Kemal Tahir - Namuscular - Malatya Cezaevi Notları BİLGİ YAYINLARI : 200 KEMAL TAHİR MALATYA CEZAEVİ NOTLARI: I Namuscular

Birinci Basım Ağustos 1974 BİLGİ YAYINEVİ ÎÇİNDEKÎLER Birkaç Söz.............................................................................. 7 Bilgi Yayınevinin Notu........................................................ 9 Namuscular 1973................................................................11 Malatya Notları 1945 ......................................................... 83 Telgrafçı Abdürrahim........................................................ 231 Şeyh Süleyman Efendi .........................................................369 BİRKAÇ SÖZ 1973'de, 20 Nisan'ı 21'e bağlayan gece, sabaha karşı 5,30'da Kemal Tahir bir daha açmamak üzere gözlerini kapadı ve bizi ebediyen terketti. Her şeye rağmen beklenilmeyen korkunç bir olaydı bu, anî olarak geldi ve bizi şaşkına çevirdi. Kemal Tahir hiç bir şey söylemeden, hiç bir vasiyette bulunamadan aramızdan ayrıldı. Ancak bu büyük romancı bütün söylemek istediklerini, romanlarında hemen hemen söylemişti. Arkasında bir sürü sarı defterle, yarım kalmış birkaç roman bıraktı. Bu bırakılanları, biz, elimizden geldiğince hiç değiştirmeden yayınlamaya çalışacağız. Değiştirmek, ya da tashihde bulunmak bizim haddimize düşmez. Bazı yerlerde, çok samimî olarak, «Kemal Tahir öleli bir yıl olduğu halde, hiç bir şey çıkmadı», diye yayında bulunuldu. Ne var ki bıraktıklarını sıraya koymak, eski yazıdan yeni yazıya çevirerek daktilo etmek, pek de sanıldığı kadar kolay olmadı. Bir hayli uğraştık. Şimdi, aşağı yukarı bir şeyler meydana çıktı: Beşer yüz sahifelik, not halinde bırakılmış beş büyük roman: «Namuscular», «Dam Ağası» «Hür Şehrin İnsanları», «Sakin Bir Memleket», ve «Bir Mülkiyet Kalesi». Bunlar yayına hazır, imkân buldukça, sırasıyie yayınlayacağız. Bu romanlarında Kemal Tahir, gazeteci Murat'ın kişiliğinde daha çok kendi yaşantısını dile getirmiştir. Sahife kenarlarına koyduğu notlardan anlaşıldığına göre, bütün mahpusların uyuduğu korkunç hapishane gecelerinde sabahlara kadar çalışarak bu sarı defterleri üst üste yığmış, korkunç hapishane yıllarını, oradan oraya sürülmelerini tadına doyum olmayan türkçesiyle anlatmıştır. Anadolu hapishanelerinin koyu zindanları, gerçek insan sömürüsü, mahpusların ıstırapları, sevinçleri, heyecanları, bütün bunların hepsi otantik olarak

http://genclikcephesi.blogspot.com

verilmektedir. Kişiliğini yapan görülmemiş cesaret, metanet, soğukkanlılık, şakacılık ve insancıl davranışlar, bu romanlarında da açıkça görülüyor. Elimizde, bu hapishane notlarından başka, bitirmeye ömrünün vefa etmediği «Topal İhanet», «Batı Çıkmazı» gibi iki dev romanı mevcut. Bunları da imkânlar nisbetinde değiştirmeden yayınlamayı düşünüyoruz. Ayrıca «Tarih Notları»nı da yayınlayacağız. Bu notların beş yüz sahifesi zaten sağlığında daktilo edilmişti. Bundan böyle eski yazı olarak kalan kısımları da daktilo edilecektir. Bu vesileyle burada, Kemal Tahir'den geride kalanların hazırlanmasında bizden yardımlarını esirgemeyen Dr. Sabire Dosdoğru'ya, Nihat Ülken'e ve bu notları yayınlamakta büyük gayret gösteren Kemal Tahir'in editörü Ahmet Tevfik Küflü'ye teşükkür ederim. Türk edebiyatına ve dünya edebiyatına ölmez eserler bırakarak giden Kemal Tahir'in ellerini saygı ile öperiz. Sağol. Eşi Semiha Kemal Tahir BİLGİ YAYINEVİNİN NOTU Büyük romancı Kemal Tahir'in ardında bıraktıklarını düzenli olarak yayınlamayı amaçlayan Yayınevimiz, ölümünden sonraya kalanların ilki olarak «Namuscular»ı sunuyor. «Namuscular» yazarın «Malatya Cezaevi Notları’nın ilk kitabını oluşturmaktadır. İkinci kitap ise «Karılar Koğuşu» başlığı altında yakında yayınlanacaktır. Kemal Tahir, cezaevi yıllarında tuttuğu bu notlardan, daha o zaman bir roman çıkarmıştı. Son yıllarında, bu ana metni bir roman bileşimi için temel olarak kullanmayı kararlaştırmış, 1973'de esere yeniden el atarak bu ^kitabın başındaki bölümü oluşturan yeni bir romanın ilk sahifelerini yazmıştır. «Namuscular’ın bu yeni biçimini bitiremeden öldü. Kitabın sonraki bölümleri 1945'te Malatya Cezaevinde yazdığı metni bütünüyle içermektedir. Ayrı ayrı zamanlarda yazılmış ana metinle, onun başına aldığımız son çalışmanın karşılaştırılması, Kemal Tahir'in gerek dil, anlatım, gerekse roman mimarisi yönünden geçirdiği değişikliklerin kavranmasına yardımcı olmaktadır. Yayınevimiz hem anısına duyduğu saygının bir belirtisi olmak, hem de bu ilginç karşılaştırmayı sağlamak bakımından, Kemal Tahir'in ölümü dolayısıyla bitiremediği 1973'deki çalışmasını bu kitabın ilk bölümü olarak sunmayı uygun görmüştür. Onu 1945'de yazılmış olan «Namusculan’ın tamamı izlemektedir. NAMUSCULAR 1973 Mazmanoğlu Hacı Aptullah bir haftadan beri, yani on iki yıl ağır hapis cezasının üç ay kaldığını anladığı günden beri yerinde duramıyordu. Mahpus damında mahpus milleti aklını sıçratıp sayı saymayı unutarak ayı günü birbirine karıştırmadıkça bin yıl cezası olsa kaçını yattığı, çıkmaya kaç gün kaldığı üresi

http://genclikcephesi.blogspot.com

üresine bilir, bilmekten başka apansız sorulsa, hiç duraklamadan aynen askeriye usulü hazır ola gelerek tekmilini verip savuşur. Mazmanoğlu Hacı Aptullah o sabah da rahat uyanmış, gerinmiş, esnemiş bir cigara yakıp bu günü sayarak ne kadar ceza kaldığını, her günkü gibi hesaba vurunca apansız tam üç ay cezası kaldığını anlayarak «hıh» diyerekten sol dirseğine dayanıp kalkınmıştı. «Ceza üç aya... Hey koca tanrı ne demektir bu? Cezayı biz tepelemişiz yahu! On iki yılı on iki başlı yılan ejderhası gibi tepeleyip savuşmuşuz koca tanrının desteğiyle... Oh ki gücüne kuvvetine kurban olduğum koca tanrı...» işte davranış o davranış! Yatağı dirsekleyip yekinme o yekinme! O gün bu gündür uyku muyku, yeme içme, gülüp eğlenme hatta adam gibi öfkelenip ağız tadıyle dalaşma hak getire... Her bir işin yarısında, «Aman üç aydan gün aldık. Ya nedir koca tanrı... Biz bu on iki yılı sakın çiğnedik geçtik mi sayende gırtlağından kavrayıp yere çaldık mı?» diye elini bir zaman dizlerine bir zaman yanağına vuruyordu. Yeni huylar peydahlamıştı ki, mahpus milletini şaşırtan huylar peydahlamıştı. Dama oynarken oyunu yarıda bırakıp hemi de tam şu kadar taş kıraraktan damaya çıkacağı yerde bırakıp «Of of nedir hey allah!» diye sıçrayıp kalkmalar peydahlamıştı ki o sıra mendili kafasına yetiştirmese yarım metrelik yazma mendil suya sokulmuş gibi terden ıpıslak kesilmekteydi. Sazı çalarken, «Vay ki vay! Bizim saz maz nemize ey ihvanlar!» demesiyle fukara sazı duvara dayarken kırayazıp elleri apış arasında imleyerek iki büklüm savuşuyordu. Voltaya düşmüştü. İlleki herkes yattıktan sonra aralık voltalarına düşmüştü ki fırt fırt gidip gelmesinden kovuşlar uykuyu yitirmişlerdi. Voltaları başkaca gitgide kısaltıyor, dört adıma belki de üç adıma indirip durduğu yerde topaç gibi dönüyordu. «Nedir?» diyenlere karşılığı, «Yanıma bir namussuz gelip koşulmasın diyerektir emmi!» deyip fırt diye dönüyor, başını biraz sallayarak voltayı bıraktığı yerden kapıyordu. Aslında yemekten içmekten de kesilmişti. Yemeğin ortasında iştahı baltalanmış gibi kopuyor, bir lokmadan önce, iki saat içli köfte yesem doymazım sanırken ikinci lokmayı bir türlü yutamıyor, ne yapacağını şaşırarak ağzında dolandırırken kusası geliyordu. Lokma surda kalsın, bir bardak suyu bile artık ağız tadıyle içerek yürek yanıklığını söndüremez olmuştu. Bardağın tam yarısında şap aklına eve göndereceği haber geldi mi, suyu muyu bırakıp selâmlık kapısına koşuyor, geceyse voltayı ele alıp sabaha kadar hışır hışır fırlanıyordu. Hasılı Mazmanoğlu Hacı Aptullah Bozo, on iki yıl cezanın üç ay kaldığını anladığı günden beri, Malatya Cezaevinde anasını yitirmiş kuzuya dönmüştü. Sabahın erkeninde canını kovuşlardan cümle kapısı tarafına atıyor, her söze karışırım sanıp, «ha hi» diyerekten şuradan şuraya seğirtip kasabadan haber soraraktan debeleniyordu. Bu zamana gelinceye kadar saygılı mahpuslardan iken bir aydan beri önce gardiyanların sonra da meydancıların daha sonra müdüriyet kısmında cümle kapısının iki yanında bulunan karılar koğuşuyle çocuklar koğuşunun maskarası olmuştu. Mahpusanede olup bitenlerle bütün ilişkisini tamamıyle kesmiş gibiydi. Eskiden pire zıplasa seyirtip sonuna kadar

ilgilenen herif yanında adam kesseler dönüp bakmıyor, bu sıra pencereden bir karga karaltısı geçse, «Nedir ola?» diye seğirtiyordu. Önce dışarı çıkması yaklaştı, bunca yıldır nice nice bilmediği dalgalar olmuştur, ilgileniyor ki çoluk çocuk maskarası haline gelmesin, sandılar. Fabrikanın «Sümerbank Malatya bez fabrikası» «Zagonu», işletmede «Devlet Demiryolları beşinci işletmesi» olup bitenler başkaca gerek fabrika gerek işletme sebebiyle Malatya'ya gelip yerleşen yabanların şehir yaşayışında meydana getirdikleri değişmeleri de gayet merak ediyordu. Bir aralık mahpushane bakkalı Abo'dan bir küçük defter alıp aklına gelen adları alt alta yazdırır olmuştu. Çıkacağı gün çıkma alayına gelecek dostların ahbapların, tanışların listesiydi bu... Paytonlarla, tam çalgılarla gelip alacaklardı elbette kendisini... Ölüsü çıkmıyordu ya resmen dirisi çıkıyordu. Düşmanlar kına yaksın kına... Yıkılası şu Malatya'nın gökleri gümbür gümbür gümülemeyince... Çarşılarda esnaf, arastalarda ustalar çıraklar, «Nedir yahu? Hitler mi bastı?» diye işi bırakıp uğramayınca... Bir zaman giyim kuşam mesele oldu. Ağabeysi İbrahim Efendi terzi yollamıştı ki ölçüyü alsın da tahliye gününe giyimi yetiştirsin! Vay ki Hacı Aptullah kudurdu. Yahu bu dışardakilerde hiç mi akıl kalmamıştır, hepsini şeytan mı yelledi bunlardaki aklın! Hele ki şimdiye kadar bütün Malatyalının akıllı bildiği Kahveci İbrahim Efendi... Vah ki vah, yahu, biz on iki yıl mahpus yattıktan sonra nasıl bir teres olmalıyız ki pantol giymeliyiz, bacaklarımızda kıçtan cepli pantol! Ya biz dama düşmeden kıçtan cepli pantolonlulara Malatya'mızın sokaklarını dar etmedik miydi? Bizim mahpuslara düşmemizin bir ucu da ağı yere sürünen Antep şalvarı giyerekten efelenme belâsından değil midir? Ne olacak şimdicik? Biz demek boşuna mı yattık Koca reisin sırtımıza sardığı on iki yılları... On iki yılları ki nice nice ciğeri Rus parasıyle kapik etmez herif altıda bir yatıp asrilere giderek her bir yıla dört buçuk ay yataraktan on iki yılı dört buçuk yılda bitirip gelmedi miydi? Bir hafta kadar Mazmanoğlu Hacı İbrahim'le anası Karı beyin bağlaşmaları duyuldu, mahpus damı, bir hafta kadar da bununla gönül eğledi. Kıçtan cepli pantol işine Mozo hiç yanaşmayacağa benziyor, «Çıkmayınca ne lâzım gelir Karı bey... Senin İbrahim Efendi oğlun öyle mi bellemekte ya hiç çıkmayınca!» diye bağırıyordu. Bağırırken sol elinin şahadet parmağını tavana dikip sağ elinin şahadet parmağını yere uzatarak bir ayağı önde öteki arkada enikonu Karı beye hamle edecek gibi dikeliyordu. Bereket Karı bey anası böyle kuru gürültülere papuç bırakmaz yiğit Osmanlı karılardandı. Doğuştan sağırmış da hiç bir şey duymuyormuş gibi pejıcereden dışarıya bakarak öylece oturuyordu. Sonunda dikkat edenler Mozo'nun dışarda olup bitenlerle de gerçekten ilgilenmediğini anladılar. Kendisini bir içeri işlerine, bir dışarı işlerine atması şaşkmlığındandı. Uzun zaman mahpusta yatanların çıkar ayak böyle bir şaşkınlığa düştükleri çok görülmüştü. Bunun çaresi görmezden anlamazdan gelmek, umursamadığını da pek belli etmeden aldırmamaktı. İşte bu gün, mahpus damları için en namussuz günlerden sayılan Mayıs ortasının bahar günü, Mazmanoğlu Hacı Aptullah bir başgardiyan odasına gidip boş

duvarlara, boş sokağa bakıyor; bir dışarı çıkıp iskemlede uyuklayan Çerkez gardiyan Murat Efendiyi dikkatle seyrediyordu. Rastlantıya bakmalı ki kapıdaki candarma nöbetçisi Mahmut Karafırtına da, tüfengini iki eliyle kavramış, sırtını duvara dayayıp çoktan uykuya dalmıştı. «Yahu nedir?. Dam boşalsa bunlar... Yahu şuna candarma diyenin... Yahu Abu olacak pezevenk ya nerede? Bakkal bakkallığını bilip dükkânını sabah sabah açmaz mı? Tuh yüzüne dürzü!» Bozo bir an içeri girip tahsildar Vahap Efendiyle dama oynamayı geçirdi aklından... Sonra taşlan bulmak, dizmek, oynamaya başlamak... Vermek almak... Çok ağır bir işmiş gibi geldi kendisine... Ayak sesine başını kaldırdı. Hemen fırlayıp pencere demirlerini tuttu : — Hey Zemzem Hatunun Dümtek!... Bu nedir oğlum! Sabah sabah selâmsızdan mı? Ya biz burda ölmüş müyüz? Zemzem Hatunun Dümtek dalgındı. Sarsılarak durakladı. Sanki ses gökyüzünden gelmiş gibi önce yukarlara baktı, sonra daracık sokakta değilmiş de Malatya ovasındaymış gibi elini alnına siper ederek çevresini gözden geçirdi... — Kimsin? Sesini alamadım koçum! — Yahu ben Karı beyin Bozo değil miyim anan öle... Ben on iki yıl mahpus damında değil miyim? — Vay Bozo! Vay ki Karı beyin akıllı Bozo... Demek sen on iki yıldır böylece burada mahpus damında... Oh ne yaman! Yahu Bozo oğlum, vaktiyle ruh gibi ahbabın Mehmet'i bıçaklayıp buraya gelirken, «Hadi düş bakalım önüme» diyerekten bizi alıp gelmek yok muydu? — Höst... koca tanrı göstermesin, bugün bu nasıl bir söz? —Dört yüz dirhem bir söz. Şundan ki bak bakalım, kelleyi kulağı şişirip suratını kıpkızıl kana kesmişsin! Beni surdan görüp bildiğine göre gözün görmekte, sesleyip doğru yolumdan çevirdiğine göre soluğun fırtına gibi esmekte... Bunlar hep mahpusluğun depdebesi... Ya benim gözüm bulanmış, sesim sulanmış, dizlerim tutmazlanmış, neden? Dışarı mahpusluğun debdebesinden. Yak bakalım bir cigara akılsız Bozo. Vaktiyle bilmeden bir iş tuttun... Meğerse Kan bey seni kadir gecesinde doğurmuş... Postu kurtardın. — Kurtardım mı? Yahu on iki yıl mahpusluk ne demektir? — Aklımda yanlış kalmadıysa Bozo yavrum, sen askere gitmeden geldin girdin buraya... On iki yıl mahpusluk ne demektir diye soru dedin değil mi? Bilmediğinden dedin! Bilmedin çünkü sürünmedin, mahpushane penceresinde sırıtarak yaşadın... Adam öldürme suçu işlemeyeydin, ele geceydin birinci askerliğin iki yılından sonra ikinci askerliğe götürürlerdi. Dört yıl gezinirdin ki ayağın kuru, sırtın kaputlu gezinirdin. Gezinirken bencileyin az biraz dişlerin dökülür, ciğerlerin sökülürdü, dizlerin tutmazdı. Gözünün feri söner suratın işkembeye dönerdi. Höst. Bende laf buraya kadardır. Mahpus damının penceresinde durup gelene geçene haykırdığına göre derdin olmalı. Doğru yoluna gideni sesleyip çevirmek dertli adam işi değil. Dileğin nedir anhyalım.

.... derbeder Bozo.. yularını toparlamadın mı yandın demem mi? — Vay sen misin! Merhaba oğlum. ya da görmezden geldi.. Amanı bilir misin! Namussuza uğradım.... Belki de iki yüz..» Birden hoplayıp kapıya döndü : — Sefer! Bire Sefer! Topal Ağa. Yahu biz sabah sabah. çünkü senin derdin birdir. Hani bir mübarek Cumhuriyet bayramı gecesi durduğun yerde ruh gibi ahbabın fukara Mehmet'i vurup öldürüp geldiğin ferahlı günlerde olduğu gibidir.. «Ulan desem... kısacası Bozo. Sıkı basamadığından gövdesini her adımda savurup harmanlayarak dolaşırdı. Eyvallah koçum! Karı beyin getirdiği çorbayı kaşıkla da koca tanrıya dua et! Mahpusluk gibi keyfi ele geçirmişsin! Biz dışarda yaşamaktayız ki vay görürsün nasıl yaşamaktayız! Zemzem hatunun Dümtek az biraz kafa sallayarak dahası belli belirsiz titreyerek geçti gitti.. «Yahu nerenin sabah sabahı! Bir sabah sabah bellemişiz! Ulan mahpusluk! Allah belânı vere mahpusluk! Yedin bizi mahpusluk! Güneş kuşluğu çıktı... bize sabah sabah. — Hey hey hey. Hadi kal sağlıkla... Bakarsın bizim hayırlı dediğimiz size hayırsız gelir.. Dur oğlum! Ya bu Dümtek pezevengi bu zaman nereden uğradı? Vay başıma! Yahu olur mu? Aman sakm genelevlerde geceledi de bu namussuz. Dur bakalım! Yedi yıl mı verdiydi? . Hüvesi hüvesine bırakıp geldiğin gibidir. Bırak sabah sabahı.. — Oğlum Bozo. — Kim dediyse halt etmiş.. Sen buradan ne demeye seslenirsin de sabah sabah. herif görmedi. Mazmanoğlu Hacı Aptullah. bir zaman cıgarayı derin derin nefesledi... Çarşıdan bir isteğin var mı? Akşam dönerken bırakırım! Unutmazsam! Unutmaya da unuturum... hamamcılarda sıcak su kalmış mı? — Kalmışsa? — Kap bir teneke çıkar yukarı. Dökülüp temizleyelim de bugün işimiz akşama kadar uğursuz gitmesin! Ters gitmesin! Sefer pek bir şey anlayamadı ama. «Hay hay» deyip savuştu. Cenabete uğradık.... Bak bakalım yiğit Sefer..» Birden irkildi. İyidir gidişatlarımız deyeyim de sen anla. Töbe. Ya da hayırlı bir iş. benimki yüz.. Yetiş aman! Sefer'in topallığı sol ayağında idi.... seni bana çıktı dedilerdi. — Buyur Aptullah Ağa. keyfini kaçırmıştı.. şu namussuz Dümtek tam da geçecek sırayı bulmuş.. nerdeyse öğle çizgisini tutacak. Cenabete çattın ve de boyunca belâya battın! Aman Topal Sefer nerededir yahu!.. türkçesi resmen cenabete uğradım. dedim yahu Battal ağa! Nereden nereye? Vay ben demem mi teyzeme! Bu herif azdı. Siz burada kapalısınız! Sizin zagon bizim dışarının zagonunu tutmaz.. ne var ne yok? Çarşılarda arastalarda yaramaz bir iş. Bizim daha iki ay on sekiz gün cezamız var..— Çevirmemizin nedeni Dümtek kardaşım.. Sabah sabah nereden çektik getirdik bu gün biz.. — Yok canım! Vah vah! Ne kadar verdiydi koca reis sana yavrum? Aklımda yanlış kalmadıysa.... Yettim! — Oğlum Sefer.

Ben Karı beyin Bozoyum Bozo. yıkarsın geçer! Yıkaması boşamak.. Ankara'lara izmir'lere belki de Âli Osman'ın taht yeri İstanbul'a hoplamıştır.. iş tuttu.. az laf mı ettilerdi senin yiğit İsmail ağana.... Müzeyyen Senar hanımlar çevirmekteymiş ... Sizin içerde bundan haberiniz var mı? — Eh! — İsmail Ağamız parayı heybeye depti.— Nerenin yedi yılı emmi. Mehmet'i öldürdümdü ya senin dükkânın yanındaki kahvede Cumhuriyet bayramı gecesi.. Malmülk edinmekliğe.. tek dur! dedim. — Hele yanaş bakalım Battal emmi! Yak bir cigara. bir aynalı kahve getirmiş ki yok pahasına gâvur mallarından ele. — İşler gayet kıyaktır.... En ufağından Hamiyet hanımı.» Peki beğendin mi şimdi? Bunca yıl. ben Karı beyin Bozo değil miyim? Bana koca reis on iki yıl ceza vermedi miydi? — Tamam! On iki yıl tamam! Evet.. Allahıma şükür ve de hemşerimiz göz bebeğimiz Malatyalımız İsmet Paşamızın sayesinde savaş dışı durum vaziyetini korumaktayız. bağda domuz beklerken. kıyamete kadar yaşayası İsmail ağamız!. Karı dediğin el kiridir.. Nice nice serseriler adam oldu. belki de Safiye hanımı tutup oturtmuş gıranfonun başına.... Malatyalı Malatya'mıza sığmazlanmıştır.. Hamiyet hanımlar..... Ne denilmiştir: «Er çıkan yol alır.. Bir ucunda durdun mu öbür ucundaki babanı tanımazmışsın! — Ne olacak? — Ne mi? Yavrum şuncacık şeyi kendi başına çıkaramadın mı? Aslan İsmail Ağamız parayı burada hangi işten kazandı? Kızlı kahve işinden değil mi? Haddini bilmezler ve de edebini tanımazlar. on al hesabıdır.... sürdü gitti. Evlendi barklandı... — Tamam! Bilmez miyim! Önceden vuruştunuz! Çektim seni dedim: «Yapma. varlık vergisi çıkardı şimdilerde. uzatmak yoktur. sen beni kime benzettin. Yahu sen şaşırttın mı. Heyvah ki sen sana ettin Bozo yavrum! Çünkü İsmail ağamız İstanbul'da açtığı kızlı kahvede şimdi kimleri tutsa iyi.. evet vardır ama. iyilik getirmez dedim. er evlenen döl alır» denilmiştir. Tam bir koy. Hayır istemem! — Vay ki yavrum! Akim olsa mahpus olur muydun! Hayır olmazdın! Gider İsmail ağamızın yanma kızlı kahve şakiyede dururdun! Şimdi altunla oynardın! Belki de sana bir ekmek yolu gösterirdi.. seni koca reis güzelce nalladıydı Bozo oğlum! Lâkin bana sorarsan kişi ne ederse kendine eder! Şimdi beğendin mi yaptığını?. Hemi de eski hesap sokaklarda ayak çerçiliği etmekliğe değil ha. Milletin akıllısı toprağa yapışsa bildiğin altuna kesmektedir. İsmail Ağamızı bilirsin! Malatya'mıza Cumhuriyet zagonunca kızlı kahveyi ilk açan yiğidimizdir! İsmet Paşamız bin yaşasın. Sizin burada bundan haberiniz var mı? — Eh. Erkek kısmı her kızdığında karı öldürse dünya yüzünde karı kalmaz! — Ne karısı yahu? Karıştırdın ki Battal emmi... delikanlılıkta vuruşmak.. Safiye hanımlar. büsbütün berbat ettin! — Dur bildim! Öyle ya sen babanı öldürdündü. — Dur herif! İsmail neden benim ağam olmuş.

. okuma bilenlere gösterip okutmuş. hele sen yaz!» Yazmış kâtip. bir kâğıt kapsın gelsin.. «var yürü koca tanrı yolunu açık ede! Sıkışırsan ben buradayım» diyerekten anlından öpmüş İstanbul valisi ve de duyduğum doğruysa. Hiç bir pisliğe bulaşmadan cezamızı yatıp çikmakbğa çabalamaktayız! Kavat İsmail ağamla benim ne ilintim olabilir? — Vay ki Bozo. bir lafımız padişahımız İsmet Paşamız üstünedir.... Koca tanrıya şükür . — Yahu Battal ağa.. surdan bana benim kâtibi bulun. ah keşke bu cinayet halkası boynuna geçmeyeydi de İsmail ağanın kahvesinde şakit olaydın... Kahvesine adam birikmekteymiş ki kapıların camlarını kırmacasma... yakalanmadan sarayıma yetişmeye bak» diyerekten armağan ettiği altun kakmalı alaman çıplağını çıkarmış. İsmail ağamız hiç kızmamış. Vali çağırmış geçende demiş ki: «Ne olacak bu işin sonu» demiş bizim aslan İsmail ağamız: «İsmet Paşamızın başı selâmet olsun için ben burada kız sesiyle ve de nice nice oğlan sesiyle saz sesiyle ve de gâvur işi çalgı kutuları sesiyle milleti avutmaktayım! Ben bunları avutmasam İstanbul'da senin gövdeyi kan toparlar götürürdü hey vali paşa. «Vur öldür. sen öylemi belledin!» demiş. bunlar nasıl bir laflar? — Vay beğenemedin mi? İsmail ağamızın günahına girenlerden misin yoksa. Şundan ki sevgili kulu İsmail ağamıza laf istemez! Geçende ne oldu haberin var mı? — Ne oldu? İsmail ağa üstüneyse. yallah bismillah!» Masaya sermiş demiş : «Ula kâtip koş. demiş. kasadan altun torbaların ... Evet senin gibi aklı yetmezin biri kızlı kahve açmak meselesinde ileri geri söylenecek olmuş sarhoşlukla. görmüş ki halisinden «Dümbük. Dilese itlerine parçalatır...fonografın sapını... Sen bizi sınava mı çekmektesin sabah sabah. kalemi de unutmasın!» Kâtibi sürüyüp getirmişler.. bana lâzım değil emmi! — İsmail ağa üstüne elbet.. İsmail ağamız demiş : «Ola yaz bakalım şu kâğıda bir dümbük!» Kâtip demiş: «Anlamadım!» Demiş İsmail ağamız: «Oğlum dümbüğün anlaşılmaz yeri yoktur.. — Yahu benim değil şaşı gözlerine sövdürme doymaz Selime'nin Battal. Biz burada mahpus olup. «oh ne kadar iyi... «Kargaşalıktasın sana gereklidir» diyerekten rahmetli Atatürk'ümüz Gazi Mustafa Kemal Paşamızın eliyle beline bağlayaraktan.. İsmail ağamızdır almış kâğıdı. Birbirini ezerekten ve de başkaca ezip çiğneyerekten. çakalın kanını arayanda bulunmaz demiş.. Dünyanın değiştiğinden haberin yok! Ettin mi kendine edeceğini derbeder! Nolaydı olaydı. senin İsmail Ağanın beline kendi eliyle bağlamış. — Vali ne demiş buna karşı? İstanbul'un valisi? — Buna karşı İstanbul'un valileri hiç bir söz bulup diyemezler.. Sokar kurban olduğum. «Oğlum okuman yazman var mı?» Oğlan demiş «var!» demiş..... Tevekkeli koca tanrı seni buraya sokmadı. ne sandın? Bizim bundan böyle bir lafımız İsmail ağamızın üstüne.

Mazmanoğlu Hacı Aptullah Bozo şaşkınlıkla ille de umutsuzlukla çevresine baktı. «Uyumaz bu köpoğlu! Aklı sıra bizi sınamaktadır.... Biz bu sabah neremizden kalktık? Dün büğün biri «Yat oğlum mahpusluk gayet iyidir. Başka bir kodoş dedi ki: «Oğlum sen sana ettin vah ki bu işin bu eşşek cennetine girecek sıra hiç değildi. İsmail ağamız torbaların ağzından mumlara bakmış ki bastığı mühür kız gibi durmaktadır. kâğıdının üzerine san kızları şarradak devirmiş. kuşağı dolayıp sırtlasa alıp gideceğini sanıyordu. yattığına bir ye de bin şükret!» dedi geçti. ikinci candarmalığmı yapan Mahmut Karafirtma essahtan dalmış gitmişti. Ortada ne dümbük kalmış ne kâğıt..... hani bakalım dümbük mümbük!» Bu gün nasıl bir gündür Karı beyin Bozo herif dümbüğü hükümatm çürük kâğıt parasıyla silmekte değil. «üu Karafırtma'mn kıllıgışı yoktur. bildiğin madeni parayla silip süpürmekte. pencerenin içine sol kalçasını iliştirip Abo'nun eski tahtalardan yapılmış penceresiz dükkânına daldı. «Vah mahpusluk vah! Vay mahpusluk vay! Ulan mahpusluk. Allahm bir akılsız kulu. ben de gideyim ağır ağır. Başgardiyan Kürt Ali Efendi okuma yazma bilmediğinden kâğıdı kalemi. Başgardiyan odasında bir eski masayla bir eski makam iskemlesinden başka hiç bir şey yoktu. Sen mahpushanede çürüdüğünden dünyayı unutmuşsun. Kâtip iki meşin torbayı güç ile iniliyerekten getirmiş. Devirmesiyle kurban olduğum altun neyi temizlemez ki. peynir tatlısının bile keyfini çıkaramadığına çoktandır inanmıştı.» dedi geçti. Dileğin nedir söyle de. Ulan yuf olsun yuf!» Gardiyan Çerkez Murat Efendi hâlâ uyuyordu.. insana işkence yeri ürküntüsü veriyordu. gözü önünde hatta yakınında bulunduğunu bilmesinden enikonu tedirgin oluyordu. Belki de bu sebeple odası masasıyle sandalyasına rağmen büsbütün çıplak görünüyor. anahtara el atacak mıyız.. İsmail ağamız gülmüş demiş : «Nasılmış bu böylece koçum. Besmeleyi çekip torbaları açmış. Bu dükkânı arada bir gözünde portakal sandığı kadar ufalıyor. Sofraya örtü olarak gazete serilmek gerekse iştihası kapandığına. Evet. padişahlığı kaçırdın diyeyim de anla.. cinayet seyrine mi seğirtti sakın! — Cinayet mi? Ne cinayeti emmi? — Vay sen duymadın mı fukara Mazmanoğlu! Hey vah! .. Boş odaya girdi. «Yahu nedir bu. dönüşte getiririm. Oysa namussuz Abo içini tepeleme doldurmuştur ki sekiz çift çömüş öküzü koşsan ırgalanmaz!» — Nerede bu Abo namussuzu Bozo oğlum.. fazladan bir de cigaramızı çekip alıp yüzümüze tükürerekten geçti gitti..ikisini yüklen gel!» Altunu duymasıyle kahvede ses kesilmiş ki pire zıplasa duyulur. Her taraf sarı altuna kesmiş ışıltısı kamaşmaya dönüp koca kahvede göz gözü görmez olmuş. atmıyacak mıyız?» Demir parmaklıklı kapıya yaklaştı. Şunu kimse askere alır mı şuncacık aklı olan!» Cıgarasmı ağzına tıkarken duraladı yine daha oynaka geçmişti aklından fırt diye birden üşenmişti yine. Mazmanoğlu. defteri kitabı hiç sevmiyor. Dümbük.. Vah ki ne kadar yazık! Ver bakalım surdan bir cigara.. Yedin bizi namussuz!» diyerek içini çekti..

.. islâm yoluna teber çekildi mi Müslümana durmak yoktur. Uyuma Bozo oğlum.. yaraşıksız dedim.. bir başka katıra göçünü sarmış. ben hamam aralığına siperlenip tam yüz kişi saydım! Yüz kişi dedimse gövde saymakta değilim ha. Çünkü bunun çarşıdan aksatası haftada bir iki mum...... Olacağı buydu bunun. çoktandır toprağımıza kadem bastıydı Bozo.. Evet mübareği bunaltmışlar.. yalvardık. «Cenk halidir.. Önce senin mumcu köçeği biçti. buyur bakalım Bozo can! — Kimdir bre dayı! Anlamayınca.... Martine bakalım biz. Sövmemiz yürekten değil.. Senin bildiğin gibi değil! Martinle teberle.. «Olmaz dedim.... mermileri kuru mu. Ben farkındayım! İhvanlarıma demedim mi? Dedim! Boş değil bu herif dedim! — Kimdir? Hangi herif? — Eski Malatya'nın kabristanına yerleştiydi gelip eli yeşil olası..... haftada yüz dirhem afyon.. Duymamla koştum! Babası babamın hacı yolculuğu yoldaşıdır.. bu herifte yok. Bildiğin hurma lifinden iki hasır.. böyle olur» diye gülüverirmiş. Yalan mundar ben duymadım... Olmasın bu işler! Dünya sahipsiz değil demedin miydi?: Ne olacak şimdi. Biz bu kapalıda ne bilelim! — Herif geldi. bizi dinleyen kim. Göçü dedimse acem halısı şam ipeklisi belleme. Bir katıra kendi binmiş. — Herif.— Birini mi vurdular dayı? Kim kimi vurdu? — Birini öyle ya... az biraz zarar edilecekse de sineye çekilecek. bunun sonu hayır getirmez! — Nolmuş ki oh dayı.. Bir de halisinden dağıstan yamçısı... «Yetiş ey Ebamuslimi Horosanî efendimiz!» diye naralandığı duyulmuş.... kaç zamandır demedim miydi. «Haktu» diyerekten teberin sapma tükürmesiyle... Bıyıklara adamlar asılır babayiğit! Dedimdi ama. Hele bir anlayalım ki... Aslına bakarsan dedim di ya. Dur aman dayı. — Kimi vurmuş? Kimdir bu yabanın katırlı belâsı! Ne yüzden vurmuş.. yoksa az biraz ıslandı mı? — Dur dayı! Sakm martini çekip. İhvanlarla çok çabaladık. Sakal göbekte. Bir yastık.... Hele buralarını bir anlayalım ki dayı! — Kimi derken. Çünkü böyle bir evliyalığa ayak basmış yiğidin toprağımıza konması ne devlet!» dedim. haşa sınamaktayız! Bildiğin sınava çekmekteyiz! Birkaç kez «Heyvah ya şeydi Battal Gazi efendim!».. Birini.. Taşta dil var. Duyduğum doğruysa afyonun bedelini de arttırdıkça arttırmış tiryakioğlu. döndük avradına sövdük. Mumcu köçek meğerse mumun bahasını arttırdıkça artırırmış! «Nedir?» diye sordukça... — Yavrum ya şeydi Battal gazi teberini ne yapalım? Vurmasıyla kelleyi şuraya düşüren mübarek teberi.. düşen kelleleri saymaktayım! — Etme dayı! Gönül eğlemekte misin? Ben o sıralarda hiç değilim.. Demirlere yapışıp iki yanma bakarak sesini alçalttı: Bana izin koçum. ... Ya birini vurmakla bu pislik temizlenir miymiş? Oğlum Bozo....

«Vay yoktur nasıl söz?» demesiyle sağ eline acem teberini sol eline arap cembiyesini almasıyle. cehennemin Meyil deresine uçaraktan varıp yerleşmektir! — Ne oldu ki anacığım? Esnafın kazığı belâsına mı uğradın! Teraziye parmak mı attılar. Çolak Hoca tespihini döndürerekten. Demiş «para!». yalnız kalınca kendisini ancak toparlayabilmişti. Demiş: «Aman oğlum on param varsa derime yapışsın!» demiş. Kocakarı topal Hocayı görmesiyle mahpus damının demir parmaklıkları ardında debelenen Hacı Aptullah'ı bırakıp Hocanın yolunu kesti : — Duydun mu er dayanmaz Bülbülün topal Hoca... Hacı Aptullah. Bu hal yeni bir belâ idi. Bunlar. gözüne fındık faresi gibi görünmeye başlıyordu.... Çal çalmaz mısın! Dediydim ama. Askerden gelip demiş : «Benim şanım şerefim var!» demiş: «Asker dönüşü kötü evde ahbaplarıma sofra vermesem hiç olmaz!» Fukara parayı nerden bulur dul karı başıyla. Mazmanoğlu'nun buna çok canı sıkıldı. Aman ne demek bibi? — Şu demek ki.. Cezası azalıp bir yıldan aşağıya düştü düşeli idarenin gösterdiği büyük güveni haksız çıkaracak hiç bir hata işlememişti. demek vardı ya. Tüh suratına. bul kendine bir can yoldaşı dediydim... «Ne demek istemektedir bu avanak Çerkez? Şuna hele şuna!» kötüsü farkında değildi ama iki metre boyunda manda boğası kesiminde herif Çerkez gardiyanı Murat yavaş yavaş küçülüyor. fukara karı demiş: «Yoktur!».... Nerede hesap! Bu hesap Arafat meydanında görülecek bir hesap! Oğlan karıyı yatırıp kesti ki yavrum vay başıma! — Hangi?. Çerkez Murat gardiyan sağ yanağının altındaki diş çukurlarını karanlık karanlık göstererek gülümsüyor... nerdeyse kalkıp üstünü arayacaktı. yanlızlık koca tanrıya mahsus..Herif «Şuıt» parmağını ağzına götürüp duvarlara sürtünerekten kaydı gitti.. Oldu mu bize olanlar? — Ne olmuş deli kahpe... şimdikilerde Malatyalılardan başka birbirini kesen mi kaldı? — Öldürmüş mü? Anasını mı essahtan öldürmüş? — Anasını elbet... Mazmanoğlu'nu şüpheyle süzüyordu.» Müdüriyet kısmını asıl cezaevinden ayıran kaim demir parmaklıklara doğru yürümüştü ki arkasından apansız bir bağırtı duyarak boş bulunup sıçradı. — Nedir o? Nereye Bozo? Döndü. kim kimi vurmuş? Bizim Malatyalılımızdan mı? — Ya kimden olacaktı? Vay akıl. hesabı yanlış tutup elde biri mi unuttular? — Hani terazi.. Etme kardaşım. kurumuş sol kolunu savuraraktan görünmüştü. başka başka şeyler düşünerek bi ribirlerini göz kantarıyla ölçüp biçerken Nazlıca bibinin cırlak sesi duyuldu: — Ah ki belâ! Vah ki belâ! Yoktur bunun kurtuluşu adamlar! Kıyamet belirtisidir. «Şu pisi bir vuruşta ezip geçince ne lâzım gelir?» diyerek saldırıya geçmiyordu.. «Demek bu köşkerin Cemal'i sabah sabah çekmiş esrarı.. . Çekil yolumdan. Bereket versin henüz alışamadığı için. — Yahu koca nine....

.. Daha ilk sözlerde üçünün de aklı karmakarışık oldu... — Vay! Rahmetli Koçu buruğun Gülsüm hatunu mu? Oğlu mu? Onun oğlu var mıydı? Yanlışın olmasın! — Vay anan öle.. Çerkez gardiyan Murat Efendi... gör nasıl zararım dokunur! Çolak hoca. Mazmanoğlu Hacı Aptullah. çolak kolunu savuraraktan başkaca bir hırslı çömüş soluğu peydahlayarak sıyrıldı. biz dışardayız alîahımıza şükür! Sen mi bilirsin. Ya sen benim uğurumu. birinci hamlesinde yüz kişi düşürmüş.. Çarşı karıştı mı baldırıçıplak takımı tutulmaz! Bizim bacanak dükkânı kapatmadıysa yandı! Yazık! Çarşının karışması hayır getirmez! — Çarşıda bir şey yoktur! Bir it ölmekle koca Malatya çarşısı neden karışacakmış? Kürt baskını mı bu? — Nasıl it? Tebelle girişmiş ki dayı. vuruşma vardır! Çarşılı birbirine koyulmuştur.. Hitler efendimiz gelip düzeltecekti? Hani Alaman'm kralı dünyalar durdukça durası Hitler efendimiz kurt ile kuzuyu bir arada gezdirecekti... yolu eline aldı ki ardından martin kurşunu yetmez. Mazmanoğlu Hacı Aptullah on iki yıl süren mahpusluğunda bu anda içine düştüğü umutsuzluğu ancak birkaç kere duymuştu. Para isteyip vermediğinden....... karıyı askerden gelen oğlu doğruyası... Vuruşma kırışmaya neden aramalı! — Demek çarşıda. Kesmekte mi şimdicik kıtır kıtır. Bu sırada sokakta gidip gelme artmış. — Kim düşürmüş? Yahu sen içerdesin Bozo.— Hani ya. «Ulan Mahpusluk! Allah belânı vere mahpusluk!» diye iniliyerek sakonun ceplerine saldırdı ki tabakaya ulaşıp cıgarayı tazeleye. bu çirkefi dalgalandıran belâ nasıl bir belâ? — Birini vurmuşlar ama hoca emmi.. — Hangi karıymış? — Hangisi olur domuz çolak hoca. «Korkmayın avratlar. — Evet... Deli bunak. — Kesmekte ki o kadar olur! — Kesmekte iken. Hani islâm dini taşımaktaydı gizliden. bilmez gibi... ikinci askerliğe alınmış candarma nöbetçisi Mahmut Karafırtına beraberce ilgilendiler. çoğu gitti azı kaldı» dediklerin hani? — Nedir yahu Hacı Aptullah. Dağ gibi oğlanı unutaydm! — Essaaah.. ben mi? Surda karıyla dırdır etmişler.. sen bizde kendini bilmez mi ararsın! «Oğlum desem erkek gibi bir erkek karı dırıltısına boş verecek değil midir?» — Karıyı mı vurmuşlar çarşıda? . senin Gülsüm hanımı. ağzından alamadım.... Talanda varmıştır öyle ya. Bu gün nasıl bir gün ki. Ya sen beni lafa tutup.... Kıran kıranadır! — Neden? — Bre Murat Efendi. Savul kahpe! Zararım dokunur ki sana. telâşlı adımlar sıklaşmıştı..

. — Vah ki ne kadar. Aslında kızın eniştesini vuracakmış ya.. sen eşşek cennetine. nah bana inanmazsanız Bozo kardaşıma sorun. Kıza yandım! — Dur yahu! Öyle bir kıza nasıl yanabilirmişsin! Pislik temizlenmedi mi güzelce? — Pislik böyle mi temizlenirmiş.. başkaca. Bre kahpe desem. Keskin atıcılıktaki hüneri görmeli ki elli adımdan kurşunları vızır vızır yapıştırmış. herif karının lafına laf yetiririm sanmasıyle kahpe. al bakalım!» demiş.... Salıver! Ne denilmiştir : «Yemiyenin malım yerler» denilmiştir..... Son dakkada niyeti kıza değiştirmiş! .. biri apış arasından.. bu saatte bu kadar mı olur! Eski Malatya'mızın şehit kabristanında evliya uğratmak niyetindesin ama hiç yağma yok! Bu sırada üç kişi birden yetişti... Ne olduysa avanak karıya oldu. koç yiğit ardından hançeri asılmış. Başkaca işini bıçakla bitirmiş arkadan.. — Zampara? — Bu günlerin köpoğlu zamparasından basılanı tutulanı hiç gördün mü bre Bozo! Oğlan pencereden cıpcıbıl komşunun havlusuna hoplayıp tatlı canını kurtarmış. sen mi? — Etme dayı! Yanlışsın! Mesele çarşıda. işte hovarda gezdirecek tetikliğin yok... Her kaç kuruşsa bir payton arabası. — Hele oğlum Bozo....... öncesi Lüveri işletmiş.. Sesi boğuntuya gelmiştir. Buyur bakalım! — Sen ne demektesin ağa.. ekmek bıçağını nasıl yallah ettiyse. — Nerenin hançeri... Ben bu yaradan ölmem! Beni hastane doktoruna yetiştirmenin kolayı!» diyerekten debelenmesini ben mi gördüm. önünü aç. Patlamasını biz neden duymadık? — Yatakta patlattırmış besbelli.... Hırıl hırıl soluyordu: Hançer yok lüverdir! İki kurşun! Biri kızıl koltuktan... Şimdiki zaman ne zaman! Peki ne oldu şimdicik bakalım? Hadi gül gibi karı mezara. Herifin karnını deşmez mi. Öncesinden sen ayak bağını gevşet... haberi size daha ulaşmadı mıydı? Evet kötülükte yakalayıp temizlemiş...— Çarşıda bir şey yok. «bismillah!» diyerekten sıkmış. — Arkadan mı vurmuş? — Arkadan dedikse sırtından demedik. Buna bizim koca reis on beş yılı sarar hiç bakmaz. karı mı vurmuş herifi? Hangi karı? Nerde vurmuş? Yok öyle şey! — Yok da... «Ya öyle mi. Sen bu yollara neden heveslenirsin?» — Neyle vurmuş? Lüverle mi? — Lüver! — Lüver de.. Herif seğirterek geçerken durmuştu. ya biz gözümüzle gördüğümüzü n'apalım? Barsaklarmı toparlamış herifin. Mumcu köçeği eski Malatya kabristanında yatan.. — Karısını mı vurmuş herif? — Vay. Mahpus damında esrar dalgası olur ya. «Aman bir payton arabası komşularım.

— Kızını kurşunlamış. Büyükte acıma. Zamanın itine bunlar denecek laf mı? Suratına ite atar gibi atmasıyle. Malatya'mızda İslâm terbiyesi kalmadı. — Hangi oğlan? Oğlan yok.. harcan» derim sanmış fukara herif. Hele şu işe. — Zampara? — Zamparayı bilmem! — Vah! işte buna yandım! Benim aklım derinme ermez ama bu gidişin sonu ya heydir azizim. bu fabrika kuruldu..— Kötülükte yakaladıysa.. İlerden önce bir nara ardından bir bağırtı duyuldu : . — Bıçakla? — Yok lüver. Benim sözüme gelirsiniz... «Parayı bozmadan getir de sonra içinden dilediğin kadarım al.. küçükte saygı kalmadı. Bir vuruşta şuncacık oğlanı gebertmek nasıl bir gâvurluk! Nasıl bir acımazlık.. Bu Malatyalı bu fabrikayı bir gece dümdüz etmedikçe..... Nasıl bir kıyamet belirtisi. Çünkü baba öğüdü dinlemedi.. Oh tadından yenmez! — Benim sezinlediğim bunda bir bityeniği olmalı.... Demek on dördüne girmemiş kız baltayı yallah etmesiyle öz babasını tepeden kuyruğa ikiye bölmüş. durup dururken kız kısmı babasını baltayla dörde neden bölsün! Eğer aklıma gelen gibiyse. Kızını paralamış bıçakla fukara.. — Evet insan uslanacağına azdı...... Koca reis! — Ulan aklına gelen nedir namussuz? Kızından bir şey mi umdu demektesin! Ya Malatyalı seni ne yapar? — Malatyalı doğru işe ne yapabilirmiş? — Dışarda karılar azmıştır arkadaşlarım! Burada biz güven altındayız! Benim bildiğim şu hükümatımızm kapıdaki candarmaları bizi beklemese bak gör Vahap efendi neler olur... şu işe hele. — Nah gördünüz mü kardaşlarım. — Fabrikada mı çalışmaktaymış oğlan? — Fabrikada. kapıdakiler meseleyi anlamaya uğraşırken mahpushanenin yola bakan bütün pencereleri çoktan bağrışmıya başlamıştı: — Karısını mı vurmuş? — Karı mı herifi....... Kız babasını uyurken baltayla doğramış Babası kızını kötülükte tutmasıyla... Dururken dururken.. — Yok mu? Kim demiş! Oğlandır vurulan.... Elli metreden sıktı ne demektir? — Kimi kötülükte yakaladı? Malatya'mızın birinciye gelen şeyhinin kız ehli kızını kötülükte nasıl bastırabilirmiş elin yabanı? — Yabanı! Anlamadım! Kocası değil mi? — Yahu kızı verimkâr olsalar. herif kudurdu mu ki çekip vursun! Topal Sefer bir cinayet olduğunu kısadan içeriye duyurmuş..

Karısını değil kızını vurdu. anası olacak kahpeyle bunları sürdü çıkardı köyden. karıştırmadık mı? — Yahu! İşin alaymdasınız! Meseleyi anlıyalım! Kim vurmuş. — Aman Vahap efendi.. nerde vurmuş.... Gelip mekân tuttular buralarda. — Kızını mı? — Vay dürzü vay... biz böyle bir haltı karıştırdık mı.. — Biz burada çürürken dışarda işler aldı yürüdü desene bay Aptullah Nurol! Artık kızlarını babalan mı bastırır oldu dışarda?. aslında bizim köydendir bunlar. bastırmasıyla hemen aslan kesilip ört bas etmeye sıvanır ve de öylesine gizler ki baba şurada kalsın kızın kendisi ve suç ortağı diyeceğimiz zampara bile kuşkuya düşer ki.. ölmüş mölmüş mü. Gayetle güzel vurdu! — Kötülükte mi yakalamış? — Hangi herif? — Nerde? — «Suç üstü yapıp boşasaydın senden sonra alan vurup buraya geleydi» diyen olmamış mı namussuza? — Aman Vahap Efendi. kimdir gardiyan Aptullah Nurol. kısadan demedi mi gör neler olur! — Kız geçenlerde geneleve atılan Cemile. Gardiyan Aptullah Nurol Başgardiyanlık odasına girip çoktan beri aranan bir şeyi bulup getirmiş gibi «nah buyurun» anlamına zimmet defterini masanın üzerine attı: —Ohhh! Kahpeyi vurudu ki herif.. Analar bastırır... Tellâl sadıcm Osman değil midir? — Dinleyelim öyleyse... vuran tutulmuş mu? Biz tanır mıyız? — Kızı tanırsınız! — Vurulan kızı? Biz? Oğlum sabahtan beri «Kız mız» diyerekten şuna resmen eski kulağı kesiklerden yıllanmış kart kahpe desene.— Ulan mahpuslar. Oynak karıyı bilmez değilsiniz ya. size tonla havadis getirdim! — Aman durun uşak kimdir? — Yahu kim olur. Muhtar bakmış ki düzen bozulacak.. Oğlum sen bu maskaralıkla kimdir vurulan vuran.. hep mi öldünüz! Havadisim var havadisim.. kimi vurmuş.. Fabrikada çalıştı. Bunu on iki yaşında sattı babası. eliyle koymuş gibi bastırır.... vurulan ölmüş mü.. Haberin doğrusu geldi. ulan kulaklarına dürttüklerini. Hangisinin babası bellidir ki bunların ırzı kırık pezevenk mezarını yırtıp çıkıp vuruyor da namusumu temizledim diyerekten gerisin geri ahrete dönüyor? — Vay ki meseleyi anlıyalım diyene. Anlayamadım kardaşım! — Neden? Babaların kızlarını kötülükte bastırmak kanun mudur? Hayır değildir.... Bu iş analara verilmiştir. Haram torbadan şunu bunu koklamış karı tek durur mu? Köyden ardı sıra gelenlerde olmuş .. Alan oğlanı askere götürmüşler.. Gelen geçen az biraz gagalamış benim anladığım.. Ardından babasını da ikinci askerliğe alınca bunlar köyde kimsesiz kaldılar di.

iyicene de dalgınlaşmıştı.. — Nasıl vermeli? — «Kasten vurmadım» demeli.... Maho yanaşıp selâm verdi. karakolda mahkemede olanları. polis hakkı vermediğinden mi tutmuş? Müşteri taşımışsa komisyonunu mu inkârdan gelmişler? — Gelmekle.. — Olsun. çok ceza verirler mi.. — Uyku tutmadı mı kurban? — Uyku. Fabrikadan yeni oynaşlar moynaşlar. — Bilmez bu yollan fukara.. şu da şöyle olsaydı hey allah!». pusulayı tutmuş. soran olursa. gidip gelme hiç aralıksız sürüp gitsin! — Polis Ahmet'in canı cehenneme. hemen hemen hiç değiştirmeden anlatırlar. Ahmet Polis de oralarda oturur... — Kime? — Kızın babasına? — İfadesine bakar... sabaha kadar kapı önlerinde dolaşmaya başlamışlar. «Bir erkekle beraber gördüm. Gizliden otlarım sanmış. — Ama kızı kerhanede.duyduğum doğruysa. Askeriye töresince ayak değiştirip yanma koşuldu. yirmi iki sene bile verirler. — Bizi sorumlu tutarlarsa? — Yok canım. Benim bildiğim Ahmet polis bu işe üste verir. — Çaresi aman Vahap efendi? İfadesi bilir dedin... dedim :«Şöyle olsaydı da. İfadeyi düzgün verirse belki cezası azalır..... Bakmış ki fabrikada çalışmak tatsız. — Ahmet Polis. çaresi? — Çaresi. Kısımda el ayak çekilince kovuşların arasındaki fayans döşeli koridorda uyku tutmamış birkaç ağır cezalı ile yeni düşmüşlerden bir ikisi gürültü etmemeye çabalayarak dolaşırlar.. Eski köy oynaşları moynaşları. on beş sene verirler. Eh. kulak asma kardaşım.. Eski kodoş! Neden tutmuş. Sen söyle bakalım Vahap Efendi. Hamo voltaya binmiş.... Şu bizim. Defteri koltuğuna al.. Mahallenin on yaşını aşmış kopukları da saç sıvazlıyaraktan dolanmaktalar tabanı yanmış it gibi.... aklım başımdan gitti» falan demeli. Nasıl etsek? — Git söyle. Sizin anlıyacağınız mahallede erkek geçinenler eve girmezlenmişler..... birbirlerine söyleyecek laflan kaldıysa ya da biri yeni düştüyse ya da anlattıklarının arasından biraz vakit geçtiyse ellerinden kazanın nasıl çıktığını. Tutsa da.. «Ben mahkemeden geliyorum» dersin. — Dedik evet! . — Aklıma düştü apansız... Komşular bakmışlar ki bunların evi önü kalabalıklaşmakta giderekten.... Tek mahallede oturduğu sokakta vede bulunduğu aile yuvasında girme çıkma...

.. — He ye! Bir tek karıdan. Bizim kahpe durduğu yerde kaçtı... Farımamış mı şu kadar? — Farıma yok! .... Bu sebeple sezinleyemedik her hal. Belini değme babayiğit kavrayamaz iki kolu ile. Göğüsleri vardı ki sen kardaşlığımdan neyini saklamalı... Sen ağa seyisliği yaptığından kısrağın yeni huylar peydahladığını belki bilirsin. Töbe! Hiç duymadım. çünkü bizde çocuk dokuz baş. malı mülkü ağanın gölgesinde olmakla.. Başkaca. ...... Yanaşmağa kalksan el vermez! «Belim ağrımakta yüreğim bulanmakta» der mızmızlanır... — Sezinleme yok olmaz! Sezinleyeceksin mecburî. — Kocamış ama yiğitliğini ne yapalım..— Bana sorarsan. senin belâ? — Benim belâ kardaşlığım ağa belasıdır. Sen nasıl sezinledin ilk önden? — Neyi nasıl sezinledim? Bende sezinleme yok. — Bizimkinde yeni huylar peydahlamak yok... belki de hiç ara vermez olmuş bellersin! — Senin avrat böyle huylar mı peydahladıydı ? — Hey ye. Ankara gurbeti diyip savuşacaksın ki belâyı savuşturacaksın! Derin derin içini çekti: Evet her bokluğun başı sezinlemektir. ver elini İstanbul gurbeti. Bu nasıl bir belâ kardaşlık. Bize karanlık! — Olmaz! Hiç olmaz! Ne denilmiştir: «Derdini demeyen dermanını bulamaz» denilmıştır... Biz güvenmekteyiz ki yüz tanık getirseler... Bacaklar dersen götür Murat suyu köprüsüne dayak olsun! — Dokuz çocuk doğurmuş. — Durduğu yerde... her kötülüğün başı sezinlemek. bizim karıda boy nah bu kapıdan girmez eğilmeyince.. Yabanın herifine... — Bizim başımıza duyulmamış işler geldi kardaş! Haso da derin derin içini çekti.. — Bir tekse kocamıştır. Okkaya çeksen yüz okkadan artık değilse de eksik de hiç değil. Adam bindiği kısrağın yeni huylar peydahladığını ossaat sezinler! — Kısrağa kurban olayım kardaşım.. — Bizde de sezinleme yok! Yok. Biz kara hizmetkârıyız! Biz ömrümüzde lafım burdan dışarı eşeğe binmemişiz doyasıya.. Çünkü bizimki hovardayı kapıda taşımaya çabalamadı.. Köylülüğü bilmez değilsin.. başkaca şeyhten imamdan görgücü getirseler hiç inanacağımız yok.. Adamda sezginlik ya hiç olmayacak yada sezinledin mi. şundan bundan pirelenmedin mi az çok? Hele hele! — Ne gibi? — Hovardaya aldanan karının erine nefsi uyanmaz! Kırk yıl yanaşmasan nerde bu bizim herif diye aranmaz. Köylülükte hizmetkâr kısmının ırzı namusu.. — Etme kardaşlık! Bir tek karıdan mı bu dokuz baş. kardaşlığıma diyeyim. Ya sen? Sen nasıl sezinledin kardaşlığım en önden. — Ağa mı bozdu yüreğini kocamış karıya. «Ana haliyim» demeyi tutturur ki bu rezil ana hali ayda üçe dörde biner.... her biri ekin doldurulmuş halı heybe gözü gibi.

. — Dördü kız beşi oğlan. Yatağa girdi mi Osmanlı padişahının sultan hanımı gibi gölgeden çıkmamış. — Derken. baktım gelen Osman emmim. Derken...... — Vay başıma! Vay başıma! Bunca oğul uşaktan sonra öyle mi? — Oğul uşak evet! Nefisli karıydı gayet.» diyerek bir koluyla kaldırıp hayvanın sırtına dayıyıverirdi. Benimki nah şuncacıktı. Başkaca... iniş aşağıya dökerdi. Benimki allah allah. İşe bak sen kardaşlık. Ne yapar eder.. sovanın cücüğü kadar deyim de anla. Sana kalsa. Osmanlı karı dedin mi Maho'nun Aslı diye karşılığı karşı dağdan gelirdi iniliyerek... hele ki baltayı çekti miydi değme zaptiye çavuşu önünde duramazdı... — Evet! Geçmiş gitmiş.. seni mutlak günaha sokar! Bir kezle iki kezle kurtulsan.... Değirmende çoğu zaman çoğu pehlivanların yerden koparmayı göze alamadıkları kara ekin çuvallarına yallah bismillah diye sokulurdu.. karı gibi ocak başında kül mü eşelemektesin yüreksiz? dedi. ekin biçerken başa koymazlardı.. hak bereket diye dua et! — Vay ki kahpe! Adam öldürür kahpe! — Adam evet! «Bu oğuluşağı sana yapıveren benim ha.. sezinliyemedim demek. Biz düşünmekteyiz. Hele çekilin ki bir. kıçımıza bir de şaplak çekerdi... sabahtan akşama ekin biçse. sefil Maho beni uşaksız oğulsuz öldürecektin marazlı!» diyerekten gülerdi. aslında yüreğim bir uzun hava çekmeli demekte. bir de yiğit karı mı nefisli olur? — Besbelli.. öfkeli kan. gece dedimse akşam olmuş vakit olmuş. Geçti birkaç gün.. değerimi bil! diyerekten böğrümü burardı....... nefis azgınlığından? — Benimkisi. Bizi aldı bir düşünce.... bir ay herif görmemiş sanırdın. tamam kesimi ufaraktı ya. Dedim ya boyu benim ikim kadar. demek nefisliymiş namussuz...— Kaçı erkek kaçı kız bunların? Çocukları sordum. Bizim oralarda bizim avradı.... «Hele çekilin yavrularım. Düşünmekteyiz. Er olsan avradın koyup kaçmazdı rezil!» — Doğru. laf gelimidir. taş taşısa. . Yatakta kavradım mı bitti gitti sanırdım! Dur hele.. Bir akşam vardım ki geçmiş gitmiş... dedi: «Ulan dedi. aygırlamış kısrak gibiydi.. Böyle bir gece... öfkelendi mi yaban kedisine dönerdi. Ağlasam mı biraz hey allah demekteyim. Kavgalarda küreği yabayı yada çoban sopasını. Biraz ofladı hışıladı: Demek koca tanrı bunu bu kadar yiğit yarattığından nefsini ere doymaz yaratmış. Aklımız başımızda yok ki neyi düşünmekteyiz ? — Taman! Akıl baştan sıçramış olur öyle sıralarda... ayıptır demesi.. Benim karının yiğitliğini bizim oralarda bilmeyen yoktur. öfkesi yamandı arkadaş. Senin avrat nasıldı? — Nesi nasıldı? — Nefisten yana.. Komşulardan utanmasam şeytan Beko'dan bir uzun hava koy vereceğim! Baktım dışarda bir ayak patırdısı. Kimdir demeye kalmadı.. Ocakta ateş yok! Bizim ev ölü evi gibi. Çünkü sıraya o saat döndürür. Bizi çekiştirirdi ki Yusuf peygamber olsan çıkamazsın pençesinden..

Hastası hovardası. oldu. hep kurtulurduk. Kapının pervaz direğine var gücümle yallah ettim. «Tek dur namussuz! Sırası mıdır. bir yana. Essah! İt mit yok! Diyeceksin olur mu? Allahtır. — O sıra nasıl bir sıradır Jci ite mite bakıla kardaşım. Bize bu lafı kaçan karının babası söylemekte hemşerim böylecene. O sıra gözüme ne çarpsa iyi kardaşım. Yürüdüm it yürüyüşüyle lenk lenk.. Baltanın sapını sıkıladım..... sen bana günah yazmayacaksın bundan böyle.. Yeni evlenmişi... hele namussuz. demem! Kapıyı dayaklayıp içerde yataydı vurmazdım vuramazdım.. Hisarda yatar gibi dam üstünde yatar mı adam? N'olacak peki şimdi? Kendine de ettin bize de... surda burda bir iki uyumazı.. Duvarın dibine çömeldim. . mit?. — İşini kolaylaştırmış sağ ol diyeceğine. — Yuf olsun! Ya erlik öldü mü? — Erlik bizden ne kadar ırak. Zamanlar ekin biçme zamanıdır... kardaşım köylü olduğundan mı avanak olur.. Köyü dinledim uyumuş gitmiş! — Köy tümden uyumaz! Sen sana gel! — Uyumaz evet! Vardır.. Cıgara paketine davranacak güç kalmamış ya... Hele namussuz desem. Sürdüm vardım karının kaçtığı herifin evine sokuldum. Maho kıs kıs güldü. Köpek gibi emekliyerekten dolanıp dam başına çıktım. Bizim adamlarımız.... Delirmesek var gücümüzle yüklenir miyiz.. Amcam gitti.. — Yok yaşamak.. «Vay anam biz bizi az kaldı ki düşmanın ağzına baltasız makasız. vay allah. Vara öldürmeyeydim de o da yaşayaydı ben de yaşayaydım! — Yaşamaktayız ya koca tanrıya şükür hepimiz işte... dedim : «Vay allah. adamın aklı başındadır kötülükte.. İnsanlıktan çıkıp canavar kesilecek sıradasın!» dedim ben bana. eller ne demez. Delirmişiz öyle ya. Tütün istedi ya paketi çıkaracak güç nerede? Belkemiğini. Denedim ki tamam! Aldım koltuğuma.» Yemin bile içtik ama kulak verme kardaşlık.. Gölgeliklerden... Canım tütün istedi.. .. avanak olduğundan mı köylü kalır? Sen komşunun karısını çileden çıkarmışsın. Canım bir cigara çeksin! Yakmasam öleceğim.. dirseyiğle Hano'nun böğrüne dokundu: Mahkemede koca reise dedik : «Aklımız başımızda yok.. Ne görsem iyi? Bunlar dam üstüne sermemişler mi yatakları.. — Der miyim hiç... dam başımıza yıkılır demez miyiz! Meğer baltanın sapı gevşememiş mi? Vurmamla demir vmlıyaraktan şuraya sıçradı gitti.. vay allah! Amcamız bize böyle derse vay allah. Deli gönül dedi: «Oğlum soyun yat! sabah hayır!» baktım yazı yaban ay ışığına kesmiş.. — İt.— Doğru olmaz mı? Osman emmim salt emmim değil. fazladan alıp kaçmışsın... yılan gibi ürpermekte yukardan aşağa.. Vurmasaydım. karının da babası... benim kötü balta... var gel sen düşün vay koca allah!» Gözlerim karardı... Birden hopladım! Ellerime tüksürüp baltayı kaptım... Dolandım odun yığınına.. O fırtınayı o gece atlattım mı köyden göçerdim bir tarafa. Ay ışığı tam ağzına vurmuş. Vay ki vay!» dedim..... Yorgunluktan ölmüşüz ya.... Işılamakta ki ayna kaç para eder..

.. dedim ben bana : «Hele rezil! Kimliği bilinmeden nereye vurmaktasın! dedim: Elin suçsuzunu körlemeden öldürünce ne olur? Öte dünyada yatacak yer bulunmaz! Geri dur!» dediğim gibi.. Bu kez işe bakmalı ki kardaşım balta kafa' kemiğine sıkışmış. sen günah yazma Maho kuluna!» dedim yorganı bıraktım! Karı anadan çıplak çünkü... hele bakalım ki bir. «Töbe hey allah. belden yukarsı yorganla beraber kara kazan gibi kabardı kalktı. — Uykuda mı? — Yok! Gözleri vıcır vıcır bakmakta. Bu vartayı atlataydık! — Bırak şimdicik.. sen adamla eğlenmekte misin?» Geriledim. — Herife mi.. Yarı kemiği bulunca taze et kokusu burnuma çarptı. Korku tutuğu olmuş besbelli! — Vursana be herif.... Meğer bizim karı doğradığım herifin yanında yatar değil miymiş.. «Aklımız başımızdan sıçradı istediğimizi bilmeden işledik» dedim ya koca reise. adamın böyle sıralarda aklı başındadır. Her solukta alt dudağı şişip kabarmakta sonrası yeniden boşalıp inmekte. Baktım bir zaman. basıp indirdim. Az kaldı ki doğradı idik. yüreksizmişsin ki kardaş kurban.. — Yahu hayıflandığın işe bak sırası mıdır? Günah münah düşünmenin sırası mı.. Onu gördüm ki eski karısı öteki yatakta doğrulmuş bizi gözlemekte....... vurdum açıldı.. — Kan evet. karıcık gittiydi bok yoluna! Baktım ki koca karı uyumakta adam gibi horuldayaraktan.. Keşkeme büsbütün yüreksiz olaydıkda.. Durdum öylecene.. Hovardasını koynunda doğramaktayım da zıplayıp doğrulamamakta. Çekerim gelmez.. Dedim : «Aman Koca tanrı bize kuvvet!» zorlamakla baltayı allaha şükür söküp çıkardım bu keyifle güldüm. Olan olmuştur! — Olan olmuştur. evet! Baktım iki yatak daha var! Baktım... — Kan kokusudur. . İki de kahpeye vursana.. — Çıktım ya sen bana sor! Köse dağa tuz çuvalı çıkarmış gibi solumaktayım! Çömelime gelsem kalkacağını kalmamış! Dedim : «Aman Maho davran aman! Sen seni bıraktın mı yandın bil!» Ellerime tüskürüp baltayı kavradım. kardaşlığıma söyleyeyim. Farkında değilim! Say ki kardaşım hızır peygamber yetişti. Durdum soluklanmak için.. orta yatakta herif yatmaktadır.. koca tanrı günah yazmasın. bileğime yapıştı.. kan kokusu.. budaklı odun yarar gibi vurdum açıldı.» Yorganı araladım! Töbe koca tanrı bizi korumuş kardaşım..... dedim: «Ya allah ya pir!» Kaldırdım ki vuram. Öküz gibi solumak bunda. meğer yataktaki herifin anası değil miymiş. yalan! Dedim «Günah! Dedim... «Hıh!» diyerekten kafasına yallah ettim.. karıya mı? — Herif de yok karı da yok... El karısının çıplaklığına bakmıyacaksm! Bilmezden uğrasan kafanı döndüreceksin şu yana... dedim: «Ulan dedim.. çekerim gelmez... büsbütün yüreksizmişsin! — Yüreksiz adamızdır allahıma şükür. baltayı kaldırıp.. Ölüm uykusundadır ki burnunu kessen alsan uyanacağı yoktur.. sıkı durdum.— Aldırma! Olmuş işin kötüsü olmaz! Çıktın dam üstüne..

harman zamanı köy yerinde çocuk tutmaz! Sen tuttursan yorgunluktan karı atar tohumu.. Sürdüm gittim. — Senden olduğu ne belli? — Herifle topu on iki gün kaldılar... Edeple söyledik ellerimizi göbeğe koyduk. Bizim köyümüzde böyle derler bilenler..» Kızdı koca reis. kişinin iniltisi bu iniltiyle benim kahpeye bir gayret geldi. Hemi de oğlan doğurdu. bir gayret verdi nedense koca tanrı kan bir hopladı... — Ölmeyince.» Şaştı koca reis dedi: «Ne kanıdır. Karı yüklüydü. allaha asi oldun garip Maho!». Döndürdüm elimin terazisini kulağını almış dibinden.. inledi o kadar.. ay ışığında şavklandı ki az kalsın gözümüzü kamaştıra. Biz ayağa kalktıkta söyledik. ya kimindir desem yahu muhtarın değil ya! .. Ne vuranındır ne vurulanındır.. var olsa da değersiz! Çünkü kötülükte karı çocuğa kalamaz. Bir zaman dört ayak emekledi. Emmi kızı olduğundan. söylemesi ayıp. Kalkamanıaktayım muhtar ağa!» Dedi: «Olmaz öyle şey erliğine yazık! Hopla kalk!» Dediği gibi inanır mısın hoplamamla kalktım. böylesi ne kadar iyi olmuş! — iyi olması. — Aman. dedim: «Kölen olayım reis beyim.. yorganı tepikleyip cıpcıbıl uğradı yataktan. al oğlanın kanını başka bir şişeye. koca reise çok yalvardım kanlılar gibi. Harman zamanı on iki gün nedir ki... debelenmesek kendi terimizde boğulacağız! Bir yandan da karıya acımakta yüreğimiz. Muhtar geldi.. — Önceden surda burda çiftleştilerse nereden bileceksin fukara? — Çiftleşme yok ya.. Kendin bilmez değilsin ya. Bedeni aktır. «Babası bize verir belki gerisin geri!» dedik besbelli... Koca reis bağırdı: «Suçlu otur!» Koca reis suçlu otur dedi mi oturacaksın ister istemez! Mahkemede kayıtlıdır. «Dur kahpe» diye bağırıp baltayı fırlattım! islâm dini açık.. «Yazık eksikliğine ne kadar yazık!» diyerekten. Balta gidince dizlerde gövdemizi taşıyacak güç kalmamış.. Muhtar bizi ahıra kapattı ki herifin hısım akrabası bir kötülük etmesin! Ahırın sıcağında bizi bir ter bastırdı kardaşım... Çocuk anadadır... kardaşım istesem kafayı buldururdum.. — Doğurdu mu? Yoksa o gecenin korkusuyla bıraktı mı? — Doğurdu... günahlara battın Maho. Buradan akıl verdi sağ olsun Tahsildar Bedri efendi... al benim kanımı bir şişeye. — Aman ya. Çöktüğüm yerde dermişim ki: «Vay Maho. dedi «kalk ulan yürü!» Dedim: «Ben bana sahip değilim...... vay Maho. Bağırdı dedimse korkmuş karı bağırtısı değil..— Vuracağım! «Dedim sıra şimdi karınındır! Hey koca tanrı sen günah yazma!» Elime tüskürdüm! Aah kardaşıma diyeyim baltayı kaldıracak gücüm kalmamış. — Herifin karısına mı? — Yok yahu! Herifin karısı kimdir ki.... baktım damdan aşağı kendini attı atacak. hangi oğlan?» Dedim : «Böyle böyle.. Bizimkine yanmaktayım. Belki zorlatıp morlatıp kafaya bir iki vururduk ama eski karı birden bağırdı.

Bu cezanın altıda birini yatarsa çalışma cezaevlerinden birine gidecek. iki laf edersin veya incik boncuk verirsin. karıyı öldüreceksin! O ki soyumuza bu lekeyi çaldı karıyı bitireceğiz.. kat kat gerdanına gerçekten yaraşmaktaydı.. Aslına bakılırsa devlet kesesine el attıktan sonra yakalanması biraz dalgınlığından. — Sana başlıktan hisse vermedi mi? — Aldığının yarısını verdi. — Vay ki benim gibi desene kurban! Üstüne mi vurdun bilmezden. Bastırdın mı hovardanın altında? — Yok. Ya senin ki? — Bizimkisi başka. Sezinledin mi? — Hiç. — Merhaba! — Allah kurtarsın! — Gezintiye yasak var mı? — Yoktur. Seni ezerler!» — Doğrudur ama. sinek uçsa dalgın dalgın bakarak bıyıklarını çekiştiriyordu. — Yirmi beş kayma mı? Kaç para eder öldürsen iyiymiş kahpeyi.. Eli işe gitmiyor.... Hayvan gibi fikri yoktur. geçti gitti bizimkisi. Pislik böyle temizlenir!» Dedim : «Yok. Ya sen? — Benimkisi de hiç! — Ya? — Şundan hiç ki kurban.— Karı ne oldu? — Ne olur karıya? Amcam sattı başka bir herife. Tahsildar Bedri Efendi defterlerde silinti. — Nedir belânız kurban.. başkaca vergi alıp karşılığında hiç makbuz vermeyerek sayısı hükümetçe de kendisince de belirsiz paraları zimmetine geçirmekten beş yıl on ay ağır hapse mahkûmdu. Dalgınlık gibi tembellik de sarkık yanaklı ablak suratına.. altlan şiş kısık gözlerine. karıyı vurduk. orada bir günü iki gün sayılarak bu belâyı üç yılda sırtından atıp savuşacaktı... aldı bohçasını mohçasını. Say ki inişe bağladığın sudur. Dışarda hava çok güzel olduğundan canı sıkkındı.. geceye değildir. Bize dedi: «Yenisin! Dolanma ayak altında.. Aslına bakarsan önce karıyı vuracaktın! — Amcam da o gece dedi: «Oğlum Maho... Karının şeytanı er.» dedim.. Kürtlükte zagonu budur bunun.. karı milletinde suç olmaz... Şimdi 1943 yılı Mayıs ayının 17 günü Malatya Cezaevi müdüriyet kısmında mahpusların ekmek hesaplarını yapıyordu.... düşer ardına alışık kuzu gibi sürer gelir. Ya sen? — Bende de yok.. — Ya deminki sarı yağız oğlan.. adam vurmak mıdır? — Namusculuktur. yirmi beş kayma. makbuzlarda hile... Çünkü saçı uzun aklı kısadır. Patırdısız gezinene gecede yasak yok. çokça da ..

«Yahu şunun elinden kabuklu ceviz yenmez. yediği haltı usulüne uydursa. mahalle kahvelerinde ahbap meclislerinde. allahm izniyle tüketmedi. şeytana sezdirmeden yağdan kıl çekercesine soymaktadır! Yürü eşşek vede hayvan».. İlk işlerde derli toplu çalışırken sonra dalgınlıkla tembellik ağır basmış. Uğrasa bir yere geçemez! Çünkü.. fakat aptalca yakalandığı için kendisini ayıplıyordu. Bu yüzden çubuk gibi delikanlı çağında nice nice namlı kahpelerden doslar yitirmiş. buyur bakalım! Bir koca vilâyetin bir koca merkez cezaevi olup. bir yandan buna uğraşırken öte yandan bundan evvel avlayıp çıkardığı hapı sol elinin başparmağıyle şahadet parmağı arasında bura bura kurutup yere atmağa çabalıyordu.. bu bizim Bozo'nun da ille burun karıştırması!» Bozo. Fukara şeytan buralara uğrayamaz... Mahpusa düşmeden önce de böyle burun karıştırmak huyu vardı. «Bu Hacı Aptullah on iki yıl cezayı hayır. mal müdürü de. müfettişler de yüz yıl arasalar hiç bir suç bulamazlardı. ele girer ki. Şimdi tenhalıktan yararlanırım sanıp dünyayı ünutaraktan sağ elinin şahadet parmağıyle burnunun derinlerine varmak turunu sarfederekten hap yakalamak. Biraz tetik dursa.» Gardiyan Çerkez Murat Efendi her zamanki gibi önüne bir iskemle çekmiş. cezayı altı yıl önce bitirmiş olacaktı. «Nedir oğlum? Şeytan geçmekte desem. bunaltıdan vede mahpus damı işsizliğinden peydahlamamıştı. burun karıştırmak illetini. burnunu karıştıraraktan tüketti. Vakit öyleyi tuttu tutacak iken.. Malatyalıların vede Malatya mahpus dammın kısaca Bozo diye çağırdığı Mazmanoğlu Hacı Aptullah karşıdaki başgardiyan odasında derinlere dalmış burnunu karıştırıyordu. Oy ki yanarsız!» Birden koca mahpushanenin cümle kapısındaki sessizliği gidip gelme durgunluğunu yadırgadı.. Battal gazi efendimize kadar sövdürür bizi günaha sokarsın!» Bir cıgara yaktı.tembelliğinden ileri gelmişti. Düşündükçe çaldığına pişman olmuyor. «Nah. «Vay ki akıl! Ulan dağın ayıları akıllandı. Gitseydi. bunca zamanın gül gibi namusunu lekeletmecesine. dost geceleri muhabbetlerinde yiğitliğinin verdiği namı da yaşıtları arasındaki saygılı yeri de epeyce zedelemişti. Evet her bir kimsenin bir huyu var. Ulan oğlum akşam kız sanat okulu olsa az biraz . tuh allah belânı vere Bozo gibi!» Evet bu Hacı Aptullah boktan yere adam vurup on iki yıl ceza yemiş anası Karı beyin aklına uyup çalışma cezaevlerinden birine gitmemişti. arkalığına kollarını kavuşturup başını dayayarak uyumuştu. yakaladığını çekip almak için zorlatıyor. «Kim bilir kaç bin kişi bu gün bu hükümatı soymaktadır ki.. kilimin dört ucunu suya bırakmıştı. mahpus damında. bizim Malatyalımızın kimisi hiç akıllanmadı tuh yüzüne!» «Yahu oğlum Malatya! Geçmişine sövdürürsün ki. Bir türküden her zaman söylediği parçayı yavaşça mırıldandı: «Ateşim arşa çıktı Irak durun yanarsınız. Vay ki yanarsız.

.. Bizim buramız. Mazmanoğlu Hacı ibrahim öteki adiyle Bozo aklına bir şey gelmiş gibi zıplayıp kalktı. «Bu tütünleri ne yaptılar yahu! Bunlara zehir mi kattılar? Rejinin tütünü demekte ki : 'Benden sana hayır yok! Aklını başına devşir! Git sen sana kaçak tütün peydahla!' demekte ya. Her odasında bir genelev hanımı kendi başına. Başkaca körpe jandarma teğmeni.. hayfını alaydın ya şu dünyadan dümbük!» Çok keyifli bir şeyler düşünüyormuş gibi gülümsedi... Pencereye koşup dışarıya bir zaman kulak verdi.» Cıgaradan iki çekti öksürdü. suyu çekilmiş değirmene mi döner? Yuf olsun yuf!» Kalemi kavradı. türküyü değiştirdi: «Yüz benden l Elli senden yüz benden l Gam yardan vefalıdır l Hiç sevilmez yüz benden.. Kapıda gece gündüz bir bekçi nöbet tutar. «Vay ki bir bu eksikti. mübarek cumayı unutmuşuz? Evet bu gün salı günüdür... sonra odayı birkaç kere dolanıp of çekerek oturup burnunu karıştırma işini bıraktığı yerden sürdürmeye başladı. alışverişe giriş çıkışa göz kulak olup ufaktan büyükten hiç bir kanunsuzluğa meydan vermezdi. komiser muavini baylar da. «Dünyanın bir aptalı biz miyiz? Rakkam dökülecekti de kendi rakkamlarımızı döküp müfettişe tutulmasaydık ya. İlle de zengin genelev hanımlarının paralarım işleten hacıdan hocadan birkaç büyük tüccar daha geriden. oflaması yerden göğe kadar haklıdır! Şundan ki on bir yıl . Bizde bu işin yiğitliği hani?» Gardiyan Çerkez Murat Efendi hafiften bir horultu tutturmuştu. «Oğlum bu sokak nasıl bir sokak ki işleyebilsin güpegündüz hiç utanmadan?.. hay kurban olduğum salı. Allah belânı vere tahsildar Bedri gibi. çok daha etkili olarak ortaklarını kurda kuşa karşı kesinlikle savunmaktaydılar.. Bari bilemedin ki bari bileydin ki böyle olur. tabanı yanmış it gibi izine çıkacak genel birleşmeevi hanımlarımızı beklemektedir.. çok gizli yürütülen dostumsu birer ilintiyle kızların hoyratlar tarafından hırpalanmalarını. Çünkü Malatya'nın genelevinde çaça karılar yani patron yoktu. Hani kurban olduğum salı..patırdı duyulur! Vay ki mahpus damı bakkal hanesi sahibi dümbük Abo! Demek sen dükkânı kilitleyip savuşunca. Tahsildar Bedri Efendi. Ve de derinden derine of larm birini bir paraya çekmesi de bundandır! Ve de bana sorarsan arkadaş.» Sokağın üç yüz adım ilerisinde Malatya'nın genelevi bulunuyordu. bedavacılar daha beteri haraçla yaşamak isteyenler tarafından sörnürülmelerini önlüyorlardı.. duvarlara bakarak arandı: «Dur efendi! Bu gün günlerden? Aman haa. Ulan bura nere köpek? Ula bura nasıl bir mahpus damıdır ki ilkokulda uğultudan durulmaz da burada çıt yoktur! Tuh allah belânızı vere!» Epeydir sokaktan da gelen geçen kesilmişti.. Salı olmasın sakın! Vallah da salıdır Billah da salı. Genelevimizde vatan hizmeti gören saygı değer hanımlarımızın izin günüdür ve de Mazmanoğlu Hacı Aptullah namı diğer Bozo oğlumuz Malatya Cezaevi müdüriyet kısmında haşa huzurdan ve de benzetmekte yanılma olmaz. rakam dökmeye başlayacakken vazgeçti.. savcı yardımcısı. Bu ev taş döşeli bir avluyu çeviren iki katlı bir yapıydı.. keyfince çalışmaktaydı. Yahu nedir? Biz mübarek salıyı unutmuşuz.

..... efendileri. Oysa Maho eski mahpustu. «Niyetimiz yok muydu? Hele yalancı köpek. Yallah kavat Maho. yoksama ki can çekilmiştir de hiç izi mizi kalmamış mıdır... Bu yasak ona dokunmuyordu. yallah yalnız yatağa. Kısmın tayıncısı Alo koridora çıktı.. sallanaraktan çık git! Bunun kemikleri cıvımıştır diyerekten seni adam hesabına almam sanır kahpe milletini önüne kat. sopa yemeyim diyenler yorgan altına yallah! Yorgan altına. yani biz nasılız. karı yüzü görmemiş herife ilk günler rüsvaylık elverir ki rezilliği bir eşek yükü sabun paklamaz. Karı bey iki kara tavukla bir oğlak getirsin! Bir muska döktüreyim! Koluna bazubent sarayım! Koca Bozo oğlum damarına onbeş su kömüşü boğası çiftleşme gücü verelim. eli silâha milâha gitmez! Oğlum sen köy yerini bilmez misin? Köyün istemezi en ödlek herifi lafa boğaraktan Şeydi Battal gazi efendimize döndürmez mi? Karıyı çek al.dokuz ay on sekiz günden beri mahpus yatmaktadır. Çıkmasına surda üç ay on iki gün on üç gün kalmıştır. Çıkar çıkmaz anası imansız Karı bey tarafından dur aman demesine bırakılmadan evlendirilecektir. karı öldürenlere yalnız yatma cezası vermiştir koca reis.. Önünden geçen Maho'nun ensesine bir şaplak indirdi... Voltadakilere bakıp içlerinde hatırlı kimse bulunmadığına emin olunca elini kaldırıp emri bastı : — Kısım ağaları. fukara Bozo'dan çıkarayak birkaç para vurmak için ne demiştir? «Sen yatkın mahpussun. yakamızdan düş! Bunun sonunda bize ölüm görünmektedir aslanım!» diyerekten amana getirmeğe bakalım» demesiyle. Sorarsın anlattırırsın ki herifi huylandırasm. cenabet ince nazik işlerdendir. Bu sebeple bir yandan eski mahpus olmanın imtiyazıyle şişinirken hemen ardından kendisine saldırılmış gibi can sıkıntısına kapılmıştı.. Oysa lafa başlarken böyle bir niyeti yoktu hiç. sürü götür! Aradan on beş gün geçmeden herifinin gözü önünde başla kullanmaklığa. Yoksama öz halimizde hiç mi değiliz? diyerekten kıvranmaktadır. Herifin karısını çileden çıkardın! Dam üstüne yatak serip sarılıp yatmak nasıl bir akıl! Diyelim herif anadan kavattır. Buna fukara Haso ne der diyerekten hiç fikir etme! Buna Haso rezili hiç bir şey demese yüreksizliğinden koca tanrının kurban .. dışarının adamı gibi bir adamlarına benzemekte miyiz. beyleri. Bu bizim akılsız Bozo Şeyh Yusuf'un bazubentini pazusuna takalı genelevimizin mübarek izin gününü böylece döneleyerekten beklemektedir ki kızları görünce bedenimize bir uyanma. biz ettik sen etme. yataklara girmiştir! Volta yasak! Yeni gelenler dolaşmasın yatsın. Bir köydesiniz. Cinayeti nasıl işlediğini yeni gelen Huso'ya anlatmak isteği farkına varmadan yüreğini sarmıştı. Bildiğin delilik.. İyisi birkaç pangonot vereceksin.. kendin de huylanasın! Vezire pişmanlık elverecek ki sabaha kadar of of çekerek uykuyu yitirecek. arası kesilince kendisi de kesilir. uzaktan uzağa bir hırslanma mıdır. Ne fayda ki namussuz Şeyh Yusuf. Ya sen yitirmiyecek misin namussuz? Yahu nedir? Dünyayı bildiğin delilik sarmıştır. On iki yıl mahpus yatmış... bu işleri çoktan unutmuşsun! Oysa çiftleşme işleri idmanladır. «Aman Bozo amanı bilir misin! Köpeğin olalım..

'Koca reis karı vurana tam cezayı neden vermektedir? Sen sana ettin!' diyerekten vermektedir.. bunca binbaşı. Karıyı vurdun mu atlayıp kurtulmalı. dersin: 'Hey allah. Çabalamak herife düşer! Varsın o girişsin o gebertsin. Dedi: «Essah! dedi... varsın o gebertsin! Herifin gönlü geçerse buna çalar sopayı çalar sopayı. âdemoğlu kendi yüreğini bilmez!. bizim gibi erkeklerde ya hiç akıl var mıdır? Gel bakalım Maho alçağına! Ulan köpek öldürecektin diyelim. uzatmalı onbaşı başçavuşları. Resmen kendini vurur. Şu halde. Yürek kahpe avrat gibi desene Alo kirve! Günü gününü tutmaz.. belinde aymtap işi bir kuşak. Bunca Yüzbaşı. Bu sebeple voltada ayak sesi yerine kuru otlar arasında tembel tembel sürünen kalınca bir yılan hışırtısı çıkarıyordu.. sınırı aşıp Suriye'yi tutmalı ki mahpusluk bindikçe binmesin! Evet. Öç almayı hemen unutmuştu ama tespihli elini boşluğa vurmayı sürdürmekteydi. Dedi: «Oğlum Maho.. Haşa kötü karıdan yana olduğundan değildir. Ulan essah! Demek ki kardaşıma diyeyim karı milletinin işi yaman kardaşım! Çünkü bu kahpeleri tutkunları da vurur tutkun olmayanları da. bunca savcı komiser. Çünkü bu dünyada ölen kurtulur! Bırak varsın yaşasın reziller!» Sana yar olmayan kahpe..olduğum gönlü razı gelmez! Hayır gelmez! Hemi de hiç gelmemeli! Ulan karılarda akıl yoktur deriz ya. Daha iyi olurum diyerekten gelmiştir. «Hayır bende sezinlemek yok! Neden mi sezinlemek yok? Sezinleyemezsin . yanında yatan kahpe avratlı dururken bu karı bu yatağa zorile mi gelmiştir? Hayır aldandığmdan gelmiştir. karı öldürülür mü.. Bir zaman derin derin nefesledi. bacaklarında uzun paçalı beyaz don.. uzatmalı jandarma başçavuşları sorgu yargıçları. Bizi komşuya yabana muhtaç etmez yatak işlerinde belkime» dedi! Ulan bu kavat Olo bize ne dediydi geldiğimiz sıra. beyden efendiden nice nice tahsildarlar.» Maho bir cıgara yaktı.. Seni denedi. yeni herifine yar olur mu? Haydi karı yar oldu diyelim. Alır senin öcünü ki kat katıyla alır!» «Kat katıyla alır» derken Amo üç parmağıyle doksan dokuzluk tespih tutan elini boşluğa bıçak atar gibi vuruyordu. hiç mi tutmadılar karıları hovarda altında? Peki neden vurmazlar bunlar? Çünkü herifler akıllı. «Diyelim ki doğrudur kavat Alo. koca allah! Nasıl bir belâdır ha. Sonunda bir zaman dizini şamarladı. benim ömrümden al şunun ömrüne kat!' Yarın kızdın mı dersin ki: 'Şunu yatırıp kesem pislik temizlene!' Akıllı adam karı vurmaz. baktı ki adamlık senden ne kadar ırak! dedi: «Belki bu deyyus er gibi erdir. sen karıya tutkunmuşsun ki oğlanı vurdun!» dedi: «Nereden mi bildim rezil Maho. adam sevdiğine kıyamaz! Dedim: «Ya sen nasıl kıydın kavat Alo? Tutkun değil miydin?» Fikre vardı bir zaman Alo fukara. Allah yarattı demez.... Böyle bir dertleşme voltasında?. tapu memurları öğretmenler. bir zaman suratını yoldu.. Yahu el ayak tutarken kansızlık nasıl bir belâ! Hey allah. Başında yün örme külah. karı yar olmazsa bulur kendine bir başka oynaş. herifin gönlü geçmez mi. Bu gün seversin.. aslında er kısmı karıyı vurmaz. çıplak ayaklarında ince yemeniler vardı. sırtında ham ipekten bir uzun entari. surdan bildim ki..

.. Kız rahat eder. Derim ki gör nasıl derim! Benim haberim yok! Oğlan bizim büyük kıza dolanırmış ne zamandır! Kız bakmış tırnağından çıkası kalmamıştır! Anası olacağa demiş böyle böyle.. Nereden gelecek aklına böyle bir bahlık! Hovardamız çünki... Kahpe. Nah kız senin götür dere boyunda kes. Adam değil ki kızı çıkarıp veresin! Kız surda dursun kardaşlık it eniği verilmez! Doğrusun! Zengin yerdir. Geçti bir zaman. sen hele dur bana dediğini hiç kimseye deme!» Kızı defledim. Hemi de fazlaca sevmekte. Yakamı tuttu. Nasıl bir söz. Evet dediğin gibi. Evet damadını sevmekte. Senin hamlene dayanamaz!» Dedi: «Ulan neresi küçük? Er gördü mü aygırsamış kısrak gibi kişniyerekten sağrı titretmekte» dedi... Buna ekmek götürmüş sürüyü güderken... senin aklın ermez. Ben de duymamla dedim hiç olmaz! Karı dedi «neden ne olmuş»? Dedi: «Zengin yerdir rahat eder!» Oralarda doğrusun ya gel gör ki hey avanak avrat hiç olmaz! Karıdır bir kez aklına koymuş kardaşım... dedim: «Vermemek yok evet.. Ağamız olacakta karı üç. Şundan ki bunun babasında. kaç paralık kancık ki senden esirgemiş olam. Bunca zamandır bindiğim kısraktan. Elimizde doğdu çünki. Bakalım doğru mu? Kız kısmisi surda ırzını kırdırır da ağasının anlını karalar! Köy yerinde biz neler gördük!» Laf uzadı dırdıra döndü....çünki.. içmeyip içirmekte.. Sen karışma! Ben anasını razı eder alırım!» Evet. Oğlan geldi. dedi: «Beri bak Hamo... Gel gör ki hiç olmaz. Olur mu olur! Oğlandan umarım ya. höykürdüyerek demekte ki biraz daha zorlatsa karnı yarılacak.. Dedi: «Ağa benim herif anamla yatmakta» dedi. Gülüştük. Sevineceğimiz bir sıradır! Lâkin oğul.. Dedi: «Haşşöyle. dedim : «Ulan kahpe bu nasıl bir laftır! Ben senin kemiklerini kırmaz mıyım?» Dedi: «Nah şu yemin şu ant. Deme ya. Ağamızın oğlu kızımızı alımkâr olmakta.. yabancı değil! Damadımız! Başkaca ağamızın oğlu... Bir gün tarladayım.. Karı dünden razı.. Aman ya.. Osmanlıdır. Bizim kız yaşıtı. Bizim kızla iki gün arayla doğdu. «Aman damadım acıkmıştır... Kanını ararsam şu güneşe kör bakayım.. Gözümle gördüm ve de gözledim!» Baktım rezillik diz boyudur. Aman yumurta kırmayınca hiç olmaz! Surdan tuzsuz ..... Dedi: «Ağa yeri iyi yerdir» ille olacak! dedi: «Kız benim değil mi? Verdim gitti!» Dedim : «Dur karı dellenme! Bacısının başına çökmesi işini ya ne yapalım?».. Biz fukara olup ağanın dede sürmesi hizmetkârı olup... Yahu kardaşım.. dediğim gibi.. Ne fayda ki evlenesi olmamıştır küçüktür. On biri tamamladıysa da on ikiyi daha tamamlamamıştır... Dedi dedimse adam gibi demekte değil. Kızı verdiler.... Ağaoğlu sus yüzüne duramadım.. ağa oğlu amma bildiğin namussuz. sen kızı neden vermezlenmektesin bunca zamandır?». .... Girdim düşünmeye. Yiğittir. Ben eve ocağa giremez oldum. Olsa bir rezilliği köy yerinde gizlisi çok sürmez. Bakmış ki dağ başı halvettir. Başına çökmüş alçak! Olmaz yaa..... Kız karşıma dikilip ne dese iyi... ayran çorbasını yetiştir. «Yalandır yanlıştır... Hayır bu güne kadar şuncacık kuşkulanmamışım.. bir gün anası evde yok. Dedi: «Ağa takımın düşmanı çoktur. Neden mi? Haşöyle... . Yemeyip yedirmekte. aklına gelmez ki... Şuncacık bebe! Bize damat olacak namussuz bunun ırzına geçmiş dediler. En küçük karıdan doğma bir kız kardeşi var bize güvey olacağın. Aradan bir ay kadar geçti.

dedi: «Bu nasıl bir kötü sözdür. Aman buna bir çıkar yol!» Kızdı gayet! Oğlanı istedi. Dedi: «Geri dur! Ben çiftliğe güveyim için mi gitmekteyim. Çünki sopa çekmeğe gücüm yetmez ki karıya sopa çekilecek karı olsa ne kadar kolay. Aradan geçti iki gün. gitmeyi ben kimsede görmedim b güne gelene kadar. Dedim : «Oh oh! İyidir!» Bir de baktım ki ne göreyim papuçları attı kapıya. derdinin dermanını iste. dedim: «Bunda bir kötülük yoktur ya kız daha bebedir. Karı gitti.. Dedim: «Kolay gele!» Dediler «Hoş geldin!» Konuştuk.. Dedi:«Körpedir! Ne ossa olur! Çiftlik yeri netamesizdir... yanma hizmetkârlardan ikisini katıp kızla beraber çiftliğe yolladı. Üzerime binmeyin. Hangi eve. gitti dedimse belli ki belâsına gitmektedir. sen nereden bileceksin!».. bu da benim bir evlâdım.. «Namussuza namussuz derler! Bilmezliğe vurunca dümbük kısmı dümbüklükten kurtulmaz.. aklı ermez bu işler gündüz gözü yapılmasın yapılacaksa kız uyuduktan sonra yapılsın. Su kaynaymca kenardan işmar verip güveysini çağırdı. evi nasıl tuttum koca tanrı bilirse bilir. önüne gerilecek oldum. nasıl giydim. Ben duvar dibinde otura kalmışım! Dizlerim beni taşımaktan geçmiş. papuçları nasıl buldum. Say ki benden çıkan oğlum. Karı ocağa su koydu.. derdini yan dermanını iste!» Ertesi gün bekledim. çekti kafayı aldı.. tavuk eti var bu gün bize!» Tavuk surda pişedurşün. Canım sıkkın.. Bir gün ilerde yatmaktayım. ferahladım.» Dedim : «Ne bilmezliği?» Dedi: «Ulan güveyin olacak rezil.. Baktım hayır başka bir kötülükleri yok. Ağa değirmenden gelirken atının başını tuttum.. Baktım bizim karı damadını önüne almış. karınla yatmakta değil midir pezevenk?» Vay ki odanın damı başıma çöktü sandım. karı yağlı ekmeğe çöktü.. İçeri girdim.. ne demek? Bizim eve girdiler. girişmiş yıkamaklığa. Demez mi kardaşıma diyeyim : «Bire namussuz!» Dedim : «Dur arkadaş! Namussuz nasıl bir laf!» Dedi. Dedim : «Aman olmaz ekmekten aştan kesilmek er kısmına hayır getirmez!» Odaya gittim. Sıçradım sokuldum pencereye.. dedim: «Aman iyi. Biz neler duyduk. ne olurmuş namussuzlar!» Köyde ahbaplarım var. Biraz bekledim. Dediğim gibi. Aldım fukaraları beriye. Çocuklar dediler : «Baba pekmez koyalım mı? Çökelek çıkaralım mı?» Vay siz misiniz bunu diyen... hayır kız için gitmekteyim!» Dedim: «Kıza ne olmuş?».. Sana lâzım değil! iyisi ağaya git. Ben beni yoklamaktayım! Hayır! İçim ekmek istemekte değil. Gün dikildi akşamı buldu.. Sopadan geçirdim ki kafalarını gözlerini yarmacasına. Bunlardan birisine ikisine dert yandım. Dedi: «Ben kızı görmeye gitmekteyim! Birkaç gün kahrım!» Yalvardım dedim: «Etme kan! Bu kadar çoluk çocuk vardır! Etme günahdır! Bunun sonu hayır getirmez! Sen sana gel aman karı!» Hiç umursamadı.. dedim: «Bu nasıl iştir?» Dediler: «Berbat iştir. Birisiyle atıştık...... Karı sürdü gitti. O gece ekmek . Çünki öylesine yolu tozutarak gitmekte.. Ortalık karardı.. köylü çoktandır işin farkındaymış.. ne olmuş namussuz. Ben of dedim. Bekledim dedimse soluklarım ağzıma sığmazlanmış. Beraber eve girdiler. sana inat kızıma inat soyunur koynuna girerim. Karı baktım tavuk tuttu. dedim: «Şöyle şöyledir. Dedim ben bana: «Bir sopa çeksem şuna hey allah!» Güldüm kendi kendime.» Karı birden öfkelendi.yağ küleğini yuvarla gelsin!» O günden sonra bulaştım kollamaklığa.

. Bir iş edilecekse aman anama edilsin... Geceyi nöbette geçirdiğimizden ikindiye kadar uyumuşum.. ama yorganın altından gözlemekteyim.. Duvardan bir kurt tüfeği çekti. Tüfeği aldım eline vardım... ağası bizim ağaya düşman bir köy... Güveyin yerine gelecek olur gerisin geri. Ben uyumuşluğa vurmaktayım.... Ben boş duramam. Anam bırakmaz! Aman buna bir çare.. Çiftliğe var dim.. Evet bizde laf vardır. Şimdilerde biz canımızı ferahlataraktan küçük su döker değiliz! Ertesi gün akşama kadar sırt üstü yattım. Aman benim herifime değme!» Dedim: «Sus. allahm işine bakmalı ki bizim kız bir başına suya geldi. Baktım sabah ışıdı ışıyacak. kurbanın olayım baba... buna bir çare! «Dedim : «Sus kahpe! Sus! Ağlamak neymiş! Sen ağlama sus! Al gözümden bu gece. Köpek möpek mi? Köpekler bizi tanır. Tüfeği temizleyip doldurdum : «Hayda rasgetire!» diyerekten omuzladım.... Evet o gün bu gündür yüreğimiz şişti bizim kardaşıma diyeyim. Biz hizmetkâr oğlu hizmetkârız arkadaş! Bizim hamurumuz işle yuğrulmuştur ve de bizim sülâlemiz ağalarımızdan kötü söz duymamıştır. Ağa evinin damını gözledim bir zaman. bir de mezara girmeyince.. Büyük oğlan dedi: «Ekmek?» Dedim: «İstemez!» Dedi: «Nedir?» Dedim: «Bir şey yok!» Sabahta ekmek yemedim... Bir tek kurşunla düşmez! Oysa bu tüfek tek atar!» Ağa güldü. Başkaca ince kumdur ki taze pamuk yatak kaç para... güveyimiz yerinde.. Vakitler yaz ayları.. karıyı ummaktayım... çünkü biz ağa işine kendi işimizden hızlı saldırırız. Bak bakalım bu gece neler olur!» Dedi: «Aman baba... Dur bakalım onu da orada boş bırakırlar mı? Bulmuşlardır ona da orada elbet bir iş. Birisinde güveyimiz olacakla kız yatmakta. Karı yerinde... Keseye dedimse sözüm burdan dışarı torbalara vurdu. ha şimdi gelir!» Şimdi gelir dediğim... Sazlıktır kıyı.. Anamın koynuna gider. iki yatak serilmiş. Dedim: «Ha şimdi gelir. bu şişlik gitti gitti keseye vurdu... baktım karı koynumda yoktur. Baktım sabah olmuş. Bir çalının dibine silâhı sakladım ki uzaktan güveyimiz farkedip davranmasın! Eve yanaştım.... orasını allah . dedi: «Kürt tüfeğidir ola Hamo oğlum! Tek atar ama gayet yaman atar! Yiğide elverir!» Dedim: «Aman ağa. Gece oldu mu. Oysa ben bir dakka ekmek yemeden durur herif değilimdir. güveyin beni uyutup yanımdan kalkar. Kızılıbrık derler. Ay ışığı yayılmış ki gündüz kaç para. dedim : «Ben bunları vursam gerektir ağa.. Bir iş edilecekse anam olacak çıksın aradan. Bekledim gözledim o gece bir vukuat yok. Sen ne dersin?» Ne dedi vur. bize iki saat bir köy vardır. Sürdüm gittim. Kâhyayı bulup barut kabağını kurşun kesesini aldım.. Olam bir bir anlattım.. Birisinde bizim karı.. Sordum: «Ne oluyor? Bunların hali keyfiyeti nedir?» dedi: «Baba.. dedi: «Al bakalım yiğit Hamo!» Dedim : «Aman ağa! Bizim karıyı kendin bilmez değilsin ya. Akşam ekmeğini çokça yedim.» Dedi: «Uzattın ki teres tadım kaçırdın! Yıkıl!» Ağa kısmıdır....yemedim. çok söz edilmez.. boş durdum mu bil ki hastayım! Adam mahpus damına düşmeyince boş durur mu. Ikindiliyin. Vardım ağanın odasına indim.. boş adam mezarda gerek... ne dedi vurma.. bildiğin hayalara... Sinerekten Murat'ın kıyısına indim. ay ışığı gündüzden farksız. Gece vakti yola çıktım ay ışığında. Dedim : «Bismillah» çarıkları çektim.. Damlarda yatılır sıcak geceler. hepsi elimizde büyümüştür.

. Başladım içmekliye.. Karşılık gelmeyince yataktan çıktı.. üçüne bedel! Ay ışığında bütün irileşmiş ki güç yetesi hiç kalmamış! İslâm dini açık. Dört elle emekleyerekten yürüdü. Bir de ben bana geldim ki ne göreyim. Şavkı gözümü aldı deyim de sen anla! Güveyle kaynana bir yatağa girdiler mi şimdicik güzelcene. Bildiğin cehennem ateşinin sam yeli. Gözlemesi neyse ne. körpenin zebunu da zebunun körpeşi.... Aynca canın çJektiğini yediğinden. Onlar hayvanlara bakmağa ahıra dolandılar. Ay ışığı dün gecenin ay ışığı.. Benim karı dersen zaten yiğitosmanlı. Susuzluk beni sarmış ki yüreğime ateş düşse öyle yanmaz.. Fırın ağzıkaç para. Orada bunu canım çekmesin mi? Dedim : «Git işine rezil Hamo! Allah belânı vere!» Yataklan serince seslendi.. Bu yürek yanıklığı bana sorarsan arkadaş.. ben bir mendil ekmeği yiyip bitirmişim... fukara.... Bizim karı ilerdeki yatağa gitti yattı. Herif beride bu işi görürken benim karı kafayı kaldırıp kaldırıp gözlemekte. Yavaş yavaş eve sokuldum. Kendini saldın mı ayakların dama değer. Adam eti kardaşım ay ışığında gümüş mecidiye gibi şavklanmaktaymış meğerse. fırın ağzından çıkmış bir esinti. meğer bizim kahpe bunu gözlermiş. Bir paralamaya paralama demeyip ardından bir kez daha paraladı.. Kudurgun canavarın hamlesine nasıl dayanacak? Hırkadak uyudu.. İçmekteyim ki Murat'ı tüketmedimse de tüketmemize de çok bir şey kalmadı. almayınca vurmağa giderken bakarsın seni vurmuşlar. Yüreğim istememekte ama adam ekmek yiyecek mecburî. susuzluk yangını değil.. Dedi: «Halime! Kız Halime!» Sonra onu gördüm ki kafayı aygır gibi havaya dikti. Kaynanası olacağın yatağından yana baktı. Bir yandan da türkü tutturmuş ki belli bir şey.bilir!» Kız gitti. Kız. Ertesi gün gördüm ki kan yürümüş. Yorganı aralayıp hafifçe kolunu çıkarıp «gel» işmarı vermez mi? Güveyimiz kıza iki kere daha seslendi. Soluğum kesildi.... Dalmışım.. O gece bir iş olacak. diyeceksin ki: «Koca Murat suyunun kıyısında bu susuzluk neyin nesidir?» Ben de bilmem neyin nesi. İyi yediğinden et met. Murat'a kapandım.. Ağa kısmının yatak hali fukaraya benzemez arkadaş. Yatmasıyla kıza çöktü kardaşım. boynuma doğru inmiş gitmiş! Başkaca zırıl zırıl ter .. Dama yakın bir büyük dut ağacı vardır. Güveysiyle kızı geldiler. geçti gitti... Biraz sonra herif kıza iki kez seslendi.. keyfine söz yok. Dedim: «Ola Hamo! Allah belânı vere! Yerinde olmakla. Ekmeksiz hiç olmaz. Kızla herif bir yatağa girdi. Dün geceden artık da eksik değil! Ay ışığı adamı iri gösterir. O sebepten karıyı ikiye üçe kimisi de dörde çıkarır. Dudağım ossaat çatladı.. ben sıçradım ağacın başına çıktım. Allahın günah yazacağı bir işler ki gayet kötü bir işler! Yatsıdan sonra sürüp vardım.. Yüzüme bir esinti çarptı. Doyasıya yediğinden. Değme kanların ikisine.. tava gelmiş ki hırıl hırıl solumakta.. Nem mem kaparsa almaz. Toprakla boğuşup ezilmediğinden ille körpeliğinde beli güçlü olur bunların....» Ezzayı değiştirdim. uyku yarı ölüm denilmiştir.. Belimdeki ekmeği çıkardım..... tüfeği sakladığım çalıdan besmeleyle aldım. çökmesiyle kurtçu itin canavara dalması gibi dalıp paraladı.. akşam inmiş. Benim karı yatakları serdi.. Ezzasına baktım ki yerinde. Ne denilmiştir... Ağaçtan damın yolu kesedir.. Evet. Ay ışığında tüm çıplak olduğundan koca it gibi sokuldu. Dallar üstüne uzamış damın.

evet oğlan kızın yanına gelmek niyetinde. kasıklarımızın gerilmesi kalmamış. Meğerse yaprak hışırtısı duyacak sıraları değilmiş namussuzların. işini bitirirken herifinin neresini tutsa koparır.bastı bizi. Dedim : «Dur aman.. Bekle ki uyusunlar! Kudurdun mu köpek Hamo?» Sonunda oğlan yakasını karının pençesinden kurtardı. Kulak verdim. Dedim : «Bir kurşunda ikisini çıkarmalı ki bir işe yaramali!» Aklıma geldi ki ya değdiremezsem... Kahpenin huyudur.. Vallah bırakmam.. Uç kulfallah bir elham okudum. Uyumazsan sabah ışırken bir daha deneriz bahtımızı. Herif dedi: «Nedir niyetin? Yarın köye gidecek misin?» Karı dedi: «Yok!» Herif Dedi: «Ya babam gelirse kız! Keser bizi şart olsun!» Karı dedi: «Baban değil Malatya valisi gelse boştur. Soluk alaşım kalmadı. güveyimizin sesini duydum. bir daha kişnedi bildim ki işi bitmiştir.. Bacaklarımı sıkmasam «Yandım» diye bağıracağım. Kal bakalım! Sen bir istersen ben beş isterim! Babam olacak dümbüğün anasını eşek kovalasın!» Gülüştüler bir zaman. Oğlana geldi mi. Tüfengi doğrulttum.... La havle çektim... laflamağa durdular. benim kahpe ol görüp bırakmamakta.. Durmaktan hiç bir şey hasıl olmaz.. işte o sıra beni aldı bir fikir.. Ellerimin terinden titremesinden zaptedeceğim geçmiş. billah bırakmam! Sen bana bu kızı boğdurursun! Kızı da boğarım.. kulak verdim.» Bunlar çekişirken yorganı açtılar. hareketli nagant yastığın altındadır. Benim karnıma bir sızı düştü. Ağzıma bir dut yaprağı aldım.. Kafamın içine bir gümleme doldu arkadaş.. Lakin kıza değmeyeceğine yemin içirdi.. «Aman durun yapraklar! Şunları uyanmayın aman ha!» diyerekten yalvarmaktayım.. Ay ışığında anadan çıplak elleşmekteler.. Ben beride tüfengi doğrultmağa çabalamaktayım.. bizim karı azmıştır.. Ne mümkün! Dala takılır yaprağa takılır. Tukurdum gerisin geri. Şakaklarımdaki gümbürtü hiç yok. Bir solukcuk. top atılsa duyacağım yok.. Ben bunlardan hangisini vurayım? Kız der : «Anamı . itin ulumasıyla bendeki titreme de kesilmesin mi? Baktım. seni de baltalarım! Dur azıcık!» Oğlan yalvardı dedi: «Bırak orospu! Benimki de can candır yoruldum kahpe. Yeniden tüfeği gözüme kaldırdım. karnımızın gurultusu geçmiş.. Karı yorganın altına girdi. Benim karı dedi: «Bir soluktur oh Bekir.. kardaşıma diyeyim de tere battık ki olursa o kadar olsun! Dutun yapraklan başlamaz mı hışırdamaklığa. Orada anladım ki kardaşıma diyeyim. İt gibi yalvarmakta ki hiç görülmemiştir..... elden çıkmıştır. Dedi: «Kız orospu! Etimi kopardın namussuz!» Karının kıçına bir şamar attı. Karı güveysini kızının koynuna yollamağa razı oldu. o sıra kısrak gibi kişner! Bir kişnedi... Karının elinden yakayı sıyırmak yoktur. Bize yar olacağı hiç kalmamıştır. Zehir gibi acıymış. Baktım aradan bizim karının sesi geldi. Ya karı ya oğlan sağ kurtulursa.. Kasıklarımı bir kıskaç kavradı.. Şunu anladım ki bir çekişmeye durmuş bunlar. oğlan sıyrılıp sürünerek yılan gibi kızm yanma sokuldu. ilerde bir köpek uluyunca bunlar hoplayıp irkildiler. «Yahu nedir bizim erkekliğimizi mi söküp alacak bu namussuz titreme!» diyerekten ben beni kavradım. Ben bir kez çileden çıkmışım ve de sana tutulmuşum Bekir» Herif dedi: «iyi öyleyse.. Dedim : «Aman allah! Pisliği temizlemek yok mudur! Bunların kanını boynumuza yazmadın mı hey allah?» Baktim.

