P. 1
Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları

5.0

|Views: 8,400|Likes:
Yayınlayan: kelebeklerozgurdur

More info:

Published by: kelebeklerozgurdur on Oct 26, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

DİFERANSİYEL DENKLEMLER ve UYGULAMALARI
(DERS NOTLARI)

Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

Kayseri, Eylül 2003
01

BÖLÜM I PROBLEM ve DİFERANSİYEL ÇÖZÜM 1.1 GİRİŞ. Mühendislik bir problemin çözümüne yönelik araştırma yapan bir hesaplama bilimidir. Bir hesaplama işlemi ise, değişik metodlar neticesinde geliştirilmiş olan bağıntı-denklem-eşitlik ismi verilen, değişik fonksiyonların kullanılmasıyla mümkündür. Yani denklemsiz bir problem çözümünden bahsedilemez. “Doğru-Yanlış”, “Az-çok”, “Büyük-Küçük” gibi mantıksal yorumlar ancak bir denklemin vereceği sayısal sonuca göre veya eğrisel karekterestiğine göre yapılabilir. Bu bağıntılar veya denklemler, deneysel olarak bulunması halinde AMPİRİK, nümerik metodlarla bulunması halinde NÜMERİK ve teorik tekniklerle elde edilmesi halinde ise ANALİTİK bağıntılar ismini alırlar. Bir bağıntının çözüm aralığı ve hassasiyeti, sınırlı ve hatasız olabileceği gibi, (-∞, ∞) aralığı ve belirli bir hata olabilir. Bunun nedeni, bir denklemin üretimi sürecinde bazı ön şartların kabul edilmesi ve denklem üretimini imkansız kılan bazı parametreler ihmal edilmesidir. Dolayısıyla hem denklemleri kullanabilmek ve çözebilmek, hemde bu denklemlerden elde edilecek sonuçların doğruluğu hakkında yorum yapmak belirli bir bilgi birikimini gerektirecektir. Bu nedenle, hesaplama işleminde kullanılan denklemlerin nasıl ve hangi şartlarda bulunduğu çok önemli olacaktır. Başka bir ifadeyle, denklemlerin nasıl üretilildiğinin ve çözüm metodlarının ne olduğunun bilinmesi mühendisler için vazgeçilmez bir aşamadır. Bu dersin amacı, bahsedilen denklemlerden TEORİK ve NÜMERİK çözümlerin uygulanabileceği temel yapının oluşturulabilmesi için gerekli olan matematiksel ve temel fiziki teknikleri vermektir. İlave olarak, çözüm modeli olarakta isimlendirilebilecek temel yapının ürünü olan denklemlerin nasıl çözüleceği sorusuda cevaplanacaktır. Çözüm teknikleri ve çözümün uygulanacağı temel yapı, tam olarak doğru olabileceğı gibi belirli bir hata payını baştan kabul ederek yaklaşık neticeler de verebililecektir. Önemli olan bu hatanın problem üzerinde etkisinin mühendislik açısından ihmal edilebilir seviyede olmasıdır. Bu nedenle bir mühendis kesin çözümlerin yanında yaklaşık çözümlerle de ilgilenen kişidir. Çözüme ulaşma yolunda, nelerden vazgeçileceğini ve bu vazgeçilen parametrelerin sonuç üzerindeki etkisi tahmin edebilen matematik ve fizik adamıdır. Mühendis başka bir ifade ile “matemetiksel ve fiziksel olarak doğru olabilen bir çözümü mutlaka bulmak için zorunlu olarak kabul edilen bir hatanın, çözüm sonrasında sonuç üzerine etkisini yansıtabilecek kadar, ilgili problemin gereği olan fiziksel ve matematiksel bilgiye sahip olan ” kişi demektir. Diğer bir bakış açısıyla, mühendis problemi en kolay, mümkün olan en doğru şekilde çözüp, bulunan neticelerin geçerliliğinide tayin edebilen kişidir. Böyle bir kabiliyet ise ancak matematisel ve fiziksel bilgilerin olarak tam olarak bilinmesiyle ve bunların harmanlanmasıyla mümkün olabilir. Sonuçta, probleme ve problemin fiziğine olan hakimiyet, pratik mühendislikte oluşabilecek arızaların veya üretim hatalarının meydana geliş sebeplerinin kolay bir şekilde belirlenmesine ve en kısa zamanda arızanın giderilmesine de yardımcı olacaktır. Örnek-1: İlk hızı 1 m/s olan maddesel nokta, a =

1 şeklinde zamana bağlı ivme ile sin(0.25t ) hareketine devam etmektedir. Hareketin zamana bağlı hızını veren denklemi bulunuz. Denklemdeki t nin birimi saniyedir.
02

dV , dV = ∫ adt ise hız dt ∫ ivmenin zaman üzerinden integrasyonundan V t dt integrali bulunabilir. dV = ∫ ∫ sin(0.25t ) 1 0 hareketin zamana bağlı hız denklemini verecektir. Bu integralin çözümü ile 0-∞ arasındaki herhangi bir t zamanı için geçerli V=V(t) şeklinde bir denklemi verecektir. Ancak verilen integral çözülemeyen bir integraldir. Dolayısıyla V=V(t) şeklinde bir bağıntı üretilemeyecektir. Buda hareketin hızının hesaplanamaması manasınadır. Bu aşamada tam bir çözüm yerine yaklaşık bir çözüm düşünülebilir. Bu yaklaşık çözümün birincisi analitik olarak çözülemeyen integralin sayısal (nümerik) olarak çözülmesidir. İkincisi ise, integralin çözümsüzlüğüne neden olan fonksiyonel yapının belirli bir hata ile giderilmeye çalışılmasıdır. İntegraldeki sin(0.25t) yerine, küçük 0.25t değerleri için ≈ 0.25t yazılabilir. Böylece integral çözülebilir hale dönüşür. Bu yaklaşımın doğruluğu, yandaki şekilden gözlenebilir. Zaman-t nin 0 ile 3 saniye değerleri arasında sin(0.25t) ve 0.25t arasında büyük bir uyum vardır. İntegral eğri altında kalan alanın hesabı manasınada geleceği için 0-3 saniye aralığında her iki eğri altındaki alanda hemen hemen aynı olacaktır. Ancak, 3 saniyeden büyük zaman değerlerinde aradaki fark büyümektedir. Böylece 0-3 arasında kullanılmak üzere hareketin hızını tanımlayan bir denklem üretilebilir.
Çözüm : a =
V

2

2 1.8 1.6 1.4

sin ( 0.25 t ) 0.25 t

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2

0

0

0
0

1

2

3

4

5
t

6

7

8

9 10
10

Çözülemeyen integral nümerik yöntemlerle çok hassas bir şekilde çözülebilir. Nümerik çözüm ve V(t)=1+4 t1/2 denklemiyle değişik zamanlar için hesaplanan hız değerleri mukayese edildiği zaman 3 s den sonraki hız değerlerinin çok farklı olduğu görülecektir. Yandaki tabloda MATHCAD ile yapılan nümerik integrasyon ve V(t)=1+4t1/2 denklemi ile hesaplanan hız değerleri görülmektedir. İfade edildiği gibi 3 s den sonra hız değerleri arasında fark meydana gelmektedir. 10 saniye için V(t)=1+4t1/2 denkleminden hız hesaplanır- sa %12 lik [=(15.524-13.649)*100/15.524] bir hata yapılmış olur. Değişik zamanlar için nümerik ve analitik hız değerleri [m/s] 1/2 Zaman Nüm.Hes. V(t)=1+4t t [s] 1 5.004 5.000 2 6.681 6.656 3 7.995 7.928 4 8.139 9.000 5 9.194 9.944 6 10.205 10.797 8 13.232 12.313 10 15.524 13.649

∫ dV = ∫
1 0

t

dt ≈ sin(0.25t )


0

t

dt 0.25t

ise

V(t) = 1+4 t1/2 (t<3 s)

Örnek-2: Aynı kütleye sahip bir paraşütün ve bir çelik bilyanın H kadar yükseklikten serbest bırakılması halinde meydana gelen hareketlerin hız ve yol denklemlerini bulunuz. Çözüm : Çelik bilyaya ve paraşüte etkiyen kuvvetler Ağırlık (W) ve Hava Direnç (FR) kuvvetleridir. Hava direnci cismin yüzey alanıyla (A) yakından ilişkilidir. Büyük yüzeylere büyük direnç kuvvetleri, küçük yüzeylere küçük direnç kuvvetleri etkiyecektir. Genel olarak akışkan direnç kuvvetleri akışkan veya cisim hızıyla n.dereceden (Vn) orantılıdır. Bu durumda paraşüt ve çelik bilya için II.Newton Kanunu (∑F=ma) uygulanırsa ivme (a) şu şekilde bulunur.
3

Analitik veya teorik analizi içeren çözüm metodu ve aşamaları Diferansiyel Denklemler Dersinin müfredatını kapsamaktadır. Bir paraşüt hareketinin analizinde kullanılamaz. W-FR = ma . Yukarıdaki örneklerden görüldüğü gibi problem çözümünde amaç en doğru ve en kolay çözümü uygulamaktır. Deneysel ve nümerik çözümlerin aşamaları Tablo-1 de açıktır. üretim sonrası kontrol gibi tüm süreçler bir problemin kapsamı dahilindedir. Bir problemin hem nümerik hem deneysel veya hem teorik hemde deneysel çözümü yapılabilir. W=mg ve FR=AVn ise a = g − AV n m Son ifadeye göre ivme hızın fonksiyonudur. İmalat-Konsrüksiyon. akışkan cinsine ve akış cinsine göre 0. Tercih edilen bir denklem vasıtasıyla analitik çözüm aramaktır. Yeni durumda zamana bağlı hız ve yol denklemleri a= dV 1 = g ise V=gt ve s = gt 2 dt 2 olacaktır. Çözüm için çözümsüzlüğe sebep olan direnç kuvvet ihmal edilmesi düşünülebilir. İvmeden hıza ve hızdan yola integrasyon ile geçilebilir. Bu nedenle literatürde teorinin doğruluğu deneysel çalışma ile doğrulandıktan sonra deneysel çalışma tercih edilmez. Makina Dinamiği ve Mekanik anabilim dallarını ilgilendiren Dizayn. “n” sayısı cisim geometrisine. analitik çözüm için bu tabloda görünen aşamalar daha detaylı olarak alt bölümlerde incelemiştir: 1. Ancak deneysel çalışma pahalı ve hassas bir işlemdir. neticeleri daha sağlıklı olacaktır. Deney reel ortamı temsil edeceğinden. Bu durumda ivme yerçekimi ivmesine eşit olup sabit olacaktır. Bu çözüm metodları için gerekli alt yapı ve teknikler Ölçme Tekniği ve Nümerik Analiz dersleriyle verilir. Bu dersin kapsamının daha iyi anlaşılması bakımından.5 ile 2 arasında değer alabilir. Hata tayini. Çok küçük yüzey alanına sahip çelik bilya için FR≈ 0 alınabilir. Bir problem bu anabilim dallarından sadece biri ile alakalı olabileceği. Genel olarak bir mühendislik probleminin çözümü için gerekli olan bir denklemin elde edilmesi için başlangıcından sonuna kadar gelişen genel olaylar Tablo-I‘ deki akış şeması ile açıklanabilir. Sonra nümerik ve gerekirse deneysel çözümler takip edilecektir. Üretim ve Kontrol hesaplamalarının tamamıdır. 4 . birden fazla alanıda kapsayabilir. Daha ekonomik ve kolay olan analitik ve nümerik çözümler ile netice aranır. a= dV A = g − V n ise ∫ dt = ∫ dt m dV A g− Vn m Son integralin alınabilmesi n değerinin sayısal değerine bağlıdır. ayar işlemleri.2 Mühendislik Problemi: Makina mühendisliğinin ilgi alanı olan Enerji.∑F=ma . Bu durumda integral alma işlemi genel manada mümkün olamadığı için “çözümsüzlük var” denilebilir. Termodinamik. Hareket süresince hız değişeceği için ivme değişecektir. Lise seviyesinde fizik bilgisi olarak verilen bu denklemler sadece direnç kuvvetinin yaklaşık sıfır olduğu veya hareket ivmesinin sabit olduğu durumlarda kullanılabilir.

Isı transferi ve Mukavemet bilgileri dahilinde hesaplanmalıdır. F ∆L1 L ∆L1 < ∆L2 Şekil değişmiş haller 25 oC (a) 400 oC (b) Flambaj hali F ∆L2 F Değerlendirme : Bu makina elemanının F kuvvetini emniyetli bir şekilde taşıması için gerekli kesit ve uzunluk değeri Makine Elemanları. Bu açıdan kullanılan malzemenin emniyetli gerilme değerleri F’ nin sebep olduğu basıncı ve L uzunluğunun maruz kaldığı burkulmayı (flambaj) karşılayacak seviyede olmalıdır.Tablo . Teorik ve Deneysel Neticelerin Mukayesesi Örnek: F [N] luk bir basma kuvveti zorlanan A kesitli L uzunluğundaki makina elemanının 25 oC ve 400 oC sıcaklık ortamlarında çalışması halinde hesaplamalarda dikkate alınacak kriterler neler olabilir. Malzeme. Basınç ve burkulma tesirinde malzeme bir şekil değişimine maruz kalacaktır. Bu şekil değişiminin 5 .I : Bir Çözüm Denklemin Bulunması için Gerekli Aşamalar Mühendislik Problemi Deney Setinin Hazırlanması Deneysel Çalışma ve Model Fiziksel Büyüklüklerin Tanımlanması Teorik Çalışma Uygun Koordinat Sisteminin Seçilmesi Deneysel Ölçümler ÖLÇME TEKNİĞİ Sınır ve Başlangıç Şartlarının Belirlenmesi Diferansiyel Denklemin Teşkil Edilmesi Sonuçların Yorumu ve Hata Analizi İSTATİSTİK METODLAR Nümerik Çözüm Diferansiyel Denklemin Çözümü Analitik Çözüm NÜMERİK ANALİZ Deneysel Ölçümlerin AMPİRİK DENKLEME Dönüştürülmesi Tüm Sonuçların Fiziki Olarak Yorumlanması.

oC. fiziksel büyüklük sayısının artması.çalışılan ortam ve malzeme sıcaklığı ile yakın bir ilgisi vardır. s.s m.q Kcal. a şıkkına göre şekil değiştirme (elastik veya plastik deformasyon) kabiliyeti daha fazladır.3 Fiziksel Büyüklükler: İlgili probleme etkisi olan birimli (4 temel birim: m. Fiziksel 6 . Böylece. Mukavemet hesaplamaları için L. dayanımı gibi tüm özelliklerinin değişmesine neden olabilir. Böyle bir halde sıcaklık sonucu mukavemette bir azalma veya plastik-elastik şekil değişiminin tehlikesinden bahsedilemez.u m/sn Özgül ısı 2 İvme a. Problem çözümünde asıl etkili olan değişken fiziksel büyüklükler’ dir. Hiç çözüm bulamamak yerine. kilogram) veya birimsiz bütün büyüklüklerdir. Fiziksel büyüklükler tespit edilirken probleme olan etkiside başlangıçta belirlenebilmelidir.p k M m Birim mm4. Fiziksel büyüklüklerin problemin hiç bir safhasında değişiklik göstermeyen kısmına sabit büyüklükler ismi verilir.sn kW/m2.h.E Cp. Bu nedenle atomik yapıda bir değişim gözlenmez. birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bar N/m Nm Kg. Dolayısıyla konular birbirinden bağımsız olmayıp. Bu kesitte ve diğer boyutlarda değişime neden olacaktır. Bu nedenle atomik (kristalik) yapı değişim gösterebilir. İyi bir fiziki bilgi aynı zamanda pratikte meydana gelebilecek problemlerin giderilmesinede yardımcı olacaktır. Bir probleme etkiyen fiziksel büyüklüklerin iyi belirlenmesi çözümün sıhhatini de direkt etkiliyecektir. kabul edilebilir bir çözümün üretilmesi mühendislik formasyonunun bir sonucudur. Bu nedenle yüksek sıcaklık ortamında çalışmak istenmeyen neticeler doğuracaktır. Bu nedenle sadece mukavemet problemi olarak ele alınabilir. Bu değişim malzemenin sertlik. Genelde. Diğer bir ifade ile bulunacak çözüm denkleminde ve çözüm aşamasında karşımıza çıkacak Sabit ve Değişkenlerdir. Örnek olarak.P N Isı taşınım katsayısı Güç P. A ve F ile malzemenin emniyet sınırını belirleyen gerilme değeri yeterlidir. İş. Sembolleri ve Birimleri Değişkenler Sembol Birim Değişkenler Zaman T Sn Atalet momenti Yol x. g Makina mühendisliği açısından önemli büyüklükler. 1. saniye ve kg. problemin daha komplex olmasına ve analitik çözümün daha zor olmasına neden olacaktır. K Kinematik vizkosite Isı Q. Enerji Hız V.λ H.τ ν µ P. Soğutma için eleman içerisinde soğtucu akışkan kanalları açılmalıdır. kolay çözüm açısından hangi fiziksel parametrelerin ihmal edilebileceği tayin edilebilir. mikroskopik yapı YMK yapıdan HMK yapıya kayabilir.sn daN/cm2 m2/sn Kg/m. Çünkü. Hatta soğutmayı temin etmek için eleman yapısında meydana gelecek dizayn değişimleri. santigrad derece.o C kW/m. g m/sn Isı iletim katsayısı Kuvvet F. kgmm2 Joule j/Kg. Oysaki b şıkkında malzeme yüksek sıcaklıktadır. ısı iletme kabiliyeti. sabitlerin problem çözümünde bir zorlaştırıcı ve kolaylaştırıcı bir etkisi yoktur.BG Gerilme o o Sıcaklık T C.α σ.W Kw.Cv K. üst sınırı yoktur. N/m2 . metre. mukavemet analizinde tekrar dikkate alınmalıdır. Joule Dinamik vizkosite Boyutsuz Basınç Sürtünme Katsayısı µ Boyutsuz Yay Katsayısı Birim uzama ε 3 kg/m Yogunluk Moment ρ Mm Kütle Çökme miktarı δ Sembol I W. Bu büyüklüklerin belirlenmesi ilgili problemin fiziğine hakim olmakla mümkündür.sn. Tablo II : Temel Fiziksel Büyüklükler. Bu açıdan b şıkkında malzeme ek bir sistemle soğutulmalıdır. Yanlış bir belirleme hasaplanan ve gerçekte meydana gelen değerler arasında bir farkın meydana gelmesine neden olacaktır. bunların birimleri ve sembolleri Tablo II verilmiştir. Dolayısıyla mukavemet hesaplarına ilave olarak ısı transferi hesaplamaları ve malzemenin mikroskobik analizide yapılmalıdır. elektrik iletkenliği. a şıkkında malzeme oda sıcaklığındadır. En basit problem için değişken sayısı en az iki tane olması gerekirken.

Q . Gerek ergime ve gerekse soğutma problemleri için roket ucundaki sıcaklık dağılımı bilinmelidir.g Değişken parametre Değişken parametre Sabit parametre Sabit parametre Değişken parametre Değişken parametre Değişken parametre Sabit parametre Bu büyüklüklerden uç geometrisi. x . y=y(x)=f(x) fonksiyonel gösteriminde y bağımlı. t zaman ise bağımsız değişken olarak isimlendirilir. Önceki örnekte verilen hareket probleminde.A .hava yoğunlugu. Bu nedenle uç tarafta sürtünme meydana gelir. Sıcaklık değerinin hesaplanabilmesi için deneysel veya teorik çalışma sonunda bir bağıntının bulunması gerekir. ρ . roket hızı gibi değerlere büyük oranda bağlı olacaktır. x ise bağımsız değişkendir [Örnek: y(x)=4sinx]. Hatta havanın sıcaklığı nemi. V hız bağımlı değişken olarak.roket ucunun geometrik yapısı . Aerodinamik yapıya sahip bir uç geometrisi ile düzlem yüzeye (küt geometri) sahip bir uç geometrisi aynı etkiye neden olmayacaktır.Sıcaklık.sürtünme sonucu meydana gelen ısı .Roketin hızı. “hangi zaman da hız ne olur?” şeklindeki soru sorulması nedeniyle V=V(t) şeklinde gösterim gerekir. Meydana gelen ısınma roket ucunun geometrisi. Genelde. Bu ayırma işlemi problemin çözümünde etkilidir.büyüklüklerin değişebilir kısmı kendi arasında BAĞIMLI DEĞİŞKEN ve BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN şeklinde iki alt gruba ayrılır. roket hareketini bozan etkileşimler meydana gelir. roketin hedefine varmadan bozucu tesirin altına girmesi roketin imal edilme düşüncesine aykırıdır. x bağımlı y bağımsız değişkenler olacaktır. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene karşı değer alabilen bir değişkendir. Çünkü. V . Eğer “V=10 iken t=?” sorusunun cevabı önemli ise t=t(V) şeklinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yerdeğiştirmesi de mümkündür. Sıcaklığın düşürülmesi için bir soğutma sistemi düşünülebilir. diğerleri değişir. Elde edilecek bu bağıntı bulunması gerekli veya kurulacak deney setinde ölçülecek fiziksel büyüklüklere şunlar olmalıdır: Fiziksel büyüklükler : . malzeme ve yerçekimi roketin hareketi süresince sabit kalırken. malzeme yapısının değişmesi başlangıçta yapılan hesaplamalarıda 7 . Örnek: Atmosferde hızla hareket eden roketin uç kısmındaki sıcaklık değerinin doğru olarak hesaplanması için gerekli fiziksel büyüklükler ne olmalıdır? Et kalınlığı Hareket yönü Roket içindeki cihazlar Hava akım çizgileri Açıklama: Roketin atmosfer içerisindeki hareti esnasında hava taneciklerinin akım çizgileri roketin uç kısmından dolayı şekilde gösterilen yapıya sahip olur.yerçekimi ivmesi . k . İstenmeyen bir olayın meydana gelmemesi için roket ucundaki malzeme cinsinin ve et kalınlığının istenen şartları sağlayacak derecede olması gerekir.hareket doğrultusu. Sıcaklık yükselmesi malzemenin ergime sınırını aşarsa istenmeyen. Burada amaç roket ucundaki sıcaklık değerinin rokete ve roket içindeki cihazlara zarar vermeyecek bir seviyede olmasıdır. Bu sürtünme de aşırı ısınmaya neden olur. Bağımsız değişken genelde keyfi değer alabilen değişkendir. Kolay çözümü veren bir grublama tercih edilmelidir. Çünkü. Meydana gelecek ısı uç taraftaki sıcaklığın yükselmesi ile neticelenir. gece gündüz gibi bir çok faktörle meydana gelecek ısınma değerini etkileyecektir. T .malzeme ve malzemenin ısı iletim katsayısı. Eğer x = x (y) şeklinde [Örnek: x(y)=4siny] bir düzenleme yapılırsa. Hava tanecikleri roket ucunun çarparak hareket doğrultusuna dik doğrultuda dağılırlar.

Bununla birlikte. sonucun mümkün olduğunca doğru olması için gerçek problemin küçük bir maketi olmalıdır. g yerçekimi etkisinde gelişen hareketler içinde kullanılabilir. T=T(ρ. mühendislik problemlerinin çoğu teorik ve deneysel neticelerin birlikte değerlendirildiği özelliktedirler. Ancak gerçek bir uygulamadan (deney bir nevi uygulama sahası olarak alınabilir) bulunması nedeniyle neticeleri analitik denklemlere göre daha sağlıklı olacaktır. a) V(t)=Vo-at . sabit olmasından dolayı. yoğunluğu ve ısı iletim kabiliyeti deneysel olarak belirlenmiş bir metal plaka içerisindeki sıcaklık dağılımı oldukca iyi bir hassasiyetle teorik olarak hesaplanabilir. viskozite (akışkanların sıvılık kabiliyetini gösterir). Bir çok mühendislik probleminin var olduğu düşünülürse sonsuza giden sayıda deney seti ile ancak tüm mühendislik problemleri çözüme kavuşturulabilir.Q. Sadece değişkenlerin birimleri birbirleriyle uyumlu olmalıdırlar. y(t)=Vot-0. Bunlara deneysel olarak bulunmaları sebebiyle AMPİRİK BAĞINTI ismi verilir. Çünkü. x. diğerleri bağımsız değişken olarak isimlendirilebilir. Yol ve zaman km (kilometre) ve h (saat) olarak verilmişse hız ve ivme km/h veya km/h2. Aynı zamanda deneysel ölçümler sonucu bulunmuş datalar iyi bir istatiksel bilgi ile değerlendirilmelidir. herhangi bir problemin deneysel olarak analizi çok kapsamlı deney setini ve çok sayıda deney yapılmasını gerekli kılar. ısı taşınım katsayısı (akışkanların ısı transfer etme yeteneğini gösterir). yoğunluk. Q ve V değerlerine karşılık T nin bağlı olarak hangi değerleri alacağı hesaplanabilir.Newton Kanunu ve integrasyonla bulunduğu için ANALİTİK DENKLEM’lerdir. ısı iletim katsayısı (katıların ısı transfer etme kabiliyetini gösterir). İlgili kitaplarada. Dikkat edilirse. Bu denklemler ivmenin sabit olduğu ve hareketin yavaşlayan bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin. 1.5at2 : Vo ilk hızıyla başlamış bir hareketin zamana bağlı hız ve yol denklemleridir. cm ve s (saniye) verilmiş ise cm/s veya cm/s2 olacaktır. Bu durumda a=g olacaktır. denklemlerde sabitler çok küsüratli değildir ve V(hız). 8 . Hiç süphesiz ki. sonsuza giden sayıdaki deney seti ise o kadar büyük sayıda personel ve maddi desteği gerekli kılacaktır. Çünkü. Günümüzde. a(ivme) ve t(zaman) değişkenleri için bir birim mecburiyeti verilmemiştir. Aynı zamanda ampirik denklemin sağlıklı kullanılma aralığı da belirtilmiştir. Bu nedenle malzeme özellikleri hareket süresince sabit kalmalıdır. çözümsüzlüğün olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Böylece keyfi ve bağımsız ρ. denklemin ampirik olup olmadığı belirtilir. Denklemlerde bulunan değişkenlerin birimlerinin ne olması gerektiği de açıklanmıştır. Böylece deneysel olarak belirlenebilen yerçekimi ivmesi teorik bir analizle birleştirilerek denklem üretiminde kullanılabildiğine dikkat edilmelidir. Bu denklemler. Deney seti. deneysel çalışma ancak.x. yerçekimi ivmesi gibi fiziksel büyüklükler ancak deneysel olarak tesbit edilebilirler.etkileyecektir. Verilen denklemler II. değişkenlerin önünde ve üst olarak bulunan sabitlerin çok küsüratlı olmasından anlaşılabilir. teorik analizin iyi neticeler vermediği. Yinede her hal için çok sayıda yapılması gereken deneylerin getirdiği yüksek maliyet nedeniyle teorik analizin mümkün olmadığı veya büyük oranda hatalı olduğu hallerde deneysel yönteme başvurulur. Örnek: Aşağıda verilen denklemleri analitik ve ampirik olması durumuna göre değerlendiriniz. Deneysel çalışmalarla bulunan bu bağıntıların kullanılabilme aralığı analitik denklemlere göre oldukça sınırlıdır. Değişken büyüklüklerden sıcaklık bağımlı. Verilen bir denklemin ampirik olduğu. Böyle bir bağıntının bulunması için deney yapan kişinin ölçüm cihazlarının kullanım kapasitesi ve hata yapma büyüklüğü hakkında uzman olması gerekir.V) şeklinde bir bağıntı araştırılıyor. Yani. Bu denklemler ile hesaplama bağımsız değişken olan zamanın 0 < t < ∞ aralığı içindeki tüm değerleri için geçerlidir. y(yol).4 Deneysel Çalışma Oldukca karışık ve analitik çözümü mümkün olmayan bazı problemlerde pratik hesaplamalar için kullanılan bir takım bağıntılar-denklemler deneysel çalışmalar neticesinde bulunur.

belirlenmiş fiziksel büyüklükler arasında direkt olarak bir denklem türetmek pek mümkün değildir. 1. çözülebilirlik şartına ulaşılabilmesidir. parçalama işlemi bağımsız değişkenler olarak belirlenen fiziksel büyüklükler esas alınarak gerçekleştirilir. Çünkü direkt bir denklem yazmak için mantiken ve fiziksel olarak gerekçe bulunamaz. Bu denklemde 0 ile 11000 metre arasındaki herhangi yükseklik yazılarak. ölçüm değerleri formülize edilmişlerdir. sırasıyla m ve Atm. Esas 9 . Çözülemeyen problemde. Genel olarak. Ancak. Sonuç olarak büyük sistemlerin belirli sayıda alt sistemlere bölünerek. zaman (t) için (zamanın diferansiyel elemanı veya diferansiyeli ). çözülemeyen problemin sonsuza (N→ ∞ ) giden sayıda parçalama ile çözümü aranırsa. Teorik çalışmada problemin seyri üzerinde etkili olan fiziksel büyüklükler tesbit edildikten sonra. (örnek olarak mm ve N/m2). çözülemeyen mühendislik problemlerinde genellikle süperpozisyon ilkesi uygulanır. Bu nedenle. onun matematisel olarak türevi (ingilizcede diferansiyel) dir. Başka bir ifade ile en küçük fiziksel yapıya diferansiyel eleman demek de mümkündür. Şayet. Ayrılan bu parçalar teker teker birbirlerinden ayrı olarak çözüme tabii tutulurlar. çözüm gayesi ile üretilmiş. Denklemdeki sabitler çok küsüratlıdır ve değişkenler H ve P . Diferansiyel Yüzey veya Diferansiyel Hacim isimlerinide alabilir.0065H ⎤ b) P = Po ⎢1 − ⎥ : Bu bağıntı atmosferin değişik yüksekliklerinde (H) ölçülen basınç To ⎦ ⎣ (P) değerlerinin nümerik ve istatistik metodlarla denklem haline dönüştürülmesinden belirlenmiş olup. Parçalama işlemi diğer bir tanımla türetmedir. Bu işlemde amaç fiziksel büyüklükleri sabit ve değişken şeklinde iki gruba ayırmaktır. bu değişkenlerin problemin geçerliliği süresince oynadığı rol de tespit edilmelidir. Daha yükseklerde yanlış netice verecektir. Yani denklemin kullanımına bir sınır getirilmiştir. hayali-sanal olarak düşünülen.⎡ 0. Başka birimlerde. diferansiyel eleman esas problemin bir minik minyatürü şeklinde olur. birimlerinde olmak zorundadırlar. termodinamikte ve akışkanlar mekaniğinde Kontrol Hacmi olarakda isimlendirilir. Bir fiziksel büyüklüğün en küçük parçası. Sıfıra en yakın ve en küçük şeklindeki bir yorum daha doğrudur. düşünülecek parametre sayısıda azaldığı için. o irtifa seviyesindeki basınç hesaplanabilir. Genel olarak. Bahsedilen parçalama işleminin sayısı arttıkca. H ve P’ nin bu denklemde kullanılması yanlış netice verecektir. Diferansiyel eleman. Daha önce çeşitli ölçüm cihazlarıyla basınç değerleri ölçülmüştür. Özellikle. Po ve To deniz seviyesindeki basınç ve sıcaklıklardır.5 Teorik Çalışma ve Diferansiyel Çözüm 5. Bu doğrulama işlemi bir problemin birkaç sahası için içra edildikten sonra ileri sürülen teorinin doğru neticeler verdiği kanaatine ulaşılır. Değişken fiziksel büyüklüklerin artan sayısı teorik analizin yapılabilirliğini azaltır. Daha sonra sonuçta elde edilen çözümler belirli fizik kaidelerine göre toplanır. Bu diferansiyel eleman duruma göre Diferansiyel Aralık. en küçük olmakla birlikte hiçbir zaman sıfır değere sahip değildir. Parçalama işlemi makas veya testere ile gerçekleştirilen bir olgu olmayıp. elde edilen neticenin daha sağlıklı olmasıda sözkonusudur. 1 büyük problemin N sayıda küçük probleme ayrılması esastır. Bu şekilde asıl problem için lazım olan genel çözüm elde edilmiş olur. ana probleme göre çok daha küçük olan problemciklerdir. bu gerekçelerin üretilebileceği yeni ortamlar düşünülmelidir. Genelde bir teorinin neticesi deneysel bir çalışmayla doğrulanmaya çalışılır. Daha sonra Nümerik Teknikler kullanılarak. Bu denklem ile sağlıklı bir hesaplama için maksimum H yüksekliği 11000 m olabilir. Bu prensibe göre çözülemeyen bir problem çözülebilir daha küçük parçalara ayrılır. Daha büyük problemleri ve yapıları daha küçük problemler veya yapılar şeklinde düşünmenin temel mantığı. çözülen problem bir geometrik problem ise. Dolayısıyla. elde edilen her bir parçaya DİFERANSİYEL ELEMAN ismi verilir. lim ∆t = N = dt N →O t şeklinde bir örnekle tariflenebilir. matematisel olarak. Dolayısıyla bu bir AMPİRİK DENKLEM’dir.26 Teorik çalışma deneysel çalışmaya göre ucuz olması nedeniyle tercih edilir. havanın atmosferik basıncınının denklemsel ifadesidir.

exp veya porabolik) cinsinden açık ifadesinin yazılabilmesi problemin çözülmüş olduğunu gösterir. esas problem bir silindir ise diferansiyel eleman da küçük bir silindir parçası şeklindedir. çözülemeyen bu problemin en küçük parçası olan diferansiyel eleman içerisinde tüm değişimler lineerdir. Bu tür eğriler veya değişimler asıl problem boyutunda meydana gelir. Genelliklede. denklem teşkil edilirken bağımsız değişkenin diferansiyel boyutunda. Buna göre hareketleri tanımlamak için gerekli olan bağıntıları tanımlayınız. Bu nedenle ya nümerik olarak yada analitik olarak tekrar çözülmelidirler. Herhangi bir t anındaki θ değeri bulunursa bu tüm t ler için kullanılabilir. Bilinen dx en küçük ama. Direkt hesaplamalar için kullanılamazlar. Şekilden S −S tgθ = 1 0 yazılabilir. tan. en küçük parçalara ayırarak meydana getirilen çözüm tekniğine ise DİFERANSİYEL ÇÖZÜM denir. “ y = ∫ xdx integralinde x=1. Dolayısıyla bir çözümsüzlük mevcuttur. bir küre ise diferansiyel eleman küçük bir bir küre parçası. Lineer denklemden daha basit ifade ise sabitlerdir. Sonuç olarak. yarım açı formülleri vb çözüm şekilleri gibi. bağımlı değişkenin nasıl değiştiği araştırılır. Ancak. Harekette yol zamana göre lineer olarak artmaktadır. Mantıksal olarak en küçük yapı içerisinde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi ancak lineer olabilirler. Sonuç olarak I. Hareketin tam olarak tanımlanabilmesi için s ve t ye . sistem sonsuza giden sayıda parçalara ayrılarak süperpoze edilir. Örnek : İki değişik harekette yolun zamana göre değişimleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Başka bir bakış açısıyla. Dolayısıyla I.” gibi Eğrisel Değişim mutlaka bilinmesi gereklidir. kısmi integrasyon.5(1. Bir diferansiyel denklem. cosinüs. Daha önce verilmiş olan İntegraller en basit cevaplanamaz. analitik olarak çözülebilen ve çözülemeyen tipleri mevcuttur. Dolayısıyla çözülemeyen ana problemler süperpoze edilirken genel çözüm grubunu oluşturan herhangi bir eğri çok sayıda doğrulara bölünmektedir.5x2+C den.problem bir prizma ise diferansiyel elemanda minik bir prizma. İntegrallerin çözümünde karşılaşılan değişken dönüşümleri. log. bu integralin çözümü olan y = 0. Lineer bir değimin eğimi (θ) tüm t değerleri için aynıdır. bildiğimiz klasik denklemlerden farklıdır. Diferansiyel çözümün anlaşılabilmesi için aşağıdaki kinematik probleminin üzerinde durulmasında büyük fayda vardır. Ancak. alınabilen veya alınamayan integrallerde olduğu gibi.5 ise dx = ?” sorusu hiç bir zaman netice bulamaz.Hareket) diferansiyel denklemlerdir.5)2+C şeklinde hesaplama yapılması mümkündür. sıfır olmayan bir büyüklüktür. diferansiyel denklemlerin çözümlerinde de çeşitli teknikler vardır. Çünkü.5 için y ne olmalıdır?” sorusu S1 S0 0 t0 θ Lineer Değişim (I. Aslında soruda “Şeklin yazı ifadesi nedir” sorusuna cevap isteniyor. (II. Bu nedenle “Bu bağıntı nasıl olmalıdır? Nasıl elde edilir? 10 Bu şekle göre I. Bulunacak bu bağıntı benzer hangi problemlerde S(yol) sorulara cevapların kullanılabilir. Bu denklemdeki t1 − t0 tgθ yol/zaman kavramına uygun olarak m/s birimine sahip olmalıdır. Hangi aralıklarda çözüm sağlıklıdır. Mühendislik problemlerinde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi başlangıçta bilinmez. Bir problemde bağımlı değişkenin bağımsız değişkene göre değişimi herhengi bir eğridir. en basit eğri-en basit denklem-en basit değişim lineer (y=ax+b) bir denklemdir. Yani diferansiyel boyutta parobolik. Hareket için s ve t böyle bir kavramla birbirine bağlanmakta ve bir denkleme dönüşmektedir. sinuziodal ve logaritmik eğriler veya değişimler meydana gelmez. “x=1.hareket) t1 t(zaman) Açıklama : Dikkat edilirse bir hesaplama için mutlaka gerekli olan bir denklem veya bağıntı isteniyor. y=0. Diferansiyel eleman ile ana problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklükler arasında belirli fiziki kaidelere göre geliştirilmiş bağıntılara ise DİFERANSİYEL DENKLEM ismi verilir. Diferansiyel denklemlerinde. Çünkü. Bu eğrinin bilinen fonsiyonlar (sinüs. lineer bir değişim yakalamak için.

hareket çözüm gayesiyle daha küçük parçalara ayrılırken. Böylece 4 küçük hareket için 4 tane denklem ve hız değeri bulunacaktır. Yani gerçek ve lineer değişimler birbirine yaklaşacaktır. Harekette olduğu gibi yol zamana göre düzgün değişmiyorsa kullanılamaz. her bir hareketin zamanı ∆t2=∆t1/2 olacaktır. gerçek eğri ve lineer eğri arasında bir ε1 kadar Hata farkı meydana gelecektir. Çözüm için II. Bu denklemler birbirine bağlı olup birinin neticesi bir sonraki hareketciğin input bilgisi olacaktır.hareketin 8 parçaya bölünmesi 2 3 4 ∆t1 0 ∆t1 ∆t1 ∆t1 t(zaman) I. Eğrinin eğimi zamanla değişmektedir. herhangi bir an için bulunmuş olan eğim diğer zaman dilimleri için yanlış olacaktır. Bu hatayı azaltmak için çözüm düşünülen küçük hareket sayısının artırılmasıdır. mantıksal bir tabanı olmadığı için yanlış olacaktır. Hareketteki yaklaşımla hızı bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla I. Harekette ise yolun zamana göre değişimi herhangi bir eğridir. 8 parçacık için 8 bilinmeyenli denklem sistemi ortaya çıkacaktır. Bununla 11 . Bununla birlikte lineer değişim ve gerçek değişim arasındaki farkta ε1 den yarı yarıya azalarak ε2 ye düşecektir. Neticede I. Çünkü. Çünkü. gerçek değişimler çözüm için olması arzu edilen lineer değişimler birbirlerine yaklaşacaktır şeklinde genel sonuç elde edilir. Bu büyüklüğe literatürde HIZ ismi verilmiş ve V harfi ile simgeselleşmiştir. Hareket 4 ve 8 parçaya ayrılırsa. Dolayısıyla 4 hareketcik için 4 bilinmeyenli. Bu nedenle her dilim içerindeki değişim lineer olarak kabul edilirse. Bu amaçla dilim sayısı bölüm sayısının 8 olursa. toplamı veya bölümü şeklinde direkt yazmak.hareketten elde edilen hız bağıntısı uygulanabilir. Netice olarak. V=V(t) veya S = S(t) şeklinde bir bağlantı arandığı için t bağımsız değişken olarak tercih edilmelidir.hareket uygulamasından elde edilecek hız ve denklem sayısıda 8 e çıkacaktır. “Niçin böyle bir fonksiyon?” sorusu her seferinde cevap bulamayacaktır. Bu yaklaşımdan hareketle parçalama sayısı arttıkca. Bu denklem eğimin sabit olduğu. Çözmek içinde hareket daha kısa süreli hareketciklere bölünmelidir. Böylece. Çünkü. aşağıdaki S-t grafikleri elde edilir. Bu nedenle.hareketin 4 parçaya bölünmesi I. bu çözüm küçükte olsa hatalı olacaktır. Fakat. II. II.ilave olarak m/s birimine sahip yeni bir fiziksel büyüklük gereklidir. Hareket için V=2sint + lnt veya V = 5t2-et gibi bir tanımlamalar doğru olmayacaktır. I. Bu hata kabul edilirse her bir hareketcik için I. Hareketin denklemi. II. Örneğin. yani. zamana göre değişimlerin lineer olması prensibi gözetilmelidir. bölüm veya dilim sayısının artması halinde meydana gelen hata azalacaktır. Bu eğriyi bilinen fonksiyonların çarpımı. S(yol) 1 ε1 Lineer değişim kabulu S(yol) 1 ε2 4 8 ∆t2 0 ∆t2 ∆t2 t(zaman) I. yolun zamana göre düzgün değiştiği tüm hareketler için geçerlidir.hareketin çözümünden s ve t arasında lineer bir değişim için çözümün olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. II. Hareket için bu noktada bir çözümsüzlük mevcuttur. kinematik problemlerde herhangi bir andaki hız ve yol merak edilir. V bağımlı ve t bağımsız S −S S değişkenler olmak üzere V (t ) = 1 0 = t1 − t0 t şeklindeki olup tüm zamanlar için hareketin hızını verir.hareket ∆t1 lik zamana sahip 4 eşit hareketciğe bölündüğü zaman her hareketcik içerisinde s-t değişiminin biraz daha basit olduğu görülecektir. II. II.

Dolayısıyla. yolun zamana göre birinci türevi olduğu sonucu çıkarılabilir. bağımlı değişkenin veya türevlerinin en büyük kuvvet derecesine görede Derece olarakta sınıflandırılabilir. Daha önce bahsedilen ve asıl problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklüklerin değişken olanları diferansiyel denklemlerin bağımlı ve bağımsız değişkenlerini meydana getirirler. kısmi diferansiyel denklemler “ ∂ “ operatörü ile gösterilirler. 12 . Bağımsız değişken sayısı birden fazla ise KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEM. zamanın (t) diferansiyeli dt. Ancak. bağımsız değişken ve sabitler ise eşitliğin diğer tarafında toplanırlar. Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem elde bulunmalıdır. buna türev veya diferansiyel. Çözüm aşamasında bağımlı değişken ve türevleri eşitliğin sol tarafında. türev ve integrasyon. ∞ m/sn veya ∞ oC gibi ifadeler ölçüm aletlerinin ve insan hafsalasının ötesinde bir olgudur. Sonsuzluk matematiksel ve fiziksel olarak yorumlanamayan bir büyüklüktür. ∞ sn. Bu kavramlar diferansiyel denklemin çözümünü de belirlemektedir. Hem bağımlı hemde bağımsız değişken sayısı birden fazla ise KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ sözkonusu olacaktır. Hareketciğin meydana geldiği bu en kısa zaman aralığı DİFERANSİYEL ELEMAN olacaktır. Bu işlem sonucu. Bu denkleme ulaşmak için uygulanan sonsuz küçük parçalara ayırma mantığı ve süreci DİFERANSİYEL ÇÖZÜM olarak bilinmektedir. Bu tanımlamalara ilave olarak.birlikte ele daha fazla bilinmeyenli denklem sistemi elde edilmektedir. Bulunan bu denklem tüm hareketler için geçerlidir. Bu değişkenlerin sayılarına göre diferansiyel eleman üzerinden elde edilecek diferansiyel denklemin isimlendirilmesi yapılabilir. elde edilen denklem sistemi bir toplama işlemi gerektirir ki bunada integrasyon ismi verilir. çözüm tekniğini ve diferansiyel denklemi ilk bulan bilim adamlarının isimleriyle anılan diferansiyel denklemlerde mevcuttur. sonsuz veya tanımsız olmadan önceki. hızın (V) diferansiyeli dV ve sıcaklığın (T) diferansiyeli dT olacaktır. ∞ N. Ancak meydana gelecek çok bilinmeyenli denklem sistemini çözümü bu artırıma engel olacaktır. En az hata ile çözüm için sistem en küçük parçasına ayrılır. Bu denklem sisteminin çözümü ayrı bir zorluk olarak düşünülmelidir.hareket için herhengi bir zaman diliminde hız ifadesi matematiksel yaklaşımla şu şekilde yazılabilir: n. Yolun zamana göre değişimi ne olursa olsun bu denklemle cevap almak mümkündür. Bu son ifadeden hızın. Bağımsız değişken sayısı ve bağımlı değişken sayısı birer tane ise diferansiyel denklem ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM ismini alır. En az hata için dilim sayısı olabildiğince artırılmalıdır. sıfır değilse Homojen Olmayan (non-homojen) diferansiyel denklem olarakta isimlendirilir. hata sıfır değildir. operatörü ile. çözüm için bir sistemin sonsuz küçük parçalara ayrılması ve bunların tekrar toplanması olarak tariflenebilir. “Çok bilinmeyenli denklem sistemi nasıl çözülecek?” ve “yukarıdaki ifadeden S nasıl çekilecel?” soruları cevaplanmalıdır. parçalama sayısı t ∆S dS n → ∞ ⇒ → dt → 0 ⇒ lim ∆t = dt = V n n →∞ ε →0 Bu prosesle bulunan denklem DİFERANSİYEL DENKLEM olacaktır. Yinede. Diferansiyel denklemler aynı zamanda bağımlı ve bağımsız değişkenlerin diferansiyellik derecesine (türev mertebesine) göre Mertebe olarak. Başka bir ifadeyle birbirinin tersi olan.hareketin S = S(t) fonksiyonu belirlenip zamana göre türetilirse hız bulunmuş olur. eğer eşitliğin sağ tarafı sıfır ise Homejen. Adi diferansiyel denklemler “ d “ . İşlemlerdeki ∆t ve ∆S sonlu küçük zaman ve yol. Bu açıdan II. dt ve dS ise sonsuz küçük zaman ve yol olarak isimlendirilir. Eğer parçalanma sayısı sonsuza giden miktarda büyük alınırsa hata değeride sıfıra ve hareketciğin zamanı gidecektir. Yolun (S) diferansiyeli dS. Ancak. Bu nedenle herhangi bir ifadeyi sonsuz kabul etmek mümkün değildir. II. bağımlı değişken sayısı birden fazla ise DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMİ ismini alır. tanımlı olan son değere matematikten bildiğimiz LİMİT ile ulaşılabilir.

x ve y bağımsız değişkenler. 1. x bağımsız değişken. 1. x bağımsız değişken. mertebe.5. x bağımsız değişken.denk. x bağımsız değişken.y) fonsiyonunun 1. Açık formu bilinmeyen birden fazla bağımsız değişkene bağlı bir bağıntının diferansiyeli alınabilir ve bu diferansiyel form minimum-maksimum hesabı veya başka çözüm amacıyla kullanılabilir. türevleri şu şekildedir. dx≠0 ve dy≠0 yazılabilecektir. Denklemi . 1. 3. mertebe 1. 1) dy + 4 y = sin x dx : y bağımlı. Isı transferinde kullanılır. Adi dif.denk. Mertebe.derece non-homojen ⎣ dx ⎦ d4y + 4 y = 0: y bağımlı. 1. 2. ve 2. x ve y bağımsız değişkenler. Bir extramum noktada bağımlı değişkenin diferansiyeli sıfırdır. sistemi 1. 1. 13 . Bir z=z(x.derece homojen 5) dx 4 6) q = − k 7) dT : Fourier Dif. x bağımsız.derece (lineer) non-homojen dx 2 3) dy + 4 y 3 = sin x : y bağımlı.derece dr ∂2T ∂2T + = 0 : T bağımlı değişken. Böylece yukaridaki örnek için ∂z = 0. dz = ∂z ∂z dx + dy dy ∂x d 2z = ∂2z 2 ∂2z ∂2z dx + 2 dxdy + 2 dy 2 ∂x 2 ∂x∂y dy Özellikle extramum (minimum veya maksimum) noktaların belirlenmesi noktasında çok faydalıdır.derece (lineer) non-homojen 2) d 2y + 4 y = sin x : y bağımlı.denklem ∂x 2 ∂y 2 ds d 2 r + =3 dt dt dr − 3s = ln t dt ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y 8) : s ve r bağımlı. Kısmi dif. Mertebe.Örnek : Aşağıdaki diferansiyel denklemleri isimlendiriniz.1 Bazı Diferansiyel Uygulamaları Diferansiyel yaklaşım denklem üretiminin yanında varolan bazı denklemlerin çözümünde de kullanılır. Kısmi dif. 1. 4. t bağımsız değişkenler. Fakat bağımsız değişken bu noktalarda kesinlikle sıfır değildir.mertebe. 1. 2. Bu noktada bazı örnekler şu şekilde verilebilir.mertebe.sistemi 9) ∂2u ∂2v + = x+y ∂x 2 ∂y 2 :u ve v bağımlı .derece (non-lineer) non-homojen dx 2 ⎡ dy ⎤ 4) ⎢ ⎥ + 4 y = sin x : y bağımlı.

Problem-1: Bir akış ortamında akışkan taneciklerinin hızını veren hız profilini veya hız alanını belirleyiniz. Hız bir vektörel büyüklük olup her 3 eksen üzerinde de izdüşümü meydana gelebilir. dz + dy + dx + ∂x ∂y ∂t ∂z Bulunan diferansiyel ifade dt’ye bölünerek ivme bağıntısı bulunabilir. V = Ui + Vj + Wk . A ise ısının transfer olduğu yüzeydir.(Tiç-Tdış)=C. ∂V ∂V ∂V ∂V dt yazılabilir. En az ısı kaybı için hangi geometri uygundur. geometri R yarıçapında ve H yüksekliğindeki bir silindirik yapı. Sıcak sıvının soğumasının en az düzeyde olabilmesi için düşünülen geometrilerin boyutları ne olmalıdır.t) ise dV = ∂V ∂V ∂V dV ∂V dx ∂V dy ∂V dz ∂V ∂V + ise a = W+ + V+ + U+ =a= ∂x ∂y dt ∂x dt ∂y dt ∂z dt ∂t ∂t ∂z Son ifadedeki ilk üç terim konuma bağlı konvektif ivme.z. geometri ise KxLxM boyutlarında prizmatik yapıdır. Dolayısıyla hız sabit olsada akışkanlar için ivme sıfır olmayabilir. V ve W olarak gösterilirse hız için şu işlemler yapılabilir.y. Akış kanalının boyutları. V=V(x.A. dolayısyla akış kesiti değiştiği için kütlenin korunumuna göre hızda değişmelidir.z ve t nin fonksiyonu olacaktır. Taneciklerin ivmesi için bir bağıntı türetiniz. son terim ise zamana bağlı ivme olarak bilinir. Yukarıdaki şekilden görüleceği üzere seçilen orijin noktasından uzaklaştıkca farklı hız değerlerine ulaşılacaktır. Bu durumda hız x. Problem-2: 25 oC lık ortam sıcaklığında 300 oC lık sıcaklığa sahip 1000 m3 lük bir sıcak sıvıyı saklamak üzere iki farklı geometriye sahip depo düşünülmektedir.(300-25) denklemiyle basitce hesaplanabilir. Isı akış doğrultuları şekilde oklarla gösterilmiştir. Aynı zamanda her noktadaki hız değeri zamanlada değişebilir.y. y ve z ye göre değişecektir. V hızının x. 1. y ve z üzerindeki izdüşümleri U. Bu durumda ısının en az miktarda kaybı için sadece A yüzeyi ile 14 .A. Meydana gelen ısı transferi Q=C. z V x 0 y Çözüm için gerekli koordinat sistemi kartezyen (x:y:z) olarak seçilirse akışkan taneciklerinin hızı x. Burada C depo malzemesinin ve ortamın bir sabit değeridir. R K M H L Açıklama: Isı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. 2.

oynanabilir.10)=600 m2 1000 m3 lük hacim silindir yapı ile daha düşük yüzey alanı ile sağlanmaktadır. Silindirin yüzey alanı (553. 1000 m3 lük hacmi veren en küçük A yüzeyi aranmalıdır. A nın R ye göre değişimi şekilde verilmiştir.419) 2 + = 553.7 (=[600-553.582 0 1000 1000 = = 10.10+10. Q ve A doğru orantılı olacağı için. Bu şekle göre R nin 5 m civarlarında A yüzey alanının minumum bir değeri vardır. 15 .613 10 × ⎛ 2000 ⎞ R=⎜ ⎟ ⎝ 4π ⎠ 2000 1/ 3 = 5. Silindir için sadece R’nin fonksiyonu olarak değişiyordu.419 5 10 15 20 1 r 20 Prizmatik yapı için çözüm: HACİM= KLM = 1000 ⇒ K= 1000 1000 1000 + + LM ) ve A = 2( KL + KM + LM ) = 2( M L LM Öncekinden farklı olarak burada A hem L hemde M nin fonksiyonu olarak elde edilebildi.L) ise diferansiyeli şu şekildedir. Silindir yapının tercih edilmesiyle ısı kaçağından %7.58m 2 R 5. ∂M A’nın en küçük değerini bulmak için türevi (dA) sıfır olmalıdır. L= ⇒ L3 = 1000 ise L=10 m = 2(− 2 + L) = 0 ⇒ L = 2 2 2 ∂M M M 1000 / L A = 2( [ ] M=1000/102 =10 m ve K=1000/(10.58 m2).10+10. =0 ∂L ∂L ∂M ∂A = 0 .10)=10 m dir . 1000 1000 ∂A 1000 1000 + + LM ) ise = 2(− 2 + M ) = 0 ⇒ M = 2 ∂L L L M L ∂A 1000 1000 1000 .838m . en az ısı tranferi için A değeride en küçük olmalıdır. Silindirik yapı için çözüm: HACİM= πR 2 H = 1000 ⇒ 1000 1000 ve A = 2πR 2 + 2πRH = 2πR 2 + 2πR 2 πR πR 2 A nın en küçük değerini bulmak için türevi sıfır olmalıdır. 2 2/3 πR ⎛ 2000 ⎞ π⎜ ⎟ ⎝ 4π ⎠ 2000 2000 Amin = 2πR 2 + = 2π (5. prizmanın yüzey alanından (600 m2 ) daha küçüktür. 2000 dA 2000 A = 2πR 2 + ⇒ = 4πR − 2 = 0 3000 R dR R 3 H= 2. Bunun içinde A’nın L ve M ye göre kısmi türevleri sıfır olmalıdır. A=A(M. Amin=2(10. dA = ∂A ∂A ∂A dL + dM ise dL≠0 ve dM≠0. olmalıdır.58]x100/600) daha tasarruf edilebilir.419m A( r) 1000 H= 553.

