P. 1
program geliştirme

program geliştirme

|Views: 1,226|Likes:
Yayınlayan: Eyüp Kandemir

More info:

Published by: Eyüp Kandemir on Oct 18, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ GARANTİLİ MODÜLER SET

PROGRAM GELİŞTİRME

KONU ANLATIMI, KONU TARAMA TESTLERİ, DENEME SINAVLARI VE SON SEKİZ YILIN KONULARA GÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ ÇIKMIŞ SORULARI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sayfa
TAKDİM ........................................................................................................................................................i

KİM NE DEDİ? ............................................................................................................................. ii PUSULA (Sınav Bilgileri, Taban Puanlar ve Kontenjanlar, Kaç Net Kaç Puan vb.) ............. iv İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ vii PROGRAM GELİŞTİRME ............................................................................................................ 1
EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ....................................................................................................7
1. 2. 3. 4. EĞİTİM ............................................................................................................................................................. 9 EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ ...................................................................................................................................... 10 EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI ............................................................................................................................. 11 PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM .................................................................................................... 11 4.1 İnformal Eğitim ............................................................................................................................................. 11 4.2 Formal Eğitim ............................................................................................................................................... 12 5. SÜREKLİLİK GÖSTERİP GÖSTERMEMESİNE GÖRE FORMAL EĞİTİM ........................................................ 12 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 6. 7. 8. 9. Okul Öncesi Eğitim ............................................................................................................................ 12 İlköğretim ........................................................................................................................................... 13 Ortaöğretim ........................................................................................................................................ 13 Yükseköğretim ................................................................................................................................... 14 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5.1 Örgün Eğitim ................................................................................................................................................ 12

5.2 Yaygın Eğitim................................................................................................................................................ 14 ÖĞRETİM ........................................................................................................................................................... 15 ÖĞRENME ........................................................................................................................................................... 15 ÖĞRENME – ÖĞRETME ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................................... 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR ............................................................................................. 16

10. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ BENZERLİKLER ............................................................................................ 16 11. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLAR................................................................. 16 12. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI ................................................................................................................. 17 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Genel Amaçlar .......................................................................................................................................... 17 Özel Amaçlar ............................................................................................................................................. 17 Genellik ve Eşitlik ..................................................................................................................................... 17 Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları................................................................................................................ 17 Yöneltme ................................................................................................................................................... 17 Eğitim Hakkı .............................................................................................................................................. 17 Fırsat ve İmkan Eşitliği............................................................................................................................. 17 Süreklilik.................................................................................................................................................... 18 vii

13. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................................................................ 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI

13.7 13.8 13.9

Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği ................................................................................. 18 Demokrasi Eğitimi .................................................................................................................................... 18 Laiklik ........................................................................................................................................................ 18

13.10 Bilimsellik .................................................................................................................................................. 18 13.11 Planlılık ...................................................................................................................................................... 18 13.12 Karma Eğitim ............................................................................................................................................ 18 13.13 Okul ile Ailenin İş birliği ........................................................................................................................... 18 13.14 Her Yerde Eğitim ....................................................................................................................................... 18

TEST 1 .......................................................................................................................................................19 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................22 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI ...........................................................................................23
1. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI ....................................................................................................... 25 1.1 Eğitim Programı ........................................................................................................................................... 25 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Eğitim Programının Özellikleri ........................................................................................................... 25 Programın Yararları ........................................................................................................................... 26 Eğitim Programının Temel Ögeleri ..................................................................................................... 27 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim Programı ve Öğretim Arasındaki İlişki .................................................................................... 26

1.2 Öğretim Programı......................................................................................................................................... 27 1.3 Ders Programı .............................................................................................................................................. 27 1.4 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan .......................................................................................................................... 29 1.5 Ders Planı...................................................................................................................................................... 29 2. PROGRAM GELİŞTİRME..................................................................................................................................... 30 2.1 Program Geliştirme Süreci .......................................................................................................................... 30

TEST 2 .......................................................................................................................................................31 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................36 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ ..............................................................................................39
1. PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ......................................................................................................... 41 1.1 Tarihi Temel .................................................................................................................................................. 41 1.2 Ekonomik Temel ........................................................................................................................................... 41 1.3 Sosyal (Toplumsal) Temel ........................................................................................................................... 41 1.4 Bireysel Temel .............................................................................................................................................. 43 1.5 Konu Alanı Temeli ........................................................................................................................................ 45 1.6 Psikolojik Temel ........................................................................................................................................... 45 Davranışçı Kuramların ve Bilişsel Kuramların Program Geliştirmeye Karşılaştırmalı Etkileri ........................ 46 1.7 Felsefi Temel................................................................................................................................................. 48 • Epistemoloji ............................................................................................................................................... 48 viii

.................................................................2................................................................................... 49 İlerlemecilik ............................................................. 76 2........................................................3 1..................... 71 Korelasyonel Tasarım .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 1...................................69 1..............................1........................ 78 2.........................................................................................................................................5 1.......................................................1.................... 49 Varoluşçuluk ..................1 1.........................2 Öğrenen Merkezli (Etkinliklere Göre Düzenlenen) Program Tasarımları ...............İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI • Ontoloji .................. 73 Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı......................1 1..............................................................................................................1 1............................................................................... 49 Yeniden Kurmacılık ................................................................................................................................................................................................................... 72 Yaşam Şartları Tasarımı ............................. EĞİTİM PROGRAMLARINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) ...................................................................................................................... 48 • Aksiyoloji ..........................................................................3 Sorun Merkezli (Çekirdek) Program Tasarımları ... 73 1.................1...................................................... 72 1.................. 50 TEST 3 ...................................................... 73 Çekirdek (Core) Tasarımı............................... 71 Disiplin Tasarımı ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 Geniş Alanlı Tasarım ...................................................................................................................................................................1................................ 48 Realizm............................ 48 • Mantık.1 ABD’de Yaygın Olan Modeller ....................................... 79 ..2 1....................................................................................... 76 2........... 71 1....................................3 2..................................................................................................................................2 1..............................................................................2 1........................................................... 72 Yaşantı Merkezli Tasarımlar........................64 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ix EĞİTİM PROGRAMINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) ...................................................................... 72 Hümanistlik Tasarımlar .......................3...................................... 71 1.............2 Avrupa’da Yaygın Olan Modeller .................................................................................................................................................... 49 • Aksiyoloji ... 49 Pragmatizm ...2......................................................................................................4 1............... 48 • Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar ..... 73 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ ...........2...........................................................................59 ÇIKMIŞ SORULAR ................................................... 71 Çocuk Merkezli Tasarımlar ..............................................1 Konu Merkezli (Derslere Göre) Program Tasarımları .................3...................................................................................................................................................................................................... 72 Romantik Tasarımlar .............................. 49     Daimicilik ....................................................... 48 • Eğitim Felsefeleri . 49 Esasicilik ....................................................................... 48     İdealizm ............................................................................................4 1...................................................................................................................................................................... Konu Tasarımı................1........................................................................3 Türkiye’de Yaygın Olan Modeller .........................................2.....................................................................................................3................................................................. 71 Süreç Tasarımı....................

........................................................................... 93 Belirtke Tablosu ..................................................................... 102 1........................................... PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI ........ 89 1............................................. 93 1...... 91 Betimsel Yaklaşım .................. 92 Kaynak Tarama (Literatür Tarama) ............................................3 1....................................................................2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ........................................................................................................................... 91 İhtiyaç Belirleme Teknikleri ............... 92 Progel–Dacum Tekniği .....................97 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA ........................... 92 Ölçme Araçları–Testler ...........................................4...............................................................................99 (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) 1....................................................................................85 PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI ................................................................................................................................ 91 1...............81 ÇIKMIŞ SORULAR ........................................... 90 • • • • 1.......................................................... 92 Grup Toplantısı/Grup Görüşmeleri ..................................................... HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) ........................................... 93 Akış Şeması (Flow Chart) .................................................................................................3 İhtiyaç Belirleme......................................................1 İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ....................4.. 91 Analitik Yaklaşım ............. 102 1.................................................................................................................................................................................................................................................................. 104 ..................................................................................... 92         Delphi Tekniği–Anket Geliştirme .............................................................................................. 89 1..................................................... 93 PERT–İşlem Ağı (Planing Evaluation Research Technique) ............................................................................................................................................................................. 90 1............................................ 92 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k x Meslek Analizi ..............................................................................2 1............2 • Farklar Yaklaşımı ..........1 1............ 92 Gözlem...........................................3 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel)........................2 Program Geliştirme ve Öğretme ....................................................87 1....................................1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi .................................................... 90 1............................................................................................................................... 93 TEST 5 ..........................................................................................4 Diğer Planlama Çalışmaları .........4.....................................................4................ 101 1..........................................................................................1 Program Geliştirme Çalışma Gruplarının / Kurullarının Oluşturulması ...................................................................................................................................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI TEST 4 ..............................................................................3..................................................................................................................................................4 İşlem–Zaman Çizelgesi .................................. 91 Demokratik Yaklaşım .............................................3.......................................................................................................................................................................................................... 92 İhtiyaç Belirleme Süreci .......................................................................................95 ÇIKMIŞ SORULAR .................................................................................................................. 92 Görüşme/Mülakat.....................................................

. 124 Dönüt ..............................................................................................2..............118 Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı ............2.......... ÖĞRETİM PLANLARI ................ 127 4...........1 Eğitim Durumunu Etkileyen Değişkenler ........................................................öğretme süreci) ............................................... Bilişsel (Zihinle İlgili) Alan ......................................................................................................................... DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) .................................................... 123 İpucu .... 109 İÇERİK (MUHTEVA/KONU).......................................3 (Öğrenme ......................................... 125 Düzeltme .............................................2 Plan Yapmanın Gerekliliği .........................................................3............................. 167 1............................................................4 Hedeflerde Aşamalı Sınıflamaya İlişkin Örnekler .....................................2 2..2 İçerik Düzenleme / Program Geliştirme Yaklaşımları....................................................................................................................... 132 5......2....................................................3....................................................................................148 ÖĞRETİM PLANLARI......................... 123 Pekiştireç ...................................................................114 Piramitsel Programlama Yaklaşımı .....6 2................................................................................ 168 1................3 Planlı Çalışmanın Yararları ......... 123 4... 108 1..............................................3 2................ 167 1.....................115 Disiplinlerarası Program Yaklaşımı ..................................................... 129 4.......................................................... 113 2....................................................................................118 ÖĞRENME–ÖĞRETME SÜRECİ (Eğitim Durumları / Öğrenme Yaşantıları / Öğretim Etkinlikleri) ......................1 Planın Önemi ..........116 Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı ....................................................................................2 1................................................................1..................................................................................113 Modüler Programlama Yaklaşımı.....................2.............................4 3......................1 2............................ Doğrusal Programlama Yaklaşımı ........2 3.............139 TEST 6..........1.2 Program Değerlendirme Modelleri ..1 (Hedefler)......................................................................................................... 125 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k xi 3...................2.......................................7 2...................................................................................................................................................................1 Program Değerlendirme .............................................1 3........................2.........................................................................3 2.....1 1.........3 3..............İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 1.........................2 (İçerik) ..................................................165 1............................................................... 106 Psikomotor / Devinişsel (Kaslarla İlgili) Alan . 168 ........................................144 ÇIKMIŞ SORULAR ............................................................................ 112 2...............................................................................................................................................137 TEST 6......................................................... HAZIRLANAN PROGRAM TASARISININ UYGULANMASI (Geliştirilen Programın Denenmesi) ........................................... 135 TEST 6..............................141 TEST 6................................... 121 3.....................................................................................................................................................5 Etkin Katılım ......4 2.............................................................................................5 2.......................................................................................1........................... 112 2...........8 3..........................................................................................115 Çekirdek Programlama Yaklaşımı .................................................................................................................................4 (Değerlendirme) ........2...........................2.............................................................................................................................113 Sarmal Programlama Yaklaşımı ......................... 104 Duyuşsal (Duygularla İlgili) Alan ................................................................................1......................1...................1 İçeriğin Seçiminde Kullanılacak Ölçütler .............................................3....................

................................................................................ 194 3.................................................................................................................................................................. 169 1... 14 Bilgi Teknolojilerini Kullanma ................................................................3 3..................................................................................... 192 Yansıtıcı Düşünce .................................................................................. Etkili ve Güzel Kullanma....................................................................................................................... 189 Kuantum Öğrenme ............................................................................................ 171 TEST 7 ............................18 4.............................. 198 4.. 188 3........................................................................................................................................................................................................................................................................... İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi ......................................................................................................................................................................................... 197 4... 17 Kurmacılık/Bilgiyi Yapılandırma (Yapılandırmacılık) ............................................................................................................................................................ 194 3..........................................175 Ders Planı ..1 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ................................................................................................................................................................................... 195 3..........................................................................................................................................................2 • • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar ......................................................................4 Plan Yapmanın İlkeleri ....................................................................... 190 Yaratıcı Düşünme .............. 169 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği ....... 10 Analitik Düşünme .................................................................................................2 Tarihsel ve Kültürel Temeller ............ 8 3..................................... 169 Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı ............ 6 3.......2 3.........................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 1....................................................5...................... 2................. 196 3...... 185 ELEKTRONİK ÖĞRENME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM .................................... 168 1............................. 3.................................................................................. 195 3............................................................................... 9 Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram) ................................ 187 PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER ..................................................................177 ÇIKMIŞ SORULAR ................ 198 xii .........................................................................................1 Çoklu Zeka Yaklaşımı .............................................. 13 Problem Çözme .................................................................................. 188 3........................................... 194 3.......................................................................................... 5 3............................................... 174 Ders Planı Örneği 2...................................................... 12 Araştırma-Sorgulama ...........................................................................................................................................................................................5...................................................................................................................................179 YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER ............................ 170 Ders Planı Örneği 1..................... 4 3................ 195 3......... 196 TÜRKİYE’DE 2004-2005 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA KONAN PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ................................................................................................... 194 3......................................................................................................... 15 Girişimcilik .............................................................................................................. 190 Yaşam Boyu Öğrenme .............. 193 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 3...........................................................................1 Ekonomik Temeller ......................................................................................................... 190 İşbirliğine Dayalı Öğrenme ....... 11 Etkili İletişim Kurma .. EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR ....................... 191 Eleştirel Düşünme .......................... 7 3.......................................................... 16 Türkçeyi Doğru.....5 Plan Çeşitleri ...................... 169 • • • 1................................................183 1.................................................................................. 190 Aktif / Etkin Öğrenme .....

....................................................................... 200 4........................ 198 Öğrenme-Öğretme Süreci (Eğitim Durumları / Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri) ................1 4..................................................... 198 4....................... 198 İçerik/Konular ..........................2 4..............................................230 SÖZLÜK ..................................................................209 ÇIKMIŞ SORULAR ............. 199 4........................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Hedef/Kazanımlar .....................................................................................................................................................3.....................................220 KAYNAKLAR ...................................................................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 4.............3................................................ 199 Değerlendirme/Sınama Durumları ........................................................... 199 4..231 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k xiii ..........................3 4........................................................................3..........................215 DENEME TESTİ ....................6 AB ve Türkiye ......5 Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri .................................................................................................7 Yaşam Becerileri .3 Programın Temel Ögelerine İlişkin Özellikler ..............................6....................... 204 4............................................................................................................................................4 Kazandırılmak İstenen Temel Beceriler........................................................... 205 TEST 8 ...............................................................................1 Türkiye’nin Katıldığı AB Eğitim Programları ............................................................................................................................ 204 4........................................3.............229 KURAMCILAR ........................................................................................................................

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 1 .

YAZAR PENCERESİ Sevgili Arkadaşlar. Bruner‛in ortaya attığı Sarmal Programlama anlayışına göre ve öğretmen adaylarının ilgilerini çekebilecek örneklerle hazırlanmıştır. Örneğin. soyut konu ve kavramların fazla olduğu. aklının ermediğini. Başarılar.. Bu zorluk dikkate alınarak kitabın program geliştirme bölümü. Elinizdeki kitapla “herkesin yapamadığını. gücünün yetmediğini. Siz öğretmen adaylarına düşen sorumluluk ise sık aralıklı tekrarlar yapmaktır. öncekiler sonrakilere temel teşkil eder ve önceki öğrenilenlerle sonrakiler arasında yerli yerinde tekrarlarla bağlantılar kurulur. bu nedenle de öğretmen adaylarının zorlandığı bir derstir.. Sarmal Programlama anlayışında. bir konunun haftada en az iki kez tekrar edilmesi o konunun kalıcılığını sağlayacaktır. yeri geldikçe tekrarlar yapılmış ve bağlantılar kurulmuştur. yüksek olacaktır. bileğinin dönmediğini” başaracağınıza inanıyoruz. Eğitimde Program Geliştirme. standart sapması dolayısıyla da katsayısı. Bu kitabın bu bölümünde işlenen bilgilerle yaklaşık 20 soru cevaplamanız mümkün olacaktır. Eğitimde Program Geliştirme sorularının zor olması nedeniyle. İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Dersi Zümre Üyeleri 3 . Elinizdeki kitabın bu bölümünde.

KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI BÖLÜM ADI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLANDIRILMASI (Eğitim. Öğretim. Ders Programı) PROGRAM GELİŞTİRME (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki İlişki) PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ TARİHİ TEMEL EKONOMİK TEMEL BİREYSEL TEMEL SOSYAL (TOPLUMSAL) TEMEL KONU ALANI TEMELİ FELSEFİ TEMEL PSİKOLOJİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI İHTİYAÇ BELİRLEME İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları İhtiyaç Belirleme Teknikleri EĞİTİMDE PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) Hedeflerin Davranışa Dönüştürülmesi Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-DuyuşsalDevinişsel) İÇERİK (MUHTEVA/KONU) İçerik Düzenleme Yaklaşımları (birkaçı birden) Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüler Programlama Yaklaşımı Piramitsel Programlama Yaklaşımı Çekirdek Programlama Yaklaşımı Disiplinlerarası Programlama Yaklaşımı Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı 2001 3 2002 2003 2004 2005 1 2006 2007 1 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 .

KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI BÖLÜM ADI ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ (EĞİTİM DURUMLARI) DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) Program Değerlendirme Program Değerlendirme Modelleri Geliştirilen Programın Denenmesi ÖĞRETİM PLANLARI EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER Çoklu Zeka Yaklaşımı Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Kuantum Öğrenme Etkin Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme Yaratıcı Düşünme Eleştirel Düşünme Yansıtıcı Düşünce Türkiye’deki Yeni Program Anlayışı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Temel Yaşam Becerileri Aktif Öğrenme TOPLAM 2001 5 2002 4 1 1 2003 4 2004 4 3 2005 3 1 2006 2 2 2007 3 1 2008 4 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 26 22 13 20 22 26 12 1 19 5 .

BÖLÜM ADI 6 .

14 Her Yerde Eğitim 7 .8 Demokrasi Eğitimi 13.3 Yöneltme 13.3 Ortaöğretim 5. 2.5 Fırsat ve İmkan Eşitliği 13.1 Örgün Eğitim 5.11 Planlılık 13.10 Bilimsellik 13. ÖĞRENME – ÖĞRETME ARASINDAKİ İLİŞKİ 9.2 Yaygın Eğitim 6. 4.4 Eğitim Hakkı 13. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLAR 12.2 Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 13. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 12.2 Özel Amaçlar 13. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ 13.1 İnformal Eğitim 4. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ BENZERLİKLER 11.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM ADI BÖLÜM İÇERİĞİ 1.1.1. ÖĞRETİM 7.2 İlköğretim 5. EĞİTİM EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM 4.4 Yükseköğretim 5.2 Formal Eğitim 5.6 Süreklilik 13.1. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 10.9 Laiklik 13. 3.1 Okul Öncesi Eğitim 5.1 Genel Amaçlar 12. ÖĞRENME 8.7 Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği 13.1.12 Karma Eğitim 13. SÜREKLİLİK GÖSTERİP GÖSTERMEMESİNE GÖRE FORMAL EĞİTİM 5.13 Okul ile Ailenin İş Birliği 13.1 Genellik ve Eşitlik 13.

psikolojik. Eğitim ile ilgili literatürde isimleri sıkça görülebilen Pavlov aslında bir fizyolog. Eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası bir çok kaynakta farklı tanımlarla karşılaşmak mümkündür. adet ve geleneklerini yaşamak ve aktarılması gerekenleri yaşatmak durumundadır. 1 Sönmez. bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. sosyal ve kültürel bir varlıktır. Birey. öğrenmelerin biçimlerini ve farklılıklarını ortaya koyan öğrenme psikolojisi eğitimin ve eğitim psikolojisinin önemli çalışma alanları olmuştur. Sosyal. içme.” Farklı felsefelere 1 göre eğitim tanımları aşağıda sıralanmıştır: İdealizme göre: Yaratıcıya ulaştırma süreci için yapılan etkinliklerdir. Birey buna bağlı olarak sosyal bir varlıktır. biyolojik. Bu ihtiyaçlar bireyin biyolojik yönü ile ilgilidir. insanlık tarihi ile birlikte var olan ve yaşayan bir kavramdır. içme. uyuma. temel ihtiyaçlardan dolayı birey biyolojik bir varlıktır. Eğitim kültürleme (kültürel değerlerin bireye kazandırılması) sürecidir ve birey de kültürel bir varlıktır. biyolojik ve kültürel yapısı (biyo- . Eğitim bir noktada bireyin sosyalleştirilmesi sürecidir. insanın psikolojik bir varlık olması eğitimde bu alanla ilgili araştırmalar yapılmasını gerektirmiştir. Varoluşçuluğa göre: İnsanı en üst düzeye getirme sürecidir. gelenek ve yaşadığı zamandan kaynaklanan farklılıklar insanın kültürel yönüyle ilgilidir. hangi durumlarda nasıl davranışlar sergilediği biyolojik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. uyuma gibi birçok temel ihtiyacı vardır. yani insan bio-psiko-sosyo-kültürel bir varlıktır. Dizgeli Eğitim. Eğitim insanın biyolojik yönüyle ilgilenmiş ve davranışların nedenlerinin boyutlarını biyolojik olarak açıklamıştır. İşte insanın diğer insanlarla ve çevreyle olan etkileşimi sosyal bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir söyleyişle insan. örf. bireyin farklı yönleriyle doğrudan ilgili bir kavramdır. EĞİTİM Eğitim.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. psikolojik. Bireyin yeme. Eğitim bu ihtiyaçlardan biridir. Marksizme göre: Bireyi üretime katma işidir. Realizme göre: Bireyin topluma uyumunu sağlama süreci ve yeni kuşağa kültürel mirasın aktarılmasıdır. İnsanı hayvanlardan ayıran özelliklerin olduğu davranışların sadece biyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ve bazı içsel ve hissel etkenlerin davranışların ortaya çıkmasında önemli olduğu düşünüldüğünde. Eğitim bireyin bilgi ve davranışlarında değişiklik meydana getirme süreci olduğundan. Bu nedenlerden dolayı eğitim. fından yapılan tanım şöyledir: “Eğitim. İnsanın yeme. insanın biyolojik. Pragmatizme göre: Yaşantılar sonucunda. 1. cinsellik gibi ihtiyaçları ve fizyolojik yönleri dikkate alındığında biyolojik bir varlık olduğu söylenebilir. Skinner ise bir biyologtur. sosyal ve kültürel yönleri ile ilgili ve bu yönlerle ilgilenen bir kavram olagelmiştir. Ankara: Anı Yayıncılık İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 9 Türkiye’de en çok kabul gören ve Selahattin Ertürk tara- Birey. bireyde davranış ve özellik değiştirme sürecidir. eğitimde toplumsal (sosyal) temeller ve işlevler önemli görülmüştür. Eğitim ile ilgili bilimsel çalışmalar incelendiğinde başlangıçta insanın biyolojik yönleri dikkate alınmış. Farklı toplumlarda ve zamanlarda yaşayan insanlar farklı sosyal özellikler göstermektedir. İnsanın hangi dönemlerde genel olarak hangi özelliklere sahip olduğu ile ilgili gelişim psikolojisi. V. Elbette insanı tek başına içsel bir varlık olarak değerlendirmek ve diğer insanlarla. içinde bulunduğu toplumun örf. İnsanın farklı sosyal özellikleri. adet. (2004). İnsan çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen sosyal bir varlık olduğundan. çevresiyle olan etkileşimini görmezden gelmek doğru bir bakış olmayacaktır.

ürün ve sonuç hakkında elde edilen bilgilerdir. EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ Yukarıda yapılan eğitim tanımlarından anlaşılacağı üzere eğitim. işlem. Bu açıklama doğrultusunda eğitimin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: . C) Eğitim ve kültür. kültürel olanaklardan yararlanır.. ama eğitimle aynı düzeyde değildir. kültürel ve bireysel temellere. kültüre göre gelişmeye karşı daha az direnç gösterir. kültürle ve toplumla ilişkili bir kavramdır.  Eğitim.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM ADI sosyo-kültürel bir varlık) olan bireyin. kültürel değerlerin izlerini taşır. Örgün eğitim. içinde bulunduğu toplumun kültürünün izlerini taşır. toplumsal. toplumun kültürünü etkileyen ve kültüründen etkilenen bir yapıya sahiptir. kültürün aktarılmasında araçtır ve değişime açık olmakla birlikte değişimin aracıdır. D) Eğitim kurumları. işlevlere sahip olmalıdır. Dönüt yoktur. girdi. ortaya çıkan ürünlerdir. çıktı ve dönüttür. Dönüt. Kültür de değişime açıktır. girdilerin işlenmesi ve biçimlendirilmesidir. kültürden etkilenir. çıktı ve dönütten oluşur. E) Eğitim. Eğitimin kasıtlı ve istendik. 2001 KMS SORU. yarı açık (Girdi. bu değişiklikler bireyin kendi yaşantısı sonucunda oluşmalı yani yaşantı ürünü olmalı. kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi görür. formal ve informal olarak ikiye ayrılır. kültürel ve sosyal etmenler doğrudan etkilidir. İnsan çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda sosyalleşir ve kültürel etkileşime girer. kültürel değerlerin izlerini taşır. CEVAP: C Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan değişkenler vardır.) olİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 10 mak üzere üç biçimde ele alınabilir. davranışlarında ve bilgilerinde değişiklik meydana getirme sürecinde yani eğitimin gerçekleşmesinde biyolojik.  Eğitim. belirli aşamaları sırasıyla izleyen eğitim türüdür.) ve kapalı (Yeterli girdi ve çıktı yoktur. Girdi. B) Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır. Eğitim. Bu değişkenlerin durumlarına göre eğitim açık (Girdi.  Eğitim. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eğitim uygulamaları. çıktıdan oluşur. planlı ve programlı olması (hedeflere dayalı olması/önceden tasarlanması) göz önüne alındığında. kültürü etkiler. gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. belirli yaş gruplarına yönelik. Önceden planlı-programlı olarak gerçekleştirilen (yazılı bir planı ve programı olan) formal eğitim de örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılır. Bu değişkenler. 2... Bu nedenle eğitim. Eğitim ve kültür arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:  Eğitim.  Eğitim. bir süreci gerektirmeli. bireyleri bir iş sahibi yapabilmek için veya bu bireyleri geliştirebilmek ve yenilikleri izleyebilmelerini sağlayabilmek için var olan bir eğitim türüdür. Çıktılar. İşlem.. işlem. işlem. eğitim. Yaygın eğitim ise. Bu etkileşimi sonucu gerçekleşen öğrenmeler eğitimin kapsamında yer alır. örgün eğitim dışında kalan.). sistemin hedefini gerçekleştirmek için gerekli olan her şeydir. ÇÖZÜM. işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı. görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır.

kültürel. 6. öğretim gibi kısa sürede tamamlanır. Aşağıdaki yargılardan hangisi eğitim için söylenemez? A) Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı B) Bireyin yaşantısı sonucu oluşmalı C) Toplumsal.Test 1 EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. Öğretmen. politik ve ekonomik olgularından etkilenir. B) Her ikisi de toplumun sosyal. eğitim kadar kapsamlı bir süreçtir. Türk Mili Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini göz önünde bulundurmuştur? A) Fırsat ve imkan eşitliği B) Eğitim hakkı C) Yöneltme D) Ferdin ihtiyaçları E) Planlılık 3. C) Öğretim. E) Eğitim. kültürel ve bireysel temellere sahip olmalı D) Bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli E) Her zaman belirli bir program dahilinde olmalı 4. Öğrencisinin resim yapma yeteneğinin olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen. Öğretmenin not verirken yanlı davranması “Eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemi sırasında” öne çıkan önemli hatalardan biridir. Bu açıklamaya göre öğretmenler ölçme ve değerlendirme yaparken Milli Eğitimin aşağıdaki temel ilkerinden hangisini en çok ihlal ettiği söylenebilir? A) Yöneltme B) Eğitim hakkı C) Fırsat ve imkan eşitliği D) Genellik ve eşitlik E) Bilimsellik 2. D) Öğretimin tamamlandığı ve bittiği yerde eğitim de tamamlanır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k informal eğitimden ayıran en temel özelliktir? A) Belli bir mekanın ve ortamın gerekli olması B) Planlı ve programlı olması C) Her birey için ayrı sonuçlanması D) Olumlu yönde gelişebilmesi E) Tasarlanmış araç gereçler kullanılması 5. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yaygın eğitime örnek olarak gösterilebilir? A) Öğretmenlere yeni programı tanıtmak amacıyla eğitim verilmesi B) Yedi yaşına gelen bir öğrencinin ilköğretime başlaması C) İlköğretimi tamamlayan bir öğrencinin ortaöğretim düzeyinde okul türü seçmesi D) Meslek lisesinden mezun olan bir öğrencinin üniversiteye geçiş hakkını kullanması E) Ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin alan seçmesi 19 A) Her ikisi de her zaman planlı ve programlıdır. onun Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almasını sağlamaya çalışmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile öğretim arasındaki benzerliği doğru olarak ifade eder? .

eğitimin kurumsallaştırılması ise formal eğitimin gerçekleştirildiği mekanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I D) I. II. III. öğrendiklerini desteklemek amacıyla evde. öğrencilerin sadece okulda aldıkları eğitim ve öğretimin yeterli olmadığını.Test 1 EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 13. III ve IV C) I ve III B) Her yerde eğitim C) Demokrasi eğitimi D) Süreklilik E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları Formal eğitim. II ve III 14. IV. Okullar Aile Hizmet içi eğitim kursları Çevre 15. zihinsel ve duygusal yönden gelişme B) İyi alışkanlıklar kazanma C) Türkçeyi doğru ve güzel konuşma D) İlköğretime hazır hale gelme E) Üst düzey davranışlar ve beceriler geliştirme İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 C 8 E dönemde olan 0-6 yaş çocuklarından aşağıda- Test 1 1 E 2 B 3 A 4 D 5 C 6 B 9 D 10 A 11 B 12 C 13 C 14 E 15 B 21 . Veli toplantısında. I. aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir? A) Karma eğitim B) Yalnız III E) II. oyunda. Örgün eğitim içerisinde yer alan. çevrede etkinliklerin devam etmesi gerektiğini velilere ileten bir öğretmen. okul öncesi kilerden hangisi beklenmez? A) Bedensel.

bireyin davranışında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. 2007 KPSS 2. işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. Eğitim. B) Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. C) Eğitim ve kültür. ÇIKMIŞ SORULAR Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Öğrencileri güdülemek Öğrencilere dönüt sağlamak Öğrenciyi değerlendirmek Öğretimi planlı hale getirmek Öğretmeni değerlendirmek 2006 KPSS 1. kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar. E) Eğitim. “Türk Eğitim Sistemi”nde genel hedefler aşağıdakilerden hangisine dayalıdır? A) B) C) D) E) Öğretim programlarına Milli Eğitim Temel Kanunu’na Yönetmeliklere Tebliğler Dergisi’ne Yapılan şuralarda alınan kararlara 2005 KPSS 22 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çıkmış Sorular 1 A 2 C 3 B 4 D 5 D . Olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleşebilir. Kazanılan beceriler kişiye göre değişiklik gösterir. Yer. Bu tanımda “istendik” kavramıyla üzerinde durulmak istenen olgu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Hedeflere dayalı olma Toplumsal yardımlaşmayı artırma Güncel gereksinimleri karşılama Bireye fiziksel güç kazandırma Bireyin isteklerini dikkate alma 2001 KMS 5. A) Eğitim uygulamaları.ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 4. D) Eğitim kurumları. çocuğun akranlarıyla oynarken ya da arkadaş grupları içinde edindiği informal öğrenmenin bir özelliği değildir? A) B) C) D) E) Doğal ortamda kendiliğinden oluşur. kültürel değerlerin izlerini taşır. gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. Aşağıdakilerden hangisi. Planlı ve programlıdır. 2001 KMS 3. mekan ve ortam değişebilir.

1 Eğitim Programının Özellikleri 1.PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI BÖLÜM İÇERİĞİ 1.1 Program Geliştirme Süreci 23 . PROGRAM GELİŞTİRME 2.1.2 Programın Yararları 1.1.1 Eğitim Programı 1.3 Ders Programı 1.1.5 Ders Planı 2.4 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan 1.4 Eğitim Programının Temel Ögeleri 1.2 Öğretim Programı 1.1.3 Eğitim Programı ve Öğretim Arasındaki İlişki 1. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 1.

okul içi ve okul dışı boyutu da olan. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 1. kursları. öğretilecek içeriktir. Müfredat ve yetişek olarak da isimlendirilen eğitim programı. öğrencilerin ilgi. programdaki kazanımlarını gerçek yaşamda uygulayabilmeli ve program iyi ve yeterli öğretmenler yetiştirir nitelikte olmalıdır. Örneğin. “Bir eğitim kurumunun. bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamalı. ders dışı kol etkinliklerini. Ankara: Pegem A Yayıncılık 25 . sağlık hizmetlerini ve görevlerini içeren geniş bir kavramdır. öğrenene. sistemli bir şekilde yapılandırılmış bir süreç olduğu söylenebilir. hedef davranışlar grubudur.1. (konulara ait alan bilgisine ve kişileri toplumsal yaşama hazırlamaya ilişkin) önceden saptanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik. çalışmaların yönüdür. öğretmen yetiştirme programından mezun olan bir öğretmen. (1999). bireyin yeteneklerini ortaya çıkarmalı ve geliştirmeli. Yine buna benzer olarak bir sınıfta farklı kişilik özelliklerinin önceden ve uygulama sırasında dikkate alınabilmesi programların ve planların esnekliğiyle doğrudan ilgilidir. yani fonksiyonel olarak işe yaramalıdır.PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1-2 soru çıkmaktadır. Bu doğal ve olağandır. özel ve önemli günlerin kutlanmasını. okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. konular kümesidir. okul gezilerini.5 Tüm bu tanımlar incelendiğinde. Eğitimde Program Geliştirme. okulun ve bölgenin özelliklerini. Eğitim programı. ihtiyaç ve yeteneklerini göz önüne alabilme olanağını öğretmene sağlamalıdır.1 Eğitim Programının Özellikleri İşlevsel Olmalı Konu ve etkinliklerin gerçek yaşamda yeri olmalı. öğretimi. eğitim programının herhangi bir eğitim kurumunun sorumluluğunda. En geniş kapsamıyla eğitim programı.1 Eğitim Programı Eğitim programı için. öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da tanımlanmıştır. Eğitim programı.” olarak da tanımlanabilir. 1. gençler ve yetişkinler için sağladığı. Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetler. Türkiye’nin iç ve orta kesimlerinde tarım ve hayvancılıktan örneklerin verilmesi de programların esnekliğinden kaynaklanır. Ancak. Esnek ve Çerçeve Olmalı Elbette bir programın değişmezlik ve genel olma anlamında bir çerçevesi olmalıdır. 5 Demirel. okulda öğretilen her şeydir. Sahil şeridindeki yerleşimlerde balıkçılıktan ve turizmden örnekler verilebilirken. Birleştirilmiş bir sınıftaki birinci sınıf öğrencileri serbest okumaya nisan ayı başında. rehberlik etkinliklerini. öğrenme için bir plandır gibi farklı tanımlar yapılmıştır. çocuklar. Bir okuma yazma öğretimi programının da uygulanmasından sonra öğrencilerin okuyor ve yazıyor olması beklenir. program. Ö. konuları ana hatları ile ortaya koyan bir çerçeve program sunmalı. Ankara’da Gazi Osman Paşa semtindeki birinci sınıf öğrencileri ise ocak ayı başında geçebilir. 1.

ne yapılacağıdır. Hangi yöntem. bir planlama. öğretim ise. öğretme rolüdür. onlara bu konuda sorular sormuştur. kılavuzlamadır. 6. Eğitim programı “öğrenme yaşantılarının düzeneği” olarak tanımlanırsa aşağıdakilerden hangisi bu tanımın dışında kalır? A) Konular kümesi B) Okul gezileri C) Eğitsel kollar D) Önemli günlerin kutlanması E) 2. ekonomik. nasıl yapılacağıdır. bilimsel ve toplumsal gerçeklerle çelişen konulara dikkat etmeleri gerektiğini söylemiştir. Okuma yazmayı yeni okulundaki öğrencilerin diğer okulundaki öğrencilere göre farklı zamanlarda öğreneceğini fark ederek planını ve programını bu şekilde ayarlamıştır. hayvanlar konusunu işleyeceği derse elinde renkli bir pano ile gelmiş ve öğrencilerin panoyu incelemelerine fırsat vererek. Buna göre eğitim programı ve öğretim arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz? A) Eğitim programı ve öğretim. Türkiye’nin dört bir tarafındaki öğretmenlerin ortak alanda ortak amaçlara ulaşmak için benzer çalışmalar yapmaları programın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin işlevselliğini gösterir? A) Uygulanabilir olması B) Rehberlik etmesi C) Etkinliklere yön vermesi D) Evrenselliği sağlaması E) Çerçeve olması 5. bir yöntemdir. sınıf Eğitim Fakültesi öğrencilerine ders kitaplarını inceleme görevi vermiş. E) Eğitim programı. Bu durumda öğretim görevlisi eğitim programının aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmiştir? A) İşlevselliği B) Bireyin beklentileri ile uyumluluğu C) Uygulanabilirliği D) Esnekliği E) Ölçütleri karşılayabilirliği 31 Fen ve teknoloji öğretmeni Necla Hanım. öğretim.Test 2 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 1. KPSS’yi kazanıp bir devlet okulunda göreve başlamıştır. bölgesel hatta sınıftaki bireysel farklılıklara uyarlanabilir olmalıdır. Çünkü planlar ve programlar sosyal. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Mezun olduktan sonra iki yıl kadar özel bir okulda çalışan Sibel Öğretmen. öğrenme yaşantılarıdır. Aile pikniği 4. Necla Hanım’ın yaptığı tüm bu etkinlikler eğitim programının aşağıdaki temel ögelerinden hangisine hizmet eder? A) Hedef C) Değerlendirme E) Öğrenci kazanımı B) Eğitim durumları D) Muhteva . teknik ve araç-gereçleri kullanacağına karar vermiş ve bunları uygun bir biçimde düzenlemiştir. Bir öğretim görevlisi. D) Eğitim programı. öğretim. 3. öğretim. Böylece öğrencilerin hayvanlar konusunda önceki bilgilerini öğrenmiş ve ders programını buna göre şekillendirmiştir. uygulama. üniversite 3. Bu açıklamada eğitim programının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) Esnekliği C) Uygulanabilirliği E) Ekonomikliği B) İşlevselliği D) Toplumla uyumluluğu B) Eğitim programı. görevine devlet okulunda devam etmeye karar vermiştir. birbirinden bağımsız şekilde işlev gösteremez. C) Eğitim programı. kültürel. Bir eğitim programı öğretimin düzenli olmasını sağlayan yazılı dökümandır.

