P. 1
Arap.Dilinde.Edatlar

Arap.Dilinde.Edatlar

|Views: 2,189|Likes:
Yayınlayan: Mehmet Zaman

More info:

Published by: Mehmet Zaman on Nov 04, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Arap Dilinde

EDATLAR

Hazırlayan

Hasan Akdag

TEKİN KİTABEVÎ Uzun Bedesten KONYA

T ü r k o c a ğ ı Sofcak No 14

.

Aslında edatlardan olmadıkları halde fiillere. bir köşeye atıyordum. büyük ölçüde duyulan ihtiyacı gidereceği kanaatindeyim. fiil. harf ayrımı yapılmaksızın alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Bu çalışmam esnasında Türkçede kullanılan edatları.Edatlar işlenirken isim.edatlara benzediklerinden dolayı bu kitapta yer verilmiştir. not ettiğim Türkçede kullanılan edatlara bakarak. kendi konusunda işlenirken. Kitabın Özellikleri: 1. -Nakıs fiiller gibi. Burada da kendi dilini iyice bilmeyenin başkala­ rının dillerini kavrayamayacağı gerçeği açıkça kendini göstermiş oluyordu. bu denemeleri herkesten önce kendim beğenmiyor. Ancak.Konular işlenirken önce edatların isim. gruplara ayrılarak gösterilmiştir. Türkçede bulma güçlüğü idi. fiil harf olduğuna temas edilmiş. 2. kullanılış örnekleriyle not ettim. Konuşmalarımız esnasında bu konuda bir kitabın hazırlanması.ÖNSÖZ «Arap dilinde EDATLAR» adı ile kaleme alınan bu eser. Arapça edatları işlerken takıldığım zaman. hepimiz tarafından arzu ediliyordu. Bununla beraber her edat. 3. arkadaşların teşvik ve israrlariyie. Fakat. harf olanlar. isim fiil. beni yeniden Türkçe dilbilgisi kitapla­ rını gözden geçirmeye şevketti. Bir ara bu işi üzerime almayı düşündüm. 1 . fiil. Tabiidir ki. konusunda duyulan ihtiyaca tam anlamıyla cevap verir mahi­ yette olduğunu iddia edemesem de. Bu kitabın. ben de diğer arkadaşlarım gibi hissetmiş­ tim. kitabın sonunda ayrıca isim. İmam-Hatip Liseleri ve dini tedrisat yapan diğer okullar için hazırlanmıştır. Türkçe dilbilgisi kitaplarını yeniden gözden geçirdim. takdir hakkı okuyucuya aittir. İşte bu durumdan dolayı. sonra Türkçe karşılıkları verilmeye çalışılmış. Bununla bera­ ber. Konya İmam-Hatip Lisesinde Arapça dersi öğretmenliğim sırasında böyle bir kitaba şiddette ihtiyaç olduğunu. bazı denemelere giriştiğim de olmadı değil. Deneme/erimdeki bu başarısızlığım. karşılığını bulma yoluna gittim. bu yükün altından kalkabilme cesaretini kendimde bulamıyordum. harf olduğuna dair gereken bilgi verilmiş. Buna sebepte. Arap dilindeki edatların tam karşılığını. Bu şekilde sürdürdüğüm bir senelik çalışma sonucu bu kitap ortaya çıkmış oldu. isim olanların i'rapları belirtilmiş ve kullanılış şekilleri çeşitli misallerle gösterilmeye çalışılmıştır.

herkesin kolayca anlayabileceği sade ve kolay bir üslûp kullanılmıştır.Bu kitapta.11 . Zira. 1981 Hasan Akdağ 2 .4. Edatlar işlenirken Arapçadan Türkçeye şeklinde işlendiği halde fiil çekimleri Türkçeden Arapçaya şeklinde yapılmıştır. bu bahiste ismin halleri Türkçe-Arapça olmak üzere karşılıklı bir şekilde izah edilmeye çalışılmıştır. Tevfik ve hidayet Allah'tandır. bir kamusa bakarcasına bu kitabı açıp edatla ilgili bilgileri kolayca bulabilecektir. 6. anlaşılması güç ifadelerden kaçınılmış. Okuyucu.Bu kitap. 5.Kitabın sonunda fiillerin çekimlerinde görülen güçlükleri giderebilmek için. Türkçede fiil zamanları daha çok ve daha çeşitlidir. 7.Faydalı olacağı kanaatiyle kitabın sonuna ismin halleriyle ilgili bir bahis ilave edilmiş. Arapça her hangi bir metni okurken takıldığı edatlarda. 4 . bir nevi edatlar kamusudur. Türkçe-Arapça fiiller zamanlara göre karşılıklı yazılmıştır.

Biz bu kitabı ilk olarak okuyucularımıza sunduktan kısa bir zaman sonra -Devletlerimiz arası sıkı ilişkilerden olacak. Bizde de getirmek üzeredir.2. B A S K I N I N Ö N S Ö Z Ü Kitabımızın birinci baskısının kısa denebilecek bir zamanda bitmesi ve oku­ yucularımızdan gördüğümüz teşvik. Arap ülkelerinin açık pazar durumunda oluşu bu dili. Bunu. 12 .memleketimizde Arapça öğrenimi bir hayli hız kazandı. Her ne için öğrenilirse öğrenilsin bizim için yarar vardır. okuyucuları­ mızın her hangi bir hususta yapabilecekleri tenkit ve uyarılara açık olduğunu bildirir ve faydalı olacağı kanaatıyla şimdiden teşekkür ederiz. 9 . ikinci baskısının yapılmasını gerekli kılmıştır.oraya aktardık. Bu cümleden olarak sonundaki Türkçe-Arapça fiil çekimlerine bazı ilave­ ler de yaparak. 1984 Hasan Akdağ 3 . Eskiden «her dil bir insan sayılır» demişlerdir. Bu münase­ betle onu da yakında okuyucularımıza sunmayı düşündüğümüzü hatırlatmak isterim. yeni hazırladığımız «Arap Dilinde Fiiller» adlı kitabımıza -daha uygun düşeceği düşüncesiyle. ilk eserimiz olan bu kitabın kısa sürede bitmesi bize. Sözüme burada son verirken her kitapta bulunacağı gibi bu kitapta da elimizde olmayarak. dini bir dil olması yanı sıra. Kitabımızı ikinci baskıya tekrar hazırlarken bazı ilaveler ve düzenlemeler yaptık. zarar yoktur. ikinci kitabımız olan «Arap Dilinde Fiiller» adlı kitabımızın hazırlanmasında cesaret verdi. İmam-Hatip ve İlahiyat camiası dışında aldığımız talep­ lerden de anlamak mümkündür. ticarî bir dil haline getirmiştir. hata bulunabileceği düşüncesiyle kitabımızın.

Çw - fail. hayret ve şaşkınlık 4 . nida (ünlem) edatı olarak kullanılır.»»• .Şiirlerde ikinci mısraın son harfinin harekesi fetha olması halinde.y ._ | »ljûr»1 IJ Nüdbe konusu için bak. M> y ? L > VÎC E | j f b u r a d a m e ( j lîlslii *!>])b ' o i ^ i j h a r f j m a h i y e t n d e d J\ j r 7. 9. Arap alfabesinin ilk harfidir.isimlerde tesniyelik alâmeti olur.Muzâri' ve emir fillerinde. çeşitli görevleri vardır. 1 . B u 3nasp hallerinde.i!.İsimlerde olduğu gibi.Jîj^ m i s â l l e r j n d e d e n â l b _ û f â j | d i r 2. 4. . Bu durumda elif. Misâller: 10. Misâller: \Jj& - JJ v e O y s a . ikisi arasına elif yazılır. ( 6. y£. harfin sonuna yazılır. tesniye isimlerin nasp ve cer hallerinde ( ) ya dönüşür. \j .-. Misâl: . Misâller: 8. Misâller: ) duğu için. şeddeli te'kid <<j)ıu getirilmek istenirse. Nüdbe ! »t benzerlerinde ( j ) lar kelimenin aslından ol­ için kullanılır. Fakat okunmaz. Diğer harflerle birlikte kelime yapılarında kullanılması dışında.[L»î-£İ . Adına (Itlak elifi) denir. fiillerin aslından olan (j) ların ayırdedilebilmesi f için.j i ] rüldüğü gibi. çokluğundan vb. L ç>%$ . . Misâller: {xr\ ] _ liUrül o)Nidâ konusu için bak (Ç) bahsi. v.Elif.. fethanın yerine geçer. Misâller: j ü t k ) I JJ~ cJJu. bunlardan sonra elif yazılmaz.Her hangi bir şeyin azlığından. imlâ yönünden bu harflerden sonra yazılır. u i j o» ^ j ^ ı . . . Beş isimler t diye bilinen. bu harekeyi biraz uzatmak için. isimleri tesniye yap­ mağa yaradığı gibi.Uzaktakileri çağırmak için. zamirlerde de tesniyelik alâmeti olur. .j j * î 5bahsi.Fiillerde cemi' ( kelimelerinin misâlinde gö­ ) lan ile. cemi' müennes (0)ı larından sonra.Fiillerde tesniyelik alâmeti olur.. bu harflerin birbiri ardında gelmemesi için. Bu durumda görevi ya fail veya nâib-ü faildir. jjû. Misâl­ ler: o^t-jM ~ elif. oU&J £l£M misâllerinde l# £ ^ . bu isimlerin raf hallerinde de zammenin yerine geçer. C'jJ> £&?J\ O .

doğrudan doğruya o söylenir. bilgimizde kesinlik yoktur. aranılan vasıf hangi­ sinde ise. son harfin harekesi uzatılır. işte bu tür sorularda. Ancak. (evet-hayır) ile değil de. 1 .I s t i ğ a s e ( i m d a t ) ç a ğ ı r ı ş ı için k u l l a n ı l ı r . ikinci ve üçüncü gruptakilerin hareke görevleri olduğu halde. İkinci cümlede de önümüzdeki şeyin kitap veya defter olduğunu bilmemizle beraber.Eşitlik (tesviye). 2. 1 . Ali bir öğrencidir. İkincide de. öbürlerinin görevi birer alâ­ met (işaret) olmaktan öteye gitmez.Soru edatı olan hemze: Bu hemzenin iki türlü kullanılış tarzı vardır: a) Sorup öğrenilmek istenilen konu hakkında önceden her hangi bir bilgiye sahip olunmaması gitt hallerde. V Hayır. Ancak. verilecek cevap. Misâller: şjur-î '[] ÇJÜ? Ji-t = Ali mi yoksa Ahmet mi bir öğrencidir? ŞJj'I J.) U b a h s L 12. ikiden birinin hangisinde olduğunun kesin olarak bilinmemesi gibi hallerde ise. diye başlar.u-lliJI doğdu mu? 5İ«3JÛJI J t . soru cümleleri şu şekilde kurulur. bu bir kitaptır. ( [•] ) şeklinde yazılır. ı Uİ£c U Bu konu için de ( L ) bahsine bak.Î l'ji v j l i f î = B u b i r k i t a P m ı yoksa bir defter midir? Bu misâllerde de görüldüğü gibi biz. kelimenin sonuna elif yazılarak. birinci cümlede iki şahıstan birinin öğrenci olduğunu biliyoruz. ancak aranılan vasfın.Vgibi. N o t : Birinci gruptaki elifler zamîr. harftir. zamîr olan (jj)yi. şayet olumsuz ise. 3. Misâller: ş^-UiJI c ü l s I G ü n e ş lara verilecek cevap. il-JJûJl j ÛÛ? cU . Üç çeşit hemze vardır. Misâl­ ler: ıl U Ç . denir.Soru edatı. Meselâ: Birincide. bir öncekinde olduğu gibi. 5 . Misâller: liR KM lî •* B a k ( .\yjb\ . ibarede ayırdedebilmek için.Nida edatı.bildirmek için. 2.J l i cJ) İ Sen okulda bir öğrenci misin? Bu tür soru­ (**> Evet. imlâ yönünden zamîrin sonuna.Bir nasp edatı olan ( 'J\ ) ile. soru cümleleri şu şekilde kurulur. fakat okunmaz. b) Sorup öğrenilmek istenilen konu hakkında önceden bir bilgiye sahip olunması.T . diğerleri ise. kesin olarak hangisinin öğrenci olduğunu bilmiyoruz. olumlu ise. 1 1 .

. 6 . denebildiği ^ ^* î ü jLÎ LÜ 'js. hemzenin karşılığı olan (mi) ekinin tekrarlanmasına ve bir atıf edatı olan ( (J»1). Misâl: şjJU.\'M Ijil Bazan da cümlenin durumundan soru cümlesi olduğu anlaşılacağı için. 2.f j Js. ( (Ç) ) bahsine bak. hemze kaldırılabilir.. 3-f - JBÎ . Genellikle birinci kısım olumlu. soru sorulmayıp..j <•*} ). soru edatı olarak Meselâ: halde.) in cümle ortasında bulunmasına dikkat etmek yetişir. hemze ile ( ( f i ) ) arasındaki kısım.<«. Mektubu yazmanla yazmaman arasında fark yoktur.ha.î <Ş* • Birinci şıktaki soru cümlelerinde hemzenin yerine ( (JI) ikinci y e r i n e T. . Bazan bu tip soru cümlelerinden ( ( f ' ) ) ile birlikte. . şekil" ve "yapı yönünden ikinci İşıktaki. yukarıdaki soru türlerinin her ikisinden de.. ( ( f i ) ) den sonraki kısımdır. ister.. Bu durumdan dolayı bu edata. bu üç edattan^ sonra yer şldığı halde. inanmazlar.de . j>uji H . j yerine. Misâller: { t cJ&İ kujlanılabileceği îy«'«JI >. Mektubu ha yazmışsın ha yazmamışsın. ikinci kısım hazfedilir.Urİ halde.A Ahmet! Nida konusunda geniş bilgi için. Misâller: ((jj-îi = E kardeşim! \ = Be adam! \ . muadele (denklem) edatı da denir.Nida edatı olan hemze: Bununla. birinci şıktakilerden ayırdetmek için.Ş^~?l J\ <jû\ 'a*J ~ atıt edatları ile birlikte geldiği V*P LiiŞ^ zaman. şeklindedir. diğeri de. bu tip cümlelerde. Ancak. 3.. A's* Mektubu yazmanda bir yazmaman da. Mektubu ister yaz. kullanılamaz. [ j _ o _ p ] Misâller: . mastar anlamlı fiil cümlesi bulunur. M )? denemez. ( ft ) den önce ve sonra. N o t : Diğer soru edatları. Bu durumda cümle bir (denklem) halindedir. Bundan dolayı da. > uyarmanda bir uyarmaman da. Türkçeye tercemesinde. Cümlede yalnız hemze ile birinci kısım kalır. bir işin yapılıp yapılmamasının eşit olduğunun belir­ tilmek istenişidir. 'fj j^oJwî İ ~ anları... ister. bununla kurulan cümle­ lerde.î'y^ÜI c & türlerde ^f'f' v*^ * & . (hemze) bunlardan önce gelir. .ha .. ikinci kısım ise olumsuzdur. yalnız yakındakiler çağrılır.. burada hemzenin anlamı. Diğer bir ayrı yönü de. Misâl­ ler: P f' aİC-JJI c3"l liÛs. ( ( f i ) ) ile birleşerek. bu hemzeye eşitlik hemzesi denmiştir.Eşitlik (tesviye) hemzesi: Bu tür (hemze) ile kurulan cümle.de. soru cümlelerine benzer. Görüldüğü gibi. Bir tarafı.Soruların bu türlerini. ister yazma farkı yoktur.

jÇVl Jul ju^I _ > J J I jJİ _ j # l lul _ ' j j j f t ' l X) . cer harfi i l e . Misâl: IjJİ I 4 J Onlar. kılma ve çevirrne anlamına gelenler: Bu fiillerden yalnız JÛ*.îLgil jul. Bu fiiller.rJ* . yerine göre. Misâller: j ^ B u günden sonra hiç yalan söylemeyeceğim. ( û > k ) ) ve benzerleri adı altında üç grup halinde Bu fiil. Bu­ nunla b e r a b e r . Misâller: . temelli. Diğer karşılıklariyle terceme edilir. nın başlangıçsız olduğunu ifade eder. «asla gelmez. geçmişte zama­ ( j j j ) ).Zaman zarfı olan bu kelime. ( İncelenir. etme. olumlu cümlelerde geldiği zaman. hiç gelir» denmez de. devamlı ve sürekli) kelimeleri ile de. Cennet'ten asla çık­ m a y a c a k l a r d ı r . gelecekte zamanın sonsuzluğunu ifade etmeye yarar._ . cemisi mahiyetinde olan şu kelimelerle. Çünkü bu iki kelime. mecrûr olarak geldiği d e olur.S** - . muzaf olarak kullanılır. jJ^VjlJjV'l^ gibi. ( (Jj\) ) kelimesinin tam zıddıdır. yalnız olumsuz cümlelerde kullanılmaz. Bazan bu kelimenin anlamındaki sürekliliği daha da artırmak için.L-» Jlî- 3. hiç. hiç gelmez» denir. Ancak. ezeli) şeklinde geçmiştir. ( (asla. ( (Jb) ) ve benzerleri hakkında bilinmesi gereken kaideleri gözden geçirmemiz yerinde olur. 1 .'^J] çekimsiz. Kelimelerin ikisi de dilimize.'^J .Bilmek anlamı ifade edenler: [ p# . ' ' Nitekim. 4- I . edinme. '^ju^l Jul .Jju* . tahmin etmek anlamı ifade edenler: - ^ v-«> _ [ L-* - _ Ji. Türkçede olumlu cümlelerde kullanılmaz. son harfinin harekesi mansûptur. Olumlularda da kullanıldığı olur. '4 'j* Genellikle zaman zarfı olduğu için. Meselâ: «Asla gelir. Fiilin izahına geçmeden önce. Çünkü bu kelime. (asla hiç) kelimeleriyle terceme edilmez. bu şekilde dilimizde kullanıldığı gibi.tfb 2. ifade edilebilir.J 7 lir* .Sanmak. Edat. buyurmuşlardır.Dönüşme. orada devamlı kalacaklar­ dır. Seninle IjJİ jûb asla konuşmam.J^l : ) nin benzerlerindendir. bir hadisi şerifte Peygamber efendimiz: <>iJuVl jul i l l i öJ~J>\ J = Mü'minler. diğerleri çekimlidir . (ebedi.

l ^ & ' J J . aynı anlamları ifade etmedikleri halde. G ö r e v l e r i : Aslı mübtedâ-haber olan isim cümlelerini. ( kelimelerinin biri cümleden atılamaz. ikinciler: sanmak tahmin etmek anlamlarına gelirler. gerektiği zaman mefûi­ lerinin biri hazfedilebilir. ( Öy**-'S> ) fiilinin iki mefûlü yerine geçtiği halde. zihin işi olduğundan. aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl alırlar. 2. Yukarıdaki misâl: Zannımca Ali âlim­ 8 . kalp yani. bu fiillerde iki mefûl yerini tutar. Misâl: denir. Misâller: (JU.Fiillerin a n l a m l a r ı : Yukarıda da söylendiği gibi. Bunlardan yalnız. kalp fiilleri adı altında toplanmışlardır. [ Jl> —i-«*-> .c 3 '-^•fc = jfe dir. b) Fiillerin iki mefûl arasında veya onlardan sonra gelmeleri halinde. sanmak. gibi. Yani.' « c 3 ^Jli 'Js. ( *UÜ^1 durumda ) denir. birinci gruptakiler. Bilmek. onların harekelerine etki ederler. j = Bu duruma. iki mefûl alan fiillerden. jA misâlinde '&J&\. normal fiiller gibi bir mefûl alırlar. iki mefûl alan bir grup fiil daha vardır. Ancak.Kalp fiillerin önlerindeki. görev yönünden yukarıdakilere benzedikleri için. bilmek. konumuz olan kalp fiilleri dışında. Bu fiil zarf hükmündedir.p i j ) devamlı kalp fiili olarak kullanılırsa da.jfcjîı ) ile başlayan isim cümleleri. l e s i n d Meselâ: e .Üutiği zaman 'jl mefûilerinin c de ^ 1 ] oy^'j ü biri m hazfedilemez. diğerleri ancak yukarıdaki anlamları ifade ettikleri zaman kalp fiilleridirler. iki mefûl olarak nasbederler. hareke etkileri kalmaz. Kalp Fiillerinin Özellikleri: 1Bu fiillerden IİU. Değilse. ( ) zanımca dernektir. tahmin etmek. konumuz olan fiillerin mefûlleri kadar kuvvetli değildir. isim cümlesi olmadıklarından iki mefûl arasındaki bağ. Çünkü. burada yer vermeyeceğiz. mübtedâ-haber olmadığı için bunlara.) geçen fiiller dışında. gerek­ birden hazf edilebilir. cl-»> ikisi [jfc'ji olduğu gibi. Oysa. ( ) ve benzerleri diye de tanıtılırlar. demek'ölur. aslı. Son üçüncü gruptakiler. Yukarıda [ < ^ « J _ Lif _ adı _ £ u _ JL. kalp fiilleri denir. bu fiillere.. etki edebilme ve etkisiz kalmaları konusunda üç halleri vardır: a) Mefûllerden önce geldikleri zaman. l i l i Oc. görüldüğü gibi. ÛIS" Q t c 3 Fiillerin bu durumuna. bunların mefûilerinin. Ayet-i kerimeden hazf edilmiştir. i s i m cümlesi. Fakat. Bununla beraber. isim cümlesinin harekesine. bunların mefûlleri.

mecrûrdur. Devamlı da ( biriyle den ayrıldı. Meselâ: diyen birine. Ebu Bekir'i dost e d i n i r d i m . (evet) anlamına gelir. soru veya olumsuzluk ifade eden bir edatın gelmesi halinde. yukarıdaki kalp fiillerinin üçüncü grubundiğer çekimleri de Allah c. Anlamı: Edindi. okuldan ayrıldım. ( Fiillerin hareke etkisini askıya almak Ö***^ ) denir. Çekimi yaptığı görevi . demektir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız bu üç durum.jll jilt AâiJİs» Ji-Î 'a/j. bunlarda konusu değildir. atıf yapılan yerin ma'nen mefûl olduğu göz önünde Ilu-Lî I j ^ j . . O . » eleriz.. önle­ rindeki isim cümleleri ma'nen mefûlleri sayılır. Bunlardan çekimi yapılamayan. Misâller: mefûl durumunda olan bu çeşit isim cümlelerine.wU bulundurularak. mansûp olur. m i kullanılır. fiillerin görünüşte mefûlleri üzerinde hareke etkisi yoktur.J * ) cer harflerinden Misâller: '^AJ = A r k a d a ş ı için şehir­ Halit.. şehire senin için geldi. bir atıfta bulunulmak istendiği zaman. dost . Misâller: dahdır. gelmiştir. U V Ji'j AMazisinin J&\ ) fiili.S. Genellikle verilen için köyden e . yapar."\ . Yani. edindi. Yerine göre Türkçede.^ haberleri : doğrulamak OF jS*Ali E w e t Bir cevap edatı olan bu kelime. jû j î cLJ* gibi.. (için.c) Fiillerden sonra gelip mefûl olması gereken isim cümlelerinin başında. u = Ondan dolayı 6. Rab- _ jUUij (ilga ve ta'lik) ile söz ljj«î* CJŞ 'J= ş a y e t b ı m d a n b a ş k a bir dost e d i n s e y d i m . il.c.»-AİJJI 4 İ j S I = U ibrahim A.den. .. demektir. Asıl konumuz olan ( yapılabilir. başlangıç (ibtidâ). atıf yapılan kelimenin harekesi. devamlı muzaf olarak kullanılır. Bu duruma. üçüncü gruptakilerin bu konu ile ilgisi yoktur.den dolayı) anlamlarına gelen bu kelime. Aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl alır. yalnız kalıp fiillerinin çekimli olanlariyle ilgilidir. £•] ^ ^ ÎL^AlcZj J ( = ^ . «l> Jİ = 9 ? t i r 9 . Bununla beraber.

haberleri olan muzâri' fiillerin başlarında ( mamasına göre. tam olarak da kullanılır.7- V - : Bu fiil. yukarıdaki fiillerin (başlama) ifade demektir.^ . Ancak. başlama (şurû') fiillerindendir. O zaman bunların faili. isim ve jl«f J4^* . sınırlı değildir.ü & j l ] 4. gruplara ayrılırlar. ifade ettikleri anlamlara. 3. Bu fiillerin haberine ister ( verilir. Nakıs olarak gelişine 10 . ) gelsin isterse gelmesin . (başladı) anlamı verilir. olîf) gibi. Oysa. 2. biz yukarıda çok kullanılanları vermiş bulunuyoruz. 1 . [J**.'jîjİ>j] fiille­ 2-Haberleri devamlı ( j i 'jî ) bulunup bulun­ olarak da kullanılır.Başlama (şurû') fiilleri: Başlama fiillerinin sayısı.] Bu fiillerden. mastar anlamı mesi yapılırken.V!? - 'JiS^- - IJJ* ) ve benzerlerinden farkı. Bunlar. haberlerinin muzâri' fiil 'jî ) bulunup Li - Bu fiiller.3^. [ isl~jî . ( haber alırlar. haberlerinin ifade ettiği anlamla. Tam fj-ûJI jUÛII = M a r a n g o z k e s e r i a l d ı . 3. ) alanlar: Bunlar 'j> . Benzerleri: •I .. dört gruba ayrılırlar. diğer iki grubun fiilleri gibi.fiilleridir. Nakıs olarak kullanıldığı gibi.Ui'l - .Genellikle haberlerine ( [ âlİT _ L»JÎT. Tam oluşuna misâl: 'J\ J) 'J\ ) gelip. Bu ve benzerleri.Mukarebe (yaklaşma) fiilleri: Bu fiiller.Ümit (recâ) fiilleri: Bu fiiller de. Türkçeye terce'J\ ) varmış gibi.'jîji>J] dır. haberlerinin ifade ettiği anlamla. bazılarında da daha çok gösterilmiştir.. bazan gelmeyenler: Bunlar da ) gelmeyip. [âlff _ L»jST _ üLijl] fiilleridir. bunlarda (recâ) fiilleri adını almış­ lardır. bu fiilin kendi anlamı atılır. haberleri olan muzâri'de ( bulunmamasına göre. bu fiillerin sayısı bazı kitaplarda az. ijİ ) almayanlar: Bunlar (başlama) fiilleridir. Bu fiiller. İşte bundan dolayı. 1 . bazan gelenler: Bunlar da fiilleridir. mukarebe (yaklaşma) fiilleri adını almışlardır. haber olan bu muzâri'lere ( edenler grubundandır. Asıl konumuz olan ( olduğu zaman anlamı: '&\ (Aldı) ) fiili.'j£i>l] tam fiil fiilleridir. isimlerinin vasıflanmasının yakın olduğunu bildirdikleri için. isimlerinin vasıflanmasının umut edildiğini bildirdikleri için. bunların dışında herhangi mâzî bir fiilden sonra muzâri' bir fiil gelirse. Bu fiillerin ( cümlesi olmasıdır.^sj> . Bu fiiller.Haberleri hiç ( ridir.Genellikle haberlerine ( Itjr*. ( °j| ) li muzâri' bir fiildir.

misâl: dı.

'-^M

^

- Çiftçi ekini b i ç m e y e başladı.

= İJlif İJL LJÛaJJ J»î Ö ğ r e n c i k i t a b ı n ı o k u m a y a b a ş l a ­ N o t : Başlama fiillerinin yalnız mazileri bu anlamda kullanılır. Mâzî dışındaki çekimleri, (başladı) anlamında nakıs fiil olmazlar. Kendi asıl anlamları ne ise, 9 şekilde kalırlar.

8

a -

ı.
) nin benzerlerinden olup (ümit) ifade edenler grubundandır. 'J\ ) li geldiğini bir önceki bahiste söylemiş­ (Yaklaştı) demektir. Misâl: yaklaştı.

Bu fiil, ( îlüf

Haberinin ifade ettiği anlamla, isminin vasıflanmasının umulduğunu ifade etmeye yarar. Bunun haberinin devamlı ( olduğu zaman jlil~pl
j4jj

tik. Genellikle nakıs olarak kullanıldığı gibi, tam olarak kullanıldığı da olur. Tam anlamı: 'jl öJj&j
=

Bahçenin

meyve vermesi

Nakıs oluşuna misâller: yağacak. meyve verecek.

Jas. 'jl \\^J>\ cjd^i»l = S e m a n ı n y a ğ m u r y ? Umarım = bahçe

yağdırması umulur. İnşallah yağmur yağacak. U m a r ı m yağmur

Yalnız mazisi vardır. Nakıs olarak kullanılışı, tam olarak kullanılışından daha çoktur.

Bu edatın cümle içinde çeşitli görevleri ve kullanılış şekilleri vardır. 1- Geçmiş zaman için kullanılan bir isim olarak, cümlelerde yer alır. Bu durumda dört türlü kullanılış tarzı vardır: a) Geçmiş zaman zarfı olur: Bu şekilde cümlelerde Bulunan ( M i s â . . . b ^ OI^l I 'il '<il l jjjj e VI r Eğer ij ) ler, ( 'oy> ) anlamındadır. (Zaman, vakit, ...de, ...ince) kelimeleriyle ifade edilir.

siz o n a y a r d ı m e t m e z s e n i z , i n a n m a y a n l a r o n u ( M e k k e ' d e n ) çıkardığı zaman, Allah c.ç. ona yardım etmişti... Bârî o n l a r , ...lyO-âî \slX ^JbtU- 'il YJJ kendilerine azabımız geldiği vakit yalvaraydılar... Bu şekilde kullanılan ( İl ) lerin anlamı, kendilerinden sonra gelen fiil mâzî ise, yukarıda gösterildiği şekildedir. Şayet kendilerinden sonraki fiil muzârî'

11

veya isim cümlesi ise, o zaman edat; (iken) anlamı ifade eder. Misâller:

J r&Aj bJij^k i&^ıil
vurduklarını bir görseydin!... . ULU*? J-**j U*>jÜ l j ü^aJ p-s-j j i c

'c?.Ş\ 6jî 'il tfj 'Jj =

Melekler, inanmayanların canlarını alırken, yüzlerine ve sırtlarına U * « ^ 0_»*/pil *J c î > .»i*

Suçlular başlarını önlerine eğip Rabbımız! gördük, işittik, artık d ü n y a y a b i z i g e r i ç e v i r d e , i y i i ş ( a m e l ) i ş l e y e l i m ( d e r l e r ) k e n bir göreydin! Bu tür ( il ) ler, kendilerinden önceki fiilin mefûlün fihidir. Kendileri de 'il ) lerle kurulan cümleler; daha sonraki fiile muzaftırlar. b) Cümlelerde mefûlün bin olur: Bu tür ( önce geçmiş olan bir olayı, muhataba (konuşanın karşısındaki kişiye) hatırlatmak için kurulur. Olay, muhatapla birlikte geçirileceği gibi, onunla ilgisi olmayan bir olayı da, bildiği, duyduğu ve başkasından öğrenmiş olduğu kabul edilerek, kuru­ lan cümleler, her iki durumda da aynı olur. Edattan önce gizli veya açık; (hatırlaan) anlamına gelen; ( Cümle, bu fiille ^"il Edat ) fiili bulunur. İşte edat, bu fiilin mefûlün bihidir. da bu fiilden sonra ^yer alır. *[} Misâller: il. başlar.

. . . i l i jûJ 'JA ;Uİ> J&U*..'il I j j ^ i l j - . . . İJ fiil gizli ise, cümle; ( i l ) veya ( . . / p i l i 'J J l î 'il - ... &FITII Kerimde bu şekilde bir çok ayet vardır.' 'idîj J l î 'il J

) şeklinde başlatılır. Misâller: Kur'an-ı

Bu tür cümlelerin tercemesine gelince; edattan sonra mazi fiil gelmişse, Türkçeye terceme edilirken; (-misli) geçmişin hikâye kipi, karşılık olarak kullanılır. Edattan önceki ( JF'I) ) yerine -ister açık, ister gizli olsun- bizde, karşılığı olan; (hani) kelimesi kullanılır. Misâller:

... 'iil CU^ 'üû; 1 J'J] <JI.jU*IJ5j J l î 'ij j = ı lî
İbrahim A.S. babası; Azere putları tanrı m ı ediniyorsun, demiş i d i ? . ...t^j^l j
'î£\Î>J ^ 'e?

Hani

•.*)

IJJ^G

(Rabbınız) sizi Ad k a v m i n i n y e r i n e g e t i r m i ş , y e r yüzünde yerleş­ t i r m i ş i d i d e . . . Görüldüğü gibi, edattan önceki fiil, ister gizli ister açık olsun biz, cümleyi terceme ederken, (hatırla) anlamına gelen (hani) kelimesini, fiile karşılık olarak kullanıyoruz. Edatın görevi de kendisinden sonraki fiilin zamanında deği­ şiklik yapıp onu, mâzîden -misli geçmişin hikâye kipine dönüştürmektir. Türkçede de buna benzer cümleler kurulur. Meselâ: Bir arkadaşımıza, geçen yıl aramızda geçen bir olayı hatırlatmak için, cümleyi şu şekilde kurarız. «Hani geçen yıl okulun bahçesinde oturup çay içmiştik de parasını vermeyi unutmuş­ tuk.» deriz. Aynı cümleyi, (hani) kelimesini kullanmaksızın: «Hatırındadır, geçen yıl şöyle, şöyle olmuştu» da, diyebiliriz. İşte yukarıdaki cümleler bu türdendir.

12

N o t : Bir soru edatı olan ve (nerede) anlamında kullanılan (hani) ile, yukarı­ dakileri karıştırmamak lâzımdır. Misâl: Hani kaleminiz? Kaleminiz nerede? Kale­ mim masanın üzerinde. Edattan sonra muzâri' fiil gelmesi halinde edat, fiili şimdiki zamanın hikâye kipine dönüştürür. Misâller: ^Lii jJLUİ j 4ıI 'P&TJT. i l = H a n i Allah c.c. onları, uykunda sana az gösteriyor idi. Hani iki yüzlüler v e kalplerinde hastalık olanlar; Allah c.c. v e pey­ gamberi, bize s a d e c e kuru vaadlerde bulunmuşlar, diyorlardı. Edattan sonra isim cümlesi gelmesi halinde ise edat, cümlede fiil olmadığı İçin, sadece (idi) kelimesiyle cümleye katkıda bulunur. Misâller: ^xL. JJLİ.LJT^IJ.^JLAIJL ijJj«3L jj>j Ç j J I î j j i 3 l Jjül 'il = H a n i siz v a d i y e e n y a k ı n , o n l a r d a e n u z a k y a m a ç t a , k e r v a n ı n süvarileri d e d a h a a ş a ğ ı d a idiler... ^

H a n i s i z y e r y ü z ü n d e a z , z a y ı f v e b i ç â r e i d i n i z d e . . . Bununla beraber, bu durumda bile edattan sonraki isim cümlelerinde gizli haber olan; ( *J>J* ) ker­ kelimesine karşılık, (bulunuyor) kelimesini getirerek, yukarıdaki misâlde; de bir önceki gibi düşünmek yerinde olur. c) Cümlede mefûlün bih olan kelimeden bedel olur: Bu durumda edat, bir önceki (b) şıkkındakinin aynısıdır. Ancak, i'rapları değişiktir. O, mefûlün bih ol­ duğu halde bu, mefûlün bih olan bir kelimeden bedel olur. Misâl: . lîi^i

vanın süvarileri de daha aşağıda bulunuyorlardı, diyebiliriz. Yani; isim cümlesini

I4IİÎ

<JA

oJuiJİ

ilpjjA

t-j.USJl. tj ^jitj

;

K i t a p t a M e r y e m ' i d e a n , hani o, a i l e s i n d e n ayrılıp doğu y ö n d e bir y e r e ç e k i l m i ş t i . Bu misâlde, Meryem kelimesi, önceki fiilin mefûlün bihidir. Edat da bu kelimeden bedel olur. d) Cümlelerde muzafün ileyh olarak gelir. Genellikle de şukelimelere muzafün ileyh olur: Misâller: zaman. j£L< = O sene. - Sr* = O — f - K - *-^~> jŞ?
=

- ^ O saat.

-

. O ^ O yıl.

Ondan sonra, Jcij

Ondan önce.

gpn. JiiiC =

O v a k i t . Bu misâllerde, edattan sonra gelen

tenvin; kendisinden sonra gelmesi gereken bir cümlenin hazfedilmesi halinde, edatın sonuna, cümlenin hazfolduğunu belirtmek için getirilir. Yani; edatın so­ nuna gelen bu tenvin, hazfolunan o cümlenin yerini tutar. Misâl:
<JS.

cJJl» i^~>j A l i l d i '(J\ jJl> < l Âİü- cJJL. «l> il CA>J =>

ü-jJİI

\J\

jJI> «li* *l> ),

Bu misâlde de görüldüğü gibi, birincide, edattan sonra gelen ( ikincide hazfedilmiş, hazfolan bu cümlenin yerine edat, tenvin almıştır.

Bu edattan sonra tenvin geldimi, mahzûf bir cümle var demektir. Daha önce

13

( Oj* A! ). Bundan önce genellikle sâll©r* f a p m ı ş t = ı . miştir. k a r ş ı m ı z a bir k u r t ç ı k ı v e r ­ di! Bu tür ( •i' ) lerin anlamı: (Aniden.. birden. bir de gördük ki.Gelecek zaman zarfı olur: Bu (' ( ij ) gibidir. hazfedilir. Geç kaldığından öğ­ il ) lerin anlamı: (. cümle muzâf ileyh olduğundan (. N o t : ( *) ) ler kendilerinden sonraki cümleye muzâf oldukları zaman.. olayın olduğunu bildirmek için kullanılır.den. için.. 'il LU)l i öişS"' & B i z . Misâl: 'Js. gelecek zaman zarfıdır. zira) kelimele­ ridir. bu ise.!|**ljö)l Aİa i) Ji. Bu ve bir önceki harf. Yerine göre. bukağılar boyunlarına geçirildiği z a m a n bileceklerdir. bir de ne görelim. ö ğ r e t m e n sınıfa g i r m e n e izin v e r m e d i . . çünkü. bir de baktım ki. cümledeki fiilin. Çünkü. diğerleri isimdir. o r m a n d a y ü r ü r k e n . edattan sonra hazfe­ dilen cümlenin aynısıdır. tekrar edilmemesi için.. İkisi arasında sadece zaman farkı J l » *l> cümlesi. kötülük y 'fj r e t m e n sınıfa g i r m e n e m ü s a d e e t m e d i . Söylenmesi bir tekrar mahiyetinde olduğu için hazfedil- vardır. Mi- . .den.. bir d e b a k t ı k k i . Geç kaldığın için. Ancak anlamlarıyle cümleye katkıda bulunurlar. Bu da onun gibi kendisinden önceki fiilin mefûlün p^ilü-i j 3. Aniden bir işin. kendisinden önceki fiilin yapılış sebebini X .geçen bir cümlenin benzeri olduğundan. 14 . il û>U*i <-İ^J = Misâl: Onlar.Sebep bildirir: Bu ( bildirir.Müfacee (süpriz) edatı olur. Yuka­ rıdaki misâlde.\i £ j £ ^ ü . Misâller: il 'j^SM ( Hhidir. edattan önceki. İL> 'il . birden bire.A l i g e l d i ğ i z a m a n . bu karşılık olarak gösterdiğimiz kelimelerden biriyle terceme [lilj_£J] kelimeleri bulunur. dolayı. .. O geçmiş. gelecek zaman ifade etmesinden anlaşılır. ansızın. k a r d e ş i n i a r a r k e n . Suçluyu kötülük yaptığından dolayı cezalandırdım. İkisi arasındaki fark. Suçluyu cezalandırdım. Dolayısıyle bu ikisinin bulundukları cümlede hareke etkileri (i'rabları) yoktur.. bir d e n e g ö r s ü n p a r a l a r ı ç a l ı n m ı ş ! !L. Bu tür ( edilir. birinci şıkkın (a) grubundaki ) anlamındadır.ğı) eki alır.İ ' i l Çj'ill cJİLc Suçluyu Kötülük yaptığı için cezalandırdım. 2.) şeklindedir. . ). 4. 'j&L )£j = O .

Misâller: ^IU_ fi) J l Ü l j = A n d o l s u n g e c e n i n k a r a n ­ lığı b ü r ü d ü ğ ü z a m a n a .. Bu durumda edatın isimlerden önce de gelebileceği zannedilir. fiil gizlidir. yerinde fail. ) nın geldiği olur. Edat. 15 . Bu da genellikle kasem (yemin) den sonra gelişindedir.cX£\ '«U-ll d k î l fil = ' ' Bazan edattan sonra zâid bir ( harfin cümleye etkisi yoktur. Şart edatı olmaktan çıktıkları için. şartı olan bu fiile devamlı muzaftır. Bahar geldi­ ğinde çiçekler açar. Yalnız bir tane fiil bulunur..10- Y. bazan şart anlamı ifade etmeyip yalnız zaman anlamı ifade ederler.. bu £ Ü ^ J l j Lyljll 'c^fjj LüU3l C lal = Edattan sonraki fiilin (-ği) eki alması. bu türlerden sonra iki fiil gelmez. mahallen mansûp denir. Bu tür ( li) ) lardan sonra devamlı fiil gelmesi gerektiği halde bazan.mi.cJÛSJ ' . . Cevap fiili mâzî de olsa muzâri' anlamı verilir.Li^JI M\ . birincinin te'kididir. g e l d i ğ i v a k i t . Misâl: f li) = G e l d i ğ i z a m a n .Gelecek zaman zarfı olur: Bu tür ( li) ) ların anlamında şart da bulun­ duğundan. bu edatın şartı. fy : Bu edatın üç türlü kullanılış tarzı vardır. mefûlün fihi olarak nasbeder. . olayın olduğunu bildirir. cezmetmeyen şart edatları denir. Görüldüğü gibi. Zâid olduğu için.Müfacee (süpriz) edatı olur: Ansızın bir işin. Misâller: j l * j ^ l C^JÜ'^JS 2* İli = Bahar geldimi çiçekler açar.. Bahar geldiği z a m a n çiçekler açar.( 'i) ) lar. Misâller: ı o U l i l * l i p L>J> = Ç ı k t ı m .. 3. dördüncü kullanılış şekline benzer. bir önceki ( i) )in. kapıda bir yılan! 'oYs. Anlamı için oraya bak. şayet meçhul ise. b i r de ne göreyim. Şart fiili genellikle mâzî olur. bu gelmesi gereken fiil hazfedilebilir.. ikincisi de cevabıdır.. bunlara. şekil yönünden mazi gelmesine ra'men anlam yönünden gelecek zaman ifade eder. bu gizli olan fiili açıklar.. Anlamı: (Zaman.. \YJ>^\\j£ SU 'j^AJ 'J\ c ö j l li) = Namaz k ı l m a k i s t e d i ğ i n v a k i t a b d e s t i u n u t m a . Misâl: İkinci fiil. 2. edattan sonraki şart fiili. Ancak. yerinde nâib-ü fail bulunur. g e l d i ğ i n d e . li) jLfülj = A n d o l ­ sun gündüzün aydınlandığı zamana. ^ J l fil . Daha sonra gelen bir fiil. vakit. Cevabı olan fiil de kendisini zaman zarfı. Sükûn üzere mebnî olduğundan. kendisine gelecek zaman zarfı denmekten başka.. Oysa. . şart edatı da denir.ise) şeklindedir. . ['J _ Sfp _ lî _ C\ „ föyya. Misâller: i L İ l SIŞİ li^.ince. yani. 1 . Fiil malûm ise. . diğer şart edatları gibi. fiilleri cezmetmediklerinden.de. Yerine göre bu kelimelerden biriyle ifade edilir. Birincisi. Bu edattan sonra devamlı iki fiil gelir. edata muzaf ileyh olmasındandır. . Kelimenin bu yönü. bu ve benzerleri.

îiUp \ 'j>\ = viLîl Ul = Sana O halde. cevap ( o ) si yerinde kullanıldığı olur. bir durumun tam tersi ile karşılaşırsak. c i m r i n i n b i r i y m i ş ! N o t : Birinci ve ikinci şıktaki ( Ut ) lar isim.J*^ C'J^ llKsfy'STJJ* fiti 0? Ben ALI'yi c ö m e r t b i r a d a m s a n ı y o r d u m . ikisinden sonra devamlı fiil cümlesi geldiği halde. ansızın beklemediğimiz bir du­ rumla karşılaştığımız zaman edat. (meğer) anlamı ifade eder. anlamı ve kullanılışı itibariyle. Şu şartların bulunması gerekir.= Ç ı k t ı m . . bundan sonra devamlı isim cümlesi gelir. 2. benzerleri gibi.YJ: Muzâri' fiilleri nasbeden dört edattan. o zaman edat. ö ğ r e t m e n ö n ü m d e duruyor! Yukarıdaki misâllerden de anlaşılacağı gibi. Misâl: ^Js£f.Edatın cevap cümlesinin başında yer alması: g e l i y o r u m . Bir de daha önce bildiğimiz yahut öyle olduğunu sandığımız. harftir. 16 .C o J : iki fiil cezmeden şart edatlarından olan bu kelime. fiilleri doğ­ rudan doğruya nasbetmez. Bu edatın isim olduğunu. Şart konusu için de ( 'j\) bahsini oku.>£2LoJ S a y a r s a n s a y ı ­ l ı r s ı n . diyen birine. misâlinde olduğu gibi. Mifacee edatı ( 131 ) nın. Misâller: $>:j ^ fiti i l i c3 = B e n s e n i z e n g i n bir a d a m s a n ı y o r d u m . Bu edat için bir önceki ( ) nın son kısımlarına bak. ( \l\ ) gibi. Diğer şart edatları isim oldukları halde. bu anlamları ifade ediyor. bu ise.!^i»tt£tal) fili c^>. bu ikisi harftir. iddia edenler de vardır. 1.Kendisinden sonraki fiilin gelecek zaman ifade etmesi: Yukarıdaki. O. sana i k r a m d a b u l u n a c a ğ ı m . Anlamı: (ise) demektir.<D 1 2 13. bir d e g ö r d ü m k i . zaman ifade ettiğini. Bak cevap (*J) si bölümü. y a ğ m u r yağıyor! ^»G r j ^ lâtföUşWl j L»lî£3l ' 1 = r r r t t - h a n d a k i t a b ı a ç t ı m . b i r d e b a k t ı m k i . ileride açıklaması gelecek olan ( ) e benzer.N Y . cevap olarak. M e ğ e r s e n d e fakirin biriymişsin! . Ancak bu. [ j î _ y _ 'JS _ oöl] biridir. M e ğ e r o .Nr-.

N o t : Edatın fiili nasbetmesiyle ilgili şartların bulunup bulunmamasının. „ ' .» mısraında görüldüğü gibi. gibi. ile kullanıldığı akran da olur. Çünkü. gibi. Ancak bu. onun ifade ettiği anlamın tam tersini ifade eder. jJ^ c^-Ai <J-c.* Ö ! . fiille arasında ) kelimesi olduğu için edatın. denilmiştir. . o n l a r ı n a y a r ı d ı r . vardır.j] da gibi. O. harfi olan ( -i ) 4IB JJ rak da Ö n ü n d e (karşısında) d u r d u . kendisinin hem şart edatı hem şart fiili yerini tuttuğu ve yukarıda belirtilen şartlarla. gelecek zaman ifade etmektedir. karşı anlamına gelen bu kelime. «Ben ezelden beridir. ( ) fiili. A l i ç a l ı ş ı r . Bu ise. . ( t. .: Ön. . Anlamı. 17 . JljVl Jjj şeklinde kullanılır. 3. 12) Jjkjljl 'p* = 15-\0-'JJÎ Bu kelime de ( Jul ) gibi. zaman zarfıdır. 14. şart ve nasp edatı. cer harfleriyle ) gibi. d i y e n b i r i n e . misâlinde. an­ lamıyla bir ilgisi yoktur. onun gelmesinden sonra olacağı için. demektir. g i b i . hür yaşarım. o halde. Anlamı: (Öyle ise.o*) = Ö y l e i s e . mekân (yer) zarfı olduğu için son harfinin harekesi üstündür. Kelime zaman mecrûr olduğu zarfı.( <<ilj ) hariç.m . .yy»» ^ ^J&JlC-a-î ^ ^fc-v 'üij Bu edata. O n l a r . o takdirde) şeklindedir. gelecekte zamanın sonsuzluğunu ifade ediyor­ du.\ l . cevap. geçmişte zamanın başlangıçsız olduğunu ifade etmeye yarar. Türkçeye geçmiştir. Bu kelime isim ola­ zaman anlamı ayar. Bazen kelimenin ifade ettiği anlamı artırmak için. edatla fiil arasında yabancı bir kelimenin bulunmaması: L^ji! V lil = B e n ç a l ı ş m a m . a k r a n ı d ı r . Bununla beraber Uüj kullanılabilir. misâ­ linde görüldüğü gibi.= cr K a r ş ı s ı n a o t u r d u . muzâri' fiilleri nasbettiği için. daha önce geçen bir cümleye cevap verdiği. bir cer O »«|)J I » . benim ikramda bulunmam. kullanılarak. fiili nasbetmediğini görüyoruz. . . hür yaşadım. bu da ( cemisine. . Bununla beraber. .iiUJJİ 'jjl de olduğu gibi. mefûlün fihi olduğu için mansûptur. zarar vermez. . ( ) # t y nin bulunması ise. Bu da onun gibi. her halinde aynıdır. c e v a p o l a r a k . muzâf olarak.

onun için de nakıs fiiller gibi. o^-£r*l-j£* Bu fiilin açıklamasına geçmeden önce. Bu fiillerden. bu fiillerin tam fiil olarak kullanıldığı da olur. yalnız mâzî ve muzâri'leri vardır. anlamında kul­ Görüldüğü gibi. ['^41 _ f ISU _ L» _ *J&>- 3ljU] dışında.'burada. *<y^U] de eksik çekimli. isim-haber almışlardır. Bunlardan yalnız. \ft> 3*H' jLs> = o l d U j _ anlamında = Çocuk Suçlu Sis yoğunlaştı. dönüştü. haberinin ifade ettiği anlamla isminin = sabahleyin vasıflandığını ifade etmeye yarar. kullanıldıkları halde. ^ _ 'J<La l i 3 i * î i (N) fiilleridir. verilen anlamlar dışında.c>.Jjj. dönüştü. bunların haberi olarak. olarak. bunlardan başka. 3 U - û-yı devamlı nakıs. kullanılır. daha çok. Asıl anlamı böyle olmakla beraber. _ ^lîU] ise. s a b a h l e y i n u y u d u . Bununla beraber.lîsJ. bazılarında zaman kaydiyle beraber. f j ^ . Tam fiil olurlar. bu ve benzerleri hakkında bijai ver­ memiz gerekir. [ J l j U . çevrildi) anlamları ifade ederler.£«-»1 . bu fiiller. ['jo u . diğer tam fiiller gibi. oldu. bir manâda kullanılma­ ları halinde. bazan yukarıdaki anlamlarda kullanıla­ rak. idi. Nakıs fiillerin anlamı: Sırası geldikçe. hasta mahkum Çocuk Misâller: oldu. haber de. kullanılır. fâil-mefûl almazlar. Yalnız mâzîleri vardır. isim cümlesinden önce gelirler. = Fiil. (oldu. mansûp olur. Bundan dolayı bu fiillere. isim-haber alırlar. ( fiillerine. kendi öz anlamları dışında. gibi. s a b a h a ç ı k t ı . ( j«^İ lanılmış. bazılarını burada kaydetmekte varar vardır.L»t'] tam çekimli. Misâller: oldu. döndü. nakıs fiiller gibi. ayrı ayrı yerlerinde görülecek olan bu f i i l l e r . Konumuz olan.16- . diğerleri tam olarak da kullanılırlar. (sabahladı) anlamında tam oîarak da. [ . 3>jJI = A d a m s a b a h l a d ı .L. Bunlar: IJJ.1 '£J\. bunların ismi olarak merfû'. nakıs fiiller denir. bir çok tam fiil.f .t . Bu fiiller.L U î l U . 18 . ) fiili. LOJJ* . camıd fiillerdir.Jj**^ • • 'jlif ) ve benzerleri diye bilinen. 'iiLJül jU _ . nakıs (eksik) fiiller denir. gibi. Edatlardan bazıları gibi.ü f t u . Bu fiiller. [ ^JJ. Bu durumda olan fiillerin sayıları çok olmakla beraber. nakıs fiil olmaktan çıkarlar. Nitekim.1 ^jî««li {Çs = û-g .3^ . Mübtedâ.