. Çünki kancık it sürtünmese erkek itin bir işe gücü yetmez.. iyi ya. kafa kemiği bakır tas gibi şuraya yuvarlandı... Benim kız uyku haliyle kocasına sarılmış ti.. benim fikrim de öyle... bana baktı. Karı horultuyu azıttı. Aradan ne kadar geçti bilmem. «Yahu. beni omuzuna bindir' diyerekten yalvarmaz mıydı. güveyimiz olacağın baş ucuna dikildim. tüfeği yere uzattım. Karı bağırarak arkama düştü. Hiç.. Kızı koltuk altlarından tutup yavaşça çekmeye başladım. Dama ayak basınca baktım oğlanla kızm yattığı yatak yolumu kesmiş : Düşündüm bir zaman : Ben bana dedim : «Oğlum Hamo.. Dedim: tamam «zamandır» Bir de baktım.. Barut alazasıyla bunlar tutuştu mu ağanın çiftlik evini yakarız. kendimi salıverdim. Bizi oralarda baltayla bir zaman kovaladı.. halt etmişiz... Demekte ki: «Oğlum Hamo. ya omuzumuza bindirdiğimizde ensemizden aşağı işeyip bizi berbat etmez miydi? Daha geçen yıla kadar bunları deyip gülüşmez miydik? Şimdi bu nasıl bir iştir? Hayır hakçası ben bu rezili kurşunlamalıyım ki.. hemen doğruldu. Ne dersin kardaşım koca kurt tüfeğinin sesini suncacık duysam ya. namlıyı tam anlının ortasına yanaştırdım ki ha deydi ha deyecek. Kız silâhın sesine uyanmadı ne dersin.. Yüzmeyi evel eski öğrenemedikti de. sen mahpus damına düşeceksin... Yatağı dolandım. Kızın üzerinden damadımız olacak alçağın kafasına namlıyı uzattım.» Adam dara düştü mü kardaşım.. Namlunun demiri kızın yanağına deydi değecek. Bunun burası evet doğrudur. niyeti karıyı vurmaya getirmişim. seslenmedim ama beni bildi namussuz! Elini dizine vurup dedi: «Ne bok yedin Hamo?» Sıçradı. dedi : «Nedir o? Bu gürültü nedir?» Beni görünce yüreği sızlandı besbelli ünledi: «Bekir sen misin?» Seslenmedim. sen bu Bekir olacak namussuzu şuncacıktan omuzunda gezdirir değil miydin? Şuncacıktan. sonra gerisin geri kapattı çıkasıca gözlerini. Anladım ki baltaya çalınmakta. bunları nasıl ayıracağız ki bizim kıza bir kötülük erişmesin? Sen bendeki akla bak kardaşım.. Nedir demeye kalmadan onu gördüm ki. Damadımız olacak gözlerini açtı. iyisi mi pisliği kökten temizlemeye bak!» Yatağın başında aklımı değiştirdim.. Can korkusuyla sazların arasında suya girip gizlendim. Gel bakalım köpek yürek başka niyetlerde.. Oğlanı vuracağız dedik ya.. olmaz. Dedim : «Dur Hamo. bizim karı uyandı. Şimdi ağlar. çünki benim .. Bu namussuz güveyin sağ kalacak! Ölene kadar kimbilir kaç karıyı çileden çıkaracak. Yaraşmaz..vur!» Ben beni yoklarım. Gitti gidersin sefil Hamo!» Bereket kız hiç uyanmadı... Oysa ağanın bize bunca iyiliği vardır. Don mon giymediği bebeliği sıralarından. bir de baktım bunlar uyumuşlar. aklına olmaz işler gelir. Bir de baktım.. Karının bağırtısına çiftlik uyandı. çalındı. Bu alçak Hamo dayı diyerekten ardın sıra seğirtmez miydi? 'Oh Hamo dayı.... Bir zaman aklı değiştirdim. Dedim : «Yallah bismillah!» tetiğe bastım. Ne olacak on üç yaşındaki bebe iyiliği ne bilsin kötülüğü ne bilsin. «Yok karıyı vurmamış hiç olmaz» diye kıvrandım. tüfeği aldım. Yeterince ayırdım. desen uyansa da uyku şaşkmlığıyla bağırsa. Tüfengi atıp evin ardındaki gübre yığının tarafına koştum. Sanki almadı. batağın ilerisinde kuru ot yığını var.. beni iki kez Murat kıyısına indirdi. Tetiğe tam basacağım. şuraya gider güler. Herif silâhı kapsa.. sen şimdi karın olacak kahpeyi vuracaksın.

Saldı alacakları toplamaya. Neden mi? Gözü açıkken vuruyorsun. Ne faydaki Koca Reis razı gelmedi.. kafatası şuraya yuvarlandıktan önce mi sonra mı?» Dedim: «islâm dini açık... el bağladım dedim : «Ne var?» Dedi: «Hayda göreyim seni kaçak götürmeye gideceksiniz!» Ne demektir kaçağa gitmek. Kuduz kancık! Sen bizim çiftliğimizin altun adını bakıra mı çıkaracaksın!» Karıyı güç ile zaptedip eve kapattılar da bizim tatlı canı kurtardılar. oraya buraya koştuk. güveyin olacak namussuz. Sordu dedi: «De bakalım Hamo. Meğer. Alaman'ın Hitler harbi sırası.. Hiç bir sezinleme yoktur. Yüzbaşım bize izin vermeseydi oralarda öldük gittikti. Gittik seğirttik. Üç gün geçti. bizim kâğıtları üç yıl mahpusluğa göre yazdı. Yüzbaşı taze evli olduğumuzu bilip bize izin verdi.. Aklını sıçrattığı şundan belli ki biraz durup başka bir laf tutturmakta : «Yandm Hamo! Gel koçum! Nah baltayı attım! Gel yetiş!» diyerekten baltayı şuraya atıp göğüslerini yumruklamakta.. Kafatası şuraya yuvarlandıktan sonra. belki de yürek damarımızdan kavramış. Dedi anam. Kızma el uzattığını bile söyledi..... tanıklık etti. Bereket ağa geldi... babamız olacak namussuz bizi çağırdı. karıda bir şey sezinliyemedin mi.... kimine yalvardık kimine hırladık.. kardaşım. Bedri efendinin dediğine bakarsan. toplanacakları topladık. «Seni baban çağırmakta!» Dedim : «Nedir?» Dedi: «Bilmem..» Sürdüm vardım.. üç gün üç gece evden çıkmadık.. acemilikten ustalıktan yana? Yok kardaş. Uykuda vurmanın cezası çok! Biz bilemedik. «Bekir'imi yedin kahpe dölü. Dedi: «Benim oğlum bir geberecek namussuz idi. giyimini kahpenin kafasına attı.. Ya bu namussuz Abuzer'e neden koca reis bir yıl verdi? Hey allah! Şundan ki. ardından kurramız çıktı.. Geçti iki gün. Köye geldik.. Karı elinde yalın balta şuraya seğirtmekte. bu rezil Abuzer. Dediğim gibi ay ışığı gün ışığından güçlü.. Demek bize geldi mi çektiler uzattılar. «Ya biz bu avradın yanında hiç mi . buraya seğirtmekte. Gel beni de ye!» diye bağırmakta. «Önce açtı» denecekmiş.. körpe gelini koyduk askere gittik ki vatan ödevimizi yapalım..». Orospu uçkuru ne demek? Bilemedin mi kendi başına derbeder.. doğrusu yataktan çıkmadık.. nah yukarda koca tanrı. Bir defter verdiki vay babo! Bu herif dünyanın yüzünü azdan çoktan alacak saçmış ki benim gibi on köpek toplayım dese bir yılda üstesinden gelemez. Şart olsun kurşunlarım seni. Lastiktir. Ne faydaki geldi bu fukaranın başında akşamladı domuz!» dedi. açlıktan tokluktan. bu iş başka» dermiş. Ne yana çekersen o yana uzar..karı yaralanmış geyik tekesi gibi böğürerekten aranmakta ve de anadan çıplak olduğuna hiç aldırmadan aranmakta.. diyesi ki «Bizi everdi babamız olacak namert.. Para çıkınını anamız olacak kahpenin önüne atıp yatağa koştuk. Ya peki bu nasıl bir kanun ki biz üstüne uğradık? Oğlum Osmanlının kanunudur ki bildiğin orospu uçkurudur. On dört ay geçti. senden nesini saklıyayım. Söyledi amma kanun dermiş ki «onun cezası başka. Neyse ki çiftliğin bekçisi koca Süleyman yetişti. İslâm dini açık. kardaşım. Dedi: «Geçir şunu sırtına. Durum vaziyetin böyle böyle olduğunu anlayınca sorgu yargıcı beyin yüreği bize çok acıdı... çünki bizi karı açlığı kavramış ki tastamam belkemiğimizden... Peki Abuzer. gözlerini ne zaman açtı. Gidip gelmemek var gelip bulmamak.

Olmaz olmaz. doğrusunu söylemessen elden gitmektesin?» dedi: «Gördüğün gibi» Dedim : «Ya bu gördüğüm nasıl iştir?» Dikildi dedi: «Oh ellerin yeşil ola yiğit Abuzer kendi öcünü de aldın benim öcümü de» Dedim: «Bırak öcü möcü. Gece yarıyı buldu. sonunda alıştım. Ya bu nasıl rezillik?» Dedi: «Sen gittin arayı bunlar uydurdu.» Dedim : «Ya gelince neden demedin?» Dedi: «Bunlar üste çıkarlar diye korktum. Un beşe girmemiş demek körpe ki olursa o kadar olsun! Kekliğin gevreği.. karnına tam beş kurşun sıktım ki pis kanı suratıma sıçramacasına.. sürdük gittik. Gelinine kaynanalık etmektesin diyerekten. Erim askere gittikten sonra kaynatam üstüme çöktü. «Tamam. Aklım başımdan sıçradı.. allah belânı vere!» Bir tepme vurup karıyı kaldırdım.. Nice nice belâlı mayın tarlaları. Ne domuz var ne çakal..yatacak değiliz!» Bunu söylemekte değiliz aklımızdan söylemekteyiz. nedir bu herifin bizden alıp veremediği hey koca tanrı!» Seğirttim.'. Beli kırılmış yılan gibi yuvarlanmaktadır.. Biz burada mahkemedeki ifademizi söylemekteyiz! Mahkemede koca reis kısmına anlatmanm ayıbı yoktur! Eve seğirttim. «Kime karşı?» Dedi : «Domuzlar yol etti. Bir yıldır her gece bu kudurmuş karma binmekte ki. bizim yatakta yatanlar çift. karı savcılıkta ne dedi? Dedi: «Evet doğrudur... Dedim: «Vay ki yandın. Babamız olacağm çileden çıkardığına çıkardığında on dördü bitirdiyse de on beşe girmiş değildi. baba sen misin?» Dedi: «Ulan eşşoğlu eşşek. Bir de baktım ki din kardeşlerim. O sıra canım karıyı çekti.» Babam gibi canavara gerinemezdi kardaşım. Korktum. biraz yokladım. hoca yok mudur?» Dedi: «Bunun hocayla muhtarla işi kalmadıydı Abuzer'im. Kaçağı getirdik.. düşmanının ömrü bu kadar olsun!» Ağama diyeyim seğirttim karının koynuna...» Dedim . dedi: «Baban ister!» Dedim: «Yahu ben canımdan bezdim.. tuttum yakasını. patayı çaktık dedik. Geçti iki gün.. razı geldim... Korkudan belden alt yanı tutmazlanmış.» Baktım babam sıçradı çıktı bizim avradın koynundan anadan çıplak. atadır. Dedim : «Bu namussuz köyde muhtar yok mudur. Sonunda razı oldum!» Demiş ki savcı bey: «Kaynanan olacak karıya. Gürültüye anam olacak kahpe uyandı. Anam olacak kahpe sesledi. hayır. aklı sıçramış gitmiş. Baktım uyku beni kaptı kapacak... bostanı neden bıraktın geldin!» Dedim: «Şu sebepten bıraktım ki babacığım!» Çektim lüveri. kapıyı pencereyi ayırmaktan geçmiş. Meğer korkudan ödü de çatlamış pisin! Kırk güne varmadan geberdi gitti de rezillik temizlendi oh ne güzel! Ya Abuzer Kardeşim.. Önce sandım ki tutmazlanmağa vurmaktadır. ne ettimse uçkuru pençesinden kurtaramadım. on üçe girdiğinin üçüncü aymda aldık geldikdi. Bir sopa çektim. muhtara söylemek yok mudur?» Demiş : «Örflüydü kaynatam! Köyde uğurunu kesen bulunmazdı. beşliye sarıldım. allah yarattı demeden binmekte hey oğul!» Başladı ağlamağa. Peki bu rezillik böyleyse adam bir kurşunda kahpeye çekmez mi? Çeki ver bir ... dedim: «Buyur!» Dedi: «Bostanı bekliyeceksin.. gürültüsüz girdim. çoban kepesini attım başıma.. Canı çıkarken kolumu öyle sarstı ki az kalsın dizi yere çaıa. Uyudun mu gör neler olur!» Gittim.. pusulu boğazlar atladık.. Baktım debelenmektedir.. Bir nara vurdum : «Ulan dinini imanını. dedim: «Bu ne iştir kahpe... Bana inanmazdın belki!» «Vay gidi akılsız kahpe.

la havle anlamına başını salladı: — Söylesene kavat! Ben senin kirven değil miyim? Evet bey. Kirvenin ne olduğunu merak mı ettiniz? Kirve bizim buralarımızın bir âdeti. — Kiliv'in sana kurban olsun! Emrin can baş üstüne! — Aman Kirveciğim amanı bilir misin! — Amanda neyimiş gözün kör ola... Avradın olacak orospudan. — Ne demektir bu Kiliv? Be Kirve? — Kilivi mi sordunuz Bey. Kerametlerimi var bizim zampara takımı tereslerimizin? — Yahu bunun körpe avradı her gece bir muhabbete konuk değil midir. Bunlar o saat kaçsız göçsüz yakın akraba kesilirler. Biribirlerini yar başında tutarlar.kurşun! Ulan kavat Abuzer adam o sırada kurşuna acır mı namussuz! Bir lüver kurşunu kaç kuruştur ki sen bunu sakındın kavat binti kavat!.. Diyeceksiniz ki körpe avradın nesi var ki sünnet edile. Ne faydaki değişti son yıllarda az biraz.. Yoksama Malatya'mızın altun adını bu kahpe az kalsın bakıra çevirecekti.. — Ne olur «Kucağında kestiririm» demekle......... — Vahap bey size Kirve diyor. — Neden oğlum körpe avradı kucağıma vermedin de ben sana genelevden mi kirve oldum? Sende oğul uşak olmadığına göre. Bunun körpe avratta sünnet edilecek yerler çoktu bey. Diyelim ki oğlunuzu sünnet ettireceksiniz. Sen seni zahmete verme ki bakalım ne olur! — Kiliiiv. . böylesin! bir de Samı şerifte arap karılarında gördüm. Tahsildar Vahap efendinin yüzüne bir zaman baktı.... Fakat ben onu bunu bilmem. dedi.. bu körpe avradı bizim kucağımıza verdi! — Aman! — Verdi ki Malatya'yı ayağa kaldırmacasına. Kendi durumvaziyetinize göre mahallenin ya da kasabanın ileri gelenlerinden birisine gidersiniz : «İzniniz olursa ben benim oğlanı sizin kucağınızda kestireceğim» dersiniz. çünki bunun körpe avradı. «Az biraz» dedimse adam akıllı değişti.. hanginiz hanginizin kirvesi? Tahsildar Bedri efendi.... Aslı budur bunun. bunun körpe avradı sünnet ettirdiğim iyi oldu. Neyi değişmiş? — Kucağında kestiririm demekle bey.. — Avradından başlarım ha. siz de Vahap beye kirve diyorsunuz.. ben bunca yılın sünnetçisiyim. sünnet düğünü masarifi yüzde seksen oğlanı kucağına oturtacak herife düşer.. Yoklayıp kullanmıyan mı kalmıştır? — Ulan avradını... salkım saçaktı ki sünnetçi ne dese iyi... — Neden? Kapalı yerde olanları Malatyalı nereden bilirmiş... — Kirvee! — Buyuur! — Kiliiv. söylemesi ayıp ben bu namussuzun kirvesiyim.

. — Hep akim fikrin vurmakta. — Evet herkes önce şaşar ama bey. .. Kirveyi ben mi açtım? Beyin kendisi sormadı mı? — Hepinizi kurşunlamalı namertler! Bibaht olduğunuzu bey nereden bilsin! Kanınızı aramasalar sizi kurşunlamak helâldir. Karı yüklüdür.. Küçük karının şanı size kadar yürüyüp gelmedi mi? Bir sarı varmış Macar katanası kaç para demekte binip gezinenler hoplatıp f erahlıyanlar.. benim saydığım beş taneden artıktır eksik değildir! Siz hangi avradı ortaya alıp ileri geri kullanmaktasınız? — Hangisi olur pezevenk? En küçük avrat! Top kâhküllü yeni körpe avrat! Tahsildarlar için. hele namssuz dümbük! Oğlum senin pisi bu topraklarda kullanmayan kaldı mı? Ben senin avradı değil. bir avrat lafıdır ortaya atarsınız! Çabalarım ki hangi avrat olduğunu bilmem.. Vura vura bu hale gelmişsiniz! — Allah belânızı vere. böyle binicinin kısrağı değildir. Memurlar takımı şekva etmişler ki. bize kendi avradını sürecek. — Vay bildim! Dedilerdi ki yeni bir karı aldı ya boşuna.. candarma subayları için mahkeme reisleri savcılar için geçende aldığı avrada avrat. Bilemem! Bu bizim ağamızda avrat çoktur. Karı karnını önüne alır dizliyerekten iki yana ırgalayaraktan gezdirir...— Sus arkadaş! Bey yenidir. Herifi getirir. Avrada binmekle öldürülmüş adam hanidir. lafı için adam ölür.. — Sizde lafla adam ölür.... Karnı burnunda dersiniz siz Türk adamı. Hoca okur. verdin mi verdim demekle yedi katın yabancısı hısım mı olurmuş adama akraba mı olurmuş. demişler : «Ankara'ya yazarız! Ağalığın da tadını kaçırdın.. Demişler ki: «Başlarız koca avradın ortanca avradın. Kim getirir el karısının başına bu işi komşunun hoyrat oğlu getirmediyse. Aldın mı aldım.. — Vay yandım öyleyse bu dümbük buraya girdi gireli evi yatağı boş kalmaz olmuştur he mi? — Kalır mı? Rakıyı katır yüküyle gönderen bu deyyusun evine inmekteymiş kardaşlarım. namını maskara ettin! Biz gayri eski karılarla idare edileceklerden değiliz! Illâllahtır ve de yeter elverirdir! Bir yenisini alıp gelmez sen.... araya sokulup avrat sokuşturmaya çabalayan şu Vaiz pezevenginin avradına demekteyim.. Oğlum ağa şimdi sen bize namusluluk mu satacaksın! — Dur be herif. Kimi olur bu kahpenin bu herif yedi kat yabancısı. Dedilerdi ki bu herif öyle kahpenin hayır binicisi olamaz! — Evet. şimdilerde deftere .. şişinir ki sanırsın o işi bu rezile etmemişler! Oysa ne demektir karının yüklenmesi? Günlerden bir gün başına bir iştir geldi demektir....... Bizde bunun bir .. kirvelik bilmez.. Koca boynuzlu koç nasıl alışırsa öyledir bu iş aslına bakarsan bey. sonra yavaştan yavaştan alışır! — Neye alışır? Rica ederim! — Alışır. — Sizde hiç namus yok mudur imansız herifler! Beyden ayıp değil midir? — Yine mi suç bizde Süleyman bey. Benim avrat sana kurban olsun! — Vay.

ya bu Bey dağında neden eşkıya kıtlığına kıran girmiştir. karıyı vurdu. Laflarken baktım ilerisi karıştı. Onu gördüm ki.. Başçavuşa dedim ki: «Nedir oğlum! Seğirt bak!» Dedi: «Yoktur allahıma şükür bir vukuatımız.. herife koşmakta değil. Gözlük nerede arkadaş... Dedim: «Koşsana yüreksiz!» Vay ki yeninin zaptiyesi. Adam sende.. Karıyı vurdu!» Bunu duymasıyla bizim yiğit karakol komutanı Başçavuşumuz dedi: «Vay!» Seğirtti... evet elinde bir şey parlamaktadır. Dediğim gibi ilerisi karıştı.... Kimi sağa kimi sola... Yahu bizim mileltimize ne oldu? Bizim milletimizi bir yüreksizlik kavramıştır...parmak basarsın.. Zaptiyeye bak zaptiyeye. Surda durduk laflamağa başladık! — Şuna keklik geçimini bekledik desene. kalkıp inmekte... .. Gözlerim uzağı eskisi gibi seçemez olmuş.. bu dünya savaşı rezilliğinde gözlük hani. Diyeceksin ki yahu bir gözlük.. karıyı vurdu. uzaktan görüp de ne olacak? Boşu boşuna heveslenip isteği kursağında kalmak değil midir? Yakından görüp tadına bakmadıktan sonra. Birisi bağırdı ki: «Karıyı vurdu. . Ev bizi bilir arkadaş! Biz on yıldır evdekine bacı kardaş demişiz! Bizim uçkur mühürlüdür ki açılması mahşere kalmıştır. Şimdi alalım bakalım nedir? Bu Vahap efendi pezevenginin karısıyla olan ilintisiyle beni bu pezevengin karı ile ilintim arasında ne fark vardır? Öyleyse Vahab'ın avradına şu bizim Vaiz efendi canı çekip sövünce bana ne olur? Hiç bir şey olmaz! Ya şuraya dikilip benim avrada söğerse ne lâzım gelir? Akrabam olmadığından hiç birşey lâzım gelmez! — Hanımefendi duyarsa? — Duyarsa adı söylendiğine sevinmeli! Bir işe yaramasa adı surda burda söylenirmıi? — Gel hele müslüman! Duyduğum doğru mu? Gazan mübarek ola! — Nedir? — Sen biraz önce eşkıya meşkıya mı tutmuşsun! — Bırak yahu! Yuf olsun yuf! Yahu.. — Hele arslan! — Boşa salladın arslanı. bu bizim şimdilerin zaptiyeleri böyle de.... kitapta ne yazar? Önce katil yakalanacak yazar. Derken birisi bağırdı ki: «Adam vuruyorlar!» Baktım! Evet. — Ya? — Düşmüş karıya koşmakta. Atlarsın yallah bismillah diyerekten. birinin kolu kalkıp inmekte.. kimi şuraya kimi buraya kaçışmakta çığrışaraktan.. Onu gördüm ki herif sel yatağına doğru it ayağıyla lenk lenk yürüdü.. Vallah billah eve yazarım! — Yazmakla.. Sırtına vurmaktayım da palaskasını toparlamak gösterisiyle ayak sürümekte. Adam çil yavrusu gibi dağıldı. Genelev hanımları izinli çıktığı günler böyle olur bu sizin Malatya'nın sokakları». — Vay! işte o zaman tuttu senin eski zaptiyelik..

İdare paraları. Dedim: «Teslim ol.... Dedim: «Ulan rezil! Sen kimlerdensin?» Meğer bizim köyden değil miymiş.. — Bıçak elinde mi? — Elinde. Sokuldum. Mahkûmları tutuklukları şuraya buraya yollama paraları.. Oturup para hesaplarına bakalım! Hükümatm parası üstünde.... ekmek paraları... Dedim: «Tuh yüzüne..... Kimi vurdun rezil?» Bıçağı aldım. Oyununa göbeğine.. "Kan tutar adamı böyle sıralarda. olduğu gibi.. bakmadım alıcı gözüyle. Vallah billah teslim olmam!» Gözleri kararmış ki fukaranın sivili askeri seçeceği kalmamış.. — Yalan söyledin mi bozuşuruz müdür bey.— Tuttu.. herifi gözüm ısırmakta.. Geçen hafta orada değil miydiniz? — Geçen hafta mı? Yalan! Günahımı alırsın ki. Kaç zamandır aşağıya uğradığım yok! — Yalan söylemeyin Müdür bey.. Evet. dedi: «Kızı vurdum!» Dedim : «Ola hangi kızı?» Dedi: «Kerhaneye düşen Cemile'yi vurdum!» Düşündüm hangi Cemile. Biraz önce yanımızdan geçti ya.. İnek Mehmet derler.. ay başı koyarız!» Sonunda baktım.. ne dersin... Candarmalar yetişti. Soluğu kesilmiş.. Dedim: «Teslim!» Dedi: «Yok! Sana teslim olmam!» Dedim : «Ya kime teslim olursun?» Dedi: «Vali paşaya teslim olurum!» Dedim : «Demek aşağı idare etmez?» Dedi: «Etmez» Dedim : «Neden ulan köpek?» Dedi: «Çünki sen candarmasm.. adam vurmağa alışık değilse. Tanrı tanık. beni döversin!» Dedim : «Hay vah hay vah nerde benim candarma urubalarım? Ulan namussuz.. Laf aramızda arkadaş.. el sürdürmedim.. Karavana paraları... kıpranma!». — Dövecekler miydi? — Yok canım bağlıyacaklardı! Dedim : «Yabancı değildir! Koyverin!» Kolundan tutup karakola getirdim. ben mahpushane müdürü değil miyim?» Dedi: «Yalandır. Ben de herife seğirttim su yoluna girince yetiştim. Ben karıdan korkmam! Karı beni bilir. Ağlamak olur ama bu kadar mı olur! Sarsılmakta ki sıkı durmasa kemikleri saçılacak! Bir cıgara yaktı..... biz iki ucunu bir araya getirmekten çıktık hanidir.... Yenileri hiç tanımaz olduk çoktandır. Ben muhabbetine meraklıyımdır.. Nah işte biz teslim olduk! Sen de artık sütünün gereğini yap! Bizi dövdürme! Mahpushane müdürü Mehmet bey bizim yabancımız değildir!» Yanaştım. eve yazarım! — Yazmakla. ay başında koymak yok! Aylığı yatırmaktayız.. Allah bana töbeden bu yana haramı sormasın! Aradabir arkadaşlar sürer götürür. Dedim : «Oğlum! Ben mahpushane müdürüyüm! Nasıl olsa seni bana yollayacaklar! Döveceksem de döveceğim! Çünki eli bağlı yollayacaklar! Gel teslim ol! Hakkında hayırlısı budur!» Dedi: «İyi öyleyse. Diyorum: «Beş lira harcanalım da.. Nefesliyince öksürdü : Yahu nedir? Bu namussuz bizi boğayazdı. Öksürdü: . — Olur mu hiç müdür bey? Aklı başında yoktur sokulunur mu? — Biz eski zaptiyeyiz ve de namlı mahpushaneciyiz arkadaş! Ben beni yana alıp sokuldum. Hayır! Ben artık savcılığa gitmeyeceğim bu gün.. Hesapları şaşırdım çoktan. Bulaştı ağlamaklığa....

Vay ki sizdeki namus! Oğlum gardiyan Aptullah! Sen boşu boşuna derviş olmamışsın.. — Su...Bak midem kabardı! Hep içmenin belasıdır! Ellerini vurarak bağırdı: Sefer! Ulan topal pezevenk! Yetiş namussuz! Sefer.. Ulan su dedim! Dur habis nereye? Emir almadan nereye? Topal bacağına başlarım ki. — Namusdur bu Çavuş! — Namus mudur? Bire müdür kimin namusudur? Cemile'nin babası olacak dümbüğün namusu mu? — Elbette! Namustur ve de temizlenmiştir.... Ali efendiyi bul! Şuraları temizletsin! Cinayet sonu savcı bey belki kalkar gelir! Yahu bu ne pislik? Yahu sizde hiç adamlık yok mudur? Gübrenin içinde oturana bakalım ne derler? Herif bize «Hayvan» dese haklı değil midir? Ben öğleden sonra yargıdayım! Çünki tanığım. ben gelince bana görünmeli değil midir? — Sayım var müdür bey. Karakol komutam uzatmalı Aziz Çavuş sövüp sayarak geldi: — Vay pezevenk vay! Vay ki eli kırılası dürzü! Yahu Cemile'yi adam vurur mu! El kadar kızı. Gör nasıl! Ali nerde. Ayrıca köyüne de temizliktir ki ne kadar bir temizliktir.. Suç üstüne gir diğinden bakalım herifin mahkemesi ne zaman biter! Ne verirler dersin? — Belli olmaz! Olayı anlatmasına göredir. kardaşı.. Sefer suyu koşturdu. Müdür elini başına koyup iki yudum içti: — Al şunu! Kan gibi su. artık. «Temizlik imandan» denilmiştir. kapının dışında hazır olmalı ki «Buyur müdür bey!» diyerek girdi.. gidip Şeyh Osman'ın maiyetine bu yürek fesatmdan koşmuşsun. — Sen şimdi oruspuya acıdın mı gerçekten Çavuş? — Elbette acıdım... — Yazık senin candarma çavuşluğuna ve de tezkere bırakmış uzatmalı çavuşluğuna. Koca bir köy. artık demekteyim reziller... Demek sizde böyle bir iş olsa smtaraktan gezinir mi orospunun babası.. Ayrıca vatan vazifesini gören bir askerimizdir. Kendisine de iyidir.. Tanıkların tanıklığına göre.. başkaca her gün günahlara girmelerden kurtulmuştur. Başkaca babasına temizliktir... — Ne sayımı? Sayım da neymiş? Bulamadılar mı daha fazlamızı sakın! Bitiririm! Allah beterinden saklasın! Yahu hiç görülmüş müdür bir mahpushanenin sayımı iki baş artık çıka. Başçavuş bunu söyleyen derviş gardiyan Aptullah'a suratını asarak baktı: — Neden ulan derviş gardiyan? Bu nasıl temizlik? — Hepten.. — Şu Cemile kız öldürülünce he mi! Vay ki sizdeki temizlik. Herif yere mi bakaydı köy yerinde. Ulan siz beni şurada astıracak mısınız? Hiç görülmüş müdür.. Ali? Benim başgardiyanım olacak teres. köylüsü möylüsü? . mahpushanenin sayısı artık çıksın! Artık. komşuları karşısında yere mi bakaydı? Ne denilmiştir.. sürünmekten kurtulmuştur.

Toz toprak.. Yüreği sanki bütün gövdesine yayılmış.. Çevresine bakınıp sesini alçalttı: «Nasıl vurdurdunuz karıyı gözünüzün önünde?» diye çıkıştı bize tıfıl teğmen.. Adam orospuya dili varıp «bacım» diyemezmiş meğerse.» dedim.. bir de kâğıt aldım.. Arabacı yalvarmaya durmaz mı.— Bizi karıştırma! Şimdi ortadaki ölü bizim değil sizin... aptes almak için kollarını çemizleyerek yürüdü... döşemeler kan olmasın. Araba hızlanmış.» Şeytan dedi ki kızı yere at da şuna tokatları ulaştır ardı ardına.. Sizde adama acımak yok mudur? — Adama acımak. Vurulmuş insanın vurulmuş kuştan farkı yoktur.. Götürdüm bölük komutanına verdim... Oysa deyiversek kıyamet mi kopardı dese biri... Yahu görsek yetişsek vurdurur muyuz? Buda mı keyf işidir? MALATYA NOTLARI 1945 Öğle üzeri mahkemecilerle gelen gardiyan Abdullah. — Bizim mahpuslardan mı? — Yok. . Hastaneye varmadan meğerse canı çıkmış gitmiş... Şaşırtmışım! «Merak etme sen... gerçek. «Vallah billah! Nah işte yemin...... Soluk alıp vermekte ama gözleri kapalı... Bir «bacım» sözü bize yapışıp gerçekten bacımız olacak değil ya. Artık bilmem nerede teslim etti ruhunu. Güneş tepeden bastırmakta... öyle sıktı dişlerini.. zimmet defterini başgardiyanın masası üzerine atarak.. bereket kan kesilmiş! Şu namussuz paytoncunun bahtına ne demeli! — Soluk alıp vermekte mi daha? Yarası kaç tane? — Yarasına kim bakar. Her gelişte bir gerisin geriye yutmaktayız! Diyiversek bir bacım. Çavuş söyleniyordu : — Ulan hayırlı bir baba olsa kızı orospu olur mu? Fukarayı kucağıma aldım arabaya koyacağım. Cemile! Kız.» dedim.... «Hassittir» dedim. Deseydim de duymazdı allalem! — Ne kadar parası çıktı üstünde? — 110 lira.... sıcak sıcak. Baktım. «Ben ölür müyüm bu yaradan kardeşim?» dedi.. «Yemin et?» dedi. bu yaradan ölmezsin. Adam mıdır orospu? — Ya nedir? Adam değil de nedir? — Orospu. Cemile hanım!» dedim. «Aman döşemeleri başefendi döşemeleri batırmayalım döşemeleri..... Hani ağır bir şey kaldırırken kendini zorlarsın da zorlatırken dişlerini sıkarsın. İnanır mısın dilimin ucuna nerdense hep «bacım» lafı gelmekte. Neresini tutsan orada vurmaktadır. Bereket Aptullah'ı mahpuslar çağırdılar. — Kim vurdu? Nerede vurdu? Hangi kızı vurdu? ... Başhekime teslim ettim. Derviş namussuzu duymasın beyim. — Herif karıyı vurdu güzelce! dedi..

Bu adı «Muhammed» diye telaffuz ediyordu: Tepeköy'den. — Karısını mı vurmuş? Kötülükte mi yakalamış karısını? — Karısını değil....» —Biraz sıkı yürüseymişiz. — Vuran bizim o taraflı! Başgardiyan Ali.. kızını.. Başgardiyan Ali efendi de. Bu sebeple çocukları pek severdi. Başgardiyan elini yüzünden çekiverdi. Gardiyan Abdullah zimmet defterini tekrar eline aldı. Sina cephesinde esir düşüp Seyidbeşir kampında geceleri. Herifin karısını değil de kızını vurduğunu duyar duymaz. kırmızı ablak yüzüne hiç yaraşmayan bir heyecanla sormuştu. Gardiyan Abdullah.. istanbullu gözlüklerini düzeltti : — Hele anlat derviş. içinden pazarlıklı gülümsemesiyle istanbullunun yüzüne baktı... Bütün Malatyalılar gibi. Heyecanlanma ve telâşlanma kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. yorulursa. Seyrederdik.Bunu şoför Faik. ingiliz esir kamplarında bir müddet kalan insanlarımız.. yedisi de yaşamamıştı. diz kapağına çekiçle vuruluyormuş gibi titretirdi. — Telâş etme şoför! Akşama getirirler. ayrı bir millet sayılabilir. Pantolonunun ütüsünü bozmamak için. Başgardiyan Ali efendi. yetişecekmişiz! — Yetişip de ne olacak?» — Seyrederdik. Kanaatince babası ve . Böyle söyleyerek elini bıyığına götürdü.) Bıyıksız dudağını yoklamaktan başka iki mühim huyu daha vardı. seslere kulak kabarttı: — Amma da vurdu ha!» — İyi etmiş. Yedi çocuğu olmuş. (Seferberliğe iştirak edip. fena mı? — Orası öyle. bir güzel. öğrenirsin. Hükümet doktoru bir de cezaevi müdürü ile karşılaşmadıkça asla telâşlanmaz bir adamdı. Aralık duran kapıdan. Allah vere de yakalanmasa. avucunun içinden alâkasız alâkasız sordu : — Kimlerden? — Sen tanımazsın. deminden beri dışarıya bakarak çevirdiği ayağmı birdenbire zıplatmaya başladı. Şoför Faik dışarı çıktı. şişman vücuduna. Bıyıklarını kazıttığı halde böyle üst dudağıyla burnunun arasında parmaklarını kımıldatmayı âdet edinmişti... Müddeiumumi muavini.» — Herif kaçtı. muhafız jandarmalarla mahkemeden dönen mefkuflar arasındaki konuşmaların. bu hususta çok şeyler biliyormuş gibi.. — Ölür mü karı?» — inşallah ölür. oturunca paçalarını baldırlarından yukarıya kadar çekip beyaz yün çoraplarını ve beyaz donunu meydana çıkardıktan sonra daima sağ ayağını sol ayağı üstüne atar. Adı Memet. gözleri görmez eden ilâçlı suyu içerek mütarekeyi beklemiş ölüm artıklarmdandı.. yüzünü buruşturarak. Sende havadis var.. karma karışık sesleri duyuluyordu. üstteki ayağını bileğinden itibaren fırıldak gibi çevirir. istanbullu.

.. sık sık gelmeyen analara var kuvvetiyle öfkelenir. kapıda onlara direk direk çıkışırdı. Şoför Faik.. oğlu mahpus olup da iyi bakmayan babalara. İfadeyi düzgün verirse belki cezası azalır. Gardiyan Abdullah etrafına bakmarak... Baş gardiyan dargın dargın sordu : — Hangisi bey? — Demin bize. Adı Kezban'dı öyle mi? Pencereye bir jandarma geldi: — Katili yakaladık. — Nerde? — Karakola getirdiler... dedi. Başgardiyanla şoför Faik derhal dışarı çıktılar. Hiç bir şeye telâşlanmayan.. — Kim bu Kezban? — Aman beyim! Bilemedin mi? Demin pencerede konuştuk. Canınızın bir çektiği varsa getireyim! Emredin!» demişti ya? — Güzel kızdı.. — Nasıl desin? .. Yirmiiki sene verirler. ayaklarının ucuna basa basa İstanbulluya yaklaştı. daha «çocuk» sayılırdı.. Basmış bıçağı. (Gayet ufak tefek.) — Çok ceza verirler mi beyim? — Verirler... şu kurt kızı mı? — Evet... — Deme. Körpeydi. — Olsun.. kaç yaşında olursa olsun.anası sağ olan herkes. öyle mi? — Cadde üzerinde. olup bitenleri beğenip beğenmediği anlaşılmaz bir yüzle içeri girdi: — iş anlaşıldı beyim.... Demincek. — Ne verirler? — Onbeş sene verirler. — Çaresi beyim? — Çaresi... — Yakalamışlardır. Mahpusanenin ilerisinde.. şişman vücuduna pek yaraşan terlikleri çıplak ayaklarında şıkırdatarak.. — Cadde üzerinde. hiç bir zaman kızmıyormuş gibi sakin duran bu adam. «Yaşamaz» diyorlar. — Nerede vurmuş? — Şurada. — Bizim karakola mı? — Bizim karakola. — Ama kız kerhanede. — Yazık! Vah vah! Acıdım. — Bilmem. son derece hafif olduğu için her hareketiyle korkuyor ve kendisini müdafaa ediyor hissini veren bir adamdı. «Mahpus ağabeyler! Çarşıya gidiyorum. Kezban'ı babası vurmuş..

.. Ben de ona. Sonbaharda.. Söyle!. Hovarda ve sofuydu. Saçlı sakallı herifler ciltlerle yazılar yazmışlardır. Başı açık. Yaralı. Tahteşşuur. Çok yaşa!» falan dedim.» Birdenbire baskına uğramış gibi şaşırdı.. «Allah senden razı olsun.» İstanbullu. Kaç ay oluyor? Geçen sene. gözlerini kısarak kendisini zorladı. Öyle ki..» demeli. — Bizi mes'ul etmesinler? — Yok canım! Defteri koltuğuna al. . Bravo!.. yahut uykuda gibi her dürtüşte Kezban sarsak adımlar atmıştı. Sırtında eski....... «Bir baba.. Ama çirkin de sayılmazdı.. Hani anası tarafından yalanmış küçük bir buzağının tüyleri gibi ıslak dalgalı saçlar.. Kız önde.. Vay anasını. kirli bir entari. Bize «Mahpus ağabeyler!» dediydi... askerlerden.. Kızın ağzı galiba şaşılacak kadar ufaktı. vurulan kızın yüzünü gözünün önüne getirebilmek için. İstanbullu. Gözünün önüne on yaşında bir kız çocuğu geldi..... Soran olursa «Ben mahkemeden geliyorum» dersin. İstanbullu kibrit çöpünü gizli bir iş yapar gibi yavaşça kırdı.— «Kasden vurmadım. Çok şükür. Yüzüne mi vurdu acaba? Yüzüne vurduysa ölmesi daha iyi. «evi yapılasıca!» dedim.. incecik. «Şoförün hakkı var... — Git.. «Bir erkekle beraber gördüm. Müdür kırk yaşlarında kadardı. istanbullu.... «Aklım başımdan gitti» falan demeli. «Öyleyse. — Bilmez bu usulleri fıkara!. Hiç çocuğu olmamıştı.. Daha arkada.... Polis ikide bir. Abdullah zimmet defterini yardımcı olarak koltuğunun altına sıkıştırdı.. Alıcı gözüyle bakmamışız.. pencerenin önünden geçen mahpusane müdürüne gülümsedi. Bari yavrucak ölmese. sırtını dürterek yürütüyor... Saçları sarı. evlâdını kolay kolay vuramaz... İstanbullu. Kezban'ı kerhaneye götürürlerken görmüştü. Malûm oîma. Nasıl etsek?. Yüzünü eliyle kapatmıştı. Kerhanede bulunan bir kadına bu hayalin benzer tarafı yoktu. çocuklardan mürekkep bir kalabalık. — Yok canım! Aferin. bütün kabahat sanki müdürdeymiş gibi somurtarak sordu : — Haberin var mı? — Olmaz mı? Herifi ben tuttum...... Arkasında bir polisle bir bekçi.. Yağmurlu bir gün.» Taymcı topal Sefer başını kapıdan uzattı : — Müdür bey seni çağırıyor beyim! dedi. «Neden yazıyorlar? Herkesi aldatmak için mi? Hissikablelvuku. Âdeta bir cenaze merasimi. Çilli bir yüz. yorgun bir hareketle cigara yaktı. Beş dakika sonra vurulacağını insan nasıl sezmez? Telepati diye bir şeyden laf edilir.. Kalbine doğma... şımarık çıkıyordu.. Ağzı bu kadar küçük olduğu için sanki sesi o kadar çocuk sesine benziyor. Neden böyle düşünüyoruz? Bugün kısa beyaz çoraplar giymişti. Zaten güzel değildi ki.

. Hakkında hayırlıdır.— Ben henüz Adliyeye gitmemiştim. istasyona kadar koşmuş gibi soluyordu. — Yalan söyleme. «Öyleyse teslim oldum.. Kız kerhanede dursaydı. — Bıçak elinde miydi? — Elindeydi. Sivili.. bilmezler. Oturmaya.. Evvelâ katil yakalanacak. vallah billah teslim olmam!» dedi. Gözleri kararmış fıkaranm. — Ayakta mı? — Evvelâ ayakta. Zaten kaçarken sarhoş gibi sallanıyordu.. Onbeş senedir harama uçkur çözmüş değilim. «Sana teslim olmam. «Sen candarmasın... Tabiî temizledi.. Peşine takıldın. eşşoğlueşek?» dedim.. temizlenir miydi? . Adamı kan tutar. Candarmalar gelince el sürdürmedim. Su yoluna sapınca yetiştim... Kolundan tutup karakola soktum. Baktım kaçıyor. Karı beni bilir. Namus meselesi. Teslim ol. Bazı seninle anlaşamıyoruz. tabiî yere düştü. Bıçağı yere attı. — Şimdi namusu temizlendi mi? — Bırak şu laflan. — E!.. Ben yenileri tanımıyorum.. — Sen cinayeti gördün mü? — Gördüm. Kaç zamandır aşağıya uğradığım yok.. «Ulan.» dedim. Hemen peşine takıldım. Köşe başında onbaşıyla duruyorduk... — Döğmek mi istedilerdi? — Hayır! Bağlayacaklar! Razı gelmedim. — Candarmalığın aklına gelmiş müdür! — iyi bildin. taş eşkıya doluydu.. — iyi cesaret! Aferin! Saldırdı mı? — Ne haddine! Şöyle durakaldı.. Birkaç bıçak da yerde vurdu. Töbe olsun yengeme yazarım. Bereket ben arkasını bırakmadım. Sonra. Bazı bazı arkadaşlarla uğrarım ama. Hapisane müdürüyüm!» dedim... Çünkü herif haklı! — Kızını vurduğu için mi haklı? — Elbette. — Geçen hafta mı? Yalan! — Beni kızdırma.... «Ben candarma değilim. Dedim ya. beni döğersin!» dedi... Kız yanımızdan geçti. Şuradan şuraya koşmuştu ama. Onbaşı kızın başına seğirtmiş. — Takıldım..... — Ben karıdan korkmam.. Biz eski candarma çavuşuyuz.. Allah bana onu sormasın. Rabbim vermesin. Herif meğer vurmaya başlamış. muhabbete meraklıyım.... Geçen hafta oradaymışsın. Elli adım ilerde ortalık karıştı. «Neden ulan. «Yalan. Nasıl olsa bana geleceksin. Namus meselesi kolay değil. Ben valiye teslim olacağım!» dedi. Be adam sen zabıta memurusun.. Senin saçlarını yolar. «Teslim ol! Davranma» diye bağırdım. ben hapisane müdürüyüm.» dedi.... resmiyi farkedemez olmuş.... Yenilere kulak asma! Bizim zamanımızda dağ.

.. Müdür bar bar bağırmaya başladı : — Ali nerde? Nerde başgardiyan Ali? Şunu çağırın. Benim o kadar derin işe aklım ermez. oraya atılmış bir eski paçavra yığını gibi oturuyordu.. Saat kaç? — On ikiye on var. Sen eve git. — Gelsin aldırma. Ben kerhane iyidir demedim. Masadaki kâğıtları karıştırdı: — Sabahtan beri bir şey yemedim.. — Hükümetin parası üzerimde geziyor. Zile birkaç kere vurdu. .. Şapkasını aldı.. Kapıdan çıkınca tekrar yanlış koyup acele acele yürüdü. Belki müddeiumumi de gelir. Mücrimin sevk paraları. Topal Sefer'den su istedi... Şapkasını daima yaptığı gibi tersine giymiş.. Yengeme selâm ederim... Haydi biz ekmek hesabımıza bakalım. Bizim şeriatimizde zina eden kadın taşa gömülecek.. Kötü bir şey olsa müsaade ederler mi? Mademki resmen defteri tutuluyor. Biraz da karakolda dururum. Yahu! Bu ne pislik.. Öğleden sonra beni arama. Köşedeki mahpushane bakkalı 'Abu efendi' henüz dükkânı açmamıştı... hiç değilse Müslüman diyarında orospuluk kalmazdı.. Dış kapının nöbetçi gardiyanına çıkıştı: Sizde adamlık yok mu? Gübrenin içinde oturuyorsun! İstanbullunun koluna dokundu: Ben tanığım! Suçüstüne giriyor.. — O. — Doğru değilse. vesika veriliyor.... — Eyvallah. işine bak. Bilâkis sabit kılar. — Babalık zor mesele arkadaş! Başımızda yok da atıyoruz. ben bu hesapları. Dün geceyi hatırlar hatırlamaz öğürdü . takibat tahsisatı. Zaten arada sırada beş lira beş lira kaçırryorum. Su gelinceye kadar pencereden dışarısını seyrettiler. Malum ya cinayet var. Karı bana kızıyor.. Karşıda bir kerpiç duvar. Ali nerde ulan? İstanbulluya döndü: Söyleyiver. Hesaplara öğleden sonra bakarız... Vakit geçti. kurdelâyı sağa getirmişti. bir yere ayrılmasın. Dün gece. Hep içmekten. Baba yüreği dayanamamıştır. Ben gidiyorum.. Müdür bey... midem kabardı.. bir de tahta kapı vardı. Parayı yarın alsın. Bu ay başı. O da bunun devası değil.. Saatin doğru mu? — Doğrudur. bir gün birbirine karıştırırım. düzeni bozulmasın diye kapıya resmî elbesisiyle beli tabancalı bekçi koyuluyor. Duvarın dibinde bir ihtiyar köylü.. tahakkuku alınıyor. vakit tamam..— Kan böyle şeyleri temizleyemez müdür bey. Hazır. Müddeiumumi mutlaka gelir. Şuraları süpürtmeli. Fırıncı gelirse senetleri imzalat. Fazladan. Alâ! Vakit gelmiş. masarif. birkaç yudum su içti. İstanbullunun ihtarı üzerine başını açtı.. iftihar etmeli. Hem kerhanede kızım var diye adam utanmamak. — Aldırma. maaşı olduğu gibi yatırdım. Senetleri yazdın mı? — Yazdım.. Bakalım nasıl ifade veriyor? Dışarı çıktılar. Müddeiumumi belki uğrar... Ben artık Adliyeye gitmeyeceğim. görürsün...... idare.. Kürt yemekten sonra gelsin.... Eğer bu derde ilâç olsaydı.. — Tuttu yine tersliğin.

. yemin etmiş ki.. Başmüddeiumumî.. tek başına ve şiddetle katilin karşısına çıkıyordu. Sorgu hâkimi «Oğlum! Kanunda biraz soluk olsa...» demez mi? Şuna palaskayı çeker misin! Töbe yarabbi! Yanına bizim Salih efendi bindi. Avukatlar. Sen belâya bak ki beyim İstanbulluya döndü: Arabacı «Döşemeler kan olursa. Namus meselesini Allah kimseye vermesin.. adam vurur mu? Yahu. onu. İki tanesi. iyi yürekli bir adam. Ağır bir şey! . Rabbim Müslümana böyle belâ vermesin. cezaevi karakol kumandanı Aziz Onbaşı..... Yüreği gibi. Kızın gözleri kapalı... Öyle deme..... siz hepiniz gâvursunuz. İnsanları.. Fıkarayı kucağıma aldım. cinayet hakkında hep acıklı havadisler duyuldu.» demiş. Katille beraber olduğu için gardiyan Abdullah'a kızıyor.. Yalnız. Kızının kötü yola düştüğünü duyar duymaz.. Askerden gelince. «Kezban! Kız Kezban!» dedim. Yüreği sanki vücuduna yayılıyor da... müdürün ağzıyle çıkışıyordu: — Sizde adamlık yok mu? Biz gübrenin içinde mi oturacağız? Getir şuradan süpürgeyi.. İçini çekti: Müşküldür Onbaşım! — Pekâlâ! Şimdi daha kolay oldu? Allah belâsını versin! Ulan. Bizim o taraflı olduğundan ben bilirim.....İstanbullu. «Ne olacak! Bacısı metres hayatı yaşıyor. Kezban'ı.... «Şu anda ne düşünüyor acaba?» diye merak etmek âdetiydi. Kızın kolunu tuttum.. Kolu da yüreği gibi atıyor. Namuslu bir adamdır.. kızın ne günahı var? Sen bir hayırlı baba olsan kızın orospuluğa düşmez. Savcı gelecek.» Malatya'nın zenginleri biçare babaya avukat tutacak olmuşlar. Bereket kan kesildi. Namusunu temizlemek için. taymcı topal Sefer'e. bu sözleri hep ona karşı söylüyordu : — Haklı mıyım Abdullah? — Haksızsın Onbaşım! Herif ne yapsın? Öyle deme. tanısın tanımasın. Temyiz mahkemesine.. Sorgu yargıcı der mi der! Beş vakit namazında. Lâkin başgedikli kadar bu dünyada gaddar herif yoktur. Gidip geliyor. Katili alnından öpmüş... Kızın babası askerdeymiş. Ramazanları büyük camide Mevlit bile okuyor ki karılar ağlaşıyor... Kürt değil mi kesmeli sizi.. Eğer burada ceza verilecek olursa Ankara'ya gidecekler.. Yahu! Vurulmuş insanla vurulmuş kuşun hiç farkı yok. Namert arabacının talihi var... Namus işi tevatür müşkül. her tarafında sıcak sıcak çarpıyor. Müdür katilin tevkifiyle uğraşırken Onbaşı bir araba çevirip kızı hastaneye yetiştirmeye çalışmıştı. Arabaya attım. Hani bir şey kaldırmak istersin. «biz para kabul etmeyiz! İcabında davayı bedava göreceğiz» demişler. büyük bir öfkeyle bağırıyordu : — Pezevenk! Eli kırılsın deyyusun..... Adamcağızın şaşkınlığından istifade ederek ifadeyi aleyhinde tutmuş. Ben seni mahpus damına bile tıkmazdım. cezaevi karakoluna girinceye kadar gözleriyle takip etti.. böyle seyrederken.. Temizle şuraları. Kendi namusunu bilmeyen elin namusunu nereden bilecek!.. Nöbetçi gardiyan. O sıra. Akşama kadar..

«Merak etme.. İnsana acınmaz mı? — İnsana acınır... Orospu insan mı? — Ya insan değil de nedir? — Orospu. işitmedi mi bilmem. sen bu yaradan ölmezsin!» dedim. Sesi de adamakıllı pürüzlüydü.. anladınız mı? Yetişip türemiyesice! Nasıl kıydı kızıma?. — Duydun mu beyim? Şuna bak!. Abdullah ikisine de şaşarak baktı: — Siz şimdi orospuya acıdınız mı? Diye sordu... Keşke ben de deseydim. Hâşa! Beyi duymadın mı? Ayeti Kerime ne buyurmuş? — Ayeti Kerimeye sözüm yok!. Onbaşı cevap verdi: — Acıdım elbette. «Temizlik imandan» demişler. Ortalık temizlendi. Allah yalanı sevmez.. Ortalık temizleniyor. «Muzur insanın katli vaciptir» diyerek sana bir de Kur'an lafı söyler... kardeşim?» dedi. İstanbullu sözü değiştirmek için sordu : — Parası var mıymış? — Evet. Bir de makbuz aldım. Araba hızlı gidiyor.. Makbuzu bölük komutanına verdim. Dilimin ucuna «Bacım» lafı geldi. Nefes gibi konuştu: «Ben ölür müyüm. Bizim Abdullah derviştir.. — Eksik olmayın. istanbulluya dargın başını salladı: Bir ağladım... derin bir hınçla içini çekti: — İyi olmuş. Sertabibe teslim ettim. — Gördünüz mü başımıza gelenleri? Tözey'in biraz çarpık duran burnu sanki bir misli uzamıştı.. — Sen sus. İşte öyle gayrete geldi. bir ağladım.Dişlerini sıkar adam. sen onlara hep «Bacım» dersin.. daha şişman ve daha güzel olan Ayşe korkuyla arkasına baktı : — Hadi Tözey gidelim. — Nereye gidiyorsunuz? .. Velâkin sen gaddar bir herifsin...... Bizim yalanı artık işitti mi. İstanbullu. — Neden ulan gardiyan? — Gebermesi kendisine de iyi. — Duydum Onbaşı! İstanbullu kederle güldü: Fazla sıkıştırma. babasına da iyi. Abdullah. Gürültü. Gardiyan Abdullah. Adam orospuya «Bacım» diyemiyor.. — Dur biraz. Ondan daha uzun boylu. Adı üzerinde.. Birdenbire cevap veremedim. toz toprak.. Benim kızımdı. Eğildim de neden sonra. Sen gaddar bir herifsin gardiyan! — Ben gaddar değilim.. Sabandan beri ağlıyorum. Halbuysa bey... Baktım ki ruhunu teslim etmiş. Şoför Faik başgardiyan odasından istanbulluya seslendi. Elleri kırılsın. alâkayla uzandı: — Bak burasını iyi yapmışsın Onbaşı... demirlerin arasından uzanıp kendisini bekleyen kızların ellerini birer birer sıktı: — Geçmiş olsun hanımlar! dedi. Yüzon lirası çıktı. güneş. Makbuz almasaydın para yanardı..

Komiser! Vay komiser bey vay! Bizim eve gelip boy göstermeyi bilirler.. Bedavadan yatmayı bilirler. Gel buraya Ayşe... Yazmayacaksınız öyle ya? — Yazmam. Canı bir şey istiyor mu diye sorduruyorum.. — Umurumda bile değil.. Sizden mektup almayınca Tözey kuduruyor. billaha mahkemelerde adalet yok. Kıza Mevlût okutacağım. 'Acele gelsinler' dedi. Çiğ köfte ister misin? Şoför Faik damağım şaklattı: — Hastaya çorba sorulur mu? Sesini alçalttı: Çiğ köfte yalnız gitmez... Ayşe lafa karıştı: — Görmemiştir.. Size de şeker gönderirim. . Sen de bir şey söyle canım! — Ne diyeyim kardeş? Geç oluyor. En kötü koğuşa kapanacak... Biz evde. Tembihatım var.... Sarhoşları içeriye almayacağız. göğsünü sarsarak güldü: — Mektup yaz ağabey. Görmeden yetişmek Allahın işi.. Cadde boyunda adam öldürüyorlar. Aşmalı namussuzu. Daha getirmediler. Karanlığa kalacağız.. Beğenmiyor musun? — Elbette beğenmiyorum. — Allaha canım kurban olsun. îdam vermezler ama cezası ağırdır. — Cezası en aşağı onbeş senedir.. Bizi de vururlar diye. — Aklın fikrin rakıda. Bekçi Hasan yaklaştı: — Haydi Tözey! Komiser... 'Allah razı olsun' diye karşılık veriyor. — Başgardiyan nerede? Çağırın şunu bana. Ben mektup için mi kızıyorum? Çamaşırlarını yollamıyor. Vallaha. rakıyı bir hafta yasak ettik.. Üçüncü kız... Birisi yetişmemiş.. ölümü öp.... Beklesin. Haydi söz verin.... Karakola bu mesele için gidiyoruz. — Evde bıraktık dedi.. — Malatya'nın genel birleşme evi'nde bunlar dört tane birinci sınıf mal'dı. Komiser bize öfkelenir.. — Kaç para eder. Artık ağalık sizden. Tözey somurttu : — Yalana bak!. Kocaman vücuduna ve bir tuhaf bakan mavi gözlerine o anda hiç yaraşmayan bir kederle içini çekti. 'Kızını vurana idam verirler' diye duydum... Kızın ötesi berisi meydanda. Size hepimiz ricaya geldik. Korkuyoruz. Bak istida yazarsan.— Komiser bekliyormuş. Bekçi tenbihli.... Bize etmediğini bırakmıyor.. doğru mu? — Zannetmem.. şoför Faik'in dostuydu. Omuzunun üzerinden başının bir hareketiyle karşıdaki bakkal dükkânım gösterdi: Baksanıza Bekçi Hasan da beraber.. idam vermezlerse. Nerdeyse ağlayacaktı.. Herifi getirdilermi? — Hayır. İstanbullu dördüncüleri olan Münevver'i sordu. Şoför Faik'in dostu.. Sakın ona istida yazmayın. Aşmalı!.. Tözey.

herkeslere.— Aldırma! Katili döğmemiş bile. okşadı da. Erkeklerin hepsini kesmeli. Hepsini.. mesleğine ait birkaç meseleden başka bir şey düşünmeye pek alışık olmadığı belliydi. Rahmetliyi demek kıskanıyordu. istanbulluya muhabbetle baktı: — Murat beyin ne suçu var. Mahpuslar iyi adamlardır. Bütün emsali gibi. Kızları gören jandarma onbaşısı koşarak geldi. Tözey ona döndü : — Hastaneye sen mi götür dün? Onbaşı.. Komiser bey geçen akşam benim odada Kezban'ın saçlarını okşadı. — Şimdi Kezban'ın babası da iyi adam olacak. Nalın giydim. Mahpus bir adam. Şunları bekleyelim. — Bizimki rakı getirecek. Kızlar. Aferin!» diyormuş.. — Aferin.. Bugün Münevver duymuş.. — Gene bir domuzluğun var. Ölmek kötü bir âdet! İnsan doyasıya yaşamalı... Küçük tombul ayakları tertemiz ve çıplaktı.... Yüzünün bütün güzelliği gülümsemesinden ibaretti.. Ben bindiğim kısrağı tanımaz mıyım? Yüreksiz kahpe!.) Hiç de şaşırmadı. Nalınlarım güzel mi? Ben de senin gibi artık nalın giyeceğim. Somurtkan durduğu zamanlar. genel birleşme evinin bekçisi Hasan efendinin önü sıra yürüdüler. İyi yürekli olduğu belli bir şey! — O ne yılandır ben bilirim. (Buna tenezzül etmedi demek daha doğruydu. Gök gözlerinin içi gülüyor. Bir adım geri çekilerek İstanbulluya boydan boya göründü : — Bak!.. Kezban'm ölümüne sevinmiş. — Söylerim ha! . sinirime dokunuyorsun. Allah geride kalanları da tez vakitte bu pis dünyadan kurtarsın!» dedi komutanım.. Oturduğu iskemleden kalkmak isteyen İstanbulluyu bir el hareketiyle şoför Faik durdurttu: — Hele otur bey. Çok çocuk doğurmuş genç bir kadın gibi her halinde bir yorgunluk vardı. Ayşe güldü : — Murat beyi de mi kesmeli? Tözey. insan hiç ölmemeli. «Sana bir dokunan olsa kemiklerini kırarım!» dediydi. Herif namusunu temizledi. Mahpusa getirirler. — Doğru söyledi komutanım. huysuz bir oğlana benziyordu. «Pekâlâ oldu... hazırol vaziyetine geçip selâm verdi: — Ben götürdüm komutanım! — Ne söyledi? — «Ben ölüp kurtuluyorum.. Tözey cevap vermedi. — Doğru söylemiş. — Selâm verip durma.

. mintanının yakasından ensesine sokmuştu.. rospu kısmına acıyacaksın.. dakikası iki buçuk lira! Şu halde karının yatkını makbul zamanımızda. Töbe estafurullah! Aklına geldi mi? Geçen kış dükkâna her zaman uğrardı. Cıgarayı hiç söndürmeyen tiryakilerdendi. ahmak şofer! Şoföre şofer diyordu : Ben iman tahtalarına çökerken de acırım. sulu bankaya kasadar olmuş. insaf etmez çökersin.. Kumarbaz da öyledir. elini pantolonunun kemerindeki saat cebine attı: Abu! Hey madrabaz herif! Selâmsız sabahsız ne cehenneme savuşuyorsun? Hele gel! Bakkal Abu.. düşman gibi bin!» hesabı! — Yahu şofer! Sen kısraktan ne anlarsın. Sonra mektebe öğretmen olunca. Aman. Yüreksizdir. sertinden fenalık gelmiyor beyim. uzun kiraz ağızlığını yanan cıgarayla beraber.. Bir mum alırdı. Önünde adamı kes. sen bendeki iltifatı görme. İçini çekti : Lâkin herif de haklı! Vurmasın da ne halt etsin? Kızı kerhaneye düşüyor.. Şimdi dükkânı kapatmakla meşgul olduğu için. beyim.— Söyle. görürsün. eski adamlar! İhtiyar reis de eski adamlardan olduğu için herif. Biraz sakat olan sol kolunu her hâline bir azamet veren acayip bir şekilde sallayarak yürürdü. Bizi Tokma1 boyuna götürüp kurşunlamalı. Yatıverdi mi. — Kıza acıdım diye lafa başladı. «Kezban hanım hele buyur! Kezban hanım bize merhaba yok mu?» Rospu kısmı parayı düşman gibi sarfeder.. Besbelli. Ben şemsiyenin üzerinde üç kâğıt atıyorum.. şöfer. — O başka. Abu dükkânı kapatıyor. Şunda. direksiyon. Velhasıl iki ucu boklu değnek! Birdenbire ümitsizlendi ve o kadar süratle öfkelendi: Canım beyim! Şu dünya batacak bir dünya olmuş.. İşte senin işin bunlar! Kısraktan biz anlarız. üç kâğıtçı Abu hâli var mı? Hele domuz! «Bul karayı. Benzin yağı. Böyle yeni tıraş olduğu günlerde. Fabrikaya. — Hem acırım dersin.. Şoför Faik. vaktiyle ne güzel bir delikanlı olduğu meydana çıkıyordu. Bak. Borca bırakacak diye suratımı asardım. Parasını kaptıran 'kazanacağım!' diye yutuluyor. al parayı!» diyerek milleti soyduğun zamanları unuttun mu? — Kırk yıl günahkâr bir yıl töbekâr demişler. hem de vakit buldukça iman tahtalarına. — Ulan seni bir dinleyen olsa büyük camiin baş hocası beller.. Kıza çok acıdım. yüz gram zeytinyağı alırdı. Dünya namussuz olmuş.. kılı kıpırdamaz. Tözey merhametli! Bir de kıza edepsiz derler. Ben bu fıkaralara hep acırım. Pis bir dünya! Cümlemiz rezil olmuşuz! Kezban geçen sene fabrikaya giderdi. seninki «Kısrağa dost gibi bak.. dış lastiği. idam eder. Allah belâmızı versin! Kerhaneye düşüp sırtına entari giydiydi. siyah fötr şapkasını azametle düzelterek pencereye yaklaştı. Kız. Altmış kuruş yömiye! On iki saat ayak üzeri çalışacak. ikisi de hınçlarını alıyorlar. — Ulan. Biz. Demek karıya ayakta çalışmak makbul değil! O zaman on iki saate altmış kuruş verirlerdi. Adamın hovardasından.. Rospuya Orospu kelimesinin ilk harfini daima yutuyordu. . «Sen bizi rezil ediyorsun! Al bakalım!» demeye gelir.

— Merhaba beyim! — Merhaba Salih efendi. Bir gün. «Pekâlâ! Ayrıca cennet cehennem diye neden gevezelik etmişler yahu! işte insanlar öçlerini. O sıralarda Kezban asker karısıydı.. topaldı. Aferin Abu! Feylozoflukta Mustafa Şekip'ten de. Bu gece rakı olmazsa. . biraz kendilerini yamalı bezlere kaptırsalar ihtiyarlık yakalarını tutar. Aferin Abu!» İstanbullu bir cigara yaktı. O zamanlar yüzünü hiç merak etmediğini İstanbullu hatırladı. Sina cephesinde yaralanmış. mahpusluk fena çökecekti. Heybesini sırtladı. kızlar çarşıya giderken Kezban mahpusanenin önündeki çeşmede Cuma'ya kunduralarını temizletmişti. Sen iç..Dükkâna girmeye cesaret edemezdi de yağmurun. Kerhane hizmetkârlarından Cumalı. — Yoook. O zaman da. Delik yün çoraplar bacaklarının yuvarlaklığını kaybetmişti. orospulaşırlar. iki ay evvel göğsüne sepetle vuran topal Cumalı. Cigaran kalmayıverir. kerhane hizmetkârlarından ihtiyar Cumalı. İstanbullu.» diye düşündü.. Biraz şık olsalar. öyle bitkin görünmek amele kadınlara mahsus bir şeydi. karın altında kenarda beklerdi. Yak bakalım bir cigara!. elleriyle iskarpinleri yıkamıştı. Sen mahpussun beyim! — Aldırma. Zaten bir paket cigara oniki sene yetmez ki. Rıza Tevfik'ten de ustasın... Sen iç. Seferberlikte. Kocası 337'li imiş. Pis bir dünya! Eğer bütün bu olup biten işleri götürüp Tokma boyunda kurşunlayamazsak!.— Sen uzatma! Şuradan yarım kilo domates.. Düşünceli düşünceli dükkânı kapattı. Başgardiyan Ali efendi biliyor. Kezban'ı düşünüyordu. beş kuruşluk soğan. Korkunç bir şey! Bunların ne acayip talihleri var. geçen kış fabrikada çalışan (1) Tokma: Malatya'da bir su ismi. ötekilerin karşısına gidenler yüzde yüz milyon zararlıdırlar. kerhaneye gittikten sonra da bu kızın yüzüne dikkatle bakmamıştı.... iki ay sonra Kezban'ın kunduralarmdaki çamurları temizlemek için — çömelemediğinden— yere diz çökmüş. âdeta yüksek sesle böyle söyleyerek sanki bir şeye hazırlandı.. «Ümit orospularda. Abu ısmarlananları geitrdi. bir eski yatak çarşafının içinde o kadar yaşlı.... — İstemez beyim.. Deminden beri Onbaşının gitmesini bekleyen jandarma Salih buna arkadaşları pek saf olduğundan «Salih Efendi» diyorlardı etrafını kollayarak pencereye yaklaştı. ilkbaharda. ikisinde de acıdığı için galiba! «Sahi! Dur bakalım!» istanbullu. birbirlerinden bu dünyada kolayca alabiliyorlar! Aferin Abu! Dünya batacak bir dünya olmuş.. O kadar genç olduğu halde.. «Çekil ulan! Yol ver!» diye elindeki sepetle amele Kezban'ın göğsüne vurmuştu. Üçünüzün işi de 'bul karoyu. — Ben de içiyorum... Yak hele. bir demet maydanoz getir. al parayı!' ama seninkinde soyulanın yüzde bir kazanması ihtimali var.

Çeşmeden ip gibi akan suya bakarak dertleşti: — Babalık zor iş beyim!.... Ekmek vesikası. Yüzon lirayı çantasına koymuş ki pazardan gazyağı.. Adam kısmı ne kolay ruhunu teslim ediyor. Doktor kıza bakmadı bile. Yorgun ve usanmış gözleri vardı. Bu kötü karıların nüfus tezkeresi olmaz mı? — Olmaz. Tözey bize ilâç getirecek. Sertabibe verdik.. bir akıllı adam olsa da. Adam öleceğini bilir de ne zaman öleceğini bilmez.. anlaşılan kan demek. hiç bir şey bilmeyen giriyor. Babalık gayet zor! Yemez yedirirsin. Tanıyor musun bilmem. Alamadı.. şöyle şöyle yerine gelince sevabına. Bir işin farkındayım. ölüm arkanda gülü gülüverir.. Mektubu okuyan adam. O da İstanbulluymuş. Doktor kısmının yüreği katı oluyor. — Ciddî mi? — Bu akşam oruç tutulacak oğlum! — Pekâlâ! Ben yumurta aldım. İstanbullu kederle güldü: Huy canın altındadır diye bir laf ederler. Ben kur'a askerliğimi de candarmada yaptım. Allah selâmet versin! Doktor dedim de aklıma geldi.. Doktor Hikmet! — İyi adamdı. Biraz düşündü. Sen daha iyisini bilirsin. Buraya iyisini bilenle. Gecenin yarısında... Burnunu çeker gibi omuzundaki tüfeği iki kerre yukarı atıp düzeltti: Adamın ne zaman öleceğini bilmediği daha iyi. Can demek. Elâziz'de bir doktor vardı.. işi tamamdır. başına belâ olur... Öyle ya. biz derinini bilmeyiz beyim. Yallah! Can çıkınca adam ölür. Arabaya Onbaşıyle beraber bindik. insan olsun. 'Gik' demeden gidiverdi. giymez giydirirsin. uyku arasında 'Of!' çektiklerini duysan gözlerin yaşarır beyim. — İyi etmişsin. — Acıdım fıkaraya.. — Ciddî mi? ..... Kızın çantasında yüzon kayme çıktı. Kan sızıldı mı hayvan olsun.. Doktora teslim ettik.. Şu ölümlü dünyada en zor mesele namus meselesi. Can gidince leş kalıyor. Şu halde huy dediğimiz de leşimiz olacak. Oğlanların tütünü tepelerinden çıkıyor..Salih Efendi cigarayı yaktı. öksürüp geçiverse. Ölümü göre göre herifler kanıksıyor besbelli! Çantasında nüfus kâğıdı zuhur etmedi. — Ekmek vesikası mı? — İyi bildin. tuz... Vaktiyle askerliğini yaptığı halde. herife de.. — Evet. Vesikaları var. şimdi ikinci defa ihtiyata çağırılmıştı. Ne dersin? —Vallaha. falan alacak. Elâziz'de mahpusane bekledim. Taymcı topal Sefer içeri girdi: — Ne yiyeceğiz beyim? — Hiç bir şey yemiyeceğiz. Namus işi müşkül! Bu kancığın da kocası askerdeymiş. O zaman da... — İyi bildin Salih efendi! Ruh demek kan demek. Sen ölümü uzak sanırsın. Ben kıza da acıdım. Sonra evlât gelir yetişir. Bizim karakoldaki arkadaşlardan beş tanesinin karısı kaçmış.

. — Temiz olup olmadığını siz bilmezsiniz. Evi yıkılasıca. Kelepçenin anahtarını bulamadıkları için ellerini edeple göbeğine bağlamış gibi duruyor. bunları kıl şalvarının derin ceplerine sokuverdi. bir müddet Tözey'in takunyelerinden çıkan tahta gürültüsünü dinledi. — Allah kurtarsın hepimizi. Pezevenge sakın istida yazmayın. — Anladım. — Bâş üstüne. götürdü? Töze'yi görünce pencereye yaklaştı: Merhaba bizim Tözey! — Merhaba bizim Sefer. Tözey iyi karıdır.. — Daha temiz... memur olması hasebiyle. Katili cezaevine ortalık kararırken getirdiler... Ölen mi ölüyor.. mahpusaneye gizlice rakı verildiğini görmemiş oldu. öldüren mi ölüyor daha belli değil. — Gelsin.. Sen imdada geliniyorsun.. — Başgardiyan nerde? — Koğuşlara ampul takmaya gitti. — Allah kurtarsın şekerim. Sefer... Tözey ve şoför Faik'in dostu. İstanbullu.— Evet. abdest almayı sonraya bırakarak. eline sağlık. — Allah kurtarsm ağbi. Şimdi Tözey de gelecek mi? — Gelecek. koşa koşa geldi: — Geçmiş olsun Memet! — Eksik olma. Ne verdiler? . yün çorapları elde. Islık çalıyor keyifle. Faik yukarda salata yapıyor. Gidi deyyus! Türeyip türemiyesice. tabancasının kılıfını ilikliyor gibi yaparak. galiba tabiî olmayan bir süratle soluk alıyordu. — Bâş üstüne. çıplak ayaklarında takunyeler. — Yarın çamaşırlarını gönder. — Sakın aldırmayacaksın.... — Nasılsın? — Nasıl ne demek? Baksana bizi vurup öldürüyorlar. Assınlar namussuzu.. Tözey yürekli bir karı. Domuz şoför. ben bilirim. Geçip gittiler. ayağında lâcivert çulâkiden bir külot pantalon vardı. Kezban'ın vurulmasına ne diyor? — Hiç! Ne diyecek? Ağlamış. Kerhane bekçisi Hüseyin efendi. Halbuysa Ali efendinin karısı oh çekiyor. Neden 'oh' çekersin vâlde? Biçare senin sürülerini mi sürdü. — Elbette ağlar.. — Allah kurtarsın Murat bey. Sırtında düğmeleri çözük yeni bir asker ceketi. etraflarına bakınarak demirlerin arasından kâğıtlara sarılmış iki şişe uzattılar. Tözey giderken İstanbulluya parmağını salladı: — Dediğim gibi. Gardiyan Abdullah. — Hepimize Allah imdat ede.

Görürsünüz yıkılır bu devran. Milleti nereye sürüyorsun? Yemek getirmesinler mi? — Ben nöbetçi değilim Başefendi.. müdahale etti: — Bırak çocukları.» dediler. Elmacık kemiklerinin pek çıkık olduğu. İstanbullu.. Temiz bozar... kelepçeyi ilk defa taşıyan insanlardaki bu hareketi iyi tanıyordu. zaten yüzünde başka bir yere insan dikkat edemiyordu. Mahpuslara yemek getiren kadınlar ve çocuklar. Başgardiyan Ali efendi. Ağzına demin taymcı Sefer'in sıkıştırdığı cigaranın dumanından kurtulmak için bir gözünü yummuştu.. bir vakit böyle kalmaz.. Anahtarı hışımla kelepçenin küçük kilidine soktu... bir nekahat! Yüzüne birdenbire bir yerden ışık vurmuştu. bizim bey yazar. Hak seninle beraber imiş... Fakat açmadan evvel. Bunun ağır tahriki. Gardiyan Abdullah çoraplarını tekrar masaya bırakıp kalabalığa çıkıştı: — Kapıyı kestiniz. Zorlu yazar.. . Geri! Candarma sür şunları. üzerlerinde incecik kırmızı damarlar bulunduğu görünüyor.. Hani müddeiumumi alnını öptüydü..— Onbeş sene! — Yok canım! Ne mümkün! Sen yanlış anladın mutlaka! Aman bey!. Bir rahat nefes almak. «Temiz et... sanki kelepçesi alınınca sözünü dinlemeden yürüyüp gidiverecekmiş gibi telâşla söylendi: — Hemen vurursunuz! Şimdi ne oldu? Onbeş sene. Korkma... hafif tahriki yok mu? — Bilmem. sardığı cıgarayı katilin ağzına koydu : — Abdullah iyi söyledi Memet dedi.... Mutlaka temiz edeceksin.... Şunun üstünü ara!. büyük kapının demir parmaklığı önünde ses çıkarmadan toplanmışlardı. Zaten bilmeyen mi var? — Öyleyse... Bu gidişat. Taymcı topal Sefer. Katil bileklerini oğuşturdu.. Temiz nasıl edilecek? — Temiz etmeli elbette.. Asker ceketiyle zararsız ve merhametli bir köy bekçisini hatırlatıyordu. Murat bey dayansın lâyihaya. Onbaşı içeri girdi.. para almaz. Yat bakalım eşek cennetinde. Demirden kalan soğukluğu daha doğrusu pisliği hemen temizlemek arzusu.. — Dedim. Namus meselesi yüzünden. İşte bizim Murat bey sana bir temiz yazıversin. Hani avukatlar bedava müdafaa edeceklerdi. — Kerhanede deseydin. Gardiyan Abdullah çoraplarını masanın üzerine attı: Bu nasıl iş beyim? Hem de namus uğruna. Bedavadan bir temiz.. Sana beş sene ceza yeterdi. Onbeş sene mi? Yanlışlık olacak.. Zulm ile âbâd olanın âhırı berbâd olur. Aldırma.. Abdullah bir yere tutunmak istiyor gibi İstanbulluya baktı : Kötü yerde olduğunu söylemedin mi? — Söyledik. Sen haklısın bey. Allah akıl vere. Zaten sen gelmeden «onbeş sene verirler» dediydi. Öyle değil mi beyim? İstanbullu başını salladı: — Fazla vermişler.

. iki adım gerileyerek durdu. Nihayet İstanbulluya dostça gülümseyip bir iskemleye oturdu. Burası mahalle kahvesi değil. — Bilmez miyim!. Sende hamiyet ne geziyor. Evvelâ kasketi çıkardı. topukları . Diğer yemeklerle beraber. Ali efendi.— Nöbetçi olmak mutlaka lâzım mı? Arkadaş arkadaşa yardım edecek. mıncıkladı. Zaten kimse vazifeye bakmıyor. Herif içeri girdi. Kadına kürtçe bir şeyler söylüyordu ki başgardiyan Türkçe bağırdı: — Bir pilâv yapar getirirsiniz! Yahu. Yine öyle yapmıştı.. hattâ ihtirasla yapardı. Yani «karım» demek istiyordu: Biraz diyeceğimiz vardı. Boynunu bükmüştü. Yoklaya yoklaya takip ederek beline sarıldı. Bizde fazla yatak ne geziyor. — Bir şey yok! dedi. Sırtında çok eski. Defol. — Yatak. yemenilerin içini parmağıyle araştırdı. Cüzdanın tekrar cebe koyulmasını sabırla bekledi. herif burada betonun üzerinde mi yatacak? Şimdi.. Tabağın kapağını kaldırdı.. Ara şunu! dedim. haydi yatak getir. (Halbuki okumayazma bilmiyordu. Bir de tahta kaşık. Bulgur pilâvı. Bilirsin. parmakladı. Vazife. soldan sağa gezdirdi.. Yorgan getir. kızını al' demişler.. Abdullah «lahavle» mânasına başını sallayarak aramaya başladı. Fakat Başgardiyan bir göz işaretiyle ayakkabıları göstermişti.. demir kapıdan içeriye soktular. Kadın. kâğıtları masaya koydu. Tabanlarını yere vurdu. haysiyet kırıcı bir yüz buruşturması ile konuşurdu.. nefretle. Tekrar bağladı. Sıra cüzdana gelince. Memet'e aşağıdan yukarıya gülümsedi: Kusura bakma Memet. Katili... Şunu görüyor musun beyim? Hep kabahat şu rezilde. Masanın deliğine sokulu şişi Abdullah pilâvın içinde sağdan sola.. — Para ne geziyor Ali efendi. iki tane kuru soğan.. Ali efendiye danışalım. Evirip çevirdi. yeni gelenin karısı da içeriye bir çıkın uzattı. rengini kaybetmiş bir yatak çarşafı. Bu işi zevkle. Sonra sırtına bir şamar indirerek 'yallah!' dedi.. Apış arasına da hafif bir yumruk indirip Memet'i üçüncü defa zıplattı. birisine sertelirken. — Dur hele.. 'Anasına bak. Dur. Başgardiyan Ali efendi. çok yamalı. Yetmiş kuruş.. Ayrıca koltuk altlarına yumruklarıyle birer darbe vurarak oralara sert bir şeylerin gizlenip gizlenmediğini aradı. — Hani nerde? Dur.. Ayrı ayrı açıp baktı. çıplak ayaklarında. Cigara içer mi? Cigara getir. Memurlukta ayıp yok! diye güldü. gözlerini tavana diker.. Terden siyahlanmış yün çorapları da elledi. Her vuruşta Kezban'ın babası bir kerre sıçramıştı. Masaya çorapların üzerine bırakıp omuzlarını tuttu. Lâkin çocuklar gelmiş.hasta mı olsun! Koş. Adamın kuşağını.) Paraları saydı. Kızı öldürttünüz. Sen askerlik ettin. Ağlama pis karı! Evvelâ ağlanacaktı.. 'olmaz' mânasına başını salladı. Bacakları da kollar gibi aşağıya kadar sıvazladı. getir dedim. Abdullah yemenileri çıkarttırdı. Kolları üstten ve alttan sıvazladı. Abdullah bezi çözdü. Paran varsa harçlık ver.

boz entarili kadınlar. Tıpkı dışarıdaki gibi... şurada yediniz! Mahpusta rakı içmenin keyfi yoktur da. Karakolun bayrağını indirmek için Onbaşıyla üç jandarma direğin önüne geldiler.. O zamana kadar ziftlenir. önde baba.» Dışarıda akşam olmaktaydı. İki işçi delikanlısı golf pantalonlarmdan gençlik teşkilâtına mensup oldukları anlaşılan iki çocuk dimdik durarak selâma iştirak etti. iki adım arkada ana.. İstanbullu. bir acayip kibri vardır. yüzlemezler. birkaç kişiyi atlatarak yapmaktan gelen ve arkadaşları birbirine o ana mahsus. Birer fincan içiyorlar.. Şoför Faik öteki pencereden sordu : — Neye güldün beyim? .. Süngüler takıldı.. Biraz daha genişçe.) Şoför Faik. Affı.. Cigara daha tatlı... İstanbullu da mırıldandığı şarkıyı kesti. başlarında pamuk kırıntıları. geniş kol hareketleriyle edepsiz bir gürültü halinde yuvarlanıp gittiler. işten çıkanlar da..» «Dışarıdaki gibi. Fıkarayı.. beraatı. Yatağı getirdiğin zaman alırsın. Yasak edilmiş bir şeyi. Sonra sekiz yaşından onüç yaşına kadar kızlar ve oğlanlar... üçüncü fincandan sonra yine aynı şeyleri düşündü : «Rakı dünyada mahpus olamıyor. Bu da bir çeşit mahpusluk. Hoş. Biraz daha büyücek tabiî.. meyhane samimiyeti ile bağlayan biçare bir kibir.. işe gidenlerin de üzerlerinde. Onbeş senelik rızkını. ağızlarına birer lokma salata alıp... Kızı yediniz namussuzlar. îki yanında iki küçük çocuk sanki yalnız kirden ibaret iki acayip mahlûk trahomlu gözlerine konan sinekleri koğmaya bile lüzum görmeden duruyorlardı. (Ama doğrusu gardiyanlar ekseriya farkederler de.. boz mintanlı erkekler. pencerelerin önüne koydukları iskemlelere basarak dışarıya bakıyorlardı. memurların farkında olmadan.. Rızkını tamam aldı. Amele aileleri. Berikiler oniki saat ayakta durmaktan.. şahsî veya nakdî kefaletle tahliyesi kabil olmayan bir mahpusluk. İstasyon caddesinden ameleler geçiyor. Bayrak titreyerek iniyor.. İki payton dolusu sarhoş. Esas vaziyeti alındı.. Başgardiyan artık tamamiyle öfkelendi: — Ne durdun? Sen lâftan anlamaz mısın? — Kabı. Daha sonra paytonlara kurulmuş büyükler. Bir elinde yarım tenekeden saplı kovası. işte midemi kızdırdı.. Saçları biryantinli ustabaşı muavinleri. mezeleri şimdilik duvara dayalı küçük masaya hazırlamıştı. amelelerin. bayrağın. ötekinde çalı süpürgesiyle harp zamanının kadın çöpçüsü. kapları omuzlarında ekserisi çocuk arabaları sürerek memur karıları geçmeye başladı. yemese de bir şey lâzım gelmez..tamamiyle aşınmış nalınlar vardı.. İşten gelenlerin de. ötekileri gündüz ölü gibi uyumaktan yorgun... sarhoşları sürükleyen atların bıraktığı şeyleri topladı. kaşığı geri versin! — Hangi kabı? Pilâv kabını mı? Hiç şunda akıl var mı? Herif pilâvı eteğine mi boşaltacak? Defol! Yıkıl huzurumdan. işe gidenler de aynı süratle yürüyorlardı. Yüzüne kapattığı eli kir içindeydi.

— Kısmet olmadıydı. Feleğin bir kuşu var.. Burada mahpus yattı. Bizim Memetçiğin anası.. sırıtmasını öğrendi. Senin Tözey acıdı. Oğlu vatan müdafaasına. — Adıyamanlı falan değil. biteviye akşam oluyor. — Çöpçü karı da yaşıyor mu? — Vızır vızır. (Pencere insan boyu hizasında yapıldığı için iskemleye çıkmadan dışarısını görmek ka bil değildi.. — Kerhaneye düştüğü zaman sen dışardaydın.— Dünyaya güldüm. — Kim dostu? — Ismetpaşa'dan bir Hüseyin var. tek başına kırmızı gökte yüzüyordu. mavi sis parçalan gibi kala kalmıştı.. güzel sesiyle hafiften bir türkü tutturdu : — Mendilin işle yolla! Ucun gümüşle yolla. Anası sarhoşları çeken atların gübrelerini temizlemeye. Allah belâsını versin! Birer fincan daha içtiler. Üst yok... Kargalar. Adıyamanlıdır. Geçen gün ömürdendir. Sonra karı ilk düştüğü zaman kenef gibiydi. sünepe geziyor. 'Kızım' dediğini duymadın mı? Sonra da biz içeri düştük. Kezban yürümesini. Şoför Faik içini çekti: — Doğru bey. burasını hiç tutmayan yüksek bir rüzgârın içinde simsiyah savruluyorlar. Birbirlerine kederle gülümsediler. Çöpçü karı kim biliyormusun? — Ne bileyim? Buğdayın kilosu yüzotuz kuruşa çıktı. aklı erenlerin omuzunda. Git sor. — Nesi var dünyanın? Millet işte yaşıyor. — Artık orasını bilmem. Açlıktan. — Şu mavi mantolu bayanı gördüğü halde. Aklı ermeyenin çoğu. — Bileceğiz. Adıyaman ahalisi olduğu gibi şehre dökülmüş.. — Şu dağlar kömürdendir. Hukumat Hüseyin Hükümet kelimesini Hukumat diye söylüyordu. . Tekrar iskemlelere tünediler. kavaklara konup kalkıyorlardı. Sen onu bileceksin... Dost tuttu. bir kerre bizim kaltaktan göz açamadım.. Dur hele... Canlı cenaze. Para verdi. başka türlü yaşamak olduğuna akıl erdiremediğinden şükreder.. Görürsün.. baş yok. İngiliz adasına benzeyen bir bulut. — Dışardaydım ama. yanmış kâğıt parçaları gibi. Alt odalardan birisinde pis.... Şehirde ağaçlar pek sık olduğundan akşam yemekleri için yakılan ateşler kerpiç bacalardan çıkar çıkmaz dalların arasında. Şoför Faik. Yukarıya aldı. Kızlar bir ekmeğe uçkuru çözüyorlarmış. Fabrikada çalışanları görüyorsun.. uykusuzluktan avurdu avurduna çökmüştü. yetişemedik. Haline şükreder... Tırnağı demirdendir. İçine beş elma koy Birini dişle yolla! — Yaşa şoför! Kesme arkasını... — Kezban'la yattın mıydı? Doğru söyle.) Dışarıda.

— Hele iç bakalım bey. Anladın mı şoför? — Hayır beyim... kapıya demir takmak yasak!. uzunluğu yedi adımdı. Böyle gelmiş ama. hem çalışmak için büyük bir masa. boyasız çam tahtasından kitap rafı. Planı çizerken yüreğin titremedi mi? Ulan namussuz desem. Haydi sofrayı kur. Uzak şark ve kurşun kalemle çizilen hareket mevkileri. müsvedde kâğıtları. Elalemeyn tehlikede. böyle gitmez. Pencereden indiler.. Balkanlar... Çörçil'in sözüyle : «Bir hedef ya boğazınıza sarılmıştır yahut ayaklarınızın dibindedir. «Allah belâsını versin!» dedi. — İnşallah. Libya.. Elleri pantalonunun cebinde. beş günlük kurumuş çiçekler. Bu nasıl bir mimar? Pekâlâ! Haydi diyelim ki sana pencereleri yüksek yapmanı emrettiler.. — Acımaz mı? Ben bile acıdım. Sağ köşede bir dolap. Hele içelim. canı cigara isteyerek... Sol köşede portatif karyolası duruyor.. Yazık. Burası kendi odası. Bu odada yalnız yatıyordu. — Kimi kalaylıyorsun bey? Kızın babasını mı? — Yok canım! Şurayı yapan mimarı. dolabın üstünde iki gözü kitapla dolu. Kilit yasak. fakat inadına içmeden odada «volta vurmaya» girişti. tekerlenir. Kapının karşısındaki köşede şair Nâzım Hikmet'in yağlıboya büyük portresi... Camlı köşk gibi. hem yemek... istemeyenin gözü kör olsun! Şoför. Tavanları bile buzlu cam olmayacak. Kelepçe yasak. Birdenbire arkasında elektrik yandı... Bunun altında kızıl ordunun kadın birliklerine mensup bir süvari resmi. Stalingrad'da henüz döğüşülüyor. Pencereye. bir çay fincanının içinde dört.. Duvarda boydan boya Cumhuriyet gazetelerinden kesilmiş renkli haritalar... görürsün. Alman ordusu Vladikafkas'a inmiş. — Pekâlâ! Bak ben ne düşünüyorum : Şurasını mutlaka kız mektebi yapmalı. Boynu altında kalır. Bunların üzerinde hikâye ve romanlar için not dosyalan.. İyi çocuktu.. şuraya oğlunun üç tekerlekli ve lespitini koyarmısın? Çürür. Nahiye müdürleri belki misafir gelir.. İstanbullu : — Yazık!.. İstanbullu.. böyle gider. Ortada.— Bildim. Bir yerde.. paslanır diye koymazsın.... Acımıştır. Bir davranacak.... Sefer içeri girince havayı sevimli bir hayvan gibi kokladı: — Kokuyor beyim! . Şark cephesi. — Yağma yok. dedi.. Baskın bekliyor. Dünya sanki burada nefesini kesmiş.» İstanbullu yavaşça.. Hepsi yasak. — Rezil kısmını nasıl zaptetmeli? — Rezil kısmını mı? Rezilliğini dünyadan sürüp çıkararak. Pencereleri yıktırmah boydan boya her taraf cam olacak. Hepimize yazık. Çabuk olalım. Kapı aralığı da sayılırsa genişliği sekiz... Bu dünya.. Demir yasak. Adamı bağlamak yasak. dışarı çıkıp aşağı seslenerek topal Sefer'i çağırdı. miyop olduğundan fazlalaşan karanlıkta gittikçe bir şey görmemeye başlamıştı. Bir silkinecek......

Adamcağız ağlıyormuş. — Öyleyse. — Hangi koğuşa verdiler. Lâkin akıllı adamlar için. Bir şey anlamaz. İstanbullunun verdiği cigarayı kulağına koyup kendi tabakasını çıkardı. sesini mahsus tatlılaştırdı: — Dünyada. insan bu dünyada namusu için yaşadığından.. Onlar yemek yerken Sefer. Söz söyleyemiyor.. Nahiye müdürleri dört taneydiler. — Bilmem. — Herif ağlıyor beyim! dedi. 'namus' sözüne gülümsedi: — Efendiler! dedi. — İstemez.. — Nöbetçi gardiyan kim? — Banazlı Hacı! Geri kalan rakıyı acele acele içtiler. — Babası mı? — Babası!. Sen şurada biraz kâğıt. Abdest alıp namaz kılmış. Ali efendi yemeye gitti mi? — Gitti.. Her gün tıraş oluyor. tabiî. — Hep acıdık. Yirmi beşlik tütün içiyordu. Hukukta okumuştu. — Neden ağlıyor? O da mı acımış. Müdürler yemeye buyur ettiler. Fakirdi ama gönlü zengindi.. Yabancılardan bir tanesi de izmir eşrafından Rıza beydi... İçi almadı. Bu herif bu cezaya dayanamaz. İşte o sebepten ben dil inkılâbı ile ne halt etmek ... Sefer. Anason kokusu kaybolsun. ömründe rakı içmemiştir.. — Namus yok mu dünyada? istanbullu. Ne tarafa düşer! Bir kerre onu sor!» diye bağırmış. Rakı vereceğim ama koğuşta kokar. Bütün mefhumlar akıllı adamlar için var.. Nahiye müdürlerinin koğuşuna.. Yerliler zengin ailelerin çocuklarıymışlar. idam altındaydı. mahpusanede entariyle dolaşan yerli meslektaşlarını ayıplıyordu. ikisi yerli. İstanbullu. Sonra kapıyı ardına dayadı. Ben şu kıza acıdım. Masa örtüsünü savurarak her zaman yaptığı gibi rakı kokusunu dışarıya kovaladı. Müdürler oturmaya gelecekler.— Koksun oğlum! Gardiyan kısmı. Ağlıyor. fıkara olduğundan.. —ameliyat yapan bir operatör gibi Onu şimdi neden operatöre benzettiğini İstanbullu bir türlü anlayamadı cigara sardı. «Namus dedikleri hangi köydür. Köylüden toplanan hükümet hissesi buğdayı aşırıp satmaktan mevkuftular. bir iki gazete koyarak yaktı. namus var. Ağlayan babanın tesirine kapılmıştı. paçavra yak. Yalancı şahitlere hakim yemin verdirirken zıplayıp kalkmış... — Yak bir cigara. beton döşemeye biraz pamuk. Boğulacakmış. Büyük bir ciddiyetle.. ikisi yabancıydı. Biz rakıyı çabuk bitirelim. Namusçularm yanma mı? — Hayır. Yemek yiyememiş. istanbul tevkifhanesinde bir kurt Musa ile beraber yattık. Karnın aç mı? — Aç değil.

Lâkin bizim konuştuğumuz kerhane meselesi!. meselâ Kezban'ın babasına hiç ceza vermem.. Hâşâ huzurunuzdan. evvelâ zordur.. yahut karısı oynak.... Benim gibi buradaki üçyüzelli mahpus da tanımıyordu. binlerce hovarda. kadın elbette bizden daha utangaç olur. bilâkis sabitleştirir. ben olsam. Söyleyin bakalım. Onlar kan her şeyi temizler zannediyorlar. — Biz erkekliğimizle sıkılırsak. Bir müddet sonra size döndü. — Tamam... Bir de Kezban'ı vurmak neyi halleder? Kezban'ı vurmak. Camiye gidenlerden. — iyi söylediniz. Zina nasıl vuku bulur? — Orası doğru.. Bunda sizin de benim de hissem yok mu? Orospuluk tek başına icra olunur bir zenaat değildir.. Tenhada tutup. kurban kesenlerden. ne kadar orospu olursa olsun ilk defa gördüğümüz bir kadından sıkılır mıyız? — Sıkılırız. Bununla öğünürüz. Siz sağdaki komşusunuz. — Namusu bilmediklerine. Doğru durmazsan... yahut karısı oynak.» diyorum.. payimal oldu.. Herkes namusu kendine göre anlar. İşte oraya gelmek istiyordum. Hattâ ikiden de çok fazla.. kız çocuk sahibi insanlar.. Ekserisi aile babası. — Bütün bunların kötü olan kadınla suç ortaklığını anlayamadım. Evet.. herhangi bir lekeyi silmez.. Bir tek orospuya. Siz de aynı şeyi söylediniz.istediklerini anlayamıyorum. şu zenginlerin kızları hiç mi kötülük etmez? Kadınları hiç mi hovarda taşımaz? Neden hep fıkaralar namus uğruna katil oluyorlar? — Bu onların namusu olmadığına mı delâlet eder? Yani fakirlerin demek isdedim. — Aklıma şöyle bir şey geldi Rıza bey. Kahveye çıkamazsınız. — Anlatayım: Komşumuzun kızı. sözüm meclis harici.. Belki tek başınıza her şeyi yaparsınız. . Şu halde. Bu işin ustasıyız... «Yavrum! Bu işin sonu fenadır. Lâkin orospuluk mutlaka iki kişi ister.. Evvelâ zordur..... Mahkeme onbeş sene veriyor.. Utanmak da elbette mutlak ve ebedî bir şey değil. Sen anlayamıyorsun. Bu sebeple. Durun daha baştan başlayacağım. tersine. Halbuki kan. (Komşu misâldir. Yumuşak davranıyor.... Bir bu. Bir sürü erkek. O da öyle söyledi.. .. Namuslu insanlar. mevlüt okutanlardan. Evvelâ zor olduğuna mutabıktık değil mi? Öyleyse fena halde utanır. Complexe d'inferiorite'yi aşşağıhk duygusuna çevirirsek bundan Kezban'ın babası ne anlar? Namusu da allah gibi beliyorlar. Şimdi bedin. onun yabancı bir adam önünde soyunması daha zordur değil mi? — Tabiî.) Bu oynak kız bana —ben soldaki komşuyum— göz ediyor. iğneyi kendimize batıralım çuvaldızı âleme. memleketi bırakıp defolmalı. Şimdi kaldığımız yere geliyorum! Komşumuzun kızı. benim talip olmamdan ziyade... Vuruyorsunuz. Kızı karıyı ve bizi mahalleden alıp istediğiniz yere götürebiliriz. babana yahut kocana söylerim. Bir kadın. mecmuu dünyayı tutar. Ben Memet'i tanımıyordum. Karşıdaki komşu bizim şoför. Kız kötü olmuş.. Zenginlerin. kızınız kerhanede. İşte namusu temizlenmedi. Hepimiz zampara adamlarız.....

— Kerhane olmasa fuhuş gizli yapılır da ondan.. — Haydi buna da doğru diyelim. vatan sevgisinden. kerhaneyi de kendisi icat etmiş değildir. ben. buradakiler vicdan azabı duymadık. Kezban için söylemeyeyim. güzel daktiloları. Durun bakalım! Daha âlâsı var.. Mahalle aralarında kaç tane kerhane dolduracak umumî kadın var. şereften ve namustan bahsetmek için insanın hiç değilse kerhanedekiler kadar yüzsüz olması lâzımdır. Meseleyi şöyle düşünmeli sanırım : Kerhane ve orospu topyekûn bir milletin yüzkarasıdır. Ve acımakla vazifemizi yaptığımıza inanarak vicdan huzuru bile duyuyoruz. zorla tuttu. Yüzü karma karışık olmuştu. aynen bizi burada tuttuğu gibi. yüksek ırkçılığı propaganda eden vasıta haline geliyor. Bir bekçi. birisini vurup öldürmek istemedik de Memet neden Kezban'ı vurdu? — Babası değil mi? — Babalığın sosyal menşeini burada araştırmak uzun olacak. — Gizli fuhuş yok mu? Barları. Ne çare ki bu işler giderek tabiî hale gelmiş. bir polis bir sürü de kalabalık yavrucağı arkasından iteleyerek zorla oraya götürdüler. Orospuluk bile milliyetçiliği. yalnız mazur görmeyeceğiz. aynı zamanda kerhane ve kerhaneyi zarurî kılan şartlar. Bu mükemmel bir teşkilâttır. bir taraftan da alkışlayıp tamime çalışacağız. Beş çocukla bir kadın daha sokakta kaldı. — İyi ama Kezban kerhaneye kendi isteğiyle gitmediği gibi. Ben gördüm. tabiî. Bu mükemmel teşkilâtın resmî pençesine düşen Kezban'ı öldürmek bir şey halletmiyorsa baba kabahatlidir ve onbeş sene ceza hakkıdır efendim. Şu halde. Demek ki o biçarenin bizden fazla bir şeyler duyduğu. metres hayatını saymıyorum.. .— Gelelim kerhaneye. Bir memlekette açık veya kapalı orospuluk yapılıyorsa orada istiklâlden. Tabiî insan olarak acıdım. Buna karşı biz yalnız acıyoruz. çalgılı gazinoları. İşte o kadar. — Muhakkak. Bir tarafta namusunu temizlemek meşru hakkı.. Bir şey hatırlamış gibi elini kaldırdı. Bir sürü nizam onu orada. kendisini bir başka türlü mesul saydığı muhakkak. Memet'e fenalık eden sâde Kezban değil.. bir tarafta hastalık korkusuyle kerhaneyi devam ettirmek meşru mazereti. — Kerhane kalûbelâdan beri mevcut olduğuna ve hayırlı bir rüzgâr esmedikçe daha asırlarca mevcut olacağına göre ve bu akşam artık Kezban orada yok diye Malatya şehrinin genel birleşme evinde sermayelerden birisinin eksil mesinden başka bir değişiklik vuku bulmadıysa.. Cehalet de bu işte. cehalet bu işi biraz daha karıştırdı. Yani birkaç sene sonra onu. Siz de zaman zaman oralara gittiniz. Diğer kızların orada bulunması yüzünden hiç vicdan azabı duydunuz mu? — Vicdan azabı büyük kelime. — Evet. Neden hükümetimiz tekkeleri kapattığı halde kerhaneleri kapatmıyor? diye düşünmüyoruz. milliyetten. — Pekâlâ! Siz. kızı öldürmek neyi halletti? — Doğru. Biz nelere alışmışız yarabbi! İstanbullu bir an durdu. Kezban kerhaneye düşeli şu kadar ay oldu. müstahdemin idarehanelerini.

Kendi ifadesine göre ilk dinlediği kitap Süleyman çelebinin mevlidi.. burada kim olursa olsun birisini aldatmak istesem. İzmir kazalarında öğretmenlik yapmış. «Herif iyi etti. Meyhanede ipi kıranlar. namusunu temizledi. — Öyleyse. Gençlerden olacak. Kezban'ın babasına ben işte o sebepten kızıyorum.Yaprakları acele acele çevirdi: Size efendiler. gençlerden. . Başta duruyor. Mecmua ve gazetelerde çıkmış hikayeleriyle. «İzmir Hikayecileri Antolojisi». Başlıyorum : «Geceleyin kasabanın en canlı sokağı muhakkak ki «kırmızı fener» sokağıdır. Hadisenin olduğu gece «kırmızı fener» iki tarafa yalpa vuranlar. henüz neşredilmemişlerinden meydana getirdiği dört.» derdim. inkılâp sayesinde kızlarla erkeklerin bir arada okudukları ilkmekteplerden birisinde hocadır. Türk sefareti vasıtasıyle Balıkesir muallim mektebine yerleştirilmiş. Şurada canım. Babası adı Salih. Şimdi «Yeni Asır» gazetesinde muharrirlik etmekteymiş. Aynen okuyorum.. pek de genç değil.. İncili şerif okumuş bir muharrirden bahsedeceğim.. Tanıyor musunuz? Müdür bey? — Hayır. Muharririn hayatına gelince : İlk yazısı Balıkesir'de «Türk ili» gazetesinde çıkmış ve daha onaltı yaşmdayken aynı gazetede «Sesler» başlığı altında her gün bir fıkra ve muhtelif imzalarla röportajlar. bir ırk üstünlüğü misali oluyor. Birisini getirip masaya koydu: İşte beyler. karışık içkilerin kamçıladığı seslerle doluydu. Eğer.. hikâyeler. şuradan kitabı ver. 26 yaşında. Şaşırtıp aldatmak için. Doğum tarihi : 1332. Okumadığınız anlaşılıyor.. — Mübalâğa nasıl söz! Mübalâğa birisini aldatmak için kullanılır. Çünkü gündüz çılgın bir neşeyle Cumhuriyet bayramı kutlanmıştı. beş kitabı varmış. Kendi tabiriyle «iki yakası bir araya gelince» neşredecek. Gelelim eserlerine ve edebî mesleğine: İlk öğertmenliği Malatya vilâyetinde olduğundan tesadüfe ne dersiniz? hemen bütün hikâyelerinin mevzularını buradaki Ayvalık köyünden almışmış... Kalktı.. Anası adı : Sıdıka. içkinin ve ebedî kadın daüssılasının köpürttüğü hakikî hüviyetlerini etrafa taşıra taşıra faytonlarla o sokağa girerler.— Artık mübalâğa ediyorsunuz. pis bir kitap. Halis kan bir orospu.. Şoför. güldü : Ne tuhaf! Sizin evden getirttiğiniz kitaplardan birisi imiş. Orospuluk bir yüzkarası olmaktan maalesef çıkıyor müdür bey. Ooo. İncili şerif okumuş bir muharrirden ve bir Türk orospusundan. Böyle gecelerde Allahm affedemeyeceği hiç bir günah yoktur.. Lütfen sabredeceksiniz. Şimdi. Vallaha uydurmuyorum. sözlerini tasdik etmektir. — Küçük kardeşim göndermişti. Aynen : İsmi: «Gâvur!». — Evet. 1936'da Sivas'tan mezun olmuş.İlk okuduğu İncili şerifmiş... Son üç dört senedir. Kitapları raftan çıkardı. Küçük.. romanlar yayınlamış. Aradığı yeri buldu: İncili şerif okumuş muharririn adı ve soyadı: Ertuğrul Deliorman.. Size şimdi hikâyeyi okuyacağım. Okumaya vakit bulamadım. en kestirme yolu. İnsanları aldatmanın en doğru yolu. ben de sabahtan beri herkese uyardım. Tahsili : İlk tahsilini Bulgaristan Eskicuma Türk rüştiyesinde ikmal etmiş. kapı kapı dolaşanlar.

Başka akşam buyurun. böylesini hiç görmedim. Son derece neşeliydi. yarın akşam buyurun. Gelenler garip bir dille selâm vererek hasır iskemlelere yerleştiler. Kezban çaça kadının kucağında kaîakalmıştı. Kezban» diye haykınşan. Nereden geldiğini. Müşterilerini eğlendirmek. uzun boylu iki kişi ile beraber yine şık giyinmiş. dinlen biraz. kapı çalındı. öteki geçkin. dönerdi. nenin nesi olduğunu doğru olarak bilen yoktu. marsık Emine bile boş değil bu gece. göbekli bir adam girdi. Kezban iki aydır bu kasabada çalıştığı halde. Şeytan kulağına kurşun.. Belki bu mevzuda bu kitabı hatırlayışım da bu tesadüften ileri geldi.. sarı saçlı. Müsaadenizle diye hay kırışan bu insanlara küfür para etmeyince tatlı dil dökmek mecburiyetinde kalıyordu: — Beyler! Kezban değil ya. Uzun boylulardan biri ağzındaki piponun yanı başından dumanla karışık birtakım anlaşılmaz kelimeler çıkararak ellerini çırptı. oturdukları yerde uyuklayan biri şişman. Gece bir hayli ilerlemiş. İçeriye ağızlarında pipo. mayosu içindeki (geceleri kırmızı mayo giyerdi) kıvrak vücudunu kıvıra kıvıra döner. Dışardan kapıya yüklenenlere «anakadın» ağız dolusu küfürler savuruyordu. İçerisi hıncahınçtı. Kezban onlara bakmadan anakadının kollarına yığıldı.» İstanbullu gülümseyerek durdu : — Beyler! İşte bakın. Plak durmuştu. Size de öyle gelmiyor mu? Biz sanki hikâyenin şu anda. Tek. Belki de uyuyordu. Oturduğu yerde duramazdı. üçüncüsü çukulata renkli kızların varlıklariyle yoklukları birdi sanki. Karşılarında.. sokağın yükü biraz hafiflemişti. Bu hayata yeni mi atılmıştı. içeri girmeden geçip gidiyordu. Hâdise garip bir tesadüften ibarettir. Saatin onikiye yaklaştığı sırada. memnun etmek hususunda müthiş sabır sahibiydi. yoksa tramvaylı şehirlerin umumhanelerinden mi buraya gelmişti? Soranlara kahkahayla gülerek: — Bir orospunun hayatı ne olacak arslanım! derdi. fıkır fıkır gülerek gözleri kapalı birkaç dakika öylece kalırdı. Vaka Malatya'nın «kırmızı fener» inde ceryan ediyor. Vallaha uydurmuyorum. alâkayla Kezban'ı. . laubalilikten fazla kadın samimiyetiyle dolu vücudunu seyrediyorlardı.. Yorulunca başım avuçlayarak oturan müşterilerden birinin kucağına yığılır. tük müşteri kapının küçük penceresinden şöyle bir göz atıyor. Kahramanının ismi de «Kezban». Devam ediyorum. çaça kadının: — Deli misin sen ayol? Akşamdan beri yirmi müşteri savdın otur. Kezban oyununu bozmamıştı. Aa. vaktiyle yazılmış bu hikâyenin mabadini yaşıyoruz. Kezban gene gramofona uymuş. Yabancılar. hasta olacaksın. Bak keyfine sen. bir türlü doyulamayan bir kadındı. «Kezban. Fakat laf anlamayan. kız! diye bağırışına mukabele olmak üzere karşısında parmaklarını şakırdatarak göbek çalkalıyordu. Gramofona oynak bir plak kor.Kapısında gemici feneri yanan evlerden üçüncüsü âdeta kudurmuştu. tahta döşemeleri zıngır zıngır titretiyor. Gözleri hâlâ kapalıydı.

