P. 1
Kemal_Tahir_-_Namuscular

Kemal_Tahir_-_Namuscular

|Views: 240|Likes:
Yayınlayan: Savaş Yücel

More info:

Published by: Savaş Yücel on Nov 06, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2011

pdf

text

original

Kemal Tahir - Namuscular - Malatya Cezaevi Notları BİLGİ YAYINLARI : 200 KEMAL TAHİR MALATYA CEZAEVİ NOTLARI: I Namuscular

Birinci Basım Ağustos 1974 BİLGİ YAYINEVİ ÎÇİNDEKÎLER Birkaç Söz.............................................................................. 7 Bilgi Yayınevinin Notu........................................................ 9 Namuscular 1973................................................................11 Malatya Notları 1945 ......................................................... 83 Telgrafçı Abdürrahim........................................................ 231 Şeyh Süleyman Efendi .........................................................369 BİRKAÇ SÖZ 1973'de, 20 Nisan'ı 21'e bağlayan gece, sabaha karşı 5,30'da Kemal Tahir bir daha açmamak üzere gözlerini kapadı ve bizi ebediyen terketti. Her şeye rağmen beklenilmeyen korkunç bir olaydı bu, anî olarak geldi ve bizi şaşkına çevirdi. Kemal Tahir hiç bir şey söylemeden, hiç bir vasiyette bulunamadan aramızdan ayrıldı. Ancak bu büyük romancı bütün söylemek istediklerini, romanlarında hemen hemen söylemişti. Arkasında bir sürü sarı defterle, yarım kalmış birkaç roman bıraktı. Bu bırakılanları, biz, elimizden geldiğince hiç değiştirmeden yayınlamaya çalışacağız. Değiştirmek, ya da tashihde bulunmak bizim haddimize düşmez. Bazı yerlerde, çok samimî olarak, «Kemal Tahir öleli bir yıl olduğu halde, hiç bir şey çıkmadı», diye yayında bulunuldu. Ne var ki bıraktıklarını sıraya koymak, eski yazıdan yeni yazıya çevirerek daktilo etmek, pek de sanıldığı kadar kolay olmadı. Bir hayli uğraştık. Şimdi, aşağı yukarı bir şeyler meydana çıktı: Beşer yüz sahifelik, not halinde bırakılmış beş büyük roman: «Namuscular», «Dam Ağası» «Hür Şehrin İnsanları», «Sakin Bir Memleket», ve «Bir Mülkiyet Kalesi». Bunlar yayına hazır, imkân buldukça, sırasıyie yayınlayacağız. Bu romanlarında Kemal Tahir, gazeteci Murat'ın kişiliğinde daha çok kendi yaşantısını dile getirmiştir. Sahife kenarlarına koyduğu notlardan anlaşıldığına göre, bütün mahpusların uyuduğu korkunç hapishane gecelerinde sabahlara kadar çalışarak bu sarı defterleri üst üste yığmış, korkunç hapishane yıllarını, oradan oraya sürülmelerini tadına doyum olmayan türkçesiyle anlatmıştır. Anadolu hapishanelerinin koyu zindanları, gerçek insan sömürüsü, mahpusların ıstırapları, sevinçleri, heyecanları, bütün bunların hepsi otantik olarak

http://genclikcephesi.blogspot.com

verilmektedir. Kişiliğini yapan görülmemiş cesaret, metanet, soğukkanlılık, şakacılık ve insancıl davranışlar, bu romanlarında da açıkça görülüyor. Elimizde, bu hapishane notlarından başka, bitirmeye ömrünün vefa etmediği «Topal İhanet», «Batı Çıkmazı» gibi iki dev romanı mevcut. Bunları da imkânlar nisbetinde değiştirmeden yayınlamayı düşünüyoruz. Ayrıca «Tarih Notları»nı da yayınlayacağız. Bu notların beş yüz sahifesi zaten sağlığında daktilo edilmişti. Bundan böyle eski yazı olarak kalan kısımları da daktilo edilecektir. Bu vesileyle burada, Kemal Tahir'den geride kalanların hazırlanmasında bizden yardımlarını esirgemeyen Dr. Sabire Dosdoğru'ya, Nihat Ülken'e ve bu notları yayınlamakta büyük gayret gösteren Kemal Tahir'in editörü Ahmet Tevfik Küflü'ye teşükkür ederim. Türk edebiyatına ve dünya edebiyatına ölmez eserler bırakarak giden Kemal Tahir'in ellerini saygı ile öperiz. Sağol. Eşi Semiha Kemal Tahir BİLGİ YAYINEVİNİN NOTU Büyük romancı Kemal Tahir'in ardında bıraktıklarını düzenli olarak yayınlamayı amaçlayan Yayınevimiz, ölümünden sonraya kalanların ilki olarak «Namuscular»ı sunuyor. «Namuscular» yazarın «Malatya Cezaevi Notları’nın ilk kitabını oluşturmaktadır. İkinci kitap ise «Karılar Koğuşu» başlığı altında yakında yayınlanacaktır. Kemal Tahir, cezaevi yıllarında tuttuğu bu notlardan, daha o zaman bir roman çıkarmıştı. Son yıllarında, bu ana metni bir roman bileşimi için temel olarak kullanmayı kararlaştırmış, 1973'de esere yeniden el atarak bu ^kitabın başındaki bölümü oluşturan yeni bir romanın ilk sahifelerini yazmıştır. «Namuscular’ın bu yeni biçimini bitiremeden öldü. Kitabın sonraki bölümleri 1945'te Malatya Cezaevinde yazdığı metni bütünüyle içermektedir. Ayrı ayrı zamanlarda yazılmış ana metinle, onun başına aldığımız son çalışmanın karşılaştırılması, Kemal Tahir'in gerek dil, anlatım, gerekse roman mimarisi yönünden geçirdiği değişikliklerin kavranmasına yardımcı olmaktadır. Yayınevimiz hem anısına duyduğu saygının bir belirtisi olmak, hem de bu ilginç karşılaştırmayı sağlamak bakımından, Kemal Tahir'in ölümü dolayısıyla bitiremediği 1973'deki çalışmasını bu kitabın ilk bölümü olarak sunmayı uygun görmüştür. Onu 1945'de yazılmış olan «Namusculan’ın tamamı izlemektedir. NAMUSCULAR 1973 Mazmanoğlu Hacı Aptullah bir haftadan beri, yani on iki yıl ağır hapis cezasının üç ay kaldığını anladığı günden beri yerinde duramıyordu. Mahpus damında mahpus milleti aklını sıçratıp sayı saymayı unutarak ayı günü birbirine karıştırmadıkça bin yıl cezası olsa kaçını yattığı, çıkmaya kaç gün kaldığı üresi

http://genclikcephesi.blogspot.com

üresine bilir, bilmekten başka apansız sorulsa, hiç duraklamadan aynen askeriye usulü hazır ola gelerek tekmilini verip savuşur. Mazmanoğlu Hacı Aptullah o sabah da rahat uyanmış, gerinmiş, esnemiş bir cigara yakıp bu günü sayarak ne kadar ceza kaldığını, her günkü gibi hesaba vurunca apansız tam üç ay cezası kaldığını anlayarak «hıh» diyerekten sol dirseğine dayanıp kalkınmıştı. «Ceza üç aya... Hey koca tanrı ne demektir bu? Cezayı biz tepelemişiz yahu! On iki yılı on iki başlı yılan ejderhası gibi tepeleyip savuşmuşuz koca tanrının desteğiyle... Oh ki gücüne kuvvetine kurban olduğum koca tanrı...» işte davranış o davranış! Yatağı dirsekleyip yekinme o yekinme! O gün bu gündür uyku muyku, yeme içme, gülüp eğlenme hatta adam gibi öfkelenip ağız tadıyle dalaşma hak getire... Her bir işin yarısında, «Aman üç aydan gün aldık. Ya nedir koca tanrı... Biz bu on iki yılı sakın çiğnedik geçtik mi sayende gırtlağından kavrayıp yere çaldık mı?» diye elini bir zaman dizlerine bir zaman yanağına vuruyordu. Yeni huylar peydahlamıştı ki, mahpus milletini şaşırtan huylar peydahlamıştı. Dama oynarken oyunu yarıda bırakıp hemi de tam şu kadar taş kıraraktan damaya çıkacağı yerde bırakıp «Of of nedir hey allah!» diye sıçrayıp kalkmalar peydahlamıştı ki o sıra mendili kafasına yetiştirmese yarım metrelik yazma mendil suya sokulmuş gibi terden ıpıslak kesilmekteydi. Sazı çalarken, «Vay ki vay! Bizim saz maz nemize ey ihvanlar!» demesiyle fukara sazı duvara dayarken kırayazıp elleri apış arasında imleyerek iki büklüm savuşuyordu. Voltaya düşmüştü. İlleki herkes yattıktan sonra aralık voltalarına düşmüştü ki fırt fırt gidip gelmesinden kovuşlar uykuyu yitirmişlerdi. Voltaları başkaca gitgide kısaltıyor, dört adıma belki de üç adıma indirip durduğu yerde topaç gibi dönüyordu. «Nedir?» diyenlere karşılığı, «Yanıma bir namussuz gelip koşulmasın diyerektir emmi!» deyip fırt diye dönüyor, başını biraz sallayarak voltayı bıraktığı yerden kapıyordu. Aslında yemekten içmekten de kesilmişti. Yemeğin ortasında iştahı baltalanmış gibi kopuyor, bir lokmadan önce, iki saat içli köfte yesem doymazım sanırken ikinci lokmayı bir türlü yutamıyor, ne yapacağını şaşırarak ağzında dolandırırken kusası geliyordu. Lokma surda kalsın, bir bardak suyu bile artık ağız tadıyle içerek yürek yanıklığını söndüremez olmuştu. Bardağın tam yarısında şap aklına eve göndereceği haber geldi mi, suyu muyu bırakıp selâmlık kapısına koşuyor, geceyse voltayı ele alıp sabaha kadar hışır hışır fırlanıyordu. Hasılı Mazmanoğlu Hacı Aptullah Bozo, on iki yıl cezanın üç ay kaldığını anladığı günden beri, Malatya Cezaevinde anasını yitirmiş kuzuya dönmüştü. Sabahın erkeninde canını kovuşlardan cümle kapısı tarafına atıyor, her söze karışırım sanıp, «ha hi» diyerekten şuradan şuraya seğirtip kasabadan haber soraraktan debeleniyordu. Bu zamana gelinceye kadar saygılı mahpuslardan iken bir aydan beri önce gardiyanların sonra da meydancıların daha sonra müdüriyet kısmında cümle kapısının iki yanında bulunan karılar koğuşuyle çocuklar koğuşunun maskarası olmuştu. Mahpusanede olup bitenlerle bütün ilişkisini tamamıyle kesmiş gibiydi. Eskiden pire zıplasa seyirtip sonuna kadar

ilgilenen herif yanında adam kesseler dönüp bakmıyor, bu sıra pencereden bir karga karaltısı geçse, «Nedir ola?» diye seğirtiyordu. Önce dışarı çıkması yaklaştı, bunca yıldır nice nice bilmediği dalgalar olmuştur, ilgileniyor ki çoluk çocuk maskarası haline gelmesin, sandılar. Fabrikanın «Sümerbank Malatya bez fabrikası» «Zagonu», işletmede «Devlet Demiryolları beşinci işletmesi» olup bitenler başkaca gerek fabrika gerek işletme sebebiyle Malatya'ya gelip yerleşen yabanların şehir yaşayışında meydana getirdikleri değişmeleri de gayet merak ediyordu. Bir aralık mahpushane bakkalı Abo'dan bir küçük defter alıp aklına gelen adları alt alta yazdırır olmuştu. Çıkacağı gün çıkma alayına gelecek dostların ahbapların, tanışların listesiydi bu... Paytonlarla, tam çalgılarla gelip alacaklardı elbette kendisini... Ölüsü çıkmıyordu ya resmen dirisi çıkıyordu. Düşmanlar kına yaksın kına... Yıkılası şu Malatya'nın gökleri gümbür gümbür gümülemeyince... Çarşılarda esnaf, arastalarda ustalar çıraklar, «Nedir yahu? Hitler mi bastı?» diye işi bırakıp uğramayınca... Bir zaman giyim kuşam mesele oldu. Ağabeysi İbrahim Efendi terzi yollamıştı ki ölçüyü alsın da tahliye gününe giyimi yetiştirsin! Vay ki Hacı Aptullah kudurdu. Yahu bu dışardakilerde hiç mi akıl kalmamıştır, hepsini şeytan mı yelledi bunlardaki aklın! Hele ki şimdiye kadar bütün Malatyalının akıllı bildiği Kahveci İbrahim Efendi... Vah ki vah, yahu, biz on iki yıl mahpus yattıktan sonra nasıl bir teres olmalıyız ki pantol giymeliyiz, bacaklarımızda kıçtan cepli pantol! Ya biz dama düşmeden kıçtan cepli pantolonlulara Malatya'mızın sokaklarını dar etmedik miydi? Bizim mahpuslara düşmemizin bir ucu da ağı yere sürünen Antep şalvarı giyerekten efelenme belâsından değil midir? Ne olacak şimdicik? Biz demek boşuna mı yattık Koca reisin sırtımıza sardığı on iki yılları... On iki yılları ki nice nice ciğeri Rus parasıyle kapik etmez herif altıda bir yatıp asrilere giderek her bir yıla dört buçuk ay yataraktan on iki yılı dört buçuk yılda bitirip gelmedi miydi? Bir hafta kadar Mazmanoğlu Hacı İbrahim'le anası Karı beyin bağlaşmaları duyuldu, mahpus damı, bir hafta kadar da bununla gönül eğledi. Kıçtan cepli pantol işine Mozo hiç yanaşmayacağa benziyor, «Çıkmayınca ne lâzım gelir Karı bey... Senin İbrahim Efendi oğlun öyle mi bellemekte ya hiç çıkmayınca!» diye bağırıyordu. Bağırırken sol elinin şahadet parmağını tavana dikip sağ elinin şahadet parmağını yere uzatarak bir ayağı önde öteki arkada enikonu Karı beye hamle edecek gibi dikeliyordu. Bereket Karı bey anası böyle kuru gürültülere papuç bırakmaz yiğit Osmanlı karılardandı. Doğuştan sağırmış da hiç bir şey duymuyormuş gibi pejıcereden dışarıya bakarak öylece oturuyordu. Sonunda dikkat edenler Mozo'nun dışarda olup bitenlerle de gerçekten ilgilenmediğini anladılar. Kendisini bir içeri işlerine, bir dışarı işlerine atması şaşkmlığındandı. Uzun zaman mahpusta yatanların çıkar ayak böyle bir şaşkınlığa düştükleri çok görülmüştü. Bunun çaresi görmezden anlamazdan gelmek, umursamadığını da pek belli etmeden aldırmamaktı. İşte bu gün, mahpus damları için en namussuz günlerden sayılan Mayıs ortasının bahar günü, Mazmanoğlu Hacı Aptullah bir başgardiyan odasına gidip boş

duvarlara, boş sokağa bakıyor; bir dışarı çıkıp iskemlede uyuklayan Çerkez gardiyan Murat Efendiyi dikkatle seyrediyordu. Rastlantıya bakmalı ki kapıdaki candarma nöbetçisi Mahmut Karafırtına da, tüfengini iki eliyle kavramış, sırtını duvara dayayıp çoktan uykuya dalmıştı. «Yahu nedir?. Dam boşalsa bunlar... Yahu şuna candarma diyenin... Yahu Abu olacak pezevenk ya nerede? Bakkal bakkallığını bilip dükkânını sabah sabah açmaz mı? Tuh yüzüne dürzü!» Bozo bir an içeri girip tahsildar Vahap Efendiyle dama oynamayı geçirdi aklından... Sonra taşlan bulmak, dizmek, oynamaya başlamak... Vermek almak... Çok ağır bir işmiş gibi geldi kendisine... Ayak sesine başını kaldırdı. Hemen fırlayıp pencere demirlerini tuttu : — Hey Zemzem Hatunun Dümtek!... Bu nedir oğlum! Sabah sabah selâmsızdan mı? Ya biz burda ölmüş müyüz? Zemzem Hatunun Dümtek dalgındı. Sarsılarak durakladı. Sanki ses gökyüzünden gelmiş gibi önce yukarlara baktı, sonra daracık sokakta değilmiş de Malatya ovasındaymış gibi elini alnına siper ederek çevresini gözden geçirdi... — Kimsin? Sesini alamadım koçum! — Yahu ben Karı beyin Bozo değil miyim anan öle... Ben on iki yıl mahpus damında değil miyim? — Vay Bozo! Vay ki Karı beyin akıllı Bozo... Demek sen on iki yıldır böylece burada mahpus damında... Oh ne yaman! Yahu Bozo oğlum, vaktiyle ruh gibi ahbabın Mehmet'i bıçaklayıp buraya gelirken, «Hadi düş bakalım önüme» diyerekten bizi alıp gelmek yok muydu? — Höst... koca tanrı göstermesin, bugün bu nasıl bir söz? —Dört yüz dirhem bir söz. Şundan ki bak bakalım, kelleyi kulağı şişirip suratını kıpkızıl kana kesmişsin! Beni surdan görüp bildiğine göre gözün görmekte, sesleyip doğru yolumdan çevirdiğine göre soluğun fırtına gibi esmekte... Bunlar hep mahpusluğun depdebesi... Ya benim gözüm bulanmış, sesim sulanmış, dizlerim tutmazlanmış, neden? Dışarı mahpusluğun debdebesinden. Yak bakalım bir cigara akılsız Bozo. Vaktiyle bilmeden bir iş tuttun... Meğerse Kan bey seni kadir gecesinde doğurmuş... Postu kurtardın. — Kurtardım mı? Yahu on iki yıl mahpusluk ne demektir? — Aklımda yanlış kalmadıysa Bozo yavrum, sen askere gitmeden geldin girdin buraya... On iki yıl mahpusluk ne demektir diye soru dedin değil mi? Bilmediğinden dedin! Bilmedin çünkü sürünmedin, mahpushane penceresinde sırıtarak yaşadın... Adam öldürme suçu işlemeyeydin, ele geceydin birinci askerliğin iki yılından sonra ikinci askerliğe götürürlerdi. Dört yıl gezinirdin ki ayağın kuru, sırtın kaputlu gezinirdin. Gezinirken bencileyin az biraz dişlerin dökülür, ciğerlerin sökülürdü, dizlerin tutmazdı. Gözünün feri söner suratın işkembeye dönerdi. Höst. Bende laf buraya kadardır. Mahpus damının penceresinde durup gelene geçene haykırdığına göre derdin olmalı. Doğru yoluna gideni sesleyip çevirmek dertli adam işi değil. Dileğin nedir anhyalım.

bize sabah sabah. — Oğlum Bozo.» Birden hoplayıp kapıya döndü : — Sefer! Bire Sefer! Topal Ağa. «Yahu nerenin sabah sabahı! Bir sabah sabah bellemişiz! Ulan mahpusluk! Allah belânı vere mahpusluk! Yedin bizi mahpusluk! Güneş kuşluğu çıktı. bir zaman cıgarayı derin derin nefesledi.... İyidir gidişatlarımız deyeyim de sen anla.. ya da görmezden geldi... — Hey hey hey.. derbeder Bozo. Dur oğlum! Ya bu Dümtek pezevengi bu zaman nereden uğradı? Vay başıma! Yahu olur mu? Aman sakm genelevlerde geceledi de bu namussuz. Çarşıdan bir isteğin var mı? Akşam dönerken bırakırım! Unutmazsam! Unutmaya da unuturum. kısacası Bozo. — Yok canım! Vah vah! Ne kadar verdiydi koca reis sana yavrum? Aklımda yanlış kalmadıysa.. Sabah sabah nereden çektik getirdik bu gün biz. Bakarsın bizim hayırlı dediğimiz size hayırsız gelir.. Sen buradan ne demeye seslenirsin de sabah sabah. Mazmanoğlu Hacı Aptullah.. Bizim daha iki ay on sekiz gün cezamız var.. Bak bakalım yiğit Sefer. Ya da hayırlı bir iş. ne var ne yok? Çarşılarda arastalarda yaramaz bir iş. Dur bakalım! Yedi yıl mı verdiydi? . seni bana çıktı dedilerdi. yularını toparlamadın mı yandın demem mi? — Vay sen misin! Merhaba oğlum.. «Ulan desem.. Yettim! — Oğlum Sefer. dedim yahu Battal ağa! Nereden nereye? Vay ben demem mi teyzeme! Bu herif azdı.. Cenabete çattın ve de boyunca belâya battın! Aman Topal Sefer nerededir yahu!.. Dökülüp temizleyelim de bugün işimiz akşama kadar uğursuz gitmesin! Ters gitmesin! Sefer pek bir şey anlayamadı ama... Töbe.. Yahu biz sabah sabah. Bırak sabah sabahı. hamamcılarda sıcak su kalmış mı? — Kalmışsa? — Kap bir teneke çıkar yukarı...... Hadi kal sağlıkla.. keyfini kaçırmıştı. herif görmedi..... Amanı bilir misin! Namussuza uğradım.. türkçesi resmen cenabete uğradım. Sıkı basamadığından gövdesini her adımda savurup harmanlayarak dolaşırdı. Cenabete uğradık.. benimki yüz.. çünkü senin derdin birdir.. Hüvesi hüvesine bırakıp geldiğin gibidir. Eyvallah koçum! Karı beyin getirdiği çorbayı kaşıkla da koca tanrıya dua et! Mahpusluk gibi keyfi ele geçirmişsin! Biz dışarda yaşamaktayız ki vay görürsün nasıl yaşamaktayız! Zemzem hatunun Dümtek az biraz kafa sallayarak dahası belli belirsiz titreyerek geçti gitti.— Çevirmemizin nedeni Dümtek kardaşım.. Belki de iki yüz. «Hay hay» deyip savuştu.. Hani bir mübarek Cumhuriyet bayramı gecesi durduğun yerde ruh gibi ahbabın fukara Mehmet'i vurup öldürüp geldiğin ferahlı günlerde olduğu gibidir..... — Buyur Aptullah Ağa... şu namussuz Dümtek tam da geçecek sırayı bulmuş.» Birden irkildi. nerdeyse öğle çizgisini tutacak. — Kim dediyse halt etmiş.. Siz burada kapalısınız! Sizin zagon bizim dışarının zagonunu tutmaz... Yetiş aman! Sefer'in topallığı sol ayağında idi.

İsmail Ağamızı bilirsin! Malatya'mıza Cumhuriyet zagonunca kızlı kahveyi ilk açan yiğidimizdir! İsmet Paşamız bin yaşasın... er evlenen döl alır» denilmiştir.. En ufağından Hamiyet hanımı. Hemi de eski hesap sokaklarda ayak çerçiliği etmekliğe değil ha. — Hele yanaş bakalım Battal emmi! Yak bir cigara. Safiye hanımlar. sürdü gitti... seni koca reis güzelce nalladıydı Bozo oğlum! Lâkin bana sorarsan kişi ne ederse kendine eder! Şimdi beğendin mi yaptığını?. Mehmet'i öldürdümdü ya senin dükkânın yanındaki kahvede Cumhuriyet bayramı gecesi.. iyilik getirmez dedim... kıyamete kadar yaşayası İsmail ağamız!. evet vardır ama. uzatmak yoktur.... bağda domuz beklerken. Erkek kısmı her kızdığında karı öldürse dünya yüzünde karı kalmaz! — Ne karısı yahu? Karıştırdın ki Battal emmi.. Sizin içerde bundan haberiniz var mı? — Eh! — İsmail Ağamız parayı heybeye depti. Yahu sen şaşırttın mı. Karı dediğin el kiridir. Nice nice serseriler adam oldu...» Peki beğendin mi şimdi? Bunca yıl.. tek dur! dedim.. — İşler gayet kıyaktır.. Evlendi barklandı.— Nerenin yedi yılı emmi. yıkarsın geçer! Yıkaması boşamak. delikanlılıkta vuruşmak.. on al hesabıdır. varlık vergisi çıkardı şimdilerde.. büsbütün berbat ettin! — Dur bildim! Öyle ya sen babanı öldürdündü... Malmülk edinmekliğe.. Malatyalı Malatya'mıza sığmazlanmıştır. az laf mı ettilerdi senin yiğit İsmail ağana.. Bir ucunda durdun mu öbür ucundaki babanı tanımazmışsın! — Ne olacak? — Ne mi? Yavrum şuncacık şeyi kendi başına çıkaramadın mı? Aslan İsmail Ağamız parayı burada hangi işten kazandı? Kızlı kahve işinden değil mi? Haddini bilmezler ve de edebini tanımazlar.. Ankara'lara izmir'lere belki de Âli Osman'ın taht yeri İstanbul'a hoplamıştır.. Milletin akıllısı toprağa yapışsa bildiğin altuna kesmektedir.. Tam bir koy. ben Karı beyin Bozo değil miyim? Bana koca reis on iki yıl ceza vermedi miydi? — Tamam! On iki yıl tamam! Evet.. Ne denilmiştir: «Er çıkan yol alır. belki de Safiye hanımı tutup oturtmuş gıranfonun başına. Ben Karı beyin Bozoyum Bozo.. — Dur herif! İsmail neden benim ağam olmuş. bir aynalı kahve getirmiş ki yok pahasına gâvur mallarından ele. Hamiyet hanımlar. iş tuttu.... — Tamam! Bilmez miyim! Önceden vuruştunuz! Çektim seni dedim: «Yapma. Heyvah ki sen sana ettin Bozo yavrum! Çünkü İsmail ağamız İstanbul'da açtığı kızlı kahvede şimdi kimleri tutsa iyi.. Müzeyyen Senar hanımlar çevirmekteymiş . Sizin burada bundan haberiniz var mı? — Eh. Allahıma şükür ve de hemşerimiz göz bebeğimiz Malatyalımız İsmet Paşamızın sayesinde savaş dışı durum vaziyetini korumaktayız.. Hayır istemem! — Vay ki yavrum! Akim olsa mahpus olur muydun! Hayır olmazdın! Gider İsmail ağamızın yanma kızlı kahve şakiyede dururdun! Şimdi altunla oynardın! Belki de sana bir ekmek yolu gösterirdi. sen beni kime benzettin..

kasadan altun torbaların . çakalın kanını arayanda bulunmaz demiş.fonografın sapını. «var yürü koca tanrı yolunu açık ede! Sıkışırsan ben buradayım» diyerekten anlından öpmüş İstanbul valisi ve de duyduğum doğruysa. hele sen yaz!» Yazmış kâtip.. İsmail ağamız demiş : «Ola yaz bakalım şu kâğıda bir dümbük!» Kâtip demiş: «Anlamadım!» Demiş İsmail ağamız: «Oğlum dümbüğün anlaşılmaz yeri yoktur.... ah keşke bu cinayet halkası boynuna geçmeyeydi de İsmail ağanın kahvesinde şakit olaydın.. yallah bismillah!» Masaya sermiş demiş : «Ula kâtip koş.... «oh ne kadar iyi. Evet senin gibi aklı yetmezin biri kızlı kahve açmak meselesinde ileri geri söylenecek olmuş sarhoşlukla. surdan bana benim kâtibi bulun... «Oğlum okuman yazman var mı?» Oğlan demiş «var!» demiş. Birbirini ezerekten ve de başkaca ezip çiğneyerekten. İsmail ağamızdır almış kâğıdı. — Yahu Battal ağa. yakalanmadan sarayıma yetişmeye bak» diyerekten armağan ettiği altun kakmalı alaman çıplağını çıkarmış. bir kâğıt kapsın gelsin. okuma bilenlere gösterip okutmuş. Kahvesine adam birikmekteymiş ki kapıların camlarını kırmacasma.... ne sandın? Bizim bundan böyle bir lafımız İsmail ağamızın üstüne. görmüş ki halisinden «Dümbük.. — Vali ne demiş buna karşı? İstanbul'un valisi? — Buna karşı İstanbul'un valileri hiç bir söz bulup diyemezler... — Yahu benim değil şaşı gözlerine sövdürme doymaz Selime'nin Battal. Sokar kurban olduğum... «Kargaşalıktasın sana gereklidir» diyerekten rahmetli Atatürk'ümüz Gazi Mustafa Kemal Paşamızın eliyle beline bağlayaraktan. bunlar nasıl bir laflar? — Vay beğenemedin mi? İsmail ağamızın günahına girenlerden misin yoksa. demiş. Biz burada mahpus olup. sen öylemi belledin!» demiş. Şundan ki sevgili kulu İsmail ağamıza laf istemez! Geçende ne oldu haberin var mı? — Ne oldu? İsmail ağa üstüneyse. İsmail ağamız hiç kızmamış.. bir lafımız padişahımız İsmet Paşamız üstünedir. Dilese itlerine parçalatır. Vali çağırmış geçende demiş ki: «Ne olacak bu işin sonu» demiş bizim aslan İsmail ağamız: «İsmet Paşamızın başı selâmet olsun için ben burada kız sesiyle ve de nice nice oğlan sesiyle saz sesiyle ve de gâvur işi çalgı kutuları sesiyle milleti avutmaktayım! Ben bunları avutmasam İstanbul'da senin gövdeyi kan toparlar götürürdü hey vali paşa. Hiç bir pisliğe bulaşmadan cezamızı yatıp çikmakbğa çabalamaktayız! Kavat İsmail ağamla benim ne ilintim olabilir? — Vay ki Bozo.. senin İsmail Ağanın beline kendi eliyle bağlamış.. Koca tanrıya şükür ... «Vur öldür. Tevekkeli koca tanrı seni buraya sokmadı... Sen bizi sınava mı çekmektesin sabah sabah... kalemi de unutmasın!» Kâtibi sürüyüp getirmişler. Dünyanın değiştiğinden haberin yok! Ettin mi kendine edeceğini derbeder! Nolaydı olaydı.. bana lâzım değil emmi! — İsmail ağa üstüne elbet.

Başgardiyan Kürt Ali Efendi okuma yazma bilmediğinden kâğıdı kalemi.. Sofraya örtü olarak gazete serilmek gerekse iştihası kapandığına. Başka bir kodoş dedi ki: «Oğlum sen sana ettin vah ki bu işin bu eşşek cennetine girecek sıra hiç değildi. Belki de bu sebeple odası masasıyle sandalyasına rağmen büsbütün çıplak görünüyor. Yedin bizi namussuz!» diyerek içini çekti. gözü önünde hatta yakınında bulunduğunu bilmesinden enikonu tedirgin oluyordu. Evet.... kâğıdının üzerine san kızları şarradak devirmiş. atmıyacak mıyız?» Demir parmaklıklı kapıya yaklaştı. yattığına bir ye de bin şükret!» dedi geçti. Boş odaya girdi. Şunu kimse askere alır mı şuncacık aklı olan!» Cıgarasmı ağzına tıkarken duraladı yine daha oynaka geçmişti aklından fırt diye birden üşenmişti yine. Kâtip iki meşin torbayı güç ile iniliyerekten getirmiş.... padişahlığı kaçırdın diyeyim de anla. «Vah mahpusluk vah! Vay mahpusluk vay! Ulan mahpusluk.. Besmeleyi çekip torbaları açmış. «Yahu nedir bu... «Uyumaz bu köpoğlu! Aklı sıra bizi sınamaktadır. «üu Karafırtma'mn kıllıgışı yoktur... Bu dükkânı arada bir gözünde portakal sandığı kadar ufalıyor. kuşağı dolayıp sırtlasa alıp gideceğini sanıyordu. Ulan yuf olsun yuf!» Gardiyan Çerkez Murat Efendi hâlâ uyuyordu. Mazmanoğlu Hacı Aptullah Bozo şaşkınlıkla ille de umutsuzlukla çevresine baktı. defteri kitabı hiç sevmiyor. dönüşte getiririm. Allahm bir akılsız kulu. anahtara el atacak mıyız. pencerenin içine sol kalçasını iliştirip Abo'nun eski tahtalardan yapılmış penceresiz dükkânına daldı.ikisini yüklen gel!» Altunu duymasıyle kahvede ses kesilmiş ki pire zıplasa duyulur.. Oysa namussuz Abo içini tepeleme doldurmuştur ki sekiz çift çömüş öküzü koşsan ırgalanmaz!» — Nerede bu Abo namussuzu Bozo oğlum. Dileğin nedir söyle de. İsmail ağamız gülmüş demiş : «Nasılmış bu böylece koçum. İsmail ağamız torbaların ağzından mumlara bakmış ki bastığı mühür kız gibi durmaktadır. Ortada ne dümbük kalmış ne kâğıt. cinayet seyrine mi seğirtti sakın! — Cinayet mi? Ne cinayeti emmi? — Vay sen duymadın mı fukara Mazmanoğlu! Hey vah! . ben de gideyim ağır ağır. bildiğin madeni parayla silip süpürmekte.... Dümbük. Başgardiyan odasında bir eski masayla bir eski makam iskemlesinden başka hiç bir şey yoktu. fazladan bir de cigaramızı çekip alıp yüzümüze tükürerekten geçti gitti. Sen mahpushanede çürüdüğünden dünyayı unutmuşsun. Devirmesiyle kurban olduğum altun neyi temizlemez ki. Mazmanoğlu. hani bakalım dümbük mümbük!» Bu gün nasıl bir gündür Karı beyin Bozo herif dümbüğü hükümatm çürük kâğıt parasıyla silmekte değil. peynir tatlısının bile keyfini çıkaramadığına çoktandır inanmıştı. Vah ki ne kadar yazık! Ver bakalım surdan bir cigara.» dedi geçti. insana işkence yeri ürküntüsü veriyordu. Her taraf sarı altuna kesmiş ışıltısı kamaşmaya dönüp koca kahvede göz gözü görmez olmuş. Biz bu sabah neremizden kalktık? Dün büğün biri «Yat oğlum mahpusluk gayet iyidir. ikinci candarmalığmı yapan Mahmut Karafirtma essahtan dalmış gitmişti.

.. Senin bildiğin gibi değil! Martinle teberle.. Uyuma Bozo oğlum.... Sövmemiz yürekten değil... az biraz zarar edilecekse de sineye çekilecek. Ben farkındayım! İhvanlarıma demedim mi? Dedim! Boş değil bu herif dedim! — Kimdir? Hangi herif? — Eski Malatya'nın kabristanına yerleştiydi gelip eli yeşil olası. çoktandır toprağımıza kadem bastıydı Bozo.. Ya birini vurmakla bu pislik temizlenir miymiş? Oğlum Bozo. kaç zamandır demedim miydi.. — Yavrum ya şeydi Battal gazi teberini ne yapalım? Vurmasıyla kelleyi şuraya düşüren mübarek teberi. — Herif. yalvardık.. Çünkü böyle bir evliyalığa ayak basmış yiğidin toprağımıza konması ne devlet!» dedim. Yalan mundar ben duymadım.. Martine bakalım biz... Çünkü bunun çarşıdan aksatası haftada bir iki mum..... bizi dinleyen kim. düşen kelleleri saymaktayım! — Etme dayı! Gönül eğlemekte misin? Ben o sıralarda hiç değilim.. böyle olur» diye gülüverirmiş... Duyduğum doğruysa afyonun bedelini de arttırdıkça arttırmış tiryakioğlu.. bunun sonu hayır getirmez! — Nolmuş ki oh dayı... Göçü dedimse acem halısı şam ipeklisi belleme. yaraşıksız dedim...... Mumcu köçek meğerse mumun bahasını arttırdıkça artırırmış! «Nedir?» diye sordukça. Olmasın bu işler! Dünya sahipsiz değil demedin miydi?: Ne olacak şimdi. . Duymamla koştum! Babası babamın hacı yolculuğu yoldaşıdır. Bıyıklara adamlar asılır babayiğit! Dedimdi ama. Dur aman dayı. Bir yastık. Bir de halisinden dağıstan yamçısı. İhvanlarla çok çabaladık.... «Cenk halidir. Bildiğin hurma lifinden iki hasır. ben hamam aralığına siperlenip tam yüz kişi saydım! Yüz kişi dedimse gövde saymakta değilim ha..— Birini mi vurdular dayı? Kim kimi vurdu? — Birini öyle ya.. buyur bakalım Bozo can! — Kimdir bre dayı! Anlamayınca. Hele buralarını bir anlayalım ki dayı! — Kimi derken. bu herifte yok. Bir katıra kendi binmiş.... «Olmaz dedim. haşa sınamaktayız! Bildiğin sınava çekmekteyiz! Birkaç kez «Heyvah ya şeydi Battal Gazi efendim!». «Haktu» diyerekten teberin sapma tükürmesiyle. Olacağı buydu bunun... islâm yoluna teber çekildi mi Müslümana durmak yoktur.. Aslına bakarsan dedim di ya..... Taşta dil var. Önce senin mumcu köçeği biçti.. — Kimi vurmuş? Kimdir bu yabanın katırlı belâsı! Ne yüzden vurmuş... Birini. «Yetiş ey Ebamuslimi Horosanî efendimiz!» diye naralandığı duyulmuş.. yoksa az biraz ıslandı mı? — Dur dayı! Sakm martini çekip. mermileri kuru mu.. haftada yüz dirhem afyon. Demirlere yapışıp iki yanma bakarak sesini alçalttı: Bana izin koçum..... bir başka katıra göçünü sarmış. Hele bir anlayalım ki. Evet mübareği bunaltmışlar. Sakal göbekte. döndük avradına sövdük. Biz bu kapalıda ne bilelim! — Herif geldi....

. «Demek bu köşkerin Cemal'i sabah sabah çekmiş esrarı..» Müdüriyet kısmını asıl cezaevinden ayıran kaim demir parmaklıklara doğru yürümüştü ki arkasından apansız bir bağırtı duyarak boş bulunup sıçradı. nerdeyse kalkıp üstünü arayacaktı. Çal çalmaz mısın! Dediydim ama. — Nedir o? Nereye Bozo? Döndü. Demiş: «Aman oğlum on param varsa derime yapışsın!» demiş.. Oldu mu bize olanlar? — Ne olmuş deli kahpe. fukara karı demiş: «Yoktur!». Çerkez Murat gardiyan sağ yanağının altındaki diş çukurlarını karanlık karanlık göstererek gülümsüyor. Bunlar. hesabı yanlış tutup elde biri mi unuttular? — Hani terazi... Çolak Hoca tespihini döndürerekten. . Bu hal yeni bir belâ idi.. bul kendine bir can yoldaşı dediydim.... Hacı Aptullah. Etme kardaşım... şimdikilerde Malatyalılardan başka birbirini kesen mi kaldı? — Öldürmüş mü? Anasını mı essahtan öldürmüş? — Anasını elbet. «Vay yoktur nasıl söz?» demesiyle sağ eline acem teberini sol eline arap cembiyesini almasıyle. «Ne demek istemektedir bu avanak Çerkez? Şuna hele şuna!» kötüsü farkında değildi ama iki metre boyunda manda boğası kesiminde herif Çerkez gardiyanı Murat yavaş yavaş küçülüyor..... Mazmanoğlu'nun buna çok canı sıkıldı. Çekil yolumdan. Kocakarı topal Hocayı görmesiyle mahpus damının demir parmaklıkları ardında debelenen Hacı Aptullah'ı bırakıp Hocanın yolunu kesti : — Duydun mu er dayanmaz Bülbülün topal Hoca. demek vardı ya.Herif «Şuıt» parmağını ağzına götürüp duvarlara sürtünerekten kaydı gitti... kurumuş sol kolunu savuraraktan görünmüştü. Aman ne demek bibi? — Şu demek ki. «Şu pisi bir vuruşta ezip geçince ne lâzım gelir?» diyerek saldırıya geçmiyordu. yalnız kalınca kendisini ancak toparlayabilmişti. Bereket versin henüz alışamadığı için. yanlızlık koca tanrıya mahsus. Demiş «para!». cehennemin Meyil deresine uçaraktan varıp yerleşmektir! — Ne oldu ki anacığım? Esnafın kazığı belâsına mı uğradın! Teraziye parmak mı attılar. kim kimi vurmuş? Bizim Malatyalılımızdan mı? — Ya kimden olacaktı? Vay akıl. Mazmanoğlu'nu şüpheyle süzüyordu. Tüh suratına. Nerede hesap! Bu hesap Arafat meydanında görülecek bir hesap! Oğlan karıyı yatırıp kesti ki yavrum vay başıma! — Hangi?.. başka başka şeyler düşünerek bi ribirlerini göz kantarıyla ölçüp biçerken Nazlıca bibinin cırlak sesi duyuldu: — Ah ki belâ! Vah ki belâ! Yoktur bunun kurtuluşu adamlar! Kıyamet belirtisidir... Cezası azalıp bir yıldan aşağıya düştü düşeli idarenin gösterdiği büyük güveni haksız çıkaracak hiç bir hata işlememişti. gözüne fındık faresi gibi görünmeye başlıyordu..... Askerden gelip demiş : «Benim şanım şerefim var!» demiş: «Asker dönüşü kötü evde ahbaplarıma sofra vermesem hiç olmaz!» Fukara parayı nerden bulur dul karı başıyla. — Yahu koca nine..

Bu sırada sokakta gidip gelme artmış.— Hani ya. vuruşma vardır! Çarşılı birbirine koyulmuştur. Hani islâm dini taşımaktaydı gizliden. Kesmekte mi şimdicik kıtır kıtır.. — Kim düşürmüş? Yahu sen içerdesin Bozo. — Vay! Rahmetli Koçu buruğun Gülsüm hatunu mu? Oğlu mu? Onun oğlu var mıydı? Yanlışın olmasın! — Vay anan öle. Dağ gibi oğlanı unutaydm! — Essaaah.... Kıran kıranadır! — Neden? — Bre Murat Efendi.. Mazmanoğlu Hacı Aptullah.. Mazmanoğlu Hacı Aptullah on iki yıl süren mahpusluğunda bu anda içine düştüğü umutsuzluğu ancak birkaç kere duymuştu. çolak kolunu savuraraktan başkaca bir hırslı çömüş soluğu peydahlayarak sıyrıldı.. senin Gülsüm hanımı.. bu çirkefi dalgalandıran belâ nasıl bir belâ? — Birini vurmuşlar ama hoca emmi. çoğu gitti azı kaldı» dediklerin hani? — Nedir yahu Hacı Aptullah.. — Kesmekte ki o kadar olur! — Kesmekte iken.. sen bizde kendini bilmez mi ararsın! «Oğlum desem erkek gibi bir erkek karı dırıltısına boş verecek değil midir?» — Karıyı mı vurmuşlar çarşıda? . Bu gün nasıl bir gün ki.... Vuruşma kırışmaya neden aramalı! — Demek çarşıda.. gör nasıl zararım dokunur! Çolak hoca. Ya sen beni lafa tutup.... telâşlı adımlar sıklaşmıştı.. Çerkez gardiyan Murat Efendi.. Talanda varmıştır öyle ya. ben mi? Surda karıyla dırdır etmişler. bilmez gibi.. ikinci askerliğe alınmış candarma nöbetçisi Mahmut Karafırtına beraberce ilgilendiler. Savul kahpe! Zararım dokunur ki sana. Daha ilk sözlerde üçünün de aklı karmakarışık oldu. Deli bunak. — Evet... yolu eline aldı ki ardından martin kurşunu yetmez. Ya sen benim uğurumu... birinci hamlesinde yüz kişi düşürmüş.. Çarşı karıştı mı baldırıçıplak takımı tutulmaz! Bizim bacanak dükkânı kapatmadıysa yandı! Yazık! Çarşının karışması hayır getirmez! — Çarşıda bir şey yoktur! Bir it ölmekle koca Malatya çarşısı neden karışacakmış? Kürt baskını mı bu? — Nasıl it? Tebelle girişmiş ki dayı.. «Ulan Mahpusluk! Allah belânı vere mahpusluk!» diye iniliyerek sakonun ceplerine saldırdı ki tabakaya ulaşıp cıgarayı tazeleye.... biz dışardayız alîahımıza şükür! Sen mi bilirsin. ağzından alamadım. Para isteyip vermediğinden. «Korkmayın avratlar.. karıyı askerden gelen oğlu doğruyası. Hitler efendimiz gelip düzeltecekti? Hani Alaman'm kralı dünyalar durdukça durası Hitler efendimiz kurt ile kuzuyu bir arada gezdirecekti... — Hangi karıymış? — Hangisi olur domuz çolak hoca..

Hırıl hırıl soluyordu: Hançer yok lüverdir! İki kurşun! Biri kızıl koltuktan. «bismillah!» diyerekten sıkmış.. önünü aç. Salıver! Ne denilmiştir : «Yemiyenin malım yerler» denilmiştir. öncesi Lüveri işletmiş.... ekmek bıçağını nasıl yallah ettiyse. koç yiğit ardından hançeri asılmış.. Başkaca işini bıçakla bitirmiş arkadan. bu saatte bu kadar mı olur! Eski Malatya'mızın şehit kabristanında evliya uğratmak niyetindesin ama hiç yağma yok! Bu sırada üç kişi birden yetişti. Aslında kızın eniştesini vuracakmış ya... «Aman bir payton arabası komşularım.. Mahpus damında esrar dalgası olur ya.. «Ya öyle mi. — Hele oğlum Bozo.. haberi size daha ulaşmadı mıydı? Evet kötülükte yakalayıp temizlemiş. karı mı vurmuş herifi? Hangi karı? Nerde vurmuş? Yok öyle şey! — Yok da. — Vah ki ne kadar. Şimdiki zaman ne zaman! Peki ne oldu şimdicik bakalım? Hadi gül gibi karı mezara. Keskin atıcılıktaki hüneri görmeli ki elli adımdan kurşunları vızır vızır yapıştırmış. sen mi? — Etme dayı! Yanlışsın! Mesele çarşıda.. Buna bizim koca reis on beş yılı sarar hiç bakmaz........ — Nerenin hançeri. — Zampara? — Bu günlerin köpoğlu zamparasından basılanı tutulanı hiç gördün mü bre Bozo! Oğlan pencereden cıpcıbıl komşunun havlusuna hoplayıp tatlı canını kurtarmış.. Öncesinden sen ayak bağını gevşet. Sesi boğuntuya gelmiştir. nah bana inanmazsanız Bozo kardaşıma sorun.. Buyur bakalım! — Sen ne demektesin ağa. — Karısını mı vurmuş herif? — Vay.. al bakalım!» demiş.. Ben bu yaradan ölmem! Beni hastane doktoruna yetiştirmenin kolayı!» diyerekten debelenmesini ben mi gördüm.. herif karının lafına laf yetiririm sanmasıyle kahpe.... Herifin karnını deşmez mi... ya biz gözümüzle gördüğümüzü n'apalım? Barsaklarmı toparlamış herifin.. Her kaç kuruşsa bir payton arabası. Bre kahpe desem. Mumcu köçeği eski Malatya kabristanında yatan... işte hovarda gezdirecek tetikliğin yok..— Çarşıda bir şey yok.. Patlamasını biz neden duymadık? — Yatakta patlattırmış besbelli. başkaca.. Herif seğirterek geçerken durmuştu.. Kıza yandım! — Dur yahu! Öyle bir kıza nasıl yanabilirmişsin! Pislik temizlenmedi mi güzelce? — Pislik böyle mi temizlenirmiş.. biri apış arasından.. Son dakkada niyeti kıza değiştirmiş! .. — Arkadan mı vurmuş? — Arkadan dedikse sırtından demedik. Sen bu yollara neden heveslenirsin?» — Neyle vurmuş? Lüverle mi? — Lüver! — Lüver de. sen eşşek cennetine... Ne olduysa avanak karıya oldu.

. — Kızını kurşunlamış. durup dururken kız kısmı babasını baltayla dörde neden bölsün! Eğer aklıma gelen gibiyse.. İlerden önce bir nara ardından bir bağırtı duyuldu : ... harcan» derim sanmış fukara herif.. Bu Malatyalı bu fabrikayı bir gece dümdüz etmedikçe.... — Fabrikada mı çalışmaktaymış oğlan? — Fabrikada. bu fabrika kuruldu. Kız babasını uyurken baltayla doğramış Babası kızını kötülükte tutmasıyla. Benim sözüme gelirsiniz. — Nah gördünüz mü kardaşlarım.... kapıdakiler meseleyi anlamaya uğraşırken mahpushanenin yola bakan bütün pencereleri çoktan bağrışmıya başlamıştı: — Karısını mı vurmuş? — Karı mı herifi..... küçükte saygı kalmadı. — Evet insan uslanacağına azdı. herif kudurdu mu ki çekip vursun! Topal Sefer bir cinayet olduğunu kısadan içeriye duyurmuş. — Yok mu? Kim demiş! Oğlandır vurulan. «Parayı bozmadan getir de sonra içinden dilediğin kadarım al. Elli metreden sıktı ne demektir? — Kimi kötülükte yakaladı? Malatya'mızın birinciye gelen şeyhinin kız ehli kızını kötülükte nasıl bastırabilirmiş elin yabanı? — Yabanı! Anlamadım! Kocası değil mi? — Yahu kızı verimkâr olsalar. Malatya'mızda İslâm terbiyesi kalmadı... Koca reis! — Ulan aklına gelen nedir namussuz? Kızından bir şey mi umdu demektesin! Ya Malatyalı seni ne yapar? — Malatyalı doğru işe ne yapabilirmiş? — Dışarda karılar azmıştır arkadaşlarım! Burada biz güven altındayız! Benim bildiğim şu hükümatımızm kapıdaki candarmaları bizi beklemese bak gör Vahap efendi neler olur. — Bıçakla? — Yok lüver.. — Hangi oğlan? Oğlan yok..— Kötülükte yakaladıysa.. Demek on dördüne girmemiş kız baltayı yallah etmesiyle öz babasını tepeden kuyruğa ikiye bölmüş. Hele şu işe. Oh tadından yenmez! — Benim sezinlediğim bunda bir bityeniği olmalı.. Nasıl bir kıyamet belirtisi..... şu işe hele.. Zamanın itine bunlar denecek laf mı? Suratına ite atar gibi atmasıyle. Dururken dururken.... Büyükte acıma. Bir vuruşta şuncacık oğlanı gebertmek nasıl bir gâvurluk! Nasıl bir acımazlık...... Kızını paralamış bıçakla fukara. Çünkü baba öğüdü dinlemedi... — Zampara? — Zamparayı bilmem! — Vah! işte buna yandım! Benim aklım derinme ermez ama bu gidişin sonu ya heydir azizim.

karıştırmadık mı? — Yahu! İşin alaymdasınız! Meseleyi anlıyalım! Kim vurmuş.. kimdir gardiyan Aptullah Nurol.. Gardiyan Aptullah Nurol Başgardiyanlık odasına girip çoktan beri aranan bir şeyi bulup getirmiş gibi «nah buyurun» anlamına zimmet defterini masanın üzerine attı: —Ohhh! Kahpeyi vurudu ki herif. Gayetle güzel vurdu! — Kötülükte mi yakalamış? — Hangi herif? — Nerde? — «Suç üstü yapıp boşasaydın senden sonra alan vurup buraya geleydi» diyen olmamış mı namussuza? — Aman Vahap Efendi. ulan kulaklarına dürttüklerini. Anlayamadım kardaşım! — Neden? Babaların kızlarını kötülükte bastırmak kanun mudur? Hayır değildir.. Hangisinin babası bellidir ki bunların ırzı kırık pezevenk mezarını yırtıp çıkıp vuruyor da namusumu temizledim diyerekten gerisin geri ahrete dönüyor? — Vay ki meseleyi anlıyalım diyene. Gelip mekân tuttular buralarda.. Fabrikada çalıştı......— Ulan mahpuslar. — Biz burada çürürken dışarda işler aldı yürüdü desene bay Aptullah Nurol! Artık kızlarını babalan mı bastırır oldu dışarda?. Tellâl sadıcm Osman değil midir? — Dinleyelim öyleyse. biz böyle bir haltı karıştırdık mı. bastırmasıyla hemen aslan kesilip ört bas etmeye sıvanır ve de öylesine gizler ki baba şurada kalsın kızın kendisi ve suç ortağı diyeceğimiz zampara bile kuşkuya düşer ki.. nerde vurmuş.. — Aman Vahap efendi. Gelen geçen az biraz gagalamış benim anladığım.... kimi vurmuş. Alan oğlanı askere götürmüşler... Karısını değil kızını vurdu. Haberin doğrusu geldi.... Analar bastırır. Oğlum sen bu maskaralıkla kimdir vurulan vuran.. hep mi öldünüz! Havadisim var havadisim.. Ardından babasını da ikinci askerliğe alınca bunlar köyde kimsesiz kaldılar di.. kısadan demedi mi gör neler olur! — Kız geçenlerde geneleve atılan Cemile. aslında bizim köydendir bunlar. vurulan ölmüş mü. vuran tutulmuş mu? Biz tanır mıyız? — Kızı tanırsınız! — Vurulan kızı? Biz? Oğlum sabahtan beri «Kız mız» diyerekten şuna resmen eski kulağı kesiklerden yıllanmış kart kahpe desene. ölmüş mölmüş mü. Bunu on iki yaşında sattı babası. anası olacak kahpeyle bunları sürdü çıkardı köyden. — Kızını mı? — Vay dürzü vay. Haram torbadan şunu bunu koklamış karı tek durur mu? Köyden ardı sıra gelenlerde olmuş . eliyle koymuş gibi bastırır. Muhtar bakmış ki düzen bozulacak. Oynak karıyı bilmez değilsiniz ya... size tonla havadis getirdim! — Aman durun uşak kimdir? — Yahu kim olur... Bu iş analara verilmiştir..

. Benim bildiğim Ahmet polis bu işe üste verir..... Eh. — Kime? — Kızın babasına? — İfadesine bakar. iyicene de dalgınlaşmıştı. «Bir erkekle beraber gördüm. Askeriye töresince ayak değiştirip yanma koşuldu.. sabaha kadar kapı önlerinde dolaşmaya başlamışlar.. çaresi? — Çaresi... aklım başımdan gitti» falan demeli...... Eski köy oynaşları moynaşları. Maho yanaşıp selâm verdi. soran olursa.. — Çaresi aman Vahap efendi? İfadesi bilir dedin. — Bizi sorumlu tutarlarsa? — Yok canım.. — Aklıma düştü apansız. Mahallenin on yaşını aşmış kopukları da saç sıvazlıyaraktan dolanmaktalar tabanı yanmış it gibi. İfadeyi düzgün verirse belki cezası azalır. Şu bizim.. on beş sene verirler. polis hakkı vermediğinden mi tutmuş? Müşteri taşımışsa komisyonunu mu inkârdan gelmişler? — Gelmekle.. — Olsun. Ahmet Polis de oralarda oturur. Tutsa da. — Ahmet Polis.. çok ceza verirler mi. Eski kodoş! Neden tutmuş. Sizin anlıyacağınız mahallede erkek geçinenler eve girmezlenmişler. «Ben mahkemeden geliyorum» dersin. yirmi iki sene bile verirler.duyduğum doğruysa. dedim :«Şöyle olsaydı da.. Bakmış ki fabrikada çalışmak tatsız.. — Ama kızı kerhanede. Tek mahallede oturduğu sokakta vede bulunduğu aile yuvasında girme çıkma. kulak asma kardaşım. karakolda mahkemede olanları. Sen söyle bakalım Vahap Efendi.. — Dedik evet! ... hemen hemen hiç değiştirmeden anlatırlar.... — Bilmez bu yollan fukara.. gidip gelme hiç aralıksız sürüp gitsin! — Polis Ahmet'in canı cehenneme. Gizliden otlarım sanmış. Kısımda el ayak çekilince kovuşların arasındaki fayans döşeli koridorda uyku tutmamış birkaç ağır cezalı ile yeni düşmüşlerden bir ikisi gürültü etmemeye çabalayarak dolaşırlar.. Defteri koltuğuna al.. — Uyku tutmadı mı kurban? — Uyku. birbirlerine söyleyecek laflan kaldıysa ya da biri yeni düştüyse ya da anlattıklarının arasından biraz vakit geçtiyse ellerinden kazanın nasıl çıktığını... Nasıl etsek? — Git söyle. — Nasıl vermeli? — «Kasten vurmadım» demeli...... Hamo voltaya binmiş. pusulayı tutmuş. şu da şöyle olsaydı hey allah!».. Fabrikadan yeni oynaşlar moynaşlar. Komşular bakmışlar ki bunların evi önü kalabalıklaşmakta giderekten.

Başkaca.— Bana sorarsan. Yabanın herifine. Töbe! Hiç duymadım.. . — Bizde de sezinleme yok! Yok. Biz kara hizmetkârıyız! Biz ömrümüzde lafım burdan dışarı eşeğe binmemişiz doyasıya. Adam bindiği kısrağın yeni huylar peydahladığını ossaat sezinler! — Kısrağa kurban olayım kardaşım.... başkaca şeyhten imamdan görgücü getirseler hiç inanacağımız yok.. Bizim kahpe durduğu yerde kaçtı. Adamda sezginlik ya hiç olmayacak yada sezinledin mi.. belki de hiç ara vermez olmuş bellersin! — Senin avrat böyle huylar mı peydahladıydı ? — Hey ye. Bu nasıl bir belâ kardaşlık.. Ya sen? Sen nasıl sezinledin kardaşlığım en önden.. bizim karıda boy nah bu kapıdan girmez eğilmeyince. Göğüsleri vardı ki sen kardaşlığımdan neyini saklamalı... ver elini İstanbul gurbeti... «Ana haliyim» demeyi tutturur ki bu rezil ana hali ayda üçe dörde biner.. malı mülkü ağanın gölgesinde olmakla. senin belâ? — Benim belâ kardaşlığım ağa belasıdır..... — Bizimkinde yeni huylar peydahlamak yok. Belini değme babayiğit kavrayamaz iki kolu ile. şundan bundan pirelenmedin mi az çok? Hele hele! — Ne gibi? — Hovardaya aldanan karının erine nefsi uyanmaz! Kırk yıl yanaşmasan nerde bu bizim herif diye aranmaz. Köylülüğü bilmez değilsin... Ankara gurbeti diyip savuşacaksın ki belâyı savuşturacaksın! Derin derin içini çekti: Evet her bokluğun başı sezinlemektir. Okkaya çeksen yüz okkadan artık değilse de eksik de hiç değil. — Durduğu yerde.. Bize karanlık! — Olmaz! Hiç olmaz! Ne denilmiştir: «Derdini demeyen dermanını bulamaz» denilmıştır. Yanaşmağa kalksan el vermez! «Belim ağrımakta yüreğim bulanmakta» der mızmızlanır.. kardaşlığıma diyeyim. Farımamış mı şu kadar? — Farıma yok! . her biri ekin doldurulmuş halı heybe gözü gibi. Çünkü bizimki hovardayı kapıda taşımaya çabalamadı... Sen ağa seyisliği yaptığından kısrağın yeni huylar peydahladığını belki bilirsin..... — Bizim başımıza duyulmamış işler geldi kardaş! Haso da derin derin içini çekti.. — Bir tekse kocamıştır.. Sen nasıl sezinledin ilk önden? — Neyi nasıl sezinledim? Bende sezinleme yok... her kötülüğün başı sezinlemek. Biz güvenmekteyiz ki yüz tanık getirseler. — He ye! Bir tek karıdan.... Köylülükte hizmetkâr kısmının ırzı namusu. — Ağa mı bozdu yüreğini kocamış karıya. çünkü bizde çocuk dokuz baş.. Bacaklar dersen götür Murat suyu köprüsüne dayak olsun! — Dokuz çocuk doğurmuş. — Kocamış ama yiğitliğini ne yapalım. — Sezinleme yok olmaz! Sezinleyeceksin mecburî... Bu sebeple sezinleyemedik her hal.. — Etme kardaşlık! Bir tek karıdan mı bu dokuz baş..

.. iniş aşağıya dökerdi. Hele çekilin ki bir. bir ay herif görmemiş sanırdın.. kıçımıza bir de şaplak çekerdi. Kavgalarda küreği yabayı yada çoban sopasını.. Bizi aldı bir düşünce.... Benim karının yiğitliğini bizim oralarda bilmeyen yoktur. Aklımız başımızda yok ki neyi düşünmekteyiz ? — Taman! Akıl baştan sıçramış olur öyle sıralarda. Geçti birkaç gün. Dedim ya boyu benim ikim kadar. Biz düşünmekteyiz.. — Dördü kız beşi oğlan.. demek nefisliymiş namussuz. — Vay başıma! Vay başıma! Bunca oğul uşaktan sonra öyle mi? — Oğul uşak evet! Nefisli karıydı gayet. Benimki allah allah... Ocakta ateş yok! Bizim ev ölü evi gibi. Bizim oralarda bizim avradı. Yatağa girdi mi Osmanlı padişahının sultan hanımı gibi gölgeden çıkmamış. ekin biçerken başa koymazlardı.. Başkaca.. aygırlamış kısrak gibiydi... gece dedimse akşam olmuş vakit olmuş. «Hele çekilin yavrularım. sabahtan akşama ekin biçse. öfkesi yamandı arkadaş. karı gibi ocak başında kül mü eşelemektesin yüreksiz? dedi.. Benimki nah şuncacıktı. Ne yapar eder. sezinliyemedim demek.. Kimdir demeye kalmadı.. öfkelendi mi yaban kedisine dönerdi. — Derken..... bir de yiğit karı mı nefisli olur? — Besbelli. dedi: «Ulan dedi.... Osmanlı karı dedin mi Maho'nun Aslı diye karşılığı karşı dağdan gelirdi iniliyerek.. İşe bak sen kardaşlık.. seni mutlak günaha sokar! Bir kezle iki kezle kurtulsan. baktım gelen Osman emmim.. laf gelimidir. değerimi bil! diyerekten böğrümü burardı. hak bereket diye dua et! — Vay ki kahpe! Adam öldürür kahpe! — Adam evet! «Bu oğuluşağı sana yapıveren benim ha. Biraz ofladı hışıladı: Demek koca tanrı bunu bu kadar yiğit yarattığından nefsini ere doymaz yaratmış. Ağlasam mı biraz hey allah demekteyim. Senin avrat nasıldı? — Nesi nasıldı? — Nefisten yana. Düşünmekteyiz..... Derken.. ayıptır demesi... Sana kalsa.. tamam kesimi ufaraktı ya. hele ki baltayı çekti miydi değme zaptiye çavuşu önünde duramazdı......— Kaçı erkek kaçı kız bunların? Çocukları sordum. Değirmende çoğu zaman çoğu pehlivanların yerden koparmayı göze alamadıkları kara ekin çuvallarına yallah bismillah diye sokulurdu. Böyle bir gece. Bizi çekiştirirdi ki Yusuf peygamber olsan çıkamazsın pençesinden....... nefis azgınlığından? — Benimkisi. sovanın cücüğü kadar deyim de anla. Yatakta kavradım mı bitti gitti sanırdım! Dur hele. sefil Maho beni uşaksız oğulsuz öldürecektin marazlı!» diyerekten gülerdi. Komşulardan utanmasam şeytan Beko'dan bir uzun hava koy vereceğim! Baktım dışarda bir ayak patırdısı. Bir akşam vardım ki geçmiş gitmiş.. — Evet! Geçmiş gitmiş. aslında yüreğim bir uzun hava çekmeli demekte.. Çünkü sıraya o saat döndürür.» diyerek bir koluyla kaldırıp hayvanın sırtına dayıyıverirdi. Er olsan avradın koyup kaçmazdı rezil!» — Doğru. .. taş taşısa. öfkeli kan.

Delirmesek var gücümüzle yüklenir miyiz. — Yuf olsun! Ya erlik öldü mü? — Erlik bizden ne kadar ırak.. vay allah! Amcamız bize böyle derse vay allah. yılan gibi ürpermekte yukardan aşağa. Canım tütün istedi.... hele namussuz. Duvarın dibine çömeldim. vay allah... — Yok yaşamak. oldu. Cıgara paketine davranacak güç kalmamış ya. Maho kıs kıs güldü.. Zamanlar ekin biçme zamanıdır.. — İt. Işılamakta ki ayna kaç para eder. Amcam gitti. Vara öldürmeyeydim de o da yaşayaydı ben de yaşayaydım! — Yaşamaktayız ya koca tanrıya şükür hepimiz işte... Ne görsem iyi? Bunlar dam üstüne sermemişler mi yatakları.. Vay ki vay!» dedim.. Sürdüm vardım karının kaçtığı herifin evine sokuldum.. fazladan alıp kaçmışsın. — Der miyim hiç... Dolandım odun yığınına. Köyü dinledim uyumuş gitmiş! — Köy tümden uyumaz! Sen sana gel! — Uyumaz evet! Vardır.— Doğru olmaz mı? Osman emmim salt emmim değil... Yeni evlenmişi. surda burda bir iki uyumazı..... . Denedim ki tamam! Aldım koltuğuma. — İşini kolaylaştırmış sağ ol diyeceğine... «Tek dur namussuz! Sırası mıdır.... Birden hopladım! Ellerime tüksürüp baltayı kaptım. Hele namussuz desem... Hastası hovardası... . İnsanlıktan çıkıp canavar kesilecek sıradasın!» dedim ben bana. hep kurtulurduk... Köpek gibi emekliyerekten dolanıp dam başına çıktım. sen bana günah yazmayacaksın bundan böyle....... Baltanın sapını sıkıladım.. Yürüdüm it yürüyüşüyle lenk lenk.» Yemin bile içtik ama kulak verme kardaşlık.. «Vay anam biz bizi az kaldı ki düşmanın ağzına baltasız makasız.. dam başımıza yıkılır demez miyiz! Meğer baltanın sapı gevşememiş mi? Vurmamla demir vmlıyaraktan şuraya sıçradı gitti. Gölgeliklerden. bir yana. Vurmasaydım. demem! Kapıyı dayaklayıp içerde yataydı vurmazdım vuramazdım. adamın aklı başındadır kötülükte. O fırtınayı o gece atlattım mı köyden göçerdim bir tarafa... karının da babası. Bizim adamlarımız. Yorgunluktan ölmüşüz ya.. Canım bir cigara çeksin! Yakmasam öleceğim. O sıra gözüme ne çarpsa iyi kardaşım. dirseyiğle Hano'nun böğrüne dokundu: Mahkemede koca reise dedik : «Aklımız başımızda yok. Tütün istedi ya paketi çıkaracak güç nerede? Belkemiğini.. Deli gönül dedi: «Oğlum soyun yat! sabah hayır!» baktım yazı yaban ay ışığına kesmiş.. Bize bu lafı kaçan karının babası söylemekte hemşerim böylecene. Hisarda yatar gibi dam üstünde yatar mı adam? N'olacak peki şimdi? Kendine de ettin bize de... benim kötü balta. Essah! İt mit yok! Diyeceksin olur mu? Allahtır.. Ay ışığı tam ağzına vurmuş. kardaşım köylü olduğundan mı avanak olur... Delirmişiz öyle ya.. Kapının pervaz direğine var gücümle yallah ettim... eller ne demez.. mit?... dedim : «Vay allah. — O sıra nasıl bir sıradır Jci ite mite bakıla kardaşım. avanak olduğundan mı köylü kalır? Sen komşunun karısını çileden çıkarmışsın.. var gel sen düşün vay koca allah!» Gözlerim karardı..

.... bileğime yapıştı... büsbütün yüreksizmişsin! — Yüreksiz adamızdır allahıma şükür. El karısının çıplaklığına bakmıyacaksm! Bilmezden uğrasan kafanı döndüreceksin şu yana.. Ölüm uykusundadır ki burnunu kessen alsan uyanacağı yoktur. orta yatakta herif yatmaktadır... «Hıh!» diyerekten kafasına yallah ettim.. — Kan evet. yüreksizmişsin ki kardaş kurban..— Aldırma! Olmuş işin kötüsü olmaz! Çıktın dam üstüne.. adamın böyle sıralarda aklı başındadır.. basıp indirdim. Bu kez işe bakmalı ki kardaşım balta kafa' kemiğine sıkışmış. Az kaldı ki doğradı idik. dedim ben bana : «Hele rezil! Kimliği bilinmeden nereye vurmaktasın! dedim: Elin suçsuzunu körlemeden öldürünce ne olur? Öte dünyada yatacak yer bulunmaz! Geri dur!» dediğim gibi. belden yukarsı yorganla beraber kara kazan gibi kabardı kalktı.. sen adamla eğlenmekte misin?» Geriledim.. — Çıktım ya sen bana sor! Köse dağa tuz çuvalı çıkarmış gibi solumaktayım! Çömelime gelsem kalkacağını kalmamış! Dedim : «Aman Maho davran aman! Sen seni bıraktın mı yandın bil!» Ellerime tüskürüp baltayı kavradım... Korku tutuğu olmuş besbelli! — Vursana be herif. «Aklımız başımızdan sıçradı istediğimizi bilmeden işledik» dedim ya koca reise. Her solukta alt dudağı şişip kabarmakta sonrası yeniden boşalıp inmekte.. — Kan kokusudur.. Hovardasını koynunda doğramaktayım da zıplayıp doğrulamamakta... Bu vartayı atlataydık! — Bırak şimdicik.. koca tanrı günah yazmasın.. Durdum soluklanmak için... kardaşlığıma söyleyeyim. — Herife mi.. baltayı kaldırıp.. Dedim : «Aman Koca tanrı bize kuvvet!» zorlamakla baltayı allaha şükür söküp çıkardım bu keyifle güldüm. vurdum açıldı.. kan kokusu.. karıcık gittiydi bok yoluna! Baktım ki koca karı uyumakta adam gibi horuldayaraktan. Onu gördüm ki eski karısı öteki yatakta doğrulmuş bizi gözlemekte. Meğer bizim karı doğradığım herifin yanında yatar değil miymiş.... «Töbe hey allah... çekerim gelmez.. budaklı odun yarar gibi vurdum açıldı.» Yorganı araladım! Töbe koca tanrı bizi korumuş kardaşım. karıya mı? — Herif de yok karı da yok. yalan! Dedim «Günah! Dedim. Öküz gibi solumak bunda. Durdum öylecene. ........ — Uykuda mı? — Yok! Gözleri vıcır vıcır bakmakta. hele bakalım ki bir.. meğer yataktaki herifin anası değil miymiş. sen günah yazma Maho kuluna!» dedim yorganı bıraktım! Karı anadan çıplak çünkü. dedim: «Ya allah ya pir!» Kaldırdım ki vuram. — Yahu hayıflandığın işe bak sırası mıdır? Günah münah düşünmenin sırası mı. Keşkeme büsbütün yüreksiz olaydıkda.. Çekerim gelmez.. Farkında değilim! Say ki kardaşım hızır peygamber yetişti. İki de kahpeye vursana.. sıkı durdum. Baktım bir zaman. Olan olmuştur! — Olan olmuştur. Yarı kemiği bulunca taze et kokusu burnuma çarptı.. dedim: «Ulan dedim. evet! Baktım iki yatak daha var! Baktım..

Muhtar geldi.. böylesi ne kadar iyi olmuş! — iyi olması. Bizimkine yanmaktayım.. Çocuk anadadır... Belki zorlatıp morlatıp kafaya bir iki vururduk ama eski karı birden bağırdı. ya kimindir desem yahu muhtarın değil ya! . al benim kanımı bir şişeye. Kendin bilmez değilsin ya. Karı yüklüydü. «Dur kahpe» diye bağırıp baltayı fırlattım! islâm dini açık. harman zamanı köy yerinde çocuk tutmaz! Sen tuttursan yorgunluktan karı atar tohumu. Muhtar bizi ahıra kapattı ki herifin hısım akrabası bir kötülük etmesin! Ahırın sıcağında bizi bir ter bastırdı kardaşım. Sürdüm gittim..... kişinin iniltisi bu iniltiyle benim kahpeye bir gayret geldi.. — Senden olduğu ne belli? — Herifle topu on iki gün kaldılar. Bizim köyümüzde böyle derler bilenler.. Döndürdüm elimin terazisini kulağını almış dibinden. baktım damdan aşağı kendini attı atacak..— Vuracağım! «Dedim sıra şimdi karınındır! Hey koca tanrı sen günah yazma!» Elime tüskürdüm! Aah kardaşıma diyeyim baltayı kaldıracak gücüm kalmamış.. Balta gidince dizlerde gövdemizi taşıyacak güç kalmamış.. yorganı tepikleyip cıpcıbıl uğradı yataktan.. Ne vuranındır ne vurulanındır. allaha asi oldun garip Maho!»... al oğlanın kanını başka bir şişeye... hangi oğlan?» Dedim : «Böyle böyle. Bağırdı dedimse korkmuş karı bağırtısı değil.. koca reise çok yalvardım kanlılar gibi.» Kızdı koca reis. — Ölmeyince. «Yazık eksikliğine ne kadar yazık!» diyerekten. debelenmesek kendi terimizde boğulacağız! Bir yandan da karıya acımakta yüreğimiz. Kalkamanıaktayım muhtar ağa!» Dedi: «Olmaz öyle şey erliğine yazık! Hopla kalk!» Dediği gibi inanır mısın hoplamamla kalktım. var olsa da değersiz! Çünkü kötülükte karı çocuğa kalamaz... — Doğurdu mu? Yoksa o gecenin korkusuyla bıraktı mı? — Doğurdu. Biz ayağa kalktıkta söyledik...» Şaştı koca reis dedi: «Ne kanıdır.. «Babası bize verir belki gerisin geri!» dedik besbelli. söylemesi ayıp.. bir gayret verdi nedense koca tanrı kan bir hopladı. Edeple söyledik ellerimizi göbeğe koyduk. dedi «kalk ulan yürü!» Dedim: «Ben bana sahip değilim.. — Önceden surda burda çiftleştilerse nereden bileceksin fukara? — Çiftleşme yok ya. vay Maho. Koca reis bağırdı: «Suçlu otur!» Koca reis suçlu otur dedi mi oturacaksın ister istemez! Mahkemede kayıtlıdır... — Herifin karısına mı? — Yok yahu! Herifin karısı kimdir ki.. dedim: «Kölen olayım reis beyim.. Bir zaman dört ayak emekledi. Çöktüğüm yerde dermişim ki: «Vay Maho. Harman zamanı on iki gün nedir ki. Buradan akıl verdi sağ olsun Tahsildar Bedri efendi. ay ışığında şavklandı ki az kalsın gözümüzü kamaştıra.... inledi o kadar... günahlara battın Maho. Emmi kızı olduğundan. Bedeni aktır. — Aman. Hemi de oğlan doğurdu.... — Aman ya. kardaşım istesem kafayı buldururdum.

düşer ardına alışık kuzu gibi sürer gelir. Pislik böyle temizlenir!» Dedim : «Yok.. Ya sen? — Bende de yok... Hayvan gibi fikri yoktur... — Merhaba! — Allah kurtarsın! — Gezintiye yasak var mı? — Yoktur. — Yirmi beş kayma mı? Kaç para eder öldürsen iyiymiş kahpeyi. Eli işe gitmiyor... — Ya deminki sarı yağız oğlan.. Bu cezanın altıda birini yatarsa çalışma cezaevlerinden birine gidecek. Sezinledin mi? — Hiç. Dışarda hava çok güzel olduğundan canı sıkkındı. karıyı vurduk. Bastırdın mı hovardanın altında? — Yok. Seni ezerler!» — Doğrudur ama.. — Nedir belânız kurban. sinek uçsa dalgın dalgın bakarak bıyıklarını çekiştiriyordu. iki laf edersin veya incik boncuk verirsin. geceye değildir. adam vurmak mıdır? — Namusculuktur... Patırdısız gezinene gecede yasak yok.. Karının şeytanı er.. — Vay ki benim gibi desene kurban! Üstüne mi vurdun bilmezden. Aslına bakarsan önce karıyı vuracaktın! — Amcam da o gece dedi: «Oğlum Maho.. Çünkü saçı uzun aklı kısadır. Tahsildar Bedri Efendi defterlerde silinti. yirmi beş kayma.. makbuzlarda hile. altlan şiş kısık gözlerine. Bize dedi: «Yenisin! Dolanma ayak altında. karı milletinde suç olmaz. Ya sen? — Benimkisi de hiç! — Ya? — Şundan hiç ki kurban... Aslına bakılırsa devlet kesesine el attıktan sonra yakalanması biraz dalgınlığından... — Sana başlıktan hisse vermedi mi? — Aldığının yarısını verdi. Şimdi 1943 yılı Mayıs ayının 17 günü Malatya Cezaevi müdüriyet kısmında mahpusların ekmek hesaplarını yapıyordu. Dalgınlık gibi tembellik de sarkık yanaklı ablak suratına. Kürtlükte zagonu budur bunun. kat kat gerdanına gerçekten yaraşmaktaydı. aldı bohçasını mohçasını.... Ya senin ki? — Bizimkisi başka.» dedim. geçti gitti bizimkisi..— Karı ne oldu? — Ne olur karıya? Amcam sattı başka bir herife. çokça da . orada bir günü iki gün sayılarak bu belâyı üç yılda sırtından atıp savuşacaktı.. Say ki inişe bağladığın sudur.. karıyı öldüreceksin! O ki soyumuza bu lekeyi çaldı karıyı bitireceğiz. başkaca vergi alıp karşılığında hiç makbuz vermeyerek sayısı hükümetçe de kendisince de belirsiz paraları zimmetine geçirmekten beş yıl on ay ağır hapse mahkûmdu..

kilimin dört ucunu suya bırakmıştı.. Malatyalıların vede Malatya mahpus dammın kısaca Bozo diye çağırdığı Mazmanoğlu Hacı Aptullah karşıdaki başgardiyan odasında derinlere dalmış burnunu karıştırıyordu. Vakit öyleyi tuttu tutacak iken. bir yandan buna uğraşırken öte yandan bundan evvel avlayıp çıkardığı hapı sol elinin başparmağıyle şahadet parmağı arasında bura bura kurutup yere atmağa çabalıyordu. müfettişler de yüz yıl arasalar hiç bir suç bulamazlardı. arkalığına kollarını kavuşturup başını dayayarak uyumuştu. «Yahu şunun elinden kabuklu ceviz yenmez. yakaladığını çekip almak için zorlatıyor. bu bizim Bozo'nun da ille burun karıştırması!» Bozo. «Nedir oğlum? Şeytan geçmekte desem. allahm izniyle tüketmedi. bunaltıdan vede mahpus damı işsizliğinden peydahlamamıştı. Oy ki yanarsız!» Birden koca mahpushanenin cümle kapısındaki sessizliği gidip gelme durgunluğunu yadırgadı... Battal gazi efendimize kadar sövdürür bizi günaha sokarsın!» Bir cıgara yaktı. mal müdürü de. şeytana sezdirmeden yağdan kıl çekercesine soymaktadır! Yürü eşşek vede hayvan».. burnunu karıştıraraktan tüketti. cezayı altı yıl önce bitirmiş olacaktı.. Biraz tetik dursa. mahalle kahvelerinde ahbap meclislerinde. tuh allah belânı vere Bozo gibi!» Evet bu Hacı Aptullah boktan yere adam vurup on iki yıl ceza yemiş anası Karı beyin aklına uyup çalışma cezaevlerinden birine gitmemişti. Bu yüzden çubuk gibi delikanlı çağında nice nice namlı kahpelerden doslar yitirmiş. «Bu Hacı Aptullah on iki yıl cezayı hayır. Mahpusa düşmeden önce de böyle burun karıştırmak huyu vardı. Evet her bir kimsenin bir huyu var. Gitseydi. bunca zamanın gül gibi namusunu lekeletmecesine.. dost geceleri muhabbetlerinde yiğitliğinin verdiği namı da yaşıtları arasındaki saygılı yeri de epeyce zedelemişti. İlk işlerde derli toplu çalışırken sonra dalgınlıkla tembellik ağır basmış. «Kim bilir kaç bin kişi bu gün bu hükümatı soymaktadır ki.tembelliğinden ileri gelmişti.. burun karıştırmak illetini. Uğrasa bir yere geçemez! Çünkü. fakat aptalca yakalandığı için kendisini ayıplıyordu. Vay ki yanarsız. Şimdi tenhalıktan yararlanırım sanıp dünyayı ünutaraktan sağ elinin şahadet parmağıyle burnunun derinlerine varmak turunu sarfederekten hap yakalamak.» Gardiyan Çerkez Murat Efendi her zamanki gibi önüne bir iskemle çekmiş. bizim Malatyalımızın kimisi hiç akıllanmadı tuh yüzüne!» «Yahu oğlum Malatya! Geçmişine sövdürürsün ki. mahpus damında. «Nah. yediği haltı usulüne uydursa. Düşündükçe çaldığına pişman olmuyor. Fukara şeytan buralara uğrayamaz. Ulan oğlum akşam kız sanat okulu olsa az biraz . buyur bakalım! Bir koca vilâyetin bir koca merkez cezaevi olup.. «Vay ki akıl! Ulan dağın ayıları akıllandı. Bir türküden her zaman söylediği parçayı yavaşça mırıldandı: «Ateşim arşa çıktı Irak durun yanarsınız. ele girer ki.

Genelevimizde vatan hizmeti gören saygı değer hanımlarımızın izin günüdür ve de Mazmanoğlu Hacı Aptullah namı diğer Bozo oğlumuz Malatya Cezaevi müdüriyet kısmında haşa huzurdan ve de benzetmekte yanılma olmaz. bedavacılar daha beteri haraçla yaşamak isteyenler tarafından sörnürülmelerini önlüyorlardı. Pencereye koşup dışarıya bir zaman kulak verdi. duvarlara bakarak arandı: «Dur efendi! Bu gün günlerden? Aman haa. türküyü değiştirdi: «Yüz benden l Elli senden yüz benden l Gam yardan vefalıdır l Hiç sevilmez yüz benden. suyu çekilmiş değirmene mi döner? Yuf olsun yuf!» Kalemi kavradı. çok daha etkili olarak ortaklarını kurda kuşa karşı kesinlikle savunmaktaydılar. «Oğlum bu sokak nasıl bir sokak ki işleyebilsin güpegündüz hiç utanmadan?. Salı olmasın sakın! Vallah da salıdır Billah da salı. Bizim buramız.... «Bu tütünleri ne yaptılar yahu! Bunlara zehir mi kattılar? Rejinin tütünü demekte ki : 'Benden sana hayır yok! Aklını başına devşir! Git sen sana kaçak tütün peydahla!' demekte ya... hayfını alaydın ya şu dünyadan dümbük!» Çok keyifli bir şeyler düşünüyormuş gibi gülümsedi. Tahsildar Bedri Efendi. Ve de derinden derine of larm birini bir paraya çekmesi de bundandır! Ve de bana sorarsan arkadaş. Yahu nedir? Biz mübarek salıyı unutmuşuz. çok gizli yürütülen dostumsu birer ilintiyle kızların hoyratlar tarafından hırpalanmalarını. Çünkü Malatya'nın genelevinde çaça karılar yani patron yoktu. Başkaca körpe jandarma teğmeni. Kapıda gece gündüz bir bekçi nöbet tutar. oflaması yerden göğe kadar haklıdır! Şundan ki on bir yıl .» Cıgaradan iki çekti öksürdü.. Mazmanoğlu Hacı ibrahim öteki adiyle Bozo aklına bir şey gelmiş gibi zıplayıp kalktı. keyfince çalışmaktaydı. Bizde bu işin yiğitliği hani?» Gardiyan Çerkez Murat Efendi hafiften bir horultu tutturmuştu. alışverişe giriş çıkışa göz kulak olup ufaktan büyükten hiç bir kanunsuzluğa meydan vermezdi.. İlle de zengin genelev hanımlarının paralarım işleten hacıdan hocadan birkaç büyük tüccar daha geriden.... Her odasında bir genelev hanımı kendi başına. «Vay ki bir bu eksikti. komiser muavini baylar da.» Sokağın üç yüz adım ilerisinde Malatya'nın genelevi bulunuyordu. Hani kurban olduğum salı. sonra odayı birkaç kere dolanıp of çekerek oturup burnunu karıştırma işini bıraktığı yerden sürdürmeye başladı. tabanı yanmış it gibi izine çıkacak genel birleşmeevi hanımlarımızı beklemektedir. rakam dökmeye başlayacakken vazgeçti... Bu ev taş döşeli bir avluyu çeviren iki katlı bir yapıydı.. Bari bilemedin ki bari bileydin ki böyle olur. savcı yardımcısı.... Allah belânı vere tahsildar Bedri gibi. mübarek cumayı unutmuşuz? Evet bu gün salı günüdür.patırdı duyulur! Vay ki mahpus damı bakkal hanesi sahibi dümbük Abo! Demek sen dükkânı kilitleyip savuşunca. «Dünyanın bir aptalı biz miyiz? Rakkam dökülecekti de kendi rakkamlarımızı döküp müfettişe tutulmasaydık ya. Ulan bura nere köpek? Ula bura nasıl bir mahpus damıdır ki ilkokulda uğultudan durulmaz da burada çıt yoktur! Tuh allah belânızı vere!» Epeydir sokaktan da gelen geçen kesilmişti. hay kurban olduğum salı.

yoksama ki can çekilmiştir de hiç izi mizi kalmamış mıdır. kendin de huylanasın! Vezire pişmanlık elverecek ki sabaha kadar of of çekerek uykuyu yitirecek. Bu sebeple bir yandan eski mahpus olmanın imtiyazıyle şişinirken hemen ardından kendisine saldırılmış gibi can sıkıntısına kapılmıştı.. Bir köydesiniz. beyleri. dışarının adamı gibi bir adamlarına benzemekte miyiz.. karı öldürenlere yalnız yatma cezası vermiştir koca reis. bu işleri çoktan unutmuşsun! Oysa çiftleşme işleri idmanladır. Bu yasak ona dokunmuyordu.. Bu bizim akılsız Bozo Şeyh Yusuf'un bazubentini pazusuna takalı genelevimizin mübarek izin gününü böylece döneleyerekten beklemektedir ki kızları görünce bedenimize bir uyanma. Sorarsın anlattırırsın ki herifi huylandırasm. Çıkmasına surda üç ay on iki gün on üç gün kalmıştır. Karı bey iki kara tavukla bir oğlak getirsin! Bir muska döktüreyim! Koluna bazubent sarayım! Koca Bozo oğlum damarına onbeş su kömüşü boğası çiftleşme gücü verelim.. Voltadakilere bakıp içlerinde hatırlı kimse bulunmadığına emin olunca elini kaldırıp emri bastı : — Kısım ağaları. eli silâha milâha gitmez! Oğlum sen köy yerini bilmez misin? Köyün istemezi en ödlek herifi lafa boğaraktan Şeydi Battal gazi efendimize döndürmez mi? Karıyı çek al. On iki yıl mahpus yatmış. uzaktan uzağa bir hırslanma mıdır. Oysa lafa başlarken böyle bir niyeti yoktu hiç. İyisi birkaç pangonot vereceksin. Buna fukara Haso ne der diyerekten hiç fikir etme! Buna Haso rezili hiç bir şey demese yüreksizliğinden koca tanrının kurban . sallanaraktan çık git! Bunun kemikleri cıvımıştır diyerekten seni adam hesabına almam sanır kahpe milletini önüne kat.. biz ettik sen etme. «Niyetimiz yok muydu? Hele yalancı köpek.dokuz ay on sekiz günden beri mahpus yatmaktadır. sürü götür! Aradan on beş gün geçmeden herifinin gözü önünde başla kullanmaklığa. Yallah kavat Maho.. sopa yemeyim diyenler yorgan altına yallah! Yorgan altına.. efendileri. fukara Bozo'dan çıkarayak birkaç para vurmak için ne demiştir? «Sen yatkın mahpussun.. arası kesilince kendisi de kesilir.. Kısmın tayıncısı Alo koridora çıktı. Çıkar çıkmaz anası imansız Karı bey tarafından dur aman demesine bırakılmadan evlendirilecektir. Oysa Maho eski mahpustu. «Aman Bozo amanı bilir misin! Köpeğin olalım. karı yüzü görmemiş herife ilk günler rüsvaylık elverir ki rezilliği bir eşek yükü sabun paklamaz... yakamızdan düş! Bunun sonunda bize ölüm görünmektedir aslanım!» diyerekten amana getirmeğe bakalım» demesiyle. Cinayeti nasıl işlediğini yeni gelen Huso'ya anlatmak isteği farkına varmadan yüreğini sarmıştı.. Ne fayda ki namussuz Şeyh Yusuf. yani biz nasılız.. Yoksama öz halimizde hiç mi değiliz? diyerekten kıvranmaktadır.. yallah yalnız yatağa. Bildiğin delilik. Ya sen yitirmiyecek misin namussuz? Yahu nedir? Dünyayı bildiğin delilik sarmıştır. Herifin karısını çileden çıkardın! Dam üstüne yatak serip sarılıp yatmak nasıl bir akıl! Diyelim herif anadan kavattır. yataklara girmiştir! Volta yasak! Yeni gelenler dolaşmasın yatsın.. Önünden geçen Maho'nun ensesine bir şaplak indirdi... cenabet ince nazik işlerdendir..

baktı ki adamlık senden ne kadar ırak! dedi: «Belki bu deyyus er gibi erdir. yeni herifine yar olur mu? Haydi karı yar oldu diyelim.. tapu memurları öğretmenler. «Diyelim ki doğrudur kavat Alo. varsın o gebertsin! Herifin gönlü geçerse buna çalar sopayı çalar sopayı.. «Hayır bende sezinlemek yok! Neden mi sezinlemek yok? Sezinleyemezsin . belinde aymtap işi bir kuşak. hiç mi tutmadılar karıları hovarda altında? Peki neden vurmazlar bunlar? Çünkü herifler akıllı. herifin gönlü geçmez mi...olduğum gönlü razı gelmez! Hayır gelmez! Hemi de hiç gelmemeli! Ulan karılarda akıl yoktur deriz ya... surdan bildim ki. sırtında ham ipekten bir uzun entari. Haşa kötü karıdan yana olduğundan değildir. adam sevdiğine kıyamaz! Dedim: «Ya sen nasıl kıydın kavat Alo? Tutkun değil miydin?» Fikre vardı bir zaman Alo fukara. beyden efendiden nice nice tahsildarlar. Böyle bir dertleşme voltasında?. Karıyı vurdun mu atlayıp kurtulmalı... Yahu el ayak tutarken kansızlık nasıl bir belâ! Hey allah.. âdemoğlu kendi yüreğini bilmez!. Bu gün seversin. Daha iyi olurum diyerekten gelmiştir.. karı yar olmazsa bulur kendine bir başka oynaş. Alır senin öcünü ki kat katıyla alır!» «Kat katıyla alır» derken Amo üç parmağıyle doksan dokuzluk tespih tutan elini boşluğa bıçak atar gibi vuruyordu. 'Koca reis karı vurana tam cezayı neden vermektedir? Sen sana ettin!' diyerekten vermektedir. Dedi: «Essah! dedi.. dersin: 'Hey allah. benim ömrümden al şunun ömrüne kat!' Yarın kızdın mı dersin ki: 'Şunu yatırıp kesem pislik temizlene!' Akıllı adam karı vurmaz.. yanında yatan kahpe avratlı dururken bu karı bu yatağa zorile mi gelmiştir? Hayır aldandığmdan gelmiştir.. Çünkü bu dünyada ölen kurtulur! Bırak varsın yaşasın reziller!» Sana yar olmayan kahpe. Çabalamak herife düşer! Varsın o girişsin o gebertsin. Sonunda bir zaman dizini şamarladı. Bir zaman derin derin nefesledi. Bunca Yüzbaşı. Allah yarattı demez.. Bu sebeple voltada ayak sesi yerine kuru otlar arasında tembel tembel sürünen kalınca bir yılan hışırtısı çıkarıyordu. Dedi: «Oğlum Maho.» Maho bir cıgara yaktı. bunca savcı komiser. uzatmalı jandarma başçavuşları sorgu yargıçları. koca allah! Nasıl bir belâdır ha. bir zaman suratını yoldu. uzatmalı onbaşı başçavuşları. Başında yün örme külah. Resmen kendini vurur. Seni denedi. bunca binbaşı. Öç almayı hemen unutmuştu ama tespihli elini boşluğa vurmayı sürdürmekteydi.. Bizi komşuya yabana muhtaç etmez yatak işlerinde belkime» dedi! Ulan bu kavat Olo bize ne dediydi geldiğimiz sıra. sınırı aşıp Suriye'yi tutmalı ki mahpusluk bindikçe binmesin! Evet. Yürek kahpe avrat gibi desene Alo kirve! Günü gününü tutmaz. bizim gibi erkeklerde ya hiç akıl var mıdır? Gel bakalım Maho alçağına! Ulan köpek öldürecektin diyelim. Şu halde. aslında er kısmı karıyı vurmaz. karı öldürülür mü.. Ulan essah! Demek ki kardaşıma diyeyim karı milletinin işi yaman kardaşım! Çünkü bu kahpeleri tutkunları da vurur tutkun olmayanları da. çıplak ayaklarında ince yemeniler vardı. bacaklarında uzun paçalı beyaz don. sen karıya tutkunmuşsun ki oğlanı vurdun!» dedi: «Nereden mi bildim rezil Maho.

Ben de duymamla dedim hiç olmaz! Karı dedi «neden ne olmuş»? Dedi: «Zengin yerdir rahat eder!» Oralarda doğrusun ya gel gör ki hey avanak avrat hiç olmaz! Karıdır bir kez aklına koymuş kardaşım... Dedi: «Haşşöyle. Aman yumurta kırmayınca hiç olmaz! Surdan tuzsuz . Derim ki gör nasıl derim! Benim haberim yok! Oğlan bizim büyük kıza dolanırmış ne zamandır! Kız bakmış tırnağından çıkası kalmamıştır! Anası olacağa demiş böyle böyle. Bakmış ki dağ başı halvettir. Elimizde doğdu çünki.. Nasıl bir söz. Kız rahat eder.. Karı dünden razı. Aradan bir ay kadar geçti.... Hayır bu güne kadar şuncacık kuşkulanmamışım.. dediğim gibi. Nereden gelecek aklına böyle bir bahlık! Hovardamız çünki.... Başına çökmüş alçak! Olmaz yaa. . Yakamı tuttu.. Ağamızın oğlu kızımızı alımkâr olmakta. Neden mi? Haşöyle. sen kızı neden vermezlenmektesin bunca zamandır?».. höykürdüyerek demekte ki biraz daha zorlatsa karnı yarılacak. Sevineceğimiz bir sıradır! Lâkin oğul... Oğlan geldi. Yemeyip yedirmekte. Deme ya... Aman ya........ Ağaoğlu sus yüzüne duramadım.. Girdim düşünmeye. «Yalandır yanlıştır.. Yiğittir... bir gün anası evde yok. Yahu kardaşım.. ağa oğlu amma bildiğin namussuz.. Evet damadını sevmekte... Bizim kızla iki gün arayla doğdu. Biz fukara olup ağanın dede sürmesi hizmetkârı olup. Kahpe. Evet dediğin gibi.. Bunca zamandır bindiğim kısraktan. Kızı verdiler. Gülüştük..... Kanını ararsam şu güneşe kör bakayım... Olsa bir rezilliği köy yerinde gizlisi çok sürmez.. Ağamız olacakta karı üç. içmeyip içirmekte... Sen karışma! Ben anasını razı eder alırım!» Evet. Olur mu olur! Oğlandan umarım ya. Ne fayda ki evlenesi olmamıştır küçüktür.. En küçük karıdan doğma bir kız kardeşi var bize güvey olacağın.. On biri tamamladıysa da on ikiyi daha tamamlamamıştır...... Dedi: «Ağa takımın düşmanı çoktur. dedi: «Beri bak Hamo.. Gözümle gördüm ve de gözledim!» Baktım rezillik diz boyudur. dedim: «Vermemek yok evet... dedim : «Ulan kahpe bu nasıl bir laftır! Ben senin kemiklerini kırmaz mıyım?» Dedi: «Nah şu yemin şu ant.. Dedi dedimse adam gibi demekte değil. Dedi: «Ağa benim herif anamla yatmakta» dedi...çünki. Nah kız senin götür dere boyunda kes. Gel gör ki hiç olmaz. Bir gün tarladayım.. sen hele dur bana dediğini hiç kimseye deme!» Kızı defledim. Osmanlıdır. Bakalım doğru mu? Kız kısmisi surda ırzını kırdırır da ağasının anlını karalar! Köy yerinde biz neler gördük!» Laf uzadı dırdıra döndü. Senin hamlene dayanamaz!» Dedi: «Ulan neresi küçük? Er gördü mü aygırsamış kısrak gibi kişniyerekten sağrı titretmekte» dedi.. kaç paralık kancık ki senden esirgemiş olam. Kız karşıma dikilip ne dese iyi. Bizim kız yaşıtı. ayran çorbasını yetiştir. . aklına gelmez ki... senin aklın ermez.. Geçti bir zaman. Şuncacık bebe! Bize damat olacak namussuz bunun ırzına geçmiş dediler. Adam değil ki kızı çıkarıp veresin! Kız surda dursun kardaşlık it eniği verilmez! Doğrusun! Zengin yerdir. Şundan ki bunun babasında. Buna ekmek götürmüş sürüyü güderken.. «Aman damadım acıkmıştır. yabancı değil! Damadımız! Başkaca ağamızın oğlu. Dedi: «Ağa yeri iyi yerdir» ille olacak! dedi: «Kız benim değil mi? Verdim gitti!» Dedim : «Dur karı dellenme! Bacısının başına çökmesi işini ya ne yapalım?». Ben eve ocağa giremez oldum. Hemi de fazlaca sevmekte.

Su kaynaymca kenardan işmar verip güveysini çağırdı. köylü çoktandır işin farkındaymış. ferahladım. «Namussuza namussuz derler! Bilmezliğe vurunca dümbük kısmı dümbüklükten kurtulmaz. derdinin dermanını iste. Karı sürdü gitti.. Karı ocağa su koydu.. ne demek? Bizim eve girdiler.. Hangi eve. karınla yatmakta değil midir pezevenk?» Vay ki odanın damı başıma çöktü sandım. Bunlardan birisine ikisine dert yandım. Üzerime binmeyin.. sen nereden bileceksin!».. karı yağlı ekmeğe çöktü.yağ küleğini yuvarla gelsin!» O günden sonra bulaştım kollamaklığa... dedim: «Bunda bir kötülük yoktur ya kız daha bebedir. Sıçradım sokuldum pencereye. Canım sıkkın. gitti dedimse belli ki belâsına gitmektedir. hayır kız için gitmekteyim!» Dedim: «Kıza ne olmuş?». dedim: «Aman iyi. dedi: «Bu nasıl bir kötü sözdür. Say ki benden çıkan oğlum.. Bir gün ilerde yatmaktayım. Dedim ben bana: «Bir sopa çeksem şuna hey allah!» Güldüm kendi kendime.. Karı baktım tavuk tuttu... Ortalık karardı. dedim: «Bu nasıl iştir?» Dediler: «Berbat iştir. İçeri girdim...» Dedim : «Ne bilmezliği?» Dedi: «Ulan güveyin olacak rezil. papuçları nasıl buldum. Çünki öylesine yolu tozutarak gitmekte. Ben beni yoklamaktayım! Hayır! İçim ekmek istemekte değil. Çünki sopa çekmeğe gücüm yetmez ki karıya sopa çekilecek karı olsa ne kadar kolay.. Demez mi kardaşıma diyeyim : «Bire namussuz!» Dedim : «Dur arkadaş! Namussuz nasıl bir laf!» Dedi.. Dedim : «Oh oh! İyidir!» Bir de baktım ki ne göreyim papuçları attı kapıya... Aradan geçti iki gün. Sopadan geçirdim ki kafalarını gözlerini yarmacasına. Baktım bizim karı damadını önüne almış.. tavuk eti var bu gün bize!» Tavuk surda pişedurşün. Ağa değirmenden gelirken atının başını tuttum. Ben duvar dibinde otura kalmışım! Dizlerim beni taşımaktan geçmiş. Dedim: «Kolay gele!» Dediler «Hoş geldin!» Konuştuk. sana inat kızıma inat soyunur koynuna girerim. Beraber eve girdiler. Biraz bekledim. O gece ekmek . Çocuklar dediler : «Baba pekmez koyalım mı? Çökelek çıkaralım mı?» Vay siz misiniz bunu diyen.» Karı birden öfkelendi.. Gün dikildi akşamı buldu. Baktım hayır başka bir kötülükleri yok. dedim: «Şöyle şöyledir. girişmiş yıkamaklığa. aklı ermez bu işler gündüz gözü yapılmasın yapılacaksa kız uyuduktan sonra yapılsın. derdini yan dermanını iste!» Ertesi gün bekledim. Sana lâzım değil! iyisi ağaya git. Ben of dedim. yanma hizmetkârlardan ikisini katıp kızla beraber çiftliğe yolladı... Aman buna bir çıkar yol!» Kızdı gayet! Oğlanı istedi.. çekti kafayı aldı. Birisiyle atıştık. önüne gerilecek oldum. Dedim : «Aman olmaz ekmekten aştan kesilmek er kısmına hayır getirmez!» Odaya gittim. Dedi: «Geri dur! Ben çiftliğe güveyim için mi gitmekteyim.. Dedi: «Ben kızı görmeye gitmekteyim! Birkaç gün kahrım!» Yalvardım dedim: «Etme kan! Bu kadar çoluk çocuk vardır! Etme günahdır! Bunun sonu hayır getirmez! Sen sana gel aman karı!» Hiç umursamadı.. Aldım fukaraları beriye. Bekledim dedimse soluklarım ağzıma sığmazlanmış. bu da benim bir evlâdım.. nasıl giydim.. Dedi:«Körpedir! Ne ossa olur! Çiftlik yeri netamesizdir. Karı gitti. Dediğim gibi. ne olmuş namussuz. evi nasıl tuttum koca tanrı bilirse bilir. Biz neler duyduk.. gitmeyi ben kimsede görmedim b güne gelene kadar. ne olurmuş namussuzlar!» Köyde ahbaplarım var..

Anamın koynuna gider. Sordum: «Ne oluyor? Bunların hali keyfiyeti nedir?» dedi: «Baba. Sürdüm gittim. Sinerekten Murat'ın kıyısına indim. dedi: «Kürt tüfeğidir ola Hamo oğlum! Tek atar ama gayet yaman atar! Yiğide elverir!» Dedim: «Aman ağa. Dedim : «Bismillah» çarıkları çektim. bildiğin hayalara. Duvardan bir kurt tüfeği çekti.. Tüfeği aldım eline vardım.. Evet bizde laf vardır. Damlarda yatılır sıcak geceler... Aman benim herifime değme!» Dedim: «Sus.. Tüfeği temizleyip doldurdum : «Hayda rasgetire!» diyerekten omuzladım. ne dedi vurma. Vardım ağanın odasına indim.... dedim : «Ben bunları vursam gerektir ağa. bir de mezara girmeyince. buna bir çare! «Dedim : «Sus kahpe! Sus! Ağlamak neymiş! Sen ağlama sus! Al gözümden bu gece. Şimdilerde biz canımızı ferahlataraktan küçük su döker değiliz! Ertesi gün akşama kadar sırt üstü yattım.. Dedim: «Ha şimdi gelir. Karı yerinde.. çünkü biz ağa işine kendi işimizden hızlı saldırırız. Çiftliğe var dim. çok söz edilmez.... Bir iş edilecekse aman anama edilsin.. ha şimdi gelir!» Şimdi gelir dediğim... Geceyi nöbette geçirdiğimizden ikindiye kadar uyumuşum. Vakitler yaz ayları.. Anam bırakmaz! Aman buna bir çare.... Biz hizmetkâr oğlu hizmetkârız arkadaş! Bizim hamurumuz işle yuğrulmuştur ve de bizim sülâlemiz ağalarımızdan kötü söz duymamıştır.. allahm işine bakmalı ki bizim kız bir başına suya geldi..... Bir iş edilecekse anam olacak çıksın aradan.yemedim... Büyük oğlan dedi: «Ekmek?» Dedim: «İstemez!» Dedi: «Nedir?» Dedim: «Bir şey yok!» Sabahta ekmek yemedim. Akşam ekmeğini çokça yedim. Bak bakalım bu gece neler olur!» Dedi: «Aman baba. Ben uyumuşluğa vurmaktayım. Oysa ben bir dakka ekmek yemeden durur herif değilimdir. ama yorganın altından gözlemekteyim...» Dedi: «Uzattın ki teres tadım kaçırdın! Yıkıl!» Ağa kısmıdır. boş adam mezarda gerek. Ağa evinin damını gözledim bir zaman. Evet o gün bu gündür yüreğimiz şişti bizim kardaşıma diyeyim. Ikindiliyin. Olam bir bir anlattım. Başkaca ince kumdur ki taze pamuk yatak kaç para. bize iki saat bir köy vardır.. hepsi elimizde büyümüştür. Sazlıktır kıyı... Sen ne dersin?» Ne dedi vur. Gece oldu mu.. güveyin beni uyutup yanımdan kalkar. Köpek möpek mi? Köpekler bizi tanır.. Ay ışığı yayılmış ki gündüz kaç para. dedi: «Al bakalım yiğit Hamo!» Dedim : «Aman ağa! Bizim karıyı kendin bilmez değilsin ya. Bekledim gözledim o gece bir vukuat yok.. Bir tek kurşunla düşmez! Oysa bu tüfek tek atar!» Ağa güldü. Kızılıbrık derler... Dur bakalım onu da orada boş bırakırlar mı? Bulmuşlardır ona da orada elbet bir iş.. ağası bizim ağaya düşman bir köy.. Gece vakti yola çıktım ay ışığında. bu şişlik gitti gitti keseye vurdu. orasını allah .. Bir çalının dibine silâhı sakladım ki uzaktan güveyimiz farkedip davranmasın! Eve yanaştım. Keseye dedimse sözüm burdan dışarı torbalara vurdu.. Güveyin yerine gelecek olur gerisin geri. güveyimiz yerinde. karıyı ummaktayım. Kâhyayı bulup barut kabağını kurşun kesesini aldım.. kurbanın olayım baba.... Baktım sabah ışıdı ışıyacak... iki yatak serilmiş.... Birisinde güveyimiz olacakla kız yatmakta... ay ışığı gündüzden farksız. Birisinde bizim karı.. baktım karı koynumda yoktur. Ben boş duramam. Baktım sabah olmuş... boş durdum mu bil ki hastayım! Adam mahpus damına düşmeyince boş durur mu..

Benim karı dersen zaten yiğitosmanlı.. boynuma doğru inmiş gitmiş! Başkaca zırıl zırıl ter . Değme kanların ikisine. Ağaçtan damın yolu kesedir. keyfine söz yok.. Evet. Dudağım ossaat çatladı. İçmekteyim ki Murat'ı tüketmedimse de tüketmemize de çok bir şey kalmadı. Bir de ben bana geldim ki ne göreyim.. Belimdeki ekmeği çıkardım. Yorganı aralayıp hafifçe kolunu çıkarıp «gel» işmarı vermez mi? Güveyimiz kıza iki kere daha seslendi.... Ezzasına baktım ki yerinde.. Dedi: «Halime! Kız Halime!» Sonra onu gördüm ki kafayı aygır gibi havaya dikti. O gece bir iş olacak. Nem mem kaparsa almaz.. Dallar üstüne uzamış damın. Kaynanası olacağın yatağından yana baktı.... Bir yandan da türkü tutturmuş ki belli bir şey. İyi yediğinden et met... Bir paralamaya paralama demeyip ardından bir kez daha paraladı. fukara.. Kudurgun canavarın hamlesine nasıl dayanacak? Hırkadak uyudu. diyeceksin ki: «Koca Murat suyunun kıyısında bu susuzluk neyin nesidir?» Ben de bilmem neyin nesi.. Benim karı yatakları serdi. Allahın günah yazacağı bir işler ki gayet kötü bir işler! Yatsıdan sonra sürüp vardım. Biraz sonra herif kıza iki kez seslendi.. Orada bunu canım çekmesin mi? Dedim : «Git işine rezil Hamo! Allah belânı vere!» Yataklan serince seslendi. üçüne bedel! Ay ışığında bütün irileşmiş ki güç yetesi hiç kalmamış! İslâm dini açık. Herif beride bu işi görürken benim karı kafayı kaldırıp kaldırıp gözlemekte. tüfeği sakladığım çalıdan besmeleyle aldım. Fırın ağzıkaç para... Kızla herif bir yatağa girdi. ben bir mendil ekmeği yiyip bitirmişim. Ne denilmiştir.. Güveysiyle kızı geldiler. Dedim: «Ola Hamo! Allah belânı vere! Yerinde olmakla.. Bizim karı ilerdeki yatağa gitti yattı. geçti gitti. Yatmasıyla kıza çöktü kardaşım. Başladım içmekliye.. Bildiğin cehennem ateşinin sam yeli. tava gelmiş ki hırıl hırıl solumakta... Dalmışım. susuzluk yangını değil.. Karşılık gelmeyince yataktan çıktı. Doyasıya yediğinden. Adam eti kardaşım ay ışığında gümüş mecidiye gibi şavklanmaktaymış meğerse.. Kız. Dama yakın bir büyük dut ağacı vardır. Ağa kısmının yatak hali fukaraya benzemez arkadaş.. Soluğum kesildi. Bu yürek yanıklığı bana sorarsan arkadaş.» Ezzayı değiştirdim.. Ay ışığı dün gecenin ay ışığı. körpenin zebunu da zebunun körpeşi. meğer bizim kahpe bunu gözlermiş. Yavaş yavaş eve sokuldum.. Yüzüme bir esinti çarptı.. O sebepten karıyı ikiye üçe kimisi de dörde çıkarır. Şavkı gözümü aldı deyim de sen anla! Güveyle kaynana bir yatağa girdiler mi şimdicik güzelcene. Ekmeksiz hiç olmaz. Dört elle emekleyerekten yürüdü. Kendini saldın mı ayakların dama değer. Onlar hayvanlara bakmağa ahıra dolandılar. Toprakla boğuşup ezilmediğinden ille körpeliğinde beli güçlü olur bunların. almayınca vurmağa giderken bakarsın seni vurmuşlar. Gözlemesi neyse ne.. çökmesiyle kurtçu itin canavara dalması gibi dalıp paraladı.....bilir!» Kız gitti.. ben sıçradım ağacın başına çıktım. Susuzluk beni sarmış ki yüreğime ateş düşse öyle yanmaz... Murat'a kapandım. fırın ağzından çıkmış bir esinti.. akşam inmiş. Ay ışığında tüm çıplak olduğundan koca it gibi sokuldu. uyku yarı ölüm denilmiştir. Aynca canın çJektiğini yediğinden. Yüreğim istememekte ama adam ekmek yiyecek mecburî.... Dün geceden artık da eksik değil! Ay ışığı adamı iri gösterir.... Ertesi gün gördüm ki kan yürümüş.