ı s . bu isimlerin son harfleri ne geldiği halde. H a v a kuşluk vakti yağışlı oldu. *ij*>-~ '4>jl1 = Saksı. cümle içinde olmaksızın. isim-fiil muzâri' kabul edilir. (zamanlar) şeklinde çoğul olmazdı. «Her şey zıddı ile bilinir» kaidesine göre. Lii *'J*LAJ\ = Sıkılı­ y o r u m . öf. isimlerin başında yer alır. isim. 'i^jl = B u y ı l . ( 'Jİ ) takısının. 'Jİ tenvinin Türkçede karşılığı olduğu halde. ikisini birlikte incelememiz gerekecektir. Bir isim aynı zamanda hem belirli hem belirsiz olamayacağı için. J>JJI J>i^\ jlfT = ) nin benzerlerindendir. . bulundukları yer de aksi yöndedir. diğer benzerleri gibi. Meselâ: = = G ü l . bazan işaret isimlerinin birini Bu gün. ( kullandığımız olur. cansıkıntısı gibi duyguları ifade etmeve varayan bu kelime. Tam ve nakıs A d a m k u ş l u k v a k t i n e ç ı k t ı . Türkçede tam karşılığı olmadığı halde. deriz. isimlerin başında yer alan. Şayet bu da sayı (bir) olsaydı. > ^ : Bu fiil de bir önceki gibi. başında bulunduğu kelime cümle içinde 19 .1 7 . kullanılır. bezginlik. Türk­ çede tam karşılığı olmadığı için. biz. Türkçede (bir) kelimesinin karşılığı olan. devamlı gizli zamir ((Jİ ) dir.Lii }JL % = O n l a r a öf b i l e d e m e . Bununla beraber. G ö r i M i ğ ü gibi. (ten­ vin) cins isimleri belirsiz yapmak için.Harf-i ta'rif diye bilinen ve yalnız kelime türlerinden. ( 'Jİ ) takısı. ( %j 'Jİ = Bir g ü l . imlâ yönünden bitişik olarak yazılan bu kelime. . Nakıs olarak. Meselâ: ( mez. ikisi bir isimde birleşmez. kuşluk vaktine çıktı. ) takısının tam karşılığı yoktur.. Haberinin ifade ettiği anlamla. gibi. Faili. Yukarıda (tenvin) karşılığı olan (bir) ile sayı olan (bir)i karıştırmamak gerekir. ) takısına karşılık. isim-haber alır. Misâller: ^ ıs*^»İ ? J^~ = Adam kuşluk vakti uyudu. Görevleri L»ü£)l ) den­ ' ' Bir s a k s ı . tenvinin tam zıddıdır. NA Usanç. tek kelime ile kullanıldığı zaman. Kelimenin kullanıldığı yerler ve görevleri: İki çeşit ( 'Jİ ) vardır: 1. «Bir zamanlar okulda bir öğrenciydik» misâlinde görüldüğü gibi. isminin kuşluk vakti vasıflandığını ifade etmeye yarar. bu isimleri belirli yapmak için. (üf.\ V . anlamında.. kendisinden sonraki. Misâl: . bizdeki. olarak kullanıldığı zaman. Misâllerle izah etmeye çalışalım. ( erişti) demektir. Tam olduğu zaman anlamı: (Kuşlukladı.. . of) ünlemleri karşılığıdır.

bunun zıddı olan tenvinli. özel isimleri doğrudan Türkçeye çevirir. p d a m g e l d i . Jİ/. ikinci defa söz ederken. takının karşılığı olarak. ^ 1 'o'jJZ biraz önce aldığımı söylediğim kalemi kırdım. özel isimler tenvinli de olsalar ( isimlere benzerler. isimlerin başına ( lıklarında da aynı şeyi yaptık. Diğer tenvin türlerinin harf-i ta'rifle ilgisi olmadığı için onlara burada yer 20 .. isimlerin (i) halinde aldığı (i) eki ile. Misâl: bunlardaki L>bU» geldi deriz. bizce. Halbuki. Iflj c / j » İ = den. o. bir çok öğrenci übtirf \'J^\ J£il = B i r k a ç k a l e m s a t ı n a l d ı m . bir de başında bulunduğu ismin anlattığı bütün kısım ve fertleri içine aldığını ifade etmeye yarayanı vardır. kalemi kırdım» gibi. g ö r d ü m .geldiği zaman. demek isterim. . ismin sonundaki tenvine karşılık. N o t : özel isimlerin sonundaki tenvinler ile. cins isimlerin sonundaki tenvin aynı şeyler değildir. = ) takısı getirdik. harf-i ta'rif karşılığı olan (i) ekini karıştırmamak gerekir. verilmemiştir. belirsiz isimler bu eki almazlar. belirli hale geldiklerin­ den. yalnız (o) ile Türkçeleştirilir. Bir ç o k a ğ a ç satın aldım. Fakat belirli isim. o. JU-j <l> = Ali geldi. gösterilebilir. «Kalemi kırdım» veya «o. deriz. (alınan kalem) olarak. belirli hale geldiğin­ ) takısıyla kullanırız. Ancak. tüm kelimeleriyle ifade edilebilir. Yukarıdaki har-i ta'riften başka. Türkçe karşı­ Jİ ) takılı = B i r '*K> = . Yani. ( ( 'Jl B i r k a l e m a l d ı m . tenvinlerini kaldırarak. tenvinlerine karşılık göstermeyiz. deriz. derim. Misâller: tenvinlere B i r şu şekilde karşılık 9 ' U P ö ğ r e n c i g e l d i . Şayet sayıları çoksa. demek isteriz. geldiğini söylediğim adam öldü. Fakat ikinci defa sözünü ettiğimiz zaman. Bu. söz etmek istediğimiz zaman. Bütün. Tenvinin karşılığı olan (bir) ile. (i) eki veya bununla birlikte (o) işaret sıfatını kullanmak yerinde olur. sayı olan (bir) in karıştırılmaması gerektiği gibi. Bu ( ) kelimesinden '$>J\ o U = O a d a m ö l d ü . bizdeki (i) ekiyle ifade edilebilir. ismi belirsiz hale getirirler. j L İ ^ I 'jl = Şüphesiz bütün in­ s a n l a r z a r a r d a d ı r . 'Jİ ) takılı isimler mefûlün bih olduğu zaman. kalem kelimesinden ikinci defa K a l e m i k ı r d ı m . Özel isimlerin sonundakiler. Yani. belirsiz olduklarından tenvinli söyledik. Meselâ: Karşılık gösteremeyiz. Bununla beraber. «l» = B i r a d a m g e l d i . cins isimlerin cemilerindeki tenvinlere de A d a m l a r g e l d i l e r . bu görevden başka. Yani bununla müfred isim cemi hale gelir. ismin hallerini belirtmeye yara­ yan harekeler olduğu halde. (bir) kelimesi kullanılırken.. Onun için bu isimleri Türkçeye çevirirken. Yani. Yukarıdaki misâllerde. cins isimlerde. Konuyu misâllerle izah etmeye çalışalım. B i r ç o k k a l e m c^Aj = B i r k a ç a ğ a ç g ö r d ü m . fail veya nâibü-fâil ise. isimlerden ilk defa söz ederken.

Misâl: lara yardım eden yok mu? ^djitöl ^ j i S | ^Jtf Vi = 3. Bu durumda kelime. Kelimenin cümle içinde üç türüne raslanır. dikkat edin. (şimdi) demektir. Konuşmasını bu edatla başlatır. 1 . Orada bu hususta gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sonu fetha üzere mebnî olduğu için. Misâller: j V ) cû> = Simdi gel­ dim.2. Onun için bu edata (istiftah) ve (tenbih) edatı denilmiştir. bilmiş olun. bu ( vl ). onlan uyarmak ve konuşacağı sözün önemli olduğunu belirtmek için. Türkçe'de tam karşı­ lığı olmadığı için biz. ): Bir önceki devamlı isim cümlelerinden önce geldiği halde. ' 2. IJI) Ş i m d i m i ? şeklini 21 . Bulunduğu cümlelerde başka bir görevi yoktur. Konuşmacı. dinleyenlerin dikkatin çekmek. ileride İzahı gelecek olan ( . devamlı isim Yoksul) dan cümlelerinden önce gelir. harf-i ta'rif plmaktan çıkar mevsût edatı olur Misâl: | A ÜjSİ'j 3?l3t Öldürül©»! d e ö l d ü r e n i d e y o l d a g ö r d ü m . tenbih edatı olur.Başlangıç (istiftah). bu kelimeye karşılık olarak. bu böyle biline) gibi. ûVl L * l i tfl = Ben şimdi gidiyorum.HJYK h& ii> * <ii. ism-i mevsûller hakkında geniş bilgi için ( ^ jJi ) bahsine bak. mahallen mansûp sayılır. ( ol ) benzerlerinden olduğu için. kelimeler kullanırız. bu. Türkçedeki (-en -an) ekl&i karşılığıdır. (iyi bilin. Allah'ın velilerine n e bir k o r k u (vardır).'4#l Ü\ VI = Bilmiş olun k i . önce Vakit Misâller: tövbe geçmeden î o ' j f l o l y 'JŞ OJTJS'İS e t m e z m i s i n i z ? \ L i ' j j Vİ = G i t m e z m i s i n ? 21-YN . Burada kelime.jM ) anlamı ifade eder.Harf-i ta'rif. n e d e onlar üzüntü çekeceklerdir. aldığı olur.0 V î : Zaman zarfı olan bu kelime. Bazan soru edatı hemze ile birleşerek. Misâl: . nef-i cins ( V ) oluşan ( devamlı Sfl fiil cümlelerinden = dışında her hangi bir ( ^ gelir. ism-i fail ve ism-i mefullerin başında geldiği zaman.Bir soru edatı olan hemze ile. nef-i cins ( V ) sının bileşimi olan ( 't) ): n i n Şuradaki ( V ).Soru edat» hemze ile.

Çünkü. bu iki elifin karıştırılmaması için burada yazılmamış­ tır. iki türlü kullanılışı vardır. daha önce geçen (elif) bahsinde söylemiştik. Şiirlerin ikinci mısraında. gibi. Misâller: jUiLJİ JÜN = n i n s ö z ü n ü y a l a n b u l d u . cer harflerinden sonra gelmesi halinde düşer. doğru.Y i . meful-ü mutlak olduğu için mansûptur. sözün. öğrenci­ ma'nevi yani. bu iki kelime. Bunun bir de ( Bunun hemzesi katı'dır. doğru veya yalan olduğu gözle bulunmaz. Anla­ mı: (Buldu) demektir.( USfl ) şeklinde yazılması gerektiği halde. Kelime. bir mefûl alır. bizde olumlu cümlelerde kullanılmaz. elbette) anlamlarına gelir. j^l ) 22 . 23. Şayet (bulma) işi Görüşünü hatalı Öğretmen buldum. kesinlikle. elifsiz yazmayı uygun gördük. (Bulma) işi maddi olursa. yanlış olduğu.< y û İ : Kalp fiillerinin birinci grubundan olan bu fiilin. Ancak zihinle bulunur. biz cer harflerinden sonra elifin düştüğünü belirtmek için. fiil birinci misâlde gerçek (bulma) anlamında kullanıldığı için bir mefûl. olumsuz cümlelerde bulunduğu zaman. İkinci ( f^J ). (üJ) ) şeklinde olanı vardır. 24. soru edatı ( U )nın bileşimi olan bu kelime. daha önce geçen ( bahsine bak. S e n i n l e k e s i n l i k l e k o n u ş m a m . normal fiiller gibi kullanılarak. o zaman kalp fiili olarak iki mefûl alır. bir elif getirildiğini. ( U )nın. Misâl: ^ 1 j^öL' L i & l fî\ = Neye.. Misâl: * M duJS) V = Seninle asla ko­ n u ş m a m . ikinci ve üçüncü misâllerde (bulma) işi zihinle olduğundan (bilmek) anlamında kullanılmış ve iki mefûl almıştır. Bu konu ve benzeri fiiller hakkında geniş bilgi için. Yani. Çünkü. Bu kelime.Bir cer harfi olan ( J j ) ile. asla) kelimeleri dışındakilerle terceme edilir.xr - . y î c4*)İ = ÜLU> 'JÛ)J cJJÜl = ÇiS" <JÛAI\ 'JJI B i r k a l e m b u l d u m . bilinir. son harfin harekesinin fetha olması halinde. Görüldüğü gibi. (hiç. görüşün. Kalem ise. (neye-niçin) demektir. bu harekeyi biraz uzatmak için. asla. maddi olduğundan gözle bulunur. Yerinde görülecektir. a r a n ı z ­ daki bu anlaşmazlık neye? N o t : Soru edatı ( U ) nın sonundaki elif. Ancak. (hiç. . Orada gerekli açıklamalar yapıldı. zihinle ise. Şayet kelimeden önceki cümle olumlu ise.

bunlarda bedel olma durumu söz konusu değildir. muttasıl. yukarıdakine benzetilerek mansûp okunabileceği gibi. l'{< Vl Ic-iÜI ^»'^r^* olumsuzdur. olumlu olumsuz diye ikiye ayrılırlar. Bundan dolayı. müstesna minhü. müstesna minhü de önce gelir. ( istisna. Edatın izahını yapmadan önce. Devamlı müstesna edattan sonra. müstesna ne müstesna minhü ayrı cinslerden olduğu için.ı jii & ULu b) Tam munkatı' istisnalar: Bunlarda. vı L&5aiı . Edattan önceki kelimenin ihtiyacına göre. gruplara ayrılır. olumlusu da olumsuzu da mansûp okunur.müstesna bulunur.jjo- vı L>btaı . Yukarıdaki cümlede.'öjfc. a) Tam muttasıl istisnalar: istisnanın bu türü kendi arasında. tam. şayet yoksa. istisna cümlesi denir. şayet ayrı iseler. devamlı IjJU. İstisna. İstisnanın bu türle­ rinde. edat yok­ muş gibi hareket edilir. Misâller: i'ju. istisna kanusu hakkında gerekli bilgileri gözden geçirmemiz yerinde olur. c) Müferrağ istisnalar: Bu türlerde cümlenin başında olumsuzluk ifade eden bir edat bulunur. Bu tür istisna cümlelerinde. IİL& Vl L6âa)lU> = Ali'den başka bütün öğren­ c i l e r g e l d i l e r . Tam istisnalar. ondan bedel de yapılabilir.Tek kelime olan ( VI ) : Bu bir istisna edatıdır. boş anlamında. öncekkilerin dışında bırakmaktır. müstesnanın harekesine gelince. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. Cümlede müstesnâ-minhü varsa. v. Edatın benzerleri: _ _ _ I j * _. müstesna minhünün harekesi verilerek. bunlarda. V] dür. jj ) ile. müstesnaya. bir şart edatı olan ( edatı ( V ) nın bileşimi olarak da bulunabilir. müstesna ile müstesna minhü aynı cinsten iseler. Bununla beraber biz. müstesna ise. müferrağ adı verilir. müstesnâ-minhü yoktur. Bu türlerinde. olumlu.V I mansûptur. edatı VI . Bu türlerinde ise. nefi 1 . Yukarıda da işaret edildiği gibi. Tam muttasıl olumlu. cümlede müstesna minhü bulunup bulunmayışına. gibi. L>bÛ*)l *l> Tam gibi. istisna cümlesinin unsurlarını tek tek ele almamız gereklidir. cU-U gibi.ju. Cümlede sırayla. Konunun sonunda bu durum şematik olarak gösterilecektir. ( CXt ) kelimeleridir. İstisna: Bu edatlardan sonra gelen kelimeyi (müstesna). müstesna ile müstesnâ-minhünün aynı cinsten olup olmayışına göre.Uil> . müstesna muttasıl olumsuz. Ç T VI iLiÜI cûl»Ü o l u m l u . müstesna 23 . Bu edatlarla kurulan cümleye. munkatı' diye ikiye ayrılırlar. olumsuz diye ikiye ayrılır.-S/I: Tek kelime halinde bulunabileceği gibi.jÇJ . konuyu misâllerle izah etmeye devam edelim.25-T0. müstesna minhü -edat.

gibi. olumlu manâ da verilebilir. U = Okumadık kitap » etmez. yalnız. bazan. Meğer ki gayret e d e . *1\ V) = A n c a k . Bu du­ rumda cümleye sadece anlamıyla katkıda bulunur.. U = « S a d e c e H a l i t g e l d i » de. ( Vl ). ıjf^ X' * ^ Ben ona gelip d e o b a n a i k r a m d a b u l u n m a m a k t ı k e t m e z .cümleye. Hareke etkisi yoktur. hariç. kelimelerdir. gördüm dı»da.den başka. merfû' şayet mefûle ihtiyacı varsa.. çVo V| cJİ U = S e n b i r ç i f ç i s i n . k ö t ü l ü k etmemezlik etmez. bu kelimelerden biriyle Türkçeleştirilebilir. müstesna.. merfû'. hedefine da o'. bana emretmiş söylemedim. İstisna edatlarının anlamı: (. n e var ki.B a b a n ı r a z ı e t m e d i k ç e s a n a i z i n v e r ­ mem. ^ f _ _gelmemezlik Yemin B o n etmez. Misâllerle izah ede(im. <ı Ji'y>\ U Vl jjb cJi U = olduğundan başkasını •ıJTÂ Vl «13 U = Onlara. bulunup de *&I o. f a k a t .cümleler arasında (hasr) edatı olarak bulunabilir. Yerine göre. bırakmadık. mansûp okunur.1 erişemez.. Misâl­ lerde görelim: . merfû'. belegât yönü göz önünde bulundurulmaksızın -iki olumsuz bir olumlu yapar kaidesine göre.l j^S Ü> £ = Cihadı bırakıp d a C e n a b . B a k . V T= şuKretmemezlik Kişi gayret etmedikçe jçtf 'jl VI »lii y. Müferrağ istisnalarda iki olumsuz bulunduğundan. müs­ tesna) vb. L i ^ U nâib-ü cjj yJÜ? VI cJl U =.1 LâLaJI j mefûlün fâii j»^lVJ. U Sınıfsa y a l n ı z H a l i t ' i için için mansûp. ettim o n a VI iiÇİP cJJJiİ = j £ J Vl Aİİt c i i î i U = yapma- Vl Ç U * # J . Meselâ: Edattan önceki kelimenin faile ihtiyacı varsa. Ben ona gelip mazlık etme. bini olduğu olduğu «Yalnız suçlu cezalandırıl« S e n s a d e c e bir öğrenci- ) nin haberi olduğu için merfû'dur..hareke alır. .ı Allah'ın p e r i ş a n e t m e d i ğ i bir millet yoktur. fail olduğu 'ci\'j IjJU-V. 'Jİ J U = 24 . 'XJ\ VI 4J) cU>»1 U = _ B e n o n a i y i l i k e d i p d e o . ^y^sfJ <jî VI iiÜ £—İ V . j j & V) J\ için.. sadece. Kişi gayesine erişemez. ancak. sin»de ( de.ü\ Vl i Q .

olum­ Misâller işinde yardım istiyorum. nefî veya nehî edatı olan ( V ) nın bileşimi olan( VI )=( V j î ) : Bu bileşik edat da. ondan ayırdetmek kolaydır.Bir şart edatı olan ( ö\ ) ile. Sfl ) gibi. Bu bi­ leşik edat. kendisinden sonraki fiili nasbettiği gibi. ayrı ayrı yerlerinde görülecektir. teşvik anlamı ifade eder. ( V ) da cümleyi olumsuz yapar. Bununla beraber bunu. Bu 25 . g e ç k a l m a d i y e s ö y l e d i m . Ders çalışsay­ nasp edatı olduğundan. İşte bu durumlar göz önünde bulundurularak ayırdedilebilir. g e ç k a l m a m a s ı n ı s ö y l e d i m . nefî edatı ( V ) nın bileşimi olan ( S f l ): Görünüşte bir önceki istisna edatı ( Sfl ) nın aynı ise de. O n a . fiil üzerinde hareke etkisi olmaz. V ) nehî içinse. fiili olumsuz yapar. bundan sonra devamlı şart-cevap adı verilen iki fiil bulunur. sonlarını cezmeder. tek kelime olarak bulunabileceği gibi. j j û l j VI = Haydi hazır- Bu edat da ( da karşımıza çıkabilir. ( bj ) bir şart edatı olduğundan. ona . geç kalma dedim. Şayet edattan sonra mazi fiil gelmişse. s ı n ı f t a k a l ı r s ı n . edat. birinciden kolayca suz olan bu fiili mastara da çevirir. kınama anlamı ifade Bâri ders çalışsaydın. yukarıdaki gibi.Şem'a (1) İstisna r ' T a m \ Muttasıl Munkatı' Müferrağ / X / \ Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz 2. Bu fiiller muzârî' ise. Şayet ( V j> VI ) nın ise. devamlı fiillerden önce jl ) bir gelir. Misâl: LLŞj ! x f ^ VI = Ç a l ı ş m a z s a n . hareke etkisi yoktur. ise. o zaman ( jî ) in hareke ) sadece bu fiilin anlamını mastara 'jl ) fiili nasbettiği gibi. Bu durumlardan dolayı bunu. mastara da ) in bileşimi olan ( n ) fiili cezmeder. V) = l a n s a n a . ( çevirir.Bir nasp edatı olan ( j j ) ile. c~*ji fiil muzâri' Haydi namaz kılsana. bileşik olarak VI ): Edatın bu türü devamlı fiillerden önce gelir. Senden. edat. birinciden ayırmak kolaydır. VI AJ c î î = Ona. 26n _ V I .Tek kelime olan ( Kendisinden sonraki D^AZ VI = eder. Çünkü. d ı n y a ! gibi. Yukarıdaki ( ( y etkisi olmaz. Ancak. ( çevirir. ( ) ' bileşimi olan ( V ) nefî içinse. gibi. Bu durumda ( bu. 1. 2.ıİ '»JF^JSfl olLı j u j = etmemeni 'J>-\X. O n a .

Meselâ: Edata dönen zamir.ğu) eklerinden birini verir. Mefûl mevkiinde bulunduklarından.en. cemi ise cemi.ği. BIC INI R m'ısaıiBrue Edatlardan sonra şibih cümleler. Bu ekler de kendilerine dönen.lifJI o l j i = Çarşıdan satınaldığım ki­ tabı okudum. tesniye.ğü. dün arkadaşına Jİ LfcsS'. (-ki) eki verirler... birinci ve ikinci misâllerde fail. S ı l a c ü m l e s i v e a i d : Bu edatlardan sonra gelen cümleye.^JJl L>tüf31 = S a t ı n a l a c a ğ ı m k i t a p ç a r ş ı d a v a r d ı r . o zaman edatlar. . başlı başına bir anlamları yoktur. .an) ekleri verirler.«IJsliJ ^JÎI L». edatlar işaret ettiğimiz (ekleri) vermektedirler.{'J\'J-V) J Kırmızı bir a r a b a s ü r e n k a d ı n a b a k .. edatlar.. istek (talep-inşâ) anlamı ifade eden fiillerden sıla cümlesi olmaz. car-mecrûr ve zarflardan da olabilir. '£J} = .an) ekleri vermektedirler.ğı. Bu zamirlere (aid) denir. yazdığı mektubu İzmir'e gönderdi.. ^SfL ti>Jlj *J>Y> «üjJÛoJ *JBJ ^ j J l .. A i d l e r : Sıla cümlelerinde edata dönen bir zamir bulunur.. A n l a m l a r ı : Mevsûllerin de diğer edatlar gibi.konu için ( 2 7 . Bunun için de (. yani.. E w i n d e n k a c a n 'üf H A t f i î l '^Xı =• adamı gördüm. zamirler gizli. ^ l jJl>'I/l»l bağışladığı kalemi geri aldı. edat.. Misâller: . sıla cümlelerinin sonunda açık olarak görülüyor..yjJl ~&J)\ [p. sıla cümlesi denir. . Sıla cümlesi fiillerden olabileceği gibi. müfret ise. mefûl mevkiinde ise... Misaller: l\^ij\^'I ü^[iYJ. kendilerinden sonraki cümleyi (sıla) daha önce geçen bir cümleye veya kelimeya bağlar. V _ LJkjl ^ j j denmez.YY miştir. fiillerin haber kipleri dışında­ ki. . Her yönüyle bu zamirler edatlara uyarlar. Ancak. Kendilerinden sonraki cümleye ek anlam verirler. İkinci gruptakiler de ise.. üçüncüde de nâib-ü faildir. grup (a\a) zamırıer. kendisinden sonraki fiilin sonuna (. Bu zamirler gizli veya açık olabilirler. (. j j j İ J I '^. ) • tefsîriye bölümüne bak. edat. Şayet edatlara dönen zamirler fail veya nâib-ü fail mevkiinde iseler. L İ r i J\%$\ > Ü = İşte dalından koparılan gül.. Diğer çekimleri konunun sonunda şematik olarak gösteril­ G ö r e v l e r i : İsm-i mevsûller. Ali. : İsm-i mevsûldür.. . o da müfret. (aid) zamirlerin cümledeki yerlerine göre değişir. tesniye ise.. şibih cümle denilen. car-mecrûrlar veya zarfların sıla cüm­ leciği olması halinde. .. müennes ise onlar da müennes olurlar.en. Bu cümlenin i'rabı yoktur.. Misâller: 26 . = Halit. Meselâ: VY-ii. Yani. müzekker ise müzekker.

(yanına-yakınına) anlamları ifade ( Öğretmenin yanına (yakını­ 27 . (-ğı) ve benzeri eklerde zaman daha belirgindir. ister mâzî ister muzâri' olsun. ya kadar) şeklindedir. asıl sıfâ cümlesi. Sıla cümleleri. -an) fiilde zaman ayırımı gözetilmeksizin. Evdeki kimdir? J^üJl li = Elindeki ş j ^ j i c .Ü) « A Cer harflerinden olan bu kelime de diğer benzerleri gibi. (dek-değin) kelimeleri de kullanılabilir. ^ r . Ş e m ' a (2) İSM-İ MEVSULLER Müzekkerler Müennesler. fiilin kök kısmına bitişirler. gibi. Cümle içinde i'raptan yerleri. y . Ism-i mevsûllerde üç şey aranır. Jill Jİ üli> = y e ' y e g e l d i k . J?j ettiği de olur. Fâii mevkiindedirler. . (-en. Kendilerine dönen (aid) zamirler. 28- Y . -e kadar. bu cümlelerde (aid) olan J*> _ ) şeklinde gizlidir. O k u l a v a r d ı k .y . İsm-i mevsûllerin tesniyeleri dışındakiler mebnîdirler. edatların karşılığı olarak gösterdiğimiz. BunuMa beraber. Son harflerinin harekesini kesre yapar. bunlarda haberler grup misâllerden kabul etmek yerinde olur. S ı l a c ü m l e l e r i n d e z a m a n : Edatlardan sonra sıla cümlesi olan fiil. -a kadar. Bundan dolayı bu türleri de ikinci — J^»l> ) kelimelerinde ( ^y» Bu türlerde. yerine göre. Türki­ Alkali J İ ü L _ = . devamlı isimlerden önce yer alır. isim cümlesi olduğundan. -a. (Kadar) kelimesinin yerine. ^ i î l j^i = Y a n ı n ı z d a k i k i m d i r ? ^15" _ J ^ l > takdir edilen ( ) şeklinde gizlidir. Çünkü. na) oturduk. (-e. İzahları yapılacaktır. -ye. bu ekler.şcJJl i (jJJl 'ü* nedir? ( zamirler. -ye. -ya. ifade ettiği anlam. Misâller: «Lil J İ i)U^oJİ = Seni a k ş a m a kadar LZ'J J İ üijt» = bekledik. i i Harf olanlar aynı zamanda mastar edatı da olurlar. Müzekker-müennes akıllılar Müzekker-müennes akılsızlar Yukarıdakilerin tümü için Harf olan mevsuller y .

bunların ifade ettiği durumda edat.de. ister uzak olsun. cümleleri cümlelere de atfeder. . ) ya Misâl: <ğ\ )dar^ tek farkı. ister ikinci şekilde olsun. ileride açıklaması gelecek olan ( anlama benzer bir manâ ifade eder. yalnız cümleleri cümlelere atfeder. Soru veya eşitlik hemzesinden sonra bu adı-alır. iki kullanılış tarzı vardır. 1 . ( İsim-fiil emir olan bu kelime. bak.V * * Daha önceki cümle ile..29. kendisinden Bu kelime de. Eşitlik hemzesinden sonraki ( mastar anlamlı cümleleri birbirine bağlar. Yerine göre ( anlamda kullanılır. ister yakın (akraba). 28 . ister. Bu tip cümlelerde edatın diğer anlamları için daha önce geçen hemze bahsine bak. genellikle benzer. atıf edatı olmaktan çıkmaz.Tek kelime olan ( & \ sonra.. munkatı' ( jLj ) denir. bağlantısı olup olmayışına göre. ıJIII defter midir? Iluç fol l)j>~ll B u b i r k i t a P m ı y o k s a bîr Çjjî •j&Vefc* ÜJu ^üüljljl» istenilen (kişi). uzaklaş) demektir. eşitlik Hemzesinden sonra an­ lamı hemze ile karışarak. insanlardan i s t e m e k ( d i l e n m e k ) z i l l e t t i r . (.. olmayana da.. cümlelerde bileşik veya tek kelime halinde bulunur. Kendisinden önceki cümle ile bağlantısı olana. cümlelerde hemzesiz gelir.. 3* fl j ü ^ ' J c f * * ^ ' <J-?~*i 3* b i r o l u r m u ? Kelimenin bu tür kullanılışı için. ( î ) ister birinci. vallahi seni seviyorum.Munkatf ( fİ ) : Edatın bu türleri.n - Ü£\ : cJİ ) dir. (yoksa) anlamına geldiği halde. soru edatı hemzeden sonra gelişinde.'Soru hemzesinden sonra gelişinde.de.. İstiftah ve tenbih edatı olur. .(1) ) anlamında kullanılan ( 'S> -j = - Görenlerle görmeyenler bir midir? Oysa. muttasıl.ha. Faili. ister) şeklindedir. ): Edatın bu yönü daha önce geçen hemze bahsinde 1. Kelimenin çekimli fiil karşılığı. j»l ) de. ( ^ ise. daha önce geçen ( (yemin) gelmesidir. ^I ) Ancak. n - Uî. .ha. : 30.Muttasıl ( geçmişti. Bu J-? ) atıf edatının ifade ettiği J ) da. ): Edatın bu türü. Müfred kelimeleri atfetmez... (benden uzak ol. 2. devamlı gizli zamir ( lu£j ) dir. müfred kelimeleri bir birine atfettiği gibi. Bunun ( kasem IiL>) J>\ 4ilj U) = Bilmiş ol ki. karanlıklarla aydınlıklar ) bahislerine 3i. ( bak.

Misâller: LU. Nakıs olduğu zaman. sonu kesre üzerine mebnidir. e r i ş t i . .Bileşik olan ( edatı ( nız L. £ j ): Bu edat. ( ) fiilidir. Olumsuz soru tarzı olmakla.UÎ c l L » = IjUVlJjİ&IUliü 33. tek başına kullanıl­ dığı zaman sonu zamme olduğu halde. nakıs olarak kullanıldığı gibi. Çekimli fiil karşılığı.] 'JLO Jkt = = Bunun dışında. kelime ( 'Jİ ) takısız. da kullanıldığı olur. Dün hava yağışlı idi. mefûlün fihî olarak mansûptur. J ' ^ '^JJ\ J m 35. haberinin ifade 29 . ayırdedilebilir. cr*^4 = \'Ja£ j i l jlS" = tır. kıldım. şeklindedir. olumsuzluk U JUl^i Uİ = ^j Uİ = B a h ç e d e . Evin j ) cer harfi varmış gibi. ' j ! ) takılı veya muzaf olarak H e r yarın bir dün olacaktır. başka bir kelimeye muzaf olduğu zaman. ı^~*' = olarak. Daha dün k ü ç ü k bir ç o c u k t u n . kendi anlamına (-de.( ^ » ^ : ( jL? )nin benzerlerinden olan bu fiil. Tam oluşuna misâl: Adam a k ş a m l a d ı . bir soru edatı olan hemze ile. ÜLJ»! Ijçila U j C*£ Kelimenin cemisi. mu'rap- Dünümüz geçti. namaz Misâller: durdum. 34- Zaman zarfı olan bu kelime (dün) anlamına gelir. (ön-ileri) önünde Minberin önünde demektir.1 c i î j = . başında ( -dal ekleri ilave edilir.r r de olur. A k ş a m a g i r d i .(l) Misâller: . yukarıdakinden kolayca musun? Cümlelerde mekân (yer) zarfı olarak kullanılan bu kelime.ÜUUÎ Askerler ileri! . Bu şekilde kullanılışında başka bir cer harfi yoksa tercemesi yapılırken. içinde bulunduğumuz günden bir gün öncesi kastedilirse.L. geçen her hangi bir günden söz edecek olursak. Anlamı: ^IJJI j. Misâller: mı? j Yi ) bahsine bak. Görünüşte (önünde) demek olan bu kelime.TO . Dediğimi anlamadı­ çocukları görmüyor ) dan ibarettir. kelime.İ^Udl & ^} = Babam dün başkentten geldi. normal harekesini alır. tam .pil J. (ilerle) anlamında isim-fiil emir F I I gizli zamir ( AL Ti • cJl ) dir.Daha geniş bilgi için ( 2. Nekre (belirsiz) olduğu zaman tenvinli. ( geldiği vakit.

kullanılabilir. ü y t â CJ15NJ 'iLiÎJI Ûîj = N e olursa olsun. l e y i n s o l d u . Oysa. bu fiillere şart anlamı verirler. cezmetmeyen şart edatları grubundandır. B ü y ü ğ e g e l i n c e . tafsil (genişletme) edatı da denir. Hava akşamleyin soğuk oldu. ( >-i) mübtedâ olan Cj. şart edatı denmekten başka. habere olduğu LAIJJ Lİ Ul gibi.& : Edatın görevleri. bu anlamlardan biriyle Türkçeleştirilebilir. cezmetmeyen şart edatları adını almışlardır. Bak.karşılığı olan cümle ile karşılıklı yazalım. Bulunduğu yere göre.fi UU &\ şeklinde olması ( Uİ ) den önce gelerek. gibi. kendi­ sinden sonra yalnız cevap cümlesi bulunur. amma) anlamlarına gelir. 1 . Misâl: lîjÇ ' »ÂA)\ 0 JJJ>\ = H a v a a k ş a m l e y i n s ö ğ ü ­ ? Çiçek akşam­ jv^î ) bahsine bak. yukarıdaki cümleyi.OJ [&> - ) ile önündeki şart fiilinin anlamına eşittir demiştir.gelince. için. Ancak. Bu misâlde de görüldüğü gibi. o l u r s a o l s u n .. C\ ) nın ) hem şart fiili hem edatın yerini tuttuğundan. bunlar bu fiilleri cezmetmedikleri için. her ne ise. Sibevyh. Bunun için de cevabında devamlı ( o ) bulunur. ( 3 6 .Y"\ . i k i k a r d e ş t i l e r .. Bunlar da diğer şart edatları gibi. isminin akşamlayin bir iş yaptığını ifade eder. ne ise. her ne olursa olsun. Biz. o.. S 'üÇ+f&. Bu edata. N e Edatın cevabı devamlı isim cümlesi olur. ( û j ) ve benzerleri önlerindeki fiilleri cezmetmeksizin. şart-cevap adı altında iki fiil alırlar. ama. Çünkü. şeklindedir. bu durumu daha açıklığa kavuşturmamız için. edattan sonra yalnız cevap cümlesi bulunmaktadır. 8u ve benzerleri için daha önce geçen. Yani.ettiği anlamla isminin akşamlayın vasıflandığını. .W 1 Lî ): Edatın bu türü. (her hâl-ü kârda. anlam bakımından. mübtedânın başında bulunması gerekirken. genel kaideye göre. dü. Vi5 . çeşitleri ve kullanılış şekilleri: iki çeşit ( Ûj ) vardır. . Misâller: G e m i y e g e l i n c e . ş e h i r d e iki y e t i m ç o c u ğ u n idi.Tek kelime halinde olan^ [J . yani. V»fi*Ul Cİ = L»lâ UÜ *J.ise. Ancak. ben şehire gidiyorum. anlatmak için. ( ifade ettiği anlam.. bir yıl ö n c e ö l d ü . Edatın cümle içinde anlamları: Yerine göre edat. diğer benzerleri. bu ( o kaydırılmış = ) nin. Misâl: 'S*i o'ljl Ûî & j>\ UÛ" 'Uij O i k i s i . daha önce geçen ( Konumuz olan ( ( £j M ' ) bahsi.lal . gerekirdi. haberin başında bulunur. daha önce geçen bir cümleyi genişleterek. ( H e r h a l ü İcarda. C\ > nın anlamı. 30 .

. n n 37. Bu durum. bu edatla konuya girerler.Bileşik halde.Tek kelime halinde olan ( tekrarlanır. y%J\j \yLa)\j <i !ûil = u Cenab-ı Allah'a hamd-ü sena. Fiilin ismi olan ( o ) ayrı yazılarak ( cJİ ) olur. Misâller: \ 'ç. cümlenin başındaki ( J ) atılır: Bilinen tecvid kurallarına göre. y a z e k i d i r . Bu gelen. y a d a b u d a l a d ı r . ikincinin ifade ettiği anlam ( j mesinin kullanıldığı kelimesinin verdiği anlamı andırıyor. ( JI jJU-JI ^ Ul joüül IU J» konusudur. hutbelerdir. r y . ( JI) Yahut ) keliolur. Ulj ^Sİ Ul LJLklI \JA = B u ö ğ r e n c i . Peygamberimize salat ve se­ lamdan sonra. J\ Ul. Peygamberine saîat v e selamdan s o n r a . Ul. ( jÜT )nin isminin ( o ) olmasına bağlıdır. bir mastariye edatı olan ( ^ )ile.. bununla önceki edat arasında hiç bir ilişki yoktur. konuşmaya başlarken. Bundan dolayı da kolayca ayırdedilebilirler. Daha sonra. . Û ^üûl û» = J 1. Bulundukları cümle.ı i j İki çeşit ( Uİ : ) vardır: 1 . 2-Bileşik olan ( Uİ ): Bu edat. Bu misâlden ( ö& j hazfedilir. J J Uİ <<ii J Û 'J*.Tek kelime halinde.mBulunduöu cümlede genellikle Bu aelen: ya Ali ya da Hatiftir. Görüldüğü gibi. Misâl: . cJ±£>\ İJ>prcJİ Uİ = Sen çalışkan olduğun için b e n d e çalıştım.ıöyjiil li ü U i = Yani. ya Ali yahut Hatiftir. Bulunduğu yerler sayılıdır.. Bu işlemden sonra yukarıdaki cümle şu şekli alır. Hutbelerde hatipler. cümlede nakıs fiillerden ( ) ' > ( ^ ) den sonra gelmesine. Uİ ): Buna tafsil (genişletme) edatı denir. Misâl: C'V|iVI \'x£*r c£ j V = S e n ç a l ı ş k a n o l d u ğ u n i ç i n b e n d e ç a l ı ş t ı m . daha sonra izahı gelecek olan ( Ul j ^ bl-> Kitabı. Bu durumdan dolayı yerine.zâidbir ( U ) dan ibarettir. Görüldüğü gibi. Çok az da olsa karşımıza çıkabilir. önce Cenab-ı Allah'a hamd ve sena. ifade ettikleri anlam birbirinden çok farklıdır.Edatın bu yönüne en iyi misâl. ister Halit'le oku. Ul UUfil l / l = Bu anlamlan dışında birde iki şeyden veya konudan birini seçmekte serbest­ lik ifade eder. ister Ali. O Ul J <jJ J I _T J 31 . ikisinden biriyle okumakta serbestsin. Bu edatın oluşması. demektir. 2. k o n u m u z a g e l i n c e . ) ile birleşerek. konunun izahına geçerken. JI ) de de söz ^jf. gibi. ( 'jİ ) ile ( U ) birleştirilerek ( Uİ ) olu­ şur. Onun yerine zâid bir ( U ) getirilir. Misâller: f Hatta atıf edatı olduğunu söyleyenler de vardır.

. Bununla beraber şiirlerde bu sükûn. İkincinin gerçekleşmesi. Allah c. t o ' d i p e t m e k t e v e y a iyi m u a m e l e y a p m a k t a da serbestsin. .C> . 'cSL. çalışmamıza bağlıdır. . Y a iyi k o n u ş . Bundan sonra devamlı sonu te'kitli muzâri' bir fiil gelir. Faili devamlı gizil zamir ( şebilir. 14j> -J*£~Î ^ JI'J ç = iILP -il Rabbım! Onun sevgisini benden ebedi çekip a l m a .. duaların bitiminde söyle­ nir.. Bu fiil. .U .s. cümlede yerini tutan bir kelime olması halinde. hazfe­ . ikincisine cevap fiili denir. Birincisine şart. Çalışma olmazsa.JI] da aynı görevleri yaptığından. . G > î / ~ î l ÖF CRIJ = Bu bileşik edat yukarıdaki gibi. zâid bir ( U ) dan oluşur.. Bu durumlar göz önünde bulunduru­ larak yukarıdakinden kolayca ayırdedilebilir. Şart fiili. Kelimenin ç e k i m l i fiil k a r ş ı l ı ğ ı . tekrar etmez.Z U l k a r n e y n ! O n l a r h a k k ı n d a .]££ . muzâri' veya biri mâzî biri muzâri' olabilir. Misâl: C\ ). fethaya dönü­ ^ >.u i . Bu misalde de görüldüğü gibi. birincinin gerçekleşmesine bağlıdır..X\-'ü\ . Bazan ikinci ( dilir.\I H\ j Not: ( Ûl s u s m a k t a s e r b e s t s i n . ŞFE tâ Sonu sükûn üzere mebnîdir. d e ğ i l s e .U'ij . şart fiili olduğundan cümlede bir de cevap cümlesi bulunur. devamlı cevaptan önce gelir. Çekimi yapılamayan tek şekilli (câmid) fiillerden gelmediği gibi. bağışlasın..C&) . 2. Bunlardan sonra devamlı iki fiil gelir. başar­ mada olmayacaktır. şart konusuyla ilgili genel bir malûmat verilmesi yerinde olacaktır. Her ikisi de mâzî.C A ^ : İsim-fiil emir olan bu kelime. 39. değilse. . Cevapta bu şartlar yoktur. Adı geçen edatlara şart edatı denir. ) in. ( ) dir. f _ . .f A .< > ' . beytinde olduğu gibi. jl = İyi k o n u ş m a k t a . JJII İ n s a n l a r d a n birini g ö r e c e k olursan d e k i . . Misâller: 32 . iki atıf edatı bir arada gelmez demişlerdir. . . Çekimi yapılabilen haber (bildirme) kiplerinden olur. Misâl: 'ğ^'xf>J 'jl Ç a l ı ş ı r s a k b a ş a r ı r ı z . 38. dilek (talep) anlamı ifade eden fiillerden de gelmez. bu edatın açıklamasına geçmeden önce. 'jıi ci\ ) dir. s u s . VV >> ) şeklinde geli­ . Türkçede de aynı anlamda kullanılır.c. (Bu duaya) a m i n diyen kulu. (kabul et) anlamında.^ \ 1 v t Bu ve b e n z e r l e r i . ( şini gerekçe göstermişler. Birincinin atıf edatı olmadığında aralarında ihtilaf yoktur. başarmamazı. ) nın atıf edatı olmadığı söyleyenler.Bileşik halde olan ( şart edatı ( jj ) : Bir şart edatı olan ( *jj ) ile. dedik.

sırası geldikçe yerlerinde görülecektir. = şeklinde idi. bazan şart. seklinde idi.= S a n a ikramda bulunacağım beni ziyaret edersen. . Şart v e C e v a p Fiillerinin i'rabı: 1 . 3. cJ*t«J bj Şayet başarırsan okumaya d e v a m et. başarına.f j = ^ iJjAft ji = Başkasını sayarsan sayılırsın. ijfjj V. şart fiilinin sonuna (ise) eki verir. Şartın hazfedilişine misâl: l^T/i* i 'DZ~XJS • J . cevap muzârî' ise. J*i->li ci^J oj = j . 4. cümlenin başında (eğer-şâyet) kelimeleri de kullanılabilir. hayır. cevabın cümlede bulunması. Diğer edatlar. meczûm olurlar. O H T o) J Pİ U^J Çalışırsan .uİu!= Y ü r ü r s e k u l a ş ı r » . daha ö n c e o n u n b i r k a r d e ş i d e h ı r s ı z l ı k y a p m ı ş t ı .. Cevabın hazfedilişine misâl: u' İUjî'U.Şart mâzî. 2. Bununla beraber. tercemesinde genellikle muzâri' anlamı verilir. Fiil malûm ise. Değilse. oj j <&F*\J>. muzâri'ye mâzî manâsı verildiği de olur. mebnî olduklarından mahallen meczûm sayılırlar. Her ikisinin birden hazfine misâl: . cevap merfû' veya meczûm okunabilir. Değilse bırakıver. Bazan bu kaidenin dışına çıkılarak. Şart Edatlarının Anlamı: Konumuz olan ( bj ). daha önceki cümlenin tekrarı sayılır.İkisi de muzâri' olduğu zaman. Hazfedilmeden önce cümle.. bazan da cevap hazfedilebi­ lir. cümle^Jfl S Û J^Ş S bj j f bjşeklinde idi. Şart edatından önce. cevaba benzer bir cümle bulunduğundan. yerinde fail. ol = Ç » ' * " ' « » k Ü3u. İi*»*.Her ikisi de mâzî olduğu zaman. Bunun için hazfedilmiştir.j j ) den sonra bazan şart fiili hazfedilebilir.SÛ Hazfedilmeden önce S j II&AJSJŞJJ J / LI&ffl jŞjj bj = Beni ziyaret edersen sana ikramda bulunacağım. JSİLİ (jjoj ijl ^J^l** .Şartın muzâri* cevabın mâzî olması nadirdir. başarırsın. İkisinin birden hazfedildiği de olur.(. Misâl: s* Ov-î'j) Eğer çalmış ise. Cevap cümlesine genellikle muzâ­ ri' anlamı verilir.. Hazfedilmeden önce cümte. S^'ö* ^T}ö Y = 33 . ( bj ) den sonra şart fiili ister mâzî ister muzârî' olsun. Şart ve Cevabın Hazfi: Söz gelişinden anlaşılabileceği için.

a) İsim cümleleri. bunun haberi olarak.*>ür <j^> üjl>ûl»l ^ V ( i J j U i J ) jjjGörüldüğü gibi. ( J * ) v e ( Üj £ ) nın ifade ettiği bir manâ ifade ettiği olur. de­ 2. cevap olması uygun düşmeyen yerleri de gözden geçirelim. edatın isimlerden önce de gelebileceğini zanneder. Bu ve benzerleri. Bu tür cümleler cevap cümlesi olmaya elverişli değildirler. d) ( ' j j _ j î _ U .. j\ Suic j\ = Ona. Oysa bu edat. Ancak. isimlerden önce hiç gelmez. . Bu konu cevap ( ) si bölümünde yeniden ele alınacak ve misâllerle izah edilecek­ tir. Aynı kelimeyi iki defa söylememek için. Ancak. lil ) da da ^jJ'L UiaLsVI J& = hatırlayıp hatırlamadığını sordum. fiillerden sonra gelişinde. o n a s ı ğ ı n m a h a k k ı t a n ı . bak. bu. Bu durumu bir misâlle izah edelim.4Ûİ j. bu harfle şart fiiline bağlamak suretiyle cevap cümlesi olabilirler. hem isim cümlesine etki hem ifade ettikleri anlam yönünden ( I r 4 î ) ye benzediklerinden. Bu durumu gören.. ( '^Â ) gibi. Misâller: ur-G? i ^ ö\ ^ JŞ~. Deyim: mektir. mansûp olur. ( U _ V . Yani. Devamlı fiillerden önce gelir. cevap ( o ) si adı verilen.^ .«ûıl £*w '<>j>& ÜjlşûLl dn^^ill j-» öjj = M ü ş r i k l e r d e n biri s a n a sığınmak i s t e r s e . c) Dilek (talep) anlamı ifade eden fiiller. bak. ( o\ )in.. isminin önce haberinin sonra 34 . uygun olmayan bu cümleleri. harekeye etki edebilmesi için şu şartların bulunması gerekir: a) İsmi ite haberinin yer değiştirmemesi.o V ). şu şekilde idi. . okumaya devanı edip etmediğimi sordu. ( ^ J j ) ye benzeyen edatlar adını almışlar­ dır. Daha önce geçen ( aynı konuya temas edilmişti. şart edatı olmaktan çıktığı. ( o' ) in bazan ( Jt. Onu te'kid eder. E n i n d e s o n u n d a . Hazfedilmeden önce Ayet. Konunun sonuna yaklaşırken.~ B a b a m bana.yik ) gibi.Nefî (olumsuzluk) edatı olan ( j) ) devamlı fiillerden önce geldiği halde. bu cümle­ lerin başına. bir harf getirilerek.. A n l a m l a r ı : (Değil) demektir.. arkadaşların beni Er g e ç .o»jl) Harflerinden biriyle başlayan cüm­ leler.meçhul ise yerinde nâib-ü fâii kalır. daha sonra gelen fiil hazfolan fiilin tekrarıdır. devamlı isimlerden önce gelir. b) Çekimi yapılamayan tek şekilli (câmid) fiiller. birincisi hazfedilmiştir.. Mübtedâ bunun ismi olarak merfû' kaldığı halde haber. Cenab-ı Allah'ın k e l a m ı n ı i ş i t m e s i i ç i n .

-ma. haberine ayırdedici (farika) bir ( J ) getirilir. A l i s a d e c e b i r ç i f t ç i d i r . i l j j l l j Lülîıî J i j j 'fJ>j&\ lji*L UJ>j jjj '^I^Â* j i J J I J * Vl ÎJAJÜ CJIİT j l j F i i l cümlelerine misâller: ljil£ VJ j>jCaîl< UUjilÜ jp . Bu şartların bulunup bulunmaması euatın. İsim cümlelerinden önce gelme özelliği de kalmaz. N o t : Şart edatı ( liCi 'JLi\ j£ uj ). fiil cümlesinden önce geldiği zaman hareke etkisi tamamen kalkar. Bunun yukarıdakilere benzememesi ve kolayca ayırdedilebilmesi için. Misâller: IJUU L>LÎT i-J'JLL J 'JJ = O k u l d a faydalı bir k i t a p yoktur. hareke etkisi kalkacağı gibi. VJ 0 Misallerinde görüldüğü gibi. haberinde bulunur. ıi>ilp. sefere çıkacağım. İsim cümlesine misâl: *L'JA\ j LJLt Q i . (değil) olmakla beraber. 'jl = Olumsuzluğunun £S V I J i j j = -u A l i b i r ö ğ r e n c i d e ğ i l d i r .l of cLii 'jfJj cLi j l U Mastariye. bü tür kullanılışında cevap istemez.gelmesi. ( j j ) hafifle­ yerek ( j j ) şeklini aldığı zaman. c) Car-mecrûr veya zarf dışında ismi ile arasında yabancı bir kelimenin bulunmaması.Cümle içinde zâid (fazla) olarak gelen ( j l ) : genellikle nefî (olumsuzluk) ( U )sından sonar gelir. v g > . Edat. v ı u jaı j£ jiıı ^ü.i*uî ^ Q * ^ j j Vi 1 ^ : 'jij. jv^Uj Bu edatı diğer ( 'j\ ) lerden ayırdedebiimek için.ıj. 35 . Değilse anlamı. . veva ( j î » ) ve benzerlerinden. B u üJl C i l i '»'^\ jl 9 Ü " Ali bize gelmiyor. (-yok. ( j j ) haline getirilir. her halinde aynı kalır.( j | ) nin hafifletilmiş şekli olan ( j l ): Bazan ( j j ) nin şeddesi kaldırılarak. etki de yaptırılabilir. ( VI ) ile bozulmaması. Fiil cümlelerinden önce de gelebilir. görüldüğü gibi. Bu ( u ). Misâl: ÜUil U. 4. Anlamı genellikle.( jjj ) şeklinde ( J ) ile birlikte geldiği zaman j l j jill-U. Şu kadar var ki. y. b) ÜÜ? 'j*. (-mi)) ekleriyle de terceme edilebilir. mevsul ( U ) larından ve tenbih edatı ( VI) dan sonra da geldiği olur.uiî»îj sfc . Yalnız te'kid anlamı kalır. kendisinden sonrabü tür fiillerin gelmesine ve haberinde ( J ) bulunmasına dikkat etmek yeterlidir. 3. Yolculuk zor da olsa. yerine göre. ısım cümlesine etki edebilmesi içindir. j j — . Kendisinden sonraki fiil cümlesi ya ( j l i f ) ve benzerlerinden. olur. misâlinde görüldüğü gibi. kendisinden sonra ister fiil ister isim cümlesi gelsin. gibi.pj # . (Vasi) edatı olur. 0 rf j i u ^ J j j&\ ' Uı.= şart edatı olmaktan çıkar. -me.

Gelmek . Gelmek . j[te'vil-i mastar) denir. görevleri ve çeşitleri. mastardan önce ve mastara muzaf olarak. Fiillerden önce gelir. Türkçede mastarların sonu (K) ile biter. b) Fiilin mastarı bulunarak. şu şekli alacaktı. L i u j v y ' . Gitme . ister muzâri'.Ğ) ye dönüşecek. Gitmek . ism-i mevsûller. 'Jf _ U . # V^. önlerindeki fiillere verirler. mevsûl ekleri daha belirgindir. Misâllerle görelim. Şayet fâii. Bu mastarların yeni şekline. bir ilave yapmak istediğimiz zaman. y«. Yani. bu olumsuzluğu. d) Mastara çevirmeden önce fiilin sonunda muttasıl mansûp bir zamîr bulu­ nuyorsa. ( ' j i ) ve benzerleri de aynı ekleri. her mastar harfi aynı zamanda mevsûl harfidir de. zaman ifadesi taşımazlar. fiili mastara çevirme anlamında. Benzerleri de aynı görevi yaparlar. ister mâzî. bazan bu harfi kaldırır. -an) gibi ekler veriyorlardı.'J ' harflerine mastar harfi denmekten başka. (K) yi kaldırmadan önce olsaydı (K .Gelme. mevsûl harfleri de denir. bu fiillerin anlamını mastara çevirir. muzaf ileyh olacağından cer haline dönüştürülür. Bu durumu izah için. ( ^ jM ) bahsinde de işaret 'J\ ) in kendisinden edildiği gibi. Bilindiği gibi. cümleye ilave edilir. Mâzî veya emir fiillerin gelmesi hâlinde ise. «Olmam» yerine bazan 36 . ister emir gelsin. isimlerde zaman anlamı yoktur. biraz önce gördük.Gitmeği. bunlar üzerinde hareke etkisi yoktur. Oysa bu yaptığımız ilave. ( sonraki fiili mastara çevirdiğini. bulunan mastara intikal ettirmek için. Yapılan bu işleme. Gelme . ı ) . Cümlede anlam yönünden bir değişiklik olmadığını görürüz. Mastarların bazı kullanılış şekillerinde.Nasp ve mastar edatı olur.» r J.Gelmesi. ( ^j * ) kelimesi. Yani. fiilin failine muzaf yapılır. (S) yi getiririz. Mastarlar da birer isim olduklarından. (-ki. mebnî olduklarından. Kendisinden sonra gelen fiil muzâri' ise sonunu nasbeder.Gelmeği. kendisinden sonra. edat ve önündeki fiilin yerine.AiJ Bu ve benzerleri.Gitmesi. Dört çeşit ( y ) vardır: 1 . E d a t t a n S o n r a k i Fiili M a s t a r a Ç e v i r m e U s û l ü : a) önce cümleden ( j i ) kaldırılır.-P-ji Aiji ç>u?ı # j dj'jLaZ 'jl t$ p 'jı a. gibi. -en. mastarlan şu şekilde söyleriz.-iûı J «ı — <1-JK> U li&ijLaTı. munfasıl şekliyle ayrı olarak yazılır. mastarı koymamız yetişir. Gitmek . Edattan sonra gelen fiilin zamanı ne olursa olsun onu mastara çevirir. merfû' zamîr ise.Edatın kullanılışı. Ancak biz.P ^ j ) »Cl rV 1 P ^ 'M y o^vt -JJ . -ğı. Bilindiği gibi. araya kaynaştırma harfi dediğimiz.Gitme gibi. c) Edattan sonraki fiil olumsuz ise.

Harf olduklarından cümle içinde i'rapları da olmaz. ism-i mevsuller de bu ekleri veriyorlardı. . bu misâllerde ( J] ) anlamına kullanılmıştır.lJ^ 'JjiiuTi P i ş m a n o l m a m a k ( o l m a m a n ) i ç i n y a p m a . ö n c e s i n i n v e sonrasının olumsuz o l m a s ı h a l i n d e . p i ş m a n o l m a y a s ı n .C e r harfleri. d i p l o m a y ı e l d e e d e s i n .JS»). Yine burada 37 .J^-. 2 . ( y ). Altı yerde fiilleri gizli olarak nasbettiği görülmüş ve tesbit edilmiştir. )in. ( Misâller: •SiLfİJI J*. yukarıdaki izahlar ışığında naşp edatı olma yönünden ( jil ) e. diğer benzerleri. ism-i Mevsuller İle Harf-i Mevsûllerin Farkı: Her iki grup da kendilerinden sonraki cümleye aynı anlamı verdikleri halde. dönmesine kadar. «gelmem» yerine bazan gelmekliğim. mastar ve harf-i mevsûl olma yönünden de ( y _ ) ya benzemektedir. şeklinde tercemesi yapılır. E d a t ı n . Ç o k ç a l ı ş k i . nasp edatlarından bir ayrı yönü de onlar.Sebeb (için) anlamı ifade eden. cer harfi ( J ) den sonra gelişinde. . i î l f J I J i 3^*>î -J* <u»>»il jjIJI 'J = D i p l o m a y ı e l d e e d i n c e y e k a d a r okuldan ayrılmayacağım. Yani. bu misâllerde hem anlam hem görev yönünden bu harflere. Diplomayı elde etmedikçe okuldan ay­ rılmayacağım. dönmedikçe) ş e h i r d e n a y r ı l m a y a c a ğ ı m . ifade ettikleri ek anlam ve önlerinde sıla cümlesi bulunması yönünden isimlere benzerler. Ancak. ( J _ J l ) benzer. Yazın çalış ki kışın dinlenesin.OI j Bu misâllerde ( jü» ). jV ç-iiil J l J j î l O k u l a ö ğ r e n m e k ( ö ğ r e n m e m ) i ç i n g i r d i m . _ j î _ 'j£ ( y 'j£ _'J _ U. 1 . bu da onlar gibi. cer harfidir. YX^i. Y a p m a k i . bu fiilleri hem gizli hem açık nasbeder. başında bulundukları fiilleri yalnız açık olarak nasbettikleri halde. devamlı gizlidir. Sırayla görelim. ( " . dönene dek. Misâller: ^ _ ^'<&\'öy i ^ j l l _ 'Ş&i 'i^JİI c^S = JAUS. *i>3l Cı* Çr'jt İLjJll j i l t t y = Kardeşim köyden dönene kadar (dönünceye kadar. J ) den sonra gizli veya açık gelebiliyor. <) ) anlamında kullanılmıştır. ( '^SJi. misâllerinde olduğu gibi. '^âİ\jgS 'x£>\ = D i p l o m a y ı e l d e e t m e k i ç i n ç o k ç a l ı ş . t-âllaJI j Kışın dinlenmek için yazın çalış. harf olanların (aid) zamire ihtiyaçları yoktur. «. ) anlamında kullanılan ( ) dan sonra.olmaklığım.jaiı -jrjjjı = jl ).ithali Görüldüğü gibi ( . Edat. Aşağıdaki edatlardan sonra ise. cer harfi ( J-d! Güreşi seyretmek için sahaya in. işte daha önce de görüldüğü gibi.

