P. 1
program geliştirme

program geliştirme

|Views: 1,226|Likes:
Yayınlayan: Eyüp Kandemir

More info:

Published by: Eyüp Kandemir on Oct 18, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ GARANTİLİ MODÜLER SET

PROGRAM GELİŞTİRME

KONU ANLATIMI, KONU TARAMA TESTLERİ, DENEME SINAVLARI VE SON SEKİZ YILIN KONULARA GÖRE YERLEŞTİRİLMİŞ ÇIKMIŞ SORULARI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Sayfa
TAKDİM ........................................................................................................................................................i

KİM NE DEDİ? ............................................................................................................................. ii PUSULA (Sınav Bilgileri, Taban Puanlar ve Kontenjanlar, Kaç Net Kaç Puan vb.) ............. iv İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................ vii PROGRAM GELİŞTİRME ............................................................................................................ 1
EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR ....................................................................................................7
1. 2. 3. 4. EĞİTİM ............................................................................................................................................................. 9 EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ ...................................................................................................................................... 10 EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI ............................................................................................................................. 11 PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM .................................................................................................... 11 4.1 İnformal Eğitim ............................................................................................................................................. 11 4.2 Formal Eğitim ............................................................................................................................................... 12 5. SÜREKLİLİK GÖSTERİP GÖSTERMEMESİNE GÖRE FORMAL EĞİTİM ........................................................ 12 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 6. 7. 8. 9. Okul Öncesi Eğitim ............................................................................................................................ 12 İlköğretim ........................................................................................................................................... 13 Ortaöğretim ........................................................................................................................................ 13 Yükseköğretim ................................................................................................................................... 14 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5.1 Örgün Eğitim ................................................................................................................................................ 12

5.2 Yaygın Eğitim................................................................................................................................................ 14 ÖĞRETİM ........................................................................................................................................................... 15 ÖĞRENME ........................................................................................................................................................... 15 ÖĞRENME – ÖĞRETME ARASINDAKİ İLİŞKİ ................................................................................................... 16 EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR ............................................................................................. 16

10. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ BENZERLİKLER ............................................................................................ 16 11. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLAR................................................................. 16 12. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI ................................................................................................................. 17 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Genel Amaçlar .......................................................................................................................................... 17 Özel Amaçlar ............................................................................................................................................. 17 Genellik ve Eşitlik ..................................................................................................................................... 17 Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları................................................................................................................ 17 Yöneltme ................................................................................................................................................... 17 Eğitim Hakkı .............................................................................................................................................. 17 Fırsat ve İmkan Eşitliği............................................................................................................................. 17 Süreklilik.................................................................................................................................................... 18 vii

13. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................................................................ 17

İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI

13.7 13.8 13.9

Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği ................................................................................. 18 Demokrasi Eğitimi .................................................................................................................................... 18 Laiklik ........................................................................................................................................................ 18

13.10 Bilimsellik .................................................................................................................................................. 18 13.11 Planlılık ...................................................................................................................................................... 18 13.12 Karma Eğitim ............................................................................................................................................ 18 13.13 Okul ile Ailenin İş birliği ........................................................................................................................... 18 13.14 Her Yerde Eğitim ....................................................................................................................................... 18

TEST 1 .......................................................................................................................................................19 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................22 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI ...........................................................................................23
1. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI ....................................................................................................... 25 1.1 Eğitim Programı ........................................................................................................................................... 25 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Eğitim Programının Özellikleri ........................................................................................................... 25 Programın Yararları ........................................................................................................................... 26 Eğitim Programının Temel Ögeleri ..................................................................................................... 27 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim Programı ve Öğretim Arasındaki İlişki .................................................................................... 26

1.2 Öğretim Programı......................................................................................................................................... 27 1.3 Ders Programı .............................................................................................................................................. 27 1.4 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan .......................................................................................................................... 29 1.5 Ders Planı...................................................................................................................................................... 29 2. PROGRAM GELİŞTİRME..................................................................................................................................... 30 2.1 Program Geliştirme Süreci .......................................................................................................................... 30

TEST 2 .......................................................................................................................................................31 ÇIKMIŞ SORULAR ....................................................................................................................................36 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ ..............................................................................................39
1. PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ......................................................................................................... 41 1.1 Tarihi Temel .................................................................................................................................................. 41 1.2 Ekonomik Temel ........................................................................................................................................... 41 1.3 Sosyal (Toplumsal) Temel ........................................................................................................................... 41 1.4 Bireysel Temel .............................................................................................................................................. 43 1.5 Konu Alanı Temeli ........................................................................................................................................ 45 1.6 Psikolojik Temel ........................................................................................................................................... 45 Davranışçı Kuramların ve Bilişsel Kuramların Program Geliştirmeye Karşılaştırmalı Etkileri ........................ 46 1.7 Felsefi Temel................................................................................................................................................. 48 • Epistemoloji ............................................................................................................................................... 48 viii

.... 48 • Eğitim Felsefeleri .................2........3.................................................................................................................................... 71 Süreç Tasarımı....2..............................3 Sorun Merkezli (Çekirdek) Program Tasarımları ...................................1 1................................................................................................................................................. 50 TEST 3 .............................59 ÇIKMIŞ SORULAR ..................................................................................................1 1......... 72 1.......... 76 2......................... 73 Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı........................................3 Türkiye’de Yaygın Olan Modeller ......................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI • Ontoloji ..........2...................................................................................... Konu Tasarımı................................................................................................................................................................... 73 Çekirdek (Core) Tasarımı....................................... 72 Hümanistlik Tasarımlar .......................................................... 49     Daimicilik .3............................................. 49 İlerlemecilik ............................ 49 • Aksiyoloji .......4 1................................................................................................................................................................................................................................ 48     İdealizm .3 2........................................................................ 48 • Aksiyoloji ...........................................................................................................................................1..................64 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ix EĞİTİM PROGRAMINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) ...................................................5 1............................................. 49 Pragmatizm ......1...... 72 Romantik Tasarımlar .......... 73 1..............................................................................................1 1................ EĞİTİM PROGRAMLARINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) ...............................................................................................................................2.................................................................................................. 49 Esasicilik ...........................................................................................................4 1... 71 1..................................................................................................................................................................................................................................... 48 • Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar ............................................................................................................................................................................................................ 71 1........................................................................................2 Öğrenen Merkezli (Etkinliklere Göre Düzenlenen) Program Tasarımları .............. 48 • Mantık................................................................2 1............. 79 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................2 1..................1 Konu Merkezli (Derslere Göre) Program Tasarımları ........................................2 Avrupa’da Yaygın Olan Modeller ............................................................................. 71 Korelasyonel Tasarım ...................................... 49 Varoluşçuluk ............2 1............................................................................................................................ 71 Geniş Alanlı Tasarım ..................1............................................ 73 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ .................. 48 Realizm................................................................................................................... 76 2............................................................................................. 72 Yaşantı Merkezli Tasarımlar.........69 1...................................1...............................................................................................................3 1.................................................................................. 72 Yaşam Şartları Tasarımı ...........3....................... 78 2.....................................................................................................................................................................3 1...............1 ABD’de Yaygın Olan Modeller ............................................................................................................................................................................ 71 Çocuk Merkezli Tasarımlar ....................1..................................................... 71 Disiplin Tasarımı .......... 49 Yeniden Kurmacılık .......................................................................................................................

............................................ 91 Demokratik Yaklaşım .............................................. 92 Grup Toplantısı/Grup Görüşmeleri .............................3 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel).................................................................................................... 92 İhtiyaç Belirleme Süreci ........................................................... 90 1.............................................................................................................................................. 93 TEST 5 .................................................................4................................................................................................................3 İhtiyaç Belirleme............................ 91 İhtiyaç Belirleme Teknikleri ........................................................................................................4 İşlem–Zaman Çizelgesi ......................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI TEST 4 ................................................................................................................................................................................................................................. 89 1............................................................... 102 1.................................... 93 PERT–İşlem Ağı (Planing Evaluation Research Technique) ........................... HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) ............................................................1 Program Geliştirme Çalışma Gruplarının / Kurullarının Oluşturulması .............................................. 92 Görüşme/Mülakat...................................................................3 1................................................................................................................................................................................................................................................................................4.............1 İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları .....................4.........................2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar .................................1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi .................................................... 92         Delphi Tekniği–Anket Geliştirme ............................................................................................4 Diğer Planlama Çalışmaları .............................................. 91 1....................................................... 92 Ölçme Araçları–Testler .................................................... PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI ................2 • Farklar Yaklaşımı ..................................3...... 91 Betimsel Yaklaşım ...............................3.................................................................................................................................... 102 1........................................................................................................... 104 ......................................................................... 91 Analitik Yaklaşım ........................................................................ 89 1...81 ÇIKMIŞ SORULAR ................... 93 1............85 PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI ...........................................................................................99 (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) 1...........97 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA .............................................. 92 Progel–Dacum Tekniği ............................1 1...................................................................................87 1.................................... 92 Kaynak Tarama (Literatür Tarama) .......................2 1..................................................................................4................................95 ÇIKMIŞ SORULAR .............................................................................................................................. 90 • • • • 1.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 92 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k x Meslek Analizi .............................. 93 Belirtke Tablosu .............................................................. 101 1............................................2 Program Geliştirme ve Öğretme ............................................................................... 90 1....... 92 Gözlem... 93 Akış Şeması (Flow Chart) ...............................................................................................................................................................

...............................1 1......................................................................................................................4 Hedeflerde Aşamalı Sınıflamaya İlişkin Örnekler ...................................................................................1.........2 Plan Yapmanın Gerekliliği ............................... 108 1.......3 2.................. 125 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k xi 3...........2 1.................. 129 4.......................113 Sarmal Programlama Yaklaşımı ....................................................................................8 3......öğretme süreci) .. Doğrusal Programlama Yaklaşımı ....................144 ÇIKMIŞ SORULAR ...2....................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 1.....................................114 Piramitsel Programlama Yaklaşımı .............................. Bilişsel (Zihinle İlgili) Alan .... 123 4............................................. 124 Dönüt ........................................................................................137 TEST 6.................2......................2 Program Değerlendirme Modelleri ............. 109 İÇERİK (MUHTEVA/KONU)......................1.......................3 Planlı Çalışmanın Yararları ................................................. 127 4.........................116 Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı ............................. 104 Duyuşsal (Duygularla İlgili) Alan .....................................3 (Öğrenme ................................................ 132 5...................................... 167 1..2 2...................................................................4 (Değerlendirme) .............................................2..... DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) .............139 TEST 6...................118 Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı ........................5 2...............................................................................................................................................................................................................................................................................3 2...................118 ÖĞRENME–ÖĞRETME SÜRECİ (Eğitim Durumları / Öğrenme Yaşantıları / Öğretim Etkinlikleri) .....................115 Çekirdek Programlama Yaklaşımı .......................................................................................................................................................................................................3.................148 ÖĞRETİM PLANLARI..165 1................1................................................................1 Program Değerlendirme ...................2 (İçerik) ........ 113 2......................................................................................1 2.... 125 Düzeltme ..................................................3 3.............................3............................................................................................................................................................3.......................1 Planın Önemi .........................2 3................141 TEST 6.... 167 1.................1 (Hedefler)........................................................................................................................................1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 2.................................................................113 Modüler Programlama Yaklaşımı.................... 123 İpucu .................2.............................................................................................2.................7 2...........................................................................2 İçerik Düzenleme / Program Geliştirme Yaklaşımları............................................ 121 3................................................................................... HAZIRLANAN PROGRAM TASARISININ UYGULANMASI (Geliştirilen Programın Denenmesi) ............................................................................... 168 ............................................................................... 106 Psikomotor / Devinişsel (Kaslarla İlgili) Alan ................................................................2...6 2......................................1 İçeriğin Seçiminde Kullanılacak Ölçütler ..............1 Eğitim Durumunu Etkileyen Değişkenler .............................................4 2..............................................................1..................................................1 3.. 135 TEST 6....................................................5 Etkin Katılım ..........2.......................................... 123 Pekiştireç ...................... ÖĞRETİM PLANLARI ................ 168 1.......4 3......................... 112 2...................................................................115 Disiplinlerarası Program Yaklaşımı .......................................................................................2.............................................................

174 Ders Planı Örneği 2........................................................................................................................ 169 Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı ........................................ 169 1..................................... 187 PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER .......................................... 194 3............. 193 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 3.................... 3.......................................................................................2 • • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar .................................................................................................................. 2.................... 13 Problem Çözme .........................................................................3 3................................................................................................................................................ 194 3......................................... 185 ELEKTRONİK ÖĞRENME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ............................................ 196 3.........4 Plan Yapmanın İlkeleri ..................................................... 17 Kurmacılık/Bilgiyi Yapılandırma (Yapılandırmacılık) ................................ 195 3......177 ÇIKMIŞ SORULAR ............................................................................... 16 Türkçeyi Doğru........................................... 170 Ders Planı Örneği 1...............................................................................................................................................................................................................................................................................................2 Tarihsel ve Kültürel Temeller ................................ 171 TEST 7 .183 1.................................................................................1 Ekonomik Temeller ........................................ 194 3......................................... 190 Yaratıcı Düşünme ................................................................................. 12 Araştırma-Sorgulama ........................................................... 190 İşbirliğine Dayalı Öğrenme .......................... 189 Kuantum Öğrenme ....................... 169 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği ................................................................................................................................ 197 4. 188 3.......................................................1 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ....................................................................5.............................................................5.................................................................175 Ders Planı ..................................................... 168 1........................ 10 Analitik Düşünme ................................................... 169 • • • 1................ 5 3.........................................2 3.............. 196 TÜRKİYE’DE 2004-2005 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA KONAN PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ.............................................................................................. 191 Eleştirel Düşünme .............. 6 3................................................................................................................................................................................................................ 188 3.................................................................................................................................................................................5 Plan Çeşitleri ......................................................................................................... 198 xii ............................................................. 9 Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram) ..................................................................................................................................................................................... 15 Girişimcilik ............................................................................................................................ 195 3............................................................... 8 3........................................................................................ 198 4................................................... 192 Yansıtıcı Düşünce .............................................İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 1................... 195 3....................1 Çoklu Zeka Yaklaşımı ............. 11 Etkili İletişim Kurma .....................................................................................................18 4........................................ 4 3........................................ 7 3.................179 YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER ................................................................................................................... 14 Bilgi Teknolojilerini Kullanma ........................................................................................................ Etkili ve Güzel Kullanma.......................... 194 3...................... EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR ...................... İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi ......................................................................................... 190 Aktif / Etkin Öğrenme .................... 190 Yaşam Boyu Öğrenme .............................

...............................................209 ÇIKMIŞ SORULAR ......................................................................................220 KAYNAKLAR ..................................6 AB ve Türkiye ..3 4..............................................................................229 KURAMCILAR ..........................................................................................................................3...............................3.......................................... 198 Öğrenme-Öğretme Süreci (Eğitim Durumları / Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri) ........................................4 Hedef/Kazanımlar .. 204 4...............4 Kazandırılmak İstenen Temel Beceriler............... 204 4..İÇİNDEKİLER BÖLÜM ADI 4............3........... 199 4..........................................................................................................................................................7 Yaşam Becerileri ................................................................................................................................... 199 4............................................................................................................................................................................ 199 Değerlendirme/Sınama Durumları ................................................................................... 205 TEST 8 .................................................................231 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k xiii ...................3..........................................2 4....5 Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri ...............230 SÖZLÜK ............................................................................... 200 4............................................................... 198 4.................1 4....................................................1 Türkiye’nin Katıldığı AB Eğitim Programları .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 Programın Temel Ögelerine İlişkin Özellikler .215 DENEME TESTİ .................6..................................... 198 İçerik/Konular ......................................

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 1 .

bu nedenle de öğretmen adaylarının zorlandığı bir derstir. Örneğin. öncekiler sonrakilere temel teşkil eder ve önceki öğrenilenlerle sonrakiler arasında yerli yerinde tekrarlarla bağlantılar kurulur. Sarmal Programlama anlayışında. Başarılar. soyut konu ve kavramların fazla olduğu... bileğinin dönmediğini” başaracağınıza inanıyoruz. Siz öğretmen adaylarına düşen sorumluluk ise sık aralıklı tekrarlar yapmaktır. gücünün yetmediğini. Bu kitabın bu bölümünde işlenen bilgilerle yaklaşık 20 soru cevaplamanız mümkün olacaktır. Bu zorluk dikkate alınarak kitabın program geliştirme bölümü. yüksek olacaktır. yeri geldikçe tekrarlar yapılmış ve bağlantılar kurulmuştur. Elinizdeki kitapla “herkesin yapamadığını. Eğitimde Program Geliştirme.YAZAR PENCERESİ Sevgili Arkadaşlar. aklının ermediğini. Elinizdeki kitabın bu bölümünde. standart sapması dolayısıyla da katsayısı. İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri Program Geliştirme Dersi Zümre Üyeleri 3 . Eğitimde Program Geliştirme sorularının zor olması nedeniyle. Bruner‛in ortaya attığı Sarmal Programlama anlayışına göre ve öğretmen adaylarının ilgilerini çekebilecek örneklerle hazırlanmıştır. bir konunun haftada en az iki kez tekrar edilmesi o konunun kalıcılığını sağlayacaktır.

KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI BÖLÜM ADI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLANDIRILMASI (Eğitim. Ders Programı) PROGRAM GELİŞTİRME (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki İlişki) PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ TARİHİ TEMEL EKONOMİK TEMEL BİREYSEL TEMEL SOSYAL (TOPLUMSAL) TEMEL KONU ALANI TEMELİ FELSEFİ TEMEL PSİKOLOJİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARINDA TASARIM YAKLAŞIMLARI (DESENLER) EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI İHTİYAÇ BELİRLEME İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları İhtiyaç Belirleme Teknikleri EĞİTİMDE PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) Hedeflerin Davranışa Dönüştürülmesi Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-DuyuşsalDevinişsel) İÇERİK (MUHTEVA/KONU) İçerik Düzenleme Yaklaşımları (birkaçı birden) Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüler Programlama Yaklaşımı Piramitsel Programlama Yaklaşımı Çekirdek Programlama Yaklaşımı Disiplinlerarası Programlama Yaklaşımı Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı 2001 3 2002 2003 2004 2005 1 2006 2007 1 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 . Öğretim.

KPSS SORULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI BÖLÜM ADI ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ (EĞİTİM DURUMLARI) DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) Program Değerlendirme Program Değerlendirme Modelleri Geliştirilen Programın Denenmesi ÖĞRETİM PLANLARI EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER Çoklu Zeka Yaklaşımı Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Öğrenme) Kuantum Öğrenme Etkin Öğrenme Yaşam Boyu Öğrenme Yaratıcı Düşünme Eleştirel Düşünme Yansıtıcı Düşünce Türkiye’deki Yeni Program Anlayışı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Temel Yaşam Becerileri Aktif Öğrenme TOPLAM 2001 5 2002 4 1 1 2003 4 2004 4 3 2005 3 1 2006 2 2 2007 3 1 2008 4 1 1 5 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 26 22 13 20 22 26 12 1 19 5 .

BÖLÜM ADI 6 .