5.? Çevre=2a+2b=500 m.. y Zy y0+dy y0 dy dx Zx Z Zx ? dx dy ? Zy Diferansiyel Eleman Diferansiyel yüzey 0 x0 x0+dx x 16 .. Örnek olması açısından bir integralin alt ve üst sınırının ortalaması.. ∞ y ' ' (0) 2 y ' ' ' (0) 3 y ( IV ) 4 y (V ) 5 y ( n ) (0) n x y ( x) = y (0) + y ' (0) x + x + x + x + x + . alanının maksimum a olması için kenar uzunlukları ne olmalıdır. Bu serilerin xo=0 açılımı Maclaurin ve xo≠0 açılımı ise Taylor serisi olarak bilinmektedir. a=250-b Alan=A=a. Seriler yardımıyla dx..4. = ∑ ( x − xo ) n 2 3. Derece bir polinomu gösterir. Değişik seri ifadeler olmakla birlikte en temel seri “kuvvet serisi” olarak bilinir.2 4. Problem: Şekilde görülen taralı alanda Z vektörü düzlemsel değişim göstermektedir.2 n! n =0 Bu açılımlar yardımıyla çözümsüzlüğe sebep olan bir türevlenebilir bir fonksiyon polinom haline dönüştürülerek çözümsüzlük aşılmaya çalışılır.Problem-3: 500 m uzunluğundaki bir tel ile bir saha çevrelenecektir..b =b(250-b) = 250b-b2 dA/db=0 ise 250-2b=0 ise b=125 m ve a=125 m bulunur b 1. Bu serideki xo çözüm sahasının alt ve üst noktaları arasını veya çözüm civarını tarif eder. Çözüm süreci içerisinde fonksiyonun kendisi işlemin devamını mümkün kılmaz ise seri açılımıyla devam edilir.. bir aranılan kök değerinin yaklaşık değeri veya bir türevin noktası olabilir.2 Seriler Analitik veya teorik çözümlerin üretilmesinde en çok kullanılan yötemlerden biride seri açılımlardır. Koordinat sistemini (x:y) seçerek diferansiyel elemanı oluşturunuz.3.dy lik diferansiyel elamanın sınırları arasında bir bağıntı geliştiriniz. Herhangi bir triginometrik veya logaritmik fonksiyonun kendisi çarpımı veya toplamı bu açılım ile gösterilebilir... Bu serinin bir xo noktası civarında gösterimi şu şekildedir: y = ∑ Cn ( x − xo ) n =C0 + C1 ( x − xo ) + C2 ( x − xo ) 2 + C3 ( x − xo ) 3 + C4 ( x − xo ) 4 + . = ∑ n! 2 3.3. + Cn ( x − xo ) n n =0 ∞ Bu ifade n.2 n =0 ∞ y' ' ( xo ) 2 y' ' ' ( xo ) y ( n) ( xo ) 3 y( x) = y( xo ) + y' ( xo )( x − xo ) + ( x − xo ) + ( x − xo ) + . Dikdötgen şeklinde olması istenen sahanın..2 5.

y ve y0 değişken oldukları için seçilen bir eleman tüm diferansiyel elemanları temsil edecektir. akış ortamı bir denklemin yazılabileceği 17 . Z ( x) = Z ( xo ) + ∂Z ( yo ) ∂Z ( xo ) ( y − yo ) ( x − xo ) . x0. Daha önce verilen seride y yerine Z yazarak x ve y yönündeki değişimler Taylor Serisi belirlenmiş olur. (x0:y0) daki Z değerleri biliniyor kabul edilirse. Sadece diferansiyel eleman için değil. Bu elemanın koordinatları (x0:y0) ve (x0+dx:y0+dy) olacaktır. Örnek olarak diferansiyel elemanın bir yüzeyindeki gerilme σ ise dx kadar ve dy kadar sonraki değerleri şöyledir. Diferansiyel elemanın bir yüzeyindeki (x0:y0) veya girişindeki değerler Zx ve Zy ise karşılık yüzeylerdeki (x0+dx:y0+dy) veya çıkıştaki değeri nedir? Bu soru diferansiyel eleman üzerinden denklem üretiminde.2 ∂y n n! n =0 Daha önce diferansiyel elemanın sonsuz küçük olduğu ve içerisindeki tüm değişimlerin lineer olduğu söylenmişti. Direkt bir denklem yazmak mümkün olduğu için. Dolayısıyla yukarıdaki ifadede. (x0+dx:y0+dy) daki Z değerleri bu denklemler yardımıyla belirlenebilir. Sonsuza giden sayıda olan diferansiyel yüzeylerden bir tanesi ele alınarak istenen bağıntı kurulabilir. = ∑ ∂y ∂y 2 2 ∂y 3 3. Bu amaçla. Nasıl bir eğri değişimi ile iki sınır birbirine bağlanmaktadır. Diferansiyel eleman üzerinde x0≠0 ve y0≠0 olduğu için Taylor Serisi bu amaçla kullanılabilir. Z x ve y’ ye göre lineer olarak artacağı veya azalacağı için. Z ( yo + dy) = Z ( yo ) + ∂Z ( yo ) dy ∂y bulunur Bulunan sonuçlar mühendislikte kullanılan değişik fiziksel büyüklükler için gemelleştirilebilir. Bir yüzeydeki Zx ve Zy değerleri hangi fonksiyonel değişimle diğer yüzeylere ulaşmaktadır..Çözüm için taralı alan diferansiyel yüzeylere bölünmüştür. yukarıdaki denklemde x=x0+dx ve y=y0+dy yazılmalıdır: Z ( xo + dx) = Z ( xo ) + ∂Z ( yo ) ∂Z ( xo ) ( yo + dy − yo ) ( xo + dx − xo ) . Ancak Z hem x hemde y ile değiştiğinden türevler kısmi türev olacaktır... Z=ax+b ve Z=cy+d ise 1. (x:y) düzleminde hava yoğunluğu hesabı yapılmak istenirse yukarıdakine benzer işlemler yapılır. Z ( y) = Z ( yo ) + ∂y ∂x Bu ifadeler diferansiyel eleman içerisinde Z’ nin x ve y’ ye göre değişimini göstermektedir. Çünkü tüm fonksiyonlar seriye açılabilir. özellikle sürekli ortamlar için (ısı akışı veya akışkan akışının oluşturduğu ortam katı cisimler gibi belirli bir sınıra sahip olmadığı için sürekli ortam olarak isimlendirilir) önemlidir. Böylece yukarıdaki açılımlar şu şekle dönüşürler.türev sabit olacaktır... Buradaki x. σ ( x + dx) = σ ( x) + ∂σ ( x) dx ∂x σ ( y + dy ) = σ ( y ) + ∂σ ( y ) dy ∂y Bir hava akımında akış sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak hava yogunluğu çok değişecektir. = ∑ ∂x ∂x 2 2 ∂x3 3..2 ∂x n n! n =0 Z ( y) = Z ( yo ) + ∞ ∂Z ( yo ) ∂ 2 Z ( yo ) ( y 2 − yo ) ∂3 Z ( yo ) ( y − yo )3 ∂ n Z ( yo ) ( y − yo )n ( y − yo ) + + + . Z ( yo + dy) = Z ( yo ) + ∂y ∂x ∂Z ( xo ) dx ∂x Bulunan son ifadelerde gerekli yoketmeler yapılarak ve yeniden düzenlenirse Z ( xo + dx) = Z ( xo ) + . Bu durumda Z nin x ve y’ ye göre x0 ve y0 daki Taylor açılımları şu şekilde olacaktır: ∞ ∂Z ( xo ) ∂ 2 Z ( xo ) ( x 2 − xo ) ∂3 Z ( xo ) ( x − xo )3 ∂ n Z ( xo ) ( x − xo )n Z ( x) = Z ( xo ) + ( x − xo ) + + + . tüm sistemler için bir değişimi seri ile ifade etmek mümkündür. Daha yüksek mertebeden türevler bu durumda sıfır olacaktır. Bu soru seri açılım ile cevaplanabilir.

Bu şartların anlaşılması için. “C” bir sabit olup reel. 1. Bu diferansiyel denklemin çözümünden hesaplamalarda kullanılabilecek analitik bağıntılar bulunur. Mertebe. Görülebileceği gibi çözüm için belirli olması gereken şart sayısının C sabiti sayısına eşit olması gerekir. Başlangıç ve sınır sartları tariflenirken bu orijin noktası ve koordinat sisteminin tipi dikkate alınmalıdır. başlangıç ve sınır şartları şartlar sağlanamadığı için çözümsüzlük mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak başlangıç ve sınır şartlarının bilinmesi veya problem üzerinden çıkarılabilmesi gerekir. 2. Örnek olarak. özellikle kısmi diferansiyel denklemlerin çözümünde çok etkilidirler. Diğer taraftan. Eğer proplem geometrisi üzerindeki orijin noktası yer değiştirirse. pozitif veya complex sayısal karşılığı belirli olmayan büyüklüktür.6 Başlangıç ve Sınır Şartları İntegrallerin en basit diferansiyel denklem oldukları noktasından hareketle başlangıç ve sınır şartlarının tarifi ve gereği integrasyon işleminden verilebilir. Bu şartlar aynı zamanda diferansiyel denklemin çözümü sonrasında bulunan analitik ifadenin sağlaması gereken değerlerdir. Bu şartlar problemin yapısından elde edilir. Bu sabitlerin sayısı diferansiyel denklemin mertebesine göre değişir.diferansiyel elemanlara bölünür. makine mühendisliği eğitimi sürecinde mutlaka 18 . enerjinin korunumu. integrasyon işlemi veya diferansiyel denklem çözümü sonrasında elde edilecek çözüm denklemi bu C sabitlerinide içerecektir. başlangıç ve sınır şartlarının değeride değişecektir. kullanılacak şartların durumlarına göre problemler SINIR DEĞER PROPLEMİ veya BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİ olarak da isimlendirilebilir. diferansiyel denklemlerin çözümü esnasında da belirsiz integral çözümünde karşımıza çıkan integral sabitlerine benzeyen “C” diferansiyel denklem sabitleri karşımıza çıkar. bağımsız değişken geometri veya boyut ise bulunması gereken şart SINIR ŞARTI olarak isimlendirilir. mertebe için 1 tane C sabiti. 2. İyi tesbit edilmeleri çözümün sağlığı üzerinde müspet yönde etkili olacaktır.Newton Yasası vb kullanılarak yukarıdaki eşitlikler ile bir diferansiyel denklem bulunur. diferansiyel denklemim çözümü mutlaka bir koordinat sistemine (kartezyen koordinatlar. Eğer bağımsız değişken sayısı biden fazla ise bu sayılar bağımsız değişken adedi ile çarpılmalıdır. Diferansiyel denklemin bağımsız değişkeni zaman ise bulunması gereken şart BAŞLANGIÇ ŞARTI. II. Bir problem sadece sınır veya sadece başlangıç şartı gerektirebileceği gibi her ikisinide birden isteyebilir. mertebe için 3 tane C sabiti bulunur. Elemanın bir yüzeyindeki belirli kabul edilerek diğer yüzeyindeki yogunluklar yazılabilir. Diferansiyel denklemlerin çözümü daha ziyade belirsiz integral çözüm mantığı ile çözülürler. 1. 3. Bu şartlar. silindirik koordinatlar veya küresel koordinatlar ) göre yapılmak zorundadır. Her koordinat sistemi mutlaka bir orijin noktasına sahiptir. Diferansiyel denklem çözümlerinde bu sabitlerin sayısı daha fazla olabilir. Eğer bu şartlar yerine gelmezse rahatlıkla çözümün yanlışlığından bahsedebiliriz. bağımsız değişken sayısı 2 olan bir kısmi diferansiyel denklemin C sabiti sayısı 4 tür. negatif. Literatürde. Yoğunluk (ρ) için bu değerler. İşte bu C sabitlerinin sayısal karşılıklarının bulunmasını sağlayan hallere BAŞLANGIÇ ve SINIR ŞARTLARI ismi verilir. Dolayısıyla. Bir noktada çözüm denkleminin fiziki olarak doğru olup olmadığı hakkında karar vermemizi sağlayan en temel büyüklüklerdir. x3 y = ∫ x dx ⇒ y = +C 3 2 x=3 ⇒ y=? 33 y = +C 3 (C den dolayı y tam belli değil) Belirsiz integral ile sadece bir C sabiti karşımıza çıkmaktadır. tamsayı. ρ ( x + dx) = ρ ( x) + ∂ρ ( x) dx ∂x ρ ( y + dy ) = ρ ( y ) + ∂ρ ( y ) dy ∂y Diferansiyel eleman üzerinden çeşitli fiziksel kanunlar. Sonuç olarak nümerik karşılığı belli olmayan C’ li denklem ile direkt olarak sayısal bir hesaplama yapılamaz. Yani. Çözüm fonksiyonu bulunabilmesine rağmen. mertebe için 2 tane C sabiti . Bilindiği gibi belirli integrasyon (sınırlı integrasyon) ve belirsiz integrasyon (sınırsız integrasyon) şeklinde iki integral alma yöntemi mevcuttur. kütlenin korunumu.

t 6. ısı iletim yeteneği ) 4. duvar veya levha içindeki sıcaklık yükselirse bir ısı üreticisi.b ve c eğrilerinden biri olacaktır Her mühendislik probleminin çözümünde mutlaka bir referans sistem olarak bir eksen takımı (Kartezyen koordinat sistemi. Zaman . Duvarın veya levhanın iç bölgesindeki sıcaklıklarda bu iki değerin arasında olacaktır. Aksi halde. Isının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa akması gerektiği için. şekilde görülen kesik çizgilerle verilmiş eğrileri tanımlayan. Böyle bir bilgi olmadığı için doru sıcaklık dağılımları a. Başlangıç ve sınır şartlarını belirleyiniz. aşağıdaki uygulama problemlerinin iyi analiz edilmesinde fayda vardır. Böylece duvar içerisindeki sıcaklık değişimi T(x) eğrisi veya denklemi şekildeki a. Malzeme (yoğunluk. Bulunan diferansiyel denklemlerin belirlenen sınır veya başlangıç şartları vasıtasıyla çözümleri ileriki bölümlerde verilecektir. q 2. T 3. Doğru olması mümkün olabilecek veya beklenen çözümler neler olabilir? Isı akış Doğrultusu T1 Duvar veya Levha T T1 a b c q T2 T2 0 x=L L x Duvar içerinde sıcaklık değişimi Beklenen sıcaklık eğrileri Problemi etkileyen Fiziksel büyüklükler: 1. Silindirik veya küresel koordinatlardan birisi) seçilmeli ve problem geometrisinin bir yeride eksen takımının orijin noktası olarak tercih edilmelidir. bulunması 19 . b ve c eğrilerinden biri olacaktır. minimum veya maksimum noktalara sahip çözümler fiziken yanlış olacaktır. En son olarakta. Transfer olan ısı mıktarı . Bu problemlerde ilk önce diferansiyel denklemin meydana getirilmesi araştırılacak daha sonra başlangıç ve sınır şartları bulunacaktır. elde edilen diferansiyel denklemlerin çözümüyle bulunması gereken eğriler araştırılacaktır. Yüzey alanı . Böylece duvarın bir yüzeyi T1. Bu sıcaklık değerleri T1>T2 şeklinde birbirinden farklı olarak verilmiş ise levha-duvar içerisinden geçen ısı miktarını ve levha-duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını problem üzerinde etkili olan fiziksel büyüklüklere bağlı olarak bulunuz. Sıcaklık . Isı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. x = L ise T=T2 ∆T=T1-T2 x = 0 ıse T=T2 x = L ise T=T1 Bir duvar veya levha ile iki ayrı sıcaklığa sahip iki ayrı ortam oluşturulmuştur. duvarın iç noktalarındaki sıcaklık değerleri T1 ve T2 den büyük veya küçük olamaz. x = 0 ıse T=T1 2. düşerse bir ısı absorberi olmalıdır. Çünkü. Termodinamik kanunlara göre iki ortam arasında ısı transferinin olabilmesi için ortamlar arasındaki sıcaklık farkının sıfırdan farklı olması gerekir (∆T=T1-T2≠ 0). çözüm fonksiyonunun bu eğrilerden birini vermesi gerekir. Doğru bir çözüm için. A Sınır Şartları orijin noktası solda orijin noktası sağda 1. diğer yüzeyi T2 sıcaklığına sahip olacaktır. Kalınlık . Böyle bir durumda iki ortam arasındaki levha veya duvar üzerinden bir miktar ısı geçecektir.görülecek en temel konuları ihtiva eden. L 5. Çünkü. PROBLEM-1: L kalınlığındaki levha veya duvarın iki yüzeyindeki sıcaklıklar T1 ve T2 dir.

( q ≈ 1/ Lm .t) (1) şeklinde bir denklem geliştirmektir.Termodinamiğin 2. Fakat bu orantının derecesi bilinemez. mühendisliğin pratik uygulamalarında zamana göre bir değişme istenmez. yasasına göre ısı yüksek sıcaklık ortamından düşük sıcaklık ortamına akar. Aynı zamanda bulunacak çözümün formuda eksen takımının tipinden ve orijin noktasının yerinden etkilenecektir. n:orantının derecesi) . Eğer x yönü q doğrultusuna göre 30o açılı seçilseydi T ve q hem x hemde x’ e dik doğrultuda (y doğrultusu) değişim göstereceğinden 3 boyutlu (T. Bu işlem yapılırken mutlaka fiziksel büyüklüklerin DEĞİŞKEN olan tipi ele alınmalıdır. Bu tür zamana bağlı olarak değişmeyen problemler DAİMİ (steady) veya SÜREKLİ REJİM olarak isimlendirilir. Yani malzemenin ısı iletme kabiliyeti ısı yükü ile doğru orantılıdır. Ancak duvar veya levha içerisinde her nokta için bir sıcaklık değeri sözkonusudur.x) bağlı olarak değişmektedir.gerekli başlangıç ve sınır şartları ancak orijini belirli olan bir sistem için belirlenebilir. Çünkü. kötü ise daha az ısı iletilmelidir. cözüm süresince veya çözüm alanında değişmezler. Eksen takımının orijin noktası olarak levhanın sol tarafı tercih edilmiştir. Bununla beraber sıcaklık kalınlığın her noktasında farklı değerler aldığı için değişkendir. Ancak bir denklemin veya bağıntının geliştirilmesine yardımcı olabilecek. . Yani transfer olan ısı miktarı sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır. Başka bir ifade ile sıcaklık (T) kalınlığa (L. fiziksel büyüklükler arasında şu yorumlar çıkarılabilir: . Malzemenin ısı iletme kabiliyeti malzemeye ait bir sabit olup. ( q ∝ ∆Tn . 20 . Bu değer literatürde ISI İLETİM KATSAYISI olarak bilinmektedir.A.malzeme. Direkt böyle bir bağıntının yazılması şu aşamada mümkün değildir. düzlemsel kartezyen koordinatlar seçilmiş ve eksen doğrultularıda T ve x olarak alınmıştır. Zaman bağlı olarak değişen problemlere DAİMİ OLMAYAN (unsteady) problem ismi verilir. Böylece 2 boyutludeğişkenli (T ve x) çözüm aranacaktır. Başka bir ifade ile iki ortam arasında ısı transferinin olması için aralarında bir sıcaklık farkının (∆T=T1-T2 ) olması gerekir. 4 ve 5 nolu elemanları değişken olurken diğerleri sabittirler. problem geometrisi bir düzlem yapı arzettiği için. Bu sıcaklık farkı sıfır ise ısı transferi olmaz. Dolayısı ile sıcaklık farkı büyüdükce transfer olan ısı miktarınında artması gerekir. Kalınlık sabit değer gibi görülebilir. Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerin 2. Yani sıcaklık duvar içerisindeki noktadan noktaya değişmektedir. Böylece çözüm düzlemi düşey doğrultu T ve yatay ısı akış doğrultusu x olacaktır. 5 nolu fiziksel büyüklük olan zaman da bir değişkendir. Seçilen eksen takımının her eksenine (her doğrultusuna) fiziksel büyüklüklerden bir tanesi atanmalıdır. deneysel çalışmalarla düzenlenmiş tablolardan malzeme tipine göre seçilir. Bu şartlar altında gerekli olan sınır şartları çıkarılmıştır. Duvar içerisi koordinat sisteminin x boyutu ile temsil edildiğinden T x’e göre değişecektir. sınır şartlarına ilaveten birde başlangıç sartı gerekecekti.A ısı akış doğrultusuna dik yüzey alanı olup transfer olan ısı ile doğru orantılıdır. yüzey alanı ve transfer olan ısı sabittir. Bu problemin çözümünde amaç fiziksel büyüklükler arasında q=q(T. m: orantı derecesi) . Yani q ile L ters orantılıdır.Levhanın veya duvarın kalınlığı arttıkca q miktarı azalmalıdır. Malzeme. Yukarıdaki yorumların ilk ikisi birleştirilerek şu şekide bir denklem elde edilir. problem parametrelerinin zamana göre değişimi istenmeyen ve beklenmeyen bazı olumsuzlukları beraberinde getirir. Ancak. zaman problemin çözümünü zorlaştırmasının yanında. Eksen takımı ve orijin noktasının yeri değiştirilmiş olsa sınır şartlarınında değişeceği açıkca görülebilir.Levha veya duvar malzemesinin ısı iletme kabiliyeti iyi ise daha çok ısı. Eksen takımı olarak. Çünkü.x.x ve y) bir problem meydana gelecekti. Şayet T ve x zamana bağlı olarak değişmiş olsaydı eksenlerin biri zaman boyutunu temsil ederken.

∆T n q=k m L (3) Son ifadedeki k bir orantı sabiti olup yukarıdaki 3. Dolayısı ile m ve n bilinmediği için sayısal hesaplamada yapılamaz. i sonsuz küçük parçalama sayısı ise ⇒ T T1 lim i →∞ L = dx lim ∆T = dT i →∞ i Lineer değişim Diferansiyel Eleman ve içerisindeki sıcaklık dağılımı x+dx Lineer değişimler dT T2 0 x x+dx x x dx Diferansiyel eleman ve üst taraftaki açıklamalar 3 nolu ifadeye taşınarak yeni haliyla denklem şu şekilde yazılabilir. sıcaklığın levha içerisinde kalınlığa bağlı olarak ne şekilde değiştiği bilinmemektedir. Diğer bir ifade ile a. Sonsuz giden sayıdaki doğrucuklar yanyana gelerek herhangi bir eğriyi oluşturmaktadırlar.b ve c eğrileri diferansiyel elemanlar vasıtasıyla sonsuza giden sayıda lineer doğruya ayrılmıştır. Bu sıcaklıklar T1 ve T2 nin arasında olacaktır. dx sonsuz küçük levha kalınlığı olduğu için. Sonuç olarak. Bu eleman çok küçük olduğu için içerisinde sıcaklığın kalınlığa göre değişimide LİNEER olacaktır. Bu parçalama sayısı artıkca her parça içerisindeki değişimler lineer hale yaklaşacaktır. Bölünen her parça içerisinde değişimler biraz daha basitleşir.q∝ ∆T n Lm (2) Bu orantı bir katsayı ile ( k ) eşitliğe dönüştürülebilir. Eğer. bunların bir tanesi aşağıdaki gibi olacaktır: Bu incecik duvarın yüzey sıcaklıkları T1' T2' olacaktır. Sıcaklığın levha içerisindeki değişimi a. Çözüm için bundan sonra fiziksel büyüklükler ile diferansiyel eleman arasında yukarıdaki mantıkla bağıntı elde edilmeye çalışılır. Sıcaklığın duvar veya levha içerisindeki değişimi a. Matematik ifadeyle.T2' ) olacaktır. hem malzeme ısı iletme yeteneği hemde orantı katsayısı sabittirler. bu aşamada bir tıkanma meydana gelmiştir. Bu değişim m ve n nin değerlerine göre şekil alacaktır. bu kalınlığın iki kenarı arasındaki sıcaklık farkıda sonsuz küçük (dT= T1' . Çünkü. b ve c eğrilerinden hangisi olursa olsun. Bulunan son denklem daha ileriye götürülemez. dT q=k (4) dx 21 . bu eğrilerin diferansiyel eleman üzerindeki izdüşümleri mutlaka bir doğru olacaktır. Bu en küçük yapıya DİFERANSİYEL ELEMAN ismi verilir. Bu diferansiyel eleman genelde problem geometrisinin çok küçültülmüş bir minyatürü olur ve genelde diferansiyel eleman ile ana problemin geometrisi birbirine benzerler. duvar veya levha içerisindeki sıcaklık dağılımının bilindiği bir yapı bulunursa çözüm ileriye götürülebilir. b ve c eğrilerinden hangisidir. Şayet bölüm işlemi sonsuza giden sayıda yapılacak olursa sistem en küçük parçasına ayrılmış olur. yorumu temsil edebilir. Süperpozisyon prensibi gereği çözülemeyen bir bütün çözülebilir daha basit ve kontrol edilebilir küçük parçalara ayrılır. Dolayısıyla diferansiyel eleman içinde m=n=1 olacaktır. Çünkü. Sonuç olarak. Duvarın en ince dx kalınlığındaki dilimlere ayrıldığı düşünülürse.

Bu nedenle 4 nolu denklemle hesaplanacak ısı da negatif olacaktır. Böylece elde edilecek dr et kalınlığına sahip içiçe sonsuza giden sayıdaki diferansiyel elemanlar içerisinde değişimler lineer olacağından m =n=1 olacaktır. Levha kalınlığını temsil eden dx ve sıcaklık farkını temsil edene dT’ nin nümerik değerleri bilinmektedir. Denklemde T bağımlı x ise bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla 5 nolu diferansiyel denklemin esas problem için geçerli olabilmesi için integre edilmesi veya diferansiyel denklem çözümünün uygulanması gerekir. Seçilen eksen takımına göre T nin x’ e göre çizdiği eğri negatif eğimlidir. Duvar veya levha için önerilen fiziksel değişkenler bu problem içinde geçerli olacaktır. b ve c eğrilerinden birini veren bir ifade olmalıdır. Fakat değişken ve sabitler noktasında bir değişim olacaktır. Fakat. Bu durumda q ısısı r doğrultusunda akacaktır. Oysaki ısı (q) mutlak değerdir. Aksi takdirde bulunan çözüm fiziki olarak doğru olmaz. Çünkü. parçaların herbirinden bulunan çözümlerin toplanması demek integral alma işlemi ile eş anlamlıdır. Yukarıdaki benzer analiz burada yapılabilir. Aynı problem T1 sıcaklığında su taşıyan borunun T2 sıcaklığındaki bir ortam için analiz edilmiş olsaydı. dT q = − Atk (5) dx Bulunan bu ifade içindeki “d” operatörlerinden dolayı bir diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. Gerçek bir hesaplama için d operatörlerinin yokedilmesi gerekir. Bu nedenle meydana gelecek tersliğin giderilmesi için 4 nolu ifade aynı zamanda (-) ile de çarpılmalıdır. Eksen takımının orijin noktasının yerinin levhanın sağ tarafının seçilmesi halinde negatif eğimden kaynaklanan olumsuzlukların olmayacağı açıktır. içerisinde diferansiyel operatör olan “d” bulunmaktadır. Toplam çözümün bulunması için her bir parça tek tek çözülerek. Bir tane bağımsız değişken olduğu için ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM olarak da isimlendirilir. Dolayısyla 5 nolu denklem sadece diferansiyel eleman için geçerlidir. q ısısı T1>T2 şatıyla boru içerisinden dışarıya doğru akacaktı. Düzlemsel yapılar kartezyen koordinatlarda kolaylıkla ifade edilebilir. Yeni durumda ısı transferi yüzeyi boru içinden dışına doğru değişmektedir. tekrar integre ederek toplanabilir. Eğer levha için ortaya atılan analizler boru içinde yapılırsa ısı değeri ∆T n q=k olarak bulunacaktır. Silindirik bir yapı olması nedeniyle böyle bir problemde referans sistem olarak SİLİNDİRİK KOORDİNAT (r. Bu nedenle herhangi bir A yüzeyinden t kadar zamanda tranfer olan ısının bulunması için 4 nolu denklem A ve t ile çarpılmalıdır. Isı transferinde bu bağıntı FOURIER DENKLEMİ olarak bilinmektedir. Yani esas sistemin diferansiyeli-türevi alınmıştır. Bu fonksiyonel bağıntı şekildeki a. Yine n ve m için sayısal değer bulunumayacağı için bu (r 2 − r1) m denklem kullanılamıyacaktır. 5 nolu denklem herhangi bir hesaplama için uygun değildir. lim i →∞ r1 − r 2 = dr lim ∆T = dT i →∞ i ise q = k dT dr 22 . Şimdi önemli olan “boru et kalınlığı içerisinde sıcaklığın değişiminin ne olduğu?” sorusu olacaktır.θ. Böylece düzlemsel duvardan eğrisel boruya geçilecektir. Bu d operatörleri esas problemin sonsuza giden sayıda parçalanmasından elde edilmiştir.Son denklemin birim analizi yapıldığı zaman birim alandan birim zamanda transfer olan ısıyı vereceği görülecektir. Böylece levhada sabit kabul edilen A yüzeyi boru için r nin fonksiyonu olacaktır. Çözüm sonrasında 1 nolu denklem yapısında hesaplamalar için uygun bir fonksiyonel bağıntı bulunur.z) sistemi seçilecek ve boru eksenide orijin noktası olarak alınması gerekecektir. Bu değerlerin belirli olduğu yapıya ulaşmak için r doğrultusu (radyal doğrultu) sonsuza giden sayıda dilimlere ayrılacaktır. Sonsuz sayıda parça için bu işlemin yapılamayacağı aşikardır. matematiksel olarak sistem parçalanarak türevi alınmış ise. elde edilen çözümlerin toplanması gerekir. Yani. Buda 5 nolu diferansiyel denklemin çözümü demektir.

Neticede problem-1 deki yapıdan farklı bir beklenti meydana gelecektir. Böyle bir durumda diferansiyel eleman dr et kalınlığındaki ve dθ açısını gören silindir parçası olacaktır. Şayet malzemenin ısı iletme yeteneği iyi ise bu yükselme nispeten az. Bu durumda iç bölgelerden dış yüzeylere doğru bir ısı akışı sözkonusu olacaktır. r2 T2 T1 T1 r2 q ısı akışı doğrultusu Bulunacak Denklem T=T(r. Prizmatik yapının tüm noktalarındaki sıcaklık değeri başlangıçta To değerine sahiptir. Küresel koordinatlarda ise aynı değişim bir r doğrultusu ve iki açı (θ ve ϕ açıları) ile ifade edilmektedir.r2 T2 T1 T1 r2 q ısı akışı doğrultusu Bulunacak Denklem T=T(r) dr T2 T1 0 T2 T1 T2 T2 T2' T1' Diferansiyel Eleman Eğer boru çevresi boru etrafındaki sıcaklıklar birbirine eşit olmadığı kabul edilirse sıcaklıklar birbirlerinde farklı olacağı için ısı transferi hem r hemde θ yönünde olacak ve sıcaklık dağılımıda hem r hemde θ yönünde değişecektir. içerisine su doldurulan havuzda suyun seviyesinin yükselmesi gibi iç taraftaki sıcaklığın yükselmesine neden olacaktır. borular. Başlangıç ve sınır şartlarını belirleyiniz. Yanlış tercih değişken sayısını artırabilir. Artan değişken sayısı problem çözümünü zorlaştırır. Silindirik koordinatlarda iki doğrultu (r ve z doğrultuları) ve bir açı (θ açısı) ile ifade edilmektedir. Bu koordinat sistemlerinin farkı kartezyen koordinatlarda değişim birbirine dik üç dogrultu (x. çekirdek reaksiyonları veya elektriki rezistans gibi yöntemler vasıtasıyla q* kadarlık sabit bir ısı üretimi mevcuttur. θ) dr dθ T1 T1 0 T5 T1 T4 T3 T1 ≠ T2 ≠ T3 ≠ T4≠ T5 Diferansiyel Eleman Dikkat edilirse problemin asıl geometrisi ile diferansiyel elamanı arasında bir benzerlik mevcuttur. Bunun yanında problem geometrisi ile seçilen koordinat sistemi uyumludur. Doğru bir koordinat tercihi önemlidir.z doğrultuları) vasıtasıyla ifade edilmektedir. yaylar silindirik koordinatlarda kubbe gibi yapılar küresel koordinatlarda analiz edilmelidir. Aynı zamanda yapının yüzeyindeki sıcaklıkların birbirinden farklı olması nedeniyle sıcaklık farkından dolayı da bir ısı akışı sözkonusudur. Bu nedenle diferansiyel eleman için hem r hemde θ yönünde dilimler düşünülmelidir. Zamanla suyun havuzda seviyesinin yükselmesi gibi prizmatik yapı içerisindede sıcaklık yükselecek ve yapının sıcaklık yükselmesinden dolayı iç 23 .y. Prizmanın iç taraflarındaki beklenen sıcaklık yükselmesi muhtemelen yüzey sıcaklıklarının da üzerine çıkacaktır. Düzlemsel veya plaka yapılar kartezyen koordinatlarda. kötü ise daha fazla olacaktır. İçerde üretilen ısı. Problem 2 : İçerisinde birim zamanda ve birim hacimde q*[kj/m3s] kadarlık ısı üretilen ve cevresi farklı sıcaklıklara sahip HxLxM ebatlarındaki prizmatik hacim içerisindeki sıcaklık dağılımının hesaplanabileceği diferansiyel denklemi tesis ediniz. Prizmatik yapı içerisindeki sıcaklık dağılımını veren denklemin karekteristiğini tahmin ediniz. Prizmatik hacim içerisinde kimyasal.

DENKLEM olacaktır. Üretilen ısı miktarı. Hacim merkezi. başlangıç noktası.y. 7. Bu durumda çözüm için gerekli olan sınır ve başlangıç şartları seçilen eksen takımına göre şu şekildedir: Sınır şartları: Başlangıç şartı : 1. T(x. İç enerji.t) = T5 Şu aşamada (1) nolu denklemin açık fonksiyon olarak yazılması mümkün değildir. Bu 24 . orijin noktasının özellikli bir nokta olması gerekir.y.t) =T2 5.t) = T3 3.0. Problemin fiziksel büyüklükleri şunlardır: 1. elde edilen en küçük yapı diferansiyel eleman olur. T(x. prizmatik yapı içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği ve fonksiyonel yapısı belirli değildir.0) = To 2. 4. Sıcaklık. Bağımsız değişken sayısı birden fazla olduğu için bulunacak olan diferansiyel denklem de KİSMİ DİF. T(0. Malzeme : Yoğunluk.H. Bu nedenle bu değişimin belli olduğu daha küçük bir fiziki yapı ele alınmalıdır. q* : Genellikle sabittir. Prizmatik yapının sıcaklığı konuma ve zaman göre değişebileceği için değişkendir. t = 0 T(x.z. Eksen takımının orijin noktası ise sol alt köşeye tesbit edilmiştir. 5. T : Konuma(x. Sıcaklık farkı değişirse transfer olan ısı miktarıda değişecektir.x.y.t) = T4 4. Dolayısıyla iç ve dış taraf arasındaki sıcaklık farkıda değişecektir.y.M.z. ağırlık merkezi. y T6 T2 Isı akış Doğrultusu L T3 0 H M T4 x T1 ≠T2 ≠ T3 ≠T4 ≠ T5 ≠T6 z T5 T1 Fiziksel büyüklüklerin 5 tanesi değişkendir. T(x. T(L. ısı iletim kabiliyeti ve mikrokobik yapı ile şekli sabit olmalıdır. minumum veya maksimum değere sahip noktalar orijin olması açısından faydalı noktalardır. Fakat. Bu değişkenlerin bir tanesi Bağımlı değişken olarak alınırken diğerleri bağımsız değişken olarak seçilmelidir. Boyutlar : Yapı içerisine sıcaklık değiştiği için değişkendir.z.y.q*) (1) Bu problemde yapının prizmatik olması (silindirik veya küresel bir yapıya sahip olmaması nedeniyle) nedeniyle çözüm için kartezyen koordinatlar seçilmiştir. 6.y.t) = T6 6.q. Kötü bir orijin noktası gereğinde çözümsüzlüğe kadar gidebilir. Orijin noktasının yeri başka yerde seçilebilirdi. Daha küçük bir yapı için büyük prizmatik yapı daha küçük prizmalara ayrılmalıdır. Orijinin yerinin iyi belirlenmesi çözüm rahat olmasınıda sağlayacaktır.z.malzeme.0. u : Belirli sıcaklıktaki malzemenin sahip olduğu enerjidir.t) = T1 1. Bu küçük prizma yapıların sayısı sonlu değerde bir sayı ise ancak nümerik çözüm yapılabilir. Problem prizmatik yapıdan dolayı kartezyen koordinatlarda çözülecektir. T(x. İstenen olması nedeniyle T bağımlı diğerleri bağımsız değişken olarak tayin edilir.y. Zaman . Isı q : İç ve dış sıcaklık farkının değişmesinden dolayı değişkendir. Çünkü fiziksel büyüklüklerin birbirlerine göre. Neticede bulunacak fonksiyon şu formda olmalıdır: T = T ( t.t : Değişkendir. simetri ekseni. 3.z.z. Eğer bölünen sayı sonsuza giden bir değerde ise. 2.z ) ve zamana (t) bağlı olarak değişir.enerjisi de artacaktır.

ρ dir. Giriştedeki birim yüzeydeki ısıl yükün qx. İlave olarak bir yüzeyindeki değerine bağlı olarak diğer yüzeyindeki değer seri açılımlarla belirlenebilir. Diğer taraftan [2] denklemindeki iç ısı üretimide açıklanmalıdır.kanunu) göre aşağıdaki ifade yazılabilir: Giren ısı miktarı . kenarlarda daha düşük olacağından (Isıtıcı mantığına) ısı iç bölgelerden dış bölgelere akacaktır. qy ve qz ise. y yönündeki dx.dx dy dz olacaktır.Çıkan ısı miktarı + Üretilen ısı miktarı = İç enerji değişimi (2) İç enerji toplam kütle için U. y ve z doğrultusunda birim yüzeyden akan ısılar qx. Sonuç olarak örnek olarak alınan diferansiyel elemanın birkaç yüzeyinden ısı girişi olurken. dV=dx dy dz ise dm=ρ dx dy dz ve dU= =ρ dx dy dz Cv dT Daha önce bahsedildiği gibi havuzda zamanla suyun birikmesi gibi. yüzeye yakın bölgelerde üretilen ısılar ise daha kolay yüzeye ulaşacaktır.2 deki seriler kavramı ve örnek problemindeki bilgilerden faydalanarak belirlenebilir. diferansiyel eleman içerisinde üretilen ısı ve bu diferansiyel elemandan komşu diferansiyel elemanlara geçen ısı arasında enerjinin korunumunu gösteren Termodinamiğin 1. En küçük hacim içerisinde üretilen ısıda en küçük olacaktır (hacim dV ise Q da dQ olur).dz. V:hacim [m3] ve ρ : yogunluk [kg/m3] ise m=V. Diferansiyel elaman üzerindeki ısı üretimi ve transferi arasında enerjinin korunumu prensibine (termodinamiğin 1. U = m Cv dT [ KJ] ise du =Cv dT ve dU = m Cv dT m:kütle [kg]. sonsuza giden sayıda dilimlere ayrılarak dx.dV= q*[kj/m3s]. Seçilen koordinat sistemine uygun olarak x. içindeki q* kadarlık ısı üretiminden dolayı zamanla diferansiyel eleman içerisindeki sıcaklıkta yükselecektir. qy ve qz ile sembolize edilmiştir. Daha önce verilen qx. hacmi ve iç enerjisi şu şekilde olacaktır. Bu durumda birim zamanda diferansiyel eleman içinde ∂T meydana gelen iç enerji değişimi ρ Cv dxdydz olacaktır. Daha önce verilen HxLxM ebatlarındaki prizma x. dy ve dz kadar sonra ne kadar ısı çıkacağının hesaplanması Bölüm 1. Diferansiyel hacim içerisindeki toplam ısı üretimi dQ*=q*[kj/m3s].dy. Diferansiyel eleman sonsuz küçük olduğu için kütlesi ve hacmide sonsuz küçük olacaktır. diğer yüzeylerinden ısı çıkışı olacaktır. Bu durumda elemanın diferansiyel kütlesi. sıcaklık farkından dolayı farklı yönlerde farklı ısılar akacaktır.y. Büyük prizmatik yapının H. u =Cv T [ KJ/kg] . Çünkü. Merkezi yerlerde sıcaklık daha yüksek. [2] denkleminde açıklanmayan ifadeler diferansiyel elemanın yüzeylerinden meydana gelen ısı transferleridir. dx. Bu diferansiyel hacim içerisinde tüm değişimler lineerdir.5. prizmanın merkezi bölgesinde üretilen ısı zorlukla yüzeye ulaşırken. Prizmanın bütün yüzeyleri farklı sıcaklıkta olup. Diferansiyel hacim içinde sıcaklığın x.diferansiyel eleman bir hacim yapıyı göstermesinden dolayı DİFERANSİYEL HACİM ismini alır. Kanununa göre bir denge olmalıdır.z) bağlı olarak değişecektir.dz ve z yönündeki ise dx. birim kütle için u ile gösterilir. y ve z yönlerine göre değişimi lineedir. Bu dt aralığında sıcaklık lineer değişerek dT kadar artar.y ve z yönünde sonsuz küçük dilimlere ayrılarak sonsuza giden sayıda dx. Hesaplamalarda diferansiyel yüzeyin yüzey alanı dikkate alınmalıdır. sıcaklığın değiştiği yönlerde. Zamana göre sıcaklığın nasıl değiştiği bilinmediği için zaman boyutuda sonsuz küçük dt aralıklarına ayrılır. Bu değerler sabit olmayıp (x. Sabit hacimdeki özgül ısıya (Cv) bağlı olarak şu şekilde denklemize edilmiştir.dy dir. qy ve qz yüzeylerle çarpılmalıdır. T birden fazla bağımsız değişkene ∂t bağlı olduğu için kısmı diferansiyel ( ∂ ) kullanılmıştır.dz 25 . dy ve dz lik boyutlara sahip sonsuz küçük sanal hacimlere bölünür. Dolayısıyla merkezden yüzeylere doğru birim yüzeyden geçen ısılar artarak değişecektir. L ve M boyutları. Herhangi bir diferansiyel elemana komşu diferansiyel elemanlardan geçen ısı. İç enerji maddenin sıcaklığından dolayı sahip olduğu enerjidir. Aşağıdaki şekilden görüleceği üzere x yönünde diferansiyel eleman yüzeyi dy. Sıcaklığın yükselmesi ile de eleman içerisindeki iç enerjide değişecektir.

ebatlarında eleman elde edilir.⎢q x + x dx⎥dydz + qxdzdy + qydxdz + qz dydx . ⎡ ⎢q ⎣ + ∂q y y ∂y ⎤ dy⎥dxdz ⎦ dz ∂q z ⎤ ⎡ ⎢q z + ∂z dz ⎥ dydx ⎣ ⎦ qx dy dz dy ∂q x ⎤ ⎡ ⎢q x + ∂x dx⎥dydz ⎣ ⎦ Diferansiye Eleman Diferansiyel Hacim : dV = dx dy dz dx qzdydx qydxdz Bulunan değerler [2] ifadesinde yazılarak aşağıdaki diferansiyel form elde edilir. ∂q y ⎤ ⎡ ∂q ∂q ⎤ ⎤ ⎡ ⎡ dy⎥dxdz . ∂T ∂q x ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂q x ∂2T = −k 2 qx = −k ⇒ = −k ⎥⇒ ∂x ∂x ∂x ⎢ ∂x ⎦ ∂x ∂x ⎣ k=sabit qy = −k ∂q y ∂q y ∂T ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂2T = −k 2 ⇒ = −k ⎥⇒ ∂y ∂y ∂y ⎢ ∂y ⎦ ∂y ∂y ⎣ k=sabit (4) ∂T ∂q z ∂ ⎡ ∂T ⎤ ∂q z ∂2T = −k 2 q z = −k ⇒ = ⎢− k ⎥ ⇒ ∂z ∂z ∂z ⎣ ∂z ⎦ ∂z ∂z 26 k=sabit .⎢ qx dydz + x dxdydz ⎥ + ∂z ∂x ∂y ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ∂T + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz ∂t ∂T ⎡ ∂ qy ⎤ ⎡∂ q ⎤ ⎤ ⎡∂ q dydxdz ⎥ − ⎢ z dzdxdy ⎥ − ⎢ x dxdydz ⎥ + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz −⎢ ∂t ⎦ ⎣∂x ⎦ ⎣∂y ⎦ ⎣∂z Bulunan son denkleme Problem 1’ de bulunan fourier denklemi de dikkate alınarak düzenlenirse ve tüm ifade dx dy dz ile bölünürse denklem en son haline getirilmiş olur. Bunlardan bir tanesi seçilerek aşağıdaki şekli verilen yapı üzerinden işlemler yapılabilir.⎢ qz dxdy + z dzdxdy ⎥ .⎢ q y dxdz + y dydxdz ⎥ .⎢q y + ∂y ⎦ ∂z ⎦ ∂x ⎦ ⎣ ⎣ ⎣ ∂T + q* dxdydz = ρ Cv dxdydz (3) ∂t Gerekli parentezler açılarak sadeleştirmeler yapılırsa şu ifade elde edilir: ∂q ⎡ ⎤ ⎡ ∂q ∂q ⎤ ⎤ ⎡ qxdzdy+qydxdz+qzdydx.⎢q z + z dz⎥dydx .

x=L 3. Çünkü U’nun x’e ve diğer etkenlere göre nasıl bir değişim gösterdiği bilinmememektedir. Bu eleman sonsuz küçük alınırsa değişim daha isabetli olarak doğru bir şekilde bulunacaktır. Bu denklem matematiksel bir isimlendirme ile 2. Çünkü sonsuz küçük yapılarda değişimler lineerdir. Problem 3 : İki direk arasında asılı bulunan. Bununla birlikte merkezi bölgelerdeki sıcaklığın kenarlarındam daha yüksek olması gerektiği söylenebilir. Bu değerde kablolara yatay yönde verilen germe kuvvetiyle (To) sağlanır. ∂ 2 T ∂ 2 T ∂ 2 T q * ρC v ∂T + + + = k ∂t ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 k (5) 5 nolu denklem ısı transferinde Isı İletiminin Temel Diferansiyel Denklemi olarak bilinir. Bunun nedeni değişimin karekteri ve mertebesinin bilinmemesidir. L mesafesi sonsuza giden sayıda dilimlere ayrıldığı varsayılarak. Fiziksel değişkenler : 1. Beklenen sıcaklık dağılım eğrisi ileri bölümlerde diferansiyel denklemlerin çözümü aşamasında verilecektir. Yani sonsuz küçük 27 Sınır şartları: 1. Bu uzunluk dx miktarına tekabül edecek ve dx uzunluğundaki çökme miktarıda dU kadar olacatır. Çökme miktarı (değişken) 3. birim uzunluk ağırlığı wo [N/m] olan L[m] uzunluğundaki kabloda yerçekimi etkisiyle meydana gelen çökmeyi veren diferansiyel denklemi belirleyiniz ve sınır şartlarını tespit ediniz.derece non-homojen kısmi diferansiyel denklemdir. Dolayısıyla bütün bu etkilerin iyi bir kombinasyon içerisinde çözülmesi gerekir. en küçük uzunluğa sahip kablo elde edilir.Yukarıdaki ifadeler yerine taşınıp bütün ifadeler diferansiyel hacime bölünüp gerekli sadeleştirmeler yapılarak şu ifade elde edilir.mertebe 1. X=L/2 ise U=0 ise U=0 ise U= Umax ( dU = 0) dx . U çökme miktarı belirli bir değeri geçemez. x=0 2. meydana gelecek çökmenin hemen hemen bir parabolik eğri olması beklendiğinden ve bir parabolun en rahat tanımlanabilmesi (y=ax2+bx+c) nedeniyle kartezyen koordinatlar seçilmiş olup. Direklerarası mesafe (değişken) Bu problemde de direkt olarak U’yu veren bağıntı bulunamaz. Germe kuvveti (sabit) 4. Bu germe kuvveti ise kabloyu koparmaya çalışacağından kablonun kopma mukavemeti ile sınırlanmıştır. Seçilen elemanın büyük olması bu lineer değişim yaklaşımını geçersiz kılar. Çözüm için kullanılacak eksen takımı olarak. eksen takımının orijin noktasının yeri ise sol taraftaki direğin tepe noktası alınmıştır. y g 0 U(x) direk L x kablo U(x): x çizgisine göre kabloda yerçekiminden dolayı meydana gelen çökme miktarının x’ e göre değişimi g: yerçekimi ivmesi Bu tür problemler gerek asma köprü hesabında ve gerekse kabloların asıldığı iki direk arasındaki mesafenin araziye uygun olarak hesabında önemlidir. Kablo ağırlığı (sabit) 2. Bu durumda fiziksel büyüklükler ve sınır şartları şu şekilde olur. Burada yapılacak işlem yine bu belirsizliğin giderileceği daha küçük model ve eleman düşünmektir.

Hesabı düşünülen bu problemdeki kabloda herhangi bir hareket düşünülmediği için statik denge şartları (ΣFx=0.uzunlukta meydana gelen çökme de sonsuz küçük olacaktır.T1sinα = dw dw = wo dx ( diferansiyel elemanın ağırlığı) (3) (2) 2 nolu ifade To değerine bölünerek ve 1 nolu ifadedeki değerler kullanılarak şu işlemler yapılabilir: Burada wo (N/m) kablonun birim uzunluğunun ağırlığıdır. Diferansiyel elemandan tgα = ve yukarıdaki analizler birleştirilerek aşağıdaki dx ifade bulunur: d ⎡ dU ⎤ w o d 2U wo ⎡ dU ⎤ w dx = ⇒ = dtgα = d ⎢ ⎥ = o ⇒ To dx ⎢ dx ⎥ To dx 2 To ⎣ ⎦ ⎣ dx ⎦ 28 . Elde edilen diferansiyel eleman ve üzerinde etkili olan kuvvetler şekil olarak aşağıda görülmektedir: T2 β dU dx → 0 ve dU → 0 ise α → β α – β → dα ( veya dβ ) α T1 dw dx Önceki problemlerden farklı olarak göre kesme yüzeylerinde yeni fiziki parametreler (T1 ve T2 kesit alma kuvvetleri) belirtilmiştir. ΣFy = T2sinβ .tgα = dtgβ = dtgα Bu işlemde β açısı α dan sonsuz küçük miktarda büyük olmalıdır. To dx → 0 ise α → β ise β . ΣFy=0) uygulanabilir. α + d α = β olduğuna dikkat dU edilmelidir. Dolayısıyla kablo doğrultusu boyunca değeri değişir. Bu diferansiyel elemanın statik dengesi T1 ve T2 ile sağlanacaktır. Diferansiyel eleman asıl kablodan kesilerek çıkarılmış gibi düşünüleceğinden kesilen yüzeyleri temsil eden T gerilme kuvvetleri hesaba katılmalıdır. Rüzgardan meydana gelecek küçük salınım hareketleri ise hesapların basitliği açısından ihmal edilebilir. Direk tepe noktalarında germe kuvveti To yatay olduğu için herhangi bir noktadaki eğim ile T nin çarpımı To a eşit olacaktır.α → dβ (veya dα) ise tgβ . Statik denge şartları diferansiyel elemana da uygulanabilir. ΣFx = T2cosβ-T1cosα = 0 ise T2cosβ = T1cosα = To (1) Bu denklemin başka bir ifadesi kablonun herhangi bir noktasındaki eğimin (α) cosinüsü ile o noktadaki T kuvvetinin çarpımı. Bu gerilme kuvvetleri germe kuvvetinin ve kablo ağırlığının vektörel toplamından meydana gelir. T2 sin β T1 sin α dw − = To To To T2 sin β T1 sin α dw ise − = T2 cos β T1 cos α To tgβ − tgα = wo dx olarak bulunur. başka noktasındaki eğimin cosinüsü ve T nin çapımına eşittir.

Hız . araca hızıyla orantılı olarak. Bu problemde öncekilerden farklı olarak sadece aracın takip ettiği yörünge sonsuz küçük dilimlere ayrılır. Problem 4: Su içerisinde tamamen batmış ve durmakta iken denizaltı P sabit motor kuvvetiyle harekete başlamıştır. 4V su direnç kuvveti ise harekete engel olmaktadır. İvme .4V = m. Fiziksel büyüklükler: 1. Bu denklem 1. V : değişken 3.derece adi diferansiyel denklemdir.a . Hareket esnasında. kütle . su tarafından 4V şiddetinde bir direnç kuvveti tepki vermektedir. m : sabit 2. P motor kuvveti hareketi sağlarken.derece 1. Bu durumda kullanılacak bağıntı. zaman.a ise P .kanunudur. Problem 5 : Akışkanların hareketinde kütlenin korumunu temsil eden süreklilik denklemini bulunuz.Bulunan son ifade 2. orijin noktası olarakta hareketin başlangıç noktası tercih edilmelidir. hareketli sistemlerin dengesini temsil eden Newton’un 2. Bu problemde hareketli bir sistem analiz edilecektir. Çözüm için referans sistem olarak. Maddesel nokta kinematik bir kavram olup diferansiyel eleman gibi çok küçük yapıyı ifade etmektedir. P kuvveti : sabit 5. Her dilim içerisinde yolun zamana göre değişimi lineerdir ve hız her sonsuz küçük zaman aralığı (diferansiyel aralık veya zaman) içerisinde sabit bir değere sahiptir (V= ds/dt). Hız profili veya gradyanı akış bölgesinde nokta nokta hızın nasıl değiştiğini ifade eder. t :değişken V (m/s) P(N) Başlangıç şartı 1. denizaltı yörüngesinin bir doğru olması gerektiğinden kartezyen koordinatlar seçilirken.mertebe homejen olmayan adi diferansiyel denklemdir. a : değişken 4. t=0 iken V=0 (denizaltı başlangıçta duruyor) g (m/s2) x: hareket doğrultusu 4V (N) ΣF = m. Bu diferansiyel denklemin çözümünden U=U(x) şeklinde bağıntı bulunur. Hız gradyanı hız profili veya hız dağılımı olarak da bilinir. V bağımlı değişken. a= dV dt ise m dV − 4V = P dt olarak diferansiyel denklem bulunur. Bu durumda denizaltıyı maddesel nokta seviyesine indirgeyebiliriz. Aracın hızının ve almış olduğu yolun hesaplanacağı ifadeyi bulunuz. Gerek akışkanın katı cidarlar ile ve gerekse akışkan 29 . Eğer akış bolgesi x-y düzleminde ise hız gradyanıda x ve y nin fonksiyonu olacaktır. t ise bağımsız değişkendir. Açılama: Bütün akışkan akış problemlerinde akışkan içerisinde hız gradyanının bilinmesi gerekir. Sadece ağırlık gibi homejen yayılı yüklerin olduğu problemler için uygulanabilir. mertebe 1. Denizaltıya iki tane kuvvet etkimektedir. Denizaltı katı bir yapıya sahip olması nedeniyle yaklaşık olarak bütün noktalarının hız ve ivmeleri birbirine eşittir. 4V kuvveti: değişken 6. Bu bağıntıdan herhangi bir kablo ve L mesafesi için max çökme bulunabilir. Dikkat edilirse değişken sayısı 2 den fazla olmasına rağmen diferansiyel denklem kismi yapıda çıkmamıştır.

Akışkan hızı. Akış doğrultusuna göre değişir. Akışkan mekaniği veya Termodinamik problemlerin diferansiyel yöntemle çözümünde kullanılan diferamsiyel eleman genellikle KONTROL HACMİ veya YÜZEYİ olarak isimlendirilir. Bu denklem bulunurken akışkan ortamından akış doğrultusuna göre 2 veya 3 boyutlu diferansiyel eleman alınır.dy dAy = l.v (düşey yöndeki hız). hesaplamada kullanılan bağıntılar ve elde edilen sonuçlar birbirinden farklıdır.2 de verilen bilgiler ışığında elamanın içine giren çıkan akışkan miktarları arasında bir denklem türetilebilir. t : değişken Debi ve diğer büyüklükler arasında şu şekilde ifade yazılabilir. Her iki haldede hız gradyanı birbirinden çok farklıdır. Yukarıdaki şekilde verilen dx dy lik eleman içerisinde hızın değişimi linerdir. 2. Bu diferansiyel eleman içerisine giren çıkan akışkan miktarları birbirine eşittir. Akış miktarı. Bu durumda bir kesitten geçen akışkanın başka bir kesitten geçerken. y yönünde ise Qy kadarlık debiler girerse çıkışta bu değerler sonsuz küçük miktarda artar veya azalır.dx (2) u ve v ise x ve y doğrultularındaki toplam akışkan hızının izdüşümleridir. sıvılarda akışkanlar sıkıştırılamaz olduğu için sabit kalır. y Kanal Duvarı dx dy x u Kanal Duvarı x Hız dağılımı y v V Q=ρAV Qx = ρ Ax u Qy = ρ Ay v (1) V hızının x ekseni üzerindeki izdüşümü u.taneciklerinin birbirleriyle sürtünmeleri sonucu meydana gelen enerji kayıplarının hesaplanabilmesi için hız gradyanının bilinmesi gerekir. Bu istenilen değerleri hesaplayan bağıntılardan biride SÜREKLİLİK DENKLEMİ'dir. Diferansiyel elemana veya kontrol yüzeyine x yönünde Qx. Gerekli işlemler ve şekil aşağıda verilmiştir. Süreklilik denklemi kütlenin korunumu prenbine dayanır. Fiziksel büyüklükler: 1.5. 30 . Yani bir kesitten geçen akışkan miktarı başka bir kesitten geçen akışkan miktarına eşittir. u (yatay yöndeki hız). debi. Girişte tek doğrultuda bir akış olabilirken çıkışta doğrultu düzlemsel yani iki boyutlu olabilir. y ekseni üzerindeki izdüşümü v olarak alındı. Q : kütlenin korunumuna göre sabittir. : değişkendir. ρ : Gazlar için konuma ve basınca bağlı olarak değişirken. Burada sayfa düzlemine dik derinlik l birim olduğu kabul edilerek. bir doğrultuya göre gerek akan miktarın dağılımının ve gerekse hızın değişiminin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Zaman. Akışkan yogunluğu. Daha Bölüm 1. 4. 5. dAx = l. 3. İki boyutlu bir akış ortamından aşağıdaki diferansiyel hacim cıkarılabilir. Böyle bir durumdada doğrultuya göre miktarların ve hız şiddetlerinin nasıl dağıldığını bulmak mühendislik açısından önemlidir. Hızın düşük ve akış çizgilerinin düzgün olduğu laminer akış ve hızın yüksek akış çizgilerinin gelişigüzel eğriler ve girdaplar olduğu türbülanslı akışta. Akış kesiti : akış doğrultusuna göre bazen değişir bazen sabit kalır.