A c e l e e t m e ki pişman olursun. tevbe e d e . hitabetmek. AJUj J Ol c3" = O n a . M e ğ e r k i . ( J ) bu fiilin olumsuzluğunu pekiştirmeye yarar. ( Sil ) anlamına gelişine misâl: V-**. = B 8 6.( J ) anlamında kullanılmıştır.Sebep anlamı ifade eden ( vJ ) den sonra: Bu ( ) de biraz önce izahı geçen ( t/> . 4. Meselâ.'. Çalış ki başarasın. Ona./») d) kelimesidir. D U tür ( J)) leri de. Bu tür cümlelerde ( j \£ ) nin haberi devamlı gizli olan ( Ud.Beraberlik anlamı ifade eden ( J ) dan sonra. A c e l e e t m e ki pişman olmayasın. Tevbe e t m e m e s i halinde suçluyu cezalandır. çağırmak yazmak vs. Bundan dolayı da cümlede olumsuz istek anlamı vardır. Misâller: 38 . l»JUI» ^_yw ı Pişman o l m a m a k için a c e l e e t m e . ! 3-Cümlelerde zâid (fazla) olarak bulunan ( J ): Bu da genellikle ( I İ )dan sonra ve Kasem (yemin) ifade eden bir kelimeyle ( J ) arasında gelir. v»*Le— 'J Vl ^jJll L i U . Okulu bırakasım yoktu. Hedefe erişinceye k a d a r z o r l u k l a n k o l a y s a y a c a ğ ı m . Misâller: Ju-jjil i £ V = Okulu bırakacak değil idim. Misâller: ÜÜJUI £İLs>l J\ *!J\ ül>jl j = Ona.Tefsîriye veya müfessire adı verilen ( Jİ ): Bu ( Ji ). JL>Lâ. I j j u a ^ ly-j. Okulu bırakmak niyetinde değil idim. Savaştan k a ç m a k i s t e m i y o r d u . kendilerinden önce bir cer harfi ( y ) takdir ederek. Bununla beraber. ( ok ) şeklinde mastariye edatı olarak düşünmemiz mümkündür. Yani. Bu kelimenin söyleniş sebebini izah eder. Ona bir mektup göndermesini yazdım. ( J l i ) ve çekimi dışında. demek. söylemek.3i p 'Ç" meleri için ekmediler. Ekmediler ki biçsinler. = S u ç l u y u c e z a l a n d ı r . anlamı ifade eden bir kelimeden sonra gelir. yukarıdaki misallere bu itibarla yeniden manâ verelim. Edattan önceki kısım. 5. bu ikisini bir arada yeme. bir m e k t u p gönder diye y a z d ı m . Bundan dolayı da bu adı almıştır. 3-( J ) . Arabanı kullanırken sağa sola b a k m a .^ j ) anlamına gelen ( j i ) den sonra:( J j ) anlamına kullanılı­ şına misâl: ^ 1 î l j i l j i LJ>Lail. 0^-4 j l L ç C L L T T J ^ i j Ç "V = H e m arabını kullanıp h e m sağa sola b a k m a . sonrasına sebeb teşkil eder. 2. Misâller: '^JÜI L*JJJ> üi—JI J ^ İ İ V = H e m balık yeyip h e m süt içme. gemiyi yapmasını vahyettik. Türkçedeki (diye) kelimesinin karşılığıdır.Olumsuzluk (inkâr) ( J ) sinden sonra: Bu harften önce olumsuz bir ( J& ) geçmesi gerekir. Misâller: Çff^z» = Başarmak (ba­ şarman) için çalış. gemiyi yap diye vahyettik.J ) gibi (için-ki) anlamları ifade eder.«V — ^ / U l i l j â » 'üj J l =. ÂfTJkil J* Lt^J U = Savaştan k a ç a c a k değildi.

Biliriz k i . Ali'nin bir ç i f t ç i olduğunu b i l d i m . İfade ettiği anlam ( j l ) ile karışarak. Bu cümle isim veya fiil cümlesi olabilir. devamlı gizli olan şe'n zamiridir demiş­ tik. ( "jl ) nin hafifletilmiş şekli olan ( 'jl ).. durum. doğru söylemiş olduğunu biliriz. ( j l ) in ismi olan şe'n zamiri devamlı ( J j | ) şeklinde rhefred-müzekker gaiptir. kendisi arasında. demektir. vaziyet. daha önce geçen bir ismin yerini tutmayışıdır. Ijjti l i [fi Jfc Lijl» y JJ&-I = Her takdir olunan (başa) gelecek olduğunu bil. k e n d i l e r i n e bir söz söylemediğini görmezler mi? G ö r m e z l e r m i k i . (o putlar) k e n d i l e ­ r i n e bir s ö z s ö y l e m e z l e r . Misâller: Bize. çbU Ü-U J\ c i £ Bildim k i Ali bir çiftçidir. s i z d e n k i m i n i z h a s t a o l a c a k t ı r . isim veya çekimi yapılamayan (câmid) fiil cümlesi ise. 41. JL. jim j u^uiı y y i î ) nin hafifletilmiş şekli olan ( y ):( j l jnin bu hale gelmesiy­ le. -ki) şeklini alır.K»H\ j U J ) Ü ^ . (ben) zamirinin karşılığı olan bu kelimenin. isim cümlesinin. çekimi yapı­ labilen fiillerden ise. Bir -de bunun haberi devamlı cümle olur.. Ancak. Şe'n: Hal. Yukarıdaki izahlar ışığında. Bu zamirin diğer zamirlerden farkı. ( "jl) nin de aynı anlamı ifade ettiğini daha sonra göreceğiz. k e m i k l e r i n i bir a r a y a g e t i r i p (diriltmeyeceğimizi) mi sanırlar? insanlar. k e ­ m i k l e r i n i bir a r a y a g e t i r i p o n l a r ı ( d i r i l t m e y e c e ğ i z ) ? Û'J£. diğer ( j l ) terden kolayca ayırdedilebilir. Bil k i h e r t a k d i r o l u n a n b a ş a g e l e c e k t i r . Bildi k i . zannederler mi ki.Sizden kiminizin hasta olacağını bildi. İsmi.J j l j = İnsana s a d e c e çalıştığının karşılığı vardır. edatla arasında yabancı bir kelime bulunmaz. bol su (yağmur) verirdik. misâllerinde olduğu gibi. Edattan sonraki cümle. devamlı gizli olan ve adına da zamir-i şe'n denen devamlı da ( ) şeklinde bulunduğu kabul edilen bir zamirdir. Şayet kendisinden sonraki. müenneslik farkı yoktur. bunun ismi. bize doğru s ö y l e m i ş s i n . kadın.j ) veya olumsuz­ luk ifade eden edatlardan biri bulunur. . edatla arasında. Yani. Türkçedeki. harekesine etki yapabilme yönünden bir değişiklik olmaz. ( &İjû<? Ji j l p&üj ^'JA pNİ» j j x l i " O' ^ ji ^ .4-( jl jşjâ\ y »t . Kendisinden sonraki cümleye dikkati çekmeğe yarar. haber cümlesi. değişmez. (-ğı. * i l k t £Û?J 'Jı y j U V I L~J>Çİ = i n s a n l a r . V j i jUllj 'çfTji V j l 'ö'/ji %\ ( P u t l a r ı n ) . erkek her iki cinsde.l l i j ^ l i ^ ^ » İ«j Jtül J i lj-»LuLl y j = A m a doğru yola girmiş olsalardı onlara. kendilerin- 39 .İ V - t'î : Merfû' (yalın) munfasıl zamirdir. k o n u ş m a z l a r .

den söz etmek istedikleri zaman kelimeyi değiştirmeksizin kullanırlar. 44.i t KTF : . = 42. ••. Misâl: LJÜ» Ül = B e n b i r ö ğ r e n c i y i m . fiile benzeyen edatlardandır. Görüldüğü gibi. 'dû/S** 43. N a s p v e c e r h a l l e r i n d e ( <> ) y a d ö n ü ş ü r .'£S ) şeklindedir.<£Â iiÛI = D o ğ r u s u o n l a r d a ö l e c e k l e r d i r . bulunduğu isim cümlesine (şüphesiz.( j J Î gibi ( Isfy ) bu zamirin munfasıl-mansûp şeklidir. edatın ifade ettiği bu anlamlar.İ Y . bak. Bu tür fiiller hakkında orada gerekli izahlar da yapılmıştır. Fiile bitiştiği zaman ( o ) şeklini alır. Misâl: tfi £ ? & i B a ş a r a n b e n i m . Haber olur. • ' vfc. Çekimi. Misâl: il-jjil j du\ = S e n o k u l d a b i r ö ğ r e n c i s i n . . haberi de kendisine haber olarak harekesini olduğu gibi bırakır.c. t . Misâller: £-i'J~* .Mansûp-munfasıl şekli V D ( jüC I ) dir. Misâller: 'j>_ Ji" «il j j Şüphesiz Allah c. Fiile bitişik olarak yazıldığı zaman ( 'jİ ) kısmı atılır. İsim cümlesinin harekesine bu şekilde etki yaptığı gibi.( ül-ü^-öfJ-^y-L^ gibi. Devamlı isim cümlelerinden önce gelir. Bununla beraber yerine göre. Bizdeki (sen) zamirinin karşılığıdır. öJÇ» 'f£\j. '-4H> g i b i . her şeye kadirdir. Te'kid bahsine ( u ) işlenirken daha geniş yer verilecektir.$ 1 . kendisine isim olarak mansûp. ileride gelecektir. Nasp ve cer hallerinde ( û ) ye dönüşür. Cümle­ lerde mübteda olur. Başlama (şurû') fiillerinden olan bu kelime. tam ve nakıs olarak kullanılabilir. Nakıs Öğretmen yazmaya başladı. bak. ger­ çekten ve hakikaten) gibi anlamlar verir. Bu ve benzeri fiillerin yalnız mazilerinin (başladı) anlamında kullanıldığını daha önce geçen ( ) bahsinde söylemiştik. Bu da yukarıdaki ( Uİ ) zamirinin kullanıldığı "yerlerde kullanılır. gibi. müzekkerlerde. • IjlS J i & Î V C-aîîsUİl&l Ali bir ev yaptı. ( : c-M . müenneslerde. 40 .. yalnız ( İ > ) kısmı kalır.ö\ : Buedatda. Mübtedâyı.C J ! Merfû' (yalın) munfasıl zamirdir. s e n d e ö l e c e k s i n . Tam oluşuna misaller: oluşuna misâller: L3w t*iM = ÛJS \% Ç j l l ü l &5Î = Ö ğ r e n c i b i r k i t a p o k u m a y a b a ş l a d ı . . K r a l b i r k ö ş k i n ş a e t t i . bak. ( cJ'l _ $ 1 _ ). doğrusu. söylenmeden de Türkçeye terceme edilebilir.i i . cümle­ nin ifade ettiği anlamı da pekiştirir. kuşkusuz.

cümlenin başına ( geçtiği zaman adı (müzahlega) olur. <Ş ) sı geldiği zaman fiillerde olduğu gibi. 'pjLa jl c 3 = Bu gün Ali'nin oruçlu olduğunu sandım. son harflerinin üstün olması. yer değiştirmediğini görürüz. ism-i mevsûller gibi ek anlam vermesindeı\ism-i mevsûllere. ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın kulu olduğunu söyledi. gizli olan ve bu car-mecrûrların. Misâl: gelmesi isimden önce ji Bu ( J ) nin. o\ Dedi ki. 41 S a n d ı m k i . Yani.. hem adı ham yeri değişir. burada bile isimle haberin. ifade ettikleri anlamların fiillere benzemesi."jl halinde. Bu durumun sonucu edat­ lar. b) Car-mecrûrlar ve zarflar dışında.Bazan mübtedânın başında yer alan başlangıç (ibtidâiye) ( J )si. Ali bu g ü n oruçludur. ) u vikaye almasından 45.. ordumuz savaşta galip gelmiştir. ( "jj ) nin ismi gelebilir. Bununla beraber asıl haberlerin. başlangıç lamının. cevap edatı olarak kullanmasına nadiren raslanır. Misâllerle izah edelim. Bu edatlar. Ancak. mübtedânın başında geldiği zaman ) geldikten sonra habere adı (ibtidâiye) olduğu halde. ( geldikten sonra habere geçer. İşittim k i . fiil cümlesinden önce de gelebilirler. isim cümlelerinden önce geldiği zaman. Oaha geniş bilgi edinmek için ileride gelecek olan (lâm) bahsine bak.İ O — üî : ( jl )nin benzerlerinden olup devamlı isim cümlesinden önce gelir. isimleriyle haberleri yer değiştirmezler. fiillere. bunun hareke görevinden başka.l ^ L * ) kelimeleri olduğunu düşünürsek. ( j benzemektedir. Ha­ reke yönünden aynı etkiyi yapar. harf sayılarının üç olması. Misâl: ( ( jj jj ) nin hafifleyerek ( ) ve benzerlerinin. ( jj ). Misâl: jj ) XJJA\ j cJlî» j J l i haberinden sonra iiUi j j l XJJA\ j LlLkî IjJU. ( jj ) nin. Bu ( de J ). . daha önce ( oj ) bah­ sinde işaret edilmişti. ) haline geldiğine. a) isimleri hiç bir zaman hazfedilmez. benzediğini daha önce görmüştük. rdumuzun savaşta galip geldiğini işittim. ) ve benzerlerinin sonuna ( U ) i kâffe (engel) geldiği zaman bu edatların isim cümlesi üzerinde hareke etkisi kalmaz. yukarıda işaret edilen ) ve çekiminden sonra geldiği zaman ( . zarfların bağlı olduğu ( c) ( üj •. kendi­ sinden sonraki cümleyi mastara çevirmesi yönünden mastar edatlarına. isimleri nasbetmesi ve sonlarına mütekellim (.<ü)l «4* J>\ = anlamları verdiği halde. ( $ ji )nin anlamına benzer bir mâna verir.

Hatta bu görüşün sonucu olarak kitapla­ rında ( j j . ikisinin de te'kid anlamı ifade ettiğini.iifjall lL£j> jliaiİl CJul» f •** '*•. l>*j öj^i^l l*j S a d e c e mü'minler kardeştirler. Bu durumda ( j) ). İşittim ki. ( j l ) ye benzemekte aynı anlamı ifade etmektedir. 3. yalnız) vb. ismine muzaf yapılır. cümlenin yeni şeklinde. J* CÜ JK J c Bu iki edat. ( bj ) bu hâle geldikten sonra hareke yönünden isim cümlesine etki edemez olur. Hatta anlamı da değişerek.( j l ) nin görevi bittiğinden. hareke etkisi yönünden ( j j ) ve benzerlerine. bu iki edat arasında isim cümlesinin harekesine etki etmeleri dışında. Fakat cümle içinde yerine göre ( j j .j l ) şeklinde hemzelerinin harekesinin değiştiğini iddia etmişlerdir.jl ) okunan yerler diye bir bahis açmışlardır. A n c a k s e n b i r ö ğ r e n c i s i n . Bu durumun sonucu. Aksine ( b*Û ) ve çekimlerinden sonra gelişinde ( j j ). Oysa görüldüğü gibi. Yani. b~»ü4 ^! A n c a k suçlular cezalandırılır. bulunan mastarına ( p ) kelimesi muzaf olarak ilave edilir. ( jj . sadece. yerine göre: (Ancak.Senin çalışmadığını işittim. A n l a m ı . = L>Y-J>\\ bjJöpil JJIJ ûl =.*•'•" Bazıları bu edatla ( j l ) nin aynı şeyler olduğunu. Misallerde görelim. isim cümlesinden önce gelme özelliği kalmaz. fiil çekimleri yapılırken tekrar ele alınacaktır. ( Uj ) : ( Vl U)dır. haberinin. (-ki -ğı) anlamı ifade etmesi yönünden de mevsûl edatlarına benzemektedir. 2-Haberinde ( "5l ) ve benzeri olumsuz bir edat varsa. 46-N-I*. . LüÛ> V I cJÎ U = LJÜ* CJÎ lil ' demektir. kendisinden sonraki cümleyi mastara çevirme yönünden ( j l ) ve benzerlerine. buna yer verilmez. bu yeni kelimenin ( OJ ) ile hiçbir ilgisi kalmaz. Bak ( ^ i 3 i ) bahsi.Haberinin mastarı bulunarak. bir önceki ( oj ) bahsinde de işaret edildiği gibi. yeni bulunan şekle aktarmak için. Hem isim hem fiil cümlelerinden önce gelebilir. bJLİ» cJİ lll = S e n s a d e c e b i r ö ğ r e n c i s i n . sen çalışmazmışsın. Yalnız gayret edenler başarıya ulaşırlar. Bu edat. kelimelerdir. bu olumsuzluğu.jİ ). ( j j ) ile ( U ) i kâffenin bileşimidir. başka bir benzerlik yoktur. Bu Edattan Sonraki Cümleyi Mastara Çevirme Usûlü: 1 . Yukarıdaki cümleleri mastara çevirerek yeniden yazalım. 47-İV-Ul : 42 .

. 2. Fiil cümlelerinden önce de gelebilir. ( etkisi kalktığı halde anlamı ( bahsinde işaret ettiğimiz görüşlerinin sonucu olarak. . isim cümlesi üzerinden hareke ) ile aynıdır. Onun için bu ( U ) ya kâffe (elgel) adı verilmiştir. ( j) )( jl lil ) ya dönüştüğü zaman hem anlam hem isim cümlesinin lil ji ) şeklini alınca. aralarında hiçbir benzerlik yoktur. Misâller: LT** Nerede oturursan dinlenirsin. şart edatı olarak kullanıldığı zaman. v ij idi ^ i ı . anlamlar veren (hasr) edatıdır. ( ) bahsi. bu ) nın da aynı şeyler olduğunu ileri harekesine etki etmesi yönünden değişik bir edatın ortaya çıktığını daha önce görmüştük.ı A l l a h ' a v e P e y g a m b e r i n e a i t t i r . . lil I j l i t l j = oyalanmadan ibarettir..Soru edatı: Bu edat soru edatı olduğu zaman anlamı: (Nereden. Konumuz olan ( liî ) nın da. Misâller: li» ^1 = Bu s a n a nereden? ^jJl ci> = B u g ü n n e z a m a n g e l d i n . Bilin k i . îîiUi ^JS = O .Şart edatı: Bu edat. isim cümleleri üzerinden hareke etkisini kaldırır. L»İİ Li'i. ikisi de (ancak) vb.jl ] benzerliği iddiasında bulunanlar. Bu ( U ) oJJ ) ) nin benzerlerinden ( V ) nın dışındakilerin tümüne gelebilir. ( hariç diğerlerinin. Şu ayette ikisi de bir arada gelmiştir. sizin gibi bir i n s a n ı m N e v a r k i .. dünya h a y a t ı bir oyun v e Jj~-X> jU ^ 'j* \JSc\j = Ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerden b e ş t e birinin Cenab-ı Allah'a v e P e y g a m b e r i n e a i d olduğunu bilin.Bu edat. bir önceki ( ( jj ) nin ( U )-i kâffe ile bileşimidir. isim cümlesi üzerinde hareke etkisi yoktur. ne zaman ve nasıl) demektir. kelimenin isim cümlesinden önce gelme özelliği kalmaz. farklı olduklarına dikkat et. Bunun sonucu olarak. Oysa aşağıdaki misallerden de anlaşılacağı gibi.\ = Nereye gidersen ^idarim. [£j _ _ \&Ş \ şart edatlarının verdiği anlamları verir. n a s ı l olur? Bunun ve diğer soru edatlarının i'rabı için bak. Daha önce ( ) ile ( lil ji ) [ j) . ıii 31. R a b b ı n ı z ı n bir t e k T a n r ı o l d u ğ u b a n a v a h y o l u n u y o r . d e . Ayetin mealinden. Bilin ki g a n i m e t o l a r a k e l d e ettiğiniz ş e y l e r d e n b e ş t e biri C e n a b . ••• Dünya hayatının bir oyun 4 v e o y a l a n m a olduğunu bilin. j î j L*J LJjJI î U İ I . 43 . demişlerdir. J.^ > . ( ) ise. ( l i l sürmüşler. değişmez. üi ûı = 48- İA - J> 1 Bu edatın soru ve şart edatı olarak iki türlü kullanılışı vardır: 1 . ileride izahı gelecek olan. A n c a k b e n .

50.Bir şeyin müphem (kapalı) olduğunu ifadeye yarar. itaat etmemesi ha­ linde düşmanla savaşacağım. tam olarak lüi.. 5. « U jl L Bu durumda ( |£jş 'j\ Sj « |^Ll Ji fl o İster inanın ister inanmayın. Misâl: —J» jLJ&'d V] ) anlamında kullanılır. Misâl: jîii£. Nakıs olarak gelişine misâller: sinden daha çok kullanılır. gibi. bazan anlamında kullanılır. bazan namaz kılardım. Bir v e y a i k i g ü n k a l d ı k . Y a d ü ş m a n l a s a v a ş a c a ğ ı m . y a h a r f o l u r . 7. Paralar bitmek üzereydi. de. Orada şart edatlarının i'rabı tüm olarak ele alınacaktır.lîÛjjLf L3W = S e n nasıl y a z a r s a n a r k a d a ş ı n da (öyle) yazar. y a o. Paralar 44 . Bunun ve diğer şart edatlarının i'rabı için. ileride açıklaması gelecek olan ( ) bahsine bak. y a i s i m . Paralar tükendi tükeneyazdı. Genellikle nakıs olarak kullanılırsa da. j i l J i .İJI '£ = = Y a balığı ye yahut sütü İç.( ) daha önce geçen ( Lij> j l ^ii l jH-j Üi&i = Jl ^ iiüij) J = = K e l i m e . ( kullanıldığı da olur. Üj ) anlamında kullanılır.1 1 .İki şeyden birini seçmek için kullanılır.Bir şeyin şüpheli olduğunu ifade etmeye yarar. k â h n a m a z k ı l a r d ı m . 49. jl 3. Genel olarak (yahut) anlamı ifade edeıee de..j I : Bir atıf edatı olan bu kelime. meğerki itaat ede. 1>UL* üll>l j j = A r k a d a ş ı n ı i s t e r s a b a h i s t e r a k ş a m l e y i n z i y a r e t e t . 2. JJÜİ jl j ^ J = gibi. bİ a u iiUîjl = >l Paralar tükenesi oldu. y a f i i l . gibi. boyun e ğ e c e k .Bazan .. Ul ) ya benzemektedir. bunun dışında çeşitli manâlarda kullanıldığı da olur: 1 .( 6. I»jl Jlol c 3 * = Ben bazan oruç tutar. Düşmanla savaşacağım.Taksimlerde kullanılır. tükenesi oldu.0 • - j ' : ) şeklinde muzâri'i mazi­ Mukarebe fiillerinden olan bu kelimenin.j3V H a k k ı m ı verinceye kadar senden ayrılmayacağım. Biz m i y o k s a siz m i h a k üzeresiniz? ) e benzemektedir. gibi. byj< j l û j î Y a b i r y a i k i g ü n k a l d ı k . müfred kelimeleri bir birine bağladığı gibi. B e n k â h o r u ç t u t a r . cümleleri cümlelere de atfeder. Misâller: oJJI L £ s l j l 'a. Bu misâlde ( jt 4. Bu manâyı ) daha önce geçen ( daha çok emir fiillerinden sonra verir.

mazi de muzâri' de. dL-tjM) veya ( Ji- ) kelimesi kullanılır ki bunun da anlamı: Ali y a k ı n d a ( h e m e n ) g i d e c e k . Bilindiği gibi Türkçede. paralı : para 45 . . of.ojji = JK. İ'rabı harf iledir.İ ' J U .Ot ( Ji : ) kelimesinin. Güçlü adamlar. Mallı : Mal sahibi. isimlerinin vasıflan­ masının yakın olduğunu ifade etmeye yararlar. -li) şeklindedir. devamlı muzaf olarak gelir. Çünkü. Emir sahiplerini gördüm. Anlamı: (Sahip. Misâller: J. fiilin Türkçe karşılıkları verilmeye çalışıldı. iyû j l JiUJÜI'J^J>_= Nerde ise yolcu dönmek üzeredir. Yani. Anlamı: Mâzîde (yaklaştı). cemisi anlamında kullanılan bu kelime. Yukarıdaki misâllerde. Tam olarak gelişinde yalnız faili bulunur. Türkçedeki. = Siz a z i m l i k i ş i l e r s i n i z . a c ı d u y u y o r u m . tJ 52. Çekimli fiil karşılığı £>yl = A c ı n ı y o r u m . Hareke yönünden cemi'-müzekker salimlere benzer. JIK Bir de bu fiilden ( i>l LSL-ij = Baharın gelmesi yakındır. Faili devamlı gizli zamîr ( |/f ) dir. muzâri'de (yakın)dır. anlam yönünden mâzî ile muzâri' arasında kayda değer bir fark yoktur. Elifsiz ( ' \ ) ş e k l i n d e s ö y l e n d i ğ i d e o l u r .»LI» Bu kelime de ( '»] ) gibi. a n l a m ı n a g e l e n m u z â r i ' fiilidir. f > yy sahibi. demektir. hareke ile değildir. ( o>î ) bahsi. bu kelimede de zammenin yerini ( J ).Nerde ise paralar t ü k e n m e k üzereydi. Yolcunun dönmesine az kaldı. (ah. uf. Misâller: . çekilen sıkıntılar sonucu söylenen bir kelimedir. l ^j'l = J»^\ JJ = Emir sahipleri. Yerine göre de. (-li) ekiyle Türkçeleştirilebilir. Jjl cJj = J*Sl) Jjl . H a t t a ( »jl ) şeklinde bile karşımıza çıkabilir. Isim-fiil muzâri' kabul edilir. haberlerinin ifade ettiği anlamla. (li) ekiyle (sahip) kelimesi arasında fark azdır. devamlı ( jl ) li bir muzâ- ri'dir. Görüldüğü gibi. duyulan acılar. fethanın ve kesrenin yerini ( ^ ) tutar. Emir sahiplerine uğradım. evvah) acınma ve şikâyet ünlemleri gibi.o \ . (Hemen yakında) demektir. için bak. Bu ve benzerleri 51. ^-UJI L*jâ ji İLijl = Tam oluşuna misaller: Güneşin batması yaklaştı. Faili. gibi. gibi.

( Faili devamlı gizli zamir ( Zamirleri açığa çıkmaz.j \ : iki kullanılış tarzı olan bu kelime. dediğin JC>* c & \J> ^'J gerçektir. mefûllerinden sonra gelmezler. özlem ve hasret hatta temenni gibi duyguları yansıtır. s a f a g e l d i n . (hoş geldin) e karşılık olarak devamlı mefûl-ü mutlaktır. 1- Nida edatı olur: Misâl: ş jUkVl %>^a '£Ji j j j j [ £ j 'J\ = 46 . gizlidir. Rabbıma yemin ederim ki O. hareke yönünden cemi'-müennes salimlere benzer. iVjSİl 'CJ%\ «Vj* = Bunlar çocuklu kadınlar­ iVjVl oSfji = Ç o c u k l u k a d ı n l a r ı g ö r d ü m . cümlelerde yer alır. veya tefsiriye açıklama edatı olarak. « =Of d i ş i m ! Bunun da çekimli karşılığı daha 1 £>yl ) muzâri' fiilidir. Misâller: ! ı^lj » U f b a ş ı m ! 1 önceki ( '»Ijl ) gibi. { 5 6 . bir önceki kelimenin aynıdır. İkisinin irabı da _ J^L. üzüntüleri. acınma ve yakınma için kullanılır. şikâyet.ıj\ : Cevap edatı olan bu kelime. bir kelimeden vallahi önce gelir. ~ Evet.o i .ö 0 ( kullanılır. Fiilleri de. 55. ) şeklinde devamlı bCf-.'Vi Türkçede de aynı şekilde ve aynı anlamda kullanılan bu kelime. gibi. isim fiiller. İsim-fiil muzâri' kabul edilir. ) kelimesiyle birlikte. (ey) ünlemi karşılığı nida edatı. ( devamlı yemirf ifadesi taşıyan Evet. Dolayısiyle bir önceki kelimenin de müennesidir.oV . Ancak bu. Bu da onu^n gibi.0"V . ~ ) E v e t . Diğer halleri normaldir. Yani. Bununla beraber daha çok. . duyulan acıları. Misâller: dır.^Ul : j SUİ = H o ş g e l d i n . bir 57. 5 4 . Anlamı. Ancak bu. devamlı muzaf olarak gelir. anlamına gelir. Misâller: gibi. bu kelimede fethanın yerini kesre tutar.Bu kelime ( j* ) kelimesinin müennesi ol n ( a oli ) kelimesinin cemisi anlamında kullanılır. Türkçedeki. (jj ) dir.

Misâllerle görelim. yemin 47 . Bizdeki (ev) ünlemi karsılıüıdır. (de..Açıklama edatı oluşuna misâller: 11-1 'J Qj* d w b O r m a n d a b i r h i z e b r .fi» : Devamlı kendisine yemin edilen bir isimden önce gelir.. (yani.. li = 60. CAA L>üf l'Jij = f Bu da yağmur kitaptır.. bak. . Anlamı: Yerine göre. bir Kur*an v a r . 58- ö . müfred kelimeyi başka müfred bir kelimeyle açıkladığı gibi. 2.Câû\ 'JUj = V e yine buyurdu ki. y a n i . i'rabı olmayan cümlelerden biri de tefsiriye cümleleridir. devamlı bu fiilden meful-ü y-lüf l i * = bir Bu bir yağdı. Bu gün yine yağıyor. Cümleleri açıkladığı zaman ise. . da) ve (yine) anlamlarında kullanılır. u * . y a n i . demekki) şeklindedir. cümleyi. tefsiriye olduğundan yerinin i'rabı yoktur.0^ Bu ^Lİİ da . (Andolsun.. ~.L ) bahsinde geniş olarak ele alınacaktır."V— Û * J İ ( : ) : Döndü. kendisin­ den sonraki kelime. Misâl: Ey A l i ! ( B u r a y a ) g e l . .* ^ J»il J> = \LAA'f'Y)\'jyjj . . 'Jj 'J\ 'ÜLTLOAKS^ Bu edat. Bilindiği gibi. bir a r s l a n g ö r d ü m . B e n d e bir Mushaf. Nidâ-münâdâ konusu için bak ( Ç ) bahsi.ilâül j = demektir. Bir d e . 59.Li . uzaktakileri çağırmak için kullanılan nida (ünlem) edatlarındandır. nida edatlarındandır. . Misâl: \'£jj= Ey a d a m ! T e n b e l l i ğ i b ı r a k ..B e a d a m ! Ç o c u k l a r ı n g ü r ü l t ü s ü n ü i ş i t m e d i n mtTYerine göre de. mutlak olarak mansûptur. Dün = Bu gün d e yağıyor.. Müfred kelimeyi açıkladığı zaman. bir önceki gibi. Cümlelerde (tekrar) anlamı ifade eder. kitaptır. kendisinden sonraki cümle.*J\ A j-JOi 0 \ Bu kelimede ( C ) gibi. başka bir cümleyle de açıklayabilir. Nidâ-münâdâ konusu ( . demek. (ey) ünlemi ile terceme edilebilir. fiilinin mastarı olan bu kelime. 61-"^ . Türkçedeki. öncekinden bedel veya atf-ı beyan olur.

Bununla beraber.1Y-oJİ 63- : Her yönüyle yukarıdaki. edat yalnız şart edatı olduğu zaman gelir. Görüldüğü gibi. Bu kelime soru edatı olarak kullanıldığı zaman (nerede. Bulunduğu cümlede yeri. Haberi de. iki fiil cezmeder. Faili şeklinde de karşımıza çıkabi­ . yani cevabının mefûlün fihidir. ö l ü m sizi b u l u r .Soru edatı olur. Edatın bu tür kullanılışında yukarıdaki anlamına bir de (ise) ilave edilir. 65-^Û - +i] : Yapılmakta olan bir işe ve konuşmaya devam edilmesini istediğimiz zaman (devam et) anlamında bu kelimeyi kullanırız. İ'rabı devamlı mekân zarfı. bak. şart edatlarının i'rabı ( Uf») bahsinde geniş olarak ele alınacak­ tır. 62. yemin edilen isme. Misâller: ? JXJLJÛ [yj = | = Okulunuz nerededir? ?b_**JJ = • r^"^ ü i ' Nerede okudunuz? N e r e y e g i d i y o r s u n u z ? Diğer soru edatları gibi. Bu edat için. Misâller: U j j jjtf |£İ j vO-ai ui' = Y e r yüzünde n e r e y e gidersen (git) rızık bulursun. emir fiilidir. ojll Ç&SJJİ \Jj& £ l = N e r e d e o l u r s a n ı z ( o l u n ) . cümlelerde yer aldığı zaman. bu da devamlı cümlelerin başında yer alır. kelimeye benzer. devamlı muzaftır.'£İ . Kelime. 2.Şart edatı olur: Şart edatı olarak. Bazan bu edatın sonuna zaid bir ( U ) gelerek ( Misâl: ) şeklini aldığı olur. bazan ( lir. Edatın sonuna gelen bu (U). Cenab-ı Allah'a yemin ederim ki.^! devamlı gizli zamîr ( c J j ) dir. Ders çalışacağıma Cenab-ı Allah'a yemin e d e r i m . yukarıdaki ( "JA ) nin ikinci şıkkına bak. Yani. 64-*U . o4l : Bu kelimenin iki türlü kullanılış tarzı vardır: 1 . bu da diğer şart edatları gibi. cümlede v~^V devamlı ((_*•»— ) ^ ' 5 gizli tj = olan ( ) kelimesidir. onun başka bir şeklidir. (1) 48 = Eee (anlat bakalım daha n e o l m u ş ) demektir. Bunun ve diğer soru edatlarının i'rabı için bak.olsun) anlamında kullanılır. ( \ ^ ) bahsi. ders çalışacağım. Soru edatı olduğu zaman gelmez. devamlı mübtedâdır. Çekimli karşılığı ( 'j*sL\) D e v a m e t . nereye) anlamlan ifade eder.

Q : Yukarıdaki kelimenin tenvinli şeklidir. Bu da isim-fiil emir olur. e n güzel isimler onundur. ikincide mübtedâ. 49 . derslerinde başarılı olursun. Bazan edatın sonuna zâid bir ( U ) gelerek. Hangi deri işlenmişse.İki fiil cezmeden şart edatlarından olur. mefûlün fîhî.. ondan yararlanırsın. demektir. Meselâ: rf>k '•H^z Jİ = JA^W~ i>* >\yû = Kim çalışırsa. Cümle içinde yerine göre. (Sus artık yetişir). Daha önce geçen ( öj ) bah­ sinde edatın bu yönüne işaret edilmişti. görevleri ve çeşitleri. başarırsın. yerine göre. OE cjj J ) = -Vîjtf ^Jû .ise) anlamına gelirse de.66- «H - <t\ : Yukarıdaki kelimenin tam zıddıdır. bazı şart edatlarının ifade ettiği anlamlara benzer manâlar verir. Konuşmasından veya her hangi bir hare­ ketinden usanıp bıktığımız birinin susmasını sağlamak için kullanırız. temizlenmiştir. mefûlün bihi. £»ıl> ^r-> J j yJLt J i = H a n g i ö ğ r e n c i ç a l ı ş ı r s a . b a ş a r ı r . başarır. Misâller: ^JLJ-İ «'iLStl *ts \jt-'x> U Ul = Hangisini derseniz (deyin). A n l a m ı : Genellikle ( & ) (Hangi . Çekimli fiil karşılığı ( ) S u s » e m i r f ül'd' - r 67- "W . dördüncüde şartının mastarına muzaf olduğu için. 1 . ö ğ r e t m e n i n t a r a f ı n d a n m ü k â f a t l a n d ı r ı l ı r s ı n .^-^ 'j*Ul&2u*jJ J i i .i Lçl = |j| ) şeklini alır. İ ' r a b ı : Şart edatlarından yalnız ( J İ ) mu'raptır. 68- 1A - <JÎ : Kelimenin kullanıldığı yerler. Faili devamlı gizli zamîr ( c J İ ) dir. t . muzaf olduğu kelimelerin deJe'siriyle. Her yönüyle ona benzer. edat ( Misâl: jfe j. mefûl-ü mutlak olur. birinci misâlde olduğu gibi. = N e z a m a n çalışırsan. J İ = H a n g i işi y a p a r s a n . -u JJL^AJÛ '^i'-'f y U 5 J l =<cu L N okursan. J ' i^ J Ji ~ Hangi vakit çalışırsan. üçüncüde zaman anlamı ifade eden bir kelimeye muzaf olduğu için.. . zarf-ı zaman yani.

LP' t i ' X£ ^ İ = kebap yedik. İki şeyden birinin ta'yini için kullanılır. kendisinden önceki ismin durumuna göre i'rabı vardır. sıfat olur. ) takısı varsa.ı MN = Onların hangisi M e r y e m ' e kefil olacaktır? <•. Edatın Burada 4. f i ğ _ l^ÛJ . Orada mevsuller hakkında geniş bilgi verilmiştir. Bu durumda devamlı muzaf olur. atf-ı beyan.Soru edatı olur. sana-ikinize-size.i k i k i t a p t a n i s t e d i ğ i n i o k u . 5. müenneslerde. a m m a n a s ı l b i r a d a m ! gibi. Nida edatından sonra gelen münâdâda ( j j arasına. '<^'jy !. Edatın bu tür kullanılışında. seni-ikinizi-sizi. Çekimi. (hâl) olur. a) Kendisinden önceki isim belirsiz ise. edat.h J>j Jİ JUV o j j * olur. türemiş (müştak) ise. a m m a n e yeyiş! (Amma ne) yerine.Cümlelerde.u O I l ^ j U _\' J&\ t j l C = U ( ''J\ _ '"ZŞ ) kelimeleri münâdâ. a m a n e içiş! B i r !. Bak ( ^JJI ) bahsi. kendilerinden sonraki isim câmid ise. anlamlarına gelirler ( isimlere. ^ ^-b = Bir a d a m g ö r d ü m . a m a n e a d a m ! gibi.2. Misâller: ! j U V l t j l Ü . 3. a m m a nasıl bir a d a m ! H a l i f e u ğ r a d ı m . a m m a n e kadın! a d a m a u ğ r a d ı m . cJui öy>ü£}\ Jİ *\J) . edat. B tftl^alZA »\y>\ cJJj = ! J^j <J' S^y. Sırayla. (aman ne) de denebilir.Nida edatı ile münâdâ arasında aracı olur. . c) Daha önce geçen bir fiilin mastarına muzaf olması halinde. c^JCi\ü^^yıj\ = H a n g i k a l e m i s a t ı n a l d ı n ? Soru edatlarının i'rabı için ( 'J* ) bahsine bak. fiillere ve bazı harflere bitişik yazılmak istendiği zaman ( 50 . müzekkerlerde. mefûl-ü mutlak Soğuk bir s u içtim. müzekkerlerde. üstünlük. edatın sıfatı olur. hayret ve beğenme ifade eden bir kelime olur. ( l^j ). doğrudan doğruya çağrılmayıp nida edatı ile \£A ) getirilir. Cl ) kısmı yerine göre de. = Ali'yi g ö r d ü m . Daha önce geçen ( cjî ) zamirinin mansûp. munfasıl şeklidir. ! Jl «û c İri = 4 = ' r b) Kendisinden önceki isim ma'rife (belirli) ise. ) ve çekimi.İsm-i mevsûl olur.j ^ Û ] [£p£j . Misâller: ı i L>üif3l = Onların hangisinin imtihanda kitabı açtığını gördüm. a m m a n e a d a m ! Bir k a d ı n g ö r d ü m . ( sonundaki ( l * ) ya tenbih ( L» )sı denir. müenneslerde. Misâller: ^v* T .J^j î i ' 0? ^.J U _ \ £ £ I ] şeklindedir.

devamlı muzaf ileyhtir. Misâl­ ler: (jllii = S e n i n k a l e m i n . i)j>İ = S e n i n k a r d e ş i n . geriye kalan kısım yazılır. yukarıdaki anlamına bir de (ise) ilave edilerek.-^' •** Of o ji*? ÖÇİ = öC' = Kıyamet günü ne zaman? Kabirlerinizden n e z a m a n dirileceksiniz? Anlamında hem soru hem zaman bulunduğu için.LIL : ) bahsine bak. diyebiliriz. ( 'jl ) bahsine bak. Yukarıda da işaret edildiği gibi. Doğrudan doğruya ) ve çekimi bazı harflere bitiştiği ek almaksızın Türkçeleştirilir. üÜ*J = B e l k i s e n . Misâller: 5 öi. N e zaman gidersen giderim. İsimlere bitiştiği zaman. dY'J .Soru edatı olur. Misâller: bir k a l e m v e r d i m .' S e n o l m a s a y d ı n . müzekkerlik farkı yoktur. ( mahallen merfû'dur. kalemin. Bu durumda anlamı. kardeşin de. J*i ) ve benzerlerinde mansûp. Şart konusunda yeterli bilgi için.Şart edatı olur. A« L merfû' (yalın) halde imiş gibi. Orada açıklaması Bu edatın şart ve soru edatı olarak. Oraya bak. Mansûp halde olan bu zamir ( zaman. iki türlü kullanılış tarzı vardır. '&'y-'s S e n i ç a ğ ı r d ı m . Zaman anlamı ifade ettiği için. edat devamlı cevabının mefûlün fihidir. Bu haliyle ileride açıklaması gelecek olan ( ^ ) ya benzer. \Jî l<£Ja&\ = S a n a S e n d e n .. ( 70-Y • Bu edat için daha önce geçen ( yapıldı. gibi. muzaf ileyh olacağından (senin) anlamı verilir. Çekimlerinin tesniyelerinde müenneslik. (ne zaman . Edatın bu yönüne daha önce geçen ( o] ) bahsinde işaret edilmişti. . L i i İ L â j j jÜÎ = gibi. 2. 51 .kaldırılır. Bununla beraber şart edatlarının i'rabı tüm olarak ( \&> ) bahsinde ele alınacaktır.. Genellikle insanlar üzerinde etkisi büyük olan olaylar hakkında soru edatı olarak kullanılır. munfasıl olduğu ve fiillere bitişik olarak geldiği zaman devamlı mefûl mevkiindedir. Bu şekilde fiillere bitiştiği zaman anlamında bir değişiklik olmaz. r-*İ üQI = Ne zaman kalkarsan kalkarım. *J ) dan sonra mübtedâ sayıldığı için. (ne zaman) demektir. isimlere bitişik olarak geldiği zaman ise. Cer harflerinden sonra mecrûr.ise) şeklini alır. 1. i'rabı için bak ( J i ) bahsi. bu edatların ismidir.

kullanılabilir. Zarflarda da. Cer harflerinin. tam bir anlama sahip değil­ dirler. Asıl veya zâid durumunda olan cer harfleri: Cer harflerinden [ _ L>'j _ SU. şeklinde söylendiği zaman tamlanır. |JÜİ)l 'CIJS = K a l e m l e y a z d ı m . Bunlar: [ ^ .J j .ö* .Yalnız açık isimlerden önce gelip zamirlerden önce gelemeyenler.0* . anlam yönünden o kelimeyle birlikte düşünülmeleri gerekir. U^jj ) için.J . kullanılır. her cer harfi önündeki isimle. anlamları yönünden istisna edatları olduklarına.Açık isimlerden yalnız bir tanesinden önce gelebilen. aynı durum mevcuttur. Cer harflerinden sonra soru edatı ( U ) geldiği zaman.J .v o .«>»•— . beş tanesi isim olarak da. 1 .j _ SU. _ J . 4.CsU* .J i ] cer harfleridir. daha önce geçen ( j \ ) bahsine 73- Vr-H .jh gibi.J . yani._ I j i .72-VY-#: Bu kelime ve müennesi ( bak.z>) IJ cer harfleridir._ Ijİ . bir kelimeye bağlanmaları. ) Bunların._ Jfc _ ü _ jJu _ Ju) [SU. ._ I j i ] za/d olmaya daha yakındır. j j ' _ j ü . Harf olarak kullanılanlar: l j .Yalnız belirli zaman ifade eden isimlerden önce gelebilenler. önlerindeki isimler üzerinde hareke etkileri. 52 . Son üçünün. 5. İsim olarak da kullanılabilenler: [ Jt.(i) Cer harflerinden dokuz tanesi devamlı harf olarak kullanıldığı halde. Bu durumdan dolayı. ( S/j bahsinde işaret edilmişti.İsimlerden yalnız belirsiz. fiil veya fiile benzeyen bir isme bağ­ lanmaları: Cer harfleri önlerindeki isimlerle beraber. önlerindeki isimlerle. Bunlar da: ( 'x» .y I dir. Zâid olan cer harflerinde bu durum söz konusu değildir. bu ( U ) nın sonun­ daki elif düşer. yukarıda işaret edildiği şekilde. Cer harflerinden ^ o/ara/c da. Meselâ: föh = K a l e m l e . zamirlerden yalnız mûfred-müzekkergâib (şe'n zamiri) nden önce gelebilen.. fiil veya fiile benzeyen bir keli­ meye bağlanması lâzımdır. diğerleri kadar kuvvetli değildir. Anlamlarının tam olması için. kelimesinin anlamı. oraya bak.'TJF . 2. Buna (tealluk) denir.° . ( ö ) vardır.Açık isim ve zamirlerden önce gelebilenler.UiL>] dür. Bunlar: [ v _ .jlu ) harfleridir. Cer harfleri önlerindeki isimlere göre beş kışıma ayrılırlar. bu da yalnız ( L>j ) dir. Diğer cer harfleri asıldır.Bu harfin izahına geçmeden önce cer harfleriyle ilgili bazı bilgileri gözden geçirelim. 3.

('^^İİJİ) ve ( Oy^l) ( L l . a) ( '{f . mübtedânın başında yer alır.| ^ s İ * <*^b. Misâl: . Bunlardan yalnız ( Cer harflerinden.ı A l l a h ' a y e m i n e d e r i m . Misâller: Iju^-i liL.) Beraber anlamında.Sfr hut da haberinin ( a^l^ Misaller: ^ " — X*. ^ ü > ) lerinin hareke etkisine mani olmaz. gibi. 6 —! cJ>^ kelimelerinin te'kid olarak kullanılması halinde. 4. şeklinde kullanılanı yalvarma. son harflerinin harekesini kesre yapar. e) Zâid olarak geldiği olur. ( - ) cer harflerinden sonra zâid bir ( U ) ) nin hareke etkisine mani olduğu halde. .< İ I U j 3. Yal- a^ *l> = A l i s e n i g e t i r d i . ç ı k a r d ı .' ^ î . A l i ç ı k t ı . Bunun. A d a m çocuğunu işlediği bir h a t a d a n dolayı uyardı. ( gibi. ması halinde. C^Ij fiilleri ( y ) lâzım • Ali geldi. Misâller: [<-*> . Ji. veya müfacee edatı ( .Sljİ _ J& _ 'j J 5.( haberlerinde. »lüj 'J>)\ b) (Karşılığında) anlamında. Ali seni fedadır. sonlarındaki ( <J ) elif şeklinde yazılır. Misâller: ^ r l * ) ve ( Ü ) gibi.J i l « j . d) Kasem (yemin) için kullanılır. gibi. *LJU • * . .> ) kelimesi olması. ali* *ûL . yakarma anlamı ifade eder. Bin dinar karşılığında s a t t ı .a* babam sana Deyimlen^LJ I $ ~ A ^ = CJÎ Canım kurban. Çj» =Anam. 1. Genellikle (ile le) anlamına gel­ mekle beraber. diğer­ J | . Misâl: İşlediği bir hata yüzünden uyardı.Teaccüp fiillerinden ^JŞ ) fiilinin failinde. devamlı isimlerden önce gelerek. Misâl: c) (Sebep) ifade eder. Çiftçi evini bin dinara s a t t ı . \Ji i. canım feda. bu iki kelimeden önce de gelir. aiü «ât = 53 . ( D Konumuz olan ( y ) de diğer benzerleriii gibi.')' ^Şc 4l = t f A l l a h a ş k ı n a f a k i r l e r e y a r d ı m e d i n . ^ üj yf ^»21 _ JJu jkjTÎ. olumsuz edatların > J-^ 2.c £ ) sonuna bir ilave yapıl­ ^ f Sl _ . fj&j — .( •ikincisinin failinde.'_Ç<T ) olması halinde. Misâl: Jl?u jljJI cl>S ül> £ İ jllül cJ£o = Eve Halit'le beraber girdim.. çeşitli anlamlar ifade ettiği de olur.. Misâller: JJ^ fiti y l 3 l i L jJI> «Umüteaddi yapar.Şu fiillerin mefûllerinde. aiiî <İl = A l l a h a ş k ı n a . j J ^ > ^ FÛL = Ç a l ı ş a c a ğ ı m a C e n a b .Bazan ( L>j .' j * gelebilir. aj>.<>> . jlio »jli çbtsJI çjü = '^kk.Mübtedânın ) dan sonra gelmesi veya­ 6.

Biz bu kelimeye karşılık olarak (oh) kelimesinden başka. Nakıs olduğu zaman fiil. Bununla ' j ^ J l 'cX> = geceleyin ÇiU £')\ f A d a m g e c e l e d i .^ : ) nin belirsiz şeklidir. yeter. gibi. söylenen bir kelimedir. Misâller: olf = A d a m geceyi yorgun geçirdi. isim. Çekimli karşılığı ( <J&\ ) fiilidir. Nakıs olarak kullanılışı. başarınızla bizi şaşırttınız. 77- W Başarı ile bitirilen bir işten dolayı bir kimseyi övmek. konuda yeterli bilgi için. (aferin. bravo. (yetin) demektir. ) kelimesine bak. ) İkisi de (evet) demektir. Genellikle tekrarlanarak. haber beraber.) _ 'JgjR ) fiilleridir. Vi . ( tf£ 'Zû\ ) şeklinde söylendiğine de raslanır. Fiilleştirilerek ( ç £ J ) şeklinde söylendiği de vardır. Faili devamlı gizil zamir ( \Î\ ) dir. başarısın­ dan dolayı memlunluğumuzu ifade etmek için. Bu ) bahsine bak.£>^ : ol£ ) n i n benzerlerinden olan bu fiil de diğer benzerleri gibi. Çekimli karşılığı. (Kâfi. bize yeter. yorgun idi. ! JH = O h ! o h ! şek­ linde söylenir. tam oluşun­ vasıflandığını ifade ^ = dan daha çoktur. Bu durumda daha sonra açıklaması gelecek olan. aşkolsun. Faili devamlı gizli zamir ( cJÎ ) dir. 78- YA - Lri : Devamlı isim-fiil emir olarak kullanılan bu kelime. daha önce geçen ( 76-Yl-'j^H: Cevap edatı olan bu kelime. Türkçedeki (oh)! ünlemi karşılığıdır. isim-fiil muzâri' olduğu kabul edilir. A d a m geceleyin &>ij» Ç o c u k g e c e l e y i n h a s t a i d i .varırım sana. ( çX. yetişir) anlamında isim-fiil muzâri' olduğuna da raslanabilir. 54 . Daha önce geçti. \J>j - Bize şeyhimizi geri verin. haberinin ifade ettiği anlamla. Devamlı ( c J ) fiilinden mefûl-ü mutlak olan bu kelime. ( 75- Yo . Allah aşkına 74( alır. isminin etmeye yarar. daha önce geçen ( ii3İ Anlamı için. Misâl: p ü k l l i UuÜ. kullanılış ve manâ yönünden ( ) gibidir. sevindirdiniz) deriz. ( LL> kelimesine benzer. takdir etmek. memnun oldurn. tam olarak gelişine de raslanabilir. sonra o.

den sonra) anlamı ifade eder. ikisine de ayrı ayrı fiil kullanmamız gerekir. Değilse. 'o? ) bulunsun ister bulunmasın = Sen­ Jl J i '^fu JJ = Bu kullanılışı dışında kendisinden önce. Misâl: jJlij > = Ali i l e Halit geldi. iİjjC '{y> £ jiil Jl 'cX*aj = K ö y e s e n d e n s o n r a u l a ş t ı m . Onun için bu iki kelimeyi..ofJ . Atıf: Bir kelimeyi. Bu da. yukarıda S _ JJ _ JSO f ) gibi. Birbirine atfedilen kelimelerin aynı konuda birleşmesi gerekir. daha önce geçen bir cümleye bağlamaktır. ( gibi. bu ikisi ayrı ayrı işler yapmış olsalardı.Liij J i *l> sayıları belirtilen atıf edatlarından. 81- A N . ileride izahı gelecek olan ( j ü j nin zıddıdır. birbirine atfetmek bir yarar sağlamaz. kendisinden sonra gelmesi gereken muzaf ileyhin bazan bulunmaması halinde. Ali henüz okula u l a ş m a d ı . daha sonra gelecek olan. Misâller: Öğretmenden sonra geldim. birbirine bu şekilde atfedemezdik. . Mazi-isim fiillerin anlamında (hayret) bulunduğundan. olumsuzluk için 1 55 .S*. .İ Ü *: ) kelimesi­ Y) nin harekesi üç İsim-fiil mazi olan bu kelime. olumsuz mazi bir fiilden sonra gelirse (henüz) anlamı ifade eder. J J ^ jûç genellikle ( öf 1 U = Yolcu henüz gelmedi. A n l a m ı : (Ne kadar yavaş. jJU. ( türlü de okunabilir. ) bahsine bak. daha önce geçen bir kelimeye veya bir cümleyi. iki keli­ meyi veya cümleyi. ûŞjû S e n d e n s o n r a . Misâller: . ) varmış gibi. [j . 80. Meselâ: Bu iki şahıstan birinin geldiğini. (. diğeri­ nin gittiğini söylemek istesek. r t r •>*'. atıf konusuyla ilgili bilgileri gözden geçirmemizde yarar vardır.A • .79. mefûlün fih olarak man­ sûp veya ( Of ) ile mecrûr olur.V . ağır.er *"] atıf edatlarıyla gerçekleşir. Çekimli fiil karşılığı. ( tk)î ) dir. birbirine bağlamak mümkün olmuştur.lûu : Genellikle zaman zarfı olarak kullanılan bu kelime.j l . . ( j U Y ^ . zamme üzere mebni olur. anla­ mına (ne)! ilave edilmiştir. Bununla beraber. Kullanılışı için. Bu durumda. „ .o -'^ . ister ( d e n s o n r a . Bununla beraber.JJ : Atıf edatlarından olan bu kelimenin izahına geçmeden önce.. kısa da olsa. Cümlelerde genellikle muzaf olur. geç) demektir. Bucümlede Halit de Alide aynı işi yapmışlardır. gibi. Halbuki.W .