4 Yükseköğretim 5.7 Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği 13. 2. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI 12.2 Yaygın Eğitim 6.13 Okul ile Ailenin İş Birliği 13. SÜREKLİLİK GÖSTERİP GÖSTERMEMESİNE GÖRE FORMAL EĞİTİM 5.3 Ortaöğretim 5. EĞİTİM EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI PLANLI OLUP OLMAMASINA GÖRE EĞİTİM 4.4 Eğitim Hakkı 13.1.2 İlköğretim 5.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM ADI BÖLÜM İÇERİĞİ 1.1.3 Yöneltme 13.2 Özel Amaçlar 13.8 Demokrasi Eğitimi 13. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ BENZERLİKLER 11.1. ÖĞRENME 8. ÖĞRENME – ÖĞRETME ARASINDAKİ İLİŞKİ 9.5 Fırsat ve İmkan Eşitliği 13.2 Formal Eğitim 5.1. 3. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL ESASLAR 12. EĞİTİM-ÖĞRETİM ARASINDAKİ FARKLILIKLAR 10.1 Genellik ve Eşitlik 13.1 Örgün Eğitim 5.14 Her Yerde Eğitim 7 . TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ 13.12 Karma Eğitim 13. 4.10 Bilimsellik 13.2 Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 13. ÖĞRETİM 7.1 Genel Amaçlar 12.1 İnformal Eğitim 4.11 Planlılık 13.9 Laiklik 13.1 Okul Öncesi Eğitim 5.6 Süreklilik 13.

Sosyal. 1.” Farklı felsefelere 1 göre eğitim tanımları aşağıda sıralanmıştır: İdealizme göre: Yaratıcıya ulaştırma süreci için yapılan etkinliklerdir. Eğitim kültürleme (kültürel değerlerin bireye kazandırılması) sürecidir ve birey de kültürel bir varlıktır. bireyin farklı yönleriyle doğrudan ilgili bir kavramdır. çevresiyle olan etkileşimini görmezden gelmek doğru bir bakış olmayacaktır. içme. 1 Sönmez. Realizme göre: Bireyin topluma uyumunu sağlama süreci ve yeni kuşağa kültürel mirasın aktarılmasıdır. eğitimde toplumsal (sosyal) temeller ve işlevler önemli görülmüştür. öğrenmelerin biçimlerini ve farklılıklarını ortaya koyan öğrenme psikolojisi eğitimin ve eğitim psikolojisinin önemli çalışma alanları olmuştur. Eğitim insanın biyolojik yönüyle ilgilenmiş ve davranışların nedenlerinin boyutlarını biyolojik olarak açıklamıştır. Birey. İnsanı hayvanlardan ayıran özelliklerin olduğu davranışların sadece biyolojik nedenlerden kaynaklanmadığı ve bazı içsel ve hissel etkenlerin davranışların ortaya çıkmasında önemli olduğu düşünüldüğünde. fından yapılan tanım şöyledir: “Eğitim. V. insanın biyolojik. biyolojik ve kültürel yapısı (biyo- . Pragmatizme göre: Yaşantılar sonucunda. İşte insanın diğer insanlarla ve çevreyle olan etkileşimi sosyal bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır. adet. Ankara: Anı Yayıncılık İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 9 Türkiye’de en çok kabul gören ve Selahattin Ertürk tara- Birey. İnsanın farklı sosyal özellikleri. sosyal ve kültürel yönleri ile ilgili ve bu yönlerle ilgilenen bir kavram olagelmiştir. Eğitim bu ihtiyaçlardan biridir. insanlık tarihi ile birlikte var olan ve yaşayan bir kavramdır. cinsellik gibi ihtiyaçları ve fizyolojik yönleri dikkate alındığında biyolojik bir varlık olduğu söylenebilir. Bu nedenlerden dolayı eğitim. yani insan bio-psiko-sosyo-kültürel bir varlıktır. Bireyin yeme. bireyde davranış ve özellik değiştirme sürecidir. Bu ihtiyaçlar bireyin biyolojik yönü ile ilgilidir. Eğitim ile ilgili literatürde isimleri sıkça görülebilen Pavlov aslında bir fizyolog. temel ihtiyaçlardan dolayı birey biyolojik bir varlıktır. Birey buna bağlı olarak sosyal bir varlıktır. Varoluşçuluğa göre: İnsanı en üst düzeye getirme sürecidir. İnsan çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen sosyal bir varlık olduğundan. insanın psikolojik bir varlık olması eğitimde bu alanla ilgili araştırmalar yapılmasını gerektirmiştir. biyolojik. Eğitim bir noktada bireyin sosyalleştirilmesi sürecidir. İnsanın hangi dönemlerde genel olarak hangi özelliklere sahip olduğu ile ilgili gelişim psikolojisi. hangi durumlarda nasıl davranışlar sergilediği biyolojik olarak açıklanmaya çalışılmıştır. uyuma gibi birçok temel ihtiyacı vardır. (2004). Diğer bir söyleyişle insan. EĞİTİM Eğitim. Farklı toplumlarda ve zamanlarda yaşayan insanlar farklı sosyal özellikler göstermektedir. Dizgeli Eğitim. Marksizme göre: Bireyi üretime katma işidir. Elbette insanı tek başına içsel bir varlık olarak değerlendirmek ve diğer insanlarla. Eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası bir çok kaynakta farklı tanımlarla karşılaşmak mümkündür. içinde bulunduğu toplumun örf. gelenek ve yaşadığı zamandan kaynaklanan farklılıklar insanın kültürel yönüyle ilgilidir. İnsanın yeme. bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. uyuma. psikolojik. Eğitim ile ilgili bilimsel çalışmalar incelendiğinde başlangıçta insanın biyolojik yönleri dikkate alınmış. örf.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. sosyal ve kültürel bir varlıktır. adet ve geleneklerini yaşamak ve aktarılması gerekenleri yaşatmak durumundadır. Skinner ise bir biyologtur. içme. Eğitim bireyin bilgi ve davranışlarında değişiklik meydana getirme süreci olduğundan. psikolojik.

girdilerin işlenmesi ve biçimlendirilmesidir. işlevlere sahip olmalıdır. davranışlarında ve bilgilerinde değişiklik meydana getirme sürecinde yani eğitimin gerçekleşmesinde biyolojik. planlı ve programlı olması (hedeflere dayalı olması/önceden tasarlanması) göz önüne alındığında. bir süreci gerektirmeli. kültürle ve toplumla ilişkili bir kavramdır. İşlem..  Eğitim. içinde bulunduğu toplumun kültürünün izlerini taşır. bireyleri bir iş sahibi yapabilmek için veya bu bireyleri geliştirebilmek ve yenilikleri izleyebilmelerini sağlayabilmek için var olan bir eğitim türüdür. Önceden planlı-programlı olarak gerçekleştirilen (yazılı bir planı ve programı olan) formal eğitim de örgün ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılır.  Eğitim.  Eğitim.) ve kapalı (Yeterli girdi ve çıktı yoktur.) olİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 10 mak üzere üç biçimde ele alınabilir. 2001 KMS SORU. ortaya çıkan ürünlerdir. sistemin hedefini gerçekleştirmek için gerekli olan her şeydir. E) Eğitim. kültürel ve bireysel temellere. kültüre göre gelişmeye karşı daha az direnç gösterir. görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. 2.EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM ADI sosyo-kültürel bir varlık) olan bireyin. ürün ve sonuç hakkında elde edilen bilgilerdir. B) Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. formal ve informal olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle eğitim. kültürel ve sosyal etmenler doğrudan etkilidir. çıktıdan oluşur.). kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır. bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı. C) Eğitim ve kültür. yarı açık (Girdi. EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ Yukarıda yapılan eğitim tanımlarından anlaşılacağı üzere eğitim. Eğitimin kasıtlı ve istendik. Eğitim. çıktı ve dönüttür. kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi görür. belirli yaş gruplarına yönelik. Girdi. Bu açıklama doğrultusunda eğitimin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: ... ÇÖZÜM. kültürden etkilenir. Eğitim ve kültür arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:  Eğitim. işlem. çıktı ve dönütten oluşur. kültürel olanaklardan yararlanır. toplumsal.  Eğitim. belirli aşamaları sırasıyla izleyen eğitim türüdür. gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. D) Eğitim kurumları. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eğitim uygulamaları. işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. Bu değişkenlerin durumlarına göre eğitim açık (Girdi. kültürel değerlerin izlerini taşır. Bu değişkenler. işlem. kültürel değerlerin izlerini taşır. eğitim. işlem. kültürün aktarılmasında araçtır ve değişime açık olmakla birlikte değişimin aracıdır. Dönüt. örgün eğitim dışında kalan. Yaygın eğitim ise. toplumun kültürünü etkileyen ve kültüründen etkilenen bir yapıya sahiptir. Dönüt yoktur.. kültürü etkiler. girdi. Bu etkileşimi sonucu gerçekleşen öğrenmeler eğitimin kapsamında yer alır. Kültür de değişime açıktır. Çıktılar. İnsan çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda sosyalleşir ve kültürel etkileşime girer. Örgün eğitim. CEVAP: C Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan değişkenler vardır. bu değişiklikler bireyin kendi yaşantısı sonucunda oluşmalı yani yaşantı ürünü olmalı. ama eğitimle aynı düzeyde değildir.

kültürel. 6. D) Öğretimin tamamlandığı ve bittiği yerde eğitim de tamamlanır. Öğrencisinin resim yapma yeteneğinin olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen. C) Öğretim. öğretim gibi kısa sürede tamamlanır. Öğretmen. B) Her ikisi de toplumun sosyal. eğitim kadar kapsamlı bir süreçtir. kültürel ve bireysel temellere sahip olmalı D) Bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeli E) Her zaman belirli bir program dahilinde olmalı 4. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k informal eğitimden ayıran en temel özelliktir? A) Belli bir mekanın ve ortamın gerekli olması B) Planlı ve programlı olması C) Her birey için ayrı sonuçlanması D) Olumlu yönde gelişebilmesi E) Tasarlanmış araç gereçler kullanılması 5.Test 1 EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile öğretim arasındaki benzerliği doğru olarak ifade eder? . Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi. onun Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almasını sağlamaya çalışmıştır. politik ve ekonomik olgularından etkilenir. Aşağıda verilen örneklerden hangisi yaygın eğitime örnek olarak gösterilebilir? A) Öğretmenlere yeni programı tanıtmak amacıyla eğitim verilmesi B) Yedi yaşına gelen bir öğrencinin ilköğretime başlaması C) İlköğretimi tamamlayan bir öğrencinin ortaöğretim düzeyinde okul türü seçmesi D) Meslek lisesinden mezun olan bir öğrencinin üniversiteye geçiş hakkını kullanması E) Ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin alan seçmesi 19 A) Her ikisi de her zaman planlı ve programlıdır. E) Eğitim. Bu açıklamaya göre öğretmenler ölçme ve değerlendirme yaparken Milli Eğitimin aşağıdaki temel ilkerinden hangisini en çok ihlal ettiği söylenebilir? A) Yöneltme B) Eğitim hakkı C) Fırsat ve imkan eşitliği D) Genellik ve eşitlik E) Bilimsellik 2. Öğretmenin not verirken yanlı davranması “Eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemi sırasında” öne çıkan önemli hatalardan biridir. Aşağıdaki yargılardan hangisi eğitim için söylenemez? A) Bilgi ve davranış değişikliği ile sonuçlanmalı B) Bireyin yaşantısı sonucu oluşmalı C) Toplumsal. Türk Mili Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini göz önünde bulundurmuştur? A) Fırsat ve imkan eşitliği B) Eğitim hakkı C) Yöneltme D) Ferdin ihtiyaçları E) Planlılık 3.

III ve IV C) I ve III B) Her yerde eğitim C) Demokrasi eğitimi D) Süreklilik E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları Formal eğitim. öğrendiklerini desteklemek amacıyla evde. aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir? A) Karma eğitim B) Yalnız III E) II. okul öncesi kilerden hangisi beklenmez? A) Bedensel.Test 1 EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 13. Örgün eğitim içerisinde yer alan. Okullar Aile Hizmet içi eğitim kursları Çevre 15. oyunda. zihinsel ve duygusal yönden gelişme B) İyi alışkanlıklar kazanma C) Türkçeyi doğru ve güzel konuşma D) İlköğretime hazır hale gelme E) Üst düzey davranışlar ve beceriler geliştirme İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 C 8 E dönemde olan 0-6 yaş çocuklarından aşağıda- Test 1 1 E 2 B 3 A 4 D 5 C 6 B 9 D 10 A 11 B 12 C 13 C 14 E 15 B 21 . eğitimin kurumsallaştırılması ise formal eğitimin gerçekleştirildiği mekanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I D) I. III. IV. I. Veli toplantısında. çevrede etkinliklerin devam etmesi gerektiğini velilere ileten bir öğretmen. II. II ve III 14. öğrencilerin sadece okulda aldıkları eğitim ve öğretimin yeterli olmadığını.

kültürel değerlerin izlerini taşır. D) Eğitim kurumları. mekan ve ortam değişebilir. bireyin davranışında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. 2007 KPSS 2. 2001 KMS 3. Kazanılan beceriler kişiye göre değişiklik gösterir. Planlı ve programlıdır. Yer. gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. Aşağıdakilerden hangisi. C) Eğitim ve kültür. ÇIKMIŞ SORULAR Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Öğrencileri güdülemek Öğrencilere dönüt sağlamak Öğrenciyi değerlendirmek Öğretimi planlı hale getirmek Öğretmeni değerlendirmek 2006 KPSS 1. “Türk Eğitim Sistemi”nde genel hedefler aşağıdakilerden hangisine dayalıdır? A) B) C) D) E) Öğretim programlarına Milli Eğitim Temel Kanunu’na Yönetmeliklere Tebliğler Dergisi’ne Yapılan şuralarda alınan kararlara 2005 KPSS 22 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çıkmış Sorular 1 A 2 C 3 B 4 D 5 D . E) Eğitim. Bu tanımda “istendik” kavramıyla üzerinde durulmak istenen olgu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Hedeflere dayalı olma Toplumsal yardımlaşmayı artırma Güncel gereksinimleri karşılama Bireye fiziksel güç kazandırma Bireyin isteklerini dikkate alma 2001 KMS 5. A) Eğitim uygulamaları. kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar. çocuğun akranlarıyla oynarken ya da arkadaş grupları içinde edindiği informal öğrenmenin bir özelliği değildir? A) B) C) D) E) Doğal ortamda kendiliğinden oluşur. B) Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. Olumlu ya da olumsuz olarak gerçekleşebilir.ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 4. Eğitim.

PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI BÖLÜM İÇERİĞİ 1.4 Eğitim Programının Temel Ögeleri 1.2 Öğretim Programı 1.4 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan 1.5 Ders Planı 2.1 Program Geliştirme Süreci 23 .1 Eğitim Programı 1.1.1.3 Eğitim Programı ve Öğretim Arasındaki İlişki 1.1 Eğitim Programının Özellikleri 1.2 Programın Yararları 1.1.1. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 1.3 Ders Programı 1. PROGRAM GELİŞTİRME 2.

konuları ana hatları ile ortaya koyan bir çerçeve program sunmalı. Eğitim programı. Eğitimde Program Geliştirme. Ö. (1999). öğretimi. öğretilecek içeriktir. “Bir eğitim kurumunun. bireyin yeteneklerini ortaya çıkarmalı ve geliştirmeli. öğrencilerin ilgi. Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetler. Bu doğal ve olağandır. 5 Demirel. Müfredat ve yetişek olarak da isimlendirilen eğitim programı.1. öğrenme için bir plandır gibi farklı tanımlar yapılmıştır. Örneğin. okul gezilerini. ders dışı kol etkinliklerini. rehberlik etkinliklerini. eğitim programının herhangi bir eğitim kurumunun sorumluluğunda. öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da tanımlanmıştır. yani fonksiyonel olarak işe yaramalıdır. PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 1. En geniş kapsamıyla eğitim programı. Yine buna benzer olarak bir sınıfta farklı kişilik özelliklerinin önceden ve uygulama sırasında dikkate alınabilmesi programların ve planların esnekliğiyle doğrudan ilgilidir. okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. ihtiyaç ve yeteneklerini göz önüne alabilme olanağını öğretmene sağlamalıdır.1 Eğitim Programının Özellikleri İşlevsel Olmalı Konu ve etkinliklerin gerçek yaşamda yeri olmalı. konular kümesidir. okul içi ve okul dışı boyutu da olan. Eğitim programı. Ancak. Türkiye’nin iç ve orta kesimlerinde tarım ve hayvancılıktan örneklerin verilmesi de programların esnekliğinden kaynaklanır. öğrenene.5 Tüm bu tanımlar incelendiğinde. okulun ve bölgenin özelliklerini. gençler ve yetişkinler için sağladığı.1 Eğitim Programı Eğitim programı için. Ankara’da Gazi Osman Paşa semtindeki birinci sınıf öğrencileri ise ocak ayı başında geçebilir.” olarak da tanımlanabilir. program. programdaki kazanımlarını gerçek yaşamda uygulayabilmeli ve program iyi ve yeterli öğretmenler yetiştirir nitelikte olmalıdır. özel ve önemli günlerin kutlanmasını. çocuklar. (konulara ait alan bilgisine ve kişileri toplumsal yaşama hazırlamaya ilişkin) önceden saptanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik. Birleştirilmiş bir sınıftaki birinci sınıf öğrencileri serbest okumaya nisan ayı başında. çalışmaların yönüdür.PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1-2 soru çıkmaktadır. kursları. sağlık hizmetlerini ve görevlerini içeren geniş bir kavramdır. hedef davranışlar grubudur. bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamalı. Bir okuma yazma öğretimi programının da uygulanmasından sonra öğrencilerin okuyor ve yazıyor olması beklenir. öğretmen yetiştirme programından mezun olan bir öğretmen. Esnek ve Çerçeve Olmalı Elbette bir programın değişmezlik ve genel olma anlamında bir çerçevesi olmalıdır. okulda öğretilen her şeydir. Ankara: Pegem A Yayıncılık 25 . Sahil şeridindeki yerleşimlerde balıkçılıktan ve turizmden örnekler verilebilirken. sistemli bir şekilde yapılandırılmış bir süreç olduğu söylenebilir. 1. 1.

C) Eğitim programı. Bu durumda öğretim görevlisi eğitim programının aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmiştir? A) İşlevselliği B) Bireyin beklentileri ile uyumluluğu C) Uygulanabilirliği D) Esnekliği E) Ölçütleri karşılayabilirliği 31 Fen ve teknoloji öğretmeni Necla Hanım. Bir eğitim programı öğretimin düzenli olmasını sağlayan yazılı dökümandır. ne yapılacağıdır. öğretme rolüdür. Hangi yöntem. kılavuzlamadır. KPSS’yi kazanıp bir devlet okulunda göreve başlamıştır. Çünkü planlar ve programlar sosyal. Bir öğretim görevlisi. Buna göre eğitim programı ve öğretim arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olmaz? A) Eğitim programı ve öğretim. Bu açıklamada eğitim programının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A) Esnekliği C) Uygulanabilirliği E) Ekonomikliği B) İşlevselliği D) Toplumla uyumluluğu B) Eğitim programı. E) Eğitim programı. Böylece öğrencilerin hayvanlar konusunda önceki bilgilerini öğrenmiş ve ders programını buna göre şekillendirmiştir. öğretim. sınıf Eğitim Fakültesi öğrencilerine ders kitaplarını inceleme görevi vermiş. kültürel. öğretim. Eğitim programı “öğrenme yaşantılarının düzeneği” olarak tanımlanırsa aşağıdakilerden hangisi bu tanımın dışında kalır? A) Konular kümesi B) Okul gezileri C) Eğitsel kollar D) Önemli günlerin kutlanması E) 2. öğretim. Türkiye’nin dört bir tarafındaki öğretmenlerin ortak alanda ortak amaçlara ulaşmak için benzer çalışmalar yapmaları programın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin işlevselliğini gösterir? A) Uygulanabilir olması B) Rehberlik etmesi C) Etkinliklere yön vermesi D) Evrenselliği sağlaması E) Çerçeve olması 5.Test 2 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 1. D) Eğitim programı. onlara bu konuda sorular sormuştur. görevine devlet okulunda devam etmeye karar vermiştir. bir yöntemdir. bilimsel ve toplumsal gerçeklerle çelişen konulara dikkat etmeleri gerektiğini söylemiştir. hayvanlar konusunu işleyeceği derse elinde renkli bir pano ile gelmiş ve öğrencilerin panoyu incelemelerine fırsat vererek. üniversite 3. öğretim ise. öğrenme yaşantılarıdır. uygulama. bölgesel hatta sınıftaki bireysel farklılıklara uyarlanabilir olmalıdır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Mezun olduktan sonra iki yıl kadar özel bir okulda çalışan Sibel Öğretmen. birbirinden bağımsız şekilde işlev gösteremez. Aile pikniği 4. Okuma yazmayı yeni okulundaki öğrencilerin diğer okulundaki öğrencilere göre farklı zamanlarda öğreneceğini fark ederek planını ve programını bu şekilde ayarlamıştır. Necla Hanım’ın yaptığı tüm bu etkinlikler eğitim programının aşağıdaki temel ögelerinden hangisine hizmet eder? A) Hedef C) Değerlendirme E) Öğrenci kazanımı B) Eğitim durumları D) Muhteva . teknik ve araç-gereçleri kullanacağına karar vermiş ve bunları uygun bir biçimde düzenlemiştir. 6. ekonomik. 3. bir planlama. nasıl yapılacağıdır.