Ne taassuptu bu!. hınca hınç kadınla dolardı. sığır mayıslarını eşeleyen tavukların ve kaldırım üzerinde güneşleyen komşu köpeklerin. git gide hoşlarına gidiyordu. Bu teklif karşısında genç kaymakamın yüzü birdenbire karıştı. tren zamanı istasyon.. Kapının üzerindeki küçük pencereye çıkartma resim gibi ihtiyar bir kadm yüzü yapışmış. herhangi bir kabareye giderler.. Bunun üzerine sarı saçlı ve pipolu iki genç tercümanlarını yanlarına alarak faytoncunun rehberliğiyle buraya geldiler. güzel olması şart değildi. herhangi bir gazinoya. Netice hiç de ümit ettikleri gibi çıkmadı. gömlek. bol kahvaltılarından sonra iş otomobillerine binerler. Daha evvel tecrübeyle öğrenmişlerdi ki bunlardan herhangi birisini dansa kaldırmaya teşebbüs etmek kös kös geri dönmekle neticelenir di. Kaymakam «Türk barı» demişti. Devam ediyorum : «Bu iki yabancı. Harp yangınından çok uzakta bulunan bu kasabada yaşamak onlara sonsuz bir zevk ve huzur veriyordu. Sadece kadınlık edecek kadınların yokluğu. hikayeci üç yıldız koymuş. Bu bir yıl içinde hiç bir genç kıza kur yapmak fırsatını dahi ele geçirememişlerdi. daracık sokağın iki keçesine kaçışlarını keyifle seyrederek ve onlara anlamadıkları bir lisanla bağırarak kasabaya onbeş kilometre mesafedeki işlerine giderlerdi. Böyle bir şeyin olamayacağını. Sokak başında faytondan inmişler. onları içeriye. bol bol dans ederek doyasıya eğlenirlerdi. toprak içinde «askerlik» oynayan çocukların. İlk dakikalarda yadırgadıkları bu yer.İstanbullu nefes aldı : — Buraya. kravat gibi sık sık değiştirdikleri şuh kızlarla herhangi bir parka. Fakat burada? İşte bir yıl oluyordu ki aşağı yukarı yirmi beş bin nüfusu bulunan bu Anadolu kasabasmdaydılar. Bu hikâyenin yazılmasına sebep olan asıl vaka başlıyor demek. Akşam paydosundan sonra mendil. Sabahleyin. Yani tasvir ve takdim bitti. iriyarı endamlı. Fakat bu.. pipolu delikanlılara «alıcı gözüyle bakan» bir tek genç kıza rastlamamışlardı. burasının bar olmadığını. Bu akşamki baloya. bir veya iki erkeğe mukabil. Lâkin ne garipti bu Türk barları!. sarışın. Onları zaman zaman yoklayan bir yokluğun sıkıntısı vardı: Kadın! Hayır. Ne kaygısız hayattı o!. ihtiyar ana kadının kucağında. bir ortaçağ ressamına model olacak derecede . Hele o kadın. oradan da yarı çıplak vücutlu bir kadının oyunu ve şakrak sesi ile dolup taşan basık tavanlı bir sofaya almıştı.. Birer cigara buyurun.. toz. tümen tümen kadın ve genç kız vardı. bir toprak avluya. geniş omuzlu. Kendi memleketlerini düşünüyorlardı. mütehassıs sıfatıyle bir dost memleketden getirtilmişlerdi. mavi gözlü. onlar da usulen davet edilmişlerdi. arzu ederlerse falanca yerdeki «Türk Barı» na gitmelerini izah ve tavsiye etti.. Her zaman. biraz yürüdükten sonra bir kapıyı çalmışlardı. Her pazar günü park. Bu yüzden kendi dillerini pürüzsüz konuşan genç kaymakamın kendilerini büfeye davet edişinden istifade ederek bir aralık ondan «dam» rica ettiler. sessiz bir kritiği müteakip.

Kezban bir sandalyeye çökmüş. — Müthiş yorgunum anne. Tercüman gözlerini kendilerinden ayırmayan çaçaya Kezban'ı göstererek : — Mösyöler. bir orospu.. hakikaten dışarı çıkmıştı. İki yabancı Kezban'ı işaret ederek burnundan geliyormuş hissini veren yumuşak ve sisli kelimelerle şişman tercümanlarına bir şeyler söylediler. Tercüman. Kezban göğsünü yumrukluyordu: — İşte ben. beni mazur görsünler! Cevap yabancılara tercüme edildi. avurtları sıkılmıştı: — Yorgunum efendim! insanı hasta yapan yorgunluktan anlamaz mı bu adamlar? diye hiddetle söylendi. Dudakları titriyor. Kendi aralarında sık sık Kezban'ı çekiştirirler ken «Ne para canlısı karı! Ölecek kadar yorgun oluyor da. onların etrafında halka oluyorlardı. demiş. Şu halde. zevkini yapmaya mecburdur . müşterisinin arzularını yerine getirmeye. Arzu ederseniz ben çağırayım. düşman gibi. Biraz sonra yaşlıca bir polisle içeri girdi. buna sebep ne Kezban? .. Tercüman bu cevabı ötekilere tercüme etmeye lüzum görmeden. Gürültüyü duyan diğer evin sermayeleri açık saçık kıyafetleri ile birer ikişer geliyorlar. seni çiftetelli oynarken bulmuşlar. oflayıp poflayarak.. Arzularını yerine getirmiyeceğim işte. Ecnebilere daima nazik olmayı. onlara kolaylık göstermeyi kendi vazifesinin mühim bir düsturu sayan polis. şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. yerlerinden kalkmışlar. Diğer kadınlar. hiddetli bir sesle. kinli bakışı ile süzüyordu. tercümana asabî asabî bir şeyler söylüyorlardı.nefis vücutlu kadın! Onlara her şeyi unutturmuştu... bayanı istiyorlar! dedi. Kezban'a döndü : — Mösyöler içeri girdikleri vakit... — Bu mösyölerin kim olduklarını bilmiyorsun galiba hanım? dedi. — Senin gibilerin hakkından polis gelir. Demek ki yorgunluk bahane. Kaşları çatılmış. onlarla alâkadar değilmiş gibi bir tavır almıştı. Hem ne olursa olsun.. Çaça kadın bile hâlâ şaşkınlıktan kurtulamamıştı. vaziyeti polise izah etti. Kezban iradesini kimsenin eğiltemiyeceğinden emin halile ve gururla cevap verdi: — Buyrun efendim! Polis iki adımlık yerde. orospuyum ve müşterimin zevkini yapmayacağım. altın bileziklerden artık kolları görünmez oldu. Kezban birdenbire doğruldu. gene müşteri kabul eder. göğsü hızlı hızlı inip çıkıyordu. Tercüman lalettayin bir umumî kadından yediği bu hakareti hazmedememiş gibi yerinde duramıyor.» derlerdi. Onları. Şişman adam. Polis lâzım polis! diye yüksek perdeden söyleniyordu. Fakat şişman tercümanın yanındaki uzun boylusu sertleşen sesi ile bir şeyler söyledi: — Ne demek? Böyle yerlerde müşteri reddedilmez. iki yabancı. Anladınız mı? Mösyöler kim olursa olsunlar.

Elinizden bundan başka ne gelir polis bey? Fakat sürüleceğim yer gene bir Türk memleketi değil midir? Herkes susuyordu. — Vazifem mi? Yapmıyorum vazifemi.. Yaşlı polis. — Böyle şey olmaz. Yutkunuyor. Polis bile söylemeye hazırlandığı cümleleri yutmuştu. Bir şair mebusun oğlu anlattı... — Mecbursun. kanı yüzde yüz hâlis bir Türk kadını.. dudakları daha fazla titriyordu. «Kayahan». Diğer kadınlar başları önlerinde susuyorlardı. istemiyorum. Gözlerinden iri iri taneler dökülmeye başladı. âdeta deliye döndü. «Ayhan». sözleri döküldü. — Sadece istemiyorum. İstemiyorum efendim. — Sonra..Genç kadın sandalyesinden tekrar fırladı.. Kendisini tutmak istediği besbelliydi. Kezban sıkılan yumruklarını kalçalarına vurarak kesik kesik söyleniyordu: — Ben gâvur orospusu değilim polis bey! Bir sandalyaya yığılmış...... Anladınız mı sebebini? Evet. İstanbullu kitabı ileri doğru sürdü. «Gökhan». Boğazına bir şey tıkanmış gibi boğularak devam etti: — Ben gâvurlara orospuluk yapmam polis bey... Millî bünyemize elhamdülillah yerleşti. İki yabancı alık alık kadına bakıyorlardı. Zaten tırnaklarını avuçlarına geçirecek derecede asabi idi. Yüzde yüz ırkçı bir hikâye.. Gayrı bize hamdolsun zeval yoktur.. gözlerindeki ıslaklığı etrafa göstermemek için ağır ağır bahçeye çıktı. Bunu birisinden dinledim. «Begümhan» falan olmalıydı da okuyucunun fikrini Turanlara... Polis.. Birden parladı: — Bana hiç bir şey olmaz polis bey. Irkçılık artık kerhaneye kadar girdi. Anayurda doğru sürüp götürmeliydi.. senin için fena olur.. yorgunluk falan hepsi bahane.. deyince «kırmızı fener» in dilberi. Fakat rolünde muvaffak olamadı. bundan başka. Uydurduğu belli bir şey! — Zanneder misiniz? Size bir küçük hikâye daha anlatacağım. — Fakat vazifeni unutuyorsun.. akşamdan beri yirmi Türk erkeği ile yatmış. Sabrı tükenmiş gibiydi.» Sırtında kırmızı mayosu. iş Bankasını soyduğundan mahpustu. Bir saat. Kollarını savurarak. Hem de yanık. Orada Naziliğin Alman milletinin ruhuna nasıl yerleştiğini ispat için insanın gözlerini yaşartan bir . başı kolları arasında hıçkıra hıçkıra ağlarken ağzından. kendi kendine dans etmiş.. Almanya'ya gidip gelmiş yiğitlerden. Yumruğunu üstüne koydu: — Anladınız mı? «Ben Türk erkeklerinin orospusuyum polis bey. Hem de realist. Boğuk bir sesle: — Beni nihayet buradan başka bir yere sürebilirsiniz. Ben Türk erkeklerinin orospusuyum. — Ben Türk orospusuyum polis bey. Yalnız «Kezban» ismini beğenmedim.

Türk kadınının nasıl olup da esaretten kurtulduğunu ballandırırken bizim Kezban kırmızı mayo ile göbek atıyormuş. güneş gibi. işkence eden insan da vazifesini yapıyor. meydana çıkmış. Aferin! Demek radyolarımız. Ben Patagonya'da sefaret kâtipliği yapacağım.. billaha Türk!» diye narayı basmış. Kezbanlar. «şu kefere misafirlerimizle dans ediversenize» diye teklif edemiyen kaymakam bey. Kezbanlar. Şimdi. şu anda polis dairesinde. Pasaport meydana koyulmuş. Buna adıyla sanıyla «grev » derler. Bir kerre vaka Cumhuriyet bayramı gecesine denk getirilmiş. gözlerini kapayıp vazifelerini yapmaya mecburdurlar. Yalnız bizimki daha orijinal. O da bilmukabele «Türk. Polis gelmiş.. gözü yaşlı. ırkdaşımız ve aynı zamanda kanun mümessili polis bey. içinde ölürüz. «Türk erkeklerinin orospusu olduğunu» hiç unutmadan gözlerini kapayacak. bir kanun mümessili mi.. Aralıkta «yahudi» kelimesinin sık sık geçtiğini bizimki farkedince işi anlamış. îşte iki hikâye. Hepimiz işbölümünün içinde doğar. Kanının hakkını Aryen kızından parası mukabilinde almış.. Aksi takdirde sonu fena olur. iş bölümünün aleyhinde misin? Kanaatinizce işbölümü olmamalı mı? — İş bölümünün lehinde ve aleyhinde olmak diye bir hadise yoktur. Duymadınız mı. her şeyden mukaddes.. — Şu halde. işbölümünü inkâr mı ediyorsunuz? işbölümü var! Siz harpte öleceksiniz. Bir mayolu kız beğenip yukarı çıkmış. Halbuki dünya iş bölümü üzerinde durur.. «Gözlerimi kaparıml vazifemi yaparım» buyurmuş.. Sonra senin hakkında fena olur. küçük bir fark oldu. Tabiî atacak. gâvurlarla yatmak da bazı Türk kızları için. Gürültü bastırılmış.» demiyor mu? Göbek atmak da. var kuvvetiyle bağırarak... Bizdeki gibi ihtiyar. Kezban'ın babasına neden kızıyorum? Yahut da . Vazife... Artık orasını sormadım. aynı kefereleri «Türk barına teşrif buyurun» diyerek yine bir Türk kızı olan Kezban'ın başına neden musallat ediyor? Hep işbölümü denilen muvazeneye riayet için.. Mesele iş bölümünde değil. Ne yapalım? Ben muharrirlik edeceğim. o ihtiyar ve gözü yaşlı memur ne diyor? «Fakat vazifeni unutuyor musun? Mecbursun. Bereket versin orada nüfus kâğıdı sormuyorlar. Berlin'de. vazifesini yapacak!. yoksa bıyığı terlemiş bir S. eline ne geçerse Türk delikanlısının suratına fırlatmaya başlamış. Vazife. hecelenmiş. Vazifesidir. Bizim Trahom hastanesindeki doktor da vazifesini yapıyor. Türklük. Bu iki vazife ara sında hiç mi fark yok? En büyük Türk âlimi merhum Ziya Gökalp.S muharibi mi? Her neyse.. Vaziyeti öğrenen feryada iştirak etmiş. Hangi vazife? Orası belli değil. Cumhuriyet bayramı gecesi demek vazife imiş.. vallaha Türk. yahut jandarma tavlasında vatandaşa sopa atan. Soyunmuşlar. iş bölümünün zor yerine düşmüş vatandaşın orada ebediyen kalmasının vatan ve millet selâmeti sayılmasındadır. Feryada yetişmişler. Eskiden bu iş için şart aranmazdı. Oğlan zifafa nail olmuş.hikâye söylemişti: Bir «kırmızı fener»li haneye gitmiş. İkimiz de hakkımıza bu memlekette kanuna hürmet için razı olacağız. Bizim kız katili Memet'in oğlu amele. Kadıncağız bizim oğlanın sünnetli olduğunu görür görmez yataktan sıçrayıp duvara kadar kaçmış. Bazı Türk kızlarına.

İktisadî temele dokunmak kabil olamıyor. içlerinde üç kere önüme kadın yatıp kız oğlan kız kalkanlar oldu. Uç kere aynı soğuk ve utanmaz eda ile beni tanımazlıktan geldiler.. Türk ırkından olduğu için gâvurla yatmayan orospucuğun acıklı. babayiğit ırkçılarımızın millî ideallerini ispat eden bir vesile oluyor. Orospuluk püsküllü festen daha ehemmiyetsiz püsküllü belâ mı ki yavaş yavaş kaldıracağız? Hayır. yaşadı. Yavaş yavaş fenalık yapılır.. Fazla olarak vazifesini yapmak istemeyince üstüne kanunun beli tabancalı mümessilini göndererek cebretmeye kalkacak kadar hayasızlığı gökyüzüne çıkarıyoruz. Hepimiz de öyle yapıyoruz. taassubun yol kestiği devirde. Düşman yenilince «yavaş yavaş» diyerek imha muharebesi durdurulur mu? izmir'e. fıkaranın namusu başka. ihtiyar Rum karısı.» Eskiden. Beyoğlu'nun güneş görmez sokağında komşusuyla yaptığı bir kavga esnasında Türklüğe hakaret edebilir mi? Kanun «eder» diyor. Kürtaj değil. Yavaş yavaş hepsi yoluna girecek. — Haklısınız. Şimdi.ona niçin sizin gibi acımıyorum! Bir evi yahut bir sokağı. şerefli hayatı. Eski telakkiler birdenbire sökülüp atüamaz. Gücümüzün yettiğine vuruyoruz. Yaramızı bildiğimizden gocunuyoruz. küçük bir «nahiyeyi» her felâkete karşı muhafaza edebilir. Fenalık yok demiyorum ama. Ben de onların bu unutkanlıklarından memnunum. masasında otururken şüphesiz kendisine pek yaraştırdığı bir azametle lafa karıştı: . Çünkü bir anlık zaaf denilen yalana inanmam. hayasıza doğru «yükseliyoruz. Bu iktisadî temel durdukça orospuluk. gayet haklı bir söz bulmuş gibi. Doğurtur. işte görüyorsunuz.. pardon. Orospuluğun kökleri iktisadîdir. Yerli nahiye müdürlerinden Sadık bey. bayağının âdisi olmuşuz. Bizi bıçaklayacağına. Komşunun karısını yavaş yavaş kandırır da baştan çıkarırız. Beş bayan pekâlâ.. Namus telâkkisi vardır. operatörlük de bazen nankör bir zenaat oluyor. içtimaî zaruretlerden madut olmakta devam edecektir. cami kürsüsünde vaaz mevzuu çıkaramazdı. Kızların ellerine vesika vererek oraya doldurup zenaatlerinden temettü alıyoruz. Zenginlerin namusu başka. Bir antolojiye bilhassa o hikâye alınıyor. Fakat kızlıklarını tamir ettiğim hanımlar. Her zaman gelir ararlar.. bir hoca. Kadınları doğurtur. islâm orospusu olduğu için gâvurla yatmayan Kezban'm macerasından. Kibar ve zengin kızların zedelenmiş bekâretlerini pis bir usulle tamir ederdi. Bir kadın operatör ahbabım vardı. oraları köy köy zaptederek gitmek mi doğru. Sakarya'dan onbeş günde inmek yanlış da. Biz âdinin bayağısı. Harf değişmesi. iyilik yapmak için vakit geçirmek mazeret değildir. beni o andan itibaren unutmayı seviyorlar. Haya ederdi. Bu biraz da tahsil ve seviye meselesi. Kendimizi methetmemizin sebebi burada.» demişti. hep birdenbire olduğu için tuttu.. — Eski telakkilerden iyiye doğru değil. yani bütün Kezbanların namusunu arayacağına evlâdım öldürüyor. «Doğurttuklarını beni çok severler. Lâkin tersine çevirip fıkaranın boynuna bukağı gibi geçirilmiş duruyor. yavaş yavaş düzelteceğiz. şapka giymemiz. kerhane yapıyoruz.

Takdiri ilâhi. — Haberim var.. — Öyleyse neden bu kadar ağır ceza veriyorlar? — Dedim ya şartı var. Tekrar öfkelendi: — Yani. — Öyleyse.. istanbullu.. Sadık bey. — Kötülükte görürse vurmasın mı? — Bir erkek karısını kötülükte görüp öldürürse zaten ceza on dört aya kadar indiriliyor. şurtun da. Siz Allaha pek acayip bir iş gördürüyorsunuz. Herifler ilerliyor. kapıdan Sefer'e seslendi.. — Başüstüne. Millette tabiî cahillerde bir kanaat var: İnsan karısını canı istediği zaman vurabilir sanıyorlar.. — Hep «Almanlar yenilecek» diyorsun. idamdan başladı.. Kafayı çekmişsiniz.. ... Bir şartla: Kadınından şüphelenmemiş olacak ve oda kapısından girince münasebet halinde bulacak. — Aldırma. — Sen şuna bak. Bu kadar adam ölse dünyada insan kalmaz.. Başçavuş söyledi.— Geçenlerde de «iktisadî» dediniz. Esbabı muhaffefe görülerek onbeş seneye indi. Dün akşam. işi bilmiyor.. — Şartın da Allah belâsını versin. Kederli ve ümitsiz bir hâli vardı: — Onbeş sene verdiler. Havadis dinlemeye vakit bulabildin mi? — Ne havadisi! Ben bu sözlerin hiç birisine inanmıyorum... — Yahu. Ertesi gün. deminden beri derdini bol bol döktüğü için duymaya başladığı ferahlığı birdenbire kaybetti. bunlar namus uğruna başını belâya sokanlara düşmanlık mı ediyorlar? — Hayır. Namusçular. Aklında mı damadını öldüren 0mer'e de on beş sene verdilerdi. gecelik entarisiyle bıyık takmış bir kadına benziyordu. — Yani Allah mı? — Evet. İstanbullu. bu vaziyette mutlaka adam öldürürmüş ve mazur imiş. Duydun mu? — Onbeş sene vermişler. cezaevi müdürü istanbullunun odasına çıktı. insanları idare eden bir kuvvet yok mu? — Meselâ nasıl bir kuvvet? — Manevî bir kuvvet. Keskin sirke küpüne zarar. Vazııkanunun kanaatince erkek kısmı. Kahve söyledi. Ona bakarken. Memet'in kızını öldürmesi Allah tan mı? — Tabiî. Bizde civcivleri sonba harda sayarlar. Her şeyi iktisada getiriyorsunuz? Bundan başka. Yalnız Almanlar kazanıyor.. Sen bir kahve pişirt. Müdüre bir cigara verdi Tabiî sade içersin? — Sade elbette. Kirli bir iş. — Kezban'ın orospu olması da mı Allahtan? — Elbette.

. Ben gidiyorum. diyerek zorla ellerinden kurtuldu. Asrî cezaevine gönderilmeleri için yol paralarının gelip gelmediğini sordular. Şöyle dokunaklı yazacaksın. Lüzumsuz masraf etmeyelim.. Takunyalarını tıkırdatarak aşağı indi. «Arslan» tayın parası istedi. Hani ikinci cephe açılmıyor ki. Dün gelen herif. Cezaevi atölyesine kundurasının söküğünü diktirmek için inse. Rusları ezdirecek. Yanık yazacağız.dedi. Kendisinden ne zaman bir istida yazması istense bu vıcık vıcık tembelliği hissediyordu. Bugünkü devirde her şeyin parayla almıp satılması bir bakıma güzel bir icattı. Müdür işlerini hatırladı: — Ben ekmek parası almak için Maliyeye gideceğim. Haydi kahve içelim. Memet de aralarında oturuyordu. Stalingrad düştü mü. terziye söküğünü diktirmek lâzım gelse. yarın düşer. Yok. böyle bıkkınlık sıralarında yardım istemek âdeta gaddarlık oluyor. — Açılır. Birkaç kişi. Bizimkiler doğrusu kurnaz. — Artık.. — Evet. — Bizim radyo ne söylüyor? — Hep aynı laf... — Güle güle. kurnaz. Hangisi bize vurursa gözünü oyarız.. Alman dostumuz. sevaptır.. Sağdaki kısma girdi. Bahçe açık olduğundan koridorda kimse görünmüyordu. aynı duyguyu karşısındaki insanların da duyabileceğini düşünerek üzülürdü.» istanbullu kurşun kalemini yokladı. Kancık bir hükümet. köşede kalabalık vardı. Asıl mahpusanenin kapısını açtırıp koğuşlara geçti. Üst kata çıkan merdivenin başında «ağa» lardan ikisine rastladı: — Safa geldin bey.. Bir şey yazarız.. — işim var! Sonra. Şuna bir temyiz lâyihası yazıver.— Hayır! Ben İngilizlerden şüpheleniyorum. .. Allah razı olsun. — Kolay. sen idare ediver. Biz bitarafız. düşmedi mi? — Mahallelerini alıyorlar. — Pekâlâ! — Karar sureti çıkaralım mı? — İstemez. Çok da ısrar ettiler. Bugün. İngiliz müttefikimiz. Sefer kahveleri verdi. Sokak üstündeki koğuşa baktı. Başgardiyan Ali efendi bir kâğıt getirip imzalattı. — dediler. Sefer sana yarım tayın versin.. Bir istida vermeli. marangozlara takunyasının kopmuş kayışını yaptırmak istese. Okuyanlar ağlamalı. Bir istida da müddet talebi. karar sureti istemek için. istanbullu verdiği on kuruşun derhal kumara gideceğini bildiği için: — Bununla katık al. Bir parça kâğıt aldı. doğrusu iyi idare ediyorlar. zenaatlerinden zaman zaman öyle bıkıyorlar ki onlardan. Vakayı biliyorum. ana tarafından bize akraba olurmuş. Müdüre bir de cigara sardı.. ilerde.. «insanlar. Öğleden sonra.. — Hiç olur mu? Sen masrafa bakma! Karar suretini çıkarsınlar. Müdür gittikten sonra İstanbullunun üzerine bir tembellik çöktü..

Tevfik'i de beraber çekerek oturttu. Ben de dinlerim..istanbulluyu görünce hepsi birden sıçrayıp kalktılar.. Günah benden gitti. Ben dinlemeyi severim..» — Durun bakalım. «Rivayet olunur ki Hazreti Peygamber aleykisselâm zamanında bir uğru var idi. — Bir iyi kitap. tezgâhtarlıktan vazgeçmezsin.. — Haydi devam edin. Elini sallayarak hızla koştu. Hazreti Peygamber aleykisselâm ona ve onunla söylesene lanet eyler idi.. Amelinden sual edelim ne amel işler idi ve bu mertebeye neden . Derhal Cebrail aleykisselâm gelip hazreti Peygamber'e haber verdi ve etti ya Muhammed Rabbin Hakcelallâ hazretleri sana selâm eyledi ve buyurdu ki benim has kullarımdan bir velî kulum vefat eyledi... Resulekrem buyurdu ki gökten ol kadar ferişte indi ki ayağım basacak yer bulamadım dedi.. Anı kuyuya bıraktılar. Kayserili Tevfik. Eshap sual eylediler ki Ya Resulallah niçin mübarek ayağınızı düz basmadınız. — Sen bilirsin. — Yağma yok. Senin yanında ne haddimize al sen oku. Üstüne iki büyük minder attılar. — Ne kitabı?.. Yeni başlamışsınız.. Kavim ve kabilesi bu adamı götürüp bir kuyuya bıraktılar.. Anda ol meyti yuyup ve kefenleyip namazını kılmaya hazır oldular. Gelip ol kuyudan Uğru Abbas hazretlerini çıkardılar. Kulak verme... — Merhaba! — Ateşi yak!. — istemez. Hazreti Resul aleyhisselâm etti. Sen ateşi yak.. Ol kişiyi defneylediler. — Oturun! Oturun rica ederim.. Çünki Hazreti Peygamber işitti. yatağına örttüğü seccadeyi derhal yere serdi... gümüş kenarlı gözlüğünü düzeltti. Adına Uğru Abbas derler idi. — Merhaba! — Merhaba bey. Taze kahve çektik ki. Taaccüp eyledi. Kürtçeyi hatırlatan tuhaf türkçesiyle kaldığı yerden okumaya devam etti: «Bunda hikmet ne ola. Hakkın hikmetine hayran oldular.. — Ah kayserili. Dursun efendi şunu başdan oku! — Gözüm olasın beyim. Hazreti Resul aleykisselâm buyurdu ki ol Uğru Abbas akrabasından bir kimse bulup getürün. Beş dakika oturacağım. — Olmaz. Bunda hikmet ne ola dedi. Çünki ecel geldi. Akibetilemir vefat eyledi. Gelmek senden ama gitmek bizden. Var anı çıkarup eshap ile namazını kılasın ve her kim anın namazını kıla ehli cennet ola dedi. Resul aleyhisselâm mübarek baş parmağının üzerine durdu. «Uğru Abbas» derler bir kitap. Her gece uğruluk eder idi. İstanbullu. Siz neden dışarıya çıkmadınız? — Kitap okuyorduk.. Tahsildar Dursun efendi.. suphanallah on yıldır ben buna lanet ederdim. On yıl bu kişi daima bu işi işledi.

O zamandan beri uğruluk etmeyip bir kerre sabah ve bir kerre yatsı namazından sonra okumaya başladı . Okuyup acebe kaldı. Vardılar bir bâliga kızın bulup Hazreti Resule getirdiler. Ve evden dışarı çıkmayıp bu ay Allahı tealânın ayıdır deyu bu duayı okurdu. gözlüğünü düzeltti. Kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi ola ve kıyamet ehli anı tazim ile görüp kendi hallerine pişman olup diyeler ki alemi dünyada ol duayı bulup okuya idin şimdi biz dahi bu sevabı bulurduk diyeler imdi bu duayı zinhar gaflet etmeyip yazıp götüreler ve okuyalar ve kabrine koyalar şek ve şüphe etmeyeler her kim şek getürse kâfir olur neuzubillah teala hazreti Resulallah salıyılalallah aleyhivesselâm emreyledi cümle sahabeler yazıp götürdüler ve ümmetine tekrar vasiyet eyledi ki bu duayı yazdırana ve okuyana ve bir şehirden bir şehire götürene ve yazmaya heves edenlere yarın kıyamet gününde şefaat ederim ve her kim bu duayı daim okusa arş âlâda bir melek çağıra kim muştuluk olsun ya Tanrı dostu Hak tealâ senin günahını yargıladı diye allahu âlem duayı Uğru Abbas.» Tahsildar Dursun efendi. galiba gözlerini kırıştırmasından sezdi. Resulekrem etti ya kız! Senin baban ne amel işlerdi? Biliyor musun? Ol kız etti: Ya Resulallah babamın hakka yarar bir ameli yoğidi. ol dua kandedir dedi. Sandığını açıp mal ve akçe ararken sandık derununda bir hokka bulup anın içinde bu duayı buldu. Resul aleyhisselâm dahi duayı okuyup yüzüne sürüp bu duanın nuruna taaccüp eyledi ve etti acaba Uğru Abbas bu duayı kande buldu derken derhal Cebrail nazil olup etti ya Muhammed Hakcelallâ hazretleri sana selâm edip buyurdu ki bu duayı Uğru Abbas bir zahit kulumun evine uğruluğa girdi idi. Dimdik oturduğu ve parmağını bile kımıldatmadığı halde. Sevinerek evine geldi. Gözlerini duman yakmış gibi kırpıştırarak anlamaya çalışıyordu. Ve cennette nice köşkler ve saraylar veririm ve kavimler sağnışmca günahı olsa bağışlarım eğer bir kişi bu duayı yazdırıp kefenine koyup kabire götürse kabir azabından ve Münkirnekir heybetinden emin ola ve kabrine cennet pencereleri açıla ve mağrip ile maşrık miktarı vâsi ola ve Huri kızları yoldaş ola. Gayrı uğruluk eylemedi. imdi ya Muhammed senin ümmetinden bir kimse bu duayı okusa veya bile götürse Hak Celallah buyurur ki azmi celâlim hakkı için ol kuluma yerler ve gökler ağırlığınca ve göklerde melekler ve yer yüzünde olan mahlukat adedince ve denizler katresi kadar sevap yazarım. Öksürdü.. Daima elinden ve dilinden bırakmayıp okurdu. kızını öldüren Memet'e bakıyordu. Hiç hazır olmadığı halde uçsuz bucaksız bir merhamet hissetti ve yavaş yavaş Dursun efendinin kekeleyerek okuduğu Arapçaya öfkelendi. Yalnız anı biliyorum ki geçen Recep ayı geldikte heman pâk gusul edip ol ayda artık uğrilik etmezdi.erişti. İstanbullu farkettirmeden. ya kız. Hazreti Resul aleyhisselâm işidicek.. Kız ol duayı sandıktan çıkarıp Hazreti Resule götürdü. On yıl uğrılık ederdi. Elini kaldırıp susturacağı sırada Arapça bitti tekrar Türkçe başladı: . Dün akşam hiç uyumadığı yüzünün sarılığından belliydi. Herkes gözlerini yarım kapamış dinliyordu.Ve dahi çok çok sevaplar eyledi. Kitabı pencerenin ışığına kaldırarak derin bir besmele çekip uzunca bir dua okudu. dehşetli bir telâş içinde bulunduğunu istanbullu.

navlun çok Bunda bir it oğlu itlik var» demiş.. — Anlat allasen.. — Fareye demişler ki. Kezban'ın babasına döndü: — Bir akçe bu günkü parayla kaç kuruş tutuyormuş?Fıkaralar için on kuruş. sana bir tulum peynir vereceğiz». Hak celallah hazretleri buyurdu ki benim kullarımdan her kim bu mührü görüp ve işidip yazdırmazsa.. Dört akça verip yazdırsa dünyasını mamur ederim. Altı akça verip yazdırsa cennette bir köşk veririm. Ve dahi oğlunu ve kızını bağışlarım.«Evvelki günü iki rekat namaz kıla... Fare bakmış bakmış da «olmaz »demiş.. «Şu delikten bu deliğe gir.. «Neden yahu! Sen deve mısın?» diye şaşmışlar. İstanbullu. imdi her kim ümmeti Muhammetten ola azmi celâlim hakkı için bir akça verip yazdırsa kalmış orucunu öderim ve eğer üç akça verip yazdırsa cümle günahını bağışlarım.. . surei fatihadan sonra her ne okursa okusun namazdan fariğ olmaya burada bir kerre Selevatı şerif getire. — Sen fıkara mısın? — Fıkarayız.» istanbullu dayanamadı: — Dursun efendi. Ötekiler de «amin» der gibi aynı ıslak sesleri çıkardılar. Eğer beş akça verip yazdırsa ahiretini ruşen ederim. Kıyamete kadar rahat ola. Dursun efendi acıklı bir ciddiyetle gizli bir şey söylüyor gibi: — Mühre geldik dedi. Ol kişi kabre girincek Münkir Nekir suali gelincek ol meytin çevresi timur hisar olur Hak taala hazretlerinden nida gelür ki ya Münkir ve Nekir dünün ger diye siz benim o kuluma sual edemezsiniz.. iyi dinleyin. Siz bu kitabı nereden buldunuz? — Memet. «Yol yakın. Ol kulum cehennemden halas olmaya. Bin altı yüz altmış kerre ya Allah diye andan sonra her gün bin yüz kerre Lâilâhe illallah diye yüz kerre de Muhammeden Resulallah diye ramazan ayının aherine değin doksan bin kelimei tevhid eder. Niye güldün? — Aklıma bir şey geldi. Dokuz akça verip yazdırsa cümle malın ve rızkın Allahu taala hıfzede on akça verip yazdırsa bir feriştah yaratırım ol feriştahm yetmiş bin ağzı ve yetmiş bin dili ola anın için kıyamete kadar teşbih edeler ve sevabın okuyana ve okutana bağışlayalar ve bu mührü götürene bağışlayalar ve her kim iki rekat namaz kıla ve el kaldırıp hacet dilese cemi haceti reva ola. — İste buyur: «Lailâheillallah Muhammeden Resulallah ya rahman ya rahim ya mestean ya Muhammed ya Ebubekir ya Ömer ya Ali ya Hasan ya Hüseyin ya Yahya ya Ha Um ya Allah lahavle velâ kuvvete ı la bıllaahySazim celli celalehu. Zira benim ol kulum dünyaca Kelimei tevhid okudu. — Hele oku bakalım.» işte muhur bu.. azmi celâlim hakkı için ol kulumun imanı şüphelidir ve Habibimin ümmeti değildir.e mührü şerifi söylemiş de Memet okutmak için getirdi. Ol köşkü havaya kaldıralar ve eğer yedi akça verip yazdırsa sekiz cennet kapıları açılır. bu kitapta mühür de varmı? — Var beyim.» Dursun efendi içini çekti.

Sen bana künyeni söyle bakalım Memet. Kısmet.. Yarın yine çekersin. Kayserili Tevfik'ten başka herkes yarım ağızla «evet» dedi. merakla sordu: — Temyiz bozar mı beyim? . Her devir edişte bir tanesini sol elinin iki parmağına sıkıştıracaksın. — Dokuz bin dokuz yüz. Elâzizli şeyh Kâmil efendinin müritlerinden birisi izahat verdi: — Teşbih doksandokuz tanedir. günahtır. Dursun efendi sordu: — Tasdik ederler mi dersin beyim? — Belli olmaz. Tespih tamam olunca doksan dokuz tane yüz. Bakalım nasıl bıkarsın Memet ağa! — Aman tasdik gelir mi? Hepsi İstanbulluya döndüler..' _ Beyim... — İşte gördünüz mü? Her işin kolayını Allah bize göstermiş.— Kaç akçalık mühür alacaksın Memet gülümseyerek önüne baktı. dünya Kuran üzerine duruyor. — Bakalım.. — Bey doğru söylüyor diye devam etti. Gönlümüze ferahlık vermek için... İzollunun Tepe köyünden Kadir oğlu Memet Arslan. — Öyleyse doksan bini bulmak için tespih kaç kere devredilecek? — On kere. «Karar sureti çıkarmalı» dedi.. Feriştah bize dua edecek.. Uğru Abbas duasını oku! Cennete geç. Kayserili Tevfik. sevaptır. hac. — Şuna bir lâyiha yazıver. Bir de mühlet isteyeceğiz. Doksan dokuz tane yüz ne tutar bey?. Birisi. zekât nerede kalıyor? Elli sene rezillik edeceğiz. Yirmi devirde yirmi çekirdek. Müdür beyle görüştük. Yalana bak! Ben adam vurmuşum. _ İyi ama. buradaki dolandırıcılık meydanda..... Lâkin bir şartı var: Bıkmıyacaksm. Bu kitabı mahpusları aidatmak için yazmışlar. Sonra ne güzel!. Biz iman etmişiz.. — Yazacağım. — İyi ama. — Künyemiz... istanbullu ısrar etti: — Söylesene. İbadetten bıkmak Rabbimin gönlüne güç varır. Uğru Abbas duasını okursam günahım silinecek. Tevellüt de ister mi? — İstemez.. oruç. Karar sureti için bir istida yazacağım. Yahu sizin fare kadar aklınız vok Üç akçaya cennette köşk alınır mı. Peki namaz.. günahtır... Bunu Müslüman nasıl sayacak? Buna teşbih dayanmaz. Üç akçaya Müslümanlığı değişmek olur mu.. elli birinci sene Şeyh Yusuf'a bir mührü şerif yazdıracağız. Hele ceza tasdik gelsin.. böyle saçma şey olmaz. Yağma mı var! Doksan bin defa Allahuekber denilecekmiş. Müslümanlıkta duayı parayla satmak olmaz. — İbadetten bıkılma mı? Töbe yarabbi! Kayserili Tevfik yüzünü buruşturdu: — Biz nelerini gördük.

Karının oynaşını vurdum.. bizim oralarda anadan üryan yatarlar. Adamın aklı başında oluyor. Baltayı kaldırmışken öylece durdum. İstanbullu. Uç sene de aşağı vermişler. Herifi gördüm. Köpek gibi emekliyerekten dama çıktım. — Sana onsekiz sene mi verdiler? — Onsekiz sene.. Ayıp bir şey. Herifin anasını. Tevekkeli. İndim derenin içine. Karının babası... — Karı başkasına kaçtı. böyle söyleyene hayretle baktı.. Gittim karının kaçtığı evin altına çömeldim. — İnşallah.. O da kurtulurdu. Baltayı aldım. Hep kurtulurduk.... Daha öylece. Yukarda aklım başıma geldi. — Sen de mi kızını öldürdün? — Hayır. Hey köylü milleti! Sen bir kerre komşunun karısını çileden çıkarıp kaçırmışsın. Kendisinden pek emin konuşuyordu. Pek uzun yüzlü. «Elin garibini yanlışlıkla öldürürsün. Sen işi anlatıver.. Yukardan aşağı bir denedim. Amcam yabancı değil. Kötü bir balta. Baltanın arasına bir yonga soktum. «Vay Allah! Vay Allah! Sen benim kusuruma artık bakmayacaksın Allah! Amcam böyle derse eller ne demez». — Öfkelenmekle olmaz. Aklım başımda yok beyim. — Bozmaz mı ne mümkün? — Ben ummuyorum. Böyle ekin biçme zamanı. Bize bu lafı kaçan karının babası söylüyor böylece. — Ben gelmeden evvel. Öküz gibi soluyor... Rabbim bizi korumuş bey. Böyle bir gece. Köy uyumuş.. Koltuğuma aldım. tanışmıyoruz. Cezası onsekiz seneydi. Dudağı davul gibi şişiyor da . Gözüm karardı. Ev içinde yatsaydı vurmazdım.. birden açıldı. Kurnaz kurnaz güldü: Mahkemede «Aklımız başımızda yoktu» dedik.. Fırladı şuraya. diye düşündüm. tek tük uyumayanlar da belki vardır. Kocareis bana öfkelendi. soluyarak çıktım. Gece.. Yıldız alacası. — Ceza verileli çok oldu mu? — İki sene oldu. Bel kemiğim yılan gibi ürperiyor. Ben de namus uğruna yatıyorum. Günah Hüseyin!» dedim. Neden «esbabiye» ye sokmadılar?' — Sokmadılar. Karı namahrem! Öteye gittim. Soyunmadım. Malûm ya. «Sen yiğit olsan karın başkasına kaçmazdı ulan!» dedi. Kocakarı adam gibi horul horul uyuyor... dişlek bir adamdı. Biz düşünüyoruz. İki ay sonra dolacak. Aldırma.. Arada. Ay ışığı var. Yorganı açtım. hem kendine eder. Hisarda yatar gibi dama yatak serilir mi? Bizim köylümüz bey. bir yorgunum.. İstanbullu sordu: — Senin fişin dolduruldu mu? — Hayır beyim. gözleri siyah bir sicim gibi yumuk. dedimse akşam üzeri.. Amcam eve geldi.. hem komşusuna. Buna Kocareis merhamet etmiş. ben de kurtulurdum.. «Tövbe yarabbi!» diye yorganı çektim.— İnşallah bozar. az kaldı doğradık gittiydi... Bir yorgunum.

köy yerinde çocuk tutmaz. diye gülüverdim. — Karıyı neden evvelâ öldürmedin? — Amcam «Karıyı öldüreceksin! Bunun usulü böyledir. Herifin eski karısı ötede yalnız yatarmış. Aklı var. ölenden!» dedi.. «Vay Hüseyin.. Kocareis. Karıma acıdım. «Ceza şimdi karıya geldi.hemen boşalıyor. Bir de karı kısmı bir kerre kötü oldu mu. kan kokusu çarpınca ayılmışım. haydi bilirler» dedim. «suçlu otur» diye terslerse artık ne diyeceksin. Lâkin mahkemede bize öfkesinden «Bundan değil.. Bereket eski karı bir kerre bağırdı. Tekrar yere düştü. Eksik etek!.. Karı milletinde bir vakit suç olmaz.. çocuğun babasını haydi. Adam. «Hıhhh!» diye vurdukça kafa. besbelli.. ikim' zin arasında sayılıyor. Karı milletini tekmil biz kandırırız. kurt dalamış gibi bir ses. evine götürürsün. Bir taraftan da gülmem tuttu. Bu sefer balta kemiğe sıkıca gömülmüş. çekeriz çıkmaz.. Herifle on iki gün yattılardı. Ayağımın arasında çıplacık kımıldadığından. çeneye kadar yarıldı. — Karı duruyor mu? — Karı başka kocaya gitti. Bunları ayağa kalktım da. korkudan kalkıp kaçamıyor. Karı aldanır gider. Baltayı bir kerre salladım. edepli edepli. «Reis bey. kazan gibi kabardı. rezil!» Baltayı kalasına «Hmhhh!» diyerek yallah ettim. «Bu Hüseyin ne der bu işe?» demezsin. Yorgandan bel tarafı. İki gün düşündüm. Oturdum. Lâkin elim bir türlü varmıyor.. Dizlerim tutmaz. Burnuma taze et kokusu. el terazisiyle öldürüp öldürmediğini bilir beyim. O dakikada bir cesaret gelseydi. Üstümde bir bıçak kaldı. Boğazım kurumuş.. Gözlerini vıcır vıcır açmış bakıyor da. Be herif! Sen bir karıyı baştan çıkarır. Herifin ilk karısına değil. Kanlı gibi yalvardım. Karı su gibidir. Tıbbı adli doktoruna yolla!. yalvararaktan söyledim. öfkelenmişim.. «Suçlu otur!» diye bağırdı. bir ağlamak. Tabancanın kurşununu bilirlermiş. Ben koynundaki kocasını çam gibi doğruyorum. Şaşırmışım. Sol kulağına değmiş. öldüm allah çocuğu tutmazmış. Sıtma bastırınca adam nasıl takattan düşer. ben korktum. boncuk verirsin. Bu ses ovayı tekmil tuttu beyim. Şimdi mahkemede kayıtlıdır. Çocuk ne benim ne de o herifin. vay Hüseyin! Artık sen Allaha karşı âsi oldun!» dedim. onu da bitirirdim.. benimkine acıdım. Çünkü baltayı savurmuşuz. Odun yarar gibi bir ayağımı omuzuna bastım.. fikri yok. benim kanımı bir şişeye. Karı yüklü idi beyim. îki tarafa ırgalayarak yavaş yavaş çektim. Kendini damdan attı. Pislik temizlenir» dediydi. «Ulan sen adamla eğleniyor musun. Hayvan gibi bir mahlûk. Suç . Çekeriz çıkmaz. «Yarılacak kütüğün kaması kendinden olacak». Harman zamanı on iki gün neye yarar? Harman zamanı. Yarabbi! Sen günahımı affet!» dedim. Biz böyle biliriz. içime bir ağlamak gelsin.. Reise bunları hep söyledim. Nereden bildin diye sor. Benim altımdan kaçan da herifin koynundaymış. Bir bıçak. Bir laf söylersin. Adam gibi değil. işte öyle bir iş geldi başıma. Sonra biz mapustayken doğurdu.. Aklı yoktur. çocuğun kanını bir şişeye koy. Kaçtım tarlalara doğru.. Dinim gibi biliyorum ki oğlan benim. İslâm dini aşikâre bey. Gök gürlemesi gibi meret! Karı bağırınca benimkine bir gayret gelmiş. İncik verirsin.

Bir günü bir gününü tutmaz.. Biz burada her gün ölüyoruz. Adam. Bize onsekiz sene dört ay gün verdiler. Parmaklarını birbirine geçirdi —Öldürdüğüm gece herifle bir yatakta yatıyordu.. adamı vurmamalıymış. Osmanlı bir karı. Gece koynuna girer. sekiz dokuz erkek önünde . — Hüseyin. Eski karısı ilerde yalnız yatıyordu. Bende çocuk dokuz tane. Boy. dargın ve kindar anlattı: — Köy yerinde hizmetkâr kısmının ırzı. sen karıyı seviyormuşsun. amma öylesi çalışır. Ağa kısmı hizmetkârının ırzına ters bakmayacak.. sıcacık sarılmışlar. Sen erkeği görüyor musun beyim? Hüseyin nasıl sığdırdığına herkesi şaşırtacak kadar uzun uzun içini çekti.. Yürek. Değirmende çoğu zaman erkeklerin yükleyemedikieri çuvalları «hele çekilin yavrularım!» diyerek bir koluyle hayvana atıverir. Pişman olurdu. — Doğru mu? — Bilmem ki. «Şunu öldürsem de kurtulsam» dersin. Küreği. Kendi kendine konuşuyor gibi dalmıştı — Lâkin. Belki herif de kendi kendine.erkeklerde.» diye seviniyor. Niyetin herifi öldürüp sonunda karıyı tekrardan kabul etmekti» dedi. Dördü kız. Bunlar beride. Benim karıyı bizim oralarda bilmeyen yoktur.. «Hey Allah! Benim ömrümden al da şunun ömrüne kat!» demiştir. Öyle değil mi beyim? — Öyle. Demek ki usul böyle. Lâkin dünya bozulmuş beyim. dersin. kendini vuruyorsun.. Cesaret edip karıyı öldürmek varmış beyim. bu sefer de «hey Allah. Varsın yaşasınlar. Karın kötüye düşünce. namusu ağanın elindedir. — Duası kabul mu oldu? Gözlerini yere aldı — Bizim oralarda geçeleri çıplak yatarız.. Sopayı yerken benimki «Aman ne olaydı da eski kocamda otursaydım». Çalışır. Reis de senin gibi söyledi: «Anlaşıldı» dedi — karıya kıyasıya vurmadın. — Gayrı orasını bilmem!.. tamam! İyi bir iş.. Adam sevdiğine kıyamaz. benim ömrümden al da şunun ömrüne ekle». On iki günlük karı olduğundan demek hevesi geçmemiş. Elbet karıdan bıkardı. Yumruğunu hafif hafif dizine vurarak.... yabayı çekti mi.. Kim bilir. Adam kendi yüreğini hiç bilmez. dünya gibidir. Bir karıdan dokuz çocuk. Onlar da çıplak yatıyordu. derdi. Karı kısmı şeytanın kendisi beyim. Adamı vurmuyorsun. benim ikim kadar. beşi oğlan. «Oh. Mahkeme kararlarını pek ziyade merak eden Kayserili Tevfik yavaşça sordu: — Neden tam ceza vermişler beyim? Ahmet İstanbulluya bırakmadan elini kaldırdı: — Bize de tam ceza verdiler.. Sopayı çalardı. Çıkık elmacık kemikleri ve çukura kaçmış gözleriyle tatara benziyordu.. akşam için geçer.. bu mahkeme hazzediyor. Bu gün seversin. Herif öldü kurtuldu.. Ahmet çenelerini sıkmıştı.

Konuştuk. Ben razı gelmedim. «Ahmet. Baktım. O günden beri. Yüzlerini. Gücüm yetmeyecek. Babası üç evli. Oğlan geldi. Böyle şeyleri dünya işitiyor da sen duymuyorsun. hele sen dur. «Ulan nere si ufak? Erkek gördü mü. Aklı ermez. ağa değirmenden gelirken atın başını tuttum. Oğlanı. Sen kızı neden vermezsin?» dedi.. Akşam eve gittim.. o da orada boş mu? Ona da orada. Kız geldi. yüreğim şişti. Ertesi gün. kısrak gibi sağrısını titretiyor». Günahtır!» dedim. O akşam . Girdim düşünmeye.. Biraz bekledim. «İstemez!» dedim. Aradan bir ay kadar geçti. «Bunda bir fenalık yok ama kız daha çocuktur. Bizim karı. sofrayı hazırladı: «Haydi!» dedi.. Gülmeyin kardaşlar. O gece ekmek yemedim. «Dur bakalım. Odada böyle oturuyoruz.. İçeri girdim. Çiftlik gibi yerde. Ağa oğlu! Baş üstüne! Zengin yer. — Tuh. Kardeşinin ırzına geçmiş. Çocukları bir kerre sırasıyla dayaktan geçirdim. Ağlıyor çocuk. «Ulan o nasıl bir lakırdı! Kemiklerini kırarım!» dedim. soyunur koynuna girerim! Ne olurmuş?» dedi.. şuncacık bir kız! Bunun ırzına geçmiş dediler. Karı ocağa su koydu. Lâkin adam o adam değil. Usandım. Canım da fena sıkılmış.. Adam boş durur mu? Boş adam mezarda olur. Doğrusu' bu! Karı gitti.. Bir gün tarladayım. benim herif anamla yatıyor. bizim ağanın oğluna verecek oldu.» dedi. Büyük oğlan. Meğer. sana inat. gözlerini paraladım. «Bir şey yok». Kız yemin etti. «ille de olacak!» dedi. damadı önüne almış yıkıyor. «Şuna bir sopa çekeyim.. Boş oturdum mu hasta olurum.. dedim.. Ben aşdan yemekten kesildim. diye güldü.. Allah belâsını versin! — Razı gelmedim. Yalvardım. Lâkin karı. Yüz yüzden utanıyor. Karı birdenbire öfkelendi. «Kızı görmeye gideceğim» dedi. Beraber bizim eve girdiler. Kız rahat edecek. Birisiyle atıştık. Su kaynaymca kenardan işmar edip güveysini çağırdı. Gülüştük. köylü işin farkında imiş. götür kes.. onbir oniki yaşında. Ben şöyle el gibi çocukken işe girmişim... bizim kızla beraber çiftliğe yolladı. Dırdırdan bıktım.. O günden sonra kollamaya başladım. Bize «namussuz» demesin mi? «Ulan» dedi — karın güveyinle yatıyor pezevenk!» dedi. Sıçradım pencereye. Kız cahilmiş. «Ne var?» Dedim.. «Kolay gele!» dedim. Hiddetlendi. Büyük kızı. Razı gelmedi. Yalnız başına. Bizim karı damadını hakikat çok seviyordu. beyim. Meseleyi şöyle şöyle anlattım. Lâkin daha ufak!» dedim. Bir gün anası evde yok. tavuk pişirdi. derim. Ertesi gün akşama kadar sırt üstü yattım. «Bu da benim bir oğlum! Kafamı kızdırma. Hayalarımıza.. Karı. Kızı verdiler. canım çekerek abdest edemiyorum. Yağlı ekmek yaptı. Şimdi. «Ağa sen bilirsin! Kız senin.» diyerek kızı yolladım. «Yalandır.» dedim. Ben boş oturamam.. Bir gün ilerde yatıyorum. düşünürüm de. mutlaka bir iş bulmuşlar».. başka bir kötülükleri yok. en küçük kandan doğma bir kız kardeşi vardı... «Ne var?» dedi.duramaz.. etme karı! Bu kadar çocuk sahibi olduk biz. «Ağa. «Hoş geldin!» dediler. Halbuki ben bir dakika ekmek yemesem duramazdım. Sonra şişlik keseye vurdu. Bu işler yapılmasın!» dedim. Sabah da ekmek yemedim. Aradan iki gün geçti.

. Avuçlarım terden ıslanmış. ama bir iki lokma yiyeceğiz. Yatsıdan sonra tüfeği besmeleyle doldurdum. Yüzlerini karaladıktan sonra güvey. — Uzun olur bizim tüfekler. Allahdan da utanmaz mı adam. Güveyle kaynana yatağa girdiler. Herif «Yarın gidecek misin?» diye sordu. Belli bir şey! O gece elimizden kaza çıkacak.. Sordum. Onlar hayvanlara bakmaya gidince ben ağaca çıktım. «Baba. Kızın iki defa icabına baktı. Kürt tüfeği bilir misin beyim? — Bilmem. Bir mendil ekmeği bütün bitirmişim. Ben uykuya vuruyorum. Bir de ayıldım. Bir taraftan da türkü söylüyor.da çocuklara bastım sopayı. «Ağlama! Sen ağlama sus! Al gözünden bu gece!» dedim. Sonra kız uykuya vardı. «Ben bunları vuracağım ağa. Akşam olmuş. Belimdeki ekmeği çıkardım. Bereket köpekler bizi tanır. «Kız orospu! Boynumu kopardın!» dedi.. Kız gitti. kızın adını sesledi. namluyu temizleyeceksin. İyi yediğinden. Ertesi gün de karı gelmeyince. Sabah olurken Muradın kenarına indim.. Oraya gittim.. Oradan gece vakti yola çıktım. Kaynanası olacağın tarafına baktı.. «Kızılibrik» derler. Yaz ayları damda yatar insan. Keyifli. Kolunu beyazca çıkarıp işmar etmez mi? Güvey. Fırından çıkmış bir rüzgâr. tüfeği sırtladım. Çiftliğe vardım. Ağası bizim ağaya düşmandır. Bir kerre attın mı. Gülüşüyor reziller.. Öteki ilerdekine yattı. Bir çalılığın dibine silâhı sakladım. Susuzluk beni sarmuş. Töbe yarabbi! Benim karının huyudur. Adamın göğsünü paralar. İkindiye kadar uyumuşum. Bize iki saat bir köy var. «Baban değil ya isterse Malatya valisi gelsin! Ben bir kerre çileden çıkmışım Bekir!» dedi. Şavkı gözümü aldı. yeniden dolduracaksın. Ay ışığı adamı büyük gösterir. birisinde benim karı. O gece bir şey fark edemedim. «İyi öyleyse. «Ulan. Allahdan olacak kız yalnız başına suya geldi. Eve yanaştım. Karı «tıh» dedi. Tüfeği doğrultmak ne mümkün? Kız uyanır diye de korkmuyorlar. Dama yakın büyük bir dut ağacı var. Damı gözlemeye başladım. «Babam gelirse kız!». İkindi üzeri. İki yatak serilmiş. İçim hiç istemiyor. Benim karnıma bir sızı . Zırıl zırıl ter bastı bize. Uzaktan iyi vurur... Cevap çıkmayınca kalktı. gece oldu mu. Yanıyor şuram.. sen ne dersin?» dedim. Ateş düşmüş yanıyor. Ay ışığı gündüz gibi. Ağa kısmının karıcıhğı fıkaranınkine benzemez beyim. Halbuki uyumuyorum. çarıkları çektim. Kıçına bir şamar attı. Biraz sonra herif kafasını at kibi havaya kaldırdı. Öylece dalmışım. Yataklar serilince seslendi.. Allahm emri sırasında keçi gibi bağırır. Benim karı yatakları serdi. Yavaş yavaş eve yaklaştım.. beni uyutup yanımdan kalkıyor.» dedi bizim damat. Karnım her tarafı gözümde büyüdü. Kızla herif bir yatağa girdi. Anamın koynuna giriyor. Geldiler. Sazların içine. Dudağım ossaat çatladı. Bana bir kurt tüfeği verdi. Macerayı bir bir anlattım. çekin yorganı üstünüze!» diyerek az kalsın bağıracağım. Adamın eti ay ışığında gümüş gibi parlıyor beyim. Birisinde kızla güvey olacak yatıyor.. «Aman buna bir çare!» dedi. Yüzüme bir rüzgâr çarptı. Yarım saatin işi! Velhasıl uzatmayalım. Meğer domuz karı uyumazmış.. kuma yattım. Dutun yaprakları da inadına hışırdıyor. toprakta yıpranmadığmdan beli kuvvetli olur. Eczasına iyice baktım. Lâkin tek atar.

Ateş. orospu! Ben yoruldum. Namluyu tam alnının ortasına dayadım. Yalnız anladım ki oğlan geri gelecek. Yüreğim.. Üç Kuluvallah bir Elham okudum. Tüfeği doğrulttum.. İyisi mü. Oğlan. Titreme ellerimden yüreğime vurdu. karnım titriyor. Tetiğe basacağım sırada bir de baktım. Aklıma geldi!.. İyiliği ne bilsin. içimde titreyen damar şırpadak durdu. ama biz bunları nasıl ayıracağız... Gayrı faydasız.. Dur!» diyor. Peşime düştü. Aklıma bile gelmiyor. kapandı. Artık kaç saat bilemem.. Kız silâhın sesine uyanmadı ama. Kibrit çöpüyle betonu çizmekten vazgeçti. O sıraya kadar niyetim karıyı vurmak. Kızı yavaşça geri çektim. Ağaçtan sıyrıldım.. Seslenmedim.» dedim. Öylesine ki namlunun demiri kızın yanağına değdi değecek... oğlanı kıza göndermeye razı oldu. Beni adanıdam saymadıkları belli bir şey. İyi.. yanıyor. yatağın ilerisinde kuru ot var. bu sefer karı bırakmıyor. Ev bunun babasının malı.. Ya ölmezse. Bak şu bendeki fikre bey.» dedim. Ne dersin bey. Şakaktan sıkmak olmaz. Sesinden uyanacaklar diye dilimi aralarına sokmuşum. Oğlanın başı altında haraketli Nagant tabanca var. Dur hele. Tekrar tüfeği gözüme aldım.. bizim karı ilerden. Bana baktı. Tüfeği atıp merdivene koştum. Tüfeği yere uzattım. Yatağa yaklaştım. Dişlerim birbirine çarpıyor. Adam o sırada her şeyi düşünüyor.» dedikçe... Yanıyor içim. Acı geldi. Şurada ağlar. Sen dama gireceksin.. tüfeğin sesini hiç duymadım.düştü. Kafamın içindeki gümbürtüden. Yalvarıyor.. Kızla oğlanın yattığı yatak önümde. bakır tas gibi şuraya yuvarlandı. İlerden bir köpek uludu. Namus meselesi zor mesele. Lahavle çektim. Benim kız. «Zamandır» dedim. Beni görünce güveyisi zannetmiş olmalı ki «Bekir!» dedi. Sesi duyunca. İt gibi yalvarıyor. şurada unutur. «Ne o gürültü!» diye doğruldu. uyku içinde kocasının göğsüne iyice sokulmuş.. İstanbulluya gülümsedi: — Kusura bakma beyim.... Artık kaç saat geçmiş bilmem. «Bir soluk dur. Yatağı dolandım.. duyulmaz. bana . İşte orada aklım değişti... Dilim delik delik olmuş. Şuralarım bir hoş oldu beyim. Baktım ki ellerim titriyor.. Dam üstündekiler uyumuşlar. başka bir hizmetkârın namusuna dolaşacak. Sabahleyin küçük aynaya baktım. Seslere kulak veriyorum. Öyleyse. silâh atılsa nafile. İşte o.. Ahmet gözlerinin yaşardığını. Merdiveni bile çekmemişler... «Ne bok yedin!» diyerek sıçradı. Yukarı çıktım. Nihayet karı.. Karı da horluyor. Bereket uyanmadı benim kız. Lâkin kıza değmeyeceğine yemin verdirdi... Karı ölecek. Ya vuramazsam. Kızın üzerinden damadım olacağın şakağına namluyu uzattım. Vallaha bırakmam. Arada bir de gülüşüyorlar.. Bunun babasının bize iyiliği var. Lâkin dam üstünde dura kaldım. kötülüğü ne bilsin!. eline bir damla düşünce anladı.... «Dur hele.» dedim.. tukurdum.. Seni paralarım. Ne olacak? Onüç yaşında bir çocuk.. Damadın gözleri açıldı. «Ahmet! Sen karıyı vuracaksın.. Tetiği çektim.. Ağzıma bir dut yaprağı aldım. Uyanırlar da beni vururlar diye düşünemiyorum... ağzımın iki yanından çeneme akmış.. «Yoruldum. Baş ucuna dikildim.... Kafa kemiği.. İyice ayırdıktan sonra tüfeği aldım. «Şimdi barutun harile bunlar tutuşur.. başıma çıktı. Bu namussuz. herif de. Seslenmedim ama beni tamdı. Boğulacağım ötesi yok... Dilimin kanı. Bekle hele.. zaman anladım ki benim kan azmış.

. «Keçi» dese dayak muhakkak.. Onu da sızdırmışlar. çiftlikteki yanaşmalara doğru kaçtım. Kırdığı cevizleri hep hikâye etti. Sivas'ın en zenginini aşağıya buyur etmişler. Yahudi derhal elini belindeki kemere atmış... bir yerde Ölecekti ya. İşte bizim iş böyle oldu beyim. Bâzı öküz gibi böğürüyor. «Açtı» demeliymiş. İki kerre Murat kenarına indirdi beni. — Lastik.... Bunlar Allanın bir belâsı. uzadıkça uzar. Alman'ın daha iyi olduğunu nereden bildin? Dursun efendi. Vali sormuş: «Ağa bu nedir?» «Bu mu? Sayenizde tiftik keçisi Devletlum!» «Vay bu mu tiftik keçisi! Hele yıkın!» Adamı sopanın altına yıkmışlar..» dedi. tüccar. Ahıra sokmuşlar. Kızına el uzattığım söyledi. kanun değil bunlarınki. içirmiş. Sonra açtı. sıra yahudiye gelmiş... orospu uçkuru. onbeş. Adamcağız beş yüzü saymış. «Bu nedir bezirgan?» demiş. Kahveden sonra. . — Oğlum. — Şu halde. Mor koyun cinsi. Bu Allahm bir belasıdır. «Paşam demiş. geldiğinin akşamı ağa. Hitamında bacaklarımın kuvveti kesilince baktım beni öldürecek. Biz bilemedik. Duvarları tutunarak giderken bir takrip meseleyi yukardakilere çıtlatmış. birader.. Yahudi ahıra girince vali. Çünkü bizim ağa oğlunun üzerine şahit]ik etti. — Allah belâlarını versin.. «İyi düşün evlâdım.» dedim.. «Öyleyse. Vali sormuş: «Bu nedir bu?» Adam bakmış bakmış. Beni karının elinden kurtardılar. Tüfeği dayayınca gözünü açtı mı?» dedi. bâzı çakal gibi inliyordu. son sözü söyleyene ters ters baktı: — Almanı karıştırma... «Açmadı. beş. demek açmadı mı gözlerini?» diye bir daha sordu. «Oğlum dedi. bezirgan takımını ziyafete çağırmış.. — Ulan Alman! Yetiş kâfir oğlu kâfir! İstanbullu.oraları dar getirdi beyim. Yedirmiş. Velhasıl. — Sana evvelâ üç sene mi vermişlerdi? — Üç sene.» dedim. mustantik işi beğendi öyle ya? — Beğendi beyim.. Ben böyle bir kanun görmedim. Hem de Erzurum koyunu. — Kanunu bırak. gözlüklerini emniyetle düzeltti: — Şuradan bilir ki beyim. Mustantik iki defa sordu. Ateş etmeden evvel.» demiş. bu ne keçidir. İki kerre çiftliğe sürdü. Ne fayda ki geldi bu fıkaranm başında akşamladı... «Açmadı.. ikinci zengini buyur etmişler... yavrum. — Mahkemede söyledi mi? — Söylemez mi? İşte o sebeple Kocareis üç sene verdi ya... ne koyundur. yürü ellerin yeşil olsun.. sana üç sene gün verdireceğim. «Bu mu Vali paşa hazretleri!. Yahudinin hesabı. Var.. Ağa mustantiğe dedi ki: «Ölen domuz. «Lüzumsuz yere dayak yeme efendi... valinin çavuşu yaklaşmış. Lâkin temyiz mahkemesi onbeş seneye çıkardı. Bir. Bu halisinden koç. beş yüz lira ver de hayatım kurtar. Evrakı öyle tuttum.. Vaktile Sivas'a vali göndermiş padişah! Vali. Direkte bir tiftik keçisi bağlı duruyor.» «Bire yıkın!» Yıkmışlar.» dedi. bunlardan yezidi olmaz.

. ben değil diyorum. — İyi ama. «Ulan! Dinini imanını!» diye bir nara vurmuşum. ne de İngiiiz'e benzerler.. Bunlar Allanın bir belasıdır. Kusura bakma reis bey. «Ulan namert! Muşamba olmasaydı bundan daha beter mi ıslanacaktım.. Gördün mü. Burada siz. — Aman! Ona da mı çok vereceklerdi. Cennetlik bir adam bizim peder. ondört ay sonra izin çıktı... bostanı neden bıraktın?» «Şu sebepten bıraktım ki... «İyi kardeşim!» «İyi elbette. ben ihtiyatkâr adamım.. Öyle.Her kaç lira iktiza ise emret!» Onun gibi. Köye geldik. Muşamba olmasaydı.. Bir elimle yakasını tutup. Toprağın bol olsun. Üç gün evde oturdum. ihtiyatı elden koma dediydi. — Sen beter diyorsun.» derken öteki artık dayanamamış.. Bunlar da ne Alman'a benzerler. «Sen misin baba!» «Benim eşşoğlu eşek. Yürü. «Nasıl muşamba! Hey pederim. diye başlamış..... Bir ıslandık ki... Alaman bile gelse bundan beter ıslatamaz. «Babadan vasiyet var.. İyi düşünmemiş miyim? Yolda birine rastlarım. yatakta iki kişi yatıyor. Eve geldim.. suya düşmüş sıpaya dönecektin.. Gittim.. karısının koynunda yakalamış. — İyi ama Alman daha beter.. Babam beni alacak toplamaya yolladı. Postalları çıkarmadan. Gürültü etmeden içeri girdim. Can verirken .» Biraz daha gitmişler. Biz de öyle olduk beyim!. İkinci yolcu heybeyi açmış. Herifin biri yola çıkmış.» «Sahi... Muşamba olmasaydı.. yardımım dokunur. göğsüne sıktım kurşunları. Böyle sırada adam vurmayacağız da ne zaman vuracağız? — Sen ona bakma! Abuzer.. Yahu biz karının yüzünü hiç görmeyecek miyiz? Bir gün «bostanı bekleyeceksin» dedi. bir dalmış çıkmış. Ha?» «Eksik olma efendi!» Biraz daha gitmişler.. Yol çatında başka bir yolcuya rastlamış. — Buyur beyim. Bir de ne bakayım. Köprüyü geçerlerken muşamba sahibi tekrar. Gece yarısı..... Nihayet yarı beline kadar suyun içinde doğrulmuş. muşambanın sahibi. Babam karşıma dikildi.. «Muşamba da maşallah muşamba. — Babandan şüphelendin miydi? — Ne mümkün beyim! Adam babasından şüphelenir mi? — Nasıl ifade verdin? — Olduğu gibi söyledim. bir daha dalmış çıkmış. Bir gün sonra yallah değirmene. Kendini köprüden suya atmış. Biraz gitmişler..» Sağ ol kardeş. «Nasıl muşamba?» diye sormuş. canım karıyı çekti. burası mahkeme olduğundan doğrusunu söyleyeceğiz. seni gözüm görmesin!» demiş. bak bizim Abuzer'e bir sene ceza verdiler. İkinci yolcu.. Sana bu muşambayı vermeseydim.. diyerek bir tane fazla aldım. Yolları bir ırmağa uğramış. peygamber postunda oturuyorsunuz. Pisin kanı suratıma fışkırdı.. Allah razı olsun.» tamam beş kurşun sıkmışım göğsüne. Beraber giderlerken yağmur başlamış. birinci yolcuya bir muşamba vermiş. «Biz bıraktık askere gittik reis bey dedim. yahu! Oğlan öz babasını. muşambayı yere çalmış.. şimdi ıslanacaktın.» Biraz daha gitmişler. bu sefer de kaçak almaya. Zibidinin iti gibi sır sıklanı olacaktın.

Daha beter yüz göz olursunuz. Sonra «Evde kimse yok. sonra cahillikte. Karıdan şüphelenince. Arkadaşa uğrayım da bir çay pişirteyim. derler. Komşulara sormuş.. Kolay mı? Üçyüz lira masraf etmişsiniz.» Ondört ay verdiler. Sopa atarsın. Bir şoför karısından şüpheleniyor. Yere çaldım. Ne yaptımsa elinden kurtulamadım.. Hasta olduğuna dair bir rapor almış. Memet gibi. kanun «vurmayacaksın. Odaya yürüdüm. Kapıyı çalmış. Ama şüphelenmeden. boşayacaksın» diyor. batmışsınız.» dersiniz. Sonrasını bilmiyorum. oğlanın en aziz arkadaşı.. Oniki yaşında var yoktu. . ifadesinde «Ben bunca senelik karımdan hiç şüphelenmemiştim. Kan karyolada anadan doğma yatıyor. Kocakarı «Buraya gelmedi» demiş.. anam koştu. Kaynanama gitmiş olduğunu anlayınca oraya gittim.. Karının oynaşı. Oğlan eğilmiş. Gürültüye çıra yakmış. Daha çocuktu bey. «Sen gittin arayı uydurdular.» dedim. istanbul'da böyle bir vaka oldu. apansız üstlerine varır da.. «Bana neden söylemedin?» «Geline kaynanalık ediyorsun. Allah size yardım etsin! — Karı ne oldu? — Korkudan çatlamış. Cahillik sonra yakanıza sarılır. Anasına gitmiş. «Hayrola!» dedim. — îyi ama bey. namusunu temizle». tabancayı boşaltmış. Lâkin doluya koyarsın almaz. Halbuki adam bindiği kısrağı bilmez mi? Karının fikri bozulunca. demedim. o zaman mesele başkalaşıyor. Anasına gitti demişler. «Vur. Abuzer. Kekeledi. Konu komşu da. Bir şey kalmadı.. Hangi gün. çıktı. onları kollasaydın cezan idamdan. Sonunda razı oldum. Lâkin kimseye farkettirmiyor. kötü söylersin. Su vermesinden bellidir. Doğru arkadaşının evine. Cahil adam aklına bir şey kilitledi mi kurtulamaz. Bizim millet cahil olduğundan ifade vermesini bilmez. O gün şirkete gidince doktora çıkmış. Karımın sesini tanıdım. benzi attı. «Kız bu ne rezillik!» dedim. «Şunu yakalayıp hovardasıyla birlikte öldüreyim. herif göğüsleyip içeri dalmış. onbeş seneye inerdi. Bir senedir her gece beraber yatıyorlar hey oğlum!» diye başladı ağlamaya.. O gün hastalandım. biz bu usulleri bilmeyiz.. nerede buluştuklarını iyice öğreniyor.. arkadaşımın adını seslendi. aklını kaybediyormuş.» demiş. Karıyı parayla satın alıyorsunuz. Fıkaralık şu sebepten kabahatli ki..» demiş. diyerek inanmazdın yavrum!» «Ulan Allah topunuzun belâsını versin!» Bir sene verdiler. — İfadede ne söylemiş? — Evet. içerden bir karı sesi. Kötü yola saptığını sezince boşayamıyorsunuz. Gitmiş karakola teslim olmuş.Biz kurduz! — Kabahat sizde değil. Arkadaşı açar açmaz. «Öyleyse söyle de eve erken dönsün. kaynatam üstüme çöktü. Erkek kısmı. Aklı mı erer? — Bak. Kocasını görür görmez yatağın altına girmiş. Biz cezayı tükettik bey.kolumu. bakmış karı yok. eğer anan söyleseydi. zelzele gibi sarstı. Kapıyı açıp beni görür görmez. boşa koyarsın dolmaz. Ben hastayım valde. Kırk gün sonra öldü.. Eve uğramış. Yattı. Eve geldim.. — Haklısın bey. kabahat evvelâ fıkarahkta. kötülükte rastlar vurursan.

. — Oraya hiç aldırmaz. Şarkadak altını devirmiş. ikisinin de tepelerine dikildi... gülmüş. Adam sende. Kâtip kocaman bir kavat yazmış. Seni farkedemedim. oku bakalım. — Ulan. — Lâkin adamın nefsi bırakıyor mu? Adam öcünü arayacak oluyor. Zengin demek namussuz demek. Kayserili Tevfik.. Balyoz gibi yumruklarını başlarının üzerinde savurmaya başladı: Ulan avratlarını. Mazmanoğlu. Meseleyi biraz da unutturur da birisine veriverir. Sen parayı bilir misin? — Bir de. yarı tok. — «Sizin kız kerhaneye düşerse ne halt edersiniz?» diye yaz. elli beş yaşlarında. zenginler neden bizim gibi düşünmüyorlar? — Bırak namertleri.. Affederim gider kaltak!» diyor. Gözleri pek fena gördüğü için yaklaşınca İstanbulluyu farkederek durakladı: — Kusura bakma bey.— Boşamalı gitsin.. bu devirde fıkaralık.. Elli. kızın kötü yolda değilken odaya koymazlar. Mazmanoğlu «kavat» diyecek olmuş. Her dert fıkaranın başında arkadaşlar. fakat son derece güçlü kuvvetli bir adamdı.. — Kimleri arıyorsun Alo? — Hüseyin ile Ahmet'i. Zengin kısmının da elbet namuslusu var. yere bakarak ihtiyatla sordu: — Demek... Bu sırada. — Hepsi değil tabiî. saçları. onbeş yaşında bir kız daha alır. Memet.. paralı adam sinirli olmuyor.. zaten barut gibisin. Ağa cebinden keseyi çıkarmış. — Peki. «Haydi Mazmanoğlu. Düşünüyor besbelli. Biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi para babasıdır. Sen halbuki. Asıl namussuzluk.. Memet. burada mısınız reziller! Diye bağırdı. yürümüş. «Allah belânızı versin» demiş. göğüs adaleleri pehlivana benziyordu. îki ay sonra parayı sayar. Nail ağa.. İşi tıkırında. Parayı pezevenklikte kazandı. Okumak. ettiğimin . kurtulur. — Vicdanları varsa. elini kaldırdı: — Vicdanı karıştırma. Tahsildar Dursun efendi güldü: — Hakkın var beyim... sakalları bembeyaz. Bacağında beyaz bir dondan başka elbisesi yoktu. yazmak da bilmez. Diyor ki: «Bir orospu yüzünden hapse gireceğiz.» demiş. ağır ağır sordu: — Kızı kötü yola düşerse?... Bir de alnına kara bulaşmışsa. iki adam arasına hiç çıkılmaz. Bu Malatya'ya çalgılı kahveyi ilk defa o açtı. — Yazacağız. Yarı aç...... O karıyı boşar. Köy yerinde karın. bizim cezayı temyiz tasdik mi eder beyim? — Belli olmaz Memet. Ben bu namussuzları arıyorum sabah beri. Namuslarına kalmış bir mesele. «Yaz şuraya bir 'kavat' kelimesi»... Otelin kâtibini çağırmış... kapıdan içeriye «kavat Alo» girdi.. Akıllı adamlar gülmüşler. Pazıları. demiş.. Bir gün paydostan sonra Mazmanoğluyla çekişmişler. Kârımız kesilecek. Bizde bir Nail ağa vardı.

. Elden gidiyorsunuz.. kanun bu işi pek seviyor. Bir kötülüğü. bizim namussuz Bedri'nin tayfasına alışamadın mı? — Alışamadım Dursun efendi! — istidadın yok.... — Haklı olamaz.. — Bizim Bedri hiç bir şeyi tedavi etmek gayreti göstermiyor ki. Memet korkuyla sordu : — Beni neye alıştıracaklar Dursun efendi? — Okumaya alıştıracaklar! — Allah razı olsun.. — Anlıyorum. getir!» dedi. garip olduğu için Malatyalıların birçok hususiyetlerini tenkit etmekten hoşlanıyordu. Kavat Alo iterek onları dışarı çıkardı. — Sen insanları mahpus etmeyi de sevmiyorsun ama beyim. Kendi kredisini de düşürüyor... Ben Kuranı kolayca söker miyim? — Kolayca sökersin.kavatları. Onbeş güne varmaz... Hazin şey! — Hazin ama. Ötekiler gülmeye başlayınca Memet hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktı. — Hamdolsun evet. bir bakıma haklı!. Güzel yüzünü astı: — Ben Bedri efendiye bu işleri hiç yaraştırmadım dedi... «Namusçular» gözleriyle müsade isteyerek kalktılar. . Bak görürsün. bir başka kötülük ile tedavi etmek mümkün değil. Kayserili Tevfik. «Nerde bizim pezevenkler! Şunları sür. Neden olduğunu kendisi de bilmeden başını önüne eğdi.. Büsbütün şaşırıyorlar.... — Ben insanlarla eğlenilmesini sevmiyorum.. — istidadın yok dedim ya. Düşün önüme.... Haydi! Herkes ve herkesle beraber Hüseyin'le Ahmet de gülmeye başladılar.. Kavat Alo bir nara attı: — Kalkın dedim... Ulan deyyuslar. Eğleniyor..... Sabah beri. avratlarını. Memet'i nasıl alıştırırlar. Şeyh Yusuf efendi de alıştıracak.. Yallah! Bedri efendi çağırıyor.. Çünkü bunlar maksadı sezemiyorlar ki. istanbullu yavaşça sordu: — Bedri efendi.. Ulan kelimei şehadet getirin.. niçin hep namusçulara musallat oluyor? — Namusçu olduklarından. «Kavat Alo» da adı üstünde namusçulardandı.. Dursun efendi gözlüğünü düzeltti: — Ne oldu bey! Sen daha. Fıkaralara da yazık.. O da karısını vurduğundan onsekiz seneye mahkûm edilmişti. Ulan kalkın. istanbullu içini çekti.

hasılı cem: Üçyüzkırkdokuz. iki mahpus fazlamız var. Başgardiyanda nihayet telâş başlamıştı.. Şuraya. Duyan olursa iki kişi değil. gayet tehlikeli bir hal aldı.. «Aferin. sayar ama.. Gözünü aç sergardiyan.. sol üst koğuş doksaniki. duvardan atlayı atlayı vermesinler. daha doğrusu iki gün iki gecedir içerisi sayılıyor. iki günden beri.. Topla şunları allasen. herif namusunu temizlemiş» dersiniz. Netice tabiî değişmedi. istanbulluya kim bilir kaç defa tekrar hesaplattırdı: — Yaz bakalım beyim: Onbir karı koğuşu. otuzbeş. İyi adam bile iyiliği fenalıkla beraber yapıyor. alt sağ koğuş seksenbir. Sen bu hesabı tahsildarlara yaptırmalısın... Galiba bir gün gelecek. Aklın varsa.. iki.. Cezaevinin o sıralarda mevcudu üçyüzelli üçyüzaltmış arasındaydı ve iki günden beri esas defterlere göre iki kişi fazla çıkıyordu. ben doğru söyledikçe bu bizim millet alay zanneder. Hele bir daha yazıverelim. İki kişi. hem utanacağız. Ondört çocuk koğuşu. — Topla diyorsun ama. Kanuna rağmen Malatya cezaevinde iki tane suçsuz vatandaşın yatmakta olduğu rakamların belagatli diliyle meydana çıkıyordu. Üçyüzelli dokuz.— Siz yalnız «yazık» dersiniz. Bedri'ye gelince: Söğer. Burada tayın bedava. Dokuz. — Alaym sırası değil beyim.. ondokuz.... mahpus iki kişi fazla görünüyordu.. Ben şaşırdım. İstanbullu kederle gülümsedi: — Dünya... yirmialtı. Çocuklar ondört. gönülsüz gönülsüz tasdik etti: — Orası doğru. Ekmek bulmak gayet müşkül olup. Buğdayın kilosu yüz kuruş. — Alay mı? Yahu. — Ah bizim elimizde olsa...» dersin. Bir kişi noksan çıksa maazallah bu telâş . «içerden dışarı kaçan olmaz. iki kişiyi gizlice bırakıver.. Sergardiyan bu iş.. Ondokuz dokuza dokuz elde var bir.. tersine dönmüş Tevfik. üç. Herkes de öyle söylüyor. sağ üst koğuş yetmişdokuz. ziyaret günü içeri kaçmıştır. onbir... Ekmek defteri de tadat edildi. Sol alt koğuş sekseniki. mevkuf defterini saydılar: Yüzyetmişüç... Gel gelelim. — Neye şaşırıyorsun? Dışarda ahval perişan olduğundan. Para cezasından da iki kişi var.. benim hesabım kuvvetli değildir ki. Hele şunları vur biribirine... Sağ alt koğuş: Seksenbir.. Müdür bey bana kızıyor. Başgardiyan artık rakkamları ezberlemişti. Yekûn: Üçyüzelliyedi.. hepimiz yalnız iyilik yapmaktan hem korkacağız. Beni bırakırsan.. jandarmalara tembih et. Sekiz kişi ekmeksiz olduğu için... Lâkin o huyu olmasa. Hele topla. Mahkûm defterini saydılar: Yüzsekseniki. Eli açık bir adam. kumarda kazanırsa bunlara para dağıtır.. Kayserili Tevfik.. Lâkin bir lokma ekmek isteseler veren bulunmaz. şu temiz kâğıda çek. Başgardiyan. ikiyüz kişi gelir. Elde bir. Jandarmalara tembih et. — Topla beyim. müddeiumumiye gidip söylemem. Gözlerini tavana dikerek yazdırmaya başladı: Karı koğuşu onbir.. işte. elde kaç vardı.

Aman beyim. Geberirler mi bu reziller? Düdükler çalındı. koğuşa yaraşırdı. — Bu hesap af hesabı değil. aldırmamıştı. nane.. hasır varsa yerlere serilmişti. beş dakika yatağının üzerine oturuversin. Affı bize verirler. bulaşık bezleri.. duvarlara erzak torbaları. — Gece mi? Müdür bey gelecek diyorum.. Ne demek!» diye uyku arası zıplıyormuş.. geç vakitlere kadar kaybolmuş çocukların korkusunu ve şikâyetini uzatır dururdu. tuz kabakları. cigara tablaları. İnsanların mütemadi kederi ve öfkesi bütün bu eşyaya ve duvarlara sinmiş gibi içeri girenlerin yüreğine birdenbire merhamet ve ürperme çöküyor. tabaklar. Ben şimdi hepsini koğuşlara tıkarım.. çuval. Mahpus. Ranzaların beheri seksen dört liraya çıkıyormuş. «Gelirsem mevcudu tamam isterim. Herkes. bu cenabet illetin dermanı yok bey!» İstanbullu saymaya başlayınca birisi yumuşak yumuşak sordu: — Af mı var beyim? istanbullu gülerek başını salladı. — Verirler öyleyse. iki kerre ezilmiş bütün milletler gibi insanların yüzüne daima gülümseyerek. elbiseler. Sen ne sandın? — Öyleyse ağırlık almadan vermez. ancak evinden uzakta kalmaya mecbur köylülerin duyabileceği iflah etmez gurbet hissi ve yalnızlık âfeti de bütün bu uygunsuzluğa karışıyordu. ümitsizlikle başını iki tarafa sallayarak koğuşlara girdi. küçük çıkınlarda biber.. tahta oturayım da. — Verirlermiş ama ırzına geçeriz diye korkuyorlarmış. küçük sesleriyle tek tek konuştular: — Af olmaz mı? Hükümet uykusunu kaybetmiş. duvarların dibine minderler... Mahpusane köylüler için bir çeşit hastalıktır. kalk şunları beraber sayalım. halı eskisi.. yataklar toplanmış duruyordu. Bunların üstüne.. Gece sayarız.. bağlamalar asılmıştı.. Dünya üzerinde kaç çeşit çul. Kürtler. çay ibrikleri. tahtadan kerevet yaptırmak şimdilik nedense yasaktı.. hele gece olup tavandaki yirmibeş mumluk ampuller yanmca.iki gün evvel kıyametleri koparırdı. koridorda. Hem de koca hükümet olup. — Bu af dediğin de dişi mahlûk mu? — Dişi mahlûk. homurdanarak. Karyola getirmek. kilim parçası.. Karanlıkla beraber başlayan kurt kavalı.» dedi. — Şimdi herkes bahçede... Koğuşları görmedikçe sefalet kelimesinin lisana hangi sebepten girdiği ve nerede kullanılacağı anlaşılmaz. «Ben burada padişahlık edeyim. Galiba «Fazla mal göz çıkarmaz» diye düşünmüş.. Atölyede. «Dermanı yok. Pencere içlerine kâseler. yarım gaz tenekeleri. — Müdür bey gelecek. kurutulan meyve çekirdekleri koyulmuş.. bez. Gardiyanlar koşuştu. — Ya ne hesabı? . keder ve korkuyla bakarlar ve bu gülümsemeyle bu korkulu bakışlar. Sonra sen bilirsin. gülüşerek. Herkes betonun üzerinde yatıyordu. kasketler. Artık hepsi. Görürsünüz. sabun kutuları.

Nihayet bir gardiyan. kürdün arslan gibisi olmaz. yabancı var mı? — Yabancı ne demek.. Hep kardeşiz. Gidip dut kurusu satacağım.. Şuraya bir daktilo alalım. Gazete ne yazıyor beyim? — Aman gazeteden de haberi var. yukarda İstanbulluyu sinirden öldürecek kadar manasız surette bağırdı.. Yahu siz beni astıracak mısınız? İstanbullu. gitti.. — Kâtip nerde? — Kâtip geldi. fazla mıyız? — Fazlayız Abuzer! İki kişi fazla çıkıyor. Bir de esas defterleri kaybolur. Eğer bunu gazeteden öğrendinse. Biz Murat beyle konuşuyoruz. Benim eğlenecek sıram değil. — Oğlum. Saymadan bir netice çıkmadı. Defterleri götür. Bir masa ile iki iskemle çıkarsınlar. defterlerde bir yanlışlık vardır. hayvanlardan birisi noksan. — Ne olmuş. Artık Ali de vazifeye bakmıyor.. Namusum berbat oldu. Götürüp yanağını okşuyorlarmış. (Her zaman gelirken ve giderken telâş içindeydi? O kadar yumuşak bir adam olduğu halde bu telâşın sebebini İstanbullu bir türlü anlıyamıyordu. Bey. Ben bıktım. Bak bakalım. eksik miyiz. __ Mahpusu bahçeye cemet.. Başkâtip çağırmış. — Yahu! Ben ne halt edeyim? Kâtip hafız imiş. bölmüştür. müdür beye bir cigara verdi. — Kahvenin sırası mı? Ali! Eşşek herif! — Buyur. Sen şöyle otur. Arayıp bulacaksın.— Kayıp hesabı! Bizden biri inşallah kay. — Hayrola müdür bey! — Ben istifa edeceğim. ben bu dağdan.. Mal canm yongası.. — İyi türkü söylediğinden kanları kaynıyordur.. İstifa edeceğim. — Susun yahu! Biz vazife görmeyecek miyiz? — Vazifeye canım kurban olsun Başefendi. — Çobanlığın zorluğu burada. Bir de daktilo eksikti. Sen şu dağdan. telâş içinde geldi. İşte bizim kâtipten âlâ daktilo mu olur. — Kabahat senin.. dedim. İki kişi. — Etme birader. Telâşlanma canım.) Başgardiyana.. belli bir şey. Bir kahve pişirsinler. Ali dışarı pencereden dışarıyı işaret etti: — Kırmızılı geçiyor. — Murat bey! Müdür seni çağırıyor! diye posta geldi.... — Canım. Türkü söylemeye çağırıyorlar. Müdür bey. Defterleri sen götür. Koş müdür! . Türk umum Türk demektir... — Beğenmedin mi? Arslan gibi bir kurt. gazeteler yalan yazar. — İki kişi fazla geliyor. Bakarsın. Uçyüzellidokuz rakkamı sanki cezaevi idaresiyle iddiaya girmişti. Bu nasıl bir kurt.

kurdelenin fiyongasını sola getiremiyordu. bir şey de kalmamış. Onun da zenaatı o. Dünyayı önüne kattı. Vay canına! Bu kıza gittikçe bir hal oluyor. — Radyoya bakarsan seninkiler yenilecek.. — Zannetmem. dünya kadar toprağını aldı... yiğit herif!» der misin? — O nasıl söz? — işte dosdoğru bir söz. gemiler dolusu tüfek. Hani ikinci cephe. küçük taşlarla dolu. Duvarlar. Helâl olsun. oradan çıkmak marifet. Bu iş «baba hırsız tuttum» a dönecek görürsün. her zamanki gibi evirip çevirip şapkayı yine yanlış giydi. — Neden benimkiler imiş. dışarı gidecekmiş gibi şapkasını başına geçirdi. Müdür bey. cephane verirlerken ben iptidai mektebine gidiyordum. Kuvâyi milliyeye sandık sandık altın. — Nasıl zararı yok? Daktiloyu kenara bırakarak küçük masayı koşturdular. Hitlerin eline Malatya cezaevi de geçmeyecek... — Bana dokunmayan yılan bin yaşasın! — Yahu müdür. yiğit herif.— Hangi kırmızılı.. . Töbe yarabbi! Allah beterinden saklasın! Sen de şimdi bana kız gösteriyorsun. — Birisi evini bassa. terbiyeli bir çocuk gibi eğilip kunduralarına baktı. Güneş burada daha kuvvetli. Şu haline baksana. Allah için. Müdür. Ne halt edeceğiz? — Canım müdür bey. dalavere kurt Memet nöbete! Adı «Memet» olduğu için bu söz kendisine pek münasip düşüyor. karının ırzına geçse «Neme lâzım.. Bakıştılar. çırçıplak bir toprak bahçesiydi. İstanbullu her zamanki gibi ihtar etti. Sergardiyan Ali efendi.. — Kim benimkiler? — Ruslar. işte ayağında kundura yok. Şimdi benimki mi oldu? — Ruslar yenilecek. Müdür kederle gülümsedi. — Elbette kalleşlik edecek. — Neme lâzım herif. topukları çarpılmıştı. Bunların yüzü parça parça olmuş... Stalingrad düşmüş mü? — Düşmemiş ama. oraya her çıkışında yapılmakta olan bir binayı insan arıyordu.. Şuna bak. — O «bir şey» mühim meseledir.. Yenilirse de kabadayılıkla gidecek. — Allah hepsinin belâsını versin! Doğru! Alavere. — Almak marifet değil. Çimento ve kireç tozları toprağına o kadar sinmişti ki. Eski harflerle elifba okuyordum. Müdür bey. İşte buraya yazıyorum müdür bey. — Canım efendi! Bok mu kaldı. Tesadüfen olsun. Bak görürsün. daha parlaktı. Cezaevi avlusu. defterleri koltukladı.. — İngiliz kalleşlik ediyor. her tekrarlayışmda seviniyordu.. nasıl dokunmadı. bombeleri çökmüş. eksik olmasın da fazlanın zararı yok.

Beni evvelâ okusun. Urfa'nın «Vahap» ı. Ertesi gün mevkuf defterindeki kaydına kırmızı mürekkeple hükmün infazı yazılır.. Kenara. Hekimhan'ın «Aliseydi» si. Mahkûmlardan sonra mevkufların yoklaması başladı. ince borudan on iki musluk akıyordu. İsmet Paşanın uzak akrabalarından dokumacı Hamdi idi.) İkinci mahkûm. tepesini ustura ile kazıtıp perçem bırakmışlar. alnındaki kâkülün ucuna para ve nazarlık bağlamışlar. On beş sene dört aydan beri yatıyordu. Evrakı bozulmazsa bir gece saat üçte götürülüp asılır. betondan bir havuz yapılmıştı. su lüzumsuz yere akmasın diye. sıradan çıkıp azametle yaklaştı: — Beni de okuyuver beyim! — Dur. Evvelâ mahkûm defterini açtılar. buralara bezden ve ağaçtan tıkaçlar koyulmuştu. Yoklama sesi kesilince işi farketti: — Ne oluyor? diye sıkıntı ile sordu. Besni'nin «Vakkas» ı.. Mahkûm defterinin birinci numarası «Hüseyno» ya aitti. dokuzyüzotuzüçteki aftan istifade edememişti. Diyorum ki. Kur'an okuyacağız.» derlerdi.. Mahpusları doğru saymak istisna edilirse. . — Hiç. Önden de.. Üçüncü numarada yemenici Memet Emin. masa ile iskemleleri kapının yanına. başını iki yana sallayarak... arkadan da bakılsa yorgun bir öküzü hatırlatıyordu.. (Başını iki tarafa sallamasının sebebini İstanbullu merak edip sormuştu. Muslukların çoğu bozulmuş.) İstanbullu okuyup dururken kızını öldüren Memet. Anadolu'nun her mıntıkasından fazla burada isim benzerliği vardı. (idamlıkların hazin bir talii var : idamlık mahpus asla mahkûm defterine kaydolunmaz. istanbullu birisine oturdu. sırtında arkası tamamiyle kopup düşmüş paltosunu kavuşturarak sola geçti. Müdür bey birisine. Bir karış derinliği olan bu havuzun üzerinde. Adı okununca.. Bu defterin de en başında idama mahkûm edilmiş bulunan Tecdeli Ali bulunuyordu.üzerlerinde jandarmaların gezinmesi için alçak yapıldığından bahçe ferah görünüyordu. bu torbanın içine kalın bir kitap galiba Kur'an koymuştu. işi pek iyi bilen başgardiyan. kopmuş. Çocuk gözünü kapatan bu çıngırdakları her saniye. bertaraf edebilmek için başını sallamış. İstanbullu şaşırarak başım kaldırdı. senelerce aynı hareketi yaptığından artık huy olup kalmıştı. Kezban'ın babası atıldı: — Memet bey... Kez ban'ın babası omuzuna bir torba asmış. Benim işim var. Müdür. Dördüncüsü. Adıyaman'ın «Abuzer» i pek boldur.. gölgeye koymuştu. sıran gelsin! — İyi ama bizim işimiz var. — Ne? Ne diyorsun herif? — Beni evvel okutuver. Küçüklüğünde. Mahalle bekçisini öldürdüğü için. Malatyalılar : «Malatya'nın «hacısı». dalmış gitmişti. Müdürle akraba olduğundan âdeta şımarıyordu. O kadar zayıftı ki her an nefesi tıkanmış da boğulacakmış gibi insana sıkıntı veriyordu.. işimiz var.

Şapkasını alelusul ters giyerek çıkıp gitti.. — Ya. Adları okununca arkadaşları bu hakikati meydana çıkarmışlardı.. — Yahu! Ben bıktım. Çocuk koğuşunu sayarken yer değiştiren küçük kurt çocuğunu tokatladı. — Allah beterinden saklasın! diye homurdandı. sanki bu şiddetle ayağa kalktı. — Burası neresi müdür bey... Yahu! Bu dünyada akıl kalmamış mı? — Ya kalmamış. Kadınlar koğuşunda onbir kişi vardı. — Memet. Günah!.. Okuyor mu? — Okuyor.. si yaprağı bir bir çevirirsen okumuş gibi sevabı varmış. — Onu bırak... yapraklarını çeviriyor. Nasıl öğrenmiş? — Adam gibi okumuyor. — İyi ama okuma bilmez ki.. Müddeiumumiliğe gideceğim... okuyor. — E. dakikada öğretmişlerdir. Tözey çamaşırları yolladı. — Eee. İstanbullunun ilk işi taymcı Sefer'i çağırmek oldu : — Bana baksana.. müdüre de. Geleli yirmi gün olmuyor..— Kur'an mı? Sen mi okuyacaksın?.. deftere işlenmemişti.. Arapça değil mi uydur uydur oku! — Töbe de. Evvelâ okuyuverse... Haydi karıları. Elini o kadar şiddetle salladı ki.... Kitabı önüne alıyor... Sıra Memet'e gelince.. çocukları da sayalım. — Boynuna bir kuran asmış... Allah imdada yetişsin diyerek namaz kılıyor.. Mevkuf defteri bittikten sonra. Biliyorum... Adile'nin anası çocuğunu kucağına almıştı. İstanbullu güldü : — Aldırma. Müdür arkasından. Ulan rezil! Yıkıl. — Kim söylemiş? . — işte. — Öyleyse. Fransızca lügati gösterdi : İşte öyle çeviriyor.. Memet korkarak geri çekildi. Hani sen şu kitabı çevirirsin Sefer. — İyi ama. Cezası daha tasdik edilmedi.. yahut lüzumundan fazla. Ulan sen okuma bilir misin? — Bilmem. Müdür bey. İstanbulluya da darılmış olduğu pek belli olan bir yavaşlılıkla duvarın dibinden ayrıldı. — Buyur beyim.. Kur'an torbasını bir eliyle göğsünden iki karış ilerde tutarak bahçeyi terk etti. ekmek defterini beriye aldılar. İki kişi tahliye edildiği halde. — Git.. — Okuma bilmiyormuş. Gitsene eşşoğlusu. Kezban'ın babası var ya. Adı okunan sıçrayıp içeri giriyordu.. hafız kâtibe söve saya tahliye tarihlerini işaretledi. Müdür Adile'nin yanağını okşadı... Git dedim.

O andan itibaren iki aile akraba olur. Ekseriya namahremlik kalkar.. Argalı Vahap ismindeki güzel ve kibar delikanlıya mütemadiyen «Kirve» diye hitap ettiğini istanbullu nihayet farkederek sordu: — Affedersiniz.» dersiniz. — Kitabı de o satmıştır. yahut kasabanın ileri gelenlerinden birisine gidersiniz. Tahsildarlardan birisi ve belli ki memur takımının elebaşısı Bedri efendi idi. Çaylar kaynıyordu. yeniden tasnif etmiş ve birtakım peşin kanaatlere gelmişti. Çay dağıtılırken diğer bir tahsildara. hattâ babalar öldükten sonra bu akrabalık sürer. siyasî bir mesele uğruna silâha sarılmış insanların bu şehirde kendilerine mahsus âdetleri cari olmak lâzımdı. Geldiğinin ikinci günü. Bu. Nasıl akraba. — O sattı. hiç gülmeden şakalaşmasını biliyordu. Haklı olsun.Orada. bu kirve ne demektir Bedri bey? — Kirveyi mi merak ettiniz beyim? Kirve buraların bir âdeti. ters çevirmiş giymişiz!» Tahsildar Bedri ve arkadaşları.. Bu kanaatlere göre Malatya derebeyliğine ve isyana yakındı. kırmızı yanakları. Beş liraya. Kendi vaziyetinize göre mahallenin. Kabul etti mi sünnet düğününün masrafını yüzde doksan kendisi yapacaktır. Bu teklifi yaptığınız adam hemen hemen mutlaka kabul etmeye mecburdur. yani iptidaî insanlardı. elleri hele parmakları şişman vücuduna göre son derece güzel ve nazik bir adamdı. dört tane ağa. yola çıkmadan evvel ve trende Malatya hakkında duyduğu ve bildiği şeyleri birer birer gözden geçirmiş. nevi bu dünyada ya inkiraza yüz tutmuş. Lisanı.. Namus ve din meselelerinde son derece mutaassıp idiler. iki tane şeyh ile tanışmış ve o zamana kadar hiç işitmediği «kirve» kelimesini öğrenmişti. gayet şişman. birbirlerine nikâh düşmez halde akraba. Ölünceye kadar. istanbullunun kanaatine göre ayrı bir insan cinsi. — Ne güzel bir adetmiş! Bu kirve sözü Kürtçe midir? . bahçeye indiği zaman kendisini duvarın gölgesinde hazırlanmış bir yere davet ettiler. beş tane ihtilastan mahkûm tahsildar. Şarklılar derebeyliğin romantik meziyetlerini hâlâ muhafaza ediyorlardı. En müşkül vaziyetlerde kirveyi hiç çekinmeden imdadınıza çağırabilirsiniz. Âdeta kardeşlik..istanbullu Çankırı cezaevinden Malatya cezaevine sürgün edildiği sırada.— Şeyh Yusuf. Burası kilimler. birbirlerini vururken araya bir kadın girse ona hürmeten silâhlarını indirirlerdi. Sünnetçinin önünde çocuğu kucağına alır.. Sefer gittikten sonra İstanbullu bir cigara yaktı ve birdenbire Memet Akif'ten bir mısra hatırladı: «Din de kürkün aynı olmuş. Eşkiyalık ederken kadını soymazlar. «Ben bizim oğlanı sizin kucağınızda kestireceğim. yahut da yeniden yeniye türemeye başlamış bir kabile idi. gayet uzun boylu. halılar ve döşeklerle döşenmişti. istanbul şivesinden pek az ayrılıyor.. Mert ve açık yürekli. Çocuğunuzu sünnet ettireceksiniz. haksız olsun.

.. uçsuz bucaksız bir saadet duyuyorlardı.. trende gelirken Kürdistan'm derebeylik romantizmi hakkında düşündüklerini tasdik eden ilk dostluk ve yardımlaşma alâmetine rastladığından memnun oluyor. Adınızı belleyemedim. göz eğdiğini anlamaya lüzum görmüyordu.. beyefendinin kirvesi misiniz. — Şeyini. Beyefendi henüz acemidir. kabahat şimdi bizim mi? Bey kirveyi kendisi sordu... Arada sırada «kiriv» diye kullanırlar da ondan çıkarıyorum. — Bırak şu pisi. — Karısının nesini sünnet ettirdin.. Süleyman bey.. bu muazzam ve müthiş küfürlerden en fazla konuşan üç kişinin keyiflenmesiydi. — Karısı mı kucağında? — Evet.. siz..— Malumuâliniz Kürtçede birçok Farisî söz var. Kusura bakmayın. yoksa bey efendi. etrafındaiklerin neden gülümsediğini ve Diyarıbekir ağalarından Hamdi bey oğlu Süleyman beyin Bedri efendiye neden kaş. hiç ummadığı bir sualle lafa karıştı: — Neden sen Vahab'm kirvesi oluyor muşsun bakalım? — Çünkü karısı kucağımda. «Kiriv» derler. — Yoksa Vahap bey sizin kirveniz mi? — Ben onun kirvesiyim! istanbullu öğreneceğini öğrenmiş gibi susunca üçüncü taksildar vaiz efendi. Benim avrat sana feda olsun. Malatya'da kullanmayan kalmadı.. — Vahap.. Malum ya bizim yenge her gece bir yerde misafirdir. Ben senin avradı değil. Bir de kibrite kirbit denildiği gibi «kivre» şeklinde de telaffuz ederler. imansız herifler! — Süleyman bey. Ben esasını pek bilmiyorum. mecliste kendisinden başka bu türlü şakadan hoşlanmayan ikinci adamdı.. Âdeta mütelezziz oluyorlar. Meclis hep bir ağızdan kahkahayla gülmeye başlamıştı.. Konudan komşudan ayıp olacak diye.. sözü bu mecraya getirmek isteyenlerin daha başlangıçta önlerine dikilen Süleyman beye hayretle bakarak âdeta imdat istedi. Ama bu kelime «girift» kelimesinin değiştirilmişi olmalı. Yavaş yavaş aklını başına toplayan istanbullu. Nihayet beğenen bir gülümsemeyle sordu: — Şu halde. bundan. — Ulan avradını. Asıl şaşılacak taraf. şu vaiz olacak pezevengin avradını.. Elli yaşında gösterdiği halde bir genç kız gibi utanarak Bedri efendiye çıkıştı: — Sizde hiç namus yok mu? Beyden ayıp.. istanbullu kendi hesaplarının böyle bir netice vermesi karşısında öyle şaşırmıştı ki artık hayret bile edemiyordu... diye başlayacak oldu. Tahsildar Vahap.. Biraz biçimsiz imiş.. .. Buna yalnız keyiflenmek de denilemezdi. — Sus kardeşim. Tahsildar Bedri efendi bu izahatı verirken istanbullu.

....... Allah belâlarını versin bunların. Hakikaten yapılacak bir şey de yoktu. bu lakırdı için adam ölür. İllallah! Bir yenisini al. — Öyleyse bu herif ona binicilik edebilir mi? — Sorduğuna bak. hemen ölüm!.... keselim bu sohbeti! dedi... — Yeter dedim ya. Kanınızı aramasalar. bu taifenin «ham» bir insan bulmanın tadını güzelce çıkardıklarını anladı. Birisi babasına.. Kendi binmeye almamış ki. birisi dedesine söylenen bu sözlere. Süleyman bey. Bizim ağa da karı beş tane. Bizde. kavatı. Bedri efendi. ilk günüdür. Bu iki parça gülüşün acayipliğini seyrettiği için.. Ağa hapse düştü düşeli ev misafirsiz kalmıyormuştur. Ağaların içinde en uzun boylusu. Bu kadarcık söz Bedri efendiyi hakikaten öfkelendirmeye yetmişti. koca göbeğini hoplatarak güldü : — Gördünüz mü? Hemen ölüm. Ötekiler eskisinden daha çok güldüler. kusura bakma! Bunları işte gördün.. başlarız avratların geçmişinden» demişler.. — Hangisi olacak pezevenk. Tahsildar Bedri efendi işin felsefesini izaha başlamıştı: — Herkes evvelâ bir şaşar. yakın oturduklan yerden kirli kirli gülüyorlardı. — Kalır mı? Rakıyı gönderen bu deyyusun evine iniyormuş... Acemidir.— Sizin bedhah olduğunuzu nereden bilecek. Herkes gülüyordu. dudağı yank bir adamdı. Ya sana ne oluyor avradını. — İyi ama. Süleyman bey «ne yaparsın» manasına. Bir sağrı varmış.. — İyi öyleyse. Hepinizi kurşunlamak.. Gülerken yüzü âdeta iki parça oluyordu. Süleyman bey.. Sizde bu laf için adam ölürmüş de sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın a. Macar katanası gibi.. sizi vurmak helâldir. En küçük karısı.. usandık... Bedri efendinin karışma kirvelik ettiği tahsildar Vahap efendi masum bir çocuk gibi sordu: — Hangi karıyı kasdettiğin anlaşılamıyor. Uzun ağanın en küçük oğlu ile torunu da kendisi ile beraber mahpus idiler. uzun ağa kendisini hemen topladı: — Bedri efendi. Küçük karının şanı buraya kadar geldi. Kaymakam. kabahat kendisinde imiş gibi mahcup bir yüzle istanbulluya döndü : — Bey. istanbullu o zaman.. Sonra alışır. Onların hatırı için aldı yeni karıyı. istanbulluya bir işaret verdi. jandarma kumandanı şikâyet etmişler : «Ağa biz gayrı eski karılardan bıktık. — Neye alışır Bedri efendi? . — Hep aklın fikrin vurmakta. — İşte bu kadar.. Uzun ağanın yüzü büsbütün iki parça oldu. Vura vura bu hale gelmişsiniz. Elini hışımla kaldırdı: — Süleyman bey malum! Bey de yeni geldi....

.. kardeşi değilim. Lâkin dünyadaki bütün Nahiye müdürlerini Allah kahretsin.. Ben karıyla yatıyorum efendim... Ötekiler de tasdik ettiler. Bildikleri için de bizimle şuradan şuraya gitmezler. bir muayyen mesele için almışım.. Yavaşça sordu : — Hanımefendi ne dedi? — Ne diyecek efendim. karı içerden.— Şakaya alışır.. bir tahsildar arkadaş daha. Adana'da bir zenginin kızı koca arıyor oldu. Benim kanmla benim aramdaki sıhriyet meselâ bizim hatunla Vahap arasındaki sıhriyetten farksızdır. Bedri efendi. diye tutturdu bu gece berabersiniz. sonra arkadaşlarına döndü. Eve oturtup besliyorum. Fikrimizin yatması şu cihetten ki.» dedi. Gurur duymalıyım. razı olduk. Biraz yalvarttık. — Tabiî lâtife ediyorsunuz. . Parayı muhasebeye yatırmışım. — Adana seyahati iyi akıldı. Çocuk olmak neye delâlettir. «Haydi Adana'ya gidelim» diye tutturdu. İçtik. Karının oturduğu odanın kapısını açtı: «Kız bana bak! dedi. Terliği çekip üstümüze yürüdü. — Vaiz.» diye haber uçurulmuş. ikimizi de kapıya kadar kovaladı. Aman şunları kandırmanın kolayı... avrat dediğine sövülünce bundan bana hiç bir hata gelmemek icap eder. Bilâkis ben onu. — Bir türlü anlayamıyorum efendim! — Belli. Göreyim beni mahcup edersen karışmam. ağdalı ağdalı anlattı: — Bir gece bunlara gittim. Hudutsuz bir öğünme içinde anlatmaya başladı: — Bir gün bu vaiz.. Vah vah! — Hanımefendi duyarsa. Bizim avratlar huyumuzu bilirler. Bu sefer de «iyi ama karıları da beraber götüreceğiz. böyle şey olmaz.. İyi amma ben karımın nesiyim? Anası değilim. Müdür efendi. — Şu halde. Vaiz efendi.... kendisine talip olursa sevinmeliyim.. istanbulluya acıyarak baktı. Bilmem kaçıncı şişede Nuri olacak pezevenk şeytan gibi aklımıza girdi. — Olmaz mı? Haberi olmasa şakanın tadı çıkmaz ki. Hemen evlere dağıldık. bak bey ne diyor? Vaiz efendi.. haberi var. babası değilim. Bedri efendiye döndü: Haydi beye anlat şu bizim Adana seyahatini. bir de ben içmeye başladık. Vaiz efendi misafir gelmiş. Kadınla yatmaya. çaydan bir yudum aldı. buna fikrimiz yattı. — Neyi duyacak? — Böyle şakaya alındığını. Otele döneceğim zaman sofrada beni dürttü. Vaiz yemini bastı. Arkadaşlarımın arasında kadrim itibarım artmalı..» demez mi? Bak.. Barda para yiyecekmişiz. Sözle de olsa bir başkası aynı meseleden dolayı kendisini methederse. istanbullu hayretten ziyade korkuya yakın bir hisse kapılmıştı.. Bereket versin şansımız iyi rasgeldi.. Bize «Yetişin bre gelin. O sıralarda bizim oğlanı evlendirmek gayretine düşmüşüz. ben dışardan kız arıyoruz. «Ben yalnız yatamam. Şu halde.