” demiştir. Öğrencilerinize somut yaşantılar sağlayabilirsiniz. Bir eğitim fakültesindeki öğretim elemanı. İki farklı okulda.Test 2 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 26. D) Öğrencilerin ders çalışma performansları arasındaki fark az olabilir. bu sözleriyle eğitim programlarının hangi özelliğini vurgulamak istemiştir? A) Topluma uygunluğunu B) Hedefe dayalılığını C) Etnik milliyetçiliği sağlamayı D) Öğrenci temelli oluşunu E) Katı ve değişmezliğini Test 2 1 E 16 C 2 A 17 A 3 C 18 D 4 E 19 E 5 E 20 B 6 B 21 C 7 D 22 C 8 C 23 D 9 A 24 E 10 B 25 B 11 E 26 A 12 C 27 A 13 D 28 D 14 E 29 E 15 B 35 . Bu durumda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Farklılık örtük programdan kaynaklanmış olabilir. Bir program geliştirmeci. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 28. program geliştirme sürecinde öğretilmesi gereken konuları belirli özellikleri açısından bir elemeye tabi tutmaktadır. Program geliştirmecinin bulunduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedef belirleme B) Öğretimi değerlendirme C) Öğrenme yaşantıları düzenleme D) Etkinlikleri belirleme E) İçeriği düzenleme 27. içinde bulunduğumuz bölge insanının görüş ve beklentileri dikkate alabilirsiniz. C) Başarısı yüksek olan sınıftaki öğrencilerin öğrenme yetenekleri düşük olabilir. Karşılaştırma sonucunda başarı düzeyleri arasında farklılıklara rastlanmıştır. E) Uygulanan öğretim programları farklı olduğu için başarı düzeyleri farklıdır. Öğretmenin bir gün içinde yapacaklarını ayrıntıları ile tasarladığı plan türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Örtük program B) Ünitelendirilmiş yıllık plan C) Eğitim programı D) Ders planı E) Öğretim programı 29. üniversitede öğrencileri ile deneyimlerini paylaşırken “Görev yaptığınız çevrenin özelliklerini bilirseniz. B) Başarısı düşük olan sınıfta öğretmen değerlendirmeye yer vermemiştir. dersleriniz ile çevre arasında bağ kurabilir. Öğretim elemanı. benzer özelliklere sahip öğrencileri olan iki farklı öğretmen. aynı programı uygulamak ve uygulama sonuçlarını karşılaştırmak istemiştir.

hedef davranışlara dayalı olarak belirlenmez? A) Öğretme-öğrenme etkinlikleri ÇIKMIŞ SORULAR 1. değerlendirme 2003 KPSS . aile. öğretme öğrenme etkinlikleri. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında. aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerekli değildir? A) Bireyin ihtiyaçlarının B) Toplumun ihtiyaçlarının C) Konu alanı ihtiyaçlarının D) Eğitim ekonomisinin bulgularının E) Toplumun eğitim felsefesinin 2001 KMS B) Genel hedefler C) İçeriğin oluşturulması D) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler E) Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar 2002 KPSS 2. öğretme öğrenme etkinlikleri. öğrenci. öğrenci E) Okul. okul yönetimi. veli D) Öğretmen. çevre 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k öğretme sürecindeki üç temel öge doğru olarak 5. değerlendirme durumları D) Öğrenci. veli B) Öğretmen. öğretme öğrenme etkinlikleri C) Öğretmen ve öğrenci. istendik davranışların kazanılması için hazırlanan yazılı doküman ya da eylem planıdır. öğretmen. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öğrenmeverilmiştir? A) Yönetici. Aşağıdakilerden hangisi.ÇIKMIŞ SORULAR PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 4. Aşağıdakilerden hangisinde eğitim programının temel ögeleri bir arada verilmiştir? A) Öğretmen ve öğrenci. ders kitabı C) Öğretmen. öğrenci. içerik. Bu görüşte aşağıdaki eğitim programının temel ögelerinden vurgulanmıştır? A) Ölçme ve değerlendirme işlemleri B) Konuların kapsamı C) Öğrenme ürünleri D) Eğitimin hedefleri E) Öğrenme-öğretme stratejileri 2002 KPSS 36 6. Eğitim sürecinde doğru ve etkili kararlar verebilmek isteyen bir öğretmenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir? A) Programı D) Planları B) Velileri E) Yönetimi 2002 KPSS C) Kapsamı 3. program. veli B) Kritik davranışlar. içerik. Eğitim programı. okul yönetimi E) Özel hedefler.

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 1.6 Psikolojik Temel • Davranışçı Kuramların ve Bilişsel Kuramların Program Geliştirmeye Karşılaştırmalı Etkileri 1.4 Bireysel Temel 1.1 Tarihi Temel 1.2 Ekonomik Temel 1.5 Konu Alanı Temeli 1.3 Sosyal (Toplumsal) Temel 1.PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 1.7 Felsefi Temel • Epistemoloji • Ontoloji • Aksiyoloji • Mantık • Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar  İdealizm  Realizm  Pragmatizm  Varoluşçuluk • Eğitim Felsefeleri  Daimicilik  Esasicilik  İlerlemecilik  Yeniden Kurmacılık 39 .

1. Bunun yanında geçmişte yapılmış hataların ve yanlış uygulamaların incelenme olanağı olur. şehirlere göç. etnik farklar. 1. Bu nedenle tarihsel gelişim süreci içinde program geliştirmenin geçirdiği evreler tanınmalıdır. kan davası. Böylelikle daha önce yapılmış hataların tekrar yapılmaması ve önceki çalışmaların üzerine yenilerinin konulması sağlanır. ideolojik akımlar ve çatışmalar. mevcut olanaklarla uyumlu. Bu yapılırsa programlar toplumsal (sosyal) temel üzerine oturtulmuş olur. Eğitimde program geliştirmenin temeli olan tarihi temel bu nedenle önemlidir. Ortaçağda dine dayalı eğitim programları göze çarpmaktadır. MÖ 4. 18. başlanır. okulun. ideolojik akım ve çatışmaları dikkate almalıdır. gelişmeler ve anlayışlar yeni ve geleceğe dönük çalışmalar için önemlidir. yüzyıldan sonra başlamıştır. yüzyılda Bobbit (1918)’in “Eğitim Programı” isimli kitabı bu alanla ilgili ilk yayındır. iletişim olanaklarında artış. 21. yüzyılda öğrenen merkezli eğitim programları yaygın olarak kullanılmaktadır. böylece gelecekte yapılacak olan çalışmalarda bu durumlar göz önünde tutularak özgün çalışmalar gerçekleştirilebilir. bireysel. kız kaçırma. sanayileşme. ihtiyaçlar ve bilginin. Önemli toplumsal sorunlar ve değişmeler arasında. Programlar toplumsal sorunları. ekonomik. deneyimler. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 41 unsurlar ve program geliştirme çalışmalarına kaynaklık Ekonominin ve eğitim ekonomisinin eğitim programlarına etkisi söz konusudur. Okul ve eğitimciler toplumun aynası ve değişim aracıdır.2 Ekonomik Temel 1. Bunlar. yüzyılda Cicero ve Quintilian eğitimi yaşama hazırlık olarak ele almışlardır. Tarihi Temel Eğitimde program geliştirme çalışmaları. Program Geliştirmenin Temelleri Bu kısımda program geliştirme çalışmalarını etkileyen eden noktalar ele alınmıştır. 20. Programlar bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. sosyal (toplumsal). devlet okullarının açılmasıyla işlevsel eğitim programları geliştirilmiştir. iş alanları. ihtiyaçlara yoğunlaşarak israftan kaçan.3 Sosyal (Toplumsal) Temel Eğitim hedefleri belirlenirken toplumun ihtiyaçları dikkate alınır. Geçmişte yapılmış olan çalışmalar. istihdam. Program geliştirmede.1. değişim eğilimleri. tarihi. yüzyılda Taba ve Tyler program geliştirme alanına isimlerini yazdırmışlardır. bu dönemde Sokrates ve Platon fikirleriyle ön plana çıkmıştır. yüzyılda yaşayan sofistler ilk uzman eğiticiler olarak program geliştirme tarihinde yerini almıştır. konu alanı. çok eşlilik. ekonomik kalkınmayı destekleyen çalışmalar yapılmasına dikkat edilmelidir. ilgili bilim dalında ya da problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi ile Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2-3 soru çıkmaktadır. psikolojik ve felsefi temellerdir. yüzyılda Amerika’da Harward ve Princeton üniversitelerinin açılmasıyla özgür araştırmalar da başlamış.PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Bilimsel çalışmalara. 19. . öğretmenin ve öğrencinin işlevlerindeki değişmeler sıralanabilir. Eğitim tarihi içerisinde MÖ 5. MÖ 3. yüzyılda özel sınıf ile ilgilenilmiş. eğitimin bilim alanı olarak kabul edilmesiyle 18. toplumun değerleri ve beklentileri. 1.

Oduncu: Dost acı söyler. Senin yeğeninin İngilizcesi var mı. Bir toplumda istihdam için bilgisayar kullanımı ve yabancı dil bilme yeterlilikleri gerekiyorsa. Yapılan araştırmalarda eğitim yapılacak bölgede sanayi sektörünün bölge ekonomisinde önemli yer tuttu- ODUNCUYLA ŞEKERCİ İki serbest meslek erbabı sohbet ederler: Şekerci: Oduncu kardeş benim bir yeğenim var. Bu. Sanayi sektörünün bölge ekonomisine katkı sağlaması toplumsal/sosyal bir konudur. Toplumsal ihtiyaçlar. D) Bireylerin eğitimden beklentileri zamanla değişir. ÇÖZÜM. Hiç öğrenmeye heİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ğu saptanmıştır. B) Özel hedefler araştırma sonuçlarına göre belirlenmelidir. şimdi piyasada İngilizcesi ve bilgisayarı olmayana iş yok dostum.. bilgisayarı iyi kullanabiliyor mu? Şekerci: Ne gezer kardeşim.. Bir türlü iş bulamıyor. İlköğretim Temel Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. E) Eğitim hedefleri belirlenirken farklı yollar izlenebilir. Bundan dolayı sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine yer verilmesi toplumsal ihtiyaçların dikkate alınması anlamına gelir. Yükseköğretim programlarının tümünde yabancı dil ve bilgisayar derslerinin zorunlu olması buna örnektir. Bu öncelik aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle açıklanabilir? A) Eğitim hedefleri belirlenirken toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. 42 . Kursa falan da gönderemedik. Bunun üzerine sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine öncelik verilmiştir. Bu yasaların en önemlileri Milli Eğitim Temel Kanunu.PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ BÖLÜM ADI 2002 KPSS SORU. Liseyi bitirdi. vesi yok. CEVAP: A Türk Milli Eğitim Sistemi’nde eğitimin ve eğitim programının toplumsal temelleri:       Atatürk’ün eğitimle ilgili ilkeleri Anayasa ve ilgili yasalar Hükümet programları Kalkınma planları Milli Eğitim Şûraları Bilimsel çalışmalar Yasalar program geliştirmenin önemli sosyal temellerinden birini oluşturur.. bu nitelikleri kazandırmaya ilişkin programlar düzenlenir ya da bu niteliklere ilişkin dersler eğitim programlarında yerini alır. toplumun ihtiyaçları ile ilgilidir. Oduncu: Tabi. işsiz güçsüz dolaşıyor. olaylar ve olgular eğitim programlarının temelini oluşturur. şimdi ekmek aslanın midesinde kardeşim.. C) Konu alanındaki ve bilgideki değişiklikler hedeflerin belirlenmesinde etkilidir.

öğrencileri iş birliğine özendirmelidir. Öğrenmenin doğasında sıkı çalışma vardır (Yetenek ve akıl geliştirilebilir. Değişmeyen evrensel eğitimi savunur. bunu yaparken de kendisine işi yükler.” dermiş. Yetenekli. Bunu yaparken de çocuğunun önüne kalın kalın kitaplar koymuş.” der ve çocuğunu gönderdiği okulda da zihinsel gelişim yaklaşımının geleneksel yöntemlerinin kullanılmasını istermiş. değerlerin kazandırılmasında da konuların öğrenilmesi önemlidir.” der. Esasicilik Öğretim öğrenmeye göre önceliklidir. entelektüel. Bilgili. Dünyaya ilişkin tüm gerçekler ve konuları çocuğuna öğreterek. Toplumu yeniden yapılandırmak ve Yeniden Kurmacılık geliştirmek amaçlanır. öğrenmeye göre daha önceliklidir. realist bir babaymış. din. Okul.). “Öğretmek. Sonunda dindar. Bireylerin zihinsel gelişimlerine önem Daimicilik verir. klasik eserlerden yararlanmıştır. bilim de dahil UYARI Bu tabloda yer alan eğitim felsefelerinin temel özellikleri iyi öğrenilmelidir! . İlerlemecilik Öğretimde problem çözmeye önem verilir. elit ve seçkin kişileri eğitmek amaçlanır. değerleri olan bir birey yetiştirmiş. Öğretmen rehberdir. Sonunda elinde piposu olan. seçkin bir birey yetiştirmek istemiş. Eğitim bireyin ilgilerine göre olmalıdır. Eğitim yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir.” denildiğinde ise “Herkes her şeyi bilmelidir. İkinci baba ise. sanat.PROGRAM GELİŞTİRMENİN BÖLÜM ADI TEMELLERİ Eğitim Felsefelerinin Temel Özellikleri Eğitim Felsefeleri lar vardır. edebiyat. Eğitim yaşama hazırlıktır ve dünyanın gerçekleri tanıtılır. Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek amaçlanır. “Her şeyin özünü gerçekler ve zihin oluşturur.” ve “Eğitim yaşama hazırlıktır. Bunlardan ilki idealist bir babaymış. Entelektüel eğitim ve klasik eserler önemlidir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve gelişimi önemli görülür. “Neden böyle yapıyorsun? Yazık bu çocuğa. düşüncelere ve değerlere önem verirmiş. Temel Özellikleri Bireylerin sahip olması gereken esas- DÖRT BABA Çocuklarına farklı özellikler kazandırmak isteyen dört İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 51 baba varmış. becerili ve zekalı insanlar yetiştirmek esastır. Böylelikle çocuğun eğitiminde geleneksel bir yaklaşımla daimici bir yol izlemiş. Çocuğunun birtakım değerleri olsun ister. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılır. Değişim ve toplumsal reform için eğitim anlayışı hakimdir. zihnin çevredeki gerçeklerle etkileşimine önem verirmiş. Bu nedenle de çocuğunu sezgisel ve farklı düşünebilen üstün zekalı bir birey olarak yetiştirmek üzere esasici bir anlayışla çocuğuna sıkı çalışmayı öğretmek istermiş. Konu alanının çok iyi özümsenmesi önemlidir.

