WHAT'S NEW

SOLIDWORKS 2011 BETA

İçindekiler
What's New: SolidWorks 2011'de Öne Çıkanlar..............................................................ıx Yasal Uyarılar..................................................................................................................11 1 Kullanıcı Arayüzü.........................................................................................................13
SolidWorks Arama.................................................................................................................................13 PropertyManager Simgeleri...................................................................................................................13 Hata Raporlama.....................................................................................................................................13

2 SolidWorks Temelleri...................................................................................................15
Uygulama Programlama Arayüzü..........................................................................................................15 Dokümantasyon.....................................................................................................................................16 Yeni Öğreticiler.................................................................................................................................16 Toolbox Yönetimine Genel Bakış.....................................................................................................16

3 3D ContentCentral.......................................................................................................17
Defeature Tool.......................................................................................................................................17 Configuration Publisher..........................................................................................................................17 Tedarikçiler İçin 3D ContentCentral.......................................................................................................17

4 Yönetim........................................................................................................................19
Dosyaları SolidWorks 2011'a Dönüştürme............................................................................................19 Kurulum Geliştirmeleri............................................................................................................................19 SolidWorks Rx.......................................................................................................................................20 Tanılamalar.......................................................................................................................................20 Kullanılabilirlik ve İş Akışı Geliştirmeleri...........................................................................................21 Donanım Kıyaslamaları....................................................................................................................22 Grafik Kartı Sağlık Denetçisi.............................................................................................................22

5 Montajlar......................................................................................................................23
Montaj Unsurları.....................................................................................................................................23 Radyuslar ve Pahlar ........................................................................................................................23 Kaynak Parçaları .............................................................................................................................23 Montaj Görselleştirme............................................................................................................................24 Montajlar İçin Defeature ........................................................................................................................25 Defeature - Adım 1: Bileşenler.........................................................................................................25 Defeature - Adım 2: Hareket.............................................................................................................26 Defeature - Adım 3: Tutmak İçin......................................................................................................26 Defeature - Adım 4: Kaldırmak İçin..................................................................................................27 Defeaturing Tamamlandı..................................................................................................................28 Denklemler.............................................................................................................................................29

ıı

İçindekiler

Engelleme Algılaması............................................................................................................................29 Gizli Gövdeleri Yoksay.....................................................................................................................29 Kalite ve Performans........................................................................................................................30 Montaj İlişkileri.......................................................................................................................................30 Montaj İlişkisi Objelerini Değiştir.......................................................................................................30 Hareketli Montaj İlişkileri...................................................................................................................30 Yeniden Oluşturma Raporu...................................................................................................................30 SpeedPak..............................................................................................................................................31

6 CircuitWorks.................................................................................................................32
Bileşen Oryantasyonu İçin Kullanıcı Tanımlı Koordinatlar.....................................................................32 Arayüz Geliştirmeleri..............................................................................................................................34 İş Akışı Geliştirmeleri.............................................................................................................................34 Kartları Karşılaştırma.............................................................................................................................34 PADS PowerPCB Formatına Ver...........................................................................................................35

7 Konfigürasyonlar..........................................................................................................36
Configuration Publisher..........................................................................................................................36 3D ContentCentral............................................................................................................................36 Üst Öğe/Alt Öğe İlişkileri...................................................................................................................37 Konfigürasyonları Değiştir......................................................................................................................37 Parametreler..........................................................................................................................................37 SpeedPak..............................................................................................................................................38

8 Design Checker............................................................................................................39
SolidWorks Dosyalarından Design Checker Standartları......................................................................39 Dosya Konumu Denetimi.......................................................................................................................39 Ölçümlendirme Duyarlılığı Denetimi......................................................................................................40 Unsur Konum Denetimi..........................................................................................................................40 Standart Şablon Denetimi......................................................................................................................40 Design Checker Raporu.........................................................................................................................40 Görev Zamanlayıcı İçin Özet Rapor......................................................................................................40 Enterprise PDM'de Design Checker Görevi...........................................................................................41

9 DFMXpress..................................................................................................................42
Enjeksiyon Kalıplama.............................................................................................................................42 Bir Enjeksiyon Kalıplama Denetimi Çalıştırma......................................................................................42

10 Teknik Resimler ve Detaylandırma............................................................................43
Ölçümlendirme Paleti İçin Hizalama Seçenekleri .................................................................................43 Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir ............................................................................................................49 Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştirmeyi Kullanma................................................................................49 Aralığı Ayarlama...............................................................................................................................50 Sac Levha İçin Sınırlandırma Kutusu....................................................................................................50 Teknik Resimlerde Kesim Listesi Özellikleri..........................................................................................52 Montaj Teknik Resimlerinde Merkez İşaretleri.......................................................................................52

ııı

İçindekiler

Kozmetik Diş Açmalar............................................................................................................................53 Ortogonal Görünümlerde Ekran Ölçeği.................................................................................................54 Teknik Resim Çalışma Sayfası Formatı................................................................................................54 Pahlar İçin Çift Ölçümlendirmeler..........................................................................................................54 Teknik Resim Görünümünde Gizli Gövdeler.........................................................................................55 Bir Gövdeyi Gizleme.........................................................................................................................55 Bir Gövdeyi Gösterme......................................................................................................................55 Delik Tabloları........................................................................................................................................55 Etiketler.............................................................................................................................................55 Çift Birim Desteği .............................................................................................................................56 Tablolarda Hücreleri Birleştirme ve Ayırma...........................................................................................56 Notlar.....................................................................................................................................................57 Metni Notlara Sığdır..........................................................................................................................57 Notları Çoğalt....................................................................................................................................57 Ölçümlendirme Birimlerini Göster..........................................................................................................58 Montaj Teknik Resimlerinde Model Renklerini Göster...........................................................................58 GB Draft Standardı................................................................................................................................59 ANSI Draft Standardı.............................................................................................................................59 Datum Unsuru Simgeleri..................................................................................................................59 Geometrik Tolerans Simgeleri..........................................................................................................60

11 DriveWorksXpress.....................................................................................................62
Görev Panosu Arayüzü..........................................................................................................................62

12 eDrawings.................................................................................................................63
Görüntü Güçlendirmeleri........................................................................................................................63 Dosya Eşitleme......................................................................................................................................63 Triad Manipülasyonu..............................................................................................................................63 Bileşen Adına Göre Filtreleme...............................................................................................................63 Orijinal 64-Bit Desteği............................................................................................................................64

13 Enterprise PDM..........................................................................................................65
Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi.................................................................................................65 Enterprise PDM Menüleri ................................................................................................................65 Genişletilmiş Arama İşlevi................................................................................................................67 Genişletilmiş Dosya Açma İşlevleri..................................................................................................68 Kopmuş Dosya Referanslarını Güncelleme.....................................................................................68 eDrawings İşaretleme Dosyalarını Kaydetme..................................................................................69 Dosyaları Soğuk Depodan Geri Yükleme.........................................................................................69 Alt Menüler Oluşturma......................................................................................................................70 Yönetim Aracı........................................................................................................................................70 Destek Bilgilerini Toplama................................................................................................................70 Active Directory'den Grup Alma.......................................................................................................71 3DVIA Composer Dosya Formatı Desteği........................................................................................71 Design Checker Doğrulaması..........................................................................................................72

ıv

İçindekiler

Kart Listelerinde Diğer Adlar............................................................................................................73 Girdi Formüllerinde Aritmetik ve Dize Fonksiyonları........................................................................73 Verilen İş Akışı Bağlantıları..............................................................................................................74 Teknik Resim Tiplerini Dosya Tipleriyle Eşleştirme..........................................................................75 API.........................................................................................................................................................75 Alt Menülere Komut Ekleme.............................................................................................................76 Öğe Gezgini Menü Komutlarını Tanımlamak İçin Bir Eklenti Kullanma...........................................76 API Kullanarak Malzeme Listesi Miktarını Güncelleme....................................................................76 Kurulum..................................................................................................................................................76 SQL-DMO Sürücüleri........................................................................................................................76

14 Al/Ver.........................................................................................................................77
.IFC Dosyalarını Alma veya Verme.......................................................................................................77 DXF DWG Alma Sihirbazı......................................................................................................................78 .DWG veya .DXF Dosyalarından Katman Alma...............................................................................78 Çizim Orijinini ve Oryantasyonu .DWG veya .DXF Almada Tanımlama..........................................78 Çizim Objelerini DWG veya .DXF Almada Filtreleme.......................................................................78 DWG veya .DXF Alma Sonrasında Çizim Onarma..........................................................................78 Sac Levha Parçalarını DXF veya DWG Dosyalarına Verme.................................................................79 Bir Sınırlandırma Kutusunu Verme...................................................................................................79 Büküm Çizgisi Yönlerini Verme........................................................................................................79

15 Model Görünümü.......................................................................................................80
DisplayManager ....................................................................................................................................80 Görünüşler.............................................................................................................................................80 Sahneler.................................................................................................................................................81 Yapıştırmalar..........................................................................................................................................82 PhotoView 360 ......................................................................................................................................83 PhotoView Önizleme Penceresi.......................................................................................................83 Işıklar................................................................................................................................................84 Hareket.............................................................................................................................................84 64-bit Bilgisayarlarda PhotoView Desteği........................................................................................84 Görünüşlerle Çalışma ve Bir Modeli İşleme...........................................................................................84 DisplayManager'ı Öğrenme..............................................................................................................85 Bir Görünüş Ekleme ve Düzenleme.................................................................................................85 Bir Yapıştırma Ekleme......................................................................................................................87 Modelde Başka Bir Görünüşü Değiştirme........................................................................................87 İşlemeye Hazırlama: Işıklar ve Sahnelerle Çalışma.........................................................................88 Bir Son İşleme Yapma......................................................................................................................89

16 Kalıp Tasarımı............................................................................................................90
Manual Mode for Creating Parting Surfaces..........................................................................................90

17 Hareket Etütleri..........................................................................................................92
Fonksiyon Oluşturucu............................................................................................................................92 Yansıtılmış Yük Ataleti ve Yansıtılmış Yük Kütlesi................................................................................93
v

İçindekiler

Lineer Bağlayıcılar İçin Referans Bileşenleri.........................................................................................93 Bir Yol Boyunca Hareket........................................................................................................................93

18 Parts and Features.....................................................................................................95
Parts.......................................................................................................................................................95 Defeature for Parts ..........................................................................................................................95 Equations..........................................................................................................................................95 Global Variables.............................................................................................................................100 Unsurlar...............................................................................................................................................101 Emilmiş Eğriler................................................................................................................................101 Helis................................................................................................................................................101 Döndür............................................................................................................................................102 Ölçek..............................................................................................................................................103 Yüzeyler...............................................................................................................................................103 Bir 2B veya 3B Yüzden Yüzey Ekstrüzyonları ...............................................................................103 Bir Ekstrüze Yüzeyi Kapaklama.....................................................................................................109 FeatureWorks......................................................................................................................................109 Yükseklik ve Kesme Tanıması.......................................................................................................109 Draft Unsurların Otomatik Olarak Tanınması.................................................................................112 Otomatik Unsur Tanıma Sırasında Benzer Unsurları Birleştirme...................................................112

19 Tesisat......................................................................................................................114
Tesisat Kitaplık Yöneticisi....................................................................................................................114 Varolan Geometri Boyunca Tesisat.....................................................................................................115 Kaynak Boşlukları................................................................................................................................115 Otomatik Boyutlandır...........................................................................................................................116 Bir Bağlantı Parçasını Taşıma ve Döndürme .....................................................................................116 P&ID Al................................................................................................................................................117 P&ID Raporu........................................................................................................................................117 İzole Etmede Tesisat Seçenekleri.......................................................................................................117

20 Sac Levha................................................................................................................119
Büküm Hesaplama Tabloları...............................................................................................................119 Sac Levhaya Dönüştür.........................................................................................................................119 Düz Çoğaltmalar..................................................................................................................................121 Konfigürasyonlarda K-Faktörü.............................................................................................................121 DXF/DWG Dosyalarına Verirken Büküm Yönlerini Haritalama............................................................122 Kenar Flanşlarını ve Şev Flanşlarını Aynalama...................................................................................122 Sac Levha Özellikleri...........................................................................................................................122 Kenar Flanşlarının ve Sekme Unsurlarının Çoğaltmaları....................................................................123

21 Simülasyon..............................................................................................................124
Yeni Simülasyon Etütleri......................................................................................................................124 Yeni 2B Basitleştirme Etüdü...........................................................................................................124 Yeni Yanıt Spektrumu Analizi Etüdü (Premium).............................................................................133 Arayüz..................................................................................................................................................138

İçindekiler

Gövdelerin Organizasyonu.............................................................................................................138 Simülasyon Etüdü Ağacını Filtreleme............................................................................................138 Simülasyon Etütleri İçin Görüntü Geliştirmeleri..............................................................................140 Simülasyon Simgelerinin Görüntüsü..............................................................................................140 Girdi Alanlarındaki İfadeler.............................................................................................................140 Kabuklar...............................................................................................................................................140 Kabuklar İçin Ötelemeler................................................................................................................140 Kompozitlerde Kat Oryantasyonu (Premium).................................................................................141 Kompozit Yığın Bilgileri (Premium).................................................................................................143 Kirişler..................................................................................................................................................143 Kiriş Eklemleri İçin Geliştirilmiş Birleştirme.....................................................................................143 Kirişlerin Tektip Olmayan ve Kısmi Yüklenmesi.............................................................................143 Sivrilen Kirişler................................................................................................................................144 Bağlayıcılar..........................................................................................................................................145 Kenar Kaynakları İçin Avrupa Standardı (Professional).................................................................145 Temas..................................................................................................................................................146 Basitleştirilmiş Birleştirme İçin Otomatik Seçenek..........................................................................146 Mesh....................................................................................................................................................146 Mesh Geliştirmeleri.........................................................................................................................146 Doğrusal Olmayan Etütler....................................................................................................................147 Doğrusal Olmayan Fikstürler İçin Geliştirilmiş Doğruluk (Premium)...............................................147 Sonuçlar...............................................................................................................................................147 Doğrusal Olmayan Çizimler (Premium)..........................................................................................147 Isı Gücü ve Isı Enerjisi....................................................................................................................147 Sonuçları Listeleme Tablolarıyla Etkileşim.....................................................................................147 Prob Bilgi Güçlendirmeleri..............................................................................................................148 Geçici Etütler İçin Sensörler...........................................................................................................149 Etüt Raporları.................................................................................................................................149

22 Çizme.......................................................................................................................152
Izgara Sistemi......................................................................................................................................152

23 Sürdürülebilirlik.........................................................................................................154
Desteklenen Yeni Bölgeler..................................................................................................................154 Özel Malzeme İçin Sürdürülebilirlik Bağlantısı.....................................................................................154

24 SolidWorks Utilities..................................................................................................155
Simetri Denetim Yardımcı Aracı...........................................................................................................155 Unsur Seçimini Bul/Değiştir/Bastır.......................................................................................................156

25 Toolbox ...................................................................................................................157
Referanslı Toolbox Bileşenli Modelleri Açma......................................................................................157 GB Standardı Dişliler...........................................................................................................................157

26 Kaynaklı Montajlar....................................................................................................158
Kesim Listeleri......................................................................................................................................158

vıı

İçindekiler

Kesim Listesi Simgeleri..................................................................................................................158 Kesim Listesi Öğelerini Yeniden Sıralama ve Çıkarma..................................................................158 Kaynak Parçaları .................................................................................................................................159 Kaynak Parçası Görüntüsü............................................................................................................159 Montajlarda Kaynak Parçaları........................................................................................................159 Teknik Resimlerde Kaynak Desteği ....................................................................................................163 Kaynak Simgeleri............................................................................................................................163 Kaynak Tabloları.............................................................................................................................163

vııı

What's New: SolidWorks 2011'de Öne Çıkanlar

SolidWorks® 2011, çoğu müşterilerin isteklerine doğrudan yanıt olan pek çok geliştirme ve güçlendirme içermektedir. Bu sürüm, aşağıdaki temalara odaklanmaktadır: • Görselleştirme ve işbirliği • Tasarım verimliliği • Güvenilirlik ve stabilite

Başlıca Güçlendirmeler
SolidWorks 2011'deki başlıca güçlendirmeler, mevcut ürünlere ve yenilikçi yeni işlevlere geliştirmeler getirmektedir. Bu kılavuz boyunca, aşağıdaki alanlarda Montajlar Radyuslar ve Pahlar şu sayfada 23 Kaynak Parçası Görüntüsü şu sayfada 159 Montajlar İçin Defeature şu sayfada 25 Teknik Resimler ve Detaylandırma Ölçümlendirme Paleti İçin Hizalama Seçenekleri şu sayfada 43 Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir şu sayfada 49 Çift Birim Desteği şu sayfada 56 Teknik Resimlerde Kaynak Desteği şu sayfada 163 Enterprise PDM Model Görünümü Enterprise PDM Menüleri şu sayfada 65 DisplayManager şu sayfada 80 PhotoView 360 şu sayfada 83 Parçalar ve Unsurlar Defeature for Parts şu sayfada 95 Sharing Equations Among Models şu sayfada 95 simgesini arayın:

ıx

Suppression States of Features and Components şu sayfada 97 Bir 2B veya 3B Yüzden Yüzey Ekstrüzyonları şu sayfada 103 Simülasyon Kaynaklı Montajlar Yeni 2B Basitleştirme Etüdü şu sayfada 124 Kaynak Parçaları şu sayfada 159 Kaynak Parçası Görüntüsü şu sayfada 159 Radyuslar ve Pahlar şu sayfada 160

Daha Çok Bilgi İçin
SolidWorks hakkında bilgi almak için aşağıdaki kaynakları kullanın: PDF ve HTML olarak What's New Bu kılavuz, PDF ve HTML formatlarında mevcuttur. Tıklayın: • Yardım > What's New > PDF • Yardım > What's New > HTML

İnteraktif What's New SolidWorks'te, bu kılavuzun bir güçlendirmeyi açıklayan bölümünü görüntülemek için simgesine tıklayın. Simge, yeni menü öğelerinin ve yeni ve değiştirilmiş PropertyManager'ların yanında görünür. İnteraktif What's New'ı etkinleştirmek için, Yardım > What's New > İnteraktif'e tıklayın. What's New Örnekleri What's New Örnekleri, o sürümde en başta gelen geliştirmelerin nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler sağlamak için her büyük sürümle birlikte güncellenir. What's New Örneklerini açmak için, Yardım > What's New > What's New Örnekleri'ne tıklayın. Online Yardım Sürüm Notları Kullanıcı arayüzüne ilişkin ayrıntılar, numuneler ve örnekler dahil, ürünlerimize ilişkin eksiksiz bilgiler içerir. Ürünlerimizdeki son değişiklikler hakkında bilgiler sağlar.

x

Yasal Uyarılar
© 1995-2010, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, bir Dassault Systèmes S.A. şirketi, 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 ABD. Tüm Hakları Saklıdır. Bu belgedeki bilgiler ve açıklanan yazılım, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve Dassault Systèmes SolidWorks Corporation'ın (DS SolidWorks) taahhütlerini oluşturmaz. Hiçbir materyal DS SolidWorks'ün açık yazılı izni alınmadan, elektronik veya mekanik olsun herhangi bir biçimde veya araçla, herhangi bir amaçla çoğaltılamaz veya iletilemez. Bu belgede açıklanan yazılım, bir lisans altında sağlanmaktadır ve yalnızca bu lisansın şartlarına uygun olarak kullanılabilir veya kopyalanabilir. DS SolidWorks tarafından yazılımı ve dokümantasyona ilişkin verilen tüm garantiler, SolidWorks Corporation Lisans ve Abonelik Hizmeti Anlaşması'nda belirtilmiştir ve işbu belgede veya içeriğinde belirtilen veya ima edilen hiçbir husus, bu garantilerde bir değişiklik veya tadilat olarak görülemez veya yorumlanamaz.

Patent Uyarıları
SolidWorks 3B mekanik CAD yazılımı A.B.D. Patentleri 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; ve yabancı patentler, (örn., EP 1,116,190 ve JP 3,517,643) tarafından korunur. eDrawings yazılımı A.B.D. Patenti 7,184,044; A.B.D. Patenti 7,502,027; ve Kanada Patenti 2,318,706 tarafından korunur. Beklemede A.B.D. patentleri ve yabancı patentler vardır.
® ®

SolidWorks Ürün ve Hizmetleri için Ticari Markalar ve Ürün Adları
SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, eDrawings, ve eDrawings logosu, DS SolidWorks'ün tescilli ticaret markaları ve FeatureManager ortak sahipli tescilli ticaret markasıdır. CircuitWorks, Feature Palette, FloXpress, PhotoWorks, TolAnalyst ve XchangeWorks, DS SolidWorks'ün ticari markalarıdır. FeatureWorks, Geometric Ltd.'nin bir tescilli ticari markasıdır. SolidWorks 2011, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, ve eDrawings Professional DS SolidWorks'ün ürün adlarıdır. Diğer marka ve ürün adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. TİCARİ BİLGİSAYAR YAZILIMI - ÖZEL ABD Hükümetince Kısıtlanan Haklar. Hükümet tarafından kullanım, kopyalama ya da ifşa, FAR 52.227-19 (Ticari Bilgisayar Yazılımı - Kısıtlanan Haklar), DFARS 227-7202 (Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu) ve lisans anlaşmasındaki kısıtlamalara tabidir. Yüklenici/İmalatçı: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 ABD

11

SolidWorks Standard, Premium, Professional, ve Education Ürünleri için Telif Hakkı Bildirimleri
Bu yazılımın bazı bölümleri © 1986-2010 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bazı bölümleri © 1986-2010 Siemens Industry Software Limited. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı © 1998-2010 Geometric Ltd.'ye aittir. Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı © 1996-2010 Microsoft Corporation'a aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bazı bölümleri PhysX™ by NVIDIA 2006-2010 içerir. Bu yazılımın bazı bölümleri © 2001 - 2010 Luxology, Inc.'a. Tüm Hakları Saklıdır, Beklemede Patentler Vardır. Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı © 2007 - 2010 DriveWorks Ltd.'ye aittir. Telif Hakkı 1984-2010 Adobe Systems Inc. ve lisans verenleri. Tüm hakları saklıdır. 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382 A.B.D. Patentlerinin koruması altındadır; Beklemede Patentler Vardır. Adobe, Adobe logosu, Acrobat, Adobe PDF logosu, Distiller ve Reader, Adobe Systems Inc.'ın A.B.D.'de ve başka ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Telif hakkına ilişkin daha fazla bilgi almak için, bkz. SolidWorks Yardım > SolidWorks Hakkında.

SolidWorks Simulation Ürünleri için Telif Hakkı Bildirimleri
Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı © 2008 Solversoft Corporation'a aittir. PCGLSS © 1992-2007 Computational Applications and System Integration, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Enterprise PDM Ürünü için Telif Hakkı Bildirimleri
Outside In® Görüntüleme Teknolojisi, © Telif Hakkı 1992-2010, Oracle © Telif Hakkı 1995-2010, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 1996-2010 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

eDrawings Ürünleri için Telif Hakkı Bildirimleri
Bu yazılımın bir kısmı © 2000-2010 Tech Soft 3D. Bu yazılımın bir kısmı © 1995-1998 Jean-loup Gailly ve Mark Adler Bu yazılımın bir kısmı © 1998-2001 3Dconnexion. Bu yazılımın bir kısmı © 1998-2010 Open Design Alliance. Tüm hakları saklıdır. Bu yazılımın bir kısmı © 1995-2009 Spatial Corporation. Bu yazılımın bir kısmı Independent JPEG Group'un çalışmalarına dayanmaktadır.

12

1 Kullanıcı Arayüzü
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • SolidWorks Arama PropertyManager Simgeleri Hata Raporlama

SolidWorks Arama
SolidWorks Arama'ya yeni arama modları eklenmiştir. Dosya ve model aramaya ek olarak, SolidWorks Yardımı, Bilgi Bankası veya tartışma forumlarını arayabilirsiniz. Menü Çubuğunda, SolidWorks Ara kutusunda metni yazın. , aranacak konumu seçin ve aranacak

Bkz. SolidWorks Yardımı: Arama.

PropertyManager Simgeleri
PropertyManager'larda ve iletişim kutularındaki etiket ve düğme simgeleri, araç çubuğu FeatureManager tasarım ağacı simgeleriyle daha büyük tutarlılık sağlamak için güncellenmiştir.

Hata Raporlama
SolidWorks Hata Raporu iletişim kutusu artık SolidWorks'ün yazılımın yanıt vermeyi durdurmasının nedenlerine ilişkin daha fazla bilgi toplamasını sağlamaktadır. İletişim kutusu aşağıdakileri yapmanızı sağlar: • SolidWorks'e bir hata raporu göndermek. • Uygulama yanıt vermeyi durdurduğu sırada yaptığınız işlemlerin kısa bir açıklamasını eklemek. • Bunun yeni bir sorun mu, yoksa önceki bir sorunun benzeri mi olduğunu belirtmek. Bu bilgiler SolidWorks Engineering'in stabilite eğilimlerini belirlemesine yardım eder.