«Demek şimdi bu karılar oyuncu karıları mı?» «Ne sandın velinimet. Nihayet «Karılar da beraber.. Kız lafı bütün yalan. Mesele şöyle şöyle. Bırakmam şartolsun.. hemen davrandı.. me «Oğlum. Besbelli bu bizim Vaiz komiğe pek benziyor.. Karılar önde biz arkada Nahiyeye doğru yola çıktık. sevindi. Yarın akşam oyuna başlarsınız. Nihayet dayanamadı. Onar hovardayı bir kapıdan alır bırakırlar da biri birinin ruhu duymaz. sen bu deyyusun huyunu bilmez misin?» diye gülüyor. karılar cilvelidir. ben böyle dememişim. Sıtkı döndü. Kabul .. Piyasaya bir kere çıkar.» bir ayak sesi. Üçüncüsü velinimet en az kullanılmışı odur.... sarmadık arkamızdan «Pat pat.» diye bağırıyor.. Sıtkı istasyona inmiştir. bu akşam biz bize bir muhabbet yaparız.. Herifi bize takdim etti. biz buraya geldik ama müdür bey oyun oynamaya müsaade etmiyor. pencerede görünmiyelim. Bu namussuzların arkasına düştünüz siz nereye gidiyorsunuz... Karılar cilveli olduğundan cinayet falan çıkar diye korkuyor.. biz kumpanyayız. Yanındaki kahve rengi manto giyenin marifetini nasıl anlatmalı. «Oyun kolay.. Bize laf düşürmeden sepetleri toplayıp aşağı indiler. keyifleniyoruz. Çaresiz biz de beraber.. Taktılar takıştırdılar.Benim karı evlâdının mürüvvetini görecek. sordu : «Kim bu hanımlar?» Ben Sıtkı'ya meydan bırakmadan anlattım : «Velinimet dedim. Sepetlere nevaleleri doldurduk. Biz bu kadar masraf ettik.» Herif bunu tepeden tırnağa bir kere süzdü. Bereket versin ahali çok. Yalvarmaya başladım. Hay yengeciğim. Yol müteahhidi imiş. «Hele siz önden yürüyün. Üçü de eski kulağı kesiklerden. Sıtkı. «E. Damarların boşalır. Sor da bak. Şimdi oyun oynamadan gidersek. şimdi ne olacak?» diye yalvarmaya başladı... Belli ki müdürle araları iyi. Yokuşa sardık.» Benimkini tarif ettim : «Şu yeşil mantolusu bir göbek çalkalar. Biz buraya gelmeden Malatya'da oynadık. Aman oyunu bozma.» dedim. «Efendimiz. Vali bir gece muhabbetine üçyüz lira verdi. Akılları başlarına gelmeden üçünü de trene attık. «Dedim gitti. Şüphesi kalmadı bunun soytarı olduğuna. Oraları kalabalık olmasa. Genç meraklısı. Bunların avratları da dünür gitmeye meraklı.». Tren Gölbaşı'na yaklaşırken ben bu vaiz olacak avradını. Halbuki evet... Görmesiyle içeriye hücum etmesi bir oldu.. Karı milleti değil mi beyim. gözü ilerde yürüyen karılarda. «Vay Recep bey.. rezillik alıp yürüyecek.» Müteahhit yumruğunu sıktı. Karıları orada bir otele yerleştireceğiz. Doğru bizim eve.» Müteahhit yutkunmaya başlamıştı. hemen kandılar. Lâkin öyle işin acemisi değiller.» dedi.. Bir taraftan da «inin. Tabiî her trende gelir... alimallah. Vaizi gösterdim : İşte komik. Namusu tuttu pezevengin. Nahiye ile istasyonun arasında bir kıraç tepe vardır.. Herif yanımıza geldi ama. Lâkin huyludur... Adana'yı düşünüp gülüyoruz kendi kendimize. çekirdekten yetişme oyuncu karıları bunlar. Biz yallah bar'a. pencereye abanın demişim. bulgur kaynatıyor sanırsın. sen de mi istasyonda bulunuyordun?» dedi.» «Ne kumpanyası bu böyle. haydi aşağı. Şartolsun biz kumpanyayız. Yemin etti.... Bir gözler var can alır. «Yengeciğim.. sürdüler sürüştürdüler. Bizim karıyı buldu..» dedim. İşte müdür bey şahit. Sıtkı oranın Nahiye Müdürü. Herif bizi gördü. Müdür beyden ben size müsaade alırım. Biz Adana'ya gidiyoruz. Yalnız bir şartla.?» «Halis tiyatro kumpanyası»«Deme...

. aman sabır. Ortalıkta kimse kalmadığı zaman mahfi gelecek.. çember sakallı ağa efendiyi gösterdi. — Yiğit yiğiti gözünden tanır demişler. Dünyada böyle avradını.. iki amele hizmet ediyor.. ettiklerim kıyamet gibidir... Git getir. Sabır. Karılar nerde? Biraz içtik. Komiğe döndüm: «Hakikat geç oluyor. Başına çöktük efendim. Jandarma başçavuşu olacak habis kendisini kerhaneye atmakla tehdit ediyormuş.» «Müdür beyin de avradını. Nihayet rakının verdiği cesaretle.. bağın birine çekiliriz. Biz kahveye gittik. hele kebap teşrif etsin... Nüfus memurunun metresi imiş. Herif bir sofra hazırlamış Başvekile mahsus. «Ölsem gitmem. Tabiî son dakikada haber verdi. abdi hakirin şimdi kemikleri dahi çürümüştü. böyle söyleyerek o zamana kadar lafa karışmadan gülümseye gülümseye dinleyen kısa boylu.» dedi.. «Mükemmel cümbüş çalar. — İyiki sizi çekip vurmadı. Biz kolları sıvadık.» dedi. Hiç merak etmeyin.. Sabaha kadar bir eğlendik. Velinimet kendi kendine söylendi : «Kebap hazır ama.».. Bizim velinimet evvelâ ses çıkarmadı. Yavrucuk utandı besbelli. Bizim komik bu işlerin erbabıdır. fazladan hacı idi. «Emredersiniz velinimet.. Bu akşam biz bize.» deminden beri kendisini zorla zapteden Nahiye müdürü makaraları koyuverdi. Etrafa bakmadan atıştırmaya. Bedri efendi.» «Müdür bey ne bilecek.. «Bayanlar gele dursunlar. Sonra kıvranır oldu..» Somurttu ama seslenmedi...»«Velinimetin de izzetli saadetli avradını. Bu ağa efendi.. On dakka sonra bizim keyfimiz sinirine dokunmuş olmalı ki....» «Aman kardeşim bu nasıl bir söz.» «Hangi misafirler velinimet?» dedim... Tertibatını almıştır. Velinimet öyle kızdı ki yekden o da bize sövdü. «Bayanlar tabî. «Şimdi bir duyarsa beni de sizi de perişan eder» diye ağlıyor.. Bu akşam ziyafet benden. Kadıncağız istikbalinden havfediyor... Eğer her avradına söğdüğüm çekip beni vursaydı. Her telden çalar ya. çekiştirmeye başladık. Kebap geldi. Güzel ve tatlı küfürü aynı lezzetle iade ettikten sonra vaiz efendiye döndü : . misafirler hazır değil. sen serhoşladm..» dedim. dile cümbüşü meşhurdur» «iyi öyleyse. Kulağına eğildim.mü»? «Artık orasını müdür bey bilir. Karıları bekliyordu. yeşil mantolu afetin burada bir belâlısı varmış. «Sen gideceksin pezevenk!» diye davrandım. Şimdi beş oğlu ile beraber bir cinayet meselesinden dolayı mevkuf bulunuyordu.. Kahverengi tayyörlüsü derseniz zaten körpe. Müdür beyden ayıp. bir eğlendik.» Kanlar müdürün evine girdiler. «Nerde kaldı bu bayanlar?» diye ciddî ciddî sordu. Saz çalan var mı içinizde?» Nuri'yi gösterdim.. «Nerde kaldı bu kaltaklar?» diye bir kerre celallendi.» dedim.. Bağıra bağıra meselenin içyüzünü anlattım : «Velinimet.. Biz adamımızı tanırız beyim. Biraz vakit geçsin..» «Gitmezsen avradını. «Ulan sen git getir... Kebaba hücum ettikçe adamcağız imdat arar gibi etrafına bakıyor. Hakkı var.. Hiç olmazsa velinimetten sıkıl. Müteahhit hazırlık yapmak için koşarak gözden nihan oldu. Tabiî velinimet.» «Yahu....

«Yahu söğmedim diyorum. Al işte yüzbaşı senin avradını bende.— Hele mademki açtınız. dedi... Keyfimize bakalım. bir yanlışlık olmuştur. Senelerce karakol kumandanlıkları yaptım. Ölürüm vallaha. Benden baskını yoktur»..» demiş. Bir de geçip gidecek. — Şimdi pezevengin lafını etmeyelim.. Haşa meclisten avradını bellerim. Ne yapalım yüzbaşı.. «Yaka bırakılır mı? Avradıma söğ. Şimdi Bedri'ciğim kızar.. Anlı. «Söğmüşsün» «Siz Müslüman değil misiniz. O da yüzbaşının yakasını kavradı...» Ben orasını bilmem. ben çok pezevenk gördüm. Benim avrada sen nasıl söğersin»Beyefendi. bütün Malatya ahalisi de evire çevire. ulan sen benim karıya söğmüşsün.. Söğmeden Söğdün diyeceğine söveyim de elinden geleni arkana koyma. Söğmüşsün» «Vallahi söğmedim» «Söğmüşsün» • «Billaha söğmedim». iki kere sarsınca müdürün artık tahammülü kalmadı. On dakikada kırk yıllık dost olduk. — Olmaz...» «Herif aması kalmış mı? Karıya söğmüşsün» «Vallaha. «Aman benim avrada söğecek bir ahbap yok mu? Huyluyum ben.. «Mademki inanmıyorsunuz.».» Bir. — Derken efendim.. Lâkin yüzbaşı Kani bey gibi işinin ehli deyyusa rastlamadım. «Benim hakkım zayi oluyor. biliştik.». ben yerinden haber aldım. Ben de eski jandarmalardanım.» Bizim müdür. Allah beterinden saklasın. Benim işim var. bundan daha beteri mi olur. Benim hanımefendiye sebtetmek ne haddime.» «Aman estağfurullah ben mi?» «Sen. lâkin birdenbire öfkelenir. Kısa kes. siz kulak asmayın.» «Demedim yüzbaşım. ben senin avradına söğmedim. «Bir de evet diyor.» «Söğmüşsün.. Tanıştık.. — Efendim. «İnkâr etme. Bana Mehmet Çavuş derler. Yemin ettim. Lâkin inanmıyorsun. «Orası sizi alâkadar etmez.. Haşa sümme haşa. Allah selâmet versin fazla sıkıştırılmaya gelmez. şart ettim inanmıyorsun.. «Yüzbaşı! diye bağırdı. Bedri ile kapının arkasından . Ayağı bu toprağa basar basmaz. Sana tekaüt maaşı bağlayacak değilim. beye.. Haydi itiraf et. billaha yalandır yüzbaşı bey. «Evet yüzbaşım.. Yüzbaşı Kâni'nin yanında bu pezevenk on para etmez.» Etrafa toplananlara yanık yanık bakıp yardım istedi.» «Kam bu biri?». şanlı bir yüzbaşı. diye öfkelenir ama. Eşkıyaları yakaladım. Yumşak adamdır..» «Kurban olayım yüzbaşım yanlışlık vardır. — Kirve.» Artık dayanamadık. anlat. 'Ben bu yeni yüzbaşının avradını şöyle şöyle edeyim. günün birinde bizim cezaevi müdürü Mehmet bey telâşlı telâşlı Adliyenin merdivenlerini çıkarken yüzbaşı Kani bey yolunu kesip yakasını toplarladı. Gelip yeşil otelde beni buldu.». «Söğmüşsün ulan. şartolsun demedim... iki kere yaralandım.... hapisane müdürüne oynadığınız oyunu da anlat bari. «Ben birinden haber aldım. Malatya'ya bir jandarma bölük kumandanı gelmişti. «Ulan sen hapishane müdürü müsün?»..». Bulamayınca. Bırak yakamı».. «Size bu iftirayı kim söyledi?» diye sordu. Haşa meclisten dışarı. Sonra fena olur.» «Yanlışlık ne demek? Burada kaç tane hapishane müdürüsünüz siz?» «Ben yalnız başıma hapishane müdürüyüm ama. Dinim Rabbane hakkı için söğmedim..' demişsin ya.

O zaman göreceksiniz ki ben küfürden nefret eden bir adam değilim. varamayacığımı da anladım... Değil mi beyim. ahali güler. Güle güle karnımız yarıldı. Demek bazı kibar hanımefendiler de benim kanaatımda.. Beni şakalara karıştırmamak şartıyle ahbap ahbap yaşarız. Malatya'da yaşadıkça bu âdetin. Yalnız hanımefendileri yad ediyorsunuz. hayır yanlış anlaşılmasın. Bu şifahî mukaveleye o günden sonra iki taraf da ciddiyetle ve dikkatle riayet etti. Cebir yok. — Tellâkkilerde asriliğe doğru bir inkilâp yapıyorsunuz demek?.. Bu adamlara İstanbullu. önlerine diz çöküp hüngür hüngür ağlayan baylardan usandıkları zaman ona müraacat ederler. mahpushanede birkaç ağaya ve diğerlerine inhisar etmediğini. Sizi ayıplamıyorum. Biz avrat meselesine lüzumsuz ehemmiyet atfedenlere kızıyoruz. — Çok doğru söylediniz beyim. size nazaran bu eğlenceden daima kârlı çıkarım.» derlerdi. Oraları karıştıramayız. Arzu var... yüzbaşı güler.. Filhakika ben bekâr bir adamım. Bir küf üre adam öldürüyor lar. Nasılmış? — Zarar eder.. yalnız ertesi gün bir küçük tahkikat yaptı ve öğrendi ki Bedri bey ve arkadaşları bütün «tolerans »larına rağmen son derece namuslu aile babaları idiler. birbirlerine dargın duruyorlar. En nazik hanımlar ellerini öpen. Bunlar hep cahillik alâmeti. Valdelerle hemşireler. . — Ayrıca bir zevki yok.. yavaş yavaş nahiyelere oradan da köylere dağıldığını. âdeta bir gizli mezhep gibi genişlediğini ve mezhep saliklerinin. Ve her küçük şehir kadar dedikoducu olan Malatya'da. Bir küfür ediverin. «Küfür liberalistleri» adını taktı... Beni denemeyeceğinizi ümid ederim... — Siz bilirsiniz. Bu huyu mahpusanede peydahladığım da zannedilmesin. — Lâkin dikkat ettim. kasabada birkaç memurla. kerimeler. Ehli namus valdeyle hemşirede. — Yok. Artık sövmeye kantar aramayın. Biz güleriz.meydana çıktık. Erkeğe hasret kaldım. Müdür bizi görünce işi anladı.. yardım dahi ettiklerini öğrendi. en şerefli kadınlardan sayılıyorlardı. birbirlerine müridana bağlı olduklarını. — Ben zarara razıyım Bedri Bey. Vaiz efendi. bilhassa karıları en namuslu... Zevki içinde. Alay mevzuu edilmesine yüreğim razı olmaz. istanbul'un kibar âleminde küfürleriyle meşhur bir arkadaşım vardı. Sizden ayrıldığım nokta şudur: Ben küfürün çok ciddî bir iş olduğuna kaniim. Bedri beye döndü — Gördün mü kavat? «Beyfendi bizden değil» dedim. — Bundaki zevki anlayamadım. Bilâkis küfürün yerinde yapılanını severim... Belki bugünkü şartlar içinde sizin icadı da denemek bir çeşit rahatlıktır.. Siz de pek doğru bulmadınız mı? İstanbullu korkuyla dikildi : — Hayır. Kötülük eden karıyı boşar kurtulursunuz.. istanbullu. — Estağfurullah beyim. Biri birimizi tanımaya vakit var. Bir kere deneseydiniz fena olmazdı. «Rica ederim. — Bu gidişle daha epey buradayız. Fakat zevkine varamadım..

. İstanbullunun temyiz lâyihasına yazdığı göz yaşartıcı fıkralar. Birkaç kişi bahçede İstanbullunun etrafını çevirdi : — Bu ne hal bey? — Bu ne biçim bir iş? — Bunlarda hiç mi namus yok? Şehnehanlı Mistik dayı ismindeki ihtiyar. Sonra araya eski düşmanlıklar karışmış. zevkten yan baygın düşmüş gibi avratlanna her "«övülmede gözlerini süzerek feylesofça gülümsüyorlardı. bizim köylülerin pek hoşuna gidiyordu. kendisini biraz toplarmış gibi olan mecruf hikmeti hüda «Beni Mistik keyfi vurdu» der demez ruhunu teslim etmemiş mi? Tabancanın kılıfın içinde patladığını tıbbıadlî keşfedip zahire ihraç edememiş. herifi «ifadeye gayrı muktedir» bir halde Malatya memleket hastanesine yetiştirmişler. yeniden tekrarlandı. Mistik tabancayı vermemek. Böyle okumuş efendilerin kendilerine akran muamelesi yapması. yeğeni çekip alarak adamlan vurmak isterken «Küt» silâh patlamış. El altından hastaneye haberler uçurulmuş. Bütün o zaman söylenenler. bir rivayete göre. Müddeiumumi için kesenin ağzını açmış ama. Orta yere dikildi. çıkan kurşun araya giren biçarelerden birisinin göbeğine saplanmış. Ancak cezaevi atölyesinde çalışan yemenici Mehmet Emin'in dediği gibi yumuşak yemenileri giyebiliyordu. Yeğeni ben vurdum diye bar bar bağırırken şahitler «Mistik çekip vurdu» demişler. kalabalığı yardı. Mistik dayı bunun encamından ürkerek manî olmak istemiş. 27 günde.. vatan vazifesinden alnı açık avdet ettiği günün ertesinde nagihan rasgelmiş falan filan beş para etmedi. Pek uzun boylu olduğundan ileri doğru eğilmiş gibi dururdu. vasıta olan herif dört bin lirayı afiyetle yiyip görülecek yerleri görmemiş. Seneler de geçse «Beylere» sövmeyi göze alamadıklarından kendilerine bol bol sövdürüyorlar. beddua ettiler. Mahpusanede ekseriyeti teşkil eden sayısız hakikî bigünahlardan birisiydi. Ayakları dünyanın en büyük ve en yamru yumru ayakları idi. Eski kanun üzerine Mıstık'a Çanakkale'de. Sövüşürlerken yiğeni arkadan yetişmiş. Meselenin başından beri Mıstık'ın niyeti köyde bir kötülük çıkmasın değil mi? Kılıfa sımsıkı yapışmış.Mahpusanedeki elebaşlannın mezhebi yaymak için seçtikleri sahaları ise hazin bir tâli ile namus uğruna cinayet işleyen biçarelerdi. mahpusaneyi. «Ver de şunları vurayım» diye çekiştirmeye başlamış. Kezban'ın babası Mehmet'in mahkemesi cürmümeşhut kanununa tabî olduğu için dosya zarfında pek az evrak vardı. Namus fedaisineı acıdılar. Mistik işin sarpa sardığını biraz geç anlayıp zira pek hasis bir adamdır Reis. Kafkasya'da. Asker baba. demek kî. cinayet havadisi kadar yürekten salladı. Sina'da.Tasdik havadisi. . İdamlık Necde'li Ali ve otuz seneye mahkûm olanlar bile Mehmet'in onbeş senesi için dizlerini döğdüler. kötülüğe sülük etmiş körpe bir yavru. Bedri bey ve avenesi bilhassa bunları ısrarla takip ediyorlar. Köye delikanlılar kahpe getirmişler. Mıstık'ın belindeki Nagant'ı aradan yakalamış. cahilliklerinden ve fıkaralıklarından istifade ederek kolayca mezhebe alıyorlardı. Üstüne yürümüşler. Karar bir rekor teşkil edecek kadar acele tasdik edildi. Tahkikat önceleri iyi gidiyormuş.

Temyiz tasdik etmiş.» diyorlar.... Kumarbazlar pencerenin dibindeki köşeye yerleşmişlerdi. Doğru olmasa on seneden fazla vermezlerdi. bütün entari giyen erkeklerin insana verdiği acayip hisle yüzünü boyamış bir kocakarı gibi bahçede. Daha usulü. Yatağı verdi. İstanbullu yavaşça sordu : — Kim kazanıyor Ali bey? .. ... Mehmet'in eline 1957 senesinde tahliye edileceğini bildiren gün kâğıdının verilmesinden bir hafta sonra istanbullu. kibritini.... Hem de büyük kumar. koğuşta. «Doğru. Karıyı sıkıştırıyor.» diyerek dosyayı şuraya koyuyorlar. İstanbulluya bir cigara verdi. Yaş haddini tecavüz eylediğinden şimdilik asrı cezaevine de gidemiyor. komşuya sövüp sayarak dolaşıyor. Cigara paketini. sonunda kur'anı da verdi. Bu işte bir bityeniği var. taymcı Sefere sordu : — Mehmet ne yapıyor Sefer? Kur'an okuyor mu? — Kur'arı ne gezsin beyim. Oyuncular da yarım ağızla birer «Merhaba» çekip işlerine devam ettiler. Minder'in tahsildar Bedri beyin koğuşunda serilmiş olduğunu söylediler. Eve bir şey bırakan olmazsa Adaleti düşünürüz. ağızlığını ve tespihini alıp takunyalarını şıkırdatarak merdivenleri indi. Binanın cadde üzerindeki kanadının sonuna kadar yürüdü. Kalabalığı yarıp ortaya çıkınca. istanbullu. konuya. Ceza on seneyi aştı mı. — Ne olacak şimdi? Müslümanlık elden gitti mi? — Bırak pisi beyim. diye bağırdı. Lâkin on seneden bir gün aşağı verilmişse. Sonra yere tükürerek. evrakı Ankara'ya kaldıracağım» diyerek on lira aldı. Burası üst sağ koğuşun yemekhanesiydi.. Bekleyelim. «Para getir bana. Para oynamış. Anladınız mı. yorganı verdi. kanuna. Bedelcilik ettiği anlaşılan İzmirli Ali bey.. iki liraya şeyh Yusuf'a geri sattı. Kur'anı kumara bastı. hükümete.. Demir parmaklıklı kapıyı açtırıp asıl mahpushaneye girdi.İran'da ve Galiçya'da döğüşen bu kahraman çavuşa kasten adam öldürmek suçuyle onbeş yıl ceza vermişler. nizamı öğrenemediniz mi? Temyizde oturanlar ancak on seneden aşağı olan cezaları tetkik ediyorlar. Bir tarafı mutfak bir tarafı yemekhane olarak ayrılmış kısma girdi. Demin karı ağlaya ağlaya on lirayı getirdi. gözlüğünü taktı. devaynasına vuran bir leylek hayali gibi yürüdü gitti. yerinden kımıldayarak. — Şimdi içerde kumar var mı? — Olmaz mı beyim. reziller.? — Kumarda yutuldu. «Dur bakalım. — Ne halt etti. eski muhtarlarda rastlanan hakaretli bir bakışla köylülere baktı : — Neye şaştınız hayvan herifler.. Haydi basalım imzaları. Bedri bey. işte meydanda bir şey. Etraflarını meraklılar aldığı için kimlerin oynadığı kapıdan görünmüyordu. iyice şahit dinlemişler. — Şuraya bir yatak serin. Kahve pişirin! diye emretti. Orta yerinde karşılıklı iki koğuş kapısı bulunan dar bir koridordan geçti.

Samanoğlu meşhur . Şeyh Yusuf üç numara makine ile sakallarını tıraş eden ve daima sarıklı dolaşan ihtiyar bir adamdı. Etrafında dört tane «istasyon» vardı. her hafta gelen paranın muhakkak iki mislini borçlanırdı. Malatya'ya sürgün gelmişti. Millî Korunma Kanunu mucibince tevkif edilen Samanoğlu isimli zengin tüccar için almıyordu. (Asri cezaevinde mahpuslar çalışır.» diye her zaman tekrarladığı ve en müsbet netice verdiği tecrübeli tehdidi savurmuştu. tedbirler. Yetmişbeş liradan aşağısı işimi dünyada görmez. Nizamname mucibince tekrar oralara gönderilmesine imkân kalmadığından namlı bir mütegallibe olan babası Bekir ağanın verdiği harçlıkla kumar oynar. eşkıyalıktan sabıkalı olduğundan da bir sene. Ortaya kırmızı yüzlü güzel bir minder konulmuştu. Binaenaleyh kumar. sağ kurtulan arkadaşları felâketzedelere yardımla meşgulken köye kadar gitmeyi daha akıl kârı görmüş. Bir kere Erzincanlı Mevlut ağabeylerine.) Erzincanlı Mevlut pek sağlam yapılı. Orada çalışarak geçirdiği altı ay cezalarının bir senesine karşı hesaplanır. Gizlice köyüne gitmekten geriye iade etmişlerdi. Erzincanlı Mevlüt. fakat ancak üç ay bannabilmişti. Mahpuslar asri cezaevine gidip cezalarının yansını mahsup ettirmek gayesiyle uslu dururlar. topyekûn onaltı sene cezası vardı. Anlattığı hikâyelere bakılırsa elli yaşında olması icap ediyordu. Birisi kocaman vücuduyle bir merkez garı gibi Bedri bey. Halbuki bedenen küçük yapılı insanlar gibi genç gösteriyordu. evvelce de hapishane müdürüyb arası açık olduğundan kaydına «firari» işareti düşürülerek aftan istifade ettirilmemişti.. bu sebeple hiç çekinmeden kumar oynuyordu. Bir haftaya kadar yüz lira çıkarmazsanız şartolsun Erzurum divanı harbine hazır olsun. Zelzele yağmasından epey mal edinmişti. Bu üç kişinin üçü de Bedri beyin burada liderlik ettiği avrata sövme mezhebine salik idiler. Erzincan zelzelesinde şehir batıp. Kürt Bekir'in Cuma Ali.. kavgadan zindana atılmak cezası görmemek lâzımdır. Kürt Bekir'in Cumalı'ya gelince : Ufak tefek bir adamdı. Malatya mensucat fabrikasında açılan asri cezaevine gitmiş. Cuma Ali. para tren. Gelip gider. Düşmanını öldürdüğü için onbeş sene.» diye bir tehdit mektubu yollayarak beş günde tegraf havalesiyle yüz lirayı getirtmişti. Bütün bu gayretler. Kumarbaz istasyon. pek rahat bir hava içinde devam ediyordu. «Mavzerleri sakladığınız yeri Hükümete haber veriyorum. babasına bir haber uçurup «Yatağı satıyorum.— Kumarda kazanan olmaz beyim. Şimdi bunları kardeşleri vasıtasiyle sattırıp gelen parayı muntazaman bu minderde kumara veriyordu. öteki üçü sırasiyle Şeyh Yusuf. Tombul yüzünde ince maden çerçeveli gözlükleriyle gözleri sanki yerlerinden fırlamış burnunun ucuna sarkmış gibi duruyordu. Fakat bu hakkı elde edebilmek için mahpushanede inzibatî ceza yani kumardan. Öldürdüğü adamın başparmağıyle iki gözü yakalandığı zaman cebinde çıkmıştı. Sabıkalı olduğu için asri cezaevine gidemiyor. fakat pek kısa boylu bir delikanlı da aynı vaziyette idi. istanbullunun oturur oturmaz öğrendiğine göre bugünün kumarı pek ciddî ve pek heyecanlıydı.

. Hayat şu anda bu dört insan için zarların üzerindeki siyah noktalardan ibaretti. Hayatı baştan başa rezillik ve namussuzluktan ibaret olan şeyh Yusuf'un iki meziyeti vardı. ancak dün gece şeyh Yusuf'a üçyüz lira yutulmuştu. Pek fıkara olduğu ve çok zaman yavan ekmek yediği halde bin lira kaybetse mızıklanmaz. vurduğu vurgunun hesabını şaşırdığını arkadaşlarına yeminle kendisi söylemişti. Son derece namuslu bir kumarbazdı. Terli avuçlarda hınçla buruşturulan renkli kâğıt parçaları «vesile» ve «teferruat» kelimelerine de pek ziyade yakışacak kadar değersizlenivermişlerdi. «Düşeş» tam kazanıyor. — Haydi yavrum zar. Tahsildar Bedri bey ile Erzincanlı Mevlud'un yüzleri kıpkırmızı. asırlardır insanları mahveden bu acayip ve pis iptilâyı bu dört kişinin hareketlerinde ve yüzlerinde taraf tutmadan ve içi sızlayıp yüreği sıkılmadan rahatça tetkik etmeye başladı... aynı şartlar içinde «Henyek» «Dubara».. ben senin baban yerindeyim. Atmam şartolsun.. Zarları sallarken. — Yutturuyor musun oğlum.. kederlenmez. — At. . Üç lira aldım. İki bir geldi. Beş liranın içine iki tane iki buçukluk mu sokuyorsun sakalı boklu. 5 liralarla beraber zarlar da Şeyh Yusuf'a geçmişti. belli ki en fazla şeyh Yusuf'tan çekiniyordu.. borç istemekten başka bir vesileyle kimseyi rahatsız etmezdi. Harbin başından beri. Zar.hovardalardan ve kumarbazlardandı. «Dört cihar» ve «İki bir» kaybediyordu. istanbullu. Minderden dışarda sayılmadığı için Mevlut tekrar eline aldı.. beş kişiyi davet için. Yüz sanliraya bir zar atıp kaybettiği ve kalkarken kılını bile kıpırdatmadığı yeminle söyleniyordu. Haydi at. «Dübeş». . Zarın biri minderden dışarıya yuvarlandı. Şimdi şeyhten bu üçyüz lirayı almaya uğraşıyorlardı. — Aç şunları. İşte tuttum. çeşit çeşit yemek pişirirdi. Aç diyorum.diye yalvardı. Beş liranın ikisi önüne. Bunların dördü de kumarı hakikî İngiliz centilmenleri gibi sanki spor olsun diye oynamaktaydılar. dört.. Sallamaya başladı : — Tut bakalım. Şimdi zarlar Erzincanlı Mevlut'taydı. — İşte açık oğlum... Arada gidip gelen bankmotlar vesile ve teferruattan ibaretti. Barbut denilen bu oyunda «Düşse».. (Borcu da kendisini yutanlardan değil hiç kumarla ilişiği olmayanlardan isterdi.. Şeşbeş «önüne» kaydıyla tutulanı bir de «ne gelir» denildiği zaman bütün tutağı alıyor.. Daima korkak oynadığı için daima kaybeden Mevlut. — Postanı açık tut avradını bellediğim. Heyhat ki girmesiyle çıkması bir olduğundan. Eski ve meşhur kumarbazlardandı. ötekilerin yüzleri sapsarıydı... Seyri ötekilere bakıldığı zaman duyulan merhamet ve öfkeyi vermiyordu... Herkese paket paket cigara dağıtır. «Beş liranın ikisi önüne» dediği postada iki lira kaybetmiş oldu.) Parası varken tasavvur edilemeyecek kadar cömertti.

. Biz burada çocuk avutacak değiliz. Al sana düşeş.. bu yüzden kısa bir münakaşa başlıyordu : — Yahu. postayı arttırma. ne gelirse. — Daha iyi ya.... Son lirası da gidince pehlivan yapılı çocuk.. diyerek zara tükürdü. Bu seyek nedir? — Papazın uğuru.. Şeyh Yusuf'un gene şansı açılmıştı. Etrafına bir şey görmeyen kanlı gözlerle . — Görmemiş babandır. — Bak yavrum zar. îlk hamlede Cuma Ali'ye kırılarak dört lira kaybetti : — Ne ettin vicdansız.. Mevlut zarları fırlatıp göğsünü yumrukladı : — Haydi oğlum Kılıç. — Aman bir liramızı da diri diri götürecek. Tahsildar yedi buçuk lirayı alırken bir de mani söyledi: — «Ay gibi doğdun karşıma.. Burası vergi dairesi değil pezevenk. Seyek'ten sonra mutlaka kazanacağına iman etmiş olan şeyh Yusuf. — Sana düşeş atıyorum ama bu pezevenklere kırılıyorum. Namussuz. Hakikaten düşeş geldi. Benden nasıl üç istermişsin. Kısa günün kân az olur diyerek... Sen benden üç istersin tahsildar.. ciğerinizi alacağım...» diyerek göğsüne vurdu.. Sen adam mı soyacaksın. Bu ne kadar düşeş. Minderin üzerine iki tane ikibuçuk liralık koyup parmağını aralarından geçirdi : — At şöylece........ Kaybettiğini beşer kuruş beşer kuruş çıkaramazsın. Kazanacak.. «Tut» dediğini yutuyordu. Sana namussuz dedi yavrum. Paranı seviyorsan oynama.. Her zar atışta göğüslerini yumruklayıp «Hıhh» diye bağırdıklarından beton duvarlar inim inim inliyordu. Ödeşelim de görmemişe dönsün... — Canım alacağını al. bu zarı görür görmez postayı arttırıyor.. Şeyh Yusuf böyle söyleyerek zarları orta yere fırlatıp boş kalan yumruğunu «Hıhh. — Ben arttırırım. iki istersin.. — Olmaz. Şunun elini kırıver... kiminden alacağı : — Senden iki isterim. Düşeş misin velinimet.... Tuh. Haydi at.... — Haydi yavrum düşeş. — Ulan dubaracı. kaybedecek bir şey gelmediğinden zarlar bu sefer Bedri beye geçti.. Sabahtan beri biz para kaybediyoruz. — Zar gelirse soymak değil. işte sana bir düşse. Şeyh Yusuf postayı yedi buçuk liraya yükseltti : — At.» — Eminenin de Allah belâsını versin sancağın da. Üç postada zavallı Mevlut'u tertemiz etti..Tutma sırası tahsildar Bedri'deydi. bu sefer Cuma Ali'nin eline geçmişti Kimine borcu vardı. Sancak saçlı Emine. — Ne gelecek şeyh... Sen düsseyi rüyanda mı gördün? Haydi babam. borcunu öde. Zarlar.. Bir «iki bir» oğlum. sol böğründen vurulmuş gibi içini çekti.. Yallah. Ne sandın? Aha bu iki lira ardı var.

On kuruş bana lâzım.. îki liraya bizi kırma. — Olmaz. — Olmaz.. — Getirmezsek inkâr mı ederiz? Ver beş lira. At da şu rezilden dünya kurtulsun. — Sonra asmazsa bak karışmam. «Düştü gönlüm bahri gama cunbadak.. Biz burada resmen kumar oynuyoruz. daltaşak sokaklarda gezinmesin . Para hani. — Kırkiki ver. aeaı. — Ulan kendini huzurumda methetme... — Olmaz dedim ya. salya sümük bir yanda. — Allah belânı versin... Paran hani.... Haydi yavrum Düşeş. Atayım mı? — Olmaz.. İki buçuğun ikiyüzkırkı önüne. — Kaça?.. kilim kırk lira. Dururken basma bir iş getirmesin.. Ikiyüzelliye ne gelirse..... — Ali bey bir makbul adam mıdır? Elin deyyusu.. — Deyyusum elbet. Hıhh. Uykulunun oğlu gibi. At bakalım şeyh... Elli lirayı getirir malım götürürsün. Sıramız geçiyor. Durun yahu.. — Sana nasıl atacakmışım?..... Yatağı getireceğiz.. Siz ne sandınız..... izmitli Ali beye : — Şuradan Deş ura ver.. — Ulan sakallı pezevenk... Getir pırtıları. işte düşeş. — Asmazsa. Bu herif şarkıya merak sarmaya başladı... «Delinin defteri duvar.... en ciddî....... Bundan doğru posta mı olur? — Buna kimse zar atmaz. Ben ağlayacağıma sen ağla... Durum. — Yağma yok. en tabiî sözünü söyler gibi.. Birisi de doğru sanır. Hele bir at.. Sıra bende.. Deyyus bu Ali bey.. hâlâ türkü söylüyor. Bana atacaksın tahsildar.. — Neden lâzım? Çekişmeden canı sıkılan Cuma Ali tahsildarın yerine cevap verdi : — On kuruşu sonunda urgana verip kendisini asacak. Dünyanın en münasip.. — Veririm baş üstüne. .» — Urgan parasını da aldın kavat. — Postayı doğru tut. Aklımı karıştırmayın. — Asmazsa pezevenktir... Aklını oynatıp. — Kırkbeş ver. Kes sesini. — Para Ali beyde. — Eskisi gibi yatak... — Hakikat.. Bir hafta beklerim.. Ulan sen adam mı soyacaksın? — At şuraya.... yorgan.» demişler. Say paraları...baktı.. Yalnız yatağı rehin bırakırsın.

Sen de bir şey söyle Bedri bey... Zarları eline aldı. tahsildarın kazanmasını da istemiyordu. Etme kurbanın olayım. İzmitli Ali beye yirmiyedibuçuk lira borçlanmıştı. Mahsustan... Kendisi oynuyormuş gibi elleri titriyordu. kendi parasıyle oynadığı halde.dedi. Nihayet Cuma Ali ile tahsildar Bedri bey araya girdiler.. Bu söz Mevlut'u dalgınlıktan uyandırdı. Yemenileri bile ayağına geçirmeden betonda çıplak ayaklarla şap şap koştu. Kaba etine iğne batırmışlar gibi tuhaf bir ses çıkararak ileri doğru sarsıldı... — Günahı bana sen mi öğreteceksin? Çek arabanı.. Sabahleyin karısından aldığı on lirayı muska gibi bükmüştü. hatta döğüşmeye hazırlandığı sesinden belli oluyordu : — Sayılmaz. Sıçradı. Kezban'ın babası Mehmet. Fakat Şeyh Yusuf beş liranın içine ikinci bir beşlik ile iki tane lira saklamıştı.. sonra hiç atma. — At bakalım şeyh efendi. Beş liranın içine yedi lira koymuşsun. .. — Ben kaç gündür otuz lira verdim. Eğer bedelcinin şansı varsa. borç verdiği adamlar bir düzüye kaybedip kazanmazlar. Türküyü biz söyleyeceğiz.... — Atmam şartolsun.. onu üzmek için şeyh nazlanıyordu..... İzmitli Ali bey. ayakta duranların arasında kumar seyretmekteydi.. Daha iki zarı böyle doğarsa hepimizi donsuz bırakacak. — At.. Deminden beri tahsildar Bedri. Ali beyindi. İlk atışta kazandı. — Etme şeyh efendi. İki buçuk lirayı geri verdi. tabiî. Kanun böyle olduğu için. Ben saymam. dedi. aynı iki buçuk liralığı bir verip bir alırlardı. Beş liranın içine büyük para koydun. İki buçuk lira daha istedi. — Bir bir mi? Ulan pezevenk. — At ne gelirse. — Hele bir de şunu at. Mevlut'un kalkmasından istifade ederek önündekileri yavaşça aralayıp minderin kenarına oturdu. İlk zarda Mehmet iki lira kazandı. kaybettiklerini faizsiz borçlanmak kanundu. Onun da gözleri kızarmıştı. Günahtır. İstanbullu geldi geleli... Bu suretle karşıdaki oyuncuların her zarda elli kuruşları bedelcinin cebine girerdi. — Neyi saymazsın ulan deyyus? — Saymam. Bir defa at da. her alışta iki buçuk liraya elli kuruş faiz vermek. Bana da günahtır. Mızıklanmaya.. Allanın yok mu? Peygamberin yok mu? — Allaha Peygambere kurban olayım. Şimdi elinde kalan iki buçuk liranın elli kuruşu da. — Olmaz. bir defa at.— Orasını bilmem. Evvelâ müthiş bir ümitsizlikle zarlara hücum etti. Bedelciye.. Zar dubara oturduğu için Mehmet bütün parasını birden kaybetti. Yatağı verdim... topal eşekle kervana mı karışıyorsun? Burada senin kanının diyeti dolanıyor.. Posta gibi posta tut. — Büyük para nerde? işte bir beşlik iki tane de tek lira.. Bir def acık.. Bir bir at..

— Ulan avradını... ettiğimin rezili... İçine büyük para saklamamış ki! Beş liranın içine beş lira koymuş ...Haydi defol... Biz oyun oynayacağız. — Gitmem... Ne mümkün... Ben de oynayacağım. Yanında oturana döndü— : Surdan beş lira ver. — Ne beş lirası?. — Beş lira kardeşim... Şimdi veririm. Beş lira ver, altı lira veririm. Yedi lira veririm... Para değil mi? Şimdi veririm. Ben dolandırıcı değilim... Hırsız değiliz biz... Paranın değeri mi olur? Haydi... — Bende para yok... — Veririm. Sekiz lira veririm... —Ümitsizlikle ellerini dizine vurdu—: Vallaha veririm. Şartolsun veririm. — Şart ettin de inandım. — Sen neye inanırsın? İzmitli Ali beye döndü — Ali bey şuradan beş lira ver. — Ceketi bırak, on lira vereyim. — Ceketi mi? Al, buyur... Al işte... Yırtar gibi soyundu: İşte buyur. Ver on lirayı... Ceket senin malın... Al... izmitli Ali bey, pazarlıksız razı olduğu için şüphelenmişti. Mehmet'in zıddına basmak istiyormuş gibi ceketi evirip çeviriyor, güneşe kaldırıyor, tersini, yüzünü muayene ediyordu. Neden sonra on lira verdi. Mehmet, kazanacağı yüzde yüz muhakkak imiş gibi, ümitle tekrar mindere eğildi : — At bakalım şeyh... At bakalım. Bir bir at. — Yahu sıra şeyhte değil... Ben tutacağım, zarı tahsildar atacak... — Ben zararlıyım Cuma Ali ağa... — Ben de zararlıyım... Haydi uzatma... Mehmet gene iki elde on lirayı kaybetti. Bu müddet içinde Mevlut mahpusaneyi baştan başa dolaşmış, para bulamayınca yatağı sırtlayıp gelmişti. Dengi yere bırakmayı bile düşünemeden Mehmet'in ikinci on lirayı yutulmasını ayakta seyretti. Namusçu Mehmet'in «ipi kesilince» yatağı koğuşun köşesine yıktı : — İşte yatak... Ver kırk beş lirayı... — Kırk dedik. — Kırkbeş. Ben yatağı sana sattırmam. Parayı bulurum. — Öyleyse daha iyi. Kırk veririm, elli alırım. — Kırkbeş vereceksin. — Öyleyse bir haftaya kadar ellibeş getirirsin. — Orası kolay... Mevlut kırkbeş lirayı aldı. Kendisine münasip bir yer ararken koğuşu koşarak dolaşıp para bulamayan Mehmet arkasında peydahlandı. Soluyarak, — Mevlut ağa... dedi. Mevlut duymadı bile... — Mevlut ağa... — Ne dedin?

— Beş lira ver... — Sittir ordan... — Ver beş lira... Yedi vereceğim... Ayağını öpeyim... Bak ceketi mi de aldılar. Benim ceketim de gitti. Yeni asker ceketim... Ben farkında değilim, oynamış, yutulmuşum. Farkında değilim... — Hele deyyus... Farkında değilmiş. Sen karıya bile oynarsın ama, karı eline geçse... — Karı para getirecek, sana veririm, iki lira kâr var. — Hassittir... — Vallaha getirecek... Beş lira... İzmitli Ali bey dayanamadı : — Oyunu bozacaksın.. Beş lira istiyor. Dakikada iki buçuk lira kazanan sulu bankayı öldürmüş de pezevenk... Şimdi... Lahavle velâkuvveti... Defol... Şimdi gardiyen gelecek... — Gelmez... Varsın gelsin. Ben gardiyana yalvarırım. Beş lira daha ver... Gardiyan gelene kadar bir zar atalım... Sevaptır. Mevlut oturmuştu. Kumarbazlar tekrar işe başladılar. îlk postada minder sahibi olan Ali bey, manoyu okudu : — Elli var. Kazanandan elli kuruş minder hakkı aldı. Üçüncü elde tekrar, — Elli var dedi. Tekrar elli kuruş aldı... Bu akşama kadar böyle devam edecekti. Kavat Ali, işte tam bu sırada uykudan kalktı. Çulun altmda çıplak yatıyordu. Başının altına koyduğu gömleğini avucuna top gibi yumaklayıp terlerini sildi, istanbulluya mahcup mahcup gülümsedi. — Terlemişiz beyim... Bu namussuzlar adamı uyutmuyorlar ki... Mahpushanede ona herkes «Kavat Alo» derlerdi. Bu kötü lakaba kızmazdı. Gençliğinde pehlivan gibi kuvvetli ve emsali az bulunur erkek güzellerinden olduğu söyleniyordu. Köyünde hem ağa, hem de zenginmiş. Hâlâ tarlalarının hesabını bilmezmiş. Lâkin ne fayda... Kız kardeşleri hacir altına aldırmışlar. Mahkûm olduktan sonra da fazladan vesayet ilâmı çıkartmışlar. Şimdi, merhametlerine kalmış bir şey, ayda on gönderiyorlar, onbeş gönderiyorlar. Başından geçenler, beyaz saçlı, beyaz bıyıklı bu güzel ihtiyara hiç yakışmıyordu. Kırk yaşma yakın, Malatya'da bir kahpeye tutulmuştu. Bir ev kiralayıp beraber oturmaya başlamışlardı. Hazır paralar tükeninceye kadar kimse felâketi farkedemedi. Sıra tarlaları satmaya gelince köy halkı hep birden ayaklandılar. «Ne demek olsun... Köyümüzün Hanedan evlâdı olup... Bir ekmek sahibi Ağazade...» dediler. Kız kardeşlerinden birisinin kocası da tesadüfen Muhtar bulundu. Beygiri çekip Malatya'ya koştu. Avukatlara danıştı. Gece gündüz içen Alo'yu kolayca hacir altına alıverdiler. Alo çalışmayı denedi. Borç aradı. Nihayet yavaş yavaş, herkesi, baba dostlarını bile alıştırarak, ip omuzunda hamallık etmeye kadar düştü. Bir hamal parçası, Malatya'nın meşhur kahpesi kocagöz Emey'i besleyebilir mi? Alo gene yavaş yavaş, eve hovardaları toplamaya başladı. Gizli gizli yapılan bu yeni zenaat sonunda bütün Vilâyete

malûm olduğu zaman hamal Alo'nun adı (Kavat Alo) olup çıkmıştı. Utanmadı, itiraz etmedi. Yaş ilerledikçe, mütemadi keyif geceleri devam ettikçe Kavat Alo süratle çöktü. Nihayet facia gecesi gelip çattı. Raziye bir haftadır kavga çıkarıp Alo'ya yüz vermemişti. Bir haftadır bütün yalvarmaları fayda vermedi. Karı Alo'yu koynuna almıyordu. O gece bu dertle Alo hovardaların rakısını su gibi içti. Gece yansı âdeta delirdi. Misafirleri sopayla kovaladı. Raziye'yi zorladı. Emeline muvaffak olamayınca baltayı çekip karıyı bin parça etti. Tepeden tırnağa kan içinde karakola gidip ağlaya ağlaya teslim oldu. Karıyı hâlâ seviyordu. Öldürüp kimseye bırakmadığı için memnundu. Mahpusanede koğuş hizmetçiliği yapar, Bey ve Ağa taifesinin bulaşıklarını yıkardı. Kumarbazdı. Bütün hakikî kumarbazlar gibi cebine giren paranın bir meteliğini bile kumardan başka yere sarfetmezdi. Her zaman oynamıyordu. Oynasa da, devamlı oynaması için ilk ağızda kaybetmesi lâzımdı. Yoksa bir lira kazanıp geri çekilir, oyuncuları çileden çıkarırdı. «Alo'yu paralamak» Malatya cezaevinde, yalnız kumarcıları değil, bütün mahpusları alâkadar eden bir hadiseydi. Her üç ayda bir kere bu hadise vuku bulur, herkesin yüzü gülerdi. Alo üç ay damla damla biriktirdiğini on dakikada veriyor, çıplakları sevindiriyordu. Şimdi uyanıp gömleğini giyince, aklını kaybetmiş gibi gözleri dönmüş Mehmet'le karşılaştı : — Alo beş lira ver... — Ne beş lirası... Töbe yarabbi... — Beş lira ver... — Alay mı ediyorsun avradını... — Beş lira ver. — Çekil önümden... — Beş lira ver. Ortada para dönüyor. Kazanırsam yatağı, yorganı, kilimi, ceketi kurtaracağım. — Seni kim yuttu? — Şeyh Yusuf. — Ne verdin? — Yirmi kayme verdim. Şeyh kazanıyor. Üçyüz lira dün gece aldı. Şimdi de Vallaha yüz liradan fazla aldı. Haydi, beş lira ver. — Dört yüz lira mı? — Dört yüz lira... Ben ceketi kaybettim... Alo artık dinlemiyordu. Kocaman ellerinde bir titreme başlamıştı. Sık sık yutkunuyordu. İstanbullu'ya gülümsedi. Gülümsemede, af istemek, ölümden korkmak, kazanmak hırsı... Her şey vardı. Kalabalığı yararak karşı duvarın köşesine gitti. Arkasını dönüp göğsünde bir şeyler aradı. Sonra bir yumruğu sımsıkı mindere yaklaştı. — Savulun ben geldim... Şeyh Yusuf... Pezevenk... Kelimeyi şahadetini getir... Şeyh Yusuf aşağıdan yukarıya baktı. Zarları zorla elinden alacakmış gibi altına saklayıvermişti : — Oynayacak mısın?

— Oynayacağım... — İki lira alıp kalkmak yok... — Kalkmak yok... — Kalkarsan, bak... Tepelerim. — Kalkarsam tepele... Yalnız zarları çabuk toplamayacaksınız. Benim gözlerim farketmez... — Yalana bak... Dört cihar at sen... Bak nasıl farkeder. — Dört ciharı inşallah hep sen atacaksın. — Tut öyleyse... — Aha tuttum... Yere bir iki buçuk lira koydu — Şunun yüzellisi önüne... Herkes nefesini kesmişti. Alo kazanırsa kalkacağı muhakkaktı. Kaybederse, Şeyh Yusuf'un bugünkü şansına göre Alo paralanacaktı. Şeyh Yusuf evvelâ bir şeşbeş atıp yüzelliyi hakladı. Arkadan ötekileri de dolaşıp — Ötekiler de Alo'yu mahvetmek için postaları azaltmışlardı— Bir lirayı da aldı. Zar Mevlut'a geçti. Bu sefer Alo bir lira kazandı. Zarları şeyh Yusuf'un burnuna doğru salladı : — Tut postanı... — At, bir liraya ne gelirse... — Tuttun mu? — Tuttum... — Yum gözünü geliyor. Zarlardan birisi minderden dışarı fırladığı için tekrar salladı. — Tuttun mu kerhane şeyhi? — Tuttum Kavat Alo.. — Parana da mı acımıyorsun.. İşte düşeş. — Vay yavrum... Dört cihan düşeş mi belledin. Lira gidince, Alo bu işi hiç beklememiş gibi şaşırdı. Gözleri hakikaten az görüyordu. Yırtıcı bir kuş gibi çömeldiği yerden etrafına bakındı. Namazı yeni bitiren küçük Hüseyin'e işaret etti. — Yahu Hüseyin.. Gel bakalım... Gel oğlum.. Bak bizi soyacaklar... Başkasına benim emniyetim yok... Kazanırsa gözlük vazifesi gördüğünden dolayı Hüseyin'e maktuan bir lira vermeyi âdet edinmişti. Hüseyin doğru çocuktu. Kimseye göstermemeye çalışarak biraz para daha çıkardı ve tutuştular. Önceleri alıp veriyor, keyifleniyor, şeş ciharı mutlaka, — Yaşa yavrum... Şeşbeş.. diye kapıyordu. — Ne şeşbeş... Şeşcihar. — Dur bakalım... Zarları gözlerine kaldırdı : Ne var arkadaş. Ben düşeş zannediyorum. Mahkemeye gitmeden hakkımı ver. Lâkin üstüste üç kere kaybedince telâşlandı. Yanında oturan Kezban'm babasına döndü :

— Başıma daha ne gelecek.? Bu şeyh bizi temizleyecek... Ulan at bakalım. Vay avradını... Şeyh... Ulan elinde senin zehir mi var. Bana bir balta verin şunun elini keseceğim... At bakalım... — Tut arslanım... Zarları Alo aldı, bir müddet salladı: — Ulan zar... Ulan Allahsız zar. Allahsız. ..Attı, kaybetti. — Vay başıma gelenler... Etme zar... Allahmı, dinini seversen zar... Bir defa gel... Şunu bir defa kırayım... Bir defa... Vallaha başka istemem... Bir defa... Hele at... Hele at... Ulan mindere atsana... Cebinden acele acele para çıkardı: At, ne gelirse... At... Bir defa gel zar Padişah... Bir defa.. Sana bir şeycik demiyeceğim... Sesim çıkarsa kahrolayım... Şeyh kazandı, ikinci postada Alo'ya bir dubara attı. Alo paraları önüne çekmeden zarları yakaladı. Işığa kaldırdı. Uç kere öpüp başına koydu: — Aferin kemik... Aferin kemik... Maşallah sana... Hep böyle isterim. Hep düşeş oturacaksın. Tut postanı şeyh... — Tuttum kavatoğlu efendi... — Al düşeşi... — O senin cilvendir. Zar cilveyi sever. Sen al düsseyi... — Aman.. Bu da nasıl bir iş.. «Düşse» diyor, düşse geliyor. Benim ecelime mi susadı bu it zar. Yahu benim canımı alacak bu zar. Gömleğinin sol tarafındaki cepte para bulamayınca on yedi lira kaybettiğini anlıyarak dehşetle etrafına baktı. Yanında oturan Mehmet'in kafasına vurdu: — Bakma.. Sen benim zarıma bakmayacaksın, istemem... Defol yahu... Defol... Uğursuz.. Avradını bellerim... — Benden ne istiyorsun? Ben de yutuldum. — Öldürdüğün Kezban'm üzerinden eşekler geçsin... Kalk defol... Tekrar elini boş cebine daldırdı. Bir şey bulamayınca yüzünü sıvazladı. Zarları sallayan Cuma Ali, — Hele tut Kavat.. Yoksa temizlendin mi? diye sordu. — Temizlendin mi ne demek? Tutacağım... Gömleğinin önünü boydan boya yırttı. öteki cebinden —bu gömleğin de bir sürü cep vardı bir çıkın para çıkardı. Bunlar iki avuç miktarında gümüş yirmibeşlikti. Hepsini birden mindere döktü: — At şuna... At ne gelirse... Kaybetti. — Tuhh.. Battım... Ulan zar. Ulan puşt zar. Ulan imansız zar... —Bir taraftan da gömleğini yokluyordu. Bir çıkın daha çıkardı. Bunda da gümüş ellilikler vardı. At şuna kurt Bekir'in oğlu... Şuna da at. Sırası gelinceye kadar çenesini titreterek bekledi. Arada bir, «Of of oof..» diye göğsünü yumrukluyordu. — At şuna ne gelirse... Gene kaybetti. Bu sefer elini evvelâ yere sonra var kuvvetiyle ağzına vurdu :

— Namussuzum, Allahımı inkâr edeyim... Ben bu zarı kesecektim. Kesik diyecektim. Dilim tutuldu. Dilim varmadı... Üstüste birkaç tokat daha attı: Ah Alo... Ah pezevenk Alo... Ah babanın avradını Alo... dilin varsa da kesik deseydin. Dübeşi bir kessem... Bir kesik desem... Vay kavatoğlu. Ağzından pembe salyalar akıyordu. Şeyh Yusuf, kana ehemmiyet vermeden hem zarları salladı, hem de yumşak yumşak söylendi: — Alırken iyi miydi? Cilveli orospu.. Bu Raziye mi, kesiyorsun? Tut bakalım... — Tutacağım... Tutacağım... Gömleğini tamamiyle paraladı. Para bulamayınca donunun uçkurunu çekip çıkardı. Bunun arasına büyük bankj notları dikkatle dikmişti. Artık rakamlara bakmaya lüzum görmüyordu. — At... dedi. Attılar. Kaybetti. — At.. dedi. Attılar kaybetti. Nihayet donunun uçkurunu ve sonra ağını parçaladı. Para kalmamıştı. Kirli tırnaklariyle vücudunu baldırlarından omuzlarına kadar aradı. Mıncıkladı. Göğsünü iki defa çizdi. Kanını yüzüne çaldı. Çömeldiği yerden bir kere sıçradı. Fakat doğrulamadı. Balyoz kadar büyük yumruğunu göğsüne vurdu. Arkası üstü devrildi. — Malımı alacağınıza canımı alın... Paramı aldınız canımı da alın! diye tepindi.Başını betona vuruyor, edep yerini çekiştiriyordu. Yırtık donu dizlerinden aşağıya kaymıştı. Etrafında üç aydan beri türlü mahrumiyetlerle biriktirdiği paraların çıkınları sürünüyordu. — Kalk ulan ayıptır.. dediler. Oturdu. Başını yumruklayarak, göğsünü tırmalayarak ağlamaya başladı: — Paralarım... Benim paralarım... Ben onları onar para onar para biriktirdim... Onar para onar para... Küçükten biriken para uğurlu derlerdi. Öldüm. Malımı aldılar. Yandım... Şeyh Allah belânı versin... Avradını bellediğiminin şeyhi... On para on para biriken paraya güç mü yeterdi? Bitti deyyusun gücü.. Hep düşeş.. Hep düşeş... Ulan düşeşçi kavat... Şahit olun arkadaşlar.. Ben bu şeyhi vurur öldürürüm... Ben bu paraları alırım. Ben bu koğuşta birinizde para bırakmam tahsildar... Soyguncu tahsildar. Namussuz tahsildar. Şeyh... Vay sakalı boklu vay.. Ulan Mustafa Kemal... Mezarında kurt kaynaya (çok ayıp).. Şeyh Sait biçaresini sen neden asarsın? Bunu assana Atatürk... Bunu götür, asıver. Vay paralarım... Vay paralarım.. Ulan benim param adama hayır eder mi? Benim param bir vakit hayır etmez... Suratına sağlı sollu iki tokat indirdi. Gebersene Kavatoğlu... Şurada uyuyorsun. Senin zar oynamak neyine... Bunlar babanın koca boynuzlu sarı öküzleri mi?.. Sen nereye koşuyorsun? Dinleyenler artık tahammül edemediler. En yukarda tahsildar Bedri beyin en altta şeyh Yusuf'un kahkahaları olmak üzere gülmeler çın çın öttü. Kavat Alo şaşırarak sustu. — Ulan bana mı gülüyorsunuz pezevenkler?

iki buçuk aydır türlü rezilliklerle topladığı 130 lirayı onbeş dakikada verivermişti. karpuz. damatlarına evlâtlarına bedava istida yazdığı mahpusların ihtiyar anaları. Sen işi azıttın.. köyden. gül. toprakta yorulmuş orta yaşlı erkekler iner çıkardı. kuru dut. Kavat Alo. torbalı. üç gece hiç yemek yemeden yatacak. Baharda çiğdemden başlayarak. Üç gün. tıraş olmayı ihmal etmezler. öbür tarafında mahkûmlar bazen ayakta. Hacı Abdullah'ın yeğenleri Melâhat... Adıyaman'dan bir gözü kör Nuri ve küçük kızkardeşi Emiş.. tandır. Besni kazasından.istanbullunun oturduğu İdare kısmında çocuklar koşuşur. Allahtan.. Şeyh Yusuf'un meşhur bir sözü var ki doğrudur: «Kumarbazın onuru olmaz ki utana. bazen oturarak adamlariyle konuşurlardı. karıları açık kapıdan kafalarını uzatıp biraz tereddüt ettikten sonra bir bakraç yoğurt. kocalarına. odası dış tarafta olduğu için ziyaretçilerin çoğunu — bilhassa küçük çocukları tanıyordu. Tahsildar Bedri bey bu sefer ciddî konuşuyordu.. bohçalı kadınlar. Şeyh Yusuf. Para çıkınladığı paçavralar yerde kalmıştı. Demirlerin bu tarafında ziyaretçiler. izinden gelmiş askerler. şaşkın ihtiyarlar. kaynanaları. üçer kişilik gruplar halinde. yahut süt. odasına ısınmaya gelirler. istanbul dilencilerini hatırlatan biraz yayvan. Odaların bir tarafı asıl mahpushanenin merkez salonuna açılan demir parmaklıklı büyük pencerelerden ışık almaktaydı. ölümden ve muharebeden konuşurlardı. aralıkta ikişer.— Topla donunu pis herif.. diye ne kadar yemin ettiyse de kimse inanmadı. Şeyh Yusuf'la şakalaşmak için. — Donumda ne var? Donumda metelik kalmadı. dut. Nuriye. ceviz. Gardiyanların yatması için yapıldığı holde. biraz alaycı burada alay «Allah» . doğum zamanı ağız pekmez zamanı taze pekmez. Ayrıca. mışmış (kaysı) üzüm. istanbullu her defasında. saç ve mısır ekmeği bırakıp bir sürü de kurtulma duaları ettikten sonra giderlerdi. Kavat Ali korkarak donunu topladı. dördüncü günün sabahında gülerek karşı koğuşa gidecekti. Malatya'nın içinden şekerci Vahab'm kızı Sevim. son güzde elmaya kadar.» Ziyaret günleri mahpusane. tespih çekerek dolaşırlardı. bellibaşlı dostlardandı. bir acayip mahcubiyetle şaşırıyor. — Topla.. ibrahim'in kızı Feyziye. boş duran iki oda ve koridordaki demir parmaklıklı kapı konuşma yeri olarak kullanılıyordu. sırasiyle kiraz. Kirpinin Hüseyin'in kızı Mabuş.istanbullu.. Edep yerini kapattı. Bunlar kışın. Mahpus delikanlılar kadınlara gösteriş yapmak için giyinmeyi. kur'ası çıkmış delikanlılar. Bunlar öyle doğrudan doğruya yüreğe dokunan alâkalardı ki. dedim. muhacirler tarafından günübirliğine doldurulmuş bir han'a benziyordu. pestil ve kışın krizantem ve resimli mecmualar getirirlerdi. Yaralı bir köpek gibi duvara sürünerek dışarı çıktı. paketli. — Elli lirasını aldım. Giderek küçükler «Gözlüklü Dayıya» ayrıca küçük hediyeler bile getirmeye başlamışlardı. Pütürge'den Abuzer'in yeğeni yedi yaşında Hüseyin. heybeli. gene «parçalanmış».. Banazi'den Hacı Emir ağanın torunu Cemal.

?» dediler.. Çaçaron değildi ama. Anlatıyordu: — Bedri beye danışalım dedim. Sol yanağında iki tane ben farketti.... dedim.. — Nerde? . Vaiz efendi. Çabuk gel. diyordu.. Velhasıl her taraf memnundu. «Yalanın karşılığı oldu yalan» diye seviniyor. çok çocuk doğurarak —beş çocuğu vardı—..kelimesine aitti ifadeyle.) Müslüman zannederek bir kocaman yalan irtikâp ediyorlardı. — Sen bilirsin. kızarıp hafifçe terliyordu.. Facia. heyecanlı heyecanlı söyleniyorlardı: — Nerde bu pezevenk. Fakat karşısındakiler. dizlerine bıraktığı tombul ellerine bakarak başı önünde konuşuyor.. beyaz bir kadındı... Bedri bey içerde. Birisi birisine kâfir demiş imiş. bir de İzmirli Ali bey... — Ne rezilliği? — Tahsildarı sıkıştırdılar. İşte öyle bir hal. Oğlanı benim gözüm tutmadı. «Beye danışacağım». Kürt Bekir'in Cumah. günde belki yüz defa adı burada küfürlerle beraber geçen yenge hanımı dikkatle tetkik etti. Ayağındaki kunduralar da eskiydi. «Allah razı olsun»... ihtiyarlığa teslim olmuş yorgun bir hal kolayca seziliyordu. onlar da onu kendileri gibi dini bütün (. kadınlık vazifesini bitirmiş. Bu sözü de pekâlâ değiştirmek daha başka daha «realist» bir söz bulinak kabildi. Kırk yaşını ferah ferah geçmişti.) istanbullu onlara. Sefer topallayarak. «Siz razı olursanız bey ne diyecek? Siz razı oldunuz mu.) Güneşten rengi solmuş bir jandarma mavisi manto giymiş. hanım yenge dışarda karşılıklı iskemlelere oturmuşlardı. Kiraları hiç bir zaman intizamla vermiyor. Tahsildarda. (Bir meşhur kıt'a vardır. Tabiî Allahm iıiç bir harekete razı olacak veya olmayacak hali kalmamıştı. Dükkâncıya gittim. Dedim ki. bir edepli sükûnet vardı. Boyasız yüzünde. Karı kocanın gündelik işleri konuşmalarında değildi.. Sen buradayken ben düğün mü yaparım? El âlem ne demez? — Sen bilirsin.... istanbullu. Tahsildarın hali fena. (Bunlar kadında kahramanlığın sınırıdır.. — Ne var? — Gel de rezilliğe bak.. istanbullunun pek yadırgadığı bir sıkıntı.. Ekseriya. Elbette sen çıkıncaya kadar sabredeceğiz. en aşağı 1360 senelik bir kocaman ve hayasız Müslüman yalanı söylüyor. bu mukabeleden belli ki hoşlanıyorlardı. başını siyah bir ipekle örtmüştü. — Hangi tahsildarın? — Bedri beyin. tahsildar Bedri beye sürünerek volta vuruyorlar. topallarda insanı pek şaşırtan bir süratle içeri girdi: — Beyim hele gel. yemin edilebilir ki.. — Lafa bak. — Sonra. istersen ben çıkıncaya kadar sabredelim. O da ona «Müslüman» diyor da.. Biraz şişman. kararları kat'î ve fedakârdı.

— Yahu şunu çağırsanıza. Birdenbire nıe hatırladıysa hatırladı. Baş örtüsünü pek alışık.. Bir taraftan karısını dikkatle dinlerken bu fazla beş liraya nasıl bir mazeret göstereceğini düşünüyor. arkasında gidip gelen namussuzların nihayet dayanamayıp işi berbat etmelerinden korkuyordu. Büyük karıdan yedi.. Ekin pahalanacak.. Bedri bey. hafta yokmuş gibi birdenbire değişti.. iyiliği de üzerinde olduğundan yenge hanım bugün cömertlik edebilirdi. Her lafta Bedri bey.. Ekini hemen satmasın. Kızı yalnız başına sokağa bırakırsın.. cigara içmediğinden. ileri gitmiyorlardı. en gevezelerini Kürt Bekir'in Cuma Ali ağayı aradı. Cuma Ali'nin de Ziyaretçileri gelmişti. Paraları ele geçirir geçirmez. Harçlık şu siyah çantanın içinde duruyordu. . Cuma Ali. pek kadın kadıncık bir hareketle düzeltti. Bedri bey nihayet demire ağzını yaklaştırarak bir şeyler söyledi... Bedri beyi gizlice tehdit etmekle iktifa ediyorlar.. Kira almaya dükkâna gittiğine göre. hiç istifini bozmadan konuşuyordu: — Babama dersiniz.. Evvelâ harçlığından fazla iki buçuk lira. dedi. İki evliydi. El sıkışmadan ayrıldılar. Mutfağın penceresine sıçradı. yallah. Gülerek döndü: — Ne istedin Bedri bey?. bu bedbaht hisle malûl kocaların erkek erkeğe kaldıkları zamanları suiistimal etmemek için derhal öç almaya giriştiklerini sezdi... Arkada dolaşanlar. «Deyyuslar» iki kişi kalmışlardı. Hanım yenge cevap vermeye lüzum görmedi. küçük karıdan dört çocuğu vardı. işin şakaya tahammülü olmadığını bildikleri için. Avrata sövme mezhebi'nin biraz kılıbıklıktan türediğini. Şimdi düşünüyordu.. Cuma Ali. — Haydi bakalım... sonra da diğer iki buçuk lira uzatıldı. Şimdi birkaç komşu karısiyle beraber bu odayı Cuma Ali'nin haremi doldurmuştu.. Şalvarını savurarak koğuşlara doğru koştu. Henüz harçlığını alamamıştı. Kadınlar alışık alışık gülümseyerek başlarım çevirdiler. — Ulan pezevenk. Bedri bey.. Bedri bey. — Bir de ne istedin diyor. Birdenbire gözleri_ keyifle. sevinçle parladı. Bak artık sen düşün. laf altında kalmasını sevmezdi. — Cuma Ali deyyusu nerde? — Haber aldım ki. yana yana. gözlerini karısından kaçırarak bir bakışla yalvarıyordu. Tahsildar Bedri bey bir müthiş öksürükle gırtlağını temizledi: — Nerede Cuma Ali pezevengi? diye kükredi. Halbuki kendisine on lira lâzımdı. sanki gelecek. yemeği de evden gönderildiği için cep harçlığı olarak haftada beş liraya razı olmuştu. birdenbire geri döndü: — Ulan deyyuslar. başını titretiyor. Cuma Ali'nin artık vurdumduymazlığa imkân kalmamıştı... Ben yerinden haber aldım. Öteki odanın penceresinde konuşuyordu. çocukların gözlerini öperim. Kavat.. Ulan avradmı... Bedri beyin karısı köşeyi dönmek üzereydi. İstanbullu.

— Hanımefendi.. Hanımefendi.. diye seslendi. Kadın durup baktı. — Bedri bey sizi çağırıyor. Eline birtakım kap kaçak, torba falan alarak tekrar konuşma yerine döndü. Demir parmaklığa yüzünü dayadı. Büyük karışma, — Sen pezevenk lafına alışıksın karı., dedi. Bunlar şehir pezevengi... — Başıma gelenler... O nasıl bir adam... — Sen konuştuğuna baktın da onu adam mı belledin, bayırın deyyusunu hay kan... Bir taraftan da merdiveni kolluyordu. Bedri beyin karısı sofaya çıktı, istanbullu önüne geçip geri çevirmeyi düşündü. Lâkin, meseleyi anlatmak da ayrı bir meseleydi. — Tahsildar Bedri bey.. Tahsildar Bedri bey!. diye bağırdılar. Elini yıkıyormuş, kurulanarak ve söylenerek salona çıktı. — Beni hangi avradını... Çağırıyor... Ulan... Karısını görünce şaşırdı: Kız, burada ne arıyorsun? — Sen çağırmadın ıaı? — Lahavle... Ben radyoyla mı çağırdım? — Pencereden seslendiler... — Kız hangi avradını... işte Cuma Ali bu sırayı bekliyordu. Elleri kuşağının önünde öyle yaklaştı: — Hanımefendi, bu «avradını...» dedi, seninle oynuyor. Bu pezevengi sen adam mı belliyorsun. «Karımın yanında bana sövmediniz. Ben uyku uyuyamam», diye ağladı da, arkadaşlar seveplanna seni çağırdılar. Sen bu deyyusu... — Tuh Allah belânızı versin... istanbullu odasına giriverdi. Kadın söylenerek kıpkırmızı merdivenleri indi. Orta salon kahkahadan deniz gibi dalgalanıyordu. Aynı gün öğleden sonra istanbullu uyurken kapı açıldı. — Bey uykuda mısın? — Kör müsün ulan ne var? — Bak, seninle görüşecek. istanbullu dirseklerine dayanarak doğruldu. Sırtına çarşaf yerine son moda, bir yatak örtüsü atmış, ipekli bir entari giymiş ihtiyar, bitik bir kadın kapıda duruyordu. Eteğini iki taraftan iki çocuk tutmuştu. — Ne istedin teyze? — İstanbullu Muret bey varmış. Sen misin? — Benim. — Şuraya kadar geleceksin. Seni Mehmet çağırıyor. — Hangi Mehmet. — Kezbanın babası... — Ne olacak? istanbullu somurtarak tayıncı Sefer'e döndü: Beni bunun için mi uyandırdın rezil?

— Beyim. Hükümet Mehmet de geldi. Sen olmazsan konuşmuyor. Bunlar yalvardılar. — Pekâlâ.. Sen git bakalım kan.. Ben giyinir şimdi gelirim. Kadın ağır ağır döndü. Odaya belli belirsiz bir koku da yayılmıştı. Ayaklarına ipek çorap, topuğu açık spor kundura giydiğini o zaman farketti. «Mirasa konmuş... Hay Allah belânızı versin..» Bir cigara yaktı. Ölenle, bir vakit ölünmüyordu. Mehmet'e o kadar kızdığı halde, kumara vereceğini de bilerek, Tözey'e yalvarmış, Kezban'ın eşyalarını anasına teslim ettirmişti. Hastaneye teslim edilen 110 lirayı almak için de veraset davası açmışlardı.Şimdi, ortada halledilmemiş bir radyo meselesi kalıyordu. Kezban'm dostu Hükümet Mehmet, işi inada bindirmiş, müşkülât üstüne müşkülât çıkarmıştı.Kızın odasındaki radyonun, herkes, Kezban'a ait olduğunu biliyordu. Yalnız bunu acente'den Hükümet Mehmet satın almış, muameleyi tamamiyle kendi üzerine yaptırmıştı. Kızı babası öldürünce, inat olsun diye, «Mal benim» demişti. Cebren kız kaçırdığı için üç sene hapis yatan ve evvelce ilkmektebi bitirip bu kadar müddet de mahpus stajı gören Hükümet'e güç yetirmek, artık Müddeiumuminin de haddi değildi. Tahsildarlarla beraber yemek yediğinden ve yeni yazısı güzel olduğu için milletin istidalannı yaza yaza avukat kesilmişti. Cezaevindeyken boş zamanlannda ceza kanununu, ceza muhakemeleri usulü kanununu, elinden düşürmez, her maddeyi yerde bulmuş gibi telâşla, hayretle okur ezberlerdi, istanbullu, Kezban'ın babasının ricalanna, ağlamalartna dayanamayıp haber gönderdiği zaman, haberi götüren .gardiyan Abdullah'a bilmem kaç tane kanun maddesinden, usulden, davadan laf açmışlardı. Gardiyan Abdullah; — Bırak namussuzu beyim demişti, Avukat Şefik bey yanında halt etmiş. Ona bir vakit laf kâr etmez. istanbullu gülümseyerek tespihini aldı. Hükümet Mehmet, eski mahpushane arkadaşlariyle konuşuyordu. Kezban'ın babası demirin öte yanında, anası beri yanında bu uzun boylu, güzel delikanlıya canmı alacak gibi bakıyorlardı. istanbulluyu görünce Hükümet Mehmet koşup eline davrandı: — Geldim uyuyordun ağabey... Nasılsın? — iyiyim Hükümet... Sen nasılsın? — Sorma, yüreğim yanıyor... Ben kıza çok acıdım. — Ne yapalım? Kurtuldu. Şu geride kalanların rezilliğine bak... — Ağbeyciğim.. Köyde, burada, kahvede, keranede her lafta ben seni hatırlıyorum. Buraya sık gelmediğime bakma.. Vallah billah her gün adını anıyoruz. — Köylü ne diyor? Eskiden sana «Hükümet» diye lakap takmışlar... — Sorma... Şimdi «Büyük Hükümet olmuşsun yavrum, sana söz yetmez...» diyorlar. Hele radyoyu, bir akümülatörlü makineyle değiştirdim mi bizim köy Paris'e dönecek.

— Seni biz buraya radyo işi için çağırdık. — Farkındayım. Senin önünde konuşacağız. Sonunda «Getir, ver» dersen başüstüne... Sana canım kurban... — Gel bakalım... İstanbullu, kendisi gelmeden evvel Hükümet Mehmet'le konuşan delikanlıları savdı: Haydi, biraz dolaşın, bizim işimiz var. Gel şuraya Mehmet... Mehmet, Kumandanını görmüş bir asker gibi, sahte ve gayrı tabiî bir hürmetle demire yaklaştı. Karısı da bu taraftan yanma geldi. Hükümet Mehmet, Kezban'm babasına nefretle baktı: — Sen benden ne istiyorsun herif? — Efendi... Radyo makinesi kızın malı imiş... — Radyo makinesini aklından çıkar. Bana kalsa biçarenin pırtılarını da sana vermezdim. Beye dua et... Tözey'in gönlünü etti de, bu senin karın olacak orospu, Kezban'm yatak örtüsünü başına çekiveremezdi. Pabuçlarını giyemezdi. Çoraplarını... Lahavle vela... Ulan sizin gibi rezil var mı? — Mehmet efendi bize zaten Allah vurmuş. Biz mahvolmuşuz. Bak bu yavrular sokakta kaldı. — Ağlama... Sen Murat beyi kandırırsın ama beni kandıramazsın. Dua et, yoksa bütün kızlar yemin (bastılardı. «Kezban'm burada bir iğnesi yok. Hepsini sevabında biz iğreti verdik.» diyeceklerdi. Neyse, oldu bir iş.. — Radyo kızın malıymış... — Radyo kızm malı ama, bakalım kız sizin malınız mı? Ulan pezevenk, kızı evlendireceğin sırada sana ağlamadı mı? «Ben o herifi istemem,» diye ağlamadı mı? — Kız kısmına bakma... Bugün istemez, yarın ister... — Nasıl istermiş. Kocası olacak kavat askere gidince kaynatası geceleri Kezban'm üstüne çökmedi mi, kız gelip sana söylemedi mi kaltak? Kadın yüzünü sakladı. Anlaşılmaz şeyler söyledi. Demirlerin arkasında namusçu dudaklarını yalıyordu. Hükümet coştu: — Dili tuza değmiş keçi gibi ne yalanıyorsun. Sen izinli geldin. Kız sana meseleyi bir tamam anlattı. «Kaynatam benimle yatıyor,» demedi mi? — Dedi. Lâkin biz askerdeyiz, izinli geldik... — Sus... Güveynin babasından üç kırat ekin, yirmi lira almadın mı? — Aldık. Bunlar açtı. Sen fıkaralığı bilir misin? — Öyleyse kızı neden vurdun?... Ellerin lafıyle vurdun. Ulan senin namusun var mı ki sen namus temizliyorsun. — Ben ona haber yolladım «Başka vilâyete gitsin,» dedim. — «Gitsin», demiş. Senin lafınla gidebiliyor mu? Fıkara istida verdi. Kabul etmediler. Komiserin gözü var, jandarma zabitinin gözü var, zabıt kâtibinin gözü var. Hey Yarabbi... Dünyada senin gibi namussuzun kıtlığına kıran mı girmiş. Kızı yollamadılar. Namusunu temizleyeceksen, kızın kaynatasını vursana... Pezevenk kocasını vursana... Ulan, kız yetmiş kuruş yevmiye ile fabrikaya girdi. Gelip neden götürmediniz? Şimdi radyo davasını görüyorsunuz.

Kan, eteğini tutarak çocukları ileri doğru itti: — Bunlar aç yavrum.. Bize acıma... Bunlara acı... — Kes sesini... Bana çaça analık etme... Senin dünyadan haberin yok. Bu kocan olacak pezevenk kumar oynuyor karı... Kızın radyosunu da kumara mı bastıracağım? — Vallah billah yalan.. Ne kumarı Mehmet efendi? — Yemine de alışmışsın. Şunda hiç utanma, arlanma var mı? Radyo benim. Size radyo değil selâm verenin Allah belâsını versin. Ne dersin beyim? — Haklısın Mehmet., istanbullu hışımla içeriye döndü: Eğer mesele anlaşıldığı gibiyse sende vicdan yok, namus da yok, insanlık da yok, utanmak da yok... Tuu... Haydi gel Mehmet... Haydi yürü.. — Benim işim var beyim. Köşeye dayadığı bir sepeti aldı: Sefer nerde? Biraz mış mış getirdim. Şunları da içersin. Uç paket köylü cigarasıyle bir kibrit uzattı. Merdiven başında istanbullunun elini tut — Bir lafın var. Hiç unutmam... ölürken de unutmayacağım bey... «Her şey akıldan gelir.» derdin. Her şey akıldan geliyor. — Akıldan geliyor ama, akıllı adamın namussuzu daha beter olur Hükümet... Bu da aklında kalsın... Akıllı namussuzun yanında Kezban'm babası yedi kere zemzemle yıkanmıştır. — Yahu.. Bu dünyanın akıllı, akılsız, bu namussuzlardan nedir çektiği? Tuu... Kederle gülümsedi. Ben haftaya uğrarım, uğrayamazsam birisini yollarım. Sana zerzevat göndereceğim. — Zahmet etme... — Ne zahmeti.. Allah, Allah.. Yarı yolda durdu: Haklı mıyım bey. Radyo verilir mi? — Verilmez.. Keski pırtıları da almasaydık. — Sana çok kızdım ama... Sonra «Ne yaparsa iyi yapar,» diye seslenmedim. Kıza yazık ettiler ağabey... Şimdi hangisi orospu yahu.. Kezban mı, babası mı.? — Galiba, bu günlerde biz hepimiz, bir parça orospuyuz Mehmet... Bir saat sonra Tözey ziyarete geldi. Bir ay hapis yattığı için mahpusluğun halini biliyordu, istanbulluyu çok sevdiği halde bu sebeple hiç süslenmiyor, ev kıyafetiyle, hattâ fazladan bir de tenteneli önlük takarak, ayaklarına takunyalar giyiyordu. Her hafta bir kutu bal, bir kilo tereyağı getirmeyi âdet etmişti. Bunları Sefer'e teslim ediyor, istanbulluya her sabah yedirenek gelecek ziyaret gününe kadar bitirilmesine yemin verdiriyordu. Bu pek acayip bir sevgiydi. Bir kere bile öpüşmemişlerdi. Böyle bir şey akıllarına da gelmiyordu. Mahpusun kelepçesi bir parça da ruhundaydı. Mütemadi bir usanma, bir yarı ölülük, bir ateşli hastalık hali, insanı yoru yordu. Konuşacak hiç bir şeyleri olmadığı halde, bir saat kadar nasıl konuştuklarına istanbullu tam bir hafta şaşardı. Kezban öldü öleli sözün bir yerinde Tözey mutlaka şu suali soruyordu:

— Pezevenk ne yapıyor? — iyidir. Kumar oynuyor. Yatağı falan yutuldu. Betonda yatıyor. — Oh olsun... Dur bakalım daha beteri var. Bize zaten Allah vurmuş. Bir de sen ne demeye vurursun, a kavat. istanbullu, Hükümet Mehmet'in gelişini anlattı. Tözey olup bitenleri pek beğendi. Yüzü güldü. Biraz Sefer'le, biraz başgardiyan Ali'yle konuştular. Meyve yediler. Nihayet Tözey kalktı. Giderken de hep aynı şeyleri söylerdi. — Babana mektup yaz, ellerini öperim. Kardeşine mektup yaz, selâm ederim. — Olur. Kadın kıyafetini elleriyle yokladı. Bu sırada göğsünde bir şey hışırdayınca aklına geldi: — Durun, size bir şey gösterecim... Bluzunun yakasından bir kâğıt çıkarıp uzattı: Bakın bakalım bu nedir? İstanbullu açtı: — Buna makbuz derler kızım. — Evet makbuz. Dün bizi Vilâyete çağırdilar. Ben, Ayşe, bir de Münevver. Emniyet Müdürü istemiş. Varlık vergisi için. — Ne için? — Varlık vergisi çıkarmışlar. Beşeryüz lira verdik. — Alay ediyorsun.. İstanbullu makbuzun beşyüz rakkamına şaşarak baktı: — Bu nasıl iş?" — Bilmem. — Üçünüz de verdiniz mi? — Verdik. Koca emniyet müdürü neler söyledi. Vatan tehlikede imiş. Bu parayla orduyu besleyeceklermiş. Düşmana karşı... — Bırak düşmanı... Sen beşyüz lirayı nereden buldun? — Manifaturacımız var ya... Ondan borç aldık. 91 günde altıyüz lira vereceğim. — Faiz olmaz olur mu şekerim? Verdiği ne devlet... — Doğru verdiği ne devlet? İstanbullu biraz düşündü. Bıyıklarını çiğniyordu: İsmail ağa kaç lira vermiş haberin var mı? — Bilmem. — Yediyüz lira vermiş. Senden yüz lira fazla... Parayı yatırır yatırmaz, İstanbul'a koştu ismail ağa... Gâvurların satılan mallarından kırk bin liraya bir gazino almış. — İsmail ağa mı? — İsmail ağa... Sen şimdi bu makbuzu ne yapacaksın? — Kaybedeceğim. Sonra isterler mi? — Zannetmem. İnkılâp müzesine koyulacak bir matah olmasa gerek. Haydi sen artık git. — Gidiyorum. Bunda kızılacak ne var? Vermese miydim? — Vermemek olmaz ki ninem... Vatan meselesi... Ordu besliyoruz. Düşman gelirse senin apartımanını alır.

Mazmanoğlu kendini bildi bileli burnunu karıştırırmış. gözlerinin önüne geldi Utandı. «Demin herife çıkıştık.— Benim apartımanım yok. «Biz bize benzeriz». istanbullu pencereden dışarıya bakarak hesap etti: Çok değil Topal ağa. senin ırzına geçer. ne dedikodu Mazmanoğlunun elini burnundan çektirememişti.» Demirlerin arkasında radyoyu alabilmek için yüzlerine yalvararak bakan adam ümitsiz adam. Onbeş seneye karşı bir küçücük iyilik. . Günde üstüste dört kişiden iki aylık mesele. Şuna bak.. Öteki vergilerle beraber senede gayrı safi kazancın dörtte biri.» Pencerenin önüne bir serçe kuşu kondu. Anladın mı? — Anlamadım. «Ne mutlu Türküm diyene». ikiyüz kırk kişi ile.. ne alay. Kahpe kısmından ne vergisi istiyor? Töbe Yarabbim.. varlık vergisi makbuzuyle beraber salladı. Takunyalarını betonda şıkırdatarak geçti. deminden beri. Cigarasım yere attı. seyreden için pis ve usandırıcı bir harekettir. Burun karıştırmak.» Nöbeti değiştiren jandarmalar. — Apartımansız.. «Doldur boşalt» levhasının önünde. Sefer çıkınca. «Bir de çıkıştık... istanbullu boş müdür odasında ne yapacağını şaşırarak öylece durdu.. — Sonra düşman gelirse. Siyah muşambadan örtüsünün altında daktilo makinesi taktaklamadan uslu uslu duruyordu. Kırmızı ve büyük yüzünde burnu kocamandı... karşıda karakolun avlusunda. Topal Sefer. ingiliz Kralının tacından daha pahalı. «Adımız andımızdır.. Kimse duymasın.» TELGRAFÇI ABDURRAHİM Mazmanoğlu hacı Abdullah.... Rezillik bu bizim işimiz. «Durmayalım düşeriz» ve «Çıktık açık alınla. Dur bakalım. karıştıran için tadına doyulmaz bir iş... Yavaşça sordu: — Bizim Tözey'den ne almışlar beyim? — Vergi almışlar yavrum. ne ölüm tehlikesi.. meyve sepetini... çiftliksiz adam mı olurmuş? Seni serseri diye tevkif ederler. — İsterlerse duysunlar. Kırmızıydı.. Ağzındaki acılığı tükürdü.. Duvarda kocaman bir «Vatan haritası» asılmıştı. gitti. Alay mı ediyorsun? — Çiftliğin de mi yok? — Yok ya. ikiyüz kırk kişiden kurtardı.. yavrum. Ne hakkımız vardı?. Allah Allah. dalgın bir ciddiyetle hatta kederle burnunu karıştırıyordu.». «iyi ama biz Kezban'ın babasına neden kızıyoruz? Kızını yarı varlık vergisi vermekten kurtardı. ikiyüz kırk kişiyle yatarsa ödeyecek... Hükümat'Ia beraber olup. — Çok mu? — Çok değil.. Tözey «Adam sende» manasına elini. ne aşk. İyilik etmiş de haberimiz yok. «Egemenlik ulusundur». tüfeklerini boşaltıyorlardı. istanbullu mekanizmaların çelik şakırtısını kalbi sıkılarak dinledi. tereyağla bal kutusunu almıştı...

Başka kimse maazallah müdahale edemez bunu söylemeye üşeniyor. şahadet parmağını sağ deliğe sokar. Murat efendinin ismi müsemmasma uygundu. çizgisiz matruş yüzüne hiç yaraşmıyor. yabancılar Murat efendiyi mahpushane müdürü sanırlardı. Evvelâ. Anahtarları araştırdı. Anası kız istemeye gittiği zaman. Kendisi fevkalâde uzun boylu. orta parmaklarından biriyle sol elinin bir kenarına iliştirerek ufalamağa başlardı. Hacı Abdullah. Bu manzara karşısında İstanbullu her zaman şair Necip Fazıl'ın yüzündeki acıklı tik'i hatırlıyor. terzinin hırka yamadığı gibi dikmiş. Şimdi. Nöbetçi jandarma öksürünce uykudan sıçradı. İstanbullu. seyirciler gülmekten kırılır. Üçüncü şahıs Murat efendi gardiyandı. Arkadaşları. (Dış kapı nöbetçisi. çenesi düşük koca karılar «Karı bey. Bu müddet içinde hapishane nizamnamesinden bir tek madde bile öğrenememişti ama iki tane mühim kibar kelime ezberlemişti: «Teessüf ederim. O kadar şık giyinirdi ki.Üç kişiydiler.Kerhanedeki dostu. Birçok soyadlarınm aksine. Çok zaman. . delik deşik vücudunu hastane sertabibi masaya uzatmış. onun burnunu karıştırmasına da.» Bunları o kadar sık sık. Abazaydı. Yakında oniki seneyi günü gününe tamamlayıp çıkacak. kıyafetiyle mesleğini birbirine uydurmanın imkânı yoktu. Kır saçları. daldıkça ahtapotlu burnundan acayip sesler çıkarıyordu.) Gardiyan Murat efendinin soyadı «Büyük» tü. vaktiyle «Burnunu karıştırırsan. Kapalı duran mahpushane kapısının önünde üç kişiydiler. Tabiî evlenmesi mevzubahis. «Oyun çıkardıkları» zaman herkesin taklidini yaparken Mazmanoğlunu da burnunu karıştırırken temsil ederler. Mazmanoğlu da güler. güzel bir adamdı. Senin Bozo hâlâ burnunu karıştırır mı?» diye soruyorlarmış.Şimdi başını sarsarak uyukluyor. Onsekiz yerinden vurmuşlar. Ama gene üe eli burnundadır.» dediği halde para etmemiş. seni içeri almam. Desteyi cebinden çıkarıp zincirini pek alışık bir hareketle oturduğu iskemlenin arkalığına taktı ve kolunu üstüne koyarak emniyetle gözlerini yumdu. bu iki harekette de sahipleri için bir anlaşılmaz rahatlık. o kadar yerli yersiz kullanırdı ki ikisinin de artık hiç bir değeri kalmamıştı. hattâ k*urtuluş sezerek ikisine de acıyordu. Bir seneden beri yemek arkadaşlığı yaptıkları için Mazmanoğlunun hangi hareketlerle burnunu karıştırdığı kendisince malûmdu. sağ elini. Kafkasya'dan geleli otuz sene olmuştu. seni vazifeye davet ederim. kendisinin üşenmesine de kızıyordu. sonra ne çıkardıysa bunu şahadet ve başparmakları arasına alır. burnunun sağ deliğini bırakıp sol deliğe geçti. Onsekiz seneden beri de bilâ fasıla gardiyanlık ediyordu. aralarındaki mukaveleye rağmen «Çek elini!» diye bağırmağa yalnız istanbullunun mukavele mucibi hakkı vardır. O sırada Mazmanoğlu gene böyle dalgın bir ciddiyetle burnunu kurcalamakla meşgulmüş. Karşıdaki bakkal dükkânı kapalıydı. üstüne kireç dökülmüş gibi insana uzanıp fiskelemek arzuları veriyordu. bir müddet araştırır. işte asıl facia buradaydı.

Yabancı. Bunları pek acele yapmıştı: — ölmüş mü vurulan? diye sordu. Diyarbekir'li dediler. genç ve şişman yüzünde derin bir kırışık gibi görünüyordu. Murat efendi.. dost düşman dinliyordu. hissedebileceği harareti düşünerek istanbullu. demek ki tavşan uykusuna yatmış.. dedi.. Adamın yerine cevap verdi: — Vurulan ölür.) Mazmanoğlu hacı Abdullah sokaktan geçen amele kıyafetli bir adama seslendi: — Nereye ağa?. istanbullu. sağdan sola sallamıştı. betonun rutubetli gölgesinde otururken bunalıyordu. Garip.. Vurulan ölmezse vuran ölür. Haberin yok mu? Hacı Abdullah elini birdenbire burnundan çekti... Büyük kızı mı vurmuş? Kız kocaya gitmedi mi yahu. uykudan kalktığı için büsbütün sinirliydi. Bunu yaparken kendi kendine bir mühim işe teessüf ediyormuş gibi başını soldan sağa.. — Abdurrahman mı? Kimin oğlu? — Yerli değilmiş. Adam cigara sarmaya başlamıştı.. mahpushanenin öğleden sonralarında vakit geçmek bilmez. Sol yanağındaki eski bıçak yarası. sigara paketini çıkardı: — Merhaba. Tepesi pek ziyade seyrekleşmiş sarı saçlarını sıvazladı. bu üç kişi suyun akmasını bekliyorlardı. Nereye böyle. Burnunu karıştırmaktan vazgeçmediği için elinin arkasından kurnaz kurnaz gülüyordu. Selâm yok mu? Adam durdu. — Şaroğlu'nun mu? Allah Allah. Dişlerinin ucuyle kâğıdın fazlasını kopardı. Aşağıya mı? Mazmanoğlu «Aşağıya» sözüyle kerhaneyi kastetmişti. dokuma fabrikası işçilerine mahsus sapsarı yüzüne hiç yaraşmayan kıpkırmızı diliyle cigara kâğıdını ıslattı.Yazın.. (Yazın. Temmuz güneşi arkasından vuruyor... — Neden vuruyor? — Kız bekârmış.. Adam: — Ölme yok. şehrin suları 13'de kesilir. Mahcup mahcup gülümseyerek elini cebine atıp Kkapıya yaklaştı. Abdurrahman bey diyorlar. — Kim vurmuş? — Postanede.. insana yaşamakla yaşamamak arasında hiç bir fark kalmamış gibi bir yorgunluk. — Kimi vurmuş? — Şaroğlu'nun kızını vurmuş. Adam. 17'de tekrar akmaya başlar. Burada.. bir tükenme hissi gelir. . Ağza gelecek tarafını yapıştırmadan cigarayı demirlerin arasından Mazmanoğluna uzattı: — Herifi getirdiler mi? dedi. Yapışkan ve insafsızdır. — Kimi? — Çarşıda adam vurdular.. Küçük kızı besbelli.

Mahpushane kapısının karşısında alçak bir kerpiç duvar vardı.. anahtar destesini tekrar iskemlenin arkalığına asıp kolunu üstüne dayadı. insan merak edip gitmez mi? — Adam sende. hamamdan yeni çıkmış körpe ve tombul bir kızın kırmızı yanaklarını gözünün önüne getirdi.. iki taraftaki ağaçlar. — Kız orada narıyor? — Bilmem. Siyah bıyıklı. Üstü tahtalarla çatılmış baca... Beşliyi (Yani mavzeri) kucağına uzattı... Hayır. — Yahu. Bir kat üzerine yapılmış eve bitişikti. Sizin haberiniz yok.. Gözleri nerdeyse kapanacaktı. herif bırakıp gitmesin diye sual üstüne sual sormaya başlamıştı: — Sen gördün mü? Silâhı iyi miydi? — Ben görmedim.. orta yeri sert topraktan bir köy yoluna benzemişti.. Mazmanoğlu.. Biz ölüyoruz kardeşim.. Çarşıdan gelenler söyledi.— İstemiş vermemişler. bir güvercin yuvasını hatırlatıyordu. Kızın eniştesini vuracakmış. — Hayır bilemedim.. Gardiyan Murat efendi. su başlarından. — Bilirsin. Tamam.. damın kenarlarını kaplamış. istanbullu. Lâkin yeni gelse Şaroğlunun kızını nerden bilecek?. şu kadar çocuk olmalı.. ... Şaroğlunun kızı da maşallah.. dünya güzeli. (İsmi Bayram'dı. Ve ayaklarının altında lastik varmış gibi hiç ses çıkarmadan yürüdü. Kimi dedi ablasından geliyormuş.... istanbullu.. — Kim bu Abdurrahman acaba Murat bey? — Kim olduğunu bilmem.. Ahırın duvarı. sıcakta kendisine pek ağır geliyordu. Abdurrahim beyi sen bileceksin bey. Zamanlar kötüledi. Benim bildiğim postanede Abdurrahman yok. Diyarbakırlı Abdurrahim bey. Çarşıda kız vuracaklarını hiç aklımıza getirdik mi? Abdurrahman olmayacak.. ihtiyat erlerden olduğu için âdeta ihtiyar görünüyordu.. Teçhizatı belli ki. Gardiyan Murat efendi. rakı âlemlerinden bahsettik. Nöbetçi jandarma duvarın dibine gidip taşın üstüne oturdu. Abdurrahim bey var.. — Dur bakalım. — Tombul. Yeni geldiyse bilmem. Demin bahçelerden. sol şakağındaki ceviz kadar uru parmağiyle bastırarak cevap verdi: — Doğru... Kimi dedi hamamdan çıkmış.. Haline şükret. Boylu boslu. Silâhı elbette iyidir. Süleyman beyi görmeye gelirdi. elini sallayarak Mazmanoğluna nihayet çıkıştı: — Karıştırma şunu. — Güzel mi? Ben içeri girdiğim zaman.. burnunda yarım bıraktığı işi tekrar eline almıştı. Ahırın üzeri toprak damdı. Biz burada dışarsını hep mesut sanıyoruz.. Ben gayrı yeni yetişenleri tanımıyorum.) Mazmanoğlu. Ali bey dükkâna kaçınca kızı vurmuş. Güzel mi ne demek. Hacı Abdullah elini hemen aşağı aldı. Abdurrahman yok.

. Tövbe. asabiyetle bir cigara yaktı.. resmî şairlerimizden daha hassas. — Göstermemek isterse Allah da beraber yenilecek Mazmanoğlu.. — Ben korkak değilim hacı.. Murat efendi tasdik etti: — Evet. Mazmanoğlu cigarasını siyah kehribar ağızlığına taktı: — .. berrak. Hafızı çağırmaya gitti. milleti şairlerden daha kolay ve daha çok aldatmışlardır.. daha hayalperest oluyorlar.. Köylülük bahsinde bu ressamlar. 1000 lira para cezasına mahkûm edilen Hafızın sar'alı oğlu geldi. Almanlar ilerliyorlar. torunlariyle. Siyah şalvarı. beyaz sakalı hele masmavi. Mazmanoğlu bu havadise sevinmişti: — Almanlar kazanıyor beyim dedi. istanbulluya mübarek bir selâm vererek oğluyle pencereden daha serbest görüşebilmek için başgardiyan odasına girdi..Durup dururken adam vurulmaz. Rezillik.. istanbullu. doğru mu? — Doğru... — Hele bakalım. — Kızın yarası neresinde? — ArkadanJki kurşun atmış. Sahi onun adı Abdurrahim beydi.— Yok canım. — Tövbe Yarabbi. — Evli ise rezalet. Mazmanoğlu sordu: — Birisini vurmuşlar. İkisi de değmiş diyorlar. Sesini alçaktı: .. damadı. zengin mahkûmlara bizzat hizmet etmekten asla üşenmezdi..) Hafız efendi... — Allah göstermesin. Gardiyan Murat efendi. insana kabahatsiz çocuklar gibi dimdik bakan güzel sürmeli gözleriyle yüreğe emniyet veren saf bir hali vardı. Şar'lının kızını bir garip vurmuş tabancayla. kuzulariyle elini gözlerine siper ederek «Türk hava kuşlarını» seyreden ihtiyar köylüye benziyordu. gayrı bunlara güç yetmez. Kapıdan parmaklıklarını iki eliyle tutarak içeriye.. çekinerek lafa karıştı: — Radyo dinledin mi delikanlı? — Dinlemedim. biraz eğri duran kasketi.. tövbe demem.. — Ziyafeti sen vereceksin. — Nesine bakacaksın? Sen ziyafeti hazırla. Tayyare cemiyeti ilânlarında kızı. (Bizim resmî ressamlarımız. — Tövbe de beyim. Ekmeğe hile karıştırmaktan üç sene hapse. iyi ama o evli değil mi? — Bilmem. işi her zaman boş oturmaktan ibaret olduğundan dedikodu yapmadan daha uzun müddet duramıyordu.. asıl mahpushanenin demir kapısına doğru dikkatle baktı: — Murat efendi babamı çağırır mısın? Murat... Bir sebebi vardır. İstanbullu. Neticede Almanlar yenilecek... — Dinlemedin de Almanların ilerlediğini nerden biliyorsun? — Herkes öyle söylüyor. Fırıncı Hafız ara kapıdan geçti.... Şal kuşağı.

Vaktiyle yanında bir ahretlik kız vardı. Vaktiyle herifin biri Peygambere müracaat etmiş. Şu. Çiftlikteki hizmetkârlardan birinin kızını evde çalışsın diye getirmiş... Beyaz tülbentten. zeminden bir buçuk metre aşağıda. Bir hafta gece..» demiş. koskoca bir hafız. Kız gebe kaldı. Rapor geldiği zaman ben adliyede idim.» demiş. Orada bu işlere bir ingiliz mühendis bakıyormuş. Müddeiumumi Selim'in ve arkadaşı Savfi'nin idamını istemişti. kenarları kırmızı boncuklu bir örtüsü vardı. «Vay gidi hafız vay» diye sandalyeden fırladı. düşüp oracıkta ayağı kırılıvermiş. Herif sevinerek giderken kapıda sürçmüş. Mühendis. Nimete hile karıştırılır mı? Hamuru almışlar.. istanbullu gülümsedi: — Doğrudur. Burası nasıl bir memleket?. Çocuğu üç aylıkken düşürmüşler. Fıkarayı kim düşünür. Ata vermişler. Hafızı yaktılar. At da yememiş.. it bile yememiş. hamuru ilaçlamış.. Hâlâ biz ekmek diye gübre yiyiyoruz. Allah. Kızı da kırk gün içinde al basmış. Sen hafız bir adamsın.. Sürünerek geri dönmüş..» diye rapor vermiş. Bu ne biçim şefaat. — Bu iş olalı bir aya yakındır. «Ben günah işledim.. Atmışlardır ekmek damına. Ankara'ya yollamışlar. Üç sene mahpusluk. Ekmeğe hile karışır mı? Ekmek Rabbimin nimeti. Millet öfkelenmiş. işte o mesele ayağına dolaştı. Bu herif kızın ırzına geçti.. «Bunu insan yemez. bir hafta gündüz. 1000 lira cezayı nakdiye. O zaman hafızın yandığını anladım. pencereleri yaz kış kapalı ve iplikler kppmasın diye muayyen bir . Hafıza da böylesi oldu demek? — Böyle oldu beyim. Bak benim bacağım kırıldı. Burada köpeğe doğramışlar.... Son günahı ilerde çekecektin.. Bu hafız. — Yeni mi kaldın? — Kız başiyle tasdik etti. Babası Selim ile beraber büyük babası Necip ağa da mahpustu. Şefaat et de Allah günahımı bağışlasın. «Aman ya Muhammet. Asliye hakimi raporu bir okudu. ingiliz mühendis. Mazmanoğlu kapıya baktı: — Hafızın yanması ekmeğe hile karıştırmaktan değil.— Beyim. Peygamber dua etmiş. Orada al boğmuş kızı.» demiş. Lâkin nimete haram katmak da günah. Peygamber gülmüş: «Bu başına gelen eski yaptıklarının cezası. raporunda «insan yemez... kimse sırrıma agâh olmasın diyerek üç aylık ölüyü ocağa atıp yakmış.» diye ağlamış.. — Neye şaşıyorsun.. Lohusa kısmını yalnız bırakmaya gelmez.. feryada başlamış.. — Orasına ben de şaştım.. İstanbullu sordu: — işe gitmeden mi Remziye? — Gececiyim.Biz Kafkasya'da görmediğimiz rezilliği burada gördük. Türk yemez dememiş. — Demek biz insan değil miyiz? Allah. Küçük Remziye babasının yemeğini getirdi..

— Değilim. kuvveti ve canlılığı. Mazmanoğlunun. Selim. Meryemana resimlerinin dimdik bakan korku bilmez mavi kadın gözleri çakmak çakmak bakıyordu. Babamı hapse koydu.. — Neden? . — Büyük babanla gene dargın mısın? — Dargınım. «Hele duyduğunu anlat rezil. — Ha. Bu esnada babası da iç kapının ağzına gelmişti. Bağırarak soruyordu: — Hasta değilsiniz ya?. kederli kederli başını sallıyordu. Anlaşıldı görmüşsün. Birisini vurmuşlar. Vaktiyle. Bu şeffaf küçük yüzde. Sanki erkeklerin kendilerini niçin lafa tuttuklarını bilen bir büyük kadın gibi darılmıştı. Rengi sarı değildi. küçüğü ürkütmemeye çalışarak laf açtı: — Ne getirdin Remziye? — Pilâv.. bu kız gayrı büyümez. — Değiliz. Yarın gönderecek. Utanıyordu. — Görmedim. — Duymadın da mı? — Duydum. Topal Sefer. Mazmanoğlu.» demesine aldırmadan. Sen hasta değilsin ya. çeyreği demirlerin arasından uzattı.. Çamaşır yıkadınız mı? — Yıkadı. bir kavgada on dört yerinden yaralandığı zaman kafasından bir damar kesilmişti. sen gördün mü? Remziye yüzünü çevirerek saklandı.. Vücudu âdeta ufalmıştı. insanın birdenbire nazarı dikkatini celbeden ve küçük çocuğa hiç yaraşmayan bilek kalınlığı açık kumral saçlarına toplanmıştı... — Oğlan nasıl? iyi. Mazmanoğlu. bal rengini hatırlatan bir şeffaflığı vardı. Bir kızı vurmuşlar. Ufak tefek erimiş gibi vücudun bütün rengi.rutubet derecesini muhafaza etmek için borularla ıslak hava verilen ve saat başı beton döşemesine su bağlanan kalabalık ve gürültülü bir yerde oniki saat ayak üzeri rutubet ve pamuk kırıntısı yutarak çalışmaktan yüzü bir acayip renk bağlamıştı. bu katil işi başına gelmeden evvel. bak soracağım da unuttum. — Neden vuruyorlar? Remziye omuzlarını oynattı. her yemek getirişte Remziye'ye beş kuruş verirdi. kırmızı terlikleri sürükleyerek gitti. bütün hatlariyle muntazam ve belli belirsiz bir erimeye benziyordu. Bu küçülme. — Söylesene. Bu sebeple başı durduğu yerde belli belirsiz titrer... — Dür gitme. küçük kız çıplak ayaklanndaki topuğu aşınmış eski. — Bey dedi. konuşurken kekeliyormuş hissini verirdi.

. Yahu. ikincisi istedi. Evlâdın yok da gülersin. Sırayla demişler.. Gardiyan Murat efendi. Hep senin oğlan kaçıracak değil ya. — Kaç lira başlık verecekler?. oğlanı buraya getirecekler. — Bahane bulmaya kalıyor mu kardeş? Zaman kötü olmuş. Yağma yok. kan kısmına damadı neden hoş görünür? — Eğlenme Murat efendi. Kızlar analarmı dinliyorlar mı? Benimkini görmediniz mi? Dizimin dibinden ayırmazdım.. Sebep olanların gözü kör olsun. şuraya getirip koyuverdi. Bir belâ çıkar dedik. Gölbaşı'ndan sineği odaya bindirdi.... Oğlu kız kaçırmaktan çocuk koğuşunda yatıyordu.. Kız anaları.— Fabrika çocuk kısmını eziyor... Hey Yarabbi dünyadaki bütün fabrikaları yakmalı. Bana söylemiyorlar. Oğlan duyarsa. Görmediğimiz işler. Hükümete gitsek.... İstanbullu bunu hatırladı: — Malatya'nın namusu gariplerin keyfine mi duruyordu? — «Ak atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden» demişler. kapının önünde durmuştu... Trenle beraber geldi. — Nerede olduklarını öğrendiniz mi? — Öğrendik. — Damadım elbet.. Bu memlekette biz sivrisinek nedir bilmezdik.. . Kadın gülüvermişti — Gülersiniz.. Kasaba esnaflarına mahsus bütün bu sözleri Mazmanoğluyle istanbullu belki yüz defa münakaşa etmişlerdi.. biri istedi.. — Duysun varsın. Treni sen hayırlı bir icat belleme beyim. — Sebep damadın. Asıl kabahat trende. — Başlığı yere batsın.. — Başlama köylülüğe.. — Doğru bir söz canım. Oğlun gelin getirse somurtursun...... Eskiden ne fabrika vardı. Hayvan kısmı da böyledir.. Makine düşmanı. Benim oğlanın eniştesi bulmuş. ne bir şey. Boz önlüğüyle bir amele kadın. derdin var. Bu akşam üşendiği için istanbullu lakırdıyı değiştirmek fikriyle amele kadına sordu: — Cinayeti duydun mu teyze? Sebep neymiş? — Sebep ne olacak? istemiş de vermemişlerdir. kendisine bir şey duyurmamaya çalışıyordu. Geçen hafta da onun kızkardeşini kaçırmışlardı. bahane buldun... Körpeliğinde zora koştun mu kavrulur. gene biz gül gibi geçiniyorduk. Bu kız hamal olduğundan ezildi. Fabrika çıktı. tütün çıktı. Şimdi herkes delikanlılığına hürmet ederek. Bu zamanda evlâdın var. Üçüncüye mutlaka vereceksin.. .Namus kalmadı. — Bekârsa vermeliydiler... Benimki de burada. Vermezsen. bu sefer senin kızma bahane bulurlar. Malatya'ya garipler doldu.. bahane buldun. elini şakağmdaki ura götürdü: — Kızı vermeli dedi. Kabahat kızların anasiyle babasında....