Kal bakalım! Sen bir istersen ben beş isterim! Babam olacak dümbüğün anasını eşek kovalasın!» Gülüştüler bir zaman.. Bir solukcuk. Benim karnıma bir sızı düştü. itin ulumasıyla bendeki titreme de kesilmesin mi? Baktım.. Meğerse yaprak hışırtısı duyacak sıraları değilmiş namussuzların. Oğlana geldi mi. Tukurdum gerisin geri.. kardaşıma diyeyim de tere battık ki olursa o kadar olsun! Dutun yapraklan başlamaz mı hışırdamaklığa. Durmaktan hiç bir şey hasıl olmaz. Yeniden tüfeği gözüme kaldırdım. Dedim : «Bir kurşunda ikisini çıkarmalı ki bir işe yaramali!» Aklıma geldi ki ya değdiremezsem. işte o sıra beni aldı bir fikir. Vallah bırakmam.... Soluk alaşım kalmadı. Benim karı dedi: «Bir soluktur oh Bekir..... Ay ışığında anadan çıplak elleşmekteler. Ya karı ya oğlan sağ kurtulursa. güveyimizin sesini duydum... Kafamın içine bir gümleme doldu arkadaş. benim kahpe ol görüp bırakmamakta. Dedi: «Kız orospu! Etimi kopardın namussuz!» Karının kıçına bir şamar attı. Kahpenin huyudur. top atılsa duyacağım yok. bir daha kişnedi bildim ki işi bitmiştir.. Lakin kıza değmeyeceğine yemin içirdi. Herif dedi: «Nedir niyetin? Yarın köye gidecek misin?» Karı dedi: «Yok!» Herif Dedi: «Ya babam gelirse kız! Keser bizi şart olsun!» Karı dedi: «Baban değil Malatya valisi gelse boştur. kulak verdim. Tüfengi doğrulttum. hareketli nagant yastığın altındadır. «Aman durun yapraklar! Şunları uyanmayın aman ha!» diyerekten yalvarmaktayım. Şunu anladım ki bir çekişmeye durmuş bunlar. işini bitirirken herifinin neresini tutsa koparır. «Yahu nedir bizim erkekliğimizi mi söküp alacak bu namussuz titreme!» diyerekten ben beni kavradım. Bacaklarımı sıkmasam «Yandım» diye bağıracağım.. Ağzıma bir dut yaprağı aldım.. bizim karı azmıştır... o sıra kısrak gibi kişner! Bir kişnedi.. İt gibi yalvarmakta ki hiç görülmemiştir... Baktım aradan bizim karının sesi geldi. Ben bunlardan hangisini vurayım? Kız der : «Anamı . Dedim : «Aman allah! Pisliği temizlemek yok mudur! Bunların kanını boynumuza yazmadın mı hey allah?» Baktim.. Karı güveysini kızının koynuna yollamağa razı oldu. Ne mümkün! Dala takılır yaprağa takılır.... Ellerimin terinden titremesinden zaptedeceğim geçmiş. Kulak verdim.. Karı yorganın altına girdi.. kasıklarımızın gerilmesi kalmamış... Zehir gibi acıymış. Ben beride tüfengi doğrultmağa çabalamaktayım.. Şakaklarımdaki gümbürtü hiç yok. Uç kulfallah bir elham okudum.» Bunlar çekişirken yorganı açtılar. Orada anladım ki kardaşıma diyeyim.. La havle çektim. seni de baltalarım! Dur azıcık!» Oğlan yalvardı dedi: «Bırak orospu! Benimki de can candır yoruldum kahpe. Bize yar olacağı hiç kalmamıştır. Dedim : «Dur aman. laflamağa durdular. oğlan sıyrılıp sürünerek yılan gibi kızm yanma sokuldu. ilerde bir köpek uluyunca bunlar hoplayıp irkildiler..bastı bizi. Bekle ki uyusunlar! Kudurdun mu köpek Hamo?» Sonunda oğlan yakasını karının pençesinden kurtardı. karnımızın gurultusu geçmiş.. Kasıklarımı bir kıskaç kavradı... evet oğlan kızın yanına gelmek niyetinde. Ben bir kez çileden çıkmışım ve de sana tutulmuşum Bekir» Herif dedi: «iyi öyleyse. elden çıkmıştır. Karının elinden yakayı sıyırmak yoktur. billah bırakmam! Sen bana bu kızı boğdurursun! Kızı da boğarım. Uyumazsan sabah ışırken bir daha deneriz bahtımızı.

Demekte ki: «Oğlum Hamo. Karı horultuyu azıttı. hemen doğruldu. tüfeği yere uzattım.. iyi ya. batağın ilerisinde kuru ot yığını var. sen bu Bekir olacak namussuzu şuncacıktan omuzunda gezdirir değil miydin? Şuncacıktan. beni omuzuna bindir' diyerekten yalvarmaz mıydı. Tüfengi atıp evin ardındaki gübre yığının tarafına koştum. Yatağı dolandım. bir de baktım bunlar uyumuşlar. Can korkusuyla sazların arasında suya girip gizlendim... Bu namussuz güveyin sağ kalacak! Ölene kadar kimbilir kaç karıyı çileden çıkaracak. Herif silâhı kapsa.. Bunun burası evet doğrudur.. sen şimdi karın olacak kahpeyi vuracaksın.. aklına olmaz işler gelir. Aradan ne kadar geçti bilmem. kafa kemiği bakır tas gibi şuraya yuvarlandı.vur!» Ben beni yoklarım. iyisi mi pisliği kökten temizlemeye bak!» Yatağın başında aklımı değiştirdim. Dedim : «Dur Hamo. bizim karı uyandı. Tetiğe tam basacağım. Benim kız uyku haliyle kocasına sarılmış ti. Hiç.. Karının bağırtısına çiftlik uyandı. niyeti karıyı vurmaya getirmişim. Kızın üzerinden damadımız olacak alçağın kafasına namlıyı uzattım. Dama ayak basınca baktım oğlanla kızm yattığı yatak yolumu kesmiş : Düşündüm bir zaman : Ben bana dedim : «Oğlum Hamo. tüfeği aldım. halt etmişiz. Çünki kancık it sürtünmese erkek itin bir işe gücü yetmez. çünki benim .... güveyimiz olacağın baş ucuna dikildim. şuraya gider güler.... ya omuzumuza bindirdiğimizde ensemizden aşağı işeyip bizi berbat etmez miydi? Daha geçen yıla kadar bunları deyip gülüşmez miydik? Şimdi bu nasıl bir iştir? Hayır hakçası ben bu rezili kurşunlamalıyım ki. namlıyı tam anlının ortasına yanaştırdım ki ha deydi ha deyecek. desen uyansa da uyku şaşkmlığıyla bağırsa. Nedir demeye kalmadan onu gördüm ki. Don mon giymediği bebeliği sıralarından. bana baktı. «Yahu. Bu alçak Hamo dayı diyerekten ardın sıra seğirtmez miydi? 'Oh Hamo dayı.. Barut alazasıyla bunlar tutuştu mu ağanın çiftlik evini yakarız. bunları nasıl ayıracağız ki bizim kıza bir kötülük erişmesin? Sen bendeki akla bak kardaşım.. Dedim: tamam «zamandır» Bir de baktım.. Oysa ağanın bize bunca iyiliği vardır.. Dedim : «Yallah bismillah!» tetiğe bastım... benim fikrim de öyle. Şimdi ağlar.... Anladım ki baltaya çalınmakta. dedi : «Nedir o? Bu gürültü nedir?» Beni görünce yüreği sızlandı besbelli ünledi: «Bekir sen misin?» Seslenmedim. Yüzmeyi evel eski öğrenemedikti de. sonra gerisin geri kapattı çıkasıca gözlerini. Damadımız olacak gözlerini açtı.. Karı bağırarak arkama düştü. sen mahpus damına düşeceksin. beni iki kez Murat kıyısına indirdi. Kızı koltuk altlarından tutup yavaşça çekmeye başladım. Gitti gidersin sefil Hamo!» Bereket kız hiç uyanmadı. Oğlanı vuracağız dedik ya. Ne dersin kardaşım koca kurt tüfeğinin sesini suncacık duysam ya. Namlunun demiri kızın yanağına deydi değecek.» Adam dara düştü mü kardaşım. Bir de baktım.. Sanki almadı. «Yok karıyı vurmamış hiç olmaz» diye kıvrandım.. Kız silâhın sesine uyanmadı ne dersin...... Yaraşmaz. Ne olacak on üç yaşındaki bebe iyiliği ne bilsin kötülüğü ne bilsin. Bir zaman aklı değiştirdim. kendimi salıverdim. çalındı. Bizi oralarda baltayla bir zaman kovaladı.. Yeterince ayırdım. seslenmedim ama beni bildi namussuz! Elini dizine vurup dedi: «Ne bok yedin Hamo?» Sıçradı. olmaz.. Gel bakalım köpek yürek başka niyetlerde.

... On dört ay geçti. giyimini kahpenin kafasına attı.. güveyin olacak namussuz. Üç gün geçti.. Dediğim gibi ay ışığı gün ışığından güçlü........ açlıktan tokluktan. tanıklık etti.. Gidip gelmemek var gelip bulmamak. Lastiktir.. Sordu dedi: «De bakalım Hamo. kardaşım. kafatası şuraya yuvarlandıktan önce mi sonra mı?» Dedim: «islâm dini açık. ardından kurramız çıktı... Para çıkınını anamız olacak kahpenin önüne atıp yatağa koştuk.. nah yukarda koca tanrı. Bir defter verdiki vay babo! Bu herif dünyanın yüzünü azdan çoktan alacak saçmış ki benim gibi on köpek toplayım dese bir yılda üstesinden gelemez.» Sürdüm vardım.. Gel beni de ye!» diye bağırmakta. buraya seğirtmekte. Dedi anam. «Seni baban çağırmakta!» Dedim : «Nedir?» Dedi: «Bilmem. Köye geldik. doğrusu yataktan çıkmadık. Gittik seğirttik. kimine yalvardık kimine hırladık. Alaman'ın Hitler harbi sırası. Karı elinde yalın balta şuraya seğirtmekte. Hiç bir sezinleme yoktur.karı yaralanmış geyik tekesi gibi böğürerekten aranmakta ve de anadan çıplak olduğuna hiç aldırmadan aranmakta. bu rezil Abuzer. Peki Abuzer. babamız olacak namussuz bizi çağırdı. Uykuda vurmanın cezası çok! Biz bilemedik. «Ya biz bu avradın yanında hiç mi . Neyse ki çiftliğin bekçisi koca Süleyman yetişti. körpe gelini koyduk askere gittik ki vatan ödevimizi yapalım. acemilikten ustalıktan yana? Yok kardaş.. Ne faydaki Koca Reis razı gelmedi.. Durum vaziyetin böyle böyle olduğunu anlayınca sorgu yargıcı beyin yüreği bize çok acıdı.. çünki bizi karı açlığı kavramış ki tastamam belkemiğimizden. Yüzbaşı taze evli olduğumuzu bilip bize izin verdi.. Meğer. gözlerini ne zaman açtı. Neden mi? Gözü açıkken vuruyorsun. karıda bir şey sezinliyemedin mi. Bereket ağa geldi.. oraya buraya koştuk. Bedri efendinin dediğine bakarsan.. Geçti iki gün. Ya bu namussuz Abuzer'e neden koca reis bir yıl verdi? Hey allah! Şundan ki.. bu iş başka» dermiş. Aklını sıçrattığı şundan belli ki biraz durup başka bir laf tutturmakta : «Yandm Hamo! Gel koçum! Nah baltayı attım! Gel yetiş!» diyerekten baltayı şuraya atıp göğüslerini yumruklamakta. Ne faydaki geldi bu fukaranın başında akşamladı domuz!» dedi.. kardaşım. İslâm dini açık. Ya peki bu nasıl bir kanun ki biz üstüne uğradık? Oğlum Osmanlının kanunudur ki bildiğin orospu uçkurudur. Şart olsun kurşunlarım seni. Ne yana çekersen o yana uzar.. Kızma el uzattığını bile söyledi. Saldı alacakları toplamaya.. Demek bize geldi mi çektiler uzattılar. el bağladım dedim : «Ne var?» Dedi: «Hayda göreyim seni kaçak götürmeye gideceksiniz!» Ne demektir kaçağa gitmek. «Bekir'imi yedin kahpe dölü. bizim kâğıtları üç yıl mahpusluğa göre yazdı. Söyledi amma kanun dermiş ki «onun cezası başka.. üç gün üç gece evden çıkmadık. toplanacakları topladık. diyesi ki «Bizi everdi babamız olacak namert.. Yüzbaşım bize izin vermeseydi oralarda öldük gittikti.. belki de yürek damarımızdan kavramış.»... Dedi: «Geçir şunu sırtına.. Orospu uçkuru ne demek? Bilemedin mi kendi başına derbeder. Kafatası şuraya yuvarlandıktan sonra. Dedi: «Benim oğlum bir geberecek namussuz idi. senden nesini saklıyayım. «Önce açtı» denecekmiş. Kuduz kancık! Sen bizim çiftliğimizin altun adını bakıra mı çıkaracaksın!» Karıyı güç ile zaptedip eve kapattılar da bizim tatlı canı kurtardılar.

. Bana inanmazdın belki!» «Vay gidi akılsız kahpe.. «Tamam. Un beşe girmemiş demek körpe ki olursa o kadar olsun! Kekliğin gevreği. dedim: «Buyur!» Dedi: «Bostanı bekliyeceksin. Dedim : «Bu namussuz köyde muhtar yok mudur.. kapıyı pencereyi ayırmaktan geçmiş. bostanı neden bıraktın geldin!» Dedim: «Şu sebepten bıraktım ki babacığım!» Çektim lüveri.. Ya bu nasıl rezillik?» Dedi: «Sen gittin arayı bunlar uydurdu.yatacak değiliz!» Bunu söylemekte değiliz aklımızdan söylemekteyiz. sonunda alıştım. patayı çaktık dedik. Dedim: «Vay ki yandın. Nice nice belâlı mayın tarlaları. bizim yatakta yatanlar çift.. sürdük gittik. Anam olacak kahpe sesledi. hoca yok mudur?» Dedi: «Bunun hocayla muhtarla işi kalmadıydı Abuzer'im.. Peki bu rezillik böyleyse adam bir kurşunda kahpeye çekmez mi? Çeki ver bir .. Bir de baktım ki din kardeşlerim. dedi: «Baban ister!» Dedim: «Yahu ben canımdan bezdim. dedim: «Bu ne iştir kahpe. tuttum yakasını. Bir sopa çektim. beşliye sarıldım.. Baktım debelenmektedir. Gürültüye anam olacak kahpe uyandı. Kaçağı getirdik. Meğer korkudan ödü de çatlamış pisin! Kırk güne varmadan geberdi gitti de rezillik temizlendi oh ne güzel! Ya Abuzer Kardeşim. Ne domuz var ne çakal.. atadır. on üçe girdiğinin üçüncü aymda aldık geldikdi. Canı çıkarken kolumu öyle sarstı ki az kalsın dizi yere çaıa. biraz yokladım. pusulu boğazlar atladık. allah yarattı demeden binmekte hey oğul!» Başladı ağlamağa. baba sen misin?» Dedi: «Ulan eşşoğlu eşşek.. çoban kepesini attım başıma. aklı sıçramış gitmiş. Uyudun mu gör neler olur!» Gittim. Bir nara vurdum : «Ulan dinini imanını. Gece yarıyı buldu. allah belânı vere!» Bir tepme vurup karıyı kaldırdım.» Dedim : «Ya gelince neden demedin?» Dedi: «Bunlar üste çıkarlar diye korktum. doğrusunu söylemessen elden gitmektesin?» dedi: «Gördüğün gibi» Dedim : «Ya bu gördüğüm nasıl iştir?» Dikildi dedi: «Oh ellerin yeşil ola yiğit Abuzer kendi öcünü de aldın benim öcümü de» Dedim: «Bırak öcü möcü. «Kime karşı?» Dedi : «Domuzlar yol etti. Önce sandım ki tutmazlanmağa vurmaktadır.. nedir bu herifin bizden alıp veremediği hey koca tanrı!» Seğirttim.. karnına tam beş kurşun sıktım ki pis kanı suratıma sıçramacasına... karı savcılıkta ne dedi? Dedi: «Evet doğrudur. Baktım uyku beni kaptı kapacak. gürültüsüz girdim. Gelinine kaynanalık etmektesin diyerekten. Aklım başımdan sıçradı. Geçti iki gün.. O sıra canım karıyı çekti.... razı geldim. Korkudan belden alt yanı tutmazlanmış. Babamız olacağm çileden çıkardığına çıkardığında on dördü bitirdiyse de on beşe girmiş değildi....» Baktım babam sıçradı çıktı bizim avradın koynundan anadan çıplak. düşmanının ömrü bu kadar olsun!» Ağama diyeyim seğirttim karının koynuna. Korktum. Erim askere gittikten sonra kaynatam üstüme çöktü. ne ettimse uçkuru pençesinden kurtaramadım.'. Olmaz olmaz. Bir yıldır her gece bu kudurmuş karma binmekte ki.» Dedim . Beli kırılmış yılan gibi yuvarlanmaktadır.. muhtara söylemek yok mudur?» Demiş : «Örflüydü kaynatam! Köyde uğurunu kesen bulunmazdı. hayır..» Babam gibi canavara gerinemezdi kardaşım. Sonunda razı oldum!» Demiş ki savcı bey: «Kaynanan olacak karıya.. Biz burada mahkemedeki ifademizi söylemekteyiz! Mahkemede koca reis kısmına anlatmanm ayıbı yoktur! Eve seğirttim....

.. siz de Vahap beye kirve diyorsunuz. çünki bunun körpe avradı. sünnet düğünü masarifi yüzde seksen oğlanı kucağına oturtacak herife düşer. söylemesi ayıp ben bu namussuzun kirvesiyim.. la havle anlamına başını salladı: — Söylesene kavat! Ben senin kirven değil miyim? Evet bey. salkım saçaktı ki sünnetçi ne dese iyi. bu körpe avradı bizim kucağımıza verdi! — Aman! — Verdi ki Malatya'yı ayağa kaldırmacasına. Yoksama Malatya'mızın altun adını bu kahpe az kalsın bakıra çevirecekti... — Neden oğlum körpe avradı kucağıma vermedin de ben sana genelevden mi kirve oldum? Sende oğul uşak olmadığına göre. bunun körpe avradı sünnet ettirdiğim iyi oldu.. — Kiliv'in sana kurban olsun! Emrin can baş üstüne! — Aman Kirveciğim amanı bilir misin! — Amanda neyimiş gözün kör ola.. — Ne olur «Kucağında kestiririm» demekle. böylesin! bir de Samı şerifte arap karılarında gördüm. Diyeceksiniz ki körpe avradın nesi var ki sünnet edile. — Avradından başlarım ha.. Kerametlerimi var bizim zampara takımı tereslerimizin? — Yahu bunun körpe avradı her gece bir muhabbete konuk değil midir. Fakat ben onu bunu bilmem.. hanginiz hanginizin kirvesi? Tahsildar Bedri efendi.. — Neden? Kapalı yerde olanları Malatyalı nereden bilirmiş.. Diyelim ki oğlunuzu sünnet ettireceksiniz. Kendi durumvaziyetinize göre mahallenin ya da kasabanın ileri gelenlerinden birisine gidersiniz : «İzniniz olursa ben benim oğlanı sizin kucağınızda kestireceğim» dersiniz. Ne faydaki değişti son yıllarda az biraz... Bunun körpe avratta sünnet edilecek yerler çoktu bey. Aslı budur bunun.. Kirvenin ne olduğunu merak mı ettiniz? Kirve bizim buralarımızın bir âdeti.. ben bunca yılın sünnetçisiyim. Sen seni zahmete verme ki bakalım ne olur! — Kiliiiv. «Az biraz» dedimse adam akıllı değişti... — Ne demektir bu Kiliv? Be Kirve? — Kilivi mi sordunuz Bey... Avradın olacak orospudan.. dedi..kurşun! Ulan kavat Abuzer adam o sırada kurşuna acır mı namussuz! Bir lüver kurşunu kaç kuruştur ki sen bunu sakındın kavat binti kavat!. Neyi değişmiş? — Kucağında kestiririm demekle bey. Yoklayıp kullanmıyan mı kalmıştır? — Ulan avradını. Biribirlerini yar başında tutarlar... Tahsildar Vahap efendinin yüzüne bir zaman baktı. .. Bunlar o saat kaçsız göçsüz yakın akraba kesilirler..... — Kirvee! — Buyuur! — Kiliiv... — Vahap bey size Kirve diyor.

lafı için adam ölür.. Küçük karının şanı size kadar yürüyüp gelmedi mi? Bir sarı varmış Macar katanası kaç para demekte binip gezinenler hoplatıp f erahlıyanlar.. .. Bizde bunun bir .. Bilemem! Bu bizim ağamızda avrat çoktur... benim saydığım beş taneden artıktır eksik değildir! Siz hangi avradı ortaya alıp ileri geri kullanmaktasınız? — Hangisi olur pezevenk? En küçük avrat! Top kâhküllü yeni körpe avrat! Tahsildarlar için. hele namssuz dümbük! Oğlum senin pisi bu topraklarda kullanmayan kaldı mı? Ben senin avradı değil..... böyle binicinin kısrağı değildir. Vura vura bu hale gelmişsiniz! — Allah belânızı vere. Benim avrat sana kurban olsun! — Vay. sonra yavaştan yavaştan alışır! — Neye alışır? Rica ederim! — Alışır.. namını maskara ettin! Biz gayri eski karılarla idare edileceklerden değiliz! Illâllahtır ve de yeter elverirdir! Bir yenisini alıp gelmez sen.. bize kendi avradını sürecek. Dedilerdi ki bu herif öyle kahpenin hayır binicisi olamaz! — Evet. Aldın mı aldım. Koca boynuzlu koç nasıl alışırsa öyledir bu iş aslına bakarsan bey.. şişinir ki sanırsın o işi bu rezile etmemişler! Oysa ne demektir karının yüklenmesi? Günlerden bir gün başına bir iştir geldi demektir. Herifi getirir. Memurlar takımı şekva etmişler ki. demişler : «Ankara'ya yazarız! Ağalığın da tadını kaçırdın.. Karı karnını önüne alır dizliyerekten iki yana ırgalayaraktan gezdirir. — Vay bildim! Dedilerdi ki yeni bir karı aldı ya boşuna. — Sizde hiç namus yok mudur imansız herifler! Beyden ayıp değil midir? — Yine mi suç bizde Süleyman bey.. Oğlum ağa şimdi sen bize namusluluk mu satacaksın! — Dur be herif.... şimdilerde deftere . — Vay yandım öyleyse bu dümbük buraya girdi gireli evi yatağı boş kalmaz olmuştur he mi? — Kalır mı? Rakıyı katır yüküyle gönderen bu deyyusun evine inmekteymiş kardaşlarım. verdin mi verdim demekle yedi katın yabancısı hısım mı olurmuş adama akraba mı olurmuş. Kim getirir el karısının başına bu işi komşunun hoyrat oğlu getirmediyse. candarma subayları için mahkeme reisleri savcılar için geçende aldığı avrada avrat. — Sizde lafla adam ölür. Kirveyi ben mi açtım? Beyin kendisi sormadı mı? — Hepinizi kurşunlamalı namertler! Bibaht olduğunuzu bey nereden bilsin! Kanınızı aramasalar sizi kurşunlamak helâldir. — Evet herkes önce şaşar ama bey.... Hoca okur. Avrada binmekle öldürülmüş adam hanidir.— Sus arkadaş! Bey yenidir. Demişler ki: «Başlarız koca avradın ortanca avradın. bir avrat lafıdır ortaya atarsınız! Çabalarım ki hangi avrat olduğunu bilmem.. Kimi olur bu kahpenin bu herif yedi kat yabancısı.. Karı yüklüdür. araya sokulup avrat sokuşturmaya çabalayan şu Vaiz pezevenginin avradına demekteyim... kirvelik bilmez. Karnı burnunda dersiniz siz Türk adamı. — Hep akim fikrin vurmakta...

. Başçavuşa dedim ki: «Nedir oğlum! Seğirt bak!» Dedi: «Yoktur allahıma şükür bir vukuatımız. .. Sırtına vurmaktayım da palaskasını toparlamak gösterisiyle ayak sürümekte.. Kimi sağa kimi sola. Gözlerim uzağı eskisi gibi seçemez olmuş.. karıyı vurdu. kitapta ne yazar? Önce katil yakalanacak yazar... bu bizim şimdilerin zaptiyeleri böyle de. Zaptiyeye bak zaptiyeye. — Hele arslan! — Boşa salladın arslanı.. Dediğim gibi ilerisi karıştı. Gözlük nerede arkadaş.... uzaktan görüp de ne olacak? Boşu boşuna heveslenip isteği kursağında kalmak değil midir? Yakından görüp tadına bakmadıktan sonra.. Onu gördüm ki. Diyeceksin ki yahu bir gözlük... birinin kolu kalkıp inmekte..... Şimdi alalım bakalım nedir? Bu Vahap efendi pezevenginin karısıyla olan ilintisiyle beni bu pezevengin karı ile ilintim arasında ne fark vardır? Öyleyse Vahab'ın avradına şu bizim Vaiz efendi canı çekip sövünce bana ne olur? Hiç bir şey olmaz! Ya şuraya dikilip benim avrada söğerse ne lâzım gelir? Akrabam olmadığından hiç birşey lâzım gelmez! — Hanımefendi duyarsa? — Duyarsa adı söylendiğine sevinmeli! Bir işe yaramasa adı surda burda söylenirmıi? — Gel hele müslüman! Duyduğum doğru mu? Gazan mübarek ola! — Nedir? — Sen biraz önce eşkıya meşkıya mı tutmuşsun! — Bırak yahu! Yuf olsun yuf! Yahu. — Vay! işte o zaman tuttu senin eski zaptiyelik. bu dünya savaşı rezilliğinde gözlük hani. Onu gördüm ki herif sel yatağına doğru it ayağıyla lenk lenk yürüdü. ya bu Bey dağında neden eşkıya kıtlığına kıran girmiştir. Derken birisi bağırdı ki: «Adam vuruyorlar!» Baktım! Evet. — Ya? — Düşmüş karıya koşmakta.parmak basarsın. karıyı vurdu. Karıyı vurdu!» Bunu duymasıyla bizim yiğit karakol komutanı Başçavuşumuz dedi: «Vay!» Seğirtti.. Adam sende. herife koşmakta değil. Genelev hanımları izinli çıktığı günler böyle olur bu sizin Malatya'nın sokakları». evet elinde bir şey parlamaktadır. Adam çil yavrusu gibi dağıldı. Yahu bizim mileltimize ne oldu? Bizim milletimizi bir yüreksizlik kavramıştır. .. Surda durduk laflamağa başladık! — Şuna keklik geçimini bekledik desene. kalkıp inmekte... Ev bizi bilir arkadaş! Biz on yıldır evdekine bacı kardaş demişiz! Bizim uçkur mühürlüdür ki açılması mahşere kalmıştır. kimi şuraya kimi buraya kaçışmakta çığrışaraktan. Laflarken baktım ilerisi karıştı... Atlarsın yallah bismillah diyerekten..... Birisi bağırdı ki: «Karıyı vurdu.. Dedim: «Koşsana yüreksiz!» Vay ki yeninin zaptiyesi. Vallah billah eve yazarım! — Yazmakla..

Karavana paraları. Dedim: «Teslim ol.... ekmek paraları. dedi: «Kızı vurdum!» Dedim : «Ola hangi kızı?» Dedi: «Kerhaneye düşen Cemile'yi vurdum!» Düşündüm hangi Cemile... Biraz önce yanımızdan geçti ya.. eve yazarım! — Yazmakla...— Tuttu.. bakmadım alıcı gözüyle. el sürdürmedim. Hesapları şaşırdım çoktan.. Yenileri hiç tanımaz olduk çoktandır.. Bulaştı ağlamaklığa. olduğu gibi. Sokuldum.. Oyununa göbeğine... Allah bana töbeden bu yana haramı sormasın! Aradabir arkadaşlar sürer götürür.. Ben de herife seğirttim su yoluna girince yetiştim. beni döversin!» Dedim : «Hay vah hay vah nerde benim candarma urubalarım? Ulan namussuz.. Vallah billah teslim olmam!» Gözleri kararmış ki fukaranın sivili askeri seçeceği kalmamış. — Bıçak elinde mi? — Elinde. ay başında koymak yok! Aylığı yatırmaktayız. Öksürdü: . Ben muhabbetine meraklıyımdır. biz iki ucunu bir araya getirmekten çıktık hanidir..... — Dövecekler miydi? — Yok canım bağlıyacaklardı! Dedim : «Yabancı değildir! Koyverin!» Kolundan tutup karakola getirdim. adam vurmağa alışık değilse. Dedim: «Tuh yüzüne.. Dedim: «Ulan rezil! Sen kimlerdensin?» Meğer bizim köyden değil miymiş.. Kaç zamandır aşağıya uğradığım yok! — Yalan söylemeyin Müdür bey..... Mahkûmları tutuklukları şuraya buraya yollama paraları.. Kimi vurdun rezil?» Bıçağı aldım......... kıpranma!». İnek Mehmet derler.. Nah işte biz teslim olduk! Sen de artık sütünün gereğini yap! Bizi dövdürme! Mahpushane müdürü Mehmet bey bizim yabancımız değildir!» Yanaştım.. "Kan tutar adamı böyle sıralarda. Diyorum: «Beş lira harcanalım da. Evet.. Candarmalar yetişti. Dedim : «Oğlum! Ben mahpushane müdürüyüm! Nasıl olsa seni bana yollayacaklar! Döveceksem de döveceğim! Çünki eli bağlı yollayacaklar! Gel teslim ol! Hakkında hayırlısı budur!» Dedi: «İyi öyleyse. Dedim: «Teslim!» Dedi: «Yok! Sana teslim olmam!» Dedim : «Ya kime teslim olursun?» Dedi: «Vali paşaya teslim olurum!» Dedim : «Demek aşağı idare etmez?» Dedi: «Etmez» Dedim : «Neden ulan köpek?» Dedi: «Çünki sen candarmasm... Tanrı tanık.. Hayır! Ben artık savcılığa gitmeyeceğim bu gün. Geçen hafta orada değil miydiniz? — Geçen hafta mı? Yalan! Günahımı alırsın ki. Soluğu kesilmiş.. Ağlamak olur ama bu kadar mı olur! Sarsılmakta ki sıkı durmasa kemikleri saçılacak! Bir cıgara yaktı. Nefesliyince öksürdü : Yahu nedir? Bu namussuz bizi boğayazdı. Ben karıdan korkmam! Karı beni bilir.... Oturup para hesaplarına bakalım! Hükümatm parası üstünde.. ne dersin. ay başı koyarız!» Sonunda baktım. — Yalan söyledin mi bozuşuruz müdür bey. Laf aramızda arkadaş. ben mahpushane müdürü değil miyim?» Dedi: «Yalandır. İdare paraları. herifi gözüm ısırmakta. — Olur mu hiç müdür bey? Aklı başında yoktur sokulunur mu? — Biz eski zaptiyeyiz ve de namlı mahpushaneciyiz arkadaş! Ben beni yana alıp sokuldum.

Ali? Benim başgardiyanım olacak teres. — Su.. artık. Demek sizde böyle bir iş olsa smtaraktan gezinir mi orospunun babası.. ben gelince bana görünmeli değil midir? — Sayım var müdür bey.. Karakol komutam uzatmalı Aziz Çavuş sövüp sayarak geldi: — Vay pezevenk vay! Vay ki eli kırılası dürzü! Yahu Cemile'yi adam vurur mu! El kadar kızı... — Sen şimdi oruspuya acıdın mı gerçekten Çavuş? — Elbette acıdım. Ayrıca vatan vazifesini gören bir askerimizdir.. Ulan siz beni şurada astıracak mısınız? Hiç görülmüş müdür..... — Namusdur bu Çavuş! — Namus mudur? Bire müdür kimin namusudur? Cemile'nin babası olacak dümbüğün namusu mu? — Elbette! Namustur ve de temizlenmiştir. Suç üstüne gir diğinden bakalım herifin mahkemesi ne zaman biter! Ne verirler dersin? — Belli olmaz! Olayı anlatmasına göredir. kardaşı.. Başçavuş bunu söyleyen derviş gardiyan Aptullah'a suratını asarak baktı: — Neden ulan derviş gardiyan? Bu nasıl temizlik? — Hepten... Başkaca babasına temizliktir.. — Şu Cemile kız öldürülünce he mi! Vay ki sizdeki temizlik. Herif yere mi bakaydı köy yerinde. Ayrıca köyüne de temizliktir ki ne kadar bir temizliktir. Gör nasıl! Ali nerde. başkaca her gün günahlara girmelerden kurtulmuştur. Tanıkların tanıklığına göre. — Yazık senin candarma çavuşluğuna ve de tezkere bırakmış uzatmalı çavuşluğuna. komşuları karşısında yere mi bakaydı? Ne denilmiştir..Bak midem kabardı! Hep içmenin belasıdır! Ellerini vurarak bağırdı: Sefer! Ulan topal pezevenk! Yetiş namussuz! Sefer. köylüsü möylüsü? .... Sefer suyu koşturdu. — Ne sayımı? Sayım da neymiş? Bulamadılar mı daha fazlamızı sakın! Bitiririm! Allah beterinden saklasın! Yahu hiç görülmüş müdür bir mahpushanenin sayımı iki baş artık çıka. Koca bir köy.. Kendisine de iyidir.. artık demekteyim reziller. mahpushanenin sayısı artık çıksın! Artık. gidip Şeyh Osman'ın maiyetine bu yürek fesatmdan koşmuşsun.. Ali efendiyi bul! Şuraları temizletsin! Cinayet sonu savcı bey belki kalkar gelir! Yahu bu ne pislik? Yahu sizde hiç adamlık yok mudur? Gübrenin içinde oturana bakalım ne derler? Herif bize «Hayvan» dese haklı değil midir? Ben öğleden sonra yargıdayım! Çünki tanığım. Vay ki sizdeki namus! Oğlum gardiyan Aptullah! Sen boşu boşuna derviş olmamışsın. kapının dışında hazır olmalı ki «Buyur müdür bey!» diyerek girdi. sürünmekten kurtulmuştur. Müdür elini başına koyup iki yudum içti: — Al şunu! Kan gibi su. Ulan su dedim! Dur habis nereye? Emir almadan nereye? Topal bacağına başlarım ki.. «Temizlik imandan» denilmiştir.

Çevresine bakınıp sesini alçalttı: «Nasıl vurdurdunuz karıyı gözünüzün önünde?» diye çıkıştı bize tıfıl teğmen. bir de kâğıt aldım.. — Herif karıyı vurdu güzelce! dedi.» dedim... Yüreği sanki bütün gövdesine yayılmış.... Çavuş söyleniyordu : — Ulan hayırlı bir baba olsa kızı orospu olur mu? Fukarayı kucağıma aldım arabaya koyacağım.. — Kim vurdu? Nerede vurdu? Hangi kızı vurdu? . bu yaradan ölmezsin.. Sizde adama acımak yok mudur? — Adama acımak... «Hassittir» dedim. öyle sıktı dişlerini. Adam orospuya dili varıp «bacım» diyemezmiş meğerse.... Yahu görsek yetişsek vurdurur muyuz? Buda mı keyf işidir? MALATYA NOTLARI 1945 Öğle üzeri mahkemecilerle gelen gardiyan Abdullah. bereket kan kesilmiş! Şu namussuz paytoncunun bahtına ne demeli! — Soluk alıp vermekte mi daha? Yarası kaç tane? — Yarasına kim bakar. «Yemin et?» dedi... «Vallah billah! Nah işte yemin. İnanır mısın dilimin ucuna nerdense hep «bacım» lafı gelmekte... Bir «bacım» sözü bize yapışıp gerçekten bacımız olacak değil ya... döşemeler kan olmasın. Oysa deyiversek kıyamet mi kopardı dese biri. Cemile! Kız.. Soluk alıp vermekte ama gözleri kapalı... Her gelişte bir gerisin geriye yutmaktayız! Diyiversek bir bacım.... zimmet defterini başgardiyanın masası üzerine atarak... Deseydim de duymazdı allalem! — Ne kadar parası çıktı üstünde? — 110 lira. Başhekime teslim ettim.» dedim.. . Toz toprak.. Bereket Aptullah'ı mahpuslar çağırdılar. Hani ağır bir şey kaldırırken kendini zorlarsın da zorlatırken dişlerini sıkarsın. Hastaneye varmadan meğerse canı çıkmış gitmiş.. Cemile hanım!» dedim.... — Bizim mahpuslardan mı? — Yok. Şaşırtmışım! «Merak etme sen... Neresini tutsan orada vurmaktadır. Götürdüm bölük komutanına verdim.. «Ben ölür müyüm bu yaradan kardeşim?» dedi... Adam mıdır orospu? — Ya nedir? Adam değil de nedir? — Orospu. Araba hızlanmış. aptes almak için kollarını çemizleyerek yürüdü. Derviş namussuzu duymasın beyim..— Bizi karıştırma! Şimdi ortadaki ölü bizim değil sizin. Baktım. sıcak sıcak.. gerçek.. Arabacı yalvarmaya durmaz mı.. Güneş tepeden bastırmakta.» Şeytan dedi ki kızı yere at da şuna tokatları ulaştır ardı ardına... Vurulmuş insanın vurulmuş kuştan farkı yoktur. «Aman döşemeleri başefendi döşemeleri batırmayalım döşemeleri. Artık bilmem nerede teslim etti ruhunu.

. Şoför Faik dışarı çıktı.» —Biraz sıkı yürüseymişiz.) Bıyıksız dudağını yoklamaktan başka iki mühim huyu daha vardı.. istanbullu gözlüklerini düzeltti : — Hele anlat derviş.. Bıyıklarını kazıttığı halde böyle üst dudağıyla burnunun arasında parmaklarını kımıldatmayı âdet edinmişti. — Ölür mü karı?» — inşallah ölür. seslere kulak kabarttı: — Amma da vurdu ha!» — İyi etmiş. gözleri görmez eden ilâçlı suyu içerek mütarekeyi beklemiş ölüm artıklarmdandı. üstteki ayağını bileğinden itibaren fırıldak gibi çevirir.. ayrı bir millet sayılabilir. Gardiyan Abdullah zimmet defterini tekrar eline aldı. diz kapağına çekiçle vuruluyormuş gibi titretirdi. içinden pazarlıklı gülümsemesiyle istanbullunun yüzüne baktı. Bu adı «Muhammed» diye telaffuz ediyordu: Tepeköy'den.. kırmızı ablak yüzüne hiç yaraşmayan bir heyecanla sormuştu. Gardiyan Abdullah. yetişecekmişiz! — Yetişip de ne olacak?» — Seyrederdik.. kızını. Heyecanlanma ve telâşlanma kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. deminden beri dışarıya bakarak çevirdiği ayağmı birdenbire zıplatmaya başladı. Adı Memet.Bunu şoför Faik. yorulursa. Bütün Malatyalılar gibi. — Karısını mı vurmuş? Kötülükte mi yakalamış karısını? — Karısını değil. ingiliz esir kamplarında bir müddet kalan insanlarımız.. bu hususta çok şeyler biliyormuş gibi.. Seyrederdik. muhafız jandarmalarla mahkemeden dönen mefkuflar arasındaki konuşmaların. — Vuran bizim o taraflı! Başgardiyan Ali. (Seferberliğe iştirak edip.. istanbullu. Kanaatince babası ve . — Telâş etme şoför! Akşama getirirler. Sende havadis var. Müddeiumumi muavini. Başgardiyan Ali efendi de. Sina cephesinde esir düşüp Seyidbeşir kampında geceleri. Herifin karısını değil de kızını vurduğunu duyar duymaz. Başgardiyan Ali efendi. yüzünü buruşturarak. yedisi de yaşamamıştı.» — Herif kaçtı. şişman vücuduna. Aralık duran kapıdan. Allah vere de yakalanmasa. Bu sebeple çocukları pek severdi.. Böyle söyleyerek elini bıyığına götürdü. Pantolonunun ütüsünü bozmamak için. avucunun içinden alâkasız alâkasız sordu : — Kimlerden? — Sen tanımazsın. Yedi çocuğu olmuş. oturunca paçalarını baldırlarından yukarıya kadar çekip beyaz yün çoraplarını ve beyaz donunu meydana çıkardıktan sonra daima sağ ayağını sol ayağı üstüne atar. bir güzel... karma karışık sesleri duyuluyordu. öğrenirsin.. Hükümet doktoru bir de cezaevi müdürü ile karşılaşmadıkça asla telâşlanmaz bir adamdı.. Başgardiyan elini yüzünden çekiverdi. fena mı? — Orası öyle.

anası sağ olan herkes. Yirmiiki sene verirler. Mahpusanenin ilerisinde. Gardiyan Abdullah etrafına bakmarak. kaç yaşında olursa olsun. — Yazık! Vah vah! Acıdım.. Şoför Faik. Körpeydi.. Baş gardiyan dargın dargın sordu : — Hangisi bey? — Demin bize. Basmış bıçağı.. Canınızın bir çektiği varsa getireyim! Emredin!» demişti ya? — Güzel kızdı.... daha «çocuk» sayılırdı. — Çaresi beyim? — Çaresi. Başgardiyanla şoför Faik derhal dışarı çıktılar.) — Çok ceza verirler mi beyim? — Verirler. Adı Kezban'dı öyle mi? Pencereye bir jandarma geldi: — Katili yakaladık. şu kurt kızı mı? — Evet. Demincek. hiç bir zaman kızmıyormuş gibi sakin duran bu adam. ayaklarının ucuna basa basa İstanbulluya yaklaştı. — Nerde? — Karakola getirdiler. sık sık gelmeyen analara var kuvvetiyle öfkelenir. İfadeyi düzgün verirse belki cezası azalır. son derece hafif olduğu için her hareketiyle korkuyor ve kendisini müdafaa ediyor hissini veren bir adamdı. — Ama kız kerhanede. — Olsun. «Yaşamaz» diyorlar.. — Bizim karakola mı? — Bizim karakola. dedi. — Yakalamışlardır. — Nerede vurmuş? — Şurada. — Bilmem.. — Ne verirler? — Onbeş sene verirler...... oğlu mahpus olup da iyi bakmayan babalara.. şişman vücuduna pek yaraşan terlikleri çıplak ayaklarında şıkırdatarak.. Kezban'ı babası vurmuş. kapıda onlara direk direk çıkışırdı..... — Kim bu Kezban? — Aman beyim! Bilemedin mi? Demin pencerede konuştuk... — Nasıl desin? .. «Mahpus ağabeyler! Çarşıya gidiyorum. (Gayet ufak tefek. — Cadde üzerinde. — Deme. olup bitenleri beğenip beğenmediği anlaşılmaz bir yüzle içeri girdi: — iş anlaşıldı beyim. Hiç bir şeye telâşlanmayan.. öyle mi? — Cadde üzerinde..

Ama çirkin de sayılmazdı... Yüzünü eliyle kapatmıştı. Çilli bir yüz. «Bir erkekle beraber gördüm.. şımarık çıkıyordu.... İstanbullu.. — Yok canım! Aferin. yorgun bir hareketle cigara yaktı. Sonbaharda. sırtını dürterek yürütüyor. Saçlı sakallı herifler ciltlerle yazılar yazmışlardır. Kızın ağzı galiba şaşılacak kadar ufaktı. çocuklardan mürekkep bir kalabalık. Neden böyle düşünüyoruz? Bugün kısa beyaz çoraplar giymişti.. Vay anasını.. Sırtında eski. Hiç çocuğu olmamıştı....... askerlerden. Hani anası tarafından yalanmış küçük bir buzağının tüyleri gibi ıslak dalgalı saçlar. Saçları sarı.. Hovarda ve sofuydu. «Neden yazıyorlar? Herkesi aldatmak için mi? Hissikablelvuku. vurulan kızın yüzünü gözünün önüne getirebilmek için. Çok yaşa!» falan dedim.. Kız önde..» Taymcı topal Sefer başını kapıdan uzattı : — Müdür bey seni çağırıyor beyim! dedi. Tahteşşuur. İstanbullu kibrit çöpünü gizli bir iş yapar gibi yavaşça kırdı. Kezban'ı kerhaneye götürürlerken görmüştü. Beş dakika sonra vurulacağını insan nasıl sezmez? Telepati diye bir şeyden laf edilir... incecik. «Öyleyse. — Bizi mes'ul etmesinler? — Yok canım! Defteri koltuğuna al.. gözlerini kısarak kendisini zorladı. Bize «Mahpus ağabeyler!» dediydi. — Git.. Bravo!. Söyle!... kirli bir entari. Arkasında bir polisle bir bekçi.» İstanbullu. Yaralı. bütün kabahat sanki müdürdeymiş gibi somurtarak sordu : — Haberin var mı? — Olmaz mı? Herifi ben tuttum. Polis ikide bir. Kalbine doğma.. Âdeta bir cenaze merasimi.. Ağzı bu kadar küçük olduğu için sanki sesi o kadar çocuk sesine benziyor. Yüzüne mi vurdu acaba? Yüzüne vurduysa ölmesi daha iyi.. Gözünün önüne on yaşında bir kız çocuğu geldi. Müdür kırk yaşlarında kadardı... pencerenin önünden geçen mahpusane müdürüne gülümsedi.» Birdenbire baskına uğramış gibi şaşırdı.. Soran olursa «Ben mahkemeden geliyorum» dersin. Abdullah zimmet defterini yardımcı olarak koltuğunun altına sıkıştırdı.... Bari yavrucak ölmese. «Bir baba.. Zaten güzel değildi ki.. Yağmurlu bir gün. Daha arkada. .. Kerhanede bulunan bir kadına bu hayalin benzer tarafı yoktu. Kaç ay oluyor? Geçen sene. Öyle ki. Çok şükür.» demeli. Alıcı gözüyle bakmamışız.. — Bilmez bu usulleri fıkara!... «Allah senden razı olsun.. Başı açık.. istanbullu.. «Aklım başımdan gitti» falan demeli... yahut uykuda gibi her dürtüşte Kezban sarsak adımlar atmıştı... Ben de ona. «evi yapılasıca!» dedim.... Malûm oîma. «Şoförün hakkı var. İstanbullu. Nasıl etsek?.. evlâdını kolay kolay vuramaz.— «Kasden vurmadım.

Onbeş senedir harama uçkur çözmüş değilim.. beni döğersin!» dedi. Allah bana onu sormasın. temizlenir miydi? . Senin saçlarını yolar. «Teslim ol! Davranma» diye bağırdım. — Ben karıdan korkmam. «Ulan.... Karı beni bilir. Oturmaya. Peşine takıldın.. Şuradan şuraya koşmuştu ama.. Namus meselesi kolay değil. Birkaç bıçak da yerde vurdu. Su yoluna sapınca yetiştim. «Öyleyse teslim oldum. Ben yenileri tanımıyorum. Evvelâ katil yakalanacak... Elli adım ilerde ortalık karıştı.. Kolundan tutup karakola soktum. Kız yanımızdan geçti. Candarmalar gelince el sürdürmedim. vallah billah teslim olmam!» dedi. «Sana teslim olmam.. Hakkında hayırlıdır. Nasıl olsa bana geleceksin.. Yenilere kulak asma! Bizim zamanımızda dağ. Kız kerhanede dursaydı. taş eşkıya doluydu. Sonra.. Teslim ol..» dedi. Bereket ben arkasını bırakmadım.» dedim. — Sen cinayeti gördün mü? — Gördüm. Ben valiye teslim olacağım!» dedi. Herif meğer vurmaya başlamış. Töbe olsun yengeme yazarım. «Neden ulan. — Şimdi namusu temizlendi mi? — Bırak şu laflan.. Tabiî temizledi.... Namus meselesi. Kaç zamandır aşağıya uğradığım yok.. Geçen hafta oradaymışsın... — E!. Rabbim vermesin.. Hemen peşine takıldım. Be adam sen zabıta memurusun.. — iyi cesaret! Aferin! Saldırdı mı? — Ne haddine! Şöyle durakaldı. «Ben candarma değilim. ben hapisane müdürüyüm. Bazı bazı arkadaşlarla uğrarım ama. «Yalan. Sivili. eşşoğlueşek?» dedim. — Geçen hafta mı? Yalan! — Beni kızdırma... — Döğmek mi istedilerdi? — Hayır! Bağlayacaklar! Razı gelmedim. Köşe başında onbaşıyla duruyorduk. — Ayakta mı? — Evvelâ ayakta. Bazı seninle anlaşamıyoruz. Gözleri kararmış fıkaranm... — Candarmalığın aklına gelmiş müdür! — iyi bildin. Çünkü herif haklı! — Kızını vurduğu için mi haklı? — Elbette.. «Sen candarmasın... bilmezler.. tabiî yere düştü. Biz eski candarma çavuşuyuz. Dedim ya. Zaten kaçarken sarhoş gibi sallanıyordu.— Ben henüz Adliyeye gitmemiştim. resmiyi farkedemez olmuş. — Bıçak elinde miydi? — Elindeydi. muhabbete meraklıyım. Onbaşı kızın başına seğirtmiş... istasyona kadar koşmuş gibi soluyordu..... Adamı kan tutar. Bıçağı yere attı. Hapisane müdürüyüm!» dedim.. Baktım kaçıyor.... — Yalan söyleme.. — Takıldım.

. Eğer bu derde ilâç olsaydı. Saat kaç? — On ikiye on var. Sen eve git. Hem kerhanede kızım var diye adam utanmamak.. — Babalık zor mesele arkadaş! Başımızda yok da atıyoruz... Malum ya cinayet var... Parayı yarın alsın. Bilâkis sabit kılar. idare. işine bak. Karı bana kızıyor.. midem kabardı. Haydi biz ekmek hesabımıza bakalım.... takibat tahsisatı. Benim o kadar derin işe aklım ermez. Ben gidiyorum. Şapkasını aldı. Saatin doğru mu? — Doğrudur. Öğleden sonra beni arama. masarif.. Senetleri yazdın mı? — Yazdım. hiç değilse Müslüman diyarında orospuluk kalmazdı.. ben bu hesapları.. birkaç yudum su içti. Hesaplara öğleden sonra bakarız.. Kürt yemekten sonra gelsin.. Bu ay başı. Mücrimin sevk paraları.. Kapıdan çıkınca tekrar yanlış koyup acele acele yürüdü.. Ben kerhane iyidir demedim. Vakit geçti. Alâ! Vakit gelmiş. görürsün. Topal Sefer'den su istedi. vakit tamam. düzeni bozulmasın diye kapıya resmî elbesisiyle beli tabancalı bekçi koyuluyor. Ali nerde ulan? İstanbulluya döndü: Söyleyiver. Ben artık Adliyeye gitmeyeceğim. — Gelsin aldırma. Fırıncı gelirse senetleri imzalat. tahakkuku alınıyor.. Bakalım nasıl ifade veriyor? Dışarı çıktılar. vesika veriliyor... . Yengeme selâm ederim.. bir gün birbirine karıştırırım.. Bizim şeriatimizde zina eden kadın taşa gömülecek. İstanbullunun ihtarı üzerine başını açtı.. bir yere ayrılmasın.. Baba yüreği dayanamamıştır.. Müdür bey. Belki müddeiumumi de gelir. kurdelâyı sağa getirmişti. Köşedeki mahpushane bakkalı 'Abu efendi' henüz dükkânı açmamıştı. Şuraları süpürtmeli. Yahu! Bu ne pislik. Su gelinceye kadar pencereden dışarısını seyrettiler. — Hükümetin parası üzerimde geziyor... Hazır.. maaşı olduğu gibi yatırdım. bir de tahta kapı vardı. — Tuttu yine tersliğin.. O da bunun devası değil. Müddeiumumi belki uğrar. Duvarın dibinde bir ihtiyar köylü. iftihar etmeli. — Doğru değilse. Müdür bar bar bağırmaya başladı : — Ali nerde? Nerde başgardiyan Ali? Şunu çağırın.. Dün geceyi hatırlar hatırlamaz öğürdü ...— Kan böyle şeyleri temizleyemez müdür bey... Masadaki kâğıtları karıştırdı: — Sabahtan beri bir şey yemedim... Zile birkaç kere vurdu. Müddeiumumi mutlaka gelir. Zaten arada sırada beş lira beş lira kaçırryorum..... Fazladan. Dün gece. Biraz da karakolda dururum.. Kötü bir şey olsa müsaade ederler mi? Mademki resmen defteri tutuluyor. oraya atılmış bir eski paçavra yığını gibi oturuyordu.. Şapkasını daima yaptığı gibi tersine giymiş. Dış kapının nöbetçi gardiyanına çıkıştı: Sizde adamlık yok mu? Gübrenin içinde oturuyorsun! İstanbullunun koluna dokundu: Ben tanığım! Suçüstüne giriyor. Karşıda bir kerpiç duvar. — Aldırma. Hep içmekten.. — Eyvallah. — O..

büyük bir öfkeyle bağırıyordu : — Pezevenk! Eli kırılsın deyyusun.» Malatya'nın zenginleri biçare babaya avukat tutacak olmuşlar..İstanbullu... İçini çekti: Müşküldür Onbaşım! — Pekâlâ! Şimdi daha kolay oldu? Allah belâsını versin! Ulan. onu. «Kezban! Kız Kezban!» dedim. Yüreği sanki vücuduna yayılıyor da. Temyiz mahkemesine. Askerden gelince. Kızın gözleri kapalı. siz hepiniz gâvursunuz.. Namus meselesini Allah kimseye vermesin. böyle seyrederken..... «Şu anda ne düşünüyor acaba?» diye merak etmek âdetiydi. Başmüddeiumumî.... yemin etmiş ki. Namuslu bir adamdır. Yahu! Vurulmuş insanla vurulmuş kuşun hiç farkı yok. Gidip geliyor.» demez mi? Şuna palaskayı çeker misin! Töbe yarabbi! Yanına bizim Salih efendi bindi. Kızın babası askerdeymiş. «Ne olacak! Bacısı metres hayatı yaşıyor.. Ben seni mahpus damına bile tıkmazdım. Avukatlar. Eğer burada ceza verilecek olursa Ankara'ya gidecekler. cinayet hakkında hep acıklı havadisler duyuldu.. Katille beraber olduğu için gardiyan Abdullah'a kızıyor. Adamcağızın şaşkınlığından istifade ederek ifadeyi aleyhinde tutmuş. taymcı topal Sefer'e..... İnsanları.. Sorgu yargıcı der mi der! Beş vakit namazında. «biz para kabul etmeyiz! İcabında davayı bedava göreceğiz» demişler.. Namusunu temizlemek için... Yalnız... her tarafında sıcak sıcak çarpıyor. Sen belâya bak ki beyim İstanbulluya döndü: Arabacı «Döşemeler kan olursa.. Akşama kadar. Ramazanları büyük camide Mevlit bile okuyor ki karılar ağlaşıyor. Sorgu hâkimi «Oğlum! Kanunda biraz soluk olsa.. Nöbetçi gardiyan.. Arabaya attım... Kızın kolunu tuttum. Kendi namusunu bilmeyen elin namusunu nereden bilecek!. Namus işi tevatür müşkül. bu sözleri hep ona karşı söylüyordu : — Haklı mıyım Abdullah? — Haksızsın Onbaşım! Herif ne yapsın? Öyle deme. Kezban'ı..... tanısın tanımasın. Savcı gelecek... Kolu da yüreği gibi atıyor. Öyle deme. Rabbim Müslümana böyle belâ vermesin... İki tanesi. Bizim o taraflı olduğundan ben bilirim. Kızının kötü yola düştüğünü duyar duymaz. Fıkarayı kucağıma aldım.. adam vurur mu? Yahu. Kürt değil mi kesmeli sizi. Yüreği gibi. iyi yürekli bir adam. Bereket kan kesildi. Lâkin başgedikli kadar bu dünyada gaddar herif yoktur. kızın ne günahı var? Sen bir hayırlı baba olsan kızın orospuluğa düşmez. cezaevi karakoluna girinceye kadar gözleriyle takip etti..» demiş.... Müdür katilin tevkifiyle uğraşırken Onbaşı bir araba çevirip kızı hastaneye yetiştirmeye çalışmıştı. Namert arabacının talihi var.. O sıra. Hani bir şey kaldırmak istersin. tek başına ve şiddetle katilin karşısına çıkıyordu.. Katili alnından öpmüş. Ağır bir şey! ... Temizle şuraları.. cezaevi karakol kumandanı Aziz Onbaşı.. müdürün ağzıyle çıkışıyordu: — Sizde adamlık yok mu? Biz gübrenin içinde mi oturacağız? Getir şuradan süpürgeyi..

— Sen sus. İstanbullu sözü değiştirmek için sordu : — Parası var mıymış? — Evet... Yüzon lirası çıktı. Gardiyan Abdullah.. Abdullah ikisine de şaşarak baktı: — Siz şimdi orospuya acıdınız mı? Diye sordu.. bir ağladım. Bizim yalanı artık işitti mi. Hâşa! Beyi duymadın mı? Ayeti Kerime ne buyurmuş? — Ayeti Kerimeye sözüm yok!. Araba hızlı gidiyor. daha şişman ve daha güzel olan Ayşe korkuyla arkasına baktı : — Hadi Tözey gidelim. Benim kızımdı. demirlerin arasından uzanıp kendisini bekleyen kızların ellerini birer birer sıktı: — Geçmiş olsun hanımlar! dedi. işitmedi mi bilmem. — Neden ulan gardiyan? — Gebermesi kendisine de iyi. Bizim Abdullah derviştir. «Muzur insanın katli vaciptir» diyerek sana bir de Kur'an lafı söyler. alâkayla uzandı: — Bak burasını iyi yapmışsın Onbaşı. Keşke ben de deseydim... — Dur biraz.. derin bir hınçla içini çekti: — İyi olmuş.. İnsana acınmaz mı? — İnsana acınır. Velâkin sen gaddar bir herifsin. Adam orospuya «Bacım» diyemiyor. Allah yalanı sevmez. Gürültü.. Halbuysa bey. — Gördünüz mü başımıza gelenleri? Tözey'in biraz çarpık duran burnu sanki bir misli uzamıştı... «Merak etme. Orospu insan mı? — Ya insan değil de nedir? — Orospu. — Eksik olmayın.. Sesi de adamakıllı pürüzlüydü... Adı üzerinde.. Birdenbire cevap veremedim. — Duydum Onbaşı! İstanbullu kederle güldü: Fazla sıkıştırma. Onbaşı cevap verdi: — Acıdım elbette. İşte öyle gayrete geldi. İstanbullu.Dişlerini sıkar adam. Ondan daha uzun boylu. — Nereye gidiyorsunuz? .. istanbulluya dargın başını salladı: Bir ağladım. Nefes gibi konuştu: «Ben ölür müyüm. Bir de makbuz aldım. Makbuzu bölük komutanına verdim. Ortalık temizleniyor. babasına da iyi.. sen bu yaradan ölmezsin!» dedim. Ortalık temizlendi. Sabandan beri ağlıyorum. — Duydun mu beyim? Şuna bak!.. Sertabibe teslim ettim.... Şoför Faik başgardiyan odasından istanbulluya seslendi.. anladınız mı? Yetişip türemiyesice! Nasıl kıydı kızıma?.. Abdullah. Makbuz almasaydın para yanardı. Elleri kırılsın. sen onlara hep «Bacım» dersin.. kardeşim?» dedi. güneş... toz toprak. Baktım ki ruhunu teslim etmiş. Dilimin ucuna «Bacım» lafı geldi.. Eğildim de neden sonra. «Temizlik imandan» demişler... Sen gaddar bir herifsin gardiyan! — Ben gaddar değilim..

Canı bir şey istiyor mu diye sorduruyorum.. Bekçi Hasan yaklaştı: — Haydi Tözey! Komiser. Çiğ köfte ister misin? Şoför Faik damağım şaklattı: — Hastaya çorba sorulur mu? Sesini alçalttı: Çiğ köfte yalnız gitmez. Bedavadan yatmayı bilirler.... Yazmayacaksınız öyle ya? — Yazmam... Artık ağalık sizden. Tözey somurttu : — Yalana bak!. Kocaman vücuduna ve bir tuhaf bakan mavi gözlerine o anda hiç yaraşmayan bir kederle içini çekti. — Umurumda bile değil. Bizi de vururlar diye. îdam vermezler ama cezası ağırdır. Aşmalı namussuzu. — Evde bıraktık dedi. Sakın ona istida yazmayın. Karanlığa kalacağız. Tözey. idam vermezlerse.... ölümü öp.. Biz evde. En kötü koğuşa kapanacak. Daha getirmediler...... Aşmalı!. Bak istida yazarsan. Tembihatım var. Cadde boyunda adam öldürüyorlar..... Ben mektup için mi kızıyorum? Çamaşırlarını yollamıyor. doğru mu? — Zannetmem. Herifi getirdilermi? — Hayır. Sizden mektup almayınca Tözey kuduruyor. Kıza Mevlût okutacağım. Şoför Faik'in dostu. rakıyı bir hafta yasak ettik...— Komiser bekliyormuş. . Sarhoşları içeriye almayacağız. Size de şeker gönderirim... şoför Faik'in dostuydu.. — Başgardiyan nerede? Çağırın şunu bana. Ayşe lafa karıştı: — Görmemiştir. Korkuyoruz. İstanbullu dördüncüleri olan Münevver'i sordu. göğsünü sarsarak güldü: — Mektup yaz ağabey. Görmeden yetişmek Allahın işi... Bekçi tenbihli. Komiser! Vay komiser bey vay! Bizim eve gelip boy göstermeyi bilirler.. Omuzunun üzerinden başının bir hareketiyle karşıdaki bakkal dükkânım gösterdi: Baksanıza Bekçi Hasan da beraber. Gel buraya Ayşe. 'Acele gelsinler' dedi... Kızın ötesi berisi meydanda. Sen de bir şey söyle canım! — Ne diyeyim kardeş? Geç oluyor.. Komiser bize öfkelenir. Birisi yetişmemiş. billaha mahkemelerde adalet yok. Üçüncü kız. Nerdeyse ağlayacaktı. Bize etmediğini bırakmıyor. — Allaha canım kurban olsun. Vallaha.. — Malatya'nın genel birleşme evi'nde bunlar dört tane birinci sınıf mal'dı. 'Kızını vurana idam verirler' diye duydum. Beklesin... Size hepimiz ricaya geldik..... Karakola bu mesele için gidiyoruz. Beğenmiyor musun? — Elbette beğenmiyorum... — Kaç para eder. 'Allah razı olsun' diye karşılık veriyor. — Aklın fikrin rakıda. Haydi söz verin. — Cezası en aşağı onbeş senedir...

(Buna tenezzül etmedi demek daha doğruydu. «Pekâlâ oldu.. Nalınlarım güzel mi? Ben de senin gibi artık nalın giyeceğim..) Hiç de şaşırmadı. Mahpusa getirirler. genel birleşme evinin bekçisi Hasan efendinin önü sıra yürüdüler. Bugün Münevver duymuş... Erkeklerin hepsini kesmeli. — Selâm verip durma. insan hiç ölmemeli. Ölmek kötü bir âdet! İnsan doyasıya yaşamalı. Oturduğu iskemleden kalkmak isteyen İstanbulluyu bir el hareketiyle şoför Faik durdurttu: — Hele otur bey. Ben bindiğim kısrağı tanımaz mıyım? Yüreksiz kahpe!. Yüzünün bütün güzelliği gülümsemesinden ibaretti. Bütün emsali gibi. Şunları bekleyelim. Kezban'm ölümüne sevinmiş.... Herif namusunu temizledi. — Söylerim ha! . — Şimdi Kezban'ın babası da iyi adam olacak. «Sana bir dokunan olsa kemiklerini kırarım!» dediydi.. Tözey ona döndü : — Hastaneye sen mi götür dün? Onbaşı. Hepsini. Komiser bey geçen akşam benim odada Kezban'ın saçlarını okşadı. Kızlar. — Doğru söyledi komutanım.. okşadı da.. Ayşe güldü : — Murat beyi de mi kesmeli? Tözey. Somurtkan durduğu zamanlar. İyi yürekli olduğu belli bir şey! — O ne yılandır ben bilirim. herkeslere.. Küçük tombul ayakları tertemiz ve çıplaktı. Aferin!» diyormuş. hazırol vaziyetine geçip selâm verdi: — Ben götürdüm komutanım! — Ne söyledi? — «Ben ölüp kurtuluyorum. — Bizimki rakı getirecek. Mahpuslar iyi adamlardır. Rahmetliyi demek kıskanıyordu.. huysuz bir oğlana benziyordu. — Doğru söylemiş. Çok çocuk doğurmuş genç bir kadın gibi her halinde bir yorgunluk vardı. Tözey cevap vermedi. Gök gözlerinin içi gülüyor. istanbulluya muhabbetle baktı: — Murat beyin ne suçu var. Kızları gören jandarma onbaşısı koşarak geldi.— Aldırma! Katili döğmemiş bile. Allah geride kalanları da tez vakitte bu pis dünyadan kurtarsın!» dedi komutanım. Mahpus bir adam. — Aferin.. sinirime dokunuyorsun.... mesleğine ait birkaç meseleden başka bir şey düşünmeye pek alışık olmadığı belliydi. Nalın giydim. Bir adım geri çekilerek İstanbulluya boydan boya göründü : — Bak!. — Gene bir domuzluğun var.

Rospuya Orospu kelimesinin ilk harfini daima yutuyordu. Altmış kuruş yömiye! On iki saat ayak üzeri çalışacak.. Tözey merhametli! Bir de kıza edepsiz derler. «Sen bizi rezil ediyorsun! Al bakalım!» demeye gelir. elini pantolonunun kemerindeki saat cebine attı: Abu! Hey madrabaz herif! Selâmsız sabahsız ne cehenneme savuşuyorsun? Hele gel! Bakkal Abu. ahmak şofer! Şoföre şofer diyordu : Ben iman tahtalarına çökerken de acırım. Velhasıl iki ucu boklu değnek! Birdenbire ümitsizlendi ve o kadar süratle öfkelendi: Canım beyim! Şu dünya batacak bir dünya olmuş. insaf etmez çökersin. Demek karıya ayakta çalışmak makbul değil! O zaman on iki saate altmış kuruş verirlerdi. Parasını kaptıran 'kazanacağım!' diye yutuluyor. Kız. sen bendeki iltifatı görme. Aman. Besbelli. Borca bırakacak diye suratımı asardım. ikisi de hınçlarını alıyorlar. eski adamlar! İhtiyar reis de eski adamlardan olduğu için herif. mintanının yakasından ensesine sokmuştu. Allah belâmızı versin! Kerhaneye düşüp sırtına entari giydiydi. Adamın hovardasından. Sonra mektebe öğretmen olunca. İşte senin işin bunlar! Kısraktan biz anlarız.. . Töbe estafurullah! Aklına geldi mi? Geçen kış dükkâna her zaman uğrardı. Bizi Tokma1 boyuna götürüp kurşunlamalı.. Biraz sakat olan sol kolunu her hâline bir azamet veren acayip bir şekilde sallayarak yürürdü.. siyah fötr şapkasını azametle düzelterek pencereye yaklaştı. kılı kıpırdamaz. Kumarbaz da öyledir. Pis bir dünya! Cümlemiz rezil olmuşuz! Kezban geçen sene fabrikaya giderdi. — Ulan. Ben bu fıkaralara hep acırım. hem de vakit buldukça iman tahtalarına. — Kıza acıdım diye lafa başladı. düşman gibi bin!» hesabı! — Yahu şofer! Sen kısraktan ne anlarsın. Bak. Fabrikaya. Biz.. direksiyon.. al parayı!» diyerek milleti soyduğun zamanları unuttun mu? — Kırk yıl günahkâr bir yıl töbekâr demişler.. Yüreksizdir. «Kezban hanım hele buyur! Kezban hanım bize merhaba yok mu?» Rospu kısmı parayı düşman gibi sarfeder. Yatıverdi mi.. Ben şemsiyenin üzerinde üç kâğıt atıyorum.. görürsün. şöfer. idam eder. rospu kısmına acıyacaksın. Cıgarayı hiç söndürmeyen tiryakilerdendi. seninki «Kısrağa dost gibi bak. İçini çekti : Lâkin herif de haklı! Vurmasın da ne halt etsin? Kızı kerhaneye düşüyor. Şimdi dükkânı kapatmakla meşgul olduğu için. Böyle yeni tıraş olduğu günlerde. Abu dükkânı kapatıyor.. Şunda. sulu bankaya kasadar olmuş.. Kıza çok acıdım. dakikası iki buçuk lira! Şu halde karının yatkını makbul zamanımızda. vaktiyle ne güzel bir delikanlı olduğu meydana çıkıyordu. uzun kiraz ağızlığını yanan cıgarayla beraber. — Ulan seni bir dinleyen olsa büyük camiin baş hocası beller. yüz gram zeytinyağı alırdı. sertinden fenalık gelmiyor beyim. Benzin yağı.. beyim. — Hem acırım dersin. Önünde adamı kes.. üç kâğıtçı Abu hâli var mı? Hele domuz! «Bul karayı.— Söyle.. dış lastiği.. — O başka. Bir mum alırdı. Şoför Faik. Dünya namussuz olmuş.

O zaman da. Sen iç. ötekilerin karşısına gidenler yüzde yüz milyon zararlıdırlar. O zamanlar yüzünü hiç merak etmediğini İstanbullu hatırladı.» diye düşündü. Sen mahpussun beyim! — Aldırma. Üçünüzün işi de 'bul karoyu. iki ay sonra Kezban'ın kunduralarmdaki çamurları temizlemek için — çömelemediğinden— yere diz çökmüş. kerhane hizmetkârlarından ihtiyar Cumalı. Başgardiyan Ali efendi biliyor. .. Korkunç bir şey! Bunların ne acayip talihleri var.. âdeta yüksek sesle böyle söyleyerek sanki bir şeye hazırlandı.. Düşünceli düşünceli dükkânı kapattı.. O sıralarda Kezban asker karısıydı. Cigaran kalmayıverir. Aferin Abu! Feylozoflukta Mustafa Şekip'ten de. Sen iç.. Delik yün çoraplar bacaklarının yuvarlaklığını kaybetmişti... Rıza Tevfik'ten de ustasın. Seferberlikte.. iki ay evvel göğsüne sepetle vuran topal Cumalı. Kezban'ı düşünüyordu. elleriyle iskarpinleri yıkamıştı. geçen kış fabrikada çalışan (1) Tokma: Malatya'da bir su ismi... — İstemez beyim. al parayı!' ama seninkinde soyulanın yüzde bir kazanması ihtimali var. Yak bakalım bir cigara!. mahpusluk fena çökecekti. Bu gece rakı olmazsa. biraz kendilerini yamalı bezlere kaptırsalar ihtiyarlık yakalarını tutar. ilkbaharda. Zaten bir paket cigara oniki sene yetmez ki. topaldı. — Merhaba beyim! — Merhaba Salih efendi. Abu ısmarlananları geitrdi.. Yak hele. beş kuruşluk soğan. «Çekil ulan! Yol ver!» diye elindeki sepetle amele Kezban'ın göğsüne vurmuştu. bir demet maydanoz getir. bir eski yatak çarşafının içinde o kadar yaşlı. kerhaneye gittikten sonra da bu kızın yüzüne dikkatle bakmamıştı. Kocası 337'li imiş. Bir gün.. Kerhane hizmetkârlarından Cumalı. birbirlerinden bu dünyada kolayca alabiliyorlar! Aferin Abu! Dünya batacak bir dünya olmuş.. öyle bitkin görünmek amele kadınlara mahsus bir şeydi. Pis bir dünya! Eğer bütün bu olup biten işleri götürüp Tokma boyunda kurşunlayamazsak!.. İstanbullu...Dükkâna girmeye cesaret edemezdi de yağmurun.. «Ümit orospularda. kızlar çarşıya giderken Kezban mahpusanenin önündeki çeşmede Cuma'ya kunduralarını temizletmişti. Heybesini sırtladı. karın altında kenarda beklerdi.— Sen uzatma! Şuradan yarım kilo domates. — Yoook. «Pekâlâ! Ayrıca cennet cehennem diye neden gevezelik etmişler yahu! işte insanlar öçlerini. Deminden beri Onbaşının gitmesini bekleyen jandarma Salih buna arkadaşları pek saf olduğundan «Salih Efendi» diyorlardı etrafını kollayarak pencereye yaklaştı. — Ben de içiyorum. ikisinde de acıdığı için galiba! «Sahi! Dur bakalım!» istanbullu. orospulaşırlar. Biraz şık olsalar. O kadar genç olduğu halde. Sina cephesinde yaralanmış. Aferin Abu!» İstanbullu bir cigara yaktı..

şöyle şöyle yerine gelince sevabına. Elâziz'de mahpusane bekledim.. Elâziz'de bir doktor vardı. Kızın çantasında yüzon kayme çıktı... Kan sızıldı mı hayvan olsun.. Babalık gayet zor! Yemez yedirirsin. Doktor kısmının yüreği katı oluyor. Bizim karakoldaki arkadaşlardan beş tanesinin karısı kaçmış. Tözey bize ilâç getirecek. insan olsun. Vaktiyle askerliğini yaptığı halde. giymez giydirirsin.. öksürüp geçiverse. Ben kıza da acıdım. Ne dersin? —Vallaha. Şu halde huy dediğimiz de leşimiz olacak. Biraz düşündü.. — Acıdım fıkaraya. Doktor Hikmet! — İyi adamdı. Doktora teslim ettik. Gecenin yarısında.... ölüm arkanda gülü gülüverir. Çeşmeden ip gibi akan suya bakarak dertleşti: — Babalık zor iş beyim!. tuz. Bir işin farkındayım... işi tamamdır. Vesikaları var. Namus işi müşkül! Bu kancığın da kocası askerdeymiş. Adam öleceğini bilir de ne zaman öleceğini bilmez.. Can gidince leş kalıyor.Salih Efendi cigarayı yaktı. başına belâ olur.. Yüzon lirayı çantasına koymuş ki pazardan gazyağı... Öyle ya. bir akıllı adam olsa da.. Doktor kıza bakmadı bile. Burnunu çeker gibi omuzundaki tüfeği iki kerre yukarı atıp düzeltti: Adamın ne zaman öleceğini bilmediği daha iyi. Arabaya Onbaşıyle beraber bindik. — Ciddî mi? . anlaşılan kan demek. Adam kısmı ne kolay ruhunu teslim ediyor... Bu kötü karıların nüfus tezkeresi olmaz mı? — Olmaz. Sen ölümü uzak sanırsın. — İyi bildin Salih efendi! Ruh demek kan demek. Şu ölümlü dünyada en zor mesele namus meselesi... İstanbullu kederle güldü: Huy canın altındadır diye bir laf ederler. Ölümü göre göre herifler kanıksıyor besbelli! Çantasında nüfus kâğıdı zuhur etmedi.. falan alacak. Alamadı.. Yorgun ve usanmış gözleri vardı. Allah selâmet versin! Doktor dedim de aklıma geldi. — İyi etmişsin. Sertabibe verdik. Can demek. Sonra evlât gelir yetişir. hiç bir şey bilmeyen giriyor.. Ekmek vesikası.. Taymcı topal Sefer içeri girdi: — Ne yiyeceğiz beyim? — Hiç bir şey yemiyeceğiz. uyku arasında 'Of!' çektiklerini duysan gözlerin yaşarır beyim. şimdi ikinci defa ihtiyata çağırılmıştı. Yallah! Can çıkınca adam ölür. Sen daha iyisini bilirsin.. biz derinini bilmeyiz beyim. Oğlanların tütünü tepelerinden çıkıyor. herife de. O zaman da. Tanıyor musun bilmem.. O da İstanbulluymuş. — Ciddî mi? — Bu akşam oruç tutulacak oğlum! — Pekâlâ! Ben yumurta aldım.. — Evet. Ben kur'a askerliğimi de candarmada yaptım. — Ekmek vesikası mı? — İyi bildin. Buraya iyisini bilenle. 'Gik' demeden gidiverdi. Mektubu okuyan adam.

. Şimdi Tözey de gelecek mi? — Gelecek. ben bilirim. Halbuysa Ali efendinin karısı oh çekiyor. — Hepimize Allah imdat ede. — Bâş üstüne. — Daha temiz. Pezevenge sakın istida yazmayın. Faik yukarda salata yapıyor. — Allah kurtarsın Murat bey. mahpusaneye gizlice rakı verildiğini görmemiş oldu. — Başgardiyan nerde? — Koğuşlara ampul takmaya gitti. — Anladım.. İstanbullu... Domuz şoför. Sen imdada geliniyorsun.. Sırtında düğmeleri çözük yeni bir asker ceketi. Islık çalıyor keyifle. memur olması hasebiyle... Tözey yürekli bir karı. öldüren mi ölüyor daha belli değil. Ne verdiler? . Gardiyan Abdullah.. ayağında lâcivert çulâkiden bir külot pantalon vardı.. Kelepçenin anahtarını bulamadıkları için ellerini edeple göbeğine bağlamış gibi duruyor. Kerhane bekçisi Hüseyin efendi. yün çorapları elde. Kezban'ın vurulmasına ne diyor? — Hiç! Ne diyecek? Ağlamış. — Yarın çamaşırlarını gönder. koşa koşa geldi: — Geçmiş olsun Memet! — Eksik olma. — Allah kurtarsm ağbi. bunları kıl şalvarının derin ceplerine sokuverdi. — Temiz olup olmadığını siz bilmezsiniz. Tözey ve şoför Faik'in dostu. Neden 'oh' çekersin vâlde? Biçare senin sürülerini mi sürdü. Ölen mi ölüyor. — Bâş üstüne. bir müddet Tözey'in takunyelerinden çıkan tahta gürültüsünü dinledi. Tözey giderken İstanbulluya parmağını salladı: — Dediğim gibi. Assınlar namussuzu.. — Allah kurtarsın hepimizi. çıplak ayaklarında takunyeler. — Elbette ağlar. götürdü? Töze'yi görünce pencereye yaklaştı: Merhaba bizim Tözey! — Merhaba bizim Sefer.. Katili cezaevine ortalık kararırken getirdiler. Sefer. — Sakın aldırmayacaksın. tabancasının kılıfını ilikliyor gibi yaparak.. eline sağlık. — Nasılsın? — Nasıl ne demek? Baksana bizi vurup öldürüyorlar. Geçip gittiler... — Allah kurtarsın şekerim. Evi yıkılasıca. abdest almayı sonraya bırakarak. Gidi deyyus! Türeyip türemiyesice.. Tözey iyi karıdır.— Evet. — Gelsin. etraflarına bakınarak demirlerin arasından kâğıtlara sarılmış iki şişe uzattılar. galiba tabiî olmayan bir süratle soluk alıyordu..

Temiz bozar. Elmacık kemiklerinin pek çıkık olduğu.. Abdullah bir yere tutunmak istiyor gibi İstanbulluya baktı : Kötü yerde olduğunu söylemedin mi? — Söyledik. Mutlaka temiz edeceksin. Bu gidişat. Başgardiyan Ali efendi. Zorlu yazar. — Kerhanede deseydin. Milleti nereye sürüyorsun? Yemek getirmesinler mi? — Ben nöbetçi değilim Başefendi.. Demirden kalan soğukluğu daha doğrusu pisliği hemen temizlemek arzusu. Hani müddeiumumi alnını öptüydü.. Namus meselesi yüzünden.. müdahale etti: — Bırak çocukları.. «Temiz et. Zulm ile âbâd olanın âhırı berbâd olur.. Öyle değil mi beyim? İstanbullu başını salladı: — Fazla vermişler... Zaten bilmeyen mi var? — Öyleyse. Zaten sen gelmeden «onbeş sene verirler» dediydi. Anahtarı hışımla kelepçenin küçük kilidine soktu. İşte bizim Murat bey sana bir temiz yazıversin.... Bir rahat nefes almak.» dediler. Temiz nasıl edilecek? — Temiz etmeli elbette. Bunun ağır tahriki... Geri! Candarma sür şunları.... Mahpuslara yemek getiren kadınlar ve çocuklar. Yat bakalım eşek cennetinde. bizim bey yazar. Onbaşı içeri girdi. Aldırma. Fakat açmadan evvel. zaten yüzünde başka bir yere insan dikkat edemiyordu. Murat bey dayansın lâyihaya. sanki kelepçesi alınınca sözünü dinlemeden yürüyüp gidiverecekmiş gibi telâşla söylendi: — Hemen vurursunuz! Şimdi ne oldu? Onbeş sene.. Gardiyan Abdullah çoraplarını tekrar masaya bırakıp kalabalığa çıkıştı: — Kapıyı kestiniz.. Sen haklısın bey.. Hak seninle beraber imiş. Allah akıl vere. — Dedim... Görürsünüz yıkılır bu devran. kelepçeyi ilk defa taşıyan insanlardaki bu hareketi iyi tanıyordu. büyük kapının demir parmaklığı önünde ses çıkarmadan toplanmışlardı. Sana beş sene ceza yeterdi. sardığı cıgarayı katilin ağzına koydu : — Abdullah iyi söyledi Memet dedi. . İstanbullu. Şunun üstünü ara!.. bir nekahat! Yüzüne birdenbire bir yerden ışık vurmuştu. Gardiyan Abdullah çoraplarını masanın üzerine attı: Bu nasıl iş beyim? Hem de namus uğruna. Taymcı topal Sefer. hafif tahriki yok mu? — Bilmem.. üzerlerinde incecik kırmızı damarlar bulunduğu görünüyor. Onbeş sene mi? Yanlışlık olacak. Bedavadan bir temiz. Asker ceketiyle zararsız ve merhametli bir köy bekçisini hatırlatıyordu... Korkma.. Katil bileklerini oğuşturdu... bir vakit böyle kalmaz.. Hani avukatlar bedava müdafaa edeceklerdi. para almaz.— Onbeş sene! — Yok canım! Ne mümkün! Sen yanlış anladın mutlaka! Aman bey!. Ağzına demin taymcı Sefer'in sıkıştırdığı cigaranın dumanından kurtulmak için bir gözünü yummuştu....

Sıra cüzdana gelince.. Başgardiyan Ali efendi. yeni gelenin karısı da içeriye bir çıkın uzattı. Apış arasına da hafif bir yumruk indirip Memet'i üçüncü defa zıplattı. hattâ ihtirasla yapardı. Herif içeri girdi. getir dedim. Sonra sırtına bir şamar indirerek 'yallah!' dedi. — Para ne geziyor Ali efendi. Kolları üstten ve alttan sıvazladı. Boynunu bükmüştü. — Dur hele. haysiyet kırıcı bir yüz buruşturması ile konuşurdu. Ağlama pis karı! Evvelâ ağlanacaktı. rengini kaybetmiş bir yatak çarşafı. çok yamalı. Memet'e aşağıdan yukarıya gülümsedi: Kusura bakma Memet. Burası mahalle kahvesi değil. — Bilmez miyim!.. Ali efendiye danışalım.. Ali efendi. Paran varsa harçlık ver. kâğıtları masaya koydu. Evvelâ kasketi çıkardı. — Hani nerde? Dur. Tekrar bağladı. Lâkin çocuklar gelmiş. Ara şunu! dedim. Şunu görüyor musun beyim? Hep kabahat şu rezilde.hasta mı olsun! Koş. parmakladı. iki adım gerileyerek durdu. çıplak ayaklarında. yemenilerin içini parmağıyle araştırdı. Ayrıca koltuk altlarına yumruklarıyle birer darbe vurarak oralara sert bir şeylerin gizlenip gizlenmediğini aradı. Bu işi zevkle. Katili. Bizde fazla yatak ne geziyor... Sırtında çok eski. topukları . Bacakları da kollar gibi aşağıya kadar sıvazladı. Yoklaya yoklaya takip ederek beline sarıldı. Bilirsin. Defol. 'olmaz' mânasına başını salladı. (Halbuki okumayazma bilmiyordu. Adamın kuşağını. Yorgan getir. Fakat Başgardiyan bir göz işaretiyle ayakkabıları göstermişti... Bir de tahta kaşık. Abdullah bezi çözdü. nefretle. Dur. herif burada betonun üzerinde mi yatacak? Şimdi.. Abdullah «lahavle» mânasına başını sallayarak aramaya başladı. Yetmiş kuruş. mıncıkladı. Ayrı ayrı açıp baktı. iki tane kuru soğan. — Bir şey yok! dedi. Masanın deliğine sokulu şişi Abdullah pilâvın içinde sağdan sola... gözlerini tavana diker..— Nöbetçi olmak mutlaka lâzım mı? Arkadaş arkadaşa yardım edecek.. — Yatak. Sende hamiyet ne geziyor. Zaten kimse vazifeye bakmıyor. Tabağın kapağını kaldırdı. Diğer yemeklerle beraber. Evirip çevirdi. Masaya çorapların üzerine bırakıp omuzlarını tuttu. Yine öyle yapmıştı. Vazife. Bulgur pilâvı.. Her vuruşta Kezban'ın babası bir kerre sıçramıştı... Cigara içer mi? Cigara getir. soldan sağa gezdirdi. Kızı öldürttünüz.. Abdullah yemenileri çıkarttırdı. haydi yatak getir. birisine sertelirken. Memurlukta ayıp yok! diye güldü. kızını al' demişler. Kadına kürtçe bir şeyler söylüyordu ki başgardiyan Türkçe bağırdı: — Bir pilâv yapar getirirsiniz! Yahu. demir kapıdan içeriye soktular. Sen askerlik ettin..) Paraları saydı. Kadın. 'Anasına bak. Tabanlarını yere vurdu. Nihayet İstanbulluya dostça gülümseyip bir iskemleye oturdu.. Terden siyahlanmış yün çorapları da elledi. Cüzdanın tekrar cebe koyulmasını sabırla bekledi. Yani «karım» demek istiyordu: Biraz diyeceğimiz vardı.

Yatağı getirdiğin zaman alırsın.. şurada yediniz! Mahpusta rakı içmenin keyfi yoktur da. mezeleri şimdilik duvara dayalı küçük masaya hazırlamıştı.» Dışarıda akşam olmaktaydı. iki adım arkada ana.. Birer fincan içiyorlar. bayrağın.. Daha sonra paytonlara kurulmuş büyükler. İki işçi delikanlısı golf pantalonlarmdan gençlik teşkilâtına mensup oldukları anlaşılan iki çocuk dimdik durarak selâma iştirak etti. birkaç kişiyi atlatarak yapmaktan gelen ve arkadaşları birbirine o ana mahsus.. Başgardiyan artık tamamiyle öfkelendi: — Ne durdun? Sen lâftan anlamaz mısın? — Kabı. boz mintanlı erkekler.. işten çıkanlar da. Bayrak titreyerek iniyor.... Fıkarayı. Biraz daha genişçe.. Karakolun bayrağını indirmek için Onbaşıyla üç jandarma direğin önüne geldiler. Bir elinde yarım tenekeden saplı kovası. (Ama doğrusu gardiyanlar ekseriya farkederler de. Saçları biryantinli ustabaşı muavinleri. pencerelerin önüne koydukları iskemlelere basarak dışarıya bakıyorlardı. İstanbullu. İstasyon caddesinden ameleler geçiyor. îki yanında iki küçük çocuk sanki yalnız kirden ibaret iki acayip mahlûk trahomlu gözlerine konan sinekleri koğmaya bile lüzum görmeden duruyorlardı. Affı. Bu da bir çeşit mahpusluk. önde baba.. kapları omuzlarında ekserisi çocuk arabaları sürerek memur karıları geçmeye başladı. Onbeş senelik rızkını. memurların farkında olmadan. İşten gelenlerin de.. Rızkını tamam aldı.) Şoför Faik. sarhoşları sürükleyen atların bıraktığı şeyleri topladı.. Süngüler takıldı.. ötekileri gündüz ölü gibi uyumaktan yorgun. O zamana kadar ziftlenir. İki payton dolusu sarhoş. Biraz daha büyücek tabiî.... boz entarili kadınlar. Kızı yediniz namussuzlar. yüzlemezler. Şoför Faik öteki pencereden sordu : — Neye güldün beyim? .. ağızlarına birer lokma salata alıp. Sonra sekiz yaşından onüç yaşına kadar kızlar ve oğlanlar. amelelerin.... Amele aileleri. başlarında pamuk kırıntıları. kaşığı geri versin! — Hangi kabı? Pilâv kabını mı? Hiç şunda akıl var mı? Herif pilâvı eteğine mi boşaltacak? Defol! Yıkıl huzurumdan. İstanbullu da mırıldandığı şarkıyı kesti. yemese de bir şey lâzım gelmez. beraatı. Hoş.. şahsî veya nakdî kefaletle tahliyesi kabil olmayan bir mahpusluk.. Cigara daha tatlı. işe gidenlerin de üzerlerinde.. üçüncü fincandan sonra yine aynı şeyleri düşündü : «Rakı dünyada mahpus olamıyor. Yüzüne kapattığı eli kir içindeydi.. Tıpkı dışarıdaki gibi. Esas vaziyeti alındı.tamamiyle aşınmış nalınlar vardı.. Yasak edilmiş bir şeyi. meyhane samimiyeti ile bağlayan biçare bir kibir.. işte midemi kızdırdı. Berikiler oniki saat ayakta durmaktan.. geniş kol hareketleriyle edepsiz bir gürültü halinde yuvarlanıp gittiler. ötekinde çalı süpürgesiyle harp zamanının kadın çöpçüsü. bir acayip kibri vardır.» «Dışarıdaki gibi.. işe gidenler de aynı süratle yürüyorlardı.

. Geçen gün ömürdendir.. mavi sis parçalan gibi kala kalmıştı... Çöpçü karı kim biliyormusun? — Ne bileyim? Buğdayın kilosu yüzotuz kuruşa çıktı. Dost tuttu. Tekrar iskemlelere tünediler. Adıyaman ahalisi olduğu gibi şehre dökülmüş. biteviye akşam oluyor. sünepe geziyor. Birbirlerine kederle gülümsediler. Aklı ermeyenin çoğu. — Artık orasını bilmem. Sen onu bileceksin. Görürsün.. — Kezban'la yattın mıydı? Doğru söyle. Dur hele. Haline şükreder. Anası sarhoşları çeken atların gübrelerini temizlemeye.) Dışarıda.. 'Kızım' dediğini duymadın mı? Sonra da biz içeri düştük.— Dünyaya güldüm. (Pencere insan boyu hizasında yapıldığı için iskemleye çıkmadan dışarısını görmek ka bil değildi. Oğlu vatan müdafaasına.. Allah belâsını versin! Birer fincan daha içtiler. yanmış kâğıt parçaları gibi. sırıtmasını öğrendi. Adıyamanlıdır. Kızlar bir ekmeğe uçkuru çözüyorlarmış. — Şu dağlar kömürdendir.. Kezban yürümesini. güzel sesiyle hafiften bir türkü tutturdu : — Mendilin işle yolla! Ucun gümüşle yolla. — Nesi var dünyanın? Millet işte yaşıyor. — Dışardaydım ama. Hukumat Hüseyin Hükümet kelimesini Hukumat diye söylüyordu. Yukarıya aldı. burasını hiç tutmayan yüksek bir rüzgârın içinde simsiyah savruluyorlar. — Kısmet olmadıydı. Üst yok. — Adıyamanlı falan değil. Senin Tözey acıdı.. Şehirde ağaçlar pek sık olduğundan akşam yemekleri için yakılan ateşler kerpiç bacalardan çıkar çıkmaz dalların arasında. Şoför Faik içini çekti: — Doğru bey. Tırnağı demirdendir. kavaklara konup kalkıyorlardı.. İçine beş elma koy Birini dişle yolla! — Yaşa şoför! Kesme arkasını.. Açlıktan. — Kim dostu? — Ismetpaşa'dan bir Hüseyin var. — Bileceğiz... yetişemedik. uykusuzluktan avurdu avurduna çökmüştü. Sonra karı ilk düştüğü zaman kenef gibiydi. Bizim Memetçiğin anası.... Kargalar. Alt odalardan birisinde pis. aklı erenlerin omuzunda. . başka türlü yaşamak olduğuna akıl erdiremediğinden şükreder. baş yok.... Para verdi. Fabrikada çalışanları görüyorsun. Feleğin bir kuşu var. Git sor.. Canlı cenaze.. bir kerre bizim kaltaktan göz açamadım. — Çöpçü karı da yaşıyor mu? — Vızır vızır. Şoför Faik. tek başına kırmızı gökte yüzüyordu.. İngiliz adasına benzeyen bir bulut. Burada mahpus yattı. — Kerhaneye düştüğü zaman sen dışardaydın. — Şu mavi mantolu bayanı gördüğü halde.

Camlı köşk gibi. tekerlenir. Pencereleri yıktırmah boydan boya her taraf cam olacak.. müsvedde kâğıtları. Acımıştır.. «Allah belâsını versin!» dedi... Ortada. kapıya demir takmak yasak!... dışarı çıkıp aşağı seslenerek topal Sefer'i çağırdı.. Dünya sanki burada nefesini kesmiş. böyle gider. Hepsi yasak. Planı çizerken yüreğin titremedi mi? Ulan namussuz desem. Bu nasıl bir mimar? Pekâlâ! Haydi diyelim ki sana pencereleri yüksek yapmanı emrettiler. Pencereden indiler. görürsün. Elleri pantalonunun cebinde.. Uzak şark ve kurşun kalemle çizilen hareket mevkileri. Duvarda boydan boya Cumhuriyet gazetelerinden kesilmiş renkli haritalar. Adamı bağlamak yasak.— Bildim.. Balkanlar.. — Rezil kısmını nasıl zaptetmeli? — Rezil kısmını mı? Rezilliğini dünyadan sürüp çıkararak. — Hele iç bakalım bey.. Çabuk olalım. Elalemeyn tehlikede. Boynu altında kalır. Bir yerde. Bunların üzerinde hikâye ve romanlar için not dosyalan. böyle gitmez.. boyasız çam tahtasından kitap rafı.. Sağ köşede bir dolap.. Bunun altında kızıl ordunun kadın birliklerine mensup bir süvari resmi. — Yağma yok. Kapının karşısındaki köşede şair Nâzım Hikmet'in yağlıboya büyük portresi. hem çalışmak için büyük bir masa.. Hepimize yazık.. İstanbullu : — Yazık!. dolabın üstünde iki gözü kitapla dolu... hem yemek. Kilit yasak. fakat inadına içmeden odada «volta vurmaya» girişti... Baskın bekliyor. Bu dünya... — İnşallah. Tavanları bile buzlu cam olmayacak. Libya. Pencereye.. Hele içelim. Anladın mı şoför? — Hayır beyim. bir çay fincanının içinde dört... Böyle gelmiş ama.. şuraya oğlunun üç tekerlekli ve lespitini koyarmısın? Çürür. Bir davranacak.. Sol köşede portatif karyolası duruyor. Şark cephesi. Kapı aralığı da sayılırsa genişliği sekiz. uzunluğu yedi adımdı.... Bu odada yalnız yatıyordu. Sefer içeri girince havayı sevimli bir hayvan gibi kokladı: — Kokuyor beyim! . Çörçil'in sözüyle : «Bir hedef ya boğazınıza sarılmıştır yahut ayaklarınızın dibindedir. Kelepçe yasak.. Haydi sofrayı kur. Nahiye müdürleri belki misafir gelir.. Demir yasak. istemeyenin gözü kör olsun! Şoför. paslanır diye koymazsın. — Kimi kalaylıyorsun bey? Kızın babasını mı? — Yok canım! Şurayı yapan mimarı.. Yazık. İstanbullu. Alman ordusu Vladikafkas'a inmiş. — Pekâlâ! Bak ben ne düşünüyorum : Şurasını mutlaka kız mektebi yapmalı.. Burası kendi odası.. beş günlük kurumuş çiçekler.» İstanbullu yavaşça.. İyi çocuktu... Bir silkinecek. Birdenbire arkasında elektrik yandı. dedi.. Stalingrad'da henüz döğüşülüyor. miyop olduğundan fazlalaşan karanlıkta gittikçe bir şey görmemeye başlamıştı.. canı cigara isteyerek. — Acımaz mı? Ben bile acıdım..

— Öyleyse. Bütün mefhumlar akıllı adamlar için var. tabiî.. Onlar yemek yerken Sefer. — Herif ağlıyor beyim! dedi. — Hangi koğuşa verdiler. Yerliler zengin ailelerin çocuklarıymışlar. Boğulacakmış. Karnın aç mı? — Aç değil. — Yak bir cigara. Ağlıyor. — Babası mı? — Babası!. Müdürler yemeye buyur ettiler. Ağlayan babanın tesirine kapılmıştı. Yemek yiyememiş.. Fakirdi ama gönlü zengindi. ikisi yabancıydı. Ali efendi yemeye gitti mi? — Gitti.. Sonra kapıyı ardına dayadı. sesini mahsus tatlılaştırdı: — Dünyada. Söz söyleyemiyor. Anason kokusu kaybolsun. «Namus dedikleri hangi köydür. idam altındaydı. İstanbullu. Köylüden toplanan hükümet hissesi buğdayı aşırıp satmaktan mevkuftular.. Abdest alıp namaz kılmış. — Neden ağlıyor? O da mı acımış. Nahiye müdürlerinin koğuşuna. İşte o sebepten ben dil inkılâbı ile ne halt etmek .. Masa örtüsünü savurarak her zaman yaptığı gibi rakı kokusunu dışarıya kovaladı.. insan bu dünyada namusu için yaşadığından. Sen şurada biraz kâğıt. — Hep acıdık.... Yalancı şahitlere hakim yemin verdirirken zıplayıp kalkmış.. — İstemez. namus var.. Hukukta okumuştu. — Bilmem. bir iki gazete koyarak yaktı. — Nöbetçi gardiyan kim? — Banazlı Hacı! Geri kalan rakıyı acele acele içtiler. Rakı vereceğim ama koğuşta kokar. Yabancılardan bir tanesi de izmir eşrafından Rıza beydi... fıkara olduğundan. ikisi yerli. Müdürler oturmaya gelecekler. paçavra yak. —ameliyat yapan bir operatör gibi Onu şimdi neden operatöre benzettiğini İstanbullu bir türlü anlayamadı cigara sardı.. Namusçularm yanma mı? — Hayır.. Nahiye müdürleri dört taneydiler. Bu herif bu cezaya dayanamaz. Bir şey anlamaz. Sefer. istanbul tevkifhanesinde bir kurt Musa ile beraber yattık. Yirmi beşlik tütün içiyordu. mahpusanede entariyle dolaşan yerli meslektaşlarını ayıplıyordu. Lâkin akıllı adamlar için.— Koksun oğlum! Gardiyan kısmı. İstanbullunun verdiği cigarayı kulağına koyup kendi tabakasını çıkardı. Ne tarafa düşer! Bir kerre onu sor!» diye bağırmış. — Namus yok mu dünyada? istanbullu. Büyük bir ciddiyetle. ömründe rakı içmemiştir. Biz rakıyı çabuk bitirelim. Ben şu kıza acıdım. Adamcağız ağlıyormuş. beton döşemeye biraz pamuk. 'namus' sözüne gülümsedi: — Efendiler! dedi. Her gün tıraş oluyor.. İçi almadı.

memleketi bırakıp defolmalı. ... Sen anlayamıyorsun. — Tamam. Yumuşak davranıyor. Evvelâ zor olduğuna mutabıktık değil mi? Öyleyse fena halde utanır.. yahut karısı oynak. Mahkeme onbeş sene veriyor. Bu sebeple.. evvelâ zordur. babana yahut kocana söylerim.. Bunda sizin de benim de hissem yok mu? Orospuluk tek başına icra olunur bir zenaat değildir. Camiye gidenlerden. Ben Memet'i tanımıyordum.... Siz sağdaki komşusunuz.. Söyleyin bakalım. meselâ Kezban'ın babasına hiç ceza vermem.. Lâkin bizim konuştuğumuz kerhane meselesi!.. sözüm meclis harici. İşte oraya gelmek istiyordum. onun yabancı bir adam önünde soyunması daha zordur değil mi? — Tabiî.. kız çocuk sahibi insanlar... Lâkin orospuluk mutlaka iki kişi ister. kurban kesenlerden. payimal oldu. — iyi söylediniz. Halbuki kan. Ekserisi aile babası. Zenginlerin. Bir kadın. Hattâ ikiden de çok fazla.istediklerini anlayamıyorum.. Şimdi kaldığımız yere geliyorum! Komşumuzun kızı.. ben olsam. Belki tek başınıza her şeyi yaparsınız.) Bu oynak kız bana —ben soldaki komşuyum— göz ediyor. Şimdi bedin.. Bununla öğünürüz. mevlüt okutanlardan. Benim gibi buradaki üçyüzelli mahpus da tanımıyordu... Utanmak da elbette mutlak ve ebedî bir şey değil..... yahut karısı oynak. Karşıdaki komşu bizim şoför. Bir tek orospuya. — Biz erkekliğimizle sıkılırsak. Doğru durmazsan.. Bir sürü erkek.. — Bütün bunların kötü olan kadınla suç ortaklığını anlayamadım. Evet. Hepimiz zampara adamlarız.. O da öyle söyledi... — Anlatayım: Komşumuzun kızı.. Evvelâ zordur.. Zina nasıl vuku bulur? — Orası doğru. Kızı karıyı ve bizi mahalleden alıp istediğiniz yere götürebiliriz. bilâkis sabitleştirir. Bir de Kezban'ı vurmak neyi halleder? Kezban'ı vurmak. mecmuu dünyayı tutar.. Kahveye çıkamazsınız. binlerce hovarda. ne kadar orospu olursa olsun ilk defa gördüğümüz bir kadından sıkılır mıyız? — Sıkılırız. Namuslu insanlar..» diyorum. Kız kötü olmuş. Hâşâ huzurunuzdan. — Aklıma şöyle bir şey geldi Rıza bey. Herkes namusu kendine göre anlar. Şu halde... (Komşu misâldir. herhangi bir lekeyi silmez. kadın elbette bizden daha utangaç olur.. Vuruyorsunuz. . iğneyi kendimize batıralım çuvaldızı âleme. Siz de aynı şeyi söylediniz. Bir bu.. kızınız kerhanede. Tenhada tutup. Bu işin ustasıyız. Durun daha baştan başlayacağım. İşte namusu temizlenmedi. Bir müddet sonra size döndü. benim talip olmamdan ziyade... Complexe d'inferiorite'yi aşşağıhk duygusuna çevirirsek bundan Kezban'ın babası ne anlar? Namusu da allah gibi beliyorlar. «Yavrum! Bu işin sonu fenadır. tersine. şu zenginlerin kızları hiç mi kötülük etmez? Kadınları hiç mi hovarda taşımaz? Neden hep fıkaralar namus uğruna katil oluyorlar? — Bu onların namusu olmadığına mı delâlet eder? Yani fakirlerin demek isdedim. — Namusu bilmediklerine. Onlar kan her şeyi temizler zannediyorlar.

Orospuluk bile milliyetçiliği. Neden hükümetimiz tekkeleri kapattığı halde kerhaneleri kapatmıyor? diye düşünmüyoruz. birisini vurup öldürmek istemedik de Memet neden Kezban'ı vurdu? — Babası değil mi? — Babalığın sosyal menşeini burada araştırmak uzun olacak. — Haydi buna da doğru diyelim. Siz de zaman zaman oralara gittiniz. aynen bizi burada tuttuğu gibi. yalnız mazur görmeyeceğiz. kerhaneyi de kendisi icat etmiş değildir.. — Muhakkak.— Gelelim kerhaneye. güzel daktiloları. zorla tuttu. Durun bakalım! Daha âlâsı var. buradakiler vicdan azabı duymadık. Buna karşı biz yalnız acıyoruz. Kezban kerhaneye düşeli şu kadar ay oldu. kendisini bir başka türlü mesul saydığı muhakkak. Kezban için söylemeyeyim. müstahdemin idarehanelerini.. — Kerhane olmasa fuhuş gizli yapılır da ondan. cehalet bu işi biraz daha karıştırdı. — Kerhane kalûbelâdan beri mevcut olduğuna ve hayırlı bir rüzgâr esmedikçe daha asırlarca mevcut olacağına göre ve bu akşam artık Kezban orada yok diye Malatya şehrinin genel birleşme evinde sermayelerden birisinin eksil mesinden başka bir değişiklik vuku bulmadıysa. metres hayatını saymıyorum. İşte o kadar. milliyetten. aynı zamanda kerhane ve kerhaneyi zarurî kılan şartlar. şereften ve namustan bahsetmek için insanın hiç değilse kerhanedekiler kadar yüzsüz olması lâzımdır. . ben. Bir memlekette açık veya kapalı orospuluk yapılıyorsa orada istiklâlden. Ne çare ki bu işler giderek tabiî hale gelmiş. Bir sürü nizam onu orada.. — İyi ama Kezban kerhaneye kendi isteğiyle gitmediği gibi. Yani birkaç sene sonra onu. tabiî. Mahalle aralarında kaç tane kerhane dolduracak umumî kadın var. Beş çocukla bir kadın daha sokakta kaldı. bir taraftan da alkışlayıp tamime çalışacağız. — Evet. Ve acımakla vazifemizi yaptığımıza inanarak vicdan huzuru bile duyuyoruz. Biz nelere alışmışız yarabbi! İstanbullu bir an durdu. Diğer kızların orada bulunması yüzünden hiç vicdan azabı duydunuz mu? — Vicdan azabı büyük kelime. çalgılı gazinoları. yüksek ırkçılığı propaganda eden vasıta haline geliyor.. vatan sevgisinden. Tabiî insan olarak acıdım. kızı öldürmek neyi halletti? — Doğru. Yüzü karma karışık olmuştu. Meseleyi şöyle düşünmeli sanırım : Kerhane ve orospu topyekûn bir milletin yüzkarasıdır. — Gizli fuhuş yok mu? Barları. Memet'e fenalık eden sâde Kezban değil... bir tarafta hastalık korkusuyle kerhaneyi devam ettirmek meşru mazereti. Cehalet de bu işte. Demek ki o biçarenin bizden fazla bir şeyler duyduğu. Şu halde. Ben gördüm. Bu mükemmel bir teşkilâttır. bir polis bir sürü de kalabalık yavrucağı arkasından iteleyerek zorla oraya götürdüler. Bir tarafta namusunu temizlemek meşru hakkı. Bir bekçi. Bu mükemmel teşkilâtın resmî pençesine düşen Kezban'ı öldürmek bir şey halletmiyorsa baba kabahatlidir ve onbeş sene ceza hakkıdır efendim. — Pekâlâ! Siz. Bir şey hatırlamış gibi elini kaldırdı.

Birisini getirip masaya koydu: İşte beyler. en kestirme yolu. Tahsili : İlk tahsilini Bulgaristan Eskicuma Türk rüştiyesinde ikmal etmiş. henüz neşredilmemişlerinden meydana getirdiği dört. Türk sefareti vasıtasıyle Balıkesir muallim mektebine yerleştirilmiş. Şurada canım. — Öyleyse. 1936'da Sivas'tan mezun olmuş. namusunu temizledi. İzmir kazalarında öğretmenlik yapmış. Aradığı yeri buldu: İncili şerif okumuş muharririn adı ve soyadı: Ertuğrul Deliorman. Aynen okuyorum.. romanlar yayınlamış. İncili şerif okumuş bir muharrirden bahsedeceğim. Kalktı.. Gençlerden olacak..Yaprakları acele acele çevirdi: Size efendiler. — Evet.. Doğum tarihi : 1332... Çünkü gündüz çılgın bir neşeyle Cumhuriyet bayramı kutlanmıştı. Kendi ifadesine göre ilk dinlediği kitap Süleyman çelebinin mevlidi. . — Küçük kardeşim göndermişti. Kitapları raftan çıkardı. İnsanları aldatmanın en doğru yolu. pek de genç değil.. kapı kapı dolaşanlar. Tanıyor musunuz? Müdür bey? — Hayır. içkinin ve ebedî kadın daüssılasının köpürttüğü hakikî hüviyetlerini etrafa taşıra taşıra faytonlarla o sokağa girerler.. İncili şerif okumuş bir muharrirden ve bir Türk orospusundan. pis bir kitap. Gelelim eserlerine ve edebî mesleğine: İlk öğertmenliği Malatya vilâyetinde olduğundan tesadüfe ne dersiniz? hemen bütün hikâyelerinin mevzularını buradaki Ayvalık köyünden almışmış.. Kendi tabiriyle «iki yakası bir araya gelince» neşredecek. 26 yaşında. Eğer. Mecmua ve gazetelerde çıkmış hikayeleriyle. Babası adı Salih. — Mübalâğa nasıl söz! Mübalâğa birisini aldatmak için kullanılır. burada kim olursa olsun birisini aldatmak istesem.İlk okuduğu İncili şerifmiş. Başlıyorum : «Geceleyin kasabanın en canlı sokağı muhakkak ki «kırmızı fener» sokağıdır. gençlerden. Okumaya vakit bulamadım. Başta duruyor.— Artık mübalâğa ediyorsunuz. Aynen : İsmi: «Gâvur!». Kezban'ın babasına ben işte o sebepten kızıyorum.. Muharririn hayatına gelince : İlk yazısı Balıkesir'de «Türk ili» gazetesinde çıkmış ve daha onaltı yaşmdayken aynı gazetede «Sesler» başlığı altında her gün bir fıkra ve muhtelif imzalarla röportajlar.» derdim. Orospuluk bir yüzkarası olmaktan maalesef çıkıyor müdür bey. Okumadığınız anlaşılıyor. Son üç dört senedir. Şimdi.. sözlerini tasdik etmektir. Meyhanede ipi kıranlar. Şoför. Hadisenin olduğu gece «kırmızı fener» iki tarafa yalpa vuranlar. Halis kan bir orospu. beş kitabı varmış.. güldü : Ne tuhaf! Sizin evden getirttiğiniz kitaplardan birisi imiş. ben de sabahtan beri herkese uyardım. Şaşırtıp aldatmak için.. şuradan kitabı ver. karışık içkilerin kamçıladığı seslerle doluydu. «Herif iyi etti. Böyle gecelerde Allahm affedemeyeceği hiç bir günah yoktur. Lütfen sabredeceksiniz. «İzmir Hikayecileri Antolojisi». bir ırk üstünlüğü misali oluyor.. Anası adı : Sıdıka.. Küçük. Size şimdi hikâyeyi okuyacağım. Şimdi «Yeni Asır» gazetesinde muharrirlik etmekteymiş. hikâyeler. Vallaha uydurmuyorum. Ooo. inkılâp sayesinde kızlarla erkeklerin bir arada okudukları ilkmekteplerden birisinde hocadır.