Misaller: J j y î jl 'Si 0^ Si *J = j= > B i r k a l e m . bir manâ vermektedir. Meselâ: Ji v**! denemeyeceği gibi. Aynı işte birleşmedikleri halde bu iki ismi atfetmek nasıl mümkün olmuştur? Bu durumda olumsuz anlam taşıyan bu üç edat.Edattan sonra. Görüldüğü gibi. şeklinde. dilek kipleri de.'jfJ önceleriyle J i 1 jJU. sonrakine dönüş yapıldığı için. vazgeçmek. kendisinden önceki cümleye göre. Bunlar­ dan. Mesela: Bildirme (mâzi-muzâri') kipleri. dilek (talep-inşâ) kiplerine atfedilemeyeceği gibi. edat bu misallerde. müfred kelime gelmesi halinde. Bu durumda. iki kullanılış tarzı vardır: 1. (aksine. u ~ - Ali. demektir. yok hayır onu demek istemedim. Önemli sonralarının farklı olmasıdır. ( J j ) bu durmda. Yani. olumsuz­ luk ifade ettiklerinden. iki şık arzeder: a) Kendisinden önceki cümle. asıl ifade edilmek istenilenin sonraki oldu­ ğunu. b) Kendisinden önceki cümle. Verilen misallerden de anlaşılacağı gibi. ise yine iki şık arzeder: a) Kendisinden önceki cümlenin ifade ettiği anlamın doğru olmadığını. belirtmeye yarıyor. y o k h a y ı r bir d e f t e r v e r . Jj cJİ J i . aynı işte (fiilde) birleşme durumu yoktur. Misâller = jÛw JJ A l i b i r ö ğ r e n c i d e ğ i l . bu iki kişi aynı işte birleşmedikleri halde. Maksadım şu idi. kendisinden önceki kelimenin bir hata. Edata. edat. bu adı almıştır. (ıdrap) edatı da denir. kip (sığa) yönünden birlik olması lâzım­ dır. Birbirine atıf yapılan fiiller arasında. birbirine atfedilmişlerdir.= ) in öncesi olumsuz. kendilerinden öncesi olumlu. yanlış­ lık veya dalgınlık sonucu söylendiğini.J J = Bu durumda edat. sonrası olumsuzdur. Misal: A l i d e ğ i l H a l i t g e l d i . Konumuz olan ( ) in. Jİ. *l> de böyledir. bilakis) anlamları vermektedir. bu görevi yapmaktadırlar. kendisinden sonra müfred veya cümle gelmesi halinde. Çünkü. bu tarz kullanılışında atıf edatı denmekten başka. önceki cümleye zıd bir anlam verdirir. olumsuzluk ifadesi taşıyorsa. Bu cümlede Hatifin geldiği. önceki cümleyi hâli üzere bırakıp sonrasına.Kendisinden sonra cümle gelmesi halinde. b i l a k i s bir d e n i z c i d i r . yok hayır bir d e f t e r a l . ( olan J j . (yok hayır) anlam­ larına gelir. doğ- 56 . dilek veya olumlu ise. O n a bir k a l e m . diğerleri de hem şekil hem manâ yönünden. sonrası olumlu da olabilir. bulunduğu cümlede atıf görevi yapar. 2. bildirme kiplerine atfedilemez. Ali'nin gelmediği bildirilmektedir. şekil (hare­ ke) yönünden atıf görevinde bulunmakta. bu edatlar.olanlarda. Idrap: Dönüş yapmak.«U. yok hayır Halit geldi. a k s i n e bir ö ğ r e t m e n d i r . A l i bir ç i f t ç i d e ğ i l . Kendisinden önceki kelime­ den vazgeçildiği.

(Bilakis ve aksine) kelimeleri bu türlerde uygun düşmez. bilakis ve aksine) kelimeleri kullanılır. sonuncu ile birinci şıktaki kullanılışı arasında fazla fark yoktur. genellikle isim-fiil emir olarak kullanı­ lırsa da. Kendisinden sonraki isim de. Yukarıda izaha çalışılan. 1. b) Bir maksattan başka bir maksada veya bir konudan diğer bir konuya. yukarıda olduğu gibi.İsim-fiil emir olduğu zaman. 3. j i £ j j l£üf LaS'VI İİİ L St &f ) L^ULİ Ç>Li> ^ ' L İ I j£ Anlam yönünden. d e d i l e r . müfûl-ü mutlak olduğu da vardır. Sonraki cümle başlı başına bir cümle sayılır. 82- AY - : Üç türlü kullanılış tarzı olan bu kelime. ise) anlamları ifade eder. sadece (ıdrap) edatıdır. Kendisin­ den sonra gelen isim. edata karşılık olarak. bir iddiayı çürütmek ve doğrusunu belirtmek için değil de. Misâl: Ç j j ı suiı Ö/J$ 'S> J . Ji= A l i n a s ı l d ı r ? gibi. soru edatı veya mastar kabul edilerek. kendisinden sonraki isim de mübtedâ olduğundan merfû' okunur. s a a d e t e ermişlerdir. halbuki. Burada.rusunun sonraki olduğunu ifade etmeye yarar. mefûlün bih olduğundan mansûptur. birinci şıkta. 57 . oysaki. (oysa. bir konudan başka bir konuya intikal içindir. ( j ) un da bu anlamlarda kullanıldığını ileride göreceğiz. devamlı gizli zamir ( cj'l ) olur. vazgeç) anlamlarına gelir. kendisi mukaddem haber. geçiş için kullanılır. anlamında soru edatı olduğu zaman.^ j r* 1 J*-* S* ç& ^ = Arınmış olanlar. bunun muzaf ileyhi olduğundan mecrûr olur. Bu iki durumda ( S )• b i r a t . ikinci şıkta ise. halbuki. misâlinde olduğu gibi. Buna göre edat.( 'J'JC ) Nasıl.(Bırakmak) anlamında mastar kabul edildiği zaman. Bu­ nunla beraber. H a ş a ! O y s a ( o n l a r ) ş e r e f l i k u l l a r d ı r . ( S) in bu tür kullanılışında. atıf edatı ( j ) a benzediğini ileri sürenler olmuş­ tur. dünya hayatını tercih ediyorsu­ n u z . Bak (j) bahsi. kendisi gizli bir fiilden mefûl-ü mutlak olarak mahallen mansûptur. OjrfjSL» ille. f e d a t l değildir. Faili. bu üç itibardan dolayı aşağıdaki ( kelimesi. Bu tür cümlelerde edat. '^j İjJj X£\ I j J l î j R a h m a n ç o c u k e d i n d i . Bu durumda. kendisinden sonraki cümleyi öncesine bağlamaz. (atıf) ve (ıdrap). (oysa. üç harekeyle de okunmuştur. oysaki. 2. Rabbının adını anıp n a m a z kılanlar. Misâl: il* = Ali'yi bırak. öncesi ile sonrası arasında ilişki tamamen kesilmiş değildir. (bırak.Yani. Halbuki siz.

Yerine göre.. Orada istisna konusunda yeterli bilgi verildi. Bu tür olumsuz soru cümlelerinde. Ne var ki cimridir. Soru cümlesi olumsuz ise. Edat muzaf. amma. ortaya (evet değilsin) ) nın dışındaki cevap edatları. Çünkü. bu edatın yerine başka bir cevap edatı kullanılamaz. Misâllerle görelim. Şayet olumlu soru cümlelerine cevap edatı olarak gelmişse. bir manâ çıkar. Zaman zarfı oluşuna misâl: 58 . olumlu cevap teşkil etmezler. j-j«J 'Jî jJJ Jlil jfl Ji = Ali'nin malı çoktur. olumsuz cümlelere cevap teşkil ettiği zaman. edat. cimridir. Meselâ: Yukarıdaki Ayette ( J J cevap edatlarından ( . Türkçeleştirilebilir. Bununla beraber ( J . zaman. ( Jj ). mekân (yer) an­ lamı ifade eden kelimelere muzaf oluşunda da. ancak. <oî Vl = i j j JI. Bu a d a m cahildir. Misâl: IjJÜ < 'pji v-^Jİ = B e n s i z i n R a b b ı m z d e ğ i l m i y i m ? E v e t d e d i l e r . diğer cevap edatları. son harfi devamlı istisna üzere mansûp olur. 84- Aİ - JÛJ : ( Vl ) nın benzerlerinden istisna edatı olan bu kelimenin. zaman anlamı ifade eden kelimelere muzaf oluşunda. ( JJ ) nın yerine. Fakat cimridir. olumlu ise cevap da olumlu olur. 4J1 jJJ JJ*1> jJrJJI Ij* = Ş u k a d a r v a r k i z e k i d i r . olumsuz soru cümlelerine olumlu cevap veriyor. mekân veya zaman zarfı olan bu kelime. o zaman diğerleri ( JJ ) nın yerine kullanılabilir. 85- AO - iSu : Devamlı muzaf olarak cümlelerde. Ali'nin malı çoktur. (ama. mekân zarfı olur. Şu kadar var ki. Yani. yalnız) kelimeleriyle de. genellikle olumsuz soru cümlelerine cevap vermek için gelir. bunun dışındaki cevap edatları. Kendisinden sonra devamlı ( j\ ) ile başlayan bir isim cümlesi bulunur. J»* gibi.83- Ar - <jw : Devamlı cevap edatı olarak kullanılan bu kelime. Bu misâlden de anlaşılacağı gibi. olumsuz soru cümlelerine. bunun yerine kullanılmaz. bu isim cümlesinin yeri de muzafün ileyhtir. Bu durumu özetleyecek olursak. ) kelimesini kullanmış olsak. kelimeleri de kullanılabilir. ) diğer cevap edatlarının yerine kullanılabilir. cevap teşkil ettikleri soru cümlelerini hâli üzere bırakırlar. F a k a t z e k i d i r . İstisna konusu için ( S/l ) bahsine bak. cevap da olumsuz. Bu edatın yerine aynı anlamda.

Bu harfleri şekil yönünden c^J _ i j j — cJ j _ cJii) _jjjj de l o ) sakin ) de ise. a n s ı z ı n y a n ı m ı z a kendisinden sonraki cümleye devamlı muzaf olur. 86. yukarıda belirtilen görevlerinden başka ( kasem (yemin) edatı olur. 59 . Misâller: J^j Ulü J^o 'il 'j-jii.Mazi fiillerde. ) kelimesiyle gelerek ). 1 . Sonundaki ( l i ) nın mastariye ( l i ) sı olduğunu söyleyenler de vardır.'J»Î UL> bir a d a m g i r d i . { — Ji OvJj ^ . Misâller: Bunlardan veya fetha okunabilir. ' ^ il ) ile. (iken.A Y & Bir önceki ( Jj ) ile zâid bir ( l i ) nın bileşimi olan bu kelime. ( ^ cJlİ _ o y l l . değişiklik yapmaksızın.l l J : Yukarıda açıklaması geçen ( içinde genellikle müfacee edatı ( anlamlarını ifade eder. bu edat. gerçekte bu harflerde. Yukarıdaki misallerde ( ül* ) nın yeri­ ne. müenneslik müzekkerlik söz ko­ Edat. demektir. Misâller: 3. sırada) ' Biz o t u r u r k e n . Misâl: . y a ğ m u r d a n k o r k a r k e n . arada.1 'il jU. mekân zarfı ( müennes yaparsa da.'CJ>'AJ> ' i l i î l i _ 'iJ»Û _ p ).. her yönüyle yukarıdaki ( U1İ ) ya benzer. . mazi fiillerde.A A - A Bu harf.Atıf edatı ( p benzeyen edatlardan ( nusu değildir. ( ZC ) şeklinde.. 87. 'Ç$^LO\ 'JxŞ i -üılij = < Allah'a ( y e m i n e d e r i m ki) putlarınıza bir oyun y a p a c a ğ ı m . isimlerde ve bazı harflerde müenneslik alâmeti olarak kullanılır.oıBu takdirde edat. ojil. bir d e doluya t u t u l d u . olduğu gibi kullanılabilir. iiliJ j J^>.COAJIJ öy.:= Akşamla yatsı arası sefere çıktım. Misâller: 2. sonundaki ( l i ) ile mastara çevrilen cümleye muzaf sayılır. ) bulunur. Kendisinden sonraki cümle «'Jb. tetha okunur ve yuvarlak yazılır.isimlerde. = A y r ı l ı k .1 J» LiîU- £J = O. Mekan zarfı oluşuna misâl: v O ' i i'jiüJI £\J c~Jl> = Kapıyla pencere arasında oturdum. Zamire muzaf olması halinde tekrarlanır. 88.A"\ . Edat. cer harfi ( L J J ) ve fiile ) nin sonlarına gelir. zâid bir elifin bileşimi olan bu kelime.

zaman zarfıdır. O zaman kelime zamme üzere mebni olur. gitti. İLJJİI \\f L i i = 'liUUtf ü~rt* p * a^Ull a « ULL» = b= Sana yapamadık. ( ^ ) şeklindedir. Peygamberimiz: — Vuûl. Misaller: 4JLİ11? cjtf u^JJ 4JLJ cj£ j l U ^ = i j k l ^ l cJ£ '$~ÂL\ - At. alçaklar. gibi. anlamlarında tarafına karşı görevimizi kullanılır. ^ cJİ .V I SA'j W J ' J » ü \ & .'£F ( *>j ) : ) kökünden türetilen bu kelime daha sonra gelecek olan («ufr benzer Qkul = kelimesine taraf. hain olanlar güvenilir sayılır. elbisesinin altında değil. muzaf olarak kullanılıyor. Devamlı mekân zarfı olduğundan son harfinin harekesi üstündür. güvenilir insanlar hain.Daha önce ( _ c j j _ c J İ ) yalın zamirlerin fiillere ( o ) şeklinde bitiş^ $ .XJ\J Cümlelerde genellikle belirsiz olarak kullanılan bu kelime. Kelime bazan ( J ' ) takısı alarak sıfat olur. : 60 . c& cJİ tiğini görmüştük. yön. Bu kelimenin cemisi. Bazan izafetten kesildiğine yani muzaf ileyhinin hazfolduğuna raslanır. gibi. gibi. Devamlı da muzaf olur. \ .\ \ .A . İnsan dilinin altındadır.£>£ : (Alt) anlamına gelen bu kelime cihat-ı sitte (altı yön) den biridir. Misâller: 8 9 . ağacın altındadır. fuhuş ve cimrilik ortaya çıkıp. Dinleyenlerden: — «Vuûl» ve «tuhût» nedir? denildi. onların ayakları altında olanlar ve tanınmayanlardır» buyurdular. karşı. Bununla beraber ( ) kelimesi. 9 1 . M e s c i d i n k a r ş ı s ı n a o t u r d u k . ( ÖJ* = ) (üst) kelimesinin tam zıddıdır. . tuhût ise. <^ öf = Alttan (aşa­ ğ ı d a n ) g e l d i .J ^ k£J» S^ f ss% T e r c e m e : «Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. 9 0 . . düşük insanlar demek de olur. insanların hatırlıları. İ J L k ü ) TJ'jbS 'j* 'jjrj\ İİÂ = B u a d a m a ş a ğ ı k ö y d e n d i r . Nitekim Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: . aşağılıklar. «vuûl» hlk ea olup «tuhût» ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz.yılı 'J&î . . Bu misâl­ lerde de görüldüğü gibi kelime.

jJcl ) bahsinde işaret edilmişti. Bilindiği gibi.S.. . terketti) demektir. b a z a n m e z . onunla ilgisi yoktur. dc£JI - Şehiri onun için t e r k e t t i m .. Bu an­ < > f İLJJII dS Misâl: j-J.» 94\ I *ÜÜJ : ) den ( ..îjlî J * J = cümlede tekrarlanır.Genellikle JK.olan bu fiilin. Bunun çekimli fiil karşılığı ( . bir mefûl alır. .e doğru ve kendiliğinden. (dönüştür­ mek. kalp fiillerinden olur. yalnız emri vardır. »«Üi. Sırayla misâllerde görelim: Karşısına Musa A. bazan. A * ' Nefsin tedavisinin düşmanını y e n m e k l e olduğunu bil. yön.. b a z a n gelir. Türkçedeki. ( çekimsiz (câmid). Misâl: Kalp fiillerin birinci grubundan . k â h g e l m e z . bir cer ) den sonra da gelebilir. etmek. O . Yukarıdaki anlamlarda kullanıldığı zaman. Kalp fiillerinden yalnız bununla. ( harfi olan ( i l k l i " elit" 'j» tarafından oturdu. cr-*-^ ''-'i " Anlam bakımından daha önce geçen ( limelerine benzeyen bu kelime. o LJ» ) fiilinin J5M ) bahsinde işaret edil­ JJ*J (•*** ~ . • • • c * r ' ' ~ Of o' J Jj^î^J ~ (Kur'an-ı Kerim'i) kendiliğimden değiştirme yetkisine sahip deği­ lim.. gel­ O. kâh . " ) ke­ ) dir. Medyen'e doğru yönelince. M bulunduğu V î j U j JFC . (bazan . (bil) demektir. u m a r ı m ki Rabbim bana doğru yolu gösterir dedi. çevirmek. Seni grubun başkanı yaptım (kıldım). daha önce geçen ( lamda kullanıldığı zaman.. diğerlerinin çekimli olduğuna ( mişti. k â h g e l i r . 92- \ t - ip : Bu fiil.kâh) kelimeleri karşılığıdır.jU*î ) fiilinin emr-i hazırı gibi ise de. Zarf olduğu için son harfinin harekesi üstün olduğu gibi. Bu ve benzerlerinin. yapmak ve edinmek) anlamlarında kullanıldıkları zaman. . Görünüşte (öğrendi) bu ise. iki mefûl alabileceklerine. öf ) dan türetilmiş bir mekân zarfıdır. 93( JJUJ \ \ . ~k>= 0 lır: Taraf. kılmak. Konumuz olan bu fiilin asıl anlamı: (Bıraktı. i 61 . Cümle içinde şu anlamlarda kullanı­ cJ> 11 = Y o k s a K â z ı m a ( M e d i n e ' n i n b a ş k a b i r a d ı ) rüzgâr mı esti. karşı. kalp fiillerinin üçüncü grubundandır. iki mefûl alır.

(Başlama) anlamında kullanılmazlar. '&\ ) bahsine bak. Müfred kelimeleri atfetmez olur.p-î : (yer) zarfı olan bu k e l i m e . ( B u n d a n d o l a y ı a r k a d a ş ı m a bir m e k t u p y a z d ı m . yeterli bilgi için. cümleye (önce) kelimesini ilave etmeyi uygun bulduk. (sonra da) dır. Bazan da sonuna bir ( o ) geldiğine daha önce geçen ( . hem cümleleri cümle­ lere atfedebiliyordu. ( 4^1 J l İJL. yer 'oi-tfl 'iS-'Vİl i j ı i i . bu edatın sonuna bazan bir ( o ) geldiğini görmüştük.. ( o ) gelmeden önce hem müfredleri müfredlere.= Halit geldi. (Kıldı) anlamına gelişine misâl: u ii2-\'Js. = LJJü 'Jj p = O r a d a bir ç o c u k o y n u y o r . kıldı) anlamlarına geldiği için.den. Misâller: «LJJI p Jt>j)l = ö n c e erkekler. (orada) demektir. Misâl: j ÜJ» c . Oysa. . Atıf konusu için.. sonra da kadınlar geldiler. bir işi önce.\ O . d i ş i ( y a r a t ı k l a r ) s a n d ı l a r . ( ÛÜI öür-jJI j£4 ) bahsinde. (sandı.j = Rahman'ın kulları olan aldığını görmüştük. çıkıp gitti. Ijûû ' J)\ KR ΣÛA> = B a ş k a n .den dolayı) anlamları ifade eder. Orada atıf konusunda gerekli izahlar yapıldı. (için. sonra da. . önce öğrenciler.(*J : Sırayla bir kimsenin.. J il p Ul s o n r a d a ö ğ r e t m e n g i r d i . Kendi anlamlarında kullanı- 62 . 96- ^1 . daha önce geçen ( yer almıştı. birinin de bir müddet sonra aynı işi yaptığını belirtmeye yarayan bir atıf edatıdır. bak daha önce geçen ( ^ ) bahsi.. (başladı) anlamı ifade etmesi için.9 5 . %J _ c^J ) gibi. Ancak biz. = Salona. yalnız cümleyi cümleye atfeder hale gelir. Bu konuda. hem ikinci hem üçüncü grup fiiller arasında ) bahsi işlenirken (başlama) fiilleri arasında da. Fiilin bu şekilde. (Sandı) anlamında kullanılışına misâl: o m e l e k l e r i . s e n i o r d u y a k o m u t a n y a p t ı ( k ı l d ı ) . kelimenin Türkçe karşılığı. Görüldüğü gibi. kendisinden sonra muzâ­ ri' bir fiilin gelmesi gerekir. ( o ) bahsinde. bu iki anlamda kullanıldığı zaman iki mefûl alır. (Başlama) fiillerinin mazileri dışındaki çekimler normal fiiller gibidirler. 'c^g p ^ J Û ? J l AJLwj edilmişti. Bazan ( 'JA ) ile Mekân kullanılarak.j L 3 ü J i 'JJL> A l i b a b a s ı n a b i r m e k t u p y a z m a y a b a ş l a d ı . işin yapılışında öncelik sonralık olduğu için. gibi. Edat. (Başladı) anlamına gelişine misâl: Görüldüğü gibi fiil. sözü edilen bu harf ile birleşince.J lıJli «U.o ) bahsinde işaret 97- W - S * * :" Kalp fiillerinden olan bu kelime.

98- U - Ji> : genellikle cevap edatı olarak kullanılan bu kelime. Yukarıda karşılık olarak gösterdiğimiz kelimelere (ne) eklenerek. ( li ).lırlar. 99-M . iyi) anlamlarında ~ Bahar güzeldir! Bahar hoştur. diğerleri (yerme) fiilleridir. Bunlardan.'jji\ İJAC cJJaJ IjJU = İnci gerdanlıklarını dizdin mi d e d i l e r ? ( O n l a r a ) e v e t . atıf edatı. ( Ç*iJ\ )mübtedâ.J*> : Şüj^' Ö l ü m e atılır mısınız (dediler)? (Onlara) e v e t . mazilerinin yaptığı görevi diğer çekimleri de yapar. ister diğer nakıs fiiller olsun. bunun öne geçmiş haberidir. ( ü ) nın ayrı bir anlamı da yoktur. aynı işleme tabidir. . Sırası geldikçe açıklamaları yapılacaklardır. başlama fiilleri dışındakiler.' . ister mukarebe. (Büyük) anlamında kullanılışına misâl: CJJİÎSŞayet bağışlarsam.o-î* . cevap edatıdır. Misâl: 100. . Onun dışında her şeyin-değersiz Bu da yukarıdaki gibi. büyük bağışta bulunacağım. Misâller: 'V* ). " Ç a l ı ş m a k iyidir! f !iCfr2>VI IJui.IJu» V _ «L. bu kelimenin olumsuzu olarak. başlangıç (ibtidâ) edatı olarak üç türlü kullanılış tarzı vardır. Cevap edatı oluşuna misâl: J i > c J i <. ( v«» )fiil. bazan da. 101- ^ • > . güzel. Oysa. fiil-fâil ( IJu> ) nın tek kelime kabul edilmesi daha uygun düşüyor. (değersiz. Oysa. bazan (büyük). Görüldüğü gibi. şekil yönünden fiillere benzediklerinden çekimsiz (câmid) fiil kabul edilmişlerdir. fiil-fâil. Fiilin tahlili yapılırken ( \l ) fail. (ne hoş.= Kelimenin Tahlili: . d e d i m . Çünkü bu fiillerde teaccüp fiilleri gibi hayret anlamı vardır. Konumuz olan ( kullanılır.( IJu>V ). ister kalp. dedik. bir hareket bildirmedikleri halde.\ * * IJu> : Bu kelime ve benzerleri. 63 . (Değersiz) anlamına gelişine misal: »IJ— J i Vİ = olduğu biline (bilinmiş ola). bu fiilin değişmez failidir. ( . bir (övme) fiilidir.^ ) (övme). kıymetsiz) anlamlarında kullanıldığı olur. ne güzel) de denebilir. bir iş bir oluş. olarak ayrı bir kelime kabul edilmiştir.• JI> I : Bu edatın. cer harfi. kelimeleri. (Hoş.

birlikte bu fijller de isim sayılırlar. ( mez. Misâl: JJ ^j^JlJ^ »bCaJt i £ l = Bana ölüm gelinceye kadar n a m a z ı b ı r a k m a y a c a ğ ı m . kendisiyle arasında gizli ( ( # J . Anlamı için bak. Ö ğ r e t m e n sınıfa g i r m e d i k ç e ye­ rimden kalkmayacağım. ( \J* < .i> ) lar. Açık isimlerden önce gelişine misaller: o g e c e .«ÜaiJI u4J = mesi karşılığıdır. ister ( ber. Bu tür ( <_. Arkadaşım evden dönmedikçe sınıftan ç ı k m a y a c a ğ ı m . (medikçe) dışında aynıdır. anlamı. Arkadaşım evden dönene kadar sınıftan çıkma­ y a c a ğ ı m . bol olan (maldan) bağış­ lamak cömertlik sayılmaz. daha başka anlamları da ) anlamında. Edat bu tür kullanılışında. ( jl ) li muzârileri cer etmek­ 64 . Bununla bera­ ) li muzâri'den önce gelen ( ) nın.j r j » ) J J = Arkadaşım evden dönünceye kadar 4^' uf Lfh^ Cf sınıftan ç ı k m a y a c a ğ ı m . ) anlamında. Mastar anlamlı fiillerden önce gelişine misaller: LâlâJI JjıIl ji-JJ JJ> | ^y*** 'jf rji fj^İ JJ - Ö ğ r e t m e n sınıfa girinceye k a d a r yerimden k a l k m a y a c a ğ ı m . cer eder. Türkçedeki (için) keli­ JİŞ ^ \ IjL'Us = A l l a h ' ı n e m r i n e d ö n m e l e r i i ç i n . 2. ( tedir. Arkadaşım evden dönesiye sınıftan ç ı k m a y a c a ğ ı m .Jj ) cer harflerine benzer. c) İstisna edatı ( VI J U Î âÇjJ Uj ''Jj> Yanındaki az (maldan) bağışlamadıkça. kendisinden sonra gelen açık isimleri cer ettiği gibi. başka bir kelimeye atfedebilmek için şu şartların ıJ^ ) bütün bu misallerde cer harfidir. Diğer atıf edatlarına göre ( J~> ) atıf edatı olarak daha az kullanır. sözü geçen bu cer harfleri. Bu edatla bir kelimeyi. hem açık isimlerden hem zamirlerden önce geldik­ J~> ). Dün sabaha kadar uyudum.Atıf edatı olur. Diğer anlamları için yukarıdaki misallere bak. Edat. Yukarıdaki misâllerden de anlaşılacağı gibi.Cer harfi olarak kullanılışı. ( J>YIİ\ £Üa* J» £İLaJI J^> Â>jÜ) J i = Edat. Ancak. şu kadar var ki. b) ( J . Misâl: 4II y>\ J l \Jş isyan edenlerle savaşın. t a n yeri ağarıncaya kadar esenliktir. Misâl: îi-j^ j . hem kullanılış hem anlam yönünden ( leri halde. jİ ) ile j\ ) ler. ( vardır.1. yalnız açık isimlerden önce gelir. a) Yukarıda görüldüğü gibi ( J j JULJI jl Jl ) li muzâri' gelsin. kendilerinden sonraki fiilleri mastara çevirdiklerinden.^ ) anlamında. c LiLaJI J . Jl ) J j ) anlamında kullanılmıştır. Zamirlerden önce gel­ jl ) bulunan muzâri' fiillerin mastara dönüşen şekillerini de. edattan sonra ister açık isim. bu misallerde ( bahsi.

(nihayet. bile) anlamlarına gelir.inceye kadar) yerine (tâki) kelimesi de kullanılabilir. b) Atfolan kelimenin. Bundan dolayı da.bulunması gerekir... ibtida edatı adı verilmiştir. Dicle'de öldürülenlerden hâlâ k a n f ı ş k ı r ı y o r d u ..inceye kadar) şeklinde manâ verilmektedir. ( <J** )> bütün bu misâllerde gaye (sonuç) ifadesi taşır. Edat bu tür kullanışında. h a t t a P e y g a m b e r l e r bile ölürler. şeklinde kullanıldığı zaman (. . c) Atfolan kelimenin. Fiilin olumsuz olması. Nihayet. 3. (üstelik .oj Misâller: 'cUJVI jj>. (Sonunda) kelimesine. Bu durumda edat. Bu anlamları dışında gelmesi halinde bile bir açıkça sezilir.. affolunduğu şeyin bir parçası veya parçası durumunda olması. sonunda. şimdiki zaman ifade etmesi halinde nasbedilmez... kendisinden sonraki kısım. Bu cümlelerde (nihayet. atfolunduğu şeyden daha üstün veya daha aşağı dere­ cede olması..mez) şeklinde bir manâ ifade eder. tek başlarına da kullanılabilirler. Not: ( ) dan sonra fiilin nasbedilebilmesi için: a) Fiilin olumlu olması. edata karşılık olarak. QCLA)I b . olumsuz bir edattan sonra U . Yerine göre bu kelimeler. sonunda. hedefi ve sonucudur.^lill O j £ = B ü t ü n i n s a n l a r . d) Atfolan kelimenin müfred olması. cer ve atıf edatı denmesi yanında.k ~ Ö ğ r e n c i l e r zil ç a l ı n c a y a k a d a r s ı n ı f t a k a l d ı l a r . Edat bu cümleleri başlatır. (ta sonunda şeklin­ de. cümle olmaması. Fiil cüm­ lesi gelişine misâl: \_J J v * ^ * " j . devamlı cümle gelir. öncesinin gayesi..bile. Bundan dolayı edata. Terim: ( ).ir. Bu cümleler isim veya fiil cümlesi olabilir. sonunda ta sonunda... b) Gelecek zaman ifade etmesi gerekir.(1) Bu itibardan dolayı edata (gaye) edatı olduğu yerine göre. p e y g a m b e r l e r bile ölürler. . 65 . h a t t a çocuklar b i l e s a n a g a l i p g e l d i l e r . Yani... Bu ( ) darr sonra. bir atıf edatı değildir. .Başlangıç (ibtidâ) edatı olur. gaye edatı da denir. hatta. a) Edatla atfolan kelimenin açık isim olması.. gibi şartları vardır. Diclenin suyu kana boyandı. Bütün insanlar. D i c l e n i n s u y u k a n a b o y a n d ı .Û I 'etil = Bütün insanlar. N i h a y e t s o n u n d a . İsim cümlesine misâl: J> Sc f y ^ = Dicle'de öldürülenlerden kanlar fışkırmaya devam etti. (ta) da ilave edilebilir.

> 'JA J ^CLail jyVl ol ) lardan sonraki ( = S a b a h olur o l m a z e v i n d e n k a ç t ı . (ancak. jtlo Bazan kendisinden önce zâid bir ( olur. Ne za­ £ ) nın Bu edat soru edatı ( mana kadar? demektir. Cer harflerinden sonra gelişinde. Misâller: ÎJıL» 'JJÛ O £ İ ! ^il J. Bu ve benzerleri için daha önce geçen ( 1 0 4 . : Genellikle muzaf olarak kullanılan bu kelime. Bak.L l i . Bazan da muzaf olmaksızın gelerek. Bunun haberi olan muzâri' fiil de ( Çekimi yoktur. 1 0 3 .j ilj^j>l c J 5 > Seni e r d e m bir a d a m s a n ı y o r d u m . ü w . Yalnız mazisi kullanılır. girer.V o . Misâl: S> uÛ %. ) gelerek.> *T .İÎCj A£J c l J I J l J . ) bahsine bak. onların ümit ifade edenler grubuna ) gibi.\ L L > = A d e m o ğ l u n a b e l i n i d o ğ r u l t a c a k k a d a r bir k a ç l o k m a yeter.V"\ .J ü c J L j İ = S a n a y a l n ı z e l l i d i n a r g ö n d e r d i m . işte 1 0 6 . Misaller: jJaİ£ 'J\ ji»ll \£J> IJJİ 'J\J'Lİ\ Bak. Yağmurun yağması umulur. (sandı) anlamına gelir. devamlı ( 'J\ ) lidir. Aslı mübteda-haber olan iki mefûl nasbeder.^ j 'jl U = E v e v a r ı r v a r m a z b i r m e k t u p y a z d ı .^> : Kalp fiillerinin ikinci grubundan olan bu fiil. soru edatı ( elifinin hazfedildiğine daha önce işaret edilmişti.V*-*> : 66 . Bu ( U 102- N •T : ^ ) ile cer harfi ( J» ) nın bileşimidir. Bak ( • U ) bahsi. J | ) zaittir. ( L ü 4 y o kadar) anlamları ifade eder. y = S a n a bir dinar y e t e r . kâfi) anlamlarına gelir.> * I -\SJ> ( : SliT ) nin benzerlerinden olan bu fiil. yalnız. (yeter. 105. gibi. gibi. ( ^—^y ) şeklini aldığı ) bahsi. Yolcunun dönmesi umulur. ( )ve( ^'j> = ) bahisleri.

Bazan da kendisinden sonraki isim mansûp okunarak fiil-i mazi kabul edildiği olur. Cer harfi olan bu kelime. ( v ) '' e v . (üzere. genellikle muj'fjf^nlarak kullanılır. C.~ ^ ) şeklinde veya cer harfi almaksızın kullanıldığı da olur. Cenab-ı Allah'ı tenzih 109. Türkçede de anlamda değiştirilmeksizin kullanıldığı olur. J iiUJI v_i»> J i c r r ^ . aslı mübtedâ- Kalp fiillerinden ( haber olan iki mefûl alır. .. devamlı kalp fiili ) bahsi.j*ll 'CU'JÂ = D i l e k ç e y i u s û l ü n e g ö r e s u n d u m . (ederiz £ i ' I i* U «i .\ »S - .. Bu durumda ( Y> ) dir. Bak ( ler: *~jA\ J Qi oLi. ) nın gelmesi halinde. Misâl­ olarak kullanılır. Genellikle Cenab-ı Hakk'ı eksik sıfatlardan tenzih için kullanılır. k e n d i n i z i ç i n bir ş e r s a n m a y ı n . Bu itibardan dolayı yukarıdaki misâl: ljJl> UiU. & « i i j . Bu da ( J^-p*-J ) gibi. 108- N *A aynı yiU- : Tenzih için kullanılan bu kelime. cer harflerinden ( ( Ji ) ile kullanıldığı gibi. 107- W 'Jb ) nin benzerlerinden olan bu fiil. gibi.LjbUaJI kendisinden önce mastariye adı verilen bir ( şeklinde de okunabilir._^L> = a m a ) b u bir b e ş e r d e ğ i l d i r . = Ali'yi okulda bir öğrenci sandım. t Görüldüğü gibi. Misâl: JJI> Q U » L-bdül > U = Halit'ten başka bütün öğrenciler kalktılar. Kelime bu yönüyle cer harfleri arasında yer alırsa da. jj* ^ JjL»Vl Lü> jJÜJI J i cJUir = Komutana usulünce selam verdim. anlamı yönünden istisna edatları arasında yer alır. devamlı iki mefûl alır. Bütün çekimleri de aynı görevi yapar.' |*J. Yani.fiÜ tj^Jd V = O n u . Görüldüğü gibi. Ali'nin evinde toplandık. devamlı gizli bir fiilden mefûl-ü mutlak olarak mansûptur. .P e r ş e m b e g ü n ü a d e t ü z r e . hem cer harfi olarak..ce. kendisinden sonra gelen isimleri kesre yapar. kendisinden sonraki ismi kesre yapıyor hem (başka) anlamı ifade ederek istisna edatı oluyor. fiil faili gizli zamir 67 .. göre) anlamları ifade eden bu kelime. Oysa. bu üçü dışındakiler (sandı) anlamında kullanıldıkları zaman iki mefûl alıyorlardı. Misâller: Jj^»Vl y~~> J i £-a.Yerine göre. Ancak.

harflerden önce gelmez. NY N -A^ : Bu kelime mekân (yer) zarfıdır.IJ-*» aill Jû 68 Kral.olması kesinleşir. Sil ). Benzerleri. Çünkü bu ( ). 1. Sonu zamme üzere mebnî olduğundan. Sonraki ismin mefûlün bihi olarak mansûp okunması gereklidir. her yönüyle buna benzerler. uzaktan görülebilecek . seçti istisna etti) anlamlarına gelen çekimli bir kelimedir.'. cj'iGaJI J i î w > J>al = Ö ğ r e n c i l e r i n g i r d i ğ i y e r d e n g i r . Edat bu cümleye muzaf olur. birbirinden ayırdetmek için. değişmez. >>> _ \A> . t-JUa eUI û > = G e r ç e k t e n s e n gayretli bir öğrencisin. ( ) şeklinde mansûp olarak. emfûlün tinidir.t ^ l > • (Ayırdı. gibi._. Misâl: öf y*>(k)l J . onlarla karıştırmamak lâzımdır. Sözü edilen bu üç kelimeyi. Edat. ) da. ( İ J İ _ V o . Bu kelimenin isim veya fiil kabul edilmesi. Görüldüğü gibi. Misâl: 1*ijAl u J > 1 = Dediğin doğru mudur? i 1 2 . Değilse anlamı. Devamlı kendisinden sonra cümle gelir. son harflerine ve kullanılış şekillerine dikkat etmek yeter. Anlamı ve Şekil yönünden yukarıdaki ( JîU. kendisinden önceki bir fiilin mekân zarfı yani. Bu konuda i ti na için ( ss harfleri için ( y ) bahsine bak. cer 110.-. u J U cJİ ^jJ^l = Oturduğun yerde otur.(Şekilde) anlamında Misâller: f öf ıi ji £*s*i O)*. kendisinden sonraki ismin harekesi yönündendir. geldiği zaman gizli bir fiilden mefûl-ü mutlak olur. (Gerçekten) anlamında kullanılan bu kelime. mahajlen mansûrj sayılır.Ö ğ r e n c i l e r d e n h i ç b i r i n i a y ı r ı p s e ç m e m ( i s t i s n a e t m e m ) .= Rahatça okuyabileceğim bir y e r e ( y e r d e ) o t u r d u m . fiil cümlesinin gelişi isim cümlesinden daha çoktur. isim veya fiil cümlesi olabilir.Cîl> ) kelimeleriyle az-çok ilgisi olmakla beraber. her halinde aynıdır. anlamı: (Yer) demektir. Devamlı fiillerden önce gelir. Ancak. Bununla beraber (haber) olarak geldiği de vardır. Misâller: JJ lj?*ij = İstediğiniz y e r e gidiniz. ı^U-İ % . m . Bununla beraber daha bir çok anlamlara gelebilir. lili>> «_ h.JA.* l J l > '"-. Edattan sonraki bu cümle.

Misâl: ÇFRJ oUilrf TJÂJ) ^ G ö r ü ş m e l e r d e b u l u n d u ğ u A n k a r a ' d a n d ö n d ü .den. Misâl: Nicelik itibariyle bu daha yararlıdır. 6. Misâller: '&'^J% LILİ£J < 4 V ly* L—iİTI = ^» ! Kendine ye ailene yetecek kadar yiyecek kazan.(Dolayısiyle) anlamında.l £ > : iki fiil cezmeden şart edatları grubuna girer. ( L» ) sız şart edatı olarak kullanılmaz.Jİ>I$. 5. Misâl: »JÜLi*.(İken) anlamında: Misâl: Colî cÜT . . «ULJJI »jL. Mebni olduğundan mahallen mansûp sayılır.(Bakımdan) anlamında. 4. ijlka o l ş r a k d a v e t i n i k a b u l e t t i . Kendi cevabının mefûlün fihidir.vi«> .bir de. »>lc. .(Zaman veya yer) anlamında: jâ-i ^ f-^ ~ P i ş m a n l ı ğ ı n f a y d a v e r m e d i ğ i yerde* p i ş m a n o l d u .. n e r e d e a r a r s a n b u l u r s u n . yalnız (-ğı) eki verir. I îyb) J l . = 9. P i ş m a n l ı ğ ı n f a y d a v e r m e d i ğ i z a m a n d a p i ş m a n o l d u .(İtibarla) anlamında.. ( ). *-»S*iT ^L.(Yön) anlamında: Misâl: 10. ÇA>Î ii» = Â~Lİ-i ) şeklinde kullanıldığı olur. Misâller: AL .\ \ T . sözünü duyacak şekilde yaklaştı. d ü ş m a n ı n d a n k u r t a r d ı ğ ı i ç i n o n a t e ş e k k ü r e t t i . 7.. itibarla ilim sayılır. ö&z«y\ j Ö-^OJ l$i>l = İ m t i h a n d a başarıyı garanti edebilecek kadar çok çalış.ş e k i l d e y ü k s e k bir k ö ş k i n ş a e t t i .>. d J l co> ... İk JJ^ Lv. gibi. (ise) ilave edilir. <Jjc Li'jl LaX" '^•jl = N e r e y e g i d e r s e n b e n d e s e n i n l e g i d e r i m . 2. Türkçeleştirilirken yukarıdaki anlamına -bir şart edatı olduğundan. 3. Ltl> = O n u . SÛ = B u m e k t u b u s a n a g e t i r d i ğ i m d e n dolayı kusura b a k m a .= Nerede oturursan dinlenirsin. ( Misâl: İJ^' A?> 'c?f '^>y-s<}^ - İ l k e y ö n ü n d e n d a v e t i n i k a b u l e t t i . sayıları ç o k olması bakımından. den dolayı) anlamında: . gibi. Kelime burada da mebnidir. 8.(Kadar) anlamında.»i* "J* y*._UV} = Ankara'ya varması dolayısiyle onu tutukladılar.^ <*~aJı> = K e n d i s i n i ..*LİJ> &JAI\ j ^JÛ^ciiC? = Yolda geliyorken arkadaşıma rasladım. Zaman zarfı olarak 69 .Kendisinden önce yer ismi varsa. CJŞY ^ [_JQ }\ 2 (Jjj Öğrenci öğretmene. Misâl: j j û J I ^ T j ^ l bizden daha kuvvetlidirler. iVi *İJ - Q j b u 113. ' j * Û» ^ y î eİJ*VÎ = Düşmanlar. .(için.

ince) şeklindedir. Misâl: & î j û f » Of.. 118->>A . gibi. a r a sıra. gibi. Kelime ( dür ) b i r z a m a n . c l > = Ali'yi arkadaşın s a n d ı m . U>= ÇV Bazan.^ dir.Ç a l d ı ğ ı z a m a n .. şeklinde de kullanılabilir. şeklinde söylendiği olur. 116- . Cemisi ( - M i s â l : . Aynı Ö n ü n d e ( k a r ş ı s ı n d a ) o t u r d u . 5 0 . zannetti) demektir. Bunun ve benzeri şart edatlarının i'rabı için bak ( l*» ) bahsi. devamlı kalp fiili olarak.kullanıldığına raslanabilir. z a m a n z a m a n . vakit.c5> : J6 . Bu ve benzerleri için ( ) bahsine bak.\ W - Jl> : k ( Jt ) nin benzerlerinden olan bu fiil de p*i. J* Ji = Edattan sonraki cümle edata muzaf ileyh olduğundan sonuna (-ğı) eki al­ maktadır.>-JI 'öf Jlf Ji = Çaldı.. devamlı cer harfi ( ile kullanılır. A n l a m ı : sandı. . (Haydi) anlamında isim-fiil emir olan bu kelime. 117. Bazan = ( H a y d i n a m a z a ! Devamlı J* ) ile faili birleştirilerek.\ \0 . 114-m-'Jtf: Bu kelime de daha önce geçen ( şekilde ve aynı anlamda kullanılır. Misâl: zamir ( cJİ ) [ kül»— J4î*-] ) gizli pCaJI Ji. Misâl: U*l ıJI J\> JL J L b »l JİS i a I >U) üjf = Zil ç a l ı n c a öğrenciler sınıfa girdiler.de. . *İL> i» = ^l~fv ^ ~ e 'ij ) kelimesi gibi mekân zarfıdır. aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. jCJ-l ) Zil çaldığı z a m a n öğrenciler sınıfa girdiler. 70 .rr*'*' gibi. Terimler J J ö)> . Kendisinden sonraki cümleye de de­ vamlı muzaftır. bulunduğu cümlede kendisinden önceki fiilin mefûlün fihi olur.. 1 1 5 .ÛA> : Genellikle zaman zarfı olarak kullanılan bu kelime. A n l a m ı : (Zaman. ujf Jl çÇf J* =j»l Jj öf B a z a n .

* j£| ) bahsine bak.. Geniş bilgi için. alt. değil. (bildi) demektir. (hâl) olur. önce. ( jJ?Ç «İÜ SO. beri. # j ji cJ-i> öji = Pencerenin önünde oturdum. Misâl: ş e k l i n i aldığı olur. OJ* 'J* ü> = Bu değersiz Ujî ) b i r ş e y d i r . Bazan muzaf olmaksızın gelerek. Bazan da.. ( mecrûr olur. yerine göre de. aşağı. (ön. Bu edat hakkında geniş bilgi için. Görüldüğü gibi.sız) anlamları ifade eder. Orada bu .. kıymetsiz. jjl J IJo* = B u benim. kendisin­ d e n ö n c e b e l i r s i z bir i s i m g e ç m e s i h a l i n d e o i s m i n s ı f a t ı o l u r . mekân zarfı olur. yerine göre zarf-ı mekân. başka. aşağılık) demektir. Yani. Aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl alır. .VI _ bahislerini iyice oku. yakın. Allah'tan b a ş k a dır. onun kadar değildir. Bilmiş olun k i . arka. B a z a n d a s o n u n a z â i d bir ( ) gelerek ( 71 . ) kelimesine benzer. ( jUÎ ) Önce anlamında kullanıldığı zaman da. kelime. Bu durumda anlamı: (Değersiz. . daha önce geçen ( fiiller hakkında yeterli bilgi verilmiştir. ileri. tenvin alır. Misâller: Bir k i t a p t a n b a ş k a b ü t ü n k i t a p l a r ı o k u d u m . C . e d a t .^î j i " VI = her şey batıl (asılsız) •Uil> . 120- \1 • .. 119- - ^ j i Kalp fiillerinin birinci grubundan olanan bu. ÛcS LiİOl oljî = B i r kitaptan başka bütün kitapları okudum.Her yönü ile daha önce geçen ( Uili. j ^ j i Jjjîl j l = Cenab-ı Allah'tan başka çağırdığınız (putlar) da sizin gibi kullardır. çeşitli manâları ve kullanılış şekilleri vardır. I r m a ğ ı n b e r i s i n d e bir a r s l a n ( v a r ) . Bu IJÛJ» = B u o n d a n a ş a ğ ı c a d ı r . d u r u m bildirdiği z a m a n (hâl). geri. Kitap sandalyanın ilerisinde veya gerisinde.y ) cer harfleriyle ÇjÜaJl JİO = Öğrenci imtihana kalemsiz girdi. değersiz.^x!li»l İÇ* «il j / j J . ona yakındır. Misâller: fJLi Ojju j U c û ^ l oji JÛ»İ = 'j* . Bulunduğu cümleye göre. Misâl: £»j • * Ali'yi vefalı b ü d i m .J J * Genellikle cümlelerde muzaf olarak bulunan bu kelime. Aynı zamanda iki zıd anlam ifade eden bu kelimenin. Kelimenin Diğer Anlamları: î)l i *İji «o* l i * senin değildir..

1 2 2 U Y . Bu isimlerden önce gelen ( U ) nın elifi.IjSTi _ î ^ l i Yukarıda sözü geçen tenbih ( ler. önünde) anlamlarında kullanıldığı da vardır.4 & J İ Devamlı isim-fiil emir olarak kullanılan bu bileşik kelimenin anlamı (Haydi onu al) demektir. imlâ yönünden tesniyeler dışın­ ji ) si adı dakilerde yazılmaz. k i t a p t ı r . Yani. (al) anlamına gelir. Faili devamlı gizli zamîr ( cJİ ) dir.121- NYN göre iiüji _ duj'i _ \^Ji : sonundaki zamir değiştirilarek ( ) v. U ) nın bileşimi olan bu kelimenin.b. 124 _ l'i . Edatın diğer çekimlerine de.^ ). bu ( isimlerinin yapılan jii'i = Ş u . Jüi= O ( Ş u ) . Yani. şeklini alır. ) ler ile Daha uzakları işaret edebilmek için. konuştuğumuz ). İşaret ismi olan bu kelime. Daha önce geçen ( 'jjs ) ile zâid bir ( anlamı ve kullanılış şekilleri için bak ( j j i ) bahsi. Edat bu durumda ( Bu. ( ilfii U \£ ) ile bu harfi. ( \L LıtiS" \ jj> | j i ) gibi. anlamları şöyledir: fi = ) ilave edilir. ilavelerle fi* = işte bu. Diğer çekimleri konunun sonunda şematik olarak gösterilecektir. Bu harf muhataba göre değişir. buna göre manâ verilir. iki kişi olmaları halinde ( fazla olmaları halinde ( '^5 . (işte bu) yerine yalnız (bu) deriz. üç ve daha kişiyi veya kişileri belirtmek ve tayin etmek için kullanılır.'j£ ) şeklini alır. ) sı ile bu harfler bir işaret isminde birleşmez­ ) vs. bir tek verilen bir harf eklenir. (haydi bakalım. işaret ismi ( kelime kabul ederek. fakat okunur. şekillerde isim-fiil emir olarak kullanılan Muhataba bu kelime. işaret J J ) tesniyelerde gelmez.p T i . 72 . gibi. (bu) anlamına gelir. denmez. Yerine göre. Misâller: Hitap zamiri konuştuğumuz i)fi .ıi\'i . Ancak. Ayrıca anlamı yoktur. 123- - Uîji . Bu bir Ancak biz bu kelimeyi Türkçeye çevirirken. Genellikle bu isimlerden önce (işte) anlamına gelen ve tenbih ( U ) sı adı verilen bir harf bulunur. bu isimlerin sonuna gelen ( isimler arasına uzaklık harfi denen bir ( îiUi ) vs. Bazan bu isimlerin sonuna hitap ( kişinin tek olması halinde ( ^ .

$ l-i* = B u bir k i t a p t ı r . v_~~> o l i j j k t Jx.= «uJ?U OcL> = Halit kendisi geldi. Misâller: L . kendisinden sonraki isim.jl'i] \l S*J [ü* . Kelime bu tür kullanılışında. bu tür kullanılışında da muzaftır. G e c e l e r d e n bir g e c e . Misâller: f^Jİİ JliJJI İL> = Adamlar kendileri geldiler.Kendisinden önceki bir ismi te'kid için kullanılır.*?. Kelimenin bu tür kullanılışnda anlamı zarflarla karıştığından açık bir manâsı yoktur. Görüldüğü gibi. Bu durumda. F a t m a k e n d i s i g e l d i . Aynı anlama gelir. hallerde uyma­ maktadır. ^. Zarflar da muzaf ileyh olacaklardından mecrûrdurlar. 73 .. T*?. Muzaf ileyhi te'kid ettiği isme dönen zamirdir. kendisi de devamlı müfred olur. . onun i'rabı harf ile bunun ise . kendisinde o isme dönen bir zamir bulunur. Jj o l i »İyi O J İ J = ç o c u k l u b i r k a d ı n g ö r d ü m . « 9 e c « evden çıktı. Müennesler: %\ . Onların hareke ve görevlerini üslenir.«U. .OÜ] .Bazan bu kelime (zaman) anlamı ifade eden kelimelere muzaf olarak gelir.. Yani.. Ş e m a (3) İşaret İsimlari . J l ) takısız isimler de haberdir. b i r = A .Beş isimlerden olan ( hareke iledir. 3. Misâller: Ji ) nun müennesidir.-. devamlı muzaf olarak kullanılır. / i l l J b l i o l p l öf J i 'JM 'Srj İUİI Jİ ç° _ o l i jj y y = G ü n l e r d e n bir g ü n .>. Kelime. 1 . 2. bedel veya atf-ı beyan. .Ü-JiO İ İ : f »i .jiOİi j ^X öf = illi o l i ••• „<J^"-" öf fKj j . O isme uyan ve ona göre değişen sonundaki zamirdir. = B u vAsfJI ti» = B u k i t a p . tesniyeleri ise mu'raptır. oUl» = Soylu ihtiyar bir kadına s e l a m verdim. »U " B u Ali'dir. Misâllerde görelim. = Günlerden bir gün.İşaret isimlerinden sonra gelen ( ( 'Jİ ) takılı isimler. te'kidettiği isme müzekkerlik müennesiik vb. = kelime burada yalnız hareke yönünden te'kid ettiği isme uymakta ve bir hal üzere kalmaktadır. Buda onun gibi. . Halifenin h u z u r u n a f a k i r b i r a d a m ç ı k t ı . ti» = Bu isimlerin tesniyeleri dışındakiler mebnî.[ öll . adam. Ancak.ıf> «5- >T0 - Bu kelimenin üç türlü kullanılışı vardır. Müzekkerler: . " Bu soylu bir kadındır. Âjli JJU. (muzaf ileyh) devamlı nekre (belirsiz).

cemi' müennes salimlerin i'rabı gibidir. Diğer halleri normaldir. 74 . I j i *L> j Yukarıdaki kelimenin tesniyesidir. nasp halinde fethanın yerine kesre alır. uğradım. hareke ile değil de harf iledir. Müennesi ( . Şöyleki. Misaller: j j .jj-** ıJ-i^t ^'jj* Bu da.* ı J J ^*ib . L-lisOl ÛU'i O k i t a p . cer hallerinde kesrenin yerine ( <$ ) alırlar. 128- >YA A'js. Misâller: Jl^l'aL'= demektir. O (şo) anlamında kullanılan bu kelime.f>l o f i Gönüldeki. j U l i Caf. Anlamı için bak ) kelimeleri daha önce geçtiler. Yani. = jJU FJŞI djjA = ( JJ _ oli /•* IS* S>j J*. sahibine gördüm. Misâller: bir Bir mal mal sahibini. nasp ve cer hallerinde (<J) alır. işaret ismi ( ( li li ). tesniyelere benzer.. Bak iilb ) dir. 1 Müfredi ile aynı anlamdadır. Bak ( o V j i )• Yani. = T a s a l ı b i r a d a m a s e l a m v e r d i m . gönüldekil® r j-İİJI O İ İ = jjJİaJI O İ i = Bir d e f a s ı n d a . daha önce geçen.K e l i m e y l e İlgili Bazı Deyimler: î j ü l o l i 'çyL>\ = A r a b u l m a k . Ancak bunun i'rabı. raf halinde elif. 129->Y^-Oİjİ Daha önce geçen ( o l i ) kelimesinin cemisidir. a n l a ş t ı r m a k . O J ) ve hitap zamiri ( û ) nin bileşimidir.. Ancak bunun i'rabı. b a r ı ş t ı r m a k . 127- >YV - Ji : Beş isimlerden olan bu kelimenin müennesi ( geçti. nasp hallerinde fethanın yerine elif. Yani. uzaklık harfi ( ) bahsi. *Jİ dUi = peygamberler. Hısım akraba Ij* o l i = = j. devamlı muzaf olarak kullanılır. ( <J\ _ ç) _ ~ji oli ) daha önce ) ( <£ ) -i mütekellim dışında bir kelimeye muzaf ve müfred olmaları tasgir yapılmamaları şartıyle. Bu ve benzerleri. raf hallerinde zammenin yerine ( -> ). bunların i'rapları.o i i L .