» diyor. — Aman. çukura atladı: «Yanaşmayın.. Tabancayı bir kaldırdı. kendisi bilir bir adam.. işi eniştesi bozuyor. memur ama yiğit. Kadın kıpkırmızı geri çekildi.» dedi.. Tam Hüküjnet meydanında silâh sesleri açılınca millet şaşırdı. Evet aklı başında. anahtarları iskemlenin arkalarından alıp bacaklarının arasına koydu... Şaroğlunun evi. dükkânın birine kaçtı.. Kızın babasına kalsa verecekmiş. Evet olur ya... Sözü kimseye batmazdı. — Evet. Korktu galiba. Abdurrahdm bey. Gardiyan Murat'ın şakaları malumdu.. işte o ana baba gününde kız meydana çıktı... — şımuı Kaoanat Kimae ado erendi:1 — Kabahat elbette karıda. sonra mektuplaşmışlar. Önce işaretleşmişler. ikincisi baldırdan. Adamlar göndermiş. Lâkin eniştesini bilir misin? Hergeledir.— Peydahlarken böyle demezsiniz.. Herkesi kendi adamı kolluyor. eniştesi olacağı vuracakmış. söz kendisinde kaldığı için çürük dişlerini göstererek keyifli keyifli gülüyordu.. altı erkek kardeşi var. Sonunda basmışlardır sopayı. «Kardeşim. Kız kısmı kuzuya benzer.. kızı istemiş vermemişler. Evli olur mu? «Alacağım. Abdurrahim beyi jandarmalar çevirdi. Evet. aşifteliğin sonu kurşun. Kendi başınızı da belâya sokarsınız. Bakkal Abo. istanbullu sordu: — Bekâr mıymış? — Bekâr.» demiş.... Tabancayı görünce korkak herif. postanenin karşısında. — Kaç yerinden vurmuş? — İki yerinden. deminki fikrini değiştirdiğini farketmeden bu sefer de tasdik etti: — Doğru. Kızın beş. — Sen gördün mü? — Gördüm. Kaltağa bak. — Ne hadlerine. Zaten Abdurrahim bey. Şimdi. Aranızda bu kadar iş ilerlemiş. Üstüne rahatça bağdaş kurdu: — iyi olmuş elbette dedi. Elini. Mazrnanoğlu bilir.. Kızın ne suçu var? Gardiyan Murat efendi... Bütün memurlar toplandı. Asıl eniştesini vuracaksın? — Söylenenler doğruysa.» dedi.. Herif neme lâzım. — işte onu vurmalıydı.. göğsü paraladı açtı... Murat efendi. bir gazete dolusu havadisle geldi: — Evet dedi. Nereye çeksen oraya gider.. «Al öyleyse. kolunu sallayarak yanaştı da.. İyi olmuş. Birisi arkadan girdi. Kız düştü. Abdurrahim bey kıza onbin lira yedirmiş.. Herif. istanbullu meraklandı : . Aşifteliğin sonu kurşun. Kız üç. dört defa kaçacak olmuş. ver şu tabancayı.. Onlar da onu vururlar. Polis komiseri de ahbabıymış. herifin başını. Abdurrahman değil. kaçıversene. Yakarım.

— Manto ne demek? Kız çarşaflı. Kurşun şu kadar şey. Mazmanoğlu. — Artık bilmem. Bu kadar zengin olup. iyi etmiş.. Kurşundan ölmese bile mutlaka korkudan ölür. — Ceza vermişler mi? — Kızın raporu alınmadığı için ceza vermemişler. Allah belâsını versinsin.... — Demek bu Abdurrahim bey de zengin bir adam. Yoksa bu para aylıkla kazanılmaz. Brovning mi? — Siyah bir tabanca elinde parlıyordu ama... Oğlanın üzerinde de kızın resmi bulunmuş. Ne yaparlarsa yapsınlar zengin adamlar haklıydılar.. Gardiyan Murat efendi pek hasisti.— Onbin lirayı nasıl yedirir Abo efendi? Burada kızı gezdirecek yer yok. Silâhı da muhakkak iyidir. Yazık olmuş. Kızın üzerinde Abdurrahimin boy resmi çıkmış. Top gibi patlıyordu... Abdurrahim. Ağabeyi de mebus. Farketmedim. Babası bu oğlana iki kazan dolusu altın bırakmış.. kara kaşlı.. Kızoğlan kız kısmı. Boynunu uzattı.. Bak Allahm işine. kurşun sesinden fena ürker. Kızı arabayla hastaneye götüren polisten duymuşlar. Her halde iyi bir silâh olacak. Kız kısmının azmışı hiç bir şeyden korkmaz. Böyle bir beyzadeye razı olmaz mı? — Kız razıymış.. Bunlar eski aile beyim. — Kıza onbin lira yedirmiş. Murat efendi dünya üzerindeki bütün zenginlere karşı bitmez tükenmez bir hürmet duyardı. bu karı milletini Allah bizim başımıza belâ mı verdi? . Bu sebeple adamı göremediler. Sen kopuklara kulak asma... Gülüyor. — işte burasını bilemedin Abo. — Aferin dedi. Bey.. Cebinde hovarda resmi taşıyan bir kız şu kadar kurşundan korkar mı? — Orası da doğru Murat efendi..... — Tabancayı gördün mü? dedi. «Abdurrahim. kürtçe konuştu.. Yalnız tayıncı Sefer. Manto falan da alamaz. Çok zengin. Kızda hiç akıl yokmuş. — Nere mebusu? — Artık bilmem....» diye sayıklıyormuş. Diyarbakır eşrafından.. — Süleyman beyi görmeye gelen telgrafçı mı bu? — Evet. Toplu mu. kara gözlü.. Getirdikleri zaman istanbullu ile Mazmanoğlu Hacı Abdullah yukarda yemek yiyorlardı.. parlak siyah bıyıklı Abdurrahim efendiyi pek beğenmişti... — Babayiğit diye teessüfle başını sallıyordu. — Öyleyse onbin lira lafı yalan. Tam onbin lira yedirmiş diyorlar.. Korku ve telâşla dalgınlıktan uyandı. Umurunda bile değil. Azmış karı Allahtan bile korkmaz.. Zaten paralı adam yiğit olur. — Zengin. Zengin aile.

horozu çakmak taşından tek atar . «Ağa efendi siz de böyle mi döğüşürsünüz?» diye sormuş. Fakat taymcı Seferin tüfeği Hacı Bedir ağa askerinin teçhizatı kadar talihsiz değildir.. öte dünyada kazandım mı? — Elbette kazandın. Biz mi onların başına belâyız. İstanbullu iskemlesinin arkalığını duvara dayamıştı. Bunlar belki de üç seneden beri dünyanın her tarafında muharebe edildiğini de yeni yeni. iki taraftan da hiç kimsenin burnu kanamadan mütareke aktetmenin nasıl mümkün olduğuna İstanbullu kurt tüfeğinin mahiyetini öğrenmeden akıl erdirememişti. rahat rahat güldü. «Evet Paşam». Öte dünyada da kurt tüfeğiyle adam vuracak değilsin ya.» Hacı Bedir ağa adamalarını toplayıp Aymtab'a imdad gitmiş. sonra kocaman bir tebessümle gülüvermişti. taze cinayet hakkında sorguya çekmeye devam ediyor. Bu tarafı ahrette belli olacak. . kara martin'in üç göbek ceddi olmalıdır. Herif kurşunu yer yemez. malum değil. Kan için kocanın çolağı. Kürt tüfeği. Namlusu gayet uzun.. Hemen hepsi dokumacı olan bu adamlar tezgâhlarının başından ayrılmadıkları için vakayı duymamışlardı... Sağ ayağının topuğu özürlü olduğundan bir acayip yürüyordu. Hacı Bedir ağa da. Sefer. Kendisi Adana'da çalışırken altı aylık karısını komşulardan biri kaçırmıştı. karısına sımsıkı sarılmak vazife. Burası her yerden daha serindi. Bir kurşunda herifin kolunu cam gibi ufalamış. onlar mı bizim başımıza belâ. Topal kocadan kaçan karı şimdi çolak kocayla oturuyor. İkinci kurşunu atmak için tüfekle yarım saat uğraşmak lâzım. Ahrette işi duman. istanbullu Sefer'e bu ciheti ilk söylediği zaman delikanlı biraz düşünmüş. g gcııp geyeni.. Sefer köye dönünce kadının kendisini topal olduğu için terk ettiğini öğrendi. daha keyifli olduğunu farketti. Sebep kurt tüfeği. «Bismillah» diyip kurt tüfeğini doldurdu. Artık altı sene ceza ona eskisi kadar ağır gelmiyordu. — Benim bu dünyada işim berbat bey.. Yemekten sonra tekrar cümle kapısının önüne indiler. Yunan harbinde Kâhtah mebus hacı Bedir ağayı cepheye götürüp muharebeyi göstermiş. demiş. İstanbullu o günden beri Sefer'in daha rahat. — Hangimiz hangimize belâ olduksa ahrette işi duman desene.. omuzlarında türlü heybelerle dükkânlarını geç kapamış esnafları şaşırtıyordu. Yatakta koşup zıplamak lâzım değil ama. Mavzerin beş göbek. Ekmeğin vesikaya bindirilmesinin sebebi de bunlar dçin Hükümetin buğdayımızı Almana satmasından ibaretti. topaç gibi bir kere dönüp yan üstü yıkılmış. Ahrette işi duman olanın da bu dünyada işi iş oğlum.. Güzel bir çocuktu. ancak askerî müzede görülen cinsten bir şeydir. elbette topalından daha fenadır..— Artık orası. «Öyleyse adamlarını topla da Aymtab'a imdat git. Bilmem ne mevkiinde bir Fransız karakoluna çatar çatmaz geri dönmüş. Yıkılmasa da yapılacak bir şey kalmıyor. Şüphesiz General Romel adında bir insanın yaşamakta olduğundan da henüz bihaberdiler. iplik noksanlaştıkça öğreniyorlardı. — İyi bildin. «Kürtlük devrinde» aşiret muharebelerinin günlerce sjirüp neticede. Mustafa Kemal Paşa. kundağı ay biçiminde..

Şimdi 350 kişilik ceza evini boş bir tüfek ve henüz ağaçların tepeleri kararmadan uyuklayan gözlerle bekliyordu. pek uzakta ve pek derindeymiş gibi acayip ve tehditkâr seslerle homurdanmaktaydı. Daracık bir koridordan giriliyor. 1939'dan beri siyasetin Türkiye'de gösterdiği acayip gelişmeler karşısında fena halde şaşırıp neticede Alman hayranlığında karar kılanlardandı. kur'a askerliği sırasında. Bu iki eski generalin. hele bu harbi mutlaka kazanacağına Hitler' den ve Göbels'ten daha emindiler.Şehre bir buçuk saat mesafedeki Banazi köyü ahalisinden olan gardiyan hacı. uslu. Bu da ihtiyat erattandı. aptesanesi solda kalıyordu. Altı ay sağını solunu belletememişler de. Onun da iki penceresi vardı. çeviren ve daima galip gelen kuvvet sanki kendilerine aittir. ezen. Erzincanlı Muharrem mavzerini usanmış bir hareketle sağ onıuzundan sol omuzuna geçirdi. Mazmanoğlu. hemen on. Sekizi beş geçiyor. Karakol kumandanı Aziz onbaşının müstacel ve gizli bir müzekkeresi üzerine kendisinin silâhı doldurmadan nöbet beklemesi karar altına alınmıştı. aynı büyüklükte dört köşe bir yerdi. Kanaatlarına göre Türkiye'de hakikati yazan iki namuslu gazete vardı: Cumhuriyet ve Tasvir. betonun üstüne oturmuşlardı. Hâlâ insanlara acıyordu. Zelzeleden sonra bu salaklık «tabii» büsbütün ziyadeleşmiş. Çocuk koğuşu. Akşam nöbetçisi olduğu zamanlar daima yaptığı gibi çocuk koğuşunun kapısını ardına dayamıştı.. Sonra ikisi birden saatlarına baktılar. Bunlar için yürüyen. dediler.S. Beş dakika sonra İstanbullu saatı'na baktı. bu Muharrem o zamanlar da böyle Allahın aptalıymış. Sekizi on geçiyor. artık içinde bir Nazi neferi gibi bizzat döğüşür olmuşlardı. vuran. Eroiyeş jandarma mektebindeki arkadaşlarının anlattığına bakılırsa. Çocuklar da nihayet azmış olmalılar ki ekseriya mevcudu sekizi dokuzu aşmazken şimdi tamam on sekiz kişi olmuşlardı. Salaklığı. — Radyo gazetesi başladı. Nöbet değiştirildiğine göre saat sekizdi. Beş dakika sonra Mazmanoğlu saatma baktı. Kapı üstlerine kapalı iken pek gürültücü olan çocuklar. düşman ordularını S. onbeş adım geride olduğu halde. kendisinin iddia ettiği üzre zelzeleden sonraki bir iş değildi. altı aydan beri mesleğini bir türlü öğrenememişti. nihayet kantine hizmetçi almışlar. Muharebeye yavaş yavaş bizzat girmişler. iki vicdanlı vatandaş vardı: Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Ali ihsan Sabis. Olup biten işlerin kârını hemen yarın sabah beraber bölüşeceklerdi. akıllı. İstanbullunun bir aydan beri tek başına oturduğu odanın tam altında. tıpa tıp ona benziyen kadınlar koğuşu bulunuyordu. Oturanlara selâm verdi ve kapının kenarına dayanarak uyuklamaya hazırlandı. Daha evvel. Kapının her açılışında sıcak ve pis bir nefes kokusu koridoru kaplıyordu.. Âdeta balık istifi yatıyorlardı. Sekizi onyedi geçiyor. Beraberce. karşısında durulamayacağını. duvar dibine. şehirleri Alman ordusundan evvel zaptetmeleri. tümenlerinden evvel çevirip ezmeleri hoşlarına gidiyordu. Almanya'nın yenilmez olduğuna.Asıl mahpushane. Çocuk koğuşunun tam karşısında. şu anda. Gene saatlarına baktılar : .

— Yürüsün bakalım. — Uyumuşum. Gelecek sene burada gene görüşürsek. sen dışarda olacaksın. Ben sana soracağım : «Kubişef düştü mü?» sen ya «Düştü» diyeceksin. — Tüfek nasıl? Dolu mu? — Boş. dediler. Doğru mu sözüm? — Doğru.. — Bitmez.. Yahu sabahtan beri adliyede ölüyorum. — Sonu? — Sonu Almanlar yenilir. Mazmanoğlu. — Bakalım Stalingrat düştü mü? diye yüksek sesle fakat kendi kendine sordu. Durup mahpushaneye kulak verdi : Kaza çıkmaz. tabiî. yenildiğini görmüyoruz. ne yok hacı? — Sağlığın başefendi. Kapıyı açan gardiyan hacının.. başgardiyan bakmaz. Ben gene sana. Ben olmasam kim Dayansın Muşlu. «Hangi iş Mazmanoğlu?» «Rusların işi» Bu böylece Ural'lara.. Kapıya gelince demirleri tutup durdu. İstanbullu güldü : . her iki adımda bir ürkek bir hayvana yaklaşır gibi durup etrafı dinleyerek yaklaşıyordu. — Yok dersin. Adımlarını tek tek basıyor. asma kilidi kilitlemesini bekledi. — Abdurrahim beyi getirdiler mi? — Getirdiler.— Radyo gazetesi bitti. Jandarma Muharrem'e her zaman takılırdı : — Uyudun mu Muharrem ağa? dedi. Sen de «İş biter» diyeceksin.. Herif yürüyor. ya «Düşmek üzere» diyeceksin. — Hangi iş? — Rusların işi.. — Hep böyle söylüyorsun beyim. âdeti olduğu üzre tam dokuz — Radyo gazetesini dinledikten sonra— görünmüştü... Sibirya'ya Vilâdivostok'a kadar uzanır. Gidip baktın mı? bakar? Müdür bakmaz.. Koğuşlarda sönen ampul var mı? — Yok. Kaza çıkmaz. Anahtarı elinden aldı: — Ne var. — iyi. — Hangi koğuşa verdiniz? — Yukarıya.. Düşerse iş biter.. — Neye bakacaksınız. İşte başefendi geldi.. — Bakmadım. istanbullu öfkesini gizlemek için sesini alçaktı : — Düşerse ne olur? — Düşerse mi. — Boşu dolusundan iyidir. Başgardiyan muavini Muşlu Mehmet efendi. «Düşse ne olur» diyeceğim.

kırçıl saçlarını alabros kestirirdi. nerede bir kilit görse. Abdurrahim beye bir bakayım. Yağmadan gelen altınlar suyunu çekince her şeye töbe edip «Memuriyet vermeye» başlamıştı. Sekiz sene. hatta elbiselerini sarmıştı. Galiba kanaatmca kapılar hep kapanıp kilitlenmek için yapılmış iyi ve faydalı şeylerdi. Bütün eski ayyaşlar gibi gevezeydi Bir lafa başlarsa mevzudan mevzua geçerek uzun uzun anlatır. istanbullu onun arkasından baktı : On seneden beri gardiyanlık ettiğinden ve kendisini bu işe ihtirasla verdiğinden kurnazlığı. birçok insanlarda olduğu gibi yalnız gözlerinde kalmamış. yolu bir kapının önüne uğrasa mutlaka asma kilitleri. — Stalingrat düşmedi mi? — Daha düşmedi. Mazmanoğlu atıldı: — 33 mahalleden yirmi mahallesi gittiyse düştü demektir. Her hareketi sanki kurnazlıktan ibareti. karı milletinde yedi olan nefsi emare. Uzun seneler basur çektiği için. Laf söylerken sivri gırtlağı iner çıkar. buruşmuş bir masa muşambasına dönmüştü. Döğüşüyorlar. bir ayrı kabile olup asriliği Kravat. — Hele otur. kapalı olup olmadıklarını anlamak için çekiştirir.) Adam bir kere karı milletine Bacı dedi mi. Ruslar bastırınca alıp bu tarafa kaçırmıştı. Sabahtan beri ölsen şimdi karşıma oturursun. Muş'taki ermeni kıtalinde kendi ifadesine göre zorlu hizmeti dokunmuştu. — Radyo gazetesi de öyle söyledi. Hep öyle. Seferberlikte jandarmalık etmiş.. Benim denizaltı lafına canım sıkılıyor. kilidin kancası ağzını açıverse keder ve korkuyla etrafına bakmırdı. nihayet maddeten ve manen yorularak hasta düşerdi. ayda 19 lira ücretle çalışmış. (Yani erkek milletinde bir. sonrası kolaydı. — Olmaz. Saklamaya çalışırdı ama karısı o karışıklıkta eline geçirdiği zengin bir ermeninin güzel kızıydı. — Elalemeyn'de taarruz başlamış mı? — Hayır. içerisini gezmeli. bıyıklarını kökten kazıtır..— Yalan. Kötülüğün başı nefs'ti. Lenger şapka ve kırpık bıyıktan ibaret sayar. «Şehrin düşmesi gün meselesidir» dedi. evine de. Denizaltı meselesi uzattı. Türkiye'de memur milleti. kahvecilik ve meyhanecilik ettiğini bilenler kendi tabirince henüz ölmemişlerdi. daima telâşlı. . gözleri ve elleri mütemadiyen kırılıp işaretler ederdi. Şimdi gelirim. daima yorgun ve daima rahatsızdı. 33 mahallesinden 20 mahallesini almışlar. Gardiyanken nöbet tuta tuta anahtara kilide fena alışmış olmalı ki. Açılmalarında iyi ve faydalı hiç bir şey yoktu. Kendi iddiasına göre içki içmekten erkekliği kurumuştu. iki seneden beri muavin olup 24 liraya yükselmişti. bir de her fırsatta suratına üstüste perdah yaptırdığından derisi. büyüyüp gelişerek hemen bütün vücudunu. Seni bekliyoruz. işine de. Rakıyı davul zurnayla içtiği meşhurdu. Bu değişmez kaideye rağmen Muşlu Mehmet efendi. Kapıların da açılmasından zerre kadar hazzetmediği belliydi. — Mühim bir havadis yok beyim. Bütün kurnaz adamlar gibi daima meşgul. ahbabına da ancak o. Bunu Müslüman edip nikahlamış. Malatya'da senelerce manifaturacılık. Memur olmak için bu üç şart mutlaka lâzımdır ve başkaca hiç bir şeye ihtiyaç görülmez.

Kâğıt kebabı yapsaydık. Kızın eniştesine kızıyoruz. Zampara olmayan adam. şimdi karıyla erkek bir olur mu? — Ekseriya olmaz. belki doyardık. hep böyle söylersin.» dedi. Adam ya zamparadır. — İşte bunu beğenmedim. iki çocuğu var. biz başkasına gönül verdik. keklikte dolaşan herif on para etmezdi. — Ne dedi? «işte benim iki tane kocam var. İnsan paraya doyar da. Sür git dememişler.. On beş senelik bir memur. Baban öldüğü zaman siz şu kadar çocukmuşsunuz. Bunlar bana yeter. Lâkin herif işte seviyor. Diyarbekir bizim o taraf.. Yani etlerini helâl etmeli. Şaşırmış. İstanbullu sordu : — Bekâr diyorlardı.. tavukta. Elin çoluk çocuk sahibi adamına genç kızlarını metres mi verecekler? — Karıyı boşar alırdı. başka. Erkeklik durdukça doksan yaşma gelsen nafile. bak o zaman olur. Alalım Abdurrahim beyi. Karı görmez misin gözün ışılar. Murat araya girdi : — Mazmanoğlu. Karılan Rabbim. Kocaya vardı mı? — Varmadı.. Pek iyi. Hemen amin dersin. demiyor....zaman faydası dokunabilirdi. Böylesi olmaz mı? — Ha. Lâkin ne yapsınlar. — Ne bekan beyim. ya değildir.. Böyle rezillik nasıl olur? Karının ne günahı var? — Karının da bir günahı yok. Tabiî pişman.. bize helâl etseydi. aklı uçkurda. Sen evli barklı. Artık bilmem kızı sevdiğinden sonra mı deli oldu. Sebep : Sebebi meydanda : Karılan çıtır çıtır yemek âdet olmamış. Yoksa. On senedir evli. Ekmeği banacaksın.. karı başka. erkek gözü karıya doymaz.. .. Evli adama böyle işler ayıptır. Hemşeri sayılırız. Hükümet af vermedi diye de kızıyorsun. Ananız da genç kanymış.. — Bey. — Evli adamın başkasını sevmesi ne demektir bilir misin? — Ne demektir? — «Hey karı. Sabahtan beri Şaroğlu'na kızıyoruz. — Ulan. karı başka. halbuki sen Hükümetten daha insafsızsın. oturuyor. Karı şerri beyim. Güzelmiş.. Tavasını firma verseydik. çoluk çocuk sahibi bir adamsın. O. Mazmanoğlu araya girdi : — Mesele anlaşılıyor.. oniki senedir yatıyorsun.» demektir. zor bir mesele. bari. Haydi sen de başının çağresine bak.. erkek başka. gör geç demişler.. Erkek. Belli bir şey. — Ayıp olmaz mı? Kızla sevişmişler. erkekliği tükenmiş adamdır. isteyen çok olmuştur.Koğuşları gezip yeni gelen telgrafçı Abdurrahim efendiyle konuştuktan sonra kapının önüne gelen başgardiyan muavini söze evvelâ bu felsefesinden başladı : — Abdurrahim beye acıdım dedi.. Meselâ: Senin baban ölmüş. — A beyim. yoksa evvelinden mi deliydi de deliliğinden mi kız sevmeye girişti.

. borcunu inkâr etmek. Aylığından başka mebus ağabeysi para yollar. — Kızın kabahati varsa ne demek? insan.. Şaroğlu'nun kızma «Orospu» diyen olmadı. zengin kızından hiç orospu olmuyor.. Söz verip tutmamak. battaniye yollamış. oğulları var. kocasının üstüne dost seven. rüsvay olacak. Herif evlenmez miydi? — Erkek kısmı çocuğa bakamaz. Herif on bin lira para yedirmiş. halbuki.. Kan ne yapacak? Arkasına düşecek. arkadan adam vurmak.. Buna ne diyelim? Başgardiyan muavini cevap bulamadığı için istanbullunun yüzüne baktı. Biz. nihayet kerhaneye düşerdi. kendinden zayıfı ezmek. pezevenk. Bu memleketin eşrafmdandır. yalvaracak. senin bir kıza gücün yetmedi. Daha yiğit. fıkaranın yüzüne bağrı bağrıverir.. Fakir reddeder de. Ne dersin başefendi? — Doğru beyim. — Çocuğa bakmak. dedi. otuz yaşında. kerhaneye düşen kadına diyoruz. istanbullu gülümsedi: — Hüküm erkekte olduğu için biz böyle kaide koymuşuz. Boyu kadar kızları. Lâkin dikkat ettim. Yoksa orospunun dişisi. delikanlıyı vursaydı. erkeği olmaz. Şimdi Abdurrahim bey karı sevmiş. yatak yollamış. Hem de doğru. Hekimin oğluna bir fakir kocakarı gönül verseydi ne olurdu? Şu olurdu : Hekimin oğlu parasız karıyı almazdı... Hem de hangi kadına.. Kızın kabahati varsa bu işi temizler. Karı namus belâsı. «Dün gece benimle mi yattın ki surat ediyorsun?» diye bir laf ederler. Namuslu bir adam. Bugün bakıyorum. Hübüş hanım. Şimdi bakalım.. Fakir bir adam olsaydı kızını derhal reddederdi. — Doğru. Bir yatak çarşafı bile göndermemiş.» diyemez de.bir şey hatırlamış gibi elini salladı: — Doğru. evde çocuklar kilimin arasında mı yatıyorlar? .— Evet. Vurmuş. Hacı Abdullah fikrinde İsrar etti: — Hemen «Doğru» dersin Mehmet efendi. Çünkü babası zengin. ağlayacak. «Sus otur. Evlenir evlenmez orospuluktan kurtuluyor... orospu diye. Bunda bir namussuzluk yok. — Bakalım doğru mu? Başgardiyan muavini . Abdurrahim bey kıza çok para yedirdi.. Lâkin karısı birisini sevseydi. Herkes «Orospu» diyecek. Şaroğlu kızını reddetmez. birini casuslamak.. Gel gelelim. karıya daha zor. Lâkin benim bildiğim Şaroğlu.. Şaroğlu neden reddetmez? Şaroğlu'na kahvede hiç kimse. mutlaka fakir olacak. Karıların bazısı bizden daha erkek. kendisine varmayan her kızı öldürse iş ırağa varır.. — Baban öleceğine Anan ölseydi.. Tarlalarından bahçelerinden para gelir. Orospuluk huydur. elli yaşından sonra hekimin oğluna gönül vermiş. Öyleyken evde bir şey komamış satmış. Hekimin oğlu denilen ipsizle evlenmiş. Orospuluk olurdu. yakışıklı hekimin oğlu parası hatırına Hübüş hanımı alınca orospuluk ortadan kalkıyor. zengin karısından.. Karı bakar. Erkek karı bir olmuyor.. hattâ korkmak bile yerine göre orospuluktur.. Reddedilen körpe kız bir müddet şurada burada gezer. Bunlar Diyarbekir'in eşrafmdandır.

«inşallah ölür.» diyor. — Bir tecrübe etmediniz mi? — Ettik.— Gördün mü Mazmanoğlu? Şimdi Abdurrahim beyin yaptığı orospuluk değil midir? Telgrafçı Abdurrahim beyin mahpushaneye gelişinden iki gün sonra. Telgrafçı Abdurrahim bey. İstanbullu.. Rezilliği duymasıyle. Ölmeli. ilk gece biraz ağlamış.. Takunyalarım tıkırdatarak avluya geçti. yalnız tahliye etseler ağır cezadakilerin yakasını bırakmayacak.. beline ipek. Ölüm temizlik. Yalnız. Ayağına Adıyamanlı Ali'nin şalvarını giymiş. — Kızı neden vurduğunu söylemiyor mu? — O tarafı açmıyor. göreceksiniz. Herif deli. Lâf arası biraz sövdüm..» diye öğünmüş. Üçüncü gün. Hatırınızı kırarım. ekmek sahibi bir hanedan kişinin. Arkadaşlar. Ortası nerdeyse yere sürünecek şalvarı istisna edilirse amerikan filimlerindeki şeyh Ahmet'lerden birisine benziyordu.. Sırtında sadakor ceket. — Evet beyim. içerde yarım kırat kadar bulgur. fırsattan istifade ederek asri cezaevine gideceklerin vesika resimlerini çıkartmaya uğraşan fotoğrafçının boşalmasını heyecanla bekliyordu. Girse de kulak verme beyim.. Mutlaka ölür. Yüzünü tavşan gibi oynatıyor. Kapıdan atlar atlamaz işin şakaya asla tahammülü olmadığını farketti. sedef kakmalı bir .. Teselli vermek istiyenleri. başında burmalı arap kefiyesi vardı. Böyle giderse Elâziz'i boylar. Sordu : — Nasıl? Sizin mezhebe girecek mi? — Biraz müşkül. — Desene ki. çocuklarını alıp babasının evine gitmiş. Söylenenlere inanmak lazımsa dünya güzellerinden birisi de Abdurrahim beyin karısıydı. Marifetine karşılık bir de çiftlik istiyecek. fotoğrafçı vesilesiyle bahçede meydana gelen seyri hiç bir zaman kaçırmazdı... kendi kendine işaretler yaptığını arkadaşlar fark etmişler. Akh başka yerde. Misafir getirdik. Şimdilik yataktan çıkmıyormuş. Kadın da büyük yerin. «insanın her vakti bir olmaz. Hiç oralı olmadı. — Ölürse kendisini tahliye mi ederlermiş? — Öyle dua ediyor ki. Gözlerine bu kıyafet hiç de aykırı düşmüyordu.» ikinci gün kendisini biraz toplayınca meseleyi soranlara tabancasını ve atıcılığını gülerek methetmiş: «Elli metre kadar mesafe vardı.. însan gibi fikri var.» diye tersleyivermiş. bir miktar tarhana satın aldığı duyuldu ve bu suretle evinden yemek gelmeyeceği anlaşıldı. birtakım kâğıtları karıştırmakla meşgulmüş. Daneleri gümüş. Abdurrahim bey müdüre çıktı. Karısını methediyorlardı. orta yerde dolaşıp duruyor. kıyafet tebdil etmiş. iki kurşun değdi. yakut. Çay hazırladık. «Sinirli bir adam diyorlardı. bir tanecik kızıymış. beyaz poşudan bir kuşak dolamıştı. Bu kâğıtlar her ne ise okurken okurken yüzünü buruşturduğunu. Fotoğrafçı getirmeye müsaade istedi dediler.

Kalabalıkta anadan doğma kalmış gibi kıvranıyordu. Vesika fotoğrafı çektirenler. gözlerini alabildiğine açtıkları. Çabuk sararmaz.. rahatmış. Süleyman beyi ziyarete geldiğiniz zaman görüşmüştük.. İkinci poz ayakta. yanında oturan tahsildar Vaiz efendiye. Sağ ayağını sol dizinin üstüne attı. Makineyle buluruz. dedi. resim sahipleri ellerindeki yabancı insana hayretle bakıyordu. —Fotoğraflan demek ki beğendiniz. — Arkadaşlara söyleyeyim.. Abdurrahim bey ancak o zaman İstanbulluya alâkayla baktı: — Ben sizi bir yerde görmüş olacağım. bilhassa bıyıklarını kontrol etmekteydi.. — Fena olmaz. — Siz yakışıklı bir erkeksiniz. demeyi de unutmadı.. Cezayı bitiremediniz mi? — Daha oniki sene var. istanbullu. evet. Fotoğrafçı paralarını alıp müşterilerini nemli kartlarla orta yerde bıraktı. Sol yumruğunu sıkıp göbeğine bastırdı. Üstüne iki minder attırıp oturdu.. tüfekle çıkmalıydım. Ata biniyormuş. Objektifin karşısında kendilerini bir acayip gayretle sıktıkları. — Sahi. Bey. Bu birinci pozdu. arada sırada küçük bir aynada yüzünü. — İyi hatırladınız. bıyıklarını ve saçlarını kazıtmışlardı. üçüncü poz profilden çekildi. — Hemen koymak lâzım mı? . uzun bıyıkları kesilince zabit tekaütlerine benzemişti. iskemleye kuruldu. Fotoğrafları pek beğenerek işe başladı. Ne de olsa kafası.. burada. Ava bile gitmiş. Tespihi sallandırdı. bir karış sakalı. Atın üzerinde. — Halbuki bir at olmalıydı. — Pek beğendim. İstanbullu.. — Tabiî o zaman daha heybetli dururdunuz. bunlar asri cezaevine mahsus fişlere yapıştırılacağı için müdürün emriyle sakallarını. Bunları suya koymalı. Nihayet sıra Abdurrahim beye geldi. — Telgrafçıyı çağır bakalım. Orada rahat mıymış? — Rahatmış. — Neden? — Malum ya..tespihi sinirli sinirli çekmekte.. kimsenin nazarı dikkatini celp etmemeye çalışarak karşı duvarın dibine bir halı serdirdi. Madenkömürü kadar siyah ve parlak bıyıklarıyla beraber üst dudağının yansını oynattı. bu kadan da elverir.. Hele Kızılbaş dedelerinden Hüseyin ağa. — Süleyman beyden mektup alıyor musunuz? — Hayır. Hakikatsiz çıktı.— diye gözlerini kırpıştırdı. Mamafih. daha çok dayanır. bizim o taraflar iyidir. Dersimli fotoğrafçı suratlarda gölge ve çizgi bırakmamak gayretiyle resimlerin arabına bol bol kırmızı kalem sürdüğü için hiç kimsenin kendisini tanımasına imkân kalmıyor...

. Pek iyi olur.. Henüz üç yaşında olduğu halde.. Yukarda koymalı. Mahpus olduğuma yanmıyorum.. — Cinsi nedir? — Seklair.. iki koşu aldı.... Ne dersin beyim? — Getirtiniz.. Vaiz efendi öfkeyle istanbulluya döndü. Ertesi gün pencereden bakıyorum. Onlar da mahpusmuş. — Lâkırdıya daldık. — Demek asil hayvandı? — Birader.. Ceylân ikinci tayıdır. Malum ya. iki ayağı reisin. Cinfi. Halis kandır. Affedersiniz. Benim tayın arka sol ayağı beyazdır. gazeteye yollıyalım.. Vaiz tasdik etti : — Gazeteye. — Yiğit makamı olmaz mı? iyi bildiniz. arkadaki sol beyaz olursa uğursuz sayılır. sevine sevine geldim.. Şimdi şüpheliyim. Bu resimler olmaz.. eve ziyanı dokunur. — Basarlar mı? — rvcuciı uctsıııaaiıııaı. Kuyrukta bükülü kıl. Şu meseleden şu meseleden böyle bir iş olup... Köroğlu gazetesine göndeririz.. Tabiî benim Ceylân'ı değil.» dediler. At üzerinde.. Kasıkta kıvırcık bir kıl varsa netameli. Bey gazetecidir.. Artık ballandırır bizim bey. Beni bir gün görmese hastalanırdı. — Yann olur mu? — Yarın da olur öbür gün de olur. aşağıda kanlar dolaşıyor.. ilerdeki sağ.. — En iyi cins bu mudur? — Evet. kasabanın ortasında kızı vurmuş. Burası yiğit makamı. Geçmiş olsun diyemedik. Vaiz efendi alay ettiğini saklayarak konuştu : — Ben de yiğit makamı diyerek koşa koşa. Hayvanınız var mıydı efendim? — Evet. — Yukarda koyacağım. Ceylân'dan ayrıldım. At üzerinde. Urfa'da bir aşiret reisiyle ortak almışlardı.... Ceylân'ın valdesini.. —Şu resimlerden birisini al da beyim. Ubeydan gelir. «Yahu bu ses ne oluyor?» «Çocuk koğuşunda kavga var. Makam yiğit makamı olmaya. Maneki. Tabancayla. — Öyleyse. Durun. Daha ertesi gün bir çocuk feryadı.. Tespih iyi çıkmışını? — Battal olmaz. ona yanıyorum... Sonra Küreyşan. muhakkak yiğit makamı.— Hemen değil. Lâkin yiğit nerde? — Yiğitlik bir vakit battal olmaz Vaiz efendi. Tespih de iyi çıkmış. Evden at üzerinde bir resim getirteyim. «Bunlar neyin nesi?» diye sordum.. iki ayağı biraderin. Posta daha öbür gün gidecek. Aman. ocviıiiiıcı" uııc. En güzel cinsi Hamdanî'dir. Meraklanma.. — Gazeteye mi? Bunu Abdurrahim beyle istanbullu beraber sordular.. — Başa herşey gelir. — O daha iyi.. Böyle hayvanı ne kadar .

koşturur ezersen. Tavşana aptal derler..... tazıyı kendisine çekiyor mübarek. iki saat mi kekliği konuştuk. Hem cebinizde fazla para var. yani hayvan ne kadar yorulup terlerse evin düzeni. Kekliğe biraz baktı. «Şu kekliğe bir lira kırdınız ha. Ömür çarkı deveran etmezmiş. «Dört liraya bırak hacı ağa. Bende şimdi bir keklik var. — O da iyidir ama ille tazıyla tavşan avı.. Bir Malatyalı dört kırmızı lira vermiş.. Işık çaldı. — Pekâlâ. Tavşan gerisin geriye yolu tutmuş. «Al beş kırmızı.. Tazı ileri doğru yirmi adım fırlar. — Tavşandan sonra av keklik avı. işte o sırada. Selâm verip oturdu... taşlı yerlere. Odaya girince bir de baktım kafes eline. Ucuz bir şey değil ki.» demişler.» diyerek gülmüş... Adam ne binlik beş liraya bedava. hayvanın kınalı başını .. yalvarmak için döktüğün dil de caba. beyefendi. at satmakta bedhahlık yapıldığı duyulmamıştır. — Pekâlâ demin bahsettiğiniz cinsleri nerden bilirsiniz? — Şeceresinden. Asilzade bir kısrağın bir tek ayağı 150 madenî liraya alınır. İnanmayın.. At sahibine götürdüğün hediye. Tazı toprağa kapanır. öyle duydum. — Bu hayvanlarla ne güzel av olur. Hacı dayı beş lira istemiş. hem de kekliğime pazarlık ediyorsunuz. Olursa o kadar olsun.. — Ayağım aldın mı kısrak sende durur. Hangi avı seversiniz? — Yaban ördeği. — Bir kekliği vardı.. Tazının nefesi körük gibi işler beyim. Bir tek ayak nasıl taksim edilir. ağaçlara doğru kaçar. Mahsustan. Yani.. elli adım ara bırakmıştır. Hayvan sanki kopar. beyim tavşan avı erkekçedir. nefesin hışırtısı yaklaşınca tavşana Rabbim bir gayret verir. Siz avcı değilsiniz. — Bu derdin azı. — Hayır duymadım. Satmaya kalkmış. çoğu olmaz. Çok akıllıdır. Tavşan şaşırtma verince kendini taşa. Şecereye hile karıştırmak namussuzluktur. ağaç gövdesine vurup parçalayan tazıyı çok görmüşüm. Bizim o taraflarda bey.. ya tazı kazanır ya tavşan. Siverekli kahveci hacı dayıyı duydunuz mu? Meşhur keklik avcısıdır. — Şeceresini doğru söylerler mi? — Arap şeyhleri kafalarını kesseler yalan söylemezler. Tazı aman yetişti dersiniz. Cezam belli olsun buraya getireceğim. Sanki tavşanda bir ip var. — Yoktur. Artık bilmem.. Nihaet gideceği zaman. Sizin o tarafta keklik avı yokmuş.. bir saat mi. Bir tek ayak. Bu sefer de.» diye etraflarına toplanmışlar. Tazıyı saldınız mı? Peş peşe takılırlar. Dükkânı kapatıp memlekete gidecek. ömür çarkı dururmuş derler eskiler. Döner. Ertesi gün bana feldi. — Aman beyim sizde de avcılık var mı? — Biraz. o kadar bozulur. Tazı düz yerde avı alır. «Ben işi anladım. tazının ayakları yorulsun diye.» diye satmamış. Tavşan şaşırtma verir.

Keklik tabiî adam gibi. arkasından bir ötsün. Evinin imamı meğerse heybesinde bir kaç dilim baklava getirmişmiş.. bir dilim baklavaya. Sesi güzel erkeğe tutulur. Sonra ateş et. Kafesi düzeltti. Ben .. Bir kerre böyle ava gittik.» Avcılık fıkara harcı değil.» dedi... Nufusçu arkam sıra koşuyor. Hacı Tayyar bey vardır. «Yahu kafesi bıraktın!» dedim.. demiş. Bir akşam evvel de baklava yemişlermiş. maya sesiyle çağır. Kekliğin dişisi kahpe karı gibidir beyim. Al sunu.. İki saat aşağıda bir harap şehir var. Bunlar adamda olur mu beyim? — Ben bu avı sevmiyorum. — Ne demek? — Öyle ya. Kuluçka zamanı değil.. «Sen akimi mı kaçırdın dayı. Derken beyim... gök yüzünden siyah yelkenler kalktı. «Artık bu av yapmaz cenabet. Keklik avı diyince beyim. Oraya kadar geldik. Kocasını bırakır da gider.. Şunun tren parasından aciz kaldık. Bre aman.. kan içinde çırpınırlar. Soğuktan donarsın. Gün doğmadan benim keklik yabanları uyandırdı. yumurtalarını erkekten saklarlar. Dişi sesine vurgun vurgun gelirler. Ceketi çıkarıp kekliğe sardım. Bize uzaktan akraba da olur. «Şurada bana bir dilim baklava getirene ben ne vermem. Yalan söyler ki üstüne gelmeye de. Arkadaşları düşerler. Haşim beyin dedesi. Sabah olmadan üç saat evvel kalkacaksın. Kafesi kucakladım.. Derken bir erkek çıktı. Senin keklik öter... Erkek keklik dişisiz kalınca deliye döner. bir köy bağışlamış. Kabristanı.. Yollarda canın çıkar. Bir gün keklik avına gitmiş. mübareği yumşaktan zincirle çeker gibi getirir. Durur öter.» geçti. arkasına gizlen. Fırtına azdı.. Kanatlarını yere sürerek karşıdan koptu. ciğerim parçalandı. kavga çıkmaya. Nüfusçu. Derken yaban erkek senin dişiye doğru döner.. Gider gizlice atarlar. Av iyi olmuş.» dedim. Nüfusçunun kekliği susuvermez mi? «Haydi yavrum. Haydi kınalı yavrum.sıvazladı. Nüfus memuru kekliğini methedip duruyor. İlerde dişiyle gezen bir başka erkek keklik de o biçim cevap verir. Ben avı unuttum. Kafesin etrafını bir dolaştı.» dedi. «Benim de dişim yok.. Dişi sesi. Kekliğin kafasını çekip kopardı. değirmen yeri hâlâ durur bir harap şehir. Hiç olur mu hacı dayı. Fırtına başladı. — O kadar kolay değil beyim. Yolu elime aldım..» Ne mümkün.» diye yalan söyler... Hayvanların sevgilerinden.. «Olmaz. gitti.. Keklik bir kerre yıldı mı para etmez. Dişisiz kalmış biçare kekliği.. «Eyvallah» dedi. Taşlardan siper yap.. Palu beylerinden Tayyar bey. gidiyor... Dağlar gümbür gümbür inlemeye başladı. Gülüyorum. Bizim kazanın nüfus memuru da beraber. Dişiler kuluçka zamanı. Navlun parasını vermeye davrandım. Kekliği kurar beklersin. Bizıim oralarda bir keklik metrisi için düğün bozulur.. Maya'nın üstüne sanki kurşun sesini işitmez. Yiyecek torbası yukarda kalmış.. Eşsiz kalan erkek öter. — Siz de metriste mi avlanırsınız? — Metriste.. Kafesi bir tekmede paraladı. Erkekler bizim kekliklerle döğüşmeye geliyorlar.. kabadayılıklarından istifade ediyorsunuz. Çıkarıp bir dilim vermiş. O vurulana kadar kafese saldırır. Birdenbire yabana keklik sesi verir.. «Sana hediye getirdim Şimşek!. Tayyar bey. durur öter. Dağ karanlığı birdenbire etrafa çöktü.

Sanki buraya keklik ve beygir bahislerini konuşmak üzere günü birliğine gelmişti. Alay komutanımız bana dedi ki.. İstanbulluya bir kâğıt uzattı. Bir çare yok mu? Benim eniştem mebustur. Mahpushaneye yeni gelenler. gayrı tabiî bir surette parlayan siyah gözleriyle. Abdurrahim bey bunun biricik istisnası idi.. Bu iddianameyi gönderirler. Ben tayyare alayının şoförüyüm. Dün ezilen küçük kız meselesi. Lâkin av zor iştir. . Deminden beri ayakta durup konuşulanları dinleyen sarı bıyıklı pek genç bir delikanlı. Kız ezdim. işgal ordusu olmasa. İşgal ordusu binbaşısı.. itiraz faydasızdır. — Bu kâğıda üç gün içinde itiraz edilecekmiş. Avcıya hiç bir şey olmaz. Bu binbaşı bizim ordunun binbaşısı değil anlaşılan. — Hiç öyle şey olur mu bey? — Olur Abdurrahim bey.. — Bir sene mi? — Az mı buldunuz? — Çok... acele acele ve kat'iyetle anlattığı bu av ve hayvan hikâyeleri. zatürrie hazır» derler. Denize düşmüşe dönmüşüm. — Ne oldu? Kız mı kaçırdınız? — Hayır. İkide bir güzel bıyıklarını kımıldatan tik'i. Ezilen kimdir? Bir çocuk. «Satlıcan.. Öyle yazarlar ama. Vah. İlle keklik avı. kâğıtta yazılı olanlara değil. «çocuğu ezdikten sonra polislere teslim olmadan doğru Alaya kaçabilseydin ben seni kurtarırdım. Pek çok.. gelişlerinin sebebini her rastladıklarına üstüste anlatmadan yapamazlar.. Doğru mu beyim? Kurtarabilir miydi? — Doğru... vah.. — Tayyare ile mi? Delikanlı gülümsedi: — Hayır otomobille. Ne çıkar canı cehenneme.. başındaki arap kefiyesine. Anladınız mı? — Anladım. Ve dünyada kendisini alâkadar eden başka bir bahis mevcut değildi. keyf için hızlı giden bir otomobilin kaza yapmış şoförüne seni kurtarırdım diyebilir miydi? Evet delikanlı.. kâğıdın kendisine ait olmadığına itiraz eder..» dedi. Merak etmeyin bir sene cezası var.ceketsiz öyle ıslanmışım ki. Mühim bir fırsat kaçırmışsınız. O itiraz ne demek bakın: Meselâ sizin yerinize bir başkasını getirirler. Sırtında tayyareci üniforması vardı. bizi düşman saymasa Alay komutanı. Kurtarırdı. istanbullu onlara gülümseyerek kâğıdı çocuğa iade ettikten sonra tane tane anlattı: — Alay komutanı haklı. Tahsildar Vaiz efendi ile telgrafçı Abdulrahim efendi hayretle istanbulluya baktılar. — Ha. şalvarına ve tespihine pek yaraşıyordu. — Beyim lütfen şuna bakar mısınız? — Nedir bu? — İddianame.. O adam. — Hayır.. Temyizde bir şey yapamaz mı? — Orasını bilmem.

— Ben sert söylemedim.. — Mebus oğlunu fena bozdun.... Memur kısmı siyasetle uğraşmaz.. Mediha çıkıştı. silâh. Nerdesiniz? Mediha — on yaşında bir küçük hanım ciddiyetle elini uzattı: — Mektebe gidiyoruz efendim. — Anan kurt. Bunları suya koymak lâzım. Vaiz efendiye sordu: — Hep atlardan. Hacı Abdullah.Şimdilik bir sene yatacak gibi görünüyorsunuz.. Siz de burada lüzumsuz yere korkuyorsunuz. Mahpussunuz. — Anlatmıyor musunuz? Ölürse onsekiz sene ceza verirler. — Kız sen de kurt değil misin? — Neden. Bayan öğretmen bize «Anne» dememizi söyledi.. diye gülüştüler... . Bir koca demet çiçek getirdi. işin ırağa varacağını kestirmiş olacak ki fotoğraflarını soğuk suya koymak bahanesiyle acele gitti. İstanbulluya en kıymetli misafirlerinden birisi geldi.. — Kızlar insana hiç bir şey yapamaz. Buyrun çiçek. Sefer çiçekten ne anlar? Kürt Sefer. — Ana demeyin. O gün öğleye yakın. Hele Binbaşı için. Çocuk kıpkırmızı uzaklaştı. — Yaşa bey.. Halbuki at. Kız buna ne yaptıysa fena yapmış. Kaç zamandır görünmüyordunuz efendim... Abdurrahim bey. İstanbullu. Biz fenalığı daima kendi kendimize yaparız da biçarelerin üzerine atarız. istanbullu pek sevindi : — Oo Hanımefendi diye ayağa kalktı. «Kız mutlaka ölmeli. Alay komutanı kötü söylemiş... Abdurrahim efendi çekinerek konuştu: — Pek sert söylediniz. kekliklerden mi konuşuyor? — Hep. Hacı Abdullah'ın yeğeni oluyordu. Etrafa çömelen köylüler.. Bir de dua ediyor. Kız ölmezse iş fena» diyor. istanbullunun huyunu bildiği için kurnaz kurnaz sordu: — Şimdi ne düşündün Murat bey? — Bu delikanlının hemşiresini düşündüm Vaiz efendi. topal Sefer'i çağırmak istedi. Bir kerre de mebus enişteniz uğraşsın..... — Teşekkür ederim. pek güzel bir kadın olmalı. — Nerde sizin bardağınız kuzum. Vaiz.. siz onu atfetmişsiniz.. — İsterlerse 180 sene versinler.. para insana cesaret verir derlerdi. Yoksa delikli demir çıktı da mertlik bozuldu mu? — Biz memuruz beyim. — Siz artık memur değilsiniz. — Seferi ne yapacaksınız? Siz de Anıca. diyor. — Telgrafçıyı ürküttün. Hem bu sözün siyasetle bir alâkası yok ki.... Sarışın.

— Ne ölmüş.. Dört.. Şurada ötse. Orada ezan yok. Buna sordum: «Kız.. — Sen de çağıramryordun. Bir daha öterse anneniz mutlaka iyidir. büyük kadın gözleri gibi biraz dalgın bakıyor.. Ama. — Murat ağabey keski anan sağ olaydı. Halbuki benim babam sarı kunduralar giyiyor. — işe bak.. — Sen günahtan korkar mısın? — Korkarım. — Mediha bu çiçeklerin ismi nedir? — Bilmem. İstanbul kunduraları dedim. Hiç anlamaz mı? Tilki bile ezan okundu mu durup dinlermiş... Amcasiyle İstanbullunun gülüşmelerini anlayamadığı için Medina somurttu.. Yanağında bir Halep çıbanı izi vardı. Babam söyledi. uzun kıvırcık kirpiklerine bu bakış pek yaraşıyordu. Bir daha ötsün. Kesik siyah saçlarını hışımla salladı. Bir karga var..» diyeceksiniz.. Hand gelmiyor. — Artık bilmem.. Yavaşça dışarı atsa... Beyim. Ben onu seviyorum.. Yahut da ben bu ismi verdim. Durun. Alnını kırıştırarak düşündü. — Sana bunları kim söyledi? Karga haberden ne anlar? — Anlarmış efendim. işte annenizden haber çıktı demektir. — Bu ne biçim bir laf. Anne kısmı bir vakit ölmez. «Anne» dersek. Töbe Yarabbi.. ben mahpusa yeni düştüğüm zaman bu daha doğmamıştı. — Ben çağıramıyormuşum ama. — Hayır.. Pekâlâ. Hacı Abdullah elini kaldırdı: — Dur öğünme. Durun. Mektepte de bana kurt kızı diyorlar. dedi. Susun ki söyleyeyim.. Mediha bir an durdu. Gözleri trahom geçirdiği için... kardeş nedir biliyor mu? Daha babasını bile çağıramıyor.. Avrupa tilkileri ne yapıyor. Sonra küçük elile çiçekleri iki kere okşayıp derin derin kokladı... sen ananın gelin olduğu zamanı biliyor . insan kardeşine böyle der mi? — Sor bakalım. onun gibi huysuz da değilmişim. Lâkin birisi evimizden alıp götürse hayır. Bir ayağını çenesine vurmak günahtır. — Kendisi gelmiyor ama haberi gelir. Şimdi karga öttü mü susup dinlersiniz. Hâlâ elinde tuttuğu demeti koymak için bir bardak aldı.... Günahtan korkulmaz mı? — iyi ama küçük kardeşini döğüyormuşsun. Kürt kızı olsam babam çarık giyerdi.. Ötmesi bitince «Yarabbi.. — Bu çiçeklere «Anne çiçeği» derler.. — Sen ne diyorsun? — Ben kurt kızı değilim.. Kendisi düştü.» dedi..— Pekâlâ. senin anan Türk mü olacak? — Rica ederim. bakın nasıl.. döğmem. — Tuz almaya mı? Bu ne kadar tuz almak. Rahmetli annem bunları çok severdi.. Murat ağabeyine söyleyeceğim. Bildiğimiz karga. anneler tuz almaya giderler.. sevap kazanır. — Olaydı iyiydi ama işte öldü.. Tilki akşam ezanını dinlermiş. beş yaşına basınca bir bayram günü ziyarete getirdiler.

— iki ay. Suyu tazeledi. Ve birdenbire odanın noksanını farkederek dikilip durdu: — Murat ağabey mahpus nerde? — Kim bilir... Küçük kırdı. Masanın üstüne bir gazete serdi. haydi çıkar... Bir daha sana vermeyeceğim ne demektir. Onu çabuk mahpustan çıkar. Tüyleri uzun olduğu halde. İstanbullu kapıdan dışarıya seslendi: — Mahpus. Dışarda besbelli. — Hayır. Kırmışsın. Lütfen çağırır mısınız? — Başüstüne.. Anamı gelin getirirlerken ben korkmuşum da komşulara kaçmışım.» demez mi? Bu kız işte bu. vücudu gene de küçüktü. Bakın.... Bir kuş varmış.. Soframızı bari kurun. Kaşıkları. — Ben kırmadım. Bu ramazan mutlaka oruç tutun. Mahpus.İsterseniz Sevim'e yüz tane verin. bakarmış. — istersen verme.. Biz daha açız.. değil mi amca? Ramazan iyidir.. Vallaha bir defa küsersem Atatürk gelse barışmam.. Pencereye gelir.. ilk bakışta sevimsiz bir hayvana benziyordu. — Ramazan'da oruç tutacak mısın ağabey. — Sahi Bayram'a ne kadar kalmış. — Başüstüne. Rengi donuk gibiydi. Bu amcam delirmiş mi ne? Bu nasıl söz. Medina dolabı açtı. Bir ev dolusu verin. Gazocağmı yakan amcasına bunları sırayla taşıdı. «Biliyorum amca. Nasıl olsa barışırsınız. O da acıkmıştır. — Sen kırmışsın. Bir daha sana vermeyeceğim... Tahsildar Bedri bey. Vede istanbullunun omuzuna sıçradı.. Vallaha yalan. Halbuki biraz dikkat edilince güzelliği ağır ağır meydana çıkıyor. istanbullu aralarına girdi: — Nafile iddia etme. Bakın amca. dinleyin. Gerdanında.. Oruç tutmalısınız. — Siz kırmızı kuşu bırakın da lütfen şu dolabı açın. Aşağıda keskin bir miyavlama duyuldu.. Önümüzde bayram var. Benimle küs oldunuz.. Gel pisi pisi. Hanım hanımcık hizmet etmelisiniz. .. Sen Sevim'e iyilik et.musun?» dedim. Zaten ben amcama küstüm. kendisini herkese sevdiriyordu. Yalan.. Sevim'e ampul vermiş de bana vermedi.. — Sana da verdim...» der.. Kırmızı bir kuş. Murat ağabeyim de bana iyilik eder. — Yazık.» diyordu. Ekmekleri dilimledi..kadar aptal. çeyrek büyüklüğündeki beyaz benek müstesna düz kurşunî renkteydi. mahpus insanlara da «Mahpus» isimli bu kediye de «insan gibi fikri var.. Gider Allaha dermiş ki «Murat ağabey kulun oruç tutuyor. Sahanları çıkardı. Sansara benziyordu. Gel. Yüzünde alt dudağını şişiren bir ciddiyet vardı. — İşte bu olmadı. — Uy başıma gelenler. çatalları iyi temizlenmemiş buldu.

.. — Zıplamıyor.. yaralı bir serçe tutsalar. — Hay. Kedinizi döğerim ha. Mediha. — Amcam beni kurtarır....* Koğuşlarda et pişirip istanbullu ile beraber davet edenler bile oluyordu.... sofra örtüsü vazifesini gören gazetenin üzerindeki resme daldı. Yanan parmağını bir taraftan emiyor. Yemekte Mediha. sonra herkes onu sevmişti. ziyaretçiler de tanıyorlar. Haydi Murat ağabey. Bir işe yaramıyor ki. istanbullunun kucağında akıllı akıllı otururdu. Lastik top. gelirken ekseriya ona bir parça et kırıntısı. ikiniz de ellerinizi. Sor bakalım. Komşularımızın çocuklarının seslerinden usanırız. Büyükanneme söyleyeyim de size bez getirsin. Muharebede bizim lastik topları mı atıyorlar kuzum? — Hayır. — Eğer şimdi yüzünü yıkayıp yemeğe oturmazsan ağlayacaksın.. Evde yedim.. Bugün mektep olmadığından anneme su taşıdım.. Adamın karnı doymazmış — Haydi öyleyse.. — Haddine mi düşmüş. — İnşallah.. — Ben yüzümü yıkamam.. biz neyle oynayacağız? — Şimdilik bezden top yapmalı. Mahpusu yere bırakın. benim işime karışabilir mi? — Karışmaz mısın amca? — Sus aman. Altındaki yazıyı okuyunca istanbulluya döndü: — Baksanıza top atıyorlarmış. kapıp koşarlar. Dünyada top yok. yüzünüzü yıkayacaksınız. — Neden? — Sol kulağını ucundan bir parçacık keseceğim. bir taraftan amcasına çıkışıyordu: — Siz burada bizim elimizi yakıyorsunuz. — Öyleyse bizim toplara ne oldu? — Eritmişler de otomobil lastiği yapmışlardır. mahpusu çağırıp kısmetini takdim ederlerdi. gözleri kör olsun. Rengini evvelâ bütün mahpushane yadırgamış... böyle sıçrayıp omuzuna çıkar. Benim de kulağımı keser. ciğer parçası getiriyorlardı. Ben hiç ağlamam... Bırakın diyorum. — Demek Annenle kavga etmedin mi? — Biz evimizde kavga etmeyiz.. O zaman kalabalıktan ürkmeden..istanbullu ne zaman volta vurmaya başlasa. yalnız mahpuslar değil. Hani sizin bezleriniz. Bizim güzel lastik toplanmızı Ruslar mı otomobil tekerleği yaptı? — Hayır Almanlar.. gezintiye iştirak ederdi. ensesine yatarak horlaya horlaya. Mahpusu.. — İnşallah yenilirler. dalak... . Çocuğunu gezdirdim.. Komşu çocuklar. kediyi biraz okşadıktan sonra ısınmış tabaklardan birisini sofraya koydu. Hep beraber yüz yıkamaya. insan yüzünü yıkamadan yemek yerse şeytan da onunla beraber yemek yermiş...

Şuraya bir yatak sererler. Misafiri rahat ettirirler.. Mediha.. Hatırlı insanlardır.. Adam kahveye gidemez olmuş. Ne istersen pişirir getiririz. gitmiş. Kaç gün evvel komşularda oturuyorduk.. Utamyormuş. Bu lakırdıyı hiç beğenmemişti. iddiasında haklı çıkmış gibi istanbullunun yüzüne muzafferane baktı. Murat ağabeyim ziyafeti nerden bulsun? — Onun da adamı var. Hacı Abdullah. . Tözey hanım yapacak. Almanlar yenilsin. Günahtır.. sen yola çıkmak için yemek vaktini gözlemişsin. — Başüstüne.. Lâkin Şaroğullarmı biz severiz. Biz varız. tabii. Allah herifin belâsını versin. ölmez diyorlar. Babam dedi ki. — Demek ki kızın kabahati yok? — Kızın kabahati olur mu? Zengin insanlar. iki gün sonra Şaroğlu'nun kızı vuruldu. bir kaşını yukarı kaldırdı. Bizim kahveye her akşam uğrarmış.. Haberiniz olsun.» dedi. — Yenilmezse?. «O günden beri gelmiyor fakat. — Olmaz dedi. — Marifet kaynananın muhabbetinde değil. — Ne olmuş? Hastaneye gittiler mi? — Annesi. Annem kahve falına baktırdı. — Ne diyormuş kendisi?. Fal dediniz de aklıma geldi. — Beni kaynanam seviyor dedi.Hacı Abdullah araya girdi: — Kız sus. «Yakınlarda bir ölü var. küçüğün yanında dün akşamki münakaşayı tazelemek istemedi. Kötü karının yaptığı yemek yenmez. Misafir gidince paralanırlar.. Ama başlarına bir hal geldi. Fala bakacaksınız. Erkekler kabahat yapmış gibi utandılar.. — Yenilmezse. — Utanıyor muymuş? — Utanmaz mı? Bütün Malatya onları konuşuyor.... Murat bey.. — Ne desin.. buraya gelmeden nereye uğradımsa sofrayı kurulu buldum. Sen beni batıracak mısın? — Neden? — Eğer Almanlar yenilirse ben senin bu Murat ağabeyine bir ziyafet vereceğim. bir de minder koyarlar. daima somurtkan yüzü ve her kopuşta birkaç tanesi kaybolduğu için nihayet onbir boncuğu kalmış. Kala kala o herife mi kalmışlar? — Komşular hep böyle mi diyor? — Böyle diyorlar. — inşallah Ya Rabbim. uzun boyu. Bereket versin bu esnada Vaiz efendi. Murat ağabeyim burada garip. kehribar taklidi tespihle içeri girmişti. Senin annen var.» dediler. iyi. o bana verecek. Vallaha ne iyiler bu Şaroğulları. kardeşin var. istanbullu sözü değiştirmek istedi: — Bize yemekten sonra çay yapacaksınız..

— Benim ağzım neden yanmıyor? — Sizin bardağınızın ağzı geniş.— ilâhi beyim. . bunlar dün cin olmadan bugün adam çarpacaklar.. — Öyleyse kaç pay yapacağız? — Onüç pay. Mediha parmağını kaldırdı: — Sakın Şeytana sövmeyin. Mediha somurttu: — Aman.. — Ne diyelim? — Lanet kör Şeytana dersiniz. Töbe dedik yeğen. — Murat ağabey bunlarda kaç kâat var? Bunu bir türlü aklında tutamıyor. — O başka mesele. Vaiz efendi hayretle küçüğün yüzüne baktı: — Görüyorum ki sizin de gözünüz açık hanım kızım. Desteyi önüne koydukları zaman bir müddet dokunmadı. — Hoş bulduk efendim. — Öyleyse yalan söyledin Hacı. Yahu. Çay bardaklarını çıkarıp hazırladı. Vay anasını. çayımı soğutmaya bunun faydası yok ki efendim. — Vay canına. Lafımızı geri aldık. Sonra bir müddet aynı ciddiyetle kâğıtları karıştırdı.. Ben de yemeğe getirdiniz diye korktum. Ayıb ettin.. Fısıl fısıl bir şeyler mırıldandı.. Arada sırada «Allah. «Fala bakmayacağım» ne demek? Ben uykumu kaybederim. — Neden? — Şeytana söverseniz çocuğunuz çoğalır.. — Olmaz.Ağzım yanıyor. her zaman soruyordu.. Sonra misafirden utandığı için Murat'ın kulağına fısıldadı: — Nerde iskambiller ağabey. Bir karış çocuklar şeytan olmuş. bismillah» dediği duyuluyordu.. . — Elli iki tane kızım.. — Bize ne getirdiniz bakalım? — Çiçek getirdim. — Öyleyse Murat ağabeyimden iskambilleri isteyin... Koksunlar diye getirdim. Biz burada fal sayesinde yaşıyoruz. kaynanam da beni sevmezdi ya.. — Biraz soğuşun. — Senden başka amcası var mı? — Yok. Safa geldin küçük hanım.. Mediha sofrayı toplayan Sefer'e yardım etti. Ulan Hacı Abdullah bunun babası da böyle akıllı mı? — Babasını bilmem ama maçası akıllıdır. Sen de çay iç. — Vay canına.. Siz çay içerken ben de falınıza bakayım. — Bunlar artık çiçek de mi yemeğe başladılar? — Ben yesinler diye getirmedim. — Ama... ben bu kadar açık göz olmasam. Hava alıyor da çabuk soğuyor.

işte üçlüleri de aldık. Korkmayın erken çıkarsınız.. Son kâatları da çevirdi. Sizi bedava yatırıyorlar. — Elini dizine vurdu. Açıldı Allaha şükür. Razı mısınız? — Razıyız. Nihayet beş bölüm kaldığı zaman hepsinin üzerine ayrı cins kâğıt isabet ettiği görüldü... — Öyle demeyin. Ben zaten biliyorum.. Nihayet elini kaldırdı: — İşte tamam..— Sahi. Üçüncü fal da huysuzluk edip açılmamıştı. Sonuna yaklaştığı zaman kâğıtların altına gizlice bakarak hile yapmaya girişti. Öksürüyor.... Kâğıtları yüzlerinin üstüne masaya bırakmaya başladı. Nazı ona geçtiği için amcasına çıkıştı: — Babama tuttum canım aman. Düğüne gitmedik. Şimdi tutuyorum.. insan rakı içer i2 Yalvarıyorum. işte yedilileri de aldık. Vaiz efendi elindeki kırmızı boyayı kastederek sordu: — Siz bu yakınlarda bir düğüne gitmişsiniz küçük hanım. Hasta yatıyor. Sonra hastalandı mı ben ağlıyorum.. — Demek içiyor mu? Başını önüne eğdi ve gözlerini yumarak fena halde üzüldü: — İçiyor. Üçünün yüzüne de şaşkın şaşkın baktı. — Neden? Rakı içmesin diye mi tuttundu? — Rakı içmesin diye.. Ben anladım... Çıkmaz ki. Fal evvelâ doğru giderken bölümler azaldıkça açılan kâğıtlar birbirini tutmaz olmuştu. onüç pay olacaktı. Mediha galiba bunu hiç beklemiyordu. sonra parmağını ısırdı —: Hasta.. Vaiz efendi başını salladı: — Gördün mü? Biz çıkamayacağız bu cenabet yerden. Bu suretle desteyi beheri dörder taneden onüç parçaya böldü. Çıkacaksanız açık gelsin bakalım. Bismillah. Allah büyüktür. diye başını çevirdi. Haydi Allah. iyice karıştırmadım. İyicene karıştınlmazsa bu fal çıkmıyor. O kadar kederlenmişti ki fal oyununu bıraktırmak istediler.. Bu suretle falın kapalı olduğu anlaşıldı. Usttekileri çevirdi... Onüç tane olunca yanlışlık yapmamak için bir daha saydı. Yeniden ayırdı.. Bana gülüyor. Bu sefer çok çok karıştırdı. Hiç merak etmeyin. Yarabbim.. işte ben de falla bildim.. Onları işte aldık.. Aynı cinsten olup alt alta gelmiş iskambillerin yerlerini ciddiyetle değiştirdi. Evvelki gün içti. Bunu neye tuttuğunu evvelce söylemek istemediği için... İnşallah bu üçünüz erken çıkarsanız açık gelsin. pek üzüldüğünü fark ederek sıkıştırdılar. Birbirine benzeyenleri kenara toplamaya başladı: — İki oğlan geldi. Siz de bana yardım ediniz ki şaşırmayayım. — Parmağını ıslattı —. — Öyleyse bu parmağmızdaki kına neyin nesi? . Tabiî fal münasip netice verdi: — Gördünüz mü? Çıkacaksınız mahpus ağabeyler. — Hayır.

— Neden? — Sonbahara kadar elimde kalır.— O kına değil. Ben mektebi sayarım. istanbulluya döndü: — Eski harfler daha mı zordu ağabey? — Pek zordu kızım. iki tane (LL). Yeni harflerle şöyle değil mi «Millet». — Aman.. — Sesli harfleri aklından sen koyacaksın... — Tabiî işte Millet. . Ver bakalım şu kalemi. Yaz hele. Cumartesi günü dersimi yaptım diyelim.. Yani dikkat et. Mektebe gitmeye utanırım. Beğendirdi. — İşte bunu ben senin amcana bir türlü anlatamıyorum. — Şimdi bunun altına eski harflerle Millet yazacağım. Vaiz amcam «Biz bize benzeriz» den daha saçma bir laf bulamadı mı? diye gülmüştür. amcasının. bir de (T).. Kendisiyle alay edip etmediklerini anlamak için üç erkeğin yüzüne baktı. Resim yaparken kırmızı kalem sürülmüş.. bir tane «Biz bize benzeriz.. — Niye gülecek. Sonra sırasıyle babasının. Yalnız eski harflerle yazılan Millet'in harflerini yazıyorum. — Neyi anlatamıyorsun? — Yeni harflerin eski harflerden iyi olduğunu.» demesin diyerek defterlerimi komşu çocuklarıyle yollarım. Hey Yarabbi. Gazetenin kenarına yaklaştırıp bekledi: Haydi bir şey söyleyin de yazayım.» yaz. ne bir şey. Soyadıyla beraber kendi ismini de altma ilâve etti. Bir (M). âdeta yazıyor. Mediha biraz düşündü.. — Biliyorum elbette. bir (İ). Elifide mertek sanırdı... Murat ağabeysinin adlarını da kaydetti. Benden de iyi yazıyor. Eski harfler zamanında olsa.. Meselâ: Millet yazacağız. yoksa sen yazı yazmasını da mı biliyorsun? Allah beterinden saklasın. bir (L). Hani bunun sesli harfleri.. Mediha kalem elinde durup dinlemişti.. Oraya kargacık burgacık bir şeyler yazarsan sonra keyfine. Vaiz efendi: — Şu hale bak diye anlatıyordu. Murat beyin göğüs cebinden kurşun kalemini çekip aldı.. Medina istenilen cümleyi kitap harfleriyle özenerek yazdı. — Nasıl? — Sana şimdi bunu anlatmak meseledir. Pazartesi hastalansam bayan öğretmen.. Ben ömrümde elime ne kına yakmışım. — Demek siz hiç kına yakmazsınız? — Yakmam.. Okumayı biraz da biz biliyoruz. Bir (M). Bak şu (MLT) bu ne okunur? — Hiç bir şey okunmaz. yaşasın bizim harflerimiz. Niye güldün kız? istanbullu da güldü. Bakm nasıl biliyorum. Şurasını da söyleyeyim.. «Dersini yapmadı da ondan gelmedi.. İşin ciddiyetini anlayınca: — Bizim harfler iyiymiş kardeş dedi. — Yaz.. bir de (T) öyle ya....

iskemleye ilişti. — Yok. Beyin cezası 3 seneden aşağıya inip kaza mahpusanesine nakledilince Cuma'nm 70 lirası da beraber gitti. pek büyük ve siyah bir ipek «kaşkol »u güzelce büker.. Urfa cezaevinde «Gün kâğıdı» eline verilince Cuma Urfa beylerinden Rıza beyin hizmetini görmeye başlamış. Cuma kesesinden harcamış. kısa kollu. diye bağırdı. maraba olduğu için kendi Ağası da dahil yedi göbek mütegallibesi mahkemeye dolarak bîçareye 18 sene ceza verdirmişlerdi. belinds ipekli bir kuşak. beyaz bezden bir don olduğu halde. Trahomlu gözlerine rağmen pek yakışıklı bir adamdı. otur. onun orada kalıp kendisinin buraya gelmesine. bey hapishane müdüriyle zıtlaşıp mahpushaneyi karıştırdığı için Cuma. Külahına bir ipek poşu sarmıştı. Eski harflerde keramet var sanıyor. başında beyaz keçeden külah vardı. öfkelenmek şöyle dursun. Dört göbek sülâlesinin Hâmid Ağalara sadakatla hizmet ettiğini söyleyerek öğünür. Kızkardeşini kaçıran bir ağa oğlunu öldürmüş. istanbullunun söz söylemesini. hava pek sıcak olduğu halde. Temyizin evrakı tasdik etmesiyle bitmiş. . şaşmağa bile lüzum görmediği anlaşılıyordu. simsiyah pala bıyıklariyle kuvvetsiz bir çocuk gibi iskemlenin kenarına ilişmiştir. daha doğrusu emretmesini bekliyor. İstanbullu: — Gel. onbeşer günden iki defa otuz gün zincirlenip zindana atılmış. Şimdi. Ayağında yalnız. Uyandırmak olmaz dedim. Malatya'ya gelişinin haftasında Diyarbekir beylerinden Süleyman beyin hizmetine girmişti. bir garip ibadet ve takdis duygusiyle anar. beyini asla etsiz. On günden beri de Telgrafçı Abdurrahim beyin hizmetkârlığını yapıyor. Koyunların tehlike karşısında çobana doğru kaçmaları gibi Cuma'da bu hal insiyaki ve karşı gelinmez bir histi. yeni harfleri de bilmiyor ki.. Buna rağmen Cuma.. Poşu sarmasını mahpushanede Cuma'dan daha iyi bilen olmadığı söyleniyordu. kenarları işlemeli bir Kürt aba'sı. Birisine uşaklık etmeden yaşayamadığı belliydi. — İşte o sebepten anlatamıyorum ya. tütünsüz bırakmamıştı. kahvesiz. ismini. devran gene o devran oluvermişti. daha üzerinde. bir tek mektup bile gelmedi. Süleyman beyin parası aylarca gelmediği zamanlar. kızkardeşini kaçıran ağazadeyi öldürdüğü için kendini. para değil. Bir köşeye iki diz üstüne oturup efendisinin yüzüne.— ıyı ama öenım amcam eski harfleri de. Kenarları püsküllü. — Uyuyorsun dedim bey. sonunda da Malatya'ya sürgün edilmişti. uyunur mu? Buyur. üstünde ipekli bir gömlek. Urfalı Cuma içeri girdi. aleyhine yalancı şahit bulup mahkemede «tesiri nüfuz gösterdikleri» için de Ağalan haklı bulurdu. Müdürle uğraşan Rıza bey olduğu halde. — Keramet nedir? — Keramet mi kızım? Keramet = Cehalet'tir... Hizmetçiliği artık para için de yapmıyordu. Cuma.. Süleyman beyi hayırla yad eder. aç bir köpek gibi bakmadan nefes alınabileceğinden haberi yoktu. bunu kendisine mahsus bir kıvraklıkla başına sarıp bir ucunu omuzuna sarkıtırdı. Kapı vuruldu. O zamandan beri 8 ay geçtiği halde. Her iki taraf da vazifesini yapmıştı.

Ava gidilmez mi? Süleyman beyi o taraf tekmil tanır da.— E Cuma. işte o sebeple.. köylü.. iyidir. Bugün beyin çocukları gelecek.. Selâmı var.. Hastaneden haber getirecekmiş. — Getiren.. Karın ağrısı verir. Halbuysa dar yerde düşünmek erkeğe bir vakit yaramaz. Gözlerine âdeta korku dolmuştu.. — İyi. — Buyur. — Şimdi anladım. Konuşsa ferahlar. — Söylesene. misafir.. — Av başka. — icap etmez beyim. Bunlar. Ne yapacağız? . — Abdurrahim bey de Süleyman bey gibi mi? Yemek beğenmiyor mu? — Değil beyim.... gönderen sağolsun. Öyle ya. bir küçük kız gibi abasının ucunu kıvırıyordu. Bakalım mektup yazdıracak adamı var mı? — Canım bu nasıl söz? Ava gidiyormuş ya. Yalnız senden bir ricası var. şuranın odunu. Hükümet işi. — Demek Abdurrahim bey bir şey söylemiyor? — Söylemiyor beyim...... Ben evi düşünürken düşünürken hasta olurum. Kötü karı bir vakit ölmez beyim...... kocaman erkek elleriyle.. Bunun yüreği pek alçak. Konuşmaz ki..... — Kız ölmez.. Bize ne yazacak? — Bana da yazmadı. diyorum.... Şuranın harmanı. — Ne yapalım? — Bir de başka karı gelecekmiş beyim. Ne var ne yok? Bey nasıl? — Allah sana ömür versin bey. neymiş derdi? — Bugün «Ziyaret» beyim. ölmemesine bağlı. Allah selâmet versin. çocukları görmeyecek. O karıyı. karnım giril giril eder.... hizmetkâr.. iyi bir adam bîçare.. Şuna bir mektup atayım.. Cuma birdenbire utandı. Adamı hasta eder. Erkeğin deliliği de sevda. asilzade adamlar.. Aklını bir kere kıza takmış. Töbe.. Ağzıma geleni söyleyeyim. Cezayı çok verirler mi? — Belli olmaz. — Senin para ne olacak? — Para bedbaht şey beyim. Lâkin ben gelecek karıyı tanımıyorum. Ava gider. Pilav bulsa pilav yer.... — Süleyman beyden mektup gelmedi mi? — Sana yazdıysa yazdı bey. Müddet serbest çıkarmıştır.. Büyük yerin evlâdı.. Helâl olsun. Büyük başın büyük derdi demişler. Canım sıkılıyor. Düşünceleri çok olduğundan. Abdurrahim bey selâm etti. Asilzade.. sonra unuturlar. Bunlar hep dert. — Kim o karı? — Haşa huzurdan bir kötü kanymış beyim. — Ne diyor? — Hiç bir şey demiyor.. keyfim kaçar. Kapıya imdat arar gibi bakıyor... yatmam ama.. Kızın ölmesine. Düşünür... yüze karşı iyidirler. elimden gelirse hay hay. Orada kim bilir. bulmasa ekmek peynirle karnını doyurur.

dağ başlarında davar peşinde dolaşırdık. Adam bir başına kimseden utanmaz. alnına götürdü. — Pekâlâ. Zaten haberi Ali Seydî götürüp getirdi. abdest bozmak için dere kenarına oturdum.. Kendisi utanıyor.. hayvan gibi olduğundan. — Öyleyse.... — Amcası kızı olduğundan. Anlayamadım ... Bak. Adamsız yer.. — Öyleyse neden bu belâyı başına dolamış. hayvana bak çobana bak. Elleri göğsünde geri çıktı. Hacı Emir Ağanın başını çoban oğlu derde soktu.... on tane oğlu olsa birini davara yollamamalı. Vaktiyle biz çobanlık ederken Beko Ağanın dördüncü oğlu da çobanlık yapardı. diye gönderdi. Danışmadan ne mümkün? — Yok. adamı edepsiz eder. çocukları gidince bizim beyi buraya koyuverecekler. Akıllı bir ağa.. kasaba yerinden daha kalabalık sayılır.. Herkesin hizmetine koşar dedim. Cuma. kapının tokmağını bıraktı.. Cuma kalktı. yalvar. Halbuysa kasaba yerinde insan çok olduğundan sen seni kollarsın.. Dağ kısmı. senin odana alacak. Sana zahmet ediyoruz. Başgardiyana söyledik. — Biz vaktiyle koyun güderdik beyim dedi. Amca kızı diyordun. Dur hele nereye gidiyorsun? Sana bir şey soracağım ama doğru söyleyeceksin. Çobanlık hizmetkâr işi. Bir gün.. Karıyı buraya. istanbullu kapıda onu durduttu: — Çokdandır köye mektup yazmadık.. Ben seni Abdurrahim beye anlattım. Dağı sen kimsesiz bellersin.— Gardiyan Ali Seydî tanıyor.. — Güzel mi? — Güzel beyim. Süleyman beyin ahbabı dedim.. Neden? Aklı.... — Hiç olur mu beyim?. İçerde yazdırıveriyorum.. Teva tür. — Bana gücenme beyim. Vay Cuma vay. Yaşı istanbulludan büyük olduğu halde. — Nasıl yani?. iki eliyle tutup istanbullunun elini öptü. — Sen bilirsin.. adamla gezmeyip hayvanla gezdiğinden hayvan gibidir. Başüstüne. Haşa huzurundan.. istanbullu yaklaşıp alçak sesle sordu: — Abdurrahim beyin karısmı gördün mü? — Gördüm beyim. Bir çalı arkasında seni gözleyen olur. Öfkelendin mi? — Eksik olma beyim.. — Ben doğru söylerim. — Ne demek? Amcası kızı olunca. Şalvarı toplayacağım sıra baktım ki Beko'nun Mısto yukardan aşağıya . bu hareketim önlemenin imkânı yoktu. Git. sana gucenirim. — işte oraya geleceğiz beyim. Anamt bacım olsun. yok.. Bir de çoban kısmı. — Yalvaracak bir şey mi? Selâm söylersin. Bunu söylemeye mi geldin? Sen benim yerime söz verebilirdin. Allahtan korkmaz. Çok mu güzel? — Çok güzel.

.... istanbullu ile bu sırada tanışmışlardı. ben başımızı kurtarırız.. Gelecektim. Kim bilir hangi hovardasiyle nerelere saklandı kaltak. komiserin evine götürmüştü. Sen. bir daha bakarsın. Dur şu ne arıyor diye kalkmadım. Eyvallah beyim. diyip gidince «Güley hanım» çarşafının pelerinini arkaya atarak erkek gibi rahat ve emin.. — Siz oturun.. Herif haklı. Lâkin böyle meseleler okka gibidir beyim. tabancasını kurcalamış. Bir sene evvel. Adamın nefsi bacısına uyanır mı? İşte bizim Abdurrahim beyin karısı da amcası kızı. vaziyeti kurtarmak için komiser «zorlu bir zabıt» tutmaktan başka çare bulamadığından Güley hanım ertesi geceyi hapishanede geçirmek mecburiyetinde kaldı. Kırmızı yanaklı. Arap atı beslerler....... Sen nerelerdesin rezil? — Gelecektim.. Serhoşluk öfkesiyle başlayan bu iş. Kar parçası gibi. ..... iyi tüfek atarlar... Bir dişi köpeği var.. Lâkin Adıyaman'a gittim. Ulan külâhlı erkânı harp. Kaltağı ele geçiremedim.. Anladın mı? — Anladım. Köpek de beraber.. kaşları... Odan güzelmiş. Asilzade kısmına acıyacaksın..» istanbullu böyle söyleyerek düşünceli düşünceli gülümsedi. Bir köy bir Karı.. — Eyvallah Cuma... Bu mecburiyet «Kaltak» ortadan kaybolduğu için tamam yedi ay sürmüştü.. işte o kadar. Eksik olma. Bari sevdiği kız da güzel mi? — Artık orasını bilmem.. dedi.. Sevdiğinden. Bu da doğru.... Bir baksan. «Karıya nefsim uyanmıyor benim».. — Sonuna kadar seyrettim de ben de böyle söyledim.. işte orada köpeğin arkasına geçti.. evli bir kadını gece vakti ayartarak bir hamama götürüp birkaç polise teslim etmiş.. Safa geldin... Dünya güzeli. — Vay canına... Adam karıyı güzelliği için sevmez ki. Yüzüme gülüverdi.... Bir de karısı var beyim.. okka her yerde dörtyüz dirhem.. — Ulan bu ne rezillik.. sonra serhoşlukla kavga çıkararak «ismail polis »in elbisesini. «Ulan Cumo... Bunlar kırk yaşma gelseler çocuk gibi olurlar.geliyor. Sen burada mı oturuyorsun Murat bey. Cuma geri geri çıktı. — Şimdi anlıyorum. ben Abdurrahim beyi buraya yollarım.. — Hiç utanmadı. haşa huzurundan köpeği uydurdu — Hay Allah belâsını versin. — Kız.. — Ne demek anlamadım? — Yani beyim.. — Vay başıma. Tuu.... — Neden sever bakalım? — Sevdiğinden sever beyim.. öğleden sonra.. oturdu.. sabahleyin eğlenceli bir vaka haline döner gibi olduysa da. — Sormadın mı? Öyle güzel karısı varmış da o haltı neden yapmış? — Sordum. gözleri kara.. Sana Abdurrahim bey mi söyledi bunu? — O söylemedi... Keklik beslerler. Kabahat kimde? Zor görmemişler... Şöyle içeri koğuş kadar yaklaştı. — Eyvallah beyim...

.. Ne güzel insan». Bazı trahomlularda..... — Güzelmiş. karı kısmında akıl var mıdır? — Ya erkek kısmında? — Erkeğin de aptalı aptal olur. Yüz tamamiyle boşalmış gibiydi. — Ulan rezil. . — Kız da iki kere buraya geldi. Sana saati sordum. Bütün Adıyamanlılar gibi gözlerinde trahom vardı. Bunu ancak kendisini iyice rahatsız etmeye başlayınca tedaviye girişir.... herif de. dediydi. Mahsustan. Birisi eşek gibi susar. — Kulak asma. Orospuyu göresin diye. hastalık sürüp giderdi. Sen onu anlat. Güley istanbullunun bakışından meseleyi anladı: — Gözlerimi doktor yoldu dedi. hem de şimdi.. Öteki... — Kız daha mı güzeldi? — İkisi de aynı bok.. eşek gibi cilve yapar. Bilmez misin Murat bey. — Doğru. «Aman Abla. Ham herif kırkından sonra bir azdı mı işte böyle ortalığı berbat ediyor. cilve nedir bilmez.. Gülme. Abdurrahim beyin karışıyım diye kibirlenir. elin çoluklu çocuklu herifini baştan çıkardım.Güley kırk yaşlarında gösteren. artık acımaz. gayretliydin hani ya Ev'in?» derler. Senin Abdurrahim beyle ne işin var? — Karı dalgası. Şimdi biraz rahatım. göz kapanacak hale gelmedikçe kirpikler gayrı tabiî bir surette uzar ve kıvrılır.. — Farkında değilim... Senin bu işte parmağın olduğunu bilseydim meseleyi başından anlardım. Sen nasılsın bakalım? Tözey gelip gidiyor mu? — Eksik olmasın geliyor... Ben Süleyman beye geliyor sanıyordum. Nasıl razı ettin üç çocuklu herife. Sana baktı da kulağıma. — iyi kızdır fıkara. — iyidir. Şimdi gene tedavi altında bulunduğu kirpiklerinin tamamiyle yolunmuş olduğundan anlaşılıyordu.. Güley dudağını kıvırdı: Abdurrahim bize komşu oturur. Bir gün merdiven altında oturuyorduk. Kızı da görmedin mi? — Hatırlamıyorum. akmaz olunca arkasını boşlar. — Karısını da tanıyor musun? — Tanırım.. — Farkında değilim. Hem araya girer kızı baştan çıkarırsın. — Neden bilemedin? Ben burada hapis yatarken Abdurrahim iki kere ziyaretime geldi.. «Güzeldin hani ya Er'in. Öğünür. pek çirkin bir kurt karısıydı. Kirpik denilen sayısı malum kılların ne kadar mühim bir şey olduğunu istanbullu şimdi bu kirpiksiz yüzde pek iyi anlıyordu.. — Hatırlarsın. ilâç verdi... yanmaz.. — Uydurma.. Güley'in çirkin suratında böyle uzun ve kıvırcık kirpikleri vardı. Tahtadan bir heykel taslağını hatırlatıyordu. Belli obuasın diye eski örtüyle gelmişti.. Abdurrahim kırk yaşma gelmiş Şaroğlu'nun kızı elin oynaşı.

«istemenin ilâcı vermek» diyorlar da. Abdurrahim olacak rezile dedim ki. «Avrat duyar dedim. Senin haberin mi var?» dedi. — O ne cevap verdi? — Artık iş işten geçmiş. — Kızı kandırdın da şimdi bir de. Eti ciğer eden de avrat. o dört mektup yazdı. — Neden bu zamana kadar evlenmemiş?. — Yahu kız kaç yaşında ki? — Eh. en küçüğü ölüm»..... yedi sene evvel.. Hep kabahat Raziye hanımda. dedim. demişler. Karı kısmı zaten körpeliğinde azar. Bunların evleri daireye karşıdır.» dedim.» Zamane kızları bildiğin gibi değil Murat bey.. Sen şimdi filancaya şu mektubu ver desen... İşte tamam. «Kızım adın ne?» demişler.. Ateş saçağı sarmış.. Oğlan bir mektup yazdıysa. bir şey esirgemiyorlar. Yirmi. Pencereden işaretleşmişler. Altı.. Yüreğim acıdı.» aeaım... Baktım herif anası ölmüş tay gibi düşünüyor.. «Kuyruğu satıp içyağma mı veriyorsun deli.. Evde oturmaz. Raziye hanım karısı.. Burnunu kaldırdı. iki çocuğu var ya ona güveniyor.. — iyi. yirmibeş var. Sözüm hak mı nahak mı? — iyi demişsin.. — Sevaptır beyim. Abdurrahim bey bir tenhada yalvardı: «Aramız iyi.. kuru yerini çamur etme. Raziye hanımın kulağını büküverdim. olmaz mı diyeceğim. «Ben ölüyorum abla. Mektubu götürdüm. «Azan karının başına kırk belâ gelir. Lâkin kıza her lafı söyledim. — îyi haltetmişsin.— Şehir yerinde kızlar şimdi kendi işlerini kenidleri görüyor.. Şimdi istediğini yapmalı. Parası benden Dellal'ı senden. Akıllı ol». — Senin hesaba göre bu işe onüç yaşında mı başlamış? — Onüç yaşında. Daha evvelleri ben bu Abdurrahim'in halini beğenmedimdi. Doğuran avrat Ezrail'i yener ama komşunun şuncacık kızını .... Amanı bilir misin?» dedi.. Ben Raziye hanımı severim. «Oh daha tatlısın ya. Erkek kısmını başı boş bırakmayacaksın.. Önce razı olmadım. — Kim Raziye hanım? Kızm adı mı? — Kızın adı Münevver.. «Balcı» demiş.. — Sonra? — Sonrası. — Uzatma. Benim yüreğim yufkadır. Ne dedin? — Dedim ki. «Erkek kısmına düşünmek zarardır.. — Ben kandırmadım. Bir kere de gömleğin önünü yırttı mı iflah olmaz.. — Herifi seviyor. Otursa ah çeker. of çeker. Yeni mesele değil.. dedim. lâkin haberleşecek emniyetli bir adam bulamadım.. Kız hitamında yüz çevirirse Raziye hanım da bir şey duymaz... Yalvarsalar dayanamam... İstersen sor. Nafile ateş saçağı sarmış. ciğeri et eden de.

Karıyı. Cin. ondan sonra boyuna dul. Senin nasihatini tutsalar bütün evli kanlar kendi başlannı da.. Münevver kız Allahtan oynak. Damdan düşen birini bulup getirin. ne halt etsin. Şırıltısında insan gibi uyursun. Üstüne. — Haberi mi olmaz? — Olmaz elbet. Karıların bahtı da böyle.» diyerek gene şüphelenmezler. Zengin kızı iş görmediğinden gözü pencerededir. dulluk ne demek? Ellenmemiş de alsan bir kerecik kız kullanacaksın. — Vay imansız vay. Körpeliğinde ihtiyar hovarda bulacak. Çıplak görüne görüne Abdurrahim'i yakmış. aptalın biri. «Ot bile kökü üstüne biter» demişler. «Babası anası var mı» diye sorma. Gözlüklü bir doktor getirmişler. Bu dil sendeyken çok ocaklar söndürürsün.. Ben yalvarmalarına dayanamadım. kirpiksiz gözlerini süzdü. Kadıncağız. «Kannın kanı bir kuruş. iyi ama. .. Kız kısmı namusunu bilmez. Eğer on paralarını aldımsa imam Hasan. Yüzüne renk gelir. sen mi soydun karı mı? — Töbe Yarabbi. Adamın yüreği ferahlar.. Münevver orospusu. — Allah belânı versin. O da komşusuyla mı fingirdeşecekti? — Karı biraz fingirdek olmalı. Baskısız yufkayı yel alır.. baskısız kızı kel alır demişler. komşu oğlanlarının başlannı da belâya sokarlar. «Bu benim derdimi bilmez. Çıkarmaz ama kız kısmının baskısı anasıdır. Kocaman konak. Kız oğlan kız dedin mi aklınız oynar.. Raziye hanım. başına bakar.. Oynadıkça güzelleşir. Babalan sofu olduğundan kızı evden çıkarmaz. Adamın biri damdan düşmüş. Dalgası fili toparlar. Hüseyin kanı olsun.... Kızlarını şımartmışlar.. «Terbiyesi var mı?» diye sor. Bunu hiç düşünmezsiniz. Güley... Erkek kısmı da kıza meftundur.... Bir evin bir kızı.. Neden? Ne bileyim? Oynamaktan maksat yutmak. Kötü erkeğin kansı da biraz akıllı olursa kırk yıl hovarda taşır da kimsenin haberi olmaz. — Anası da mı oynaktır? — Oynak olmaz mı? Bir kötülüğü görülmedi ama fırsat elvermediğinden. «Babası yerinde» diye söz edemezler.» demiş. Kırk yaşına değdi mi ondört yaşında oğlan sevecek. «Evlâdı yerinde. Zenginlik yerinde.. Yiğitin altında at aksamaz derler. herifi baştan çıkarmak için tenhada soyunur da bu suya girermiş.. Allah beni muzmahil etsin.yenemez. Karı milletini sen bilmezsin.. Abdurrahim ömründe hovardalık etmemiş. kızlık. hovarda akıllandınr Murat bey.» demişler. Kız kısmı anasına çeker. kurnaz kurnaz gülümseyerek.. böyle mübarek su mu olur? Irmak gibi. Usulü var.. — Belâ ne demek? Benim sözüm bir kere kötü erkekler için. — Benim ne suçum var. köpüğü kuşu kapar. namusu yüz kuruş.. istanbullu birdenbire sordu: — Herif bu işe onbin lira sarfetmiş. Peri kitabı beni çarpsın. istanbullunun paketinden bir cigara alıp yaktı.. kocalannın başlarını da. Doğru söyle. Bunlann avlularında bir su akar.. — Hele edepsiz. Padişah sarayı gibi.. Güzele bakmanın göze faydası var...

. . Sana bunu Abdurrahim mi söyledi. Ben para canlısı avrat değilim.. — Şaka imiş. «Kırmızı tuman» karı.. Büyük rezillik geride. — Ben geç kaldım. Haydi çağır.. Yarası sağalıyor. — iki oğlumu bir tahtada vereyim ki para almadım..» derler. kendine de mi acımadın? Haydi kendine acımadın çoluğuna. «Kız nasıl?» diye soracaktı. — Kız rezil.. Allah O Allahsa elbet yalancıyı helak eder. Bir satır yazıversin.... Hay gözün kör ola Abdurrahim. — Münevver hanım nasıl? — iyidir.. — Dinim gitsin on para almadım. Fazla söylüyorsun inanmıyorum.. — Mektup verdi mi? Hani mektup? — Ne mektubu? Kızcağız ölmüş... Şuna bak.. Kan iken geçmiyesice. Hele gelsin. çocuğuna da mı merhamet etmedin? Malatya'nın avratları diyorlar ki. — Daha bu rezillik bir şey değil. Sen deli misin Abdurrahim bey. kefiyesi ve Adıyaman şalvariyle tespihini şıkırdatarak içeri girdi ve selâm vermeden İstanbullu'nun sormak üzere olduğu suali sordu.. Karı milletine «Ak tuman'a hasret gidesin» dedin mâ korkudan yüzü sararır. Ben kimseden bir şey istemem... Şırpadak oyuna kalkar. Nerde bu herif? — Şimdi gelir.. Düğünde kızlar.. Kırmızı (tumanlıya) hasret gidesin e mi? — Kız bu ne demek? — Kırmızı tumanlı mı? Güley utanmış gibi başını çevirdi: Karı lafları bunlar. Biz yemin ediyoruz. Yirmi lira vereceğim. gelinler oyuna kalkmazsa. Hele rezil.. Selâmı var.— Sus kız. Yetişip yetmiyesice... Kelâmı kadime basarsa ben yalanım... Şimdi inandın mı? — Lâfa bak senin bir tane bile oğlun yok. Evin yurdun yıkıla rezil... imanım gitsin on para almadım.. «Ak tuman» erkek demek.. — Olsun. Ben mektup isterim Güley.. Susup fabrika düdüğünü dinledi: Vay başıma. Yirmi lira. — Beddua etme. üç güne kadar eve götürecekler. ölmüş dirilmdş. istanbullu. şakalaşıyorum. — Yazmaz. Sabahtan beri dolaşıyorum. Bu esnada Abdurrahim bey sadakor ceketi..... Hiç yazar mı? Dünyaya rezil ettin. Geç kaldım.. Bir kelime yazsın. Nikâhım gitsin ki almadım. — Bırak şimdi...... «Ak tumana hasret gidesin kalkmazsan. Raziye hanım ne dedi? Kızmıştır. Bir kelime. Bir kelime getir.. Haydi kıza acımadın.... Hastaneye gittim. Şahım... Yarası nasıl? — iki... Ağzımla iştiyeyim de neremle yiyeyim? Eğer bunu sana Abdurrahim söylediyse. Ben para için mi?. Ağlamıştır? — Onu karıştırma. Müdür gitmeden bu tarafa bırakmazlar. «Bu ne çeşit işmiş?» diyorlar..

iştihası ve canının istediği yemeklerle meşgul olur. istanbullu için Karı beyin beş dakika geç kalması mühim bir vaka idi. insan Onun arkasından bakarken. . olduğundan daha yorgun görünmeye çalışır. Bacakları o kadar inceydi. bu suretle aynı zamanda Hacı Abdullah'a şefkat göstermişcesine gönlü ferahlardı. neşesi. Her akşam yorgun ve usanmış gelir. Dikkatle kıvrılmış bıyıklarını çarpıtan tiki ziyadeleşti. «An bey» karşılığı olarak «Karı bey» diye lakap takmış. mavi gözlerinden başka buruşmamış yer kalmamıştı. onların da kendi mevcudiyetini yadırgamadıkları halde. Bu iki insan arasında geçecek konuşmayı pek merak ettiği. Genç yaşında dul kalıp. Böyle fevkalâde akşamlarda. onbir sene. Beni neye mahkûm ederlerse etsinler altıda birini yatarsam asrî'ye çıkacağım. onun sıhhati. Hele ağzı. kaşlarını çatar. inanma. Kızın evlenmeye falan niyeti yok. Ben ölmedikçe Münevver başkasına gidemez. — Büyük rezalet geride! diyerek ayağım yere vurdu..» diye ağlıyor.. «Karı bey» hasta değilse her akşam aynı saatte yemek getirirdi. — Delinin aklına bak. Birisine varacak olursa düğün günü hem onu. dişleri tamamiyle döküldüğü için iyice büzülmüş bir eski para kesesine benziyordu. Aramızda bir şey yok. Her istediğini yaptırmaya alışmış bir Ağaoğlunun acizden gelen bütün hayvanca öfkesi güzel yüzünü sarmıştı. etmesin. «Aman ocağına düştüm. «Hele mektupları mı babam duyarsa ben beni öldürürüm» diyor. vücudu o kadar çelimsizdi ki... fena bir işe lüzumsuz yere ortak olmamak için dışarı çıktı. öldürecekler.. değneklere binmiş bir küçük kız çocuğunu andırırdı. Beni ele vermesin. Namusumu rjaymal.. Hacı Abdullah da bunu her zaman tekrarladığından bütün mahpushane. Yalnız sana yalvarıyor. Hacı Abdullah'la ağabeysi ibrahim'i ve bir sürü kız evlâdını kimseye muhtaç etmeden yetiştirdiği için mahallesinin bütün insanları Ona çalışkanlığından kinaye. Düşman sözüdür. diyiversin.Abdurrahim bey birdenbire korkunç derecede sinirlenmişti. gardiyanlariyle beraber. Zaten o zamana da bırakmam. Memleketten iki lhizmetkâr geliyor. Beni mahkûm ederler de kurtulurum diye güvenmesin. Kan bey de aynı sahte tavırlarla. — Kız sen nerde kaldın Aşifte? Sen nerdesin evi yapılasıca? dive mahsustan çıkışırdı. hem de kocası olacağı. fakat biraz dinlenir dinlenmez âdeta keyifle gülümserdiGenç yaşında dul kalıp erkek evlât büyüten anaların ekserisi gibi. Mahpusta dedikodu çok olur. Pek zayıft pek çökmüş bir hali vardı. Yüzünde. istanbullu kendisi de avcı olduğu için Abdurrahim'in yüzündeki mânânın avı düşürmüş bir avcıya mahsus zafer ve güvenme hissinden geldiğini anladı. oğlunun arkadaşlarını sevmekle oğlunu sevmek arasında hiç bir fark görmediği için yalnız istanbullu ile konuşur. Ona böyle hitap etmeye alışmıştı.. Arap kefiyesinin altındaki bu esmer ve güzel suratta ancak öldürme anlarının müthiş gaddarlığı belirmişti. onbir aydan beri devam eden bu halinden artık şikâyet edecekmiş gibi soluyarak bir yere çöker. Halbuki vücut itibariyle öyle aşırı çalışkan görünmüyordu.

Esbaplı şeytan iğvasmdan muhafaza et. Sonra yarı yolda büyük kız geldi aldı da geç kaldım. Vaktinde gelmişse.. Arpacı.. Arpacı ile adam ortak olur mu? Bu benim evlâtlanm deli.. Tamam. Şuraya kusmuş. diye gülerdi. — Yemek yetişiyor mu? — Misafirler bastırdı. Gene üç gündür içiyor. gelini kendisi için seçecekti. hapisteki oğluna yemek taşımaktan şikâyet etmezdi ama. Kahve şakirdi (Garson) yolumu kesti.. Ölüyor muyuz. Utanmazlar! diye belli başlı mazeretlerinden birisini söylerdi. istanbullu derhal saatma davranır. kalıyor muyuz anlayalım. Doktorun arkasından koşarken alıp veriyorum: «Allahım sen bizi elbiseli şeytan şerrinden sakla. — Maşallah. Akşam.» diye yalvarıyorum. Beni lafa tuttu. Neler yapmamış benim İbrahim oğlum. bütün oğlan anaları gibi gelini ve torunları çekiştirmeden yapamazdı.. Eve gittim ki horultusu arşa çıkıyor.— işte geldim.. Üstüne sarılık mı geldi. — Kim elbiseli şeytan? — Kim olacak. Kahveyi kilitlemiş.. Su istedi.. Dikmesiyle «Vay anam» diye kıvranması bir oldu. Gelmişte «Haydi içelim» demiş. Gene üç ay içmemeye töbe etti. Kabahat saatlerin. Her zaman sancılanır da töbekâr olur. Kahve «Mars» olmuş. Şimdi hele Hacı'nın tahliyesi yaklaştıkça ahdediyordu: Bu sefer oğlanın gönlüne bırakmayacak. Yüzü ölü sıfatı.. Arpacı kumarbaz. Küçük kız peşime düştü. İstanbullunun çıkışmasına meydan bırakmadan derdini yanmaya başladı: — Daha fabrikanın erkekleri geçmedi. Töbeyi Bayram'a denk getirdi. Kızı tokatlamış. Derken uyandı. . Gelini zaten ilk baştan gözü tutmamıştı.. — Anlaşıldı. Bakalım ne sancısı tuttu. doktoru buldum. iyi olmuş.. Araba gibi yuvarlanıyor. bunak saymasıydı. Altın saatlerden kınla. öteki komşunun kızı bir araya geldiler mi. Ağladı. kınla çalar saatlere kaldım.. kendilerini ihtiyarları çekiştiriyorlardı.. anasından duyuğunu söylemez mi? Şu halde komşunun gelini. Feryadı göğe çıkıyor. Çocuk kısmı. Bu benim oğullanm adam mı? Arpacı zengin. Kan bey bu akşam gene beş.. Elbet doktor ister. Saati kuran yok ki vaktimizi bilelim. Sen bu kadar doğru saati nerde buldun? — Müminin kalbi saat yavrum. Hüseyin'in anasına rastladım. Başlamışlar Arpacı'yla içmeye.. diye iftiharla kaşlarını çatardı. «Defet misafirleri» demiş. İbrahim efendi nasıl? — Sorma. ya Müslüman.. Yolda. Başımı örttüm. ayyaş. on dakika geç gelmişti. sen fakirsin. Sancılanmış.. Şeytan domuz da o sebeple büyük anasını saymıyordu.. Tabii kabahat hep gelin olacak soytarınındı. gene parmağıyle hesapladı. Oniki senedir.. Müstahaktır.. Geline «Verme» dedim. Ben öğleden sonra pazar'a gittim. işte saat altı. misafirleri (müşterileri) haydi paydos diye kovalamış.. O sıra ölecek de.. Beni dinleyen kim? Bir tas su koşturdular.. Töbe bütün bütün azdı.. En fazla üzüldüğü şey en büyük torunu Mediha'nın kendisini adam yerine koymaması. Demek benim büyük oğlanın gayrı içi çürümüş.

Kahve'yi kapatmışlar. Daha neler göreceğiz? Vay başıma... Vay başıma... Bu yaşta, deli gönül diyor ki, «Git bir karanlık deliğe gir, orada güzelce öl. Eski zaman ölümüyle... Ne güzel!» Yaşın yerde sayılsın kan bey... Ben bıktım. — Kendine kötü söyleme... Çocuklar nasıl? — Onlar da bir başka belâ... — Yok... Çocuk kısmı evin şerefidir. — Evin şerefi olan terbiyeli çocuk. Bizimkiler atlı Cin... Pestili sakladım, yer be yer... Sabahleyin baktım döğüşeceğiz, verdim de yediler. Bu zaman pestil yiyen çocuğu ben kışın neyle avutacağım. Hele oğlan bütün serseri... Komşu çocukları «Haydi meyva çalalım,» demişler. Şunlara bak... Halbuysa bizim Malatya'mızda meyva haram değildir. Sahibi bahçedeyken içeri girersin. Ağacı sallarsın, doyana kadar yersin. Giderken de adam sana bir mendil dolusu ikram eder. Elhamdülillah dersin. Sabahleyin dutlar sallandı mı, garip komşuların hakkını ayırmak bizim usulümüz. Bizim Mesut, canavarları bizim bahçeye doldurmuş. Meydandaki armutlar yetmemiş de, «Hele gelin... Asıl iyi armut şurada», diyerek bey armudunun yerini göstermiş. Babası döğdü. — Bırak şimdi çocukları... Söyle bakalım sen... Dışarda ne var ne yok? — Susun da rahatça oturun. Dışarsı bir fena olmuş. Tayyaroğlunun şekerini tutmuşlar. 59 torba şekerini... Ne yazık olmuş. Merakımdan uyuyamadım. — Canım Kan bey... Sana ne oluyor? Tayyaroğlu da mahpusanede uyuyamadı. Lâkin merakından değil... Kumara oturdu sabaha kadar. — Kaybetti mi? — Yüzseksen lira kaybetti. — Oh olsun... Kumar oynar mı akıllı adam. Rahmetli babam anlatırdı. Birisi otuz altın kazanmış, otuz parasını yemeden gerisin gerisiye yutulmuş. Bu erkek kısmı ne delidir. — Şimdi kumarı karılar da oynuyor. Bey, paşa kanları... — Kocaları ağızlarına vurmazlar mı? Tevekkeli değil bu dünya batacak. Şimdi Tayyaroğluna ceza mı verecekler? «Bana iftira ettiler» desin. Komşular müzevvirlemişlerdir. Birisi usulla gitti polise söyledi, çıktı kenara. Bu alamette müzevvirlikten para kazanacaklar. Herkes hafiye yazılmış. Komşusunun güldüğünü isteyen mi var? — Pekâlâ sen şurada ağlarken onlar şekeri şu kadara satsınlar da para mı kazansınlar? — Para kazansınlar. Zengin komşu iyidir. Zengin komşudan adama bir vakit zarar gelmez. Ne rezillik gelirse fıkaradan gelir. — Olmadı Karı bey. Fıkaralarda şeker saklamış adam duydun mu? Bak Tayyaroğlu'nun suçu meydana çıktı. 59 torba şeker. Beyanname verecekti vermemiş. — Bir torbası da arada kaybolmuş. Karısı ağlıyor... Ahmet polis, arabanın üzerinden alıp usulla bekçiye yüklemiştir. Görürsünüz Ahmet polis aşırmıştır. Ahmet polisi sen gördün mü? Bu benim oğluma şahitlik eden polis... Kazan

kulpudur. Çarşıda it gibi dolaşır. Allah vere de bu Ahmet polis haramiliği çok sürmese... Karı bey belli ki mahallede her gün belki yüz defa tekrar edilen lakırdıları kendi düşüncesine ait olup olmadıklarına zerre kadar ehemmiyet vermeden söyleyip duruyordu, istanbullu, gene burnunu karıştırmaya girişmiş olan Hacı Abdullah'a göz kırparak alay ettiğini fark ettirmemek için ciddiyetle ve yavaşça sordu: — Ahmet polis haramiliği var da, Tayyaığlu haramiliği yok mu? Tayyaroğlu şekeri saklıyor. Tüccarlar hep malları saklıyorlar. Sebep? Bulunmayacak da millet bunalacak, fazla fiyata alacak. Oğlun kahve işletiyor, şeker pahalandı mı sana da zarar. — Elbet bize de zarar. Ben bize zarar değil mi dedim. Şeker bu kadar fırlarsa o kahveyi biz ne yapalım? Müşteri de iyice seyrelmiş. Oğlan Valiye koştu yalvardı. Yedi kuruşa idare etmiyormuş. On kuruş fiyat istemişler. Vali, esasta Laz. Malatyalıya düşman. «Olmaz» demiş. Ocakçıya üç lira veriyor. Şakirtlere yüzelli kuruş müritlere yirmibeş kuruş. — Yüz yetmiş beş kuruş. — işte o kadar. Işık yanacak. Su ister... Vay başıma... Dur, dur... Bir iş daha oldu. Karakaş'ın kızını muhbirlemişler. Hem avrattan zahire almışlar, hem de gidip muhbirlemişler... Hükümet de gelmiş mühürlemiş. — Ne satmış? — Zahire satmış. — Kaça? — Herkes kaça satıyor? Kilosu 120 kuruş. Kiracı on kırat almış, Behçet on kırat almış. Hep onar kırat almışlar. Gizliden almıyor. Ne günlere kaldık yarabbi... Kan malını gizli satıyor. Sen paranla buğdayı gizli alıyorsun. Sonunda beşer kırat daha alacak olmuşlar. Vermeyince haydi Hükümete... Bu millet, artık doyasıya ekmek yemez... Geçti. Huylanınca, «Dur cadı... Gidip muhbirleyelim de sen gör», denir mi? — Muhbirleyince ne oluyor? — Hükümet mühürlüyor. — Aldırma... Kaldırıp götürmüyorlar ya.. — Kaldırmasınlar.. Bir kere Hükümet parmağını taktı, mühürü bastı mı, o evin ocağı söner. Hacı Abdullah lat olsun diye sordu: — Sen hiç almadın mı Karı bey? — Almadım. Buğdayı nereye sokayım? Fare mi yesin? Deli deli söylenme. Bu alâmette insan korkuyor. Ne bir kâr ola, ne de Hükümet evine gire demişler. Hükümet adamı yemin tanımaz. «Vallaha» dersin inanmaz. Arpacının evi de aranacakmış. Faydası yok, mutlaka aranacak... Tarla sahibi, konak sahibi bırakmayacaklarmış. «it aç, biz de aç...» diyorlarmış. Herkes buğdayı saklayamaz. Evi rabıtalı olacak. — Olmadı. Sen buğday almalıydın. 120 kuruşa...

