P. 1
6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

|Views: 1,025|Likes:
Yayınlayan: Reyhan Solmaz

More info:

Published by: Reyhan Solmaz on Oct 19, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2010

pdf

text

original

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN
1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar. 2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder. 4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir

4

[!] Doğrular, üzerlerindeki herhangi iki nokta ile isimlendirilip sembolle gösterilir. [!] Doğruların küçük harflerle de isimlendirilip d, ℓ, k vb. ile gösterildiği hatırlatılır. [!] Aynı bir doğru üzerinde bulunan noktalara doğrudaş noktalar denir. [!] Katlama etkinliklerinde şeffaf veya yağlı kâğıt kullanılır. [!] Doğru parçasını uç noktaları ile ışını, ucu ile üzerindeki herhangi bir noktayı kullanarak isimlendirmenin ve sembolle göstermenin iki farklı yolundan biri ile yapıldığı vurgulanır. [!] Uzunlukları eşit olan doğru parçalarının eş oldukları vurgulanır. [!] “Eşlik” ve “eşitlik” kavramlarının farklı olduğu hatırlatılır. Bu fark, eş şekillerin, ölçüleri eşit ve biçimleri benzer-aynı şekillerden kaynaklandığından eşlik, eşitlik ve benzerlik sembollerinin birleşimi olan “≅ ” sembolü ile temsil edilir. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır (Ölçülü çizimlerde cetvel ile ölçüleri olan pergel veya gönye kullanılır. Ölçüsüz çizimlerde ise bir kenarı düz olan materyal (çizgilik, çizgeç), ölçüleri olmayan pergel veya gönye kullanılır). [!] Aynı düzlemde kesişmeyen doğruların paralel doğrular olduğu vurgulanır. sur u sur u sur u [!] AB ve CD paralel veya dik ise bu sırasıyla AB sur u sur u sur u // CD ve AB ⊥ CD biçiminde yazılır. Burada “//” sembolünün paralelliği, “⊥” sembolünün ise dikliği temsil ettiği vurgulanır.

Doğru, Doğru Parçası ve Işın

20-24.09.2010

GEOMETRİ

1

2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU - MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

1. ÜNİTE
ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYILAR

2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

[!] Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme özellikleri ile çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri vurgulanır. Kapalılık özelliğinden söz edilmez.. [!] Eski uygarlıkların kullandıkları sayı sistemleri ile ilgili bilgiler verilir. [!] Doğal sayılar kümesinin “IN” ile gösterildiği vurgulanır. Sayma sayıları açıklanır. [!] Çarpma işleminde “ .” sembolü de kullanılır. [!]Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinde 0 ile 1 sayılarının etkisi vurgulanır. 0 ve 1’in değişme özelliğini sağlamadaki önemi üzerinde durulur. [!] Etkisiz eleman ve yutan eleman terimleri kullandırılır. [!] Doğal sayılarla ilgili problemler çözdürülürken önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Bir doğal sayının 0 (sıfır) sayısına bölünmesini içeren günlük yaşam durumları inceletilir. Bu durumlardaki anlamsızlık üzerine tartışma yaptırılır. [!] İşlemlerde gerektiğinde hesap makinesi kullandırılabilir. Bazı hesap makinelerinin işlem sırasının olduğu, bazılarında ise olmadığı, bu nedenle işlem sonuçlarının farklı çıkabileceği belirtilir. [!] Birden fazla işlem olduğu durumlarda önce üslü sayılar, sonra parantez içindeki işlemler, daha sonra çarpma veya bölme işlemleri, en son olarak da toplama veya çıkarma işlemleri yaptırılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde soldan sağa doğru sıra takip edilir. [!] Zihinden hesaplamalarda bu özelliklerin sağladığı kolaylıklar vurgulanır.