Program geliştirmecinin bulunduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Hedef belirleme B) Öğretimi değerlendirme C) Öğrenme yaşantıları düzenleme D) Etkinlikleri belirleme E) İçeriği düzenleme 27. Öğrencilerinize somut yaşantılar sağlayabilirsiniz. Bir program geliştirmeci. B) Başarısı düşük olan sınıfta öğretmen değerlendirmeye yer vermemiştir. İki farklı okulda. E) Uygulanan öğretim programları farklı olduğu için başarı düzeyleri farklıdır. içinde bulunduğumuz bölge insanının görüş ve beklentileri dikkate alabilirsiniz. program geliştirme sürecinde öğretilmesi gereken konuları belirli özellikleri açısından bir elemeye tabi tutmaktadır. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 28. bu sözleriyle eğitim programlarının hangi özelliğini vurgulamak istemiştir? A) Topluma uygunluğunu B) Hedefe dayalılığını C) Etnik milliyetçiliği sağlamayı D) Öğrenci temelli oluşunu E) Katı ve değişmezliğini Test 2 1 E 16 C 2 A 17 A 3 C 18 D 4 E 19 E 5 E 20 B 6 B 21 C 7 D 22 C 8 C 23 D 9 A 24 E 10 B 25 B 11 E 26 A 12 C 27 A 13 D 28 D 14 E 29 E 15 B 35 . dersleriniz ile çevre arasında bağ kurabilir. Öğretmenin bir gün içinde yapacaklarını ayrıntıları ile tasarladığı plan türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Örtük program B) Ünitelendirilmiş yıllık plan C) Eğitim programı D) Ders planı E) Öğretim programı 29. aynı programı uygulamak ve uygulama sonuçlarını karşılaştırmak istemiştir. benzer özelliklere sahip öğrencileri olan iki farklı öğretmen. üniversitede öğrencileri ile deneyimlerini paylaşırken “Görev yaptığınız çevrenin özelliklerini bilirseniz. Bir eğitim fakültesindeki öğretim elemanı.” demiştir. Bu durumda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Farklılık örtük programdan kaynaklanmış olabilir. Karşılaştırma sonucunda başarı düzeyleri arasında farklılıklara rastlanmıştır. Öğretim elemanı. C) Başarısı yüksek olan sınıftaki öğrencilerin öğrenme yetenekleri düşük olabilir.Test 2 PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 26. D) Öğrencilerin ders çalışma performansları arasındaki fark az olabilir.

aile. Aşağıdakilerden hangisi. veli B) Öğretmen. öğretme öğrenme etkinlikleri. istendik davranışların kazanılması için hazırlanan yazılı doküman ya da eylem planıdır. ders kitabı C) Öğretmen. öğretme öğrenme etkinlikleri C) Öğretmen ve öğrenci. okul yönetimi. okul yönetimi E) Özel hedefler. Aşağıdakilerden hangisinde eğitim programının temel ögeleri bir arada verilmiştir? A) Öğretmen ve öğrenci. değerlendirme 2003 KPSS . hedef davranışlara dayalı olarak belirlenmez? A) Öğretme-öğrenme etkinlikleri ÇIKMIŞ SORULAR 1. öğrenci E) Okul. öğretmen. içerik. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öğrenmeverilmiştir? A) Yönetici. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında. Bu görüşte aşağıdaki eğitim programının temel ögelerinden vurgulanmıştır? A) Ölçme ve değerlendirme işlemleri B) Konuların kapsamı C) Öğrenme ürünleri D) Eğitimin hedefleri E) Öğrenme-öğretme stratejileri 2002 KPSS 36 6. çevre 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k öğretme sürecindeki üç temel öge doğru olarak 5.ÇIKMIŞ SORULAR PROGRAMLARIN AŞAMALI SINIFLAMASI 4. veli D) Öğretmen. içerik. değerlendirme durumları D) Öğrenci. program. öğrenci. aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerekli değildir? A) Bireyin ihtiyaçlarının B) Toplumun ihtiyaçlarının C) Konu alanı ihtiyaçlarının D) Eğitim ekonomisinin bulgularının E) Toplumun eğitim felsefesinin 2001 KMS B) Genel hedefler C) İçeriğin oluşturulması D) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler E) Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar 2002 KPSS 2. Eğitim sürecinde doğru ve etkili kararlar verebilmek isteyen bir öğretmenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir? A) Programı D) Planları B) Velileri E) Yönetimi 2002 KPSS C) Kapsamı 3. öğrenci. veli B) Kritik davranışlar. Eğitim programı. öğretme öğrenme etkinlikleri.

PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ BÖLÜM İÇERİĞİ 1. PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 1.2 Ekonomik Temel 1.4 Bireysel Temel 1.6 Psikolojik Temel • Davranışçı Kuramların ve Bilişsel Kuramların Program Geliştirmeye Karşılaştırmalı Etkileri 1.5 Konu Alanı Temeli 1.1 Tarihi Temel 1.7 Felsefi Temel • Epistemoloji • Ontoloji • Aksiyoloji • Mantık • Eğitimi Etkileyen Felsefi Akımlar  İdealizm  Realizm  Pragmatizm  Varoluşçuluk • Eğitim Felsefeleri  Daimicilik  Esasicilik  İlerlemecilik  Yeniden Kurmacılık 39 .3 Sosyal (Toplumsal) Temel 1.

20. Önemli toplumsal sorunlar ve değişmeler arasında. istihdam. ilgili bilim dalında ya da problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi ile Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 2-3 soru çıkmaktadır. yüzyılda Amerika’da Harward ve Princeton üniversitelerinin açılmasıyla özgür araştırmalar da başlamış. psikolojik ve felsefi temellerdir. Bu yapılırsa programlar toplumsal (sosyal) temel üzerine oturtulmuş olur. Bunun yanında geçmişte yapılmış hataların ve yanlış uygulamaların incelenme olanağı olur. Programlar bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. okulun. tarihi.3 Sosyal (Toplumsal) Temel Eğitim hedefleri belirlenirken toplumun ihtiyaçları dikkate alınır. ekonomik kalkınmayı destekleyen çalışmalar yapılmasına dikkat edilmelidir.PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Bilimsel çalışmalara. Tarihi Temel Eğitimde program geliştirme çalışmaları. MÖ 4. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 41 unsurlar ve program geliştirme çalışmalarına kaynaklık Ekonominin ve eğitim ekonomisinin eğitim programlarına etkisi söz konusudur. Programlar toplumsal sorunları. Eğitim tarihi içerisinde MÖ 5. 19. yüzyılda yaşayan sofistler ilk uzman eğiticiler olarak program geliştirme tarihinde yerini almıştır. 21. Ortaçağda dine dayalı eğitim programları göze çarpmaktadır. bireysel. kız kaçırma. sanayileşme.1. 1. yüzyıldan sonra başlamıştır. sosyal (toplumsal). 18. yüzyılda Bobbit (1918)’in “Eğitim Programı” isimli kitabı bu alanla ilgili ilk yayındır. MÖ 3. etnik farklar. Okul ve eğitimciler toplumun aynası ve değişim aracıdır. çok eşlilik. iş alanları. devlet okullarının açılmasıyla işlevsel eğitim programları geliştirilmiştir. eğitimin bilim alanı olarak kabul edilmesiyle 18. öğretmenin ve öğrencinin işlevlerindeki değişmeler sıralanabilir. Geçmişte yapılmış olan çalışmalar. ideolojik akımlar ve çatışmalar. . Böylelikle daha önce yapılmış hataların tekrar yapılmaması ve önceki çalışmaların üzerine yenilerinin konulması sağlanır. 1. ekonomik. mevcut olanaklarla uyumlu. Program Geliştirmenin Temelleri Bu kısımda program geliştirme çalışmalarını etkileyen eden noktalar ele alınmıştır. 1. yüzyılda Taba ve Tyler program geliştirme alanına isimlerini yazdırmışlardır. şehirlere göç. değişim eğilimleri. Eğitimde program geliştirmenin temeli olan tarihi temel bu nedenle önemlidir. başlanır. bu dönemde Sokrates ve Platon fikirleriyle ön plana çıkmıştır. böylece gelecekte yapılacak olan çalışmalarda bu durumlar göz önünde tutularak özgün çalışmalar gerçekleştirilebilir. yüzyılda Cicero ve Quintilian eğitimi yaşama hazırlık olarak ele almışlardır. deneyimler. Bunlar.2 Ekonomik Temel 1. iletişim olanaklarında artış. ideolojik akım ve çatışmaları dikkate almalıdır. Bu nedenle tarihsel gelişim süreci içinde program geliştirmenin geçirdiği evreler tanınmalıdır. gelişmeler ve anlayışlar yeni ve geleceğe dönük çalışmalar için önemlidir. konu alanı. Program geliştirmede. toplumun değerleri ve beklentileri. kan davası. yüzyılda özel sınıf ile ilgilenilmiş. yüzyılda öğrenen merkezli eğitim programları yaygın olarak kullanılmaktadır. ihtiyaçlar ve bilginin. ihtiyaçlara yoğunlaşarak israftan kaçan.

Bu yasaların en önemlileri Milli Eğitim Temel Kanunu. Oduncu: Tabi. Bunun üzerine sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine öncelik verilmiştir. Sanayi sektörünün bölge ekonomisine katkı sağlaması toplumsal/sosyal bir konudur. İlköğretim Temel Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur. Kursa falan da gönderemedik.. 42 . E) Eğitim hedefleri belirlenirken farklı yollar izlenebilir. B) Özel hedefler araştırma sonuçlarına göre belirlenmelidir. Bir toplumda istihdam için bilgisayar kullanımı ve yabancı dil bilme yeterlilikleri gerekiyorsa. toplumun ihtiyaçları ile ilgilidir.. ÇÖZÜM. Yükseköğretim programlarının tümünde yabancı dil ve bilgisayar derslerinin zorunlu olması buna örnektir. D) Bireylerin eğitimden beklentileri zamanla değişir. Bu öncelik aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle açıklanabilir? A) Eğitim hedefleri belirlenirken toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. şimdi ekmek aslanın midesinde kardeşim. bu nitelikleri kazandırmaya ilişkin programlar düzenlenir ya da bu niteliklere ilişkin dersler eğitim programlarında yerini alır. şimdi piyasada İngilizcesi ve bilgisayarı olmayana iş yok dostum. Toplumsal ihtiyaçlar. Hiç öğrenmeye heİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k ğu saptanmıştır. Bundan dolayı sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine yer verilmesi toplumsal ihtiyaçların dikkate alınması anlamına gelir. olaylar ve olgular eğitim programlarının temelini oluşturur.. CEVAP: A Türk Milli Eğitim Sistemi’nde eğitimin ve eğitim programının toplumsal temelleri:       Atatürk’ün eğitimle ilgili ilkeleri Anayasa ve ilgili yasalar Hükümet programları Kalkınma planları Milli Eğitim Şûraları Bilimsel çalışmalar Yasalar program geliştirmenin önemli sosyal temellerinden birini oluşturur. Senin yeğeninin İngilizcesi var mı. Oduncu: Dost acı söyler. Yapılan araştırmalarda eğitim yapılacak bölgede sanayi sektörünün bölge ekonomisinde önemli yer tuttu- ODUNCUYLA ŞEKERCİ İki serbest meslek erbabı sohbet ederler: Şekerci: Oduncu kardeş benim bir yeğenim var. Bir türlü iş bulamıyor. bilgisayarı iyi kullanabiliyor mu? Şekerci: Ne gezer kardeşim. işsiz güçsüz dolaşıyor. C) Konu alanındaki ve bilgideki değişiklikler hedeflerin belirlenmesinde etkilidir. Liseyi bitirdi. Bu..PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ BÖLÜM ADI 2002 KPSS SORU. vesi yok.

” der. Bunlardan ilki idealist bir babaymış. Toplumu yeniden yapılandırmak ve Yeniden Kurmacılık geliştirmek amaçlanır. Eğitim yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve gelişimi önemli görülür. Öğretmen rehberdir. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılır. becerili ve zekalı insanlar yetiştirmek esastır. Böylelikle çocuğun eğitiminde geleneksel bir yaklaşımla daimici bir yol izlemiş. bunu yaparken de kendisine işi yükler. din. sanat. edebiyat. zihnin çevredeki gerçeklerle etkileşimine önem verirmiş. Bireylerin zihinsel gelişimlerine önem Daimicilik verir. Dünyaya ilişkin tüm gerçekler ve konuları çocuğuna öğreterek.PROGRAM GELİŞTİRMENİN BÖLÜM ADI TEMELLERİ Eğitim Felsefelerinin Temel Özellikleri Eğitim Felsefeleri lar vardır. Değişim ve toplumsal reform için eğitim anlayışı hakimdir. “Öğretmek.” der ve çocuğunu gönderdiği okulda da zihinsel gelişim yaklaşımının geleneksel yöntemlerinin kullanılmasını istermiş. İkinci baba ise. öğrenmeye göre daha önceliklidir. Bilgili. Öğrenmenin doğasında sıkı çalışma vardır (Yetenek ve akıl geliştirilebilir. Okul. Esasicilik Öğretim öğrenmeye göre önceliklidir. İlerlemecilik Öğretimde problem çözmeye önem verilir. elit ve seçkin kişileri eğitmek amaçlanır. Yetenekli. Sonunda elinde piposu olan. bilim de dahil UYARI Bu tabloda yer alan eğitim felsefelerinin temel özellikleri iyi öğrenilmelidir! . Entelektüel eğitim ve klasik eserler önemlidir. Temel Özellikleri Bireylerin sahip olması gereken esas- DÖRT BABA Çocuklarına farklı özellikler kazandırmak isteyen dört İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 51 baba varmış. Değişmeyen evrensel eğitimi savunur. realist bir babaymış. Bu nedenle de çocuğunu sezgisel ve farklı düşünebilen üstün zekalı bir birey olarak yetiştirmek üzere esasici bir anlayışla çocuğuna sıkı çalışmayı öğretmek istermiş. Eğitim yaşama hazırlıktır ve dünyanın gerçekleri tanıtılır. düşüncelere ve değerlere önem verirmiş. entelektüel. Konu alanının çok iyi özümsenmesi önemlidir. Sonunda dindar. “Neden böyle yapıyorsun? Yazık bu çocuğa. öğrencileri iş birliğine özendirmelidir.” dermiş.). Eğitim bireyin ilgilerine göre olmalıdır. değerlerin kazandırılmasında da konuların öğrenilmesi önemlidir. Çocuğunun birtakım değerleri olsun ister. “Her şeyin özünü gerçekler ve zihin oluşturur.” ve “Eğitim yaşama hazırlıktır.” denildiğinde ise “Herkes her şeyi bilmelidir. seçkin bir birey yetiştirmek istemiş. klasik eserlerden yararlanmıştır. değerleri olan bir birey yetiştirmiş. Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek amaçlanır. Bunu yaparken de çocuğunun önüne kalın kalın kitaplar koymuş.

– Eğitimde fırsat eşitliğinin yeniden kavramsallaştırılmasını temele alır. Kalıcı ve temel konular yeteneğine göre eğitim programı hazırlanmalıdır. Önemli Noktalar – Programlar konu alanı üzerinde dururlar. iletişim teknolojilerine göre güncelleştirilmelidir. Geçmişten gelen temel – Kültürün ve bilginin özü öğretilmelidir. sosyal öğretim ilkesini savunmaktadır. Okulun görev ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi gerekir. öğrenilmesinde kalın kitapların. demokrasi DAİMİCİLİK İLERLEMECİLİK YENİDEN KURMACILIK Anahtar Kelimeler Değişmeyen konu. – Öğrenci merkezlidir. – Kültürel mirasın aktarılmasıdır. konu alanının Eğitim programlarının içeriği gelişen bilgi ve – Sosyal reform için eğitimden yararlanır. Eğitim sürecinin özünü. seçkin bireyler yetiştirmektir. eğitim evrensel nitelikte ve değişmeyen vardır. – Toplumu değiştirmede temel sorumluluk okuldadır. ezber. Yaparak-yaşayarak öğrenme esastır. – Eğitimin amacı: Doğru ve sağlam karakterli . bilgi aktarmaktır (değişmeyen bilgi ve konular). Zihinsel gelişim yönünden üst düzeyde (seçkin) bireyler yetiştirmelidir. – Öğretmen değişim ve reformun temsilcisidir.EĞİTİMDEKİ FELSEFİ AKIMLARIN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ ESASİCİLİK Değişebilen-özümsenen konu. estetik ve eğitimsel – Dünyanın maddi ve manevi değerlerinin ağırlıklı öğretim esastır. – Eğitim zihni geliştirmeli. – Bireylerin zihinsel yetilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmektir. rehber olduygusu geliştirmelidir. Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak amaçlanır. toplumun yeniden düzenlenmesinde ve değiştirilmesinde etkin rol oynamalıdır. – Öğrencilerin düşünme yeteğini geliştirecek şekilde entelektüel eğitim vermelidir. yaşantıların en ciddi sorunlarını ele almalıdır. yeni bir düzenin gelişmesine yol açacak şekilde öğrencilere geleceğe dönük eğitim verilmelidir. – Araştırma yöneticisi ve proje başkanı gibidir. problem çözme. lidir (klasik konular). zorlama. oyunla vakit geçirmek değil. – Öğretmenler toplumu değiştirmek ve yeniden yapılandırmak için öğrencilerde sorumluluk – Öğretmenin görevi yönetmek değil. iş birliği. ilgi ve – Politik. öğrencilerini toplumu yeniden kuracakları konusunda inandırmalıdır. etkin öğrenci. Konu – Her öğrencinin hazırbulunuşluk. klasik eserler İlişkili Olduğu Felsefe İdealizm PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Öğretmen – Öğretmen merkezlidir. – Bu felsefede önemli olan hedeflerdir. Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. öğrencileri yarıştırmaktan öte iş birliğine yöneltmelidir. – Eğitimin amacı: Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmektir. entelektüel eğitim. – Öğretmen bilgi aktarıcıdır. eleştirel düşünme ve problem çözme yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. – Öğretmen. maktır. Eğitimin savunur. bilgileri nesilden nesile aktarmaktır. önemini ve değişmeyen evrensel eğitim ilkesini çok iyi özümsenmesi oluşturur. – Sınıfta öğretmen etkin ve konunun uzmanı olmalıdır. Çünkü uygarlık da. ekonomik. bilgi ve beceriler geçerli ve doğru olarak kabul – Öğrenmenin doğasında sıkı çalışma ve ezber edilerek. – Öğretimde. * Soyut düşünme * Disiplin * Araştırma * Ezber * Düz anlatım * Tekrar kullanılmalıdır. – Öğrenci alıcı durumdadır. – Eğitim insanın ve toplumun yararına olmalıdır. – Eğitim bireyin çevreye uyum sağlamasına ve kendini geliştirmesine yardımcı olmalıdır. – Öğrenme-öğretme sürecinde tartışma. gerçeklere göre şekillendirilmelidir. Konular ve bilgi değişmez olduğu için – Geleneksel değerlerin yaygın bir şekilde öğretimi hedefi toplumu yeniden düzenlemek olmalıdır. zihin Toplumsal reform. sosyal eğitim Pragmatizm Varoluşçuluk İdealizm Realizm Pragmatizm Bireyin ilgi ve ihtiyaçları. Okul. – Öğrencilerin yaşamda karşılaştığı ya da karşılacağı sorunlar kullanılmalı ve öğrencilerin bunları bilimsel yöntemi kullanarak çözmeleri sağlanmalıdır. – Öğrenci merkezlidir. Okulda. – Öğrenci bilgiyi deneyimleriyle özümsemelidir. Öğrenci – Öğrenci değişmeyen evrensel bilgileri öğrenmek – Öğrenmeden daha önemli olan öğretmendir. – Bireysel değil. – Eğitimin amacı: Toplumu yeniden yapılandırmak ve gerçek demokrasiyi geliştirmektir. elit birey. – Görevi. – Öğretmen merkezlidir. – Demokratik bir eğitim ortamında okul. . çocukları geleceğe hazırlamak ilkesi izlenmelidir. Eğitim hayata hazırlıktan öte hayatın ta kendisi olmalıdır. gerçekleri bireylere aktarmalı ve yaşama hazırlayıcı olmalıdır. modern gelişme yönüne göre toplumu yeniden kuracak yenilikçi insanlar yetiştirilmelidir. Bunun için de geleneksel yöntemler. demokrasi de. klasik eserlerin seçilmelidir. sıkı çalışma. Eğitim değişeni değil. üstün yetenekli. her ortamda ve dönemde aynı bilgileri içermesöz konusudur. – Öğrenci aktiftir. kültür de gruplar içinde olur. 56 Eğitimin Amacı – Eğitimin görevi. Okul. değişmeden kalanı öğretmelidir. – Eğitim hayatın bir kopyası değil hayata hazırlık olmalıdır. zorundadır. dini.