— Bir de Mekri bulaşırsa... Keyfe bak... Biz ne günlere kaldık. Komşulara her vakit söylüyorum, «istanbullu oğlum, ehil fıkarası nedir?» diyorum. Buraya geldiği zaman yağın kilosu 50 kuruştu. Buğdayın kıratı otuz kuruştu. «Hep pahalanacak» dedi. Keramet sahibi bir adam... — Gördün mü? Sor bak... «Daha çıkacak..» diyor da o sebepten alsan diyorum. — Ben şeriattan korkarım. Neler yedi bu diş, ne altın oldu, ne gümüş diye bir lâf var. Kimse cevizi çift görmeden taş atmıyor.. Biz ne günlere kaldık? Çarşıya çıksan, sanki kilitlemişler de kaçmışlar. Kimsecikler yok. insan pdaditdL çıkınca eskiden kalbi ferahlardı. «Pazar şenlenmiş, oh..» derdi. Bugün gittim. «Uuuyy..» Kimse kalmamış. Müşteri çok. Dükkâncı yok. Kasabın önü kıyamet gibi. Çengele iki tane gövde asmışlar. Birisi «Aşçı'ya mahsus» imiş. «Kesilmez, bölünmez» dediler. Yalvardım. «Köftelik için buddan veriver şahım.» diye kanlılar gibi yalvardım. «O'nun da sahibi var» dediler. Dükkânlarını kasap pazarında, dünya kilitleseydi Bekirgiller kilitlemezdi. Hanım'in Mehmet kilitlemezdi. Hep kitlemişler. Davar yok. Sığır kesiyorlar. Yağsız bir et. Çamur gibi. Duvara atsan yapışıyor. Tuza ne oldu? Tuzu Alman'a veriyormuş Hükümet. Her şeyi Alman'a veriyormuş da «Bizim millet varsın, acından gebersin» diyormuş. İbrahim üç kilo tuzu iki yerden yalvararak aldı. Tuzu çuvala koyan hangisi, torbaya koyan hangisi... Sabunu, tuzu talandan kaçırıyor bu insanlar.. Bir görseniz, kurt, şehirli, garip, yerli hep ayakta. Orası bayram yeri gibi... «Satış yasak» dediler, «şıp» camı indirdiler. Ahali, kenara çekilip boynunu büktü. Ben geç kalmışım. Gittiğim zaman kapıyı da kilitlemişler, iki herif aralıktan para ile mendili içeri alıyor. Kendileri tartıyorlar, kendileri ölçüyorlar. Artık insaflarına kalmış bir şey... Gizli rakı çeker gibi tuz aldık. Töbe Yarabbi... Dur bakalım bir de peynirci getirmişler, doğru mu? — Getirdiler. — Yüzelliye satmış, iyi bildin. — Vaktinde atmışa aldılar. Kışa kaldı. Tuz koydular heriflere piyango vurdu. — Piyango vurdu ama Karı bey, marifet bu yağmada para kazanmak değil, kazandığını sindirip yemek, sen Allahı bilir misin? Adamın burnundan getirir millet kısmı... Burnundan... — Doğru... Bir kere «Hayyalessalâ...» dedi mi... Bir kere «Yahu... nasıl vicdanınız razı oldu da benim kanıma ekmek doğradınız? dese... Ah almak iyi değil. Fıkaranm ahi tutuverir. Seferberlikte de böyle olduydu. Bir kırat zahireyi bir altına sattılardı. Dükkân sahipleri lort oldular. Bir gece gürültüyle uyandım. Bu benim oğullarım o zaman 10 12 yaşındalar. Dışarda bir kıyamet... Silâhlar patlıyor. «Delikanlılar kim bilir, kimin kızını kaçırıyorlar cebri alarak» dedim. Pencereden baktım ki gökyüzünü kızıllık basmış. Bunu görünce kocakarılar okumaya başladılar, Ay tutuldu sandılar da... Lâkin ibrahim «Ana cami yanıyor» dedi. «Oh ne âlâ... Yansın...» dedim. — Neden? — Bunların babası vurulmadan caminin mütevellisiydi. ölünce mütevelliliği bizim elimizden aldılar. Yandığı iyi oldu. Ateş çarşıya atlayıvermiş. Hep

sokaklara çıktık. Eski çarşının üzerine tahtadan çatı çekilmişti. Çatı birden harladı, her çarşı tutuştu. Bitpazarı, kasap pazarı, meyve arastası, ekin arastası hep yandı. Bitpazarı hakikat bit pazarıydı. Karanlık karanlık dükkânlar. Lâkin dolu dükkânlar. Yeraltında mal dolu. Ateş düşünce «Malım...» diyen hangisi... O tüccarlar deli ohnuşlar. Yangın söndürmeye kim bakıyor? Herkes talana dalmış. Hükümet tutuştu. Bir taraftan... Jandaramlar şaşkınlıkla kurşun sıkıyorlar. Ateşe silâh para mı eder? Mahpuslar bağırmaya başladılar. Hüseyin bey Belediye Reisi. Tabancayı çekti. Kapıyı arkasına dayadı. «Gelin yavrularım...» diye mahpusları bir tamam kışlaya götürdü, idamlıklar kaçmadı da, onbeş senelik bir mahpus kaçtı. Çırmıktı'dan Murat kaçtı. Çarşıda rezalet diz boyu... Bir kasayı, talancılar yuvarlaya yuvarlaya önümden geçirdiler. Tüccar mallan yerde sürünüyor. Aklında mı Hacı, biz de bir merkep yükü zahire getirdik. Sabahleyin «Mal talan edenleri Hükümet yakalıyor» dediler. Eşeği kimseye göstermeden salıverdim. Zahire kaldı. Seferberlik senesi... Bir altına bir kırat buğday satanlar perişan oldu. inşallah bunlara da bir âfet gelecek. — Âfet gelmeden olmayacak Kan bey. Haklısın.. — Biz ne âfetler gördük yavrum.. Seferberlik senesi bir de Çekirge âfeti düştü. Dellallar sokaklara çıktılar. Bar bar bağırıyorlar: «Allahmı, Peygamberini sevenler... Haydi çekirge kırmaya... Dini bütün Müslümanlar.. Haydi çekirge kırmaya... Ermenistan tarafından ayağıyle geliyormuş bu çekirge... Adam yiyen cinsi imiş bu çekirge... Haydi babayiğitler... Analar, Bacılar, kardeşler... Dini bir uğruna çekirge kırmaya.» işte o sene ekmek yıldıza çıktıydı. O zaman «Afet gâvurlardan oldu» dediler. Harp gâvurlardan olmuştu. Ermenileri kestiler de millet biraz ferahladıydı. Şimdi içimizdeki gâvurlar bizim gâvurlar. Şapkayı giydik. Karılar çıplak geziyor. Namus kalmadı. «Bu seferki âfet ötekinden beter olacak» demiş. — Kim demiş? — Şeyh Kâzım efendi. — Kazım efendi söylediyse doğrudur. Ee, daha ne demiş? — Bu memleketi zelzele batıracak demiş. Erzincan gibi. Hep karıların namussuzluğundan, sen fabrikayı gördün mü? Kanlar hep baştan çıktı. Nerde yetişmiş bir kız varsa, oğlu olanlar onları tanıyor. Başımıza gelenler.. Şeriat gitti, biz böyle olduk. Eskiden afet de olsa böyle rezillik görmedik. Eskiden her işe Müftü karışırdı. Ulu Cami yapılırken minareleri tamam çıktılar. Üstlerini kapatan ustalardan birisi yuvarlandı, öldü. Malatya Müftüsü katil minare ile şahit minareyi onbeş gün hapsetti. — Kız, minare hapsolur mu? — Olur. Ustaları onbeş gün çalıştırmadı. Minareler onbeş gün külâhsız bekledi. Minare demek, Allahm bir kulu demek. Minare kısmı gece vakti, kimse görmeden bir kere secdeye kapanırmış. Cemaat az olursa adam gibi ağlarmış. Şimdi başımıza taş yağacak. Hepimiz baştan çıktık. — Baştan çıktık dedin de aklıma geldi: Şaroğlu'nun kızı evine geldi mi?

— Geldi. Görmeye gittik. Zavallı taze, bir yatakta yatıyor. Beni görünce başını duvara çevirdi. Utandı. — Yaptığından mı? — Günahını alma yavrum... Yemin ediyor. Herifi tanımıyormuş. — İşte asıl o bizim günahımızı alıyor. Adam, tanımadığı kızı hiç vurur mu? — Deli bir herif... Vurur vurur... Kız yemin ediyor. Ağlıyor. — Çok yemin ediyorsa, çok ağlıyorsa hiç inanma.. — Yok oğlum... Asilzade yerin kızı. Fabrikada çalışan cinsten olsa ben de seninle beraberim. Uuy başıma... Ben geç kaldım... — Yarın akşam gelecek misin Karı bey? — Gelmeye geleceğim.. Lâkin gitmek zor. Hele ben beni bir götürsem.. Her akşam böyle vedalaşırdı. Karı bey küçük fakat acele adımlarla gitti. Oniki seneden beri fasılasız olarak mahpusta yatan Hacı Abdullah günü azaldıkça, uykusunu ve istinasını kaybediyordu. Gündüz hiç bir yerde on dakikadan fazla oturamaz, gece, yatakta duramaz olmuştu. Artık üç paket tütün içiyor, burnunu daha çok karıştırıyor, başını daha fazla sallıyordu. Ceza beş seneyi aştı mı insana şakadanmış gibi gelir. Mehabetini, dehşetini kaybeder. Bir tamam yatıp bitirmeyi göze alamadığından, «Bu böyle kalmaz. Allah cömerttir. Bir af olur» falan diyerek uzağı asla düşünemem yen bir çocuk dalgınlığı içinde yaşanır. İlk iki sene uyku ve iştiha dışardan daha muntazam daha fazladır. Can, başka türlü bu başka türlünün asla tarifi bulunamaz sıkılır. Bu sıralara «Anasının çorbası daha karnında... Hele birkaç sene daha geçsin de görürüz» derler. Birkaç sene sonra uyku ve iştiha azalır. Buna mukabil, uyuklamaktan ibaret bir yorgunluk, başı, gövdeyi ve ruhu sarar, iştiha terbiyesiz bir çocuk gibi her aklma geleni şiddetle istemekten ve birkaç lokmada bıkıvermekten ibarettir. Yatkın hapis iki övünden başka yemek yemez. Artık uzun arkadaşlıklara da tahammülü kalmamıştır. Buraya girmeden evvelki hayatına ait sevda, kavga ve diğer maceralarını o kadar sık sık o kadar çok da kalan parçalarından bıkmıştır. Bir yeni arkadaşa hepsini, birbiri peşine, hikâye eder. Maceraları tükenince kendisine bir başka yeni ahbap arar ve eski hikâyeleri ona anlatırken bunu önce dinleyenlerin orada bulunmasına tahammül edemez. Bu yüzden kıskançlıklar, dedikodular bir ay evvelki can ciğer arkadaşları birbirlerine kanlı bıçaklı düşman yapar. Yerlilerin ekseriya birbirlerinden nefret ederek yabancılardan ahbap peydahlamaları hep bu macera anlatmak zaruretinden ileri gelir. Hikâyeler, mahpusun içinde bulunduğu ruh halinin birer aydınlık pencereleridir. Eğer bir zamparalık hikâyesine başladıysa (daima birdenbire, arkasından dürtmüşler gibi başlar.) canı o gün öğle sonundan beri şiddetle ama tahammül edilmez, müthiş bir açlıkla kadın istemektedir. (Gece mutlaka hamamcı olunur.) Bir kabadayılık macerası, mahpusun o gün, muhakkak, ya bir gardiyandan yahut da bir diğer mahpustan hakaret gördüğünü dspat eder. Bir gün evvel dehşetli ümitsiz olan bir insan, bir gün sonra dünyayı pespembe görür. Mahpus, daracık bir muhitte hislerin havsala almaz mesafelerinde hiç bir sürat ölçüsüne ve teşbih

Allahı bile hariç tutmayan küfürbazlığa geçer. Zamanın saat tık tıklariyle değil. Düşmanlıkla dolu bu sessiz saatların içinde üzerlerine ağırlık çöken arkadaşların. Çıkma ümidi bir saat evvel elle tutulacak kadar yakındır da bir saat sonra kıyamet günü kadar uzak ve imkânsızdır. Sonra yeniden. Uzaktan bir köpek havlaması. Dışardan gelen en ufak bir gürültü tabiî kanıksanmamış. en mühim misafir.. âdeta imdat isteyerek uzar gider. Ancak altıncı seneden sonra yavaş yavaş mahpusluk tahteşşuura yerleşmeye başlar. İdamlık arkadaş sabaha kadar hemen . mahpusluktan başka müşterek tarafları sanki yoktur.. en mühim bahis.. Tekrar bir sayıklama: «Vurma.» tekrar tek başına soluyan arkadaşın nöbetçi nefesleri. O zaman derin uykudaymışlar gibi tek başlarına yatanlar daha doğrusu bizzat kendi kendilerine karşı bile uyuma taklidi yapanlar. kendileri gibi geç uyuduklarını pek iyi bildikleri arkadaşlarıyle bakışırlar. koğuşun yerine yalnız birisi nefes alıyormuş da ötekiler bu müddet içinde hatta duyulmayacak kadar zayıf nefes bile almıyorlarmış. ekseriya derin uykusuna ara vermez.kalıbına sığmaz bir hızla bir kutuptan diğer kutba kadar gidip gelen. Her yatan bir ayrı ev değil. Uyandıramazsa uzanıp yorganı sallar. daha doğrusu başka Bayraklar altında yaşayan birer yabancı memlekettir. kollarına kelepçeler. «Oh iyi ettim de namussuzu yedim. sıkılmış çeneleri arasından dilsizlere mahsus bunaltıcı sesler çıkarmaya başlamaları yabancılığı birdenbire aradan kaldırır.. inip çıkan bedbaht ve mesut insandır. bir küçük çocuk gelse. insanlarının arasına gardiyanlar karışmaya başlar.. yazın kaşınma ve dört mevsimde osuruk sesleri batar çıkar. Karısı ellere kaldı ya.. (Uzun müddet uyuyamayanlarm ekserisi cigara tiryakileridir. yahut soldan sağa döner. yabancımsı bir gürültü olsa. Uyumayanları rahatsız ederek. Gece gündüz bir arada yaşayan insanların korkunç yalnızlığı koğuş uyuyunca daha beter meydana çıkar. Mutlak dindarlıktan.» Abdeste kalkan bir arkadaşın sürüklenen ayak sesleri. yatak komşularını kurnaz kurnaz gülümsetir. aralık aralık fasih sayıklamalarla bölünür. Mahpusların. Hırıltı hemen kesilir. Senelerce rüyalar hep dışarıya aittir. «Dur ulan . bu zavallı büyük çocuklardan birisi insanın yüreğini parçalayan bir ümitsizlikle annesini çağırır. Kışın öksürük. Öldürdüğüne pişmanlığın hemen arkasından. Dışarda nöbetçi düdüğü. insanı zerre zerre. Mahpusdışarıyla olan ruhî alâkasını uykuda bile kaybetmez.) Baykuş öter. birisi çağırsa. İhtilâm olan bir arkadaşın kıvranmaları. Ağır ceza koğuşlarının ağır ve kederli geceleri. sanki bir ayrı köy. Vurmasana ulan. saniye saniye eskiterek geçtiği hissedilir. nefes almak cihetinden de mutlak istirahate varmışlar gibi muntazam soluklar duyulur.» diyen insafsız bir kibir ve yürek ferahlığı hazırdır.mına koyduğumun. başlarını yastıklarından dörder parmak kaldırarak. Yaralı hayvanlara ait birkaç kısa şikâyet iniltisinden sonra bunalan arkadaş sağdan sola. Rüyaların pencerelerine de demir parmaklıklar.. en mühim eğlence tabiî kumar müstesna derhal olduğu yerde elektrik cereyanı gibi kesilir.. Uyanık olan yatak komşusu kâbusa yakalanmış arkadaşı adıyla çağırır.. Şehveti ve kadın vücudunu senelerdir unutmuş bu hadım erkek kalabalığını uyurken seyretmek hazin bir şeydir. Fakat zaten uyanık duran bir şeye canı sıkılmış gibi derhal bir cigara yakar.

«Sayılı gün çabuk geçer. Bitmek bilmezler. dört ay( onyedi gün var». daha derli toplu. Mahpus'ta haftalar ve aylar insanın başını döndürecek derecede süratle geçer. Yahu biz ne yaptık.) Halbuki seneler bir türlü geçmek bilmez. «Tuu. bıkmadan aklında tutar.» Hemen o esnada kabahatmiş gibi kalkıp oturmuştu. Kancıklığı evvelâ sevince benzemesindedir. ayıyle. ümitten ümitsizliğe koşmaktan manevî varlığının nefesi tıkandı. kalanı senesiyle. Yatılmış cezanın değeri mi olur. Sayılı günler. isterse bu cevap. Ateşli bir hastalık gibi insanı hayatından bezdirirler.. Uyumayanlardan birisi. «Dar günün ömrü az olur. «Daha çok. sabahleyin ilk aydınlıkta maddeten ve manen baygın düşen o'dur. şeklinde olsun. En dalgın sırasında. Girdiği zaman akıllı imiş.. Bereket versin bu değişikliklerin yalnız kendisi farkında değildir ve ruhî yorgunluktan ölecek kadar çok yaşadığını zannetmektedir. şimdi artık korkak bile değil ürkektir. Kendisi ibne. Kavatın birisi bu Kâmil. «Eşekler.. günüyle söyleyebilir.» diye söylenir.» Bir hafta evvel. «Ne kaldı?» diye sorsalar derhal. Bir gün gibi geliyor. ama mahpus gene de her günün hesabını muntazaman üşenmeden. Yarabbi sana çok şükür. Bir müddet fazla yattığı için kendisine acıyanlara fena halde öfkelendi. Ayakta duran ihtiyara gülümsedi. «Öt mübarek öt. böylesine öfkelenir mi? Birdenbire mahpusaneye kendisini bağlayan bağlarm çatır çatır koptuğunu hissetmişti ve öğleden sonra çıkma ihtimalinin ilk hakikî can sıkıntısı üstüne çullanmıştı.hemen hiç uyumayan. kuvvetli bir rüya görmüş gibi cezasının iki sene bir gün kaldığını hatırlamış ve son derece sevinmişti. damla damla birikmiş ve günlerden bir gün arkadan kancıkça bastırıvermiştir. Ve bu bitmez tükenmez geceler Hacı Abdullah için tam on sene onbir ay onbeş günden beri fasılasız devam edip gitmektedir. fikirleri birbirine çarparak düşündü : Kâmil namussuzun biri.. Bu bezginlik.. şimdi âdeta ihtiyardır. kendisini koğuşundakilerden yükseğe çıkarmış gibi acayip şeyler hissediyordu. Koğuş daha aydınlık. Bu Kâmil'in karısını babası kullanıyor. bilhassa büyük cezaların sonunda sahiplerine karşı pek namertçe davranırlar. Kâmil denilen namussuzun kafasına az kalsın destiyi vuracaktı. Girdiği zaman cesurmuş. Senelerden beri farkına varılmadan. Adam. artık uyuyanları uyandıracağına ehemmiyet vermeden yüksek sesle. Öt de şu ölüsü mahpusu yık artık. Artık o günden itibaren sevinçten kedere.» diye yazılırsa da bu sözler yalandır ve teselliden ibarettir. her sabah yattığına bir gün zammedip yatacağından bir gün tarh eder. Bacısı orospu. dünya üzerindeki bezginliklerin en sahicisidir. «Ceza'yı öldürdün.». Mahpushanelere yazılan mektuplarda hemen daima. Bugünü saymazsak yirmiüç sene.» .. (Bu sürat bizim trenlerimizden fazla gibidir.. Girdiği zaman delikanlı imiş. Hacı Abdullah bir sabah uyandığı zaman. içini çeker. Güneş bir başka türlüydü. Halbuki eskiden bu gibi sözler hatta farkında olmadan gururunu okşuyor. şimdi artık insiyaklariyle yaşıyor.. hatta biraz da sevimliydi.» Sonra üstüste.. «Biz ne halt ediyoruz yahu..

gösterirdim heriflere!» diye. «Ah benim de cezam senin cezan gibi az olsa.... korkuyla yutkunuyordu. Hey Yarabbi.. îşte buna bir türlü alışamıyor. müdürü korumaya girişmişti. ölünün ebediyyen hareketsiz kalarak yalnız düşünmeye mahkûm edilmesi ihtimalinden başka bir mazereti olamaz ve muhakkak ki intikamların en namussuzcası da budur.. ne dejenere bir hal aldığının ispatıydı.» dedi. Gerdek gecesi. bu hissi onlar da anlamışlar gibi kendi kendine utanıyordu. Şimdi her meseleyi yatıştırmaya. elinde olmayan bir asabiyetle gardiyanları. sert sert bağıran huysuz bir insan olmuştu.. Eskiden herhangi bir arkadaşa yapılan en kü çük bir haksızlık karşısında kükrerdi.. Artık mahpuslarla beraber değildi. Mahpus değildi ama gene buradaydı. Velhasıl. kollarını sallayarak. arkadaşlar af ihtimalinden açtıkları zaman. müsamahakâr bir adamken artık ellerini. Eskiden bütün kadınları ve bütün kızları çok güzel. hareketsizliğe mahkûm olan bir düşünce âleminin ne kepaze. Aşırı mesut insanların istisnasız herkese karşı hatta bizzat kendi nefislerine karşı duydukları hayvanca hodgâmlığı. müddeiumumilere gitmeye kalkardı. Yemekleri de ihmal etmeye başlamışlardı. Hey Yarabbi. mevsim mevsim düşünüyordu. Çıkmak için duyduğu acele arttıkça. Birisini öldürmek eğer o adama fenalık etmek için yapılan bir işse. zıtlarma basmak için her zaman sözlerinin aksini söylüyordu.. sanki teessüfle başını sallıyordu.» Evvelce pek öfkelendiği ve buraların tek namussuzluğu saydığı feci hal yavaş yavaş başına geliyordu da bundan zerre kadar şüphelenmiyordu. hayinliği ve merhametsizliği duymaya başlamıştı. istidalar vermeye. Ay ay hesaplamak da duyduğu aceleyi tatmin etmiyor. ben yapacağımı bilirim. Tuu. «Yahu bizde erkeklik kaldı mı bakalım.» Bazı bazı da vaktiyle mahpushanede yapılmış kavgaları hatırlıyor. sonra birdenbire somurtarak işin en tehlikeli tarafını düşünmeye başlıyordu. cezası bir sene kaldığı zaman Cumhuriyet Bayramında Af olmayışına canını sıkan birkaç mahpus arkadaşı düşünerek gizlice sevindi.Cezasını gün gün hesap edememeye başlamıştı. Ölmek iyi bir şey.Halbuki gardiyanlar olup bitenlerin sanki farkına varmamışlardı ve bunu inatlarına böyle yapıyorlardı. Lahavle. «Ah benim de cezam seninki kadar çok olsa. tane tane.. artık hiç birini en güzellerini bile kendine lâyık görmez olmuştu. Eskiden pek ağır.» derken şimdi.. bir insanın başına gelenler. Gelin . «Biz artık kaçar mıyız reziller. Biz artık. ağır cezanın bitmesine yakın.Bir müddet yeni gelenlerin haline gizlice. Sanki artık mahpus değildi. Anası geç gelse kızıyor. Kendimi öldürürüm.. erken gelse gene kızıyordu. idarenin adamı olmuştu. Eskiden. vurulup ölen arkadaşları gözünün önüne getirerek kendisini onların yerine koyuyor. söze eskisi gibi yüreğiyle karışamadığını hissederek..Artık af havadisleri onu hiç alâkadar etmemeye başlamıştı. Bir müddet bunlara acıdı. «Ohh. derhal evlenmeye lâyık bulduğu halde. sanki kendisini burada bırakmak ellerindeyken düşmanlık olsun diye arkadaşları tutuyorlarmış gibi çabucak öfkeleniyor. Aklı bu mevzua takılınca bir müddet keyifle ve gizliden gizliye gülümsüyor. Hacı Abdullah.

— Gülüyor herif. artık eskiden hiç bir şey anmak istemiyordu ve beterin beteıi de şu ki ilerden de hiç bir şey bilmiyordu. «Bizim zamammızdaki polisler kalmadı. Geri kalanları da sıkacağım. Artık pişman olmaktan bile bıkmış bir hali vardır. gökyüzü. öyleyken.. öldürdüğü delikanlı böyle bir içki âleminin sonunda şakacıktan yaralamıştı. Ali gözünü kırpmamış. imanı gevriyordu. Velhasıl bize 12 sene verdiler.. «Ne yapayım ağa? Tabancam yok. Ali en iyi arkadaşı imiş.. Başına ne geldiyse «Serhoşlukan» gelmedi mi? Hakikaten başına ne geldiyse bir değil birkaç serhoşluktan gelmişti.» Hacı Abdullah yaraları biraz iyileşince tabancayı kuşağının arasına sokup kahveye çıkmış. Namus meselesi desem kim yutar. küçük bir çocuk gibi şaşkın şaşkın insanın yüzüne bakar... Uç Malatyalı birbirlerini öperek içmeye başlar. tasla içerler. «Hep seni vuracaklar mı böyle?» diye sormuş.. kımıldamamış. Hacı Abdullah vakayı her anlatışında buraya kuvvetle basar. saçları dökülmüş bir ihtiyar değilmiş. Şunun yemeğe benzer yeri var mı?» Tütünlerde de eski tat aramamalıydı. O da bekâr. Kahvede Ali'yi arkadaşlarıyla kâğıt oynarken bulmuş.. Ne olur ne olmaz. Doğruca göğsüne peş peşe beş kurşun yerleştirmiş.. Ben böyle düşünürken yerinden sıçradı kalktı. Ahali kaçışıp ikisini yalnız bırakıncaya kadar Hacı Abdullah'ın yüzüne gülümseyerek bakmış. üçü göğsünde olmak şartıyla ondört bıçak yarasından ibaret bir şaka. Tütünün içindeki odunları ayıklaymcaya kadar göbeği çatlıyor.. Bir daha da yaralanıp gelirsen buraya gelme. kâğıtları berbat etmişlerdi.. îyi ama. ben de bekârım. O zamanlar böyle tombul tombul. Senelerce beraber hovardalık etmişler. Malatya şehri bir hoş olmuştu. iki sabıkamız da çıkınca. Dördü başında. Hacı Abdullah hastaneden çıkınca ağabeysi İbrahim yüzünü şu tarafa çevirip. şunu beline tak. sonunda birbirlerini vururlar. Artık tabancayı kullanamadım.. Meğer beş kurşunun beşi de değmiş. Şuna bakın. Artık içmeyecekti. Aftan da istifade ettirmediler mi? işte yatıyoruz.. Malatya'nın kopukları rakıyı kadehle içmeyi bilmezler. Harmanı bozmuşlar. Üç gün mütemadiyen gece gündüz içerler ve bir hafta hasta yatıp üç ay müddetle rakıya tövbe ederler. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesi. Beni de ölüm halinde hastaneye götürdüler.elbette usanmıştı.. Mahkemede Hakim soruyor: «Siz birbirinizi neden böyle vuruyordunuz?» Düşünüyorum düşünüyorum. O da ölüm yarasını almış.. 1930 senesi. Eskiden.. işte buna dokuzlu Brovnik derler. Dünya değişmiş.. Bizim zamanımızdaki meyhaneler. Ben zaten yaralardan yeni kalkmışım. İkimiz de kahvenin içine serildik. Ali öldü. Adam gibi sırıtıyor. üçü çoktur. Malatyalının ikisi az. Bir. Dostları da birbirlerini . Hacı Abdullah. haydi bakalım. Hacı Abdullahı.... Kaldır kendini Murad'a at....» «Al.. Beni yeniden sekiz yerimden bıçakladı. Hiç bir sebep aklıma gelmiyor. «Kaltak. Ne yalan söyleyeyim... Sözün burasında. Bıçağını çekti. Kurşunlar değmedi sandım. insanlar..» Halbuki meyhanelerle artık bir alâkası da yoktu ya. Çubuk gibi delikanlıymış. Bu Reji'nin Allah belâsını versin.

Boyu benden bir karış yüksekti. ne desen boş. Ezana başladı mı aşağı Malatya'dan dinlerlermiş. Mutasarrıfın önüne çıkmış. Babam yalvarmış. Büyük Cami'nin hem imamı hem de mütevellisi idi. camii şerifin meyvesi. Malatya'da uzun arkadaşlığa misal olarak onları parmakla gösterirlermiş. ağlamış. hiç solmaz. kim vurduya gitmesi. içerisini Cennet zannedersin beyim.. Kıyamete kadar tazedir. Hay Hoj ca..» diyen mi ararsın. Malatyalı da sevaptır diyerek gâvur kırmaya gidiyor. tam kalbe değmez mi? Sabahleyin ölü sünü bulmuşlar. Elhamdülillah. Gider bahçeye yerleşirmiş.. Gün doğmadan Ermenileri yirmişer.» demiş. Halbuki asıl düşmanlarımız şurada güle güle yaşıyor.. Babam bir sabah. bana tabancayı veren ağabeyim ibrahim'de mi. Hergeleler. çürümez. Fazladan birbirlerine de bağlamışlar. bakmışlar ki Hoca telâşlanıyor.. anamın zoruyle kılıç elinde yola çıkmış. Lâkin İbrahim iyi bilir. Onlardan biri de. işi azıtmışlar. diye Hacı Abdullah başını sallar. Sevaptır. beddua etmiş. Tam üzümlerin sonu almana kadar. ilkyaz geldi mi. serhoşlukla bir kurşun atmış. kurşunun değeri var da adamın değeri yok.. Seferberliğin sonlarına doğru. Pek aklım ermiyor. — Şeytan işi beyim. Herkesin yüreğini yakan mesele. Kabahat bende mi.» diye şekva etmiş. Lâkin benim bahçe bakım ister. Şimdi gâvur aşısı Mışmış var ya işte onu babam icat etti derler. Ağlayan hangisi.. Çiçeklere bir baksa. haşa.» demiş.. Bir sene Malatya'nın kopukları bizim bahçeye dadanmışlar. Cenneti âlâ sanırsın. işte o gidiş. Lâkin vuramamış. «Hay Hoca.. Karanlık gecede domuzun kurşunu. söğmüş.. anlayamadım gitti. Tüfeği birinin göğsü beraberine sıkmış. Karılar.. Gazilik de olmayıversin. yahu bu nasıl âdet. Bir sesi vardı. Babam bir müddet peşleri sıra gitmiş. Ben şöyle böyle hatırlıyorum. Kim bakar? . Günahtır. Millet seferberlikte. Babam bir sabah. «Etme Hoca derlermiş.. Gardiyanlar yemekleri alıyorlar. Her çeşit meyve vardır. I Bütün Malatya ağlamış. gelir ağaçları yolarlarmış. çocuklar akşamları kaplarla sinilerle yemek getiriyorlar. Hacı Abdullah'ın «Asıl düşmanları» babasını öldürenlerdir. «Herif sen de bir gâvur kes. Camiyi mütevelli kısmı boşlar mı?» derlermiş. Eline bir kurt tüfeği almış. Şuna sormuşlar. «Boşlamak değil.. Gâvurların kolları iplerle bağlı. Meyveye meraklı rahmetli. kaç okka mışmış çıkacağını hüvesi hüvesine söylermiş. «Bunların babasını vuranlar falan falan kişiler. Çocuk gibi bir herif. Anam anlatır : Yüreği yufka bir herifmiş.. gün ışırken eline komşulardan bir kılıç alıp Ermeni kesmeye gitmiş. Yüreği işte bu kadar yufka. — Rahmetli. Beydağına.severlermiş.. Bizim sattığımız bağ şimdi bile meşhurdur. yalvaran hangisi. artık gözü ne karı görürmüş ne evlât. Arkasını boşlamışlar. otuzar yallah.» diye gülüverirmiş. buna i sormuşlar. Ali'de mi... Ermeni keserken anam demiş ki. Sen erkek değil misin? Herkes Gazi oldu.. O zamanlar ermenileri mahpushaneye doldurmuşlar.. Bir gece gene hırsızlığa gelmişler. Rahmetli sonunda başka çare bulamamış.. Büyük bahçeleri kiralayanlar yevmiye verip babamı götürürlermiş. Lâkin. Karı bey. geri dönmüş. O zamanın devrinde Amasya'dan elma fidanı getirip dikmiş. Gel gelelim meyve ağaçlarına meraklı. Yarı yolda : «Ben bu haltı edemem. Gelir..

ölüyü kaldırımın üzerine yatırmışlar. Hava buluyor. 700 mevcut varmış. Alaca karanlıkta silâhlar atılmaya başladı.» diye hırıl hırıl soluyor. Anam deliye dönmüş. Üçüncü gün kapıya bir çocuk gelmiş bir tava. kocaman ve alnı açık kafasına pek yaraşan bir ağırlıkla. Beklemekten dizlerin kopar. Yarısı dağılmış. Doktor koşmuş. Şehir uşağı kaçar da bir eve girerse mutlaka saklarlar. Hali vakti yerinde.» derler. yarı kocakarı şikâyetine benzeyen sözleri sarfederdi ve sıra asıl anlatmak istediği yere geldiği için sesini biraz alçaltırdı : — Babamı vuranlardan biri Vahap derler bir adam üç ay sonra mahpusa düştü. cümle kapısını basmışlar. kış da bir. Yalnız saçları döküldü. Karı bey'e sorarım da «Benim haberim yok» diye yemin eder.» diye dizlerini doğuyor... Kapı'nın önünde bir tahta parmaklık varmış. Hacı Abdullah. içlerinde yalnız Vahap'ı vurmuşlar.. «Yürüyün. Üstüne koştuk.. ibrahim on yaşında var.. Bereket arkadaşlar Sarımsaklı yoğurt yetiştirmişler. Uçyüze yakın mahpus kaçmış. Parmaklığı nöbetçi jandarmanın üstüne devirmişler. Tava'ya ağı koymuşlar. İbrahim'le beni önüne kattı. Bak bey. Ölüsü Hükümet dairesinin önünde yatıyormuş. Zengin. Her taraf Allah vermesin. Birisine inme indi.. yürüyün evlâtlarım.. müjdeyi getirene boynundan iki altın koparıp bahşiş verdi. silâhla yaparsan belki affolur.. karıştı.. Ben hocalardan işittim. İşin yoksa bekle. Yarım saat sonra başlamışlar feryada. Malum ya adam zehirleyen doğru cehenneme gider.. Biri öldü. Anladmmı işi. iki karpuz getirmiş.. Hükümet dairesini kalabalık çevirmiş. Hâlâ sürünüyor. Döşemeleri sökecekler. Biz işin farkında değiliz. Polis Rıza efendi bizi önledi. yarı atasözü. Silâh sesleri Sivas caddesine doğru gidiyor.. tane tane.. İstanbulluya belki on defa anlattığı bu hikâyenin bir yerinde mutlaka bu felsefeye girer. Lâkin benim yüreğim hâlâ şüphede. Hey Allah.. Toprak atsan yere düşmez. Bizim Karı bey.. Neden sonra mahallenin büyükleri «Mahpus boşanmış» dediler. Ne demişler : Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış. Anam «Hey Allah. Kimi kurtulmuş.Üç kişi imişler. Vahap'a verilecek diyip savuşmuş. kendini yere vuran hangisi. kimi yakalanmış. Tavadaki eti sekiz arkadaş yemişler.. Zehirin affı mazereti yokmuş. Yallah gayya kuyusuna. «Yapan bulur. Bizim Malatya'nın bir âdeti var. Sabahleyin. Rahmetlinin acısıyla Karı bey cehennemi göze aldı besbelli. sonra bağdan bağa geçer gider. bunlar da narayı vurmuşlar. Onbeş günde delikanlı herif ihtiyar oluvermiş.. Birisi «Af geldi arkadaşlar. Vahap zehirden kurtuldu.. Heriflerin arasından geçtik. karnını çırmalayan hangisi. Avluda gezerlerken parmaklığı duvara bağlayan çivileri gizliden gizliye gevşetmişler. O sırada ben sekiz yaşındayım. Kan içinde bir ölü. göğsünü.. Şimdi geçti. Vahap'in kaçıp kaçmadığını sabaha kadar öğrenemedik. «Bunları Hastaneye kavuşturun» demiş. Üçüncü iyidir. hoca «Allahuekber» der demez. Anam bize öğretti. koşuyoruz. ibrahim'e bir tokat . Bazısı hiç bir şey bulmuyor. Katillik fena bir zanaat ama. biz küçüğüz. yok. Tam akşam vakti. gitti.. birisi anama müjde getirdi. O zaman da mahpus dolu.» diye bağırmış.. Mahpusaneye geldikten üç ay sonra bir akşam ezanında yedi arkadaş. Biz «Kürt bastı» diye korktuk. Hele zengin adama yaz da bir.

Dünyada adam bırakmaz öldürürler. bir müddet çalıştıktan sonra İstanbullu da yanma gitti. millet ağladı beyim. Hacı Abdullah'ı son günlerde büyük bir keder sarmıştı. Anam eve gelince. Karı bey yeniden seslendi. Yemesem acıkmıyorum. — Adam kendini nasıl avutur. Yutturursak ne âlâ. Hey karı milleti.. O yürekle bir de elleri silâh tutsa... Burnunu karıştırarak volta vuruyordu. —Hacı Abdullah pişman pişman başını salladı—: Pantolon... . İbrahim'le beraber leşe yaklaştık. Hitamında «Bırak çocukları!» diye polisin üstüne yürüdüler. Gene koştuk. Bizim mahpusluğumuz yıktı fıkarayı.) İstanbullu hesabı pekâlâ bildiği halde yavaşça sordu : — E Hacı. Rıza efendi kenara çekiliverdi. Bak beyim karı milleti... Ne kaldı? — Onbeş gün. Parmaklarımızı yarasına basıp birer lokma kan emdik. Başımda saç kalmadı... Adımlar gittikçe küçülüp azalır. Anamız bir kere bağırdı.. — Aldırma. Her taraftan adı çağrılıyormuş. Bakalım kaç gün kazanacağız? — Ben üç gün yazacağım.. Oniki gün. Biz süründük. Beraber gidip gelmeye başladılar. dört. — Yazıver. öyle belleme. erkek kısmından yürekli oluyor.. Gece.. Sen Karı bey'i. Nihayet söz bittiği zaman Voltacılar. — Hayır ceza bizi öldürdü. — Fena mı oldu? — Pek fena oldu. Biz ölüye koşarız. Yemek yesem doymuyorum. bu oniki gün oniki seneye değdi. polis şamarlar. — Aldırma. beş adımlık bir mesafede dönüp dolaşmakta olduklarını farkederler. — Cezayı öldürdün. Ben ömrümde pantolon giymedim ki. Yazarız. nereye koşacağını şaşırmış gibi bunalmış ve usanmış bir hali vardı. hangisine cevap vereceğini. (Mahpusanede «Volta» denilen gidip gelmeye yürümek denemez. Bu sefer bir tokat da ben yedim.. bir danamız vardı onu kurban kesti. Korktuk. Dışardan korkuyorum bey. sakın.. Ben uyusam da dinlenemiyorum. Bak beyim. uyku uykuya benzemez.. Kendini avutmağa çalış. Dışarda olsan bu oniki seneyi yaşayacaktın. — Nasıl yok? Senin aklına gittik de pantolon yaptırdık. Sen şu istidayı yazmadın. — Pantolon meselesi diye bir mesele yok. beni anadan üryan Hükümet meydanına bırakacaklar sanıyorum. Cigarayı bile canım istemiyor. Yemekten de kesilmişti. Uzatma. Yatıyorum.attı.... — Üç gün kazanırsak Oniki kalacak. — Yaşayacaktım.... Ne gibi dersen... Bir kere şu pantalon meselesi canımı sıkıyor. — Kolay. Yahu biz pantolonlularla alay ederdik. Olmuş işin kötüsü olmaz.

Artık güven ki güneşe çıkacağım diye. asrî cezaevini bilen de yok. .. idare etmek de var.. tarihi de yanlış atılmış. Şimdi kızmak faydasız..— Şimdi de biraz seninle alay etsinler. Karıyı unutmuşum... Parayla değil. Onbeş..» demiş. — Başüstüne. Sabıka var ama... gitmişim. — Okumasın... O sıralar. «işe yaramaz» diye rapor aldık.... Bizi Af'tan nasıl istifade ettirmediler? Kabahat Müddeiumumide.. — Olan oldu.. Beş sene evvel çıkacaktık. yirmi gün sonra yine eski hale gelirmişsin. Karı bey'in aklı o kadar erer.1930'de gitsem.. İyi ama senin eski arkadaşlarından hiç birisi artık şalvar giymiyor.. asrî cezaevine gitmemekte. Oniki senedir yatıp. «Baba demiş.. Her taraf kan. Biz burada bulundukça kimse kendisine uymaz. — Haklısın bey. — Biraz acıklı yaz. — Hani o günler. — Nasıl idare etsin..» diyeceğiz... Ayağından yerin dibine zincirle seni bağlayacaklar. Düşündükçe utanıyorum.. Doktorlara sormuşlar.. sen cennetliksin. Düşman tarafından para yedi. — Çok ceza. Kaybolduğun bir gün. Şimdi de beni evlendirmeye kalkıyor. Kömür ocağına gideceksin.. gerek hastaneye sorun. var. İstida kısmının acıklı yerini kimse okumaz. ilerde. Geldi ağladı. Bize kıydı.. Ölen herifin babası takip ediyor. Hey bizim Türk milleti.. Beş sene çok ceza beyim.. ibrahim dışarda külhanbeyliği yapacak diye Hacı Abdullah içerde yatsın bakalım. Kalıyordu 6 sene. Gene sen öyle yaz. beni sevdiğinden mi yaptı? Ben kanar mıyım? Büyük oğlu serhoş.. 1937'de.. — Almaz mısınız ya. 1940' ın yarısında dışardaydım. su görmüş eşek gibi geri geri gider. Hem yahu. 1937'de altı sene yatmış oluyordum. Bu devirde evlenmek ne oluyor? Dünya bütün karı kesilmiş. benim hiç ümidim yok.. — Ben bilirim. — Böyle söyleme. Aftan istifade ettirilmeyip ve asrî cezaevine gitmeyerek.. Kim alay edecek? — Orası öyle. — Karı kısmı neden böyle aptal olmuş beyim. Bizden erkeklik geçti. Senin sabıkan varmış. — Sabıka var olmaya. — Yahu deli olacağım.. Faydalı bir şey teklif edildi mi.» «Hiç ummuyorum evlâdım.. — O kabahat de Karı bey'in. — Kim söyledi? . geride serhoşlukla edepsizlik yapıyor. Uç gün tatil olduğundan tevkif müzekkeresi Bayram sonu yazılmış. Bakalım bizde erkeklik kaldı mı? — Erkekliğe ne olmuş? — Vallaha. Beni yazdılar da. Asıl kabahat... Bizim Karı bey. «Ben bu cürmü 931 senesinin Cumhuriyet Bayramı akşamı işledim. Lâkin Müddeiumumi para yedi denilemez. Artık sen bilirsin..... doktora yalvararak. sırayla. Gerek polise. İstidayı nasıl yazacaksın? — Diyeceğim ki. Uç buçuk sene oluyordu. Hey Yarabbi.

. Zira bizi erkek zanneder. Erkeklerin amirlerinden nasıl korktuklarını. su yollarında. Münevver nasıl para kazanıyor? — O başka. Bir çaresini buluruz. — Alay ediyorsun beyim. bunlar mı erkek?» diye başını çeviriverir. Adam bir karıyla konuşur da onu yola getiremez mi? — Namuslu ise getiremez. — Ben de karı bulamayıp kerhaneye mi gideceğim? — Oniki sene yattıktan sonra senin için çıkar çıkmaz kerhaneye gitmek pek ayıp olur. — Bırak beyim. Bir. evde oturan karıdan daha namusludur. Elini sallasan bini bir paraya imiş.. inanmadınız. Jandarma bölük kumandanı arslan gibi bir zabit. Kaldı iki mesele.. Önümüzde daha üçbuçuk ay var. çok vardır... Birisi gönlünü edersin. Çalışan karı erkekten ürkmez. akşamdan sonra delikanlılar mektebe neden seğirtiyorlar. Namuslu olmasa günde 12 saat çalışmaz. Fabrikada değil. Kabahat trende. . lâkin onları da aldatmak kolaydır.. bir de fabrikalarda.— Herkes söylüyor. Bunlar da.. Malatya ahalisini adam eden işler. Halbuysa çalışan kız. Görüşürüz. Dokuma fabrikası açıldı karılar baştan çıktı. Dışarda namuslu karı kalmamış da. Tren geldi. — Şimdi fabrikalar karıların ahlâkını bozmadı mı? — Onbeş gün sonra çıkacaksın. mektup gazete taşımaktan. — Çalışanların çoğu namusludur.. — Kulak asma. — Doğru bir laf.. Yalnız farkı şu: Evde oturan kızm. ekin tarlalarında yatı yatıveriyorlarmış. Karı milleti başmı açmış da dışarı dökülmüş. Para için de yatmaz. Fenalık değil. — Almanlar Rusları yenemez dedim. Parası da az.. O zaman evde de otursa bir. Adanalı. Pahalılık olacak dedim. mal nakletmekten başka bir marifeti yoktur. Arkadan bir de tütün fabrikası kurdular... Fabrikalara gelince: Çalışıp para kazanan kan. Körkız. Ağaçların altında. — Trenin adam götürüp adam getirmekten. Ben ne yapayım? — Şimdi Af da olmayacak mı? — Henüz bir alâmet yok. — inadına mı söylüyorsun bey.. «Fabrika açıldı bize iş kalmadı. Yirminci yıldönümünde de bunlar az çok bir şey vermeyecek mi? — Bakalım. Yani daha kolay konuşursun ama. — İyi ama. haklarını nasıl arayamadıklarmı. iki ay sonra ben sana söylerim. erkeklerin ne mal olduğunu hemen anlar. — Namusluyu konuşmuyoruz. nasıl yalan söylediklerini görerek. daha zor aldatırsın.» diyorlar.. Ben sordum. Tözey. Çalışanları konuşuyoruz. Töbe Yarabbi. Karıları baştan çıkardı. karının gönlü kolay olur. — O nasıl laf.. — Öyle lakırdılara kulak asma. inanmadınız. «Tuu. Kerhanede dostu var. Dışarda namuslu karı kalmamış diyorlar.. Kerhane kızları. Evdeki kızlarla konuşmak zordur.

pek çirkin. Çanta taşımıyor. Buradaki «Dünya güzeli» sözü. mahpus olacağıma Mebus olurdum. — Hatır için laf söyleseydim. istanbullu fena halde sükutu hayale uğradı. bir köy bağışlıyor gibi. Bütün bu hengâmeye iki tane iri altın diş. Kelimelerinde taklite benzeyen kurt lehçesi vardı. lâkin inandırıcı bir neticeye varamadı. bir kalın nişan halkası ve dimdik duran inatçı ve hayin bir baş ilâve edince «Dünya güzeli»nin nasıl bir mahluk olduğu anlaşılır. Dünya güzeli bir kadini şurada boynu bükük bırakıp. siyahlı beyazlı rugandan. Kadını gördüğü zaman. Telgrafçı Abdurrahim beyin karısını istanbullu pek başka türlü hayal etmişti. eline su bile dökemezmiş. kalın siyah kaşları. para cüzdanını. . Korku yüreğimize işlemiş de hepimiz kızmayı unutmuşuz. Kocasının yüzüne asla bakmıyor. tek atkılı. çok yuvarlak.) Sapsarı yüzünde bu yüz de iki karış kadar uzundu. bu mantolu korkunç kadının neden korkunç? kel olmasından insan şüpheleniyordu. yalnız kalın kaşlarına belli belirsiz rastık çekiyordu.) Sonra pek büyük kemikli ve pek zayıfti. bir parmak topuklu. sözlerini. Bizim millete en evvel kızmayı öğreteceğiz. evin kocaman anahtarını ceplerinde gezdirdiği belliydi. herkes kadının dünya güzeli olduğunda ittifak ediyordu. Bütün mefhumlar gibi çirkinlik ve güzellik de onun için mutlak şeylerdi. Lüzumlu şeylerini mendilini. (Aynı siyah mantonun gözü aldatması da olabilir. yoksa kendisine hiç ehemmiyet verilmeye verilmeye o da artık öteki insanları saymaz mı olmuştu? İstanbullu bunu çok düşündü. (Buradaki. çok küçük olduklarından. yuvarlak. Ayaklarına. daha çirkin bir kıza sevdalanmak. Elleri nerdeyse dizkapaklanna değecekti. sonunda bu sevda yüzünden elini kana bulayarak kendisini de ailesini de perişan etmek. bilâ istisna. sanki asla itiraz edılmezmiş gibi katî söylüyor. hatta bir konuşma arasında Abdurrahim beyin ağzını aradı. eski moda kunduralar giymişti. oğlan çocuğunu kızı hiç adamdan saymadığı meydandaydı canlı değilmiş de. Allah gibi.) Sol yanağı alt alta üç tane Halep çıbanı iziyle pürtük pürtük olmuştu..) Evvelâ pek uzun boyluydu. yüksekten konuşuyordu. halkın ruhunda fazlasiyle mevcut olan tabiî ve basit roman ihtiyacından doğmuştu.) Abdurrahim beyin karısı. bir malmış gibi mutlak surette. Kızmalarına gelince: isterlerse bana kızsınlar. Halk ne kadar kolay aklanıyordu. kapkara fakat küçük gözbebekleri vardı. pudra kullanmıyor. Üstünde münakaşa edilmez şeyler. üç kelimeyle. (Gözbebekleri çok siyah. (Yahut da topuklarına kadar inen siyah mantosu O'nu olduğundan daha uzun gösteriyordu. (Demek ki kadın çirkin olursa faciada şaşılacak bir taraf kalmayacaktı. gözlerinin akı insanı şaşırtacak kadar fazlalaşıyordu. Dünya güzelinin aksülamelidir. Kız. lütfen ve merhameten hitap ediyor ve iki. boya. Kolları da gayet uzundu. mülkiyeti altında tutuyordu. Kızsınlar da.— Böyle diyorsun da arkadaşlar sana kızıyor. Galiba günahtan korktuğu için başmı siyah bir baş örtüsüyle öyle sarıyordu ki. istanbulluya göre hatta pek çirkin bir mahluktu. Bir kere.. tane tane. karşısındakine. uzun burunlu. Evinde kimseye ehemmiyet vermediği için mi böyle müstebitti. Gayet ağır.

Bu mahkeme işi hele neticelen sin. Evlendikleri halde. Fakat bunlar kadar. geniş ve akıllı alnına düşüyor. yüzünde en küçük bir hareket olmaksızın. babası konuşursa iftiharla başını kaldırıyordu. Çünkü dünya üzerinde bu görümceyi gönül rızasıyla kabul edecek kadar cesur bir genç kız. daha şimdiden tıpa tıp anasına benziyordu. erkek erkeğe meseleyi bir daha müzakereye giriştiler. bazen kürtçe görüşüyorlardı. bunu lütfen kabul etmesini rica etmişti. kadının pot kıracağından ve bu suretle haysiyetini zedeleyeceğinden çekiniyormuş gibi içi sıkılarak yere bakıyor. Lâkin kocasının tahmini hilâfına. Deminden beri bazen türkçe. Yoksa en ağır cezayı verirlermiş. kendisi de konuşmada hazır bulunursa belki yardımı dokunacağını. Bayan Abdurrahim.. yahut da bu odadaki insanları zerre kadar alâkadar etmez bir mevzudaymış gibi konuşuyordu.. Bu kadın evinde mutlaka ekmekleri kilitler. Hep aynı sesle. Kadın. istanbullunun orada olmasına ehemmiyet bile vermemişti. Son derece güzeldi. bir genç kadın bulunamazdı. bu hissi ilk anda ortaya koyan bir aile daha olamaz. ellerini oğuşturarak karısının tabiî bu sıralarda pek sinirli olduğunu. çok bilmiş ve kederli gözlerini gölgeliyordu. Başka çare yok.. bazısı küçük puslalar. insana yaşamaması lâzım imiş gibi acayip ve merhametsiz bir şeyler hissettiriyordu. sanki o'nu mutlaka yalancı çıkarmaya evvelden karar vermiş gibi hiç sinirlenmiyordu. kadınlık gururu yaralanmış bir hal de yoktu. Abdurrahim bey.. Ne dersiniz mahkemeye bir faydası olur mu? — Kız tarafı ne söylüyor? . çocukları kızgın maşayla döğerdi. Bayram tebrikleri. ya pek ehemmiyetsiz. Bazısı tabiî uzun. Siyah kıvırcık saçları. buraya bizzat misafir gelmiş bir «şehzade» yi hatırlatıyordu. çirkin mürebbiyesiyle beraber. Kendisi şimdilik memlekete gitmek taraftarı değil. Kadın gittikten sonra Abdurrahim beyle istanbullu. Cezanın azaltılması için mektuplar ve resimler Mahkemeye teslim edilecek. Babası odada olmasa.. sözü söz bir ablaya benziyordu ki evlenmek için o'nu hiç bir yere görücü göndermek caiz değildi. birbirlerine ölünceye kadar zıt yaşayan ve bir arada görüldükçe birbirlerinin şahsiyetini gülünç edecek kadar ezip bozan çiftler çoktur. Avukatın kanaatma göre mektupları ve resimleri Mahkemeye mutlaka ibraz etmek lazımmış. Anasına benzediği için de. Henüz dört yaşında olan kız çocuğu. En sonunda elini masaya vurarak son sözü söylemesini.. kelimelerin hiç bir yerinde alçalıp yükselmeden.Lâkin oğlan henüz yedi yaşında olması na rağmen büyük bir şahsiyet sahibi idi. Üzerinde hakarete uğramış. beşyüz mektup var. bu mahvedici ve asla bir neticeye bağlanmaz gibi devam eden münakaşayı bir tek kelimeyle makul bir yola sokacağını istanbullu her an bekledi. Anası konuşurken. — Kızın el yazısiyle mektuplar var mı? — Olmaz mı? Dörtyüz.Bu iki insan karı kocadan başka her şeye benziyorlardı.

bizimkine üçbin lira başlık verdim. Kızı.... — Kadın kısmı kocasının emri olmadıkça kendi başına bir iş yapamaz. yani güzel bir tesadüf bize yardım etmiş. — Anlayamıyorum. Aklına fena bir ihtimal gelmişti.— iftira ediyorlar diyor.. yaptırmak istemezsiniz diye.. Çok ceza verirler mi dersiniz? — Cezayı bırakın. Kız tarafı mahkemeye hiç gelmiyor ki. Bana ceza verirlerse. — Aramaya lüzum yok.. Kendi sandığında.Durunuz sözümü bitireyim. namussuz bir herif. babasını yahut eniştesini mahkemeye getirsinler diye. — Efendim? — Sandığında dururlar. O sebeple her birinin başlığı iki.. kanun bize.. — Anlayamadım beyim.. diye değil. Olmadı. «Hanım intikam almak istiyor. Çünkü böyle bir iş mertliğe sığmaz. Ben. her mektup yazan kızı sokak ortasında vurmak müsaadesi vermiyor sanırım... Bizde asilzade kızları nefisli olur. — Öyleyse mektupları mahkemeye vermemek lâzım. — Okuma bilmez mi? — Bilir. Kız da başkasiyle evlenmeye kalkarsa vurduracağım.. Bir de.. tabiî. — İsabet ki dedi. elbet avukat bizden daha iyi bilir ama. . O kadar ısrar ettim.... amcamın kızı olduğu halde. — Hayır evde. Bizim taraflarda ayıptır. — Siz ne fikirdesiniz? — Bilmem ki. üç bin liradır.» dememek için öksürdü: — Hanımefendi. «başkasiyle evlense vurduracağım» sözüne inanmıyorum. büyük yerin kızıdır. bunu kendiliğinden söylememiştir.. — Hanım neden böyle söylüyor? istanbullu. Kızı hâlâ seviyor musunuz? — Ne demek? Elbette seviyorum.. — Öyleyse. — Neyi anlayamıyorsunuz? Bizim hanım. Birdenbire sustu. Bu bir. Avukatları var.. Tabiî. — Evde mi? Hanımefendi nereye sakladığınızı bilmiyor mu? Ararsa bulamaz mı? — Neyi arayacak? Mektupları mı? — Evet. Mektuplar yanınızda elbette?. Karşısında asabiyetle yüzünü kırıştırarak ve erkek görünüşüne rağmen şu anda bir küçük çocuk kadar aciz ve yardıma muhtaç olduğundan şüphe etmediği adamı ürkütmemek için kelimeleri arayarak. Yaptıramazsınız. — Size niçin danışıyor öyleyse?.

mektupları mahkemeye vermemeli. Kızcağız adam gönderdi. Mahkeme için istiyormuş gibi davranınız. — Pekâlâ. — Daha iyi ya. Erkek canlısı demesinler diye. mesleğinin ehemmiyetini meydana çıkaran bu vaka karşısında emniyetle gülerek bir cigara yaktı.. Sizi her zaman mert bir insan gibi düşünür. İstanbullunun odasındaki masanın üzerine kirli bir şeymiş gibi nefretle bıraktı.. Bence bundan başka çare yok.. Şimdi ne yapacağız? — Mademki hanım yenge sizin sözünüzden çıkmaz. İki sene yatarsınız.. mektupları buraya getirteceğiz. karı. Zaten anasının üç tane kuması vardı. — Tevekkeli.. namusu. istemezse ayıp. Sonra bir genç kızın namusunu daha fazla payımal etmek yaraşmaz.. «tek kelimeyle» mukadderatı bazen nasıl tehlikeye düşüyor. işiniz iş. Kız beni beklemez de birisine varır diye düşünüyorum. — Mektupları vermesek bize ne kadar ceza keserler? — Bilmem. Bizim kanlar istanbul karılarına benzemez beyim. kocasının sevdiğini gidip isteyecek. Topu topu altı buçuk sene. Hayat doğrudan doğruya bir romandan ibaretti. — Ben cezadan korkmuyorum. İnsanların şerefi. Bilakis siz O'nu rezaletten kurtarırsamz hakkınızda başka türlü düşünecektir. Mektuplar ve resimler emniyet altında bulunmalı. Ailesine karşı.Bir iş oldu mu. Birkaç gün sonra Abdurrahim beyin oğlu kırmızı atlastan eski bir bohçaya sarılmış. büyücek bir paketi getirdi. Yalvarıyor. başüstüne.. böyle meselelerde kendilerine güvenmek olmaz. Benim daha şimdiden yattığım ceza. Avukat belki ısrar eder. Asrî cezaevine gidersiniz. Kadınlar ne kadar metin olurlarsa olsunlar. En fazla 12 sene sanırım. Sizin erkekliğinize güvendi.. — Mektuplaştık ama. — Lüzum yok ama. haysiyeti. O sebepten el kızıyle mektuplaşmışsmız. Abdurrahim bey başındaki arap kefiyesini babayiğit bir hareketle düzelterek odadan çıktı. Mektupları vermemeliyiz.. alışıktır. Mektupları mahkemeye ibraz etmek her halde O'nu sizi beklemeye zorlamak için tutulacak biricik yol değildir. . İstanbullu. Lâkin vermeyeceğinizi söylemek doğru değil. Komşular aklını çelerler. şimdi ne yapalım? — İlk iş. Daha gençsiniz. Yaşayan her şey bir romandı. memlekete karşı O'nu korumaya mecbursunuz.. hiç tanımadıkları adamların elinde kalıyordu. —Resimleri de getirteyim mi? — Resimleri de getirtiniz.. Hanımefendiyi nasıl görücü yolladınız? Kendi üzerine ortak getirmek üzere kız istemeye nasıl gitti? — Ben yollamadım ki kendisi gitmiş. — Aklım ermiyor..— Öyleyse.

Farkında olmadan Abdurrahim'in karısına kin tutmuştu.Babaoğul kürtçe konuştular... kalın demirli. küçük bir asker gibi katî adımlarla çıkıp gitti.. Kendini topladı: Açarız. yaşamalarından daha faydalı. erkeğini ve çocuklarını asla müdafaa etmesini bilmeyişinden geliyordu galiba. Çatık kaşlarına rağmen gözlerinde kederli. Abdurrahim bey.. İstanbullu. Evvelâ bir küçük bayram tebriki zarfı düştü. belki de eti. Şurada. yaralı serçelere eza etmesini seven şımarık bir çocuk gibi bu iki kadına senelerce eziyet etmişti. birçok da ağladığını anladı.. Arap kefiyesi ve dikkatle tıraş olmuş yüzünde katran sürülmüş gibi parlayan simsiyah bıyıklariyle bu kıyafetin arkasına.» Abdurrahim bey içeri girdi. Buradan. Hele kaltak. Hem kendilerine ederler. insan gibi ağlamayı da beceremez. hem de başkalarına. — İşte bunlar. saklambaç oynamak için gizlenmiş bir çocuğa benziyordu. (Düşüncesinin burasında İstanbullu ürperdi. Düğümleri çözdü. Abdurrahim bey. Pır dığriye (=Çok ağlıyor). daykem (= Annem)» diyor anasından bahsederken. rahatsız oluyordu. Bu kadar iradeli bir kadın adamı kolayca öldürebilirdi de. korkmuş bir şeyler vardı. dar pencereleri bir adam boyu yüksek. . — Açmadınız mı? diye sordu..) insana mutlaka piyanoyu hatırlatıyordu. Bazı insanların abahatsızlıklarına rağmen yaşamamaları.» Kendi kendisine hayret etti. sadakor ceketi. istanbullu âdeta ürkmüştü. «O kan.. Çocuk birazı arapçaya birazı acemceye benzeyen kelimelerle sık sık «Ker (= Eşek). tabiî. İstanbullu bildiği birkaç kelimeden annenin hasta olduğunu. evde «eşek gibi» ağlayan karıya selâm bile götürmeden.. Kimseyle dertleşmemeye nasıl katlandı. şaşkın. sinirli parmaklariyle (parmakları beyaz. Kadın bu mektupları kim bilir nasıl okudu. Hele buyrun.. pokerde kazanmış kâğıtlarını muzafferane açan lakayt br oyuncu ustalığıyle zarflan kırmızı atlasın buruşuk uçlarına doğru yaydı.. Bunların böylece o siyahlı kadının sandığında senelerden beri durması şaşılacak bir haldi. evini. unutmuştu. Bu hissi veren utangaç bakışlarıydı.) Farkına varmadan uzanıp bohçanın yumşaklığma değen elini hızla çekti. uzun ve pek muntazamdı. asıl söyleyeceğini. aklı.. İçinde çıplak ve körpe bir kadın vücudu varmış gibi tuhaf şehevî bir şeyler hissediyor. beton odada kırmızı çıkınla yalnız kaldı. Abdurrahim bey. — Ne münasebet. O kadar temizdi ki üzerinde aynı zamanda yemek yenen ceviz masanın ne kadar kirli olduğunu birdenbire meydana çıkarıvermişti. Yüreği. Ağı nerdeyse yere sürünecek siyah parlak çuhadan Adıyaman şalvarı. Arkasından telâşla koştu. bir genç kızın şüphesiz kolayca sevecek ve aldanacak kadar budala bir kızın meçhul ömrüne ait en mühim parçalar vardı. kadına kızıyordu. belli bir şey. «İyi ama bu kalabalıkta en suçsuz olan zavallı o değil mi?» Bu insafsız düşünce. — Resimleri de göndermişler mi? — Göndermişlerdir. Babası.

dişlerinin arasından konuşur gibi hazin tikiyle suratını buruşturuyordu.. Gazeteye verilecek bir şey. Lâkin helâl olsun. Sır saklamasını bildiğime eminsiniz ya. Bazı erkeklerin hep hayin kadmlara düşmesi. Denebilir ki herkes kendisinde mevcut olmayan iyilikleri değil. yan gözle Abdurrahim beye baktı.. duruşundan belli oluyordu. Atın insan ve yük taşıması. demek.. Göğsüne üç tane iğne takmıştı. Resim dizlerine kadar olduğu için bacakları farkedilmiyordu. maddî varlığının bütün havası görülür. Tehlikeden habersiz. Yüreğinin en gizli sözünü söylüyor. Bakın ben ne düşündüm. aynı havayı teneffüs etmekten usanmıştı. ilk seneler ben mutlaka kendimi öldürürdüm. Ablak suratlı.. kuşun uçması ne kadar tabiî ise. Resimleri alıyorum. Bu bizim işimiz roman olacak bir şey. Abdurrahim bey. bazı erkek ve kadınların hayatlarının sonuna kadar aynı vazifeyi görmeleri de mukadderdi. Üçü de küçük amatör fotoğrafçıları tarafından çekilmiş şeyler. Ne kadar güzel.. kaim bir kızdı. resimleri seyrediyor. Hay hay. — Amin. Tombul bir anaya benzediği halde... Bir bu resmine elli lira verdim. . yirmi üç. bu küçük ve saf resimde bile bir hayinlik sezdi.. kucağında bir küçük be bek tutuyordu. — Gene haber yollamışlar. ötekine benzeyecekti.. çirkinleşmesine. Bu resimler de olmasaydı. bu mektuplar da gelmeseydi.. Rahatlamak için derin derin soludu: — Resimler sizde kalsın dedi. istanbullu. İstanbullu sezdirmeden. Kerem gibi. Sekiz senede kızcağız ancak üç tane resim yollamıştı. Hani ne kadar net olurlarsa olsunlar. Bunun için zayıflamasına. — Estağfurullah. kırılacak bir şey gibi dikkatle ucundan tutup İstanbullunun önüne sürdü: — İşte Kadriye'm bu. Kadriye de bu adamın evine girse.. Ben şüpheleniyorum. Ben bu resme. Güley evlerinden çaldı.. Müsaade ederseniz ben mektupları gözden geçireyim.. Allah bağışlasın.. Saçlarını rüzgâr karıştırmış. Güzel mi? — Güzel. siyah manto giymesine hiç bir lüzum yoktu. bazı kadınların da hep hayin erkeklere düşmesi acayip bir tesadüftü. Tam elli liram gitti. gözlerini güneş kamaştırmıştı. «Aman mektupları mahkemeye vermesin.. bu müdafaasız adamla aynı odada. O ciheti de düşüneceğim.. Leylâ Mecnun gibi... — Kime? Fotoğrafçıdan mı aldınız? — Hayır.» diyorlar. istanbullu sordu: — Kaç yaşında? — Yirmi iki. kötülükleri sevgilisinden istiyordu. kedinin fare tutması. Bu mektupları dikkatle okuyun. ruhu titriyordu... İkinci resimde..Arayıp buldu.. istanbullu. bir tanesini. — Anlıyorum.... büyük memeli. içindeki insanların yüzü değil.. Evlenmesi gecikmiş bütün tombul kızlardaki dünyadan bıkmış lapacılık.

sedef yahut gümüş kakma gibi duruyor. Büyük bir ümitsizlik içindeydi. İlk bakışta tespih. Dikkatli okuyun. Hem de erkek gibi akıllıdır. dur diye bağırdığım halde. en acemisini bile kolay okuyordu.) istanbullu yalnız kalır kalmaz. Kuştüyünden kalem olsa yazılmaz benim derdim. ne yazarsa yazsın kabul edileceğine emin olduğu için. büyükten Af. bu dayanılmaz yenilme hissine. gazeteciliğe musahhih olarak başlamıştı. Bir halk gazetesinde dört sene tahrir müdürlüğü yapmış.. kendisini meraktan öldürecekmiş gibi bir şeyler duyarak kalkıp kapıyı örttü.» Yazı iyi okunuyordu... Küçük zarfı açtı: «Sevgili deli'm. muayyen zamanlarda. Ancak kızı bir başkasına vermeye kalkarlarsa vuracağına yemin ederken içi ferahlıyor.. Her çeşit yazıyı. «a»lan. Kız yiğittir. Kaçtı. Kahpe herif. Bütün ilkmektepte el yazısmda «r»leri. konuşmadan daha rahat yazıyordu. (Bu tespihin şirin yuvarlaklarını daha güzel olsun diye. Küçükten kusur. konuşur gibi. fakat dikkat edilince sahtekârlık anlaşıldığından sahibini gözden düşürüyordu. Bu mevzuda dışarda. Kızın eniştesi araya girmiş olabilir. Halbuysa Kadriye. kendisini ne kadar avutmaya çalışsa. Okuduğu bayram tebriki. Kerhaneye düşse nikahlayacağım.. Namusu paymal olacak imiş. işte bu . elimdeki tabancayı görerek kaçmadı. Ellerinizden sıkarım. Bana fazla ceza verdirmek için. Bu çocukları iyi tanıyor. Nokta. deminden beri hissettiği canlılık hülyasını kuvvetlendirmişti.. «s»leri kitap harfiyle yazıyordu. «g»lerin kuyrukları sert çizgilerle üç köşe çekilmişti.. Belli ki maksat kelimelerde ve cümlelerde değil. Resimleri cüzdanına koydu.. virgül. Bayramınız kutlu olsun. büyük bir yorgunluk hissetti. Taassupla ortamektebe gönderilmeyen kızların hemen hemen ekserisi gibi yazıyı sadece komşu delikanlılara aşk mektubu yollamak için unutmayan bir hal Kadriye'de de vardı. Birisi bunları hemen alıp götürecek de. Umurumda değil. bunlardan birisinin mektuplarını hayırına da olsa okuduğu için daha doğrusu aptal gibi merak ettiğinden kendi kendisini ayıplıyordu. istanbulluya «Bütün bir romanı» birden hülâsa etmiş gibi artık deminki meraktan eser kalmamıştı. işe yararsa mahkemeye vereceğim. seviniyordu.— Neden? — Siz Güley denilen karının bana sadık göründüğüne aldanmayın. Rica ederim. mektup göndermiş olmaktaydı. ümitsizliğe kapılıyordu. Hava son derece sıcaktı. Muharebede bile adam öldürülemeyecek kadar sıcak. Bana fazla ceza verirlerse kızın ümidi kesilmez mi? Ah asıl O'nu öldürmeliydim. sual işareti kullanmıyor. Rüzgâr. Rüzgâr yangın kokuyordu. İstanbullu bir büyük tas su içti. tığ'la delip bu deliklere çikolatalardan aldığı kalay kâğıtlardan tıkamıştı. Deli dedim ne dedim Rahim sana ne dedim. Kuka tespihini masa'dan aldı. Rüzgâr küçük tebrik zarfını kımıldatmcaya kadar kâğıtlara elini sürmedi.

Küfrederek ağlıyordu. Çok fenadır. Sen bana idareyi mi düşünüyorsun. Şimdi dersin ki ben hanımı memlekete gönderirim. Kızını gördüm. Sen de üç gün sonra gelirsin. Ben gelinceye kadar bekle. sen hemen gitmiş hanımına söylemişsin. takıldığı kelimelerden bahisler ayırarak gözden geçirmeye başladı: «Babamın yanma adam göndereyim demişsin. Babamın sözü para etmezki. Ben bir fenalık gördüm. sen benim tabiatımı daha iyice bilmiyorsun. Neden resmi geri göndermedin. Beni de o sebeple götürüyor. Çocuğun çoğu fenadır. Ben bura da kalırda annem giderse ben Güley'in evine gelir seni görürüm. Annem gitmezse ben Elaziz'e gider sana adresimi yollarım. Geçen gün seni dişçide gördümdü ya. Babam buraya dönecek. Benim elimden ne gelir. diyor. Rahim. baştan sonuna kadar bir kelime atlamadan okumaya lüzum görmeden. Sabrın sonu selâmettir. Demişsin. Gelirsem ozaman neler yapmaz. Benimle döğüşür. Mademki sen evlisin. «Dünkü mektubunda niçin Elaziz'e gideceğimi sormuşsun. Gelen bir şey olsa sana hiç bir şey çektirmezdim. Rahim bey Elaziz'e biz senin elinden kaçıyoruz. Nüfusunun iazla olmasına meydan verme. Hanımın dursa buda benim hoşuma gitmez. Ben geleyim de Haydar'ıma bir güzel düğün yaparız. Geçen gün seni rüyasında görmüş ki sen bizim evde yatıyormuşsun. Evlenmeye gidiyorum. Benim canım yokmu? Günü kesilmiş mahkûm gibi evde oturuyorum. Sekiz senedir ne kötülüğünü gördük. çocuklarının babasından uzakta boynu eğri kalsın. Nasıl seni metres vereyim. Sen onlardan aşağı adam değilsin. Ben de evli olurum da her şeyi serbesçe konuşuruz. Tatlı dilinden başka nesi vardır. İdareyi düşünmeyen insan neye yarar. Bu mektubum son olsun.. Kusura bakma sen çok gevezesin. Annem de diyorki karısı bile olsa yinede vermem. Çünkü dedi kodu yapar. Onun için kuma üstüne gelemem. İki senedir senin elinden çektiğimi bir ben bilirim birde Allah bilir. Sen Rahimle sarılmış yatıyormuşsun öyle gücüme gitti ki çok şükür rüya imiş. Ben de hiç bir şey demedim. Hanımın olmasa. Daha şimdiden elbet her şeyi gıyabımda söylüyordur. derisi giyilmez. Rahim sen sakın oğlunu sünnet yapma.)» «Derdini hep bana yazmışsınız. Sana güvenip de bir iş yapamam. Güley anam ağzını aramış da. 1kimizde ölene . Sekiz sene beklemişsin. Onun için sen kendini yorup kredini kırma..kolaylıkla mektupları tarih sırasına koymaya. Olmaz mı? Gün doğmadan neler doğar. Biray sonra tekrar gidecek. İnsanın eti yenmez. Benim vicdanım kabul etmezki ben senin yanında olayım da o da. hemde amcası kızıdır. Gelsemde ne anlarım. Sünnet düğününe. Nüius çok oluyor. îş annededir. Zerre kadar sana benzemiyor. Sekiz sene daha bekle. Annem bana diyorki: Rahim'e ben kızımı neden vermiyeyim? Ondan iyisinemi vereceğim. Dün saat sekizde evinin önünden geçtim. Babam Elaziz'e «Kirve» olacak. Birden bana seslendi. (Not: Ben sana küstüm. tarkına varmış. Daha yaşı küçüktür. Beni rahatsız eder. Sakın seni hanımından kıskanıyorum diye aklına kötü bir şey gelmesin ben kıskanmayı hiç sevmem.. ben anneme babama derim ki ben Rahim'i istiyorum... Karı ağhyormuş. Yalan. yalan «Hayırdır inşallah» dedim. Yoksa hem karısı. dedi. Kadriye hele kalk.

Şu Kadriye Rahim'e varıp sonra perişan olup evimize dönmeli. Kusuruma bakma. Ben Güley'e bu mektubu başka bir iş için yazdığımı söyledim. Her iki gözlerinden öperim. însan sevgilisine gönderdiği mekfubu başkasına verir mi? Sen demek ki herkese açık olarak bizi söylüyorsun. siz yapmayın. İnşallah ya kında hanımın ölür. Anne aklı işte. ömrün tükensin. Annesine demiş ki «Kızın. efendim mektubunu aldım. Benim yerime Haydar'm gözlerini öp. Bir kuş olsan da bizim eve baksan..» «Sevgilim. Rahim bey.» «Sevgilim. Desin bakalım. Mehmet demlen O pis oğlanla Güley karıya yolluyorsun. mebus hamamına Rahim'le beraber gidecekmiş. Öteki oğlan kardeşim Hızır diyorki. Dui bakalım Allah ne gösterecek. Bak.kadar böylemi kalırız? Gözümüz Haydar için bari bir düğün görsün. Bu derdi onların namusu için çekiyorum. Sebebi ise.» dedi. Ben küçüğüm ama senden akıllıyım. İkimizde kurtuluruz. Haydarla beraber bir resim çektirde bana yolla. O zaman Vallaha pantolonumu satıp kurban alırım. sana kaçardım. Babam sağ olmasaydı. Sana bu mektubumda (gül) diye bir şey anlatacağım. Fuat diyorki «Mebus'un biri yeni bir hamam yaptırmış. Dün gece annem dayım gülere yatmağa gitti. Çok üzüldüm. İki saat kapıda bekledi. Bir de ayaklarını öpeyim. Dünya kadar seviyorum. Nerdesin? Ömrüm tükendi. Ben Haydar'ı çok seviyorum. Benim her şeyim var. bu mektubumu kimseye gösterme.» Bereket annem inanmadı. «beni evime götürün. o zaman hediye alsan alırsın. Diyor ki «Birden Rahim aklıma düştü. Yalnız senden bir ricam var. Yerine gelse kurban keseceğim. Bunlar için ben su olup aktım. senin yüzünden ben yalancı oldum. Kızdım «Senden aşağı bir adammı? Elbet beraber girerim. Birde baktımki saat birde kapı çalmıyor. Beni Paşa'ya verseler ben gene varmam. .. Beni Paşalar istese gene varmayacağım.. Sözlerim hep şakadır. Hiç ses çıkarmadım. Rahim bey. Benim ahım sana kalmaz. Ona göre hareket edelim. açtım. benim yaşım da büyük değil. demeli. ne derlerse aldırmaz.» diyor. Ya Mehmet çarşıda okursa. Öyle sana küstüm ki ölünceye kadar sana mektup yazmıyacaktım. Meğer anammış. Benim ümidim bundadır. «Dünyada bir muradım var. Yüreğim kuş gibi vuruyor. «Rahim» dedi. Gene benimle uğraşıyorlar. Ne vakit yanma temelli gelsem. Dedimki. Sen benden ne kadar büyük de olsan akim benden azdır. Ben seni sevdiğimi Güley . Ben de «Benim beyim kim?» dedim. Hanımınla beraber kızında ölmeli. Müsade et de kara gözlerini doya doya öpeyim. birisine okutursa.. Güley karıya bile gösterme. bilmiş ol kocakarı. ölümü göresin ki bu mektubumu hemen yak. Bana bir şey gönderme. Bu mektupları ne zorlukla yazıyorum.» dedim. Babama acıyorum. Haydar bana kalmalı. Lâkin iki inat bir maraftır. Kardeşlerim ben yaptım. hamam yapılırsa. Allah bizi severse bu işi böyle yapsm.» dedim. cuma gününden beri seni hiç görmedim. Boynu el içinde bükük kalır. ateş olup yandım. daha senin yaşım pek büyük değil. Sonra kalktım. halime acırsın. Kadmerkek beraber gidecekmiş. Sende bekle beraber gidersin. Götürmeselerdi yalnız gelirdim.

Anası beceremezse günahı boynuna. Onlara bakmak lâzım. Rahim öteki damatlarından aşağımı?» dedim. dizine dursun. İnsanoğlu çiy süt emmiştir... Babam da annemden şikâyetçi.. Ne anna var. Sen de mutlak beni okadar çok seviyorsun. öpersen gelmem. Seni görmezsem aklım başımdan gidiyor. Kusura bakma acele yazdım. Ne kadar çok çocuğun var. Ben senin gözüne domuz gibi görünecekmisim. «Gönlün varsa git kızım. Beni nalla çivi arasına koysan gene seninim. Söz birdir. Annem işitmiş bana bağırdı. Şimdi. iyi yazamadım. Ben acıyorum.. Sah günü. Ama senin hatırın için aldırış bile etmiyorum. Ben de öfkelendim. Herkesle konuşmalıyım. Bende senin yanma geleceğim. Sen hiç olmazsa serbestsin. o saat sıkılır.kanya bile ağzımla söylemedim.. Dünyada ne olur ne olmaz. Para. benim babam.» dedi. Canım. . Annem Banazi'ye gidecek. Şimdi bunları bırakalım.» dedi. ne olmuş. Annenin elinden nereye gideyim de kurtuJayjm. «Beni Rahim'e verin başınızdan giderim. elbisesi pis. Birde mektup getirip götürüyor tabiî. ne baba var. Gelirsem. Her iki ellerini hörmetle sıkarım.» dedim. sende beni dinlemezde öyle yaparsan gücenirim.. Sakın hanımını memlekete gönderme. Hele o kızınızın hali nedir. Bu muska ile sen benden vaz geçermişsin. Ben de giderim. Kız daireye geliyorda sen O'na nasıl kızım diyorsun.» dedim. Bak sağolsun. «Kurtulursunuz işte. Ben mahpus gibiyim. Ben seni sevmesem mektubunu bir vakit kabul etmem. Senin canın sağolsun. Nöbetin ne zamansa bana bildir. Hastalığım zarürrie imiş. «Şu Kadriye ölse de sülâlemiz kurtulsa. Ben seninim... Canım sana fedadır. Arkana bakmazsın. Ben de «İyi ettim de söyledim. Geçen gün kardeşim olacak Hızır. Sana karşı kusurum varsa aitet. Halimden anladı.. mal gözümde yok. haiit geçti. Benim sevgili oğlum Haydar'm gözlerini benim yerime öp. Yazdıklarını bütün kabul ediyorum. Dün bana dediki «Kızım. Seni kırk dakika görsem elverir. olmazmı? Seni neden bukadar çok seviyorum? Elbet gönül gönüle karşıdır.» dedi.» dedi. «Aman kızım. dört gündür annem benimle konuşmuyor. Çünkü ben öpüşmekten hastalanıyorum. Böyle şeyleri iki kişi bilecek. Dediklerinin biri umurumda değil. «Rahim'e gidersen. Gecenin saat dokuzunda gelirim. Yazıktır. Ben benimle küsülü olduklarını hiç sevmem. Bana annem yalvardı. Hem de hasta halimde senin çocuklarını düşünüyorum. Bu yazı sana lâyık değildir benim sevgilim. ne ayıp şey?. sahibi arlanır. bu sıkıntı sırasında bir şey istersek bize iki şey getirir. On tane Hızır Rahim'e kurban olsun» dedim.. Ben ne diyordum: Yani Rahim bey. temizliği çocuklarından belli olur.» diyorum.. «Rahim'in yanında olsam da isterse dağ başında olsam. Sen ne emredersen ben öyle yaparım. sen de benimsin. Bir de pazarlığım var.» «Dünkü mektubunu aldım. Babanın sana yaptıkları gözüne.. Bir muska için tamam kırk lira verdi. sen çocuklarına bakmıyorsun. Bu muskayı boynuna tak ki paramız boşa gitmesin. İki tane çocuk. Her bir hanımın pisliği. Benim kadar derdin olsa bilmem ki ne yapacaksın. Ben babamı çok severim. Kendine iyi bak. Yüzü pis. Deli arlanmaz.» Ben de dedimki «Paraya yazık değilmi?» dedim. Gelirsem beni hiç öpmiyeceksin. Ben yalnız seni düşünüyorum. Ama iyi baktık. Sen elinden geleni yap. benim kızım değilsin. Gülmeliyim. Bir yere bırakmıyorlar.

Sen hep inat ediyorsun. Bana kızmışsınız. Ama sen her zaman bayan'mla yatıyorsun. Çocuklar bana annelerinden daha düşkündürler. Ben seni herkesten yüksek görmemi isterim. Sen de benim büyüğümsün. Paranın kıymetini bil ki babam gibi okrsin. demişler. Bana da biraz merhamet et. babam kötü söylemezler. Bu da bir tali.» demişsin. yarın başkasını. Bana anam. Sonra Mitat'a acıdım.Adam adama yük olsa can gövdeye yük olur. Seni şimdiye kadar böyle yakından görmemiştim. Sen de «Ben senin için böyle zayıfladım. Bu bir güzel bahane oldu. Sana Kadriye kurban olsun. Üstüme gül atmazlar ki dikeni batmasın diye. Ben bu yaşıma geldim. seni bir kere göreyim.» dedin. Sana şaşıyorum karın kim ki sana söz söylüyor. Halbuki sen mektubunda bana «Kahrol» diyorsun. «Bay Rahim. Ben senin çocuklarını bayanını kabul ediyorum. Ben ölüm lâhna meraklanırım. Hırsım hep ondan. başta imiş.» «Candan sevgili bay Rahim.. ikimiz bir olduk. her iki ellerinizi hasretle öperim bay Rahim». Kemiklerin nerdeyse bir bir sayılacak. Mektubunu okuyunca canımın hırsını küçük kardeşim Mitat'tan aldım. Elinden geldiği kadar iazla çalış. Sakın benim için «Bugün beni sever. Seni de elimden geldiği kadar sayıyorum. Sen bir karının lâhna dayanamazmışsm. küçükten beri büyüklerimi sayarım. Bunu sana yakıştıramadım. Neden evini benim yüzümden dağıtacaksın. Yüreğimde güller açıldı. lkimiz bir odada ofursafc.. Beni nazlı büyüttüler. tikrimi söylerim. Daha ne düşünüyorsun? Benden idare . Ellerini öperim bay Rahim. Ben nasıl bir sürü adamla başa çıkıyorum. Mektubuma bu kadarla nihayet verir. beni dinle. Aklım başımda değil. Demek sen ona çok yüz vermişsin. Ne zaman gelirsen haber verde pencerede bekleyeyim. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmazlar. Sebebi. Hanımına da yazıktır. Bir ev sahibi ol. Sen de «Ne zaman olsa Kadriye benimdir. Galiba bayanını üzmemek için bizim evin önünden geçmiyorsun. Ömrümü harap ettin. Vücudun iskelet gibi olmuş. Yirmi gün oldu seni göremiyorum. însan kendisini bu kadar harap edermi? Yazık değilmi? Ben O geceden beri seni çok merak ediyorum.. «Ölsem de kurtulsam» diyorsun. Dün gece seni gördüm. Sen ölme ben öleyim. koynuma alır yatarmışım. Ona yazıksa bana da yazıktır. Yazmak olmuyor. «Güley'e gel de seni doya doya göreyim. iki saat ağlaştık. Sabahtan bir güzel dayak attım.? Bir daha bana ölümden lâf etme. Ben senin yerinde olsam. kimseden dayak yemedim. Cin tepeme sıçrıyor. Hemen o lâkırdıyı söylersin. Karınız «Sana O kızdan fayda yok» demiş. Ben de buluşmamızı istiyorum. Haksızlık bu. O'nu it yerine komam. Öyle anlıyorum ki sen kendini saydırmamışsın. İhtiyarlarsan elinde mal kalır. Bugünkü mektubunuzu aldım. Ben başkasını bir gün olur. Bir şeyi kırk kere söyleseler olurmuş. Benim senden başka derdim yok. Yavrucuğun ne suçu var. Senin gibi erkek bin senede meydana gelmez. Bak bizim on para borcumuz yokfur. Bana bir daha kötü söz söyleme. Sen büyüksün ama akıl yaşta değil.» diyorsun. Yüreğim boşaldı. Ben senden başkasını koynuma almam. Maşayı üzerinde iki parça ettim. Tabiî burada bir evin olmalı.» deme. Ama seni o halde gördüm ki çok acıdım.

Senin yanında iken hem seviniyor. Galiba paran da çok. Babamı evde bırakıp gizilden geldim. Dişimi sıktım. «Güley karının evine geleceğim. Bütün bunlar birbirimizi çok sevdiğimiz içindir.. Kendin giydin. Cevap vermedin. Hep sen konuştun ben dinledim. saçların hep beyaz olmuş. benim dediğimiz olmaz. Alışmadığım için bana tuhat geldi. Yüzünün tüyleri hep derime battı. Yanıma ofurdun. Ben kokusunu sevmem. Ne yapdmsa sana müsade ettim. Paltonu tutup giydirecektim. Ama gayret eder alışanm. Sabrın sonu selâmet. Kardeşlerim bile öpmezler. Senin. Zaten bir arada geçen zamandan bir şey anlıyamadım ki. Ama bu lalların hepsi faydasız. Bak.. Senr den uzakta durmamın. Ben de o gece hasta gibi oldum.bekleyin. Zavallı sevgilim. Sana bunu belli etmedim. Her beyaz tel. Bugün severim de yarın başkasına giderim. Sen bana öyle yaptığın zaman yüreğim bulandı. Sana yavaşça «Teşekkür ederim» dedim. Hep aklımda. Beni kaçırmayı teklif ettin. Evi ben idare ederim. Beni ömrümde hiç öpen olmadı ki. Adeta hasta gibi oldum. Lâkin o zaman elini kalbime koysaydm.. Mektubunda yazıyorsunki «Sen de benim dilimi emeydin ne kadar tatlı olduğunu anlardın. hem de üzülüyordum.. Ellerin titriyordu. Sen evli iken ben seni kabul edip bekliyorum da sen babamın. Hepinizi idare ederim. Elbisenin seni bana karşı utandırdığını yazıyorsun. Hemen tarkettim. Ellerin soğuk olmuştu.» diyorsun. kadına ayağa kalkarmı? «Buyur» dedin. 30 kuruşluk cigara içiyorsun. Ellerini hasretle öperim.. gözlerimi yummamın sebebi budur. . İçeri girdiğim zaman sen ayağa kalktın.» dedim. Daha güzel yazamıyorum ki yüreğimdekileri tarif edeyim. İçtiğin cigaranm dumanı hep ağzıma gitti. Ben geldiğim zaman dokuza onbeş vardı. Ben senin yanında bir saat onbeş dakika oturmuşum da bana bir dakika gibi gelmedi. Her sözü kabul etmiş oldum. Sen yüz yaşma gelsen yine kabulümsün. tek rakı iç (e cigara içme. Sevgilim. Halbuysa ben cigara dumanından nefret ederim. Kusura bakma. bana gelinlik telim imiş gibi sevimli geldi. Ben seni elbise için sevmiyorum. Bir de bana cigara içmeyi teklif ettin. söyledim mi arkasında kıyamete kadar dururum. Bu da hanımınızın terbiyesidir. Hiç erkek kısmı. Ben bir sözü düşünür söyierim. Artık zayıflama. Ne olur ne olmaz. Sükût ikrardan demişler. Ben içeri girince senin yüzün sarardı. Halbuki oraya gelirken hep ellerini öpmeyi düşünmüştüm. Allahm dediği olur. nasıl vuruyordu anlardın. Sen benim büyüğümsün.. Ben senin içmene razı değilken.. Buna alışırım diyorum ama* dün gece senin pek sabırsız olduğunu da anladım. Benim yalanımı kaç kere tuttun? Kendini hiç üzme.. Bıyıkların hep ağzıma girdi. Bana ne söylersen hakkındır. Yavaş söylediğimden. bir daha gelirsem mutlaka elini öpeceğim. anamın gönüllerinin olmasını bir türlü bekliyemiyorsun. Seni ne kadar seviyormuşum ki «Yapma» demeye kıyamadım. diye düşünme. Korkuyorum. Pantalonun ütüsüzdü.. tabi duymadın. Vücudunda ne kadar tüylerin varsa sanki uzamıştı. İşte bunu sana hiç yakıştıramadım. Bana inan. söylersin. Sen beni alçak etmek istiyorsun da ben seni neden yüksek görmek istiyorum? Bana kaçmayı lâyık gördüğün için sana teşekkür ederim.

. o pislerle beraber gözüm görmesin. Babam bana bir muska almıştı. Annem az kalsın ölecekmiş. Bay Rahim kendine bir yazlık kar yağdı pardösü yaptır. yanma nasıl gelirdim? Ben öyle aptal aptal dururum ama. Kadın sevinir elbette.» «Mektubunu aldım. Ne diyeceksen bana anlat. O'na yaptırmışlar. Ben hırsımdan ölürüm. Kusurumu aftet. Bana haksız yere kızarsan da varol. Sen büyük olduğundan ben senin işine karışmam ama kötü bir iş yaparsan senin iyiliğin için karışırım. bana görünürsün.. Dairede gece nöbetçi iken neden pijama giymiyorsun? Pijamahk al. Geçen mektubumda sana «Geveze» dediğime gücenmişsin. öteki mektuplarımı da hemen yak. O'na temiz bakılsa O çok güzeldir. Babamla annem kavga etseler hiç karışmam. Bir daha bizim evimizin önünden köylülerle beraber sakm geçme. karma müjde ver. ben senden hiç bir şey istemem. Bana gönderdiğin dolma kaleme teşekkür ederim. Seni bir aydan fazla göremezsem artık deli olurum. Pijama ve frenk gömleği ipek kumaştan olur. Burma bilezik. Başım dinçtir. Kocası diri iken elinden alındı. Yalnız bir ricam var: Bu mektubumu da. İpekli giyin. Az kaldı unutuyordum. Uzakta bir büyük hoca varmış.Sen benim ciğerimsin içimsin. Bir bilezik O'na çok değil. İnşallah beraber aldırırız. Seni benden vaz geçirmek için.Evet» diyorum. Öyle şeyleri bırak da üstüne bir elbise yaptır. Ben onun gibi değilim. Ama haklıyım. Bay Rahim. Senden ayrıldıktan sonra babamın yanma uğradım da sonra eve geldim. Canımın istediğini bana alacaksın. Sen zarar edersin. İyi giyinmeyen hasta olur.. Çalış ki bayanından bir başka çocuk daha olmaya. «. Bayanına bir bilezik al. Acaip. Öyle geçersen su yolundan geç. Vücudunu harap etme. Boynuma takmadım. Bir de Güley karıya hiç bir şey söyleme. «Taktın mı» diyorlar. Resim istemişsin. Elbiseliği biraz fazla al da Haydara da bir elbise çıksın.. Haydar'ı benim yerime iki kere öp. Ayda bir kere olsun. Uykudamısm? Bir şey beceremeseydim. Bir de Haydar'ı amcasına göndereceğini yazmışsın. Biraz kendine bak. Dünyada senden başka kimsem yoktur.. Bana kızmışsın da «Başka yere becayiş edileceğim. Bana «Sen pek beceriksiz bir insansın» diyorsun. Ben daima büyüğüme hürmet ederim. Ben takmayınca altın ile kaplatmışlar. Hele o Kürt'lerle gezmene öyle canım sıkılıyor ki. Sen benim büyüğümsün.. Hele o top kravat boynunda. Demek ki benim istediğimi de mi yapmıyacaksm? Şaka söylüyorum sevgilim. Yalnız senden bir şey istiyorum. Bayanına mutlaka bilezik almalısın. Bu sene ben mutlak ölürüm. Güley'le oturup beni konuşmuşsun. Bende duruyor. O'nun şanı. Portokal soyamadıml Çöreğe koyamadımlNe sıcak ağzın varmışlBir türlü doyamadım. senin şanın. Benim şimdilerde yalnız başıma çıkarılmış resmim yoktur. Seni. gelir. Ama aramızda kalacak. Halbuki ben O'nu çok seviyorum.» «Sevgili Bay Rahim. Hem sonra hayalin gözümün önünden gider. akıldan yana hamaratımdır. O'na çok sinirleniyorum.» diye yazmışsın. Yazıktır. Çocuk yapmak için O'na mutlaka yaklaşacaksın. Ben sana ne göndereyim? Bu mektubum ace le oldu. Gideceksen yakına git. El içinde karındır. «Geveze» sözünü geri aldım. Çok hastayım. Ne kadar sevmediğim şeyler varsa hepsini yapıyorsun.

Seni istediğin kadar öptüm. Kaç zamandır seni göremiyorum. Yalnız bir şey söyliyeceğim: Sen çok sabırsız bir adamsın. Tabi benim adımı söyleme. Sonra misafirler bastırdı. Sonra sen beni ortada koyarsan birisi bana bakmazmış. Gece gündüz seni arıyorum. Allah aşkına böyle bir şey yaphrdmsa bozdur. Ben senden hem utanıyorum. Bu kadarını bile yazarken utanıyorum. Ben hasretinden öleceğim. Yeri belli olursa bayanınla kavga edersiniz. Güneş kararıyor. Annem beni sana vermiyor. Halbuysa öte taraftan sen bunları hiç düşünmüyorsun.Ben kaçmam ki. «. Sen galiba bana büyü yaptırdın.. hem de korkuyorum. Kokusunu almadığım için seni doya doya öptüm. Ben hangi tarata gideceğimi şaşırdım..» «Muhterem bayım. Daha ne yazayım. omuzlarım hep çekim çekim çekiliyor. Ah sen ne tatlısın? Hem tatlısın. îki göğsümün arasına koyup yatıyorum. Sen de namaz kılmaya başla. Hem de sana lâyık görmüyorum. İnsan sevdiğini öperken «Aman yeri belli olmasın. Yerle gök birbirine ne kadar uzaksa biz de birbirimize okadar uzakmışız. îşte onlardan. ne sana zarar olsun. Başıma bir iş getirirsen ancak kendimi öldürmeliyim. yaramaz. Yüreğim parçalandı.. morlukları görecekler diye ödüm kopuyor. Allah belki bize acır. înce beyaz çizgili lâcivert kumaşlar varya. Ben onu hiç sevmiyorum. O herif sana arka veriyor. Sevincim dağılıyor.» diye ağladı. Bizi bir usullü biri birimize kavuşturur. Ben gelmeyince gene öylemi yaptın? Halbuysa buluştuğumuz zaman sana her müsadeyi vermedimmi? «Saat kaç?» diye bile sormadım. Ne olur kızın ölsede ömrü Haydar'a zammolsa. Dudaklarım. «Yanıma gel» diyorsun. Güley karıya söz verdim.. İkinci buluşmamızda birkaç kere içini çekmiştin. saat onikide gittiler. göğsüm.. Ama zarar yok. hem acısın. Senide beklettim. Meğer annem sana kaçtım diye korkmuş. Kız halini sen bir bilen arkadaşına danış. Her zaman yanımda olmanı istiyorum.«Nereye kayboldun?» dedi.. Çok canım sıkılıyor.. Sen galiba bayanından başka bir kız görmedin. Haydar'm da gözlerini öperim. Gül gibi adımı ben perişan edermişim. Elbise soruyorsun. Sonra eve gelirsem içim foüsbüfün sıkılıyor. .. Ne bana zarar olsun. Sigara içmediğine teşekkür ederim.. Bunlar hep annemin sözleri.. Heleki bende senin resmini koynuma alıyorum. O sadakor ceketini bir daha giymiyeceksin... Acele cevap. Bak Rahim bey. Ne olacaksa elbet iyilikle olacak. Bilmemki ne olacak? Cuma gecesi yanma gelecektim.» diye düşünürse tadı çıkmıyor. Her taratım halâ sızlıyor. Dün mektubunu aldım.. Sonra beraber komşuya oturmaya gittik. «İnşallah baban ölür de senin de ümidin kesilir. Her iki gözlerini hasretle öperim. Yaparsan lâcivert kumaştan olsun.. Bu saatten sonra dışarı çıkmaya cesaret edemedim. Yanma neden geleyim? Yanma gelince seni doya doya öpemiyorum ki. Kusuruma bakma. Musibetler. Çok memnun oldum. Hemde güzelce vakit geçirelim. Banada günahtır. Öpe öpe kartonda hal kalmadı. «Babamın yanında oturdum» dedim. Öyle değilmi anneciğim?» diye ağzını aradım. Gelemedim. ben namaz kılıyorum. Dişlerinin yerlerini.. Sen kız halinden hiç anlamıyorsun. Aklında kalsın çizgileri beyaz olmalı. Sana kaçamam babam kederinden ölür. Sen hoyrat.

Sen benim bayımsm. Bu muskalar yalanmı kuzum? Allah bizim çekdiklerimize acısın. Gene de göremedim. Haydarın hasta olduğunu yazıyorsun. Ölümü göresinki doğru söyle. Doktor getir.. . Dairenin onunaen geçtim. Ben demek senin beslemen miyim? Sana küstüm. baktır. Al. O benim oğlumdur. Ben de senin kadar dertliyim. Çok mu hasta? Ne olursa olsun evine gidip bakacaktım. Ben hastayım. Ben artık sensiz duramıyacağım.» «Rahim bey. Şerbet yapsınlar. O'na gelen derdler bana gelsin. Ben yanında olsam hemen iyi olurdu. Ben de senin bayanınım işte okadar. O Güley kaltağı bana neler etti. Merhametsizsin. Bana Allah aşkına acele bildir. Sonra bayanın benimle kavga eder diye cesaret edemedim. Ne kadai dertli olduğunu anladım.» «Sevgili bay Rahim. Hastalık kızamık mi? Kızamıksa geçer. Allah aşkına bir gün daireye getir de gözümle göreyim. Çok hasta değilse.. Kırmızı şeker yedirilecekmiş. Pehriz istermiş. Allaha ısmarladık sevgilim... Seni hiç aklımdan çıkaramıyorum ki. Geçen gece çektiğin ah'Ian bir türlü unutamıyorum. Mahsus selâm eder her iki ellerini hasretle sıkarım.. Ah bir kere sen benim bayım olsan. Seni görmek için her şeyi göze aldım. Sen yüreksiz bir adamsın.insatsız bir adamsın. Sana bir daha sanlaydım da. Oğlumun o güzel gözlerine Kadriye annesi kurban olsun. bir sözümle sigaiayı nasıl bıraktığına aklım erdi.. Benim ne talihsiz başım varmış... Anası olacak kaltak alçak bir kadındır.» «Sevgili Rahim bey. Evine gelsem mevlut okutacağım. Aman Rahim paraya. masrafa bakma. Beni merakta bırakma... Emaneti sanadır. Kusur bende. ben de senin bayanın olsam. Dört gözle beklerim. Acele ediyorum.. Her tarafımı koparıyorsun. Domuz gibi görünsem beni öyle sevmezdin ki. O kırmızı şekeri şekerciler bilirmiş. Bu tütüne alışmaya benziyor.. Tam yirmi lira verdim Haydar'ımdan bir haber getirsin diye. O'na kızamık hastalığını sordum. Allah belânı versin senin. içirsinler. Köpeğin olayım Rahim bey. Evvelâ sana sonra Allah'a emanet etmişim. Benim üzerime bir hal geldi.. Kurban keseceğim. Mektubunda «Ben senin artık ağa'nım4» diye yazmışsın. Ben sana öylemi yapıyorum. Acele cevap beklerim. Deli bir aadmsm. Geçen sefer geldiğim zaman boynumda babamın yazdırdığı muska vardı. Sana bu mektubu acele yazıyorum. Ben sana alıştım. Şimdi senin benim uğruma.» «Sevgili Rahim bey. Seni öyle özledim ki. Artık canımdan usandım. sana domuz gibimi göründüm. Sana mektup yazmadığım için bana gücendin. Bir daha böyle bir lâf istemem. Haydar'ıma bakmaz ki. Teşekkür ederim. Halâ bir ses çıkmadı. sonra öleydim. Çocuğun canı bir şey ister de almazsan ölümü öp. Senden ayrıldıktan sonra dünya gözüme zindan kesiliyor. Annem beni çağırıyor. Dünyada senden başka herkes ölsün. Ellerini hasretle sıkarım. Bizim komşuda bir İstanbullu Lâtife hanım var. Gözümde tütüyorsun. Kardeşlerime kaç kere «Rahim'ciğim» demişim. Affet. Doktora iyice muayene ettir. Haydar'ımı doktora götürün. Aman Rahim sana büyük ricam : Haydar'a iyi bak. Oğlumu senden canlı canlı isterim.

Bereket. mektuplarını taşıyan. Seni doyuncaya kadar öpeceğim.. sokağa atmaya kalkarsa.. Doyana kadar. Ve yüksek sesle. Günler istanbullu için oldukça rahat geçiyordu. Seni göğsümde yatıracağım. Bu isterik çocuk doğruca Tözey'in yanma gidecekti. Bana artık ne istersen yap.» «Sevgili efendim. bir çocuğun sıhhati hakkında 20 liraya haber ulaştıran ve bazı geceler evine sevdalıları kapatıp savuşan Güley ve tabiî.. Ben senin erkekliğini yiyeceğim. kızıyla. kurşunlarla beraber hacaleti de yalnız başına Kadriye ve bir parça da ailesi mi çekecekti? İstanbullunun tahmini hilâfına pederin bir de namusu ayaklanır. içinde böyle çapraşık münasebetlerin gecenin en geç saatlerinde kolayca cereyan eden bir kasaba mahallesi bu işlerden hisselerine göre derece derece mesuldüler... Adıyaman şalvariyle Arap kefiyesinden . onların yanında otururken farkef firm eden etime bastırıyorum. Tuz gibi eriyorum.. Beraber yatacağız. Her taraîını kanatacağım. İsterse bayanın görsün. Seni öyle özledim ki. Seni iki mememin arasında taşıyorum... Yüzünü hiç görmediği bu kızcağızı ruhunun en derin en hasta —yani en dejenere— taraflariyle tanımıştı.. bu önündeki kâğıtlar daha edepsiz bir feryad kopararak herkesi buraya toplıyabilirlermiş gibi elini üzerlerine kapattı. Ben senin uğruna deli olmuşum.. Mektubunu bugün aldım. pek beşeri bir hisle bu yardımından. Resmin ne güzel çıkmış. inanılmaz bir tesadüfle Kadriye'nin haberdar olmasını istiyordu. Bir resim daha yollamışsın.» diye ağladım. Abdurrahim beyle anlayacağı şekilde konuşmuştu.. kalay kakmalı kuka tespihten... Ne kadar sevindiğimi tarif edemem..Haydai'ı dün daireye getirdin. Beni öldür.. kızı reddetmeye. Hep bunu düşünüyorum... Gördüm.. Kocacığım. Hiç duramıyorum.. Seni benim yatağımda yatıracağım. Bende seni öpeceğim.. Gözlerini benim yerime öpmedinse ölümü göresin. Kızını sevdiğinden ayırmak için muska yazdıran baba. Tözey'in yanma.. O'na anlatmıştı ki erkeklik bıyıktan. ağlamak üç gün» demişler. Allah senden razı olsun. Dünyada senden daha tatlı bir şey yokmuş. Varlık vergisi vermek için. Az kalsın. kendi kendisine böyle olamazdı ki. Arada sırada. dedi.. Sen bana ne yaptın ki ben böyle yanıyorum. Ben senin derdinle artık öleceğim. Ne olursa olsun seni içeriye alacağım. Anadan doğma.. Bütün çamaşırlarımı çıkaracağım. Birisine iyilik yaptığı için memnundu.» istanbullu. evli ve iki çocuk sahibi bir erkek üzerinde kavga eden ana. «Ölsem senin yanında soyunamam» diyordum ya yalan.. Ben artık senden hiç utanmıyorum. Şimdi. Doyuncaya kadar öptüm. Deli olmuşum ben.. Mebus hamamlarında beyleriyle beraber yıkanmak imkânına nihayet malik olan kadınların havadisini kız kardeşine getiren delikanlı.. Onyedi yaşında bir çocuk. Seni doya doya öpemeden öleceğim diye korkuyorum. Hasretine dayanamıyorum. Seni elimle soyacağım. — Dehşet. Anamla babam yarın gece Banazi'ye gidecekler.. «Kocacığım. O'na kızıp dururken giderek merhamet duymaya başlamıştı.... Sofrada. «Ölüm bir gündür..

hadiseler gerek sizin refikanızı. istanbullu yukarda bulunduğu için meseleyi topal Sefer koşup anlatmıştı. uçlarım sanki dua okuyarak hazin ve erkekçe kelimelerle düğümleyip. Yahut İstanbullu bunu pek zor başardığını zannetmekten. dört buçuk senesini asri cezaevinde geçirirsiniz. İlk karşılayan. İki senesini burada. —yani muvaffakiyetini müşkilâtı ölçüsünde kıymetlendirmekten — zevk duyuyordu. Meraklılar yolunu bekediler.. — «Geçmiş olsun beyim» diyecek oldum. ve böyle olduğu için de. Yaktıktan sonra. hassas bir kızdır. pek ufak tefek bir adamcağızdı bir tokatta baygın olarak yere serdiği duyulmuştu. gerekse O'nun ailesini yumuşatmış olacaktır. Karşısındaki gözlerde doğup batan imkânsızlığı sezerek lâfını biraz yumşattı: En iyisi yakmamalı. Üç. Yakında bir af olmazsa beş.ibaret değildi. O zaman elbette yaptığınız fedakârlık daha az değerlidir. «İşte denilecek. Bu vakanın hikâyesi. mühim bir şey yapıyor gibi Abdurrahim beyin önünde sarmış. En doğrusu hepsini derhal yakmaktır. o gün mahpusaneye Abdurrahim beyden daha evvel geldi. Yüz seneye mahkûm e3ilseniz yolunuzu bekler. Izollu Ağalarından Ismik Ağa idi. İsmimi her zaman taşıyabilirsiniz. siz bana. Anlıyor musunuz? Mektubu ben yazacağım. Bunları itina ile saklayınız. yiğitlikten dem vururken herkesin en namert heriflerin bile duyduğu kolaylıkla ne güzel sözler söylemişti. Mahkûmiyetten sonra güzel bir mektupla bayana yollarız. çalıştığı dairede müteaddit takdirnamelerle taltif edilen altı sınıflı iptidaî mektebinden mezun hem küçük memur hem zengin bir derebey sülâlesine mensup bulunduğundan iki defa betbaht bir adamcağıza merdane hareket ederek bir genç kızın kalbine gidecek yolu göstermek.. Bu sözlere karşı Abdurrahim bey bir tek sual sormuştu: — Mektubu yazmayı vadediyor musunuz? Mahkemenin bilmem kaçıncı celsesinde bu celse gizli yapılmıştı Abdurrahim beyin pek sinirlendiği. namussuzca bir hareket imkânı kalmaz. dört sene evveline gelinceye kadar dünya üzerindeki en mühim meseleleri keklik beslemekten ve siklavi tay sahibi olmaktan ibaret sayan. Hayatıma karşı sizin şeref ve haysiyetinizi korudum.» Anladınız mı? Kadriye hanım. Mektupları gene o atlas bohçaya. İşte ben o itimadı en müşkil şartlar içinde suistimal etmedim. . Az vakitte kavuşursunuz. Size verilecek ceza. altı sene sonra dışardasınız. benim erkekliğime güvendiniz. zulmetseler 12 seneyi aşmaz. Eğer sokakta silâhla taarruza uğramak size herhangi bir zarar verirse ben gerek içerde ve gerek dışarda onu da ödemeye hazırım. hattâ salondan çıkarken davacı Avukatını bu pek ihtiyar. Bu hareketinizin mânasını muhakkak anlar. Tabiî. bunu O'na inandırmak kolay bir iş değildi. Hele mevzubahsolan mertlik çarşı ortasında bir kız çocuğunu iki kurşunla yere sermek de olamazdı. tabiî. Burada susmak lazımdı. Bir genç kızın bir erkeğe mektup yazması ona olan itimadını gösterir. — İşte bu da oldu azizim demişti. bunları alınız. İstanbullu. cezadan ucuz kurtulmak gibi sefilce.

... Güley'i bulamadı. İki gün de haber götürecek gardiyan.. Bunun altıda birini yattıktan sonra yani tevkifinden bir sene. demirin önünde konuşuyorlardı..— Ne var? — Bugün mahkemede Avukata..... Neredense... İstanbullu yalnız kalınca rahatsız rahatsız düşündü.... Bir öğleden sonra topal Sefer gene başmı iki tarafa sallayarak odaya girdi. 1943 senesinde piyade askerliğinen 67 ay daha az bir müddet. Kumar erkek işi.. yirmi gün sonra fişi doldurulup bir asri cezaevine gönderilecek.. Abdurrahim beyin herkesin ortasında hüngür hüngür ağlayarak bir kadına yalvarması için bir tek hadise . İstanbullu telâş etmeye başlamıştı.. Aralarında ne olmuşsa olmuş.. Şimdi sordum hâlâ ağlıyormuş. Allah. kendisine temyiz etmemesi de ihtar olunduğu için ceza katiyyet kesbetti. İstanbullu bu kararı iki gün unuttu. dört ay. Kadının elini öpecek. 8 sene 4 ay.. istanbullu sordu: — Ne var ulan Kürt? — Bırak beyim.. karının elini öpecek. Kadına yolu düşerse cezaevine uğraması için haber göndermeye karar verdi. — Sebep? — Sebebini öğrenemedim. Sebep neymiş bey? Erkek karıya karşı ağlar mı? Sen bir Abdurrahim beysin.» diye yalvarıyor. — Ne olmuş Güley'e? — Demin geldi. Hepsi bu kadar Bir hafta sonra karısının çocuklarını alarak memleketine gittiği duyuldu. Daha bir hafta sonra Abdurrahim beye ceza verdiler. Tuu namusuna. Güley.. Hani O'nun yanma bir kan geliyordu? — Güley mî? — Adı batsın. bahçeye çıksam içeri giriyor.» Abdurrahim beyin çekinmesine bakılırsa işi Güley'den öğrenmek daha doğru olacaktı.. Çoktan beri Abdurrahim beyle konuşmamışlardi. sen bilirsin.. 35 Ay. herifin eline gün kâğıdı verdiklerinden beri. Her gelişte çekiyor herifin paralarını. «Allah. Meraklandım doğrusu. — Galiba bir tokat da sen istiyorsun. Yıkıl karşımdan!.. Bugün. — Rezilin biri imiş? — Kumara mı başladı? — Keski kumar olsa.... «Aman sen bilirsin. Kaç gündür geliyor. Cuma nihayet karıyı koğdu. Geri kalan yedi seneyi bir senesi beş ay sayılarak topu topu 35 ay zarfında bitirecek. dedi.. Kürtlük de berbat oldu... — Hayır mı? — Şu Abdurrahim bey yok mu? — E.. inadına kalabalık. Bırak. Beyi çekti götürdü. Bir aydır. İçeri girsem bahçeye çıkıyor.. Sefer'e aşağıdan bağırdılar.. O Rahim bey ağlamaya başlamaz mı? Güley denilen orospunun eline davranıyor. Şimdi farkına varıyordu ki kendisinden âdeta kaçmıştı. Ceza tasdik olalı... Güley hep geliyor.