È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 13, 14) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Benim Param)

27-30.09/01.10.2010

Doğal Sayılar

2

bir düzlem parçası oluşturma şekillerle temsil edildiği 1. . • Farkın iki kümeden birinde olup diğerinde olmadığı.2010 KÜMELER SAYILAR A ′ sembolü ile gösterildiği belirtilir.. Nesneleri temsiltırnaklı ayraç içinde aralarına neden olmamak için eden sembolleri. . bir isim kullanmak.10. 3 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.. İşlemler.. [!] E kümesinin elemanı olup A kümesinin elemanı olmayan elemanlardan oluşan kümenin A kümesinin tümleyeni olduğu ve 04-08. fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 2. Varsa nesnelerin ortak özelliklerini ifade etme... elemanlarının da küçük harflerle gösterildiği belirtilir. • Kesişimin iki kümenin ortak elemanlarından oluştuğu... denk ve ayrık küme örneklerine yer verilir.MATEMATİK DERSİ 6. bir harf. . Kümelerle birleşim. evrensel kümenin de E sembolüyle gösterildiği belirtilir. • Tümleyenin kümede olmadığı ancak evrensel kümenin elemanlarında olduğu uygun modelleriyle fark ettirilir.. Bir kümeyi modelleri ile belirler.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Elemanların nokta veya (Venn şeması).. farklı temsil biçimleri ile gösterir. bir sembol veya özel Kümeye karşılık olarak . [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME [!] Belirli bir kümeyi temsil ederken aşağıda belirtilen başlıca gösterim biçimleri vurgulanır: . [!] Eşit. [!] • İki kümenin birleşiminin her iki kümedeki elemanlardan oluşan küme olduğu. karışıklığa virgül koyarak “{. günlük yaşam problemleri ile anlamlı hale getirilir. …}” biçiminde sıralama. . [!] Kümeler isimlendirilirken genellikle büyük harflerle. [!] Boş küme ve evrensel küme açıklatılarak boş kümenin ∅. [!] Bu sınıfta en fazla üç küme arasında tek işlem kullandırılır. kesişim.

araştırma-inceleme vb. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. görüşme. örneklem olarak isimlendirilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup.MATEMATİK DERSİ 6. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek bu araştırmaların örneklemi buldurulabilir ve veri toplama yöntemleri incelenebilir. Belirli bir soruna yönelik araştırma soruları üretmeleri istenebilir. [!] Bir kümenin alt küme sayıları hesaplatılmaz. tarama vb. 1. uygun örneklem seçer ve veri toplar. 11-15.6) ÈSağlık Kültürü (Kazanım 16) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri-Kaç Tane “0”?) 2 4 .10. veri toplama araçları kullanılır. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANI ÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYILAR 2 VERİ TOPLAMAOLUŞTURMA VEİÇİN SORULARARAŞTIRMALAR OLASILIK VE İSTATİSTİK KÜMELER 3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2. Canlılarda Üreme.2010 [!] Veri toplamada anket. `Fen ve Teknoloji Dersi. [!] Bir soruna dönük makale.

bilim. Canlılarda Üreme. makale vb. teknoloji. ile ilgili gazete kupürlerindeki veri gruplarının aritmetik ortalaması. [!] Mevcut veya gelecekteki durum tahmin ettirilmelidir. [!] Sütun grafikleri yatay ve dikey olarak çizdirilir. Büyüme ve Gelişme Ünitesi (Kazanım 2.ekonomi.6) `Fen ve Teknoloji Dersi. İSTATİSTİKOLASILIK VE C Tablo ve Grafikler 25-29. [!] Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir. ile ilgili veiçeriklerinde sütun grafikleri ulunan gazete kupürleri incelenerek bu grafiklerin uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığı tartışılabilir. eksenlerindeki ölçekler değiştikçe grafiğin görsel olarak anlamının nasıl değiştiği buldurulur. [!] Eğitim. 2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . alışveriş vb. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar. ekonomi vb. TABLO VE GRAFİKLER [!] Birden fazla ölçüte göre tablo oluşturulur. çevre. [!] Verilerden. Kuvvet ve Hareket Ünitesi (Kazanım 1. açıklığı hesaplatılabilir ve yorumlatılabilir. [!] Tabloya başlık yazılır. kupürleri incelenerek verilere dayalı tahminler yaptırılabilir. araştırma-inceleme vb. 4 C Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri `Fen ve Teknoloji Dersi.4 ve 1. ile ilgili araştırma-inceleme. [!] Eğitim. [!] Tablolama yazılımı kullanılarak çizilen sütun grafiklerinin. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. OLASILIK VE İSTATİSTİK 18-22. en yüksek veya en düşük veri çıkarıldığında bu durumun aritmetik ortalamayı nasıl etkilediği vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6.10. bir merkezî eğilim ölçüsü olduğu vurgulanır. [!] Grafik ve tablolar gerektiğinde numaralandırılır. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar. teknoloji.10. bir merkezî yayılma ölçüsü olduğu vurgulanır. sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. prizma şeklinde çizildiği örneklere yer verilir. ÜNİTE DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 . bilim.2010 2. 3 [!] Aritmetik ortalamanın. [!] Farklı istatistiksel temsil biçimlerinin üstünlük ve sınırlılıkları tartışılır. [!] Tablolar. çevre.2010 1 ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DEĞERLENDİRME 2. [!] Bir sorunla ilgili makale.5) `Sosyal Bilgiler Dersi. [!] Açıklığın. [!] Sütun grafiklerindeki çubukların. Ülkemizin Kaynakları Ünitesi (Kazanım 1) Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 8) È Kariyer Bilincini Geliştirme (Kazanım 11) (Ara Disiplinler Etkinlik ÖrnekleriSemtimin Çalışanları) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 12) ÈGirişimcilik (Kazanım 1) YAYILMA ÖLÇÜLERİVE MERKEZİ EĞİLİM 1.

tümler. [!] Komşu tümler ve komşu bütünler açılar açıklanır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR TAM SAYILAR 01-05.11. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1. [!] Bir kenarları ortak. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. [!] Üzerinde standart ölçü birimleri olan ve olmayan çizim araçları kullandırılır. bu açının iç veya dış bölgesine ait olmadıkları vurgulanır. 3. Tam sayıları açıklar. kesişmenin özel bir durumu olduğu belirtilir. Işık ve Ses Ünitesi (Kazamın 1.2010 KURBAN BAYRAMI TATİLİ GEOMETRİ 1.2010 5. DOĞRU PARÇASI VE IŞIN 408-12.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . “0” ile birleşim kümesine “tam sayılar kümesi” denildiği ve Z harfi ile gösterildiği belirtilir. [!] Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğu vurgulanır. SINAV (01-05 ARALIK) È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (Kazanım 5) (Ara Disiplinler Etkinlik Örnekleri– Rüzgarın Soğutucu Etkisi) GEOMETRİ DOĞRU.2010 4 1. [!] Açı. [!] Bir açının açıortayının. Mutlak değerin anlamını açıklar.11.11. [!] Açı üzerindeki noktaların. fakat ters yönde olan komşu bütünler açıların. aynı zamanda bir “doğrusal çift” oluşturduğu vurgulanır. ışın olan kenarları üzerindeki birer noktayla ve köşe (ortak uç olan) araya gelecek şekilde isimlendirilip sembolle gösterilir. 2.2010 2 AÇILAR 2. [!] Sayıların önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır. [!] Dikliğin. [!] Komşu açıların ortak olmayan kenarlarının da başka bir açı oluşturduğu vurgulanır. [!] Tam sayıların mutlak değerlerini içeren işlemler yaptırılmaz. ÜNİTE 6 .5)  Açıları Ölçme 22-26. 2. KAZANIM 1.5) `Fen ve Teknoloji Dersi. Komşu. [!] Tam sayılar sıralanırken sayı doğrusu modelinden yararlanılır. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. diğer kenarları aynı doğrultuda. ucu bu açının köşesi olan ve bu açının iç bölgesinde bulunan ışın olduğu vurgulanır. bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. [!] Ortak uçlu iki ışının oluşturduğu şeklin açı olduğu ve bu ortak uca.11. 16-20. sayıların yönünü belirten işaretler oldukları hatırlatılır. 3. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. açının köşesi denildiği vurgulanır. `Fen ve Teknoloji Dersi.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Pozitif ve negatif tam sayıların.

12.2010 · · · 2 AÇILARI ÖLÇME 1.). [!] Dinamik geometri yazılımları kullandırılabilir. [!] Şekildeki gibi aynı düzlemde bulunan (düzlemdeş açılar) BAC ve CAD açılarının m( BAD ) = m( BAC )+m( CAD ) olduğu belirtilir.12.. [!] Açıya ölçü karşılık tutulduğunda okuma yönünün önemli olduğu vurgulanır.2010 4 1. diğerinden söz edilir. C Eşitlik ve Denklem C Açılar 22-26.11/01-03. [!] Benzer çokgenlerin aynı biçimde fakat farklı büyüklükte olduğu vurgulanır. bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.12.. [!] Benzerliği araştırılan şekillerin aynı özel sınıfa ait olduklarına dikkat edilir (üçgenler üçgenlere. .MATEMATİK DERSİ 6. dörtgenler dörtgenlere. [!] Açı ölçülerinin tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.  Dönüşüm Geometrisi 29-30. [!]Eşlik için ”≅ ” sembolü. SINAV (01-03 KASIM) GEOMETRİ ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 06-10. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT ÖLÇME 1. [!] Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. izometrik veya noktalı kâğıt kullanılır. [!] Etkinliklerde kareli.11.  Dönüşüm Geometrisi 13-17.2010 4 DEĞERLENDİRME 7 . [!] Açı çizilirken kenarlarının uzun veya kısa çizilmesinin açının ölçüsünü değiştirmediği vurgulanır. beşgenler beşgenlere.2010 2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Açı ölçüsü olarak “s” ya da “m” harflerinden biri seçilir. Tümler. [!] Benzerlikte kenar uzunlukları oranlatılmaz (Benzerlik oranından söz edilmez. paralelkenarlar paralelkenarlara. benzer ). aralarındaki herhangi birinin çoğaltılan kopyaları olduğu sezdirilerek aynı biçim ve eşit ölçülere sahip oldukları vurgulanır. benzerlik için “≈ ” veya “∼ ”sembolü kullanılır. [!] Eş şekillerin. EŞLİK VE BENZERLİK 4 KAZANIM 2.

[!] Ötelemede şeklin duruşunun. 5 …). 4 [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılarak çokgenler inşa ettirilebilir. açı. [!] Çokgen çizimlerinde öğrencilerin daha önceki çizim becerileri dikkate alınır. [!] Bir çokgenin dış bölgesinin.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Düzgün olan ve olmayan çokgenler arasındaki fark vurgulanır.2010 27-31. Öteleme hareketini açıklar. [!] Bir şeklin kendisiyle öteleme altındaki görüntüsünün eş ve simetrik olduğu ve bu tür simetriye öteleme simetrisi denildiği vurgulanır. [!] İkişer ikişer kesişen n tane doğru ile bir n-genin oluşturulduğu vurgulanır (n =3. üzerinde bulunduğu düzlemin çokgenin kendisi ile iç bölgesi dışında kalan bölge olduğu vurgulanır. [!] Her tip çokgenin sahip olduğu ortak özellikler (köşe. 20-24. 2.12. [!] Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir.) incelenir.12. Eşlik ve Benzerlik C 8 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. biçiminin ve boyutlarının aynı kaldığı vurgulanır. 4. Çokgenleri inşa eder. kenar sayısı vb. [!]Ötelemenin farklı bir simetri türü olduğu ve doğru simetrisiyle karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.2010 1 GEOMETRİ GEOMETRİ ÇOKGENLER DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ 1. İnşalarda bunlar dikkate alınır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1.

SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SÜSLEMELERÖRÜNTÜ VE 2. 3 ve 5’e kalansız bölünebilme kurallarından yararlanılarak 4. en büyük ortak bölen ifadesinin de EBOB şeklinde kısaltıldığı belirtilir.01.2011 SAYILAR 4 [!] Bir doğal sayının çarpanları. 3 ve 5’e kalansız bölünüp bölünemediği belirletilerek bölünenlerin oluşturduğu örüntüler buldurulur. 6. 4. [!] Aralarında asal olan sayıların ortak bölenleri ve katları vurgulanır. SINAV (03-07 OCAK) C Örüntüler ve İlişkiler C Alanı Ölçme C Kümeler 9 . KAZANIM 3. [!] 2. [!] Çarpanın aynı zamanda söz konusu sayının böleni olduğu vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. [!] En çok üç doğal sayının EKOK ve EBOB’unu bulmayı gerektiren durumlar inceletilir. DOĞAL SAYILAR 03-07. 3 [!] Model oluşturmada ve bu modelle yapılan süslemedeki şekillerin ötelendiği fark ettirilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . kat ve bölenleri arasındaki ilişki vurgulanır. 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kuralları da keşfettirilir. 6. Doğal sayıların çarpanlarını vekatlarını belirler. asal sayı olmadığı nedenleriyle tartışılır. [!] 2’nin çift ve asal sayı olduğu vurgulanır. EKOK ve EBOB’u bulmayı gerektiren problem durumları inceletilir. [!] Süslemelerde uygun çokgensel bölgelerin modelleri kullandırılır. [!] 1 doğal sayısının. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 5. Asal sayıları belirler. Bölünebilme kurallarını açıklar. [!] Bölme işlemi yapmaksızın doğal sayıların 2. [!] En küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen buldurulur. Öteleme ile süsleme yapar. GEOMETRİ C Dönüşüm Geometrisi 3. [!] En küçük ortak kat ifadesinin EKOK.

2. 3n vb.2011 2 CEBİR 1. Bu yüzden n’ ye. [!] Örüntünün ilişkisinin değişik biçimlerde bulunabileceği ve farklı gösterimlerle ifade edilebileceği belirtilir. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder. [!] a.sayısı”. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 3. Bu harfin bir değişken olduğu vurgulanır. örüntünün “n. a’nın kaç kez kendisiyle çarpıldığını belirten sayı olan n’ye “kuvvet” veya “üs” ve b’ye de “değer” denildiği belirtilir.01.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .) olmalıdır. n-2. Bu ilişkiler tek işlem içeren cebirsel ifadeler (n+1. b. ÜNİTE ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10-14. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler [!] ”n” harfinin verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret. an =b üslü niceliğinde a’ya “taban”. n birer doğal sayı olmak üzere.MATEMATİK DERSİ 6. [!] Üslü niceliklerin değeri bulunurken gereksinim duyulduğunda hesap makinesi kullanılabilir. “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” denildiği belirtilir. sembol veya notasyon olduğu vurgulanır. C Cebirsel İfadeler 10 .

2011 YARIYIL TATİLİ 4. [!] Bilinmeyen ve değişkin arasındaki ilişki vurgulanır. [!] Bir bilinmeyen içeren problemler seçilir.01/11. [!] Doğal sayıların ve tam sayıların sınırlılıkları içinde kalınır. [!] Bilinmeyen içeren eşitliklerin denklem olarak ifade edildiği belirtilir.MATEMATİK DERSİ 6.201124- 4 DEĞERLENDİRME 31. Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. [!] Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadelerin de birer cebirsel ifade olduğu vurgulanır. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 . Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .02. bu doğru değeri bulma işlemine de denklemi çözme denildiği vurgulanır. 4 28. 2.01. problemlere uygun denklemleri kurar. [!] Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir değişken veya birden fazla değişkenin çarpımına “terim” denildiği. C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler C Doğal Sayılar C Tam Sayılarla İşlemler 2 CEBİR EŞİTLİK VE DENKLEM CEBİRSEL İFADELER 17-21. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. [!] Denklemi doğru yapan değişkenin veya bilinmeyenin değerine denklemin çözümü. [!] En az bir bilinmeyen ve işlem içeren ifadelerin “cebirsel ifadeler” olduğu vurgulanır. terimlerin sayısal çarpanına ise “kat sayı” denildiği vurgulanır. Denklemi açıklar.01.2011 1. [!] Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değişken” veya “bilinmeyen” olarak adlandırıldığı belirtilir. 3.

ÜNİTE 12 .02. CÖrüntüler ve İlişkiler 21-25. 5. [!] İki kesrin çarpımının.02. Kesirleri karşılaştırır.2011 4 SAYILAR 3. kesirleri aynı kesrin birimi cinsinden ifade etmek veya kesirlerin eşit paydalı denklerini bulmak olduğu vurgulanır. Kesirlerle çarpma işlemini yapar. sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. bir kesrin diğer bir kesir kadarını bulma olduğu vurgulanır.MATEMATİK DERSİ 6. kesirlerin paydaları eşitlenerek birinci kesrin payının ikinci kesrin payına bölündüğü vurgulanır. [!] Çarpma işlemine bir doğal sayı ve bir kesrin çarpımı ile başlanır. KESİRLER 2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. [!] Bölme işlemine bir doğal sayının bir kesre bölünmesi ile başlanır. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. “ters çevir. çarp” algoritması ortak payda algoritmasından sonra tanıtılır. 4. [!] Kesirleri sıralamada öğrencilerin verilen kesirleri model üzerinde incelemelerine ve akıl yürütmelerine fırsat verilir. [!] Kesirlerle çarpma işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . C Çarpanlar ve Katlar 14-18. birinci kesrin içinde ikinci kesrin kaç tane olduğunu bulma olduğu vurgulanır. [[!] Kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Bir kesri başka bir kesre bölmenin. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Kesirlerle bölme işlemini yapar. [!] Ortak payda algoritmasında. [!] Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak paydaları aralarında asal olan kesirlerle işlem yaparken payda eşitlemenin gerekliliği üzerinde durulur. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. [!] Payda eşitlemenin.2011 4 KESİRLER 4. [!] Bölme işleminde.

Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. Yeryüzünde Yaşam ünitesi (Kazanım 1) 14-18. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.02/01-04. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler. KAZANIM 4. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. SINAV (01-04 MART) ONDALIK KESİRLER 4 2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Ondalık açılımlarda tekrar eden rakamlara dikkat çekilerek bu tür ondalık açılımlara “devirli ondalık açılım” denildiği ve tekrar eden rakamların üzerine çizgi konularak gösterildiği vurgulanır. [!] “≈ ” veya “~”sembollerinin yaklaşık değeri ifade ettiği vurgulanır. “4:6.03.MATEMATİK DERSİ 6.03. ondalık kesrin değerini değiştirmediği fark ettirilir. C Kesirler C Kesirler 07-11. SAYILAR ONDALIK KESİRLER 3. 13 . Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar. 4 .2011 4 ORAN VE ORANTI ORAN VE ORANTI 1. [!] Orantı tablosunda ortaya çıkan örüntüler incelenerek doğru orantıya ait ilişkiler keşfettirilir. 4’ün 6’ya oranı gibi farklı 6 gösterimleri kullanılır: [!] Plan ölçeği gibi oran uygulamaları problem çözmede kullandırılır. [!] İki oran eşitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır.2011 2 SAYILAR 2.03.2011 6. [!] Oranın. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KESİRLER ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 28. C Yüzdeler C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler `Sosyal Bilgiler Dersi. [!] Ondalık kesirlerde kesir kısmın sağına eklenen sıfırın.

Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır. hekto. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. 2 [!] Saymanın temel ilkelerinin toplama ve çarpma kuralları içerdiği vurgulanır. [!] Uzunluk ölçme birimleri işlenirken en çok kullanılan uzunluk ölçme birimlerinden km. 2. santi. [!] Kilo.MATEMATİK DERSİ 6. mili eklerinin metre birimine kattığı anlam vurgulanır. deka. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME 1.  Ondalık Kesirler [!] Atatürkçülükle ilgili konular (konu 1) UZUNLUKLARI ÖLÇME 4. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İSTATİSTİKOLASILIK VE OLASI DURUMLARI BELİRLEME 14-18. m. cm ve mm’yi ön plana çıkaran etkinlikler yapılır. desi.03. problemlerde kullanır.2011 1.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . 14 .

[!]Bir olayın olma olasılığının 0 ile 1 (dâhil) arasında olduğu vurgulanır. [!] Örneklerde veya problem çözümlerinde olayları belirtmede. 2. örnek uzay. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Tümleyen olayı açıklar. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1. 2.03. OLASILIK VE İSTATİSTİK C Tablo ve Grafikler C Kesirler C Ondalık Kesirler CYüzdeler 4 OLASILIK VE İSTATİSTİK OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 21-25. [!] Öğrencinin. çıktı. Bir başka deyişle bir çıktının olma olasılığını artıran veya azaltan durumlar olmamalıdır.MATEMATİK DERSİ 6.2011 OLASILIKLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 3. [!] Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı arasındaki ilişkiden yararlanılabilir. ÜNİTE ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIML AR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 15 . [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. isteğe bağlı gösterimler kullanılabilir. rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar. ondalık kesir ve yüzde kavramları ile ilişkisi fark ettirilir. C Ondalık Kesirler CYüzdeler 28-31. oran. 04-08. Deney.Kesin ve imkânsız olayları açıklar. SINAV (04-08 NİSAN) 5. olay. [!] Bir olayın olma olasılığının kesir.03/01-04. [!] Evrensel kümede her bir eleman bir kez yazılır fakat örnek uzayda çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır.2010 4 OLAY ÇEŞİTLERİ 1.04. olasılığın yaşamındaki önemini fark etmesi sağlanır. [!] Deneydeki her bir çıktının olma olasılıkları eşit olmalıdır.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 4 DEĞERLENDİRME KAZANIM 5.

Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar 8. [!] Ondalık kesirlerle bölme işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Eğitim.MATEMATİK DERSİ 6. Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam ile 5 arasında karşılaştırma yaptırılır. ÜNİTE 16 . [!] Önce sonucu bir ondalık kesir olan iki doğal sayının bölme işlemi daha sonra bir doğal sayının bir ondalık kesre bölümü üzerinde durulur. [!] Yuvarlanması istenen ondalık kesrin önce hangi basamağa göre yuvarlanacağı belirlenir.04. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemleri de yaptırılır. [!] Program kitabının giriş bölümünde verilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Ondalık kesirlerle 10. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 11-15. 9. [!] Ondalık kesirlerle yapılan çarpma işlemlerinde basamak tablosundan da yararlanılır. 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemleri de yaptırılır. [!] Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazarken kesir kısmının “0” ile 1 arasında bir kesir belirttiği fark ettirilir.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . bilim. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.2011 5. Ondalık kesirleri çözümler. ekonomi vb. [!] Ondalık kesirlerle 10. [!] Önce bir doğal sayı ile bir ondalık kesrin çarpımı daha sonra iki ondalık kesrin çarpımı yaptırılır. çarpanların her birinden küçük olacağı modellerle fark ettirilir. 5. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. 4.04. çevre. [!] Çarpanları “0 ile 1” arasında olan iki ondalık kesrin çarpımının. teknoloji. Karşılaştırılan rakam 5 veya 5’ten büyük ise yukarı yuvarlandığı hatırlatılır. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SAYILAR 1. [!] Ondalık kesirlerin okunması ve yazılması ile ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılır. 7. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek ondalık kesirlerle ilgili güncel problemler oluşturulabilir ve çözdürülebilir. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.2011 4 SAYILAR ONDALIK KESİRLER 4 ONDALIK KESİRLER 6. C Kesirler C Örüntüler ve İlişkiler 18-22. [!] Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji kullanılarak işlem sonuçlarının tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir. [!] Ondalık kesirlerle çarpma işlemlerinde işlem sonuçlarının strateji kullanılarak tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir.

Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder. C Oran ve Orantı 25-29. teknoloji. [!] Yüzdeler karşılaştırılırken önceki bilgi ve becerilerden yararlanılır. 5. 3. [!] Yüzde problemlerinde strateji kullanılarak sonuçların tahmin ettirildiği örneklere de yer verilir [!] Etkinlik örneklerinde verilen problem çeşitleri esas alınır. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Sıvı ölçme birimlerinden günlük yaşamda çok kullanılan L. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. ile ilgili gazete kupürleri incelenerek yüzde hesaplamaları ile ilgili güncelproblemler oluşturulabilir veçözdürülebilir. cL.04. ekonomi vb. [!] Eğitim. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. YÜZDELER 4 [!] Yüzdelerle ilgili önceki bilgi ve beceriler hatırlatılarak %100’den büyük %1’den küçük yüzdeler üzerinde durulur. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar. ÖLÇME 02-06. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. KAZANIM 6. çevre. 2. bilim. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.2011 UZUNLUKLARI ÖLÇMEUZUNLUKLARI ÖLÇME ÖLÇME 3.  Ondalık Kesirler 17 .2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU .2011 4. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır.05. SINAV (02-06 MAYIS) 4 SIVILARI ÖLÇME 1. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME HAFTA SAAT SAYILAR 1. Diğer birimler sadece tanıtılır.MATEMATİK DERSİ 6. ve mL üzerinde durulur. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.

Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. [!] Dairenin alanına girilmeyecektir. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür. • • • • 1 a (ar) = 1 dam 2 =100 m2 1 daa (dekar) = 1000 m2 (dönüm) 1 ha (hektar) = 10 000 m2 4 1 km2 = 100 hektar • 1 dekar = 10 ar • 1 hektar = 10 dekar ilişkilendirmeleri yaptırılır.2011 4 DEĞERLENDİRME 6.05.05. m2.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . [!] Birim karenin kısaca br2 sembolüyle gösterildiği vurgulanır [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. karesel. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan alan ve arazi ölçme birimlerini (km2. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 09-13. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. cm2 mm2. [!] Öğrencilerin bölgenin gerçek alanı ile karşılaştırma yapabilmeleri için plan ve ölçek uygulamalarından söz edilir.2011 3. 18 . 2. üçgensel paralelkenarsal bölgelerin alanlarının hesaplanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler hatırlatılır.MATEMATİK DERSİ 6. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder. ÜNİTE: ALANDAN HACME. [!] Dikdörtgensel. dekar (dönüm)) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. [!] ÖLÇME  Ondalık Kesirler C Oran ve Orantı ALANI ÖLÇME 16-20.

dikdörtgen.06. [!] Dik veya eğik prizmaların “karşılıklı paralel yüz çiftlerinden (tabanlarından) birinin kare.y vb.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Dikdörtgenler prizması. 6.c)+2(b. Dikdörtgenler prizması. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer. V=x.b)+2(a. kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur. Dikdörtgenler prizması. [!] Cisimlerin açınımları. [!] Dik prizmaların hacim bağıntılarının sembollerle temsili yapılırken cismin ilgili ayrıtlarının uzunluğunu göstermede çeşitli notasyonlar kullanılabilir: V=a.2011 HACMİ ÖLÇME 19 . SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN GEOMETRİ 4.k. Dikdörtgenler prizması.  Geometrik Cisimler  Ondalık Kesirler 30-31. [!] Tahmin becerisinin gelişmesine önem verilir. kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.b.h. eşkenar dörtgen. 5. 2. üçgen. [!] Dik prizmaların yanal ayrıtlarının uzunluğunun prizmanın yüksekliğine eşit olduğu vurgulanır. … prizma” olarak adlandırıldığı hatırlatılır.k) [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. ÜNİTE: ALANDAN HACME. Prizmaların temel elemanlarını belirler.05/01-03.c. ÖLÇMENİN HİKÂYESİ ALANIÖĞRENMEALT ALANIÖĞRENME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK HAFTA SAAT KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME 4 1.MATEMATİK DERSİ 6.2011 GEOMETRİK CİSİMLER 4 • A= 2(u. [!] Söz konusu geometrik cisimlerin hacim bağıntıları. kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.c) 23-27. [!] Dik prizmaların yüzey alanları hesaplanırken aşağıdakilere benzer notasyonlar kullanılmayacaktır: ALAN ÖLÇME • A=2(a. H=u. dikdörtgen. Ayrıca bütün yüzleri dikdörtgensel bölge olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denildiği vurgulanır 1. kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar. kareli kâğıt üzerinde gösterilerek alanları hesaplatılır. üçgen. [!] Program kitabının giriş bölümünde bahsedilen tahmin stratejilerinden yararlanılır. 2. paralelkenar olmasına göre sırasıyla kare. [!] Tabanlarının karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtlar tabanlara dik ise prizmaya “dik prizma” eğik ise “eğik prizma” denir.05.k) + 2(y. Dikdörtgenler prizması. 3. yükseklik ve ayrıt uzunluklarından uygun olanları kullanılarak oluşturulur.y.y) + 2 (u. [!] Boyut kavramı vurgulanır. kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar. [!] Program kitabının giriş bölümünde yer alan problem çözme ile ilgili açıklamalar dikkate alınır. [!] Cisim köşegeni tanıtılır.

m3. [!] Sıvı ölçme birimleri. cm3 ve mm3) ön plana çıkaran etkinlikler yaptırılır. Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.  Ondalık Kesirler 06-10.MATEMATİK DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖLÇME HACMİ ÖLÇME 4.  Ondalık Kesirler 17. aynı zamanda içinde bulunduğu kabın hacmini ölçme olduğu da fark ettirilir.06.2010 / 2011 ÇOBANLAR İLKÖĞRETİM OKULU . Sıvıları ölçmenin. [!] Günlük yaşamda sık kullanılan hacim ölçme birimlerini (km3.2011 4 SIVILARI ÖLÇME 2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar. hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.06.201013- 4 DEĞERLENDİRME Reyhan Rahime SOLMAZ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->