risinde çok daha fazla önemsenen bir temeldir. Bilgideki değişmeler programda önemlidir. Bir eğitim programı o toplumu yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Toplumsal değişimler analiz edilip değerlendirilmeli ve değişme yönelimleri programlara yansıtılmalıdır. Eğitim programları. Davranışçı kurama uygun olarak yazılmıştır. Hedeflerin önem sırasına konulmasında felsefeden yararlanılır. Bu farklılıklar psikolojinin çalışma alanına girer.EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ TOPLUMSAL (SOSYAL) TEMEL PSİKOLOJİK TEMEL Bir konuya ilişkin bilgilerin öğrenilmesi gerekliliğidir. yüzyıl önce. 20. Yeniden Kurmacılık PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ Program geliştirme bilimindeki önceki çalışmaların incelenmesi. öğrenme ve gelişim psikolojisinin ilkelerine ve hitap ettiği öğrencilerin bedensel. zihinsel ve duygusal bakımdan gelişmişliğine. Program geliştirme sürecinde. DavranışsalBilişsel-Yapısalcı yaklaşımlar sırasıyla etkili olmuştur. öğrenme-öğretme süreçlerini anlamada (yöntem ve teknik seçiminde) faydalanılır. Bireyin/öğrencinin ilgi. İlerlemecilik 4. uygulanabilir mi? 20. Program geliştirme çalışmalarında ekonomik temelle ilgili aşağıdaki sorulara yanıt aranır: Programla toplumdaki hakim ekonomik sisteme uygun birey yetiştirilebilecek mi? Programlar. KONU ALANI TEMELİ BİREYSEL TEMEL FELSEFİ TEMEL Eğitim programlarının temel yapısının oluşturulmasında. Esasicilik 3.veren sinde geleneksel anlayışı daha fazla eğitim alanı içe. ●Bilginin güvence altına alınması bu temelle ilgilidir. Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını.benimsenmiştir. Bunlar programın hedeflerine kaynaklık eder. Bunlar program hedeflerine kaynaklık eder. Hedefler arasında tutarlılığın kontrol edilmesinde. 57 Programlar. Daimicilik 2. Özellikle. bu doğrultuda öğrenen merkezli ve öğrencinin etkin katılımına önem program 20. yüzyıl itibari ile öğrenci merkezli eğitim anlayışına doğru program geliştirme süreci hız kazanarak devam etmiştir. 1. hazırbulunuşluğu. Hedeflerin toplumun genel. toplumdan ve toplumsal yapıdan uzak kalmamalıdır. içinde bulunduğu toplumun ekonomik yapısına uygun mu? Programlar. toplumsal eğilimler. iş gücü ihtiyacı. Programların uygulanabilir olması için ülkenin ekonomik koşullarına uygun olması gerekir. ●Bir çalışma alanı ile ilgili bilimsel gelişmeler. ihtiyaç ve düzeyi programda önemli bir yer tutar. Bu gerçekleşmez ise bireylerin topluma uyum sağlaması güçleşir. ●Kavramların önemi. TARİHÎ TEMEL EKONOMİK TEMEL 1918 yılında BOBBİT’in yazdığı “Eğitim Programı” adlı kitap. toplumsal sorunlar ve toplumun beklentileri bu temelin önemini vurgular. Bu nedenle bir program. bir taraftan içinde bulundukları toplumun şartları ile ilgilenirken diğer taraftan da toplumu değiştirme ve geliştirme ile sorumludur. yüzyıl sonrasında özellikle de psikolojide yapılan deneyler ile bireysel temel daha fazla önemsenmeye başlanmış. Bunlar program hedeflerine kaynaklık eder. bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. başat felsefesine uygunluğunu belirlemede. . aynı hataların yapılmaması ve daha öncekilerin üzerine yenilerinin konulması adına önemlidir. olgunluk düzeyine uygun olmak ve bireysel farkları dikkate alarak hazırlanmak zorundadır. israftan kaçınıyor mu? Programlar. Programlar hazırlanırken öğrencilerin ilgi ve yetenekleri. özellikle uzak ve yeni aday hedeflerin belirlenmesinde. Programlar. program geliştirme aşamalarını bütün yönleriyle ele alan ilk kitaptır. hedef ve eğitim durumları (öğretim yöntem ve teknikleri seçiminde) program ögelerinin belirlenmesi sürecinde psikolojik temelden faydalanılır. gelişim düzeyleri ve aralarındaki bireysel farkılılklar dikkate alınır. sorunlarını ve koşullarını dikkate almalıdır. ekonomik kalkınmayı destekliyor mu? Programlar. Psikolojiden ve öğrenme kuramlarından en çok hedeflerin ulaşılabilirliğinde. Toplumdaki istihdam olanakları. Hedeflerin saptanmasında. Programlar. Eğitim felsefesi akımları.

Test 3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 1. • Bu felsefede önemli olan hedeflerdir. Program geliştirmenin asıl alanının “öğrencileri yetiştirmek” olduğu dikkate alınırsa bu alanın en temel ögesi aşağıdakilerden hangisi olur? A) Toplum C) Konu alanı E) Aile B) Birey D) Okul 7. 4. Yağmur Öğretmen. derslerini problem çözme. İhtiyaçlar belirlenmeli. yöntemlerle ve yaklaşımlarla planlamaktadır. leştirilmesinde israftan kaçınılmalıdır. Program geliştirmenin evreleri tanınmalıdır. Bu özellikleri verilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniden kurmacılık C) Realizm E) Esasicilik B) İdealizm D) Daimicilik 3. Buna göre öğretmen. işbirlikli öğrenme vb. gelişmeler ve anlayışlar göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik çalışmaların yapılması aşağıdaki temellerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Sosyal C) Konu alanı E) Tarihi 2. Program geliştirilirken geçmişte yapılan çalışmalar. onlarla ilgilenmekte ve dersinde ezberleme yöntemlerini kullanmaktadır. deneyimler.” şeklinde akıl yürütmesi aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin işlevselliğine örnek olur? A) Ekoloji C) Aksiyoloji E) Metafizik 59 B) Ontoloji D) Mantık Buna göre. Bir öğretmenin “Çarpmayı yapan bir öğrenci. toplumu yeniden düzenlemektir. bu ihtiyaçların gerçek6. dersinde sadece başarılı öğrencilere söz vermekte. ram geliştirmenin ekonomik temeli ile ilgilidir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I. Mevcut olanaklar göz önünde bulundurulmalıdır. Yağmur Öğretmen. Öğrenmenin yaşantı sonucu gerçekleştiğini düşünen bir öğretmen. • Toplumsal değişimlerden okullar sorumludur. I. aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel almaktadır? A) Varoluşçuluk B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Yapılandırmacılık . • Eğitimin hedefi. II. aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisini temel almaktadır? A) Yeniden kurmacılık B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Daimicilik E) Evrenselcilik III. II ve III C) I ve II İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri progB) Bireysel D) Ekonomik 5. bölmeyi de yapabilir.

E) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırılarak aynı seviyede bireyler yetiştirir. Toplumdaki hakim felsefi eğilimden IV. I. 27. Esasiciliğe göre. C) Her bireyin eğitim sistemine girmesini temel alır. B) Hayat boyu eğitimin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu savunur. Buna göre. Öğrenme kuramlarına ilişkin yapılan deneylerden Eğitim ve öğrenme psikolojisinden III. II ve III C) II ve IV 29. Buna göre. II. aşağıdakilerden hangisi geleneksel yöntemin içerisinde yer almaz? B) Psikolojik D) Konu alanı A) Disiplin C) Anlatım E) İşbirlikli öğrenme 8 D 23 D 9 E 24 B 10 E 25 C 11 C 26 E 12 C 27 D B) Ezber D) Tekrar 13 E 28 E 14 B 29 E 15 D 30 E 63 . Çağdaş programlara ve bu programların uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 26. Öğrenilmesi gereken bilgiler ve kavramlar program geliştirmenin hangi temeli ile doğrudan ilgilidir? A) Bireysel C) Felsefi E) Sosyal 1 Test III E 16 D 2 D 17 E 3 B 18 D 4 D 19 B 5 C 20 C 6 A 21 A 7 B 22 E 30. yavaş yavaş daha zor denklemlere geçmiştir. Bilişsel kuramların program geliştirmeye katkılarından biri de aşamalılık ilkesidir.Test 3 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 25. öğrencilerine önce bir bilinmeyenli denklemleri çözmeyi öğretmiş. D) Sorunlarını etkin bir şekilde çözen birey ve toplum oluşturmayı hedefler. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirilirken yararlanılan psikolojik temelin çalışma alanına girmez? A) Hazırbulunuşluk B) Psiko-sosyal gelişim C) Bireysel farklılıklar D) İlgi ve yetenekler E) Ders alanındaki gelişmeler İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Öğrencinin ilerideki hayatını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. Bu ilkeyi göz önünde bulunduran bir öğretmen. Farklı kişilerin kendince oluşturduğu dayanaksız ölçütlerden Program geliştirme çalışmaları verilen durumların hangisinden ya da hangilerinden etkilenir? A) Yalnız I D) III ve IV B) I ve IV E) I. öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine göre öğretim uygulamıştır? A) Yakından uzağa B) Bilinenden bilinmeyene C) Basitten karmaşığa D) Somuttan soyuta E) Genelden özele 28.

Bunun üzerine sanayi ile ilgili eğitim hedeflerine öncelik verilmiştir. Yapılan araştırmalarda. B) Özel hedefler araştırma sonuçlarına göre belirlenmelidir. Yukarıdaki görüşü savunan program geliştirme yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmaktadır? A) İnsan niteliklerini geliştirme B) Disiplinler C) Yeterlikler D) Sosyal işlevler E) Bireysel ihtiyaçları karşılama 2002 KPSS 64 4.ÇIKMIŞ SORULAR BÖLÜM ADI PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 3. Okul toplumdan kopuk olmamalıdır. bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır. Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisinden yararlanılabilir? A) Öğrenme psikolojisi B) Gelişim psikolojisi C) Eğitim sosyolojisi D) Eğitim ekonomisi E) Eğitim yönetimi 2002 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k . 2002 KPSS 2. Sınıf içinde motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolaylıkla aşılamamakta. Bu öncelik aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle ÇIKMIŞ SORULAR 1. C) Konu alanındaki ve bilgideki değişiklikler hedeflerin belirlenmesinde etkilidir. bu gibi güçlüklerin olumsuz etkileri artmaktadır. D) Bireylerin eğitimden bekledikleri zamanla değişir. Okul toplumun kendisi olmalıdır. Okul bireylere toplumsal sorunları çözme ve bunların üstesinden gelme davranışlarını kazandırır. E) Eğitim hedefleri belirlenirken farklı yollar izlenebilir. Okulun bir görevi de. eğitim yapılacak bölgede sanayi sektörünün bölge ekonomisinde önemli yer tuttuğu saptanmıştır. Okulun bu görevi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Demokrasiye olan inancı güçlendirme B) Toplumsal değişmeyi hızlandırma C) Bireylerin toplumsallaşmalarını sağlama D) Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma E) Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma 2001 KMS açıklanabilir? A) Eğitim hedefleri belirlenirken toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır.

öğretenden öğrenene doğrudan aktarılmamalı. Öğrencilerin nasıl öğrendiklerinin. bunun yerine öğrenen tarafından yapılandırılmalıdır. Bu görüşün dayandığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Daimicilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik D) Yeniden kurmacılık E) Varoluşçuluk 2006 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 18. Bilgi. öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle günlük yaşamları arasında bağlantı kurmalarına. Fransızca ve Almanca öğretim yapılması D) Çocukların eğitiminde çeşitli vakıfların etkin olması E) İlköğretimin zorunlu olması 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 2 D 3 A 4 A 5 B 6 D 7 C 8 D 9 C 10 A 11 B 12 D 13 C 14 A 15 A 16 C 17 C 18 E 67 . orta ve yükseköğretim kurumlarının artması B) Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olarak okutulması C) Bazı öğretim kurumlarında İngilizce. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun bir uygulamadır? A) Özel ilk. Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları. öğretmenlerin nasıl öğretmeleri gerektiği konusunda önemli bir etkisi vardır. bilgiyi özümsemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir. Günümüz Türk eğitim sistemindeki uygulamalardan hangisi. yeni ilköğretim programlarının ağırlıklı olarak aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisine dayandırılmaya çalışıldığı söylenebilir? A) Yeniden kurmacılık C) İlerlemecilik E) Daimicilik 2007 KPSS B) Esasicilik D) Varoluşçuluk 16. Öğrenci. bilgiye doğrudan ulaşmak yerine deneyimleriyle bilgiyi özümsemelidir. Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin rolü daimicilik felsefesine göre belirlenmiştir? A) Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden nesile aktarmak B) Bireyin doğrulara ulaşabilmesi için bizzat etkileşimde bulunmasını sağlamak C) Bireyde problem çözme becerilerini geliştirmek D) Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bilgiye kendisinin ulaşmasını sağlamak E) Gerekli bilgi ve doğruları bireyin yaşantısıyla ilişkilendirmesini sağlamak 2006 KPSS 17.ÇIKMIŞ SORULAR 15. Bu özellikler dikkate alındığında.

5 Çekirdek Programlama Yaklaşımı 2.4 Hedeflerde Aşamalı Sınıflamaya İlişkin Örnekler 2.1 Program Değerlendirme 4.2 Program Değerlendirme Modelleri 5.2.1 Doğrusal Programlama Yaklaşımı 2.3.1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi 1.1 İçeriğin Seçiminde Kullanılacak Ölçütler 2. HEDEF (AMAÇ/ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) 1.1 Eğitim durumunu etkileyen değişkenler 3. DEĞERLENDİRME (SINAMA DURUMLARI) 4.4 Piramitsel Programlama Yaklaşımı 2.2 Sarmal Programlama Yaklaşımı 2.2 Duyuşsal (Duygularla İlgili) Alan 1.3 Psikomotor / Devinişsel (Kaslarla İlgili) Alan 1.2. İÇERİK (MUHTEVA/KONU) 2.3 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bloom Taksonomisi: Bilişsel-Duyuşsal-Devinişsel) 1.3 Pekiştireç 3.4 Dönüt 3.1.2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1.1.8 Sorgulama Merkezli Program Yaklaşımı 3.1.2.3 Modüler Programlama Yaklaşımı 2.3. HAZIRLANAN PROGRAM TASARISININ UYGULANMASI (Hazırlanan Programın Denenmesi) 99 .6 Disiplinlerarası Program Yaklaşımı 2.1 Etkin Katılım 3.3.2.2.1.2 İpucu 3.2.2.7 Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı 2.1 Bilişsel (Zihinle İlgili) Alan 1.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA BÖLÜM İÇERİĞİ PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) 1.5 Düzeltme 4.2 İçerik Düzenleme / Program Geliştirme Yaklaşımları 2.1.2. ÖĞRENME–ÖĞRETME SÜRECİ (Eğitim Durumları / Öğrenme Yaşantıları / Öğretim Etkinlikleri) 3.

. bireyin davranışlarında kasıtlı ve istendik değişiklik meydana getirme süreci olarak tanımlanır. 1. hedeflere ve içeriğe göre öğrenme-öğretme süreci belirlenir ve bunların hepsine göre de değerlendirme yapılır. CEVAP: D Farklı kaynaklarda. hedef. hedeflerin belirlenmesi ile başlar ve diğer ögeler hedeflere göre belirlenir ve gerçekleştirilir. Bir program geliştirme tasarısında. bunlara göre içerik. Eğitim. Bu tanımdaki davranış değişikliğinin kasıtlı ve istendik olması eğitimin hedeflere dayalı gerçekleşmesiyle ve öğretimin planlı olmasıyla ilgilidir. beceri.. hedef temel ögesi ile başlar ve hedefleri gerçekleştirmek üzere harcanan koordineli çabaların tümü olarak tanımlanır. İster hedef. Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencileri güdülemek Öğrencilere dönüt sağlamak Öğrenciyi değerlendirmek Öğretimi planlı hale getirmek Öğretmeni değerlendirmek Eğitimde program geliştirme tasarısı hazırlanırken. eğitim durumları (öğrenme-öğretme süreci) ve değerlendirme (sınama durumları) ögelerinde yapılması gerekenler eksiksiz yapılmalıdır. Aday (olası) veya genel olarak ifade 101 . ihtiyaçlara göre hedefler. diğer bir söyleyişle hedef / kazanım deyince de planlı ve programlı bir süreç akla gelmelidir. hedef davranış olarak ifade edilen bu temel öge ile planlama ve program geliştirme süreci başlar.. amaç. felsefi daha sonra da ekonomik ve sosyolojik süzgeçlerden geçirilerek kesinleştirilir. içerik (konu). HEDEF (AMAÇ / ÖĞRENCİ KAZANIMLARI) Hedefler. Program geliştirme. Eğitim programının ilk ve en temel ögesi hedeftir. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k (Eğitim Programının Temel Ögeleri Arasındaki Dinamik İlişkiler Bütünü) PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA B) C) D) E) ÇÖZÜM. davranış ya da özelliği gerçekleştirmek üzere düzenlenir.. ister kazanım diye ifade edilsin. Program geliştirme sürecine “Niçin öğreteceğiz?” sorusuyla başlanır. hedefler. kazanım. gaye. toplumun ve bireyin) göre belirlenir ve özellikle psikolojik ve Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1 soru çıkmaktadır. bu ilk temel öge ihtiyaçlara göre belirlenir ve programın diğer ögeleri bu ögede ifade edilen bilgi. Hedef. bireyleri “Niçin eğitiyoruz?” sorusuna yanıt verir. davranışsal hedef.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA edilebilecek olan hedefler ihtiyaçlara (konunun. Plan-program denilince akla hedefler gelmelidir. Diğer bir söyleyişle bu süreç. öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Soruda da hedeflere / kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı sorulduğundan öğretimi planlı ve programlı hale getirmek doğru cevaptır. 2006 KPSS SORU.