Âdem Aleyhüsselâm'ı cennetten.. Nihayet. Oturmuyordu. fakat telâşlanarak gözlerini kırpıştırdı. ondan birkaç adım ileri atılıp birtakım düşünceler hazırlardı... kötü birisine veriyordu... manasız ve kabul edilmeyecek mazeretler sıralamaktansa..vukubulmuş olabilirdi. — Mektupları mahkemeye verdiniz mi? — Verdik. Mutlaka Kadriye'yi ailesi iyi. — Vallaha beyim. yanlış öğüt verip işi berbat etmiş gibi kendisini kabahatli bularak telâşla yer gösterdi: — Nerdesiniz? Ben de sizi görmek istiyordum. Kızdan alınacak cevaba göre. Abdurrahim beyin gösterdiği büyüklüğe karşı bu hareket haksızlıktı... «Ben» diye başlayacağına: — Biz dedi. zaman zaman hayatın gidişine kendi hayaliyle karışır. galiba bir hata yaptık. bana düşmanlık ettiler. Büyük bir hata. Gene aynı kıyafetteydi. Siz neye «Olmaz» dediniz? — Mektupları mahkemeye vermek meselesine.. en iyi çarenin.. babasını çağırıp açık açığa konuşmak bile icap ediyordu.. meseleyi kıza münasip şekilde ınlatması lâzımdı.. — Hepsini mi? . beşinci gün ikindi üzeri Abdurrahim bey odaya girdi.. bütün edebiyatçılar gibi. Genç ve güzeldi. Mahkemeye verdik. istanbullu da. — Cenneti bırakın.. pederine söyleyeceği makul ve insaflı sözleri tasarlamaya başlamıştı ki. istemeden karıştığı ve epey de marifet gösterdiği bu macerada artık bitaraf değildi.. yalvardım. Tekrar ve bu sefer Abdurrahim beyden yana müdahale etmesi. — Büyük mü? İzam da etmeyelim. Cebinden tespihini çıkardı.. böyle vaziyetlerde. İstanbullu.. Lâkin karı kısmını bilirsiniz. kibirli bir kadının saçlarını arkaya atması gibi başının bir hareketiyle omuzlarına koydu. İstanbullu. Şimdi de kıza yazacağı acıklı mektubu. Hele oturun. — Evet beyim. Abdurrahim bey bir iskemle çekip oturdu. Ben mahvoldum. — Keski oniki sene verseydiler de sizin sözünüzden çıkmasaydık. Fakat ne de olsa kendisi de bir insandı. — Rahatsız etmedik ya beyim.. Evet. Bir kere 12 yıl ceza vermediler. Kefiyesinin saçaklarını. anlamayarak. — Estağfurullah. Yalnız kapıyı âdeti olmadığı halde vurmuştu. Ben «Olmaz» dedim. — Ne diyorsunuz? Sakın mektupları. Güley'in önünde ağlamış olmasına rağmen üzerinde yenilmiş bir insanda bulunması lâzım gelen hiç bir kederli taraf yoktu. Oturun rica ederim. doğrudan doğruya kabahati yüklenmek olduğunu kestirdi. — Benim sözümden mi? İstanbullu. O bunları yaparken İstanbullu büyük bir sıkıntı içinde söze nerden başlayacağını düşünüyordu. Karı bir taraftan beyim. Hamdolsun sekiz seneye indi. — Avukat bir taraftan.

Babası kabul etmez diye düşündüm. bir satır el yazısı göreyim. — Kendimi kaybetmiştim. Resimleri de verseydiniz bari. Burada namustan bahsedemeyecek birisi varsa.. Benim O isimde kızını yok demiş. — Yalnız alçak mı dedi? — Evet. Karardan sonra kıza mektup yazdınız. İyi Vallaha. — Tabiî. Aklını celin diye. — Yiğit adammışsınız Abdurrahim bey.. Bizim hanım alıp beraber memlekete götürecekti. — Kızı size vermediği için mi? Daha doğrusu reddetmek suretiyle onu sizin avucunuza ister istemez düşmesini temin etmediğinden mi namussuz. — Vay başınıza bir de felâket mi geldi? . Yarısında «Yeter Reis bey tahammül edemeyeceğim. Başıma gelen felaketi.. Güley'e yalvardmız. sokakta kalacaktı. — Resimleri de verdik... — Ne yaptı? — Yüzünü kâğıtla kapattı. Lâkin ben O'nu seviyordum.. Avukatı doğduğunuz celse mi bu? — Evet. Tuu.. — Siz de hayvan gibi bu saçma laflara inandınız mı? — İnandım. hem de hiç bir mesuliyeti kalmadığı için: RAH ATLAŞI YORDU: Aferin. Bana söz vermediniz miydi? — Söz vermiştim. Şimdi anlıyorum... babası reddedince. Herifin namussuz olduğunu kestiremedim. — Değil mi efendim? — Haketmiş. Güley'i gönderdiniz. Demek hepsini verdiniz. O kadar ucuz olmaması lâzımdır.. Bize kendi eliyle düğün yapacaktı... Mahkemede mektuplar okundu mu? — Okundu.. İmkânı yok... hem iğreniyor.. Kız. — Avukat tokadı neden hakketti efendim? — Bana.. İstanbullu aynı zamanda hem öfkeleniyor. Karı dedi ki. Bizim hanım da yemin etti. — O da oradaydı. İyi haber almışsınız...» dedi.» dedi.. — Durun bakalım.. — Babası? — Ağlıyordu... — Babası orada mıydı? — Oradaydı. — Yalvardım.» dedi. salondan çıkarken.. Burada Kur'an'a el bastırdım. — Kadın Aza? Mahkeme Azasını soruyorum. Kulak asmadı değil mi? — Tamam. «Babası yemin etmiş dedi.— Hepsini. «Siz alçak bir adammışsmız.. O — Ağladınız da. — İyi ama beraber ne demiştik. Bizim hanım..

Şu mesele. — İyi öyleyse.. Ben muharririm. Evet. Bu işi zorlamayalım... Bu herife Kürtçe de söylese hiç bir şey anlamıyordu. kabul etti.. Derman bulamadım. Daha bir sürü hakaret.. . — Düşündüm. Sonra yerinden kalktı.. Yazdınız mı yoksa?... Keşki sözünüzü dinleyip mektupları vermeseydim. Lâkin bir mektup. Öyle ya..... Yarısını saklamalıydın. — Anlaşılıyor. — Söz mü vermiştim? Ben sizi.. Allah ne takdir etmişse o olacaktır... Kızın kalbini yumşatalım.. Demin büyük hata dedim ya. Bırakalım. Fakir bir çocuk..» diyor...... Çaresizlikle odayı enine boyuna biraz dolaştı. Zaten söz de verdinizdi. kendisinin mektupları mahkemeye vermemek nasihati arasında nasıl taban tabana zıt bir düşünce olduğunu anladı. — Vay alçaklar vay. — Yazdım.. Vazgeçerdi.. Başka bir çare düşünmediniz mi? Meselâ delikanlıya hadisenin içyüzünü bir mektupla anlatıp. size yüz verseydi onu kahpece vurmazdınız. — Haklısınız beyim.. Siz muharrirsiniz. istanbullu birdenbire bu sözle. — Orasına amenna. Meğer onları taşımayı haketmişsiniz.. Bıyıklarımı mı? Ne münasebet. İşte muharrirliğin kırk yılda bir kere işe yarar yeri geldi.. — Abdurrahim bey. Şimdi ne yapalım istiyorsunuz? — Bilmem ki. pala bıyıklarınıza lâyık olmayan bir erkek sanırdım. Meseleyi duymuş. Şimdi veriyorlar. Sağ yumruğunu sol elinin içine yavaş yavaş vurarak gülümsedi: — Haaa. Eğer ezelden Kadriye hanım size kısmet ise bunu hiç bir kuvvet bozamaz.. dünyada deyyus.. Mektup yazmış. — Değil mi beyim? — İyi ama Abdurrahim bey. — Vallaha beyim siz keramet ehlisiniz. «Kadriye hanım.. — Açık yazsaydınız.. namussuz bir tane değil ki.. Şimdi mektup yazmak faydasız mı? Siz ne fikirdesiniz? — Ben şaşırdım. İstanbullu yumruğunu gevşetti.. Size danışmadan öyle mi? Kızı reddedip sokağa atacakları yerde.... Lütfen bir acıklı mektup yazınız. O da kızın babası gibi kabul etti. Pekâlâ Abdurrahim bey.. Eskidenleri Kadriye'yi severmiş de vermezlermiş. inanmadı ki üç günde cevap aidim. Komşularında bir genç zabit vardı. Bu sekiz sene dört ay zarfında kıza kim talip olursa bir tanesini yollardık. — Neyi?. Kahkahayla gülmeye başladı. Mektupları hiç olmazsa top yekûn vermeyecektin. — Açık yazdım..— Kızı evlendiriyorlar.. hergele... Fıkara diyerek. Ben ne budalayım.. Siz muharrirsiniz. pezevenk... Acıklı bir mektup yazınız..... Ben dilim döndüğü kadar yalvardım... — Sahi.. Hiç bir şey düşünemiyorum.

. kendinden âdeta geçmiş bulmuşlardı.» diye bağırması üzerine Şeyh'efendi. Şeyh'efendi ayağını öfkeyle yere vurup.» diye bağırmış.) çölde Şeyh'i böyle görünce aklı tarmar olay azmış.... Aman. cahil adam ne bilecek kış mevsimi şimşek olmaz ki Nur demeli...... belinde bir kocaman boru sokulu olarak görenler olmuştu.. — Aman ha. Malatya mahpusanesine birdenbire ağır bir çekingenlik çökmüştü... Birdenbire dünyayı zelzele tuttu. alçalmışlar.. Sona şark tarafının gökyüzünü göstermiş.» Erzincan felâketinden bir gün evvel de gene böyle mırıldanmıştı ve o gece. başında yeşil sarık. Almaya razı olursa mektup söker mi? Orta yerde bir namussuz varken muharrir buna hiç bir çare bulamaz.. Namussuz herif «Namussuz» kelimesini söylerken zevkten gözleri parlıyordu. 1939 Ağustosunun 31'inci günü de tıpkı tıpkısına aynı sözleri söylediğine yemin ediyorlardı: «Alâmetler belirdi. Süleyman efendi kuluna gazap vermiyesin. En kıymetli müridi Kara dayı'yı bile bir göz hareketiyle tersleyip «Yerin dibine» sokmuştu... Nihayet erkek olduğunuzu unutmamaya mecbursunuz Abdurrahim bey.» O günlerde.» Erzincan'nm «hâk ile yeksan» olmasından bir gün evvel Şeyhi ziyarete gidenler. Ayıptır. Şeyh Süleyman efendi. (Silo ağa O gece şehir'den köy'e dönüyormuş. Bu sefer de ortalığı bir beyaz ışık kaplamış.. Şeyh Süleyman efendi'yi Dünyanın batacağına bir alâmet canım.— Mektubu şimdi bırakın rica ederim.. kabil olduğu kadar işaretle anlaşmak isteniyordu.. asilzade yerin evlâdı olduğunuzu nasıl unutursunuz? Erkek ağlar mı hiç? Hele sizin gibi bir erkek.. hayvan sanki doğurmuş ta tayına sesleniyor. Hazret'i bir derin murakabeye dalmış. O sırada bir şimşek (Silo ağa buna şimşek diyor ama. iki tane yıldız peydahlanmaz mı? Yıldızlar alçalmişlar. sırtında siyah cübbe. Ertesi gün duyduk ki Erzincan batmış». Ben diz çöktüğüm yerde yüzükoyun toprağa kapandım. Ayağını bir kere toprağa vursa. Malatya şehrini bir korkulu dedikodu kaplamıştı.. Kıyamet alâmetleri. «Aman Yarabbî... Bir büyük cinayet işlenmiş de insanlar kan üzerinde yürüyormuş gibiydiler. — Aman ha.. kendisini Izollu köprüsünün beri tarafında. Hayvandan yere atlamış. — Aman haaa. parmağını dudaklarını götürüp «Sus. «Medet ya Şeyh'im. kelepçeyle.. «Allah» diyeni getiriyorlar. demir parmaklıkla. «Hergele'yi.. Kelimeyi şahadet getirmeğe başladım. Sanki alçak sesle konuşuluyor.... Gökte. «Hayvanı bir kişnemedir aldı. Silo ağa. Erzincan'ın battığı gece. Jandarma süngüsü ve Gardiyan kilidiyle zaptedilir bir adam değildi...» işareti vermiş. Puşt'u bırakıyorlar da hâşa sümme hâşa. Durun ağlamayın ama. sabık tahsildar merhum Ali beyin onaltı yaşındaki kızı Necla (bu Necla da Şeyh Süleyman efendi'nin müridlerinden birisidir) . Şeyh'in başı üstüne inmişler.. Gözleri iki kere şaşılaşmıştı ki bunun manasını bilenler bilirdi. «Feyekûn. Onbeş müridiyle Şeyh Süleyman efendiyi getirmişlerdi.) Bir şimşek etrafı yeşile «Gark etmiş».. diyor.

inanmamak kâfir olmaktı. Gece yarışma doğru Şeyh efendi kahve istemiş. «Bunu Peygambere götürün» diyerek Şeyh Süleyman efendiyi salık vermişti. 'Dışarı mı çıktınız efendim? ' diye sordum. bu kadar «Ayıp» lı olan bir adama Müslümanın bu derece tapmasını Kâşif Hoca'nın hoş görmediğine ve Peygamber lafını kinayeli söylediğine hükmettiler. Zelzele Malatya ve havalisini de fena halde sarstığı halde mal ve can kaybına sebebiyet vermemişti. Zâten inkâr kimin haddiki bütün Malatya'nın kerametine iman ettiği Kâşif Hoca bütün parasıyle ekmek alıp köpeklere doğruyan ve sekizinci karısını. Diğerleri.. kız pişirip getirmiş.. Ehli keramet ise Şeyh Süleyman efendi kendisini de müritlerini de halâs etmeli idi. Erzincan'ın evel eski. Fakat bu bozuk dünyanın birkaç ermiş kulun yüzüsuyu hürmetine durduğu da muhakkaktı ve bu ermiş kullardan birisi de Şeyh Süleyman efendiydi. geliniyle aynı yatakta ölü bulmuşlar. Kahveyi içmedi. sözün son derece sarih olduğu ve başka manalar aramanın icap etmeyeceği fikrindeydiler. «İdrâki maâlî bu küçük akla gerekmez.. Biraz sonra Şeyh hazretleri içeri girmiş. kadınlara bilhassa genç kızlara el vermesini.l Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Kâşif Hoca'nın bu sözü ne demekti? Bunu Malatya'nın uleması çok düşündü ve iki parçaya bölündü. Hamamlarında oğlan oynatıp fi'li livata'ya müptelâ imişler. Bu «haklı fikre» ilk günlerde öteki taraftakiler de itiraz edemediler ve bütün Malatya. hastalara bir kere bakıp. ikinci cihan harbinden daha müthiş bir vaka ile allak bullak edecek bir mucizeyi. Ayakları ve entarisinin etekleri ıslaktı. Nice nice kerameti zahir olmuştu. Dünyanın bozulduğu muhakkaktı.» diye meseleyi ertesi gün anasına anlatmış. orospu kullarına neden merhamet kıldı?» Bunun hikmetini birkaç kere Şeyh Süleyman efendiye sordular. Bu rivayetler ağızdan ağıza gezerken Erzincan'ın başına gelenler duyulunca halkı bir merak sardı. Benim içim bir tuhaf oldu. batmağa mahkûm bir lânetli memleket olduğu malumdu. 9 kazası 100 küsur köyü civar Vilâyetlerin ahalisiyle beraber Şeyh'in oribine yakın müridi mahpusluğun ilk haftasında dünyayı. esrarengiz esrarengiz gülümsemekle iktifa etti.. birçok herifleri zelzeleden sonra anadan üryan.l dedi. Omuzlarında kar taneleri gördüm. Oğlu askere giden bir herifi bir herifi değil. Yalnız bir defasında. Dışarı çıktı galiba diye beklemiş. «Dişleri birbirine vuruyordu. Lâkin akıl ermez bir cihet var: Yıkılmayan binalardan birisi de Erzincan kerhanesi. Efendi.» buyurdu. «Ne demek bu? Allah.. oğluyle beraber yakalayıp aklını şaşıran bir derin ulemâ kaç kere hasta okutmağa çağrıldığı evlerde. Umumiyetle Şeyh Süleyman efendinin bazı taraflarını beyenmeyenler henüz sakal bırakmamasını. Hazreti Muhammet Aleyhüsselâmın âhır zaman Peygamberi olduğu malum iken. Bir de bakmış ki efendi yatağında yok. Ağlamağa başladım. Şeyh hazretlerinin hapse mahkûm edilmesi garazkârların ekmeğine yağ sürdü. 'Sus çocuk. Sus. Kıbleye dönüp secdeye kapandı.. nefeslerini .Şeyh'in hanesinde misafirmiş. ticaretle uğraşmasını (bir büyük hazır elbise imalâthanesi işletiyordu) ve diğer emsalinin aksine güler yüzlü olmasını ve muhitindeki büyük tesirini çekemeyenler.

.. Küçük Ali. Şeyh getirildi getireli hepsi abdestli dolaşıyorlar. Döndü de içeri girdi. — Aman haa. boş vakitlerinde Kur'an okuyup salâvâtı şerife çekiyorlardı. rastladığı insanlara gülümseyerek. onbeş senelik müdüriyet müddetince hiç basma gelmemişti.keserek beklediler. yapılan tahkikat neticesinde efendinin kerameti sayesinde kilitli kapulardan geçerek. Mübarek gülümsüyor..» dedi. Üç besmele çekip kilidi şırpadak kapadım. Parmağını ağzına götürdü.belki yüzüncü defa anlatırken dudakları kuruduğu için bunları yalayarak şöyle söylüyordu : — Müdür beyin tembihi var. koğuşlarda dolaşıp duruyordu.. Yahu Allah beterinden saklasın. Her yere girdi. Yüzüme bakıyor da. . yallah diyip sırra kadem basarsa meseleyi yüksek Vekâlet'e nasıl arzedecekti? «12l13 Ağustos 1943 cuma gecesi saat 11 raddelerinde nöbetçi gardiyanı falan mahpusları kontrol ettiğinde gizli âyin yapmak suçuyle 3 ay hapse mahkûm olup Kutbülzaman lakabıyle maruf Şeyh Süleyman efendiyi yatağında bulamamış. «Allah beterinden saklasın» böyle bir iş. kapunun demir parmaklıkları arasından «Cigara dumanı gibi» geçip önüne dikilivermişti. Bu ilk hafta okadar hailevî geçtiki Cezaevi müdürü Mehmet Erdemir bey bile rahat bir uyku uyuyamadı. Aman. «Aman Şeyh'im.. Biz sizi mesul etmeyiz. Şeyhin taraftarları. Apdestsiz yere basmayarak namaza başladı ve içkiyi terk etti. Hangisi nerede rastlarsa Küçük Ali'nin acele işi olduğuna aldırmayarak bîçareyi âdeta zorla kahvelere sürüklediler.» İşte bu korku ile gardiyanları daireye toplayıp sıkı sıkıya tembih etmişti... gülümsüyor. münkirlere karşı çıkarmak için altı defa büyük ziyafetler verdiler.. Şeyh efendi. çaylar ısmarladılar ve kahve halkına karşı hadiseyi tekrar tekrar ve yüksek sesle anlatmaya mecbur ettiler. beyaz ipekten entarisini savura savura koridorlarda.. demişti ki günlerden beri gerek mahpuslar gerek gardiyanlar ve gerekse jandarmalar arasmda tekrar edilen ümitsiz nida ve tehlike işareti işte buydu. Müdür bey üstüste.. Bu vaka şehrin üzerine gece karanlığı gibi çöktü..» demişim. Şu hale göre Şeyh Süleyman efendi de bir emri İlâhî'yi yerine geirmek için kendi arzusuyle nefsini daha doğrusu fânî kalıbını mahpus ettirmişti.. Hamailini üstüne aldı. Dilim tutulmuş.. «Meraklanma. Keramet kırıntısını gardiyan küçük Ali görmüştü. Aman Şeyh'im. Çıkıp gitse ne yapardık? Hiç... duman gibi mübarek.. Aman haa. Şeyh hazretleri kapıyı geçip karşıma dikildi... Adama deli derler. Bereket merhametli bir adam. avluda... Eski muskalarını kuşandı. Şeyh efendi.. işte bu elindeki cigaranın dumanı gibi bey. kerametin bu canlı ve samimî şahidini.. Anahtarı cebime sokmağa fırsat elvermedi. Bir hafta sonra bir küçük keramet kırıntısı müstesna akıl almaz bir hadise vuku bulmayınca mahpusaneciler biraz ferahladılar. Yeminle «Kitap çarpsın» diyerek anlattığına bakılırsa asıl mahpusaneyi müdüriyet dairesinden ayıran büyük demir kapıyı besmeleyle kilitleyip sandaliyesine yeni oturmuştu ki Şeyh Süleyman efendi. Şu cigara gibi yanayımki.

İmalâthanenin kârı. Bu da Şeyh efendinin müritlerinden birisiydi. «Rabbim neye muktedir değil ki be adam.. arka saflarda namaz kılarken selâm verdiği sırada.» diyerek beni tersledi.. Bu seferki işe kâinat şaşmıştı. Tabiî üstüste beşer lira gelir. evrakı saklanarak infazı yıllardan beri geciktirilirken birdenbire gelip cezaya yatmayı aklına koymasın mı? «Mademki çileye teslimi nefsedeceğiz. göğüs darlıklarına. «Sakin ol Hacı.. Nahiye müdürü olacak dinsiz zaten baskın esnasında sarhoş bir halde bulunduğuna herkes yemin ediyor diğer bir dinsiz olan karakol komutanı ile birlikte. Şoför tamirden aciz getirince çarnâçar halîfelerden birisi olan Silo ağanın hanesine ilticaya karar vermişler. yahut mutemet bir adamlarını saldıkları malumdu. Mübarek çilehanesine dönmüş. tarlalardan. üçer lira gelse. büyük Cami'de. İzollu'nun 35 pare köyünü hususî bir kamyonla kamilen dolaşmış. Lâkin mahkemeye elyazısı delil oluyor diyerek kaç zamandır bu âdeti terk etmiş. hayret edersin. üstüne bir ürperme gelmiş. Şeyhi götürmekten başka çare bulunamamıştı.» diye eteğine davrandım... «Medet Şeyhim.. kısırlıklara çare bulmak için Ankara'dan. Hak bereket versin. Sırtıma dokunmasıyle aklımı başıma devşirdim. Bu seferki iş. Evvelâ küçük dilini yutmuş.. Namazı tamamladım. bir tepenin üzerinde kâin olup elli haneliktir. yağmurlu bir akşam üzeri hikmeti hüdâ kamyon bozulmuş. senede ellibin lira.. otuzbin.. «Ben beni kaybedecektim. Geri dönerken Silo ağanın hanesine iki kilometre mesafede...» diyerek baskın vermiş.... Elinde bir gül goncasryle karşıma çıktı. ikişer lira gelse yirmibin lira. Bereket köylü yemek hazırlamakla meşgul bulunduğundan ancak konağın bir odasında . ellerinde tabancalarla «Davranma. baldızı mı bir bayan derde uğramış. istanbul'dan nice nice beylerin ya bizzat geldikleri. Benim tekrardan dilim dolaştı. Bir de ne bakayım.. Koşarak mahpusaneyi tuttum. Nitekim. bahçelerden.. Şeyh efendinin dünyalığı da ahretliği kadar sağlam. Hatta bir keresinde Elâziz Paşasının karısı mı. hayır müesseselerim gezmeğe karar vermiş.Hakikatte manevî varlığı serbestti. İşte o sebepten son yedi senedir Şeyh hazretlerini Hükümet rahat bırakıyordu. mışmış bahçelerini. evvelâ rızk meselesini halledelim. makinenin arıza vermesini müridan Allahm bir lütfü sayarak kadınlı.» diye fısıldadı..» Eskiden muska da yazarmış. Şeyh efendiyi koydunsa bul.. erkekli ağanın konağına toplanmışlar. Yedi sene evel bir âyin esnasında baskına uğrayıp üç ay hapse mahkûm edilen Şeyh efendi. Şeyh Süleyman efendinin ortalama bir hesapla onbin müridi olduğu söyleniyordu ve münafıklar ve garazkârlar tarafından şöyle hasis bir hesap çıkarılıyordu: Beher müritten senede birer lira gelse onbin lira. Medet.. Artık şekere okuyuveriyor. Şeyh efendiyi sağ yanında görmüştü.. Sırtımı sıvazladı. Aynı gün. Allanın bir hikmeti canım. Silo ağanın köyü Fırat sahilinde.. çayırlardan aldığı da caba. Bir tek çay şekerine nail olup bunca yıllık cin tutmalarına. bir müddet sonra gardiyan Küçük Ali'nin şahit olduğu kerameti tasdik eden birisi daha zuhur etti. Elli hanenin elli hanesi de tekmil Şeyh hazretlerinin müridi olduğundan. Bildiğimiz çay şekerine.» diyerek çiftlikleri.

Belki kendi işinde yani köy ağalağmda kurnazdır. Allah da bir kere Malatya'ya «kaysı verdim» buyurdu mu.... bayramlık ve düğünlük esbablarıyle süslenmiş on sekiz karı ki cem'an otuzüç kişi yakalayabilmişler. — Neden? Deli mi bunlar? Deli değilmişler. Almadılar.. Bir köyün bir kocaman ağası olup da.. mızrak çuvala sığmadı. Malatya cezaevinin karılar koğuşu. Gene bereket versin.. yüz verir. bütün köyü.. Haydi oldu olanlar. dallar meyvayı çekemez hale gelmişlerdi. dağ. Hükümet memurunun hali malum. Mahpusanede eskiden beri mahpus olan müritler bu işi duyunca dizlerini döğdüler ve Silo ağaya ağızlarına geleni söylediler. Her ne kadar toptancılar vaziyeti fıkara güruhuna belli etmemek istedilerse de. Bu vaziyet karşısında mebus beyin ortağı... çünkü kendi köyünde Şeyh hazretlerini Hükümete teslim etmek..ileri gelenlerden on iki kişi Şeyhe o günden beri refakat eden üç halifesiyle on beş nefer erkek ve Şeyhin odasında.. Malatya mebuslarından bir zatın ortağı âdeta yanyarıya kapatmışlardı. Anlaşılan mebus bey de. Lâkin ne fayda. birdenbire boşanıp arşıalâya sıçrayacaklarını sezmişlerdi. Pekâlâ. Silo ağa saf adamdı. Tabiî onların da yürekleri yanmış. Delikanlıların silâh altında olması. Çayır zamanı idi.. iki tane kilim teklif ettik. însan elli verir.» Buna karşı Silo ağa pek uzun boylu. Hem de Şeyh hazretlerinin birinci Halîfelerinden iken.. devlet otoritesine başvurmak mecburiyetini hissederek karakol komutanına ve nahiye müdürüne . Mademki ağzı var. Yana yakıla anlattığı hikâyeden yana yakıla. Kaysı pek nazlı bir meyvadır. Yevmiyeler her zamankinden iki çeyrek fazlalaşarak otuz kuruşa fırladı. Izollu Nahiyesinin bütün mışmış (yani kaysı) bahçelerini Şeyh hazretlerinin ortağıyle. derelere cephanelik kazdınlması. Elbüstan kilimi. esmer 55 yaşlarında bir adam şöyle dert yanıyor : — Para teklif ettik. o kadar uzun boylu ki. Geçen sene. insana beyaz entarisinin altında ayaklarına sopalar bağlamış zannettiren. Razı olmadılar. Yetişmesiyle çürümesi bir olur.. fiyatların umumiyetle yerden yavaş yavaş kalkmak üzere olduklarını. Elli kırat buğday teklif ettik. Izollu ve havalisini bu sene daha başlangıçta bir amele noksanı sardı. Şeyh hazretleri de. çiçek üstünde iken bir soğuk dalgası ağaçlan tamamıyle yaktığı için bu sene. Fakat Şeyh Süleyman efendinin Halifeliğini becerecek mertebede diplomat olamamıştı.. Bir Acem seccadesi teklif ettik. taş kaysı kesilir. oniki mevcuduyle zaten yükünü almış bulunduğundan Müddeiumumi karıları gayrı mevkuf bırakmak zorunda kalmış. Etrafı gözcü koymadan. bir kurt ağası olan Silo için ölümden beterdi mahpusanede birkaç aklı eren meselâ istanbullu Murat bey işin içyüzünü sezdiler. Silo ağanın herkese gizlice söylediğine bakılırsa herifler biraz sabırlı olabilselermiş. Üç toklu teklif ettik.. yediden yetmişe kadar sürükleyip Malatya mahkemesine dökeceklermiş. Rüşvet yememiş olmaz. umumiyetle vilâyette mış mış'ın fevkalâde bol olması bu amele noksanını akıl almaz bir dereceye çıkarmıştı. Bahçe sahiplerinin gözü yıldığmdan bahçelerin yüzü ucuza kapatılmıştı.

Nihayet mesele meydana çıktı. Meseleyi Şeyh efendiye bildirdi. irtica» kelimeleriyle dolu bir nutuk çekti. yediden yetmişe kadar. dünyanın fânî olduğundan başladı. Tavuklar. «Şeyh Süleyman efendi gelmiş» sözü kulaktan kulağa yıldırım gibi yayıldı. cehennemi. Mebus beyin ortağı sarhoş bir herifti. karakolun hiç kimseyi şurada. Tabiî. «bekaya» toplamak meselesinden köylünün ipi gayrı tabiî bir şekilde karakolun eline geçmiş olduğundan amele. Ölü gibi yatağa düşeceklerine her köyde bir eve toplanıp Şeyhlerini ağırlamağa giriştiler. beş gün Elâziz'de yaşıyordul Yerine bir sürü ayyaş bırakmıştı. İki gün buradaysa. muavinler de olup biten işlerle Şeyh Süleyman efendinin ziyaretlerini birbirine bağlayamadıklarından birkaç gün de şaşkınlıkla. Müridan meselenin içyüzünü ifşa etmediklerinden. karıerkek Şeyh'in müridi bulunuyordu. Köylere jandarma çıktı.müracaat eyleyip «Muavenet» istedi. cehennemin azabını. sola koştular. Aman. Bir hafta sonra mebus beyin ortağı zevke kanıksamış olarak suyu geçip Izollu'ya girince ateş saçağı sarmıştı. Bunlar. gâvurluk getiren heriflere yardım etmektense aynı zamanda sevap kazanmanın daha kârlı olacağını. Şeyh efendi. mütegallibe. «Müsademeyi efkâr'da barikayı hakikat» doğdu. Izollu Nahiyesi. Ahirete geçti. Başçavuşun korkudan avuçları terledi. toklular kesildi. zaman derken Şeyhin kamyonu etrafı süratle dolaştı. Şeyh Süleyman efendi de Allahına sığındı. zaten Mustafa beyin de Başçavuş ve Nahiye müdürü beyle görüşeceğini söyledi. Şeyh efendinin ortağı «olaya» evvelâ kendi vasıtalarıyle «çaresaz» olmağa yeltendi. iş güzelce yürüyüp dururken birdenbire hangi sebeple akasadığını hemen fark edemediler. Fazladan Elâziz umumhanesinde dostu da vardı. Kur'anı ve kıyamet günüyle beraber yardıma çağırdı. Gün doğmadan işe başlayıp. Bey'e vaziyeti anlatacağını» yeminle söylüyordu. Mebus beyin ortağı işe şeytan karıştı zannederken bilakis Allah’ın müdahale ettiğini anlayınca dini bütün bir Müslüman gibi kadere riza gösterip Ankara'ya «Takdir'e tedbîr uymadı» diye telgraf çekeceğine Izollu'nun Elâziz'e yakın olmasından ve Elâziz'in cumhuriyetin ilânından bu tarafa «İsyan mıntıkası» olmasından dolayı oraya çekti. gün kararmcaya kadar bahçelerde güneş altında terleyerek çalışan adamlara bir din gayreti sirayet etti. burada çalıştırmaya hakkı bulunmadığını. Yedi cehennemi. dualar okundu. her ne kadar beş kuruş eksik yevmiye verecekse de. yalvarmak ve tehdit etmekle geçti. cenneti. Meclis kurdular. Şey'in . Para etmediğini görünce «başını» açarak «Malatya'ya koştu. Jandarma Başçavuşuna «Şeyhlik. cennetin nimetlerini saydı. Rejim. Sağa koştular. mebusun kiraladığı bahçelere döküldü. Izollu mışmışlarının yarısını çürütmemek için Haktaâlâ'yı. yarı cebren. Bir kamyon tutup Karadayı'yı da yanına alarak yola çıktı. Nahiye müdürünü çağırdılar. yedi cenneti. memlekete ahlâksızlık. Yemekler yendi. Yarı hatırla. Herif «Makine başına geçip Ankara'da Millet Meclisi'ni bulacağım. Embiyalık. rengi uçtu. Tarikat kardeşliğinin her türlü kardeşlikten üstünlüğüne sözü getirip kendisini hoşnut etmek isteyenlerin yarından itibaren Nakşibendî tarikati halîfelerinden Mustafa beyin bahçelerinde çalışmalarını.

Kısmı siyasî komiseri. Kanunlarına.. ilk şaşkınlıkla karıları olsun kaçırabilmek için muhtelit âyîn'i derhal harem selâmlık haline getirmek tedbirini düşünmüştü. Onun da kendisine göre şeyhine çektirecek (yarması) vardı. kükürtlediği mışmışların nereye satılacağı henüz belli değildi ama. ceza evindeki sofuların Reis'i Bunlarm yarısı Reisiyle beraber Şeyh'in mürid'i idiler.» diye. fiyat temevvüçlerindeki hakları sırası geldikçe nazara alınmak şartiyle 1950 senesine kadar sevgili kardeşimiz. Kanun namına» diyip avlu'ya girdi. Bu taraftan da Müddei umumi muavini.Karılar odasında basıldı. Çavuş. bu kadar sarih olarak ancak Şeyh'efendinin cezasını bitirmesine yakın anlaşılmıştı. Karılarla erkeklerin tamamiyle ayrılıp ayrılmadığını bizzat kontrol etmek isterken Ne fena tesadüf. Şeyh'i teslim etmekle ithama başladılar. o tarafa kıvrandı. Vali muavini bindiler. Türk ırkından olduğunu üstlerine ispat etmek için elinde tabancayla pusuda bekliyordu.» lâfı duyulur duyulmaz. Fakat çok bunaldıkça perdenin. haberi getirene iki kere üstüste «Sahi mi? Sahi mi?» diye sormuş. mebus beyin mahsulâtı. Müdür hep atlayıp Şeyh'in arkasına düştüler. geliyormuş. Silo ağanın konağındaki âyinde yetiştiler.. Hadisenin yalnız bir dahilî piyasa meselesi olmayıp devletimizin haricî siyasetiyle yani yüksek politikasiyle sıkı sıkıya alâkadar olduğu akümülatörlü radyosu vasıtasıyle gerek Berlin gerek Bari istasyonlarının Türkçe neşriyatını gece gündüz takip eden ve Tasviri Efkâr gazetesine abone olan Nahiye müdürü tarafından fark olundu. Hep bir olup Hükümet'e. En yakın karakoldan telefonla vilâyet makamı hadiseden haberdar edildi. Bu hikâye. Sana büyük demiyen kâfirdir. Fakat Şeyh'efendi'nin mahpusanede misafir bulunduğu zamanlarda ve bilhassa tahliyesinden sonra mahpusları şiddetle alâkadar eden okadar umulmaz hadiseler cereyan etti ki mahkûmiyet sebebi unutuldu. Nat Pinkerton romanlarında okuyup. hiç şüphelenmeden bir tarafını tutup yavaş yavaş kaldırarak işin iç yüzünü çırılçıplak ortaya serdi. hiç farkında olmadan. Silo ağa.. Dönüşte zira artık mürşid'i kâmil'in irşat gezintisi nihayete ermek üzereydi. Amerikan filmlerinde gördüğü gibi «Davranma yakarım. ilk haftalar Şeyh'e de. Almanya'ya toptan devredilmiş bulunuyordu. gardiyan küçük Ömer'in de yüreğini sevinçle hoplattı. Nahiye müdürü.» sesleri gecenin içinde kıyameti koparıyordu ki devlet otoritesi derhal tertibat aldı. Allah Hu. gündüz Allah'u taalâya niyaz ediyormuş. Birşeyler uydurmağa.kuruttuğu. beddua edildi.» Diyerek sevinçle' secdeye kapanmıştı. bu tarafa kıvrandı.. mürit'lerine de. Zaten «Şeyh Süleyman efendi tevkif edilmiş. Emniyet müdürü. Jandarmalar. Şeyh'in öğrettiklerini. Adliye'sine söğüldü. . Şosede otomobil'in horultusu duyulunca. Karadayı'nm ezberlettiklerini yüzüne gözüne bulaştırarak sayıp döktü. Sonradan öğrenildiğine göre Şeyh Süleyman efendi bir senedir gece. Şeyh efendi.. Sonra yavaş yavaş Silo ağa'nın saflığını keşfeden «Köpoğlu köpekler» bîçareyi. Şeyh Süleyman efendi'nin tevkifi haberi. Halifelerine de misafir muamelesi yapıldı. sonra «Yarabbî sen nelere kadir değilsin. «Gelsin de şu Murat beyin elinden din'i mübîn'i islâm'ı bir çif lâkırdı ile kurtarsın.. Hacı Hüseyin efendi. gitti. «Allah Hu.

. Şarab'ı hükümet yapıp satıyor. Üçüncüsü: Kadın çoğalıp erkek azalacak.. Şeriat ilmi. Hâlâ kırıyor. ötekini gâvur niyetine kırdı.. Bir öksürükle boğazını temizledi. ilimden maksat bugün onların mekteplerinde okutulan yalan. Anlamayan sorar... Sen Rabbimin takdirini bozabilir misin? Silo ağa kalın sesiyle: — Hâşâ.. Başı açık dairelerde çalışıyor. Aklınızda kalsın. Kur'an üzerine ilim. Dizleri üzerinde duran kaim kitabı eline aldı.. Kabil olmayınca derince bir of deyip. Şimdi Haktualâ'nın işine karışıyorlar. Veba oldu. Bugünkü dersimiz ihvanlar (Kıyamet alâmetleri) dir. yüreği ılık ılık bir hoş olacak kadar sevindi. işte dünya'ya bakın. ilâç verir. Karadayı mukaddeme yaptı: — Burada cümlemiz kaza ve kader kurbanıyız. Eskiden biz bukadar hastalık bilmezdik. diye cevap verdi. kimini gözüyle halkı Karadayı'nm etrafına cemetti. kimini eliyle.... Önümüz mübarek Ramazan'ı şerîf. dedi. mahpushaneye geldiklerinin haftasında tezgâh'ını koğuşun bir köşesine kurdu. İkincisi: Zina edenlerle şarap içenler ziyadeleşecek. Bir diğer öksürükle «Hazır» larm dikkatini üzerine çekmeğe çalıştı. diğerleri gibi nümayiş yapamadığı halde. öğrenir. Ümmet arasına kılıç girdi ağalar. nefesini keserek bekledi. kocaman bir besmele çekip üç Kulhüvallah bir Elham okudu. Yüreğimizi Haktualâya açık tutalım.. Ortalığı fesat ve cehalet bürüdü. Bu çok mühimdir. Baş ağrısa bir adı var. Zina.. Kardeşler kıyamet alâmetleri onsekiz olup cümlesi zaman zaman meydana çıkacak. Çeşit çeşit veba oldu. Silo ağa bu işareti bekliyor gibi.. — Kitabı rasgele yerinden açtı ve ezberden okumağa başladı: — İlim okunmayacak. Şeyh Süleyman efendi'nin birinci Halifesi Karadayı. Bele ki ahiretimizi abad etmeğe çalışalım. Dördüncüsü: Ümmet arasına kılıç girecek ve bir daha kalkmıyâcak. Lâkin kitapta buna dair tafsilât olmadığından Karadayı başka bir alâmete geçti: ..Ve en nihayet yaşı müsait olmadığı için cezası idam'dan 24 seneye düşen ve yedi senedir mahpus yatan Sazlı Mustafa bu havadise.. Çook.. Ne ilâcı bre kâfir. sorup öğrenmemek ayıp. haddine bakmadan. Dünyamızı berbat ettik. Karılar erkeğin ekmeğini aldı. İşte biri. Hak'kı ve kitabını unuttuğumuzdan felâkete düştük. Arapçayı pekçok hatırlatan zorla acaipleştirdiği bir türkçe ile: Kitabülhamdiyye ve Kemalâtülahmediyye nâm eserin muharriri yazıcı oğlu Eşşeyh Mehmet efendi ruhuna fatiha. İşte bu alâmet meydana çıktı. Cehalet ve fesat çoğalacak... Cemaat. Hitamında müşkülü olan sorar. Karadayı gözlerini kitaptan ayırmıyarak. Sormak ayıp değil.. hâşâ sümme hâşâ namaz gibi ayıphktan çıktı... Öğleden sonraydı. Şeyh'in Alevî düşmanlığı meşhur olduğundan yalnız Ali kulları somurttular.. Vaktimiz olursa cennet ve cehennem de hikâye edilecek. Başlıyorum. Beşincisi: Cihanda çok veba olacak. Karadayı başıyla tas tik etti: — Sonra beytil mukaddes açılacak. İşbu kitap bize doğru yolumuzu gösterecektir. yollarda karı bolluğu var. düzen değil. Doktor..

Kendisini mal fitnesinden kurtaranlara ne mutlu.. küçükten büyüğe hürmet kalmadı. Adını değiştirdi. Bir kısmı Sultan Murat devrinde zuhur edip.» diye mırıldandı. Mehdî'nin devri kırk sene. Yalancı Deccallar çıktı. Zira kitabın kavlince otuz deccal'in en sonundaki üç Deccal diğerlerini ortadan kaldıracak. Almanya olsa gerektir. Müslüman tren'in erkeği gibi ağzmdan burnundan duman savuruyor.... İkinci Deccal .. inandırıcı sesiyle'çok iyi bildiği bir meselede rahat rahat konuşuyordu: — Deccal çıkacak. Rumeli'nden geldi. Şalvarları Yeniçerileri kaldırdılar. Büyükten küçüğe şefkat.. bu alâmetler tekmil olmuştur.. Biz şerre uğradık. Dinar yani bankanot. Yani bir lira.. derin bir vecd'içinde. Biz âhır zaman ümmetiyiz. Doğru bir söz.. İyi bildin. Bir kısmı Sultan Mehmet devrinde zuhur eyledi. işte ünya malı. Karıların çıplaklığı. Ya Rabbî kudretine inanmıyan kâfirdir. Hacı Hüseyin efendi. Gözleri gök.. Sonra Arapta fitne olacak. Şimdi şeker inci değerine yükseldi. — Öyleyse bu harbin sonunda Avrupada bir Devlet. Hürriyet yani. ingiliz'le. Murat beyle her münakaşada tekrarladığı bir meseleyi sordu: — Bu harp. Abdülhmîd zamanında biz şekerin okkasını iki kuruşa yerdik. Sonra tütün içmek ümumileşecek. Dünyayı apartman'la doldurdular. Karılar bile bu zıkkıma müptelâoldular. Bu kırk yıl içinde Deve ile Arslan. Reisleri sakallı bir papas'tı.. Kalkacak gibi bir hareket yaptı. dini islâmı kabul edecek öyle mi? — Öyledir. Halka dediyse kendi taifesine mal verecek.... birer emzik Ağızlık Kibrit. Rumeli kâfiristan'dır. kitabın yazdığı harp değil mi? Altmışa varmam. Birisine yüz dinar verilse mesrur olmaya. Lâkin her yerde var. îşte kardeşler. Cihan Padişahını hal' eyleyip hitamında katleylediler. Kurt ile kuzu beraber yürüyecek.. ol Padişah'ı tahtından indirdiler. yüz lira. yetmişe yetmem. Kavukları. kâfirlerle sulh yapılacak.) buyurmuşlar.. Yüz dinar. Murat beyi yakalayıp yere vurmak gayretiyle etrafına baktı. Bid'at.. (Âhırı şer.. İşte cümlemizin cebinde birer tabaka. bugünkü serbeslik. Bunlar kıtlık getirdiler. sevinmeye.. ingiliz içinde yaşardı. Yani küfür.. Bir kısmı Sultan Hamîd efendimiz zamanında zuhur ettiler. üçüncü Deccal da helak olunca Mehdî Resul yetişecek. Sultan Aziz devrinde zuhur eyledi.— Sonra mal okadar fazlalaşacak ki birisine yüz dinar verilse. Hacı Hüseyin efendi. Mesrur. dünyayı tuttu.. Ey kardeşler. Bu Deccal halka mal verecek. — işte O harp. Fransız'la sulh yaptı Arap ureba. Bunlara Cön türk denildi. Bir kısmı. ve Rum eşkıyasiyle birlikte gelip Abdülhamîd efendimizi hal' ettiler. Arapta fitne zuhur etti. Bu üçten birincisi geldi.. Bilenler... yani. Onlar da Bulgarya.... dedikleri. Kâfir içinden gelecek idi. Hürriyet diye bir bid'at çıkardılar... Lâkin bir köyde bir ağanın evinde şeker ancak bulunurdu.. Evvelâ 30 yalancı Deccal çıkacak. Karadayı henüz zuhur etmiyen alâmetleri geçmişti. «Yarabbî. benzi sarı... Tamam. Kitap bunun bir zaman adını da değiştireceğini söyler.

. kılıçtan keskinliğini. köyler harabeye dönecek. Lâkin ne fayda. Bağlama.. İşte o zaman kıtlık olacak. kıldan ince. Tabariye denizinin suyunu kamilen içip tüketecekler. Fil kulaklı. Başını yere iğerek içinden bir daha bağlamayı eline almamağa yemin etti. Çalgı çalanlar çalgılarıyla birlikte gelecekler. Zira ogün her kes can kaygusuna düşecek kimse kimseye bakmıyacak. Başı öküz başı. Halk yerinde dururken dağları gitmiş görecek. Silo ağa meseleyi onlara kürtçe anlattı.. Sonra parmağını ıslatıp kitabın bir sayfasını çevirdi: — Alâmetler tamam olunca. üçbin yıllık yol olduğunu.... kardeşlerim. Zaten çoktanberi Hanım'ın Ali talipti. Yer yüzü dümdüz olacak. Mecüş var. Bir nar yiyenler doyacak. Ben size demedim mi?» manasına gelen kibirli bir duruşla Silo ağa'nm tercümesini bekledi. Destileri ve kadehleri boyunlarına asılmış olacak. iki kanadı var ve Arapça konuşur. ayakları deve ayağı. Sazlı Mustafa'nındı. vebal değil. Bu esnada Karadayı: «Nasıl. mahşer yerine serhoşlar serhoş olarak gelecek. olduğunu. Bunlar mahvolünca bir rahmet yağacak. bir rivayete göre şarktan gelecek. Karadayı va'zın burasında.. yani cansızlara tesir edecek. Kâat kebabı yemiş gibi. Uçuncusu yolda. Sûr'u İsrafil Sûr'unu öttürecek. ok atacaklar. bir kısmı göbeğine kadar ve bir kısmı dizine ve bir kısmı topuğuna kadar ve kimi hamamda oturur gibi baştan ayağa terliyecekler. Hâşâ sümme hâşâ. Karadayı şimdi de Sırat'ı hikâye ediyor. Derisi kaplan derisi. Karadayı'ya satmak ta günah olup olmadığım danıştıktan sonra ucuz pahalı defetmeğe karar verdi. Hmzır'a benzer gözleri.... Türkçe bilen cemaat korkunç bir kederle içini çekince dil bilmez kürt'ler de korkuyla birbirlerine bakıştılar. duvara asılı bağlama'ya baktı. Gökyüzü kuru toprak gibi yarılacak. Bir sığır başı. Bu öyle bir avaz ki evvelâ cemâdâta. Avrat kısmına baş açıklığı yalın ayaklık vebal değil mi? Hazreti Muhammet cevap verdi: Hayır. Oklarının ucu. Gök yüzüne.. Bir de Yecüş. Çalgılarıyla. Acı denizler kalmıyacak.başımızdakidir.. Haktaalâ tarafından kana batırılıp geri çevrilecek. yani yüz altın. İkincisi yedi sene hüküm yürütecektir. Boynu devekuşu'na göğsü arslan'a benzer. Yüz dinar.. İşte bunun da dört senesi geçti.» Ey kardeşler. Lâkin harareti. bin yılı düz. Sonrası selâmet. Kâfirlerden bir kısmı boğazı çukuruna kadar. yüz dinar'a çıkacak.. kuyruğu koç kuyruğu.. Bin yılı yokuş.. Bazı ulema bir mızrak boyu yaklaşacak buyurdu. Ama müminlere bir bulut gölge salacak. Mehdî bir rivayete göre magrip'ten. Mümin'ler kürsülerde oturacaklar. Şehirler. Bunlar sedleri yıkıp Şam'ı şerîf'i geçecekler. yalnız kâfirlere tesir edecek.. boynuzu var keçi gibi.. Peygamberimiz efendimiz eshabma mahşeri vasf eder ken Ayşe anamız sual etti :Ya Muhammet. .. dünyada bolluk olacak.. Şimdi gelelim Mahşer'e: Güneş bir mil miktarı mahşer halkının başı üzerine yakın gelecek.. bin yılı iniş. Bu esnada birden bir canavar çıkacak. Sazlı Mustafa'nın güzel yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. Şurada üç sene bir sıkıntı kaldı. Onbeşinci senede geberdi. Figan edecekler. Birinci Deccal onbeş sene hüküm sürecekti. Mahşer'e yalın ayak başı kabak çıkılacak. Cümle yıldızlar güz yaprağı gibi dökülecek.. bir kısmı göğsüne kadar.

» Zira orada yalan söylemek mümkün değildi. Yol üzerindeki ağaçlar cennetliklere şenlik eder. Selsebil ve kâfur pınarlardan. Dedi. daha sonra fıkaralar girecek. Elbiseleri okadar lâtiftir ki vücudu örtüp gizlemez. Sekiz cennet var demişler. kurban kesenlerden kurbanları kabul olanların koçlar üzerinde. Şerefeleri yani. Sonra bir köşk dahi görünür. Defterde cümle insanların günahı ve sevabı kayıtlı idi. bunlar canlanarak . nurdan tabaklarla önlerine gelir. Karadayı. Helâlin ayak üzeri durup seni karşılar. yemeğe teşvik ederler. Köşklerinin altında Kevser ırmakları akar. onlardan sonra kulluğunu iyi yapıp. Bizi yermişiniz? Derler böylece sizi. akıllarından geçtiği gibi.. — Cennet.. bundan sonra rastlanan köşk etrafı bahçelik bir köşktür. Yedikten sonra kemikleri Haktaalânm emriyle toplanıp. her ne çeşitse pişip. Kevser havuzundan sular içtik. Ve toprakları misk ve çakılları inci mercan'dır. Kul da cevap verecekti. Kiramen Kâtibin Yani sual melekleri ziyade yazıp sana zulmetmişler mi?» diye soracak.cehennem üzerinde kâin bulunduğunu. Şeyh'ini. Melekler O'na müjde götürürler. Mahşerde herkesin önüne kendi defteri açılacak «Defter'i âmâl'ini oku» denilecekti. Cennet'in sekiz kapusundan yedisi fıkaraya birisi zengine mahsustur. Kâselerde türlü şerbetler doludur. İçinde bu yalan dünyada nikâh ettiğin helâl'in seni bekler. Yedi göğü. yedi yeri bir yere cem'edip bir havanda döğseler. Kızıl yakut'tandır. «ZulmetmemişJerdir Yarabbî. fânî insanların görmeğe ve tatmağa muktedir olamadıkları güzellikleri ve lezzetleri seyredip hissetmekteydi. İlk rastlanan köşk safî gümüşten olup şerefeleri altındandır. Ağaçların meyvaları da yenildikçe gelir. kebap mı. dini bütün müslümanlarm kanatlanıp geçeceklerini anlatıyordu. Çünki cennette asla birşey noksan olmaz ve ağaçların kökleri altın ve gümüş ve dalları yeşil yakut ve kızıl yakut ve beyaz incidir. parmaklarım tükrükliyerek bir sayfa daha çevirdi. bizi cennet bahçelerinde besledik. Meyvaları kaymaktan yumuşak. çizgilerle dolu esmer yüzüne birdenbire tarif edilmez bir azemet ve hassasiyet gelivermişti. lâkin yüz yıllık yoldan tatlı kokusu burnuna vurur. Lâkin cümle mümin kullarına yer vardjr. Cennet'in kapusu Nur'dan ve altın ve gümüş ve kızıl yakut ve yeşil zübercet ve ak inci'dendir. baldan tatlıdır ve çekirdekleri diş altında kolayca erir. Dünyada okuma bilmiy enler ahrette Arapçayı okuyacaklardı ki defter arapça üzerine tutulmuştu. Bir sofra kuruludur ki tabakları nur'dandır. herbir ağacın herbir yaprağı bir avaz verip cennetliğe yetmiş hülle giydirir. Kırçıl kıvırcık kaşlarının altındaki kurnaz ve hain gözlerine. Ehli cennetin cam çekerse. cennet Allah'ın kullarına bir lûtfudur. Dallarındaki kuşlar makam ile ötüşüp ehli cennete derler ki «Biz. yetişir.. söğüş mü. hardal tanesi gibi parçalasalar. hocasını memnun edenler girecek. Orada türlü ipekle işlenmiş döşekler. işte Rabbimin bukadar cenneti vardır. sedirleri. O anda sanki bir başka âlemde. Şehit'ler bizden evel girecekler. kardeşler. dolma mı. Fakat kitaba bakmağa sanki tenezzül etmiyordu. Sonra deftere geçti. Etimiz semiz ve tatlıdır. sırmalı ve incili yastıklar serilidir. Her nakadar içsen yeniden dolar. Haktaalâ herbir hesapta kullarına nida edip «Ey kulum.

Kötü karıya düşenler. Cennet ehlinin erkeği. içinde bulunanı aklından çıkaracaksın. Nurdan olduğu için kemikleri. Lâkin bulibaslar cam gibidir.. Cennet içinde bir büyük pazar vardır.. Her gece cima edip bakireliğini size bırakıp sabahleyin tekrardan bakire olurlar. yetmişer gulman hediye edecek ki yüzleri güneş ve ay'ı utandırır. Bundan başka dörtbin kız. Cennet ehlinin hali tarife sığmaz. hilâl kaşlı. Bizim kölelerimizdir. Sakın benim bahtım ne kara deme. Cennete en önde Muhammet Mustafa aleyhüsselâm efendimiz girecek. kamer yüzlü. . Birgün bir Arabi gelip Resulü kâinat Muhammet Mustafa aleyhüsselâma sordu. Yolda iki havuza rastlanacak. Bir kere yüzlerimiz ayna gibi parlak olacak ki er avratının. Her evde.mahallerine uçar. Okadar güzeldirler ki birisinin parmağı dünyaya çıksa güneş'in nurunu mahveder. Hangisini gönlü çekerse onunla oturacak. Bundan başka her mümine seksen biner tane hizmet oğlanı verilecektir ki güzellikleri akıllara hayrettir. Bunlar temiz saçlı. kâffesi onikibin beşyüzdür. sekizbin dul kadın. Melekler orada saf tutmuş. gözleri sürmeli görünecek. Çünki cennete gidecekler. Bundan başka Rabbim her mümine huriler ve gulmanlar ihsan edecek. Karılar da her gece yeniden bakire olup her sabah kızoğlan kız halinde uyanacaklar. Sakalları çıkmıyacak. Her mümin'in ayak ucunda ikisi her daim oturup saz çalarak türkü söyliyeceklerdir. Orada öyle ağaçlar vardır ki gölgesi hiç gitmez ve seğirtsen yüzyıl atlı geçemez. Zira dünyada çok sıkıntı çektiler. gözlerinden yaş ve çapak akar. ortaları amberden. türkçe değil Arapçadır. birinden içeceğiz. işveli nazlı. Gulmanlar ab'ı hayat gibidir. Hurilerin ve gulmanların vücudu de nur'dan halkedilmiştir. yahut boşanıp başka bir kişiye varmışsa O'na sorulacak. kara gözlü. her minderde. Rabbimin beher mümine vereceği huri ve gulman beşer yüzdür. avrat erinin yüzünde kendi cemalini görede aşk duya. Dudakları şekerli ve ballıdır. Hepsinin derisi beyaz olup saçları kıvırcıklaşmıştır.. Sırat'tan beride iki havuz. mahşerde birer hülle giyecekler. gül yanaklı. Çünki bunlar gâvur çocuklarından akıl baliğ olmadan ölenlerdir. kocası ölüp. selâma durmuşlardır. dişisi 33 yaşında bulunacak. yukarıları kâfur'dan halkedilmiştir. Bu pazarda suretler satılır. Bunlar karşımızda el kavuşturup hizmet bekliyeceklerdir. Cennet ehlinin kelâmı Acemce. Herbirinin üzerinde bir saatte yetmiş türlü renk verir ve yetmiş türlü çeşide döner. Birinden abdest alınacak. Atlara ve develere yakut işlemeli eğerler vuruludur. Cennete fıkaralar zenginlerden kırk yıl evel girecekler. Bunların içinde öyle huriler vardır ki belinden yukarısı oğlan. türlü seslerle türkü söylerler. Eğer bir avrat. kemiklerinin içindeki ilikleri dahi görünür. belinden aşağısı kızdır. eğer sabrederlerse orada karılarına can'u yürekten âşık olacaklar. Zira dünyada öyle karıcıklar vardır ki saçları ak. şeker sözlü güzeller bulunacak. inci dişli. Herkes istediği sureti alıp yüzüne geçirir. hülleleri vardır. Cennete girecek erkek taifesinin vücudünde kıl kalmryacak. mercan dudaklı. servi boylu huriler ve gulmanlardır. Orada hepimiz Kur'anı söyleşeceğiz. Ayrıca Peygamberimiz efendimiz de ümmetine yetmişer huri. Bunlardan birisi denizlere tükürse deniz tuzunu kaybedip şerbet gibi tatlılanır. Aşağı yerleri misk'ten. En adî kimseye onbin kul verilecektir.

Şeyhine asî olanlar. rüşvet yiyenler. dedi. yetim malı yiyenler . Diye haykırdı.anasına. Bütün müminler düğüne davetli olup her davetli iki mahbûb hediye götürecek.. sihir ve büyü yapanlar. Cehennem elbisesi katrandan olup cehennemliklerin vücutlarına yapışır. Öyle mi?» Resulü kâinat «Evet öyle» buyurdu.» Derin bir lezzetle gözleri ufalan Hacı Hüseyin efendi: — Yarabbi. Sonra bin yıl yakut beyaz olarak yaktı. işte o sebeple Rabbim karı kısmına öfkelenmiştir. Öpüp koklamak mümkündür. Oğlan doğuracak ve çamaşır yıkayacaksınız ki ikisini de erkekler yapamaz. Lâkin bir tanesi bir müslümana gerek.» «Pekâlâ biz bukadar bakirenin hakkından nasıl geleceğiz?» «Çünki rabbilerbab öyle emir buyurdu ki cennet içre her müminin yüz erkek kuvveti kadar fetahal'bab kudreti ola. El'an siyahtır. avrat kısmı ne müslümandır ne frenk. Karadayı bir sayfa daha çevirdi. Arkadaşlar. Rabbim cemi cümleyi avrat şerrinden emîn eyleye. «Çünki nur can'dır. şeytan'm iğvasiyle bu meyvadan yedirmiştir. Yolda Adem aleyhüsselâm'm meyvasını yiyip cennetten kovulmasına sebep olan ağaca rastlıyacaklar. alevlenir ve cehennem ateşini . Orada bir korkunç ve pis şey görmüş gibi suratını astı: — Cehennem'e geldik. Karadayı belli belirsiz gülümsiyerek bir sayfa daha çevirdi: — Velhasıl. her kişi.. hırsızlık edenler. Yani kendisine damat edecek. Haktaalâ cehennemi halkeyleyip bin yıl yakut kırmızı olarak yaktı.. Bu düğünde Peygamberimize Fir'avunun hatunu Asiye ile Meryem'i birden nikâhlıyacak. Cemaate girmiyeceksiniz. Bu sırada Haktaalâ Muhammet alehüsselâmı cennette evlendirecek. Doğururken ölürseniz sizi şehitlerle bir tutarım.. Oğlanların sizden doğmasını mukadder eyledim ki ölüm acısını ölmeden tadasmız. İşte okadar. Budakları. Amin.. kül olurdu. Seni inkâr eden kâfirdir. namuslu kadınlara orospu diyenler. meyvası beyazdır. sen diyorsun ki cennette her mümine yetmişbin huri. Sizi esîr eyledim. Sen nelere kadir değilsin. hararetinden ve kokusundan cümle halk ölürdü. Lâkin sıtku sadakatle töbe ederlerse.» demiştir. içenler cehennemliktir. Havva anamız Adem babamızı kandırıp. dinde. Demiştir ki: «Ey avratlar. mirasta sizi natemam ettim. Cümlesinin visaline erecek ve sahifeyi muhabbete eriştirecek. yetmişbin gulman verilecek. sonra bin yıl yakut siyah olarak yaktı.. cenneti âlâda kendisinden daha alâ kimse yoktur bilecek.. Ben akılda. Hayatınızda cefa ve keder çekeceksiniz. Ve hurilerle gulmanlar nur'dan yaradılmışlardır. kurtulsalar gerektir. babasına. Dedi. fesat çıkaranlar. Ve eğer ehli cehennemin esbablarından birisi gök ile yer arasına asılmış olsa. Alevinde asla ışık yoktur ve ateşi sönmez. işte bu düğünde Haktaalâ cennet ehline mübarek yüzünü gösterecek. zina edenler.«Ya Muhammet. Şahadetiniz makbul olmıyacak. Sonra herkes yerli yerine gidecek. şarap. Cennetin bir de cehennem'i var. düşman önünden kaçanlar. Arabi sordu: «Nurdan yaradılmış bir mahluk nasın öpüp koklanır?». Size yalnız haya ve merhamet verdim. Hak'ka şerik koşanlar adam öldürenler. Koğuşu kindar bir inilti dolaştı. Cehennemden iğne deliği kadar bir delik açılsa ehli dünya yanar.

meselâ bizim Beydağı gibi bir dağın tepesine konulsa yedinci kat yere kadar erirdi.. zina ve livata.ziyadeleştirir. Lâkin küffar için cehennemden çıkmak yoktur. Eğer cehennem zincirlerinden bir endazesi ulu dağlar başına. Müslüman kısmı cehenneme gitse bile günahı kadar yanıp cennete geçecektir. her kuyuda ateşten yetmişbin tabut vardır ve her tabutun içinde yetmişbin akrep vardır. Karadayı kocaman bir körük gibi içini çekti. cehennem böyle bir cehennemdir. O'nun eline. evladınızdan uzak cehennem azabı çekiyorsunuz.. her bahçede yetmişbin kuyu vardır. Kaza kader kurbanı olarak bu dar yere düşmüşsünüz. Arş'tan cehenneme beş dere daha akar ki bunlar erimiş kurşun ve erimiş bakırdır. İki yüzlü bir kılıçtır. ikisi gündüz üçü gece akar. Kendilerini bir hararet sarar.. zekâta mâni olanlar. Az cezalılar çıkacak. Ahır zaman Peygamberidir. zakkum ağacının meyvasım verecekler. Gâvurların derisi cehennemde okadar kalın olacak ki üç günlük yol kadar. katra yani damla su çıkarıp dünya dağlarının üzerine bıraksalar cemi sular ve taam'lar onun pisliğinden maazallah fasit olurlar. Cehennem ne zaman sakinleşse Haktaalâ O dereden su serper. Hiç olmazsa ahretinizi âbâd ediniz. ateşi hızlandırır. Hepiniz dünya yüzünde. Gayya deresi cehennemin öteki derelerinden hararetçe okadar fazladır ki öteki dereler onun sıcaklığından ve pisliğinden günde bin kere Allah'a sığınırlar. Her tarafı dikenli ve boynuzludur. Ebedi. Ve her akrebin ateşten. — İşte kardeşler. eteğine sarılınız Gösterdiği yola giriniz. suçsuz var. Kâfirlerin bir dudağı başının üzerine. Rabbin merhameti hadsiz. livata yani oğlancılık edenler. İşte dünyanız berbad olmuş. her yılanın ağzında bir zehir deryası vardır. Cehennemin yedi kapusu vardır. cehennemden gelen müslümanın alnı ortasında bir siyah damga bulunacaktır. Su diye yalvarırlar. Ekmek diye çığrıştıklarında zebaniler. Ve herbirinin uzunluğu yetmiş arşm'dır ve her birinin yanında yetmiş yılan vardır. Kardeşler bizim dinimiz Hak dinidir. her mahallede ateşten yetmişbin bahçe vardır. hem de zordur. Peygamberimiz Hak Peygamberidir. Yalnız... Gayya deresinden gelir. hurma ağacı kadar kuyruğu vardır ve her tabutun üzerinde bin zakum ağacı vardır. Bakın işte kitap ne yazıyor. bir dudağı göbeğine inecek. İçinizde suçlu var. Lâkin müslüman kısmı dünyada tobe edip gitmişse. Her katta ateşten yetmişbin şehir vardır ve her şehirde yetmişbin mahalle vardır. Aşağı zorlasalar gırtlakları paralanır. Allah size lütfetti Bir mürşid'i kâmil gönderdi. Bu ağacın meyvası şeytan başına benzer. Birkaç sayfa çevirdi ve adeta okudu: Herkim vaktin imamını . O'nu cehennemden kurtarır. Bu deri kamilen yanıp tükenecek ateş etine ve kemiğine dayanınca yeniden deri peydahlanacak. Ve yedi kattır. çok cezalılar çilesini dolduracak. Gavurlar cehennemde herzaman aç olacaklar. Bunlar küffar'm gırtlağına takılır. Bir de namaz kılmıyanlar. Cehennem'den bir katra. işte bunların hepsi gâvurlar içindir. şarap içenler ve zulmedenler ve yetim malı yiyenler içindir. hesapsızdır. oruç tutmıyanlar. Suyunu içenin barsakları doğranır. Ama dayanılmaz derecede aç olacaklar. İslam dini hem kolaydır. Zebanilerin verdikleri su kan ve irin'dir. Boyunlarına ateşten birer değirmen taşı asılacak ki ateş bu taşı sağa sola savurup göğüslerine çarpacak. Hepiniz Elhamdülillah Islanışınız.

— Nerede? — Koğuşta. — Yarın? — Yarma Allah kerim bey. O'nun gösterdiği yola gitmiyen. Her kula müyesser değildir. Şuradan teşbihi ver. Ben gelirim. Sen kitaplara falan atıyorsun ya. — Eyvah..... Şeyh Süleyman efendi var.. Şeyh Süleyman efendi ile seni biribirinize koyuverecekler..... Dinleyenlere gülümsedi. Sefer oğlum. Euzubillâh. Seni davet edecekler. İşte kitap ne yazıyor....) Diyorlar.. sakat ayağının üzerinde seke seke Murat'ın odasına girdi. Seni imtihana çekecekler... Sayfaları çevirerek aradı ve nihayet buldu: Şeyh'ine yalan söyliyen. O'nun arkasından sözünü eden cehennemlik kullardandır.. — Aman yatıvır bey. Bizim mürşidi kâmilimiz Şeyh Süleyman efendi hazretleridir. Tayına topal Sefer. Silo ağa var. — iş kötü beyim. Sabahtan beri çay hazırlıyorlar. Silo ağa bile O'nun okumadan yazmadan bihaber. Gece koğuşlarda hep seni konuşuyorlar... Ortalığı karıştıran hep Hacı Hüseyin efendi... Şeyh Süleyman efendi seni berbad edecekmiş. — Burada mısın Murat bey? Diye sordu.. — Bey. Başgardiyan müşade etmedi.. — Sağlığına duacıyız.. .. (Haydi. bu esnada kapuyu açtı. — Yatağa girip kendimi naza mı çekeyim? — Niyetleri kötü bey. Ben (UYUYOR) derim. Bir güzel karı mı geliyor? — Hacı Hüseyin efendi geliyor... erkekse Şeyh'efendi'nin karşısına çıksın. Hacı Hüseyin efendi.. Yatağa girsem kurtulur muyum? — Bugünü atlatırız. Yat haydi..bilmeden ölse cahiliyet ölümü ile ölür. Şeyhlik bir büyük mertebedir...... — Merhaba Sefer oğlum... Biz cahil olduğumuzdan. — Sebep. Çay pişirdik te. — Hayr'ola. Karadayı kitabı kat'î bir hareketle kapattı. Seni almağa gel — Nereye? — Bize gideceğiz.. — Sen bilmiyorsun beyim. — Ciddi mi? — Vallaha. Çünki mezhebi sünnette müminler üzerine şer'an vacip oldu ki: Bir mürşid'i kâmil bulup Ana bîat edeler... Koğuşta çay hazırlıyorlar. Yatağa giriver. Çünkü senelerdenberi duymaya alıştığı ve aksini hiç işitmediği şeyleri söylüyordu..... Yarına kadar sen kitapları devredersin. — Anlamadım. Topal Sefer.. Asıl buraya toplanacaktık... bir kara cahil olduğunu bildiği halde elindeki kitabı olsun hiç yadırgamamıştı.. Ve işine gelen şeyleri. iyi öyleyse. — Ne zahmet.. suratını bir karış asarak teşbihi öfkeyle uzattı.

. — Olmaz. Parmakları .... — İşte gördün mü. bit bizi yiyecek. fırsat elverdi. Sakalsız. Dedi. Belki aşağıdan da gelen olur. Bir taraftan anahtarı kilide sokarken bir taraftan Murat'ın kulağına fısıldadı: — Aman beyim.. Şeyh Süleyman efendi sesinde ağdalı bir ciddiyetle fakat yüzü gülümser: — Merhaba. — Sağolsun. Merdiveni inerlerken Murat sordu: — Şeyh'efendi alıştı mı mahpusluğa? — Alıştı. telâşla anahtarları şaşırmış desteyi şıkırdatıyordu. oturmalarına işaret ederek ve bazısını okşaya okşaya Şeyh Süleyman efendi'ye yaklaştı.. — Merhaba. İyidir. belini bükerek yol verdi. Ve kalkmak için davranan Şeyh'i omuzuna bastırarak oturttu: — Rica ederim rahatsız olmayın. Merhaba arkadaşlar. Gardiyan küçük Ömer. Ben de kendisiyle zaten görüşmek istiyordum. Tevfik uğrayacak. — Hâşâ bey. Kölelerin sefil düştü. Murat. — Hâşâ mı? — Murat. — Estağfurullah. İpek entarisinin içinde vücudu zaif fakat kuvvetliydi... Büyük kara gözlerî bir ışıkla parlıyordu. Sağolsunlar.. O sebepten bana birvakit namaz iktiza etmez. kırmızılığını daha çok arttırmıştı. Nasılsın dede? Adam öldürmekten onbeş seneye mahkûm kocaman kırçıl sakallı Hüseyin dede: — Gönlümüz hoş. — Gelen olursa (Evde yok) dersin eşek. takma dişlerini meydana çıkaran gülümsemeyi belli etmemek için zorla kaşlarını çatıyordu. Siz daha misafir sayılırsınız.. Aç bakalım kapuyu Ömer efendi.— Çabuk gel beyim. Şu işi bitirelim.. Şeyh Süleyman efendi'ye gülerek döndü: Duydunuz mu? — Duydum ve üzüldüm.. — Meraklanma açarım.. Üzerinde şişman vücudüne hiç yaraşmıyan bir çeviklik vardı. Namazla şaka olmaz.) Diyor. Selâmı var. Murat oturdu. şöyle buyuracaksın.. Bunların namazlarım Hazreti Ali toptan kılmış imiş. takunyalarını kapu dibinde bırakıp. — Duyduğuma göre Şeyh'efendi'nin hatırı için namaza başlamışsın. (Ben Allah'ın bir günahkâr kulu değilim. Şeyh Süleyman efendi'nin yüzündeki tebessüm silindi... Düşük siyah bıyıklan kalın dudaklannı gölgelemiş.. Adeta ayakları yere değmiyor. Bir sırasını düşürürsen bizim meseleyi aç... muntazam yüzü ancak kırk yaşında gösteriyordu. Her zaman büyük bir dalgınlık içinde bulunan. Burası bizim evimiz... Sağ tarafa. — Şeyh'efendi'yle aranız nasıl? — iyidir. Hacı Hüseyin efendi.. — Şaka etmiyor ki.. seni gördük daha sevindik. Dedi.. biraz mahcup ve sessiz bir adamdı.

Nasıl rahatsınız ya... kusura bakmayın. Oradan istifade edilemiyor mu? — Hayır.. — Hayır iftira değil. — İstanbulluyuz... vah. Şimdilik namerde de merde de muhtaç değiliz. — Vah. — Rahatız. Cigarayı yaktıktan sonra: — Geçmiş olsun efendim. Birisi mahpus. Bize göre en kısaltılmış tarifi şu: Biz. Ben komünist'im. Rahatsız etmiyeyim dedim. — Valde? — Sizlere ömür. — Daha birşey yok.. Bu rahatlık herhalde kendi evinde olmaktan gelmişti. Biz hükümet'e karşı geldiğimizden nizamname bizi kabul etmez. — Vah. birkaç günden beri hazırlandığını duyduğu bu imtihana umduğundan daha sakin girdiğine şaşıyordu. — Komünist'lik nedir? Vatan hainliği.. — Bir zanaat mı tuttunuz? . — Peder sağ mı? — Sağ. Murat umurlamadı.. Allah bu sırayı takdir buyurmuş. Üç ay da evelden vardı. Mesele neydi? — Komünist'lik... — iyi olur inşallah. Yerleşmek te bir mesele.... — Asrî ceza'evi diye birşey icad etmişler. — Öyle... — Tabi kusur ettik. — Üç ay mı verdiler? — Hayır hepsi altı ay. Şeyh Süleyman efendi.. — Vah. Dede'ye: — Temyiz'den haber çıktı mı erenler? Diye sordu.. — Sizin nakadar? — Onbeş sene... insanın insanı her ne suretle ve her ne bahanesiyle olursa olsun soymasına razı değiliz. — Estağfurullah. Tabi iftira.. Daha evvel ziyaretinize gelecektim.... vah. bir münasip zaman bekliyorduk. biz dede ile her zaman lâtife ederiz. dedi. Ve asla iş görmemiş olduğundan sonderece nazikti.. Şeyh Süleyman efendi başıyla tasdik etti ama hiç inanmadığını da saklamadı..beyazdı.. Çalışıyoruz. Temyiz'den evrak gelmişti de. — Birader falan yok mu? — Birisi asker. — Aslen nerelisiniz bey? Diye sordu. — Hayır... Murat. Epi oldu mu? — Beş sene oldu.. vah. Karadayı'ya bir göz işaretiyle cigara vermesini emretti. Bari namerde muhtaç olmuyorsunuz ya.

Veya ruh cismi lâtiftir. Hacı Hüseyin efendi birşey mi diyecektin? Hacı Hüseyin efendi. Karısını öldürene «Karı öldürmeğe töbe mi Abuzer?. Nakşibendî imiş. Ruh üzerine bir münakaşa. Veyahut dönsem de ruh maddenin bir şeklidir ki henüz vücudümüzdeki hangi azanın ve hareketin neticesinde meydana geldiğini fen keşfedememiştir.. Meydana çıkmışlar. Keşiş: (Dünyanın orsası neresidir?) Diye sormuş. Sorun bakalım müşkülünüzü. — Evet. Amca demiyorlar getiriyorlar. Desem herhalde Karadayı itiraz etmez. — Fena olmaz. Veyahut iki diz üstüne gelsem de İmam mücahit. Size danışacağız. Arkadaşlar da dinler istifade eder. Bakın bu neye benzer: Hoca Nasrettin zamanında Akşehir'e bir Keşiş gelmiş. Ruh'un tarifini kendimce de yapacağım. Murat. Hoca hiç tereddüt etmeden ayağını yere vurmuş. Ruh nedir? — Çok zor bir meseleye parmak basmışsınız. bir taraftan da Şeyh Süleyman efendi'yi tetkik ediyordu. Keşiş itiraz etmek isteyince (Dilersen ölç efendim. insana ağırlık veren bir adam değildi. bu isyanla hiçbir alakası olmadığı halde. — Karadayı neyi öğrenmek istiyor Hüseyin efendi? Diye sordu. (işte tam burası. fena olmaz. Hemen telâşlanmayın. Getiriyorlar. — Ruh'u.... Ben de böyle birşey söyliyebilirim. Bedene sirayet etmiştir ve hasete müşabik ve müşabihtir.. Fakat günün birinde belki bunu da bulacak ve bize gösterecektir desem Karadayı somurtur. Romanlar yazıyorum. Adı Karadayı'dır.) Demiş. — Evet. Fen henüz Ruh'un esasını keşfetmiş değil. Durun canım. — Neye karar verdiniz? — Hiç birşey'e karar veremedik. — Dayı. Meselâ: Ruh hakkında ihtilâfat'ı kesîre vardır ruhun hakkında bahsolunmamak doğrudur. . mahpuslara kendi hususiyetleriyle biraz takıldı. Tarikat'mı sordu. Çayları verdiler. Murat'a bakmamağa çalışarak yarım yırtık anlattı: — Karadayı ile bir münakaşamız var şeyh'im. Beyfendi cevap versin... Saçma. sapan şeyler. Asıl maksada okadar acemi girmişlerdi ki Murat. Eğlenceli romanlar. Yalnız daha evel anlaşılması lâzım gelen bir noktada mutabık da kalsak bu hiç birşey halletmez. Menemen isyanından.— Bizim eski zanaat... Bir şeyin esası ilmen tesbit edilememişse onun üzerinde münakaşa etmek biraz da beyhudedir. Bizim yar'ı garibimiz. — Ekmek parası çıksın da efendim. ibni eba şebih. Hafız ibni kesîr. eğlenmek için olsun işi uzatmadı. idam edilen Anadolu kavağındaki Nakşibendî der surat asan Karadayı ya işaret ederek: — Arkadaşınız mı efendim? Dedi. Hocayla imtihan olmak istemiş. Karadayı W bildiği ve inandığı gibi de yapacağım. Okadar kibar bir hali vardı ki binlerce cahil köylüyü peşi sıra nasıl sürüklediğine akıl erdirmek kabil değildi..) Diyivermiş. Getirsinler bakalım..» Diye soruyor.

Hacı Hüseyin efendi bu bahsi tekrar açmağa cesaret edemezdi.. Havalarda. îmam bezzar... Bize şimdi onu sorsaydılar.N.. Bizim Hüseyin efendi de iki senedir mahpus..N.. radyo dinlemenden hiçbir şey hasıl olmaz. Yi görünce Alman menfaatmı anlarlar. onun fikrini hayırlı şeylerden hayırsız şeylere çekmek için bir oyun.» Diyerek gülümserMurat birden bire Şeyh Süleyman efendi'ye döndü: işte böyle Şeyh'im.B. orada cennet yemişlerinden yerler. — Yani müşahede olunmaz.. Ossaat. — Evet. Madem ki bizdeki (Terazu) çekemiyor.» Buyurdu diyecek olsam Karadayı «İşte bu doğru.B.. Bizim buraya gelişimiz alnımızın yazısı. — îşte olmadı Karadayı. Buraya Karadayı geleli on gün oluyor. Milletin zihnini karıştıracak. Hoparlör'lerde... Zira bu başka bir keyfiyettir ki hakikati fânî insanlar tarafından idrak olunamaz. bilinmez. Murat öfkelendi: — Yani bizim buraya gelmemizi Allah mı takdir etmiş? Diye sordu.N.. Takdiri tedbîr bozamaz. Ya akılsızlık. Mevzuu bahis kuşlar ve kandiller tabirinden dünyadaki kuşlar ve kandiller gibi birşey zannetmemeli. yahut ta bir maksat gütmek. Ruh bahsi da maal'esef üçbin senelik karanlığında kaldı. de Alman Ajansı..Ibni mende. Bir de D.. Halbuki mahpusa nasıl gelmemeli? Mahpusta kimleri nasıl kurtarmalı? Diye düşünseydiler. ebuheride derler ki birgün eshab Hazreti Muhammed'e Ruh'dan sordular. — Bu mukadderat bey.. — Evet.. Şeyh Süleyman efendi olmasaydı. Tiyatrolarda ve Şiirlerde boğuşuyorlar. Rueyter İngiliz Ajans'ıdır. diye bir işaret. Belki yüz defa münakaşa ettikleri bir noktaya gelmişlerdi. Ufak bir gayretle akıl erdirilecek faydalı şeyler ortada dururken Peygamberin bile hakkından gelemediği meseleleri kurcalamak akılsızlık olur... Öyle değil mi Şeyh'im? — Efendim? — Malûm ya. Eğer bunları hiç duyma dmsa gazete okumandan. sonra dünya'ya gelip Ezrail marifetiyle Arş altında bulunan altın kandillere rücu ederler. D. Bu iki ajans ta. — Bu Rabbin bir hikmetidir öyleyse.. «Müminlerin ruhları yeşil kuşlar kursaklarındadır...B. sayfalarda. Filmlerde. Karadayı sen bunları hiç duydun mu? — Hâşâ. . Arş'ı azimde muallak kandillerde ârâm ettiği rivayet olunmasına rağmen karanlıkta kaldı. Bilenler Rueyter'i görünce İngiliz menfaatim D.. ben Karadayı'ya hiçbir şey söylemiş olmadım. ikisi başbaşa verip Ruh'u merak etmişler. Biz şimdi çektiklerine bakalım. Mesela: Rueyter diye bir kelime var. — Şu halde. Duymadım. Binaenaleyh hiç şaşırmazlar. — Tabiî. İmam kurtuba bin Malik. tıpkı bu iki milletin orduları gibi senelerden beri boğuşuyorlar. Gazete oku maktan ve radyo dinlemekten hiçbir şey hasıl olmazsa bu dünyada yaşamak hakikaten zordur... Dedi. O'nu yerinde rahat bırakmalı. cennet şerbetlerinden içerler.

. iyi ama çalan yalnız sen değilsin ki. — Şu halde. bundan şukadar sene evel Abdülhamit devrinde. takdiri İlâhî yok. Onlar da bu dünyada çekmezse ahrette çekecek. Şeyh'efendi. Mukadderat da yalnız fıkaralar için mi? hiç bir zengini mukadderat neden çarpmıyor..— Elbette. Gözlerinden birşey anlamayınca telâşla tasdik etti: — Amenna ve saddakna.. (Sen sıdkile yapış ben sana sebep halkederim. Yahut ta Haktaalâ'nm kanunu yalnız fıkaralar bu dünyada ceza çeker. Bir şeyin tam yarısı yalana çıkarsa öteki yansından şüphe etmek haklı birşeydir. Ya bu dünyada yaptığımızın cezasını çekmek vardır. Bu günah mı? — Elbette günah. Şu halde cehennem lüzumsuzdur. zengin herkes cezasını bu dünyada çekecektir. Şüphen mi var? — öyleyse. Hele Allah'ın kanunu. sıdk'ile yapışmak. Beşyüz lira ile Allah'ın takdirine karşı mı gelecekdin? — Hâşâ.? — İradeyi cüz'iyyen var. Ne biçim bir iş. Allah'ın hiçbir fil'im için beni cehennem'e sokmağa hakkı yoktur.) Buyurmuyor mu? — Şuhalde mesele mukadderat değil. — Bunun azabını Allah bana ahrette çektirecek mi? — Çektirecek. Hiç olmazsa bizimki sıkılmıştır da. Kanun iki türlü olmaz.. Yani Allah'ın kanunu böyle yazmıştır. Makbuzlarda tahrifat yapmamak. Öyleyse fakir. Uzatmıyalınr Herşey takdiri ilâhî ile mi olur? Hacı Hüseyin efendi... «Milyonla çalan mesned'i izzette serefraz. Yani biz... Demiştir ki eğer böyleyse Allah'ın kanunu bizim kanundan daha kötü. — öyledir. Ziya Paşa'yı galiba tanıyorlar. Tabi kendimizi kurtarmak istedik. Haktaalâ. Şeyh Süleyman efendi'den imdad istedi. — iyi ama bunu kendisi takdir etti ya. Bunların aklı ermediğinden takdiri Ilâhî'yi yanlış tefsir ediyorlar. Cehennem yalan olunca Din'in tam yarısı yalana çıkar.. — Yani Ziya Paşa isminde bir şair. Ben âciz bir kul. Allah'ın takdirine nasıl karşı gelebilirim. Rabbim. . birkaç kuruş irtikâp eden mahpusu boylar. Takdiri ilâhi varsa ahrette sorgu sual olamaz. — Öyleyse.» — Evet.. Ve yalandır. Ben ahrette hepinizin günahını çekmeğe razıyım.» Demiş... Eskiden beri bir takım hırsızlar var... Meselâ ben komşunun namuslu karısını iğfal ediyorum. Peygamberlere de lüzum kalmazdı.. — Öyleyse.. Ne dersiniz Şeyh'im? — Haklısınız. «Birkaç kuruşun mürtekibi çayı kürektir. demiş ki: «Milyonla çalan baş üstünde gezer... Baştan çıkarıp ırzına geçiyorum. sen beraat etmek için Ağır ceza azasına beşyüz lira rüşveti neden teklif ettin. — Onlar da çekecek.. sureta bir müsavat göstermiştir. — Ahreti karıştırma. Eğer herşey ezelden mukadder ise. zengin kullarım ahrette hesap vereceklerdir.

Malûm'u âlîniz. Şarap. Herşey Allah'tan. . Gülme Hüseyin efendi. Bunlar. Hacı Hüseyin efendi. Şimdi çocuklara okuttukları bu. Dinleri hiçbir şey câhil müminler kadar çabuk batıramaz. Fakat yanlış anlaşılırsa. Bunlar bir de kendilerine müslüman derler. böyle söyliyerek Şeyh'in yüzüne baktı. — Hâşâ. Komşularını vurup öldürüyorlar Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmıyacak.. Ben iki senedir inandıramadım.. dilleri dönerken her işi kendileri yapmağa kalkarlar...dünyayı ve insanları yaratmış. — Evet. Şunlara günde yüz defa bunu anlatınız. — Hayır Şeyh'im.. Gözlerini telâşla kırpıştırdı. Öyle değil mi Şeyh'im? — Evet. Sonra buraya gelip esîr oldular mı.. işte o anda Murat. Yoksa dünya yuvarlak değil mi? Şeyh Süleyman efendi çekinerek cevap verdi: — Bu da ruh bahsi gibidir. ilim herke'sin harcı değil..... idraki maali ile hiçbir alâkası yok. Tabi tek başlarına yüzlerine gözlerine bulaştırırlar.. Elleri tutar.. Şeyh Süleyman efendi'nin deminden beri farkedemediği diğer bir cephesini. hatta biraz acıma çökmüştü... — Yani yalan mı? — Efendim. Korktukları için de yalancıdırlar. tevekkül'e saplanırlar.. — Tabiî. insanların ıstırab çekmesi. — İşte buyrun. Zulüm Allah'tan değil de insanlardan geliyorsa mücadele edip zafer kazanmak kabildir öyle ya. Hacı Hüseyin efendi son bir gayretle davrandı: — Şeyh'im dünya'nm yuvarlak olmasına ne dersin? Şeyh Süleyman efendi.. kötüye saparsak mahvolacağız. rezil olması Allah'tan değil. içiyorlar. Maksat millete faydadır. Bu ruh bahsına benzemez... Şeyh'efendi bıyıklarına rağmen bir mahcup kadın gibi gülümsedi: Başka manalar verebilecek bir muhitte bulunuyoruz.. birdenbire ciddileşti. Murat ihtiyatla hazırlandı. Hazretin güzel yüzüne bir derin keder. Ayet'i Kerîme ve ehadîs'i şerife tefsir ve rivayeti ülema'yı kiram vazifesidir. tezgâhtarlık tara fini görüyordu. Allah zâlim olamaz. îdrak'i maâlî.. Keder ve acıma Murat'ın hesabına görünmüş şeyler olacaktı. Dün ya portakal gibi yuvarlaktır ve fırıl fırıl dön mettedir. Biz bunu sizinle kaç kere konuştuk? Çok şükür Süleyman efendi hakiki bir âlim. hemen hepsi adam öldürmüş oldukları halde. Mukadderat imiş. Murat tecavüzkâr bir hareketle kımıldadı ve gözlerini kırpıştırdı: — Lâkin Süleyman efendi. Zina ediyorlar. — Siz iyi bir Şeyh'siniz. sürünmesi. gardiyan küçük Ömer bîçaresinden ötleri kopuyor... iradeyi cüz'iyemizi elimize vererek bizi yaşamağa bırakmıştır. Şüphesiz millete faydalı olmak için konuşuyorsunuz. Yok takdire tedbir uymazmış.. — Ne olmuş. Bu bahsi evelce görüştükleri anlaşılıyordu. Sizinle anlaşacağız. söz uzağa varacak.. — Lütfen Şeyh'efendi. ilk mektepteki çocuklar bunu biliyorlar. — Şu halde.. Gösterdiği yollardan gidersek kendimizi kurtaracağız. Hemen ..

meydana çıkınca anlaşmaları daha kolaylaştı. İnsanları biribirine dost veya düşman eden kâr ve zarar meselesiydi. Tanzimat'tan beri sürüp gelen inkılâp 'lardan ziyade. Zira herkes olabildiği kadar müslümandı. iki gün evel birisini ölesiye söven arkadaşların iki gün sonra methü senadan usanarak biribirleri aleyhinde söylendiklerine pekâlâ raslandığı gibi. kadın kıyafetlerine yavaşça söylene söylene pekala alışan türk milleti. umumiyetle lâfın bir manada değersizliğini öğrenmişti. eğer yakmsalar Bayramlardan birisine kadar sürer. Zaten ham sofu değildi. Söylediyse tevil eder. durup dururken iki ahbabı kıskanan bir üçüncü ahbabın arada lâf götürüp getirmeğe başlıyarak bir dargınlığa sebep olduğu da çoktur. mahpusta çok yattığından biraz sapıtmış zavallı. Böyle dargınlıklar ekseriya diğer arkadaşların bir çay ziyafeti verip ikisini naz etmelerine rağmen adeta zorla davet etmesine. Akıllı ve tecrübeli mahpuslar hatta bunu da beklemezler. Murat. Murat. şöyle demişsin. gidip «Yatağına» otururlar. Zaten Şeyh Süleyman efendi'ye mürid'leri ve takdirkârları huzurunda öyle yüklenmesi de doğru değildi. Hele Şeyh'efendi'nin biraz şair ve pekçok şiir meraklısı olduğu. Türk milleti yüzyüze iken kötü sözden ekseriya utanır. şaşkın şaşkın bir Murat'a. tekke'lerin kolayca kapanmasına ses çıkarmıyan. ertesi gün. Şeyh Süleyman efendi'nin kendisi için «Akıllı bir delikanlı ama. Şeyh'lerin pek cahil ve korkunç derecede menfaat perest olmalarmdandı. dedikodu 'yu hiç duymamış gibi davranırlar. hele Dîvân edebiyatının mısra'ı bercistelerinden bir sürüsünü ezber biliyor ve icab ettikçe lâf arası sarfediyordu. Bunun kabahati. Adeti bildiklerinden arkadaşlarının kendi aleyhinde kötü bir söz söylediklerini duyar duymaz. kırçıl sakallarını sıvazlıyarak kurnaz kurnaz gülümsüyordu. iki arkadaş derhal barışır ve arada lâf taşıyan müzevvir'e. koğuşun ortasındaki din münazarasında yenmek te yenilmek te pek ehemmiyetsiz birşeydi. Anladın mı Hüseyin efendi? Hüseyin efendi. Murat ta öyle davranmıştı.» Dediğini işitti.cahillere sükût ve istîma lâzımdır. İşte bütün bu sebeplerden ve bilhassa. Medrese'lerin. Fuzulî'ye bayılıyor.» Derler. yeni karşılaşanların duyduğu manasız yadırgama hissi geçtikten sonra Bu his ekseriya trende kompartmanlarda ve bir de mahpusanede pek şiddetlidir Şeyh Süleyman efendi ile Murat pek iyi dost oldular. Yüzlerce insan kapalı yerde bomboş oturmağa «Mahkûm» edilirse dedikodu'dan başka bir iş kalmaz. Bu olabildiği kadar ölçüsü de gitgide azalıyordu. sen bana şöyle. Böyle haller koğuşun yeknesaklığını giderdiğinden ötekiler de alâkadar olurlar. Eğer binlerce müridi ve bunlardan gelen . Zira küfürden korkulur buyrulmuştur. Ötekiler hep vesileden ibaretti. söylemediyse söylemedim der. mahpusanede böyle ufak tefek lâfların hiçbir değeri olmadığını. zaten bazı münevverlerin bilhassa Sebilürreşat'çıların zannettikleri gibi müteassıp Mürteci değildi. bir ağızdan fena fena söğerler. herhalde. Efendi. Hocaların. Daha akıllı ve daha tecrübeliler ise. Ayıptır. Velhasıl. «Ağa. Burnu kanamadan şapkayı giyen. Alevî dedesi Hüseyin.. bir Şeyh'efendi'ye baktı.

herzaman aranır bir meyhane ahbabıydı. — Merhaba beyim. Sana armut yolladı. O gün öğle üzeri Silo ağa elinde iki tane armutla Murat'ın odasına girdi. Bu armut Şeyh hazretlerinin hediyesi.. kara herif bîçareyi tersleyivermiş.. — Orası öyle.. . hatta.. — Ne yapalıım. — Merhaba Silo ağa. siyah ipekten Arap meşlah'ma birkat daha bürünerek savuşuyordu. Okadar ki Şeyh Süleyman efendi artık hergün Murat'ı ya bir tek Armut. Bu da benim. Efendisini bir hayvan muhabbeti ile hiç konuşmadan yalnız gözleriyle seviyor... Şeyh'efendi'nin gösterdiği yakınlık köylü mürid'ler üzerinde de iyi tesir yapmıştı. Nezaman gelsem elinde bir kitap.hudutsuz menfaat olmasaydı pek sevimli bir komşu. Murat yattığı yerden doğrulup kitabı yanma koyduŞeyh'efendi nerde? Nasıl. yahut üç tane ceviz. Şeyhin maddî menfaatlannı bu adam kolluyor. Boş oturmak haşa sümme haşa şeytan'a mahsus.. Geçenlerde Arslan'a Bir kısa dondan başka elbisesi ve bir tek eski çuvaldan başka yatacak şeyi olmıyan bir mahpus Silo ağa para verecek olmuş ta. Namaz vakti. Silo ağa da mahpusun fakirlerine yardım edeceklerdi ama O kara herif aman vermiyordu... mucizeye yakın keramet propagandasını da gene bu adam idare ediyordu. kendisi gelmezse bu küçük hediyeleri Silo ağa ile yolluyordu. iyi bir kahve arkadaşı.. — İkiniz de sağolun.. — Sen hep okuyorsun. Silo ağa herhalde bu dervişlerin arasında böyle şaşırıyor olmalıydı. Şöyle otur bakalım. Daha abdest almadım. Murat'ı her görüşte esmer suratını asıp. Buyur. büyük bir servet sahibi olmasına imkân mı vardı.. Şimdi bu kitap ne yazıyor bey? Bu okuduğun kitap. bu ahbaplıktan memnun değildi. Murat onda sadakattan fazla hilekarlık ta sezmişti. Tayıncı topal Sefer'in sözüne inanmak lâzım gelirse Şeyh Süleyman efendi de. — Yok oturmıyacağım bey. Vakit geçmiyor. İşte. (Murad'a henüz açılmamıştı ama. Bu adamın Şeyh Süleyman efendiye karşı adeta bir köpek sadakati vardı. evde bazı bazı «İlaç içtiği» rivayet olunuyordu.) Hele cinsî münasebetin hıfzıssıhha meseleleriyle sonderece alâkadardı.. Buna dair yazılmış bir Fransızca kitabı Murat mahsustan iki gün masanın üzerinde bırakmış. Her gelişte yaptığı gibi kitap raflarını biraz hayretle ve çok çok hürmetle baktı: — Bunları hep okudun mu bey? — Okudum. insan bir vakit boş oturmamalı. Yalnız Karadayı. yahut ta iki tane gülle ziyarete geliyor. bu vesileyle lâfı açarak tam bir saat her erkeğe lüzumlu bazı fenni malûmat verivermiş O zamandan beri aralarında adeta hususiyet ve dostluk başlamıştı. Sevmez. iyi mi? — iyidir selâmları var. yalnız dudaklarını aralayıp bembeyaz dişlerini gösteren hayvanı bir hareketle koruyordu. Malûm ya boş oturanı Allah sevmezmiş. Yoksa elli hanelik bir köyü senelerden beri idare etmesine. Herhalde. Silo ağa oturdu..

Geceleri. Diyor. Kendi başına mırıl mırıl teşbih çekersin. Senin baban müslüman bir adammış. hak âşıkı değildir. Biz iyi babalardan konuşuyoruz.. Bu dünya ibadet üzerine duruyor... Şeyh efendi sana da el verir.... Sen neden namaz kılmıyorsun? — Üşeniyorum. şöyle şöyle yapılmasın.. — Nasıl nimet? — Bizim Şeyh'efendi'yi sana yolladı... evler hep yerli yerinde duruyor.. Allah. ... dağlar. Namaza başlarsın. Bunlar gâvur sözü beyim. koşmalar yazmış. koşmalar. ismi âzam duası verir. — Haydi öyle olsun ağa efendi. işte onu yazıyor. — Gördün mü? Allah selâmet versin. Allah demek gâvurda da âşık var. Adı. Bir büyük gâvur var.. Karacaoğlan bak ne diyor: Ak gerdanı ab'ı zemzem pınarı verdi ağzıma da kandırdı beni. Yüreğin ferahlar. na haddim olmıyarak bir lafım var.. — Bizimkiler hep hak âşıkı mı? — Töbe de beyim. — Onlar hep temsil beyim.— Bu Fransızca bir kitaptır.. — Ne yapmış O kâfir? — Maniler. Baba duası almak gibi yok. Gâvurun âşıkı. Namazdan üşenmiyeceksin... — Gördün mü? Şeytan senin yüreğini mühürlemiş.. Kapıya bakarak sesini alçaktı: Bir kere namaza başla. Ben duydum. teşbih verir.. günahtır diyerek. gâvurca bir kitap. — Maniler. —Her babanın değil. Oooohh.. Namaza haydi. Cennet babaların ayakları altındadır. Sen mektepte okutulan gâvur lâflarına kulak asma. Bak bu hiç aklıma gelmemişti.. — iyi ama. Seni de pek seviyor. Şeyhlefendi ele mi geçer.. Böyle kitaplar yazar. Avrat âşıkıdır. ahretini de kaybetti.. Daha neler söylüyor.. Aman fırsatı kaçırmıyalun. kalk bir abdest alalım. Yani. Şimdi cennet Mehmed'in babasının ayağı altında mı demek? — Haşa. Ben Şeyh'efendi'ye söylerim. Rahmetli mutlak mesel getirmiştir.. — Öyleyse namaz kıl. — Hani. Bileşen Haktaalâ sana büyük bir nimet gönderdi.. Silo ağa. Namazını hiç bırakmaz. olmaz mı? — Kulak verme beyim. Beraber namaza gidelim. Namaz kıldığını duyarsa sevinir mi? — Elbette... Haydi bey. ağaçlar. — Fena değil.. Bizimkiler elbette hak âşıkı. Bak. 12 yaşında kız sevmiş köpoğlusu. Senin aklın ermiyor bey. Pol Valeri.. sana teşbih verir. Babasiyle karısını bir yatakta yakalamış ta ikisini de öldürmüş. O herif dünyasını da.. — Töbe de. — Var.. — Çok müslümandır. sizin koğuşta Adıyaman'lı Mehmet var. Sana günahtır.

iyice sarınsın da uğrasın. Bir de el verir. Şeyh'efendi biraz hasisçe. — Allah razı olsun beyim. Bana da yalvardı beyim. sana da mı açtı? — Bana da açtı. bu bizim Karadayı olacak ta Şeyh'in şeytanı beyim.. Hiç öyle iş sevap olur mu? — Neden? Ben O işte fena birşey görmüyorum. Herkes bir lâf ediyor.. Sevaptır. geri söyleniyorlar. Bir kere olmaz derse nafile.. sesini bu sefer daha çok kıstı.. tenhada. Şeyh acıdı da razı geldiydi. Belki O'nun da bir düşündüğü vardır. Vay başıma gelenler. Olur derse. Kürtlük devri olsa da bunlar birgün bizim köye misafir gelseler ben Vallaha Karadayı'yı Fırat'a attırır geberttiririm. Baksana. . Sana esma'i şerîfeyi belletir. herkese yalvardı.. Sevinir. Karılara el verdiğinden zaten ileri.. lâkin yüzü yumuşaktır. Sen bizim Karadayı'yı bilirsin. bu iş başka...— Bunu Şeyh'efendi ile görüştünüz mü? — Hayır. — Töbe Yarabbî. Günaha girersin.. Fakat şaşkınlığını sezdirmeden Silo'nun ağzını aramağa devam etti: — Hem Şeyh'efendi'ye namahrem olur mu? Birdenbire Ömer'in yeni aldığı kızın da Şeyh'in mürid'lerinden olduğunu ve bu hususta dolaşan dedikoduları hatırlamıştı: Kıza da yazık. O rezili müridliğe kabul etmiyecekti. Kız.. Karda pusta ne işi var? İcab etmez. . — Adam sen de ağa efendi. Hiç utanırını? Şeyh hazretlerini koğuştan dışarı çekti.. — Yok canım. sen hele bir kere Şeyh'efendi'ye kendiliğinden danış. oturamıyor. Ömer'e Şeyh efendi nikâh ediverdi... Zaten elinde büyüdü gibi birşey.. Tekrar kapıya baktı. Konuştular.. — Pekâlâ icabeder.» Diye tersledi. Ömer'in işi başka.. Şeyh efendi'ye pek düşkün beyim. hay hay... Haşa sümme haşa..» Dediydi. Şeyh'efendi'ye nerdeyse çıkışacaktı.. Geçen gün düşünürken aklıma geldi.. — Yazık ama ne yaparsın? Silo. Bizim Şeyh'in düşmanı çok. Sen razı ol gerisine karışma. Neticede Şeyh'in aklını çeldi. Şeyh'efendi «Sen karışma. — Töbe Yarabbî. biraz eğilerek korka korka konuştu: — Ömer köpek gibi yalvarıyor. O bir aydan beri gardiyan küçük Ömer yalvarıyor da. — Elbette fenalık yok. — Nasıl başka beyim. Pazar günü. — Düşündüğü ne olacak? Alem bize mi bakıyor. — Neden razı olmuyor sanki. Mûlevves.. Yalvarıyor.. Lâkin çok oturmıyacak ha. Sağolsun Şeyh iyidir. Keyfetmeğe gelmiyor ki. hoştur. elin ağzı torba değil ki büzesin.. İki saat aralıkta gidip geldiler. Dünyada O herif kadar gaddar pezevenk yoktur beyim. Şeyh'efendi ne diyecek. Lâkin dünya bir kere bozulmuş. Hafakan'ı varmış. — Başüstüne Silo ağa. Murat fena halde şaşırmıştı. «Olur.. Şeyh efendi nefes etmeyince yatamıyor.. Olmaz dedi. vermiyor. — Hiç ummuyorum Silo ağa. — Sus beyim..

Lâf aramızda «iş Karadayı ile bitecek» dedim de. Ben ağlıyorum bir tarafta..Eskiden de. Hem de sevaba girerdim. yalana. Yeni evli.. Ben abdestsizim. karı ağlıyor bir tarafta. — Pekâlâ... Bu iş öyle kolay mı bakalım. Bu Mağribî Yasin'i.) Dedi... Hani söz verdi ya. Hele bir kere mürit ol.. Evvelki gün gardiyan Ömer... Töbe Yarabbî. İşte uyuması okadar. haftada bir Şeyhe getirir nefes ettirirdi. Tesbih'e başla. Sabaha İcadar öyle oturuyormuş. Bildiğimiz Yasin'den başka mı bu? — Başka mı ne demek beyim? Asıl Yasin bu Mağribî Yasin'i... Lâkin neylersin. Görmez misin. Mağribî Yasin'ini bîçare neylesin. Lâkin Şeyh efendi öyle cin işine. İslâm dini aşikâre. — Neden? — Sus beyim. Şimdi şuraya gelse de okunuverse fena mı olur canım? — Kabahat hep Karadayı'daymış. Ömer'e de dediğin gibi yazık.. E bu herif genç herif.. — Bilirim. — Demek. sonunda bir de yalan uydurdu. Lâkin Karadayı müsade etmez. belki seni birinci halife yapar. Hafakan'ı tuttu mu kızın aklı başından gidiyormuş.. Mağribî Yasin'i abdestsiz ağza alınmaz... duramaz. Bir ağlama. — Mağribî Yasin'i ne oluyor. Şeyh'efendi iyidir beyim. Tamam.. Halden de anlarsın. — Hiç duyar mı? Sen ağzı sıkı bir adamsın beyim. «Karıya doyamadım Silo ağa. (Mağribî Yasin'i istiyor. Ben adamımı bilirim... Yüreği temizdir... Şu Karadayı rezilinden kurtulurduk. Töbe. Sen gene bir daha söyle. Sabahleyin biraz bayılıyor. Karadayı'ya da yasak etti. Demin sana namaz kıl dememin sebebi ne? Haydi bil bakalım. bir bayılma. Sen benim tarikat kardeşimsin. Altı ay nefes etmezse karı ölecek.) Dedi. Dedim ya. Şeyh'efendi'ye iltimas edeceksin.. Peygamber gibi mübarek.. ha? — Sen ne diyorsun... Sen bizim tarikata girsen beyim. Omere de yazık. şeytan işine girmez. Yalana bak. Şeyh'efendi sana her sırrı söyler. sen abdestsizsin.. Bize de «günah yahu» diyerek kafasını yumrukluyor. aklı biraz oynaktır. Adam çarpulur. bu Mağribî Yasin'i Karadayı'da var mı? — Olmasa. O ne domuzdur.. «Alışmış kudurmuştan beterdir» derler. — Karadayı'da elbet.. Benden birşey saklamaz. dalar dalar gider fıkara. bu Mağribî Yasin'i müthiş birşey. Zaten beyim... Yatağa girmek ne mümkün. Bunu alalı altı ay.. (Seni mahfederim. — Yalvaracağım. töbe. tabi bu konuştuğumuzu Şeyh'efendi duymasın. Ağabeyimsin. Lâkin. Bir nefesi var. kanlı gibi yalvardı. Bir nefes etse. — Bir kere daha yalvar. Bilmezmiyim. Adam korkar. Bir de bizim Şeyh bu yüreksizi birinci halife yapmış. Şeyh'e sözünü okadar geçirir mi A. — İyi öyleyse. Eski karı öleli iki sene oldu. Besbelli gizliden kullanıyor... Şeyh'efendi. kürtlük devri olsa ben O herifi gâvur niyetine keserdim beyim. Kızcağız madem ki Şeyh'in nefesine bir kere alışmış. beyim? — Dere*1: Şeyh'te O Yasin'den yok mu? — Şeyh'te de var elbet. Zamane kötü. .

Herkes'in Şeyhi de kendisine göre oluyor. inşallah yarın başlarız. Farkında değil misin. Meselâ. kâr yılı. gibi bir söz. Siz beni başka türlü methedersiniz. Bütün bunları bildiği ve bildiklerinden İstırap duyduğu halde. Hacı Hüseyin efendi'ye Şeyh efendi için böyle söylediğini hatırladı.) Ne demek? — işte bu dernek.. Haydi abdest al da cemaata yetişelim.. Ama... Şeyh Süleyman efendi.... Lâkin erkekler üzerinde . bunu Silo'ya anlatın. Gelin de. Fakat nedense bunu istemiyorum. dedi.. Şimdilik böylece. — Bugün Salı. Erzincan zelzelesini ben yaptırdım. müritlerimi de. — Yok canım. sizi de kurtarırım. Oğullarım bana inanmıyorlar ki. şu adam. seni tarikata kabul ettiririm.. müridiyîe. Böyle bir iddiada bulunmadığıma siz şahitsiniz. Kapunun önünde durup döndü ve: — Merak etme beyim. aşağıya doğru. Artık bizi hiçbir kuvvet durduramaz.. (Şeyh'i Şeyh eden mürittir.. dedi. Ne dedi Allah aşkına. Aklına birdenbire (Ar yılı değil.— Orası kolay. Ben O'nu severim. Haklısınız. — Şimdi anladım. Geçen gün bir doğru lâf söylediniz. topal gidiyoruz... Murat... kör. hiçbir mukaddemeye lüzum görmeden: — Silo'nun kusuruna bakmayın. eğer Şeyh Süleyman efendi olmasa da yalnızca Süleyman efendi olsa. Bahusus bunu Silo vasıiasiyle yaptıracağım.. Halbuki ben keramet sahibi değilim. Öyle ya. Aklınızda mı? — Nasıl? — Herkes'in Allah'ı kendisine göredir. kendimi alâkadar ettiği halde. O'nun nazarında benim değerim kerametle ölçülür. — Başüstüne. hem O'nun kusuruna bakmayın. insanları bir okuyuşta türlü illetlerden kurtarıyorum. Yokuş aşağı kayıyoruz.. Aman namaz gidiyor.. Geçenlerde gene bir söz söylediniz: Dini kötü ve cahil dindarlar bugünkü hale getirmiş. Namazdan sonra Şeyh Süleyman efendi gülümsüyerek odaya girdi. Silo ağa... — Allah senden razı olsun müslüman. Cahilane bazı rivayetlerin kulağınıza kadar geldiğine eminim. kibirli bir ciddiyetle ayağa kalktı. Şu anda istesem bu mahpustan kendimi de.. kibar bir adam oluşumdan ve şiirden biraz anlayışım ibarettir. O'nun nazarında ben bir çeşit Allah'ım. Haberim var. Gülümsiyerek gözlerini kaçırdı: Sizin nazarınızda benim kıymetim. Halbuki Silo'ya bunlar hiç birşey ifade etmez... şeyhefendi sözüne nasıl tahammül ettiğini Murat biran düşündü. kibar olmak ve şiirden anlamak zordur. maal'esef müdahale edemiyorum. Belki bakkallık eder.. Silo başka türlü metheder. Tabi böyle bir teklifi size benim yaptıracağımı zannetmezsiniz elbette. Uğursuz bir gün. Bu zavallılar beni her şeye muktedir sanıyorlar...) Diyen darbımesel geliyordu. Bazı hallerde. Size meseleyi nasıl açtığı enteresandır. Sözü ustalıkla çevirdi: — Kusuruna bakmayın. Şeyh Süleyman efendi'nin güzel yüzü kederlenmişti. Dediniz. Selâm verdi. Hem de. — İşte gördünüz mü? Ben de sizin kanaatınızdayım.. alay etmek istemiyordu. Kaba olmak kolaydır da. ama. İyi ahbabız.