Böyle bağımlı değişkenin birden fazla olduğu diferansiyel denklemler DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ olarak bilinir ve çözüm için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem olmalıdır. Bu tür yorumlar daha önce çözülmüş problemlerin diferansiyel denklemlerinin çözümü esnasında yapılacaktır. x ve y ise bağımsız değişkenlerdir.∂Qy ⎤ ⎡ dy⎥dx ⎢ Qy + ∂y ⎣ ⎦ Qx dy dy ∂Qx ⎤ ⎡ Qx + dx ⎥dy ⎢ ∂x ⎣ ⎦ dx Diferansiyel eleman ve eleman üzerindeki akış miktarları Qy dx Kütlenin korunumu prensibine kontrol hacmine göre giren ve çıkan akışkan miktarları birbirine eşit olmalıdır. 31 . 1.7 Cözümlerin Fiziki Yorumu Diferansiyel denklemlerin çözülmesi sonucu bulunan ifadelerin matematiksel olarak doğru olmasının yanında ilgili probleme uygun bir değişimide bize vermesi gerekir. Mühendislikte akış problemleri genellikle zamana bağlı olmayan daimi hallerde düşünüldüğü için zaman dikkate alınmamıştır. Bu denklem bu haliyle sıkıştırılabilir akışkanların (gazlar) değişken kesitli ortamda akması geçerlidir.⎢ Qy + ∂y ∂x ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ 1 nolu denklemlerin gerekli kısmı türevleri alınıp 3 nolu ifadeye taşınırsa ve 3 nolu ifadede gerekli düzenlemeler yapılırsa şu ifade bulunur: ∂ ( ρu ) ∂ ( ρv ) + =0 ∂x ∂y veya u ∂ρ ∂u ∂ρ ∂v +ρ +v +ρ =0 ∂x ∂x ∂y ∂y (4) Bulunan bu ifade akışkanlar mekaniğinde SÜREKLİLİK DENKLEMİ olarak bilinir. Şayet akışkan sıkıştırılamayan bir sıvı ise yoğunluk değişmeyeceğinden türevleri sıfır olacaktır. Bu durumda şu ifade bulunur: ∂u ∂v + =0 ∂x ∂y (5) Bulunan denklemde u ve v bağımlı. ∂Qy ⎤ ⎡ ∂Qx ⎤ ⎡ (3) dx⎥dy = 0 dy⎥dx + Qx dy . Beklenen eğri gerçekleşmiyorsa ve şartlar sağlanmıyorsa cözüm yanlış olacaktır. En başından çözüm belirlenmiş olan başlangıç ve sınır şartlarını sağlamalıdır.⎢ Qx + Qydx . Akış problemlerinin çözümünde kullanılan 3 ana denklemden biridir.

denklemi sağlayacan şekilde seri sabitleri düzenlenir. Genel çözüm. Bu durumda önerilen çözüm fonksiyonun yeterli sayıda türevi ve kendisi diferansiyel denkleme taşınarak denklemin sağlaması araştırılır. homojen olmayan bir diferansiyel denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplanmasından bulunur. Örnek olarak. non-homejen adi diferansiyel denklemlerin çözüm mantığı verilecektir. Bu bölümde tek bağımsız değişkene bağlı. İntegre edilebilir parçalara ayırmak mümkün olmazsa. önemli bir kısmının çözümü bulunur. mertebe diferansiyel denklemler için denklemin lineer veya non-lineer olması çözüm üzerinde çok etkili olmamasına karşın. Yeni değişkenler ile integerasyon çözüm uygulandıktan sonra eski değişkenlere tekrar dönülür. 1. homojen çözüme benzetilerek veya diferansiyel denklemin homojen olmayan kısmına benzetilerek diferansiyel denklemin özel çözümü önerilir. Daha sonra dikkate alınmayan kısmın GENEL ÇÖZÜME etkisi yansıtılır. Homojen çözüm bulunduktan sonra HOMOJEN OLMAYAN ÇÖZÜM bulunmalıdır. bağımlı değişkenin ve türevlerinin önünde bağımsız değişkene bağlı fonksiyonların çarpım halinde olduğu değişken katsayılı denklemlerin çözümü seri ile yapılır. Bu yöntemle çözümde değişken sayısı sonra iptal edilmek üzere 2’ den 3’ e çıkarılır. Sağlama işlemi diferansiyel denklemde hiçbir ifadenin kalmaması manasınadır. İlk önce diferansiyel denklemin tümünün değil. Bu nedenle diferansiyel denklemelerin çözümünde de integrasyon prosesi kullanılacaktır. 1. Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler için ilk önce HOMOJEN ÇÖZÜM’ ün bulunması ilk aşama olmaktadır. Homojen çözüm. özel DEĞİŞKEN DÖNÜŞÜMLERİ ile çözüm aranabilir. mertebe denklemlerde hem bağımlı hemde bağımsız değişken dönüştürülebilirken. Özellikle 1. birbirinden ayrı olarak bulunan çözümlerin toplanmasından bulunan çözümdür. Yüksek mertebeli denklemlerde kullanılan bir diğer yöntem KUVVET SERİLERİ ile çözümdür. Sağlama işlemi gerçekleşmemiş ise yeni bir öneri yapılarak tekrar sağlaması kontrol edilir. 1. Bazı durumlarda herhangi bir matematiksel işlem yapılmaksızın tahmine ve tecrübeye dayanarak. yüksek mertebeli denklemlerde genellikle bağımsız değişken dönüştürülür. Bu amaçla özellikle bağımsız değişkene bağlı fonksiyon bloğu ve sabitler çözümün ilk aşamasında düşünülmeyebilir.mertebe diferansiyel denklemlerde çözüm için ilk önce İNTEGRASYON düşünülmelidir. İntegrasyon için fonksiyonel yapısı uygun olmayan 1. Bu çözüm ÖZEL ÇÖZÜM olarak da isimlendirilir. Böyle bulunan çözüm ÖZEL ÇÖZÜM olarak isimlendirilir.mertebe diferansiyel denklemler için kullanılan son yöntem ise TAM DİFERANSİYEL yaklaşımdır. homojen veya parçalama ile homojen hale dönüştürülen diferansiyel denklemin çözümüne verilen isimdir. Yüksek mertebeli denklemlerde de değişken dönüşümleri kullanılabilir. 32 .BÖLÜM II ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ Önceki bölümlerde integrallerin en basit diferansiyel denklem olduğu ifade edilmişti.mertebe diferansiyel denklemler ise İNTEGRE EDİLEBİLİR PARÇALARA AYRILARAK çözümü gerçekleştirilmektedir. yüksek mertebeli diferansiyel denklemlerde sadece lineer diferansiyel denklemlerin analitik çözümü mümkündür. Eğer önerilen çözüm denklemi sağlıyorsa ileriki aşamaya geçilir. Serinin bir çözüm olduğu kabul edilerek. Özellikle.

Tüm ifadeler birbirini yokediyorsa bulunan veya önerilen çözüm doğru demektir. Birinci teste göre mutlaka tekrar diferansiyel denklemi vermelidir. f(x. Bununla birlikte. 4 x + 9 yy ' = 0 36 Verilen denklem elde edildiği için çözüm doğrudur.y) fonsiyonun. Bu durumda çözüm sonrasında n. bu özelliğe sahip denklemlerin çözümü için gerekli şart f(x. Bu tip denklemlerin çözümleri n kere x üzerinden integrasyon ile gerçekleştirilebilir. mertebe değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemin genel formu ve çözüm formatı şu şekildedir. 1. C 9y2 x2 y2 2 + = C1 ∫ 9 ydy = − ∫ 4 xdx 2 = −2 x + C C1 = 18 9 4 C1 sabiti başlangıç veya sınır şartı ile bulunacaktır. Mertebe bir dif. 8x − −4 x 36C1 − 4 x 2 x2 y2 9 → y′ = = dif denklemde + = C1 ise y = 9 9 4 36C1 − 4 x 2 36C1 − 4 x 2 2 9 9 9 yerine yazılırsa 33 . olabilir. denklemin C1. x2 y2 2 x 2 yy ' x yy ' + = C1 ise 1. + = 0. 9 4 9 4 9 4 4 x + 9 yy ' = 0. belirlenebilir.2. dx Çözüm: Denklemdeki y ve x ifadeleri taraf tarafa ayrılabilir. Çözümün sağlanması 2 şekilde test edilebilir. y ) = g ( x). Sadece 1. türevi Çözüm + = 0. mertebeden bir diferansiyel denklem y bağımlı. x ise bağımsız değişken olmak üzere şu şekilde verilebilir: d ny = f(x) dx n (1) Burada f(x) bağımsız değişkene bağlı bilinen bir fonksiyondur.….mertebe bir diferansiyel denklem için bu şekildeki ayırım yapılarak ve 1 kez integral alınarak çözüm gerçekleştirilmiş olacaktır.h( y ) ⇒ ∫ h( y) = ∫ g ( x)dx dx Problem 1: 9 y dy + 4 x = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. f(x. Sağlama: Bulunan çözümün doğru olup olmadığı. Cn gibi n tane integral sabiti bulunmalıdır. Diğer taraftan f(x.y). C3. çözüm fonksiyonunun yeniden türevinin alınmasıyla. denklemde varolan değişkenler taraf tarafa ayrılabilmelidir. f=f(x. dy dy (2) = f ( x. C2.y)=xyln(x+y) şeklinde ise sadece x’in ve sadece y’nin fonksiyonları elde edilemeyeceği için bu metodla çözüm elde edilemez.y)=g(x). Örnek olarak. İkinci teste görede bulunan çözüm ve türevi diferansiyel denklemde yerine yazılır.h(y) şeklinde iki ayrı fonksiyona bölünebilmesidir. Elde edilen ifade iki basit integrali alınabilir bir denklem olacaktır.y)=exey olarak ayrılabildiği için çözüm mümkündür. mertebe diferansiyel denklemler için “f” fonsiyonu hem bağımlı değişken ve hemde bağımsız değişkenlerin fonksiyonu.1 Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler En genel halde bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ayrılabilen n.y)=ex+y ise f(x. 1. Yani.

v 2 ln u = ln v 2 + ln C Co = ln(C ).36C1 − 4 x 2 dy 9 y + 4 x = 0 ise 9 dx 9 −4 x 36C1 − 4 x 2 9 9 + 4x = 0 → − 4x + 4x = 0 → 0 = 0 d 3y Problem 2: = 5 e-2x diferansiyel denklemini çözünüz. Çözüm: Denklemdeki y ve x ifadeleri taraf tarafa ayrılabilir. ⎡d2y⎤ d3y d ⎡d2y ⎤ d 2 y −5 −2 x e + C1 = = 5e −2 x ⇒ ∫ d ⎢ 2 ⎥ = ∫ 5e −2 x dx ⇒ 2 = ⎢ ⎥ dx3 dx ⎣ dx 2 ⎦ dx 2 ⎣ dx ⎦ d ⎡ dy dx ⎢ dx ⎣ dy 5 − 2 x ⎤ − 5 −2x ⎡ dy ⎤ ⎛ − 5 −2x ⎞ ⎥ = 2 e + C1 ⇒ ∫ d ⎢ dx ⎥ = ∫ ⎜ 2 e + C1 ⎟ dx ⇒ dx = 4 e + C1x + C2 ⎝ ⎠ ⎦ ⎣ ⎦ Benzer şekilde bir kez daha integrali alınarak çözüm aşağıdaki şekilde bulunur. C değeri sabitse bunun logaritması veay sinus değeride sabit olacaktır. Çözüm için değişken dönüşümü de gerekecektir. SinC.…) yazılabilir. Böyle bir dönüşüm mantıksal olarak da yanlış değildir. 5 x2 Çözüm : y = − e − 2 x + C1 + C 2 x + C3 8 2 Buradaki C ler sabitler olup başlangıç veya sınır şartları yardımıyla bulunur.Birinin etkisini diğeri yokeder. Elde edilen ifade iki basit integrali alınabilir bir denklem olacaktır. Gerekli ters dönüşümlerle çözüm şu şekilde bulunacaktır: 1-y2 = C(1-x)2 Sağlama : “Bulunan çözüm doğrumu?” sorusu çözümün kendisi ve türevi verilen denklemde yerine yazılarak kontrol edilebilir. Not: Çözüm sonrasında tüm fonksiyonların logaritma fonksiyonu veya sinus fonsiyonu … olması halinde integral veya diferansiyel denklem sabiti de ( C ) aynı fonksiyonlar cinsinden (lnC. dx 3 Çözüm: Bu tür diferansiyel denklemlerin çözümünde tütevin integrasyonu için şu benzerlik unutulmamalıdır. ydy dx ∫ 1 − y2 = ∫ 1 − x 1 − y 2 = u 1 − x = v ⇒ − 2 ydy = du − dx = dv ∫ − 2u = ∫ − du dv v ⇒∫ du dv = ∫2 u v ⇒ ln(u ) = 2 ln(v) + Co ln u = ln v 2C ⇒ u = C. ⎛ d2y ⎞ d2y ⎛ dy ⎞ dy dx = x dt = t dA = A → ∫ d ⎜ ⎟ = d⎜ 2 ⎟= 2 ∫ ∫ ∫ ∫ ⎝ dx ⎠ dx ⎝ dx ⎠ dx Buna göre örnek diferansiyel denklemin çözümü. dy 1 − y2 Problem 3: = dx y(1 − x) diferansiyel denklemini çözünüz. 1 − y 2 = C (1 − x ) 2 y = 1 − C (1 − x ) 2 y′ = 34 2C (1 − x ) 2 1 − C (1 − x ) 2 = C (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 2 . İntegral ve türev birbirinin tersidir. Bu değişkenler ve C sabitleri arasında sadeleştirme işlemleri açısından faydalı olacaktır.

dx dy = ∫ dx arctgy=x+C y=tg(x+C) ∫1+ y Problem 5: Çözüm: 2 dy + 5 x 4 y 2 = 0 diferansiyel denklemini y(0)=1 şartı ile çözünüz. Böylece genel çözüm. Problem 4: Çözüm: dy = 1 + y 2 diferansiyel denklemini çözünüz. ∫y dy 2 Isı akış Doğrultusu T1 Duvar veya Levha T T1 a b c Duvar içerinde sıcaklık değişimi Beklenen sıcaklık eğrileri q T2 T2 0 x=L L x 35 . Problem 6: dx y Çözüm: y2 x2 ydy = ∫ xdx x=1 ise y=3 [ y(1)=3] = + C ∫ 2 2 33 12 Çözüm denkleminde x yerine 1 y yerine 3 yazılarak C belirlenir. Böylece genel çözüm. dx y(1 − x) C (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 2 = C (1 − x ) 2 2 (1 − x ) 1 − C (1 − x ) 0 = 0 ise çözüm doğru. Duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını belirleyip çiziniz. = + C ise C=4 2 2 bulunur. 2 = C1e k 0 ise C1=2 bulunur. Denklemdeki k bir sabittir. 1 y= 5 x +1 dy x = diferansiyel denklemini y(1)=3 şartı ile çözünüz. -1=-0+C ise C=-1 bulunur. lny=kx+lnC1 ise y = C1ekx ∫ y = ∫ kdx ise lny=kx+C. x=0 ise y=2 [ y(0)=2] Çözüm denkleminde x yerine 0 y yerine 2 yazılarak C1 belirlenir. dx Çözüm: dy C=lnC1. y = 2e kx Uygulama 1: Yüzey sıcaklıkları T1 ve T2 olan L kalınlığındaki duvardan geçen ısıyı hesaplayınız. y2 = x2 + 8 dy Problem 7: = ky dif. denklemini y(0)=2 şartı ile çözünüz. Böylece genel çözüm. dx = −5∫ x 4 dx − 1 = −x5 + C x=0 ise y=1 [ y(0)=1] y Çözüm denkleminde x yerine 0 y yerine 1 yazılarak C belirlenir.dy 1 − y2 = .

1: x = 0 ise T = T1 . 0 q’’’ q1 T1 Duvar veya Levha x q2 T2 Isı akış Doğrultusu L Duvar içerisinde ısı üretimi mevcut ise diferansiyel denklem şu şekilde olacaktır: ∂ 2 T ∂ 2 T ∂ 2 T q ' ' ' ρC v ∂T + + + = ∂x 2 ∂y 2 ∂z2 k k ∂t 36 Ancak bu denklem kısmi olup çözümü zordur. q. L k Isı akış Doğrultusu T2 0 x=L x Uygulama 2: Yukarıdaki problemde duvar içerisinde kimyasal yolla q’’’ kadarlık bir ısı üretimi söz konusu olursa sıcaklık dağılımı ve q değerleri ne olur? Maksimum sıcaklığı bulunuz. sınır şartı yerine konularak transfer olan ısı bulunur. Diğer y ve z yönlerindeki ısı akısı önemli değildir. o yöne göre sıcaklık değişmez .Bu durumda duvar içerisindeki sıcaklık dağılımını veren ifade şu şekildedir.dT denklemiyle hesaplanmalıdır. q x = -kT + k T1 ise T ( x) = qx + T1 k Bu denklem şekildeki b eğrisine uygun bir lineer değişimi ifade ettiği için beklenen bir çözüm bulunmuştur. 2: x=L ise T=T2 ise T2 = T(x) T1 b Duvar içerinde hesaplanan sıcaklık dağılımı k qL + T1 duvardan transfer olan ısı miktarı q = (T1 − T2 ) dir. Bu durumda da ısı y ve z yönündeki mesafeler çok uzun olduğu için en kısa yön olan x yönünde akabilecektir. Sınır şartları iki tane bulunur. Bu nedenke y ve z yönünde duvar uzunluklarının sonsuz olduğu kabul edilebilir. Yapılardaki uygulama açısından x yönündeki ısı içeri veya dışarı akarkan. Değişkenler olan T ve x eşitliğin her iki tarafına dx ayrılabilir. Herhangi bir yönde ısı akışı yoksa. q = −k ∫ qdx = −∫ kdT q dx = -k dT ise çözüm q x = -kT + C şeklinde bulnur. Bu ifadede 2. Bu nedenle değişken sayısı 2 tane oluncaya kadar bazı kabuller yapılmalıdır.0 = -k T1 + C ise C = k T1 bulunur. Bizim için duvarın x doğrultusundaki ısı tarnsferi önemlidir. y ve z yönündeki boyutun daha büyük olması nedeniyle ısı akısı duvar içerisinde kalacaktır. Dolayısıyla sıcaklık değişimide x sadece x yönünde olacaktır.

x.q’’’. T1>T2 olduğu zaman ise sol tarafa yakın olacaktır. Fiziki yorum olarak duvar içerisinde ısı üretimi olmasından dolayı duvar içinde bir yerde sıcaklık maksimumdur. Maksimum sıcaklık için sıcaklık dağılımını veren denklemde x=xkrt yazılmalıdır.z yönünde ısı akışı yok. Diferansiyel denklemin yeni hali şu şekildedir: d 2T q' ' ' + = 0 (Bir tane bağımsız değişken var. T1>T2 için duvar içindeki sıcaklık dağılımı ve yüzeyden meydana gelen q1 (x=0) ve q2 (x=L) ısı akışları şu şekildedir: dT ⎡ T − T q′′′L ⎤ = q′′′x − k ⎢ 2 1 + ısı x değerine bağlı olarak değişiyor. Daha önce diferasiyel denklem çıkarılmasında bahsediliği gibi bu beklenen bir durumdur.T1 )/L+ q’’’L/2k q′′′x 2 ⎡ T2 − T1 q′′′L ⎤ + + T =− x + T2 2k ⎢ L 2k ⎥ ⎣ ⎦ Duvar içerisinde sıcaklık dağılımını veren denklem Sıcaklık duvar içerisinde parabolik olarak değişmektedir.daimi problem. Maximum sıcaklık ve yeri şu şekilde tesbit edilir. Sıcaklık dağılımını kullanarak fourier denklemi yardımıyla yüzeylerden transfer olan ısılar hesaplanabilir. dx 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ⎡ T − T q′′′L ⎤ ⎡ T − T q′′′L ⎤ q2 = q′′′L − k ⎢ 2 1 + q1 = − k ⎢ 2 1 + 2k ⎥ 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ⎣ L ⎦ q = −k 37 . İlave olarak problem daimi (steady) olarak düşünülürse sıcaklık değişmeyecektir: zamanla da . Bir sabitin türevi ise sıfırdır.ve sabit kalır.q’’’L2/2k + C1.z.y.L + T1 ⇒ C1 = (T2. dT q′′′x ⎡ T2 − T1 q′′′L ⎤ =− +⎢ + =0 dx k 2k ⎥ ⎣ L ⎦ ise xkrt = k (T2 − T1 ) L + 2 q′′′L xkrt maksimum sıcaklığın yerini belirler.0 + C2 ⇒ C2 = T1 x=L ⇒ T=T2 T2 =. 2 değişken arasındaki diferansiyel değişim adi formda olacaktır. T1<T2 olduğu zaman maksimum nokta sağ tarafa yakın.) 2 ye (T.0/2k + C1. sıcaklık zamanla değişmiyor ise ∂T =0 ∂t ∂T ∂ 2T = =0 ∂y ∂y 2 ∂T ∂ 2T = =0 ∂z ∂z 2 Bu yaklaşımlar ile değişken sayısı 4 den (T. sıcaklık bu yönde değimiyor ise . denklem) dx 2 k d ⎡ dT ⎤ − q ' ' ' dT − q ' ' ' ⎡ dT ⎤ ⎛ − q ' ' '⎞ ⎢ dx ⎥ = k ⇒ ∫ d ⎢ dx ⎥ = ∫ ⎜ k ⎟ dx ⇒ dx = k x + C1 ⇒ ⎝ ⎠ dx ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ∫ dT = ∫ ⎢ ⎣ − q' ' ' 2 ⎡ − q' ' ' ⎤ x + C1 ⎥dx ⇒ T = x + C1x + C2 k 2k ⎦ Çözüm için gerekli sınır şartları: x=0 ⇒ T=T1 T1 =. sıcaklık bu yönde değimiyor ise . Bu nedenle duvar içerisinde bir noktada sıcaklık maksimum veya minimumdur. Adi dif.y yönünde ısı akışı yok.x) düşecektir.

T(x) Tmax T1 q1 T2 0 xkrt x=L/2 x=L x T1 > T2 için sıcaklık dağımı, maximum sıcaklık değeri ve yeri q2

Uygulama 3: AralarındaL mesafes bulunan direklere asılan birim uzunluk ağırlığı wo [N/m] olan sahip kabloda yerçekiminden dolayı meydana gelen sarkmayı bulunuz. Direklerin tepe seviyesine göre meydana gelen maximum çökme miktarını ve yerini bulunuz.
0 x

wo [N/m]

g

kablo

U

d2U wo ise = dx 2 To

⎛w ⎞ d ⎡ dU ⎤ w o dU w o ⎡ dU ⎤ = ⇒ ∫ d ⎢ ⎥ = ∫ ⎜ o ⎟ dx ⇒ = x + C1 ⇒ dx ⎢ dx ⎥ To dx To ⎝ To ⎠ ⎣ ⎦ ⎣ dx ⎦

∫ dU = ∫ ⎢ T ⎣

⎡ wo
o

⎤ w x + C1 ⎥dx ⇒ U = o x 2 + C1x + C2 2To ⎦

Sınır şartları uygulanarak integral sabitleri bulunur. 1: x = 0 ⇒ U = 0 2: x = L ⇒ U = 0 0 = 0+ 0+C2 ⇒ C2= 0 0 = (w0/2T0)L2 + C1L ⇒ C1= - w0L/(2T0) ise
U ( x) = w0 2 ( x − Lx ) 2T0 maksimum çökmenin meydana geldiği noktayı bulmak için bulunan denklemin 1.türevi sıfıra eşitlenir. 2 w ⎡⎛ L ⎞ w L2 L⎤ dU w0 L = (2 x − L) = 0 ⇒ 2 x − L = 0 ⇒ xkrt = ise U max = 0 ⎢⎜ ⎟ − L. ⎥ = − 0 dx 2T0 2 2T0 ⎢⎝ 2 ⎠ 2⎦ 8T0 ⎥ ⎣ L/2
0 x=L/2 x=L x Meydana gelen sarkmanın x’ e göre değişimi ve maksimum çökme

Umax U(x)

38

Uygulama 4: Yola(x) bağlı ivmesi a = 2x ile verilen hareket durmakta iken harekete başlayan bir araca aittir. Aracın hızını ve yolunu zamana bağlı olarak bulunuz.

dV = 2 x şeklinde bir denklem elde edilecektir. Bu diferansiyel denklemde 3 tane dt değişken (V,x ve t) mevcuttur. 3 değişkenli diferansiyel denklem çözülemez. Çözüm için değişken sayısı 2 ye düşürülmelidir. Bu iki şekilde yapılabilir: a=

İlk yöntemde bağımlı değişken (V) yokedilebilir. V yerine x li ifadesi yazılır. Yolun zamana göre 1. türevi hız ise dx d d ⎡ dx ⎤ d 2 x d 2x V= ise diferansiyel denklem = 2 x olur. Böyle → a = [V ] = ⎢ ⎥ = 2 dt dt dt ⎣ dt ⎦ dt dt 2 2.mertebe bir denklemin çözülebilmesi için sağ taraf bağımsız değişkenin (t) fonksiyonu olmalıdır. Oysaki elde edilen denklemin sağ tarafı bağımlı değişkenin (x) fonksiyonudur. d 2x İntegrasyon için 2 = f (t ) olmalı dt IIDeğişken sayısını 2 ye indirgemenin diğer yolu bağımsız değişkenlerden birinin yokedilmesidir. Zincirleme türev kuralı ile bu amaç gerçekleştirilebilir. dV dV dx dx dV = → a= V= a =V dt dx dt dt dx Böylece V ve t arasındaki ivmeden V ve x arasındaki ivme ifadesine geçilebilir. dV V2 = 2x ⇒ ∫ VdV = ∫ 2 xdx ⇒ = x2 + C V dx 2 x = 0 ⇒ V = 0 (Durmaktadır.) ise 0 = 0 + C ⇒ C = 0 , V2 = 2x2 ⇒ V =1.414 x
Uygulama-5: Şekilde görülen çelik köprü üzerinde seyretmekte olan bir araçtan dolayı köprüde meydana gelen çökmeyi (sehim) bulunuz. Maksimum değeri belirleyiniz. Açıklama: Köprü üzerinden geçen en ağır araç körünün tam ortasında en büyük çökmeyi meydana getirir. Bu nedenle tam orta nokta için bulunacak çökme değeri için sağlanacak emniyet diğer noktalar içinde kafi olacaktır. Araç ağırlığından dolayı gövdeyi F kuvveti ile eğmeye çalışacaktır. Hesaplama için mesnet reaksiyonları hesaplandıktan sonra 0 orijin noktasına x kadar uzaklıktaki A noktasına göre moment alınır.
gövde g

I-

Köprü Ayağı F L F 0 F/2 x A

Köprü Ayağı

Çökme eğrisi Sehimin x’ e göre değişimi

Sehim veya çökme (u) diferansiyel denklemi I atalet momenti ve E elastisite modulü ve moment (M) değerine ne bağlı olarak şu şekildedir;
39

EI

d 2u Fx = M ( x) burada moment önceki şekle göre A noktasından M ( x) = − dir. 2 dx 2 d 2u Fx =− , 2 dx 2 d ⎛ du ⎞ Fx , ⎜ ⎟=− 2 IE dx ⎝ dx ⎠ u=− Fx du Fx 2 ⎛ du ⎞ =− + C1 , d ⎜ ⎟ = −∫ dx ise ∫ ⎝ dx ⎠ 2 IE dx 4 IE

ise IE

⎛ Fx 2 ⎞ du = − ∫ ⎜ + C1 ⎟ dx ∫ ⎝ 4 IE ⎠

Fx 3 + C1 x + C 2 12 IE

Çözümün tamamlanması için 2 tane sınır şartı gerekir: 1. x=0 ise u=0 , C2=0 Fx 3 FL2 FL2 2. x=L/2 ise du/dx=0, C1 = ise u = − + x 12 IE 16 IE 16 IE
Uygulama-6: Hareketsiz duran ve aralarında H kadar mesafe bulunan iki plaka arasında akan Qo debiye sahip sıvının hız profilini veren bağıntıyı bulunuz. Akış daimi (steady) dir.
Kanala girerken Hız profili y 0 x H Kanala içeriside Hız profili Açıklama: Sıvıların yapışma özelliği vizkosluk özelliği olarak bilinir. Gerçek sıvılar temasta oldukları katı yüzeye yapıştıklarından hızları yüzey ile aynı olur. Bu problemde plaka yüzeyler hareketsiz olduğu için palakaya bitişik tanecik hızları sıfırdır. Bu suretle girişteki homejen hız profili (gradyeni) kanal içinde parabolik olarak değişir.

Çözüm: İki boyutlu (y,x) akış için akışın hareketini tanımlayan Navier-Stokes denklemi sıkıştırılamayan sıvılar için şu şekildedir. ⎛ ∂ 2u ∂ 2u ⎞ ⎛ ∂ 2v ∂ 2v ⎞ ∂u ∂P ∂v ∂P x için, ρg x − ve y ekseni için ρg x − + µ⎜ 2 + 2 ⎟ = ρ + µ⎜ 2 + 2 ⎟ = ρ ⎜ ∂x ⎟ ⎜ ∂x ⎟ ∂t ∂y ∂y ⎠ ∂t ∂x ∂y ⎠ ⎝ ⎝ Bu denklemlerde u ve v sırasıyla akışkan taneciği hızının x ve y eksenlerindeki izdüşümleridir. İlave olarak g yerçekimi ivmesini, ρ akışkan yoğunluğunu, µ dinamik viskoziteyi ve P basıncı göstermektedir. Akış sadece x yönündedir ve hız sadece y’ ye göre ∂u değişmektedir. Bu nedenle v=0 ve = 0 olacaktır. Daimi akış zamana göre değişim ∂x göstermeyen akış için zamana göre türevlerde sıfır olacaktır. Geriye kalan ifade şu şekildedir.

ρg x −

⎛ ∂ 2u ⎞ ⎛ d 2u ⎞ ∂P ∂P + µ ⎜ 2 ⎟ = 0 , ρg x − + µ⎜ 2 ⎟ = 0 , ⎜ ∂y ⎟ ⎜ dy ⎟ ∂x ∂x ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ρ gx −

∂P = K ise ∂x

⎛ d 2u ⎞ K +µ⎜ 2 ⎟ =0 ⎝ dy ⎠

Yukarıdaki denklemde tek bağımsız değişken olduğu için kısmi diferansiyenden adi diferansiyele geçilir. İntegral y üzerinden alınacak olup x ile ilgili terimler bu nedenle K sabiti ile kısaca gösterilmiştir.
d 2u K −K 2 = − = sabit ise iki kez y’y göre integral alınarak u ( y ) = y + C1 y + C 2 bulunur. 2 µ 2µ dy

Sabitlerin bulunması için 2 sınır şartı gerekir. Koordinat sisteminin orijin noktası iki plakanın tam ortası seçilerek hareketsiz plaka yüzeyindeki sıvı taneciklerinin hızı tanımlanabilir. Plakaların orijine uzaklığı seçilen orijine göre H/2 ve –H/2 olacaktır. Gerçek akışkanlar katı
40

Örnek Problemler : 1.yüzeyine yapışacağından ve plakalar hareketsiz olacağından plaka yüzeyindeki taneciklerin hızı da sıfır olacaktır. y=H/2 ise u=0 .3 dy = 0 3.5dy 20. y’ = 2x + x y2/ 3y +x2 y 17. 0 = 2µ 2 1. sınır şartı . x cos2 y dx + tan y dy = 0 9. x dx + (a2 . H. a2 dx = x ( x2 . Bu nedenle her y noktası için bir debiden bahsedilebilir. y=-H/2 ise u=0 . x dx . Qo = ∫ H /2 H /2 −H / 2 u ( y )dy şeklinde yazılabilir. dr = b (cos θ dr + r sin θ dθ ) . Qo = ∫ ifadenin integrasyonu ile bulunabilir. Qo debisi bu −H / 2 u ( y )dy = ∫ 1 − H / 2 8µ H /2 H3 ⎡ dP ⎤ − + ρg x ⎥ H 2 − 4 y 2 dy = ⎢ dx 12 µ ⎣ ⎦ ( ) ⎡ dP ⎤ ⎢− dx + ρg x ⎥ ⎣ ⎦ Son çözümden istenirse Qo debisini veren kanal aralığı H belirlenir. Ancak H boyunca u hızı değişmektedir. Plakaya yakın birim kesitten geçen debi ve 0 orijin noktası civarındaki birim kesitten geçen debi aynı olmayacaktır. dy/dx = y/x2 5. x2 y y’ = ey 19. x2 dx + y(x-1) dy = 0 4. y’ = cos2 x cos y 41 12. (1+ ln x ) dx + (1+ln y ) dy = 0 15. x y3 dx + (y+1) e-x dy = 0 21. Bu durumda diferansiyel kesitten geçen debi Derinlik=1 alınarak. Bağıntı y yönünde akışkan hızının nasıl değiştiğini ifade etmektedir.Derinlik şeklinde hesaplanır. dx/(y(1+x2)) =2 dy 7.(x+2) dy = 0 2. (1-x) y’ = y2 11. Kesit akış doğrultusuna dik olup.x2)1/2dy = 0 16. Bu durumda H değerinden geçen debi integralle belirlenir. Bu nedenle y doğrultusu dy lik sonsuz küçük diferansiyel dilimlere ayrılır. xy dx . u= KH 2 bulunur. (e2x + 4 ) y’ = y 22. 0 = Son iki sınır şartı denkleminin çözümümden C1=0 ve C 2 = sabitler ve K yerine yazılarak şu şekilde bulunur. sınır şartı . y ln x ln y dx + dy = 0 18. sin x sin y dx + cos x cos y dy = 0 10. Debi (=hız*kesit) prensibine göre hesaplanır. dx = t (1+t2) sec2 x dt 14. Bu durumda çözüm 8µ 1 ⎡ dP ⎤ 2 2 ⎢− dx + ρg x ⎥ H − 4 y 8µ ⎣ ⎦ ( ) Bu hız profili bir parabolik bağıntı olup beklenen çözümdür. y’ = y sec x 13.Derinlik kesitinden geçen debide sonsuz küçük olacaktır. tan2 y dy = sin3 x dx 8. y2 e2x dx = (4+ e2x) dy 6.a2 )0. Bu hız bağıntısından hareketle debi ve viskoz kuvvetler hesaplanabilir. −K (H / 2)2 + C1 H + C2 2µ 2 −K (− H / 2)2 − C1 H + C2 2. Bu değişim HIZ ALANI olarakta isimlendirilir. Herhangi bir dy.

y’ = (3+y) cot x 33.5 dy = 0 24. y yerine V ve x yerine t 42 . y) dx + N(x . 1.x) (1) şeklinde bir kapalı fonksiyonel denklem bulunabilir. Aynı şekilde II. y’=x3e-y y(2)=0 43.y) ve N(x.25π) = -1 r(0) = r0 y(2) = 3 y(0) = 1 y(2) = -1 y(1) = 3e-1 y(2) = 3 y(π/2) = 4 y(-2) = 1 y(1) = 9 32. r(0.y) dy = 0 Bu denkleme yukarıda verilen I.örnek uyarlanırsa (2) dy = x+ y → dy − ( x + y )dx = 0 ise dx M(x. mertebe bir diferansiyel denklemin standart formu şu şekilde gösterilebilir. Eğer değişken ayırma yapılamaz ise integral almak mümkün olmayacaktır. Idy = x+ y → ∫ dy = ∫ ( x + y ) dx : x üzerinden integral almak için y değişkeni dx x cinsinden yerine yazılmalıdır. y’=x2y2-2y2+x2-2 42. dr/dt = -4 rt 27. y’= cosx tgy 40. (1.y)=-(x+y) ve N(x.C)=0 denkleminden C çekilerek C=C(y. w:sbt 39. y’ = x2y2 35.5π)=-0. y’ = 3y 29. y’+(x+1)y =0 3 2. y’=3(y+1) 37. y′ = dx şeklinde ayırmanın mümkün olmadığı hallerde.y. Örnek olarak. Ancak bu integral çözümüne bağlı olup çözüm mümkün olmaz II- Şayet verilen örnekler çözülmüş olsaydı. r(0)=8. V(to)=Vo 45. Ancak y=y(x) şeklinde bir bilginin bulunması da verilen integralin çözümüne bağlı olduğundan klasik mantıkla çözüm bulunamaz. dV = sin t + V → ∫ dV = ∫ ( sin t + V ) dV : zaman (t) üzerinden integral almak dt için hız (V) zaman cinsinden yerine yazılmalıdır.g(y) denklem için mümkün olmayabilir.y)=1 olacaktır.y) fonsiyonlarına bağlı olarak 1.2 44.3 46. 2y dx = 3x dy 30. yy’=0. dr/dt=-4tr.y2)0. sinθ dr = r cosθ dθ.2 Tam Diferansiyel Denklemler Önceki bölümde verilen bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ayırma yöntemi her diferansiyel dy = f ( x.23. çözüm ifadesinde x-değişkeni. 2ydx = 3x dy 34. 2 xyy’ = 1+ y2 28.5dx . Bulunan f(x. L(dI/dt)+RI=0. y(0.mertebeden diferansiyel denklemler tam diferansiyel yaklaşımı ile çözülebilir. g:sbt. y ) genel ifadesindeki f(x. y’=4(y+1)0.5 cos2x. x y dx + e dy = 0 26. bağımlı ve bağımsız değişkenlerin fonksiyonu olan M(x.5sin2wx . y’ = (3y-xy)/x 31. I(0)=Io 47. y’=y2 sinx 41. M(x. Değişkenlerine ayrılamayan.örnek için. V(dV/dt)=g.y)=h(x). y-değişkeni ve Cintegral sabiti bulunacaktı. y’+cscy=0 38. xyy’ = 1+ y 2 3 x2 36.x (x2 – 1)0.

(2) formunda verilen bir diferansiyel denklemin çözümünden bulunacak (1) nolu denklemin tam diferansiyel şartını sağlayarak (4) denklemini sağlayabilmesi için (5) nolu denklemlerden tam diferansiyellik şartları üretilmelidir. Dikkat edilirse (2) formundaki çözülecek diferansiyel denklem ve çözüldüğü varsayılan çözümün diferansiyelini ifade eden (4) denklemleri birbirine benzemektedir. bu toplamda tam diferansiyel olacaktır. Tam diferansiyel bir fonksiyon (değişken ∂y sayısı gerçekte 2 tane olan fonksiyon) için dC=0 olmalıdır. Başka bir ifade ile “M(x.y) böyle bir fonksiyonun 1. (5) nolu denklemler 2 tane olup hangisinden C değeri bulunabilir. C’nin x’e göre değişimi olarakta düşünülebilir. Tam ve kısmi diferansiyeller 2 ve 2’ den daha fazla değişken içeren fonksiyonlar için lullanılan kavramalardır. Çünkü bu türevleme birbirine eşit iki diferansiyel ifade elde edilir. N ( x. N(t. diğerinden bulunacak C değerine eşit olacakmıdır? Çözüm üzerinde her ikiside. 3 değişkenli (C. Her ikisininde kullanılabilmesi içim iki denklem birleştirilmelidir.x. M ( x. Bu birleşme ancak M’ nin y’ ye göre kismi türevine. (1) denklem ile tanımlanmış olan kapalı fonksiyonda C integral sabiti geçici olarak değişken kabul edilirse 2 değişkenli yapıdan 3 değişkenli bir yapıya ulaşılır. y ) = ∂C ∂x .y) fonsiyonlarına bağlı olarak (4) şartını sağlayan C ne olmalıdır?” sorusunun cevabı verilmelidir.türevi olarak bakılacağı gibi.V)=1 şeklinde (2) formuna dönüştürülür. y ) ∂ 2 C ise = ve N ( x.V)=Sint+t . Bu benzeşimden . Bunlar kısmi diferansiyel dir. N’ ninde x’ e göre tekrar kısmı türevleri alınması ile mümkün olur.diferansiyeli önceki bilgilere (Bölüm 1. hem M hemde N fonksiyonları etkili olacağından her ikiside kullanılmalıdır. Bu ikisinin toplamı değişiminin tamamını verecek olup. ∂C C’nin x’e göre ∂x 1. M ( x. ∂C ve ∂x ∂C ∂C dx + dy = 0 ∂x ∂y (4) şeklinde yazılabilir. y ) = ∂C ∂ M ( x. y ) = ∂C ∂y (5) yazılabilir. y ) = ise = ∂x ∂y ∂ x∂ y ∂y ∂x ∂ y∂ x (6) 43 . Diferansiyel “değişim” olarak da algılanabilir. Ancak ∂C sıfır olmayabilir. Bu yaklaşım Sabitlerin Değişimi ismi verilmekte olup başka diferansiyel denklem çözümlerinde de kullanılmaktadır.1) dayanarak şu şekilde yazılabilir: dC = ∂C ∂C dx + dy ∂x ∂y (3) Burada C nin bir integral sabiti olduğu için tam diferansiyelinin sıfır olması sözkonusudur.5. diğer bir kısmı da y üzerindedir. Biri diğerini yokedebilir.yazılarak M(t. Birinden bulunan C değeri. (3) denklemine göre C’ nin değişiminin bir kısmı x. Verilen (5) denklemleri de x ve y ye göre kısmı olarak türetilirse.y) ve N(x. Tam diferansiyel C gibi bir sabit için kesinlikle sıfırdır. y ) ∂ 2 C ∂C ∂ N ( x.

(9) denkleminde Co’ın y’ ye göre türevinde “d” operatörünün kullanıldığına dikkat edilmelidir. ya M(x. y ) = ∂y ∂x (7) şeklinde tam diferansiyellik şartı yazılabilir. N' nin x' e göre kımi türevine eşit ise o denklem tam diferansiyel denklemdir denilebilir. ∂C ∂ ⎡ ⎤ dCo ( y ) = ⎣ ∫ Mdx ⎦ + dy ∂y ∂y ifadesinden bulunacaktır. Dolayısıyla bu aşamada çözümün bitmiş olduğunun söylenmesi imkansızdır. M(x. (5) denklemlerindeki ifadelerden biri ele alınarak.y) yada N(x. Çünkü. integral işleminde dikkate alınmayan y değişkenine bağlı olabileceği ihtimali her zaman düşünülmelidir. bulunacak Co sabitinin x’ e bağlı olması muhtemel olacaktır. y)∂y + C ( x) o (10) Buradaki Co=C(x) olduğuna dikkat edilmelidir. Tersinden düşünecek olursak diferansiyel denklemdeki M'nin y' ye göre kımi türevinin. Co(x) değerini bulmak içinde (10) denklemin x’ e göre kısmi türevi alınarak M değerine eşitlenmesi gerekir. Mx M’ nin x’ e göre kısmi türevi demketir. Böyle bir şart sağlanırsa diferansiyel denklemin çözümü şu şekilde geliştirilir. işleme başlanır. ∂ M ( x . Problem-1: (y3 + 2x) dx + (3xy2 +1)dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.y). (5) ifadesine dikkate edilecek olursa görülecektir. y )∂x + Co ( y ) (8) M ( x. Co(y) bulunarak (8) de yerine yazılmalıdır. ∂C nin N(x. Aksi halde işlem hatası olup çözüm yanlış olur.y)'ye eşit olduğu ∂y (9) ∂C ∂ ⎡ ⎤ dCo ( y ) = ⎣ ∫ Mdx ⎦ + dy = N ( x. M x ve y ye bağlı bir fonksiyondur.olduğu görülecektir. Bu durumda tam diferansiyel bir form için (2) denklemindeki M ve N fonksiyonlarına bağlı olarak. y ) ∂y ∂y Bu durumda (9) denleminin integrasyonundan Co(y) bulunur. Bunun x' e göre kısmen integre edilmesi halinde meydana gelen Co integral sabitinin x e göre sabit olurken. Bu nedenle Co(y) şeklinde yazılım doğru olacaktır. Co(x) (10) denklemindeki yerine yazılarak çözüm tamamlanır.y) yerine N(x. Bulunan Co(y) (8) denlemindeki yerine yazılarak çözüm tamamlanır.y) seçilerek ∂C ⇒ ∂C = M∂x ⇒ ∫ ∂C = ∫ M ( x. (8) ifadesi y 'ye göre tekrar türetilecek olursa çözümün tamamlanmasını sağlayacak Co(y) .y) tercih edilirse çözüm şu şekilde ilerleyecektir: N ( x. 44 . (8) çözümünün elde edilmesinde M(x. Bu integrasyon sonucu Co içerisinde x ile ilgili bir ifadenin olamıyacağı açıktır. y ) = ∂x bulunur. Bu durumda (7) nolu denklem tam diferansiyellik şartı olacaktır. Bu ifade kısca Mx=Ny olarak da gösterilebilir. Bulunan Co(x) içerisinde kesinlikle y değişkeni bulunmaz. Eğer Co içerisinde x bulunursa yapılan işlemlerde yanlışlık var demektir. Co sadece bir değişkene bağlı olmak zorundadır. Çünkü. integral y üzerinden alınmış olup. y ) ∂ N ( x. y ) = ∂C ⇒ ∂C = N∂y ⇒ ∂y ∫ ∂C = ∫ N ( x.

çözüm: M(x.y) den faydalanılır. Bunun için M(x.y) çözüm fonsiyonu diğeriden ise Co(x) veya Co(y) fonksiyonel integral sabiti bulunacaktır. N(x. şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂N ∂M = 3y 2 ⇒ tam diferansiyeldir.y)=3xy 2 +1 ise dy ∂y dy Dif.denklemin çözümü C = xy 3 + y + x 2 şeklindedir.y) ile C(x.y) dx + N(x. ) ∂M ∂N ∂C 3 ∂C = (or My=Nx) M(x.y) dy = 0 (verilen diferansiyel denklem) (tam diferansiyel denklem) İki denklem birbirine benzetilerek M ve N fonksiyonları tariflenir. y) = 3xy 2 + 1 ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡3xy 2 + 1⎤∂y ⇒ C = xy 3 + y + Co ( x) ⎣ ⎦ ∂y Çözümün tam olması için Co(x) bulunmalıdır. M ve N den biri ile C(x. 2 dC dCo ∂C = y 3 + o = M ( x. [Not: Kısmi türev bilinen adi türev ile aynır. = 3y 2 ⇒ ∂x ∂y Çözüm için diferansiyel denklemden M ve N fonksiyonları input olarak alınmıştır. Sağlama: Bulunan çözüm tekrar türetilerek doğru olup olmadığı belirlenebilir. 2. ∂C 3 =y + 2x ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡ y 3 + 2 x ⎤∂x ⇒ C = y 3 x + x 2 + Co ( y ) ⎣ ⎦ ∂x Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. Bulunan C’ nin x’e göre kısmi türevi M fonksiyonuna eşittir. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. Aynı şekilde kısmi integrasyonda da x üzerinden (∂x) integrasyonda y sabit. y üzerinde integrasyonda (∂y) x sabit alınır. Her iki alternatif kullanılarak çözüm şu şekilde gerçeklenir: 1.y) ile C(x. x’e göre kısmi türev alınırken y sabit kabul edilir. C integral sabitidir.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. Bu nedenle tam diferansiyel çözüm kullanılmalıdır. Çözümün x2 e göre türevi. Ancak. (y3 + 2x) dx + (3xy2 +1)dy = 0 M(x. Bulunan M ve N’nin kısmi türevleri alınarak tam diferansiyel şartını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. y ) = y3 + 2x ise = 2 x ⇒ ∫ dCo = ∫ 2 xdx ⇒ Co ( x) = x dx ∂x dx Dif. dC dCo ∂C = 1 ⇒ ∫ dCo = ∫ dy ⇒ Co ( y ) = y =3xy 2 + o =N(x.çözüm: N(x. Bu inputların her ikiside kullanılarak output çözüm bulunacaktır.denklemin çözümü C = y 3 x + x 2 + y şeklindedir.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. ∂C = N(x. y) = =3xy 2 + 1 Tam dif. y) = =y + 2x .y) ve M(x. Bunun için N(x. y’ ye göre kısmi türev alınırken x sabit.y) den faydalanılır.y) ve N(x.Diferansiyel denklemde ki (y3 + 2x) ve (3xy2 +1) fonksiyonlarının sadece x ve sadece y’ den meydana gelen fonksiyonlara ayrılması mümkün değildir. 45 .

Bu nedenle tam diferansiyel çözüm kullanılmalıdır.y)=x 3 +cosy+ dy ∂y x dy x Dif. ∂C ⎡ 3 1⎤ = ⎢ x +Cosy+ ⎥ ise ∂y ⎣ x⎦ ∫ ∂ C = ∫ ⎢ x +Cosy+ x ⎥∂y ⇒ C = x y + sin y + x + C ( x) ⎣ ⎦ 3 3 o ⎡ 1⎤ y Çözümün tam olması için Co(x) bulunmalıdır.y) dy = 0 (verilen diferansiyel denklem) (tam diferansiyel denklem) İki denklem birbirine benzetilerek M ve N fonksiyonları tariflenir. Bulunan C’ nin x’e göre kısmi türevi M fonksiyonuna eşittir.y) ve M(x.( x 2 -3yx )dx = 0 ⎣ ⎦ M(x.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. ∂M ∂N ∂C ⎛ y ∂C ⎡ 3 1⎤ ⎞ = M(x.3 2 dC d ( xy ) dy d ( x ) dy dy = + + → 0 = y 3 + 3 xy 2 + + 2x .y) ve N(x. 2. Bunun için M(x. şartı ∂y ∂x ∂x x⎦ ∂y ⎣ ⎝ x ⎠ ∂M ∂N 1 ⎛ 1 ⎞ = − ⎜ 2 − 3x 2 ⎟ . dCo ∂C y dC ⎛ y ⎞ = 0 ⇒ Co = sabit = 3x 2 y − 2 + o = M ( x. y) = =.y) ile C(x.y) ile C(x. ∂y ∂x x ⎝x ⎠ 1. 1⎤ y ⎡ 3 2 ⎢ x +Cosy+ x ⎥ dy .⎜ 2 -3yx 2 ⎟ ise ∂x dx x dx ⎝ x ⎠ Co sabit bulundu. N(x. Çözüm denkleminde C bulunduğu için Co alınmayabilir. y) = = ⎢ x +Cosy+ ⎥ Tam dif. son ifade dx ile çarpılarak dx ve dx dx dx dx dx dx dy parentezine alınırsa (3y2+1)dy+(2x+y3)dx=0 bulunur.y) den faydalanılır.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse.çözüm: N(x. Bu verilen diferansiyel denklemin aynısı olup çözüm doğrudur. C integral sabitidir.y) den faydalanılır. Problem-2: 1⎤ y ⎡ 3 2 ⎢ x +Cosy+ x ⎥ dy .çözüm: M(x. Bunun için N(x.denklemin çözümü C = y + yx 3 + sin y x şeklindedir.⎜ ⎝ y ⎛ y ⎞ -3yx 2 ⎟∂x ⇒ C = + yx3 + Co ( y ) 2 x x ⎠ Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. dC dCo ∂C 1 1 . Daha tam diferansiyel şart kontrol edilir. ⎣ ⎦ Diferansiyel denklemde ki fonksiyonel yapı sadece x ve sadece y’ den meydana gelen fonksiyonlara ayrılması mümkün değildir. = cos y ⇒ ∫ dCo = ∫ cos ydy ⇒ Co ( y ) = sin y = +x 3 + o =N(x.( x 2 -3yx )dx = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.⎜ 2 -3yx 2 ⎟ . = 3x 2 − 2 ⇒ tam diferansiyeldir. y ) = . Başka bir bir ifade bir denklemde sayısal değeri 46 . Ancak bir integral sabiti olarak kullanılabilir.y) dx + N(x. ∂C ⎛ y ⎞ =. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.⎜ 2 -3yx 2 ⎟ ∂x ⎝ x ⎠ ise ∫∂ C = ∫.