Yani. i2| ) bahsine bak. e l i _ cJo JJU.N V Y . Bu da devamlı muzaf olarak kullanılır. Yani. Bu durumda fiil. Misâller: / Görüldüğü gibi.^îj : Kalp fiillerinin birinci grubundan olan bu kelime.c ü i . bu da devamlı muzaf olarak kullanılır. (bilmek) anlamında kullanılmış olur. Bu konuda fazla bilgi edinmek için. Anlamı için bak ( y bahsi. Misâl: J *^L^ culj = Ç a r ş ı d a bir y a n k e s i c i g ö r d ü m . nasp ve cer hallerinde de ( ) alır.JJ* ) alır. (Görme) işi gözle olursa. 75 . ( bli ) kelimesinin birinci şıkkına bak. nasp ve Ojy salimlerin i'rabına benzer. birinci misâlde görme işi gözle yani. bir mefûl alır. Anlamı için daha önce geçen. bir mefûl almış. Görüldüğü gibi. ikincide ise zihinle yani. (gördü) anlamına gelir. Şayet (görme) işi zihinle olursa o takdirde kalp fiili olur.j j e = Halit şöyle şöyle yapmış. maddi olduğundan fiil.c û i . Misaller: ^ ji hj+Z JjLt ^ j j Bu kelime de. fiil normal fiiller gibi. İki mefûl nasbeder. devamlı muzaf olarak kullanılır. (bilmek) anlamında kullanıldığından iki mefûl almıştır. ( ! TJJ = A c a b a ! demektir. raf halinde zammenin yerine ( «TjA .j j i Daha önce geçen ( cer hallerinde de ( JOfc j j i ji ) kelimesinin cemisidir.i%\ b l j ' i İ L J «Vj* * JÛltİ ol^'i lll-i c J î j = J l j i İ o l j ' i Anlamı için bak ( 0 *s £ ). Son harfleri fetha üzere mebni olan bu iki kelime. Misâl: ÎJR ' JŞ) «il = Cenab-ı Allah'ı her şeyden büyük gördüm. 130->r« . İ'rabı cemi'-müzekker j ). 132Misâl: >TY . 131. 133- >rr . (şöyle-şöyle) demektir. İ'rabı tesniyelerin i'rabına benzer. raf halinde zammenin yerine elif.t"lji Daha önce geçen ( o l a ) kelimesinin tesniyesidir.

\r0 : Yukarıdaki ( L>j ) ile ( U ) i kâffenin bileşimi olan bu kelimenin.ebilir. \J\Z 'J S/jS JJJJI 'îji r JJ gibi.. ( L. ( ûj ) şeklini aldığı olur. bu durumda hareke etkisini kaybeder. t Bazan ( L/. L j = ç B a z a n bir g e c e d e . 1 3 5 . bir ç o k k o n u o k u d u ğ u m o l m u ş t u r . Kelimenin bu hâle dönüşmesi hareke etkisine mâni olduğu halde. kendisinden sonraki isim. ü s t ü m ü b ü r ü d ü ğ ü olur. Sonuç olarak da. ( Jf-Li ) kelimesi görünüşte edatın mecrûru. Kendisinden sonraki ismin (mecrûrun) iki hâli vardır. Cu l . olur ki. bir değişiklik olmaz. iJ>lj i D j 'cJS'j. daha sonra gelen fiilin mefûlü yoksa. 2. bak. şe'n zamirleri müphemdir.Görünüşte ( L>j ) ile mecrûr.\n-ij: 76 . belirli (ma'rife) sayılmazlar. .. aynı görevde bulunan bir ( j ) veya ( ui ) bulunur. ona mukaddem mefûl olur.J ) ve ( _ | j * _ Cil> ) cer harfleri­ nin. ( I ) nini gelişi ( sj ) den daha çoktur..miş olabilir) anlamlarında kullanı­ lan bir cer harfidir.. Daha önce geçen ( V ) bahsinde..Bazan da. 1.\Yl . Belirli isim veya zamir gelmez. ( V J ) nin hareke etkisi yalnız görünüşte geçerlidir.o) Edatın sonuna bazan ( £ )-i kâffe gelerek. bir değişiklik olmaz. olur. Görüldüğü gibi. Misâl: ç~e\y> »JU. isim ve fiil gözet­ meksizin her ikisinden önce de gelebilir. mübtedâdır. 136. Bu kelimenin ( li J ) şeklinde şeddesi kaldırılabilir.1 3 4 . Bu edattan sonra devamlı nekre (belirsiz) isim gelir. zâid olmaya daha yakın olduğuna işaret edilmişti. B a z a n h a y ı r y a p a n k i ş i y e r i l e b i l i r . izahı orada geçti bak. gerçekte ise.VJ: (Belki. Bundan dolayı. Bu misâlde ( ' y ) kelimesi. j£. J*Jl çj»£ J J j = B a z a n bir g e c e n i n d e n i z d a l g a l a r ı g i b i . .. ( ) mübtedâ ( i»J»X» ) da onun haberidir. bazan. Misâl: cJtai> ^'j'i L>j = N i c e zor dersleri ezberlemişimdir.. Bazan da. J ^ l i L/> = B a z a n h a y ı r i ş l e y e n k i ş i n i n y e r i l d i ğ i olur. ( e k i » ) fiilinin öne alınmış mefûlün bihidir. Edatın sonuna ( c J j ) şeklinde bir ( o ) geldiğini daha önce geçen ( o ) bahsinde görmüştük. Misâl: fj^'jj. Çünkü. nice. Misâller: . Edat. gerçekte ise. JjJu. ) nin ( i û j ) şeklinde şe'n zamiri ile geldiği olur. manâsı aynı kalır. edat hazfedilerek yerinde aynı anlamı veren. Bununla beraber manâsı aynı kalır.

(Çevirdi. *Ls. A k ş a m namazını kılana kadar beni bekle. Misâller: lîJL. A r k a d a ş ı m ! Ağır ol. işinden dönmesine kadar bekledik. Edat. Onu. her halinde mastar anlamı verilmesi gerekir. . Ancak. kendisinden sonraki fiilin mastara dönüşmüş şekline devamlı muzaftır.XKJ : Yukarıdaki kelimenin mastariye ( U )sı ile bileşik şeklidir. âJU-j [JJJ AJJOİJI = O n u .ene kadar) şeklindedir.-> " : b J Dersi y a z m a k t a a c e l e e t m e . fiile mastar anlamı verdiren.\T\ . kendisinden son­ raki fiilin mastara dönüşen şekli ile birleşerek belirtmeye yarar.(1) Edatın anlamı için yukarıdaki ( '&İJ ) ye bak. Kelimenin asıl anlamı: (Gecikmek) demektir.ecek kadar. Bu ( ^ ) nın zâid olduğunu iddia edenler de vardır. i ş i n d e n d ö n e n e k a d a r b e k l e d i k . zaman zarfı veya mefûl-ü mutlaktır. ( ) bahsine bak.. Fiil bunun dışında başka bir mânâda kullanıldığı zaman.>VA .IX J j : Cümlelerde devamlı gizli bir fiilden mefûl-ü mutlaktır. 1 3 9 . iki mefûl almaz. Yani.. kalp fiillerinin üçüncü grubundandır. Misâller: . Daha önce geçti. mastariye edatlarından ( U ( U ) veya ( j l ) ' s t e r ) veya ( 'J\ ) bulunur. A '• .J» cZ öl^kiîl = O n u . bulunsun ister bulunmasın.. (dönüştürdü).. dönüştürdü) anlamına gelen bu fiil. Bununla beraber. fiilin bu edatlar olmaksızın geldiği de olur.. 137( WV J : o l j _ <z^j>_ ) fiilinin mastarı olan bu kelime. Bu konuda yeterli bilgi için.inceye kadar. Genellikle fiil ile ara­ sında. kalp fiili olmaktan çıkar. ağır ol) demektir. Bununla beraber cümlelerde kendisinden önceki fiilin işlenişinde geçen zamanı. . I^JL^ L Î)XJJ = 77 . I İ A ^ î j İ J I 'Jı*jJ»il IJJSiyah saçlarını da beyaza dönüştürdü. bir m e k t u p y a z a c a k k a d a r b e k l e d i m . Anlamı: (Yavaş. Kelimenin anlamı: (. Muzaf veya muzaf olmaksızın tenvinli gelebilir.. Misâllerde görelim: Vv**-^ JJ\ j l j ^yjjjauil = A k ş a m n a m a z ı n ı k ı l ı n c a y a k a d a r beni bekle. acele etme.&J^ _ . J 1 3 8 . c ^ J l 'Ji*y-j ij> = Beyaz yüzlerini siyaha çevirdi.

-alay yollu. diğer benzerleri. her hangi bir işte gösteri­ len gayretleri ve başarıları takdir etmek için kullanılır. dediler. Misâl: UJJU bjjvii jŞ IJ^-j benzeri fiillerde.ecek. Cenab-ı H a k k ' ı n şanı yücedir. Bununla beraber kelime. (aşkolsun. ( jv) fiilinin mastarıdır. 78 . bazan (küçümseme) için kullanıldığı olur. AJÜHİİ. bazan (küçümseme) için de kullanılır. Bu fiilleri. '^Ja<LS ) 142zamana İJ&J = UY - o" : Bu harf. işte böyle olmalı) kelimelerini kullanırız. öne sürdü) anlamlarına gelir. işte böyle olacak. şanı yüce) anlamlarında Cenab-ıAllah'ı eksik sıfat­ lardan tenzih için kullanılan bir kelimedir. Genellikle tenzih edilen isme veya zamirine muzaf olur. kendisinden sonra değiştiğimi j £ l ) bahsine bak... 143. Haşa! Kulunu bir g e c e g ö t ü r e n . İmlâ yönünden fiile bitişik yazılır.acak) ek­ leri karşılığıdır.aşkolsun. Yazar Misâller: '•_•'<"••• jfc = Gelir ^Vs*= Gelecek. IJJJ « ü Jt ijlîj = R a h m a n çocuk edindi. <il j ü * l ~ = Cenab-ı Allah'ı tenzih (ederim). Bu v e ). devamlı aslı mübtedâ-haber olan. Mesela: Yaptığı işi beğenmediğimiz birine. = jl Benim. B u k o n u d a y e t e r l i bilgi i ç i n . aferin. ismi v e h a b e r i iki mefûl yerini tutar. = Seni tenzih (ederim).- U •- j^J : ) gibi. Kalp fiillerinin ikinci grubundan olan bu kelime de.(2) (Takdir ederim. Y a z a c a k . yukarıda karşılık olarak gösterdiğimiz kelimelerin de.U f . bravo. böyle olmalı. iki mefûl alır. Kelime. maşallah iyi yapmışsın. Türkçede (. bazan kendisinden sonraki isimle birlikte (hayret) anlamı ifade eder. ha şöyle. hâşa. Bu fiilden mefûl-ü mutlak olarak devamlı mansûp olur. Biz Türkçede bu kelimeye karşılık olarak. .140'JU.O : Devamlı isim-fiil muzâri' olarak kullanılan bu kelime.İ)l*4l» : (Tenzih (ederim). geniş zamandan gelecek çevirir. beğeni­ rim) demektir.. Kelimenin çekimli karşılığı ( fiilidir. ( 141- UN . Misâller: İJÜUIİ. ( (İddia etti.. muzâri' fiillerin başında bulunur. Faili de devamlı gizli zamîr ( U\ ) olur. Nitekim. deriz. ( i d d i a e t t i .

»») = 147- S İV - ^'J? istisna edatlarından olan bu kelime devamlı muzaf olarak kullanıldığından. Buna göre. ( i r ) den daha uzak bir gelecek ifade eder. aynı anlamda kullanılır. [)*iî Y Ü j L yanlıştır.M i . Çabucak gerçeği anladı. Bu. 79 .L & L I Bu harf de. Ancak takdir edilir. Kendi fiillerinden mefûl-ü mutlak oldukları için devamlı mansûpturlar. 145.'J\ U jU-^w = G e r ç e ğ i a n l a t m a k t a ç o k g e c i k m e d i . ) şeklinde (baş üstüne. Bu ise. Edatın sonu elif-i maksure ile bittiğinden hareke alamaz. daha önce izahı geçen ( o" ) gibi. f l Ş Uj~< = Uyuyacak. emret) anlamlarında kullanılır. Kelimenin çekimli karşılığı ( £yî ) fiilidir. ( İtli? ) kelimesiyle birlikte ( icûs> t i l l . Misâller: Lijf.Misâl: C £2Â>1 ı -ûıl = Hayret! Ç o c u k babasına karşı m ı gelir? 144.= Yaptığına hemen pişman oldu.Ü>l*vDaha önce geçen ( ÜQ*J ) kelimesinin tam zıddıdır. devamlı muzâri' fiillerden önce gelir. İkisi de isim-fiil mazidir.h y . fiile bitişik olarak yazılmazsa da fiil ile arasında yabancı bir kelime bulunmaz. LijL = G i d e c e k . Çok geçmeden gerçeği anladı. = ı j l * j r * = N e k a d a r hızlı demek olur. <i) Misâller: j*w Uyur. Yaptığına pişman olmakta ç o k g e c i k m e d i . İkisinin de bu görevleri dışında başka görevleri olmadığı gibi. (ne kadar yavaş. kendisinden sonraki isim (müstesna) de devamlı muzaf ileyh olarak mecrûr olur. Bu. isim-fiil mazilerde teaccüp (hayret) anlamı da olduğundan ı *s. Onların zamanını geniş zamandan geleceğe çevirir.SLO . ağır) demekti. O. H e m e n gerçeği anladı. süratli) demektir. Çok geçmeden yaptığına pişman oldu. hareke etkileri de yoktur.L*->-Bu kelime. [<*\J>j de bunlar gibi.'^J[ L. L-İJJ= Gider. Li'Ju. 146. J i » U Jfr j.(ne kadarhızlı.-ü j l U jlfr^*. Bunun yerine '^3 demelidir.

Edat. ( olacağı için mecrûr okunur. üLai\ J İ S l i = H a t i f t e n b a ş k a sınıfa giren olmadı. gizli ( (belirli) olması halinde mansûp okunamaz. Yani. ( Jl ) nin benzerlerinden sayılan ( V ) bulunur. Misâller: JL> ^yy. göz önünde bulundurarak manâ verelim. B ü t ü n ö ğ r e n c i l e r i s e v e r i z . istisna kaidelerine göre müstesnanın harekesidir.den başka) demektir. Misâl: J i (ji) % Bu ( l i ) ( ) anlamında ism-i mevsûl veya ( \ s _ ) Bir ş e y . Edattan Sonraki İsmin Harekesi: 1.( l i ) âid kabui edilerek. kesre verilebileceği gibi. sonundaki isim muzaf ileyh 3. haberi de. _ J i j olması gerekir. Hatta (gibi) kelimesinin yerine (kadar) J.. anlamında belirsiz bir kelime kabul edilir. . yukarıdaki söz konusu durumlar göz önünde bulundurularak. Yani. Bu durumda. 2. % = H Edattan sonraki ismin ma'rife & ). . 148( MA ~ & ) Gibi. Daha önce geçti. H e l e A l i ' y i . Bütün bu hallerde ( ij>y> ) kelimesidir.Edattan sonraki isim nekre (belirsiz) ise.Gizli bir mübtedânın haberi kabul edilerek. Misâl: J i if— % İ l k ! ! J i J = Bütün öğrencileri özellikle de A l i ' y i s e v e r i z .Edatın. anlamına gelen bu kelimenin. misâllerle konunun izahı yapıla­ caktır. yukarıda karşılık olarak gösterdiğimiz (gibi) kelimesini. istisna edatı olması yanında sıfat da olabilir. o) Kelimenin bazan şeddesi kaldırılarak ( W ) şeklini aldığı olur. jVl ju J üLUT Ş i m d i s e n i n k i t a p t a n b a ş k a bir k i t a p i s t i y o r u m . Bir de. Bunun anlamı: (. J i !<-< % İ l i k l i J**J = kelimesini de kullanabiliriz. bu husus bir benzeri olan ( ) bahsinde. YKS tjj** J i \J l i = A l i b u g ü n b i r k i t a p d a n b a ş k a o k u m a d ı . tesniyesi ( li ) eklenir. ( l i ) nın temyizi kabul edilerek mansûp da okunur. İstisna hakkında daha yeterli bilgi için ( H\ ) bahsine bak. Anlamı bu bileşim sonucu: (Hele özellikle) demek olur. Kendisinden önce. Edat ( ol~» ) Jİ» dir. z Ö ğ r e n c i l e r i severiz. alması gereken hareke.. bu edattan sonraki kelime muzaf ileyh olunca. merfû' okunur. geniş olarak ele alınacak. ) muzaf. Ali'yi onlardan daha çok severiz. oraya bak. Çünkü. Yani. zamme. alması gerektiği harekeyi ( ıSJY ) ya verir. temyizlerin nekre (belirsiz) ) nın ismi ( 80 . Misâller: % _ jjLj Ir-V. Ali'yi onlardan daha çok severiz. a m a Ali gibi değil. Bunda hareke belli olmadığından. kelimenin sonuna bir de ( ) şeklini alır.

bu edatların isim cümleleri üzerinde. IjaJ -uil l i mı: (Ne kadar fark var!) demektir. iki şey ) arasında farkın çokluğunu bildirdiği için. isim-haber alır. ( j£l ) bahsine bak. (yaptı. çekimli karşılığı ( 1 5 2 . ü j j JJaJI 'jLa = Çamur ç a n a k (saksı) oldu. failinin tesniye anlamı ifade etmesi gerekir. Bu ve benzerleri 151zamîr ( >oY - : ' c&J ) fiilidir. dönüştü) anlamında kullanılır. isim-fiil mazilerde teaccüp (hayret) anlamı s öbui = Ui demek olur. İsim-fiil emir olan bu kelime. Misâl: Ijl» ü y r o J l j U İ I J w = F ı r ı n c ı h a m u r u e k m e ğ e d ö n ü ş t ü r d ü . (oldu. Hamur e k m e k oldu. l i şeklinde ( ) bulunur. Anla­ İsim-fiil mâzî olan bu kelimenin çekimli karşılığı ( bulunduğundan. Genellikle faili ile kendi arasında ( l i ) veya ( l i ) ile birlikte ( ÖÇ. Diğer çekimleri de aynı görevi yapar. Bu da diğer benzerleri gibi.lijîs" _ lijt _ lijjJ] gibi.NOT -iIÛ? [ : Bu fiil de. Misâller: ûy«*i3l jU> hakkında geniş bilgi için. çevirdi. Daha önce bu ( li ) nın ( j \ ) ve benzerlerinin sonlarına gelerek. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için. oluşturdu) anlamlarında kullanılır. daha önce geçen ( Tam çekimli bir fiildir. Bu kelime. Bu fiillerin de sonlarına gelerek fâii almalarına engel olur.1 4 9 .^ OT — : Kalp fiillerinin üçüncü grubundan olan bu kelime. 153. <i^j ) fiilidir. Aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. sus (konuşma) demektir. diğer benzerleri: . Misâller: 81 . hareke etkilerine mâni olduğunu görmüştük. . ^ 1 » İ ) bahsine bak.^» Misâl: ijLfş>VI j ÖOÛaJl öv l i oüüi = Ç a l ı ş m a k t a iki öğrenci arasında n e kadar fark var! 150( \0 • — j l ? ) nin benzerlerinden olan bu fiil. sonuna ( U )-i kâffe geldiğinden fail almaz. Faili devamlı gizli cJİ )._ ' jliJS . fiil-fâil yerine. Daha önce geçti.

Bir nevi edat hükmündedirler. Nakıs olduğu zaman anlamı yukarıdaki zaman kaydıyla birlikte.. (oldu. onların (başlama) ifade edenler gruilli bundandır.. göre. gündüzün (öğleyin) bir işin yapıldığını ifade etmek için kullanılır. devamlı ( daha geniş bilgi için.•J İ İ : )nin benzerlerinden olan bu fiil. Cennet yapraklarından örtmeye başladılar.çe. Ji Ali gündüzün çalıştı.I J I J * Bizdeki (ne mutlu) kelimesinin Karşılığıdır. f l j i ^ l IJJ> lil^L» = »loksîl Ü Ü> . Misâl: m u t l u o n l a r a ! Kelime mübtedâ. uzun süre) anlamları ifade eder. daha önce izahı geçen ( bununla beraber. geçti) demektir. Suti Tam olduğu zaman anlamı: (Kaldı) demektir.£> (j-oli şeklindedir. Bu fiillerin fail olduğu iddia edilirse de. Misâl: LiLaJI J bbÛaJI Ji? = Z i l ç a l ı n c a y a k a d a r ö ğ r e n c i l e r s ı n ı f t a k a l d ı l a r .J> = Ne ) kelimesi haberidir. !|** J>. 156-Nûl ( jljf : ) nin benzerlerinden olan bu f iil. Bu fiiller hakkında ) bahsine bak. Kelimenin Anlamı: M a d e m o . 154( ilî" \ 0 İ . ( G e l m i ş k e n otur. 82 . . yerine göre. mademki. Misâl: öjj'jf ö^*^z &&>j = jj ) siz gelen. 1 5 5 . ^ i l Ls • J*^* Uzun bir zamandır beklediğimiz gün geldi. Zaten anlamlarından da faile ihtiyaçları olmadığı anlaşılır... Hatta (iken) karşılığında kullanıldığı da olur. Misâller: { 9 u n ( n ) g ü n d ü z ü n s ı c a k o l d u . M a d e m geldin otur. Bu ve benzerleri diğer (başlama) fiillerinin haberleri. Çoktan beri beklediğimiz gün geldi. (geçti). ili = = Yer yüzünde cehalet v e sefalet oldukça. U>. fail değil fail almasına engel olmuştur. Tam veya ljl> Âi-Pl Jk J-k = B u nakıs olarak a w a kullanılabilir. (madem. mastar anlamı verilen muzâri' fiil cümleleridir. gizli olan ( Takdir. Ö y l e y s e o n a b u ilgi n e y e ? Bu kelimenin asıl anlamı: (Uzadı) olmakla beraber..NOÛ . Yer yüzünde cehalet v e sefalet olduğu sürece.. ÜÛ? Ly. çoktandır. k e n d i s i n i b ı r a k m ı ş t ı . Ali gündüz vaktini ç a l ı ş m a k l a geçirdi.^*4=r u^J^' J*_^Ji-U c^r lili? '=. ( U ) geldikten sonra anlamı değişerek. Bu fiil ve benzerlerindeki ( l i ) nın kâffedir. çoktan beri.

üıl>_Vv> ) bahislerini oku. Birinden başka bütün öğrencileri severiz. dost a n c a k . diğer normal fiiller gibi. Tam çekimli bir fiildir. zannetti) demektir. bu ( t i ) mastariye edatıdır. 1 5 9 . Değilse. Aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. Bak ( j£\ ) bahsi. Kalp fiilleri daha çok bununla tanıtılır. (saymak) anlamına gelir. Misâl: _JÜL jJ_> CJi __-_» A l i ' y i a r k a d a ş ı n s a n d ı m . Hareke etkisi yönünden cer harflerine. ( t->-Sfl_. anlamı her halinde aynıdır. O takdirde iki mefûl alır. anlamı yönünden istisna edatlarına. bir mefûl alır. mefûlün bih nasbetmesi yönünden fiillere benzeyen bu edat hakkında daha fazla bilgi için.\0\ : Kalp fiillerinin ikinci grubundan olan bu fiil. Kendisinden önce ( £ ) gelmesi halinde ise. 83 . cer harfi kabul edildiği zaman. ( benzeyen bu kelime de o ikisi gibi. Diğer çekimleri de aynı görevi yapar. Fiil kabul edildiği zaman gizli zamir ( y> ) dir. j>lj lü Jj»lj lü l i i-DaJI L_«j = ili__! L*J .IJL>IJ Iji İJİLJI L^J = Birinden başka bütün öğrencileri severiz. Burada (sayma) işi maddi olduğu için bir mefûl. Yani. fiil-i mazi kabul edildiği zaman da mansûp okunur. fiil olması kesinleşir. (Sayma) işi maddi olduğu zaman fiil. kendisinden sonraki isim (müstesna) mecrûr. Kelimenin isim veya fiil kabul edilmesi. Misâller: faili. Çünkü. yoklukta (fakirlikte) s e n i n l e d o s t ( o r t a k ) o l a n d ı r . Misâller: L_£JI J i "ji = A l i k i t a p l a r ı s a y d ı . isimlerden önce gelmez. Burada (sayma) işi manevi olduğundan iki mefûl almıştır. sonundaki ismin harekesi yönündendir.157->oV-y*: Kalp fiillerinin ikinci grubundan olan bu kelime. j _ j | j J j l l Sjfij jA\ j J^l % = f Zenginlikte seninle ortak olanı dost sayma (sanma). 158- >0A - İJ* : V> _ Cil> ) kelimelerine Her yönüyle daha önce izahları geçen. ( J_> ) nin benzerleri denir. Şayet manevi olursa (sandı) anlamında kullanılmıştır demektir. (sandı. Mastariye edatı olan bu ( ( i ). kalp fiilleri dediğimiz ve ( JJ^J ) bahsinde izahları geçen fiiller topluluğuna (kalp fiilleri) yerine.

>1\ Devamlı mekân (yer) zarfı olarak kullanılan bu kelimenin anlamı: (Üst. beklenir. ümit edilir. Misâl: JAJ ) »Jj 'je. Misâl: ^ '^jVj j ) Ali'nin gelmesi yak­ 'jjj ) gibi işler görür. Bak ( İ » İ ) bahsi. Misâl: J i 'j* c-üji Yukarı­ 1 6 2 . " ' F D u yönüyle. diğer çe­ 161-. k a r a r ı n d a n d ö n e r . ( lASj ) ^'j> _ jJ^İM ) fiilleri gibidir. Bununla beraber mastar anlamı verilir. yukarı) demektir.n r . inşallah) şeklindedir. Misâller: Sıkıntının dağılması umulur. sıkıntı dağılır. Bu ve benzerlerinin yalnız mazilerinin bu görevi yaptıklarına ve (başlama) anlamında kullanıldıklarına daha önce benzeri fiillerde. '«dfc = B e l k i o . 'J\ ) • lj Muzâri' bir fiil olan haberi.* ) dan sonra zamir gelmesi halinde. Anlamı yönüyle de. Umarım Anlamı: (Umulur. Bak ( 164-N"\İ -r^ ı: 84 . kullanılabilir. Bunun haberi olan muzâri' fiil de. j o i . ( İî-İ ) bahsi. (ümit) ifade edenler grubuna girer. ö\ ( ) nin benzerlerinden olan ( İ P ) bu şekilde de ) nın başka bir kullanılış şeklidir. ^ i p l j . kullanıldığı olur.N*\Y : ( SÜT ) nin benzerlerinden olan bu fiil.plî^ j ^ Jll j i i = H a s t a a ğ r ı d a n a c ı d u y m a y a b a ş l a d ı . B e l k i b a ş a r ı r s ı n . devamlı ( j j ) siz gelir. belki. ( jİ ) li bir muzâri'dir. bahsi. genellikle ( ye benzer. gibi. Devamlı cer harfi ( dan indim. (başlama) anlamı ifade edenler grubuna girer. Bu durumda faili.160( il? • : ) nin benzerlerinden olan bu fiil.l £ : ( Yani. laştı. ) ile kullanılır. işaret edilmişti. Geniş bilgi için bak. ( £>Js i l L i kimleri yoktur. ( ı $ . ( o' vJ^J' iS-^ = 9elir. Bu fiilin yalnız mâzisî var. (Yaklaştı) anlamında tam fiil olarak. i 6 3 . İnşallah sıkıntı dağılır.

. Misâl: ü J * ' J Ji Ü . . . diğer çekimleri de aynı görevi yapar. üstüne. üzerinde. i j j l i l Ji . . bu tür ( Ji ( VI _ J J _ jr£ ) kelimeleri de ( J\ S anlama geliyorlardı.JLİi = _J_Jl' Jliii = nize bakın. Misal: ) anlamında. 1 . Misâl: ju-JI J+£ -4i Ji J^JlUl «il J* iaJL H <J '«İ cJçi = İstanbul. . - ( Ji ^iji ili Jj-^l J ciîh» j Ji J ~ * j jJjLİ\ 'Ja£\ = = A n n e m benden razı oldumu işler b e n i m için kolaylaşır. Müslümanlar. 45- ( j ( Jp ) anlamında. sayıları az olduğu halde savaşta galip geldiler. (bildi) anlamına gelir. şart edatlarının verdiği anlamı verir.e. cümlenin anlamı: Başka bir iş bulursam okulu bırakmak istiyorum. . Ji jUi» ^ UI = Sİ ) gelir. üzerine. dikkat acele Sen kendine bak.. Tam çekimli bir fiildir... Bu durumda edat. demektir. 85 kendi­ etme. Onu bana getir.. Misal: ve benzerleri hakkında daha fazla bilgi için. bir nevi şart anlamı ifade eder. > • . . Fakat Allah'ın rahmetinden umut kesil­ m e z . 3. Misâl: Ji 1£'JA\ Müslümanlar. Yani. . Bu 165- no : Cer harflerinden olan bu harf de diğer benzerleri gibi. 6. et. üstünde. O k u m a k ü z e r e bir k i t a p satın a l d ı m . ( IJI_.i î l ^ILTağır ol. ' . İnkarcı cehennemliktir.. bak.(•* Jl 2Aile sofraya oturdu. = *ı Ji kimseye Yavaş.Kalp fiillerinin birinci grubundan olan bu fiil. ' 'l'jJîi cJ-1» = İ j a I Ji J J O »Jİ İİ J) L>L_x!İ = Ji C\î£cZ_JJZ\ = ) anlamında. isim-fiil emir Filân Ji = olarak şu şekillerde p ^ . . Edat. .J J İ I iljJİ J ju Ji = B a ş k a bir y e r d e iş b u l m a k ü z e r e ( ş a r t ı y l a ) o k u l u b ı r a k m a k i s t i y o ­ r u m . Bu misâlde de görüldüğü gibi. Ali'yi c ö m e r t b i l d i m . SIZ 15. Fatih M e h m e t devrinde fethedildi. devamlı isimlerden önce gelerek. üzre. sayıları az olmalarına r a ' m e n savaşta galip geldiler. Kitap m a s a n ı n üzerindedir.. Misâlden de anlaşılacağı gibi.ye. aynı kullanılır.(Üzre) anlamında. Aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl alır.a. . son harflerinin harekesini kesre yapar. Misâl: Yukarıdaki anlamları dışında. şu anlamlarda da kullanıldığı olmuştur.> ÇJi J J J i = j£l ) bahsine bak. Misâl: ) anlamında. > • . . Anlamı yerine göre: (Üzere.ya) şeklindedir. .Halde (ra'men) anlamında. Misâl­ ler: ~ Kitabı sandalyanın üstüne koy. de - ) lardan sonra ( ) den önce geldikleri vakit..

) nın bileşimidir.. p i « i 1 ^ jjJLJL. Jvlisâl: Soru Anlamı: î j / L i ^ işaret edilmişti. Misâl: şr^ öf c ^ ^ Minberin üstünden indim. gibi. aÇJLc _ j ^ l i i î j ^ i i kısımlarına bak. anlamlar ifade eden fiillerden sonra.. U zaman anlamı ifade eden bir kelimeden önce geldiği vakit.) kullanılır. bak. Bazan ( ( \s.dan) ekleri verirse de. şekillerde isim-fiil emir olur. o * ) dan sonra mevsûl ( U ) sı gelebilir. J*J = B u n a g ö r e . (Uzaklaşma. ayrılma. hangi şeyden) Hangi şeyden U ) nın bileşimi bir » d e m e k t i r . düşmez. .. = Yakında. aktarma. ) ın biraz önce yukarıdaki C ) sının da. : sonundaki zamir değiştirilerek.Kendisinden önce cer harfi gelmesi halinde hart olmaktan çıkar. Birazdan (biraz sonra. Misâller: 86 . » ) sı ile.İillJk göre. bu ( 'jA\ y a k ı n d a ) y a ğ m u r y a ğ a c a k . ). •^M* . gibi. ) ile birleşir. 166Muhataba . bu şekilde birleştiğine ve onun ( 169Bir cer harfi olan ( ö* )genellikle( 'öf ) gibi (. cer harfi ( ^j'^s. nakletme.den. ( 'öf ) değil ( ö*. gibi.<S&- vb. kullanılış yerleri aynı değildir. elifi hazfedilmiş soru edatı ( (Neden. Yukarıdaki ( J * ) bahsinin son i i L İ . = L. Cer harfi ( bahiste. riva­ yet etme. 1 6 7 . elifinin düştüğüne daha önce de 168- MA - : j i ) ile zâid bir ( jUa^\s. hikâye etme) vb.^ V . ( U j i .^ : Cer harfi ( kelimedir. bunun elifi ) şeklinde yazılır. Orada izahı geçti. isim olur. Ancak. mevsûl ( elifinin hazfedilmediğine işaret edilmişti.. ) ile. = Y a p t ı k l a r ı n ı z d a n s o r u l a c a k s ı n ı z . Bu edat da. soruşturuyorlar? edatı ( U ) nın cer harflerinden sonra gelişinde. demektir.

(hiç. 87 . j>-£ j i j-» = Ona. Onun mahiyetini keşfetti.. (-a.'Ö* 'j ji» jlyûl Kur'an-ı K e r i m . = Şehirden çıkıp gittim. 1-(Yerine) anlamında. kullanılan bu kelimenin anlamı: (Hiç. gibi. harf-i çerden sonra geldiği zaman (taraf. Misâl: '^Jf'Js. asla) demektir. '^C.- Sabahleyin.. = 'çSjit .. Bunlarda da. asla) kelimeleri gibi devamlı kendisinden önce olumsuz bir cümle geçer. £>s_ = Y o l c u y a k ı n d a d ö n e r .erek) - B u n u n ' a beraber edat. Edat. JiJ .. Sonu zamme üzere mebnî olduğundan mahallen mansûp sayılır.. zaman ifade eden kelimelere muzaf olması halinde zaman..Bazı fiillerin mefûlü durumunda olduğu zaman. Kitabım tül X£. Mekân zarfı olması halinde de. gibi. 3. nezdinde) şeklindedir. harf S a ğ t a r a f ı n d a n . malı fayda vermedi. j Misâl: ) anlamı = Çocuk. 2£ Hal. sizde *£jJI jic = misâllerde (yanınızda) Kışın._^lîf j i = Yazın.iken.L * f * aşağıdaki anlamlarda da kullanılır. zarfıdır.i-jJll'J_pl j i î j i (.çlkll J\ ji = iîi^il j * o / l i . Kelime. okula istemeyerek girdi. zaman Misâller: çLaJI xs. (.in. Anlamı: Zaman zarfı olması halinde. Misâl: s e n oruç tut.'ö* — •••• u*. Cenab-ı Allah'ın d i n d e n i n d i r i l m i ş t i r . ULZZ olmaktan çıkar. . * ) l i * ü . 170- W'v- : Devamlı muzaf olarak cümlelerde yer alan bu kelime. J-s^ 3 ^ iîaiAl ^Üaİll J Ü Ş İ = T r e n b i r a z ö n c e i s t a s y o n d a n u z a k l a ş t ı . vakit) şeklindedir. Misâller: v i v * j*- 4. mekân (yer) anlamı ifade eden kelime­ lere muzaf olması halinde de. durum bildiren. zaman.J&-\ l i % V » j ^ .ü i i j l i l j j = Senden asla ayrılmayacağım. yön) anlamında isim olur. midir? nez- ı«ilLaJI JLİC. v s j ^ . Hacılar M e k k e ' d e n memleketlerine döndüler. mekân (yer) zarfıdır. (yanında..Zaman anlamı ifade eden bir kelimeden önce gelişinde ( verir. 171- WN - : Devamlı gelecek zaman zarfı olarak.. mekân bu zarfı olur. Kendisinden önce cer harfi gelmemesi halinde.. -i) ekleri verir. -e. zarf (mefûlün fih) olarak mansûptur. p<?= eki Babanın yerine verir. Karşılık olarak gösterdiğimiz.

Bu bakımdan ( ) ile ( ^ J .S-_ıı . belirli bir isimden sonra gelişinde de hâl olur. Bundan sonraki isim (müstesna) devamlı muzaf ileyh olduğundan mecrûrdur. i l i İJJUU = Halit'in kendisini gördüm. bu ikisinin hareke durumunu misâllerle izah etmeye çalışalım. 3.) arasında fark yoktur. Burada ( J*){ = Bende on dirhem var. ( ^ ) ve ( ) ile kullanılış şekli vardır. Öğrenciler öğretmenin sözünü ö n e m vermeksizin dinlediler.İstisna edatı olur. Genellikle muzaf olarak kullanılan bu kelime. gibi. ( olacağından. <*~J.J l = > A l i m o l m a y a n bir a d a m g e l d i . . J-İJ ) nin ismi kabul edilerek merfû' 88 . bahsini işlerken onun da.L. son harfinin harekesini kesre yaptık.ii li b^il V I Ujl f \l J5Ü _ o ^ l » .Kelimenin bir de. te'kid ettiği isme göre değişir. te'kid ettiği isme dönen bir zamir bulu­ nur. Aynı misâlde ( V l ) jjli ) de muzaf ileyh Bu istisna cümlesinde müstesna ( ) nin harekesini ( ) yü kullanalım.) den sonraki müstesnânın. ( V I ) nın benzerlerindendir. r-*4i J^jJI «l> = Adamlar kendileri geldiler. U** p*Lp İLr-i b a ş k a y o k . Devamlı bu zamire muzaftır. alması gereken harekeyi-müstesna muzaf ileyh olacağından-( verir.172- WY - : Daha önce geçen ( o l i ) kelimesi gibi. kendisinden önce geçen bir kelimeyi te'kid için kullanılır.Nekre (belirsiz) bir isimden sonra gelişinde sıfat.IS J & . İstisna kaidelerine göre ( "JI. Kendisinde. JJU* VI JI\ l i — j J l i JI> li ıc l li _ J i i J I . j \ L İS'Jiil J i J i i = Ali s a v a ş a silahsız girmiş. Bu tür kullanılışında. Böylece ikinci cümledeki is­ tisna şekli ortaya çıkmış oldu. 173- NVr - : Kelimenin kullanıldığı yerler ve kullanılış şekilleri. 1 . Kendisi bir hal üzere kaldığı halde. Jlijr^ç^UaJliliinci cümlede mansûp oku­ ) ye verdik. Sıfat olarak gelişine misâl: j j t i JI. sonundaki zamir.J L li ^ Vı çbdziı A> u _ J i i"JI. devamlı mahzûftur. hareke durumunu burada göreceğimizi söylemiştik. PJÎ Hâl olarak gelişine misâl: J\jj>\'jyuJ J İ I J J_J JbCkJI j i . j i C . J l » J i 2. İstisna kaidelerine göre. rrjuzaf ilevh olan müstesna. Misâller: . Misâllerle görelim. ( İjJli VI L>!A-ÜI * l i = nın yerine ( nan ( İjJli JI) yı örnek olarak. ( Vl )ye )nın sonu elif-i maksûra olduğu için. Halit'ten başka bütün öğrenciler geldi. IJÜU> ) mansûptur. diğer istisna şekillerinde de durum böyledir.J l » «li = Halit'in kendisi geldi.

Bu türlerde de. Sınıfa. ) e ( jjt ) ye karşılık olan (yok) kelimesi yerine. Kalktık hemen sonra da namaz kıldık. kebabı yedik. bu cümle de.i _ p ) nin anlamı (biraz sonra da) veya (bir müddet sonra da) şeklinde gösterilmişti. ( Atıf konusu için. Misâllerle izah etmeye f t çalışalım. (-de -da) ekleridir. Ancak. ^J^F ) takdirinde gizlidir. ÜJİTU j j i l lilU>l = Çorbayı. Çorbayı içtik. (Biraz sonra) ve (hemen sonra) kelimeleri ise.\ ) kullanılabilir. birinci fiilden sonra ikincinin ara verilmeden yapıldığını ifade etmek için. h e m e n sonra da kebabı yedik. daha önce geçen ( ( ^ Ji-î ) fiilini işletmele­ rindeki geçen zaman farkını ve öncelik sonralık sırasını belirtmek için getirilmiştir. Bu misâlden de anlaşılacağı gibi. İstisna konusunda daha geniş bilgi için. ( Vl ) bahsine bak. gibi. Misâller: ülJLai l-Ui = K a l k ı p h e m e n n a m a z k ı l d ı k . 174->Vİ-^: Atıf edatlarından olan bu harf de. Edatın bu görevi dışında daha bir çok görevleri vardır. daha önce izahı geçen ( etmeye yarar. Hem manâ hem hareke yönünden. Bununla beraber. (hemen sonra da) şeklindedir. Bu iki cümle tarzı da.Avnı misâli ( p ) ile tekrar yazalım. kendisinden sonraki kelimenin.ip) eki verir.. 89 . Yerine göre. bu anlamı verir. kendisinden önceki fiile (. manâ verilebilir. (değil) kelimesi de ) nün tesniyesi ve cemisi yoktur. aynı işi öncekinden biraz veya bir zaman sonra yaptığını ifade etmeye yarıyordu. edatlardan sonraki kelimelerin. ( p p ) gibi. şeklinde bir cemi oluşturulmuştur. öncekinden hemen sonra yani. akibinde yaptığını belirtmeye yarar. Yukarıda edatın asli görevi belirtilmeye çalışıldı. Bu ise. bu iki edatın karşılığı. Bu durumda. ) nin karşılığı ise. ö n c e öğrenciler bir m ü d d e t s o n r a d a ö ğ r e t m e n g i r d i . Cümleyi cümleye atfettiği zaman ise. başka yok. daha önce geçen müfred bir kelimeye atfettiği zaman.okunabileceği gibi. öncekilerden aynı işi. birincisine benzer. Bu durumdan dolayı ( ( .= Bende on kalem var. ( ( c4 rJ ^ ( ) nin ismi ( JI. ) bahsine bak. > Jîo = = S ı n (JÜÛ Li^JI Jy&\ p i l i p LöLaJI L>bUaJI . (hemen) kelimesini de cümlede kullanmak yerinde olur. f a > o n c e ö ğ r e n c j. öncekinden hemen sonra aynı işi yaptığını ifade ) kendisinden sonraki kelimenin. bir nevi istisnadır.içip h e m e n sonra d a . sonradan ( j£Ş. haberi kabul edilerek mansûp da okunabilir.er h e m e n s o n r a d a ö ğ r e t m e n şirdi. *I F*î>VIJZ£. <-i ) müfred bir kelimeyi. ^JLT. yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi. yukarda da işaret edildiği gibi kendisinden sonraki kelimenin aynı işi.

cümleden önce nefî edatı veya ( jl ) bulunmaz. İşte bu ( ^ Türkçeleştirebiliriz. ( o ) getirilebilir. J ^bJİ J U ^ JJ j l = Eğer beni ziyaret edersen. şu olabilirler. Misâl: 90 . ( jj ) veya ( fil ) olursa cevap ( o ) sinin yerine ( ) kullanılabilir.» gibi. ÂiTJÂİl V j* <^*j> li) = öf <r>J& j j = Derslerini ezberlersen. edatın uygun olmayan cevap cümlelerini şart fiiline bağlamaktan başka gcrsvi yoktur. Eğer çalmış ise. £>-jli İÎİL» £f'j^-j j U i b j j j l l o j j j l misâllerinde görüldüğü gibi. Ancak. Bu muzâ- ) geldikten sonra merfû' okunurlar. olumlu veya ( *-i S ) ile olumsuz muzâri' fiillerin. Misâller: & . isim cümlesi.Cevap ( <J ) si olur. bu tür cümleler cevap ( ı-J ) si adı verilen bir harf ile. % CLSJ Lilîç * e** 1>* '*ü ( j ^ i ^ .*V ' ^ i U Buraya kadar yapılan izahlardan da anlaşılacağı gibi. sen d e sınıfta kalmazsın. J I Î 'öf J £ İ J j ~ *JUc i LJ İ Î j l = o 'ş->_ j j = o n u n bir k a r d e ş i d e hırsızlık y a p m ı ş t ı . sen de mü'min değilsin. ( ) getirilebilir. cevaba ben­ ) getirilebileceği gibi. S a v a ş t a n k a ç a r s a n . Söz konusu bu ( cümledeki (-de) ekine benzerler: «Sen beni davet edersen. cevap cümlelerinin. Misâller: £u*U cJti ^jjj L*Jj jl = j[ = ÎTT-U ) lere. şart fiiline bağlandıkları takdirde cevap cümlesi ) ler Türkçedeki (de-da) ekleri karşılığıdır.» Biz bu cümleyi (de) siz de söyleyebiliriz: «Sen beni davet edersen.1 . daha ö n c e ö*& b U U b e n de sana ikramda kusur e t m e y e c e ğ i m . edatlarından biri ile başlaması \'JJL> ^ > Ü(I Yukarıda belirtilen yerler dışında. göstermeden de bulunduğu cümleyi Çalışırsan. cevap cümlesinin [ j l _ Lct _ liüf _ Lî j ] halinde de. zeyen kısmına da ( ri'ler ( k_i ı_i ''^J*^ jl jjûb jl (ât ^ i L İ Bazan anlam yönünden şart ve cevaba benzeyen cümlelerin. Derslerini ihmal edersen. Bizdeki bu »» _ ) ler. cevap cümlesi olması halinde de. Günah işlersen cezasını da göreceksin. Daha önce geçen ( jl ) bahsinde de işaret edildiği gibi. cevap olmaya uygun değildir. dt) jUi-U 'jLjji'^y^f bil ki s e n d e sınıfta kalırsın. şart edatı da. sen de başarırsın. bazan (de) ekini karşılık olarak gösterebileceğimiz gibi. ben söz veriyorum geleceğim. Bu tür ( eklerin bir çok görevi ve kullanılış şekilleri vardır. ben de sana söz veriyorum geleceğim. istek (talep-inşâ) fiillerinden biri ile başlaması veya câmid (çekimsiz) fiillerden oluşması veyahut da cevap cümlesi­ nin başında [ j i _ j 3 _ ^ _ L £ ~ _ C] harflerinden birinin bulunması gibi durumlarda cümle. N o t : Cevap cümlesi isim cümlesi olur.

.. umma (terecci).Sebep (. Ali a b d e s t aldı. nefî (olumsuzluk) veya dilek (talep) ifade eden bir cümlenin geçmesi gerekir.. Türkçedeki (çünkü-zîra) kelimeleri karşılığıdır. h e m e n (bir d e ) onlar umutlarını keserler. Misâl: Yukarıda izahına çalışılan ( adına ta'liliye ( ı_» jU>j _JÜU U>u JÜJVİ ) nin bazan hazfedilmesi halinde kendisinden sonraki fiil. sınıfı g e ç t i .. Bu tür ( _i ) lerin en çok kullanılanı. Rabbına nida etti.. meczûm okunabilir. Bundan dolayı da. ( genişletilerek anlatılır. Misâllerle görelim. . _ f j j j ) lerin önceki kısmı. Ç o c u k .S. kendilerinden sonra gizli bir ( 'jî ) ile muzâri' fiillerin nasbedilenidir.. Ç ü n k ü . sonrasına sebep teşkil _i ) vardır ki. ) si denen bir ( sine sebep teşkil eder. Ç o c u k .. dersi e z b e r l e m e s i y l e sınıfı g e ç t i . Bu tür ( «_i ) ler kendilerinden öncesinin.İ n s a n l a r a bir r a h m e t t a t t ı r d ı k m ı . Sınıfı g e ç m e s i i ç i n ç a l ı ş m a d ı . 2. ) lerden sonra bu işin bölümleri. (tafsîl) edatı denir. Yorulmamak çok Çalıştın mı ki başarasın? Başarman için bu ç a l ı ş t ı n mı? Çalıştın m ı d a sınıfı g e ç e c e k s i n ? Yukarıda sayılan yerlerden nefî (olumsuzluk) dışındaki durumlarda ( _i olarak. 3.den. ellerini. (zira) s e n k o v u l m u ş s u n . . yapılan bir işi bildiren bir fiil bulunur. Kovulduğun için oradan çık. Bu ( _i _ i ) lerden önce özet olarak. A m a k e n d i l e ­ r i n e y a p t ı k l a r ı n d a n d o l a y ı bir k ö t ü l ü k g e l d i m i d e . Başarman için çalış. Nuh A. Bu türlerden önce. talebin cevabı ^ J J J . dersi ezberledi k i ..KJ>'JL = yüzünü ve ayaklarını yıkadı. Bundan dolayı bu harfe._r^J —• • b J . Misâller: *İJ.Tafsîl (genişletme) ( _j ) si.. b-ZjjJI JjJI J_i» = Çocuk. sonrasına sebep teşkil ettiğini anlatmaya yarar. Bu konuda.den dolayı. Jİ1 'j* ^ 1 ~ö\ ç j JU» *jj ç > Jsti'j - 91 . soru. (sebebiye) adını almıştı. bunun sonraki kısmı önce­ 1 i .için. temenni. bl>4->l J> = LJc-j için Jiii V = Çok ç a l ı ş m a ki çalışma. ikllj L>l ÜİÎ I ^ J Û L Q J-jl = (jr Efendim bana acıyın! Zira ben yedi çocuk babasıyım. Bir de bu türden sayılan. o ediyordu. . Efendim! Yedi çocuk babası olduğum için bana merhamet et. başarasın. dersi e z b e r l e d i ğ i n d e n dolayı sınıfı g e ç t i . nida vb. -*fz£ pJ = Ç a l ı ş m a d ı k i sınıfı ->-pr) Çalış ki g e ç s i n . Misâller: °çj>\ = O r a d a n ç ı k . o n a s e v i n i r l e r .ki) anlamları ifade eder. dilek sayılır.. . Ç o c u k . S~** Ji. yorulursun. dersi ezberlediği için sınıfı g e ç t i .

92 kelimelerindeki ( o ) ler bu türdendir. Sonunda (nihayet) gördüğünü o ) si: Bu ( o o jJ ) lerin cümleleri ) bahsine bak. anlatan cümlenin Lwji jç£ J_ J> o LJLkJI 3*^1 Ö ğ r e n c i d e r s l e r i n i i h m a l e t t i . öncesine atfetme imkanı yoktur. hazfolan bu cümleyi hissettirdiği. ileride açıklaması gelecek olan. 4-Fasîha (açıklama) ( o ) si. sonrası haberdir. öncesinin (dilek) kipi olması halinde ortaya çıkar.Jüi J J . Misâller: 'jiLL ^Ull j î l L = Öğretmen gitti. Yani.Sahile gitmek istermisin? ^ ^ l v < l i j * > l ~ J I J i s ^ c J J İ . neye vardığını ve nasıl sonuçlandığını özet olarak.Netice (sonuç) ( başında gelir. cevap cümlesi olmaya uygun olmayan cümlelerden olduğuna dikkat etmek lazımdır. aşağıdaki metni terceme ederek ( . müstakil bir cümle kabul edilir. Bu tür cümlelerde.S U L İ . Nihayet (sonunda) sene sonu sınıfta kaldı. ) si: İsminden de anlaşılacağı gibi bu ( «-i ) ler. Üçüncü misâlde edattan önceki kısım soru. birincide edattan sonrası temenni. Soru da dilekten sayılır.İsti'nâfiye (başlangıç) ( o ) si. birinci şıktaki cevap ( «J ) sinin aynıdır. bu adı almıştır. şart fiili hazfedilir. gayret etti. cümlenin. Misâl: İJ^LJ 'Sö\ İJİ — '»Lu-UJ oUl'iS" öLS" fil j^T 'S>J\ IOABU a d a m f a k i r d i r . ç a l ı ş t ı . Bu durum. Daha önce geçen ( ^ ) bahsinde de işaret edildiği gibi. başlatmaktan başka görevleri yoktur. «»i ) Konumuzun sonuna yaklaşırken. Bu edattan sonra da.L J I J I JJLS\ B ü t ü n i n s a n l a r g i t m i ş l e r .Tezyiniye ( kelimelerden önce gelerek. Ancak. siğa (kip) ti ) ler. açıkla­ dığı için. Edat.Rabbım! Oğlum benim ailemdendir. edatın sonrasının dilek (talep-inşâ). ( tısız. öncesinin haber (bildirme) kipi veya sonrasının haber. Kendisinden sonraki cümleyi. birinci ve ikinci misâllerde edattan önceki kısım haber. J>) j F a k a t o. zaittir. Keşke gitmeseydi. bazı gayret göstermedi. cevap cümlesinin başında bulunan bu edattan önce. birbirine atfedilen cümlelerin. 5. O h a l d e s e n d e o n a y a r d ı m e t . şansı da ona yardım etti. Bilin­ diği gibi. şart edatıyla birlikte. Görüldüğü gibi. dedi. Başka bir görevi yoktur. ikincide de emirdir. bu kelimeleri şekil yönünden güzelleştirir. ^ Ü J I j i u . . Bu edat. 7. emir de temenni de (dilek) sayılır. Misâller: U ' J ü l Ü l a j i C j J 4 Î I I J J i '<cfJj = elde etti. Atıf konusunda geniş bilgi için ( 6.S a h a d a bir g ü r ü l t ü o l d u . yapılan işlerin sonunun ne olduğunu.IİU-UAİ] lerin diğer anlamlarını görelim. P o l i s e h a b e r v e r . atıf görevi yönünden birbirine uyması gerekir. cümle başlarında bulunur. [!taîi . Bu ( o ). Bu tür ( ğunu söyleyenler de vardır. Açık bir anlamları olmadığı için zait oldu­ yapamadıklarından kendilerinden sonraki cümle öncesi ile ilgisi olmayan bağlan­ ) ler.

işte bak.V*îjJ ' t r ^ ' } î« t y öf CjÜsî ij^r-» -«JLJL j>. demekki. Fakat ben (önce) şu kirişe başlayıp yerim ve günlük (günümü) onunla idare ederim. Diğerlerini de yarına ve öbür günler için saklarım demiş. İ _ IJU . »cljj LÎ Jİ. .^ l i .den. gelmek istemezse. Fakat yoluna yabani bir domuz dikilmiş.ip. bu geyik ve domuz.« <ui oiij iJC—L »GJi 4 ji^» *--' ~t'Û .P 1 » ^ = Y a Y a yağmur yağarsa. A*Wj £_ I JJ* gJuc» . (hemen sonra da. ö ~.jf \ lif. bizdeki (ya) kelimesinin yerinde de kullanılır. daha aşağıya) demektir. ikisi de ölü düşmüşler.y^-\ *-jİÜ> 'V*? »—jj^l» !&Xi. yayı elinden düşürmüş.. buraya alınmıştır. ok hayvana isabet etmişse de... Hatta yerine göre. artık) anlamları ifade eder.oLs < ~ ç _ t . ( ^Ül_ ) şeklindedir. İ Ç J£jj ..ki. sonunda. bir kurt gelmiş bunları görerek: Bu adam. Kendisinden önce devamlı zâid bir ( _ i ) bulundu­ ğundan. ava çıkmış ve biraz gider gitmez bir geyik vurmuş...fi) 176-\Y1 - : Bu da yukarıdaki kelime gibi. daha aşağıya satın aldım. A n l a m ı : (Daha az.y^\i u?^"-> . j>. çünkü. yerine göre... o takdirde. kopunca da yay fırlamış kurdun boğazına çarpma­ sıyla ölmüş. Derken. zîra.. ama. Bunun üzerine kirişi koparıncaya kadar kemirmiş. *Jj~« ÛU? ^>jj AJLİÖ I ÇIi» v pVjJc.> ~ l l û> *->jli» Avcının biri yanına okunu yayını alarak. devamlı (hâl) olarak gelir. »ji p^üfî 11 .. Misâl: I = Kitapları elliye. işte.. yukaıdaki izahlardan da anlaşılacağı gibi. beni uzun bir müddet beslemeye yeter. . domuz avcıya yetişip dişleriyle ona bir darbe vurmuş ki. ona bir ok atmış. Bunun üzerine avcı. demek.için. hemen. öyle ise. Bunun ve bir sonraki kelimenin ( o ) lerineatifedatidirdiyenlerdeolmustur. bunun üzerine. .. 1 7 5 .>Y0 —bULJ» : Cümlelerde devamlı (hâl) olarak gelen bu kelimenin aslı..den dolayı. . Misâller: 'JA\ JjJ liÛ = o-^ öl V. nihayet.. Aslı ( IJL&L? ) 93 . o halde._JI j^UI j»iî j (> ) . fakat. . hemen sonra da geyiği yüklenip geriye dönmek üzere evinin yolunu tutmuş. Özet olarak ( o ).