13

Kullanıcı Arayüzü

• SolidWorks'e gönderilecek raporun içeriğini önizlemek. • SolidWorks veri gizliliği politikasını görüntülemek. Raporlar gizlidir ve bu politikaya tabidir. Her hata için SolidWorks'e rapor göndermek amacıyla, Performans geri bildirimini etkinleştir'i Araçlar > Seçenekler > Genel'de seçin.

14

2 SolidWorks Temelleri
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Uygulama Programlama Arayüzü Dokümantasyon

Uygulama Programlama Arayüzü
Başlıca güçlendirmeler arasında yeni arayüzler, yöntemler, özellikler ve yetki devri vardır. Artık şunları yapabilirsiniz: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .NET kontrollerini SolidWorks kullanıcı arayüzünde görüntülemek Paketle ve Gönder'e erişmek Eğri, spline ve yüzey parametre özellikleri içeren veri objelerini almak Teknik resimlerde çizgi stillerini yönetmek Klasörlerin içeriklerini FeatureManager tasarım ağacında almak CommandManager'da açılır gruplar oluşturmak Draft kalitesindeki teknik resim görünümlerini yüksek kaliteye dönüştürmek PhotoView 360 gibi bir ışın takibi işleme motoruna ve seçeneklerine erişmek Geçerli çizimin bir sınırlandırma kutusu olup olmadığın belirlemek Bir bükülmüş çizginin yönünü almak Bir düz çoğaltma teknik resim görünümünün sınırlandırma kutusu çizim görüntü verilerini almak Bir modelin etkin konfigürasyonunda özel görüntü görünümlerine malzeme eklemek ve silmek Parçaların ve montajların 3B PDF dosyalarını oluşturmak için Presentation Studio'ya erişmek Görev Panosu'na bir standart SolidWorks veya özel düğme eklemek Etkin PropertyManager sayfasının adını almak Bir model için özel ve stok işleme referansları almak Bir komutun mu, yoksa PropertyManager sayfasının mı etkin olduğunu öğrenmek Bir C# veya VB.NET makrosuna ve SolidWorks günlük dosyasına bir satır eklemek Bildirim yollamak: • Bir komut veya PropertyManager sayfası yürütülmeden veya açılmadan önce • Bir Malzeme Listesi veya genel tablo bir montaja, teknik resme veya parça belgesine eklendiğinde • Bir obje bir parçada, montajda veya teknik resim belgesinde seçildikten sonra • Aşağıdakiler için Design Checker'ı kullanmak: • Varolan SolidWorks belgelerinden, şablonlardan ve teknik resim standartlarından denetimler oluşturmak

15

SolidWorks Temelleri

• Varolan bir dosyaya göre denetlemek • Özet sonuçlar almak ve bunun raporunu Microsoft Word formatında kaydetmek Yardım > API Yardımı > SolidWorks API Yardımı > SolidWorks API'leri > Sürüm Notları'na tıklayın.

Dokümantasyon
Yeni Öğreticiler
SolidWorks 2011 aşağıdaki yeni öğreticileri içerir: Montaj Görselleştirme, Olay Tabanlı Hareket Etütleri, Fare Hareketleri ve SustainabilityXpress. Bu öğreticilere erişmek için: 1. Yardım > SolidWorks Öğreticileri'ne tıklayın. 2. Aşağıdakilerden birine tıklayın: • Tüm SolidWorks Öğreticileri (Set 1) • Tüm SolidWorks Öğreticileri (Set 2) 3. Listeden yeni bir öğretici seçin.

Toolbox Yönetimine Genel Bakış
SolidWorks Yardımı, yeni Toolbox yönetim bilgileri içermektedir. Bkz. SolidWorks Yardımı: Toolbox Yönetimine Genel Bakış.

16

3 3D ContentCentral
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • Defeature Tool Configuration Publisher Tedarikçiler İçin 3D ContentCentral

Defeature Tool
Use the SolidWorks Defeature tool to remove details from a part or assembly and save the results to a new file in which the details are replaced by dumb solids (that is, solids without feature definition or history). You can then share the new file without revealing all the design details of the model. For more information, see Defeature for Parts şu sayfada 95.

Configuration Publisher
Birden Çok Üst Öğe/Alt Öğe Kontrolü
Configuration Publisher, kontroller için veri üst öğelerini tanımlarken daha fazla esneklik sunar. Üst öğeleri açık olarak tanımlayabilirsiniz ve birden çok üst öğeye izin verilir. Üst üst öğeleri (yani üst öğe olarak belirtmiş olduğunuz kontrollerin üst öğeleri) artık otomatik olarak almayacaksınız. Bkz. Üst Öğe/Alt Öğe İlişkileri şu sayfada 37.

Model Testleri
3D ContentCentral'a karşıya yüklemeden önce modellerin sağlığını test edebilirsiniz. Olası konfigürasyonların bir örneği test edilir. Sonuçlar, test edilen konfigürasyonları listeleyen ve yeniden oluşturmanın başarılı olup olmadığını belirten bir günlük dosyasında raporlanır. Bkz. Model Testleri şu sayfada 37.

Tedarikçiler İçin 3D ContentCentral
Tedarikçi Hizmetleri, endüstriyel bileşen tedarikçileri için yeni self-servis yayımlama olanakları sunmaktadır.

Parça Numaraları
Tedarikçiler, konfigüre edilebilir bir model için parça numaraları oluşturmak amacıyla Configuration Publisher'ı kullanabilir ve kullanıcılar, modeli parça numarasıyla aramak için 3D ContentCentral'da arama yapabilirler. Bkz. Part Numbers şu sayfada 36.

17

3D ContentCentral

Model Sağlığı
Tedarikçiler, 3D ContentCentral'a karşıya yüklemeden önce, konfigüre edilebilir modelleri SolidWorks'te Model Sağlığı için test edebilirler. Bkz. Model Testleri şu sayfada 37.

Defeature Aracı
Tedarikçiler, indirme öncesinde konfigüre edilebilir modellerden ayrıntıları kaldırmak için SolidWorks'te tanımladıkları kuralları etkinleştirebilirler. Bkz. Defeature for Parts şu sayfada 95.

18

4 Yönetim
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • Dosyaları SolidWorks 2011'a Dönüştürme Kurulum Geliştirmeleri SolidWorks Rx

Dosyaları SolidWorks 2011'a Dönüştürme
Bir SolidWorks belgesini, önceki bir sürümden açmak biraz daha uzun sürebilir. Bir dosyayı açtıktan ve kaydettikten sonra, sonraki açma süresi normale döner. SolidWorks Görev Zamanlayıcı'yı (SolidWorks Professional), birden çok dosyayı önceki bir sürümden SolidWorks 2011 formatına dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Windows Başlat > Programlar > SolidWorks 2011 > SolidWorks Araçları > SolidWorks Görev Zamanlayıcı'yı tıklayın. Görev Zamanlayıcı'da: • Dosyaları Dönüştür'e tıklayın ve dönüştürülecek dosyaları veya klasörleri belirtin. • SolidWorks Workgroup PDM kasasındaki dosyalar için, Workgroup PDM Dosyalarını Dönüştür'ü kullanın. Bir SolidWorks Enterprise PDM kasasındaki dosyalar için, Enterprise PDM ile birlikte sunulan yardımcı aracı kullanın. Dosyaları SolidWorks 2011'e dönüştürdükten sonra, onları eski SolidWorks sürümlerinde açamazsınız.

Kurulum Geliştirmeleri
SolidWorks Kurulum Yöneticisi ve kurulum işleminde önemli geliştirmeler yapılmıştır.

Lisans Etkinleştirme
SolidWorks Lisans Etkinleştirme geliştirilmiştir. • Birden çok seri numarası için lisansları tek bir adımda etkinleştirebilir ve aktarabilirsiniz. • Bir lisansı bir bilgisayardan SolidWorks o bilgisayarda artık yüklü olmasa bile aktarabilirsiniz. Lisansı aktarmak için SolidWorks müşteri portalından SolidWorks Etkinleştirme Sihirbazı'nı indirebilir ve çalıştırabilirsiniz.

SolidNetWork License Manager
SolidNetWork License Manager geliştirilmiştir. • Ödünç alınan lisanslar ekranı geliştirilmiştir.

19

Yönetim

• Ödünç alınabilecek ürün lisansları listesi, artık yalnızca satın alınan ve SolidNetWork License Manager'da kullanılabilenleri göstermektedir. • Bir SolidWorks paket lisansını ödünç almak, artık ön şart olan SolidWorks Standard lisansını otomatik olarak ödünç almaktadır. • SolidNetWork License Manager'ı önceki sürümü kaldırmak ve sonra yeni sürümü kurmak yerine, SolidWorks Kurulum Yöneticisi'ni kullanarak yeni bir sürüme güncelleyebilirsiniz.

Kurulum Yöneticisi
SolidWorks Kurulum Yöneticisi geliştirilmiştir. • Tüm resimlerdeki tüm dilleri eklemek yerine, bir yönetim resmine hangi dillerin ekleneceğini belirtebilirsiniz. Kurulum sırasında belirtmeseniz bile, İngilizce her zaman yüklenir. • Workgroup PDM ve SolidNetWork License Manager kurulumları, SolidWorks Kurulum Yöneticisi iş akışına daha çok entegre edilmiştir. • 32-bit ve 64-bit yönetim resimlerini, hem 32-bit, hem de 64-bit işletim sistemlerinde oluşturabilirsiniz. Örneğin, aşağıdakileri yapabilirsiniz: • Bir 64-bit işletim sisteminde bir 32-bit resim oluşturmak • Bir 32-bit işletim sisteminde bir 64-bit resim oluşturmak • 32-bit ve 64-bit resimleri aynı işletim sisteminde oluşturmak

Yönetim Resmi Seçenek Düzenleyicisi
SolidWorks Yönetim Resmi Seçenek Düzenleyicisi için arayüz ve iş akışı güçlendirilmiştir. • Seçenek Düzenleyicisi, SolidWorks Installation Manager yönetim resmini oluşturduktan sonra otomatik olarak açılmaktadır. • Hem 32-bit, hem 64-bit yönetim resimlerini, ister 32-bit, ister 64-bit işletim sisteminde Seçenek Düzenleyicisini kullanarak yönetebilirsiniz. • SolidWorks Yönetim Resmi Seçenek Düzenleyicisi'ni kullanarak tüm yönetim resmi konfigürasyon adımlarını gerçekleştirebilirsiniz (bu adımlardan bazıları daha önce SolidWorks Installation Manager'de gerçekleştiriliyordu). • SolidWorks Yönetim Resmi Seçenek Düzenleyicis'nde, bir veya daha çok makine veya grup için otomatik güncellemenin etkin olup olmayacağını belirtebilirsiniz. Ayrıca belirli makineler veya makine grupları için güncellemenin ne zaman yapılacağını belirtebilirsiniz. Böylece otomatik güncelleştirmeleri yönetebilirsiniz (örneğin, tüm güncelleştirmeler eşzamanlı olarak yapıldığı için belirli bir sunucunun aşırı yüklenmesini önleyebilirsiniz).

Background Downloader
Kurulum dosyalarını arka planda indirmek için SolidWorks Background Downloader'ı kullanabilirsiniz. İndirme tamamlandığında ve dosyalar kuruluma hazır olduğunda uyarılırsınız. Hemen kurmayı, kurulumu ertelemeyi ve indirmeyi silmeyi seçebilirsiniz.

SolidWorks Rx
Tanılamalar
Tanılamalar sekmesindeki geliştirilmiş sayfa tasarımı ve içeriği, grafik sürücüsünü http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html adresinden bulup indirmenize yardım eder.

20

Yönetim

Makinenizdeki farklı sistem ve grafik kartı bileşimleri için Tanılamalar sekmesinde gösterilen durum: Makine Sistem Grafik Kartı Sertifikalı Yalnızca önceki SolidWorks sürümleri için sertifikalanmıştır Grafik kartıyla ilişkili bilgiler Durum Gösterilen Alanlar Sistem ve grafik kartıyla ilişkili tüm alanlar

Sistem Grafik Kartı

Sertifikalı değil Yalnızca önceki SolidWorks sürümleri için sertifikalanmıştır

Sistem

Sertifikalı

Sistem ve grafik kartıyla ilişkili tüm alanlar

Grafik Kartı Tarihi geçmiş Sistem ve grafik kartıyla ilişkili tüm alanlar

Sistem Grafik Kartı

Sertifikalı Geçerli

İnternet bağlantınız yoksa, durumda bir hata simgesi

görüntülenir.

Kullanılabilirlik ve İş Akışı Geliştirmeleri
Problem Yakalama sekmesi, sorunu açıklamanıza, video kaydetmenize ve SolidWorks dosyalarını paketlemenize yardım eder. 1. Problem Yakalama sekmesinde, Problemi Tanımla'ya tıklayın. 2. Problem Yakalama Ayrıntıları iletişim kutusunda, problemi tanımlayın ve Tamam'a tıklayın. Bu iletişim kutusu, kullanılabilirliği geliştirmek için kısaltılmıştır. 3. Video Kaydet'e tıklayın. Yeni bir SolidWorks oturumu başlar. Bu düğme, Sorunu yeniden oluştur iletişim kutusunun yerini almaktadır. 4. Problem Yakalama iletişim kutusunda, Kaydı Başlat'a tıklayın. Yüzen iletişim kutusu SolidWorks oturumunuzun üzerinde kalır. 5. Sorunu kaydedin ve Kaydı Bitir'e tıklayın. 6. SolidWorks oturumunu kapatmanız istendiğinde, Tamam'a tıklayın. 7. Parça, teknik resim veya montaj dosyaları eklemek için Dosya Ekle'ye tıklayın, ardından Dosyaları Şimdi Paketle'ye tıklayın.

21

Yönetim

Bir zip klasörü oluşturulur. Klasörü yeniden adlandırın, sabit diskinize kaydedin ve Teknik Destek ekibine gönderin.

Donanım Kıyaslamaları
Eklentiler sekmesinde artık, SolidWorks ve bilgisayarla ilişkili kıyaslamalar çalıştırmaya ilişkin ayrıntıları bulabileceğiniz www.solidworks.com/benchmarks bağlantısını içermektedir. Sisteminizin SolidWorks'ü etkin bir şekilde çalıştırmaya uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz. SolidWorks performans kıyaslamasını çalıştırmak için, Eklentiler sekmesinde SolidWorks Performans Kıyaslamasını Başlat'a tıklayın.

Grafik Kartı Sağlık Denetçisi
Grafik Kardı Sürücüleri sayfasındaki güçlendirmeler doğru grafik sürücüsünü bulmanıza yardım eder. Bkz. http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html . Geliştirmeler: • Sisteminizin ve grafik kartınızın profilini çıkaran ve bu bilgileri doğru grafik kartını bulmanız için web sayfasında görüntüleyin tek tıklamalı bir uygulama. Bu düğmeyi web sayfasında görüntüleyebilmek için makinenizde .NET 2.0 veya üstü yüklenmiş olmalıdır. • Okunabilirliği artıran renk kodlu anahtarlar bulunan güncellenmiş bir sonuçlar tablosu.

22

5 Montajlar
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • Montaj Unsurları Montaj Görselleştirme Montajlar İçin Defeature Denklemler Engelleme Algılaması Montaj İlişkileri Yeniden Oluşturma Raporu SpeedPak

Montaj Unsurları
Güçlendirmeler arasında montajlara radyus, pah ve kaynak parçaları ekleme vardır.

Radyuslar ve Pahlar
Montajlarda, kaynak hazırlamak için yararlı olan radyuslar ve pahlar oluşturabilirsiniz. Diğer montaj unsurlarında olduğu gibi, bu unsurları etkiledikleri parçalara yayabilirsiniz.

Bir montajda pah eklemenin adım adım bir örneği için, bkz. Radyuslar ve Pahlar şu sayfada 160.

Kaynak Parçaları
Montajlara basitleştirilmiş kaynak parçaları ekleyebilirsiniz. Basitleştirilmiş kaynak parçaları, kaynak parçalarının hafif, basit bir temsilini sağlar.

23

Montajlar

Önceki SolidWorks sürümlerinde, kaynak parçalarını montajın bileşenleri olarak ekliyordunuz. Bu yöntem artık desteklenmemektedir. Ancak yine de varolan kaynak parçası bileşenlerini düzenleyebilirsiniz. Basitleştirilmiş kaynak parçaları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Kaynak Parçaları şu sayfada 159. Bir montaja bir kaynak parçası eklemenin adım adım bir örneği için, bkz. Kaynak Parçaları şu sayfada 159.

Montaj Görselleştirme
Güçlendirmeler, karmaşık sıralama senaryolarını destekler ve ek görüntüleme ve kaydetme seçenekleri sunar.

Sıralama ve Sütun Seçenekleri
Aşağıdakileri yaparak daha karmaşık sıralama senaryoları oluşturabilirsiniz: • Birden çok sütun eklemek • Sıralama hiyerarşisine birden çok parametre eklemek • Parametrelerin sıralandığı düzeni değiştirmek için sütun konumunu yeniden düzenlemek Bir sütun üstbilgisine sağ tıklayın ve aşağıdakileri seçin: • Sütun Ekle. Montaj Görselleştirme listesine bir sütun ekler. Ardından yeni sütunda hangi özelliğin listeleneceğini değiştirebilirsiniz. • Geçerliyi Sil. Sağ tıkladığınız sütunu siler. Minimum sütun sayısı üçtür. Dosya Adı ve Miktar sütunları silinemez. • Sıralama Hiyerarşisine Ekle. O sütundaki değerlere göre sıralama yapmanızı sağlar. Sütun başlığının altında bir sıralama aracı görünür. Bir sütunu sıralama hiyerarşisinden kaldırmak için, sütuna sağ tıklayın ve Sıralama Hiyerarşisinden Kaldır'a tıklayın. Birden çok sütunda sıralama aracı bulunduğunda, sıralama hiyerarşisi soldan sağadır. Sıralama hiyerarşisinde sola, sağa, yukarıya veya aşağıya taşımak için sütunun üstbilgisini sürükleyin. Sütun ayırıcıya çift tıklayarak, bir sütunun genişliğini sütun içeriğine uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kaydetme ve Görüntüleme Seçenekleri
Gelişmiş kaydetme ve görüntüleme yetenekleriyle aşağıdakileri yapabilirsiniz: • Montaj Görselleştirme listesini yalnızca üst seviyede, yalnızca parçalarda veya liste ayrı bir dosyaya kaydedildiğinde girintili formatta vermek. Bir sütun üstbilgisine sağ tıklayın

24

Montajlar

ve Farklı kaydet'e tıklayın. Ardından Farklı Kaydet iletişim kutusunda, Yalnızca süt seviye'yi, Yalnızca parçaları veya Girintili'yi seçin. • Montaj Görselleştirme görünümünü bir görüntü durumu olarak kaydedin. Sütun üstbilgilerinin sağındaki oka tıklayın ve Görüntü Durumu Ekle'ye tıklayın. • Eş değerleri bulunan bileşenlere aynı rengi uygulayın (örneğin, bileşenler Satıcı veya Durum gibi ayrık bir özelliğe göre sıralandığında). Bir renk kaydırıcıya sağ tıklayın ve Özdeşleri Grupla'ya tıklayın. Yazılım, her ayrık değer için ayrı bir renk uygulamak için gerektikçe kaydırıcı ekler. • Değer çubuklarının uzunluğunu, en yüksek değerli bileşenin değerinin bir yüzdesi veya tüm montajın değerinin bir yüzdesi olarak hesaplanacak şekilde ayarlayın. Sütun üstbilgilerinin sağındaki oka tıklayın, Değer Çubukları'na tıklayın ve ardından Bileşenle Sürülen veya Montajla Sürülen'e tıklayın.

Montajlar İçin Defeature

PropertyManager'da birden çok sayfa vardır.

Defeature - Adım 1: Bileşenler
Modelden kaldırılacak bileşenleri belirtebilirsiniz. Bu örnekte, bir yağ pompası montajından tüm iç bileşenleri ve unsurları ve bazı dış unsurları kaldırmak için Defeature'ı kullanacaksınız. Montaj deliklerini tutacaksınız. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\assemblies\oil_pump.sldasm'i açın.

2. Araçlar > Defeature'a tıklayın. Defeature PropertyManager Adım1: Bileşenler olarak açılır. Önce, montajın bir kesit görünümünü inceleyin. 3. PropertyManager'da, Kesit Görünümü altında, Düzlem1'e tıklayın.
25

Montajlar

İç ayrıntıları ve bileşenleri görebilirsiniz. Montajın farklı kesitlerini görüntülemek için Öteleme Mesafesi'ni değiştirin.

4. Kaldır altında, İç bileşenler'i seçin. İç bileşenler kaldırılır.

5. Kesit görünümünü temizlemek için Düzlem1'e 6. İleri'ye tıklayın.

tıklayın.

Defeature - Adım 2: Hareket
Bir montajda harekete izin vermek istiyorsanız, bileşen gruplarından detay kaldırabilir ve gruplar arasında harekete izin verebilirsiniz. Bu örnek için, bu adımı atlayın. İleri'ye tıklayın.

Defeature - Adım 3: Tutmak İçin
Aksi durumda Defeature aracıyla kaldırılabilecek, montaj delikleri gibi tutmak istediğiniz unsurları belirtebilirsiniz. 1. Tutulacak Unsurlar için: a) Grafik alanında, kapaktaki üç montaj deliğini seçin.

26

Montajlar

b) Montajı döndürün ve muhafazadaki üç montaj deliğini seçin.

2. İleri'ye tıklayın. Ekran bölünür ve modelin bir önizlemesi görünür. Muhafazadaki unsurlar montajı yakınlaştırmak için kaldırılır. Seçtiğiniz montaj delikleri tutulur. Montajı döndürdüğünüzde, önizleme de döner.

Montaj

Önizleme

Defeature - Adım 4: Kaldırmak İçin
Otomatik olarak kaldırılmamış olan unsurların kaldırılmasını belirtebilirsiniz. 1. Açılır FeatureManager tasarım ağacında, Kapak'ı genişletin ve Feder Kesme'ye seçin. PropertyManager'da, Feder Kesme ve bağımlı unsurları Kaldırılacak Öğeler'de görünür. Grafik alanında, kesim unsuru vurgulanır.

27

Montajlar

2. İleri'ye tıklayın. Önizleme, kesim unsurunun kaldırıldığını gösterir.

Defeaturing Tamamlandı
Daha az ayrıntılı modeli ayrı bir parça dosyasında kaydedebilir veya 3D ContentCentral'da yayımlayabilirsiniz. PropertyManager'da seçtiğiniz ayarlar, orijinal modelde kaydedilir. 1. Sonuçlar altında, Defeatured modeli ayrı bir dosya olarak kaydet'i seçin. 2. simgesine tıklayın. 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda: a) Dosya adı açın, yağ pompası - detaylar kaldırıldı yazın. b) Farklı kaydet tipi için, Parça(*.sldprt) seçin. c) Kaydet'e tıklayın. Montaj bir parça olarak kaydedilir. Parça yalnızca tek bir unsur vardır, Alınan1 ve orijinal montaj bir referansı yoktur. ,

28

Montajlar

Montajda, Defeature görünür.

FeatureManager tasarım ağacının üstüne yakın bir yerde

Defeature'a sağ tıklayabilir, Unsuru Düzenle'ye tıklayabilir, ayarları değiştirebilir ve montajın farklı detaylar kaldırılmış olarak başka bir sürümünü kaydedebilirsiniz. 4. Parça penceresinde, Kesit Görünümü'ne (Heads-Up araç çubuğu) veya Görünüm > Görüntü > Kesit Görünümü'ne tıklayın. Parçanın iç detayı yoktur.

Denklemler
Denklem işlevi güçlendirilmiştir. • Denklemleri, montaj bileşenlerinin bastırılma durumunu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. • Denklemleri ve global değişkenleri modeller arasında paylaşabilirsiniz. • Global değişkenleri konfigüre edebilirsiniz. Bkz. Equations şu sayfada 95.

Engelleme Algılaması
Engelleme Algılaması güçlendirilmiştir.

Gizli Gövdeleri Yoksay
Gizli gövdelerle engellemeleri yoksayabilirsiniz. Örneğin, çok gövdeli bir parçada, inşaat amacıyla bir gövde oluşturduğunuz ve sonra bunu gizlediğinizi varsayalım. Bir montajda, gizli gövde ve diğer bileşenler arasında engellemeleri göstermemeyi seçebilirsiniz. Engelleme Algılaması'na (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > Engelleme Algılaması'a tıklayın. PropertyManager'da, Seçenekler altında, Gizli gövdeleri yoksay'ı seçin.