Bu sabit C ise dif. ∂x ∂y M(x.y)=3x 4 y 2 . ∂M ∂N ∂C ∂C = M(x. dy 4 ∂y dy x4 3 2 2 y 4 + y x + şeklindedir. ∂C 3 =x +3xy 2 ∂x ise 3 2 ∫ ∂ C = ∫ ( x +3xy ) ∂x ⇒ C = x4 3 2 2 + y x + Co ( y ) 4 2 Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır.x 2 Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = 12 x3y 2 − 2 x ⇒ = 12 x 3y2 − 2 x ⇒ tam diferansiyeldir.denklemin çözümü C = 47 . dC dCo y4 ∂C = y 3 ⇒ ∫ dCo = ∫ y 3 dy ⇒ Co ( y ) = =3x 2 y+ o =N(x.y)= =4x 3 y3 -2xy N(x. ∂C =4x 3 y3 -2xy ∂x ise ∫ ∂ C = ∫ ( 4x y -2xy ) ∂x ⇒ C = x 3 3 4 y 3 − yx 2 + Co ( y ) Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. M(x. farkı veya çarpımı. Tüm denklem taraf tarafa 4 4 2 4 ile çarpılarak ve 4C=C1 yazılarak çözüm daha basit yazılabilir.y) ve N(x. Dif. =3x 4 y 2 -x 2 + o =N(x.y) ile C(x.x 2 . C1 yeni integral sabitidir.bilinmeyen sabitlerin toplamı. dC dCo ∂C = 0 ise Co sabittir. dy ∂y dy Önceki problemdeki yorumdan çözüme yansıtılmayabilir. Çözümün son formu C1 = x 4 + 6 y 2 x 2 + y 4 dir. Bunun için N(x.y) den faydalanılır.denklemin çözümü C = x 4 y 3 − yx 2 şeklindedir.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. ∂y ∂x ∂M ∂N = ∂y ∂x M(x.y)= ∂y ∂x ∂M ∂N = 6 xy ⇒ = 6 xy ⇒ tam diferansiyeldir.y) ve N(x.y)= ∂C 3 ∂C =3x 2 y+y3 Tam diferansiyel şartı =x +3xy 2 N(x. Dif.denklemin çözümü y C = x 3 y + sin y + şeklindedir. Bunun için N(x. C integral sabitidir.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. yine sayısal değeri bilinmeyen başka bir sabitle kısaca tariflenebilir. x Problem-3: (4x3y3-2xy)dx + (3x4y2 .x2)dy=0 diferansiyel denklemini çözünüz. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.y) ile C(x. Problem-4: (x3+3xy2)dx + (3x2y + y3)dy=0 diferansiyel denklemini çözünüz.y) den faydalanılır. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.y)=3x 2 y +y3 .y)= =3x 4 y 2 .

denklemin çözümü C = − cos x cosh y dir..y) den faydalanılır.sinhy+ o N(x.cosh0=C ise C=-1 bulunur. y ) = a ( x y − ) + C − dx 3 ∂x Bu çözümde C ye değişik değerler verilerek akım cizgileri elde edilir..( cosx sinhy ) Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = sin x sinh y ⇒ tam diferansiyeldir. Basit cözüm için veya daha sonra görülecek metodlarla çözüm için genel bir prensip olarak bağımlı değişken ya sadece “y” (lineer veya 1. ∂M ∂N ∂C ∂C = = M(x.coshy)dx . Daha önce verilen (sıkıştırılamayan akışkanlar için) bu denklem sağlanmaktadır..(cosx sinhy)dy=0 dif. y)= . denklemini y(0)=0 şartıyla çözünüz.Problem-5: (sinx. Verilen şartlara göre x=0 ise y=0 olmalıdır.y) tercih edilerek. ∂C = M(x. lnx. Bu akışın akım fonksiyonunu (ψ) bulunuz. Not : Verilen diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılamıyorsa. y)= . hem bağımlı hemde bağımsız değişkenler özel fonksiyonlar (cosy. Akım fonksiyonu u ve v ile şu şekilde ifade edilir. cos x cosh y = 1 Uygulama: Bir akış ortamında x yönündeki hız u=a(x2-y2) ve y yönündeki hız v=-2axy ile verilmiştir. ∂ψ ∂ψ = a( x 2 − y 2 ) v = − = −2axy ∂y ∂x Bu veriler akım fonksiyonunun tam diferansiyel yaklaşımla çözülebileceğini göstermektedir. Genel çözüm. Akışkanlarda tam diferansiyellik kontrolu süreklilik denklemi vasıtasıyla yapılır. ψ ( x.derece diferansiyel denklem) şeklinde denklemde mevcut olmasına dikkat edilmelidir.derece diferansiyel denklem) veya “ y2 ” (2. dC ∂ Co ∂C = -cosx. x4. y)= sinx coshy ise ∂x ∫ ∂ C = ∫ sin x cosh y∂x ⇒ C = − cos x cosh y + C ( y) o Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır.( cosx sinhy ) ise =0 dy ∂y ∂y Co = sabit Dif. ∂x ∂y Çözüm: y3 ∂ψ 2 2 2 2 2 = a ( x − y ) ⇒ ∂ψ = ∫ a ( x − y )∂y ⇒ ψ = a ( x y − ) + C ( x) ∂y 3 dC ∂ψ y3 2 = −a(2 xy ) + = −2axy ise C=sbt. u= ∂u ∂v + =0 (süreklilik denklemi) 2ax-2ax=0 ise tam diftir. Bunun için N(x.) cinsinden denklemde mevcutsa çözümü tam diferansiyel yöntemle veya tam diferansiyel hale getirme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. –cos0. 48 . y3. y)= sinx coshy = N(x. = sin x sinh y ∂y ∂x M(x.

y(0)=2 22. y(0)=π/2w 23.xdy = 0 5. 2sinwydx + wcoswy dy =0. Dolayısıyla. (yexy + 4y3)dx + (xexy + 12xy2 .y)= =4x 3 y3 -2xy N(x.y)= = =3x 4 y 2 . ( − 2 )dy = 0 2 ) dx + ( 2 2 − x x +y y x +y 2. 2xydx + (x2 + y2)dy = 0 12. ydx + xdy = 0 24. ((3-y)/x2)dx+((y2-2x)/xy2)dy = 0. ex(cosy dx-siny dy)=0 20. (2xy + ey)dx + (x2 + xey)dy = 0 4. = 12 x3y 2 − 2 x ⇒ ∂x ∂y Eğer tüm denklem taraf tarafa x ile bölünecek olursa [(4x2y3-2y)dx + (3x3y2 . ( ln x ln(ln y) 2 3 + xy )dx + ( + x 2 y 2 )dy = 0 y ln y x 3 3 3 4 2 9.2 Tam Diferansiyel Hale Getirilen Diferansiyel Denklemler (İntegrasyon Faktörü) Önceki bölümde problem-3 olarak çözülen örnekte [(4x3y3-2xy)dx + (3x4y2 .sinx dy = 0 8. y(0)=π y(1) = 2 1 1 y x 1. değişkenlerine ayrılamayan. 2xy dx + dy = 0. (2xy .x 2 Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂N ∂M = 12 x 3y2 − 2 x ⇒ tam diferansiyeldir. e-θdr –r e-θ dθ =0 19. cosπx cos2πydx = 2sinπx sin2πy dy.y)dy=0 49 (1) .y)= =3x 3 y 2 .ycosx)dx . tam diferansiyel şartını sağlamamasına rağmen bir fonksiyon ile çarpılınca tam diferansiyellik sağlanabilir. Yeni halde tam diferansiyel şart aranırsa. (0)=6 17.2y)dy = 0 6. ∂y ∂x Denklemin x ile bölünmesi tam diferansiyel şartını bozmuştur. Matematiksel olarak bir ifade bir sabit veya değişken taraf tarafa çarpılabilir veya bölünebilir. a) (x2 + 3xy)dx + (Ax2 + Ay)dy = 0 b) (1/x2+1/y2)dx + ((Ax + 1)/y3) dy = 0 18. M(x. Ters mantıkla bu olay değerlendirilirse. (x . (3x2y2-y3+2x)dx+(2x3y-3xy2+1)dy=0 .x2)dy=0 ] tam diferansiyel şart sağlanmıştı: ∂M ∂N ∂C ∂C M(x. Bu fonksiyona integral çarpanı veya integrasyon faktörü ismi de verilir.y)dx + N(x. 2.y) şeklindeki bir fonksiyon ile çarpılarak tam diferansiyel hale getirilebilir.y)= ∂M ∂N ∂C ∂C = =4x 2 y3 -2y N(x.1/y)dy = 0 10.Örnek Problemler: y(-2)=1 13. (yex+2ex +y2) dx+ (ex+2xy)dy = 0.3)dx + (x2 + 4y)dy = 0 14. (x2 + y2)dx + 2xydy = 0 3. sinhx dx + y-1coshx dy=0 . (3x2 lnx + x2 . y(3/2)=1/2 21. tam diferansiyel denklem formuna benzemesine rağmen tam diferansiyel şartı sağlanmayan bazı denklemler λ(x.x)dy=0] elde edilir. (4x y + 1/x)dx + (3x y .y)dx . M(x.x Tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂x ∂y ∂M ∂N = 12 x 2 y 2 − 2 ⇒ = 9 x 2 y 2 − 1 ⇒ tam diferansiyel değildir.(2ysinx cosx+y2sinx)dx+ (sin2x-2ycosx)dy=0 15. (xcos(x+y)+sin(x+y))dx + xcos(x+y)dy = 0 11. cosh2x cosh2ydx + sinh2x sinh2y dy = 0 7. y(0)=6 16.

yada sadece y’nin fonksiyonu olarak aranmalıdır. λ ya sadece x’in. Aksi takdirde λ(x) ve λ(y) integral çarpanları doğru bir şekilde bulunamaz. λ=λ(x) ise ∫ λ = ∫ N dx ∂y λ N ⎛∂ N ∂M ⎞ ⎜ ∂x − ∂y ⎟ Nx − M y ∂λ dλ dλ ⎠ dy or =∫⎝ = 0 . Parantez içerisindeki ifadelerin diferansiyeli M ⎛ ∂N ∂M ⎞ ∂λ ∂λ −N = λ⎜ − ⎟ ∂y ∂x ⎝ ∂x ∂y ⎠ (3) elde edilir. Problem-1: (2xy4ey+2xy3+y)dx + (x2y4ey-x2y2-3x)dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz.y)M(x. Bu nedenle. ∂→d. Bu nedenle λ ya sadece x. M ∂λ ∂M ∂λ ∂N +λ =N +λ ∂y ∂y ∂x ∂x ise (2) şeklinde yazılabilir. x. Bu denklem 3 tane değişkene (λ:bağımlı. Bu işlemlerde zircirleme türev kuralı kullanılır.y) şeklinde bir değişken dönüşümü ile λ(z) şeklinde 2 değişkenli adi diferansiyel yapıya indirgenir. Ancak.y:bağımsız) bağlı kısmi diferansiyel olup çözümü bu aşamada mümkün değildir.y)dx + λ (x. Genellikle λ(x.y)N(x. N ve M fonksiyonlarının yapısına göre λ fonksiyonun analitik olarak belirlenmesi belirli haller için mümkündür. ∫ 1. ya sadece y’nin yada hem x hem de y’nin fonksiyonu olabilir.y) şeklindeki 3 değişkenli değişim tecrübeye bağlı olarak z=z(x.denklemde ise sadece y’ ye bağlı olmalıdır.y) fonksiyonunun tesbit edilmesi için 3 nolu denklemin çözülmesi gerekir. λ=λ(y) ise ∫ λ = ∫ M dy ∂x λ M Yukarıdaki denlemlerde çözüm için sağ taraftaki integraller içindeki fonksiyonlar gerekli sadeleştirmelerden sonra 1. λ’ nın hangi değişkene bağlı olduğu direkt bulmak zor olabilir. 2. Bu nedenle tam diferansiyelyaklaşım ile çözüm için ilk önce tam diferansiyel hale dönüştürecek λ çarpanı bulunmalıdır. ∫ 2. λ(x. Hem x ve hem de y’nin fonksiyonu olması kısmi dif denklem çözümüne neden olduğundan önceden tahmin etmek oldukça zordur. sırasıyla test ederek doğru olan bulunabilir. λ=λ(x) ise λ ∫ My − Nx N 8xy 3e y + 8xy 2 + 4 ∂x = ∫ 2 4 y ∂x x y e − x 2 y 2 − 3x 50 . ∂M ∂N = M=2xy 4 e y +2xy3 +y N=x 2 y 4 e y -x 2 y 2 -3x tam diferansiyel şartı ∂y ∂x ∂M ∂N = 8xy3e y + 2 xy 4 e y + 6xy2 + 1 ⇒ = 2 xy 4 ey − 2 xy2 − 3 ⇒ ∂x ∂y türevler birbirine eşit olmadığından tam diferansiyel değildir.y)dy=0 (2) nolu denklemin tam diferansiyel şartı . ∂→d . Gerekli işlemler şu şekildedir: M y -N x = [8xy 3e y + 2 xy 4 e y + 6xy 2 + 1] − ⎡ 2 xy 4 e y − 2 xy 2 − 3⎤ = [8xy 3e y + 8xy 2 + 4] ⎣ ⎦ ∂λ = 1. ∂( λM ) ∂( λN ) = ∂y ∂x alınırsa.denklemde sadece x’ e.λ (x. Bu haller için λ fonksiyonları aşağıdaki gibi iki şekilde bulunur: ⎛ ∂N ∂M ⎞ ⎜− ∂ x + ∂ y ⎟ M y − Nx ∂λ dλ dλ ⎠ dx or =∫⎝ = 0 .

λ ( y) = 4 λ y y λ=λ(y) kabulu sonuçta sadece y’ ye bağlı çukmasından dolayı doğrudur. Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir.y)=x 2 e y − 2 − 3 4 . Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem taraf tarafa çarpılırsa . Bu nedenle işlemler λ=λ(y) kabulu için tekrarlanmalıdır. denklemini çözünüz. ∫ 2 xy 4 e y + 2 xy 3 + y x 2 y 4e y + x 2 y 2 − 3x ( )dy + ( )dx = 0 y4 y4 (2 xe y + 2 x 1 x 2 3x + 3 )dy + ( x 2 e y − 2 − 4 )dx = 0 y y y y x 1 + y y3 N = x2e y − x2 x −3 4 2 y y M = 2 xe y + 2 ∂M x 1 = 2 xe y − 2 2 − 3 4 ∂y y y ve ∂N 2x 3 = 2 xe y − 2 − 4 ∂x y y Bulunan türevler birbirine eşit olduğu için tam diferansiyel şart sağlanmıştır. (2xy4ey+2xy3+y)dx + (x2y4ey-x2y2-3x)dy = 0 ilk dif denklem.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. Bunun için N(x. Problem-2: 2 ydx + 3xdy = 0 dif. x 1 ∂C 2 y x 2 x ∂C =x e − 2 − 3 4 M(x. Bundan sonra λ çarpanı ile çarpılmış M ve N fonksiyonları kullanılarak önceki bölümde verilen yöntemle çözüm aranır. 2. λ’ nın bulunması diferansiyel denklem çözümünde ara işlem niteliğinde olduğu için.y) ile C(x. x 1 ∂C =2 xe y + 2 + 3 y y ∂x ise y ∫ ∂ C = ∫ ⎜ 2 xe + 2 + ⎛ ⎝ x y 1 ⎞ x2 x ∂x ⇒ C = x 2 e y + + 3 + Co ( y ) ⎟ y3 ⎠ y y Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır.y)= =2 xe y + 2 + 3 N(x. x2 x dCo ∂ C 2 y x 2 3 x dC o =x e − 2 − 4 + =N(x.λ=λ(x) ise sadece x’in fonksiyonu olmadığı için. integrasyonlar alınırken integral sabiti alınması gerekmez.y)= ∂y y y y y ∂x M(x. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit dy dy y y y y ∂y x2 x çözüm tam dif.y) den faydalanılır. 51 . yaklaşımı çözüm x e + + 3 = C y y 2 y şeklinde elde edilir. λ=λ(y) ise Nx − My ∂λ [8xy3ey + 8xy2 + 4] ∂y = − 4[2 xy3ey + 2 xy2 + 1] ∂y =∫ ∂y = ∫ − ∫ y[2 xy3e y + 2 xy2 + 1] λ M 2 xy 4 e y + 2 xy3 + y dλ 4 dy 1 = ∫− ise ln λ =-lny . yani pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra hala y değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu yanlıştır.y) ve N(x.

Bunun için N(x. dλ λ =∫ M y − Nx N ∂x=∫ −1 dx ise 3x sadece x’in fonksiyonu olduğu için. ∂C =2 yx −1/ 3 ∂x ise N x = 2 x −1/ 3 ∫ ∂ C = ∫ ( 2 yx ) ∂x ⇒ C = 3 yx −1/ 3 2/3 + Co ( y ) Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit dy dy ∂y çözüm tam dif. Önemli nokta hangi metodun daha kısa ve daha az işlem gerektireceğinin önceden bilinmesidir.y) ile C(x.Değişkenlerine ayırarak çözüm: 2 ydx + 3 xdy = 0 → ∫2 dx dy C = −∫ 3 → 2 ln x = −3ln y + ln C → x 2 = 3 x y y II. Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır. Bir diferansiyel denklemin birden fazla yöntemle çözümü mümkündür. M ( x. Bu çözüm 3 ile bölünerek ve her iki tarafında üst değeri 3 alınarak değişkenlerine ayırma ile elde edilen form elde edilir.y)=2y ve N(x.y) den faydalanılır. Bu nedenle verilen örnek hem değişkenlerine ayırarak. I.3 = -1 ise λ=λ(x) kabulu ile çözüm bulunabilir.y)=3x 2 / 3 . Bulunan C’ nin y’ ye göre kısmi türevi N fonksiyonuna eşittir. ∫ dλ dx = ∫− λ 3x ise lnλ =- lnx 3 → λ (x)= 1 =x -1/3 1/3 x Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . My-Nx = 2 . y ) = 3 x 2 / 3 ise M y = 2 x −1/ 3 My=Nx olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir.y) ve N(x. dC dCo ∂C =3x 2 / 3 + o =N(x. 2 yx −1/ 3dx + 3x 2 / 3dy = 0 . N ( x. Çok işlemin hata yapma ihtimalini de beraberinde getireceği unutulmamlıdır. hemde tam diferansiyel yaklaşımla çözülerek aradaki işlem sayısı farkı ortaya konulacaktır. M(x. integralde sadece x değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu doğrudur.y) ile Co’ ın bulunması tercih edilirse. 52 .Tam diferansiyel hale getirerek çözüm: 2 ydx + 3xdy = 0 ise M(x. yani pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra. yaklaşımı çözüm C = 3 yx 2 / 3 şeklinde elde edilir. İşlemler yapıldığında integral çarpanının y’ nin de fonksiyonu olduğu görülecektir. y ) = 2 yx −1/ 3 .y)=3x ∂M =2⇒ ∂y ∂N = 3⇒ ∂x tam diferansiyel değildir.Not: Bu diferansiyel denklem değişkenlerine ayrılarakta çözülebilir.

denklemini çözünüz.y)=2siny2 . M(x.y)=y ve N(x. dC dCo ∂C =-x −1 + o =N(x. ⎜ ⎟ = C1 → C1 = y x 3⎠ ⎝ 3 C1 ile değişkenlerine ayırmada bulunan C arasında hiçbir fark yoktur. denklemini çözünüz. dy dy ∂y Problem-4: 2 sin( y 2 )dx + xy cos( y 2 )dy = 0 dif. ∂C = M(x.y)=-x-1 ise My = x-2 ve Nx = x-2 olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir. Bu nedenle ∂x tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır. ∂y ∂x Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır. M y − N x = 4 y cos y 2 − y cos y 2 = 3 y cos y 2 ⇒ λ=λ(x) ise dλ =∫ M y − Nx N 3 y cos y 2 3dx dλ 3dx dx = ∫ dx = ∫ ise ∫ =∫ → ln λ = 3ln x → λ ( x) = x3 2 xy cos y x λ x λ Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . λ=λ(x) ise =∫ dx = ∫ − dλ M y − Nx ∫ dλ λ = ∫− 2dx x ise lnλ = −2(lnx) . Problem-3: ydx − xdy = 0 dif. N(x. y) = yx -2 ise ∫ ∂ C = ∫ ⎡ yx −2 ⎤dx ⇒ C = − yx −1 + Co ( y ) ⎣ ⎦ ∂x Çözümün tam olması için Co(y) bulunmalıdır. My-Nx = 1 – (-1) = 2 2dx = ise sadece x’in fonksiyonu olduğu için. integralde sadece x değişkeni bulunduğu için λ=λ(x) kabulu doğrudur. yani λ N x pay ve paydada gerekli sadeleştirmelerden sonra.y)=yx-2 .y) den faydalanılır. Her ikiside integral sabiti olup.y)=-x ise ∂M =1⇒ ∂y ∂N = −1 ⇒ tam diferansiyel değildir.2 ⎛ 2⎞ ⎛C⎞ ⎛ 3 ⎞ = ⎜ yx ⎟ = y 3 ⎜ x 3 ⎟ ⎜ ⎟ ⎝3⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 3 3 3 ⎛C ⎞ 3 2 . λ (x)=x -2 Bulunan λ çarpanı ile ilk diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur . x −2 ( ydx − xdy ) = 0 yx −2 dx − x −1 dy = 0 M(x. M(x.y)=xycosy2 ∂N ∂M = 4 y cos y 2 ⇒ = y cos y 2 ⇒ tam dif. aralarında işlemlerin gelişmesinden kaynaklanan simgesel bir farklılık mevcuttur. Bunun için N(x. N(x. x3 ( 2sin( y 2 )dx + xy cos( y 2 )dy ) = 0 ise 2 x 3 sin( y 2 )dx + x 4 y cos( y 2 )dy = 0 53 .y)=-x −1 . = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit ise çözüm C = − yx −1 dir. değildir.

y ) = 2 x 3 sin( y 2 ) N ( x.y)=4 y 3 + 3x 2 y 2 ise = 4 y 3 ⇒ ∫ dCo = ∫ 4 y 3 dy ⇒ Co ( y ) = y 4 dy dy ∂y Dif. Bunun için N(x. y ) = 4 y + 3 x 2 ise = 2x ⇒ = 6 x ⇒ tam dif. dCo ∂ C 2 yx 4 cos y 2 dCo =N(x. C = ( −1.y) den faydalanılır. N ( x. = 0 ⇒ Co ( y ) = sabit ise = + 2 dy dy ∂y çözüm C = x 4 sin y 2 dir.y)=x 4 y cos( y 2 ) . My=Nx tam diferansiyeldir ∂C = M ( x. y ) = x 4 y cos( y 2 ) M y = 4 yx 3 cos( y 2 ) N x = 4 x 3 y cos( y 2 ) olduğundan denklem tam diferansiyel hale gelmiştir. ln λ = 2 ln y → λ ( y ) = y 2 2 xy M y λ y λ Bulunan λ çarpanı ile ana diferansiyel denklem çarpılarak yeni formu bulunur .M ( x. Verilen şarta göre x=0. Bunlar yerine yazılarak C sabiti belirlenir.9275 ise çözüm y 3 x 2 + y 4 = 4.5 ) ( 0. Bu nedenle integral çarpanı y değişkenine bağlı olarak bulunmaya çalışılır. ∂M ∂N M ( x. x 4 sin y 2 = C1 2 Problem-5: 2 xydx + (4 y + 3x 2 )dy = 0 dif. y ) = 2 xy. 2ydx+xdy=0 54 2. My-Nx = 2x-6x =-4x M y − Nx dλ 4x =∫ dx = − ise sağ taraf sadece x’in fonksiyonu olmadığı λ=λ(x) ise N 4 y + 3x 2 λ için λ=λ(x) kabulu yanlıştır.denklemin çözümü C = y 3 x 2 + y 4 dir. 2C=C1 alınarak daha basit forma ulaşılabilir. y ) = 4 y 3 + 3 x 2 y 2 ise M y = 6 xy 2 N x = 6 xy 2 .2 ) + ( −1. Bunun için N(x. y 2 ( 2 xydx + (4 y + 3 x 2 )dy ) = 0 . 2 xy 3 dx + (4 y 3 + 3x 2 y 2 )dy = 0 M ( x. y ) = 2 xy 3 ise ∂x ∫ ∂ C = ∫ ⎡ 2 xy ⎣ 3 ⎤∂x ⇒ C = y 3 x 2 + Co ( y ) ⎦ Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır.5 dir.5 şartıyla çözünüz. x 4 sin y 2 ∂C + Co ( y ) = M ( x. dC dCo ∂C = 3 y 2 x 2 + o =N(x.2 ise y=-1. y ) = 2 xy 3 N ( x. denklemini y(0.2)=-1.y) den faydalanılır. değildir. y ) = 2 x 3 sin( y 2 ) ise ∫ ∂ C = ∫ 2 ⎡ x 3 sin y 2 ⎤dx ⇒ C = ⎣ ⎦ 2 ∂x Çözümün tam olması için C(y) bulunmalıdır. 3ydx + 2xdy = 0 . λ=λ(y) ise −( M y − N x ) dλ −4 x 2 dλ 2dy =∫ dy = ∫ − dy = ∫ d y ise ∫ =∫ .5 ) = 4. ∂y ∂x Bu nedenle tam diferansiyel yapacak λ çarpanı bulunmalıdır.9275 3 2 4 Örnek Problemler: 1.

y) homojenlik şartı Bu şartın sağlanması gerekli sadeleştirmeler sonrasında diferansiyel denklemde hiç bir λ nın kalmamasından anlaşılabilir.y)dx+N(x. Bu =U + y ise yeni yapı U + y y dy dy dy denklem çözülerek U=U(y) formu elde edilir. Değişken dönüşümü sonrası diferansiyel denklem yapısı U + x y dx x =x′=f( ) elde edilir. ydx + [y+tg(x+y)]dy = 0.y) şekillerindeki diferansiyel denklemdeki fonksiyonel yapı matematiksel işlemlerle y y y M( )dx+N( )dy=0 ve y′=f( ) haline dönüştürülebilmelidir.λy)=λnf(x. Başka bir ifade ile verilen M(x. 2cosπy dx=π sinπy dy 10. İntegrasyon sonrasında U=U(x) şeklinde çözüm fonksiyonu bulunur.mertebeden bazı denklemler üstel homenjenlik yaklaşımıyla çözülebilir. λ=x2y2 6.4. (3xey+2y)dx + (x2ey+x)dy=0 Değişkenlerine ayrılamayan. λ=cos(x+y) 7.y) elde edilebiliyorsa denklemin n.> 0). olacaktır. Aynı yaklaşım x’ in bağımlı değişken olarak kabul edilmesiyle de sağlanabilir. Bundan sonra şu dönüşümler x x x dy dU y yapılır: = U ( x) ise y = U ( x) x ⇒ y′ = =U + x x dx dx dU = f (U ) dx olacaktır. Yani y ve x arasındaki bir denklemden U ve x arasındaki değişkenlerine ayrılabilir yeni bir form elde edilecektir. (2x-1y -3)dx + (3-2y-1x)dy = 0.Homojen Diferansiyel Denklemler: 14. (x2 + y2 + x)dx + ydy = 0 19. ydx +[cot(x-y)-y]dy = 0. (x2 + 2y)dx . dereceden üstel homojen olmasından bahsedilir. Bir diferansiyel denklemde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yerine xn=(λx)n. yn=(λy)n yazıldığında f(λx. y cosx dx +3 sinx dy=0 15.xdy = 0 21. U eski bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkendir. 2y2dx + (2x + 3xy)dy = 0 20. Burada λ sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır(λ. y′=f( ) ise dy y x dx dU x dU = U ( y ) ise x = U ( y ) y ⇒ x′ = = f (U ) dir. (x2 + y2)dx + 3xy dy = 0 22. (1+2x2+4xy)dx + 2dy = 0 12. λ=cos(x-y) 8. ydx + (y-x)dy = 0 18. U=x/y ile orijinal değişkenlere dönülür. (2y+xy)dx + 2xdy = 0 11. Burada U yerine y/x yazılarak orijinal değişkenlere dönülür. 55 .y)dy=0 veya y′=f(x. dx + (x+y+1)dy = 0 5.λy)=λnf(x. (2xex-y2)dx+2ydy=0 9. 5dx –ey-x dy =0 23. 2xdx=[3y2+(x2-y3)tgy]dy 17. Eğer denklem homojen ise y bağımlı değişken ve x eski bağımsız olmak üzere y=Ux dönüşümü yapılarak çözüm aranır. yn=(λy)n ve xn=(λx)n ise f(λx. tam diferansiyel şartı sağlamayan ve tam diferansiyel hale getirilemeyen 1.3. 2ydx+3xdy=0 16. aydx+bxdy=0 2. (y+1)dx-(x+1)dy=0 13. (1 + xy)dx + x2 dy = 0 4.

Elde edilen yeni yapı mutlaka değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem olmalıdır. Bu dx durumda bulunan çözüm doğrudur. c1 = x 2 − 2 y3 2 y3 2 y3 ise 3 x 2 − 6 y 2 y ' = x 2 − . Dereceden homojendir. 2 2 ⎛ ⎛ y⎞ ⎞ x ⎜1 + 3 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝x⎠ ⎟ dy x 2 + 3 y 2 ⎝ ⎠ 2 2 x +3y ) dx + 2xydy=0 ise = = ( y⎞ dx 2 xy ⎛ 2x2 ⎜ ⎟ ⎝x⎠ dy dU dU 1 + 3U 2 dU 1 + 3U 2 y = Ux ⇒ =U + x →U + x = → x = −U dx dx dx dx 2U 2U 56 . 2 x 3 − 6 xy 2 y '+2 y 3 = 0 x x x dy + y 3 = 0 .Problem-1: (x3 + y3)dx -3xy2 dy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Bu dönüşümler ana denkleme taşınarak y ve x dx dx arasındaki yapıdan. x=λx y=λy M=(λx)3 + (λy)3 = λ3(x3 + y3)= λ3M. dx ile çarpılıp düzenlenirse ( x 3 + y 3 )dx − 3 xy 2 dx = 0 bulunur. ⎛ ⎛ y ⎞3 ⎞ x ⎜1 + ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝x⎠ ⎟ dy x 3 + y 3 3 3 2 ⎠ = = ⎝ (x + y )dx = 3xy dy ise 2 2 dx 3 xy ⎛ y⎞ 3x3 ⎜ ⎟ ⎝x⎠ 3 y: bağımlı değişken y=Ux ise x: bağımsız değişken dy dU =U +x ve U=y/x dir. x 3 − 2 y 3 = C1 x ise 3 x 2 − 6 y 2 y ' = C1 . N=3xy2 . U ve x arasındaki yapıya dönülür. çözümden C1 çekilerek türevli ifadeye taşınır. y=λy x=λx N=3λx(λy)2 = 3λ3xy2=λ3N ise denklem bu durumda 3. x3 − 3 xy 2 Problem-2: (x2+3y2)dx + 2xydy = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. M=x3 + y3 . dU 1 + U 3 U+x = 3U 2 dx ise 1 + U 3 − 3U 3 1 − 2U 3 dU 1 + U 3 x = −U = = 3U 2 3U 2 3U 2 dx 3U 2 dU ln(1 − 2U 3 ) dx =∫ ⇒− = ln x + ln c -2lnc=lnC1 ise ln(1 − 2U 3 ) = −2 ln x + ln C1 ∫ 1 − 2U 3 x 2 C1 y 3 C1 3 1 − 2U = 2 ⇒ 1 − 2 3 = 2 ⇒ x3 − 2 y 3 = C1 x x x x Sağlama: Çözümün doğruluğu türetilmesi sonucu diferansiyel denklemi vermesinden anlaşılır. 2 x 2 − 6 y 2 y' = − . Çözüm .

x3 y(1) = 2 y(-1) = 1 y(1) = -2 y(0) = 1 y(2) = 6 y(1) =4 y(1) = √2 14.x2 dy = 0 4. y’= (y .y = x-1/2 y3/2 y(1) = 1 22.3y2)dx + 2xy dy = 0 2. x = 1.mertebe diferansiyel denklemler değişken dönüşümü ile homejen hale getirilebilir. ⎛ ⎛ y ⎞3 ⎞ x ⎜ ⎜ ⎟ − 1⎟ ⎜⎝ x ⎠ ⎟ dy y 3 − x 3 ⎠ .x ) dx = xy dy ise ( 2 dx dx dx xy 2 2⎛ y⎞ x ⎜ ⎟ ⎝x⎠ 3 U+x dU U 3 − 1 = dx U2 ise x U 3 −1−U 3 −1 dU U 3 − 1 = −U = = 2 dx U2 U U2 x 3 eU = C1 y3 3 x3 3 2 ∫ − U dU = ∫ dx U3 ⇒− = ln x + ln C . x dx + (y-2x) dy = 0 3. (x2 + 2y2) dx = xy dy 15. xy2y’ = y3 . (x2 + 3y2)dx . y dx = 2(x + y) dy 6.y2) dx + xy dy = 0 7.(6x2+4xy) dy = 0 y(2) = 6 2. -ydx + [x + (xy)1/2]dy = 0 11. y=Ux ise dy = U + x dU 3 3 2 = = ⎝ y . y3 dx = 2x3 dy . (3x2+9xy+5y2) dx .2xy dy = 0 19. xydx -x2 dy = y(x2+y2)1/2dy 18.(2xy + x ) dy = 0 10.1 Homejen Hale Getirilebilen Diferansiyel Denklemler Homejen diferansiyel denklemlere benzemesine rağmen çözüm elde edilemeyen bazı 1.2x2 y dx 1/2 dy = 0 y(1) =0 21. y dy = (ydx -x dy)x ln(x/y) 12. (x + (xy) )dy/dx + x . En genel halde denklem 1. y’ = (y + (x2 + y2)1/2)/x 5. ⇒ 1 e 3 U 3 = C1 → C1 = 2981 → x e = 2981 Örnek Problemler : 1. (x2 .dU 1 + 3U 2 − 2U 2 1 + U 2 = =x dx 2U 2U 1 + U 2 = Cx ⇒ 1 + y2 = Cx ⇒ x2 → ∫ 1+U 2UdU 2 = ∫ dx ⇒ ln(1 + U 2 ) = ln x + ln C x x 2 + y 2 = Cx 3 Problem-3: x y2y’=y3 – x3 diferansiyel denklemini y(1)=2 şartıyla çözünüz. (2xy + 3y ) dx .dereceden homojen (λ=1) olan bu denklemler.x)/(y+x) 8. 2x2 (dy/dx) = 3xy + y2 17. (y2 + yx) dx + x2 dy = 0 9. (2x .5y)dx + (4x . ([x+y]1/2 +[x-y]1/2 )dx + ([x-y]1/2 -[x+y]1/2)dy = 0 2 2 2 13.y) dy 20.4. U 3 = −3 ln x + ln C1 . (y2 + yx) dx .x e y/x y/x 16. x 3 y3 3 x3 ⎛ 2⎞ 3 ⎜1⎟ ⎝ ⎠ 3 x e = C1 ⇒ x e = C1. y = 2. 57 . (x2 + xy . (x + ye ) dx .

b. aB+bA+c = 0 (2) . x ve y ise eski değişkenler. Böyle bir yaklaşımla denklem yeni halde Y'= dY aX + bY = dX eX + fY (1). Bu durumda y ' = olacaktır. eB+fA +g = 0 (3) (2) ve (3) nolu denklemler iki bilinmeyenli iki denklem olup çözümünden A ve B bulunabilir. dy dY = dx dx x=A+X ise dx=dX ve y=B+Y ise dy=dY ise y′ = Y ′ = y' = dY A + X + 3( B + Y ) + 5 X + 3Y + ( A + 3B + 5) = = dX 3( A + X ) − 4(Y + B) + 8 3 X − 4Y + (3 A − 4 B + 8) Parantez içerisindeki keyfi sabitler A ve B parantez sıfır olacak şekilde şeçilebilir.c. Bu tür denklemlerin çözülebilmesi için. Yani A ve B öyle ayarlanırkı. c. Parentez içerisindeki ifadeler A ve B nin keyfi sabitler olması nedeniyle sıfır olacak şekilde düzenlenebilir. Buradaki Y ve X yeni. U=Y/X ve Y’=U+XU’ ise = dX 3 X − 4Y dY X + 3Y X + 3 XU Y'= = = = U + XU ' dX 3 X − 4Y 3 X − 4 XU U + XU ' = 1 + 3U 1 + 3U 1 + 3U − 3U + 4U 2 1 + 4U 2 ⇒ XU ' = −U = = 3 − 4U 3 − 4U 3 − 4U 3 − 4U 58 . Böylece denklem 1.e. Geriye kalan ifade 1. Y=XU(X) . B+3A+5 = 0 -3 ile taraf tarafa çarpılarak 3B -4A+8 = 0 1 ile taraf tarafa çarpılarak Y'= -3B-9A-15 = 0 3B-4A+8 = 0 0 -13A -7 = 0 ise A=-7/13 B = -44/13 dY X + 3Y . c ve g sabitlerinin yok edilmesi içinde y = Y + A ve x = X + B ise dy=dY ve dx=dX değişken dönüşümleri yapılmalıdır. derece homojen denklem olacaktır.derece homejen denklem haline gelmiş olur ve U= y/x dönüşümü ile çözülebilir. Problem 1: y' = dy x + 3y + 5 = dx 3 x − 4 y + 8 diferansiyel denklemini çözünüz. A ve B dy dY keyfi sabitlerdir.y '= dy ax + by + c = dx ex + fy + g şeklinde olup a. f ve g sabitlerdir. Gerekli işlemler yapılarak yerine = dx dX taşınırsa y' = aX + bY + (aB + bA + c ) dy dY a (X + B) + b (Y + A ) + c = = = eX + fY + (eB + fA + g ) dx dX e (X + B) + f (Y + B) + g elde edilir. çözülecek diferansiyel denklemden gelen a.b. veya başka bir ifade ile y=xU(x) dönüşümü ile çözülebilmesi için c ve g sabit değerlerinin yokedilmesi gerekir. (1) nolu diferansiyel denklem ise U = Y/X değişken dönüşümü ile çözülebilir. e.f ve g sabitlerine bağlı olarak parentez içerisindeki sabit değerlerden meydana gelmiş ifadeler sıfır olur.

y-1) 1. Geriye kalan ifade 1. X=x+7/13 ise U= y + 44 / 13 13 y + 44 = 13 x + 7 x + 7 / 13 y' = 13 y + 44 ln(1 + 4⎛ 13 y + 44 ⎞ ) ⎜ ⎟ ] 3arctg[2 7 ⎝ 13x + 7 ⎠ + C 13x + 7 − ln( x + ) = 2 2 13 diferansiyel denklemini y(0)=0 şartıyla çözünüz. (x . dy/dx = (x . U=Y/X ve Y’=U+XU’ ise dX X −Y dY X + 3Y X + 3 XU Y'= = U + XU ' = = dX X −Y X − XU 1 + 3U 1 + 3U − U + U 2 1 + 2U + U 2 1 + 3U U + XU ' = = −U = ⇒ XU ' = 1−U 1−U 1−U 1−U ∫ 1 + 2U + U ln X = − (1 − U )dU 2 =∫ (1 − U )dU (1 + U ) 2 =∫ dX .(3 − 4U )dU 3dU − 4UdU 3arctg 2U ln(1 + 4U 2 ) dX =∫ − +C . X=x-2 ise U = x−2 y −1 C ( x − 2)(1 + )=e x−2 − 1+ 2 y −1 x−2 . ln[ XC (1 + U )] = − 1+U Z 1+U y −1 U=Y/X. Y=y+44/13. X dU=dZ. y=0 ise C (0 − 2)( − − x+ y −3 0+0−3 ) = e 0+ 0−3 . XC (1 + U ) = e 1+U − ln Z = − − ln(1 + U ) − ln C . 1+U=Z.y -3)/(x + y . derece homojen denklem olacaktır.2y + 1)dx + (4x . ln X = =∫ +∫ ∫ 1 + 4U 2 2 2 X 1 + 4U 2 1 + 4U 2 U=Y/X.1) 4. ( x. U=Z-1 ise 2 − 2 2 2 . Y=XU(X) . dy/dx = -(4x + 3y -15)/(2x + y -7) 5. 0− 2 − x+ y −3 C ( x − 2)( ) = e x + y −3 x−2 x −2 x=0 .3y .649( x − 2)( ) = e x + y −3 x−2 0−2 x−2 Örnek Problemler : 3.6)dy = 0 2.5)/(x . dy dY = dx dx 2 Problem 2: dy x + 3 y − 5 = dx x − y −1 x=A+X ise dx=dX ve y=B+Y ise dy=dY ise y′ = Y ′ = y' = dY A + X + 3( B + Y ) − 5 X + 3Y + ( A + 3B − 5) = = dX ( A + X ) − (Y + B) − 1 X − Y + ( A − B − 1) Parantez içerisindeki keyfi sabitler A ve B parantez sıfır olacak şekilde şeçilebilir. dy/dx = (x + 3y . Y=y-1.649 ⇒ 0. A+3B-5 = 0 A –B-1 = 0 Y'= 1 ile taraf tarafa çarpılarak 3 ile taraf tarafa çarpılarak A+3B-5 = 0 3A -3B-3 = 0 4A +0-8 = 0 ise A=2 B = 1 dY X + 3Y = .3)dx + (2x + y -1)dy = 0 59 .2y . C=0.

C(x) fonksiyonu. 2. Birinci çözüm sadece homojen kısmından bulunurken ikinci çözüm ise homojen olmayan kısımdan bulunur. P(x) ve Q(x) bilinen bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olmak üzere diferansiyel denklemin genel formu şu şekildedir.P(x)dx ⇒ lny = -∫ P(x)dx + lnC ⇒ y . (1) nolu ana diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde belirlenir. Bu önerilen genel çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması çözümün tamamlanması için yeterli olacaktır. Bu nedenle bu tip denklemlerde genel çözüm iki şekilde bulunan. Bu amaçla diferansiyel denklem integre edilebilen değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlere ayrılır. homejen çözümden (yH) hareketle bir genel çözüm (y) önerisi meydana getirilmiştir. x bağımsız değişkenler. Homojen çözüm: Q(x)=0 ⇒ denklem homojen olur. Bu şekilde bulunan çözüm homojen çözüm (yH) olup (1) diferansiyel denkleminin tam çözümünü vermemektedir. homejen çözümdeki C sabiti x’in fonsiyonu kabul edilerek yapılan ihmal telafi edilebilir.5.Pdx y H = Ce ∫ (2) (3) bulunur.5 I. Bu amaçla önerilen çözümün kendisi ve türevi ana diferansiyel denkleme taşınır ve denklemi sağlayan C(x) fonksiyonu belirlenir. Sabitlerin değişimi metoduna göre daha önce yapılan Q(x)=0 kabulü. Non-homojen olan bu diferansiyel denklemin iki çözüm metodu vardır. dy + P ( x ) y = Q( x ) dx (1) Bağımlı değişkenin kuvvetinin birinci dereceden olması nedeniyle lineer diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. Yani Q(x)’in genel çözüm üzerindeki etkisi C=C(x) kabulü ile bulunmaya çalışılmaktadır. Bu tip denklemler önceki gösterilmiş olan metodlarla çözülmesi zor veya mümkün değildir. Burada.∫ Pdx y = C(x)e =e + C ⎡e ∫ ⎤ (1) nolu denkleme taşınır. − ∫ Pdx dy dC d − Pdx .1 Sabitlerin Değişimi Metodu: Yukarıdaki denklemin sağ tarafının sıfır olması halinde denklemin homojen olmasından bahsedilir. Bu nedenle. ⎥ dx dx dx ⎢ ⎣ ⎦ − Pdx e ∫ − Pdx dC d − Pdx + C ⎡e ∫ ⎤ + P(x)Ce ∫ = Q(x) ⎥ dx dx ⎢ ⎣ ⎦ 60 . Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler y bağımlı. Bu durumda denklem değişkenlerine ayrılabilir. dy + P(x)y = 0 dx Değişkenlerine ayrılan bu homejen denklem çözülerek. Bu çözüm genel çözümün bir yarısı olup genel çözüme giden yolda bir basamaktır.2. Mühendislikte çözülebilir daha basit parçalara ayrılarak özüm üretme mantığı bu denklemin çözümü için de kullanılır. dy = . homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplanmasından elde edilir. homojen çözüm esnasında sadece x’in fonksiyonu olan bir yapının ihmal edildiğini gösterir. Q(x)=0 çözüme ulaşmak için yapılan geçici bir kabuldur.

− ∫ Pdx e ∫ = − P( x)e ∫ dx dx − Pdx [ ] e ∫ dc − Pdx − Pdx + CP( x)(e ∫ ) − CP( x)e ∫ = Q(x) dx dC Pdx =Q(x)(e ∫ ) dx ∫ dC = ∫ Q(x)e ∫ Pdx dx + c1 şeklinde C(x) fonksiyonu P(x) ve Q(x)’e bağlı olarak bulunur. Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir.Homojen Çözüm. Aksi halde daha önce işlem hatası yapılmış demektir. Problem-1: y′ − 1+x 1 P( x ) = . u ve v bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkenlerdir. mertebe lineer dif denklemdir . denklemde mutlaka sadece C ve x olmalıdır.v(x) olduğu kabul edilir. 61 . y H = C (1 + x) ⇒ y = C ( x)(1 + x) ise dy dC = y′ = (1 + x) +C ⇒ dx dx Ana denkleme taşınarak (1 + x) dC C(1+x) dc +C − = (1+x) 2 ⇒ (1 + x) = (1 + x) 2 1+x dx dx Not: Homojen çözümden üretilen genel çözüm ve türevi non-homojen lineer denkleme taşındıktan sonra gerekli sadeleşmeler sonucu. Bulunan değer (3) denkleminde yerine taşınarak genel çözüm bulunur. y = (1+x) 2 diferansiyel denklemi çözünüz. y′ − =0 ⇒ =0 ⇒ = 1+x dx 1+x dx 1+x ∫ dy dx ⇒ ln y = ln(1 + x) + ln C ⇒ y H = C (1 + x) =∫ y 1+ x bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür. dC x2 = ( 1+ x) ⇒ ∫ dC = ∫ ( 1+ x)dx ⇒ C = x+ + C1 ise çözüm dx 2 2. Mutlaka integrasyon ile çözülebilir bir formda olmalıdır.d − ∫ Pdx d − Pdx − Pdx (e )= : P’ nin integralinin türevi P dir. u(x) ve v(x) bağımsız değişkene bağlı keyfi bağımlı değişkenler olmak üzere genel çözümün y=u(x).v(x) kabulüyle çözüm y = ( 1+ x) (x + x2 + C1 ) 2 Diferansiyel denklemde. Q(x) = (1 + x) 2 ise 1. C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm (y) homojen çözüme (yH) benzetilir.5. Bu nedenlerde kabul edilen yapının ana diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde u ve v bulunmaya çalışılır.2 y =u(x). 1+ x y dy y dy y − değişkenlerine ayrılır.

çözümünde integral sabiti düşünülür.) vu’=sin2x (2. Diferansiyel denklem sisteminin çözümü için bağımlı değişken sayısınca diferansiyel denklem olmalıdır. (6) nolu denlemde köşeli parantez içerisindeki ifadenin sıfır olacak şekilde v(x) ve u(x)’ in seçildiğinin kabul edilmesi çözüm için yeterli olacaktır. Böylece çözümü istenen diferansiyel denklem integre edilebilir diferansiyel denklemlere bölünmüş olur. çözümünde integral sabiti düşünülmez.tgx= sin 2 x dy dy + ytgx = sin 2 x .sinx ⇒ ∫ du = ∫ cos x u = −2 cos x + C ⇒ genel çözüm y=v(x). P ( x) = . Daha önce u ve v nin keyfi fonsiyonlar olmasından bahsedilmişti. Akabinde u(x) bulunur. Q(x) = e 2x 62 .diferansiyel denklem.∫ tgxdx = ∫ = . çözümü nispeten zor olan diferansiyel denklemi u ve v fonksiyonları yardımıyla daha kolay çözülebilir iki tane değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemlere ayırmaktır.cosx.v = Q( x ) +u v dx dx Yukarıdaki denklemde u veya v nin parentezi oluşturulursa. sıfıra eşitlenmiş köşeli parentez içerisindeki ifade birinci. u'v + v'u + u. dv du + P(x)u. Problem-2: y ′ + ytgx = sin 2 x diferansiyel denklemini çözünüz. geriye kalanlar ise ikinci diferansiyel denklem olacaktır.u(x)=cosx(-2cosx + C) Problem-3: y ' .vtgx ⇒ ∫ = . Böylece. Böylece. 1) Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm Homojen kısmın çözümü. Bulunan u ve v fonksiyonları y=u(x). eldeki denklemi ikiye bölebiliriz. şu aşamada mümkün değildir.y = e 2x diferansiyel denklemi her iki metodla çözünüz.v(x) ⇒ dy du dv ise bulunanlar lineer dif = y′ = v +u dx dx dx (5) denkleme nolu ana denkleme taşınır. v( x) ⇒ = u' v + v' u ise u'v + u(v' + vtgx) = sin 2 x dx dx Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir v’+vtgx=0 (1. Sadece bir diferansiyel deklemin bulunmasından dolayı çözüm. parantez içerisi sıfır yapsın.∫ dx v v cos x du sin 2 x sin 2 x u′v = sin 2 x → u′ cos x = sin 2 x ⇒ = dx ⇒ ∫ du = ∫ dx cos x cos x 2sin x cos x dx = 2∫ sin xdx sin 2 x = 2. Diğer bir ifade ile v(x) ve u(x) öyle fonksiyonlar olmalıdırki.v⎥ = Q( x) or dx ⎣ dx ⎦ u dv ⎡ du ⎤ +v ⎢ + P(x).v.v = 0 (7) dx du =Q( x) (8) v dx Bu durumda (7) denklemini sağlayan v(x) fonksiyonu bulunarak (8) denklemine taşınır.v(x) denkleminde ki yerine yazılarak genel çözüm bulunur. (6) nolu denklem iki bağımlı değişkene bağlı bir diferansiyel denklem sistemidir.y' + P(x)y = Q(x) y = u(x).diferansiyel denklem. Burada amaç. v du ⎡ dv ⎤ +u ⎢ + P(x).1.) dv dv dv sin x dx → ln v = ln cos x ⇒ v = cos x = . y = u( x). dv + P(x).u ⎥ = Q( x) dx ⎣ dx ⎦ (6) elde edilir.

) 2x vu’=e (2. çözümünde integral sabiti düşünülmez. 3 1) Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm dy dy y ' + 3x 2 y = 0 ⇒ + 3x 2 y = 0 ⇒ = -3x 2 y dx dx dy 2 3 − x3 ∫ y = -∫ 3x dx ⇒ ln y = − x + ln C ⇒ y H = Ce bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür. u = ex + C dx x x Genel çözüm y=u.C3x 2e.) dv dv = v ⇒ ∫ =∫ dx ln v = x ⇒ v=e x dx v du u ' v = sin 2 x.Ce x = e 2x ⇒ e x = e2x . ∫ y = ∫ dx ⇒ ln y = x + ln C ⇒ y H = Ce dx dx bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür. 3 3 dC 3 dy = e −x .dy dy dy x .x ⇒ dx dx e− x 3 3 3 3 dC x2 dC = x ⇒ ∫ dC = ∫ xdx ⇒ C= +C1 .v kabulu ile çözüm ∫ dC =∫ e x dx ⇒ C= e x+C1 dy dy − y = e 2 x .y = 0⇒ = y.v=e 2 x u ' v + u(v' − v) =e 2 x Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir.v=0 (1.y = 0 ⇒ ex dC dc dC + Ce x . Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir. v’ .x + 3x 2Ce. dx 2 dx x2 − x3 Genel Çözüm y =e ( + C1 ) 2 63 . u' e x = e 2 x ⇒ =e x ⇒ ∫ du = ∫ e x dx. = ex + Ce x ⇒ Ana denkleme taşınarak dx dx y' . C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir.v ise y =e (e + C ) Problem-4: y ' + 3 x 2 y = x e -x diferansiyel denklemi her iki metodla ve y(0)=-1 şartıyla birlikte çözünüz.x = xe.C3x 2 e . C(x) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir. dy dC y H = Ce x ⇒ y = C ( x )e x . y = u ( x).x ⇒ . çözümünde integral sabiti düşünülür. Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(x) olduğu kabul edilir. = ex ⇒ dx dx dx x x Genel Çözüm y =e (e + C1 ) 2) y=u.diferansiyel denklem.diferansiyel denklem.v( x) ⇒ = u ' v + v' u dx dx ise u ' v + v' u − u. y H = Ce − x 3 ⇒ y = C ( x )e − x .

Denizaltının zamana bağlı hızını bulunuz.B( x) ⇒ = A′B + B′A dx dx ise A′B + B′A + 3 x 2 A.B = xe− x A′B + A(B′ + 3 x 2 B) = xe− x 3 −3 Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir. Denizaltı P sabit motor kuvvetiyle durmakta iken harekete başlatılmıştır.) vA’=xe-x3 (2.) 3 dB dB = − 3x 2 B ⇒ ∫ ln B = − x3 ⇒ v = e− x = − ∫ 3 x 2 dx dx B 3 3 3 dA x2 A′B = xe − x . Benzeşim için C=C(t) olmalıdır. Problem zamana bağlı bir Başlangıç Değer Problemidir. V. ax . e − Ce dt dt m m m( 3 3 3 − t dC − m t 3 − m t e − Ce ) + 3Ce m = P. Bu t=0 anında hızın sıfır (durmakta olduğu için ) olmasıdır. y =e − x ( − 1) 2 2 Uygulama-1: Su içerisinde hareket eden denizaltıya. 64 .2) y=A(x). Hızın zamana göre grafiğini çiziniz. A= +C 2 dx 2 3 x Genel çözüm y=A. t. v = C (t )e m = ( e m + C1 )e m 3 3 3 dC p m t = e dt m ∫ dC = 3 p mt e m∫ ⇒ C= Çözümün tam olması için C1 integral sabitinin sayısal değeri belirlenmelidir. 3 3 3 − t dV dC − m t 3 − m t V = C (t )e m ise = ana dif. çözümünde integral sabiti düşünülmez.B ise y =e− x ( + C ) 2 2 3 3 x2 0 x=0 ise y=-1 . y = A( x). denkleme taşınarak. − 1 =e − 0 ( + C ) .diferansiyel denklem. bağımlı. bağımsız değişkenler olmak üzere sabitlerin değişimi ile çözüm aşağıdaki şekilde yapılır: Homojen kısmın çözümü. P − 3V = m dt ise m dt + 3V = P 1. çözümünde integral sabiti düşünülür.) 3 dy dy + 3x 2 y = xe − x . B’ + 3x2B=0 (1. Bu münasebetle C1’ in sayısal değeri için bir başlangıç şartına gerek vardır. dV dV dV + 3V = 0 ⇒ m = −3V ⇒ ∫ m = ∫ −3dt dt dt v 3 − t 3 m ln V = −3t + ln C1 ⇒ ln V = − t + ln C ⇒ VH = Ce m m Genel çözüm homojen olarak bulunan çözüme benzetilerek bulunur. m e =P dt dt 3 3 3 − t − t p mt p 3t e + C1 . P=0 kabul ediliyor. dt m m 3 3 3 3 − t − t dC − m t dC − m t e − 3Ce m + 3Ce m = P. A′e − x = xe− x ⇒ = x ⇒ ∫ dA = ∫ xdx.B(x) kabulu ile çözüm : (u ve v yerine A ve B keyfi fonksiyonları tercih edilerek çözüm yapıldı. Denizaltının maksimum hızı ne olur? dV dV ∑ Fx = m.mertebe lineer diferansiyel denklemdir.diferansiyel denklem. C=-1. su tarafından denizaltının hızıyla orantılı olarak 3V’lik bir direnç kuvveti etkimektedir.

kütlenin korunumuna göre biriken miktar şu şekilde ifade edilebilir. Başlangıçta havuz tamamen boş durumdadır. m bağımlı t ise bağımsız değişkendir.05m = 0 ⇒ + 0. dt zaman diliminde biriken miktar belirlenebilir. Sabitlerin değişimi metodu ile çözüm: dm dm dm = -0. ya sabitlerin değişimi ile yada m=v.05dt ⇒ ln m = −0.05t + ln C ⇒ mH = Ce 65 . tüm ifade dt bölünerek.05m . Buharlaşan miktar biriken m miktarının %5 i kadardır. Biriken m değeri sabit olmayıp sürekli olarak zamnala değişmektedir.3 3 3 − t − t − t P P P + C1e0 .u dönüşümüyle çözülebilir. Bu hızada zamanın sonsuz değerinde ulaşacaktır. Bu denklem 1. Bununla birlikte.05t ∫ m = -∫ 0. t = 0 ⇒ v = 0. C1 = − ⇒ v = (1 − e m ) . m= dolan miktar-boşalan miktar-buharlaşan miktar Dolan miktar-boşalan miktar giriş ve çıkış debilerinin zamanla çarpılmasından bulunabilir. Bu bulgular yukarıdaki ifadeye taşınarak şu ifade bulunur. = 10 − 0. Bu durumda dt süresince dolan miktar-boşalan miktar (50-40)dt=10dt olacaktır. dm dm dm = 10dt − 0. Herhangi bir m değeri için buharlaşan miktar 0. Bu verilen debi değerlerine göre (50t-40t)=10t olarak yazılabilir. Havuzdaki su miktarının zamanla değişimini bulunuz.05mdt .05m ⇒ + 0. (1 − e m ) → 1 3 3 3 Dolayısıyla denizaltının ulaşabilceği maksimum hız Vmax=P/3 kadar olacaktır. Havuzda birikebilecek maximum su miktarı ne olur? 50 kg/sn buhar Havuz 40 kg/sn Açıklama: Havuzda biriken su miktarı “ m :[kg] “ ile sembolize edilecek olursa. Bu değişimin nasıl olduğu bu aşamada belirlenemez.05m = 0 ⇒ dt dt dt dm −0. t → ∞ ⇒ e m → 0. + 0. Diferansiyel zaman aralığında değişimler lineer olacağı için. 0= V(t) Vmax 0 Hızın zamana göre değişimi t Uygulama-2: Şekildeki havuza sürekli olarak 50 m3/sn lik bir debi ile su dolmakta ve havuzdan 40 m3/sn debi ile tekrar boşalmaktadır. Aynı zamanda havuzda biriken suyun %5 i her saniyede buharlaşmaktadır.mertebe lineer diferansiyel denklem olup. dt zamanında biriken miktarda dm olacaktır.05mdt olacaktır. Pratik olarak bu hıza çok yaklaşacak ama hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Matemetikte bu tür değişim ASİMTOTİK değişim olarak bilinir.05m = 10 dt dt Son ifade bir diferansiyel denklem olup.

reel durumda zaman sonsuz olamayacağı içinde 200 kg değerine çok yaklaşılmasına rağmen ulaşılamayacaktır.y = e3x 11.05t+ C ) t=0 ise m=0 (başlangıçta hiç su yok).v(t ) ⇒ = u 'v + v 'u dtx dt ise u ' v + v' u + 0.05t − 1) = 200(1 .05t (e0. x3y’ + 3x2y = x 20.05t .05t) →200.0.05t+C1 dt Genel Çözüm y =e−0.05Ce. dx/dt . çözümünde integral sabiti düşünülmez.05m = 10 .0.0.1)dx = 0 14. m =200e −0.05t ⇒ ∫ dC = ∫ 10e 0. dm dC = e − 0.05t+ C1 ) y=u. ( 200e 0+ C ) .05v) =10 Parantez içerisindeki ifade sıfır olacak şekilde v fonksiyonu seçilir.4xy 2 2 y(2) = 8 y(0) = 4/3 y(2) = 0 x(0) = 0 . ( cos2 x . x4y’ + 2 x3y = 1 3. y’ + 3y = 3 x2 e-3x 4.05t ( 200e0.05t ( 200e0.05t = 10 ise dt dC =10e0.05v ⇒ dt ∫ Bu denklem analiz edildiği zaman.05v=0 vu’=10 (1. mH = Ce −0.0.05t ) dv = − 0.05t ⇒ Ana denkleme dt dt dC .05t dt . y’ = x2 e-4x . Homojen olmayan kısımında çözüme dahil edilmesi için integral sabitinin C=C(t) olduğu kabul edilir.v kabulu ile çözüm dm dm + 0. ( x2 + x . v’ + 0.4y 6. (t + y + 1 )dt . e − 0. (1-e-0.05t) →1 ise 200(1-e-0. havuzda birikebilecek en fazla su miktarının teorik olarak 200 kg olduğu görülecektir.05dt ln v = − 0. dx/dt + (1/t2 )x = 1/t2 12.05Ce.x = sin 2t 66 2.05Ce.bu ifade sadece homojen kısmın çözümüdür. (x + 1) y’ + xy = x 7.05t v du u ' v = 10.8x ) dx = 0 5.05t ⇒ v=e − 0. u = 200e0. 0 =e −0. Örnek problemler: 1. y’ .0.) dv = − ∫ 0. Çünkü t→∞. ( x2 + 1)y’ = x2 + 2x . dy + (4xy .05t + 0.05t ⇒ m = C (t )e −0.v ise m =e−0.05uv=10 u ' v + u(v' + 0. y dx/dy + 2x = 5y3 10. (x +1)y’ + xy = x 9.ycos x)dx . çözümünde integral sabiti düşünülür.05t ⇒ ∫ du = ∫ 10e0.05t taşınarak.(1 + sin x)dy = 0 17. C=-200.2y = 2x4 18 y’ + 4y = e-x 19. xy’ + 3y + 2x2 = x3 + 4x 8. Ancak.05t + C dt Genel çözüm m=u. dr/dθ + r tan θ = cos θ 16. u ' e − 0.diferansiyel denklem.) (2.2)y’ + 3(x +1)y = x -1 13.diferansiyel denklem.05t . x dy + (xy + y . m = u (t ).05t = 10 ⇒ =10e0.05t dt ⇒ C= 200e 0.e-0.1 . xy’ .dy = 0 15. C(t) ifadesini bulmak için genel çözüm homojen çözüme benzetilir.