» İstanbullu gülümseyerek durdu : — Beyler! İşte bakın. laubalilikten fazla kadın samimiyetiyle dolu vücudunu seyrediyorlardı. marsık Emine bile boş değil bu gece. bir türlü doyulamayan bir kadındı. hasta olacaksın. Gözleri hâlâ kapalıydı. Plak durmuştu. Yabancılar. Size de öyle gelmiyor mu? Biz sanki hikâyenin şu anda. öteki geçkin. Dışardan kapıya yüklenenlere «anakadın» ağız dolusu küfürler savuruyordu.. Belki de uyuyordu. Vallaha uydurmuyorum. İçerisi hıncahınçtı. çaça kadının: — Deli misin sen ayol? Akşamdan beri yirmi müşteri savdın otur. Gramofona oynak bir plak kor. Vaka Malatya'nın «kırmızı fener» inde ceryan ediyor. göbekli bir adam girdi. Devam ediyorum. fıkır fıkır gülerek gözleri kapalı birkaç dakika öylece kalırdı. Kezban oyununu bozmamıştı. Hâdise garip bir tesadüften ibarettir. nenin nesi olduğunu doğru olarak bilen yoktu. «Kezban. Kezban iki aydır bu kasabada çalıştığı halde. Kezban onlara bakmadan anakadının kollarına yığıldı.Kapısında gemici feneri yanan evlerden üçüncüsü âdeta kudurmuştu. böylesini hiç görmedim. yoksa tramvaylı şehirlerin umumhanelerinden mi buraya gelmişti? Soranlara kahkahayla gülerek: — Bir orospunun hayatı ne olacak arslanım! derdi. tük müşteri kapının küçük penceresinden şöyle bir göz atıyor. üçüncüsü çukulata renkli kızların varlıklariyle yoklukları birdi sanki. Yorulunca başım avuçlayarak oturan müşterilerden birinin kucağına yığılır. Tek. Oturduğu yerde duramazdı. memnun etmek hususunda müthiş sabır sahibiydi. sokağın yükü biraz hafiflemişti. Belki bu mevzuda bu kitabı hatırlayışım da bu tesadüften ileri geldi.. yarın akşam buyurun. Saatin onikiye yaklaştığı sırada.. Son derece neşeliydi. sarı saçlı. Müşterilerini eğlendirmek. alâkayla Kezban'ı. Gelenler garip bir dille selâm vererek hasır iskemlelere yerleştiler. Karşılarında. uzun boylu iki kişi ile beraber yine şık giyinmiş. oturdukları yerde uyuklayan biri şişman. Bu hayata yeni mi atılmıştı. Nereden geldiğini.. dönerdi. Kezban gene gramofona uymuş. kapı çalındı. Kezban» diye haykınşan. Başka akşam buyurun. . Şeytan kulağına kurşun. Kezban çaça kadının kucağında kaîakalmıştı. İçeriye ağızlarında pipo. tahta döşemeleri zıngır zıngır titretiyor. Fakat laf anlamayan. kız! diye bağırışına mukabele olmak üzere karşısında parmaklarını şakırdatarak göbek çalkalıyordu. Bak keyfine sen. vaktiyle yazılmış bu hikâyenin mabadini yaşıyoruz. Aa. Kahramanının ismi de «Kezban». dinlen biraz. Gece bir hayli ilerlemiş. mayosu içindeki (geceleri kırmızı mayo giyerdi) kıvrak vücudunu kıvıra kıvıra döner. Müsaadenizle diye hay kırışan bu insanlara küfür para etmeyince tatlı dil dökmek mecburiyetinde kalıyordu: — Beyler! Kezban değil ya. içeri girmeden geçip gidiyordu. Uzun boylulardan biri ağzındaki piponun yanı başından dumanla karışık birtakım anlaşılmaz kelimeler çıkararak ellerini çırptı.

bir ortaçağ ressamına model olacak derecede . oradan da yarı çıplak vücutlu bir kadının oyunu ve şakrak sesi ile dolup taşan basık tavanlı bir sofaya almıştı. Kapının üzerindeki küçük pencereye çıkartma resim gibi ihtiyar bir kadm yüzü yapışmış. onları içeriye. Kendi memleketlerini düşünüyorlardı. Daha evvel tecrübeyle öğrenmişlerdi ki bunlardan herhangi birisini dansa kaldırmaya teşebbüs etmek kös kös geri dönmekle neticelenir di. Fakat bu.İstanbullu nefes aldı : — Buraya. Kaymakam «Türk barı» demişti. bol bol dans ederek doyasıya eğlenirlerdi. arzu ederlerse falanca yerdeki «Türk Barı» na gitmelerini izah ve tavsiye etti. burasının bar olmadığını. Lâkin ne garipti bu Türk barları!. git gide hoşlarına gidiyordu. İlk dakikalarda yadırgadıkları bu yer. Sokak başında faytondan inmişler. toprak içinde «askerlik» oynayan çocukların.. güzel olması şart değildi. Bu teklif karşısında genç kaymakamın yüzü birdenbire karıştı. gömlek.. Yani tasvir ve takdim bitti.. geniş omuzlu. Akşam paydosundan sonra mendil. Bu yüzden kendi dillerini pürüzsüz konuşan genç kaymakamın kendilerini büfeye davet edişinden istifade ederek bir aralık ondan «dam» rica ettiler. Devam ediyorum : «Bu iki yabancı. pipolu delikanlılara «alıcı gözüyle bakan» bir tek genç kıza rastlamamışlardı... Böyle bir şeyin olamayacağını. herhangi bir gazinoya.. biraz yürüdükten sonra bir kapıyı çalmışlardı. onlar da usulen davet edilmişlerdi. bir toprak avluya. toz. Harp yangınından çok uzakta bulunan bu kasabada yaşamak onlara sonsuz bir zevk ve huzur veriyordu. hınca hınç kadınla dolardı. Bu hikâyenin yazılmasına sebep olan asıl vaka başlıyor demek. sessiz bir kritiği müteakip. Her pazar günü park. sığır mayıslarını eşeleyen tavukların ve kaldırım üzerinde güneşleyen komşu köpeklerin. mavi gözlü. tümen tümen kadın ve genç kız vardı. hikayeci üç yıldız koymuş. Her zaman. Bu akşamki baloya. Ne taassuptu bu!. bir veya iki erkeğe mukabil. ihtiyar ana kadının kucağında. Fakat burada? İşte bir yıl oluyordu ki aşağı yukarı yirmi beş bin nüfusu bulunan bu Anadolu kasabasmdaydılar. Hele o kadın. tren zamanı istasyon. sarışın. Netice hiç de ümit ettikleri gibi çıkmadı. kravat gibi sık sık değiştirdikleri şuh kızlarla herhangi bir parka. mütehassıs sıfatıyle bir dost memleketden getirtilmişlerdi. Sadece kadınlık edecek kadınların yokluğu. Sabahleyin. Bunun üzerine sarı saçlı ve pipolu iki genç tercümanlarını yanlarına alarak faytoncunun rehberliğiyle buraya geldiler. herhangi bir kabareye giderler. Bu bir yıl içinde hiç bir genç kıza kur yapmak fırsatını dahi ele geçirememişlerdi. iriyarı endamlı. Ne kaygısız hayattı o!. Birer cigara buyurun. daracık sokağın iki keçesine kaçışlarını keyifle seyrederek ve onlara anlamadıkları bir lisanla bağırarak kasabaya onbeş kilometre mesafedeki işlerine giderlerdi. bol kahvaltılarından sonra iş otomobillerine binerler. Onları zaman zaman yoklayan bir yokluğun sıkıntısı vardı: Kadın! Hayır.

. Hem ne olursa olsun. Demek ki yorgunluk bahane. Kezban göğsünü yumrukluyordu: — İşte ben. Fakat şişman tercümanın yanındaki uzun boylusu sertleşen sesi ile bir şeyler söyledi: — Ne demek? Böyle yerlerde müşteri reddedilmez. orospuyum ve müşterimin zevkini yapmayacağım. Şişman adam. Diğer kadınlar. Tercüman. İki yabancı Kezban'ı işaret ederek burnundan geliyormuş hissini veren yumuşak ve sisli kelimelerle şişman tercümanlarına bir şeyler söylediler... Şu halde. tercümana asabî asabî bir şeyler söylüyorlardı. — Müthiş yorgunum anne.. Çaça kadın bile hâlâ şaşkınlıktan kurtulamamıştı. zevkini yapmaya mecburdur . bir orospu. Tercüman bu cevabı ötekilere tercüme etmeye lüzum görmeden. Arzu ederseniz ben çağırayım. Onları. hakikaten dışarı çıkmıştı. şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. onların etrafında halka oluyorlardı. Gürültüyü duyan diğer evin sermayeleri açık saçık kıyafetleri ile birer ikişer geliyorlar. oflayıp poflayarak. Polis lâzım polis! diye yüksek perdeden söyleniyordu. düşman gibi. — Bu mösyölerin kim olduklarını bilmiyorsun galiba hanım? dedi. — Senin gibilerin hakkından polis gelir. buna sebep ne Kezban? . bayanı istiyorlar! dedi. Kezban birdenbire doğruldu. Dudakları titriyor. iki yabancı. Kezban bir sandalyeye çökmüş. Ecnebilere daima nazik olmayı. Biraz sonra yaşlıca bir polisle içeri girdi. kinli bakışı ile süzüyordu. seni çiftetelli oynarken bulmuşlar.. Kaşları çatılmış. hiddetli bir sesle. Anladınız mı? Mösyöler kim olursa olsunlar. demiş. beni mazur görsünler! Cevap yabancılara tercüme edildi.. gene müşteri kabul eder. onlarla alâkadar değilmiş gibi bir tavır almıştı.. müşterisinin arzularını yerine getirmeye. Tercüman gözlerini kendilerinden ayırmayan çaçaya Kezban'ı göstererek : — Mösyöler. Kendi aralarında sık sık Kezban'ı çekiştirirler ken «Ne para canlısı karı! Ölecek kadar yorgun oluyor da. Arzularını yerine getirmiyeceğim işte.» derlerdi.nefis vücutlu kadın! Onlara her şeyi unutturmuştu.. altın bileziklerden artık kolları görünmez oldu. göğsü hızlı hızlı inip çıkıyordu. yerlerinden kalkmışlar. vaziyeti polise izah etti. avurtları sıkılmıştı: — Yorgunum efendim! insanı hasta yapan yorgunluktan anlamaz mı bu adamlar? diye hiddetle söylendi. Kezban iradesini kimsenin eğiltemiyeceğinden emin halile ve gururla cevap verdi: — Buyrun efendim! Polis iki adımlık yerde. Tercüman lalettayin bir umumî kadından yediği bu hakareti hazmedememiş gibi yerinde duramıyor. Kezban'a döndü : — Mösyöler içeri girdikleri vakit. onlara kolaylık göstermeyi kendi vazifesinin mühim bir düsturu sayan polis.

. Kezban sıkılan yumruklarını kalçalarına vurarak kesik kesik söyleniyordu: — Ben gâvur orospusu değilim polis bey! Bir sandalyaya yığılmış.. Boğazına bir şey tıkanmış gibi boğularak devam etti: — Ben gâvurlara orospuluk yapmam polis bey.. — Sadece istemiyorum. — Mecbursun. istemiyorum.. «Gökhan».. Birden parladı: — Bana hiç bir şey olmaz polis bey.. Gözlerinden iri iri taneler dökülmeye başladı. — Ben Türk orospusuyum polis bey. Uydurduğu belli bir şey! — Zanneder misiniz? Size bir küçük hikâye daha anlatacağım. Polis bile söylemeye hazırlandığı cümleleri yutmuştu. yorgunluk falan hepsi bahane. Diğer kadınlar başları önlerinde susuyorlardı. Yüzde yüz ırkçı bir hikâye. — Vazifem mi? Yapmıyorum vazifemi. Anayurda doğru sürüp götürmeliydi. iş Bankasını soyduğundan mahpustu. Anladınız mı sebebini? Evet. akşamdan beri yirmi Türk erkeği ile yatmış. deyince «kırmızı fener» in dilberi. Polis. Yumruğunu üstüne koydu: — Anladınız mı? «Ben Türk erkeklerinin orospusuyum polis bey. kanı yüzde yüz hâlis bir Türk kadını. — Sonra. Elinizden bundan başka ne gelir polis bey? Fakat sürüleceğim yer gene bir Türk memleketi değil midir? Herkes susuyordu. dudakları daha fazla titriyordu. Bir saat.» Sırtında kırmızı mayosu..... Yaşlı polis.. senin için fena olur. Almanya'ya gidip gelmiş yiğitlerden. âdeta deliye döndü. İstanbullu kitabı ileri doğru sürdü.. İstemiyorum efendim. Orada Naziliğin Alman milletinin ruhuna nasıl yerleştiğini ispat için insanın gözlerini yaşartan bir . başı kolları arasında hıçkıra hıçkıra ağlarken ağzından. İki yabancı alık alık kadına bakıyorlardı. Kendisini tutmak istediği besbelliydi.. Boğuk bir sesle: — Beni nihayet buradan başka bir yere sürebilirsiniz.. «Begümhan» falan olmalıydı da okuyucunun fikrini Turanlara. Bir şair mebusun oğlu anlattı.. bundan başka. Zaten tırnaklarını avuçlarına geçirecek derecede asabi idi.. Millî bünyemize elhamdülillah yerleşti. Yalnız «Kezban» ismini beğenmedim.. — Fakat vazifeni unutuyorsun. Bunu birisinden dinledim. Irkçılık artık kerhaneye kadar girdi. Ben Türk erkeklerinin orospusuyum..Genç kadın sandalyesinden tekrar fırladı... Fakat rolünde muvaffak olamadı. kendi kendine dans etmiş. Yutkunuyor. Hem de realist. sözleri döküldü.. «Kayahan».. Kollarını savurarak. «Ayhan». — Böyle şey olmaz. gözlerindeki ıslaklığı etrafa göstermemek için ağır ağır bahçeye çıktı.. Hem de yanık. Sabrı tükenmiş gibiydi. Gayrı bize hamdolsun zeval yoktur.

Bizim Trahom hastanesindeki doktor da vazifesini yapıyor. îşte iki hikâye. gözü yaşlı. Türk kadınının nasıl olup da esaretten kurtulduğunu ballandırırken bizim Kezban kırmızı mayo ile göbek atıyormuş. Mesele iş bölümünde değil.. Gürültü bastırılmış. vazifesini yapacak!. şu anda polis dairesinde. Kezbanlar. Kezban'ın babasına neden kızıyorum? Yahut da .. Oğlan zifafa nail olmuş. Yalnız bizimki daha orijinal. Eskiden bu iş için şart aranmazdı. Hepimiz işbölümünün içinde doğar. Bizim kız katili Memet'in oğlu amele.» demiyor mu? Göbek atmak da. İkimiz de hakkımıza bu memlekette kanuna hürmet için razı olacağız. iş bölümünün zor yerine düşmüş vatandaşın orada ebediyen kalmasının vatan ve millet selâmeti sayılmasındadır. vallaha Türk. ırkdaşımız ve aynı zamanda kanun mümessili polis bey. küçük bir fark oldu. Bir kerre vaka Cumhuriyet bayramı gecesine denk getirilmiş. var kuvvetiyle bağırarak.. içinde ölürüz. yoksa bıyığı terlemiş bir S. bir kanun mümessili mi. Aferin! Demek radyolarımız. Hangi vazife? Orası belli değil. Ne yapalım? Ben muharrirlik edeceğim. işkence eden insan da vazifesini yapıyor. Kezbanlar. Tabiî atacak. Pasaport meydana koyulmuş. meydana çıkmış. Bizdeki gibi ihtiyar. güneş gibi. Bir mayolu kız beğenip yukarı çıkmış. hecelenmiş. Türklük... Bazı Türk kızlarına. Buna adıyla sanıyla «grev » derler.. Sonra senin hakkında fena olur. O da bilmukabele «Türk. Soyunmuşlar. Vazifesidir. billaha Türk!» diye narayı basmış..hikâye söylemişti: Bir «kırmızı fener»li haneye gitmiş.. Berlin'de. «Gözlerimi kaparıml vazifemi yaparım» buyurmuş. Kanının hakkını Aryen kızından parası mukabilinde almış. «şu kefere misafirlerimizle dans ediversenize» diye teklif edemiyen kaymakam bey. yahut jandarma tavlasında vatandaşa sopa atan... «Türk erkeklerinin orospusu olduğunu» hiç unutmadan gözlerini kapayacak. Şimdi. Bu iki vazife ara sında hiç mi fark yok? En büyük Türk âlimi merhum Ziya Gökalp. Halbuki dünya iş bölümü üzerinde durur. Vaziyeti öğrenen feryada iştirak etmiş. her şeyden mukaddes. Ben Patagonya'da sefaret kâtipliği yapacağım. eline ne geçerse Türk delikanlısının suratına fırlatmaya başlamış. aynı kefereleri «Türk barına teşrif buyurun» diyerek yine bir Türk kızı olan Kezban'ın başına neden musallat ediyor? Hep işbölümü denilen muvazeneye riayet için.S muharibi mi? Her neyse. iş bölümünün aleyhinde misin? Kanaatinizce işbölümü olmamalı mı? — İş bölümünün lehinde ve aleyhinde olmak diye bir hadise yoktur. Cumhuriyet bayramı gecesi demek vazife imiş. Artık orasını sormadım. Bereket versin orada nüfus kâğıdı sormuyorlar. Feryada yetişmişler. gözlerini kapayıp vazifelerini yapmaya mecburdurlar. gâvurlarla yatmak da bazı Türk kızları için. Polis gelmiş... Vazife. Duymadınız mı. o ihtiyar ve gözü yaşlı memur ne diyor? «Fakat vazifeni unutuyor musun? Mecbursun. Vazife. Aksi takdirde sonu fena olur. işbölümünü inkâr mı ediyorsunuz? işbölümü var! Siz harpte öleceksiniz. Kadıncağız bizim oğlanın sünnetli olduğunu görür görmez yataktan sıçrayıp duvara kadar kaçmış.. Aralıkta «yahudi» kelimesinin sık sık geçtiğini bizimki farkedince işi anlamış.. — Şu halde.

islâm orospusu olduğu için gâvurla yatmayan Kezban'm macerasından.. Fazla olarak vazifesini yapmak istemeyince üstüne kanunun beli tabancalı mümessilini göndererek cebretmeye kalkacak kadar hayasızlığı gökyüzüne çıkarıyoruz. kerhane yapıyoruz. Fakat kızlıklarını tamir ettiğim hanımlar. hep birdenbire olduğu için tuttu. Ben de onların bu unutkanlıklarından memnunum. Orospuluğun kökleri iktisadîdir.. bir hoca. Kendimizi methetmemizin sebebi burada. Yavaş yavaş fenalık yapılır.. gayet haklı bir söz bulmuş gibi.. Kibar ve zengin kızların zedelenmiş bekâretlerini pis bir usulle tamir ederdi. Biz âdinin bayağısı. Bizi bıçaklayacağına. pardon. yaşadı. Yaramızı bildiğimizden gocunuyoruz. Uç kere aynı soğuk ve utanmaz eda ile beni tanımazlıktan geldiler. Beş bayan pekâlâ. Bu iktisadî temel durdukça orospuluk. cami kürsüsünde vaaz mevzuu çıkaramazdı. Lâkin tersine çevirip fıkaranın boynuna bukağı gibi geçirilmiş duruyor. Sakarya'dan onbeş günde inmek yanlış da.» Eskiden. Fenalık yok demiyorum ama. iyilik yapmak için vakit geçirmek mazeret değildir. operatörlük de bazen nankör bir zenaat oluyor. işte görüyorsunuz. Türk ırkından olduğu için gâvurla yatmayan orospucuğun acıklı. Zenginlerin namusu başka. Bir antolojiye bilhassa o hikâye alınıyor. taassubun yol kestiği devirde. babayiğit ırkçılarımızın millî ideallerini ispat eden bir vesile oluyor. Şimdi. şapka giymemiz. İktisadî temele dokunmak kabil olamıyor. Orospuluk püsküllü festen daha ehemmiyetsiz püsküllü belâ mı ki yavaş yavaş kaldıracağız? Hayır. masasında otururken şüphesiz kendisine pek yaraştırdığı bir azametle lafa karıştı: . küçük bir «nahiyeyi» her felâkete karşı muhafaza edebilir. beni o andan itibaren unutmayı seviyorlar. fıkaranın namusu başka. Beyoğlu'nun güneş görmez sokağında komşusuyla yaptığı bir kavga esnasında Türklüğe hakaret edebilir mi? Kanun «eder» diyor. hayasıza doğru «yükseliyoruz. Kürtaj değil. şerefli hayatı. Eski telakkiler birdenbire sökülüp atüamaz. Yavaş yavaş hepsi yoluna girecek. Çünkü bir anlık zaaf denilen yalana inanmam. Kızların ellerine vesika vererek oraya doldurup zenaatlerinden temettü alıyoruz.. Hepimiz de öyle yapıyoruz.. içtimaî zaruretlerden madut olmakta devam edecektir. Bir kadın operatör ahbabım vardı. Bu biraz da tahsil ve seviye meselesi. bayağının âdisi olmuşuz. Düşman yenilince «yavaş yavaş» diyerek imha muharebesi durdurulur mu? izmir'e. Kadınları doğurtur. yani bütün Kezbanların namusunu arayacağına evlâdım öldürüyor. ihtiyar Rum karısı. oraları köy köy zaptederek gitmek mi doğru. Gücümüzün yettiğine vuruyoruz. Harf değişmesi. Haya ederdi. içlerinde üç kere önüme kadın yatıp kız oğlan kız kalkanlar oldu. yavaş yavaş düzelteceğiz. Komşunun karısını yavaş yavaş kandırır da baştan çıkarırız. Namus telâkkisi vardır. «Doğurttuklarını beni çok severler. Yerli nahiye müdürlerinden Sadık bey. Doğurtur.» demişti. Her zaman gelir ararlar. — Eski telakkilerden iyiye doğru değil. — Haklısınız.ona niçin sizin gibi acımıyorum! Bir evi yahut bir sokağı.

— Başüstüne. bu vaziyette mutlaka adam öldürürmüş ve mazur imiş. gecelik entarisiyle bıyık takmış bir kadına benziyordu. Başçavuş söyledi. Havadis dinlemeye vakit bulabildin mi? — Ne havadisi! Ben bu sözlerin hiç birisine inanmıyorum. — Sen şuna bak.— Geçenlerde de «iktisadî» dediniz. cezaevi müdürü istanbullunun odasına çıktı. Takdiri ilâhi. Bu kadar adam ölse dünyada insan kalmaz.. Duydun mu? — Onbeş sene vermişler. Vazııkanunun kanaatince erkek kısmı. — Yani Allah mı? — Evet. — Aldırma.. Memet'in kızını öldürmesi Allah tan mı? — Tabiî. deminden beri derdini bol bol döktüğü için duymaya başladığı ferahlığı birdenbire kaybetti. Bizde civcivleri sonba harda sayarlar. işi bilmiyor. Ona bakarken. Kirli bir iş.. Esbabı muhaffefe görülerek onbeş seneye indi. Her şeyi iktisada getiriyorsunuz? Bundan başka. Yalnız Almanlar kazanıyor. — Haberim var. idamdan başladı. Tekrar öfkelendi: — Yani. insanları idare eden bir kuvvet yok mu? — Meselâ nasıl bir kuvvet? — Manevî bir kuvvet. — Şartın da Allah belâsını versin. bunlar namus uğruna başını belâya sokanlara düşmanlık mı ediyorlar? — Hayır. Müdüre bir cigara verdi Tabiî sade içersin? — Sade elbette. Herifler ilerliyor... Kafayı çekmişsiniz.. — Hep «Almanlar yenilecek» diyorsun. — Öyleyse neden bu kadar ağır ceza veriyorlar? — Dedim ya şartı var. Namusçular. Kahve söyledi. Millette tabiî cahillerde bir kanaat var: İnsan karısını canı istediği zaman vurabilir sanıyorlar.. Siz Allaha pek acayip bir iş gördürüyorsunuz. — Yahu. — Kezban'ın orospu olması da mı Allahtan? — Elbette. Sen bir kahve pişirt. Bir şartla: Kadınından şüphelenmemiş olacak ve oda kapısından girince münasebet halinde bulacak. şurtun da..... Aklında mı damadını öldüren 0mer'e de on beş sene verdilerdi. Keskin sirke küpüne zarar. — Kötülükte görürse vurmasın mı? — Bir erkek karısını kötülükte görüp öldürürse zaten ceza on dört aya kadar indiriliyor.. Dün akşam.. Ertesi gün.. istanbullu. Kederli ve ümitsiz bir hâli vardı: — Onbeş sene verdiler. . İstanbullu. kapıdan Sefer'e seslendi. Sadık bey. — Öyleyse.

— Artık. . köşede kalabalık vardı. Şöyle dokunaklı yazacaksın. diyerek zorla ellerinden kurtuldu. Ben gidiyorum. doğrusu iyi idare ediyorlar.. Bir parça kâğıt aldı.— Hayır! Ben İngilizlerden şüpheleniyorum.. marangozlara takunyasının kopmuş kayışını yaptırmak istese. istanbullu verdiği on kuruşun derhal kumara gideceğini bildiği için: — Bununla katık al. Alman dostumuz. Cezaevi atölyesine kundurasının söküğünü diktirmek için inse. Kendisinden ne zaman bir istida yazması istense bu vıcık vıcık tembelliği hissediyordu.. yarın düşer. Haydi kahve içelim. terziye söküğünü diktirmek lâzım gelse. Bir istida da müddet talebi.. İngiliz müttefikimiz. kurnaz.. Sefer kahveleri verdi. Stalingrad düştü mü. — Hiç olur mu? Sen masrafa bakma! Karar suretini çıkarsınlar. — Güle güle. «insanlar. düşmedi mi? — Mahallelerini alıyorlar... Kancık bir hükümet. Başgardiyan Ali efendi bir kâğıt getirip imzalattı. Sefer sana yarım tayın versin. Birkaç kişi. sevaptır. Bahçe açık olduğundan koridorda kimse görünmüyordu. ilerde. Hangisi bize vurursa gözünü oyarız. Lüzumsuz masraf etmeyelim. Müdür gittikten sonra İstanbullunun üzerine bir tembellik çöktü. böyle bıkkınlık sıralarında yardım istemek âdeta gaddarlık oluyor. «Arslan» tayın parası istedi.. Sokak üstündeki koğuşa baktı. Müdür işlerini hatırladı: — Ben ekmek parası almak için Maliyeye gideceğim... Müdüre bir de cigara sardı.. Dün gelen herif.. Şuna bir temyiz lâyihası yazıver. sen idare ediver. Bir şey yazarız. — Evet. Öğleden sonra. Çok da ısrar ettiler. aynı duyguyu karşısındaki insanların da duyabileceğini düşünerek üzülürdü. Asrî cezaevine gönderilmeleri için yol paralarının gelip gelmediğini sordular. — dediler. Sağdaki kısma girdi. Üst kata çıkan merdivenin başında «ağa» lardan ikisine rastladı: — Safa geldin bey. Yok.dedi. Allah razı olsun. Bir istida vermeli.. Bugünkü devirde her şeyin parayla almıp satılması bir bakıma güzel bir icattı. Yanık yazacağız.» istanbullu kurşun kalemini yokladı. Rusları ezdirecek.. Memet de aralarında oturuyordu. Biz bitarafız. Bugün. — Pekâlâ! — Karar sureti çıkaralım mı? — İstemez. Vakayı biliyorum. Asıl mahpusanenin kapısını açtırıp koğuşlara geçti. Okuyanlar ağlamalı. — işim var! Sonra.. — Açılır. Takunyalarını tıkırdatarak aşağı indi. zenaatlerinden zaman zaman öyle bıkıyorlar ki onlardan. — Bizim radyo ne söylüyor? — Hep aynı laf. Bizimkiler doğrusu kurnaz. karar sureti istemek için. ana tarafından bize akraba olurmuş. — Kolay. Hani ikinci cephe açılmıyor ki.

Hazreti Resul aleyhisselâm etti. gümüş kenarlı gözlüğünü düzeltti. yatağına örttüğü seccadeyi derhal yere serdi. Her gece uğruluk eder idi.. Beş dakika oturacağım.. Sen ateşi yak. — Merhaba! — Merhaba bey. Kulak verme... Yeni başlamışsınız. İstanbullu. suphanallah on yıldır ben buna lanet ederdim.» — Durun bakalım.. Taze kahve çektik ki... Ol kişiyi defneylediler. — Ah kayserili. Hakkın hikmetine hayran oldular. — Haydi devam edin. Resulekrem buyurdu ki gökten ol kadar ferişte indi ki ayağım basacak yer bulamadım dedi. Var anı çıkarup eshap ile namazını kılasın ve her kim anın namazını kıla ehli cennet ola dedi. Hazreti Peygamber aleykisselâm ona ve onunla söylesene lanet eyler idi. Tahsildar Dursun efendi. Kayserili Tevfik. — istemez..istanbulluyu görünce hepsi birden sıçrayıp kalktılar..... Eshap sual eylediler ki Ya Resulallah niçin mübarek ayağınızı düz basmadınız. Bunda hikmet ne ola dedi. Amelinden sual edelim ne amel işler idi ve bu mertebeye neden ... Üstüne iki büyük minder attılar. Ben de dinlerim. Adına Uğru Abbas derler idi. tezgâhtarlıktan vazgeçmezsin.. Çünki Hazreti Peygamber işitti... Dursun efendi şunu başdan oku! — Gözüm olasın beyim. — Ne kitabı?. Anda ol meyti yuyup ve kefenleyip namazını kılmaya hazır oldular. — Merhaba! — Ateşi yak!. Hazreti Resul aleykisselâm buyurdu ki ol Uğru Abbas akrabasından bir kimse bulup getürün. On yıl bu kişi daima bu işi işledi. Kürtçeyi hatırlatan tuhaf türkçesiyle kaldığı yerden okumaya devam etti: «Bunda hikmet ne ola. Tevfik'i de beraber çekerek oturttu. Elini sallayarak hızla koştu.. Kavim ve kabilesi bu adamı götürüp bir kuyuya bıraktılar. — Yağma yok. Gelmek senden ama gitmek bizden. — Bir iyi kitap. — Olmaz. Siz neden dışarıya çıkmadınız? — Kitap okuyorduk. Akibetilemir vefat eyledi. Gelip ol kuyudan Uğru Abbas hazretlerini çıkardılar. Çünki ecel geldi. — Oturun! Oturun rica ederim. Taaccüp eyledi.. «Uğru Abbas» derler bir kitap. Anı kuyuya bıraktılar. Günah benden gitti. «Rivayet olunur ki Hazreti Peygamber aleykisselâm zamanında bir uğru var idi.. Ben dinlemeyi severim. — Sen bilirsin. Senin yanında ne haddimize al sen oku. Derhal Cebrail aleykisselâm gelip hazreti Peygamber'e haber verdi ve etti ya Muhammed Rabbin Hakcelallâ hazretleri sana selâm eyledi ve buyurdu ki benim has kullarımdan bir velî kulum vefat eyledi. Resul aleyhisselâm mübarek baş parmağının üzerine durdu.

Ve evden dışarı çıkmayıp bu ay Allahı tealânın ayıdır deyu bu duayı okurdu. Hazreti Resul aleyhisselâm işidicek. İstanbullu farkettirmeden. Sandığını açıp mal ve akçe ararken sandık derununda bir hokka bulup anın içinde bu duayı buldu. dehşetli bir telâş içinde bulunduğunu istanbullu.Ve dahi çok çok sevaplar eyledi.erişti. galiba gözlerini kırıştırmasından sezdi. Resul aleyhisselâm dahi duayı okuyup yüzüne sürüp bu duanın nuruna taaccüp eyledi ve etti acaba Uğru Abbas bu duayı kande buldu derken derhal Cebrail nazil olup etti ya Muhammed Hakcelallâ hazretleri sana selâm edip buyurdu ki bu duayı Uğru Abbas bir zahit kulumun evine uğruluğa girdi idi. Sevinerek evine geldi. Resulekrem etti ya kız! Senin baban ne amel işlerdi? Biliyor musun? Ol kız etti: Ya Resulallah babamın hakka yarar bir ameli yoğidi. Ve cennette nice köşkler ve saraylar veririm ve kavimler sağnışmca günahı olsa bağışlarım eğer bir kişi bu duayı yazdırıp kefenine koyup kabire götürse kabir azabından ve Münkirnekir heybetinden emin ola ve kabrine cennet pencereleri açıla ve mağrip ile maşrık miktarı vâsi ola ve Huri kızları yoldaş ola. Hiç hazır olmadığı halde uçsuz bucaksız bir merhamet hissetti ve yavaş yavaş Dursun efendinin kekeleyerek okuduğu Arapçaya öfkelendi. Daima elinden ve dilinden bırakmayıp okurdu. Gayrı uğruluk eylemedi. Elini kaldırıp susturacağı sırada Arapça bitti tekrar Türkçe başladı: . Herkes gözlerini yarım kapamış dinliyordu.. imdi ya Muhammed senin ümmetinden bir kimse bu duayı okusa veya bile götürse Hak Celallah buyurur ki azmi celâlim hakkı için ol kuluma yerler ve gökler ağırlığınca ve göklerde melekler ve yer yüzünde olan mahlukat adedince ve denizler katresi kadar sevap yazarım. O zamandan beri uğruluk etmeyip bir kerre sabah ve bir kerre yatsı namazından sonra okumaya başladı . Kitabı pencerenin ışığına kaldırarak derin bir besmele çekip uzunca bir dua okudu. Gözlerini duman yakmış gibi kırpıştırarak anlamaya çalışıyordu. ya kız. ol dua kandedir dedi. Öksürdü. Dün akşam hiç uyumadığı yüzünün sarılığından belliydi. Vardılar bir bâliga kızın bulup Hazreti Resule getirdiler. On yıl uğrılık ederdi. Okuyup acebe kaldı. gözlüğünü düzeltti.» Tahsildar Dursun efendi. Dimdik oturduğu ve parmağını bile kımıldatmadığı halde. Kız ol duayı sandıktan çıkarıp Hazreti Resule götürdü.. Yalnız anı biliyorum ki geçen Recep ayı geldikte heman pâk gusul edip ol ayda artık uğrilik etmezdi. Kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi ola ve kıyamet ehli anı tazim ile görüp kendi hallerine pişman olup diyeler ki alemi dünyada ol duayı bulup okuya idin şimdi biz dahi bu sevabı bulurduk diyeler imdi bu duayı zinhar gaflet etmeyip yazıp götüreler ve okuyalar ve kabrine koyalar şek ve şüphe etmeyeler her kim şek getürse kâfir olur neuzubillah teala hazreti Resulallah salıyılalallah aleyhivesselâm emreyledi cümle sahabeler yazıp götürdüler ve ümmetine tekrar vasiyet eyledi ki bu duayı yazdırana ve okuyana ve bir şehirden bir şehire götürene ve yazmaya heves edenlere yarın kıyamet gününde şefaat ederim ve her kim bu duayı daim okusa arş âlâda bir melek çağıra kim muştuluk olsun ya Tanrı dostu Hak tealâ senin günahını yargıladı diye allahu âlem duayı Uğru Abbas. kızını öldüren Memet'e bakıyordu.

Dursun efendi acıklı bir ciddiyetle gizli bir şey söylüyor gibi: — Mühre geldik dedi.. Ötekiler de «amin» der gibi aynı ıslak sesleri çıkardılar. azmi celâlim hakkı için ol kulumun imanı şüphelidir ve Habibimin ümmeti değildir.. Eğer beş akça verip yazdırsa ahiretini ruşen ederim. Kezban'ın babasına döndü: — Bir akçe bu günkü parayla kaç kuruş tutuyormuş?Fıkaralar için on kuruş. Altı akça verip yazdırsa cennette bir köşk veririm. Kıyamete kadar rahat ola... navlun çok Bunda bir it oğlu itlik var» demiş. Dokuz akça verip yazdırsa cümle malın ve rızkın Allahu taala hıfzede on akça verip yazdırsa bir feriştah yaratırım ol feriştahm yetmiş bin ağzı ve yetmiş bin dili ola anın için kıyamete kadar teşbih edeler ve sevabın okuyana ve okutana bağışlayalar ve bu mührü götürene bağışlayalar ve her kim iki rekat namaz kıla ve el kaldırıp hacet dilese cemi haceti reva ola. Ol kulum cehennemden halas olmaya.. «Şu delikten bu deliğe gir. surei fatihadan sonra her ne okursa okusun namazdan fariğ olmaya burada bir kerre Selevatı şerif getire. Siz bu kitabı nereden buldunuz? — Memet. Bin altı yüz altmış kerre ya Allah diye andan sonra her gün bin yüz kerre Lâilâhe illallah diye yüz kerre de Muhammeden Resulallah diye ramazan ayının aherine değin doksan bin kelimei tevhid eder. Fare bakmış bakmış da «olmaz »demiş. bu kitapta mühür de varmı? — Var beyim.e mührü şerifi söylemiş de Memet okutmak için getirdi. — Anlat allasen. — Sen fıkara mısın? — Fıkarayız.» Dursun efendi içini çekti. «Neden yahu! Sen deve mısın?» diye şaşmışlar. — Fareye demişler ki.«Evvelki günü iki rekat namaz kıla. Hak celallah hazretleri buyurdu ki benim kullarımdan her kim bu mührü görüp ve işidip yazdırmazsa. İstanbullu.. Zira benim ol kulum dünyaca Kelimei tevhid okudu. Ol köşkü havaya kaldıralar ve eğer yedi akça verip yazdırsa sekiz cennet kapıları açılır. — Hele oku bakalım. Ol kişi kabre girincek Münkir Nekir suali gelincek ol meytin çevresi timur hisar olur Hak taala hazretlerinden nida gelür ki ya Münkir ve Nekir dünün ger diye siz benim o kuluma sual edemezsiniz. Niye güldün? — Aklıma bir şey geldi.» işte muhur bu.. Ve dahi oğlunu ve kızını bağışlarım. iyi dinleyin. Dört akça verip yazdırsa dünyasını mamur ederim. «Yol yakın. imdi her kim ümmeti Muhammetten ola azmi celâlim hakkı için bir akça verip yazdırsa kalmış orucunu öderim ve eğer üç akça verip yazdırsa cümle günahını bağışlarım.. ...» istanbullu dayanamadı: — Dursun efendi. sana bir tulum peynir vereceğiz». — İste buyur: «Lailâheillallah Muhammeden Resulallah ya rahman ya rahim ya mestean ya Muhammed ya Ebubekir ya Ömer ya Ali ya Hasan ya Hüseyin ya Yahya ya Ha Um ya Allah lahavle velâ kuvvete ı la bıllaahySazim celli celalehu.

Kayserili Tevfik'ten başka herkes yarım ağızla «evet» dedi. — Dokuz bin dokuz yüz. günahtır. Bunu Müslüman nasıl sayacak? Buna teşbih dayanmaz. Yirmi devirde yirmi çekirdek. Her devir edişte bir tanesini sol elinin iki parmağına sıkıştıracaksın. Uğru Abbas duasını oku! Cennete geç. İzollunun Tepe köyünden Kadir oğlu Memet Arslan. Lâkin bir şartı var: Bıkmıyacaksm. buradaki dolandırıcılık meydanda. Biz iman etmişiz. Bir de mühlet isteyeceğiz. Tevellüt de ister mi? — İstemez. Müslümanlıkta duayı parayla satmak olmaz. elli birinci sene Şeyh Yusuf'a bir mührü şerif yazdıracağız.... dünya Kuran üzerine duruyor. — İşte gördünüz mü? Her işin kolayını Allah bize göstermiş.. Feriştah bize dua edecek.. Bakalım nasıl bıkarsın Memet ağa! — Aman tasdik gelir mi? Hepsi İstanbulluya döndüler. — Öyleyse doksan bini bulmak için tespih kaç kere devredilecek? — On kere.. — İyi ama. Bu kitabı mahpusları aidatmak için yazmışlar.. Yahu sizin fare kadar aklınız vok Üç akçaya cennette köşk alınır mı. Sonra ne güzel!. Sen bana künyeni söyle bakalım Memet.' _ Beyim. «Karar sureti çıkarmalı» dedi. Peki namaz.. _ İyi ama.... Kayserili Tevfik. — Bey doğru söylüyor diye devam etti. — Künyemiz. Tespih tamam olunca doksan dokuz tane yüz. Doksan dokuz tane yüz ne tutar bey?.. merakla sordu: — Temyiz bozar mı beyim? .. Yalana bak! Ben adam vurmuşum.. böyle saçma şey olmaz. Birisi. Müdür beyle görüştük. hac. — İbadetten bıkılma mı? Töbe yarabbi! Kayserili Tevfik yüzünü buruşturdu: — Biz nelerini gördük. İbadetten bıkmak Rabbimin gönlüne güç varır... Dursun efendi sordu: — Tasdik ederler mi dersin beyim? — Belli olmaz.. Yarın yine çekersin... Gönlümüze ferahlık vermek için. Hele ceza tasdik gelsin. Üç akçaya Müslümanlığı değişmek olur mu. — Bakalım..— Kaç akçalık mühür alacaksın Memet gülümseyerek önüne baktı. — Şuna bir lâyiha yazıver. Yağma mı var! Doksan bin defa Allahuekber denilecekmiş. Uğru Abbas duasını okursam günahım silinecek. zekât nerede kalıyor? Elli sene rezillik edeceğiz. Karar sureti için bir istida yazacağım. oruç. sevaptır. Kısmet. günahtır. Elâzizli şeyh Kâmil efendinin müritlerinden birisi izahat verdi: — Teşbih doksandokuz tanedir. istanbullu ısrar etti: — Söylesene. — Yazacağım...

. Sen işi anlatıver. — Karı başkasına kaçtı. — Sen de mi kızını öldürdün? — Hayır. Dudağı davul gibi şişiyor da . — Ben gelmeden evvel. Arada.. Kötü bir balta. Kurnaz kurnaz güldü: Mahkemede «Aklımız başımızda yoktu» dedik. O da kurtulurdu.. Buna Kocareis merhamet etmiş. — Sana onsekiz sene mi verdiler? — Onsekiz sene. İndim derenin içine. Karının oynaşını vurdum.. Köy uyumuş. hem komşusuna. Baltanın arasına bir yonga soktum. Hey köylü milleti! Sen bir kerre komşunun karısını çileden çıkarıp kaçırmışsın. Amcam eve geldi. Gözüm karardı. Ayıp bir şey. Hep kurtulurduk..... Aldırma. «Elin garibini yanlışlıkla öldürürsün. Aklım başımda yok beyim.. İki ay sonra dolacak. Soyunmadım. Baltayı aldım. — İnşallah. Öküz gibi soluyor. Neden «esbabiye» ye sokmadılar?' — Sokmadılar.. hem kendine eder. tek tük uyumayanlar da belki vardır.. ben de kurtulurdum. Böyle ekin biçme zamanı.. Karının babası.. Bize bu lafı kaçan karının babası söylüyor böylece. Yıldız alacası. Hisarda yatar gibi dama yatak serilir mi? Bizim köylümüz bey. Adamın aklı başında oluyor. Yorganı açtım. Kocakarı adam gibi horul horul uyuyor. birden açıldı. Günah Hüseyin!» dedim.. gözleri siyah bir sicim gibi yumuk. İstanbullu sordu: — Senin fişin dolduruldu mu? — Hayır beyim. dedimse akşam üzeri. Cezası onsekiz seneydi. Böyle bir gece. «Vay Allah! Vay Allah! Sen benim kusuruma artık bakmayacaksın Allah! Amcam böyle derse eller ne demez»... Yukarda aklım başıma geldi. Herifin anasını. az kaldı doğradık gittiydi. Amcam yabancı değil. Köpek gibi emekliyerekten dama çıktım. Tevekkeli.. Bir yorgunum. — Öfkelenmekle olmaz.. Kocareis bana öfkelendi. böyle söyleyene hayretle baktı. Rabbim bizi korumuş bey. tanışmıyoruz. Herifi gördüm. soluyarak çıktım. Ay ışığı var. Gece.. Karı namahrem! Öteye gittim. Pek uzun yüzlü. Fırladı şuraya. Yukardan aşağı bir denedim. Biz düşünüyoruz. Kendisinden pek emin konuşuyordu. Ev içinde yatsaydı vurmazdım. Koltuğuma aldım... Gittim karının kaçtığı evin altına çömeldim. bir yorgunum. diye düşündüm. Ben de namus uğruna yatıyorum. «Sen yiğit olsan karın başkasına kaçmazdı ulan!» dedi.. Malûm ya. Uç sene de aşağı vermişler..— İnşallah bozar. — Bozmaz mı ne mümkün? — Ben ummuyorum.. İstanbullu. Baltayı kaldırmışken öylece durdum. — Ceza verileli çok oldu mu? — İki sene oldu. Daha öylece. Bel kemiğim yılan gibi ürperiyor. «Tövbe yarabbi!» diye yorganı çektim.. bizim oralarda anadan üryan yatarlar. dişlek bir adamdı.

Bereket eski karı bir kerre bağırdı. besbelli.. Gözlerini vıcır vıcır açmış bakıyor da.. Tabancanın kurşununu bilirlermiş.. çocuğun kanını bir şişeye koy. «Bu Hüseyin ne der bu işe?» demezsin. Karı milletini tekmil biz kandırırız. Yorgandan bel tarafı. Karıma acıdım. Sonra biz mapustayken doğurdu. «Yarılacak kütüğün kaması kendinden olacak».. Üstümde bir bıçak kaldı. Benim altımdan kaçan da herifin koynundaymış. vay Hüseyin! Artık sen Allaha karşı âsi oldun!» dedim. korkudan kalkıp kaçamıyor. îki tarafa ırgalayarak yavaş yavaş çektim. «Ceza şimdi karıya geldi. fikri yok. çocuğun babasını haydi. Sol kulağına değmiş. ölenden!» dedi. Bir de karı kısmı bir kerre kötü oldu mu. İslâm dini aşikâre bey. Kaçtım tarlalara doğru. Ayağımın arasında çıplacık kımıldadığından. Karı milletinde bir vakit suç olmaz. Lâkin mahkemede bize öfkesinden «Bundan değil. evine götürürsün.. «Ulan sen adamla eğleniyor musun. Kendini damdan attı. Çünkü baltayı savurmuşuz. Odun yarar gibi bir ayağımı omuzuna bastım. Aklı var. kazan gibi kabardı. Hayvan gibi bir mahlûk.. Çekeriz çıkmaz. Herifin ilk karısına değil. kan kokusu çarpınca ayılmışım. yalvararaktan söyledim.. Dinim gibi biliyorum ki oğlan benim. Kocareis. işte öyle bir iş geldi başıma. Lâkin elim bir türlü varmıyor.. Oturdum. ikim' zin arasında sayılıyor. haydi bilirler» dedim. edepli edepli. benimkine acıdım. Eksik etek!. Pislik temizlenir» dediydi. Boğazım kurumuş. Harman zamanı on iki gün neye yarar? Harman zamanı. Be herif! Sen bir karıyı baştan çıkarır. «Suçlu otur!» diye bağırdı. İncik verirsin. öfkelenmişim. Suç . — Karıyı neden evvelâ öldürmedin? — Amcam «Karıyı öldüreceksin! Bunun usulü böyledir. Dizlerim tutmaz.. Kanlı gibi yalvardım. Herifin eski karısı ötede yalnız yatarmış. Karı su gibidir. «Vay Hüseyin. çeneye kadar yarıldı. İki gün düşündüm. O dakikada bir cesaret gelseydi. Biz böyle biliriz. Şimdi mahkemede kayıtlıdır. Herifle on iki gün yattılardı. Nereden bildin diye sor. Sıtma bastırınca adam nasıl takattan düşer. çekeriz çıkmaz. Bir taraftan da gülmem tuttu. öldüm allah çocuğu tutmazmış.... Karı aldanır gider. «Hıhhh!» diye vurdukça kafa. kurt dalamış gibi bir ses. — Karı duruyor mu? — Karı başka kocaya gitti. onu da bitirirdim. Yarabbi! Sen günahımı affet!» dedim. boncuk verirsin. Çocuk ne benim ne de o herifin. Tıbbı adli doktoruna yolla!. Adam gibi değil. Reise bunları hep söyledim. Bir bıçak.hemen boşalıyor. Adam. benim kanımı bir şişeye.. el terazisiyle öldürüp öldürmediğini bilir beyim. «Reis bey. rezil!» Baltayı kalasına «Hmhhh!» diyerek yallah ettim. Ben koynundaki kocasını çam gibi doğruyorum. Şaşırmışım. Baltayı bir kerre salladım. Bir laf söylersin. Tekrar yere düştü. Burnuma taze et kokusu. köy yerinde çocuk tutmaz. Bunları ayağa kalktım da. içime bir ağlamak gelsin. «suçlu otur» diye terslerse artık ne diyeceksin. Aklı yoktur. bir ağlamak.. Karı yüklü idi beyim. ben korktum. diye gülüverdim. Bu ses ovayı tekmil tuttu beyim. Bu sefer balta kemiğe sıkıca gömülmüş. Gök gürlemesi gibi meret! Karı bağırınca benimkine bir gayret gelmiş..

derdi. Adam kendi yüreğini hiç bilmez. Varsın yaşasınlar.erkeklerde. Sopayı yerken benimki «Aman ne olaydı da eski kocamda otursaydım».. — Gayrı orasını bilmem!.. — Doğru mu? — Bilmem ki. — Hüseyin. Demek ki usul böyle. benim ikim kadar. Ağa kısmı hizmetkârının ırzına ters bakmayacak. Osmanlı bir karı. Onlar da çıplak yatıyordu. Herif öldü kurtuldu. Elbet karıdan bıkardı. namusu ağanın elindedir. benim ömrümden al da şunun ömrüne ekle». adamı vurmamalıymış. Dördü kız. Parmaklarını birbirine geçirdi —Öldürdüğüm gece herifle bir yatakta yatıyordu. Bu gün seversin. Yumruğunu hafif hafif dizine vurarak. Yürek.... Lâkin dünya bozulmuş beyim. Kendi kendine konuşuyor gibi dalmıştı — Lâkin. tamam! İyi bir iş. Cesaret edip karıyı öldürmek varmış beyim. Mahkeme kararlarını pek ziyade merak eden Kayserili Tevfik yavaşça sordu: — Neden tam ceza vermişler beyim? Ahmet İstanbulluya bırakmadan elini kaldırdı: — Bize de tam ceza verdiler. «Oh.» diye seviniyor. «Şunu öldürsem de kurtulsam» dersin. Benim karıyı bizim oralarda bilmeyen yoktur. Pişman olurdu. Adam sevdiğine kıyamaz. Eski karısı ilerde yalnız yatıyordu. Reis de senin gibi söyledi: «Anlaşıldı» dedi — karıya kıyasıya vurmadın. sen karıyı seviyormuşsun. akşam için geçer. bu mahkeme hazzediyor. Bir günü bir gününü tutmaz. kendini vuruyorsun. Küreği. dersin. Gece koynuna girer. Ahmet çenelerini sıkmıştı. Niyetin herifi öldürüp sonunda karıyı tekrardan kabul etmekti» dedi. yabayı çekti mi. Kim bilir.. amma öylesi çalışır. Karın kötüye düşünce. Bunlar beride.. — Duası kabul mu oldu? Gözlerini yere aldı — Bizim oralarda geçeleri çıplak yatarız. sekiz dokuz erkek önünde . Biz burada her gün ölüyoruz.. bu sefer de «hey Allah. Adam. Değirmende çoğu zaman erkeklerin yükleyemedikieri çuvalları «hele çekilin yavrularım!» diyerek bir koluyle hayvana atıverir.. Adamı vurmuyorsun. Öyle değil mi beyim? — Öyle. Bir karıdan dokuz çocuk.. «Hey Allah! Benim ömrümden al da şunun ömrüne kat!» demiştir. beşi oğlan. Sen erkeği görüyor musun beyim? Hüseyin nasıl sığdırdığına herkesi şaşırtacak kadar uzun uzun içini çekti. Çıkık elmacık kemikleri ve çukura kaçmış gözleriyle tatara benziyordu. sıcacık sarılmışlar. dünya gibidir. Bize onsekiz sene dört ay gün verdiler. Çalışır..... Bende çocuk dokuz tane. Karı kısmı şeytanın kendisi beyim.. dargın ve kindar anlattı: — Köy yerinde hizmetkâr kısmının ırzı. Belki herif de kendi kendine. Boy. Sopayı çalardı.. On iki günlük karı olduğundan demek hevesi geçmemiş..

onbir oniki yaşında. İçeri girdim.. Gücüm yetmeyecek.. etme karı! Bu kadar çocuk sahibi olduk biz. Ben şöyle el gibi çocukken işe girmişim. Böyle şeyleri dünya işitiyor da sen duymuyorsun. bizim ağanın oğluna verecek oldu. Yağlı ekmek yaptı. Bizim karı damadını hakikat çok seviyordu. Lâkin karı. «İstemez!» dedim. Ağlıyor çocuk. Kız yemin etti. Oğlan geldi. Bizim karı. Boş oturdum mu hasta olurum. götür kes. Hiddetlendi. «Ne var?» dedi. Kardeşinin ırzına geçmiş. Ertesi gün. canım çekerek abdest edemiyorum.. Usandım. «Dur bakalım. «Hoş geldin!» dediler. bizim kızla beraber çiftliğe yolladı. Sıçradım pencereye. Ağa oğlu! Baş üstüne! Zengin yer. Adam boş durur mu? Boş adam mezarda olur. tavuk pişirdi. Bir gün anası evde yok. «Ulan o nasıl bir lakırdı! Kemiklerini kırarım!» dedim. «ille de olacak!» dedi. Lâkin daha ufak!» dedim. «Ağa sen bilirsin! Kız senin. kısrak gibi sağrısını titretiyor». Allah belâsını versin! — Razı gelmedim. Birisiyle atıştık. «Ne var?» Dedim. Yalvardım.. Kız geldi. Kız rahat edecek. ağa değirmenden gelirken atın başını tuttum.. Beraber bizim eve girdiler.. mutlaka bir iş bulmuşlar». en küçük kandan doğma bir kız kardeşi vardı. Gülüştük. Sen kızı neden vermezsin?» dedi.. Meğer.. Oğlanı. Karı birdenbire öfkelendi. Karı. gözlerini paraladım.duramaz.» dedim. Meseleyi şöyle şöyle anlattım. «Kolay gele!» dedim. düşünürüm de. «Kızı görmeye gideceğim» dedi. Yüz yüzden utanıyor. «Ağa. Ertesi gün akşama kadar sırt üstü yattım. damadı önüne almış yıkıyor.. Canım da fena sıkılmış.. Baktım. derim. sofrayı hazırladı: «Haydi!» dedi. Aklı ermez. beyim. Bir gün ilerde yatıyorum. Bize «namussuz» demesin mi? «Ulan» dedi — karın güveyinle yatıyor pezevenk!» dedi. dedim.. Günahtır!» dedim. Akşam eve gittim. «Bu da benim bir oğlum! Kafamı kızdırma. O gece ekmek yemedim. Sabah da ekmek yemedim. yüreğim şişti. Büyük oğlan. Aradan iki gün geçti... şuncacık bir kız! Bunun ırzına geçmiş dediler. «Bir şey yok». Odada böyle oturuyoruz. «Bunda bir fenalık yok ama kız daha çocuktur. Büyük kızı. Doğrusu' bu! Karı gitti. Razı gelmedi.. Aradan bir ay kadar geçti.. — Tuh. o da orada boş mu? Ona da orada. O günden sonra kollamaya başladım. Gülmeyin kardaşlar... soyunur koynuna girerim! Ne olurmuş?» dedi. Su kaynaymca kenardan işmar edip güveysini çağırdı. Sonra şişlik keseye vurdu. Girdim düşünmeye.. Lâkin adam o adam değil. Yüzlerini.. O akşam .. Çiftlik gibi yerde. sana inat.. diye güldü. Ben aşdan yemekten kesildim. «Ahmet.» diyerek kızı yolladım.. benim herif anamla yatıyor. Bu işler yapılmasın!» dedim. Şimdi. Hayalarımıza. Halbuki ben bir dakika ekmek yemesem duramazdım.. Ben razı gelmedim. Babası üç evli. Konuştuk. Kız cahilmiş. «Şuna bir sopa çekeyim. Dırdırdan bıktım. Biraz bekledim. başka bir kötülükleri yok. «Yalandır. Yalnız başına. hele sen dur. O günden beri. Ben boş oturamam. «Ulan nere si ufak? Erkek gördü mü. köylü işin farkında imiş.» dedi. Karı ocağa su koydu. Kızı verdiler. Bir gün tarladayım. Çocukları bir kerre sırasıyla dayaktan geçirdim.

Bize iki saat bir köy var. Öteki ilerdekine yattı. sen ne dersin?» dedim. Zırıl zırıl ter bastı bize. Çiftliğe vardım. Şavkı gözümü aldı.. Benim karı yatakları serdi. kızın adını sesledi. birisinde benim karı. Kürt tüfeği bilir misin beyim? — Bilmem. Sordum. Yanıyor şuram. Biraz sonra herif kafasını at kibi havaya kaldırdı. Dutun yaprakları da inadına hışırdıyor. beni uyutup yanımdan kalkıyor. Kızın iki defa icabına baktı. Dama yakın büyük bir dut ağacı var. Adamın eti ay ışığında gümüş gibi parlıyor beyim. Bana bir kurt tüfeği verdi. Cevap çıkmayınca kalktı. Macerayı bir bir anlattım. «Baba. Anamın koynuna giriyor.. Benim karnıma bir sızı . Yüzüme bir rüzgâr çarptı. kuma yattım. Belimdeki ekmeği çıkardım. Adamın göğsünü paralar. «Ben bunları vuracağım ağa. Meğer domuz karı uyumazmış. Sonra kız uykuya vardı.. O gece bir şey fark edemedim. Lâkin tek atar. Ateş düşmüş yanıyor. «İyi öyleyse. Eve yanaştım. Ay ışığı gündüz gibi. Gülüşüyor reziller. Yavaş yavaş eve yaklaştım.. Ağa kısmının karıcıhğı fıkaranınkine benzemez beyim. Yataklar serilince seslendi. Kıçına bir şamar attı. Sabah olurken Muradın kenarına indim. Tüfeği doğrultmak ne mümkün? Kız uyanır diye de korkmuyorlar. İçim hiç istemiyor. Kaynanası olacağın tarafına baktı. Ay ışığı adamı büyük gösterir. Allahm emri sırasında keçi gibi bağırır. Ben uykuya vuruyorum.. Belli bir şey! O gece elimizden kaza çıkacak. Avuçlarım terden ıslanmış. İkindiye kadar uyumuşum. ama bir iki lokma yiyeceğiz.. «Kızılibrik» derler. tüfeği sırtladım.. Ağası bizim ağaya düşmandır. Bereket köpekler bizi tanır. Allahdan da utanmaz mı adam. Geldiler. Kızla herif bir yatağa girdi.. çarıkları çektim. — Uzun olur bizim tüfekler. Karı «tıh» dedi. Keyifli.» dedi bizim damat. Öylece dalmışım. Yaz ayları damda yatar insan.. İki yatak serilmiş.. Yarım saatin işi! Velhasıl uzatmayalım. «Kız orospu! Boynumu kopardın!» dedi. Herif «Yarın gidecek misin?» diye sordu. Akşam olmuş. Yatsıdan sonra tüfeği besmeleyle doldurdum. Kolunu beyazca çıkarıp işmar etmez mi? Güvey. Bir de ayıldım.. gece oldu mu. «Aman buna bir çare!» dedi. «Ağlama! Sen ağlama sus! Al gözünden bu gece!» dedim. toprakta yıpranmadığmdan beli kuvvetli olur. Allahdan olacak kız yalnız başına suya geldi. «Ulan. «Babam gelirse kız!». Fırından çıkmış bir rüzgâr. yeniden dolduracaksın.. Uzaktan iyi vurur. Ertesi gün de karı gelmeyince. Oraya gittim. Onlar hayvanlara bakmaya gidince ben ağaca çıktım. Damı gözlemeye başladım. namluyu temizleyeceksin. «Baban değil ya isterse Malatya valisi gelsin! Ben bir kerre çileden çıkmışım Bekir!» dedi. Bir mendil ekmeği bütün bitirmişim. Bir çalılığın dibine silâhı sakladım. Birisinde kızla güvey olacak yatıyor. İkindi üzeri. Bir taraftan da türkü söylüyor. Eczasına iyice baktım. Oradan gece vakti yola çıktım.. İyi yediğinden. Dudağım ossaat çatladı. Halbuki uyumuyorum. Sazların içine. Töbe yarabbi! Benim karının huyudur. çekin yorganı üstünüze!» diyerek az kalsın bağıracağım. Susuzluk beni sarmuş. Karnım her tarafı gözümde büyüdü.. Kız gitti.da çocuklara bastım sopayı. Bir kerre attın mı. Güveyle kaynana yatağa girdiler. Yüzlerini karaladıktan sonra güvey.

. İlerden bir köpek uludu.. Namus meselesi zor mesele. zaman anladım ki benim kan azmış. Bunun babasının bize iyiliği var. Ya ölmezse. Yalnız anladım ki oğlan geri gelecek.. silâh atılsa nafile..» dedikçe. Bu namussuz..... Merdiveni bile çekmemişler. «Şimdi barutun harile bunlar tutuşur. Yatağa yaklaştım. O sıraya kadar niyetim karıyı vurmak. Artık kaç saat bilemem... uyku içinde kocasının göğsüne iyice sokulmuş. Aklıma geldi!. «Ahmet! Sen karıyı vuracaksın.. Oğlan. Dilimin kanı. Dam üstündekiler uyumuşlar. Beni adanıdam saymadıkları belli bir şey... Nihayet karı. tüfeğin sesini hiç duymadım. herif de. Ne olacak? Onüç yaşında bir çocuk. Sesi duyunca. Tetiği çektim. Benim kız. Yanıyor içim.. eline bir damla düşünce anladı... Seslere kulak veriyorum. Peşime düştü. Dilim delik delik olmuş. Kızla oğlanın yattığı yatak önümde.. yatağın ilerisinde kuru ot var. Baş ucuna dikildim. tukurdum. Damadın gözleri açıldı. Şakaktan sıkmak olmaz. «Zamandır» dedim. Bekle hele. kötülüğü ne bilsin!. «Yoruldum. Şuralarım bir hoş oldu beyim. Titreme ellerimden yüreğime vurdu.. Yalvarıyor. duyulmaz. bana . ama biz bunları nasıl ayıracağız. Kibrit çöpüyle betonu çizmekten vazgeçti. Kafamın içindeki gümbürtüden. bu sefer karı bırakmıyor. Acı geldi... Dur!» diyor.. Karı ölecek. Ağzıma bir dut yaprağı aldım. Kafa kemiği. Tekrar tüfeği gözüme aldım.. Ağaçtan sıyrıldım. Vallaha bırakmam. oğlanı kıza göndermeye razı oldu. Sesinden uyanacaklar diye dilimi aralarına sokmuşum. Şurada ağlar. Seni paralarım. İt gibi yalvarıyor. Tüfeği doğrulttum.» dedim... Yukarı çıktım. İyisi mü. Bana baktı.. Ev bunun babasının malı. İyiliği ne bilsin. içimde titreyen damar şırpadak durdu. Lâkin kıza değmeyeceğine yemin verdirdi. bakır tas gibi şuraya yuvarlandı... Uyanırlar da beni vururlar diye düşünemiyorum.. karnım titriyor.. Yatağı dolandım... Dur hele.. Boğulacağım ötesi yok. Karı da horluyor. İşte orada aklım değişti. Oğlanın başı altında haraketli Nagant tabanca var. «Ne o gürültü!» diye doğruldu. Kızın üzerinden damadım olacağın şakağına namluyu uzattım.... İşte o. kapandı. Aklıma bile gelmiyor. «Ne bok yedin!» diyerek sıçradı. ağzımın iki yanından çeneme akmış.. Namluyu tam alnının ortasına dayadım. Kız silâhın sesine uyanmadı ama.. Üç Kuluvallah bir Elham okudum. Ahmet gözlerinin yaşardığını. Lâkin dam üstünde dura kaldım. Ya vuramazsam. Bak şu bendeki fikre bey. başıma çıktı. «Dur hele... Ne dersin bey. Ateş. Lahavle çektim. Öyleyse. başka bir hizmetkârın namusuna dolaşacak. İyice ayırdıktan sonra tüfeği aldım... şurada unutur. Adam o sırada her şeyi düşünüyor.. orospu! Ben yoruldum. Bereket uyanmadı benim kız. Artık kaç saat geçmiş bilmem. Dişlerim birbirine çarpıyor. Tüfeği atıp merdivene koştum. Tetiğe basacağım sırada bir de baktım. İyi.. Arada bir de gülüşüyorlar. Sen dama gireceksin.. Öylesine ki namlunun demiri kızın yanağına değdi değecek. «Bir soluk dur.. bizim karı ilerden.. yanıyor... Seslenmedim. Seslenmedim ama beni tamdı.» dedim. Yüreğim. Gayrı faydasız. İstanbulluya gülümsedi: — Kusura bakma beyim...düştü. Kızı yavaşça geri çektim. Sabahleyin küçük aynaya baktım.. Baktım ki ellerim titriyor. Tüfeği yere uzattım.» dedim. Beni görünce güveyisi zannetmiş olmalı ki «Bekir!» dedi.

Ben böyle bir kanun görmedim.. Kırdığı cevizleri hep hikâye etti.. Ne fayda ki geldi bu fıkaranm başında akşamladı. çiftlikteki yanaşmalara doğru kaçtım. Kızına el uzattığım söyledi. sıra yahudiye gelmiş..... Yahudi ahıra girince vali... Ahıra sokmuşlar. — Mahkemede söyledi mi? — Söylemez mi? İşte o sebeple Kocareis üç sene verdi ya. «Açmadı. Var. Yedirmiş.» dedi. Mor koyun cinsi. «Bu nedir bezirgan?» demiş. Hem de Erzurum koyunu. Bâzı öküz gibi böğürüyor. Bir. ne koyundur. Direkte bir tiftik keçisi bağlı duruyor. Vali sormuş: «Ağa bu nedir?» «Bu mu? Sayenizde tiftik keçisi Devletlum!» «Vay bu mu tiftik keçisi! Hele yıkın!» Adamı sopanın altına yıkmışlar. demek açmadı mı gözlerini?» diye bir daha sordu. gözlüklerini emniyetle düzeltti: — Şuradan bilir ki beyim.. birader. Evrakı öyle tuttum.. Sonra açtı. Tüfeği dayayınca gözünü açtı mı?» dedi..» dedim. . — Ulan Alman! Yetiş kâfir oğlu kâfir! İstanbullu. bâzı çakal gibi inliyordu. — Sana evvelâ üç sene mi vermişlerdi? — Üç sene. — Allah belâlarını versin. Çünkü bizim ağa oğlunun üzerine şahit]ik etti. «İyi düşün evlâdım. beş.. bir yerde Ölecekti ya. Beni karının elinden kurtardılar.. — Lastik. — Kanunu bırak. Yahudi derhal elini belindeki kemere atmış. — Şu halde.. orospu uçkuru. «Açmadı. Mustantik iki defa sordu.. son sözü söyleyene ters ters baktı: — Almanı karıştırma. bezirgan takımını ziyafete çağırmış. Sivas'ın en zenginini aşağıya buyur etmişler. Velhasıl. ikinci zengini buyur etmişler. «Keçi» dese dayak muhakkak..oraları dar getirdi beyim. kanun değil bunlarınki.. Kahveden sonra. içirmiş. Bu Allahm bir belasıdır. Bunlar Allanın bir belâsı. sana üç sene gün verdireceğim. onbeş. Bu halisinden koç.. Yahudinin hesabı. Alman'ın daha iyi olduğunu nereden bildin? Dursun efendi..» demiş. «Açtı» demeliymiş. Ağa mustantiğe dedi ki: «Ölen domuz.. Biz bilemedik. «Paşam demiş. İki kerre çiftliğe sürdü. Duvarları tutunarak giderken bir takrip meseleyi yukardakilere çıtlatmış.. geldiğinin akşamı ağa. «Öyleyse. valinin çavuşu yaklaşmış.» «Bire yıkın!» Yıkmışlar. bunlardan yezidi olmaz. Vaktile Sivas'a vali göndermiş padişah! Vali. İşte bizim iş böyle oldu beyim.. «Oğlum dedi... Vali sormuş: «Bu nedir bu?» Adam bakmış bakmış. «Bu mu Vali paşa hazretleri!. Adamcağız beş yüzü saymış. Hitamında bacaklarımın kuvveti kesilince baktım beni öldürecek. beş yüz lira ver de hayatım kurtar. mustantik işi beğendi öyle ya? — Beğendi beyim. bu ne keçidir.» dedi. Lâkin temyiz mahkemesi onbeş seneye çıkardı. İki kerre Murat kenarına indirdi beni.. yavrum. tüccar... «Lüzumsuz yere dayak yeme efendi.. yürü ellerin yeşil olsun. Onu da sızdırmışlar. — Oğlum. uzadıkça uzar.. Ateş etmeden evvel.» dedim.

. «Nasıl muşamba?» diye sormuş. Sana bu muşambayı vermeseydim. Bunlar Allanın bir belasıdır. burası mahkeme olduğundan doğrusunu söyleyeceğiz... İyi düşünmemiş miyim? Yolda birine rastlarım. «Ulan namert! Muşamba olmasaydı bundan daha beter mi ıslanacaktım. bostanı neden bıraktın?» «Şu sebepten bıraktım ki. Bir elimle yakasını tutup... muşambanın sahibi. — Sen beter diyorsun. Öyle.. ben ihtiyatkâr adamım. canım karıyı çekti. Eve geldim. ihtiyatı elden koma dediydi.» Sağ ol kardeş. Nihayet yarı beline kadar suyun içinde doğrulmuş. yahu! Oğlan öz babasını. İkinci yolcu.. diyerek bir tane fazla aldım.. bir daha dalmış çıkmış. «Sen misin baba!» «Benim eşşoğlu eşek.. Alaman bile gelse bundan beter ıslatamaz. — Aman! Ona da mı çok vereceklerdi... diye başlamış. Toprağın bol olsun... bak bizim Abuzer'e bir sene ceza verdiler. bu sefer de kaçak almaya.. karısının koynunda yakalamış... Pisin kanı suratıma fışkırdı. — Buyur beyim. Gürültü etmeden içeri girdim..» «Sahi. — İyi ama. — Babandan şüphelendin miydi? — Ne mümkün beyim! Adam babasından şüphelenir mi? — Nasıl ifade verdin? — Olduğu gibi söyledim. Babam beni alacak toplamaya yolladı. Kusura bakma reis bey. «İyi kardeşim!» «İyi elbette. şimdi ıslanacaktın. ne de İngiiiz'e benzerler. Burada siz. Kendini köprüden suya atmış. Yahu biz karının yüzünü hiç görmeyecek miyiz? Bir gün «bostanı bekleyeceksin» dedi.. Biraz gitmişler. suya düşmüş sıpaya dönecektin. ondört ay sonra izin çıktı. Allah razı olsun... Gittim. Herifin biri yola çıkmış...» derken öteki artık dayanamamış. ben değil diyorum. Gördün mü.» Biraz daha gitmişler. Bunlar da ne Alman'a benzerler... Yolları bir ırmağa uğramış.. yardımım dokunur. Can verirken . «Biz bıraktık askere gittik reis bey dedim. Muşamba olmasaydı. Bir de ne bakayım. göğsüne sıktım kurşunları. Babam karşıma dikildi. Ha?» «Eksik olma efendi!» Biraz daha gitmişler..» Biraz daha gitmişler.. birinci yolcuya bir muşamba vermiş.. Beraber giderlerken yağmur başlamış. Zibidinin iti gibi sır sıklanı olacaktın. Yol çatında başka bir yolcuya rastlamış.. — İyi ama Alman daha beter. «Muşamba da maşallah muşamba. Postalları çıkarmadan.. Biz de öyle olduk beyim!. Köye geldik.» tamam beş kurşun sıkmışım göğsüne. seni gözüm görmesin!» demiş. İkinci yolcu heybeyi açmış.. Yürü. Köprüyü geçerlerken muşamba sahibi tekrar. «Nasıl muşamba! Hey pederim.. Bir ıslandık ki.. Gece yarısı. «Ulan! Dinini imanını!» diye bir nara vurmuşum. «Babadan vasiyet var. Muşamba olmasaydı.. Böyle sırada adam vurmayacağız da ne zaman vuracağız? — Sen ona bakma! Abuzer. Cennetlik bir adam bizim peder. Üç gün evde oturdum. yatakta iki kişi yatıyor. Bir gün sonra yallah değirmene. bir dalmış çıkmış. peygamber postunda oturuyorsunuz...Her kaç lira iktiza ise emret!» Onun gibi. muşambayı yere çalmış.

kaynatam üstüme çöktü. boşayacaksın» diyor. benzi attı. bakmış karı yok. Kötü yola saptığını sezince boşayamıyorsunuz. Anasına gitti demişler. ifadesinde «Ben bunca senelik karımdan hiç şüphelenmemiştim. Sopa atarsın. Anasına gitmiş. Kocasını görür görmez yatağın altına girmiş. O gün şirkete gidince doktora çıkmış. sonra cahillikte. herif göğüsleyip içeri dalmış. Yere çaldım. Fıkaralık şu sebepten kabahatli ki. Bir şey kalmadı. Memet gibi. Cahil adam aklına bir şey kilitledi mi kurtulamaz. batmışsınız.Biz kurduz! — Kabahat sizde değil. Arkadaşı açar açmaz. . Kaynanama gitmiş olduğunu anlayınca oraya gittim... boşa koyarsın dolmaz. kabahat evvelâ fıkarahkta. Karının oynaşı. Kapıyı çalmış. tabancayı boşaltmış. namusunu temizle». Yattı. — îyi ama bey. Komşulara sormuş. çıktı. Ama şüphelenmeden.. Sonra «Evde kimse yok.. Oniki yaşında var yoktu. «Sen gittin arayı uydurdular. Doğru arkadaşının evine. «Bana neden söylemedin?» «Geline kaynanalık ediyorsun. anam koştu. «Hayrola!» dedim.. Konu komşu da. «Vur. Su vermesinden bellidir. Kolay mı? Üçyüz lira masraf etmişsiniz. «Öyleyse söyle de eve erken dönsün.. Karıyı parayla satın alıyorsunuz. nerede buluştuklarını iyice öğreniyor. eğer anan söyleseydi. Oğlan eğilmiş.. Daha çocuktu bey. zelzele gibi sarstı. kötülükte rastlar vurursan. Eve uğramış. kanun «vurmayacaksın. Sonrasını bilmiyorum.» Ondört ay verdiler. Sonunda razı oldum. o zaman mesele başkalaşıyor. Arkadaşa uğrayım da bir çay pişirteyim.. Kırk gün sonra öldü. — İfadede ne söylemiş? — Evet. Hasta olduğuna dair bir rapor almış. Odaya yürüdüm. onları kollasaydın cezan idamdan.» demiş. diyerek inanmazdın yavrum!» «Ulan Allah topunuzun belâsını versin!» Bir sene verdiler.. Halbuki adam bindiği kısrağı bilmez mi? Karının fikri bozulunca. Ben hastayım valde. Gitmiş karakola teslim olmuş. Bizim millet cahil olduğundan ifade vermesini bilmez. «Kız bu ne rezillik!» dedim. Karımın sesini tanıdım. içerden bir karı sesi. Kan karyolada anadan doğma yatıyor.» demiş. istanbul'da böyle bir vaka oldu. Karıdan şüphelenince. aklını kaybediyormuş. Abuzer.. Biz cezayı tükettik bey. kötü söylersin.kolumu. Erkek kısmı. oğlanın en aziz arkadaşı.. onbeş seneye inerdi. Bir senedir her gece beraber yatıyorlar hey oğlum!» diye başladı ağlamaya. Lâkin doluya koyarsın almaz. Ne yaptımsa elinden kurtulamadım. Kapıyı açıp beni görür görmez. Eve geldim. «Şunu yakalayıp hovardasıyla birlikte öldüreyim.» dedim.. biz bu usulleri bilmeyiz. apansız üstlerine varır da.. arkadaşımın adını seslendi. Bir şoför karısından şüpheleniyor. Gürültüye çıra yakmış. Cahillik sonra yakanıza sarılır. Kocakarı «Buraya gelmedi» demiş. Kekeledi. — Haklısın bey. Allah size yardım etsin! — Karı ne oldu? — Korkudan çatlamış.» dersiniz. derler. Aklı mı erer? — Bak. demedim. Hangi gün. O gün hastalandım. Daha beter yüz göz olursunuz. Lâkin kimseye farkettirmiyor.

Bacağında beyaz bir dondan başka elbisesi yoktu. Parayı pezevenklikte kazandı. Memet. demiş. Nail ağa. Bu sırada. — Yazacağız. Asıl namussuzluk. sakalları bembeyaz. — «Sizin kız kerhaneye düşerse ne halt edersiniz?» diye yaz. Akıllı adamlar gülmüşler. Tahsildar Dursun efendi güldü: — Hakkın var beyim. kapıdan içeriye «kavat Alo» girdi.. Otelin kâtibini çağırmış. İşi tıkırında. — Lâkin adamın nefsi bırakıyor mu? Adam öcünü arayacak oluyor. Memet... — Oraya hiç aldırmaz. Bizde bir Nail ağa vardı.. Diyor ki: «Bir orospu yüzünden hapse gireceğiz... — Ulan.. Kayserili Tevfik.. Meseleyi biraz da unutturur da birisine veriverir.. bizim cezayı temyiz tasdik mi eder beyim? — Belli olmaz Memet. paralı adam sinirli olmuyor. fakat son derece güçlü kuvvetli bir adamdı. Adam sende. Okumak.. «Yaz şuraya bir 'kavat' kelimesi».. Affederim gider kaltak!» diyor. zenginler neden bizim gibi düşünmüyorlar? — Bırak namertleri. Köy yerinde karın. yürümüş. Balyoz gibi yumruklarını başlarının üzerinde savurmaya başladı: Ulan avratlarını.. Bir gün paydostan sonra Mazmanoğluyla çekişmişler.. Gözleri pek fena gördüğü için yaklaşınca İstanbulluyu farkederek durakladı: — Kusura bakma bey. — Hepsi değil tabiî... Ağa cebinden keseyi çıkarmış.. Şarkadak altını devirmiş. — Peki... kurtulur. Namuslarına kalmış bir mesele.. saçları. Düşünüyor besbelli. îki ay sonra parayı sayar. Bu Malatya'ya çalgılı kahveyi ilk defa o açtı. gülmüş. oku bakalım. «Allah belânızı versin» demiş. Yarı aç. Biz elimizden geleni yapacağız. Zengin kısmının da elbet namuslusu var. Zengin demek namussuz demek. Seni farkedemedim. Mazmanoğlu «kavat» diyecek olmuş. yazmak da bilmez. burada mısınız reziller! Diye bağırdı. ağır ağır sordu: — Kızı kötü yola düşerse?. ikisinin de tepelerine dikildi. Ben bu namussuzları arıyorum sabah beri.. elli beş yaşlarında... Sen parayı bilir misin? — Bir de. elini kaldırdı: — Vicdanı karıştırma. iki adam arasına hiç çıkılmaz. onbeş yaşında bir kız daha alır.— Boşamalı gitsin.. Kâtip kocaman bir kavat yazmış. kızın kötü yolda değilken odaya koymazlar.. Elli.. yere bakarak ihtiyatla sordu: — Demek.» demiş. Pazıları. zaten barut gibisin. Sen halbuki. Mazmanoğlu. Bir de alnına kara bulaşmışsa. ettiğimin . — Vicdanları varsa. Kârımız kesilecek. Şimdi para babasıdır. göğüs adaleleri pehlivana benziyordu. Her dert fıkaranın başında arkadaşlar.... yarı tok. O karıyı boşar. bu devirde fıkaralık. — Kimleri arıyorsun Alo? — Hüseyin ile Ahmet'i. «Haydi Mazmanoğlu..

.kavatları. Neden olduğunu kendisi de bilmeden başını önüne eğdi.. — Hamdolsun evet. Güzel yüzünü astı: — Ben Bedri efendiye bu işleri hiç yaraştırmadım dedi. Memet korkuyla sordu : — Beni neye alıştıracaklar Dursun efendi? — Okumaya alıştıracaklar! — Allah razı olsun. Kayserili Tevfik.... bir bakıma haklı!. Çünkü bunlar maksadı sezemiyorlar ki.. istanbullu içini çekti.. Bak görürsün. — Ben insanlarla eğlenilmesini sevmiyorum..... Sabah beri. Büsbütün şaşırıyorlar. — Anlıyorum. avratlarını.. Ben Kuranı kolayca söker miyim? — Kolayca sökersin.. istanbullu yavaşça sordu: — Bedri efendi.. Ulan kelimei şehadet getirin. Fıkaralara da yazık... Ulan kalkın. Şeyh Yusuf efendi de alıştıracak. Kavat Alo bir nara attı: — Kalkın dedim... . — istidadın yok dedim ya. niçin hep namusçulara musallat oluyor? — Namusçu olduklarından. garip olduğu için Malatyalıların birçok hususiyetlerini tenkit etmekten hoşlanıyordu. Ulan deyyuslar... Elden gidiyorsunuz. O da karısını vurduğundan onsekiz seneye mahkûm edilmişti.... Hazin şey! — Hazin ama... Yallah! Bedri efendi çağırıyor. Memet'i nasıl alıştırırlar. Onbeş güne varmaz. «Namusçular» gözleriyle müsade isteyerek kalktılar.. bir başka kötülük ile tedavi etmek mümkün değil. Dursun efendi gözlüğünü düzeltti: — Ne oldu bey! Sen daha. Kavat Alo iterek onları dışarı çıkardı.. bizim namussuz Bedri'nin tayfasına alışamadın mı? — Alışamadım Dursun efendi! — istidadın yok.. Ötekiler gülmeye başlayınca Memet hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktı. kanun bu işi pek seviyor.. — Sen insanları mahpus etmeyi de sevmiyorsun ama beyim. Bir kötülüğü. getir!» dedi. «Nerde bizim pezevenkler! Şunları sür. Eğleniyor. Kendi kredisini de düşürüyor. «Kavat Alo» da adı üstünde namusçulardandı. — Bizim Bedri hiç bir şeyi tedavi etmek gayreti göstermiyor ki... Düşün önüme.... Haydi! Herkes ve herkesle beraber Hüseyin'le Ahmet de gülmeye başladılar. — Haklı olamaz.

tersine dönmüş Tevfik. İki kişi... iki kişiyi gizlice bırakıver. gönülsüz gönülsüz tasdik etti: — Orası doğru. Netice tabiî değişmedi. Gözünü aç sergardiyan. — Alaym sırası değil beyim... işte.— Siz yalnız «yazık» dersiniz. — Ah bizim elimizde olsa. mevkuf defterini saydılar: Yüzyetmişüç. daha doğrusu iki gün iki gecedir içerisi sayılıyor. kumarda kazanırsa bunlara para dağıtır. Hele topla.. ben doğru söyledikçe bu bizim millet alay zanneder. Yekûn: Üçyüzelliyedi. Ondokuz dokuza dokuz elde var bir. Eli açık bir adam. Çocuklar ondört. İyi adam bile iyiliği fenalıkla beraber yapıyor. gayet tehlikeli bir hal aldı.... Beni bırakırsan. Bir kişi noksan çıksa maazallah bu telâş . — Topla beyim.. mahpus iki kişi fazla görünüyordu. hem utanacağız.. Başgardiyan.. «Aferin. istanbulluya kim bilir kaç defa tekrar hesaplattırdı: — Yaz bakalım beyim: Onbir karı koğuşu. jandarmalara tembih et. yirmialtı. iki. ikiyüz kişi gelir. elde kaç vardı. Burada tayın bedava. Kayserili Tevfik... müddeiumumiye gidip söylemem. Hele şunları vur biribirine.. iki mahpus fazlamız var.. hasılı cem: Üçyüzkırkdokuz. ziyaret günü içeri kaçmıştır. Gözlerini tavana dikerek yazdırmaya başladı: Karı koğuşu onbir.. Ekmek bulmak gayet müşkül olup. Herkes de öyle söylüyor. şu temiz kâğıda çek. Elde bir.. üç.» dersin. Lâkin bir lokma ekmek isteseler veren bulunmaz. sol üst koğuş doksaniki. onbir.. Sekiz kişi ekmeksiz olduğu için. Bedri'ye gelince: Söğer. Ben şaşırdım.. «içerden dışarı kaçan olmaz.. Hele bir daha yazıverelim.. Lâkin o huyu olmasa. Sağ alt koğuş: Seksenbir... Gel gelelim. Para cezasından da iki kişi var.. Üçyüzelli dokuz. Müdür bey bana kızıyor.... hepimiz yalnız iyilik yapmaktan hem korkacağız. Sen bu hesabı tahsildarlara yaptırmalısın.. Aklın varsa. — Alay mı? Yahu. Dokuz. — Neye şaşırıyorsun? Dışarda ahval perişan olduğundan. benim hesabım kuvvetli değildir ki... herif namusunu temizlemiş» dersiniz. duvardan atlayı atlayı vermesinler... Ekmek defteri de tadat edildi. Cezaevinin o sıralarda mevcudu üçyüzelli üçyüzaltmış arasındaydı ve iki günden beri esas defterlere göre iki kişi fazla çıkıyordu. — Topla diyorsun ama. Galiba bir gün gelecek. İstanbullu kederle gülümsedi: — Dünya. Başgardiyanda nihayet telâş başlamıştı. Topla şunları allasen. Şuraya. Buğdayın kilosu yüz kuruş. Kanuna rağmen Malatya cezaevinde iki tane suçsuz vatandaşın yatmakta olduğu rakamların belagatli diliyle meydana çıkıyordu... Sol alt koğuş sekseniki.. Mahkûm defterini saydılar: Yüzsekseniki. sağ üst koğuş yetmişdokuz. alt sağ koğuş seksenbir. Ondört çocuk koğuşu. ondokuz. otuzbeş. sayar ama. iki günden beri. Başgardiyan artık rakkamları ezberlemişti.. Sergardiyan bu iş. Duyan olursa iki kişi değil. Jandarmalara tembih et.

— Bu hesap af hesabı değil. Geberirler mi bu reziller? Düdükler çalındı. hasır varsa yerlere serilmişti. ümitsizlikle başını iki tarafa sallayarak koğuşlara girdi. Pencere içlerine kâseler. Ranzaların beheri seksen dört liraya çıkıyormuş. yarım gaz tenekeleri. çay ibrikleri. kilim parçası. Karanlıkla beraber başlayan kurt kavalı. beş dakika yatağının üzerine oturuversin. Herkes.. koğuşa yaraşırdı. ancak evinden uzakta kalmaya mecbur köylülerin duyabileceği iflah etmez gurbet hissi ve yalnızlık âfeti de bütün bu uygunsuzluğa karışıyordu. Mahpus. Ben şimdi hepsini koğuşlara tıkarım.. Sen ne sandın? — Öyleyse ağırlık almadan vermez.. — Bu af dediğin de dişi mahlûk mu? — Dişi mahlûk. Aman beyim. bağlamalar asılmıştı.. İnsanların mütemadi kederi ve öfkesi bütün bu eşyaya ve duvarlara sinmiş gibi içeri girenlerin yüreğine birdenbire merhamet ve ürperme çöküyor. Sonra sen bilirsin... «Ben burada padişahlık edeyim.» dedi. çuval. Herkes betonun üzerinde yatıyordu. tahta oturayım da. hele gece olup tavandaki yirmibeş mumluk ampuller yanmca. Artık hepsi. tuz kabakları. «Gelirsem mevcudu tamam isterim. — Şimdi herkes bahçede. geç vakitlere kadar kaybolmuş çocukların korkusunu ve şikâyetini uzatır dururdu. gülüşerek. Karyola getirmek. tabaklar. cigara tablaları. bez.. — Müdür bey gelecek.. «Dermanı yok. küçük sesleriyle tek tek konuştular: — Af olmaz mı? Hükümet uykusunu kaybetmiş. — Ya ne hesabı? .iki gün evvel kıyametleri koparırdı. duvarların dibine minderler. koridorda. bulaşık bezleri.... elbiseler.. yataklar toplanmış duruyordu.. duvarlara erzak torbaları. kasketler. kalk şunları beraber sayalım. keder ve korkuyla bakarlar ve bu gülümsemeyle bu korkulu bakışlar. Bunların üstüne.. Görürsünüz. Galiba «Fazla mal göz çıkarmaz» diye düşünmüş. iki kerre ezilmiş bütün milletler gibi insanların yüzüne daima gülümseyerek.. homurdanarak. — Verirlermiş ama ırzına geçeriz diye korkuyorlarmış.. nane. sabun kutuları. küçük çıkınlarda biber. tahtadan kerevet yaptırmak şimdilik nedense yasaktı.. Atölyede. Affı bize verirler. Koğuşları görmedikçe sefalet kelimesinin lisana hangi sebepten girdiği ve nerede kullanılacağı anlaşılmaz. Ne demek!» diye uyku arası zıplıyormuş. — Gece mi? Müdür bey gelecek diyorum. Mahpusane köylüler için bir çeşit hastalıktır. halı eskisi. bu cenabet illetin dermanı yok bey!» İstanbullu saymaya başlayınca birisi yumuşak yumuşak sordu: — Af mı var beyim? istanbullu gülerek başını salladı. kurutulan meyve çekirdekleri koyulmuş. Gardiyanlar koşuştu. Hem de koca hükümet olup. Gece sayarız. aldırmamıştı.. Kürtler. Dünya üzerinde kaç çeşit çul. — Verirler öyleyse.

Bakarsın. __ Mahpusu bahçeye cemet. — Oğlum. — Çobanlığın zorluğu burada. — Murat bey! Müdür seni çağırıyor! diye posta geldi. — Kahvenin sırası mı? Ali! Eşşek herif! — Buyur. belli bir şey. İstifa edeceğim. gitti. İki kişi. (Her zaman gelirken ve giderken telâş içindeydi? O kadar yumuşak bir adam olduğu halde bu telâşın sebebini İstanbullu bir türlü anlıyamıyordu.. Yahu siz beni astıracak mısınız? İstanbullu. gazeteler yalan yazar. — Kâtip nerde? — Kâtip geldi.. — Canım. — İyi türkü söylediğinden kanları kaynıyordur. — İki kişi fazla geliyor... Müdür bey. Arayıp bulacaksın. Sen şöyle otur. Eğer bunu gazeteden öğrendinse. Artık Ali de vazifeye bakmıyor. Gidip dut kurusu satacağım. müdür beye bir cigara verdi. Saymadan bir netice çıkmadı. — Kabahat senin. — Yahu! Ben ne halt edeyim? Kâtip hafız imiş.. Götürüp yanağını okşuyorlarmış.. İşte bizim kâtipten âlâ daktilo mu olur.. Bir de daktilo eksikti. — Beğenmedin mi? Arslan gibi bir kurt. Gazete ne yazıyor beyim? — Aman gazeteden de haberi var.. Hep kardeşiz. yukarda İstanbulluyu sinirden öldürecek kadar manasız surette bağırdı. — Susun yahu! Biz vazife görmeyecek miyiz? — Vazifeye canım kurban olsun Başefendi. telâş içinde geldi... kürdün arslan gibisi olmaz. ben bu dağdan. Namusum berbat oldu. dedim. — Etme birader. Bey. Şuraya bir daktilo alalım. Benim eğlenecek sıram değil. Bir de esas defterleri kaybolur. fazla mıyız? — Fazlayız Abuzer! İki kişi fazla çıkıyor. Sen şu dağdan. Başkâtip çağırmış. Bir kahve pişirsinler.. — Hayrola müdür bey! — Ben istifa edeceğim. Nihayet bir gardiyan. Ali dışarı pencereden dışarıyı işaret etti: — Kırmızılı geçiyor. yabancı var mı? — Yabancı ne demek. defterlerde bir yanlışlık vardır. Türkü söylemeye çağırıyorlar.. Koş müdür! . — Ne olmuş.— Kayıp hesabı! Bizden biri inşallah kay... eksik miyiz.. Defterleri sen götür. bölmüştür.) Başgardiyana. Uçyüzellidokuz rakkamı sanki cezaevi idaresiyle iddiaya girmişti. Bir masa ile iki iskemle çıkarsınlar. Biz Murat beyle konuşuyoruz. Mal canm yongası. Bak bakalım. Bu nasıl bir kurt. hayvanlardan birisi noksan. Ben bıktım. Defterleri götür. Telâşlanma canım.. Türk umum Türk demektir.

yiğit herif.. bombeleri çökmüş.. — Kim benimkiler? — Ruslar. nasıl dokunmadı.. — Allah hepsinin belâsını versin! Doğru! Alavere. — Radyoya bakarsan seninkiler yenilecek. İstanbullu her zamanki gibi ihtar etti.. Duvarlar. Cezaevi avlusu. Hitlerin eline Malatya cezaevi de geçmeyecek. Bak görürsün.. Sergardiyan Ali efendi. — Zannetmem. Hani ikinci cephe. Şuna bak. Helâl olsun. topukları çarpılmıştı. Şu haline baksana. her zamanki gibi evirip çevirip şapkayı yine yanlış giydi. Onun da zenaatı o. çırçıplak bir toprak bahçesiydi... her tekrarlayışmda seviniyordu.. eksik olmasın da fazlanın zararı yok. — Birisi evini bassa.. Müdür kederle gülümsedi. Bunların yüzü parça parça olmuş. — Nasıl zararı yok? Daktiloyu kenara bırakarak küçük masayı koşturdular. — Almak marifet değil. Töbe yarabbi! Allah beterinden saklasın! Sen de şimdi bana kız gösteriyorsun. Allah için. Tesadüfen olsun.— Hangi kırmızılı. kurdelenin fiyongasını sola getiremiyordu. — Elbette kalleşlik edecek. karının ırzına geçse «Neme lâzım. dünya kadar toprağını aldı. terbiyeli bir çocuk gibi eğilip kunduralarına baktı. küçük taşlarla dolu. Yenilirse de kabadayılıkla gidecek. Kuvâyi milliyeye sandık sandık altın. defterleri koltukladı. işte ayağında kundura yok. Bu iş «baba hırsız tuttum» a dönecek görürsün. oradan çıkmak marifet. oraya her çıkışında yapılmakta olan bir binayı insan arıyordu. cephane verirlerken ben iptidai mektebine gidiyordum. Şimdi benimki mi oldu? — Ruslar yenilecek. Vay canına! Bu kıza gittikçe bir hal oluyor. dışarı gidecekmiş gibi şapkasını başına geçirdi. Eski harflerle elifba okuyordum. Ne halt edeceğiz? — Canım müdür bey. dalavere kurt Memet nöbete! Adı «Memet» olduğu için bu söz kendisine pek münasip düşüyor. Müdür bey. — Bana dokunmayan yılan bin yaşasın! — Yahu müdür. gemiler dolusu tüfek. . — O «bir şey» mühim meseledir. Stalingrad düşmüş mü? — Düşmemiş ama. Dünyayı önüne kattı.. Bakıştılar.. bir şey de kalmamış.. yiğit herif!» der misin? — O nasıl söz? — işte dosdoğru bir söz. Güneş burada daha kuvvetli.. — Canım efendi! Bok mu kaldı. Müdür bey. İşte buraya yazıyorum müdür bey. — İngiliz kalleşlik ediyor.. — Neden benimkiler imiş. Çimento ve kireç tozları toprağına o kadar sinmişti ki. Müdür. daha parlaktı. — Neme lâzım herif.

Muslukların çoğu bozulmuş. başını iki yana sallayarak. Evvelâ mahkûm defterini açtılar.) İstanbullu okuyup dururken kızını öldüren Memet. Yoklama sesi kesilince işi farketti: — Ne oluyor? diye sıkıntı ile sordu. kopmuş. gölgeye koymuştu. dokuzyüzotuzüçteki aftan istifade edememişti. işi pek iyi bilen başgardiyan. betondan bir havuz yapılmıştı.. Müdür. Müdür bey birisine. Besni'nin «Vakkas» ı. On beş sene dört aydan beri yatıyordu.. Anadolu'nun her mıntıkasından fazla burada isim benzerliği vardı. . buralara bezden ve ağaçtan tıkaçlar koyulmuştu. Diyorum ki. Üçüncü numarada yemenici Memet Emin. Beni evvelâ okusun... — Ne? Ne diyorsun herif? — Beni evvel okutuver. O kadar zayıftı ki her an nefesi tıkanmış da boğulacakmış gibi insana sıkıntı veriyordu.) İkinci mahkûm. Kenara. Küçüklüğünde. Adı okununca. dalmış gitmişti. Kezban'ın babası atıldı: — Memet bey. senelerce aynı hareketi yaptığından artık huy olup kalmıştı. Kez ban'ın babası omuzuna bir torba asmış. Benim işim var. istanbullu birisine oturdu.üzerlerinde jandarmaların gezinmesi için alçak yapıldığından bahçe ferah görünüyordu. Ertesi gün mevkuf defterindeki kaydına kırmızı mürekkeple hükmün infazı yazılır. tepesini ustura ile kazıtıp perçem bırakmışlar. ince borudan on iki musluk akıyordu.» derlerdi. arkadan da bakılsa yorgun bir öküzü hatırlatıyordu.. Adıyaman'ın «Abuzer» i pek boldur. (Başını iki tarafa sallamasının sebebini İstanbullu merak edip sormuştu. sıradan çıkıp azametle yaklaştı: — Beni de okuyuver beyim! — Dur. bu torbanın içine kalın bir kitap galiba Kur'an koymuştu. (idamlıkların hazin bir talii var : idamlık mahpus asla mahkûm defterine kaydolunmaz... Urfa'nın «Vahap» ı. Bu defterin de en başında idama mahkûm edilmiş bulunan Tecdeli Ali bulunuyordu. bertaraf edebilmek için başını sallamış. Dördüncüsü. Hekimhan'ın «Aliseydi» si.. Mahkûm defterinin birinci numarası «Hüseyno» ya aitti. Mahalle bekçisini öldürdüğü için. Çocuk gözünü kapatan bu çıngırdakları her saniye. Mahkûmlardan sonra mevkufların yoklaması başladı. Bir karış derinliği olan bu havuzun üzerinde. Mahpusları doğru saymak istisna edilirse. sıran gelsin! — İyi ama bizim işimiz var. su lüzumsuz yere akmasın diye. Malatyalılar : «Malatya'nın «hacısı». Evrakı bozulmazsa bir gece saat üçte götürülüp asılır. Kur'an okuyacağız. alnındaki kâkülün ucuna para ve nazarlık bağlamışlar. Müdürle akraba olduğundan âdeta şımarıyordu.. Önden de.. işimiz var. masa ile iskemleleri kapının yanına. İsmet Paşanın uzak akrabalarından dokumacı Hamdi idi.. — Hiç.. İstanbullu şaşırarak başım kaldırdı. sırtında arkası tamamiyle kopup düşmüş paltosunu kavuşturarak sola geçti.

.. — Kim söylemiş? . İstanbullu güldü : — Aldırma. Arapça değil mi uydur uydur oku! — Töbe de.. Geleli yirmi gün olmuyor.. dakikada öğretmişlerdir. Okuyor mu? — Okuyor.... — Allah beterinden saklasın! diye homurdandı. sanki bu şiddetle ayağa kalktı. Fransızca lügati gösterdi : İşte öyle çeviriyor.. Kur'an torbasını bir eliyle göğsünden iki karış ilerde tutarak bahçeyi terk etti.. Müdür arkasından.. Kezban'ın babası var ya. Çocuk koğuşunu sayarken yer değiştiren küçük kurt çocuğunu tokatladı.. Gitsene eşşoğlusu. Kitabı önüne alıyor.. Müdür bey.. Allah imdada yetişsin diyerek namaz kılıyor. — E. İki kişi tahliye edildiği halde. yahut lüzumundan fazla. Elini o kadar şiddetle salladı ki. Haydi karıları.. ekmek defterini beriye aldılar. Yahu! Bu dünyada akıl kalmamış mı? — Ya kalmamış. — Yahu! Ben bıktım. müdüre de. Ulan rezil! Yıkıl. İstanbullunun ilk işi taymcı Sefer'i çağırmek oldu : — Bana baksana.... — Eee.. — Buyur beyim.. Tözey çamaşırları yolladı. si yaprağı bir bir çevirirsen okumuş gibi sevabı varmış. — Boynuna bir kuran asmış. çocukları da sayalım.— Kur'an mı? Sen mi okuyacaksın?.. Günah!. Şapkasını alelusul ters giyerek çıkıp gitti. Adile'nin anası çocuğunu kucağına almıştı. Adları okununca arkadaşları bu hakikati meydana çıkarmışlardı. Git dedim. — Burası neresi müdür bey... deftere işlenmemişti.. Sıra Memet'e gelince. — İyi ama. Müdür Adile'nin yanağını okşadı.. — Onu bırak. — işte. — Öyleyse.. — Ya. Mevkuf defteri bittikten sonra... Adı okunan sıçrayıp içeri giriyordu. hafız kâtibe söve saya tahliye tarihlerini işaretledi.... Memet korkarak geri çekildi. okuyor. Ulan sen okuma bilir misin? — Bilmem. Nasıl öğrenmiş? — Adam gibi okumuyor. Cezası daha tasdik edilmedi... İstanbulluya da darılmış olduğu pek belli olan bir yavaşlılıkla duvarın dibinden ayrıldı. Hani sen şu kitabı çevirirsin Sefer. Müddeiumumiliğe gideceğim. — Git. — Okuma bilmiyormuş. — İyi ama okuma bilmez ki. Evvelâ okuyuverse. yapraklarını çeviriyor. — Memet.... Biliyorum. Kadınlar koğuşunda onbir kişi vardı.

. birbirlerini vururken araya bir kadın girse ona hürmeten silâhlarını indirirlerdi.Orada. siyasî bir mesele uğruna silâha sarılmış insanların bu şehirde kendilerine mahsus âdetleri cari olmak lâzımdı. iki tane şeyh ile tanışmış ve o zamana kadar hiç işitmediği «kirve» kelimesini öğrenmişti. — Ne güzel bir adetmiş! Bu kirve sözü Kürtçe midir? . bu kirve ne demektir Bedri bey? — Kirveyi mi merak ettiniz beyim? Kirve buraların bir âdeti. Bu kanaatlere göre Malatya derebeyliğine ve isyana yakındı. Haklı olsun. Lisanı.. — O sattı.. hiç gülmeden şakalaşmasını biliyordu. yahut da yeniden yeniye türemeye başlamış bir kabile idi. yeniden tasnif etmiş ve birtakım peşin kanaatlere gelmişti. Çaylar kaynıyordu. dört tane ağa. elleri hele parmakları şişman vücuduna göre son derece güzel ve nazik bir adamdı. yola çıkmadan evvel ve trende Malatya hakkında duyduğu ve bildiği şeyleri birer birer gözden geçirmiş. hattâ babalar öldükten sonra bu akrabalık sürer. yani iptidaî insanlardı.istanbullu Çankırı cezaevinden Malatya cezaevine sürgün edildiği sırada. halılar ve döşeklerle döşenmişti. nevi bu dünyada ya inkiraza yüz tutmuş. Bu. O andan itibaren iki aile akraba olur. Çay dağıtılırken diğer bir tahsildara. — Kitabı de o satmıştır. birbirlerine nikâh düşmez halde akraba. gayet uzun boylu.» dersiniz.. Beş liraya. Kabul etti mi sünnet düğününün masrafını yüzde doksan kendisi yapacaktır. Namus ve din meselelerinde son derece mutaassıp idiler. Argalı Vahap ismindeki güzel ve kibar delikanlıya mütemadiyen «Kirve» diye hitap ettiğini istanbullu nihayet farkederek sordu: — Affedersiniz. En müşkül vaziyetlerde kirveyi hiç çekinmeden imdadınıza çağırabilirsiniz. haksız olsun. Âdeta kardeşlik.. gayet şişman. yahut kasabanın ileri gelenlerinden birisine gidersiniz. beş tane ihtilastan mahkûm tahsildar. Tahsildarlardan birisi ve belli ki memur takımının elebaşısı Bedri efendi idi. Kendi vaziyetinize göre mahallenin. Bu teklifi yaptığınız adam hemen hemen mutlaka kabul etmeye mecburdur.. istanbul şivesinden pek az ayrılıyor. Sefer gittikten sonra İstanbullu bir cigara yaktı ve birdenbire Memet Akif'ten bir mısra hatırladı: «Din de kürkün aynı olmuş. Mert ve açık yürekli. Burası kilimler. istanbullunun kanaatine göre ayrı bir insan cinsi. Sünnetçinin önünde çocuğu kucağına alır. Şarklılar derebeyliğin romantik meziyetlerini hâlâ muhafaza ediyorlardı. Ekseriya namahremlik kalkar. Nasıl akraba. bahçeye indiği zaman kendisini duvarın gölgesinde hazırlanmış bir yere davet ettiler. ters çevirmiş giymişiz!» Tahsildar Bedri ve arkadaşları.— Şeyh Yusuf. Eşkiyalık ederken kadını soymazlar. kırmızı yanakları. «Ben bizim oğlanı sizin kucağınızda kestireceğim. Geldiğinin ikinci günü. Ölünceye kadar. Çocuğunuzu sünnet ettireceksiniz.

— Karısı mı kucağında? — Evet.. Elli yaşında gösterdiği halde bir genç kız gibi utanarak Bedri efendiye çıkıştı: — Sizde hiç namus yok mu? Beyden ayıp. — Sus kardeşim.. — Ulan avradını. — Şeyini. bu muazzam ve müthiş küfürlerden en fazla konuşan üç kişinin keyiflenmesiydi. Nihayet beğenen bir gülümsemeyle sordu: — Şu halde.. diye başlayacak oldu. trende gelirken Kürdistan'm derebeylik romantizmi hakkında düşündüklerini tasdik eden ilk dostluk ve yardımlaşma alâmetine rastladığından memnun oluyor. Süleyman bey..... Bir de kibrite kirbit denildiği gibi «kivre» şeklinde de telaffuz ederler. kabahat şimdi bizim mi? Bey kirveyi kendisi sordu. — Karısının nesini sünnet ettirdin. Âdeta mütelezziz oluyorlar. yoksa bey efendi.— Malumuâliniz Kürtçede birçok Farisî söz var. Beyefendi henüz acemidir. Kusura bakmayın.. Meclis hep bir ağızdan kahkahayla gülmeye başlamıştı. — Bırak şu pisi... bundan. Yavaş yavaş aklını başına toplayan istanbullu. Biraz biçimsiz imiş. Tahsildar Bedri efendi bu izahatı verirken istanbullu.. göz eğdiğini anlamaya lüzum görmüyordu... etrafındaiklerin neden gülümsediğini ve Diyarıbekir ağalarından Hamdi bey oğlu Süleyman beyin Bedri efendiye neden kaş. Konudan komşudan ayıp olacak diye.. — Vahap. Asıl şaşılacak taraf.. Tahsildar Vahap. Malum ya bizim yenge her gece bir yerde misafirdir. istanbullu kendi hesaplarının böyle bir netice vermesi karşısında öyle şaşırmıştı ki artık hayret bile edemiyordu.. Ben senin avradı değil... . şu vaiz olacak pezevengin avradını.. — Yoksa Vahap bey sizin kirveniz mi? — Ben onun kirvesiyim! istanbullu öğreneceğini öğrenmiş gibi susunca üçüncü taksildar vaiz efendi. Ama bu kelime «girift» kelimesinin değiştirilmişi olmalı. imansız herifler! — Süleyman bey. Benim avrat sana feda olsun. hiç ummadığı bir sualle lafa karıştı: — Neden sen Vahab'm kirvesi oluyor muşsun bakalım? — Çünkü karısı kucağımda. «Kiriv» derler.. sözü bu mecraya getirmek isteyenlerin daha başlangıçta önlerine dikilen Süleyman beye hayretle bakarak âdeta imdat istedi. Adınızı belleyemedim. Malatya'da kullanmayan kalmadı.. Buna yalnız keyiflenmek de denilemezdi. Arada sırada «kiriv» diye kullanırlar da ondan çıkarıyorum. mecliste kendisinden başka bu türlü şakadan hoşlanmayan ikinci adamdı.. beyefendinin kirvesi misiniz. Ben esasını pek bilmiyorum. uçsuz bucaksız bir saadet duyuyorlardı. siz.

Sonra alışır.. Süleyman bey. bu lakırdı için adam ölür. birisi dedesine söylenen bu sözlere. ilk günüdür. Süleyman bey «ne yaparsın» manasına.. keselim bu sohbeti! dedi... sizi vurmak helâldir.. Ötekiler eskisinden daha çok güldüler.. uzun ağa kendisini hemen topladı: — Bedri efendi. jandarma kumandanı şikâyet etmişler : «Ağa biz gayrı eski karılardan bıktık.. Tahsildar Bedri efendi işin felsefesini izaha başlamıştı: — Herkes evvelâ bir şaşar. Bu kadarcık söz Bedri efendiyi hakikaten öfkelendirmeye yetmişti.. — Yeter dedim ya. İllallah! Bir yenisini al.. — Neye alışır Bedri efendi? .. Uzun ağanın en küçük oğlu ile torunu da kendisi ile beraber mahpus idiler. Ağaların içinde en uzun boylusu.. dudağı yank bir adamdı. istanbullu o zaman. Herkes gülüyordu. Macar katanası gibi. hemen ölüm!. Bizde. Ya sana ne oluyor avradını.. istanbulluya bir işaret verdi. — İyi ama. Onların hatırı için aldı yeni karıyı..... Bizim ağa da karı beş tane. — Hangisi olacak pezevenk. Elini hışımla kaldırdı: — Süleyman bey malum! Bey de yeni geldi. En küçük karısı. Uzun ağanın yüzü büsbütün iki parça oldu. usandık.. — Hep aklın fikrin vurmakta. Kanınızı aramasalar. Ağa hapse düştü düşeli ev misafirsiz kalmıyormuştur. Sizde bu laf için adam ölürmüş de sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın a. Süleyman bey.. Hepinizi kurşunlamak.— Sizin bedhah olduğunuzu nereden bilecek. — İyi öyleyse. — Kalır mı? Rakıyı gönderen bu deyyusun evine iniyormuş. Bedri efendinin karışma kirvelik ettiği tahsildar Vahap efendi masum bir çocuk gibi sordu: — Hangi karıyı kasdettiğin anlaşılamıyor.. — Öyleyse bu herif ona binicilik edebilir mi? — Sorduğuna bak. koca göbeğini hoplatarak güldü : — Gördünüz mü? Hemen ölüm. bu taifenin «ham» bir insan bulmanın tadını güzelce çıkardıklarını anladı.. Gülerken yüzü âdeta iki parça oluyordu. Kaymakam. Acemidir. başlarız avratların geçmişinden» demişler. Allah belâlarını versin bunların. Hakikaten yapılacak bir şey de yoktu. Bir sağrı varmış. Bedri efendi.. Bu iki parça gülüşün acayipliğini seyrettiği için. kabahat kendisinde imiş gibi mahcup bir yüzle istanbulluya döndü : — Bey. Küçük karının şanı buraya kadar geldi.. Kendi binmeye almamış ki. Vura vura bu hale gelmişsiniz... Birisi babasına..... — İşte bu kadar.. kusura bakma! Bunları işte gördün.. yakın oturduklan yerden kirli kirli gülüyorlardı. kavatı.

Göreyim beni mahcup edersen karışmam. — Adana seyahati iyi akıldı. istanbulluya acıyarak baktı.. Biraz yalvarttık. Vaiz yemini bastı. avrat dediğine sövülünce bundan bana hiç bir hata gelmemek icap eder... istanbullu hayretten ziyade korkuya yakın bir hisse kapılmıştı. kardeşi değilim. Hudutsuz bir öğünme içinde anlatmaya başladı: — Bir gün bu vaiz.. karı içerden. Adana'da bir zenginin kızı koca arıyor oldu. sonra arkadaşlarına döndü. bir muayyen mesele için almışım. Bilmem kaçıncı şişede Nuri olacak pezevenk şeytan gibi aklımıza girdi.. İyi amma ben karımın nesiyim? Anası değilim. ikimizi de kapıya kadar kovaladı. Sözle de olsa bir başkası aynı meseleden dolayı kendisini methederse. «Haydi Adana'ya gidelim» diye tutturdu. Vah vah! — Hanımefendi duyarsa. bir de ben içmeye başladık. buna fikrimiz yattı.. .. — Neyi duyacak? — Böyle şakaya alındığını. O sıralarda bizim oğlanı evlendirmek gayretine düşmüşüz. Ben karıyla yatıyorum efendim. Eve oturtup besliyorum. — Bir türlü anlayamıyorum efendim! — Belli. — Olmaz mı? Haberi olmasa şakanın tadı çıkmaz ki.. böyle şey olmaz... bir tahsildar arkadaş daha. çaydan bir yudum aldı. razı olduk.. Ötekiler de tasdik ettiler. bak bey ne diyor? Vaiz efendi. Müdür efendi. Bereket versin şansımız iyi rasgeldi. Çocuk olmak neye delâlettir. — Tabiî lâtife ediyorsunuz. «Ben yalnız yatamam. Bedri efendiye döndü: Haydi beye anlat şu bizim Adana seyahatini.» dedi. Gurur duymalıyım. Lâkin dünyadaki bütün Nahiye müdürlerini Allah kahretsin. Aman şunları kandırmanın kolayı.» demez mi? Bak... Yavaşça sordu : — Hanımefendi ne dedi? — Ne diyecek efendim. diye tutturdu bu gece berabersiniz.— Şakaya alışır.. Terliği çekip üstümüze yürüdü. Parayı muhasebeye yatırmışım. Vaiz efendi misafir gelmiş. kendisine talip olursa sevinmeliyim. haberi var.. Bize «Yetişin bre gelin. ben dışardan kız arıyoruz... Bilâkis ben onu. Vaiz efendi.. Kadınla yatmaya. Barda para yiyecekmişiz. Bizim avratlar huyumuzu bilirler. ağdalı ağdalı anlattı: — Bir gece bunlara gittim. Fikrimizin yatması şu cihetten ki.. — Vaiz. Şu halde. Hemen evlere dağıldık. — Şu halde.. Otele döneceğim zaman sofrada beni dürttü.» diye haber uçurulmuş. Arkadaşlarımın arasında kadrim itibarım artmalı. İçtik. Karının oturduğu odanın kapısını açtı: «Kız bana bak! dedi. babası değilim. Bu sefer de «iyi ama karıları da beraber götüreceğiz. Benim kanmla benim aramdaki sıhriyet meselâ bizim hatunla Vahap arasındaki sıhriyetten farksızdır. Bedri efendi. Bildikleri için de bizimle şuradan şuraya gitmezler.

