Microsoft Word 2003

Selcen ZORLU

Microsoft Word 2003
İçindekiler
1 WORD’Ü TANIYALIM ....................................................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 Word Nedir? ............................................................................................................................ 5 Word’ü başlatmak ................................................................................................................... 5 Word çalışma alanını kullanmak.............................................................................................. 5 Araştır görev Bölmesini kullanmak .................................................................................. 6 Durum çubuğu ................................................................................................................. 8 Diğer Arabirim öğeleri ................................................................................................... 10

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4

Görünümü Değiştirmek ......................................................................................................... 10 Belgelerin Görüntülenme Biçimini Değiştirmek ............................................................ 12

1.4.1 1.5

Word Arabirimin Özelleştirmek ............................................................................................. 13 Özel Araç Çubuklarını Oluşturmak Ve Yönetmek .......................................................... 13 Araç Çubuklarını ve Menüleri Değiştirmek .................................................................... 15 Kısayol Tuşları Tanımlamak ........................................................................................... 18

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 2

Word Arabirim Seçeneklerini Ayarlamak .............................................................................. 19 Word’ü Kapatmak.................................................................................................................. 20

DOSYA İŞLEMLERİ .......................................................................................................................... 21 2.1 2.2 2.3 Belgeleri oluşturmak, Kaydetmek ve Kapatmak.................................................................... 21 Farklı Belge Sürümlerini Depolamak ..................................................................................... 22 Kayıt Edilmiş Bir Belgenin Açılması ........................................................................................ 23

3

WORD’DE ETKİLİ DÜZENLEME YAPMAK ........................................................................................ 24 3.1 Metin Eklemek....................................................................................................................... 24 Simgeler ya da Yabancı Karakterler Eklemek ................................................................ 25 Tarih ve Saat Eklemek.................................................................................................... 26 Otomatik Metin Girişi Oluşturma Veya Değiştirme....................................................... 26 Otomatik Düzelt ............................................................................................................ 27

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Ekleme Noktasını Yerleştirmek .............................................................................................. 29 Metni Seçmek ........................................................................................................................ 30 Seçileni Düzenlemek.............................................................................................................. 31 Metni Silmek.......................................................................................................................... 32 Metni Taşıma ......................................................................................................................... 32 Metni Fare Kullanarak Taşımak ve Kopyalamak ............................................................ 32 Panoyu Kullanarak Metni taşımak ve Kopyalamak........................................................ 33

3.6.1 3.6.2 3.7

Metin Biçimlendirmeyi Bulmak ve Değiştirmek .................................................................... 35 2

Microsoft Word 2003
3.7.1 3.8 4 Metin Biçimlendirmeyi Değiştirmek .............................................................................. 38

Gözatma Düğmeleriyle Gezinmek ......................................................................................... 39

WORD’DE ETKİLİ BİÇİMLENDİRMELER YAPMAK............................................................................ 41 4.1 Bir Word Belgesini Doğrudan Biçimlendirmek ...................................................................... 41 Karakterleri Doğrudan Biçimlendirmek ......................................................................... 41 Yazı Tipi iletişim kutusu ile karakterleri biçimlendirmek ............................................... 43 Biçimlendirme Araç Çubuğuyla karakterleri Biçimlendirmek ........................................ 44 Karakterleri Kısayol Tuşlarıyla biçimlendirmek ............................................................. 44

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2

Paragrafları Biçimlendirmek .................................................................................................. 44 Paragrafları hizalamak ................................................................................................... 44 Paragrafları Girintilemek ............................................................................................... 45 Paragraf ve Satır aralığını değiştirmek........................................................................... 48

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3

Sekme Durağı Eklemek .......................................................................................................... 49 Sekme Duraklarını Ayarlamak ....................................................................................... 49 Sekme Duraklarını Ayarlamak İçin Yatay Cetveli Kullanmak ......................................... 50 Sözcüklere veya paragraflara gölgelendirme uygulama................................................ 51 Paragraf biçimini kopyalamak ..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 5

Tablo, Sütun ve Listeleri Kullanmak............................................................................................... 53 5.1 Bir Tablo Oluşturmak ............................................................................................................. 54 Araç çubuğunu kullanarak Tablo Ekleme ...................................................................... 54 Tablo Ekle komutunu kullanma ..................................................................................... 55 Bir tablo içinde başka bir tablo oluşturma .................................................................... 55 Tabloya İçerik Eklemek .................................................................................................. 55

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.3

Tablolara Hücre, Satır ve Sütun Eklemek ve kaldırmak ......................................................... 56 Tablo Hücrelerini Boyutlandırma .......................................................................................... 59 Tablonun tümünü yeniden boyutlandırma ................................................................... 59 Sütun genişliğini değiştirme .......................................................................................... 59 Satır yüksekliğini değiştirme .......................................................................................... 59 Birden çok sütun ve satırı aynı boyuta getirme ............................................................. 59

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.5

Tablo içeriklerini, Satırlarını,Sütunlarını Taşımak ve Kopyalamak ......................................... 60 Tablodaki Metnin Yönünü ve Hizasını Değiştirmek ............................................................... 60 Metnin yönlendirmesini değiştirme .............................................................................. 60 Tablo hücresindeki metnin hizalamasını değiştirme ..................................................... 60

5.5.1 5.5.2 5.6

Tablodaki hücreleri tek hücre olarak birleştirme .................................................................. 61 3

Microsoft Word 2003
5.7 5.8 Tablodaki bir hücreyi birden çok sayıda hücreye bölme ....................................................... 61 Metni tabloya veya tabloyu metne dönüştürme .................................................................. 61 Metni tabloya dönüştürme ........................................................................................... 61 Tabloyu metne dönüştürme .......................................................................................... 62

5.8.1 5.8.2 5.9 5.10 5.11

Birbirini İzleyen Sayfalarda Tablo başlığı yinele..................................................................... 62 Tablo Bölme ........................................................................................................................... 62 Tablonun sayfa üzerindeki konumunun ayarlanması............................................................ 62 Tabloyu yeni bir konuma taşıma ................................................................................... 62 Tabloyu kopyalayıp yeni bir konuma yapıştırma ........................................................... 63

5.11.1 5.11.2 5.12 5.13

Tablo Çizme Araçlarıyla Tablolar Oluşturmak ....................................................................... 63 Tablonun otomatik olarak biçimlenmesi ............................................................................... 64

4

Microsoft Word 2003
1 WORD’Ü TANIYALIM
1.1 Word Nedir?
Microsoft Word, bir kelime işlem programıdır. Kelime işlem programları büroda iş yerinde yani günlük hayatta yapılan her türlü yazışmaların bilgisayar yardımıyla yazılmasını sağlayan programlardır. Piyasada kullanılan birçok kelime işleme programı vardır. Bunlarda en yaygın kullanıma sahip olanı Word kelime işleme programıdır. Microsoft Office bileşenidir. Microsoft Word programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere resimler, tablolar, grafikler ve çizimler eklenebilir.

1.2 Word’ü başlatmak
Başlat-Tüm Programlar -Microsoft Office -Microsoft Office Word 2003

1.3 Word çalışma alanını kullanmak
Var olan bir belgeyi açmadan, Windows’un başlat menüsünde Tüm Programları (ya da Programlar’ı) ve Microsoft Office, Microsoft Word 2003’ü seçerek Word’ü çalıştırıyorsanız Word kendiliğinden yeni ve boş bir belge yaratacaktır. Şekil 1-1, Word’ü ilk başlattığınızda görebileceğiniz Word penceresini gösterir. Word, özelleştirilebilir olduğundan, sizin pencereniz biraz farklı görünebilir.

Standart Araç Çubuğu Başlangıç Görev Bölmesi
Şekil 1-1 Word’ü başlattığınızda bu pencere gözükür

Biçimlendirme Araç Çubuğu

Yatay Cetvel

Yeni Belge kenar bölmesi

Ekleme noktası Dikey Cetvel

Görünüm Seçim Düğmeleri Göz atma düğmeleri

Durum çubuğu

5

Microsoft Word 2003
Metni, Word program penceresinin bir parçası olan belge penceresinde girer ve düzenlersiniz. Belge penceresinde görünen yanıp sönen dikey çizgi olan ekleme noktası yazmaya başladığınızda metnin nerede görüneceğini gösterir. Word, sık kullanılan görevlerin komutlarını, en çok gereksinim duyduğunuzda belgenizin yanında açılan küçük bir pencere olan görev bölmesinde düzenler. Mesela, Word’ü başlattığınızda, belgeleri açmak ve oluşturmak için gerekli komutları içeren Başlangıç görev bölmesini görürsünüz. Başlangıç görev bölmesini, önceden kaydedilmiş ya da boş bir belgeyi açmak, var olan bir belge üzerinde ya da bilgi notu ya da özgeçmiş gibi belirli bir türde bir belge oluşturmanıza yardımcı olan yapı ve stil ayarlarını içeren bir dosya olan şablondan bir belge oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bir görev bölmesini Görünüm menüsündeki Görev Bölmesini tıklayarak istediğiniz zaman gizleyip görüntüleyebilirsiniz. Komutu tıklamak, görev bölmesi görünüyorsa gizler, gizliyse de görüntülenmesini sağlar. O anda görüntülenenden başka bir görev bölmesini kullanmak isterseniz, istediğinizi görev bölmesinin başlık çubuğundaki Diğer Görev bölmeleri menüsünden seçebilirsiniz. Başlık Kapat

Görev bölmesine gereksiniminiz kalmadığında onu gizleyebilirsiniz. Belge penceresi, program penceresini kaplayacak şekilde genişler. İPUCU: Başlangıç görev bölmesi Word’ü her başlattığınızda açılır. Görev bölmesinin Word’ü başlattığınızda açılmasını istemiyorsanız Araçlar menüsündeki Seçenekler’i sonra görünüm sekmesini tıklayın. İlk görev Bölmesi onay kutusunu temizleyin ve Tamam’ı tıklayın. 1.3.1 Araştır görev Bölmesini kullanmak Araştır görev bölmesi başlangıçta, Office 203’le birlikte sağlanan yerel bilgi kaynaklarına( örneğin, çeşitli dillerde eşanlamlı sözlükleri), Microsoft Web sitelerindeki araştırma kaynaklarına, İnternet üzerindeki farklı kuruluşlara ait birkaç bilgi kaynağına erişim sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Araştır görev bölmesini, şirketinizin sağladığı farklı yerel bilgi kaynaklarına ya da internet üzerindeki diğer bilgi kaynaklarına erişecek biçimde yapılandırabilirsiniz. Araştır görev bölmesini kullanmak için: 1. Önceki kısımda açıklanan genel yöntemle ya da aşağıdaki kısayollardan birini kullanarak Araştır görev bölmesini açın:  Standart Araç çubuğundaki Araştır Düğmesi  Araçlar Menüsünden Araştır’ı seçin.

6

Microsoft Word 2003
Önceki Arama Sonraki Arama Aramayı Başlat

Sonuçlar alanı

2. Ara metin kutusunun altındaki açılır listede, aramak istediğini bilgi hizmetini seçin. Örneğin, bir eş anlamlı sözcük aramak için kendi dilinizdeki eş anlamlılar sözlüğünü seçebilirsiniz, “Eş anlamlılar Sözlüğü: Türkçe” gibi. 3. Ara metin kutusuna aramak istediğiniz metni yazın; örneğin, belirgin sözcüğünün eş anlamlılarını bulmak için o sözcüğü yazın. Sonra Aramayı Başlat düğmesine tıklayın ya da Enter tuşuna basın. Sonuçlar alanında arama sonuçları görünür. Bilgilerin görünme ve kullanılma biçimi arama yaptığınız hizmete bağlıdır. Örneğin eş anlamlılar sözlüklerinden birinde belirgin sözcüğünü arıyorsanız, sonuçlar alanı sözcüğün her anlamı için bir eşanlamlılar listesi görüntüleyecek ve işaretçiyi sözcüğün üzerine taşıyıp açılır oku tıklayarak aşağıda gösterildiği gibi bir eylem seçmenize olanak sağlayacaktır.

İPUCU: alt tuşunu basılı tutarken bir sözcüğü tıklayarak bir belgedeki tek bir sözcüğü hızla arayabilirsiniz.(yani bu yönergelerin 1’den 3’e kadar olan adımlarını uygulayabilirsiniz.) Metni seçip, farenin sağ düğmesine tıkladıktan sonra açılan kısayol menüsünden Ara’yı seçerek bir sözcüğü ya da bir deyimin tamamını arayabilirsiniz. 4. Önceki aramalara bakmak için Önceki arama (geri) düğmesini ve arama görev bölmeleri arasında gezinmek için Sonraki Arama düğmesini kullanın. 5. Araştır görev bölmesini değiştirmek için bölmenin altındaki araştırma Seçeneklerini tıklayın. Bu o an yüklü olan bilgi hizmetlerinizin bir listesini görüntüleyen ve aşağıdaki değişikliklerden birini ya da daha çoğunu yapmanıza olanak tanıyan Araştırma Seçenekleri iletişim kutusunu görüntüler.  Araştır görev bölmesinin açılır listesinde görünmesini istediğiniz yüklü hizmetleri seçin. 7

Microsoft Word 2003
   Özellikler düğmesini tıklayarak seçili hizmetin özelliklerine bakın ya da bazı durumlarda onu değiştirin. Hizmet ekle düğmesini tıklayarak yeni hizmetler yükleyin. Güncelleştir/kaldır düğmesini tıklayarak yüklü olan hizmetleri güncelleştirin ya da kaldırın.

1.3.2 Durum çubuğu Microsoft Word içinde belge penceresinin altındaki yatay bölgede yer alan durum çubuğu, pencerede görüntülediğiniz şeyin geçerli durumu veya bağlamsal bilgiler hakkında bilgi sağlar. Durum çubuğunu görüntülemek için Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Görünüm sekmesini tıklatın ve sonra Göster'in altında Durum çubuğu onay kutusunu tıklatın.

Sayfa numarası
Sayfa numarasını gösterir.

Böl numarası
Pencerede gösterilen sayfanın bölüm (Bölüm: Belgenin belirli sayfa biçimlendirmesi seçeneklerini belirlediğiniz bölümü. Satır numaralandırması, sütun sayısı veya üstbilgi ve altbilgiler gibi özellikleri değiştirmek istediğinizde yeni bir bölüm oluşturursunuz.) numarasını gösterir.

Numara/numara
Belgedeki fiziksel sayfa sayımına dayanarak sayfa numarasını ve toplam sayfa sayısını gösterir.

Bşl ölçümü
Sayfanın en üstünden ekleme noktasına kadar olan uzaklığı gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

Sat numarası
Ekleme noktasının bulunduğu yerdeki metnin satır numarasını gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

Süt numarası
Sol kenar boşluğundan ekleme noktasına kadar olan uzaklığı karakter sayısı olarak gösterir. Ekleme noktası pencerede değilse, herhangi bir ölçü görüntülenmez.

KAY
Makro kayıt aracının durumunu gösterir. Makro kayıt aracını açmak veya kapatmak için KAY düğmesini çift tıklatın. Kayıt aracı kapalıyken, KAY düğmesi karartılmış olarak görünür.

8

Microsoft Word 2003
DİM
İzlenen değişikliklerin durumunu gösterir. Değişiklikleri İzleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, DİM düğmesini çift tıklatın. Değişiklikler izlenmediği zaman, DİM karartılmış olarak görünür.

SEÇ
Genişletilmiş seçim modu durumunu gösterir. Bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için SEÇ düğmesini çift tıklatın. Mod etkin olmadığında SEÇ karartılmış olarak görünür.

ÜYZ
Üstüne yaz (üzerine yazma: Varolan karakterlerin yeni yazılan karakterlerle değiştirilmesi. Üzerine yazma modu etkin olduğunda, durum çubuğunda ÜYZ kısaltması görünür.) modunun durumunu gösterir. Bu modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ÜYZ düğmesini çift tıklatın. Üstüne yazma modu etkin değilken, ÜYZ karartılmış olarak görünür.

Dil
Ekleme noktasındaki dili gösterir. Seçili metnin dil biçimini değiştirmek için çift tıklatın.

Yazım ve dilbilgisi denetimi durumunu gösterir. Word, hata denetleme işlevini yaparken, kitap üzerinde animasyonlu bir kalem belirir. Hata bulunmazsa bir onay işareti belirir. Bir hata bulunursa "X" belirir. Hatayı gidermek için bu simgeyi çift tıklatın. Yazım ve dilbilgisi denetimi seçenekleri kapatıldığında, dilbilgisi denetimi akıllı etiketleri (akıllı etiketler: Tanınmış ve belirli bir türe ait olacak şekilde etiketlenmiş veriler. Örneğin, bir kişi adı veya son kullanılan Microsoft Outlook e-posta alıcısı tanınabilen ve bir akıllı etiketle etiketlendirilebilen bir veri türüdür.) tanımak için çalışmaya devam eder. Yazım ve dilbilgisi denetimlerini kapatmak istiyorsanız, akıllı etiketleri de kapatmanız gerekir. Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni tıklattıktan sonra Akıllı Etiketler sekmesini tıklatın. Metni akıllı etiketlerle etiketle onay kutusunu temizleyin. Arka planda kaydetme durumunu gösterir. Titreşen bir disk simgesinin görüntülenmesi, Word'ün siz çalışırken belgenizi arka planda kaydettiğini gösterir. Arka planda yazdırma durumunu gösterir. Bir yazıcı simgesinin görüntülenmesi, Word'ün siz çalışırken belgenizi arka planda yazdırdığını gösterir. Yazıcı simgesinin yanındaki sayı yazdırılmakta olan sayfa numarasını gösterir. Yazdırmayı iptal etmek için yazıcı simgesini çift tıklatın. Araç Çubuğu Ekran İpuçlarını etkinleştirdiyseniz, fare işaretçisini durum çubuğundaki bir göstergenin üzerine getirmek, o göstergenin çift tıklandığında oluşacak etkiyi açıklayan bir ekran ipucu, aşağıdaki örnekte olduğu gibi görüntülenir: 9

Microsoft Word 2003

İşaretçiyi bir araç çubuğu düğmesi üzerine ya da Word arabirimindeki diğer tür bir düğme(göz atma düğmesi ya da görünüm seçim düğmesi gibi) üzerine getirdiğinizde de Araç çubuğu Ekran İpuçları görüntülenir. Araç çubuğu Ekran İpuçları’nı etkinleştirmek için, Araçlar’ı sonra da Özelleştir’i seçin; özelleştir iletişim kutusunda Seçenekler’i tıklayın ve Ekran İpuçları’nı Araç çubuklarında göster seçeneğini işaretleyin. Bu seçeneği değiştirmek diğer Office uygulamalarını da etkiler. Araç çubuğu Ekran İpuçları’nın her komutu çalıştıran tuş bileşimlerini görüntülemesini istiyorsanız, aynı zamanda kısayol Tuşlarını Ekran İpuçları’nda Göster’i de işaretleyin. 1.3.3 Diğer Arabirim öğeleri Tablo 1-1, sadece Word’e özgü değer görünür arabirim öğelerinin bazılarıyla neler yapabileceğinizi gösterir.
Tablo 1-1 Word Arabirim öğelerini Kullanmak

Bunu Yapmak için Belge kenar boşluklarını değiştirmek için fare kullanarak her paragraf için girinti ve sekme duraklarını ayarlamak

Belge penceresini iki bölmeye ayırmak Sonraki ya da Önceki Göz Atılan nesneye(sayfa, bölüm, Bul komutunun hedefi gibi) giderek belge içinde hızla gitmek Bir belge görünümü seçmek Normal ya da Anahat görünümünde belge sonunu tanımlamak Bir belgeyi açmak, kaydetmek, ya da yazdırmak; metin ya da biçimleri kopyalamak; yardım almak; diğer temel görevleri yapmak

Bu Arabirim Öğesini Kullanın Cetvel Cetveli görüntülemek ya da gizlemek için Görünüm’ü, Cetvel’i seçin. Pencerenin belge alanının üstündeki ya da solundaki renkli şeride fare işaretçisini getirerek yatay ya da dikey cetveli geçici olarak görüntüleyebilirsiniz. Dikey cetvel sadece Sayfa Düzeni görünümünde gözükür.(yatay cetvel hakkında bilgi için bkz…??? Dikey cetvel hakkında bilgi için bkz. ????) Bölme kutusu bkz??? Gözatma Düğmeleri bkz???

Görünüm Seçme Düğmeleri bkz??? Belge Sonu işaretçisi Standart Araç çubuğu Belirli bir araç çubuğunu görüntülemek için, Görünüm’ü, Araç çubuklarını seçin ya da bir araç çubuğunu farenin sağ düğmesiyle tıkladıktan sonra, alt menüden ya da kısayol menüsünden araç çubuğunun adını seçin. Biçimlendirme Araç çubuğu Bkz?????

Karakterlerin ya da paragrafların biçimini değiştirmek

1.4 Görünümü Değiştirmek
Belge görünümünü değiştirerek Word’ün bir belgeyi görüntülediği temel biçimi, dolayısıyla sizin de onunla çalışma biçiminizi değiştirebilirsiniz.

10

Microsoft Word 2003
Tablo 1-2 Word belge görünümleri

Görünüm Normal

Açıklama Daha Fazla Bilgi Etkili Düzenleme ve Bkz. ???? biçimlendirme için sayfayı genel amaçlı biçimde gösterir. Kenar boşluklarını, üst ya da alt bilgileri görüntülemez Web yerleşimi Belgeyi ekranda okuması kolay Bkz. Bölüm_?? bir biçimde görüntüler. Web sayfalarının önizlemesini yapmak ya da sıradan Word belgelerini çevrimiçi okumak için idealdir. Metin sayfa sonları olmadan en az kenar boşluğuyla gösterilir. Metin satırları pencereye sığacak biçimde kaydırılır ve belgeye atanmış arka alan renkleri ve görüntüleri görünür Sayfa düzeni Tüm kenar boşluklarını, alt ve Bk. Bölüm üst bilgileri göstererek, metin ve grafikleri yazdırılacağı şekilde görüntüler. Anahat Belgenin düzenini gösterir. Bkz bölüm??? Çeşitli ayrıntı düzeylerine bakmanıza ve belge metnini hızla yenden düzenlemenize olanak sağlar Okuma düzeni Rahat görülecek bir boyutta Bkz. belge içeriğini ekrana sığdırabildiğince görüntüler. Baskı Önizleme Sayfaların tamamını yazdırma Bkz görüntüsünü gösterir ve sayfa yapısını ayarlamanıza imkân sağlar. Belge görünümünü baskı önizleme dışında bir görünüme geçirmek için Görünüm menüsünden uygun seçeneği seçin.

Yatay kaydırma çubuğunun sol tarafındaki düğmelerden birini tıklayarak da Normal, Web Yerleşimi, Sayfa Düzeni, Anahat ya da okuma Düzeni görünümlerinden birine geçiş yapabilirsiniz.