Bu denklemde y4 bulunmamış olsaydı 1. derece bir diferansiyel denklem olup en genel formu aşağıdaki şekildedir. mertebe lineer diferansiyel denklem olup çözümü bilinmektedir) dx x dZ Z dZ dx − =0⇒ ∫ =∫ . Z = 3 ⇒ =− 4 ise − x + Z = −x2 4 dx y dx y y y dx dx Gerekli düzenlemeler yapılarak Z ve x arasındaki yeni diferansiyel denklem şu şekilde bulunur. Bu nedenle y4 ifadesini yoketmenin yolu aranmalıdır. Bu yeni form Z ve x arasında 1. Bernoulli dif. y’ + P(x) y = Q(x) yn Bu denklemde Z = y 1− n = (1) y şeklinde bir dönüşüm yapılarak 1. y' y 1 dZ + P( x) n = Q( x) ise + P ( x) Z = Q ( x) n 1 − n dx y y bulunur.6 1.1 Bernoulli Diferansiyel Denklemi n. denklem geçiş işlemleri şu şekildedir: y 1 dZ dZ y ' 1 − n dy y' ⇒ = Z = y 1− n = n ise = (1 − n) n = n (2) n 1 − n dx dx y y y dx y (1) nolu denklem denklem taraf tarafa yn değerine bölünürek.(x + 1)dy = 0 2.mertebe lineer dif. denklem elde edilecektir.2x (y+1)dx . Bu denklemde yn ifadesi olmazsa 1. ln Z = ln x + ln C ⇒ Z H = Cx ise genel çözüm (Z) dx x Z x homojen çözüme benzetilirek bulunur. y’ + (1/2x)y = x/y3 2 y(1) = 2 y(1) = -5 23.mertebe lineer dif. Çözümü belirli olan 1. denkleminden 1. denklem Z ve x arasında olup çözümünden Z=Z(x) şeklinde bir ifade bulunur. Z eski bağımsız değişkene bağlı yeni bağımlı değişkendir. denklemdir. denklem (3xy’+y=-x2) olacaktı.mertebe lineer dif. denkleme ulaşmak içinde yn ifadesi yokedilmelidir. y’ + 3y/x + 2 = 3x y(π/2) = 2 y(1) = 1 22.meretebe lineer dif.Mertebeden Özel Diferansiyel Denklemler 2. mertebe lineer diferansiyel yn denklem elde edilir.6. Yeni dif.mertebe lineer dif. C ( x) = x + C1 ⇒ Z = x ( x + C1 ) Z=C(x)x → =x + C ise x dx dx dx x dx Ters dönüşüm yapılarak genel çözüm elde edilir: Z = 67 1 1 = x 2 + C1 x ise y 3 = 2 3 x + C1 x y .21. dC Cx dC dZ dC +C − = x⇒ = 1. Problem-1 : (3) 3 x y’ + y + x 2 y4 = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. sin x y’ + cos xy = x sin x 24. Diğer tarafa bölen olarak geçirilirse 3x dy 1 1 3 dy dZ dZ + 3 = −x2 . Orijinal değişkenlere dönmek için ters transformasyon işlemi yapılmalıdır. dZ Z − = x (1.

Diğer tarafa bölen olarak geçirilirse y' + y = y 2 ise y' = y 2 − y = 1 1 dy dZ 1 dy 1 dZ =− 2 ise − + =1.meretebe lineer dif. ln Z = ln x + ln C ⇒ Z H = Cx . Ters dönüşüm yapılarak genel çözüm şu şekilde elde edilir. denklem (y’+y=1) olacaktı. 0. y’ = P(x) y2 + Q(x) y + R(x) 68 .5 = ise C1=4. mertebe lineer diferansiyel denklem olup çözümü bilinmektedir) dx x dZ Z dZ dx − =0⇒ ∫ =∫ . x dy 1 1 1 dy dZ dZ + = x2 .5)=0. Bu nedenle y4 ifadesini yoketmenin yolu aranmalıdır. x +C − = −x ⇒ = −1.Problem-2 : y' + y = y 2 diferansiyel denklemini çözünüz. Şayet denklemde y2 bulunmamış olsaydı 1. ⎡ −1 ( y − 1) x 1 ⎤ 1 ∫ dx = ∫ ⎢ y + y − 1⎥ dy → x = − ln y + ln ( y − 1) + ln C ise C y = e ise y = e x ⎣ ⎦ 1− C IIBu denklem aynı zamanda 2. Z=C(x)x dx x Z x Z'=C'x+C ise Z ( x) = x ( − x + C1 ) dZ Z dC Cx dC − = −x . C ( x) = − x + C1 dx x dx x dx bulunur. İki şekilde çözüm mümkündür: Verilen denklem değişkenlerine ayrılarak çözülebilir. derece bernoulli denklemidir.5C1 − x + 4. I⎡A dy dy B ⎤ → ∫ 2 = ∫ dx = ∫ ⎢ + ⎥ dy basit kesirlerine dx y −y ⎣ y y − 1⎦ ayrılarak integrasyon alınır. Z = ⇒ =− 2 ise − x + Z = x2 2 y dx y y dx y dx dx Gerekli düzenlemeler yapılarak Z ve x arasındaki yeni diferansiyel denklem şu şekilde bulunur.5 + 0. dx 1− Z ∫ 1 1 Z = ⇒ 1 − = Ce x ise y y − ln(1 − Z ) = x + ln C ⇒ 1 − Z = Ce x .5 şartıyla çözünüz.5 . y= 1 1 − Ce x Problem-3 : x y' + y=x 2 y 2 diferansiyel denklemini y(0.5 x 2.6. İşlemlerle A=-1 ve B=1 bulunur.2 Riccati diferansiyel denklemi En genel formu şu şekildedir. Z = ⇒ + Z =1 2 y dx y dx y dx y dx yeni denklem değişkenlerine ayrılabilir. dZ Z − = − x (1. y = 2 2 2 y − x + C1 x − 0. Z= 1 1 1 1 = − x 2 + C1 x ise y = . dZ − dZ = 1− Z ⇒ ∫ = dx.

Bu çözümlerden sadece birinin kullanılması yeterlidir. 2 Z Z Z Z Z dZ Z' 1 1 + Z = −1 bulunur. derece bernoulli diferansiyel denklemine dönüşür. Diferansiyel denklemin yapısına göre tahmin edilerek ana dif. parentezler açılarak. Z + 1 = Ce ⇒ Z = Ce − 1 dx 1− y = x+ 1 1 1 1 ⇒ y = −x +x →Z = ise Z = Ce − x − 1 = Z y−x y−x Ce − 1 69 . Özel çözüm ana diferansiyel denklemi sağlayan herhangi bir fonksiyondur. Fonksiyonel yapısı önceden problemi çözen şahıs tarafından belirlendiğinden bu ismi almıştır. Q ve R bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlardır.işareti bulunan bağımlı ve bağımsız değişkenler ile türevlerinden meydana gelen terimlerin birbirlerine eşitlenerek yokedilmesi. Özel çözümün aranmasının nedeni denklemdeki R(x) fonksiyonunu yoketmek içindir.mertebe lineer diferansiyel denklem elde edilir. Gerekli yoketmeler yapılarak. ln(Z + 1) = − x + ln C . 2 Z Z Z Z' 2x 1 1 2x = x2 + + 2 + x + − 2x 2 − + x 2 − x + 1 bulunur. denklemi sağlaması temin edilir. Bu işlem yapılırken R(x)=x2-x+1 ifadesinin diğerleri tarafından yokedilmesine dikkat edilir. + 1 ise y’ ile yokedilebilir. Eğer R(x) fonksiyonu elimine edilirse denklem 2. Yani özel çözüm R(x) fonksiyonundan hareketle bulunabilir. y =U + 1− Z' 1 1 = ( x + ) 2 + (1 − 2 x)( x + ) + x 2 − x + 1 . Problem-1: Çözüm için diferansiyel denklemin ilk önce özel çözümü (U) bulunmalıdır. Bu durumda ana denklemde y yerine x (en genel halde y yerine U) ve y’ yerine 1 (en genel halde y’ yerine U’) yazılırsa denklem sağlanır.Burada P. Bu tür denklemlerde y = U + 1/Z dönüşümü yapılarak 1. Z Z dx y′=y 2 + (1-2x ) y+x 2 -x +1 diferansiyel denklemini çözünüz. Son denklem − 2 = + 2 bulunur. y = U+ 1 1 dZ ⇒ y ' = U '+ 2 dönüşümleri ana dif. y = x ana diferansiyel denklemi sağladığı için bir özel çözüm olabilir. Başka bir ifade ile aralarında + ve . U=x ise U’=1 dir. Z2 ile denklem çarpılırsa dx Z Z Z 1. Bir diferansiyel denklemin birden fazla özel çözümü olabilir.mertebe lineer dif.mertebe lineer diferansiyel denklem elde edilir.denkleme taşınır. İfade incelenirse x2 ancak y2 ile x ise y ile yokedilebilir. 1/Z dönüşümüylede 1. ve böylece ana diferansiyel denklemi sağlaması temin edilmelidir. U ve Z bağımsız değişkene bağlı özel çözüm ve yeni bağımlı değişkendir. dZ dZ −x −x = −( Z + 1) ∫ Z + 1 = − ∫ dx ise. Denklem ve değişkenlerine ayrılabilir bir denklemdir. Bu değerler denkleme taşınıp düzenlenirse 1. y’ = y2 + (1-2x) y + x2 -x +1 1 = x2 + (1-2x)x + x2 -x +1 0 = 0 ise (denklem sağlanıyor) 1 1 1 dZ = x + ⇒ y′ = 1 + 2 olacaktır. Z Z Z dx mertebe diferansiyel denklem elde edilir. Bu durumda y = x istenen işlemleri yerine getirebilir.

Bu işlem yapılırken yukarıdaki denklemin sağlanmasını takip etmek gerekir.mertebe lineer dif. 1. Mümkünse değişken sayısı azalmalıdır: 3 değişkenden 2 değişkene düşürmek çözümde büyük ilerlemedir. Örnek olarak. y y ⎛1 ⎞ y′=x 3 ( y 2 -2yx+x 2 ) + = x 3 y 2 -2x 4 y+x 5 + = x 3 y 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ y+x 5 x x ⎝x ⎠ Çözüm için diferansiyel denklemin ilk önce özel çözümü bulunmalıdır. f(x/y). … gibi düzenlenebilmesi gerekir. Değişken dönüşümleri sadece bunlar değildir. + =0⇒ ∫ = −∫ .6.mertebe diferansiyel denkleme taşınarak − 2+ = − x 3 bulunur.3 Değişken dönüşümleri ile çözülebilen diferansiyel denklemler Önceki bölümlerde anlatılan 1. f(xy). Bu değerler denkleme taşınıp düzenlenirse 1. Denklemdeki bağımsız değişkenin fonksiyonel yapısından etkilenmeyen çözümlerdir. Bu durumda ana denklemde y yerine x (en genel halde y yerine U) ve y’ yerine 1 (en genel halde y’ yerine U’) yazılırsa denklem sağlanır. y = U + = x + ⇒ y′ = 1 + 2 Z Z Z dx mertebe diferansiyel denklem elde edilir. ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ y′=x 3 y 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ y+x 5 ⇒ x′ = 1 = x 3 x 2 + ⎜ -2x 4 ⎟ x+x 5 . Pek çok değişken dönüşümü verilebilir. x Denklemdeki parentez açıldığı zaman Riccati denklemi olduğu görülecektir.y diferansiyel denklemini çözünüz. Bununla birlikte hepsinde uygulanan teknik integre edilebilir parçalara ayırma ve değişken dönüşümü üzerine kuruludur. Bulunanlar ln Z = − ln x + ln C .mertebe diferansiyel denklem çözümleri standart çözümlerdir.y) den f(x+y). ise dx x dc x 2 x x 1 dC C C / x 1. Problem-2: y′=x 3 ( y-x ) + 2 U=x ise U’=1 dir. x+y=Z ise Zx=1 ve Zy=1 ile 2 değişken 1 e iner. Z= = − olacaktır. Bu noktadan hareketle. Bir diferansiyel denklemin birden fazla özel çözümü olabilir. Bu çözümlerden sadece birinin kullanılması yeterlidir. Özellikle kısmi diferansiyel denklemlerin bu yöntemle adi diferansiyel denkleme dönüşmesi mümkündür. değişken dönüşümü ile çözülebilir. y=x test edilirse ana diferansiyel denklemi sağladığı görülecektir. dx x dx x Z x C C ( x) dZ 1 dC C ZH = . Böylece U=x özel çözüm ise 1 1 1 dZ olacaktır. denklem). 0 = 0 ⎝x ⎠ ⎝x ⎠ denklem sağlanıyor. 70 . 1 (x + ) 3 3 Z' 1 Z = x + 1 + 1 ise − Z ' = x + 1 . y = x + 1 x5 (C1 + ) x 5 2. Böyle bir dönüşümün mümkün olması için fonksiyonel yapının f(x. f(x2/y). Değişkeni dönüştürme işleminin bir faydasının olması için. dönüşüm sonrasında. x dx x x 5 5 1 x 1 x 1 4 ∫ dC = −∫ x dx ⇒ C ( x) = 5 + C1 ise Z = x ( 5 + C1 ) = y − x . Fakat bu dönüşümler diferansiyel denklemdeki fonksiyonel yapıyla çok ilgilidir. − Z ' = x 3 + Z 1 − 2 = x 3 ( x + − x) 2 + Z Z x Z2 Zx Z 2 Z 2 Zx x dZ Z dZ Z dZ dx + = − x 3 (1. sadece bağımsız ve hem bağımlı-hemde bağımsız değişkenler yeni bağımlı ve bağımsız değişkenlere dönüştürülebilir. önceki diferansiyel denklem formatlarına uymayan ve değişken dönüşümü için uygun olan bazı diferansiyel denklemler. Fonksiyonel yapısı uygun olan denklemlerde sadece bağımlı.

Problem-1: Daha önce Bölüm-2. Yeni bir değişken dönüşümü ile değişkenlerine ayrılabilen en basit form bulunabilirmi? Son denklemin yapısı düzgün olup A ve B önündeki katsayılar uyumludur. Bu durumda referans fonksiyonlar x2 ve y2 olurken. Bu durumda sinx içindeki x kaybolmayacaktır. 2 (x 2 + 3 y2 ) 2 2 = 4 y 4 + C → x 4 + 6 x 2 y 2 + 9 y 4 = 8 y 4 + 2C . parentezler açılırsa. y2=U ise 2ydy=dU olur. Diferansiyel denklemin fonksiyonel yapısı basitleşmelidir: İntegrasyon prosesi büyük oranda fonksiyonel yapısı ile ilgilidir. Fonksiyonel dönüşümün mümkün olması için diferansiyel denklemde hem fonksiyon hemde onun türevi olmalıdır. ( x +3xy ) dx + ( 3x y + y ) dy=0 3 2 2 3 x ( x 2 +3y 2 ) dx + y ( 3x 2 + y 2 ) dy=0 Bu denklem tam diferansiyel yaklaşımla çözülmüştü. dA = dZ − 3dB Z ( dZ − 3dB ) + ( 3Z − 8 B ) dB=0 ( Z − 3B +3B )( dZ − 3dB ) + ( 3[ Z − 3B ] + B ) dB=0. dA x 2 = A → 2 xdx = dA. Örnek olarak. Z = A + 3B = x + 3 y → 2 pareztezler açılıp düzenlenirse daha önce bulunan çözüm elde edilecektir. Sinüs. 3. sinx=A ise cosxdx=dA olur. parentez dışındaki xdx ve ydy lerde türevleri olacaktır. Bu denklemde 1. expolansiyel ve logaritmik fonksiyonlar genelde integral işleminde zorluk çıkarırlar. Bu nedenle x’ in değiştirilmesi bir fayda getirmez. tanjant. Sinx içindeki x yerine U1/2 yazılacak olursa fonksiyonel yapı daha da karışık hale gelecektir. Parentezlerin birisi yeni bir değişkenle tanımlanırsa daha basit haller elde edilebilir. A+3B=Z → dA + 3dB = dZ → A = Z − 3B.2 de (tam diferansiyel denklemler) Problem-4 olarak çözülen diferansiyel denklemi değişken dönüşümü ile çözünüz. Değişken dönüşümü sonrasında diferansiyel denklemde eski değişken kalmamalıdır: Yokedilmek istenen değişken hala denklemde bulunursa değişken sayısı artacağından çözüm kolaylaşmak yerine daha da zorlaşacaktır. ydy = 2 Bulunan son diferansiyel denklem ilk halinden daha basittir. derece homojen olup B=UA dönüşümü ile çözülebilir. 71 x 4 + 6 x 2 y 2 + y 4 = 2C = C1 . Değişken dönüşümü ile yeni formlar elde edilebilirmi? Bu soruyu cevaplamak için denklemde bir veya daha fazla fonksiyon ve onların türevlerini belirlemeliyiz. Örnek olarak.dereceye (lineer) geçilir. Böylece 2. Örnek olarak (x2+sinx)dy ifadesinde x2=U dönüşümü yapılırsa (U+sinx)dy elde edilecektir. Gerek bağımlı ve gerekse bağımsız değişkenin kuvvet derecesi azalmalıdır: Azalan kuvvet derecesi denklemi basitleştirir.2. 4. Aynı zamanda 3. xdx = 2 ise ( A+3B ) dA + ( 3A + B) dB=0 dB y 2 = B → 2 ydy = dB. Bunların daha fonksiyonlar cinsinden tanımlanması çözümü rahatlatır. ZdZ − 3ZdB + 3ZdB − 8 BdB=0 → ZdZ − 8BdB=0 ( x2 + 3 y 2 ) = 4 y 4 + C Z2 2 2 2 ∫ ZdZ = 8∫ BdB → 2 = 4 B + C . İşlemler sonucu denklemin derecesi 3 den 1 e düşecektir.derece üstel homojen olduğu için y=Ux dönüşümüyle de çözülebilir. Denklemde tgx var ise kolaylık için sec2x de olmalıdır. Denklemdeki ifadeler x ve y parentezlerine alınabilir.dereceden 1.

derece Bernoulli dönüşümüne göre =Z →− 2 = ile denklem çözülür. Dolayısıyla ilk aşamada değişken dönüşümü düşünülmelidir. bu fonksiyonların birbirlerinin türevi olması büyük bir fayda sağlayabilir. siny = H → cos ydy = dH → H ( x + H ) dx + 2x 2 dH = 0 elde edilir. Bu nedenle diferansiyel denklemin başka bir değişken dönüşümü ile çözülmesi gerekir. (3x .Mertebe Diferansiyel Denklemler İçin Genel Tekrar Problemleri: 3. Dolayısıyla x=X+A ve y=Y+B dönüşümleri ile çözülebilir gibi görünmektedir.2y + 3) dy = 0 6. Hangisi ilk önce alınmalıdır? Bunun için operatörlere bakılmalıdır. Parentez açılıp dx ile bölünürse Bernoulli denklemi elde edilir. Bu yöntem uzun ve beklide integral çarpanı bulunamayan bir yöntemdir. ( 3x − y + 1) dx − ( 6x y = Y + B → dy = dY − 2y − 3) dy=0 → y′= ( 3x − y + 1) x = X + A → dx = dX . 3x − y = U → 3 − y′ = U ′ → y′ = 3 − U ′ dy y′= = dx ( 6x − 2y − 3) 2 ( 3x − y ) − 3 3 A − B + 1 = 0 6 A − 2B − 3 = 0 → U +1 U + 1 3 ( 2U − 3) − (U + 1) 5U − 10 dU →U′ = 3− = = = dx 2U − 3 2U − 3 2U − 3 2U − 3 Son denklem integre edilebilir. Bu denklem yapısı itibariyle homojen hale getirilebilen denklem tipine benzemektedir.2y + 1) dx + (3x . ydx + (1+ yex) dy = 0 4.2y -3) dy=0 diferansiyel denklemini değişken dönüşümü ile çözünüz. dy = dx ( 6x − 2y − 3) ( 3 ( X + A) − Y − B + 1) = 3 X − Y + ( 3 A − B + 1) dY = dX ( 6 ( X + A ) − 2 (Y + B ) − 3) 6 X − 2Y + ( 6 A − 2 B − 3) dY 3X − Y = dX 6 X − 2Y 3A − B +1 = 0 6 A − 2 B − 3 = 0 denklemlerinden A ve B çekilemez.( 6x . 2 x 2 + xH = −H 2 dx dx 1 1 dH dZ 2. xe2y y’ + e2y = lnx/x 2. cosy nin türev olarak seçilmesi gerekir. Ancak gerekli değişiklikler ve işlemler yapılınca görülecektir ki. x2y’ + 2xy = x4y2 +1 5. y’ = y + x (y+1)2 + 1 72 1. Sin ve Cos y’ye ağlı olduğundan dy referans alınarak.Problem-2: ( 3x-y + 1) dx. A ve B sabitleri bulunamayacaktır. Hem sinüs hemde cosinüs denklemde olması. y′=3 − U ′ = Problem-3: siny ( x + siny ) dx + 2x 2 cosy dy = 0 diferansiyel denklemini değişken dönüşümü ile çözünüz. Denklemde trigonometrik fonksiyonların olması diferansiyel denklem çözümü açısından zorluk meydana getirebilir. ( 3x − y + 1) = 3x − y + 1 . y’ + y lny = yex . Bu nedenle ilk önce mümkünse değişken dönüşümü ile fonksiyonel yapı daha basit hale getirilmelidir. dH dH = 0. Bu amaçla hem x hemde y bir değişken cinsinden tanımlanır. Bu denklem daha önce verilen metodlardan sadece tam diferansiyel yaklaşım ile çözülebilir. Çözümsüzlük vardır. H H dx dx H ( x + H ) dx + 2x 2 dH = 0 → Hx+H 2 + 2 x 2 1.

xy’’ = y’ + x(y’)2 27.7 Birinci mertebeye indirgenen 2. y’ = -2 . türevleri olabilir. y(3)=0 52. y’ = (x + y + 2)2 26. y’’ = 1 + (y’)2 29.y = xk yn 20. 3y2dx/x-2ydy=0. Ancak yukarıdaki formu ile mertebe düşürme işlemi bir sonuç vermez.y + 5)2 23. 4xdx+9ydy=0. 1. y’ = (x . 2xyy’+3y2+4x=0 49.y + xy2 33.2(x-y) .y + y2 f(x) = 2 n ≠ 1. y’ = 1 .x . y’=(1-x)/(1+y) 45. (x + 2y . (ey+x)y’=1 38. y’’ = 2x(y’)2 28. 3y’+y=(1-2x)y4 40.5x) dx + 2x2 coty dy = 0 16. y’-y/x+(x-y)3/x=0. mertebeden diferansiyel denklemler En genel halde 2. y’ = (x . y’ = 6 + 5y + y 2 f(x) = 1 f(x) = 2/x ) dx + 2(1-(x/y)) dy = 0 9. y’-1=e-ysinx 37. y’=(y-x)/(y+x) 44. Bu durumda y’=U(x) değişken 73 . y’cosy+xsiny=2x 36. 2x3y’ = y(y2 + 3x2) 17. y’(sinh3y-2xy)=y2 39.y′′)=0 : Diferansiyel denklemin fonksiyonel yapısında bağımlı değişken “y” kesinlikle görünmeyecektir. ve 2. y’ = -4/x2 . (2 + e -x/y 32. y’ = 1+ 6x ex-y 15. y’ = (9x + 4y +1)2 12.1) dx + (2x + 4y . (3 tanx -2 cosy) sec2 x dx + tanx siny dy = 0 18. y(1)=0 51.y.y)2 . y(π)=π3eπ+2π2 2. y(1)=0 54. y’ = sin (x-y) 25.y′. y’ = sin(x+y) 21. y’ tanx sin2y = sin2x + cos2y 22.3) dy = 0 13. y’ = (x+y)1/2 . x2y’+2xy-x+1=0. y(x tanx + lny ) dx + tanx dy = 0 19. 2xyy’+(x-1)y2=x2ex 42. mertebe bir diferansiyel denklem şu şekildedir: f(x. y’’ + 2y(y’)3 = 0 31.2 14. Bu açıdan mertebe düşürme işlemi için iki alt grub ele alınabilir: I) f(x.y′′)=0 Bu tür denklemler bazen değişken değişimi ile mertebesi düşürülerek çözülebilir.(1/x) y + y2 35. y(4)=8 53. 2xtgydx+sec2ydy=0 50. 2x csc 2y dy/dx = 2x . y’=2x(y+x2-1) 46. 2yy’ + x2 + y2 + x = 0 8. xy’ . y’cosy+2xsiny=2x 43. (3 siny . y’+xy=x/y 48. siny (x + siny) dx + 2x2 cosy dy = 0 11.1 24. k+n ≠ 1 34. y’=(1+x)(1+y2) 47.y′. xy’’ = y’ + (y’)2 30. 2xy’=10x3y5+y 41.7. xy’-3y=x4(ex+cosx)-2x2.ln(tan y) 10.

)=0 dx dx Ancak yeni diferansiyel denklemde 3 tane değişken (x.U )=0 dx dx dy dx dy dy dy dy Yeni 1.mertebe dif.y′. Bu çözüm y′ = = U ( x) → ∫ dy = ∫ U ( x)dx integraliyle y=y(x) haline dx dönüştürülür. Diferansiyel denklemde x yok ise y’=U(x) dönüşümü ile düşürülür.çözüm U = x ( ln x + C1 ) olarak bulunur. II) f(y. U=y’ ters dönüşümü yapılarak ve kısmı integrasyon tekniği kullanılarak genel çözüm U = x ( ln x + C1 ) = y′ = dy → ∫ dy= ∫ x (lnx+C1 )dx dx 74 ∫ dy = ∫ x ln xdx + C ∫ xdx 1 . f ( y. U = 1bulunur. Bu denklem ise 1. Haldeki dönüşüm ile mertebe düşürülür. dU dU y′ = U ( x) → y′′ = . Türevli bir değişken türevsiz bir değişkene dönüştürülerek mertebe düşürülür: dU dU y′ = U ( x) → y′′ = .y′.mertebe lineer diferansiyel x denklem çözülebilir: (sabitlerin değişimi metodu kullanılarak) y′ = U → y′′ = U ′ ⇒ U '− U '− U =1 x dU dx dU U dU dx = − =0 ∫ U = ∫ x lnU=lnx+lnC ise UH=Cx U x dx x dU dC dC Cx dx = x + C ise x+C − = 1 . f ( x. U . ∫ dC = ∫ → C ( x) = ln x + C1 dx dx dx x x U=C(x)x 1.U .dönüşümü yapılmalıdır. x f(x. Çözüm sonrasında U=U(x) formunda dy bir çözüm elde edilir. Mertebe bir diferansiyel denklem çözülmüş olur. dy ∫ dx = ∫ U(y) + C integrali ile x=x(y) şeklinde bir fonksiyona dönüştürülür.y′′)=1 formunda olduğu için yukarıdaki I.mertebe diferansiyel denklem çözümüyle 2.y′′)=0 : Fonksiyonel yapıda kesinlikle bağımsız değişken “x” olmamalıdır.denklemin bağımlı değişkeni U ve bağımsız değişkeni ise y olup. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü için bu sayı 2 olmalıdır. Burada zinzirleme türev kuralı kullanılarak x değişkeninin denklemden elimine edilmesi sağlanır. Bu nedenle bir değişken yokedilmelidir. Bu diferansiyel denklem bilinen metodlarla çözümü yapılır.U) vardır. )=0 dx dx Burada U yeni bağımlı değişkendir.y. İki aşamalı bir integral ve 1. Problem 1: y'' - y' = 1 diferansiyel denklemini çözünüz.U . çözümü sonrasında U=U(y) şeklinde bir fonksiyon bulunur. Kısaca yapılan işlem şu şekildedir: y '' = d d dU dy dU dU dU dU ( y ') = U = = y'= U =U → f ( y. Mertebe düşürme işlemi sonunda mertebe birdir. Bu fonsiyon.

Pistonun hareketini ve yağın memeden çıkış hızını zamana bağlı olarak bulunuz.ln x = u → y= dx x2 x2 x 2 dx = du xdx = dv → v = ⇒ ∫ dy = ln x − ∫ + C1 ∫ xdx → x 2 2 2 x x2 x2 x2 1 C x2 ln x − + C1 + C2 − + 1 = C → y = ln x + Cx 2 + C2 2 4 2 4 2 2 Problem 2: y y'' . Çözüm : f(y. ∑ F = ma. (II. denklemdeki c1(t) dif. Bu kuvvet ise hız ve viskoz sönüm katsayısı olarak bilinen bir C sabiti ile çarpımına eşit alınabilir. ax = d 2x dx d 2 x dV dx = m 2 +C = P formunda elde edilir. dU dU dy dU . Kanunu ile çözüm bulunabilir. V = c1 (t )e − Ct m bu 75 . d 2x dx . C katsayısı ise belitilen değerlere bağlı olarak deneysel metodlarla bulunur. Bu tepki pratikte viskoz kuvvet (Fv) olarak bilinmektedir. Denklemdir: Ct − dV dV dV m + CV = P m + CV = 0 m∫ = −C ∫ dt ise V H = c1e m dt dt V bulunan homejen çözümden hareketle genel çözüm tanımlanabilir.mertebe lineer dif. d. D çaplarına ve piston geometrisine göre piston hareketine bir tepki gelecektir. Haldeki dönüşüm kullanılarak mertebe indirgenir.kanun) x yönündeki hareket için.y′. y′ = U ( x) → y′′ = yU Silindir dU dU =U → dx dy U D d Piston yağ P (N) V L Çözüm : Silindir içerisindeki yağ yoğunluğuna.(y')2 = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Problemin içerisinde hareket ve kuvvet olduğu için ancak newtonun 2. Elde edilecek yeni denklem 1.y′′)=0 formunda olduğu için II. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt ∑ Fx = max → max = P − Fv = P − CV . denklemin sağlanmasından hesaplanabilir. = V ve dönüşümü ile mertebe dt dt dt dt dt 2 düşürülebilir.(U) 2 = 0 → y U = U2 → ∫ =∫ dy dy y U dy dy Cx ln y + ln C1 = ln U → U = C1 y = y′ = ∫ y = C1 ∫ dx ⇒ ln y = C1 x + ln C2 y = C2e 1 dx UYGULAMA : Aşağıda şekildeki silindir içerisinde yağ sabit P kuvveti ile hareket ettirilen piston tarafından d çaplı memeden enjekte edilmektedir.

. Bunlar sabit ise denklem sabit katsayılı. İntegral sabitlerinin bulunması içinde bağımsız değişkenin zaman olmasından dolayı iki tane başlangıç şartına ihtiyaç vardır. Ancak bu fonksiyonların bazı özel durumları için diferansiyel denklemin çözümü elde edilebilir.an-1 ve an fonksiyonlarının yapısı çözüm tekniği üzerinde önemli bir rol oynar. Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü (y). C m − Ct m P V (t ) = + c 2 e C dx = dt P ∫ dx = ∫ ( C + c2 e − Ct m )dt mc 2 P ise x(t ) = t − e C C − Ct m + c3 bulunur. dt m dt Ct Ct Ct − − dc1 dc1 (t ) − m m m +e ) + C. n.. an(x) katsayıları en genel halde bağımsız değişkene bağlı fonsiyonel yapılardır. t = 0 ise V = 0 P V (t ) = (1 − c 2 e C − Ct m . 1. a2.. Bu özel durumlar 3 tane olup şu şekildedir: 76 . Bunun nedeni homejen olmayan çözümün. Bunlar ana denkleme taşınarak.P/C c3= -mP/C2 ) P mP x(t ) = t + 2 e C C − Ct m − mP C2 Memeden çıkış hızı ise kütlenin korunumuna göre yazılabilir. f(x)≠0 ise homojen olmayan (nonhomojen) diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. + an − 2 ( x) 2 + an −1 ( x) + an ( x) y = f ( x) n dx dx dx dx dx Bu tür denklemler sağ taraftaki f(x)=0 ise homejen. bağımsız değişkene bağlı ise değişken katsayılı denklem olarak isimlendirilir. homejen çözüme veya f(x) fonksiyonuna benzetilerek bulunmasıdır. n diferansiyel denklemin mertebesini göstermektedir. Bulunan bu denklemler direkt hesaplamalar için uygun değildir. homojen çözüm (yH) ve homojen olmayan çözüme (yp) ‘e bağlı olarak şu şekilde bulunur: y=yH + yp Homojen olmayan çözüm genellikle özel çözüm olarakta isimlendirilir.m c2 / C + c3 = 0 ise c3 = m c2/C c2 = . denklem şu formdadır : a0 ( x) dny d n −1 y d n−2 y d2y dy + a1 ( x) n −1 + a2 ( x) n − 2 + ...V = c1 (t )e − Ct m ise Ct − C m(− c1 (t )e m m Ct − − dc dV C = − c1 (t )e m + e m 1 bulunur. mertebeden lineer dif. U memeden çıkış hızı olsun: πd2 U=π D2V ise U=(D/d)2V 2. a1. dt dt Ct Ct Ct ∫ dc1 = ∫ P P m e dt integrali çözülerek c1 (t ) = e m + c 2 bulunur. t = 0 ise x = 0 2.8.c1 (t )e = P ise m e = P bulunur. Nümerik hesaplamalar için c2 ve c3 sabitlerinin sayısal karşılıkları bilinmelidir. mertebeden lineer diferansiyel denklemler En genel halde n.

. n −1 n dx dx d d n−2 d2 = D n−2 . Bu fonksiyonda t yerine ln(A+Bx) yazılarak orijinal değişkenlere dönülür. Bu nedenle denklemin sağ tarafıda sıfırdan farklı ise sabit katsayılı homojen olmayan n. birbirlerine bağlı olarak diferansiyel denklemin mertebesine kadar indirgenir. = D n−1 .1 HOMOJEN ÇÖZÜM : Diferansiyel denklemin sadece homejen kısmının çözümünden bulunan çözümdür.8.mertebe lineer diferansiyel denklem olarak isimlendirilir.1 Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler Bağımlı değişken ve türevlerinin önündeki an(x) fonksiyonları birer sabit sayılar konumundadır. 2. Katsayıların bu şekilde değiştiği denklemlere Euler-Cauchy diferansiyel denklemi ismi verilir.. Genellikle sonsuz adet olan C sabitleri. + an−2 2 + an−1 + an y = f ( x) n dx dx dx dx dx Bu denklemde de genel çözüm (y) homojen (yH) ve homojen olmayan (yP) çözümlerin toplanmasından bulunur. Bu durumda çözüm OPERATÖR ÇÖZÜM olarak isimlendirilir.. Homejen diferansiyel denklem sağ taraf f(x)=0 alınarak bulunur. Yukarıda verilen diferansiyel denklem formu bazı kaynaklarda şu şekilde de gösterilebilir. Bu fonksiyonlardaki A ve B sabit sayılar olurken.a) an katsayıları bağımsız değişkene bağlı olmayıp sabit sayılar olabilir. a1 = ( Ax + B ) n n −1 b) . Bu formatla çözüm ise OPERATÖR ÇÖZÜM olarak verilir... . + an−2 D 2 + an−1 D + an y = f ( x) ) Bu denklemdeki “D” harfi operatör olarak isimlendirilir.. Kuvvet serisi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup şu şekildedir.1. c) an katsayıları birer polinom ise kuvvet serileriyle çözüm elde edilir. Bu tür diferansiyel denlemler ise sabit katsayılı diferansiyel denklem olarak isimlendirilir... a3 = ( Ax + B ) n −3 . Yeni diferansiyel denklemin çözümüyle y=y(t) şeklinde bir fonksiyon elde edilir. Kalan bu sabitlerde sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunur. a2 = ( Ax + B ) n−2 .. a0 = ( Ax + B ) . Daha sonra ise f(x) fonksiyonunun yapısına göre özel çözüm aranır. =D n−2 2 dx dx dx ise (a D 0 n + a1 D n−1 + a2 D n−2 + . y= ∑C x n= 0 n ∞ n Burada amaç önerilen çözüm formunun ana diferansiyel denklemi sağlaması prensibine bağlı olarak Cn katsayılarını belirlemektir. an −1 = ( Ax + B ) an = 1 şeklinde ise Ax+B=et değişken dönüşümü ile sabit katsayılı yeni bir form elde edilir. t yeni bağımsız değişkendir. İlk önce homejen çözüm bulunur.8. 2. = D2 .. Burada ana denklemin genel 77 ... dn d n−1 = Dn . Bu üç form için çözüm teknikleri takip eden bölümlerde verilmiştir. Denklemin en genel haldeki formu şu şekildedir: a0 dny d n−1 y d n−2 y d2y dy + a1 n−1 + a2 n−2 + .

… . e kx fonksiyonu x değişkeni içerdiğinden değişkendir. Bir değişkenin bir çok sayısal değeri vardır. + an−2 2 + an−1 + an y = 0 n dx dx dx dx dx kx Bu tip denklemlerde k gerçek veya komplex bir sabit olmak üzere e bir çözüm olabilir. y′′ = k 2 e kx . Dolayısıyla her k kökü için expolansiyel formda bir çözüm önerilebilir. Dolysıyla e kx matematik olarak sıfır olamayacağı için parentez içerisindeki sabit sayı bloğu sıfır olmalıdır. Bu amaçla. e kx parentezine alınırsa y = e kx . Bununla birlikte. Bu üç hal için homojen çözüm formları şu şekildedir: a) k1 ≠ k2 ≠ k3 ≠ . Homojen çözüm elde edilen bu çözümlerin her birinin bir integral sabitiyle çarpılmış hallerinin toplanmasıyla bulunur: yH = C1e k1x + C2 e k2 x + C3e k3 x + C4 k4 x + . y′ = ke kx . + Cn e kn x 78 .. homejen ve homejen olmayan kısımlar şeklinde parçalama sözkonusudur.an katsayıları diferansiyel denklemden gelip değerleri değiştirilemez. Bu değeri sıfıra eşit almakla bunlardan bir tanesi dikkate alınmış olur. Bu nedenle denklemi sıfır yapacak şekilde k değerleri aranır. son denklemden ya parantez içerisi yada ekx sıfır olmalıdır. y = e kx bir çözüm ise bu çözüm diferansiyel denklemi sağlamalıdır.. e kn x çözümleri bulunacaktır.. ≠ kn-1 ≠ kn . Bu amaçla fonksiyonun kendisi ve gerekli sayıda türevleri denkleme taşınarak diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde k sabitleri tayin edilir.. … . Bu yeni ifadeye homojen denkleme benzemesi dolayısıyle KAREKTERİSTİK DENKLEM adı verilir. + an − 2 k 2 + an −1k + an = 0 Daha önce tanımlanmış olan “D operatörü” ile “k” aynı işlevi görmektedir. Parentez içerisindeki sabit değerlerden meydana gelmiş ifadenin sıfıra eşitlenmesiyle n tane “k” köke sahip n.. e kx ancak kx→-∞ için sıfır olacağı için genel bir çözüm açısından sıfır olamaz. y = e kx ve türevleri homojen denkleme şu şekilde taşınır: dny = k n e kx n dx n kx n −1 kx n − 2 kx 2 kx kx a0 k e + a1k e + a2 k e + . dereceden bir polinom olup n tane k kökü vardır. a0 k n + a1k n −1 + a2 k n − 2 + . y ( n ) = (a k 0 n + a1k n −1 + a2 k n − 2 + . + an − 2 k e + an −1ke + an e kx = 0 . a2.. …. + an − 2 k 2 + an −1k + an ) e kx = 0 Önerilen e kx çözümün homojen diferansiyel denklemi sağlaması için son denklemin her iki tarafınında sıfır olması gerekir. birbirinden farklı veya bir kısmı sanal (imajiner) sayılar olabilir. Bunun nedeni expolansiyel fonksiyonun n kere türetilmesi halinde fonksiyonel yapısının değişmemesidir. Ancak.. bulunacak kökler birbirine eşit. e k2 x . Karakteristik denklem pratik olarak homojen diferansiyel denklemde y yerine k yazılarak ve türev mertebeleri ise üs olarak alınarak tesis edilebilir.. derece bir denklem elde edilebilir. Son denklemde a0.. a0 dny d n−1 y d n −2 y d2y dy + a1 n−1 + a2 n−2 + ..çözümüne ulaşmak için. k değeri birden fazla olabileceği için birden fazla çözüm bulunabilir. y′′′ = k 3e kx . a1. e k3 x . Süperposizyon prensibine göre toplam çözüm parçalanmış yapıdan elde edilen çözümlerin toplanmasından bulunabilir. Prensib olarak bir değişken sıfır olamaz.. İlave olarak.. Bu denklem n. Bu çözümler toplanarak homojen çözüm tariflenmiş olur.. Dolayısıyla üstteki denklemde k yerine D yazılması bir hata meydana getirmeyecektir. kök değerleri birbirine eşit değilse n tane e k1x . nümerik karşılığı belirli olmayan bir sabit veya sabitler grubu sıfıra eşitlenebilir.

Yeni çözümler ve dolayısıyla yeni sabitler lineer bağımsız çözüm prensibine göre üretilir. Homojen çözümde C integral sabiti olacağı için lineer denklemdeki a ve b sabitleri düşünülmeyebilir. Bu çarpma işlemi ardışık olarak istenen miktarda tekrarlanır. Cn değerleri sınır ve başlangıç şartlarına göre belirlenen diferansiyel denklem sabitleridir..derece denklemlerin (ax2+bx+c=0) kökleri bulunurken karşılaşıldığı gibi köklerin komplex olması k1 = α − β i .. 2. eldeki çözüm lineer denklemle çarpılarak yeni çözümler üretilebilir.mertebe bir diferansiyel denklemin homojen çözümü 2 tane integral sabitiyle şu şekildedir: yH = C1e( α −β i)x + C2 e ( α +β i)x = C1eα x e − β ix + C2 eα x e β ix = eα x ⎡C1e − β ix + C2 e β ix ⎤ ⎣ ⎦ Bu çözümde imajiner boyut fiziki olarak anlamsız olduğundan yokedilmelidir.. Bu durumda önceki yaklaşıma göre n.Buradaki C1. + Cn x n −1 ) e kx c) → Bulunan kökler reel sayı yerine imaginer(complex.. 3.mertebe bir diferansiyel denklemin homojen çözümü.C2. … . (ax+b).çözüm: e kx . eiβ x = cos β x + i sin β x e −iβ x = cos β x − i sin β x 79 ... Böylece 2.. Bu nedenle yukarıdaki homojen çözüm formu pratik açıdan uygun değildir.çözüm: x 2 e kx . Örnek olarak.. Bizim diferansiyel denklemimiz n tane çözüm gerektirdiği için n-1 kere lineer denklemle çarpmak yeterlidir. sanal) sayı olarak bulunuyor ise homejen çözüm. yH = C1e kx + C2e kx + C3e kx + C4 e kx + . Burada α ve β reel sayılar olup. Yani. 2. … . i = −1 dir. bulunan ilk çözümün bir lineer denklemle. Bu tür çözümde diferansiyel denklemin mertebesince diferansiyel denklem sabiti ve çözüm üretilebildiği için bir zorluk yoktur.çözüm: x n −1e kx Bu çözümler birer C sabiti ile çarpılıp elde edilen sonuçlar toplanarak homojen çözüm şu şekilde bulunur: yH = C1e kx + C2 xe kx + C3 x 2 e kx + C4 x3e kx + . 4. Bu nedenle (ax+b) yerine x alınarak lineer bağımsız çözümler şu şekilde üretilir. b) k1 = k2 = k3 = . ancak. Mühendislikteki hiçbir büyüklük sanal değere sahip değildir. n.. Karekteristik denklemden bulunan bütün kök değerleri birbirine eşit ise. k2 = α + β i formuyla ortaya çıkmaktadır.çözüm: xe kx . Fonksiyonların Maclaurin Serisi açılımından çözümdeki expolansiyel fonksiyon için şu şekilde verilmiştir. 10i s belirlenemz. Bu çözümdeki i sayısı seri açılımlar ile denklemden düşürülebilir. 10 s ve 10i s mukayese dahi edilemez.. çarpılması halinde bile elde edilen yeni fonksiyonun da diferansiyel denklemi sağlamasına verilen terminolojidir.. + Cn ) e kx = Ce kx olacaktır. + Cn e kx = ( C1 + C2 + C3 + C4 + ... = kn-1 = kn =k . 1.çözüm: x 3e kx .C3.. bulunacak çözümler birbirine eşit olacaktır. Sayısal değeri bilinmeyen sabitlerin toplamı yeni bir sabitle tanımlanacağı için homejen çözümde yeterli çözüm ve integral sabiti üretilememiş olur. + Cn x n −1e kx yH = ( C1 + C2 x + C3 x 2 + C4 x 3 + . Lineer bağımsız çözüm. 10 s bir kronometre ile belirlenebilir.

f(x) ve türevlerine benzetme ise belirlenmemiş katsayılar metodu olarak bilinir. C4 ismi de C2 ile tekrar değiştirilerek son form elde edilir. Özel çözüm homojen olmayan çözüm olarakta bilinir. 2. yada homejen olmayan kısmı temsil eden f(x) fonksiyonuna ve türevlerine benzetilir. Örnekler. Bu amaçla bu yP çözümlerinin kendisi ve gerekli sayıda türevleri nonhomojen denkleme taşınır. Sabitlerin çarpımı. Bu öneri çözümler non-homojen diferansiyel denklemi sağlamalıdır. Sabit integral sabitlerinin değişken-fonksiyonel hale dönüştürülmesi nedeniyle sabitlerin değişimi ismini almıştır.2 ÖZEL ÇÖZÜM: Sabit katsayılı diferansiyel denklemlerin özel çözümü iki şekilde bulunur. i ) yP = C1 ( x)e −2 x + C2 ( x)e x yH = C1e −2 x + C2 e x → üç tane özel çözüm önerilir: ii ) yP = C2 ( x)e x iii ) yP = C1 ( x)e −2 x i ) yP = C1 ( x) sin 3 x + C2 ( x) cos 3 x yH = C1 sin 3 x + C2 cos 3 x → üç tane özel çözüm önerilir: ii ) yP = C2 ( x) cos 3x iii ) yP = C1 ( x) sin 3 x Önerilen bu formlardan bir tanesi tercih edilir.1. Böylece i sabiti C integral sabitlerinin içinde yok edilebilir. Non-homojen diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde C1(x) ve C2(x) fonksiyonları belirlenir. yH = eα x [C1 cos β x + C2 sin β x ] 2. Homojen çözüme benzetme tekniği sabitlerin değişimi metodu. 80 . sağ tarafında fonksiyonun dışına çıkmıştır.Bu eiştlilerin sol tarafında i fonksiyonun içinde iken. Özel çözüm ya homojen çözüme. Homojen çözümdeki integral sabitlerinin birisi veya tamamı fonksiyonel hale getirilebilir. dolayısıyla f(x) ve türevlerine göre özel çözüm önerisinin yapılamadığı hallerde kullanılmalıdır. bölümü veya toplamı yeni bir sabit doğuracağı için bu matematiksel açıdan yanlış değildir.1 Sabitlerin Değişimi Metodu (Homojen Çözüme Benzetme): Diferansiyel denklemin homojen çözümüne benzetilerek özel çözüm elde edilir. f(x) ve türevlerinin sonlu sayıda fonksiyon vermediği. Bu metod ancak f(x) fonksiyonunun karışık olduğu. Bu yeni fonksiyonlar ise özel çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması gerektiği prensibinden hareketle belirlenir. Özel çözüm f(x) foksiyonu ve bunun türevlerine bakılarak yazılması halinde f(x)’in sonlu sayıda türevi olursa bu metod tercih edilmemelidir. Daha işlem gerektirmesi nedeniyle önerilen 3 çözümden ii ve iii halleri tercih edilmelidir. Bu amaçla homojen çözümdeki integral sabitleri bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olarak kabul edilir.8.1. Bu açılımlar yukarıdaki homojen çözümde yerine yazılarak reel olmayan kökler içinde homojen çözüm şu şekilde önerilir: yH = eα x ⎡C1 ( cos β x − i sin β x ) + C2 ( cos β x + i sin β x ) ⎤ ⎣ ⎦ yH = eα x ⎡( C1 cos β x − iC1 sin β x ) + ( C2 cos β x + iC2 sin β x ) ⎤ ⎣ ⎦ yH = eα x ⎡( C1 + C2 ) cos β x + i ( C2 − C1 ) sin β x ⎤ ⎣ ⎦ ( C1 + C2 ) = C3 i ( C2 − C1 ) = C4 → yH = eα x [C3 cos β x + C4 sin β x ] C3 ismi C1.8. Matematiksel işlemlerin çok ve zor olduğu bu yöntem mümkün olursa kullanılmamalıdır.2.

f ′′( x) = 2.1. f ′′′( x) = − cos x ⇒ 2 tane fonksiyon (sinx ve cosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx f ( x) = x cos x → f ′( x) = cos x − x sin x. D. önerilen yP çözümlerinin lineer bağımsız çözümleri üretilir. yP önerisindeki A. Özel çözüm ve homejen çözümlerin birbirine benzemesi halinde. Ancak bu metod ile yP non-homojen çözümünün bulunabilmesi için f(x) fonksiyonunun kendisi ve türevleri sonlu sayıda olması gerekir.B. Türevlendikce yeni bir fonksiyon veren f(x) yapıları için sabitlerin değişimi yöntemi kullanılmalıdır.lnx gibi fonksiyonların n kere türetilmesinden n tane yeni fonksiyon oluşur. homojen (yH) ve non-homojen (yP) çözümler arasında bir benzerlik varsa. Şayet f(x)=x2.2. f ′′( x) = − sin x. xsinx ve xcosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx+Cxsinx+Dxcosx iv) Örneklerde verilen yP ve gerekli sayıda türevi alınarak non-homojen diferansiyel denklemde yerlerine yazılır. f(x)=sinx gibi fonksiyonlar varsa bunların n kere türetilmesinden birkaç tane yeni fonksiyon oluşur. doğru çözüm için.x. B. cosx. Eğer. f ′′′( x) = − cos x ⇒ 2 tane fonksiyon (sinx ve cosx) var ⇒ y P =Asinx+Bcosx . f(x)= sinx. C. f(x)=1/x. f(x)=ex. C1sinx ≈ Asinx (iki çözüm aynıdır. Belirli olmayan katsayılar ile çarpımı nedeniyle yöntem belirli olmayan katsayılar ismini almıştır. Bu yöntemin kullanılmasında dikkat edilecek bir hususda önerilen özel çözüm hiçbir zaman diferansiyel denklemin homojen çözümüne benzememelidir. f ′′′( x) = −3cos x + x sin x f ( iv ) ( x) = 4sin x + x cos x ⇒ 4 tane fonksiyon (sinx.D katsayılarının tamamı veya birkaçının sayısal değeri hesaplanamaz. … katsayıları sabit ve nümerik bir değere sahip olmalıdır. f(x)=tgx. Bu benzerlik fonksiyonlar bazında olup daha önce lineer bağımsız çözüm olarak isimlendirilmiştir. f(x)=e2x. f ′′′( x) = 8e 2 x ⇒ 1 tane fonksiyon (e 2x ) var ⇒ y P =Ae 2 x iii ) f ( x) = sin x → f ′( x) = cos x. bir çözümden birden fazla lineer bağımsız çözüm üretilebilir. f ′′′( x) = 0 ⇒ 3 tane fonksiyon (x 2 . f ′′( x) = 4e 2 x . Bu yeni fonksiyonlar belirli olamayan A. f ′′( x) = −2sin x − x cos x.2 Belirlenmemiş Katsayılar Metodu [ f(x) ve Türevlerine Benzetme]: Sabitlerin değişimi metoduna göre daha basittir. Dolayısıyla.C. f ′′( x) = − sin x.C.2. Örnekler: f(x)=x2. Bu çarpma işlemi gerektirdiği kadar ardışık olarak devam ettirilir. B. Aşağıda verilen f(x) ve yH homojen çözüm şekillerine göre yp özel çözüm formlarını belirleyiniz. A. … gibi belirli olmayan katsayılar non-homojen diferansiyel denklemin sağlanması prensibine göre belirlenir. v) y H =C1sinx+C 2e-2x f ( x) = sin x → f ′( x) = cos x. Örnek olarak.B.sabit) var ⇒ y P =Ax 2 +Bx+C ii ) f ( x) = e 2 x → f ′( x) = 2e 2 x . f(x)=sinx ve f(x9=xcosx için özel çözüm (nonhomojen çözüm) denklemini belirleyiniz.8. f(x)=sinx/x. Kesinlikle yP önerisindeki A. i) f ( x) = x 2 → f ′( x) = 2 x. Dolayısıyla böyle f(x) ler için belirlenmemiş katsayılar yöntemi kullanılamaz.… gibi sabitlerle çarpılıp toplanarak özel çözüm formu belirlenir. Bu amaçla eldeki çözüm lineer denklemle (=x) ile çarpılır. veya bu sabitler bağımsız değişkenin fonksiyonu olarak bulunur.) ⇒ y P =Axsinx+Bcosx 81 . C.

1000 sayısı sadece problemin anlaşılabilmesi açısından ortaya atılmış bir rakamdır.… 3 x dx 2 ( e + 1) Görüldüğü gibi f(x) türevi alındıkca fonksiyonel yapı daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. … gibi belirlenmemiş katsayı ile çarpıp yP önerisinin yapılması matematik olarak mümkün değildir. B. f ′′( x) = 4e2 x .vi ) y H =C1e 2x +C2 e-2x ve f ( x) = e 2 x → f ′( x) = 2e 2 x .Sabitlerin Değişimi Metodu: Sonuçta özel çözüm sabitlerin değişimi metodu ile bulunmalıdır. II . Sabitlerden birisi veya ikisi birden fonksiyonel olarak alınabilir. C1e2x ≈ Ae2x (iki çözüm aynıdır. 1000 tane fonksiyonu 1000 tane A. C. non-homojen diferansiyel denkleme taşınması mümkün değildir. Diferansiyel denklemde verilen f(x) fonksiyonu türevlendikçe paydada bulunan ex+1 ifadesinin üst değeri büyüyecektir. ex + 1 y = yH + yP HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. 2 2 e +1 dx e x + 1) e x + 1) ( ( 2x 3x x x 2x 3x d 2 f ( x) ( 4e + 3e )( e + 1) − 2e ( 2e + e ) = . Özel çözüm formunun homejen çözümden farkı integral sabitlerinin bağımsız değişkene bağlı fonksiyonlar olarak kabul edilmesidir. y P =Axe 2 x Problem 1: y'' − 3y' + 2y= e2 x diferansiyel denklemini her iki metodla çözünüz. ii) yP = C1 ( x)e x iii) y P = C2 ( x ) e 2 x 82 . Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e k1x + C2 e k2 x = C1e x + C2 e 2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin özel çözümü bu yöntemle bulunamaz. Bu nedenle önerilen y P =Ae 2 x çözümünün lineer bağımsız çözümü alınır. D. Belirlenmemiş katsayılar yöntemiyle çözüm için f(x) fonsksiyonunun n→∞ kere türevi düşünülmelidir. Bu kadar çok fonksiyonun katsayılarının belirlenebilmesi için türevinin alınıp. Bu durumda üç farklı özel çözüm önerilebilir: i) yP = C1 ( x)e x + C2 ( x)e 2 x . = = . df ( x) 2e 2 x (e x + 1) − e 2 x e x e3 x + 2e 2 x e2x f ( x) = x . A sabiti yerine C1 sabitinin gelmesi matematik olarak sonucu değiştirmez. f ′′′( x) = 8e2 x ⇒ 1 tane fonksiyon (e 2x ) var ⇒ y P =Ae 2 x . Bu amaçla denklemin sağ tarafındaki f(x) fonksiyonuna bakılmalıdır. Bu amaçlada özel çözüm formu homojen çözüme benzetilmelidir. Bu üstel büyüme özel çözümün f(x) fonksiyonunun 1000 kere türetilmesiyle 1000 tane yeni fonksiyon ortaya çıkacağını gösterir.Belirlenmemiş Katsayılar Metodu: İlk olarak daha basit olması nedeniyle bu metod düşünülmelidir.

Bu taşıma işleminde homojen denklemdeki y yerine yP. denklem) e +1 Bulunan denklem 2 şekilde çözülebilir. U ′ − U = C1′ = U ( x) = −e x ln ( e − x + 1) = dC1 → ∫ dC1 = ∫ −e x ln ( e− x + 1) dx (Kısmi integrasyonla çözülür) dx e − x dx x −x −x x x ∫ dC1 = − ∫ e ln ( e + 1) dx − ln ( e + 1) =u → e− x + 1 =du e dx = dv → e = v. Dolayısıyla çözümün son aşamasında. = dx. son denklemde C1 bağımlı değişken olmuştur. Mertebe düşürme için denklemde ya bağımlı. P P yP = C1 ( x)e x → y′ = C1′( x)e x + C1 ( x)e x . P y′′ = C1′′( x)e x + 2C1′( x)e x + C1 ( x)e x P y'' − 3y' + 2y= e2 x . Aradaki fark son denklemin mertebesi düşürülebilir olmasıdır. ( ) 83 .mertebe olduğu için) non-homojen denkleme taşınır. bir ilerlemeden bahsedebilmemiz için C gözükmemelidir. mertebe lineer diferansiyel denkleme ex ex 1 dC → C′ = x .Bunlardan herhangi biri tercih edilebilir. y′ yerine y′ ve y′′ yerine y′′ yazılır. lnU=x+lnC ⇒ U H = Ce x U ′ −U = x =U → ∫ e +1 dx U ∫ U H = Ce x → U = C ( x)e x ⇒ U′=C ′( x)e x + C ( x)e x 1. İşlem kolaylığı bakımından tek fonksiyonlu (ii) veya (iii) önerilerin tercih edilmesi mantıklıdır. e − x dx dx e x dx C1 = −e x ln ( e − x + 1) − ∫ e x − x = − e x ln ( e − x + 1) − ∫ − x = − e x ln ( e − x + 1) − ∫ x e +1 e +1 e +1 yP = C1 ( x)e x = −e x e x ln ( e − x + 1) + ln ( e x + 1) C1 = −e x ln ( e − x + 1) − ln ( e x + 1) . Sabitlerin değişimi kullanılırsa. Bu sabitlerin değişimi metodunda mutlaka olması gereken şarttır. İlk denklemde y bağımlı değişken iken. (ii) tercihiyle çözümün gelişmesi şu şekilde olacaktır: (ii) denklemindeki C1(x) fonksiyonunun belirlenmesi için (ii) nin kendisi ve 2 türevi (diferansiyel denklem 2. Çözüm mertebe düşürmeyle devam edecektir. y → yP y′ → y′ ve y′′ → y′′ ise P P ex + 1 e2 x ex + 1 C1′′( x)e x + 2C1′( x)e x + C1 ( x)e x − 3 ( C1′( x)e x + C1 ( x)e x ) + 2C1 ( x)e x = C1′′( x)e x − C1′( x)e x = e2 x ex + 1 ise C1′′− C1′ = ex ex + 1 Elde edilen son difreransiyel denkleminde mertebesi çözülmeye çalışılan denklemle aynıdır. yada bağımsız değişkenin denklemde olmaması gerekir. ex dU dU → U ′ − U = 0.mertebe lineer dif. Sadece türevleri denklemde olmalıdır. C ′( x)e x + C ( x)e x − Ce x = x = (değişkenlerine x e +1 e +1 e + 1 dx dx dx e − x e− x dx C ( x) = − ln ( e − x + 1) ayrılabilir) ⇒ ∫ dC = ∫ x =∫ x = ∫ −x → e +1 e + 1 e− x e +1 U = C ( x)e x = −e x ln ( e − x + 1) taşınarak. ex C1′ = U ( x) → C1′′ = U ′( x) ⇒ U ′ − U = x (1.