Sepetlere nevaleleri doldurduk. sen de mi istasyonda bulunuyordun?» dedi. Bırakmam şartolsun.. biz kumpanyayız.Benim karı evlâdının mürüvvetini görecek.. gözü ilerde yürüyen karılarda.. Yalvarmaya başladım. «Efendimiz... İşte müdür bey şahit.» Herif bunu tepeden tırnağa bir kere süzdü. Bunların avratları da dünür gitmeye meraklı.» dedim. Sıtkı istasyona inmiştir. «Yengeciğim. Karılar cilveli olduğundan cinayet falan çıkar diye korkuyor. Nahiye ile istasyonun arasında bir kıraç tepe vardır. Karı milleti değil mi beyim.. Yol müteahhidi imiş... Taktılar takıştırdılar. alimallah.. Biz buraya gelmeden Malatya'da oynadık. hemen davrandı. Şartolsun biz kumpanyayız.. Bereket versin ahali çok. sürdüler sürüştürdüler.» dedim. Genç meraklısı.?» «Halis tiyatro kumpanyası»«Deme. Yanındaki kahve rengi manto giyenin marifetini nasıl anlatmalı. Damarların boşalır. Piyasaya bir kere çıkar.. Sıtkı döndü. rezillik alıp yürüyecek. pencereye abanın demişim. Bir gözler var can alır.. «Dedim gitti. keyifleniyoruz.. Tren Gölbaşı'na yaklaşırken ben bu vaiz olacak avradını. Nihayet «Karılar da beraber. Aman oyunu bozma. «Hele siz önden yürüyün. sarmadık arkamızdan «Pat pat. Şüphesi kalmadı bunun soytarı olduğuna. Karıları orada bir otele yerleştireceğiz. Yokuşa sardık. Hay yengeciğim. biz buraya geldik ama müdür bey oyun oynamaya müsaade etmiyor. hemen kandılar. Şimdi oyun oynamadan gidersek. Biz Adana'ya gidiyoruz. Karılar önde biz arkada Nahiyeye doğru yola çıktık. çekirdekten yetişme oyuncu karıları bunlar.» dedi. Doğru bizim eve. sordu : «Kim bu hanımlar?» Ben Sıtkı'ya meydan bırakmadan anlattım : «Velinimet dedim... Bu namussuzların arkasına düştünüz siz nereye gidiyorsunuz. «Oyun kolay. Sıtkı oranın Nahiye Müdürü. Kabul .. Bir taraftan da «inin.» bir ayak sesi.. Herifi bize takdim etti.. Namusu tuttu pezevengin. Nihayet dayanamadı. Sıtkı. Vaizi gösterdim : İşte komik. Bize laf düşürmeden sepetleri toplayıp aşağı indiler. Besbelli bu bizim Vaiz komiğe pek benziyor. Bizim karıyı buldu. «Vay Recep bey. Çaresiz biz de beraber. karılar cilvelidir... Üçüncüsü velinimet en az kullanılmışı odur.» Benimkini tarif ettim : «Şu yeşil mantolusu bir göbek çalkalar.. bulgur kaynatıyor sanırsın. Biz bu kadar masraf ettik.. Üçü de eski kulağı kesiklerden.. Mesele şöyle şöyle..» Müteahhit yutkunmaya başlamıştı. Vali bir gece muhabbetine üçyüz lira verdi. Yalnız bir şartla. Herif bizi gördü. şimdi ne olacak?» diye yalvarmaya başladı. bu akşam biz bize bir muhabbet yaparız. Onar hovardayı bir kapıdan alır bırakırlar da biri birinin ruhu duymaz. Belli ki müdürle araları iyi.... Adana'yı düşünüp gülüyoruz kendi kendimize.. Yemin etti. Lâkin öyle işin acemisi değiller. Yarın akşam oyuna başlarsınız.. Kız lafı bütün yalan. Oraları kalabalık olmasa. «Demek şimdi bu karılar oyuncu karıları mı?» «Ne sandın velinimet.» «Ne kumpanyası bu böyle. haydi aşağı. pencerede görünmiyelim. Herif yanımıza geldi ama. «E.» Müteahhit yumruğunu sıktı. Akılları başlarına gelmeden üçünü de trene attık.. Sor da bak. Müdür beyden ben size müsaade alırım. Tabiî her trende gelir. me «Oğlum. Halbuki evet...» diye bağırıyor. ben böyle dememişim.. Biz yallah bar'a. sevindi..». sen bu deyyusun huyunu bilmez misin?» diye gülüyor. Lâkin huyludur. Görmesiyle içeriye hücum etmesi bir oldu.

» «Hangi misafirler velinimet?» dedim..... Velinimet kendi kendine söylendi : «Kebap hazır ama.. Eğer her avradına söğdüğüm çekip beni vursaydı. «Ölsem gitmem. Biz adamımızı tanırız beyim.. «Bayanlar gele dursunlar. Karıları bekliyordu..» dedi. abdi hakirin şimdi kemikleri dahi çürümüştü. «Şimdi bir duyarsa beni de sizi de perişan eder» diye ağlıyor.. Her telden çalar ya. «Emredersiniz velinimet. Komiğe döndüm: «Hakikat geç oluyor. Hakkı var... Git getir. Tabiî velinimet. Güzel ve tatlı küfürü aynı lezzetle iade ettikten sonra vaiz efendiye döndü : ..» «Müdür beyin de avradını. yeşil mantolu afetin burada bir belâlısı varmış. — Yiğit yiğiti gözünden tanır demişler... Kebap geldi. Hiç merak etmeyin. «Bayanlar tabî. Ortalıkta kimse kalmadığı zaman mahfi gelecek. misafirler hazır değil.» deminden beri kendisini zorla zapteden Nahiye müdürü makaraları koyuverdi. çember sakallı ağa efendiyi gösterdi. Bu akşam biz bize....» dedim. bir eğlendik.». Biz kahveye gittik.. «Nerde kaldı bu kaltaklar?» diye bir kerre celallendi. fazladan hacı idi.. Kahverengi tayyörlüsü derseniz zaten körpe... Yavrucuk utandı besbelli. Nüfus memurunun metresi imiş. hele kebap teşrif etsin. Bizim komik bu işlerin erbabıdır... Tertibatını almıştır. Biz kolları sıvadık. Nihayet rakının verdiği cesaretle. Müdür beyden ayıp. sen serhoşladm..» Kanlar müdürün evine girdiler. Sonra kıvranır oldu.. Saz çalan var mı içinizde?» Nuri'yi gösterdim. — İyiki sizi çekip vurmadı..» «Müdür bey ne bilecek.»«Velinimetin de izzetli saadetli avradını.mü»? «Artık orasını müdür bey bilir. çekiştirmeye başladık. böyle söyleyerek o zamana kadar lafa karışmadan gülümseye gülümseye dinleyen kısa boylu.» dedi.» Somurttu ama seslenmedi. Bizim velinimet evvelâ ses çıkarmadı. ettiklerim kıyamet gibidir.... Tabiî son dakikada haber verdi..» dedim. Başına çöktük efendim..» «Aman kardeşim bu nasıl bir söz. Bu ağa efendi. On dakka sonra bizim keyfimiz sinirine dokunmuş olmalı ki. dile cümbüşü meşhurdur» «iyi öyleyse.» «Yahu. Kebaba hücum ettikçe adamcağız imdat arar gibi etrafına bakıyor.... Bağıra bağıra meselenin içyüzünü anlattım : «Velinimet. Sabır. iki amele hizmet ediyor.. Müteahhit hazırlık yapmak için koşarak gözden nihan oldu. «Nerde kaldı bu bayanlar?» diye ciddî ciddî sordu.» «Gitmezsen avradını. Kulağına eğildim.. Jandarma başçavuşu olacak habis kendisini kerhaneye atmakla tehdit ediyormuş. Sabaha kadar bir eğlendik. Dünyada böyle avradını. Kadıncağız istikbalinden havfediyor. bağın birine çekiliriz.. Hiç olmazsa velinimetten sıkıl. «Mükemmel cümbüş çalar. Bedri efendi. Etrafa bakmadan atıştırmaya. Şimdi beş oğlu ile beraber bir cinayet meselesinden dolayı mevkuf bulunuyordu. «Sen gideceksin pezevenk!» diye davrandım.. Karılar nerde? Biraz içtik. Velinimet öyle kızdı ki yekden o da bize sövdü. «Ulan sen git getir. Herif bir sofra hazırlamış Başvekile mahsus. aman sabır. Bu akşam ziyafet benden.. Biraz vakit geçsin.

— Şimdi pezevengin lafını etmeyelim.. O da yüzbaşının yakasını kavradı.» «Yanlışlık ne demek? Burada kaç tane hapishane müdürüsünüz siz?» «Ben yalnız başıma hapishane müdürüyüm ama. Haydi itiraf et. Benden baskını yoktur»... «Bir de evet diyor.». Haşa meclisten dışarı. Malatya'ya bir jandarma bölük kumandanı gelmişti.» «Kurban olayım yüzbaşım yanlışlık vardır.» demiş.». ben senin avradına söğmedim... «Yahu söğmedim diyorum..— Hele mademki açtınız. Sonra fena olur. Bulamayınca.» «Söğmüşsün. Sana tekaüt maaşı bağlayacak değilim. biliştik. siz kulak asmayın. Ölürüm vallaha. «Benim hakkım zayi oluyor.. Gelip yeşil otelde beni buldu. Yemin ettim... diye öfkelenir ama. ben yerinden haber aldım. Bana Mehmet Çavuş derler. ulan sen benim karıya söğmüşsün. şanlı bir yüzbaşı. Keyfimize bakalım... Yumşak adamdır.. Allah selâmet versin fazla sıkıştırılmaya gelmez. Lâkin inanmıyorsun. Lâkin yüzbaşı Kani bey gibi işinin ehli deyyusa rastlamadım. Söğmeden Söğdün diyeceğine söveyim de elinden geleni arkana koyma. Şimdi Bedri'ciğim kızar..» Artık dayanamadık.' demişsin ya. Haşa sümme haşa.».». Ayağı bu toprağa basar basmaz.» «Kam bu biri?».. hapisane müdürüne oynadığınız oyunu da anlat bari.. — Derken efendim. billaha yalandır yüzbaşı bey.» «Aman estağfurullah ben mi?» «Sen. — Olmaz. — Kirve. «Yüzbaşı! diye bağırdı.. Eşkıyaları yakaladım. «Söğmüşsün» «Siz Müslüman değil misiniz. «Ben birinden haber aldım. bütün Malatya ahalisi de evire çevire. «Yaka bırakılır mı? Avradıma söğ.. Haşa meclisten avradını bellerim.. Bedri ile kapının arkasından . Ben de eski jandarmalardanım... «Mademki inanmıyorsunuz. — Efendim. Senelerce karakol kumandanlıkları yaptım. Benim avrada sen nasıl söğersin»Beyefendi. «Orası sizi alâkadar etmez. Dinim Rabbane hakkı için söğmedim.» Bir.. 'Ben bu yeni yüzbaşının avradını şöyle şöyle edeyim. şartolsun demedim. anlat. Benim işim var. «Evet yüzbaşım.. beye.. şart ettim inanmıyorsun.» Ben orasını bilmem. Bir de geçip gidecek.» Etrafa toplananlara yanık yanık bakıp yardım istedi... Ne yapalım yüzbaşı. «Söğmüşsün ulan. Allah beterinden saklasın. «İnkâr etme.» Bizim müdür. «Size bu iftirayı kim söyledi?» diye sordu. Tanıştık. Kısa kes.... Anlı. On dakikada kırk yıllık dost olduk. Bırak yakamı». Benim hanımefendiye sebtetmek ne haddime. «Ulan sen hapishane müdürü müsün?». Söğmüşsün» «Vallahi söğmedim» «Söğmüşsün» • «Billaha söğmedim». «Aman benim avrada söğecek bir ahbap yok mu? Huyluyum ben. ben çok pezevenk gördüm. Al işte yüzbaşı senin avradını bende. Yüzbaşı Kâni'nin yanında bu pezevenk on para etmez. iki kere sarsınca müdürün artık tahammülü kalmadı. dedi. lâkin birdenbire öfkelenir. günün birinde bizim cezaevi müdürü Mehmet bey telâşlı telâşlı Adliyenin merdivenlerini çıkarken yüzbaşı Kani bey yolunu kesip yakasını toplarladı.» «Herif aması kalmış mı? Karıya söğmüşsün» «Vallaha. bundan daha beteri mi olur. iki kere yaralandım. bir yanlışlık olmuştur.» «Demedim yüzbaşım.

Biri birimizi tanımaya vakit var. Alay mevzuu edilmesine yüreğim razı olmaz. kerimeler. Bu adamlara İstanbullu.. birbirlerine müridana bağlı olduklarını. Malatya'da yaşadıkça bu âdetin. Arzu var.. yavaş yavaş nahiyelere oradan da köylere dağıldığını. Müdür bizi görünce işi anladı. Zevki içinde. yardım dahi ettiklerini öğrendi. Bunlar hep cahillik alâmeti. — Yok. Fakat zevkine varamadım.meydana çıktık. hayır yanlış anlaşılmasın. — Lâkin dikkat ettim... En nazik hanımlar ellerini öpen. Oraları karıştıramayız. Ve her küçük şehir kadar dedikoducu olan Malatya'da. . âdeta bir gizli mezhep gibi genişlediğini ve mezhep saliklerinin.. Sizden ayrıldığım nokta şudur: Ben küfürün çok ciddî bir iş olduğuna kaniim. — Ben zarara razıyım Bedri Bey. Bu huyu mahpusanede peydahladığım da zannedilmesin. Artık sövmeye kantar aramayın.. önlerine diz çöküp hüngür hüngür ağlayan baylardan usandıkları zaman ona müraacat ederler.. Değil mi beyim. istanbullu. Sizi ayıplamıyorum. bilhassa karıları en namuslu. Güle güle karnımız yarıldı. Cebir yok. Bir kere deneseydiniz fena olmazdı. ahali güler... Bir küfür ediverin.. Bir küf üre adam öldürüyor lar. istanbul'un kibar âleminde küfürleriyle meşhur bir arkadaşım vardı. yalnız ertesi gün bir küçük tahkikat yaptı ve öğrendi ki Bedri bey ve arkadaşları bütün «tolerans »larına rağmen son derece namuslu aile babaları idiler.. O zaman göreceksiniz ki ben küfürden nefret eden bir adam değilim. — Estağfurullah beyim. mahpushanede birkaç ağaya ve diğerlerine inhisar etmediğini. size nazaran bu eğlenceden daima kârlı çıkarım.. Vaiz efendi. en şerefli kadınlardan sayılıyorlardı. kasabada birkaç memurla. Nasılmış? — Zarar eder. — Çok doğru söylediniz beyim. Kötülük eden karıyı boşar kurtulursunuz.. «Küfür liberalistleri» adını taktı. — Siz bilirsiniz.... — Tellâkkilerde asriliğe doğru bir inkilâp yapıyorsunuz demek?. Siz de pek doğru bulmadınız mı? İstanbullu korkuyla dikildi : — Hayır. Demek bazı kibar hanımefendiler de benim kanaatımda. «Rica ederim. — Bundaki zevki anlayamadım. — Ayrıca bir zevki yok. Bedri beye döndü — Gördün mü kavat? «Beyfendi bizden değil» dedim. Erkeğe hasret kaldım. Bilâkis küfürün yerinde yapılanını severim.. varamayacığımı da anladım. Ehli namus valdeyle hemşirede. Bu şifahî mukaveleye o günden sonra iki taraf da ciddiyetle ve dikkatle riayet etti. Yalnız hanımefendileri yad ediyorsunuz. Biz güleriz. Valdelerle hemşireler. Beni şakalara karıştırmamak şartıyle ahbap ahbap yaşarız... Biz avrat meselesine lüzumsuz ehemmiyet atfedenlere kızıyoruz. — Bu gidişle daha epey buradayız.. Belki bugünkü şartlar içinde sizin icadı da denemek bir çeşit rahatlıktır. Beni denemeyeceğinizi ümid ederim.» derlerdi. Filhakika ben bekâr bir adamım.. yüzbaşı güler. birbirlerine dargın duruyorlar.

.Tasdik havadisi. Bütün o zaman söylenenler. Sövüşürlerken yiğeni arkadan yetişmiş. Üstüne yürümüşler. El altından hastaneye haberler uçurulmuş. Meselenin başından beri Mıstık'ın niyeti köyde bir kötülük çıkmasın değil mi? Kılıfa sımsıkı yapışmış. Namus fedaisineı acıdılar. Ancak cezaevi atölyesinde çalışan yemenici Mehmet Emin'in dediği gibi yumuşak yemenileri giyebiliyordu. bizim köylülerin pek hoşuna gidiyordu. Mahpusanede ekseriyeti teşkil eden sayısız hakikî bigünahlardan birisiydi. Köye delikanlılar kahpe getirmişler. vasıta olan herif dört bin lirayı afiyetle yiyip görülecek yerleri görmemiş. İstanbullunun temyiz lâyihasına yazdığı göz yaşartıcı fıkralar. kendisini biraz toplarmış gibi olan mecruf hikmeti hüda «Beni Mistik keyfi vurdu» der demez ruhunu teslim etmemiş mi? Tabancanın kılıfın içinde patladığını tıbbıadlî keşfedip zahire ihraç edememiş. Mistik işin sarpa sardığını biraz geç anlayıp zira pek hasis bir adamdır Reis. Ayakları dünyanın en büyük ve en yamru yumru ayakları idi. Bedri bey ve avenesi bilhassa bunları ısrarla takip ediyorlar.. çıkan kurşun araya giren biçarelerden birisinin göbeğine saplanmış. İdamlık Necde'li Ali ve otuz seneye mahkûm olanlar bile Mehmet'in onbeş senesi için dizlerini döğdüler. zevkten yan baygın düşmüş gibi avratlanna her "«övülmede gözlerini süzerek feylesofça gülümsüyorlardı. beddua ettiler. Birkaç kişi bahçede İstanbullunun etrafını çevirdi : — Bu ne hal bey? — Bu ne biçim bir iş? — Bunlarda hiç mi namus yok? Şehnehanlı Mistik dayı ismindeki ihtiyar. «Ver de şunları vurayım» diye çekiştirmeye başlamış. yeğeni çekip alarak adamlan vurmak isterken «Küt» silâh patlamış. kötülüğe sülük etmiş körpe bir yavru. Pek uzun boylu olduğundan ileri doğru eğilmiş gibi dururdu. kalabalığı yardı. Müddeiumumi için kesenin ağzını açmış ama. Sonra araya eski düşmanlıklar karışmış. 27 günde. Mistik tabancayı vermemek. Mistik dayı bunun encamından ürkerek manî olmak istemiş. Kafkasya'da. Asker baba. cahilliklerinden ve fıkaralıklarından istifade ederek kolayca mezhebe alıyorlardı. Böyle okumuş efendilerin kendilerine akran muamelesi yapması. yeniden tekrarlandı. Mıstık'ın belindeki Nagant'ı aradan yakalamış. Yeğeni ben vurdum diye bar bar bağırırken şahitler «Mistik çekip vurdu» demişler. vatan vazifesinden alnı açık avdet ettiği günün ertesinde nagihan rasgelmiş falan filan beş para etmedi. Kezban'ın babası Mehmet'in mahkemesi cürmümeşhut kanununa tabî olduğu için dosya zarfında pek az evrak vardı. Tahkikat önceleri iyi gidiyormuş. bir rivayete göre. Karar bir rekor teşkil edecek kadar acele tasdik edildi. Orta yere dikildi. mahpusaneyi. demek kî. Seneler de geçse «Beylere» sövmeyi göze alamadıklarından kendilerine bol bol sövdürüyorlar.Mahpusanedeki elebaşlannın mezhebi yaymak için seçtikleri sahaları ise hazin bir tâli ile namus uğruna cinayet işleyen biçarelerdi. Eski kanun üzerine Mıstık'a Çanakkale'de. herifi «ifadeye gayrı muktedir» bir halde Malatya memleket hastanesine yetiştirmişler. Sina'da. . cinayet havadisi kadar yürekten salladı.

komşuya sövüp sayarak dolaşıyor.. kanuna. Karıyı sıkıştırıyor. Kumarbazlar pencerenin dibindeki köşeye yerleşmişlerdi. reziller. .. Para oynamış. — Şuraya bir yatak serin. — Şimdi içerde kumar var mı? — Olmaz mı beyim. İstanbullu yavaşça sordu : — Kim kazanıyor Ali bey? .. Binanın cadde üzerindeki kanadının sonuna kadar yürüdü.. «Doğru. Bu işte bir bityeniği var. yorganı verdi.İran'da ve Galiçya'da döğüşen bu kahraman çavuşa kasten adam öldürmek suçuyle onbeş yıl ceza vermişler. işte meydanda bir şey. — Ne halt etti. Hem de büyük kumar. Yaş haddini tecavüz eylediğinden şimdilik asrı cezaevine de gidemiyor. bütün entari giyen erkeklerin insana verdiği acayip hisle yüzünü boyamış bir kocakarı gibi bahçede. istanbullu. devaynasına vuran bir leylek hayali gibi yürüdü gitti.. Daha usulü. eski muhtarlarda rastlanan hakaretli bir bakışla köylülere baktı : — Neye şaştınız hayvan herifler.. Demir parmaklıklı kapıyı açtırıp asıl mahpushaneye girdi. gözlüğünü taktı. Mehmet'in eline 1957 senesinde tahliye edileceğini bildiren gün kâğıdının verilmesinden bir hafta sonra istanbullu.» diyerek dosyayı şuraya koyuyorlar. Oyuncular da yarım ağızla birer «Merhaba» çekip işlerine devam ettiler. Ceza on seneyi aştı mı.. iyice şahit dinlemişler.. sonunda kur'anı da verdi.. Lâkin on seneden bir gün aşağı verilmişse. «Para getir bana. Yatağı verdi. iki liraya şeyh Yusuf'a geri sattı. kibritini. diye bağırdı. Bedri bey. Cigara paketini. Kahve pişirin! diye emretti. Temyiz tasdik etmiş. yerinden kımıldayarak. evrakı Ankara'ya kaldıracağım» diyerek on lira aldı. Bedelcilik ettiği anlaşılan İzmirli Ali bey. hükümete.. Anladınız mı. Minder'in tahsildar Bedri beyin koğuşunda serilmiş olduğunu söylediler. koğuşta. Doğru olmasa on seneden fazla vermezlerdi. İstanbulluya bir cigara verdi. Etraflarını meraklılar aldığı için kimlerin oynadığı kapıdan görünmüyordu. Kalabalığı yarıp ortaya çıkınca.» diyorlar. taymcı Sefere sordu : — Mehmet ne yapıyor Sefer? Kur'an okuyor mu? — Kur'arı ne gezsin beyim. konuya. Eve bir şey bırakan olmazsa Adaleti düşünürüz.? — Kumarda yutuldu. Bekleyelim. Sonra yere tükürerek. Orta yerinde karşılıklı iki koğuş kapısı bulunan dar bir koridordan geçti. Demin karı ağlaya ağlaya on lirayı getirdi.. — Ne olacak şimdi? Müslümanlık elden gitti mi? — Bırak pisi beyim. Haydi basalım imzaları.. Kur'anı kumara bastı.. nizamı öğrenemediniz mi? Temyizde oturanlar ancak on seneden aşağı olan cezaları tetkik ediyorlar. «Dur bakalım. Burası üst sağ koğuşun yemekhanesiydi. ağızlığını ve tespihini alıp takunyalarını şıkırdatarak merdivenleri indi. Bir tarafı mutfak bir tarafı yemekhane olarak ayrılmış kısma girdi.

para tren. Ortaya kırmızı yüzlü güzel bir minder konulmuştu.. kavgadan zindana atılmak cezası görmemek lâzımdır. Millî Korunma Kanunu mucibince tevkif edilen Samanoğlu isimli zengin tüccar için almıyordu. Cuma Ali. Erzincan zelzelesinde şehir batıp. fakat pek kısa boylu bir delikanlı da aynı vaziyette idi. Fakat bu hakkı elde edebilmek için mahpushanede inzibatî ceza yani kumardan. Binaenaleyh kumar. «Mavzerleri sakladığınız yeri Hükümete haber veriyorum. Tombul yüzünde ince maden çerçeveli gözlükleriyle gözleri sanki yerlerinden fırlamış burnunun ucuna sarkmış gibi duruyordu. Gelip gider.» diye her zaman tekrarladığı ve en müsbet netice verdiği tecrübeli tehdidi savurmuştu. fakat ancak üç ay bannabilmişti. Etrafında dört tane «istasyon» vardı. Bütün bu gayretler. babasına bir haber uçurup «Yatağı satıyorum. Nizamname mucibince tekrar oralara gönderilmesine imkân kalmadığından namlı bir mütegallibe olan babası Bekir ağanın verdiği harçlıkla kumar oynar. her hafta gelen paranın muhakkak iki mislini borçlanırdı. evvelce de hapishane müdürüyb arası açık olduğundan kaydına «firari» işareti düşürülerek aftan istifade ettirilmemişti. Zelzele yağmasından epey mal edinmişti. sağ kurtulan arkadaşları felâketzedelere yardımla meşgulken köye kadar gitmeyi daha akıl kârı görmüş. Kürt Bekir'in Cumalı'ya gelince : Ufak tefek bir adamdı. Kürt Bekir'in Cuma Ali. Şeyh Yusuf üç numara makine ile sakallarını tıraş eden ve daima sarıklı dolaşan ihtiyar bir adamdı. Bir haftaya kadar yüz lira çıkarmazsanız şartolsun Erzurum divanı harbine hazır olsun. tedbirler. Şimdi bunları kardeşleri vasıtasiyle sattırıp gelen parayı muntazaman bu minderde kumara veriyordu.— Kumarda kazanan olmaz beyim. Düşmanını öldürdüğü için onbeş sene. Malatya mensucat fabrikasında açılan asri cezaevine gitmiş. Gizlice köyüne gitmekten geriye iade etmişlerdi. istanbullunun oturur oturmaz öğrendiğine göre bugünün kumarı pek ciddî ve pek heyecanlıydı. Kumarbaz istasyon. Samanoğlu meşhur . Sabıkalı olduğu için asri cezaevine gidemiyor. bu sebeple hiç çekinmeden kumar oynuyordu.) Erzincanlı Mevlut pek sağlam yapılı. Mahpuslar asri cezaevine gidip cezalarının yansını mahsup ettirmek gayesiyle uslu dururlar. Bu üç kişinin üçü de Bedri beyin burada liderlik ettiği avrata sövme mezhebine salik idiler.» diye bir tehdit mektubu yollayarak beş günde tegraf havalesiyle yüz lirayı getirtmişti. (Asri cezaevinde mahpuslar çalışır. Halbuki bedenen küçük yapılı insanlar gibi genç gösteriyordu.. Erzincanlı Mevlüt. Anlattığı hikâyelere bakılırsa elli yaşında olması icap ediyordu. Öldürdüğü adamın başparmağıyle iki gözü yakalandığı zaman cebinde çıkmıştı. eşkıyalıktan sabıkalı olduğundan da bir sene. topyekûn onaltı sene cezası vardı. pek rahat bir hava içinde devam ediyordu. Birisi kocaman vücuduyle bir merkez garı gibi Bedri bey. Orada çalışarak geçirdiği altı ay cezalarının bir senesine karşı hesaplanır. öteki üçü sırasiyle Şeyh Yusuf. Bir kere Erzincanlı Mevlut ağabeylerine. Malatya'ya sürgün gelmişti. Yetmişbeş liradan aşağısı işimi dünyada görmez.

kederlenmez.. Hayatı baştan başa rezillik ve namussuzluktan ibaret olan şeyh Yusuf'un iki meziyeti vardı. — Postanı açık tut avradını bellediğim. Terli avuçlarda hınçla buruşturulan renkli kâğıt parçaları «vesile» ve «teferruat» kelimelerine de pek ziyade yakışacak kadar değersizlenivermişlerdi.hovardalardan ve kumarbazlardandı. beş kişiyi davet için. Bunların dördü de kumarı hakikî İngiliz centilmenleri gibi sanki spor olsun diye oynamaktaydılar. Tahsildar Bedri bey ile Erzincanlı Mevlud'un yüzleri kıpkırmızı. Yüz sanliraya bir zar atıp kaybettiği ve kalkarken kılını bile kıpırdatmadığı yeminle söyleniyordu.. Beş liranın içine iki tane iki buçukluk mu sokuyorsun sakalı boklu... «Dört cihar» ve «İki bir» kaybediyordu.. Aç diyorum. Son derece namuslu bir kumarbazdı.. Minderden dışarda sayılmadığı için Mevlut tekrar eline aldı. Arada gidip gelen bankmotlar vesile ve teferruattan ibaretti. aynı şartlar içinde «Henyek» «Dubara». Heyhat ki girmesiyle çıkması bir olduğundan. Barbut denilen bu oyunda «Düşse». asırlardır insanları mahveden bu acayip ve pis iptilâyı bu dört kişinin hareketlerinde ve yüzlerinde taraf tutmadan ve içi sızlayıp yüreği sıkılmadan rahatça tetkik etmeye başladı. — İşte açık oğlum. Eski ve meşhur kumarbazlardandı. ancak dün gece şeyh Yusuf'a üçyüz lira yutulmuştu. — Aç şunları. Şeşbeş «önüne» kaydıyla tutulanı bir de «ne gelir» denildiği zaman bütün tutağı alıyor. Pek fıkara olduğu ve çok zaman yavan ekmek yediği halde bin lira kaybetse mızıklanmaz. «Dübeş». .. Zar... Daima korkak oynadığı için daima kaybeden Mevlut. Harbin başından beri. — At. Şimdi zarlar Erzincanlı Mevlut'taydı. Zarları sallarken... 5 liralarla beraber zarlar da Şeyh Yusuf'a geçmişti.. Şimdi şeyhten bu üçyüz lirayı almaya uğraşıyorlardı. borç istemekten başka bir vesileyle kimseyi rahatsız etmezdi. Haydi at.. Sallamaya başladı : — Tut bakalım.diye yalvardı. İki bir geldi. Seyri ötekilere bakıldığı zaman duyulan merhamet ve öfkeyi vermiyordu.) Parası varken tasavvur edilemeyecek kadar cömertti. Hayat şu anda bu dört insan için zarların üzerindeki siyah noktalardan ibaretti. belli ki en fazla şeyh Yusuf'tan çekiniyordu.. ben senin baban yerindeyim.. . İşte tuttum. «Beş liranın ikisi önüne» dediği postada iki lira kaybetmiş oldu. istanbullu. dört. (Borcu da kendisini yutanlardan değil hiç kumarla ilişiği olmayanlardan isterdi.. «Düşeş» tam kazanıyor. Üç lira aldım. ötekilerin yüzleri sapsarıydı. — Yutturuyor musun oğlum.. — Haydi yavrum zar.. Beş liranın ikisi önüne. Herkese paket paket cigara dağıtır. Zarın biri minderden dışarıya yuvarlandı. vurduğu vurgunun hesabını şaşırdığını arkadaşlarına yeminle kendisi söylemişti. Atmam şartolsun. çeşit çeşit yemek pişirirdi.

kiminden alacağı : — Senden iki isterim.. Biz burada çocuk avutacak değiliz.. Sen adam mı soyacaksın.. Sancak saçlı Emine. — Zar gelirse soymak değil. Bu seyek nedir? — Papazın uğuru.. — Daha iyi ya. kaybedecek bir şey gelmediğinden zarlar bu sefer Bedri beye geçti. Her zar atışta göğüslerini yumruklayıp «Hıhh» diye bağırdıklarından beton duvarlar inim inim inliyordu. Şeyh Yusuf postayı yedi buçuk liraya yükseltti : — At.... — Ulan dubaracı.. bu zarı görür görmez postayı arttırıyor... iki istersin.. îlk hamlede Cuma Ali'ye kırılarak dört lira kaybetti : — Ne ettin vicdansız. Üç postada zavallı Mevlut'u tertemiz etti.. Zarlar. Sen benden üç istersin tahsildar. — Olmaz. Ne sandın? Aha bu iki lira ardı var. Kazanacak. Tuh.. «Tut» dediğini yutuyordu. postayı arttırma. Minderin üzerine iki tane ikibuçuk liralık koyup parmağını aralarından geçirdi : — At şöylece. — Sana düşeş atıyorum ama bu pezevenklere kırılıyorum. borcunu öde.. Kısa günün kân az olur diyerek.. Namussuz. Benden nasıl üç istermişsin... — Ben arttırırım.. Ödeşelim de görmemişe dönsün. ciğerinizi alacağım. Bu ne kadar düşeş. Yallah. bu sefer Cuma Ali'nin eline geçmişti Kimine borcu vardı.. — Ne gelecek şeyh..... Kaybettiğini beşer kuruş beşer kuruş çıkaramazsın. — Haydi yavrum düşeş. Seyek'ten sonra mutlaka kazanacağına iman etmiş olan şeyh Yusuf. Hakikaten düşeş geldi. Şeyh Yusuf'un gene şansı açılmıştı.. Bir «iki bir» oğlum. Mevlut zarları fırlatıp göğsünü yumrukladı : — Haydi oğlum Kılıç. diyerek zara tükürdü... Haydi at.. — Canım alacağını al.» diyerek göğsüne vurdu..Tutma sırası tahsildar Bedri'deydi.... — Bak yavrum zar. işte sana bir düşse. Paranı seviyorsan oynama. Tahsildar yedi buçuk lirayı alırken bir de mani söyledi: — «Ay gibi doğdun karşıma.. Şeyh Yusuf böyle söyleyerek zarları orta yere fırlatıp boş kalan yumruğunu «Hıhh.. — Aman bir liramızı da diri diri götürecek. Düşeş misin velinimet. sol böğründen vurulmuş gibi içini çekti.» — Eminenin de Allah belâsını versin sancağın da. ne gelirse... bu yüzden kısa bir münakaşa başlıyordu : — Yahu.. — Görmemiş babandır.. Sana namussuz dedi yavrum.. Sen düsseyi rüyanda mı gördün? Haydi babam. Şunun elini kırıver.. Etrafına bir şey görmeyen kanlı gözlerle .. Sabahtan beri biz para kaybediyoruz... Al sana düşeş. Burası vergi dairesi değil pezevenk. Son lirası da gidince pehlivan yapılı çocuk.

.... Aklını oynatıp..... — Allah belânı versin.. «Düştü gönlüm bahri gama cunbadak.. Bu herif şarkıya merak sarmaya başladı.... Haydi yavrum Düşeş.. Para hani..... — Getirmezsek inkâr mı ederiz? Ver beş lira. işte düşeş. — Ali bey bir makbul adam mıdır? Elin deyyusu.... Aklımı karıştırmayın. On kuruş bana lâzım. Bundan doğru posta mı olur? — Buna kimse zar atmaz. Ulan sen adam mı soyacaksın? — At şuraya.. Uykulunun oğlu gibi.. At da şu rezilden dünya kurtulsun.. Siz ne sandınız... — Olmaz dedim ya. kilim kırk lira. hâlâ türkü söylüyor. Bir hafta beklerim. Kes sesini.. Paran hani.. Sıra bende..» demişler. Sıramız geçiyor. — Neden lâzım? Çekişmeden canı sıkılan Cuma Ali tahsildarın yerine cevap verdi : — On kuruşu sonunda urgana verip kendisini asacak.. yorgan.... Bana atacaksın tahsildar. Hele bir at. — Veririm baş üstüne. — Yağma yok. Birisi de doğru sanır.. «Delinin defteri duvar. en ciddî. — Deyyusum elbet. İki buçuğun ikiyüzkırkı önüne.. Hıhh... Elli lirayı getirir malım götürürsün.. Dururken basma bir iş getirmesin.. — Ulan kendini huzurumda methetme.. Deyyus bu Ali bey. Say paraları. Biz burada resmen kumar oynuyoruz. — Kırkiki ver. Durun yahu.. — Asmazsa pezevenktir.... — Hakikat. — Eskisi gibi yatak.» — Urgan parasını da aldın kavat...... — Postayı doğru tut.. daltaşak sokaklarda gezinmesin . — Kırkbeş ver. — Olmaz... Durum. — Ulan sakallı pezevenk. — Kaça?.. Getir pırtıları. îki liraya bizi kırma... — Para Ali beyde. en tabiî sözünü söyler gibi. — Asmazsa.baktı. Ben ağlayacağıma sen ağla. salya sümük bir yanda. Atayım mı? — Olmaz.. Dünyanın en münasip.. Yatağı getireceğiz... At bakalım şeyh.. izmitli Ali beye : — Şuradan Deş ura ver. — Olmaz. Yalnız yatağı rehin bırakırsın. Ikiyüzelliye ne gelirse. aeaı. ..... — Sonra asmazsa bak karışmam. — Sana nasıl atacakmışım?.

... Nihayet Cuma Ali ile tahsildar Bedri bey araya girdiler. — Günahı bana sen mi öğreteceksin? Çek arabanı. Sabahleyin karısından aldığı on lirayı muska gibi bükmüştü... Günahtır. . — Bir bir mi? Ulan pezevenk. — Olmaz. Mızıklanmaya. sonra hiç atma.. Şimdi elinde kalan iki buçuk liranın elli kuruşu da.... hatta döğüşmeye hazırlandığı sesinden belli oluyordu : — Sayılmaz. — Ben kaç gündür otuz lira verdim. İzmitli Ali beye yirmiyedibuçuk lira borçlanmıştı. Bu suretle karşıdaki oyuncuların her zarda elli kuruşları bedelcinin cebine girerdi. Bedelciye.. İki buçuk lirayı geri verdi. Beş liranın içine yedi lira koymuşsun. — At. Bir bir at. her alışta iki buçuk liraya elli kuruş faiz vermek. — At bakalım şeyh efendi. Yemenileri bile ayağına geçirmeden betonda çıplak ayaklarla şap şap koştu...— Orasını bilmem. Kaba etine iğne batırmışlar gibi tuhaf bir ses çıkararak ileri doğru sarsıldı. dedi.. Daha iki zarı böyle doğarsa hepimizi donsuz bırakacak. topal eşekle kervana mı karışıyorsun? Burada senin kanının diyeti dolanıyor. onu üzmek için şeyh nazlanıyordu. tahsildarın kazanmasını da istemiyordu. Evvelâ müthiş bir ümitsizlikle zarlara hücum etti. Bu söz Mevlut'u dalgınlıktan uyandırdı. Bana da günahtır.... Fakat Şeyh Yusuf beş liranın içine ikinci bir beşlik ile iki tane lira saklamıştı. Kendisi oynuyormuş gibi elleri titriyordu. aynı iki buçuk liralığı bir verip bir alırlardı.. İlk zarda Mehmet iki lira kazandı. Bir def acık. Eğer bedelcinin şansı varsa.. — Neyi saymazsın ulan deyyus? — Saymam.... tabiî. bir defa at. İstanbullu geldi geleli. İzmitli Ali bey.dedi. Sen de bir şey söyle Bedri bey. Sıçradı.. — Etme şeyh efendi. borç verdiği adamlar bir düzüye kaybedip kazanmazlar.. Kanun böyle olduğu için. — Hele bir de şunu at.. Kezban'ın babası Mehmet. Zar dubara oturduğu için Mehmet bütün parasını birden kaybetti. Mahsustan. — Atmam şartolsun. Onun da gözleri kızarmıştı. Deminden beri tahsildar Bedri. kendi parasıyle oynadığı halde. Allanın yok mu? Peygamberin yok mu? — Allaha Peygambere kurban olayım. Ali beyindi.. — Büyük para nerde? işte bir beşlik iki tane de tek lira. Türküyü biz söyleyeceğiz. İki buçuk lira daha istedi. kaybettiklerini faizsiz borçlanmak kanundu. ayakta duranların arasında kumar seyretmekteydi. İlk atışta kazandı.. Yatağı verdim. Ben saymam.. — At ne gelirse. Posta gibi posta tut. Mevlut'un kalkmasından istifade ederek önündekileri yavaşça aralayıp minderin kenarına oturdu. Etme kurbanın olayım. Beş liranın içine büyük para koydun. Bir defa at da. Zarları eline aldı....

— Ulan avradını... ettiğimin rezili... İçine büyük para saklamamış ki! Beş liranın içine beş lira koymuş ...Haydi defol... Biz oyun oynayacağız. — Gitmem... Ne mümkün... Ben de oynayacağım. Yanında oturana döndü— : Surdan beş lira ver. — Ne beş lirası?. — Beş lira kardeşim... Şimdi veririm. Beş lira ver, altı lira veririm. Yedi lira veririm... Para değil mi? Şimdi veririm. Ben dolandırıcı değilim... Hırsız değiliz biz... Paranın değeri mi olur? Haydi... — Bende para yok... — Veririm. Sekiz lira veririm... —Ümitsizlikle ellerini dizine vurdu—: Vallaha veririm. Şartolsun veririm. — Şart ettin de inandım. — Sen neye inanırsın? İzmitli Ali beye döndü — Ali bey şuradan beş lira ver. — Ceketi bırak, on lira vereyim. — Ceketi mi? Al, buyur... Al işte... Yırtar gibi soyundu: İşte buyur. Ver on lirayı... Ceket senin malın... Al... izmitli Ali bey, pazarlıksız razı olduğu için şüphelenmişti. Mehmet'in zıddına basmak istiyormuş gibi ceketi evirip çeviriyor, güneşe kaldırıyor, tersini, yüzünü muayene ediyordu. Neden sonra on lira verdi. Mehmet, kazanacağı yüzde yüz muhakkak imiş gibi, ümitle tekrar mindere eğildi : — At bakalım şeyh... At bakalım. Bir bir at. — Yahu sıra şeyhte değil... Ben tutacağım, zarı tahsildar atacak... — Ben zararlıyım Cuma Ali ağa... — Ben de zararlıyım... Haydi uzatma... Mehmet gene iki elde on lirayı kaybetti. Bu müddet içinde Mevlut mahpusaneyi baştan başa dolaşmış, para bulamayınca yatağı sırtlayıp gelmişti. Dengi yere bırakmayı bile düşünemeden Mehmet'in ikinci on lirayı yutulmasını ayakta seyretti. Namusçu Mehmet'in «ipi kesilince» yatağı koğuşun köşesine yıktı : — İşte yatak... Ver kırk beş lirayı... — Kırk dedik. — Kırkbeş. Ben yatağı sana sattırmam. Parayı bulurum. — Öyleyse daha iyi. Kırk veririm, elli alırım. — Kırkbeş vereceksin. — Öyleyse bir haftaya kadar ellibeş getirirsin. — Orası kolay... Mevlut kırkbeş lirayı aldı. Kendisine münasip bir yer ararken koğuşu koşarak dolaşıp para bulamayan Mehmet arkasında peydahlandı. Soluyarak, — Mevlut ağa... dedi. Mevlut duymadı bile... — Mevlut ağa... — Ne dedin?

— Beş lira ver... — Sittir ordan... — Ver beş lira... Yedi vereceğim... Ayağını öpeyim... Bak ceketi mi de aldılar. Benim ceketim de gitti. Yeni asker ceketim... Ben farkında değilim, oynamış, yutulmuşum. Farkında değilim... — Hele deyyus... Farkında değilmiş. Sen karıya bile oynarsın ama, karı eline geçse... — Karı para getirecek, sana veririm, iki lira kâr var. — Hassittir... — Vallaha getirecek... Beş lira... İzmitli Ali bey dayanamadı : — Oyunu bozacaksın.. Beş lira istiyor. Dakikada iki buçuk lira kazanan sulu bankayı öldürmüş de pezevenk... Şimdi... Lahavle velâkuvveti... Defol... Şimdi gardiyen gelecek... — Gelmez... Varsın gelsin. Ben gardiyana yalvarırım. Beş lira daha ver... Gardiyan gelene kadar bir zar atalım... Sevaptır. Mevlut oturmuştu. Kumarbazlar tekrar işe başladılar. îlk postada minder sahibi olan Ali bey, manoyu okudu : — Elli var. Kazanandan elli kuruş minder hakkı aldı. Üçüncü elde tekrar, — Elli var dedi. Tekrar elli kuruş aldı... Bu akşama kadar böyle devam edecekti. Kavat Ali, işte tam bu sırada uykudan kalktı. Çulun altmda çıplak yatıyordu. Başının altına koyduğu gömleğini avucuna top gibi yumaklayıp terlerini sildi, istanbulluya mahcup mahcup gülümsedi. — Terlemişiz beyim... Bu namussuzlar adamı uyutmuyorlar ki... Mahpushanede ona herkes «Kavat Alo» derlerdi. Bu kötü lakaba kızmazdı. Gençliğinde pehlivan gibi kuvvetli ve emsali az bulunur erkek güzellerinden olduğu söyleniyordu. Köyünde hem ağa, hem de zenginmiş. Hâlâ tarlalarının hesabını bilmezmiş. Lâkin ne fayda... Kız kardeşleri hacir altına aldırmışlar. Mahkûm olduktan sonra da fazladan vesayet ilâmı çıkartmışlar. Şimdi, merhametlerine kalmış bir şey, ayda on gönderiyorlar, onbeş gönderiyorlar. Başından geçenler, beyaz saçlı, beyaz bıyıklı bu güzel ihtiyara hiç yakışmıyordu. Kırk yaşma yakın, Malatya'da bir kahpeye tutulmuştu. Bir ev kiralayıp beraber oturmaya başlamışlardı. Hazır paralar tükeninceye kadar kimse felâketi farkedemedi. Sıra tarlaları satmaya gelince köy halkı hep birden ayaklandılar. «Ne demek olsun... Köyümüzün Hanedan evlâdı olup... Bir ekmek sahibi Ağazade...» dediler. Kız kardeşlerinden birisinin kocası da tesadüfen Muhtar bulundu. Beygiri çekip Malatya'ya koştu. Avukatlara danıştı. Gece gündüz içen Alo'yu kolayca hacir altına alıverdiler. Alo çalışmayı denedi. Borç aradı. Nihayet yavaş yavaş, herkesi, baba dostlarını bile alıştırarak, ip omuzunda hamallık etmeye kadar düştü. Bir hamal parçası, Malatya'nın meşhur kahpesi kocagöz Emey'i besleyebilir mi? Alo gene yavaş yavaş, eve hovardaları toplamaya başladı. Gizli gizli yapılan bu yeni zenaat sonunda bütün Vilâyete

malûm olduğu zaman hamal Alo'nun adı (Kavat Alo) olup çıkmıştı. Utanmadı, itiraz etmedi. Yaş ilerledikçe, mütemadi keyif geceleri devam ettikçe Kavat Alo süratle çöktü. Nihayet facia gecesi gelip çattı. Raziye bir haftadır kavga çıkarıp Alo'ya yüz vermemişti. Bir haftadır bütün yalvarmaları fayda vermedi. Karı Alo'yu koynuna almıyordu. O gece bu dertle Alo hovardaların rakısını su gibi içti. Gece yansı âdeta delirdi. Misafirleri sopayla kovaladı. Raziye'yi zorladı. Emeline muvaffak olamayınca baltayı çekip karıyı bin parça etti. Tepeden tırnağa kan içinde karakola gidip ağlaya ağlaya teslim oldu. Karıyı hâlâ seviyordu. Öldürüp kimseye bırakmadığı için memnundu. Mahpusanede koğuş hizmetçiliği yapar, Bey ve Ağa taifesinin bulaşıklarını yıkardı. Kumarbazdı. Bütün hakikî kumarbazlar gibi cebine giren paranın bir meteliğini bile kumardan başka yere sarfetmezdi. Her zaman oynamıyordu. Oynasa da, devamlı oynaması için ilk ağızda kaybetmesi lâzımdı. Yoksa bir lira kazanıp geri çekilir, oyuncuları çileden çıkarırdı. «Alo'yu paralamak» Malatya cezaevinde, yalnız kumarcıları değil, bütün mahpusları alâkadar eden bir hadiseydi. Her üç ayda bir kere bu hadise vuku bulur, herkesin yüzü gülerdi. Alo üç ay damla damla biriktirdiğini on dakikada veriyor, çıplakları sevindiriyordu. Şimdi uyanıp gömleğini giyince, aklını kaybetmiş gibi gözleri dönmüş Mehmet'le karşılaştı : — Alo beş lira ver... — Ne beş lirası... Töbe yarabbi... — Beş lira ver... — Alay mı ediyorsun avradını... — Beş lira ver. — Çekil önümden... — Beş lira ver. Ortada para dönüyor. Kazanırsam yatağı, yorganı, kilimi, ceketi kurtaracağım. — Seni kim yuttu? — Şeyh Yusuf. — Ne verdin? — Yirmi kayme verdim. Şeyh kazanıyor. Üçyüz lira dün gece aldı. Şimdi de Vallaha yüz liradan fazla aldı. Haydi, beş lira ver. — Dört yüz lira mı? — Dört yüz lira... Ben ceketi kaybettim... Alo artık dinlemiyordu. Kocaman ellerinde bir titreme başlamıştı. Sık sık yutkunuyordu. İstanbullu'ya gülümsedi. Gülümsemede, af istemek, ölümden korkmak, kazanmak hırsı... Her şey vardı. Kalabalığı yararak karşı duvarın köşesine gitti. Arkasını dönüp göğsünde bir şeyler aradı. Sonra bir yumruğu sımsıkı mindere yaklaştı. — Savulun ben geldim... Şeyh Yusuf... Pezevenk... Kelimeyi şahadetini getir... Şeyh Yusuf aşağıdan yukarıya baktı. Zarları zorla elinden alacakmış gibi altına saklayıvermişti : — Oynayacak mısın?

— Oynayacağım... — İki lira alıp kalkmak yok... — Kalkmak yok... — Kalkarsan, bak... Tepelerim. — Kalkarsam tepele... Yalnız zarları çabuk toplamayacaksınız. Benim gözlerim farketmez... — Yalana bak... Dört cihar at sen... Bak nasıl farkeder. — Dört ciharı inşallah hep sen atacaksın. — Tut öyleyse... — Aha tuttum... Yere bir iki buçuk lira koydu — Şunun yüzellisi önüne... Herkes nefesini kesmişti. Alo kazanırsa kalkacağı muhakkaktı. Kaybederse, Şeyh Yusuf'un bugünkü şansına göre Alo paralanacaktı. Şeyh Yusuf evvelâ bir şeşbeş atıp yüzelliyi hakladı. Arkadan ötekileri de dolaşıp — Ötekiler de Alo'yu mahvetmek için postaları azaltmışlardı— Bir lirayı da aldı. Zar Mevlut'a geçti. Bu sefer Alo bir lira kazandı. Zarları şeyh Yusuf'un burnuna doğru salladı : — Tut postanı... — At, bir liraya ne gelirse... — Tuttun mu? — Tuttum... — Yum gözünü geliyor. Zarlardan birisi minderden dışarı fırladığı için tekrar salladı. — Tuttun mu kerhane şeyhi? — Tuttum Kavat Alo.. — Parana da mı acımıyorsun.. İşte düşeş. — Vay yavrum... Dört cihan düşeş mi belledin. Lira gidince, Alo bu işi hiç beklememiş gibi şaşırdı. Gözleri hakikaten az görüyordu. Yırtıcı bir kuş gibi çömeldiği yerden etrafına bakındı. Namazı yeni bitiren küçük Hüseyin'e işaret etti. — Yahu Hüseyin.. Gel bakalım... Gel oğlum.. Bak bizi soyacaklar... Başkasına benim emniyetim yok... Kazanırsa gözlük vazifesi gördüğünden dolayı Hüseyin'e maktuan bir lira vermeyi âdet edinmişti. Hüseyin doğru çocuktu. Kimseye göstermemeye çalışarak biraz para daha çıkardı ve tutuştular. Önceleri alıp veriyor, keyifleniyor, şeş ciharı mutlaka, — Yaşa yavrum... Şeşbeş.. diye kapıyordu. — Ne şeşbeş... Şeşcihar. — Dur bakalım... Zarları gözlerine kaldırdı : Ne var arkadaş. Ben düşeş zannediyorum. Mahkemeye gitmeden hakkımı ver. Lâkin üstüste üç kere kaybedince telâşlandı. Yanında oturan Kezban'm babasına döndü :

— Başıma daha ne gelecek.? Bu şeyh bizi temizleyecek... Ulan at bakalım. Vay avradını... Şeyh... Ulan elinde senin zehir mi var. Bana bir balta verin şunun elini keseceğim... At bakalım... — Tut arslanım... Zarları Alo aldı, bir müddet salladı: — Ulan zar... Ulan Allahsız zar. Allahsız. ..Attı, kaybetti. — Vay başıma gelenler... Etme zar... Allahmı, dinini seversen zar... Bir defa gel... Şunu bir defa kırayım... Bir defa... Vallaha başka istemem... Bir defa... Hele at... Hele at... Ulan mindere atsana... Cebinden acele acele para çıkardı: At, ne gelirse... At... Bir defa gel zar Padişah... Bir defa.. Sana bir şeycik demiyeceğim... Sesim çıkarsa kahrolayım... Şeyh kazandı, ikinci postada Alo'ya bir dubara attı. Alo paraları önüne çekmeden zarları yakaladı. Işığa kaldırdı. Uç kere öpüp başına koydu: — Aferin kemik... Aferin kemik... Maşallah sana... Hep böyle isterim. Hep düşeş oturacaksın. Tut postanı şeyh... — Tuttum kavatoğlu efendi... — Al düşeşi... — O senin cilvendir. Zar cilveyi sever. Sen al düsseyi... — Aman.. Bu da nasıl bir iş.. «Düşse» diyor, düşse geliyor. Benim ecelime mi susadı bu it zar. Yahu benim canımı alacak bu zar. Gömleğinin sol tarafındaki cepte para bulamayınca on yedi lira kaybettiğini anlıyarak dehşetle etrafına baktı. Yanında oturan Mehmet'in kafasına vurdu: — Bakma.. Sen benim zarıma bakmayacaksın, istemem... Defol yahu... Defol... Uğursuz.. Avradını bellerim... — Benden ne istiyorsun? Ben de yutuldum. — Öldürdüğün Kezban'm üzerinden eşekler geçsin... Kalk defol... Tekrar elini boş cebine daldırdı. Bir şey bulamayınca yüzünü sıvazladı. Zarları sallayan Cuma Ali, — Hele tut Kavat.. Yoksa temizlendin mi? diye sordu. — Temizlendin mi ne demek? Tutacağım... Gömleğinin önünü boydan boya yırttı. öteki cebinden —bu gömleğin de bir sürü cep vardı bir çıkın para çıkardı. Bunlar iki avuç miktarında gümüş yirmibeşlikti. Hepsini birden mindere döktü: — At şuna... At ne gelirse... Kaybetti. — Tuhh.. Battım... Ulan zar. Ulan puşt zar. Ulan imansız zar... —Bir taraftan da gömleğini yokluyordu. Bir çıkın daha çıkardı. Bunda da gümüş ellilikler vardı. At şuna kurt Bekir'in oğlu... Şuna da at. Sırası gelinceye kadar çenesini titreterek bekledi. Arada bir, «Of of oof..» diye göğsünü yumrukluyordu. — At şuna ne gelirse... Gene kaybetti. Bu sefer elini evvelâ yere sonra var kuvvetiyle ağzına vurdu :

— Namussuzum, Allahımı inkâr edeyim... Ben bu zarı kesecektim. Kesik diyecektim. Dilim tutuldu. Dilim varmadı... Üstüste birkaç tokat daha attı: Ah Alo... Ah pezevenk Alo... Ah babanın avradını Alo... dilin varsa da kesik deseydin. Dübeşi bir kessem... Bir kesik desem... Vay kavatoğlu. Ağzından pembe salyalar akıyordu. Şeyh Yusuf, kana ehemmiyet vermeden hem zarları salladı, hem de yumşak yumşak söylendi: — Alırken iyi miydi? Cilveli orospu.. Bu Raziye mi, kesiyorsun? Tut bakalım... — Tutacağım... Tutacağım... Gömleğini tamamiyle paraladı. Para bulamayınca donunun uçkurunu çekip çıkardı. Bunun arasına büyük bankj notları dikkatle dikmişti. Artık rakamlara bakmaya lüzum görmüyordu. — At... dedi. Attılar. Kaybetti. — At.. dedi. Attılar kaybetti. Nihayet donunun uçkurunu ve sonra ağını parçaladı. Para kalmamıştı. Kirli tırnaklariyle vücudunu baldırlarından omuzlarına kadar aradı. Mıncıkladı. Göğsünü iki defa çizdi. Kanını yüzüne çaldı. Çömeldiği yerden bir kere sıçradı. Fakat doğrulamadı. Balyoz kadar büyük yumruğunu göğsüne vurdu. Arkası üstü devrildi. — Malımı alacağınıza canımı alın... Paramı aldınız canımı da alın! diye tepindi.Başını betona vuruyor, edep yerini çekiştiriyordu. Yırtık donu dizlerinden aşağıya kaymıştı. Etrafında üç aydan beri türlü mahrumiyetlerle biriktirdiği paraların çıkınları sürünüyordu. — Kalk ulan ayıptır.. dediler. Oturdu. Başını yumruklayarak, göğsünü tırmalayarak ağlamaya başladı: — Paralarım... Benim paralarım... Ben onları onar para onar para biriktirdim... Onar para onar para... Küçükten biriken para uğurlu derlerdi. Öldüm. Malımı aldılar. Yandım... Şeyh Allah belânı versin... Avradını bellediğiminin şeyhi... On para on para biriken paraya güç mü yeterdi? Bitti deyyusun gücü.. Hep düşeş.. Hep düşeş... Ulan düşeşçi kavat... Şahit olun arkadaşlar.. Ben bu şeyhi vurur öldürürüm... Ben bu paraları alırım. Ben bu koğuşta birinizde para bırakmam tahsildar... Soyguncu tahsildar. Namussuz tahsildar. Şeyh... Vay sakalı boklu vay.. Ulan Mustafa Kemal... Mezarında kurt kaynaya (çok ayıp).. Şeyh Sait biçaresini sen neden asarsın? Bunu assana Atatürk... Bunu götür, asıver. Vay paralarım... Vay paralarım.. Ulan benim param adama hayır eder mi? Benim param bir vakit hayır etmez... Suratına sağlı sollu iki tokat indirdi. Gebersene Kavatoğlu... Şurada uyuyorsun. Senin zar oynamak neyine... Bunlar babanın koca boynuzlu sarı öküzleri mi?.. Sen nereye koşuyorsun? Dinleyenler artık tahammül edemediler. En yukarda tahsildar Bedri beyin en altta şeyh Yusuf'un kahkahaları olmak üzere gülmeler çın çın öttü. Kavat Alo şaşırarak sustu. — Ulan bana mı gülüyorsunuz pezevenkler?

şaşkın ihtiyarlar. kaynanaları. Mahpus delikanlılar kadınlara gösteriş yapmak için giyinmeyi. toprakta yorulmuş orta yaşlı erkekler iner çıkardı. odasına ısınmaya gelirler. — Donumda ne var? Donumda metelik kalmadı.. heybeli.» Ziyaret günleri mahpusane. üçer kişilik gruplar halinde. bohçalı kadınlar.— Topla donunu pis herif. Tahsildar Bedri bey bu sefer ciddî konuşuyordu. Edep yerini kapattı. karıları açık kapıdan kafalarını uzatıp biraz tereddüt ettikten sonra bir bakraç yoğurt. bellibaşlı dostlardandı.. Besni kazasından. torbalı. kuru dut. damatlarına evlâtlarına bedava istida yazdığı mahpusların ihtiyar anaları. Malatya'nın içinden şekerci Vahab'm kızı Sevim. — Elli lirasını aldım. ölümden ve muharebeden konuşurlardı. saç ve mısır ekmeği bırakıp bir sürü de kurtulma duaları ettikten sonra giderlerdi.istanbullunun oturduğu İdare kısmında çocuklar koşuşur.. Adıyaman'dan bir gözü kör Nuri ve küçük kızkardeşi Emiş. gene «parçalanmış». biraz alaycı burada alay «Allah» . istanbul dilencilerini hatırlatan biraz yayvan. sırasiyle kiraz. üç gece hiç yemek yemeden yatacak. dut. Gardiyanların yatması için yapıldığı holde. Bunlar kışın. Demirlerin bu tarafında ziyaretçiler. Bunlar öyle doğrudan doğruya yüreğe dokunan alâkalardı ki. Baharda çiğdemden başlayarak. son güzde elmaya kadar. Şeyh Yusuf. odası dış tarafta olduğu için ziyaretçilerin çoğunu — bilhassa küçük çocukları tanıyordu.istanbullu.. Odaların bir tarafı asıl mahpushanenin merkez salonuna açılan demir parmaklıklı büyük pencerelerden ışık almaktaydı. Şeyh Yusuf'la şakalaşmak için. ibrahim'in kızı Feyziye. bazen oturarak adamlariyle konuşurlardı. Banazi'den Hacı Emir ağanın torunu Cemal. dedim. Para çıkınladığı paçavralar yerde kalmıştı.. tıraş olmayı ihmal etmezler. kocalarına. Üç gün.. mışmış (kaysı) üzüm.. kur'ası çıkmış delikanlılar. boş duran iki oda ve koridordaki demir parmaklıklı kapı konuşma yeri olarak kullanılıyordu. ceviz. Sen işi azıttın. Kavat Alo. dördüncü günün sabahında gülerek karşı koğuşa gidecekti. yahut süt. tandır. pestil ve kışın krizantem ve resimli mecmualar getirirlerdi.. öbür tarafında mahkûmlar bazen ayakta. Ayrıca. diye ne kadar yemin ettiyse de kimse inanmadı. Kirpinin Hüseyin'in kızı Mabuş. doğum zamanı ağız pekmez zamanı taze pekmez. Yaralı bir köpek gibi duvara sürünerek dışarı çıktı. karpuz. muhacirler tarafından günübirliğine doldurulmuş bir han'a benziyordu. Allahtan. Pütürge'den Abuzer'in yeğeni yedi yaşında Hüseyin.. Şeyh Yusuf'un meşhur bir sözü var ki doğrudur: «Kumarbazın onuru olmaz ki utana. Kavat Ali korkarak donunu topladı. izinden gelmiş askerler. aralıkta ikişer. iki buçuk aydır türlü rezilliklerle topladığı 130 lirayı onbeş dakikada verivermişti. Hacı Abdullah'ın yeğenleri Melâhat. tespih çekerek dolaşırlardı. Giderek küçükler «Gözlüklü Dayıya» ayrıca küçük hediyeler bile getirmeye başlamışlardı. istanbullu her defasında. Nuriye.. gül. paketli. — Topla. köyden. bir acayip mahcubiyetle şaşırıyor.

. Velhasıl her taraf memnundu.. Çaçaron değildi ama.) Güneşten rengi solmuş bir jandarma mavisi manto giymiş..) Müslüman zannederek bir kocaman yalan irtikâp ediyorlardı. dedim. topallarda insanı pek şaşırtan bir süratle içeri girdi: — Beyim hele gel. Ekseriya..... Kürt Bekir'in Cumah.. Sol yanağında iki tane ben farketti... Kırk yaşını ferah ferah geçmişti.. ihtiyarlığa teslim olmuş yorgun bir hal kolayca seziliyordu. — Nerde? . Karı kocanın gündelik işleri konuşmalarında değildi. çok çocuk doğurarak —beş çocuğu vardı—. — Ne var? — Gel de rezilliğe bak.. bu mukabeleden belli ki hoşlanıyorlardı. başını siyah bir ipekle örtmüştü. Biraz şişman. Sefer topallayarak. Tahsildarda.. — Hangi tahsildarın? — Bedri beyin. dizlerine bıraktığı tombul ellerine bakarak başı önünde konuşuyor. onlar da onu kendileri gibi dini bütün (.. bir edepli sükûnet vardı. kızarıp hafifçe terliyordu.?» dediler. Bedri bey içerde. yemin edilebilir ki. (Bir meşhur kıt'a vardır. «Siz razı olursanız bey ne diyecek? Siz razı oldunuz mu. istersen ben çıkıncaya kadar sabredelim. günde belki yüz defa adı burada küfürlerle beraber geçen yenge hanımı dikkatle tetkik etti. istanbullunun pek yadırgadığı bir sıkıntı. Tahsildarın hali fena. Facia. diyordu. istanbullu. Tabiî Allahm iıiç bir harekete razı olacak veya olmayacak hali kalmamıştı. — Sen bilirsin. Oğlanı benim gözüm tutmadı. Boyasız yüzünde. Elbette sen çıkıncaya kadar sabredeceğiz.. — Lafa bak. İşte öyle bir hal. Ayağındaki kunduralar da eskiydi.kelimesine aitti ifadeyle. beyaz bir kadındı. Kiraları hiç bir zaman intizamla vermiyor. — Sonra. «Beye danışacağım». Birisi birisine kâfir demiş imiş.. «Yalanın karşılığı oldu yalan» diye seviniyor.. en aşağı 1360 senelik bir kocaman ve hayasız Müslüman yalanı söylüyor. bir de İzmirli Ali bey. Sen buradayken ben düğün mü yaparım? El âlem ne demez? — Sen bilirsin.. (Bunlar kadında kahramanlığın sınırıdır. «Allah razı olsun».. Çabuk gel. heyecanlı heyecanlı söyleniyorlardı: — Nerde bu pezevenk. O da ona «Müslüman» diyor da. — Ne rezilliği? — Tahsildarı sıkıştırdılar..) istanbullu onlara. Bu sözü de pekâlâ değiştirmek daha başka daha «realist» bir söz bulinak kabildi. Vaiz efendi. tahsildar Bedri beye sürünerek volta vuruyorlar.. Dükkâncıya gittim. hanım yenge dışarda karşılıklı iskemlelere oturmuşlardı.. Fakat karşısındakiler. kararları kat'î ve fedakârdı.. Dedim ki. Anlatıyordu: — Bedri beye danışalım dedim.. kadınlık vazifesini bitirmiş.

Her lafta Bedri bey. .. yemeği de evden gönderildiği için cep harçlığı olarak haftada beş liraya razı olmuştu. Birdenbire nıe hatırladıysa hatırladı. sonra da diğer iki buçuk lira uzatıldı. laf altında kalmasını sevmezdi. başını titretiyor. Bedri beyi gizlice tehdit etmekle iktifa ediyorlar. — Haydi bakalım. Cuma Ali. Cuma Ali. Paraları ele geçirir geçirmez. Tahsildar Bedri bey bir müthiş öksürükle gırtlağını temizledi: — Nerede Cuma Ali pezevengi? diye kükredi.. Şalvarını savurarak koğuşlara doğru koştu. Ekini hemen satmasın. Cuma Ali'nin artık vurdumduymazlığa imkân kalmamıştı. Arkada dolaşanlar. «Deyyuslar» iki kişi kalmışlardı. sevinçle parladı. Bedri bey. Bedri bey nihayet demire ağzını yaklaştırarak bir şeyler söyledi.. Baş örtüsünü pek alışık. hiç istifini bozmadan konuşuyordu: — Babama dersiniz.. Kavat. Halbuki kendisine on lira lâzımdı.. Mutfağın penceresine sıçradı. Avrata sövme mezhebi'nin biraz kılıbıklıktan türediğini. Henüz harçlığını alamamıştı. Cuma Ali'nin de Ziyaretçileri gelmişti... ileri gitmiyorlardı.. birdenbire geri döndü: — Ulan deyyuslar.. Ben yerinden haber aldım. Şimdi birkaç komşu karısiyle beraber bu odayı Cuma Ali'nin haremi doldurmuştu. pek kadın kadıncık bir hareketle düzeltti. İstanbullu. El sıkışmadan ayrıldılar. Bir taraftan karısını dikkatle dinlerken bu fazla beş liraya nasıl bir mazeret göstereceğini düşünüyor. — Cuma Ali deyyusu nerde? — Haber aldım ki. Evvelâ harçlığından fazla iki buçuk lira. işin şakaya tahammülü olmadığını bildikleri için. — Bir de ne istedin diyor. Şimdi düşünüyordu. Hanım yenge cevap vermeye lüzum görmedi. Ekin pahalanacak. sanki gelecek..— Yahu şunu çağırsanıza. Ulan avradmı... Büyük karıdan yedi. bu bedbaht hisle malûl kocaların erkek erkeğe kaldıkları zamanları suiistimal etmemek için derhal öç almaya giriştiklerini sezdi. çocukların gözlerini öperim. İki evliydi. Bedri beyin karısı köşeyi dönmek üzereydi. Birdenbire gözleri_ keyifle.. Bedri bey.. yana yana. Öteki odanın penceresinde konuşuyordu. Bak artık sen düşün. gözlerini karısından kaçırarak bir bakışla yalvarıyordu. Gülerek döndü: — Ne istedin Bedri bey?.. Bedri bey. yallah... Harçlık şu siyah çantanın içinde duruyordu. en gevezelerini Kürt Bekir'in Cuma Ali ağayı aradı. cigara içmediğinden. Kızı yalnız başına sokağa bırakırsın. Kadınlar alışık alışık gülümseyerek başlarım çevirdiler... — Ulan pezevenk. arkasında gidip gelen namussuzların nihayet dayanamayıp işi berbat etmelerinden korkuyordu. dedi. küçük karıdan dört çocuğu vardı.. Kira almaya dükkâna gittiğine göre. hafta yokmuş gibi birdenbire değişti. iyiliği de üzerinde olduğundan yenge hanım bugün cömertlik edebilirdi...

— Hanımefendi.. Hanımefendi.. diye seslendi. Kadın durup baktı. — Bedri bey sizi çağırıyor. Eline birtakım kap kaçak, torba falan alarak tekrar konuşma yerine döndü. Demir parmaklığa yüzünü dayadı. Büyük karışma, — Sen pezevenk lafına alışıksın karı., dedi. Bunlar şehir pezevengi... — Başıma gelenler... O nasıl bir adam... — Sen konuştuğuna baktın da onu adam mı belledin, bayırın deyyusunu hay kan... Bir taraftan da merdiveni kolluyordu. Bedri beyin karısı sofaya çıktı, istanbullu önüne geçip geri çevirmeyi düşündü. Lâkin, meseleyi anlatmak da ayrı bir meseleydi. — Tahsildar Bedri bey.. Tahsildar Bedri bey!. diye bağırdılar. Elini yıkıyormuş, kurulanarak ve söylenerek salona çıktı. — Beni hangi avradını... Çağırıyor... Ulan... Karısını görünce şaşırdı: Kız, burada ne arıyorsun? — Sen çağırmadın ıaı? — Lahavle... Ben radyoyla mı çağırdım? — Pencereden seslendiler... — Kız hangi avradını... işte Cuma Ali bu sırayı bekliyordu. Elleri kuşağının önünde öyle yaklaştı: — Hanımefendi, bu «avradını...» dedi, seninle oynuyor. Bu pezevengi sen adam mı belliyorsun. «Karımın yanında bana sövmediniz. Ben uyku uyuyamam», diye ağladı da, arkadaşlar seveplanna seni çağırdılar. Sen bu deyyusu... — Tuh Allah belânızı versin... istanbullu odasına giriverdi. Kadın söylenerek kıpkırmızı merdivenleri indi. Orta salon kahkahadan deniz gibi dalgalanıyordu. Aynı gün öğleden sonra istanbullu uyurken kapı açıldı. — Bey uykuda mısın? — Kör müsün ulan ne var? — Bak, seninle görüşecek. istanbullu dirseklerine dayanarak doğruldu. Sırtına çarşaf yerine son moda, bir yatak örtüsü atmış, ipekli bir entari giymiş ihtiyar, bitik bir kadın kapıda duruyordu. Eteğini iki taraftan iki çocuk tutmuştu. — Ne istedin teyze? — İstanbullu Muret bey varmış. Sen misin? — Benim. — Şuraya kadar geleceksin. Seni Mehmet çağırıyor. — Hangi Mehmet. — Kezbanın babası... — Ne olacak? istanbullu somurtarak tayıncı Sefer'e döndü: Beni bunun için mi uyandırdın rezil?

— Beyim. Hükümet Mehmet de geldi. Sen olmazsan konuşmuyor. Bunlar yalvardılar. — Pekâlâ.. Sen git bakalım kan.. Ben giyinir şimdi gelirim. Kadın ağır ağır döndü. Odaya belli belirsiz bir koku da yayılmıştı. Ayaklarına ipek çorap, topuğu açık spor kundura giydiğini o zaman farketti. «Mirasa konmuş... Hay Allah belânızı versin..» Bir cigara yaktı. Ölenle, bir vakit ölünmüyordu. Mehmet'e o kadar kızdığı halde, kumara vereceğini de bilerek, Tözey'e yalvarmış, Kezban'ın eşyalarını anasına teslim ettirmişti. Hastaneye teslim edilen 110 lirayı almak için de veraset davası açmışlardı.Şimdi, ortada halledilmemiş bir radyo meselesi kalıyordu. Kezban'm dostu Hükümet Mehmet, işi inada bindirmiş, müşkülât üstüne müşkülât çıkarmıştı.Kızın odasındaki radyonun, herkes, Kezban'a ait olduğunu biliyordu. Yalnız bunu acente'den Hükümet Mehmet satın almış, muameleyi tamamiyle kendi üzerine yaptırmıştı. Kızı babası öldürünce, inat olsun diye, «Mal benim» demişti. Cebren kız kaçırdığı için üç sene hapis yatan ve evvelce ilkmektebi bitirip bu kadar müddet de mahpus stajı gören Hükümet'e güç yetirmek, artık Müddeiumuminin de haddi değildi. Tahsildarlarla beraber yemek yediğinden ve yeni yazısı güzel olduğu için milletin istidalannı yaza yaza avukat kesilmişti. Cezaevindeyken boş zamanlannda ceza kanununu, ceza muhakemeleri usulü kanununu, elinden düşürmez, her maddeyi yerde bulmuş gibi telâşla, hayretle okur ezberlerdi, istanbullu, Kezban'ın babasının ricalanna, ağlamalartna dayanamayıp haber gönderdiği zaman, haberi götüren .gardiyan Abdullah'a bilmem kaç tane kanun maddesinden, usulden, davadan laf açmışlardı. Gardiyan Abdullah; — Bırak namussuzu beyim demişti, Avukat Şefik bey yanında halt etmiş. Ona bir vakit laf kâr etmez. istanbullu gülümseyerek tespihini aldı. Hükümet Mehmet, eski mahpushane arkadaşlariyle konuşuyordu. Kezban'ın babası demirin öte yanında, anası beri yanında bu uzun boylu, güzel delikanlıya canmı alacak gibi bakıyorlardı. istanbulluyu görünce Hükümet Mehmet koşup eline davrandı: — Geldim uyuyordun ağabey... Nasılsın? — iyiyim Hükümet... Sen nasılsın? — Sorma, yüreğim yanıyor... Ben kıza çok acıdım. — Ne yapalım? Kurtuldu. Şu geride kalanların rezilliğine bak... — Ağbeyciğim.. Köyde, burada, kahvede, keranede her lafta ben seni hatırlıyorum. Buraya sık gelmediğime bakma.. Vallah billah her gün adını anıyoruz. — Köylü ne diyor? Eskiden sana «Hükümet» diye lakap takmışlar... — Sorma... Şimdi «Büyük Hükümet olmuşsun yavrum, sana söz yetmez...» diyorlar. Hele radyoyu, bir akümülatörlü makineyle değiştirdim mi bizim köy Paris'e dönecek.

— Seni biz buraya radyo işi için çağırdık. — Farkındayım. Senin önünde konuşacağız. Sonunda «Getir, ver» dersen başüstüne... Sana canım kurban... — Gel bakalım... İstanbullu, kendisi gelmeden evvel Hükümet Mehmet'le konuşan delikanlıları savdı: Haydi, biraz dolaşın, bizim işimiz var. Gel şuraya Mehmet... Mehmet, Kumandanını görmüş bir asker gibi, sahte ve gayrı tabiî bir hürmetle demire yaklaştı. Karısı da bu taraftan yanma geldi. Hükümet Mehmet, Kezban'm babasına nefretle baktı: — Sen benden ne istiyorsun herif? — Efendi... Radyo makinesi kızın malı imiş... — Radyo makinesini aklından çıkar. Bana kalsa biçarenin pırtılarını da sana vermezdim. Beye dua et... Tözey'in gönlünü etti de, bu senin karın olacak orospu, Kezban'm yatak örtüsünü başına çekiveremezdi. Pabuçlarını giyemezdi. Çoraplarını... Lahavle vela... Ulan sizin gibi rezil var mı? — Mehmet efendi bize zaten Allah vurmuş. Biz mahvolmuşuz. Bak bu yavrular sokakta kaldı. — Ağlama... Sen Murat beyi kandırırsın ama beni kandıramazsın. Dua et, yoksa bütün kızlar yemin (bastılardı. «Kezban'm burada bir iğnesi yok. Hepsini sevabında biz iğreti verdik.» diyeceklerdi. Neyse, oldu bir iş.. — Radyo kızın malıymış... — Radyo kızm malı ama, bakalım kız sizin malınız mı? Ulan pezevenk, kızı evlendireceğin sırada sana ağlamadı mı? «Ben o herifi istemem,» diye ağlamadı mı? — Kız kısmına bakma... Bugün istemez, yarın ister... — Nasıl istermiş. Kocası olacak kavat askere gidince kaynatası geceleri Kezban'm üstüne çökmedi mi, kız gelip sana söylemedi mi kaltak? Kadın yüzünü sakladı. Anlaşılmaz şeyler söyledi. Demirlerin arkasında namusçu dudaklarını yalıyordu. Hükümet coştu: — Dili tuza değmiş keçi gibi ne yalanıyorsun. Sen izinli geldin. Kız sana meseleyi bir tamam anlattı. «Kaynatam benimle yatıyor,» demedi mi? — Dedi. Lâkin biz askerdeyiz, izinli geldik... — Sus... Güveynin babasından üç kırat ekin, yirmi lira almadın mı? — Aldık. Bunlar açtı. Sen fıkaralığı bilir misin? — Öyleyse kızı neden vurdun?... Ellerin lafıyle vurdun. Ulan senin namusun var mı ki sen namus temizliyorsun. — Ben ona haber yolladım «Başka vilâyete gitsin,» dedim. — «Gitsin», demiş. Senin lafınla gidebiliyor mu? Fıkara istida verdi. Kabul etmediler. Komiserin gözü var, jandarma zabitinin gözü var, zabıt kâtibinin gözü var. Hey Yarabbi... Dünyada senin gibi namussuzun kıtlığına kıran mı girmiş. Kızı yollamadılar. Namusunu temizleyeceksen, kızın kaynatasını vursana... Pezevenk kocasını vursana... Ulan, kız yetmiş kuruş yevmiye ile fabrikaya girdi. Gelip neden götürmediniz? Şimdi radyo davasını görüyorsunuz.

Kan, eteğini tutarak çocukları ileri doğru itti: — Bunlar aç yavrum.. Bize acıma... Bunlara acı... — Kes sesini... Bana çaça analık etme... Senin dünyadan haberin yok. Bu kocan olacak pezevenk kumar oynuyor karı... Kızın radyosunu da kumara mı bastıracağım? — Vallah billah yalan.. Ne kumarı Mehmet efendi? — Yemine de alışmışsın. Şunda hiç utanma, arlanma var mı? Radyo benim. Size radyo değil selâm verenin Allah belâsını versin. Ne dersin beyim? — Haklısın Mehmet., istanbullu hışımla içeriye döndü: Eğer mesele anlaşıldığı gibiyse sende vicdan yok, namus da yok, insanlık da yok, utanmak da yok... Tuu... Haydi gel Mehmet... Haydi yürü.. — Benim işim var beyim. Köşeye dayadığı bir sepeti aldı: Sefer nerde? Biraz mış mış getirdim. Şunları da içersin. Uç paket köylü cigarasıyle bir kibrit uzattı. Merdiven başında istanbullunun elini tut — Bir lafın var. Hiç unutmam... ölürken de unutmayacağım bey... «Her şey akıldan gelir.» derdin. Her şey akıldan geliyor. — Akıldan geliyor ama, akıllı adamın namussuzu daha beter olur Hükümet... Bu da aklında kalsın... Akıllı namussuzun yanında Kezban'm babası yedi kere zemzemle yıkanmıştır. — Yahu.. Bu dünyanın akıllı, akılsız, bu namussuzlardan nedir çektiği? Tuu... Kederle gülümsedi. Ben haftaya uğrarım, uğrayamazsam birisini yollarım. Sana zerzevat göndereceğim. — Zahmet etme... — Ne zahmeti.. Allah, Allah.. Yarı yolda durdu: Haklı mıyım bey. Radyo verilir mi? — Verilmez.. Keski pırtıları da almasaydık. — Sana çok kızdım ama... Sonra «Ne yaparsa iyi yapar,» diye seslenmedim. Kıza yazık ettiler ağabey... Şimdi hangisi orospu yahu.. Kezban mı, babası mı.? — Galiba, bu günlerde biz hepimiz, bir parça orospuyuz Mehmet... Bir saat sonra Tözey ziyarete geldi. Bir ay hapis yattığı için mahpusluğun halini biliyordu, istanbulluyu çok sevdiği halde bu sebeple hiç süslenmiyor, ev kıyafetiyle, hattâ fazladan bir de tenteneli önlük takarak, ayaklarına takunyalar giyiyordu. Her hafta bir kutu bal, bir kilo tereyağı getirmeyi âdet etmişti. Bunları Sefer'e teslim ediyor, istanbulluya her sabah yedirenek gelecek ziyaret gününe kadar bitirilmesine yemin verdiriyordu. Bu pek acayip bir sevgiydi. Bir kere bile öpüşmemişlerdi. Böyle bir şey akıllarına da gelmiyordu. Mahpusun kelepçesi bir parça da ruhundaydı. Mütemadi bir usanma, bir yarı ölülük, bir ateşli hastalık hali, insanı yoru yordu. Konuşacak hiç bir şeyleri olmadığı halde, bir saat kadar nasıl konuştuklarına istanbullu tam bir hafta şaşardı. Kezban öldü öleli sözün bir yerinde Tözey mutlaka şu suali soruyordu:

— Pezevenk ne yapıyor? — iyidir. Kumar oynuyor. Yatağı falan yutuldu. Betonda yatıyor. — Oh olsun... Dur bakalım daha beteri var. Bize zaten Allah vurmuş. Bir de sen ne demeye vurursun, a kavat. istanbullu, Hükümet Mehmet'in gelişini anlattı. Tözey olup bitenleri pek beğendi. Yüzü güldü. Biraz Sefer'le, biraz başgardiyan Ali'yle konuştular. Meyve yediler. Nihayet Tözey kalktı. Giderken de hep aynı şeyleri söylerdi. — Babana mektup yaz, ellerini öperim. Kardeşine mektup yaz, selâm ederim. — Olur. Kadın kıyafetini elleriyle yokladı. Bu sırada göğsünde bir şey hışırdayınca aklına geldi: — Durun, size bir şey gösterecim... Bluzunun yakasından bir kâğıt çıkarıp uzattı: Bakın bakalım bu nedir? İstanbullu açtı: — Buna makbuz derler kızım. — Evet makbuz. Dün bizi Vilâyete çağırdilar. Ben, Ayşe, bir de Münevver. Emniyet Müdürü istemiş. Varlık vergisi için. — Ne için? — Varlık vergisi çıkarmışlar. Beşeryüz lira verdik. — Alay ediyorsun.. İstanbullu makbuzun beşyüz rakkamına şaşarak baktı: — Bu nasıl iş?" — Bilmem. — Üçünüz de verdiniz mi? — Verdik. Koca emniyet müdürü neler söyledi. Vatan tehlikede imiş. Bu parayla orduyu besleyeceklermiş. Düşmana karşı... — Bırak düşmanı... Sen beşyüz lirayı nereden buldun? — Manifaturacımız var ya... Ondan borç aldık. 91 günde altıyüz lira vereceğim. — Faiz olmaz olur mu şekerim? Verdiği ne devlet... — Doğru verdiği ne devlet? İstanbullu biraz düşündü. Bıyıklarını çiğniyordu: İsmail ağa kaç lira vermiş haberin var mı? — Bilmem. — Yediyüz lira vermiş. Senden yüz lira fazla... Parayı yatırır yatırmaz, İstanbul'a koştu ismail ağa... Gâvurların satılan mallarından kırk bin liraya bir gazino almış. — İsmail ağa mı? — İsmail ağa... Sen şimdi bu makbuzu ne yapacaksın? — Kaybedeceğim. Sonra isterler mi? — Zannetmem. İnkılâp müzesine koyulacak bir matah olmasa gerek. Haydi sen artık git. — Gidiyorum. Bunda kızılacak ne var? Vermese miydim? — Vermemek olmaz ki ninem... Vatan meselesi... Ordu besliyoruz. Düşman gelirse senin apartımanını alır.

. istanbullu pencereden dışarıya bakarak hesap etti: Çok değil Topal ağa..» TELGRAFÇI ABDURRAHİM Mazmanoğlu hacı Abdullah. — Çok mu? — Çok değil.. — İsterlerse duysunlar. Duvarda kocaman bir «Vatan haritası» asılmıştı. — Apartımansız.. «Bir de çıkıştık. Sefer çıkınca. Hükümat'Ia beraber olup. Kırmızıydı. Öteki vergilerle beraber senede gayrı safi kazancın dörtte biri.. .. istanbullu mekanizmaların çelik şakırtısını kalbi sıkılarak dinledi.. «Ne mutlu Türküm diyene». yavrum. — Sonra düşman gelirse. Dur bakalım. «Demin herife çıkıştık. istanbullu boş müdür odasında ne yapacağını şaşırarak öylece durdu.. «Adımız andımızdır. karşıda karakolun avlusunda.. gözlerinin önüne geldi Utandı.. Günde üstüste dört kişiden iki aylık mesele.». tüfeklerini boşaltıyorlardı.. Yavaşça sordu: — Bizim Tözey'den ne almışlar beyim? — Vergi almışlar yavrum. dalgın bir ciddiyetle hatta kederle burnunu karıştırıyordu.. Onbeş seneye karşı bir küçücük iyilik. gitti. ne dedikodu Mazmanoğlunun elini burnundan çektirememişti. Şuna bak. seyreden için pis ve usandırıcı bir harekettir. «iyi ama biz Kezban'ın babasına neden kızıyoruz? Kızını yarı varlık vergisi vermekten kurtardı.. «Durmayalım düşeriz» ve «Çıktık açık alınla. Takunyalarını betonda şıkırdatarak geçti. Ne hakkımız vardı?. İyilik etmiş de haberimiz yok. Burun karıştırmak. ne alay. Kimse duymasın. karıştıran için tadına doyulmaz bir iş..» Pencerenin önüne bir serçe kuşu kondu.. ikiyüz kırk kişi ile... senin ırzına geçer. varlık vergisi makbuzuyle beraber salladı. deminden beri... Ağzındaki acılığı tükürdü. Rezillik bu bizim işimiz.— Benim apartımanım yok. Tözey «Adam sende» manasına elini. Alay mı ediyorsun? — Çiftliğin de mi yok? — Yok ya. ingiliz Kralının tacından daha pahalı. «Biz bize benzeriz». meyve sepetini. Topal Sefer. Siyah muşambadan örtüsünün altında daktilo makinesi taktaklamadan uslu uslu duruyordu. Allah Allah.... Cigarasım yere attı. ne aşk.» Demirlerin arkasında radyoyu alabilmek için yüzlerine yalvararak bakan adam ümitsiz adam.. Kahpe kısmından ne vergisi istiyor? Töbe Yarabbim. Kırmızı ve büyük yüzünde burnu kocamandı. ikiyüz kırk kişiden kurtardı. ne ölüm tehlikesi.. ikiyüz kırk kişiyle yatarsa ödeyecek. «Doldur boşalt» levhasının önünde. Mazmanoğlu kendini bildi bileli burnunu karıştırırmış... Anladın mı? — Anlamadım. «Egemenlik ulusundur». çiftliksiz adam mı olurmuş? Seni serseri diye tevkif ederler.» Nöbeti değiştiren jandarmalar. tereyağla bal kutusunu almıştı.

Üçüncü şahıs Murat efendi gardiyandı. Anası kız istemeye gittiği zaman. Karşıdaki bakkal dükkânı kapalıydı. Bu müddet içinde hapishane nizamnamesinden bir tek madde bile öğrenememişti ama iki tane mühim kibar kelime ezberlemişti: «Teessüf ederim. «Oyun çıkardıkları» zaman herkesin taklidini yaparken Mazmanoğlunu da burnunu karıştırırken temsil ederler. şahadet parmağını sağ deliğe sokar. çizgisiz matruş yüzüne hiç yaraşmıyor. (Dış kapı nöbetçisi. o kadar yerli yersiz kullanırdı ki ikisinin de artık hiç bir değeri kalmamıştı. yabancılar Murat efendiyi mahpushane müdürü sanırlardı. Hacı Abdullah. onun burnunu karıştırmasına da. Evvelâ. O sırada Mazmanoğlu gene böyle dalgın bir ciddiyetle burnunu kurcalamakla meşgulmüş. Başka kimse maazallah müdahale edemez bunu söylemeye üşeniyor. Kır saçları. Abazaydı.Kerhanedeki dostu. orta parmaklarından biriyle sol elinin bir kenarına iliştirerek ufalamağa başlardı. aralarındaki mukaveleye rağmen «Çek elini!» diye bağırmağa yalnız istanbullunun mukavele mucibi hakkı vardır. bir müddet araştırır. Anahtarları araştırdı. terzinin hırka yamadığı gibi dikmiş.Şimdi başını sarsarak uyukluyor. çenesi düşük koca karılar «Karı bey. üstüne kireç dökülmüş gibi insana uzanıp fiskelemek arzuları veriyordu. kıyafetiyle mesleğini birbirine uydurmanın imkânı yoktu. sağ elini. Murat efendinin ismi müsemmasma uygundu. sonra ne çıkardıysa bunu şahadet ve başparmakları arasına alır.» Bunları o kadar sık sık.» dediği halde para etmemiş. kendisinin üşenmesine de kızıyordu. burnunun sağ deliğini bırakıp sol deliğe geçti. Yakında oniki seneyi günü gününe tamamlayıp çıkacak. Birçok soyadlarınm aksine. Mazmanoğlu da güler. güzel bir adamdı. Kafkasya'dan geleli otuz sene olmuştu. Arkadaşları. bu iki harekette de sahipleri için bir anlaşılmaz rahatlık. Senin Bozo hâlâ burnunu karıştırır mı?» diye soruyorlarmış. işte asıl facia buradaydı. seni içeri almam. vaktiyle «Burnunu karıştırırsan. Nöbetçi jandarma öksürünce uykudan sıçradı. Bu manzara karşısında İstanbullu her zaman şair Necip Fazıl'ın yüzündeki acıklı tik'i hatırlıyor. İstanbullu. Çok zaman. Bir seneden beri yemek arkadaşlığı yaptıkları için Mazmanoğlunun hangi hareketlerle burnunu karıştırdığı kendisince malûmdu. Kendisi fevkalâde uzun boylu. Kapalı duran mahpushane kapısının önünde üç kişiydiler. seyirciler gülmekten kırılır. Onsekiz yerinden vurmuşlar. seni vazifeye davet ederim. daldıkça ahtapotlu burnundan acayip sesler çıkarıyordu. hattâ k*urtuluş sezerek ikisine de acıyordu.Üç kişiydiler. Şimdi. delik deşik vücudunu hastane sertabibi masaya uzatmış. Ama gene üe eli burnundadır. Onsekiz seneden beri de bilâ fasıla gardiyanlık ediyordu. Desteyi cebinden çıkarıp zincirini pek alışık bir hareketle oturduğu iskemlenin arkalığına taktı ve kolunu üstüne koyarak emniyetle gözlerini yumdu. . Tabiî evlenmesi mevzubahis. O kadar şık giyinirdi ki.) Gardiyan Murat efendinin soyadı «Büyük» tü.

.. Adam. Burada. şehrin suları 13'de kesilir. Garip. Adam cigara sarmaya başlamıştı. Diyarbekir'li dediler.. Abdurrahman bey diyorlar... Tepesi pek ziyade seyrekleşmiş sarı saçlarını sıvazladı. .. Adamın yerine cevap verdi: — Vurulan ölür. Büyük kızı mı vurmuş? Kız kocaya gitmedi mi yahu.Yazın. demek ki tavşan uykusuna yatmış.. Burnunu karıştırmaktan vazgeçmediği için elinin arkasından kurnaz kurnaz gülüyordu.. genç ve şişman yüzünde derin bir kırışık gibi görünüyordu. dokuma fabrikası işçilerine mahsus sapsarı yüzüne hiç yaraşmayan kıpkırmızı diliyle cigara kâğıdını ıslattı. Sol yanağındaki eski bıçak yarası. Nereye böyle. betonun rutubetli gölgesinde otururken bunalıyordu. mahpushanenin öğleden sonralarında vakit geçmek bilmez. insana yaşamakla yaşamamak arasında hiç bir fark kalmamış gibi bir yorgunluk. istanbullu. Haberin yok mu? Hacı Abdullah elini birdenbire burnundan çekti. 17'de tekrar akmaya başlar. — Kimi? — Çarşıda adam vurdular. Bunları pek acele yapmıştı: — ölmüş mü vurulan? diye sordu. Küçük kızı besbelli. Yapışkan ve insafsızdır. — Kim vurmuş? — Postanede.. Temmuz güneşi arkasından vuruyor.. sağdan sola sallamıştı. bir tükenme hissi gelir. Dişlerinin ucuyle kâğıdın fazlasını kopardı. sigara paketini çıkardı: — Merhaba. — Şaroğlu'nun mu? Allah Allah. uykudan kalktığı için büsbütün sinirliydi. dost düşman dinliyordu. hissedebileceği harareti düşünerek istanbullu.. bu üç kişi suyun akmasını bekliyorlardı. dedi.. Vurulan ölmezse vuran ölür. Adam: — Ölme yok.. — Neden vuruyor? — Kız bekârmış. Murat efendi.. — Kimi vurmuş? — Şaroğlu'nun kızını vurmuş. (Yazın. Yabancı. Aşağıya mı? Mazmanoğlu «Aşağıya» sözüyle kerhaneyi kastetmişti.) Mazmanoğlu hacı Abdullah sokaktan geçen amele kıyafetli bir adama seslendi: — Nereye ağa?. Selâm yok mu? Adam durdu.. Mahcup mahcup gülümseyerek elini cebine atıp Kkapıya yaklaştı. Bunu yaparken kendi kendine bir mühim işe teessüf ediyormuş gibi başını soldan sağa. — Abdurrahman mı? Kimin oğlu? — Yerli değilmiş. Ağza gelecek tarafını yapıştırmadan cigarayı demirlerin arasından Mazmanoğluna uzattı: — Herifi getirdiler mi? dedi.

. Gardiyan Murat efendi. Abdurrahman yok. Teçhizatı belli ki. Nöbetçi jandarma duvarın dibine gidip taşın üstüne oturdu. Üstü tahtalarla çatılmış baca.. Beşliyi (Yani mavzeri) kucağına uzattı. — Kim bu Abdurrahman acaba Murat bey? — Kim olduğunu bilmem. Haline şükret... ihtiyat erlerden olduğu için âdeta ihtiyar görünüyordu. bir güvercin yuvasını hatırlatıyordu.. Sizin haberiniz yok. Siyah bıyıklı.. — Hayır bilemedim. Çarşıda kız vuracaklarını hiç aklımıza getirdik mi? Abdurrahman olmayacak. Gözleri nerdeyse kapanacaktı. Mahpushane kapısının karşısında alçak bir kerpiç duvar vardı. istanbullu. şu kadar çocuk olmalı. elini sallayarak Mazmanoğluna nihayet çıkıştı: — Karıştırma şunu. Mazmanoğlu. Abdurrahim bey var. rakı âlemlerinden bahsettik.. su başlarından. insan merak edip gitmez mi? — Adam sende. Çarşıdan gelenler söyledi. Tamam. istanbullu. dünya güzeli. sol şakağındaki ceviz kadar uru parmağiyle bastırarak cevap verdi: — Doğru. damın kenarlarını kaplamış. orta yeri sert topraktan bir köy yoluna benzemişti.. Ve ayaklarının altında lastik varmış gibi hiç ses çıkarmadan yürüdü. Şaroğlunun kızı da maşallah.. Hayır. anahtar destesini tekrar iskemlenin arkalığına asıp kolunu üstüne dayadı. Demin bahçelerden. Diyarbakırlı Abdurrahim bey.. — Güzel mi? Ben içeri girdiğim zaman.. — Kız orada narıyor? — Bilmem. (İsmi Bayram'dı.... Abdurrahim beyi sen bileceksin bey. Biz ölüyoruz kardeşim. — Yahu..... sıcakta kendisine pek ağır geliyordu. Benim bildiğim postanede Abdurrahman yok. — Tombul. Silâhı elbette iyidir. Ahırın duvarı. Hacı Abdullah elini hemen aşağı aldı. burnunda yarım bıraktığı işi tekrar eline almıştı. iki taraftaki ağaçlar. Boylu boslu.. Güzel mi ne demek. Bir kat üzerine yapılmış eve bitişikti. Biz burada dışarsını hep mesut sanıyoruz. . Ben gayrı yeni yetişenleri tanımıyorum.... — Dur bakalım..) Mazmanoğlu.. Ahırın üzeri toprak damdı. Gardiyan Murat efendi. Zamanlar kötüledi. Lâkin yeni gelse Şaroğlunun kızını nerden bilecek?.. Kızın eniştesini vuracakmış. Süleyman beyi görmeye gelirdi. Ali bey dükkâna kaçınca kızı vurmuş.. Yeni geldiyse bilmem.— İstemiş vermemişler. Kimi dedi ablasından geliyormuş. herif bırakıp gitmesin diye sual üstüne sual sormaya başlamıştı: — Sen gördün mü? Silâhı iyi miydi? — Ben görmedim.. hamamdan yeni çıkmış körpe ve tombul bir kızın kırmızı yanaklarını gözünün önüne getirdi.. — Bilirsin. Kimi dedi hamamdan çıkmış...

.. Köylülük bahsinde bu ressamlar... Mazmanoğlu sordu: — Birisini vurmuşlar. — Kızın yarası neresinde? — ArkadanJki kurşun atmış.. Tövbe. Mazmanoğlu cigarasını siyah kehribar ağızlığına taktı: — . — Nesine bakacaksın? Sen ziyafeti hazırla. Bir sebebi vardır. Neticede Almanlar yenilecek. Ekmeğe hile karıştırmaktan üç sene hapse.. Gardiyan Murat efendi.. İstanbullu... milleti şairlerden daha kolay ve daha çok aldatmışlardır. doğru mu? — Doğru. Rezillik. Sesini alçaktı: .. çekinerek lafa karıştı: — Radyo dinledin mi delikanlı? — Dinlemedim... berrak. İkisi de değmiş diyorlar.. istanbullu. — Tövbe Yarabbi. Siyah şalvarı. tövbe demem.Durup dururken adam vurulmaz. Hafızı çağırmaya gitti. torunlariyle. 1000 lira para cezasına mahkûm edilen Hafızın sar'alı oğlu geldi.) Hafız efendi. asıl mahpushanenin demir kapısına doğru dikkatle baktı: — Murat efendi babamı çağırır mısın? Murat.. asabiyetle bir cigara yaktı. biraz eğri duran kasketi. resmî şairlerimizden daha hassas.. — Dinlemedin de Almanların ilerlediğini nerden biliyorsun? — Herkes öyle söylüyor. — Evli ise rezalet. damadı. Almanlar ilerliyorlar. Şal kuşağı.. işi her zaman boş oturmaktan ibaret olduğundan dedikodu yapmadan daha uzun müddet duramıyordu. Kapıdan parmaklıklarını iki eliyle tutarak içeriye. iyi ama o evli değil mi? — Bilmem.. — Ziyafeti sen vereceksin. daha hayalperest oluyorlar.. Fırıncı Hafız ara kapıdan geçti.. — Ben korkak değilim hacı. kuzulariyle elini gözlerine siper ederek «Türk hava kuşlarını» seyreden ihtiyar köylüye benziyordu. Şar'lının kızını bir garip vurmuş tabancayla. Tayyare cemiyeti ilânlarında kızı. (Bizim resmî ressamlarımız. — Hele bakalım.. Mazmanoğlu bu havadise sevinmişti: — Almanlar kazanıyor beyim dedi. Sahi onun adı Abdurrahim beydi. Murat efendi tasdik etti: — Evet.. istanbulluya mübarek bir selâm vererek oğluyle pencereden daha serbest görüşebilmek için başgardiyan odasına girdi. beyaz sakalı hele masmavi. — Allah göstermesin.— Yok canım. insana kabahatsiz çocuklar gibi dimdik bakan güzel sürmeli gözleriyle yüreğe emniyet veren saf bir hali vardı. — Tövbe de beyim.. gayrı bunlara güç yetmez. zengin mahkûmlara bizzat hizmet etmekten asla üşenmezdi. — Göstermemek isterse Allah da beraber yenilecek Mazmanoğlu.....

» diye rapor vermiş. düşüp oracıkta ayağı kırılıvermiş. «Aman ya Muhammet. kimse sırrıma agâh olmasın diyerek üç aylık ölüyü ocağa atıp yakmış. kenarları kırmızı boncuklu bir örtüsü vardı. koskoca bir hafız. Sürünerek geri dönmüş.— Beyim. pencereleri yaz kış kapalı ve iplikler kppmasın diye muayyen bir . Atmışlardır ekmek damına. bir hafta gündüz. Bir hafta gece. Ekmeğe hile karışır mı? Ekmek Rabbimin nimeti. Kız gebe kaldı. Peygamber dua etmiş. At da yememiş. Müddeiumumi Selim'in ve arkadaşı Savfi'nin idamını istemişti. ingiliz mühendis.. Herif sevinerek giderken kapıda sürçmüş. Vaktiyle herifin biri Peygambere müracaat etmiş... Bu ne biçim şefaat. Kızı da kırk gün içinde al basmış. raporunda «insan yemez. — Neye şaşıyorsun.. Küçük Remziye babasının yemeğini getirdi.. «Ben günah işledim... Nimete hile karıştırılır mı? Hamuru almışlar.» demiş. Lâkin nimete haram katmak da günah. 1000 lira cezayı nakdiye. Sen hafız bir adamsın. Bak benim bacağım kırıldı. — Demek biz insan değil miyiz? Allah. Ankara'ya yollamışlar.. hamuru ilaçlamış.. Mühendis. Hafıza da böylesi oldu demek? — Böyle oldu beyim. Burası nasıl bir memleket?. Rapor geldiği zaman ben adliyede idim..» demiş. zeminden bir buçuk metre aşağıda. Hafızı yaktılar. it bile yememiş. Beyaz tülbentten. — Bu iş olalı bir aya yakındır. Ata vermişler. Millet öfkelenmiş. Vaktiyle yanında bir ahretlik kız vardı. Şu. Şefaat et de Allah günahımı bağışlasın.. Çocuğu üç aylıkken düşürmüşler.. Bu hafız.. Üç sene mahpusluk.» demiş.. O zaman hafızın yandığını anladım. Allah. — Orasına ben de şaştım. «Bunu insan yemez. «Vay gidi hafız vay» diye sandalyeden fırladı. Babası Selim ile beraber büyük babası Necip ağa da mahpustu. Fıkarayı kim düşünür. Çiftlikteki hizmetkârlardan birinin kızını evde çalışsın diye getirmiş. Bu herif kızın ırzına geçti. feryada başlamış.Biz Kafkasya'da görmediğimiz rezilliği burada gördük. Orada bu işlere bir ingiliz mühendis bakıyormuş.» diye ağlamış. Peygamber gülmüş: «Bu başına gelen eski yaptıklarının cezası. İstanbullu sordu: — işe gitmeden mi Remziye? — Gececiyim. istanbullu gülümsedi: — Doğrudur.. Hâlâ biz ekmek diye gübre yiyiyoruz... Asliye hakimi raporu bir okudu... işte o mesele ayağına dolaştı... Son günahı ilerde çekecektin. Türk yemez dememiş. Mazmanoğlu kapıya baktı: — Hafızın yanması ekmeğe hile karıştırmaktan değil. — Yeni mi kaldın? — Kız başiyle tasdik etti.. Orada al boğmuş kızı. Lohusa kısmını yalnız bırakmaya gelmez. Burada köpeğe doğramışlar.

insanın birdenbire nazarı dikkatini celbeden ve küçük çocuğa hiç yaraşmayan bilek kalınlığı açık kumral saçlarına toplanmıştı. Mazmanoğlu. — Değiliz. Bir kızı vurmuşlar. kederli kederli başını sallıyordu.» demesine aldırmadan. — Değilim. Sen hasta değilsin ya. sen gördün mü? Remziye yüzünü çevirerek saklandı. kuvveti ve canlılığı. Vücudu âdeta ufalmıştı. — Büyük babanla gene dargın mısın? — Dargınım. küçük kız çıplak ayaklanndaki topuğu aşınmış eski. — Neden vuruyorlar? Remziye omuzlarını oynattı. Bağırarak soruyordu: — Hasta değilsiniz ya?. Bu sebeple başı durduğu yerde belli belirsiz titrer. bak soracağım da unuttum. Utanıyordu... Bu küçülme. Bu şeffaf küçük yüzde. Vaktiyle. Yarın gönderecek.. Bu esnada babası da iç kapının ağzına gelmişti.. — Söylesene. — Ha. — Duymadın da mı? — Duydum. çeyreği demirlerin arasından uzattı.. her yemek getirişte Remziye'ye beş kuruş verirdi. Babamı hapse koydu. Selim. Çamaşır yıkadınız mı? — Yıkadı. Anlaşıldı görmüşsün. konuşurken kekeliyormuş hissini verirdi.rutubet derecesini muhafaza etmek için borularla ıslak hava verilen ve saat başı beton döşemesine su bağlanan kalabalık ve gürültülü bir yerde oniki saat ayak üzeri rutubet ve pamuk kırıntısı yutarak çalışmaktan yüzü bir acayip renk bağlamıştı. Rengi sarı değildi. — Bey dedi. kırmızı terlikleri sürükleyerek gitti. bütün hatlariyle muntazam ve belli belirsiz bir erimeye benziyordu. — Neden? . Mazmanoğlunun. — Görmedim. küçüğü ürkütmemeye çalışarak laf açtı: — Ne getirdin Remziye? — Pilâv. — Dür gitme. Topal Sefer. — Oğlan nasıl? iyi. Sanki erkeklerin kendilerini niçin lafa tuttuklarını bilen bir büyük kadın gibi darılmıştı.. «Hele duyduğunu anlat rezil. Meryemana resimlerinin dimdik bakan korku bilmez mavi kadın gözleri çakmak çakmak bakıyordu. Birisini vurmuşlar... bal rengini hatırlatan bir şeffaflığı vardı. bir kavgada on dört yerinden yaralandığı zaman kafasından bir damar kesilmişti. Ufak tefek erimiş gibi vücudun bütün rengi. bu katil işi başına gelmeden evvel. Mazmanoğlu. bu kız gayrı büyümez.

. — Doğru bir söz canım.. Hükümete gitsek. Oğlan duyarsa. — Başlama köylülüğe. Bu kız hamal olduğundan ezildi.. Bu zamanda evlâdın var. derdin var. Fabrika çıktı.. bu sefer senin kızma bahane bulurlar.. ikincisi istedi. Üçüncüye mutlaka vereceksin. tütün çıktı.. Oğlun gelin getirse somurtursun. Vermezsen. . Benim oğlanın eniştesi bulmuş.. kan kısmına damadı neden hoş görünür? — Eğlenme Murat efendi.. Bu memlekette biz sivrisinek nedir bilmezdik. — Bahane bulmaya kalıyor mu kardeş? Zaman kötü olmuş... Kadın gülüvermişti — Gülersiniz. Gölbaşı'ndan sineği odaya bindirdi.. Kız anaları.. İstanbullu bunu hatırladı: — Malatya'nın namusu gariplerin keyfine mi duruyordu? — «Ak atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden» demişler.. Gardiyan Murat efendi. Bana söylemiyorlar. — Başlığı yere batsın. kapının önünde durmuştu. Hey Yarabbi dünyadaki bütün fabrikaları yakmalı. Trenle beraber geldi.. — Damadım elbet.... Sırayla demişler. Hayvan kısmı da böyledir.. Evlâdın yok da gülersin. şuraya getirip koyuverdi.. Bir belâ çıkar dedik.. Sebep olanların gözü kör olsun.. Kasaba esnaflarına mahsus bütün bu sözleri Mazmanoğluyle istanbullu belki yüz defa münakaşa etmişlerdi. Şimdi herkes delikanlılığına hürmet ederek...— Fabrika çocuk kısmını eziyor.. Geçen hafta da onun kızkardeşini kaçırmışlardı. — Bekârsa vermeliydiler. Yahu. Boz önlüğüyle bir amele kadın.. Treni sen hayırlı bir icat belleme beyim. — Kaç lira başlık verecekler?. Makine düşmanı.... gene biz gül gibi geçiniyorduk. Eskiden ne fabrika vardı. Bu akşam üşendiği için istanbullu lakırdıyı değiştirmek fikriyle amele kadına sordu: — Cinayeti duydun mu teyze? Sebep neymiş? — Sebep ne olacak? istemiş de vermemişlerdir.. Malatya'ya garipler doldu. bahane buldun. ne bir şey. Görmediğimiz işler. Kızlar analarmı dinliyorlar mı? Benimkini görmediniz mi? Dizimin dibinden ayırmazdım. Oğlu kız kaçırmaktan çocuk koğuşunda yatıyordu. — Nerede olduklarını öğrendiniz mi? — Öğrendik. elini şakağmdaki ura götürdü: — Kızı vermeli dedi. Asıl kabahat trende.... biri istedi. Körpeliğinde zora koştun mu kavrulur. Benimki de burada. bahane buldun.. kendisine bir şey duyurmamaya çalışıyordu... oğlanı buraya getirecekler. Hep senin oğlan kaçıracak değil ya. Kabahat kızların anasiyle babasında... Yağma yok. — Sebep damadın.Namus kalmadı. — Duysun varsın.