.... Hiç değilse. Töbe. Yoksa. Nüzhet efendi'nin çok sevdiğiniz bir beyti var : «Fena bulmaz.. gene de bir büyük hizmet yapıyoruz. bu iptidaî insanlara yol gösteriyoruz. Varsa ben birşey kaybetmiyorum ki.. dikkatli Murat'ın yüzüne bakıyor. Tahtından inmiş olur. Yani Galile henüz doğmamıştı. hareketlerinde hiçbir sır. Bir başka zamanda olsaydı. Ne bileyim... Varsa yok dememden birşey çıkmaz. Ümitsizliği ahretteki hayatla biraz olsun gideriyorum. yok demek malûmu ilâm olur. — İyi ama bakalım Ahret var mı? — Töbe diyin Murat bey. ikimiz de sınırlarımıza geldik. Üstad. dediğim gibi. Mesele bukadar basit olunca ben Kur'an'ı bazı güzel mısralar yazılı bir şiir kitabı sayıyorum. Fakat . Birdenbire pek ileri gittiğini de galiba farketmişti. İçini tamamiyle dökmüş gibi ferahlayıverince kendisini topladı. bukadarcık bir iddiayı hoş görürdü. Yerinizde bir başkası olsa af buyrun. Size geldikleri yerde. dedi. Ya ahret varsa?. Nitekim fetva verir gibi ağır bir ses tane tane konuştu: — Mamafi. insanların birkaç kademe üzerinde yaşamanın.. Ben Kur'an'ı merak ettim de okudum. zeval ermez bu çarkın var bir üstadı.» Diyor. buna senelerdir alışmanın kibrini ifade ediverdiler. kendi yarattığı şey hakkında nasıl bukadar cahil olabilir? Bu sualin de hazin bir cevabı var üstadım. Mamafi siz. Gülümsedi. olmasanız Şeyh Yusuf sizin işinizi yapacak... Ya ahret varsa.. diye cevap verdi. Mesele bukadar basit. Ben kendimden eminim. Fakat mahvolan samimiyete acıdığından insafsız davrandı: — Hiçbir şeyden kurtulduklarını zannetmiyorum. Dudakları hemen de hiç kıpırdamadıkları halde. — Töbe mi? Anlaşıldı şeyh'im. — Aman Nüzet. Onları fenalıktan kabil olduğu kadar kurtarıyoruz. falan hiç inanmadığım halde. Şiiri seviyorsunuz.. Akıllısınız. Sakın ayrılma bu azm'ü kararından.. gözlerinde. Dünyanın yuvarlaklığı ve döndüğü Muhammed'in zamanında henüz keşfedilmemişti..de kadınlar üzerinde de hiçbir değeri kalmaz. bu devirde din onların ümitsizliğinden istifade ediyor ve bu istifadenin hatrı için onları ümitsizlikte bırakıyor. Murat. Siz sadece onları. ne de ben.. — Hayır zannetmem. bunlara daha çok büyük fenalıklar edebilirlerdi. Deminden beri dimdik bakan şehvetli siyah gözlerini kırpıştırdı. Murat'ı öfkelendiren bir geri çekilme hadisesi vuku buldu. inanmış görünenlerden daha doğru yürüyorum. Ne siz bir adım geriliyebilirsiniz.. güneşin etrafında döndüğü de yazılı değil. Velhasıl şeyh efendinin içinde. ümitsizlikleri içinde bırakıyorsunuz. kendi kanaatınıla. Herhalde Murat'a karşı.. — Günaha giriyorsunuz. Sözlerinde. Süleyman efendi.. açık açık konuşuyorum. Zamanında Arap milletine iyiliği dokunmuş bir kitap. Ahrete. İçinde dünyanın yuvarlak olduğu.. düşüncelerini sezmeğe uğraşıyordu.. Silo ağa ile beraber olmanın kederiyle bukadar samimî konuşmuştu. Oluversin şeyhim. Ağzında garip bir değişme oldu... hiçbir kıymet vehmetmezler. Ve bütün zaaflariyle bir iyi insansınız.

Daha beş ay kadar bir aradayız. kadınlardan. Şiirden. Aman Yarabbî.. — Dinin bir ahlâk tarafı var ki hiç değişmez. Benden saklıyorsun..... dedi. omuzuma... insanı kızdıran bir mahlûktu. fayda göreceği yere yardım etmez.. gözleriyle Murat'a yalvarır ve birşeyler sorarken pek acaip. Olmaz mı? — Hoş bir adamsınız Murat bey... eski iyiliklerini ileri sürmek biraz müşkül. — Canım. Aman Hey Allah... Murat bir saat kadar Froydizm'den bahsetmiş. Ben ölürüm beyim.. İşin iç yüzünü bilsem... (Şu bizim Ömer'in işini lütfen görüver. Öyle ya. Galiba bugün zararı okadar yığılmış ki.. Ben sizin sohbetinizden lezzet alıyorum. ogün Murat'ın odasından kalbi kırılmış ayrılmadı. Zaten bizim millet böyledir. 35 inde gibi duruyordu. Bütün ufak tefek insanlar gibi. — Ulan. Kılığı. elbet ben de bir karşılık bulurum. Lâkin tenbihi var. Ben de sizi öyle buluyorum Şeyh'im. Meseleyi Silo ağa biliyor. Haklısın. Siz de benim görüşmemden hazzediyorsanız böyle bir konuşma lâzımdı... siz beni Nakşibendî tarikatine celbetmek istemezsiniz artık... Herkes biliyor. Şeyh Süleyman efendi. — Olmaz mı? Neden olmaz mış. — Aman yoksa söylemedin mi? — Tabi söyledim.. Sözlerimizden başka başka manalar çıkarmayız. benden sır çıkar mı? Şuna bak. Söyledin mi beyim? — Yahu ben ne söyliyeceğim? Hem beni elçi tayin edersin hem de meseleyi anlatmazsın. — Şeyh'efendi bugün benim omuzuma vurdu. Artık biribirimizi kollamayız.. O da böyle cevap veriyor. Hep böyle söylüyorum.. — Şimdi gene (Yapılacak bir iş değil) mi dedi beyim. (Birisine birşey çıtlatırsan bak sen düşün. Şeyh'efendi de dikkatle dinlemişti. 45 ini çoktan geçtiği halde henüz 30.. Böyle kederli ve korkmuş olmasa. — Senden saklı bir şeyim yok beyim. — Kusura bakmayın.) Dedim. artık ben de sizi komünist partisine aza yazmağa tabi çalışmam.. şunu anlatsana. Ama şimdi.) Dedi. yaşını göstermiyor. Karadayı biliyor.. Ahlâk değişir.eskidikçe zarar vermeğe başlamış. Ben gene bilmemiş olurum. yani dünyadan konuşuruz. bacakları bir misli daha çarpılmıştı. — Öyle söyledi. Yemin verdirdi. gür saçlarının da pek tesiri olmalıydı.) Dedi. siz demin bir an samimî oldunuz. Eğer samimiyetim hususunda birisinden bir santim aşağı kalsam kendi kendime hakaret etmiş gibi birşeyler hissederim. iyi olacak diye bana güldü.. kıyafeti eskisinden daha perişandı. Meselâ ben . — Teşekkür ederim. Bu halinde simsiyah. Bilhassa Libido bahsinde birçok sualler sordu ve neticede galiba (Froyd)e hak da verdi.. (Görülecek bir iş değil ki.Gardiyan küçük Ömer'in son günlerde boynu çöp gibi incelmiş. (Olmaz) diyor vesselam. şirin bir adamdı. Hani ben söyleyince senin bana herşeyi anlattığın meydana çıkacaksa başka türlü yaparız.

... horoz öter. Bir fena derde düştük. Gece sabahlara kadar yalvardık. her gece canım çekiyor. Kederli bir çocuğa benziyordu: Karıdan yana bu bizim derdimiz bey. Elleri kilitlenir.. Biz bir derde düştük bey. Dinle. Bize teşbih verdi.. Gece gündüz içer bir herif. Şeyh Süleyman efendi'nin nefesiyle yaşar beyim.. yirmi kılar..... onbeş günde bir kere Şeyh'e gitmezse derde düşer. Allah'ım gayrı canımızı al. Gittim bizim Şeyh'efendi'ye dehalet ettim.. Sülâlesi deli..... Hem bu şeriat üzerine bir mesele. On kılar.. sızlanmak bende. galiba demincek biraz hızlı konuştuğundan kanburca göğsü körük gibi hışlıyordu. Lâkin avratm talii yokmuş. Yalvarmak.. Allah rahmet eylesin çok iyiliğini gördüm.sana akıl öğretirim. Ömer nerdeyse ağlıyacaktı. Üstüne varsan bayılacak.. döner bir ağlama tutturur. Sen yabancı değilsin bana kalsa. Murat. Velhasıl bir çare buluruz.. Yetimlerle kaldık. Namaz kaç rekeal olur yahu. Bu da müritlerdendir. Cuma gecesinden Cuma gecesine Allah'ın emrini icra edeceğiz. Artık senin namusuna. — Amin beyim.. Şeyh efendi'ye rica edersin. — Sahi beyim. — Nöbetten çıktım beyim. it gibi kudurdu da öldü... — Hele otur şuraya.. Hitamında ağzı köpürdü. Ağzından bir san su boşanır... Yahu biz karıdan yana demek ki talihsiz bir herifiz bey... Kızda meğer illet varmış. Ettehiyyat'ta oturur gibi dizlerinin üstüne koydu... Onyedi yaşındaydım.. (Suphanallah) demiye bir başladı mı. Makineyle dikiş dikerdi. Haftada. — Allah rahmet eylesin... Tarikattan. Şeyh'e gittiği ... Şeriatta ayıp yoktur öyle ya.. Kan ferah ferah otuzunda vardı beyim.. O'nun yumruklarını bu hastalıklı göğse vurarak kendisini yerden yere atacağından korktu. Şeriatta. Çocuk kısmı bakılmak ister. İskemleye oturup ellerini. Bekârlık rezalet. doktorlukta. Bir taraftan nikâhta keramet oluyor. Boynumu büker beklerim. Hitamında bu Şeyh Süleyman efendi'yi söylediler.. Bu da bir hastalık. Derdini söylemiyen derman bulamaz. Bu bizim kan.. Bize bu karıyı aldı. orucunu tutar.. Bizim on sene çocuğumuz olmadı. Karı da Ben de el aldık. Bizim derdimize Allah rizası için bir çare. Onaltı yaşında beyim. — iyi söyledin. yetimlerin anasını aldığım zaman ben kaç yaşındaydım bakalım.. Dişlerini gıcırdattığı zaman duysan korkarsın beyim.. — Yoktur. Gittik. Kızarım. teşbihine sağlam. Bir gülme tutturur bir eyyam. İstemez bir türlü. Lâkin bunun babası ayyaş bir herifti.. O işe müptelâ değil.... Yahut Silo ağa'ya yolunu gösteririm.. vicdanına. Oğlan doğdu... ardından kız doğdu. Elleri titriyor. Al canımızı Allah'ım. Beni adam gibi adam eden O'dur. Hem de körpe.. Hasta olduğumuzdan biz de fıkara olduğumuzdan bize dul kan aldılar. Ben sana anlatacağım. Ben bakarım.. dedi. elli kılar.. Sar'ah besbelli. ayıp yok. Namazını kılar.. Tam rahat edeceğimiz sıra sizlere ömür.... Lâkin Cumadan Cumaya da razı olduk. Arada bir (Ayyy. Bir de beyim. Elimden naçar kalınca yallah. Nöbette misin? diye sordu. Biz de körpe kan görmemişiz... sonunda teşbihe oturur.) diyerek düşüyor.. namaza durur...

. kim ne bilsin halbuysa.) diye bağırarak gece vakti sokağa düşmüş.. işte sabaha kadar bana bir etmediğini bırakmadı. keyiflenir... Halbuysa evlendikten sonra gelmiyecek.. Lâkin üçgün sonra o işe geldi mi gene domuzlaşmış bakarsın. biz bunu kız diye aldık. Anası da tarikat'tan. Sabahleyin namaz vakti getirmişler de Şeyh'in kapusuna alıvermişler.. namaz vakti......) Diye söylenir. Kapuya bakarak sesini alçaktı:Daha türkçesi. Söylemesi ayıp..zaman üçgün iyidir.. Bazan sana büyü mü yaptılar? Diye sorarım.. Birşey demezler... Karı benden kendisini çektikçe bizim' muhabbetimiz artıyor.. başını duvara çevirir. Gardiyan küçük Ömer. Abdülvahap gazi tepesinde bunların düğünü olmuş. (Beni neden uyarmadın. Her insanın bir perisi var ya... Dul çıktı. Bir gece Ana. Başına gel medi ki nerden bileceksin. İslam sözü aşikâre... Üstüne bu hal neden geldi. Meğer Süleyman peri'nin kaçırdığı gece. Ben dersen işte böyle. Çocuklar bakımsız. (Beni götür yoksa ben ölürüm. yahut ayağın bağını çözer bırakır. Sesi de fena değil. Kim ne bilecek? Şuraya getiriveririrn. Taşta hararet var.. sen yabancı değilsin.. ne bıraktı. — Ümit vermenin bu çeşidine. Deli olacağım.. kız teşbih çekerlerken iyi saatta olsunlar tutmuş bunu. Süleyman.. Olmaz ne demek? Bazı bazı gelir. Hitamında meseleyi öğrendik. Bir aydan beri karıya nefes edemedi.. Ertesi sabah. Buz gibi.. Peri kısmı. Dedi... — Neye beyim?. Dedikodu yaparlarmış. — Anlamıyorum bu nasıl bir iş. Şeyh'in kapusunda bulmuşlar. ellerini dua eder gibi açıp müthiş bir ümitsizlikle tekrar dizle rine bıraktı.) Diyorum. Uyandırsam kızar. tesbih'ten geldi. Dejenere belki de frengili bir babanın ondört yaşındaki kızına bir ramazanda 99 bin defa teşbih çektirmek. Yüzü bile kırmızı elmaya döner karının. Onda hararet yok beyim. Şaştım kaldım.. şeriatta ayıp yoktur.. — Pekâlâ sen şimdi ne istiyorsun? — İstediğim şu: Süleyman efendi mahpus. Türkü söyler.. — Töbe de beyim. (Sonra öğrenirsin. razıyım.. Şeyh'e yalvarıyorum. (Şuraya getireyim bir nefes ediver. Ben de şaştım Ömer efendi. uyandırmasam da sabahleyin söylesem... Murat büyük bir nefretle bıyıklarını dişliyordu. Bunu da bizim Şeyh'efendi'nin perisi tutmuş meğer. Karanlıkta kaybolmuş.. sonra da tutup ırzına geçmek. Şartı bu. İşte bunun üzerine bizim Şeyh'in perisi musallat oldu. peri düğünü. yüzünü örter. El sürmemeğe razı olduk. Uyku arasmda (Süleyman... Sen böyle şeylere inanmazsın. Kokusuna alışmışım beyim.... Ölüyorum Şeyh'im... Ondört yaşındayken bir Ramazan'da 99 bin kere esma çekmiş. beyim. Ne öldürdü. — Öyle şey olmaz. Sabret.) Diye gene kızar. .. Razı olmuyor.) Diye ağlıyor.. Ya gerdek gecesi boğar öldürür.. On gündür gayrı yatağa da girmiyor. (Ana beni götürüyorlar.. Lâkin ne mümkün.. Ertesi sabah Şeyh'e gittim... Şeyhin nefesi şifa canım.. Üç gündenberi dört kere bayıldı.. Bir aydan beri ben neler çekiyorum beyim. yanımda yatsa.) Dedi. adamdan azma beyim...

.... Anahtarı sana veririm. söyle.... — Buraya gelsin ama. — Yani. haber vermeden getirmeli. O da Şeyh'efendi'ye geldiğini söylemez. Gülüverir.. işin kolayını bulduk Ömer efendi. Gene sen söyle. Hep senin sayende. — Getir... Bir kere nefes ediverse. — Bu da oda kirası mı? — Ne münasebet. şeyhin perisi belki büsbütün öfkelenir. Buraya gelsin... Sen de gelirsin. Razı olmadı mı.. burada kimse bulunmasın.. Yani tarikat meselesi olduğundan. aman ellerini öperim düşün. Şeyh hazretleri ahır zaman Peygamberi sayılır.. zarar yok.. Yarın değil.. Her hafta. Karıyı buraya kaparız. Gözünü keyifle kırptı: Şeyhi alıştırdık mı her hafta gelsin. Kır da afiyetle yiyiver. Şeyhi de çağırırız.. Bu işte pekâlâ. bak ben ne diyorum.. Doğrusu bu. Canı sıkılırsa. Sonra..... Şimdi benim söylemem icab etmez. Ben bunu düşünmemiştim. Allah senden razı olsun. çarpuk bacaklarının üzerine sıçradı.... Gardiyan Ömer.. — Aferin... Hiç.. Halvet'te nefes edilecek. — Ya.. Töbe yarabbi..... — Senin sayende beyim. — Anası da olmaz. Öyle aklıma geldi... Haşa... — Yani Şeyh hazretlerine yalvarmıyacak mısın? — Yalvarmaz olur muyum.. ben de mürit değilim.. . öbürgün. Sen düşman lâfına bakma. Arkadan şeyhi bir usulla içeri sokarız. anası da mı gelmeli. Eniyisi böyle yaparız. Tamam. O da bir evlât. benim odama gelir. Buraya. Nefes ediverir... Bu ziyaret günü getiririm.. — Nerden bilecek? Bildirmeyiz. Başka bir isim verip yukarı çıksın. Tabi bir kere söyliyeceğim.. Elinde büyümüş beyim. Bana kızsa da bizimkine hiç kızmaz.. sırrı faş edersek. Canım sana kurban. — Bu halvet işine şeyhin kansı ne der? — Hiç ne diyecek? Arada bir fenalık yok ki beyim. — Eksik olma beyim. belki şeyhi edersiniz... — Düşün beyim.... Hangi saat geleceğinizi ben de bileyim de.. Baksada mürit ne demek? Öz kızından ileri. Eski birşey örtünüp gelsin.. — Allah seni sevdiğine kavuştursun Murat bey... işte bu doğru. Sen kızmazsan tabi O da kızmaz. — Kızmaz.. — Razı olmazsa.. mesut olmuştu. Yalnız Şeyh'efendi benim haberim olduğunu bilmesin emi? Ayıp düşer. Benim odamı. Başını kaldırıp bakmaz.münasip görürsen.. Haa?. — Estağfurullah. — Nefes etse. Sen de aşinalık etmezsin. — Benim yanımda nefes edilmez.. Cebinden dört tane ceviz çıkarıp Murat'a uzattı: — Buyur beyim. Al gözünden peynir helvasiyle kâat kebabım beyim. Sanki birdenbire gençleşmiş... — Sahi. — İyi ama kızarsa. Hem Silo'ya da bunu açarsın. Yeriz anasını satayım.— Ne çeşidi...

biçiminden ve renginin solmazlığmdan belli.. eşek.» O kılıkta. ben bu iyiliğin altında kalmam. Halep'ten kaçak getirildiği dayanıklılığından. — Ne münasebet. Sapan çaldığı iddiasiyle mahkemeye verildiğinden ve muhakemesi gayrı mevkuf cereyan ettiğinden. Sakin gecenin içinde betonda sürüdüğü ayakları yılan gibi hışırdıyordu. tanıkan bir numuneydi. Köy bekçisi. bostan korkuluğuna.— Zahmet ettin. Burada yük mevzuubahis olamaz. Bir sene cezasının tamam altı ayını. Pulluk'la ve biçme makinesiyle ziraat yaptığı için» asabiyeti ve .. eşek.. eski bir şalvarla gelmişti... aynı renkten podösüet iskarpinler.. Müslüman kısmı müslüman kardeşine elinden geldiği kadar yardım edecek. İş işten geçti. Bir haftadan beri evrakı Vekâletten gelip Belediye işlerinde çalışmağa hak kazandığından şimdiki elbiselerini satın almıştı. Sırtında.. Şeyh Süleyman efendi.. mahpusa getirmişler.. Muhtar. Diğer emsalinin yüzde doksanı. fenalık mı etmekte olduğunu kestiremedi. Köy kâtibi. Efendi diyoruz.. asrî bir mankene faian benziyordu. Hem de fena bozuldu. efendi demek senin anana söğmekle birdir.. evrak tasdik dediler. Bu sözle hiçbir münasebeti olmadığı halde.. O'nu munis bir gülümsemeyle iterek arkada. İzollu'nun İmik uşağı köyünden İmik ağa önde. Senin aklın erse. «Birden. Bağırarak içeri girdiler. sulh ceza'ya iş kıyafetiyle gidip geliyormuş ki. dünya.. Nahiye müdürü.. — Ne zahmeti. yazma. yarı divane uşak eskilerine döndükleri. fevkalâde şık bir kahverengi kostüm. İmam. ayaklarında. köyün yetmiş hanesinden atmışdokuz hanesi bize düşman olduğundan. Dünya bozuldu. Murat dünyaya akıl erdirdi erdireli ilk defa birisine iyilik mi. Kürt ağalarından. göğüs cebinde mavi kenarlı bir ipek mendil. Sonderece asabî ve kibirli bir adamdı. Ve dönüp kapudan dışarı haykırdı: — Efendi. yardımcı bulmuş bir haklı adam gibi tekrar ayak diredi. Göster de ayak turab'ı olalım. yırtık şalvarı. mahpusa. aklın biraz erse ya. Hani O müslüman. Geldiği zaman kış olduğu halde alpaka ceketiyle titriyerek kendi tabiriyle «Çay kuvvetine yaşıyarak» geçirmişti. Bütün bunlar. Hele işimiz hayırlısıyla yoluna girsin. Murat'ı görünce. Murat'ın omuzuna dostça vurarak yürüdü. elinde baston ve bir de krokodil taklidi Portmen vardı.. ensesin bakılınca. — İyi bildin beyim. pek uzun boyuna ve pek esmer yüzüne hiç yaraşmıyor. pek ince. bir acaip yaltaklanmaya ve korkuya kapıldıkları halde. gardiyan küçük Ömer. Nesli münkariz olmağa yüz tutmuş.. İmik ağa. onbeş senedir olup biten işler karşısında fena şaşırıp ipin ucunu kaçırarak. «Çift at'la. İmik ağa... okuma bilmemesine rağmen demir çenberleri altın suyuna batırılmış bir dolma kalem. başında Tavşan tüyünden bir fötr şapka. gözünde numarasız gözlükler. — Nerde o müslüman beyim. Müslüman mı kaldı? — Sahi O da doğru. Karakol kumandanı. on. Ulan eşek.

imik ağa ortaya bir kocaman bakır tas. birisini. dört. incecik kemik parmaklan titremiye başlar. yahut birkaç kişiyi. mukavva ve teneke kutular. alıp yemeğe götürürdü. kâatlar çeker. Misafirlerini iki kap yemekle tıkabasa doyurduktan sonra. bunları da and vererek tattırıp yerine iade eder. çıkarıp önlerine sıralardı. suratı asılırdı. ayva. peynir. belli etmeden gülümserler. Çay demlenip kadehlere koyulur koyulmaz. yüzünde birdenbire peydahlanan derin bir nefretle ilk gözüne ilişen mahpusu huzuruna çağırır. son kalanını bulundurmağa meraklıydı. dışarı çıkıp tekrar döner.. elma. tahta kaplar. kurudut. Hepsi gösterilip hepsi tadıldıktan sonra. yalnız yediği vaki değildi. herşeyin daima turfandasını Yani ilk çıkaniyle. Misafirleri dağılır dağılmaz. aluç. gelmiyenlere dakikalarca yalvarır. gardiyanları çekiştirmek bile gardiyanları çekiştirmeğe başka hiçbir zaman dayanamazdı O'nu teskin edemezdi. ahlat kurusu ile dolu torbalar. İmik ağa.. beş çeşidini daima yanında bulundurmakla iftihar ediyordu.. «Biz ağa'yız ama. kabak çekirdeği. kahve pişirilir. karyolasının altından kavun. Bu ocak parıl parıl tertemizdi. köpük pestili. bunlardan yemeğe zorlanır. kâseler. yenidünya. Bunu anlryamıyanın yay haline. kızılcık. türlü türlü turşular... kuru üzüm. kalabalıktan kaşgöz işaretiyle ayırıp kenara çekerek davet eder. karşısındakiyle mi alay ettiğini anlamak imkânsızdı. Bu son hareket misafirler için «Kalk git.. bir tahta kaşık getirerek. Ocak harlamağa başlayınca üstüne misafir adedine uygun bir cezve koyulur. Hepsini kaldırdıktan sonra. bal. ister istemez ikramın tadına bakılacaktı.. incecik vücudunu ırgahya ırgahya ayran döğmeğe girişirdi. mahpusanede. Ziftlensinler. içeriye «İmik ağa. Seni daireden çağırıyorlar. Böyle sıralarda.» Diye bir lâfı vardı ki. Sık sık kapuya bakmak başvurduğu son kibar çareydi. kısa bir samimiyetle biribirlerine kurnaz kurnaz göz kırparlardı. Cumhuriyet ağasıyız. sepetler. en arkadan sıra gazocağı'na gelirdi.» Diye seslenirdi. kese kâatları. kuru incir. kahveler ellerdeyken çaydanlık ateşe sürülürdü.» Diye nöbetçi gardiyanlara yollardı. şeker sandıklarının Bunlar üç tane idiler önüne çömelir. dut pestili. tussuz yağ.. Oturup yeniden yeniye lâf açmak imik ağa'yı çileden çıkarmağa elverirdi. petmez bulunurdu. çaydanlığı ve ayran kâsesini uzatarak: «Şunları bizim kapu köpeklerine götür. boy boy tabaklar. mışmış. Karnı iyice doymuş misafir yahut misafirler. sabah. Yemek pişirmeğe. söylerken kendi kendisiyle mi. öğle ve akşam yemeklerinde. artık kahveyle çayın üzerine ayran içilemiyeceğini ileri sürsün. Misafir de kaç kere. Kimin haddi ise. leblebi. aşılı mışmış çekirdeği. zeytin.. Bunlarda. çökelek. .kibri üstünde kalmıştı. yemiyenlere bir haftadan on güne kadar küserdi.» işaretiydi. Kapudan seslenen de( bu seslenme üzerine «Bize artık müsade imik ağa» diyenler de.. Ozaman derhal asabileşir. badem. Mutlaka.. Sanki hiç kullanılmamış gibi parlardı. bahçeye koşar. İmik ağa. dişlerini gösteren bir gülümsemeyle yerinden sıçrar. Burada itirazın zerre kadar faydası olmazdı. Kahve fincanı denilen küçük şeylere dekilerden mada. İçeri geldi geleli. süzme yoğurt. Bu da fayda vermezse. armut. birkaç saniye sonra da koridorda raslayıp talimat verdiği herhangi bir mahpus. ağanın perişan ve acele istirhamlariyle başka misafirleri böylece deflemek işine yardım etmişlerdi.. ceviz. suç ortaklığından gelme. karpuz.

.. Sonra tussuz yağ gelmiş. Ulan eşek... ismet Paşayı. Ne yedirdiğini birazdan gelip size hikâye eder. ayran yaptım. Şöyle şöyle el kadar kesip yedirdim.. Bizim nakadar rezilimiz varsa.. Dağda nakadar ayı tutmuşlarsa getirip buraya gardiyan etmişler beyim. parayla birşey satmayı. Pilavdan başka patates pişirmiştim..» diyerek kalabalık bir aksi şada gibi cevap verirdi.. Peynir getirmişler.. Allah eksik etmiye.» Derlerdi.. Karınlarını birgüzel doyurdular. hayvanlarımı. Ulan Şeyh Sait. İçeriye yetmişiki lira borcun var..» Herkes hürmetle susup dinler. Yağlı davar yoğurdu da vardı. Etli patates.. bu âdet mahpusaneyi şaşırtmışsa da^jgiderek hepsi de alışmışlardı.. Çayları demledik. Dedi. İlk günler. Asri rençber olmasına rağmen. ne de birisiyle gönderirdi.. arkadaşlardan biri şeker almayı unutmuş. Yahu burası Bizim köye. Mesele bu sefer borç istemek değilmiş. Birisi hastalansa da. «Ağalık yedirmekle. mecbur kalsa dişini çektirecekmiş gibi suratını asıp. Derebeği âdetine uyarak. oradan alıp gelmek lâzımdı. kendisini öfkelendiren gardiyana Mutlaka gardiyana kızmıştı.yahut başka bir koğuşa seğirtir. Biz babadan böyle görmüşüz.. öyle herkes'in keyfine burada hizmet edilemiyeceğinden bahsederek O'nu alıkoymuşlar. Yediler. oğlanları ve düşmanları bırakıp nereye kaçar mışım bakalım. kapudan dışarıya. orada kim olursa olsun birisini karşısına alarak var kuvvetiyle bağırmağa başlardı: «Sen neredesin? Bir saattir seni aradım. Ben pilavı yavan sevmem. . «Ağalık yedirmekle. Allah kabul etsin. ağzını bir karış açardı.» diye ağayı gönderdikten sonra etraftakilere «Hele gidelim de İmik ağa karnımızı doyursun. Sen köyleri bilmezsin beyim. yahut ısmarladığı henüz gelmemiş te borç olarak on tane şeker talep etse İmik ağa bunları ne getirir. Kahveleri içtik.... bir kaşık yoğurt istese. Sayar tek tek. Ulan Şeyh Sait. Halis kurt pilavı. Ekmeklerine çalıverdim. rezil yatağıdır. üzerinde para gezdirmeği.. nakadar gizli çağırılırlarsa çağrılsınlar. Bekçi.. Pilâv vardı. — Neden? Diye hayret ediyordu... ihtiyatla bağırırken gene ağzını iki kere açmıştı. «Sen git. Mehmet Emin’i bir de Kayserili Tevfik efendiyi çağırdım. Ayıları tekmil gardiyan yazmışlar. parayı borç vermeği hiç sevmez. Ağa'yı dışarıya salıvermemişler. ben kaçar mıyım? Ben çiftliğimi. Efendi ve eşek demesinden belli pek işittirmeden. Artık davetliler.. Şimdi borç istemenin sırası mı ya. Belediye'de çalışanlar gideli bir saat olduğundan. biz geliyoruz.. Kaçılacak bir yer olsa evvelâ sen kendin kaçacaksın. Murat: — Bu herifler aylık alalı üç gün olmadı. İlle yatağının başına kadar bizzat gitmek. Şeyh efendi de bilmez. Karıştırdım balı.. Muhtar. Benim küçük tencereyi bildin mi? İşte ona tamam yüz dirhem yağ koydum. İmam. Şimdi. Kâtip olur.. yiğitlik vurmakla. bizim Elâzız Vilâyetine benzemiş. bizim nahiye'ye.. Yemeğe davet etmek için. Murad'ın odasına girdiği zaman. Köy yeri.

böyle söyliyen Şeyh Süleyman efendiye.. Kürdüstan. Artık kaymakamlığa lâyık. «Hele buyur İmik ağa.. Bizim çanta ağzına kadar evrak dolu. Eskiden burada Vali muavini idi. celpname'ler... Dün bize et getirmişler. Sağol ağa. size Şeyh Sait'ten başka Nahiye müdürü. Kâatları topladım. Eşek.. dedim. Anasının adıyla anılır bir Nahiye müdürü. dedi. Hiç gider miyim? . Murat gülümsedi: — Bizi yemeğe davet edeceğine. Vali yaramaz. biliyoruz.... O'nu görmemle dünya bana verildi sandım. makbuzlar. İzolluya demişler ki.. Kaymakam. ben senin yerinde olsam.. hayret ve kederle baktı. Hep vekillikle idare ederler. ben şaka ettim. keskisini nasıl kullanacak orada öğrenir. karısı kızları.. müdürlüğü işte hatmetti.. dedim. Aslı da buralı.. Benim aklım başımdan bir kere giderse kendir.» Dedi. Yüzünü astı da bana ne dedi bakalım.. Gözlüğümü bir kere düzelttim: «Bana bak bey.» Diye bağırdıysa da durur muyum? Meğer bize gönderdikleri Nahiye müdürü. Töbe Yarabbî.. hayretle baktı: — Rahmet mi? Ne rahmeti. Atlatıp buraya koştum. İstida'lar. ikisine de. Eliyle kâatları itiverdi. Eteğine vardım. Kapuyu vurup girdim... . Duydum ki Dahiliye Vekâletinden Müfettiş gelmiş.. Yeriz. isyandan buyana bizim hakkımız var da alacağımız yok. Vali makamında oturuyor.. Şimdi îzmir tarafında kaymakam. Yemeğe. Biz baltayı taşa çalmışız.» Dedim. İmik ağa. birkaç ay sonra kaymakam yapacaklârmış. İmik ağa. Allah rahmet eylesin. Mutasarrıf. Diye içini çekti.. Bizi mütegallibe damgasiyle sapan hırsızlığından hapse atınca «Tamam. Dahiliye Vekâleti. Buraları isyan mıntıkası.. Bizi sapan hırsızlığından bir seneye mahkûm ettiren Nahiye müdürüyle uğraşıyoruz.. haydi ikiniz de buyrun. Şimdi nerdeyse arkadaşlar öğle paydosunda yemeğe gelirler. dördüncü müfettişin karısının yeğeni imiş. Sürt Vilâyet sayılalı.. — Kim? — Şefik bey.. Hepsini tomarıyla önüne koydum. — Töbe... çekicini. Tekrar kapuya döndü: Eşek. dedim. İzollu ağalarını iyi tanıyor. Hayır mı? » Diye sordu.— Şeyh'ten ne istiyorsun ağa. Sen de beraber gidersin.. vekâletnameler. Dahiliye Vekâletine yazHığım bütün istidalar Fazıl beyin eline varmış.» Dedim. Çantaya koydum.haşa huzurunuzdan çingene eşeği.» Diyerek lâfa girişecek oldum. Biz... işte orada aklım başımdan gitmiş. dedi.. Meğer.» Diyerek terfi etmişler. «Bize bir Nahiye müdürü yollamışsınız. — Eyvallah. Bir de baktım ki bizim Fazıl bey. Akşam pişirdim. dedi. — Ben de niyetliyim. ademi takip kararları. Bana dedi ki: «imik ağa. «Sayende hayır elbet beyim. — işte du olmadı. Bırak Şeyhim sen O mendeburun bize ettiğini bilmezsin.. Acemi nalbant. köy mazbataları.. Öyleyyse şeyh erendi buyursun. pencerede beklerim. Çantaya davrandım. Lâkin bugün bana misafir gelecek. hiç Vali görmemiştir... aşağı iner de.. Kızma.. ...... sehpa gözüme görünmez. zabıt varakaları... Üç aya kadar Siirt vali vekili olur. Arkamdan «Hele gel. hep O'nun sürdüğü lekelerin altındayız. Orası sanki. biz. Hele otur.

. İçinden iki herif indi. Ben onbaşıdan.. Nöbetçilere tenbih etsin. Hele Almanya kazansın... — Yahu.... — iftiradır. Meseleyi anlatalım.. İsyandan beri EIâzizrde adama istida verdirmezler. Yanyana koşan iki askeri kamyon uzaklaşınca düdüğün sesi büsbütün arttı. efendiyi de beğenmezler de. Mahpusane gardiyanı neyse. iyi vallaha.. Töbe Yarabbî. Yürüyüp geldiler... Hastaneye geldi. Sonra savuştular. bukadar öfkelenmen. — Neden Elâziz'e değil. Nüfusumuz ikiyüz milyona çıkacak... Hancı'ya «Kim bunlar.. — Yakında. «Güneş çekilsin de köye gideyim diyerek Han'ın önüne bir iskemle atıp oturdum... Tevkifimden bir ay evel ekin satmağa gelmiştim. Sen bari bilirsin şeyhim. Elâziz neresi? Dersim'in hududu. İlerden bir otomobil geldi.. Bizim karıya gideceğimiz demek ki mahpusa yayıldı. Arabistanı hep bize verecek... Fabrikanın canavar düdüğü öğle paydosunu haykırmağa başlamıştı. Kardeşimiz değil mi? Hele harbi kazansın. köyde jandarma odur. Bana müsade. Abdullah Paşa adam asıyor. İmik ağa.. Ben ayağımı ayağımın üstüne atmış oturuyorum. Senin bukadar süslenmen. Elâziz'i ben vilâyet saymam. (Bey) demeni isterler.. aşağıya baktılar.) demez mi? İnsan vilâyette oturacak. Bizim imik uşağı'na bir jandarma gelse bizim nefesimiz daralır. Zaten Almanya bizim için döğüşüyor. El'in eşeklerine tekmil (Efendi) demeli. — Kabul etmem..— Artık bizden gitmek geçti. yukarıya. başını uzattı.. Bastonlu iki efendi.. birisi emniyet müdürü. — Canım benden gizli mi? Hanım yenge dün geldi ya. sola baktılar. — Kendisine ne kalıyor? .... — Öyleyse Almanda (efendi) tükenmiştir. — Kim söyledi? Yalana bak. Sağa baktılar.. Karı köyde. (Gelsin de doktora çıksın.. vilâyette. yumurtayı pişirir karşısında.. Aspirin Bayer gibi. Köy demek mahpusane demek beyim. yerinden sıçrayıp çantasını yakalamıştı: — Ameleler şimdi gelir. Allah divanı gibi el bağlarız... Ekini Allah'ın izniyle sattık. Ada'lan. Karı keyfe gelmedi ki.» Diye sordum.) Dedim..... Onbaşıyı bulalım da. Kafkasya'yı. Bir de düşündüm. — Ne zararı var. (Efendi) diyeceksin.. jandarmadan bıktım... Ha bizim İmik uşağı. Yanımda durdular. Tavuğu. korkma.. Ben buraya yerleşeceğim... Balkanları.. Duydun mu şeyhim?. Benim haberim yokmu sanki... Haydi Murat bey sorsa bilmez de sorar. Burada Vali'yi adam hesabına alan yok.. ha Elâziz. Durup. Ne karısı.. Malatya'ya yerleşeceğim. — Bize efendilik beğlik Almandan mı geliyor? — Almandan. — Duydum.... Şu cezayı bitirsem. — Töbe. (Birisi Vali. Gölgeye iki yatak sereriz. Karnı ağrıyormuş. Hanım yengemiz Malatya'daymış..

gevezenin biri.. yukan 200 mermi yaktılar. kazanan da hak dinini kabul edecek.... aşağı. — Şapka gidecek. Dört tanesi askeri depo gerisinde.. bu akıl almaz zaferi sanki daha şimdiden çantasında taşıyormuş gibi azemetle çıktı. Mitralyözler ve avcı koluna yayılmış askerler durmadan kurşun sıkıyorlar. Ne dersin şeyhim.. Bu fanî dünyada şimdilik galip gelenler haklı görünüyor. şefakla beraber toplar patlamağa başladı.. Bir büyük muharebe olacak.. — Halbuki ben Elâziz'i başka türlü hayal ediyordum. (Şeyh Şerif Palu'yu bastı) haberi geldiği zaman ben de Elâziz'deydim. Bu huy bizde fazlasiyle mevcut. İsyan. Şehir Alay merkezi. Öğle yaklaştı. Toplar. Ertesi sabah. Tuttuğunu altın eylesin.. Bir Salı günü akşam üzeri Fırat'ı geçti. Görüyorsunuz... Bastonunu birisine vuracakmış gibi kaldırdı: — Alman'a Allah kuvvet versin öyleyse. — Zaten kitaplar yazıyor... Gülleler muttasıl kayaları tarıyor. Depo aynı zamanda cephaneliktir.. — Amin. fena birşey. — İnşallah İmik ağa. Bir işin baş tarafında haklıyken sonuna doğru haksızlık etmek kötü bir huy. ortasına parmağıyla dokunarak. Vali. Orasını bana buradan daha «asrî» anlattılar. — Eski harfler de gelir. Pekâlâ. Elâziz'de Dellal çağrıldı ki bir kul dışarı çıkmıyacak. iki keresinde de Karadayı el vermedi. Oymıyarak. İmik ağa. — Ne sebepten? — isyan sebebiyle. jandarma . Bilenler de unuttular.. Alişam köyüne geldi. Kuşluk zamanı gürültü biraz kesildi. — Şapka gider öyleyse. Kâfirler biribirlerini kıracak. 350400 asker var.. İki kere müracaat etti... Şimdi anlatacağımı siz muhakkak duymadınız. siyah bağa çerçeveli gözlüğünü burnunun üstüne iyice yerleştirdi. Şehirden dışarda ve ovaya hakim bir mevkide. — İşte gördün mü? Hepimiz hak dinini kabul edeceğiz. İmik ağa. — Gelmez mi? Gelmeyip te ne halt edecek? Vızır vızır gelir. Mitralyöz'ler de bu deponun önünde. haydi diyelim. Murat gözlerini kısarak Şeyh'efendi'ye sordu: — Neden mürid'iniz değil? — Kim İmik ağa mı? — Evet. Hitamında bir taraf kazanacak.. 12 Top sahra top'u. Tabi Şeyh Sait isyanını konuşuyoruz. — Köyü suyun ötesindedir. — Yani? — Yani isyan mıntıkasında.. — İyi... Ova 6 saat çeker.. Köy ikiyüz haneliktir.Bana cenneti âlâ ve Peygamber Muhammed'in şefaati elverir diyormuş. Dört top bey yurdu tepesine tayin edilmiş. Sonra anladık ki topların ağzını Karakaya mevkiine çevirmişler. Kimse de duymadı. Palo'ya kadar yumurta yuvarlasanız gidişini seyredersiniz.

Bunların da dört tanesi tüfekli.. eskidenberi Dersim çapulcularından korkar. Zaza'ların hiçbirinde tüfek yoktu ya birden baktık. beyim. Zaten Elâziz de isyan edenlerin topu topu 37 kişi olduğu sonradan anlaşıldı.) diye bir feryad duyuldu. Neferlerden birisi kolundan yaralanınca ötekiler de. Palu'ya da. Esasında. Depo yağma ediliyormuş lâfı ortalığa yayılınca evlerden uğradılar. hem ceketini. Yado cenuptan kayaları dolaştı. (Ben din bilmem.. Çemişkezek'e de evelden beri düşmandırlar. insan. Posta ile müzakereden sonra. Şeyh Şerife haber yollamış. Fakat kalabalığa malumaliniz her çeşit insan karışır. bozgunu işte orada gördüm.kumandanı otomobille şehirde dolaşıyorlar.) Demişler. Gerisi omuzlarında birer sopa. Lâkin Palu ve Çemişkezek razı gelmemiş. Yado'yu. cephaneleri bölüştüler. Güney çay mevkiinden top menzilinin altına geçivermişler. Yada... uçlarına çarıklarını asmışlar. Silâh sesleri birdenbire kesilmişti. (Senin dinin nedir?) diye sorun.. Palu Kaymakamı Hakkı bey Dersimli olduğundan bize kancıklık yapar diyerek onu uzaklaştırıp yerliden birisini Kaymakam nasbetmişler.. Ali ağanın çobanıyım. birtek kurşun sıkıldı. Kur'anı bırakalım. herşeyi bırakıp kaçmağa başladılar. Meğer bunlar eşkıya Yado'nun maiyeti imişler. Meselâ gelenler. İsyan havadisi üzerine bu iki kasabayı çevirmişler de (Bizde Şeyh Said'in mektubu var. — Halk ne yaptı? — Halk ne yapsın? Evvelâ kim geliyor belli değil ki. Bellerinde çıplak kılıç taşıyanları da silâhlı sayarsanız 1520 kişiyi geçmezler. pantalonunu çıkarıp atıyordu. (Canını kurtaran kaçsın. araziyi bildiklerinden. Silâhları. Asker. böyle hengâmede sükûttan daha çok ürküyor. Kapu tokmaklarına yapışıp kelimeyi şahadet getirerek içeri alınmasını istiyen hangisi. oturup başını yumrukluyarak ağlayan hangisi. Palu'ya giremeyince. Herkes Bismillah diye silâhlarını hazırladı.. Dere boyundan. Halbuki kulaktan duyduğumuza bakarsanız bunlar üzerinde Kur'an'ı kerimlerle geleceklerdi. Kaçanlar. Alay çil yavrusu gibi dağılıverdi. salâvat getirmesini bilmezler. Herifler eskidenberi soyguncu olduğundan. Ön saftakilere asla kurşun ve gülle tesir etmez deniliyordu. Dersim'in meşhur eşkıyası. Otomobile atladıkları gibi hey Malatya nerdesin. ricat hatlarında görünce (Sarıldık) diye bağırdılar. hem kaçıyor. geçiyorlar. eşkıyayı. 3035 kişi iken bir hamlede dörtyüz kişi oldular. Maiyetinde sekiz süvari var. Karşı tepeden bir karaltı bu tarafa atladı. Gelin teslim olun. — Esası tabi din uğruna...) diye cevap verirler. Piyadeler de tepeyi atlayıp beıi yakaya. Ayrıca idareyi örfiye müfrezeleri de kol geziyor. Yado. beheri dörder tüfek omuzlamış. (Elâziz'e hücum et) .. iki eşek yükü silâh alıp halka dağıtmış.. depo önündeki mitralyözlere doğru. Ben. Palu. — Halbuki adı şapka isyanı. Meğer Vali ile kumandanlar ailelerini.. Bir karaltı daha atladı. isyana biz de iştirak ediyoruz. Biz dürbünle harekâtı seyrediyoruz. Ahali damlara çıkmış. eşyalarını zaten beşkardeşler mevkiinde hazırlamışlar. Bizim Elâziz. Dersim aşiretleri. Emre itaatsizlik edip sokağa çıktığı için Vali Hilmi bey bir küçük çocuğu tabancasiyle gözümüzün önünde öldürdü.. Baktık ki bizim Dersim eşkıyası. mecburen oranın depoyunu basmış.

yatağını bırakan. Kaputları. Dükkânların daramaları (Kepenkleri) kapalı. Tekbir çekenin. salâvat getirenin haddi hesabı yok. battaniyeleri çuvallara doldurmuşlar. hazin oluyor beyim. Sivas ta iltihak etmiş. Defterleri.. Baframaden'ler. sandığını yüklenen savuşuyor. pahada ağır malları hayvanlara yükletiyorlar. şeyh'i şerife müracaat etti... nen gcıcıı iiıcuıuııaı. O zamana kadar evlerinde oturan Elâziz'liler. iskemleler. Bir taraftan yerli Milis teşkilâtı kuruluyor. yere kapanan. Elâziz'e Vali tayin edeceğim. Ağlayan. Şehrin ayanı. Başına Kalpak. Dersim çapulculuğu tarihlerde meşhur. Kapuları arkasına kadar dayadı. Ne olursa olsun. Hemen mapushaneye gitti. Sırtında zabit elbisesi vardı. Meydan feslerden sarıklardan görünmüyor. Hükümet konağına girdi. salonda oturmuş. «Malatya Şeyh Said'e iltihak etmiş. Uzun boylu. masalar. Evelâ kolordu merkezini. Mahpuslara umumî af verdi. ağzında da altın dişleri parlıyor. Herhalde cinayet işleyip Surye'de yaşıyanlardan. Mallarından korkan tüccarlar. der'akap katırları.eısı. Bir taraftan da kuvveyi maneviyeyi kırıcı haberler geliyor. tüccarlar. Serkliler. ahzı asker şubesini dağıttılar. kitapları yakıyorlar.bahanesiyle başından defetmiş. Çapulu görünce tüccar taifesi aklını başına devşirdi. Şehirli beyzade Mehmet efendi'yi .. Davranın. eşkıyayı görünce Elâziz'in abdesti Hozuldu. askerî teçhizat anbarını bastı. ahaliler yerlerde. Uzun boylu. mahpusane kâtibi esas defteri evine aşırmış. müsade alıp dükkânlarını evlerine taşıdılar. 3 kuruş verdi mi bir paket. Mahpusaneyi yakacaktı bırakmadılar. birkaç pantalon giyiyorlar. Türkçe bilmez bir ihtiyar. karşı çıktılar. — Siz şeyhi şerifi gördünüz mü? — Gördüm.. Yado kahveyi içer içmez tekrardan atladı.» Yado. Şaşılacak birşey. «Hani Şeyh Sait? Nerde şeriatçılar?» derken «Şeyhi şerif hazretleri geli yor. Adamlarına emir verdi.. Bizim Elâziz eskiden beri şarkın ticaret merkezidir. baldırı çıplaklar. Mal rüsvay oluyor. O'nu da Vilâyete misafir ettik. Keçe külah.» diye bir fısıltı yayıldı.. Yağma. haşa huzurunuzdan eşekleri nereden buldunuz? Yükte hafif. Milis'e yazıldık. Bir de baktık. Ankara'ya kadar yolumuz var. Yeniceler. halıları topluyorlar. Atını direğe bağladı. kara sakallı. Bereket versin. Aynalar. Delikanlılar. Dersim'li paket f iatmı nerden bilecek. koltuklar pencereden aşağı atılıyor. Bunlardan iş çıkmıyacağı anlaşıldı. eli silâh tutanlar. Ordu kamilen Şeyh Sait efendiler Sancak'ı şerif çıkarmışlar. 30 kuruşa on paket. Kimi münasip görüyorsunuz?» diye sordu. Ben Yado'yu gözümle gördüm. Beylik battaniyelere paketleri doldurup sokakların köşesine devirdiler.. A.. «Bu gidiş hayırlı alâmet değil. Eskiden dersim içinde Nahiye müdürlüğü falan yapmış.» jseıeuıye js. Herkes ikişer üçer çarşıyı tuttu. Şu halde. Akşama doğru nihayet lisana geldi: «Biz burada durucu değiliz. Reji dairesinin ambarını yağmalamışlar. Bir iskemle vermişler. büsbütün yabani değil. fes giymeden yanma gidenleri falakaya yatırdı. Çapulcular üstüste birkaç ceket. Harput ermenileri Amerikaya kadar nam salmış tüccar idiler. yakışıklı bir adamdı. silâhlanıp dışarı uğradılar.. Helîfe hazretleri İngiliz zırhlıları ile İstanbul'a dayanmış. Esnaf kol geziyor. Bu esnada Yado. Seksen yaşındaymış ama. Umumuna üstüste 3 kuruş paha biçmiş.

Cephanelik ağzına kadar top mermisi dolu.. — Siz de attınız mı şeyhim? — Biz o zaman henüz tarikata intisap etmemiştik. Mehmet efendi Vali makamına geçti. arkadaş: «Paketleri de. Herkes kendi mahallesinde bekliyecek..). (Bırak.) (Bırakmam). Akıllılar araya girdi. Milisler. Daha da istemişler.. Herif fısıltıyı sezmiş. «Günah. Diyormuş ki: «Biz kitapta yerini gördük. Şeyh hazretleri emir veriyor ama. kimseyi öldürmedim.... ermeni doktoru Piyer'in evini basmışlar. Akşam üzeri Vilâyette akıllılar toplandı.» Türkocağı'nda misafir edilen şeyh'i şerife başvurdular. Şeyhi şerif çapul istemiyor. Halk meydan vermedi. Ogün akşama kadar Bankalarla meşgul oldular. Seksen bin Mason olup Padişahımızın tahtına hücum edecekler.. Sese koştuk. Sabahleyin birkaç eve daha girmek istediler.» Demiş. Biz mahallede onbeş delikanlıyız...) dedi. silâhlan da bırakın.seçtiler. Bölük başları seçildi. Gece yarısı. Her mahalleye Yado'nun çapulcularından da iki silâhlı geldi. halkın galeyanmı görünce taban tutturamadı. Başları.» diyorlar. îşte üç sene tamam oldu. Mevcudunu cebren almışlar. Şeyh hazretleri de razı.) diye Allaha yalvarıyor. Dini bir uğruna cihad farzoldu. Üç sene sürecek. Tercümanı türkçeye çevirdi. Eğer fırsat bulsalar... Görelim sizi delikanlılar. günahtır. Yirmi metre mesafedeki adamlar kamilen berhava olmuş.. .. çapulcuları önlerine katmışlar. «Marifet bu geceyi geçirmek. Karar: «Bunları telefatsız Elâziz'den çıkarmanın kolayı. Akşam üzeri Milis teşkilâtı tamamlandı. Meğer Baruthane ateşlenmiş. Rabbim günah yazmasın ben de ateş ettim ama. (Çık. Şeyhi şerife davacı gitti. Cephanelik ateşlendi sandık. — Sonra? — Sonrası.. Lâkin kasaları açmak mümkün olmadı.» diye fetva çıkardı. İkiyüz kişi zayiat var. Ortada şeriat yok. Şehir yanıyor. Arkadaşlardan biri önledi. Padişahı indirip başlarındaki zındığı Şah yapacaklar. Cadde üzerinde dururken baktık ki Yado'nun adamlarından" üç kişi büyük bir örtü içinde birşey getiriyor. çavuşlar.. Şeyhi şerif kürtçe birşeyler söyledi. İş zora binmiş. Hırlıyarak düştü. Bizim arkadaşlar teslim olan iki Dersim'liyi de hemen temizlediler. Sonra kurt aslından bir mehdî gelecek. Milis'e davran emri verildi.. Ötekilerin silâhlarını aldık.» diyerek bizim sırtımızı sıvazlıyorlar. Gece iki saatte bir değişerek devriye gezdik. Kasalara tüfek ile ateş ediyorlar. Bir dua okudular.. Ücreti bizden. Kurşunu tam gırtlağından yedi. Söz doğru ama. Üstlerine gaz serpip yakıyorlar. Tüccar: «Aman çarşı.. Dediler. rezalet var. Lâkin Dersim'li kulak asar mı? Aklı erenler. «Durun bakalım ağalar. Çarşıyı koruyun.. herhalde şehirliye emniyet etmiyor.. Feryadına bizim Milisler yetişmiş. Allah diyeni kesecekler. (Ayıptır. Üçüncüleri mışlı'ya davranacak oldu. Dersim'li kulak asar mı? Dersim'li evelden beri (Elaziz'zi bir talan etsem.. kuruldu. Asıl adamlarım topladı. haram. Amin dediler. iş doğru değil.» Dedi. Bunlar Firavun tohumudur. Elâziz'li çapulculara girişti beyim. Yado. Biz bu tarafta uğraşırken birdenbire bir patlama Elaziz'zi temelinden sarstı. Hükümet arkasından silâh açıldı.) (Çıkmam. Nedir bu taşıdığınız?» Herifler hâlâ tütün paketi çekiyorlarmış. Her tarafta silâh sesleri. Yado'nun adamları.

Arada sırada top ateşleniyor. Beşkardeşler'de yaktıkları mektep binasının yanından dereye saptılar. hem de Harput caddesine hâkim. Gece bastırdı.. bizim taraftan 100150 adam telef oldu.. Acıkanlar şehire dönüp karnını doyuruyor.. Yado. Taş dolduruyoruz saçma gibi etrafa dağılıyor. döğüşe döğüşe harice çıktılar. Mecburen Bayram toplarını getirdik. îki bölük önlü arkalı döğüşüyor. Bizim nişancılar vurmak için davranmca alnından. Yoksa Dersimli şakiler bizi hep kıracak. Gece yansına doğru Milis'i uyku bastırdı. eve iltica eden eşkıya huruç hareketi yaptı. Tam kırkiki gün vilayeti. Allah'ın inayeti ve halkımızın gayretiyle hayyen istihsal edildi. Orada Yado'yu ayağından vurdular.» dediler.» Ne mümkün. memursuz. Başladık yalvarmağa: «Haydi defolun gidin. omuzundan kurşunu yiyiyor. Geri tarafı dağa sardı.» diye cevap verdi. Lâkin Dersim'liler pek silâhşor heriflerdir beyim. Kamasız top kullanılmaz. Öyle bir yerde bulunuyor ki Hem Diyarbekir yoluna. Şöyle bir telgraf çekti: «Palu'dan kopup gelen Şeyh Sait avenesinden Şeyh Şerif nam çapulcu Elaziz'i işgal etti ise de.. Tüfeği kucağında serilen serilene. Zaten kaç gecedir millet uykusuz. Ankara'yı buldu.. Milis konağı çevirdi. Toplan sürüdük lâkin kamalanm hep yok etmişler.» birkaç tanesini tesadüfen düşürdüler.. «Yahu. Elâziz'in şarkın da kırmızı konak denilen bir taş bina vardır.) dedi. Yuvarlak taş gülle endaht eder bir cins. Şehrin merkezinde toplananlar. Lâkin bmsi pencereden içeri girse onu girmiyor. Avcıya yayıldılar.. Orada. Karılar dua ediyorlar. bizzat «Elaziz'lilere teşekkür ederim. Emri alilerine muntazınz. Fakat dağa doğru yolu açamadılar. Bizim mahalle yol üstünde olduğundan Önünü kestik. İki taraftan yedi..» Mustafa Kemal.. Fakat şehirli yakaladı. Vilâyet merkezi sakindir. sonra tekrar harbe dönüyor. Bir odaya hapsetti. Güllesi yok. Oraya iltica ettiler..(Biz Malatya'yı teslim almağa gidiyoruz. Kaçırmayın. Horlayanları. Hem de kurnazdırlar. Elâziz'deki adamların birçoğu Harput'ta oturduğundan. Keçe külahlarını bir sopaya takıp pencereden gösteriyorlar. Ümidimiz kesildi... Bre. sabaha karşı. Hükümet iade olunmuştur.. Savuşun. Kırkiki gün sonra asker geldi. Nihayet yağlı paçavralarla sıkıladılar. ortalığı yanmış paçavra kokusu alıyor. Bir yaylım ateş dünyayı sarstı. Elâziz'li idare etti. Size bir zararımız dokunmaz. bina zaptedilmezse o akşam evlerine gidemiyecekler. talan eşyasıyla beraber ağır ağır yürüyor. Valisiz.» Gitmezler.. Fatih Sultan Mehmet efendimizin döktürdüğü balyemezlerden.. Hepimiz siperlere girdik. «Aman çevirin. 30 odalı bir mevkii müstahkem. Dersim'li mavzer'i makineli tüfek gibi atar beyim. Hitamında akıllılar «Top getirmeli. Malatya caddesini tuttu. gitsin. sekiz kişi düştü. Bereket versin. Akşam oldu. üçüncü bölük. .. Bir kıyamet ki sorma. «Bre koman. Adamları ata bindirip kaçırdılar. Evi yakacaklar..» dediler. çete Reisleri bacağından çekiyor. bîçareler hiçbir işe yaramaz.. Sesi dehşetli ama. Milis çetelerinin Reisleri muhasarayı tamamladılar.. Belediyenin Ramazanda kunısıkı attığı fitilli bir top. ortalarında. Tekerlek üzerinde duruyor. İlk silâh seslerini duyunca şeyhi şerif te savuşmağa yeltenmiş. Bereket bütün çapulcular asker kıyafetinde olduğundan Milislerden ayırd ediliyor. maiyetini üç bölüğe ayırdı.

Çoğu mahkûm oldu. — Bu hükümet pek kurnaz beyim. Sazlı Mustafa'nın karısı Emey. Emperyalizm diye bir ifrit var. Elbette bizim ihata edemediğimiz bir hikmeti mevcuttur. Hükümet'ten yana görünüp. Geçen tedip hareketinde de Dersim'i temizlediler. vak'ada yaralananlarla beraber topyekûn istiklâl mahkemesine verdiler. Lâkin sebebi işte bu. Hepsi isyanla alâkadar gösterildi. — Lüzumsuz bir düşmanlık gibi geliyor bana. sonunda elbette sıra onlara geldi. — Evet.. sünnî'lik davası açarak din uğruna harekete geçmedi. Evet.— Çabuk gelmişler. Mallan fıkaraya mı dağıtacaklardı? Buna bolşeviklik derler. Şarkta biraz kımıldadı. Bir nokta daha var: Şapka istemiyenlere. Hem de hizmete mukabil Milis çeteleri Reislerini. — Zannetmem. imik ağanın dediği gibi hakkı vardır. Şeyh Sait isyanında alevî'lik.. kocasının demirlerin arasından uzattığı elini hürmetle öpüp başına koydu. Muntazam orduya karşı çete sökmez. Şeyh Sait. alacağı yok. ürkek ürkek duran oğlunu arkasından hafifçe babasına doğru itti. Cumhuriyetin bânîsi sayılmak lâzım gelirken Elâziz'de. falan hep yaldızı. isyanı Entelicens servis çıkardı.. Şeyh Said'in yenilmesine yardım etti. Bana (Alevî düşmanı) derler beyim. Fabrikanın düdüğü ötmeğe başlamıştı. — Tuhaf insan inanamıyor. — Anlıyamadım. Palu'nun Dersim'li kaymakamı Hakkı bey her tarafı kendi aşiretine yağmalattırdı. — işte O sebepten dağıtmadılar ya. — Yado'ya ne yaptılar? — Tuhaf bir iş beyim. Çocuk yüzünü buruşturdu. Sonra. ben alevî düşmanıyım. gene sonu mağlubiyetti.. — Bizim ihata edemediğimiz hikmet: ingiliz lirası Şeyh'im. dana beter budalalık. Elâziz'liler de hâlâ âsî farzedilir. gâvurluğa karşı ayaklananlara Allah neden yardım etmedi dersiniz? Bu ciheti hiç düşündünüz mü? — Düşündüm.. 1926 daki isyanın 1941 e kadar devam etmesi bundan. Hem çabuk geldiler... Dersim Şeyh Said'e iltihak etmedi. Akıl erdiremedim. — O zaman fena olmadı ama. — Gelsene oğlum... Asker Elâzize gelince. — Fena olmamış. — Neden? — Çünki Dersim de iltihak etseydi. Susup sonuna kadar dinlediler. Hiç duydunuz mu? Biz bu ifriti Lozan'da memleketimiz için muvakkaten zararsız hale getirmiştik. — Sade Hükümet'in kurnazlığından değil. Dersim'liler Palu'yu bastılar.. Dersim tekmil Alevî'dir. Milleti biribirine kırdırdı. Kürt ağalarının mallarını kamilen kurt fıkarasına dağıtıp işin kökünü kazıyacağımıza ağaları istanbul'a sürgün edip fıkarayı temizledik. — Ediniz. Derebeyliğ'i ihya etmek ise. — Evet kurnaz.. .

. — Şeker alırsın.. Yüklü karının göğsüne bir tekme vurdum.) Dedi. (Sebep?) Başını yere eğdi. seviyorum karıyı. oğlunu koltuklarından tutup pencerenin içine bastırdı. Sazlı Mustafa bacanağını öldürmüştü. Kenara çekildi.. — Para almam. Birgün çiftten geliyorum. Baldız demek. Adamın yüzüne hasta köpek gibi bakar. Köy yerinde. Emey. Bunu kendisi hemen daima aynı kelimelerle. bacı demek ama dünyada yüreksiz mi ararsın.. Lâkin bereket versin daha cahil.. Kolunu gösterdi. Sabah . Karı işi sezdi. (Niye gitmedin enişten gile?) Dedim. büyük ablalan edepsizdir. Bir cigara daha içerim. — Niye? Bak sana para vereceğim. Benim birşeyden haberim yok. herhalde. Öfkelendim bilir misin? (Şuna bir güzel kötek atayım) dedim... Başladı içini çekerek ağlamağa.. bilmez misin. — Haltetmiş. benim oğlana da yüklü. Kuru üzüm alırsın. işte gebert. Kızdığım zaman da seslenmediğine büsbütün öfkeleniyorum. Cigara içerim.) Dedi. Seğirtti çarıklarımı çıkarmağa önüme çömeldi. Bacanağın babası muhtar olduğundan odasında misafir çoktur.. Anam dedi ki.... Muhtar önümü kesti. surdan burdan lâf getirdim... Yani gelip karıyı döğeceğiz. Cahil de söz mü daha çocuk.. durur. Eve girdim. hizmete çağırırlar. Bir taraftan da.) Dedi.. — Anam döğer. Nah mecidiye kadar simsiyah.. (Karma haber yolladım. Bir cigara daha. Sazlı Mustafa 24 seneye mahkûm edilmek için gidip karakola teslim olduğu zaman Emey ondört yaşındaydı ve bir senelik gelindi. (Hayır mı Emmi?) Dedim. Ben para istemem. Bacanağım olacak namert. (Ulan sen mi tenbih eyledin kopuk. — Ne haddine köpoğlusu.) Diye başını şu tarafa çevirdi.... (Para alırsan. Ufak tefek bir kadındı. Bu karıyı alalı bir sene oldu olmadı. sen düşün. Adama ne derler? (Bir karıya sözünü geçiremiyor. Kocasına öyle kuvvetli bir saygıyla bakıyordu ki gözlerinin bu manasiyle olduğundan birkaç misli daha güzel görünüyordu. bir sülâlenin edepsizliği tekmil onlara gitmiş te buna hiç bir şey kalmamış.) Derler. Ekmek yapılacak. Ağzından meseleyi aldım. tenhada etini sıkmış. (Ben oraya bir daha gitmem.. Gel şuraya. uğruna kan dökülmüş ve hapse girilmiş bir kadın olmasından. — Olmaz mı? — Olmaz..... Bu sebeple insan sekiz yaşındaki oğluna rağmen O'nu küçük bir kız çocuğu zannederdi. Gelmedi. Şuraya kadar yuvarlandı... Bizimkini ikidebir... Sanki birader. aynı telâşsız ifadeyle şöyle anlatır: — Meğer bizim karıya göz koymuş. bir de sekiz yıldanberi erkeksiz yaşamanın verdiği ağır can sıkıntısından ve mahzunluğundan ileri geliyordu.— Gelmem. Gel. Üzerindeki ciddiyet. Gece yatakta.. (Sebep?) Ses yok. böyle şeyler ayıptır. — Olmaz. O gece sabah olmaz. islâm dini aşikâre. Ağlamayı da bilmez fıkara. okadar. Benim karının anası edepsizdir..

Belli birşey... «Lâilâhe illallah. (Kaçarsa) diyorum. Gülüversem yok mu.. Şose'nin üzerinde olduğundan bizim bacanak bekliyor.. Sordum. Beni göremeyince oturdu.) Dedim dedi.) Dedim. çifteyi aldım. «Ablanı boşayacağım da seni alacağım... Birden elini beline attı. Onlar zenginmiş. Sıktım... Senin yüreğin temiz olduktan sonra.. Onların bağın üzerinde bir keklik var. (Sen ne dedin bakalım kan?) Dedim.. Yuvarlanmağa başladı... Gönlü var.» Diyor. bozulacak. köye yarım saat çeker. yanıbaşmda sallanıyor. Ay ışığı tam gözlerine vuruyor... ne yapsam. «Vurmam. dizlerinin üzerine döndü. Gırtlağını hafifçe kestim. Bir taraftan da. Bağlar bozuldu. içime bir gülme geldi. Arka arka yürüdüm. Karnım çatlıyacak. Vay kurnaz vay. Tabancaya davranıyor. Sıktım dişlerimi. Ben o sıralarda güreşiyorum efendi. Üzüm kesti. Gün doğunca göğsümün üzerinden sanki bir değirmen taşı kaldırdılar.. Şart ettim.. Ayağıma sarıldı. Kütüğün birine siper alarak çömeldim. Kolunu kırdık ya.. duman olup havaya çıkacak sanıyorum.. Dişlerimi sıktım. Bıçağı çektim. Getirdi.. öldü de kurtuldu diye korktum. iki gözünü de domuz saçmasıyla doldurdum.. Ogün odada bacanakla kâat oynadık akşama kadar. (Hüseyin... Bayram günü gibi keyifliyim. Mustafa vururum ha....» Demiş. (Sen benim karıya altın takacakmışsm bacanak ben de sana bir altın takayım. Yedik.) Dedim. Şaşırmışım. Şuradan. Ben bağa uğramışım ki biraz üzüm yiyeceğim. (Yalan. karıyı kendine alacakmışsm bacanak. Arka arka.. Kapudan çıktım. Araba tekeri gibi. Ne yapsam Hey Allah. Aklıma geldi... farkındayım. Dizimi göğsüne dayadım. Gözleri yumruğum gibi fırlamış dışarı. Karı büsbütün korktu.. Deri yağ gibi açılıverdi okadar... «Vurma. Avcı olduğumu herkes bilir.. Önce gözümün içine korkak korkak bakıyordu ya.. Bileğinden kavradım. Gözleri hâlâ o biçim... Bacanak beni çifteyle görünce biraz bozuldu ama baktı ki sırıtıyorum durmadan. Kafasını kaldıracağını sezdim.) Dedim.. eve gittim.seni hapse götürürler. Lâkin ne mümkün.oldu. Kırılan kolu.. Kurtuluş yok. Dönüyor. bizim karının etini sıkmışsın bacanak. Ben fıkaraymışım. (Şuralarda bunun destiyle suyu vardır elbette) Dedim. tuttuğumu koparıyorum. Biraz süründü. bir ferahalsın. Yemin ettim.... bizden birşey anlıyamayınca rahatladı. Onlara gelin giderse bir köyün bir karısı olurmuş. Korkmuş. Ay ışığı tam yüzüne vuruyordu. içim bir ferahlasın. Ağzı açılıverdi. Bir damla kan çıkmadı ne dersin. Karı işi anladı. Günlerden songüz.. Boyuna beş tane de altın takacakmış.. Tutar tutmaz kolunu dirseğinden kırmışım. (Beni vurup. Bir tekme daha. Hani gidip öldürecektik ya. . Lâilâhe illallah.» Dedim. Gözlerim üzerinde. Ayağa kalktım. rahatlaştı..» Diyerek başladı yalvarmağa. Kuşağından tutup sırtüstü yatırdım. Bizi delirmiş sandı besbelli. Aklıma su geldi. Başını kaldırdı. (Mustafaya söylerim. însan odadan dağılınca. Gideceğim ama. Boğazı kesilmiş gibi bir hırıltı koyuverdi. iftira) Bile diyemedi. Ayağa kalkmadı da. iki diziyle sol eline dayanarak topal Kudret gibi sürünerek gidiyor.. Ben hiç görünmüyorum. Beni görmeyince ümitlenmiş besbelli.. buradan konuşurken lâfı birdenbire karı işine getirdim. Ne demek. (Karı kocasına birşey söylememiş. Onların bir de bağı var. Bana farkettirmeden kaçacak.) Gibi seviniyor. Hâlâ bakıyor. sabaha yakın da kekliğe gideceğim.

) Dedim... kapsül düşmüş. (Buyur bacanak. îşte ozaman beni bir gülmedir aldı. îki kere kalkıp indi. Meğer ayağımın dibindeymiş te biz sevinçten görmemişiz. (Boş gözün tetiğine bastım.Artık bilmem. «Yılan akar kayadan Ben ölmem bu yaradan» Diye bir türkü... Eyvah... (Ölmedin mi?) Diye sordum. O da sağlam elini. Geri çekildim.. Ay ışığı. Çiğ et çiğnemişim gibi. Öteki horozu kaldırdım. Aklıma geliverdi.. Destiyi bulamadım... (Hıhhh.. Öyle... ölmez misin? Haydi yiğitsen ölme bakalım bacanak... sıcak sıcak vuruyor etime. (He. Tüfeği gözüme aldım. Bir kere yüzü üstüne gâvur gibi kapandı.. (Allahuekber.) Diye tekbir getirerek. Ölmeyiverir.) Dedim. Ellerim titriyor. (Mustafa) Dedi.. Bereket suya girerken tüfeği yanıma almışım. sanki rüzgâr değil. bir tatlı geldi. Mübarek kurşun.. Başına dikildim tekrardan.. Öyle dikilince... Etrafta iki kere döndüm. Memeye geçirdim.. Bir kere çaldım.. Bir daha çaldım. Yok da yok. Gözleri hâlâ açık.. Horoz düştükçe gözlerini kırpıştırıyorum du.) Dedi.. elimden biri alır.. Dersim'de bir . Horoz şak diye düştükçe gözlerini kırpıştınyor. Birşeyler söylüyor. Sonra beli yukarı doğru kanburlaştı.) Dedim.) Dedi bir... Bir zaman da böyle eğlendik.. Türküyü nerdeyse tutturacağım..) Dedi. Gene birden aklıma geldi...Murdar ilikten. Allahuekber. Tuzsuz çiğ et.. (Ölmedim. kafayı tuz kabağı gibi dört parçaya böldü... yüzüne iki parmak mesafede gülüyorum.. (iyi öyleyse) Dedim. Memeye barut koydum.) dedi. Eğilip kulak verdim. Ne mümkün. Tam alnına hizaladım. Barut kokusunu duyuyorum.. Tekrar başına dikildim. Sanki domuz kurşunu.. Canın sağolsun. Destiye koştum. can korkusuyla yüzüne tuttu. İki adım öteye oturup bir cigara yaktım. Şurama Sazlı Mustafa sağ dizinden üç parmak aşağısın gösterir bir tekme indirdi.. Kalktım. yüreğime bir korku düştü. Gördün mü. Beni öldürme.) Dedim. Bu zehir bana bir tatlı geldi efendi. yüzüm. Cebimden bir kapsül daha çıkardım. Mustafa.... el ayası dinler gibi. Uzaktan bir köpek uludu.. (Ulan ölmesin ha. Vallaha farkında değilim.. Elini gene kaldırdı.... Meğer dizlerini bükmüş imiş. mübarek gündüz gibi. Tüfeği Bismillah diye kaldırdım. Gene ateş almadı.. Mahsustan boş gözün tetiğini çektim. Hâlâ söyleniyor. Yorulmuş ta elini yüzünden indirmiş.... Cebimde barut var bir kâadm içinde. yahut durup bana kulak verdi.. Hani kurban keser hesabı.. Kafa dörde ayrılınca ayaklan da boşandı. Başını döndürmeden biraz dikildi..) Dedim. kana doğru koştum. Derken hızlı nefes almış olacak. Domuz kurşununu alnının ayasına sıktım.. Artık nakadar gülmüşüm. Bir daha çaktım. Suratıma çarpıyor ama. elimden kurtuluyor gibi. kanı yüzüme sıçradı.. Hele bekle bacanak. ya kuvvetten kesildi. Gene patlamadı. Aklım başıma geldi. Gülmem geçiverdi. Çifteyi gözüme alıp sıktım.. Tepesine dikildim. Kürt isyanı zamanında. Yüreğim sevinçten çatlıyacak.. Suratıma da rüzgâr çarpıyor. Birden aklıma geldi. Ateş almadı... mırıl mırıl.... (Zarar yok bacanak. Ulan desti. (Mustafa.. (Aman. Arkasının üstüne geldi.) Dedim... Hey Allahım bir avuç su. pisin kanını getirip ıslak ıslak.. Gülüyorum ama dağlar çm çın ötüyor. Bal da öyle değil. (Ben bu yaradan ölmem... memedeki barut dökülmüş mutlaka. Kurşunu tam bel kemiğinden yemiş.. Ağzımın içi birhoş. Siper ediyor.. Uğraşmışım bir saat.

Sazlı Mustafa. (Yahu.. Giderken gene eskisi gibi çamaşırlarını yıkamağa götürdü. efendi..... Demek ki sabah yaklaşmış.. Üç kulhuvallah okudum. Ben de bacanağın yanma arkaüstü yatıverdim. asla bulanmıyan bir . Aylarca yanyana yatanlar. diyorum. Bulamayınca.... Yaylı gibi kendiliğinden kapandı. heray mutlaka mahpusa gelir.. (Buyur Allasen bacanak. Meret haşa huzurundan ufaaalmış gitmiş. yirmibiri bitirmemişiz. Bize cezayı çok verirler. Lâstik gibi uzadı. Nah şöyle. Lâkin Emey Şeriatça ile namahremden anlıyacak kadın değildi. bu işe bilmem nesinden uğramadı mı? Bıçağı çıkardım. Uzaktan bir bakışta durgun bir kadın gibidir. Cezası temyizden tasdik edilip gelmeden evel gece gündüz durmadan namaz kılarmış. macerasını hikâye etmedikçe ruhunun büyük bir parçasını insanlardan inatla saklıyan bir adamdır. bu durgunluğun yalancı birşey olduğu meydana çıkar. Bizim bacanak da. Yere çöktüm. Yaştan indirdiler de yirmidört sene verdiler. O'nun böyle bir tam delilik batağından tepeden tırnağa kana bulanarak sürüne sürüne çıkıp geldiğine ihtimal vermezler. Bir. Bunları şimdi düşünüyorum.. Etrafına üfledim. Okadar uysal. terbiyeli. dedim... kalkmak nerede? (Bizi kan tuttu mutlaka... Bir. Köyden bir horoz öttü. (Başka çare yok Mustafa. Şalvarın uçkurunu kestim..) Diyorum. Adam öldürmüşsün. Bıçakla dişlerini araladım. karı ile yatmak olmaz. Düğme gibi başı görünüyor. Hiç birşey söylemedi. tarihi de bulamadık. Bugün günlerden neydi?) Aklıma gelmez. Onbir gün olsa kabul etmem.. Boğazım kurumuş. (Dün neydi?) O da aklıma gelmez. gidip karı ile son defa yatsam nasıl olur ki. ağzı açılmaz. Dokuz ay on günü hesaplarım.... Sonra saza başlamış... Donu sıyırdım.) Dedim...) Dedim de dilinin üstüne koyuverdim. Elbet tarihini bir yere yazarlar. Lâkin bu gecenin hesabını bulmak ne mümkün. Ay tepsi gibi mübarek.. Ay ışığı elimdeki çıplak bıçağı parlatıyor.. heray çamaşırları götürür.. Mustantik şaşırmaz ya. ozaman işin içinden çıkamadık ta karakola gidip teslim olduk. Bizim mesele bal gibi idamlık. haydi karakola. Ağzı. Şeriatçası şimdi artık biz birbirimize namahrem olduk.. Tutup çektim. Dibinden kesiverdim. Lâkin biraz dikkat edilirse... Sen günleri şaşırdınsa Onbaşı. Alemin piçini bize yamar vesselam.kurt beyi varmış.. Bizden sonra başkasına elverir de çocuğa kalır. Sonra önüne kat kat çekilen mahpusluk senelerini unutmak için bir müddet esrar içmiş. Bizim zabitleri vurunca bilmem nesini keser de ağzına sokarmış. Karı yedi aylık gebe.. tavuk ölüsü değil.. Oğlunu sımsıkı tutup yere bakarak kocasını dinledi.... işte ozaman dizlerime bir kesiklik geldi. Bir de Elham. Bereket versin yaşımız müsait çıkmadı.) Halbuysa. Ay tepsi gibi incecik bulutların arasından yuvarlanıyor. dizlerim büküldü. Buyur afiyet olsun. Bu sefer. Şimdi beni aldı mı bir düşünce. Zaten gözler falan kalmamış ya. İki adım attım atmadım.. günü de.. diyorum. sakin bir çocuktur. Onsekizi bitirmişiz de. Başladım hesaplamağa. Demiş.. (Bu gecenin tarihini aklımda tutarım. Tüfeğe dayanırım. Kurtulmak ümidi kalmayınca karısını mahpusaneye çağırıp meseleyi anlatmış.. Emey. Okumayı mahpusta öğrenmiştir. Nefesim daralmış. Velhasıl. Yedi senedir hâlâ eskisi gibi. Gebe karı hiç yeniden çocuğa kalır mı? Bizde cahilliğe bak.

. Şimdi arab'm gelmesi yakm.. Biz alacağız.. Emey onun dehşetli üzüldüğünü zannederek telâşsız ve emniyetli konuştu: — Ali Emmi bize ortak oluyor... Öküzün tekini sat gitsin. her sözde ruhu gizlice ürperir ve bu ürperti seyredenler için belli belirsiz bir şehvet titremesini andırır. el'leri Hükümet hissesini götürmeğe bir kere yolladıysa O'nu üç kere yollamıştı. hükümet adamı olduğundan ona satmak icab etmez.... Bilirsin. sana hidayet eriştirirse bir taraftan bir işaret zuhur eder. Allah bir âfet vermezse.... Sat gitsin. — O kitaba baksa da çıksa ya. Karadayı kime alalım derse ona satıyor.. Mustafa'nın ağzı açık kalıverdi. Karadayı razı değil. Hey Yarabbi Karadayı'ya malum olduydu. Tarlaları birlikte ekersiniz... El aldım mı.. Mustata ağır bir ciddiyetle neler söylüyor. — Öküzün teki öldü.. — Sus töbe de. Geldi geleli bir Şeyh tutmuşBir Süleyman efendi. Muhtar düşmanlık edip ofis hissesini fazla yazmış. bir mübarek kitap. Sen bilir misin. Ben bir kere buradan çıksam öküz kolay.. Hele bir magrib Yasin'i Hele magrib Yasin'i. Ben diyorum ki....» Dediydi. — Öküz öldü ha.. Kolunu demire dayamış.. Bizi kurtarsa bu kurtaracak sen ne anlarsın. ikiyüz lira eder.. Güzel çocuk yüzü hiçbir zaman sükûnetini kaybetmediği halde. fısıl fısıl konuşurken birden durdu: . öküz parası çıkar. Bir gardiyan Ömer var... Öküzün tekini satarız.. Onun burada bulunması bize bir devlet. Kurt paraladı... — Kolay elbet. Halbuki... Köyde öküzünün teki ölen çoktur ha.. Bu kitaba tam bir ay hizmet edeceğim... — Ben de Allah'ın izniyle çıkarım.. Beni dinle. Bir Karadayı... Mustafa: — Bu Yasini şerif.. Köyden kötü havadis getirmek âdeti değildi.. diyordu. — Karadayı da mahpus mu? — Mahpus. Sen razı olursan ben el alacağım. Töbe estağfurullah. Ötekine bir ortak buluruz. mağribî Yasin'i hazır. Yasini şerif onun malı... Bu yıl zahire fiyatlı.. Şimdi de kocasını öylece dinliyordu. — îyi öyleyse. Yedi senede bir gelir.... bir kitap getirir satarmış. Onun kadar hareketli ve temizdir... Yiyeceğimizi oradan alacağım.. O öküz mü? Tamam. Meraklanma. Mahsul iyi.akar suya benzer. Bak karı gider gitmez öküzü satarsın... Sonunda tashihi karar yapacağım. Koca gardiyan köpekler gibi yalvarmakta. Bu kitap.. Ben çıkınca. Halbuysa. Biz onbeş gündür seni bekliyoruz. salmayı fazla yazmış. Tam ikiyüz lira veriyor. Öküzün tekini de kurt paraladı.. Herzaman hayırlı şeyler anlatmak istediğinden böyle susuyordu. Evrak bozulacak. Bu kitabı alacağız karı. Karadayı. Karı... Ben çırçır Yusuf gülere iplik eğiriveriyorum. — Çook. iplik isteyen kıyamet gibi. «Eğer Haktaalâ.. Yani parayı bulursan. küçük Ömer... Mısırdan bir Arâbî gelmiş.

Tamam. Paradan yana. Bu da bir hikmet. Ben size acıdım. — Şimdi öküz tek kaldı. hayırlı bir işe... efendini kurtaracağız... Tarikat yoldaşlığı bildiğin gibi değildir. Karadayı. Kocan sana.. Baba ile evlât arasında borç olur mu? Her ne iktiza ise. — Lâkini neymiş? — Ben borçtan korkarım.— Hele bekle. — Senin adın ne yeğen? — Hüseyin. bizden istiyeceksin.... inşallah. O da bana söyler.. — Borç nasıl söz.. ne yapacağını söyler. — Aferin... . Karadayı. Mustafa'ya döndü: Nakadar getireceğini söyledin mi? — Söyledim.. ben de şeyh'efendi'ye söylerim. Anladın mı? — Anladım. Bir veren. işte okadar bulunursa Mustafa'nın işi olur. — Eksik olma amca. — Kaç yaşındasın. Öküzü kurtlar paralamış.. ağır adımlarla Mustafa'nın bir adım önünde pencereye yaklaştı. Oğlanın yanağını okşadı. Canın sıkılmasın. Pekâlâ. — Aferin... Sakın bir şeye canın sıkılmasın. Gözlerini lütfeder gibi Emey'e çevirdi: Kızım safa geldin. icabına bakarız. Allah indinde. Parayı mahkemeye mi vereceksiniz? — Sen oralarına karışma. kunduradan yana sakın canını sıkma. bir oğlumu Allah sayesinde geçindiririm. Yalın ayak gezeyim de kapuma borçlu gelmesin. Şeyh hazretleri de acıdı. Böyle şeyler gizli olacak. — inşallah. Yüz kazanır. Kul cezası. Dedi.. ekinden yana.. Zarar yok. Hiç kimseye anladın mı? — Anladım. Bu parayı sokağa atmıyacaksınız ki. Köyde barınacak mısın.. Biz geçiniriz. Biz sana kızımızsın dedik. Barınılmaz mı? Cırcıların ipliğini büküyorum. Biz Mustafa ile gayrı ahret kardeşi olduk sayılır.. Mustafa bize bir haber verdi. alt dudağını ısırarak düşündü: — Öyleyse. bugünden sonra.. — Dokuz. Mustafa'ya söyle. Lâkin. kurtulur mu? — Mutlaka çıkar. Birşey iktiza ederse gel. Ikiyüz lira dedim.. Her işte Allah'ın bir hikmeti vardır.. Komşulara ekmek yapsam. öz kızımızdan da ilerisin. basmadan... şuradan Karadayı'ya seslenmeden olmıyacak.... Biz zaten rüyasını görmüştük.. — iyi demişsin. siyah meşlâh'ına sarılmış. Sen artık bizim kızımız yerindesin. — Kul cezası Allah'ın emrine karşı gelmez. Sen de kimseye bir söz açmazsın. — Barınırım. Allah'ın emrine karşı mı gelirmiş. — Öküzü satsak.

. Sana usul. hele yeni yetişen delikanlılardan nakadar korktuğunu bir solukta anlatıverecekti. Şeyh hazretlerinin evinde misafir olur. Saray gibidir. Akşamlan ellerin yemeği gelir.. Elini öper yalvarırım. — Ben Şeyh'efendiyle konuşurum. Benim malım senin.... Rahatsızlık vermesin de... Sen de onlara elinden geldiği kadar çalışırsın. Her ayın onbeş günü. Sen daha tarikata girmediğinden bilmezsin. Köy yerinde. kızımızı köy yerinde bir başına bırakır mı? Sen çıkıncaya kadar buraya gelsin. Pekâlâ.. Hanımı da tarikatten.... «Şeyh'efendi razı gelse.. «Ya gelmezse. Mustafa. Kocan tabi.. Mektebe gider misin yavrum? — Giderim. Şeyh hazretlerinin hanesi.. Şeyhefendi razı gelse.» Diye yutkundu. içine düştüğü karanlık ve havasız kuyudan kurtulmak üzere olduğuna inanıyordu.— Daha ne var ki. — Bozulmaz mı? iyi bildin. — Aferin sana. Bak kızım.» azabiyle geçmekteydi.... Sonunda şeyh'efendi sana da el versin... Bakalım Şeyh'efendi ne diyecek. Ben senin yerinde olsam onu da satarım. Babası değil mi? Bugün senin başına bir hal gelmiş oğlum... Mahpusluk bir taraftan. Sevaptır.» ... Baksana şeyhin müritlerine.. Bakılmak ister. Bugünden sonra sen oğlu.. — Gördün mü ya. Yalnız tarlalar durur. Tabi bunları sonra görürsün.. Çocuk babasının ekmeğini ne güzel.. Bakalım. Evlâdı babaya. — Rahatsızlık ne demek. kızım? — Ben köyü bırakamam.. bu da kızı sayılırsınız.. hem ahretini kurtar.. erkân öğretir.. — Eviniz. Duydun mu? — Sen bilirsin.. Muhtar düşmanınız olmasa ne alâ... Karadayı'nın anlattıklarından okadar sevinmişti ki az kalsın. Dünya üzerinde artık yalnız değillerdi. Sonra. yedi senedenberi ilk defa. Birşey mi diyeceksin. Şimdi başına şeyhefendi gibi bir baba. Ne dersin Mustafa? — Olur Dayı.. Karısını çok düşünüyor. Oğlan maşallah büyümüş. Tarikat ehli böyledir. Toprak satmak Allah'ın gönlüne güç vardığından toprak dursun.... sizin hasretiniz bir taraftan.. sözün hiç ummadığı bir tarafa doğru nasıl olup ta döndüğüne şaşakalmıştı... merkebi de satarım. Onu mektebe yazdırırız. öyleyken ellerini ceplerine attırıyor muyuz. Asıl sonuna bakılacak. Müslüman dardaki kardeşine yardım edecek. Hem senin köy yerinde bir başına durmanı da ben beğenmedim. Şeriatta ayıp yoktur... Ya bizi bırakır başkasına giderse. Hem dünyanı.. öğrenirsin. Evimizde kimsemiz yok bizim.... seninki benim. Hey Allah'ım Hey Allah'ım..... Yüreği hızlı hızlı vuruyor. Bunun burada boynu bükülür. onbeş günü. İçlerinde bir Silo ağa zengin. ayrılık hasretiyle. Versin ya.. Senin gibi kaç kişi barınır. köyde çektiklerini. Şimdi zamane bozuldu.. babayı evlâda kavuşturmak.. Parayı cebine sok. Emey sustu... Ben işlemekten birvakit yılmam... akşamları getiri getiriversin. — Çalışırım. çok kıskanıyordu. Onbeş kişi.. Çocuklu bir kan. Bir de bu burada. Ötekileri hep sat.

buna memnundu.. Bir kere Hüsniye hanım vardı ki. diyordu. Şeyhin karısı doğurmadığından küçük çocuklardan pek hazzediyordu. Tabi. Şeyh'efendi ogün diş doktoruna gittiğinden akşam görüşüp meseleyi halledecekti. her odanın duvarında Kur'an yazıları asılı. Hüsniye hanım «Gördün mü ne âlâ. Köyü bırakıp oraya yerleşeceğini haber vermişler besbelli. Hem de kendisine el vereceğinden. bu minneti daha şimdiden ödemeğe başlamak arzuları duydu. göç te kalmazmış. buna yemin ediyorlardı... nah. Hüseyin'i de pek sevmişlerdi.. derin derin içini çekerek. Biraz somurtkandı. Evde hizmetkâr mı ararsın.. Artık. ertesi sabah mahpusaneye bir sürü iyi havadisle geldi. Bu el vermek her neyse.. Mustafa iki günde hayatının bukadar değişebileceğine bir türlü inanamıyor. Uç aşağı. Mustafa'ya birşey söylemedi ama. sen ne de güzelsin. Hüseyin'in beş. Bu da pek körpe bir kızdı.. Karadayı'nın ellerine kapandı. bir laf etmeden başını öteye çevirmişti ama.. Hüsniye hanımla bir odada yattığından karının sabaha kadar ağzını aradığını söylerken Emey kurnaz kurnaz göz kırpıyor.. Gözleri yaş içinde.» demişti. arada kaç. kalın sesiyle kızıyla konuşan çok daha yaşlı bir dedeye benziyordu. beş yukarı. Emey orada gardiyan küçük Ömer'in karısını da görmüştü. Şeyh'efendi Peygamber gibi bir adamdı. karısıyla çocuğunu Şeyh'efendi'nin evine almağa razı olduğu müjdesini Karadayı kulağına fısıldar fısıldamaz. Hem dünyasını. Emey'in beli kadar şişmişti. oğuşturmazlarsa yatamıyordu. Gece Şeyh Süleyman efendi'nin evinde misafir olacaktı. Biraz da illetliydi. Malın ne değeri var.» Hüsniye hanım «Töbe. Emey. Arada sırada bayılır» demişti. Şeyhin karısı da iyi yürekli bir kadındı. Gayret te. altı senede kocaman jandarma ça vuşu olacağım. Bütün müritleri. Hep kendisi için. Sanki oraya giderse bir umulmadık felâket vuku bulacak. illetli karı bir lâf edermiki ola. Günaha girdin. eğer isterse.. Birkere Şeyh'efendi'nin evi camiye benziyordu. artık buradan hiç ayrılmasa.. Emey'in. hem ahretini kurtarmağa elverir. Yol göstermesini. ihtiyardı..» diyerek ağzını şakadan şamarlamıştı. derslerin en .. Mustafa da biraz gayret sarfedecekti. «Vay yavrum. şehirde iki gün kalıyordu. Hüsniye hanım «Kusuruna bakma. Kendisine ters ters bakmış.. «Erkekler böyle şeyden anlamaz.. Malatya'nın. karakol kumandanlığına geçeceğini müjdeledikten sonra karıkoca'yı baş başa bıraktı. bir takım vazifeler yüklenmek.. Büyüklüğü bir tarafa. Şeyhin karısını gördükten sonra karar vereceğine seviniyordu. şeyhefendi için değil ya. Şeyh Süleyman efendinin.Karadayı. başını sallayıp duruyordu. Burada oturur keyfine bakarsın. kendisini tasdik edilmiş 24 sene cezadan kurtaracağma emindi. Erkek lerden ziyade karılarla geçineceğini biliyor. Dün gece sabaha kadar uyuyamamıştı. Bir kere bacakları. ulu camii gibi büyük bir ev. kız asla geri dönmiyecekti.. Bir çare olsa da..Okadar sabırsız diki. Verdiği dersleri gücü yettiği kadar yapmak.. Tuzlu suya koymazlarsa. malları ucuz pahalı satması için bile köye gitmesine razı değildi. Cinlidir.» diyerek yanağını on defa öpmüştü.. Emey yedi senedenberi ilk defa.

Kara dayının yüzüne bakamıyordu. bir az karnını bulandırmıştı.. Ehli tarikat sır tutacak. Biz sana birşey söylersek.. Şimdi artık duyduğu bu şeylerden utanıyor. Emeyin babası. kaçağı sat. Hocası okuduydu.. Baban.. dille örtülür. Sana tarikatın yolunu ben anlatacağım.. Kara dayı. orada. Bir hikmeti!... Emeyin babasına lütfettiği allahın bu hikmeti. temiz elbisesi. Böyle acele değil. en ağırını vermesini rica etti. Her kafadan bir ses çıkıyor. her halde.zorunu. Senin aklın mı erer... Acımaz cinsden bir çıban. dille açılır.. Mustafa gizlice sevindi... Gülersin. Yemekten sonra... derin hocalardan ikisi taa Erzincandan baldırındaki yazıyı okumaya gelmişlerdi. dağları bayırları gezerdi.. Demişti. Eski harflerle (Allah) yazısı.. Allah rahmet eylesin. hikmeti hüda.. iyi saattelere. huyuna göre ders vermiş oluyordu. yüreği düzelmiş. Kendi kendine söylenir.. Pekâlâ.. şeyh Süleyman efendi. Lalan madem ki ders istedin. Beraber yediler... «frengi» olmalıydı. Paraya bakma. dişlerini yaptırmaktan erken dönmüştü. Yasini şerifi gardiyan Ömer alırsa.. O dehşetli arapça yasini için ikiyüz lira istenmesi.. Dünya münafık oldu. Bir kat yatak.. — Bak ben bekliyorum karı! Beş gün dedi mi burada olmalısın.. İkiyüz lirayı da bekliyorum. Babanın kızı isen. Allahın bir hikmeti canım. O sıra Murat yemek yiyordu. kunduraları ve fötr şapkasiyle orta yaşlı bir mektep muallimine benzemişti. ayrılırken Mustafa kimbilir kaçıncı defa aynı sözü tekrarladı.. Çabuk gelmeli. O cumartesi. işaretler eder.. Ozaman Karadayı.. Muazzep yasinini.. Batan. Çocuğuyle karısını bedavadan besleyecek insanlar kendisini elbette dolandıracak değillerdi. ilk ders: Sırrımızı saklamaktır. Altı güne kalırsan gerisini artık sen düşün.. Batınca yerinde yılan zehri gibi mosmor lekeler lekeler bırakmış ve sağ baldırında bu lekelerden bir yazı hasıl olmuş. Koğuşa gitmeden Muradın odasına çıktı. dört muharebeye girmiş. Oğlanı mektebe verecekler. cebinden Muradın defterini çıkardı.. Cennet'in kapusu.... Duymuşlarda... ecinnilere karıştı idi ya. Dön bir. Yorgun değildi. Mustafa zaten 350 kişilik mahpusanede bir başına yaşayan adamlardandı... arap içindeyken. Murat defteri aldı. vücudunu bir çıban kaplamıştı. ona.... Ulan kan!. O lâf nasıl bir lâf olursa olsun bana haber vereceksin. Zaten rahmetli son zamanlarda dünyadan elini çekti. Yüzüne bakmayalım mı eşşoğlusu. Yabancılar sana bizim için birşey söylerse. Sahifaları ayırıp uzattı: — Buyurun bu da bizden bir hatıra olsun. Sevinirsin de. merkebi.. Çok şükür. Seni göreyim. Ingilizde esir kalmış. Öküzü. Dur hele nereye kız?. Yiğitsen dört günde gelirsin. doğrusu neden saklamah. adeta bir borç ödüyormuş gibi. Sana bir kat yatak elverir... Hepsinin sırası var. O lâf nasıl bir lâf olursa olsun İcarına bile söylemiyeceksin... yaman bir herifti. Fevkalâde güzel bir yazıyla sabık mebuslardan Nüzhet efendinin şu gazeli yazılmıştı: Siyah bahtın nedir farkı cihanın bahtiyarından ... Şeyh efendi... Etrafı cerahatli de başının ortası başının ortası siyah kabuklu. kabı.. beş günde. insanın içini ürperten esrarlı bir gülümsemeyle «Yook. çıkan soyu.

Oturdum taşın üstüne mahkeme ettim. Vadinizde duruyor musunuz? — Siz bu şiiri beğendiniz mi? — Hayır! Pek ümitsiz bir havası var! Nüzhet baba işin farkında.» Murat gülümsedi: — Bu şiir. Garip bir tesadüfle bu şiirin yazıldığı sahifanm karşısında cumhuriyetten evvel ve cumhuriyetin ilk senelerinde kürdistandaki dere beylik âdetlerine ait notlar vardı. «candarmalara (çözün şunu teresler!) diye bağırdım. — Zarar yok. Bana bir de levha yazacaktınız.. — Aklıma gelen bazı beyitleri.. bizzat kendisi de pek beğenmiyor ki (Bu herifin üstadını aman inkâr etme!) diyerek yüreğine kuvvet vermeğe çalışıyor. Ne güzel yazınız var. Ümitsizlikle dolu. Bitirince şeyh efendi sordu : — Nasıl beğendiniz mi efendim? — Teşekkür ederim. Beğenmediğiniz bir şey üzerinde ruhunuzla çalışamazsınız..Feragat etmedik var mı hayatmüstearından Felâket bağbânın ektiği tohmu felâkettir Anınçun kurtulan yoktur felâket intehaınndan Ne sırdır hayret efza böyle yokluk içre bu varlık Ne duyduk bu hayatın devreden leyi ü niharından Mutalsam bu vücudun asimi idrak eyleyen kimdir Sual ettim bilen yık nevcivan u ihtiyarından Düşün bu kasvetabâdı felekten kâm alan varmı Bütün şekva ederler hasta hali intizarından Nebilerden şada gelmez delilerden eser yoktur Haber çıkmaz safvet ü garibanından Gelenler bize ban eyvah gidenler ebkem olmuşlar Bağırsan kimse kaldırmaz başın mermer mezarından Gel ey dil gezme sahrayı beyaban! teallukda Acep kimdir haber vermiş bu deryanın kenarından Kurulmuş haymeinuru mesaffa içre âşıklar Temaşayı cemalengiz geçip dar ü diyarından Fena bulmaz zeval ermez bu çarhın var bir üstadı Aman Nuzhet sakın ayrılma bu azm ü kararından.. Halbuki ben ümitli bir adamım.. O zamanlar kurtluk devri bey!. mısraları bir yere kaydetmiştim. Murat bunu yüksek sesle vezne uyarak okudu. Haksız taraf beş altun verdi. Yalnız bu şiir karşısında ümidim kırıldı. Hatta kendisi. Bir bakalım. Malûm ya bizim hattatlığımızda bir güzel san'atlar şubesidir. şeyhim.. Dokuzuncu beyiti neden işaretlediniz? — işte onu levha yapıp size hediye edecektim. Candarma bize karışmazdı.. Siz de bir şeyler hazırlayacaktınız. — Neden? — Sizin hislerinize uymayacak. Deftere bakarak sustu. .

— Öyleyse.Murat. şehevi hislere pek fazla düşkün gibi geliyor. Hem de ben nerdense bir kanaat peydahlamışım: Bana. Ben onları temize çekeyim. Çünkü bizzat allah fikri —yani allah tarifi— bile pek çok beşeri. Mamafih siz de ham sofulardan değilsiniz şeyhim. mahşer. Malum ya. hepsi akıl almaz derecede büyütülmüş. ben anlıyorum merhametiniz var onun için sevimli bir adamsınız. ruhu bile (siz ruhu pek merak ediyorsunuz) ölüm esnasında bir insan gibi tehayyül etmişler. kara gözlerini kırpıştırarak düşüncelerini saklamağa çalıştı. insan nihayet insanda kalmağa. tıpkı.. Allah sevgisi maddiyatla izah edilir bir duygu değildir. sanki mistik insanlar. gördüğü. tıpkı muhayyel bir insandan ibaret. hatta kötülükleri ve zalimlikleri ile pek alâ büyütülmüş bir insandan. ellediği. Basit insanların aklına sokmak için.. Bilmem nasıl anlatayim: Meselâ. Başka çare yok. agraf. parlak. Zaten insanlar tarafından hikâye edilen ve diğer insanların idrakine arzolunan hiç bir hayal yok ki esasını maddeden almış olmasın. Akif beyi şu mısraını ben pek severim : Olsa haşa dâğm çoktan ederdim çâk çâk Böyle mi birlik yarab sadhezaran yarabbi Avni beyden : Kimse idarak etmedi manasını davamızın Biz dahi hayranıyız davayi bimanamızın — Pek âlâ o kâğıdı bana verin. Pek acele kaydettim. sur.. kıyamet. çoklukla yokluk nihayet bir yerde buluşuyorlar. diye tane tane cevap verdi. — Bunların aslını pek bilemiyoruz ki. — Buyurun. İnsanların zaaflarına. tattığı. Buna bir haftadanberi aklına gelen bazı şiirleri kaydediyordu.. miraç. Bunun şairini unutmuşum: — Bu güzel. — Değil mi ya.... terazi. ne güzel bir çare bulmuşlar. Onları da oku^ yayım da gene siz bilirsiniz. Temize çekiveririm. kitap rafının üzerinde duran bir kâğıdı aldı. Birisini seçerim. Ona izafe edilen sıfatları ben hep böyle düşündüm. Melekler onu vücudümüzden nazikâne çıkarıp izzet ve ikramla gök yüzündeki yerine götürürler: Bu bana her zaman koltuk merasimindeki bir taze gelini hatırlattı. cehennem. îsanın kadın düşmanlığı ile Muhammedin kadm düşkünlüğü bile bence hemen hemen ayni şey: Ayni behimi his coşkunluğunun iki zıt tezahürü. lezzet aldığı. yani ruhaniyete fazla bağlanmış olanlar. Ne dersiniz? Süleyman efendi. Mutasavvuflar. Hangisini münasip görürseniz. Cennet. öyle ki allah muhabbetinde bile bir çeşit aşk. Cemal âşıkı olmakla Allaha âşık . Ben okuyacağım. yahut ıztırap çektiği şeylerle konuşabiliyor. Bazı kitaplar. — Bir kaç tane daha var. ama bütün ihtiraslariyle maddi bir aşk ihtiyacı seziyorum. — Ben bilâkis zannediyorum. adeta iyi ve kuvvetli taraflariyle. Allah. — Zannetmem..

cinsi münasebette son derece açık bir millettir. sizi iğfal edebilse mi? Kadına da bir çok kitaplar şeytan diyorlar.. fazla ibadete verenlerde ben daima maddi bir aşk ihtiyacı görüyorum.. —Karın ner şeye razı. Halbuki ruhiyatçılar bu iki milletten ingilizlerin ruhî âlimlerinde yani cemiyetten ayrı tek başlarına kaldıkları zaman Fransızlarla kıyaslanamayacak kadar ahlâksız ve behimî hislere mağlûp olduklarını tesbit etmişler. kendime küstürmeden de pek âlâ duyduklarımı anlatabilirim. Edebiyatlarında hristiyanlığın kadın düşmanlığı yoktur. demek ki. Kendi içimde cereyan eden hislerin ancak bana zararı olur.. ingilizler. manevi bir aşka karıştırmış.. ikisi hatta üçü için de üçü yani allah. Tabii. değiştirmeğe lüzum görmediğimiz ne kadar düşüncelerimiz vardır. kendisini. sevgili ve âşık için de bir büyük kolaylık.... Şeyh Süleyman efendi. benim gibi konuşmamağa. — Lâkin her zaman kendinizi aynı kudretle kontrol edebilirsiniz. Şeyh birdenbire ayağa kalktı.. Yüzü müthiş bir hal alıvermişti. dünya pek ziyade bozuldu... Siz... vermemekten iyi. hatta tükenmesi neticesini veriyorsa. benden daha fazla bunlara düşkünsünüzdür.. Elini vuracak gibi kaldırdı: — Defol. Ben belki yanılıyorum amma. Ahlâk kayıtlariyle kendisini öteki insanlardan daha fazla bağlamağa mecbur sayan hemcinsimiz... kocaman bir şeyhi baştan çıkarmanın vereceği edepsiz zafer hissiyle. iddia edecek değilim. . Binaenaleyh gene allaha gönül vermek. Yok yok. Çık. böyle bir ceht yapmağa şimdiye kadar lüzum görmedim. mesleğiniz icabı. bazı münasebetlerden kendinizi uzak tutmağa mahkûm olduğunuzdan şüphesiz. Tek beni boşamasın da. Nasıl diyeyim. dedi. Bakın şeyhim. şehevî hislerin lâfını etmek de.. Umumiyetle memnu şeylere karşı duyulan acaip arzu ile. saklamağa çalıştığı bir gururla gülümsedi: — Hiç olmazsa ben bu dindarlardan değilim..... üstüme ne halt ederse etsin diyor. ne bileyim. İşte böyle düşündüğümde. Siz.. Ben hakkınızdaki dedikoduları böyle dolambaçlı bir yoldan anlatacak adam mıyım? Sizi hiç kırmadan. Sevgilide Allahı. harici görünüşleriyle bilhassa edebiyat katolik ahlâkına sim sıkı bağlı gibidirler. — Yok şeyhim.. Buna bir başka misal verirler. Allahda sevgiliyi görmek biricik çaredir: Bu. — Böyle de düşünseniz.. Küfretmek nasıl bazı insanlarda ötkenin azalması. bir çokları gulamperestliği dahi. yanıldığımız halde. yüreğiyle daha hayasız oluyor. dine. Hemen çık.. Canım meselâ şeytan beni iğfal etse mi daha çok zevk duyar. sizin gözünüzde acaiplîir parıltı var ki.olmak arasındaki farkı kaldırıvermişler. ahrete. — Haşa! — Evet. İnsanlar hiç bir şey söylemezlerse iftira ediyorlar.. samimiyetimi başka manalara çekmenize razı olamam. en cahil bir kadın bile bunun manasını kolayca anlar. bu duyguyu bir miktar tatmin ediyor. Fransızlar..

Bu kendisini çektikçe öteki İsrarı arttırıyor. entarisinin yakasını bir çekişde açtı: Etimi yedin. baş başa kalmanın deminki vaziyetten daha beter olduğunu düşünüyordu ki şeyh Süleyman efendi sakin bir sesle. Demek ki gözleriyle anlaşmışlardı. — Affet! affet! Sen benim allahımsın. Nasıl biteceğini bilemediği şaşırtıcı bir vaziyetten pek kolay kurtulmuş gibi yüzüne bir rahatlık gelmişti. Anlıyorsunuz değil mi? bir anlaşamamazlık başlamış... Affet! diye yalvardı.. başını. Kadın. birden bire zorlayinca.. Haydi vursana. Mütecaviz dudaklarını bir titreme kapladı ve birden bire pek alışık bir hareketle kendisini şeyh Süleyman efendinin ayaklarına attı. — işte bunun için... Bak.... yarı delidir: Zaten pederi de ayyaştı: Rakıdan çatlayıp öldü. Namussuz! Şeytan! Bana büyü yaptın. Şeyh Süleyman efendi. Murat arkasını dönmekten başka çare bulamadı.. «Ne yaparsın birader!» manasına Murada bakarak başını salladı. ve bir daha unutmamak üzere içine yerleştiriyordu....Süleyman efendinin eli öyle havada kalakalmıştı.. bu acaip adamla nasıl yüz yüze geleceğini.. Ses gittikçe kısılıyor. Uzun müddet bizden sakladılar. ilk önce belki alelade bir kadm kıskançlığı zannetmiştiniz. Halbuki sonunda biçarenin yarı deli olduğunu gördünüz. son sözleri nefes darlığına uğramış bir adam gibi göğsünden hırıltı ile çıkıyordu.. Bunu bana ısmarlamıştı. her hışırtıyı. koğuyor. — Siz elbette her şeyi anladınız diye devam etti. şeyh efendi ümit edilmez bir kuvvetle yukarı çekerken dizlerine sarılıyor. sonuna kadar duyuyor. Nihayet sinir nöbetleri bu hale gelince duydum. Yüzü eskisi gibi sakindi ve belli belirsiz gülümsüyordu. Sanki demindenberi aklını kaybetmişti de şimdi kendine geliyordu. Kadın ayaklarını sürükleyerek çıkıp gitti. Gardiyan Ömerin genç karısı birden bire sustu. Gardiyan Ömer ise. Fakat sanki sade kulak kesilmişti her fısıltıyı.. Ah. ilk gece. insanlar mahrum kaldıklarına haris olurlar.. Murat. oyluklarının arasına saklamağa çalışıyordu. Gardiyan Ömere ben verdim. yüzünü betona sürerek.. Beni baştan çıkardın. Bir kere etrafına bakındı.. Şeyh. Kızı verdiğimiz zaman henüz onbeş yaşında idi.— Çıkmayacağım.... Hayvan!... Halbuki . Vursana. Hergele. Bütün Malatya duysun!. bu biçarenin buraya gelmesini istememiştim efendim dedi. Pek ziyade beklediği halde ikisi de bir tek kelime olsun söylemediler. Galiba bu izdivaçla yanlış bir iş yaptık...... Kendimi suçlu gördüğümden her sözüne katlanırım. Beni bu hale sen getirdin. şeytan şeytan Yeni karıyı buldun beni.. Tenasül âleti son derece büyük imiş. küçük vücudünü. Her tarafımda dişlerinin yeri var. Şimdi ikisi de benden imdat istiyor. Murat böyle bir kepazeliği asla beklemediğinden öyle şaşırdı ki müdahaleyi bile akıl edemedi.. Ahlâksız. yüzü toz içinde kalkmamakta inad ediyor. Vur haydi vur. Malumu âliniz şeriatta ayıp olmaz.. Rahat gözlerle Muradın gözlerine dikkatli dikkatli baktı: Hata ettik. Dünyanın en alçak adamısın. alışık bir hareketle kadını yerden kaldırmağa uğraşıyordu. Evet. Ufak tefek olduğuna aldanmayın. Yüzü müthiş ve ümitsiz bir kederle sarktı.. Beni yaktın.

Size bu mısrağı hattı talik ile yazacağım.Namuscular . Murat şaşkın şaşkın teşekkür etti. Eli ter içindeydi: Size Erzurumlu Hakkı efendiden bir mısrağ yazacağım: «Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuşuz.. SON Kemal Tahir ... Bir an gülümseyerek durdu: Müsadenizle. değil mi efendim?.blogspot..com ...» Bu kitabeyi okudunuz mu? tabii.Malatya Cezaevi Notları http://genclikcephesi. elini uzattı. Ben de aptal gibi sordum.ben ne yapabilirim!..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful