P. 1
Mini hematoloji atlası

Mini hematoloji atlası

|Views: 928|Likes:
Yayınlayan: suhabio

More info:

Published by: suhabio on Oct 18, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Sections

  • Resim 42. Kronik miyelositik lösemi (KML).I Kronik evre
  • Resim 44. KML.III. A) Atipik KML (Ph1

Mini hematoloji atlası

1. Eritrositler
2. Nötrofil parçalılar
3. Eozinofil parçalılar, bazofiller
4. Normal lenfositler, monositler
5. Trombositler
6. Kırmızı dizi hücreleri
7. Retikülositler
8. Kırmızı dizi hiperplazisi
9. Beyaz dizi hücreleri
10. Megakaryositler-I
11. Megakaryositler-II
12. Plazma hücresi, Mast hücresi
13. Retikulum hücresi, Makrofaj
13a. Deniz mavisi (ing. sea blue) histiosit
14. Kemik dokusu hücreleri
15. Demir eksikliği anemisi
16. Thalassemia, Sideroblastik anemi
17. Thalassemia
18. Megaloblastik anemi-I
19. Megaloblastik anemi-II
20. Hemolitik anemiler-I
21. Hemolitik anemiler-II
22. Hemolitik anemiler-III
23. Hemolitik anemiler-IV
24. Eritrositlerde inklüzyonlar
25. Aplastik anemi
26. Konjenital diseritropoetik anemiler
27. Miyelodisplastik sendrom-I
28. Miyelodisplastik sendrom-II
29. Akut İnfeksiyonlarda lökositler
30. Mononükleoz sendromu
31. ALL. FAB sınıflaması L1
32. ALL. FAB sınıflaması L2
33. ALL. FAB sınıflaması L3
34. AML. FAB sınıflaması M1
35. AML. FAB sınıflaması M2
36. AML. FAB sınıflaması M3
37. AML. FAB sınıflaması M4
38. AML. FAB sınıflaması M5
49. AML. FAB sınıflaması M6
40. AML. FAB sınıflaması M6
41. AML. FAB sınıflaması M7
42. KML-I
43. KML-II
44. KML-III

45. KML-IV
46. KML benzeri hastalıklar
47. Miyeloid metaplazili myeloskleroz-I
48. Miyeloid metaplazili myeloskleroz-II
49. Esansiyel trombositemi
50. KLL-I
51. KLL-II
52. KLL-III
53. KLL benzeri hastalıklar
54. Tüylü hücreli lösemi
55. Hodgkin dışı lenfomalar
56. T hücreli deri lenfomaları
57. Hodgkin hastalığı (lenfoması)
59. Habis histiositoz
69. Multipl miyelom
60. Parazitler. Sıtma.ve Kala-azar
61. Multipl miyelom: Dev miyelom hücreleri
62. Multipl miyelom
63. İnklüzyon cisimcikli miyelom hücresi
64. Nöroblastoma hücreleri (K.İ)
65. Trombositlerde anizositoz
66. Fagosite edilmiş maya hücreleri
67. Kalıtsal Pelger-Huët anomalisi.
68. AML'de Bazofili
69. K.İ. 'de Osteoklastlar
70. Hiposplenizm

Resim 1. Eritrositler (Ç.K.) A) Yaymanın kalın “baş” kısmında eritrositler üst üste
binmiştir. B) Yaymanın eritrosit morfolojisinin incelenmesine uygun orta kısmı. Burada
eritrositler tek tek ve birbirlerine değmeden yakın dururlar. Ortalarında hücrenin 1/3 ünü
aşmayan soluk bir alan vardır. C) Uç “kuyruk” kısmında ise eritrositler yassılaşmışlardır.
Merkezdeki soluk alan kaybolmuştur. Bu iki bölgede (A ve C) eritrosit morfolojisi
hakkında sağlıklı bilgi elde edilemez.

Resim 2. Nötrofil parçalılar (Ç.K). A B) Çekirdeklerindeki lob sayısı beşten az olan
olgun nötrofil parçalılar. C) Çekirdekte henüz loblaşmanın başlamadığı nötrofil çomak
evresi. Bu genç hücreler arttığında “sola kayma” dan söz edilir. D) Çekirdeği beşten
fazla loblu (hipersegmente) parçalı. Çoğaldıklarında “sağa kayma” dan söz edilir. E)
Sitoplazmada toksik granülasyon. F) Kadınlarda iki X kromozomuna tekabül eden
davul tokmağı şeklindeki çekirdek çıkıntısı (Barr cisimciği).

Resim 3. Eozinofil parçalılar. A, B, C) Normal eozinofillerde, çekirdek genellikle iki
lobludur. Koyu portakal sarısı boyanan granüller çekirdeği örtmez. D, E, F) Bazofil
parçalılar.
Siyaha yakın koyu mavi boyanan bazofil granüller genellikle çekirdeği de
örttüğünden çekirdek yapısı iyi seçilemez.

Resim 4. Normal lenfositler. A, B) Ç.K. lenfositlerinin çoğunluğu dar sitoplazmalı
küçük lenfositlerdir. C) Normalde az sayıda sitoplazmaları daha geniş olan ve azürofil
granüller içeren lenfositler de bulunur. D, E, F) Normal monositler. Çekirdek at nalı
şeklinde, katlanmış ya da kıvrılmış olabilir. Soluk gri boyanan sitoplazmada vaküoller
(D ve E) ya da ince azürofil granüller (F) bulunabilir.

Resim 5. Trombositler A) Normal sayıda, B) artmış sayıda, C) küme yapmış ve D)
nötrofil parçalıların çevresine tutunmuş trombositler (satellitizm). Elektronik kan
sayımında antikoagülan olarak kullanılan EDTA trombositlerin kümeleşmesini
önlediğinden trombositler tek tek durur (A ve B). Normal kişilerde % 0.1 sıklığında
bulunan doğal antikorlar EDTA’lı ortamda trombositleri kümeleştirir. İmpedans
yöntemiyle sayım yapan elektronik cihazlar büyüklükleri nedeniyle bu kümeleri
trombosit olarak algılayamaz (psödotrombopeni).

Resim 6. Kırmızı dizi hücreleri. (K. İ.) A, B) Gençten olguna doğru proeritroblast
(pro), bazofil eritroblast (baz). C, D) Polikromatofil eritroblast (pol) E) Ortokromatofil
eritroblast (ort). F) Hücre dışına atılmış çıplak ortokromatofil eritroblast çekirdeği
(daha ayrıntılı bilgi için bkz Kanbilim Atlas. Eritrosit yapımı.

Resim 7. Retikülositler. A) Polikromazi. May-Grünwald -Giemsa ile boyanmış Ç.K.
yaymalarında retikülositler normal eritrositlerden biraz daha büyüktür (yuvarlak
makrosit
) ve henüz ribozomal RNA içerdiklerinden polikromazik (mavi-pembe karışımı)
boyanırlar. B) Retikülosit sayımı amacıyla parlak krezil mavisi ile tespit edilmeden
(supravital) boyanmış Ç.K. preparatında retikülositler. İçlerinde ince iplikçik ve
granüllerdenoluşan ağsı (retiküler) bir örgü görülüyor. Her iki örnekte de retikülosit
sayısı ileri derecede artmıştır (retikülositoz). Genç retikülositlerde bu ağsı yapı yaşlılara
göre çok daha belirgindir.

Resim 8. Kırmızı dizi hiperplazisi. K.İ. Normal kemik iliğinin aksine, kırmızı dizi
hücreleri mikroskop alanındaki hücrelerin çoğunluğunu oluşturuyor. Miyeloid dizi
hücreleri azalmış. Bir miyelosit (my), bir de metamiyelosit görülüyor. Kırmızı dizide
polikromatofil ve ortokromatofil eritroblast gibi nisbeten olgun elemanlar çoğunlukta.
Proeritroblast (pro), bazofil eritroblast (baz) Yayma kronik hemolitik anemili bir
hastanın iliğinden hazırlanmıştır.

Resim 9. Beyaz dizi hücreleri. A, B) Gençten olguna doğru: miyeloblast (myb),
promiyelosit (pmy), miyelosit (my), metamiyelosit (met), çomak (çom) ve parçalı (p),
eozinofil miyelosit (eo-my). Yayma KML'li bir hastanın çevre kanından hazırlanmıştır.

Resim 10. Megakaryositler. A, B) K.İ. aspirasyonu yaymasında küçük (A) ve büyük
(B) mikroskop büyütmesiyle değişik olgunlukta megakaryositler. B’de üç megakaryosit
tesadüfen yukardan aşağıya, gençten olguna doğru sıralanmıştır. “Kemik iliğinin devleri
çevre kanının cücelerini doğurur.”
(Ayrıntı için bkz. Trombosit yapımı)

Resim 11. Megakaryositler. (K.İ.). A) Megakaryoblast dizinin en genç hücresidir.
B) Sitoplazması granüllü, çekirdeği loblaşmış olgun megakaryosit. Sitoplazmanın sağ
kenarında granüllerin birleşmesiyle trombositlerin oluşmaya başladığı görülüyor (ok).
Tüm sitoplazma trombositlere dönüştüğünde geriye megakaryositin çıplak çekirdeği
kalacaktır. (Ayrıntı için bkz. Trombosit yapımı).

Resim 12. Plazma hücresi ve Mast hücresi. A) Plazma hücresi. Çekirdek hücrenin
bir köşesine çekilmiş (eksantrik). Çekirdek kromatini yer yer topaklaşmalar yapıyor. Çivit
mavisi gibi bazofilik boyanan sitoplazmanın Golgi cihazına uyan çekirdeğe yakın bölümü
daha soluk boyanıyor. Sitoplazmada küçük vaküoller var. B) Mast hücresi (mastosit).
Yoğun bazofil granüller çekirdek dışında kalan sitoplazmayı tıka basa dolduruyorsa da,
bazofil parçalının aksine, çekirdeği örtmüyor. C) Morfolojik yönden karıştırılabilecek üç
ilik hücresi bir arada görülüyor: plazma hücresi (pla), lenfosit (lenf) ve polikromatofil
eritroblast (pol).

Resim 13. Retikulum hücresi ve Makrofaj.A) Retikulum hücresi (K.İ). Soluk
boyanan uzantılı sitoplazmanın sınırları belirsiz. Retiküler (ağsı) yapıdaki çekirdekte
belirgin bir nükleol dikkati çekiyor. B) Makrofaj (K.İ). Nükleol sınırları belirgin olan,
gene retiküler bir çekirdek. Sitoplazmada siyah tanecikler şeklinde fagositoz artıkları
görülüyor. Hemoglobin sentezi için gerekli demiri alacak eritroblastlar makrofajı
çevrelemişler (eritroid adacık). Makrofaj adeta onları “emziriyor”.

Resim 13a. Deniz mavisi (ing. sea blue) histiosit. Bu adı taşıyan makrofajların
sitoplazmalarında May-Grünwald Giemsa ile mavi ya da lacivert boyanan çok sayıda
granül bulunur. Hepatosplenomegali ve trombositopeni ile kendini gösteren idiyopatik
şekli nadirdir. Sekonder olgulara sık rastlanır. Kemik iliğinde hemopoetik hücre yapımı
ve yıkımının arttığı durumlarda (örn. KML, MDS, kronik ITP, lenfoma), total parenteral
beslenmede, Niemann-Pick hastalığının B tipinde, virus hastalıklarında,
hiperlipidemilerde ve bazı ilaçlara bağlı olarak (örn. valproat) bu tür makrofajlar
görülebilir. Hücre çekirdeği çoğu kez bir kenara itilmiştir. Sitoplazmada ayrıca vaküoller
ve fagositoz artıkları bulunabilir. Mavi granüller lipofusin (lipofuscin) ya da seroid
(ceroid) içerirler. Yukardaki mikrofotolar MDS’li bir hastanın kemik iliğinden
hazırlanmıştır. Deniz mavisi histiositler iliğin ileri derecede hiperselüler olduğu MDS
olgularına özgüdür (bkz. MDS Resim 6C).

Resim 14. Kemik dokusu hücreleri. A) Osteoblastlar kümeler halinde bulunurlar.
Bazofilik sitoplazmaları ve eksantrik çekirdekleri plazma hücrelerini andırır. Ancak
osteoblast daha büyüktür ve çekirdeği kısmen hücre dışına çıkmış gibidir. B)
Osteoklast
çok çekirdekli bir dev hücredir. Megakaryositten farklı olarak tüm
çekirdekler birbirlerinden ayrı durur. Oysa megakaryositte loblaşmış tek bir çekirdek
vardır (poliploidi).

Resim 15. Demir eksikliği anemisi; A) Ç.K.da mikrositoz ve belirgin hipokromi.
Eritrositlerde soluk boyanan alan genişlemiş, hatta bazı eritrositler halka şeklini almış
(anülosit) (ok). Ovalositler (uzun ok) ve ince uzun, “kalem” şeklinde eliptositler mevcut
(kısa ok). B) K.İ.de olgun eritroblastların sitoplazmaları dar, sınırları düzensiz ve koyu
boyanıyor. Hb sentezi bozukluğuna işaret eden bu bulgu demir eksikliği dışındaki diğer
mikrositik anemilerde de gözlenebilir (thalassemia, sideroblastik anemi).

Resim 16. Thalassemia ve Sideroblastik anemi. A, B) α-thalassemia major)
Ç.K.da hedef hücreleri (büyük ok), anizositoz, poikilositoz, Howell-Jolly cisimciği (küçük
ok) ve ortokromatofil eritroblastlar.C) Sideroblastik anemi. K.İ.de demir boyası
(Prusya mavisi ya da Perls reaksiyonu) ile ortaya konan, olgun eritroblast çekirdeklerini
halka şeklinde çevreleyen mitokondrilerde toplanmış demir granülleri (“halkalı
İng.ringed”
sideroblast).

Resim 17. Thalassemia. A) β-thalassemia minor. Ç.K.da anizositozun eşlik
etmediği düzgün mikrositoz.Demir eksikliği anemisinin aksine RDW artmamıştır. B)
Bazı eritrositlerde bazofilik noktalanma görülüyor (uzun ok). Bir hedef hücresinde de
bazofilik noktalanma var (kısa ok). C) α-thalassemia’da (Hb H hastalığı) belirgin
poikilositoz, mikrositoz, hipokromi ve şistositler. D) Hb H’da eritrositler parlak krezil
mavisi ile supravital boyamada, çökmüş β zinciri agregalarına bağlı inklüzyon
cisimcikleri ile “golf topu” görünümü alırlar

Resim 18. Megaloblastik anemi. A) Ç.K. Belirgin anizositoz, poikilositoz ve
karakteristik ovalomakrositoz. Oval makrositler megaloblastik anemiler dışında MDS’da
da görülür (bkz. Miyelodisplastik sendrom). B) Ovalomakrosit ve çekirdeği altı loblu
hipersegmente nötrofil parçalı. C) Bir eritrositte çekirdek kökenli Cabot halkası.
Megaloblastik anemilerde Howell-Jolly cisimciklerine de rastlanır (bkz. Eritrosit
inklüzyonları).

Resim 19. Megaloblastik anemi A, B) Pernisiyöz anemi. K.İ.de çeşitli olgunlukta
megaloblastlar. Hücreler normoblastik eritropoeze göre daha büyük. Çekirdek ile
sitoplazma olgunlaşması arasındaki eşzamanlılık bozulmuş. Çekirdek kromatininin daha
genç (retiküler) yapıda kalmasına karşılık sitoplazmada Hb yapımı başlamış. Mitozlar
(mit) sık ve “dev çomaklar” (çom) dikkati çekiyor.

Resim 20. Hemolitik anemiler I. A) Herediter sferositoz (Ç.K.). Koyu boyanmış,
hücre merkezindeki soluk alanın kaybolmuş olduğu sferositler ve polikromazi gösteren
makrositler (retikülositler). B) Akut oto-immun hemolitik anemi. Sferositler ve
polikromazik makrositlerle birlikte iki ortokromatofil eritroblast görülüyor.