... Gelişmeye dönük ve süreklilik içinde olmalıdır (Süreklilik). konuyla bağlantılı olmalıdır (Kenetlilik). yazdırmak gibi davranışlar öğretmen davranışına dönüktür. yaptırmak. MEB’in. Uzak Amaçlar: Ülkenin politik felsefesini ve yetiştirilecek insan tipini yansıtır.)   İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k      Öğrencilerin düzeyine uygun olmalı Öğretim sonunda öğrenciden ne beklendiğini göstermeli Öğretim içeriği ile ilişkili ve sınırlı olmalı Tek bir öğrenme ürününe yönelik olmalı Öğretimin genel hedeflerine dayalı olmalı Gözlenebilir ve ölçülebilir olmalı Hedef davranışlar hedefin kapsamı içinde olmalı (hem konu hem de düzey olarak) ÇÖZÜM. Örnek: Eğitim ile ilgili kavramları tanımlar. Çünkü öğretmek. Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde yani programlı olarak devam edebilmesi öncelikle kazanımlarla (hedeflerle) başlanmasına bağlıdır. Bu nedenle hedefler ayrıca davranış ifadelerine dönüştürülmemektedir. bu sıralamayı.2 Hedef Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  Bireyin. beceri ya da davranışın ifade biçimi değiştirilmiştir. hedefleri ölçülebilir ve gözlenebilir nitelikte. 102 1. Hedef ise öğrenciye kazandırmak istediğimiz davranışlar ve özelliklerdir. 13 Yeni programlarda hedef ve davranış ifadeleri yerine “Kazanım” ifadesi kullanılmaktadır. Genel Amaçlar: Uzak hedefin yorumudur. dersin ve konunun amaçları olarak yapmaktadır. Hedefleri davranışa dönüştürürken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:  Öğrenci davranışına dönük olmalı (“Eğitime ilişkin kavramları öğretmek” bir hedef davranış olamaz. Yeni programlarda ne hedef ne de davranış vardır. ne öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşamasında ne de öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında belirlenir. ne öğretim etkinliklerinin sonunda. “Eğitim kavramını tanımlama”. CEVAP: E Eğitimde hedefler üç düzeyde belirtilmektedir. Bu süreçte kazanımlara (hedeflere) göre konular ve etkinlikler seçilir. Okulun içgörüsünü yansıtır. ulaşılabilir basamaklara indirgemek.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA 1. düzenlenir bunların tamamına göre değerlendirmenin nasıl yapılacağı tasarlanır. toplumun ve konu alanının (kuramsal) ihtiyaçlarına yanıt vermeli ve dayanmalıdır (İhtiyaca dayalılık). Örneğin. uygun içeriği ve öğrenme–öğretme etkinliklerini seçmek için ve hedefler yalnız başına uygulama açısından yeterince açık olmadığı için davranış ifadelerine dönüştürülmelidir. Genel olarak belirtilir.Hedef ve davranış ifadeleri yerine “Kazanım” kullanılmaktadır ve cümlenin sonu geniş zaman kipi ile bitmektedir. Ölçme ve değerlendirmeyi gerçekçi yapmak. Özel Amaçlar: Bir disiplin ya da çalışma alanı için hazırlanan hedeflerdir. Aslında sadece kazandırılacak bilgi. Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde devam edebilmesi için kazanımların aşağıdaki hangi aşamada belirlenmesi en uygundur? A) B) C) D) E) Öğretim etkinlikleri sırasında Öğretim etkinliklerinin sonunda Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşamasında Öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında Öğretim etkinliklerinden önce Hedefler öğrenci davranışına dönük olmalıdır. Kazanımların belirlenmesi öğretim sürecinin ilk temel ögesidir ve öğretim etkinliklerinden önce belirlenir.. okulun. Bu nedenle kazanımlar ne öğretim etkinlikleri sırasında.    İçerikle tutarlı olmalı. . Bir başka kaynak. “Öğretimin tanımını söyleme” davranış olarak ifade edilmekteydi. önceden “Eğitime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme” hedef ifadesi. Kendi içinde tutarlı olmalıdır (Tutarlılık).1 Hedeflerin Davranış İfadelerine Dönüştürülmesi13 2007 KPSS SORU.

.. Kaslarla ilgili bu alanda ilk basamakta beceriye dikkat etmek. becerinin farkında olmak gerekir (algılama).PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Duyuşsal Alan Alma Tepkide bulunma (cevap verme) Hedef Davranış Örnekleri İçeri giren iki kişiden birine dikkat etme Bir kişiyle tanışmaya istekli olma Tanıştığı ve hoşlandığı kişiyle birlikte olmayı eski arkadaşına kıyasla tercih etme Hedef Davranış Örnekleri KPSS’nin farkında olma KPSS’yi kazanmaya istekli olma KPSS’ye ilişkin ders çalışmaya önem/değer verme KPSS’ye ilişkin ders çalışma alışkanlığını sürdürme Çalışmayı bir yaşam felsefesi haline getirme taklit ederek beceriyi yapmaya başlama ya da kendi kendine yapmaya çalışma davranışlarını içerir (kılavuzla yapma). II. ve V. Kazanılan becerileri başka yeni bir durumda gerçekleştirme ve sergileme bir sonraki basamaktır (uyum).. maddeler sadece duygularla yani duyuşsal alanla ilgilidir.rallarını öğrenip yona geçmeye oynamaya hazır hazır olma olma Babasının gösTek başına basterdiklerini taklit ketbol atışı yapederek otomobili maya çalışma kullanma Otomobili olması Basketbol oygereken becerilenama re yakın kullanma Otomobili istenen Basketbolu hatastandartlarda sız oynama kullanma Şahin marka otomobili kullanırken edindiği Basketbol bebecerileri Toyota cerilerini ilk kez marka otomobile okullar arası bir uydurma (ya da maçta sergileme ilk kez trafiğe çıkma) Otomobille akro.Basketbolda batik hareketler orijinal beceriler yapma sergileme Hedef Davranış Örnekleri Değer verme Örgütleme Kişilik haline getirme Her hafta sonu sevdiği kişiyle görüşmeye çalışma Günün her saatinde sevdiği kişiyi düşünme 2003 KPSS SORU.Basketbol kumak için direksi. Davranışın istenen kadar yapıldığı aşama becerilerin kazanıldığı aşamadır (beceri haline getirme). ve II. I. III. IV ve V C) IV ve V İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 111 Algılama Kurulma/Hazırlık Kılavuzlama/Kılavuzla yapma Mekanikleşme Beceri haline getirme ÇÖZÜM. İkinci basamakta beceriyi fiilen yapmaya kurulma ve hazırlık vardır (kurulma). V. II ve III B) II ve III E) III. I.dersinde basketmaya dikkat etme boldaki hareketleri fark etme Otomobil kullan. madde tepkide bulunma düzeyindedir. Orijinal beceri örüntülerinin sergilendiği aşama son basamaktır (yaratma). bilişsel alanın sentez. kaslarla ve hareketlerle ilgili bir alandır. I. CEVAP: A Devinişsel (psikomotor) alan. madde duyuşsal alanın değer verme. Devinişsel Alan Hedef Davranış Örnekleri Beden eğitimi Otomobil kullan. Farklı düşüncelere hoşgörülü olma Demokratik ilkelere uyma eğilimi gösterme Düşünceleri yansıtan bir kompozisyon yazma Buz pateninde yeni bir hareketi kolayca uygulama Eğitim için yeni bir eğitim modeli geliştirme Yukarıdakilerden hangileri duyuşsal alanla ilgili hedeflere örnektir? A) I ve II D) I. III.. madde. Küçük hataların yapıldığı ve davranışın istenen niteliklere yakın yapılması dördüncü aşamasıdır (mekanikleşme). IV. madde devinişsel/psikomotor alanın uyum düzeyindedir. Üçüncü basamak Uyum/uyma/ uydurma/ adaptasyon Yaratma . IV. II.

Genellikle TÜRKÇE. Esnek ve değişikliklere hızlı cevap verebilmek amacıyla MESLEK ve BECERİ EĞİTİMİ gerektiren derslerin tasarıANLAMLI PARÇA. bilinenden bilinmeyene) ÖN KOŞUL ÖĞRENME. Örneğin. beden eğitimi (basketbol. HARİTA SORGULAMA MERKEZLİ PROGRAMLAMA Öğrencilerin ve toplumun temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre içerik tasarlanır. Modül. sosyal bilgiler. ÖĞRENME ÜNİTELER ARASINDA AŞAMALILIK YOKTUR. (basitten Doğrusal yaklaşımda. “Önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelere temel olur ve kavramların yeri geldikçe tekrarı önemlidir. Konulara (içeriğe) öğrencilerin kendilerinin veya grup halinde karar verdikleri yaklaşımdır. Modül. belli başlıklar altında bir araya getirmek ve bunu deneyimler ve toplumun beklentileri ile bağdaştırarak programa Anahtar Kelimeler: ORTAK VE SEÇMELİ yerleştirmek olarak tanımlanır. Piramitsel yaklaşımdan temel farkı. MATEMATİK VE YABANCI DİL programlarının tasarımında kullanılmaktadır. İHTİYAÇLARI VE SORUNLARI PROGRAMLARI. sarmal ya da farklı bir yaklaşıma göre düzenlenebilir. PİRAMİTSEL PROGRAMLAMA Anahtar Kelimeler: İlk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı. KONU ALANI uzmanı yetiştirmeye oldukça uygundur. başlangıcı ve sonu olan. dersin içeriği çerçeve veya madde adı verilen küçük konular ile öğrenciye sunulur. Geleneksel yaklaşımda içerik. birbiri ile uyumlu olarak çalışan belirli parçalardan oluşmaktadır. KONU AĞI – PROJE MERKEZLİ PROGRAMLAMA Konuların ağı bir harita biçiminde bölünerek. atlamalar üniteleri gibi) konuları bu tür yaklaşımı temele alır. fen bilgisi gibi aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. bir sistem çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. içerik doğrusal bir sıra izlemez. Doğrusal programlama anlayışına göre daha esnek olan bu yaklaşımda. Her modül kendi içerisinde doğrusal. Konular küçük projeler Anahtar Kelimeler: PROJE TABANLI. yeri geldikçe ve gerektikçe tekrar edilir. Bruner’in bilişsel kuram etkisiyle ortaya attığı. YATAY İLİŞKİ İçeriğin değişik zaman ve yerlerde tekrar edilerek yeniden öğretilmesinin söz konusu olduğu soyut derslerin tasarımında kullanılır. Anahtar Kelimeler: ESNEKLİK. Özellikle karmaşığa.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA İÇERİK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMLARI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ÖZELLİKLERİ BİRBİRİ İLE ARDIŞIK. MESLEK VE BECERİ EĞİTİMİ. İçerik ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. ünite. ünitelere ayrılarak düzenlenen içerik programlama yaklaşımıdır. ESNEKLİK Okutulan belirli derslerin ana bir tema etrafında birleştiği program tasarımıdır. modüllerden oluşmaktadır. Bu yaklaşımda.” ifadesiyle örtüşür. ÜNİTELERİ. ileriki yıllarda ise küçük birimlerde uzmanlaşmanın olduğu ve alanın gittikçe daraldığı içerik programlama yaklaşımıdır. meslek lisesi programları. öğrencinin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının. parçalanarak harita şeklinde çıkartılmakta teker teker öğretim projelendirilerek. voleybol. Bu anlamda. Program esnek değildir. konu. KONU BİRİMİ mında kullanılmaktadır. YÜKSEKÖĞRETİM YÜKSEKÖĞRETİM programlarının tasarımında kullanılır. MODÜLER PROGRAMLAMA Öğrenme ünitelerinin aşamalı olup olmadıklarına bakılmadan anlamlı parçalara. yakından uzağa. BAĞIMSIZLIK VE BÜTÜNLÜK VARDIR. İçeriğin düzenlenmesinin ÖĞRENCİLERİN sorularına göre gerçekleştiği yaklaşımdır. modüller çerçevesinde oluşmaktadır. Özellikle ilköğretim düzeyinde öğrenci soruları etkili bir öğrenme yaşantısı Anahtar Kelimeler: ÖĞRENCİ SORULARI. SIRALI. piramitsel programlama yaklaşımına uygun düşer. DERSLER. Program ESNEKTİR (Ortak-seçimlik dersler). somuttan soyuta. Örneğin. Konuların kendi içinde ve birbirleriyle ardışık ilişkisinin bulunduğu bir yaklaşımdır. Öğrencilerin belirli hedefe ulaşmasını sağlamaya dönük olarak her modül. YAKIN İLİŞKİLİ VE ZORUNLU YA DA ÖN KOŞUL ÖĞRENMELERİN AĞIRLIKLI olduğu konuların ve derslerin tasarımında yararlanılır. TEMEL DERSLER SARMAL PROGRAMLAMA Anahtar Kelimeler: TEKRAR. Ortak çekirdek konular. Bir çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu alanlarda ders alabilir. kendi içinde bütünlük gösteren. hayat bilgisi. kişisel gelişim programları. öğrencinin seçim yapabilmesi için program biraz daha esnektir. ders olarak gruplaşırken modüler yaklaşımda içerik. iş birliği/grup çalışması ile işlenmektedir (Konu Ağı). kolaydan zora. Modüler programlar. matematik. Öğrencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına yanıt verme gerekliliğini savunan felsefi görüşe dayanmaktadır. AĞI. oluşturabilir. Eski konular. öğrenme üniteleri kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturacak parçalara ayrılır. tüm öğrencilerde ortak bir temel oluşturmak üzere. Bu parçalar birbirinden bağımsızdır. Anahtar Kelimeler: AŞAMALILIK. ÇEKİRDEK PROGRAMLAMA Çekirdek program. kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. KONU ALANI UZMANI 119 . KONU olarak da belirlenebilir (Proje Merkezli). normalde farklı disiplinlerde yer alan konuları. ilk öğrenilecek konular olarak planlanır ve her öğrenci tarafından alınır. BİRDEN FAZLA UZMANLIK seçeneği sunuyor olmasıdır.

Ve istenmedik öğrenmelerin hangi program ögesinden kaynaklandığı belirlenir. yöntem. Değerlendirme yapılırken kullanılan ölçütün kesin ve gruba göre değişmeyen bir değeri varsa bu ölçütle yapılan değerlendirmeye mutlak değerlendirme denir. SIRALAMA ve bir kuruma (okula) alınacak bireyleri SEÇME amacıyla kullanılmaktadır. öğretmen niteliği. kursun. Eğitim Durumları ve Değerlendirme ögeleri değerlendirilerek programın etkililiği hakkında yargıya varılır. Bu değerlendirme izleme testleri. sınıf. uygun programa yerleştirilmesine yardım etmek. Ama her şekilde öğrencileri hedefe ulaştırmak için yetiştirmeye-biçimlendirmeye dayalı değerlendirme daha önemlidir. Bu değerlendirme. İçerik. Tam öğrenme modelinde öğrencilerin giriş davranışları önemlidir. Tam öğrenme modelinin öğrenci nitelikleri boyutunda en fazla kullanılan bir değerlendirme modelidir. mesleği vb. Amacı öğrenciyi tanıyarak onun özelliklerine en uygun dersi. Sürece Yönelik Değerlendirme Ürüne/Sürece Göre Değerlendirme (Girdilerin. işlemlerin ve çıktıların ölçülmesi) Başarıya Göre Değerlendirme ERTÜK’E GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Ortama Göre Değerlendirme Tasarıya Göre Değerlendirme Öğrenmeye Göre Değerlendirme Tanıma-Yerleştirmeye / Tanılayıcı yönelik Değer- AMACINA GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ lendirme (DiagnosticYansıtıcı Değerlendirme) (Reflective-Ders Giriş) Yetiştirmeye /Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme (Öğrenmeleri İzleme Amaçlı) (Formative-Dersin Ortası/Kurs Esnası) Sonuç Değerlendirme/ Düzey Belirleyici Değerlendirme (Summative-Bitirme/ Final Sınavı) Erişiye Bakarak Değerlendirme/ Ölçüte. laboratuvar. Test program uygulandıktan sonra yapılırsa bu değerlendirme ürüne dayalı değerlendirmedir. bir sonraki programa katılıp katılamayacağına karar vermek için yapılır. Bütün değerlendirme türlerinin bir arada uygulandığı. Eğitim programının öğrencilere istenilen davranışları kazandırma açısından yeterli olup olmadığı hakkında bir yargıya ulaşılmasını sağlar. 134 . Zamanı: Dönemin. Öğrencilerin süreç içerisinde kazandıkları davranışların tümüne bakılarak yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirme türünde sadece sürecin sonunda. Örneğin. branşı. programa sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için de bir kontrol sistemi oluşturmaktadır. Hedefe Dayalı Değerlendirme (Tyler) Norma Dayalı Değerlendirme ÖLÇÜTE GÖRE DEĞERLENDİRME TÜRLERİ BAĞIL DEĞERLENDİRME MUTLAK DEĞERLENDİRME * Değerlendirme türleri İhtiyaç Yayıncılık Eğitim Bilimleri. toplam değerlendirme modeli olarak görülebilir. Zamanı: Her ünitenin sonu. okulun. öğrencilerin istendik davranışlara ne oranda ulaştığı belirlenir. Eğitim programı taslağının (Hedef-içerik-eğitim durumları ve değerlendirme) program geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanıp/hazırlanmadığına bakılır. öğrenciye not vermek. Öğretim sürecinin başında. öğrencilere hedef davranışlara erişme derecesini ve programın yetiştirme gücünü belirlemek için yapılır. materyal değişkenlerinin hepsi değerlendirilir. Zamanı: Öğretim sürecinin. yanlışları düzeltmek. teknik belirlenmiş mi? Seçilen öğretim yöntemi içeriği aktarmaya uygun mu? Öğretmen davranışları uygun mu? Değerlendirme: Ölçüt uygun mu? Ölçme sonuçları geçerli mi. Programın Ögelerine. “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” modülünde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Derslerde öğrenci başarısını değerlendirme amacıyla kullanılmakla beraber bir eğitim programının değerlendirilmesinde yeterli değildir. En kapsamlı program değerlendirme modelidir. güvenilir mi? Amaca uygun ölçüt kullanılmış mı? Eğitim programı ögelerinin ayrı ayrı. öğrencinin giriş özellikleri ya da hazırbulunuşluk düzeyini saptamak ve öğretim sürecinin nasıl düzenleneceğine karar vermek amacıyla yapılan program değerlendirme türüdür. Eğitim ortamının hedefleri kazandırmaya uygunluğu. Eğitim programında hedefler belirlenmiş mi? İçerik hedefe uygun mu? soruları sorulur ve olumlu cevap aranmaya çalışılır. koşulları değiştirmek ve öğrenciye yardım etmek amacıyla yapılan değerlendirmedir. gerekli tedbirleri almak. Öğrencilerin eğitim programının hedeflerine ulaşma derecesine bakarak yapılan değerlendirmedir. ünite ya da konu testleri yardımıyla yapılır. Eğitim programı ile ilgili tüm değişkenlerin süreç içerisinde sürekli olarak değerlendirilmesi gerekir. Mutlak değerlendirmede sınav öncesinde belirlenmiş kesinliği olan geçme kalma noktaları bulunmaktadır. en az iki yada daha fazla ünite. güncel mi? Öğrenme-öğretme ilkelerine uygun mu? Öğrenci için anlamlı mı? Eğitim Durumları: Hedeflere uygun strateji. Hedeflerin değerlendirilmesi. seçmesine.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Hedef. Ürünün niteliği ve ürünün elde edilmesi süreci ve ürüne etki eden tüm değişkenlerin değerlendirilmesi gerekir. birbirleriyle ilişkisi ve eğitim programının etkisinin bütün olarak (toplam değerlendirme) değerlendirilmesi en temel amaçtır. Öğretmen not defterindeki notlara bakar. ders ya da kurs esnasında Tam öğrenme modelinin öğretim hizmeti niteliği boyutunda en fazla kullanılan bir değerlendirme modelidir. öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun mu? Hedefler gerçekleştirilebilir. Sık kullanılan program değerlendirme modelidir. Öğrenme-öğretme süreci devam ederken öğrencinin hedef davranışları ne derece kazandığını. ünitenin başında yapılır. Eğer fark istenilen nitelikte ve nicelikte ise programın etkili ve başarılı olduğuna karar verilir. Eğitim programının uygulandığı ortama bakılarak yapılan değerlendirme türüdür. öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlara bakılır ve istendik davranışları kazanıp kazanmadıkları ortaya konur. Erişi=Girdi-Çıktı Öğrencinin programa girişi ile programdan çıkışı arasındaki farka bakarak yapılan değerlendirmedir. Program sonunda. öğrenme eksikliklerini tamamlamak. bir öğretmen bir dersten geçmek için 100 üzerinden en az (mutlaka) 65 almayı şart koşmuş ise bu öğretmenin yaptığı değerlendirme mutlak değerlendirmedir. kazanmadıysa nedenlerini belirlemek. Eğitim programlarının hedef/kazanımları ölçen bir ön test hazırlanır. Sürecin sonunda. Bir grup içerisinde bireyleri birbirleriyle KARŞILAŞTIRMA. Programı ya da program içindeki bir dersin veya ünitenin bitiminde. Hedefler doğrultusunda ulaşılmış öğrenme düzeyini belirleyerek. okul yönetimi ve kültürü. programın. ulaşılabilir nitelikte mi? Hedefler tutarlı mı? İçerik/kapsam hedeflerle tutarlı mı? İçerikte yer alan bilgiler bilimsel mi. program girişinde öğrencilerin giriş düzeyi ölçülür ve sürecin sonunda öğrencilerin sonuç başarısı ölçülür ve aradaki fark programın etkisi olarak değerlendirilir. geçti-kaldı kararı vermek. dersin. dönem ve yıl sonu. Bu değerlendirme daha çok başarı testleri ya da yeterlik testleri ile yapılmaktadır. İstendik ve istenmedik öğrenmeler tespit edilir. öğrencilerin hedeflere ulaşma derecesine bakılarak karar verilir. -Hedefler konu alanının özelliklerine. Bir yandan öğrencilerin istendik davranışlara yani hedeflere ulaşma derecesi diğer yandan da süreç içerisinde kazanılan istenmeyen davranışlar yani yan ürünler değerlendirilir.