11

Microsoft Word 2003

Normal görünüm Web Düzeni görünümü

Okuma Düzeni Görünümü

Sayfa Düzeni görünümü

Anahat Görünümü

Yatay kaydırma çubuğu görünmüyorsa, Araçlar’ı, Seçenekleri seçin ve Seçenekler iletişim kutusunda Görünüm sekmesini tıkladıktan sonra YATAY KAYDIRMA ÇUBUĞU seçeneğini işaretleyin. Okuma Düzenine geçmenin farklı bir yolu, Standart araç çubuğundaki Oku basarak okuma düzeni görünümüne geçebilirsiniz. düğmesine

Belgeyi okumayı durdurmak istediğinizde, Okuma Düzeni araç çubuğundaki Kapat düğmesini tıklatarak veya ESC tuşuna basarak okuma düzeni görünümünden çıkabilirsiniz. Baskı Önizleme görünümüne geçmek için Dosya menüsünden Baskı Önizleme'yi tıklatın ya da Standart araç çubuğundaki Baskı Önizleme düğmesini tıklayın.

1.4.1 Belgelerin Görüntülenme Biçimini Değiştirmek Belge penceresini iki bölmeye ayırmak için: 1. Dikey kayma çubuğunun üstündeki bölme kutusunu işaretleyin.

2. İşaretçi yeniden boyutlandırma işaretçisi istediğiniz yere sürükleyin. NOTLAR:  

simgesine dönüştüğü zaman bölme çubuğunu

Tek pencereye dönmek için bölme çubuğunu çift tıklatın. Uzun bir belgenin bölümleri arasındaki metni taşımak veya kopyalamak için pencereyi iki bölgeye bölün. Bir bölgedeki taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni veya grafiği ve diğer bölgedeki metin veya grafik için olan hedefi görüntüleyin ve sonra bölme çubuğu boyunca metni veya grafiği seçin ve sürükleyin.

12

Microsoft Word 2003
1.5 Word Arabirimin Özelleştirmek
Word arabirimin çalışma stilinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Yeni özel araç çubukları oluşturabilir, var olan araç çubukları ve menüleri değiştirebilirsiniz. Word’de bir araç çubuğu oluşturduğunuzda, bir araç çubuğu ya da menüyü değiştirdiğinizde ya da bir kısayol tuşu tanımladığınızda, değişikliği yaptığınız iletişim kutusunun altında görüntülenen Araç Çubuğunu Kullanılabilir Duruma Getir, Kayıt Yeri ya da Değişikleri Kaydet açılan listelerindeki bir öğeyi seçerek değişiklikleri nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Birçok durumda,, iletişim kutusunda değişiklik yapmadan önce bu listedeki bir öğeyi seçmeniz gerekir. Normal öğesini seçerseniz değişiklik normal şablonuna depolanacak ve herhangi bir belgede çalıştığınızda devreye girecektir. Bu seçenek genel amaçlı araç çubuğu ya da menü tasarlamak ya da sıkça kullanacağınız bir kısayol tasarlamak için en iyi seçenektir. Farklı şekilde, geçerli belgenin şablonunun adını seçebilirsiniz.(belgenizin normalden başka bir şablonu temel aldığını varsayarsak) Bu durumda, değişiklik sadece aynı şablonu temel alan bir belgede çalıştığınızda devreye girecektir. Bu seçenek, belirli türde belge için değişiklikler yaptığınızda en iyi seçenektir. Örneğin, faks yazmak için komutlar içeren bir menü oluşturmak istediğinizde, faks oluşturmak için kullandığınız Word şablonuna değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz. Son olarak, belgenin kendisinin adını seçebilirsiniz. Bu durumda değişiklik sadece o belgeyle çalıştığınızda devreye girer. Bu seçenek çok özel değişiklikler için en iyisidir. 1.5.1 Özel Araç Çubuklarını Oluşturmak Ve Yönetmek Özel bir araç çubuğu oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Araçlar, Özelleştir’i seçin. Özelleştir iletişim kutusunda Araç Çubukları’nı tıklayın.

Yeni araç çubuğu iletişim kutusunu açar.

Seçili araç çubuğu düğmesi, menü öğesi ya da menüde yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri geri alır.

Şekil 1-2 Özelleştir iletişim kutusunun araç çubukları sekmesi

Özelleştir iletişim kutusunu açmanın birkaç yolu vardır. Görünüm, Araç Çubukları, Özelleştir’i seçin ya da bir araç çubuğunu veya menü çubuğunu farenin sağ düğmesiyle tıklayıp açılır menüden Özelleştir’i seçin. Ya da bir araç çubuğunun sağ ucundaki aşağı oku tıklayıp burada gösterilen kısayol menüsünden Düğmeleri Ekle/Kaldır, Özelleştir’i seçin:

13

Microsoft Word 2003
2. Yeni araç çubuğu iletişim kutusunu açmak için Yeni düğmesi tıklayın.

3. Araç çubuğu Adı metin kutusuna araç çubuğunuz için bir ad girin. 4. Araç Çubuğunu Kullanılabilir Duruma Getir açılan listesinde bir öğe seçin. Normal’i seçerseniz araç çubuğu herhangi bir belgede çalıştığınızda görüntülenebilir; belge şablonunun adını seçerseniz sadece aynı şablonu temel alan belgede çalıştığınızda görüntülenir ve geçerli belgenin adını seçerseniz yalnızca o belge üzerinde çalıştığınızda görüntülenir. 5. Tamam’ı tıklayın. Word yeni araç çubuğunuzu8başlangıçta hiçbir düğme içermeyecektir) görüntüler ve sizi Araç çubukları sekmesine geri götürür. 6. Özelleştir iletişim kutusunun komutlar sekmesini sonraki kısımda açıklandığı gibi kullanarak araç çubuğunuza düğmeler ekleyin. Özelleştir iletişim kutusunun Araç Çubukları sekmesinde aynı zamanda bir araç çubuğunu gösterebilir, gizleyebilir, yeniden adlandırabilir ya da sıfırlayabilirsiniz:  Görüntülenmeyen bir araç çubuğunu göstermek için Araç çubukları listesinde araç çubuğunun adının solundaki kutuyu işaretleyin. Araç çubuğunu gizlemek için onay kutusunu temizleyin. İPUCU: Araç çubuğunu daha çabuk göstermek ya da gizlemek için, Görünüm menüsünde Araç çubuklarını tıklayın, ya da farenin sağ düğmesiyle herhangi bir araç ya da menü çubuğuna tıklayıp menüden araç çubuğunun adını seçin   Oluşturduğunuz özel bir araç çubuğunu yeniden adlandırmak ya da silmek için Araç çubukları listesinde araç çubuğunu seçip Yeniden Adlandır ya da Sil düğmesini tıklayın. Standart araç çubuklarının birinde (özel bir araç çubuğunda değil) yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri kaldırmak için, araç çubuğunu Araç Çubukları listesinden seçip Sıfırla düğmesini tıklayın.

14

Microsoft Word 2003
1.5.2 Araç Çubuklarını ve Menüleri Değiştirmek Word, menülerle birlikte özel ve standart araç çubuklarını geniş şekilde değiştirmenize izin verir. Aşağıdaki terimler, bu bölümde araç çubukları ve menüleri özelleştirdiğinizde birlikte çalışacağınız temel nesnelerden üçünü tanımlamak için kullanılmıştır.  Menü, Dosya menüsü ya da Düzen menüsü gibi uygulamaların menü çubuğunda görünen açılan öğeler listelerinden biridir. Menü aynı zamanda alt menü olarak bilinen şekilde başka bir menünün öğesi olarak da görüntülenebilir. Ek olarak bir menü aşağı oku tıklayarak açabileceğiniz şekilde bir araç çubuğunda bir düğme olarak görüntülenebilir. Aynı zamanda, menüyü genişletmek için çift tıklatabilirsiniz Bir menü etiketi yalnızca metin içerir; simge içermez. Menü öğesi, menüde listeleyeceğiniz nesnelerden biridir. Bir menü öğesi anında bir eylem gerçekleştiren, seçenek seçebilen ya da iletişim kutusu açabilen bir komut olabilir. Bir menüdeki komutun etiketi hem metin hem de simge içerebildiği gibi yalnızca metin de içerebilir. Araç çubuğu düğmesi, Standart ya da Biçimlendirme araç çubuğu gibi bir araç çubuğunda görünen nesnelerden biridir. Bir komut ya da menü olabilir. Araç çubuğundaki bir komutun etiketi yalnızca bir simge, yalnızca metin ya da hem metin hem simge olabilir.

Menü çubuğu Menü komutu Araç çubuğu Düğme Araç çubuğu düğmelerini, menü öğelerini ya da menüleri ekleyebilir, kaldırabilir ya da yeniden düzenleyebilirsiniz. Menünün adını değiştirebilirsiniz. Bir araç çubuğu ya da menü komutunun yalnızca metin, yalnızca simge( bir araç çubuğunda) ya da hem metin hem simge görüntülemesini belirleyebilirsiniz. Bu değişikliklerden herhangi birini yapmak için ilk adım, Araçlar, Özelleştir’i seçmektir. Görünmeyen bir araç çubuğunu değiştirmek isterseniz, önce Özelleştir iletişim kutusunun Araç çubukları sekmesinde onu tıklayıp araç çubuğu adının yanındaki kutuyu işaretleyerek onu görüntülemeniz gerekir. Sonra Komutlar sekmesini tıklayın.

15

Microsoft Word 2003

Şekil 1-3 Word’deki Özelleştir iletişim kutusunun Komutlar sekmesi

Bu kısımda açıklanan değişiklikleri yapmadan önce, Özelleştir iletişim kutusunun altındaki Kayıt Yeri açılan listesinde uygun öğeyi seçin. Normal öğesini seçerseniz değişiklik normal şablonuna depolanacak ve herhangi bir belgede çalıştığınızda devreye girecektir, belge şablonunun adını seçerseniz değişiklik sadece aynı şablonu temel alan bir belgede çalıştığınızda devreye girecektir. (Bkz. Bölüm 1.4) Yeni bir araç çubuğu düğmesi, menü öğesi ya da menü eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Araçlar menüsünden, Özelleştir'i tıklatın. 2. Değiştirmek istediğiniz araç çubuğunun görünür olduğundan emin olun. Araç çubuğu görünmüyorsa aşağıdakileri yapın:  Özelleştir iletişim kutusundan Araç Çubukları sekmesini tıklatın  Görüntülemek istediğiniz araç çubuğunun onay kutusunu işaretleyin. 3. Komutlar sekmesini tıklatın. 4. Kategoriler listesinden bir öğe seçin 5. Komutlar listesinde eklemek istediğiniz belirli bir uygulama komutu, başka bir komut, ya da menüyü seçin. Sonra, komut ya da menüyü doğrudan eklemek istediğiniz araç çubuğu, menü çubuğu ya da menüdeki konumunda fareyi kullanarak sürükleyin. Bir nesneyi menüye sürüklediğinizde, Word fare işaretçisi menü etiketinin üzerine geldiğinde menüyü otomatik olarak açar.

Özelleştir iletişim kutusu görüntülenirken bir araç çubuğu düğmesi, menü düğmesi ya da menüyü, araç çubuğu, menü ya da menü çubuğundaki herhangi bir konuma sürükleyerek bırakabilirsiniz.

Bir araç çubuğu düğmesi, menü öğesi ya da menüyü kaldırmak için onu geçerli konumundan sürükleyip, bir araç çubuğu, menü ya da menü çubuğunun dışında herhangi bir yere bırakın. Nesneyi kaldırılacağı bir konuma sürüklediğinizde fare işaretçisi aşağıdaki gibi görüntülenir: 16

Microsoft Word 2003
Araç Çubuğu Düğmelerini Eklemek ya da Kaldırmak İçin Hızlı Bir Yöntem
Araç çubuğunun sağ ucundaki sonundaki Araç Çubuğu Seçenekleri'ni tıklayıp, Düğmeleri Ekle/Kaldır komutunu tıklayıp araç çubuğuyla aynı ada sahip komutu tıkladıktan sonra, burada gösterildiği gibi eklemek istediğiniz düğmeyi seçerek standart bir araç çubuğuna düğme ekleyip, araç çubuğundan düğme kaldırabilirsiniz.8görüntülene düğmenin komutunun yanında bir onay imi vardır.)

Word’deki varsayılan Biçimlendirme çubuğuna ekleyebileceğiniz düğmeler Bu düğme eklemenin kısa bir yolu olmasına rağmen menü varsayılan araç çubuğunda görüntülenmeyen(varsa) yalnızca birkaç düğme içerir. Menünün altındaki Araç Çubuğunu Sıfırla komutunu seçmek, yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri geri alır. 1.5.2.1 Komutları Yeniden Düzenle İletişim Kutusunu Kullanmak Önceki kısımda anlatılan sürükle-bırak yöntemlerini kullanmaya bir alternatif olarak, tek bir iletişim kutusundan komutlar vererek araç çubukları ve menüleri özelleştirmek için yeni Komutları Yeniden Düzenle iletişim kutusunu kullanabilirsiniz: 1. Özelleştir iletişim kutusunu açmak için Araçlar, Özelleştir’i seçin( ay da önceden anlatılan diğer yöntemlerden birini kullanın) Sonra komutlar sekmesini, ardından Komutları Yeniden Düzenle düğmesini tıklayın. Komutları Yeniden Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

2. Özelleştirmek istediğiniz araç çubuğunu ya da menüyü belirtmek için iletişim kutusunun üstündeki Yeniden Düzenlenecek Menüyü Veya Araç Çubuğunu Seçin alanındaki denetimleri aşağıdaki gibi kullanın.  Word’ün menü çubuğunda bulunan menü ya da alt menülerden birini özelleştirmek için Menü Çubuğu seçeneğini sonra da bitişikteki açılır listeden bir öğeyi seçin. (örneğin, bütün Dosya menüsünü özelleştirmek için Dosya’yı ya da Dosya menüsünün Gönder alt menüsünü özelleştirmek için Dosya| Gönder’i seçin.)  Word’ün araç çubuklarından birini ya da araç çubuğunda bulunan menülerden birini özelleştirmek için Araç çubuğu seçeneğini, sonra da bitişikteki açılır listeden ilgili araç çubuğu menüsünü seçin.( sözgelimi, Biçimlendirme araç çubuğunu özelleştirmek için 17

Microsoft Word 2003
Biçimlendir’i ya da Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Satır Aralığı menüsünü özelleştirmek için Biçimlendir|Satır Aralığı’nı seçin. 3. Seçili araç çubuğuna ya da menüye yeni bir araç çubuğu düğmesi, menü ya da menü eklemek için Ekle düğmesini tıklayın. 4. Seçili araç çubuğu ya da menüdeki bir komutu ya da menüyü değiştirmek için Denetimler listesinde o komutu ya da menüyü seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:  Komutu ya da menüyü kaldırmak için Sil düğmesini tıklayın.  Komutu ya da menünün göreli konumunu değiştirmek için Yukarı taşı ya da Aşağı taşı düğmesini tıklayın. 5. Komutları Yeniden Düzenle iletişim kutusunun üstündeki Yeniden Düzenlenecek Menüyü Veya Araç Çubuğunu Seçin alanında seçili olan araç çubuğu ya da menünün özgün yapılandırmasını geri yüklemek için Sıfırla düğmesini tıklayın. 1.5.3 Kısayol Tuşları Tanımlamak Word’de standart bir uygulama komutu , makro, yazı tipi, Otomatik Metin girdisi, stil ya da simgeye bir kısayol ekleyebilirsiniz. Kısayol tuşuna basmak komutu anında işleme sokar. Bu öğelerden birine kısayol atamak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Araçlar, Özelleştir’i seçin. Özelleştir iletişim kutusunun altında Klavye düğmesini tıklatın. Word aşağıda gösterilen Klavye Özelleştir iletişim kutusunu açar.

2. Değişiklikleri kaydet açılan listesinde görüntülenen bir öğeyi seçin. Normal’i seçerseniz kısayol tuşu herhangi bir belgede çalıştığınızda geçerli olacaktır. Belge şablonunun adını seçerseniz, yalnızca o şablonu temel alan belgede çalıştığınızda geçerli olacaktır. 3. Kategoriler listesinde bir kategori seçin. Komut eklemek için gerekli olan kategorilere ek olarak klavyenizde görünmeyen bir simgeyi hızla ekleyebilmeniz için Araç çubukları ya da menülere bir simgeye tuş bileşimi atamak amacıyla Yaygın Simgeler kategorisini seçebilirsiniz. 4. Kategoriler listesinin sağındaki listede kısayol tuşuna atamak istediğiniz belirli bir komutu seçin. Seçili komut önceden bir ya da daha çok kısayol tuşu atanmışsa, bu tuşlar geçerli Tuşlar listesinde gösterilecektir. Bu komuta birkaç kısayol tuşu atayabileceğinizi unutmayın; her kısayol tuşu KOMUTU VERMEK İÇİN FARKLI BİR YOL SAĞLAYACAKTIR. 5. Yeni Kısayol Tuşuna Bas metin kutusunu tıklayıp seçili komuta atamak istediğiniz tuş bileşkesine basın. Word daha sonra kutunun altında, o kısayol tuşuna daha önce bir komut atanıp atanmadığını bildiren bir ileti görüntüler. Önceden bir komut atanmışsa, atadığınız yeni komut öncekinin yerini alacaktır. Genelde, Word’deki klavye işlevselliğini kaybetmemek için önceden bir komuta atanmamış bir tuş bileşimi bulmaya çalışmalısınız. 6. Ata düğmesini tıklayın. Tuş bileşimi daha sonra Geçerli Tuşlar listesine eklenir.

18

Microsoft Word 2003
Geçerli Tuşlar listesinde tuş bileşimini seçip Kaldır tuşunu tıklayarak belirli kısayol tuşu atamalarını kaldırabilirsiniz. Tümünü sıfırla düğmesini tıklayarak tüm komutlar için yaptığınız bütün kısayol tuşu atamalarını kaldırabilirsiniz.( Bu eylemin sadece Değişiklikleri Kaydet listesinde geçerli seçili şablon ya da belgedeki atamaları kaldırdığını unutmayın.)

1.6 Word Arabirim Seçeneklerini Ayarlamak
Araç çubukları, menüler ve diğer arabirim öğelerini etkileyecek seçenekleri ayarlamak için Özelleştir iletişim kutusunda Seçenekler sekmesini tıklayın.

Tablo 1-3 Özelleştir İletişim Kutusunun Seçenekler Sekmesini Kullanarak Uygulama Arabirimini Değiştirmek

Bunu Yapmak İçin Standart ve Biçimlendirme araç çubuklarını farklı satırlara yuvalamak

Seçenekler Sekmesinde Bu Eylemi gerçekleştirin Standart ve biçimlendirme Araç çubuklarını İki Satırda Göster seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek işaretli olmadığında bu iki araç çubuğu ekran yerinden kazandıracak ancak genellikle bazı düğmeleri gizleyecek şekilde tek satırı paylaşır. Aynı zamanda bu seçeneği iki araç çubuğunun sağ ucunda bulunan Araç Çubuğu Seçenekleri düğmesini tıklayıp kısayol menüsünden Düğmeleri Tek Sırada Göster( iki Sırada) seçeneğini seçerek açabilirsiniz (ya da kapatabilirsiniz.) Her Zaman Menüleri Tam göster seçeneğini temizleyin. Bu seçenek temizlendiğinde menü etiketini çift tıklayarak ya da menünün altında görüntülenen ikili aşağı okunu tıklayarak komutların tümünü görüntüleyebilirsiniz. Kısa Bir Gecikmeden Sonra Tam Menüleri Göster seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek sadece Her Zaman Menüleri Tam Göster seçeneğini temizlediyseniz geçerli olur. Menü ve Araç çubuğu Kullanım verilerini Sıfırla düğmesini tıklayın. Menü ve araç çubuğu kullanım verilerini sıfırla düğmesi, yalnızca tüm düğmeleri görüntüleyecek kadar geniş olmadığı zaman, yerleşik araç çubuğundaki düğmeleri etkiler. Bu düğme, yerleşik menülerin kısa türünde gösterilen menü komutlarını, yalnızca Özelleştir iletişim kutusunda Seçenekler sekmesindeki Her zaman tam menüleri göster kutusunu 19

En temel komutlarla birlikte en sık kullandığınız komutları görüntüleyen kişiselleştirilmiş menüleri etkinleştirmek

Menüyü açtıktan sonra işaretçiyi menü etiketinin üzerinde yaklaşık altı saniye tuttuğunuzda kişiselleştirilmiş bir menüye ait tüm menü komutlarının görünmesini sağlamak Word’de en sık kullandığınız menü ve araç çubuğu komutlarında depoladığı bilgiyi kaldırmak i

Microsoft Word 2003
Bunu Yapmak İçin Seçenekler Sekmesinde Bu Eylemi gerçekleştirin temizlemediyseniz etkiler. Menü ve araç çubuğu kullanım verilerini sıfırla düğmesi, araç çubuklarının konumunu değiştirmez, Özelleştir iletişim kutusunu kullanarak eklemiş olduğunuz herhangi bir düğme veya komutu kaldırmaz ve silmiş olduğunuz düğme veya komutları eklemez. Büyük Simgeler seçeneğini işaretleyin.

Düğmelerin görüntülenmesini kolaylaştıran ancak yüksek miktarda ekran yeri alan büyük araç çubuğu düğmelerini görüntülemek Yazı tiplerinin örneklerinin görüntülenmesini sağlamak(Örneğin, Arial'da, Arial yazı tipi görüntülenecektir.)

Word’de fare işaretçisini düğmenin, bir görünümün, göz at düğmesinin ya da durum çubuğundaki bir göstergenin üzerinde tuttuğunuzda bir araç çubuğu düğmesinin açıklamasını(yani Ekran İpucu’nu) görüntülemek. Komut için kısayol tuşunun varsa) tanımını araç çubuğu düğmesinin Ekran İpucu metnine eklemek Menülerin açılışına hareketlendirme etkisi ekle

Yazı Tipi Adlarını Yazı Tipleriyle Listele seçeneğini işaretleyin. Bu seçeneği kapatmak yazı tipi listelerinin daha hızlı görünmesini sağlar. Bu seçeneği kapatmak yazı tipi listelerinin daha hızlı görüntülenmesini sağlar. Ekran ipuçlarını Araç çubuklarında Göster seçeneğini işaretleyin.

Ekran İpuçlarını Kısayol Tuşlarında Göster seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek yalnızca Ekran İpuçlarını Araç Çubuklarında Göster seçeneğini işaretlediyseniz geçerlidir. Menü animasyonları açılan listesinden bir canlandırma seçin ya da Özel Word menü canlandırma etkilerini kaldırmak için (Yok)’u seçin.

İki ya da daha fazla araç çubuğunu aynı satıra konumlandırırsanız(ya da daha küçük pencere boyutu ya da düşük ekran çözünürlüğünde tek araç çubuğu yerleştirirseniz) tüm araç çubuğu düğmelerini görüntülemek için yeterli yer olmayabilir. Bu durumda, standart araç çubuğunda Word siz çalıştıkça topladığı veriyi temel alarak en sık kullandığınız düğmeleri gösterir. Gizli bir düğmeyi tıklamak için araç çubuğunun sağ ucundaki köşeli çift ayracı tıklayın. Bu geçerli araç çubuğundaki gizlenmiş düğmelerin tümünü gösterir. Paletteki düğmelerden birini tıklatırsanız, ona karşılık gelen komut yürütülür ve sonraki seferde daha kolay tıklayabilmeniz için araç çubuğunun görünür kısmında görüntülenir.

1.7 Word’ü Kapatmak
Word‘ ü kapatmak için, Word penceresinin sağ üst köşesinde bulunan kapat düğmesini kullanabileceğimiz gibi Dosya Menüsünde bulunan Çıkış komutunu da kullanabiliriz.