Resim 21. Hemolitik anemiler II. A) Herediter eliptositozda sigar şeklinde
eritrositler. B) Eritrosit G6PD enzimi eksiklğinde ilaçlara bağlı akut hemolitik
anemide görülen sitoplazmaları “kabarcık”lı eritrositler. Bu kabarcıklar koptuğunda
eritrositler “ısırılmış” bir görünüm alır. C) Eritrositlerde fragmentasyon
(parçlanma).
Üçgen, miğfer şeklinde eritrositler mikroanjiyopatik (ör. TTP, HUS,
kronik DIC) ve kardiyak hemolitik anemilerde görülür.(Ayrıntılı bilgi için bkz. Atlas.
Eritrosit morfolojisi).

Resim 22.Hemolitik Anemiler III. Orak hücre hastalığı (HbSS). A) Ç.K.da yulafı
andıran orak hücreler. B) Bir orak hücre ve hiposplenizme bağlı Howell-Jolly cisimciği
içeren bir eritrosit (hj). C) Lam ile lamel arasında in vitro oraklaşma testi. (Bkz. Atlas.
Eritrosit morfolojisi).

Resim 23. Hemolitik Anemiler IV. A) Soğuk aglutininlere bağlı oto-immun
hemolitik anemi
Ç.K.da belirgin oto-aglutinasyon. B) Eritrosit primidin-5-
nükleotidaz eksikliğinde
bazofilik noktalanma (beyaz ok). C) Stomatositler.
Eritrositlerin ortasındaki soluk alan yuvarlak olmayıp yarık şeklindedir. Bu örnek
herediter stomatositozlu bir hastadan alınmamış, stomatositler iyi temizlenmemiş bir
lama yapılan yayma sonucu oluşmuştur (artefakt). Pis lamlarda artefakt olarak hedef
hücreleri de görülebilir. (Püf noktası: Yaymanın değişik alanlarında dolaşırsanız, normal
morfolojide eritrositleri de göreceksiniz).

Resim 24. Eritrositlerde inklüzyonlar. Howell-Jolly cisimcikleri (oklar). Sağdakinde
bazofilik noktalanma da var .Yaymada ayrıca yuvarlak makrositler, dikensi çıkıntılı
eritrositler (akantosit) (ak) ve polikromazi (pl) görülüyor. Yayma prematüre bir yeni
doğanın Ç.K. dan hazırlanmıştır (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Atlas. Eritrosit inklüzyonları).

Resim 25. Aplastik anemi. A) Normal K.İ. histolojisinde hemopoetik doku ile yağ
dokusu hemen hemen eşit orandadır. B) Aplastik Anemi’de kırmızı ilik ileri derece
azalmış, yerini yağ dokusu almıştır. Dar pembe alanlar kemik trabekülleridir (trab).
(İliyak kemikten K.İ. biyopsisi. H&E).

Resim 26. Konjenital diseritropoetik anemiler. A, B) K.İ.de iki eritroblast arasında
ince sitoplazmik köprüler patognomonik bulguyu oluşturuyor (Tip I). Çekirdekler arası
köprüler de görülebilir. C) Çok çekirdekli bir eritroblast (Tip II). D) Mitozunu
tamamladığı halde bölünememiş bir eritroblast.

.:: DoktorTR.Net Canlı TV Yayını ::.
.:: DoktorTR.Net'i yeterince öğrendiğinize emin misiniz? ::.
.:: DoktorTR.Net - Youtube Video Arama Motoru ::.

DoktorTR.Net - Site Kuralları

Shadow

dRd

Mini hematoloji atlası

Administratör

Teşekkür Puanı :
16689
Offline
Cinsiyet:
Mesaj Sayısı:
13.535
Konu Sayısı:
3591
Meslek: Stj. Dr.

Kan grubu

Dönem/Bölüm: 4
Yer: Samsun

Durumum

« Mesaj numarası #1: Ocak 17, 2010, 01:53:48 ÖÖ »

Resim 27. Miyelodisplastik sendrom (Ç.K.). Eritrosit
morfolojisinde belirgin anizositoz, poikilositoz, ovalomakrositoz,
fragmentasyon, şistositler (küçük eritrosit parçacıkları) (şis).dikkati
çekiyor. Ayrıca hipersegmente çekirdekli, sitoplazma granülleri
belirgin olmayan (hipogranüler) bir nötrofil parçalı görülüyor.