Öğrencilere ders düzeyinde kazandırılacak hedef türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzak C) Milli E) Özel B) Ölçüt dayanaklı D) Genel A) Kılavuz denetiminde yapma B) Beceri haline getirme C) Alma D) Tepkide bulunma E) 6. D) Öncelikle uzak hedefleri ve değerlendirme ölçütlerini yazmalıdır. Sınıftaki hava tahmin grafiğini sözel olarak ifade edebilen Ayşe.1 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (HEDEFLER) TESTİ 5. Bir öğretmen dersine ait özel hedefler çerçevesinde çalışmalar yaparken. E) Hedeflerin bilimsel gelişmelere paralel olmasına dikkat etmelidir.Test 6. II. I. 137 8. aşağıda verilenlerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? A) Hedefler kapsam içerisinde sınırlı olmalıdır. Uygulama 2. bireyi ve doğayı göz önüne alıp. bunlardan hiçbirine ters düşmeden bir denge içinde saptanan ve daha sonra da süzgeçlerden geçirilen hedefler aşağıdakilerden hangisidir? A) MEB’in hedefleri C) Olası genel hedef E) Okulun hedefleri B) Özel hedefler D) Uzak hedef İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Eğitim uygulamalarına ait yapılacak düzenleme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi diğer seçeneklere göre öncelikli olarak bulunmalıdır? A) Yeterli sayıda ve nitelikte öğrenci B) Araç gereç destekli okul binaları C) Öğrencilere öğretilecek konular D) Öğrenme sürecinde kullanılacak etkinlikler E) Eğitimin hedefleri / öğrenci kazanımları 3. Müzik dersinde herhangi bir enstrüman çalma konusunda istekli olan öğrenci. konu alanını. Toplumsal gerçeği. C) Hedeflerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmelidir. Türkçe dersinde şiir yazma Yeni bir beste yapma III. Üç boyutlu model oluşturma Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri psikomotor alan ile ilgilidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III 4. bilişsel alanın hangi basamağına uygun bir davranış sergilemektedir? A) Kavrama C) Analiz E) Değerlendirme B) Uygulama D) Sentez 7. B) Hedefler öğrenci davranışına dönük hazırlanmalıdır. duyuşsal alanın aşağıdaki düzeylerinden hangisinde davranış sergilemektedir? 1. Duygu’nun bu davranışı bilişsel alanın hangi basamağına örnektir? A) Bilgi D) Analiz B) Kavrama E) Sentez C) Uygulama . sosyal bilgiler dersinde edindiği bilgilerden yola çıkarak “vadi”nin tanımını kendi cümleleriyle yapabilmektedir. Duygu.

Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. Konular küçük projeler halinde de düzenlenebilir. Yukarıda ifade edilen içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal C) Modüler E) Doğrusal B) Sorgulama merkezli D) Çekirdek 14. ilerleyen yıllarda küçük birimlerde uzmanlaşmanın olduğu alanlara ve derslere yönelirler. Sözü edilen programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sarmal C) Doğrusal B) Piramitsel D) Sorgulama merkezli 11. bu farklı dersler arasında ilişkilerin kurulduğu ve ilköğretim düzeyindeki çocukların öğrenmesini. IV. Merkezdeki konu ile ilgili olarak ilk öğrenilecek konular ortak planlanır ve her öğrenci tarafından alınır. II. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ders kitabında bulunması gereken özellikler arasında yer alır? A) Yalnız I D) II ve IV B) Yalnız II E) I. Öğretmenin. Bu davranışın sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerken hangisidir? İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Sınıfta arkadaşlık bağlarının güçlenmesi B) Öğretmene duyulan sevginin artması C) Öğretimin amaçlarına ulaşmada daha etkili olması D) Öğrenciler arasındaki yardımlaşmanın artması E) Değerlendirmenin daha kolay yapılabilmesi 12.2 1 E 2 C 3 A 4 B 5 D 6 D 7 E 8 E 9 C 10 D 11 D 12 A 13 E 14 E 140 .2 8. Program geliştirme sürecinde içerikte yer alan konular değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi sorulması gereken sorulardan biri değildir? A) İçerik önceki öğrenmeleri tamamlayıcı ve destekleyici mi? B) İçerik ihtiyaçlara cevap veriyor mu? C) İçerik kazanımlarla tutarlı mı? D) İçerik öğretme-öğrenme etkinliklerine uygun mu? E) İçerik öğrencinin düzeyine uygun mu? E) Konu ağı proje merkezli 9. Mahalli dil benimsenmelidir. daha kolay anlamasını ve algılamasını sağlayan çağdaş programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modüler D) Sarmal B) Çekirdek C) Piramitsel E) Disiplinlerarası 10. Öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Öğrencilere konuların yapısı bir harita gibi çıkarılır ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. III. I. Farklı derslerin birbiriyle bağlantılarının dikkate alındığı. İlk yıl elektrik mühendisliği ve elektronik mühendisliği öğrencileri aynı dersleri alırken. Öğretimin merkezinde belirlenmiş bir konu ya da ders vardır. Farklı öğrenme öğretme yaklaşımlarından yararlanmalıdır.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Test 6. Yukarıda verilen örnek. öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesini de dikkate alarak içeriği öğrencilere anlamlı ve düzenli bir şekilde sunması beklenir. Anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. hangi programlama yaklaşımına uygundur? A) Piramitsel D) Sarmal B) Modüler E) Doğrusal C) Çekirdek 13. II ve III C) I ve IV Test 6. Daha sonra her öğrenci ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları seçer.

B) Hedeflerini belirlerken öğretme-öğrenme sürecinden yararlanmalıdır. Sinan el kaldırır ve on kıtasını hiç durmadan okur. D) Uygulanan programın kontrolünü yapmalıdır. Öğretme-öğrenme sürecinde verimli bir ortam yaratmak. III. sınıfa girdiğinde duvarlara resim ve yazılar asar. Öğretmenin burada yapmış olduklarını. II. III. İpucu. I. Öğrencilerden gelen cevaplara göre öğretmen doğru cevap verenlere “Aferin” der. öğrenme . Sema Öğretmen Sinan’a I. Pekiştirme. II. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini dikkate alma Öğrencilere diğerleriyle aynı çalışmaları yaptırma 4. ilgi ve ihtiyaçlarını tanımalıdır. Aylin Öğretmen. I. Sınama durumları ile ilgili tutarlılığını Bir öğretmen. eğitim durumunu etkileyen değişkenler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) İpucu . Sema Öğretmen de Sinan’ı alkışlar ve ardından eksik olduğu yerleri nedenleriyle açıklar. Dönüt. Ölçme yöntemlerini ve değerlendirme yaklaşımlarını Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini B) Pekiştirme .ipucu 3. Türkçe dersinde “İstiklal Marşı’nın on kıtasını kim ezbere okumak ister?” diye sınıfa sorar. Düzeltme değişkenlerinden hangisini ya da hangilerini kullanmıştır? A) Yalnız IV D) I ve IV B) I ve II E) III ve IV C) I ve III Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumları düzenlenirken öğretmenin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Kazanımlara uygun olmalı B) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olmalı C) İçeriğe uygun olmalı D) Eğitsel değer taşımalı E) Ölçme araçlarına uygun olmalı 6. etkileşimci ve paylaşımcı bir rol üstlenmek isteyen bir öğretmen.düzeltme C) İpucu . C) Öğrencilerinin bireysel özelliklerini.pekiştirme E) Düzeltme . Daha sonra öğrencilere “Sizce bunlar ne ile ilgili olabilir?” diye sorar.Test 6.dönüt C) Yalnız III III.öğretme sürecine göre değerlendirdiğimizde. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 2. II. Öğrencileri sadece bireysel çalışmalara yöneltme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri öğretme-öğrenme sürecinde öğrenme güçlüğü çeken öğrenci için yapılacak çalışmalar arasında yer almaz? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 5.ipucu D) Pekiştirme . öğretim etkinliğini planlarken öncelikle yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini dikkate almalıdır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III 141 C) Yalnız III . E) Değerlendirmede kullanacağı yöntemi iki kez uygulamalıdır. Sema Öğretmen. öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmelidir? A) Ders kitaplarının içeriğini çok iyi bilmelidir.3 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ) TESTİ 1. IV. Farklı resimler ve yazılar göstererek doğru cevaba yönlendirmeye çalışır.

2. III. Eğitimde program geliştirme sürecinde süreklilik önemlidir.4 PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA (DEĞERLENDİRME) TESTİ 3. Değerlendirme. Hangi konudan hangi hedefe ilişkin soru sorulacağı Ölçeğin kapsam geçerliğinin olup olmadığı III. Program değerlendirmede farklı bilgi toplama yolları kullanılır. E) Eğitim programı değişmez ve katıdır. II. öğrenci başarısını belirlemek ya da program hakkında karar vermek amacı ile yapılabilir. hangi amaçla yapılırsa yapılsın ilk yapılacak iş aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaçlara kaynaklık eden ihtiyaçları belirlemek B) Yapılacak olan sınavın türünü belirlemek C) Sorulacak olan soru sayısını belirlemek D) Belirtke tablosu (hedef-konu çizelgesi) hazırlamak E) Ölçme araçlarını seçmek 144 A) İşlemlerin gözlenmesi ve betimlenmesi B) Çıktıların ölçülmesi C) Girdilerin ve çıktıların ölçülmesi D) İşlemlerin ve çıktıların ölçülmesi E) Girdilerin ve işlemlerin ölçülmesi 5. I. IV D) II. değerlendirme boyutu aynı zamanda geri bildirim sağlar. B) Bilgi sürekli ve birikimli olarak değişir. III E) I. İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A) İlk uygulamada eksiksiz öğrenme sağlayacak olan program hazırlamak güçtür. II. Değerlendirme. IV B) I. C) Sorular açık. hem sürece hem de ürüne yönelik bir değerlendirme söz konusudur? . Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme amacı ile yapılacak olan ölçme işleminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Öğrenci seviyesine uygun olmalıdır. D) Sorular için yeterli zaman dilimi belirlenmelidir. B) Öğrenciyi rahatsız edici etmenlerden uzak olmalıdır. C) Teknoloji hızlı ilerlemekte ve değişmektedir. Böylelikle program geliştirme süreci dinamik ve dirik bir yapıya kavuşturulur. Aşağıdakilerin hangisinde. III. Hedefler ve düzeyi IV. IV C) I.PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Test 6. IV 4. E) Öğrencilerin ve velilerin soru beklentileri dikkate alınmalıdır. II. net ve herkesin anlayacağı bir dil ile yazılmalıdır. D) Öğrenci profili değişmektedir. II. 1. Öğretim yöntem ve araç-gereçleri Yukarıdakilerden hangileri hazırlanan bir belirtke tablosunda görülebilecek olan bilgiler arasında yer alır? A) II.

nelerden yararlanabileceğine ilişkin örnekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) Öğrencilerin seçimlerini dikkate alması E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi 2001 KMS . Aşağıdakilerden hangisi suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde gerçekleştiğini gösteren bir davranış değildir? A) Olayı resmederek ifade etme B) Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme C) Olayın kitaptaki tanımını söyleme D) Olayı kendi ifadesiyle açıklama E) Olayı değişik bir örnekle açıklama 2001 KMS 2. hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme D) Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme E) Öğrencilere. ünite veya konuların sürelerini dikkate alma E) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma 2001 KMS 148 5. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin aktif katılımını özendirme gücü açısından en zayıf öğretmen davranışıdır? A) Ülkenin hangi yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta. hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme 2001 KMS 4. öğrenilmesi hedeflenen davranışların gerçekleşmesi için ortam yaratırlar.ÇIKMIŞ SORULAR PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA ÇIKMIŞ SORULAR 1.” Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun değildir? A) Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması B) İlk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması C) Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması D) Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi E) Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 3. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate almak için yapılacak bir çalışma değildir? A) Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma B) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma C) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama D) Yıllık planda. hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme B) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın tüm davranışlarını pekiştirme C) Öğrencileri. Aşağıdakilerden hangisi. öğretmenin hedeflerin gerçekleşmesi için yararlanabileceği yollardan biri değildir? A) Öğrencileri. “Eğitimde program geliştirme sürecinde süreklilik önemlidir. Öğretmenler.

Öğretmenler öğrencilerinin öğrenmelerini desteklemek amacıyla. Bu parçadaki boşluklara. Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı. sınıfa sunmalarını sağlama B) İşlenecek konuların seçiminde öğrencilerin gereksinimlerini dikkate alma C) Konuları bireysel ya da grup hâlindeki öğrencilere dönemin başında dağıtıp.cevap verirler C) düzeltme verirler . Ders kitapları öğretim programlarının içeriğine uygun olarak hazırlanır ve program içeriğini yansıtır. aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? A) ipuçları verirler . Öğretme . aldıkları yanıtlara ---. öncelikle aşağıdaki ölçütlerden hangisini dikkate almalıdırlar? A) Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi içermesini B) Çeşitli görsellerle ve örneklerle zenginleştirilmiş olmasını C) Bilimsel ve akademik bir dille yazılmış olmasını D) Konunun soyut boyutlarına yer vermesini E) Belli bir öğretme . olarak izleyen bir öğretmenin yapması uygun olmayan bir davranıştır? A) Öğrencilere projeler yaptırma.cevap verirler B) destekleyici öğretim uygularlar .. sordukları sorulara.pekiştireç verirler D) dönüt verirler .dönüt verirler E) güdüleme yaparlar . Öğretmenler ders kitaplarını incelerken. sırayla anlatmalarını isteme D) Öğretim materyallerinin oluşturulmasında öğrenci katılımı sağlama E) Öğrencilerin bireysel ya da grupça çalışmalarını sağlama 2008 KPSS 1 A 21 C 41 A 61 D 81 D 2 A 22 C 42 A 62 D 82 A 3 B 23 A 43 C 63 C 83 A 4 C 24 E 44 A 64 B 84 C 5 C 25 E 45 B 65 A 85 C 6 A 26 D 46 B 66 E 86 B 7 C 27 C 47 E 67 A 87 C 8 E 28 E 48 E 68 C 88 C 9 C 29 D 49 A 69 E 89 B 89. sınav kâğıtlarına. aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bireyin bilişsel gelişimine en fazla hizmet edebilir? A) B) C) D) E) Öğretmen öğrencilere yeni bilgileri vermeden önce eski bilgileri özetlerse Dışsal uyaranlardaki aşırılıktan kaçınılır. öğreteceği konunun eğitimini almış biri olarak ders kitaplarını incelemeli ve değerlendirmelidir. Öğretmen. Öğrenciler de öğretmen lerinin iletilerini aldıklarını göstermek için ---. bireysel çalışmalarına.ÇIKMIŞ SORULAR 87. öğrencilerin aktif olarak sürecin her aşamasında yer alması temeline dayanır. içsel uyaranlar kontrol edilirse Öğrenciler farklı düşünmeye ve çoklu bakış açısı geliştirmeye yönlendirilirse Sınıfta sessiz bir ortam yaratılarak öğrenciler öğrenme konusunda uyarılırsa Öğrenilenler konusunda alıştırmalar yaptırılarak öğrenme pekiştirilirse 2008 KPSS 88.. ödevlerine.öğrenme sürecinde.dönüt verirler 2008 KPSS 10 C 30 E 50 E 70 D 90 D 11 E 31 C 51 B 71 E 12 E 32 E 52 C 72 C 13 E 33 E 53 A 73 C 14 D 34 C 54 D 74 B 15 C 35 E 55 B 75 E 16 C 36 E 56 B 76 C 17 B 37 B 57 E 77 A 18 E 38 A 58 A 78 B 19 D 39 D 59 D 79 D 20 A 40 D 60 D 80 D Çıkmış Sorular 164 .öğrenme yaklaşımıyla yazılmış olmasını 2008 KPSS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımı doğru 90. grup çalışmalarına.

4 Plan Yapmanın İlkeleri 1.3 Planlı Çalışmanın Yararları 1.1 Ünitelendirilmiş Yıllık Plan • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar • Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı • Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği 1.ÖĞRETİM PLANLARI BÖLÜM İÇERİĞİ 1.5. ÖĞRETİM PLANLARI 1.2 Plan Yapmanın Gerekliliği 1.5.2 Ders Planı • Ders Planı Örneği 1 • Ders Planı Örneği 2 165 .5 Plan Çeşitleri 1.1 Planın Önemi 1.