Bu da onun gibi ö'j* v^P' ~ K i t a p s a n d a l y a n ı n ü z e r i n d e d i r .şeklinde olmakla beraber. Misâller: 1-itLai j * Üjjjî = Bu günden itibaren seni ziyaret e d e c e ğ i m . Askerler düşmanlara h e m e n ateş ettiler. Bu durumda kendisinden önce cer harflerinden (ÖF ) bulunur. (üst. Yerine göre (artık) kelimesiyle de Türkçeleştirilebilir. JJI. 177-\VV-^: Daha önce geçen ( cJ2 mekân zarfı olarak kullanılır. daha fazlaya satın aldım. e ğ e r siz s a b r e d e r . j Û I îj2Ll JÛ?İ ( Ji*) bulunuyor. Bu misâlden de anlaşılacağı gibi. buraya alınmıştır. dokuzdan daha fazladır. gibi. daha yukarıya) şeklindedir. yukarı. Misâller: Ji> = jjjıJI Ji. gibi.. daha fazlaya. dil = Bir a y d a n f a z l a i k a m e t e t t i m . ) kelimesinin tam zıddıdır. ikLDl 1 7 8 . şu anda) anlamlarına gelen bir zaman zarfıdır. Görüldüğü gibi harf-i tarifli kullanıldığı zaman kendisinden önce cer harflerinden u^^*«aiSiwbÜI ÖF fS^. Bu kelime de daha önce geçen ( ) gibi sıfat da olabilir. Bu şekilde belirsiz olarak kullanıldığı gibi. üzeri.wjs-Jj = On beşe. gibi. A n l a m ı : (İtibaren. üzeri) anlamları yanı sıra yerine göre ism-i tafdîl gibi manâ ifade etmektedir. IJ'JI On.den fazla ve . Nadiren isim olarak kullanıldığına da raslanabilir. Sıfat olması dışında genellikle muzaf olduğu için harf-i tarif ve tenvin almaz..J ^ j ^ J İ y & j l j j r * ' *J! ST E v e t . gibi.J Jt^î^li* 'PFJJ* ÖF.. iJlîyjJI Z'jûS ÖF J>jJI B u a d a m y u k a r ı k ö y d e n d i r .. - s'y^ ^ jl ^ = H e m e n Ali evine döndü. H e r ü ş ü n bir a s ı v a r d ı r . Bununla beraber zaman ismine muzaf olması halinde. harf-i tarifli veya muzaf olarak da kullanılabilir. bundan böyle. Bak ) si bölümü. Zarf olduğu için de son harfinin harekesi üstündür. devamlı zâidbir ( SJ ^) ile kullanıldığından.WA .J İ«l»y. itli j ^ i ljjb= B u o n d a n d a h a ü s t ü n d ü r . muzaf ileyhin görevini alacağından zaman zarfı da olur. Lu-Lai tezyiniye ( . kelime.\j'J> : (Hemen. ^ji J > J = H e r ü s t ü n b i r a l t ı v a r d ı r . Muzaf olarak kullanılışında muzaf ileyhi zamir olur.den üstün) anlamları ifade etmektedir. Şu halde bu kelime (üst. . gibi. P e y g a m b e r e d e i t a a t s ı z l ı k t a n s a k ı n ı r 94 .

sanız, onlar da h e m e n sizin üzerinize g e l e c e k olurlarsa, Rabbiniz size nişanlı nişanlı beş bin M e l e k yardım olarak gönderecektir.

179- W \

-İt-İ


|y ) şeklinde _i ) ile kullanıldığından, bu bölümde yer

İsim-fiil muzâri' olan bu kelime, (yeter) demektir. Aslı ( olmakla beraber, devamlı zâid bir ( Jaîi ^Vul XJt- j » = kullanıldığı olur. Misâl: almıştır. Sonu sükûn üzere mebnîdir. Misâller:

B e ş k a l e m a l y e t e r . (Yalnız) anlamında da Jai- yÜÜ-M jûy =

Y a l n ı z i k i ö ğ r e n c i g e ç t i . Kelimenin çekimli karşılığı ( lışı ve anlamı yönünden, daha önce geçen (

<j&i

) fiilidir. Kullanı­

) kelimesine benzer.

1 8 0 - ^A• - ı i : Bir cer harfi olan bu edat, diğer benzerleri gibi, kendisinden sonraki ismin son harfinin harekesini kesre yapar. Genellikle Türkçe karşılığı (-de, -da) ekleridir. Misâller: _ . ^ . „ İ » U I j Î>JL j Û i ^ J l ç^J = j y adı.
; W t a | t | m s a h a d a t o p 0 n

İ/UJI j Ç'j \Z_\j = 1- (

O r m a n d a bir k u r t g ö r d ü k . Bununla beraber edat,

şu anlamlarda da kullanılır. ) anlamında MisâHer: XA\

j ö j l l Jl clufj
j ^JJÜ I

= -

Şehire akşamleyin ulaştım. Kar kışın yağar.

2- (İçin) anlamında. Misâl: ijld Î*S" 4- ( Çf A "-^ ~ *
L J a â =

j jJL> i_J»â = H a l i t t i c a r e t i ç i n g i t t i . Eli h ı r s ı z l ı k t a n d o l a y ı k e s i l d i . İnsanlarla b e r a b e r giriniz.

3- (...den, ...den dolayı) anlamında. Misâl: ) anlamında. Misâl: u-ÛI »jukj Vl o l j > U I j . J IjJİ-İU = U =

5- (Karşı, göre) anlamında. Misâl: Onun serveti diğer servetlere göre, ( k a r ş ı ) p e k a z d ı r . Cer harfleri hakkında geniş bilgi için, bak (-<) bahsi.

181->A>-J^

:

Daha önce geçen ( j i j ) kelimesinin tam zıddıdır. Genellikle zaman zarfı ve muzaf olarak kullanılır. Son harfinin harekesi zarf olduğu için mansûp veya ( öf ) ile mecrûr olur. A n l a m ı : (Önce) demektir. Misâller: i L j l d l öf c^J= Okuldan senden önce çıktım.

95

f^Jl

l'ji j l j

JI'J jj =

.Bu g ü n d e n ö n c e s e n i g ö r m e d i m .

Bazan kendisinden sonra gelmesi gereken muzaf ileyhin gelmemesi halinde edat, zamme üzere mebnî olur. Misâl: OFJ Allah'a aittir. ( ÜF Y'J
=

(Ondan) önce de sonra da, emir "iCÎ ) Ö n c e d e n demektir.

) şeklinde geldiği de olur. Bu durumda kendisinden 'J* ) bulunsun ister bulunmasın Türkçeye mekân zarfı olduğu görülür.

sonra muzaf ileyh tamamen yok edemektir. ( Görüldüğü gibi, edattan önce, ister ( çevrilirken, ( Bazan, 'JF mekân ismine muzaf

) varmış gibi (-den) eki almaktadır. olarak O k u l d a n ö n c e , gibi.

ÂLjjlI j l s =

182-

Ut .

:

Bu kelimenin üç türlü kullanılışı vardır. 1 - Devamlı fiillerden önce gelir. Kendisinden sonraki fiiller haber (bildirme) kiplerinden olur. Yani; bu edattan sonra dilek (talep) ifade eden fiiller gelmez. Fiil ile arasında yabancı bir kelime bulunmaması gerekir. a) Mazilerden önce gelişinde, fiile kesinlik kazandırır, (-di) li geçmişi, (-misli) geçmişin kesinlik ifade eden şekline dönüştürür. Misâller: jÜT U j l i f 1 5 = x LÜT j j j Mxf Bu tür (1x5 il» 1 5 = x Olan olmuştur. j l J - i U J - J Ji D o ğ r u d a y a l a n d a o l s a ; d e n e n d e n m i ş t i r . ) lı fiillere (-misli) geçmişin hikâyesi şeklinde de manâ verilebilir, G e l m i ş t i , gibi. Fiil çekimi bölümüne bak. ifade eder. Misâller: Ljji^JI J j - i i 1 5 = x Yalancı doğru söyleyebilir. Bazan y a l a n c ı d o ğ r u söyler. B a z a n y a l a n c ı n ı n d o ğ r u söylediği olur. F'jJ\ 'J»Lİ\ \y\U 1 5 B e l k i b u g ü n y o l c u d ö n e r . B u g ü n y o l c u d ö n e b i l i r . x Edat, bu tür kullanılışında ( 2( LL> j l l o lülx5 vardır.(1) bj ) ye benzer. Bak, daha önce geçti. anlamında isim olarak kullanılır. Misâl: ) gibi (yeter)

b) Muzâri' fiillerden önce gelişinde; (bazan, ...ebilir, belki, olur ki) anlamları

S a n a bir d i n a r y e t e r . Sonu sükûn üzere mebnîdir. Cüm­ ve anlamı yönünden daha önce geçen *-* (

lede bulunuşuna göre; son harekesini değiştirerek mu'rap kabul edenler de Kullanılışı { L-L> _ liaîi] ) kelimelerine benzer. Ancak, bundan önce ( ) gelmez.

3- Kendisinden sonra mansûp bir isim gelmesi halinde, isim-fiil muzâri' kabul edilir. Anlamı, bir önceki gibi; (yeter) demektir. Anlamları aynı olduğu halde, bu, isim-fiil olarak kendisinden sonraki ismi nasbeder. O ise; kendisinden sonraki isme muzaftır. Misâl: çekimli karşılığı ( failidir. jlijj Ü i A l i ' y e bir d i r h e m y e t e r . Kelimenin jlLi ), kelimenin ^J&^ ) fiilidir. Cümlenin sonundaki (

96

183-

>At - ^ İ ;

Bu kelime, daha önce geçen ( '^Jc) kelimesiyle aynı anlamda kullandığı halde, zamanları ayrıdır. O, gelecek zaman için kullanılıyordu. Bu ise, geçmiş zaman zarfıdır. Misâller: laî üilii- bJjîTU = Sana asla yalan söylemedim. Sana hiç yalan söylemedim. ^ 'JJ.\ ^ ^ i î *J = A s l a r a k ı i ç m e d i m . Karşılık olarak gösterilen (asla - hiç) kelimeleri gibi, ( ^ ) dan önce de, (olumsuzluk) geçmesi gerekir. Sonu zamme üzere mebnidir. Bir zarf olduğu için mahallen mansûp sayılır. Bak ( '^'j*- ) bahsi, daha önce geçmişti.

184-

NA£ -

$5

: ) fiilleri gibi, kâffe ( öj U ) sı gelip fail ) ve benzerlerine gelerek bu edatların isim

Bu fiil de (

illi _

alması engellenen fiillerdendir. ( mâni olur. ( U ) nın, bu fiillerin =

cümlesi üzerinden hareke etkilerini kaldırdığı gibi, bu fiillerin de,

fail

almalarına

faili

olduğunu söyleyenler de vardır.o) Misâl: U - u-J ) gibi olumsuz bir

üSCJOl 'JJIU Ijıi
manâ ifade ettiği olur.

T e n b e l (kişi) nadiren başarıya ulaşır.

A n l a m ı : (Nadiren) demektir. Bazan da, (

185-

>A 0

- ^

:

Kullanılış şekilleri ve görevleri: 1- Benzetme (gibi) anlamı ifade eden bir cer harfidir. Misâli: ^aJÜIİ" c J J l İİA Bu ev k ö ş k gibidir. Bu ev k ö ş k e benzer. Çoğu kez, kendisinden sonra mastariye ( U ) sı gelir. Bu durumda, ( U ) dan sonra fiil cümlesi gelir. ( J ), fiilin mastara dönüşmüş şeklini cer eder. ^ l
\J> ÎJJIÎLÎ'{j~>\=

Babanı saydığın gibi, öğretmenini de say. ) anlamında isim kabul

Edatın bu şekilde kullanılışında, (

e t m e k d e mümkündür. Bu t a k d i r d e , kendisinden sonraki cümlenin mastara dönüşen şeklini, muzaf ileyh olarak cer eder. Bununla beraber, ( C ) nın kâffe olduğunu, ( J ) nin bundan dolayı cer edemediğini, ancak kendisinden sonraki cümlenin tümünü, daha önceki cümleye benzetme.görevinde bulunduğunu söyleyenler de v a r d ı r . ( U ) y ı , m e v s û l ( U ) sı k a b u l e d e n l e r d e y o k d e ğ i l d i r . <i) ... l«J = 2- ( N a s ı l k i , n i t e k i m , demektir. ) zamirinin, fiillere, isimlere ve bazı harflere bitişik şeklidir. ^lej

97

genellikle ( j î ) siz gelir. ÛÜ? Js = LI£ G a y r e t l i bir ö ğ r e n c i o l . yer alır. Tam çekimli bir fiildir. Bak ( ^ Û J ) bahsi. (idi) demektir. Misâl: merhametlidir. s u s u z l u k b e n i ö l d ü r m e k ü z e r e .ol) şeklinde. (bulundu . Nakıs fiiller. = yerine (dir) kullanılır. güneş batmak üzereydi.oldu) vs. i l l i j î ) bahsine bak. Türkçede başka çekimi olmadığı için. Bu da genellikle teaccûp ( U ) sı ile fiili arasında bulunur. Misâller: JJ_~ül C O L ? = Güneş battı batası oldu. fâii alır. Misâller: ÜÜİ ai'i _ vb. tam olarak da kullanılabilir. 3. biz ( jÜT ) nin diğer çekimlerine karşılık. (İdi) fiilinin._&J » _JL vb. Yukarıda işaret edilen anlamlar dışında. Orada geçti. ( [ Is&j! _ L»jîT] Nerde ise. 187-NAV . Diğer anlamları için ( (az kaldı. Misâl: ü_iy İl—il ö-T LL» A k ş a m olunca durduk. C ^ İ _ İ ^ J l Sliü = ) anlam yönünden. mütbedâyı kendisine isim olarak hareke­ sini olduğu gibi bırakan.İ > £ : Kullanılış şekilleri ve çeşitleri: 1 . Misâl: !£so" L K ' «iöli = Bahar n e güzel idi! 98 . 3. Daha önce geçti. Yalnız mazi ve muzâri'i vardır. Bazan (idi) <> jl5" JI Cenab-ı Allah çok Wj 2. az kalsın) kelimeleriyle de Türkçeleştirilebilir. Yani.Bazan cümlelerde zâid olarak gelir.İsim cümlesinden önce gelerek.Misâller: -IJlls» . anlamlarda kullanılması halinde tam fiil olur.Fiil. fiillerine benzer.İşaret isimlerinin sonunda hitap zamiri olarak. Diğer çekimleri de. Türkçe karşılığı. isim-haber alırlar. Haberi olan muzâri' fiil. A d a m b u n u n l a z e n g i n o l u r ._JÇL-F . Eksik çekimlidir. haberini de kendisine haber olarak nasbeden. L-H- J=rjJ' oj^-i. ( jlif ) nin diğer çekimlerine karşılık gösteririz. Yani.Slff . nakıs fiillerin başlıcalarındandır. ( \\ ) bahsi. Bak. Bu ve benzerleri N e r d e i s e . Misâller: llic. aynı görevi yapar. onların mukarebe (yaklaşma) grubundandır. 186- \A"\ . Nakıs fiillerden olan bu kelime.J>^l j-»" = A d a m z e n g i n i d i . ( _ Ü ) ve benzerleri) diye bununla tanıtı­ »T lırlar. (olmak) mastarından (olur . isim-haber yerine.

ismini nasp. yerine bir ( ) nin ismi olan ( J b ). benzer) anlamlarına gelir. ( jl? ( Ûj ( sonra. şayet. isim-haber alır. Misâlden de anlaşılacağı ) den sonra gelen ( j l ? ) hazfedilmiş. Hayır ise hayır. ) birleştirilrniştir. türemiş (müştak) isimlerden olursa. benzer) kelimeleriyle Türkçeleştir- 99 . ( oJtfîil İJLfiİŞ cJJ UJ = C ) getirilmiş­ S e n ç a l ı ş k a n o l d u ğ u n i ç i n . jl ___ şerle. gibi. bu iki misâlde ( jl£ gelişinde mümkündür. Misâl: ). haberini raf'eder. edatın haberi. Misâl: iiÇ JJ jj& Jj _ j & ) da hazfedilerek JJ _ JJ f şakin bir Daha araya geldiği için. Bak. ) ile. ( şeklinde kalır.Bu fiil. Bu da benzerleri gibi.£ û- 'cr^l = [1. Bu da mastariye ( b â ^ > l İJlfiaf c3" j V gibi. Ö£ L-ÛI _ ^ J * £ s j£ 1 C i j j J U l ^ l oy.* . = 189.4. ) iki Jj daha sonra ( jÛT j ) bahsinin ikinci şıkkında bu konu işlenmişti. k ö t ü l ü ğ ü ( f a z i a l ı ğ ı . (güya. ( ) şekline dönüştürülmüş. ismi ile birlikte hazfedilmiştir. i j b ^ LrS [ r . b e n d e ç a l ı ş t ı m . (güya. O y s a . ) nin muzâri'nin meczûm olduğu hallerde. { j V tir.4*** ( . Misâl: (JLÎKİJI j *Laiİ jl Â5ilî j vjC 'viÜ *^»li» cSy û.\ K \ . şer ise Görüldüğü gibi. Orada geniş açıklaması yapılacaktır.«J S u s k u n l a r d a n n i c e l e r i n i g ö r ü p h o ş u n a g i t t i ğ i olur.e k s i k l i ğ i ) k o n u ş m a d a b e l l i o l u r . ( j j j ) hazfedilir. gibi. câmid (türememiş) isimlerden olursa. 1 8 8 . Bak ('^15" ) bahsi. sanki).\AA : Bu kelime. sanki. kendi­ sinin peşinde bitişik bir zamir veya sakin bir kelime gelmediği zaman geçerlidir.*jl!f : ( jj ) nin benzerlerinden olan bu kelime.* JL»] j j J Jj> İnsanlar işİedikleriyle cezalandırılır. (gibi. ismi haberi kalır. İkinci durum. o n u n i y i ­ l i ğ i . Bazan jj ) inden sonra da kendisi hazfedilir. ( 'J ) peşinde geldiği zaman ismi ile D e m i r d e n d e o l s a bir y ü z ü k a r a y ı p b u l . Genellikle şiirlerde bulunur. ayrı yazılarak ( cJÎ jj ) ile ( li ) hazfedilerek. Misâller: 'jj. şart edatı ( birlikte hazfolur. ( jiüf ) kelimesinin hafifletilmiş şeklidir. durumlarda hazf söz konusu olamaz.

( _ts' ) ' cümlesi üzerinde hareke etkisi aynı kalır.jÜT G ü y a Ali c a h i l m i ş . Edat bu durumuyla ( Zaten ( jüT ) nin ( J\ ) ile ( J) diği zaman bunun da ismi ( ). Orada açıklaması yapıldı. isim J\ ) ye benzer. hafifletilir.^ N .mek yerinde olur. İster fiil ister isim cümlesinden önce gelsin ismi devamlı ( __ JÛ-İ J J gibi ismi ( Anlamı. İsim cümlesi gelişine misâl: < i ^ .i V U Ö * J J J 'JZ halinde cümle ile edat arasında ( ) den farksızdır. misâller: ! £>jl\ J l Ö j î _ J lil? = /jcd Sanki ölüme götürülüyorlar! *Js. Edatın bu ( U > ) Bir önceki ( geldikten sonra cümle üzerinde hareke etkisi kalmaz. Fiil cümlesinden önce de gelebilir. Kendisinden sonra fiil cümlesi gelmesi Bu edatın anlamında yerine göre (gûya-sanki) yerine (. Hafifle­ ) de olduğu gibi şe'n zamiridir. JJIL? ) in bir başka yazılış şeklidir. kalmaz. Misâl: ı jjbU. Şe'n zamiri için ( J\ ) bahsinin sonlarına bak. Bununla beraber ( ' j l ? ) şeklini aldığı zaman isim cümlesinden önce gelme özelliği ) şeklinde şe'n zamiridir. Misâller: > U Üs. üt? = G ü y a A l i bir ş a i r m i ş ! ı 1 9 1 . fiil cümlesinden önce de gelebilir. cJtj j i öl? Bu misâllerden de anlaşılacağı J J . ) şeklinde gizlidir. ( 21? öl? 'JZ de isim veya fiil cümlesi olarak haberi olur. mişcesine) de kulla­ nılabilir.. A l i bir a r s i a n a b e n z e r . Kendisinden sonraki cümle Fiil cümlesi gelişine misâller: !^>jJl Jt. A l i b i r a r s l a n g i b i d i r .^ : Bu edat bir sonraki ( benzer bak.İJl? J İ N L J = C a h i l m i ş c e s i n e susuyor! 190- S\ • . Anlamında ise bir değişiklik olmaz. Sanki Ali cahildir.Ji ) harflerinden biri bulunur. Bunun sonucu olarak da isim cümlesinden önce gelme özelliği kalkar. Ancak. Her yönüyle ona 100 . U Ü & 'jl? = ) şeklini alır.U f ö : 'JjS ) nin kâffe ( U > ) sı ile bileşimidir. Bu edat da diğer benzerleri gibi. ( J& âJ ) nin bileşimi olması uzak değildir.. Güya Ali cahildir.

) nın bu fiillerde fail durumunda olduğunu iddia edenler de vardır. mefûllerden. Jjsj J 'LT? öf 'öi^J = 9' b L Edatın i'rabı: Edattan sonra gelen fiil lâzım (geçişsiz) veya müteaddi (geçişli) olur.<2) 1 9 3 . kendisinden önce gizli olan bir (hâl) e müteallaktır. Misâl: fi ) nın bileşimi olan bu kelimenin <Ş&'JJI'^= Niçin böyle yürü- 101 .^ i . Bu ( önce zaid olarak gelir. Car-mecrûr. çok öy>}\\ ( U U J& = Suçlular çoğu k e z p i ş m a n olurlar.\SX : Bu fiil de daha önce geçen ( ( U defa. Temyizleri cer eden ( 'öf beyaniyedir. car-mecrûr) olur. Kendisinden önce olumsuzluk (neti) veya soru edatların­ dan birinin geçmesi şartı da vardır. Edat mübtedâ olunca haberi de ya cümle veya şibih cümle (zarf. işaret ismi ( anlamı (böyle) demektir. Edattan sonraki fiil mefûlünü almamış müteaddi bir fiilse o takdirde edat. Misâl: IİQ? _ \JÂ ) gibi sonuna kaffe ) sı gelmesi sonucu fail alamayan fiillerdendir.l j £ : Cer harfi ( i) ) ile. çokça) şeklindedir. A n l a m ı : (Çoğu kez.~>y> Edattan sonraki ( 'öf ( 'öf ileride de işaret edileceği gibi ( Ö* öy* ~ Nice defalar sefere çıkmışımdır! ) e zaid diyenler olmuşsa da temyizden önce öf ) in beyaniye olması daha uygundur.Türkçedeki (nice-çok) kelimesine karşılık olarak kullanılan bu kelimenin anlamında kapalılık olduğu için kendisinden sonra (beyaniye) adı altında bir ( öf ) gelir. mefûlünü alırsa edat mübtedâdır. faillerden. Misâl: ı c ı j j Jo 'öf ö$ ~ Nice ülkeleri ziyaret etmişimdir! Ülkelerden nicelerini ziyaret etmişimdir! Edattan sonraki fiilin bir kaç defa tekrarlandığı ifade ediliyorsa o takdirde edat. bu fiilin öne alınmış mefûlüdür. mefûlü mutlak olur. mübtedâlardan ) zaid değil öf ) zaid olarak gelmez. Misâl: ! oyll.p) 1 9 4 . Misâller: ıLilaJI j v—j ^-JÛ? öf ö$ ~ !4?IJ* yliS 'öf 'Ö>S£ = - Nice öğrenciler sınıfta kalmıştır! Nice kitapları okumuşumdur! Bu misâllere sırayla: Öğrencilerden niceleri sınıfta kalmıştır! Kitaplardan nicelerini okumuşumdur! şeklinde de rrianâ verilebilir.o) ) ler. Bu ( öf 1 ) edatın temyizi (açıklayıcı) olan kelimeyi cer eder.

müfred olduğu halde. IjJ^ ) da cvUJ_T Bu durumda anlamı: (Böylece) dernek olur. ( _ Jr Jj ) de ( ti nın elifleri yazılmaz. ( ) ile mecrur olduğu halde. Bazan da ) şeklini aldığı olur. oralarda Bu kelime için daha önce geçen. b u n c a ö ğ r e n c i g e l d i » de fâii. 197- \ W . Edatın i'rabı: İjjTCvrt/ = ^ j l c C_? lİ-" = de mefûlü mutlaktır. Yalnız mazisi kullanılır. bunun müfred veya cemi' olabilir. fakat varmış gibi okunur. Misâl: ) harfleri getirilerek ( Ijjf \L ) ti İjSti = ) da olduğu gibi bunun da İ ş t e b ö y l e . bu kadar) anlamlarına gelir. Bununla beraber ( ( oUJİ" ) ya (öyle). Misâller: ÛJS l'j?j İ İ ? cJ. ( liij . Ancak. « B a n a .  IJİT iLjj. 195- \ \ 0 _ Û £ : Görünüşte bir öncekine benzeyen bu kelime. Diğer çekimleri yoktur. Misâl: 102 . « B u n c a p a r a e l d e e t t i m .J li ) getirilir. ( ) ye de (öylece) anlamları verilebilir. ( IÜT _ ljjT ). » da mübtedâ. kelime bu şekli alınca tenbih (l>) sı alamaz. Bu edat da daha önce geçen ( \jv$ ) gibi anlam yönünden kapalı (müphem) olduğu için. Misâl: l i ? j l i U j c l l > =. [ i & j j _ il?] fiillerine benzeyen bu fiil nakıs fiillerin mukarebe (yaklaşma) ifade edenler grubuna girer. Tek olarak söylenebileceği gibi tekrarlanarak. Onun temyizi. F i l a n ( f i l a n c a ) y e r d e o t u r d u m .I ) şeklinde de söylenebilir. bunun mansûp olarak gelir. Bazan kelime temyizsiz olarak gelir. kendisinden sonra temyiz (açıklayıcı) bulunur. Bu durumda muzaf ileyh olarak belirsiz yer bildirir. ( öî« ) in temyizi. ( geçti. İmla yönünden ( ( ıi ) nın.y o r s u n ? Bazan daha önce geçen ( önüne bir ( sonuna ( i . atfedi­ lerek. » de mefûlün bihi. « B e n d e b u n c a k i t a p v a r .V ! ? :• Kullanılış ve anlamı yönünden daha önce geçen.J=~l = Çl-? İ İ ? I İ ? _4 J ^ j = Bunca bunca kitap satın aldım. (bunca. Daha önce geçen ( ) bahsine bak.' IJ_S ) ya (işte öyle).1 'J\ c 4 * i = B u n c a d e f a l a r ş e h i r e g i t t i m » 196- jt-<_/ fi _ l i ? ) bahislerine bak.

. takdir etme yoluna gidilir.'o$>)\ c J l j \QS 'ü&j\ bj Açık isimlere muzaf olmaları halinde ise. . Misâller: öjiijJI yS 'J>\* _ j û i j l \⣠b*. raf hallerinde zammenin yerine elif.bjji Görüldüğü gibi bu iki kelimede tesniye anlamı bulunduğundan.'öf VJJU L İ Î J I Lj " >S = Nerede ise kalp tasasından eriyeyazdı. bu muzaf ileyhlerin tüm fertlerini kapsamına alır. öJ*>Ü çjbUaJI [ji" = b ü t ü n öğrenciler sınıfı g e ç e c e k l e r d i r . Orada geçti. (tüm) kelimeleri karşılık olarak gösterilmiştir. nasp ve cer hallerinde fethanın ve kesrenin yerine ( \I ) alırlar. maksûr isimler gibi işlem görürler. (bütün). (her). Kendisinden sonraki ismin belirli müfred olması halinde ise kelimenin bütün kısımlarını kapsamına alır.İj _ j J > j ) l muzaf ileyh olan kelime. Yani. anlamı için de ı ^ & j j ı bahsine bak. Bilindiği gibi sonları elifle biten kelimelerde bu elifler üzerine hareke koyma imkânı olmadığından. belirli cemi* olması halinde. Yani. Devamlı da muzaf olarak kullanılırlar. Cümlelerde bulun­ duğu yere göre harekeler. Zamir gelmesi veya edatın ( 'Jİ ) takılı ( JiOI ) şek= Kitabın tümünü 103 . bunlara 199- W -lâf: ) ya bak. sonlarındaki elif. Edatın anlamı: Yukarıdaki misallerden de anlaşılacağı gibi edatın Türkçeye tercemesinde kendisinden sonraki ismin nekre (belirsiz) olması halinde. . Anlamı: (Her ikisi) demektir. Her nefis (can) ölümü tadacaktır. . belirli müfred olması halinde de. Misâl: okudum. Bu iki Bu kelimenin müennesi ( kelime. İ ) . kitabın bütün sayfalarını okudum. Bu ve benzerleri hakkında yeterli bilgi için ( j £ . Misâller: 'JL&l . bu elifler üzerine takdir edilir.. ister zamir ister açık isim olsun tesniyedir. tesniye anlamı verirler.J5 : Genellikle muzaf olarak kullanılan bu kelime. 198- WA - yş laf ) dır. Kendisinden sonraki ismin nekre veya belirli cemi' olması halinde edat. olduğu gibi kalır değişikliğe uğramaz. Misâller: '\£)S j ^ j H ili. İ ' r a p l a r ı : Bu iki kelime zamire muzaf oldukları zaman tesniyeler gibi. Bu kelimenin izahı için bir önceki ( 200- Y . kendisinden sonraki muzaf ileyhin durumuna göre anlamında değişiklik olur.ojll üîli < t r i î [p = Tenbel öğrenciler dışında.

Misâller. lafzan müfred müzekker. Takdiri..Her yönüyle aynı olan iki kelime arasında gelerek.. Misâller: 'ç$S = Onların hepsi. ..Önünde muzaf ileyh olmaması halinde yukarıdaki izahlar göz önünde 104 . şayet belifj. Muzaf ileyhi belirsiz müzekker ise müzekker. j l i j l l Jİ" p İ da da ha­ Edat. JiO'l = H e p s i .Herkes. ^l_U^_l^. Misâller: H e p s i b i z e d ö n e c e k l e r d i r ..Edatta.Edat nekre (belirsiz) bir kelimeye muzaf olduğu zaman manâsı dikkate alınır. ikinciye ise muzaf olur. b j J _ de mecrûr. *JJ§A\ J5" «l> de mutlak. '^JJJI Bu iki ye/ dışında i'rabı normal şekilde yapılır. bazan ( lir.»j»lj j £ J % = jjf . Misâl: çJÜaJI Jİ" LJLkJI bJİ Misâller: =' Sen öğrenci t a m (bütünüyle) öğrencisin. 2. edat da müennes sayılır.Marife (belirli) bir kelimeye muzaf olduğu zaman ise. Vasfettiği kelimenin. ma'nen müfred müennes sayılır. sıfatında tam bir üstünlüğe erdiğini ifade etmek için kullanılır.. h e p s i h i ç b i r i n i d e i s t i s n a e t m e . müfred müzekker sayılır. Müfred müzekker bir kelimeye muzaf olduğu zaman jlj gibi lafzan..linde gelmesi halinde (hepsi) kelimesini kullanmak yerinde olur. Takdiri. ^5" ) şeklinde muzaf olmaksızın gelebi­ Edat. de mefûlün"fjihi. birincinin sıfatı. H e p s i . Muzaf ol­ duğu kelimeye göre anlamı belirlenir. görünüş itibariyle müfred müzekker. anlamı da sınırsızdır. siz müennes ise. Tesniye müzekker bir keli­ J? gibi.s. . lafzı nazar-ı dikkate alınarak edat. ma'nen müfred müzekker sayılır. şeklindedir.uU*~-' ö^rj JP 4 müfred müzekker. . çbUaJI J ? cZYj ^jjJI berdir.. Misâller: biai» 'jİ" 'c_Uir tt ^ de mübtedâ. lafzına bakılmaz.U-î)l_p' v. daha önce geçen bir isme dönen zamir varsa o ismin te'kidir.>»>. Bu durumda görünüşte muzaf olmasa bile ma'nen muzaf sayılır. *_f Sui? H'J> üÜÎ fâii.. Acaba cümle içinde bu edatın. 2. Misâller: »ir ' JP . T a m bir s e n e n i n h e p s i n i i k a m e t e t t i k . 3.jHp i & b u l = = Meleklerin hepsi s e c d e ettiler. çbüaJI de mefûl-ü . İX/>\ j j f gibi lafzan Müfred müennes bir kelimeye muzaf olduğu zaman meye muzaf olduğu zaman ma'nen tesniye müzekker sayılır vs. .. lafzı mı yoksa sınırsız manâsı mı nazar-ı dikkate alınarak işlem yapılması gerekir? Bu durumu izah için: X.. Edatın İ'rabı: 1 . )veya( ÖJ*>\J ( ) veya j » l j &)\ JP = şeklindedir..

Zekeriyya A. Bunun temyizi devamlı 105 . edata yön veririz. Bunun da diğer benzerlerinde olduğu gibi kendisinden sonra şart-cevap adı altında iki fiil bulunur. . Şayet yukarıdaki gibi kendisinden önce geçen bir cümleye cevap olmaksızın gelmişse o zaman anlamı: (Gerçekten) demek olur. deriz. Edat bu fiillerin tekrarlandığını ifade etmeye yarar. Meselâ: Çalışmayıp da ç\3<âi\j>J\ S ı n ı f ı g e ç m e y i u m a r ı m diyen bir kimseye.bÜf : Bir cevap edatı olan bu kelime genellikle tekdir ve azarlama için kullanılır. â > j V'JH*' ^-Ş* 3* ~ Z e k e ı i y y a A. Cevabı da. Misâl: 4İu?li)L üuü. J 203- Y • T . deriz. 202-Y. haberiye adı altında iki çeşit ( 1 . şayet ma'rife takdir edersek lafzını nazar-ı dikkate alırız. Misâller: O j ^ Ü J 5 — o^y-U FÂJI JS . )ve(û£ İstifhamiye (soru).Y -lc& : ı t Yukarıda izahı geçen ( j i ) ile mastariye ( C ) sının bileşimi olan bu kelime. cezmetmeyen şart edatlarındandır. genellikle temyiz (açıklayıcı) gelir. ( C ) ile mastara dönüşen şart fiilinin mastara dönüşmüş şekline muzaf olarak onu cer eder. diyenlere cevap olarak.bulundurularak muzaf ileyhi kendimiz takdir eder.'fS : ) vardır. ^ .1 <ûı> p ji3 - G e r ç e k t e n o.S. K ö y ü m e g i t t i k ç e ç o c u k l u k ç a ğ ı m ı hatırlarım.H a y ı r s i z m u t l a k a k u r t u l a c a k s ı n ı z .d) 201- Y . jûjb 1 & c/^JJ 4 J) >^4*i IfJi" = Köyüme her gidişimde ç o c u k l u k ç a ğ ı m a k l ı m a gelir. onu perçeminden yakalarız. j?-U — ybÛtl! ^ takdirindedir.İstifhamiye edatı olan ( j ^ " • ) : Bu edattan sonra da ( ) da olduğu gibi. Meselâ: Nekre takdir edersek edatın manâsını. onun yanına her girişinde yanında yiyecekler bulurdu. düşüncenin doğru olmadığını sert jİ bir şekilde ifade vr'j oy: $ '{&\ ^ etmeye yarar. Kendisinden önce geçen cümlenin ifade ettiği fikrin. LiUJ Ül - ^ = H a y ı r s e n s ı n ı f t a k a l a c a k s ı n . Misâller: l î j j UJâc. onun ya­ nına her girmesinde yanında yiyecekler bulurdu. kendisini zaman zarfı yerini tutan bir kelime olarak nasbeder.S. ' j * ) l US J u Düşmanın bize ulaşmasından korkuyoruz. v a z g e ç m e y e c e k olursa. Bu fiiller devamlı mazi olur.

Misâllerle izah edelim. Bazan muzaf olmaksızın geldiği de olur. Herhangi bir mübtedânın haberi olduklarından değildir. (ne kadar) anlamlarına gelir. Misâl: îL»ls^l. Kitaplardan nicelerini okumuşumdur! Edatın İ'rabı: Bu ( pT ) in i'rabını bulabilmek için yukarıda sözü edilen metoda baş "Jf ) li soru cümlesine çevirerek aynı y l i S ' pf — ş o l j s ÇUJ5" Bu cümlede ( Oilr-Sf ) kelimesi soru cümlesindeki ( ^ ) in karşılığı ve cevabıdır.-rf p" |Jf Bu cümlede ( ) kelimesi. 'ÖI'JZS. Cümlede yeri mefûlün bihtir. Cevap cümlesinde mefûlün bihtir.müfred ve mansûp olur.b'ljâ Bu cümleye yukarıda olduğu gibi cevap verelim. ( öy^ ) bahsinde bu ( lfj> o U i b l j â Jz£ 'ö?'pZ= öf > L r ) ile ilgili açıklama geçti. Genel­ likle temyizine muzaf olarak gelir. t şayet sayılmayanlardan olursa. Öyle ise soru cümlesinde ( ) de mübtedâdır. Misâller: j Ç 'pS N i c e sefiller a ç l ı k t a n ölmüştür! Nice kitapları okumuşumdur. Oilr * 5 \A£ cy. 106 .c4jslll (lUi) c4 Jslil J3y pf ): Bu ( = Kitabı k a ç a aldın? ^ ). Temyizi de genellikle gizli olur. haber verme. Aşağıda konuya yine y ) cer harfi gelerek edat ( ş L>. soru cümlesinde ( TSF^F hareket edilerek ( dönülecektir. Temyizi müfred veya cemi' olabilir. Sözümüzü misâllerle ı£~*ji 'J* t P S sorusuna cevap verelim. \û'xspf Jjj" sorusuna cevap verelim ) in cevabı ( ) d i r ise. İşte bu şekilde ) in cümle içinde i'rabı bulunabilir. (kaç tane). İkisine de haberiye denir. hikâye etme şeklinde olmasındandır.( o* o ) e 2. Aynı sonuca vararak öbür Öyle ise soru cümlesindeki ( vurulur. Bu durumda temyizi (öf) ile mecrûrdur.Haberiye (nice) anlamına gelen ( benzer. Bunun bulunduğu cümleyi ( metodu uygularız. Bunlara haberiye denmesinin sebebi. Öyle ) de mefûlün bihtir. bak. ) in i'rabını bulabilmek için soruya verilen cevapta pS" ) in karşılığı olan kelimenin i'rabını bilmek yetişir. . Bu Bazan edattan önce ( durumda anlamı: (Kaça) demektir. Bu cümlede ( ve mübtedâdır. soru cümlesindeki ( ) in karşılığıdır. f3" ) de mefûlün bihtir. Edatın Anlamı: Temyizi sayılabilenlerden ise. Anlamı: (Nice 'çok') demektir.üf3l ) şeklini alır. Edatın i'rabı: Soru edatı olan ( ( izah etmeye çalışalım. cümlele­ rinin kuruluşu.

( J ) sonra gelişlerinde nasıl mastara çevrilirler. bir cer ve benzetme edatı olan ( mevsûl edatı olan ( yapılmıştır. ( £ dedir. nasp ve mastar edatı olarak görev yapar. deriz.. Edatla birlikte fiilin^mastara dönüşen şekli ( tJ.. mefûlün bihtir. Bu durumuyla daha önce izahı geçen ( J İ ) e benzer. Fiiller mastariye edatlarından ) yoksa. mastariye ise.. Misâller: r*^ J^. Bu durum cümlede söz gelişinden X? Durum olduğu (olması) gibi. Misâl: M ü ' m i n olan kafir olan gibi midir? Eşit değildirler.'j'cJj-S .. Misâl: k ö y d e n seni ziyaret e t m e k için geldim.Kendisinden önce cer edatı ( J ) gelmişse. Bak ( 2. Misâl: 107 . .. ^ j j j ' J£ * î j ^ l J f 207- Y *V - ^4^* : ) Kullanılış ve anlam yönünden daha önce geçen. J ) ile mecrûrdur.) bahsine bak. jî ) bahsi. ( kelimelerine benzer. anlaşılır. Anlamı: (Şöyle şöyle) demektir.( f> ) e de mefûlün bihtir. Bu şekilde gelişinde.n) Bu konuda daha J . Anlam: İsm-ü mevsûl ile (. Orada soru edatlarının i'raplarını bulma konusu genişçe ele alınacaktır. i î Y • "\ . Ancak ( J » • 206jjjLi ) mastariye olmaz. 204- Y•İ -\£ : _l ) ile bir U ) in bileşimidir. J i pJ — ş o J J T I j i ^jf 'LÜ h**>.ması gibi) şeklin­ 205- Y •0 - £Y£ Yukarıdaki edata benzer. V jtfr jjr ıi£ jıîr j ..\ £ : Nasp edatı ve cer harfi olarak iki çeşit kullanılışı vardır. J l l l mastariye de olabilir.Okula öğrenmek (öğrenmem) için geldim. bu ( jİ - (için) anlamında cer harfidir. Anlamı: (İçin) demektir. Edatların izahı ayrı ayrı yerlerinde » Görüldüğü gibi kelime. kendisi ile fiil arasında gizli ) ile mansûptur. iLjJİI J l «_i> J gibi. 1 . Fiil.dığı gibi). bu durumda kendisi.Kendisinden önce cer harfi ( ( Jl ) bulunur. f^J^ Jj J*_) . (. ) in cevabı ve ) lerin ikisi de mefûlün bihtir. Öyle ise ( etraflı bilgi için soru edatı ( r '}) kelimesi ( Cevap verelim.

Soru edatı oluşunda (nasıl) anlamına gelir. daha sonra ) in sonuna kâffe ( ) nın elifi düşmez. bu ( U gibi.Ö " : Bu edat daha önce izahı geçen ( 'JZ ( ). Misâl: %X~jA\c%y *<wl? izahı gelecek olan ( Bazan ( j£ olur.ise) şeklini alır. İkisinin de. <i) ( X$ |J ) ye benzer. kâffe ( U ) sının bileşimidir. daha sonra izahı gelecek olan ( 2. Cer harflerinden sonra ) nın elifinin düştüğüne daha önce işaret edilmişti. ) bahsine Bu tür kullanılışında genellikle. Orada izahı geçti. mastar ( *r X» ) şeklini aldığı ) sı kabul etmek Okulu niçin bıraktın? O k u l u n e d e n b ı r a k t ı n ? Hem anlam hem kullanılış yönünden. Bu ( olur..X . A- LAŞ : Soru ve şart edatı olarak iki çeşit kullanılışı vardır. Anlamı: (Niçin. soru edatı ( Bazan (' edilerek ( '<ûLjT U kelimedir.{cZ\ljLŞ= n a s ı l s ı n ? Edatın i'rabı için. ne için -ne diye) şeklindedir. U ) sı ilâve ) de olduğu gibi.. W = N a s ı l y a z a r s a n y a z a r ı m . U > U ) sı gelerek ( )yı.c*lS" c3 J i JÜ = Ali şöyle ş ö y l e y a p m ı ş . muzârileri nasbedemez hâle gelir. gibi. İ'rabı için daha sonra izahı gelecek olan ( bak.Şart edatı olarak iki fiil cezmeder. Bak 108 . 209- Y •^ *-«l? : ) nin ikinci şıkkına bak. son harfinin harekesi fetha üzere mebnîdir. Yukarıdaki ( 210- YV - : ) ile. Orada şart edatları tüm olarak ele alınacaktır. Anlamı: Bir şart edatı olduğundan yukarıdaki anlamına (ise) ilâve edilerek. 1. Sen J * ) bahsine bak. Misâl: . (nasıl . soru edatı ( U ) nın bileşimi olan bir Daha önce izahı geçen ( gelişinde. 211-YN> . sonuna bir sekt (duraklama) ( ) şeklini aldığı olur. Misâl: uLS = LSI Nasıl yürürsen seninle ben de yürürüm. Bu ( 'J> ) e. ) geldikten sonra. U mümkündür. 208.(2) Bak ( 'j£ ) geldikten sonra muzâri' fiili nasbedemez ) bahsi daha önce geçti. sonuna zâid bir ( U ) gelir. bu ( U ) ile.

s e n j n içi n aldım. O k u l u b ı r a k a c a k d e ğ i l d i m . Misâl: Okulu bırakmak istemezdim. Misâller: <^»lîl !•(*£> = fşy^ c) J i (*£ij ) anlamında. arasında i i j j i l 'DÎJHL c J ^ l i = geçti. Genellikle anlamı: (İçin) demektir. ) aleyhte b) ( J i . Orada geçti. sonrası öncesine sebep teşkil etmektedir. Bunları sırayla yerlerine göre izah etmeye çalışalım.) i'e karşılıklı kullanıldıkları zaman (Lâm) lehte. kiü i-A-SÜl l i * „. Edat. Şehire Ali'yi ziyaret için g i t t i m . Misâl­ ler: . ( J i anlamları ifade ederler. karar verdi. Orada j« ) geçer. . 1. Kendisinden sonraki fiil ile. meksürdur. cer harfi denmekten başka ta'lil (sebep) edatı da denir. 212. BU misallerden de anlaşılacağı gibi. iiUiJI p j J ( j ialüll ^ijlA' £-*y - Kıyamet gününde adil ölçüler koyacağız. açık isimden önce gelişinde ise.Cer harfi olan lâm: Bu (lâm) zamirlerden önce gelişinde meftûh. açık isimlerden ve zamirlerden önce kullanıldığını gördük. Misâl: ° j&f ~ O n l a r ı n h e p s i b e l i r l i bir z a m a n a k a d a r d ö n e r l e r . şehirden çıkmamıza sebep gezintidir.Zâid olarak gelen lâm: Bu da.( Jf ) v e ( ) bahisleri. bu tür kullanılışında edata. ^ J*} J J I = Bunun dışında daha çeşitli anlamlarda kullanıldığı olur: _ ' JLJ jJÎJI İ İ İ = Bu k a l e m senindir. s o n u n d a k e n d i l e r i n e bir d ü ş m a n v e k e d e r k a y n a ğ ı o l m a s ı i ç i n ( n e h i r d e n ) aldılar. d) Akibet (sonuç) ifade eder. 2-Cuhûd (inkâr (olumsuzluk) lâmı: Bundan önce olumsuz bir ( gizli bir ( Jl ) bulunur.= »JiuJJ ÂLJİI J * l i > > = J Şehirden gezinti y a p m a k için çıktık. 4 = B u jjjigi. 3. e) ( J l ) anlamında. . »jlîjJ ŞîiJİI Jj ^4** a) İyelik için kullanılır. bu tür kullanılışında. bir de mastarlardan veya mastar anlamlı fiillerden önce gelişi vardır ki. Çünkü. suçlunun da aleyhinde. bu olumsuzluğu pekiştirmek için gelir. Misâller: sjiU ÂLJİI J» ü i > . Edatın. cer edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılır. Misâl: Hakim suçsuzun lehinde. . Misâller: K a l e m Ali'nindir. Daha önce geçen ( 109 . Misâl: Ü>»j I j j i jj» ö j ? J üj^-y J İ '*İWJL»= F i r a v u n ' u n a d a m l a r ı o n u . 'J ) bahsine bak.TU-'J: Onbir çeşit (Lâm) vardır. Yukarıda edatın..

liLİ Ul *tf — i ) Ü *5İ Bu lâma. ileri gelmektedir..k j » b) Muzaf. Son harflerinin harekesini de cezmeder.Yazsın. Misâller: c) istiğâse (imdat] ifade eden cümlelerde imdada çağrılandan önce. Bu fiillerin anlamını geniş zamandan emire çevirir. ) den hafifletilen ( için. W . — L 3 Ü = . Bu zayıflık ya fiilin mefuiünden sonra gelmesinden veya ism-i fail. ) geldiğinden.. haberinden sonra gelmesi halinde bu ( l â m ) . fiile benzeyen türemiş (müştak) isim olmasından. Misâl: ) nin haberinden önce. ( jl ) nin 6.Müzehlega Lâmı: Bir önceki (lâm) ın aynısıdır. 5. diğer getiriliyordu. İsim cümlesinin başında gelmesi gereken bu (lâm). j£Jj ^ O l iJljl J i jlj U V^ 0 0 4. isme jj jj jl ) bahsinde. (müzehle­ ) cümleye geldikten sonra bu adı 7. Yani. Misâl: ) nin haberinden önce. Misâl: ( jl ^Jit ^jil J j J Utfl = Ş ü p h e s i z s e n . Misâl: b) ( c) ( d) ( e) ( jl OF) Jlj ı^b ) nin haberinden önce. ism-i mefûl gibi. Misâl: d) Hareke etkisi zayıf olan fiillerin mefûllerinden önce. bunun haberine d e g e ç e b i l i r . ) nin ismi. M i s â l : »j^l iiUi j buna işaret edilmişti. Misâller: j j ' J I * Î U_JJ jj Görüldüğü gibi. Bundan dolayı yerinden kaydırılmış anlamında buna. b ü y ü k bir a h l â k ü z e r e s i n . burada ( j j ^ Ü J ) fiilinin mefûlü olduğu halde.Uİ&» l*j?i ^ Y .İbtidâ (başlangıç) Lâmı: Bu (lâm) isim cümlesinin anlamını pekiştirmek için mübtedâlardan önce gelir. Cer Etmeyenler: a) Mübtedânın haberinden önce. cümlenin başına ( j l ga) denir. (mukhame lâmı) denir. muzaf ileyhi arasında. Misâl: jLİÖs. jw J>_ l i j û î Bu misâlde ( jû* ) mübaleğalı ism-i faildir. Misâl: ÖJJ^JR *-J^ÛS = G e r ç e k t e n siz ç a l ı ş k a n ö ğ r e n c i l e r s i n i z . ( ( jl Misâl: 'jXA ^ JJ jl jj haberine geçer. yukarıdaki ibtidâ (lâm)ı ( alır.Emir Lâmı: Bu (Lâm) devamlı muzâri' fiillerden önce gelir. ondan önce gelmiştir. Misâl: ) nin ikinci mefûlünden önce. Misâl: v^Nt ~ Yazar.Farika (ayırdedici) L â m : D a h a ö n c e g e ç e n ( ) lere benzememesi 110 . ) vardır. ) in. Mefûlü üzerinde hareke etkisi zayıf olduğun­ dan lâm almıştır.Cer Edenler: a) Fiille mefûlü arasında Misâl: Bundan sonra da ( j j . ( lîjjJI ).

Misâl^ 11işaret isimlerinde Bak( \l uzaklık bildirmek için gelir. Misâl: îtâ-âUİ» ) bahsi. Bundan dola­ yı. bu '4i"î^H Allah etmesin. Bilindiği gibi kasem de.Nefî edatı olur: Bu ( V ). 1 . cevap ister. Cümlede yalnız bir cevap bulunduğundan. d a . 213- Y W - V : Edatın çeşitleri. l'jiJÜ ' İ l VI U l U J j l ? jî Y e r d e g ö k t e C e n a b . görevleri ve kullanıldığı yerler. O l m a z o l s u n . h e m fiil ( isim hazfedilerek cümle. atıf edatı olabilmesi için: a) Kendisinden önceki cümlenin olumlu olması. geniş zaman. -me) ekleri verir.Atıf edatı olan ( V O l m a s ı n .8-( Bak { Ö J ) bahsi.Bir şart edatı olan ( j\ ) den önce gelir. kaldırıldıkları zaman manâ bozulmaz. _ Lı?1 V Y a z m a m . şart cümlesinden önce. muzâri' fiilleri olumsuz yapmak İJ için kullanılır. ): Bunun. = jU-i'İ ) şeklinde kalır. JC V = G e l m e z . şart da. Edatın bunun dı­ şında başka görevi olmadığı gibi. Cer etmeyenlerin tümü meftûhtur. zamirlerden önce meftûhtur. ikisinin d e düzenleri bozulurdu. j-J JJI *l> j î j <ût< . bir yemin cümlesinin bulunduğunu bildirmektir. ö?*^^ £ ^ 1 «l* şeklinde idi. 10. U İ İ . Bu­ nunla beraber. mâzî fiillerden önce gelerek. 9. daha sonrakiler de meftûhtur. Bazan ) h e m yemin edatıyla birlikte. 2-Dua veya beddua ( jl? V ^ )sı:Bu( V ).çijJll J i y y Ali olmasaydı. (yemin ederim) anlamındaki ( fiili h a z f e d i l e r e k c ü m l e . Bunun da. önce gelene verilir. Bu fiillerin sonuna (-mez. fiillere emir anlamı verdirir. Bu tip cümlelerden bazan. hareke etkisi yoktur. kasemin cevabı sayılır. Misâller: jJU. Zâid olanlar cümlenin anlamını kuvvetlendirirler. Halit b a ş a r a m a z d ı . yemin edilen şeklinde kalır. istiğâse ve zamirlerden öncekiler meftûh. N o t : Cer harfi olan (lâm)lar isimlerden önce meksûr. bu cevap. Zâid olanların. Emir (lâm)ı meksûr. S-TJ) ) şart edatlarının cevaplarının başında gelir.ı A l l a h ' t a n b a ş k a ilahlar olsaydı. 111 . cer edenleri. Misâl: ü?*^ pr^ Mutlaka gideceğime Cenab-ı Allah'a yemin ederim. Bu (lâm)ın görevi. L i T İ = Y a z a r ı m . hareke etkisi de yoktur. diğerleri meksûrdur. Misâller: JC = İ Gelir . şarttan sonra gelen cevap.Kasemin cevabından önce. Hazfedilmeden ö n c e cümle. Misâller: 3.