20

Microsoft Word 2003
2 DOSYA İŞLEMLERİ
2.1 Belgeleri Oluşturmak, Kaydetmek ve Kapatmak
Bir Word belgesi oluşturmak metin yazmak kadar kolaydır. Ekleme noktası metnin belge içinde nerede görüneceğini gösterir. Yazmakta olduğunuz metin sağ kenar boşluğu sınırına geldiğinde, Word metni sonraki satıra kaydırır. Bu metin kaydırma özelliği nedeniyle Enter tuşuna sadece yeni bir paragraf başlatmak için basarsınız. Yazdığınız metin belge penceresinde görünür ve bilgisayar tarafından geçici olarak saklanır. Metnin bir kopyasını saklamak istiyorsanız, belgeyi bir dosya olarak kaydetmeniz gerekir. Dosya için bir ad ve konum belirlemeniz onu daha sonra yeniden geri çağırabilmenizi sağlar.

Word’de yeni bir belge kaydetmek için Standart araç çubuğundaki Kaydet düğmesini ya da Dosya Menüsündeki Farklı Kaydet komutunu tıklayın. Her iki eylem de dosyayı adlandırabileceğiniz ve onu nereye kaydetmek istediğinizi belirleyebileceğiniz Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler. Bir Düzey yukarı Düğmesi

Yeni Klasör oluştur düğmesi

Yerler çubuğu

Yeni bir dosya saklamak istediğiniz disk ve klasörü bulmak için, Bir Düzey Yukarı düğmesini tıklayarak bir klasör düzeyi yukarı gidebilir ya da bilgisayarınızdaki başka bir konuma gitmek için iletişim kutusunun solundaki Yerler çubuğunu kullanabilirsiniz. Yerler çubuğu, dosyaları saklamak için yaygın olarak kullanılan konumlara hızlı erişim sağlar. Belgelerinizi düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için ilişkili belgeleri bir klasörde depolayabilirsiniz. Klasörleri Windows’ta ya da farklı Kaydet iletişim kutusundaki Yeni Klasör Oluştur’u tıklayarak Word’de oluşturabilirsiniz. Bir belgeyi, Farklı Kaydet iletişim kutusunu kullanarak bir kez kaydedip sonraki değişiklikleri Standart araç çubuğundaki Kaydet düğmesini tıklayarak kaydedebilirsiniz. Bunu her yaptığınızda yeni sürüm eski sürümün üzerine yazılır.

21

Microsoft Word 2003
İPUCU: Word’e çalışmakta olduğunuz belgeyi belirli aralıklarla kaydetmesini bildirebilirsiniz. Word, değişiklikleri Otomatik Kurtarma seçeneğinde belirtilen zaman aralığına göre bir kurtarma dosyasına kaydeder. Otomatik Kurtarma seçeneğini açmak ve otomatik kaydetme için bir zaman aralığı belirlemek için Araçlar menüsündeki Seçenekler’i ve Kaydet sekmesini tıklayın. “Her zaman yedekle” onay kutusunu seçin, kaydetme sıklığını belirleyin, Tamam’ı tıklayın. Açık belgeniz varken güç kesintisi olursa ya da Word yanıt vermezse, Word’ü başlattığınızda Belge Kurtarma görev bölmesi kurtarılan belgelerin bir listesiyle belirir belgeyi oradan açabilirsiniz.

2.2 Farklı Belge Sürümlerini Depolamak
Belgede yapılan değişikliklerin bir kaydını istiyorsanız, belgenin farklı sürümlerini aynı belge içinde kaydedebilirsiniz. Ayrıca disk alanını da ekonomik bir biçimde kullanmış olursunuz, çünkü Microsoft Word her bir sürümün tamamını değil, yalnızca sürümler arasındaki farkları kaydeder. Belgenin birkaç sürümünü kaydettikten sonra geri dönüp bunları gözden geçirebilir, açabilir, yazdırabilir ve eski sürümleri silebilirsiniz.

Belgenin bir sürümünü kaydetme
 El ile kaydetme Belgenin geçerli durumundaki "anlık görüntüsünü" her kaydettiğinizde, belgenin bir sürümünü kaydedebilirsiniz. Örneğin, gözden geçirilmek üzere gönderdiğiniz bir sürümü kaydedebilir ve gözden geçirme sonucundaki değişiklikleri ekledikten sonra da bir başka sürüm kaydedebilirsiniz: 1. Dosya menüsünden Sürümler'i tıklatın. 2. Şimdi Kaydet'i tıklatın. 3. Sürüm hakkındaki açıklamalar kutusuna kaydettiğiniz sürüm hakkında açıklayıcı bilgiler yazın. Otomatik olarak kaydetme Belgeyi her kapattığınızda Word'ün, belgenizin bir sürümünü otomatik olarak kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Bu, değişiklikleri (örneğin, yasal bir belgede) kimin ve ne zaman yaptığına ilişkin bir kayda gereksinim duyduğunuzda yararlıdır. 1. Dosya menüsünden Sürümler'i tıklatın. 2. Kapanırken sürümü otomatik olarak kaydet onay kutusunu seçin. 3. Kapat'ı tıklatın.

Şekil 2-1 tek bir belge dosyasına depolanmış farklı belge sürümleriyle çalışmak için, Sürümler iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

22

Microsoft Word 2003
2.3 Kayıt Edilmiş Bir Belgenin Açılması
Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Aç iletişim kutusunu görüntüleyebilirsiniz.     Standart Araç çubuğu üzerindeki Aç düğmesini tıklayın. Dosya,Aç’ı seçin. Ctrl+O’ ya basın. Başlangıç görev bölmesinde Aç grubundaki Diğer komutunu tıklayın. Aç grubu aynı zamanda son açılan belgelerin bir listesini görüntüler.

Klasörler Açılan Listesi

Dosya Listesi

Geri Konumlarım Çubuğu Bir düzey yukarı

İPUCU: Varsayılan olarak, Aç iletişim kutusunda gördüğünüz dosyalar, sadece kullandığınız program tarafından oluşturulan dosyalardır. Örneğin, Microsoft Office Word kullanıyorsanız, Dosya türü kutusundaki Tüm Dosyalar öğesini tıklatmazsanız, Microsoft Office Excel tarafından oluşturulan dosyaları görmezsiniz Dosyanın kopyasını açmak istiyorsanız Aç düğmesinin yanındaki oku ve sonra Kopya Olarak Aç seçeneklerini tıklatınız. Böylece asıl dosya değişmeyecek ve tüm işlemler kopya olarak açılmış belge üzerinde yapılacaktır. Kopyanın adı özgün dosyanın adına bağlıdır (örneğin not.doc dosyasını seçerseniz kopya Kopya(1) not.doc olarak adlandırılacaktır).

23

Microsoft Word 2003
3 WORD’DE ETKİLİ DÜZENLEME YAPMAK
3.1 Metin Eklemek
Metin girmek için, ekleme noktasını belge üzerinde istediğiniz yere getirip, metni yazmanız yeterlidir. Word iki düzenleme kipi sağlar: Ekleme ve Üstüne Yazma. Ekleme kipinde ekleme noktasının dışında var olan tüm karakterler, siz yazdıkça belge içinde ileri kayarlar. Üstüne Yazma kipinde, yazdığınız yeni karakterler var olan karakterlerin yerine geçer. Üstüne yazma kipi etkinken, durum çubuğunda ÜYZ göstergesi vurgulanır. İki kip arasında geçiş yapmak için durum çubuğunda ÜYZ göstergesini çift tıklayın. Bunu yapmak için Insert tuşunu da kullanabilirsiniz ( Araçlar, Seçenekler Düzen sekmesinde Yapıştır için INS’i kullan onay kutusunun işaretli olmaması durumunda).

İPUCU: Paragraf içinde yeni bir satır oluşturmak için, Shift+Enter bileşimine basın.

Enter’a basmak yeni bir paragraf başlatır. Word her paragrafın sonuna bir paragraf imi ekleyerek paragraf sonunu işaretler. Bir paragraf imi(¶), Word belgesinin içindeki yazdırılmayan karakterlerdendir. Yazdırılmayan karakterler belgenin yazdırılmış kopyasında görünmezler. Normalde, ekranda da gösterilmezler. Ancak, Standart araç çubuğundaki Göster/Gizle düğmesini tıklayarak, ekranda görünmelerini sağlayabilirsiniz. Araçlar, Seçenekler’i seçip, Görünüm sekmesinde Biçimlendirme İşaretleri alanındaki uygun seçenekleri işaretleyerek de yazdırılman karakterleri görüntüleyebilir ya da gizleyebilirsiniz. Sekme Boşluk karakteri

Paragraf imi

DİKKAT: Bir paragraf imini yanlışlıkla silmemeye dikkat edin. Bu imi silmek, imin her iki yanındaki paragrafları birleştirir ve ikinci paragrafa atanmış tüm paragraf biçimlendirmeleri kaybolur. (Bkz. Paragrafları Biçimlendirmek, sayfa 44)

24

Microsoft Word 2003
3.1.1 Simgeler ya da Yabancı Karakterler Eklemek Metninize klavyenizde olmayan çeşitli simgeler ya da karakterler (¼ ve © gibi simgeler, uzun tire (—) veya üç nokta (…) gibi )eklemek için, Simge iletişim kutusu kullanabilirsiniz. 1. Simge iletişim kutusunu açmak için Ekle’yi sonra da Simge’yi tıklayın. 2. Görüntülenmiyorsa, Simgeler sekmesini (Şekil 3-1’de gösterilen) tıklayın.

Şekil 3-1 Simge iletişim kutusunun Simgeler sekmesi, yüklü yazı tipleri arasında bulunan karakterlerden herhangi birini bulup eklemenize olanak sağlar.

3. Eklemek istediğiniz karakterleri karakter listesinde çift tıklayın ya da karakteri tıklayarak seçtikten sonra Ekle düğmesini tıklayın. Simge ekleme noktasının olduğu yerde görünecektir. Bazı İpuçları:  İstediğiniz karakteri listede bulamıyorsanız ya da karakteri farklı bir yazı tipi kullanarak girmeyi yeğliyorsanız, yazı Tipi açılır listesinden farklı bir yazı tipi adı seçin.  Farklı karakterleri görmek için karakter listesinde kaydırma yapabilir ya da simge yazı tipi olmayan bir yazı tipi için Altküme açılır listesinden bir öğe seçebilirsiniz.  En Son Kullanılan Simgeler alanındaki bir öğeyi çift tıklayarak, yeni eklediğiniz bir karakteri yeniden kullanabilirsiniz.  Simge iletişim kutusunda, Özel Karakterler sekmesini tıklayıp listedeki bir öğeyi çift tıklayarak, yaygın kullanılan noktalama, simge ve boşluk karakterleri içinden birini ekleyebilirsiniz.

İletişim kutusunu kapatmak için Kapat düğmesini tıklayın.

Simgeler iletişim kutusunun Simgeler sekmesinde görüntülenen karakterlerinden birini eklemek için klavyeyi de kullanabilirsiniz.

Burada görünün kısayol tuşunu kullanarak seçili karakteri ekleyebilirisiniz. 25

Microsoft Word 2003
Sık kullandığınız simgeler için kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Simge iletişim kutusunda Simgeler sekmesini tıklayın, listeden karakteri seçin ve Kısayol Tuşu düğmesini tıklayın. 3.1.2 Tarih ve Saat Eklemek Geçerli tarihi, saati ya da her ikisini birden eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Ekle’yi sonra da Tarih ve Saat’i seçin 2. Kullanılabilir Biçimler listesinde istediğiniz tarih ve saat biçimini seçin. 3. Belgeyi her yazdırdığınızda tarih ve saatin kendiliğinden güncelleştirilmesi için, Otomatik Olarak Güncelleştir’i işaretleyin. Bu seçenek işaretli değilse, tarih ya da saat girdiğiniz zamanki değeriyle kalır. 4. Geçerli ayarlarınızın tarih ve saat iletişim kutusunda, varsayılan ayar olmasını istiyorsanız varsayılan düğmesini tıklayın. 5. Tamam düğmesini tıklayın. 3.1.3 Otomatik Metin Girişi Oluşturma Veya Değiştirme Otomatik Metin Standart kontrat metni veya uzun bir dağıtım listesi gibi sonradan kullanmak istediğiniz metin veya grafikler için depolama konumudur. Her metin veya grafik seçimi bir Otomatik Metin girişi olarak kaydedilir ve her girişe benzersiz bir ad atanır. Girişi Otomatik Tamamla özelliğini kullanarak eklemek istiyorsanız, Otomatik Metin girişleri en az beş karakter uzunluğunda olmalıdır.

Yeni giriş oluşturma
1. Otomatik Metin girişi olarak saklamak istediğiniz metin veya grafiği seçin. Girişle birlikte paragraf biçimlendirmesini (paragraf biçimlendirmesi: Paragrafın görünümünü denetleyen biçimlendirme. Örneğin, girinti, hizalama, satır aralığı ve sayfalandırma.) de saklamak istiyorsanız, seçime paragraf işaretini ( ) ekleyin. 2. Ekle menüsünde, Otomatik Metin'in üzerine gelip Yeni'yi tıklatın. 3. Microsoft Word Otomatik Metin girişi için bir ad önerdiğinde, adı kabul edin veya yeni bir ad yazın. Girişi, Otomatik Tamamlama kullanarak eklemeyi düşünüyorsanız, bu adın en az dört karakter içerdiğinden emin olun, tersi durumda Word, ancak dört karakter yazıldıktan sonra bir giriş ekler. İPUCU: Otomatik Tamamlama Önerilerini Göster seçeneği işaretliyse otomatik metin girdisi adını belgenize yazmaya başladığınızda, Word girdi metnini ( ya da bir bölümünü) ekleme yanındaki bir kutuda görüntüler. Bu seçeneği açmak/kapatmak için sırasıyla Ekle, Otomatik Metin ve bunun altındaki Otomatik Metin seçeneğini seçin. Otomatik metin sekmesinde, Otomatik Tamamlama Önerilerini Göster onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

26

Microsoft Word 2003

Şekil 3-2 Bu örnekte, standart bir mektup sonu cümlesi “bitiriş” adlı bir Otomatik Metin olarak kaydedilmektedir.

Otomatik Metin Girdisini oluşturduktan sonra, kalıcı olarak depolanır. Aşağıdaki adımları izleyerek bir belgeye, otomatik metin girdisi ekleyebilirsiniz. 1. Ekleme noktasını belgede metni eklemek istediğiniz yere yerleştirin. 2. Otomatik Metin girdisinin adını ayrı bir sözcük olarak yazın. 3. Microsoft Word Otomatik Metin girişinin tamamını önerdiğinde, girişi kabul etmek için ENTER veya F3 tuşuna veya Ctrl+Alt+V ‘ye basın. (otomatik tamamlama etkin değilse yine F3 tuşuna veya Ctrl+Alt+V tuşuna basarak otomatik metin girdisinin eklenmesini sağlayabilirsiniz.)

Şekil 3-3 Otomatik Tamamlama Önerisi siz otomatik metin girdisinin adının dört karakterini yazdığınızda görüntülenir.

Adım 2 ve 3’ü izlemek yerine, Ekle menüsünün aşağıda gösterilen Otomatik Metin alt menüsünden seçerek de bir Otomatik Metin girdisi ekleyebilirsiniz.

Otomatik Metin alt menüsü tanımladığınız Otomatik Metin girdilerini listeler. Her girdi, ilk oluşturulduğunda paragraf stiline göre adlandırılmış bir alt menüde bulunur; örneğin Normal stildeki bir paragraf içinden metin seçerek girdi oluşturduysanız, Girdi Normal adlı bir alt menüye yerleştirilir. 3.1.4 Otomatik Düzelt Yazım hatalarını, yanlış yazılmış sözcükleri ve yanlış uygulanmış büyük harf kullanımını otomatik olarak algılamak ve düzeltmek için, Otomatik Düzelt özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, yalnış yazıp bir boşluk bıraktığınızda, Otomatik Düzelt yazdığınız birimi “yanlış" ile değiştirir Otomatik düzeltmeyi siz zkü yazdığınızda Zonguldak Karaelmas Üniversitesi sözcüklerini eklemesi için veya yerleşik Otomatik Düzelt girdileri listesinde bulunan simgeleri eklemek için de kullanabilirsiniz. 27

Microsoft Word 2003
Otomatik Düzelt metin değişikliklerini izlemek, Otomatik Düzelt girdileri oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Otomatik Düzelt girdisine kaydetmek istediğiniz metin ya da grafik önceden girilmişse seçin. 2. Otomatik Düzelt iletişim kutusunu açmak için Araçlar’ı ve Otomatik Düzeltme Seçeneklerini Seçip, Otomatik Düzelt sekmesini tıklayın. 3. Otomatik Düzelt girdilerini etkinleştirmek için, Metni Yazarken Değiştir seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. 4. Değiştirilen metin kutusuna tanımlamak istediğiniz Otomatik Düzelt girdisinin adını yazın. Bir belgeye bu adı yazıp peşinden bir boşluk ya da noktalama işareti verdiğiniz her sefer, Word’ün kendiliğinden Otomatik Düzelt girdisi içeriğini ekleyeceğini unutmayın. 5. Otomatik Düzelt iletişim kutusu açmadan önce metin ya da grafiği seçtiyseniz, içerik Yerine metin kutusuna önceden yerleştirilir. Seçili içeriğin biçimlendirmesini eklemeden kaydetmek için, yerine kutusunun üstündeki Düz Metin seçeneğini seçin. 6. İçerik seçmediyseniz, girdi metnini Yerine kutusuna yazın. 7. Yeni girdiyi tanımlamak ve listeye eklemek için, Ekle düğmesini( ya da girdi adı daha önce kullanıldıysa Değiştir düğmesini) tıklayın.

8. Bir Otomatik Düzelt girdisini kaldırmak için, listede girdiyi tıkladıktan sonra Sil düğmesin tıklayın.

Bu adımları uyguladıktan sonra, Word, tanımladığınız, Otomatik Düzelt girdisinin adını sonuna bir boşluk, sekme, noktalama işareti ya da satır sonu (Enter’a ya da ÜstKrkt+Enter’a basarak eklenir) koyarak her yazdığınızda, hemen girdi metni ile değiştirilecektir. Otomatik Düzelt sekmesinde Otomatik Düzeltme Seçenekleri Düğmesini göster seçeneği işaretliyse, Word 2003 bir Otomatik Düzelt tashihini yeni Otomatik Düzelt Seçenekleri düğmesini kullanarak değiştirmenize olanak tanır. Otomatik Düzelt bir tashih yaptıktan sonra bu düğmeyi aşağıdaki gibi kullanın: 1. Fare işaretçisini( ya da ekleme noktasını) Otomatik Düzelt’in eklediği metnin üzerine getirin. Metnin sol tarafının altında, aşağıda gösterildiği gibi seçenekler düğmesinin kullanılabilir olduğunu gösteren bir çubuk görünecektir.

2. İşaretçiyi çubuğun üstüne taşıyın. Otomatik Düzelt Seçenekleri düğmesi aşağıda görüldüğü gibi belirir.

28

Microsoft Word 2003

3. Düğmeyi tıklayın ve aşağıda gösterilen açılır listeden bir komut seçin.

  

Düzeltmeyi geri almak için, …. Haline Geri Döndür ya da Geri Al komutunu tıklayın. Otomatik Düzelt’in benzer tashihleri daha sonra da yapmasını önlemek için, Otomatik Düzeltmeyi durdur… komutunu seçin. Otomatik Düzelt iletişim kutusunun Otomatik Düzelt sekmesini açmak için, Otomatik Düzelt Seçeneklerini Denetle’yi tıklayın.

3.2 Ekleme Noktasını Yerleştirmek
Bir belge oluşturduktan sonra, onu düzenlemenin ilk adımı ekleme noktasını değişiklik yapmak istediğiniz yere taşımaktır. Ekleme noktasını pencerede görünen bir belge konumuna taşımanın en kolay yolu, farenin sol düğmesini kullanarak o konumu tıklamaktır. Ekleme noktasını belgedeki herhangi bir konuma taşımak için, Tablo 3-1’de listelenen kısayol tuşlarını kullanabilirsiniz.
Tablo 3-1 Ekleme Noktasını Taşımak İçin Kısayol Tuşları

Taşımak için Önceki karaktere Sonraki Karaktere Bir satır yukarıya Bir satır aşağıya Her basışta bir sözcük sola Her basışta bir sözcük sağa Her defasında bir paragraf geriye Her defasında bir paragraf ileriye Satır başına Satır sonuna Belge başına Belge Sonuna Bir ekran aşağı Bir ekran yukarı Bir önceki sayfanın başına Bir sonraki sayfanın başına

Bu kısayol tuşunu kullanın

CTRL+ CTRL+ CTRL+ CTRL+ Home End CTRL+Home CTRL+End Page down Page up CTRL+Pageup CTRL+Pagedown 29

Microsoft Word 2003
Ayrıca, belge penceresinde metni görüntülemek için, yatay ve dikey kaydırma çubuklarını da kullanabilirsiniz. Bir kaydırma çubuğu gizliyse, Araçlar’ı, Seçenekler’i seçip, görünüm sekmesini tıkladıktan sonra, Yatay kaydırma çubuğu ya da Dikey kaydırma çubuğu seçeneğini işaretleyerek görüntüleyebilirsiniz. Bir kaydırma çubuğunu kullanarak gezindiğinizde, ekleme noktasının belge üzerinde yer değiştirmediğine dikkat edin.

3.3 Metni Seçmek
Tablo 3-2 metin seçmek için kısayol tuşlarını özetler. Bu kısayol tuşlarının, Tablo 3-1’de açıklanan ekleme noktasını taşıyan kısayol tuşlarına ÜstKrkt tuşunun eklenmesinden oluştuğuna dikkat edin.
Tablo 3-2 Seçimi genişletmek için kısayol tuşları

Seçimi Genişletmek için Önceki karaktere Sonraki karaktere Bir satır yukarıya Bir satır aşağıya Geçerli sözcüğün başına(ya da sözcük başındaysa önceki sözcüğe) Sonraki Sözcüğün başına Geçerli paragrafın başına(ya da paragraf başındaysa önceki paragrafın başına) Geçerli paragrafın sonuna Satır başına Satır sonuna Belge başına Belge Sonuna Bir ekran aşağı Bir ekran yukarı

Bu kısayol Tuşunu kullanın ÜstKrkt+ ÜstKrkt+ ÜstKrkt+ ÜstKrkt+ ÜstKrkt+CTRL+ ÜstKrkt+CTRL+ ÜstKrkt+CTRL+ ÜstKrkt+CTRL+ ÜstKrkt+Home ÜstKrkt+End ÜstKrkt+CTRL+Home ÜstKrkt+CTRL+End ÜstKrkt+Page down ÜstKrkt Page up

Tek bir metin bloğunu seçmek için klavyeyi kullanmanın bir başka yolu, F8 tuşuna basmak ya da Seçimi Genişlet kipini etkinleştirmek için, durum çubuğundaki SEÇ göstergesini çift tıklamaktır. (Seçimi Genişlet kipini etkinken, SEÇ göstergesi koyu harflerle görüntülenir.) Seçimi Genişlet kipinde çalışırken ÜstKrkt tuşuna basmadan Tablo 3-2’de gösterilen kısayol tuşlarından herhangi birine basarak seçim yapabilirsiniz. Mesela, F8’e bastıktan sonra End’e basarak, satır sonuna kadar tüm karakterleri seçebilirsiniz. Seçimi Genişlet kipini kapatmak için Esc tuşuna basın ya da SEÇ durum çubuğuna çift tıklayın. Ayrıca, seçili metin üzerinde bir düzenleme ya da biçimlendirme yaptığınızda, Seçimi Genişlet kipi kendiliğinden iptal olur. İPUCU: Belgenizin daha büyük kısımlarını seçmek için, F8’e üst üste basabilirsiniz. İlk basış, . Seçimi Genişlet kipini etkinleştirir; ikincisi, geçerli sözcüğü seçer; üçüncüsü, geçerli tümceyi seçer; dördüncüsü, geçerli paragrafı seçer ve beşincisi de tüm belgeyi seçer. Ayrıca, F8’e basıp sonra bir karakter yazarak, seçimi bu karakterin yinelendiği yere kadar genişletebilirsiniz.