IV. 15 Tebliğler Dergisi (2003). Daha sonra sınama durumları belirlenir. Sınama durumlarında ise önce ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi ardından da değerlendirmenin yapılması gerekir. I. elde edilen başarının nasıl değerlendirileceğinin önceden tasarlanıp kağıt üzerinde saptanmasıdır. bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. kazanımların belirlenmesi. ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağının.. IV D) III. IV. II. I liklere göre dikkatle seçilir. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler..1 Planın Önemi Plan.): 1. IV E) IV. III. geliştirici nite- A) I. III. öğrencilerin bireysel farklarını dikkate alacak nitelikte esnek olmalıdır. III. II. Hedeflere göre konular ve eğitim durumları ya da konuların nasıl işleneceğine karar verilen etkinliklerin belirlenmesi aşaması gelir. Eğitim hedefleri ve davranışsal hedefler/kazanımlar İçerik (Konular) Eğitim durumu (Öğrenme-Öğretme Süreci/Etkinlikler) Değerlendirme (Sınama Durumları) kir. 2. iyi bir öğretim planı. etkinliklerin belirlenmesi. ünite. II. I C) II. Bu şekilde eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerle birlikte planlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. CEVAP: B Görüldüğü üzere bir eğitim programında bulunması gereken dört temel ögenin planlarda da bulunması gere- 1. önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceğinin. günlük ve ders planlarından oluşan plan sınıflaması. Hatta iyi bir eğitim programında bulunması gereken özellikler planlarda da olmalıdır.. bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağının. IV sıralaması doğrudur. 2006 KPSS SORU. II. II. Öğretim planlamasında yer alan. Ağustos. O nedenle I. Türkiye’de eğitim uygulamalarına ilişkin en üst karar organı olan Talim Terbiye Kurulu’nun 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde (Ağustos. yerini ünitelendirilmiş yıllık plana ve ders planına bırakmıştır. Daha önceleri yıllık. I B) I. 2003) yayınlanan öğretim planlarına ilişkin kararı ile öğretim planlarında değişiklikler yapılmıştır. III. sayı: 2551 . III. II.. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi. IV. 4. Örneğin. ÖĞRETİM PLANLARI15 Tüm öğretim planları dört temel boyutu içerir (Bu boyutİ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 167 lar programların dört temel ögesidir. Program geliştirme süreci hedeflerin (kazanımların) belirlenmesi ile başlar ve öğretimin planlı olmasını bu temel öge sağlar.ÖĞRETİM PLANLARI Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 1-2 soru çıkmaktadır. ÇÖZÜM. III. 3. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? 1.

ÖĞRETİM PLANLARI 1. – – – – Öğrencilerin ilgi. programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini.4 Plan Yapmanın İlkeleri Planlar yapılırken aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur: – Planlar. eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. öğretmenin öğretimde neyi. Eğitim ve öğretim planlı. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. Eğitim-öğretimde düşünceye açıklık kazandırır. kaynaklar. Plan. duygusal. mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim–öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının planlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca okul öncesi eğitim. ortaöğretim. standart değil. çevre özellikleri. uygulanabilir etkinliklere daşunlardır: – Öğretimin planlanması. 168 . niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini artırır. öğrenci etkinlikleri. öğrenme-öğretme ve disiplinlerarası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır. – – – – İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k yalı olur. eğitim öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. Planlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci. istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. gezi. süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır. tam öğrenme.3 Planlı Çalışmanın Yararları Planlar. araç gereç. bireyselleştirilmiş öğretim. etkin hale getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler. Planda öğretim programlarına göre konular belirlenir.2 Plan Yapmanın Gerekliliği Eğitim-öğretim kurumlarında eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu. 1. 1. eğitsel yönden gereklidir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları. ilköğretim. gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur. Eğitimin etkin. çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli. ve düzenli çalışmalarını sağlar. – – Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır. Eğitim-öğretimde planlı çalışmanın yararları Plan sadece kağıt üzerindeki formalite değildir. çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan. gerektiğinde konu. – Öğretim programlarının planlanması. bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır. verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır. Plan. öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel. aktif öğrenme. öğrenci merkezli.

.............................................................................................................. OKULU .............................................. DERSİ ............................. SINIF

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE DERS SAATİ

ÜNİTE: ..............................................................................................................................................................................................

HAFTA

AY

HEDEF VE DAVKONULAR RANIŞLAR

ÖĞRENME–ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

NOLOJİLERİ ARAÇ VE GE-

(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

1. HAFTA

EYLÜL

• Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği

ÖĞRETİM PLANLARI

4. HAFTA

3. HAFTA

2. HAFTA

170

ÖĞRETİM PLANLARI

• Ders Planı Örneği 1
DERS PLANI BÖLÜM I Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı / No Konu Önerilen Süre BÖLÜM II Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri–Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri • • • • • • • Dikkat Çekme Güdüleme Gözden Geçirme Derse Geçiş Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (ödev, deney, problem çözme vb.) Grupta Öğrenme Etkinlikleri (proje, gezi, gözlem vb.) Özet

BÖLÜM III Ölçme ve Değerlendirme • • • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme–değerlendirme Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik ölçme–değerlendirme Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek

ölçme–değerlendirme etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Ders / Sınıf Öğretmeni Uygundur ....../....../............ İmza Adı Soyadı Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 4. Bu ders planı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır.

174

ÖĞRETİM PLANLARI

• Ders Planı Örneği 2 (Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanacak Ders Planı Örneği)
BÖLÜM I Dersin Adı Sınıf Ünitenin Adı / No Konu Önerilen Süre BÖLÜM II Öğrenci Kazanımları / Hedef ve Davranışlar Ünite Kavramları ve Sembolleri / Davranış Örüntüsü Güvenlik Önlemleri (Varsa) Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Kullanılan Eğitim Teknolojileri–Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Sözel – Dilsel Öğretme-Öğrenme Doğacı Etkinlikleri Sosyal – Kişilerarası Mantıksal / Matematiksel İçsel – Bireysel Görsel – Uzamsal Müziksel – Ritmik Bedensel – Kinestetik Özet BÖLÜM III Ölçme ve Değerlendirme • • • Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme Değerlendirme Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızınDERS PLANI

da olan öğrenciler için ek Ölçme Değerlendirme etkinlikleri Dersin Diğer Derslerle İlişkisi BÖLÜM IV Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Ders / Sınıf Öğretmeni

Uygundur ....../....../............ İmza Adı Soyadı Okul Müdürü

AÇIKLAMALAR 1. Örnek ders planının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir. 2. Bu ders planı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir. 3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir. 4. Bu ders planı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plan olarak yapılır.

175

Çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli ders işlemek isteyen bir öğretmen. öğretimin gelişi güzellikten kurtulması adına değişmeyecek tek unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulaşılacak hedefler B) Planlama çeşitleri C) Öğrenme-öğretme etkinlikleri D) Planlama ilkeleri E) Konu örüntüsü . Karbonhidratları anlatmak isteyen Menekşe Öğretmen’in elinde çikolata ile sınıfa gelmesi ders planının işleniş aşamasındaki hangi basamağına örnek olarak gösterilebilir? A) Gözden geçirme C) Güdüleme E) Özet B) Dikkat çekme D) Derse geçiş 4. Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlar arasında yer almaz? A) Kazanımlar C) Etkinlikler E) Öğretmen bilgileri 2. D) Öğretmenin derse hazırlıklı gelmesini sağlar. C) Tüm öğrencilerin aynı düzeyde yetişmesini sağlar. ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim programı B) Öğretim programı C) Ünitelendirilmiş yıllık plan D) Sınıf planı E) Ünite planı Öğretim planlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için yapılır. Tüm öğretim planları dört temel boyut içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalar arasında değildir? A) Ailenin eğitim düzeyi B) Yeni gelişmeler C) Çevre özellikleri D) Okul-çevre ilişkileri E) Bireysel gelişim özellikleri Öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda. Öğretim programlarına ve buna bağlı olarak planların yapılışına ilişkin karar alma ve öğretim planlarında değişiklik yapma yetkisi ve görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? A) Belediyeler B) Talim Terbiye Kurulu C) İlköğretim Genel Müdürlüğü D) İl Milli Eğitim Müdürlüğü E) 3. E) Öğrenciye işlenecek konu hakkında bilgi verir. etkili ve verimli öğretim gerçekleştirmektir. Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 6. B) Konular D) Sınama durumları Planlama çalışmalarında öğretme-öğrenme süreci belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren.Test 7 ÖĞRETİM PLANLARI 5. ÖĞRETİM PLANLARI 1. B) Amaç. 7. duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından hazırlanarak. program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda. Okul türü ve kademesi değişse de. aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate almalıdır? A) Konuların özelliklerini B) Öğretim hizmetlerinin niteliğini C) Temel bilgileri D) Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu E) Ders kitaplarını 177 8.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş müzik eşliğinde şiirleri okumaya başlar.. Öğretmenin derse. kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) 1-3-2 D) 2-1-3 B) 3-1-2 E) 1-2-3 2001 KMS C) 3-2-1 4. Bu etkinlik özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenmiştir? A) Sanatın topluma etkilerini kavratma B) Hoş bir sınıf ortamı oluşturma C) Müzik dinleme alışkanlığını geliştirme D) İş birliği içinde çalışma E) Şiir sevgisini kazandırmak 2001 KMS 3. Ünite planı 2. 4. Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam eder.ÇIKMIŞ SORULAR ÖĞRETİM PLANLARI ÇIKMIŞ SORULAR 3. VE 6. 6. Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder? A) Dikkat çekme B) Davranışı ödüllendirme C) Hedeften haberdar etme D) Öğrenmeler arasında ilişki kurma E) Öğrenmeleri kontrol etme 2001 KMS 179 . SORULAR ARASINDAKİ SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. Yıllık plan 3. Öğretim planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak B) Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek C) Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek D) Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak E) Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k E) Doğru davranışları pekiştirme 2001 KMS 5.. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirirler. 5. B) Hedeften haberdar etme C) Dönüt verme D) Derse hazırlık E) Dikkat çekme 2001 KMS Şiirin fondaki müzik eşliğinde okunması hangi amaca hizmet eder? A) Öğrenme eksikliklerini belirleme B) Sınıfta disiplin sağlama C) Yeni davranışları düzeltme D) Uygun bir ortam yaratma 2. Ders planı Plan türlerinin. elinde bir kitap ve kasetçalarla girmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Öğrencileri kontrol etme 1.

etkinliklerin belirlenmesi. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) I. Öğretmen. III. Öğrencilere dersin amacını ve konusunu söyler. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi. III. II. Yukarıda verilen örnekte aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Dikkat çekme B) Ön bilgileri hatırlatma C) Dönüt ve düzeltme verme D) Hedeften haberdar etme E) Pekiştirme 2007 KPSS Çıkmış Sorular 1 D 2 E 3 E 4 D 5 E 6 B 7 E 8 D 9 D 10 B 11 D 12 D 13 D 14 A 15 B 16 A 17 B 18 B 19 B 181 .ÇIKMIŞ SORULAR 14. IV C) II. III. II. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilendirmenin gerekçelerinden (amaçlarından) biri değildir? A) Öğrencilerin birbirine destek olmaları için onlara fırsat verme B) Öğrenme zamanını verimli ve etkili kullanma için ortam hazırlama C) Öğrencilerin ilgi ve dikkatini konuya çekme D) Öğrencileri öğrenmeye güdüleme E) Öğrencileri hedeflerden haberdar etme 2004 KPSS 15. Bu açıklamanın tamamında ifade edilen süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Dersin işlenişi Ders programı yapma Konuya giriş Konun neticelendirilmesi Ara değerlendirme 2005 KPSS 17. IV. Soru sorar. IV D) III. Öğretmen başından geçen bir olayı anlatarak derse giriş yapar. Aşağıdakilerden hangisi bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlü işaretidir? A) Başkalarına bir şeyler öğretmek isteme B) Derse katılmaya istekli olduğunu yansıtan davranışlarda bulunma C) Kendisine görev ve sorumluluk verilirse yerine getirme D) Konuyla ilgili soru sorulduğunda cevap verme E) Öğretmenin söz ve hareketlerini kurallara uymaya özen göstererek izleme 2004 KPSS 16. Bir öğretmen. III. IV. Öğretim planlamasında yer alan. I 2006 KPSS B) I. bilgi kaynaklarının saptanması. I E) IV. I 19. IV. bilgilerin düzenlenmesi. III. II. doğru yanıtlayanlara “aferin” der ve gülümser. yorumlanması ve değerlendirilmesinde yapılacak etkinlikleri belirlemiş ve bunları uygulamıştır. özetlenmesi. öğrenme-öğretme sürecinin başında öğrencilerini dersin amaçları ve içeriği konusunda bilgilendirmelidir. I. yanlış ya da eksik yanıtlayanlara ise küçük mesajlar vererek doğru yanıtı bulmalarına yardımcı olur. II. dersinde yöntemlerin planlanması. kazanımların belirlenmesi. II. Aşağıdaki özelliklerden hangisi günlük ders planında olması zorunlu değildir? A) Zamanın nasıl kullanılacağını belirtme B) Genel hedefleri belirtme C) Esnek olma D) Kullanılacak materyalleri içerme E) Yıllık planla ilişkili olma 2005 KPSS 18.

YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER BÖLÜM İÇERİĞİ 1.1 Çoklu Zeka Yaklaşımı 3. EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR 2.3.16 Türkçeyi Doğru.13 Problem Çözme 3.6 Yaşam Boyu Öğrenme 3.6 AB ve Türkiye 4.17 Yapısalcılık (Yapılandırmacılık/Kurmacılık/İnşacılık/Oluşturmacılık/Construcetivism) 3.15 Girişimcilik 3.8 Eleştirel Düşünme 3.1 Ekonomik Temeller 4.5 İş Birliğine Dayalı Öğrenme 3.7 Yaşam Becerileri 183 .3 Kuantum Öğrenme 3.1 Hedef/Kazanımlar 4.9 Yansıtıcı Düşünce 3. ELEKTRONİK ÖĞRENME VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 3.2 Beyne Dayalı Öğrenme (Nörofizyolojik Kuram) 3.4 Aktif / Etkin Öğrenme 3.3.7 Yaratıcı Düşünme 3.2 Tarihsel ve Kültürel Temeller 4.2 İçerik/Konular 4.1 Türkiye’nin Katıldığı AB Eğitim Programları 4.4 Kazandırılmak İstenen Temel Beceriler 4.6.4 Değerlendirme/Sınama Durumları 4.10 Analitik Düşünme 3. PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER 3. TÜRKİYE’DE 2005 ÖĞRETİM YILINDA UYGULAMAYA KONULAN PROGRAMLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 4.5 Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri 4.18 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 4. Etkili ve Güzel Kullanma 3.11 Etkili İletişim Kurma 3.3 Programın Temel Ögelerine İlişkin Özellikler 4.14 Bilgi Teknolojilerini Kullanma 3.3.3 Öğrenme-Öğretme Süreci (Eğitim Durumları / Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri) 4.3.12 Araştırma-Sorgulama 3.

bilginin kullanılması ve iletişim teknolojisi ile sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler eğitim sistemlerinde ve programlarında yeni yaklaşımları ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu yaklaşımlar ve anlayışlar öncelikle eğitim programlarında etkisini göstermektedir. dünyanın küçülmesi. Yani kültürler arası planlamanın iki sebebi olduğu anlaşılmaktadır:   Küreselleşme (globalleşme) İletişimin kültürler arasında hızlanmış olması bilgiyi ezberleme veya aktarma yerine. gelişmekte olan iletişim yolları ile bilgi alışverişi içerisinde olan bir dünya. Bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitimde küreselleşmeyi artıran bir faktör olması da bu iki kavram arasındaki ilişkinin önemini artırmaktadır. Görüyorum internet diye bir şey görüyorum. bilgideki ve iletişim teknolojisindeki 185 Daha göremedim bağlantı biraz yavaş. Okullar bilginin insanlara ulaşması için önemli ortamlar olmasına rağmen. bilgiyi yorumlama ve gerektiğinde üretme önemli hale gelmiştir. artık tek kaynak olarak görülmemektedir. Bu da okulun ve öğretmenin görev ve sorumluluklarındaki. EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞLAR İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Dünyadaki gelişmeler ve değişmeler her konuda olduğu gibi eğitimde de yeni yaklaşımları ve anlayışları beraberinde getirmektedir. bilgiyi paylaşma. (küreselleşme) çeşitli kültürlerin birbirini etkilemesini ve böylece eğitim içeriğini ve kullanılan bilginin takasını gündeme getirmektedir. Örneğin. bilgiye ulaşma. .YENİ YAKLAŞIMLAR VE YÖNELİMLER gelişmelerin birçok konuda yeni yaklaşımları gündeme getirmesidir. Artık 1. Bu durum da konulara göre planlama anlayışı yerine. yaşam boyu öğrenmenin gündemde olduğu bilinmektedir. küreselleşen bir dünya ve gelişmiş. Bilgi. Ne işe yarıyor. Bu nedenle “öğrenmeyi öğrenme” kavramı ile karşılaşılmaktadır. kültürler arası planlama anlayışını ortaya çıkarmaktır. bilginin kullanılmasında ve aktarılmasındaki değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde. Bunun sebepleri ise eğitimdeki. Eğitim bilimlerinde bu bölümle ilgili her yıl ortalama 3-4 soru çıkmaktadır. Eğitim sistemlerindeki yeni yaklaşımları incelediğimizde çıkış noktasında ve kaynağında güncel iki konu karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme ile beraber bilgi ve iletişim teknolojisinin eğitim sistemleri içinde en çok gelişmiş ülkelerde karşımıza çıktığı ve programlarında yer aldığı görülmektedir.