29

Montajlar

Kalite ve Performans
Engelleme Algılaması'nın kalitesi ve performansı geliştirilmiştir. Bu değişiklikler nedeniyle, yazılım daha önce kaçırılmış olan engellemeleri bulabilir ve bu nedenle raporlanmış engellemelerin sayısında değişiklik olabilir.

Montaj İlişkileri
Montaj İlişkisi Objelerini Değiştir
Montaj İlişkisi Objelerini Değiştir güçlendirilmiştir. • Eksik Objeler açılır araç çubuğu artık, yalnızca montaj ilişkisi objeleri içeren bir bileşeni değiştirdiğinizde değil, herhangi bir montaj ilişkisi objesini değiştirdiğinizde de kullanılabilmektedir.

• Birden çok montaj ilişkisi objesini değiştirirken, montaj ilişkilerini çözümlemeyi erteleyebilirsiniz. Bir değiştirme objesini her seçişinizde tek tek çözümlemek yerine, tüm montaj ilişkilerinin PropertyManager'dan çıktığınızda birlikte çözümlenmesi için Güncellemeyi ertele'yi seçin. Bir montaj ilişkisi, bir bileşen veya bir Monta İlişkileri klasörü seçin ve Montaj İlişkisi Objelerini Değiştir'i (Montaj araç çubuğu) seçin.

Hareketli Montaj İlişkileri
Daha doğru hareket simülasyonlarını desteklemek için, belirli montaj ilişkileri artık montaj orijinine göreceli olarak değil, diğer bileşenlere göreceli olarak çözümlenmektedir. Dişli montaj ilişkileri, rak ve pinyon montaj ilişkileri ve vida montaj ilişkileri için referans bileşenler otomatik olarak saptanır. Doğrusal/doğrusal bağlayıcı monta ilişkileri için, uygun referans bileşenlerini Montaj İlişkisi PropertyManager'da belirtirsiniz. Referans bileşen bilgileri, SolidWorks Hareket simülasyonlarında kullanılır.

Yeniden Oluşturma Raporu
AssemblyXpert artık tüm montaj için yeniden oluşturma süresinin bir raporunu sunmaktadır. Raporu oluşturmadan önce, montajı SolidWorks'ün geçerli oturumu sırasında yeniden oluşturmanız gerekir. 1. AssemblyXpert'e (Montaj araç çubuğu) veya Araçlar > AssemblyXpert'e tıklayın. 2. AssemblyXpert iletişim kutusunda, yeniden oluşturma raporuna ilişkin salt bilgi satırında, Bu Parçaları Göster'e tıklayın.

30

Montajlar

SpeedPak
Yeni komutlar, SpeedPak ve alt montajların üst öğe konfigürasyonları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Tüm Alt Montajları SpeedPak'e Geçirme
Aşağıdakilerden birini yapın: • Bir montajı açarken, Aç'a tıklayın (Standart araç çubuğu) veya Dosya > Aç'a tıklayın. Aç iletişim kutusunda, SpeedPak'i Kullan'ı seçin. • Zaten açık olan bir montajda, FeatureManager tasarım ağacında, üst seviye montaja sağ tıklayın ve SpeedPak'i Kullan'a tıklayın. Bir alt montajın etkin konfigürasyonunda bir SpeedPak konfigürasyonu varsa, SpeedPak konfigürasyonu kullanılır.

Seçilen Alt Montajları SpeedPak'e Geçirme
FeatureManager tasarım ağacında, bir veya daha çok alt montaja sağ tıklayın ve SpeedPak'i Kullan'a tıklayın. Seçilen alt montajın etkin konfigürasyonunda bir SpeedPak konfigürasyonu varsa, SpeedPak konfigürasyonu kullanılır.

SpeedPak'ten Üst Öğe Konfigürasyonlara Geçme
FeatureManager tasarım ağacında, üst seviye montaja veya bir veya daha çok seçili alt montaja sağ tıklayın ve SpeedPak'i Üst Öğeye Ayarla'ya tıklayın. Alt montajlar SpeedPak konfigürasyonundan SpeedPak'in üst öğe konfigürasyonuna geçer.

31

6 CircuitWorks
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • Bileşen Oryantasyonu İçin Kullanıcı Tanımlı Koordinatlar Arayüz Geliştirmeleri İş Akışı Geliştirmeleri Kartları Karşılaştırma PADS PowerPCB Formatına Ver

Bileşen Oryantasyonu İçin Kullanıcı Tanımlı Koordinatlar
SolidWorks orijiniyle modellenmemiş bir bileşene SolidWorks kullanıcı tanımlı bir koordinat sistemi ekleyebilirsiniz. Bu tür bileşenleri, bir üreticinin web sitesinden veya başka CAD sistemlerinden edinebilirsiniz. CircuitWorks, montaj CircuitWorks'e verdiğinizde kullanıcı tanımlı koordinat sistemini, ECAD orijini olarak atar. Bileşenleri, bir kullanıcı tanımlı koordinat sistemi olmadan bir CircuitWorks montajına eklerseniz, CircuitWorks, SolidWorks orijinini ECAD orijini olarak atar. Bileşeni CircuitWorks Kitaplığı'na eklemeden önce, kullanıcı tanımlı koordinat sistemini CWX olarak adlandırırsanız, CircuitWorks kullanıcı tanımlı koordinat sistemini ECAD orijini olarak atar ve bunları bir baskı devre kartı montajına eklediğinizde bileşenleri doğru şekilde konumlandırır. CircuitWorks, bir kullanıcı tanımlı koordinat sisteminin pozitif Z yönünü, bir baskı devre kartı montajına dik olarak yorumlar. XY düzlemi, kartın yüzeyini temsil eder ve X ve Y yönleri, bileşenin montaja ekleneceği açıyı kontrol eder. ECAD orijinini temsil eden kullanıcı tanımlı koordinat sistemine CWX haricinde bir ad atamak için, CircuitWorks > CircuitWorks Seçenekleri'ne tıklayın, SolidWorks Verme'yi seçin ve Alma ve verme bileşenlerini bu koordinat sistemine göre göster seçeneğini değiştirin.

32

CircuitWorks

Örnek: Koordinatlar Tanımlanarak ve Tanımlanmadan LED Oryantasyonu
Dışarıda üretilmiş bir LED'in koordinatları, Z yönünü LED'in tabanına paralel ayarlar.

LED'i CircuitWorks Kitaplığı'na CWX adlı bir koordinat sistemi tanımlamadan ekliyorsunuz. LED bileşenlerini, kart montajına CircuitWorks'te oluşturduktan sonra eklediğinizde, LED'ler yatay olarak yönlendirilir.

Bileşeni CircuitWorks Kitaplığı'na eklemeden önce, LED bileşenine SolidWorks'te CWX adlı bir koordinat sistemi ekleyin.

33

CircuitWorks

LED'ler, kart montajına eklediğinizde uygun olarak yönlendirilir.

Arayüz Geliştirmeleri
CircuitWorks kitaplığı güçlendirilmiştir. Menülerde, seçeneklerde ve kitaplıkta görüntüsünde yapılan geliştirmeler: • Kitaplık verilerini verme ve alma komutları, Araçlar menüsünde daha mantıksal olarak gruplanmıştır. • Klasörden Parça Ekle işlevi, Birden Fazla Bileşen Ekle olarak yeniden adlandırılmış ve Dosyalar menüsüne taşınmıştır. Birden Fazla Bileşen Ekle sihirbazı, SolidWorks modellerini CircuitWorks kitaplığına eklemeye yardım etmektedir. • Bileşen kitaplığı verisini açılınca hatalar için ara, eksik SolidWorks bileşenlerini bileşen ağacında vurgulamaktadır (önceki sürümlerde olduğu gibi bunları sadece kaldırmak yerine). Ardından bunları kaldırabilir veya onarabilirsiniz. • SolidWorks Workgroup PDM veya SolidWorks Enterprise PDM ile yönetilen bileşenler şu simgeyle gösterilmektedir: .

İş Akışı Geliştirmeleri
Yeni seçenekler, CircuitWorks iş akışını iyileştirmektedir. • Artık kitaplık verilerini, yedekleme veya veri taşıma için bir veritabanına kaydedebilirsiniz. • CircuitWorks, daha sonra aynı bileşenle farklı bir yükseklikle karşılaşması halinde, kitaplıkta sıfır yükseklikte bileşenlerin üzerine yazma olanağı sunar. Bu işlemi otomatik olarak uygulamak için, Kitaplıktaki 2B modelleri, 3B modelle değiştir seçeneğini ayarlayabilirsiniz. • SolidWorks'ten verilen bileşenleri kitaplığa ekle seçeneğini ayarladığınızda, CircuitWorks bir SolidWorks montajını CircuitWorks'e verirken, karşılaştığı yeni bileşenler için kitaplığa kayıt ekler.

Kartları Karşılaştırma
Kartlar arasındaki farkları (örneğin şekillerini) saptamak için Karşılaştır komutunu kullanabilirsiniz. Önceki sürümlerde, yalnızca karttaki bileşenler karşılaştırılıyordu.

34

CircuitWorks

Farklılıklar saptandığında, kartı veya SolidWorks montajındaki seçili bileşenleri değiştirmeyi seçebilirsiniz. İki kartı CircuitWorks'de açın ve Araçlar > Karşılaştır'a tıklayın.

PADS PowerPCB Formatına Ver
Circuitworks verilerini, PADS PowerPCB 2007 (*.asc) formatına verebilirsiniz. > Farklı Kaydet'e tıklayın ve PowerPCB 2007 Dosyası (*asc) öğesini seçin.

35

7 Konfigürasyonlar
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Configuration Publisher Konfigürasyonları Değiştir Parametreler SpeedPak

Configuration Publisher
3D ContentCentral
The Configuration Publisher has new capabilities for 3D ContentCentral suppliers. Part Numbers A part number can be displayed with your model on 3D ContentCentral. Your customers can search for the model by part number. To include a part number with the model: 1. In the design table of the model, create a column with the header $PARTNUMBER. 2. Under $PARTNUMBER: • For single-row design tables, use Microsoft Excel functions such as CONCATENATE to make the value of the cell reflect the model's part number based on values in other columns. • For multiple-row design tables, enter a part number for each configuration by typing or using Microsoft Excel functions. 3. In the Configuration Publisher, add controls, rules, and values. On the 3DCC Preview tab, Supplier part number displays the part number of the selected configuration. As you change selections, the part number updates to reflect the current selections. 4. Click Upload to 3D ContentCentral and click Yes to save the model. The software generates a list of part numbers and stores it within the model in a format that is accessible to the 3D ContentCentral software. • For single-configuration models, a part number is generated for each possible configuration, based on the rules and values you defined in the Configuration Publisher. • For multiple-configuration models, the list contains the part numbers you entered for each configuration in the design table. On 3D ContentCentral:

36

Konfigürasyonlar

• On the Configure & Download page, the part number appears at the bottom of the Configure area and updates as you change selections. • You can search for the model by part number or partial part number.

Model Testleri 3D ContentCentral'a karşıya yüklemeden önce modellerin sağlığını test edebilirsiniz. Olası konfigürasyonların bir örneği test edilir. Sonuçlar, test edilen konfigürasyonları listeleyen ve yeniden oluşturmanın başarılı olup olmadığını belirten bir günlük dosyasında raporlanır. Bir modeli karşıya yüklemeden önce test etmek için: 1. Configuration Publisher'da, 3DCC Önizleme sekmesinde, Test'e tıklayın. 2. Konfigürasyon Test Edici iletişim kutusunda, örnek boyutunu ve günlük dosyasını kaydedileceği yeri belirtin ve Teste Başla'ya tıklayın. İletişim kutusu, başarılı olan örneklerin yüzdesini bildirir. Daha fazla ayrıntı için günlük dosyasını görüntüleyebilirsiniz.

Üst Öğe/Alt Öğe İlişkileri
Configuration Publisher, kontroller için veri üst öğelerini tanımlarken daha fazla esneklik sunar. Üst öğeleri açık olarak tanımlayabilirsiniz ve birden çok üst öğeye izin verilir. Üst üst öğeleri (yani üst öğe olarak belirtmiş olduğunuz kontrollerin üst öğeleri) artık otomatik olarak almayacaksınız. En az iki kontrolün zaten tanımlanmış olması gerekir. Ardından üçüncü veya sonraki kontrollere birden çok veri üst öğesi ekleyebilirsiniz. Configuration Publisher'da, Veri altında, tek bir Üst Öğe alanı başlangıçta görünür. Başka alanlar eklemek için, Üst Öğe Ekle'ye tıklayın.

Konfigürasyonları Değiştir
Konfigürasyonları Değiştir iletişim kutusu güçlendirilmiştir. • Tüm Parametreler seçeneği, tablo görünümü açılır listesinden ayrı bir düğmeye taşınmıştır. • Bağlantılı ölçümlendirmeler, tek tek unsurların sütunlarında görünmek yerine, Bağlantılı Ölçümlendirmeler etiketli bir sütunda gruplanmıştır. Her bağlantılı ölçümlendirme, birkaç unsurda kullanılmış olsa bile listede yalnızca bir kez görünür. Bir öğeye sağ tıklayın ve Ölçümlendirmeyi konfigüre et, Unsuru konfigüre et, Bileşeni konfigüre et veya Malzemeyi Konfigüre Et'i seçin.

Parametreler
Parametreleri aşağıdaki alanlarda konfigüre edebilirsiniz. • Ölçek unsurları (Bkz. Ölçek şu sayfada 103.) • Global değişkenler (Bkz. Global Variables şu sayfada 100.) • Kozmetik diş açmalar (Bkz. Kozmetik Diş Açmalar şu sayfada 53.)

37

Konfigürasyonlar

SpeedPak
Yeni komutlar, SpeedPak ve alt montajların üst öğe konfigürasyonları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. SpeedPak şu sayfada 31.

38

8 Design Checker
SolidWorks Design Checker, SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • SolidWorks Dosyalarından Design Checker Standartları Dosya Konumu Denetimi Ölçümlendirme Duyarlılığı Denetimi Unsur Konum Denetimi Standart Şablon Denetimi Design Checker Raporu Görev Zamanlayıcı İçin Özet Rapor Enterprise PDM'de Design Checker Görevi

SolidWorks Dosyalarından Design Checker Standartları
Design Checker artık *.dwg dosya formatına ek olarak, aşağıdaki dosya formatlarından standart dosyalarının (*.swstd) oluşturulmasını desteklemektedir: • • • • • Parça (*.sldprt, *.prt) Montaj (*.asm, *.sldasm) Teknik resim (*.drw, *.slddrw) Şablon (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot) Draft Standardı (*.sldstd)

Araçlar > Design Checker > Varolan Dosyaya Göre Denetle'ye tıklayarak, standart dosyası oluşturmak için bir dosya belirtin. Program, yaptığınız seçime göre standart dosyasını oluşturur, etkin belgeyi doğrular ve sonuçları Görev Panosu'nda görüntüler.

Dosya Konumu Denetimi
Belge şablonlarınızın doğru dosya yolunda konumlandığını doğrulamak için Dosya Konumu denetimini kullanabilirsiniz. Geçerli belge, Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Dosya Konumları'daki ayara göre denetlenir. Denetimleri Oluştur'a eklemek için Belge Denetimleri tıklayın. Denetim, otomatik düzeltme için üç yeni seçeneği de içerir: • Kayıp yolları ekle. Otomatik düzeltme sırasında Design Checker, tercih edilen değerler listesindeki dosya yollarını, sistem düzeyinde gerçek değerler listesine ekler. • Ekstra yolları çıkart. Otomatik düzeltme sırasında Design Checker, tercih edilen değerler listesinde bulunmayan dosya yollarını, sistem düzeyinde gerçek değerler listesinden çıkarır.
39

altındaki Dosya Konumu'na

Design Checker

• Sıralama için denetle. Design Checker, gerçek ve tercih edilen listelerdeki dosya yolu sıralamasını denetler.

Ölçümlendirme Duyarlılığı Denetimi
Ölçümlendirme Duyarlılığı denetimi, artık ölçümlendirmeler, açılar ve toleranslar için beklenen duyarlılığı da içermektedir. Ondalık nokta sonrasındaki basamak sayısını seçerek veya değeri ayarlayarak duyarlılık düzeyini ayarlarsınız. Geçerli belge, Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler'deki ayara göre denetlenir. Denetim, otomatik düzeltme için iki yeni seçeneği de içerir: • Belgedeki tüm uzunluk ölçümlendirmelerini ve tolerans doğruluklarını değiştir • Belgedeki tüm açı ölçümlendirmelerini ve tolerans doğruluklarını değiştir Denetimleri Oluştur'a eklemek için Ölçümlendirme Denetimleri Ölçümlendirme Duyarlılığı'na tıklayın. altındaki

Unsur Konum Denetimi
Unsur Konum denetimi, etkin belgede radyus veya pah kenarlarına referanslarla konumlandırılmış hiçbir 2B veya 3B çizim bulunmadığını doğrular. Denetimleri Oluştur'a eklemek için Unsur Denetimleri tıklayın. altındaki Unsur Konumu'na

Standart Şablon Denetimi
Çalışma Sayfası Formatı denetimi, Standart Şablon denetimi olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu denetim, teknik resmin çalışma sayfası boyut özelliklerini ve görünümlerin yerleşimi için kullanılan yansıtma tipini doğrular. Denetimleri Oluştur'a eklemek için, Teknik Resim Belgesi Denetimleri Standart Şablon'a tıklayın. altındaki

Design Checker Raporu
Design Checker raporu daha iyi okunurluk için artık formatlanmıştır. Ayrıca raporu bir Microsoft Word belgesi olarak kaydedebilirsiniz. Rapor, bir Design Checker görevi, SolidWorks Görev Zamanlayıcı veya SolidWorks Enterprise PDM'den yürütüldüğünde, otomatik olarak düzeltilmiş objelere ilişkin bilgileri de içermektedir. Yeni format, başarısızlık durumlarını kritiklik düzeyine göre özetler ve otomatik olarak düzeltilen parametreleri baş harfleri ve doğrulanmış değerleriyle listeler.

Görev Zamanlayıcı İçin Özet Rapor
Design Checker, SolidWorks Görev Zamanlayıcı yoluyla birden çok dosya üzerinde çalıştığında bir özet rapor oluşturur. Özet rapora, Design Checker görevinde Durum altında erişebilirsiniz. Bir dosya için ayrıntılı Design Checker raporunu görüntülemek amacıyla, Görev Zamanlayıcı özet raporunda, rapor dosyası yolunu seçin.
40

Design Checker

Enterprise PDM'de Design Checker Görevi
Yeni Design Checker görevini, Enterprise PDM Yönetim Aracı içerisinden, kasada seçili SolidWorks belgelerini Design Checker'da oluşturulan standart dosyalarını (.swstd) kullanarak doğrulayabilirsiniz. Bkz. Design Checker Doğrulaması şu sayfada 72.

41

9 DFMXpress
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Enjeksiyon Kalıplama Bir Enjeksiyon Kalıplama Denetimi Çalıştırma

Enjeksiyon Kalıplama
DFMXpress, enjeksiyon kalıplı parçaları desteklemektedir. DFMXpress'in üretilebilirliği doğrulamakta kullandığı Minimum duvar kalınlığı ve Maksimum duvar kalınlığı parametrelerini ayarlarsınız.

Bir Enjeksiyon Kalıplama Denetimi Çalıştırma
1. 2. 3. 4. Bir parça açıkken, Araçlar > DFMXpress'e tıklayın. Ayarlar'a tıklayın. Üretim Süreci altında, Enjeksiyon Kalıplama'yı seçin. Kural Parametreleri altında, Minimum duvar kalınlığı ve Maksimum duvar kalınlığı'nı ayarlayın. 5. Çalıştı'a tıklayın. Üretim Süreci: Enjeksiyon Kalıplama raporu, başarılı ve başarısız olan kuralların bir listesini görüntüler.

42

10 Teknik Resimler ve Detaylandırma
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • • • • • • • • • Ölçümlendirme Paleti İçin Hizalama Seçenekleri Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir Sac Levha İçin Sınırlandırma Kutusu Teknik Resimlerde Kesim Listesi Özellikleri Montaj Teknik Resimlerinde Merkez İşaretleri Kozmetik Diş Açmalar Ortogonal Görünümlerde Ekran Ölçeği Teknik Resim Çalışma Sayfası Formatı Pahlar İçin Çift Ölçümlendirmeler Teknik Resim Görünümünde Gizli Gövdeler Delik Tabloları Tablolarda Hücreleri Birleştirme ve Ayırma Notlar Ölçümlendirme Birimlerini Göster Montaj Teknik Resimlerinde Model Renklerini Göster GB Draft Standardı ANSI Draft Standardı

Ölçümlendirme Paleti İçin Hizalama Seçenekleri
Birden çok ölçümlendirme seçtiğinizde, ölçümlendirme paletinde hizalama araçları kullanılabilir olur. Ölçümlendirme paletini görüntülemek için, ölçümlendirmeleri seçin ve işaretçiyi Ölçümlendirme Paleti düğmesinin üzerinde dolaştırın.

43

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Ölçümlendirme paletinde aşağıdaki hizalandırma araçları bulunur. Bu araçlar, Hizalama araç çubuğunda da bulunur.

Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir Seçili ölçümlendirmeleri otomatik olarak yerleştirir. Bkz. Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir şu sayfada 49.

44

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Doğrusal/Radyal Olarak Eşit Aralıklarla Yerleştir Tüm ölçümlendirmeleri, seçili boyutlardan parçaya en yakın olandan en uzak olanına doğru doğrusal veya radyal olarak eşit aralıklarla yerleştirir. Doğrusal

Önce Radyal

Sonra

Önce

Sonra

45

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Eşdoğrusal Olarak Hizala Ölçümlendirmeleri yatay, dikey veya radyal olarak hizalar.

Önce

Sonra

Kademeli Hizala Doğrusal ölçümlendirmeleri kademelendirir.

Önce

Sonra

46

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Ölçümlendirme Metnini Üste Yasla Doğrusal ölçümlendirme metnini üste yaslar.

Önce

Sonra

Ölçümlendirme Metnini Alta Yasla Doğrusal ölçümlendirme metnini alta yaslar.

Önce

Sonra

47

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Ölçümlendirme Metnini Sola Yasla Doğrusal ölçümlendirme metnini sola yaslar.

Önce

Sonra

Ölçümlendirme Metnini Sağa Yasla Doğrusal ölçümlendirme metnini sağa yaslar.

Önce

Sonra

Ölçümlendirme paletindeki tekeri kullanarak veya ölçümlendirmeleri elle sürükleyerek ölçümlendirmeler arasındaki aralığı ayarlayabilirsiniz.

48

Teknik Resimler ve Detaylandırma

• Teker yalnızca aralıklandırma seçenekler varsa ölçümlendirme paletinde görünür. • Ölçümlendirme Aralık Değeri, aralıklandırma için ölçek faktörüdür. Örneğin, 2 aralığı 2'nin faktörü olarak artırır, yani iki katına çıkarır.

Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir
Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir aracı, ölçümlendirmeleri hızla ve kolayca yerleştirir. Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir'i gibi yerleştirilir: • • • • • kullandığınızda, seçilen ölçümlendirmeler aşağıdaki

En küçükten en büyüğe doğru aralıklı Olanaklıysa, hizalı ve ortalanmış Belge Özellikleri - Ölçümlendirmeler'de tanımlanmış öteleme mesafeleriyle aralıklı Üst üste binmeyi önleyecek şekilde ayarlanmış Gerekirse, kademelendirilmiş

Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştirmeyi Kullanma
Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir'i kullanmak için: 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\drawings\Auto_arrange.SLDDRW'yi açın.

2. Tüm ölçümlendirmeleri kutuyla seçin. 3. Ölçümlendirme paletini görüntülemek için, işaretçiyi Ölçümlendirme Paleti düğmesinin üzerinde dolaştırın.

4. Ölçümlendirmeleri Oto Yerleştir'e tıklayın. 5. Ölçümlendirme paletinin uzağındaki grafik alanına tıklayın. Ölçümlendirmeler otomatik olarak yerleştirilir.

49

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Aralığı Ayarlama
Teknik resmin en üstündeki ölçümlendirmelerde yatay aralığı ayarlamak için: 1. Teknik resmin en üstündeki yatay ölçümlendirmeleri seçin ve ölçümlendirme paletini görüntüleyin.

2. Tekeri sağa ve sola çevirerek Ölçümlendirme Aralık Değeri'ni ayarlayın.

Sac Levha İçin Sınırlandırma Kutusu
Sac levha parçalar ve gövdeler için, tane yönlü veya tane yönsüz olarak, düz bir desene sığan bir sınırlandırma kutusu görüntüleyebilirsiniz.