Bu da ( j £ J . Yazarsın. öncesi ile sonrası aynı işi yazmazlar. b) Haberinin. isminden y e kendisinden önce gelmemesi. (-me. LJ&jSl = 7.Jj ) gibi. Anlamı: (Hayır) demektir. (-me. a n l a m ı . olumsuz olduğu ve kendisinden önceki cümlenin de olumlu olması gerektiği için. misâlinde ise. Misâl: Dergiyi değil. 6-Nehî edatı olan ( misâller: ıJ&3 V ):Bu( V ). kelimeleri görünüşte birbirine atfeder. yalnız cins de. (-meşin. ( c) ( ^ ^ ^ Bu misâlde. A n l a m ı : (Değil) demektir. Misâl­ H i ç bir basit öğülmüş değildir. Soru cümlesinin tekrarı olduğu için. son S f Yazma. bu misâl. ( Ji ) ile ( 3ij ) arasında zıdlık olmadığından. fiilin sonuna. genellikle hazfedilir. d) İsmi ile arasında yabancı bir kelimenin bulunmaması. atıf görevini üslenmiş. kitabı oku. Kendisinden sonraki fiilin muhatap olması halin­ ) nin benzerlerinden olan ( Sî ) : Bu ( H ). -ma). Edattan sonraki cümle. Misâl: B a n a b i r k a d ı n d e ğ i l . L3w = Yazar harflerinin harekesini cezmettiği gibi. doğru değildir. ( [ J i <liU] = ) H a y ı r (Ali g e l m e d i ) şeklindedir. daha önce geçen bir soruya olumsuz ş J i «li j i = A l i g e l d i m i ? Diyen cevap vermek için kullanılır: Genellikle kendisinden sonraki cümle hazfedilir. cümleleri de atfeder. Anlamı. hiç bir sığınak yoktur. edattan önce ) ya da sadece olumsuzluk kalmıştır. Görüldüğü gibi. Orada izahı geçti.Cevap edatı olan ( ^ ): Bu edat. b i r e r k e k g e l d i . jj ) gelmemesi gibi şartlar vardır. Âli de adam. c) Olumsuzluğunun ( Vl ) ile bozulmaması. 4. Fakat. J i Sl 34j <jj«£ da Ali'dir. yerine göre: (Değilyok) kelimeleridir. -ma) ekleri de verir. sonrasının birbirine zıd olması. muzâri'fiillerden önce gelerek. adam ( ^ ). ( Jj ) bahsine "i ) H a y ı r . Yalnız hareke yönünden birbirine uyarlar. Çünkü. -masın) ekleri veriyor. Misâl: ( j J ) ve benzeri atıf edatlarından birinin bulunma­ { J l i X> J * ) gelmiş. e) Kendisinden sonra zâid bir ( ler: lijls* i^-> * İ = L i l j «Jül^pJ j j j % =Cenab-ı A l l a h ' ı n t a k d i r e t t i ğ i ş e y d e n k o r u y a c a k . gâib olması halinde ise. deriz. Misâl: birine. müfred kelimeleri birbirine atfettiği gibi.( jj Y a z m a s ı n . ) dan öncesi ile.( J«Ü ) ye benzeyen ( ^ ): Bunun da görev yapabilmesi için: a) İsminin ve haberinin nekre (belirsiz) olması.b) Kendisinden önce ( ması. 112 . 5. Atıf konusu için daha önce geçen ( bak.

ne) cer harfi ( i sonra (sız) şeklindedir. kurtuluş yok.edat. gizli olarak bulunduğu da vardır. n e Zeyd n e d e Halit vardır. Misâller: LiLdl j yJÜ* V = j'jJI j J l j V = olur. Not: ( V ) bazan. y a d ı r g a n m a z . fetha üzere J > j V . Tesniye veya cemi'-müzekker salim ) dır. tekrarlandığı zaman. çâre Zararı.jjİI JllcCSlj sj* J J * U > Y 9 ' - Aşağıdaki terimlerde -belli olduğu için. ziyanı yok. ( ^ ) üzere mebnidir. Çaresiz. kesre üzere mebni­ oljiüf-V [ji^. Şüphesiz. olmamaya yok. nef-i cins ( Sf ) sı adını almıştır. ( V ) nın haberi özel olmadıkça şeklinde gizlidir. Bizde.|Uİ1 . devamlı habersiz kullanılır.J . Haberi de. ( j j ) gibi. şartlar vardır. Sınıfta hiç öğrenci yoktur. Cemi'-müennes olması halinde. şu şartların bulun­ ması lâzımdır: a) b) c) d) isminin ve haberinin devamlı belirsiz (nekre) olması. zâid olarak gelebileceği gibi. yok. (ne. Elbette. gibi. Yukarıda jj ) gibi. e) İsminin cins isimlerden olması gibi. j V= S e f e r e a r k a d a ş s ı z ç ı k t ı m .Jl>jV H' gibi. j ^ İ ^ 4»^ IjJÜ — J i J j i j ^ ' İ ^ " ( V ) Bu ( Y ) lar. ^ 113 . Kendisi ile ismi arasında. yabancı bir kelimenin bulunmaması. Misâller: JIJJI J J i V = j J . olmasıhalinde. Misâller: o & "t = w J V ^ v** \ ~ ^ ^ İ)U* y u^i ^ çare J*üuV J = gibi. yok. haberinin isminden önce gelmemesi. Misâller: j j j j V . ş a ş ı l a c a k bir ş e y y o k . Başında cer harfi gelmemesi. bunlarda fethanın yerini kesre alır. hareke yönünden isim cümlesine etkide bulunabilmesi için. pji V = Kurtuluş yok. Jübj V . ) nın ismi. Car-mecrûr veya zart da olsa. ) den çare Zararı yok. Muzaf İD veya şibih muzaf olması halinde ise. olmamaya JU V = JÇJ> V = Gerçekten. şüphe yok. Atıf halinde. gerektir. ( Evde Ali yoktur._^lif] ' gibi. görev yapamaz belirtilen şartların birinin bulunmaması halinde. Özel olduğu zaman açıkça görülür. kuşkusuz. Çünkü.j JIJJI j V = jJl» % li Xf Evde a d a m yoktur.isimleri olumsuz yaptığından. A n l a m ı : (Yok. mu'raptır. ( V mebnidir. müfred veya cemi' mükesser olması halinde. bunlarda nasp alâmeti ( dir. E v d e h i ç a d a m y o k t u r . jij^> % b j i C = edatın tekrarlanması gerekir. genellikle gizli olur. Ş a ş ı l m a z . değil). birinci şıktaki nefî ( V ) sına benzer. Çünkü.

214-YU-bÜ. Bunlardan biri genel­ likle hazfedilir. İsminin hazfi. Bu edat. . - ) nın. . Bu ve benzerleri için. Anlamı için. J»U. haberi gizlidir.IbSt verildi. . 2 1 5 .( Sî 'jSl ) şeklinde idi. 114 . haberinden daha çoktur. pişmanlık z a m a n ı değildir. öl> ^ geçen ( H ) bahsinin sonlarına bak.Y>0 - LYFCY : Daha önce geçen ( ( ^ V ) bahsinde. mamak için) şeklin­ dedir. . Şartlar için bak ( V ) bahsi.' »XW Cij CJ"İJ J>XJ> C J J C Î J CJIJ - Pişmanlık z a m a n ı değildir.' :. ( J«*J ) ye benzeyen dört edattan biridir. . bu ve benzerlerine işaret edilmişti. Misâl: Edat.. Anlamı için ( Sl ) bahsinin sonlarına bak. Z a m a n . Misâl: : Kendisinden sonra devamlı ( 'öf ) veya ( f j ) harflerinden biri gelir. bazan ismi a J c v _ iiÇii.. . Harfler ayrı ayrı yerlerinde görüldü.Yv\-jftf. bu tür kullanılışında. Kurtuluş z a m a n ı değildir. ûîf ü A .. Anlamı: (. sonradan ( U> ) Ger­ Aslında ( ( Sl ç e k t e n . bunun isminin ve haberinin (zaman) anlamı ifade etmesi lâzımdır. Z a m a n . V CL._. kullanılan bu kelime. ' J J > J I J . kurtuluş z a m a n ı değildir. bunda da bulunması gerekir. . ( v^Oî S J ÇJÜbdl İfi* = U Öğrenci sınıfta k a l m a m a s ı için gayret eder. jî ) ile ( S ) birleştirilerek ( % ) şeklini almıştır. Misâl: 2ie. hazfedilerek. Orada belirtilen şartlara ilâve olarak. anlamında kullanılır olmuştur. üç harfin bileşimidir. . Misâller: ^.. Bu ve benzerleri hakkında orada yeterli bilgi 217- YW -oSf d . daha önce O J İ I . benzeri olan ( V ) a bulunan şartların. görüldüğü gibi. daha önce geçen ) bahsine bak. haberiyle kalır. Orada geçti.. Bununla beraber. . ( J J j ) gibi görev yapabilmesi için. • * *. 218- Y >A jft f : ) gibi.

Bu durumda da. daha önce geçen ( geniş olarak izahı yapıldı. isim cümlesi üzerinde hareke etkisi kalmaz. her halinde aynıdır. Anlamı.$ : jU-V ) atıf edatları gibi. hemen ilâve edilerek F a k a t c i m r i d i r . ( J ) gelir. Misâl: ot JJ J\i Jf^ J£J JJIİ = Halit geldi. kendisinden önce atıf edatlarından.'. Sonuç olarak da. sonuna kâffe ( L. daha önce geçen ( yalnız hareke yönünden atıf görevi yapar. Orada atıf konusunda gerekli bilgi verildi. önceki aynı işi yapmaz. Meselâ: J* geleceğinden i*j£J = Bazan. i ç i n ç a l ı ş ı y o r u m . cümlesinde. Bu üçü olumsuz anlam ifade ettiklerin­ den. 222- T t X . ( ancak.Y Y f . kendilerinden sonraki kelime ile. isim j } j i j k l JÛJ İJŞÜj = F a k a t b e n a s a l e t l i bir ş e r e f cümlesinden önce gelme özelliği kalmaz. Bu edat için yukarıdaki ( 2 2 3 . ne varki. ) bahsine bak. ama. bu şekliyle istisna edatı olarak kullanılır. şeddesi kaldırılarak. fiil cümlesinden önce de gelebilir. Fakat Ali gelmedi. nakıs fiillerden olduğun- 115 . amma j l . ( ) e de. şu kadar var ki) şeklindedir. 221( jl Y T N CRF^ — : ) nin benzerlerinden olan bu kelime. hareke etkisi kalmaz. Aksine bu edatların sonrası. Bu durumda. Bazan. j l . Atıf konusu için. değişmez. ( JSU ) şeklini aldığı olur. öncesinin aksini ifade eder. çıkabilecek muhtemel yanlış bir anlamı. denir.öj&I ^ : Kelime. Bazanda diğerlerinde olduğu gibi.endisinden önceki cümleden A l i z e n g i n d i r . atıf görevini ( J ) üslenir. Orada açıklaması yapıldı. Orada 220- Y Y• . önlemek için kullanılır. daha önce geçen ( jJ. & ) bahsine bak. ) sı gelerek ( \IFJ misâl: ) şeklini alır.Ic^J : ) ye bak. yalnız olumsuzluk görevi kalır. Fiil. jl? ) de olduğu gibi. Bu durumda. Ali'nin cömert olabileceği de akla bu ihtimali önlemek için. Atıf edatı olan bu kelime. Anlamı: (Fakat.219Bu kelimenin izahı için.

Sonu sükûn üzere mebni olduğu için mahallen mansûp sayılır. bir değil.da. ) düşmüştür. (yanında. bunun sonu elif-i 227.YTV - & : ) nın bileşimi olan bu kelimenin Bir cer harfi olan ( J ) ile. ) kelimesine benzer. 225- TT0 - i Zaman ve mekân zarfı olarak kullanılan bu kelime. daha önce geçen ( 224-m-'^: Devamlı cümlelerde mefûi-ü mutlak olan bu kelime.. Her yönüyle bir önceki ( j j j maksuredir. İstisna konusunda geniş bilgi için. Zaman zarfı oluşuna misâl: j J L ü l cJtD? j l ü c i > = misâl: c Güneş doğarken geldim. Devamlı muzaf olur. ( of ) ile kullanıldığı da vardır. bir ç o k d e f a i c a b e t e d e r i m .^ şeklinde idi. Anlamı: Zaman zarfı olduğu zaman: (. Anlamı: (Çağırma icabet ettim. e G ü n e ş d o ğ d u ğ u z a m a n g e l d i m . Misâl: şeklindedir. Hem mekân zarfı hem ( Of ) >' gelişine 'of V ^ f c * i ^ ^ A r k a d a ş ı m ı n n e z d i n d e n b a n a bir m e k t u p g e l d i . haberi olarak mansûp okunur. Ancak. Sonundaki ( i) ) ye muzaf olduğu için de. mekân zarfı olduğu zaman ise. kendisinden sonraki müstesna. nezdinde) şeklindedir. diğer çekimleri istisna edatı olarak kullanılmaz.^^IL . ( sine bak.. vakit. . anlamı cemidir. bir çok defalar yerine getiririm) demektir. tesniye olduğu için fethanın yerine ( ^ ( j ) almıştır. İsmi de. S L>bu»JI cl> f 'jg = Halit'ten başka bütün öğrenciler VI ) bah­ ) nin bu şeklinden başka. muzaf olmadan önce ( eCJ 1<LUJ = u>l) ) A l l a h ' ı m ! D a v e t i n e bir d e ğ i l . Yaptığın daveti canla başla Bu kelimenin görünüşü tesniye de olsa. Bununla beraber.de. zaman.. işaret ismi ( fi 116 . Kelime. iken). Misâl: İjJlîgeldiler. devamlı gizli bir zamîrdir.dan. Devamlı mahzûf olan fiili. her yönüyle daha önce geçen ( xs-) kelimesine benzer.. İ İ J İ .

H a t ı r l a m a n ı z i ç i n . Kelime devamlı mübtedâ. U^: 231- YT> - : Başlangıç (ibtidâ) lâmı ile ( ^ j * * ) kelimesinden meydana gelen bu kelime. bundan dolayı. Yerine göre anlamı: (Bunun için.t r » Bu edat için bir önceki ( JJ«J ) bahsinin son kısımlarına bak. Misâl: ÂİTJÂİI J * \JıJ> LÜIJIJ Onun için savaştan kaçtılar. isimhaber alır.m j j ^ f ' j j 'PJ& H a t ı r l a y a s ı n ı z d i y e . 232- TTT . hitap zamiri ( ^ ) nin de ilavesiyle ortaya çıkan bir kelimedir. i s i m c ü m ­ l e s i n d e n ö n c e g e l m e ö z e l l i ğ i k a l m a z .JJI) = Ali g e l m i ş o l m a l ı . A n l a m ı n d a i s e . Misâllerle anlamını görelim. diğer benzerleri gibi. (için.anlamı: (Bunun içiriş bundan dolayı) demektir. ilâve etmek yerinde olur.*^i>^ : 117 .m . İsmini nasp haberini raf'eder. ondan dolayı) şeklindedir. Kendisinden sonraki c ü m l e üzerinde h a r e k e etkisi kal­ m a z . sonundaki ( <J ) muzaf ileyhtir. 230. O t JJJ Ali b a ş a r m ı ş o l a c a k . Jî\ ji Ot. diye) a n l a m l a r ı ifade e t t i ğ i olur. Bazan anlamına (işte) kelimesini. 2 2 9 . p 228-T Y A : Bir önceki bileşik edata uzaklık bildiren ( J ) ile. Misâl: •jjjll J l J&ÂL^ l-^J Bunun için istifamı müdüre sundum. (ömrüme yemin ederim) demektir. B u d u r u m d a . haberi de devamlı gizli olan ( <J?~* ) kelimesidir. onun için. Bak ( |j ) bahsi. 'clşS iilİ*) = Belki yazmışsındır. Yazmış olabilirsin. Edatın b a z a n . Kelimenin kendisi muzaf. gibi. Ali g e l m i ş o l a c a k . Umarım yazmışsındır. Diğer benzerlerinde olduğu gibi.J ^ ( jl ) nin benzerlerinden olan bu kelime de. Fiil c ü m l e s i n d e n ö n c e d e gelebilir. ( y*j ) ş e k l i n i a l d ı ğ ı olur. Bak ( |'j ) bahsi. bunun da sonuna kâffe ( U ) sı g e l e r e k . bir d e ğ i ş i k l i k o l m a z .

Bazan bu kelimenin sonuna şeklini alır. harftir. geniş zamandan geçmiş zamana çevirir. ( & ) ya ise. ( L. manâ ifade eder. sözü edilen geçmiş zamandan. geniş zamandan geçmiş zamana çevirir. 233fiilin: YYT - J : J Devamlı muzâri' fiillerden önce gelen bu edat. *i ) ) nın elifinin düştüğüne daha önce işaret edilmişti. derim. nefî edatı ( V ) dan meydana gelen bu bileşik edat. 18 1 . 234. bir & ) bahsi. b) Kendisinden sonraki bu fiilleri olumsuz yapar. muzâri' fiillerden önce gilişinde ise. denir. (cahd-i mutlak) Mutlak olumsuz. bak. Cer harflerinden sonra gelişinde soru edatı ( ( ) de olduğu gibi. henüz kaydı olduğundan. ne diye) şeklindedir. c JÂ - Sabah namazını kıldın mı? H e n ü z k ı l m a d ı m . Misâl: madı. daha önce geçen ( Jj a) Fiilin anlamını. bunun olumsuzluğu. sekt (duraklama) ( ) bahsi. konuşulan zamana kadar devam eder. denmiştir. c) Son = harflerinin Yazmadı. ( harekesini oezmeder. kayıtsız olumsuzluk ifade ettiği için. ( JJ ) İle ( (İ = Yazar Jj LJ&İ Iİ = Henüz yaz­ ) nın Farkı: ( )in ifade ettiği olumsuzluk mutlak olduğu halde. L3W jj — H e n ü z y a z m a d ı . Bak ( 235- Yîö - : ) gibi: Bu edat. 1-Muzâri'fiillerden önce gelişinde. Meselâ: Kuşluk vakti biri bana ıçLa}\' ^f. soru edatı ( d ) nın bileşimi olan bu edatın anlamı: (Niçin.tri-eJ: Cer harfi ( J ) ile. kendisinden sonraki muzâri' a) Anlamını. ' J J Jj v& jjc Ji* li = ) ile kullanıldığı zaman ( ) anlamı gibi.Cer harfi ( J ). mâzî fiillerden önce gelişinde isim. c) Olumsuz yapar. Misâl li ^-^i Yazar. Bak ( J J Yukarıdaki misâllerden de anlaşılabileceği gibi. Edatın ifade ettiği diye sorsa. nasp edatı ( Jf ). b) Bu fiillerin son harflerinin harekesini cezmeder. U ) sı gelerek. daha önce geçen ( ) nın aynıdır. edat. şayet kılmadı isem ben ona. (cahd-i müstağrak) Sürekli olumsuz. ( ) e.

JJ E d a t ı n A n l a m ı : (Zaman. demektir.. yazmam gerektiği zamandan bu sözü. ..de. Takdiri. 2. fakat yazılmak üzere olduğunu belirtmek isterim. 1*LyA\ J l c4>i J i = O k u l a g i t t i n m i ? diyen birine. . Sükûn üzere mebnî olduğu için mahallen mansûp denir. # Bu edatın ( Meselâ: Bana. cezmetmeyen şart edatları grubuna girer. g e l d i ğ i n d e . Misâl: '«li u = G e l d i ğ i z a m a n . ( • <^îf ) gibi zaman zarfıdır. edata muzaf ileyh olduğundan.. kuşluk vaktine kadar devam ediyor.. Kendisi devamlı önündeki şart fiiline muzaf.. (henüz) demekle yetinebilir. ( O y ) anlamında isim olur. fiil hazfedilebilir. cevabı da kendisini zaman zarfı olarak. daha. mazilerden önce gelişinde.y : Devamlı muzâri' fiillerden önce gelen bu edat: a) önündeki fiilin son harfini nasbeder.l'Mİ : Daha önce geçen ( |J ) gibi. Şart fiili.t t " \ . cer harfi ( « ) ile soru edatı ( l'jU ) nın bileşimidir. ûj> ) bahislerine bak. (niçin) anlamında soru edatı olan bu kelime. Bu durumu ifade edebilmek için. Türkçede de ( I İ ) ya karşılık olarak gösterdiğimiz kelimelerden sonra. L > j l Iİ •= H e n ü z g i t m e d i m . u = H e n ü z derim. t A l i n i ç i n g e l d i ? Daha sonra 237- rrv . 119 . ( ıİ ) n ı n ( Sil ) anlamında kullanıldığı olmuş­ tur.olumsuzluk. şeklinde­ dir. sel aktı. (girmedik) fiilini söylemeyebiliriz. yerine göre fiilin hazfedilebilmesidir. Bu tür kullanılışında. hâlâ) kelimelerini kulla­ nırız. Misâl: J 5 J i *l> 14 = ^ izahı gelecek olan. Ö ğ r e t m e n sınıfa girdiği z a m a n . ( | f o ) soru edatına bak.. vakit. Türkçeye tercemesinde (. Kendisinden sonra şart-cevap adı altında. sabah namazının vaktinden. Misâller: Yağmur yağınca. Daha önce geçen ( lal.. Meselâ: Tatile girdiniz mi? sorusuna. Ö ğ r e t m e n sınıfa girince. öğrencilere s e l a m verdi. öğrenci­ lere selam verdi. (henüz. söylediğim zamana kadar mektubun yazılmadığını. . ikisi de mâzî olur. ) den bir ayrı yönü de. Lfcii Iİ J& 'fi bj t 236. Misâl: ^ i U .Edat. nasbeder.ğı) eki alır. iO J J i l aI <jj> J»il 6J> = LL J JU*ll Jiî Iİ = i aI Görüldüğü gibi edat burada. İJCjlI <yJS\ li D a h a m e k t u b u y a z m a d ı m derken.da ince) şeklindedir. iki fiil bulunur.

'J jl ) den farkı: O. Misâl: ' J j J LSÜ bül Jj —. 120 . Ali'yi ziyaret ettik. Bizimle o t u r m a k için geliniz. gibi. c) Olumsuz yapar. Görüldüğü gibi. Bu edattan sonra devamlı fiil gelir. başarırdı. şart fiilinin hikâyesi. 2. Bu edatın kesinlik ifade ettiğini de iddia edenler vardır. görevleri ve çeşitleri. elimize n e geçer.. bizimle konuşsan.misli) geçmişin şartı. isim cümlesi m ü k â f a t l a n d ı r ı r d ı m . fiil gizli demektir. muzâriî'ye çeviriyordu. (. Misâl: (*vO J i -Hz>\ş Şayet Ali çalışsaydı. şart cevap adı altında iki fiil bulunur.Cezmetmeyen şart edatlarından olur: Bu kullanışında kendisinden sonra. bu edatın şart fiili. Diyelim k i . İsim cümlesi. Bak ( jl ). geniş zamanın hikâyesi veya şartı. Lütfen bize geliniz d e bizimle oturunuz. Bu fiiller muzâri' de olsalar mâzî anlamı verilir. 3. isimle edat arasında. Bu edatın. ) de faraziye (tasarı) ifadesi olduğu halde ( C w 'J gibi. şeklinde (hiç) ilave edilir. cevap ( j ) si denir.jJ : Edatın kullanılışı.. £3>Ü Jüî C^J'J = B a ş a r m a n b e l l i o l s a y d ı .Temenni edatı olur: Misâl: ÜJJİO» IİJİJ J K e ş k e bize gelsen de. ( yoktur. daha önce geçen şart edatı ( mâzîye çevirir. *]J>\ JXJ_ JJ = K a r d e ş i n g e l m e y e c e k t i r veya kardeşin hiç gelmeyecektir. Misâl: ^Jb^İJ ÜJÛ£'J Lütfen bize gelseniz d e bizimle ötursânız. 1 . s e n i 'dSû ISÜ ile. < . Buna (lütfen) kelimesini karşılık gösterebiliriz. kendisinden o\ ) de sonra gelen şart fiili. cevabı da. Bu iki misâlde de. mâzî de olsa. 238- YfA . cevabı da geniş zamanın hikâyesi şeklindedir. nasıl mastara çevrilir. Genellikle ceva­ bında. Şayet kendisinden sonra fiil yerine isim geldiği görülürse. Bak. Ş a y e t A l i ç a l ı ş m ı ş o l s a y d ı . elimize n e geçer. muzâri' de olsa.Arz edatı olur: Arız: Bir şeyin yapılmasını başkasından kibarca istemektir.b) Geniş zamandan gelecek zamana çevirir. Adına. Bu ise. gizli olan ( J l ) fiilinin failidir. Keşke bize geleydin d e b i z i m l e k o n u ş s a y d ı n ..uuİJ \i\fi Q i Üjj w1 J . Misâller: = Gelir _ J>C JJ Gelme­ y e c e k . b a ş a r ı r d ı . Ali'yi ziyaret e t m i ş olsak. Bu takdirde Türkçeye tercemesinde fiilin sonuna bir (dir) eki ilave edilir. cevap ( J ) si denen bir (lâm) bulunur.. K e ş k e b i z i m l e k o n u ş m a k i ç i n g e l s e n i z . nasp ve mastar edatı ( J l ) in gizli olarak geldiği yerler.

Bunun da. olumsuz geçmişin şartı. 5. H a l i t sınıfı g e ç e m e z d i . 1 . Bu tip cümlelerde edat. haberi de olumsuz geniş zamanın hikâyesi şeklindedir. Misâl: 'A±£. 4. daha önce geçen ( 'jl ) bahsine bak. cevap istemez. cevap almamaktadır. olumsuz şartın hikâyesi cevabı da. Birinciye misâl: ]&~'j'J İkinciye misâl: ÖJ-H^ H'J '^M^j Lütfen derslerinize çalışsanız. Genellikle haber ( sj-y> ) şeklinde gizlidir. Görüldüğü gibi edat. kendisinden sonra. bunun şartı. Tahzîd: Bir şeyin yapılmasını sertçe istemektir. *fy ) 9'bi diller geçer. = Uzakda olsa.jüVy 'tfi'J gibi. = Bâri (hiç olmasza) ona dört şahit getirseydiler y a ! 240- Ti • - : Her yönüyle bir önceki ( H'J ) ya benzer bak.H'j) = Ali o l m a s a y d ı . öjr& Yj = Ö d e v l e r i n i z i y a z s a n ı z a Ö d e v l e r i n i z i y a z a c a k s ı n ı z . bunun şart cümlesi isim cümlesidir.( L i ) den sonra ( 'J\ ) gizlidir. A l i o l m a m ı ş o l s a y d ı . 239Edatın görevleri. daha önce izahı geçen ( üj ) de de mevcuttu. ( î j . m - V>' : (. Bu ikisi cümlede söz gelişinden veya söyleniş tarzından ayırdedilebilir. şart-cevap adı altında iki cümle bulunur. Mastariye ve mastar edatları için. A İ ü I j j l i 'FJJ ij. 3.Arz ve tahzîd edatı olur: Arz: Bir şeyin yapılmasını başkasından kibarca istemektir.Cezmetmeyen şart edatlarından olur. Ancak. Medine'ye ÎJUJU cJl? 'Jj İ L J İ I J l g i d e c e ğ i m . Görüldüğü gibi. Misâl.Kendisinden önce ( -> ) gelmesi halinde. 241- U\ - : 121 . i l . cevabından önce genellikle ( J ) gelir.( ) gibi mastariye edatı olur: Bu durumda kendisinden önce. 2. kullanıldığı yerler ve çeşitleri.jw«J & 'Js. şart anlamı ifade etmediği diğer yerlerde de. Misâl: 'p^y 'J LJÛtlI Ö ğ r e n c i sınıfı g e ç m e y i a r z u e d e r . Bir önceki ( J ) de olduğu gibi. Misâl: jJU.Mazilerden önce gelişinde kınama edatı olur. (vasi) edatı olur.m i s ) ifaiSÎI cii> ll. Bu durum. H a l i t s ı n ı f ı g e ç e m e z d i . olumsuz geniş zamanın hikâyesi veya şartı.

Temenni: Elde edilmesi imkansız veya zor olan şeyleri istemektir. diğer çekimleri yoktur. üzüntü. esef A n cJ^î = köşke milletim bilseydi! Bazan da. notaydı. ^ j j j j l 'JA _ Q.Daha önce izahı geçen ( ) ' benzerlerinden olan bu kelime. müzekker. haberi. L > o& Bazan. ( U ) ile birleştikten sonra da. Misâl: Ali'den b a ş k a . haberini raf'edebiiir.. k e ş k e bir biteydim? B a ş a r ı p b a ş a r a m a y a c a ğ ı m ı k e ş k e bir b i l s e m . ( 'S?"^* ) şeklinde devamlı gizlidir. bunun da haberine zâid bir ( V ) gelir. şeklinde bir kullanışılı olduğuna daha önce geçen ( Sil ) bahsinde işaret edilmişti. cemilik alâmeti olur. Bunda. ( öJ^ ) kelimesi olması halinde. Vj ^ = Başka değil. haberini nasbeder. devamlı gizli bir zamirdir.( üj ) nin benzerlerinden olan bu edat. iki hâl de geçerlidir. pişmanlık. anlamına. Edatın Türkçe karşılığı: (Keşke. bunda mâni olmaz.. sezgi) ifade eden. misâl: j y İ JJ> ^J*-^ cJJ = Acaba başarabilecek miyim.f : Bu harf. Misâl' ' e r . Misâl: benzeri olan ( Misâl: U ı^jj^l D e r s z o r d e ğ i l d i r . Misâller: C j i IJIÛ IJI1I\ cJ = K e ş k e g e n ç l i k bir g ü n d ö n e y d i ( d ö n s e ) . Misâl: . bu edattan önce ( katar. diğerlerinde isim cümlesinin üzerinde hareke etkilerine mâni olduğu halde. İstisna konusu için de ( H\ ) bahsini oku. sonuna kâffe ( L. bâri. İsmini raf. istisna edatı olarak da kullanılabilir. 1 242- t İ t . temennide kullanılır. isim-haber alır. ( cJJ ). . j^iiJÛs» çA 122 .^-JJ : n n 1 . t t Edatın ismi. Kendisinden sonraki (müs­ tesna) fiilin haberi olduğundan. Bazan. ismini nasp.. ) da olduğu gibi. ) sı gelerek. Yalnız mazisi var. bütün öğrenciler geldiler.. (bilgi. Yani. > *. diğer benzerleri gibi. j # l 2. > . Misâl: (OJSJU C bl) = T e k b a b a m s a ğ olaydı* ) gelerek. ( U ). Kelimenin. diğer benzerlerinde olduğu gibi. ( l £ j ) şeklini alır.Kelime. tek) şeklindedir. İsmi de. bunun da. muhatap ve gaip zamirlerde. devamlı mansûptur. 243- tir .

I l p f yJÜaJI U = Öğrenci ç a l ı ş k a n değildir.i \YS U = N e okursan. Misâl: Sizin sıkıntıya düşmeniz o n a ağır gelir.j ) Çeşitli görevleri olan bu edat. Edatın bu tür kullanışında. Yalnız olumsuzluğu kalır. = G e l i r J^ U = G e l m i y o r . b a k i d i r . Şart konusu için bak ( j l ) bahsi. Her halinde anlamı: (Değil) demektir. ondan faydalanırsın.ise) demektir. Anlamı: (Ne) demektir.= jLVcü. . Mevsûller için ( 4-. Misâller: %• = Geldi <ü»L Gelmedi. 6.ü£'. b) İsimlerden önce: İsimlerden önce gelişinde ( ^-11 ) gibi. Orada soru edatlarının i'rabı tüm olarak ele ) bahsine bak. fiilin zamanını. Anlamı: (Ne . u C e n a b .Nefî (olumsuzluk) edatı olur: a) Fiillerden önce: Mazî fiillerden önce gelişinde.fiil cezmeden şart edatlarından olur: Bu durumda da. Misâl: *i» '. bu edatlardan sonra fiillerin mastara nasıl dönüştü­ 123 . isim-haber alır..244- UX : ) anlamında ism-i mevsûl olur: Ancak bunun. ^ JiUL-âl U j Cenab-ı Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 2. Misâl: j j U j » . yalnız olumsuzluk ifade ettiği halde. muzâri' fiillerden önce gelişinde buna ek olarak. 3. Orada.Mastariye-zamaniye edatı olur: Edatın bu türleri yukarıdaki gibi.. Bu şartlardan birinin bulunmaması halinde isim cümlesi üzerinde hareke etkisi kal­ maz.. ( ~ l î ) gibi görev yapabilmesi için.. bunun haberinden önce de zâid bir ( y ) gelebilir. kendisinden sonraki fiilin anlamını mastara çevirir. akılsızlar için kullanılır. İsmini raf haberini nasbeder. hareke etkisi yoktur. yerine göre harf. akılsızlar için ^-ÂJÎ ) bahsinde işaret edilmişti. Misâl: Sizin yanınızdakiler tükenir.Mastariye adatı olur: Bu ( l u t U 4 & JIJ. 5. Misâller: şüiU = Bu nedir? ş ıiUİ"! U = alınacaktır. ( 'jj rüldüğü gösterilmiştir.. (jW «İti X £ U j Ju& J > Jit U = L bahsine bak. yerine göre de.İki . geniş zamandan şimdiki zamana dönüştürür. olumsuzluğunun ( Sfl ) ile bozulmaması gerekir. Bazan ( ^ ) de olduğu gibi. ismi ile haberi­ nin yer değiştirmemesi. daha sonra izahı gelecek olan ( 'J» ) bahsine bak.ı A l l a h ' ı n n e z d i n d e k i l e r i s e . zâid olarak cümlelerde bulunur. Mastar konusu için daha önce geçen A d ı n n e d i r ? Soru edatlarının i'rabı için. mastar IV ). 1" ( kullanıldığına daha önce geçen ( . yerine göre isim..Soru edatı olur: Akılsızlar hakkında soru sormaya yarar. diğer benzerleri gibi.

U ).Kâffe (engel) ( a) Fiillerden sonra: 11 . I İ Î J İ a U l Sf = bulunduğundan. demektir. sıfatı da nekre olur. bu ( Ü ) ya. ( j ) l ) ise. fiilin mefûlün bihidir. Bu iki tür ( "L*jj olialdJI IJJÛJ j l = U ) gibi.j î _ JİS" o f i -'S**. Kendi fiili ile birlikte. Misâl: güzeldir! İ ' r a b ı : Edat mübtedâ. Bundan sonraki fiilin mastarı bulunduktan sonra. Bak ( '^MJ ) bahsi. sıfata muhtaç olmamalarındandır.Î U Bahar n e 7. ( JJM ) ( birlikte haberi. Edat. oliJuaJI Ijjü. tam ma'rife genel diye ikiye ayrılır. vs. ( dan dolayı yukarıdaki cümleyi. A k ı l l ı ( k i ş i ) f a y d a l ı b i r ş e y i ç i n ç a l ı ş ı r . ı ^' r» ) ya dönen ( j i j ) zamiriyle j)l J İ . C onların görev yapmasına mâni olduğu için. (şey) kelimesiyle takdir edildiği ve ma'rife » U ) ya (tam) denmesinin olduğu için.İM ) Bu( U b) Harflerden sonra: [ j l . L>ji)l ) = »Ijil cJli. (tam ma'rife genel) denmiştir. bazı kelimelerin sonuna gelerek — . kendisinde zaman anlamı da ) kelimesini muzaf yapmak gerekir. J Ü J I'PJU*>Ci. Anlamı: (Ne)! demektir.Teaccüp (hayret) anlamı ifade eden ('. bulunan mastara ( îji Dünya durdukça seni unutmam. 9. . > M i s â l : . Devamlı bir sifata muhtaç olduğu için. yukarıdaki ( ^ n e g ü z e l ş e y d i r o! 10. a) Tam ma'rife özel: Bu ( sıfatı mahiyetindedir. Dünya durduğu sürece (müddetçe) seni u n u t m a m .Zâid olarak gelen ( U ) ya.& - ). U ).anlamı ile zaman anlamı da ifade ederler. Jpu adı almıştır. Durada ( ^ n e iyi y ı k a y ı ş ! ( failidir. (şey) kelimesiyle takdir edilmediği için. 'cj!b\ ) sı: Bu ( [ £ . Lı'Jii) »îjll cJLt = ^ ). (birşey) anlamında nekre olduğu için. sonuna geldiği kelimenin görev 124 . manâda bir değişiklik olmaz.Genellikle övgü ve yergi fiillerinden sonra gelen bir ( tam ma'rife özel. Bu ( b) Tam ma'rife genel: Bu ( sebebi de. Bun­ ( SCt ) kelimesinin sıfatı mahiyetindedir.au->jjt JU*. L ): Bu edat.^ gibi. Misâl: . S e n d e f a y d a s ı u z a k o l a n bir şey için çalışıcı olma (çalışma). 8. (nekre-i nakısa) denir. Bak( y ) bahsi. j ı % f LJ\ jl± & a .Nekre (belirsiz) (birşey) anlamına gelen ( U ): Bundan sonra devamlı bir sıfat gelir. U şeklinde yazdığımız zaman. Misâl: » Sadakalarınızı a ç ı k ç a verirseniz. ) fiilinin U C ) daha vardır ki. Misâl: LJjJI 'C~İJ U JJUJİ S( = Ç j J I . j l = ). Orada daha geniş açıklama yapılacaktır. fiil ile birlikte daha önce geçen bir ismin K a d ı n ç a m a ş ı r l a r ı bir y ı k a d ı k i . teaccüp fiillerinden » önce gelir.v o ] — ^! . > \*1 %J. (özel) denmiştir. önce geçen ( j ü ) kelimesiyle takdir edildiği.

. Misâller: CâuJ Ji J û j | l i = A l i h a s t a l ı k t a n a y r ı l m a d ı . Misâl: u»* -** ^ ! TZ'j J^f * TJJ* J yJl* = Musa A.Sf ) dan sonra: Bu kelimeden sonraki isim muzaf ileyh olarak mecrûr olduğu takdirde ( U ) zaittir. nakıs fiiller olarak isim-haber alabilmeleri için. bulun­ ması gerekir. ona. 245-XI 0 & : v e Bu ve benzerleri. gibi.S.mez) anlamı verir. \c*gibi. diğer benzerleri gibi. ibadet e t m e y e d e v a m edeceğiz. bize dönmedikçe. a) Cer harflerinden. Aynı şartların bunda da. L?Ü JJJİ li = Çocuk hâlâ ağlıyor.f l i U ( jljf : ) nin benzerlerinden olan bu fiil. [ J .yapmasına mâni olmaz.'dUîl l i = Ali ayrıl­ m a d ı . bu fiillerdeki ayrılmazlığı yani.Ö*- ) dan sonra: . ( j l ? ) benzerleri gibi.4»l j * ÎJ-J \ . 1 1 1 247.. . l i şeklinde geldiği zaman (. 246- T İ * \ . | Juj| U = H a s t a hâlâ yaşıyor (hayatta­ dır). gibi. [ jj_Li^_(^4». isim cümlesi 125 .<-<J? ^ ) eksik çekimli nakıs fiil­ lerdir. Bunların da. Musa A.. Bu üçünün yalnız mâzî ve muzâri'leri vardır. gibi. kendilerinden önce devamlı nefi veya nehî edatlarından birinin bulunması gerekir.. Biz. J .. j l l i = S a b a h olur o l m a z i s l a m i y e t i k a b u l e t t i . J -Y-TJ b) ( 't-.YİV . devamlılığı (hâlâ) kelimesiyle ifade edebiliriz. j » .. ( ÇJ. l i J* = H e r h a n g i b i r g ü n . Misâl: c v s JIJ> JJ£. Bak. ( y . b i p l j»İ • j j U = E w e 9' r e r g i ' m e z o t u r d u . Ji .Nekre isimleri daha belirsiz yapmak için gelen ( Li ): l i C a k l i = H e r hangi bir kişi. A l i h â l â h a s t a d ı r ..^<'-üi^-J'l c) Şart edatlarının bazılarından sonra: l i l _ L/l? « L i l i 12. N o t : ( Li ) ( j » ) ile. ( ) bahsi.T\j>Y** : Bu fiil de.S. Misâller: Ji Işiİ! = Ali ayrıldı. bize dönünceye kadar ona. nakıs fiillerdendir. ..er . ibadet etmekten ayrılmayacağız. A n l a m l a r ı : Bu fiillerin anlamları: (Ayrıldı) demektir.. bir önceki gibi.

( Bazan bu fiil. Fiilden önceki ( mesini ilave etmek gerekir. ( Li ) sız gelebilir. Bunun yalnız mâzî ve muzâri kullanılır. 248- YİA - : Li ) gibi. j u ) keli­ Çi. Fiil. ( j j t ) ve ( iil) c^j^\ kullanılışında. ) bahsi. Fiillerin mastara çevrilişi konusu için bak.' : Bu fiil de daha önceki. Misâl: ÛQ> J x ^li = A l i bir ö ğ r e n c i o l a r a k d e v a m e t t i . Edat. fiil mastara çevrilirken. hem mastar hem zaman ) i'e nakıs fiil olarak kullanılır. ( ji fi ) nın bileşimi olduğunu söyleyenler de yok değildir. ( fili ) nın tek kelime veya ( \l ) nın zâid kabul edilmesi halinde.jlj ) şeklindedir.üzerinde etkide bulunabilmesi için. bu durumuyla tam çekimlidir. ( ) den sonra gelişinde ism-i mevsûl olarak daha sonra izahı gelecek olan ( kullanıldığına raslanılabilir. j J--LSKJJI lili = B u t e n b e l l i k n e d i r ? İsm-i mevsûl t oluşuna misâl: -r^f ' »= jl İL Y a n ı n ı z d a k i n e d i r ? Bununla be­ ) gibi bir kullanılış tarzı vardır. kendisinden önce mastar ve zaman anlamı ifade eden bir ( ( U li ) nın bulunması gerekir. Bu ve benzeri soru edatlarının i'raplarını bulabilmek için bak ( j i 249-YİV-'Jlj£. Bununla bera­ )nın. hem soru edatı hem ism-i mevsûl gibi. Öğrenci li ) da..J'ji . lili <_^L = S a n a n e s a t ı n a l d ı ğ ı m ı b a n a s o r d u . bir manâ verir". değişmez. bulunan mastara ( . Misâl: lili = N e y a p t ı n ? ( fi ) nın işaret ismi oluşuna misâl. Bak ( Uujl U ) bahsi. Bu fiilin mâzîsi. tam fiil olur. gibi. Misâl: ÛÛF L o U 'JF±>\ = o l d u ğ u n s ü r e c e ç a l ı ş . Bunun bir de ( Vljj _ j _ Jlj ) şeklinde olana vardır ki. Edatın bazan. tam olarak kullanılır. Konumuz olan bu fiilin çekimi. Kendisin­ den sonraki mansûp kelime. manâsı (ne) demektir. devamlı olumsuz kullanılır.Liili Î>yLa}\ Jİy \ j î = ll* ^VJS »İU 'ljCai\ JİJi) j j jj ) bahsi. Ancak bu takdirde. sözü edilen Öğrenci oldukça çalış. [ £ ^ li _ l i & l li _ gibi. akılsızlar için kullanılan bir soru edatıdır. bu tür raber tek kelime olarak kullanılışı daha çoktur. H = A d a n hâlâ endişelidir. (Ne) fi ) ile soru li ) v e Daha önce geçen ( edatı ( li ber^ li anlamında tek kelime olduğunu kabul edenler var olduğu gibi. ( V j J . Misâl: anlamı bulunduğundan. haberi değil (hâl) olur. ( ) nın zâid olduğunu söyleyenler de olmuştur. Misâl: ÜiL» j ^ J l j l > . 126 .

ben de çalışırım. İsim olduğu zaman. 2 5 1 .250- Y0 • - : ( j l ? ) nin benzerlerinden olan bu fiilyukarıda geçen benzerleri gibi.. > er* ~ N e z a m a n ders çalışırsan. S e n i bir s e n e d i r g ö r m e d i m . £ ) gelerek. 1 . ı^İJÜl £jîi> JU cJ?î U = G ü n e ş d o ğ a l ı d a n b e r i y e m e k y e m e d i m . de­ vamlı olumsuz kullanılır. cer harfidir. Misâl: c4> JU JH'Jj U = Geleliden beri beni ziyaret etmedin.Soru edatı oluşuna misâller:. Bak ( UÛÎI L* ) bahsi. zaman zarfı. G e l e l i b e n i z i y a r e t e t m e d i m . daha önce geçen ( ) bahsine bak.Cer harfi oluşuna misâller: İZ* 'X> îiUîU S e n i bir s e n e d e n b e r i g ö r m e d i m .. ( U J* ) şeklini Bu tür kullanılışında. ( J£» ) şart edatı olduğu zaman edatın sonuna gelir. zaman zarfı olarak bu cümleye muzaf olduğu gibi.Y OV - : İsim ve harf olarak iki türlü kullanılışı vardır.İki fiil cezmeden şart edatı oluşuna misâller: l i U i j i C l 'jfJi J* alır. N e ataman g i d e c e k s i n ? ( 'J* ) bahsi.. Anlamı: (. Şart konusu için daha önce geçen ( 253. 252- YûY - (JZ* . . edat.. Bu ( ) bahsine bak. Misâl: 'üLJ J>'Â'£îi H Hâlâ Yusuf'u anıyorsun. £ ). .dir.. iki çeşit kullanışı vardır. Soru edatı olduğu zaman gelmez. daha önceki fiilin de mefûlün fihi olur.Kendisinden sonra cümle gelmesi halinde. 2. Güneş doğalı y e m e k y e m e d i m . Edattan sonraki kelimenin şimdiki zaman anlamı ifade etmesi halinde. harf olarak kullanıldığı zaman ise.li) şeklindedir. Edat.. ben de seninle giderim. bazan sonuna zâid bir ( î J^> \û'Ja£> JC» 'Jl = S e n i n e z a m a n a k a d a r b e k l e y e c e ğ i z ? Soru edatlarının i'rabı için bak 2. Şart edatlarının i'rabı için ( \&» ) bahsine bak. 127 . Nakıs fiillerin tümü için. 1 . Bir önceki ( ) ile zâid bir ( \^ üj ) nın bileşimidir. isimdir.den beri.ToN Soru ve iki fiil cezmeden edat olark. =i Sen ne zaman gidersen..

Zaman zarfı oluşuna bL2Qİ1 ' j j j î l » = Anarşi zamanla kaybolacaktır.de . 2 5 6 . Misâller: K«mi gör­ K i m geldi? j»\ J - Bu a d a m ı n işini b a n a k i m = JijJI <sS*\ A 'ö* * '"^ .da. Mekân misâl: zarfı oluşuna misâller: 'dlü c i > = Seninle geldim. zaman veya mekân zarfı olan bu kelimenin anlamı: (ile . ^ ) bahsine bak.ism-i mevsûl olur. Misâl: ıJP'JT-'* x» c i > = Beni çağırdığında geldim. Allah'a sığınırım... (. ( jÛ j i 'Js = 3. Bu durumda da. yanında) anlamlarına geldiği olur.da) eki verir.le.^ 'ü* Onu. Misâl: TJ j i j ü . (. yukarıdaki anlamına bir de (ise) ilave edilir. B e n i m y a n ı m d a bir k i t a p (var). Akıllılar ö* = olur.harf-i cer ( j ) gibi. bana k i m garantiler? 2. genellikle de lafza-i celâle muzaf olarak kullanılan bu kelime.Y0"V 1dün? Terimler: garantiler.iki fiil cezmeden şart edatlarından olur. Edat bazan. fiili devamlı hazfolan mefûl-ü mutlaklardandır. c e z a l a n d ı r ı l ı r .'Ö* = K i m bir k ö t ü l ü k y a p a r s a . Misâl: 255- Y00 - : = Devamlı muzaf. Bu durumda (hâl) f& ... Cer harfleri için.. o n d a n dolayı jl ) bahsi. 5 t>» : hakkında soru edatı {^Sj ]Y = Kelimenin kullanılışı. Misâl: <&! i U * Allah korusun. ( olur. akıllılar için kullanılır. Allah etmesin. Misâl: Onun (dünyanın) üzerindekilerin 128 ..de. Misaller: V ^ f U?* ~ T B e n d e bir k i t a p (var). . Bu tür kullanılışında bir şart edatı olduğundan. görevleri ve çeşitleri. Beraber geldik.. FT^Â* o j s U = (JTYÇ* O n l a r l a b e r a b e r g i t t i m . Şart konusu için bak. Kelimenin bazan. Bu durumda yine akıllar içindir.. ( 254- YOİ - : Genellikle muzaf olarak kullanılan ve muzaf olduğu kelimeyi göre de. iv» ) şeklinde muzaf olmaksızın kullanılır. £* ~ £j) = Ali'de bir k a l e m (var).. birlikte beraber) demektir.

Misâllerle görelim. c) Cevap cümlesi gözden geçirilerek. Devam edelim. ( Lil? ) de (hâl) dir. sonucuna varırız. önündeki ( bjİC ) fiilin mefûlün fihidir. deriz. J\ -JC*. şLJJ. d) Cevap cümlesindeki soru edatına cevap olan kelimenin i'rabı. {IIİLJLO jj?y j> — Ot uk}-" üj?J cevap cümlesinde soru edatı ( ü* ) in cevabı ( ü i ) kelimesidir ve ( J j£J ) fiilinin haberidir.Lil? — Çiti DS. Bu edatlardan isim olanların i'rabını bulabilmek için: a) Soru cümlesine bakılır. ( J i ) de ( ı ) nin haberidir. Nakıs fiillerden örneklerle konuya devam edelim. üCI _ y ] dür. Orada da. Öyle ise ( I / ^ ) da. Öyle ise. Cevap cümlesinde. ( [A] ) de mübtedâdır. ( İILİ ) kelimesidir ve mefûlün fihidir. soru edatı ( Lil? ) nin cevabı ( Çi li) dir ve (hâl) dir. ( I . ^ . cevap cümlesinde soru edatı ( ) nın cevabı. Bilindiği gibi. b) Soruya fazla veya eksik olmaksızın cevap verilir. Soru edatları: [ 1 . İki _ . soru cümlesindeki ( * \ ) nün cevabıdır ve nriübtedâdır.J* ) harf.o) İşte bu şekilde hareket edilerek soru edatla­ rının i'rapları bulunabilir. î ^ l i l J cû? lili — Ljii lil J Ji? Cevap cümlesinde ( Lİ** ). soru edatı ( lili ) nın cevabıdır ve ( Li? ) nün haberidir.t ü m ü fânidir. Bak ( JjT ) bahsi. tbjilL ^A LLİ oj»CGörüldüğü gibi. ) kelimesidir ve ( Üİ ) nin haberidir. ( JJU. Öyle ise. Öyle ise ( Ji ) de soru cümlesinde ( \JC\) fiilinin haberidir. U . soru cümle­ sindeki soru edatının i'rabı demektir. bu konuyla ilgili bir izah geçmişti. Soru Edatlarının Cümle İçinde İ'rablarını Bulma M e t o d u . ( ) dışında tümü mebnîdir. \ r.> . Öyle ise. 1? . soru cümlesinde ( li ) da. ( lili ) da soru cümlesinde ( Ji? ) nin haberidir. (J e K i 257- TûV - 'JF : 129 . Öyle ise. diğerleri isimdir.jJ\j* (t>^j — Jjjll j i Jl» Cevap cümlesinde ( ).li? IJÂ cevap cümlesinde soru edatı ( li ) nın cevabı ( blî?) kelimesidir ve haberdir. bu cümlede soruya cevap olan kelime­ nin i'rabı bulunur. Edatın bu yönü için. bak ( ) bahsi. ( li* ) nın öne geçmiş haberidir. ICJ\ 'cy> — jJli tfî Cevap cümlesinde soru edatı ( Ji ) nin cevabı. Öyle ise. 1ft»li _ J>. harflerin cümle içinde i'rapları olmaz.

Cümleye (hiç) anlamı karşılığı kesinlik kazandırır. Misâller: Jji y 3 Ü I 'ÖF ^JU» d j j = e Sendeki. bu durumda (den-dan) anlamı dll> cJc = Sana sattım. Görüldüğü gibi.Sebep anlamına gelir.Beyaniye edatı olur. bir şeyin bitişini rfade ettiği halde. Misâl: Evden okula kadar yürüdüm.T O A : Her yönüyle daha önce geçen ( ) kelimesine benzer bak. 4. ( ÖF ) ona karşılık başlangıcını bildirir. genellikle kendisinden önce. JjT = Paralardan s e n â e ne kadar var? ^ J * " ^ ' OF Y~-*-J>J = Yanında ne kadar para var? 5. Misâl: Ahiret hayatının yerine. 130 . dünya hayatına razı mı oldunuz? Ahiret hayatına karşılık. (sendeki) kelimesinin ne olduğu ( yr^>JI ÖF ~ ) i ' açıklığa kavuşuyor. ağrı sebebiyle. Misâl: <ukj J £>j JjJl = Ç o c u k k a r n ı n d a k i bir a ğ r ı d a n (ağrıdan dolayı. Bu da. dünya h a y a t ı n a razı mı oldunuz? 6. fail. soru edatları.Yerine (karşılık) anlamında kullanılır. ism-i mevsuller ve şart edatlarıdır. K i t a p l a r d a n s e n d e k i l e r a z d ı r . H i ç bir k i m s e . Kapıya yaklaştı. Bu v e benzeri cer harfleri için d a h a ö n c e g e ç e n Bazı fiiller mefûllerini ( ifade etmez. ş ı*»ljJJI 'ÖF ^At. ağrı yüzünden) ağladı. Misâller : y U l ÖF <~JJ = ÖF ) ile alırlar. 3. = ÖF İJ»I L>Lai V Kötülerden hiç biriyle arkadaşlık e t m e . mefûl ve mübtedâdan önce gelir. Kendisinden önce geçen ve anlam yönünden kapalı (müphem) olan bir kelimeyi. Edat. 258. • C j j l l J l c i p i ÖF b İ J u = Ü> 2. Bu kapalı kelime­ ler genellikle.U — J > 1 ÖF JT^^ = JJ^iS J^)'ÖF£. açıklığa kavuşturmak için kullanılır. nefî (olumsuzluk) nehî geçmesi ve kendisinden sonraki ismin nekre (belirsiz) olması şartıyla. kurtulmuş değildir. Misâller: B a n a h i ç bir k i m s e g e l m e d i . soru. . Misâl: Jl İİ3? LijJiî = Sizden öğrencilerin bir k ı s m ı (bazıları) ö ğ r e t m e n l e r o d a s ı n a gitsin.Cümlelerde zâid olarak bulunur.Genellikle (den-dan) ekleri karşılığı kullanılan bu harf. bunun dışında başka anlamlarda da kullanıldığı olur: 1-( JJ ) nın aksi yönde bir kullanılışı vardır: ( J) ).Bir kısım (bazı) anlamında kullanılır. y a l a n l a ÇÛÛ_ jkiî U _ C J J Î O I ) bahsine bak. kitaplar azdır.J U * S ! I ÖF ^ ^J&L ( y OF v f ^ ^ = ^ U .