Öğretmenler öğretme etkinliklerine ve öğrencilerin psikolojik dengelerine. sosyal etkileşimlerine. Daha önceki dönemlerde öğretmen bilgiye sahip olan ve onu aktaran kişi olarak görülmekteyken. topluma yararlı olabilmesi için kazanması gereken davranışlar giderek artmakta. öğrenciye kazandırılması beklenen nitelikler. öğretilenle yetinme. Bu gelişmelere paralel olarak bireyin. öğrenci ve öğretmen birbirini etkileyerek değişmiştir.. öğrencilerinin öğrenmelerini kolaylaştırıcı olmaları. aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmaya çalışılan önemli becerilerden biri değildir? A) Bilgiye ulaşma C) Bilgiyi paylaşma E) Bilgiyi ezberleme B) Bilgi üretme D) Bilgiyi yorumlama bilgiyi depolayan ve onu öğrenciye sunan kaynak olmaktan çok. öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde etkin olmakta ve öğrenmeyi öğrenmenin önem kazanmasına karşın. aynen ezberleme ve hatırlama yerine bilgiye ulaşma. CEVAP: B .. okulların yapı ve işleyişinin gelişmesinin. önemli ortamlar olmasına karşın. CEVAP: E 21. Etkin/aktif öğrenmenin daha fazla ilgi görmesinde bilginin hızla çoğalmasının. öğretmenin sahip olması gereken nitelikler ve öğretmenin öğretim ortamındaki etkililiği ve sorumluluğu daha da artmaktadır. cinsel eğitimlerine dikkat etmek zorundadırlar. Öğretmenlerin. bilgi ve iletişim teknolojisindeki değişikliklere paralel olarak bilginin işlevi aktarmak önemli görülmemektedir. Günümüz çağdaş eğitim anlayışında araştıran ve girişimci birey yetiştirmek üzere. kendi konu alanı ile bilgileri çok iyi bilmeleri. Ancak soruda en önemli olanı sorulduğu için yanıt B seçeneğidir. bilgiyi aynen alma.. Günümüzdeki eğitim anlayışına göre. bilgiyi paylaşma. Okulun işlevi ile birlikte. toplumla iç içe olması gereken okullar... tüm teknolojik kolaylıkların. Etkin öğrenmenin giderek daha fazla ilgi görmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bilginin hızla çoğalması Öğrenmeyi öğrenmeye olanak sağlaması Okulların yapı ve işleyişinin gelişmesi Daha nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi Yakın çevrenin eğitim merkezi olarak görülmesi ÇÖZÜM. Öğretmenlerden kültürel eğitim vermelerinin istenmesi öğretmenin öğretim ortamında artan sorumluluklarından yalnızca birkaçıdır.. bilginin elde edilmesinde ve kullanılmasında yaşanan teknolojik gelişmeler. grup çalışmalarını organize etmeleri beklenmektedir. öğretmenin sınıf içerisindeki rolünü de değiştirmiştir. bilgiyi yorumlama önemli görülmektedir. Artık bilgiyi depolamak. Bu anlayışla. daha nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi gerekliliğinin. öğrenme-öğretme süreci. ezberlemek ve 2005 KPSS SORU. artık tek kaynak olarak görülmemektedir. Öğretmenler öğrencilerin yalnızca bilişsel becerilerinin gelişimini yani bilgilerinin yayılmasını sağlamak durumunda değildir.YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 2006 KPSS SORU. ÇÖZÜM. bilgi. Çağdaş bir anlayışa dayanan ve öğrenci merkezli olan günümüz eğitim anlayışında. öğrenciyi bilgiye yönlendiren kişi olması beklenmektedir... insan bir yol göstericiye çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. öğretmenlerin görev ve sorumlulukları da değişmiştir. okulun yakın çevrenin kültür merkezi olması gerekliliğinin etkisi ve ilgisi vardır. bilgiyi üretme. yüzyılda okul. Öğretmenin artık 186 İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k değişmiştir. Etkin/aktif öğrenme kavramından da anlaşılacağı gibi öğrenme kavramı öğretim kavramından yeni anlayış ve yaklaşımlarda daha önemli görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler öğrenmeyi öğrenmeye olanak tanımıştır. etkili bir öğretici olmaları. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ve bilginin insanlara ulaşması için.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde çağdaş bir yaklaşım olan bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanımıyla gerçekleşen öğrenmenin özelliklerinden biridir? A) Öğrencilerin eğitimin gerçekleştiği yere gitmesini gerektirir.Test 8 YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 4. • Farklı yetenekler genellikle birbiriyle bağlantılı olarak karmaşık bir yapıda ve bir arada çalışmaktadır. • Her birey farklı yeteneklere sahiptir. 209 . B) Bilgi paylaşımı söz konusu değildir. Bu düşünceler çağdaş programlara göre hazırlanan etkinliklerinin düzenlenmesinde kullanılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir? A) Yapılandırmacılık B) Çoklu zeka C) Bilişsel D) Davranışçı E) Proje tabanlı 3. C) Önemli olan bireyin ihtiyaçlarıdır. D) Hantal. eski moda ve pahalıdır. B) Bilgi yorumlanmaz. yönelimlerin ve öğretim yaklaşımlarının sonuçlarından biri değildir? A) Öğretmensiz öğretim anlayışının benimsenmesi B) Etkin öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme kavramlarının önem kazanması C) Yaşam boyu öğrenmenin önemli görülmesi D) Disipliner anlayış yerine disiplinlerarası anlayışın ön plana çıkması E) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kullanımı İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k A) Eleştirel düşünme C) Yansıtıcı düşünme E) Kıskançlık B) Yaratıcı düşünme D) Girişimcilik 2. Bu açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi eğitimdeki yeni yönelimlerden biridir? A) Okullar bilgiye ulaşmak için tek kaynaktır. Öğrenci merkezli programlar ve uygulamalar eğitimdeki çağdaş anlayışın ve yönelimlerin temelini oluşturmaktadır. C) Bilgiyi öğrencinin masasına getirir. eğitimde yeni anlayışların. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de de benimsenen çağdaş program anlayışının. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde yeni yönelimler doğrultusunda hazırlanan programlarda kazandırılmak istenen beceriler arasında yer almaz? YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER 1. D) Öğretmen bilgiyi depolayan ve aktarandır. E) Etkin öğrenmeyi gerektirmez. • Öğrencinin başarılı olabilmesi için birçok yol vardır. E) Konu alanın iyi özümsenmesi önemlidir. 5. • İnsanların çoğu sahip olduğu her bir yeteneği uygun ve sınırlı bir yeterlilik düzeyine kadar geliştirebilir.

Çağdaş programlarda benimsenen değerlendirme sürecinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadece sonuç almaya yönelik olarak yapılır. B) Etkinlikleri sınıf ortamıyla sınırlandırmalıdır.YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER Test 8 28. C) Hedef ve davranışlara öğrencilerin katılımı ile ulaşmaya çalışmalıdır. 29. C) Sorulara kesin ve tek doğru yanıt beklenir. B) Sadece sürece dayalı olarak yapılır. E) Hem sürece hem de sonuç almaya yönelik olarak yapılır. D) Başarıları sınıf ortalamasının altında olan öğrencileri pasif duruma getirmelidir. tahmin etme ve beyin fırtınası gibi çalışmalar hangi aşamada ele alınmaktadır? A) Ön bilgileri harekete geçirme B) Yeni bilgilerinin anlaşılması C) Bilginin yapılandırılması D) Bilginin uygulanması E) Bilginin değerlendirilmesi Test 8 1 A 16 A 2 C 17 D 3 C 18 C 4 E 19 B 5 B 20 E 6 D 21 B İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 7 A 22 E 8 E 23 B 9 B 24 D 10 E 25 C 11 B 26 A 12 D 27 C 13 D 28 C 14 A 29 A 15 C 30 E 214 . Yeni programları istenilen düzeyde uygulamak ve öğretimi buna göre düzenlemek isteyen bir öğretmen. Öğretme-öğrenme sürecinde sorular sorma. A) Tüm etkinliklerde homojen gruplar oluşturmalıdır. D) Bilişsel alan davranışlarını ölçmeye yönelik olarak yapılır. etkinlikleri planlarken aşağıdaki davranışlardan hangisini öncelikle yapmalıdır? 30. E) Etkinlikleri öğretmen kılavuz kitabının dışına çıkmadan uygulamalıdır.

ÇIKMIŞ SORULAR YENİ ANLAYIŞLAR VE YÖNELİMLER ÇIKMIŞ SORULAR 4. kütüphane. yaratıcılık gibi özellikler her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta. 2002 KPSS Eğitimde yeni gelişmelerle karşılaşılmaktadır. yüzyılda yaşanan gelişmelerden biri değildir? A) Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin önemli görülmesi B) Eğitimin devletin görevleri arasında yer alması C) Uzaktan eğitimde kitle iletişim araçlarının kullanılması D) Zihinsel farkların ölçülmesine ilişkin araçların yaygınlaştırılması E) Bilgisayarın eğitimde kullanılmaya başlaması 2001 KMS İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k Denizcilerin. yüzme havuzu gibi merkezler (köşeler) kurulmuştur. spor salonu. Yukarıda özellikleri sıralanan çoklu zeka boyutu aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzamsal C) Matematiksel E) Doğacı B) Sözel D) Sosyal 6. Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme B) Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme C) Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme D) Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme E) Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme 2002 KPSS 3. öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün öğrenci ile öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir. müzik odası. dinlenme merkezi. Deneyimleri üzerinde (yansıtıcı) düşünme yoluyla kendini geliştirebilen bireyin aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olması beklenmez? A) Kendi görüşlerini ön planda tutma B) Sabit fikirli olmama C) İleri görüşlü olma D) Değişimi savunma E) Eleştirileri hoşgörü ile karşılama 2001 KMS 215 . heykeltıraşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? A) B) C) D) E) Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme Örnek olay önceleme yöntemiyle öğrenme Soru-yanıt yöntemiyle öğrenme 2001 KMS 2. duyuşsal alana yönelik gelişmeler. Aşağıdakilerden hangisi 20. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya. bilimsel araştırma merkezi. sosyal beceriler. gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar. gösteri merkezi. 1. pilotların. güzel sanatlar merkezi. iş-teknik merkezi. Araştırma yapma ve problem çözme becerileri. Aşağıdakilerden hangisinin yeni teknolojiler ve eğitimdeki kullanılmaları göz önüne alındığında gelecekte en yaygın olması beklenir? A) Radyo ve televizyon B) Hareketli film C) Etkileşimli bilgisayar D) Hareketsiz film slayt ve benzeri E) Basılı eğitim araçları 2001 KMS 5. bilgi işlem merkezi. Bir okulda.

Türk Millî Eğitim ilkelerinden “demokrasi eğitimi” doğrultusunda öğrencilerinde demokratik davranışlar geliştirmeyi benimseyen öğretmen.yanılma etkinliklerine yer verme 2008 KPSS Çıkmış Sorular 1 C 16 D 2 B 17 A 3 A 18 E 4 A 19 D 5 A 20 D 6 B 21 E 7 C 22 C 8 E 23 D 9 A 24 C 10 E 25 A 11 A 26 A 12 E 27 E 13 C 14 E 15 E 219 . Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra ise bu edinimlerini yeni planlamalarında kullanmaktadır. Bu öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aktif öğrenme B) Bireysel öğrenme C) Çoklu zekaya dayalı öğrenme D) Yapılandırmacı öğrenme E) Tam öğrenme 2008 KPSS 27. Bir öğretmen mesleki deneyimleri üzerinde düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır. – Okudukları parçayı bireysel olarak özetledikten sonra özetlerini grup arkadaşlarının özetleriyle karşılaştırmalarını ister. – Daha sonra. Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi. – Okuma parçası hakkında kitaptaki soruları önce bireysel olarak cevaplandırmalarını sonra. cevapları grup içinde tartışmalarını ister. Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi. öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik standartların temel ölçütü olarak nitelendirilebilir? A) Öğrenciyi değerlendirmede adil olma İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k B) Kendi öğrencisine özel ders vermekten sakınma C) İnsan onuruna saygı gösterme D) Mesleki gelişimine özen gösterme E) Mesleğinde titiz ve özenli olma 2008 KPSS 25. Bir Türkçe öğretmeni bir okuma parçasını aşağıdaki basamakları izleyerek işlemektedir: – Sınıfı küçük gruplara ayırır. Öğretmenin bu özellikleri. aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir? A) Yansıtmacı C) Eleştirel E) Bilimsel 2008 KPSS B) Analitik D) Problem çözen B) Duyarlı olma D) Model olma 26. öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabilir? A) Öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma B) Öğrencilerin bütün öğrenmelerini denetim altına alma C) Öğrencilerin yaptıkları her şeyi övme D) Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırarak rekabet oluşturma E) Planlamalarında deneme . aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olduğunda öğrencilerinde bu ilkenin gereklerine uygun yeterlilikler geliştirme olasılığı en fazla olur? A) Kuralcı olma C) Yeterli olma E) Profesyonel olma 2008 KPSS 24.ÇIKMIŞ SORULAR 23. gruplardan parçanın içerdiği fikirlerin ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister.

kavram ve ilkeler programın aşağıdaki hangi temel ögesinde yer alır? A) Kazanım C) Eğitim durumları E) Müfredat B) İçerik D) Sınama durumları 4. bir yol gösterici. İyi bir öğretmen program okur-yazarı.DENEME TESTİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME DENEME TESTİ 1. Programların başarıya ulaşması ancak nitelikli öğretmenlerin varlığına bağlıdır. eğitimde sıkı çalışmaya. Bu açıklamada öğretmen ile öğretim programlarının aşağıdaki hangi ilişkisi üzerinde durmaktadır? A) Programları öğretmenler geliştirir. zorlanmaya gerekirse ceza verilebileceğine inanmaktadır. C) Programdan bağımsız olmalıdır.” diye düşünmekte. 6. 2. C) Programların uygulayıcısı olan öğretmenler nitelikli olmalıdır. öğrenci nasıl olursa olsun iş öğretmende biter. Bir program aracılığı ile öğretilecek bilgi. bir öğretim teknikeridir. Ders kitaplarının hazırlanmasında ve uygulanmasında bir takım noktalara dikkat edilirse ders kitabının etkililiği artar. D) Her öğretmen ayrı bir program uygulamalıdır. B) Örtük mesajlardan arınık olmalıdır. “Önemli olan öğretmendir. işsizlik. cinayetler ve şiddet olayları. B) Öğretmenlerin niteliği iyi programların geliştirilmesine bağlıdır. Etkili öğretimin önemli bir parçası da ders kitaplarıdır. Programların eksik yönlerini görmek ve etkili olup olmadığı ile ilgili bir karara varmak isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli B) Kazanımlar ile konular ilişkilendirilmeli C) Program bütün ögeleriyle değerlendirilmeli D) Konuların çevreyle olan ilişkisi kurulmalı E) Düzeye uygun etkinlikler planlanmalı İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 5. E) Duyuşsal kazanımlardan ilgisiz olmalıdır. olgu. D) Görsel unsurlarla desteklenmelidir. Bu öğretmen aşağıdaki hangi eğitim felsefesine uygun bir anlayışa sahiptir? A) Yeniden kurmacılık C) Yararcılık E) Daimicilik B) İlerlemecilik D) Esasicilik . Konular değişse bile konuların iyi özümsenmesi gerektiğini savunmaktadır. Ders kitaplarının hazırlanması ve kullanımı öğretimin verimini etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biridir? A) Programlar değerlendirildikten sonra hazırlanmalıdır. E) Programın başarıya ulaşması öğretmenin niteliğini geliştirir. 3. ilgili yasa ve yönetmelikler program geliştirmenin aşağıdaki hangi temeli ile doğrudan ilgilidir? A) Sosyal D) Ekonomi B) Psikolojik E) Bireysel 221 C) Tarihi Bir öğretmen. Bir ülkedeki siyasal gelişmeler.

Cemil öğretmen çağdaş programlarda benimsenen ve başarıya katkı sağlayan aşağıdaki hangi unsurun öneminin farkındadır? A) Sıkı ders çalışmanın B) Sosyal etkinliklerin C) Sık aralıklı tekrarların D) Ev ödevlerinin E) Örtük programın 50. Bir KPSS kursu koordinatörü Cemil öğretmen. yöntem ve teknikleri organize edilir. Eğitim programının öğelerine ilişkin bu sıralananların doğru ifade edildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I Kazanım İçerik Eğitim durumları Kazanım Değerlendirme II İçerik Kazanım Kazanım Eğitim durumları Eğitim durumları III Eğitim durumları Değerlendirme Değerlendirme İçerik Kazanım IV Değerlendirme Eğitim durumları İçerik Değerlendirme İçerik A) B) C) D) E) 49. III. Öğrencinin edinmesi istenen bilgi. öğrencileri arasında halı saha maçları organize etmekte. hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirmeye C) Program dışı etkinliklere daha fazla yer vermeye D) Öğrenci velileri ile işbirliğine girmeye E) Okul dışı etkinliklere önem vermeye Deneme Testi 1 B 26 D 2 C 27 C 3 A 28 E 4 C 29 B 5 D 30 A 6 D 31 B 7 E 32 D 8 C 33 E 9 A 34 A 10 D 35 B 11 12 13 14 A B C C 36 37 38 39 D A E B İ h t i y a ç Ya y ı n c ı l ı k 15 E 40 A 16 D 41 C 17 A 42 D 18 E 43 E 19 B 44 E 20 C 45 D 21 D 46 C 22 A 47 A 23 B 48 B 24 D 49 B 25 A 50 C 229 . beceri ve değerler belirlenir.DENEME TESTİ 48. Okulda öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından kullanılmasını önemseyen ve bilgiyi işlevsel hale getirmek isteyen bir öğretmen öğretim etkinliklerinin düzenlenmesinde ve uygulanmasında aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? A) Başarıyı öğrencinin kendisinin tatmasını sağlayarak öğrenci yalnız bırakmaya B) Öğrencileri. Öğretilecek olan konular seçilir ve düzenlenir. Öğretim etkinlikleri. kurs kantinine havalı hokey ve masa tenisi koymayı planlamakta. I. Sürecin etkililiğine ve öğrencin başarı durumuna bakılır. IV. kayıt olan öğrencilerine karikatür ve gevşeme eksersizleri ile ilgili kurslar düzenlemektedir. II.

Ankara: Pegem Yayıncılık. E.J. Evaluating Educational Programmes. Web: http://www. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. F. S.elma. (2001). Oliva. Eğitim Bilimine Giriş. [Ed. Demirel.” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Cilt: 16. (1981).gov. W. (1997). A. F. “Program değerlendirme”. Öğretmenlik Mesleğine Giriş.meb. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. (1997).: The Universty of Chicago Press. Web: http://www.7. Ö. Hesapçıoğlu. Ö. Demirel. (1994). (1999). F. Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. Z [Ed. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. (1985). (1998).E.meb. Web: http://www. Litcfield. USA: Holt. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı.htm MEB (2006).gov.C. Ankara: Gazi Basımevi.G.htm MEB (2005). P.net. Demirel. Sönmez. Eğitim Bilimine Giriş. MEB (1995) Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. (1999). V. Curriculum Planning For Better Teaching And Learning.09. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım Kısakürek. RR1 Box 279.meb. Ankara: Alkım Yayıncılık. (1995).tr Erden. (1983). Sayı 1’den Ayrı Baskı. F.gov. Web: http://tdk. (1994).htm (27. Stake. Avrupa Birliği’ne Üye Adaylığımız.2008) 230 . Ö – Kaya. Alexander M. “Eğitim Programlarının. sayı: 2551 Turgut. (1976).tr/index800.gov. Çoklu Zeka.tr/ html/22297_0. Tebliğler Dergisi (2003). Eğitim Felsefesi.KAYNAKLAR KAYNAKLAR Demirel. “Teoriler Teknikler”. Varış. (1993). Cumhuriyet Dönemi Eğitim. ve Lewis. Basic Principles Of Curriculum And İnstruction. J. Ankara: Anı yayıcılık. Varış. Web: http://www. Gözütok. Ankara: Alkım Yayıncılık.2008) MEB (2005). Web: http://bilecik. M.” Web:http://programlar. Ankara: TC MEB Talim Terbiye Kurulu Basımı. Varış. M. D. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.] (1998).gov. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Centrel for Educational Research and Innovation.html (03.htm Saylor. Resmi Gazete (1973). Ankara: Anı yayıcılık. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ö. Yayım sayısı: 14574. M.S. Eğitimde Program Geliştirme. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. V. “Program Değerlendirme”. Ertürk. Developing The Curriculum. F.D.W. Eğitimde Program Değerlendirme. Ağustos. (2005).A. Senemoğlu. (2003). MEB Müfredat Geliştirme Süreci. Hazırlanması ve Geliştirilmesi. Maine 04350. Sönmez. M. Eğitimde Program Geliştirme. Türkçe Sözlük.com/dotty/spintro. Rinehart and Winston. (1995).tr/tdksozluk Tyler.meb. Ankara: Kardeş Kitap ve Yayınevi. R. (1983). USA: Longman inc.meb. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. N. Paris: O. Elma Net (2001).A.] (2001). F.org. U. Ankara: Pegem Yayıncılık. Web: http://mevzuat. Eğitimde Program Geliştirme.tr/kanun/1739. The Need and The Response. Genel Öğretim Yöntemleri. Zidowecki H. R. (1972).hzmre..tr/program_giris/yaklasim_2. Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Türkiye’nin Katılımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. “Programların Yaklaşımı.tr/stats/ist2001/Bolum11s1. Türk Dil Kurumu (2004).

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->