1 dU dU U ′ +U = x → U ′ + U = 0.yH = C1e x + C2 e 2 x ve yP = C1 ( x)e x = −e x e x ln ( e− x + 1) + ln ( e x + 1) → genel çözüm y = C1 ( x)e x + C2 ( x)e2 x − e x e x ln ( e− x + 1) + ln ( e x + 1) ( ( ) ) Aynı çözüm (iii) denklemiyle yapılırsa çözüm şu şekilde meydana gelir. yP = −e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) yH = C1e x + C2 e2 x ve yP = −e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) → çözüm y = C1 ( x)e x + C2 ( x)e2 x − e x ln ( e x + 1) − e 2 x ln ( e − x + 1) genel Problem 2: y'' − 3y' + 2y=e5 x diferansiyel denkleminini çözünüz. mertebe lineer diferansiyel denkleme 1 ex dC 1 → C′ = x = → C ′( x)e − x − C ( x)e − x + Ce− x = C ′( x)e − x = x x e +1 e +1 e + 1 dx x e dx → C ( x) = ln ( e x + 1) (değişkenlerine ayrılabilir) ⇒ ∫ dC = ∫ x e +1 U = C ( x)e − x = e − x ln ( e x + 1) taşınarak. denklem) e +1 Bulunan denklem 2 şekilde çözülebilir. ex + 1 e2 x ex + 1 ′′ ′ ′ C2 e 2 x + 4C2 e 2 x + 4C2 e 2 x − 3 ( C2 e 2 x + 2C2 e 2 x ) + 2C2 e 2 x = ′′ ′ C2 e 2 x + C 2 e 2 x = e2 x ex + 1 ′′ ′ ise C2 + C2 = x ′ ′′ C2 = U ( x) → C2 = U ′( x) 1 (mertebesi düşürülebilir) e +1 1 ⇒ U′ +U = x (1. ∫ e +1 x e dx dx e − x dx = − e− x ln ( e x + 1) + ∫ x = − e − x ln ( e x + 1) + ∫ − x x C2 = −e − x ln ( e x + 1) + ∫ e − x x e +1 e +1 e ( e + 1) ′ C2 = U ( x) = e − x ln ( e x + 1) = C2 = −e − x ln ( e x + 1) + ∫ e − x dx = −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e− x + 1) e − x + 1) ( yP = C2 ( x)e 2 x = e 2 x ⎡ −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e − x + 1) ⎤ ⎣ ⎦ C2 = −e − x ln ( e x + 1) − ln ( e − x + 1) .mertebe lineer dif. (iii) denklemindeki C2(x) fonksiyonunun belirlenmesi için (iii) nin kendisi ve 2 türevi (diferansiyel denklem 2. Sabitlerin değişimi kullanılırsa. ′ ′ yP = C2 ( x)e 2 x → yP = C2 e 2 x + 2C2 e 2 x . lnU= − x+lnC ⇒ U H = Ce − x =−U→ ∫ e +1 dx U ∫ U H = Ce − x → U = C ( x)e− x ⇒ U′=C ′( x)e x − C ( x)e x 1.mertebe olduğu için) non-homojen denkleme taşınır. ′′ ′ y′′ = C2 e 2 x + 4C2 e 2 x + 4C2 e 2 x P y'' − 3y' + 2y= e2 x . ( y = yH + yP ) 84 . = − dx. U ′ + U = dC2 → ∫ dC2 = ∫ e − x ln ( e x + 1) dx (Kısmi integrasyonla çözülür) dx e x dx =du dC2 = ∫ e − x ln ( e x + 1) dx ln ( e x + 1) =u → x e − x dx = dv → −e − x = v.

′′ = yP = 25 Ae5 x (y yerine yP. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir. y′ yerine y′ ve y′′ yerine y′′ yazılır) = yP P P 2 dx dx 5x y'' − 3y' + 2y=e5 x → 25e5 x − 3. A sabitinin sayısal değerini belirlemek için türevleri alınarak non-homejen diferansiyel denkleme taşınır: dyP d 2 yP ′ = 5 Ae5 x . yP = Ae5 x . Yani türevlendikce ortaya sadece bir tane fonksiyon çıkar. P = 1 e x + C1e x . elde edilir.5e5 x + 2e5 x = e5 x ise A= 1 . Z H = Ce x ⇒ Z = C ( x)e x Z e3x Z ' = C ' e x + Ce x ise C ' e x + Ce x − Ce x = e 4 x . Aynı zamanda sabitlerin değişimi metodu ile de özel çözüm bulunabilir.HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. Sadece bir yöntemle çözüm yeterli iken.Belirlenmemiş Katsayılar Metodu: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu genelleştirilebilir. Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. Birinci homejen çözüme özel çözüm benzetilerek önerilebilir: dy dC d 2 yP d 2C1 x dC = e + 2 1 e x + C1e x yH=C1ex+C2e2 x ise yP = C1 ( x)e x . Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e k1x + C2 e k2 x = C1e x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Bu 2 dx dx fonksiyon A belirli olmayan katsayısı ile çarpılarak özel çözüm önerilirse. Bu durumda özel çözüm formu f(x)’e benzetilerek şu şekilde önerilmelidir: 2 df ( x) 5 x d f ( x) f ( x) = e . 85 . = 25e 5 x ise bir fonksiyon (e5x) meydana geliyor.Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. iki metodun işlem uzunluğunun ve zorluğunun mukayesesi açısından aynı problem sabitlerin değişimi yöntemi ile de çözülecektr. 2 2 dx dx dx dx dx C1(x) fonksiyonunu bulmak için yP ve bulunan türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '− Z = 0 ⇒ ∫ ln Z = x + ln C = ∫ dx. Fakat bu yöntem çok uzun işlemler gerektirir. = 5e . C1'' e x + 2C1' e x + C1e x − 3(C1' e x + C1e x ) + 2C1e x = e 5 x C1'' e x − C1' e x = e 5 x ise C1'' − C1' = e 4 x (mertebesi düşürülebilir. C ' = e 3 x ⇒ C ( x) = 3 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir.) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' Z ' − Z = e 4 x (1. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. 12 yP = e5 x e5 x ⇒ y = C1e x + C2 e2 x + 12 12 II . Bu nedenle özel çözüm f(x) benzetilerek bulunur.

yP = Ae x ise lineer bağımsız çözüm yP = Axe x A sabitini bulmak için işlemler şu şekildedir: dyP d 2 yP ′′ = y′ = Ae x + Axe x . Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü mutlaka homojen çözümden ayrı bir fonksiyon olarak özel çözüm kapsamalıdır. Son ifade homojen çözümün aynısır. İki sabitin toplamı yeni sabittir prensibine göre özel çözüm ve homojen çözümün kısmı toplanır. Dolayısıyla genel çözümde yP özel çözümünü karşılayan bir fonksiyon yoktur. Problem 3: y'' − 3y' + 2y=e x diferansiyel denkleminini çözünüz. Eğer yH ve yP birbirine benziyor ise önerilen özel çözümün lineer bağımsız çözümü alınır. Daha önce yH ve yP nin tamamen veya kısmen benzemesi hali lineer bağımsızlık olarak isimlendirilmişti. ( y = yH + yP ) HOMOJEN ÇÖZÜM: y'' − 3y' + 2y=0 ise karekteristik denklem k 2 − 3k + 2=0 olarak bulunur. özel çözüm f(x) benzetilerek bulunabilir. A yerine C1 veya C1 yerine A harfinin kullanıması matematik bakışı değiştirmez. Kökler birbirine eşit olmadığı için homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I . 86 . Bu haliyle yP genel çözüme yazılırsa. Özel çözüm formu f(x)’e benzetilerek şu şekilde önerilirse: yP = Ae x Bu teklifin çözüm olabilmesi için mutlaka ana diferansiyel denklemi sağlaması gerekir. Ancak yP formu homojen çözümdeki C1ex ile aynıdır. Hem C1 hemde A sayısal değeri belirli olmayan iki sabitiir. e5 x yP = ⇒ y = C1e x + C2 e 2 x − xe x 12 Dikkat edilirse bulunan özel çözümün homojen çözüm içerisinde kaybolma ihmali yoktur. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. Yukarıda olduğu gibi özel çözümün homojen çözüm içerisinde yok olmaması için yH ve yP fonksiyonel olarak birbirinden farklı olmalıdır.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevlerinden 1 tane fonksiyon çıkacağı için. = yP = 2 Ae x + Axe x (y → yP. y = C1e x + C2 e2 x + Ae x C1 +A=C3 → y = C3e x + C2 e 2 x elde edilir.Z = C ( x )e x = dC e4x e4x e3x x e 4 x dC1 = ∫ dx = ise e = = C1' = 1 ∫ 3 12 3 3 dx 4x 5x 5x e x e e yP = C1 ( x)e x = e = ise genel çözüm y = C1e x + C2 e2 x + 12 12 12 . Bu amaçla ex fonksiyonunun önündeki polinomun derecesi bir artırılmalır veya eldeki çözüm x ile çarpılır. y′ → y′ ve y′′ → y′′ ) P P P 2 dx dx y'' − 3y' + 2y=e x → 2 Ae x + Axe x − 3 ( Ae x + Axe x ) + 2 xe x = e x ise A= − 1.

özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. f ′′( x) = −4e−2 x + 4 xe−2 x . Köklerin iki tanesi birbirine eşit olduğu için lineer bağımsızlık vardır. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir. Köklerden k2=k3=−2 için bulunan e−2x homojen çözümünün lineer bağımsız çözümü xe−2x dir. Homojen çözümler de birbirinin aynısı olamaz. Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. karekteristik denklem k 3 +3k 2 − 4 = 0 olarak bulunur. = e + 2 1 e x + C1e x 2 2 dx dx dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C1ex kısmına benzetildi. Problem 4: C2e2x in içine dahi edilirse genel çözüm y'''+3y'' − 4y=x e −2 x diferansiyel denklemini çözünüz. dC Z = e x − 1 = C1' = 1 ise ∫ dC1 = ∫ e x − 1 dx = e x − x dx x x yP = C1 ( x)e = ( e − x ) e x = e2 x − xe x → genel çözüm y = C1e x + C2 e2 x + e 2 x − xe x ( ) Son denklemde görülen e2x genel çözümdeki y = C1e x + C2e 2 x − xe x olarak bulunur.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi ile Çözüm: Özel çözüm formu f(x) ve türevlerine benzetilerek şu şekilde önerilmelidir: f ( x) = xe −2 x → f ′( x) = e −2 x − 2 xe−2 x . Özellikle özel çözümün lineer bağımsız olması gerektiği durumlarda belirlenmemiş katsayılar metodu ile çözümde hatalar oluşabilir. değişkenlerine ayrılabilir. f ′′( x) = 12e −2 x − 8 xe−2 x 2 tane fonksiyon (e−2x. mertebe lineer diferansiyel denklem. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. dyP dC1 x d 2 yP d 2C1 x dC = e + C1e x . Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. Denklemi sağlayan k1=1 ve k2=k3=−2 şeklinde üç tane kök değeri vardır. ln(Z + 1) = x Z = e x −1 Z +1 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde.Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. HOMOJEN ÇÖZÜM: Homojen diferansiyel denklem y'''+3y'' − 4y=0 ise. Lineer bağımsız çözüm gerektiren problemlerde sabitlerin değişimi kullanılması daha faydalı olabilir: yH=C1ex+C2e2 x ise yP = C1 ( x)e x .) dZ Z '= Z +1 ⇒ ∫ = ∫ dx.) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' Z ' − Z = 1 (1.II . C1'' e x + 2C1' e x + C1e x − 3(C1' e x + C1e x ) + 2C1e x = e x C1'' e x − C1' e x = e x ise C1'' − C1' = 1 (mertebesi düşürülebilir. xe−2x) meydana geliyor ise yP = ( Ax + B ) e −2 x 87 . Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + ( C2 + C3 x ) e −2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I .

= ⎜ 3 −6 + 12 2 − 8C2 ⎟ e −2 x 2 2 3 2 dx dx dx dx dx dx ⎝ dx ⎠ Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi.Bu teklifin çözüm olabilmesi için mutlaka ana diferansiyel denklemi sağlaması gerekir. x’in kaysayısı -18B=1 ve sabitler 6B−6A=0 dan A = B = − yP = − 1 3 ( x + x2 ) 18 1 bulunur. yH = C1e x + ( C2 + C3 x ) e −2 x ise yP = C2 ( x)e −2 x . dyP dC2 −2 x e − 2C2 e −2 x . Özel çözüm. Bu nedenle Bxe−2 x x ile çarpılarak Bx 2 e −2 x şeklinde yeni lineer bağımsız çözüm bulunmalıdır. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. y = C1e x + (C 2 + C3 x )e −2 x − 1 3 (x + x 2 )e −2 x 18 Homejen çözümün 2. Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. Hiç bir zaman özel ve homejen çözümler aynı olamaz. Eşitliğin her iki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayıları eşit olmalıdır. ' yP = ( Ax 2 + Bx3 ) e−2 x . si ne özel çözüm II . = dx dx ⎞ d 2 yP d 2C2 −2 x dC d 3 y P ⎛ d 3C 2 d 2 C2 dC = e − 4 2 e −2 x + 4C2 e−2 x . (−12 A + 24 Ax − 8 Ax 2 + 6 B − 36 Bx + 36 Bx 2 − 8Bx 3 )e −2 x + 3 (2 A − 8 Ax + 4 Ax 2 + 6 Bx − 12 Bx 2 + 4 Bx 3 )e −2 x −4 ( Bx 3 + Ax 2 )e −2 x = xe −2 x bulunur. Bu nedenle özel çözümün bir kısmını da lineer bağımsız çözümü alınarak yP = ( Ax 2 + Bx3 ) e−2 x şeklinde özel çözüm bulunur.Sabitlerin Değişimi Metodu ile Çözüm: benzetilerek. Bu nedenle e−2x fonksiyonunun önündeki polinomun derecesi bir artırılmalıdır veya önerilen yP x ile çarpılmalıdır: yP = ( Ax + B ) e −2 x nin lineer bağımsız çözümü yP = ( Ax 2 + Bx ) e−2 x Son halde de Homejen çözümün C3 xe −2 x kısmı ile özel çözümün Bxe −2 x kısmı birbirine benzemektedir. Ancak f(x) formu homojen çözümün ( C2 + C3 x ) e −2 x ve özel çözümün ( Ax + B ) e −2 x birbirinin aynı olduğu için lineer bağımsızlık mevcuttur. yP = (2 Ax − 2 Ax 2 + 3Bx 2 − 2 Bx3 )e−2 x . '' yP = (2 A − 8 Ax + 4 Ax 2 + 6 Bx − 12 Bx 2 + 4 Bx3 )e−2 x ′′′ yP = (−12 A + 24 Ax − 8 Ax 2 + 6 B − 36 Bx + 36 Bx 2 − 8 Bx3 )e−2 x Bulunan yP ve türevleri y'''+3y'' − 4y=x e −2 x de yerine yazılırsa. Bu durumda da özel çözümün Ax 2 e−2 x ve Bx 2 e−2 x aynı olacaktır. 18 Genel çözüm ise özel ve homojen çözümlerin toplanmasından bulunur . A ve B nin sayısal değerleri için işlemler şu şekildedir. 88 . Gerekli sadeleştirmeler neticesinde 6 B − 18 Bx − 6 A = x elde edilir.

HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′+2y′ − 3y =0 ise karekteristik denklem k 2 +2k − 3 = 0 olarak bulunur. xsinx ise yP = (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx ′ yP =(A +Cx+D) cosx + (C − Ax − B) sinx ′′ yP = ( − Ax − B+2C) cosx + ( − 2A − Cx − D) sinx yP ve türevleri nonhomojen diferansiyel denkleme taşınırsa ve eşitliğin heriki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayıları birbirlerine eşitlenirse A. Bu denklemi sağlayan k1=1 ve k2=−3 şeklinde iki tane kök değeri vardır. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir.) C2'' = Z ( x) ⇒ C2'' = Z ' Z − 3Z = x (1.' ' − 6C2'' + 12C2 − 8C2 e −2 x + 3 C2'' − 4C2 + 4C2 e −2 x − 4C2 e −2 x = xe −2 x − 3C2'' e −2 x = xe −2 x ' C − 3C 2'' = x ise (mertebesi düşürülebilir. d 2C2 d ⎛ dC2 ⎞ x 1 '' Z = C2 = = ⎜ Z = C ( x )e 3 x ⇒ Z ( x ) = − − ⎟ ise 3 9 dx 2 dx ⎝ dx ⎠ ⎛ x2 x ⎞ dC2 x2 x ⎛ dC ⎞ ⎛ x 1⎞ d ⎜ 2 ⎟ = ∫ ⎜ − − ⎟ dx → = − − . Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. y → yP y′ → y′ ve y′′ → y′′ P P ise 89 . y''+2y' − 3y =x cosx+2 sinx . mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '−3Z = 0 ⇒ ∫ = 3dx. sinx. ln Z = 3 x + ln C Z H = Ce 3 x ⇒ Z = C ( x)e 3 x Z ∫ xe −3 x e −3 x Z ' = C 'e 3 x + 3Ce 3 x ise C 'e 3 x + 3Ce 3 x − 3Ce 3 x = x . f ′′( x ) = − 4sinx − x cos x f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: cosx. xcos. Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e x + C2 e−3 x ÖZEL ÇÖZÜM: Belirlenmemiş katsayılar yöntemi kullanılara bulunabilir: f ( x) =x cosx+2 sinx → f ′( x) = 3cosx − xsinx . özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. B. Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. C ' = xe −3 x ⇒ C ( x) = − − 3 9 Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. ∫ dC2 = ∫ ⎜ − − ⎟dx → ∫ ⎝ dx ⎠ ⎝ 3 9 ⎠ dx 6 9 ⎝ 6 9⎠ ''' 2 ''' 2 ''' 2 ' (C (C ) ) ( ) C2 ( x ) = − 1 3 ( x + x2 ) 18 ise yP = C2 ( x)e−2 x = − y = C1e x + (C 2 + C3 x )e −2 x − 1 3 (x + x 2 )e −2 x 18 1 3 ( x + x 2 ) e−2 x ise genel çözüm 18 Problem 5: y′′+2y′ − 3y =x cosx+2 sinx diferansiyel denklemini çözünüz. C ve D bulunabilir.

D= = 50 100 50 1 9 1 23 ) sinx yP = (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx=( − x+ ) cosx + ( x + 5 50 10 50 1 9 1 23 ) sinx y = C1e x + C2 e−3 x +( − x+ ) cosx + ( x + 5 50 10 50 Problem 6: y′′ − y′ − 2y = − 4x diferansiyel denklemini çözünüz. yH = C1e− x + C2 e 2 x ise yP = C2 ( x)e2 x . dx dx 90 .Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir.Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: f ( x) = − 4x → f ′( x) = − 4. d 2 y P d 2 C2 2 x dC = e + 4 2 e 2 x + 4C2 e2 x 2 2 dx dx dx dyP dC2 2 x = e + 2C2 e2 x . f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: x ve sabit ′ ′′ yP =Ax+B → yP =A. f ′′( x) =0 . B= − 1 ⇒ yP = 2 x − 1 Genel çözüm ise özel ve homojen çözümlerin toplanmasından bulunur . y = C1e − x + C2 e 2 x + 2 x − 1 II .( − Ax − B+2C) cosx + ( − 2A − Cx − D) sinx+2 [ (A +Cx+D) cosx + (C − Ax − B) sinx ] − − 3 [ (Ax+B) cosx + (Cx + D) sinx ] =x cosx+2 sinx ( − 4B+2C+2D+2A) cosx + ( − 2A − 4D+2C − 2B) sinx+(2C − 4A)xcosx+ ( − 4C − 2 A) xsinx=x cosx+2 sinx xsinx' in katsayısı xcosx' in katsayısı − 4C − 2 A = 0 → 2C − 4A=1 → A = −2C 2C − 4 ( −2C ) =1 → C= 1 1 . HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − y′ − 2y =0 ise karekteristik denklem k 2 − k − 2 = 0 olarak bulunur. A= − 10 5 2 1 1 cosx' in katsayısı − 4B+2C+2D+2A =0 → −4B+ +2D − 2 =0 → −4B+2D= 10 5 5 1 1 7 sinx' in katsayısı − 2A − 4D+2C − 2B=2 → 2 − 4D+2 − 2B=2 → −4D − 2B= 5 10 5 9 46 23 son iki denklemin çözümünden B= . yP = 0 nonhomojen denklemde yerine yazılırsa y′′ − y′ − 2y = − 4x → 0 − A − 2 ( Ax+B ) = − 4x ise A=2. Bu denklemi sağlayan k1=−1 ve k2=2 şeklinde iki tane kök değeri vardır. Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: yH = C1e− x + C2 e2 x ÖZEL ÇÖZÜM: I .

(C + 3C )e = −4 x . C ' = −4 xe x ⇒ C ( x) = −4e x ( x − 1) dC 2 ' Z = C ( x)e −3 x ⇒ Z ( x) = −4e −2 x ( x − 1) ise Z = C2 = dx −2 x −2 x 2x −2 x 2 x ∫ dC2 = ∫ − 4e ( x − 1)dx = (2 x − 1)e . y′′+y =sin3x+4cosx −9A cos3x − 9B sin3x − 2C sinx − Cxcosx+2D cosx − Dxsinx+ A cos3x+B sin3x+Cx cosx+Dx sinx =sin3x+4cosx → 1 −8A cos3x − 8B sin3x − 2C sinx+2D cosx =sin3x+4cosx → A=0. cosx. ln Z = −3x + ln C Z H = Ce −3 x ⇒ Z = C ( x)e −3 x Z ' ' −3 x Z = C e − 3Ce −3 x ise C 'e −3 x − 3Ce −3 x + 3Ce −3 x = −4 xe −2 x . D = 2 8 91 . Bu durumda homojen çözüm şu şekildedir: k1 = α − β i . Bu nedenle C cos x + D sin x in lineer bağımsız çözümü alınır. C1 cos x + C2 sin x ve C cos x + D sin x birbirinin aynısıdır. Bu çözüm Cx cos x + Dx sin x yP =A cos3x+B sin3x+Cx cosx+Dx sinx → türevleri ′ yP = − 3A sin3x+3B cos3x+C cosx − Cxsinx+D sinx+Dxcosx yp→y. Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. Bu denklemi sağlayan k1=−i ve k2=+i şeklinde iki tane sanal kök değeri vardır. k2 = α + β i ise yH = eα x [C1 cos β x + C2 sin β x ] α=0 ve β=1 → yH = C1 cos x + C2 sin x ÖZEL ÇÖZÜM: I . ( C ′′ 4C + 4C ) e − ( C ′ + 2C ) e − 2C e = −4 x .Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: f ( x) =sin3x+4cosx → f ′( x ) = 3cos3x − 4sin x. mertebe lineer diferansiyel denklem) dZ Z '+3Z = 0 ⇒ ∫ = − ∫ 3dx. y′′ → y′′ P ′′ yP = − 9A cos3x − 9B sin3x − 2C sinx − Cxcosx+2D cosx − Dxsinx Non-homojen diferansiyel denklemde bulunanlar yerine yazılırak.Özel çözüm homejen çözümün C2e2x kısmına benzetildi. (C + 3C ) = −4 xe ise (mertebesi düşürülebilir. HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′+y =0 ise karekteristik denklem k 2 + 1 = 0 olarak bulunur. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. sin3x. yP = C2 ( x)e = ( 2 x − 1) e e = 2 x − 1 ise genel çözüm y = C1e − x + C2 e 2 x + 2 x − 1 Problem 7: y′′+y =sin3x+4cosx diferansiyel denklemini çözünüz. B= − . f ′′( x ) = − 9sin 3x − 4 cos x → f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: cos3x.) C = Z ( x) ⇒ C = Z 2 ' 2 2x 2x 2x 2 2 2 2 '' 2 ' 2 2x '' 2 ' 2 −2 x ' 2 '' 2 ' Z ' + 3Z = −4 xe −2 x (1. C = 0. sinx yP =A cos3x+B sin3x+C cosx+D sinx Önerilen özel çözümün homojen çözümle benzerliği kontrol edilerek lineer bağımsızlığın varlığı araştırılır.

Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi: Non-homojen diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevli sonlu sayıda fonksiyon içermez. ex in lineer bağımsız çözümü xex dir. ln Z = −2 ln ( sin x ) + ln C Z sin x Bulunan son integralin alınması çok uzun sürecektir.Eşitliğin iki tarafındaki aynı fonksiyonların katsayısı eşitlenerek belirli olmayan katsayılar bulunur. 1 1 y = C1 cos x + C2 sin x − sin3x+2x sinx yP = − sin3x+2x sinx 8 8 II . k 2 − 2k + 1 = 0 → ( k − 1) = 0 .ise (mertebesi düşürülebilir.Sabitlerin Değişimi Metodu: 92 .) C2 = Z ( x) ⇒ C2' = Z ' Z ′ sin x + 2 Z cos x = sin3x+4cosx (1. yH = ( C1 x + C2 ) e x ÖZEL ÇÖZÜM: I . Çünkü f(x) türevlendikce paydadaki x3 ün üst değeri dahada artmaktadır. dy dC yH = C1 cos x + C2 sin x ise yP = C2 ( x) sin x . II . Aynı tipte C2 nin bulunması için alınacaktır. 12e x y′′ − 2 y′ + y = 3 diferansiyel denklemini çözünüz. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. Bu nedenle sabitlerin değişimiyle özel çözüm bulunur. İntegral sabiti ile çarpılıp toplanarak homojen çözüm yazılır. 2 dx dx ' ' ′′ ′ C2 sin x + 2C2 cos x = sin3x+4cosx . ( y = yH + yP ) Problem 8: x HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − 2 y′ + y = 0 . Bu durumda. y′′+y =sin3x+4cosx d 2 C2 dC sin x + 2 2 cos x − C2 sin x + C2 sin x = sin3x+4cosx . lineer bağımsız çözüm 2 bulunur. kökler eşit. P = 2 sin x + C2 cos x .Sabitlerin Değişimi Metodu: Belirlenmiş katsayılar metoduyla çözülebilen diferansiyel denklemler sabitlerin değişimi metoduylada çözülebilir. Görüldüğü gibi sabitlerin değişimi uzun ve zor bir matematik süreç gerektşrmektedir. dx dx 2 2 d y P d C2 dC = sin x + 2 2 cos x − C2 sin x 2 2 dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi. k1= k2 =1. mertebe lineer diferansiyel denklem) Z ′ sin x + 2Z cos x = 0 ⇒ ∫ ZH = C C ( x) C′ 2C cos x ⇒Z = → Z′ = − 2 2 2 sin x sin x sin x sin 3 x 2C cos x ⎞ C ⎛ C′ ⎜ 2 − ⎟ sin x + 2 2 cos x = sin 3 x + 4 cos x 3 sin x ⎠ sin x ⎝ sin x C′ = sin 3 x + 4 cos x → ∫ dC = ∫ ( sin 3 x + 4 cos x ) sin xdx sin x cos xdx dZ = −∫ 2 . Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır.

Z = 2 ⇒ Z ( x) = − 3 x dx x x ⎝ x ⎠ ( ) ( ) yP = C1 ( x) xe x = 6 x 6e x xe = x2 x ise genel çözüm y = (C2 + C1 x )e x + 6 x e x Problem 9: y′′ − 6 y′ + 9 y = 2e3 x denklemini y(0)=0 ve y’(0)=1 şartlarıyla birlikte çözünüz. 2 yH = ( C1 + C2 x ) e3 x ÖZEL ÇÖZÜM: Denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevleri sonlu sayıda fonksiyon vereceğinden Belirlenmemiş Katsayılar Yöntemi kullanılmalıdır. k 2 − 6k + 9 = 0 → ( k − 3) = 0. diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemelidir.yH = ( C1 x + C2 ) e x y P = C2 ( x )e x . özel çözüm integral sabiti içermeyeceği için. 12e x 12e x 12 ' ' ' ' ' C2' + 2C2 + C2 e x − 2 C2 + C2 e x + C 2 e x = 3 . k1 =k 2 =3 . dx dx d 2 yP d 2C1 x dC dC = xe + 2 1 e x + 2 1 xe x + 2C1e x + C1 xe x 2 2 dx dx dx dx 12e x xC1'' + 2C1' + 2 xC1' + 2C1 + xC1 e x − 2 xC1' + C1 + xC1 e x + xC1e x = 3 x x 12e xC1'' e x + 2C1' e x = 3 ise (mertebesi düşürülebilir. C ' = 2 ⇒ C ( x) = − ⎜x ⎟ x x x x x ⎠ x x ⎝ Elde edilen denkleme dikkat edilirse çözümlerde yeni diferansiyel denklem sabitleri düşünülmemektedir. yP = C2 ( x)e x = ∫∫ x x x ( ) ( ) Eğer özel çözüm homojen çözümün diğer kısmına benzetilerek bulunulusa işlemler şu şekilde olur: dyP dC1 x yH = ( C1 x + C2 ) e x ise yP = C1 ( x) xe x . = e + 2 2 e x + C2 e x 2 2 dx dx dx dx dx Özel çözüm homejen çözümün C2e-2x kısmına benzetildi. f ( x) =2e3x → f ′( x) = 6e3x . f(x) ve türevlerinde bulunan fonksiyonlar: e3x 93 . Özel çözüm bulmak için yapılan bu tür işlemlerde. Bu amaçla yeni özel çözümün kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. Bu kabul diferansiyel denklemi sağlayacak şekilde bulunması gerekir. Z x x x ' ' ⎛ C 2C ⎞ 12 12 C 2C C 12 Z ' = 2 − 3 ise x⎜ 2 − 3 ⎟ + 2 2 = 3 . f ′′( x) =18e3x . dC 6 C ( x) 12 ⎛ 12 ⎞ Z = C1' = 1 ise ∫ dC1 = ∫ ⎜ − 3 ⎟dx = 2 . Sabitler homojen çözüm vasıtasıyla çözüme yansıtılır. = xe + C1e x + C1 xe x . HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ − 6 y′ + 9 y = 0 . mertebe lineer diferansiyel denklem) x dZ dx C C ( x) xZ '+2Z = 0 ⇒ ∫ ln Z = −2 ln x + ln C ZH = 2 ⇒ Z = 2 = −∫ 2 . dyP dC2 x d 2 y P d 2 C2 x dC = e + C2 e x .) C1' = Z ( x) ⇒ C1'' = Z ' x 12 xZ ' + 2Z = 3 (1. C2' e x = 3 . C 2' = 3 x x x Bulunan son ifade 2 kez integral alınarak 6e x 12dx 2 6 d 2 C 2 = ∫∫ 3 ⇒ C 2 = .

y = (C 2 x )e 3 x + x 2 e 3 x . Özel çözüm Ae3x ile homjen çözümün C1e3x kısmı aynı olduğu için polinomun derecesi bir artırılmalıdır. e −2 = (C2 + C1 . Lineer bağımsız çözüm mutlaka kontrol edilmeli. Bu nedenle Sabitlerin Değişimi Metodu ile çözüm yapılabilir: dyP ⎛ dC2 ⎞ =⎜ − 2C2 ⎟ e −2 x . Nedeni y P elde edilirken homojen çözümle mukayesesi yapılmadı. yP = 9Ae3x nonhomojen denklemde yerine yazılırsa 9 Ae3 x − 18 Ae3 x + 9 Ae3 x = 2e3 x → A bulunamaz. Bu nedenle polinom derecesi tekrar bir artırılır. Hiç bir zaman özel ve homejen çözümler aynı olamaz. Problem 10: y′′ + 4 y′ + 4 y = e −2 x denklemini y(1)=e−2 ve y’(1)=−2e−2 şartlarıyla çözünüz. C2' = 2 x x x Bulunan son ifade 2 kez integral alınarak dx 2 d 2 C 2 = ∫∫ 2 ⇒ C 2 = − ln x . ′ ′′ yP = Ax 2 e3x . yP = (2 Ax + 3 Ax 2 )e3 x . y = xe 3 x + x 2 e 3 x . x2 y = yH + yP k 2 +4k +4 = 0 → ( k+2 ) = 0 → k1 = k2 = −2 → 2 HOMOJEN ÇÖZÜM: y′′ + 4 y′ + 4 y = 0 . e −2 x 1 e −2 x ' ' ' ' ' C 2' − 4C 2 + 4C 2 e −2 x + 4 C 2 − 2C 2 e −2 x + 4C 2 e −2 x = 2 . yP = (2 A + 12 Ax + 9 Ax 2 )e3 x denkleme taşınarak (2 A + 12 Ax + 9 Ax 2 )e 3 x −6 (2 Ax + 3 Ax 2 )e −2 x +9 Ax 2 e 3 x = 2e 3 x Özel çözümün kendisi ve türevleri ana diferansiyel denkleme taşınarak düzenlenirse ve katsayılar taraf tarafa eşitlenerek A= 1 bulunur. y H = ( C 2 +C1x ) e −2 x ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu ve türevleri sonlu sayıda değil. y H = ( C2 +C1x ) e −2 x yP = C2 ( x)e −2 x dx ⎝ dx ⎠ 2 2 ⎞ d y P ⎛ d C2 dC =⎜ − 4 2 + 4C2 ⎟ e −2 x 2 2 dx dx ⎝ dx ⎠ yP nin kendisi ve gerekli olan sayıda türevleri ana diferansiyel denkleme taşınmalıdır. yÖ = C2 ( x)e −2 x = −e −2 x ln x ∫∫ x yH=(C2+C1x)ex ise genel çözüm y = (C2 + C1 x )e −2 x − e −2 x ln x C1+C2 =1 (I) x=1 ise y=e-2 . y ' = (C2 )e 3 x + 3C2 xe3 x + 2 xe3 x + 3x 2 e 3 x 1 = (C 2 )e 0 + 3C 2 0e 0 + 0 + 0 ⇒ C 2 = 1 .′ ′′ yP =Ae3x → yP =3Ae3x . yP = x 2 e3x ise genel çözüm y = (C1 + C2 x )e 3 x + x 2 e 3 x x=0 ise y=0 0 = (C1 + C 2 0 )e 0 + 0 2 e 0 ise C1=0 x=0 ise y’=1. C 2' e −2 x = 2 .1)e −2 − e −2 ln 1 ise ( ) ( ) 94 . yP =Axe3x yeni durumda da Axe3x ve C2 xe3x birbirine benzemektedir.

Bağımlı değişken bulundurmayan diferansiyel denklemlerin ilk önce mertebesi düşürülür.1) + 2 ln1 − ⎥ e −2 ise C1+2C2 =1 (II) 1⎦ ⎣ I ve II nolu denklemler çözülerek C2=0 ve C1=1 bulunur. belirlenmemiş katsayılar ile çözüm önerilirken sol taraftaki en düşük diferansiyelli (türevli) bağımlı değişken dikkate alınmalıdır. En düşük türevli hal ve sağ taraftaki fonksiyona denklenir. Daha sonra belirlenmemiş katsayılar yöntemi düşünülür. k2 = 2i ⇒ Z H = C1 sin 2 x + C2 cos 2 x dx 2 95 . kendisi ve türevleri sonlu sayıda olmasına rağmen bu denklemin özel çözümü belirlenmiş katsayılar yöntemi ile bulunması dikkat gerektirir. Z=ZH +ZP 4 2 2 dx dx dx dx dx dx 2 d Z + 4 Z = 0 → k 2 + 4 = 0 → k1 = −2i.1⎤ ⎡ x=1 ise y’=-2e-2 . sağ taraftaki fonksiyonun benzeri sol tarafta da meydana getirilmektedir. türevin aynı olması ve birbirini götürmesi her zaman mümkün olmaz. 24B=0 ⇒ B=0. y ' = ⎢C1 − 2(C 2 + C1 x ) + 2 ln x − ⎥ e −2 x . f ′′′( x) = 0 ⇒ yP = Ax 2 + Bx + C Önerilen yP nin 2. ve 4. türevleri alınıp yerine yazılırsa 0 + 8 A = −2 x 2 gibi bir çözümsüzlük ortaya çıkacaktır. d4y d2y d2y d 4 y d 2Z d 2Z 2 + 4 2 = −2 x . Normalde y varsa hiç türevsiz yalın hal dikkate alınır. Bu nedenle. 48A= − 2 ⇒ A= − 24 3 1 1 1 1 4 1 2 C = −3 A = = → yP = − x 4 + x 2 ⇒ x + x y=C1 +C2 x+C3sin2x+C4 cos2x − 24 8 24 8 24 8 ′′ yP = 12 Ax 2 + 6 Bx + 2C . Genel çözüm y = ( x − ln x ) e −2 x Problem 11: d4y d2y + 4 2 = −2x 2 denklemini çözünüz. dx 4 dx y = yH + yP HOMOJEN ÇÖZÜM: d4y d2y + 4 2 = 0 . Böylece aynı fonksiyonlar birbirini götürebilmektedir. Dolayısıyla bir fonksiyon ile 2. k3 = 2i k2 = −2i dx 4 dx 2 eşit reel ve 2 imajiner (sanal kök) → y H =C1 +C2 x+C3sin2x+C4 cos2x ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağındaki f(x) fonksiyonu basit olmasına rağmen. Bir sabitin bir değişkeni yoketmesi mümkün olmadığı için önerilen özel çözümün nonhomojen denklemi sağlamadığı manasına gelir. türevi sol tarafa yansımaktadır. x⎦ ⎣ 1⎤ ⎡ − 2e −2 = ⎢C1 − 2(C 2 + C1 . Gerekli sayıda integrasyon ile yP önerilir. f(x) fonksiyonun ancak 2. Bunun nedeni bağınlı değişken y’ nin kendisinin denklemde olmamasıdır. Özel çözüm önerilirken sol tarafta hep bağımlı değişken yalın halde (y) olması nedeniyle. k 4 +4k 2 =0 → k 2 ( k 2 +4 ) = 0 → k1 = k2 = 0. Yada yP üretiminde en düşük türev referans alınır. ⇒ Eğer aynı diferansiyel denklem mertebe düşürme ile çözülmek istenirse. Dolayısıyla çözüm belirlenmemiş katsayılar metodu ile çözüm yapılacak: f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. Şimdiki problemde ise. ′′ ′ yP ≈ −2 x 2 → yP ≈ −2 x3 → yP ≈ −2 x 4 ⇒ yP ≈ Ax 4 + Bx3 + Cx 2 d 4 yP = 24 A non-homojen denkleme taşınarak dx 4 1 24 A + 4 (12 Ax 2 + 6 Bx + 2C ) = −2 x 2 → 24 A + 8C = 0. =Z→ 4 = 2 ⇒ + 4 Z = −2 x 2 . f ′′( x) = −4.

Not: kütlenin ağırlığından dolayı ilk çökme sonrası hareketsiz kaldığı denge noktası orijin noktası olarak alınmıştır. y = yH + yP 4 dx HOMOJEN ÇÖZÜM: d4y − 16 y = 0 . Daha sonra ise zamana bağlı peryodik F=Pocoswt [N] kuvvetiyle m kütlesi harekete zorlanmıştır. A= − ⇒ 2A+4( Ax 2 + Bx + C ) = −2 x 2 → denklemi sağlayan 1 1 1 1 C= → Z P = − x 2 + 2 4 2 4 2 1 1 d y d ⎛ dy ⎞ Z= 2 = ⎜ ⎟ → Z = C1 sin 2 x + C2 cos 2 x − x 2 + 2 4 dx dx ⎝ dx ⎠ ∫ d ⎜ dx ⎟ = ∫ ⎜ C sin 2 x + C ⎝ ⎠ ⎝ 1 ⎛ dy ⎞ ⎛ 2 cos 2 x − 1 2 1 x + 2 4 1 x dy C C ⎞ = − 1 cos 2 x + 2 sin 2 x − x3 + + C3 ⎟dx → 2 2 6 4 dx ⎠ ∫ dy = ∫ ⎜ − 2 cos 2 x + ⎝ ⎛ C1 1 x C2 ⎞ sin 2 x − x 3 + + C3 ⎟ dx → 2 6 4 ⎠ 1 4 x2 C1 C2 y = − sin 2 x − sin 2 x − x + + C3 x + C4 4 24 8 4 C C 1 4 x2 − 1 = C5 . k 4 − 16=0 → ( k 2 − 4 )( k 2 +4 ) = 0 → k1 = −2. f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. − 2 = C6 → y = C5 sin 2 x + C6 sin 2 x − x + + C3 x + C4 4 4 24 8 d4y − 16 y = −2 x 2 denklemini çözünüz. B=0. f ′′( x) = −4.Özel çözüm belirlenmemiş katsayılar yöntemiyle bulunur: f ( x) = −2 x 2 → f ′( x) = −4 x. A= Uygulama -1: F= Acoswt m x=0 dengeye gelmesi beklenmiştir. Düşey doğrultu x olarak seçilmiştir k x Serbest durmakta olan yay sistemi üzerine m kütleli blok serbest olarak bırakılarak 96 . k3 = 2i k2 = −2i dx 4 2 kök reel ve 2 kök sana → y H =C1e −2x +C2 e2x +C3sin2x+C 4cos2x Problem 12: Özel çözüm belirlenmemiş katsayılarla bulunur. y′′′=0 ⇒ P 0 − 16( Ax 2 + Bx + C ) = −2 x 2 → denklemi sağlayan 1 1 → yP = x 2 8 8 1 y=C1e −2x +C2 e 2x +C3sin2x+C4 cos2x+ x 2 8 B=C=0. f ′′′( x) = 0 ⇒ yP = Ax 2 + Bx + C ′ yP = 2 Ax + B y′′ = 2 A P değerler . f ′′′( x) = 0 ⇒ Z P = Ax 2 + Bx + C ′ ′′ Z P = 2 Ax + B Z P = 2 A değerler . f ′′( x) = −4. m kütlesinin yerdeğişiminin zamana bağlı ifadesini bulunuz. k2 = 2.

Bu durumda 2 hal düşünülebilir. Bu durumda özel çözüm. A= o → xP = o t sin wt m 2wm 2 wm Po w=z için genel çözüm . Bu denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplamından bulunur. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt ∑ Fx = max → max = F − kx. 2 dt dt m m d 2x F P k = z 2 → 2 + z 2 x = = o cos wt dt m m m şeklinde diferansiyel denklem bulunur. ax = m d 2x d2x k F = F − kx → 2 + x = . ( x = xH + xP ) HOMOJEN ÇÖZÜM: Homojen diferansiyel denklem k 2 + z 2 =→ k1 = − zi. (II. → 2 ve 2 2 dt m m dt dt dt dt 2 Aw cos wt − Aw2t sin wt − 2 Bw sin wt − Bw2t cos wt + z 2 ( At sin wt + Bt cos wt ) = w= z→ 2 Aw cos wt − 2 Bw sin wt = Po cos wt m Po P P cos wt B=0.kanun) x yönündeki hareket için. ∑ F = ma. Buna bağlı homejen xH = C1 sin zt + C2 cos zt ÖZEL ÇÖZÜM: Ana diferansiyel denklemin sağ tarafı düzgün fonksiyon olduğu için özel çözüm sağ tarafa benzetilerek bulunabilir. t ise bağımsız değişkenlerdir. → . coswt) m verir. Ağırlığı daha önce dengelendiği için düşünülmedi. d 2x dx .Çözüm : Sistem hareket ve kuvvetler içerdiği için newtonun 2. Şayet w=z ise lineer bağımsız çözüm aranacaktır. x = C1 sin zt + C2 cos zt + t sin wt 2wm Bulunan son denklem zamana göre türetilerek istenirse kütlenin hızı da hesaplanabilir: 97 .t ile çarpılarak şu şekilde yazılır: dx xP = At sin wt + Bt cos wt → P = A sin wt + Awt cos wt + B cos wt − Bwt sin wt dt 2 d xP = 2 Aw cos wt − Aw2t sin wt − 2 Bw sin wt − Bw2t cos wt dt 2 dxP d 2 xP d 2x F P dx d 2x + z 2 x = = o cos wt ise xP → x. çözüm şu şekildedir: d 2x + z 2 x = 0 ise karekteristik denklem 2 dt k2 = zi şeklinde kökler sanal olarak bulunur. Sistemde yay kuvveti ve F kuvveti vardır. Denklemde x bağımlı. xP = A sin wt + B cos wt olacaktır. kanunu ile problem cözülebilir. 1. Bu amaçla öneri lineer değişim. Ancak homejen ve özel çözümlerin sin ve cos fonksiyonlarını içermesi özel çözüm önerisinin durumunu etkiliyecektir. m ve k sabit olduğu için sabit katsayılı homejen olmayan diferansiyel denklemdir. Denklemin sağ P tarafındaki f (t ) = o cos wt fonksiyonunun kendisi ve türevleri iki fonksiyon (sinwt. Bu çözüm homojen çözüm ile karşılaştırıldığında lineer bağımsız hal olabilir.

Böyle bir halde ise form şu şekilde olacaktır: xP = A sin wt + B cos wt → xP → x. Bu işlem için iki tane başlangıç şartı gerekir. Hareketin başlangıçında yol alınmamıştır ve ilk hız sıfırdır.C2) bulunmalıdır. Po Po t = 0 → x = 0 0 = C1 sin z 0 + C2 cos z 0 + cos w0 → C2 = − 2 2 2 m(z − w ) m ( z − w2 ) t = 0 → V = 0 .C2) bulunmalıdır. 0 = zC1 cos z 0 + o sin w0 + o 0 cos w0 → C1 = 0 2wm 2m P P P Net çözümler : x = o t sin wt ve V = o sin wt + o t cos wt 2wm 2wm 2m 2. dxP dx → . Problem zamana bağlı olup başlangıç değer problemidir. Şayet w≠z ise çözüm daha basit olacaktır. dt dt dxP d 2 xP = Aw cos wt − Bw sin wt . Hareketin başlangıçında yol alınmamıştır ve ilk hız sıfırdır. x = C1 sin zt + C2 cos zt + Po cos wt m ( z − w2 ) 2 Bulunan son denklem zamana göre türetilerek kütlenin hızı da hesaplanabilir: V= wPo dx = zC1 cos zt − zC2 sin zt − sin wt dt m ( z 2 − w2 ) Yine net bir hesaplama için integral sabitleri (C1. Problem zamana bağlı olup başlangıç değer problemidir. Dolayısı ile homejen ve özel çözüm formları birbirine benzemeyecektir. Bu işlem için iki tane başlangıç şartı gerekir. Kütlenin sağına ve soluna yay ile viskoz eleman bağlanmıştır. = − Aw2 sin t − Bw2 cos t dt dt 2 d 2 xP d 2x F P d 2x + z 2 x = = o cos wt ise → 2 ve 2 2 dt m m dt dt Po cos wt m B= Po m ( z − w2 ) 2 − Aw2 sin wt − Bw2 cos wt + z 2 ( A sin wt + B cos wt ) = A ( z 2 − w2 ) sin wt + B ( z 2 − w2 ) cos wt = xP = Po cos wt m ( z − w2 ) 2 Po cos wt → A = 0. P t = 0 → x = 0 0 = C1 sin z 0 + C2 cos z 0 + o 0sin w0 → C2 = 0 2wm P P t = 0 → V = 0 . m ise genel çözüm . 0=zC1 cos z 0 − zC2 sin z 0 − x=− Po Po cos zt + cos wt 2 2 m(z − w ) m ( z − w2 ) 2 wPo sin w0 → C1 = 0 m ( z 2 − w2 ) V= Po z wPo dx sin zt − sin wt = 2 2 dt m ( z − w ) m ( z 2 − w2 ) maktadır. 98 Uygulama-2: Şekildeki m kütlesi sürtünmeli zemin üzerinde zaman bağlı F(t) kuvveti ile salınım hareketine tabii tutul- . Kütlenin hareketini zaman bağlı olarak bulunuz.V= P P dx = zC1 cos zt − zC2 sin zt + o sin wt + o t cos wt dt 2 wm 2m Tam bir hesaplama için integral sabitleri (C1.

(II. C ve k1 sabit olduğu için sabit katsayılı homejen olmayan diferansiyel denklemdir. V = dt ⇒ diferansiyel denklem m d 2x dx d 2x dx = F (t ) − C − kx ⇒ m 2 + C + ko x = F (t ) x: Bağımlı. k1 = −C − ∆ −C + ∆ k2 = 2m 2m k1t 2 1. k1 ve k 2 kökleri reel sayıdır. C > 4mko → xH = C1e + C2 e k2t C − t C 2 2m 2. d 2x dx ∑ Fx = max → max = F (t ) − CV − kx. Uygulama-3 99 .derece 2 dt dt bir denklem olup kök değerleri m (kütle). F(t) ve atalet kuvvetleri etkimektedir. C (viskoz sönüm katsayısı) ve ko (yay sabiti)’ ın sayısal değerlerine bağlı olarak üç farklı halde olur: m mk 2 + Ck + ko = 0 → ∆ = C 2 − 4mko . Bu durumda kütleye.C = 4mko → xH = ( C1 + C2t ) e 2m C − t ⎛ ∆ ∆ ⎞ 3. Bu kuvvetler Newton’un II. k1 ve k 2 kökleri sanal sayıdır. k1 =k 2 = − kökler eşit lineer bağımsız çözüm bulunur. Newton kanunu ile çözülmelidir. ∆ = 0.V(m/sn) F(t) m k C Fs (N) L eleman içerisinde hidrolik eleman bulunan bir makina uzvunu temsil etmektedir. ∆ < 0. Yay kuvveti gibi harekete ters direnç meydana getirir. yay kuvveti. C 2 < 4mko → xH = e 2 m ⎜ C1 sin t + C2 cos t⎟ ⎜ 2m 2m ⎟ ⎝ ⎠ Özel çözüm bilinen yöntemlerle F(t) kuvvetinin yapısına göre belirlenir. Bu kuvvet literatürde deneysel olarak belirlenmiş viskoz sönüm katsayısı (C) ile kütle hızının çarpımına eşittir. t: bağımsız 2 dt dt dt dt Son denklem m. x = xH + xP HOMOJEN ÇÖZÜM: d 2x dx + C + ko x = 0 ise karekteristik denklem mk 2 + Ck + ko = 0 olarak bulunur. ax = dt 2 . Viskoz ∑ F = ma. viskoz kuvvet. 2. Yasasında yerine yazılıp düzenlenirse diferansiyel denklem yol ve zaman arasında bulunur. 2. Çözüm : Problem bir kinetik problemidir.kanun) x yönündeki hareket için. ∆ > 0. Bu denklemin genel çözümü homojen ve homojen olmayan çözümlerin toplamından bulunur.

Çubuk üzerinde y eğilmesi A mesnetinden B ye değiştiği için. Maksimum sehimi (eğilme) veren kritik yükü bulunuz. Dolayısıyla problem geometrik sınırlar ile çözüm alanı daraltılmıştır. Matematik olarak bulunan çözümdeki C1 ve C2 sabitlerinin sayısal değerleri bulunarak mühendislik çözüme ulaşılmalıdır. B = 0→ 0 + m 2 ( Ax + B ) = − − 2 IE 2m IE Genel çözüm: y = C1 cos mx + C2 sin mx − − F x 2P yP = − − F F x = −− x 2 2m IE 2P Bulunan çözüm A ve B mesnetleri arasında geçerli olacaktır. Bu denklem bağımlı y ve bağımsız x değişkenler taraf tarafa ayrılırsa şu şekilde düzenlenir. M eğme momenti kuvvetler vasıtasıyla hesaplanabilir. k2 = mi ⇒ ÖZEL ÇÖZÜM : Ana diferansiyel denklemin sağ tarafı basit fonksiyon olduğu için özel çözüm buraya benzetilerek bulunmalıdır.türevi ile atelet momenti (I) ve elastisite modülünün (E) çarpımı eğilmeye neden olan eğilme momentini (M) verir. M eğilme momentide A’ dan B’ye değişecektir. dereceden polinomdur: yP = Ax + B → y′ = A. Çubuk üzerindeki herhangi bir O noktasındaki için M. d2y F Fx M = − Py − ise M = IE 2 = − Py − − x 2 2 dx Sehimin (y) 2. y′′ = 0 → P P F F x→ A= −− 2 . Bu amaçla bu sınır değer problemi için 2 tane sınır şartına ihtiyaç vardır: Sınır şartları : 1) x =0 → y=0 0 = C1 cos 0 + C2 sin 0 − − F 0→ 2P C1 = 0 100 . Homojen ve homojen olmayan çözümlere sahiptir HOMOJEN ÇÖZÜM: d2y + m 2 y = 0 ise k 2 + m 2 = 0 dx 2 yH = C1 cos mx + C2 sin mx ⇒ k1 =−mi . d2y F d2y P F P d2y F + y = −− x. Sağ taraftaki fonksiyon 1.P A L/2 0 x O M F L/2 y=y(x) B P Çözüm : P F/2 x y P F/2 L uzunluğundaki çubuk şekilde görüldüğü gibi P ve F kuvvetlerinin tesiri altındadır. = m2 → 2 + m2 y = − − x IE 2 + Py = − − x ise 2 2 dx IE 2 IE IE dx 2 IE dx Son denklem homojen olmayan sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemdir. Çubuk boyutu x ile gösterilirse hem y=(x) ve hemde M=M(x) olacaktır.

tg(mL/2)→∞ . 4. Çubukta meydana gelen maksimum çökmeyi ve eğilme momentini hesaplayınız. Şekle göre x=0 ve x=L Önceki problemden M = IE k 4 +m 2 k 2 = 0 → ( k 2 +m 2 ) k 2 = 0 → k1 =k 2 =0 .türev gelir. P = m 2 olmak üzere. v = C1 +C 2 x+C3cosmx + C4sinmx bu çözüm türetilerek x’ e bağlı moment bulunabilir: 101 . Karekteristik denklem ise 4 2 2 homojen k +m k = 0 şeklinde olup çözüm şu şekildedir: d2y = − Py dx 2 yazılabilir. k 3 =mi. cos(mL/2) → 0. m= n π /L olur.2) x = L dy F F =0 . Uygulama 4: P Mo Mo P L v Toplam Mo nedeniyle 0 x İnce L uzunluğundaki çubuk eksenel P yükünün ve Mo eğme momentinin etkisindedir. Çözüm : Problemin diferansiyel denklemi şu şekilde elde edilebilir: de Mo’ lık moment ile çubuk eğilmeye zorlanmaktadır. türevi olduğundan önceki denklem 2 kere türetilerek y yokedilir. Bu durumda bu moment sınır şartı olarak kullanılmak durumundadır. çökme için tg(mL/2) büyük olmalıdır. Moment eğilmenin 2. y=C2 sin mx − − x y′ = mC2 cos mx − − → → y=y max ⇒ 2 dx 2P 2P L F F 0 = mC2 cos m − − → C2 = − → L 2 2P 2mP cos m 2 ⎛ ⎞ ⎟ 1 F F F ⎜ sin mx − − x = sin mx − x ⎟ y=− ⎜− mL 2P 2 P ⎜ m cos mL ⎟ 2mP cos 2 ⎝ 2 ⎠ Maksimum çökme bulmak x=L/2 yazılararak bulunabilir. Yeni denklemde y yerine v yazılarak diferansiyel denklem şu şekilde bulunur. Dolayısıyla genel çözüm homojen çözüme eşittir.mertebe olan denklem 4. Böylece sehimi temsil eden y yerine momenti temsil eden 2 . ⎤ ⎡ mL mL ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎥ F ⎢ sin( mx ) ⎢ sin( 2 ) ⎥ F ⎢ tan( 2 ) L ⎥ F L y= − x⎥ ise ymax = − ⎥= − ⎥ ⎢ ⎢ ⎢ mL mL 2P ⎢ 2 P ⎢ m cos( ) 2 ⎥ 2 P ⎢ m 2⎥ ⎥ ) m cos( 2 ⎦ ⎣ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 2 mak. mertebeden homojen lineer diferansiyel denklemdir.mertebeye çıkacaktır. Başka bir ifade ile Mo etkisinin denkleme yansıtılması gerekir. Önceki ve bu problemin farkı sehime-eğilmeye neden olan 2 kuvvet yerine bir kuvvet ve bir moment olarak değişmiş olmasısır. Aynı zamanda 2. IE d 2v d 4v + m2 2 = 0 dx dx 4 şeklindedir. k 4 = − mi genel çözüm .

y′(0)=0 −x 32. 2 taneside moment olacaktır. (D2-3D+2)y=2x2+1 20. 4y′′+4y′+y=0 3. 2 IEm sin mL M max = − M o (cos mL 1 − cos mL mL sin + ) 2 sin mL 2 Örnek Problemler 1. (D4-1)y=e-x 31. y′′-3y′-4y=5e4x 102 22. y′′+ y=0 4. y′′+4y′+3y=15e2x+e-x 30. y(0)=-4. y′′′-6y′′+12y′-8y=0 12. ( D − 1) y = e sec x tan x 35. = = − m 2 C3cosmx − m 2 C4sinmx dx dx 2 IE Bu problemde bir sınır değer problemi olup mühendislik çözümü için 4 tane sınır şartı gerekir. y′′-3y′-4y=16x-50cos2x 29. y′′+y=10e2x. y ′′ − 6 y ′ + 9 y = 0 . y(0)=3. y ′′ − 3 y ′ − 4 y = 16 x − 50 cos 2 x 39. (D2-1)y=10sin2x 27. Sınır şartları: 1) x=0 → v=0 ⇒ 0 = C1 +C2 0+C3cosm0 + C4 sinm0 → C1 +C3 =0. (D2+4)y=10cos3x 16. y ′′ − 3 y ′ + 2 y = 2 x − 9 x + 6 x 41.dv d2v M = C2 − mC3sinmx + mC4 cosmx. y′′+4y′+4y=0. y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 0 38. y′(0)=7 15. (D3-D)y=x 26. y′′-8y′+16y=0 7. (D2+1)y=12cos2x 28. y′′-3y′-4y=6ex 21. y ′′ − y ′ − 2 y = 6 x + 6e 37. y ′′ + 2 y ′ + y = 48e cos 4 x 33. y(0)=0. C1 = − C3 0 = C2 L+C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL → C2 = − C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL L v = C2 x+C3 ( cosmx − 1) + C4sinmx 2) x=L → v=0 ⇒ v= − 3) x=0 → M = − M o 4) x=L → M = − M o C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL x+C3 ( cosmx − 1) + C4sinmx L −M o Mo ⇒ = − m 2 C3cosm0 − m 2 C4sinm0 → C3 = IEm 2 IE −M o Mo M o ( cosmL − 1) ⇒ = − m2 cosmL − m 2 C4sinmL → C4 = − 2 IE IEm IE m 2sinmL Mo M o ( cosmL − 1) cosmL − 1) − sinmL 2 ( C3 ( cosmL − 1) + C4sinmL IE m 2sinmL = − IEm → C2 = 0 C2 = − L L v= Mo 1 − cos mL (cos mx + sin mx − 1) . y′′-9y′+9y=0 8. y′′-4y′+3y=2cosx+4sinx 24. y′′+2y′-3y=0 2. y ′ (0)=3 2 x 2 34. y′′+9y=0 5. 4y′′′+4y′′-7y′+2y=0 11. y ′′ + y ′ + y = 0 3 2 40. (D2+4)y=8x+1-15ex 17. y′(0)=2 14. (D2+D)y=6+3e2x 19. y(0)=3. y′′′-6y′′+12y′-8y=0 10. y′′+7y′+10y=0. y ′′ − y ′ − 2 y = 0 −x 36. Bubların 2 tanesi sehim. y′′+2y′+y=7+75sin2x 25. y′′-2y′-2y=0 9. (D2-4)y=8e2x-12 23. (D2+4)y=10cos3x 18. 4y′′+-12y′+5y=0 6. y′(0)=5 13. y′′-y=0. y ′′ − 2 y ′ + 3 y = 0 y(0)=0.