) nın i'rabı: Bu edatları üçü de sükûn üzere meb­ nldir. Misâl: k Ijû j j ) =Arkadaşım yavaş! 262- nt - : ' ^ j > ' U* = H e r n e e k e r s e n (onu) 'j\ ) bahsine iki fiil cezmeden şart edatlarından olan bu kelimenin anlamı: (Her ne .ise) şeklindedir. diğerleri mebnldir. Bununla beraber. ( £ Kim |'j ) nın zâid olduğu da iddia edilir.u'ii J J . acele etme) demektir. tek kelime olduğunu söyleyenler olduğu gibi. diğerleri isimdir. 1. ) ile..( 'J _ U « harf.259işaret ismi ( Y 6\ l'j . c£\- J ^ - W. : LJj ) dir. soru edat ( 'J» ) nin bileşimi diyenler de vardır. Faili devamlı gizli zamir ( ( LMJTİ 261- H> : Devamlı mefûl-ü mutlak olan bu kelimenin anlamı: (Yavaş. ( O i J-» = ) nın ism-i mevsûl geldi? misâl: olarak kullanıldığı yerlere de raslanır. bak.İİ 'D* : Daha önce geçen ( |'iU ) gibi. Çekimli fiil karşılığı Devamlı isim-fiil emir olarak kullanılan bu kelimenin anlamı: (Bırak. Bunlardan sonraki şart fiili müteaddi olur. İsm-i mevsûl B u k i m d i r ? Zâid kabul edilmesiyle tek kelime kabul edilmesinin. Tek kelime kabul edilmesi halinde.. ( 260- T"\ • ) fiilidir. edatlar 131 .. oluşuna Yanınızdaki kimdir? ) şeklinde yazılması ye­ ^ J U C ta & rinde olur. daha önce geçen ( kelimesine benzer.J) . Misâl: bak. yapma) şeklindedir. vazgeç. Şart konusunda yeterli bilgi için daha önce geçen ( [jj .'j - - - J\] Bunlardan [b|_U'il] mu'rap. mefûlünü de almış olursa. Şart Edatlarının i'rapları: Toplu olarak şart edatları şunlardır: b i ç e r s i n . Misâller: şil» li 'J> = manâsına bir tesiri yoktur. Yalnız ( ^| ) Gruplara ayırarak i'raplarına geçelim. Kullanılış ve anlam yönünden. ağır ol.

ikincisi fetha üzere mebnın i'rabı: Birincisi fetha. gibidir. uı. UiŞ ) gibi (hâl) olur. • s JjjL» Jl 'L'--'\ cevabına müteallaktır. b) Zaman isimlerine muzaf olduğu zaman. j c gibidir.d ] için geçerlidir. Misâl: şJî 23\Ç$A 'J* jL. öne geçmiş mefûlün bihtirler.J>\ . bu edat.mübtedâdır. Mastar anlamı ifade etmez. . Bunların üçü de mekân zarfıdır. Ancak ( ^yİ oili" 4. Misâl: ^ |j£ j £ t . Sırayla misâller: da mübtedâ. *^ -T* U da zaman zarfı. e) Mastara muzaf olduğu zaman ise."-'A ' '. İAŞ ( [c/') i'rabı: Fetha üzere mabnî olan ( ) nün i'rabı: Mu'rap Û^'-Û'] şeklinde hareke alır. ( ) sız şart edatı olarak kullanılmaz. Şart fiilinin lâzım olması halinde de. Çünkü [c5^*-bQl] [Ö>\ . Taşıdığı anlama göre i'rabı [ o* . Diğerleri İÜ ) sız gelmişse. j _ ~ Bu edatların bazılarının sonlarına zâid bir ( ) geldiğine daha önce işaret . edilmişti. c) Mekân isimlerine muzaf olduğu zaman. >. gibidir.© •^ - u u£ • ^ . şart-cevap cümlesi.W*l . üçüncüsü ) (nasıl) anlamında kullanıldığı zaman ( JT'< olan ) devamlı hâlidir. Misâl: j j l i > cJti ÜÜti j & '\^A Mastar anlamı taşıyorlarsa mefûl-ü mutlak olurlar. haberi. cevaplarının mefûlün fihidirler. ..^ . de mefûl-ü mutlaktır. . Bu ikisi zaman zarfıdır. ( l» Ü £ _ ur ^ SJ -l£> t* . şart ve cevap cüm­ Bunlardan sonraki şart fiilinin müteaddi olup mefûlünü almamış olması ha­ linde edatlar. de öne geçmiş mefûlün bihidir. doğru- ) veya müfacee edatı ( 132 . mefûlün fihi. ikincisi sükûn. J l . Misâl: lelerinin tümüdür.V > 4] akıllılar için kullanılır. d) Durum anlamı ifade ettiği zaman ( j^ti lı^îsÇ yJÜ» ^ \ = «u Jj\i L-»Lıa5 ) gjbi kabul edilmesi gerekir. nin i'rabı: Birincisi sükûn. m ]y> .( 5yapılır. nîdir. de zamme üzere mebnidir. Yani. Kendi cevaplarının mefûlün fihi olurlar. Bu durum yalnız [ W* ..-' gibi.öQ1] [ ^ İ _ 'JA _ j î l i . a) Şahıs isimlerine muzaf olduğu zaman. mefûl-ü mutlak olur. Bunlardan yalnız ( c l > ) ( ) sız da kullanılabilirler. bu fiillerin öne geçmiş haberi olurlar. jsfûd J ^ i ^ durum böyledir. Misâl: ^ j j \ î ' -i'^î v Şart fiilinin nâj<ıs fiillerden olup haberini almamış olması halinde ise edatlar. u o}. Haberleri ise. Cevap cümlesi.

263- 'tSjâ bp L>. bu ikisi de cevap istediğinden. Mâzî fiillerde. önde gelenindir. temenni. Misâl: ü ^ ) -u vikaye denir. Takdir: il» juiil. Ji'j <J?$ Fiile benzeyen. Dilek (taleo) fiillennden sonra muzâri' cezmolur. Sırayla misâller: loc. Y muzâri'yi cezmeden gizli bir şart edatıdır. umma (terecci).j : Kullanılışı. ifade eden edatlardan birinin bulunması gerekir. ( kesreden korur. şeddeli veya şeddesiz olarak gelir. JJuli L»ls£ll p) = ^IKI U\ji\ J '<J/jj. mevcut olan cevaba benzer bir cevap takdir edilir.Muzâri' ve emir fillerinin sonuna. Sonrakine de. yemin. Bu fiillerin ifade ettiği anlamları pekiştirir. Misâl: jiü LA> Ü J > İ JJUJ ÖJ . (ne var. Derslerinizi ihmal etmeyesiniz. Öğrenciler! Lütfen ders çalışacaksınız. nehl. teşvik. 1 . ( ve benzerlerinde de. bulunan cevap.: Soru edatı olarak kullanılan bu kelime. fiillerin sonuna ( <Ş ) nin gereği olan o| ) . bu fiillerin anlamının gelecek zaman için olması gerekir.U&3t "ijsl -jy&j '^j-i * 4 J ^ ' S fj/^ UT - jU*. Misâl: JL». fille bu harf arasında bulunarak filleri. Gerçekte burada ^ git>i. Bir cümlede şart ve kasem bir arada gelmiş. dUlVl "ÖJIEU îiüjj = Keşke isteklerini elde edebilecek olaydın. ( gelmesi halinde. FTS^JJ* bU = ™~ Yarın mutlaka gidecek misin? U m a r ı m yarın mutlaka gideceksin. 264-Hi . Misâller: 2. soru. )-i mütekellim Fiillerin son harfi kesre kabul etmediğinden. Şayet cevap cümlesinde bu iki harften biri varsa. Kayıtsız şartsız emir fiillerin sonuna gelebil­ diği halde. ne oldu) anlamına gelir. aynı görevi yapabilir. cevap cümlesi mahallen meczûm sayılır. Çocuklar haydi uyuyacaksınız. cümlede de yalnız bir cevap varsa.Vikaye (koruyuculuk) görevinde bulunur. 133 . Buna. görevleri ve çeşitleri. o J * L J J > = \JL Ö Y L ~ J elU) = v>>-j-^ Sil = C '/Jü. Muzâri'lerde ise. mazi fiillere hiç gelmez. ( ) ın bu görevi yaptığını daha önce görmüştük.dan doğruya fiil cezmolur. arz. Bundan dolayı da kendilerinden önce. anlamlarını geniş zaman­ dan gelecek zamana çevirecek. j j «ilj j ^ J j IISJ 'O\ gibi.

de mefûlün bih. ihtimal ifade etmesi kesinleşir. cümlenin kesinlik ifade ettiği anlaşır. gelecek­ sin. Te'kid ( ü ) l a r ı n ı n A n l a m ı : Bu ( O ) lar yerine göre. . tf ) 267-nV-^î. U» -J*± . O k u l u m u z g e n i ş t i r de muzaf ileyh. UuJ = JL 4 I lilij = & biz» de «Allah c. ~ Elli sene kadar yaşadı. gibi. yukarıda ( lara karşılık olarak gösterdiğimiz kelimelerin. Misâller: _ ^ J*A>_ — ey. Jilt . mutlaka bu ( J ü ) ) lara karşılık kullanılması gerekmez.e doğru. Misâl: 134 . şeddeliler. Bununla beraber. bulunduğu cümleye (belki) kelimesi ilavesiyle. Bilindiği gibi Türkçedeki (dir) eki aynı zamanda hem ihtimal hem kesinlik ifade eder. zinhar) ve cümlelerin sonuna gelen (dir) ekleri karşılığı manâlar ifade ederler. muzâri' ve emir fiillerinin tesniyeleri dışındaki çekimle­ rine gelebildikleri halde. Şeddesiz ( ö )lar. dediğimiz gibi. Bu. Anlamı ve i'rabı: ' L L \LSJJ = Biz i l i m l e r ı z ı k \)F Biz ö ğ r e n d i k » d e f a i l . UJ = <i « A l i b i z e u ğ r a d ı » da mecrûrdur. Meselâ: Yüksek ve öfkeli bir sesle. isim olduğu halde yukarıdakiler harftir.c.uj kökünden türetilen bu kelime. ' ü u J j U-LjLû = «Belki l a n d ı r ı l d ı k » da nâib-ü fail. elbette. kesinlikle. 3-Fiillerde cemi'müenneslik alâmeti olur: Fiiller.öt Bir sonraki ( üUü = ) zamirinin bitişik şeklidir. Sırayla misâllerde görelim. isimlere. Misal: Turistler müzeyi ziyaret etmişler­ dir. Ancak. gideceksin. Devamlı raf halinde bulunur. minval. (Biz) demektir. Belki turistler müzeyi ziyaret etmişlerdir. muhakkak. Türkçede daha çok cümlenin söylenişteki ses tonundan..0 » w : Bir önceki zamirin munfasıl şeklidir. gramer. Kendisi de fetha üzere mebnî olduğun­ dan mahallen merfû' bu fiillerin failidir.|>»u* iL. (kadar. bu fiillerin çekimlerinin tümüne gelirler. 266- rn . fiillere ve bazı harflere bitiştiği zaman yukarıdaki şekli ( alır. ve üslûp) anlamlarına gelir.jr\İl ji-iSf «İlj = Vallahi iyilik y a p a c a ğ ı m . (mutlaka. bize ilim bahşetti» bu edatın ismi.. ) anlamında kullanılmaktadır. sonlarına bu ( ü ) lar geldiği zaman sükûn üzere mebnî olurlar. Ketime burada ( .

!£si'J\ J-*»JI p*i = _ tr*< Bahar ne güzel mevsimdir! ) de buna benzer. J_JJ)I = Gramerci. Çünkü bu f i i l l e r d e . Türkçe karşılığı. Bununla beraber yerine göre. Misâl: l * î öl*JwaJl «« jl L. fiil kabul edilmiştir. Anlamı: (Evet) demektir. Misâj. Misâl: (belirsiz) ' j | ) takısı olan bir kelimeye muzaf olur.. peki.CfJS gUİI 'JJt otUİJI J i l i = elli s e n e k a d a r yaşamıştır. Misâl: 1 IfJıIl JJÛaJI l i u = Bu fiilin a) ( b) ( Jİ Ç a l ı ş k a n ö ğ r e n c i n e iyidir! !JA~Aİ)I İ«JJ J j i l ji* l ö ü ^ l L>lî olabilir. hoş. Yerinde unutulmuştur. Karşılık olarak gösterdi­ ğimiz bu kelimelere (ne!) kelimesi de ilave edilerek. (hayret) anlamı da vardır. sonraki ismin de mübtedâ kabul edilme­ sidir. ) bahsi orada bununla ilgili bir izah geçmişti. (iyi. Bir (yerme) fiili olan ( 269- . birinci ve üçüncü misallerde zarf. diğerlerinde isimdir. B u r a d a k e l i m e ( j j u ) a n l a m ı n d a k u l l a n ı l m a k t a d ı r . (ne iyi! ne hoş! ne güzel!) denir. £\>v 3*9^ ^ J~ c?*"^ = Eve doğru yürüdü. Bazan edatın anlamını kuvvetlendirmek için kendisinden önce ( 135 . . gibi. izinden gitti. (hay hay. Kelime. Misâl: bir kelimeyle gibi. ) sı olabilir. Durum bu minval üzere devam etti. o 268- T"\A - : Övgü fiillerinden olan bu kelime de diğer benzerleri gibi. Fatih Sultan M e h m e t | j i J i 'jJ-l J i *liJi»J. şekil yönünden mazi fiillere benzediği için. güzel) kelimeleridir. tabi ve olur) kelimeleri de edata karşılık olarak kullanılır. Y>CS\ = G r a m e r . Cemisi ÖYIJFCI) g e l i r . fiil ile önündeki failin mukaddem haber. Fiilin Bulunduğu C ü m l e n i n İ ' r a b ı : Bu cümlenin bir kaç türlü i'rabı varsa da. ^* \ * ^ * * l » ^ faili: ) takılı olur. (_ J . bir oluş bir iş bir hareket bildirmediği halde. J i *l» g i b i . Misâl: CJ Nekre ^-J d) ism-i mevsûl ( U Bak ( e) (Şey) anlamında bir ( ü ) olabilir. fâii merfû'dur. açıklanan gizli bir zamir . .J Y a p t ı ğ ı g i b i y a p t ı .f»* : Cevap edatlarının en çok kullanılanı bu edattır. Türkçe tercemesine en yakın olanı. üslûbunu kullandı.

136 .o) 2 7 1 . f a k a t A l i ç a l ı ş ı y o r . (bırak arama vaz geç anlamlarına gelir. Jij CJVF = S e n t e n b e l l i k e d i y o r s u n .. şu anlamlarda da kullanılır. Müfred kelime­ leri birbirine atfettiği gibi. / ^ f i . Daha önce geçen ( böyle bir kullanılışı vardı. Halit geldi v e sınıfa girdi. . . b) (ise) anlamında. j . j ü l a J I F>JIJ _ -*~F^\'J£Y.pLl ) kelimesinin kullanıldığı olur: Meselâ: «JJÛJ 'jJiaJİ = Doğruluk.ip. Sen kâtip (yazar) arıyorsan aradığını buldun. » Bu­ nunla beraber edat. Ali bir yazar olarak yeter. Misâl: Ç a y s ı c a k . Misâl: JNJİ! <y. 1. LiLaJI > ^ JJU. cümlede bir kaç defa tekrarlandığı zaman Türkçeye tercemesinde yalnız bir tanesi söylenir. 270- W• - : ) fiilinden ism-i faildir.. Görüldüğü gibi edat. iyiliklerin yayılmasına çalışmayan. Ali d e Halit d e geldiler. Yani. j JJli -L> = Ali ile Halit geldiler. lîjC U i l j LU-C ^ Û J I V .'A> Halit gelip sınıfa girdi. Ali.T V N . cümleler arasında da aynı görevi yapar. Kelimenin asıl anlamı bu olmakla beraber sonradan (hayret) anlamında da kullanılır olmuştur. Ö*^*? U-*^ O ) = o > «Kötülüklere mani o l m a y a n . b e n d e s e v m e m . Misâller: [p. Ali v e Halit geldiler. yazarlık işinde kemale ermiştir. söyleyen için faydalıdır. Kelimenin bu şekli ise. Halit geldi. Atıf edatlarının en çok kullanılanı bu edattır. s u i s e soğuk içilir. ile) dışında aynıdır. Diğerlerinin yerine virgül kullanılır.j : Edatın kullanılışı. Hitap zamiri ( J ) ile birleşerek bir şeyi nehyetmek yasaklamak Bu kelime ( ^ yeni bir kelime şeklini almıştır.Atıf edatı olur. Bunun dışında cevap edatından önce kullanı­ lan bu kelimenin manâsı ve görevi yoktur. Bilindiği gibi ^ Misâl: ÛLS" J*J îsA-*tf = anlamı ifade eder. başkasını a r a m a y a g e r e k y o k . a) (Fakat) anlamında. ister müfretler ister cümleler arasında gelsin anlamı: (. j j j j i l l 'JX>_j. pt'l deriz. gibi. görevleri ve çeşitleri. Edat. evet bu sözü söyle­ Sf I ) dan önce de diyen birinin sözünü tasdik için yen doğru söylemiş. k ü ç ü k l e r e a c ı m a y a n v e b ü y ü k l e r i s a y m a y a n b i z d e n d e ğ i l d i r . demek isteriz. sınıfa g i r d i . demektir. ^ ^ c) (de) anlamında Misâl: ^ Sen çayı seviyorsun. >.

Atfedilen cümlelerin birbirine sığa(kip) yönünden uygun olması gerektiğine daha Önce geçen ( Misâl: «il ( \YÜ\ J ) bahsinde işaret etmiştik. erek) ekidir. Birbirine atfetme imkânı olmayan iki cümle arasında geldiği zaman bu adı alır. Bundan sonraki kelime mefûlü meah olduğu 137 .ai^ll^^ demektir. ikisi de beraber hemen sonra yaptığını anlatmaya yarıyordu. 'J>'J\ .» Edatın bu türlerinin görevi. B U a d a m -Allah bilir a m a .İsti'nafiye edatı olur. Anlamı: (Halde ve.fakirdir.İbtidâiye (başlangıç) edatı olur. bak. Kipleri ayrı olduğu için.^l^. bu anlamları öncesi ile sonrası arasında zıdlık olduğu zaman vermektedir. ._ = " a ' a şükür. H a l i t . b u n u a l e m bilir. Bunda ise bu tertip ve öncelik sonralık söz konusu değildir.d i derken.İ'tiraziye edatı olur. ondan lüU-j 'Js. Allah size ( b i l m e d i k l e r i n i z i ) ö ğ r e t e c e k t i r . biri önce biri sonra da gelebilir. Cümleleri başlatmaya yarar. ^ " 7 _ ^Jiil J l j . »ıJJ j JJı> cl> = jfa j ö j jJl> il> = Halit. Misâller: 'jyai . Kendisinden sonraki cümlenin öncesiyle irtibatı yoktur. 4. 2.'jf 'JS *J (Jul öjyî j j>-)lj= «İlimde söz sahibi olanlar. derler. J 4i> X «_ <ûl ly£L> = «Allah'tan korkunuz. edattan önceki kısım ) fiili emir.v a t a n ı m ı z ı s e v e r i z . Misâl: j xs. Daha önce geçen (vjı de yerine göre bu anlamları veriyordu bak. ona i m a n e t t i k .Maiyet (beraberlik) edatı olur. gelebilecekleri gibi. elleri cebinde olduğu halde Halit. İsim cümlesine misâl: AJJ» j *4>'j 'J*. » Görüldüğü gibi. ( ( <J <-» ) ile ( J ) un farkı: ) kendisinden önceki kelimenin işi önce. Fiil cümlesine misâl: o l d u ğ u h a l d e g e l d i .k i B e n k l A l | h l^jî^.. . Bundan dolayı da tılmış bir cümle kabul edilir. sonrakinin de aynı işi. (onların) hepsi Rabbı'mızın nezdindendir.Görüldüğü gibi edat. e l l e r i c e b i n d e o l a r a k g e l d i . Bu durumda edattan öncesinin (dilek) (talep-inşâ) sonrasının haber (bildirme) kipi veya öncesinin haber. 6. Bu cümleler isim veya fiil cümlesi olabilir. Tercemesinde karşılık gösterilmez. 3.Haliye edatı olur. Bu tür kullanılışında anlamı: (Ki-ama) 5. yalnız cümleleri başlatmaktır. sonrasının dilek olması halinde ortaya çıkar.. bu iki fiili birbirine «İl'qS&UY cümlesi yeni başla­ atfetme imkanı yoktur. İ'tiraziye cümlelerini (parantez içi cümleleri) başlatır.iyiyim. Bu durumda atıf edatı değildir. Hal cümlelerinden önce gelir. yüzünde gülümseme belirmiş g e l d i . sonraki muzâri'dir. Biz T ü r k l e r .

. mazi. Kendisine yemin edilen isimden önce gelerek.Cemi edatı olur. Bu nida. bunlarda zammenin yerini tutar. Edatın bu tür kullanılışında anlamı: (ile . bilinmeyen bir şey için. İşba: Doyurma demektir. bu edattan sonraki isim (mendûp) belirli isimlerden olur. (mendûba) bir elif ilave edilerek. Cemi müzekker. acınma ve döğünme nidâsıdır.Kasem (yemin) edatı olur. yazık ıülL»^ = Misâller: Hüseyin'e! bazan da bir ( U ) ilave­ V a h d i ş i m ! Bazan.Daha önce geçen ( L / . . cemi'-müzekker muha­ tap mazi fiillere mansûp muttasıl zamirler doğrudan doğruya gelmez. Orada bununla ilgili izah geçti.l l j ojw = D a ğ ile birlikte yürüdüm.. Misâl ^1»>Î A p-**^ . acıma ve ağrıma gibi hallerde acıma. ( sözü edilen zamirler arasına.Zâid olarak gelir. Daha sonra izahı gelecek olan ( U ) bahsine bak. Münâdâ için geçerli kaideler bunun için de geçerlidir.İ 'o* £ gibi. Misâl: <ü>lj = C e n a b . acı duyulmaz. Çünkü. bazan ( N i c e g e c e l e r . yazık vay) şeklindedir. J^. Adına işba' ( J 12. hem cer harfi hem yemin edatıdır. Misâller: 10. ) u denir. l üy->lj = !i£V«»lj= siyle ı «Ull^lj kendileri Vah. |^>j>l _ (i^»i>j>l ( j ) getirilir. muzâri' ve emir fiillerinin sonlarına gelerek onları cemi yapar. .ı A l l a h ' a ( y e m i n e d e r i m ) . . Türkçe karşılığı: (Vah vah.(işba') edatı olur. jtiüit — TJJUIE. içinde bulunduğu felâketten dolayı başkasına yapılacağı gibi. j j L / > j _ JA'J bahsi. 9. \\ L Lİ> x - J . bir -. 138 .r^v* ' ) gibi. ia Nûdbe: Felâket. gibi. ( SfJ ) dan sonra zâid olarak gelir. bu ismin sonunu cer eder. >jî *Jj Sfl j i . Bak ( ) VJ ) şekilde ve aynı anlamda kullanılır..le. 7. birlikte) şeklindedir. duyulan acılardan dolayı kişiler. nidanın yalnız (nüdbe) kısmında kullanılır. Ancak. Misâller: 11. Misâl: Dağ boyunca yürüdüm. beraber.Cemi' müzekker salimler ve beş isimlerde raf alâmeti olarak. Edat bu kullanılışında.için devamlı mansûptur. edattan sonraki isme yani. facia. için de söyleyebilirler. 8. ölüm. hazfedilerek onun yerine geçer ve anlamını alır. Bu fiiller ile 272- YVY - lj : Bir nd edatı olan bu kelime. şeklinde söylenir. Türkçede de aynı ) den önce geldiği zaman.

etti) anlamla­ rına gelir. (bilmek) anlamında gelirse. hoşlanma duygularını dile getirir. 278- TVA . bu durumda kalp fiili olur ve iki mefûl alır. Misâl: bilgi için bak ( İ l j i <İl ~*ı {J = A l l a h . Misâl: lü?t» LÜlj olv>j = Görüşünü hatalı buldum. Kelime. Kalem gözle bulunduğu halde.o l i U ( Ulj _ »lj _ l\j IAIJ = H e y g i d i e s k i g ü n i e r h e y ! Kelimenin.m Oh 274Kalp fiillerinin birinci grubundan olan bu kelime.lilj : Tenvinli veya tenvinsiz kullanılan bu kelime.^ j : 2 7 5 . aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. vay. b e n ^ s a n a f e d a k ı l s ı n . Bu ve benzerleri hakkında daha geniş bilgi için. sevinme. Anlamı: (Hayret. ( tfî ).YVT . bir mefûl alır.273. Türkçedeki (oh!) ünlemi karşılığıdır. 276- YV"\ - y*J : Kalp fiillerinin üçüncü grubundan olan bu fiil. Orada yeterli izah yapılmıştır. Çekimli fiil karşılığı ( devamlı gizli zamir ( JÇ j ) dir.YYO : Bu kelime. ) şeklinde söylendiği de vardır. Ancak (bulma) işi gözle yani.. normal fiiller gibi. vaybe. 277- YVV - ^ J : (Hayret) anlamı ifade eden bu kelime. görüşün doğru veya hatalı oluşu zihinle bulunur yani. Misâl: \'*JlA U '«d lÂlj > n e k a d a r h o ş ! Bununla beraber. Şayet (bulma) işi zihinle yani.£d J 139 . isim-fiil muzâri' kabul edilir. bilinir. hasret ve özlem duygularını dile getirmek için de kullanılabilir. her yönüyle daha önce geçen ( bak. bak ( i£\ ) bahsi. kıldı. Anlamı: (Buldu) demektir. (bağışladı. YVİ . Bu ve benzerleri hakkında geniş bilgi orada geçti. o^-s* ) kelimesine benzer. aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. Diğer benzerleri gibi. Yeterli 3*^! )bahsi. maddi ise. Misâl: \jj CJ'J>J Bir k a l e m b u l ­ d u m . Misâl: ! f l i ^ l o. vay canına) şeklindedir. faili ) şeklinde de kullanılabilir.

Her yönüyle aşağıdaki ( S--> ) kelimesine benzer. (Acımak, acınmak) mev­ kiinde kullanıldığı gibi, (tekdir, kınama ve azarlama) için kullanıldığı da olur. Anlamı: (vah, yazık, vay haline, bak hele, şuna bak) şeklindedir. Misâller: ı Qiü . £ j = Yazık Ali'ye! cû., = Y a z ı k s a n a ! irabı: Kelime muzaf olarak gizli bir fiilden mefûl-ü mutlak olur. Muzaf olmaksızın geli­ şinde mefûl-ü mutlak olabileceği gibi, mübtedâ kabul edilerek, merfû' da okunabilir. Misâller: .! &^zj ı'di L İ \ - ! istf rûj = Vay haline! Ş u n a b a k ! baksana! bak hele!

279- T -

'SIJ

Yukarıdaki kelimenin aynıdır. Ancak bu, genellikle (tekdir, azarlama ve kı­ nama) için kullanılır. Misâller: sana! ( j4j ı J-> j£ - J » & i A ) bahsi. = i di J j j= Vay haline! Yazıklar olsun V a y b a ş ı m a g e l e n l e r ! İ'rabı için bak

280-

T • - **L A

J

Yukarıdaki ( j j j

) kelimesiyle (

*fi

'S--»

) şeklinde ( ^

) ke­

limesinin bileşimi olan bu kelime, aslında beddua için kullanıldığı halde, sonradan hayret ve beğenme anlamında kullanılır olmuştur. Anlamı: (Vay anasına!) demek­ tir. Kelimelerin ikisi bir kelime haline getirilerek, ( ^ tir. ) den cer harfi hazfedilmiş-

281-

TA \ - 4*J :

(Haydi, tez ol, acele et, çabuk) anlamlarında kullanılan bu kelime, isim-fiil emir kabul edilir. Teşvik mevkiinde kullanılır. Çekimli fiil karşılığı ( ' ^ j J ) fiili, faili de gizli zamir ( cJİ ) dir. Devamlı da gizli olur. ZJ-AJ şeklinde söylendiği olur.o»

2821- ( tim,

TAT - - * :
ji ) nin muttasıl şeklidir. Fiillere muttasıl olarak geldiği zaman, de­ «JÛTC = geldiği zaman, devamlı Ona geometri öğret­ muzaf jl ileyhtir. Misâl: ) den ) ve benzerlerinde sonuna

Görevleri, kullanıldığı yerler ve kullanılış şekilleri. vamlı mefûlün bihtir. Misâl: isimlerin

'jJÛ> iAîŞ =

Onun kitabı faydalıdır. ( \>yn

bu edatların ismi olur. Misâl:

Keşke o dönse! (

140

sonra mübtedâ olur.

Ow1 l i

»Vjî =

O o l s a y d ı g e l m e z d i m . Cer harfle­ *!• o i > İ = O n d a n a l d ı m . Zamir

rinden sonra mecrûr olur. Misâl:
2

bütün bu hallerinde mebni olduğu için, mahallen i'rap edilir. " ( L5? ) ' ' (
n n

^

) şeklinde fiillere, isimlere ve bazı harflere muttasıl

şeklidir. Kullanılışı ve anlamı yukarıdaki ( i _ ) ye benzer. Ancak o, müzekkerler bu ise, müennesler içindir. 3- Tenbih edatı olur. Daha önce geçen ( fi ) bahsinde buna işaret edil­ mişti. Anlamı: (işte) demektir. Misâller: I_J1Ü£JI j * l i = işte o kitap. w~Aİi Ul li = İşte ben gidiyorum. 4- Sekt (durma-duraklama) edatı olur. Kelimeler söylenirken, herhangi bir kelimede duraklamak istendiği zaman kelimenin, son harfinin harekesini belirt­ mek için, sonuna getirilir. Misâller: J _ Ü . hitap zamiri ( lerde, JU _ L?U _ ^ U i) ) veya ( < = _ '«ul? . İ - * l i illjiî l i j ) getirilerek, çekimi yapılır. Çekimi: MüzekkerMüenneslerde, 5- fiil emir olur. Bu fiil dışında çekimi yoktur. Anlamı: (AL) demektir. Sonuna '«U - l i j U - f j U şeklindedir.o)

283Yalnız

YAT - ü U
emr-i o U - LJU _

:

hazırı

olan

bu

fiil,

(getir, gibi.

ver)

anlamına

gelir.

J V U lyU = LJ^
^"U.LJU-JJU

Delilinizi

getirin,

Çekimi

müzekkerlerde:

IjSU

m ü e n n e s l e r d e , şeklindedir.

284-

TAİ— İJ&> :
li _ 2) _ U ) bileşimidir. Bu harflerin ayrı jjSw İjSjtî = Dostluk böyle m i olur? i ş t e b ö y l e c e bizi ç ö l d e bıraktılar.

Görüldüğü gibi üç harfin; ( böyle) şeklindedir. Misâller: j \5JZj\'&j>j = LÜlji =

ayrı açıklamaları yerlerinde yapılmıştır. Bu bileşik kelimenin anlamı: (Böylece, işte

B u n u n g i b i , b u n a b e n z e r , (v.s. - v.b.) demektir.

285-

YAû -

:

Yalnız emr-i hazırı olan bu fiil, kalp fiillerinin ikinci grubundandır. Bu da diğer benzerleri gibi aslı mübtedâ-haber olan iki mefûl nasbeder. Anlamı: (farzet, tut ki, diyelim ki) şeklindedir.

141

-fdUi JJÛ 'gLaJ liLâ ( ji

c&l Li

=

T u t ki (diyelim ki) sınıfı g e ç t i n , jî ) den gelmektedir.

Y a o n d a n s o n r a n e y a p a c a k s ı n ? gibi. Genellikle kendisinden sonra ) gelir. Anlamındaki (ki) eki de, bu ( ( LJbj ) den gelen ( L i ) ile bunu karıştırmamak gerekir. Onun anlamı: (Bağışla, hiba et) şeklindedir. Bununla şekil bakımından başka bir ilgisi yoktur. Yukarda da belirtildiği gibi bunun, yalnız emr-i hazırı vardır, mazisi ve muzârisi yoktur.

Nakıs fiillerin (başlama) grubundan olan bu fiilin anlamı: (Başladı) demektir. Misâl:

'öyf&k v U J Li = b aI '

Öğrenciler y a z m a y a başladılar.

Fiilin asıl anlamı: (Esti) demektir. (Başladı) anlamında kullanılması için, mazi olması ve kendisinden sonra muzâri' gelmesi gerekir. Değilse, asıl» anlamında kullanılır. "J\ Bak ( L^f Misâller: =

'ç£_'J\'c~*=

Rüzgârlar

esti.

R ü z g â r l a r e s i y o r . Bu ve benzerlerinin yalnız mazile­

rinin (başlama) anlamında kullanıldığına daha önceki bahislerde işaret edilmişti. '&.) ) bahsi.

287ni n harf

MV olduğuna,

:
geçen bahislerde işaret edilmişti. Misâl:

Daha önce geçen (hemze) gibi soru edatıdır. Soru edatlarından yalnız ikisi­ J i «U J i = A l i g e l d i m i ? Türkçedeki (mi) soru eki karşılığıdır. = B e n d e n yarın Ali'nin gidip

Bununla beraber bazan ism-i mevsuller gibi bir manâ verir. Misâl: Sl Y\ linç j i l l i J i J i g i t m e y e c e ğ i n i s o r d u . Bak (hemze) bahsi orada bunun izahı yapıldı.

288-

MA _ bU
) gibi, muzâri' fiillerden önce gelişinde

Bu edat da daha önce geçen ( V)
Öj-HZ*

(teşvik) mazilerden önce gelişinde de (kınama) anlamı ifade eder. Misâller:

bU =
Ji

Haydi çalışsanıza. ) ile ( S f

LLjji c k > bU = %ö

Bari derslerini ezberleyeydin. Derslerini ezberleseydin y a . Bu edata ( ) nın bileşimi diyenler de vardır.(1) O takdirde olumsuz soru şeklinde aynen (teşvik) ve (kınama) anlamları ifade eder. {JL^JJİ C & A İ bU = {jj'^fj? bU = Çalışmaz mısınız? Derslerini ezberlemedin mi? Derslerini

142

( li demek olur. getir) demektir. Misâl: jl o < * Lf . jjliiç Jü* J l üi J> = dan buraya. ( zaman U4* ) şeklini alır. kullanılabilir. Bak 291( C bahsine bak. v. nida edatlarındandır. Daha sonra izahı gelecek olana ( 292. 293- Y^f . olduğu gibi kaldığı halde sonundaki zamir. \J3i> = Şahitlerinizi getirin & j tjLU = Bize (doğru) gelin. Kelime.. Buradan şuraya. Çekimi: Kelime. - Ü* : İşaret ismi olan bu kelime. buna benzer. şeklini alır. (İşte burası. 289- YM .s. 290Misâller: X\.) demektir.b. bazan 4Ş ÂÎVjJI iiUlü = üi Burada otururlar. ( İAJ ) dir. işte burada) şeklindedir. genellikle cümlelerde mekân zarfı olarak yer alır.VIÜ c L J* : isim fiil emir kabul edilen bu kelime.s.ezberlemeli değil miydin? gibi. Misâller: 'P\>\+i.. Anlamı: (Gel. beri gel. Misâl: olarak l i * _ J l ü _ iiUli* = zarfı işte o zaman hakimiyet Allah'ındır. Çekimli fiil karşılığı.Y^Y . c4> P c4* v.^ : Ç ) ) gibi. fji = Bunun gibi.4* : Yalnız emr-i hazırı olan bir fiildir. gelsene) anlamları ifade eder. Bazan tenbih : ) sı ile birleştirilerek. ve saire (v. Ui J l JU* J * s Şura­ J j & öf ~ Buradan oraya. ~— Çalışkan öğrencinin sınıfta kalması 143 . hitap edilen şahıslara göre değişir. ( fi ) bahsi. (sana söylüyorum.OI4S> : İsim-fiil mazi olan bu kelimenin anlamı: (Ne kadar uzak) demektir. .

. 4. Kes­ renin yerini tutar. £. bir kitap ver. bu fiilin mefûlün bihidir. cümlede devamlı gizli olarak bulunan. Si'J 2. ( yerini tutarlar. ( Yukarıdaki edatlara. isimlerde devamlı muzaf ileyh. 3. Misâl: ^y5 V ^f-f^r} ~ Çalış ki k ı n a n m a y a s ı n . ( Misâller: ^jte Jfc = gelerek. bulundukları cümleye. Wjl ÇL*= Haydi (çabuk) çocuklar! 295- 1\0 -ıj: <Ş ) si: Bu kelime. işlenmemiş buraya bırakılmıştır. Misâl: 296- T<H . Misâl: ) fiilinin < I jli ^iül _ İ > «Sı! Xi-C Görüldüğü gibi..Beş isimler. .Tesniye ve cemi'-müzekker salimlerde nasp alâmeti olur. Bu edatlar. Fâıli devamlı gizli zamir ( fiilidir.&? \Sı» = Bana B u b e n i m k i t a b ı m d ı r .^ : î _ Jl _ Ül _ L* ) nida edatları bahislerinde Nida edatlarının en çok kullanılanı bu harftir. münâdâ (çağrılan) denir. çekimli fiil karşılığı ( \\r^ ) Devamlı isim-fiil emir olarak kullanılan bu kelimenin anlamı: (Haydi. Misâl: îruJillJ Lu lk I O^Vj rJJ İ . tesniye ve cemi'-müzekker salimlerde cer alâmeti olur. nida edatı. çabuk) demektir.. ..Muhataba ( ) muzâri' ve emir fiillerinin sonlarına fail veya nâib-ü fail olur. cer harflerinden sonra mecrûr. nida cümlesi. ( rın ismi. Bu kelimeden sonra (Lâm) zâid olarak gelebilir.ti* : ^j) ). . münâdâ. 'J*l = Ben olmasaydım. Bundan dolayı münâdâlar mebni olanları dışında mansûp- 144 . fiillerin sonunda geldiği zaman devamlı ö\ ) ve benzerlerinde bu edatla­ ) dan sonra mübtedâ olur. Görevleri ve kullanılış şekilleri: 1 . ^iUÎ bu edatlarla çağrılan ve devamlı bunlardan sonra gelen kelimeye.. Bundan dolayı nida konusu daha önce geçen. K ı n a n m a m a k için çalış.Mütekellim ( mefûlün bih..n e k a d a r u z a k t ı r . Misâl: öj-ily ti o L $ l * o L j l i ( \ ) (DGörüldüğü gibi bazan ( o L $ l i 0I4L» ) şeklinde tekrarlanarak kullanılır. ıj <J ) si: Bu ( B e n d e n . fethanın yerini tutar. Misâl: . Belki ben. 294- TU .

bu bakımdan muzaflara benzedikleri ancak. Misâl: . H a l i t ' i n i m d a d ı n a y e t i ş ! Ey A l i . d çağıran kişiye (müsteğis).Teaccüp (hayret) nidası: Her hangi bir şeyin büyüklüğünden. Misâller: önce geçen ( lj ü v.turlar. küçüklüğün­ den. Bu ni a şeklinde d ) kullanılır. ~J*) IJJI> Ü sonra bir de ( <gibi. Mu'rap olanlar: Bunlar.Nübde nidası: Bir çeşit acıma. zâid bir (lâm) bulunur. Daha M ü n â d a n ı n i'rabı: Münâdâlar mebni ve mu'rap olmak üzere ikiye ayrılırlar. Birinci (lâm)ın zaid olduğuna. Misâller: \A> SJi Cf\j Ü = Ey b i s i k l e t e b i n e n ! 145 . Misâl: \'J^l 2. Misâller: </$ Ü = Aman ne su! A m a n n e d e n i z ! İmdat nidasında olduğu gibi bundan ılUÜ-ıÇitÜ ) bahsine bak. Bundan dolayı bu tür nidalara. felâket içinde bulunan ve yardıma muhtaç !Jli olana da. (çağın) nidası: Bu ni a d şekliyle her hangi bir şahsın yanımıza = Ey Ali! gelmesini sağlamak için yukarıdaki edatlardan biriyle gelmesi istenilen şahıs çağrılır. Nidanın Çeşitleri: Dört çeşit 1. şibih muzaf ve nekre-i gayri maksûdelerdir. müstegâs-lehünün aleyhinde ise. araların­ daki ilişkinin muzaf muzaf-ileyh kadar kuvvetli olmadığı için. a) Muzaflar: !«il Jüt C _ . bu cümlede Ali. Ancak (bu (lâm). Her ikisinden öncede (lâm) gelmiştir. muzaf. meksûrdur. Nida (çağırma işi). birincide meftûh. Bununla beraber j JJJ jJl> Ü söz konusu harflersiz de söylenebilir. ağıt ve döğünme nidâsıdır. Bu ni a şeklinde. \ J J J Vljüt» C f kulla­ şeklinde eliften şeklinde ) getirilir. Misâl: JJJ Ü Ey A l i . manâlarının kendilerinden sonraki bir kelimeyle tamamlandığı.s. ikincide ise. H a ­ l i t ' i n i m d a d ı n a g e l ! Görüldüğü gibi. önce de. yerine (elif) getirile­ 4. Halit'in imdadına çağırılı­ yor. imdat (istigâse) nidası denmiştir. Bu nidanın normal şeklidir. imdat (yardım) istemek için yapılır. iJdLkJI 4Ü C = Ey A l l a h ' ı m z a l i m l e r i n e l i n d e n i m d a t ! Bazan da imdada çağırılan (müstegâs) ismin başından (lâm) kaldırılarak. (müstegâslehü) denir. 3. muzafa benzer anlamında şibih-muzaflar denilmiştir.Davet nida vardır. (lâm) yerine J) nılır. b) Şibih muzaflar: Şibih muzaflar. duyulan hayret sonucu yapılan nidadır. Bundan da (lâm) kaldırılarak.â l JJ~<J C .İstigâse (imdat) nidası: Nidanın bu türü. (müstegâs). çağırılana. acınma. yerine kelimenin sonuna bir (elif) getirildiği olur. gibi. çokluğundan de genellikle ( jJxJD Ü = bilir. daha önce (lâm) bahsinde işaret edilmişti.

Bununla beraber yerine göre. müenneslerde Bak ( ^1 ) bahsi.T •.Ey. tanınmayan bir kimse demektir. hû.\.ç. ( y j kaldığı olur. kelimenin düşüncesiyle son harfi düşürülür. p-sf-j^f : ) Bazan münâdâların söylenmesinde kolaylık olsun |*sf-j^ ) denir. Misâller: *. i'elLİ U gibi. S4UIÜ—ıjj»l sonuna şeddeli bir ( dönüştürülerek yapılır. hey) ünlemleri­ dir.1 î j l c J .uJÜ? Ü = Ey d a ğ a ç ı k a n ! ı'jâ. ( o ) getirilmiştir. Misâller: li — ! • Z^-o C Bazan da nida edatı hazfedilebilir.E. Misâller: i O j l L İ l Içİ Ü . Bu durumda sonlarına şeklinde de söyle­ t? ) hazfedi­ ) ) sine muzaf olduğu zaman bu ( *- bazan da edat hazfedilerek.<^1 ( <J ). münâdâ oldukları zaman bu harekeyle mebni olurlar. be. İstigâse ve nübde nidalarında bu de ( f Li ) kaldırılarak onun yerine. Burada müfredden maksat. Nidanın bu türü. Ay. ı ^ o ^ j > %rj U = Ey a d a m e l i m d e n t u t ! demesi. 1 ! JA\ Ü — ı cU) Ç 1 ^ 1 L . r jj .ı V ' R •V ' R Nida edatlarının Türkçe karşılıkları: (A. gibi. mütekellim ( lerek. muzaf. ) bahsinde ( J İ ) takılı münâdâların doğrudan ). . 146 . gelişi güzel. Münâdâların bu türleri.L> . 'JS. Kelimenin tahlili yapılırken eski şekline kelimeleri münâdâ olduğu zaman sonlarındaki ) ye dönüştürülebilir. muayyen bir hedef olmaksızın. Münâdâ. rasgele yapılan nidalardır. Bu durumda sonuna (elif) ve ( ) getirilerek. bre. c . -. i ı^ff^ ı ç\~o U . yakınımızdaki kişi demektir. Buna ( i iU?Ü U _ ı |J?U ü . Mebni olanlar: Bunlar müfred alemler ve nekre-i maksûdelerdir. . gibi.\ j Ç i C U = Ey h a y ı r l a r d a k o ş a n ! c) Nekre-i gayri maksûdeler: Görülmeyen. ister müfred ister tesniye ister cemi olsun müfred kabul edilir.^ Bir âmânın. kelimenin sonuna konan bir ünlem (!) işareti ile de yetinilebilir.I O L J İ İ I L ^ İ Ü .c-1 L (elif) ve (• * nebilir. rasgele. fâii olmaları halinde alacakları hareke ne ise. şeklinde j J j Ü — y j C ^ ) getirilerek. görmediği tanımadığı birine. Daha önce geçen ( ( \^L\ ( doğruya çağrılanîadığı müzekkerlerde edatla arasına ( ) getirildiği görülmüştü. .I çU^» durum söz konusu değildir. d) Müfred alemler:(1) Bu konuda münâdâ. T'JS-U A l i ! gibi. Misâller: j * . Yukarıdaki nekre-i gayrı maksûdelerin aksine bu türler mebni olurlar. jüü»)i u» ı t . ı e) Nekre-i maksûdeler: Tanınmayan fakat görülebilen. veya şibih muzaf olmayan demektir. JA .

L * .j r > .j J . Bilindiği gibi Türkçede ismin..J * . Bunlara -in halini de katarsak altı olur..o U C5 _ J l i .ı »lî^-i. _ L > . Bu hallerin Türkçede çok Arapça'da daha az olması -e -de halinde olan isimlerin Arapçada yerine göre nasp.bU» . UiU _ uı (Elif) YS_ j f j .. İsmin Halleri.UiU lır. ^ .A)1 . yalın -i -e -de -den şeklinde beş hali vardır."'"* ' a böyledir. ^'JFC = şeklinde söylendiği olur.^»iî _ Lwî _ LUijl .j J .J î - - . b u ._o-j---A( . . i . U'il _Vl VI _ Ul .C meğer ki.u . 147 .U . .j .j J . B e a d a m ! Y a h û ! !<Jv*r ^ Acaba! \ J İ A d !İÖ* Ü = hileydim! ^ = K e ş k e bir = Vay başıma gelenler! j C . jlS" _ Jl .j i ü .Çİ .İ j i . y y .i-^-^-^-y-o_ l x c r -->-i-J_J_ . mefûlün fihler de Türkçeye tercemelerinde -de halindedirler.c J _ j o > ..A m a n ne kahraman! A m m a ne E d a t l a r d a n Fiil O l a n l a r - _ ij _ j î l _ i>l _ Jîjli-I _ jtl^î _ ^Li\ . raf nasp ve cer adı altında üç hal vardır. ^ ^ • k a h r a m a n ! demektir. .j»U . Meselâ: Cer halinde olan isme. cer harfiyle birlikte mefûlün bih-gayri sarih denildiği gibi.ı_»j .J İ . '^c _ LİÎ_İJJ7_ 1İİJ_ J J I İ _ L o . U İ . j i _ bV (Hemze) Bununla beraber fil .iCjÜ ve !»^jli . ne demek olduğu pek bilinmeyen ismin halleriyle ilgili terimlere de açıklık getirmek maksadiyle -kısa da olsa. Konumuz edatlar olmasına rağmen öteden beri terim olarak ezberlenen fakat. Bu iki grup dışındakiler de isimdir.bu konuya temas etmekte yarar görülmüştür.Lij-. yerine göre de cer halinde olmasından ileri gelmektedir. bU _ LU .'il _ ll _ JJUda fiil olarak kullanı­ nın isim olarak da kullanıldığı gibi.^ U o l * _ LU _ JU_jj _ pı» _ jlS" _ _T _ UJ_S" _ ^j^S" _ 'ÜLÜI U _ j ^ j U _ f l S U . Arapçada ismin bu hallerini Türkçedekilerle karşılaştırarak izah etmeye çalı­ şalım.J l j U U Edatlardan Harf Olanlar ^'-«J. -u^-u -." \ . ^ .. _Hn jjtt = Ancak. U i .. JJÜ _ ü . Arapçada ise.

1- Raf hali: Arapçada ismin raf hali Türkçede yalın halin karşılığıdır. Türkçede ismin yalın hali; ismin çekim eki almamış şeklidir. Yalın haldeki isimler; özne belirtisiz nesne, yüklem olarak kullanılabilirler. Aynı şekilde Arapçada raf halinde bulunan isimleri Türkçeye çevirdiğimiz zaman, çekim eki almadığını, yalın halde bulunduğunu görürüz. Misâller: J^^J jJl> = Halit cimridir. üj ) ve benzerlerinin haber­ Sjl> «l> = Halit geldi.

Arapçada raf halinde olan isimler «merfûat» adı altında beş grupta toplanır­ lar. Bunlar; failler, nâib-ü failler, mübtedâ-haber, ( leri, ( j l ? harekesi ) ve benzerlerinin isimleridir. zamme olur. Bu hareke de açık açık Jj* veya *l> gizli olabilir. Meselâ: ve

Raf halinin harekesi zammedir. Bu halde bulunan isimlerin son harflerinin ÛJI «l*

benzerlerinde de takdir edilir. Bununla beraber, cemi-müzekker salimlerde, beş isimlerde zammenin yerine ( j), tesniyelerde ise, elif geçer. Şu halde raf halinin harekesi; zamme, vav ve eliftir. Raf halinde bulunup da bu harekelerden birini alan isme, -bu harekeyi almış anlamında- merfû' denir. Bu harekeyi alma imkanı olmayan mebni isimlere -raf halinde de olsalar- raf halinin harekesini alamadıkları için bunlara merfû' diye­ meyiz. Meselâ: J^Y> «L> = B u n l a r g e l d i l e r , misâlinde ( CVJA ) kelimesinin i'rabını yaparken; ism-i işaret mebni alelkesir fi mahalli rafın faildir, deriz. Bu halin harekesini alamadığı için merfû' diyemeyiz. Yukarıdaki izahlar ışığında, raf; ismin yalın hali, merfû'; raf halinde bulunan ismin, bu halin harekesini almış olması şekli, zamme, vav, elif bu halin harekesidir. . 2- Nasp hali: Arapçada isimlerin nasp hali, Türkçede ismin -i veya -e halleri­ nin karşılığıdır. Türkçede -i halinde isimler cümlede belirtili nesne, -e halindeki isimler ise yaklaşma, girme, fiilin bildirdiği eylemin kendinde sona ereceğini bildirme vardır. Bu ek ya bazı edatların kullanılmasını veya dolaylı tümleç, zarf tümleci yapmayı sağlar.o) Arapçada nasp halinde olan isimleri Türkçeye çevirdi­ ğimiz zaman genellikle bu ekleri aldığını görürüz. Misâller:

oTi = Kitabı okudum.

L>.&3l

'Jîûû-Î =

Kitabı sana verdim.

Nasp halinde bulunan isimler «mansûbat» adı altında onbir grupta toplanır­ lar. Bunlar; mefûlün bihler, mefûl-ü mutlaklar, mefûl-ü fihler, mefûl-ü meahlar, mefûl-ü lehler, hâller, temyizler, münâdâların bir kısmı, istisnalar, ( benzerlerinin ismi, ( j l ? jj ) ve ) ve benzerlerinin haberidir. Bu grubun harekesi fetha-

dır. Nasp halinde olup da fetha alan isme, bu halin harekesi olan fethayı almış anlamında «mansûp» denir. Bununla beraber, cemi'-müzekkeri salimlerde, tes­ niyelerde fethanın yerine ( u» ), beş isimlerde de elif geçer. Cemi-müennesi salimler ise fethanın yerine kesre alırlar.

148

3- Cer hali: Arapçada isimlerin cer hali Türkçede -de -den -in halinin karşılı­ ğıdır. Bununla beraber -e halinin de bazan cer halinden olduğuna raslanır. Türk­ çede -de halini almış isimler durma, kalma hallerini bildirir ve cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olurlar, -den halinde olan isimler de bir yerden çıkma uzak­ laşma bildirirler. Bu haldeki isimler ya bazı edatların kullanılmasını sağlarlar veya dolaylı tümleç, yüklem olarak kullanılırlar.(2) Cer halinde olan isimleri Türkçeye çevirdiğimiz zaman aenellik|e aynı ekleri aldığını görürüz. Misâller:

İL A\

<j*i^ f

=

,

Arkadaşım şehirden geldi. Ali sınıfta oturdu, Okulun kapısı.

LiloJI J 'Js. 'u&r = yJLklI c >U5' =
R

î i i L& C J J L = A l i ' y e s e l a m v e r d i m . Öğrencinin kitabı. XJJJL\ L>L' = Cer halinde olan isimler, «mecrûrat» adı altında iki grupta toplanırlar. Bunlar; muzaf ileyhler ve cer harflerinden sonra gelen isimlerdir. Bu grubun harekesi kesredir. Cer halinde olup da bu harekeyi alan isme «mecrûr» denir. Bununla beraber cemi'-müzekker salimlerde, tesniyelerde ve beş isimlerde kesrerin ye­ rine ( ti ) geçer. Gayr-i münsarifler de kesrenin yerine fetha alırlar, -de -den -e halleri, cer harflerinden sonraki isimler, -in hali de daha çok muzaf ileyhler için geçerlidir. . Arapçada bir de cezm hali vardır. Bu hal Türkçe'de yoktur. Cezm hali yalnız fiillere mahsustur. Nitekim cer hali de yalnız isimlere mahsustur. Emir, neni fiilleri ve şart edatlarından sonra gelen muzâri' fiiller bu halde bulunurlar. Bu halin harekesi «sükûn» dur. Bununla beraber efal-i hamsede ( j ) ların düşmesi, sonu harf-i illetli olan fiillerde bu harflerin düşmesi sükûn almış olan fiile «meczûm» denir. Konunun özeti: Arapçada ismin raf nasp ve cer olmak üzere üç hali vardır. Raf halinin harekesi; zamme, ( ( IJ J ) ve eliftir. Raf halinde bulunup da bu harekelerden birini alan isme «merfû'» denir. Nasp halinin harekesi, fetha, elif ve ) dır. Nasp halinde bulunup da bu harekelerden birini alan isme «mansûp» t? ) dır. Cer halinde bulunup da bu harekelerden birini alan isme denir. Meftûh: Bu harekelerden yalnız fethayı almış demektir. Cer halinin hareke­ si; kesre ve ( «mecrûr» denir! Meksûr: Bunlardan yalnız kesreyi almış demektir. Bu durumda, mazmûm, meftûh ve meksûr sırayla zamme, fetha ve kesreye hastır. Merfû', mansûp ve mecrûr bu harekelerle beraber. Bunların yerine geçen harflere de şamildir. Bu konuda her dilin kendine has bir özelliğe sahip olduğu göz önünde bulundurulursa, bizim genel anlamda bir karşılaştırma yaptığımız ortaya çıkar. Öğrencilerin bir başka dili kendi dilleriyle karşılaştırarak öğrenebilecekleri gerçeği bizi bu konuda bu kısa açıklamayı yapmaya zorlamıştır. Zaten maksadımız iki dilde ismin hallerini karşılaştırmak değil, öğrencilerimizin -her hangi bir cümleyi tahlil yaparken- karşılaştıkları i'rapla ilgili bu terimlere açıklık getirmektir.

149

FAYDALANDIĞIMIZ ESERLER Eserin adı 123456789101112-Ana Hatlariyle Türk Grameri 13-Türk Dilbilgisi 14-Türkçe Dilbilgisi 15-Dilbilgisi 16-Türkçede Yeni Gelişmeler 17-Temel Dilbilgisi Prof.Dr. Tahsin Banguoğlu Prof.Dr. Muharrem Ergin Dr.M.Kaya Bilgegil Tahir Nejat Gencan Sabri Akdeniz Kemal Demiray Yazarı Basıldığı yer Beyrut Mısır Mısır Mısır Mısır Beyrut istanbul
LI>J JL

Şam Beyrut Beyrut Beyrut İstanbul istanbul İstanbul İstanbul istanbul istanbul

150

"t Jl . • İUUİ o* 555657- ıiı lil 5859604 JJİ 373839- ûi •* 616263646566«ul .İÇİNDEKİLER 12345678- ciJVI 2324- 4546VI A 5» uı * '4 ' ' 6 252627282930- 474849- uı e* VI t ur* Ji 505152- « 910111213141516171819202122- il T 313233343536- ut 5354- OVjl lil » «I Ulil I. 4041- üı VI ûVİ 424344151 ciî .

67686970717273747576777879808182838485868788. 96979899- « * îu ti- 100101- ı • * ** • 122123- s „ .* ** * • ' 113114115116117118119120121- OL. 102103104105106107108109110- 124125126- li » 127128129130131132••T . e .1 * •OJUI 89- 1111120 j\â L U & 909192939495.

' 156157158159160161162- s. *J 182183184JL» Ui S *-> 163164165166167168169170- > 185186187188189190191- S\5 uı Ts JUC- 192193- 'S * 171> 172173174175176153 <J 194195196197198- Û5 US . j • « 155- 177178179180181*^ .133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154• ^ A—» İH.

199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220- . 221222223224225- & U1CJ 243244245- r U İÜ 246247248249- ÜS • 226227228229230231232233vüllJJ 250251252.» 253254- J 234235236237238- ? ?. v 241242- 154 . ul 255« 256-» 257258259260261262263264j *• öl* ov 239240- üL.

Jtl ı vl t * 266267268269270271272 273274275276277278 279280281282283284285286i »i 293294295296- Jj Edatlardan fiil olanlar Edatlardan harf olanlar İsmin halleri Faydalandığımız eserler. 155 .265* U 287288289290291292-İU .— ı.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->