30

Microsoft Word 2003
Düzen, Tümünü Seç’i seçerek ya da CTRL+A’ya basarak tüm belgeyi seçebilirsiniz. Seçimi iptal edip ekleme noktasının görünmesini sağlamak için, bir ok tuşuna basın ya da belgedeki bir yere tıklayın.( Seçimi Genişlet kipindeyseniz Esc tuşuna basın ya da SEÇ durum çubuğuna çift tıklayın.)
Tablo 3-3 Metin Seçmek İçin Fare Kısayolları

Bunu seçmek için Metnin herhangi bir bölümü

Sözcük Metin satırı Tümce Paragraf Birden fazla paragraf

Büyük bir metin bloğu

Belgenin tamamı

Üstbilgiler ve altbilgiler

Dipnotlar ve son notlar

Dikey metin bloğu Metin kutusu veya çerçeve

Bunu yapın Seçimin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın, sol fare düğmesini basılı tutun ve sonra işaretçiyi seçmek istediğiniz metnin üzerinde sürükleyin. Sözcüğün herhangi bir yerini çift tıklatın. Sağı gösteren bir oka dönüşene kadar işaretçiyi satırın soluna taşıyın, daha sonra fareyi tıklatın. CTRL tuşunu basılı tutun ve tümcenin herhangi bir yerini tıklatın. Paragrafın herhangi bir yerini üç kez tıklatın. Sağ gösteren bir oka dönüşene kadar işaretçiyi ilk paragrafın soluna taşıyın, sonra sol fare düğmesini basılı tutarak işaretçiyi yukarı veya aşağı sürükleyin. Seçimin başlangıcını tıklatın, sayfayı seçimin sonuna gidin ve sonra ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak seçimin bitmesini istediğiniz yeri tıklatın. Sağı gösteren bir oka dönüşene kadar işaretçiyi metnin herhangi bir bölümünün soluna taşıyın ve sonra üç kez tıklatın. Sayfa Düzeni görünümünde soluk görüntülenen üstbilgi veya altbilgi metnini çift tıklatın. Sağı gösteren bir oka dönüşene kadar, işaretçiyi üstbilgi veya altbilginin soluna Dipnot veya son not metnini tıklatın, işaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar metnin soluna taşıyın ve sonra tıklatın. ALT tuşunu basılı tutarak işaretçiyi metnin üzerinde sürükleyin. İşaretçiyi çerçeve veya metin kutusu kenarlığı üzerinde dört başlı oka dönüşene kadar taşıyın ve sonra tıklatın.

NOT:. Seçimi Genişlet kipini etkinleştirdiyseniz, ÜstKrkt tuşuna basmadan seçimi belgenin istediğiniz noktasına kadar genişletebilirsiniz.

3.4 Seçileni Düzenlemek
Bir ya da birden çok metin bloğu seçtikten sonra, seçilme ya da biçimlendirme komutu uygulamaya hazır olursunuz. 31

Microsoft Word 2003
Yazılan Seçilenin Yerini Alsın seçeneği işaretliyse (Araçlar, Seçenekler, Düzen Sekmesinde), ilk harfi yazdığınızda seçilen metnin tümü silinir ve yerine yazdığınız yeni metin eklenir. Yazılan Seçilenin Yerini Alsın seçeneği işaretli değilse, seçili metin yerinde kalırken seçim iptal olur ve yeni metin önceden seçili olan metnin önüne eklenir. Seçilen metindeki tüm harflerin büyük ya da küçük olmasını değiştirmek( Normal tümce düzeni, tümü küçük harf, TÜMÜ BÜYÜK HARF, Yalnızca İlk Harf Büyük) ya da küçük harfleri büyüğe, büyük harfleri küçüğe dönüştürmek için Biçim’i ve Büyük/Küçük Harf Değiştir’i tıklayın. Ayrıca, ÜstKrkt+F3’e basarak(gerekiyorsa üst üste), çeşitli harf stilleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

Şekil 3-4 Büyük/Küçük Harf Değiştir iletişim kutusu

3.5 Metni Silmek
Metni silmek için, önce silmek istediğiniz bölümü seçin, klavyeden DELETE veya BACKSPACE tuşlarına basarak sözcüğü silin.

3.6 Metni Taşıma
3.6.1 Metni Fare Kullanarak Taşımak ve Kopyalamak Metni fareyle hızla taşıyıp kopyalamak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Metni seçin 2. Fare işaretçisini seçilen metnin üzerine yerleştirin ve aşağıda görüldüğü gibi farenin sol düğmesine basılı tutun.

3. Metni taşımak için, yeni konumuna sürükleyin. Metni kopyalamak için, sürüklerken Ctrl tuşuna basılı tutun. Hedef konumu görünmüyorsa, metni pencerenin kenarına kadar sürükleyin, böylece belge otomatik olarak sürüklediğiniz yöne doğru kayacaktır. Hedef konumu aynı Word belgesinde, farklı Word belgesinde ve hatta başka bir Office uygulamasında olabilir. Metin yeni konumuna eklendiğinde, Word taşınan ya da kopyalanan metnin sonunda aşağıda görülen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görüntüler.

Yapıştırma Seçenekleri Düğmesi 32

Microsoft Word 2003

NOT: Yapıştırma Seçenekleri Düğmesini kullanmak için, Araçlar, Seçenekler Düzen sekmesinde Yapıştırma Seçenekleri’ni Göster seçeneği işaretli olmalıdır.

4. Normalde metni kopyaladığınızda ya da yapıştırdığınızda, metnin biçimlendirmesi de birlikte kopyalanır ya da yapıştırılır. Biçimlendirmesini aktarmadan metni kopyalamak ya da taşımak istiyorsanız, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklayın ve açılır menüden Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir’i ya da Yalnızca Metni Koru’yu tıklayın.

İPUCU: tek bir tuş bileşimine basarak bir paragrafın tümünü seçip taşıyabilirsiniz. Önce ekleme noktasını paragraf içinde herhangi bir yere yerleştirin. Sonra paragrafı yukarı taşımak için ÜstKrkt+Alt+↑ tuşlarına basın. Paragrafı aşağı taşımak için ÜstKrkt+Alt+↓ tuşlarına basın.

3.6.2 Panoyu Kullanarak Metni taşımak ve Kopyalamak Aşağıdaki adımları izleyerek, metni Pano’yu kullanarak da taşıyabilirsiniz. 1. Metni seçin 2. Metni taşımak için Düzen’i, Kes’i seçin ya da CTRL+X’e basın. Bu metni keser, yani belgeden çıkarır ve panoya yerleştirir. Metni kopyalamak için Düzen’i Kopyala’yı seçin ya da CTRL+C’ye basın. Bu metni kopyalar, yani metni belgede bırakırken, kopyasını Pano’ya alır. 3. Ekleme noktasını pano’ya kesilmiş ya da kopyalanmış metni eklemek istediğiniz yere taşıyın. Hedef konumu özgün belgede ya da başka bir belgede olabilir. 4. Düzen’i Yapıştır’ı seçin ya da CTRL+V ye basın. Bu eylem metni yapıştırır, yani belgeye ekler. Word taşınan ya da kopyalanan metnin sonunda, aşağıda gösterildiği gibi Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görüntüleyecektir. Yapıştırma Seçenekleri Düğmesi

5. Normalde metni kopyaladığınızda ya a yapıştırdığınızda, metnin biçimlendirmesi de birlikte kopyalanır ya da yapıştırılır. Biçimlendirmesini aktarmadan metni kopyalamak ya da taşımak istiyorsanız, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklayın ve açılır menüden Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir’i ya da Yalnızca Metni Koru’yu tıklayın.

33

Microsoft Word 2003

Word, metni kesmek, kopyalamak ya da yapıştırmak için iki yol daha sağlar. Yöntemlerden biri, Standart araç çubuğundaki aşağıda gösterilen düğmelerden birini tıklamaktır: Yapıştır

Kes

Kopyala

Metin bloğunu kesip, kopyalamanın bir diğer yolu ise, metin bloğuna sağ düğmeyle tıkladıktan sonra, görüntülenen kısayol menüsünden aşağıda gösterildiği gibi Kes’i ya da Kopyala’yı seçmektir.

Benzer biçimde, metni yapıştırmak için, hedef konumunu farenin sağ düğmesiyle tıkladıktan sonra, kısayol menüsünden Yapıştır’ı seçin. Bir komut seçmeden kısayol menüsünü kaldırmak için Esc tuşuna basın ya da belge içinde bir yeri tıklayın. Pano’ya taşınan bir metin Pano’da korunur ve üst üste yapıştırarak metnin birçok kopyasını ekleme imkânı sunar. Düzen, Office Panosu’nu seçerek pano görev bölmesini görüntüleyebilirsiniz..

Son kopyalanan öğe Kaynak programları gösteren simgeler

İlk kopyalanan öğe

34

Microsoft Word 2003
Şekil 3-5 Office pano bölmesi

 

 

Office panosunu otomatik olarak Göster komutu seçiliyse, Kes ya da Kopyala komutunu kullanıp Pano’ya bir metin ya da grafik bloğu kopyaladıktan sonra arada başak bir işlem yapmadan başka bir bloğu kopyalarsanız, pano görev bölmesi açılır. Ctrl+C tuşlarına iki kez basılınca Office Panosunu göster seçeneği seçiliyse, Ctrl tuşunu basılı tutup, art arda iki kez hızla C’ye bastığınızda pano görev bölmesi otomatik olarak açılır. Office Panosu Simgesini Görev Çubuğunda göster seçeneği işaretliyse, Office Panosu her etkinleştiğinde sistem tepsisinde, Windows görev çubuğunda aşağıda gösterildiği gibi pano simgesi belirir. Office panosunu Göstermeden Topla aktifken, Pano'yu görüntülemeden öğeleri Office Panosu'na kopyalar. Kopyalama Sırasında Görev Çubuğunun Yanında Durumu Göster seçiliyken Öğeleri Office Panosu'na kopyalarken, toplanan öğe iletisi görüntüler. Bu seçenek varsayılan olarak açıktır.

Office Panosu etkinken panoya kopyaladığınız ya da kestiğiniz her metin ya da grafik bloğu 24 bloğa dek kopyalanır. 25. Bloğu kopyalarsanız, Office panosu ilk bloğu atar. Panodaki belirli bir bloğu belgenizde ekleme noktasının olduğu yere yapıştırmak için, pano listesindeki bir öğeyi tıklamanız yeterlidir. İşaretçiyi listedeki metin ya da grafik bloğunun üzerine getirdiğinizde beliren açılır oku tıklayıp, açılan menüden bir komut seçerek de bir bloğu yapıştırabilir ya da onu Pano’dan silebilirsiniz.

3.7 Metin Biçimlendirmeyi Bulmak ve Değiştirmek
Bul komutunu kullanarak, metni, biçimleri ya da paragraf işaretleri ve grafikler gibi özel öğeleri kolayca arayabilirsiniz. 1. Aramayı bir ya da birkaç özel metin bloğu ile sınırlandırmak istiyorsanız, o metni seçin. 2. Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesini görüntülemek için, Düzen, Bul’u seçin ya da Ctrl+F’e basın.

35

Microsoft Word 2003

3. Bul komutunun bulduğu tüm eşleşen metin bloklarını hemen seçmesi için, Aşağıda Bulunan Tüm Öğeleri Vurgula onay kutusunu işaretleyin. Açılır listede, Word’ün aramasını istediğiniz belge kısımlarını seçin; Asıl Belge’yi, Geçerli Seçim’i seçebilir ya da eğer belge bu öğeleri içeriyorsa, Üstbilgiler ve Altbilgiler’i, dipnotlar’ı ya da Açıklamalar’ı seçebilirsiniz. Bul komutunun eşleşen bloklardan her seferinde birini seçmesini sağlamak ve her birini ayrı ayrı görüp çalışabilmek için, Aşağıda Bulunan Tüm Öğeleri Vurgula onay kutunsun temizleyin. 4. Bir ya da daha çok ek arama seçeneğini ayarlamak için bu seçenekler görünmüyorsa, seçenekleri görüntülemek üzere Tüm Seçenekler düğmesini tıklayın ve istediklerinizi seçin. (bkz. Şekil 3-6) Arama seçenekleri ???? özetlenmiştir.

Şekil 3-6 Bul ve Değiştir iletişim kutusu arama seçeneklerinin tümü gösterilirken.

5. Metin aramak istiyorsanız metni Aranan kutusuna girin.(önceki arama metinlerini seçmek için, aşağı oku tıklayın.) Yazdırılmayan bir karakteri ya da başka bir belge öğesini arama metninize eklemek için( örneğin bir sekme karakteri ya da bir grafik nesnesi) Özel düğmesini tıklayın ve menüden uygun seçeneği işaretleyin. ( Tüm Seçenekler düğmesi aktifken) Joker Karakter Kullan seçeneğini işaretlediyseniz, Özel menüsü joker karakter ifadeleri eklemenize de olanak verir ancak bu durumda Özel menüsü yazdırılmayan karakterleri ve belge öğelerini bulmak için o kadar çok seçenek sunmaz. 6. Belirli bir biçimi ya da biçim bileşimini aramak istiyorsanız; Biçim düğmesini tıklayın, bir biçimlendirme türü seçin ve görüntülenen iletişim kutusunda biçimi belirtin. Arama metin kutusuna arama metni girebilir ve biçimlendirmeyi seçebilirsiniz. Word arama metninizle ve belirtilen biçimlendirmeyle eşleşen metni arar. Tüm biçimlendirme betimlemelerinizi kaldırmak için, Biçimlendirme Yok düğmesini tıklayın. 7. Aşağıda Bulunan Tüm Öğeleri Vurgula seçeneğini işaretlediyseniz, Word’ün aranan metnin ve biçimlendirmenin tüm örneklerini bir seferde seçmesini sağlamak için Tümünü Bul düğmesini tıklayın. Aşağıda Bulunan Tüm Öğeleri Vurgula seçeneğini vurgulamadıysanız, Word’ün aranan metnin ve biçimlendirmenin her örneğini tek tek seçmesini sağlamak için Sonrakini Bul düğmesini tıklayın.

36

Microsoft Word 2003
Bul ve Değiştir iletişim kutusu açıkken belgenizi düzenleyebilirsiniz; düzenlemek istediğinizde belgeyi tıklamanız ve aramayı sürdürmek içinse Bul ve Değiştir iletişim kutusunu tıklamanız yeterlidir. 8. Bul ve Değiştir iletişim kutusunu kapatmak için, İptal düğmesini tıklayın.
Tablo 3-4 Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul Sekmesinde Arama Seçenekleri

Bunu Aramak İçin Ekleme noktasından(ya da seçimin başlangıcından) belgenin sonuna dek ve sonra belgenin başlangıcından ekleme noktasına(ya da seçimin başlangıcına) dek üstbilgiler, altbilgiler, açıklamalar ve dipnotlar dahil belgenin tümünü aramak için Ekleme noktasından(ya da seçimin başlangıcından) belgenin( ya da seçimin) sonuna dek üstbilgiler, altbilgiler, açıklamalar ve dipnotlar hariç aramak için Ekleme noktasından(ya da seçimin başlangıcından) belgenin( ya da seçimin) başına dek üstbilgiler, altbilgiler, açıklamalar ve dipnotlar hariç aramak için Yalnızca belirtilen harf duyarlılığındaki metni bulmak için Yalnızca sözcüğün tamamını bulmak için (örneğin, "gir" sözcüğünü arıyorsanız, Word "girilecek" sözcüğünü bulmaz). Arama metninize joker karakter eklemek için Aranan metin kutusuna girdiğiniz arama metnine benzer biçimde okunan tüm metinleri bulmak için (İngilizce metinler için, mesela arama metni there ise, bu seçenek there’in yanı sıra their’i de bulacaktır.) Arama meninin tüm sözcük formlarını bulmak için(İngilizce)

Bunu Seçin Arama yönü açılır listesinde Tümü’nü seçin

Arama yönü açılır listesinde Aşağı’yı seçin

Arama yönü açılır listesinde Yukarı’yı seçin

BÜYÜK/Küçük harf Duyarlı seçeneğini işaretleyin

Yalızca Tam Sözcükleri bul seçeneğini

Joker Karakter Kullan seçeneğini Benzer Okunuşlar(İngilizce)

Tüm sözcük formları(İngilizce)

Arama bittikten sonra, klavyede ÜstKrkt+F4 tuşlarına basarak aynı metni ya da biçimlendirmeyi aramayı sürdürebilirsiniz.

Arama Metninde joker Karakter Kullanmak
Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Bul sekmesindeki ya da Değiştir sekmesindeki Joker Karakter Kullan seçeneğini işaretlerseniz, Aranan metin kutusuna girdiğiniz arama metninize joker karakterler ekleyebilirsiniz. Bulunacak olan:  Herhangi tek bir karakter için ? yazın.

37

Microsoft Word 2003
Örneğin, s?t ile, "süt" ve "sat" sözcüklerini bulabilirsiniz.  Herhangi bir karakter dizisi * yazın.

Örneğin, k*k ile, "kek" ve "kalabalık" sözcüklerini bulabilirsiniz.  Bir sözcüğün başı için < yazın.

Örneğin, <(kül) ile,"küllük" ve "külüstür" sözcüklerini bulabilirsiniz, ancak "dökülen" sözcüğü gibi "kül" sözcüğünü ortasında içeren ifadeleri bulamazsınız  Bir sözcüğün sonu için > yazın.

Örneğin, (in)> ile, "derin" ve "serin" sözcüklerini bulabilirsiniz, ancak "ince" sözcüğü gibi "in" ekini başında bulunduran sözcükleri bulamazsınız. 3.7.1 Metin Biçimlendirmeyi Değiştirmek Değiştir komutunu kullanarak metin ya da biçimlendirmeyi bulup değiştirebilirsiniz. Bul komutu gibi Değiştir komutu da metni, biçimlendirmeyi ya da bir metin ve biçimlendirme bileşimini aramanıza olanak tanır. Bulunan metni ve biçimlendirmesini ya da her ikisini birden değiştirebilirsiniz. 1. Yalnızca bir ya da daha çok belirli metin blokları içinde değiştirme yapmak istiyorsanız metni seçin. 2. Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Değiştir sekmesini görüntülemek için, Düzen, Değiştir’i seçin ya da CTRL+H’ye basın. 3. Seçenekleri ayarlamak istiyorsanız ve seçenekler gözükmüyorsa, görüntülemek için Tüm Seçenekler düğmesini tıklayın ve istediğiniz seçenekleri seçin.

Şekil 3-7 Bul ve Değiştir iletişim kutusunun Değiştir sekmesi tüm seçenekleriyle birlikte görünmektedir.

4. Metin aramak istiyorsanız Aranan kutusuna yazın. (önceki arama metinlerini seçmek için, aşağı oku tıklayın.) Yazdırılmayan bir karakteri ya da başka bir belge öğesini arama metninize eklemek için( örneğin bir sekme karakteri ya da bir grafik nesnesi) Özel düğmesini tıklayın ve menüden uygun seçeneği işaretleyin. (Tüm Seçenekler düğmesi aktifken) 5. Belirli bir biçimi ya da biçim bileşimini aramak istiyorsanız, ekleme noktasının Aranan kutusunun içinde olduğundan emin oldun. Biçim düğmesini tıklayın; bir biçimlendirme türü seçin ve görüntülenen iletişim kutusunda istediğiniz biçimi belirtin. 6. Bulunan metni değiştirmek istiyorsanız, yeni metni Yeni Değer kutusuna yazın. Yeni metne özel bir karakter eklemek için( örneğin bir paragraf işareti), Özel düğmesini tıklayın. 7. Bulunan metnin biçimlendirmesini değiştirmek istiyorsanız, ekleme noktasının Yeni Değer kutusunda olduğundan emin olun ve istediğiniz biçimlendirmeyi önceden açıklandığı gibi 38

Microsoft Word 2003
seçin. Word, seçtiğiniz yeni biçimi Yeni Değer kutusunun altında görüntüleyecektir. Yeni Değer kutusunu boş bırakır ve yeni biçimlendirmeyi seçmezseniz, bulunan her metin bloğunun silineceğini unutmayın. 8. Onay beklemeden metin ya da biçimlendirmenin tüm örneklerini değiştirmek için Tümünü Değiştir düğmesini tıklayın. Değişikliği görüp doğrulamak için Sonrakini Bul düğmesini tıklayın. Sonrakini Bul düğmesini tıkladıysanız Word ilk eşleşen metni vurgulayacaktır. Metin ya da biçimlendirmeyi değiştirmek için Değiştir’i tıklayabilir ve sonraki örneği bulabilir ya da metni değiştirmeden bırakıp bir sonraki örneğe geçmek için Sonrakini Bul’u tıklayabilirsiniz.

3.8 Gözatma Düğmeleriyle Gezinmek
Belgelerinizdeki çeşitli nesne türlerini Gözatma düğmelerini kullanarak hızla bulmak için, aşağıdaki adımları izleyin. 1. Dikey kaydırma çubuğu görüntülenemiyorsa, Araçlar’ı, Seçenekler’i seçin. Seçenekler iletişim kutusunda Görünüm sekmesini tıklayın ve Dikey kaydırma Çubuğu seçeneğini işaretleyin. Dikey kaydırma çubuğunun altında, aşağıda görülen üç Gözatma düğmesini bulacaksınız.

Önceki Göz atılan nesneyi seç

Sonraki

2. Bir Gözatma nesnesini önceden seçtiyseniz Bul sekmesindeki bir arama metni, Gözatılan Nesneyi Seç menüsündeki bir nesne-bu nesnenin belgenizdeki bir sonraki örneğine gitmek için sonraki düğmesini, bir önceki örneğine gitmek içinse Önceki düğmesine tıklayabilirsiniz. Önceki ve Sonraki düğmelerindeki Ekran ipuçları, en son seçtiğiniz Gözatma nesnesini gösterir. Örneğin, en son Gözatma eyleminiz metin bulmak için Bul komutunu kullanmaksa, düğmeler Sonraki Bul/Git(Ctrl+pagedown) ve önceki Bul/Git(Ctrl+pageup) biçiminde etiketlenir ve Word’ün sonraki ya da önceki arama metni örneğini bulmasını sağlar. 3. Bir Gözatma nesnesi seçmediyseniz ya da yeni birini seçmek istiyorsanız, Gözatılan Nesneyi Seç düğmesini tıklayın ve burada gösterilen menüden bir hedef seçin: Açıklama Bölüm Alan Sayfa Tablo Grafik Düzenlemeler Başlık 39 Git Dipnot Sonnot

Microsoft Word 2003
Menüden bir nesne türü seçtiğinizde(alan, sonnot, dipnot, açıklama, bölüm, sayfa, düzenleme, başlık grafik ya da tablo), Word ekleme noktasını o türden sonraki nesneye taşır(sonraki alana, sonnota, dipnota, açıklamaya vb.). Sonra da aynı türden yeni başka nesneler arasında gezinmek için Sonraki ve Önceki düğmelerini kullanabilirsiniz. Düzenlemelere göre göz at nesnesini seçmek Geri Git tuşu (ÜstKrkt+F5) gibi sizi, son yaptığınız düzenleme ya da biçimlendirme eylemlerinin olduğu konumlara taşır.