80. y ′′ + 4 y = 12 sin 2 x. 61. y ′′ + 2 y ′ + 2 y = x + e cos x + xe sin x 2x 103. 56. 91. 55. y ′′ − 2 y ′ + y = e sin x. 57. y p = −e x sin x . 70.5. y ′′ + y = x 3 3 2 −3 x y ′′ − y ′ − 6 y = 26 − 24 x 2x 44. 89. y (0) = 1. y ′′ + 5 y ′ + 6 y = sin x − cos 2 x 2 2x 2x 106. y ′′ − 4 y ′ + 5 y = e + x sin 3 x − cos 3 x x 108. ( D − 1) y = e x 2 x2 99. y ′′ + 3 y ′ − 4 y = 8e 2x +1 48. y p = 2e x + 2 x + 2 113. y ′′ − 4 y ′ + 2 y = 3 x + 2 98. 52. y ′′ − 6 y ′ + 9 y = 2e . x y (0) = 7. 68. 53. 8 y ′′ − 6 y ′ + y = 6e + 3 x − 16. 67. y ′′ − y = (2 x − 1)e 100. y ′′ + y = sin x + x cos x + 10 + xe 2 x + x 2 e 2 x x 2 104. 65. 92. y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6 sin( x) − 8 cos( x) 43.42. 2e −2 x 3 y (0) = y′(0) = 5 3. 64. y ′′′ − 6 y ′′ + 12 y ′ − 8 = xe 111. y ′′ + y = 12 cos 2 x − sin x y ′′ + 2 y ′ + 10 y = 72e 2 x y ′′ + y = sin 3x + 4 cos x y ′′ + 4 y = 6 cos( x) y ′′ − 2 y ′ + 5 y = e x cos 2 x y ′′ + y = x 3 y ′′ + 2 y ′ + 5 y = e − x sin 2 x y ′′ + 2 y ′ + y = 4e x y ′′′ − y ′′ + y = sin 2 x + cos x y ′′ + 3 y ′ − 4 y = 8e 2 x + 1 y ′′′ − y ′ + 5 y = e x sin x + 1 y ′′ − 3 y ′ + 2 y = x y ′′ + 5 y ′ − 2 y = 1 − x + x 2 y ′′ − 4 y = 8e 2 x ( D − 2) 2 y = 4 − 8 x + 6 xe 2 x y ′′ + 9 y = 5 cos(2 x) − 10 sin(2 x) ( D 2 − 4) y = 16 xe −2 x + 8 x + 4 y ′′ + 2 y ′ + 8 y = 3e 4 x + 1 ( y ′′′ + y ′) = xe x + x 2 + sin x y ′′ − 4 y ′ + 2 y = 3x + 2 ( D − 1) 2 = e x sin x + e x x 2 − cos 3 x y ′′ + 2 y ′ − 5 y = 20 y′′ + y = x cos x y ′′ − y ′ + 10 y = 4 x 2 + 2 x y′′ + y = x sin x + x 2 y ′′ − y ′ − 6 y = 26 − 24 x ( y′′ + 2 y ) = x cos x + e x cos x y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6 sin( x) − 8 cos( x) ( D − 1) 2 y = xe x sin x y ′′ + 4 y = 2 x 2 − 12 x + 9 ( y′′ − y ) = xe − x cos 2 x y ′′ + 2 y ′ + 10 y = 72e 2 x ( D − 2) 2 ( D + 1) y = e 2 x x y ′′ + 4 y = 6 cos( x) ( D − 1)( D 2 − 4) y = xe x + e 2 x 103 y ′′′ + y ′′ − y = sin x y ′′ − 3 y ′ + 2 y = x ( D 2 + 1)( D − 2) y = sin x − 2 y ′′ − 4 y = 8e 2 x y ′′ + 5 y ′ + 2 y = e − x y ′′ + 9 y = 5 cos(2 x) − 10 sin(2 x) y′′′ − y = 5e x y ′′ + 2 y ′ + 8 y = 3e 4 x + 1 3 2 −x 2x 96. 72. 75. ( D + 2)( D − 1) y = cos 2 x + e 2 2x 84. 93. 51. 54. 82. 59. 60. 74. y ′′ + 2 y ′ + y = 4e 3 x 86. ⎡ ( D − 2) ( D + 1) D ⎤ y = e − 2e ⎣ ⎦ 97. 63. 81. y ′′ − y ′ − 2 y = e cos x − x + x + 1 105. 73. y ′(0) = 3. y ′′ − y = x sin x 2 83. y p = x 2 e 3 x 112. 78. 49. 50. 94. y ′′ + 4 y = 2 x − 12 x + 9 2 87. y ′(0) = 6. 77. x y (0) = 1. y ′′ − y ′ + 10 y = 4 x + 2 x x 102. y p = 3x cos 2 x −2 x 114. y ′(0) = 1. 90. 71. 46. 79. ( D − 4) y = 15 x e 88. y p = 115. y ′′ − y = e − 7 + cos x 2 −x −x 109. 66. 76. y ′′ − 4′ + 4 y = x e − e 5x 107. 95. y ′′ − 3 y ′ + 2 y = xe cos x 45. 62. 69. 58. ( D + 3) y = 15 x e 85. y ′(0) = 0. y ′′ + 2 y ′ − 5 y = 20 x −3 x>0 2 101. y ′′ − 4 y ′ + 3 y = 10e . 2 4x 47. 3x 2x + x 2 e3x y (0) = 0. y ′′ + y = e 110.

5 127. y′(1) = −2 / e2 . y ′′′ − 4 y ′ = 10 cos x + 5 sin x. y ′(1) = 7 −2 x 156. y ′(0) = 1 141. y ′′ + y = sec x 2 160. y ′(0) = −2 152. y ′(0) = 1. y ′′ + 4 y = 0. y ′′ + 2 y ′ + 4 y = 0. y ′′ + 3 y ′ + 2 y = e . y′′(0) = 0. y ′′ + ω y = 0. y p = 2 x − 1 132. y (0) = 1. y ′(0) = 0 −t 149. y ′′ + y = −3 sin 2 x. y ′′ + y = t . y ′′ − y = 3e . y ′′ + y = sin t . y ′′ + 4 y = 3 csc 2 x 0 < x < π / 2 164. y′′(1) = −2. y (1) = 3 / 2. y (0) = 0. y (0) = 0. y (0) = 3. y ′′ + y = 1 + sin x 2 138. y ′(0) = 1. ıv 123. y (0) = 1. y ′′ − y ′ − 2 y = −4 x. y′′′(0) = −27. y (0) = 0. y (0) = 0. y ′(0) = 2 154. 124. y ′(0) = −16 / 3 142. y ′′(0) = −9. y (0) = 1. y ′′′ + 3 y ′′ − y ′ − 3 y = 21e + 3x + 1. y ′′ + y = sin 3t . y ′′ − 4 y ′ + 3 y = 2t − 8 / 3. y ′′ + y = tan x 0 < x < π / 2 −2 x -2 165. x/2 122. y ′(0) = 0 2 144. y ıv 131. 4 y ′′ − 4 y ′ + 37 y = 0. y ′′ + 3 y ′ + 2 y = 1+ ex 1 168. y ′′ − y ′ − 6 y = 0. y (0) = 9. y ′′′ − y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 6e . y ′(0) = 0. y (0) = 3. y ′(0) = 36 2x 2x 130. y ′′(0) = −1. y ′′ + 25 y = t . y ′′ + 4 y = 1 − 2t . y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 0. y (0) = 2. y ′(0) = B 139. y ′(0) = 19 3 129. y (1) = 4. y ′′ + π y = t . y ′′ + 25 y = 5. y (0) = 2. 4 y ′′ + π y = 0. y p = xe x x 135. y ′′ + 2 y ′ + 2 y = 0. y (0) = 0 y ′(0) = 0 147. y ′′ + y = cot x 3 159. y (0) = 0. y ′(0) = 1 104 y (0) = A.8sin x. y ′(0) = 3. y ′′ + 2 y ′ − 8 y = −256t . y ′(0) = 6 140. y (0) = 0. y (0) = 0. y p = −e2 x ln x − 5 y ′′ + 4 y = 10 cos x.6 cos x 136.2 y ′(0) = −10. y ′′ + 4 y = sec 2 x 2 161. y′(0) = y′′(0) = y′′′(0) = 0 −x 118. y (0) = 2 y ′(0) = −8 2 137. y p = x 2 e 3 x 134. y (0) = 6 / π 4 . y (0) = 0. y ′′ − 2 y ′ + y = e sin x 1 167. y ′′ − 4 y ′ + 4 y = 0. y ′′ + 4 y ′ + 4 y = e −2 x x2 y (1) = 1/ e2 . y p = sin x + 0. 120. y ′(0) = 0. y ′′ + 2 y ′ − 8 y = 0. y ′′ + ky ′ − 2k y = 0. 9 y ′′ − 6 y ′ + y = 0. y ′(0) = −8 153. y ′(0) = 0 155. y (0) = −1. y′(1) = −10 / 3. y (0) = 15. y ′(0) = 0 −t 150. y p = e 117. y (0) = 3. y ′(0) = −2. ıv 2 119. y ′(0) = 2 126. . y ′′ − 2 y ′ + y = (ln x) x>0 x 162. y ′′ − 2 y ′ + y = 12e / x . y ′′(0) = −4. y p = sin 2 x x 3 133. y ′′ + 4 y ′ + 4 y = e x x>0 x −1 166. y (0) = 2.9. y ′′ + 2 y ′ − 3 y = 0.04 143. y ′′ + 5 y ′ + 6 y = 0. y′′′(1) = 6. y + 10 y ′′ + 9 y = 2 sinh x. y (0) = −7. y ′(0) = 1 125. y ′′′ + y ′′ − 2 y = 2 x + 2 x. y (0) = 0 y ′(0) = 0 148. y′(0) = 4. y ′′ + 4 y = 0. y ′′ + 3 y′ − 4 y = 5e . y ′′(0) = −1. y ′′ − 2 y ′ + y = x ln x x>0 158. y ′′ + 3 y′ − 4 y = −6. y ′′ + 4 y ′ + 5 y = e sec x 157. y ′′ + 4 y ′ + 13 y = 145 cos 2t . 2 121. y ′(0) = 0 146. y ′(0) = 2k 2 3 145. y ′′ − 2 y ′ + y = xe ln x x>0 163. y ′(0) = 1 128. y (0) = −1.2 151.2e . y + y ′′′ − 2 y ′′ = −4 x + 18.116.1. y (0) = 0. y ′(0) = −4. y (0) = 1. y (0) = 0. y (0) = 3. y (0) = 0.

y ′′ − y ′ − 6 y = 12 xe 187. y ′′ + 4 y = 8 x − 20 x + 16 x − 18 171.6 sin x 191. y ′′ − 4 y = 5 sinh( 2 x ) 3 2 179. y ′′ − 2 y ′ + 10 y = 20 x + 2 x − 8 2 x 172.. t yeni bağımsız değişken olup yeni diferansiyel denklemin çözümüyle y=y(t) şeklinde bir fonksiyon elde edilir. y ′′′ + 2 y ′′ − y ′ − 2 y = 12e 190. y = yH + yP Bu denklemin çözümü Ax+B=et değişken dönüşümü ile bulunan sabit katsayılı form vasıtasıyla elde edilir. y ′′ + y ′ = 5 + 10 sin( 2 x ) 188. Değişken katsayılı bir denklemdir.8.. y ′′ + 4 y ′ = 3 cos(3 x) + sin( 2 x ) −x −x 177. y ′′ + 4 y ′ − 12 y = x + cos(3 x ) 2x 189. y ′′′ + 2 y ′′ − y ′ − 2 y = 1 − 4 x x 195. y ′′ − 6 y ′ + 8 y = 3e y ′′ − 3 y ′ + 2 y = 10 sin x 2x 3x 174. y ′′ + 6 y ′ + 9 y = 9 cos(3x) 2 3x 183. y ′′ − 4 y ′ = 36 x − 2 x + 24 176. y ′′ + 2 y ′ + y = −3e + 8 xe + 1 178. y − 5 y ′′ + 4 y = 80e x 193. dx dt y' = dy dy dt dy = = Ae −t = Ae −t Dy dx dt dx dt D= d d2 d3 . y ′′′ + 5 y ′′ + 7 y ′ − 13 y = −48 cos x − 36 sin x 184. Aynı zamanda değişken katsayı sabit katyası haline dönüşür. D2 = 2 . 2. = Ae −t . y ′′ − y ′ − 2 y = 2 x + 5 2 3 2 170. y ′′′ − 3 y ′′ + 3 y ′ − y = 12e 3 194. Homojen olmayan bir denklemin genel çözümü (y) homojen (yH) ve homojen olmayan çözüme (yP) bağlı olarak şu şekilde bulunur. y ′′ − 2 y ′ − 3 y = 8e x 186.169. Bu çözüm fonksiyonda t=ln(Ax+B) yazılarak orijinal değişkenler ile çözüm elde edilir. y ′′ − 4 y ′ + 13 y = 3e − 5e 2 175. y ′′ − 2 y ′ + y = 3x + 25 sin(3x) 3x 185. y ′′′ − y ′ = 10 cos 2 x ıv 3x 192.2 Euler -Cauchy diferansiyel denklemi En genel halde denklem şu formdadır : ( Ax + B) n dny d n −1 y d n−2 y d2y dy + ( Ax + B) n −1 n −1 + ( Ax + B) n − 2 n − 2 + . y ′′ − 4 y ′ + 5 y = 21e 182. dx dt Ax+B =e t ise A = e t . y ′′ + 3 y ′ − 4 y = −13. + ( Ax + B) 2 2 + an −1 ( x) + Cy = f ( x) n dx dx dx dx dx f(x) ≠ 0 ise homojen olmayan diferansiyel denklem olarak isimlendirilir. y ′′ − y = x − 4 x − 11x + 9 2x 180. y ′′ − 4 y = 8 x + 2e 173. Bağımsız değişkenin t ye aktarılması esnasında zincirleme türev kuralı kullanılarak x yokedilir. y ′′′ + 3 y ′′ + 3 y ′ + y = 16e + x + 3 196. y ′′ − y ′ − 6 y = 8e 2x 181. D3 = 3 dt dt dt y' ' = d2y d dy dy dt dy d2y = ( y' ) = ( Ae −t ) = (− Ae −t + Ae −t 2 ) Ae −t = A 2 e − 2t ( D 2 y − Dy ) dt dt dx dt dx 2 dx dt d3y d dy 2 − 2t 2 dt = ( y' ' ) = ( A e ( D y − Dy )) = A 3 e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dt dx dx 105 y' ' ' = .

D2 = 2 dt dt 2 d2y d dy dt −t −t dy −t d y y' ' = 2 = ( y' ) = (2e Dy ) = (−2e + 2e )2e −t = 4e − 2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dt dx dt dx dt Bulunan değerler denklemde yerine yazılarak 106 . x =e t → t = ln x y = C1e 2ln x + e− ln x C2 sin 3 ln x + C3 cos 3 ln x = C1 x 2 + Problem 2: ( ) ( ) (C sin 2 3 ln x + C3 cos 3 ln x ) x (2x+1) 2 y′′ − (2x+1)y′+y = 0 diferansiyel denklemininin çözümünü bulunuz Ax+B =e t . dt dx D= d d2 d3 . = e−t . Çözüm: Denklem homojen olduğu için yP=0 olacağından genel çözüm homojen çözüme eşit olacaktır ( y = y H ) .şeklinde istendiği kadar işleme devam edilir. k2 = −1 + 3i y = yH = C1e2t + e− t C2 sin 3t + C3 cos 3t . D3 = 3 dt dt dt y'= dy dy dt dy = = e−t = e− t Dy dx dt dx dt 2 d2y d dy − t dy dt − t dy −t d y y '' = 2 = ( y ') = (e ) = (−e +e )e− t = e −2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dx dt dt dx dt dt y ''' = d3y d dy dt = ( y '') = (e −2t ( D 2 y − Dy )) = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dx dt dx bu değişimler denkleme taşınarak. A = 2 ve B=1 → 2x+1 =e t ise 2 Çözüm: dx dt = et . Ax+B =e t . dt dx y' = dy dy dt dy = = 2e −t = 2e −t Dy dx dt dx dt D= d d2 . Bu ise bilinen metodlarla çözülür. Türev derecesi ve x’ in derecesi uyumlu gittiği için euler denklemidir. A = 1 ve B=0 → x =e t ise dx dt = et . Problem 1: x 3 y′′′ + 3x 2 y′′ +xy′ − 8y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. Sonuçta yeni diferansiyel denklem sabit katsayılı diferansiyel denklem olacaktır. = 2e −t . D 2 = 2 . e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ + 3e 2t ⎡e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +e t ⎡ e − t Dy ⎤ − 8y = 0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 ( D y − 3D y + 2 Dy ) + 3( D y − Dy ) + Dy − 8 y = 0 (D 3 − 8 ) y = 0 → k 3 − 8 = 0 ⇒ ( k − 2 ) ( k 2 + 2k + 4 ) = 0 → k1 = 2. k2 = −1 − 3i .

48 B + 64 A + 64 Bt − 48 B − 96 A − 96 Bt + 11B + 44 A + 44 Bt − 6 A − 6 Bt = t . 11B+6A − 6Bt=t. Çözüm: Değişken katsayılı non-homojen diferansiyel denklemdir. k2 = 2.19ln ( 2 x +1) + C2 e1. k3 = 3 yH = C1et + C2 e 2t + C3e3t Özel çözüm f (t ) = te 4t ve türevlerine benzetilerek bulunabilir: f (t ) = te 4t → f ′(t ) = e 4t + 4te 4t . y=y H +y P → homojen çözüm 3 (D − 6 D 2 + 11D − 6 ) y = 0 → k 3 − 6k 2 + 11k − 6 = 0 ⇒ ( k − 1)( k − 2 )( k − 3) = 0 → k1 = 1. f ′′(t ) = 8e 4t + 16te 4t y P = ( A + Bt ) e4t ′ ′′ yP = ( A + Bt )e 4t . e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ − 3e 2t ⎡ e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +6e t ⎡ e −t Dy ⎤ − 6y = e 4t lne t = te 4t ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 4t ( D y − 3D y + 2 Dy ) − 3( D y − Dy ) + 6 Dy − 6 y = te .19 y = C1e0.19t + C2 e1. D 2 = 2 . 6 6 1 1 yP = (11 − t )e 4t ise genel çözüm y = C1et + C2 e 2t + C3e3t + (11 − t )e 4t 6 6 ters dönüşüm yapılarak t= lnx yazılırsa orijinal çözüm bulunmuş olur. 11B+6A=0 → 1 11 taraf tarafa eşleme yapılark B = − ve A = bulunacaktır.31 x 3 y′′′ − 3x 2 y′′+6xy′ − 6y = x 4 lnx diferansiyel denklemini çözünüz. yP = (8 B + 16 A + 16 Bt )e 4t ve ′′′ yP = (48 B + 64 A + 64 Bt )e 4t non-homojen diferansiyel denkleme taşınarak (48B + 64 A + 64 Bt )e 4t − 6 (8B + 16 A + 16 Bt )e 4t + 11 ( B + 4 A + 4 Bt )e 4t − 6 ( A + Bt )e 4t = te 4t . = e−t . yP = ( B + 4 A + 4 Bt )e 4t . dt dx D= d d2 d3 .31 y = C1e0.31ln ( 2 x +1) = C1 ( 2 x + 1) Problem 3: + C2 ( 2 x + 1) 1.31t . − 6B=1.19. 107 . 2 x + 1 = et → t = ln ( 2 x + 1) ⇒ 0.(e t ) 2 4e −2t ( D 2 y − Dy ) − (e t )2e− t Dy +y = 0 4( D 2 y − Dy ) − 2 Dy +y = 0 → ( 4 D 2 − 6 D +1) y = 0 ⇒ 4k 2 − 6k+1=0 → k1 = 0. D3 = 3 dt dt dt y'= dy dy dt dy = = e−t = e− t Dy dx dt dx dt 2 d2y d dy − t dy dt − t dy −t d y y '' = 2 = ( y ') = (e ) = (−e +e )e− t = e −2t ( D 2 y − Dy ) 2 dx dx dt dt dx dt dt y ''' = d3y d dy dt = ( y '') = (e −2t ( D 2 y − Dy )) = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) 3 dx dx dt dx bu değişimler denkleme taşınarak. k2 = 1. y = yH + yP x =e t ise dx dt = et . 48 B + 64 A + 64 Bt − 48 B − 96 A − 96 Bt + 11B + 44 A + 44 Bt − 6 A − 6 Bt = t .

C2=1 ve C3=1 bulunur. Eğer an(x) trigonometrik. y ' = = e − t Dy . 2. y′′=Z′ ve y′′′=Z′′ ise 4x 2 Z′′+12xZ′+3Z= 0 İlk hal tercih edilerek dx dt dy x =e t ise = et .3 Kuvvet Serileri ile Diferansiyel Denklem Çözümü En genel halde denklem şu formdadır: dny d n −1 y d n−2 y d2y dy a0 ( x) n + a1 ( x) n −1 + a2 ( x) n − 2 + .5 y ' = − + C2 + C2 . C1=-2. y = C1 x + C2 x 2 + C3 x 3 + (11 − ln x) x 4 6 6 Problem 4: 4x 2 y′′′+12xy′′+3y′= 0 denklemini y(1)=0.75 y ' ' = − C 2 . y = − 2 + x +1 x 2. = e−t . an(x) katsayıları bağımsız değişkene bağlı polinom fonsiyonel yapılardır. Homojen 108 . + an − 2 ( x) 2 + an −1 ( x) + an ( x) y = f ( x) dx dx dx dx dx f(x)≠0 ise homojen olmayan diferansiyel denklem olarak isimlendirilir.1 1 y = C1eln x + C2 e 2ln x + C3e3ln x + (11 − ln x)e 4ln x . x ( 4x 2 y′′′+12xy′′+3y′ ) = 0 ise 4x 3 y′′′+12x 2 y′′+3xy′= 0 veya y′=Z. y′(1)=1. dt dx dx y '' = e −2t ( D 2 y − Dy ) y ''' = e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) bu değişimler denkleme taşınarak.5 ve y′′(1)= − 1. Bununla birlikte denklem taraf tarafa x ile çapılırsa uygun form elde edilebilir. Çözüm: Denklem normalde euler formunu sağlamıyor..5 = − 3/ 2 2x 2 2 2 x 3 C1 1 3 C1 1 x=1 ise y’’=-1. y = 1 + C 2 x + C3 x C x=1 ise y=0 0 = 1 + C 2 1 + C3 C1+C2+C3=0 (I) 1 1 C1 1 1 C1 1 x=1 ise y’=1.75 = 5/ 2 4x 4x 4 4 I. II ve III nolu denklemler çözülerek. -C1+C2= 3 (II) 1.75 şartlarıyla birlikte çözünüz. y=y H 1 1 − D ) y = 0 → 4k 3 − k = 0 ⇒ k ( 4k 2 − 1) = 0 → k1 = 0.8. k2 = − . bir çözüm olarak denklemin merbesi düşürülebilir. expolansiyel veya logaritmik bir fonksiyon ise çözüm mümkün olmayabilir. 3C1-C2=-7 (III) − C 2 3 / 2 − 1. ( 4D 3 Genel çözüm.. k3 = 2 2 ln x ln x t t − − C y = C1e 2 + C2 e 2 + C3 y = C1e 2 + C2 e 2 + C3 . 4e3t ⎡e −3t ( D 3 y − 3D 2 y + 2 Dy ) ⎤ + 12e 2t ⎡ e −2t ( D 2 y − Dy ) ⎤ +3e t ⎡ e− t Dy ⎤ =0 ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ 3 2 2 4( D y − 3D y + 2 Dy ) + 12( D y − Dy ) + 3Dy = 0.

mertebe için gerekli teknikler verilecektir. Eğer seri ıraksak ise bulunacak çözümün pratik yönden bir ehemniyeti yoktur. mertebe bir denklem ise şu şekilde genelleştirilebilir. Kuvvet serisi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında olup. Bu nedenle pratik olması bakımından ilk üç beş terimden sonraki kısımlar ihmal edilebilmelidir.. Bu tür çözümede aykırı noktalar civarında çözüm denir. mertebe bir denklem için iki tane r kökü bulunmalıdır. Bu r köklerinin durumuna göre homojen çözümler şu şekilde olacaktır. Bu amaçla serinin gerekli olan sayıda türevi alınarak ana diferansiyel denkleme taşınır. Aykırı noktalar civarında çözümde 2. mertebe diferansiyel denklemler üzerinde uygulandığı için burada da 2. y = yH + yÖ Bu tür denklemlerde özel çözümün bulunması çok zor olabilmektedir. y = ∑ C n x n =C0 + C1 x + C2 x 2 + C3 x 3 + C 4 x 4 + C5 x 5 + . Genellikle. (1) formu ile meydana getirilen çözüm tekniği adi noktalar civarında çözüm olarak isimlendirilir. Mühendislikte genellikle hesaplamalar 2. Çözüm sonrasında elde edilen yapıda genellikle yine bir seridir. Amaç. ya homojen çözüme yada homojen olmayan kısmı gösteren f(x) fonksiyonuna bağlı olarak bulunabilir. Sabit katsayılı denklemlerde olduğu gibi özel çözüm..olmayan bir denklemin genel çözümü (y) homojen (yH) ve homojen olmayan çözüme (yÖ) bağlı olarak şu şekilde bulunur. y = ∑ Cn x n + r n=0 ∞ (3) Çözüm sahasının merkezi veya beklenen seri çözüm merkezi sıfırdan farklı ise yukarıdaki seriler x0 civarında düşünülmelidir. y′′+p1 (x)y′+p 2 (x)y=f(x) (2) p1(x) ve p2(x) fonksiyonları bütün x değerleri için tanımlı olması halinde (1) denklem ile tanımlanan seri formu ile çözüm üretilebilir. x0=0 orijin noktası veya seri merkezi için için şu şekildedir. Bu durumda yeni formlar şu şekilde olur: y = ∑ Cn ( x − x0 ) n ve y = ∑ Cn ( x − x0 ) n+r n =0 n =0 ∞ ∞ (4) Burada r bir reel veya imajiner sayıdır. Eğer belirli x değerleri için tanımsızlık mevcut ise serinin aşağıdaki formu kullanılmalıdır. Bunu yapabilmek içinde serinin yakınsak bir seri olması gerekir. 2. Homejen kısımlarının çözümü ise kuvvet serileri vasıtasıyla bulunabilir. + Cn x n n =0 ∞ (1) Bu çözüm tekniğinde diferansiyel denklemin çözümünün bir n. 109 .. f(x) fonksiyonunun seri açılımı alınmadan çözüm üretmek zordur. Seri sonsuza kadar giden bir toplamı temsil etmektedir. önerilen çözümün ana diferansiyel denklemi sağlaması prensibine bağlı olarak Cn katsayılarını belirlemektir. dereceden polinom olduğu kabul edilir. Çok az olarak belirli fonksiyonların serileri elde edilebilir.

Böylece C ler arasında bir korelasyon oluşturulabilir. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir. = 0 elde edilir. Problem 1: y′′+xy′+(x 2 +2)y=0 diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz. y = ∑ Cn x n + r1 + n =0 ∞ ∞ ∑C x n =0 n ∞ n + r2 y1 = ∑ Cn x n =0 n+r ve y 2 = ∑ C n x n + r + y1 ln( x ) . y = ∑ Cn xn n= 0 ∞ . Sol tarafın sıfır olması. xn≠0 olacağı için xn’ nin katsayıları çözümün tamamlanması bakımından sıfırlanır.. 110 . Veya üç serinin açılımları yazılarak aynı xn katsayısı altında toplanır.. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti sayısı ikiye indirgenmelidir. Çözüm : p1(x) = x ve p2(x) = x2 + 2 bütün x noktaları için tanımlıdır. y ' = ∑ nCn x n −1 n=0 ∞ ve y ' ' = ∑ n ( n − 1)Cn x n − 2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır. Bu durumlarda (II) ile verilen durum kullanılabilir. İlk terimler için üç seri açılırsa. 2.. Eğer son ifadede üç seri bir seri haline getirilebilirse çözüm meydana getirilebilir. Bu durumda adi noktalar civarında çözüm aranmalıdır.I . + Co x2 + C1x3 + C2 x4 + C3x5 + C4x6 + C5 x7 + C6x8 + C7 x 9 + .r1 ≠r2 ise II. Fakat bu durumda I.. yani önerilen seri yapının diferansiyel denklemi sağlaması için. + 0 + 0+ 2 C2 + 6 C3x1 + 12C4x2 + 20C5 x3 + 30C6x4 + 42C7 x5 + . ve III. Bu form ile üç ayrı seri sıfıra eşitlenmelidir. 2∑ C n x n + ∑ C n x n + 2 + ∑ nC n x n + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∑ ( n + 2) C x + ∑ C x n n=0 n n=0 n n=0 ∞ n=0 n=0 n=0 ∞ n+2 + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 n=0 ∞ (I) (II) (III) C lerin yokedilmesi veya birbirlerine göre değişimlerinin ne olduğunu anlamak için ve netice olarak sayısının diferansiyel denklem mertebesine indirgenmesi için sol tarafın sıfır olması gerekir.serilerin sıfır olmasını sağlamayacaktır.. ( x 2 + 2 )∑ C n x n + x∑ nC n x n −1 + ∑ n ( n − 1) C n x n − 2 = 0 n= 0 n= 0 n= 0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. Bu durumda ise önerilen çözümün diferansiyel denklemi sağlaması prensibi bulunamayacaktır.serinin sıfır olmasını sağlayan Cn değerleri II. y = y1 + y2 n=0 ∞ Bunlara ilave olarak bulunacak kök değerlerinin farkının (r1-r2) tamsayı olduğu durumlarda (I) ile önerilecek çözüm sınır ve başlangıç ve sınır şartlarını sağlamayabilir..serinin sıfır olmasını sağlayan Cn değerleri diğerlerini sıfırlamayacaktır....r1=r2 =r ise... Aynı şekilde II. 2Co + 3C1x + 4 C2 x2 + 5 C3x3 + 6C4x4 + 7C5 x5 + 8 C6x6 + 9 C7 x7 + . Denklemin sağ tarafı sıfırdır.

x6 /60 +.sabitler toplamı sıfır olmalıdır x katsayısı sıfır olmalıdır x2 katsayısı sıfır olmalıdır x3 katsayısı sıfır olmalıdır x4 katsayısı sıfır olmalıdır x5 katsayısı sıfır olmalıdır : 2Co : 3C1 : 4 C2 : 5 C3 : 6 C4 : 7 C5 + + + + + + 2 C2 = 0 6 C3 = 0 C0 + 12C4 = 0 C1 + 20C5 = 0 C2 + 30C6 = 0 C3 + 42C7 = 0 ise ise ise ise ise ise C2 C3 C4 C5 C6 C7 = -C0 = -C1 /2 = C0 /4 = 3 C1 /40 = -C0 /60 = ... I. Önemli olan taşıdığı sayısal değerlerdir... n= 0 ∞ y = C0 ( 1.. Çözüm serisi yakınsak bir seri olmalıdır. yeni halde serinin başlangıç değerleri farklı hale gelmiştir. Bunun yapılabilmesi için serinin başlangıç değerleri ve x değişkeninin üstleri aynı olmalıdır...C1 /1680 bu şekide işlem istenildiği kadar yapılır.seri referans seçilirse. ∑ ( n + 2) C x + ∑ C x n n=0 n n=0 n ∞ ∞ n+2 + ∑ n( n − 1)C n x n − 2 = 0 n=0 ∞ (I) (II) (III) Üç seri bir Σ işareti altında toplanmalıdır. Yukarıdaki çözüm şekli basit fakat. Yani bir isimlendirme olup m ve k nın tekrar n şeklinde isimlendirilmesi bir hata olmaz. daha fazla terim için açılımın zaruri olması halinde uygun olmayan bir tekniktir. En yüksek değer 2 olduğuna göre I ve III 2’ ye kadar açılırsa aşağıdaki form bulunur: 111 . Yukarısı analiz edilecek olursa bütün c değerleri c1 ce c0 bağlı olarak bulunduğundan sonuçta sadece iki tane sabit kalacaktır. Sonuçta çözüm şu şekildedir: y = ∑ C n x n = Co + C1x + C2 x2 + C3x3 + C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + .. Dolayısıyla daha sonraki terimler mutlaka mühendislik açısından ihmal edilir büyüklükte olmalıdır. en yüksek başlangıç değerine kadar açılır.) Sonuca dikkat edilirse serinin ilk terimleri ele alınmıştır. Başlangıç değerlerinin aynı olması için üç seri. Bu sabitler integral sabiti olup sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunabilir.. Aynı problem aşağıdaki yolla daha matematiksel ve genel bir form ile çözüm verebilir. Çözümün son halinde. ∑ ( n + 2) C x n=0 n ∞ n + ∑ Cn −2 x + n n=2 ∞ n = −2 ∑ ( n + 2)( n + 1)C (III) ∞ n+2 xn = 0 (I) (II) Yeni halde x değişkenin üstleri eşitlenmiştir.x2 + x4/4 . m ve k fonksiyon olarak sadece birer gösterim semboludurlar.) + C1 (x -x3/2 + 3 x5/40 .x7/1680 + .. m ve k n ’ye dönüştürülürse. ∑ ( n + 2) C n x n n=0 ∞ ∑ Cn xn +2 n=0 ∞ ∑ n( n − 1)C x n=0 n ∞ n−2 n+2 = m n=m-2 n-2=k n=k+2 xk = 0 ise ∑ ( n + 2) C n x n + ∑ C m − 2 x m + n=0 m= 2 ∞ ∞ k = −2 ∑ ( k + 2)( k + 1)C ∞ k +2 Son ifadede n.. Fakat. başlangıç değerleri aynı olmasına rağmen x üsleri eşit değildir. Bu eşitlik şu şekilde sağlanır: Serinin birisi referans şeçilerek diğerleri buna benzetilir.. Amaç c ler arasındaki korelasyonu belirlemektir.

p1(x) = 0 ve p2(x)=x-1 bütün x noktaları için tanımlıdır. sabitler toplamı sıfır olmalıdır: 2Co + 2 C2 = 0 x katsayısı sıfır olmalıdır : 3C1 + 6 C3 = 0 ise ise C2 = -C0 C3 = . y = ∑ Cn x n= 0 ∞ n .2Co+3C1x+0 + 0 + 2C2 + 6C3x + ∑ ( n + 2)C n x n + ∑ C n − 2 x n + ∑ ( n + 2)( n + 1)C n + 2 x n = 0 n=2 n=2 n=2 ∞ ∞ ∞ (2Co+ 2C2) + (6C3+3C1)x + ∑ ( n + 2) C n x n + ∑ C n − 2 x n + ∑ ( n + 2)( n + 1)C n + 2 x n = 0 n=2 n=2 n=2 ∞ ∞ ∞ Diferansiyel denklemin sağlanması için. Daha önceki bölümlerde ex in x=0 civarında seri açılımı bulunmuştu. Bu durumda adi noktalar civarında çözüm aranmalıdır. Çözüm : Verilen denklem homojen olmayan diferansiyel denklemdir. Bu ifadeden en yüksek indisli C çekilirse aşağıdaki yapı elde edilir. Bu nedenle sağ taraftaki ex fonksiyonu seriye açılmalıdır. Homojen olmayan çözüm ise ya sabitlerin değişimi metodu ile yada sağ taraftaki fonksiyonda yakınsak olmak şartıyla seriye açılıp işleme dahil edilebilir. y ' = ∑ nC n x n=0 ∞ n −1 ve y ' ' = ∑ n ( n − 1)C n x n − 2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.C1 /2 Geriye kalan seriler x üsleri ve seri başlangıç noktaları aynı olduğu için bir Σ işareti altında toplanabilir: ∑ [C n=2 ∞ n-2 + ( n + 2)( n + 1)C n + 2 + ( n + 2)C n x n = 0 ] Diferansiyel denklemi çözümün sağlaması için x≠0 olacağı için köşeli parantez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. ∑ [C n=2 ∞ n -2 + (n + 2)(n + 1)C n+ 2 + (n + 2)C n ] = 0 ise C n+2 = − ( n + 2)C n + C n-2 ( n + 2)( n + 1) ( n≥2 ) Bu aşamadan sonra n nin değişik değerleri için C değerleri arasında korelasyon bulunur. = ∑ x n 2! 3! 4! 5! 6! n =0 n! 112 .. Bu ifade n ≥ 2 için geçerlidir.. ex = 1 + x + ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 x + x + x + x + x .. Bu nedenle sadece homejen kısmı düşünülerek çözüm aranmamalıdır. n=2 ise n=3 ise n=4 ise n=5 ise 4C2 + C 0 − 4C0 + C 0 3C0 C0 =− = = 12 12 12 4 5C + C1 5(−C1 / 2) + C1 − 5C1 + 2C1 3C1 = =− = C5 = − 5 20 20 40 40 6C5 + C 3 6(C0 / 4) − C 0 6C0 − 4C0 C C6 = − =− 0 =− =− 30 30 120 60 7C5 + C 3 7(3C1 / 40) − C1 / 2 21C1 − 20C1 C C7 = − =− =− =− 1 42 42 1680 1680 C4 = − Problem 2: y′′+(x − 1)y=e x diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz.

Yukarısı analiz edilecek olursa bütün C değerleri C1 ce C0 bağlı olarak bulunduğundan sonuçta sadece iki tane sabit kalacaktır... ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir. + Co x + C1x2 + C2 x3 + C3x4 + C4x5 + C5 x6 + C6x7 + C7 x 8 + . y=Co+C1x+(C0+1)x2/2+(1-C0+C1)x3/6+(2-2C1+C0)x4/24+(C1-4C0-1)x5/120+ 113 n= 0 ∞ . ∑ Cn x n+1 − ∑ Cn x n + ∑ n(n − 1)Cn x n−2 = 1 + x + n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x . C1x .C2 x2 .. 2! 3! 4! 5! 6! Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir.. 2! 3! 4! 5! 6! sabitler iki taraf için eşit olmalıdır: -Co+2C2=1 ise C2= (C0+1)/2 x katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C1+C0 + 6C3 = 1 ise C3=(1-C0 +C1) /6 1 1 x2 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C2+C1+12C4 = ise C4=( -C1+C2 )/12 2! 2! 1 1 C4=( -C1+(C0+1)/2 )/12=( -C1+C0/2+1/2 )/12=(2-2C1+C0)/24 2! 2! 1 1 x3 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C3+C2+20C5= ise C5 =( +C3-C2 )/20 3! 3! 1 C5 =( +(1-C0 +C1) /6-(C0+1)/2 )/20=(1+(1-C0 +C1)-3(C0+1) )/120=(C1-4C0-1)/120 3! 1 1 x4 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C4+C3+30C6= ise C6=( +C4 –C3) /30 4! 4! 1 C6=( +(2-2C1+C0)/24–(1-C0+C1)/6) /30=(1+(2-2C1+C0)–4(1-C0+C1) ) /720=(-6C1+5C0-1)/720 4! 1 1 x5 katsayısı iki taraf için eşit olmalıdır : -C5+C4+42C7 = ise C7=( +C5-C4) /42 5! 5! 1 C7=( +(C1-4C0-1) )/120-(2-2C1+C0)/24) /42=(1+(C1-4C0-1)-5(2-2C1+C0)) /5040= 5! =(-10+11C1-9C0-) /5040 bu şekilde işlem istenildiği kadar yapılır.. Sonuçta yukarıda bulunan C değerleri seriye taşınarak çözüm şu şekilde bulunur: y = ∑ C n x n = Co + C1x + C2 x2 + C3x3 + C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + .. 2! 3! 4! 5! 6! C lerin yokedilmesi veya birbirlerine göre değişimlerinin ne olduğunu anlamak için ilk 4 veye 5 tane n değeri için seri açılımı yapılır..( x − 1)∑ C n x n + ∑ n(n − 1)C n x n− 2 = 1 + x + n =0 n =0 ∞ ∞ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x ... + 0 + 0+2C2 + 6C3x + 12C4x2 + 20C5 x3 + 30C6x4 + 42C7 x5 + 56C8x6..C5 x5 .C7 x7 + .C6x6 ... = -Co =1 + x + 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 x + x + x + x + x . Amaç C ler arasındaki korelasyonu belirlemektir. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir. Daha sonra çözümün diferansiyel denklemi sağlamsı prensibi gereği katsayılar taraf tarafa eşitlenir.. Bu sabitler integral sabiti olup sınır ve başlangıç şartlarıyla bulunabilir...C4x4 .. 2..C3x3 .

. ∑C n =0 ∞ n x n +1 − ∑ C n x + ∑ n(n − 1)C n x n n =0 n =0 ∞ ∞ n−2 = ∑ n! x n =0 ∞ 1 n n+1 = m n=m-1 ∞ ∞ n-2=k n=k+2 ∞ ise m −1=0 ∑ Cm−1 x m−1+1 − ∑ Cn x n + n =0 k +1= 0 ∑ (k + 2)(k + 1)Ck +2 x k +2−2 = ∑ n! x n =0 ∞ 1 n Son ifadede n... en yüksek başlangıç değerine kadar açılır. ∑C n =0 ∞ n x n +1 − ∑ C n x + ∑ n(n − 1)C n x n n =0 n =0 ∞ ∞ n−2 =e = x ∑ n! x n =0 ∞ 1 n (I) (II) (III) Üç seri bir Σ işareti altında toplanmalıdır. Bu eşitlik şu şekilde sağlanır: Serinin birisi referans şeçilerek diğerleri buna benzetilir.)+x2/2+x3/6+2x4/24-x5/120-x6/720-11x7 /5040+ . sabitler toplamı sıfır olmalıdır: -Co + 2C2 = 1 ise C2= (C0+1)/2 Geriye kalan seriler x üsleri ve seri başlangıç noktaları aynı olduğu için bir Σ işareti altında toplanabilir: n ∞ ∞ [C n-1 + (n + 2)(n + 1)Cn+2 − Cn ]x n = ∑ x ∑ n =1 n! n =1 114 ... y=C0(1+x2/2-x3/6+x4/24-4x5/120+5x6/720-9x7/5040+. Yukarıdaki çözüm şekli basit fakat. ∑C n =1 ∞ n −1 x − ∑ C n x + ∑ (n + 2)(n + 1)C n+ 2 x = n n n n =0 n = −1 ∞ ∞ ∑ n! x n =0 ∞ 1 n (I) (II) (III) Yeni halde x değişkenin üstleri eşitliğin her iki tarafı içinde eşitlenmiştir.)+C1(x+x3/6-2x4/24+x5/1206x6/720+11x7/5040+. Dolayısıyla daha sonraki terimler mutlaka mühendislik açısından ihmal edilir büyüklükte olmalıdır. yeni halde serinin başlangıç değerleri farklı hale gelmiştir..+(-6C1+5C0-1)x6/720+(-10+11C1-9C0-) x7 /5040+ . I. Sonuca dikkat edilirse serinin ilk terimleri ele alınmıştır.seri referans seçilirse.. Çözümün son halinde.... Önemli olan taşıdığı sayısal değerlerdir. Bunun yapılabilmesi için serinin başlangıç değerleri ve x değişkeninin üstleri aynı olmalıdır.. m ve k fonksiyon olarak sadece birer gösterim semboludurlar.. Fakat. Başlangıç değerlerinin aynı olması için üç seri. başlangıç değerleri aynı olmasına rağmen x üsleri eşit değildir. Çözüm serisi yakınsak bir seri olmalıdır.. m ve k n ’ye dönüştürülürse.. En yüksek seri başlangıç değeri değer 1 olduğuna göre I.. II ve III nolu seriler 1’ e kadar açılırsa aşağıdaki form bulunur: ∞ ∞ ⎛ ⎞ Cn−1 x n − (C0 + ∑ Cn x n ) + ⎜ 0 + 0 + 2C 2 + ∑ (n + 2)(n + 1)C n+ 2 x n ⎟ = 1 + ∑ n =1 n =1 n =1 ⎝ ⎠ ∞ ∑ n! x n =1 ∞ 1 n Diferansiyel denklemin sağlanması için.. daha fazla terim için açılımın zaruri olması halinde uygun olmayan bir tekniktir. Yani bir isimlendirme olup m ve k nın tekrar n şeklinde isimlendirilmesi bir hata olmaz. Aynı problem aşağıdaki yolla daha matematiksel ve genel bir form ile çözüm verebilir.

mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir. Bu amaçla tüm ifade bir toplam içerisine alınmalıdır. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır. 1 + Cn − C n -1 ∞ ∞ 1 [C n-1 + (n + 2)(n + 1)Cn+2 − Cn ] = ∑ ise Cn+ 2 = n! ( n≥1 ) ∑ (n + 2)(n + 1) n =1 n =1 n! Bu aşamadan sonra n nin değişik değerleri için C değerleri arasında korelasyon bulunur.Diferansiyel denklemi çözümün sağlaması için x≠0 olacağı için köşeli parantez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. Z = ∑ Cn x n =0 ∞ n+ r . 3∑ C n x n+ r + 12 x ∑ (n + r )C n x n+ r −1 + 4 x 2 ∑ (n + r )(n + r − 1)C n x n+ r − 2 = 0 n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir.75 şartlarıyla birlikte çözünüz. Bu ifade n ≥ 2 için geçerlidir. 3∑ C n x n+ r + 12∑ (n + r )C n x n + r + 4∑ (n + r )(n + r − 1)C n x n+ r = 0 n =0 n =0 n =0 ∞ ∞ ∞ 115 . Not: Bu örnek daha önce euler-cauchy denklemi olarak problem-4 de çözüldü. n=1 ise C3 = Çözüm : Verilen denklemin mertebesi düşürülebilir. Bu ifadeden en yüksek indisli C çekilirse aşağıdaki yapı elde edilir. Z'= ∑ (n + r )C x n =0 n ∞ n + r −1 ve Z ' ' = ∑ (n + r )(n + r − 1)Cn x n+r −2 n =0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır. 1 + C1 − C 0 6 1 1 + (C0 + 1) / 2 − C1 + C2 − C1 2 + C0 − 2C1 2 2 = = n=2 ise C4 = 12 12 24 1 (1 + C1 − C0 ) (C 0 + 1) 1 + − + C3 − C 2 C − 4C0 − 1 6 2 n=3 ise C5 = 3! =6 =− 1 20 20 120 (2 + C0 − 2C1 ) (1 + C1 − C0 ) 1 1 + − + C4 − C 3 5C − 6C1 − 1 24 24 6 4! = = 0 n=4 ise C6 = 30 30 720 2 Problem 3: 4x y′′′+12xy′′+3y′= 0 denklemini y(1)=0. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir. Z’=y’’ ve Z’’=y’’’ ise 4x2 Z’’+12xZ’ +3Z= 0 Bulunan son denklem 4x2’ ye bölünerek p1(x)=3/x ve p2(x)=3/(4x2) olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 noktasında sonsuza gittiği görülecektir. 2.5 ve y′′(1)= − 1. Z=y’. y′(1)=1.

. Bu iki kök reel sayı olup Z= c1 Z1 + c2 Z2 formunda olmalıdır.C0xr+[4(1-3/2)r+12(-3/2+1)+3]C1xr+1+[4(-3/2+2)(-3/2+1)+12(-3/2+2)+3]C2x2+r+ +[4(-3/2+3)(-3/2+2)+12(-3/2+4)+3]C3x3+r+[4(-3/2+4)(-3/2+3)+12(-3/2+5)+3]C4x4+r+ . =0 Çözüm için x’ in katsayıları. ]x-1/2 n =0 ∞ Z 2 ( x) =C0x-1/2 116 . Bu nedenle çözümün sağlanması için C1=C2=C3=C4=. Dolayısıyla çözümün sağlanması için C1=C2=C3=C4=... =0 İlk terim sıfırdır.C0xr+[4(1-1/2)r+12(-1/2+1)+3]C1xr+1+[4(-1/2+2)(-1/2+1)+12(-1/2+2)+3]C2x2+r+ +[4(-1/2+3)(-1/2+2)+12(-1/2+4)+3]C3x3+r+[4(-1/2+4)(-1/2+3)+12(-1/2+5)+3]C4x4+r+ . Burada parentez içerisi yada C0 sıfıra eşitlenir. [4r(r-1)+12r+3]C0xr+[4(1+r)r+12(r+1)+3]C1xr+1+[4(r+2)(r+1)+12(r+2)+3]C2x2+r+ +[4(r+3)(r+2)+12(r+4)+3]C3x3+r+[4(r+4)(r+3)+12(r+5)+3]C4x4+r+ . Bu ise çözümsüzlük demektir.. Z 2 ( x) = ∑ Cn x n−1 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + . =0 İlk terim sıfırdır.. y1 r1 kökü için y2 ise r2 kökü için bulunan çözümlerdir.Cn=0 olmalıdır. 4r2 +8r+3=0 Bu ifade ise 2. Yukarıda olduğu gibi parantez içerileri sıfır olamaz.∑ [4(n + r )(n + r − 1) + 12(n + r ) + 3]C x n =0 n ∞ n+r =0 İlk terimler için yukarıdaki ifade açılırsa... derece bir polinomdur ve sıfır yapan iki tane r değeri vardır. Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır. denklemin sağ tarafı sıfır olduğu için.Cn=0 olmalıdır. Çözüm için C0≠0 olmalıdır. Z1 ( x) = ∑ Cn x n−3 / 2 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + .. 4r(r -1)+12r+3 = 0.. Bunlar r1=-3/2 ve r2=-1/2 dir. Aksi halde buna bağlı olarak bulunacak tüm C değerleride sıfır olabilir.. xr nin katsayısı sıfır olmalıdır: [4r(r -1)+12r+3]Co=0 olmalıdır.. Diğer terimlerde parantez içerisindeki terimlerin sıfır olması mümkün değildir. r = -3/2 için çözüm : Z1 ( x) = ∑C x n =0 n ∞ n− 3 2 =x − 3 ∞ 2 ∑C x n =0 n n yukarıda seriye açılmış son ifadede r yerine -3/2 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0... ]x-3/2 n =0 ∞ Z1 ( x) =C0x-3/2 r = -1/2 için çözüm : Z 2 ( x) = ∑ Cn x n−1/ 2 n =0 ∞ yukarıda seriye açılmış son ifadede r=-1 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0.. Bu durumda parentez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. sıfır olmalıdır.

2r2-3r-5=0 Bu ifade ise 2. p1(x)=1/(2x) ve p2(x)=(x . Çözüm : Tüm denklem taraf tarafa 2x2 ile bölünerek.5 için çözüm : y1 ( x) = ∑C x n =0 n ∞ n + 2. [r(2r-3)-5]C0xr+[(1+r)(2r-1)-5]C1xr+1+[(r+2)(2r+1)-5]C2x2+r+[(r+3)(2r+3)-5]C3x3+r+ [(r+4)(2r+5)-5]C4x4+r+[(r+5)(2r+7)-5]C5x5+r+ . ∑ [2( n + r )( n + r − 1) − ( n + r ) − 5]C ∑ [(n + r )(2n + 2r − 3) − 5]C n =0 ∞ n=0 ∞ n x n+ r + ∑ C n x n + r +1 = 0 n=0 ∞ n x n+ r + ∑ C n x n+ r +1 = 0 n =0 ∞ İlk terimler için yukarıdaki ifade açılırsa. Bu iki kök reel sayı olup y= c1 y1 + c2 y2 formunda olmalıdır. denklemin sağ tarafı sıfır olduğu için. Aksi halde buna bağlı olarak bulunacak tüm C değerleride sıfır olabilir.5 117 . derece bir polinomdur ve sıfır yapan iki tane r değeri vardır. Çözüm için C0≠0 olmalıdır..5)/(2x2) olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 noktasında sonsuza gittiği görülecektir.5 ve r2=-1 dir. Bu ise çözümsüzlük demektir.= 0 Çözüm için x’ in katsayıları. y = ∑ Cn x n=0 ∞ n+ r . Bunlar r1=2. ( x − 5) ∑ C n x n + r − x∑ ( n + r )C n x n + r −1 + 2 x 2 ∑ ( n + r )( n + r − 1)C n x n + r − 2 = 0 n=0 n=0 n=0 ∞ ∞ ∞ Son ifedede diferansiyel yapı kaybolmuştur ancak net bir çözüm fonksiyonu mevcut değildir..+Coxr+1+C1xr+2+C2xr+3+C3xr+4+C4xr+5+C5xr+6+. r = 2. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır. 2r(r -1)-r-5 = 0. 2. Bu durumda parentez içerisindeki ifade sıfır olmalıdır. İki çözümdeki C0 ların karışmaması için ikincisindeki C*0 olarak değiştirilirse genel çözüm şu şekilde yazılır: * * Z = C0 x-3/2 + C*0 x-1/2 =y’ ise ∫ dy = ∫ (C0 x −3 / 2 + C0 x −1 / 2 )dx y = −2C0 x −1 / 2 + C0 x1 / 2 + C3 -2C0=C1 ve C0*=C2 şeklinde sabitler değiştirilirse.Her iki çözümdede tüm C’ler C0 sabitine bağlı çıkmıştır.. y' = ∑ (n + r )C n=0 ∞ n x n + r −1 ve y'' = ∑ ( n + r)( n + r − 1)C n x n + r −2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır. y = Problem 4: C1 + C 2 x + C3 x 2x 2 y′′ − xy′+ (x − 5)y = 0 diferansiyel denklemini çözünüz. sıfır olmalıdır. xr nin katsayısı sıfır olmalıdır: [r(2r -3)-5]Co=0 olmalıdır. Burada parentez içerisi yada C0 sıfıra eşitlenir. Bu nedenle son ifadedeki sonsuz tane C sabiti ikiye indirgenmelidir. y1 r1 kökü için y2 ise r2 kökü için bulunan çözümlerdir.. mertebe bir diferansiyel ifade için iki tane integral sabiti olması yeterlidir.