Evet aklı başında. Aranızda bu kadar iş ilerlemiş. Zaten Abdurrahim bey. Sözü kimseye batmazdı. Kız üç. Onlar da onu vururlar. «Al öyleyse. anahtarları iskemlenin arkalarından alıp bacaklarının arasına koydu. kolunu sallayarak yanaştı da. aşifteliğin sonu kurşun. deminki fikrini değiştirdiğini farketmeden bu sefer de tasdik etti: — Doğru. «Kardeşim.» diyor. istanbullu sordu: — Bekâr mıymış? — Bekâr.. söz kendisinde kaldığı için çürük dişlerini göstererek keyifli keyifli gülüyordu. Polis komiseri de ahbabıymış. — işte onu vurmalıydı.. postanenin karşısında. Kendi başınızı da belâya sokarsınız... Önce işaretleşmişler. Tam Hüküjnet meydanında silâh sesleri açılınca millet şaşırdı. kendisi bilir bir adam. herifin başını...... Aşifteliğin sonu kurşun. dört defa kaçacak olmuş. işte o ana baba gününde kız meydana çıktı. Abdurrahim beyi jandarmalar çevirdi. Kızın beş. Şimdi. Gardiyan Murat'ın şakaları malumdu.... Adamlar göndermiş. Tabancayı bir kaldırdı. Kızın ne suçu var? Gardiyan Murat efendi. altı erkek kardeşi var. Kadın kıpkırmızı geri çekildi. — Kaç yerinden vurmuş? — İki yerinden.» dedi. — şımuı Kaoanat Kimae ado erendi:1 — Kabahat elbette karıda.. ikincisi baldırdan. İyi olmuş. Evet olur ya. — Sen gördün mü? — Gördüm... Lâkin eniştesini bilir misin? Hergeledir.— Peydahlarken böyle demezsiniz... Birisi arkadan girdi...» dedi. Herkesi kendi adamı kolluyor. eniştesi olacağı vuracakmış. Üstüne rahatça bağdaş kurdu: — iyi olmuş elbette dedi. istanbullu meraklandı : . Asıl eniştesini vuracaksın? — Söylenenler doğruysa. Elini. Kızın babasına kalsa verecekmiş.. Abdurrahim bey kıza onbin lira yedirmiş. işi eniştesi bozuyor. Tabancayı görünce korkak herif.. sonra mektuplaşmışlar. Kız düştü.. göğsü paraladı açtı. kaçıversene. Sonunda basmışlardır sopayı.. Şaroğlunun evi. Nereye çeksen oraya gider. Bütün memurlar toplandı. kızı istemiş vermemişler.» demiş. — Ne hadlerine. dükkânın birine kaçtı. — Aman. Abdurrahman değil. bir gazete dolusu havadisle geldi: — Evet dedi. Korktu galiba. Evli olur mu? «Alacağım. — Evet. Kız kısmı kuzuya benzer.. memur ama yiğit. Herif. ver şu tabancayı. Kaltağa bak... Evet. Herif neme lâzım. Bakkal Abo.. Murat efendi. Yakarım. çukura atladı: «Yanaşmayın. Abdurrahdm bey.. Mazrnanoğlu bilir.

— Babayiğit diye teessüfle başını sallıyordu.. Bu kadar zengin olup. Yazık olmuş. Yoksa bu para aylıkla kazanılmaz. kürtçe konuştu.. Allah belâsını versinsin. — Aferin dedi... Bunlar eski aile beyim. Kızı arabayla hastaneye götüren polisten duymuşlar.. Gülüyor.. — işte burasını bilemedin Abo.. Korku ve telâşla dalgınlıktan uyandı. iyi etmiş. Bey. Sen kopuklara kulak asma. kara gözlü.. Abdurrahim. Kurşundan ölmese bile mutlaka korkudan ölür. bu karı milletini Allah bizim başımıza belâ mı verdi? . kara kaşlı.... — Zengin.. Kızın üzerinde Abdurrahimin boy resmi çıkmış. — Öyleyse onbin lira lafı yalan.— Onbin lirayı nasıl yedirir Abo efendi? Burada kızı gezdirecek yer yok.. Silâhı da muhakkak iyidir.. — Tabancayı gördün mü? dedi. Azmış karı Allahtan bile korkmaz.. kurşun sesinden fena ürker. «Abdurrahim.. Diyarbakır eşrafından.. Manto falan da alamaz. Gardiyan Murat efendi pek hasisti.. Tam onbin lira yedirmiş diyorlar.» diye sayıklıyormuş. Babası bu oğlana iki kazan dolusu altın bırakmış. parlak siyah bıyıklı Abdurrahim efendiyi pek beğenmişti. — Manto ne demek? Kız çarşaflı. — Ceza vermişler mi? — Kızın raporu alınmadığı için ceza vermemişler. — Kıza onbin lira yedirmiş... Farketmedim. Kız kısmının azmışı hiç bir şeyden korkmaz. Cebinde hovarda resmi taşıyan bir kız şu kadar kurşundan korkar mı? — Orası da doğru Murat efendi. Zaten paralı adam yiğit olur. Toplu mu. Murat efendi dünya üzerindeki bütün zenginlere karşı bitmez tükenmez bir hürmet duyardı. Bak Allahm işine.. Top gibi patlıyordu... Kurşun şu kadar şey.. Ağabeyi de mebus. Kızoğlan kız kısmı. Çok zengin. Oğlanın üzerinde de kızın resmi bulunmuş. Mazmanoğlu. Ne yaparlarsa yapsınlar zengin adamlar haklıydılar. Boynunu uzattı.. — Demek bu Abdurrahim bey de zengin bir adam. — Süleyman beyi görmeye gelen telgrafçı mı bu? — Evet..... Zengin aile.. — Nere mebusu? — Artık bilmem. Böyle bir beyzadeye razı olmaz mı? — Kız razıymış. Her halde iyi bir silâh olacak. Brovning mi? — Siyah bir tabanca elinde parlıyordu ama.. Kızda hiç akıl yokmuş. — Artık bilmem. Yalnız tayıncı Sefer. Bu sebeple adamı göremediler. Umurunda bile değil. Getirdikleri zaman istanbullu ile Mazmanoğlu Hacı Abdullah yukarda yemek yiyorlardı.

Bu tarafı ahrette belli olacak. İstanbullu o günden beri Sefer'in daha rahat. Burası her yerden daha serindi. rahat rahat güldü. iplik noksanlaştıkça öğreniyorlardı. onlar mı bizim başımıza belâ. İstanbullu iskemlesinin arkalığını duvara dayamıştı. sonra kocaman bir tebessümle gülüvermişti. kara martin'in üç göbek ceddi olmalıdır.. Sağ ayağının topuğu özürlü olduğundan bir acayip yürüyordu. kundağı ay biçiminde.. omuzlarında türlü heybelerle dükkânlarını geç kapamış esnafları şaşırtıyordu. g gcııp geyeni. Mustafa Kemal Paşa. Sebep kurt tüfeği. Yunan harbinde Kâhtah mebus hacı Bedir ağayı cepheye götürüp muharebeyi göstermiş. karısına sımsıkı sarılmak vazife. Yıkılmasa da yapılacak bir şey kalmıyor. Ekmeğin vesikaya bindirilmesinin sebebi de bunlar dçin Hükümetin buğdayımızı Almana satmasından ibaretti. ancak askerî müzede görülen cinsten bir şeydir. — Hangimiz hangimize belâ olduksa ahrette işi duman desene. Öte dünyada da kurt tüfeğiyle adam vuracak değilsin ya.. «Öyleyse adamlarını topla da Aymtab'a imdat git. — İyi bildin.. elbette topalından daha fenadır. Sefer köye dönünce kadının kendisini topal olduğu için terk ettiğini öğrendi. «Ağa efendi siz de böyle mi döğüşürsünüz?» diye sormuş. .— Artık orası. Bilmem ne mevkiinde bir Fransız karakoluna çatar çatmaz geri dönmüş. malum değil. Hemen hepsi dokumacı olan bu adamlar tezgâhlarının başından ayrılmadıkları için vakayı duymamışlardı. demiş. Bunlar belki de üç seneden beri dünyanın her tarafında muharebe edildiğini de yeni yeni. taze cinayet hakkında sorguya çekmeye devam ediyor.. — Benim bu dünyada işim berbat bey. Şüphesiz General Romel adında bir insanın yaşamakta olduğundan da henüz bihaberdiler. Sefer. Herif kurşunu yer yemez. Bir kurşunda herifin kolunu cam gibi ufalamış. Topal kocadan kaçan karı şimdi çolak kocayla oturuyor. Mavzerin beş göbek.» Hacı Bedir ağa adamalarını toplayıp Aymtab'a imdad gitmiş. Kürt tüfeği.. Güzel bir çocuktu.. Ahrette işi duman. iki taraftan da hiç kimsenin burnu kanamadan mütareke aktetmenin nasıl mümkün olduğuna İstanbullu kurt tüfeğinin mahiyetini öğrenmeden akıl erdirememişti. Namlusu gayet uzun. «Evet Paşam». istanbullu Sefer'e bu ciheti ilk söylediği zaman delikanlı biraz düşünmüş. öte dünyada kazandım mı? — Elbette kazandın.. Kendisi Adana'da çalışırken altı aylık karısını komşulardan biri kaçırmıştı. Biz mi onların başına belâyız. Yemekten sonra tekrar cümle kapısının önüne indiler. «Kürtlük devrinde» aşiret muharebelerinin günlerce sjirüp neticede. Hacı Bedir ağa da.. daha keyifli olduğunu farketti. Kan için kocanın çolağı. Ahrette işi duman olanın da bu dünyada işi iş oğlum.. «Bismillah» diyip kurt tüfeğini doldurdu. İkinci kurşunu atmak için tüfekle yarım saat uğraşmak lâzım. Artık altı sene ceza ona eskisi kadar ağır gelmiyordu. Yatakta koşup zıplamak lâzım değil ama. Fakat taymcı Seferin tüfeği Hacı Bedir ağa askerinin teçhizatı kadar talihsiz değildir. topaç gibi bir kere dönüp yan üstü yıkılmış. horozu çakmak taşından tek atar .

Nöbet değiştirildiğine göre saat sekizdi. iki vicdanlı vatandaş vardı: Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Ali ihsan Sabis. Kapı üstlerine kapalı iken pek gürültücü olan çocuklar. Olup biten işlerin kârını hemen yarın sabah beraber bölüşeceklerdi. Salaklığı. Daha evvel.Şehre bir buçuk saat mesafedeki Banazi köyü ahalisinden olan gardiyan hacı. Âdeta balık istifi yatıyorlardı. Bu iki eski generalin. aynı büyüklükte dört köşe bir yerdi. tümenlerinden evvel çevirip ezmeleri hoşlarına gidiyordu. pek uzakta ve pek derindeymiş gibi acayip ve tehditkâr seslerle homurdanmaktaydı. Kapının her açılışında sıcak ve pis bir nefes kokusu koridoru kaplıyordu. bu Muharrem o zamanlar da böyle Allahın aptalıymış. Eroiyeş jandarma mektebindeki arkadaşlarının anlattığına bakılırsa.S. Erzincanlı Muharrem mavzerini usanmış bir hareketle sağ onıuzundan sol omuzuna geçirdi. Hâlâ insanlara acıyordu. Çocuk koğuşunun tam karşısında. Akşam nöbetçisi olduğu zamanlar daima yaptığı gibi çocuk koğuşunun kapısını ardına dayamıştı. Kanaatlarına göre Türkiye'de hakikati yazan iki namuslu gazete vardı: Cumhuriyet ve Tasvir. Şimdi 350 kişilik ceza evini boş bir tüfek ve henüz ağaçların tepeleri kararmadan uyuklayan gözlerle bekliyordu. şehirleri Alman ordusundan evvel zaptetmeleri. betonun üstüne oturmuşlardı. kur'a askerliği sırasında. Mazmanoğlu. duvar dibine. karşısında durulamayacağını. kendisinin iddia ettiği üzre zelzeleden sonraki bir iş değildi. Muharebeye yavaş yavaş bizzat girmişler. tıpa tıp ona benziyen kadınlar koğuşu bulunuyordu. uslu.. Oturanlara selâm verdi ve kapının kenarına dayanarak uyuklamaya hazırlandı. Gene saatlarına baktılar : . vuran. hele bu harbi mutlaka kazanacağına Hitler' den ve Göbels'ten daha emindiler. şu anda. onbeş adım geride olduğu halde. Onun da iki penceresi vardı. Beraberce. Çocuklar da nihayet azmış olmalılar ki ekseriya mevcudu sekizi dokuzu aşmazken şimdi tamam on sekiz kişi olmuşlardı. Beş dakika sonra Mazmanoğlu saatma baktı. hemen on. Almanya'nın yenilmez olduğuna. akıllı. nihayet kantine hizmetçi almışlar. artık içinde bir Nazi neferi gibi bizzat döğüşür olmuşlardı. Daracık bir koridordan giriliyor. Karakol kumandanı Aziz onbaşının müstacel ve gizli bir müzekkeresi üzerine kendisinin silâhı doldurmadan nöbet beklemesi karar altına alınmıştı. Sonra ikisi birden saatlarına baktılar. Bu da ihtiyat erattandı. Çocuk koğuşu. Sekizi on geçiyor. Zelzeleden sonra bu salaklık «tabii» büsbütün ziyadeleşmiş. Bunlar için yürüyen. çeviren ve daima galip gelen kuvvet sanki kendilerine aittir. — Radyo gazetesi başladı. aptesanesi solda kalıyordu. Beş dakika sonra İstanbullu saatı'na baktı. İstanbullunun bir aydan beri tek başına oturduğu odanın tam altında. Sekizi beş geçiyor. düşman ordularını S.. altı aydan beri mesleğini bir türlü öğrenememişti. Sekizi onyedi geçiyor. Altı ay sağını solunu belletememişler de. 1939'dan beri siyasetin Türkiye'de gösterdiği acayip gelişmeler karşısında fena halde şaşırıp neticede Alman hayranlığında karar kılanlardandı. dediler. ezen.Asıl mahpushane.

.. Durup mahpushaneye kulak verdi : Kaza çıkmaz. — Bakalım Stalingrat düştü mü? diye yüksek sesle fakat kendi kendine sordu. Anahtarı elinden aldı: — Ne var. Ben gene sana.. İstanbullu güldü : . Herif yürüyor. tabiî. — Tüfek nasıl? Dolu mu? — Boş. — Bakmadım. Kaza çıkmaz. — Abdurrahim beyi getirdiler mi? — Getirdiler. — Bitmez.. Gidip baktın mı? bakar? Müdür bakmaz. yenildiğini görmüyoruz. — Yürüsün bakalım.. Mazmanoğlu. Başgardiyan muavini Muşlu Mehmet efendi. asma kilidi kilitlemesini bekledi. sen dışarda olacaksın. Sibirya'ya Vilâdivostok'a kadar uzanır. «Düşse ne olur» diyeceğim. başgardiyan bakmaz. Ben sana soracağım : «Kubişef düştü mü?» sen ya «Düştü» diyeceksin. Yahu sabahtan beri adliyede ölüyorum. âdeti olduğu üzre tam dokuz — Radyo gazetesini dinledikten sonra— görünmüştü. İşte başefendi geldi. «Hangi iş Mazmanoğlu?» «Rusların işi» Bu böylece Ural'lara.. her iki adımda bir ürkek bir hayvana yaklaşır gibi durup etrafı dinleyerek yaklaşıyordu. Kapıyı açan gardiyan hacının. Adımlarını tek tek basıyor. Sen de «İş biter» diyeceksin. ya «Düşmek üzere» diyeceksin. — Hangi iş? — Rusların işi.. — Boşu dolusundan iyidir. Doğru mu sözüm? — Doğru. — Neye bakacaksınız. — Hep böyle söylüyorsun beyim. Ben olmasam kim Dayansın Muşlu. ne yok hacı? — Sağlığın başefendi. Jandarma Muharrem'e her zaman takılırdı : — Uyudun mu Muharrem ağa? dedi. Koğuşlarda sönen ampul var mı? — Yok.. Kapıya gelince demirleri tutup durdu.— Radyo gazetesi bitti.. — Hangi koğuşa verdiniz? — Yukarıya. Düşerse iş biter.. — iyi. Gelecek sene burada gene görüşürsek. dediler. istanbullu öfkesini gizlemek için sesini alçaktı : — Düşerse ne olur? — Düşerse mi. — Yok dersin... — Uyumuşum. — Sonu? — Sonu Almanlar yenilir.

Denizaltı meselesi uzattı. kahvecilik ve meyhanecilik ettiğini bilenler kendi tabirince henüz ölmemişlerdi. Mazmanoğlu atıldı: — 33 mahalleden yirmi mahallesi gittiyse düştü demektir. — Elalemeyn'de taarruz başlamış mı? — Hayır. içerisini gezmeli. Muş'taki ermeni kıtalinde kendi ifadesine göre zorlu hizmeti dokunmuştu. (Yani erkek milletinde bir. kırçıl saçlarını alabros kestirirdi. Seferberlikte jandarmalık etmiş. — Radyo gazetesi de öyle söyledi.— Yalan. Saklamaya çalışırdı ama karısı o karışıklıkta eline geçirdiği zengin bir ermeninin güzel kızıydı. yolu bir kapının önüne uğrasa mutlaka asma kilitleri. Sabahtan beri ölsen şimdi karşıma oturursun. nihayet maddeten ve manen yorularak hasta düşerdi. sonrası kolaydı. — Stalingrat düşmedi mi? — Daha düşmedi. — Mühim bir havadis yok beyim. Gardiyanken nöbet tuta tuta anahtara kilide fena alışmış olmalı ki. Türkiye'de memur milleti. büyüyüp gelişerek hemen bütün vücudunu. Yağmadan gelen altınlar suyunu çekince her şeye töbe edip «Memuriyet vermeye» başlamıştı. bir ayrı kabile olup asriliği Kravat. Şimdi gelirim. 33 mahallesinden 20 mahallesini almışlar. evine de. karı milletinde yedi olan nefsi emare. buruşmuş bir masa muşambasına dönmüştü. daima telâşlı. Benim denizaltı lafına canım sıkılıyor. Bütün kurnaz adamlar gibi daima meşgul. . ahbabına da ancak o. işine de. istanbullu onun arkasından baktı : On seneden beri gardiyanlık ettiğinden ve kendisini bu işe ihtirasla verdiğinden kurnazlığı. Bu değişmez kaideye rağmen Muşlu Mehmet efendi. Kötülüğün başı nefs'ti. ayda 19 lira ücretle çalışmış. Malatya'da senelerce manifaturacılık. Galiba kanaatmca kapılar hep kapanıp kilitlenmek için yapılmış iyi ve faydalı şeylerdi. birçok insanlarda olduğu gibi yalnız gözlerinde kalmamış. Her hareketi sanki kurnazlıktan ibareti.. — Olmaz. Rakıyı davul zurnayla içtiği meşhurdu. Lenger şapka ve kırpık bıyıktan ibaret sayar. Abdurrahim beye bir bakayım. Döğüşüyorlar.) Adam bir kere karı milletine Bacı dedi mi. daima yorgun ve daima rahatsızdı. Kapıların da açılmasından zerre kadar hazzetmediği belliydi. Bunu Müslüman edip nikahlamış. «Şehrin düşmesi gün meselesidir» dedi. Bütün eski ayyaşlar gibi gevezeydi Bir lafa başlarsa mevzudan mevzua geçerek uzun uzun anlatır. Hep öyle. hatta elbiselerini sarmıştı. kapalı olup olmadıklarını anlamak için çekiştirir. — Hele otur. Kendi iddiasına göre içki içmekten erkekliği kurumuştu. Seni bekliyoruz. Açılmalarında iyi ve faydalı hiç bir şey yoktu. Memur olmak için bu üç şart mutlaka lâzımdır ve başkaca hiç bir şeye ihtiyaç görülmez. kilidin kancası ağzını açıverse keder ve korkuyla etrafına bakmırdı.. Laf söylerken sivri gırtlağı iner çıkar. gözleri ve elleri mütemadiyen kırılıp işaretler ederdi. nerede bir kilit görse. bir de her fırsatta suratına üstüste perdah yaptırdığından derisi. bıyıklarını kökten kazıtır. Uzun seneler basur çektiği için. Sekiz sene. Ruslar bastırınca alıp bu tarafa kaçırmıştı. iki seneden beri muavin olup 24 liraya yükselmişti.

başka. — Bey. — Ne dedi? «işte benim iki tane kocam var.. Kâğıt kebabı yapsaydık. karı başka. Mazmanoğlu araya girdi : — Mesele anlaşılıyor. Sebep : Sebebi meydanda : Karılan çıtır çıtır yemek âdet olmamış. Yoksa. belki doyardık. bize helâl etseydi. Diyarbekir bizim o taraf.Koğuşları gezip yeni gelen telgrafçı Abdurrahim efendiyle konuştuktan sonra kapının önüne gelen başgardiyan muavini söze evvelâ bu felsefesinden başladı : — Abdurrahim beye acıdım dedi. Şaşırmış..zaman faydası dokunabilirdi. İnsan paraya doyar da. çoluk çocuk sahibi bir adamsın. Kocaya vardı mı? — Varmadı. Kızın eniştesine kızıyoruz. Lâkin herif işte seviyor.. Sür git dememişler. Sen evli barklı. Baban öldüğü zaman siz şu kadar çocukmuşsunuz. Pek iyi. Hükümet af vermedi diye de kızıyorsun. demiyor.. hep böyle söylersin. On senedir evli. Haydi sen de başının çağresine bak. ya değildir. erkek gözü karıya doymaz. — Ulan. zor bir mesele. tavukta. Zampara olmayan adam. Yani etlerini helâl etmeli. bak o zaman olur.. aklı uçkurda.. Karı şerri beyim. Alalım Abdurrahim beyi.. Ekmeği banacaksın. — A beyim. Hemen amin dersin. Elin çoluk çocuk sahibi adamına genç kızlarını metres mi verecekler? — Karıyı boşar alırdı. Böylesi olmaz mı? — Ha. O. erkek başka. şimdi karıyla erkek bir olur mu? — Ekseriya olmaz.. Sabahtan beri Şaroğlu'na kızıyoruz. — İşte bunu beğenmedim.. Belli bir şey. halbuki sen Hükümetten daha insafsızsın. — Ayıp olmaz mı? Kızla sevişmişler. . Lâkin ne yapsınlar. erkekliği tükenmiş adamdır. Tabiî pişman. isteyen çok olmuştur.. Ananız da genç kanymış. bari. Hemşeri sayılırız. Bunlar bana yeter. Böyle rezillik nasıl olur? Karının ne günahı var? — Karının da bir günahı yok. İstanbullu sordu : — Bekâr diyorlardı. Meselâ: Senin baban ölmüş... Tavasını firma verseydik. — Ne bekan beyim. biz başkasına gönül verdik. Evli adama böyle işler ayıptır. yoksa evvelinden mi deliydi de deliliğinden mi kız sevmeye girişti. oniki senedir yatıyorsun.. Güzelmiş. oturuyor.. Karı görmez misin gözün ışılar..» demektir. — Evli adamın başkasını sevmesi ne demektir bilir misin? — Ne demektir? — «Hey karı. karı başka.. Erkek. iki çocuğu var. Erkeklik durdukça doksan yaşma gelsen nafile. keklikte dolaşan herif on para etmezdi. Artık bilmem kızı sevdiğinden sonra mı deli oldu. Murat araya girdi : — Mazmanoğlu..» dedi.. Karılan Rabbim. Adam ya zamparadır. On beş senelik bir memur. gör geç demişler.

Gel gelelim. fıkaranın yüzüne bağrı bağrıverir. Öyleyken evde bir şey komamış satmış. Reddedilen körpe kız bir müddet şurada burada gezer. battaniye yollamış. oğulları var. Buna ne diyelim? Başgardiyan muavini cevap bulamadığı için istanbullunun yüzüne baktı.. rüsvay olacak... Yoksa orospunun dişisi. borcunu inkâr etmek. pezevenk. yakışıklı hekimin oğlu parası hatırına Hübüş hanımı alınca orospuluk ortadan kalkıyor. hattâ korkmak bile yerine göre orospuluktur. Lâkin benim bildiğim Şaroğlu. Lâkin karısı birisini sevseydi. Fakir reddeder de.— Evet. «Dün gece benimle mi yattın ki surat ediyorsun?» diye bir laf ederler. zengin kızından hiç orospu olmuyor. Söz verip tutmamak. «Sus otur.. karıya daha zor. dedi. Hem de doğru. Lâkin dikkat ettim. Abdurrahim bey kıza çok para yedirdi. zengin karısından. Aylığından başka mebus ağabeysi para yollar. Namuslu bir adam. Biz. yalvaracak. erkeği olmaz. Hekimin oğluna bir fakir kocakarı gönül verseydi ne olurdu? Şu olurdu : Hekimin oğlu parasız karıyı almazdı. Şaroğlu kızını reddetmez. Vurmuş. Şimdi bakalım. evde çocuklar kilimin arasında mı yatıyorlar? .. Herif evlenmez miydi? — Erkek kısmı çocuğa bakamaz. — Doğru.. Orospuluk huydur. Çünkü babası zengin. — Baban öleceğine Anan ölseydi. kerhaneye düşen kadına diyoruz. Karı namus belâsı. halbuki. otuz yaşında. Herif on bin lira para yedirmiş... mutlaka fakir olacak... arkadan adam vurmak. nihayet kerhaneye düşerdi. Kan ne yapacak? Arkasına düşecek... kocasının üstüne dost seven. Daha yiğit. Bir yatak çarşafı bile göndermemiş. delikanlıyı vursaydı. orospu diye. Şaroğlu'nun kızma «Orospu» diyen olmadı. Karıların bazısı bizden daha erkek. ağlayacak. Hem de hangi kadına. Evlenir evlenmez orospuluktan kurtuluyor. istanbullu gülümsedi: — Hüküm erkekte olduğu için biz böyle kaide koymuşuz.. — Çocuğa bakmak. Fakir bir adam olsaydı kızını derhal reddederdi. Bunda bir namussuzluk yok... yatak yollamış. Bunlar Diyarbekir'in eşrafmdandır. Karı bakar. birini casuslamak.. Tarlalarından bahçelerinden para gelir.. kendinden zayıfı ezmek. Hacı Abdullah fikrinde İsrar etti: — Hemen «Doğru» dersin Mehmet efendi. Orospuluk olurdu. Kızın kabahati varsa bu işi temizler.bir şey hatırlamış gibi elini salladı: — Doğru. Ne dersin başefendi? — Doğru beyim. kendisine varmayan her kızı öldürse iş ırağa varır.. Boyu kadar kızları. Bu memleketin eşrafmdandır. Şimdi Abdurrahim bey karı sevmiş. Şaroğlu neden reddetmez? Şaroğlu'na kahvede hiç kimse. — Kızın kabahati varsa ne demek? insan. elli yaşından sonra hekimin oğluna gönül vermiş.. Herkes «Orospu» diyecek. Hübüş hanım. Hekimin oğlu denilen ipsizle evlenmiş. senin bir kıza gücün yetmedi. Erkek karı bir olmuyor.» diyemez de. — Bakalım doğru mu? Başgardiyan muavini .. Bugün bakıyorum.

Sırtında sadakor ceket. Rezilliği duymasıyle. orta yerde dolaşıp duruyor. Herif deli. — Ölürse kendisini tahliye mi ederlermiş? — Öyle dua ediyor ki.— Gördün mü Mazmanoğlu? Şimdi Abdurrahim beyin yaptığı orospuluk değil midir? Telgrafçı Abdurrahim beyin mahpushaneye gelişinden iki gün sonra. sedef kakmalı bir . «Sinirli bir adam diyorlardı. beline ipek. Çay hazırladık. Gözlerine bu kıyafet hiç de aykırı düşmüyordu. Üçüncü gün. Misafir getirdik. Telgrafçı Abdurrahim bey. kendi kendine işaretler yaptığını arkadaşlar fark etmişler... Söylenenlere inanmak lazımsa dünya güzellerinden birisi de Abdurrahim beyin karısıydı. Ölüm temizlik.. Fotoğrafçı getirmeye müsaade istedi dediler. Bu kâğıtlar her ne ise okurken okurken yüzünü buruşturduğunu. — Kızı neden vurduğunu söylemiyor mu? — O tarafı açmıyor.. Arkadaşlar. İstanbullu. birtakım kâğıtları karıştırmakla meşgulmüş. Girse de kulak verme beyim. Daneleri gümüş..» diye tersleyivermiş. Böyle giderse Elâziz'i boylar. — Evet beyim. Kapıdan atlar atlamaz işin şakaya asla tahammülü olmadığını farketti. Hatırınızı kırarım.. bir tanecik kızıymış. yalnız tahliye etseler ağır cezadakilerin yakasını bırakmayacak. Takunyalarım tıkırdatarak avluya geçti. «inşallah ölür.... başında burmalı arap kefiyesi vardı. Ayağına Adıyamanlı Ali'nin şalvarını giymiş. Lâf arası biraz sövdüm. fotoğrafçı vesilesiyle bahçede meydana gelen seyri hiç bir zaman kaçırmazdı. însan gibi fikri var. ilk gece biraz ağlamış. Hiç oralı olmadı. — Bir tecrübe etmediniz mi? — Ettik. «insanın her vakti bir olmaz. Kadın da büyük yerin. Karısını methediyorlardı. Ortası nerdeyse yere sürünecek şalvarı istisna edilirse amerikan filimlerindeki şeyh Ahmet'lerden birisine benziyordu. Teselli vermek istiyenleri. iki kurşun değdi.» diye öğünmüş. bir miktar tarhana satın aldığı duyuldu ve bu suretle evinden yemek gelmeyeceği anlaşıldı. Abdurrahim bey müdüre çıktı. Yüzünü tavşan gibi oynatıyor. beyaz poşudan bir kuşak dolamıştı. kıyafet tebdil etmiş.» diyor. — Desene ki. Sordu : — Nasıl? Sizin mezhebe girecek mi? — Biraz müşkül. fırsattan istifade ederek asri cezaevine gideceklerin vesika resimlerini çıkartmaya uğraşan fotoğrafçının boşalmasını heyecanla bekliyordu.. Marifetine karşılık bir de çiftlik istiyecek. içerde yarım kırat kadar bulgur. ekmek sahibi bir hanedan kişinin.» ikinci gün kendisini biraz toplayınca meseleyi soranlara tabancasını ve atıcılığını gülerek methetmiş: «Elli metre kadar mesafe vardı. Akh başka yerde. Mutlaka ölür. Şimdilik yataktan çıkmıyormuş. Yalnız. göreceksiniz. Ölmeli. yakut. çocuklarını alıp babasının evine gitmiş.

tüfekle çıkmalıydım. bizim o taraflar iyidir. Orada rahat mıymış? — Rahatmış. Dersimli fotoğrafçı suratlarda gölge ve çizgi bırakmamak gayretiyle resimlerin arabına bol bol kırmızı kalem sürdüğü için hiç kimsenin kendisini tanımasına imkân kalmıyor. — Neden? — Malum ya. Cezayı bitiremediniz mi? — Daha oniki sene var... arada sırada küçük bir aynada yüzünü.. üçüncü poz profilden çekildi. — Fena olmaz. — Pek beğendim.. — Siz yakışıklı bir erkeksiniz. dedi. rahatmış. Ne de olsa kafası. gözlerini alabildiğine açtıkları. uzun bıyıkları kesilince zabit tekaütlerine benzemişti. — Telgrafçıyı çağır bakalım. bilhassa bıyıklarını kontrol etmekteydi. İstanbullu. yanında oturan tahsildar Vaiz efendiye. Bu birinci pozdu. daha çok dayanır.. Hele Kızılbaş dedelerinden Hüseyin ağa. Hakikatsiz çıktı. —Fotoğraflan demek ki beğendiniz.. Süleyman beyi ziyarete geldiğiniz zaman görüşmüştük.. — Tabiî o zaman daha heybetli dururdunuz. bu kadan da elverir. İkinci poz ayakta. Sol yumruğunu sıkıp göbeğine bastırdı. — İyi hatırladınız. burada. demeyi de unutmadı. — Hemen koymak lâzım mı? .. Atın üzerinde. Fotoğrafçı paralarını alıp müşterilerini nemli kartlarla orta yerde bıraktı. Madenkömürü kadar siyah ve parlak bıyıklarıyla beraber üst dudağının yansını oynattı. Bunları suya koymalı. Makineyle buluruz. kimsenin nazarı dikkatini celp etmemeye çalışarak karşı duvarın dibine bir halı serdirdi. Ava bile gitmiş. Çabuk sararmaz. — Arkadaşlara söyleyeyim... Üstüne iki minder attırıp oturdu. — Halbuki bir at olmalıydı. Ata biniyormuş. istanbullu. Kalabalıkta anadan doğma kalmış gibi kıvranıyordu.— diye gözlerini kırpıştırdı.. bir karış sakalı.tespihi sinirli sinirli çekmekte. Fotoğrafları pek beğenerek işe başladı. Sağ ayağını sol dizinin üstüne attı.. evet. Objektifin karşısında kendilerini bir acayip gayretle sıktıkları. Vesika fotoğrafı çektirenler.. Bey. bunlar asri cezaevine mahsus fişlere yapıştırılacağı için müdürün emriyle sakallarını. Tespihi sallandırdı. — Süleyman beyden mektup alıyor musunuz? — Hayır. bıyıklarını ve saçlarını kazıtmışlardı. Nihayet sıra Abdurrahim beye geldi. resim sahipleri ellerindeki yabancı insana hayretle bakıyordu. — Sahi. Abdurrahim bey ancak o zaman İstanbulluya alâkayla baktı: — Ben sizi bir yerde görmüş olacağım. iskemleye kuruldu. Mamafih.

Geçmiş olsun diyemedik.. aşağıda kanlar dolaşıyor.. Posta daha öbür gün gidecek.» dediler. Daha ertesi gün bir çocuk feryadı. Affedersiniz. eve ziyanı dokunur.. — Gazeteye mi? Bunu Abdurrahim beyle istanbullu beraber sordular. Cinfi.— Hemen değil... Ubeydan gelir. En güzel cinsi Hamdanî'dir. Yukarda koymalı.. Artık ballandırır bizim bey.... Durun. Benim tayın arka sol ayağı beyazdır.... Ertesi gün pencereden bakıyorum.. Bey gazetecidir.. Bu resimler olmaz. Tespih de iyi çıkmış. Vaiz tasdik etti : — Gazeteye... Ceylân'dan ayrıldım. Şu meseleden şu meseleden böyle bir iş olup. — Yann olur mu? — Yarın da olur öbür gün de olur. At üzerinde. Burası yiğit makamı.. «Yahu bu ses ne oluyor?» «Çocuk koğuşunda kavga var. Vaiz efendi alay ettiğini saklayarak konuştu : — Ben de yiğit makamı diyerek koşa koşa. Tespih iyi çıkmışını? — Battal olmaz. — Lâkırdıya daldık. muhakkak yiğit makamı. Maneki. Evden at üzerinde bir resim getirteyim. Beni bir gün görmese hastalanırdı. kasabanın ortasında kızı vurmuş. iki ayağı reisin. Lâkin yiğit nerde? — Yiğitlik bir vakit battal olmaz Vaiz efendi. Aman. — O daha iyi. Köroğlu gazetesine göndeririz. Malum ya. Vaiz efendi öfkeyle istanbulluya döndü. Kuyrukta bükülü kıl. Urfa'da bir aşiret reisiyle ortak almışlardı. Sonra Küreyşan. — Öyleyse. iki ayağı biraderin. ona yanıyorum. Böyle hayvanı ne kadar . Makam yiğit makamı olmaya. Hayvanınız var mıydı efendim? — Evet... Tabiî benim Ceylân'ı değil. Henüz üç yaşında olduğu halde... Ceylân'ın valdesini. — En iyi cins bu mudur? — Evet. Ceylân ikinci tayıdır.. — Cinsi nedir? — Seklair.. Ne dersin beyim? — Getirtiniz. Tabancayla. «Bunlar neyin nesi?» diye sordum. gazeteye yollıyalım.. Onlar da mahpusmuş... Meraklanma. —Şu resimlerden birisini al da beyim. ocviıiiiıcı" uııc. Halis kandır. Kasıkta kıvırcık bir kıl varsa netameli. arkadaki sol beyaz olursa uğursuz sayılır... iki koşu aldı... — Basarlar mı? — rvcuciı uctsıııaaiıııaı. — Yukarda koyacağım. ilerdeki sağ. sevine sevine geldim. — Başa herşey gelir. — Yiğit makamı olmaz mı? iyi bildiniz. Şimdi şüpheliyim. — Demek asil hayvandı? — Birader. Mahpus olduğuma yanmıyorum. At üzerinde. Pek iyi olur..

Adam ne binlik beş liraya bedava.. Selâm verip oturdu. Bir tek ayak.. Bende şimdi bir keklik var. yani hayvan ne kadar yorulup terlerse evin düzeni. Hayvan sanki kopar. Mahsustan. Tavşan şaşırtma verince kendini taşa. ağaçlara doğru kaçar. Şecereye hile karıştırmak namussuzluktur. Siverekli kahveci hacı dayıyı duydunuz mu? Meşhur keklik avcısıdır. — Yoktur. çoğu olmaz. tazıyı kendisine çekiyor mübarek. yalvarmak için döktüğün dil de caba. Bizim o taraflarda bey. — Hayır duymadım. Kekliğe biraz baktı. beyim tavşan avı erkekçedir. — O da iyidir ama ille tazıyla tavşan avı. Bu sefer de. Bir tek ayak nasıl taksim edilir.. Tazının nefesi körük gibi işler beyim.. Sizin o tarafta keklik avı yokmuş. Tazı toprağa kapanır. iki saat mi kekliği konuştuk. Tavşana aptal derler. Tavşan şaşırtma verir.. — Pekâlâ demin bahsettiğiniz cinsleri nerden bilirsiniz? — Şeceresinden. At sahibine götürdüğün hediye.... Tazı aman yetişti dersiniz. İnanmayın. Asilzade bir kısrağın bir tek ayağı 150 madenî liraya alınır. — Tavşandan sonra av keklik avı. Tazıyı saldınız mı? Peş peşe takılırlar. Satmaya kalkmış. — Pekâlâ... Tazı ileri doğru yirmi adım fırlar. Tavşan gerisin geriye yolu tutmuş.. Ertesi gün bana feldi. Cezam belli olsun buraya getireceğim. taşlı yerlere.koşturur ezersen. «Al beş kırmızı. hayvanın kınalı başını . işte o sırada. öyle duydum. Siz avcı değilsiniz.. Yani. «Şu kekliğe bir lira kırdınız ha. Hangi avı seversiniz? — Yaban ördeği.. — Bir kekliği vardı. elli adım ara bırakmıştır. ya tazı kazanır ya tavşan.. Nihaet gideceği zaman. Tazı düz yerde avı alır. — Bu derdin azı.» diyerek gülmüş.» diye satmamış. Çok akıllıdır. beyefendi. Artık bilmem. — Şeceresini doğru söylerler mi? — Arap şeyhleri kafalarını kesseler yalan söylemezler. Sanki tavşanda bir ip var. o kadar bozulur.» demişler. Ömür çarkı deveran etmezmiş. «Dört liraya bırak hacı ağa. tazının ayakları yorulsun diye. — Aman beyim sizde de avcılık var mı? — Biraz. Işık çaldı. at satmakta bedhahlık yapıldığı duyulmamıştır. — Ayağım aldın mı kısrak sende durur.. Bir Malatyalı dört kırmızı lira vermiş. Olursa o kadar olsun. Hacı dayı beş lira istemiş. ömür çarkı dururmuş derler eskiler... Odaya girince bir de baktım kafes eline.. Döner. «Ben işi anladım. Hem cebinizde fazla para var. nefesin hışırtısı yaklaşınca tavşana Rabbim bir gayret verir. Dükkânı kapatıp memlekete gidecek. bir saat mi. hem de kekliğime pazarlık ediyorsunuz..» diye etraflarına toplanmışlar. — Bu hayvanlarla ne güzel av olur. Ucuz bir şey değil ki. ağaç gövdesine vurup parçalayan tazıyı çok görmüşüm.

Dişi sesi. Haydi kınalı yavrum. — Ne demek? — Öyle ya. kabadayılıklarından istifade ediyorsunuz. Navlun parasını vermeye davrandım.. Derken bir erkek çıktı. Yiyecek torbası yukarda kalmış.sıvazladı. Maya'nın üstüne sanki kurşun sesini işitmez. Bre aman. Arkadaşları düşerler. Yolu elime aldım. Bir gün keklik avına gitmiş. gidiyor.» Avcılık fıkara harcı değil. gök yüzünden siyah yelkenler kalktı.. Keklik bir kerre yıldı mı para etmez. Gün doğmadan benim keklik yabanları uyandırdı.. Bunlar adamda olur mu beyim? — Ben bu avı sevmiyorum.. Bizim kazanın nüfus memuru da beraber... Palu beylerinden Tayyar bey. Keklik tabiî adam gibi. Dişi sesine vurgun vurgun gelirler. Tayyar bey. demiş. Çıkarıp bir dilim vermiş.. yumurtalarını erkekten saklarlar. Gülüyorum. «Sana hediye getirdim Şimşek!. gitti. bir dilim baklavaya.» dedi. Haşim beyin dedesi. Bir kerre böyle ava gittik. «Benim de dişim yok. Birdenbire yabana keklik sesi verir. ciğerim parçalandı. Keklik avı diyince beyim. kan içinde çırpınırlar. Nüfusçu. Av iyi olmuş. Sesi güzel erkeğe tutulur... Kanatlarını yere sürerek karşıdan koptu. «Sen akimi mı kaçırdın dayı. Fırtına başladı.... Kekliğin dişisi kahpe karı gibidir beyim. Yalan söyler ki üstüne gelmeye de. Erkekler bizim kekliklerle döğüşmeye geliyorlar. «Artık bu av yapmaz cenabet. Evinin imamı meğerse heybesinde bir kaç dilim baklava getirmişmiş. Dişisiz kalmış biçare kekliği. Kabristanı.. Gider gizlice atarlar. değirmen yeri hâlâ durur bir harap şehir.. bir köy bağışlamış.. Derken beyim. Senin keklik öter.. Nüfus memuru kekliğini methedip duruyor. Kekliğin kafasını çekip kopardı.. Bize uzaktan akraba da olur. — Siz de metriste mi avlanırsınız? — Metriste. Dağ karanlığı birdenbire etrafa çöktü. Ceketi çıkarıp kekliğe sardım.. Yollarda canın çıkar. Şunun tren parasından aciz kaldık. Erkek keklik dişisiz kalınca deliye döner. kavga çıkmaya. Kafesi düzeltti. Sonra ateş et. «Şurada bana bir dilim baklava getirene ben ne vermem. O vurulana kadar kafese saldırır..» diye yalan söyler.» dedim. Hayvanların sevgilerinden. Sabah olmadan üç saat evvel kalkacaksın. «Olmaz. arkasına gizlen. «Eyvallah» dedi. Kafesi bir tekmede paraladı. Taşlardan siper yap. durur öter. Soğuktan donarsın. mübareği yumşaktan zincirle çeker gibi getirir.. Fırtına azdı.... Bizıim oralarda bir keklik metrisi için düğün bozulur. arkasından bir ötsün.. Kekliği kurar beklersin.. Kafesin etrafını bir dolaştı. maya sesiyle çağır. Eşsiz kalan erkek öter..» Ne mümkün. «Yahu kafesi bıraktın!» dedim. Dağlar gümbür gümbür inlemeye başladı. Kafesi kucakladım... Bir akşam evvel de baklava yemişlermiş..» geçti. Hiç olur mu hacı dayı. Ben ..» dedi. Nufusçu arkam sıra koşuyor. İlerde dişiyle gezen bir başka erkek keklik de o biçim cevap verir. Kuluçka zamanı değil. Durur öter. Derken yaban erkek senin dişiye doğru döner.. — O kadar kolay değil beyim. İki saat aşağıda bir harap şehir var. Dişiler kuluçka zamanı. Nüfusçunun kekliği susuvermez mi? «Haydi yavrum. Ben avı unuttum. Kocasını bırakır da gider. Hacı Tayyar bey vardır.. Al sunu. Oraya kadar geldik.

Avcıya hiç bir şey olmaz. — Hayır... Deminden beri ayakta durup konuşulanları dinleyen sarı bıyıklı pek genç bir delikanlı.. istanbullu onlara gülümseyerek kâğıdı çocuğa iade ettikten sonra tane tane anlattı: — Alay komutanı haklı. Temyizde bir şey yapamaz mı? — Orasını bilmem. keyf için hızlı giden bir otomobilin kaza yapmış şoförüne seni kurtarırdım diyebilir miydi? Evet delikanlı. İşgal ordusu binbaşısı. başındaki arap kefiyesine. Kız ezdim. Ben tayyare alayının şoförüyüm.. «çocuğu ezdikten sonra polislere teslim olmadan doğru Alaya kaçabilseydin ben seni kurtarırdım. İstanbulluya bir kâğıt uzattı.. işgal ordusu olmasa. Sırtında tayyareci üniforması vardı. Alay komutanımız bana dedi ki. Pek çok. Ve dünyada kendisini alâkadar eden başka bir bahis mevcut değildi. acele acele ve kat'iyetle anlattığı bu av ve hayvan hikâyeleri. kâğıtta yazılı olanlara değil. Anladınız mı? — Anladım. Dün ezilen küçük kız meselesi. Abdurrahim bey bunun biricik istisnası idi. itiraz faydasızdır.. Doğru mu beyim? Kurtarabilir miydi? — Doğru.. Merak etmeyin bir sene cezası var. Bu iddianameyi gönderirler. bizi düşman saymasa Alay komutanı. Ne çıkar canı cehenneme.. «Satlıcan.. O itiraz ne demek bakın: Meselâ sizin yerinize bir başkasını getirirler. Mühim bir fırsat kaçırmışsınız. — Ha. — Tayyare ile mi? Delikanlı gülümsedi: — Hayır otomobille. Öyle yazarlar ama. gayrı tabiî bir surette parlayan siyah gözleriyle. Lâkin av zor iştir.. — Hiç öyle şey olur mu bey? — Olur Abdurrahim bey.» dedi.ceketsiz öyle ıslanmışım ki. vah. O adam. şalvarına ve tespihine pek yaraşıyordu... Tahsildar Vaiz efendi ile telgrafçı Abdulrahim efendi hayretle istanbulluya baktılar. Bir çare yok mu? Benim eniştem mebustur. İlle keklik avı. İkide bir güzel bıyıklarını kımıldatan tik'i. Denize düşmüşe dönmüşüm. Bu binbaşı bizim ordunun binbaşısı değil anlaşılan. kâğıdın kendisine ait olmadığına itiraz eder. . Kurtarırdı.. — Ne oldu? Kız mı kaçırdınız? — Hayır. Sanki buraya keklik ve beygir bahislerini konuşmak üzere günü birliğine gelmişti.. Vah.. — Beyim lütfen şuna bakar mısınız? — Nedir bu? — İddianame. gelişlerinin sebebini her rastladıklarına üstüste anlatmadan yapamazlar. zatürrie hazır» derler. Mahpushaneye yeni gelenler. — Bu kâğıda üç gün içinde itiraz edilecekmiş. — Bir sene mi? — Az mı buldunuz? — Çok. Ezilen kimdir? Bir çocuk...

silâh. «Kız mutlaka ölmeli. — Ana demeyin. O gün öğleye yakın. topal Sefer'i çağırmak istedi. Bir kerre de mebus enişteniz uğraşsın. siz onu atfetmişsiniz. . kekliklerden mi konuşuyor? — Hep. Bir de dua ediyor. Bir koca demet çiçek getirdi. Halbuki at. istanbullunun huyunu bildiği için kurnaz kurnaz sordu: — Şimdi ne düşündün Murat bey? — Bu delikanlının hemşiresini düşündüm Vaiz efendi... Siz de burada lüzumsuz yere korkuyorsunuz. Çocuk kıpkırmızı uzaklaştı.. Alay komutanı kötü söylemiş. Abdurrahim bey. — Kızlar insana hiç bir şey yapamaz. Kaç zamandır görünmüyordunuz efendim.. para insana cesaret verir derlerdi. — Anan kurt.Şimdilik bir sene yatacak gibi görünüyorsunuz... Sarışın. — Teşekkür ederim.. — Seferi ne yapacaksınız? Siz de Anıca. Hele Binbaşı için.. istanbullu pek sevindi : — Oo Hanımefendi diye ayağa kalktı. Vaiz efendiye sordu: — Hep atlardan. Hacı Abdullah'ın yeğeni oluyordu. pek güzel bir kadın olmalı. — Kız sen de kurt değil misin? — Neden.. Yoksa delikli demir çıktı da mertlik bozuldu mu? — Biz memuruz beyim. Hem bu sözün siyasetle bir alâkası yok ki.. Vaiz. İstanbullu. — Telgrafçıyı ürküttün.. Buyrun çiçek. diye gülüştüler. Nerdesiniz? Mediha — on yaşında bir küçük hanım ciddiyetle elini uzattı: — Mektebe gidiyoruz efendim. Hacı Abdullah.. Etrafa çömelen köylüler. diyor. — Siz artık memur değilsiniz.... işin ırağa varacağını kestirmiş olacak ki fotoğraflarını soğuk suya koymak bahanesiyle acele gitti. Biz fenalığı daima kendi kendimize yaparız da biçarelerin üzerine atarız.. Memur kısmı siyasetle uğraşmaz. Bayan öğretmen bize «Anne» dememizi söyledi. — Nerde sizin bardağınız kuzum. — Anlatmıyor musunuz? Ölürse onsekiz sene ceza verirler. — Yaşa bey. İstanbulluya en kıymetli misafirlerinden birisi geldi. — İsterlerse 180 sene versinler. Abdurrahim efendi çekinerek konuştu: — Pek sert söylediniz. Sefer çiçekten ne anlar? Kürt Sefer.. — Mebus oğlunu fena bozdun. Kız ölmezse iş fena» diyor. Bunları suya koymak lâzım.. Kız buna ne yaptıysa fena yapmış.... Mediha çıkıştı... — Ben sert söylemedim.. Mahpussunuz...

Mektepte de bana kurt kızı diyorlar. büyük kadın gözleri gibi biraz dalgın bakıyor. Günahtan korkulmaz mı? — iyi ama küçük kardeşini döğüyormuşsun. Anne kısmı bir vakit ölmez. Mediha bir an durdu. Bir daha ötsün.. Bildiğimiz karga. «Anne» dersek. döğmem. Şurada ötse.. Lâkin birisi evimizden alıp götürse hayır. Şimdi karga öttü mü susup dinlersiniz.. Tilki akşam ezanını dinlermiş.. — Murat ağabey keski anan sağ olaydı... — Artık bilmem. Pekâlâ. Susun ki söyleyeyim. — Tuz almaya mı? Bu ne kadar tuz almak.. Murat ağabeyine söyleyeceğim. insan kardeşine böyle der mi? — Sor bakalım. — Kendisi gelmiyor ama haberi gelir.» dedi. — Hayır.. Avrupa tilkileri ne yapıyor.. sen ananın gelin olduğu zamanı biliyor .. Alnını kırıştırarak düşündü.. onun gibi huysuz da değilmişim. Amcasiyle İstanbullunun gülüşmelerini anlayamadığı için Medina somurttu. Yavaşça dışarı atsa.. Hiç anlamaz mı? Tilki bile ezan okundu mu durup dinlermiş. İstanbul kunduraları dedim. Ötmesi bitince «Yarabbi. Yanağında bir Halep çıbanı izi vardı. dedi. Kürt kızı olsam babam çarık giyerdi.. Gözleri trahom geçirdiği için.. Buna sordum: «Kız. Hacı Abdullah elini kaldırdı: — Dur öğünme..— Pekâlâ. anneler tuz almaya giderler.. — Bu ne biçim bir laf. kardeş nedir biliyor mu? Daha babasını bile çağıramıyor. — Sana bunları kim söyledi? Karga haberden ne anlar? — Anlarmış efendim.. — Bu çiçeklere «Anne çiçeği» derler. — işe bak. — Sen ne diyorsun? — Ben kurt kızı değilim. Ben onu seviyorum.. Orada ezan yok.. bakın nasıl.. — Ben çağıramıyormuşum ama.. Bir karga var.. Bir ayağını çenesine vurmak günahtır.. Durun... — Sen de çağıramryordun... Sonra küçük elile çiçekleri iki kere okşayıp derin derin kokladı. Bir daha öterse anneniz mutlaka iyidir. ben mahpusa yeni düştüğüm zaman bu daha doğmamıştı.. — Olaydı iyiydi ama işte öldü. — Mediha bu çiçeklerin ismi nedir? — Bilmem. Hâlâ elinde tuttuğu demeti koymak için bir bardak aldı. beş yaşına basınca bir bayram günü ziyarete getirdiler.. Halbuki benim babam sarı kunduralar giyiyor. Kesik siyah saçlarını hışımla salladı. Rahmetli annem bunları çok severdi. Yahut da ben bu ismi verdim.. sevap kazanır. Beyim. Ama. Durun. uzun kıvırcık kirpiklerine bu bakış pek yaraşıyordu. işte annenizden haber çıktı demektir. Hand gelmiyor.. Babam söyledi.» diyeceksiniz. Dört. Töbe Yarabbi. — Sen günahtan korkar mısın? — Korkarım. senin anan Türk mü olacak? — Rica ederim.... Kendisi düştü. — Ne ölmüş.

Tüyleri uzun olduğu halde.» der.. Kırmışsın.. Gerdanında.. Bir daha sana vermeyeceğim. Kırmızı bir kuş. — İşte bu olmadı. Bir kuş varmış. ilk bakışta sevimsiz bir hayvana benziyordu. Bu amcam delirmiş mi ne? Bu nasıl söz. Sen Sevim'e iyilik et. Vallaha bir defa küsersem Atatürk gelse barışmam. — Siz kırmızı kuşu bırakın da lütfen şu dolabı açın. Rengi donuk gibiydi. Bakın.. Anamı gelin getirirlerken ben korkmuşum da komşulara kaçmışım. Bir ev dolusu verin. Sansara benziyordu... Masanın üstüne bir gazete serdi.. Oruç tutmalısınız.» diyordu. Zaten ben amcama küstüm. Vede istanbullunun omuzuna sıçradı. — Hayır. Gel. Bakın amca.. Nasıl olsa barışırsınız. — Sen kırmışsın. Benimle küs oldunuz.. Yüzünde alt dudağını şişiren bir ciddiyet vardı. dinleyin. haydi çıkar.» demez mi? Bu kız işte bu. kendisini herkese sevdiriyordu.. Mahpus.. Sahanları çıkardı.. Gazocağmı yakan amcasına bunları sırayla taşıdı. — Ben kırmadım. Önümüzde bayram var. Gel pisi pisi.. Hanım hanımcık hizmet etmelisiniz.. Biz daha açız. Vallaha yalan. Murat ağabeyim de bana iyilik eder. Aşağıda keskin bir miyavlama duyuldu..İsterseniz Sevim'e yüz tane verin.. mahpus insanlara da «Mahpus» isimli bu kediye de «insan gibi fikri var.. vücudu gene de küçüktü. . İstanbullu kapıdan dışarıya seslendi: — Mahpus.. Halbuki biraz dikkat edilince güzelliği ağır ağır meydana çıkıyor.. Sevim'e ampul vermiş de bana vermedi. Suyu tazeledi. Dışarda besbelli. — Sana da verdim. Medina dolabı açtı. Gider Allaha dermiş ki «Murat ağabey kulun oruç tutuyor. istanbullu aralarına girdi: — Nafile iddia etme. bakarmış. — Sahi Bayram'a ne kadar kalmış..musun?» dedim... Tahsildar Bedri bey.. O da acıkmıştır. Lütfen çağırır mısınız? — Başüstüne. — Başüstüne. «Biliyorum amca. Pencereye gelir.. Soframızı bari kurun. — Ramazan'da oruç tutacak mısın ağabey. Kaşıkları.. Küçük kırdı. — istersen verme. Yalan.kadar aptal. — iki ay. Ve birdenbire odanın noksanını farkederek dikilip durdu: — Murat ağabey mahpus nerde? — Kim bilir. — Yazık. — Uy başıma gelenler. Bir daha sana vermeyeceğim ne demektir. değil mi amca? Ramazan iyidir.. çatalları iyi temizlenmemiş buldu. çeyrek büyüklüğündeki beyaz benek müstesna düz kurşunî renkteydi.. Onu çabuk mahpustan çıkar.. Bu ramazan mutlaka oruç tutun. Ekmekleri dilimledi.

— Amcam beni kurtarır... Yanan parmağını bir taraftan emiyor. Komşularımızın çocuklarının seslerinden usanırız. Bırakın diyorum. benim işime karışabilir mi? — Karışmaz mısın amca? — Sus aman. Bugün mektep olmadığından anneme su taşıdım. — Öyleyse bizim toplara ne oldu? — Eritmişler de otomobil lastiği yapmışlardır. Sor bakalım.. bir taraftan amcasına çıkışıyordu: — Siz burada bizim elimizi yakıyorsunuz. Rengini evvelâ bütün mahpushane yadırgamış... — Eğer şimdi yüzünü yıkayıp yemeğe oturmazsan ağlayacaksın. Muharebede bizim lastik topları mı atıyorlar kuzum? — Hayır. — Ben yüzümü yıkamam.* Koğuşlarda et pişirip istanbullu ile beraber davet edenler bile oluyordu. Hani sizin bezleriniz. — Demek Annenle kavga etmedin mi? — Biz evimizde kavga etmeyiz. Lastik top.. sonra herkes onu sevmişti. ikiniz de ellerinizi. gelirken ekseriya ona bir parça et kırıntısı. gözleri kör olsun. ciğer parçası getiriyorlardı. Mahpusu.. yüzünüzü yıkayacaksınız. kapıp koşarlar.. — Hay. Ben hiç ağlamam.. Benim de kulağımı keser. — İnşallah. Altındaki yazıyı okuyunca istanbulluya döndü: — Baksanıza top atıyorlarmış... istanbullunun kucağında akıllı akıllı otururdu. .. Komşu çocuklar.. Mahpusu yere bırakın.. O zaman kalabalıktan ürkmeden.. insan yüzünü yıkamadan yemek yerse şeytan da onunla beraber yemek yermiş. yaralı bir serçe tutsalar. mahpusu çağırıp kısmetini takdim ederlerdi. böyle sıçrayıp omuzuna çıkar. — Zıplamıyor. Evde yedim. sofra örtüsü vazifesini gören gazetenin üzerindeki resme daldı. biz neyle oynayacağız? — Şimdilik bezden top yapmalı... Yemekte Mediha.istanbullu ne zaman volta vurmaya başlasa.... — Neden? — Sol kulağını ucundan bir parçacık keseceğim.. Mediha. Adamın karnı doymazmış — Haydi öyleyse. — İnşallah yenilirler. kediyi biraz okşadıktan sonra ısınmış tabaklardan birisini sofraya koydu. Bir işe yaramıyor ki. Dünyada top yok. Büyükanneme söyleyeyim de size bez getirsin. yalnız mahpuslar değil.. ziyaretçiler de tanıyorlar. ensesine yatarak horlaya horlaya... — Haddine mi düşmüş. Bizim güzel lastik toplanmızı Ruslar mı otomobil tekerleği yaptı? — Hayır Almanlar. Haydi Murat ağabey.. Hep beraber yüz yıkamaya.. dalak. Kedinizi döğerim ha... gezintiye iştirak ederdi. Çocuğunu gezdirdim.

Hacı Abdullah araya girdi: — Kız sus. buraya gelmeden nereye uğradımsa sofrayı kurulu buldum. Bu lakırdıyı hiç beğenmemişti. — Ne desin. Misafir gidince paralanırlar. daima somurtkan yüzü ve her kopuşta birkaç tanesi kaybolduğu için nihayet onbir boncuğu kalmış. — Yenilmezse?. Fala bakacaksınız. — Utanıyor muymuş? — Utanmaz mı? Bütün Malatya onları konuşuyor. istanbullu sözü değiştirmek istedi: — Bize yemekten sonra çay yapacaksınız. Fal dediniz de aklıma geldi. — Olmaz dedi. sen yola çıkmak için yemek vaktini gözlemişsin.. kardeşin var. — Beni kaynanam seviyor dedi... . Tözey hanım yapacak. Murat ağabeyim ziyafeti nerden bulsun? — Onun da adamı var. tabii. Adam kahveye gidemez olmuş. Kötü karının yaptığı yemek yenmez. Annem kahve falına baktırdı.. Senin annen var. — Yenilmezse. Hatırlı insanlardır. iyi. uzun boyu. Murat ağabeyim burada garip.. Hacı Abdullah. — Başüstüne. Sen beni batıracak mısın? — Neden? — Eğer Almanlar yenilirse ben senin bu Murat ağabeyine bir ziyafet vereceğim. bir de minder koyarlar. iki gün sonra Şaroğlu'nun kızı vuruldu. — Marifet kaynananın muhabbetinde değil. Murat bey. Erkekler kabahat yapmış gibi utandılar. — Ne olmuş? Hastaneye gittiler mi? — Annesi. ölmez diyorlar.. o bana verecek. Utamyormuş.. «Yakınlarda bir ölü var. Almanlar yenilsin. Kala kala o herife mi kalmışlar? — Komşular hep böyle mi diyor? — Böyle diyorlar. Lâkin Şaroğullarmı biz severiz.. küçüğün yanında dün akşamki münakaşayı tazelemek istemedi.. kehribar taklidi tespihle içeri girmişti. bir kaşını yukarı kaldırdı. Kaç gün evvel komşularda oturuyorduk. Ama başlarına bir hal geldi.» dedi. Bizim kahveye her akşam uğrarmış. iddiasında haklı çıkmış gibi istanbullunun yüzüne muzafferane baktı. — inşallah Ya Rabbim.. Allah herifin belâsını versin.. Ne istersen pişirir getiririz.. Bereket versin bu esnada Vaiz efendi. Misafiri rahat ettirirler. — Demek ki kızın kabahati yok? — Kızın kabahati olur mu? Zengin insanlar. gitmiş. — Ne diyormuş kendisi?. Mediha... «O günden beri gelmiyor fakat. Vallaha ne iyiler bu Şaroğulları. Şuraya bir yatak sererler. Haberiniz olsun. Biz varız. Günahtır. Babam dedi ki..» dediler.

Ben de yemeğe getirdiniz diye korktum. — Murat ağabey bunlarda kaç kâat var? Bunu bir türlü aklında tutamıyor.. Ayıb ettin. her zaman soruyordu.. .. Desteyi önüne koydukları zaman bir müddet dokunmadı. Ulan Hacı Abdullah bunun babası da böyle akıllı mı? — Babasını bilmem ama maçası akıllıdır. Sonra bir müddet aynı ciddiyetle kâğıtları karıştırdı. — Biraz soğuşun. «Fala bakmayacağım» ne demek? Ben uykumu kaybederim.. — Benim ağzım neden yanmıyor? — Sizin bardağınızın ağzı geniş. — Öyleyse yalan söyledin Hacı. Fısıl fısıl bir şeyler mırıldandı. . Bir karış çocuklar şeytan olmuş. çayımı soğutmaya bunun faydası yok ki efendim. — Elli iki tane kızım. Mediha parmağını kaldırdı: — Sakın Şeytana sövmeyin. Hava alıyor da çabuk soğuyor.. Mediha somurttu: — Aman. Töbe dedik yeğen.. Lafımızı geri aldık.. — Öyleyse Murat ağabeyimden iskambilleri isteyin. — Ne diyelim? — Lanet kör Şeytana dersiniz. Biz burada fal sayesinde yaşıyoruz. — Senden başka amcası var mı? — Yok. bunlar dün cin olmadan bugün adam çarpacaklar. Çay bardaklarını çıkarıp hazırladı..Ağzım yanıyor.. — Hoş bulduk efendim. — Bunlar artık çiçek de mi yemeğe başladılar? — Ben yesinler diye getirmedim. Yahu... Sen de çay iç. — Neden? — Şeytana söverseniz çocuğunuz çoğalır.. — Bize ne getirdiniz bakalım? — Çiçek getirdim. Sonra misafirden utandığı için Murat'ın kulağına fısıldadı: — Nerde iskambiller ağabey. kaynanam da beni sevmezdi ya. — Olmaz.— ilâhi beyim. — O başka mesele. — Öyleyse kaç pay yapacağız? — Onüç pay. Arada sırada «Allah. ben bu kadar açık göz olmasam.. — Vay canına. Siz çay içerken ben de falınıza bakayım. Vaiz efendi hayretle küçüğün yüzüne baktı: — Görüyorum ki sizin de gözünüz açık hanım kızım. — Ama. — Vay canına. Mediha sofrayı toplayan Sefer'e yardım etti. Safa geldin küçük hanım.... Vay anasını. bismillah» dediği duyuluyordu. Koksunlar diye getirdim.

. diye başını çevirdi. — Elini dizine vurdu. Bana gülüyor... Evvelki gün içti.— Sahi. — Parmağını ıslattı —... Siz de bana yardım ediniz ki şaşırmayayım. Kâğıtları yüzlerinin üstüne masaya bırakmaya başladı. Birbirine benzeyenleri kenara toplamaya başladı: — İki oğlan geldi. Hasta yatıyor.. pek üzüldüğünü fark ederek sıkıştırdılar... Onüç tane olunca yanlışlık yapmamak için bir daha saydı. Haydi Allah. Korkmayın erken çıkarsınız. Şimdi tutuyorum. Bu sefer çok çok karıştırdı. — Demek içiyor mu? Başını önüne eğdi ve gözlerini yumarak fena halde üzüldü: — İçiyor. sonra parmağını ısırdı —: Hasta. — Hayır. Hiç merak etmeyin. onüç pay olacaktı. Üçünün yüzüne de şaşkın şaşkın baktı. Tabiî fal münasip netice verdi: — Gördünüz mü? Çıkacaksınız mahpus ağabeyler. — Öyleyse bu parmağmızdaki kına neyin nesi? . Yarabbim. Son kâatları da çevirdi. Usttekileri çevirdi. insan rakı içer i2 Yalvarıyorum. Nazı ona geçtiği için amcasına çıkıştı: — Babama tuttum canım aman. Onları işte aldık.. İyicene karıştınlmazsa bu fal çıkmıyor. işte ben de falla bildim... Üçüncü fal da huysuzluk edip açılmamıştı. Bu suretle falın kapalı olduğu anlaşıldı. Bunu neye tuttuğunu evvelce söylemek istemediği için. Nihayet beş bölüm kaldığı zaman hepsinin üzerine ayrı cins kâğıt isabet ettiği görüldü. Nihayet elini kaldırdı: — İşte tamam.... iyice karıştırmadım... Mediha galiba bunu hiç beklemiyordu. İnşallah bu üçünüz erken çıkarsanız açık gelsin. Sizi bedava yatırıyorlar... Çıkacaksanız açık gelsin bakalım. Sonuna yaklaştığı zaman kâğıtların altına gizlice bakarak hile yapmaya girişti. Açıldı Allaha şükür.. Razı mısınız? — Razıyız.. Çıkmaz ki. işte yedilileri de aldık. — Neden? Rakı içmesin diye mi tuttundu? — Rakı içmesin diye. Aynı cinsten olup alt alta gelmiş iskambillerin yerlerini ciddiyetle değiştirdi.. Bu suretle desteyi beheri dörder taneden onüç parçaya böldü.. — Öyle demeyin. Yeniden ayırdı.. Ben anladım. Düğüne gitmedik. Vaiz efendi elindeki kırmızı boyayı kastederek sordu: — Siz bu yakınlarda bir düğüne gitmişsiniz küçük hanım. Öksürüyor. Ben zaten biliyorum. Bismillah. Allah büyüktür. O kadar kederlenmişti ki fal oyununu bıraktırmak istediler. Vaiz efendi başını salladı: — Gördün mü? Biz çıkamayacağız bu cenabet yerden. Sonra hastalandı mı ben ağlıyorum. işte üçlüleri de aldık. Fal evvelâ doğru giderken bölümler azaldıkça açılan kâğıtlar birbirini tutmaz olmuştu.

bir de (T) öyle ya. — Sesli harfleri aklından sen koyacaksın.. Okumayı biraz da biz biliyoruz. amcasının.. — İşte bunu ben senin amcana bir türlü anlatamıyorum.. âdeta yazıyor... yaşasın bizim harflerimiz. Bakm nasıl biliyorum.. Ver bakalım şu kalemi. — Aman.. — Biliyorum elbette. — Niye gülecek. Hani bunun sesli harfleri. — Tabiî işte Millet.— O kına değil. Yeni harflerle şöyle değil mi «Millet». Bir (M). Hey Yarabbi... Niye güldün kız? istanbullu da güldü. Beğendirdi. Yaz hele. — Neyi anlatamıyorsun? — Yeni harflerin eski harflerden iyi olduğunu. Vaiz amcam «Biz bize benzeriz» den daha saçma bir laf bulamadı mı? diye gülmüştür. — Nasıl? — Sana şimdi bunu anlatmak meseledir. «Dersini yapmadı da ondan gelmedi. Elifide mertek sanırdı. Murat ağabeysinin adlarını da kaydetti. Şurasını da söyleyeyim. Mediha biraz düşündü. Pazartesi hastalansam bayan öğretmen. Benden de iyi yazıyor... Sonra sırasıyle babasının. Kendisiyle alay edip etmediklerini anlamak için üç erkeğin yüzüne baktı. Gazetenin kenarına yaklaştırıp bekledi: Haydi bir şey söyleyin de yazayım. Mediha kalem elinde durup dinlemişti.. — Şimdi bunun altına eski harflerle Millet yazacağım. yoksa sen yazı yazmasını da mı biliyorsun? Allah beterinden saklasın.» yaz. . Murat beyin göğüs cebinden kurşun kalemini çekip aldı. — Demek siz hiç kına yakmazsınız? — Yakmam. bir (L). Oraya kargacık burgacık bir şeyler yazarsan sonra keyfine. iki tane (LL).. istanbulluya döndü: — Eski harfler daha mı zordu ağabey? — Pek zordu kızım. Medina istenilen cümleyi kitap harfleriyle özenerek yazdı. Eski harfler zamanında olsa.. Yani dikkat et.. İşin ciddiyetini anlayınca: — Bizim harfler iyiymiş kardeş dedi. bir (İ). Ben mektebi sayarım. bir de (T).. — Yaz. Meselâ: Millet yazacağız... Cumartesi günü dersimi yaptım diyelim. Resim yaparken kırmızı kalem sürülmüş. Bir (M)... Bak şu (MLT) bu ne okunur? — Hiç bir şey okunmaz... — Neden? — Sonbahara kadar elimde kalır. Soyadıyla beraber kendi ismini de altma ilâve etti. ne bir şey. Yalnız eski harflerle yazılan Millet'in harflerini yazıyorum. Vaiz efendi: — Şu hale bak diye anlatıyordu. bir tane «Biz bize benzeriz. Mektebe gitmeye utanırım.» demesin diyerek defterlerimi komşu çocuklarıyle yollarım. Ben ömrümde elime ne kına yakmışım.

Ayağında yalnız. bey hapishane müdüriyle zıtlaşıp mahpushaneyi karıştırdığı için Cuma. — Uyuyorsun dedim bey. Urfalı Cuma içeri girdi. otur.. iskemleye ilişti. üstünde ipekli bir gömlek. kısa kollu. O zamandan beri 8 ay geçtiği halde. başında beyaz keçeden külah vardı. aç bir köpek gibi bakmadan nefes alınabileceğinden haberi yoktu. — Keramet nedir? — Keramet mi kızım? Keramet = Cehalet'tir. daha doğrusu emretmesini bekliyor. diye bağırdı. daha üzerinde... Şimdi. Uyandırmak olmaz dedim.. aleyhine yalancı şahit bulup mahkemede «tesiri nüfuz gösterdikleri» için de Ağalan haklı bulurdu. simsiyah pala bıyıklariyle kuvvetsiz bir çocuk gibi iskemlenin kenarına ilişmiştir. Cuma kesesinden harcamış. Müdürle uğraşan Rıza bey olduğu halde. — Yok. Eski harflerde keramet var sanıyor. Hizmetçiliği artık para için de yapmıyordu. Kızkardeşini kaçıran bir ağa oğlunu öldürmüş. . bunu kendisine mahsus bir kıvraklıkla başına sarıp bir ucunu omuzuna sarkıtırdı. Temyizin evrakı tasdik etmesiyle bitmiş. Cuma. Dört göbek sülâlesinin Hâmid Ağalara sadakatla hizmet ettiğini söyleyerek öğünür. şaşmağa bile lüzum görmediği anlaşılıyordu. maraba olduğu için kendi Ağası da dahil yedi göbek mütegallibesi mahkemeye dolarak bîçareye 18 sene ceza verdirmişlerdi. kenarları işlemeli bir Kürt aba'sı. Bir köşeye iki diz üstüne oturup efendisinin yüzüne. Kenarları püsküllü. Trahomlu gözlerine rağmen pek yakışıklı bir adamdı. İstanbullu: — Gel. para değil. beyini asla etsiz. ismini. beyaz bezden bir don olduğu halde. Poşu sarmasını mahpushanede Cuma'dan daha iyi bilen olmadığı söyleniyordu. sonunda da Malatya'ya sürgün edilmişti. belinds ipekli bir kuşak. Külahına bir ipek poşu sarmıştı. uyunur mu? Buyur. Beyin cezası 3 seneden aşağıya inip kaza mahpusanesine nakledilince Cuma'nm 70 lirası da beraber gitti. On günden beri de Telgrafçı Abdurrahim beyin hizmetkârlığını yapıyor. bir garip ibadet ve takdis duygusiyle anar. — İşte o sebepten anlatamıyorum ya. pek büyük ve siyah bir ipek «kaşkol »u güzelce büker. Buna rağmen Cuma. Süleyman beyi hayırla yad eder. onbeşer günden iki defa otuz gün zincirlenip zindana atılmış. Süleyman beyin parası aylarca gelmediği zamanlar. istanbullunun söz söylemesini. Koyunların tehlike karşısında çobana doğru kaçmaları gibi Cuma'da bu hal insiyaki ve karşı gelinmez bir histi. devran gene o devran oluvermişti. tütünsüz bırakmamıştı. Urfa cezaevinde «Gün kâğıdı» eline verilince Cuma Urfa beylerinden Rıza beyin hizmetini görmeye başlamış. Malatya'ya gelişinin haftasında Diyarbekir beylerinden Süleyman beyin hizmetine girmişti... Her iki taraf da vazifesini yapmıştı. onun orada kalıp kendisinin buraya gelmesine. bir tek mektup bile gelmedi. yeni harfleri de bilmiyor ki. hava pek sıcak olduğu halde.— ıyı ama öenım amcam eski harfleri de. öfkelenmek şöyle dursun. Birisine uşaklık etmeden yaşayamadığı belliydi. kızkardeşini kaçıran ağazadeyi öldürdüğü için kendini. kahvesiz. Kapı vuruldu.

şuranın odunu. Asilzade. işte o sebeple. Gözlerine âdeta korku dolmuştu. Ben evi düşünürken düşünürken hasta olurum.... — Abdurrahim bey de Süleyman bey gibi mi? Yemek beğenmiyor mu? — Değil beyim... Bize ne yazacak? — Bana da yazmadı. Pilav bulsa pilav yer. Bugün beyin çocukları gelecek. iyidir. hizmetkâr. Aklını bir kere kıza takmış.. bulmasa ekmek peynirle karnını doyurur. Adamı hasta eder. keyfim kaçar. Büyük başın büyük derdi demişler.... Erkeğin deliliği de sevda. sonra unuturlar. — İyi. Halbuysa dar yerde düşünmek erkeğe bir vakit yaramaz. asilzade adamlar. Ava gider.. — Av başka. — Getiren.. Ne var ne yok? Bey nasıl? — Allah sana ömür versin bey.... kocaman erkek elleriyle.. — Kız ölmez. Ne yapacağız? .. köylü... Bunun yüreği pek alçak.. diyorum. Bakalım mektup yazdıracak adamı var mı? — Canım bu nasıl söz? Ava gidiyormuş ya. karnım giril giril eder..... — Senin para ne olacak? — Para bedbaht şey beyim. Bunlar. Töbe. Öyle ya. O karıyı. Şuna bir mektup atayım. Kötü karı bir vakit ölmez beyim.. yatmam ama. — Süleyman beyden mektup gelmedi mi? — Sana yazdıysa yazdı bey.. bir küçük kız gibi abasının ucunu kıvırıyordu. — icap etmez beyim. Büyük yerin evlâdı. Konuşsa ferahlar.. elimden gelirse hay hay. Allah selâmet versin.. Düşünceleri çok olduğundan... yüze karşı iyidirler.. gönderen sağolsun. — Ne diyor? — Hiç bir şey demiyor. — Kim o karı? — Haşa huzurdan bir kötü kanymış beyim.. Konuşmaz ki. iyi bir adam bîçare... Abdurrahim bey selâm etti. — Demek Abdurrahim bey bir şey söylemiyor? — Söylemiyor beyim. Kızın ölmesine... — Buyur. misafir. Orada kim bilir.. Cezayı çok verirler mi? — Belli olmaz. Müddet serbest çıkarmıştır.. Yalnız senden bir ricası var. Cuma birdenbire utandı.. Ava gidilmez mi? Süleyman beyi o taraf tekmil tanır da. Şuranın harmanı. ölmemesine bağlı. çocukları görmeyecek. — Şimdi anladım. Ağzıma geleni söyleyeyim. Helâl olsun.. Düşünür... Karın ağrısı verir. Canım sıkılıyor. Bunlar hep dert. Hükümet işi. — Ne yapalım? — Bir de başka karı gelecekmiş beyim. neymiş derdi? — Bugün «Ziyaret» beyim... Kapıya imdat arar gibi bakıyor... Selâmı var. Lâkin ben gelecek karıyı tanımıyorum. Hastaneden haber getirecekmiş..— E Cuma. — Söylesene....

adamla gezmeyip hayvanla gezdiğinden hayvan gibidir. Çok mu güzel? — Çok güzel. — işte oraya geleceğiz beyim.. Bak. Elleri göğsünde geri çıktı. Adam bir başına kimseden utanmaz.. İçerde yazdırıveriyorum. Herkesin hizmetine koşar dedim. çocukları gidince bizim beyi buraya koyuverecekler. Vaktiyle biz çobanlık ederken Beko Ağanın dördüncü oğlu da çobanlık yapardı. Kendisi utanıyor... Vay Cuma vay. Danışmadan ne mümkün? — Yok.. alnına götürdü.. Süleyman beyin ahbabı dedim.... — Sen bilirsin. — Hiç olur mu beyim?. Cuma kalktı. Bir gün. Öfkelendin mi? — Eksik olma beyim. kasaba yerinden daha kalabalık sayılır. Karıyı buraya. kapının tokmağını bıraktı. bu hareketim önlemenin imkânı yoktu.. — Pekâlâ. Neden? Aklı. — Ben doğru söylerim. — Amcası kızı olduğundan. Şalvarı toplayacağım sıra baktım ki Beko'nun Mısto yukardan aşağıya . Adamsız yer. Çobanlık hizmetkâr işi.. Akıllı bir ağa.. iki eliyle tutup istanbullunun elini öptü. istanbullu kapıda onu durduttu: — Çokdandır köye mektup yazmadık. — Öyleyse. Anamt bacım olsun.. senin odana alacak. — Nasıl yani?. Dur hele nereye gidiyorsun? Sana bir şey soracağım ama doğru söyleyeceksin. Zaten haberi Ali Seydî götürüp getirdi.. Anlayamadım . adamı edepsiz eder. on tane oğlu olsa birini davara yollamamalı. — Güzel mi? — Güzel beyim. — Yalvaracak bir şey mi? Selâm söylersin. diye gönderdi.. hayvana bak çobana bak. Git. — Öyleyse neden bu belâyı başına dolamış.. yok. — Biz vaktiyle koyun güderdik beyim dedi.. abdest bozmak için dere kenarına oturdum. Halbuysa kasaba yerinde insan çok olduğundan sen seni kollarsın. Teva tür. Sana zahmet ediyoruz. Haşa huzurundan. Hacı Emir Ağanın başını çoban oğlu derde soktu. Başüstüne... Cuma. — Bana gücenme beyim.. Dağ kısmı. Başgardiyana söyledik. Allahtan korkmaz... sana gucenirim. Bir çalı arkasında seni gözleyen olur. dağ başlarında davar peşinde dolaşırdık. Bir de çoban kısmı. Amca kızı diyordun.. Bunu söylemeye mi geldin? Sen benim yerime söz verebilirdin. istanbullu yaklaşıp alçak sesle sordu: — Abdurrahim beyin karısmı gördün mü? — Gördüm beyim. hayvan gibi olduğundan.. yalvar.. — Ne demek? Amcası kızı olunca. Yaşı istanbulludan büyük olduğu halde. Dağı sen kimsesiz bellersin.. Ben seni Abdurrahim beye anlattım.— Gardiyan Ali Seydî tanıyor..

.. ben Abdurrahim beyi buraya yollarım... — Sormadın mı? Öyle güzel karısı varmış da o haltı neden yapmış? — Sordum. kaşları... Kaltağı ele geçiremedim... .. işte o kadar.. — Sonuna kadar seyrettim de ben de böyle söyledim. — Hiç utanmadı. okka her yerde dörtyüz dirhem. vaziyeti kurtarmak için komiser «zorlu bir zabıt» tutmaktan başka çare bulamadığından Güley hanım ertesi geceyi hapishanede geçirmek mecburiyetinde kaldı.. Herif haklı.. Dünya güzeli. — Siz oturun. sabahleyin eğlenceli bir vaka haline döner gibi olduysa da.. — Vay canına.. iyi tüfek atarlar.... Yüzüme gülüverdi. Gelecektim. bir daha bakarsın.. ben başımızı kurtarırız... — Eyvallah Cuma..... Köpek de beraber. — Vay başıma..... işte orada köpeğin arkasına geçti...... Keklik beslerler. Ulan külâhlı erkânı harp. Serhoşluk öfkesiyle başlayan bu iş.. Bir köy bir Karı. — Kız... «Ulan Cumo.. «Karıya nefsim uyanmıyor benim».. istanbullu ile bu sırada tanışmışlardı. Asilzade kısmına acıyacaksın. tabancasını kurcalamış.. Bunlar kırk yaşma gelseler çocuk gibi olurlar. Dur şu ne arıyor diye kalkmadım. Bir sene evvel. Adam karıyı güzelliği için sevmez ki. — Neden sever bakalım? — Sevdiğinden sever beyim. sonra serhoşlukla kavga çıkararak «ismail polis »in elbisesini.. Sen burada mı oturuyorsun Murat bey... Arap atı beslerler. Eksik olma. Cuma geri geri çıktı. Sen. Şöyle içeri koğuş kadar yaklaştı.. Bu da doğru.. Kırmızı yanaklı.. oturdu. evli bir kadını gece vakti ayartarak bir hamama götürüp birkaç polise teslim etmiş... Lâkin böyle meseleler okka gibidir beyim.... — Şimdi anlıyorum. Lâkin Adıyaman'a gittim.. Bir baksan. haşa huzurundan köpeği uydurdu — Hay Allah belâsını versin.geliyor. Odan güzelmiş.» istanbullu böyle söyleyerek düşünceli düşünceli gülümsedi....... Kar parçası gibi. Sevdiğinden.. — Ne demek anlamadım? — Yani beyim. komiserin evine götürmüştü. Bir dişi köpeği var. — Eyvallah beyim. dedi. gözleri kara. Bir de karısı var beyim. — Ulan bu ne rezillik.. Adamın nefsi bacısına uyanır mı? İşte bizim Abdurrahim beyin karısı da amcası kızı. Bari sevdiği kız da güzel mi? — Artık orasını bilmem. öğleden sonra. Bu mecburiyet «Kaltak» ortadan kaybolduğu için tamam yedi ay sürmüştü. Safa geldin. Sana Abdurrahim bey mi söyledi bunu? — O söylemedi.. Kabahat kimde? Zor görmemişler.. Eyvallah beyim. diyip gidince «Güley hanım» çarşafının pelerinini arkaya atarak erkek gibi rahat ve emin... Anladın mı? — Anladım... Tuu.. Sen nerelerdesin rezil? — Gelecektim.. Kim bilir hangi hovardasiyle nerelere saklandı kaltak.

ilâç verdi. «Güzeldin hani ya Er'in. — Farkında değilim.. hastalık sürüp giderdi.. göz kapanacak hale gelmedikçe kirpikler gayrı tabiî bir surette uzar ve kıvrılır. Şimdi gene tedavi altında bulunduğu kirpiklerinin tamamiyle yolunmuş olduğundan anlaşılıyordu. elin çoluklu çocuklu herifini baştan çıkardım.. Abdurrahim beyin karışıyım diye kibirlenir... Ne güzel insan»... Hem araya girer kızı baştan çıkarırsın. Tahtadan bir heykel taslağını hatırlatıyordu. Birisi eşek gibi susar. cilve nedir bilmez... Bazı trahomlularda. Öteki. Ham herif kırkından sonra bir azdı mı işte böyle ortalığı berbat ediyor.. Bilmez misin Murat bey. — Doğru. Sen nasılsın bakalım? Tözey gelip gidiyor mu? — Eksik olmasın geliyor.. «Aman Abla.. karı kısmında akıl var mıdır? — Ya erkek kısmında? — Erkeğin de aptalı aptal olur. Abdurrahim kırk yaşma gelmiş Şaroğlu'nun kızı elin oynaşı.. — Kız da iki kere buraya geldi. dediydi. eşek gibi cilve yapar... Belli obuasın diye eski örtüyle gelmişti. Ben Süleyman beye geliyor sanıyordum. Gülme. Güley dudağını kıvırdı: Abdurrahim bize komşu oturur.. Nasıl razı ettin üç çocuklu herife. Güley istanbullunun bakışından meseleyi anladı: — Gözlerimi doktor yoldu dedi. Bunu ancak kendisini iyice rahatsız etmeye başlayınca tedaviye girişir. Sana saati sordum.. Sen onu anlat.. hem de şimdi. Öğünür. . — Ulan rezil. Güley'in çirkin suratında böyle uzun ve kıvırcık kirpikleri vardı. — Hatırlarsın. — iyidir. Kirpik denilen sayısı malum kılların ne kadar mühim bir şey olduğunu istanbullu şimdi bu kirpiksiz yüzde pek iyi anlıyordu. yanmaz. — Karısını da tanıyor musun? — Tanırım. Sana baktı da kulağıma. Senin bu işte parmağın olduğunu bilseydim meseleyi başından anlardım. — Neden bilemedin? Ben burada hapis yatarken Abdurrahim iki kere ziyaretime geldi.. gayretliydin hani ya Ev'in?» derler. — Uydurma. — Kulak asma. — Güzelmiş.. Yüz tamamiyle boşalmış gibiydi. artık acımaz. Bütün Adıyamanlılar gibi gözlerinde trahom vardı.. Bir gün merdiven altında oturuyorduk.. Senin Abdurrahim beyle ne işin var? — Karı dalgası... — iyi kızdır fıkara.. — Kız daha mı güzeldi? — İkisi de aynı bok. — Farkında değilim..Güley kırk yaşlarında gösteren. Şimdi biraz rahatım. Kızı da görmedin mi? — Hatırlamıyorum. Mahsustan. herif de. pek çirkin bir kurt karısıydı. akmaz olunca arkasını boşlar... Orospuyu göresin diye.

. — Senin hesaba göre bu işe onüç yaşında mı başlamış? — Onüç yaşında... Kız hitamında yüz çevirirse Raziye hanım da bir şey duymaz.. yirmibeş var. iki çocuğu var ya ona güveniyor. dedim. — iyi. — Herifi seviyor. o dört mektup yazdı.. «Kuyruğu satıp içyağma mı veriyorsun deli. «Azan karının başına kırk belâ gelir. Benim yüreğim yufkadır. «Kızım adın ne?» demişler. Abdurrahim bey bir tenhada yalvardı: «Aramız iyi... lâkin haberleşecek emniyetli bir adam bulamadım.... Daha evvelleri ben bu Abdurrahim'in halini beğenmedimdi. Otursa ah çeker. Ne dedin? — Dedim ki. Sözüm hak mı nahak mı? — iyi demişsin. Raziye hanımın kulağını büküverdim. — Ben kandırmadım. ciğeri et eden de.. Baktım herif anası ölmüş tay gibi düşünüyor. Yeni mesele değil... Pencereden işaretleşmişler. Akıllı ol». Bir kere de gömleğin önünü yırttı mı iflah olmaz. Abdurrahim olacak rezile dedim ki.. Mektubu götürdüm.... Şimdi istediğini yapmalı. olmaz mı diyeceğim. Yirmi. Sen şimdi filancaya şu mektubu ver desen.. Evde oturmaz. — îyi haltetmişsin. «Balcı» demiş. en küçüğü ölüm». Burnunu kaldırdı.... Doğuran avrat Ezrail'i yener ama komşunun şuncacık kızını . Oğlan bir mektup yazdıysa. «Oh daha tatlısın ya.» aeaım. dedim. — Yahu kız kaç yaşında ki? — Eh. Karı kısmı zaten körpeliğinde azar... Raziye hanım karısı. Erkek kısmını başı boş bırakmayacaksın... Hep kabahat Raziye hanımda. Yalvarsalar dayanamam... Altı... of çeker. — Sonra? — Sonrası. bir şey esirgemiyorlar. — Uzatma.. — O ne cevap verdi? — Artık iş işten geçmiş. Ateş saçağı sarmış. Nafile ateş saçağı sarmış. kuru yerini çamur etme. Bunların evleri daireye karşıdır. Senin haberin mi var?» dedi. — Kızı kandırdın da şimdi bir de. Parası benden Dellal'ı senden.— Şehir yerinde kızlar şimdi kendi işlerini kenidleri görüyor.. «istemenin ilâcı vermek» diyorlar da. «Avrat duyar dedim. Eti ciğer eden de avrat. Önce razı olmadım.. Yüreğim acıdı. yedi sene evvel.. «Ben ölüyorum abla. — Neden bu zamana kadar evlenmemiş?... İşte tamam. — Kim Raziye hanım? Kızm adı mı? — Kızın adı Münevver. demişler. Ben Raziye hanımı severim.» Zamane kızları bildiğin gibi değil Murat bey. Amanı bilir misin?» dedi. — Sevaptır beyim. İstersen sor. «Erkek kısmına düşünmek zarardır.» dedim. Lâkin kıza her lafı söyledim.

istanbullu birdenbire sordu: — Herif bu işe onbin lira sarfetmiş. Padişah sarayı gibi.. Erkek kısmı da kıza meftundur.. — Vay imansız vay. Karıların bahtı da böyle.. Babalan sofu olduğundan kızı evden çıkarmaz.» demiş. Doğru söyle. — Hele edepsiz.» demişler. Hüseyin kanı olsun. dulluk ne demek? Ellenmemiş de alsan bir kerecik kız kullanacaksın.. Kız kısmı namusunu bilmez... Yüzüne renk gelir. baskısız kızı kel alır demişler. Güley. Münevver orospusu. Körpeliğinde ihtiyar hovarda bulacak. komşu oğlanlarının başlannı da belâya sokarlar. Üstüne. sen mi soydun karı mı? — Töbe Yarabbi. kurnaz kurnaz gülümseyerek. Kocaman konak... Usulü var. — Belâ ne demek? Benim sözüm bir kere kötü erkekler için. Bunu hiç düşünmezsiniz... Baskısız yufkayı yel alır. Kızlarını şımartmışlar.. Senin nasihatini tutsalar bütün evli kanlar kendi başlannı da. namusu yüz kuruş.yenemez. Kız oğlan kız dedin mi aklınız oynar. böyle mübarek su mu olur? Irmak gibi. «Bu benim derdimi bilmez.. Damdan düşen birini bulup getirin. Karı milletini sen bilmezsin. «Babası yerinde» diye söz edemezler. Kırk yaşına değdi mi ondört yaşında oğlan sevecek. herifi baştan çıkarmak için tenhada soyunur da bu suya girermiş. Abdurrahim ömründe hovardalık etmemiş. kocalannın başlarını da.. kızlık. Bir evin bir kızı. «Kannın kanı bir kuruş. Adamın biri damdan düşmüş. kirpiksiz gözlerini süzdü.. Cin.. başına bakar. Şırıltısında insan gibi uyursun. Bu dil sendeyken çok ocaklar söndürürsün... — Anası da mı oynaktır? — Oynak olmaz mı? Bir kötülüğü görülmedi ama fırsat elvermediğinden. Eğer on paralarını aldımsa imam Hasan.. Zengin kızı iş görmediğinden gözü pencerededir... Güzele bakmanın göze faydası var. O da komşusuyla mı fingirdeşecekti? — Karı biraz fingirdek olmalı. ne halt etsin. «Ot bile kökü üstüne biter» demişler. .... Yiğitin altında at aksamaz derler.. — Haberi mi olmaz? — Olmaz elbet. iyi ama. Neden? Ne bileyim? Oynamaktan maksat yutmak. aptalın biri. Bunlann avlularında bir su akar. «Babası anası var mı» diye sorma.. Çıkarmaz ama kız kısmının baskısı anasıdır..» diyerek gene şüphelenmezler.. Karıyı. Dalgası fili toparlar. Oynadıkça güzelleşir. ondan sonra boyuna dul. Ben yalvarmalarına dayanamadım. «Evlâdı yerinde. Adamın yüreği ferahlar. Kız kısmı anasına çeker. Raziye hanım. Kötü erkeğin kansı da biraz akıllı olursa kırk yıl hovarda taşır da kimsenin haberi olmaz. — Allah belânı versin. Zenginlik yerinde. köpüğü kuşu kapar. — Benim ne suçum var. Çıplak görüne görüne Abdurrahim'i yakmış. Kadıncağız. Allah beni muzmahil etsin. «Terbiyesi var mı?» diye sor. istanbullunun paketinden bir cigara alıp yaktı. Gözlüklü bir doktor getirmişler. hovarda akıllandınr Murat bey. Peri kitabı beni çarpsın.. Münevver kız Allahtan oynak.

Düğünde kızlar.. Yirmi lira.. — iki oğlumu bir tahtada vereyim ki para almadım.. Selâmı var.. — Kız rezil.. «Ak tumana hasret gidesin kalkmazsan. «Bu ne çeşit işmiş?» diyorlar.. «Kırmızı tuman» karı. Ben kimseden bir şey istemem. Haydi kıza acımadın.... Fazla söylüyorsun inanmıyorum... — Dinim gitsin on para almadım.. — Daha bu rezillik bir şey değil. Sana bunu Abdurrahim mi söyledi.. Hele rezil. Hastaneye gittim.. Geç kaldım. Şırpadak oyuna kalkar..— Sus kız... — Münevver hanım nasıl? — iyidir. — Bırak şimdi.. Ben para canlısı avrat değilim... — Şaka imiş. Yetişip yetmiyesice. Bir kelime getir. Sabahtan beri dolaşıyorum. Bir kelime yazsın... Ağzımla iştiyeyim de neremle yiyeyim? Eğer bunu sana Abdurrahim söylediyse. Allah O Allahsa elbet yalancıyı helak eder. Kırmızı (tumanlıya) hasret gidesin e mi? — Kız bu ne demek? — Kırmızı tumanlı mı? Güley utanmış gibi başını çevirdi: Karı lafları bunlar. «Kız nasıl?» diye soracaktı.» derler.. Ben para için mi?. Ağlamıştır? — Onu karıştırma... — Olsun. — Ben geç kaldım. — Mektup verdi mi? Hani mektup? — Ne mektubu? Kızcağız ölmüş. imanım gitsin on para almadım... Susup fabrika düdüğünü dinledi: Vay başıma.. Büyük rezillik geride. Yarası nasıl? — iki. istanbullu. ölmüş dirilmdş. Hay gözün kör ola Abdurrahim. Hiç yazar mı? Dünyaya rezil ettin. Kan iken geçmiyesice.. Nerde bu herif? — Şimdi gelir. Hele gelsin. Şimdi inandın mı? — Lâfa bak senin bir tane bile oğlun yok. Sen deli misin Abdurrahim bey. Ben mektup isterim Güley. kendine de mi acımadın? Haydi kendine acımadın çoluğuna.. Haydi çağır.. Bir kelime... Şuna bak..... Raziye hanım ne dedi? Kızmıştır. Evin yurdun yıkıla rezil. Müdür gitmeden bu tarafa bırakmazlar. Yarası sağalıyor.. gelinler oyuna kalkmazsa. Nikâhım gitsin ki almadım. Karı milletine «Ak tuman'a hasret gidesin» dedin mâ korkudan yüzü sararır. Bir satır yazıversin. . «Ak tuman» erkek demek. — Beddua etme.. Kelâmı kadime basarsa ben yalanım. şakalaşıyorum.. — Yazmaz. kefiyesi ve Adıyaman şalvariyle tespihini şıkırdatarak içeri girdi ve selâm vermeden İstanbullu'nun sormak üzere olduğu suali sordu. çocuğuna da mı merhamet etmedin? Malatya'nın avratları diyorlar ki.. Bu esnada Abdurrahim bey sadakor ceketi. Şahım.. Biz yemin ediyoruz.. Yirmi lira vereceğim...... üç güne kadar eve götürecekler.

— Delinin aklına bak. Birisine varacak olursa düğün günü hem onu. Mahpusta dedikodu çok olur. fakat biraz dinlenir dinlenmez âdeta keyifle gülümserdiGenç yaşında dul kalıp erkek evlât büyüten anaların ekserisi gibi. vücudu o kadar çelimsizdi ki. fena bir işe lüzumsuz yere ortak olmamak için dışarı çıktı.. neşesi. Düşman sözüdür. Yüzünde.. mavi gözlerinden başka buruşmamış yer kalmamıştı. Genç yaşında dul kalıp. Beni mahkûm ederler de kurtulurum diye güvenmesin. istanbullu kendisi de avcı olduğu için Abdurrahim'in yüzündeki mânânın avı düşürmüş bir avcıya mahsus zafer ve güvenme hissinden geldiğini anladı. Hele ağzı. Kan bey de aynı sahte tavırlarla. oğlunun arkadaşlarını sevmekle oğlunu sevmek arasında hiç bir fark görmediği için yalnız istanbullu ile konuşur. — Büyük rezalet geride! diyerek ayağım yere vurdu. insan Onun arkasından bakarken. inanma.. Arap kefiyesinin altındaki bu esmer ve güzel suratta ancak öldürme anlarının müthiş gaddarlığı belirmişti. öldürecekler. Her akşam yorgun ve usanmış gelir. hem de kocası olacağı. Hacı Abdullah'la ağabeysi ibrahim'i ve bir sürü kız evlâdını kimseye muhtaç etmeden yetiştirdiği için mahallesinin bütün insanları Ona çalışkanlığından kinaye.. «An bey» karşılığı olarak «Karı bey» diye lakap takmış. Ona böyle hitap etmeye alışmıştı. bu suretle aynı zamanda Hacı Abdullah'a şefkat göstermişcesine gönlü ferahlardı. «Hele mektupları mı babam duyarsa ben beni öldürürüm» diyor. Kızın evlenmeye falan niyeti yok. Dikkatle kıvrılmış bıyıklarını çarpıtan tiki ziyadeleşti. «Karı bey» hasta değilse her akşam aynı saatte yemek getirirdi. Aramızda bir şey yok. değneklere binmiş bir küçük kız çocuğunu andırırdı. Hacı Abdullah da bunu her zaman tekrarladığından bütün mahpushane. etmesin. Beni ele vermesin. Zaten o zamana da bırakmam. iştihası ve canının istediği yemeklerle meşgul olur. diyiversin. Ben ölmedikçe Münevver başkasına gidemez. kaşlarını çatar.» diye ağlıyor. — Kız sen nerde kaldın Aşifte? Sen nerdesin evi yapılasıca? dive mahsustan çıkışırdı. Memleketten iki lhizmetkâr geliyor. onun sıhhati. onbir aydan beri devam eden bu halinden artık şikâyet edecekmiş gibi soluyarak bir yere çöker.. olduğundan daha yorgun görünmeye çalışır. Pek zayıft pek çökmüş bir hali vardı. Her istediğini yaptırmaya alışmış bir Ağaoğlunun acizden gelen bütün hayvanca öfkesi güzel yüzünü sarmıştı. onbir sene.. «Aman ocağına düştüm. Bu iki insan arasında geçecek konuşmayı pek merak ettiği. istanbullu için Karı beyin beş dakika geç kalması mühim bir vaka idi.. Beni neye mahkûm ederlerse etsinler altıda birini yatarsam asrî'ye çıkacağım. Bacakları o kadar inceydi. Namusumu rjaymal. Böyle fevkalâde akşamlarda. onların da kendi mevcudiyetini yadırgamadıkları halde.Abdurrahim bey birdenbire korkunç derecede sinirlenmişti. Halbuki vücut itibariyle öyle aşırı çalışkan görünmüyordu. Yalnız sana yalvarıyor. . dişleri tamamiyle döküldüğü için iyice büzülmüş bir eski para kesesine benziyordu. gardiyanlariyle beraber.

Gelini zaten ilk baştan gözü tutmamıştı. Beni lafa tuttu. Gelmişte «Haydi içelim» demiş.. Ben öğleden sonra pazar'a gittim..» diye yalvarıyorum..— işte geldim. İbrahim efendi nasıl? — Sorma.. Sonra yarı yolda büyük kız geldi aldı da geç kaldım. iyi olmuş.. Vaktinde gelmişse. Saati kuran yok ki vaktimizi bilelim. Ölüyor muyuz. . Beni dinleyen kim? Bir tas su koşturdular.. Gene üç gündür içiyor. Utanmazlar! diye belli başlı mazeretlerinden birisini söylerdi. Üstüne sarılık mı geldi. Yolda.. Kahveyi kilitlemiş. Töbe bütün bütün azdı. öteki komşunun kızı bir araya geldiler mi. hapisteki oğluna yemek taşımaktan şikâyet etmezdi ama. Sen bu kadar doğru saati nerde buldun? — Müminin kalbi saat yavrum. Geline «Verme» dedim. diye gülerdi. Arpacı kumarbaz. on dakika geç gelmişti. Yüzü ölü sıfatı. Arpacı. sen fakirsin. işte saat altı. ayyaş. Küçük kız peşime düştü. anasından duyuğunu söylemez mi? Şu halde komşunun gelini. — Anlaşıldı. misafirleri (müşterileri) haydi paydos diye kovalamış. Feryadı göğe çıkıyor. Tabii kabahat hep gelin olacak soytarınındı.. Çocuk kısmı.. ya Müslüman. Başımı örttüm. Kızı tokatlamış. Oniki senedir.. diye iftiharla kaşlarını çatardı. istanbullu derhal saatma davranır. bunak saymasıydı. Doktorun arkasından koşarken alıp veriyorum: «Allahım sen bizi elbiseli şeytan şerrinden sakla.. Şimdi hele Hacı'nın tahliyesi yaklaştıkça ahdediyordu: Bu sefer oğlanın gönlüne bırakmayacak. Dikmesiyle «Vay anam» diye kıvranması bir oldu. Esbaplı şeytan iğvasmdan muhafaza et.. Bakalım ne sancısı tuttu. O sıra ölecek de. Sancılanmış. Su istedi. Gene üç ay içmemeye töbe etti.. Başlamışlar Arpacı'yla içmeye. Neler yapmamış benim İbrahim oğlum. Şeytan domuz da o sebeple büyük anasını saymıyordu..... Kahve şakirdi (Garson) yolumu kesti. Demek benim büyük oğlanın gayrı içi çürümüş.. doktoru buldum. kendilerini ihtiyarları çekiştiriyorlardı. — Kim elbiseli şeytan? — Kim olacak. gelini kendisi için seçecekti. Ağladı. Kabahat saatlerin. Akşam. İstanbullunun çıkışmasına meydan bırakmadan derdini yanmaya başladı: — Daha fabrikanın erkekleri geçmedi. gene parmağıyle hesapladı. — Yemek yetişiyor mu? — Misafirler bastırdı. Derken uyandı. Altın saatlerden kınla. Arpacı ile adam ortak olur mu? Bu benim evlâtlanm deli. Bu benim oğullanm adam mı? Arpacı zengin. — Maşallah.. Müstahaktır. bütün oğlan anaları gibi gelini ve torunları çekiştirmeden yapamazdı. Araba gibi yuvarlanıyor. Hüseyin'in anasına rastladım.. Elbet doktor ister. kalıyor muyuz anlayalım. Her zaman sancılanır da töbekâr olur.. Tamam. Kahve «Mars» olmuş. Şuraya kusmuş. Töbeyi Bayram'a denk getirdi... En fazla üzüldüğü şey en büyük torunu Mediha'nın kendisini adam yerine koymaması. «Defet misafirleri» demiş. Kan bey bu akşam gene beş. Eve gittim ki horultusu arşa çıkıyor.. kınla çalar saatlere kaldım.

Kahve'yi kapatmışlar. Daha neler göreceğiz? Vay başıma... Vay başıma... Bu yaşta, deli gönül diyor ki, «Git bir karanlık deliğe gir, orada güzelce öl. Eski zaman ölümüyle... Ne güzel!» Yaşın yerde sayılsın kan bey... Ben bıktım. — Kendine kötü söyleme... Çocuklar nasıl? — Onlar da bir başka belâ... — Yok... Çocuk kısmı evin şerefidir. — Evin şerefi olan terbiyeli çocuk. Bizimkiler atlı Cin... Pestili sakladım, yer be yer... Sabahleyin baktım döğüşeceğiz, verdim de yediler. Bu zaman pestil yiyen çocuğu ben kışın neyle avutacağım. Hele oğlan bütün serseri... Komşu çocukları «Haydi meyva çalalım,» demişler. Şunlara bak... Halbuysa bizim Malatya'mızda meyva haram değildir. Sahibi bahçedeyken içeri girersin. Ağacı sallarsın, doyana kadar yersin. Giderken de adam sana bir mendil dolusu ikram eder. Elhamdülillah dersin. Sabahleyin dutlar sallandı mı, garip komşuların hakkını ayırmak bizim usulümüz. Bizim Mesut, canavarları bizim bahçeye doldurmuş. Meydandaki armutlar yetmemiş de, «Hele gelin... Asıl iyi armut şurada», diyerek bey armudunun yerini göstermiş. Babası döğdü. — Bırak şimdi çocukları... Söyle bakalım sen... Dışarda ne var ne yok? — Susun da rahatça oturun. Dışarsı bir fena olmuş. Tayyaroğlunun şekerini tutmuşlar. 59 torba şekerini... Ne yazık olmuş. Merakımdan uyuyamadım. — Canım Kan bey... Sana ne oluyor? Tayyaroğlu da mahpusanede uyuyamadı. Lâkin merakından değil... Kumara oturdu sabaha kadar. — Kaybetti mi? — Yüzseksen lira kaybetti. — Oh olsun... Kumar oynar mı akıllı adam. Rahmetli babam anlatırdı. Birisi otuz altın kazanmış, otuz parasını yemeden gerisin gerisiye yutulmuş. Bu erkek kısmı ne delidir. — Şimdi kumarı karılar da oynuyor. Bey, paşa kanları... — Kocaları ağızlarına vurmazlar mı? Tevekkeli değil bu dünya batacak. Şimdi Tayyaroğluna ceza mı verecekler? «Bana iftira ettiler» desin. Komşular müzevvirlemişlerdir. Birisi usulla gitti polise söyledi, çıktı kenara. Bu alamette müzevvirlikten para kazanacaklar. Herkes hafiye yazılmış. Komşusunun güldüğünü isteyen mi var? — Pekâlâ sen şurada ağlarken onlar şekeri şu kadara satsınlar da para mı kazansınlar? — Para kazansınlar. Zengin komşu iyidir. Zengin komşudan adama bir vakit zarar gelmez. Ne rezillik gelirse fıkaradan gelir. — Olmadı Karı bey. Fıkaralarda şeker saklamış adam duydun mu? Bak Tayyaroğlu'nun suçu meydana çıktı. 59 torba şeker. Beyanname verecekti vermemiş. — Bir torbası da arada kaybolmuş. Karısı ağlıyor... Ahmet polis, arabanın üzerinden alıp usulla bekçiye yüklemiştir. Görürsünüz Ahmet polis aşırmıştır. Ahmet polisi sen gördün mü? Bu benim oğluma şahitlik eden polis... Kazan

kulpudur. Çarşıda it gibi dolaşır. Allah vere de bu Ahmet polis haramiliği çok sürmese... Karı bey belli ki mahallede her gün belki yüz defa tekrar edilen lakırdıları kendi düşüncesine ait olup olmadıklarına zerre kadar ehemmiyet vermeden söyleyip duruyordu, istanbullu, gene burnunu karıştırmaya girişmiş olan Hacı Abdullah'a göz kırparak alay ettiğini fark ettirmemek için ciddiyetle ve yavaşça sordu: — Ahmet polis haramiliği var da, Tayyaığlu haramiliği yok mu? Tayyaroğlu şekeri saklıyor. Tüccarlar hep malları saklıyorlar. Sebep? Bulunmayacak da millet bunalacak, fazla fiyata alacak. Oğlun kahve işletiyor, şeker pahalandı mı sana da zarar. — Elbet bize de zarar. Ben bize zarar değil mi dedim. Şeker bu kadar fırlarsa o kahveyi biz ne yapalım? Müşteri de iyice seyrelmiş. Oğlan Valiye koştu yalvardı. Yedi kuruşa idare etmiyormuş. On kuruş fiyat istemişler. Vali, esasta Laz. Malatyalıya düşman. «Olmaz» demiş. Ocakçıya üç lira veriyor. Şakirtlere yüzelli kuruş müritlere yirmibeş kuruş. — Yüz yetmiş beş kuruş. — işte o kadar. Işık yanacak. Su ister... Vay başıma... Dur, dur... Bir iş daha oldu. Karakaş'ın kızını muhbirlemişler. Hem avrattan zahire almışlar, hem de gidip muhbirlemişler... Hükümet de gelmiş mühürlemiş. — Ne satmış? — Zahire satmış. — Kaça? — Herkes kaça satıyor? Kilosu 120 kuruş. Kiracı on kırat almış, Behçet on kırat almış. Hep onar kırat almışlar. Gizliden almıyor. Ne günlere kaldık yarabbi... Kan malını gizli satıyor. Sen paranla buğdayı gizli alıyorsun. Sonunda beşer kırat daha alacak olmuşlar. Vermeyince haydi Hükümete... Bu millet, artık doyasıya ekmek yemez... Geçti. Huylanınca, «Dur cadı... Gidip muhbirleyelim de sen gör», denir mi? — Muhbirleyince ne oluyor? — Hükümet mühürlüyor. — Aldırma... Kaldırıp götürmüyorlar ya.. — Kaldırmasınlar.. Bir kere Hükümet parmağını taktı, mühürü bastı mı, o evin ocağı söner. Hacı Abdullah lat olsun diye sordu: — Sen hiç almadın mı Karı bey? — Almadım. Buğdayı nereye sokayım? Fare mi yesin? Deli deli söylenme. Bu alâmette insan korkuyor. Ne bir kâr ola, ne de Hükümet evine gire demişler. Hükümet adamı yemin tanımaz. «Vallaha» dersin inanmaz. Arpacının evi de aranacakmış. Faydası yok, mutlaka aranacak... Tarla sahibi, konak sahibi bırakmayacaklarmış. «it aç, biz de aç...» diyorlarmış. Herkes buğdayı saklayamaz. Evi rabıtalı olacak. — Olmadı. Sen buğday almalıydın. 120 kuruşa...