40

Microsoft Word 2003
4 WORD’DE ETKİLİ BİÇİMLENDİRMELER YAPMAK
4.1 Bir Word Belgesini Doğrudan Biçimlendirmek
Bir Microsoft Office Word 2003 belgesini dört ana düzeyde doğrudan biçimlendirebilirsiniz:    Karakterleri tek tek biçimlendirebilirsiniz. Mesela, yazı tipini değiştirebilir ya da karakterleri kalın veya italik yapabilirsiniz. Bu düzey biçimlendirme bu bölümde ele alınacaktır. Paragrafları tek tek biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, girintiyi ve satır aralıklarını değiştirebilirsiniz. Bu düzey biçimlendirme de bu bölümde verilecektir. Belge bölümlerini biçimlendirebilirsiniz. Bölüm, belgenin yalnızca o kısmına özgü özel biçimlendirmeler uygulamak için oluşturduğunuz bir parçasıdır. Belge bölümlerine uygulayabileceğiniz biçimlendirme türleri arasında gazete biçiminde sütunlar, sayfa kenarlıkları, sayfa numaraları, üst bilgiler ve altbilgiler, kenar boşlukları ve sayfa yapısı vardır. Belgenin tamamını biçimlendirebilirsiniz. Belgenin tümüne uygulanabilen biçimlendirme türleri, belge bölümlerine ayrı ayrı uygulanabilenlerle aynıdır.

4.1.1 Karakterleri Doğrudan Biçimlendirmek Karakter biçimlendirmesini uygulamak içi aşağıdaki adımları izleyin: 1. Bir ya da daha çok metin bloğu seçin ya da yazmak üzere olduğunuz metne biçimlendirme uygulama için ekleme noktasını yeni metnin görünmesini istediğiniz yere yerleştirin.. 2. Karakter biçimlendirmesini uygulayın. Tablo 4-1 uygulayabileceğiniz değişik karakter biçimlendirme türlerini özetler. Her tür için, biçimlendirmeyi uygulamak için üç temel yöntemden hangisini kullanabileceğinizi belirtir:  Biçim’i, yazı Tipini seçerek açabileceğiniz Yazı Tipi iletişim kutusu  Görünüm’ü, Araç Çubukları’nı, Biçimlendirmeyi seçerek görüntüleyebileceğiniz biçimlendirme araç çubuğu  Kısayol tuşları 3. Birinci adımda metin bloğu veya blokları seçmediyseniz, yazmaya başlayın. Ekleme noktasını taşıyana ya da Ctrl+Boşluk Çubuğu’na veya Ctrl+ÜstKrkt+Z’ye basana dek, karakter biçimlendirmesi tüm karakterlere uygulanır. Doğrudan uygulanmış karakter biçimlendirmesi kaldırmak ve paragraf stilince belirlenen karakter biçimlendirmesini geri yüklemek için, metni seçin ve Ctrl+Boşluk Çubuğu’na ya da Ctrl+ÜstKrkt+Z’ye basın.

41

Microsoft Word 2003
Tablo 4-1 metne Uygulayabileceğiniz karakter Biçimlendirmesi türleri

Karakter Açıklama Biçimlendirmesi Türü Yazı Tipi genel karakter türleri: Times New roman, Arial, Courier gibi

Biçimlendirmeyi Uygulamak için Kullanılan yöntemler   Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi) Biçimlendirme araç çubuğu Yazı Tipi iletişim kutusu(Yazı tipi Sekmesi) Biçimlendirme araç çubuğu Kısayol tuşları Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi) Biçimlendirme araç çubuğu Kısayol tuşları Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi) Biçimlendirme araç çubuğu(sadece tek alt çizgi) Kısayol tuşları Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi) Biçimlendirme araç çubuğu Yazı Tipi iletişim kutusu (Yazı tipi Sekmesi) Kısayol tuşları Yazı Tipi iletişim kutusu (Karakter Aralığı Sekmesi) Yazı Tipi iletişim kutusu (Karakter Aralığı Sekmesi) Yazı tipi iletişim kutusu (Karakter Aralığı Sekmesi)

Yazı Tipi Stili

Karakterlerin temel görünüşü: Normal, italik kalın ya da kalın italik

      

Boyut

Karakterlerin boyutu nokta ile ölçülür.

Alt çizgi

Tek, çift,kalın, tireli, noktalı v.b olabilen karakter alt çizgisi. Boşlukları atlayan tek alt çizgi uygulamak için, Yalnızca Sözcükleri’de seçebilirsiniz. Alt çizginin rengi Karakterlerin rengi

Alt Çizgi rengi Renk

   

Efektler

Üstü çizgili, üstü çift çizgili, üst simge, alt simge, gölge Anahat, kabarık, basık v.b KARAKTER ARALIĞI Ölçek Karakterlerin genişlik olarak artacağı ya da azalacağı oran Aralık Geniş ya da dar metin oluşturmak için karakterler arası boşluğa eklenen ya da çıkartılan miktar Konum Karakterlerin taban çizgisinden yükseltildiği ya da alçaltıldığı oran(alt simge ya da üst simge efektlerinin tersine, karakter boyutu küçülmez) Diğer karakter biçimlendirme türleri Animasyonlar Yanıp Sönme, parlama ya da titreme gibi özel görsel efektler

  

Yazı tipi iletişim kutusu (Metin Efektleri 42

Microsoft Word 2003
Karakter Açıklama Biçimlendirmesi Türü Microsoft Word ile oluşturduğunuz metin animasyonları, belgeyi Web sayfası olarak kaydedip bir Web tarayıcı ile açtığınızda görünmeyecektir. Dil Metni düzeltmek için, yazım v dilbilgisi gibi düzeltme araçlarının hangi sözlüğü Türkçe, İngilizce v.b.) kullanacağını denetler Kenarlıklar ve Metnin etrafındaki kenarlıklar Gölgelendirme ve arka plan gölgelendirmesi Biçimlendirmeyi Uygulamak için Kullanılan yöntemler Sekmesi)

Araçlar, Dil, Dil Ayarla

Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu ve tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğu

4.1.2 Yazı Tipi iletişim kutusu ile karakterleri biçimlendirmek Yazı Tipi iletişim kutusunu açmak için, Biçim’i, Yazı Tipi’ni seçin ya da seçili metni farenin sağ düğmesiyle tıklayıp kısayol menüsünden Yazı Tipi’ni seçin.

Şekil 4-1 Yazı Tipi iletişim kutusunun Yazı Tipi Sekmesi.

Şekil 4-2 Yazı Tipi iletişim kutusunun karakter aralığı Sekmesi

43

Microsoft Word 2003
4.1.3 Biçimlendirme Araç Çubuğuyla karakterleri Biçimlendirmek Geçerli seçime ya da ekleme noktasının konumuna karakter biçimlendirme özellikleri uygulamak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Yazı Tipi Kalın Kenarlık Altı Çizili

Yazı Tipi Boyutu

İtalik

Yazı tipi rengi

4.1.4 Karakterleri Kısayol Tuşlarıyla biçimlendirmek Seçili metne ya da ekleme noktasının konumuna karakter biçimlendirmesi uygulamak için Tablo 4-2’deki kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Tablo 4-2 Karakter biçimlendirme kısayol Tuşları

Karakter Biçimlendirme Seçeneği KALIN İtalik Altı Çizili Çift Alt Çizgili Yalnızca Sözcükler Alt Çizgili

Kısayol Tuşu Ctrl+K Ctrl+T Ctrl+ÜstKrkt+A Ctrl+ÜstKrkt+D Ctrl+ÜstKrkt+W

4.2 Paragrafları Biçimlendirmek
4.2.1 Paragrafları hizalamak Paragraf biçimlendirmesi paragrafın tümünün görünümü etkiler. Genelde, paragrafı biçimlendirmenin en iyi yolu, uygun stilleri uygulamaktır. Örneğin bir paragrafı ortalamak ya da sol girintisini arttırmak isteyebilirsiniz. Belgemizdeki Paragrafların hizalanması için Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Paragraf Hizalama Düğmelerini kullanıyoruz. Bunun için hizalanmasını değiştirmek istediğimiz paragrafın herhangi bir noktasını seçip, sola hizalama için Sola Hizala düğmesine( Hizala düğmesine ( ), ortaya hizalama için Ortala düğmesine ( ), sağa hizalama için Sağa

), paragrafı her iki tarafa

yaslamak için İki yana Yasla düğmesine (

) düğmelerini kullanıyoruz.

44

Microsoft Word 2003
4.2.2 Paragrafları Girintilemek Metnin konumunu belirleyen birçok etken vardır. Kenar Boşlukları bir sayfadaki tüm metnin kenardan uzaklığını belirlerken, paragraf girintisi ve hizalaması paragrafların kenar boşlukları arasına nasıl sığacağını belirler. Ayrıca satırlar arasında ve paragraflardan önce ve sonra ne kadar boşluk olacağını belirleyebilirsiniz. Metni konumlandırma ve hizalama Kenar boşlukları ana metin bölgesinin toplam genişliğini belirler; bir başka deyişle bu bölge, metin ve sayfa kenarı arasındaki aralıktır. Girintiler, paragrafın sol veya sağ kenar boşluklarına olan uzaklığını belirler. Kenar boşluklarının içinde, bir paragrafın veya paragraf grubunun girintisini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca, paragrafı sol kenar boşluğundan çeken negatif girinti (çıkıntı olarak da adlandırılır) de oluşturabilirsiniz. Ayrıca asılı bir girinti de oluşturabilirsiniz; burada paragrafın ilk satırı girintili değildir ancak geri kalan satırların hepsi girintilidir.

Sayfa kenar boşlukları Paragraf girintileri Yatay hizalama paragraf kenarlarının görünümünü ve yönlendirmesini belirler: sola hizalı, sağa hizalı, ortalanmış veya iki yana hizalı. Örneğin, sola hizalı bir paragrafta (en çok kullanılan hizalama şekli) paragrafın sol kenarı, sol kenar boşluğuna yaslıdır. Dikey hizalama paragrafın üst ve alt kenar boşluklarına göre konumunu belirler. Bu, metni sayfanın üst kısmında, alt kısmında veya ortasında tam olarak konumlandırabileceğiniz veya paragrafları sayfa ilerledikçe aralarında eşit aralıklar oluşacak şekilde dikey olarak iki yana yaslayabileceğiniz için, örneğin bir başlık sayfası oluştururken yararlıdır. Paragraf girintilendirme üzerine örnekler:  İlk satır girintili metin

Asılı girintili metin 45

Microsoft Word 2003

Negatif girintili metin

Bir metnin girintilerini değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın: 4.2.2.1 Birinci satır girintisi oluşturma Girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı seçin. Yatay cetveli göremiyorsanız, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın. Yatay cetvelde, İlk Satır Girintisi işaretçisini metnin başlamasını istediğiniz yere konumlandırmak için sürükleyin.

İpucu İlk satır girintisinin daha ince bir şekilde ayarlanması için Biçim menüsü, Paragraf komutu Girintiler ve Aralıklar sekmesindeki seçenekleri seçebilirsiniz. Girinti'nin altında Özel listesinde, İlk satırı tıklatın, sonra istediğiniz diğer seçenekleri ayarlayın. 4.2.2.2 Tüm paragrafın sol girintisini artırma veya azaltma Değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin. Biçimlendirme araç çubuğunda, Girintiyi Artır simgesini veya Girintiyi Azalt simgesini tıklatın.

Microsoft Word, girintiyi bir sekme durağı kadar artırır. Girintinin konumunu değiştirmek isterseniz, önce farklı bir sekme durağı ayarlayabilirsiniz. 4.2.2.3 Tüm paragrafın sağ girintisini değiştirme Değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin. Yatay cetveli göremiyorsanız, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın. Yatay cetvelde, Sağ Girinti işaretçisini metnin başlamasını istediğiniz yere konumlandırmak için sürükleyin.

4.2.2.4 SEKME tuşunu kullanarak bir girinti ayarlama Araçlar menüsünde, önce Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni sonra Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın. Yazdıkça otomatik olarak'ın altında, Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarla onay kutusunu seçin. 46

Microsoft Word 2003
Paragrafın ilk satırını girintilendirmek için satırın önünü tıklatın. Tüm paragrafı girintilendirmek için ilk satır dışındaki herhangi bir satırın önünü tıklatın. SEKME tuşuna basın. NOT: Girintiyi kaldırmak için, ekleme noktasını taşımadan önce GERİ AL tuşuna basın. Ayrıca Düzen menüsünden Geri Al'ı da tıklatabilirsiniz. 4.2.2.5 Asılı girinti oluşturma İçinde asılı girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı seçin. Yatay cetveli göremiyorsanız, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın. Yatay cetvel üzerinde, Asılı Girinti işaretçisini girintinin başlamasını istediğiniz yere sürükleyin.

İpucu Asılı girinti ayarlama konusunda daha yüksek hassasiyet elde etmek için Girintiler ve Aralık sekmesini kullanın (Biçim menüsü, Paragraf komutu). Girinti altında Özel listeden Asılı'yı seçin. Değer kutusunda, asılı girinti için aralık miktarını ayarlayın. 4.2.2.6 Negatif bir girinti oluşturma Sol kenar boşluğunda girinti oluşturmak istediğiniz paragrafı seçin. Yatay cetveli göremiyorsanız, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın. Yatay cetvelde, Sola Girinti işaretçisini paragrafın başlamasını istediğiniz yere sürükleyin.

47

Microsoft Word 2003
4.2.3 Paragraf ve Satır aralığını değiştirmek Satır aralığı bir paragrafta metin satırları arasındaki dikey aralığın büyüklüğünü belirler. Paragraf aralığı, paragrafın üstündeki veya altındaki aralığın büyüklüğünü belirler. Bir satır büyük metin karakteri, grafik ve formül içeriyorsa, Microsoft Office Word o satır için aralığı artırır. Paragraftaki tüm satır aralıklarının eşit olması için tam aralamayı kullanın ve satıra en büyük karakteri veya grafiği sığdırabilecek miktarda bir aralık belirleyin. Öğeler kesik görünürse, aralama miktarını artırın. 1. Satır aralığını değiştirmek istediğiniz paragrafı seçin. 2. Biçimlendirme araç çubuğunda Paragraf grubunda Satır Aralığı'nı ( 3. Aşağıdakilerden birini yapın: Yeni bir ayar uygulamak için, istediğiniz satır aralığı sayısını seçin. Örneğin, 2,0 değerini tıklatırsanız seçilen metin çift aralıklı olur Daha hassas aralık ölçüleri ayarlamak için Biçim Menüsünden Paragraf’a seçeneğini tıklatın, Aralık altında istediğiniz seçenekleri belirleyin. 4.2.3.1 Satır Aralığı Seçenekleri  Tek Bu seçenek satırdaki en büyük yazı tipine ve beraberinde küçük bir miktar fazladan boşluğa uygun bir aralık bırakır. Fazladan boşluğun miktarı kullanılan yazı tipine bağlı olarak değişir.  1,5 satır Bu seçenek tek satır boşluğunun bir buçuk katıdır.  Çift Bu seçenek tek satır boşluğunun iki katıdır.  En az Bu seçenek, satırdaki en büyük yazı tipi veya grafiğin sığabileceği en küçük satır aralığını ayarlar.  Tam Bu seçenek Microsoft Office Word'ün ayarlamadığı sabit satır aralığını ayarlar.  Birden çok Bu seçenek, tek satır aralığından belirttiğiniz yüzdeye göre artırılan veya azaltılan bir satır boşluğunu ayarlar. Örneğin, satır boşluğunu 1,2'ye ayarlamak, boşluğu yüzde 20 artırır. ) tıklatın.

4.3 Paragraf biçimini kopyalamak
Metin biçimlendirmesi ve kenarlık ve dolgular gibi bazı temel grafik biçimlendirme özelliklerini uygulamak için, Standart araç çubuğundaki Biçim Boyacısı'nı kullanabilirsiniz.

Kopyalamak istediğiniz biçimlendirmeye sahip metin veya grafiği seçin. Standart araç çubuğunda Biçim Boyacısı'nı tıklatın. İşaretçi fırça simgesi görünümü alır. çift tıklatın.

Birden çok metin veya grafik bloğuna biçimlendirme uygulamak için, Biçim Boyacısı'nı Biçimlendirmek istediğiniz metin veya grafiği tıklatın.

Birden çok metin veya grafik bloğuna biçimlendirme uyguluyorsanız, teker teker her birini seçin.

48

Microsoft Word 2003
İpucu: Grafikler için, Biçim Boyacısı en iyi Otomatik Şekiller gibi çizim nesneleriyle çalışır. Bununla birlikte, bir resimden de biçimlendirme (resmin kenarlığı gibi) kopyalayabilirsiniz; ancak bunun için, resmin kaydırma stilinin Metinle Aynı Hizaya (Çizim araç çubuğunda Çiz'i tıklatın ve Metin Kaydırma'nın üzerine gelin) dışında bir seçeneğe ayarlanmış olması gerekir. Biçim Boyacısı WordArt metnindeki yazı tipini ve yazı tipi boyutunu kopyalayamaz.

4.4 Sekme Durağı Eklemek
Sekmeler tablo yapmaksızın, metin içerisinde sütunlar oluşturmamıza ve düzgün bir hizalama yapmamıza yardımcı olan metin içerisindeki durak noktalarıdır. Oluşturmuş olduğumuz sekme durakları arasında klavyemizin Tab tuşu ile dolaşabiliriz. Klavyemizdeki ―Tab‖ tuşuna her basışımızda Word’ün standart olarak atadığı (genelde 1 cm.) yeni sekme durağına gideriz. Sekme duraklarını kendimiz de ayarlayabiliriz. 4.4.1 Sekme Duraklarını Ayarlamak Belgenizin sol tarafına, ortasına veya sağ tarafına elle sekme durakları yerleştirmek için cetvelden yararlanabilirsiniz. NOT Belgenin üzerindeki yatay cetveli görmüyorsanız, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın Cetvelin sol kenarındaki Sekme Seçici'yi istediğiniz sekme türünü gösterene kadar tıklatarak ve cetveli istediğiniz konumda tıklatarak kısa sürede sekme ayarlayabilirsiniz. Ancak ne tür bir sekme durağı kullanmalısınız?

Sekme seçici. Sekme duraklarının tüm türleri arasında geçiş yapmak için tıklatın. Sekme durakları yatay cetvel boyunca konumlandırılır.

49

Microsoft Word 2003
4.4.2 Sekme Duraklarını Ayarlamak İçin Yatay Cetveli Kullanmak

Varsayılan olarak, yeni bir belge açtığınızda cetvelde herhangi bir sekme durağı olmaz. Sekme seçicideki son iki seçenek asıl olarak girintiler içindir. Cetveldeki girinti işaretleyicilerini kaydırmak yerine bunları ve daha sonra cetveli tıklatarak girintilerin konumunu belirleyebilirsiniz. İlk Satır Girintisi seçeneğini sonra da, paragrafın ilk satırının başlamasını istediğiniz noktada yatay cetvelin üst yarısını tıklatın. Asılı Girinti seçeneğini sonra da paragrafın ikinci ve diğer tüm satırlarının başlamasını istediğiniz noktada yatay cetvelin alt yarısını tıklatın. Bir çubuk sekmesi durağı ayarladığınızda, sekme çubuğunu ayarladığınız yerde dikey bir çubuk çizgisi görüntülenir. (SEKME tuşuna basmanıza gerek yoktur.) Çubuk sekmesi, üstü çizili biçimlendirmeye benzer, ancak paragrafınız boyunca çubuk sekmesi durağının olduğu yerden dikey olarak iner. Diğer sekme türleri gibi bunda da paragrafınızın metnini girdiğiniz noktanın öncesine veya sonrasına bir çubuk sekmesi durağı atayabilirsiniz. Bir sekme durağını, cetvel dışına doğru (yukarı veya aşağı) kaydırarak kaldırabilirsiniz. Fare düğmesini bıraktığınızda sekme durağı kaybolur. Ayrıca mevcut sekme duraklarını cetvel üzerinde sola veya sağa kaydırarak farklı bir konuma getirebilirsiniz. NOT: Birden fazla paragraf seçildiğinde, yalnızca ilk paragrafın sekmeleri cetvelde görüntülenir. Sol Sekme sağa doğru ilerleyecek metnin başlangıç konumunu ayarlar. Orta Sekme Metnin ortasının konumunu ayarlar. Sağ Sekme metnin sağ ucunu ayarlar. Yazarken metin sola doğru hareket eder. Odalık Sekme metnin bir ondalık noktasına göre hizalar. Rakamın uzunluğundan bağımsız olarak, ondalık noktası aynı konumda kalır. Çubuk Sekme metni konumlandırmadığı için farklı olandır. Sekme konumuna dikey çubuk ekler. İlk Satır Girintisi İlk satır girintisini konumlar Asılı Girintisi Asılı satır girintisini konumlar. Sekme duraklarınızı, cetveli tıklatarak belirleyemeyeceğiniz kadar duyarlı konumlara yerleştirmek isterseniz, Sekmeler iletişim kutusunu (Biçim menüsü) kullanabilirsiniz.

50

Microsoft Word 2003
4.4.2.1 Varsayılan Sekme Durakları Arasındaki Aralığı Değiştirme Elle sekme durakları ayarlarsanız, elle ayarladığınız sekme durakları varsayılan sekme duraklarının ayarını bozar. Elle cetvelde ayarlanan sekme durakları varsayılan sekme durağı ayarlarını geçersiz kılar. 1. Biçim menüsünde Sekmeler’i seçin. 2. Sekmeler iletişim kutusu açılır.

3. . Varsayılan sekme durakları kutusuna, varsayılan sekme durakları arasında olmasını istediğiniz aralık miktarını girin. 4.4.2.2 Öncü karakterli sekme ayarlama Biçim menüsünden Sekmeler'i tıklatın. Sekme durağı yeri'nde, yeni sekme için bir konum girin veya öncü karakterler eklemek istediğiniz var olan bir sekme durağını seçin. Hizalama'nın altından sekme durağında yazılmış metin için hizalama seçin. Öncü'nün altından istediğiniz öncü seçeneğini tıklatın ve sonra Ayarla'yı tıklatın.