...5+2 in katsayısı sıfır olmalıdır 22C2+C1=0 ise C2=-C1/22=-C0/198 x2. İki çözümdeki C0 ların karışmaması için ikincisindeki C*0 olarak değiştirilirse genel çözüm şu şekilde yazılır: y = C0 ( 1+x/9 ..) x-1 Problem 5: x(x-1)y′′+(3x-1)y′+ y = 0 diferansiyel denklemini x=0 civarında çözünüz....5+2 + C2 x2. Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır..5 +85C5x5+2. y = ∑ C n x n+ r .= 0 İlk terim sıfırdır.)x2..5+4 + C4x2..5+1 in katsayısı sıfır olmalıdır -9C1+C0=0 ise C1=C0/9 x2. ∑ Cn x n+r + (3x − 1)∑ (n + r )Cn x n+r −1 + x( x − 1)∑ (n + r )(n + r − 1)Cn x n+r −2 = 0 ∑[1 + 3(n + r ) + (n + r )(n + r − 1)]C x n =0 n n =0 ∞ n =0 n =0 n+ r ∞ ∞ ∞ + ∑ [−(n + r )(n + r − 1) − (n + r )]C n x n+ r −1 = 0 n =0 ∞ 118 . y' = ∑ (n + r )C n x n+ r −1 n=0 n=0 ∞ ∞ ve y'' = ∑ ( n + r)( n + r − 1)C n x n + r −2 n=0 ∞ serinin kendisi ve türevleri diferansiyel denkleme taşınır.. ]C0x-1 Her iki çözümdede tüm C’ler C0 sabitine bağlı çıkmıştır.5 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0-9C1x2. Diğer terimlerde sıfırlanarak çözüm tamamlanır..+Coxr+1+C1xr+2+C2xr+3+C3xr+4+C4xr+5+C5xr+6+. ]x2.5.5 r = -1 için çözüm : y2 ( x) = ∑ Cn x n−1 n =0 ∞ yukarıda seriye açılmış son ifadede r=-1 yazılırak aşağıdaki ifade bulunur: 0..5+60C4x4+2...5+3 in katsayısı sıfır olmalıdır 39C3+C2=0 ise C3=-C2/39=C0/7722 y1 ( x) = ∑ Cn x n+2. ]C0x2..5+1+ C1x2.x2 /30 + x3/210.5 + C*0 (1 + x/5 .C0xr-5C1xr+1-6C2x2+r-7C3x3+r+4C4x4+r+20C5x5+r+ .5+7+ ..x3 /210 +x4/840 ...yukarıda seriye açılmış son ifadede r yerine 2. x2..5 n =0 ∞ y1 ( x) =[1+ x/9 -x2/198+ x3 /7722 + .. Xr+1 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+2 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+3 in katsayısı sıfır olmalıdır Xr+4 in katsayısı sıfır olmalıdır ∞ n =0 -5C1+C0=0 -6C2+C1=0 -7C3+C2=0 4C4+C3=0 ise C1=C0/5 ise C2=C1/6=-C0/30 ise C3=C2/7=-C0/210 ise C4=-C3/4=C0/840 y2 ( x) = ∑ Cn x n−1 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + ..5+39C3x3+2.5 =[Co+ C1x + C2 x2 + C3x3 +C4x4 + C5 x5 + C6x6 + C7 x7 + .x2/198+ x3/7722.5+5 + C5 x2.= 0 İlk terim sıfırdır. Çözüm : Tüm denklem taraf tarafa x(x-1) ile bölünerek...5+1+22C2x2+2. p1(x)=(3x-1)/[x(x-1)] ve p2(x)=1/[x(x-1)] olarak düzenlenirse bu fonksiyonların x=0 ve x=1 noktalarında sonsuza gittiği görülecektir. Bu durumda aykırı noktalar civarında çözüm aranmalıdır.5+6 + C6xr2. +Cox2..5+3 + C3x2. ]x-1 y2 ( x) =[1+ x/5 -x2/30.

P = 1 ise 1. x 2 y′′+xy′+(x 2 − P 2 )y = 0. denklemler BESSEL DİFERANSİYEL DENKLEMİ olarak bilinir. Örnek olarak nümerik çözümlerde iki nümerik nokta arasındaki değişimlerin fonksiyonel olarak tanımlanmasında kullanılır. Co=C1=C2=. Isı transferi. ] = C 2 3 4 5 6 7 ∑x n =0 n −1 y2 ( x) = ln x∑ Cn x n−1 =Clnx[1+ x + x2 + x3 +x4 + x5 + x6 + x7 + . ve 2..=Cn=C ise ∞ ∞ y1 ( x) = ∑ Cn x n =0 ∞ n−1 =C[1+ x + x + x +x + x + x + x + . 1. ] = C * ln x∑ x n−1 Daha önce verilen Taylor serisi yardımıyla [1+ x + x2 + x3 +x4 + x5 + x6 + x7 + .. ve 2. tip bessel diferansiyel denklemi. Bu durumda r2=0 olacaktır. r2=0 ise r1=r2=0 ise kökler eşittir. r=0 ise + 2n + 1)C n − (n + 1) 2 C n+1 = 0 ise ] 2 ] ∑ [(n + 1) ∞ n =0 2 Cn − (n + 1) 2 Cn+1 = 0 ] Son ifadeden Cn+1=Cn bulunacaktır. çözümler şu şekilde olacaktır. ]=1(1-x) olduğu görülecektir. Silindirik koordinatlardaki kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm aşamasında karşımıza çıkan adi diferansiyel denklemlerden bir tanesidir. P=0 ise 0. P=sabit 2. Yine çözümün olabilmesi için köşeli parantez içerisindeki sabit ifadeler grubu sıfır olmalıdır. 2 (1 − x ) y′′ − 2xy′+n(n+1)y=0..∑ [n ∞ 2 ∑ [n ∑ [n n =0 ∞ n =0 n =0 ∞ n =0 ∞ + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ∑ (n + r ) 2 C n x n+ r −1 = 0 + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ] ∞ 2 ] ] n =0 ∞ 2 + r 2 + 2(nr + n + r ) + 1 C n x n+ r − ∑ (n + 1 + r ) 2 C n+1 x n+ r = 0 n = −1 m +1=0 ∞ ∑ (m + 1 + r ) 2 C m+1 x m+1+ r −1 = 0 ∑ [(n 2 + r 2 + 2nr + 2n + 2r + 1)C n − (n + r + 1) 2 C n+1 x n+ r − r 2 C0 x r −1 = 0 ] Önerilen çözümün diferansiyel denklemi sağlaması prensibine göre son denklemdeki iki ifadenin sıfır olması gerekir. ifadede değişken olduğu için xr-1≠0 ve daha sonraki C değerlerininde sıfır olmasına neden olabileceği için C0≠0 olmak zorundadır. Böylece genel çözüm şu şekilde olur: 1 y= (C + C * ln x) 1− x Örnek Problemler : n =0 n =0 ∞ Aşağıdaki örnek problemlerde 1. Küresel koordinatlardaki kısmi difreansiyel denklem çözümü aşamasında karşımıza çıkar. Bu nedenle yukarıda verilen (II) hal ile çözüm bulunacaktır. Böylece 1.... akışkanlar mekaniği gibi değişik proplemlerinin çözümünde kullanıldığı gibi bu diferansiyel denklemlerin çözümünden üretilen Bessel veya Legendre Fonksiyonları değişik amaçlar içinde kullanılır.. n=sabit x 2 y ′′ + xy ′ + ( x 2 − 4) y = 0 119 . 2. 2 nolu denklem ise LEGENDRE DİFERANSİYEL DENKLEMİ olarak ismlendirilir. ∑ [(n ∞ 2 ∑ [(n n =0 n =0 ∞ + r 2 + 2nr + 2n + 2r + 1)Cn − (n + r + 1) 2 Cn+1 = 0 . 3. tip bessel diferansiyel denklemi gibi diferansiyel denkler isimlendirilir.. P ve n bir sabit olup denklemin isimlendirilmesinde rol oynar.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

x 2 y ′′ + xy ′ + (λ2 x 2 − v 2 ) y = 0 (λx = z )
xy ′′ + y ′ + 1 4 y = 0 ( x = z ) 1 x 2 y ′′ + xy ′ + (4 x 4 − ) y = 0 (x2=z) 4 y ′′ + (1 + 2n) y ′ + xy = 0 ( y = x − n u ) x 2 y ′′ − 3xy ′ + 4( x 4 − 3) y = 0
( y = x u, x = z )
2 2

23. y ′′ + 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

x y ′′ + (1 − 2v) xy ′ + v ( x + 1 − v ) y = 0 v v ( y = x u, x = z ) 1 3 x 2 y ′′ + ( x + ) y = 0 4 4 ( y = u x, x = z ) x 2 y ′′ − 4 xy ′ + 4 y = 0 y(1)=4, y ′ (1)=13 4 x 2 y ′′ + 4 xy ′ − y = 0 y(4)=2, y ′ (4)= −0.25 x 2 y ′′ − 5 xy ′ + 8 y = 0 y(1)=5, y ′ (1)=18 x 2 y ′′ − xy ′ + 2 y = 0 y(1)=−1, y ′ (1)= −1 10 x 2 y ′′ + 46 xy ′ + 32.4 y = 0 y(1)=0, y ′ (1)=2 x 2 y ′′ + xy ′ − 0.01y = 0 y(1)=1, y ′ (1)=0.1 x 2 y ′′ + x(2 − x) y ′ − 2 y = 0 x 2 y ′′ + 2 xy ′ + ( x − 6) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + (2 x − 8) y = 0 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x − 2) y = 0 3 1 x 2 y ′′ + x( x 2 − ) y ′ + ( x − ) y = 0 4 8 2 y ′′ + xy ′ − 2 y = 0 x
2 2 2v 2

5 9 y ′ + (1 − 2 ) y = 0 4x 4x 2 2 x y ′′ − 3xy ′ + ( x − 2) y = 0 x 2 y ′′ − 4 xy ′ + ( x 2 − 3) y = 0 x 2 y ′′ + ( x 2 − 3 x) y ′ + ( x − 4) y = 0 x 2 y ′′ + 4 xy ′ − 3 xy = 0 2 x 2 y ′′ − 2 xy ′ + (3 x + 2) y = 0 x 2 y ′′ + 4 xy ′ + ( x 2 − 3x) y = 0 x 2 y ′′ − 4 x 3 y ′ + ( x − 6) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + (2 x 2 + 5 9) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + ( x 2 + 8 9) y = 0 2 x 2 y ′′ + xy ′ + (2 x 2 − 3) y = 0 2 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x 2 − 1) y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + ( x 2 − 3) y = 0 x 2 y ′′ + xy ′ + ( x − 1) y = 0 x 2 y ′′ + y ′ + 2 y = 0 x 2 y ′′ − xy ′ + 3 4 y = 0 x 2 y ′′ + ( x 3 − x) y ′ − 3 y = 0 x 2 y ′′ + x 2 y ′ − 2 y = 0 x 2 y ′′ + x( x − 2) y ′ + x 2 y = 0 x 2 y ′′ + 8 x 2 y ′ + (2 x − 7) y = 0 x 2 y ′′ + x( x 2 − 4) y ′ + (2 x − 3) y = 0 x 2 y ′′ + x 2 y ′ − 8 y = 0 x 2 y ′′ − 2 xy ′ + 8 xy = 0 x 2 y ′′ − 4 xy ′ + (3x − 2) y = 0 x 2 y ′′ − 8 x 2 y ′ + ( x 2 + 4) y = 0 xy ′′ + 2 y ′ + xy = 0

2.9 Laplace Dönüşümleriyle Diferansiyel Denklem Çözümü

Matematikte çeşitli transformasyonlar ile çözümü zor veya mümkün olmayan yapılar veya değişkenler yeni yapılar veya değişkenlere dönüştürülür. Burada amaç işlemlerin daha basit veya çözülebilir olduğu formlar elde etmektir. Bir nevi değişken dönüşümü olarak da görülebilir. Bu tür dönüşümlerde genellikle bazı transformasyon denklemleri kullanılır. Bu denklemler hem eski değişkenleri hemde yeni değişkenleri içerir. Gerekli işlemlerden sonra elde edilen yeni form üzerinde arzu edilen işlemler yapılarak, elde edilen son netice ters transformasyonla orijinal hale dönülür. Özellikle diferansiyel denklemlerin çözülmesi bakımından en çok kullanılan transformasyon türlerinden biride LAPLACE DÖNÜŞÜMLERİ’ dir. Özellikle birim basamak fonksiyonu, delta fonksiyonu, step fonksiyonu gibi adi manada türetilemeyen süreksiz fonksiyonların laplace ortamından sürekli ve türevlenebilir bir karşılığı vardır. Daha önce “sabit katsayılı homojen olmayan lineer
120

diferansiyel denklem” olarak görülen denklemlerin çözümünde sıkca kullanılan bu transformasyonun dönüşüm denklemi şu şekildedir: F(s)= ∫ f(x) e− sx dx
0 ∞

veya

F(s)=lim ∫ f(x) e− sx dx
n →∞ 0

n

Burada y=f(x) ve x eski, Y=F(s) ve s ise yeni bağımlı ve bağımsız değişkenlerdir. Yani s ve F laplace değişkenidir. Dikkat edilirse yukarıdaki ifade bir genelleştirilmiş integral olup sınırlarının biri sonsuza gitmektedir. Bu açıdan herhangi bir fonksiyonun laplace formuna dönüştürülmesi halinde bir belirsizlik olursa limit ile elde edilen çözüm tanımlı hale getirilebilir. Diferansiyel denklem çözümü için diferansiyel ifadelerinde laplace karşılıklarının bilinmesi gerekir. Bu ifade ise şu şekildedir. dny = s n Y(s) − C0 s n-1 − C1 s n-2 − ... − Cn − 2 s − Cn-1 n dx Bu denlemdeki “Cn” değerleri bizim daha önce bildiğimiz integral sabitleri olup, “n” ise diferansiyel ifadenin mertebesidir. Yukarıdaki dönüşüm denklemleriyle bir diferansiyel denklem Y(s) = F(s) şeklinde laplace formuna dönüştürülür. Bu yeni ifadede diferansiyel ‘d’ operatörü olmayacaktır. Dolayısıyla diferansiyel denklem laplace formuna diferansiyeli alınmış olarak geçer. Yani bizim ortamımızdaki diferansiyel ifadenin Laplace ortamında türev veya diferansiyel boyutu yokolur. Elde edilen laplace formatındaki yeni ifade genellikle polinom fonsiyonların bölümü veya çarpımı formunda olurlar. Bu polinomik yapı daha sonra basit kesirlerine ayrılarak ters laplace dönüşümleri uygulanır.
2.2.1.Fonksiyonların Laplace Formuna Dönüştürülmesi

Bilinen değişkenlerin, fonsiyonların ve diferansiyel ifadelerin laplace ortamına nasıl aktarıldığının bilinmesi, elimizdeki fonksiyonların laplace karşılıklarının elde edilmesi önemlidir. Bu noktada, aşağıdaki fonksiyonların laplace karşılıklarını bulunması incelenmelidir: 1) f(x)=eax ⇒ F(s) =? F(s)= ∫ eax e − sx dx = ∫ e(a −s)x dx=
0 0 ∞ ∞

1 (a −s)x ∞ e 0 a −s

ise

s>a ⇒ F(s)=

1 1 (e −∞ − e0 ) = a −s s−a

s<a ⇒ tanımsızlık mevcuttur. Ancak bu durum s’nin orijin noktasının a’dan daha büyük alınmasıyla halledilebilir.
2)

f(x)= A: sbt ⇒ F(s)=? F(s)= ∫ Ae− sx dx = −
0 ∞

A − sx e s

(0

= −

A -∞ 0 A (e − e ) = s s

3) f(x) = x ⇒ F(s)=?

F(s)= ∫ xe− sx dx
0

1 x = U dx = dU , e −sxdx = dν ⇒ ν= − e − sx s

121

1 1 1 ⎡ x ⎤ F(s)= − e− sx x − ∫ − e −sx dx = ⎢ − e− sx − 2 e− sx ⎥ s s s ⎣ s ⎦0 1 1 F(s)= − (∞e −∞ − 0e0 ) − 2 (e−∞ − e −0 ) s s

1 1 F(s) = - (∞) + 2 olduğundan tanımsızlık mevcuttur. Tanımlı hale getirmek için tanımsızlığa s s neden olan kısmın limiti alınır. Limit işlemlerinde hospital kuralı uygulanabilir. x x ∞ = lim ( − e − sx ) = lim ( − sx ) = x →∞ s x →∞ s e ∞ 1 1 = 0 = lim 2 sx ) = x→∞ s e ∞
4)

ise

F(s) =

1 s2

f(x) = Sinax ⇒ F(s) = ? F(s)= ∫ e− sx Sinaxdx
0 ∞

1 Sinax = U aCosaxdx = dU ve e−sxdx = dν ⇒ ν = − e − sx s

1 F(s)= − e− sx Sinax − s

∫−se

1

− sx

aCosaxdx

1 Cosax = U ⇒ −aSinaxdx=du, e−sxdx = dν ⇒ ν = − e − sx s 1 a 1 1 F(s)= − e−sxSinax + ( − e−sx Cosax − ∫ e−sx aSinaxdx ) s s s s
1 −sx a −sx a 2 −sx = − e Sinax − 2 e Cosax − 2 ∫ e Sinaxdx s s s F(s)= ∫ e Sinaxdx
− sx

ise

1 − sx a − sx a2 F(s)= − e Sinax − 2 e Cosax − 2 F(s) s s s

a2 1 a F(s)(1+ 2 )= − e− sx Sinax − 2 e− sx Cosax ise s s s 2 s a e −sx ∞ a F(s)=( 2 )( − Sinax − ) ( 0 = s2 + a 2 2 s +a s s
5)

f(x)= 3+2x ⇒ F(s)=? 3 2 F(s)= ∫ (3 + 2 x)e dx = ∫ 3e dx + ∫ 2 xe− sx dx = + 2 s s 0 0 0
− sx − sx ∞ ∞ ∞

6)

f(x)=xe4x⇒F(s)=?

F ( s) = ∫ xe e dx = ∫ xe( 4 − s ) x dx
4 x − sx 0 0

Bu problem s>4 için 3 nolu probleme benzetilebilir.

122

f(x)=x ⇒ ∫ xe − sx ≈ ∫ xe(4− s ) x f(x)=x ⇒ F ( s ) = 1 1 ⇒ f(x)=xe 4x ⇒ F ( s ) = 2 s ( s − 4) 2

f(x) fonksiyonu iki ayrı bilinen fonksiyonların çarpımı şeklinde ise aşağıdaki denklem yardımıyla laplace dönüşümü daha rahat bulunur. dn n n L (x f (x )) = (−1) n ( F ( s)) L f(x))=(−1) ds
n n

7)

1 f(x)=xe4x x göz önüne alınmaz ise e4x’in laplacesi F(s)= dür. s−4 d 1 −1 ) = (−1)1 f(x)=xe4x⇒ F(s)=( − 1)1 ( ds s − 4 ( s − 4) 2 f(x)=xsinax ⇒F(s)=? L (Sinax ) = a a 2as 1 d ( 2 2 ⇒ L ( xSinax ) = F ( s) = (−1) 2 = 2 ds a + s ) (a + s 2 ) 2 a +s
2

8)

9)

f(x)=xe−xSin2x ⇒F(s)=?
f(x) = e − x ⇒ F(s) = 1 s+1
2

2 2 2 = 2 + (1 + s) 4 + (1 + s) 2 2 4(1 + s) d f ( x ) = xe − x Sin2 x ⇒ F ( s) = ( −1) n ( 2 ) = ds 4 + (1 + s) (4 + (1 + s) 2 ) 2 f ( x ) = e − x Sin2 x ≈ F ( s) = d2y 10) f(x) = y ' ' = 2 ⇒ F(s) = ? dx Kısmi integrasyon ile çözüm aranmalıdır. Diferansiyellik integral ile giderilebildiği için dv=y’’ dx tercih edilmelidir. F(s)= ∫ e − sx y''dx ,
0 ∞

e−sx = u ⇒ du = −se− sx dx ,
∞ − sx

∫ dv = ∫ y' ' dx ⇒ v = y' ∫ dv = ∫ y' dx ⇒ v = y

⎡ F(s)= ⎢ y'e− sx + ⎣

∫ se

⎤ y'dx ⎥ , e−sx = u ⇒ du = −se− sx dx , ⎦0

∞ ⎡ − sx ⎤ ∞ − sx − sx ⎡ y'e − sx + yse− sx ⎤ + s 2 ∫ e −sx ydx F(s)= ⎢ y'e + s(ye + ∫ se ydx) ⎥ = ⎣ ⎦0 0 ⎣ ⎦0

F(s)= − y'(0) − y(0)s + s 2 ∫ e− sx ydx = Y − y '(0) s − y (0) = Y + C1s + C2
0

y’(0) ve y(0) ın integral sabiti olarak düşünülmesi mümkündür. Bununla birlikte x=0 daki sınır ve başlangıç şartlarının kullanılabilmesi açısından
123

A Bs + C 1 + s2 c 0 + 2 sc 0 + sc1 + 2 c1 = + 2 olmalıdır. C=c1 + = sbt → 10 5 1 1 Bs + C 1 1 s s Y (s) = + 2 = +B 2 +C 2 5 s + 2 s +1 5 s + 2 s +1 s +1 1 = e −2 x . Benzer şekilde belirli bazı fonksiyonların laplace karşılıkları bulunarak bir takip eden sayfada tablo halinde verilmiştir. s+ 2 s = Cosx.2 Laplace Dönüşümleri ve Diferansiyel Denklem Çözümleri Problem-1: d2y + y = e −2 x diferansiyel denklemini çözünüz. Böylece. Sınır ve başlangıç şartları x=0 da verilmemiş ise integral sabitli yapı tercih edilmelidir.9. 2. s+ 2 s +1 ( s + 2)( s2 + 1) ( Bs + C )(s + 2 ) + A( s 2 + 1) 1 + s 2 c0 + 2sc0 + sc1 + 2c1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) Bs 2 + 2 Bs + Cs + 2C + As 2 + A 1 + s 2 c 0 + 2sc 0 + sc1 + 2c1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) ( A + B) s 2 + (2 B + C ) s + 2C + A s 2 c0 + (2c 0 + c1 ) s + 2c1 + 1 = ( s 2 + 1)( s + 2) ( s + 2)( s 2 + 1) s'nin katsayıları her iki taraf içinde birbirine eşit olmalıdır. 5 B=c0 − ise 2 2 = sbt . A+B=c0 2B+C=2c0+c1 2C+A=2c1+1 1 A= . Bu tablo değerleri kullanılarak dif. s +1 2 1 = Sinx s +1 2 B ve C integral sabitleri 1 y = e −2 x + BCosx + CSinx 5 124 .(Laplace dönüşümü kullanarak) dx 2 L ( y ) = Y ( s) L( d2y ) = s2Y ( s) − sc0 − c1 (Tablodan alındı) dx 2 1 L(e − 2 x ) = s+2 1 + s 2 c0 + 2 sc0 + sc1 + 2c1 1 s 2Y ( s ) − sc0 − c1 + Y ( s ) = → Y (s) = s+2 ( s + 2)( s 2 + 1) L( d2y ) + L( y ) = L(e −2 x ) 2 dx Bundan sonra eşitliğin sağ tarafı basit kesirlere ayrılmalıdır.integral sabiti dönüşümüne gerek yoktur. denklem çözümü gerçekleştirilecektir.

..3. a≠b ( s − a )( s − b) s .Tablo: Laplace Dönüşüm Formulleri y=f(x) A:sabit x xn-1 1 Y=F(s) A s 1 s2 (n-1)! . − y ( n − 2) (0) s − y ( n −1) (0) n dx 125 . n=1. a≠b ( s − a)( s − b) a (s +a 2 ) 2 dn L (x f (x )) = (−1) (F (s)) Ln f(x))=(-1)n ds n n n dny = s n Y(s) − C0s n −1 − C1s n − 2 − .2. − Cn − 2s − Cn −1 n dx dny n =s Y(s) − y (0)s n −1 − y′(0)s n − 2 − ...… sn 1 s 1 s 3/ 2 y=f(x) Cosax Sinh(ax) Cosh(ax) xSinax xCosax ebxCosax Y=F(s) s (s +a 2 ) 2 a (s − a 2 ) 2 s (s − a 2 ) 2 πx 2 2as (s +a 2 ) 2 2 x π (s 2 − a 2 ) (s 2 +a 2 ) 2 xn−1/2 (1*3*5*…(2n−1)*s−n −1/2)/2n (s-b) (s-b) 2 +a 2 a (s-b) 2 +a 2 a2 s( s 2 + a 2 ) eax xn-1eax 1 (e ax − e bx ) a −b 1 (ae ax − bebx ) a−b Sinax 1 s−a ebxSinax 1-cosax ( n − 1)! n (s − a) 1 .

(Laplace dönüşümü 3 dt dt dt kullanarak) dy d3y L( ) = sY − c1 3 2 L( 3 ) = s Y − s c1 − sc2 − c3 dt dt L(Y (t )) = Y ( s) d2y 2 s L( 2 ) = s Y − sc1 − c2 L(Cost ) = 2 dt s +1 10s s3Y − s2 c1 − sc2 − c3 + 4( s2Y − sc1 − c2 ) + 5( sY − c1 ) + 2Y = 2 s +1 10s ( s 3 + 4 s 2 + 5s + 2)Y − s 2 c1 − sc 2 − c3 + 4(− sc1 − c 2 ) + 5(−c1 ) = 2 s +1 10s ( s 3 + 4s 2 + 5s + 2)Y = 2 + s 2 c1 + sc 2 + c3 + 4sc1 + 4c 2 + 5c1 s +1 Buradan Y çekilirse. B=1. E= −5 bulunur. A= −3. − 3s + 1 − 12 15 5 Y1 (s) = 2 + + − s + 1 s + 2 s + 1 (s + 1) 2 126 . C= −12. D=15.Problem-2: d 3y d2y dy + 4 2 + 5 + 2 y = 10Cost diferansiyel denklemini çözünüz. s4 (A + C + D) = 0 s3 (4A + 2C + 3D + E + B) = 0 s2 (5A + 2C + 3D + E + 4B) = 0 s(2A + 2C + 3D + E + 5B) = 10 s6 (2B + C + 2D + 2E) = 0 Eşitlikler çözülürse. ( s 3 + 4s 2 + 5s + 2) = ( s + 2)( s + 1) 2 ise Y (s) = ( s 2 + 4 s + 5)c1 + ( s + 4)c 2 + c3 10 s + ( s 2 + 1)( s + 2)( s + 1) 2 ( s + 2)( s + 1) 2 ( s 2 + 4s + 5)c1 + ( s + 4)c 2 + c3 II = ( s + 2)( s + 1) 2 10s I= 2 . ( s + 1)( s + 2)( s + 1) 2 I’in çözümü (Basit Kesirlere Ayrılması) As + B C D E 10s + + + 2 2 = 2 s + 1 s + 2 s + 1 ( s + 1) ( s + 1)( s + 2)( s + 1) 2 (As + B)(s3 + 4s2 + 5s + 2) + C(s2 + 1)(s + 1) 2 + D(s2 + 1)(s + 2)(s + 1) + E(s2 + 1)(s + 2) = 10s Denklemler açılıp katsayılar eşitlenirse.

o halde Y(t)=-3cost+sint+(c 1 −12)e−2t + (15 − 5t + (15 − 5t + c2 − c3 t)e− t Y(t) = −3cost + sint + c1e−2t + (c2 + c3 t)e − t bulunur. Y2 (t) = c1e −2t + (c 2 + cc t)e − t . d4y L(k 4 y ( x)) = k 4Y ( s ) L( 4 ) = s 4Y − s 3 y (0) − s 2 y ' (0) − sy ' ' (0) − y ' ' ' (0) = s 4Y − 1 dx bu dönüşümler denkleme taşınıp Y çekilir ve basit kesirlerine ayrılırsa.L−1 (Y ( s)) = L−1 (−3 s 1 1 15 1 ) + L−1 ( 2 ) + L−1 (−12 ) + L−1 ( ) − 5 L−1 ( ) s+2 s+1 s +1 s +1 ( s + 1) 2 2 Y1 (t ) = −3Cost + S int − 12 e −2 t + 15e − t − 5te − t II nolu eşitlikte benzer şekilde çözülürse.(Laplace dönüşümü kullanarak) Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli olanı alınmalıdır. A B C D 4 4 + s 3 − 4s 2 4 + s 3 − 4s 2 2 = 2 = 2+ + + s Y − s + 1 − 3sY + 3 + 2Y = 2 ⇒ Y = 2 2 s s ( s − 3s + 2) s ( s − 2)( s − 1) s s s − 2 s −1 1 1 ⎤ ⎡2 3 =⎢ 2 + − − s s − 2 s − 1⎥ ⎣s ⎦ 127 . Problem-3: d4y − k 4 y = 0 denklemini y(0)=y'(0)=y''(0)=0 ve y'''(0)=1 şartlarıyla 4 dx çözünüz.(Laplace dönüşümü kullanarak) Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli halli olanı alınmalıdır. Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır. 1 1 1 ⎡ 1 1 ⎤ s 4Y − 1 + k 4Y = 0 ⇒ Y = 4 = 2 = 2⎢ 2 − 2 4 2 2 2 2 ( s − k )( s + k ) 2k ⎣ s − k s −k s + k2 ⎥ ⎦ 1 ⎡ ⎛ k ⎞ −1 ⎛ k ⎞⎤ L−1 (Y ) = 3 ⎢ L−1 ⎜ 2 ⎟−L ⎜ 2 2 ⎟⎥ 2k ⎣ ⎝ s − k 2 ⎠ ⎝ s + k ⎠⎦ y ( x) = − 2 [ Sinh(kx) − sin kx] k3 d2y dy Problem-4: − 3 + 2 y = 4 x diferansiyel denklemini y(0)=1 ve y’(0)=−1 şartlarıyla 2 dx dx çözünüz. L( 4 x ) = 2 s bu dönüşümler denkleme taşınıp Y çekilir ve basit kesirlerine ayrılırsa. d2y dy L( 2 ) = s 2Y − sy (0) − y ' (0) = s 2Y − s + 1 L( ) = sY − y (0) = sY − 1 dx dx 4 L( y ( x)) = Y ( s ). Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır.

mo 0 x k1 k2 bırakılması ∑ F = ma. V= ⇒ diferansiyel denklem 2 dt dt d 2x m0 2 = w − ( k1 + k 2 ) x dt d2x m0 2 + ( k1 + k2 ) x = w dt d2x ) = m0 ( s2 X ( s) − c1s − c2 ) dt 2 w L ( w) = s L(( k1 + k2 ) x ) = ( k1 + k2 ) X ( s) L(m0 ise m0 ( s 2 X − c1s − c2 ) + ( k1 + k 2 ) X = w s(m0 s + k1 + k2 ) c m s + c2 m0 II = 1 20 m0 s + k1 + k2 I= 2 w s X = w c m s + c2 m0 + 1 20 s( m0 s + k1 + k 2 ) m0 s + k1 + k 2 2 (I) ( II ) I’in çözümü w A Bs + C = + 2 s(m0 s + k1 + k2 ) s m0 s + k1 + k2 2 ise A(m0s2+k1+k2)+(Bs+C)s=w bulunur. ax = x yönündeki hareket için. d 2x dx . B=− Am0+B=0 ve A(k1+k2)=w ise m0 w k1 + k 2 w bulunur.kanun) ∑ Fx = max → max = mg − ( k1 + k2 ) x. A= k1 + k 2 C=0 128 .⎡ 2 3 ⎛ 1 ⎞ −1 ⎛ 1 ⎞ ⎤ L−1 (Y ) = ⎢ L−1 ( 2 ) + L−1 ( ) − L−1 ⎜ ⎟−L ⎜ ⎟⎥ s s ⎝ s − 2⎠ ⎝ s − 1 ⎠⎦ ⎣ ise y ( x) = 2 x + 3 − e 2 x − e x Uygulama-1: m0 kütlesinin serbest haldeki yaylar sistemi üzerine durumunda kütlenin yerdeğişimini zamana bağlı olarak bulunuz. (II.

XI = w 1 w s − k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 s2 + m0 w 1 w s ) − L−1 ( ) k1 + k2 s k1 + k2 s2 + k1 + k2 m0 L−1 ( X I ) = L−1 ( X I (t ) = 1 w w s ) L−1 ( ) − L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 2 s + m0 1 w w s ) L−1 ( ) − L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 s k1 + k2 2 s + m0 k + k2 w w − cos 1 k 1 + k 2 k1 + k 2 m0 X I (t ) = X I (t ) = II’nin çözümü. c1m0 s + c2 m0 = m0 s 2 + k1 + k 2 c1s + c2 k + k2 s2 + 1 m0 1 s + c2 k + k2 k + k2 s2 + 1 s2 + 1 m0 m0 1 s ) + c2 L−1 ( ) L−1 ( X II ) = c1 L−1 ( k1 + k2 k1 + k2 2 2 s + s + m0 m0 X II = c1 X II ( t ) = c1 cos c2 ' = c2 k1 + k2 m0 k + k2 w k1 + k2 Genel çözüm bulunur. t+ t + c2 sin 1 m0 k1 + k2 m0 k1 + k2 k + k2 t + c2 ' sin 1 t m0 m0 X ( t ) = X I ( t ) + X II ( t ) X ( t ) = c1 cos Başlangıç Şartları 1. t=0 ⇒X=0 2. t=0 ⇒ V=0 dx k + k2 k + k2 k + k2 k + k2 = − c1 1 t ) + c2 1 t) sin( 1 cos( 1 dt m0 m0 m0 m0 129 .

1 + k1 + k 2 x= w ⎡ k1 + k 2 ⎤ t )⎥ ⎢1 − cos( k1 + k 2 ⎣ m0 ⎦ w k1 + k2 0 m0 ( k1 + k 2 ) . vizkoz eleman ve yay tarafından emilerek zaman içerisinde yok edilecektir. Düşüp çıkışlar y yönünde de hareket neden olacaktır. Bir çukur veya tepeciğe arabanın çarpması halinde araba gövdesinde meydana gelen zıplamayı zamana bağlı bulunuz. Akabinde h0 tekrar sıkışacağınan l mesafesi ilk halinden daha kısa hale gelecektir. Bu yok etme işleminin yumuşak olması amaotisör sistemini kalitesini ve aracın konforunu artıracaktır. Hesaplamalarda olabilecek maksimum çukur ve tepe ele alınarak dizayn yapılabilir.1 ⇒ c2 = 0 w 0 = c1 . y ve x birlikte analiz edilmelidir.Bu nedenle ani çözümler üretilmelidir.0 + c2 . Çözüm: Burada tekrar h0 derinliğindeki bir çukura düşerse l mesafesi uzayacaktır.0 = − c1 . 130 . t π 2 Uygulama-2: w l h0 Amartisör Düzgün olmayan yol Arabadaki amartisör sistemleri şekildeki gibi hidrolik ve yay elemanlarından meydana meydana gelmektedir. y yönündeki zıplamalar.

V= 2gh 0 = V0 Tekrar yere değdiğinde hız.c. 1 1 w 1 mw s m. B=− . w w. c . Dolayısıyla l küçülür.y Sistem h0 kadar düşer. (daha önceki ∆>0. c YI ( s) = − − 2 2 k s k ms + cs + k k ms + cs + k A= II’nin çözümü aynı şekilde yapılırsa ve I ile toplanırsa. Daha sonra gövde harekete devam eder. ∆=0. T kadar zaman sonra l l orjinal değerini bulur. 131 . D=− k k k 1 w 1 mw s m. y h0 y=0 ∑F = m. m. c s Y ( s) = − − + c1m 2 + (mcc1 + mc2) 2 2 2 k s k ms + cs + k k ms + cs + k ms + cs + k ms + cs + k 1 w1 s Y ( s) = + c3 2 + c4 2 k s ms + cs + k ms + cs + k Bundan sonra çözüm.k nı sayısal değerlerine göre gelişecektir.. Başlangıç şartları t=0 ⇒ y=l t=0 ⇒ V=V0= 2gh 0 lmin y lmax . Ya expolansiyel yada trigonometrik formları bulunacaktır. a ise d2y dy + ky = w 2 +c dt dt d2y L(m 2 ) = (Y ( s) s2 − c1s − c2)m dt dy L(c ) = (Y ( s) s − c1 )c dt L( ky ) = (Y ( s)) k w L ( w) = s I’in çözümü w A Bs + D = + 2 2 s(ms + cs + k ) s ms + cs + k A(ms + cs + k ) + ( Bs + D) S = 0 2 w s w (ms + c )c1 + mc2 Y= + 2 s (ms + cs + k ) ms2 + cs + k w YI = 2 s (ms + cs + k ) (ms + c )c1 + mc2 YII = ms2 + cs + k mYs2 − mc1s − mc2 + cYs − c1c + kY = s 2 ( Am + B ) = 0 s( Ac + D) = 0 Ak = w w m. Tekrar yere değer. ∆<0 da olduğu gibi).

Bağlı değişken sayısınca diferansiyel denklem mevut ise normal şartlarda çözüm gerektirir. Y ve z bağımlı değişken.BÖLÜM-3 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ 3.z’’.…)=k şeklinde iki tane adi diferansiyel denklem elde edilir.y.…)=k f2(t. Diferansiyel denklem sistemlerinde bağımsız değişken bir veya daha fazla olabilir.y’’.y’. Bağımlı değişken bir tane bağımsız değişkene bağlı ise adi diferansiyel yapının meydana geleceği aşikardır. “k”’da bilinmeyen sabit olup sınır ve başlangıç şartlarından bulunabilir.…)=f2(t.z’.z.z’. z=z(t) ⇒ f1(x. Bu denklemler bilinen metotlarla çözülerek z=z(t) ve y=y(x) şeklinde bağıntılar bulunur. Bu nedenle klasik sayıdan bir tane fazla şarta ihtiyaç olabilir.z’’.z.y. Eğer bir tane denklem varsa çözüm için bir tane fazla sınır veya başlangıç şartına ihtiyaç vardır. Diferansiyel denklem sisteminin durumuna göre çözüm usulü de değişkenlik gösterir. y=y(x) .…) ⇒ k=reel veya integer sabit olmak üzere 1 2 f1(x. Bu bağıntılarda 1 ve 2 nolu denklemlerin mertebesine göre gerekli sayıda sabitler olacaktır.y’.y’’. x ve t bağımsız değişken olmak üzere bir tane denklem mevcut ise ve yapı şu şekilde düzenlenebiliyorsa bir tane fazla şartla çözüm üretilebilir. 132 . Daha önce sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin çözümü için verilen Laplace Transformu ile sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem sistemide çözülebilir. Bu ilave olarak k sabiti de gelecektir.1 Diferansiyel Denklem Sistemleri Daha önce belirtildiği gibi bağımlı değişken sayısının birden fazla olması durumunda elde edilen yapıya diferansiyel denklem sistemleri ismi verilir. Bağımlı değişkenlerin bağlı oldukları bağımsız değişkenler farklı olabilir.

z’’-2z’+1=k I‘in çözümü: y’’+3y’+2=k (Homojen olmayan sabit katsayılı lineer denklem) m2+3m+2=0 ⇒ m1=-1. Alttaki ise y’=z’’ dir. c2. Bunun içinde bir tane fazla şarta ihtiyaç vardır. z=zH+zö) 3k2+k=0 (karekteristik denklem) k(3k+1) =0 ise k1=0 ve k2=-1/3 zH= C1+C2e-x/3 zö= Ax2+Bx zö’=2Ax+B zö’’=2A denklemde yerine yazılarak 6A+2Ax+B = x+1 ise A=1/2 6A+B=1 B=-2 z= C1+C2e-x/3+x2/2+-2x y=z’-1=C3 e-x/3+x-3 çözüm için 3 tane şart gereklidir. Uygulaması bu konu işlenirken yapılacaktır.mertebe dif denklem. y’’+3y’+2=k II. z’’+2y’+y=x z’’+2(z’’)+(z’-1)=x 3z’’+z’=x+1 (sabit katsayılı 2. Bulunan bu değerler üstteki denklemde yerine yazılarak denklemden y=z’-1 bağımlı değişken sayısı bir taneye indirilir. Problem 2: Çözüm: z ' '+2 y '+ y = x z '− y = 1 z=z(x) ve y=y(x) ise diferansiyel denklem sistemini çözünüz. c3 ve c4 integral sabitleridir. m2=-2 yÖ=A k:sabit olduğu için II’nin çözümü: z’’-2z’+1=k m2-2m+1=0 ⇒ m1=m2=1 z=(c3+c4t)et + k ⇒ zH=(c3+c4t)et zÖ=B ≈k ⇒ B=k yH=c1e-x + c2e-2x A=k/2 ⇒ y=c1e-x + c2e-2x +k/2 Burada c1. Z=z(t). Bu durumda yukarıdaki gibi k sabitleri olmayacaktır. bağımsız değişken sayısı 1 (x) tir.y). Bu tür diferansiyel denklem sistemlerine daha çok kısmi diferansiyel denklem çözümlerinin bir alt aşaması olarak karşılaşılabilir. Burada bağımsız değişken bir tanedir. Diferansiyel denklem sistemlerinin ikinci türü ise bağımlı değişken sayısınca denklemin elde edilmesidir. 133 . y=y(x) I. Bağımlı değişken sayısı 2 (z. k iki denklemi sağlayan bir sabit olup ci’ler gibi bulunabilir.Problem-1: y’’+3y’+2=z’’-2z’+1 denlemini çözünüz. Bu tür denklemlerin çözümünde türevleme işlemiyle denklem sistemindeki bağımlı değişken sayısı lineer denklem sisteminin çözümü gibi azaltılmaya çalışılır.

4 = 4 (I) ve (II) birlikte çözülerek C1= -0.7C 2 e 2. ' 2 y + 3 y = y1 − 3( y + 3 y1 ) = y1 − 3 y − 9 y1 ⇒ '' 1 ' 1 ' 1 ' 1 y1'' + 6 y1' + 8 y1 = 0 Bulunan son denklem çözülebilir. 3=C1+C2 (I) − 2. y1' = − y1 + 4 y 2 ⇒ y 2 = ' y 2 = 3 y1 − 2 y 2 .7C1 + 3.7C 2 ⇒ −2.7 ise y1=C1e-3. dy dy L( 1 ) = sY1 − y1 (0) = sY1 − 3 L( 2 ) = sY2 − y 2 (0) = sY2 dx dx L( y1 ( x)) = Y1 ( s ).7C 2 = 16 (II) t=0 ise y2=4 .7C1e −4t + 3.766 bulunur.7 t + 2. Böylece sınır ve başlangıç şartları bu aşamada uygulandığı için daha sonraki işlem azalacaktır. y ' = +2 y1 − 4 y 2 Problem 5: 1' diferansiyel denklem sistemini y1(0)=3 ve y2(0)=0 şartlarıyla y 2 = y1 − 3 y2 birlikte Laplace Transformunu kullanarak çözünüz (y1=y1(t) ve y2=y2(t)).7C1 + 3. L( y 2 ( x)) = Y2 134 .7t y2 = − 2. y1' = − y1 + 4 y 2 1 ' 1 ' y1 + y1 ⇒ y 2 = y1'' + y1' 4 4 1 '' 1 1 1 y1 + y1' = 3 y1 − ( y1' + y1 ) = 3 y1 − y1' − y1 ⇒ 4 2 2 2 [ ] [ ] [ ] y1'' + y1' − 10 y1 = 0 Bulunan son denklem çözülebilir. Sabit katsaylı homojen denklemin çözümü bilinmektedir.7C 2 e 2t 1 ' y1 + y1 = 4 4 ise y1' = −3. Karekteristik denklemi k2+k-10=0 ise k1=-3. Karekteristik denklemi k2+6k+8=0 ise k1=-4 ve k2=-2 ise y1=C1e-4x+C2e-2x ise y1' = −4C1e −4 x − 2C 2 e −2 x y 2 = y1' + 3 y1 = −4C1e −4 x − 2C 2 e −2 x + 3(C1e −4 x + C 2 e −2 x ) ⇒ y 2 = −C1e −4 x + C2 e −2 x Problem 4: diferansiyel denklem sistemini y1(0)=3 ve y2(0)=4 şartlarıyla ' y 2 = 3 y1 − 2 y 2 birlikte çözünüz (y1=y1(t) ve y2=y2(t)).766 ve C2=3. Sınır şartları verildiği için diferansiyel formatın laplace karşılığı alınırken türevli halli olanı alınmalıdır.7C1e −3. Sabit katsaylı homojen denklemin çözümü bilinmektedir.Problem 3: y1' = −3 y1 + y 2 ' y 2 = y1 − 3 y 2 diferansiyel denklem sistemini çözünüz (y1=y1(x) ve y2=y2(x)).7 ve k2=2. ' y1' = −3 y1 + y 2 ⇒ y 2 = y1' + 3 y1 ⇒ y 2 = y1'' + 3 y1' y = y1 − 3 y 2 .7 t+C2e2.7 t [ ] t=0 ise y1=3 .

yay y2-y1 kadar uzayacaktır. kütle y1 kadar hareket ederken 2. . Şekilde görülen bu yapı yaylar dengede iken harekete bırakılıyor. s 2Y2 + sY2 − 2Y2 = 3 ⇒ Y2 = 2 = s + s − 2 ( s − 1)( s + 2) s+3 1 1 1 1 4 1 1 1 Y1 = sY2 + 3Y2 = ( s + 3)Y2 ⇒ Y1 = Y2 = − = − ( s − 1)( s + 2) 3 s − 1 3 s + 2 3 s −1 3 s + 2 1 1 1 ⎤ 1 1 ⎡1 L−1 (Y2 ) = ⎢ L−1 ( ) − L−1 ( )⎥ ⇒ y 2 = e x − e −2 x s −1 3 s+2 ⎦ 3 3 ⎣3 1 1 1 ⎤ 4 1 ⎡4 ) − L−1 ( )⎥ ⇒ y1 = e x − e −2 x L−1 (Y1 ) = ⎢ L−1 ( 3 3 s −1 3 s+2 ⎦ ⎣3 Uygulama : m1 ve m2 kütleleri yay sabitleri k1 ve k2 olan yaylar ile seri olarak bağlanarak bir tavana asılmışlardır. m1 y1'' = − k1 y1 + k 2 ( y 2 − y1 ) + m1 g (I) ve m2 y 2'' = − k 2 ( y 2 − y1 ) + m2 g (II) Bu denklemler 2.bu dönüşümler denklem sistemine taşınıp Y1 ve Y2 çekilirse. sY1 − 3 = 2Y1 − 4Y2 sY2 = Y1 − 3Y2 . y 2'' = y1'''' + 5 y1'' 2 ise ' 2 y 2 = y1''' + 5 y1' ' 2 y 2' = y1'''' + 5 y1'' ise y1'''' + 5 y1'' = − y1'' − 5 y1 + 10 + 2 y1 + 10 2 135 y1'''' + 5 y1'' = −2 y1'' − 6 y1 + 40 . Her kütle için 2. y1'' = −3 y1 + 2 y 2 − 2 y1 + 10 = −5 y1 + 2 y 2 + 10 (I) ve y 2'' = −2 y 2 + 2 y1 + 10 (II) y1'' = −5 y1 + 2 y 2 + 10 .Newton yasası uygulanarak birbirine bağlı 2 ayrı denklem elde edilir. (I) nolu denklemden y2 çekilerek 2 kez türetilir. mertebe sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklem sistemidir. k2=2 . kütle y2 kadar hareket edecektir. Kütlelerin zamana bağlı yol denklemlerini bulunuz. Y1 = sY2 + 3Y2 k1 m1 k2 m2 Dengede iken y2 y1 Hareketli iken 1. 2 y 2 = y1'' + 5 y1 − 10 . yay y1 kadar uzarken 2. Bununla birlikte 1. s ( sY2 + 3Y2 ) − 3 = 2( sY2 + 3Y2 ) − 4Y2 1 1 s 2Y2 + 3sY2 − 3 = 2sY2 + 6Y2 − 4Y2 . Kendisi ve türevleri (II) nolu denklemde yerine yazılarak tek bağımlı değişkene sahip bir diferansiyel denklem elde edilir: k1=3. g=10 ve m1=m2=1 alınarak işleme devam edilirse.

8. 6. y 2 (0) = −3 ′ y1 = 2 y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 y1 (0) = −4. Homojen Çözüm: y1'''' + 7 y1'' + 6 y1 = 0 k1 = 6i. k 3 = i. 10. 7. 40 y1 = C1 sin 6t + C 2 cos 6t + C3 sin t + C 4 cos t + 6 ' y1 = 6 (C1 cos 6t − C 2 sin 6t ) + C3 cos t − C 4 sin t y1'' = −6(C1 sin 6t + C 2 cos 6t ) − C3 sin t − C 4 cos t 2 y 2 = y1'' + 5 y1 − 10 ise y1'' + 5 y1 − 10 − (C1 sin 6t + C 2 cos 6t ) 140 y2 = = + 2(C3 sin t + C 4 cos t ) + 2 2 12 4 tane C sabiti iki kütlenin başlagıçtaki yol ve hız değerlerinin bilinmesiyle bulunabilir. 3. y 2 (0) = −4 ′ y1 = 5 y1 + y 2 ′ y 2 = y1 + 5y 2 . ′ y1 = 3 y1 − y 2 ′ y 2 = − y1 + 3y 2 ′ y1 = −4 y 2 ′ y 2 = y1 − 5y 2 ′ y1 = −3 y1 + y 2 ′ y 2 = −4 y1 + 2 y 2 ′ y1 = −2 y 2 ′ y 2 = 8y1 ′ y1 = y1 + 3y 2 ′ y 2 = 4 y1 + 2 y 2 ′ y1 = y1 − 4 y 2 ′ y 2 = −3 y1 + 2 y 2 ′ y1 = −2 y1 + 2 y 2 ′ y 2 = −2 y1 − 2 y 2 ′ y 2 = −5 y1 − 4 y 2 136 9. 5. y 2 (0) = 15 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 y1 (0) = −3. 12. 11. k 4 = −i y1− H = C1 sin 6t + C 2 cos 6t + C3 sin t + C 4 cos t Özel Çözüm: Özel çözüm belirlenmemiş katsayılarla yapılmalıdır. Denklemin sağ tarafı bir sabit olduğu için özel çözümde bir sabit olmalıdır. k4+7k2+6=0 . y 2 (0) = 1 ′ y1 = 2 y 2 ′ y 2 = 2 y1 y1 (0) = −9. Örnek Problemler: 1. yÖ=A:sabit ise türevler sıfır olur. 0 + 7. 14. ′ y1 = 4 y1 + 5 y 2 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 ′ y1 = − y 2 ′ y 2 = − y1 y1 (0) = 3. z1=-6 z2=-1 ise k 2 = − 6i. 4. Genel çözüm (y=yH+yÖ). k2=z ise z2+7z+6=0 .0 + 6 A = 40 ise A=yÖ=40/6 dır.y1'''' + 7 y1'' + 6 y1 = 40 4. 2.mertebe sabit katsayılı nonhomojen lineer denklem. 13.

y 2 (0) = 4 ′ y1 = 2 y1 − 4 y 2 ′ y 2 = y1 − 3y 2 y1 (0) = 3. y1 = −5 y1 + 2 y 2 . y 2 (0) = 1 3 137 28. 19. 34. y 2 (0) = 3 ″ y1 + y 2 = −5 cos 2t ″ y 2 + y1 = 5 cos 2t ′ ′ y1 (0) = 1. 36. ′ y 2 = y1 y1 (0) = 1.75 ′ y1 = − y 2 + cos t − sin t ′ y 2 = − y1 + cos t + sin t y1 (0) = −1. 17. y 2 (0) = 1 ′ y1 = − y1 + y 2 ′ y 2 = − y1 − y 2 y1 (0) = 1. 24. y 2 (0) = 0 ′ y1 + y 2 = 2 cos t ′ y1 + y 2 = 0 y1 (0) = 0. 26. 31. y 2 (0) = 7 ′ y1 = −2 y1 + 3 y 2 ′ y 2 = 4 y1 − y 2 y1 (0) = 4. y 2 (0) = −6 ′ y1 = 5 y1 + 4 y 2 − 5t 2 + 6t + 25 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 − t 2 + 2t + 4 y1 (0) = 0. y 2 (0) = 1. y 2 (0) = −1 ′ y1 = 4 y1 + 8 y 2 + 2 cos t − 16 sin t ′ y 2 = 6 y1 + 2 y 2 + cos t − 14 sin t y1 (0) = 0. 25. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 2 y1 + 3 y 2 + 2e 2t ′ y 2 = y1 + 4 y 2 + 3e 2t y1 (0) = − 2 3 .15. 18. y 2 (0) = 7 ′ y1 = − y1 + 4 y 2 ′ y 2 = 3 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3. y 2 (0) = −3 ′ y1 = 2 y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + 2 y 2 y1 (0) = −4. y1 = y1 + 3y 2 ″ y 2 = 4 y1 − 4e t ′ ′ y1 (0) = 2. y1 (0) = 3. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 6 y1 + 9 y 2 ′ y 2 = y1 + 6 y 2 y1 (0) = −3. y 2 (0) = −4 ′ y1 = − y1 + 4 y 2 ′ y 2 = 3 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3. y1 (0) = 1. y1 = − y 2 ′ 29. 16. y1 (0) = −3. 22. y 2 (0) = −2 ′ y1 = y1 + 4 y 2 − t 2 + 6t ′ y 2 = y1 + y 2 − t 2 + t − 1 y1 (0) = 2. 35. y 2 (0) = 1. y 2 (0) = 4 ′ y1 = −3 y1 − 4 y 2 + 5e t ′ y 2 = 5 y1 + 6 y 2 − 6e t ′ y1 = 4 y 2 ′ y 2 = 4 y1 + 2 − 16t 2 ′ y1 = y 2 + 6e 2t ′ y 2 = y1 − 3e 2t ′ y1 = −3 y1 + y 2 + 3 cos t ′ y 2 = y1 − 3 y 2 − 2 cos t − 3 sin t ′ y1 = 4 y1 − 8 y 2 + 2 cosh t ′ y 2 = 2 y1 − 6 y 2 + cosh t + 2 sinh t ′ y1 = y 2 − 5 sin t ′ y 2 = −4 y1 + 17 cos t ′ y1 = 5 y 2 + 23 ′ y 2 = −5 y1 + 15t y1 (0) = 1. 37. 30. 33. y 2 (0) = 1 ″ 38. y 2 (0) = 1. 21. y 2 (0) = 2 ″ 39. 23. y 2 (0) = 0 ′ y1 = 5 y1 + y 2 ′ y 2 = y1 + 5y 2 y1 (0) = −3. 20. 27. 32.

y1 + y1 − y 2 = 0 y1 (0) = 1. ′ y 2 = −5y1 ′ 46. ′ ′ y 2 + y 3 = t 2 + 2. y1 = −2 y 2 ′ y 2 = 2 y1 45. y 2 (0) = 1. 53. y 3 (0) = 0 ′ ′ ′ 41. ′ ′ y 3 + y1 = 2e t + e −t . ′ ′ y1 + y 2 = 4t + 2. y1 = −2 y1 + 2 y 2 ′ y 2 = −2 y1 − 2 y 2 ′ 50. ′ y 2 = y1 + y 2 ′ 49. 55. y1 = y1 + 4 y 2 ′ y 2 = y1 + y 2 ′ 48. y1 = 5y 2 ′ 52. y ′ (0) = y ′ (0) = 0 1 40. 2 y1 + 5 y 2 = 0 ′ ′ y1 + 2 y 2 − 2 y1 = 2 − 4e 2 x ′ ′ 3 y 2 + 2 y1 − 3 y1 − y 2 = 0 ″ ′ y1 + y 2 = 0 ′ ′ y 2 + y1 − y 2 = 0 ′ ′ y1 + y1 + y 2 − 4 y 2 = 6 cos x ″ ′ y 2 + y1 − y1 + 4 y 2 = −6 sin x ″ ′ ′ y1 + y1 − 3 y 2 + y1 = 0 ″ ′ y 2 − y1 = 0 ″ ″ y1 − 2 y 2 = e x ′ ′ y 2 − 2 y1 + 2 y1 = e 2 x ″ ′ y1 − y 2 + y1 − y 2 = 0 ′ y1 − y 2 = 0 ′ y1 + y1 + y 2 = sin x ′ ″ ′ 2 y1 + y 2 + y1 + y 2 + y1 = cos x ″ ″ y1 + y 2 − y 2 + y 1 = 1 ′ y 2 − y1 + y 2 = e x 138 . y1 = 2 y1 + 3 y 2 ′ 1 y 2 = y1 + 2 y 2 3 ′ 47. y1 = y1 − y 2 ′ y 2 = y1 + y 2 51. ′ ′ 2 ′ ′ y 2 + y3 = e t . 58. y1 = −4 y1 − 6 y 2 ′ 57. 56. y1 + y 2 = 2 sinh t . 2 y1 − y 2 − y 3 = 0.″ y 2 = 2 y1 − 2 y 2 y1 (0) = 3. y1 = y 2 ′ y 2 = y1 ′ 43. y1 = 4 y 2 ′ y 2 = 4 y1 ′ 44. 54. y2 (0) = 1. 59. y1 (0) = y 2 (0) = y 3 (0) = 0 ′ 42.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->