— Bir de Mekri bulaşırsa... Keyfe bak... Biz ne günlere kaldık. Komşulara her vakit söylüyorum, «istanbullu oğlum, ehil fıkarası nedir?» diyorum. Buraya geldiği zaman yağın kilosu 50 kuruştu. Buğdayın kıratı otuz kuruştu. «Hep pahalanacak» dedi. Keramet sahibi bir adam... — Gördün mü? Sor bak... «Daha çıkacak..» diyor da o sebepten alsan diyorum. — Ben şeriattan korkarım. Neler yedi bu diş, ne altın oldu, ne gümüş diye bir lâf var. Kimse cevizi çift görmeden taş atmıyor.. Biz ne günlere kaldık? Çarşıya çıksan, sanki kilitlemişler de kaçmışlar. Kimsecikler yok. insan pdaditdL çıkınca eskiden kalbi ferahlardı. «Pazar şenlenmiş, oh..» derdi. Bugün gittim. «Uuuyy..» Kimse kalmamış. Müşteri çok. Dükkâncı yok. Kasabın önü kıyamet gibi. Çengele iki tane gövde asmışlar. Birisi «Aşçı'ya mahsus» imiş. «Kesilmez, bölünmez» dediler. Yalvardım. «Köftelik için buddan veriver şahım.» diye kanlılar gibi yalvardım. «O'nun da sahibi var» dediler. Dükkânlarını kasap pazarında, dünya kilitleseydi Bekirgiller kilitlemezdi. Hanım'in Mehmet kilitlemezdi. Hep kitlemişler. Davar yok. Sığır kesiyorlar. Yağsız bir et. Çamur gibi. Duvara atsan yapışıyor. Tuza ne oldu? Tuzu Alman'a veriyormuş Hükümet. Her şeyi Alman'a veriyormuş da «Bizim millet varsın, acından gebersin» diyormuş. İbrahim üç kilo tuzu iki yerden yalvararak aldı. Tuzu çuvala koyan hangisi, torbaya koyan hangisi... Sabunu, tuzu talandan kaçırıyor bu insanlar.. Bir görseniz, kurt, şehirli, garip, yerli hep ayakta. Orası bayram yeri gibi... «Satış yasak» dediler, «şıp» camı indirdiler. Ahali, kenara çekilip boynunu büktü. Ben geç kalmışım. Gittiğim zaman kapıyı da kilitlemişler, iki herif aralıktan para ile mendili içeri alıyor. Kendileri tartıyorlar, kendileri ölçüyorlar. Artık insaflarına kalmış bir şey... Gizli rakı çeker gibi tuz aldık. Töbe Yarabbi... Dur bakalım bir de peynirci getirmişler, doğru mu? — Getirdiler. — Yüzelliye satmış, iyi bildin. — Vaktinde atmışa aldılar. Kışa kaldı. Tuz koydular heriflere piyango vurdu. — Piyango vurdu ama Karı bey, marifet bu yağmada para kazanmak değil, kazandığını sindirip yemek, sen Allahı bilir misin? Adamın burnundan getirir millet kısmı... Burnundan... — Doğru... Bir kere «Hayyalessalâ...» dedi mi... Bir kere «Yahu... nasıl vicdanınız razı oldu da benim kanıma ekmek doğradınız? dese... Ah almak iyi değil. Fıkaranm ahi tutuverir. Seferberlikte de böyle olduydu. Bir kırat zahireyi bir altına sattılardı. Dükkân sahipleri lort oldular. Bir gece gürültüyle uyandım. Bu benim oğullarım o zaman 10 12 yaşındalar. Dışarda bir kıyamet... Silâhlar patlıyor. «Delikanlılar kim bilir, kimin kızını kaçırıyorlar cebri alarak» dedim. Pencereden baktım ki gökyüzünü kızıllık basmış. Bunu görünce kocakarılar okumaya başladılar, Ay tutuldu sandılar da... Lâkin ibrahim «Ana cami yanıyor» dedi. «Oh ne âlâ... Yansın...» dedim. — Neden? — Bunların babası vurulmadan caminin mütevellisiydi. ölünce mütevelliliği bizim elimizden aldılar. Yandığı iyi oldu. Ateş çarşıya atlayıvermiş. Hep

sokaklara çıktık. Eski çarşının üzerine tahtadan çatı çekilmişti. Çatı birden harladı, her çarşı tutuştu. Bitpazarı, kasap pazarı, meyve arastası, ekin arastası hep yandı. Bitpazarı hakikat bit pazarıydı. Karanlık karanlık dükkânlar. Lâkin dolu dükkânlar. Yeraltında mal dolu. Ateş düşünce «Malım...» diyen hangisi... O tüccarlar deli ohnuşlar. Yangın söndürmeye kim bakıyor? Herkes talana dalmış. Hükümet tutuştu. Bir taraftan... Jandaramlar şaşkınlıkla kurşun sıkıyorlar. Ateşe silâh para mı eder? Mahpuslar bağırmaya başladılar. Hüseyin bey Belediye Reisi. Tabancayı çekti. Kapıyı arkasına dayadı. «Gelin yavrularım...» diye mahpusları bir tamam kışlaya götürdü, idamlıklar kaçmadı da, onbeş senelik bir mahpus kaçtı. Çırmıktı'dan Murat kaçtı. Çarşıda rezalet diz boyu... Bir kasayı, talancılar yuvarlaya yuvarlaya önümden geçirdiler. Tüccar mallan yerde sürünüyor. Aklında mı Hacı, biz de bir merkep yükü zahire getirdik. Sabahleyin «Mal talan edenleri Hükümet yakalıyor» dediler. Eşeği kimseye göstermeden salıverdim. Zahire kaldı. Seferberlik senesi... Bir altına bir kırat buğday satanlar perişan oldu. inşallah bunlara da bir âfet gelecek. — Âfet gelmeden olmayacak Kan bey. Haklısın.. — Biz ne âfetler gördük yavrum.. Seferberlik senesi bir de Çekirge âfeti düştü. Dellallar sokaklara çıktılar. Bar bar bağırıyorlar: «Allahmı, Peygamberini sevenler... Haydi çekirge kırmaya... Dini bütün Müslümanlar.. Haydi çekirge kırmaya... Ermenistan tarafından ayağıyle geliyormuş bu çekirge... Adam yiyen cinsi imiş bu çekirge... Haydi babayiğitler... Analar, Bacılar, kardeşler... Dini bir uğruna çekirge kırmaya.» işte o sene ekmek yıldıza çıktıydı. O zaman «Afet gâvurlardan oldu» dediler. Harp gâvurlardan olmuştu. Ermenileri kestiler de millet biraz ferahladıydı. Şimdi içimizdeki gâvurlar bizim gâvurlar. Şapkayı giydik. Karılar çıplak geziyor. Namus kalmadı. «Bu seferki âfet ötekinden beter olacak» demiş. — Kim demiş? — Şeyh Kâzım efendi. — Kazım efendi söylediyse doğrudur. Ee, daha ne demiş? — Bu memleketi zelzele batıracak demiş. Erzincan gibi. Hep karıların namussuzluğundan, sen fabrikayı gördün mü? Kanlar hep baştan çıktı. Nerde yetişmiş bir kız varsa, oğlu olanlar onları tanıyor. Başımıza gelenler.. Şeriat gitti, biz böyle olduk. Eskiden afet de olsa böyle rezillik görmedik. Eskiden her işe Müftü karışırdı. Ulu Cami yapılırken minareleri tamam çıktılar. Üstlerini kapatan ustalardan birisi yuvarlandı, öldü. Malatya Müftüsü katil minare ile şahit minareyi onbeş gün hapsetti. — Kız, minare hapsolur mu? — Olur. Ustaları onbeş gün çalıştırmadı. Minareler onbeş gün külâhsız bekledi. Minare demek, Allahm bir kulu demek. Minare kısmı gece vakti, kimse görmeden bir kere secdeye kapanırmış. Cemaat az olursa adam gibi ağlarmış. Şimdi başımıza taş yağacak. Hepimiz baştan çıktık. — Baştan çıktık dedin de aklıma geldi: Şaroğlu'nun kızı evine geldi mi?

— Geldi. Görmeye gittik. Zavallı taze, bir yatakta yatıyor. Beni görünce başını duvara çevirdi. Utandı. — Yaptığından mı? — Günahını alma yavrum... Yemin ediyor. Herifi tanımıyormuş. — İşte asıl o bizim günahımızı alıyor. Adam, tanımadığı kızı hiç vurur mu? — Deli bir herif... Vurur vurur... Kız yemin ediyor. Ağlıyor. — Çok yemin ediyorsa, çok ağlıyorsa hiç inanma.. — Yok oğlum... Asilzade yerin kızı. Fabrikada çalışan cinsten olsa ben de seninle beraberim. Uuy başıma... Ben geç kaldım... — Yarın akşam gelecek misin Karı bey? — Gelmeye geleceğim.. Lâkin gitmek zor. Hele ben beni bir götürsem.. Her akşam böyle vedalaşırdı. Karı bey küçük fakat acele adımlarla gitti. Oniki seneden beri fasılasız olarak mahpusta yatan Hacı Abdullah günü azaldıkça, uykusunu ve istinasını kaybediyordu. Gündüz hiç bir yerde on dakikadan fazla oturamaz, gece, yatakta duramaz olmuştu. Artık üç paket tütün içiyor, burnunu daha çok karıştırıyor, başını daha fazla sallıyordu. Ceza beş seneyi aştı mı insana şakadanmış gibi gelir. Mehabetini, dehşetini kaybeder. Bir tamam yatıp bitirmeyi göze alamadığından, «Bu böyle kalmaz. Allah cömerttir. Bir af olur» falan diyerek uzağı asla düşünemem yen bir çocuk dalgınlığı içinde yaşanır. İlk iki sene uyku ve iştiha dışardan daha muntazam daha fazladır. Can, başka türlü bu başka türlünün asla tarifi bulunamaz sıkılır. Bu sıralara «Anasının çorbası daha karnında... Hele birkaç sene daha geçsin de görürüz» derler. Birkaç sene sonra uyku ve iştiha azalır. Buna mukabil, uyuklamaktan ibaret bir yorgunluk, başı, gövdeyi ve ruhu sarar, iştiha terbiyesiz bir çocuk gibi her aklma geleni şiddetle istemekten ve birkaç lokmada bıkıvermekten ibarettir. Yatkın hapis iki övünden başka yemek yemez. Artık uzun arkadaşlıklara da tahammülü kalmamıştır. Buraya girmeden evvelki hayatına ait sevda, kavga ve diğer maceralarını o kadar sık sık o kadar çok da kalan parçalarından bıkmıştır. Bir yeni arkadaşa hepsini, birbiri peşine, hikâye eder. Maceraları tükenince kendisine bir başka yeni ahbap arar ve eski hikâyeleri ona anlatırken bunu önce dinleyenlerin orada bulunmasına tahammül edemez. Bu yüzden kıskançlıklar, dedikodular bir ay evvelki can ciğer arkadaşları birbirlerine kanlı bıçaklı düşman yapar. Yerlilerin ekseriya birbirlerinden nefret ederek yabancılardan ahbap peydahlamaları hep bu macera anlatmak zaruretinden ileri gelir. Hikâyeler, mahpusun içinde bulunduğu ruh halinin birer aydınlık pencereleridir. Eğer bir zamparalık hikâyesine başladıysa (daima birdenbire, arkasından dürtmüşler gibi başlar.) canı o gün öğle sonundan beri şiddetle ama tahammül edilmez, müthiş bir açlıkla kadın istemektedir. (Gece mutlaka hamamcı olunur.) Bir kabadayılık macerası, mahpusun o gün, muhakkak, ya bir gardiyandan yahut da bir diğer mahpustan hakaret gördüğünü dspat eder. Bir gün evvel dehşetli ümitsiz olan bir insan, bir gün sonra dünyayı pespembe görür. Mahpus, daracık bir muhitte hislerin havsala almaz mesafelerinde hiç bir sürat ölçüsüne ve teşbih

Mutlak dindarlıktan. Mahpusdışarıyla olan ruhî alâkasını uykuda bile kaybetmez. Ancak altıncı seneden sonra yavaş yavaş mahpusluk tahteşşuura yerleşmeye başlar. «Dur ulan . kollarına kelepçeler.kalıbına sığmaz bir hızla bir kutuptan diğer kutba kadar gidip gelen.. başlarını yastıklarından dörder parmak kaldırarak. Ağır ceza koğuşlarının ağır ve kederli geceleri. bu zavallı büyük çocuklardan birisi insanın yüreğini parçalayan bir ümitsizlikle annesini çağırır. «Oh iyi ettim de namussuzu yedim. insanlarının arasına gardiyanlar karışmaya başlar. Fakat zaten uyanık duran bir şeye canı sıkılmış gibi derhal bir cigara yakar... mahpusluktan başka müşterek tarafları sanki yoktur. Sonra yeniden.. Uyumayanları rahatsız ederek. Düşmanlıkla dolu bu sessiz saatların içinde üzerlerine ağırlık çöken arkadaşların. inip çıkan bedbaht ve mesut insandır. bir küçük çocuk gelse. Tekrar bir sayıklama: «Vurma. Gece gündüz bir arada yaşayan insanların korkunç yalnızlığı koğuş uyuyunca daha beter meydana çıkar. sanki bir ayrı köy. insanı zerre zerre. Zamanın saat tık tıklariyle değil.» diyen insafsız bir kibir ve yürek ferahlığı hazırdır. en mühim misafir. âdeta imdat isteyerek uzar gider.. Senelerce rüyalar hep dışarıya aittir. yahut soldan sağa döner. O zaman derin uykudaymışlar gibi tek başlarına yatanlar daha doğrusu bizzat kendi kendilerine karşı bile uyuma taklidi yapanlar.» tekrar tek başına soluyan arkadaşın nöbetçi nefesleri. Uyanık olan yatak komşusu kâbusa yakalanmış arkadaşı adıyla çağırır. daha doğrusu başka Bayraklar altında yaşayan birer yabancı memlekettir.. İhtilâm olan bir arkadaşın kıvranmaları. Uzaktan bir köpek havlaması. (Uzun müddet uyuyamayanlarm ekserisi cigara tiryakileridir. sıkılmış çeneleri arasından dilsizlere mahsus bunaltıcı sesler çıkarmaya başlamaları yabancılığı birdenbire aradan kaldırır.... Yaralı hayvanlara ait birkaç kısa şikâyet iniltisinden sonra bunalan arkadaş sağdan sola. İdamlık arkadaş sabaha kadar hemen . Çıkma ümidi bir saat evvel elle tutulacak kadar yakındır da bir saat sonra kıyamet günü kadar uzak ve imkânsızdır. Vurmasana ulan. Dışardan gelen en ufak bir gürültü tabiî kanıksanmamış. Dışarda nöbetçi düdüğü. birisi çağırsa.» Abdeste kalkan bir arkadaşın sürüklenen ayak sesleri. Öldürdüğüne pişmanlığın hemen arkasından. Uyandıramazsa uzanıp yorganı sallar. Karısı ellere kaldı ya. yazın kaşınma ve dört mevsimde osuruk sesleri batar çıkar. Her yatan bir ayrı ev değil. en mühim bahis. Rüyaların pencerelerine de demir parmaklıklar. koğuşun yerine yalnız birisi nefes alıyormuş da ötekiler bu müddet içinde hatta duyulmayacak kadar zayıf nefes bile almıyorlarmış. kendileri gibi geç uyuduklarını pek iyi bildikleri arkadaşlarıyle bakışırlar. Hırıltı hemen kesilir. yatak komşularını kurnaz kurnaz gülümsetir. Allahı bile hariç tutmayan küfürbazlığa geçer.) Baykuş öter. en mühim eğlence tabiî kumar müstesna derhal olduğu yerde elektrik cereyanı gibi kesilir. aralık aralık fasih sayıklamalarla bölünür.mına koyduğumun. Şehveti ve kadın vücudunu senelerdir unutmuş bu hadım erkek kalabalığını uyurken seyretmek hazin bir şeydir. ekseriya derin uykusuna ara vermez. saniye saniye eskiterek geçtiği hissedilir. yabancımsı bir gürültü olsa. Mahpusların. Kışın öksürük. nefes almak cihetinden de mutlak istirahate varmışlar gibi muntazam soluklar duyulur.

«Biz ne halt ediyoruz yahu. artık uyuyanları uyandıracağına ehemmiyet vermeden yüksek sesle. Girdiği zaman delikanlı imiş. «Dar günün ömrü az olur. Kancıklığı evvelâ sevince benzemesindedir. «Ceza'yı öldürdün. Adam. Bugünü saymazsak yirmiüç sene. «Öt mübarek öt. Hacı Abdullah bir sabah uyandığı zaman. Yatılmış cezanın değeri mi olur. «Sayılı gün çabuk geçer.hemen hiç uyumayan. şeklinde olsun.. dört ay( onyedi gün var». fikirleri birbirine çarparak düşündü : Kâmil namussuzun biri. içini çeker. kalanı senesiyle. kendisini koğuşundakilerden yükseğe çıkarmış gibi acayip şeyler hissediyordu. Halbuki eskiden bu gibi sözler hatta farkında olmadan gururunu okşuyor. (Bu sürat bizim trenlerimizden fazla gibidir. Senelerden beri farkına varılmadan. «Eşekler. Kavatın birisi bu Kâmil. bilhassa büyük cezaların sonunda sahiplerine karşı pek namertçe davranırlar. Bu bezginlik.. Uyumayanlardan birisi. Yahu biz ne yaptık.. isterse bu cevap. Girdiği zaman akıllı imiş. Ve bu bitmez tükenmez geceler Hacı Abdullah için tam on sene onbir ay onbeş günden beri fasılasız devam edip gitmektedir. Bir müddet fazla yattığı için kendisine acıyanlara fena halde öfkelendi. hatta biraz da sevimliydi. Mahpushanelere yazılan mektuplarda hemen daima. her sabah yattığına bir gün zammedip yatacağından bir gün tarh eder.. Bu Kâmil'in karısını babası kullanıyor.. «Ne kaldı?» diye sorsalar derhal. bıkmadan aklında tutar... Girdiği zaman cesurmuş. Bir gün gibi geliyor.» . günüyle söyleyebilir. kuvvetli bir rüya görmüş gibi cezasının iki sene bir gün kaldığını hatırlamış ve son derece sevinmişti. şimdi artık insiyaklariyle yaşıyor. ümitten ümitsizliğe koşmaktan manevî varlığının nefesi tıkandı.» diye söylenir.» Hemen o esnada kabahatmiş gibi kalkıp oturmuştu. Ayakta duran ihtiyara gülümsedi. sabahleyin ilk aydınlıkta maddeten ve manen baygın düşen o'dur.» Sonra üstüste. şimdi âdeta ihtiyardır. ayıyle.» diye yazılırsa da bu sözler yalandır ve teselliden ibarettir. ama mahpus gene de her günün hesabını muntazaman üşenmeden. Bereket versin bu değişikliklerin yalnız kendisi farkında değildir ve ruhî yorgunluktan ölecek kadar çok yaşadığını zannetmektedir. şimdi artık korkak bile değil ürkektir.. Ateşli bir hastalık gibi insanı hayatından bezdirirler.) Halbuki seneler bir türlü geçmek bilmez. damla damla birikmiş ve günlerden bir gün arkadan kancıkça bastırıvermiştir. Koğuş daha aydınlık.» Bir hafta evvel. «Daha çok. «Tuu. Öt de şu ölüsü mahpusu yık artık. Kendisi ibne.. Kâmil denilen namussuzun kafasına az kalsın destiyi vuracaktı. Mahpus'ta haftalar ve aylar insanın başını döndürecek derecede süratle geçer.». En dalgın sırasında. Sayılı günler. Yarabbi sana çok şükür. Güneş bir başka türlüydü. dünya üzerindeki bezginliklerin en sahicisidir. daha derli toplu. Bitmek bilmezler. Artık o günden itibaren sevinçten kedere. böylesine öfkelenir mi? Birdenbire mahpusaneye kendisini bağlayan bağlarm çatır çatır koptuğunu hissetmişti ve öğleden sonra çıkma ihtimalinin ilk hakikî can sıkıntısı üstüne çullanmıştı.. Bacısı orospu.

tane tane. Bir müddet bunlara acıdı. Birisini öldürmek eğer o adama fenalık etmek için yapılan bir işse. Hey Yarabbi. Şimdi her meseleyi yatıştırmaya. ne dejenere bir hal aldığının ispatıydı. sonra birdenbire somurtarak işin en tehlikeli tarafını düşünmeye başlıyordu. Anası geç gelse kızıyor.. mevsim mevsim düşünüyordu. müsamahakâr bir adamken artık ellerini.. hareketsizliğe mahkûm olan bir düşünce âleminin ne kepaze. Lahavle. müdürü korumaya girişmişti. Yemekleri de ihmal etmeye başlamışlardı..» Evvelce pek öfkelendiği ve buraların tek namussuzluğu saydığı feci hal yavaş yavaş başına geliyordu da bundan zerre kadar şüphelenmiyordu. ben yapacağımı bilirim. Artık mahpuslarla beraber değildi. Aklı bu mevzua takılınca bir müddet keyifle ve gizliden gizliye gülümsüyor.. Mahpus değildi ama gene buradaydı. Tuu.» derken şimdi. «Ah benim de cezam senin cezan gibi az olsa. Aşırı mesut insanların istisnasız herkese karşı hatta bizzat kendi nefislerine karşı duydukları hayvanca hodgâmlığı. Eskiden pek ağır. Biz artık.. cezası bir sene kaldığı zaman Cumhuriyet Bayramında Af olmayışına canını sıkan birkaç mahpus arkadaşı düşünerek gizlice sevindi. Ay ay hesaplamak da duyduğu aceleyi tatmin etmiyor. kollarını sallayarak.Halbuki gardiyanlar olup bitenlerin sanki farkına varmamışlardı ve bunu inatlarına böyle yapıyorlardı. Hey Yarabbi. Sanki artık mahpus değildi. gösterirdim heriflere!» diye.. Hacı Abdullah. «Ah benim de cezam seninki kadar çok olsa. derhal evlenmeye lâyık bulduğu halde. erken gelse gene kızıyordu. Kendimi öldürürüm. Eskiden. Ölmek iyi bir şey. elinde olmayan bir asabiyetle gardiyanları. istidalar vermeye. Gerdek gecesi. «Ohh. Eskiden bütün kadınları ve bütün kızları çok güzel. Velhasıl.Artık af havadisleri onu hiç alâkadar etmemeye başlamıştı.. ölünün ebediyyen hareketsiz kalarak yalnız düşünmeye mahkûm edilmesi ihtimalinden başka bir mazereti olamaz ve muhakkak ki intikamların en namussuzcası da budur. sanki teessüfle başını sallıyordu. idarenin adamı olmuştu. sanki kendisini burada bırakmak ellerindeyken düşmanlık olsun diye arkadaşları tutuyorlarmış gibi çabucak öfkeleniyor. zıtlarma basmak için her zaman sözlerinin aksini söylüyordu.Cezasını gün gün hesap edememeye başlamıştı.» dedi. ağır cezanın bitmesine yakın. Gelin . bir insanın başına gelenler. bu hissi onlar da anlamışlar gibi kendi kendine utanıyordu..Bir müddet yeni gelenlerin haline gizlice. Eskiden herhangi bir arkadaşa yapılan en kü çük bir haksızlık karşısında kükrerdi. hayinliği ve merhametsizliği duymaya başlamıştı. îşte buna bir türlü alışamıyor..» Bazı bazı da vaktiyle mahpushanede yapılmış kavgaları hatırlıyor. «Yahu bizde erkeklik kaldı mı bakalım. söze eskisi gibi yüreğiyle karışamadığını hissederek. müddeiumumilere gitmeye kalkardı.. artık hiç birini en güzellerini bile kendine lâyık görmez olmuştu. vurulup ölen arkadaşları gözünün önüne getirerek kendisini onların yerine koyuyor.. sert sert bağıran huysuz bir insan olmuştu. arkadaşlar af ihtimalinden açtıkları zaman. «Biz artık kaçar mıyız reziller. Çıkmak için duyduğu acele arttıkça. korkuyla yutkunuyordu..

Malatya'nın kopukları rakıyı kadehle içmeyi bilmezler. insanlar. Meğer beş kurşunun beşi de değmiş. üçü çoktur.. 1930 senesi. Başına ne geldiyse «Serhoşlukan» gelmedi mi? Hakikaten başına ne geldiyse bir değil birkaç serhoşluktan gelmişti. Bıçağını çekti. Malatyalının ikisi az.» «Al. öldürdüğü delikanlı böyle bir içki âleminin sonunda şakacıktan yaralamıştı. «Hep seni vuracaklar mı böyle?» diye sormuş. Aftan da istifade ettirmediler mi? işte yatıyoruz.. Hiç bir sebep aklıma gelmiyor... Malatya şehri bir hoş olmuştu. Kaldır kendini Murad'a at. Ali öldü. Ali en iyi arkadaşı imiş. Bir daha da yaralanıp gelirsen buraya gelme. Şunun yemeğe benzer yeri var mı?» Tütünlerde de eski tat aramamalıydı. gökyüzü. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesi. kımıldamamış. Çubuk gibi delikanlıymış. Ne olur ne olmaz. Artık tabancayı kullanamadım.. küçük bir çocuk gibi şaşkın şaşkın insanın yüzüne bakar... Ali gözünü kırpmamış. Geri kalanları da sıkacağım. Hacı Abdullah hastaneden çıkınca ağabeysi İbrahim yüzünü şu tarafa çevirip. şunu beline tak. O da bekâr. Hacı Abdullahı. Hacı Abdullah. İkimiz de kahvenin içine serildik. Mahkemede Hakim soruyor: «Siz birbirinizi neden böyle vuruyordunuz?» Düşünüyorum düşünüyorum. O zamanlar böyle tombul tombul.. Üç gün mütemadiyen gece gündüz içerler ve bir hafta hasta yatıp üç ay müddetle rakıya tövbe ederler. Kahvede Ali'yi arkadaşlarıyla kâğıt oynarken bulmuş.. iki sabıkamız da çıkınca. Artık içmeyecekti.. Dünya değişmiş..elbette usanmıştı. Senelerce beraber hovardalık etmişler.» Hacı Abdullah yaraları biraz iyileşince tabancayı kuşağının arasına sokup kahveye çıkmış.... Artık pişman olmaktan bile bıkmış bir hali vardır. Bir. Sözün burasında. Velhasıl bize 12 sene verdiler. Namus meselesi desem kim yutar.. saçları dökülmüş bir ihtiyar değilmiş. kâğıtları berbat etmişlerdi. Adam gibi sırıtıyor.. «Kaltak.. haydi bakalım. Kurşunlar değmedi sandım.. Doğruca göğsüne peş peşe beş kurşun yerleştirmiş. Harmanı bozmuşlar.. Beni de ölüm halinde hastaneye götürdüler. Ben böyle düşünürken yerinden sıçradı kalktı. Bu Reji'nin Allah belâsını versin. öyleyken. îyi ama.. Dostları da birbirlerini . sonunda birbirlerini vururlar.. Ne yalan söyleyeyim. Eskiden. Bizim zamanımızdaki meyhaneler.. tasla içerler. ben de bekârım.. Hacı Abdullah vakayı her anlatışında buraya kuvvetle basar. «Bizim zamammızdaki polisler kalmadı. işte buna dokuzlu Brovnik derler. Beni yeniden sekiz yerimden bıçakladı. Ben zaten yaralardan yeni kalkmışım.. — Gülüyor herif.. O da ölüm yarasını almış. Tütünün içindeki odunları ayıklaymcaya kadar göbeği çatlıyor.. Şuna bakın. «Ne yapayım ağa? Tabancam yok. Dördü başında. Uç Malatyalı birbirlerini öperek içmeye başlar. üçü göğsünde olmak şartıyla ondört bıçak yarasından ibaret bir şaka. Ahali kaçışıp ikisini yalnız bırakıncaya kadar Hacı Abdullah'ın yüzüne gülümseyerek bakmış. imanı gevriyordu. artık eskiden hiç bir şey anmak istemiyordu ve beterin beteıi de şu ki ilerden de hiç bir şey bilmiyordu.» Halbuki meyhanelerle artık bir alâkası da yoktu ya.

Rahmetli sonunda başka çare bulamamış. Lâkin. Elhamdülillah. Boyu benden bir karış yüksekti. Malatyalı da sevaptır diyerek gâvur kırmaya gidiyor. Hacı Abdullah'ın «Asıl düşmanları» babasını öldürenlerdir. işi azıtmışlar.. Karı bey. Yüreği işte bu kadar yufka. Ali'de mi. camii şerifin meyvesi.. bakmışlar ki Hoca telâşlanıyor. Şuna sormuşlar. Kim bakar? . — Rahmetli.. Babam yalvarmış. anamın zoruyle kılıç elinde yola çıkmış. Babam bir müddet peşleri sıra gitmiş. artık gözü ne karı görürmüş ne evlât. I Bütün Malatya ağlamış. Onlardan biri de.» diyen mi ararsın. Babam bir sabah. buna i sormuşlar. Çiçeklere bir baksa. Yarı yolda : «Ben bu haltı edemem... ilkyaz geldi mi. Gel gelelim meyve ağaçlarına meraklı. Kıyamete kadar tazedir. otuzar yallah. Gazilik de olmayıversin. Hay Hoj ca. Sevaptır. diye Hacı Abdullah başını sallar. haşa.» diye şekva etmiş. Seferberliğin sonlarına doğru. Malatya'da uzun arkadaşlığa misal olarak onları parmakla gösterirlermiş. Her çeşit meyve vardır. Gider bahçeye yerleşirmiş. kaç okka mışmış çıkacağını hüvesi hüvesine söylermiş. Arkasını boşlamışlar. içerisini Cennet zannedersin beyim. Ben şöyle böyle hatırlıyorum. Lâkin benim bahçe bakım ister.. kim vurduya gitmesi. ağlamış. Herkesin yüreğini yakan mesele. çürümez.. «Herif sen de bir gâvur kes. Bir gece gene hırsızlığa gelmişler.. serhoşlukla bir kurşun atmış.. Camiyi mütevelli kısmı boşlar mı?» derlermiş. Millet seferberlikte.. hiç solmaz. çocuklar akşamları kaplarla sinilerle yemek getiriyorlar.severlermiş. Lâkin vuramamış.» diye gülüverirmiş.. Pek aklım ermiyor. yahu bu nasıl âdet. Gün doğmadan Ermenileri yirmişer. yalvaran hangisi.. Karılar.» demiş.. Sen erkek değil misin? Herkes Gazi oldu. Şimdi gâvur aşısı Mışmış var ya işte onu babam icat etti derler. O zamanlar ermenileri mahpushaneye doldurmuşlar. Hergeleler. «Hay Hoca. Bizim sattığımız bağ şimdi bile meşhurdur... Kabahat bende mi. «Etme Hoca derlermiş. gün ışırken eline komşulardan bir kılıç alıp Ermeni kesmeye gitmiş. Gardiyanlar yemekleri alıyorlar. gelir ağaçları yolarlarmış. Babam bir sabah. Çocuk gibi bir herif. Lâkin İbrahim iyi bilir. Meyveye meraklı rahmetli. kurşunun değeri var da adamın değeri yok. Eline bir kurt tüfeği almış. — Şeytan işi beyim. O zamanın devrinde Amasya'dan elma fidanı getirip dikmiş. «Bunların babasını vuranlar falan falan kişiler. Halbuki asıl düşmanlarımız şurada güle güle yaşıyor. ne desen boş. Büyük Cami'nin hem imamı hem de mütevellisi idi. anlayamadım gitti.. Büyük bahçeleri kiralayanlar yevmiye verip babamı götürürlermiş. Bir sesi vardı. beddua etmiş. Fazladan birbirlerine de bağlamışlar. Günahtır. Anam anlatır : Yüreği yufka bir herifmiş. söğmüş. Gâvurların kolları iplerle bağlı. Karanlık gecede domuzun kurşunu.. Ezana başladı mı aşağı Malatya'dan dinlerlermiş.. Gelir. Mutasarrıfın önüne çıkmış.. bana tabancayı veren ağabeyim ibrahim'de mi. Tam üzümlerin sonu almana kadar. Bir sene Malatya'nın kopukları bizim bahçeye dadanmışlar.» demiş.. «Boşlamak değil. Ağlayan hangisi.. tam kalbe değmez mi? Sabahleyin ölü sünü bulmuşlar. geri dönmüş. Beydağına. Tüfeği birinin göğsü beraberine sıkmış. işte o gidiş. Cenneti âlâ sanırsın. Ermeni keserken anam demiş ki.

kimi yakalanmış. Yalnız saçları döküldü. Üçüncü gün kapıya bir çocuk gelmiş bir tava. Bizim Karı bey.» diye hırıl hırıl soluyor. Anam bize öğretti. Anam «Hey Allah. Polis Rıza efendi bizi önledi. Zengin.. Vahap'a verilecek diyip savuşmuş. kocaman ve alnı açık kafasına pek yaraşan bir ağırlıkla. tane tane. müjdeyi getirene boynundan iki altın koparıp bahşiş verdi. Avluda gezerlerken parmaklığı duvara bağlayan çivileri gizliden gizliye gevşetmişler. Şehir uşağı kaçar da bir eve girerse mutlaka saklarlar.. Birisi «Af geldi arkadaşlar. Anladmmı işi. Hükümet dairesini kalabalık çevirmiş.. Biz işin farkında değiliz. Beklemekten dizlerin kopar. Şimdi geçti. Parmaklığı nöbetçi jandarmanın üstüne devirmişler. Biz «Kürt bastı» diye korktuk. Mahpusaneye geldikten üç ay sonra bir akşam ezanında yedi arkadaş. silâhla yaparsan belki affolur. Malum ya adam zehirleyen doğru cehenneme gider... Üstüne koştuk. gitti. 700 mevcut varmış. Karı bey'e sorarım da «Benim haberim yok» diye yemin eder. Zehirin affı mazereti yokmuş. ölüyü kaldırımın üzerine yatırmışlar.» diye dizlerini doğuyor. O zaman da mahpus dolu. Bizim Malatya'nın bir âdeti var. Heriflerin arasından geçtik..» diye bağırmış. Neden sonra mahallenin büyükleri «Mahpus boşanmış» dediler. Ben hocalardan işittim.. Lâkin benim yüreğim hâlâ şüphede. Vahap zehirden kurtuldu. Hele zengin adama yaz da bir. Döşemeleri sökecekler.. Rahmetlinin acısıyla Karı bey cehennemi göze aldı besbelli. göğsünü. biz küçüğüz. Biri öldü. Yarım saat sonra başlamışlar feryada. O sırada ben sekiz yaşındayım. Bak bey.. Tava'ya ağı koymuşlar. Kan içinde bir ölü. içlerinde yalnız Vahap'ı vurmuşlar. cümle kapısını basmışlar.. bunlar da narayı vurmuşlar. Üçüncü iyidir.. karıştı. Katillik fena bir zanaat ama. Hey Allah. ibrahim'e bir tokat . Anam deliye dönmüş. Onbeş günde delikanlı herif ihtiyar oluvermiş. Kapı'nın önünde bir tahta parmaklık varmış. Hava buluyor. Tavadaki eti sekiz arkadaş yemişler. Alaca karanlıkta silâhlar atılmaya başladı. hoca «Allahuekber» der demez. Sabahleyin. ibrahim on yaşında var.. yarı atasözü. Silâh sesleri Sivas caddesine doğru gidiyor.» derler. «Bunları Hastaneye kavuşturun» demiş.. Her taraf Allah vermesin. Ne demişler : Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. yok. Yarısı dağılmış. iki karpuz getirmiş. birisi anama müjde getirdi.. yarı kocakarı şikâyetine benzeyen sözleri sarfederdi ve sıra asıl anlatmak istediği yere geldiği için sesini biraz alçaltırdı : — Babamı vuranlardan biri Vahap derler bir adam üç ay sonra mahpusa düştü... Doktor koşmuş. Hâlâ sürünüyor. kendini yere vuran hangisi. kış da bir. İbrahim'le beni önüne kattı. karnını çırmalayan hangisi. «Yürüyün.Üç kişi imişler.. Yallah gayya kuyusuna.. Bereket arkadaşlar Sarımsaklı yoğurt yetiştirmişler. Ölüsü Hükümet dairesinin önünde yatıyormuş. İstanbulluya belki on defa anlattığı bu hikâyenin bir yerinde mutlaka bu felsefeye girer. Kimi kurtulmuş. İşin yoksa bekle.. «Yapan bulur. sonra bağdan bağa geçer gider. Tam akşam vakti.. Birisine inme indi. Uçyüze yakın mahpus kaçmış.. Vahap'in kaçıp kaçmadığını sabaha kadar öğrenemedik. Toprak atsan yere düşmez. Hali vakti yerinde. koşuyoruz. yürüyün evlâtlarım. Hacı Abdullah. Bazısı hiç bir şey bulmuyor.

Yatıyorum. bir müddet çalıştıktan sonra İstanbullu da yanma gitti. (Mahpusanede «Volta» denilen gidip gelmeye yürümek denemez. sakın. — Cezayı öldürdün. Hacı Abdullah'ı son günlerde büyük bir keder sarmıştı. Bak beyim karı milleti. Dünyada adam bırakmaz öldürürler.. — Aldırma. — Pantolon meselesi diye bir mesele yok. Dışarda olsan bu oniki seneyi yaşayacaktın. Olmuş işin kötüsü olmaz. — Yaşayacaktım. — Fena mı oldu? — Pek fena oldu. erkek kısmından yürekli oluyor. millet ağladı beyim. Anamız bir kere bağırdı. Biz süründük.. hangisine cevap vereceğini. Yahu biz pantolonlularla alay ederdik. —Hacı Abdullah pişman pişman başını salladı—: Pantolon. Bizim mahpusluğumuz yıktı fıkarayı... Yazarız. Karı bey yeniden seslendi.. — Aldırma... Parmaklarımızı yarasına basıp birer lokma kan emdik... Bakalım kaç gün kazanacağız? — Ben üç gün yazacağım. Yutturursak ne âlâ. Yemekten de kesilmişti. Ben uyusam da dinlenemiyorum. nereye koşacağını şaşırmış gibi bunalmış ve usanmış bir hali vardı. Biz ölüye koşarız. — Hayır ceza bizi öldürdü. Bak beyim. polis şamarlar. Yemek yesem doymuyorum. Uzatma.... Oniki gün. — Adam kendini nasıl avutur. — Yazıver. Adımlar gittikçe küçülüp azalır. Korktuk. Başımda saç kalmadı. Bir kere şu pantalon meselesi canımı sıkıyor. Hitamında «Bırak çocukları!» diye polisin üstüne yürüdüler. bir danamız vardı onu kurban kesti. Burnunu karıştırarak volta vuruyordu. Ben ömrümde pantolon giymedim ki.. . beni anadan üryan Hükümet meydanına bırakacaklar sanıyorum. Ne gibi dersen. — Nasıl yok? Senin aklına gittik de pantolon yaptırdık.. Hey karı milleti.attı. Yemesem acıkmıyorum. Sen Karı bey'i.. Kendini avutmağa çalış.. Gene koştuk. Dışardan korkuyorum bey. Her taraftan adı çağrılıyormuş. O yürekle bir de elleri silâh tutsa.. bu oniki gün oniki seneye değdi. beş adımlık bir mesafede dönüp dolaşmakta olduklarını farkederler. Sen şu istidayı yazmadın. İbrahim'le beraber leşe yaklaştık. — Kolay..) İstanbullu hesabı pekâlâ bildiği halde yavaşça sordu : — E Hacı. uyku uykuya benzemez.. — Üç gün kazanırsak Oniki kalacak. Beraber gidip gelmeye başladılar. Rıza efendi kenara çekiliverdi.. dört. Anam eve gelince. Cigarayı bile canım istemiyor. Gece.. öyle belleme. Ne kaldı? — Onbeş gün... Bu sefer bir tokat da ben yedim. Nihayet söz bittiği zaman Voltacılar..

Doktorlara sormuşlar. var. Düşman tarafından para yedi.. «Baba demiş. — Kim söyledi? .. Her taraf kan. su görmüş eşek gibi geri geri gider. — Yahu deli olacağım. «işe yaramaz» diye rapor aldık. — Böyle söyleme.. Artık güven ki güneşe çıkacağım diye.— Şimdi de biraz seninle alay etsinler. Düşündükçe utanıyorum. yirmi gün sonra yine eski hale gelirmişsin. — Okumasın. İyi ama senin eski arkadaşlarından hiç birisi artık şalvar giymiyor. Asıl kabahat. gerek hastaneye sorun.. Bizim Karı bey... — O kabahat de Karı bey'in.. Onbeş. — Başüstüne. Kaybolduğun bir gün.. — Olan oldu.1930'de gitsem.. Uç gün tatil olduğundan tevkif müzekkeresi Bayram sonu yazılmış. Sabıka var ama. Kim alay edecek? — Orası öyle. İstida kısmının acıklı yerini kimse okumaz. .» demiş. Hem yahu.. ibrahim dışarda külhanbeyliği yapacak diye Hacı Abdullah içerde yatsın bakalım.. Beni yazdılar da. 1940' ın yarısında dışardaydım. Karıyı unutmuşum....... Bize kıydı. — Biraz acıklı yaz. Hey Yarabbi. tarihi de yanlış atılmış.. geride serhoşlukla edepsizlik yapıyor. — Ben bilirim. «Ben bu cürmü 931 senesinin Cumhuriyet Bayramı akşamı işledim. Geldi ağladı. Lâkin Müddeiumumi para yedi denilemez. — Haklısın bey. Gerek polise. sen cennetliksin. Faydalı bir şey teklif edildi mi. Ayağından yerin dibine zincirle seni bağlayacaklar. O sıralar.. 1937'de.... Kömür ocağına gideceksin.. Bu devirde evlenmek ne oluyor? Dünya bütün karı kesilmiş. Şimdi de beni evlendirmeye kalkıyor.. Gene sen öyle yaz. Artık sen bilirsin.. — Karı kısmı neden böyle aptal olmuş beyim. Biz burada bulundukça kimse kendisine uymaz. 1937'de altı sene yatmış oluyordum. beni sevdiğinden mi yaptı? Ben kanar mıyım? Büyük oğlu serhoş. — Almaz mısınız ya. benim hiç ümidim yok. İstidayı nasıl yazacaksın? — Diyeceğim ki. — Çok ceza... asrî cezaevine gitmemekte.. Bizden erkeklik geçti. Kalıyordu 6 sene. Beş sene evvel çıkacaktık.. Parayla değil. — Sabıka var olmaya. idare etmek de var. asrî cezaevini bilen de yok. Senin sabıkan varmış. gitmişim. Beş sene çok ceza beyim. Uç buçuk sene oluyordu. sırayla.» «Hiç ummuyorum evlâdım.. Karı bey'in aklı o kadar erer. Bizi Af'tan nasıl istifade ettirmediler? Kabahat Müddeiumumide. Ölen herifin babası takip ediyor.... Bakalım bizde erkeklik kaldı mı? — Erkekliğe ne olmuş? — Vallaha.. Oniki senedir yatıp. — Hani o günler. ilerde. Aftan istifade ettirilmeyip ve asrî cezaevine gitmeyerek. Hey bizim Türk milleti.. doktora yalvararak.» diyeceğiz.... — Nasıl idare etsin.. Şimdi kızmak faydasız.

— Doğru bir laf. — Ben de karı bulamayıp kerhaneye mi gideceğim? — Oniki sene yattıktan sonra senin için çıkar çıkmaz kerhaneye gitmek pek ayıp olur. — inadına mı söylüyorsun bey... — İyi ama. Tözey.. iki ay sonra ben sana söylerim. — Kulak asma. — Öyle lakırdılara kulak asma. Görüşürüz. mektup gazete taşımaktan. su yollarında. Ben sordum.. Malatya ahalisini adam eden işler..» diyorlar. «Fabrika açıldı bize iş kalmadı. karının gönlü kolay olur. . «Tuu. — Namusluyu konuşmuyoruz. Elini sallasan bini bir paraya imiş. Erkeklerin amirlerinden nasıl korktuklarını. Kerhanede dostu var.. Bir.. — Trenin adam götürüp adam getirmekten. Dokuma fabrikası açıldı karılar baştan çıktı. Karı milleti başmı açmış da dışarı dökülmüş. Yani daha kolay konuşursun ama. evde oturan karıdan daha namusludur. — Şimdi fabrikalar karıların ahlâkını bozmadı mı? — Onbeş gün sonra çıkacaksın. Kaldı iki mesele. Arkadan bir de tütün fabrikası kurdular. Namuslu olmasa günde 12 saat çalışmaz. çok vardır. Pahalılık olacak dedim. Bunlar da.. Para için de yatmaz... Çalışanları konuşuyoruz. — O nasıl laf. Birisi gönlünü edersin. Ben ne yapayım? — Şimdi Af da olmayacak mı? — Henüz bir alâmet yok. lâkin onları da aldatmak kolaydır. — Alay ediyorsun beyim. — Bırak beyim. mal nakletmekten başka bir marifeti yoktur. Bir çaresini buluruz. Dışarda namuslu karı kalmamış diyorlar. Jandarma bölük kumandanı arslan gibi bir zabit.. Töbe Yarabbi. Yalnız farkı şu: Evde oturan kızm. Parası da az. daha zor aldatırsın. Karıları baştan çıkardı. Tren geldi.. erkeklerin ne mal olduğunu hemen anlar. Fabrikalara gelince: Çalışıp para kazanan kan. bunlar mı erkek?» diye başını çeviriverir. O zaman evde de otursa bir. nasıl yalan söylediklerini görerek. Çalışan karı erkekten ürkmez. Kerhane kızları. Ağaçların altında... Fabrikada değil. Önümüzde daha üçbuçuk ay var. Adam bir karıyla konuşur da onu yola getiremez mi? — Namuslu ise getiremez. Evdeki kızlarla konuşmak zordur. ekin tarlalarında yatı yatıveriyorlarmış. Kabahat trende. akşamdan sonra delikanlılar mektebe neden seğirtiyorlar. Dışarda namuslu karı kalmamış da. — Çalışanların çoğu namusludur. Münevver nasıl para kazanıyor? — O başka.. Zira bizi erkek zanneder. Halbuysa çalışan kız. haklarını nasıl arayamadıklarmı.— Herkes söylüyor. inanmadınız.. Fenalık değil. Adanalı. bir de fabrikalarda. Körkız. inanmadınız. — Almanlar Rusları yenemez dedim. Yirminci yıldönümünde de bunlar az çok bir şey vermeyecek mi? — Bakalım.

para cüzdanını. Dünya güzeli bir kadini şurada boynu bükük bırakıp.— Böyle diyorsun da arkadaşlar sana kızıyor. Buradaki «Dünya güzeli» sözü. Çanta taşımıyor.) Sapsarı yüzünde bu yüz de iki karış kadar uzundu. halkın ruhunda fazlasiyle mevcut olan tabiî ve basit roman ihtiyacından doğmuştu. bir kalın nişan halkası ve dimdik duran inatçı ve hayin bir baş ilâve edince «Dünya güzeli»nin nasıl bir mahluk olduğu anlaşılır. Bütün mefhumlar gibi çirkinlik ve güzellik de onun için mutlak şeylerdi. gözlerinin akı insanı şaşırtacak kadar fazlalaşıyordu. Kızmalarına gelince: isterlerse bana kızsınlar.) Evvelâ pek uzun boyluydu. (Demek ki kadın çirkin olursa faciada şaşılacak bir taraf kalmayacaktı. mahpus olacağıma Mebus olurdum. (Buradaki. istanbullu fena halde sükutu hayale uğradı. Ayaklarına. pudra kullanmıyor. Evinde kimseye ehemmiyet vermediği için mi böyle müstebitti. bir parmak topuklu. Gayet ağır. Kocasının yüzüne asla bakmıyor. bu mantolu korkunç kadının neden korkunç? kel olmasından insan şüpheleniyordu. (Gözbebekleri çok siyah. Dünya güzelinin aksülamelidir. herkes kadının dünya güzeli olduğunda ittifak ediyordu. Kolları da gayet uzundu.. Bizim millete en evvel kızmayı öğreteceğiz. çok küçük olduklarından. lâkin inandırıcı bir neticeye varamadı. tane tane.. çok yuvarlak. pek çirkin. Halk ne kadar kolay aklanıyordu. uzun burunlu. oğlan çocuğunu kızı hiç adamdan saymadığı meydandaydı canlı değilmiş de. evin kocaman anahtarını ceplerinde gezdirdiği belliydi. (Yahut da topuklarına kadar inen siyah mantosu O'nu olduğundan daha uzun gösteriyordu. kapkara fakat küçük gözbebekleri vardı. eski moda kunduralar giymişti. lütfen ve merhameten hitap ediyor ve iki. mülkiyeti altında tutuyordu. üç kelimeyle. siyahlı beyazlı rugandan. daha çirkin bir kıza sevdalanmak. karşısındakine. . Kadını gördüğü zaman. yalnız kalın kaşlarına belli belirsiz rastık çekiyordu.) Sol yanağı alt alta üç tane Halep çıbanı iziyle pürtük pürtük olmuştu. bir köy bağışlıyor gibi. Bütün bu hengâmeye iki tane iri altın diş. Kız. Elleri nerdeyse dizkapaklanna değecekti.) Abdurrahim beyin karısı. tek atkılı. eline su bile dökemezmiş. (Aynı siyah mantonun gözü aldatması da olabilir.) Sonra pek büyük kemikli ve pek zayıfti. bir malmış gibi mutlak surette. Lüzumlu şeylerini mendilini. yoksa kendisine hiç ehemmiyet verilmeye verilmeye o da artık öteki insanları saymaz mı olmuştu? İstanbullu bunu çok düşündü. sözlerini. sanki asla itiraz edılmezmiş gibi katî söylüyor. — Hatır için laf söyleseydim. Korku yüreğimize işlemiş de hepimiz kızmayı unutmuşuz. Galiba günahtan korktuğu için başmı siyah bir baş örtüsüyle öyle sarıyordu ki. Telgrafçı Abdurrahim beyin karısını istanbullu pek başka türlü hayal etmişti. istanbulluya göre hatta pek çirkin bir mahluktu. yuvarlak. kalın siyah kaşları. yüksekten konuşuyordu. Kızsınlar da. Allah gibi. sonunda bu sevda yüzünden elini kana bulayarak kendisini de ailesini de perişan etmek. boya. Bir kere. Üstünde münakaşa edilmez şeyler. Kelimelerinde taklite benzeyen kurt lehçesi vardı. bilâ istisna. hatta bir konuşma arasında Abdurrahim beyin ağzını aradı.

Cezanın azaltılması için mektuplar ve resimler Mahkemeye teslim edilecek. geniş ve akıllı alnına düşüyor. Ne dersiniz mahkemeye bir faydası olur mu? — Kız tarafı ne söylüyor? . sanki o'nu mutlaka yalancı çıkarmaya evvelden karar vermiş gibi hiç sinirlenmiyordu.Lâkin oğlan henüz yedi yaşında olması na rağmen büyük bir şahsiyet sahibi idi. ya pek ehemmiyetsiz. bazısı küçük puslalar. Başka çare yok. buraya bizzat misafir gelmiş bir «şehzade» yi hatırlatıyordu. Hep aynı sesle. Üzerinde hakarete uğramış. çok bilmiş ve kederli gözlerini gölgeliyordu.. Bu mahkeme işi hele neticelen sin. Lâkin kocasının tahmini hilâfına.Bu iki insan karı kocadan başka her şeye benziyorlardı. Henüz dört yaşında olan kız çocuğu. Bayram tebrikleri. ellerini oğuşturarak karısının tabiî bu sıralarda pek sinirli olduğunu. sözü söz bir ablaya benziyordu ki evlenmek için o'nu hiç bir yere görücü göndermek caiz değildi. Anasına benzediği için de. Bazısı tabiî uzun. kadının pot kıracağından ve bu suretle haysiyetini zedeleyeceğinden çekiniyormuş gibi içi sıkılarak yere bakıyor. Siyah kıvırcık saçları.. beşyüz mektup var. En sonunda elini masaya vurarak son sözü söylemesini. istanbullunun orada olmasına ehemmiyet bile vermemişti. Yoksa en ağır cezayı verirlermiş. çocukları kızgın maşayla döğerdi. insana yaşamaması lâzım imiş gibi acayip ve merhametsiz bir şeyler hissettiriyordu. çirkin mürebbiyesiyle beraber. Bayan Abdurrahim. Fakat bunlar kadar.. bu mahvedici ve asla bir neticeye bağlanmaz gibi devam eden münakaşayı bir tek kelimeyle makul bir yola sokacağını istanbullu her an bekledi. Kadın.. kadınlık gururu yaralanmış bir hal de yoktu. Çünkü dünya üzerinde bu görümceyi gönül rızasıyla kabul edecek kadar cesur bir genç kız. bunu lütfen kabul etmesini rica etmişti. Evlendikleri halde. kendisi de konuşmada hazır bulunursa belki yardımı dokunacağını. Kadın gittikten sonra Abdurrahim beyle istanbullu. Kendisi şimdilik memlekete gitmek taraftarı değil. daha şimdiden tıpa tıp anasına benziyordu. — Kızın el yazısiyle mektuplar var mı? — Olmaz mı? Dörtyüz. Bu kadın evinde mutlaka ekmekleri kilitler. babası konuşursa iftiharla başını kaldırıyordu. bazen kürtçe görüşüyorlardı. Son derece güzeldi. birbirlerine ölünceye kadar zıt yaşayan ve bir arada görüldükçe birbirlerinin şahsiyetini gülünç edecek kadar ezip bozan çiftler çoktur. Anası konuşurken. Deminden beri bazen türkçe. Babası odada olmasa.. bir genç kadın bulunamazdı. kelimelerin hiç bir yerinde alçalıp yükselmeden.. Abdurrahim bey. yüzünde en küçük bir hareket olmaksızın. yahut da bu odadaki insanları zerre kadar alâkadar etmez bir mevzudaymış gibi konuşuyordu. erkek erkeğe meseleyi bir daha müzakereye giriştiler. bu hissi ilk anda ortaya koyan bir aile daha olamaz. Avukatın kanaatma göre mektupları ve resimleri Mahkemeye mutlaka ibraz etmek lazımmış.

.. Aklına fena bir ihtimal gelmişti.— iftira ediyorlar diyor. Yaptıramazsınız.. . — Öyleyse mektupları mahkemeye vermemek lâzım. elbet avukat bizden daha iyi bilir ama.. bunu kendiliğinden söylememiştir. — Kadın kısmı kocasının emri olmadıkça kendi başına bir iş yapamaz.. — Anlayamadım beyim.. Mektuplar yanınızda elbette?. babasını yahut eniştesini mahkemeye getirsinler diye. — Okuma bilmez mi? — Bilir. namussuz bir herif... Bu bir. Kızı hâlâ seviyor musunuz? — Ne demek? Elbette seviyorum. Birdenbire sustu. üç bin liradır. Ben.. her mektup yazan kızı sokak ortasında vurmak müsaadesi vermiyor sanırım. yani güzel bir tesadüf bize yardım etmiş.Durunuz sözümü bitireyim. Kızı. — Siz ne fikirdesiniz? — Bilmem ki. Bizim taraflarda ayıptır.. — Öyleyse.. Kendi sandığında. Tabiî. — Evde mi? Hanımefendi nereye sakladığınızı bilmiyor mu? Ararsa bulamaz mı? — Neyi arayacak? Mektupları mı? — Evet. Çünkü böyle bir iş mertliğe sığmaz. Çok ceza verirler mi dersiniz? — Cezayı bırakın.. — Neyi anlayamıyorsunuz? Bizim hanım. diye değil. — Hanım neden böyle söylüyor? istanbullu. «başkasiyle evlense vurduracağım» sözüne inanmıyorum. — Hayır evde. kanun bize. O kadar ısrar ettim. — Size niçin danışıyor öyleyse?. Avukatları var.» dememek için öksürdü: — Hanımefendi. Karşısında asabiyetle yüzünü kırıştırarak ve erkek görünüşüne rağmen şu anda bir küçük çocuk kadar aciz ve yardıma muhtaç olduğundan şüphe etmediği adamı ürkütmemek için kelimeleri arayarak. Bizde asilzade kızları nefisli olur. bizimkine üçbin lira başlık verdim. Kız da başkasiyle evlenmeye kalkarsa vurduracağım. — İsabet ki dedi. — Aramaya lüzum yok. — Efendim? — Sandığında dururlar. Kız tarafı mahkemeye hiç gelmiyor ki. O sebeple her birinin başlığı iki. büyük yerin kızıdır. — Anlayamıyorum.. tabiî... yaptırmak istemezsiniz diye.. Olmadı.. «Hanım intikam almak istiyor. Bir de. Bana ceza verirlerse. amcamın kızı olduğu halde...

. namusu. Sizin erkekliğinize güvendi. Bizim kanlar istanbul karılarına benzemez beyim.. İstanbullu. Kızcağız adam gönderdi. Birkaç gün sonra Abdurrahim beyin oğlu kırmızı atlastan eski bir bohçaya sarılmış. Şimdi ne yapacağız? — Mademki hanım yenge sizin sözünüzden çıkmaz.Bir iş oldu mu. Kız beni beklemez de birisine varır diye düşünüyorum.. —Resimleri de getirteyim mi? — Resimleri de getirtiniz. haysiyeti.. — Aklım ermiyor. Abdurrahim bey başındaki arap kefiyesini babayiğit bir hareketle düzelterek odadan çıktı. — Mektuplaştık ama. Sonra bir genç kızın namusunu daha fazla payımal etmek yaraşmaz. En fazla 12 sene sanırım. istemezse ayıp. . işiniz iş. — Tevekkeli.. İki sene yatarsınız. — Pekâlâ.. böyle meselelerde kendilerine güvenmek olmaz. büyücek bir paketi getirdi. mektupları buraya getirteceğiz. Yalvarıyor. Zaten anasının üç tane kuması vardı. Erkek canlısı demesinler diye. Sizi her zaman mert bir insan gibi düşünür. Daha gençsiniz. alışıktır.. Mektupları vermemeliyiz. şimdi ne yapalım? — İlk iş.. — Mektupları vermesek bize ne kadar ceza keserler? — Bilmem. Benim daha şimdiden yattığım ceza. Mektuplar ve resimler emniyet altında bulunmalı. memlekete karşı O'nu korumaya mecbursunuz. Mahkeme için istiyormuş gibi davranınız. hiç tanımadıkları adamların elinde kalıyordu. Asrî cezaevine gidersiniz. Avukat belki ısrar eder. — Ben cezadan korkmuyorum. Kadınlar ne kadar metin olurlarsa olsunlar. Yaşayan her şey bir romandı.. karı. Bence bundan başka çare yok.. İnsanların şerefi.— Öyleyse.. mektupları mahkemeye vermemeli. Bilakis siz O'nu rezaletten kurtarırsamz hakkınızda başka türlü düşünecektir. Hanımefendiyi nasıl görücü yolladınız? Kendi üzerine ortak getirmek üzere kız istemeye nasıl gitti? — Ben yollamadım ki kendisi gitmiş. Hayat doğrudan doğruya bir romandan ibaretti. İstanbullunun odasındaki masanın üzerine kirli bir şeymiş gibi nefretle bıraktı.. başüstüne. Mektupları mahkemeye ibraz etmek her halde O'nu sizi beklemeye zorlamak için tutulacak biricik yol değildir. kocasının sevdiğini gidip isteyecek. O sebepten el kızıyle mektuplaşmışsmız. Ailesine karşı. Komşular aklını çelerler. Lâkin vermeyeceğinizi söylemek doğru değil. — Daha iyi ya. «tek kelimeyle» mukadderatı bazen nasıl tehlikeye düşüyor. — Lüzum yok ama. Topu topu altı buçuk sene. mesleğinin ehemmiyetini meydana çıkaran bu vaka karşısında emniyetle gülerek bir cigara yaktı.

yaralı serçelere eza etmesini seven şımarık bir çocuk gibi bu iki kadına senelerce eziyet etmişti. İstanbullu. Buradan.. Abdurrahim bey.. bir genç kızın şüphesiz kolayca sevecek ve aldanacak kadar budala bir kızın meçhul ömrüne ait en mühim parçalar vardı. Çatık kaşlarına rağmen gözlerinde kederli. unutmuştu. (Düşüncesinin burasında İstanbullu ürperdi. hem de başkalarına. şaşkın. uzun ve pek muntazamdı. Bu hissi veren utangaç bakışlarıydı. pokerde kazanmış kâğıtlarını muzafferane açan lakayt br oyuncu ustalığıyle zarflan kırmızı atlasın buruşuk uçlarına doğru yaydı. «O kan. Çocuk birazı arapçaya birazı acemceye benzeyen kelimelerle sık sık «Ker (= Eşek).. daykem (= Annem)» diyor anasından bahsederken. Bazı insanların abahatsızlıklarına rağmen yaşamamaları. aklı. asıl söyleyeceğini. evini.. Kimseyle dertleşmemeye nasıl katlandı. korkmuş bir şeyler vardı. — İşte bunlar.Babaoğul kürtçe konuştular. Abdurrahim bey. Kadın bu mektupları kim bilir nasıl okudu. — Açmadınız mı? diye sordu.. Bu kadar iradeli bir kadın adamı kolayca öldürebilirdi de. Pır dığriye (=Çok ağlıyor). saklambaç oynamak için gizlenmiş bir çocuğa benziyordu. Bunların böylece o siyahlı kadının sandığında senelerden beri durması şaşılacak bir haldi. Hele buyrun. rahatsız oluyordu. «İyi ama bu kalabalıkta en suçsuz olan zavallı o değil mi?» Bu insafsız düşünce. beton odada kırmızı çıkınla yalnız kaldı. sadakor ceketi. Kendini topladı: Açarız. kalın demirli. Farkında olmadan Abdurrahim'in karısına kin tutmuştu. İçinde çıplak ve körpe bir kadın vücudu varmış gibi tuhaf şehevî bir şeyler hissediyor. — Resimleri de göndermişler mi? — Göndermişlerdir. Düğümleri çözdü. O kadar temizdi ki üzerinde aynı zamanda yemek yenen ceviz masanın ne kadar kirli olduğunu birdenbire meydana çıkarıvermişti. Arap kefiyesi ve dikkatle tıraş olmuş yüzünde katran sürülmüş gibi parlayan simsiyah bıyıklariyle bu kıyafetin arkasına. Hem kendilerine ederler..» Abdurrahim bey içeri girdi. Ağı nerdeyse yere sürünecek siyah parlak çuhadan Adıyaman şalvarı. Şurada.. belli bir şey. evde «eşek gibi» ağlayan karıya selâm bile götürmeden. kadına kızıyordu.) Farkına varmadan uzanıp bohçanın yumşaklığma değen elini hızla çekti.» Kendi kendisine hayret etti. sinirli parmaklariyle (parmakları beyaz. — Ne münasebet.. insan gibi ağlamayı da beceremez.. Evvelâ bir küçük bayram tebriki zarfı düştü.. istanbullu âdeta ürkmüştü.) insana mutlaka piyanoyu hatırlatıyordu. yaşamalarından daha faydalı. erkeğini ve çocuklarını asla müdafaa etmesini bilmeyişinden geliyordu galiba. Arkasından telâşla koştu. belki de eti. İstanbullu bildiği birkaç kelimeden annenin hasta olduğunu. Hele kaltak. Yüreği. dar pencereleri bir adam boyu yüksek. tabiî.. Babası. Abdurrahim bey. küçük bir asker gibi katî adımlarla çıkıp gitti. birçok da ağladığını anladı. .

Resim dizlerine kadar olduğu için bacakları farkedilmiyordu.. Hani ne kadar net olurlarsa olsunlar. gözlerini güneş kamaştırmıştı. Yüreğinin en gizli sözünü söylüyor. maddî varlığının bütün havası görülür. Lâkin helâl olsun.. resimleri seyrediyor. Tehlikeden habersiz. Bu resimler de olmasaydı.Arayıp buldu. kırılacak bir şey gibi dikkatle ucundan tutup İstanbullunun önüne sürdü: — İşte Kadriye'm bu. Atın insan ve yük taşıması. ruhu titriyordu.. Rahatlamak için derin derin soludu: — Resimler sizde kalsın dedi. — Gene haber yollamışlar. . dişlerinin arasından konuşur gibi hazin tikiyle suratını buruşturuyordu.. Göğsüne üç tane iğne takmıştı. Sır saklamasını bildiğime eminsiniz ya. bu müdafaasız adamla aynı odada. Bakın ben ne düşündüm. Bazı erkeklerin hep hayin kadmlara düşmesi. kedinin fare tutması. İstanbullu sezdirmeden. Hay hay.. Bu bizim işimiz roman olacak bir şey. kötülükleri sevgilisinden istiyordu.. Resimleri alıyorum. Saçlarını rüzgâr karıştırmış. kaim bir kızdı. yirmi üç. yan gözle Abdurrahim beye baktı. bu küçük ve saf resimde bile bir hayinlik sezdi. bazı erkek ve kadınların hayatlarının sonuna kadar aynı vazifeyi görmeleri de mukadderdi. Bir bu resmine elli lira verdim. Ne kadar güzel. duruşundan belli oluyordu... bazı kadınların da hep hayin erkeklere düşmesi acayip bir tesadüftü.. — Anlıyorum... demek. — Amin.. Gazeteye verilecek bir şey. büyük memeli. çirkinleşmesine. Ablak suratlı.. Tombul bir anaya benzediği halde... istanbullu. O ciheti de düşüneceğim.. Bu mektupları dikkatle okuyun.. kucağında bir küçük be bek tutuyordu. bu mektuplar da gelmeseydi. Ben şüpheleniyorum. Tam elli liram gitti.. — Kime? Fotoğrafçıdan mı aldınız? — Hayır. Kerem gibi.» diyorlar. Üçü de küçük amatör fotoğrafçıları tarafından çekilmiş şeyler. içindeki insanların yüzü değil.... Abdurrahim bey.. Bunun için zayıflamasına. Sekiz senede kızcağız ancak üç tane resim yollamıştı. Allah bağışlasın. Güley evlerinden çaldı. Denebilir ki herkes kendisinde mevcut olmayan iyilikleri değil. Evlenmesi gecikmiş bütün tombul kızlardaki dünyadan bıkmış lapacılık.. istanbullu sordu: — Kaç yaşında? — Yirmi iki.. Leylâ Mecnun gibi. İkinci resimde. ötekine benzeyecekti. kuşun uçması ne kadar tabiî ise. aynı havayı teneffüs etmekten usanmıştı. — Estağfurullah. siyah manto giymesine hiç bir lüzum yoktu. «Aman mektupları mahkemeye vermesin. Müsaade ederseniz ben mektupları gözden geçireyim. Güzel mi? — Güzel. Kadriye de bu adamın evine girse.. Ben bu resme. bir tanesini. ilk seneler ben mutlaka kendimi öldürürdüm. istanbullu..

Birisi bunları hemen alıp götürecek de. Büyük bir ümitsizlik içindeydi. Taassupla ortamektebe gönderilmeyen kızların hemen hemen ekserisi gibi yazıyı sadece komşu delikanlılara aşk mektubu yollamak için unutmayan bir hal Kadriye'de de vardı. sual işareti kullanmıyor. Kızın eniştesi araya girmiş olabilir. Umurumda değil. Hava son derece sıcaktı. Belli ki maksat kelimelerde ve cümlelerde değil. «g»lerin kuyrukları sert çizgilerle üç köşe çekilmişti. Her çeşit yazıyı. Bana fazla ceza verdirmek için. Ancak kızı bir başkasına vermeye kalkarlarsa vuracağına yemin ederken içi ferahlıyor.. büyükten Af. konuşur gibi. Kahpe herif. Ellerinizden sıkarım. Bu çocukları iyi tanıyor. Halbuysa Kadriye.. Namusu paymal olacak imiş.. Kuştüyünden kalem olsa yazılmaz benim derdim. Okuduğu bayram tebriki. Bu mevzuda dışarda. Rüzgâr. fakat dikkat edilince sahtekârlık anlaşıldığından sahibini gözden düşürüyordu. Kaçtı. Kerhaneye düşse nikahlayacağım. Kız yiğittir... konuşmadan daha rahat yazıyordu. «a»lan. seviniyordu.» Yazı iyi okunuyordu. Muharebede bile adam öldürülemeyecek kadar sıcak. «s»leri kitap harfiyle yazıyordu.) istanbullu yalnız kalır kalmaz. istanbulluya «Bütün bir romanı» birden hülâsa etmiş gibi artık deminki meraktan eser kalmamıştı. Nokta. ne yazarsa yazsın kabul edileceğine emin olduğu için. bu dayanılmaz yenilme hissine. Bir halk gazetesinde dört sene tahrir müdürlüğü yapmış. tığ'la delip bu deliklere çikolatalardan aldığı kalay kâğıtlardan tıkamıştı. Küçük zarfı açtı: «Sevgili deli'm. Deli dedim ne dedim Rahim sana ne dedim. Resimleri cüzdanına koydu. Bütün ilkmektepte el yazısmda «r»leri. (Bu tespihin şirin yuvarlaklarını daha güzel olsun diye. işte bu . işe yararsa mahkemeye vereceğim. Bana fazla ceza verirlerse kızın ümidi kesilmez mi? Ah asıl O'nu öldürmeliydim. bunlardan birisinin mektuplarını hayırına da olsa okuduğu için daha doğrusu aptal gibi merak ettiğinden kendi kendisini ayıplıyordu. kendisini ne kadar avutmaya çalışsa. mektup göndermiş olmaktaydı. Rica ederim. deminden beri hissettiği canlılık hülyasını kuvvetlendirmişti. Dikkatli okuyun. elimdeki tabancayı görerek kaçmadı. Hem de erkek gibi akıllıdır. dur diye bağırdığım halde. kendisini meraktan öldürecekmiş gibi bir şeyler duyarak kalkıp kapıyı örttü..— Neden? — Siz Güley denilen karının bana sadık göründüğüne aldanmayın. Rüzgâr küçük tebrik zarfını kımıldatmcaya kadar kâğıtlara elini sürmedi. İlk bakışta tespih. sedef yahut gümüş kakma gibi duruyor. büyük bir yorgunluk hissetti. virgül. Küçükten kusur.. İstanbullu bir büyük tas su içti. en acemisini bile kolay okuyordu. muayyen zamanlarda. Bayramınız kutlu olsun. Kuka tespihini masa'dan aldı. Rüzgâr yangın kokuyordu. ümitsizliğe kapılıyordu.. gazeteciliğe musahhih olarak başlamıştı.

Ben gelinceye kadar bekle. Şimdi dersin ki ben hanımı memlekete gönderirim. Benim canım yokmu? Günü kesilmiş mahkûm gibi evde oturuyorum. Sen de üç gün sonra gelirsin. Beni de o sebeple götürüyor. Gelen bir şey olsa sana hiç bir şey çektirmezdim. Geçen gün seni dişçide gördümdü ya. (Not: Ben sana küstüm. Güley anam ağzını aramış da. Sen onlardan aşağı adam değilsin. Hanımın dursa buda benim hoşuma gitmez. Rahim bey Elaziz'e biz senin elinden kaçıyoruz. Geçen gün seni rüyasında görmüş ki sen bizim evde yatıyormuşsun. Hanımın olmasa. Daha yaşı küçüktür. derisi giyilmez. Ben de evli olurum da her şeyi serbesçe konuşuruz. Kızını gördüm. Çok fenadır. Çünkü dedi kodu yapar. Ben geleyim de Haydar'ıma bir güzel düğün yaparız. Nasıl seni metres vereyim. baştan sonuna kadar bir kelime atlamadan okumaya lüzum görmeden. Yoksa hem karısı. Annem de diyorki karısı bile olsa yinede vermem. Küfrederek ağlıyordu. Sana güvenip de bir iş yapamam.. Beni rahatsız eder. dedi. hemde amcası kızıdır. Dün saat sekizde evinin önünden geçtim.. ben anneme babama derim ki ben Rahim'i istiyorum. yalan «Hayırdır inşallah» dedim. Gelsemde ne anlarım. İki senedir senin elinden çektiğimi bir ben bilirim birde Allah bilir. Ben bura da kalırda annem giderse ben Güley'in evine gelir seni görürüm.. Onun için sen kendini yorup kredini kırma. Annem gitmezse ben Elaziz'e gider sana adresimi yollarım. Tatlı dilinden başka nesi vardır. Sakın seni hanımından kıskanıyorum diye aklına kötü bir şey gelmesin ben kıskanmayı hiç sevmem. îş annededir.kolaylıkla mektupları tarih sırasına koymaya. Evlenmeye gidiyorum.)» «Derdini hep bana yazmışsınız. Sünnet düğününe. Mademki sen evlisin. Sekiz sene daha bekle. Kusura bakma sen çok gevezesin. Babamın sözü para etmezki. tarkına varmış. Nüfusunun iazla olmasına meydan verme. sen hemen gitmiş hanımına söylemişsin. Gelirsem ozaman neler yapmaz. İdareyi düşünmeyen insan neye yarar. Nüius çok oluyor. Babam buraya dönecek. Kadriye hele kalk. Çocuğun çoğu fenadır. Onun için kuma üstüne gelemem. takıldığı kelimelerden bahisler ayırarak gözden geçirmeye başladı: «Babamın yanma adam göndereyim demişsin. 1kimizde ölene . Sekiz senedir ne kötülüğünü gördük. Daha şimdiden elbet her şeyi gıyabımda söylüyordur. Annem bana diyorki: Rahim'e ben kızımı neden vermiyeyim? Ondan iyisinemi vereceğim. Sen Rahimle sarılmış yatıyormuşsun öyle gücüme gitti ki çok şükür rüya imiş. sen benim tabiatımı daha iyice bilmiyorsun. Zerre kadar sana benzemiyor. Sen bana idareyi mi düşünüyorsun.. Neden resmi geri göndermedin. çocuklarının babasından uzakta boynu eğri kalsın. Rahim.. Olmaz mı? Gün doğmadan neler doğar. Karı ağhyormuş. diyor. Benim vicdanım kabul etmezki ben senin yanında olayım da o da. Birden bana seslendi. Demişsin. Benimle döğüşür. Rahim sen sakın oğlunu sünnet yapma. Bu mektubum son olsun. Sekiz sene beklemişsin. İnsanın eti yenmez. Babam Elaziz'e «Kirve» olacak. Ben bir fenalık gördüm. Biray sonra tekrar gidecek. Benim elimden ne gelir. Yalan. Ben de hiç bir şey demedim. «Dünkü mektubunda niçin Elaziz'e gideceğimi sormuşsun. Sabrın sonu selâmettir.

o zaman hediye alsan alırsın. senin yüzünden ben yalancı oldum. siz yapmayın. Ben Güley'e bu mektubu başka bir iş için yazdığımı söyledim. Desin bakalım. Bu mektupları ne zorlukla yazıyorum. Dui bakalım Allah ne gösterecek. Mehmet demlen O pis oğlanla Güley karıya yolluyorsun. Fuat diyorki «Mebus'un biri yeni bir hamam yaptırmış. ateş olup yandım. Yalnız senden bir ricam var. Sana bu mektubumda (gül) diye bir şey anlatacağım.» diyor. Allah bizi severse bu işi böyle yapsm. Sözlerim hep şakadır. însan sevgilisine gönderdiği mekfubu başkasına verir mi? Sen demek ki herkese açık olarak bizi söylüyorsun. Öteki oğlan kardeşim Hızır diyorki. Kusuruma bakma. benim yaşım da büyük değil. «Dünyada bir muradım var. Sende bekle beraber gidersin. Sebebi ise. Ben küçüğüm ama senden akıllıyım. İnşallah ya kında hanımın ölür.» «Sevgilim. Bana bir şey gönderme. «Rahim» dedi.» dedim. cuma gününden beri seni hiç görmedim. Şu Kadriye Rahim'e varıp sonra perişan olup evimize dönmeli. O zaman Vallaha pantolonumu satıp kurban alırım. Bir de ayaklarını öpeyim. Ben de «Benim beyim kim?» dedim. açtım. Kızdım «Senden aşağı bir adammı? Elbet beraber girerim. Ben seni sevdiğimi Güley . Benim her şeyim var. Sen benden ne kadar büyük de olsan akim benden azdır. Gene benimle uğraşıyorlar. ömrün tükensin. Haydarla beraber bir resim çektirde bana yolla. Birde baktımki saat birde kapı çalmıyor.» dedim. bilmiş ol kocakarı. Benim ahım sana kalmaz. Hiç ses çıkarmadım.» Bereket annem inanmadı. Nerdesin? Ömrüm tükendi. demeli. Boynu el içinde bükük kalır.. «beni evime götürün. Öyle sana küstüm ki ölünceye kadar sana mektup yazmıyacaktım.. Ya Mehmet çarşıda okursa. Bu derdi onların namusu için çekiyorum. Diyor ki «Birden Rahim aklıma düştü. efendim mektubunu aldım. ne derlerse aldırmaz. Çok üzüldüm. bu mektubumu kimseye gösterme. sana kaçardım. Dedimki. Kadmerkek beraber gidecekmiş. Meğer anammış. . Bak. birisine okutursa.» dedi. Ben Haydar'ı çok seviyorum.kadar böylemi kalırız? Gözümüz Haydar için bari bir düğün görsün..» «Sevgilim. Hanımınla beraber kızında ölmeli. İkimizde kurtuluruz. ölümü göresin ki bu mektubumu hemen yak. Anne aklı işte. Haydar bana kalmalı. mebus hamamına Rahim'le beraber gidecekmiş. Yüreğim kuş gibi vuruyor. Dün gece annem dayım gülere yatmağa gitti. Benim yerime Haydar'm gözlerini öp. Her iki gözlerinden öperim. Dünya kadar seviyorum.. Beni Paşalar istese gene varmayacağım. Bunlar için ben su olup aktım. daha senin yaşım pek büyük değil. halime acırsın. Benim ümidim bundadır. Yerine gelse kurban keseceğim. Müsade et de kara gözlerini doya doya öpeyim. Götürmeselerdi yalnız gelirdim. Beni Paşa'ya verseler ben gene varmam. Annesine demiş ki «Kızın. Ona göre hareket edelim. Kardeşlerim ben yaptım. Babam sağ olmasaydı. Rahim bey. Rahim bey. Sonra kalktım. Bir kuş olsan da bizim eve baksan. Babama acıyorum. hamam yapılırsa. İki saat kapıda bekledi. Ne vakit yanma temelli gelsem. Güley karıya bile gösterme. Lâkin iki inat bir maraftır.

. benim kızım değilsin. dört gündür annem benimle konuşmuyor. Yazıktır. Bak sağolsun. Sen ne emredersen ben öyle yaparım. «Rahim'e gidersen. iyi yazamadım. Para. Yüzü pis. Birde mektup getirip götürüyor tabiî.» dedi.. sen de benimsin. Her iki ellerini hörmetle sıkarım. Sana karşı kusurum varsa aitet. Deli arlanmaz. Yazdıklarını bütün kabul ediyorum. Ben ne diyordum: Yani Rahim bey. Annenin elinden nereye gideyim de kurtuJayjm. Çünkü ben öpüşmekten hastalanıyorum. Beni nalla çivi arasına koysan gene seninim.» dedi. Sen elinden geleni yap. Ben de giderim. Babam da annemden şikâyetçi.» diyorum. Bu muskayı boynuna tak ki paramız boşa gitmesin. Rahim öteki damatlarından aşağımı?» dedim. Herkesle konuşmalıyım.. Dediklerinin biri umurumda değil. Sen de mutlak beni okadar çok seviyorsun. Hem de hasta halimde senin çocuklarını düşünüyorum. o saat sıkılır. Ne kadar çok çocuğun var. Ben yalnız seni düşünüyorum. Nöbetin ne zamansa bana bildir. temizliği çocuklarından belli olur. On tane Hızır Rahim'e kurban olsun» dedim. Geçen gün kardeşim olacak Hızır. ne ayıp şey?. bu sıkıntı sırasında bir şey istersek bize iki şey getirir. sende beni dinlemezde öyle yaparsan gücenirim. Şimdi bunları bırakalım. «Şu Kadriye ölse de sülâlemiz kurtulsa. . elbisesi pis. Sen hiç olmazsa serbestsin. haiit geçti. Senin canın sağolsun. Sah günü. sahibi arlanır.» Ben de dedimki «Paraya yazık değilmi?» dedim. Bu yazı sana lâyık değildir benim sevgilim.» dedim. Annem Banazi'ye gidecek. ne olmuş. Bu muska ile sen benden vaz geçermişsin. benim babam. Ben babamı çok severim. «Kurtulursunuz işte. Anası beceremezse günahı boynuna. Kusura bakma acele yazdım. Şimdi. olmazmı? Seni neden bukadar çok seviyorum? Elbet gönül gönüle karşıdır. Ne anna var. Gülmeliyim. Gecenin saat dokuzunda gelirim.kanya bile ağzımla söylemedim.. Benim sevgili oğlum Haydar'm gözlerini benim yerime öp. «Gönlün varsa git kızım. İnsanoğlu çiy süt emmiştir. Ama iyi baktık. Ben seninim. Ben acıyorum. Onlara bakmak lâzım. Böyle şeyleri iki kişi bilecek. Benim kadar derdin olsa bilmem ki ne yapacaksın. Kendine iyi bak. İki tane çocuk. Bana annem yalvardı. Ben seni sevmesem mektubunu bir vakit kabul etmem. Her bir hanımın pisliği. Halimden anladı. öpersen gelmem. Babanın sana yaptıkları gözüne.. Ben benimle küsülü olduklarını hiç sevmem. Canım sana fedadır. Ama senin hatırın için aldırış bile etmiyorum. «Rahim'in yanında olsam da isterse dağ başında olsam. Ben senin gözüne domuz gibi görünecekmisim. Hastalığım zarürrie imiş.» «Dünkü mektubunu aldım. Hele o kızınızın hali nedir.» dedi. dizine dursun.. Gelirsem. Seni kırk dakika görsem elverir. Seni görmezsem aklım başımdan gidiyor. ne baba var. Ben de öfkelendim. Ben de «İyi ettim de söyledim..» dedi. Sakın hanımını memlekete gönderme. Dün bana dediki «Kızım. Canım. Gelirsem beni hiç öpmiyeceksin. Bende senin yanma geleceğim. Kız daireye geliyorda sen O'na nasıl kızım diyorsun.» dedim. Dünyada ne olur ne olmaz. Ben mahpus gibiyim... sen çocuklarına bakmıyorsun.. Bir de pazarlığım var.. Annem işitmiş bana bağırdı. Bir yere bırakmıyorlar. mal gözümde yok. «Beni Rahim'e verin başınızdan giderim.. Söz birdir. Bir muska için tamam kırk lira verdi. Arkana bakmazsın. «Aman kızım.

Sen hep inat ediyorsun.. Ona yazıksa bana da yazıktır. Neden evini benim yüzümden dağıtacaksın. Ama seni o halde gördüm ki çok acıdım. Sen de benim büyüğümsün. Sana şaşıyorum karın kim ki sana söz söylüyor. Bu bir güzel bahane oldu. Bana anam. tikrimi söylerim. Bana kızmışsınız. iki saat ağlaştık. Haksızlık bu. Ben ölüm lâhna meraklanırım. Galiba bayanını üzmemek için bizim evin önünden geçmiyorsun. her iki ellerinizi hasretle öperim bay Rahim». «Ölsem de kurtulsam» diyorsun. demişler.» diyorsun. Ben senden başkasını koynuma almam. küçükten beri büyüklerimi sayarım. Hanımına da yazıktır. Bunu sana yakıştıramadım. Sebebi. Karınız «Sana O kızdan fayda yok» demiş. Ben nasıl bir sürü adamla başa çıkıyorum. «Güley'e gel de seni doya doya göreyim. Bana da biraz merhamet et.. Sen ölme ben öleyim. Yirmi gün oldu seni göremiyorum. Sen de «Ne zaman olsa Kadriye benimdir. Aklım başımda değil. Yavrucuğun ne suçu var. Yazmak olmuyor. Paranın kıymetini bil ki babam gibi okrsin. Dün gece seni gördüm.» demişsin. Senin gibi erkek bin senede meydana gelmez. Üstüme gül atmazlar ki dikeni batmasın diye. Ben senin yerinde olsam. Hırsım hep ondan. Demek sen ona çok yüz vermişsin. Bir ev sahibi ol.» «Candan sevgili bay Rahim. seni bir kere göreyim. Ömrümü harap ettin. Mektubuma bu kadarla nihayet verir. Sen bir karının lâhna dayanamazmışsm. Beni nazlı büyüttüler. Ben başkasını bir gün olur. Sana Kadriye kurban olsun.» dedin. Benim senden başka derdim yok. Seni de elimden geldiği kadar sayıyorum. Bana bir daha kötü söz söyleme. Maşayı üzerinde iki parça ettim. Kemiklerin nerdeyse bir bir sayılacak. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmazlar. Çocuklar bana annelerinden daha düşkündürler. Ne zaman gelirsen haber verde pencerede bekleyeyim. ikimiz bir olduk. Yüreğimde güller açıldı. Ben senin çocuklarını bayanını kabul ediyorum. lkimiz bir odada ofursafc. Cin tepeme sıçrıyor. Öyle anlıyorum ki sen kendini saydırmamışsın. Seni şimdiye kadar böyle yakından görmemiştim. Sabahtan bir güzel dayak attım. Ben bu yaşıma geldim. İhtiyarlarsan elinde mal kalır. Mektubunu okuyunca canımın hırsını küçük kardeşim Mitat'tan aldım. Bir şeyi kırk kere söyleseler olurmuş. Ben de buluşmamızı istiyorum. yarın başkasını. Ama sen her zaman bayan'mla yatıyorsun.» deme. Bu da bir tali. «Bay Rahim. O'nu it yerine komam. Ben seni herkesten yüksek görmemi isterim. başta imiş. babam kötü söylemezler. koynuma alır yatarmışım. Daha ne düşünüyorsun? Benden idare . Bugünkü mektubunuzu aldım. Halbuki sen mektubunda bana «Kahrol» diyorsun. Bak bizim on para borcumuz yokfur. însan kendisini bu kadar harap edermi? Yazık değilmi? Ben O geceden beri seni çok merak ediyorum. Hemen o lâkırdıyı söylersin. Elinden geldiği kadar iazla çalış. Ellerini öperim bay Rahim. beni dinle. Tabiî burada bir evin olmalı. kimseden dayak yemedim. Sen de «Ben senin için böyle zayıfladım. Yüreğim boşaldı.? Bir daha bana ölümden lâf etme.Adam adama yük olsa can gövdeye yük olur.. Sonra Mitat'a acıdım. Sen büyüksün ama akıl yaşta değil. Sakın benim için «Bugün beni sever. Vücudun iskelet gibi olmuş.

Bıyıkların hep ağzıma girdi. Kardeşlerim bile öpmezler... benim dediğimiz olmaz. Senin. Yüzünün tüyleri hep derime battı. Hemen tarkettim. Yanıma ofurdun. Ellerini hasretle öperim. Sen benim büyüğümsün. Kendin giydin. Zaten bir arada geçen zamandan bir şey anlıyamadım ki. bana gelinlik telim imiş gibi sevimli geldi. Alışmadığım için bana tuhat geldi. Ben bir sözü düşünür söyierim. Benim yalanımı kaç kere tuttun? Kendini hiç üzme. Her beyaz tel. Beni kaçırmayı teklif ettin. Sen beni alçak etmek istiyorsun da ben seni neden yüksek görmek istiyorum? Bana kaçmayı lâyık gördüğün için sana teşekkür ederim. . Ama gayret eder alışanm. Bana ne söylersen hakkındır. Cevap vermedin. Hep aklımda.. Halbuki oraya gelirken hep ellerini öpmeyi düşünmüştüm.. Ben geldiğim zaman dokuza onbeş vardı. Ben kokusunu sevmem. Beni ömrümde hiç öpen olmadı ki. Vücudunda ne kadar tüylerin varsa sanki uzamıştı. Ben senin içmene razı değilken. Elbisenin seni bana karşı utandırdığını yazıyorsun.. Daha güzel yazamıyorum ki yüreğimdekileri tarif edeyim. Sana yavaşça «Teşekkür ederim» dedim. Bütün bunlar birbirimizi çok sevdiğimiz içindir. Kusura bakma. hem de üzülüyordum. diye düşünme. Paltonu tutup giydirecektim. Ne olur ne olmaz. Bugün severim de yarın başkasına giderim. Her sözü kabul etmiş oldum. Ben içeri girince senin yüzün sarardı. Korkuyorum. tek rakı iç (e cigara içme. Zavallı sevgilim. 30 kuruşluk cigara içiyorsun. Ben seni elbise için sevmiyorum. Yavaş söylediğimden. Sevgilim. Senr den uzakta durmamın. Galiba paran da çok. Ama bu lalların hepsi faydasız. Dişimi sıktım.bekleyin. Pantalonun ütüsüzdü. Sükût ikrardan demişler. Hepinizi idare ederim. Hiç erkek kısmı. Artık zayıflama.. Babamı evde bırakıp gizilden geldim. Bana inan. Bak. Ne yapdmsa sana müsade ettim. kadına ayağa kalkarmı? «Buyur» dedin. Halbuysa ben cigara dumanından nefret ederim. söylersin. İşte bunu sana hiç yakıştıramadım. Ellerin titriyordu. Sen bana öyle yaptığın zaman yüreğim bulandı. Sana bunu belli etmedim. anamın gönüllerinin olmasını bir türlü bekliyemiyorsun.» diyorsun.. Adeta hasta gibi oldum. İçtiğin cigaranm dumanı hep ağzıma gitti. Sabrın sonu selâmet.. Senin yanında iken hem seviniyor. Lâkin o zaman elini kalbime koysaydm. Buna alışırım diyorum ama* dün gece senin pek sabırsız olduğunu da anladım. Bir de bana cigara içmeyi teklif ettin. Mektubunda yazıyorsunki «Sen de benim dilimi emeydin ne kadar tatlı olduğunu anlardın. tabi duymadın. Bu da hanımınızın terbiyesidir. saçların hep beyaz olmuş. söyledim mi arkasında kıyamete kadar dururum.. Evi ben idare ederim. bir daha gelirsem mutlaka elini öpeceğim. Sen evli iken ben seni kabul edip bekliyorum da sen babamın. Hep sen konuştun ben dinledim. gözlerimi yummamın sebebi budur. Sen yüz yaşma gelsen yine kabulümsün. Allahm dediği olur.» dedim. «Güley karının evine geleceğim. nasıl vuruyordu anlardın. Ben de o gece hasta gibi oldum. Ben senin yanında bir saat onbeş dakika oturmuşum da bana bir dakika gibi gelmedi. Ellerin soğuk olmuştu. Seni ne kadar seviyormuşum ki «Yapma» demeye kıyamadım. İçeri girdiğim zaman sen ayağa kalktın.

Canımın istediğini bana alacaksın. Uzakta bir büyük hoca varmış. Bir bilezik O'na çok değil.. Biraz kendine bak. Sen zarar edersin. O'nun şanı. senin şanın. Ayda bir kere olsun. Bana «Sen pek beceriksiz bir insansın» diyorsun.. Ben sana ne göndereyim? Bu mektubum ace le oldu. Ama haklıyım. Babamla annem kavga etseler hiç karışmam. Gideceksen yakına git. Haydar'ı benim yerime iki kere öp.. Bay Rahim kendine bir yazlık kar yağdı pardösü yaptır. Bu sene ben mutlak ölürüm. Öyle geçersen su yolundan geç. Burma bilezik. Ben onun gibi değilim. Boynuma takmadım. İyi giyinmeyen hasta olur. Seni benden vaz geçirmek için. Ne diyeceksen bana anlat.Evet» diyorum. Demek ki benim istediğimi de mi yapmıyacaksm? Şaka söylüyorum sevgilim. Annem az kalsın ölecekmiş. Çalış ki bayanından bir başka çocuk daha olmaya. Hem sonra hayalin gözümün önünden gider. «Taktın mı» diyorlar. Yazıktır. Kusurumu aftet. Kocası diri iken elinden alındı. Dünyada senden başka kimsem yoktur. Ne kadar sevmediğim şeyler varsa hepsini yapıyorsun. . Seni. Yalnız senden bir şey istiyorum. Benim şimdilerde yalnız başıma çıkarılmış resmim yoktur.» diye yazmışsın. Dairede gece nöbetçi iken neden pijama giymiyorsun? Pijamahk al. Güley'le oturup beni konuşmuşsun. Bayanına mutlaka bilezik almalısın. O'na temiz bakılsa O çok güzeldir. Çok hastayım. öteki mektuplarımı da hemen yak. gelir. Az kaldı unutuyordum. Sen büyük olduğundan ben senin işine karışmam ama kötü bir iş yaparsan senin iyiliğin için karışırım. Halbuki ben O'nu çok seviyorum. Bay Rahim. Yalnız bir ricam var: Bu mektubumu da. Uykudamısm? Bir şey beceremeseydim. «Geveze» sözünü geri aldım. Bende duruyor. «. Portokal soyamadıml Çöreğe koyamadımlNe sıcak ağzın varmışlBir türlü doyamadım. Bir de Haydar'ı amcasına göndereceğini yazmışsın. İnşallah beraber aldırırız. Hele o top kravat boynunda. Bana gönderdiğin dolma kaleme teşekkür ederim. Bana haksız yere kızarsan da varol. İpekli giyin. Bir daha bizim evimizin önünden köylülerle beraber sakm geçme. Öyle şeyleri bırak da üstüne bir elbise yaptır. Pijama ve frenk gömleği ipek kumaştan olur. Ben takmayınca altın ile kaplatmışlar. Acaip. Babam bana bir muska almıştı. ben senden hiç bir şey istemem. El içinde karındır. Ama aramızda kalacak.» «Sevgili Bay Rahim. Vücudunu harap etme. Bayanına bir bilezik al. Çocuk yapmak için O'na mutlaka yaklaşacaksın. Başım dinçtir. yanma nasıl gelirdim? Ben öyle aptal aptal dururum ama. O'na çok sinirleniyorum. Resim istemişsin. Elbiseliği biraz fazla al da Haydara da bir elbise çıksın. Ben daima büyüğüme hürmet ederim. Senden ayrıldıktan sonra babamın yanma uğradım da sonra eve geldim. Geçen mektubumda sana «Geveze» dediğime gücenmişsin. Seni bir aydan fazla göremezsem artık deli olurum. Ben hırsımdan ölürüm. Sen benim büyüğümsün. bana görünürsün. Hele o Kürt'lerle gezmene öyle canım sıkılıyor ki. karma müjde ver.Sen benim ciğerimsin içimsin. o pislerle beraber gözüm görmesin. Bana kızmışsın da «Başka yere becayiş edileceğim.. Kadın sevinir elbette.» «Mektubunu aldım. O'na yaptırmışlar.. akıldan yana hamaratımdır. Bir de Güley karıya hiç bir şey söyleme.

» diye ağladı. Ben onu hiç sevmiyorum. Sigara içmediğine teşekkür ederim. Sen kız halinden hiç anlamıyorsun. Tabi benim adımı söyleme. Sonra misafirler bastırdı. göğsüm. İnsan sevdiğini öperken «Aman yeri belli olmasın. Sonra beraber komşuya oturmaya gittik. «İnşallah baban ölür de senin de ümidin kesilir.. Sana kaçamam babam kederinden ölür. Ne olacaksa elbet iyilikle olacak. Sen galiba bana büyü yaptırdın. Meğer annem sana kaçtım diye korkmuş. hem de korkuyorum. Gelemedim. hem acısın. Bunlar hep annemin sözleri.. Banada günahtır. înce beyaz çizgili lâcivert kumaşlar varya. Ama zarar yok. ne sana zarar olsun. Halbuysa öte taraftan sen bunları hiç düşünmüyorsun. Senide beklettim.» «Muhterem bayım.. Gece gündüz seni arıyorum. Ah sen ne tatlısın? Hem tatlısın. Bak Rahim bey. Seni istediğin kadar öptüm. Ben hasretinden öleceğim. morlukları görecekler diye ödüm kopuyor. Allah aşkına böyle bir şey yaphrdmsa bozdur... Öyle değilmi anneciğim?» diye ağzını aradım. Dudaklarım. Her iki gözlerini hasretle öperim.. îki göğsümün arasına koyup yatıyorum. Yüreğim parçalandı. Her zaman yanımda olmanı istiyorum. îşte onlardan. . Bilmemki ne olacak? Cuma gecesi yanma gelecektim. Kokusunu almadığım için seni doya doya öptüm. Her taratım halâ sızlıyor. ben namaz kılıyorum. Yeri belli olursa bayanınla kavga edersiniz. yaramaz.. O sadakor ceketini bir daha giymiyeceksin. Hem de sana lâyık görmüyorum. Kusuruma bakma.. Bizi bir usullü biri birimize kavuşturur. Ben hangi tarata gideceğimi şaşırdım. Öpe öpe kartonda hal kalmadı. Daha ne yazayım. Güneş kararıyor. Ben senden hem utanıyorum. Haydar'm da gözlerini öperim. Dün mektubunu aldım. Elbise soruyorsun. Yalnız bir şey söyliyeceğim: Sen çok sabırsız bir adamsın. Yerle gök birbirine ne kadar uzaksa biz de birbirimize okadar uzakmışız. «. Sevincim dağılıyor. Kaç zamandır seni göremiyorum. Allah belki bize acır. Sen de namaz kılmaya başla. Bu kadarını bile yazarken utanıyorum. Çok memnun oldum.«Nereye kayboldun?» dedi. Ne olur kızın ölsede ömrü Haydar'a zammolsa. Bu saatten sonra dışarı çıkmaya cesaret edemedim..» diye düşünürse tadı çıkmıyor. saat onikide gittiler. Acele cevap. omuzlarım hep çekim çekim çekiliyor. Annem beni sana vermiyor. Hemde güzelce vakit geçirelim. Musibetler.. Ben gelmeyince gene öylemi yaptın? Halbuysa buluştuğumuz zaman sana her müsadeyi vermedimmi? «Saat kaç?» diye bile sormadım. «Babamın yanında oturdum» dedim. Dişlerinin yerlerini. Başıma bir iş getirirsen ancak kendimi öldürmeliyim. Aklında kalsın çizgileri beyaz olmalı. Gül gibi adımı ben perişan edermişim. O herif sana arka veriyor.. Sen galiba bayanından başka bir kız görmedin. Ne bana zarar olsun. Sen hoyrat... Çok canım sıkılıyor. Güley karıya söz verdim. İkinci buluşmamızda birkaç kere içini çekmiştin. «Yanıma gel» diyorsun. Yaparsan lâcivert kumaştan olsun. Heleki bende senin resmini koynuma alıyorum. Yanma neden geleyim? Yanma gelince seni doya doya öpemiyorum ki.. Sonra eve gelirsem içim foüsbüfün sıkılıyor.. Kız halini sen bir bilen arkadaşına danış. Sonra sen beni ortada koyarsan birisi bana bakmazmış.Ben kaçmam ki.

Annem beni çağırıyor. O benim oğlumdur. Şerbet yapsınlar..» «Sevgili Rahim bey... Oğlumun o güzel gözlerine Kadriye annesi kurban olsun. Tam yirmi lira verdim Haydar'ımdan bir haber getirsin diye. baktır. Oğlumu senden canlı canlı isterim. O kırmızı şekeri şekerciler bilirmiş. Domuz gibi görünsem beni öyle sevmezdin ki. Her tarafımı koparıyorsun. Bizim komşuda bir İstanbullu Lâtife hanım var. Ölümü göresinki doğru söyle. Ben sana öylemi yapıyorum. Sonra bayanın benimle kavga eder diye cesaret edemedim. Pehriz istermiş. Haydar'ıma bakmaz ki. Şimdi senin benim uğruma. Seni görmek için her şeyi göze aldım. Dört gözle beklerim. Bana Allah aşkına acele bildir. Bu muskalar yalanmı kuzum? Allah bizim çekdiklerimize acısın.insatsız bir adamsın. Kardeşlerime kaç kere «Rahim'ciğim» demişim.. Evvelâ sana sonra Allah'a emanet etmişim. Sen benim bayımsm. O'na gelen derdler bana gelsin. Geçen gece çektiğin ah'Ian bir türlü unutamıyorum. Artık canımdan usandım. Kırmızı şeker yedirilecekmiş. Al. Teşekkür ederim. O'na kızamık hastalığını sordum. Ben artık sensiz duramıyacağım.. Allaha ısmarladık sevgilim. Senden ayrıldıktan sonra dünya gözüme zindan kesiliyor. Ben hastayım. Ben sana alıştım. Merhametsizsin. Haydar'ımı doktora götürün. sana domuz gibimi göründüm. Sana mektup yazmadığım için bana gücendin.. Haydarın hasta olduğunu yazıyorsun. Halâ bir ses çıkmadı. Allah aşkına bir gün daireye getir de gözümle göreyim. Çok mu hasta? Ne olursa olsun evine gidip bakacaktım. bir sözümle sigaiayı nasıl bıraktığına aklım erdi. Acele cevap beklerim.. Benim ne talihsiz başım varmış.. . Köpeğin olayım Rahim bey. Benim üzerime bir hal geldi. Bir daha böyle bir lâf istemem.» «Sevgili Rahim bey.. Sen yüreksiz bir adamsın. Ben de senin bayanınım işte okadar. Geçen sefer geldiğim zaman boynumda babamın yazdırdığı muska vardı..» «Rahim bey. sonra öleydim. Dairenin onunaen geçtim. Ben de senin kadar dertliyim. Gene de göremedim. Acele ediyorum. Deli bir aadmsm. Çok hasta değilse. Doktor getir. Allah belânı versin senin. Ellerini hasretle sıkarım. Doktora iyice muayene ettir. Emaneti sanadır. Mektubunda «Ben senin artık ağa'nım4» diye yazmışsın.. Seni öyle özledim ki. Aman Rahim sana büyük ricam : Haydar'a iyi bak. Ben demek senin beslemen miyim? Sana küstüm. Seni hiç aklımdan çıkaramıyorum ki. Kusur bende. Bu tütüne alışmaya benziyor. Gözümde tütüyorsun. Ben yanında olsam hemen iyi olurdu. masrafa bakma. içirsinler. Mahsus selâm eder her iki ellerini hasretle sıkarım..» «Sevgili bay Rahim.. Beni merakta bırakma. O Güley kaltağı bana neler etti. Sana bu mektubu acele yazıyorum. Ne kadai dertli olduğunu anladım. Hastalık kızamık mi? Kızamıksa geçer. Anası olacak kaltak alçak bir kadındır. Aman Rahim paraya. Affet. Evine gelsem mevlut okutacağım. Kurban keseceğim. ben de senin bayanın olsam. Dünyada senden başka herkes ölsün. Çocuğun canı bir şey ister de almazsan ölümü öp. Sana bir daha sanlaydım da. Ah bir kere sen benim bayım olsan.

Bereket.» istanbullu. kendi kendisine böyle olamazdı ki. Ben artık senden hiç utanmıyorum.. Her taraîını kanatacağım. bir çocuğun sıhhati hakkında 20 liraya haber ulaştıran ve bazı geceler evine sevdalıları kapatıp savuşan Güley ve tabiî.. Seni elimle soyacağım. Bu isterik çocuk doğruca Tözey'in yanma gidecekti. sokağa atmaya kalkarsa.. Onyedi yaşında bir çocuk... Varlık vergisi vermek için... Doyana kadar.. «Kocacığım.... kalay kakmalı kuka tespihten. Doyuncaya kadar öptüm. Resmin ne güzel çıkmış. Ve yüksek sesle. Bütün çamaşırlarımı çıkaracağım. Seni doyuncaya kadar öpeceğim. onların yanında otururken farkef firm eden etime bastırıyorum. Hiç duramıyorum.. Kocacığım. kızı reddetmeye.. inanılmaz bir tesadüfle Kadriye'nin haberdar olmasını istiyordu.. Beni öldür. Sen bana ne yaptın ki ben böyle yanıyorum. Mektubunu bugün aldım. Anadan doğma. Hasretine dayanamıyorum. Seni iki mememin arasında taşıyorum. mektuplarını taşıyan. Sofrada. «Ölsem senin yanında soyunamam» diyordum ya yalan. evli ve iki çocuk sahibi bir erkek üzerinde kavga eden ana.. Ne kadar sevindiğimi tarif edemem.» «Sevgili efendim. Seni doya doya öpemeden öleceğim diye korkuyorum. Günler istanbullu için oldukça rahat geçiyordu. Seni göğsümde yatıracağım... Birisine iyilik yaptığı için memnundu. Ne olursa olsun seni içeriye alacağım. Deli olmuşum ben. Tuz gibi eriyorum. Bir resim daha yollamışsın. Arada sırada. Ben senin erkekliğini yiyeceğim.. Adıyaman şalvariyle Arap kefiyesinden . Ben senin uğruna deli olmuşum.. Ben senin derdinle artık öleceğim. «Ölüm bir gündür... Bana artık ne istersen yap. O'na anlatmıştı ki erkeklik bıyıktan.. Tözey'in yanma. Anamla babam yarın gece Banazi'ye gidecekler.. Seni benim yatağımda yatıracağım. Dünyada senden daha tatlı bir şey yokmuş. kızıyla... Gördüm. İsterse bayanın görsün. Mebus hamamlarında beyleriyle beraber yıkanmak imkânına nihayet malik olan kadınların havadisini kız kardeşine getiren delikanlı. O'na kızıp dururken giderek merhamet duymaya başlamıştı... Seni öyle özledim ki. Bende seni öpeceğim. Gözlerini benim yerime öpmedinse ölümü göresin. ağlamak üç gün» demişler.Haydai'ı dün daireye getirdin. Kızını sevdiğinden ayırmak için muska yazdıran baba. Az kalsın. Hep bunu düşünüyorum.» diye ağladım. Yüzünü hiç görmediği bu kızcağızı ruhunun en derin en hasta —yani en dejenere— taraflariyle tanımıştı. — Dehşet... Şimdi. Beraber yatacağız. içinde böyle çapraşık münasebetlerin gecenin en geç saatlerinde kolayca cereyan eden bir kasaba mahallesi bu işlerden hisselerine göre derece derece mesuldüler. dedi. bu önündeki kâğıtlar daha edepsiz bir feryad kopararak herkesi buraya toplıyabilirlermiş gibi elini üzerlerine kapattı.. Abdurrahim beyle anlayacağı şekilde konuşmuştu.. kurşunlarla beraber hacaleti de yalnız başına Kadriye ve bir parça da ailesi mi çekecekti? İstanbullunun tahmini hilâfına pederin bir de namusu ayaklanır. Allah senden razı olsun. pek beşeri bir hisle bu yardımından.

Size verilecek ceza. Bunları itina ile saklayınız. Hayatıma karşı sizin şeref ve haysiyetinizi korudum.ibaret değildi. Mahkûmiyetten sonra güzel bir mektupla bayana yollarız. Yüz seneye mahkûm e3ilseniz yolunuzu bekler. —yani muvaffakiyetini müşkilâtı ölçüsünde kıymetlendirmekten — zevk duyuyordu. pek ufak tefek bir adamcağızdı bir tokatta baygın olarak yere serdiği duyulmuştu. çalıştığı dairede müteaddit takdirnamelerle taltif edilen altı sınıflı iptidaî mektebinden mezun hem küçük memur hem zengin bir derebey sülâlesine mensup bulunduğundan iki defa betbaht bir adamcağıza merdane hareket ederek bir genç kızın kalbine gidecek yolu göstermek. Bir genç kızın bir erkeğe mektup yazması ona olan itimadını gösterir. gerekse O'nun ailesini yumuşatmış olacaktır. hassas bir kızdır. Az vakitte kavuşursunuz. cezadan ucuz kurtulmak gibi sefilce. bunları alınız. Eğer sokakta silâhla taarruza uğramak size herhangi bir zarar verirse ben gerek içerde ve gerek dışarda onu da ödemeye hazırım. İşte ben o itimadı en müşkil şartlar içinde suistimal etmedim. tabiî. Meraklılar yolunu bekediler. Hele mevzubahsolan mertlik çarşı ortasında bir kız çocuğunu iki kurşunla yere sermek de olamazdı. dört sene evveline gelinceye kadar dünya üzerindeki en mühim meseleleri keklik beslemekten ve siklavi tay sahibi olmaktan ibaret sayan. — İşte bu da oldu azizim demişti. Izollu Ağalarından Ismik Ağa idi. dört buçuk senesini asri cezaevinde geçirirsiniz. Yahut İstanbullu bunu pek zor başardığını zannetmekten. Yaktıktan sonra. istanbullu yukarda bulunduğu için meseleyi topal Sefer koşup anlatmıştı. hadiseler gerek sizin refikanızı.» Anladınız mı? Kadriye hanım. Mektupları gene o atlas bohçaya. — «Geçmiş olsun beyim» diyecek oldum. hattâ salondan çıkarken davacı Avukatını bu pek ihtiyar. İki senesini burada. Bu vakanın hikâyesi. Anlıyor musunuz? Mektubu ben yazacağım. altı sene sonra dışardasınız. namussuzca bir hareket imkânı kalmaz. . «İşte denilecek. Bu sözlere karşı Abdurrahim bey bir tek sual sormuştu: — Mektubu yazmayı vadediyor musunuz? Mahkemenin bilmem kaçıncı celsesinde bu celse gizli yapılmıştı Abdurrahim beyin pek sinirlendiği. Yakında bir af olmazsa beş. O zaman elbette yaptığınız fedakârlık daha az değerlidir. İlk karşılayan. mühim bir şey yapıyor gibi Abdurrahim beyin önünde sarmış. o gün mahpusaneye Abdurrahim beyden daha evvel geldi.. İstanbullu. uçlarım sanki dua okuyarak hazin ve erkekçe kelimelerle düğümleyip. yiğitlikten dem vururken herkesin en namert heriflerin bile duyduğu kolaylıkla ne güzel sözler söylemişti. ve böyle olduğu için de. Bu hareketinizin mânasını muhakkak anlar. Karşısındaki gözlerde doğup batan imkânsızlığı sezerek lâfını biraz yumşattı: En iyisi yakmamalı. siz bana. Üç. İsmimi her zaman taşıyabilirsiniz. Tabiî. zulmetseler 12 seneyi aşmaz.. Burada susmak lazımdı. bunu O'na inandırmak kolay bir iş değildi. En doğrusu hepsini derhal yakmaktır. benim erkekliğime güvendiniz.

herifin eline gün kâğıdı verdiklerinden beri. inadına kalabalık.. Sefer'e aşağıdan bağırdılar. Şimdi sordum hâlâ ağlıyormuş. dört ay.. kendisine temyiz etmemesi de ihtar olunduğu için ceza katiyyet kesbetti. Bir öğleden sonra topal Sefer gene başmı iki tarafa sallayarak odaya girdi. İki gün de haber götürecek gardiyan. Kürtlük de berbat oldu. «Aman sen bilirsin. Ceza tasdik olalı. Beyi çekti götürdü. «Allah. Şimdi farkına varıyordu ki kendisinden âdeta kaçmıştı. O Rahim bey ağlamaya başlamaz mı? Güley denilen orospunun eline davranıyor.. Meraklandım doğrusu.. 8 sene 4 ay. Aralarında ne olmuşsa olmuş. bahçeye çıksam içeri giriyor. — Ne olmuş Güley'e? — Demin geldi. Daha bir hafta sonra Abdurrahim beye ceza verdiler. Hani O'nun yanma bir kan geliyordu? — Güley mî? — Adı batsın. İçeri girsem bahçeye çıkıyor. istanbullu sordu: — Ne var ulan Kürt? — Bırak beyim.. Güley.. 35 Ay. dedi.... Hepsi bu kadar Bir hafta sonra karısının çocuklarını alarak memleketine gittiği duyuldu. Kadının elini öpecek.. — Rezilin biri imiş? — Kumara mı başladı? — Keski kumar olsa. Geri kalan yedi seneyi bir senesi beş ay sayılarak topu topu 35 ay zarfında bitirecek. Çoktan beri Abdurrahim beyle konuşmamışlardi. Her gelişte çekiyor herifin paralarını. Güley'i bulamadı. Kaç gündür geliyor.. İstanbullu telâş etmeye başlamıştı.» diye yalvarıyor.» Abdurrahim beyin çekinmesine bakılırsa işi Güley'den öğrenmek daha doğru olacaktı. Tuu namusuna. — Hayır mı? — Şu Abdurrahim bey yok mu? — E... — Galiba bir tokat da sen istiyorsun..... Abdurrahim beyin herkesin ortasında hüngür hüngür ağlayarak bir kadına yalvarması için bir tek hadise .. — Sebep? — Sebebini öğrenemedim. Neredense. karının elini öpecek.. 1943 senesinde piyade askerliğinen 67 ay daha az bir müddet. demirin önünde konuşuyorlardı... İstanbullu bu kararı iki gün unuttu. Bunun altıda birini yattıktan sonra yani tevkifinden bir sene... Bir aydır.. Kumar erkek işi. yirmi gün sonra fişi doldurulup bir asri cezaevine gönderilecek.. Sebep neymiş bey? Erkek karıya karşı ağlar mı? Sen bir Abdurrahim beysin.. Cuma nihayet karıyı koğdu. sen bilirsin. Kadına yolu düşerse cezaevine uğraması için haber göndermeye karar verdi.— Ne var? — Bugün mahkemede Avukata. Güley hep geliyor...... Allah.. Yıkıl karşımdan!. Bırak. İstanbullu yalnız kalınca rahatsız rahatsız düşündü. Bugün....