4.5 Sözcüklere veya paragraflara gölgelendirme uygulama
Belgenize grafik tasarımı öğesi eklemek için gölgelendirmeyi kullanabilirsiniz. Belgenizin kısımlarını gölgelendirmek için bir tema rengi seçerseniz, belgeniz için farklı bir tema tercih ettiğinizde gölgelendirme rengi değişir. NOT: Microsoft Office Word 2003 uygulamasında sözcükleri veya paragrafları gölgelendirerek belgede görsel çekicilik oluşturabilirsiniz. Vurgula komutu, belgeyi gözden geçirirken veya düzenlerken kullanabileceğiniz daha sınırlı bir renk seçimi sunar

4.6 Sözcüğe veya paragrafa gölgelendirme uygulama
1. Gölgelendirme uygulamak istediğiniz sözcük veya paragrafı seçin. 2. Biçim menüsünden Kenarlıklar ve Gölgelendirme’yi seçin. Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunda aşağıda görüldüğü üzere Gölgelendirme Sekmesini tıklayın.

51

Microsoft Word 2003

3. Düz bir gölge rengi uygulamak için, Dolgu alanında bir renk seçin. Standart bir renk seçmek için, paletteki renklerden birini tıklayın. Daha geniş bir standart renk kümesi içinden seçmek ya da özel bir renk oluşturmak için, Tüm Renkler düğmesini tıklayın. Ve Renkler iletişim kutusunda seçiminiz yapın. Düz bir gölge rengi istemiyorsanız, paletin üstündeki Dolgu Yok’u seçin. 4. Bir gölge deseni uygulamak için, Desenler alanındaki Sil açılır listesinden bir desen seçin. Sonra da Renk açılır paletinden desen için bir renk seçin. Desen istemiyorsanız, Stil listesinde Yok’u seçin. 5. Belgenizin gölgelenecek kısmını değiştirmek istiyorsanız, kenarlık uygulamak için Uygulanacak Yer Liste kutusundan bir öğe seçin. 6. Önizleme alanındaki örnek gölgelendirme istediğiniz görünüme sahip olduğunda Tamam, düğmesini tıklayın.

52

Microsoft Word 2003
5 Tablo, Sütun ve Listeleri Kullanmak
Bir tablo, metin ve grafiklerle doldurabileceğiniz hücre satırlarından ve sütunlarından oluşur. Tablolar genellikle bilgileri düzenlemek ve sunmak amacıyla kullanılır.

Tabloları ilginç sayfa düzenleri veya bir Web sayfasında metin, grafik ve yuvalanmış tablolar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Tablo bölümleri
Tabloların değişik kısımlarının nasıl adlandırıldığını bilmek işinize yarayabilir.

Sütun Satır Hücre Bir tablonun bazı bölümleri yalnız Standart araç çubuğunda Göster/Gizle tüm biçimlendirme işaretlerini görüntülediğinizde görülebilir. düğmesini tıklatıp

53

Microsoft Word 2003

Tablo taşıma tutamacı Satır sonu işareti Tablo yeniden boyutlandırma tutamacı Hücre sonu işareti

5.1 Bir Tablo Oluşturmak
5.1.1 Araç Çubuğunu Kullanarak Tablo Ekleme Ekleme noktasının olduğu yerde bir tablo oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Standart araç çubuğunda, aşağıda gösterilen Tablo Ekle düğmesine tıklayın.

2. Sol fare düğmesine basın ve istediğiniz tablo hücrelerinin sayısını ve yerleşimin seçmek için, aşağıda görüldüğü gibi sağa ve aşağıya doğru sürükleyin.

Yeni tablo boş satır ve sütun hücrelerinden oluşacaktır. Bu hücreleri tanımlayan çizgilere kılavuz çizgiler denir ve çeşitli yollarlar gösterilebilirler. Bir kenarlık, Word ekranında, belgenin yazdırılmış çıktısında ve tarayıcıdan bakılan bir Web sayfası belgesinde görünen bir çizgidir. Bir kenarlığı kaldırırsanız, kılavuz çizgileri Word ekranında görünen ancak yazdırıldığında ya da bir tarayıcıda görünmeyen açık gri renkle işaretlenir. Bu çizgi, ancak Tablo menüsündeki Kılavuz Çizgilerini Göster seçeneği işaretliyse ekranda görünür. İpucu: Bir tablo eklediğinizde ne kadar satıra ihtiyaç duyacağınızı bilmiyorsanız, tek satırı seçin. Tablo metnini girerken son hücrede Sekme tuşuna basarak tablo sonuna yeni satırlar eklemek kolaydır.

İpucu: Bir belgenin en başına tablo ekler ve sonra bu tablonun üzerine metin eklemek isterseniz, metni yazmak için ekleme noktasını tablo üzerinde gereken yere taşıyamazsınız. Bunu aşmak için, 54 ekleme noktasını tablonun ilk satırındaki herhangi bir yere getirin ve CTRL+ÜstKrkt+Enter’a basın. Bu, tablonun üzerine yeni bir paragraf ekler.

Microsoft Word 2003
5.1.2 Tablo Ekle Komutunu Kullanma Bu yordamı, tablo belgeye eklenmeden önce tablo boyutları ve biçimi hakkında seçimler yapmak için kullanın. Tabloyu oluşturmak istediğiniz yeri tıklatın. Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelip Tablo'yu tıklatın. Tablo boyutu altında, sütun ve satır sayısını seçin. Otomatik Sığdırma hareketi altında tablo boyutunu ayarlamak için seçenekleri belirleyin. Yerleşik bir tablo biçimi kullanmak için Otomatik Biçimlendir'i tıklatın. İstediğiniz seçenekleri belirleyin. 5.1.3 Bir Tablo İçinde Başka Bir Tablo Oluşturma Web sayfası tasarımı için iç içe geçmiş tablolar (iç içe geçmiş tablo: Bir tablo hücresinin içine eklenmiş bir tablo. Sayfayı yerleştirmek için bir tablo kullanırsanız ve bilgileri düzenlemek üzere bir başka tablo kullanmak isterseniz, iç içe geçmiş bir tablo ekleyebilirsiniz.) oluşturun. Web sayfasını, içinde değişik tabloların bulunduğu büyük bir tablo olarak düşünün; metni ve grafikleri tablonun farklı hücrelerine koymak, sayfanızın farklı kısımlarını düzenlemenize yardımcı olacaktır. Tablo menüsünde Tablo Çiz'i tıklatın. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğu görünür ve işaretçi kurşun kaleme dönüşür. Kalemi iç içe geçmiş tabloyu yerleştirmek istediğiniz hücreye (veya başka bir tablo içindeki tabloya) konumlandırın. Yeni tabloyu çizin. Tablo sınırlarını tanıtmak için bir dikdörtgen çizin. Sonra da dikdörtgenin içine sütun ve satır çizgilerini çizin. İç içe geçmiş tabloyu oluşturmayı tamamladığınızda, bir hücreyi tıklatın ve yazmaya veya grafik eklemeye başlayın. NOT: Önceden var olan bir tablonuz varsa onu kopyalayıp başka bir tablonun içine yapıştırabilirsiniz. 5.1.4 Tabloya İçerik Eklemek Tablodaki bir hücreye metin ya da grafik eklemek için, hücreyi tıklayın ve metni yazın ya da grafiği ekleyin. Hücrenin sağ kenarına vardığınızda, Word’ün metni sonraki satıra kaydırdığına ve gerekiyorsa, yeni metne uyacak biçimde tüm satırın yüksekliğini arttırdığına dikkat edin. Bir hücreye yazarken Enter’a basarsanız. Word hücrenin içerisinde yeni bir paragraf ekler. Önceki bölümlerde anlatılan standart düzenleme ve biçimlendirme yöntemlerini kullanarak, bir hücre içinde metni düzenleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz. İpucu: Bir tabloyu başka bir tablonun hücresine ekleyip iç içe tablolar oluşturabilirsiniz. Bunun için, ekleme noktasının içine tablo konacak hücreye yerleştirin ve tabloyu eklemek için bu bölümde verilen yöntemlerden birini kullanın. 55

Microsoft Word 2003

Ekleme noktasını başka bir hücreye taşımak için ya hücreyi tıklayın ya da ok tuşlarını kullanın. Sonraki hücreye geçmek(satırdan satıra) ve içerdiği metni seçmek için, Sekme tuşuna basın. Tablonun son hücresindeyken sekme tuşuna basmak tablonun sonuna yeni bir satır ekler. İpucu: Bir tablo hücresine sekme karakteri eklemek için Ctrl+Sekme’ye basın.

5.2 Tablolara Hücre, Satır Ve Sütun Eklemek Ve Kaldırmak
Satırlar, sütunlar ya da hücre grupları eklemek ya da silmek için, tablonun uygun kısmını seçin. Bir hücreyi, satırı ya da sütunu aşağıdaki gibi kolayca seçebilirsiniz.

Tek bir hücreyi seçmek için burayı tıklayın.

Bir satırı seçmek için burayı tıklayın.

Bir sütunu seçmek için fare işaretçisini tıklayın.

Tek bir hücreyi, satır ya da sütunu seçtikten sonra, yeni hücreleri, satırları ya da sütunları seçmek için sürükleyebilirsiniz. ÜstKrkt tuşunu basılı tutarken bir ok tuşuna basarak da istediğiniz hücre bloğunu seçebilirsiniz. Ekleme noktasını tablo içerisindeki herhangi bir yere yerleştirip ALT+5’e basarak, tablonun tamamını seçebilirsiniz. 1. Var olan bir tabloya tam satır ya da tam sütun eklemek için, o konumun hemen altındaki satırları seçin; aşağıdaki örnekte olduğu gibi, eklemek istediğiniz satır sayısı kadar satırı seçin. 56

Microsoft Word 2003

Satır 2’ni üstüne iki satır eklemek için, buradaki gibi iki satır seçin.

2. Benzer biçimde sütun eklemek için, yenilerini eklemek istediğiniz konumun sağında, eklemek istediğiniz sayıda sütun seçin. 3. Tablonun en altına bir ya da daha çok yeni satır eklemek için, metni seçmeden ekleme noktasını tablonun hemen altına yerleştirebilirsiniz.( bunun yerine, ekleme noktası son hücredeyken Sekme tuşuna basarak, tablo sonuna tek bir satır ekleyebilirsiniz.) 4. Satır ekliyorsanız, Standart araç çubuğundaki Satır ekle düğmesini ekliyorsanız, Sütun Ekle düğmesine tıklayın. , sütun

Not: Standart araç çubuğunda gerçekte sadece tek bir tablo ekleme noktası vardır. Tablo satırları, sütunları ya da hücreleri seçildiğinde, düğme Satır Ekle, Sütun Ekle, ya da Hücre ekle biçiminde değişir. Hiçbir metin seçili değilse, düğme Tablo Ekle biçiminde değişir ve yeni tablo ekler.

Başka bir seçenek ise, seçimi farenin sağ düğmesiyle tıklayıp açılan menüden Satır Ekle, ya da Sütun Ekle’yi seçmektir. Satır Ekle düğmesine bastıktan ya da kısayol menüsünden Satır Ekle’yi seçtikten sonra, daha önce(1. Adımda) gösterilen örnek tablo şuna benzer.

Word her tablo hücresinin sonunu bir hücre sonu işaretiyle ve her tablo satırının sonunu da satırının sağında, tablonun dışında bir satır sonu işaretiyle işaretler. Bu işaretleri, Standart araç çubuğundaki Göster/Gizle düğmesini tıklayarak görünür yapabilirsiniz. 1. Adımda satır eklemek istiyorsanız, ister görünsünler ister görünmesinler seçiminize satır sonu işaretlerini eklemelisiniz. Tablonun sağ kenarına sütun eklemek için, Sütun Ekle düğmesini tıklamadan önce, tüm satır sonu işaretlerini burada gösterildiği gibi seçin.

57

Microsoft Word 2003
Tablonun, sağına yeni bir sütun eklemek için, fare işaretçisini tıklayın.

Hücre sonu işareti Satır sonu işareti Tam satırları ya da sütunları eklemeden bir ya da daha çok hücreden oluşan bir blok eklemek için, aşağıdaki adımları izleyin: 1. Eklemek istediğiniz hücre sayısı ve yerleşimindeki var olan hücre bloğunu seçin. 2. Standart araç çubuğundaki Hücre Ekle Düğmesini tıklatın. Word, .aşağıda gösterilen iletişim kutusu-nu görüntüler.

3. Word’ün yeni hücreleri eklerken var olan hücreleri sağa kaydırması için Hücreler’i Sağa Kaydır’ı ya da aşağı kaydırması için Hücreler’i Aşağı Kaydır’ı seçin. Tüm satır ya da tüm sütun eklemek için ise Tüm satır ya da tüm Sütunu ekle komutu kullanabilirsiniz. Tablo satırlarını, sütunlarını ya da hücrelerini silmek için onları seçip farenin sağ düğmesiyle açılan kısayol menüsünden Satır Sil, Sütun Sil ya da hücre Sil’i seçebilirsiniz. Başka bir yol ise Tablo menüsünden Sil’i ve alt menüden Satır, Sütun ya da Hücre’yi seçebilirisiniz. Tüm tabloyu silmek için alt menüden Tablo’yu da seçebilirsiniz. Satırın ya da sütunun tamamını içermeyen bir blok seçtiyseniz ve hücreleri silmeyi seçerseniz, Word geri kalan hücrelerin silme işleminden sonra nasıl düzenleneceğini seçmenize imkân sağlayan Hücre Sil iletişim kutusunu görüntüler.

Satır, sütun ya da hücrelerin içeriğini silmek için Satır, sütun ya da hücreleri seçtikten sonra Delete tuşuna basın.

58

Microsoft Word 2003
5.3 Tablo Hücrelerini Boyutlandırma
5.3.1 Tablonun Tümünü Yeniden Boyutlandırma Sayfa düzeni görünümünde, tablonun sağ alt köşesinde tablo yeniden boyutlandırma tutamacı belirene kadar imleci tablonun üstünde tutun. İmleci, çift uçlu ok görününceye kadar tablo yeniden boyutlandırma tutamacı üstünde tutun.

Tablo istediğiniz boyuta gelinceye kadar tablo sınırlarını sürükleyin NOT: Bir Web sayfasında veya Web düzeni görünümünde çalışıyorsanız, pencere boyutunu değiştirdiğinizde, pencereye sığması için tablonun otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını ayarlayabilirsiniz. Tabloyu tıklatın. Tablo menüsünden Otomatik Sığdır'ı işaretleyin, sonra Pencereye Otomatik Sığdır'ı tıklatın. 5.3.2 Sütun Genişliğini Değiştirme İmleci, yeniden boyutlandırma imleci şeklini alıncaya kadar sütun sınırının üzerinde tutun ve sonra sütun istediğiniz genişliğe gelinceye kadar sınırı sürükleyin. NOTLAR: Sütun genişliğini belirli bir ölçüye getirmek için sütun içinde bir hücreyi tıklatın. Tablo menüsünde, Tablo Özellikleri'ni tıklatıp Sütun sekmesini tıklatın. İstediğiniz seçenekleri belirleyin. Tablo içindeki sütunları otomatik olarak içeriğe göre ayarlamak istiyorsanız bir tabloyu tıklatın, Tablo menüsünde Otomatik Sığdır'ın üstüne gidin ve İçindekilere göre Otomatik Sığdır'ı tıklatın. Sütun genişliği ölçülerini görüntülemek için bir hücreyi tıklatın ve sonra ALT tuşunu basılı tutarak cetvel üzerindeki işaretçileri sürükleyin. 5.3.3 Satır Yüksekliğini Değiştirme İmleci, yeniden boyutlandırma imleci simgesi şeklini alıncaya kadar taşımak istediğiniz satır sınırında tutun ve sonra sınırı sürükleyin. NOTLAR: Satır yüksekliğini belirli bir ölçüye getirmek için satırdaki bir hücreyi tıklatın. Tablo menüsünden Tablo Özellikleri'ni tıklatıp Satır sekmesini tıklatın. İstediğiniz seçenekleri belirleyin. Sıra yüksekliği ölçülerini görüntülemek için bir hücreyi tıklatın, dikey cetvel üzerinde işaretçileri sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun. 5.3.4 Birden Çok Sütun Ve Satırı Aynı Boyuta Getirme 1. Aynı boyuta getirmek istediğiniz sütunları veya satırları seçin. 2. Sütunları Eşit Olarak Dağıt veya Satırları Eşit Olarak Dağıt simgesini tıklatın .

Bir ya da daha çok hücre genişliğini, içeriğine uyum sağlayacak şekilde hızla ayarlayabilirsiniz. Bunun için, hücreyi ayda hücreleri hızlıca seçin ve seçimin en sağındaki dikey kılavuz çizgiyi çift tıklayın. Bir sütundaki hücrelerin tümünü ayarlamak için, hücreleri seçmeden sağ kılavuz çizgiyi çift tıklamanız yeterlidir.

59

Microsoft Word 2003

Word’ün bu hücre genişliğini en geniş hücre içeriğine uyacak biçimde ayarlaması için Çift tıklamadan sonra aşağıdaki gibi gözükecektir.

… bu dikey kılavuz çizgiyi çift tıklayın.

5.4 Tablo içeriklerini, Satırlarını, Sütunlarını Taşımak ve Kopyalamak
Tablo içindeki satır ya da sütunları taşımak için, tüm satır ya da sütunları seçip, yeni konumlarına sürüklemek için fareyi kullanın. Satır ya da sütunları kopyalamak için sürüklerken Ctrl tuşuna basılı tutun. Satırları seçerken satır sonu işaretlerini de seçmelisiniz yoksa sadece hücre içeriklerini taşır ya da kopyalarsınız.

5.5 Tablodaki Metnin Yönünü ve Hizasını Değiştirmek
5.5.1 Metnin Yönlendirmesini Değiştirme Metnin dikey veya yatay şekilde görüntülenmesini sağlamak için tablo hücrelerindeki metinlerin yönlendirmesini değiştirebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz metni içeren tablo hücresini tıklatın. Biçim menüsünden Metin Yönü'nü tıklatın. İstediğiniz yönlendirmeyi tıklatın. 5.5.2 Tablo Hücresindeki Metnin Hizalamasını Değiştirme Varsayılan olarak, Microsoft Word tablodaki bir metni hücrenin sol üst köşesine hizalar. Bir hücre içindeki metnin hizalanış biçimini, hem dikey hizalanışını (yukarıda, ortada veya aşağıda ) hem de yatay hizalanışını (solda, ortada veya sağda) değiştirebilirsiniz.

60

Microsoft Word 2003
Hizalamak istediğiniz metni içeren hücreyi tıklatın. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunda, istediğiniz yatay ve dikey hizalama seçeneğini belirleyin; örneğin, Alt Ortaya Hizalama veya Üst Sağa Hizalama .

5.6 Tablodaki Hücreleri Tek Hücre Olarak Birleştirme
Aynı satır veya sütundaki iki veya daha çok hücreyi tek hücre olarak birleştirebilirsiniz. Örneğin, birkaç sütuna yayılan bir tablo başlığı oluşturmak için birkaç hücreyi yatay olarak birleştirebilirsiniz. 1. Birleştirmek istediğiniz hücreleri seçin. 2. Tablo menüsünde, Hücreleri Birleştir simgesini tıklatın.

NOT: Çok sayıda satıra yayılan, dikey olarak yönlendirilmiş bir tablo başlığı oluşturmak için sütundaki birkaç hücreyi birleştirdiğinizde, başlık metninin yönelimini değiştirmek için Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Metin Yönünü Değiştir simgesini tıklatın. Metnin yönünü değiştirip belgeyi Web sayfası olarak kaydederseniz, sayfayı tarayıcıda (tarayıcı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) görüntülediğinizde metin değişmiş olarak görünmez

5.7 Tablodaki Bir Hücreyi Birden Çok Sayıda Hücreye Bölme
1. Bir hücreyi (hücre: Çalışma sayfası veya tabloda, bir satır ile sütunun kesişiminden oluşan, bilgi girdiğiniz bir kutu.) tıklatın veya bölmek istediğiniz birden fazla hücreyi seçin. 2. Tablo menüsünden, Hücreleri Böl'ü tıklatın. 3. Seçili hücrelerin bölünmesini istediğiniz satır veya sütun sayısını seçin

5.8 Metni Tabloya Veya Tabloyu Metne Dönüştürme
5.8.1 Metni Tabloya Dönüştürme tabloya dönüştürdüğünüzde, yeni sütunun nerede başlayacağını belirlemek için metni; virgül, sekme, veya başka bir ayırıcı karakter ile ayırın. Yeni bir satıra başlamak için paragraf işaretini kullanın. İstediğiniz ayırıcı karakterleri ekleyerek metni sütunlara bölmek istediğiniz yeri belirtin. Örneğin, bir satırında iki sözcük bulunan bir listede, iki sütunlu bir tablo oluşturmak için, ilk sözcükten sonra virgül veya sekme ekleyin. Dönüştürmek istediğiniz metni seçin. Tablo menüsünden, Dönüştür'ü işaret edin ve sonra Metni Tabloya seçeneğini tıklatın. Ayrı Metin altından, istediğiniz ayırıcı karakter seçeneğini tıklatın. İstediğiniz diğer seçenekleri seçin.

61

Microsoft Word 2003
5.8.2 Tabloyu Metne Dönüştürme Paragraflara dönüştürmek istediğiniz satırları veya tabloyu seçin. Tablo menüsünden, Dönüştür'ü işaret edin ve sonra Tabloyu Metne seçeneğini tıklatın. Metin Ayrıcı’nın altından, sütun sınırlarının yerine kullanmak istediğiniz ayırıcı karaktere ilişkin seçeneği tıklatın. Satırlar paragraf işaretleriyle ayrılır.

5.9 Birbirini İzleyen Sayfalarda Tablo başlığı yinele
Çok uzun bir tablo (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) ile çalışırken, tablonun sayfa sonlarında (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) bölünmesi gerekir. Tablo birden fazla sayfaya yayılıyorsa, bilgilerin istediğiniz şekilde görünmesini sağlamak için düzenlemeler yapabilirsiniz. Yinelenen tablo başlıkları, yalnızca yazdırma düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.) veya belgeyi yazdırdığınızda görünebilir. Başlık satırını veya satırlarını seçin. Seçtiğiniz alan tablonun ilk satırını içermelidir. Tablo menüsünden, Başlık Satırları Yineleme'yi tıklatın. NOT: Tablolar otomatik sayfa sonlandırmadan dolayı başka sayfalara taştığında Microsoft Word otomatik olarak başlıkları yeni sayfaya ekler. Tablo içinde el ile sayfa sonu eklediğinizde, Word başlıkları yinelemez

5.10 Tablo Bölme
1. Tablo (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) Tablo'yu ikiye bölmek için ikinci tablonun ilk satırı olmasını istediğiniz satırı tıklatın. 2. Tablo menüsünden Tabloyu Böl'ü tıklatın.

5.11 Tablonun Sayfa Üzerindeki Konumunun Ayarlanması
5.11.1 Tabloyu Yeni Bir Konuma Taşıma 1. Baskı Düzeni görünümünde, işaretçiyi tablo taşıma tutamacı görüntülenene kadar tablo üzerinde tutun. 2. İşaretçiyi tablo taşıma tutamacı üzerinde dört başlı ok şeklini alıncaya kadar tutup tablo taşıma tutamacını tıklatın. 3. Tabloyu yeni konuma sürükleyin.