Resim 28. Miyelodisplastik sendrom (K.İ.) A) Diseritropoez:
Genç eritroblastların sitoplazmalarında vaküolizasyon çok belirgin.
B) Dismegakaryopoez: Mikromegakaryositler MDS için
karakteristiktir. Yukardan aşağıya küçük tek çekirdekli bir “cüce”
megakaryosit ve tek cekirdek yerine birbirlerinden ayrı üç
küçük yuvarlak çekirdek içeren anormal bir megakaryosit ("pawn-
ball
" megakaryosit). (bkz. MDS) C) Akiz idiyopatik sideroblastik
anemide demir boyası (Prusya mavisi reaksiyonu) ile ortaya
konan“halkalı (İng. ringed)” sideroblastlar

Resim 29. Akut İnfeksiyonlarda lökositler. A, B, C) Bakteri
infeksiyonları ve sepsisde Ç.K.da sık görülen toksik granülasyonlu
nötrofiller. A) Metamiyelosit. D, E, F) Başta kızamıkçık olmak üzere
birçok akut virus ve bakteri infeksiyonunda Ç.K.da görülen plazma
hücreleri ve plazmasitoid lenfositler (“Türk hücreleri”). Miyelom
hücreleri ile karıştırılmamalıdır (bkz. Multipl miyelom).

Resim 30. Mononükleoz sendromu. A-F) İnfeksiyöz
mononükleozda ve bazı başka virus infeksiyonlarında (örn.
sitomegalovirus, akut HIV) Ç.K.da görülen atipik mononükler
hücreler. Bu büyük lenfo-monositik hücreler “atipik lenfosit”, “reaktif
lenfosit”
, “aktive lenfosit”, “uyarılmış lenfosit” ya da transforme
lenfosit
” olarak adlandırılır. Bir zamanlar “virosit”, daha önceleri de
bu hücreleri ilk tanımlayanın adı ile “Downey hücreleri” olarak
anılırlardı. Sitoplazmaları koyu bazofilik, bazen vaküollü (E),
çekirdekleri kimi kez nükleollüdür (A, C). Çok seyrek de olsa, akut
lösemiyi akla getiren blast benzeri hücrelerle karşılaşabilirsiniz.

Resim 31. ALL. FAB sınıflaması L1. Hücre çapı genellikle küçük.
Çekirdek kromatini oldukça homojen. Nükleol görülmeyebilir ya da
küçük ve belli belirsiz. Yok denecek kadar dar olan sitoplazma hafif
ya da orta derecede bazofili gösterir.

.

Resim 32. ALL. FAB sınıflaması L2. Hücre çapı daha büyük.
Büyüklük homojen değil. Çekirdek şekli düzensiz. Çekirdekte çentik
ve yarıklar olabilir. Kromatin yapısı heterojen. Nükleol belirgin.
Sitoplazmada bazofili ve vaküolizasyon değişken. B) Çekirdek derin
yarıklar sonucu çok loblu bir görünüm sunuyor.(Eski literatürde
Rieder hücreleri”).

Resim 33 ALL. FAB sınıflaması L3. A, B) Sitoplazmanın koyu
bazofilik boyanması ve vaküolizasyon patognomoniktir. Çekirdek
kromatini oldukça ince ve homojendir (Burkitt tipi ALL). C) Burkitt
lenfomalı bir kadın hastanın meme enfiltrasyonu biyopsi
materyelinden yapılan basma (İng. “touch”) preparatta, benzer
morfolojideki hücreler geniş, soluk sitoplazmalı bir makrofajı (mak)
çevreliyor. Bu bulgunun histolopatolojik karşılığı “yıldızlı gök
görünümüdür.

Resim 34. AML. FAB sınıflaması M1. Olgunlaşma göstermeyen
AML. A)
Bazı blastların sitoplazmalarında tektük ince azürofil
granüller seçiliyor ( kısa ok). Auer çomağı içeren bir miyeloblast
göze çarpıyor (uzun ok).Trombositler hastada ağır bir
trombositopeni bulunmadığına işaret ediyor. B) Bir eritrositte
diseritropoez bulgusu olarak“Cabot halkası” görülüyor (kısa ok).
Sitoplazmalarda gene az sayıda toz gibi azürofil granül var.

Resim 35. AML. FAB sınıflaması M2. Olgunlaşma gösteren
AML.
A, B) Her iki mikrofotoda da Auer çomaklı birer miyeloblast
görülüyor(oklar). Auer çomakları azürofil granüllerin bir araya
gelmeleriyle oluşur. Akım sitometrisinin hematoloji laboratuvarına
girmesinden önce ALL/AML ayırımında azürofil granüller ve Auer
çomakları büyük yardımcılarımızdı. Blastik hücreler arasında o
dizinin birazcık daha olgun bir hücresinin bulunması da ayırıcı tanıda
önemli idi. A’da blastlar arasındaki miyelosit evresine doğru giden
bir promiyelosite dikkat ediniz!

Resim 36. AML. FAB sınıflaması M3. Akut promiyelositik
lösemi.
A) K.İ.de atipik promiyelositlerden oluşmuş topluluk. B)
Sitoplazması çok sayıda Auer çomağı içeren, çekirdeği nükleollü bir
promiyelosit.D) Çok sayıda kaba sitoplazmik granül çekirdeği de
örtmüş durumda (hipergranüler tip). C) AML M3’ün seyrek rastlanan
“mikrogranüler” şeklinde granüller belli belirsizdir ve monosite
benzeyen çekirdek genellikle iki lobludur.

Resim 37. AML. FAB sınıflaması M4. Akut miyelo-monositik
lösemi. A, B)
Değişik büyüklükte atipik miyeloblastların yanında
monositoid çekirdekli blastik hücreler yer alıyor (oklar). A’da mitotik
bir hücre var.

Resim 38. AML, FAB sınıflaması M5. A) M5a (Akut
monoblastik lösemi).
Çekirdeğin uzun ekseni hücrenin uzun
eksenine dikeydir. Çoğu kez çekirdek bir tarafıyla hücre kenarına
tutunmuştur. Diğer kenarları serbesttir. Çekirdeğin bu görünümü
bayrağa benzetilmiştir. Sitoplazmada vaküoller ve azürofil granüller
bulunabilir. B) M5b (Akut monositik lösemi). Hücreler monosit
yönünde farklılaşma gösterirler. Böbrek, fasulye biçiinde ya da
lobüllü olabilen gevşek kromatinli çekirdeğin katlanması ya da
kıvrılması karakteristiktir.

Resim 39. AML. FAB sınıflaması M6. Akut eritrolösemi (eski
adı ile di Guglielmo sendromu. A) K.İ.de çeşitli olgunlukta atipik
eritroblastlardan oluşmuş lösemi enfiltrasyon (küçük büyültme).
Genç eritroblastlar büyüklükleri ile göze çarpıyor. En üstte çok
çekirdekli büyük bir hücre var. Arada seyrek olarak miyeloid dizi
hücreleri görülüyor. B) Beş çekirdekli, “dev” bir eritroblast
(jigantoblast).

Resim 40. AML. FAB sınıflaması M6. A) K.İ.de bazıları iki
çekirdekli, koyu bazofil sitoplazmalı atipik eritroblastlar. B) Çok
çekirdekli atipik dev eritroblast. Jigantoblastlara konjenital
diseritropoetik anemi Tip III ‘de de rastlanır. Ayrıca parvovirus B19
infeksiyonunda ilikte tek çekirdekli büyük proeritroblastlar
gözlenebilir.

Resim 41. AML FAB sınıflaması M7. Akut megakaryositik
lösemi.
A, B) Atipik megakaryoblastların koyu bazofilik boyanan,
düzensiz kenarlı sitoplazmalarında tomurcuk şeklinde çıkıntıların
bulunması oldukça karakteristiktir. Bazofilik sitoplazmanın çekirdeğe
komşu kısımları, tıpkı proeritroblastlarda olduğu gibi, daha açık
boyanmış. Büyük nükleoller içeren çekirdekler, blastik hücreler için
kaba sayılabilecek bir kromatin yapısında.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->