öğrencileri yarıştırmaktan öte iş birliğine yöneltmelidir. entelektüel eğitim. 56 Eğitimin Amacı – Eğitimin görevi. çocukları geleceğe hazırlamak ilkesi izlenmelidir. ekonomik. sosyal eğitim Pragmatizm Varoluşçuluk İdealizm Realizm Pragmatizm Bireyin ilgi ve ihtiyaçları. Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak amaçlanır. problem çözme. klasik eserler İlişkili Olduğu Felsefe İdealizm PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Öğretmen – Öğretmen merkezlidir. – Bireylerin zihinsel yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmektir. yaşantıların en ciddi sorunlarını ele almalıdır. Okulda. – Eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden kavramsallaştırılmasını temele alır. Öğrenci – Öğrenci değişmeyen evrensel bilgileri öğrenmek – Öğrenmeden daha önemli olan öğretmendir. Eğitim hayata hazırlıktan öte hayatın ta kendisi olmalıdır. oyunla vakit geçirmek değil. yeni bir düzenin gelişmesine yol açacak şekilde öğrencilere geleceğe dönük eğitim verilmelidir. – Kültürel mirasın aktarılmasıdır. üstün yetenekli. Yaparak-yaşayarak öğrenme esastır. Zihinsel gelişim yönünden üst düzeyde (seçkin) bireyler yetiştirmelidir. demokrasi DAİMİCİLİK İLERLEMECİLİK YENİDEN KURMACILIK Anahtar Kelimeler Değişmeyen konu. – Eğitimin amacı: Doğru ve sağlam karakterli . lidir (klasik konular). bilgi aktarmaktır (değişmeyen bilgi ve konular). – Öğrenci bilgiyi deneyimleriyle özümsemelidir. gerçeklere göre şekillendirilmelidir. Konular ve bilgi değişmez olduğu için – Geleneksel değerlerin yaygın bir şekilde öğretimi hedefi toplumu yeniden düzenlemek olmalıdır. dini. zorlama. – Eğitim hayatın bir kopyası değil hayata hazırlık olmalıdır. kültür de gruplar içinde olur. toplumun yeniden düzenlenmesinde ve değiştirilmesinde etkin rol oynamalıdır. – Eğitimin amacı: Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmektir. zihin Toplumsal reform. – Öğrencilerin yaşamda karşılaştığı ya da karşılacağı sorunlar kullanılmalı ve öğrencilerin bunları bilimsel yöntemi kullanarak çözmeleri sağlanmalıdır. . Okulun görev ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi gerekir. değişmeden kalanı öğretmelidir. Okul. – Öğretmen merkezlidir. iş birliği. estetik ve eğitimsel – Dünyanın maddi ve manevi değerlerinin ağırlıklı öğretim esastır. – Öğrenci aktiftir. öğrenilmesinde kalın kitapların. sıkı çalışma. demokrasi de. zorundadır. – Öğrenci alıcı durumdadır. iletişim teknolojilerine göre güncelleştirilmelidir. Bunun için de geleneksel yöntemler. – Sınıfta öğretmen etkin ve konunun uzmanı olmalıdır. maktır. elit birey. – Öğretmen. klasik eserlerin seçilmelidir. – Öğretmenler toplumu değiştirmek ve yeniden yapılandırmak için öğrencilerde sorumluluk – Öğretmenin görevi yönetmek değil. gerçekleri bireylere aktarmalı ve yaşama hazırlayıcı olmalıdır. rehber olduygusu geliştirmelidir. önemini ve değişmeyen evrensel eğitim ilkesini çok iyi özümsenmesi oluşturur. – Araştırma yöneticisi ve proje başkanı gibidir. Eğitimin savunur. Eğitim değişeni değil. etkin öğrenci.EĞİTİMDEKİ FELSEFİ AKIMLARIN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ ESASİCİLİK Değişebilen-özümsenen konu. Kalıcı ve temel konular yeteneğine göre eğitim programı hazırlanmalıdır. – Öğretmen bilgi aktarıcıdır. konu alanının Eğitim programlarının içeriği gelişen bilgi ve – Sosyal reform için eğitimden yararlanır. seçkin bireyler yetiştirmektir. – Eğitim insanın ve toplumun yararına olmalıdır. – Bu felsefede önemli olan hedeflerdir. – Toplumu değiştirmede temel sorumluluk okuldadır. – Öğretmen değişim ve reformun temsilcisidir. – Demokratik bir eğitim ortamında okul. Okul. eleştirel düşünme ve problem çözme yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. sosyal öğretim ilkesini savunmaktadır. – Öğrenci merkezlidir. Önemli Noktalar – Programlar konu alanı üzerinde dururlar. – Öğretimde. ilgi ve – Politik. Eğitim sürecinin özünü. modern gelişme yönüne göre toplumu yeniden kuracak yenilikçi insanlar yetiştirilmelidir. – Eğitimin amacı: Toplumu yeniden yapılandırmak ve gerçek demokrasiyi geliştirmektir. her ortamda ve dönemde aynı bilgileri içermesöz konusudur. ezber. – Eğitim bireyin çevreye uyum sağlamasına ve kendini geliştirmesine yardımcı olmalıdır. – Bireysel değil. Konu – Her öğrencinin hazırbulunuşluk. – Öğrencilerin düşünme yeteğini geliştirecek şekilde entelektüel eğitim vermelidir. Geçmişten gelen temel – Kültürün ve bilginin özü öğretilmelidir. * Soyut düşünme * Disiplin * Araştırma * Ezber * Düz anlatım * Tekrar kullanılmalıdır. bilgileri nesilden nesile aktarmaktır. bilgi ve beceriler geçerli ve doğru olarak kabul – Öğrenmenin doğasında sıkı çalışma ve ezber edilerek. – Öğrenme-öğretme sürecinde tartışma. – Eğitim zihni geliştirmeli. – Görevi. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. Çünkü uygarlık da. – Öğrenci merkezlidir. öğrencilerini toplumu yeniden kuracakları konusunda inandırmalıdır. eğitim evrensel nitelikte ve değişmeyen vardır.

bu doğrultuda öğrenen merkezli ve öğrencinin etkin katılımına önem program 20. Bir eğitim programı o toplumu yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. toplumsal sorunlar ve toplumun beklentileri bu temelin önemini vurgular. içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını. Hedeflerin önem sırasına konulmasında felsefeden yararlanılır. ●Bir çalışma alanı ile ilgili bilimsel gelişmeler. yüzyıl sonrasında özellikle de psikolojide yapılan deneyler ile bireysel temel daha fazla önemsenmeye başlanmış. yüzyıl itibari ile öğrenci merkezli eğitim anlayışına doğru program geliştirme süreci hız kazanarak devam etmiştir. Bunlar programın hedeflerine kaynaklık eder. DavranışsalBilişsel-Yapısalcı yaklaşımlar sırasıyla etkili olmuştur. Bu nedenle bir program. KONU ALANI TEMELİ BİREYSEL TEMEL FELSEFİ TEMEL Eğitim programlarının temel yapısının oluşturulmasında.EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ TOPLUMSAL (SOSYAL) TEMEL PSİKOLOJİK TEMEL Bir konuya ilişkin bilgilerin öğrenilmesi gerekliliğidir. ekonomik kalkınmayı destekliyor mu? Programlar. öğrenme-öğretme süreçlerini anlamada (yöntem ve teknik seçiminde) faydalanılır. 20. Daimicilik 2. risinde çok daha fazla önemsenen bir temeldir. ●Bilginin güvence altına alınması bu temelle ilgilidir. ●Kavramların önemi. Toplumdaki istihdam olanakları. olgunluk düzeyine uygun olmak ve bireysel farkları dikkate alarak hazırlanmak zorundadır. aynı hataların yapılmaması ve daha öncekilerin üzerine yenilerinin konulması adına önemlidir. öğrenme ve gelişim psikolojisinin ilkelerine ve hitap ettiği öğrencilerin bedensel. bir taraftan içinde bulundukları toplumun şartları ile ilgilenirken diğer taraftan da toplumu değiştirme ve geliştirme ile sorumludur. program geliştirme aşamalarını bütün yönleriyle ele alan ilk kitaptır. Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Esasicilik 3. Hedeflerin saptanmasında. Program geliştirme çalışmalarında ekonomik temelle ilgili aşağıdaki sorulara yanıt aranır: Programla toplumdaki hakim ekonomik sisteme uygun birey yetiştirilebilecek mi? Programlar. Programlar. İlerlemecilik 4. Toplumsal değişimler analiz edilip değerlendirilmeli ve değişme yönelimleri programlara yansıtılmalıdır. Programlar. Programların uygulanabilir olması için ülkenin ekonomik koşullarına uygun olması gerekir. Programlar hazırlanırken öğrencilerin ilgi ve yetenekleri. Özellikle. gelişim düzeyleri ve aralarındaki bireysel farkılılklar dikkate alınır. başat felsefesine uygunluğunu belirlemede. Eğitim felsefesi akımları. Bunlar program hedeflerine kaynaklık eder. Program geliştirme sürecinde. 1. Bunlar program hedeflerine kaynaklık eder. . toplumdan ve toplumsal yapıdan uzak kalmamalıdır. hazırbulunuşluğu. 57 Programlar. Hedefler arasında tutarlılığın kontrol edilmesinde. iş gücü ihtiyacı. uygulanabilir mi? 20. TARİHÎ TEMEL EKONOMİK TEMEL 1918 yılında BOBBİT’in yazdığı “Eğitim Programı” adlı kitap. ihtiyaç ve düzeyi programda önemli bir yer tutar. Yeniden Kurmacılık PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Program geliştirme bilimindeki önceki çalışmaların incelenmesi. Bilgideki değişmeler programda önemlidir. Davranışçı kurama uygun olarak yazılmıştır. Bu gerçekleşmez ise bireylerin topluma uyum sağlaması güçleşir. toplumsal eğilimler. zihinsel ve duygusal bakımdan gelişmişliğine. içinde bulunduğu toplumun ekonomik yapısına uygun mu? Programlar. Bireyin/öğrencinin ilgi. yüzyıl önce. Hedeflerin toplumun genel. Bu farklılıklar psikolojinin çalışma alanına girer.benimsenmiştir. Eğitim programları. bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. özellikle uzak ve yeni aday hedeflerin belirlenmesinde. israftan kaçınıyor mu? Programlar. sorunlarını ve koşullarını dikkate almalıdır.veren sinde geleneksel anlayışı daha fazla eğitim alanı içe. hedef ve eğitim durumları (öğretim yöntem ve teknikleri seçiminde) program ögelerinin belirlenmesi sürecinde psikolojik temelden faydalanılır. Psikolojiden ve öğrenme kuramlarından en çok hedeflerin ulaşılabilirliğinde.

deneyimler. Öğrenmenin yaşantı sonucu gerçekleştiğini düşünen bir öğretmen. II. aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel almaktadır? A) Varoluşçuluk B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Yapılandırmacılık . • Bu felsefede önemli olan hedeflerdir. Mevcut olanaklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özellikleri verilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniden kurmacılık C) Realizm E) Esasicilik B) İdealizm D) Daimicilik 3. Buna göre öğretmen. I. onlarla ilgilenmekte ve dersinde ezberleme yöntemlerini kullanmaktadır. toplumu yeniden düzenlemektir. II ve III C) I ve II İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri progB) Bireysel D) Ekonomik 5. aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel almaktadır? A) Yeniden kurmacılık B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Daimicilik E) Evrenselcilik III.” şeklinde akıl yürütmesi aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin işlevselliğine örnek olur? A) Ekoloji C) Aksiyoloji E) Metafizik 59 B) Ontoloji D) Mantık Buna göre. dersinde sadece başarılı öğrencilere söz vermekte.Test 3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 1. Program geliştirmenin evreleri tanınmalıdır. leştirilmesinde israftan kaçınılmalıdır. ram geliştirmenin ekonomik temeli ile ilgilidir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I. 4. Yağmur Öğretmen. Program geliştirmenin asıl alanının “öğrencileri yetiştirmek” olduğu dikkate alınırsa bu alanın en temel ögesi aşağıdakilerden hangisi olur? A) Toplum C) Konu alanı E) Aile B) Birey D) Okul 7. yöntemlerle ve yaklaşımlarla planlamaktadır. işbirlikli öğrenme vb. bölmeyi de yapabilir. derslerini problem çözme. gelişmeler ve anlayışlar göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik çalışmaların yapılması aşağıdaki temellerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Sosyal C) Konu alanı E) Tarihi 2. bu ihtiyaçların gerçek6. Yağmur Öğretmen. • Toplumsal değişimlerden okullar sorumludur. İhtiyaçlar belirlenmeli. Bir öğretmenin “Çarpmayı yapan bir öğrenci. Program geliştirilirken geçmişte yapılan çalışmalar. • Eğitimin hedefi.

Toplumdaki hakim felsefi eğilimden IV. E) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırılarak aynı seviyede bireyler yetiştirir. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirilirken yararlanılan psikolojik temelin çalışma alanına girmez? A) Hazırbulunuşluk B) Psiko-sosyal gelişim C) Bireysel farklılıklar D) İlgi ve yetenekler E) Ders alanındaki gelişmeler İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Öğrencinin ilerideki hayatını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. D) Sorunlarını etkin bir şekilde çözen birey ve toplum oluşturmayı hedefler. II ve III C) II ve IV 29. öğrencilerine önce bir bilinmeyenli denklemleri çözmeyi öğretmiş. aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöntemin içerisinde yer almaz? B) Psikolojik D) Konu alanı A) Disiplin C) Anlatım E) İşbirlikli öğrenme 8 D 23 D 9 E 24 B 10 E 25 C 11 C 26 E 12 C 27 D B) Ezber D) Tekrar 13 E 28 E 14 B 29 E 15 D 30 E 63 . Bu ilkeyi göz önünde bulunduran bir öğretmen. Buna göre. öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine göre öğretim uygulamıştır? A) Yakından uzağa B) Bilinenden bilinmeyene C) Basitten karmaşığa D) Somuttan soyuta E) Genelden özele 28. yavaş yavaş daha zor denklemlere geçmiştir. C) Her bireyin eğitim sistemine girmesini temel alır. Farklı kişilerin kendince oluşturduğu dayanaksız ölçütlerden Program geliştirme çalışmaları verilen durumların hangisinden ya da hangilerinden etkilenir? A) Yalnız I D) III ve IV B) I ve IV E) I. Buna göre. Esasiciliğe göre. 27.Test 3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 25. Öğrenilmesi gereken bilgiler ve kavramlar program geliştirmenin hangi temeli ile doğrudan ilgilidir? A) Bireysel C) Felsefi E) Sosyal 1 Test III E 16 D 2 D 17 E 3 B 18 D 4 D 19 B 5 C 20 C 6 A 21 A 7 B 22 E 30. Bilişsel kuramların program geliştirmeye katkılarından biri de aşamalılık ilkesidir. Öğrenme kuramlarına ilişkin yapılan deneylerden Eğitim ve öğrenme psikolojisinden III. Çağdaş programlara ve bu programların uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 26. I. II. B) Hayat boyu eğitimin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu savunur. okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır.

Sınıf içinde motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolaylıkla aşılamamakta. bu gibi güçlüklerin olumsuz etkileri artmaktadır. Bunun üzerine sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine öncelik verilmiştir. Bu öncelik aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle ÇIKMIŞ SORULAR 1. Yapılan araştırmalarda. D) Bireylerin eğitimden bekledikleri zamanla değişir. 2002 KPSS 2. Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisinden yararlanılabilir? A) Öğrenme psikolojisi B) Gelişim psikolojisi C) Eğitim sosyolojisi D) Eğitim ekonomisi E) Eğitim yönetimi 2002 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . Okulun bu görevi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Demokrasiye olan inancı güçlendirme B) Toplumsal değişmeyi hızlandırma C) Bireylerin toplumsallaşmalarını sağlama D) Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma E) Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma 2001 KMS açıklanabilir? A) Eğitim hedefleri belirlenirken toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. Okulun bir görevi de. bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır. C) Konu alanındaki ve bilgideki değişiklikler hedeflerin belirlenmesinde etkilidir. Yukarıdaki görüşü savunan program geliştirme yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmaktadır? A) İnsan niteliklerini geliştirme B) Disiplinler C) Yeterlikler D) Sosyal işlevler E) Bireysel ihtiyaçları karşılama 2002 KPSS 64 4. B) Özel hedefler araştırma sonuçlarına göre belirlenmelidir. Okul bireylere toplumsal sorunları çözme ve bunların üstesinden gelme davranışlarını kazandırır. E) Eğitim hedefleri belirlenirken farklı yollar izlenebilir.ÇIKMIŞ SORULAR BÖLÜM ADI PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 3. eğitim yapılacak bölgede sanayi sektörünün bölge ekonomisinde önemli yer tuttuğu saptanmıştır. Okul toplumun kendisi olmalıdır. Okul toplumdan kopuk olmamalıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin rolü daimicilik felsefesine göre belirlenmiştir? A) Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak B) Bireyin doğrulara ulaşabilmesi için bizzat etkileşimde bulunmasını sağlamak C) Bireyde problem çözme becerilerini geliştirmek D) Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamak E) Gerekli bilgi ve doğruları bireyin yaşantısıyla ilişkilendirmesini sağlamak 2006 KPSS 17. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun bir uygulamadır? A) Özel ilk. yeni ilköğretim programlarının ağırlıklı olarak aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisine dayandırılmaya çalışıldığı söylenebilir? A) Yeniden kurmacılık C) İlerlemecilik E) Daimicilik 2007 KPSS B) Esasicilik D) Varoluşçuluk 16. Bu görüşün dayandığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Daimicilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Varoluşçuluk 2006 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 18. bilgiye doğrudan ulaşmak yerine deneyimleriyle bilgiyi özümsemelidir. Öğrencilerin nasıl öğrendiklerinin.ÇIKMIŞ SORULAR 15. öğretenden öğrenene doğrudan aktarılmamalı. Öğrenci. bilgiyi özümsemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir. orta ve yükseköğretim kurumlarının artması B) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulması C) Bazı öğretim kurumlarında İngilizce. Bu özellikler dikkate alındığında. Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları. Bilgi. Fransızca ve Almanca öğretim yapılması D) Çocukların eğitiminde çeşitli vakıfların etkin olması E) İlköğretimin zorunlu olması 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 D 3 A 4 A 5 B 6 D 7 C 8 D 9 C 10 A 11 B 12 D 13 C 14 A 15 A 16 C 17 C 18 E 67 . bunun yerine öğrenen tarafından yapılandırılmalıdır. öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle günlük yaşamları arasında bağlantı kurmalarına. Günümüz Türk eğitim sistemindeki uygulamalardan hangisi. öğretmenlerin nasıl öğretmeleri gerektiği konusunda önemli bir etkisi vardır.

1.2.2.2 Duyuşsal (Duygularla İlgili) Alan 1.1 Doğrusal Programlama Yaklaşımı 2.2.7 Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı 2. İÇERİK (MUHTEVA/KONU) 2.4 Piramitsel Programlama Yaklaşımı 2.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA BÖLÜM İÇERİĞİ PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) 1.1 Program Değerlendirme 4.1 Bilişsel (Zihinle İlgili) Alan 1.3.2 Program Değerlendirme Modelleri 5.2 Sarmal Programlama Yaklaşımı 2.2.1.4 Hedeflerde Aşamalı Sınıflamaya İlişkin Örnekler 2.4 Dönüt 3.2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1.3 Psikomotor / Devinişsel (Kaslarla İlgili) Alan 1.2. DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) 4.3.3 Pekiştireç 3.1.1.5 Çekirdek Programlama Yaklaşımı 2.2.1 İçeriğin Seçiminde Kullanılacak Ölçütler 2.3 Modüler Programlama Yaklaşımı 2.1 Etkin Katılım 3.1 Eğitim durumunu etkileyen değişkenler 3.1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi 1.6 Disiplinlerarası Program Yaklaşımı 2. HAZIRLANAN PROGRAM TASARISININ UYGULANMASI (Hazırlanan Programın Denenmesi) 99 .2.1.8 Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı 3. HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) 1.3 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel) 1.2 İçerik Düzenleme / Program Geliştirme Yaklaşımları 2.3.2.2 İpucu 3. ÖĞRENME–ÖĞRETME SÜRECİ (Eğitim Durumları / Öğrenme Yaşantıları / Öğretim Etkinlikleri) 3.5 Düzeltme 4.

ihtiyaçlara göre hedefler. Soruda da hedeflere / kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı sorulduğundan öğretimi planlı ve programlı hale getirmek doğru cevaptır. Diğer bir söyleyişle bu süreç. bireyin davranışlarında kasıtlı ve istendik değişiklik meydana getirme süreci olarak tanımlanır. Eğitim. gaye. içerik (konu). 1. Bir program geliştirme tasarısında. davranış ya da özelliği gerçekleştirmek üzere düzenlenir. eğitim durumları (öğrenme-öğretme süreci) ve değerlendirme (sınama durumları) ögelerinde yapılması gerekenler eksiksiz yapılmalıdır. davranışsal hedef. Plan-program denilince akla hedefler gelmelidir. Eğitim programının ilk ve en temel ögesi hedeftir. hedeflerin belirlenmesi ile başlar ve diğer ögeler hedeflere göre belirlenir ve gerçekleştirilir.. felsefi daha sonra da ekonomik ve sosyolojik süzgeçlerden geçirilerek kesinleştirilir. öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA B) C) D) E) ÇÖZÜM. bireyleri “Niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt verir. Program geliştirme sürecine “Niçin öğreteceğiz?” sorusuyla başlanır. İster hedef. Program geliştirme. amaç.. 2006 KPSS SORU.. hedefler. ister kazanım diye ifade edilsin. diğer bir söyleyişle hedef / kazanım deyince de planlı ve programlı bir süreç akla gelmelidir.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA edilebilecek olan hedefler ihtiyaçlara (konunun. toplumun ve bireyin) göre belirlenir ve özellikle psikolojik ve Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. beceri. hedef temel ögesi ile başlar ve hedefleri gerçekleştirmek üzere harcanan koordineli çabaların tümü olarak tanımlanır. Hedef. Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri güdülemek Öğrencilere dönüt sağlamak Öğrenciyi değerlendirmek Öğretimi planlı hale getirmek Öğretmeni değerlendirmek Eğitimde program geliştirme tasarısı hazırlanırken. bunlara göre içerik. Aday (olası) veya genel olarak ifade 101 . hedef. HEDEF (AMAÇ / ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) Hedefler. CEVAP: D Farklı kaynaklarda. Bu tanımdaki davranış değişikliğinin kasıtlı ve istendik olması eğitimin hedeflere dayalı gerçekleşmesiyle ve öğretimin planlı olmasıyla ilgilidir. hedef davranış olarak ifade edilen bu temel öge ile planlama ve program geliştirme süreci başlar. bu ilk temel öge ihtiyaçlara göre belirlenir ve programın diğer ögeleri bu ögede ifade edilen bilgi.. hedeflere ve içeriğe göre öğrenme-öğretme süreci belirlenir ve bunların hepsine göre de değerlendirme yapılır. kazanım.

dersin ve konunun amaçları olarak yapmaktadır. Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde yani programlı olarak devam edebilmesi öncelikle kazanımlarla (hedeflerle) başlanmasına bağlıdır.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA 1. ne öğretim etkinliklerinin sonunda.Hedef ve davranış ifadeleri yerine “Kazanım” kullanılmaktadır ve cümlenin sonu geniş zaman kipi ile bitmektedir.. Bir başka kaynak. konuyla bağlantılı olmalıdır (Kenetlilik). . Uzak Amaçlar: Ülkenin politik felsefesini ve yetiştirilecek insan tipini yansıtır. Bu süreçte kazanımlara (hedeflere) göre konular ve etkinlikler seçilir. Kazanımların belirlenmesi öğretim sürecinin ilk temel ögesidir ve öğretim etkinliklerinden önce belirlenir.2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  Bireyin. Genel olarak belirtilir. ne öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşamasında ne de öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında belirlenir. Okulun içgörüsünü yansıtır. yaptırmak. hedefleri ölçülebilir ve gözlenebilir nitelikte. Bu nedenle hedefler ayrıca davranış ifadelerine dönüştürülmemektedir. “Eğitim kavramını tanımlama”. 13 Yeni programlarda hedef ve davranış ifadeleri yerine “Kazanım” ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü öğretmek. Gelişmeye dönük ve süreklilik içinde olmalıdır (Süreklilik). toplumun ve konu alanının (kuramsal) ihtiyaçlarına yanıt vermeli ve dayanmalıdır (İhtiyaca dayalılık).. Örnek: Eğitim ile ilgili kavramları tanımlar.)   İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k      Öğrencilerin düzeyine uygun olmalı Öğretim sonunda öğrenciden ne beklendiğini göstermeli Öğretim içeriği ile ilişkili ve sınırlı olmalı Tek bir öğrenme ürününe yönelik olmalı Öğretimin genel hedeflerine dayalı olmalı Gözlenebilir ve ölçülebilir olmalı Hedef davranışlar hedefin kapsamı içinde olmalı (hem konu hem de düzey olarak) ÇÖZÜM. düzenlenir bunların tamamına göre değerlendirmenin nasıl yapılacağı tasarlanır.    İçerikle tutarlı olmalı.1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi13 2007 KPSS SORU. okulun. CEVAP: E Eğitimde hedefler üç düzeyde belirtilmektedir. MEB’in. Genel Amaçlar: Uzak hedefin yorumudur. uygun içeriği ve öğrenme–öğretme etkinliklerini seçmek için ve hedefler yalnız başına uygulama açısından yeterince açık olmadığı için davranış ifadelerine dönüştürülmelidir. önceden “Eğitime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme” hedef ifadesi. 102 1. beceri ya da davranışın ifade biçimi değiştirilmiştir. Kendi içinde tutarlı olmalıdır (Tutarlılık). Aslında sadece kazandırılacak bilgi. Ölçme ve değerlendirmeyi gerçekçi yapmak. bu sıralamayı. “Öğretimin tanımını söyleme” davranış olarak ifade edilmekteydi. Bu nedenle kazanımlar ne öğretim etkinlikleri sırasında. Yeni programlarda ne hedef ne de davranış vardır. ulaşılabilir basamaklara indirgemek... Hedef ise öğrenciye kazandırmak istediğimiz davranışlar ve özelliklerdir. yazdırmak gibi davranışlar öğretmen davranışına dönüktür. Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde devam edebilmesi için kazanımların aşağıdaki hangi aşamada belirlenmesi en uygundur? A) B) C) D) E) Öğretim etkinlikleri sırasında Öğretim etkinliklerinin sonunda Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşamasında Öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında Öğretim etkinliklerinden önce Hedefler öğrenci davranışına dönük olmalıdır. Hedefleri davranışa dönüştürürken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:  Öğrenci davranışına dönük olmalı (“Eğitime ilişkin kavramları öğretmek” bir hedef davranış olamaz. Örneğin. Özel Amaçlar: Bir disiplin ya da çalışma alanı için hazırlanan hedeflerdir.

. IV. Kaslarla ilgili bu alanda ilk basamakta beceriye dikkat etmek. ve V. Farklı düşüncelere hoşgörülü olma Demokratik ilkelere uyma eğilimi gösterme Düşünceleri yansıtan bir kompozisyon yazma Buz pateninde yeni bir hareketi kolayca uygulama Eğitim için yeni bir eğitim modeli geliştirme Yukarıdakilerden hangileri duyuşsal alanla ilgili hedeflere örnektir? A) I ve II D) I. Devinişsel Alan Hedef Davranış Örnekleri Beden eğitimi Otomobil kullan. maddeler sadece duygularla yani duyuşsal alanla ilgilidir. bilişsel alanın sentez.Basketbolda batik hareketler orijinal beceriler yapma sergileme Hedef Davranış Örnekleri Değer verme Örgütleme Kişilik haline getirme Her hafta sonu sevdiği kişiyle görüşmeye çalışma Günün her saatinde sevdiği kişiyi düşünme 2003 KPSS SORU. madde.Basketbol kumak için direksi. I.rallarını öğrenip yona geçmeye oynamaya hazır hazır olma olma Babasının gösTek başına basterdiklerini taklit ketbol atışı yapederek otomobili maya çalışma kullanma Otomobili olması Basketbol oygereken becerilenama re yakın kullanma Otomobili istenen Basketbolu hatastandartlarda sız oynama kullanma Şahin marka otomobili kullanırken edindiği Basketbol bebecerileri Toyota cerilerini ilk kez marka otomobile okullar arası bir uydurma (ya da maçta sergileme ilk kez trafiğe çıkma) Otomobille akro. Davranışın istenen kadar yapıldığı aşama becerilerin kazanıldığı aşamadır (beceri haline getirme). ve II.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Duyuşsal Alan Alma Tepkide bulunma (cevap verme) Hedef Davranış Örnekleri İçeri giren iki kişiden birine dikkat etme Bir kişiyle tanışmaya istekli olma Tanıştığı ve hoşlandığı kişiyle birlikte olmayı eski arkadaşına kıyasla tercih etme Hedef Davranış Örnekleri KPSS’nin farkında olma KPSS’yi kazanmaya istekli olma KPSS’ye ilişkin ders çalışmaya önem/değer verme KPSS’ye ilişkin ders çalışma alışkanlığını sürdürme Çalışmayı bir yaşam felsefesi haline getirme taklit ederek beceriyi yapmaya başlama ya da kendi kendine yapmaya çalışma davranışlarını içerir (kılavuzla yapma). I. becerinin farkında olmak gerekir (algılama). V. İkinci basamakta beceriyi fiilen yapmaya kurulma ve hazırlık vardır (kurulma). IV. II. II. Orijinal beceri örüntülerinin sergilendiği aşama son basamaktır (yaratma). III. II ve III B) II ve III E) III. Kazanılan becerileri başka yeni bir durumda gerçekleştirme ve sergileme bir sonraki basamaktır (uyum). I. Küçük hataların yapıldığı ve davranışın istenen niteliklere yakın yapılması dördüncü aşamasıdır (mekanikleşme). madde duyuşsal alanın değer verme. madde tepkide bulunma düzeyindedir. III. Üçüncü basamak Uyum/uyma/ uydurma/ adaptasyon Yaratma . kaslarla ve hareketlerle ilgili bir alandır.. IV ve V C) IV ve V İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 111 Algılama Kurulma/Hazırlık Kılavuzlama/Kılavuzla yapma Mekanikleşme Beceri haline getirme ÇÖZÜM.. madde devinişsel/psikomotor alanın uyum düzeyindedir..dersinde basketmaya dikkat etme boldaki hareketleri fark etme Otomobil kullan. CEVAP: A Devinişsel (psikomotor) alan.

Her modül kendi içerisinde doğrusal. yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. ÖĞRENME ÜNİTELER ARASINDA AŞAMALILIK YOKTUR. Doğrusal programlama anlayışına göre daha esnek olan bu yaklaşımda. Konulara (içeriğe) öğrencilerin kendilerinin veya grup halinde karar verdikleri yaklaşımdır. Örneğin. PİRAMİTSEL PROGRAMLAMA Anahtar Kelimeler: İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı. YAKIN İLİŞKİLİ VE ZORUNLU YA DA ÖN KOŞUL ÖĞRENMELERİN AĞIRLIKLI olduğu konuların ve derslerin tasarımında yararlanılır. dersin içeriği çerçeve veya madde adı verilen küçük konular ile öğrenciye sunulur. kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. beden eğitimi (basketbol. Konular küçük projeler Anahtar Kelimeler: PROJE TABANLI. birbiri ile uyumlu olarak çalışan belirli parçalardan oluşmaktadır. iş birliği/grup çalışması ile işlenmektedir (Konu Ağı). ders olarak gruplaşırken modüler yaklaşımda içerik. parçalanarak harita şeklinde çıkartılmakta teker teker öğretim projelendirilerek. Anahtar Kelimeler: ESNEKLİK. tüm öğrencilerde ortak bir temel oluşturmak üzere. sarmal ya da farklı bir yaklaşıma göre düzenlenebilir. ünite. ÇEKİRDEK PROGRAMLAMA Çekirdek program. KONU AĞI – PROJE MERKEZLİ PROGRAMLAMA Konuların ağı bir harita biçiminde bölünerek. Örneğin. ünitelere ayrılarak düzenlenen içerik programlama yaklaşımıdır. Modül. Genellikle TÜRKÇE. ESNEKLİK Okutulan belirli derslerin ana bir tema etrafında birleştiği program tasarımıdır. ilk öğrenilecek konular olarak planlanır ve her öğrenci tarafından alınır. Eski konular. Modül. öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının. DERSLER. modüller çerçevesinde oluşmaktadır. öğrenme üniteleri kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturacak parçalara ayrılır. KONU ALANI UZMANI 119 . KONU olarak da belirlenebilir (Proje Merkezli). YÜKSEKÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM programlarının tasarımında kullanılır. Bu yaklaşımda. modüllerden oluşmaktadır. YATAY İLİŞKİ İçeriğin değişik zaman ve yerlerde tekrar edilerek yeniden öğretilmesinin söz konusu olduğu soyut derslerin tasarımında kullanılır. AĞI. SIRALI. HARİTA SORGULAMA MERKEZLİ PROGRAMLAMA Öğrencilerin ve toplumun temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre içerik tasarlanır. Program ESNEKTİR (Ortak-seçimlik dersler). Program esnek değildir. Ortak çekirdek konular. kişisel gelişim programları. normalde farklı disiplinlerde yer alan konuları. konu. belli başlıklar altında bir araya getirmek ve bunu deneyimler ve toplumun beklentileri ile bağdaştırarak programa Anahtar Kelimeler: ORTAK VE SEÇMELİ yerleştirmek olarak tanımlanır. Konuların kendi içinde ve birbirleriyle ardışık ilişkisinin bulunduğu bir yaklaşımdır. yakından uzağa. İçeriğin düzenlenmesinin ÖĞRENCİLERİN sorularına göre gerçekleştiği yaklaşımdır. Bu anlamda. BİRDEN FAZLA UZMANLIK seçeneği sunuyor olmasıdır. voleybol. Bu parçalar birbirinden bağımsızdır. piramitsel programlama yaklaşımına uygun düşer. MESLEK VE BECERİ EĞİTİMİ. bilinenden bilinmeyene) ÖN KOŞUL ÖĞRENME. (basitten Doğrusal yaklaşımda. hayat bilgisi. atlamalar üniteleri gibi) konuları bu tür yaklaşımı temele alır. TEMEL DERSLER SARMAL PROGRAMLAMA Anahtar Kelimeler: TEKRAR. Anahtar Kelimeler: AŞAMALILIK. içerik doğrusal bir sıra izlemez. İHTİYAÇLARI VE SORUNLARI PROGRAMLARI. İçerik ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. bir sistem çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. başlangıcı ve sonu olan. oluşturabilir. Bir çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu alanlarda ders alabilir. Bruner’in bilişsel kuram etkisiyle ortaya attığı. Piramitsel yaklaşımdan temel farkı. Esnek ve değişikliklere hızlı cevap verebilmek amacıyla MESLEK ve BECERİ EĞİTİMİ gerektiren derslerin tasarıANLAMLI PARÇA. MODÜLER PROGRAMLAMA Öğrenme ünitelerinin aşamalı olup olmadıklarına bakılmadan anlamlı parçalara. Modüler programlar. fen bilgisi gibi aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Özellikle ilköğretim düzeyinde öğrenci soruları etkili bir öğrenme yaşantısı Anahtar Kelimeler: ÖĞRENCİ SORULARI. Öğrencilerin belirli hedefe ulaşmasını sağlamaya dönük olarak her modül. ileriki yıllarda ise küçük birimlerde uzmanlaşmanın olduğu ve alanın gittikçe daraldığı içerik programlama yaklaşımıdır. meslek lisesi programları.” ifadesiyle örtüşür. öğrencinin seçim yapabilmesi için program biraz daha esnektir. Öğrencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına yanıt verme gerekliliğini savunan felsefi görüşe dayanmaktadır. MATEMATİK VE YABANCI DİL programlarının tasarımında kullanılmaktadır. Özellikle karmaşığa. BAĞIMSIZLIK VE BÜTÜNLÜK VARDIR. kendi içinde bütünlük gösteren. KONU BİRİMİ mında kullanılmaktadır. Geleneksel yaklaşımda içerik. kolaydan zora.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA İÇERİK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMLARI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ BİRBİRİ İLE ARDIŞIK. ÜNİTELERİ. “Önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelere temel olur ve kavramların yeri geldikçe tekrarı önemlidir. KONU ALANI uzmanı yetiştirmeye oldukça uygundur. sosyal bilgiler. somuttan soyuta. matematik.

Ve istenmedik öğrenmelerin hangi program ögesinden kaynaklandığı belirlenir. Eğitim programının öğrencilere istenilen davranışları kazandırma açısından yeterli olup olmadığı hakkında bir yargıya ulaşılmasını sağlar. Tam öğrenme modelinde öğrencilerin giriş davranışları önemlidir. ünite ya da konu testleri yardımıyla yapılır.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Hedef. Erişi=Girdi-Çıktı Öğrencinin programa girişi ile programdan çıkışı arasındaki farka bakarak yapılan değerlendirmedir. ders ya da kurs esnasında Tam öğrenme modelinin öğretim hizmeti niteliği boyutunda en fazla kullanılan bir değerlendirme modelidir. “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” modülünde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. mesleği vb. öğrencinin giriş özellikleri ya da hazırbulunuşluk düzeyini saptamak ve öğretim sürecinin nasıl düzenleneceğine karar vermek amacıyla yapılan program değerlendirme türüdür. Sürecin sonunda. Bir yandan öğrencilerin istendik davranışlara yani hedeflere ulaşma derecesi diğer yandan da süreç içerisinde kazanılan istenmeyen davranışlar yani yan ürünler değerlendirilir. Programın Ögelerine. İçerik. Değerlendirme yapılırken kullanılan ölçütün kesin ve gruba göre değişmeyen bir değeri varsa bu ölçütle yapılan değerlendirmeye mutlak değerlendirme denir. Bu değerlendirme daha çok başarı testleri ya da yeterlik testleri ile yapılmaktadır. Eğitim programında hedefler belirlenmiş mi? İçerik hedefe uygun mu? soruları sorulur ve olumlu cevap aranmaya çalışılır. İstendik ve istenmedik öğrenmeler tespit edilir. yöntem. Programı ya da program içindeki bir dersin veya ünitenin bitiminde. kursun. Amacı öğrenciyi tanıyarak onun özelliklerine en uygun dersi. Sürece Yönelik Değerlendirme Ürüne/Sürece Göre Değerlendirme (Girdilerin. okulun. Eğitim ortamının hedefleri kazandırmaya uygunluğu. Mutlak değerlendirmede sınav öncesinde belirlenmiş kesinliği olan geçme kalma noktaları bulunmaktadır. geçti-kaldı kararı vermek. öğrenciye not vermek. öğrencilere hedef davranışlara erişme derecesini ve programın yetiştirme gücünü belirlemek için yapılır. program girişinde öğrencilerin giriş düzeyi ölçülür ve sürecin sonunda öğrencilerin sonuç başarısı ölçülür ve aradaki fark programın etkisi olarak değerlendirilir. toplam değerlendirme modeli olarak görülebilir. Eğer fark istenilen nitelikte ve nicelikte ise programın etkili ve başarılı olduğuna karar verilir. okul yönetimi ve kültürü. SIRALAMA ve bir kuruma (okula) alınacak bireyleri SEÇME amacıyla kullanılmaktadır. kazanmadıysa nedenlerini belirlemek. öğrencilerin istendik davranışlara ne oranda ulaştığı belirlenir. 134 . ünitenin başında yapılır. teknik belirlenmiş mi? Seçilen öğretim yöntemi içeriği aktarmaya uygun mu? Öğretmen davranışları uygun mu? Değerlendirme: Ölçüt uygun mu? Ölçme sonuçları geçerli mi. Zamanı: Her ünitenin sonu. Hedefler doğrultusunda ulaşılmış öğrenme düzeyini belirleyerek. gerekli tedbirleri almak. işlemlerin ve çıktıların ölçülmesi) Başarıya Göre Değerlendirme ERTÜK’E GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Ortama Göre Değerlendirme Tasarıya Göre Değerlendirme Öğrenmeye Göre Değerlendirme Tanıma-Yerleştirmeye / Tanılayıcı yönelik Değer- AMACINA GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ lendirme (DiagnosticYansıtıcı Değerlendirme) (Reflective-Ders Giriş) Yetiştirmeye /Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme (Öğrenmeleri İzleme Amaçlı) (Formative-Dersin Ortası/Kurs Esnası) Sonuç Değerlendirme/ Düzey Belirleyici Değerlendirme (Summative-Bitirme/ Final Sınavı) Erişiye Bakarak Değerlendirme/ Ölçüte. güvenilir mi? Amaca uygun ölçüt kullanılmış mı? Eğitim programı ögelerinin ayrı ayrı. Eğitim programlarının hedef/kazanımları ölçen bir ön test hazırlanır. Bu değerlendirme izleme testleri. Bu değerlendirme. Zamanı: Öğretim sürecinin. -Hedefler konu alanının özelliklerine. öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun mu? Hedefler gerçekleştirilebilir. Hedefe Dayalı Değerlendirme (Tyler) Norma Dayalı Değerlendirme ÖLÇÜTE GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ BAĞIL DEĞERLENDİRME MUTLAK DEĞERLENDİRME * Değerlendirme türleri İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri. birbirleriyle ilişkisi ve eğitim programının etkisinin bütün olarak (toplam değerlendirme) değerlendirilmesi en temel amaçtır. Test program uygulandıktan sonra yapılırsa bu değerlendirme ürüne dayalı değerlendirmedir. uygun programa yerleştirilmesine yardım etmek. öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlara bakılır ve istendik davranışları kazanıp kazanmadıkları ortaya konur. ulaşılabilir nitelikte mi? Hedefler tutarlı mı? İçerik/kapsam hedeflerle tutarlı mı? İçerikte yer alan bilgiler bilimsel mi. Öğrencilerin eğitim programının hedeflerine ulaşma derecesine bakarak yapılan değerlendirmedir. Sık kullanılan program değerlendirme modelidir. bir sonraki programa katılıp katılamayacağına karar vermek için yapılır. Eğitim programının uygulandığı ortama bakılarak yapılan değerlendirme türüdür. laboratuvar. seçmesine. dersin. materyal değişkenlerinin hepsi değerlendirilir. programın. En kapsamlı program değerlendirme modelidir. branşı. Bir grup içerisinde bireyleri birbirleriyle KARŞILAŞTIRMA. sınıf. dönem ve yıl sonu. güncel mi? Öğrenme-öğretme ilkelerine uygun mu? Öğrenci için anlamlı mı? Eğitim Durumları: Hedeflere uygun strateji. Hedeflerin değerlendirilmesi. Derslerde öğrenci başarısını değerlendirme amacıyla kullanılmakla beraber bir eğitim programının değerlendirilmesinde yeterli değildir. öğrencilerin hedeflere ulaşma derecesine bakılarak karar verilir. Tam öğrenme modelinin öğrenci nitelikleri boyutunda en fazla kullanılan bir değerlendirme modelidir. en az iki yada daha fazla ünite. bir öğretmen bir dersten geçmek için 100 üzerinden en az (mutlaka) 65 almayı şart koşmuş ise bu öğretmenin yaptığı değerlendirme mutlak değerlendirmedir. koşulları değiştirmek ve öğrenciye yardım etmek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Eğitim Durumları ve Değerlendirme ögeleri değerlendirilerek programın etkililiği hakkında yargıya varılır. öğretmen niteliği. Eğitim programı ile ilgili tüm değişkenlerin süreç içerisinde sürekli olarak değerlendirilmesi gerekir. Ürünün niteliği ve ürünün elde edilmesi süreci ve ürüne etki eden tüm değişkenlerin değerlendirilmesi gerekir. öğrenme eksikliklerini tamamlamak. Ama her şekilde öğrencileri hedefe ulaştırmak için yetiştirmeye-biçimlendirmeye dayalı değerlendirme daha önemlidir. Öğrencilerin süreç içerisinde kazandıkları davranışların tümüne bakılarak yapılan değerlendirmedir. Eğitim programı taslağının (Hedef-içerik-eğitim durumları ve değerlendirme) program geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp/hazırlanmadığına bakılır. Program sonunda. Öğretim sürecinin başında. Örneğin. Bütün değerlendirme türlerinin bir arada uygulandığı. programa sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için de bir kontrol sistemi oluşturmaktadır. yanlışları düzeltmek. Zamanı: Dönemin. Öğrenme-öğretme süreci devam ederken öğrencinin hedef davranışları ne derece kazandığını. Bu değerlendirme türünde sadece sürecin sonunda. Öğretmen not defterindeki notlara bakar.

I. Bir öğretmen dersine ait özel hedefler çerçevesinde çalışmalar yaparken. E) Hedeflerin bilimsel gelişmelere paralel olmasına dikkat etmelidir. sosyal bilgiler dersinde edindiği bilgilerden yola çıkarak “vadi”nin tanımını kendi cümleleriyle yapabilmektedir. 137 8. B) Hedefler öğrenci davranışına dönük hazırlanmalıdır. Öğrencilere ders düzeyinde kazandırılacak hedef türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzak C) Milli E) Özel B) Ölçüt dayanaklı D) Genel A) Kılavuz denetiminde yapma B) Beceri haline getirme C) Alma D) Tepkide bulunma E) 6. bilişsel alanın hangi basamağına uygun bir davranış sergilemektedir? A) Kavrama C) Analiz E) Değerlendirme B) Uygulama D) Sentez 7. Müzik dersinde herhangi bir enstrüman çalma konusunda istekli olan öğrenci. Sınıftaki hava tahmin grafiğini sözel olarak ifade edebilen Ayşe. Uygulama 2. aşağıda verilenlerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? A) Hedefler kapsam içerisinde sınırlı olmalıdır. bireyi ve doğayı göz önüne alıp. Üç boyutlu model oluşturma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri psikomotor alan ile ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 4. Toplumsal gerçeği. konu alanını. Duygu’nun bu davranışı bilişsel alanın hangi basamağına örnektir? A) Bilgi D) Analiz B) Kavrama E) Sentez C) Uygulama .Test 6. C) Hedeflerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmelidir.1 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (HEDEFLER) TESTİ 5. Duygu. D) Öncelikle uzak hedefleri ve değerlendirme ölçütlerini yazmalıdır. II. Türkçe dersinde şiir yazma Yeni bir beste yapma III. bunlardan hiçbirine ters düşmeden bir denge içinde saptanan ve daha sonra da süzgeçlerden geçirilen hedefler aşağıdakilerden hangisidir? A) MEB’in hedefleri C) Olası genel hedef E) Okulun hedefleri B) Özel hedefler D) Uzak hedef İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim uygulamalarına ait yapılacak düzenleme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi diğer seçeneklere göre öncelikli olarak bulunmalıdır? A) Yeterli sayıda ve nitelikte öğrenci B) Araç gereç destekli okul binaları C) Öğrencilere öğretilecek konular D) Öğrenme sürecinde kullanılacak etkinlikler E) Eğitimin hedefleri / öğrenci kazanımları 3. duyuşsal alanın aşağıdaki düzeylerinden hangisinde davranış sergilemektedir? 1.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ders kitabında bulunması gereken özellikler arasında yer alır? A) Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II E) I. Öğrencilere konuların yapısı bir harita gibi çıkarılır ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. Farklı derslerin birbiriyle bağlantılarının dikkate alındığı. II ve III C) I ve IV Test 6. Anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesini de dikkate alarak içeriği öğrencilere anlamlı ve düzenli bir şekilde sunması beklenir. Öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. I. III. hangi programlama yaklaşımına uygundur? A) Piramitsel D) Sarmal B) Modüler E) Doğrusal C) Çekirdek 13. Program geliştirme sürecinde içerikte yer alan konular değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) İçerik önceki öğrenmeleri tamamlayıcı ve destekleyici mi? B) İçerik ihtiyaçlara cevap veriyor mu? C) İçerik kazanımlarla tutarlı mı? D) İçerik öğretme-öğrenme etkinliklerine uygun mu? E) İçerik öğrencinin düzeyine uygun mu? E) Konu ağı proje merkezli 9. daha kolay anlamasını ve algılamasını sağlayan çağdaş programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modüler D) Sarmal B) Çekirdek C) Piramitsel E) Disiplinlerarası 10. Yukarıda ifade edilen içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal C) Modüler E) Doğrusal B) Sorgulama merkezli D) Çekirdek 14. IV. Yukarıda verilen örnek. Daha sonra her öğrenci ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları seçer. bu farklı dersler arasında ilişkilerin kurulduğu ve ilköğretim düzeyindeki çocukların öğrenmesini. Mahalli dil benimsenmelidir. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. II. Konular küçük projeler halinde de düzenlenebilir. Farklı öğrenme öğretme yaklaşımlarından yararlanmalıdır. Sözü edilen programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal C) Doğrusal B) Piramitsel D) Sorgulama merkezli 11. Bu davranışın sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerken hangisidir? İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Sınıfta arkadaşlık bağlarının güçlenmesi B) Öğretmene duyulan sevginin artması C) Öğretimin amaçlarına ulaşmada daha etkili olması D) Öğrenciler arasındaki yardımlaşmanın artması E) Değerlendirmenin daha kolay yapılabilmesi 12. Öğretmenin. Öğretimin merkezinde belirlenmiş bir konu ya da ders vardır.2 1 E 2 C 3 A 4 B 5 D 6 D 7 E 8 E 9 C 10 D 11 D 12 A 13 E 14 E 140 . İlk yıl elektrik mühendisliği ve elektronik mühendisliği öğrencileri aynı dersleri alırken.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Test 6. ilerleyen yıllarda küçük birimlerde uzmanlaşmanın olduğu alanlara ve derslere yönelirler. Merkezdeki konu ile ilgili olarak ilk öğrenilecek konular ortak planlanır ve her öğrenci tarafından alınır.2 8.

III. Dönüt. I.düzeltme C) İpucu . Öğretmenin burada yapmış olduklarını. Öğrencilerden gelen cevaplara göre öğretmen doğru cevap verenlere “Aferin” der.öğretme sürecine göre değerlendirdiğimizde. etkileşimci ve paylaşımcı bir rol üstlenmek isteyen bir öğretmen. C) Öğrencilerinin bireysel özelliklerini. Pekiştirme. II. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alma Öğrencilere diğerleriyle aynı çalışmaları yaptırma 4. İpucu. öğretim etkinliğini planlarken öncelikle yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini dikkate almalıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 141 C) Yalnız III . IV. Türkçe dersinde “İstiklal Marşı’nın on kıtasını kim ezbere okumak ister?” diye sınıfa sorar.3 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ) TESTİ 1.dönüt C) Yalnız III III. Aylin Öğretmen. Düzeltme değişkenlerinden hangisini ya da hangilerini kullanmıştır? A) Yalnız IV D) I ve IV B) I ve II E) III ve IV C) I ve III Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumları düzenlenirken öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Kazanımlara uygun olmalı B) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalı C) İçeriğe uygun olmalı D) Eğitsel değer taşımalı E) Ölçme araçlarına uygun olmalı 6. Daha sonra öğrencilere “Sizce bunlar ne ile ilgili olabilir?” diye sorar.pekiştirme E) Düzeltme . Sınama durumları ile ilgili tutarlılığını Bir öğretmen. eğitim durumunu etkileyen değişkenler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İpucu . İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. II. ilgi ve ihtiyaçlarını tanımalıdır. D) Uygulanan programın kontrolünü yapmalıdır. III. I. Öğretme-öğrenme sürecinde verimli bir ortam yaratmak. E) Değerlendirmede kullanacağı yöntemi iki kez uygulamalıdır. Sema Öğretmen.ipucu D) Pekiştirme . Sinan el kaldırır ve on kıtasını hiç durmadan okur. Ölçme yöntemlerini ve değerlendirme yaklaşımlarını Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini B) Pekiştirme . sınıfa girdiğinde duvarlara resim ve yazılar asar.ipucu 3. Farklı resimler ve yazılar göstererek doğru cevaba yönlendirmeye çalışır. Sema Öğretmen Sinan’a I. öğrenme . II.Test 6. Sema Öğretmen de Sinan’ı alkışlar ve ardından eksik olduğu yerleri nedenleriyle açıklar. Öğrencileri sadece bireysel çalışmalara yöneltme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri öğretme-öğrenme sürecinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenci için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 5. B) Hedeflerini belirlerken öğretme-öğrenme sürecinden yararlanmalıdır. öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmelidir? A) Ders kitaplarının içeriğini çok iyi bilmelidir.

D) Sorular için yeterli zaman dilimi belirlenmelidir. III. hem sürece hem de ürüne yönelik bir değerlendirme söz konusudur? . 1. C) Teknoloji hızlı ilerlemekte ve değişmektedir. Hedefler ve düzeyi IV. IV C) I. Program değerlendirmede farklı bilgi toplama yolları kullanılır. E) Öğrencilerin ve velilerin soru beklentileri dikkate alınmalıdır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A) İlk uygulamada eksiksiz öğrenme sağlayacak olan program hazırlamak güçtür. IV D) II. II. Öğretim yöntem ve araç-gereçleri Yukarıdakilerden hangileri hazırlanan bir belirtke tablosunda görülebilecek olan bilgiler arasında yer alır? A) II. net ve herkesin anlayacağı bir dil ile yazılmalıdır. I. Aşağıdakilerin hangisinde. E) Eğitim programı değişmez ve katıdır.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Test 6. II. IV 4. değerlendirme boyutu aynı zamanda geri bildirim sağlar. hangi amaçla yapılırsa yapılsın ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaçlara kaynaklık eden ihtiyaçları belirlemek B) Yapılacak olan sınavın türünü belirlemek C) Sorulacak olan soru sayısını belirlemek D) Belirtke tablosu (hedef-konu çizelgesi) hazırlamak E) Ölçme araçlarını seçmek 144 A) İşlemlerin gözlenmesi ve betimlenmesi B) Çıktıların ölçülmesi C) Girdilerin ve çıktıların ölçülmesi D) İşlemlerin ve çıktıların ölçülmesi E) Girdilerin ve işlemlerin ölçülmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme amacı ile yapılacak olan ölçme işleminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. B) Öğrenciyi rahatsız edici etmenlerden uzak olmalıdır. IV B) I. II. öğrenci başarısını belirlemek ya da program hakkında karar vermek amacı ile yapılabilir. III E) I. Hangi konudan hangi hedefe ilişkin soru sorulacağı Ölçeğin kapsam geçerliğinin olup olmadığı III. II.4 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (DEĞERLENDİRME) TESTİ 3. III. Böylelikle program geliştirme süreci dinamik ve dirik bir yapıya kavuşturulur. Eğitimde program geliştirme sürecinde süreklilik önemlidir. Değerlendirme. 2. Değerlendirme. C) Sorular açık. B) Bilgi sürekli ve birikimli olarak değişir. D) Öğrenci profili değişmektedir.

hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme B) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın tüm davranışlarını pekiştirme C) Öğrencileri. nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 2001 KMS . ünite veya konuların sürelerini dikkate alma E) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma 2001 KMS 148 5. Aşağıdakilerden hangisi suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde gerçekleştiğini gösteren bir davranış değildir? A) Olayı resmederek ifade etme B) Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme C) Olayın kitaptaki tanımını söyleme D) Olayı kendi ifadesiyle açıklama E) Olayı değişik bir örnekle açıklama 2001 KMS 2. öğretmenin hedeflerin gerçekleşmesi için yararlanabileceği yollardan biri değildir? A) Öğrencileri. “Eğitimde program geliştirme sürecinde süreklilik önemlidir. hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme 2001 KMS 4.ÇIKMIŞ SORULAR PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA ÇIKMIŞ SORULAR 1. öğrenilmesi hedeflenen davranışların gerçekleşmesi için ortam yaratırlar. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aktif katılımını özendirme gücü açısından en zayıf öğretmen davranışıdır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta. Aşağıdakilerden hangisi. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate almak için yapılacak bir çalışma değildir? A) Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma B) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma C) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama D) Yıllık planda. hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme D) Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme E) Öğrencilere.” Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A) Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması B) İlk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması C) Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması D) Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi E) Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 3. Öğretmenler.

. sınıfa sunmalarını sağlama B) İşlenecek konuların seçiminde öğrencilerin gereksinimlerini dikkate alma C) Konuları bireysel ya da grup hâlindeki öğrencilere dönemin başında dağıtıp. öğrencilerin aktif olarak sürecin her aşamasında yer alması temeline dayanır. öğreteceği konunun eğitimini almış biri olarak ders kitaplarını incelemeli ve değerlendirmelidir.öğrenme yaklaşımıyla yazılmış olmasını 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı doğru 90. Ders kitapları öğretim programlarının içeriğine uygun olarak hazırlanır ve program içeriğini yansıtır. aldıkları yanıtlara ---. Öğretmen. aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bireyin bilişsel gelişimine en fazla hizmet edebilir? A) B) C) D) E) Öğretmen öğrencilere yeni bilgileri vermeden önce eski bilgileri özetlerse Dışsal uyaranlardaki aşırılıktan kaçınılır.dönüt verirler 2008 KPSS 10 C 30 E 50 E 70 D 90 D 11 E 31 C 51 B 71 E 12 E 32 E 52 C 72 C 13 E 33 E 53 A 73 C 14 D 34 C 54 D 74 B 15 C 35 E 55 B 75 E 16 C 36 E 56 B 76 C 17 B 37 B 57 E 77 A 18 E 38 A 58 A 78 B 19 D 39 D 59 D 79 D 20 A 40 D 60 D 80 D Çıkmış Sorular 164 .pekiştireç verirler D) dönüt verirler . Öğretme . öncelikle aşağıdaki ölçütlerden hangisini dikkate almalıdırlar? A) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içermesini B) Çeşitli görsellerle ve örneklerle zenginleştirilmiş olmasını C) Bilimsel ve akademik bir dille yazılmış olmasını D) Konunun soyut boyutlarına yer vermesini E) Belli bir öğretme . bireysel çalışmalarına. sordukları sorulara. grup çalışmalarına. ödevlerine.. Öğretmenler öğrencilerinin öğrenmelerini desteklemek amacıyla. içsel uyaranlar kontrol edilirse Öğrenciler farklı düşünmeye ve çoklu bakış açısı geliştirmeye yönlendirilirse Sınıfta sessiz bir ortam yaratılarak öğrenciler öğrenme konusunda uyarılırsa Öğrenilenler konusunda alıştırmalar yaptırılarak öğrenme pekiştirilirse 2008 KPSS 88.dönüt verirler E) güdüleme yaparlar .ÇIKMIŞ SORULAR 87.cevap verirler C) düzeltme verirler .cevap verirler B) destekleyici öğretim uygularlar . sınav kâğıtlarına. sırayla anlatmalarını isteme D) Öğretim materyallerinin oluşturulmasında öğrenci katılımı sağlama E) Öğrencilerin bireysel ya da grupça çalışmalarını sağlama 2008 KPSS 1 A 21 C 41 A 61 D 81 D 2 A 22 C 42 A 62 D 82 A 3 B 23 A 43 C 63 C 83 A 4 C 24 E 44 A 64 B 84 C 5 C 25 E 45 B 65 A 85 C 6 A 26 D 46 B 66 E 86 B 7 C 27 C 47 E 67 A 87 C 8 E 28 E 48 E 68 C 88 C 9 C 29 D 49 A 69 E 89 B 89.öğrenme sürecinde. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı. Bu parçadaki boşluklara. olarak izleyen bir öğretmenin yapması uygun olmayan bir davranıştır? A) Öğrencilere projeler yaptırma. aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) ipuçları verirler . Öğretmenler ders kitaplarını incelerken. Öğrenciler de öğretmen lerinin iletilerini aldıklarını göstermek için ---.

4 Plan Yapmanın İlkeleri 1.2 Ders Planı • Ders Planı Örneği 1 • Ders Planı Örneği 2 165 .5.3 Planlı Çalışmanın Yararları 1.ÖĞRETİM PLANLARI BÖLÜM İÇERİĞİ 1. ÖĞRETİM PLANLARI 1.5.2 Plan Yapmanın Gerekliliği 1.1 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar • Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği 1.5 Plan Çeşitleri 1.1 Planın Önemi 1.

Daha önceleri yıllık. III.1 Planın Önemi Plan. IV D) III. IV E) IV. Örneğin. IV. ÇÖZÜM. önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceğinin.. ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağının. Eğitim hedefleri ve davranışsal hedefler/kazanımlar İçerik (Konular) Eğitim durumu (Öğrenme-Öğretme Süreci/Etkinlikler) Değerlendirme (Sınama Durumları) kir. IV sıralaması doğrudur.. elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlanıp kağıt üzerinde saptanmasıdır. O nedenle I. II. CEVAP: B Görüldüğü üzere bir eğitim programında bulunması gereken dört temel ögenin planlarda da bulunması gere- 1.. ÖĞRETİM PLANLARI15 Tüm öğretim planları dört temel boyutu içerir (Bu boyutİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 167 lar programların dört temel ögesidir. III. Hatta iyi bir eğitim programında bulunması gereken özellikler planlarda da olmalıdır. günlük ve ders planlarından oluşan plan sınıflaması. yerini ünitelendirilmiş yıllık plana ve ders planına bırakmıştır. II. Öğretim planlamasında yer alan. 3. III. IV. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler. I B) I. IV. III. II. III. Program geliştirme süreci hedeflerin (kazanımların) belirlenmesi ile başlar ve öğretimin planlı olmasını bu temel öge sağlar. 2003) yayınlanan öğretim planlarına ilişkin kararı ile öğretim planlarında değişiklikler yapılmıştır. 4. kazanımların belirlenmesi.): 1. I C) II. sayı: 2551 . 15 Tebliğler Dergisi (2003). Ağustos. etkinliklerin belirlenmesi. Daha sonra sınama durumları belirlenir. II. Hedeflere göre konular ve eğitim durumları ya da konuların nasıl işleneceğine karar verilen etkinliklerin belirlenmesi aşaması gelir. geliştirici nite- A) I.. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? 1. I liklere göre dikkatle seçilir. öğrencilerin bireysel farklarını dikkate alacak nitelikte esnek olmalıdır. 2. bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağının. ünite. III. iyi bir öğretim planı. I. II. 2006 KPSS SORU. II. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi. bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Türkiye’de eğitim uygulamalarına ilişkin en üst karar organı olan Talim Terbiye Kurulu’nun 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde (Ağustos. Sınama durumlarında ise önce ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi ardından da değerlendirmenin yapılması gerekir. Bu şekilde eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerle birlikte planlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir.ÖĞRETİM PLANLARI Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1-2 soru çıkmaktadır.

Planlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci. standart değil. Planda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları. duygusal. Eğitim ve öğretim planlı. öğrenci etkinlikleri. ilköğretim. eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. Eğitim-öğretimde planlı çalışmanın yararları Plan sadece kağıt üzerindeki formalite değildir. çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan.2 Plan Yapmanın Gerekliliği Eğitim-öğretim kurumlarında eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu.3 Planlı Çalışmanın Yararları Planlar. ve düzenli çalışmalarını sağlar. Eğitimin etkin. çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli. uygulanabilir etkinliklere daşunlardır: – Öğretimin planlanması. araç gereç. çevre özellikleri. öğrenme-öğretme ve disiplinlerarası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.4 Plan Yapmanın İlkeleri Planlar yapılırken aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur: – Planlar. Eğitim-öğretimde düşünceye açıklık kazandırır. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. gezi. bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. eğitim öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. – – – – İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k yalı olur. ortaöğretim. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini. Plan. Ayrıca okul öncesi eğitim. süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.ÖĞRETİM PLANLARI 1. etkin hale getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler. öğrenci merkezli. gerektiğinde konu. verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. öğretmenin öğretimde neyi. aktif öğrenme. öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel. 1. istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. Plan. eğitsel yönden gereklidir. – Öğretim programlarının planlanması. kaynaklar. mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim–öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının planlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir. 1. bireyselleştirilmiş öğretim. 168 . tam öğrenme. programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini artırır. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. – – – – Öğrencilerin ilgi. – – Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır.

.............................................................................................................. OKULU .............................................. DERSİ ............................. SINIF

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE DERS SAATİ

ÜNİTE: ..............................................................................................................................................................................................

HAFTA

AY

HEDEF VE DAVKONULAR RANIŞLAR

ÖĞRENME–ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

NOLOJİLERİ ARAÇ VE GE-

(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

1. HAFTA

EYLÜL

• Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği

ÖĞRETİM PLANLARI

4. HAFTA

3. HAFTA

2. HAFTA

170

ÖĞRETİM PLANLARI

• Ders Planı Örneği 1
DERS PLANI BÖLÜM I Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı / No Konu Önerilen Süre BÖLÜM II Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri–Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri • • • • • • • Dikkat Çekme Güdüleme Gözden Geçirme Derse Geçiş Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (ödev, deney, problem çözme vb.) Grupta Öğrenme Etkinlikleri (proje, gezi, gözlem vb.) Özet

BÖLÜM III Ölçme ve Değerlendirme • • • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme–değerlendirme Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme–değerlendirme Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek

ölçme–değerlendirme etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Ders / Sınıf Öğretmeni Uygundur ....../....../............ İmza Adı Soyadı Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 4. Bu ders planı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır.

174

ÖĞRETİM PLANLARI

• Ders Planı Örneği 2 (Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanacak Ders Planı Örneği)
BÖLÜM I Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı / No Konu Önerilen Süre BÖLÜM II Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri–Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Sözel – Dilsel Öğretme-Öğrenme Doğacı Etkinlikleri Sosyal – Kişilerarası Mantıksal / Matematiksel İçsel – Bireysel Görsel – Uzamsal Müziksel – Ritmik Bedensel – Kinestetik Özet BÖLÜM III Ölçme ve Değerlendirme • • • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızınDERS PLANI

da olan öğrenciler için ek Ölçme Değerlendirme etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Ders / Sınıf Öğretmeni

Uygundur ....../....../............ İmza Adı Soyadı Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 4. Bu ders planı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır.

175

D) Öğretmenin derse hazırlıklı gelmesini sağlar. C) Tüm öğrencilerin aynı düzeyde yetişmesini sağlar. B) Konular D) Sınama durumları Planlama çalışmalarında öğretme-öğrenme süreci belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. 7. Karbonhidratları anlatmak isteyen Menekşe Öğretmen’in elinde çikolata ile sınıfa gelmesi ders planının işleniş aşamasındaki hangi basamağına örnek olarak gösterilebilir? A) Gözden geçirme C) Güdüleme E) Özet B) Dikkat çekme D) Derse geçiş 4. etkili ve verimli öğretim gerçekleştirmektir. Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 6. Tüm öğretim planları dört temel boyut içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlar arasında yer almaz? A) Kazanımlar C) Etkinlikler E) Öğretmen bilgileri 2. Öğretim programlarına ve buna bağlı olarak planların yapılışına ilişkin karar alma ve öğretim planlarında değişiklik yapma yetkisi ve görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? A) Belediyeler B) Talim Terbiye Kurulu C) İlköğretim Genel Müdürlüğü D) İl Milli Eğitim Müdürlüğü E) 3. E) Öğrenciye işlenecek konu hakkında bilgi verir. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalar arasında değildir? A) Ailenin eğitim düzeyi B) Yeni gelişmeler C) Çevre özellikleri D) Okul-çevre ilişkileri E) Bireysel gelişim özellikleri Öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda. yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren.Test 7 ÖĞRETİM PLANLARI 5. Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli ders işlemek isteyen bir öğretmen. Okul türü ve kademesi değişse de. B) Amaç. aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate almalıdır? A) Konuların özelliklerini B) Öğretim hizmetlerinin niteliğini C) Temel bilgileri D) Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu E) Ders kitaplarını 177 8. duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından hazırlanarak. ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim programı B) Öğretim programı C) Ünitelendirilmiş yıllık plan D) Sınıf planı E) Ünite planı Öğretim planlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için yapılır. program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda. öğretimin gelişi güzellikten kurtulması adına değişmeyecek tek unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulaşılacak hedefler B) Planlama çeşitleri C) Öğrenme-öğretme etkinlikleri D) Planlama ilkeleri E) Konu örüntüsü . ÖĞRETİM PLANLARI 1.

Ünite planı 2. 5.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM PLANLARI ÇIKMIŞ SORULAR 3. Yıllık plan 3. Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş müzik eşliğinde şiirleri okumaya başlar. B) Hedeften haberdar etme C) Dönüt verme D) Derse hazırlık E) Dikkat çekme 2001 KMS Şiirin fondaki müzik eşliğinde okunması hangi amaca hizmet eder? A) Öğrenme eksikliklerini belirleme B) Sınıfta disiplin sağlama C) Yeni davranışları düzeltme D) Uygun bir ortam yaratma 2. Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder? A) Dikkat çekme B) Davranışı ödüllendirme C) Hedeften haberdar etme D) Öğrenmeler arasında ilişki kurma E) Öğrenmeleri kontrol etme 2001 KMS 179 . 6. 4. SORULAR ARASINDAKİ SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Öğretim planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak B) Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek C) Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek D) Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak E) Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k E) Doğru davranışları pekiştirme 2001 KMS 5.. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirirler. Bu etkinlik özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir? A) Sanatın topluma etkilerini kavratma B) Hoş bir sınıf ortamı oluşturma C) Müzik dinleme alışkanlığını geliştirme D) İş birliği içinde çalışma E) Şiir sevgisini kazandırmak 2001 KMS 3. Ders planı Plan türlerinin. 1. kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) 1-3-2 D) 2-1-3 B) 3-1-2 E) 1-2-3 2001 KMS C) 3-2-1 4. elinde bir kitap ve kasetçalarla girmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Öğrencileri kontrol etme 1. VE 6. Öğretmenin derse.. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam eder.

IV. III. Öğretmen. II. I 2006 KPSS B) I. özetlenmesi. yanlış ya da eksik yanıtlayanlara ise küçük mesajlar vererek doğru yanıtı bulmalarına yardımcı olur. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi.ÇIKMIŞ SORULAR 14. II. IV. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) I. kazanımların belirlenmesi. Bu açıklamanın tamamında ifade edilen süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Dersin işlenişi Ders programı yapma Konuya giriş Konun neticelendirilmesi Ara değerlendirme 2005 KPSS 17. dersinde yöntemlerin planlanması. bilgi kaynaklarının saptanması. yorumlanması ve değerlendirilmesinde yapılacak etkinlikleri belirlemiş ve bunları uygulamıştır. I. Yukarıda verilen örnekte aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Dikkat çekme B) Ön bilgileri hatırlatma C) Dönüt ve düzeltme verme D) Hedeften haberdar etme E) Pekiştirme 2007 KPSS Çıkmış Sorular 1 D 2 E 3 E 4 D 5 E 6 B 7 E 8 D 9 D 10 B 11 D 12 D 13 D 14 A 15 B 16 A 17 B 18 B 19 B 181 . öğrenme-öğretme sürecinin başında öğrencilerini dersin amaçları ve içeriği konusunda bilgilendirmelidir. II. I 19. Bir öğretmen. I E) IV. III. II. Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlü işaretidir? A) Başkalarına bir şeyler öğretmek isteme B) Derse katılmaya istekli olduğunu yansıtan davranışlarda bulunma C) Kendisine görev ve sorumluluk verilirse yerine getirme D) Konuyla ilgili soru sorulduğunda cevap verme E) Öğretmenin söz ve hareketlerini kurallara uymaya özen göstererek izleme 2004 KPSS 16. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilendirmenin gerekçelerinden (amaçlarından) biri değildir? A) Öğrencilerin birbirine destek olmaları için onlara fırsat verme B) Öğrenme zamanını verimli ve etkili kullanma için ortam hazırlama C) Öğrencilerin ilgi ve dikkatini konuya çekme D) Öğrencileri öğrenmeye güdüleme E) Öğrencileri hedeflerden haberdar etme 2004 KPSS 15. Aşağıdaki özelliklerden hangisi günlük ders planında olması zorunlu değildir? A) Zamanın nasıl kullanılacağını belirtme B) Genel hedefleri belirtme C) Esnek olma D) Kullanılacak materyalleri içerme E) Yıllık planla ilişkili olma 2005 KPSS 18. etkinliklerin belirlenmesi. bilgilerin düzenlenmesi. doğru yanıtlayanlara “aferin” der ve gülümser. IV C) II. III. III. Öğretmen başından geçen bir olayı anlatarak derse giriş yapar. II. IV D) III. IV. III. Öğretim planlamasında yer alan. Öğrencilere dersin amacını ve konusunu söyler. Soru sorar.

1 Türkiye’nin Katıldığı AB Eğitim Programları 4.5 Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri 4.3 Programın Temel Ögelerine İlişkin Özellikler 4.3 Öğrenme-Öğretme Süreci (Eğitim Durumları / Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri) 4.14 Bilgi Teknolojilerini Kullanma 3.6. EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR 2.YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER BÖLÜM İÇERİĞİ 1.17 Yapısalcılık (Yapılandırmacılık/Kurmacılık/İnşacılık/Oluşturmacılık/Construcetivism) 3.5 İş Birliğine Dayalı Öğrenme 3. PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER 3.11 Etkili İletişim Kurma 3.3.13 Problem Çözme 3.2 İçerik/Konular 4.1 Hedef/Kazanımlar 4.3.9 Yansıtıcı Düşünce 3.15 Girişimcilik 3.16 Türkçeyi Doğru.1 Çoklu Zeka Yaklaşımı 3.2 Tarihsel ve Kültürel Temeller 4.4 Değerlendirme/Sınama Durumları 4.10 Analitik Düşünme 3.3 Kuantum Öğrenme 3.6 Yaşam Boyu Öğrenme 3.7 Yaşam Becerileri 183 .4 Aktif / Etkin Öğrenme 3.6 AB ve Türkiye 4.4 Kazandırılmak İstenen Temel Beceriler 4.12 Araştırma-Sorgulama 3.1 Ekonomik Temeller 4. Etkili ve Güzel Kullanma 3.8 Eleştirel Düşünme 3.18 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 4. ELEKTRONİK ÖĞRENME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 3.7 Yaratıcı Düşünme 3. TÜRKİYE’DE 2005 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA KONULAN PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 4.3.3.2 Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram) 3.

kültürler arası planlama anlayışını ortaya çıkarmaktır. Artık 1. artık tek kaynak olarak görülmemektedir. gelişmekte olan iletişim yolları ile bilgi alışverişi içerisinde olan bir dünya. Gelişmiş ülkelerde. bilginin kullanılması ve iletişim teknolojisi ile sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler eğitim sistemlerinde ve programlarında yeni yaklaşımları ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bunun sebepleri ise eğitimdeki. Bu nedenle “öğrenmeyi öğrenme” kavramı ile karşılaşılmaktadır. bilgiye ulaşma. bilgiyi paylaşma. yaşam boyu öğrenmenin gündemde olduğu bilinmektedir. Yani kültürler arası planlamanın iki sebebi olduğu anlaşılmaktadır:   Küreselleşme (globalleşme) İletişimin kültürler arasında hızlanmış olması bilgiyi ezberleme veya aktarma yerine. . Görüyorum internet diye bir şey görüyorum. Bu yaklaşımlar ve anlayışlar öncelikle eğitim programlarında etkisini göstermektedir. Örneğin. Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 3-4 soru çıkmaktadır. bilgideki ve iletişim teknolojisindeki 185 Daha göremedim bağlantı biraz yavaş. EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Dünyadaki gelişmeler ve değişmeler her konuda olduğu gibi eğitimde de yeni yaklaşımları ve anlayışları beraberinde getirmektedir. Ne işe yarıyor. Eğitim sistemlerindeki yeni yaklaşımları incelediğimizde çıkış noktasında ve kaynağında güncel iki konu karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme ile beraber bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitim sistemleri içinde en çok gelişmiş ülkelerde karşımıza çıktığı ve programlarında yer aldığı görülmektedir. bilginin kullanılmasında ve aktarılmasındaki değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. bilgiyi yorumlama ve gerektiğinde üretme önemli hale gelmiştir. küreselleşen bir dünya ve gelişmiş. (küreselleşme) çeşitli kültürlerin birbirini etkilemesini ve böylece eğitim içeriğini ve kullanılan bilginin takasını gündeme getirmektedir. Bu da okulun ve öğretmenin görev ve sorumluluklarındaki. dünyanın küçülmesi.YENİ YAKLAŞIMLAR VE YÖNELİMLER gelişmelerin birçok konuda yeni yaklaşımları gündeme getirmesidir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitimde küreselleşmeyi artıran bir faktör olması da bu iki kavram arasındaki ilişkinin önemini artırmaktadır. Okullar bilginin insanlara ulaşması için önemli ortamlar olmasına rağmen. Bilgi. Bu durum da konulara göre planlama anlayışı yerine.

Bu gelişmeler öğrenmeyi öğrenmeye olanak tanımıştır. Öğretmenlerden kültürel eğitim vermelerinin istenmesi öğretmenin öğretim ortamında artan sorumluluklarından yalnızca birkaçıdır. artık tek kaynak olarak görülmemektedir. Günümüzdeki eğitim anlayışına göre. toplumla iç içe olması gereken okullar. Etkin/aktif öğrenmenin daha fazla ilgi görmesinde bilginin hızla çoğalmasının. Bu gelişmelere paralel olarak bireyin. Etkin öğrenmenin giderek daha fazla ilgi görmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilginin hızla çoğalması Öğrenmeyi öğrenmeye olanak sağlaması Okulların yapı ve işleyişinin gelişmesi Daha nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi Yakın çevrenin eğitim merkezi olarak görülmesi ÇÖZÜM. Öğretmenin artık 186 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k değişmiştir. CEVAP: B .. Ancak soruda en önemli olanı sorulduğu için yanıt B seçeneğidir.. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ve bilginin insanlara ulaşması için. aynen ezberleme ve hatırlama yerine bilgiye ulaşma. aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmaya çalışılan önemli becerilerden biri değildir? A) Bilgiye ulaşma C) Bilgiyi paylaşma E) Bilgiyi ezberleme B) Bilgi üretme D) Bilgiyi yorumlama bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok. tüm teknolojik kolaylıkların. öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde etkin olmakta ve öğrenmeyi öğrenmenin önem kazanmasına karşın. kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri. okulların yapı ve işleyişinin gelişmesinin. öğretilenle yetinme. yüzyılda okul. ÇÖZÜM. öğrenme-öğretme süreci. etkili bir öğretici olmaları. öğrenciyi bilgiye yönlendiren kişi olması beklenmektedir. öğrencilerinin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları. öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da değişmiştir. öğrenci ve öğretmen birbirini etkileyerek değişmiştir. Etkin/aktif öğrenme kavramından da anlaşılacağı gibi öğrenme kavramı öğretim kavramından yeni anlayış ve yaklaşımlarda daha önemli görülmeye başlanmıştır. ezberlemek ve 2005 KPSS SORU. önemli ortamlar olmasına karşın. Çağdaş bir anlayışa dayanan ve öğrenci merkezli olan günümüz eğitim anlayışında.... Öğretmenler öğretme etkinliklerine ve öğrencilerin psikolojik dengelerine. öğretmenin sahip olması gereken nitelikler ve öğretmenin öğretim ortamındaki etkililiği ve sorumluluğu daha da artmaktadır. daha nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi gerekliliğinin. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca bilişsel becerilerinin gelişimini yani bilgilerinin yayılmasını sağlamak durumunda değildir.. topluma yararlı olabilmesi için kazanması gereken davranışlar giderek artmakta. grup çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir.. okulun yakın çevrenin kültür merkezi olması gerekliliğinin etkisi ve ilgisi vardır. Günümüz çağdaş eğitim anlayışında araştıran ve girişimci birey yetiştirmek üzere.YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 2006 KPSS SORU. Artık bilgiyi depolamak. bilgiyi paylaşma.. CEVAP: E 21. öğrenciye kazandırılması beklenen nitelikler. cinsel eğitimlerine dikkat etmek zorundadırlar. öğretmenin sınıf içerisindeki rolünü de değiştirmiştir. Okulun işlevi ile birlikte. bilgiyi yorumlama önemli görülmektedir. Bu anlayışla. bilgi. bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişikliklere paralel olarak bilginin işlevi aktarmak önemli görülmemektedir. bilgiyi aynen alma. Daha önceki dönemlerde öğretmen bilgiye sahip olan ve onu aktaran kişi olarak görülmekteyken. insan bir yol göstericiye çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. bilgiyi üretme. bilginin elde edilmesinde ve kullanılmasında yaşanan teknolojik gelişmeler. sosyal etkileşimlerine. Öğretmenlerin.

209 . Aşağıdakilerden hangisi eğitimde çağdaş bir yaklaşım olan bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımıyla gerçekleşen öğrenmenin özelliklerinden biridir? A) Öğrencilerin eğitimin gerçekleştiği yere gitmesini gerektirir. 5. yönelimlerin ve öğretim yaklaşımlarının sonuçlarından biri değildir? A) Öğretmensiz öğretim anlayışının benimsenmesi B) Etkin öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme kavramlarının önem kazanması C) Yaşam boyu öğrenmenin önemli görülmesi D) Disipliner anlayış yerine disiplinlerarası anlayışın ön plana çıkması E) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kullanımı İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Eleştirel düşünme C) Yansıtıcı düşünme E) Kıskançlık B) Yaratıcı düşünme D) Girişimcilik 2. • Öğrencinin başarılı olabilmesi için birçok yol vardır. • Farklı yetenekler genellikle birbiriyle bağlantılı olarak karmaşık bir yapıda ve bir arada çalışmaktadır. eğitimde yeni anlayışların. Bu düşünceler çağdaş programlara göre hazırlanan etkinliklerinin düzenlenmesinde kullanılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? A) Yapılandırmacılık B) Çoklu zeka C) Bilişsel D) Davranışçı E) Proje tabanlı 3. eski moda ve pahalıdır. Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi eğitimdeki yeni yönelimlerden biridir? A) Okullar bilgiye ulaşmak için tek kaynaktır. D) Hantal. D) Öğretmen bilgiyi depolayan ve aktarandır. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde yeni yönelimler doğrultusunda hazırlanan programlarda kazandırılmak istenen beceriler arasında yer almaz? YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 1. C) Bilgiyi öğrencinin masasına getirir. B) Bilgi yorumlanmaz. Öğrenci merkezli programlar ve uygulamalar eğitimdeki çağdaş anlayışın ve yönelimlerin temelini oluşturmaktadır. E) Konu alanın iyi özümsenmesi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de de benimsenen çağdaş program anlayışının. E) Etkin öğrenmeyi gerektirmez. • Her birey farklı yeteneklere sahiptir. B) Bilgi paylaşımı söz konusu değildir. C) Önemli olan bireyin ihtiyaçlarıdır. • İnsanların çoğu sahip olduğu her bir yeteneği uygun ve sınırlı bir yeterlilik düzeyine kadar geliştirebilir.Test 8 YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 4.

Çağdaş programlarda benimsenen değerlendirme sürecinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadece sonuç almaya yönelik olarak yapılır. C) Sorulara kesin ve tek doğru yanıt beklenir. Öğretme-öğrenme sürecinde sorular sorma. B) Sadece sürece dayalı olarak yapılır. C) Hedef ve davranışlara öğrencilerin katılımı ile ulaşmaya çalışmalıdır. B) Etkinlikleri sınıf ortamıyla sınırlandırmalıdır. D) Bilişsel alan davranışlarını ölçmeye yönelik olarak yapılır. Yeni programları istenilen düzeyde uygulamak ve öğretimi buna göre düzenlemek isteyen bir öğretmen. E) Hem sürece hem de sonuç almaya yönelik olarak yapılır. tahmin etme ve beyin fırtınası gibi çalışmalar hangi aşamada ele alınmaktadır? A) Ön bilgileri harekete geçirme B) Yeni bilgilerinin anlaşılması C) Bilginin yapılandırılması D) Bilginin uygulanması E) Bilginin değerlendirilmesi Test 8 1 A 16 A 2 C 17 D 3 C 18 C 4 E 19 B 5 B 20 E 6 D 21 B İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 A 22 E 8 E 23 B 9 B 24 D 10 E 25 C 11 B 26 A 12 D 27 C 13 D 28 C 14 A 29 A 15 C 30 E 214 . 29. A) Tüm etkinliklerde homojen gruplar oluşturmalıdır. E) Etkinlikleri öğretmen kılavuz kitabının dışına çıkmadan uygulamalıdır. D) Başarıları sınıf ortalamasının altında olan öğrencileri pasif duruma getirmelidir. etkinlikleri planlarken aşağıdaki davranışlardan hangisini öncelikle yapmalıdır? 30.YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER Test 8 28.

öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün öğrenci ile öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir. gösteri merkezi. duyuşsal alana yönelik gelişmeler. güzel sanatlar merkezi. Aşağıdakilerden hangisi 20. 1. bilgi işlem merkezi. sosyal beceriler. müzik odası. iş-teknik merkezi. pilotların. Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? A) B) C) D) E) Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme Örnek olay önceleme yöntemiyle öğrenme Soru-yanıt yöntemiyle öğrenme 2001 KMS 2. Araştırma yapma ve problem çözme becerileri. dinlenme merkezi. heykeltıraşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme B) Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme C) Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme D) Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme E) Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme 2002 KPSS 3. Aşağıdakilerden hangisinin yeni teknolojiler ve eğitimdeki kullanılmaları göz önüne alındığında gelecekte en yaygın olması beklenir? A) Radyo ve televizyon B) Hareketli film C) Etkileşimli bilgisayar D) Hareketsiz film slayt ve benzeri E) Basılı eğitim araçları 2001 KMS 5. Yukarıda özellikleri sıralanan çoklu zeka boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzamsal C) Matematiksel E) Doğacı B) Sözel D) Sosyal 6. gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar. kütüphane.ÇIKMIŞ SORULAR YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER ÇIKMIŞ SORULAR 4. Bir okulda. yüzme havuzu gibi merkezler (köşeler) kurulmuştur. Deneyimleri üzerinde (yansıtıcı) düşünme yoluyla kendini geliştirebilen bireyin aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olması beklenmez? A) Kendi görüşlerini ön planda tutma B) Sabit fikirli olmama C) İleri görüşlü olma D) Değişimi savunma E) Eleştirileri hoşgörü ile karşılama 2001 KMS 215 . yüzyılda yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin önemli görülmesi B) Eğitimin devletin görevleri arasında yer alması C) Uzaktan eğitimde kitle iletişim araçlarının kullanılması D) Zihinsel farkların ölçülmesine ilişkin araçların yaygınlaştırılması E) Bilgisayarın eğitimde kullanılmaya başlaması 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Denizcilerin. spor salonu. yaratıcılık gibi özellikler her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta. 2002 KPSS Eğitimde yeni gelişmelerle karşılaşılmaktadır. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya. bilimsel araştırma merkezi.

ÇIKMIŞ SORULAR 23. gruplardan parçanın içerdiği fikirlerin ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister. – Okuma parçası hakkında kitaptaki soruları önce bireysel olarak cevaplandırmalarını sonra. Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi. Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra ise bu edinimlerini yeni planlamalarında kullanmaktadır. aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir? A) Yansıtmacı C) Eleştirel E) Bilimsel 2008 KPSS B) Analitik D) Problem çözen B) Duyarlı olma D) Model olma 26. Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi. cevapları grup içinde tartışmalarını ister. – Okudukları parçayı bireysel olarak özetledikten sonra özetlerini grup arkadaşlarının özetleriyle karşılaştırmalarını ister. Bu öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif öğrenme B) Bireysel öğrenme C) Çoklu zekaya dayalı öğrenme D) Yapılandırmacı öğrenme E) Tam öğrenme 2008 KPSS 27. Bir Türkçe öğretmeni bir okuma parçasını aşağıdaki basamakları izleyerek işlemektedir: – Sınıfı küçük gruplara ayırır. Öğretmenin bu özellikleri. öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabilir? A) Öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma B) Öğrencilerin bütün öğrenmelerini denetim altına alma C) Öğrencilerin yaptıkları her şeyi övme D) Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırarak rekabet oluşturma E) Planlamalarında deneme .yanılma etkinliklerine yer verme 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 16 D 2 B 17 A 3 A 18 E 4 A 19 D 5 A 20 D 6 B 21 E 7 C 22 C 8 E 23 D 9 A 24 C 10 E 25 A 11 A 26 A 12 E 27 E 13 C 14 E 15 E 219 . aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme olasılığı en fazla olur? A) Kuralcı olma C) Yeterli olma E) Profesyonel olma 2008 KPSS 24. – Daha sonra. Türk Millî Eğitim ilkelerinden “demokrasi eğitimi” doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar geliştirmeyi benimseyen öğretmen. öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartların temel ölçütü olarak nitelendirilebilir? A) Öğrenciyi değerlendirmede adil olma İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k B) Kendi öğrencisine özel ders vermekten sakınma C) İnsan onuruna saygı gösterme D) Mesleki gelişimine özen gösterme E) Mesleğinde titiz ve özenli olma 2008 KPSS 25. Bir öğretmen mesleki deneyimleri üzerinde düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır.

Ders kitaplarının hazırlanması ve kullanımı öğretimin verimini etkiler. Ders kitaplarının hazırlanmasında ve uygulanmasında bir takım noktalara dikkat edilirse ders kitabının etkililiği artar. Etkili öğretimin önemli bir parçası da ders kitaplarıdır. B) Öğretmenlerin niteliği iyi programların geliştirilmesine bağlıdır. olgu. cinayetler ve şiddet olayları. Bu açıklamada öğretmen ile öğretim programlarının aşağıdaki hangi ilişkisi üzerinde durmaktadır? A) Programları öğretmenler geliştirir. 2. Bu öğretmen aşağıdaki hangi eğitim felsefesine uygun bir anlayışa sahiptir? A) Yeniden kurmacılık C) Yararcılık E) Daimicilik B) İlerlemecilik D) Esasicilik . 6.DENEME TESTİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME DENEME TESTİ 1. B) Örtük mesajlardan arınık olmalıdır. eğitimde sıkı çalışmaya. kavram ve ilkeler programın aşağıdaki hangi temel ögesinde yer alır? A) Kazanım C) Eğitim durumları E) Müfredat B) İçerik D) Sınama durumları 4. D) Görsel unsurlarla desteklenmelidir. Programların başarıya ulaşması ancak nitelikli öğretmenlerin varlığına bağlıdır. ilgili yasa ve yönetmelikler program geliştirmenin aşağıdaki hangi temeli ile doğrudan ilgilidir? A) Sosyal D) Ekonomi B) Psikolojik E) Bireysel 221 C) Tarihi Bir öğretmen. “Önemli olan öğretmendir. bir yol gösterici. Programların eksik yönlerini görmek ve etkili olup olmadığı ile ilgili bir karara varmak isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli B) Kazanımlar ile konular ilişkilendirilmeli C) Program bütün ögeleriyle değerlendirilmeli D) Konuların çevreyle olan ilişkisi kurulmalı E) Düzeye uygun etkinlikler planlanmalı İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5. E) Duyuşsal kazanımlardan ilgisiz olmalıdır. 3. işsizlik. bir öğretim teknikeridir. C) Programların uygulayıcısı olan öğretmenler nitelikli olmalıdır. C) Programdan bağımsız olmalıdır. Konular değişse bile konuların iyi özümsenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bir ülkedeki siyasal gelişmeler. Bir program aracılığı ile öğretilecek bilgi. zorlanmaya gerekirse ceza verilebileceğine inanmaktadır.” diye düşünmekte. D) Her öğretmen ayrı bir program uygulamalıdır. öğrenci nasıl olursa olsun iş öğretmende biter. E) Programın başarıya ulaşması öğretmenin niteliğini geliştirir. İyi bir öğretmen program okur-yazarı. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biridir? A) Programlar değerlendirildikten sonra hazırlanmalıdır.

yöntem ve teknikleri organize edilir. II. Bir KPSS kursu koordinatörü Cemil öğretmen. beceri ve değerler belirlenir. III. Öğretim etkinlikleri. kayıt olan öğrencilerine karikatür ve gevşeme eksersizleri ile ilgili kurslar düzenlemektedir. öğrencileri arasında halı saha maçları organize etmekte. Öğrencinin edinmesi istenen bilgi. hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirmeye C) Program dışı etkinliklere daha fazla yer vermeye D) Öğrenci velileri ile işbirliğine girmeye E) Okul dışı etkinliklere önem vermeye Deneme Testi 1 B 26 D 2 C 27 C 3 A 28 E 4 C 29 B 5 D 30 A 6 D 31 B 7 E 32 D 8 C 33 E 9 A 34 A 10 D 35 B 11 12 13 14 A B C C 36 37 38 39 D A E B İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 15 E 40 A 16 D 41 C 17 A 42 D 18 E 43 E 19 B 44 E 20 C 45 D 21 D 46 C 22 A 47 A 23 B 48 B 24 D 49 B 25 A 50 C 229 . kurs kantinine havalı hokey ve masa tenisi koymayı planlamakta. IV. Eğitim programının öğelerine ilişkin bu sıralananların doğru ifade edildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I Kazanım İçerik Eğitim durumları Kazanım Değerlendirme II İçerik Kazanım Kazanım Eğitim durumları Eğitim durumları III Eğitim durumları Değerlendirme Değerlendirme İçerik Kazanım IV Değerlendirme Eğitim durumları İçerik Değerlendirme İçerik A) B) C) D) E) 49. Öğretilecek olan konular seçilir ve düzenlenir.DENEME TESTİ 48. Okulda öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından kullanılmasını önemseyen ve bilgiyi işlevsel hale getirmek isteyen bir öğretmen öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinde ve uygulanmasında aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? A) Başarıyı öğrencinin kendisinin tatmasını sağlayarak öğrenci yalnız bırakmaya B) Öğrencileri. Cemil öğretmen çağdaş programlarda benimsenen ve başarıya katkı sağlayan aşağıdaki hangi unsurun öneminin farkındadır? A) Sıkı ders çalışmanın B) Sosyal etkinliklerin C) Sık aralıklı tekrarların D) Ev ödevlerinin E) Örtük programın 50. I. Sürecin etkililiğine ve öğrencin başarı durumuna bakılır.

gov.meb. Oliva. (1983). M. V. Ö. Web: http://bilecik. Ö – Kaya.D. (1995).html (03. Ankara: Anı yayıcılık.gov. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Eğitimde Program Değerlendirme. S. (2003). Senemoğlu. Eğitim Bilimine Giriş.meb.com/dotty/spintro. R.htm MEB (2006).09.: The Universty of Chicago Press. Paris: O. (1995). Tebliğler Dergisi (2003). Cumhuriyet Dönemi Eğitim. The Need and The Response.tr/kanun/1739. M. F. Ankara: Alkım Yayıncılık. Ankara: Gazi Basımevi. Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Türkiye’nin Katılımı. Ankara: Pegem Yayıncılık. F. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Zidowecki H. Stake. Ö. Demirel.” Web:http://programlar. Çoklu Zeka. Varış.S. Ankara: Pegem A Yayıncılık. F. Web: http://www. Ankara: TC MEB Talim Terbiye Kurulu Basımı.org. Eğitimde Program Geliştirme. “Teoriler Teknikler”. Cumhuriyet Döneminde Eğitim II.] (1998). (1985). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Cilt: 16.tr/program_giris/yaklasim_2.tr Erden. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. “Program değerlendirme”.tr/ html/22297_0. Varış. Yayım sayısı: 14574. Ö. Alexander M. (1997). (1993).gov. M. “Eğitim Programlarının. [Ed. Demirel. (1981). Eğitim Bilimine Giriş. F. Varış. USA: Holt. “Program Değerlendirme”.] (2001). M. ve Lewis.meb. (1983).. Ankara: Kardeş Kitap ve Yayınevi.” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.meb. (1976). Türkçe Sözlük. (2005). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım Kısakürek. Centrel for Educational Research and Innovation. Maine 04350. Hazırlanması ve Geliştirilmesi. Sayı 1’den Ayrı Baskı. (1994).7. Curriculum Planning For Better Teaching And Learning. Evaluating Educational Programmes. RR1 Box 279. Eğitim Felsefesi. (1999). Sönmez.G. Developing The Curriculum. D. Sönmez. Basic Principles Of Curriculum And İnstruction.J. Web: http://www.htm MEB (2005).gov. Demirel. “Programların Yaklaşımı. U. Genel Öğretim Yöntemleri. P. Rinehart and Winston. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Web: http://www.A. (1972). Web: http://tdk. F. Ankara: Pegem Yayıncılık. MEB Müfredat Geliştirme Süreci.tr/tdksozluk Tyler. Hesapçıoğlu. Eğitimde Program Geliştirme. Litcfield. J. W.hzmre.meb. Ağustos. MEB (1995) Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. R. (1994). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Anı yayıcılık. Z [Ed. sayı: 2551 Turgut.A. Ertürk. Türk Dil Kurumu (2004). Web: http://www.gov.elma. (2001).C. E.htm (27. Eğitimde Program Geliştirme. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Resmi Gazete (1973). N. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ankara: Alkım Yayıncılık.net. Elma Net (2001).E.htm Saylor.KAYNAKLAR KAYNAKLAR Demirel.tr/index800.2008) MEB (2005).tr/stats/ist2001/Bolum11s1. (1997). A. Gözütok. F. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. V. Öğretim İlke ve Yöntemleri. USA: Longman inc. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. (1998).2008) 230 . Avrupa Birliği’ne Üye Adaylığımız.W. Web: http://mevzuat.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->