62

Microsoft Word 2003
5.11.2 Tabloyu Kopyalayıp Yeni Bir Konuma Yapıştırma Tabloyu yeni bir konuma taşırken tabloyu kopyalayabilir veya kesebilirsiniz. Tabloyu kopyaladığınızda özgün tablo yerinde kalır. Tabloyu kestiğinizde özgün tablo silinir. 1. Baskı Düzeni görünümünde, işaretçiyi tablo taşıma tutamacı görüntülenene kadar tablo üzerinde tutun. 2. Tabloyu seçmek için tablo taşıma tutamacını tıklatın. 3. Aşağıdakilerden birini yapın:  Tabloyu kopyalamak için CTRL+C tuş bileşimine basın.  Tabloyu kesmek için CTRL+X tuş bileşimine basın. 4. Ekleme noktasını yeni tabloyu eklemek istediğiniz yere yerleştirin. 5. Tabloyu yeni konuma yapıştırmak için CTRL+V tuş bileşimine basın

5.12 Tablo Çizme Araçlarıyla Tablolar Oluşturmak
Tablo eklemenin bir başka yolu bir çizim programında doğrular ve dikdörtgenler çizmeye çok benzer biçimde, etkileşimli biçimde tabloyu çizmektir. Tablo çizmek için, Tablo’yu tablo Çiz’i seçin ya da Standart araç çubuğundaki Tablolar ve Kenarlıklar düğmesini tıklayın. Tablo Çiz’i seçtiğinizde ya da Tablolar ve kenarlıklar düğmesini tıkladığınızda, Word aşağıdakileri yapar:    Normal görünümdeyseniz, Word Sayfa Düzeni görünümüne geçer Word, tablolar , kenarlıklar ve gölgelendirme çalışma düğmeleri sağlayan Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunu görüntüler. Bu araç çubuğu Şekil 5-1’de gösterilmiştir. Word, Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunda fare işaretçisini bir kaleme dönüştüren ve tablo çizme kipine geçen Tablo Çiz düğmesini seçer.

Kenarlık Rengi Silgi Çizgi Stili Çizgi Kalınlığı

Dolgu Rengi Hücreleri birleştir Hücreleri böl

Artan Sıralama Azalan Sıralama

Otomatik Tablo ekle Tablo Çiz Kenarlık Satırları düzgün dağıt Sütunları düzgün dağıt
Şekil 5-1 Tablo ve Kenarlıklar Araç çubuğu

toplam

Otomatik Tablo Biçimi

Metin Yönü değiştir

Bir tablo oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: Dış tablo kenarlıklarını tanımlamak için, dikdörtgen çizin. Sonra, dikdörtgenin içine sütun ve satır çizgileri çizin.

63

Microsoft Word 2003

Bir satırı veya satır bloğunu silmek için Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunda Silgi ardından silmek istediğiniz satırı tıklatın.

simgesini ve

Tablo oluşturmayı tamamlayınca, bir hücreyi tıklatın ve yazmaya başlayın veya grafik ekleyin. İpucu: Tablo Çiz düğmesi seçili ve kalem biçimli işaretçiniz varken, işaretçiyi geçici olarak silgiye dönüştürmek ve bir ya da daha çok kılavuz çizgiyi kolayca kaldırmak için ÜstKrkt tuşuna basabilirsiniz. ÜstKrkt tuşunu bıraktığınızda, işaretçi yeniden kaleme dönüşür ve kılavuz çizgileri çizmeyi sürdürebilirsiniz.

Bir tablo çizerken, kılavuz çizgilerin işaretlenme biçimi, Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki Çizgi Stili, çizgi kalınlığı ve Kenarlık Rengi düğmelerindeki seçimlere bağlıdır. Çizgi Stili açılır listesinde Kenarlık Yok’u seçerseniz, Tablo menüsündeki Kılavuz Çizgileri Göster seçeneğini seçili olması koşuluyla, kılavuz çizgileri açık gri çizgilerle gösterilir. Bu çizgiler, Word ekranında görünür ancak yazdırılmaz ve bir tarayıcıda görüntülenmezler. Çizgi stili listesinde, bir kenarlık stili seçerseniz kılavuz çizgileri Word ekranında, yazdırıldığında veya bir web tarayıcısında görünen kenarlıklarla işaretlenir. Şekil 5-1’de gördüğünüz gibi, Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğu var olan tabloları değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi düğme sağlar.

5.13 Tablonun Otomatik Olarak Biçimlenmesi Tabloyu oluşturduktan sonra, Tablo Stilleri'ni kullanarak tüm tabloyu biçimlendirebilirsiniz.
1. Biçimlendirmek istediğiniz tabloyu tıklatın. 2. Tablo’yu, Otomatik Tablo Biçimini seçin veya Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki otomatik Tablo Biçimi düğmesine tıklayın. 3. Otomatik Tablo Biçimi iletişim kutusundaki Tablo Stilleri listesinden bir stil seçin.

64

Microsoft Word 2003

Şekil 5-2 Otomatik Tablo Biçimi iletişim kutusu, bir tabloya stil uygulamanıza imkân sağlar.

4.

Otomatik Tablo Biçimi iletişim kutusunda istediğiniz diğer seçenekleri seçin ve Uygula düğmesini tıklayın. Seçiminize yardımcı olmak üzer, iletişim kutusu Önizleme alanında seçilen stil ve seçeneklerin etkisini gösteren bir tablo görüntüler.

5.14 Kenarlıklar Ve Gölgelendirme Eklemek
Tüm tablolara, tablo içindeki hücrelere ya da karakter bloklarına veya tablo dışındaki paragraflara kenarlıklar ve arka plan gölgelendirmesi ekleyebilirsiniz. Ayrıca belgenizdeki sayfalara çerçeve yerleştirebilirsiniz.

Şekil 5-3 Bir karakter bloğuna, bir paragrafa ya da bir tabloya kenarlıklar ve gölgelendirme yapabilirsiniz.

Şekil 5-4 Word2ün bir belge sayfasının çevresine kenarlık koymasını sağlayabilirsiniz.

5.14.1 Tablo ve Kenarlıklar Araç çubuğuyla Kenarlıklar ve gölgelendirme uygulamak

Çizgi Stili Kenarlık Rengi Dolgu Rengi 65

Microsoft Word 2003

Çizgi Kalınlığı

Kenarlık

Kenarlık ya da gölge eklemenin ilk adımı, uygun bir seçim yapmaktır.   Bir karakter bloğuna kenarlık ya da gölge eklemek için, paragrafın sonundaki paragraf işaretini eklemek için karakterleri seçin Bir ya da daha çok paragrafın tamamına kenarlık ya da gölge eklemek için, paragrafları seçin. Tek bir paragrafa kenarlık ya da gölge eklemek için seçiminize paragraf işaretini ekleyin ya da ekleme noktasını paragraf içindeki herhangi bir yere metin seçmeden yerleştirin. Tablo hücrelerine kenarlık ya da gölge eklemek için, bir ya da daha çok hücrenin tamamını seçin. Tablonun tümüne kenarlık ya da gölge eklemek içini tüm hücreleri seçmelisiniz. Tek bir hücreyi biçimlendirmek için, ekleme noktasını metni seçmeden hücrede bir yere yerleştirin.

5.14.1.1 Kenarlık Eklemek Seçiminize kenarlık eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki Çizgi Stili, Çizgi kalınlığı ya da Kenarlık rengi açılır listelerinden ya da paletlerinden, uygulamak istediğiniz stili, kalınlığı ya da rengi seçin. 2. Kenarlık düğmesindeki açılır oku tıklayın ve açılır palette, seçime uygulamak istediğiniz kenarlık için uygun düğmeyi tıklayın.

Seçimden bir kenarlığı kaldırmak için, kenarlık paletindeki kenarlığı uygulamada kullanılan aynı düğmeyi tıklayabilirsiniz. Aynı düğmeyi üst üste tıklamak, kenarlığı açar ve kapatır. Kenarlık paletindeki Kenarlık yok düğmesini tıklayarak, seçimin tüm kenarlıklarını kaldırabilirsiniz. 5.14.1.2 Gölgelendirme Uygulamak Seçili paragrafa ya da tablo hücrelerine gölge uygulamak için, tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğundaki Gölge Rengi açılır okunu tıklayarak aşağıda gösterilen renk paletini görüntüleyin.

66

Microsoft Word 2003

Sonra:    Standart bir gölge rengi uygulamak için paletteki standart renklerden birini tıklayın. Daha geniş bir standart renk koleksiyonu içinde seçmek ya da özel bir renk oluşturmak için Diğer Dolgu Renklerini seçin. Seçimdeki arka plan gölgesini kaldırmak için Dolgu Yok’u seçin.

5.14.2 Kenarlıklar Ve Gölgelendirme İletişim Kutusu İle Gölgelendirme Uygulamak Kenarlıklar Ve Gölgelendirme İletişim Kutusu ile Tablo ve Kenarlıklar Araç çubuğuyla yapamayacağınız, gölge ya da 3B etkisi olan kenarlıklar yaratabilir, düz bir gölgenin yanı sıra, bir arka plan gölge deseni de uygulayabilir, belge sayfasının tümüne kenarlık ekleyebilirsiniz. Şu adımları izleyin: 1. Kenarlık uygulamak istediğiniz karakter/karakterleri, paragrafı/paragrafları, tablo hücresini/hücrelerini ya da tabloyu seçin. 2. Biçim’i Kenarlıklar ve Gölgelendirme’yi seçin. Kenarlıklar ve gölgelendirme iletişim kutusunda aşağıda gösterildiği üzere Kenarlıklar sekmesini tıklayın.

3. Stil, renk ya da Genişlik listesinden, uygulamak istediğiniz kenarlığın ya da kenarlıkların özelliklerini seçin. 4. Kenarlık a da kenarlıkların temel görünümünü ve yerleşimini belirlemek için Ayar bölümündeki öğelerden birini tıklayın. 5. Belirli kenarlıkları eklemek ya da kaldırmak için, önizleme alanlındaki uygun düğmeleri tıklayın. Belirli bir kenarlığın özelliklerin değiştirmek istiyorsanız, kenarlığı eklemek için düğmeye basmadan önce Stil, renk ve genişlik listesinden istediğiniz seçimleri yapın. 6. Belgenizde kenarlıkların uygulanacağı yeri belirmek için, uygulanacak Yer açılır listesinde bir öğe seçin. 7. Uygulanacak yer açılır listesinde paragraf seçiliyse, Seçenekler düğmesini tıklayarak, kenarlıklar ile metin arasındaki uzaklığı değiştirebilirsiniz. 67

Microsoft Word 2003
8. Önizleme alanında örnek kenarlıklar istediğini görünüme ulaştığında Tamam düğmesini tıklayın. Seçiminize Gölgelendirme uygulamak içi aşağıdaki adımları izleyin: 1. Gölgelendirme yapmak istediğiniz karakter/karakterleri, paragrafı/paragrafları, tablo hücresini/hücrelerini ya da tabloyu seçin. 2. Biçim’i Kenarlıklar ve Gölgelendirme’yi seçin. Kenarlıklar Ve Gölgelendirme iletişim kutusunda aşağıda gösterildiği üzere Gölgelendirme sekmesini tıklayın.

3. Düz bir gölge rengi uygulamak için, Dolgu alanında bir renk seçin. Standart bir renk seçmek için, paletteki renklerden birini tıklayın. Daha geniş bir standart renk koleksiyonu içinde seçmek ya da özel bir renk oluşturmak için Diğer Dolgu Renklerini seçin. seçimdeki arka plan gölgesini kaldırmak için Dolgu Yok’u seçin. 4. Bir gölge deseni uygulamak için, Desenler alanındaki Stil açılır listesinden bir desen seçin. Sonra da renk açılır paletinden desen için bir renk seçin. Desen istemiyorsanız Stil listesinden Yok’u seçin. 5. Belgenizin gölgelenecek kısmını değiştirmek istiyorsanız, Uygulanacak Yer listesinden bir öğe seçin 6. Önizleme alanındaki örnek gölgelendirme istediğiniz gibi olduğunda Tamam düğmesini tıklayın. 5.14.3 Sayfalara kenarlıklar Uygulamak Sayfa kenarlıkalrı eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunu açmak için, içim’i Kenarlıklar ve Gölgelendirme’yi seçip Sayfa kenarlığı sekmesini tıklayın.

2. Karakterlere, paragraflara, tablolara kenarlık uygulamak için önceki kısımda açıklanan yöntemleri kullanarak, Önizleme alanındaki kenarlıklar istediğiniz g görünüme ulaşana dek seçenekleri değiştirin. Sayfa kenarlığı olarak Stil listesinden belirli bir çizgi stilini seçebileceğiniz gibi, dekoratif bir kenarlık oluşturmak için Resim açılır listesinden bir resim seçebilriisniz. Bir resim kenarlığını kaldırmak için Yok’u seçin.

68

Microsoft Word 2003
3. Uygulanacak Yer liste kutusunda, belgenin hangi kısmına sayfa kenarlığı uygulanacağını belirlemek için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:  Tüm belgeye kenarlık uygulamak için, Tüm Belge’yi seçin.  Belgenizi bölümlere ayırdıysanız, kenarlığı yalnızca geçerli bölüme uygulamak için Bu Bölüm’ü seçin.  Belgenin ilk sayfasına ya da bölümler oluşturduysanız, geçerli bölümün ilk sayfasına kenarlıklar uygulamak için Bu Bölüm-yalnızca ilk Sayfa’yı seçin  Belgenin ilk sayfası dışındaki tüm sayfalara ya da bölümler oluşturduysanız geçerli bölümün ilk sayfası dışındaki sayflara kenarlıklar uygulamak için Bu Bölüm-İlk Sayfa Dışında tümü’nü seçin. 4. Sayfa kenarlığı ile sayfanın ya da metnin kenarı arasındaki uzaklığı değiştirmek için ya da diğer sayfa kenarlığı seçeneklerini ayarlamak için, Seçenekler düğmesini tıklayın. 5. Sayfa kenarlığı sekmesinin önizleme alanındaki örnek kenarlık istediğiniz görünüme ulaştığında Tamam2ı tıklayın.

5.15 Metni Gazete Stili Sütunlara Yerleştirmek
Gazete stili sütunları ekranda görmek istiyorsanız, Sayfa Düzeni ya da Baskı önizleme görünümüne geçmelisiniz. Standart araç çubuğundaki Sütunlar düğmesini tıklayarak ya da biçim menüsündeki Sütunlar iletişim kutusunu kullanarak gazete stili sütunları oluşturabilirsiniz.

Şekil 5-5 Bu Word belgesinde, başlığı izleyen metin gazete stilindeki iletişim kutusu sütuna bölünmüştür.

5.15.1 Sütunlar Düğmesiyle Sütunlar Uygulamak Belgenizin y-tamamında ya da bir bölümünde eşit genişlikli gazete stili sütunlar oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Belgenizin bir bölümünde sütun oluşturmak için, o bölümü seçin. Tüm belgenizde sütun oluşturmak için, ekleme noktasını belgede herhangi bir yere yerleştirin. 2. Sütunlar düğmesini tıklayın. Ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi, istediğiniz sütun sayısını belirleyecek biçimde sürükleyin.

69

Microsoft Word 2003
Word seçili metni ya da belgenin tümünü belritilen sütun sayısıan böler. Sütunlarun genişliği eşit olur ve 12 mm mesafede birbiriden ayrılır. 1. adımda belgenin bir bölümünü seçtiyseniz, Word seçiminizden önce ve sonra bölüm sonları ekleyecektir; yani seçili metin bir belge bölümüne yerleştirilir ve gazete stili sütunlar o bölüme uygulanır. Genelde, bir Word belgesi ayrı bölümlere ayrılabilir ve her bölüme farklı sayfa yapısı özellikleri( kenar boşluğu, üstbilgi, altbilgi ve gazete stili sütunlar) atanabilir. Bölümler belge içinde sayfa yapısı özelliklerini değiştirmenize olanak tanır. Ekle, kesme komutunu kullanarak bir belgeyi elle bölümlere ayırabilirsiniz. 5.15.2 Sütunlar iletişim kutusuyla Sütunlar Uygulamak Sütunlar iletişim kutusunu kullanmak Sütunlar düğmesiyle sütunlar oluşturmak kadar hızlı olmasa da aşağıdaki ek seçenekleri sunar:     Eşit olmayan genişliklerde sütunlar oluşturabilirsiniz. Her sütunda tam sütun genişliğini ve sütun ile metin arasındaki uzaklığı belirtebilirsiniz. Sonradan belirli bir sütunun genişliğini ayarlasanız bile, sütunları ve sütun aralıklarını genişlik olarak eşit olmaya zorlayabilirsiniz. Sütunlar arasına dikey çizgiler çekebilirisiniz.

Aşağıdaki adımları izleyin: 1. Belgenizin bir bölümünde sütun oluşturmak için, o bölümü seçin. Tüm belgenizde sütun oluşturmak için, ekleme noktasını belgede herhangi bir yere yerleştirin. 2. Şekil 5-6’de gösterilen Sütunlar iletişim kutusunu açmak için, Biçim’i Sütunlar’ı seçin

Şekil 5-6 gazete Stili sütunlar oluşturmak için, Sütunlar iletişim kutusunu kullanabilrisiniz.

3. Word’e belgenizin hangi kısmının değişeceğini bildirmek için Uygulamama Yeri listesinden bir seçenek seçin. 4. Aşağıdaki gibi bir sütun yerleşimi seçin  Standart bir sütun yerleşimi seçmek için Öncede belirlenenler alalnalrındna birini seçin  Özel bri sütun yerleşimi oluşturmak için, Sütun Sayısı kutusuna istediğiniz sütun sayısını girin. Sonra her sütun için Genişlik kutusunda sütun genişliğini belirtin ve sütun arasındaki boşluğu Aralık kutusuna girin. (farklı genişlik ve aralıklar girmek için, Eşit Sütun genişliği Onay kutusu seçilmemelidir) 5. Word’ün sütun genişliklerini ve aralıklarını eşit tutması için eşit Sütun Genişliği seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek işaretliyse, sonraki bölümde anlatılan yordamları kullanarak sütun genişliğini ayarlamak tüm sütunları aynı anda etkileyecektir 6. Her sütunun arasına bir dikey çizgi çekmek için, Araya Çizgi Koy seçeneğini işaretleyin 70

Microsoft Word 2003
7. Sütunları uygulamak için Tamam düğmesini tıklayın. 5.15.3 1. 2. 3. 4. Sütunları Düzenlemek Sayfa Düzeni görünümüne geçin. Yatay cetvel görünmüyorsa, görünüm’ü Cetvel’i seçerek görüntüleyin. Ayarlamak istediğiniz sütunlar belirli bir bölümdeyse, o bölümün içini tıklayın. Aşağıda görünen yatay cetvel üzerinde, uygun “Sütun Taşı” işaretini sürükleyin.

Sol Girinti Sağ Girinti Sütun İşaretçisini Taşı Sütun içinde herhangi bir yere bir sütun onu ekleyerek, Word’ü metni sonraki sütunu taşımaya zorlayabilirsiniz. Bunun için, ekleme noktasını sütunu bölmek istediğiniz yere yerleştirin. Sonra Ekle’yi, Kesme’yi ve Sütun Sonuna seçeneğini seçin yada yalnızca Ctrl+ÜstKrkt+Enter’a basın.

5.16 Madde işaretleri veya numaralandırma ekleme

Şekil 5-7 Bunlar, madde işaretli numaralandırılmışsa da numaralandırılmış Anahat listelerine örneklerdir.

Microsoft Word, siz yazarken otomatik olarak madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturabilir veya var olan metin satırlarına hızlı bir şekilde sayılar veya madde işaretleri ekleyebilirsiniz. 5.16.1 Yazarken madde işaretli ve numaralandırılmış listeler oluşturma 1. Numaralandırılmış liste başlatmak için 1. veya madde işaretli liste başlatmak için * (yıldız işareti) yazın ve ardından ARA ÇUBUĞU'na veya SEKME tuşuna basın. 2. İstediğiniz metni girin. 3. Bir sonraki liste öğesini eklemek için ENTER tuşuna basın. Word, sonraki sayıyı veya madde işaretini otomatik olarak ekler.

71

Microsoft Word 2003
4. Listeyi sonlandırmak için, ENTER tuşuna iki defa basın veya listedeki son sayıyı ya da son madde işaretini silmek için ARA ÇUBUĞU'na basın. NOT: Madde işaretleri ve sayılar otomatik olarak görünmüyorsa, Araçlar menüsünde Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni ve ardından Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın. Otomatik madde işaretli listeler veya Otomatik numaralandırılmış listeler onay kutusunu işaretleyin. 5.16.2 Var olan metne madde işaretleri veya numaralandırma ekleme Madde işaretlerini veya numaralandırmayı eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Biçimlendirme araç çubuğunda Madde İşaretleri tıklatın. simgesini veya Numaralandırma simgesini

İPUÇLARI: Biçim menüsünde Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatarak farklı madde işaretleri ve numaralandırma biçimleri seçebilirsiniz.

72

Microsoft Word 2003
5.16.3 Çok düzeyli liste oluşturma Numaralandırılmış liste anahattı, liste öğelerini, tek bir düzeyde girintili olarak değil farklı düzeylerde girintili olarak gösterir.

Şekil 5-8 Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunun Numaralandırılmış Anahat Sekmesiyle, bir numaralandırılmış Anahat lsitesi oluşturabilrisniz.

1. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklattıktan sonra Numaralandırılmış Anahat sekmesini tıklatın. 2. Metin "Başlığı"'nın bulunduğu bir liste biçimini seçin ve TAMAM'ı tıklatın. Listedeki ilk sayı belgede görüntülenir. 3. Her öğenin sonunda ENTER tuşuna basarak liste metnini yazın. Sonraki sayılar, aynı numaralandırma düzeyindeki her satırın başına otomatik olarak eklenir. 4. Numaralandırılmış liste anahatlı bir öğeyi uygun numaralandırma düzeyine taşımak için, Biçimlendirme araç çubuğunda aşağıdakilerden birini yapın:  Öğeyi daha düşük bir numaralandırma düzeyine taşımak için öğe içinde bir  liste numarasını ve ardından Girintiyi Artır simgesini tıklatın. Öğeyi daha yüksek bir numaralandırma düzeyine getirmek için öğe içinde herhangi bir liste numarasını ve ardından Girintiyi Azalt İpuçları  Var olan bir listenin tümünü, liste öğelerinin hiyerarşik düzeylerini değiştirerek numaralandırılmış liste anahattına dönüştürebilirsiniz. Listede birinciden farklı bir sayıya tıklatın ve SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME tuşlarına basın, Girintiyi Artır  simgesini ya da simgesini tıklatın.

Girintiyi Azalt simgesini tıklatın. NOT: Tüm listeyi sağa veya sola taşıyabilirsiniz. Listedeki ilk numarayı tıklatın ve yeni bir konuma sürükleyin. Siz sürüklerken, tüm liste, listedeki numaralama düzeyleri değişmeden taşınır; veya ilk numarayı tıklattıktan sonra SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME tuşuna basın veya Girintiyi Artır simgesini ya da Girintiyi Azalt simgesini tıklatın.