— Cenneti bırakın. Nihayet. Abdurrahim bey bir iskemle çekip oturdu.. — Vallaha beyim. — Estağfurullah. — Hepsini mi? . manasız ve kabul edilmeyecek mazeretler sıralamaktansa. — Evet beyim. Ben mahvoldum. — Avukat bir taraftan.... zaman zaman hayatın gidişine kendi hayaliyle karışır.. fakat telâşlanarak gözlerini kırpıştırdı. Bir kere 12 yıl ceza vermediler. bana düşmanlık ettiler. Büyük bir hata. — Benim sözümden mi? İstanbullu.. Mutlaka Kadriye'yi ailesi iyi. Ben «Olmaz» dedim... bütün edebiyatçılar gibi. Şimdi de kıza yazacağı acıklı mektubu. ondan birkaç adım ileri atılıp birtakım düşünceler hazırlardı. Yalnız kapıyı âdeti olmadığı halde vurmuştu. — Mektupları mahkemeye verdiniz mi? — Verdik. anlamayarak. — Keski oniki sene verseydiler de sizin sözünüzden çıkmasaydık. Hele oturun. Oturun rica ederim. Kefiyesinin saçaklarını. Gene aynı kıyafetteydi.. en iyi çarenin. galiba bir hata yaptık. kötü birisine veriyordu.. Tekrar ve bu sefer Abdurrahim beyden yana müdahale etmesi. Abdurrahim beyin gösterdiği büyüklüğe karşı bu hareket haksızlıktı. pederine söyleyeceği makul ve insaflı sözleri tasarlamaya başlamıştı ki. Mahkemeye verdik. Oturmuyordu. Kızdan alınacak cevaba göre.. meseleyi kıza münasip şekilde ınlatması lâzımdı. Hamdolsun sekiz seneye indi. — Rahatsız etmedik ya beyim. yanlış öğüt verip işi berbat etmiş gibi kendisini kabahatli bularak telâşla yer gösterdi: — Nerdesiniz? Ben de sizi görmek istiyordum. Cebinden tespihini çıkardı. istemeden karıştığı ve epey de marifet gösterdiği bu macerada artık bitaraf değildi.. istanbullu da. yalvardım. Güley'in önünde ağlamış olmasına rağmen üzerinde yenilmiş bir insanda bulunması lâzım gelen hiç bir kederli taraf yoktu. «Ben» diye başlayacağına: — Biz dedi. beşinci gün ikindi üzeri Abdurrahim bey odaya girdi... Evet. Âdem Aleyhüsselâm'ı cennetten. Fakat ne de olsa kendisi de bir insandı. kibirli bir kadının saçlarını arkaya atması gibi başının bir hareketiyle omuzlarına koydu. böyle vaziyetlerde. Lâkin karı kısmını bilirsiniz. O bunları yaparken İstanbullu büyük bir sıkıntı içinde söze nerden başlayacağını düşünüyordu.vukubulmuş olabilirdi.. babasını çağırıp açık açığa konuşmak bile icap ediyordu. doğrudan doğruya kabahati yüklenmek olduğunu kestirdi. İstanbullu.. Genç ve güzeldi. — Ne diyorsunuz? Sakın mektupları.. Siz neye «Olmaz» dediniz? — Mektupları mahkemeye vermek meselesine. — Büyük mü? İzam da etmeyelim. Karı bir taraftan beyim. İstanbullu..

— Avukat tokadı neden hakketti efendim? — Bana. İstanbullu aynı zamanda hem öfkeleniyor. — Vay başınıza bir de felâket mi geldi? . — Babası? — Ağlıyordu. Aklını celin diye... — Tabiî. — Durun bakalım.. Karardan sonra kıza mektup yazdınız.» dedi.. Avukatı doğduğunuz celse mi bu? — Evet. Karı dedi ki. babası reddedince. — Kızı size vermediği için mi? Daha doğrusu reddetmek suretiyle onu sizin avucunuza ister istemez düşmesini temin etmediğinden mi namussuz..... Demek hepsini verdiniz.. — Yalvardım.. hem iğreniyor. İyi haber almışsınız. — Kadın Aza? Mahkeme Azasını soruyorum. — Yalnız alçak mı dedi? — Evet. «Siz alçak bir adammışsmız.. Babası kabul etmez diye düşündüm. Kız. Bizim hanım. İmkânı yok. O kadar ucuz olmaması lâzımdır. — Ne yaptı? — Yüzünü kâğıtla kapattı. — O da oradaydı.. Burada Kur'an'a el bastırdım. Başıma gelen felaketi. İyi Vallaha.... bir satır el yazısı göreyim. hem de hiç bir mesuliyeti kalmadığı için: RAH ATLAŞI YORDU: Aferin. Burada namustan bahsedemeyecek birisi varsa.. Güley'e yalvardmız.. «Babası yemin etmiş dedi. Herifin namussuz olduğunu kestiremedim.» dedi. Bizim hanım alıp beraber memlekete götürecekti. Kulak asmadı değil mi? — Tamam. Mahkemede mektuplar okundu mu? — Okundu. — Babası orada mıydı? — Oradaydı. Güley'i gönderdiniz. Lâkin ben O'nu seviyordum.» dedi. Resimleri de verseydiniz bari. Bize kendi eliyle düğün yapacaktı. Bizim hanım da yemin etti. — Kendimi kaybetmiştim. — Yiğit adammışsınız Abdurrahim bey.. sokakta kalacaktı. Tuu. salondan çıkarken.. — İyi ama beraber ne demiştik. — Siz de hayvan gibi bu saçma laflara inandınız mı? — İnandım. Bana söz vermediniz miydi? — Söz vermiştim. Yarısında «Yeter Reis bey tahammül edemeyeceğim. Benim O isimde kızını yok demiş.. — Resimleri de verdik.. O — Ağladınız da.— Hepsini.... Şimdi anlıyorum... — Değil mi efendim? — Haketmiş.

Kızın kalbini yumşatalım.... inanmadı ki üç günde cevap aidim... Daha bir sürü hakaret.. Ben dilim döndüğü kadar yalvardım.» diyor. Ben ne budalayım. Zaten söz de verdinizdi. namussuz bir tane değil ki. Acıklı bir mektup yazınız.. — İyi öyleyse. Keşki sözünüzü dinleyip mektupları vermeseydim.. — Yazdım. — Açık yazdım.... Hiç bir şey düşünemiyorum. Şimdi veriyorlar.. Allah ne takdir etmişse o olacaktır.. «Kadriye hanım. Kahkahayla gülmeye başladı. Öyle ya. Başka bir çare düşünmediniz mi? Meselâ delikanlıya hadisenin içyüzünü bir mektupla anlatıp.. Vazgeçerdi. pala bıyıklarınıza lâyık olmayan bir erkek sanırdım.. Siz muharrirsiniz. — Abdurrahim bey. — Sahi... Fıkara diyerek. — Düşündüm.... pezevenk. — Vay alçaklar vay. — Neyi?.. Ben muharririm. Lâkin bir mektup. — Orasına amenna.... Bu işi zorlamayalım. Yazdınız mı yoksa?.. Bıyıklarımı mı? Ne münasebet. kendisinin mektupları mahkemeye vermemek nasihati arasında nasıl taban tabana zıt bir düşünce olduğunu anladı.. Bu herife Kürtçe de söylese hiç bir şey anlamıyordu. Çaresizlikle odayı enine boyuna biraz dolaştı. — Söz mü vermiştim? Ben sizi. Fakir bir çocuk... Evet.... Şimdi ne yapalım istiyorsunuz? — Bilmem ki. Bu sekiz sene dört ay zarfında kıza kim talip olursa bir tanesini yollardık.. — Değil mi beyim? — İyi ama Abdurrahim bey.. Lütfen bir acıklı mektup yazınız. Bırakalım... İstanbullu yumruğunu gevşetti. O da kızın babası gibi kabul etti.. — Açık yazsaydınız.. Siz muharrirsiniz. Demin büyük hata dedim ya. — Vallaha beyim siz keramet ehlisiniz. .. dünyada deyyus.... Eğer ezelden Kadriye hanım size kısmet ise bunu hiç bir kuvvet bozamaz... Meğer onları taşımayı haketmişsiniz... Derman bulamadım. — Anlaşılıyor.. istanbullu birdenbire bu sözle. Sağ yumruğunu sol elinin içine yavaş yavaş vurarak gülümsedi: — Haaa. Eskidenleri Kadriye'yi severmiş de vermezlermiş... Sonra yerinden kalktı. Komşularında bir genç zabit vardı.— Kızı evlendiriyorlar.. Yarısını saklamalıydın. Mektup yazmış. Meseleyi duymuş. İşte muharrirliğin kırk yılda bir kere işe yarar yeri geldi. Şimdi mektup yazmak faydasız mı? Siz ne fikirdesiniz? — Ben şaşırdım. kabul etti. Mektupları hiç olmazsa top yekûn vermeyecektin... Şu mesele. size yüz verseydi onu kahpece vurmazdınız. Size danışmadan öyle mi? Kızı reddedip sokağa atacakları yerde. Pekâlâ Abdurrahim bey. hergele. — Haklısınız beyim.

. (Silo ağa O gece şehir'den köy'e dönüyormuş. hayvan sanki doğurmuş ta tayına sesleniyor. diyor. Onbeş müridiyle Şeyh Süleyman efendiyi getirmişlerdi. Almaya razı olursa mektup söker mi? Orta yerde bir namussuz varken muharrir buna hiç bir çare bulamaz. Şeyh Süleyman efendi. sabık tahsildar merhum Ali beyin onaltı yaşındaki kızı Necla (bu Necla da Şeyh Süleyman efendi'nin müridlerinden birisidir) .. Sanki alçak sesle konuşuluyor. Ben diz çöktüğüm yerde yüzükoyun toprağa kapandım.. Şeyh'efendi ayağını öfkeyle yere vurup.. O sırada bir şimşek (Silo ağa buna şimşek diyor ama. demir parmaklıkla. Kıyamet alâmetleri.... kelepçeyle. Aman. Kelimeyi şahadet getirmeğe başladım. Nihayet erkek olduğunuzu unutmamaya mecbursunuz Abdurrahim bey. Ayağını bir kere toprağa vursa. asilzade yerin evlâdı olduğunuzu nasıl unutursunuz? Erkek ağlar mı hiç? Hele sizin gibi bir erkek. cahil adam ne bilecek kış mevsimi şimşek olmaz ki Nur demeli. Gökte. Sona şark tarafının gökyüzünü göstermiş.. «Allah» diyeni getiriyorlar. «Medet ya Şeyh'im. Namussuz herif «Namussuz» kelimesini söylerken zevkten gözleri parlıyordu. Şeyh'in başı üstüne inmişler.» diye bağırması üzerine Şeyh'efendi.» diye bağırmış. Malatya mahpusanesine birdenbire ağır bir çekingenlik çökmüştü...» Erzincan felâketinden bir gün evvel de gene böyle mırıldanmıştı ve o gece. belinde bir kocaman boru sokulu olarak görenler olmuştu. Ayıptır. Hayvandan yere atlamış. Bu sefer de ortalığı bir beyaz ışık kaplamış. — Aman ha. Bir büyük cinayet işlenmiş de insanlar kan üzerinde yürüyormuş gibiydiler. «Hayvanı bir kişnemedir aldı.» Erzincan'nm «hâk ile yeksan» olmasından bir gün evvel Şeyhi ziyarete gidenler. Gözleri iki kere şaşılaşmıştı ki bunun manasını bilenler bilirdi.. Süleyman efendi kuluna gazap vermiyesin. 1939 Ağustosunun 31'inci günü de tıpkı tıpkısına aynı sözleri söylediğine yemin ediyorlardı: «Alâmetler belirdi. Malatya şehrini bir korkulu dedikodu kaplamıştı..... Şeyh Süleyman efendi'yi Dünyanın batacağına bir alâmet canım. parmağını dudaklarını götürüp «Sus. — Aman haaa.. Erzincan'ın battığı gece. sırtında siyah cübbe...— Mektubu şimdi bırakın rica ederim. «Feyekûn.) çölde Şeyh'i böyle görünce aklı tarmar olay azmış. başında yeşil sarık. Ertesi gün duyduk ki Erzincan batmış».. iki tane yıldız peydahlanmaz mı? Yıldızlar alçalmişlar. Jandarma süngüsü ve Gardiyan kilidiyle zaptedilir bir adam değildi.» O günlerde. Birdenbire dünyayı zelzele tuttu.... «Hergele'yi. En kıymetli müridi Kara dayı'yı bile bir göz hareketiyle tersleyip «Yerin dibine» sokmuştu.....» işareti vermiş.. Hazret'i bir derin murakabeye dalmış. kendisini Izollu köprüsünün beri tarafında.... Puşt'u bırakıyorlar da hâşa sümme hâşa. «Aman Yarabbî. kabil olduğu kadar işaretle anlaşmak isteniyordu. — Aman ha.) Bir şimşek etrafı yeşile «Gark etmiş». alçalmışlar. Silo ağa. kendinden âdeta geçmiş bulmuşlardı. Durun ağlamayın ama....

Zâten inkâr kimin haddiki bütün Malatya'nın kerametine iman ettiği Kâşif Hoca bütün parasıyle ekmek alıp köpeklere doğruyan ve sekizinci karısını. Efendi. ikinci cihan harbinden daha müthiş bir vaka ile allak bullak edecek bir mucizeyi. Hazreti Muhammet Aleyhüsselâmın âhır zaman Peygamberi olduğu malum iken.l Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Kahveyi içmedi. Oğlu askere giden bir herifi bir herifi değil.. Dışarı çıktı galiba diye beklemiş. kadınlara bilhassa genç kızlara el vermesini. nefeslerini . Dünyanın bozulduğu muhakkaktı. birçok herifleri zelzeleden sonra anadan üryan.l dedi. bu kadar «Ayıp» lı olan bir adama Müslümanın bu derece tapmasını Kâşif Hoca'nın hoş görmediğine ve Peygamber lafını kinayeli söylediğine hükmettiler. ticaretle uğraşmasını (bir büyük hazır elbise imalâthanesi işletiyordu) ve diğer emsalinin aksine güler yüzlü olmasını ve muhitindeki büyük tesirini çekemeyenler. Biraz sonra Şeyh hazretleri içeri girmiş. Bir de bakmış ki efendi yatağında yok. Yalnız bir defasında. sözün son derece sarih olduğu ve başka manalar aramanın icap etmeyeceği fikrindeydiler. Bu «haklı fikre» ilk günlerde öteki taraftakiler de itiraz edemediler ve bütün Malatya. Diğerleri. 'Sus çocuk.Şeyh'in hanesinde misafirmiş. Erzincan'ın evel eski. inanmamak kâfir olmaktı. «Dişleri birbirine vuruyordu.. «İdrâki maâlî bu küçük akla gerekmez. Lâkin akıl ermez bir cihet var: Yıkılmayan binalardan birisi de Erzincan kerhanesi. Umumiyetle Şeyh Süleyman efendinin bazı taraflarını beyenmeyenler henüz sakal bırakmamasını. Kıbleye dönüp secdeye kapandı. Benim içim bir tuhaf oldu. Zelzele Malatya ve havalisini de fena halde sarstığı halde mal ve can kaybına sebebiyet vermemişti. Kâşif Hoca'nın bu sözü ne demekti? Bunu Malatya'nın uleması çok düşündü ve iki parçaya bölündü. orospu kullarına neden merhamet kıldı?» Bunun hikmetini birkaç kere Şeyh Süleyman efendiye sordular. Şeyh hazretlerinin hapse mahkûm edilmesi garazkârların ekmeğine yağ sürdü. Sus. esrarengiz esrarengiz gülümsemekle iktifa etti. Ayakları ve entarisinin etekleri ıslaktı.» buyurdu.. kız pişirip getirmiş.. oğluyle beraber yakalayıp aklını şaşıran bir derin ulemâ kaç kere hasta okutmağa çağrıldığı evlerde. geliniyle aynı yatakta ölü bulmuşlar. Bu rivayetler ağızdan ağıza gezerken Erzincan'ın başına gelenler duyulunca halkı bir merak sardı.. «Ne demek bu? Allah. Omuzlarında kar taneleri gördüm.. hastalara bir kere bakıp.» diye meseleyi ertesi gün anasına anlatmış. Fakat bu bozuk dünyanın birkaç ermiş kulun yüzüsuyu hürmetine durduğu da muhakkaktı ve bu ermiş kullardan birisi de Şeyh Süleyman efendiydi. Hamamlarında oğlan oynatıp fi'li livata'ya müptelâ imişler. Nice nice kerameti zahir olmuştu. batmağa mahkûm bir lânetli memleket olduğu malumdu. 'Dışarı mı çıktınız efendim? ' diye sordum. Ehli keramet ise Şeyh Süleyman efendi kendisini de müritlerini de halâs etmeli idi. Ağlamağa başladım. Gece yarışma doğru Şeyh efendi kahve istemiş. «Bunu Peygambere götürün» diyerek Şeyh Süleyman efendiyi salık vermişti. 9 kazası 100 küsur köyü civar Vilâyetlerin ahalisiyle beraber Şeyh'in oribine yakın müridi mahpusluğun ilk haftasında dünyayı.

... «Meraklanma. — Aman haa. Üç besmele çekip kilidi şırpadak kapadım. Şu cigara gibi yanayımki. münkirlere karşı çıkarmak için altı defa büyük ziyafetler verdiler. Adama deli derler. Dilim tutulmuş. demişti ki günlerden beri gerek mahpuslar gerek gardiyanlar ve gerekse jandarmalar arasmda tekrar edilen ümitsiz nida ve tehlike işareti işte buydu. yallah diyip sırra kadem basarsa meseleyi yüksek Vekâlet'e nasıl arzedecekti? «12l13 Ağustos 1943 cuma gecesi saat 11 raddelerinde nöbetçi gardiyanı falan mahpusları kontrol ettiğinde gizli âyin yapmak suçuyle 3 ay hapse mahkûm olup Kutbülzaman lakabıyle maruf Şeyh Süleyman efendiyi yatağında bulamamış. yapılan tahkikat neticesinde efendinin kerameti sayesinde kilitli kapulardan geçerek. Şu hale göre Şeyh Süleyman efendi de bir emri İlâhî'yi yerine geirmek için kendi arzusuyle nefsini daha doğrusu fânî kalıbını mahpus ettirmişti. Küçük Ali.. gülümsüyor.. Döndü de içeri girdi. koğuşlarda dolaşıp duruyordu... Şeyh hazretleri kapıyı geçip karşıma dikildi. boş vakitlerinde Kur'an okuyup salâvâtı şerife çekiyorlardı.... Şeyh getirildi getireli hepsi abdestli dolaşıyorlar. Bereket merhametli bir adam.. «Allah beterinden saklasın» böyle bir iş. Çıkıp gitse ne yapardık? Hiç. Aman. Müdür bey üstüste. Apdestsiz yere basmayarak namaza başladı ve içkiyi terk etti.. Anahtarı cebime sokmağa fırsat elvermedi.. beyaz ipekten entarisini savura savura koridorlarda. Şeyh efendi. onbeş senelik müdüriyet müddetince hiç basma gelmemişti. Bir hafta sonra bir küçük keramet kırıntısı müstesna akıl almaz bir hadise vuku bulmayınca mahpusaneciler biraz ferahladılar. . Yahu Allah beterinden saklasın. Hangisi nerede rastlarsa Küçük Ali'nin acele işi olduğuna aldırmayarak bîçareyi âdeta zorla kahvelere sürüklediler. rastladığı insanlara gülümseyerek. kapunun demir parmaklıkları arasından «Cigara dumanı gibi» geçip önüne dikilivermişti. Şeyhin taraftarları. Yüzüme bakıyor da. Hamailini üstüne aldı. kerametin bu canlı ve samimî şahidini. «Aman Şeyh'im. Aman Şeyh'im.» demişim. Bu ilk hafta okadar hailevî geçtiki Cezaevi müdürü Mehmet Erdemir bey bile rahat bir uyku uyuyamadı.. duman gibi mübarek. Yeminle «Kitap çarpsın» diyerek anlattığına bakılırsa asıl mahpusaneyi müdüriyet dairesinden ayıran büyük demir kapıyı besmeleyle kilitleyip sandaliyesine yeni oturmuştu ki Şeyh Süleyman efendi. Biz sizi mesul etmeyiz.» İşte bu korku ile gardiyanları daireye toplayıp sıkı sıkıya tembih etmişti. Şeyh efendi.belki yüzüncü defa anlatırken dudakları kuruduğu için bunları yalayarak şöyle söylüyordu : — Müdür beyin tembihi var.... Bu vaka şehrin üzerine gece karanlığı gibi çöktü.. Mübarek gülümsüyor... Aman haa.» dedi.keserek beklediler. avluda. Keramet kırıntısını gardiyan küçük Ali görmüştü. Parmağını ağzına götürdü. Her yere girdi. işte bu elindeki cigaranın dumanı gibi bey. çaylar ısmarladılar ve kahve halkına karşı hadiseyi tekrar tekrar ve yüksek sesle anlatmaya mecbur ettiler.. Eski muskalarını kuşandı..

. Geri dönerken Silo ağanın hanesine iki kilometre mesafede. büyük Cami'de. Lâkin mahkemeye elyazısı delil oluyor diyerek kaç zamandır bu âdeti terk etmiş. yahut mutemet bir adamlarını saldıkları malumdu. Bu da Şeyh efendinin müritlerinden birisiydi.» diyerek baskın vermiş. Namazı tamamladım. Elinde bir gül goncasryle karşıma çıktı. evvelâ rızk meselesini halledelim. Nahiye müdürü olacak dinsiz zaten baskın esnasında sarhoş bir halde bulunduğuna herkes yemin ediyor diğer bir dinsiz olan karakol komutanı ile birlikte. Artık şekere okuyuveriyor. İmalâthanenin kârı. Nitekim. Bu seferki işe kâinat şaşmıştı.. mışmış bahçelerini.. Silo ağanın köyü Fırat sahilinde. Sırtımı sıvazladı.» diye eteğine davrandım. Sırtıma dokunmasıyle aklımı başıma devşirdim. otuzbin.. kısırlıklara çare bulmak için Ankara'dan. Hatta bir keresinde Elâziz Paşasının karısı mı. «Sakin ol Hacı.» diyerek çiftlikleri. göğüs darlıklarına.. ikişer lira gelse yirmibin lira. Şeyh Süleyman efendinin ortalama bir hesapla onbin müridi olduğu söyleniyordu ve münafıklar ve garazkârlar tarafından şöyle hasis bir hesap çıkarılıyordu: Beher müritten senede birer lira gelse onbin lira. üstüne bir ürperme gelmiş. Yedi sene evel bir âyin esnasında baskına uğrayıp üç ay hapse mahkûm edilen Şeyh efendi.. Bereket köylü yemek hazırlamakla meşgul bulunduğundan ancak konağın bir odasında . Benim tekrardan dilim dolaştı. arka saflarda namaz kılarken selâm verdiği sırada. Evvelâ küçük dilini yutmuş. Elli hanenin elli hanesi de tekmil Şeyh hazretlerinin müridi olduğundan.. İzollu'nun 35 pare köyünü hususî bir kamyonla kamilen dolaşmış... Mübarek çilehanesine dönmüş. baldızı mı bir bayan derde uğramış... Şeyhi götürmekten başka çare bulunamamıştı. Tabiî üstüste beşer lira gelir. Şeyh efendinin dünyalığı da ahretliği kadar sağlam. erkekli ağanın konağına toplanmışlar.. Şeyh efendiyi koydunsa bul. tarlalardan. hayır müesseselerim gezmeğe karar vermiş. «Ben beni kaybedecektim. İşte o sebepten son yedi senedir Şeyh hazretlerini Hükümet rahat bırakıyordu. bahçelerden. ellerinde tabancalarla «Davranma. yağmurlu bir akşam üzeri hikmeti hüdâ kamyon bozulmuş. «Medet Şeyhim. evrakı saklanarak infazı yıllardan beri geciktirilirken birdenbire gelip cezaya yatmayı aklına koymasın mı? «Mademki çileye teslimi nefsedeceğiz. hayret edersin. senede ellibin lira. bir müddet sonra gardiyan Küçük Ali'nin şahit olduğu kerameti tasdik eden birisi daha zuhur etti.. Hak bereket versin. bir tepenin üzerinde kâin olup elli haneliktir. Aynı gün... çayırlardan aldığı da caba.» diye fısıldadı. Bu seferki iş.... Bir tek çay şekerine nail olup bunca yıllık cin tutmalarına. Bir de ne bakayım. «Rabbim neye muktedir değil ki be adam. Şeyh efendiyi sağ yanında görmüştü.» Eskiden muska da yazarmış.Hakikatte manevî varlığı serbestti. Medet. Bildiğimiz çay şekerine.. Şoför tamirden aciz getirince çarnâçar halîfelerden birisi olan Silo ağanın hanesine ilticaya karar vermişler. üçer lira gelse. Allanın bir hikmeti canım. Koşarak mahpusaneyi tuttum.. istanbul'dan nice nice beylerin ya bizzat geldikleri.. makinenin arıza vermesini müridan Allahm bir lütfü sayarak kadınlı.» diyerek beni tersledi.

Anlaşılan mebus bey de.. Malatya cezaevinin karılar koğuşu. Bir köyün bir kocaman ağası olup da. Izollu ve havalisini bu sene daha başlangıçta bir amele noksanı sardı.. Rüşvet yememiş olmaz. Haydi oldu olanlar. dağ. Çayır zamanı idi. Razı olmadılar. Hükümet memurunun hali malum. Allah da bir kere Malatya'ya «kaysı verdim» buyurdu mu.... Silo ağa saf adamdı. iki tane kilim teklif ettik. bir kurt ağası olan Silo için ölümden beterdi mahpusanede birkaç aklı eren meselâ istanbullu Murat bey işin içyüzünü sezdiler. Şeyh hazretleri de. Fakat Şeyh Süleyman efendinin Halifeliğini becerecek mertebede diplomat olamamıştı. Bu vaziyet karşısında mebus beyin ortağı. birdenbire boşanıp arşıalâya sıçrayacaklarını sezmişlerdi. derelere cephanelik kazdınlması. Geçen sene. Izollu Nahiyesinin bütün mışmış (yani kaysı) bahçelerini Şeyh hazretlerinin ortağıyle. dallar meyvayı çekemez hale gelmişlerdi. Elbüstan kilimi. însan elli verir. Yevmiyeler her zamankinden iki çeyrek fazlalaşarak otuz kuruşa fırladı. bütün köyü.. Yana yakıla anlattığı hikâyeden yana yakıla. Elli kırat buğday teklif ettik. çünkü kendi köyünde Şeyh hazretlerini Hükümete teslim etmek.. yüz verir. o kadar uzun boylu ki. taş kaysı kesilir. Mahpusanede eskiden beri mahpus olan müritler bu işi duyunca dizlerini döğdüler ve Silo ağaya ağızlarına geleni söylediler. Belki kendi işinde yani köy ağalağmda kurnazdır. çiçek üstünde iken bir soğuk dalgası ağaçlan tamamıyle yaktığı için bu sene.» Buna karşı Silo ağa pek uzun boylu. Malatya mebuslarından bir zatın ortağı âdeta yanyarıya kapatmışlardı. esmer 55 yaşlarında bir adam şöyle dert yanıyor : — Para teklif ettik. devlet otoritesine başvurmak mecburiyetini hissederek karakol komutanına ve nahiye müdürüne . oniki mevcuduyle zaten yükünü almış bulunduğundan Müddeiumumi karıları gayrı mevkuf bırakmak zorunda kalmış. umumiyetle vilâyette mış mış'ın fevkalâde bol olması bu amele noksanını akıl almaz bir dereceye çıkarmıştı..ileri gelenlerden on iki kişi Şeyhe o günden beri refakat eden üç halifesiyle on beş nefer erkek ve Şeyhin odasında.. insana beyaz entarisinin altında ayaklarına sopalar bağlamış zannettiren. Almadılar. yediden yetmişe kadar sürükleyip Malatya mahkemesine dökeceklermiş. bayramlık ve düğünlük esbablarıyle süslenmiş on sekiz karı ki cem'an otuzüç kişi yakalayabilmişler. Bahçe sahiplerinin gözü yıldığmdan bahçelerin yüzü ucuza kapatılmıştı. Pekâlâ.. Mademki ağzı var. Gene bereket versin. Silo ağanın herkese gizlice söylediğine bakılırsa herifler biraz sabırlı olabilselermiş. mızrak çuvala sığmadı. Etrafı gözcü koymadan. Hem de Şeyh hazretlerinin birinci Halîfelerinden iken. Bir Acem seccadesi teklif ettik. Tabiî onların da yürekleri yanmış.. — Neden? Deli mi bunlar? Deli değilmişler.. Lâkin ne fayda. Delikanlıların silâh altında olması... Kaysı pek nazlı bir meyvadır. Her ne kadar toptancılar vaziyeti fıkara güruhuna belli etmemek istedilerse de.. Yetişmesiyle çürümesi bir olur.. fiyatların umumiyetle yerden yavaş yavaş kalkmak üzere olduklarını. Üç toklu teklif ettik.

yarı cebren. Köylere jandarma çıktı. Meseleyi Şeyh efendiye bildirdi. Müridan meselenin içyüzünü ifşa etmediklerinden. cehennemin azabını. Başçavuşun korkudan avuçları terledi. Yemekler yendi. toklular kesildi. gün kararmcaya kadar bahçelerde güneş altında terleyerek çalışan adamlara bir din gayreti sirayet etti. «bekaya» toplamak meselesinden köylünün ipi gayrı tabiî bir şekilde karakolun eline geçmiş olduğundan amele. Fazladan Elâziz umumhanesinde dostu da vardı. Yedi cehennemi. Tavuklar. burada çalıştırmaya hakkı bulunmadığını. karakolun hiç kimseyi şurada. gâvurluk getiren heriflere yardım etmektense aynı zamanda sevap kazanmanın daha kârlı olacağını. memlekete ahlâksızlık. Şeyh efendinin ortağı «olaya» evvelâ kendi vasıtalarıyle «çaresaz» olmağa yeltendi. Bir hafta sonra mebus beyin ortağı zevke kanıksamış olarak suyu geçip Izollu'ya girince ateş saçağı sarmıştı. Rejim. Mebus beyin ortağı sarhoş bir herifti. iş güzelce yürüyüp dururken birdenbire hangi sebeple akasadığını hemen fark edemediler. zaten Mustafa beyin de Başçavuş ve Nahiye müdürü beyle görüşeceğini söyledi. cehennemi. cennetin nimetlerini saydı. Nahiye müdürünü çağırdılar. Jandarma Başçavuşuna «Şeyhlik. Şey'in . her ne kadar beş kuruş eksik yevmiye verecekse de. Para etmediğini görünce «başını» açarak «Malatya'ya koştu. dünyanın fânî olduğundan başladı. Herif «Makine başına geçip Ankara'da Millet Meclisi'ni bulacağım.müracaat eyleyip «Muavenet» istedi. Kur'anı ve kıyamet günüyle beraber yardıma çağırdı. dualar okundu. Mebus beyin ortağı işe şeytan karıştı zannederken bilakis Allah’ın müdahale ettiğini anlayınca dini bütün bir Müslüman gibi kadere riza gösterip Ankara'ya «Takdir'e tedbîr uymadı» diye telgraf çekeceğine Izollu'nun Elâziz'e yakın olmasından ve Elâziz'in cumhuriyetin ilânından bu tarafa «İsyan mıntıkası» olmasından dolayı oraya çekti. Yarı hatırla. zaman derken Şeyhin kamyonu etrafı süratle dolaştı. yalvarmak ve tehdit etmekle geçti. yedi cenneti. Aman. Bir kamyon tutup Karadayı'yı da yanına alarak yola çıktı. Meclis kurdular. karıerkek Şeyh'in müridi bulunuyordu. mebusun kiraladığı bahçelere döküldü. Ahirete geçti. mütegallibe. cenneti. rengi uçtu. Şeyh Süleyman efendi de Allahına sığındı. «Müsademeyi efkâr'da barikayı hakikat» doğdu. Izollu mışmışlarının yarısını çürütmemek için Haktaâlâ'yı. muavinler de olup biten işlerle Şeyh Süleyman efendinin ziyaretlerini birbirine bağlayamadıklarından birkaç gün de şaşkınlıkla. yediden yetmişe kadar. beş gün Elâziz'de yaşıyordul Yerine bir sürü ayyaş bırakmıştı. Izollu Nahiyesi. Şeyh efendi. Sağa koştular. Nihayet mesele meydana çıktı. İki gün buradaysa. Bey'e vaziyeti anlatacağını» yeminle söylüyordu. Ölü gibi yatağa düşeceklerine her köyde bir eve toplanıp Şeyhlerini ağırlamağa giriştiler. Bunlar. Tarikat kardeşliğinin her türlü kardeşlikten üstünlüğüne sözü getirip kendisini hoşnut etmek isteyenlerin yarından itibaren Nakşibendî tarikati halîfelerinden Mustafa beyin bahçelerinde çalışmalarını. sola koştular. «Şeyh Süleyman efendi gelmiş» sözü kulaktan kulağa yıldırım gibi yayıldı. Tabiî. Embiyalık. irtica» kelimeleriyle dolu bir nutuk çekti. Gün doğmadan işe başlayıp.

.. Hacı Hüseyin efendi. o tarafa kıvrandı. Kısmı siyasî komiseri. Jandarmalar. Hadisenin yalnız bir dahilî piyasa meselesi olmayıp devletimizin haricî siyasetiyle yani yüksek politikasiyle sıkı sıkıya alâkadar olduğu akümülatörlü radyosu vasıtasıyle gerek Berlin gerek Bari istasyonlarının Türkçe neşriyatını gece gündüz takip eden ve Tasviri Efkâr gazetesine abone olan Nahiye müdürü tarafından fark olundu. sonra «Yarabbî sen nelere kadir değilsin. gündüz Allah'u taalâya niyaz ediyormuş. Halifelerine de misafir muamelesi yapıldı. Dönüşte zira artık mürşid'i kâmil'in irşat gezintisi nihayete ermek üzereydi. haberi getirene iki kere üstüste «Sahi mi? Sahi mi?» diye sormuş.» lâfı duyulur duyulmaz. Onun da kendisine göre şeyhine çektirecek (yarması) vardı. Birşeyler uydurmağa. En yakın karakoldan telefonla vilâyet makamı hadiseden haberdar edildi. hiç şüphelenmeden bir tarafını tutup yavaş yavaş kaldırarak işin iç yüzünü çırılçıplak ortaya serdi. hiç farkında olmadan. fiyat temevvüçlerindeki hakları sırası geldikçe nazara alınmak şartiyle 1950 senesine kadar sevgili kardeşimiz. Kanun namına» diyip avlu'ya girdi. Şeyh'in öğrettiklerini.» diye. Bu taraftan da Müddei umumi muavini. ilk haftalar Şeyh'e de. Vali muavini bindiler. Kanunlarına. Silo ağanın konağındaki âyinde yetiştiler. Allah Hu. Şeyh'i teslim etmekle ithama başladılar. Karılarla erkeklerin tamamiyle ayrılıp ayrılmadığını bizzat kontrol etmek isterken Ne fena tesadüf. mürit'lerine de... «Allah Hu. Hep bir olup Hükümet'e.. kükürtlediği mışmışların nereye satılacağı henüz belli değildi ama. mebus beyin mahsulâtı. Fakat Şeyh'efendi'nin mahpusanede misafir bulunduğu zamanlarda ve bilhassa tahliyesinden sonra mahpusları şiddetle alâkadar eden okadar umulmaz hadiseler cereyan etti ki mahkûmiyet sebebi unutuldu. «Gelsin de şu Murat beyin elinden din'i mübîn'i islâm'ı bir çif lâkırdı ile kurtarsın. Amerikan filmlerinde gördüğü gibi «Davranma yakarım. Türk ırkından olduğunu üstlerine ispat etmek için elinde tabancayla pusuda bekliyordu. Şeyh Süleyman efendi'nin tevkifi haberi. Nahiye müdürü. Nat Pinkerton romanlarında okuyup. gitti. Zaten «Şeyh Süleyman efendi tevkif edilmiş. ceza evindeki sofuların Reis'i Bunlarm yarısı Reisiyle beraber Şeyh'in mürid'i idiler. Çavuş. Almanya'ya toptan devredilmiş bulunuyordu. Emniyet müdürü. Sana büyük demiyen kâfirdir. Adliye'sine söğüldü.» sesleri gecenin içinde kıyameti koparıyordu ki devlet otoritesi derhal tertibat aldı. Silo ağa. Sonra yavaş yavaş Silo ağa'nın saflığını keşfeden «Köpoğlu köpekler» bîçareyi. Şosede otomobil'in horultusu duyulunca.. ilk şaşkınlıkla karıları olsun kaçırabilmek için muhtelit âyîn'i derhal harem selâmlık haline getirmek tedbirini düşünmüştü. Şeyh efendi. Müdür hep atlayıp Şeyh'in arkasına düştüler. Bu hikâye. geliyormuş.» Diyerek sevinçle' secdeye kapanmıştı. Karadayı'nm ezberlettiklerini yüzüne gözüne bulaştırarak sayıp döktü. beddua edildi.kuruttuğu. bu kadar sarih olarak ancak Şeyh'efendinin cezasını bitirmesine yakın anlaşılmıştı. gardiyan küçük Ömer'in de yüreğini sevinçle hoplattı. bu tarafa kıvrandı.Karılar odasında basıldı. Fakat çok bunaldıkça perdenin. . Sonradan öğrenildiğine göre Şeyh Süleyman efendi bir senedir gece.

Ümmet arasına kılıç girdi ağalar. İşbu kitap bize doğru yolumuzu gösterecektir. Önümüz mübarek Ramazan'ı şerîf. Veba oldu. Yüreğimizi Haktualâya açık tutalım. Bu çok mühimdir. Başlıyorum.. İşte bu alâmet meydana çıktı. Şeriat ilmi.. yüreği ılık ılık bir hoş olacak kadar sevindi. Bugünkü dersimiz ihvanlar (Kıyamet alâmetleri) dir. Arapçayı pekçok hatırlatan zorla acaipleştirdiği bir türkçe ile: Kitabülhamdiyye ve Kemalâtülahmediyye nâm eserin muharriri yazıcı oğlu Eşşeyh Mehmet efendi ruhuna fatiha... Baş ağrısa bir adı var.. Karadayı gözlerini kitaptan ayırmıyarak.. Şimdi Haktualâ'nın işine karışıyorlar. Anlamayan sorar. Sormak ayıp değil.. Hâlâ kırıyor. Dünyamızı berbat ettik. Lâkin kitapta buna dair tafsilât olmadığından Karadayı başka bir alâmete geçti: . işte dünya'ya bakın. Cemaat. Karadayı mukaddeme yaptı: — Burada cümlemiz kaza ve kader kurbanıyız. kocaman bir besmele çekip üç Kulhüvallah bir Elham okudu. ilâç verir. haddine bakmadan. Bele ki ahiretimizi abad etmeğe çalışalım. yollarda karı bolluğu var.Ve en nihayet yaşı müsait olmadığı için cezası idam'dan 24 seneye düşen ve yedi senedir mahpus yatan Sazlı Mustafa bu havadise. dedi. — Kitabı rasgele yerinden açtı ve ezberden okumağa başladı: — İlim okunmayacak. Silo ağa bu işareti bekliyor gibi. Eskiden biz bukadar hastalık bilmezdik.. kimini gözüyle halkı Karadayı'nm etrafına cemetti. Kur'an üzerine ilim. Beşincisi: Cihanda çok veba olacak.. Karılar erkeğin ekmeğini aldı. Ortalığı fesat ve cehalet bürüdü.. Şarab'ı hükümet yapıp satıyor. Şeyh Süleyman efendi'nin birinci Halifesi Karadayı... Bir öksürükle boğazını temizledi. Dizleri üzerinde duran kaim kitabı eline aldı. hâşâ sümme hâşâ namaz gibi ayıphktan çıktı. diye cevap verdi. Kardeşler kıyamet alâmetleri onsekiz olup cümlesi zaman zaman meydana çıkacak... Başı açık dairelerde çalışıyor. Vaktimiz olursa cennet ve cehennem de hikâye edilecek. Bir diğer öksürükle «Hazır» larm dikkatini üzerine çekmeğe çalıştı... Hitamında müşkülü olan sorar. İkincisi: Zina edenlerle şarap içenler ziyadeleşecek.. kimini eliyle. İşte biri. Aklınızda kalsın. Kabil olmayınca derince bir of deyip. Üçüncüsü: Kadın çoğalıp erkek azalacak. öğrenir. Zina. Ne ilâcı bre kâfir.. Karadayı başıyla tas tik etti: — Sonra beytil mukaddes açılacak. Çeşit çeşit veba oldu. Doktor. Öğleden sonraydı... düzen değil.. Şeyh'in Alevî düşmanlığı meşhur olduğundan yalnız Ali kulları somurttular.. Dördüncüsü: Ümmet arasına kılıç girecek ve bir daha kalkmıyâcak. sorup öğrenmemek ayıp. nefesini keserek bekledi. Cehalet ve fesat çoğalacak. Hak'kı ve kitabını unuttuğumuzdan felâkete düştük. Çook. ötekini gâvur niyetine kırdı. Sen Rabbimin takdirini bozabilir misin? Silo ağa kalın sesiyle: — Hâşâ. ilimden maksat bugün onların mekteplerinde okutulan yalan.. mahpushaneye geldiklerinin haftasında tezgâh'ını koğuşun bir köşesine kurdu. diğerleri gibi nümayiş yapamadığı halde.

Bilenler.) buyurmuşlar. Mehdî'nin devri kırk sene... Gözleri gök. Müslüman tren'in erkeği gibi ağzmdan burnundan duman savuruyor. Hürriyet yani. Karıların çıplaklığı. Murat beyle her münakaşada tekrarladığı bir meseleyi sordu: — Bu harp... bu alâmetler tekmil olmuştur. Bu kırk yıl içinde Deve ile Arslan. Yüz dinar. Lâkin bir köyde bir ağanın evinde şeker ancak bulunurdu.. Lâkin her yerde var. Biz âhır zaman ümmetiyiz. Karılar bile bu zıkkıma müptelâoldular. Kurt ile kuzu beraber yürüyecek. Adını değiştirdi. kitabın yazdığı harp değil mi? Altmışa varmam. Bunlara Cön türk denildi. ve Rum eşkıyasiyle birlikte gelip Abdülhamîd efendimizi hal' ettiler. Kavukları. inandırıcı sesiyle'çok iyi bildiği bir meselede rahat rahat konuşuyordu: — Deccal çıkacak.... İyi bildin. Sonra Arapta fitne olacak. Kâfir içinden gelecek idi. Hacı Hüseyin efendi. Doğru bir söz. Şalvarları Yeniçerileri kaldırdılar. Halka dediyse kendi taifesine mal verecek.. küçükten büyüğe hürmet kalmadı. ol Padişah'ı tahtından indirdiler. Arapta fitne zuhur etti. Bir kısmı Sultan Murat devrinde zuhur edip.. Sultan Aziz devrinde zuhur eyledi. Bid'at... Bir kısmı Sultan Mehmet devrinde zuhur eyledi. — işte O harp. îşte kardeşler. Karadayı henüz zuhur etmiyen alâmetleri geçmişti. Kitap bunun bir zaman adını da değiştireceğini söyler. Ey kardeşler. Dünyayı apartman'la doldurdular. İşte cümlemizin cebinde birer tabaka. Yani bir lira... yüz lira. «Yarabbî. dedikleri.. Hacı Hüseyin efendi.» diye mırıldandı. Zira kitabın kavlince otuz deccal'in en sonundaki üç Deccal diğerlerini ortadan kaldıracak. yani. Rumeli'nden geldi. Yani küfür.— Sonra mal okadar fazlalaşacak ki birisine yüz dinar verilse.... — Öyleyse bu harbin sonunda Avrupada bir Devlet.... Birisine yüz dinar verilse mesrur olmaya. Almanya olsa gerektir. ingiliz'le... Reisleri sakallı bir papas'tı.. Bir kısmı. derin bir vecd'içinde. Evvelâ 30 yalancı Deccal çıkacak. yetmişe yetmem. Biz şerre uğradık. Fransız'la sulh yaptı Arap ureba. ingiliz içinde yaşardı. Abdülhmîd zamanında biz şekerin okkasını iki kuruşa yerdik. Ya Rabbî kudretine inanmıyan kâfirdir. dünyayı tuttu. Bunlar kıtlık getirdiler. Mesrur. Onlar da Bulgarya.. işte ünya malı. Kendisini mal fitnesinden kurtaranlara ne mutlu. Kalkacak gibi bir hareket yaptı.. birer emzik Ağızlık Kibrit. Şimdi şeker inci değerine yükseldi... Rumeli kâfiristan'dır. kâfirlerle sulh yapılacak. (Âhırı şer. Murat beyi yakalayıp yere vurmak gayretiyle etrafına baktı. İkinci Deccal . benzi sarı. Dinar yani bankanot. Hürriyet diye bir bid'at çıkardılar. üçüncü Deccal da helak olunca Mehdî Resul yetişecek. Büyükten küçüğe şefkat. Bir kısmı Sultan Hamîd efendimiz zamanında zuhur ettiler.. Bu üçten birincisi geldi. Tamam. Sonra tütün içmek ümumileşecek. Bu Deccal halka mal verecek... sevinmeye. bugünkü serbeslik. Cihan Padişahını hal' eyleyip hitamında katleylediler. Yalancı Deccallar çıktı. dini islâmı kabul edecek öyle mi? — Öyledir..

Yer yüzü dümdüz olacak.. mahşer yerine serhoşlar serhoş olarak gelecek..» Ey kardeşler. Tabariye denizinin suyunu kamilen içip tüketecekler. Bazı ulema bir mızrak boyu yaklaşacak buyurdu. Bu esnada Karadayı: «Nasıl.. kardeşlerim. ayakları deve ayağı. Mahşer'e yalın ayak başı kabak çıkılacak.. Sûr'u İsrafil Sûr'unu öttürecek. Lâkin harareti... Destileri ve kadehleri boyunlarına asılmış olacak. ok atacaklar.. Fil kulaklı. vebal değil. Cümle yıldızlar güz yaprağı gibi dökülecek. Peygamberimiz efendimiz eshabma mahşeri vasf eder ken Ayşe anamız sual etti :Ya Muhammet. Acı denizler kalmıyacak. Hâşâ sümme hâşâ. Zira ogün her kes can kaygusuna düşecek kimse kimseye bakmıyacak. yalnız kâfirlere tesir edecek. Haktaalâ tarafından kana batırılıp geri çevrilecek. kıldan ince.. Boynu devekuşu'na göğsü arslan'a benzer. yani cansızlara tesir edecek. Çalgı çalanlar çalgılarıyla birlikte gelecekler. Sazlı Mustafa'nın güzel yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. Hmzır'a benzer gözleri. Birinci Deccal onbeş sene hüküm sürecekti. Mümin'ler kürsülerde oturacaklar. Şurada üç sene bir sıkıntı kaldı. Sazlı Mustafa'nındı. Kâfirlerden bir kısmı boğazı çukuruna kadar. Gök yüzüne. duvara asılı bağlama'ya baktı. Karadayı şimdi de Sırat'ı hikâye ediyor. Bin yılı yokuş. Başı öküz başı.. bir kısmı göğsüne kadar. kılıçtan keskinliğini. Yüz dinar. kuyruğu koç kuyruğu. dünyada bolluk olacak.. Oklarının ucu... Mecüş var.. Halk yerinde dururken dağları gitmiş görecek.başımızdakidir... Mehdî bir rivayete göre magrip'ten. Bunlar mahvolünca bir rahmet yağacak. üçbin yıllık yol olduğunu. Şimdi gelelim Mahşer'e: Güneş bir mil miktarı mahşer halkının başı üzerine yakın gelecek. yüz dinar'a çıkacak.. Avrat kısmına baş açıklığı yalın ayaklık vebal değil mi? Hazreti Muhammet cevap verdi: Hayır. bir rivayete göre şarktan gelecek.. İşte o zaman kıtlık olacak. Başını yere iğerek içinden bir daha bağlamayı eline almamağa yemin etti. Sonra parmağını ıslatıp kitabın bir sayfasını çevirdi: — Alâmetler tamam olunca. Bir nar yiyenler doyacak. bin yılı iniş. olduğunu. Silo ağa meseleyi onlara kürtçe anlattı. Sonrası selâmet. Figan edecekler. Uçuncusu yolda. Gökyüzü kuru toprak gibi yarılacak. İşte bunun da dört senesi geçti. bir kısmı göbeğine kadar ve bir kısmı dizine ve bir kısmı topuğuna kadar ve kimi hamamda oturur gibi baştan ayağa terliyecekler. Lâkin ne fayda. İkincisi yedi sene hüküm yürütecektir. yani yüz altın. Bağlama.. . Bir sığır başı... Karadayı'ya satmak ta günah olup olmadığım danıştıktan sonra ucuz pahalı defetmeğe karar verdi. Türkçe bilen cemaat korkunç bir kederle içini çekince dil bilmez kürt'ler de korkuyla birbirlerine bakıştılar. Ben size demedim mi?» manasına gelen kibirli bir duruşla Silo ağa'nm tercümesini bekledi. Bunlar sedleri yıkıp Şam'ı şerîf'i geçecekler. Zaten çoktanberi Hanım'ın Ali talipti. Bir de Yecüş.. Kâat kebabı yemiş gibi. Onbeşinci senede geberdi. Çalgılarıyla. Bu öyle bir avaz ki evvelâ cemâdâta. köyler harabeye dönecek. Karadayı va'zın burasında. boynuzu var keçi gibi. Şehirler. bin yılı düz.. Ama müminlere bir bulut gölge salacak. Derisi kaplan derisi. iki kanadı var ve Arapça konuşur. Bu esnada birden bir canavar çıkacak.

bunlar canlanarak . kurban kesenlerden kurbanları kabul olanların koçlar üzerinde. hardal tanesi gibi parçalasalar. Yedi göğü. yetişir. Helâlin ayak üzeri durup seni karşılar. Bizi yermişiniz? Derler böylece sizi.. lâkin yüz yıllık yoldan tatlı kokusu burnuna vurur. Etimiz semiz ve tatlıdır. dolma mı. herbir ağacın herbir yaprağı bir avaz verip cennetliğe yetmiş hülle giydirir. Sonra bir köşk dahi görünür. Selsebil ve kâfur pınarlardan. Kiramen Kâtibin Yani sual melekleri ziyade yazıp sana zulmetmişler mi?» diye soracak. Haktaalâ herbir hesapta kullarına nida edip «Ey kulum. baldan tatlıdır ve çekirdekleri diş altında kolayca erir. Şehit'ler bizden evel girecekler. kebap mı. Sonra deftere geçti. Orada türlü ipekle işlenmiş döşekler.cehennem üzerinde kâin bulunduğunu. Şeyh'ini. Cennet'in sekiz kapusundan yedisi fıkaraya birisi zengine mahsustur. Kırçıl kıvırcık kaşlarının altındaki kurnaz ve hain gözlerine. Ağaçların meyvaları da yenildikçe gelir.» Zira orada yalan söylemek mümkün değildi. Her nakadar içsen yeniden dolar. Kevser havuzundan sular içtik. çizgilerle dolu esmer yüzüne birdenbire tarif edilmez bir azemet ve hassasiyet gelivermişti. fânî insanların görmeğe ve tatmağa muktedir olamadıkları güzellikleri ve lezzetleri seyredip hissetmekteydi. işte Rabbimin bukadar cenneti vardır. Çünki cennette asla birşey noksan olmaz ve ağaçların kökleri altın ve gümüş ve dalları yeşil yakut ve kızıl yakut ve beyaz incidir. kardeşler.. Karadayı. İçinde bu yalan dünyada nikâh ettiğin helâl'in seni bekler. Defterde cümle insanların günahı ve sevabı kayıtlı idi. parmaklarım tükrükliyerek bir sayfa daha çevirdi. Sekiz cennet var demişler. Meyvaları kaymaktan yumuşak. Kâselerde türlü şerbetler doludur. Fakat kitaba bakmağa sanki tenezzül etmiyordu. nurdan tabaklarla önlerine gelir. Elbiseleri okadar lâtiftir ki vücudu örtüp gizlemez. «ZulmetmemişJerdir Yarabbî. Ve toprakları misk ve çakılları inci mercan'dır. Mahşerde herkesin önüne kendi defteri açılacak «Defter'i âmâl'ini oku» denilecekti. sırmalı ve incili yastıklar serilidir. yedi yeri bir yere cem'edip bir havanda döğseler. Dünyada okuma bilmiy enler ahrette Arapçayı okuyacaklardı ki defter arapça üzerine tutulmuştu. bizi cennet bahçelerinde besledik. daha sonra fıkaralar girecek. Bir sofra kuruludur ki tabakları nur'dandır. — Cennet. Yol üzerindeki ağaçlar cennetliklere şenlik eder. Melekler O'na müjde götürürler. Dallarındaki kuşlar makam ile ötüşüp ehli cennete derler ki «Biz. Cennet'in kapusu Nur'dan ve altın ve gümüş ve kızıl yakut ve yeşil zübercet ve ak inci'dendir.. Kul da cevap verecekti. akıllarından geçtiği gibi. her ne çeşitse pişip. Lâkin cümle mümin kullarına yer vardjr. Dedi. hocasını memnun edenler girecek. Köşklerinin altında Kevser ırmakları akar. cennet Allah'ın kullarına bir lûtfudur. Kızıl yakut'tandır. Yedikten sonra kemikleri Haktaalânm emriyle toplanıp. Ehli cennetin cam çekerse. söğüş mü. onlardan sonra kulluğunu iyi yapıp. O anda sanki bir başka âlemde. İlk rastlanan köşk safî gümüşten olup şerefeleri altındandır. dini bütün müslümanlarm kanatlanıp geçeceklerini anlatıyordu. Şerefeleri yani. yemeğe teşvik ederler. sedirleri. bundan sonra rastlanan köşk etrafı bahçelik bir köşktür.

Hurilerin ve gulmanların vücudu de nur'dan halkedilmiştir. . Sakalları çıkmıyacak. inci dişli. her minderde.. Sırat'tan beride iki havuz. Aşağı yerleri misk'ten. Birinden abdest alınacak. Kötü karıya düşenler. dişisi 33 yaşında bulunacak. Orada hepimiz Kur'anı söyleşeceğiz. Sakın benim bahtım ne kara deme. içinde bulunanı aklından çıkaracaksın. Cennete fıkaralar zenginlerden kırk yıl evel girecekler. Çünki cennete gidecekler. Bu pazarda suretler satılır. Bunların içinde öyle huriler vardır ki belinden yukarısı oğlan. birinden içeceğiz. Bizim kölelerimizdir.. Bunlar karşımızda el kavuşturup hizmet bekliyeceklerdir. Her gece cima edip bakireliğini size bırakıp sabahleyin tekrardan bakire olurlar. Zira dünyada öyle karıcıklar vardır ki saçları ak. hilâl kaşlı. Cennet ehlinin kelâmı Acemce. Bunlardan birisi denizlere tükürse deniz tuzunu kaybedip şerbet gibi tatlılanır. Cennete girecek erkek taifesinin vücudünde kıl kalmryacak. eğer sabrederlerse orada karılarına can'u yürekten âşık olacaklar. Bundan başka Rabbim her mümine huriler ve gulmanlar ihsan edecek. kamer yüzlü. Zira dünyada çok sıkıntı çektiler. Orada öyle ağaçlar vardır ki gölgesi hiç gitmez ve seğirtsen yüzyıl atlı geçemez. Dudakları şekerli ve ballıdır. kocası ölüp. Her evde. mercan dudaklı. Gulmanlar ab'ı hayat gibidir. Rabbimin beher mümine vereceği huri ve gulman beşer yüzdür. Cennet ehlinin erkeği. gözlerinden yaş ve çapak akar. ortaları amberden. Herbirinin üzerinde bir saatte yetmiş türlü renk verir ve yetmiş türlü çeşide döner. Lâkin bulibaslar cam gibidir. Cennete en önde Muhammet Mustafa aleyhüsselâm efendimiz girecek. Cennet içinde bir büyük pazar vardır. Her mümin'in ayak ucunda ikisi her daim oturup saz çalarak türkü söyliyeceklerdir. kâffesi onikibin beşyüzdür. gül yanaklı. avrat erinin yüzünde kendi cemalini görede aşk duya. belinden aşağısı kızdır. kemiklerinin içindeki ilikleri dahi görünür. hülleleri vardır. Cennet ehlinin hali tarife sığmaz. Bundan başka dörtbin kız. En adî kimseye onbin kul verilecektir. sekizbin dul kadın. Bundan başka her mümine seksen biner tane hizmet oğlanı verilecektir ki güzellikleri akıllara hayrettir. Nurdan olduğu için kemikleri. şeker sözlü güzeller bulunacak. Herkes istediği sureti alıp yüzüne geçirir. yetmişer gulman hediye edecek ki yüzleri güneş ve ay'ı utandırır. Hangisini gönlü çekerse onunla oturacak. Melekler orada saf tutmuş. servi boylu huriler ve gulmanlardır. Yolda iki havuza rastlanacak. gözleri sürmeli görünecek. türkçe değil Arapçadır. Karılar da her gece yeniden bakire olup her sabah kızoğlan kız halinde uyanacaklar. Hepsinin derisi beyaz olup saçları kıvırcıklaşmıştır.. Birgün bir Arabi gelip Resulü kâinat Muhammet Mustafa aleyhüsselâma sordu. Atlara ve develere yakut işlemeli eğerler vuruludur. yahut boşanıp başka bir kişiye varmışsa O'na sorulacak. selâma durmuşlardır. Eğer bir avrat.mahallerine uçar. türlü seslerle türkü söylerler. Okadar güzeldirler ki birisinin parmağı dünyaya çıksa güneş'in nurunu mahveder. kara gözlü. Ayrıca Peygamberimiz efendimiz de ümmetine yetmişer huri. işveli nazlı. mahşerde birer hülle giyecekler. Çünki bunlar gâvur çocuklarından akıl baliğ olmadan ölenlerdir. yukarıları kâfur'dan halkedilmiştir. Bir kere yüzlerimiz ayna gibi parlak olacak ki er avratının. Bunlar temiz saçlı.

Amin. sonra bin yıl yakut siyah olarak yaktı. babasına. Şahadetiniz makbul olmıyacak. Orada bir korkunç ve pis şey görmüş gibi suratını astı: — Cehennem'e geldik. İşte okadar. Karadayı belli belirsiz gülümsiyerek bir sayfa daha çevirdi: — Velhasıl. içenler cehennemliktir. Şeyhine asî olanlar. Öyle mi?» Resulü kâinat «Evet öyle» buyurdu. Öpüp koklamak mümkündür. Rabbim cemi cümleyi avrat şerrinden emîn eyleye. kül olurdu. Arabi sordu: «Nurdan yaradılmış bir mahluk nasın öpüp koklanır?». «Çünki nur can'dır. dedi. hırsızlık edenler. sen diyorsun ki cennette her mümine yetmişbin huri. Havva anamız Adem babamızı kandırıp. Haktaalâ cehennemi halkeyleyip bin yıl yakut kırmızı olarak yaktı. Sonra bin yıl yakut beyaz olarak yaktı. Ve hurilerle gulmanlar nur'dan yaradılmışlardır. Dedi. Cümlesinin visaline erecek ve sahifeyi muhabbete eriştirecek. her kişi. Lâkin sıtku sadakatle töbe ederlerse. mirasta sizi natemam ettim. Koğuşu kindar bir inilti dolaştı.«Ya Muhammet. Cehennemden iğne deliği kadar bir delik açılsa ehli dünya yanar. meyvası beyazdır. Sonra herkes yerli yerine gidecek.» Derin bir lezzetle gözleri ufalan Hacı Hüseyin efendi: — Yarabbi. Demiştir ki: «Ey avratlar. işte bu düğünde Haktaalâ cennet ehline mübarek yüzünü gösterecek. Cennetin bir de cehennem'i var. Budakları.. Oğlanların sizden doğmasını mukadder eyledim ki ölüm acısını ölmeden tadasmız.. Yolda Adem aleyhüsselâm'm meyvasını yiyip cennetten kovulmasına sebep olan ağaca rastlıyacaklar. işte o sebeple Rabbim karı kısmına öfkelenmiştir. dinde. Alevinde asla ışık yoktur ve ateşi sönmez. Bu düğünde Peygamberimize Fir'avunun hatunu Asiye ile Meryem'i birden nikâhlıyacak. avrat kısmı ne müslümandır ne frenk. şarap. Sen nelere kadir değilsin. cenneti âlâda kendisinden daha alâ kimse yoktur bilecek.. Hayatınızda cefa ve keder çekeceksiniz.. Diye haykırdı. kurtulsalar gerektir. şeytan'm iğvasiyle bu meyvadan yedirmiştir. Karadayı bir sayfa daha çevirdi. rüşvet yiyenler. Lâkin bir tanesi bir müslümana gerek. Ben akılda. yetmişbin gulman verilecek. Cehennem elbisesi katrandan olup cehennemliklerin vücutlarına yapışır.. Ve eğer ehli cehennemin esbablarından birisi gök ile yer arasına asılmış olsa. Seni inkâr eden kâfirdir. Bütün müminler düğüne davetli olup her davetli iki mahbûb hediye götürecek. fesat çıkaranlar. Size yalnız haya ve merhamet verdim. Doğururken ölürseniz sizi şehitlerle bir tutarım. yetim malı yiyenler . Arkadaşlar. Cemaate girmiyeceksiniz..» demiştir. Bu sırada Haktaalâ Muhammet alehüsselâmı cennette evlendirecek. zina edenler. Sizi esîr eyledim. hararetinden ve kokusundan cümle halk ölürdü.. Oğlan doğuracak ve çamaşır yıkayacaksınız ki ikisini de erkekler yapamaz. El'an siyahtır. alevlenir ve cehennem ateşini . namuslu kadınlara orospu diyenler. sihir ve büyü yapanlar. düşman önünden kaçanlar.anasına. Yani kendisine damat edecek. Hak'ka şerik koşanlar adam öldürenler.» «Pekâlâ biz bukadar bakirenin hakkından nasıl geleceğiz?» «Çünki rabbilerbab öyle emir buyurdu ki cennet içre her müminin yüz erkek kuvveti kadar fetahal'bab kudreti ola.

hurma ağacı kadar kuyruğu vardır ve her tabutun üzerinde bin zakum ağacı vardır. zekâta mâni olanlar. livata yani oğlancılık edenler. Cehennem ne zaman sakinleşse Haktaalâ O dereden su serper. evladınızdan uzak cehennem azabı çekiyorsunuz.. Ebedi. hesapsızdır. Ama dayanılmaz derecede aç olacaklar. Arş'tan cehenneme beş dere daha akar ki bunlar erimiş kurşun ve erimiş bakırdır. oruç tutmıyanlar. Suyunu içenin barsakları doğranır. Hiç olmazsa ahretinizi âbâd ediniz. çok cezalılar çilesini dolduracak. zina ve livata. zakkum ağacının meyvasım verecekler. Bakın işte kitap ne yazıyor. şarap içenler ve zulmedenler ve yetim malı yiyenler içindir. O'nu cehennemden kurtarır. Müslüman kısmı cehenneme gitse bile günahı kadar yanıp cennete geçecektir. Lâkin müslüman kısmı dünyada tobe edip gitmişse. katra yani damla su çıkarıp dünya dağlarının üzerine bıraksalar cemi sular ve taam'lar onun pisliğinden maazallah fasit olurlar. her yılanın ağzında bir zehir deryası vardır. Karadayı kocaman bir körük gibi içini çekti. Kendilerini bir hararet sarar.. Allah size lütfetti Bir mürşid'i kâmil gönderdi. cehennem böyle bir cehennemdir. İşte dünyanız berbad olmuş.. Birkaç sayfa çevirdi ve adeta okudu: Herkim vaktin imamını . Peygamberimiz Hak Peygamberidir. Her tarafı dikenli ve boynuzludur. Eğer cehennem zincirlerinden bir endazesi ulu dağlar başına. İki yüzlü bir kılıçtır. Su diye yalvarırlar. eteğine sarılınız Gösterdiği yola giriniz. Cehennem'den bir katra. Lâkin küffar için cehennemden çıkmak yoktur.ziyadeleştirir. Rabbin merhameti hadsiz. Aşağı zorlasalar gırtlakları paralanır. her bahçede yetmişbin kuyu vardır. Boyunlarına ateşten birer değirmen taşı asılacak ki ateş bu taşı sağa sola savurup göğüslerine çarpacak. Bu ağacın meyvası şeytan başına benzer. cehennemden gelen müslümanın alnı ortasında bir siyah damga bulunacaktır. ateşi hızlandırır. her mahallede ateşten yetmişbin bahçe vardır. Her katta ateşten yetmişbin şehir vardır ve her şehirde yetmişbin mahalle vardır. Gavurlar cehennemde herzaman aç olacaklar. Kaza kader kurbanı olarak bu dar yere düşmüşsünüz. Yalnız. Cehennemin yedi kapusu vardır. Ve yedi kattır. suçsuz var. İslam dini hem kolaydır. Ve her akrebin ateşten. ikisi gündüz üçü gece akar. hem de zordur.. Az cezalılar çıkacak. Gayya deresi cehennemin öteki derelerinden hararetçe okadar fazladır ki öteki dereler onun sıcaklığından ve pisliğinden günde bin kere Allah'a sığınırlar. Ve herbirinin uzunluğu yetmiş arşm'dır ve her birinin yanında yetmiş yılan vardır. Bir de namaz kılmıyanlar. Hepiniz dünya yüzünde. O'nun eline. — İşte kardeşler. Bunlar küffar'm gırtlağına takılır. Kâfirlerin bir dudağı başının üzerine. Gâvurların derisi cehennemde okadar kalın olacak ki üç günlük yol kadar. Ahır zaman Peygamberidir. işte bunların hepsi gâvurlar içindir. meselâ bizim Beydağı gibi bir dağın tepesine konulsa yedinci kat yere kadar erirdi. Gayya deresinden gelir. her kuyuda ateşten yetmişbin tabut vardır ve her tabutun içinde yetmişbin akrep vardır. Hepiniz Elhamdülillah Islanışınız. Kardeşler bizim dinimiz Hak dinidir. Bu deri kamilen yanıp tükenecek ateş etine ve kemiğine dayanınca yeniden deri peydahlanacak. Ekmek diye çığrıştıklarında zebaniler. bir dudağı göbeğine inecek.. Zebanilerin verdikleri su kan ve irin'dir. İçinizde suçlu var.

. Bir güzel karı mı geliyor? — Hacı Hüseyin efendi geliyor... — Yatağa girip kendimi naza mı çekeyim? — Niyetleri kötü bey. Seni imtihana çekecekler. — Anlamadım. Koğuşta çay hazırlıyorlar.. Silo ağa bile O'nun okumadan yazmadan bihaber. O'nun gösterdiği yola gitmiyen. Sabahtan beri çay hazırlıyorlar. Ben gelirim. bu esnada kapuyu açtı.. — Nerede? — Koğuşta. erkekse Şeyh'efendi'nin karşısına çıksın. Çünkü senelerdenberi duymaya alıştığı ve aksini hiç işitmediği şeyleri söylüyordu.. — Aman yatıvır bey..) Diyorlar. — Burada mısın Murat bey? Diye sordu.bilmeden ölse cahiliyet ölümü ile ölür.. bir kara cahil olduğunu bildiği halde elindeki kitabı olsun hiç yadırgamamıştı.. Euzubillâh. Seni davet edecekler. Şeyh Süleyman efendi ile seni biribirinize koyuverecekler.. — Yarın? — Yarma Allah kerim bey. Çünki mezhebi sünnette müminler üzerine şer'an vacip oldu ki: Bir mürşid'i kâmil bulup Ana bîat edeler... Dinleyenlere gülümsedi.. Sefer oğlum. (Haydi.. Yatağa girsem kurtulur muyum? — Bugünü atlatırız. sakat ayağının üzerinde seke seke Murat'ın odasına girdi. suratını bir karış asarak teşbihi öfkeyle uzattı.. Silo ağa var. Hacı Hüseyin efendi. Tayına topal Sefer.. Bizim mürşidi kâmilimiz Şeyh Süleyman efendi hazretleridir... Gece koğuşlarda hep seni konuşuyorlar.... — Hayr'ola.. Sayfaları çevirerek aradı ve nihayet buldu: Şeyh'ine yalan söyliyen. — Ne zahmet. Başgardiyan müşade etmedi.. Topal Sefer. — Sebep.. Her kula müyesser değildir. Yarına kadar sen kitapları devredersin. Şuradan teşbihi ver.. — Merhaba Sefer oğlum. İşte kitap ne yazıyor. Şeyhlik bir büyük mertebedir... Ortalığı karıştıran hep Hacı Hüseyin efendi... — Eyvah. Çay pişirdik te. .. Biz cahil olduğumuzdan. — iş kötü beyim... Asıl buraya toplanacaktık.. Yatağa giriver.... Sen kitaplara falan atıyorsun ya....... Ben (UYUYOR) derim. Ve işine gelen şeyleri. Seni almağa gel — Nereye? — Bize gideceğiz. — Sağlığına duacıyız. O'nun arkasından sözünü eden cehennemlik kullardandır. Yat haydi.. — Ciddi mi? — Vallaha. Şeyh Süleyman efendi seni berbad edecekmiş... iyi öyleyse.. — Sen bilmiyorsun beyim.. Şeyh Süleyman efendi var. Karadayı kitabı kat'î bir hareketle kapattı. — Bey.

Adeta ayakları yere değmiyor.. — Sağolsun. fırsat elverdi. (Ben Allah'ın bir günahkâr kulu değilim.) Diyor. Büyük kara gözlerî bir ışıkla parlıyordu... — Estağfurullah. takunyalarını kapu dibinde bırakıp. Dedi. Nasılsın dede? Adam öldürmekten onbeş seneye mahkûm kocaman kırçıl sakallı Hüseyin dede: — Gönlümüz hoş. Murat oturdu.. muntazam yüzü ancak kırk yaşında gösteriyordu. Düşük siyah bıyıklan kalın dudaklannı gölgelemiş.. seni gördük daha sevindik.. Şeyh Süleyman efendi'nin yüzündeki tebessüm silindi.. Dedi. belini bükerek yol verdi. — Hâşâ mı? — Murat.. Namazla şaka olmaz. Hacı Hüseyin efendi. — Şeyh'efendi'yle aranız nasıl? — iyidir. — Meraklanma açarım. Bunların namazlarım Hazreti Ali toptan kılmış imiş. Ben de kendisiyle zaten görüşmek istiyordum. telâşla anahtarları şaşırmış desteyi şıkırdatıyordu.. oturmalarına işaret ederek ve bazısını okşaya okşaya Şeyh Süleyman efendi'ye yaklaştı. — Merhaba. — Gelen olursa (Evde yok) dersin eşek. Sağ tarafa. Şu işi bitirelim. Sağolsunlar.. İpek entarisinin içinde vücudu zaif fakat kuvvetliydi. Ve kalkmak için davranan Şeyh'i omuzuna bastırarak oturttu: — Rica ederim rahatsız olmayın. — Duyduğuma göre Şeyh'efendi'nin hatırı için namaza başlamışsın.. — İşte gördün mü.... Bir sırasını düşürürsen bizim meseleyi aç.. Merdiveni inerlerken Murat sordu: — Şeyh'efendi alıştı mı mahpusluğa? — Alıştı... Belki aşağıdan da gelen olur. Aç bakalım kapuyu Ömer efendi. şöyle buyuracaksın. — Olmaz.. Sakalsız. Parmakları . Selâmı var.. kırmızılığını daha çok arttırmıştı. O sebepten bana birvakit namaz iktiza etmez... Gardiyan küçük Ömer. Üzerinde şişman vücudüne hiç yaraşmıyan bir çeviklik vardı. Bir taraftan anahtarı kilide sokarken bir taraftan Murat'ın kulağına fısıldadı: — Aman beyim. — Hâşâ bey. Her zaman büyük bir dalgınlık içinde bulunan. takma dişlerini meydana çıkaran gülümsemeyi belli etmemek için zorla kaşlarını çatıyordu. Kölelerin sefil düştü. İyidir. biraz mahcup ve sessiz bir adamdı. Burası bizim evimiz.. — Şaka etmiyor ki. Şeyh Süleyman efendi sesinde ağdalı bir ciddiyetle fakat yüzü gülümser: — Merhaba. Murat. Tevfik uğrayacak.— Çabuk gel beyim.. Siz daha misafir sayılırsınız. Merhaba arkadaşlar. Şeyh Süleyman efendi'ye gülerek döndü: Duydunuz mu? — Duydum ve üzüldüm.. bit bizi yiyecek.

... Şeyh Süleyman efendi başıyla tasdik etti ama hiç inanmadığını da saklamadı. — Hayır. — Tabi kusur ettik. Allah bu sırayı takdir buyurmuş.. kusura bakmayın.. — Estağfurullah. Daha evvel ziyaretinize gelecektim. — Vah. Bu rahatlık herhalde kendi evinde olmaktan gelmişti. — Üç ay mı verdiler? — Hayır hepsi altı ay. Nasıl rahatsınız ya... — Peder sağ mı? — Sağ.. — Birader falan yok mu? — Birisi asker. Cigarayı yaktıktan sonra: — Geçmiş olsun efendim. Bize göre en kısaltılmış tarifi şu: Biz.. — Öyle. Mesele neydi? — Komünist'lik. — Vah. — Daha birşey yok. biz dede ile her zaman lâtife ederiz. Şimdilik namerde de merde de muhtaç değiliz. Murat. — Asrî ceza'evi diye birşey icad etmişler.. Birisi mahpus. Dede'ye: — Temyiz'den haber çıktı mı erenler? Diye sordu. Oradan istifade edilemiyor mu? — Hayır. Bari namerde muhtaç olmuyorsunuz ya. — Sizin nakadar? — Onbeş sene.. dedi... bir münasip zaman bekliyorduk. — Komünist'lik nedir? Vatan hainliği. — Aslen nerelisiniz bey? Diye sordu.. Temyiz'den evrak gelmişti de. Çalışıyoruz.. vah.. — iyi olur inşallah.... Epi oldu mu? — Beş sene oldu. — Hayır iftira değil... — Vah. Üç ay da evelden vardı.... Yerleşmek te bir mesele. Murat umurlamadı. Rahatsız etmiyeyim dedim. Şeyh Süleyman efendi... — Bir zanaat mı tuttunuz? .. — İstanbulluyuz.. Ben komünist'im. — Rahatız. Karadayı'ya bir göz işaretiyle cigara vermesini emretti. Biz hükümet'e karşı geldiğimizden nizamname bizi kabul etmez. Ve asla iş görmemiş olduğundan sonderece nazikti.. insanın insanı her ne suretle ve her ne bahanesiyle olursa olsun soymasına razı değiliz. birkaç günden beri hazırlandığını duyduğu bu imtihana umduğundan daha sakin girdiğine şaşıyordu. vah.beyazdı. vah. Tabi iftira. — Valde? — Sizlere ömür.

— Ekmek parası çıksın da efendim. Arkadaşlar da dinler istifade eder. Bakın bu neye benzer: Hoca Nasrettin zamanında Akşehir'e bir Keşiş gelmiş. Çayları verdiler. Veya ruh cismi lâtiftir. Ruh nedir? — Çok zor bir meseleye parmak basmışsınız. Meydana çıkmışlar... Size danışacağız. Romanlar yazıyorum. idam edilen Anadolu kavağındaki Nakşibendî der surat asan Karadayı ya işaret ederek: — Arkadaşınız mı efendim? Dedi. eğlenmek için olsun işi uzatmadı. Durun canım. insana ağırlık veren bir adam değildi. Sorun bakalım müşkülünüzü. bu isyanla hiçbir alakası olmadığı halde. Bedene sirayet etmiştir ve hasete müşabik ve müşabihtir. — Evet. Hafız ibni kesîr. — Fena olmaz. sapan şeyler. Nakşibendî imiş.. Okadar kibar bir hali vardı ki binlerce cahil köylüyü peşi sıra nasıl sürüklediğine akıl erdirmek kabil değildi. — Evet. Tarikat'mı sordu. Menemen isyanından. Karadayı W bildiği ve inandığı gibi de yapacağım. — Dayı. Hemen telâşlanmayın. (işte tam burası. Veyahut iki diz üstüne gelsem de İmam mücahit. Ruh üzerine bir münakaşa. Hocayla imtihan olmak istemiş. mahpuslara kendi hususiyetleriyle biraz takıldı. Bir şeyin esası ilmen tesbit edilememişse onun üzerinde münakaşa etmek biraz da beyhudedir. Ruh'un tarifini kendimce de yapacağım.) Demiş. Getirsinler bakalım. Desem herhalde Karadayı itiraz etmez. Ben de böyle birşey söyliyebilirim.. Eğlenceli romanlar.. Keşiş: (Dünyanın orsası neresidir?) Diye sormuş.. Adı Karadayı'dır. Karısını öldürene «Karı öldürmeğe töbe mi Abuzer?. Murat'a bakmamağa çalışarak yarım yırtık anlattı: — Karadayı ile bir münakaşamız var şeyh'im. Fakat günün birinde belki bunu da bulacak ve bize gösterecektir desem Karadayı somurtur. Bizim yar'ı garibimiz. Getiriyorlar. Amca demiyorlar getiriyorlar. Hoca hiç tereddüt etmeden ayağını yere vurmuş.» Diye soruyor.. — Karadayı neyi öğrenmek istiyor Hüseyin efendi? Diye sordu.— Bizim eski zanaat. ibni eba şebih. Murat. Meselâ: Ruh hakkında ihtilâfat'ı kesîre vardır ruhun hakkında bahsolunmamak doğrudur.. Keşiş itiraz etmek isteyince (Dilersen ölç efendim. Fen henüz Ruh'un esasını keşfetmiş değil. — Neye karar verdiniz? — Hiç birşey'e karar veremedik.. Saçma. bir taraftan da Şeyh Süleyman efendi'yi tetkik ediyordu. Beyfendi cevap versin..) Diyivermiş. . Veyahut dönsem de ruh maddenin bir şeklidir ki henüz vücudümüzdeki hangi azanın ve hareketin neticesinde meydana geldiğini fen keşfedememiştir. Yalnız daha evel anlaşılması lâzım gelen bir noktada mutabık da kalsak bu hiç birşey halletmez. fena olmaz. Hacı Hüseyin efendi birşey mi diyecektin? Hacı Hüseyin efendi. — Ruh'u. Asıl maksada okadar acemi girmişlerdi ki Murat..

» Buyurdu diyecek olsam Karadayı «İşte bu doğru.Ibni mende.. Madem ki bizdeki (Terazu) çekemiyor. — îşte olmadı Karadayı. Hacı Hüseyin efendi bu bahsi tekrar açmağa cesaret edemezdi. — Yani müşahede olunmaz. Bir de D. Belki yüz defa münakaşa ettikleri bir noktaya gelmişlerdi. Bu iki ajans ta. Murat öfkelendi: — Yani bizim buraya gelmemizi Allah mı takdir etmiş? Diye sordu. diye bir işaret. — Tabiî.. îmam bezzar. Şeyh Süleyman efendi olmasaydı.N.N. Bize şimdi onu sorsaydılar.... — Evet.. O'nu yerinde rahat bırakmalı. cennet şerbetlerinden içerler..... Karadayı sen bunları hiç duydun mu? — Hâşâ. . Bilenler Rueyter'i görünce İngiliz menfaatim D. Ya akılsızlık. Mesela: Rueyter diye bir kelime var.. Gazete oku maktan ve radyo dinlemekten hiçbir şey hasıl olmazsa bu dünyada yaşamak hakikaten zordur. de Alman Ajansı. Buraya Karadayı geleli on gün oluyor. Ossaat. sonra dünya'ya gelip Ezrail marifetiyle Arş altında bulunan altın kandillere rücu ederler. Eğer bunları hiç duyma dmsa gazete okumandan.. Rueyter İngiliz Ajans'ıdır..B. «Müminlerin ruhları yeşil kuşlar kursaklarındadır. Bizim buraya gelişimiz alnımızın yazısı. — Şu halde. Filmlerde. — Bu mukadderat bey. ben Karadayı'ya hiçbir şey söylemiş olmadım. Yi görünce Alman menfaatmı anlarlar. Milletin zihnini karıştıracak..B. Havalarda.. D.» Diyerek gülümserMurat birden bire Şeyh Süleyman efendi'ye döndü: işte böyle Şeyh'im. Zira bu başka bir keyfiyettir ki hakikati fânî insanlar tarafından idrak olunamaz. Binaenaleyh hiç şaşırmazlar. Mevzuu bahis kuşlar ve kandiller tabirinden dünyadaki kuşlar ve kandiller gibi birşey zannetmemeli... Bizim Hüseyin efendi de iki senedir mahpus. İmam kurtuba bin Malik. orada cennet yemişlerinden yerler.B.N.. Tiyatrolarda ve Şiirlerde boğuşuyorlar. ebuheride derler ki birgün eshab Hazreti Muhammed'e Ruh'dan sordular. — Evet. Ruh bahsi da maal'esef üçbin senelik karanlığında kaldı. Arş'ı azimde muallak kandillerde ârâm ettiği rivayet olunmasına rağmen karanlıkta kaldı. Halbuki mahpusa nasıl gelmemeli? Mahpusta kimleri nasıl kurtarmalı? Diye düşünseydiler. Öyle değil mi Şeyh'im? — Efendim? — Malûm ya. sayfalarda. ikisi başbaşa verip Ruh'u merak etmişler. Ufak bir gayretle akıl erdirilecek faydalı şeyler ortada dururken Peygamberin bile hakkından gelemediği meseleleri kurcalamak akılsızlık olur. — Bu Rabbin bir hikmetidir öyleyse... Hoparlör'lerde. radyo dinlemenden hiçbir şey hasıl olmaz... tıpkı bu iki milletin orduları gibi senelerden beri boğuşuyorlar. Dedi. onun fikrini hayırlı şeylerden hayırsız şeylere çekmek için bir oyun. Duymadım. bilinmez.. Biz şimdi çektiklerine bakalım. yahut ta bir maksat gütmek. Takdiri tedbîr bozamaz.

Ya bu dünyada yaptığımızın cezasını çekmek vardır..... zengin herkes cezasını bu dünyada çekecektir.» Demiş. — Ahreti karıştırma. Makbuzlarda tahrifat yapmamak. Beşyüz lira ile Allah'ın takdirine karşı mı gelecekdin? — Hâşâ.? — İradeyi cüz'iyyen var. Allah'ın takdirine nasıl karşı gelebilirim. Onlar da bu dünyada çekmezse ahrette çekecek.. takdiri İlâhî yok.. — Bunun azabını Allah bana ahrette çektirecek mi? — Çektirecek. Peygamberlere de lüzum kalmazdı. Ne biçim bir iş. sıdk'ile yapışmak. — Yani Ziya Paşa isminde bir şair.. Rabbim. Haktaalâ.. Ziya Paşa'yı galiba tanıyorlar. Mukadderat da yalnız fıkaralar için mi? hiç bir zengini mukadderat neden çarpmıyor. sen beraat etmek için Ağır ceza azasına beşyüz lira rüşveti neden teklif ettin.. Öyleyse fakir. Demiştir ki eğer böyleyse Allah'ın kanunu bizim kanundan daha kötü.. Baştan çıkarıp ırzına geçiyorum..) Buyurmuyor mu? — Şuhalde mesele mukadderat değil. sureta bir müsavat göstermiştir. Tabi kendimizi kurtarmak istedik.. bundan şukadar sene evel Abdülhamit devrinde. iyi ama çalan yalnız sen değilsin ki.» — Evet. Hele Allah'ın kanunu.. Yahut ta Haktaalâ'nm kanunu yalnız fıkaralar bu dünyada ceza çeker. — öyledir. zengin kullarım ahrette hesap vereceklerdir.— Elbette. (Sen sıdkile yapış ben sana sebep halkederim. Şeyh Süleyman efendi'den imdad istedi. Allah'ın hiçbir fil'im için beni cehennem'e sokmağa hakkı yoktur.. — iyi ama bunu kendisi takdir etti ya. — Öyleyse. Takdiri ilâhi varsa ahrette sorgu sual olamaz.. Uzatmıyalınr Herşey takdiri ilâhî ile mi olur? Hacı Hüseyin efendi. «Birkaç kuruşun mürtekibi çayı kürektir. . Kanun iki türlü olmaz. Bir şeyin tam yarısı yalana çıkarsa öteki yansından şüphe etmek haklı birşeydir.. Eskiden beri bir takım hırsızlar var.. Yani biz. Ben ahrette hepinizin günahını çekmeğe razıyım. — Şu halde. Cehennem yalan olunca Din'in tam yarısı yalana çıkar. Ve yalandır. Hiç olmazsa bizimki sıkılmıştır da. Bunların aklı ermediğinden takdiri Ilâhî'yi yanlış tefsir ediyorlar. birkaç kuruş irtikâp eden mahpusu boylar. Şeyh'efendi. — Onlar da çekecek. demiş ki: «Milyonla çalan baş üstünde gezer. Gözlerinden birşey anlamayınca telâşla tasdik etti: — Amenna ve saddakna.. Meselâ ben komşunun namuslu karısını iğfal ediyorum. Yani Allah'ın kanunu böyle yazmıştır. Şu halde cehennem lüzumsuzdur.. «Milyonla çalan mesned'i izzette serefraz. Bu günah mı? — Elbette günah. Ben âciz bir kul. Eğer herşey ezelden mukadder ise. — Öyleyse. Ne dersiniz Şeyh'im? — Haklısınız. Şüphen mi var? — öyleyse.

. Hacı Hüseyin efendi. Hazretin güzel yüzüne bir derin keder. sürünmesi..... Yoksa dünya yuvarlak değil mi? Şeyh Süleyman efendi çekinerek cevap verdi: — Bu da ruh bahsi gibidir. Şimdi çocuklara okuttukları bu. dilleri dönerken her işi kendileri yapmağa kalkarlar.. Tabi tek başlarına yüzlerine gözlerine bulaştırırlar. Ayet'i Kerîme ve ehadîs'i şerife tefsir ve rivayeti ülema'yı kiram vazifesidir. Bunlar bir de kendilerine müslüman derler. hatta biraz acıma çökmüştü. — Tabiî. Sonra buraya gelip esîr oldular mı.. Şunlara günde yüz defa bunu anlatınız.... söz uzağa varacak. Mukadderat imiş. tevekkül'e saplanırlar.. böyle söyliyerek Şeyh'in yüzüne baktı. Fakat yanlış anlaşılırsa. Maksat millete faydadır. Murat tecavüzkâr bir hareketle kımıldadı ve gözlerini kırpıştırdı: — Lâkin Süleyman efendi.. kötüye saparsak mahvolacağız. Gülme Hüseyin efendi.. — Lütfen Şeyh'efendi. Yok takdire tedbir uymazmış.. Keder ve acıma Murat'ın hesabına görünmüş şeyler olacaktı. Sizinle anlaşacağız. Dinleri hiçbir şey câhil müminler kadar çabuk batıramaz... iradeyi cüz'iyemizi elimize vererek bizi yaşamağa bırakmıştır. Murat ihtiyatla hazırlandı.. — Şu halde. Zulüm Allah'tan değil de insanlardan geliyorsa mücadele edip zafer kazanmak kabildir öyle ya. Dün ya portakal gibi yuvarlaktır ve fırıl fırıl dön mettedir.. Öyle değil mi Şeyh'im? — Evet. Bu bahsi evelce görüştükleri anlaşılıyordu.dünyayı ve insanları yaratmış. hemen hepsi adam öldürmüş oldukları halde. Şarap. Komşularını vurup öldürüyorlar Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmıyacak. Allah zâlim olamaz.. — Evet. Şüphesiz millete faydalı olmak için konuşuyorsunuz. gardiyan küçük Ömer bîçaresinden ötleri kopuyor. insanların ıstırab çekmesi. Bu ruh bahsına benzemez.. — Ne olmuş. Biz bunu sizinle kaç kere konuştuk? Çok şükür Süleyman efendi hakiki bir âlim. Bunlar.. îdrak'i maâlî.. Elleri tutar. Gözlerini telâşla kırpıştırdı.. — Yani yalan mı? — Efendim.. rezil olması Allah'tan değil. Şeyh Süleyman efendi'nin deminden beri farkedemediği diğer bir cephesini. ilk mektepteki çocuklar bunu biliyorlar. Korktukları için de yalancıdırlar. işte o anda Murat. Zina ediyorlar. Şeyh'efendi bıyıklarına rağmen bir mahcup kadın gibi gülümsedi: Başka manalar verebilecek bir muhitte bulunuyoruz.. — Hâşâ. Ben iki senedir inandıramadım. tezgâhtarlık tara fini görüyordu. ilim herke'sin harcı değil. Malûm'u âlîniz. — İşte buyrun. Hemen . birdenbire ciddileşti.. içiyorlar. idraki maali ile hiçbir alâkası yok. Hacı Hüseyin efendi son bir gayretle davrandı: — Şeyh'im dünya'nm yuvarlak olmasına ne dersin? Şeyh Süleyman efendi. — Siz iyi bir Şeyh'siniz. Herşey Allah'tan.. — Hayır Şeyh'im. Gösterdiği yollardan gidersek kendimizi kurtaracağız.

» Dediğini işitti. mahpusanede böyle ufak tefek lâfların hiçbir değeri olmadığını. «Ağa. Akıllı ve tecrübeli mahpuslar hatta bunu da beklemezler. Ötekiler hep vesileden ibaretti. Bu olabildiği kadar ölçüsü de gitgide azalıyordu. zaten bazı münevverlerin bilhassa Sebilürreşat'çıların zannettikleri gibi müteassıp Mürteci değildi. mahpusta çok yattığından biraz sapıtmış zavallı. yeni karşılaşanların duyduğu manasız yadırgama hissi geçtikten sonra Bu his ekseriya trende kompartmanlarda ve bir de mahpusanede pek şiddetlidir Şeyh Süleyman efendi ile Murat pek iyi dost oldular. bir Şeyh'efendi'ye baktı. Adeti bildiklerinden arkadaşlarının kendi aleyhinde kötü bir söz söylediklerini duyar duymaz. gidip «Yatağına» otururlar. şöyle demişsin. ertesi gün. iki gün evel birisini ölesiye söven arkadaşların iki gün sonra methü senadan usanarak biribirleri aleyhinde söylendiklerine pekâlâ raslandığı gibi. Velhasıl. Murat. Şeyh'lerin pek cahil ve korkunç derecede menfaat perest olmalarmdandı. hele Dîvân edebiyatının mısra'ı bercistelerinden bir sürüsünü ezber biliyor ve icab ettikçe lâf arası sarfediyordu. Murat ta öyle davranmıştı. Bunun kabahati. iki arkadaş derhal barışır ve arada lâf taşıyan müzevvir'e. Anladın mı Hüseyin efendi? Hüseyin efendi.» Derler. Hele Şeyh'efendi'nin biraz şair ve pekçok şiir meraklısı olduğu. Burnu kanamadan şapkayı giyen. Böyle haller koğuşun yeknesaklığını giderdiğinden ötekiler de alâkadar olurlar. sen bana şöyle. kırçıl sakallarını sıvazlıyarak kurnaz kurnaz gülümsüyordu. İnsanları biribirine dost veya düşman eden kâr ve zarar meselesiydi. herhalde. Söylediyse tevil eder. Fuzulî'ye bayılıyor. Daha akıllı ve daha tecrübeliler ise. durup dururken iki ahbabı kıskanan bir üçüncü ahbabın arada lâf götürüp getirmeğe başlıyarak bir dargınlığa sebep olduğu da çoktur. Hocaların. meydana çıkınca anlaşmaları daha kolaylaştı. Efendi. umumiyetle lâfın bir manada değersizliğini öğrenmişti. Yüzlerce insan kapalı yerde bomboş oturmağa «Mahkûm» edilirse dedikodu'dan başka bir iş kalmaz. Zaten ham sofu değildi. İşte bütün bu sebeplerden ve bilhassa. Alevî dedesi Hüseyin. Böyle dargınlıklar ekseriya diğer arkadaşların bir çay ziyafeti verip ikisini naz etmelerine rağmen adeta zorla davet etmesine. Tanzimat'tan beri sürüp gelen inkılâp 'lardan ziyade. Medrese'lerin. Ayıptır. söylemediyse söylemedim der. Zira herkes olabildiği kadar müslümandı. Zaten Şeyh Süleyman efendi'ye mürid'leri ve takdirkârları huzurunda öyle yüklenmesi de doğru değildi. kadın kıyafetlerine yavaşça söylene söylene pekala alışan türk milleti. koğuşun ortasındaki din münazarasında yenmek te yenilmek te pek ehemmiyetsiz birşeydi. Eğer binlerce müridi ve bunlardan gelen . tekke'lerin kolayca kapanmasına ses çıkarmıyan. eğer yakmsalar Bayramlardan birisine kadar sürer. Türk milleti yüzyüze iken kötü sözden ekseriya utanır. Şeyh Süleyman efendi'nin kendisi için «Akıllı bir delikanlı ama. Murat. dedikodu 'yu hiç duymamış gibi davranırlar.cahillere sükût ve istîma lâzımdır. bir ağızdan fena fena söğerler.. şaşkın şaşkın bir Murat'a. Zira küfürden korkulur buyrulmuştur.

iyi bir kahve arkadaşı.. Nezaman gelsem elinde bir kitap. yahut üç tane ceviz. Murat'ı her görüşte esmer suratını asıp. — İkiniz de sağolun. insan bir vakit boş oturmamalı. — Sen hep okuyorsun. bu ahbaplıktan memnun değildi. Silo ağa da mahpusun fakirlerine yardım edeceklerdi ama O kara herif aman vermiyordu. Murat yattığı yerden doğrulup kitabı yanma koyduŞeyh'efendi nerde? Nasıl. Okadar ki Şeyh Süleyman efendi artık hergün Murat'ı ya bir tek Armut... Vakit geçmiyor. hatta. siyah ipekten Arap meşlah'ma birkat daha bürünerek savuşuyordu.) Hele cinsî münasebetin hıfzıssıhha meseleleriyle sonderece alâkadardı... . — Ne yapalıım. Sana armut yolladı. Namaz vakti. Bu adamın Şeyh Süleyman efendiye karşı adeta bir köpek sadakati vardı.... Şeyh'efendi'nin gösterdiği yakınlık köylü mürid'ler üzerinde de iyi tesir yapmıştı. yahut ta iki tane gülle ziyarete geliyor. Daha abdest almadım.. yalnız dudaklarını aralayıp bembeyaz dişlerini gösteren hayvanı bir hareketle koruyordu. Şeyhin maddî menfaatlannı bu adam kolluyor. mucizeye yakın keramet propagandasını da gene bu adam idare ediyordu... iyi mi? — iyidir selâmları var. Tayıncı topal Sefer'in sözüne inanmak lâzım gelirse Şeyh Süleyman efendi de. — Merhaba beyim. O gün öğle üzeri Silo ağa elinde iki tane armutla Murat'ın odasına girdi. Yoksa elli hanelik bir köyü senelerden beri idare etmesine.. — Yok oturmıyacağım bey. Yalnız Karadayı. Sevmez. Murat onda sadakattan fazla hilekarlık ta sezmişti.hudutsuz menfaat olmasaydı pek sevimli bir komşu. kara herif bîçareyi tersleyivermiş. İşte. kendisi gelmezse bu küçük hediyeleri Silo ağa ile yolluyordu. bu vesileyle lâfı açarak tam bir saat her erkeğe lüzumlu bazı fenni malûmat verivermiş O zamandan beri aralarında adeta hususiyet ve dostluk başlamıştı. Bu da benim. Efendisini bir hayvan muhabbeti ile hiç konuşmadan yalnız gözleriyle seviyor.. — Orası öyle. — Merhaba Silo ağa.. evde bazı bazı «İlaç içtiği» rivayet olunuyordu. Malûm ya boş oturanı Allah sevmezmiş. Herhalde. Buna dair yazılmış bir Fransızca kitabı Murat mahsustan iki gün masanın üzerinde bırakmış. Buyur. Her gelişte yaptığı gibi kitap raflarını biraz hayretle ve çok çok hürmetle baktı: — Bunları hep okudun mu bey? — Okudum. Bu armut Şeyh hazretlerinin hediyesi. Silo ağa oturdu. Şimdi bu kitap ne yazıyor bey? Bu okuduğun kitap. Şöyle otur bakalım. büyük bir servet sahibi olmasına imkân mı vardı. Geçenlerde Arslan'a Bir kısa dondan başka elbisesi ve bir tek eski çuvaldan başka yatacak şeyi olmıyan bir mahpus Silo ağa para verecek olmuş ta. Boş oturmak haşa sümme haşa şeytan'a mahsus. (Murad'a henüz açılmamıştı ama. Silo ağa herhalde bu dervişlerin arasında böyle şaşırıyor olmalıydı. herzaman aranır bir meyhane ahbabıydı.

Silo ağa.. — Fena değil.... Namazdan üşenmiyeceksin.. günahtır diyerek... Namazını hiç bırakmaz.. gâvurca bir kitap. Cennet babaların ayakları altındadır. Baba duası almak gibi yok. Bizimkiler elbette hak âşıkı. Ben Şeyh'efendi'ye söylerim. Diyor. Sen neden namaz kılmıyorsun? — Üşeniyorum. — Nasıl nimet? — Bizim Şeyh'efendi'yi sana yolladı.. Rahmetli mutlak mesel getirmiştir.. Gâvurun âşıkı. Avrat âşıkıdır. Biz iyi babalardan konuşuyoruz.. teşbih verir. ağaçlar.... . Ben duydum.. Namaza haydi. —Her babanın değil. Bunlar gâvur sözü beyim. Aman fırsatı kaçırmıyalun. Sen mektepte okutulan gâvur lâflarına kulak asma. — Onlar hep temsil beyim.... sizin koğuşta Adıyaman'lı Mehmet var. Adı. Karacaoğlan bak ne diyor: Ak gerdanı ab'ı zemzem pınarı verdi ağzıma da kandırdı beni. ismi âzam duası verir. hak âşıkı değildir.. 12 yaşında kız sevmiş köpoğlusu. — Var. Senin aklın ermiyor bey. Kapıya bakarak sesini alçaktı: Bir kere namaza başla.. Daha neler söylüyor... Senin baban müslüman bir adammış. Bir büyük gâvur var.— Bu Fransızca bir kitaptır. na haddim olmıyarak bir lafım var. Namaza başlarsın. Bu dünya ibadet üzerine duruyor. şöyle şöyle yapılmasın. — Töbe de. — Bizimkiler hep hak âşıkı mı? — Töbe de beyim. olmaz mı? — Kulak verme beyim. — Haydi öyle olsun ağa efendi. koşmalar yazmış. Sana günahtır. Böyle kitaplar yazar. koşmalar.. Haydi bey. Beraber namaza gidelim. dağlar. kalk bir abdest alalım. Bileşen Haktaalâ sana büyük bir nimet gönderdi. Yani. Bak. Allah demek gâvurda da âşık var. Oooohh. Bak bu hiç aklıma gelmemişti.. — Gördün mü? Allah selâmet versin. Babasiyle karısını bir yatakta yakalamış ta ikisini de öldürmüş.. Geceleri. Yüreğin ferahlar. Şimdi cennet Mehmed'in babasının ayağı altında mı demek? — Haşa. — Ne yapmış O kâfir? — Maniler. — Çok müslümandır.. Pol Valeri.. — Maniler. ahretini de kaybetti. O herif dünyasını da. — Hani. evler hep yerli yerinde duruyor... Allah. Şeyh efendi sana da el verir. Kendi başına mırıl mırıl teşbih çekersin. — Gördün mü? Şeytan senin yüreğini mühürlemiş.. Namaz kıldığını duyarsa sevinir mi? — Elbette. Seni de pek seviyor. — iyi ama. sana teşbih verir.. Şeyhlefendi ele mi geçer. işte onu yazıyor.. — Öyleyse namaz kıl.

Karda pusta ne işi var? İcab etmez. — Nasıl başka beyim. Sevinir. — Sus beyim... Lâkin çok oturmıyacak ha.. hay hay.. Şeyh efendi'ye pek düşkün beyim. «Olur.. Karılara el verdiğinden zaten ileri.... Günaha girersin. Lâkin dünya bir kere bozulmuş. sesini bu sefer daha çok kıstı. Bir de el verir. vermiyor. Olmaz dedi.. Belki O'nun da bir düşündüğü vardır. Vay başıma gelenler.. Ömer'in işi başka.. — Başüstüne Silo ağa. Şeyh'efendi biraz hasisçe. Sevaptır. Ömer'e Şeyh efendi nikâh ediverdi. Neticede Şeyh'in aklını çeldi. Murat fena halde şaşırmıştı. Bir kere olmaz derse nafile. Şeyh efendi nefes etmeyince yatamıyor. Dünyada O herif kadar gaddar pezevenk yoktur beyim. — Düşündüğü ne olacak? Alem bize mi bakıyor.. sana da mı açtı? — Bana da açtı. Hiç utanırını? Şeyh hazretlerini koğuştan dışarı çekti. Şeyh acıdı da razı geldiydi. Fakat şaşkınlığını sezdirmeden Silo'nun ağzını aramağa devam etti: — Hem Şeyh'efendi'ye namahrem olur mu? Birdenbire Ömer'in yeni aldığı kızın da Şeyh'in mürid'lerinden olduğunu ve bu hususta dolaşan dedikoduları hatırlamıştı: Kıza da yazık. geri söyleniyorlar. tenhada. Şeyh'efendi «Sen karışma. Yalvarıyor. Hiç öyle iş sevap olur mu? — Neden? Ben O işte fena birşey görmüyorum.. Tekrar kapıya baktı. sen hele bir kere Şeyh'efendi'ye kendiliğinden danış. Sen razı ol gerisine karışma. Kız. lâkin yüzü yumuşaktır. — Allah razı olsun beyim. Şeyh'efendi'ye nerdeyse çıkışacaktı. O rezili müridliğe kabul etmiyecekti. — Neden razı olmuyor sanki. Pazar günü. — Töbe Yarabbî. biraz eğilerek korka korka konuştu: — Ömer köpek gibi yalvarıyor. . Bizim Şeyh'in düşmanı çok. herkese yalvardı. O bir aydan beri gardiyan küçük Ömer yalvarıyor da. İki saat aralıkta gidip geldiler.. . — Töbe Yarabbî. — Adam sen de ağa efendi. Herkes bir lâf ediyor. Keyfetmeğe gelmiyor ki. Bana da yalvardı beyim.. Sağolsun Şeyh iyidir. Mûlevves. Konuştular... iyice sarınsın da uğrasın. — Pekâlâ icabeder.. — Hiç ummuyorum Silo ağa... Şeyh'efendi ne diyecek. bu bizim Karadayı olacak ta Şeyh'in şeytanı beyim.» Dediydi. Sen bizim Karadayı'yı bilirsin. Sana esma'i şerîfeyi belletir. — Yazık ama ne yaparsın? Silo. elin ağzı torba değil ki büzesin. bu iş başka.— Bunu Şeyh'efendi ile görüştünüz mü? — Hayır. Baksana. oturamıyor. Geçen gün düşünürken aklıma geldi. Zaten elinde büyüdü gibi birşey..» Diye tersledi...... — Yok canım.. hoştur. Kürtlük devri olsa da bunlar birgün bizim köye misafir gelseler ben Vallaha Karadayı'yı Fırat'a attırır geberttiririm. Haşa sümme haşa. — Elbette fenalık yok. Olur derse. Hafakan'ı varmış.

Töbe. Lâkin Karadayı müsade etmez. Şeyh'efendi iyidir beyim. E bu herif genç herif.. Yatağa girmek ne mümkün. sonunda bir de yalan uydurdu. Bunu alalı altı ay. Bir de bizim Şeyh bu yüreksizi birinci halife yapmış. töbe. Hani söz verdi ya.. — Karadayı'da elbet. Hem de sevaba girerdim. İslâm dini aşikâre.. Hafakan'ı tuttu mu kızın aklı başından gidiyormuş. karı ağlıyor bir tarafta.. (Seni mahfederim. — Hiç duyar mı? Sen ağzı sıkı bir adamsın beyim. duramaz.. . Demin sana namaz kıl dememin sebebi ne? Haydi bil bakalım. — Pekâlâ. «Karıya doyamadım Silo ağa. — İyi öyleyse. Yeni evli. Şeyh'efendi... Şeyh'efendi'ye iltimas edeceksin.. haftada bir Şeyhe getirir nefes ettirirdi.. Bildiğimiz Yasin'den başka mı bu? — Başka mı ne demek beyim? Asıl Yasin bu Mağribî Yasin'i. Mağribî Yasin'ini bîçare neylesin. Şu Karadayı rezilinden kurtulurduk. — Yalvaracağım. Görmez misin. — Bilirim. Mağribî Yasin'i abdestsiz ağza alınmaz. Sabaha İcadar öyle oturuyormuş.. Şimdi şuraya gelse de okunuverse fena mı olur canım? — Kabahat hep Karadayı'daymış. Adam korkar.. Yalana bak. şeytan işine girmez.. Bu Mağribî Yasin'i.. Kızcağız madem ki Şeyh'in nefesine bir kere alışmış. Bu iş öyle kolay mı bakalım... Bir nefesi var. bu Mağribî Yasin'i Karadayı'da var mı? — Olmasa. Halden de anlarsın. aklı biraz oynaktır.. (Mağribî Yasin'i istiyor.. — Bir kere daha yalvar.. Şeyh'efendi sana her sırrı söyler. Ömer'e de dediğin gibi yazık. Bir nefes etse... Evvelki gün gardiyan Ömer. Bize de «günah yahu» diyerek kafasını yumrukluyor. Besbelli gizliden kullanıyor. — Mağribî Yasin'i ne oluyor. «Alışmış kudurmuştan beterdir» derler. Altı ay nefes etmezse karı ölecek. Tamam. ha? — Sen ne diyorsun. Sen gene bir daha söyle. Hele bir kere mürit ol. belki seni birinci halife yapar.Eskiden de.. Bir ağlama.. Eski karı öleli iki sene oldu. Ağabeyimsin. — Demek. tabi bu konuştuğumuzu Şeyh'efendi duymasın. Peygamber gibi mübarek. Tesbih'e başla. Lâkin neylersin. Adam çarpulur. Ben adamımı bilirim.. sen abdestsizsin. Sabahleyin biraz bayılıyor. O ne domuzdur. Şeyh'e sözünü okadar geçirir mi A.. Ben abdestsizim. Omere de yazık. Lâkin Şeyh efendi öyle cin işine. Ben ağlıyorum bir tarafta. yalana.) Dedi. Lâf aramızda «iş Karadayı ile bitecek» dedim de. Zamane kötü.. Benden birşey saklamaz. kürtlük devri olsa ben O herifi gâvur niyetine keserdim beyim.. Yüreği temizdir. Bilmezmiyim.. Sen benim tarikat kardeşimsin.. Zaten beyim.. bu Mağribî Yasin'i müthiş birşey. kanlı gibi yalvardı. Dedim ya. Lâkin. Sen bizim tarikata girsen beyim. İşte uyuması okadar... beyim? — Dere*1: Şeyh'te O Yasin'den yok mu? — Şeyh'te de var elbet. bir bayılma. Karadayı'ya da yasak etti. dalar dalar gider fıkara.) Dedi... — Neden? — Sus beyim. Töbe Yarabbî.

— Bugün Salı. Geçen gün bir doğru lâf söylediniz. Silo başka türlü metheder.— Orası kolay. Bütün bunları bildiği ve bildiklerinden İstırap duyduğu halde.. Tabi böyle bir teklifi size benim yaptıracağımı zannetmezsiniz elbette. Herkes'in Şeyhi de kendisine göre oluyor. Yokuş aşağı kayıyoruz. Şimdilik böylece. — Allah senden razı olsun müslüman. Lâkin erkekler üzerinde . maal'esef müdahale edemiyorum. Bu zavallılar beni her şeye muktedir sanıyorlar. kibirli bir ciddiyetle ayağa kalktı. seni tarikata kabul ettiririm. (Şeyh'i Şeyh eden mürittir. aşağıya doğru. — İşte gördünüz mü? Ben de sizin kanaatınızdayım.. ama...) Ne demek? — işte bu dernek. Halbuki ben keramet sahibi değilim. inşallah yarın başlarız. Artık bizi hiçbir kuvvet durduramaz. gibi bir söz.. Dediniz.. Böyle bir iddiada bulunmadığıma siz şahitsiniz.. Oğullarım bana inanmıyorlar ki.. Öyle ya. kibar bir adam oluşumdan ve şiirden biraz anlayışım ibarettir. Geçenlerde gene bir söz söylediniz: Dini kötü ve cahil dindarlar bugünkü hale getirmiş.. Namazdan sonra Şeyh Süleyman efendi gülümsüyerek odaya girdi. sizi de kurtarırım. kendimi alâkadar ettiği halde. Cahilane bazı rivayetlerin kulağınıza kadar geldiğine eminim. topal gidiyoruz.. Sözü ustalıkla çevirdi: — Kusuruna bakmayın.. hem O'nun kusuruna bakmayın. Ne dedi Allah aşkına... Aklına birdenbire (Ar yılı değil. Size meseleyi nasıl açtığı enteresandır. şeyhefendi sözüne nasıl tahammül ettiğini Murat biran düşündü. Belki bakkallık eder. Uğursuz bir gün. dedi. Aman namaz gidiyor.. Ama. müridiyîe. Şeyh Süleyman efendi. — Şimdi anladım. Haklısınız. Hem de. Farkında değil misin.. Meselâ. alay etmek istemiyordu. Şeyh Süleyman efendi'nin güzel yüzü kederlenmişti. Haydi abdest al da cemaata yetişelim. Siz beni başka türlü methedersiniz. Hacı Hüseyin efendi'ye Şeyh efendi için böyle söylediğini hatırladı. kör.. bunu Silo'ya anlatın. Fakat nedense bunu istemiyorum... Bahusus bunu Silo vasıiasiyle yaptıracağım.) Diyen darbımesel geliyordu. müritlerimi de. — Yok canım. O'nun nazarında ben bir çeşit Allah'ım. kâr yılı... Gelin de. kibar olmak ve şiirden anlamak zordur. Şu anda istesem bu mahpustan kendimi de. eğer Şeyh Süleyman efendi olmasa da yalnızca Süleyman efendi olsa. Silo ağa. Selâm verdi. şu adam. Halbuki Silo'ya bunlar hiç birşey ifade etmez.. İyi ahbabız. Gülümsiyerek gözlerini kaçırdı: Sizin nazarınızda benim kıymetim. Bazı hallerde. Kapunun önünde durup döndü ve: — Merak etme beyim. Kaba olmak kolaydır da. insanları bir okuyuşta türlü illetlerden kurtarıyorum. O'nun nazarında benim değerim kerametle ölçülür. dedi. Erzincan zelzelesini ben yaptırdım.. — Başüstüne..... Murat.. Ben O'nu severim. Aklınızda mı? — Nasıl? — Herkes'in Allah'ı kendisine göredir. Haberim var. hiçbir mukaddemeye lüzum görmeden: — Silo'nun kusuruna bakmayın.

Zamanında Arap milletine iyiliği dokunmuş bir kitap. Ümitsizliği ahretteki hayatla biraz olsun gideriyorum. güneşin etrafında döndüğü de yazılı değil. ne de ben.. — Günaha giriyorsunuz. dedi.. Tahtından inmiş olur. Oluversin şeyhim. kendi yarattığı şey hakkında nasıl bukadar cahil olabilir? Bu sualin de hazin bir cevabı var üstadım.. Fakat . Yerinizde bir başkası olsa af buyrun. Murat'ı öfkelendiren bir geri çekilme hadisesi vuku buldu. Silo ağa ile beraber olmanın kederiyle bukadar samimî konuşmuştu. Şiiri seviyorsunuz. Ağzında garip bir değişme oldu... Süleyman efendi. Gülümsedi..de kadınlar üzerinde de hiçbir değeri kalmaz. düşüncelerini sezmeğe uğraşıyordu. Ahrete.. olmasanız Şeyh Yusuf sizin işinizi yapacak. Ya ahret varsa. Mamafi siz. gene de bir büyük hizmet yapıyoruz. Murat.. buna senelerdir alışmanın kibrini ifade ediverdiler. dediğim gibi. Yani Galile henüz doğmamıştı. İçinde dünyanın yuvarlak olduğu. İçini tamamiyle dökmüş gibi ferahlayıverince kendisini topladı. zeval ermez bu çarkın var bir üstadı. Dudakları hemen de hiç kıpırdamadıkları halde... Herhalde Murat'a karşı.. dikkatli Murat'ın yüzüne bakıyor. Nüzhet efendi'nin çok sevdiğiniz bir beyti var : «Fena bulmaz.. inanmış görünenlerden daha doğru yürüyorum.. Varsa ben birşey kaybetmiyorum ki. bukadarcık bir iddiayı hoş görürdü.. Ben Kur'an'ı merak ettim de okudum. yok demek malûmu ilâm olur. Sakın ayrılma bu azm'ü kararından. Mesele bukadar basit olunca ben Kur'an'ı bazı güzel mısralar yazılı bir şiir kitabı sayıyorum. Yoksa. insanların birkaç kademe üzerinde yaşamanın. Ve bütün zaaflariyle bir iyi insansınız. Ne siz bir adım geriliyebilirsiniz. Sözlerinde. bunlara daha çok büyük fenalıklar edebilirlerdi. Hiç değilse... ikimiz de sınırlarımıza geldik. ümitsizlikleri içinde bırakıyorsunuz.. — Hayır zannetmem. Onları fenalıktan kabil olduğu kadar kurtarıyoruz. diye cevap verdi... — Töbe mi? Anlaşıldı şeyh'im. Bir başka zamanda olsaydı. Akıllısınız. Dünyanın yuvarlaklığı ve döndüğü Muhammed'in zamanında henüz keşfedilmemişti. Velhasıl şeyh efendinin içinde. Ne bileyim.» Diyor. Siz sadece onları.. açık açık konuşuyorum. — Aman Nüzet. hareketlerinde hiçbir sır. — İyi ama bakalım Ahret var mı? — Töbe diyin Murat bey. Töbe. Ya ahret varsa?.. Nitekim fetva verir gibi ağır bir ses tane tane konuştu: — Mamafi. gözlerinde. Deminden beri dimdik bakan şehvetli siyah gözlerini kırpıştırdı.. Mesele bukadar basit. kendi kanaatınıla. bu devirde din onların ümitsizliğinden istifade ediyor ve bu istifadenin hatrı için onları ümitsizlikte bırakıyor. Varsa yok dememden birşey çıkmaz. bu iptidaî insanlara yol gösteriyoruz. Ben kendimden eminim. falan hiç inanmadığım halde. Size geldikleri yerde. Üstad. Fakat mahvolan samimiyete acıdığından insafsız davrandı: — Hiçbir şeyden kurtulduklarını zannetmiyorum. hiçbir kıymet vehmetmezler.. Birdenbire pek ileri gittiğini de galiba farketmişti.

. Benden saklıyorsun. Kılığı. Daha beş ay kadar bir aradayız. Böyle kederli ve korkmuş olmasa.. — Olmaz mı? Neden olmaz mış. siz demin bir an samimî oldunuz. benden sır çıkar mı? Şuna bak.. Hep böyle söylüyorum. Karadayı biliyor. Herkes biliyor. (Olmaz) diyor vesselam.. şirin bir adamdı. — Kusura bakmayın. — Şimdi gene (Yapılacak bir iş değil) mi dedi beyim. Artık biribirimizi kollamayız. — Dinin bir ahlâk tarafı var ki hiç değişmez. Ama şimdi. Sözlerimizden başka başka manalar çıkarmayız. Şeyh Süleyman efendi.. Hani ben söyleyince senin bana herşeyi anlattığın meydana çıkacaksa başka türlü yaparız. — Öyle söyledi. Meselâ ben .) Dedi.) Dedi.. Bu halinde simsiyah.. Söyledin mi beyim? — Yahu ben ne söyliyeceğim? Hem beni elçi tayin edersin hem de meseleyi anlatmazsın. İşin iç yüzünü bilsem. ogün Murat'ın odasından kalbi kırılmış ayrılmadı. insanı kızdıran bir mahlûktu.. (Birisine birşey çıtlatırsan bak sen düşün..eskidikçe zarar vermeğe başlamış. artık ben de sizi komünist partisine aza yazmağa tabi çalışmam. Haklısın.. gür saçlarının da pek tesiri olmalıydı. Öyle ya... eski iyiliklerini ileri sürmek biraz müşkül. yaşını göstermiyor. Yemin verdirdi. (Şu bizim Ömer'in işini lütfen görüver. dedi.. — Canım. iyi olacak diye bana güldü. omuzuma. Aman Yarabbî. — Senden saklı bir şeyim yok beyim. elbet ben de bir karşılık bulurum.. Zaten bizim millet böyledir. kadınlardan. Siz de benim görüşmemden hazzediyorsanız böyle bir konuşma lâzımdı. Şiirden. siz beni Nakşibendî tarikatine celbetmek istemezsiniz artık.. 45 ini çoktan geçtiği halde henüz 30.. Ahlâk değişir. Eğer samimiyetim hususunda birisinden bir santim aşağı kalsam kendi kendime hakaret etmiş gibi birşeyler hissederim.... Lâkin tenbihi var... fayda göreceği yere yardım etmez.. Meseleyi Silo ağa biliyor.) Dedim.. Ben sizin sohbetinizden lezzet alıyorum.. Aman Hey Allah. Ben ölürüm beyim. kıyafeti eskisinden daha perişandı. Galiba bugün zararı okadar yığılmış ki. Ben gene bilmemiş olurum.Gardiyan küçük Ömer'in son günlerde boynu çöp gibi incelmiş. gözleriyle Murat'a yalvarır ve birşeyler sorarken pek acaip. 35 inde gibi duruyordu. O da böyle cevap veriyor. — Şeyh'efendi bugün benim omuzuma vurdu. (Görülecek bir iş değil ki. — Teşekkür ederim. Bilhassa Libido bahsinde birçok sualler sordu ve neticede galiba (Froyd)e hak da verdi. Bütün ufak tefek insanlar gibi. Şeyh'efendi de dikkatle dinlemişti... Ben de sizi öyle buluyorum Şeyh'im. Olmaz mı? — Hoş bir adamsınız Murat bey.. Murat bir saat kadar Froydizm'den bahsetmiş. şunu anlatsana. — Aman yoksa söylemedin mi? — Tabi söyledim.. yani dünyadan konuşuruz. bacakları bir misli daha çarpılmıştı. — Ulan.

Artık senin namusuna. — Hele otur şuraya. Bize teşbih verdi.. Kederli bir çocuğa benziyordu: Karıdan yana bu bizim derdimiz bey.. ardından kız doğdu..... Yahu biz karıdan yana demek ki talihsiz bir herifiz bey. On kılar. Şeyh efendi'ye rica edersin. O'nun yumruklarını bu hastalıklı göğse vurarak kendisini yerden yere atacağından korktu.... — Nöbetten çıktım beyim. sonunda teşbihe oturur. Lâkin bunun babası ayyaş bir herifti. Bir fena derde düştük.... Dinle. Gittik. Gece gündüz içer bir herif. Haftada. Bir gülme tutturur bir eyyam. Gittim bizim Şeyh'efendi'ye dehalet ettim. Elleri kilitlenir. Elleri titriyor. Onyedi yaşındaydım... Bize bu karıyı aldı. yetimlerin anasını aldığım zaman ben kaç yaşındaydım bakalım.. vicdanına.. yirmi kılar.. doktorlukta. — Allah rahmet eylesin... Bu da bir hastalık. it gibi kudurdu da öldü.. Bekârlık rezalet.. Bizim on sene çocuğumuz olmadı. Bu bizim kan... döner bir ağlama tutturur. Bir de beyim. Hem bu şeriat üzerine bir mesele.. Elimden naçar kalınca yallah. Şeyh Süleyman efendi'nin nefesiyle yaşar beyim. Yahut Silo ağa'ya yolunu gösteririm. Oğlan doğdu. sızlanmak bende. galiba demincek biraz hızlı konuştuğundan kanburca göğsü körük gibi hışlıyordu.. — iyi söyledin. Sülâlesi deli.. Biz bir derde düştük bey. Boynumu büker beklerim. horoz öter. elli kılar. Hitamında bu Şeyh Süleyman efendi'yi söylediler. Kızarım.. Nöbette misin? diye sordu. ayıp yok. Çocuk kısmı bakılmak ister.. Bir taraftan nikâhta keramet oluyor. Ömer nerdeyse ağlıyacaktı. Şeyh'e gittiği . Yetimlerle kaldık.. Hitamında ağzı köpürdü. Tam rahat edeceğimiz sıra sizlere ömür... Hem de körpe. Ben sana anlatacağım... Şeriatta ayıp yoktur öyle ya... Hasta olduğumuzdan biz de fıkara olduğumuzdan bize dul kan aldılar. Sar'ah besbelli. Üstüne varsan bayılacak.. onbeş günde bir kere Şeyh'e gitmezse derde düşer. İskemleye oturup ellerini.. Al canımızı Allah'ım..... Bizim derdimize Allah rizası için bir çare. Biz de körpe kan görmemişiz. Velhasıl bir çare buluruz. orucunu tutar. Ben bakarım... Cuma gecesinden Cuma gecesine Allah'ın emrini icra edeceğiz... Allah rahmet eylesin çok iyiliğini gördüm... Lâkin avratm talii yokmuş.. dedi. Allah'ım gayrı canımızı al..sana akıl öğretirim. Ettehiyyat'ta oturur gibi dizlerinin üstüne koydu. Kan ferah ferah otuzunda vardı beyim. — Yoktur.) diyerek düşüyor. (Suphanallah) demiye bir başladı mı. Namazını kılar.. Lâkin Cumadan Cumaya da razı olduk. Arada bir (Ayyy... Onaltı yaşında beyim. İstemez bir türlü. her gece canım çekiyor. Ağzından bir san su boşanır. Beni adam gibi adam eden O'dur. Bu da müritlerdendir.. O işe müptelâ değil.. Şeriatta. teşbihine sağlam.. Namaz kaç rekeal olur yahu... Derdini söylemiyen derman bulamaz. Sen yabancı değilsin bana kalsa. Dişlerini gıcırdattığı zaman duysan korkarsın beyim.. namaza durur. Karı da Ben de el aldık. Yalvarmak.. Tarikattan. Makineyle dikiş dikerdi.. — Sahi beyim. Kızda meğer illet varmış. Murat. Gece sabahlara kadar yalvardık. — Amin beyim.

.... Uyandırsam kızar.. Türkü söyler.. Lâkin üçgün sonra o işe geldi mi gene domuzlaşmış bakarsın. Karanlıkta kaybolmuş. Şeyh'e yalvarıyorum.. Dul çıktı. Dedikodu yaparlarmış...... Ya gerdek gecesi boğar öldürür. Karı benden kendisini çektikçe bizim' muhabbetimiz artıyor. Dejenere belki de frengili bir babanın ondört yaşındaki kızına bir ramazanda 99 bin defa teşbih çektirmek.. Lâkin ne mümkün.) Diye gene kızar. (Beni götür yoksa ben ölürüm.. (Sonra öğrenirsin. Yüzü bile kırmızı elmaya döner karının. Birşey demezler.zaman üçgün iyidir. Sabahleyin namaz vakti getirmişler de Şeyh'in kapusuna alıvermişler. — Anlamıyorum bu nasıl bir iş.. Gardiyan küçük Ömer. On gündür gayrı yatağa da girmiyor. kim ne bilsin halbuysa.. Anası da tarikat'tan. yahut ayağın bağını çözer bırakır. uyandırmasam da sabahleyin söylesem. Kapuya bakarak sesini alçaktı:Daha türkçesi. işte sabaha kadar bana bir etmediğini bırakmadı. Sabret. Sen böyle şeylere inanmazsın..... Üç gündenberi dört kere bayıldı. biz bunu kız diye aldık.. Başına gel medi ki nerden bileceksin.. Şeyhin nefesi şifa canım. — Neye beyim?. namaz vakti. adamdan azma beyim. İslam sözü aşikâre. Razı olmuyor. sen yabancı değilsin.. Sesi de fena değil. Bunu da bizim Şeyh'efendi'nin perisi tutmuş meğer. peri düğünü.. Ertesi sabah. Şaştım kaldım. Dedi. Çocuklar bakımsız.. — Ümit vermenin bu çeşidine. Ertesi sabah Şeyh'e gittim.. Kim ne bilecek? Şuraya getiriveririrn. (Ana beni götürüyorlar. Deli olacağım. Halbuysa evlendikten sonra gelmiyecek. Hitamında meseleyi öğrendik.. (Şuraya getireyim bir nefes ediver.) Diye söylenir. sonra da tutup ırzına geçmek. Ne öldürdü. beyim.. — Pekâlâ sen şimdi ne istiyorsun? — İstediğim şu: Süleyman efendi mahpus.. Ölüyorum Şeyh'im. Ben dersen işte böyle. Abdülvahap gazi tepesinde bunların düğünü olmuş... tesbih'ten geldi.. Bir aydan beri ben neler çekiyorum beyim. İşte bunun üzerine bizim Şeyh'in perisi musallat oldu. Kokusuna alışmışım beyim. Uyku arasmda (Süleyman..... Onda hararet yok beyim. Üstüne bu hal neden geldi. Murat büyük bir nefretle bıyıklarını dişliyordu.... ellerini dua eder gibi açıp müthiş bir ümitsizlikle tekrar dizle rine bıraktı. Şartı bu. Bir gece Ana. Süleyman. Şeyh'in kapusunda bulmuşlar.. razıyım.. — Öyle şey olmaz. Bir aydan beri karıya nefes edemedi.) Dedi.. Olmaz ne demek? Bazı bazı gelir. — Töbe de beyim. Taşta hararet var. (Beni neden uyarmadın...) Diyorum..) Diye ağlıyor.. yanımda yatsa.) diye bağırarak gece vakti sokağa düşmüş. Peri kısmı.. Meğer Süleyman peri'nin kaçırdığı gece. Her insanın bir perisi var ya. El sürmemeğe razı olduk. yüzünü örter... başını duvara çevirir. ne bıraktı... keyiflenir. . Ben de şaştım Ömer efendi. Bazan sana büyü mü yaptılar? Diye sorarım. Ondört yaşındayken bir Ramazan'da 99 bin kere esma çekmiş.. Buz gibi. şeriatta ayıp yoktur.. kız teşbih çekerlerken iyi saatta olsunlar tutmuş bunu.. Söylemesi ayıp.

. Sanki birdenbire gençleşmiş... Gözünü keyifle kırptı: Şeyhi alıştırdık mı her hafta gelsin. — Yani Şeyh hazretlerine yalvarmıyacak mısın? — Yalvarmaz olur muyum.. Buraya. — Nefes etse. Gardiyan Ömer. — Razı olmazsa. Tamam.. ben de mürit değilim. Her hafta.... — Senin sayende beyim.. — Bu da oda kirası mı? — Ne münasebet.. zarar yok. Hep senin sayende. Hem Silo'ya da bunu açarsın. şeyhin perisi belki büsbütün öfkelenir.. aman ellerini öperim düşün... Bir kere nefes ediverse. Şimdi benim söylemem icab etmez. — İyi ama kızarsa.... belki şeyhi edersiniz. — Ya.... işin kolayını bulduk Ömer efendi. Sen de gelirsin. Baksada mürit ne demek? Öz kızından ileri. — Eksik olma beyim. — Nerden bilecek? Bildirmeyiz. — Benim yanımda nefes edilmez. mesut olmuştu. Haşa. Hangi saat geleceğinizi ben de bileyim de.. — Buraya gelsin ama.. söyle. Yalnız Şeyh'efendi benim haberim olduğunu bilmesin emi? Ayıp düşer. Arkadan şeyhi bir usulla içeri sokarız.. Eniyisi böyle yaparız. Nefes ediverir. Yani tarikat meselesi olduğundan. Sen kızmazsan tabi O da kızmaz.... Yeriz anasını satayım. Razı olmadı mı. Elinde büyümüş beyim... Bu işte pekâlâ... Töbe yarabbi.. Benim odamı... — Allah seni sevdiğine kavuştursun Murat bey... Allah senden razı olsun. Şeyh hazretleri ahır zaman Peygamberi sayılır. haber vermeden getirmeli. Canım sana kurban.. bak ben ne diyorum.. Bu ziyaret günü getiririm. Cebinden dört tane ceviz çıkarıp Murat'a uzattı: — Buyur beyim.. Şeyhi de çağırırız. — Sahi. Buraya gelsin.. Ben bunu düşünmemiştim. Tabi bir kere söyliyeceğim...— Ne çeşidi. Karıyı buraya kaparız. . — Aferin. Kır da afiyetle yiyiver. anası da mı gelmeli. O da Şeyh'efendi'ye geldiğini söylemez. Eski birşey örtünüp gelsin... Al gözünden peynir helvasiyle kâat kebabım beyim. — Getir. Başını kaldırıp bakmaz. O da bir evlât. Sonra.. Haa?.münasip görürsen... — Anası da olmaz... Başka bir isim verip yukarı çıksın.. Öyle aklıma geldi. çarpuk bacaklarının üzerine sıçradı. sırrı faş edersek. işte bu doğru.. Sen de aşinalık etmezsin. — Düşün beyim......... Yarın değil. — Kızmaz.. Canı sıkılırsa. Bana kızsa da bizimkine hiç kızmaz.. öbürgün.. Doğrusu bu. — Bu halvet işine şeyhin kansı ne der? — Hiç ne diyecek? Arada bir fenalık yok ki beyim. burada kimse bulunmasın. Gene sen söyle. — Yani.. Hiç. Anahtarı sana veririm. Halvet'te nefes edilecek.. Gülüverir. benim odama gelir. — Estağfurullah. Sen düşman lâfına bakma..

fevkalâde şık bir kahverengi kostüm. Ve dönüp kapudan dışarı haykırdı: — Efendi. Hele işimiz hayırlısıyla yoluna girsin. Sakin gecenin içinde betonda sürüdüğü ayakları yılan gibi hışırdıyordu. Köy bekçisi. — İyi bildin beyim. Murat'ı görünce. İzollu'nun İmik uşağı köyünden İmik ağa önde. ben bu iyiliğin altında kalmam. Diğer emsalinin yüzde doksanı. tanıkan bir numuneydi... Bir sene cezasının tamam altı ayını. bostan korkuluğuna.. mahpusa getirmişler. Müslüman kısmı müslüman kardeşine elinden geldiği kadar yardım edecek. Nesli münkariz olmağa yüz tutmuş. eşek.. pek uzun boyuna ve pek esmer yüzüne hiç yaraşmıyor. köyün yetmiş hanesinden atmışdokuz hanesi bize düşman olduğundan. elinde baston ve bir de krokodil taklidi Portmen vardı. İmik ağa. okuma bilmemesine rağmen demir çenberleri altın suyuna batırılmış bir dolma kalem. Bağırarak içeri girdiler. İmam. başında Tavşan tüyünden bir fötr şapka. Göster de ayak turab'ı olalım. yarı divane uşak eskilerine döndükleri... Geldiği zaman kış olduğu halde alpaka ceketiyle titriyerek kendi tabiriyle «Çay kuvvetine yaşıyarak» geçirmişti. aynı renkten podösüet iskarpinler. biçiminden ve renginin solmazlığmdan belli. O'nu munis bir gülümsemeyle iterek arkada. fenalık mı etmekte olduğunu kestiremedi. yardımcı bulmuş bir haklı adam gibi tekrar ayak diredi. Halep'ten kaçak getirildiği dayanıklılığından. asrî bir mankene faian benziyordu. Nahiye müdürü... Murat'ın omuzuna dostça vurarak yürüdü. Senin aklın erse. Hani O müslüman. aklın biraz erse ya... eşek.. Efendi diyoruz. gözünde numarasız gözlükler. Köy kâtibi. on. Muhtar. onbeş senedir olup biten işler karşısında fena şaşırıp ipin ucunu kaçırarak. Sapan çaldığı iddiasiyle mahkemeye verildiğinden ve muhakemesi gayrı mevkuf cereyan ettiğinden.. evrak tasdik dediler. efendi demek senin anana söğmekle birdir.... pek ince. eski bir şalvarla gelmişti. mahpusa. Ulan eşek. İmik ağa. Burada yük mevzuubahis olamaz. göğüs cebinde mavi kenarlı bir ipek mendil. — Ne münasebet. Murat dünyaya akıl erdirdi erdireli ilk defa birisine iyilik mi. gardiyan küçük Ömer. Bütün bunlar. Sonderece asabî ve kibirli bir adamdı.. Şeyh Süleyman efendi. sulh ceza'ya iş kıyafetiyle gidip geliyormuş ki.— Zahmet ettin. Bu sözle hiçbir münasebeti olmadığı halde. «Birden. dünya. Pulluk'la ve biçme makinesiyle ziraat yaptığı için» asabiyeti ve .» O kılıkta. Müslüman mı kaldı? — Sahi O da doğru. Sırtında. Kürt ağalarından. bir acaip yaltaklanmaya ve korkuya kapıldıkları halde. Bir haftadan beri evrakı Vekâletten gelip Belediye işlerinde çalışmağa hak kazandığından şimdiki elbiselerini satın almıştı. «Çift at'la. yazma. Dünya bozuldu. — Ne zahmeti. Karakol kumandanı. ayaklarında. ensesin bakılınca. Hem de fena bozuldu. — Nerde o müslüman beyim... İş işten geçti. yırtık şalvarı.

dut pestili.» Diye nöbetçi gardiyanlara yollardı.. dört. İmik ağa. artık kahveyle çayın üzerine ayran içilemiyeceğini ileri sürsün. Ozaman derhal asabileşir.. Sık sık kapuya bakmak başvurduğu son kibar çareydi. Cumhuriyet ağasıyız. yahut birkaç kişiyi. ayva. suratı asılırdı. Misafirleri dağılır dağılmaz. kâatlar çeker. bal. şeker sandıklarının Bunlar üç tane idiler önüne çömelir.kibri üstünde kalmıştı. yüzünde birdenbire peydahlanan derin bir nefretle ilk gözüne ilişen mahpusu huzuruna çağırır. kahveler ellerdeyken çaydanlık ateşe sürülürdü. peynir.. . kese kâatları. ister istemez ikramın tadına bakılacaktı. yalnız yediği vaki değildi.. kahve pişirilir. kalabalıktan kaşgöz işaretiyle ayırıp kenara çekerek davet eder. kuru üzüm. Bunlarda. sepetler. belli etmeden gülümserler. süzme yoğurt. kuru incir. içeriye «İmik ağa. karyolasının altından kavun. elma. Hepsini kaldırdıktan sonra.» Diye bir lâfı vardı ki. leblebi. kabak çekirdeği. Bu son hareket misafirler için «Kalk git. çıkarıp önlerine sıralardı. birkaç saniye sonra da koridorda raslayıp talimat verdiği herhangi bir mahpus. sabah.. bahçeye koşar. kurudut. ağanın perişan ve acele istirhamlariyle başka misafirleri böylece deflemek işine yardım etmişlerdi. söylerken kendi kendisiyle mi.» işaretiydi. kızılcık. Hepsi gösterilip hepsi tadıldıktan sonra. Bunu anlryamıyanın yay haline. gardiyanları çekiştirmek bile gardiyanları çekiştirmeğe başka hiçbir zaman dayanamazdı O'nu teskin edemezdi.. mahpusanede. Bu ocak parıl parıl tertemizdi.. «Biz ağa'yız ama. Böyle sıralarda. Burada itirazın zerre kadar faydası olmazdı. aluç. Çay demlenip kadehlere koyulur koyulmaz. Oturup yeniden yeniye lâf açmak imik ağa'yı çileden çıkarmağa elverirdi. karşısındakiyle mi alay ettiğini anlamak imkânsızdı. ceviz. Mutlaka. bir tahta kaşık getirerek.» Diye seslenirdi. mışmış. kâseler. dişlerini gösteren bir gülümsemeyle yerinden sıçrar. Misafirlerini iki kap yemekle tıkabasa doyurduktan sonra. bunları da and vererek tattırıp yerine iade eder. Seni daireden çağırıyorlar. köpük pestili. Karnı iyice doymuş misafir yahut misafirler. son kalanını bulundurmağa meraklıydı. zeytin. Ziftlensinler. suç ortaklığından gelme. yemiyenlere bir haftadan on güne kadar küserdi. mukavva ve teneke kutular. İmik ağa. Ocak harlamağa başlayınca üstüne misafir adedine uygun bir cezve koyulur. tahta kaplar... beş çeşidini daima yanında bulundurmakla iftihar ediyordu. ahlat kurusu ile dolu torbalar. Kapudan seslenen de( bu seslenme üzerine «Bize artık müsade imik ağa» diyenler de. herşeyin daima turfandasını Yani ilk çıkaniyle.. Sanki hiç kullanılmamış gibi parlardı. Kahve fincanı denilen küçük şeylere dekilerden mada. bunlardan yemeğe zorlanır. armut.. Misafir de kaç kere. Yemek pişirmeğe. dışarı çıkıp tekrar döner. badem.. aşılı mışmış çekirdeği. imik ağa ortaya bir kocaman bakır tas. türlü türlü turşular. yenidünya. en arkadan sıra gazocağı'na gelirdi. alıp yemeğe götürürdü. öğle ve akşam yemeklerinde. gelmiyenlere dakikalarca yalvarır. Bu da fayda vermezse. tussuz yağ. incecik vücudunu ırgahya ırgahya ayran döğmeğe girişirdi. çaydanlığı ve ayran kâsesini uzatarak: «Şunları bizim kapu köpeklerine götür. Kimin haddi ise. kısa bir samimiyetle biribirlerine kurnaz kurnaz göz kırparlardı. çökelek. karpuz. incecik kemik parmaklan titremiye başlar. İçeri geldi geleli. birisini. petmez bulunurdu. boy boy tabaklar.

üzerinde para gezdirmeği.. Ekmeklerine çalıverdim. Ulan eşek. Ulan Şeyh Sait. Bizim nakadar rezilimiz varsa. ben kaçar mıyım? Ben çiftliğimi. İlk günler... Yediler. .yahut başka bir koğuşa seğirtir. Muhtar. Şimdi borç istemenin sırası mı ya. mecbur kalsa dişini çektirecekmiş gibi suratını asıp. bizim Elâzız Vilâyetine benzemiş. Asri rençber olmasına rağmen. Pilavdan başka patates pişirmiştim.. Biz babadan böyle görmüşüz.» Derlerdi. Benim küçük tencereyi bildin mi? İşte ona tamam yüz dirhem yağ koydum. Mehmet Emin’i bir de Kayserili Tevfik efendiyi çağırdım. oğlanları ve düşmanları bırakıp nereye kaçar mışım bakalım. rezil yatağıdır. öyle herkes'in keyfine burada hizmet edilemiyeceğinden bahsederek O'nu alıkoymuşlar. Yağlı davar yoğurdu da vardı.» diye ağayı gönderdikten sonra etraftakilere «Hele gidelim de İmik ağa karnımızı doyursun. yiğitlik vurmakla. Efendi ve eşek demesinden belli pek işittirmeden.. kendisini öfkelendiren gardiyana Mutlaka gardiyana kızmıştı.. Ayıları tekmil gardiyan yazmışlar. arkadaşlardan biri şeker almayı unutmuş. Kahveleri içtik. — Neden? Diye hayret ediyordu.. Derebeği âdetine uyarak. ihtiyatla bağırırken gene ağzını iki kere açmıştı. bir kaşık yoğurt istese. Pilâv vardı.. oradan alıp gelmek lâzımdı. Murat: — Bu herifler aylık alalı üç gün olmadı. bu âdet mahpusaneyi şaşırtmışsa da^jgiderek hepsi de alışmışlardı. parayı borç vermeği hiç sevmez. ayran yaptım. Murad'ın odasına girdiği zaman. ne de birisiyle gönderirdi. Allah eksik etmiye. Dedi. ismet Paşayı.. Karınlarını birgüzel doyurdular. Allah kabul etsin. «Sen git. Şeyh efendi de bilmez. Sonra tussuz yağ gelmiş. nakadar gizli çağırılırlarsa çağrılsınlar. Yahu burası Bizim köye. İlle yatağının başına kadar bizzat gitmek. yahut ısmarladığı henüz gelmemiş te borç olarak on tane şeker talep etse İmik ağa bunları ne getirir.» diyerek kalabalık bir aksi şada gibi cevap verirdi. Belediye'de çalışanlar gideli bir saat olduğundan. Şimdi. Etli patates.. ağzını bir karış açardı. Yemeğe davet etmek için. İmam. kapudan dışarıya..... Sen köyleri bilmezsin beyim. Çayları demledik.. İçeriye yetmişiki lira borcun var. biz geliyoruz. Köy yeri. Birisi hastalansa da.. bizim nahiye'ye. Ne yedirdiğini birazdan gelip size hikâye eder.. Bekçi... Halis kurt pilavı.. Dağda nakadar ayı tutmuşlarsa getirip buraya gardiyan etmişler beyim. Kâtip olur.» Herkes hürmetle susup dinler.. Karıştırdım balı. orada kim olursa olsun birisini karşısına alarak var kuvvetiyle bağırmağa başlardı: «Sen neredesin? Bir saattir seni aradım. «Ağalık yedirmekle. Peynir getirmişler.. hayvanlarımı... Kaçılacak bir yer olsa evvelâ sen kendin kaçacaksın. Şöyle şöyle el kadar kesip yedirdim.. Ulan Şeyh Sait. «Ağalık yedirmekle. Sayar tek tek.. Mesele bu sefer borç istemek değilmiş. Artık davetliler.. Ben pilavı yavan sevmem. Ağa'yı dışarıya salıvermemişler. parayla birşey satmayı.

Benim aklım başımdan bir kere giderse kendir.. Aslı da buralı.» Diye bağırdıysa da durur muyum? Meğer bize gönderdikleri Nahiye müdürü.» Diyerek terfi etmişler. hayret ve kederle baktı. Anasının adıyla anılır bir Nahiye müdürü.. Gözlüğümü bir kere düzelttim: «Bana bak bey.. Akşam pişirdim. Sen de beraber gidersin.» Dedi. . dördüncü müfettişin karısının yeğeni imiş. Kâatları topladım. ben senin yerinde olsam.» Diyerek lâfa girişecek oldum. birkaç ay sonra kaymakam yapacaklârmış. . Buraları isyan mıntıkası. müdürlüğü işte hatmetti. Biz baltayı taşa çalmışız. dedi.. Kaymakam. aşağı iner de.. Dün bize et getirmişler. Duydum ki Dahiliye Vekâletinden Müfettiş gelmiş. isyandan buyana bizim hakkımız var da alacağımız yok.— Şeyh'ten ne istiyorsun ağa. Yüzünü astı da bana ne dedi bakalım. Kızma. Atlatıp buraya koştum. — Eyvallah. — Töbe.. — Kim? — Şefik bey. böyle söyliyen Şeyh Süleyman efendiye.. Sürt Vilâyet sayılalı.... ben şaka ettim. dedi... Bizi mütegallibe damgasiyle sapan hırsızlığından hapse atınca «Tamam. Murat gülümsedi: — Bizi yemeğe davet edeceğine. Şimdi nerdeyse arkadaşlar öğle paydosunda yemeğe gelirler.. Kapuyu vurup girdim. Tekrar kapuya döndü: Eşek. — işte du olmadı. Bir de baktım ki bizim Fazıl bey.haşa huzurunuzdan çingene eşeği. Öyleyyse şeyh erendi buyursun. Eşek. Bırak Şeyhim sen O mendeburun bize ettiğini bilmezsin. vekâletnameler. dedim.... işte orada aklım başımdan gitmiş. Orası sanki. — Ben de niyetliyim. hayretle baktı: — Rahmet mi? Ne rahmeti. Üç aya kadar Siirt vali vekili olur.... O'nu görmemle dünya bana verildi sandım. zabıt varakaları. Bana dedi ki: «imik ağa. makbuzlar. Töbe Yarabbî. Artık kaymakamlığa lâyık. pencerede beklerim... haydi ikiniz de buyrun. İmik ağa... celpname'ler.. biz. «Bize bir Nahiye müdürü yollamışsınız.. Dahiliye Vekâletine yazHığım bütün istidalar Fazıl beyin eline varmış. Mutasarrıf. hiç Vali görmemiştir... Bizi sapan hırsızlığından bir seneye mahkûm ettiren Nahiye müdürüyle uğraşıyoruz. çekicini. Acemi nalbant.... Şimdi îzmir tarafında kaymakam.» Dedim... Bizim çanta ağzına kadar evrak dolu. İmik ağa. Hayır mı? » Diye sordu.. Diye içini çekti. biliyoruz... Eliyle kâatları itiverdi. İstida'lar. Yeriz. «Sayende hayır elbet beyim.... Meğer. Hep vekillikle idare ederler. Allah rahmet eylesin. Sağol ağa.. sehpa gözüme görünmez. Çantaya koydum. köy mazbataları.. Hiç gider miyim? .. İzollu ağalarını iyi tanıyor. ikisine de. İzolluya demişler ki. Yemeğe. dedim. Hepsini tomarıyla önüne koydum. dedim. Hele otur.» Dedim. keskisini nasıl kullanacak orada öğrenir. dedi. Eteğine vardım. size Şeyh Sait'ten başka Nahiye müdürü. Çantaya davrandım.. Eskiden burada Vali muavini idi.. hep O'nun sürdüğü lekelerin altındayız. Biz. Arkamdan «Hele gel. Kürdüstan. ademi takip kararları. Vali makamında oturuyor. Vali yaramaz. Lâkin bugün bana misafir gelecek. karısı kızları. Dahiliye Vekâleti. «Hele buyur İmik ağa.

Kardeşimiz değil mi? Hele harbi kazansın.. Yanımda durdular. Tevkifimden bir ay evel ekin satmağa gelmiştim.. — Neden Elâziz'e değil. Tavuğu.. vilâyette.. Karı keyfe gelmedi ki. Köy demek mahpusane demek beyim. Durup. Ada'lan.. Ne karısı.. Hele Almanya kazansın. Allah divanı gibi el bağlarız. Sen bari bilirsin şeyhim. Ben buraya yerleşeceğim. Yürüyüp geldiler. İçinden iki herif indi. Abdullah Paşa adam asıyor. Benim haberim yokmu sanki. (Birisi Vali. birisi emniyet müdürü.. Sonra savuştular... Yanyana koşan iki askeri kamyon uzaklaşınca düdüğün sesi büsbütün arttı.. El'in eşeklerine tekmil (Efendi) demeli. köyde jandarma odur. (Gelsin de doktora çıksın. ha Elâziz...» Diye sordum... Bana müsade... bukadar öfkelenmen. Nöbetçilere tenbih etsin. Meseleyi anlatalım. Nüfusumuz ikiyüz milyona çıkacak. korkma.. aşağıya baktılar. — Bize efendilik beğlik Almandan mı geliyor? — Almandan. jandarmadan bıktım... Duydun mu şeyhim?. — Duydum... Burada Vali'yi adam hesabına alan yok. — Kim söyledi? Yalana bak. Ekini Allah'ın izniyle sattık. İlerden bir otomobil geldi. Ha bizim İmik uşağı. — Yakında. — Kendisine ne kalıyor? .. — Yahu. Karı köyde... Kafkasya'yı. İsyandan beri EIâzizrde adama istida verdirmezler... Hanım yengemiz Malatya'daymış.. Karnı ağrıyormuş. — Kabul etmem. yerinden sıçrayıp çantasını yakalamıştı: — Ameleler şimdi gelir.. Gölgeye iki yatak sereriz. — Öyleyse Almanda (efendi) tükenmiştir.. Bastonlu iki efendi. Ben onbaşıdan. Arabistanı hep bize verecek... Hastaneye geldi..) demez mi? İnsan vilâyette oturacak. Sağa baktılar... — iftiradır....) Dedim. Aspirin Bayer gibi.. «Güneş çekilsin de köye gideyim diyerek Han'ın önüne bir iskemle atıp oturdum. (Bey) demeni isterler. — Ne zararı var. — Canım benden gizli mi? Hanım yenge dün geldi ya.. (Efendi) diyeceksin. Zaten Almanya bizim için döğüşüyor.. İmik ağa. Bir de düşündüm. Fabrikanın canavar düdüğü öğle paydosunu haykırmağa başlamıştı. Malatya'ya yerleşeceğim. Hancı'ya «Kim bunlar.. Onbaşıyı bulalım da.— Artık bizden gitmek geçti.... Haydi Murat bey sorsa bilmez de sorar. Şu cezayı bitirsem. sola baktılar. Bizim imik uşağı'na bir jandarma gelse bizim nefesimiz daralır. efendiyi de beğenmezler de. Elâziz'i ben vilâyet saymam.. Mahpusane gardiyanı neyse. yukarıya. başını uzattı.. Balkanları. Ben ayağımı ayağımın üstüne atmış oturuyorum.. — Töbe. Töbe Yarabbî. yumurtayı pişirir karşısında. Senin bukadar süslenmen. iyi vallaha.. Elâziz neresi? Dersim'in hududu. Bizim karıya gideceğimiz demek ki mahpusa yayıldı....

yukan 200 mermi yaktılar. haydi diyelim. bu akıl almaz zaferi sanki daha şimdiden çantasında taşıyormuş gibi azemetle çıktı. Tuttuğunu altın eylesin. Bilenler de unuttular. ortasına parmağıyla dokunarak. — Zaten kitaplar yazıyor. İki kere müracaat etti. Öğle yaklaştı. Ova 6 saat çeker.. Kâfirler biribirlerini kıracak. Toplar... Dört tanesi askeri depo gerisinde. aşağı. Şehir Alay merkezi. jandarma .. — İşte gördün mü? Hepimiz hak dinini kabul edeceğiz. Dört top bey yurdu tepesine tayin edilmiş.. Köy ikiyüz haneliktir. Orasını bana buradan daha «asrî» anlattılar. İsyan. — Gelmez mi? Gelmeyip te ne halt edecek? Vızır vızır gelir. iki keresinde de Karadayı el vermedi. 350400 asker var. Tabi Şeyh Sait isyanını konuşuyoruz. Bu huy bizde fazlasiyle mevcut.. siyah bağa çerçeveli gözlüğünü burnunun üstüne iyice yerleştirdi. — Yani? — Yani isyan mıntıkasında. — Şapka gidecek. Gülleler muttasıl kayaları tarıyor. (Şeyh Şerif Palu'yu bastı) haberi geldiği zaman ben de Elâziz'deydim. Kimse de duymadı.. kazanan da hak dinini kabul edecek..Bana cenneti âlâ ve Peygamber Muhammed'in şefaati elverir diyormuş. Bir büyük muharebe olacak. Şehirden dışarda ve ovaya hakim bir mevkide. Bir işin baş tarafında haklıyken sonuna doğru haksızlık etmek kötü bir huy.. Pekâlâ. Bastonunu birisine vuracakmış gibi kaldırdı: — Alman'a Allah kuvvet versin öyleyse.. Mitralyöz'ler de bu deponun önünde. Vali. — İnşallah İmik ağa. Ne dersin şeyhim. — Amin. — Halbuki ben Elâziz'i başka türlü hayal ediyordum. Ertesi sabah.. Sonra anladık ki topların ağzını Karakaya mevkiine çevirmişler. Mitralyözler ve avcı koluna yayılmış askerler durmadan kurşun sıkıyorlar. — Köyü suyun ötesindedir. Elâziz'de Dellal çağrıldı ki bir kul dışarı çıkmıyacak. — Ne sebepten? — isyan sebebiyle. — Eski harfler de gelir. Şimdi anlatacağımı siz muhakkak duymadınız. Görüyorsunuz... — İyi. Oymıyarak. fena birşey... gevezenin biri. — Şapka gider öyleyse. Palo'ya kadar yumurta yuvarlasanız gidişini seyredersiniz.. 12 Top sahra top'u.. Murat gözlerini kısarak Şeyh'efendi'ye sordu: — Neden mürid'iniz değil? — Kim İmik ağa mı? — Evet... Bu fanî dünyada şimdilik galip gelenler haklı görünüyor.. Alişam köyüne geldi. Hitamında bir taraf kazanacak. İmik ağa. Kuşluk zamanı gürültü biraz kesildi.. Bir Salı günü akşam üzeri Fırat'ı geçti. şefakla beraber toplar patlamağa başladı. Depo aynı zamanda cephaneliktir. İmik ağa...

Maiyetinde sekiz süvari var. Herkes Bismillah diye silâhlarını hazırladı. hem kaçıyor. eskidenberi Dersim çapulcularından korkar. Herifler eskidenberi soyguncu olduğundan. Silâh sesleri birdenbire kesilmişti. Yada. Kaçanlar... Halbuki kulaktan duyduğumuza bakarsanız bunlar üzerinde Kur'an'ı kerimlerle geleceklerdi. Çemişkezek'e de evelden beri düşmandırlar. salâvat getirmesini bilmezler. Dersim'in meşhur eşkıyası.) diye bir feryad duyuldu. isyana biz de iştirak ediyoruz. (Senin dinin nedir?) diye sorun. Depo yağma ediliyormuş lâfı ortalığa yayılınca evlerden uğradılar. Gelin teslim olun. Bizim Elâziz.kumandanı otomobille şehirde dolaşıyorlar. Ben. (Ben din bilmem.) Demişler.. eşkıyayı. Ali ağanın çobanıyım. Neferlerden birisi kolundan yaralanınca ötekiler de. — Halk ne yaptı? — Halk ne yapsın? Evvelâ kim geliyor belli değil ki. Zaza'ların hiçbirinde tüfek yoktu ya birden baktık. herşeyi bırakıp kaçmağa başladılar. Baktık ki bizim Dersim eşkıyası. beheri dörder tüfek omuzlamış. Güney çay mevkiinden top menzilinin altına geçivermişler. ricat hatlarında görünce (Sarıldık) diye bağırdılar. Yado cenuptan kayaları dolaştı. insan. Lâkin Palu ve Çemişkezek razı gelmemiş.) diye cevap verirler. Bunların da dört tanesi tüfekli. Karşı tepeden bir karaltı bu tarafa atladı. Şeyh Şerife haber yollamış. (Canını kurtaran kaçsın. Ön saftakilere asla kurşun ve gülle tesir etmez deniliyordu. Meselâ gelenler. araziyi bildiklerinden. Bir karaltı daha atladı. eşyalarını zaten beşkardeşler mevkiinde hazırlamışlar. oturup başını yumrukluyarak ağlayan hangisi.. Meğer bunlar eşkıya Yado'nun maiyeti imişler. — Halbuki adı şapka isyanı... Bellerinde çıplak kılıç taşıyanları da silâhlı sayarsanız 1520 kişiyi geçmezler. hem ceketini.. Ayrıca idareyi örfiye müfrezeleri de kol geziyor. Esasında. Ahali damlara çıkmış. birtek kurşun sıkıldı. — Esası tabi din uğruna. cephaneleri bölüştüler. Dere boyundan. Fakat kalabalığa malumaliniz her çeşit insan karışır.. Palu. Posta ile müzakereden sonra. pantalonunu çıkarıp atıyordu. Silâhları.. Palu'ya giremeyince. Kur'anı bırakalım. mecburen oranın depoyunu basmış. Zaten Elâziz de isyan edenlerin topu topu 37 kişi olduğu sonradan anlaşıldı. depo önündeki mitralyözlere doğru. Yado. beyim. iki eşek yükü silâh alıp halka dağıtmış. Piyadeler de tepeyi atlayıp beıi yakaya.. Biz dürbünle harekâtı seyrediyoruz.. Palu'ya da. Yado'yu.. Emre itaatsizlik edip sokağa çıktığı için Vali Hilmi bey bir küçük çocuğu tabancasiyle gözümüzün önünde öldürdü. geçiyorlar. Kapu tokmaklarına yapışıp kelimeyi şahadet getirerek içeri alınmasını istiyen hangisi. Gerisi omuzlarında birer sopa. (Elâziz'e hücum et) . bozgunu işte orada gördüm. Alay çil yavrusu gibi dağılıverdi. Otomobile atladıkları gibi hey Malatya nerdesin. Asker. Meğer Vali ile kumandanlar ailelerini. böyle hengâmede sükûttan daha çok ürküyor. 3035 kişi iken bir hamlede dörtyüz kişi oldular. İsyan havadisi üzerine bu iki kasabayı çevirmişler de (Bizde Şeyh Said'in mektubu var. Palu Kaymakamı Hakkı bey Dersimli olduğundan bize kancıklık yapar diyerek onu uzaklaştırıp yerliden birisini Kaymakam nasbetmişler. uçlarına çarıklarını asmışlar.. Dersim aşiretleri.

der'akap katırları. Adamlarına emir verdi. ahzı asker şubesini dağıttılar. battaniyeleri çuvallara doldurmuşlar. Atını direğe bağladı. Evelâ kolordu merkezini. müsade alıp dükkânlarını evlerine taşıdılar. Kapuları arkasına kadar dayadı. Hemen mapushaneye gitti. Reji dairesinin ambarını yağmalamışlar. Esnaf kol geziyor. Defterleri. «Bu gidiş hayırlı alâmet değil. Meydan feslerden sarıklardan görünmüyor. pahada ağır malları hayvanlara yükletiyorlar.. Serkliler. Ben Yado'yu gözümle gördüm. Uzun boylu. Bereket versin. Ağlayan. baldırı çıplaklar. fes giymeden yanma gidenleri falakaya yatırdı.eısı. salâvat getirenin haddi hesabı yok. O zamana kadar evlerinde oturan Elâziz'liler. Sırtında zabit elbisesi vardı. mahpusane kâtibi esas defteri evine aşırmış.. askerî teçhizat anbarını bastı. Çapulcular üstüste birkaç ceket.. Bir iskemle vermişler. Kaputları. karşı çıktılar. Hükümet konağına girdi. Bizim Elâziz eskiden beri şarkın ticaret merkezidir. Harput ermenileri Amerikaya kadar nam salmış tüccar idiler. 30 kuruşa on paket. Bunlardan iş çıkmıyacağı anlaşıldı. Dersim'li paket f iatmı nerden bilecek. büsbütün yabani değil. Şehrin ayanı. sandığını yüklenen savuşuyor. Beylik battaniyelere paketleri doldurup sokakların köşesine devirdiler. Mahpuslara umumî af verdi. «Hani Şeyh Sait? Nerde şeriatçılar?» derken «Şeyhi şerif hazretleri geli yor. kitapları yakıyorlar. Aynalar. Şehirli beyzade Mehmet efendi'yi .. şeyh'i şerife müracaat etti. Uzun boylu.. hazin oluyor beyim. Herhalde cinayet işleyip Surye'de yaşıyanlardan. «Malatya Şeyh Said'e iltihak etmiş. ağzında da altın dişleri parlıyor. Keçe külah.. eli silâh tutanlar. haşa huzurunuzdan eşekleri nereden buldunuz? Yükte hafif.. masalar.bahanesiyle başından defetmiş. Mallarından korkan tüccarlar. Ordu kamilen Şeyh Sait efendiler Sancak'ı şerif çıkarmışlar. Şu halde. Bir taraftan yerli Milis teşkilâtı kuruluyor.. Davranın. O'nu da Vilâyete misafir ettik. Sivas ta iltihak etmiş.. yatağını bırakan. Umumuna üstüste 3 kuruş paha biçmiş. Baframaden'ler. Mal rüsvay oluyor. A. Yağma. Ne olursa olsun. silâhlanıp dışarı uğradılar. Mahpusaneyi yakacaktı bırakmadılar. Seksen yaşındaymış ama. Yeniceler. Akşama doğru nihayet lisana geldi: «Biz burada durucu değiliz.» Yado. nen gcıcıı iiıcuıuııaı. eşkıyayı görünce Elâziz'in abdesti Hozuldu. Ankara'ya kadar yolumuz var. Bu esnada Yado. Şaşılacak birşey. Eskiden dersim içinde Nahiye müdürlüğü falan yapmış. iskemleler. Bir de baktık. Yado kahveyi içer içmez tekrardan atladı. Dükkânların daramaları (Kepenkleri) kapalı.» jseıeuıye js. birkaç pantalon giyiyorlar. koltuklar pencereden aşağı atılıyor. Helîfe hazretleri İngiliz zırhlıları ile İstanbul'a dayanmış. Herkes ikişer üçer çarşıyı tuttu. Bir taraftan da kuvveyi maneviyeyi kırıcı haberler geliyor. Kimi münasip görüyorsunuz?» diye sordu. yere kapanan. — Siz şeyhi şerifi gördünüz mü? — Gördüm. kara sakallı. Türkçe bilmez bir ihtiyar. Milis'e yazıldık. Tekbir çekenin. Dersim çapulculuğu tarihlerde meşhur. yakışıklı bir adamdı. Elâziz'e Vali tayin edeceğim. salonda oturmuş.. ahaliler yerlerde. tüccarlar. halıları topluyorlar. Delikanlılar. Başına Kalpak. 3 kuruş verdi mi bir paket.» diye bir fısıltı yayıldı. Çapulu görünce tüccar taifesi aklını başına devşirdi.

Üç sene sürecek. Her mahalleye Yado'nun çapulcularından da iki silâhlı geldi. arkadaş: «Paketleri de. Tercümanı türkçeye çevirdi. Karar: «Bunları telefatsız Elâziz'den çıkarmanın kolayı. Diyormuş ki: «Biz kitapta yerini gördük. Amin dediler.» Türkocağı'nda misafir edilen şeyh'i şerife başvurdular.. Üçüncüleri mışlı'ya davranacak oldu.. Allah diyeni kesecekler.» diye fetva çıkardı. Eğer fırsat bulsalar. Kurşunu tam gırtlağından yedi.. Tüccar: «Aman çarşı. Sabahleyin birkaç eve daha girmek istediler.. Seksen bin Mason olup Padişahımızın tahtına hücum edecekler. Şehir yanıyor. Lâkin kasaları açmak mümkün olmadı. Bunlar Firavun tohumudur. — Siz de attınız mı şeyhim? — Biz o zaman henüz tarikata intisap etmemiştik. Cephanelik ateşlendi sandık. Yado'nun adamları.. (Çık. Şeyhi şerif kürtçe birşeyler söyledi. Lâkin Dersim'li kulak asar mı? Aklı erenler. Herkes kendi mahallesinde bekliyecek. Sonra kurt aslından bir mehdî gelecek... haram.) (Bırakmam). Halk meydan vermedi.. Bir dua okudular. ermeni doktoru Piyer'in evini basmışlar. Yado.» diyorlar. Gece iki saatte bir değişerek devriye gezdik. Ötekilerin silâhlarını aldık. Ogün akşama kadar Bankalarla meşgul oldular.. Daha da istemişler. Rabbim günah yazmasın ben de ateş ettim ama. Biz bu tarafta uğraşırken birdenbire bir patlama Elaziz'zi temelinden sarstı. Dersim'li kulak asar mı? Dersim'li evelden beri (Elaziz'zi bir talan etsem. kuruldu.. Üstlerine gaz serpip yakıyorlar. Dediler. Şeyhi şerif çapul istemiyor. Elâziz'li çapulculara girişti beyim. İkiyüz kişi zayiat var. Kasalara tüfek ile ateş ediyorlar. çapulcuları önlerine katmışlar. Hükümet arkasından silâh açıldı.. kimseyi öldürmedim.. (Bırak. Söz doğru ama. silâhlan da bırakın. . Mehmet efendi Vali makamına geçti. İş zora binmiş. Cephanelik ağzına kadar top mermisi dolu. Şeyhi şerife davacı gitti. herhalde şehirliye emniyet etmiyor.. Asıl adamlarım topladı. îşte üç sene tamam oldu... Cadde üzerinde dururken baktık ki Yado'nun adamlarından" üç kişi büyük bir örtü içinde birşey getiriyor. Yirmi metre mesafedeki adamlar kamilen berhava olmuş.» diyerek bizim sırtımızı sıvazlıyorlar. «Günah.) dedi. Milis'e davran emri verildi. Feryadına bizim Milisler yetişmiş. Dini bir uğruna cihad farzoldu. iş doğru değil. Sese koştuk. Biz mahallede onbeş delikanlıyız. Hırlıyarak düştü.seçtiler. Mevcudunu cebren almışlar.. Bizim arkadaşlar teslim olan iki Dersim'liyi de hemen temizlediler. Arkadaşlardan biri önledi. çavuşlar. Ücreti bizden.. Meğer Baruthane ateşlenmiş.» Dedi. (Ayıptır. Bölük başları seçildi.. Gece yarısı. rezalet var. Her tarafta silâh sesleri. Padişahı indirip başlarındaki zındığı Şah yapacaklar. Herif fısıltıyı sezmiş. Başları.) diye Allaha yalvarıyor. Akıllılar araya girdi.) (Çıkmam. Şeyh hazretleri de razı.).. «Durun bakalım ağalar. Akşam üzeri Vilâyette akıllılar toplandı. Ortada şeriat yok. Akşam üzeri Milis teşkilâtı tamamlandı. Şeyh hazretleri emir veriyor ama. Milisler.» Demiş. — Sonra? — Sonrası. «Marifet bu geceyi geçirmek.. Görelim sizi delikanlılar. halkın galeyanmı görünce taban tutturamadı. Çarşıyı koruyun. Nedir bu taşıdığınız?» Herifler hâlâ tütün paketi çekiyorlarmış. günahtır..

Bir yaylım ateş dünyayı sarstı. Adamları ata bindirip kaçırdılar.. «Yahu. Şehrin merkezinde toplananlar. Tam kırkiki gün vilayeti. maiyetini üç bölüğe ayırdı. Milis konağı çevirdi. Valisiz... hem de Harput caddesine hâkim. Ümidimiz kesildi. Belediyenin Ramazanda kunısıkı attığı fitilli bir top. Lâkin bmsi pencereden içeri girse onu girmiyor.. Allah'ın inayeti ve halkımızın gayretiyle hayyen istihsal edildi. Yado.. Bir odaya hapsetti. Orada.. Arada sırada top ateşleniyor. Karılar dua ediyorlar. Elâziz'li idare etti. Geri tarafı dağa sardı. Milis çetelerinin Reisleri muhasarayı tamamladılar. bina zaptedilmezse o akşam evlerine gidemiyecekler.. sabaha karşı. Güllesi yok. Taş dolduruyoruz saçma gibi etrafa dağılıyor. Emri alilerine muntazınz. Bre. Dersim'li mavzer'i makineli tüfek gibi atar beyim. Fakat şehirli yakaladı. Bizim nişancılar vurmak için davranmca alnından. Yoksa Dersimli şakiler bizi hep kıracak... Zaten kaç gecedir millet uykusuz. İki taraftan yedi. Gece bastırdı.» Gitmezler. Kırkiki gün sonra asker geldi. Orada Yado'yu ayağından vurdular. eve iltica eden eşkıya huruç hareketi yaptı. Kamasız top kullanılmaz.(Biz Malatya'yı teslim almağa gidiyoruz. Başladık yalvarmağa: «Haydi defolun gidin. memursuz. Fatih Sultan Mehmet efendimizin döktürdüğü balyemezlerden.. Akşam oldu. Tekerlek üzerinde duruyor. Öyle bir yerde bulunuyor ki Hem Diyarbekir yoluna. sekiz kişi düştü. ortalarında. Elâziz'deki adamların birçoğu Harput'ta oturduğundan.» Ne mümkün. Evi yakacaklar. İlk silâh seslerini duyunca şeyhi şerif te savuşmağa yeltenmiş. Mecburen Bayram toplarını getirdik.. döğüşe döğüşe harice çıktılar. Avcıya yayıldılar. çete Reisleri bacağından çekiyor. Bereket versin. Size bir zararımız dokunmaz. Beşkardeşler'de yaktıkları mektep binasının yanından dereye saptılar. 30 odalı bir mevkii müstahkem. Kaçırmayın.. Hepimiz siperlere girdik.» Mustafa Kemal. Savuşun. «Aman çevirin. «Bre koman. Nihayet yağlı paçavralarla sıkıladılar. sonra tekrar harbe dönüyor. bizzat «Elaziz'lilere teşekkür ederim.. Elâziz'in şarkın da kırmızı konak denilen bir taş bina vardır. Tüfeği kucağında serilen serilene.» dediler.) dedi. Vilâyet merkezi sakindir. Lâkin Dersim'liler pek silâhşor heriflerdir beyim. Hitamında akıllılar «Top getirmeli. Oraya iltica ettiler.. Hükümet iade olunmuştur.. talan eşyasıyla beraber ağır ağır yürüyor. Fakat dağa doğru yolu açamadılar. Horlayanları.. Bir kıyamet ki sorma. Sesi dehşetli ama. bizim taraftan 100150 adam telef oldu...» diye cevap verdi. Hem de kurnazdırlar. Acıkanlar şehire dönüp karnını doyuruyor. Toplan sürüdük lâkin kamalanm hep yok etmişler. Keçe külahlarını bir sopaya takıp pencereden gösteriyorlar. gitsin. bîçareler hiçbir işe yaramaz. Malatya caddesini tuttu.» birkaç tanesini tesadüfen düşürdüler. îki bölük önlü arkalı döğüşüyor. omuzundan kurşunu yiyiyor. Bizim mahalle yol üstünde olduğundan Önünü kestik. . Bereket bütün çapulcular asker kıyafetinde olduğundan Milislerden ayırd ediliyor. üçüncü bölük. Ankara'yı buldu. ortalığı yanmış paçavra kokusu alıyor. Gece yansına doğru Milis'i uyku bastırdı..» dediler. Şöyle bir telgraf çekti: «Palu'dan kopup gelen Şeyh Sait avenesinden Şeyh Şerif nam çapulcu Elaziz'i işgal etti ise de. Yuvarlak taş gülle endaht eder bir cins.

.. Hem de hizmete mukabil Milis çeteleri Reislerini. Elâziz'liler de hâlâ âsî farzedilir.. isyanı Entelicens servis çıkardı. — işte O sebepten dağıtmadılar ya. — Evet kurnaz. — Sade Hükümet'in kurnazlığından değil. Akıl erdiremedim. Çoğu mahkûm oldu.. — Anlıyamadım. Dersim Şeyh Said'e iltihak etmedi. alacağı yok. — Ediniz. — Fena olmamış. Çocuk yüzünü buruşturdu.. — Gelsene oğlum.. — Evet. Şeyh Sait. falan hep yaldızı. kocasının demirlerin arasından uzattığı elini hürmetle öpüp başına koydu. Asker Elâzize gelince. Hiç duydunuz mu? Biz bu ifriti Lozan'da memleketimiz için muvakkaten zararsız hale getirmiştik. Evet. — Bizim ihata edemediğimiz hikmet: ingiliz lirası Şeyh'im. Geçen tedip hareketinde de Dersim'i temizlediler. Şeyh Said'in yenilmesine yardım etti. Şarkta biraz kımıldadı. Elbette bizim ihata edemediğimiz bir hikmeti mevcuttur. Hepsi isyanla alâkadar gösterildi. Lâkin sebebi işte bu.. Şeyh Sait isyanında alevî'lik. imik ağanın dediği gibi hakkı vardır. gâvurluğa karşı ayaklananlara Allah neden yardım etmedi dersiniz? Bu ciheti hiç düşündünüz mü? — Düşündüm. Milleti biribirine kırdırdı. — Bu hükümet pek kurnaz beyim.. . — Tuhaf insan inanamıyor. — Lüzumsuz bir düşmanlık gibi geliyor bana. sonunda elbette sıra onlara geldi. vak'ada yaralananlarla beraber topyekûn istiklâl mahkemesine verdiler. 1926 daki isyanın 1941 e kadar devam etmesi bundan. gene sonu mağlubiyetti. Susup sonuna kadar dinlediler. — Zannetmem.— Çabuk gelmişler. Derebeyliğ'i ihya etmek ise.. — Yado'ya ne yaptılar? — Tuhaf bir iş beyim.. Dersim tekmil Alevî'dir. dana beter budalalık. Muntazam orduya karşı çete sökmez. ben alevî düşmanıyım. Cumhuriyetin bânîsi sayılmak lâzım gelirken Elâziz'de. — O zaman fena olmadı ama. Kürt ağalarının mallarını kamilen kurt fıkarasına dağıtıp işin kökünü kazıyacağımıza ağaları istanbul'a sürgün edip fıkarayı temizledik. Mallan fıkaraya mı dağıtacaklardı? Buna bolşeviklik derler. Dersim'liler Palu'yu bastılar. Hükümet'ten yana görünüp. Hem çabuk geldiler. sünnî'lik davası açarak din uğruna harekete geçmedi. Bana (Alevî düşmanı) derler beyim. Sazlı Mustafa'nın karısı Emey. — Neden? — Çünki Dersim de iltihak etseydi. Fabrikanın düdüğü ötmeğe başlamıştı. Palu'nun Dersim'li kaymakamı Hakkı bey her tarafı kendi aşiretine yağmalattırdı. ürkek ürkek duran oğlunu arkasından hafifçe babasına doğru itti.. Emperyalizm diye bir ifrit var. Sonra. Bir nokta daha var: Şapka istemiyenlere.

Nah mecidiye kadar simsiyah. Sanki birader. Seğirtti çarıklarımı çıkarmağa önüme çömeldi. Ben para istemem. Adama ne derler? (Bir karıya sözünü geçiremiyor. Başladı içini çekerek ağlamağa..) Derler. bir sülâlenin edepsizliği tekmil onlara gitmiş te buna hiç bir şey kalmamış. Bir cigara daha içerim. Sabah . (Sebep?) Başını yere eğdi. böyle şeyler ayıptır... durur. Bacanağım olacak namert.. (Niye gitmedin enişten gile?) Dedim. Şuraya kadar yuvarlandı. Yüklü karının göğsüne bir tekme vurdum. işte gebert. Ufak tefek bir kadındı. hizmete çağırırlar. O gece sabah olmaz.. Karı işi sezdi.. Baldız demek.. okadar.. bacı demek ama dünyada yüreksiz mi ararsın. Gel. Bu karıyı alalı bir sene oldu olmadı. — Haltetmiş. Ekmek yapılacak.. Ağlamayı da bilmez fıkara... Benim birşeyden haberim yok..... herhalde.. islâm dini aşikâre. Bunu kendisi hemen daima aynı kelimelerle.) Dedi.. (Ben oraya bir daha gitmem. Cigara içerim. Kenara çekildi. — Olmaz mı? — Olmaz. Benim karının anası edepsizdir.) Diye başını şu tarafa çevirdi. aynı telâşsız ifadeyle şöyle anlatır: — Meğer bizim karıya göz koymuş.. Kızdığım zaman da seslenmediğine büsbütün öfkeleniyorum. Ağzından meseleyi aldım. Gel şuraya. Kuru üzüm alırsın. Birgün çiftten geliyorum.. (Para alırsan. Gece yatakta.. seviyorum karıyı.. (Sebep?) Ses yok. Emey. bir de sekiz yıldanberi erkeksiz yaşamanın verdiği ağır can sıkıntısından ve mahzunluğundan ileri geliyordu.. oğlunu koltuklarından tutup pencerenin içine bastırdı. Kocasına öyle kuvvetli bir saygıyla bakıyordu ki gözlerinin bu manasiyle olduğundan birkaç misli daha güzel görünüyordu. Eve girdim. Üzerindeki ciddiyet. tenhada etini sıkmış..) Dedi. Lâkin bereket versin daha cahil. Muhtar önümü kesti. Bir cigara daha. sen düşün. bilmez misin.) Dedi. (Hayır mı Emmi?) Dedim. büyük ablalan edepsizdir. Bu sebeple insan sekiz yaşındaki oğluna rağmen O'nu küçük bir kız çocuğu zannederdi.. Bir taraftan da. — Anam döğer. Sazlı Mustafa bacanağını öldürmüştü. (Ulan sen mi tenbih eyledin kopuk. Anam dedi ki..— Gelmem.. surdan burdan lâf getirdim.. Kolunu gösterdi.. benim oğlana da yüklü. Öfkelendim bilir misin? (Şuna bir güzel kötek atayım) dedim. Adamın yüzüne hasta köpek gibi bakar. uğruna kan dökülmüş ve hapse girilmiş bir kadın olmasından.. — Niye? Bak sana para vereceğim.. — Olmaz. Bacanağın babası muhtar olduğundan odasında misafir çoktur. Bizimkini ikidebir. Gelmedi.. — Para almam. Sazlı Mustafa 24 seneye mahkûm edilmek için gidip karakola teslim olduğu zaman Emey ondört yaşındaydı ve bir senelik gelindi. — Ne haddine köpoğlusu. Cahil de söz mü daha çocuk. Köy yerinde. Yani gelip karıyı döğeceğiz. (Karma haber yolladım. — Şeker alırsın.

Ayağıma sarıldı. Ayağa kalktım. Ben bağa uğramışım ki biraz üzüm yiyeceğim..) Dedim. (Yalan.» Diyor..) Dedim.. Getirdi. Araba tekeri gibi. Ne yapsam Hey Allah. Arka arka yürüdüm. Şose'nin üzerinde olduğundan bizim bacanak bekliyor. «Vurmam. Biraz süründü..» Diyerek başladı yalvarmağa.» Dedim. öldü de kurtuldu diye korktum. Ben o sıralarda güreşiyorum efendi. Hani gidip öldürecektik ya.. karıyı kendine alacakmışsm bacanak. Yuvarlanmağa başladı. Birden elini beline attı.. Dişlerimi sıktım.) Dedim dedi. Ben fıkaraymışım.. Lâilâhe illallah. Sordum. Gönlü var. sabaha yakın da kekliğe gideceğim. Gırtlağını hafifçe kestim.» Demiş. Dönüyor. «Ablanı boşayacağım da seni alacağım. köye yarım saat çeker.... içim bir ferahlasın. Kafasını kaldıracağını sezdim.... Dizimi göğsüne dayadım. Onlara gelin giderse bir köyün bir karısı olurmuş. Bayram günü gibi keyifliyim. Şuradan.... Bacanak beni çifteyle görünce biraz bozuldu ama baktı ki sırıtıyorum durmadan. iki diziyle sol eline dayanarak topal Kudret gibi sürünerek gidiyor. Boğazı kesilmiş gibi bir hırıltı koyuverdi. Beni göremeyince oturdu.seni hapse götürürler.) Dedim. Bir damla kan çıkmadı ne dersin. Gün doğunca göğsümün üzerinden sanki bir değirmen taşı kaldırdılar. Gülüversem yok mu. Karı büsbütün korktu. buradan konuşurken lâfı birdenbire karı işine getirdim. Yemin ettim. Sıktım dişlerimi.. Sıktım..oldu. Kütüğün birine siper alarak çömeldim.. Üzüm kesti.. Kuşağından tutup sırtüstü yatırdım.. bizden birşey anlıyamayınca rahatladı.. Ay ışığı tam gözlerine vuruyor. . bozulacak. Kurtuluş yok. çifteyi aldım... (Hüseyin. Bağlar bozuldu... iftira) Bile diyemedi. Beni görmeyince ümitlenmiş besbelli. Ay ışığı tam yüzüne vuruyordu. Vay kurnaz vay.) Gibi seviniyor. Onların bağın üzerinde bir keklik var. (Sen ne dedin bakalım kan?) Dedim. Bana farkettirmeden kaçacak.. (Sen benim karıya altın takacakmışsm bacanak ben de sana bir altın takayım. tuttuğumu koparıyorum.... Arka arka. (Şuralarda bunun destiyle suyu vardır elbette) Dedim.. bir ferahalsın. Bileğinden kavradım. Şart ettim. Şaşırmışım. Karı işi anladı. Onlar zenginmiş. «Lâilâhe illallah. Belli birşey. eve gittim. Tutar tutmaz kolunu dirseğinden kırmışım.. Bir tekme daha. Karnım çatlıyacak.. Ogün odada bacanakla kâat oynadık akşama kadar.. Ağzı açılıverdi. ne yapsam. Bizi delirmiş sandı besbelli. Ne demek. Korkmuş.. Avcı olduğumu herkes bilir. Ben hiç görünmüyorum. (Kaçarsa) diyorum.. Hâlâ bakıyor. rahatlaştı. içime bir gülme geldi. Onların bir de bağı var. Gözleri hâlâ o biçim. farkındayım. (Beni vurup. Senin yüreğin temiz olduktan sonra.. duman olup havaya çıkacak sanıyorum. dizlerinin üzerine döndü. Deri yağ gibi açılıverdi okadar. Lâkin ne mümkün.. Aklıma geldi. Günlerden songüz. Kapudan çıktım. iki gözünü de domuz saçmasıyla doldurdum.. Gözleri yumruğum gibi fırlamış dışarı.. Başını kaldırdı. Bir taraftan da. Mustafa vururum ha. Aklıma su geldi. Gideceğim ama. «Vurma.. Gözlerim üzerinde... Bıçağı çektim. Kırılan kolu. (Mustafaya söylerim. Yedik. yanıbaşmda sallanıyor. (Karı kocasına birşey söylememiş. Ayağa kalkmadı da. Tabancaya davranıyor.. bizim karının etini sıkmışsın bacanak.. Önce gözümün içine korkak korkak bakıyordu ya. Boyuna beş tane de altın takacakmış. Kolunu kırdık ya. însan odadan dağılınca.

Eyvah. ya kuvvetten kesildi. Mübarek kurşun.. Tekrar başına dikildim. (iyi öyleyse) Dedim. Destiyi bulamadım. Kalktım.. Horoz şak diye düştükçe gözlerini kırpıştınyor. Siper ediyor. Cebimden bir kapsül daha çıkardım. Bir zaman da böyle eğlendik.) Dedi.. Aklım başıma geldi.. Çifteyi gözüme alıp sıktım.. bir tatlı geldi. Bir kere yüzü üstüne gâvur gibi kapandı. Ne mümkün.. Ellerim titriyor.. Ay ışığı.) Diye tekbir getirerek. Domuz kurşununu alnının ayasına sıktım.. İki adım öteye oturup bir cigara yaktım.. Bir kere çaldım. Meğer dizlerini bükmüş imiş. Hele bekle bacanak. O da sağlam elini.. Gene patlamadı.) Dedi. yüzüne iki parmak mesafede gülüyorum. Türküyü nerdeyse tutturacağım.. Ulan desti.. «Yılan akar kayadan Ben ölmem bu yaradan» Diye bir türkü. Bu zehir bana bir tatlı geldi efendi. Gülüyorum ama dağlar çm çın ötüyor.) Dedim.. Öteki horozu kaldırdım.. sıcak sıcak vuruyor etime...... Uğraşmışım bir saat. memedeki barut dökülmüş mutlaka. Vallaha farkında değilim. Ölmeyiverir.... Birşeyler söylüyor. Aklıma geliverdi... Uzaktan bir köpek uludu. (Aman. Bereket suya girerken tüfeği yanıma almışım. kafayı tuz kabağı gibi dört parçaya böldü. Eğilip kulak verdim.... Ağzımın içi birhoş... Gene ateş almadı. yahut durup bana kulak verdi. elimden kurtuluyor gibi..) Dedim. (Ölmedin mi?) Diye sordum. el ayası dinler gibi.. Kürt isyanı zamanında. Yüreğim sevinçten çatlıyacak.. (Hıhhh. yüzüm.... Bir daha çaldım. Şurama Sazlı Mustafa sağ dizinden üç parmak aşağısın gösterir bir tekme indirdi. Gene birden aklıma geldi.) Dedim. Artık nakadar gülmüşüm. Memeye barut koydum.) Dedim. Yorulmuş ta elini yüzünden indirmiş. mübarek gündüz gibi. (Mustafa) Dedi... Geri çekildim. Öyle dikilince... Arkasının üstüne geldi...Murdar ilikten. Birden aklıma geldi.Artık bilmem.. can korkusuyla yüzüne tuttu.. (Ölmedim.. sanki rüzgâr değil.) Dedim.. Tüfeği gözüme aldım.... kanı yüzüme sıçradı. Cebimde barut var bir kâadm içinde. Memeye geçirdim.) dedi. yüreğime bir korku düştü. Gülmem geçiverdi. kapsül düşmüş. îki kere kalkıp indi. kana doğru koştum. Beni öldürme. Tepesine dikildim. Öyle.. Hey Allahım bir avuç su.. (Mustafa. ölmez misin? Haydi yiğitsen ölme bakalım bacanak.. Bir daha çaktım. Elini gene kaldırdı.. Barut kokusunu duyuyorum. Gördün mü. mırıl mırıl. Sonra beli yukarı doğru kanburlaştı.. Derken hızlı nefes almış olacak. Hani kurban keser hesabı. Suratıma çarpıyor ama. Tüfeği Bismillah diye kaldırdım.. Çiğ et çiğnemişim gibi... Dersim'de bir . (Boş gözün tetiğine bastım....... Canın sağolsun. Kafa dörde ayrılınca ayaklan da boşandı. Ateş almadı.) Dedim. (Buyur bacanak. Sanki domuz kurşunu. Tuzsuz çiğ et. (He. Tam alnına hizaladım. Destiye koştum. Suratıma da rüzgâr çarpıyor. Hâlâ söyleniyor. pisin kanını getirip ıslak ıslak. Mahsustan boş gözün tetiğini çektim...) Dedi bir. Etrafta iki kere döndüm. Gözleri hâlâ açık.. (Ulan ölmesin ha. Horoz düştükçe gözlerini kırpıştırıyorum du. îşte ozaman beni bir gülmedir aldı. Kurşunu tam bel kemiğinden yemiş.. Bal da öyle değil. Mustafa. Başını döndürmeden biraz dikildi. Allahuekber... Meğer ayağımın dibindeymiş te biz sevinçten görmemişiz.. (Ben bu yaradan ölmem. Başına dikildim tekrardan. Yok da yok. (Allahuekber.. elimden biri alır.. (Zarar yok bacanak.

Yaylı gibi kendiliğinden kapandı. Lâkin bu gecenin hesabını bulmak ne mümkün..) Dedim de dilinin üstüne koyuverdim. Elbet tarihini bir yere yazarlar. Köyden bir horoz öttü. tarihi de bulamadık. Bizim bacanak da. Karı yedi aylık gebe. Yedi senedir hâlâ eskisi gibi.... Bizim mesele bal gibi idamlık.. Üç kulhuvallah okudum. Oğlunu sımsıkı tutup yere bakarak kocasını dinledi. macerasını hikâye etmedikçe ruhunun büyük bir parçasını insanlardan inatla saklıyan bir adamdır. Ay tepsi gibi mübarek. ozaman işin içinden çıkamadık ta karakola gidip teslim olduk. O'nun böyle bir tam delilik batağından tepeden tırnağa kana bulanarak sürüne sürüne çıkıp geldiğine ihtimal vermezler. yirmibiri bitirmemişiz. Ay tepsi gibi incecik bulutların arasından yuvarlanıyor.. efendi. Bereket versin yaşımız müsait çıkmadı.) Halbuysa. Lâkin biraz dikkat edilirse. Hiç birşey söylemedi. diyorum.. Lâstik gibi uzadı... Bugün günlerden neydi?) Aklıma gelmez.. Şimdi beni aldı mı bir düşünce. Ağzı.kurt beyi varmış. Tüfeğe dayanırım. Buyur afiyet olsun. Adam öldürmüşsün. Şeriatçası şimdi artık biz birbirimize namahrem olduk. Etrafına üfledim. Gebe karı hiç yeniden çocuğa kalır mı? Bizde cahilliğe bak. (Dün neydi?) O da aklıma gelmez. haydi karakola. Donu sıyırdım. Nah şöyle.. Sazlı Mustafa. (Bu gecenin tarihini aklımda tutarım. Demek ki sabah yaklaşmış. Bizden sonra başkasına elverir de çocuğa kalır. Lâkin Emey Şeriatça ile namahremden anlıyacak kadın değildi. (Yahu... Onsekizi bitirmişiz de. (Buyur Allasen bacanak... Alemin piçini bize yamar vesselam.. bu durgunluğun yalancı birşey olduğu meydana çıkar. İki adım attım atmadım..) Dedim. Sonra önüne kat kat çekilen mahpusluk senelerini unutmak için bir müddet esrar içmiş. Düğme gibi başı görünüyor.) Diyorum. Bir. Demiş.. Bulamayınca. günü de. Uzaktan bir bakışta durgun bir kadın gibidir. Yere çöktüm. Mustantik şaşırmaz ya. Şalvarın uçkurunu kestim. Sonra saza başlamış. Dokuz ay on günü hesaplarım. Başladım hesaplamağa. karı ile yatmak olmaz. gidip karı ile son defa yatsam nasıl olur ki. Bir de Elham. işte ozaman dizlerime bir kesiklik geldi. ağzı açılmaz. Emey.. Tutup çektim. terbiyeli.... Bunları şimdi düşünüyorum. Bir. Okumayı mahpusta öğrenmiştir. Bıçakla dişlerini araladım. bu işe bilmem nesinden uğramadı mı? Bıçağı çıkardım. dizlerim büküldü. Onbir gün olsa kabul etmem.. kalkmak nerede? (Bizi kan tuttu mutlaka. asla bulanmıyan bir . Ben de bacanağın yanma arkaüstü yatıverdim.. Yaştan indirdiler de yirmidört sene verdiler... Dibinden kesiverdim. Kurtulmak ümidi kalmayınca karısını mahpusaneye çağırıp meseleyi anlatmış... Velhasıl. Bu sefer.. Aylarca yanyana yatanlar. Boğazım kurumuş. Ay ışığı elimdeki çıplak bıçağı parlatıyor. Okadar uysal. heray çamaşırları götürür. (Başka çare yok Mustafa. Zaten gözler falan kalmamış ya. Giderken gene eskisi gibi çamaşırlarını yıkamağa götürdü....... Nefesim daralmış. heray mutlaka mahpusa gelir.. diyorum. Meret haşa huzurundan ufaaalmış gitmiş. Cezası temyizden tasdik edilip gelmeden evel gece gündüz durmadan namaz kılarmış.. sakin bir çocuktur.. Bize cezayı çok verirler... Sen günleri şaşırdınsa Onbaşı. tavuk ölüsü değil. Bizim zabitleri vurunca bilmem nesini keser de ağzına sokarmış. dedim.

. Karadayı. Yiyeceğimizi oradan alacağım.. Kolunu demire dayamış. fısıl fısıl konuşurken birden durdu: .. salmayı fazla yazmış. hükümet adamı olduğundan ona satmak icab etmez. Muhtar düşmanlık edip ofis hissesini fazla yazmış. — O kitaba baksa da çıksa ya. «Eğer Haktaalâ.. bir mübarek kitap.. Meraklanma. Mısırdan bir Arâbî gelmiş.. Mahsul iyi. küçük Ömer. Biz alacağız. Bir Karadayı.. Ben bir kere buradan çıksam öküz kolay. mağribî Yasin'i hazır. Ben çıkınca... diyordu. Halbuysa. Biz onbeş gündür seni bekliyoruz. — Çook... — Öküzün teki öldü. Bu kitabı alacağız karı. Tam ikiyüz lira veriyor.. El aldım mı. ikiyüz lira eder. — Karadayı da mahpus mu? — Mahpus. Sonunda tashihi karar yapacağım.... Herzaman hayırlı şeyler anlatmak istediğinden böyle susuyordu. Bilirsin.. Sen razı olursan ben el alacağım.. Öküzün tekini satarız.. — Öküz öldü ha. Koca gardiyan köpekler gibi yalvarmakta... Bu yıl zahire fiyatlı... Yasini şerif onun malı... Hey Yarabbi Karadayı'ya malum olduydu...... Allah bir âfet vermezse. Köyden kötü havadis getirmek âdeti değildi. Halbuki. Mustafa: — Bu Yasini şerif..akar suya benzer. Ben çırçır Yusuf gülere iplik eğiriveriyorum. Karadayı kime alalım derse ona satıyor. her sözde ruhu gizlice ürperir ve bu ürperti seyredenler için belli belirsiz bir şehvet titremesini andırır.. Şimdi arab'm gelmesi yakm.. Mustata ağır bir ciddiyetle neler söylüyor.. Öküzün tekini de kurt paraladı. Bir gardiyan Ömer var.» Dediydi. el'leri Hükümet hissesini götürmeğe bir kere yolladıysa O'nu üç kere yollamıştı. Mustafa'nın ağzı açık kalıverdi.. Beni dinle.. Bizi kurtarsa bu kurtaracak sen ne anlarsın. Onun burada bulunması bize bir devlet... Evrak bozulacak. Geldi geleli bir Şeyh tutmuşBir Süleyman efendi.. Güzel çocuk yüzü hiçbir zaman sükûnetini kaybetmediği halde.. Ötekine bir ortak buluruz. Töbe estağfurullah... Bak karı gider gitmez öküzü satarsın. O öküz mü? Tamam. Hele bir magrib Yasin'i Hele magrib Yasin'i. öküz parası çıkar... iplik isteyen kıyamet gibi. — Ben de Allah'ın izniyle çıkarım. Karadayı razı değil. Şimdi de kocasını öylece dinliyordu. bir kitap getirir satarmış.. Kurt paraladı. Tarlaları birlikte ekersiniz. Bu kitap. Karı. Sat gitsin.. Emey onun dehşetli üzüldüğünü zannederek telâşsız ve emniyetli konuştu: — Ali Emmi bize ortak oluyor. sana hidayet eriştirirse bir taraftan bir işaret zuhur eder...... Köyde öküzünün teki ölen çoktur ha. Bu kitaba tam bir ay hizmet edeceğim.. Sen bilir misin. Yedi senede bir gelir... Ben diyorum ki. — Sus töbe de. — Kolay elbet. Yani parayı bulursan. Öküzün tekini sat gitsin. Onun kadar hareketli ve temizdir... — îyi öyleyse..

.. alt dudağını ısırarak düşündü: — Öyleyse.. öz kızımızdan da ilerisin.. işte okadar bulunursa Mustafa'nın işi olur. Barınılmaz mı? Cırcıların ipliğini büküyorum. bizden istiyeceksin. Birşey iktiza ederse gel. Köyde barınacak mısın. O da bana söyler.. Canın sıkılmasın.. Yüz kazanır. Parayı mahkemeye mi vereceksiniz? — Sen oralarına karışma. ağır adımlarla Mustafa'nın bir adım önünde pencereye yaklaştı. — Borç nasıl söz. efendini kurtaracağız.. Sakın bir şeye canın sıkılmasın... Bu da bir hikmet. Mustafa'ya söyle. şuradan Karadayı'ya seslenmeden olmıyacak. Pekâlâ. — inşallah.. Biz geçiniriz. Mustafa'ya döndü: Nakadar getireceğini söyledin mi? — Söyledim.. — Aferin. — Kul cezası Allah'ın emrine karşı gelmez.. Sen de kimseye bir söz açmazsın. Sen artık bizim kızımız yerindesin. Biz Mustafa ile gayrı ahret kardeşi olduk sayılır.. kurtulur mu? — Mutlaka çıkar. — iyi demişsin. Karadayı. — Lâkini neymiş? — Ben borçtan korkarım.. hayırlı bir işe.. siyah meşlâh'ına sarılmış. Kul cezası. ben de şeyh'efendi'ye söylerim. Biz sana kızımızsın dedik.— Hele bekle... Böyle şeyler gizli olacak.. — Dokuz. — Senin adın ne yeğen? — Hüseyin. Öküzü kurtlar paralamış. Oğlanın yanağını okşadı. bugünden sonra. — Şimdi öküz tek kaldı. Ben size acıdım... Mustafa bize bir haber verdi. Bu parayı sokağa atmıyacaksınız ki. — Kaç yaşındasın. Lâkin. icabına bakarız. basmadan. Allah indinde. Dedi.. Tarikat yoldaşlığı bildiğin gibi değildir. kunduradan yana sakın canını sıkma. ekinden yana. Her işte Allah'ın bir hikmeti vardır. Karadayı. Paradan yana.. Baba ile evlât arasında borç olur mu? Her ne iktiza ise. Gözlerini lütfeder gibi Emey'e çevirdi: Kızım safa geldin. Yalın ayak gezeyim de kapuma borçlu gelmesin. — Barınırım.. Komşulara ekmek yapsam. — Öküzü satsak. inşallah. Anladın mı? — Anladım. — Eksik olma amca. Ikiyüz lira dedim. Biz zaten rüyasını görmüştük. — Aferin. Kocan sana.. .. ne yapacağını söyler. Hiç kimseye anladın mı? — Anladım... Şeyh hazretleri de acıdı. Tamam.. Bir veren.. Allah'ın emrine karşı mı gelirmiş. bir oğlumu Allah sayesinde geçindiririm. Zarar yok.

«Ya gelmezse.. köyde çektiklerini.. Pekâlâ. Bugünden sonra sen oğlu. Evimizde kimsemiz yok bizim. seninki benim. Şeyh hazretlerinin evinde misafir olur.. Elini öper yalvarırım... Çocuklu bir kan..» azabiyle geçmekteydi. Karısını çok düşünüyor. Benim malım senin. Müslüman dardaki kardeşine yardım edecek.. Duydun mu? — Sen bilirsin.. Bak kızım... Sana usul.... Yüreği hızlı hızlı vuruyor. Emey sustu. Hanımı da tarikatten... Bir de bu burada. Ben işlemekten birvakit yılmam. yedi senedenberi ilk defa.... Şeriatta ayıp yoktur.. Onu mektebe yazdırırız. öyleyken ellerini ceplerine attırıyor muyuz.. — Aferin sana. Ötekileri hep sat. Sevaptır.— Daha ne var ki. İçlerinde bir Silo ağa zengin. akşamları getiri getiriversin. Versin ya.. onbeş günü. Şeyhefendi razı gelse. Hey Allah'ım Hey Allah'ım.. Bakalım Şeyh'efendi ne diyecek.. Onbeş kişi. Oğlan maşallah büyümüş. Tarikat ehli böyledir. Mustafa... Şeyh hazretlerinin hanesi.. Bunun burada boynu bükülür.... hele yeni yetişen delikanlılardan nakadar korktuğunu bir solukta anlatıverecekti.. Bakalım. hem ahretini kurtar.» .. — Rahatsızlık ne demek... Bakılmak ister... Asıl sonuna bakılacak. Babası değil mi? Bugün senin başına bir hal gelmiş oğlum. Sonra. Sen de onlara elinden geldiği kadar çalışırsın.... Saray gibidir. çok kıskanıyordu. Hem dünyanı. Ne dersin Mustafa? — Olur Dayı.. Parayı cebine sok. Şimdi zamane bozuldu. Mektebe gider misin yavrum? — Giderim. öğrenirsin. — Çalışırım.. Köy yerinde... Muhtar düşmanınız olmasa ne alâ. içine düştüğü karanlık ve havasız kuyudan kurtulmak üzere olduğuna inanıyordu.. kızımızı köy yerinde bir başına bırakır mı? Sen çıkıncaya kadar buraya gelsin. Sonunda şeyh'efendi sana da el versin.. Şimdi başına şeyhefendi gibi bir baba.» Diye yutkundu.. Çocuk babasının ekmeğini ne güzel.. Her ayın onbeş günü.. Yalnız tarlalar durur. — Gördün mü ya.. erkân öğretir. ayrılık hasretiyle. merkebi de satarım. Tabi bunları sonra görürsün. — Bozulmaz mı? iyi bildin.. Kocan tabi. Senin gibi kaç kişi barınır.. — Ben Şeyh'efendiyle konuşurum. — Eviniz.. Baksana şeyhin müritlerine. Karadayı'nın anlattıklarından okadar sevinmişti ki az kalsın. bu da kızı sayılırsınız... Akşamlan ellerin yemeği gelir. sözün hiç ummadığı bir tarafa doğru nasıl olup ta döndüğüne şaşakalmıştı... Sen daha tarikata girmediğinden bilmezsin. Dünya üzerinde artık yalnız değillerdi. Toprak satmak Allah'ın gönlüne güç vardığından toprak dursun. Ben senin yerinde olsam onu da satarım. babayı evlâda kavuşturmak. Rahatsızlık vermesin de... Birşey mi diyeceksin. kızım? — Ben köyü bırakamam.. sizin hasretiniz bir taraftan. Mahpusluk bir taraftan. Evlâdı babaya. «Şeyh'efendi razı gelse. Hem senin köy yerinde bir başına durmanı da ben beğenmedim.. Ya bizi bırakır başkasına giderse.

. Bütün müritleri. altı senede kocaman jandarma ça vuşu olacağım.. Gece Şeyh Süleyman efendi'nin evinde misafir olacaktı. Verdiği dersleri gücü yettiği kadar yapmak. Kendisine ters ters bakmış. derslerin en . Gayret te. Karadayı'nın ellerine kapandı. Emey'in.. buna memnundu.. şeyhefendi için değil ya. Emey orada gardiyan küçük Ömer'in karısını da görmüştü. «Erkekler böyle şeyden anlamaz. Erkek lerden ziyade karılarla geçineceğini biliyor. göç te kalmazmış. Hüsniye hanım «Gördün mü ne âlâ.. Köyü bırakıp oraya yerleşeceğini haber vermişler besbelli. Malın ne değeri var. Şeyh'efendi ogün diş doktoruna gittiğinden akşam görüşüp meseleyi halledecekti. ertesi sabah mahpusaneye bir sürü iyi havadisle geldi. eğer isterse. Uç aşağı. Bu el vermek her neyse. Hem de kendisine el vereceğinden. Biraz somurtkandı. oğuşturmazlarsa yatamıyordu. bu minneti daha şimdiden ödemeğe başlamak arzuları duydu.. Şeyhin karısı doğurmadığından küçük çocuklardan pek hazzediyordu. Sanki oraya giderse bir umulmadık felâket vuku bulacak. Artık. Bir kere Hüsniye hanım vardı ki. Mustafa da biraz gayret sarfedecekti. Hep kendisi için. şehirde iki gün kalıyordu. Malatya'nın.. Cinlidir.. Arada sırada bayılır» demişti. Şeyh'efendi Peygamber gibi bir adamdı. Hüseyin'in beş. derin derin içini çekerek.. «Vay yavrum. Birkere Şeyh'efendi'nin evi camiye benziyordu. buna yemin ediyorlardı.» diyerek ağzını şakadan şamarlamıştı. Emey. karısıyla çocuğunu Şeyh'efendi'nin evine almağa razı olduğu müjdesini Karadayı kulağına fısıldar fısıldamaz.» demişti. diyordu.. bir takım vazifeler yüklenmek.. Emey'in beli kadar şişmişti. Biraz da illetliydi. Yol göstermesini. Şeyh Süleyman efendinin. Hüsniye hanımla bir odada yattığından karının sabaha kadar ağzını aradığını söylerken Emey kurnaz kurnaz göz kırpıyor.» diyerek yanağını on defa öpmüştü. illetli karı bir lâf edermiki ola. Büyüklüğü bir tarafa. Emey yedi senedenberi ilk defa. beş yukarı... Hüsniye hanım «Kusuruna bakma. artık buradan hiç ayrılmasa. arada kaç. kız asla geri dönmiyecekti. Tuzlu suya koymazlarsa. her odanın duvarında Kur'an yazıları asılı. Mustafa iki günde hayatının bukadar değişebileceğine bir türlü inanamıyor.. kalın sesiyle kızıyla konuşan çok daha yaşlı bir dedeye benziyordu. malları ucuz pahalı satması için bile köye gitmesine razı değildi. karakol kumandanlığına geçeceğini müjdeledikten sonra karıkoca'yı baş başa bıraktı. Bir çare olsa da. bir laf etmeden başını öteye çevirmişti ama... Mustafa'ya birşey söylemedi ama.. hem ahretini kurtarmağa elverir. Burada oturur keyfine bakarsın. nah. ihtiyardı. Bu da pek körpe bir kızdı. Günaha girdin. başını sallayıp duruyordu. Gözleri yaş içinde. Dün gece sabaha kadar uyuyamamıştı. ulu camii gibi büyük bir ev.. Bir kere bacakları. Şeyhin karısını gördükten sonra karar vereceğine seviniyordu. kendisini tasdik edilmiş 24 sene cezadan kurtaracağma emindi. Hem dünyasını. Evde hizmetkâr mı ararsın.» Hüsniye hanım «Töbe.Karadayı... Şeyhin karısı da iyi yürekli bir kadındı. Hüseyin'i de pek sevmişlerdi. sen ne de güzelsin. Tabi.Okadar sabırsız diki.

Bir hikmeti!.. merkebi. Batan.. dişlerini yaptırmaktan erken dönmüştü. işaretler eder. Sevinirsin de.... Pekâlâ. O cumartesi.. orada. dağları bayırları gezerdi. Kara dayı... çıkan soyu. İkiyüz lirayı da bekliyorum. — Bak ben bekliyorum karı! Beş gün dedi mi burada olmalısın. Acımaz cinsden bir çıban.. Emeyin babasına lütfettiği allahın bu hikmeti.. ecinnilere karıştı idi ya. Ingilizde esir kalmış.. arap içindeyken. Öküzü... Biz sana birşey söylersek. Lalan madem ki ders istedin.. Dur hele nereye kız?. kabı. ilk ders: Sırrımızı saklamaktır. her halde. Hocası okuduydu.. kaçağı sat. Dön bir. «frengi» olmalıydı. en ağırını vermesini rica etti... Oğlanı mektebe verecekler. Yüzüne bakmayalım mı eşşoğlusu. Altı güne kalırsan gerisini artık sen düşün. dille örtülür. Şimdi artık duyduğu bu şeylerden utanıyor... Koğuşa gitmeden Muradın odasına çıktı. Ulan kan!. insanın içini ürperten esrarlı bir gülümsemeyle «Yook. Yorgun değildi. Şeyh efendi. temiz elbisesi.. Allahın bir hikmeti canım.. ayrılırken Mustafa kimbilir kaçıncı defa aynı sözü tekrarladı.. Hepsinin sırası var. Yasini şerifi gardiyan Ömer alırsa.. O dehşetli arapça yasini için ikiyüz lira istenmesi... Babanın kızı isen.. Sana bir kat yatak elverir. vücudunu bir çıban kaplamıştı. Seni göreyim.zorunu. Mustafa zaten 350 kişilik mahpusanede bir başına yaşayan adamlardandı..... Dünya münafık oldu. Çok şükür. Kara dayının yüzüne bakamıyordu. adeta bir borç ödüyormuş gibi. Senin aklın mı erer. dille açılır. huyuna göre ders vermiş oluyordu. Mustafa gizlice sevindi.... dört muharebeye girmiş.. doğrusu neden saklamah. bir az karnını bulandırmıştı... Ehli tarikat sır tutacak. ona.. Bir kat yatak... Yemekten sonra. Murat defteri aldı. Zaten rahmetli son zamanlarda dünyadan elini çekti. Baban. Böyle acele değil. O sıra Murat yemek yiyordu. Sana tarikatın yolunu ben anlatacağım.. Eski harflerle (Allah) yazısı. Çocuğuyle karısını bedavadan besleyecek insanlar kendisini elbette dolandıracak değillerdi. yaman bir herifti.. yüreği düzelmiş... Allah rahmet eylesin. Kendi kendine söylenir. Yiğitsen dört günde gelirsin. Ozaman Karadayı. O lâf nasıl bir lâf olursa olsun bana haber vereceksin. Fevkalâde güzel bir yazıyla sabık mebuslardan Nüzhet efendinin şu gazeli yazılmıştı: Siyah bahtın nedir farkı cihanın bahtiyarından .. Gülersin.. Duymuşlarda. derin hocalardan ikisi taa Erzincandan baldırındaki yazıyı okumaya gelmişlerdi.. kunduraları ve fötr şapkasiyle orta yaşlı bir mektep muallimine benzemişti. iyi saattelere. Cennet'in kapusu. Paraya bakma.. Yabancılar sana bizim için birşey söylerse. Beraber yediler. cebinden Muradın defterini çıkardı.. hikmeti hüda. Muazzep yasinini. Sahifaları ayırıp uzattı: — Buyurun bu da bizden bir hatıra olsun. beş günde. Etrafı cerahatli de başının ortası başının ortası siyah kabuklu.. O lâf nasıl bir lâf olursa olsun İcarına bile söylemiyeceksin... Demişti. Emeyin babası. Çabuk gelmeli. şeyh Süleyman efendi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Batınca yerinde yılan zehri gibi mosmor lekeler lekeler bırakmış ve sağ baldırında bu lekelerden bir yazı hasıl olmuş.

mısraları bir yere kaydetmiştim. O zamanlar kurtluk devri bey!. . Garip bir tesadüfle bu şiirin yazıldığı sahifanm karşısında cumhuriyetten evvel ve cumhuriyetin ilk senelerinde kürdistandaki dere beylik âdetlerine ait notlar vardı. Yalnız bu şiir karşısında ümidim kırıldı.. Haksız taraf beş altun verdi. Dokuzuncu beyiti neden işaretlediniz? — işte onu levha yapıp size hediye edecektim.. — Neden? — Sizin hislerinize uymayacak. Halbuki ben ümitli bir adamım. bizzat kendisi de pek beğenmiyor ki (Bu herifin üstadını aman inkâr etme!) diyerek yüreğine kuvvet vermeğe çalışıyor.Feragat etmedik var mı hayatmüstearından Felâket bağbânın ektiği tohmu felâkettir Anınçun kurtulan yoktur felâket intehaınndan Ne sırdır hayret efza böyle yokluk içre bu varlık Ne duyduk bu hayatın devreden leyi ü niharından Mutalsam bu vücudun asimi idrak eyleyen kimdir Sual ettim bilen yık nevcivan u ihtiyarından Düşün bu kasvetabâdı felekten kâm alan varmı Bütün şekva ederler hasta hali intizarından Nebilerden şada gelmez delilerden eser yoktur Haber çıkmaz safvet ü garibanından Gelenler bize ban eyvah gidenler ebkem olmuşlar Bağırsan kimse kaldırmaz başın mermer mezarından Gel ey dil gezme sahrayı beyaban! teallukda Acep kimdir haber vermiş bu deryanın kenarından Kurulmuş haymeinuru mesaffa içre âşıklar Temaşayı cemalengiz geçip dar ü diyarından Fena bulmaz zeval ermez bu çarhın var bir üstadı Aman Nuzhet sakın ayrılma bu azm ü kararından. Murat bunu yüksek sesle vezne uyarak okudu.. Ne güzel yazınız var. Bir bakalım. Candarma bize karışmazdı. «candarmalara (çözün şunu teresler!) diye bağırdım. Malûm ya bizim hattatlığımızda bir güzel san'atlar şubesidir. Siz de bir şeyler hazırlayacaktınız.. Vadinizde duruyor musunuz? — Siz bu şiiri beğendiniz mi? — Hayır! Pek ümitsiz bir havası var! Nüzhet baba işin farkında. Bitirince şeyh efendi sordu : — Nasıl beğendiniz mi efendim? — Teşekkür ederim. — Aklıma gelen bazı beyitleri. şeyhim. Hatta kendisi. Bana bir de levha yazacaktınız. Ümitsizlikle dolu.... Oturdum taşın üstüne mahkeme ettim. — Zarar yok. Beğenmediğiniz bir şey üzerinde ruhunuzla çalışamazsınız. Deftere bakarak sustu.» Murat gülümsedi: — Bu şiir.

. adeta iyi ve kuvvetli taraflariyle. Melekler onu vücudümüzden nazikâne çıkarıp izzet ve ikramla gök yüzündeki yerine götürürler: Bu bana her zaman koltuk merasimindeki bir taze gelini hatırlattı. Bilmem nasıl anlatayim: Meselâ. sanki mistik insanlar. agraf. — Ben bilâkis zannediyorum. Bazı kitaplar. Malum ya. Onları da oku^ yayım da gene siz bilirsiniz. diye tane tane cevap verdi. öyle ki allah muhabbetinde bile bir çeşit aşk. Mamafih siz de ham sofulardan değilsiniz şeyhim. ben anlıyorum merhametiniz var onun için sevimli bir adamsınız. Allah sevgisi maddiyatla izah edilir bir duygu değildir... cehennem. tattığı. — Bir kaç tane daha var. Ne dersiniz? Süleyman efendi. Ben okuyacağım. Çünkü bizzat allah fikri —yani allah tarifi— bile pek çok beşeri. Ben onları temize çekeyim. kıyamet. Temize çekiveririm. Birisini seçerim. kara gözlerini kırpıştırarak düşüncelerini saklamağa çalıştı.. ruhu bile (siz ruhu pek merak ediyorsunuz) ölüm esnasında bir insan gibi tehayyül etmişler. Bunun şairini unutmuşum: — Bu güzel.. Pek acele kaydettim. Cemal âşıkı olmakla Allaha âşık . yani ruhaniyete fazla bağlanmış olanlar. ama bütün ihtiraslariyle maddi bir aşk ihtiyacı seziyorum. ellediği. parlak. Cennet. sur. — Öyleyse. lezzet aldığı. kitap rafının üzerinde duran bir kâğıdı aldı. yahut ıztırap çektiği şeylerle konuşabiliyor. îsanın kadın düşmanlığı ile Muhammedin kadm düşkünlüğü bile bence hemen hemen ayni şey: Ayni behimi his coşkunluğunun iki zıt tezahürü. Akif beyi şu mısraını ben pek severim : Olsa haşa dâğm çoktan ederdim çâk çâk Böyle mi birlik yarab sadhezaran yarabbi Avni beyden : Kimse idarak etmedi manasını davamızın Biz dahi hayranıyız davayi bimanamızın — Pek âlâ o kâğıdı bana verin. çoklukla yokluk nihayet bir yerde buluşuyorlar. — Buyurun...Murat. Basit insanların aklına sokmak için. İnsanların zaaflarına. — Bunların aslını pek bilemiyoruz ki.. — Değil mi ya. miraç. hatta kötülükleri ve zalimlikleri ile pek alâ büyütülmüş bir insandan. Allah. hepsi akıl almaz derecede büyütülmüş. — Zannetmem. Hangisini münasip görürseniz. gördüğü. insan nihayet insanda kalmağa. terazi. ne güzel bir çare bulmuşlar. Hem de ben nerdense bir kanaat peydahlamışım: Bana. Başka çare yok. Ona izafe edilen sıfatları ben hep böyle düşündüm. mahşer. Buna bir haftadanberi aklına gelen bazı şiirleri kaydediyordu. tıpkı. Zaten insanlar tarafından hikâye edilen ve diğer insanların idrakine arzolunan hiç bir hayal yok ki esasını maddeden almış olmasın. Mutasavvuflar. tıpkı muhayyel bir insandan ibaret. şehevi hislere pek fazla düşkün gibi geliyor.

sevgili ve âşık için de bir büyük kolaylık. ingilizler. bir çokları gulamperestliği dahi.. Ben hakkınızdaki dedikoduları böyle dolambaçlı bir yoldan anlatacak adam mıyım? Sizi hiç kırmadan. Şeyh birdenbire ayağa kalktı. samimiyetimi başka manalara çekmenize razı olamam... Buna bir başka misal verirler. Ben belki yanılıyorum amma. kendisini. benim gibi konuşmamağa.. şehevî hislerin lâfını etmek de.. —Karın ner şeye razı. dine. benden daha fazla bunlara düşkünsünüzdür. fazla ibadete verenlerde ben daima maddi bir aşk ihtiyacı görüyorum.olmak arasındaki farkı kaldırıvermişler. Umumiyetle memnu şeylere karşı duyulan acaip arzu ile.. üstüme ne halt ederse etsin diyor. cinsi münasebette son derece açık bir millettir. demek ki. mesleğiniz icabı. Nasıl diyeyim. Kendi içimde cereyan eden hislerin ancak bana zararı olur. İşte böyle düşündüğümde.. Bakın şeyhim. dedi. hatta tükenmesi neticesini veriyorsa. Yüzü müthiş bir hal alıvermişti. ikisi hatta üçü için de üçü yani allah.. Ahlâk kayıtlariyle kendisini öteki insanlardan daha fazla bağlamağa mecbur sayan hemcinsimiz. Hemen çık.. Binaenaleyh gene allaha gönül vermek. sizi iğfal edebilse mi? Kadına da bir çok kitaplar şeytan diyorlar.. Tabii. bazı münasebetlerden kendinizi uzak tutmağa mahkûm olduğunuzdan şüphesiz. manevi bir aşka karıştırmış. Küfretmek nasıl bazı insanlarda ötkenin azalması.. vermemekten iyi. böyle bir ceht yapmağa şimdiye kadar lüzum görmedim. kendime küstürmeden de pek âlâ duyduklarımı anlatabilirim. Çık. Fransızlar. — Böyle de düşünseniz. Yok yok... en cahil bir kadın bile bunun manasını kolayca anlar. Edebiyatlarında hristiyanlığın kadın düşmanlığı yoktur.. yüreğiyle daha hayasız oluyor... ahrete.. — Lâkin her zaman kendinizi aynı kudretle kontrol edebilirsiniz.. Halbuki ruhiyatçılar bu iki milletten ingilizlerin ruhî âlimlerinde yani cemiyetten ayrı tek başlarına kaldıkları zaman Fransızlarla kıyaslanamayacak kadar ahlâksız ve behimî hislere mağlûp olduklarını tesbit etmişler. iddia edecek değilim. . dünya pek ziyade bozuldu.. — Yok şeyhim.. kocaman bir şeyhi baştan çıkarmanın vereceği edepsiz zafer hissiyle. — Haşa! — Evet.. Tek beni boşamasın da. saklamağa çalıştığı bir gururla gülümsedi: — Hiç olmazsa ben bu dindarlardan değilim.. Allahda sevgiliyi görmek biricik çaredir: Bu. yanıldığımız halde.... sizin gözünüzde acaiplîir parıltı var ki. değiştirmeğe lüzum görmediğimiz ne kadar düşüncelerimiz vardır. ne bileyim. Canım meselâ şeytan beni iğfal etse mi daha çok zevk duyar. Elini vuracak gibi kaldırdı: — Defol. Siz. bu duyguyu bir miktar tatmin ediyor. harici görünüşleriyle bilhassa edebiyat katolik ahlâkına sim sıkı bağlı gibidirler. Şeyh Süleyman efendi. Sevgilide Allahı. İnsanlar hiç bir şey söylemezlerse iftira ediyorlar. Siz..

alışık bir hareketle kadını yerden kaldırmağa uğraşıyordu. yüzünü betona sürerek. Ufak tefek olduğuna aldanmayın. başını. Hayvan!.. Kızı verdiğimiz zaman henüz onbeş yaşında idi.. Ses gittikçe kısılıyor.. Murat arkasını dönmekten başka çare bulamadı. Evet. Yüzü eskisi gibi sakindi ve belli belirsiz gülümsüyordu. yarı delidir: Zaten pederi de ayyaştı: Rakıdan çatlayıp öldü. Kadın. Gardiyan Ömer ise.. birden bire zorlayinca. Şimdi ikisi de benden imdat istiyor. Ah. koğuyor... Nasıl biteceğini bilemediği şaşırtıcı bir vaziyetten pek kolay kurtulmuş gibi yüzüne bir rahatlık gelmişti. — işte bunun için... Galiba bu izdivaçla yanlış bir iş yaptık. sonuna kadar duyuyor. Fakat sanki sade kulak kesilmişti her fısıltıyı.. Beni baştan çıkardın. Beni bu hale sen getirdin.. Dünyanın en alçak adamısın. ve bir daha unutmamak üzere içine yerleştiriyordu.— Çıkmayacağım. Tenasül âleti son derece büyük imiş. bu acaip adamla nasıl yüz yüze geleceğini. «Ne yaparsın birader!» manasına Murada bakarak başını salladı.. Uzun müddet bizden sakladılar. Kendimi suçlu gördüğümden her sözüne katlanırım. son sözleri nefes darlığına uğramış bir adam gibi göğsünden hırıltı ile çıkıyordu. Bir kere etrafına bakındı. Şeyh Süleyman efendi. Namussuz! Şeytan! Bana büyü yaptın.. her hışırtıyı.. Vursana.. oyluklarının arasına saklamağa çalışıyordu.. Anlıyorsunuz değil mi? bir anlaşamamazlık başlamış. şeyh efendi ümit edilmez bir kuvvetle yukarı çekerken dizlerine sarılıyor... Affet! diye yalvardı. küçük vücudünü. Kadın ayaklarını sürükleyerek çıkıp gitti.. Murat. Malumu âliniz şeriatta ayıp olmaz. ilk önce belki alelade bir kadm kıskançlığı zannetmiştiniz.. Her tarafımda dişlerinin yeri var.. insanlar mahrum kaldıklarına haris olurlar. Bütün Malatya duysun!. şeytan şeytan Yeni karıyı buldun beni. Murat böyle bir kepazeliği asla beklemediğinden öyle şaşırdı ki müdahaleyi bile akıl edemedi. Sanki demindenberi aklını kaybetmişti de şimdi kendine geliyordu.. Bu kendisini çektikçe öteki İsrarı arttırıyor. Pek ziyade beklediği halde ikisi de bir tek kelime olsun söylemediler. bu biçarenin buraya gelmesini istememiştim efendim dedi. Gardiyan Ömerin genç karısı birden bire sustu.. Nihayet sinir nöbetleri bu hale gelince duydum.. Halbuki .... Yüzü müthiş ve ümitsiz bir kederle sarktı. Mütecaviz dudaklarını bir titreme kapladı ve birden bire pek alışık bir hareketle kendisini şeyh Süleyman efendinin ayaklarına attı.. — Affet! affet! Sen benim allahımsın. Vur haydi vur. Bak. ilk gece. Rahat gözlerle Muradın gözlerine dikkatli dikkatli baktı: Hata ettik. yüzü toz içinde kalkmamakta inad ediyor.. entarisinin yakasını bir çekişde açtı: Etimi yedin. Şeyh... baş başa kalmanın deminki vaziyetten daha beter olduğunu düşünüyordu ki şeyh Süleyman efendi sakin bir sesle.Süleyman efendinin eli öyle havada kalakalmıştı. Bunu bana ısmarlamıştı. — Siz elbette her şeyi anladınız diye devam etti.. Halbuki sonunda biçarenin yarı deli olduğunu gördünüz. Hergele.. Demek ki gözleriyle anlaşmışlardı. Ahlâksız. Gardiyan Ömere ben verdim. Haydi vursana... Beni yaktın.

com .... elini uzattı.ben ne yapabilirim!. değil mi efendim?... Ben de aptal gibi sordum.Namuscular .blogspot... SON Kemal Tahir . Eli ter içindeydi: Size Erzurumlu Hakkı efendiden bir mısrağ yazacağım: «Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuşuz. Bir an gülümseyerek durdu: Müsadenizle.Malatya Cezaevi Notları http://genclikcephesi. Murat şaşkın şaşkın teşekkür etti.» Bu kitabeyi okudunuz mu? tabii. Size bu mısrağı hattı talik ile yazacağım.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->