Tüm Başlık Paragraflarınızı, Başlık 1’den başlık 9’a kadar olan standart Başlık Stilini atadıysanız tüm başlıklara, bitişik paragraflarda olmasa bile, otomatik Anahat numaralandırması uygulamak içi,n, 73

Microsoft Word 2003
Madde işaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusu Numaralandırılmış Anahat sekmesini kullanabilirsiniz. Bunun için, ekleme notasını belgedeki herhangi bir başlığa yerleştirin: Madde işaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunun Numaralandırılmış Anahat sekmesini tıklayın ve Şekil 5-8’de gösterilen alt sıradaki dört Anahat numaralandırma türünden birini seçin. 5.16.4 Listelerdeki numaralandırma sırasını değiştirme Aşağıdakilerden birini yapın:  Numaralı listenin ortasında numaralandırmayı yeniden başlatma

Numaralandırılmış listede, 1 ile yeniden başlatmak istediğiniz numarayı sağ tıklatıp kısayol menüsünde Numaralandırmayı Yeniden Başlat'ı tıklatın.  Numaralandırılmamış metinle ayrılan listeleri ardışık olarak numaralandırma

Listedeki, numaralandırma sırasını devam ettirecek ilk numarayı sağ tıklatıp kısayol menüsünde Numaralandırmaya Devam Et'i tıklatın. 5.16.5 Bir Liste Stili uygulamak Numaralandırılmış Anahat listesi oluşturmanın bir başka yolu, seçili paragraflara bir liste stili uygulamaktır. Bir liste stili uygulamanın yararları:  Bir stil şablona kaydedilebileceği, şablonlar ve belgeler arasında kopyalanabileceği için belgelerinizi tümünde Numaralandırılmış Anahat listelerinizin tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Her listeyi değiştirmek yerine stili değiştirilerek, tüm Numaralandırılmış Anahat listelerinizi güncelleştirebilirsiniz. Bir liste stilini bir araç çubuğu düğmesine ya da kısayol tuşuna kolayca atayabilirsiniz.

 

74

Microsoft Word 2003
Seçili paragraflara bir liste atamanın en hızlı yolu, Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunun Liste Stilleri sekmesini tıklamak ve aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını yapmaktır.

Şekil 5-9 Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunun Liste Stilleri sekmesini tıklayarak, liste stilleri atayabilirsiniz.

    

Yerleşik stillerden birini ayarlamak için, Liste Stilleri listesindeki stillerden birini(Liste Yok dışında) çift tıklayın. Bir liste stilini özelleştirmek için, Liste Stilleri listesinde onu seçin ve Değiştir düğmesini tıklayın. Yeni bir liste stili oluşturmak için Ekle Düğmesini tıklayın ve Yeni stil iletişim kutusunda biçimlendirme özleliklerini tanımlayın. Liste stilleri listesinden bir stili kaldrımak iin onu seçtikten sonra Sil düğemsini tıklayın. Belgenin önceki numaralandırılmış listesinden kaldığı yerden numaralandırmayı sürdürmek için Önceki lsiteden Devam et seçeneğini seçin Numaralandırmaya 1’den(ya da Stil Değiştir iletişim kutusundan seçtiğiniz özel bir başlangıç numarasından başlamak için) Numaralandırmayyı Başlat’ı seçin. Bu seçenekler yalnızca, seçilen paragraftan önce belgede numaralandırlımş bir liste varsa kullanaılabilir. Önceden uygulanmış bir lsite stilnii kaldırmak için Liste yok öğesni çift tıkalyın.

5.16.6 Madde işaretli veya numaralandırılmış liste biçimlerini değiştirme 1. Değiştirmek istediğiniz madde işaretini veya numarayı içeren listeyi seçin. 2. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklattıktan sonra değiştirmek istediğiniz liste türü için ilgili sekmeyi tıklatın. 3. İstediğiniz liste biçimini tıklatın. Ayrıca aşağıdaki işlemlerden birini de yapabilirsiniz: Madde işareti olarak benzersiz bir simge veya resim kullanma: 1. Değiştirmek istediğiniz madde işareti biçimini içeren listeyi seçin. 2. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın, sonra Madde İşaretli sekmesini tıklatın. 3. Değiştirmek istediğiniz liste biçimini veya istediğiniz biçime en yakın stili tıklatın. 4. Özelleştir'i tıklatın. 5. Madde işaretleri için farklı bir simge veya resim kullanıp kullanmamak istediğinizi belirtin:  Simgeyi değiştirmek için Karakter'i tıklatın.  Bir resim seçmek için Resim'i tıklatın.

75

Microsoft Word 2003

Şekil 5-10 Madde işaretliyi özelleştir iletişim kutusu, madde işaretlerini özelleştirmenize imkan sağlar.

6. İstediğiniz simge veya resmi seçin. 7. İstediğiniz diğer seçenekleri seçin. Numaralandırılmış liste biçimini özelleştirme: Örneğin, "1)" biçimini "Birinci" biçimine veya "01" biçimine değiştirin veya bir sayı veya harften sonra kullanılan noktalamayı değiştirin. 1. Değiştirmek istediğiniz sayı biçimini içeren listeyi seçin. 2. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklattıktan sonra Numaralı veya Numaralandırılmış Anahat sekmesini tıklatın. 3. Değiştirmek istediğiniz liste biçimini veya değiştirmek istediğiniz biçime en yakın stili tıklatın. 4. Özelleştir'i tıklatın. 5. İstediğiniz seçenekleri seçin. Madde işaretleri veya numaraları bir listedeki metinden farklı biçimlendirme: Listedeki metinde değişiklik yapmadan madde işaretlerinin veya numaraların biçimini değiştirebilirsiniz. Örneğin, numaraları veya madde işaretlerini listedeki metinden farklı bir renkte biçimlendirebilirsiniz. Listedeki madde işaretini veya numarayı tıklatın. 1. Tüm madde işaretleri veya numaralar vurgulanır.

2. Biçimlendirme araç çubuğunda istediğiniz seçenekleri işaretleyin.

5.16.7 Madde işaretlerini numaralara, numaraları madde işaretlerine dönüştürme Değiştirmek istediğiniz madde işaretlerini veya numaraları içeren metni seçin. Biçimlendirme araç çubuğundan Madde İşaretleri tıklatın. simgesini veya Numaralandırma simgesini

76

Microsoft Word 2003
5.16.8 Yazdırmak üzere denetim listesi yapma Belgeyi Word'de açarak deneme listesi oluşturabilir ve öğeleri elektronik olarak işaretleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca yazdırmak üzere bir denetim listesine gerek duyuyorsanız, bir liste yapabilir ve her öğesinin yanına kağıt üzerinde işaretleyebileceğiniz bir kutu bulunmasını sağlayabilirsiniz. Sonuç, aşağıda gösterilen çizimdekine benzer.

Word'de işaretleyebileceğiniz bir denetim listesi yapma
Word'de işaretleyebileceğiniz kutular kullanmak için, belgenize onay kutusu form alanı eklersiniz. Tablo kullanarak onay kutularını metinle hizalarsanız en iyi görüntüyü elde edebilirsiniz; bu nedenle ilk adımınız tablo oluşturmak olacaktır. Tablonuzu oluşturduktan sonra, bir sütuna onay kutularını, diğer sütuna da metni ekleyebilir ve sonra belgenin düzenini geliştirebilirsiniz. Öğeleri işaretlemek için, formu kilitlersiniz.

Adım 1: Tablo oluşturma
1. Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve sonra Tablo'yu tıklatın. 2. Sütun sayısı ve Satır sayısı kutularında, 2 sütun ve istediğiniz sayıda satır yazın veya seçin. Listenizdeki her öğe için bir satır gerekir. 3. Tamam'ı tıklatın. Tabloda sütunların boyutunu veya kenarlık çizgilerini düşünmeyin. Bunlarla daha sonra ilgileneceksiniz.

Adım 2: Onay kutularını ve metni ekleme
1. Sol üst hücreyi tıklatın. 2. Görünüm menüsünde Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Formlar'ı tıklatın. 3. Formlar araç çubuğunda, Onay Kutusu Form Alanı düğmesini tıklatın.

NOT: Onay kutusunun arka planı griyse, gri gölgelendirmeyi kaldırmak için Formlar araç çubuğunda Form Alanı Gölgelendirme düğmesini tıklatın.

4. Onay kutusunu eklemek istediğiniz bir sonraki hücreyi tıklatın ve başka bir onay kutusu eklemek üzere CTRL+Y tuşlarına basın. 5. İstediğiniz öğelerin tümü için onay kutularını ekledikten sonra, sağ üst hücreyi tıklatın ve ilk öğenin metnini yazın. Listedeki her öğe için bu adımı yineleyin.

77

Microsoft Word 2003
Adım 3: Düzeni geliştirme
Listeyi düzenlemek için tablo kullanıyor olsanız da, Word'ün tablolara genellikle eklediği kenarlık çizgilerini büyük olasılıkla istemeyeceksiniz. Ayrıca, onay kutularını içeren sütunun fazla geniş olmaması ve metnin onay kutularının yakınında durması için aralıkları da ayarlamak isteyeceksiniz. Bu ayarlamalar için aşağıdakileri yapın: 1. Tabloyu sağ tıklatın, Otomatik Sığdır'ın üzerine gelin ve İçindekilere Göre Otomatik Sığdır'ı tıklatın. 2. Tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'in ve sonra da Tablo sekmesini tıklatın. 3. Seçenekler'i tıklatın, sonra Sol ve Sağ kutularında, onay kutusuyla metnin arasında biraz aralık olmasını sağlayacak bir sayı yazın veya seçin (örneğin, .02) ve Tamam'ı tıklatın. 4. Yeniden Tablo sekmesine dönünce, Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi ve sonra da Kenarlıklar sekmesini tıklatın. 5. Ayarlar altında Yok'u ve ardından Tamam'ı tıklatın. Not: Kenarlık çizgilerini kaldırdıktan sonra gri kenarlık çizgileri görünüyor olabilir. Bunlar tablonun kılavuz çizgileridir ve belge yazdığında yazdırılmazlar. Bunların hiç görünmemesini isterseniz, Tablo menüsünde Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatarak bunları gizleyebilirsiniz.

Adım 4: Formu kilitleme
Onay kutularını tıklatarak öğeleri işaretlemek için, formu kilitlemeniz gerekir. Bununla birlikte, form kilitlendiğinde artık metinde veya düzende değişiklik yapamazsınız; bu nedenle bu adımı en son uyguladığınızdan emin olun. Belgeyi düzenlemek istediğinizde, formun kilidini kolayca çözebilirsiniz. Yalnızca yeniden kilitlemeyi unutmayın, çünkü kilitlemezseniz onay kutularını tıklatamazsanız.  Formu kilitlemeye hazır olduğunuzda, Formlar araç çubuğunda Formu Koru düğmesini tıklatın. yeniden tıklatmanız yeterli

NOT: Formun kilidini çözmeniz gerekirse, Formu Koru düğmesini olacaktır.

Yazdırmak üzere denetim listesi yapma
Yalnızca kağıt üzerinde kullanacağınız bir denetim listesi yapmak istiyorsanız, madde işareti olarak kutu simgesi kullanan bir liste oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşımın iki avantajı vardır:   Belgeyi her düzenlemek isteyişinizde formun kilidini çözmeniz gerekmez. Basit bir kareyle sınırlı kalmak yerine çeşitli kutu karakterleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu tür bir liste oluşturma yönteminiz, belgenizin önceden farklı madde işaretleri olan bir madde işaretli liste içerip içermediğine bağlıdır. Belgeniz zaten birkaç madde işareti biçimi içeriyorsa, yukarıdaki yordama benzer bir yordamla tablo kullanarak, varolan madde işaretlerinin istemeden değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Belgenizde farklı türde madde işaretleri yoksa, özel bir madde işareti biçimi kullanarak madde işaretli liste yapabilirsiniz. 78

Microsoft Word 2003
Varolan madde işaretlerinin değiştirilmesini önlem ek için tablo oluşturma
1. Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve sonra Tablo'yu tıklatın. 2. Sütun sayısı ve Satır sayısı kutularında, 2 sütun ve istediğiniz sayıda satır yazın veya seçin. Listenizdeki her öğe için bir satır gerekir. 3. Tamam'ı tıklatın. 4. Sol üst hücreyi tıklatın. 5. Ekle menüsünde Simge'yi tıklatın. 6. Yazı tipi kutusunda, Wingdings gibi bilgisayarınızda yüklü bir simge yazı tipini tıklatın. 7. Kullanılabilir simgeler listesini kaydırın ve kullanmak istediğiniz kutu simgesini çift tıklatın; bu açık bir kutu veya üç boyutlu kutu olabilir. 8. Kapat'ı tıklatın. 9. Kutu eklemek istediğiniz bir sonraki hücreyi tıklatın ve başka bir kutu eklemek üzere CTRL+Y tuşlarına basın. 10. İstediğiniz öğelerin tümü için kutuları ekledikten sonra, sağ üst hücreyi tıklatın ve ilk öğenin metnini yazın. Listedeki her öğe için bu adımı yineleyin. 11. Tabloyu sağ tıklatın, Otomatik Sığdır'ın üzerine gelin ve İçindekilere Göre Otomatik Sığdır'ı tıklatın. 12. Tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'in ve sonra da Tablo sekmesini tıklatın. 13. Seçenekler'i tıklatın, sonra Sol ve Sağ kutularında, onay kutusuyla metnin arasında biraz aralık olmasını sağlayacak bir sayı yazın veya seçin (örneğin, .02) ve Tamam'ı tıklatın. 14. Yeniden Tablo sekmesine dönünce, Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi ve sonra da Kenarlıklar sekmesini tıklatın. 15. Ayarlar altında Yok'u ve ardından Tamam'ı tıklatın. NOT: Kenarlık çizgilerini kaldırdıktan sonra gri kenarlık çizgileri görünüyor olabilir. Bunlar tablonun kılavuz çizgileridir ve belge yazdığında yazdırılmazlar. Bunların hiç görünmemesini isterseniz, Tablo menüsünde Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatarak bunları gizleyebilirsiniz.

Özel madde işaretleriyle madde işaretli liste oluşturma
1. Öğeler listenizi yazın. 2. Listeyi seçin. 3. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın, sonra da Madde işaretli sekmesini tıklatın. 4. Belgenin başka hiçbir yerinde kullanılmamış olan bir madde işareti biçimini tıklatın ve sonra Özelleştir'i tıklatın. 5. Karakter'i tıklatın. 6. Yazı tipi kutusunda, Wingdings gibi bilgisayarınızda yüklü bir simge yazı tipini tıklatın. 7. Kullanılabilir simgeler listesini kaydırın ve kullanmak istediğiniz kutu simgesini çift tıklatın; bu açık bir kutuveya üç boyutlu kutu olabilir.

79

Microsoft Word 2003
6 Gelişmiş Word Biçimlendirme Yöntemleri
Stil, belgenizdeki metinlere, tablolara (tablo: Sayıları ve diğer öğeleri hızlı başvuru ve çözümleme için görüntülemek üzere kullanılan bir veya birden fazla hücre satırı. Tablodaki öğeler, satırlar ve sütunlar halinde düzenlenir.) ve listelere görünümlerini kolayca değiştirmek amacıyla uygulayabileceğiniz biçimlendirme özellikleri kümesidir. Stili uyguladığınızda, tek bir görevi gerçekleştirirken tüm bir biçim grubunu uygularsınız. Örneğin, başlığınızı 16 nk, Arial ve merkeze hizalı şekilde üç adımda biçimlendirmek yerine Başlık stilini uygulayarak aynı sonucu tek adımda elde edebilirsiniz. Aşağıdakiler oluşturabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz stil türleridir:     Paragraf stili bir paragrafın görünüşüne ilişkin metin hizalama, sekme durakları, satır aralığı ve kenarlıklar gibi tüm kavramları kontrol ederken, karakter biçimlendirmesini de içerebilir. Karakter stili bir paragraf içindeki seçili metni etkiler, örneğin, yazı tipi ve metnin boyutu ve kalın ve italik biçimler gibi. Tablo stili, tablolarda kenarlıklar, gölgelendirme, hizalama ve yazı tiplerinde süreklilik sağlar. Bir liste stili de benzer olarak listelere hizalama, numaralandırma veya madde işareti (madde işareti: Vurgu eklemek için metnin önüne yerleştirilen nokta veya diğer simge.) karakterleri ve yazı tipleri uygular.

Şekil 6-1 Bu Başlık 1 stili, yazı tipi boyutu, yazı tipi rengi, harfler arasındaki boşluk, üstte ve altta bırakılacak boşluk, devamında gelen metne uygulanacak kurallar ve bir alt çizgiyi içeren, çeşitli benzersiz biçimlendirme türlerine sahiptir. Stili kullanarak, tüm bu biçimleri ve başkalarını bir kerede uygulayabilirsiniz.

1

2

Şekil 6-2 Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde yeni boş bir belgeye yönelik tipik stil listesi.

Üç başlık stili. Normal adını taşıyan, varsayılan paragraf stili.

80

Microsoft Word 2003
Resimde, stillerle çalışmak için en uygun alan olan ve Biçim menüsünde bulunan Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi gösterilmektedir. Biçim araç çubuğunda Stiller ve Biçimlendirme Düğmesi Stiller ve Biçimlendirme Düğmesi açılabiilir. tıklanarak da Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi

İpucu: Kolay erişim için, aynı stil listesini Biçimlendirme araç çubuğundaki Stil kutusunda bulabilirsiniz. Stil Kutusu

Stiller ve Biçimlendirme Düğmesi

6.1 Hızlı Stil Uygulama
1. Metni aşağıdaki gibi seçin:  Tek bir paragrafa paragraf stili uygulamak içi, ekleme noktasını paragraf içinde herhangi bir yere yerleştirin.  Bir karakter stilini uygulamak için metni seçin. Örneğin, başlık yapmak istediğiniz metni seçebilirsiniz. Tüm paragrafın stilini değiştirmek isterseniz paragrafta herhangi bir yeri tıklatın. 2. Biçim’i Stilller ve Biçimlendirmeyi seçin ya da biçimlendirme araç çubuğundaki Stiller ve Biçimlendirme Düğmesini tıklayın. Bu Şekil 6-2’de gösterile Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesini açar. 3. Görev bölmesinin altındaki aşağıda gösterilen Göster açılır listesinde, görüntülenen stilleri denetlemek için bir kategori seçin:

4. Seçili metne belirli bir stili ya da kayıtlı metni uygulamak için, Stiller ve biçimlendirme görev bölmesinde öğenin adının tıklayın.

81

Microsoft Word 2003
Örneğin, başlık stili uygulanmasını istediğiniz metni seçerseniz, Başlık olarak adlandırılan stili tıklatın.

Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinin üstündeki Seçili Metnin Biçimlendirmesi kutusunun seçili olan metne atanmış stili ya da kayıtlı biçimi görüntülediğine dikkat edin. Seçili metinle ya da diğer stillerle çalışmak için, aşağıda görülen oku tıklayabilirsiniz.

6.1.1 Tüm Biçimlendirmeyi kaldırmak Metnin tüm biçimlendirmesini kaldıran yeni Biçimlendirmeyi Temizle komutunu kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Metni bu şekilde seçin:  Doğrudan uygulanmış karakter biçimlendirmesini ya da karakter stilini kaldırmak için, kaldırmak istediğini biçim ya da stile sahip karakterleri seçin; ancak paragraftaki tüm metni seçmemeye dikkat edin. Biçimlendirmeyi Temizle komutu tüm karakter biçimlendirmelerini ya da stili kaldırır ve metni içeren paragrafın paragraf stilinin belirtti karakter biçimlendirmesini geri yükler. Yani, Biçimlendirmeyi Temizle’nin Ctrl+Ara Çubuğu ya da Ctrl+Üstkrkt+Z kısayol tuşları ile aynı etkisi vardır.  Doğrudan uygulanmış paragraf biçimiyle birlikte paragraf stilini kaldırmak için, ekleme noktasını paragraf içine yerleştirin ya da paragraftaki tüm metni seçin. Biçimlendirmeyi Temizle paragrafın stili Normal’den başka bir stilse, stili Normal’e dönüştürür. 2. Aşağıdaki yollardan biriyle Biçimlendirmeyi Temizle komutu verin:  Stiller ve biçimlendirme görev bölmesinde, uygulanacak biçimlendirmeyi Seç listesinde aşağıda görüldüğü üzere Biçimlendirmeyi Temizle seçeneğini seçin

82

Microsoft Word 2003

Paragraf stilleri ve karakter stili (metin paragraf sonu işaretleriyle birlikte gösterilmektedir): Başlık bir paragraf stilidir. Yeni bir belgede varsayılan gövde metni stili olan Normal, bir paragraf stilidir. "Çok" sözcüğü, bir sözcüğe italik ve altı çizili biçimlendirme uygulayan tipik bir karakter stiline örnektir. Bu stil paragraf stiline ek olarak uygulanır.

83

Microsoft Word 2003
Word'de dört stil türü vardır. Bunları tanımanız, görev bölmesinde gördüklerinizi, yeni stil oluşturmak için hangi seçeneklerinizin olduğunu ve stilin belgenizdeki metinde nasıl bir etkisi olacağını anlamanıza yardımcı olur.

PARAGRAF STİLLERİ
Paragraf stilleri yalnızca yazı tipi türü ve boyutunu değil, paragraftaki metnin tümüne yönelik konumlandırma ve aralık biçimlendirmesini de içerir. Paragraf stili bir veya daha çok paragrafa uygulanabilir. Görev bölmesinde paragraf stilinin yanında bir paragraf simgesi bulunur. Paragraf stilinin biçimlendirmesi, işaretçinizin konumlandığı paragrafın paragraf sonu işaretine kadar olan tüm metne uygulanacaktır. Karakter stilleri Bunlar, paragraf düzeyinde değil karakter düzeyinde sözcük ve harf bloklarına uygulanır. Örnek olarak hem altı çizili hem de italik türünü uygulayan "vurgu" stili verilebilir. Karakter stillerini paragraf stiliyle birlikte uygulayabilirsiniz. Paragraf stili yazı tipi olarak Times New Roman kullanan Normal stiliyse ve "vurgu" stilini bir sözcüğe uygularsanız, yazı tipi olarak Times New Roman kullanılmaya devam eder, ancak aynı zamanda italik ve altı çizili biçimlendirme de uygulanır. Görev bölmesinde karakter stillerinin yanında karakter simgesi Liste ve tablo stilleri Bu iki tür stil tablo ve listelere düzgün bir görünüm verir ve görev bölmesinde sırasıyla bu simgelerle gösterilir: liste simgesi ve tablo simgesi örneklerini göreceksiniz. . Bu kursta bunlarla fazla ilgilenmeyeceğiz, ancak bazı bulunur.

84

Microsoft Word 2003
Başlık stili uygulama (metin, paragraf sonu işaretleriyle birlikte gösterilmektedir): Başlık stilinin uygulanmasını istediğiniz paragrafı tıklatın. Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde istediğiniz stili tıklatın. Başlık stili belgede paragraf işaretinden önce gelen metnin tümüne uygulanır Uygulamakta olduğunuz stilin türüne bağlı olarak, belgenizdeki bazı alanları seçer veya bunları tıklatırsınız, ardından da görev bölmesinde uygulamak istediğiniz stili tıklatırsınız. Stillerin en iyi yanlarından biri, bir tıklatmayla birden çok yere uygulanabilmeleridir. Örneğin aynı başlık stiline sahip olmasını istediğiniz üç farklı metin satırı seçebilir ve ardından yalnızca Başlık 1 gibi bir stili tıklatarak stili üç konuma da uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu stili daha sonra değiştirebilir ve bu stilin kullanıldığı tüm metinlerin anında güncelleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

85