50

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Sınırlandırma Kutusu Yok Sınırlandırma kutusunu görüntülemek için:

Sınırlandırma Kutusu

1. Bir teknik resim görünümüne sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. 2. Teknik Resim Görünümü Özellikleri iletişim kutusunda, Sınırlandırma kutusu görüntüle'yi seçin. Tane yönünü ayarlayın: 1. Parçada, Düz Desen unsurunu düzenleyin. 2. Tane Yönü'ne tıklayın. 3. Tane yönünü tanımlamak için bir kenar veya çizim çizgisi seçin.

4.

simgesine tıklayın.

51

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Teknik Resimlerde Kesim Listesi Özellikleri
Bir teknik resimde, bir sac levha parçanın düz desen görünümünü eklerken, kesim listesi özelliklerini bir detaylandırma olarak ekleyebilirsiniz. Kesim listesi özelliklerini eklemek için: 1. Grafik alanında, düz desen görünümüne sağ tıklayın ve Detaylandırmalar > Kesim Listesi Özellikleri'ne tıklayın. 2. Listeyi grafik alanına yerleştirmek için tıklayın.

Montaj Teknik Resimlerinde Merkez İşaretleri
Montaj teknik resimlerine merkez işaretlerini otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Montaj teknik resim görünümlerinde deliklere, radyuslara veya yuvalara merkez işaretlerini otomatik olarak yerleştirmek için: 1. Bir montaj teknik resim belgesinde Seçenekler'e (Standart araç çubuğu) veya Araçlar > Seçenekler'e tıklayın. 2. Belge Özellikleri sekmesinde, Detaylandırma'ya tıklayın. 3. Görünüm oluşturmada otomatik ekle altında aşağıdaki seçimleri yapın: • Merkez işaretleri - delikler - montaj • Merkez işaretleri - radyuslar - montaj • Merkez işaretleri - yuvalar - montaj

52

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Kozmetik Diş Açmalar
Kozmetik diş açmalar için bilgiler konfigüre edebilirsiniz. Kozmetik diş açma bilgileri düzenlenebilirdir ve bu nedenle, yalnızca Kozmetik Diş Açmalar PropertyManager'da Standart Yok'a ayarlandığında konfigüre edilebilir. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın: PropertyManager Diş Açma Bilgisi altında, Konfigürasyonlar'a tıklayın ve bilginin geçerli olduğu konfigürasyonları belirtin. Tasarım Tablosu Bir kozmetik diş açmanın bilgisini kontrol eden sütun üstbilgisi aşağıdaki sözdizimini kullanır: $THREAD_CALLOUT@kozmetik_dişaçma_unsuru_adı Örnek:

53

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Ortogonal Görünümlerde Ekran Ölçeği
Varsayılan teknik resim ölçeğinden farklıysa, bir ortogonal görünümün ölçeğini görüntüleyebilirsiniz. Daha önce, yalnızca teknik resimde bir detayın, kesitin veya yardımcı görünümün ölçeğini görüntüleyebiliyordunuz. Bir ortogonal görünümün ölçeğini görüntülemek için: 1. Bir teknik resimde, Seçenekler'e (Standart araç çubuğu) veya Araçlar > Seçenekler'e tıklayın. 2. Belge Özellikleri sekmesinde, Etiketleri Görüntüle'yi genişletin ve Ortografik'e tıklayın. 3. Görünüm ölçeği çalışma sayfasından farklı ise etiketi göster'i seçin. 4. Tamam'a tıklayın.

Ölçek Görüntüleniyor

Ölçek Görüntülenmiyor

Teknik Resim Çalışma Sayfası Formatı
Teknik resim çalışma dosyası formatlarını depolamanın varsayılan konumu artık şudur: Windows XP Windows 7 Windows Vista C:Belgeler ve Ayarlar\Tüm Kullanıcılar\Uygulama Verileri\SolidWorks\sürüm\lang\dil\sheetformat C:ProgramVerileri\SolidWorks\sürüm\lang\dil\sheetformat C:ProgramVerileri\SolidWorks\sürüm\lang\dil\sheetformat

Varsayılan konumu değiştirmek için, Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Dosya Konumları'na tıklayın. Şunun için klasör göster'de, Çalışma Sayfası Formatları'nı seçin.

Pahlar İçin Çift Ölçümlendirmeler
Pah ölçümlendirmelerinde çift birimler görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, pah ölçümlendirmelerini inç ve santimetre olarak görüntüleyebilirsiniz. Bir teknik resimdeki tüm pahlar için çift ölçümlendirme görüntülemek için, Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler > Pah'a tıklayın. Çift ölçümlendirmeler altında, Çift ölçümlendirme görüntüsü'nü seçin. Birimleri görüntülemek için, Çift görüntüleme için birimleri göster'i seçin.

54

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Belirli bir pah için çift ölçülendirme görüntülemek için, pah ölçümlendirmesini seçin ve Ölçümlendirme PropertyManager'da, Çift Ölçümlendirme'yi seçin.

Teknik Resim Görünümünde Gizli Gövdeler
Bir teknik resim görünümünde bileşenleri gizlemeye ek olarak, artık bir teknik resimde görünümünde bir gövdeyi de gizleyebilirsiniz.

Bir Gövdeyi Gizleme
Bir gövdeyi gizlemek için: Teknik resim görünümünde, gövdeye sağ tıklayın ve Göster/Gizle'ye, ardından Gövdeyi Gizle'ye tıklayın.

Bir Gövdeyi Gösterme
Bir gövdeyi göstermek için: 1. FeatureManager tasarım ağacında veya grafik alanında teknik resme sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. 2. Gövdeleri Göster/Gizle sekmesindeki Teknik Resim Görünümü Özellikleri iletişim kutusunda, görüntülenecek gövdeyi seçin ve Sil'e basın. 3. Tamam'a tıklayın.

Delik Tabloları
Etiketler
Bir delik tablosuna delik eklerken veya silerken etiketleri yeniden numaralandırabilirsiniz. Tüm Etiketleri Yeniden Numaralandırma Tüm etiketleri yeniden numaralandırmak için: Grafik alanında veya FeatureManager tasarım ağacında delik tablosuna sağ tıklayın ve Tüm Etiketleri Yeniden Numaralandır'ı seçin. Bir Seriyi Yeniden Numaralandırma Bir seriyi yeniden numaralandırmak için: Serideki herhangi bir satıra sağ tıklayın ve Seriyi Yeniden Numaralandır'ı seçin. Bu örnekte, delik A3 kaldırılır ve denk düşen A serisi yeniden numaralandırılır.

55

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Seri yeniden numaralandırılmadan önce

Seri yeniden numaralandırıldıktan sonra

Çift Birim Desteği
Delik tablolarında çift birimler görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, bir deliğin boyutunu milimetre ve inç olarak görüntüleyebilirsiniz. Delik tablolarında çift ölçümlendirmeler görüntülemek için, Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Tablolar > Delik'e tıklayın. Çift ölçümlendirmeler altında, Çift ölçümlendirme görüntüsü'nü seçin. Birimleri görüntülemek için, Çift görüntüleme için birimleri göster'i seçin. Ayrıca bir delik tablosuna sağ tıklayıp, Çift ölçümlendirme göster'e tıklayabilirsiniz. Çift ölçümlendirmeler görüntülendiğinde, delik tablosuna sağ tıklayıp, Çift ölçümlendirme için birimleri göster'e tıklayabilirsiniz.

Tablolarda Hücreleri Birleştirme ve Ayırma
Tablo açılır araç çubuğundaki araçları kullanarak bir tablodaki hücreleri birleştirebilir ve ayırabilirsiniz. Hücreleri birleştirmek için: 1. Hücreleri seçin. 2. Hücreleri Birleştir'e Hücreleri ayırmak için: 1. Hücreyi seçin. 2. Hücreleri Ayır'a (Tablo açılır araç çubuğu) tıklayın. (Tablo açılır araç çubuğu) tıklayın.

56

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Notlar
Metni Notlara Sığdır
Metni Sığdır aracı, PropertyManager'da ve notlar oluşturduğunuzda açılan araç çubuğunda bulunur. Daha önce, bu araç yalnızca notları düzenlerken görünüyordu.

Notları Çoğalt
Notları, teknik resimlerde doğrusal veya dairesel çoğaltmalarla görüntüleyebilirsiniz. Önce bir not oluşturun, ardından notun doğrusal veya dairesel bir çoğaltmasını oluşturun. 1. Bir teknik resimde, Not'a (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Not'a tıklayın. 2. PropertyManager'da, notun seçeneklerini ayarlayın ve notu teknik resme yerleştirin.

3. Bir dairesel not çoğaltması oluşturmak için, Dairesel Not Çoğaltması'na (Detaylandırmalar araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Dairesel Not Çoğaltması'na tıklayın. 4. PropertyManager'da, seçenekleri ayarlayın.

5. Notları düzenlemek için, her nota çift tıklayın ve metni girin.

57

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Ölçümlendirme Birimlerini Göster
Teknik resimlerde ölçümlendirme birimlerini gösterebilirsiniz. 1. Bir teknik resimde, Seçenekler'e (Standart araç çubuğu) veya Araçlar > Seçenekler'e tıklayın. 2. Belge Özellikleri sekmesinde, Ölçümlendirmeler'e tıklayın ve Ölçümlendirme birimlerini göster'i seçin. 3. Tamam'a tıklayın.

Montaj Teknik Resimlerinde Model Renklerini Göster
Bir parçanın veya montajın model renklerini HLR/HLV olarak görüntüleyebilirsiniz. Atanmış katmanlar bu ayarı geçersiz kılar. Model renklerini göstermek için, Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Detaylandırma'ya tıklayın. Teknik resimlerde HLR/HLV için model rengi kullan'ı seçin.

Renkli montaj

Renkli teknik resim
58

Teknik Resimler ve Detaylandırma

GB Draft Standardı
GB draft standardının ek gereklilikleri desteklenmektedir. Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler'de: • Ok uzunluğu 3.3mm'den 4.08mm'ye yükselmiştir. • Oklar, oyuktan katıya değişmiştir. • Uzatma çizgisi: • Boşluk 1mm'den 0mm'ye değişmiştir. • Ölçümlendirme çizgisinin ötesinde 1mm'den 2mm'ye değişmiştir. Araçlar > Seçenekler > Belge Özellikleri > Ölçümlendirmeler > Pah'ta, yeni bir Metin konumu seçeneği, Yatay Metin, model uzatma çizgisi boyunca, ölçümlendirmesini model kenarıyla hizalar. , pah

ANSI Draft Standardı
SolidWorks yazılımı, ASME Y14.5-2009 gerekliliklerinden bazılarını destekler.

Datum Unsuru Simgeleri
Liderler Düzlemsel yüzeylere uyguladığınız datum unsuru simgeleri için liderler kullanabilirsiniz. Datum Unsuru'na (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar >

Datum Unsur Simgesi'ne tıklayın. PropertyManager'da, Lider altında, Lider veya Lider Yok'a tıklayın.

Doğrusal Ölçümlendirmelere Ekleme Datum unsur simgelerini doğrusal ölçümlendirmelere ekleyebilirsiniz. Datum Unsuru'na (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Datum Unsur Simgesi'ne tıklayın. PropertyManager'da, seçenekleri belirleyin ve simgeyi eklemek istediğiniz bir doğrusal ölçümlendirme seçin. Datum, ölçümlendirmenin merkezine yerleştirilir.

59

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Simgeyi kendi uzatma çizgilerinin arasına ortalanmış bir ölçümlendirmeye eklerseniz, simge aşağıda gösterildiği gibi yerleştirilir.

Geometrik Tolerans Simgeleri
Liderler Her Yerde yeni bir lider tipi olarak mevcuttur. Geometrik Tolerans'a (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Geometrik Tolerans'a tıklayın. PropertyManager'da, Lider altında, Her Yerde Lider'e tıklayın.

60

Teknik Resimler ve Detaylandırma

Malzeme Koşulları Aşağıdaki malzeme koşulları kullanılabilir. Çap ve Kare bir Yassılık toleransı uygularken Çap ve Kare

simgelerini kullanabilirsiniz. Eşitsiz Sergilenen Profil Geometrik tolerans simgelerinde Eşitsiz Sergilenen Profil simgesini kullanabilirsiniz. Geometrik Tolerans'a (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Geometrik Tolerans'a tıklayın. Özellikler iletişim kutusunda, seçenekleri ayarlayın. Simgeler Aşağıdaki simgeler, simge kitaplığında bulunmaktadır. Bağımsızlık Sürekli Unsur Geometrik Tolerans'a (Detaylandırma araç çubuğu) veya Ekle > Detaylandırmalar > Geometrik Tolerans'a tıklayın. PropertyManager'da, Metin altında, Daha çok'a tıklayın. Simgeler iletişim kutusunda, Simge kitaplığı'nda, Değiştirme Simgeleri'ni seçin, ardından bir simge seçin.

61

11 DriveWorksXpress
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Görev Panosu Arayüzü

Görev Panosu Arayüzü
DriveWorksXpress artık SolidWorks Görev Panosu'ndan kullanılabilmektedir. SolidWorks'te modelleri tasarlamak ve DriveWorksXpress'te bunların üretimini otomatikleştirmek arasında kolayca hareket edebilirsiniz.

62

12 eDrawings
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • Görüntü Güçlendirmeleri Dosya Eşitleme Triad Manipülasyonu Bileşen Adına Göre Filtreleme Orijinal 64-Bit Desteği

Görüntü Güçlendirmeleri
SolidWorks eDrawings'te görüntü ve yazdırma performansı bazı belgeler için önemli ölçüde güçlendirilmiştir. eDrawings artık DWG dosyalarını daha doğru görüntülemektedir. Gradyan taramalar desteklenmektedir ve üst üste binen objelerin işlenmesi, AutoCAD'de kullanılan görüntüleme düzeniyle daha yakından eşleşmektedir.

Dosya Eşitleme
eDrawings, bir bileşenin grafik verilerinin, daha sonra değiştirilmiş ve bir SolidWorks montajında kaydedilmiş bir sürümle eşit olmamasını artık saptayabilmektedir. Potansiyel olarak eskimiş bir bileşeni açtığınızda, bir filigran bir uyarı görüntüler ve parçayı SolidWorks'te yeniden oluşturmanızı önerir. Oturum sırasında filigran görüntüsünü kontrol etmek için, Görünüm > Uyarı Filigranı Göster'e tıklayın.

Triad Manipülasyonu
Bir montajın bileşenlerini daha büyük kontrol ve doğrulukla manipüle edebilirsiniz. Bileşen hareketini bir koordinat ekseniyle veya düzlemle sınırlandırmak ve bileşenleri bir koordinat ekseni etrafında döndürmek için triad aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca konum, öteleme ve döndürme belirtmek için değerler girebilirsiniz. Araçlar > Bileşeni Taşı'ya tıklayın ve Triad kullan veya değer gir'i seçin.

Bileşen Adına Göre Filtreleme
Montaj ağacını filtreleyerek, sizin belirttiğiniz metni içeren bileşen adlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, daha önce sadece Mac® için eDrawings'te vardı.

63

eDrawings

Bileşen ağacında

, arama metninizi Listeyi filtrelemek için metin gir'e

yazın.

Orijinal 64-Bit Desteği
SolidWorks eDrawings yazılımı artık büyük belgelerin açılmasını sağlayan bir 64-bit Microsoft® Windows® işletim sisteminde bir orijinal 64-bit uygulaması olarak çalışabilmektedir.

64

13 Enterprise PDM
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi Yönetim Aracı API Kurulum

Dosya Gezgini ve SolidWorks Eklentisi
Enterprise PDM Menüleri
SolidWorks Enterprise PDM istemicisi için yeni menüler, en sık kullandığınız komutları bulmayı kolaylaştırmaktadır. Tüm komutlar, dosya görüntüleme panosunun üstündeki dört Enterprise PDM menüsü halinde gruplanmıştır.

Yeni menüler, kısayol menüsünün uzunluğunu kısaltır. ancak en sık kullanılan komutlara yine de sağ tıklanarak erişilebilir. Kullanılabilen komutlar seçiminize bağlıdır. Dosyaları denetime almak ve vermek gibi, gerçekleştirebileceğiniz eylemlere erişmek için Eylemler'e sağ tıklayın.

65

Enterprise PDM

Bir dosyanın durumunu değiştirmek gibi değişiklikler yapmanızı sağlayan komutlara erişmek için Değiştir'e tıklayın.

Kasa bilgilerinin dosya görüntüleme panosunda nasıl görüntüleneceğini kontrol etmek için Görüntü'ye tıklayın. Seçenekler alt menüsü, Odağı etkin konfigürasyona ayarla ve SolidWorks dosyaları için bit eşlem göster gibi görüntüleme seçeneklerini belirlemenizi sağlar. Görüntü ayrıca, seçilen bir belgenin geçmişini görüntülemenizi, belgeyi SolidWorks Enterprise PDM Dosya Görüntüleyici'de açmanızı veya özelliklerini görüntülemenizi sağlar.

66

Enterprise PDM

Ara, Ağacı Kopyala, Bildirim Düzenleyici, Rapor Oluşturucu veya Yönetim aracı gibi araçlara erişmek için Araçlar a tıklayın.

Dosya Gezgini online yardıma erişmek için, Windows Explorer araç çubuğunda Yardım al'a tıklayın veya Windows Explorer menü çubuğunda Yardım > SolidWorks Enterprise PDM Yardımı'nı seçin. Windows 7 sistemlerinde, Windows Explorer menüleri varsayılan olarak bastırılmıştır. Bunları görüntülemek için, Düzenle > Düzen'e tıklayın ve Menü çubuğu'nu seçin.

Genişletilmiş Arama İşlevi
Kasayı, dosya/öğe adlarındaki ve konfigürasyon/çalışma sayfası adlarındaki metinlere dayanarak kasayı aramak için, Eksiksiz Arama kartının Geçmiş sekmesindeki yeni seçenekleri kullanabilirsiniz.

67

Enterprise PDM

Yöneticiler, SolidWorks Enterprise PDM 2011'den önce oluşturulmuş arama kartlarına yeni seçenekleri eklemek için Kart Düzenleyici'yi kullanmalıdır. Yeni arama seçeneklerine erişmek için: 1. simgesini (menü çubuğu) genişletin ve Eksiksiz Arama'ya tıklayın. 2. Geçmiş sekmesinde, Dosya/öğe adlarında ara veya Konfigürasyon/çalışma sayfası adlarında ara'yı seçin. 3. Geçmişte bulunacak metin alanında, aranacak metni yazın. 4. simgesine (Ara iletişim kutusu araç çubuğu) tıklayın. Aramayla eşleşen dosyalar, Ara iletişim kutusunun orta panosunda görünür.

Genişletilmiş Dosya Açma İşlevleri
SolidWorks Aç iletişim kutusunda, dosyaları İçerir veya Kullanıldığı Yer sekmelerinde seçerek dosyaları önizleyebilirsiniz. SolidWorks ve diğer uygulamalarda, İçerir veya Kullanıldığı Yer sekmelerinde bir dosyaya çift tıklandığında, dosya uygulamada açılır. Dosyaları önizlemek ve açmak amacıyla İçerir'i kullanmak için: 1. SolidWorks'te, Aç'a tıklayın (Standart araç çubuğu) veya Dosya > Aç'a tıklayın. 2. Aç iletişim kutusunda, bir Enterprise PDM kasasındaki bir klasöre gidin. 3. Başka dosyalara (örneğin bir montaj) referans veren bir dosya seçin ve İçerir sekmesine tıklayın. Referans verilen dosyalar listelenir. 4. Referans verilen bir dosyayı seçin. Küçük resim penceresindeki önizleme, referans verilen dosyayı gösterir. 5. SolidWorks'te açmak için referans verilen dosyaya çift tıklayın.

Kopmuş Dosya Referanslarını Güncelleme
Kopmuş dosya referanslarını onarmak için Referansları Güncelle komutunu kullanabilirsiniz. • Referansları, kasada mevcut dosyalara yeniden yönlendirebilirsiniz. • Referans verilen dosyalar kasanın dışındaysa, onları bulabilir, referansları güncelleyebilir ve dosyaları kasaya ekleyebilirsiniz. • Varolan referansları değiştirebilirsiniz. Kopmuş referansları olan dosyaları kasaya almaya çalıştığınızda uyarı mesajları görünür. Referansları güncellemek için, kasaya alma işlemini iptal edin ve aşağıdaki prosedürü izleyin: 1. Kopmuş referanslı bir dosya seçin. 2. Araçlar > Referansları Güncelle'ye tıklayın. Referans Güncelle iletişim kutusu açılarak, tüm referansları listeler ve eksik olanları belirtir. 3. Bir dosyanın bulunamadığına ilişkin bir uyarı belirirse, Dosyaları Bul'a tıklayın (Referansları Güncelle araç çubuğu).

68

Enterprise PDM

4. Dosyaları Bul sihirbazında, aranacak klasörü seçin, aramanın nasıl yapılacağını belirtin ve İleri'ye tıklayın. Arama kriterlerinizi karşılayan dosyalar listelenir. 5. Bulunan yer sütununda, birden çok eşleşme olduğu belirtilirse, listeyi genişletin ve kullanılacak dosyayı seçin. 6. Güncellenecek dosyaları incele altında, güncellenecek dosyaları seçin ve Son'a tıklayın. 7. Bulunan yer sütununda gösterilen referans yollarını üst öğe dosyaya kaydetmek için Güncelle'ye tıklayın. Referansları Güncelle iletişim kutusundaki menü seçenekleri aşağıdakileri yapmanızı sağlar: • • • • • Dosya listesini bir CSV dosyası olarak kaydetmek Dosya listesini Excel'de açmak Sütunların görünümünü değiştirmek Seçilen bir referansı başkasıyla değiştirmek Kasanın dışında bulunmuş bir dosyayı kasaya eklemek

eDrawings İşaretleme Dosyalarını Kaydetme
İşaretlemeyi Kaydet iletişim kutusundan kaydedilen SolidWorks eDrawings işaretleme dosyaları kasaya otomatik olarak eklenir. İşaretleme dosyalarını kasaya otomatik olarak kaydetmek için, eDrawings'te Dosya > İşaretlemeyi Kaydet'e tıklayın. Eklenen dosya tipini Yönetim aracında görmek için: 1. Yönetim aracını açmak için Araçlar > EPDM Yönetimi tıklayın. 2. Kullanıcılar'ı genişletin, kendi kullanıcı adınıza sağ tıklayın ve Ayarlar'a tıklayın. Ayarlar iletişim kutusunun Dosya Ekleme sekmesinde, her zaman kasaya kaydedilen dosyaların listesine işaretleme eklenmiştir.

Dosyaları Soğuk Depodan Geri Yükleme
Yöneticiniz size izin verdiyse, erişebildiğiniz herhangi bir arşiv sunucusu için, soğuk depodan dosyaları alabilirsiniz. Bir tasarımın işlevsel spesifikasyonu değiştiğinde veya daha eski bir arşivlenmiş tasarım değişikliğine erişmeniz gerektiğinde, dosyaları soğuk depodan almak isteyebilirsiniz. Kasadan çıkarılmış dosyaları, yalnızca arşiv dosyalarını arşiv dışındaki bir klasöre taşıyarak geri yükleyebilirsiniz. Yöneticiniz soğuk depoyu arşiv dosyalarını silmek için ayarlamışsa, bunları geri yükleyemezsiniz. Dosyaları soğuk depodan geri yüklemek için: 1. Bir dosya seçin ve Eylemler > Sürüm Al'a tıklayın. 2. Alt menüde, Soğuk Depodaki Sürümler'i genişletin ve kullanılacak soğuk depo sürümünü seçin. Dosya, soğuk olmayan şekilde depolanmış sürümleri içeren klasöre geri yüklenir. Geri yüklenen dosyanın geçmişi, dosyanın soğuk depodan geri yüklenmiş olduğuna ilişkin bir yorum, geri yükleme tarihi ve kullanıcı adını içerir.

69

Enterprise PDM

Alt Menüler Oluşturma
Enterprise PDM API artık alt menüleri desteklemektedir. Dosya Gezgini'nde oluşturduğunuz, Sık Kullanılan Aramalar gibi öğeleri organize etmek için alt menü desteğini kullanabilirsiniz. Sık kullanılan aramalarınıza bir alt menü oluşturmak için: 1. Ara'ya tıklayın (Enterprise PDM menü çubuğu). 2. SolidWorks Enterprise PDM Ara iletişim kutusunda kullanılacak arama türünü seçin. 3. Aramayı tanımlamak için arama kriterleri ekleyin. 4. Sık Kullanılanlara Ekle'ye tıklayın (Ara iletişim kutusu araç çubuğu). 5. Sık Kullanılanlara Ekle iletişim kutusunda, Sık kullanılan adı için, altmenü_adı\sıkkullanılan_adı yazın, sık kullanılanı görebilecek kullanıcıları seçin ve Tamam'a tıklayın. Ara menülerini görüntülediğinizde, yeni sık kullanılan alt menüde listelenecektir:

Yönetim Aracı
Destek Bilgilerini Toplama
Bir kasa hakkında bilgi toplamak için Destek Bilgileri Toplama sihirbazını kullanabilirsiniz. Sihirbaz, teknik desteğe gönderebileceğiniz tek bir paket oluşturur. Sihirbazı çalıştırmak için Yönetici kullanıcı olarak oturum açmalısınız. Destek Bilgilerini Toplama sihirbazı aşağıdakileri yapmanızı sağlar: • Toplanacak günlükleri ve ayarları belirtmek. Seçenekler arasında arşiv sunucusu, Enterprise PDM istemcisi ve yerel olay günlükleri, kayıt defteri ve ortam bilgileri, veritabanı istatistikleri, yüklenmiş tüm Enterprise PDM .exe ve .dll dosyalarının ve yüklenmiş tüm eklenti paketlerinin sürüm numaraları vardır. • Destek paketine eklenecek klasörleri ve dosyaları seçmek. Sihirbazın oluşturduğu .zip dosyası, arşivleri eklerseniz, arşiv sunucusu klasör yapısını korur. • SQL veritabanının bir yedeklemesini oluşturmak. Yedekleme, pakete eklenmez. Yedeklemeyi teknik desteğe elle göndermeniz gerekir.

70

Enterprise PDM

• Özel talimatları veya sorun açıklamalarını eklemek. Bu girdi, pakette AdditionalInformation.txt olarak kaydedilir. • Destek bilgileri paketinin kaydedileceği konumu belirtmek.

Active Directory'den Grup Alma
Arşiv sunucusu oturum açma türünü Windows oturum açma olarak tanımladıysanız, artık Microsoft Windows Active Directory®'den grup, grup üyelikleri ve e-posta adresleri alabilirsiniz. Active Directory'den grup almak, Enterprise PDM ortamını, tüm kuruluşunuzda aynı ortam olarak hızla kurmanızı sağlar. Active Directory gruplarını aşağıdaki durumlarda alabilirsiniz: • Bir grup eklediğinizde veya düzenlediğinizde • Yeni bir kullanıcı eklediğinizde Yeni kullanıcılar Enterprise PDM gruplarına, Active Directory gruplarında sahip oldukları adlarla eklenir.

3DVIA Composer Dosya Formatı Desteği
SolidWorks Enterprise PDM artık .smg ve .smgxml 3DVIA Composer dosya formatlarını tanımaktadır. Kullanıcılar, 3DVIA Composer Player yüklenmişse, katıştırılmış 3DVIA Composer dosyalarını önizleyebilirler. Diğer önizlemelerde olduğu gibi, 3DVIA Composer Player araçlarını, modeli manipüle etmekte kullanabilirsiniz.

Varsayılan kurulumu kullanarak bir kasa oluşturduğunuzda yüklenen 3DVIA Composer veri kartı, kullanıcıların dosya bilgilerini görüntülemelerini sağlar. 3DVIA Composer Player, http://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm adresinde, 3DVIA Composer sekmesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

71

Enterprise PDM

Design Checker Doğrulaması
Kasada seçilmiş SolidWorks belgelerini, SolidWorks Design Checker eklentisiyle oluşturulmuş standart dosyalarını (.swstd) kullanarak doğrulamak için yeni Design Checker görevini kullanabilirsiniz. SolidWorks Design Checker, ölçümlendirme standartları, yazı tipleri, malzemeler ve çizimler gibi tasarım elemanlarını, SolidWorks belgelerinin önceden tanımlanmış tasarım kriterlerine uymalarını sağlamak için doğrular. Otomatik düzeltme kullanarak, kontrol ettiğiniz belgeleri tasarım standartlarını karşılayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Design Checker görevini Yönetim aracında konfigüre ederek, görevin yürütüleceği bilgisayarı, görevi yürütme iznine sahip kişileri ve bildirimleri belirtebilirsiniz. Ayrıca Design Checker görevinin bir geçiş eylemi olarak yapılmasını belirterek, iş akışı geçişleri sırasında tasarım denetimleri yapılmasını da ayarlayabilirsiniz. Design Checker görevini aşağıdakiler için başlatabilirsiniz: • Dosya Gezgini'nde seçilmiş dosyalar için • Yönetim aracında Görev Listesi iletişim kutusundaki Görev Ekle düğmesinden • Bir dosyanın iş akışı durumunu değiştirerek Görev çalıştırıldığında, kullanılacak standartlar dosyasını, başarısız denetimlerin otomatik olarak düzeltilip düzeltilmeyeceğini ve raporların ve günlüklerin saklanacağı yeri belirtmek için Design Checker kartını doldurursunuz. • Raporlar, belgeyi değerlendirmek için kullanılan kriterleri listeler ve başarısız denetimleri gösterir. • Günlük dosyaları, görev çalıştırıldığında yapılan seçimleri ve dosyaları denetime alırken ve verirken başarı veya başarısızlık gibi görev yürütme sonuçlarını listeler. Bir tasarım denetiminden sonra, Design Checker durumu, belgenin veri kartında görünür. Design Checker Görevini Konfigüre Etme Design Checker görevini Yönetim aracının Görevler düğümünden konfigüre edebilirsiniz. 1. Görevler'i genişletin ve Design Checker'a çift tıklayın. Eklenti ekranında, Design Checker kartı, girdi kartı olarak seçilir. 2. Görev çalıştırıldığında izinleri kullanılacak kullanıcıyı seçin. 3. Soldaki panoda Yürütme Yöntemi'ne tıklayın ve görevin nasıl başlatılacağını ve görevin çalıştırılacağı bilgisayarı seçin. 4. Menü Komutu'na tıklayın ve komutun Dosya Gezgini'nde kullanıcılara görünüp görünmeyeceğini ve nasıl görüneceğini belirtin. 5. İzinler'e tıklayın ve görevi başlatmalarına izin verilecek kullanıcıları ve grupları seçin. 6. Başarı Bildirimi ve Hata Bildirimi'ne tıklayarak bildirim mesajlarını oluşturun ve bildirimin yapılacağı kişileri ve grupları seçin. Design Checker Görevini Çalıştırma Design Checker görevini Dosya Gezgini'nden veya Yönetim aracından çalıştırabilirsiniz. Görevi Dosya Gezgini'nden başlatmak için: 1. Denetlenecek dosyaları seçin. 2. Eylemler > Design Checker'a tıklayın. Görevi Yönetim aracında başlatmak için:

72

Enterprise PDM

1. 2. 3. 4.

Görevler > Görev Listesi'ne tıklayın. Görev Listesi iletişim kutusunda, Görev Ekle'ye tıklayın. Görev Ekle iletişim kutusunda, Design Checker'e tıklayın. Denetlenecek dosyaları seçmek için Design Checker İçin Dosya ve Klasör Seç iletişim kutusunu kullanın ve Tamam'a tıklayın.

Gerek Dosya Gezgini'nde, gerekse Yönetim aracında görev çalıştığında görüntülenen Design Checker şablon kartı aşağıdakileri belirtmenizi sağlar: • Kullanılacak .swstd dosyası. Kasaya alınacak standartlar dosyası. • Başarısız denetimlerin otomatik olarak düzeltilip düzeltilmeyeceği. • Design Checker görevinin oluşturduğu raporların ve günlüklerin kaydedileceği yer.

Kart Listelerinde Diğer Adlar
Yeni bir Diğer Adlı Metin kart listesi veri türü, kart listeleri oluştururken veri kartlarında değişken değerler görüntülemek için diğer adlar eklemenizi sağlar. Diğer adlar, değerleri görüntüleme ve girdi formüllerinde kullanma amacıyla kesmenizi sağlar. İlişkili değişken değerlerin ve diğer adların listeleri elektronik tablolarda veya başka belgelerde varsa, diğer adlı kart listeleri oluşturmak için bunları kolayca kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bir diğer ad listesi oluşturmak için: 1. 2. 3. 4. Listeler (kartlar için)'e sağ tıklayın ve Yeni Ekle'ye tıklayın. İletişim kutusunda, Liste adı'nı yazın ve Veri tipi için Diğer Adlı Metin'i seçin. Veri listesinde, Görüntülenen Değer için değeri yazın. Diğer Adlar için, liste kullanıldığında görüntülenen değer için kullanılacak diğer adı yazın.

Görüntü değeri ve diğer ad çiftlerinden oluşan varolan listeleri elektronik tablolardan, CSV dosyalarından veya Word tablolarından kullanmak için: 1. Kaynak belgeyi açın ve değerleri kopyalayın. 2. Kart listesinde, Görüntülenen Değer veya Diğer Ad altında sağ tıklayın ve Yapıştır'a tıklayın. Bir diğer ad listesini bir veri kartında kullanmak için: 1. Kartı, Kart Düzenleyicide açın. 2. Aşağıdaki kontrollerden birini ekleyin: • Listekutusu • Açılırliste • Birleşikkutu • Birleşikliste 3. Öğeler altında, Özel değer'i seçin. 4. Kullanılacak diğer ad listesini seçin.

Girdi Formüllerinde Aritmetik ve Dize Fonksiyonları
Artık veri kartı düzenleme kutuları için, girdi formüllerine aritmetik ve dize fonksiyonları ekleyebilirsiniz. Aritmetik ve dize fonksiyonları, bir açılır menüde düzenlenen girdi formülü

73

Enterprise PDM

seçim seçenekleri olarak mevcuttur. Daha kolay erişim için, değişkenler ikinci bir açılır menüde yeniden düzenlenmiştir. Bir girdi formülüne aritmetik ve dize fonksiyonları eklemek için: 1. Kart Düzenleyicide bir veri kartı açın veya oluşturun. 2. Bir Düzen kontrolü ekleyin.

3. Girdi formülü altında, alanın sağında, simgesine tıklayın. 4. Formülde kullanabileceğiniz değişkenlerin bir listesini görüntülemek için Değişkenler'i seçin. Daha kolay erişim için, değişkenler listesi şimdi alfabetik olarak düzenlenmiş alt listelere bölünmüştür.

Eklenecek değişkeni seçin. 5. Kullanılacak bir aritmetik ve dize fonksiyonu listesini görüntülemek için Fonksiyonlar'ı seçin.

Eklenecek fonksiyonu seçin. 6. Değiştirilmiş kartı kaydedin.

Verilen İş Akışı Bağlantıları
İş akışlarını .cex dosyaları olarak verip, bir kasaya aldığınızda, Enterprise PDM iş akışları arasındaki bağlantıları korur. İş akışı bağlantıları, yalnızca bir iş akışını SolidWorks Enterprise PDM 2011 veya daha üstünden verdiğinizde .cex dosyalarında korunur. Bu işlevi görmek için:

74

Enterprise PDM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bir Enterprise PDM arşivinde, A ve B kasalarını oluşturun. A kasasında, iki iş akışı oluşturun. İlk iş akışına sağ tıklayın ve Yeni İş Akışı Bağlantısı'nı seçin. İş akışının bağlanacağı yer olarak ikinci iş akışını seçin. İş akışlarını kaydedin. Her iki iş akışını bir .cex dosyası olarak verin. .cex dosyasını B kasasına alın. İş akışlarını, İş Akışı düzenleyicide görüntüleyin. İş akışı bağlantısı korunur.

Teknik Resim Tiplerini Dosya Tipleriyle Eşleştirme
Belirli dosyaları aldığınızda veya verdiğinizde referans için denetlenecek teknik resim türlerini belirtmek için dosya tipi özelliklerini değiştirerek performansı artırabilirsiniz. Referans denetimi, bir teknik resmin, denetime aldığınız veya verdiğiniz dosyanın bir alt üst öğesi olup olmadığını belirler. Bu örnek, .sldprt dosyalarına referansları denetlemek için teknik resim tiplerinin nasıl belirtileceğini göstermektedir: 1. Dosya Tipleri'ni genişletin. 2. sldprt'ye çift tıklayın. 3. Dosya Tipi Özellikleri iletişim kutusunda, Bu dosyada, aşağıdaki uzantılara sahip teknik resim düğümleri bulunabilir altında, referans için denetlenecek dosya tiplerini belirtin. slddrw dosya tipi varsayılan olarak listelenir. drw dosya tipini eklemek için, bir virgül (,) ve drw yazarak, alanın slddrw,drw haline gelmesini sağlayın. Nokta (.) eklemeyin. 4. Tamam'a tıklayın. Bir .sldprt dosyasını denetime aldığınızda veya verdiğinizde, Enterprise PDM tüm slddrw ve drw dosya tiplerinde dosyaya referansları arar. Denetimden Al veya Denetime Ver iletişim kutusunda, .sldprt dosyasının alt üst öğeleri olan teknik resimler, .sldprt dosyasının üzerinde mavi renkte görünerek, bunları denetime almak veya vermek için seçmeniz sağlanır. Bu işlev, Enterprise PDM'nin önceki sürümlerinde Dosya Tipi Özellikleri iletişim kutusunda bulunan iki seçeneğin yerini almaktadır: • Bu dosya tipi için "alt üst öğeleri" gösterme • Bu dosya tipini bir "alt üst öğe" (teknik resim) olarak göster

API
Enterprise PDM API'yi kullanma hakkında bilgi için, bkz. SolidWorks Enterprise PDM Programcı Referans Kılavuzu. Kılavuza erişmek için, Eklentiler'e sağ tıklayın ve Programcı Referans Kılavuzu'na tıklayın.

75

Enterprise PDM

Alt Menülere Komut Ekleme
Artık eklenti komutlarını alt menülerde görünecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Menü dizelerine ters eğik çizgiler ekleyerek basamaklı menüler yapılandırabilirsiniz. Bu programatik olarak yapmanız gerekmez. Örneğin, bir görevi yapılandırdığınızda, menü komutunu bir ters eğik çizgiyle yazarak görev komutunun kullanıcılara bir Görevler alt menüsünde görünmesini sağlayabilirsiniz. Görevin Özellikler sihirbazında, Menü Komutu ekranında, Menü komutu için Tasks\komut_adı yazın. Dosya Gezgini'nde, kullanıcılar şunu görür:

Öğe Gezgini Menü Komutlarını Tanımlamak İçin Bir Eklenti Kullanma
Öğe Gezgini'nde kullanılacak menü komutlarını tanımlayabilirsiniz. Aşağıdakilere komut ekleyebilirsiniz: • Dosyalar, öğeler ve klasörler için kısayol menüleri • Öğe Gezgini Araçları menüsü • Öğe Gezgini araç çubuğu

API Kullanarak Malzeme Listesi Miktarını Güncelleme
Artık önceden tanımlanmış bir Malzeme Listesi görünümüne gerek olmadan, API kullanarak Malzeme Listesi miktarını güncelleyebilirsiniz.

Kurulum
SQL-DMO Sürücüleri
Bir yönetici kurulum resmini kullanarak Enterprise PDM istemcilerini dağıtırken artık SQL-DMO sürücülerini kurmaya gerek yoktur. Enterprise PDM bileşenleri artık ODBC kullanarak SQL Server 2008 veya SQL Server 2005 ile iletişim kurmaktadır.

76

14 Al/Ver
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • .IFC Dosyalarını Alma veya Verme DXF DWG Alma Sihirbazı Sac Levha Parçalarını DXF veya DWG Dosyalarına Verme

.IFC Dosyalarını Alma veya Verme
Industry Foundation Classes .ifc dosyalarını SolidWorks'e alabilirsiniz. Ayrıca SolidWorks modellerini .ifc formatında verebilirsiniz. .ifc dosyalarını SolidWorks'e aldığınızda, dosya geometrisi alınır, ancak ortaya çıkan SolidWorks modelinde esasın hiçbir unsur bulunmaz.

.ifc veya .ifcxml model dosyalarını SolidWorks'e almak için, Aç'a (Standart araç çubuğu) tıklayın, Dosya tipi için IFC 2x3 seçin ve açılacak dosyayı seçin. SolidWorks modellerini .ifc dosyaları olarak vermek için: 1. 2. 3. 4. 5. Dosya > Farklı Kaydet'e tıklayın. Farklı kaydet tipi için, IFC 2x3 seçin. Doğru klasöre gidin ve dosya adını girin. ™ Seçenekler'e tıklayın, OmniClass ve birimleri seçin ve Tamam'a tıklayın. Kaydet'e tıklayın.

Daha fazla bilgi için, bkz. SolidWorks Yardımı: .IFC Dosyaları.

77

Al/Ver

DXF DWG Alma Sihirbazı
.DWG veya .DXF Dosyalarından Katman Alma
Bir .dwg veya .dxf dosyasını bir parça için bir 2B çizim olarak alırken, dosyadaki her katman için yeni bir çizim oluşturabilirsiniz. 1. Katmanlı bir .dwg dosyasını açın. 2. 3. 4. 5. DXF/DWG Alma sihirbazında, Yeni parçaya farklı al ve 2B çizim'i seçin. İleri'ye tıklayın. Her katmanı yeni bir çizime al'ı seçin. Diğer seçenekleri belirleyin ve İleri'ye veya Son'a tıklayın.

Çizim Orijinini ve Oryantasyonu .DWG veya .DXF Almada Tanımlama
Bir .dwg veya .dxf dosyasını bir parça için bir 2B çizim olarak alırken, model orijinini ve oryantasyonu tanımlayabilirsiniz. 1. Bir .dwg dosyasını açın. 2. 3. 4. 5. DXF/DWG Alma sihirbazında, Yeni parçaya farklı al ve 2B çizim'i seçin. İleri'ye tıklayın. Parça belgesi seçeneklerini belirleyin ve İleri'ye tıklayın. Çizim Orijinini Tanımla'ya tıklayın ve orijini tanımlamak için önizlemek amacıyla çizimde bir noktaya tıklayın. 6. Orijin değerlerini ayarlayın ve Uygula'ya tıklayın. 7. Model oryantasyonunu orijin etrafında değiştirmek için, Orijin etrafında döndür'ü seçin ve dönme açısını girin. 8. Diğer seçenekleri belirleyin ve Son'a tıklayın.

Çizim Objelerini DWG veya .DXF Almada Filtreleme
Bir .dwg veya .dxf dosyasını bir parça için bir 2B çizim olarak alırken, gereksiz objeleri filtreleyip dışarıda bırakabilirsiniz. 1. Bir .dwg dosyasını açın. 2. 3. 4. 5. DXF/DWG Alma sihirbazında, Yeni parçaya farklı al ve 2B çizim'i seçin. İleri'ye tıklayın. Parça belgesi seçeneklerini belirleyin ve İleri'ye tıklayın. Önizlemede, çıkarılacak objeleri seçin ve Objeleri Kaldır'a tıklayın. Bu işlemi geri almak için, Objeleri Kaldırmayı Geri Al'a 6. Diğer seçenekleri belirleyin ve Son'a tıklayın. tıklayın.

DWG veya .DXF Alma Sonrasında Çizim Onarma
Bir .dwg veya .dxf dosyasını bir parça için bir 2B çizim olarak alırken, DXF/DWG Alma Sihirbazı'ndan SolidWorks Çizim Onarma aracını kullanarak, alma sonrasında boşluk veya üst üste binme hatalarını onarabilirsiniz. 1. Bir .dwg dosyasını açın.

78

Al/Ver

2. 3. 4. 5. 6.

DXF/DWG Alma sihirbazında, Yeni parçaya farklı al ve 2B çizim'i seçin. İleri'ye tıklayın. Parça belgesi seçeneklerini belirleyin ve İleri'ye tıklayın. Çizim Onarımını Çalıştır'ı seçin. Diğer seçenekleri belirleyin ve Son'a tıklayın.

Sac Levha Parçalarını DXF veya DWG Dosyalarına Verme
Bir Sınırlandırma Kutusunu Verme
Bir sac levha parçasını bir .dxf veya .dwg dosyası olarak verirken, sınırlandırma kutusunu verebilir ve sınırlandırma kutusunu belirli bir katmana atayabilirsiniz. Sınırlandırma kutusu çizimi bir katmana atamak için: 1. 2. 3. 4. Dosya > Farklı Kaydet'e tıklayın. Dosya tipi olarak .dxf veya .dwg seçin. Seçenekler'e tıklayın, verme seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'a tıklayın. DXF/ DWG Çıktısı PropertyManager'da, Verilecek Objeler'de, Sınırlandırma kutusu'nu seçin.

5. Diğer seçenekleri belirleyin ve simgesine tıklayın. 6. SolidWorks'ten DXF/DWG Haritalamaya iletişim kutusunda: • Objelere katman atayın. • Diğer özellikleri haritalayın. • Tamam'a tıklayın.

Büküm Çizgisi Yönlerini Verme
Sac levha modellerini .dxf veya .dwg dosyaları olarak verirken, belirli katmanlara büküm çizgi yönleri haritalayabilirsiniz. Örneğin, yukarı ve aşağı büküm yönlü sac levha teknik resimlerinde, teknik resmi verirken katmanları ayırmak için farklı büküm çizgisi yönleri haritalayabilirsiniz. Bir sac levha parçası için büküm çizgisi yönlerini vermek ve haritalamak için: 1. 2. 3. 4. Dosya > Farklı Kaydet'e tıklayın. Dosya tipi olarak .dxf veya .dwg seçin. Seçenekler'e tıklayın, verme seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'a tıklayın. DXF/ DWG Çıktısı PropertyManager'da, Verilecek Objeler'de, Büküm çizgileri'ni seçin.

5. Diğer seçenekleri belirleyin ve simgesine tıklayın. 6. SolidWorks'ten DXF/DWG Haritalamaya iletişim kutusunda: • Objelere katman atayın. • Diğer özellikleri haritalayın. • Tamam'a tıklayın. Verilen sac levha parçaları veya teknik çizimler için büküm çizgisi yönlerini haritalayabilirsiniz.

79

15 Model Görünümü
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • DisplayManager Görünüşler Sahneler Yapıştırmalar PhotoView 360 Görünüşlerle Çalışma ve Bir Modeli İşleme

DisplayManager
SolidWorks DisplayManager, görünüşleri, yapıştırmaları, sahneleri, kameraları, ışıkları ve Gözden Geçirme'yi yönetmenin merkezi konumudur. Geçerli modele uygulanmış öğeleri görüntülemek, düzenlemek ve silmek için DisplayManager'ı kullanın. Yönetici Panosunda, DisplayManager sekmesine tıklayın.

Görünüşler
Daha önce PhotoView veya PhotoWorks'te kullanılanlar dahil tüm görünüş işlevleri artık SolidWorks Standard'ta kullanılabilir. DisplayManager, seçili olan etkin modele uygulanan görünüşleri listeler. Ayrıca özel görünüşleri SolidWorks Standard'ta kaydedebilirsiniz. DisplayManager sekmesinde, Görünüşleri Görüntüle'ye tıklayın.

80

Model Görünümü

Bkz. SolidWorks Yardımı: Görünüşler.

Sahneler
Sahne işlevi, modelin arkasında görünür olan sahnenin tam kontrolünü sağlamak üzere güçlendirilmiştir. DisplayManager, geçerli etkin modele uygulanan arka planı ve ortamı listeler. Yeni Sahne Düzenle PropertyManager, DisplayManager Sahneyi Görüntüle panosunda, zemini boyutlandırmanıza, arka planı veya ortamı kontrol etmenize ve özel sahneleri kaydetmenize olanak sağlar. DisplayManager sekmesinde, Sahneleri, Işıkları ve Kameraları Görüntüle'ye tıklayın. Sahneler basitleştirildi ve artık aşağıdakilerden oluşuyor: • Önceden ayarlanmış bir sahneye veya sizin seçtiğiniz bir resme dayanan küresel bir ortam, modelin etrafına haritalanır. • Tek renkli, bir rengin gradyanı veya seçtiğiniz bir resim olabilen bir 2B arka plan. Arka plan tarafından kısmen gizlenmiş olmasına rağmen, ortamın elemanları modelde yansıtılır. Ayrıca arka planı kapatabilir ve bunun yerine küresel ortamı gösterebilirsiniz. • Üzerinde gölgeler ve yansımalar görebileceğiniz bir 2B zemin. Modelin zeminden olan uzaklığını değiştirebilirsiniz. Resim Ekle işlevi kaldırılmıştır. Eski modellerde arka plan görüntüler atılır ve görüntülenmez. Sahneye bir arka plan resmi eklemek için Sahneyi Düzenle PropertyManager'ı kullanabilirsiniz. Bir özel sahneyi kaydetmek için, Sahneyi Düzenle PropertyManager'da Gelişmiş sekmesinde Sahneyi Kaydet'e tıklayın .

81

Model Görünümü

Ofis Mekanı sahnesi

Çatı sahnesi

Sıcak Mutfak sahnesi

Bkz. SolidWorks Yardımı: Sahneler.

Yapıştırmalar
Yapıştırmalar artık SolidWorks Standard'ın bir parçasıdır. Geçerli modele uygulanmış yapıştırmaları görüntülemek ve yönetmek için DisplayManager'ı kullanın. DisplayManager sekmesinde, Yapıştırmaları Görüntüle'ye tıklayın.

82

Model Görünümü

Bkz. SolidWorks Yardımı: Yapıştırmalar.

PhotoView 360
PhotoView 360 artık SolidWorks için standart fotoğraf gerçekçiliğinde işleme çözümüdür. PhotoWorks artık desteklenmemektedir. İşleme özellikleri önceki sürümlerle aynıdır. Bu altta yatan teknoloji, kullanıcı deneyimini ve nihai sonuçları güçlendirmek için güncellenmiştir. PhotoView 360'ı ekleyin ve PhotoView 360 menüsünden veya CommandManager Görüntü sekmesinden işlemleri seçin. PhotoView 360, SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır.

PhotoView Önizleme Penceresi
PhotoView Önizleme penceresi, bir SolidWorks modelindeki değişikliklerin modelin son işlemesini nasıl etkileyeceğini önceden görmenizi sağlar. PhotoView 360 eklentisinde, PhotoView 360 > İşlemeyi Önizle'ye tıklayın.

Bkz. SolidWorks Yardımı: PhotoView İşlemeyi Önizleme Penceresi.

83

Model Görünümü

Işıklar
DisplayManager, PhotoView eklendiğinde kullanılabilen, ışıklandırma kontrolleri dahil, tüm ışıklandırma özelliklerini kontrol eden merkezi konumdur. DisplayManager, seçili olan etkin modele uygulanan ışıkları listeler. Gölge ve sis kontrolleri artık PhotoView ile daha güçlü bir entegrasyon sağlamaktadır. Işık yoğunluğu watt ile kontrol edilir. Işıklandırma kontrolleri SolidWorks ve PhotoView 360 için ayrıdır. SolidWorks Varsayılan olarak, nokta, spot ve yönlü ışıklar SolidWorks'te açıktır. Sahne ışıklandırması, RealView'da olanaklı değildir, bu nedenle modelleri çoğu zaman elle aydınlatmanız gerekir. PhotoView Varsayılan olarak, ışıklandırma PhotoView'da kapalıdır. Işıklar kapatıldığında, sahnelerin sağladığı gerçekçi ışıklandırmanın avantajından yararlanabilirsiniz. Tipik olarak, modelde tıkalı bir alanı aydınlatmak için PhotoView'da ek ışıklandırmaya ihtiyacınız olabilir. DisplayManager Sahne, Işıklar ve Kameralar panosundan alınan bu resimde ışıklara özgü simgelerin anlamları: Yön1 SolidWorks'te açık PhotoView'da kapalı Spot1 SolidWorks'te kapalı PhotoView'da kapalı Nokta1 SolidWorks'te kapalı PhotoView'da açık

DisplayManager sekmesinde, Sahneleri, Işıkları ve Kameraları Görüntüle'ye tıklayın. Bkz. SolidWorks Yardımı: Işıklar.

Hareket
Animasyonlar PhotoView kullanılarak işlenmektedir. Hareket Etüdü sekmesine sağ tıklayın ve Yeni Hareket Etüdü Oluştur'a tıklayın.

64-bit Bilgisayarlarda PhotoView Desteği
PhotoView 360 uygulaması için 64-bit platformlarda orijinal destek, PhotoView'un mevcut tüm sistem belleğini kullanmasını sağlar.

Görünüşlerle Çalışma ve Bir Modeli İşleme
Bu örnekte, bir modelde görünüşleri değiştirmek ve bir yapıştırma eklemek için DisplayManager kullanacaksınız. SolidWorks Professional veya Premium yüklediyseniz, son işlemeyi tamamlamadan önce ışıklandırmaya ve sahnelere daha fazla ayarlama yapabilirsiniz.

84

Model Görünümü

DisplayManager'ı Öğrenme
Modelle çalışmaya başlamak için: 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\display\tractor_in_box.SLDASM'yi açın.

2. Yönetici Panosunda, DisplayManager sekmesine

tıklayın.

DisplayManager, modele uygulanmış görünüşleri ışıkları ve kameraları kataloglandırır.

; yapıştırmaları

; ve sahneleri,

3. DisplayManager sekmesinde, Görünüşleri Görüntüle'ye tıklayın. 4. Sıralama düzeni'nde, Hiyerarşi'yi seçin. 5. Yüz'ü genişletin. Siyah görünüş kutunun yüzlerine uygulanır. Nereye uygulandığını görmek için siyah görünüşü genişletin.

Bir Görünüş Ekleme ve Düzenleme
Bu bölümde, modeldeki bir parçaya bir görünüş ekleyeceksiniz ve görünüşü düzenleyeceksiniz. 1. Kutu parçayı kendi penceresinde açın. Grafik alanında, siyah kutuya sağ tıklayın ve Parçayı Aç'a (Bağlam araç çubuğu) tıklayın.

Parçayı neden kendi penceresinde açıyorsunuz?

85

Model Görünümü

• Yalnızca kutunun içinin görünüşünü değiştirmek istediğiniz için. Varsayılan olarak, montajlarda, görünüşler bileşenlere uygulanır ve parça görünüşleri geçersiz kılınır. Görünüşün nereye uygulanacağı konusunda daha fazla kontrol kazanmak için parçayı düzenlersiniz. • Sonraki bir adımda, bir yapıştırma uygulayacaksınız. Yapıştırmaların montajlara değil, parçalara uygulanmasını öneririz. 2. Görev Panosu'nda, Görünüşler/Sahneler sekmesinde , Görünüşler > Plastik > Dokulu'ya tıklayın. 3. Alt panoda, tüm parçaya uygulamak ve Görünüş PropertyManager'ı açmak için PW-MT11010'ye Alt + çift tıklayın.

4. PropertyManager'da, görünüşü düzenleyin: a) Renk/Resim sekmesinde, Renk altında, rengi orta griye değiştirin.

b) Gelişmiş'e tıklayın. c) Aydınlatma sekmesinde, Aynasal Miktarı 0.10 olarak ayarlayarak, neredeyse hiç ışık yansıtmayan bir mat görünüş oluşturun. d) simgesine tıklayın.

5. Çalışmanızı inceleyin: a) DisplayManager Görünüşler panosunda, Sıralama düzeni'nde, Hiyerarşi'yi seçin. b) Parçalar/Montajlar ve Yüz'ü genişletin. Tüm parçanın PW-MT11010 görünüşü olacaktır. Yüzler hiyerarşinin en üstünde olduğu için, onların görünüşü, siyah, parça düzeyinin görünüşünü geçersiz kılar.

86

Model Görünümü

Bir Yapıştırma Ekleme
Bu bölümde, parçaya bir yapıştırma ekleyeceksiniz. SolidWorks 2011'de, herhangi bir eklenti uygulama yüklemeye gerek olmadan yapıştırma ekleyebilirsiniz. 1. Kutunun önündeki küçük dikdörtgen panonun içine, yapıştırmayı yerleştireceğiniz yere yakınlaştırın.

2. Görev Panosu'nda, Görünüşler/Sahneler sekmesinde 3. Logo yapıştırmayı dikdörtgene sürükleyin.

, Yapıştırmalar'a tıklayın.

4. Yapıştırmalar PropertyManager'da, Haritalama sekmesinde: a) Yüksekliği seçime sığdır'ı seçin. Yapıştırma, dikdörtgene sığacak şekilde ayarlanır. b) simgesine tıklayın.

Modelde Başka Bir Görünüşü Değiştirme
Montaja geri dönün ve traktöre başka bir görünüş uygulayın. 1. Pencere > Tractor_in_box.SLDASM'ye tıklayın. Modeli yeniden oluşturmanız sorulduğunda, Evet'e tıklayın. 2. Traktöre yakınlaştırın.
87

Model Görünümü

3. Arka egzoz borusunun görünüşünü değiştirin: a) Görev Panosu'nda, Görünüşler/Sahneler sekmesinde Krom'a tıklayın. b) parlatılmış krom'u en sağdaki yığına sürükleyin. , Görünüşler > Metal >

c) Açılır araç çubuğunda, Montaj'a tıklayın. 4. Tüm montajı grafik alanına sığdırmak için F'ye basın. SolidWorks Professional veya SolidWorks Premium yüklediyseniz, PhotoView 360'ı kullanabilir ve sonraki adımlara geçebilirsiniz.

İşlemeye Hazırlama: Işıklar ve Sahnelerle Çalışma
Şimdiye kadar, tüm adımları PhotoView 360 eklemeden SolidWorks yazılımında gerçekleştirdiniz. İşlemeye hazırlık amacıyla, PhotoView'u ekleyin ve diğer değişikliklerin etkisini önceden görmek için Önizleme penceresini kullanın. 1. Araçlar > Eklentiler'e tıklayın, PhotoView 360'ı seçin ve Tamam'a tıklayın. 2. PhotoView 360 > İşlemeyi Önizle'ye tıklayın. Önizleme penceresini düzenleyerek veya yeniden boyutlandırarak, grafik alanını görüntüleyin. Açıkken Önizleme penceresi SolidWorks penceresinin üstünde kalır. 3. Kutunun içindeki ışık çok kararmış. Işıklandırmayı ayarlayın: a) DisplayManager'da, Sahneleri, Işıklandırmaları ve Kameraları Görüntüle'ye tıklayın. b) Işıklar'ı genişletin. Nokta2'ye sağ tıklayın ve PhotoView'da Açık'a tıklayın. Varsayılan olarak, ışıklar PhotoView'da kapalıdır, çünkü sahne ışıklandırması modeli aydınlatmak için genellikle yeterlidir. Nokta2'nin yanındaki PhotoView simgesi etkinleşerek, nokta ışıklarının PhotoView'da açık olduğunu belirtir. Önizleme penceresi güncellenir. Grafik alanındaki resim değişmez, çünkü işleminiz SolidWorks'ü etkilemez. c) Nokta2'ye sağ tıklayın Nokta Işığını Düzenle'yi seçerek ışık parlaklığını artırın. d) Temel sekmesinde, Sahne değişince ışığı koru'yu seçin. e) PhotoView sekmesine, PhotoView parlaklığı'nı 0.3'e ayarlayın. f) simgesine tıklayın. Sahnenin sağladığı ışıklandırmadan memnun değilseniz, geçerli sahnede ışıkları ayarlayabilir veya yeni bir sahne deneyebilirsiniz. PropertyManager'da her ışık için Sahne değişince ışığı koru'ye seçmezseniz, sahne değiştiğinde tüm yönlü, nokta ve spot ışıklar kaldırılır. 4. Işıklandırma ve vurguları etkilemek için sahneyi değiştirin.

88

Model Görünümü

a) Görev Panosu'nda, Görünüşler/Sahneler sekmesinde Sahneler > Temel Sahneler'e tıklayın. b) Alttaki panodan Arka Plan - Stüdyo Odası'nı grafik alanına sürükleyin. Önizleme penceresi güncellenir.

Bir Son İşleme Yapma
Artık son işlemeyi yapmaya hazırsınız. 1. PhotoView 360 > Son İşleme'ye tıklayın. Çerçeve İşle iletişim kutusu açılır ve işleme başlar. 2. Resmi Kaydet'e tıklayın. 3. Dizine gidin, bir dosya adı yazın ve kaydedilecek resim tipini seçin. 4. Kaydet'e tıklayın.

89

16 Kalıp Tasarımı
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Manual Mode for Creating Parting Surfaces

Manual Mode for Creating Parting Surfaces
You can create parting surfaces using Manual Mode, which lets you modify surface direction. Manual Mode lets you override the defined parting surface direction and manually create a portion of the surface. Select Manual Mode in the Parting Surface PropertyManager to display handles that you can manipulate to adjust the parting surface. To further modify the surface, right-click an inner vertex and select Start fill surface region or End fill surface region. The first image below shows an irregular parting surface. In the second image the surface has been fixed.

90

Kalıp Tasarımı

91

17 Hareket Etütleri
SolidWorks Premium'da vardır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Fonksiyon Oluşturucu Yansıtılmış Yük Ataleti ve Yansıtılmış Yük Kütlesi Lineer Bağlayıcılar İçin Referans Bileşenleri Bir Yol Boyunca Hareket

Fonksiyon Oluşturucu
Hareket Analizi etütleri için, alınmış bir veri kümesinden motor veya kuvvet profilleri tanımlamak için Fonksiyon Oluşturucu'yu kullanabilirsiniz. Fonksiyon Oluşturucu'yu ayrıca bir matematiksel ifadeden veya bağlanmış segmentler boyunca ara değerli fonksiyonlardan bir motor veya kuvvet profili tanımlamak için kullanabilirsiniz. Motor profilleri için, zaman, döngü açısı veya herhangi bir sonucu bağımsız bir değişken olarak belirtebilirsiniz.

92

Hareket Etütleri

Fonksiyon Oluşturucu'yu bir Hareket Analizi tipi etütten açmak için, Motor'a (MotionManager araç çubuğu) tıklayın ve PropertyManager'da, Motor Tipi için, Yeni Fonksiyon Oluştur'a tıklayın. Fonksiyon Oluşturucu'ya ayrıca Kuvvet PropertyManager'dan erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. SolidWorks Yardımı: SolidWorks Motion Fonksiyon Oluşturucu.

Yansıtılmış Yük Ataleti ve Yansıtılmış Yük Kütlesi
Hareket Analizi etütleri için, lineer motorlar için yansıtılmış yük kütlesini ve rotatif motorlar için yansıtılmış yük ataletini hesaplayabilir ve çizebilirsiniz. Yansıtılmış yük ataleti sonuçları oluşturmak için: 1. Bir Hareket Analizi etüdünden, Sonuçlar ve Çizimler'e 2. Kategori için, Diğer Miktarlar'ı seçin. 3. Alt Kategori için, Yansıtılmış Yük Ataleti 4. İlk seçim bileşeni tıklayın.

için, MotionManager ağacından bir rotatif motor seçin. simgesine tıklayın.

5. Sonuçları Çiz seçeneklerini belirleyin ve

Lineer Bağlayıcılar İçin Referans Bileşenleri
Doğrusal olarak bağlı hareket için montaj ilişkili bileşenler için referans bileşenler seçebilirsiniz. Gerekiyorsa, Montaj İlişkileri PropertyManager'da doğrusal/doğrusal bağlı montaj ilişkileri belirtirken referans bileşenleri seçin.

Daha fazla bilgi için, bkz. SolidWorks Yardımı: Lineer Bağlayıcılarla Montaj İlişkileri Oluşturulmuş Bileşenler İçin Hareket.

Bir Yol Boyunca Hareket
Hareket Analizi etütleri için, bir gövde bir yol üzerinde hareket ederken yer değiştirme, ivme veya hızlanma değerlerini belirtmek için bir yol montaj ilişkisi motor tanımlayabilirsiniz. Bir yol montaj ilişkisi motoru tanımlamak için: 1. Bir Hareket Analizi etüdünden, Motor'a tıklayın.

2. Yol Montaj İlişkisi için, FeatureManager tasarım ağacında Montaj İlişkileri altında bir yol montaj ilişkisi seçin. 3. Motor profilini seçin.

93

Hareket Etütleri

Motor profilini bir fonksiyondan veya verilerden tanımlamak için, Yeni Fonksiyon Oluştur'a tıklayın. 4. Seçenekleri belirleyin ve simgesine tıklayın.

Motor yönünü ters çevirmek için, Montaj İlişkileri/Yön için, Yönü Ters Çevir'e tıklayın.

94

18 Parts and Features
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • Parts Unsurlar Yüzeyler FeatureWorks

Parts
Defeature for Parts

For a step-by-step example, see Montajlar İçin Defeature şu sayfada 25.

Equations
Sharing Equations Among Models You can share equations and global variables among models. You export selected equations and variables from a model to an external text (.txt) file. Alternatively, you can build the text file manually using an application such as Notepad. Then you import information from the text file into other models. You can choose to link models to the text file, so that changes you make in the text file update the equations and variables in the models. Exporting Equations In this example, you export equations from a part to a text file. 1. Open install_dir\samples\whatsnew\parts\frontplate_01.sldprt.

95

Parts and Features

2. Click Tools > Equations. The Equations dialog box lists five equations. 3. Click Export. All the equations are listed in the Equations Export dialog box. Under Active, all the equations are selected for export. Link to file is selected as well. 4. Click Save. 5. In the Save As dialog box, for File name, type my_equations. 6. Click Save. The equations are saved in a text file. The text file is available to import into other parts and assemblies. Because Link to file was selected, changes you make in the text file are propagated to the model. In the Equations dialog box: • Under Active, the icon indicates equations that are linked to the external file. displays the path to the external file. • At the bottom of the dialog box, Linked File

7. Click OK. 8. Save the part. If prompted to rebuild, click Yes. Importing Equations Now import the equations from the text file to another part. 1. Open install_dir\samples\whatsnew\parts\backplate_01.sldprt.

2. Click Tools > Equations. 3. In the Equations dialog box, click Import. 4. In the Open dialog box: a) Select my_equations.txt. b) Select Link to file. c) Click Open. Five equations are imported into the model. In the Equations dialog box: • Under Active, the icon indicates equations that are linked to the external file. displays the path to the external file. • At the bottom of the dialog box, Linked File 5. Click OK.

96

Parts and Features

6. Click Rebuild (Standard toolbar). The equations are applied to the model.

7. Save the part.

Suppression States of Features and Components You can use equations to control the suppression state of part features and assembly components. In the Add Equation dialog box, you use the Visual Basic IIf function to specify when to suppress or unsuppress a feature or component. The syntax of the Visual Basic IIf function is: iif(expression, truepart, falsepart) where: • expression is the expression you want to evaluate • truepart is the value to use if expression is true • falsepart is the value to use if expression is false Defining a Feature Suppression Equation In this example, you suppress a hole in a plate when the length of the plate is less than 40 mm. The hole you want to suppress is part of a linear pattern, so you define an equation to suppress or unsuppress the linear pattern feature depending on the part length. To suppress the feature: 1. Open frontplate_01.sldprt from the previous example.

2. In the FeatureManager design tree, right-click Equations and click Add Equation. The Equations and Add Equations dialog boxes open. 3. In the FeatureManager design tree, click the linear pattern feature LPattern1. "LPattern1" appears in the Add Equations dialog box. If Instant 3D is active, you need to click-pause-click LPattern1. The first click selects the linear pattern. The second click adds it to the Add Equations dialog box.

97

Parts and Features

4. In the dialog box, complete the equation: "LPattern1" = iif ("overall length"<40, "suppressed", "unsuppressed" ) You can type the entire equation or use the following tips to enter various pieces: • To insert global variable "overall length", expand Equations in the FeatureManager design tree and click "overall length"=100. • To insert "suppressed" and "unsuppressed", click the suppress and unsuppress buttons in the dialog box. 5. Click OK. The new equation is added to the Equations dialog box. 6. Click OK. Testing the Feature Suppression Equation Now decrease the length of the part to 35 mm, which triggers the suppression of the linear pattern feature. The length of the part (length@outline) is controlled by the global variable "overall length", which is defined in the linked external file. To trigger the suppression state equation: 1. Open my_equations.txt. 2. For "overall length", change 100 to 35. 3. Save the text file. 4. Click Rebuild (Standard toolbar). The external equations file is checked for changes and the length of the part is updated from 100 to 35. Because the length is now less than 40 mm, LPattern1 is suppressed, which eliminates the second hole.

5. Edit my_equations.txt again, and change "overall length" back to 100. 6. Save and close the text file. 7. Click Rebuild (Standard toolbar). The external equations file is checked for changes and the length of the part is updated from 35 to 100. Because the length is now greater than 40 mm, LPattern1 is unsuppressed.

98

Parts and Features

8. Save the part. Exporting the Feature Suppression Equation Now add the new equation to the external text file. 1. In the FeatureManager design tree, right-click Equations and click Edit Equation. 2. In the dialog box, click Export. The new equation appears at the bottom of the list. 3. Click Save. 4. In the Save As dialog box, select my_equations.txt and click Save. When asked to replace the existing file, click Yes. 5. Click OK. 6. Open my_equations.txt. The feature suppression equation appears in the text file. Defining a Component Suppression Equation Now use an equation to suppress a component in an assembly. 1. Open install_dir\samples\whatsnew\parts\plate_assembly_111.sldasm. If prompted to rebuild, click Yes.

First, import my_equations.txt so that you can use the global variable "overall_length" in the component suppression equation. 2. Click Tools > Equations. 3. In the Equations dialog box, click Import. 4. In the Open dialog box: a) Select my_equations.txt. b) Select Link to file. c) Click Open. Because the assembly does not contain all the same dimensions as the parts, warnings about invalid equations appear. 5. Click OK to dismiss each warning. Two equations are imported into the model, including global variable "overall_length". 6. Click OK to close the Equations dialog box. Now add an equation to suppress the second instance of the pin when overall length is less than 40 mm. 7. In the FeatureManager design tree, right-click Equations and click Add Equation.

99

Parts and Features

8. In the FeatureManager design tree, click pin<2>. "pin<2>" appears in the Add Equation dialog box. 9. In the dialog box, complete the equation: "pin<2>" = iif ( "overall length"<40, "suppressed" , "unsuppressed" ) You can type the entire equation or use the following tips to enter various pieces: • To insert global variable "overall length", expand Equations in the FeatureManager design tree and click "overall length"=100. • To insert "suppressed" and "unsuppressed", click the suppress and unsuppress buttons in the dialog box. 10. Click OK. The new equation is added to the Equations dialog box. 11. Click OK. 12. Save the assembly. In the Save Modified Documents dialog box, click Save All . If prompted to rebuild, click Yes. Testing the Component Suppression Equation Now decrease the overall length to 35 mm, which triggers the suppression of the linear pattern feature in the two parts and the suppression of the second instance of the pin in the assembly. 1. In my_equations.txt, for "overall length", change 100 to 35. 2. Save the text file. 3. In part file frontplate_01.sldprt, click Rebuild 4. In part file backplate_01.sldprt, click Rebuild (Standard toolbar). (Standard toolbar).

5. In the assembly, click Rebuild (Standard toolbar). The length of the plates changes to 35 mm and the linear pattern is suppressed. In the assembly, the second instance of the pin is suppressed.

Global Variables
You can configure global variables. In a design table, the column header for controlling the value of a global variable uses this syntax: $VALUE@global_variable_name@equations In the table body cells, type the value for the global variable. If you leave a cell blank, it inherits the value from the configuration that was active when you opened the design table.
100

Parts and Features

Example:

Unsurlar
Emilmiş Eğriler
Artık FeatureManager tasarım ağacındaki herhangi bir eğriyi diğer unsurlarda yeniden kullanabilirsiniz. Daha önce, bir unsurda emilmiş bir eğri, diğer unsurlarda kullanılamıyordu.

Helis
PropertyManager ve bilgiler güçlendirilmiştir. Bir Değişken açılı helis tanımlama yöntemleri genişletilmiştir. PropertyManager ve Bilgiler PropertyManager ve bilgiler daha fazla bilgi görüntülemektedir. • Sabit açılı örneklerin bilgileri artık, Değişken açılı örnekler için zaten göründüğü gibi, grafik alanında görüntülenmektedir. • Bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olanlar (gri görülen) dahil tüm parametreleri göstermektedir. • PropertyManager'da, Değişken açılı için, tabloda artık yalnızca bilgi amaçlı olanlar (gri görülen) dahil tüm parametreler gösterilmektedir.

Değişken Açılı Helis Yükseklik ve Dönüş belirterek bir Değişken açılı helis tanımlayabilirsiniz.

101

Parts and Features

Daha önce, yalnızca Açı ve Dönüş ve Yükseklik ve Açı, Değişken açılı helis için kullanılabiliyordu ve Yükseklik ve Devir yalnızca bir Sabit açılı helis tanımlanırken kullanılabiliyordu. Bir parçada, bir daire içeren bir çizim seçin. Ekle > Eğri > Helis/Spiral'e tıklayın. PropertyManager'da, Tanımlayan altında, Yükseklik ve Dönüş'ü seçin. Parametreler altında, Değişken açılı'yı seçin. Y ve Dön için tabloya değerler girin.

Döndür
Bir döndürme unsuru oluştururken daha fazla bitiş koşulu kullanılabilmektedir. Yeni bitiş koşulları: • Tepe Noktasına Kadar • Yüzeye Kadar • Yüzeyden Ötele Her yön (çizim düzleminde saat yönü ve saat yönünün tersi) için ayrı bitiş koşulları belirtebilirsiniz. Yeni bitiş koşulları, aşağıdakilere tıkladığınızda kullanılabilir: • Döndürülmüş Yükseklik/Taban Yükseklik/Taban > Döndür • Döndürülmüş Kesme • Döndürülmüş Yüzey (Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle >

(Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > Kes > Döndür (Yüzeyler araç çubuğu) veya Ekle > Yüzey > Döndür

PropertyManager'da, Yön1 altında, Bitiş Koşulu'nda bir bitiş koşulu seçin. İkinci yön için bir bitiş koşulu belirtmek için Yön2'yi seçin. Örnek: Bu döndürülmüş yükseklik için bitiş koşulu, Yön1 ve Yön2 için Yüzeye Kadar'dır:

102

Parts and Features

Ölçek
X, Y ve Z ölçek faktörlerini konfigüre edebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın: PropertyManager Konfigürasyonlar altında, ölçek faktörlerinin uygulanacağı konfigürasyonları belirtin. Tasarım Tablosu Bir ölçek unsurunun X, Y ve Z faktörlerini kontrol eden sütun üstbilgileri aşağıdaki sözdizimini kullanır: $X_AXIS@ölçek_unsur_adı $Y_AXIS@ölçek_unsur_adı $Z_AXIS@ölçek_unsur_adı Örnek:

Tektip ölçekleme için, yalnızca $X_AXIS@ölçek_unsur_adı 'nın tanımlanması gerekir.

Yüzeyler
Bir 2B veya 3B Yüzden Yüzey Ekstrüzyonları
2B veya 3B yüzler içeren modellerden ekstrüze yüzeyler oluşturabilir ve ekstrüze yüzeyleri etraftaki unsurlara örebilirsiniz.

103

Parts and Features

Ekle > Yüzey > Ekstrüze Et'e tıklayın. Bir yüz seçin: • • • • Bir 3B yüzden ekstrüzyon yapmak için bir 3B yüz seçin. Bir 2B yüzden ekstrüzyon yapmak için, Alt + tuşuna basın ve düzlemsel yüzü seçin. Bitiş koşulunu seçin. 3B yüzler için ekstrüzyon yönünü tanımlamak amacıyla bir düzlem, kenar, 2B yüz veya çizim çizgisi seçin .

Düzleme dik bir ekstrüzyon yönü tanımlamak için bir düzlem seçin. • Ekstrüzyonu tanımlayan yüzleri, ekstrüzyondan sonra modelden silmek için Orijinal yüzleri sil'e tıklayın. • Yüzler silindiğinde ekstrüzyondan tek bir gövde oluşturmak için, Sonucu ör'nu seçin. • Diğer seçenekleri belirleyin ve Yüzlerden Yüzey Ekstrüzyonları 2B veya 3B yüzler içeren modellerden ekstrüze yüzeyler oluşturabilir ve ekstrüze yüzeyleri etraftaki unsurlara örebilirsiniz. Bu örnekte, iki yüzey ekstrüzyonu bulunan bir parçayı inceliyorsunuz. Her iki ekstrüzyon, üç sürekli yüzden oluşturulmuştur: bir düzlemsel yüz ve iki 3B yüz. simgesine tıklayın.

104

Parts and Features

Modeli Açma Önce, modeli açın ve bazı bileşenleri inceleyin. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\surfaces\multiface-surf-extrude_example.SLDPRT'yi açın.

2. FeatureManager tasarım ağacındaki yüzey ekstrüzyon unsurlarına dikkat edin. Modelin merkez kısmına giren ve çıkan iki ekstrüzyon, üç yüz seçilerek, orijinal yüzler silinerek ve ekstrüzyonun bir ucu kapaklanarak oluşturulmuştur.

105

Parts and Features

Yüzey Ekstrüzyon Seçeneklerini Görüntüleme Sonra, modelin yüzey ekstrüzyonunu belirtmek için kullanılan seçenekleri incelersiniz. 1. Yüzey Ekstrüzyonu2'ye tıklayın ve Unsuru Düzenle'ye tıklayın.

2. Yüzey ekstrüzyonunu oluşturmak için kullanılan 3B yüzlerden birin görüntülemek için, PropertyManager'da Ekstrüze Edilecek Yüzler altında Yüz<1>'i seçin.

3. Yüzey ekstrüzyonunu oluşturmak için kullanılan diğer yüzleri görüntülemek için, yüzlerin her birini PropertyManager'da Ekstrüze Edilecek Yüzler altında seçin.

106

Parts and Features

Bir 3B yüz, ekstrüzyonun her bir uç bölümünü tanımlar.

Bir düzlemsel yüz, ekstrüzyonun orta bölümünü tanımlar.

4. Ekstrüzyon yönünü tanımlayan düzlemi görüntülemek için, PropertyManager'da Ön Düzlem'e tıklayın. Ekstrüzyon yönünün ön düzleme dik olduğuna dikkat edin. 5. Belirlenen seçeneklere dikkat edin: • Uç kapakla. Ekstrüzyonun Yön 1 ucunu, seçili 3B yüzün çevrilmiş bir kopyasıyla kapatır. • Orijinal yüzleri sil . Ekstrüze Edilecek Yüzler'de yüzler modelden kaldırılır. seçilmiş yüzleri siler. 3B

• Sonucu ör . Ortaya çıkan ekstrüzyonu, yüzey sınırında, orijinal yüzün silinmiş olduğu yere örer. 6. PropertyManager'ı kapatın.

107

Parts and Features

3B yüzlerden oluşturulan diğer yüzey ekstrüzyonlarını incelemek için, modeli döndürün ve 1. - 6. Adımları Yüzey Ekstrüzyonu3 için seçin.

Ekstrüzyondan Önceki Orijinal Yüzeyi Görüntüleme Sonra, yüzeyi ekstrüzyondan önce görüntülemek için bir yüzey ekstrüzyonunu bastırırsınız. 1. Yüzey Ekstrüzyonu2'ye tıklayın ve Bastır'ı seçin.

Yüzeyler bir Ayrım Çizgisi unsuruyla ayrılarak üç yüz oluşturulmuştur. 2. Ctrl tuşuna basın ve bu modeli oluşturmakta kullanılan orijinal yüzü görüntülemek için ortadaki üç yüzü seçin.

3. Modeli kaydetmeden kapatın.

108

Parts and Features

Bir Ekstrüze Yüzeyi Kapaklama
Bir ekstrüze yüzeyin bir ucunu veya her iki ucunu kapaklayabilirsiniz. Ekle > Yüzey > Ekstrüze Et'e tıklayın. Ekstrüzyonun bir ucunu kapatmak için, Yön 1 PropertyManager'da, Ucu kapakla'yı seçin. Yön 2 altında Ucu kapakla'yı seçerek ekstrüzyonun diğer ucunu kapatabilirsiniz. Çevrelenmiş bir hacim tanımlamak amacıyla bir ekstrüzyonun her iki ucunu kapaklarsanız, bir katı otomatik olarak oluşturulur. Diğer seçenekleri belirleyin ve simgesine tıklayın.

FeatureWorks
SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır.

Yükseklik ve Kesme Tanıması
Unsur tanıma güçlendirilmiştir ve yeni unsur tipleri tanınmaktadır. Yükseklik ve Kes Süpürmelerinin İnteraktif Tanınması FeatureWorks interaktif tanıma sırasında iki yüz seçildiğinde, yükseklik süpür ve kes süpür unsurlarını tanır. Yükseklik Süpür 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-BossSweep.x_t'yi açın. 2. Önce üst yükseklik süpürmeyi tanıyın. Yükseklik süpürme özelliklerinin interaktif tanınması sırasında, Son Yüz1 ve Son Yüz 2/Destek Yüzü'nü

seçin. 3. Ardından, alt yükseklik süpürmeyi tanıyın. Son Yüz1 ve Son Yüz 2/Destek Yüzü'nü

109

Parts and Features

seçin. FeatureWorks PropertyManager'da, İnteraktif Unsurlar altında, Yükseklik Süpür unsur tipi Taban Süpür'ün yerini almaktadır. Yükseklik Süpür, hem taban, hem de yükseklik süpürmelerini tanır. Kes Süpür 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-CutSweep.x_t'yi açın. 2. İnteraktif tanımayı kullanın ve Unsur tipi altında, Kes Süpür'ü seçin. 3. Son yüz'ü ve ardından Son Yüz 1'i

seçin. 4. Son Yüz 2'yi seçin. Gerekirse modeli döndürün.

Kes Döndür Unsurlarının İnteraktif Tanınması FeatureWorks interaktif tanıma sırasında kalem keskinleştirme kesmeleri olarak bilinen kes döndür unsur tiplerini tanır. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-Pencil.x_t'yi açın. 2. Kes döndür unsurlarının interaktif tanınması sırasında, kes döndür unsurunun yüzünü seçin.

110

Parts and Features

Üst düzlemsel yüzü seçmeyin. Zincir döndürülmüş yüzlerin temizlendiğini doğrulayın. Düzlemsel Olmayan Yüzlerden Yüksekliklerin ve Kesmelerin İnteraktif ve Otomatik Tanınması FeatureWorks, gerek interaktif, gerekse otomatik tanıma modlarında düzlemsel olmayan yüzlerden oluşturulmuş ekstrüzyon unsurlarını (yükseklikler ve kesmeler) tanır. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-NonPlanar_1.x_t'yi açın. 2. Otomatik tanımayı kullanın ve Otomatik Unsurlar altında, Ekstrüzyonlar'ı seçin. Daha önce, FeatureWorks yalnızca vurgulanmış yükseklik ekstrüzyonunu tanıyabiliyordu.

FeatureWorks artık orijinal yükseklik ekstrüzyonunun yanı sıra düzlemsel yüzden oluşturulmuş dört yükseklik ekstrüzyonunu tanımaktadır. Ekstrüzyonlar, destek yüzünden birebir ötelemeli olmalıdır.

111

Parts and Features

1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-NonPlanar_2.x_t'yi açın. 2. Otomatik tanımayı kullanın ve Otomatik Unsurlar altında, Tüm filtreleri denetle'yi seçin. FeatureWorks bir taban döndürmeyi, on kesme ekstrüzyonunu, dokuz deliği, iki pahı ve 42 radyusu tanır. FeatureWorks iki dairesel çoğaltma bulur. FeatureWorks unsurların tümünü otomatik olarak haritalar.

Orijinal Parça

Tanınan Unsurlar

Draft Unsurların Otomatik Olarak Tanınması
FeatureWorks otomatik tanıma sırasında draft unsurları tanır. Draftlar daha önce yalnızca interaktif modda tanınıyordu. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-Draft.x_t'yi açın. 2. Otomatik tanıma modunda, Standart unsurlar'ı seçin. Otomatik Unsurlar altında, yalnızca Draftlar'ı ve Radyuslar/Pahlar'ı seçin.

FeatureWorks unsurların tümünü otomatik olarak haritalar.

Otomatik Unsur Tanıma Sırasında Benzer Unsurları Birleştirme
Otomatik unsur tanıma artık aynı geometrinin radyuslarını, pahlarını veya deliklerini tek bir unsurda birleştirebilmektedir. Örneğin, aynı yarıçaplı yedi radyus, tek bir unsur olarak tanınmaktadır. Böylece FeatureManager tasarım ağacındaki unsurların sayısı azalır ve daha iyi okunabilirlik ve daha küçük dosya boyutu için unsurları birlikte gruplamanızı sağlar. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\FeatureWorks\FeatureWorks-CombineFeatures.x_t'yi açın. 2. Otomatik tanıma modunda, Standart unsurlar'ı seçin. Otomatik Unsurlar altında, Radyuslar/Pahlar'ı seçin.

112

Parts and Features

Daha önce, FeatureWorks bu örnekte 36 pah tanıyordu. Artık, FeatureManager tasarım ağacında tek bir pah unsuru görünür. Unsur birleştirme özelliğini kapatmak için, FeatureWorks Seçenekleri (Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > FeatureWorks > Seçenekleri'i tıklayın. Gelişmiş Kontroller sekmesinde, Otomatik Tanıma altında, Radyusları Birleştir, Pahları Birleştir veya Delikleri Birleştir'i seçin veya temizleyin.

113

19 Tesisat
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • Tesisat Kitaplık Yöneticisi Varolan Geometri Boyunca Tesisat Kaynak Boşlukları Otomatik Boyutlandır Bir Bağlantı Parçasını Taşıma ve Döndürme P&ID Al P&ID Raporu İzole Etmede Tesisat Seçenekleri

Tesisat Kitaplık Yöneticisi
Tesisat Kitaplık Yöneticisi, SolidWorks uygulaması başlatılmadan çalıştırılabilen yeni bir arayüzdür. Varolan ve yeni birkaç işleve erişim sağlar. Tesisat Kitaplık Yöneticisi'ni açmak için, Tesisat > Tesisat Araçları > Tesisat Kitaplık Yöneticisi'ne tıklayın. Bir sihirbazı veya aracı açmak için bir sekmeye tıklayın. Aşağıdaki işlevler için sekmeler mevcuttur: • Tesisat bileşenleri ve kablo/tel, kaplama ve elektrikli bileşen kitaplıkları oluşturma sihirbazları. • Kitaplık yollarını tanımlamak için Tesisat Dosya Konumları sekmesi. • Bir veritabanını yönetmek ve parçaları filtrelemek için Yönetim Aracı. • Alınan şemalarda sözdizimini ve etiket formatını tanımlamak için Etiket Şeması Yöneticisi. Tesisat Kitaplık Yöneticisi aşağıdaki yeni işlevleri sağlar: • Tesisat Bileşen Sihirbazı, o-çıkışlar ve dirsekler, borular ve ekipmanlar gibi ek bileşen tiplerini konfigüre etmenizi sağlar. Sihirbazı kullanmak için, parçanın geometrisini oluşturun ve Tesisat Bileşen Sihirbazı sekmesine tıklayın.

• Alınan şemalarda sözdizimini ve etiket formatını tanımlamak için Etiket Şema Yöneticisi'sini kullanabilirsiniz, böylece SolidWorks P&ID belgelerindeki verileri
114

Tesisat

yorumlayabilir. Her etiketteki alan sayısını, her alanın adını ve her alandaki karakter sayısını tanımlayabilirsiniz. Sınırlayıcı karakteri de tanımlayabilirsiniz. • Yönetim Aracı, alınan bir P&ID'den bir tasarım oluşturduğunuzda SolidWorks parçalarını seçmekte kullanılan veritabanını yönetmenizi de sağlar. Parça bilgilerini Tesisat Bileşen Kitaplığı'ndan veritabanına ekleyebilirsiniz. Ayrıca veritabanındaki parçalar için özellik değerlerini tanımlayabilir veya değiştirebilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Bir tasarımı oluştururken P&ID kullandığınızda, bu veritabanı, şemada bulunan bilgilere denk düşen parçalar için aranır ve filtrelenmiş bir liste görünür. Bu listeden bir parça seçebilirsiniz.

Varolan Geometri Boyunca Tesisat
Bir boru segmentini veya bir düzlemsel yüzeyi ve yüzü referans olarak kullanarak bir yüzeyden tanımlanmış bir uzaklıkta bulunan bir tesisat oluşturabilirsiniz. Uzaklık, merkez çizgisi belirtilmemişse, borunun dış yüzeyinden hesaplanır. Uzaklığı tanımlamanın iki yolu vardır: • Akıllı Ölçümlendirme aracını kullanarak öteleme uzaklığını tanımlayın.. • Ötelemek istediğiniz tesisat segmentini seçin ve Ctrl + tuşuna basarak referans nesneyi seçin. PropertyManager'da Boyunca Tesisat'ı ve uzaklığı Değiştir iletişim kutusuna yazın.

Kaynak Boşlukları
Global veya ekleme özgü öteleme değerleri kullanarak tesisatlara borular ve bağlantı elemanları arasında kaynak boşlukları ekleyebilirsiniz. Bir tesisata başladığınızda veya başladıktan sonra herhangi bir noktada kaynak boşluğu tanımlayabilirsiniz. • Bir tesisata başlarken tanımlamak için, Tesisat Özellikleri PropertyManager'da Kaynak boşlukları kullan'ı seçin ve görünen metin kutusuna bir öteleme değeri yazın. Bu değer, tesisattaki tüm kaynak boşluklarına uygulanır. • Bir tesisatı oluşturduktan sonra tanımlamak veya bir veya daha çok değeri düzenlemek için, bir segmente sağ tıklayın ve Kaynak Boşluğu'nu seçin. Kaynak boşluğu etiketinde münferit kaynak boşluğu için yeni bir değer yazın veya Kaynak Boşluğu Ayarları
115

Tesisat

PropertyManager'da global değişiklikler yapın. Ayrıca Borular araç çubuğunda Kaynak Boşluğu'na tıklayıp bir segmenti seçebilirsiniz.

Bkz. SolidWorks Yardımı: Kaynak Boşlukları

Otomatik Boyutlandır
Bir parçayı yerleştirdiğinizde, artık hedef ekipmanla veya bağlantı elemanıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak boyutlanmaktadır. Otomatik boyutlandırma, bir boruyu düzenlerken de çalışır. Bir bağlantı parçasını bir borunun üzerine sürüklediğinizde, bağlantı parçasının boyutu borunun çapıyla eşleşecek şekilde ayarlanır. Boyut, montaj ilişkisi referansının montaj ilişkisi kurduğu yüzden elde edilir. Boyut, mevcut bir bileşen büyüklüğüyle +/- %5 payla eşleşmezse, boyut bir Bağlantı Noktasından (CPoint) elde edilmeye çalışılır. Parçayı yerleştirdikten sonra, bir parça konfigürasyonu seçmeniz istenir. Eşleşen bir boyut bulunamazsa, bir boyut ve konfigürasyon seçmeniz istenir.

Bir Bağlantı Parçasını Taşıma ve Döndürme
Bir tesisata eklenmiş parçaları döndürmek veya taşımak için triad kontrolünü kullanabilirsiniz. Bir parçayı her yerleştirişinizde triad'ı görüntülemek için, Araçlar > Seçenekler > Tesisat'a tıklayın ve bileşenleri bırakarak konumlandırmak ve yönlendirmek için triadı kullan seçeneğini belirleyin. Ayrıca bir parçaya sağ tıklayabilir ve Bağlantı elemanını triad ile taşı'yı seçebilirsiniz. Parçayı kendi ekseni etrafında döndürmek için triad'ın dairelerinden birine tıklayın ve döndürün. Parçayı taşımak için oklardan birine tıklayın ve sürükleyin. Bir parça taşındıktan sonra kılavuz çizgileri görünür. Parçayı yerleştirmeyi bitirdikten sonra kılavuz çizgilerini bir tesisata dönüştürmek için Otomatik Tesisat komutunu kullanabilirsiniz. Ayrıca bir kılavuz çizgiye sağ tıklayabilir ve Kılavuz Çizgilerini Dönüştür'ü seçebilirsiniz.

116

Tesisat

Bkz. SolidWorks Yardımı: Parçaları Triad'la Konumlandırma

P&ID Al
Bir Çözüm Ortağından gelenler gibi alınmış P&ID verilerinden oluşturduktan sonra bir boru tesisatına hat içi bileşenler ekleyebilirsiniz. SolidWorks, belgede tanımlanmamış olan t dirseği ve adaptörler gibi gereken bileşenleri saptar ve bunları bir listeden seçmenizi sağlar. Tesisat kılavuz çizgileri, önce T dirseklerini, vanalar ve adaptörler gibi hat içi bağlantı elemanlarını yerleştirmeye gerek olmadan görüntülenir. Bu kılavuz çizgilerini tesisatlara gerektiği gibi dönüştürebilirsiniz.

P&ID Raporu
Alınmış P&ID verilerinden oluşturulan bir 3B modelde eksik bileşenleri ve tamamlanmamış bağlantıları gösteren raporlar oluşturabilirsiniz. Raporu oluşturmak için, Boru ve Enstrümantasyon panosunda Rapor'a tıklayın. P&ID Doğrulama Raporu iletişim kutusu görüntülenir. Yazdırılabilir bir rapor görmek için Metin'e tıklayın. Boru sistemi ağacını görmek için Ağaç'a tıklayın. Ağaçtaki simgeler ve araç ipuçları, eksik olan veya başarıyla oluşturulmamış bağlantıları belirtir.

İzole Etmede Tesisat Seçenekleri
Artık İzole Et komutunda, tesisata özgü işlemleri kullanabilirsiniz. Boru tesisatı montajına FeatureManager'da sağ tıklayın ve İzole Et'i seçin. İzole Et iletişim kutusunda seçiminizi yapın. Örnek olarak, Yalnızca tesisat'ı seçtiğinizde, tesisat izole edilir. Tesisat ve doğrudan referanslar'ı seçtiğinizde, tesisat ve bağlı olduğu nesneler izole edilir. Diğer seçenekler şunlardır: • Tesisat ve ikincil referanslar • Tesisat sınırlandırma kutusu • Tesisat segmentleri sınırlandırma kutusu Aşağıdaki resimde, İzole Et komutu, bir tesisatı izole etmekte kullanılmaktadır.
117

Tesisat

118

20 Sac Levha
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • Büküm Hesaplama Tabloları Sac Levhaya Dönüştür Düz Çoğaltmalar Konfigürasyonlarda K-Faktörü DXF/DWG Dosyalarına Verirken Büküm Yönlerini Haritalama Kenar Flanşlarını ve Şev Flanşlarını Aynalama Sac Levha Özellikleri Kenar Flanşlarının ve Sekme Unsurlarının Çoğaltmaları

Büküm Hesaplama Tabloları
Sac levha parçalarının geliştirilmiş uzunluğunu, büküm hesaplama tablolarını kullanarak hesaplayabilirsiniz. Önceki sürümlerde, geliştirilen uzunluğu K-Faktörüyle, büküm tablosuyla, ölçer tablosuyla, büküm payıyla ve büküm çıkarma yöntemleriyle hesaplıyordunuz. Büküm hesaplama tabloları sayesinde, farklı açısal aralıklar tanımlayabilir, bu aralıklara denklemler atayabilir ve parçanın geliştirilen uzunluğunu hesaplayabilirsiniz. Geliştirilen uzunluk için bir hesaplama yöntemi seçebileceğiniz sac levha aracının bir yerine tıklayın. PropertyManager'da, Büküm Payı'nda, Büküm Payı Tipi'nde Büküm Hesaplaması'nı seçin ve seçenekleri ayarlayın. Bkz. SolidWorks Yardımı: Büküm Hesaplama Tabloları.

Sac Levhaya Dönüştür
Sac Levhaya Dönüştür aracı güçlendirilmiştir.

Ölçer Tabloları
Ölçer tablolarını Sac Levhaya Dönüştür aracıyla birlikte kullanabilirsiniz. Sac levha parametreleri (malzeme kalınlığı, büküm yarıçapı ve büküm hesaplama yöntemi), siz geçersiz kılmadığınız sürece ölçer tablosunda depolanan değerleri kullanır. Sac Levhaya Dönüştür'e (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Sac Levhaya Dönüştür'e tıklayın. PropertyManager'da, Sac Levha Ölçerleri altında, Ölçer tablosu kullan'ı seçin ve bir ölçer tablosu seçin. Ölçer tablolarının dosya konumlarını Araçlar > Seçenekler > Sistem Seçenekleri > Dosya Konumları'nda belirtebilirsiniz. Klasörleri şunun için göster:'de, Sac Metal Ölçer Tablosu'nu seçin.

119

Sac Levha

Ayrım Tipleri
Sac Levhaya Dönüştür aracıyla oluşturulan ayrım kenarları ve ayrım çizimleri için parametreler tanımlayabilirsiniz. Kullanılabilir ayrım tipleri açık alın, üst üste bindirme ve alttan bindirmedir. Ayrıca grafik alanında bir ayrım bilgisine tıklayarak tek tek ayrım ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Tüm ayrımlar için varsayılan üst üste binme oranı'nı ayarlayabilir ve bilgileri grafik alanında gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Sac Levhaya Dönüştür'e (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Sac Levhaya Dönüştür'e tıklayın. PropertyManager'da, Köşe Varsayılanları'nda, bir ayrım tipi seçin ve seçeneklerini ayarlayın. Bkz. SolidWorks Yardımı: Bir Katı Parçayı Bir Sac Levha Parçasına Dönüştürme.

Katı Gövdeleri Tut veya Tüket
Sac Levhaya Dönüştür aracını kullanırken, birden çok Sac Levhaya Dönüştür unsuru için katı gövdeyi tutabilir veya tüm gövdenin araç tarafından tüketilmesini belirtebilirsiniz. Sac levha muhafazalı bir makine.

İlk sac levha gövdesini oluşturmak için Sac Levhaya Dönüştür'ü kullanın. Gövdeyi tut seçilidir. Aynı katı gövdeden başka bir sac levha gövdesi türetmek için katı gövdeyi tutmak istiyorsunuz.

120

Sac Levha

İkinci sac levha gövdesini oluşturmak için Sac Levhaya Dönüştür'ü kullanın. Gövdeyi tut temizlendiği için, katı gövde tüketilir.

Sac Levhaya Dönüştür'e (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Sac Levhaya Dönüştür'e tıklayın. PropertyManager'da, Sac Levha Parametreleri altında, Gövdeyi tut'u seçin veya temizleyin.

Büküm Payı
Parçanın geliştirilen uzunluk hesaplaması için büküm payı yöntemini seçebilirsiniz. Daha önceki sürümlerde, Sac Levhaya Dönüştür komutunu tamamlıyordunuz ve ardından büküm payını ayrı bir adımda değiştiriyordunuz. Sac Levhaya Dönüştür'e (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Sac Levhaya Dönüştür'e tıklayın. PropertyManager'da, Özel Büküm Payı altında, bir büküm payı seçin.

Bilgiler
Ayrım Kenarları, Ayrım Büküm Kenarları ve Ayrım Çizimleri için bilgileri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Sac Levhaya Dönüştür'e (Sac Levha araç çubuğu) veya Ekle > Sac Levha > Sac Levhaya Dönüştür'e tıklayın. PropertyManager'da, Bilgileri göster'i seçin veya temizleyin.

Düz Çoğaltmalar
Yazılım, sac levha parçalarını yassılaştırmak için yeni bir hesaplama yöntemi kullanmaktadır. SolidWorks 2011 öncesinde oluşturulmuş bir parçayı yassılaştırırsanız, yeni hesaplama yöntemini uygulayabilirsiniz. FeatureManager tasarım ağacında, Yassı Çoğaltma'ya sağ tıklayın ve Unsuru Düzenle'ye tıklayın. Yassı Çoğaltma PropertyManager'da, Parametreler altında, Düz çoğaltmayı yeniden oluştur'u seçin.

Konfigürasyonlarda K-Faktörü
Sac levha parçalarda büküm payı tipi olarak K-Faktörünü kullandığınızda, K-Faktörü için farklı konfigürasyonlarda farklı değerler belirtebilirsiniz.

121

Sac Levha

FeatureManager tasarım ağacında, Sac Levha1'e sağ tıklayın ve Unsuru konfigüre et'e tıklayın. İletişim kutusunda, Sac Levha1'de, K-Faktörüne denk düşen değişkeni seçin. Her konfigürasyon için K-Faktörü değerlerini ayarlayın.

DXF/DWG Dosyalarına Verirken Büküm Yönlerini Haritalama
Sac levha modellerini .dxf veya .dwg dosyaları olarak verirken, belirli katmanlara büküm çizgi yönleri haritalayabilirsiniz. Örneğin, yukarı ve aşağı büküm yönlü sac levha teknik resimlerinde, teknik resmi verirken katmanları ayırmak için farklı büküm çizgisi yönleri haritalayabilirsiniz. Bkz. Büküm Çizgisi Yönlerini Verme şu sayfada 79.

Kenar Flanşlarını ve Şev Flanşlarını Aynalama
Farklı kenarlara eklenmiş birkaç flanştan oluşan kenar flanşlarını aynalayabilirsiniz. Ayrıca flanşların geometrinin üst üste binmeyeceği şekilde kısaltıldığı değiştirilmiş şev flanşlarını da aynalayabilirsiniz.

Birden çok kenar flanşlı parça

Aynalanmış kenar flanşları

Sac Levha Özellikleri
Sac levha parçalarına özgü yeni özellikler Kesim Listesi Özellikleri iletişim kutusunda hesaplanır ve görüntülenir. Hesaplanan özelliklerden bazıları, sınırlandırma kutusuna dayanır, yassı çoğaltmanın içine sığabileceği en küçük dikdörtgen. Yassı çoğaltmayı sığdırmak için, tane yönüyle hizalanan en küçük dikdörtgeni belirlemek için bir tane yönü ayarlayabilirsiniz. Sınırlandırma kutusu, sac levha parçasını yassılaştırdığınızda bir çizimle temsil edilir ve FeatureManager tasarım ağacında Yassı Çoğaltma altında bulunur. Bir sac levha parçasını bir .dxf veya .dwg dosyası olarak verirken, sınırlandırma kutusunu verebilir ve sınırlandırma kutusunu belirli bir katmana atayabilirsiniz. Bkz. . Sac levha parçalarda aşağıdaki özellikler hesaplanır:

122

Sac Levha

Sınırlandırma Kutusu Uzunluğu Sınırlandırma kutusunun en uzun tarafı Sınırlandırma Kutusu Genişliği Sınırlandırma kutusunun en kısa tarafı Sınırlandırma Kutusu Alanı Sınırlandırma kutusu uzunluğu x Sınırlandırma kutusu genişliği

Sınırlandırma Kutusu Alanı-Boş İçinden kesilmişler hariç yassı çoğaltmanın alanı Kesme Uzunluğu-Dış Kesme Uzunluğu-İç Kesip Çıkarmalar Yassı çoğaltmanın (boş), makinenin kesme süresini hesaplamak için kullanılan dış çevresi İç çerçevelerin veya kesip çıkarmaların çevrelerinin toplamı Yassı çoğaltmanın üzerinde, makinenin boşta kalma süresini hesaplamak için kullanılan kapalı kesip çıkarmalar (içinden delikler) Parçadaki bükümlerin sayısı

Bükümler

Bu özellikleri görüntülemek için, FeatureManager tasarım ağacında, Kesim listesi'ni genişletin. Bir Kesim Listesi Öğesi'ne sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Özellikler, kesim listesi güncellendiğinde veya parça yassılaştırıldığında güncellenir. Bkz. SolidWorks Yardımı: Sac Levha Özellikleri ve Sınırlandırma Kutuları İçin Tane Yönünü Ayarlama.

Kenar Flanşlarının ve Sekme Unsurlarının Çoğaltmaları
Ek sac levha unsurları eklenmiş kenar flanşlarını ve sekme unsurlarını çoğaltabilirsiniz. Çoğaltmalar, yalnızca aynı sac levha gövdesi için desteklenir. Çoklu gövdeler desteklenmez. Çoğaltma araçları doğrusal, dairesel, eğriyle sürülen, çizimle sürülen ve tabloyla sürülen çoğaltmaları içerir.

Basamak veya çizilmiş bükümler eklenmiş sekme unsurlarını çoğaltamazsınız.

123

21 Simülasyon
SolidWorks Simulation, SolidWorks Premium'da vardır. (Professional) ile işaretlenmiş geliştirmeler, SolidWorks Simulation Professional ve SolidWorks Simulation Premium'da vardır. (Premium) ile işaretlenmiş güçlendirmeler, yalnızca SolidWorks Simulation Premium'da vardır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • • • • • • • Yeni Simülasyon Etütleri Arayüz Kabuklar Kirişler Bağlayıcılar Temas Mesh Doğrusal Olmayan Etütler Sonuçlar

Yeni Simülasyon Etütleri
Yeni 2B Basitleştirme Etüdü
2B'de simüle ederek belirli 3B modelleri basitleştirebilirsiniz. 2B basitleştirme, statik, doğrusal olmayan, basınçlı kap tasarımı ve termal etütler için kullanılabilir. Uygulanabilir modeller için 2B basitleştirme seçeneğini kullanarak analiz süresinden tasarruf sağlayabilirsiniz. 2B modeller, 3B muadillerine göre daha az mesh elemanı ve daha basit temas koşulları gerektirir. Bir 2B basitleştirme etüdü oluşturmak için: 1. Yeni Etüt'e (Simülasyon CommandManager) tıklayın. 2. Tip altında, Statik, Doğrusal Olmayan veya Termal etüt seçin. 3. Seçenekler altında, 2B Basitleştirme Kullan'ı seçin ve 4. 2B Basitleştirme PropertyManager'da seçenekleri belirleyin ve simgesine tıklayın. simgesine tıklayın.

2B Basitleştirme Tipleri Geometri, malzeme özellikleri, fikstürler, yükler ve temas koşullarına dayanarak dört tip 2B basitleştirme seçeneğiniz vardır.

124

Simülasyon

Düzlem Kesit düzlemine dik etki eden kuvvet olmadan, ince geometrileri simüle eder. stresi Düzlem stresi varsayımı için, kesit düzlemine dik hiçbir stres geliştirilmez. Bu seçenek, statik ve doğrusal olmayan etütler için kullanılabilir. Bu örnek, dağıtılmış yük altında bir köşebendi göstermektedir.

Diğer örnekler arasında, basınç altında ince levhalar, bir cıvatayı sıkarken bir anahtarı çevirmek ve plastik klipslerin geçmeli takılması vardır. Düzlem Kesit düzlemine dik etki eden kuvvet olmadan, kesit düzleminin taraflarından gerilmesi biri boyunca uzun bir mesafede uzanan kalın geometrileri simüle eder. Düzlem gerilmesi varsayımı için, kesit düzlemine dik hiçbir gerilme geliştirilmez. Düzlem gerilme problemleri, düzlem stres problemlerine göre daha az yaygındır. Bu seçenek termal etütler için kullanılamaz Bu örnek, su basıncı altındaki bir barajı göstermektedir.

Diğer örnekler arasında, basınç altında bir tünel ve sac hadde vardır. Ekstrüzyon Ekstrüzyon yönü boyunca sabit termal yüklerle geometrileri simüle eder. Bu seçenek yalnızca termal etütler için kullanılabilir. Aşağıdaki şekil, tektip sıcaklıkta tutulan ve aniden bir konveksiyon ortamına maruz bırakılan uzun bir blok örneğini göstermektedir.

125

Simülasyon

Eksenel Bir eksen etrafında simetrik olan geometriler, malzeme özelliklerini, yükleri ve simetrik fikstürleri simüle eder. Bu örnek, bir o halkanın doğrusal olmayan temas analizini göstermektedir. 3B geometri Modellenen kesit

Diğer örnekler arasında iç ve dış basınç altında tekneler ve türbin yapımında karşılaşılan birçok problem vardır.

2B Kesit 2B kesitleri 3B geometrilerden oluşturursunuz veya analiz için gereken gövdeleri hesaplamak için kesit düzlemindeki düzlemsel yüzeyleri ve 2B kapalı çizimleri kullanırsınız. Kesiti oluşturmak için 2B Basitleştirme PropertyManager'ı kullanırsınız. Katıları Bir kesit düzlemi kullanıp katıları ayırarak 2B gövdeler oluşturabilirsiniz. Kesitleme Aşağıda gösterilen cıvatayı sıkılaştıran bir anahtarın düzlem stresi örneği için, 3B geometriden 2B modeli çıkarmak için üst düzlemi kullanın.

126

Simülasyon

3B model

2B kesit

Bir cıvata-somun bağlantısının eksenel simetrik örneği için, katıyı ve dönme eksinin kesen bir düzlem seçin. Cıvatanın başı ve dişlerin sarmal deseni modellenmez (sarmal dişler eksenel simetrik değildir). 3B model 2B kesit

Düzlemsel 2B kesitler oluşturmak için, kesit düzleminde düzlemsel yüzey gövdeleri veya yüzeyleri 2B kapalı çizimler oluşturabilirsiniz. kullanma Aşağıdaki örnek, kesit düzlemi üzerinde oluşturulan yüzey gövdeleriyle düzlem gerilimi altındaki bir levha üzerinde üç noktalı bükülme testini göstermektedir.

127

Simülasyon

Etüdü Çalıştırma ve Sonuçları Görüntüleme Bir 2B Bir 2B etüdü ayarlamak, bir 3B etüdü ayarlamaya benzer. 2B basitleştirme Basitleştirme etütleri üzerine notlar: Etüdü • Düzlem stresi veya düzlem gerilme varsayımları için, yükleri ve Ayarlama fikstürleri kesit düzlemine dik olarak uygulayamaz. Eksenel simetrik varsayım için, bunları çevresel yönde uygulayamazsınız. • Fikstürleri, yükleri ve temas koşullarını yüzler yerine kenarlara uygulamanız gerekir. • Eksenel simetrik modeller için, uygulanan yükler, toplam değerler (radyan başına değer değil) olarak verilir. Düzlem stresi ve düzlem gerilme modelleri için, uygulanan yükler belirttiğiniz kalınlık birimine dayanır. Sonuçlar Bir 2B basitleştirme analizinin sonuçlarını 2B veya 3B olarak Görüntüleme görüntüleyebilirsiniz. Düzlem stresi veya düzlem gerilme varsayımları için, sonuçlar, kesit düzlemine paralel olan tüm kesitler çapında aynıdır. Sonuçlar, belirttiğiniz kalınlık birimi başına raporlanır. 2B Sonuç Çizimi 3B Sonuç Çizimi

128

Simülasyon

Eksenel simetrik varsayım için, sonuçlar, eksen dönüşü etrafındaki tüm kesitler çapında aynıdır. Sonuçlar toplam değerler olarak (radyan başına değerler değil) raporlanır. 2B Sonuç Çizimi 3B Sonuç Çizimi (200° döndürülmüş)

Bir Cıvata-Somun Bağlantısının 2B Basitleştirme Analizi Dişler üzerinde stres sonuçlarını çizmek için, bir cıvata-somun montajı üzerinde bir eksenel simetrik analiz gerçekleştirirsiniz. Bir 2B basitleştirme analizi yaparak zaman tasarrufu sağlarsınız, çünkü 2B modeller, 3B modellere göre daha az mesh elemanı ve daha basit temas koşulları gerektirir. Modeli görmek için, yükleme_dizini\samples\whatsnew\2D_Simplification\bolt_nut.sldasm'yi açın.

Cıvata başı ve kenetlenmiş elemanları modellenmez. 2B basitleştirmeyi uygulamak için, dişler ayrı malzeme halkaları olarak modellenir ve sürekli bir sarmal olarak modellenmez (sarmal dişler eksenel simetrik olmadıkları için, bu bir basitleştirmedir). Eklemin sıkılmasını veya cıvatanın kaymasını modellemek için, yine de bir 3B model kullanmanız gerekir.

129

Simülasyon

2B Basitle tirme Etüdünü Olu turma Bir 2B basitleştirme etüdünü 3B modelden tanımlarsınız ve bir doğrusal olmayan statik etüt gerçekleştirirsiniz. 1. Yeni Etüt'e (Simülasyon CommandManager) tıklayın. 2. PropertyManager'da, Ad altında, cıvatalı bağlantı yazın. 3. Tip altında, Doğrusal Olmayan'a tıklayın. 4. Seçenekler altında, 2B Basitleştirme Kullan'ı seçin. 5. simgesine tıklayın. 6. 2B Basitleştirme PropertyManager'da, Tip altında, Eksenel Simetrik'i seçin. 7. Kesit düzlemi için, FeatureManager tasarım ağacında Düzlem1'i seçin. 8. Simetri Ekseni için, FeatureManager tasarım ağacında Eksen1'i seçin. Bu, etrafında geometrinin, yüklerin ve fikstürlerin simetrik olduğu eksendir.

9.

simgesine tıklayın.

Malzeme Özellikleri ve Temas Setleri Uygulama Malzeme özelliklerini ve temas setlerini tanımlarsınız. 1. Simülasyon etüdü ağacında, cıvatalı bağlantı etüt klasörüne sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. 2. Doğrusal Olmayan Statik iletişim kutusunda, Geometri doğrusal olmama seçenekleri altında, Büyük gerilme seçeneği'ni seçin. Cıvatalı bağlantıdaki plastikliğini modellemek için Büyük gerilme seçeneği'ni seçersiniz. 3. Çözücü altında, Doğrudan Seyrek'i seçin ve Tamam'a tıklayın. 4. Parçalar'a sağ tıklayın ve Tüm Malzemeye Uygula'yı seçin. 5. Malzeme iletişim kutusunda, Model Tipi için, Plastiklik - von Mises'i seçin. 6. Uygula ve Kapat'a tıklayın. Alaşım Çelik'in elastik-plastik malzeme özellikleri, cıvataya ve somuna atanır. 7. Bağlantılar'a sağ tıklayın ve Temas Seti'ni aşağıdakileri yapın: seçin. PropertyManager'da,

130

Simülasyon

a) Set 1 İçin Yüzler, Kenarlar, Tepe Noktaları seçin.

için, cıvatanın 2B gövdesini

b) Set 2 İçin Yüzler

için, somunun 2B gövdesini seçin.

c) Gelişmiş altında, Yüzeyden yüzeye'yi seçin. 8. simgesine tıklayın. Cıvatanın ve somunun temas eden diş bölgeleri arasına, sürtünmesiz girme teması uygulanmaz.

Analizi Çalı tırma Yükü, cıvata gövdesinin üst kenarına uygularsınız ve somunun dikey olarak hareket etmesini önlersiniz. Ardından cıvatalı bağlantı etüdünü çalıştırırsınız. 1. Fikstürler'i sağ tıklayın ve Yuvarlanır/Kayar'ı seçin. için, gösterildiği gibi cıvatanın

2. PropertyManager'da, Fikstürler İçin Düz Kenarlar kenarını ve somunun üst kenarını seçin.

131

Simülasyon

3. Dış Yükler'e sağ tıklayın ve Kuvvet'i 4. PropertyManager'da, yükü tanımlayın:

seçin.

a) Kuvvet/Tork altında, Normal Kuvvet İçin Yüzler ve Kabuk oklarla gösterilen kenarı seçin.

için, şekilde

b) Seçili yön'ü seçin. c) Yön İçin Yüz, Kenar, Düzlem, Eksen Düzlem1'i seçin. d) Birim için, İngiliz (IPS)'i seçin. seçin ve 3000 yazın. için, FeatureManager tasarım ağacında

e) Kuvvet altında, Düzlem Boyunca Yön 2'yi

Bu, cıvata gövdesinin dairesel yüzü üzerinde etki eden toplam kuvvettir. f) simgesine tıklayın. (Simülasyon CommandManager) tıklayın.

5. Çalıştır'a

Sonuçları Görüntüleme Bir 2B analizinin sonuçlarını 2B veya 3B olarak görüntüleyebilirsiniz. Bir eksenel simetrik analiz için, sonuçlar, eksen dönüşü etrafındaki tüm çapraz kesitler için aynıdır.

132

Simülasyon

1. Simülasyon etüdü ağacında, Sonuçlar klasörünü açın. 2. Çizimi görüntülemek için Stres (-von Mises-)'e çift tıklayın.

Varsayılan olarak, sonuçları 2B'de görüntülersiniz. 3. Stres (-von Mises-)'e sağ tıklayın ve 3B çizim olarak göster'i seçin. Varsayılan olarak, 2B seçim 330° döner. Açıyı Stres Çizimi PropertyManager'da Gelişmiş Seçenekler altında değiştirebilirsiniz.

Sonuç, model üzerinde plastik deformasyonu gösterir. Temas eden dişler arasında, ilk geçen diş, daha yüksek bir stres değeri gösterir. Değerler, sonraki dişler için daha düşüktür.

Yeni Yanıt Spektrumu Analizi Etüdü (Premium)
Yeni Yanıt Spektrumu Analizi etüdü, modelinizin yanıtının tepe değerlerini, taban uyarıma olarak belirtilmiş bir tasarım spektrumuna dayanarak tahmin eder. Bir yanıt spektrumu analizinde, bir modal analizin sonuçları, modelde yer değiştirmeleri ve stresleri hesaplamak için bilinen bir spektrumla kullanılır. Her mod için, modal frekansına ve verili bir sönümleme oranına dayanan bir tasarım spektrumundan bir yanıt okunur. Ardından tüm modal yanıtlar birleştirilerek, yapının maksimum yanıtının bir tahmini sağlanır.

133

Simülasyon

Belirli bir sönümleme oranı için göreceli yer değiştirme yanıtı spektrumu ξ1.

her SDOF osilatörü için, göreceli yer değiştirme süresi geçmiş yanıtının maksimum mutlak değerine eşittir.

Her SDOF osilatörü için vibrasyonun doğal dairesel frekansı. Yapıların depremler, rüzgar yükleri, okyanus dalga yükleri, jet motoru itmesi veya roket motoru titreşimleri gibi rastgele veya zamana bağımlı yükleme ortamlarına yanıtını tahmin etmek için bir zaman geçmişi analizi yerine, bir yanıt spektrumu analizi kullanabilirsiniz. Mod Birleştirme Teknikleri Maksimum yanıtı değerlendirmek için mod birleştirme seçenekleri şunlardır: Mutlak Toplam Maksimum modal yanıtların, tüm modlar için aynı zamanda ortaya çıktığını varsayar. Mod birleştirme yöntemleri arasında en muhafazakar olanıdır. Kareleri alınan maksimum modal yanıtların toplamının kare kökünden tepe yanıtı hesaplar.

Kareleri Toplamının Karekökü (SRSS)

Eksiksiz Çeyrek Birleştirme Bu yöntem, rastgele vibrasyon teorilerine dayanır. İki mod (CQC) arasındaki çapraz korelasyon faktörlerini ve modal sönümleme oranlarını dikkate alır. Naval Research Laboratory En büyük yanıtı sergileyen mod için yanıtın mutlak değerini (NRL) alır ve bunu kalan modların SRSS yanıtına ekler. Bir Yanıt Spektrumu Analizi Etüdü Oluşturma 1. Simülasyon > Etüdü'ne tıklayın. a) Tip altında, Doğrusal Dinamik'i seçin. seçin.

b) Seçenekler altında, Yanıt Spektrumu Analizi'ni

134

Simülasyon

2. Etüdün frekans ve yanıt spektrumu seçeneklerini tanımlayın. Simülasyon etüdü ağacında, etüt simgesine sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın. Maksimum yanıtı tahmin etmek için modal birleştirme yöntemini seçin. 3. Her gövde için malzemeyi tanımlayın. Kirişler ve kompozit kabuklar, bir yanıt spektrumu etüdünde desteklenmez. 4. Bağlantılar altında, temas setlerini ve varsa bağlayıcıları tanımlayın.

Birleştirilmiş temas, yay ve kenar kaynağı bağlayıcı desteklenir. 5. Fikstürleri tanımlamak için, Fikstürler'e sağ tıklayın ve seçenekleri belirleyin.

6. Dış Yükler'e sağ tıklayın Tektip Taban Uyarımı veya Seçili Taban Uyarımı'nı seçin. Bu, taban uyarımını (tektip veya seçili); verili bir yer değiştirme, hız veya ivme yanıt spektrumuna göre tanımlar. Bir yanıt spektrumu analizi etüdünde, tektip veya seçili taban uyarımları için birden çok yanıt spektrumu tanımı uygulayabilirsiniz. Birden çok yanıt spektrumu tanımı varsa, toplam yanıt, tek tek yanıtların karelerinin toplamının kareköküyle hesaplanır. 7. Sonuç Seçenekleri'ne sağ tıklayın ve Düzenle/Tanımla'yı seçin. 8. Modeli meshleyin ve etüdü çalıştırın. 9. Sonuçlar'a sağ tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin. Modelin maksimum yanıt değerlerini (stresler, yer değiştirmeler, hızlar, ivmeler), 2. Adımda seçtiğiniz modal birleştirme tekniğine göre görüntüleyebilirsiniz. Yanıt Spektrumu Analizi etütleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Simulation Yardımı: Yanıt Spektrumu Analizi.

Bir Baskılı Devre Kartının Yanıt Spektrumu Analizi Bir baskılı devre kartı montajı üzerinde bir yanıt spektrumu analizi yaparsınız. Yer hareketinin yatay bileşenleri için Applied Technology Council'in (ATC-3-06, Taslak Hükümler, 1984) önerdiği tasarım yanıt spektrumunu kullanırsınız. Tasarım yanıt spektrumunu, tek bir yatay yönde uygular ve sonuçları görüntülersiniz. Modelin beklenen maksimum yanıtını değerlendirmek için Naval Research Laboratory modu birleştirme yöntemini seçin. Modeli görmek için, yükleme_dizini\samples\whatsnew\Simulation\circuit_board.sldasm'yi açın.

135

Simülasyon

Montaj belgesi, malzeme, fikstür ve mesh tanımlarıyla birlikte bir frekans etüdünü içerir. Frekans etüdünü, yeni yanıt spektrumu etüdüne kopyalarsınız. Yanıt Spektrumu Analizi Etüdü Olu turma Bir yanıt spektrumu analizi etüdünü, varolan bir frekans etüdünden oluşturursunuz ve etüdün özelliklerini ayarlarsınız. 1. Simülasyon etüdü ağacında, frekans etüdü simgesine sağ tıklayın ve Yeni Dinamik Etüde Kopyala'yı seçin. 2. Etüt Adı altında, Yanıt Spektrumu yazın. 3. Doğrusal dinamik etüt tipi altında, Yanıt Spektrumu Analizi'ni seçin. 4. Tamam'a tıklayın. Program yeni Yanıt Spektrumu etüdünü oluşturur. Frekans etüdünün tüm malzeme, fikstür, temas ve mesh tanımları yeni Yanıt Spektrumu etüdüne kopyalanır. Etüdün Özelliklerini Ayarlama Tahmini maksimum yanıtı değerlendirmek için mod birleştirme yöntemini (Naval Research Laboratory) seçersiniz. 1. Yanıt spektrumu etüdünün simgesine sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. 2. Yanıt Spektrumu Seçenekleri sekmesinde, Naval Research Laboratory'yi seçin. 3. Tamam'a tıklayın. Yanıt spektrumu analizi, maksimum yanıtın hesaplanması için modelin ilk 30 frekansına dayanır. Frekansların sayısını değiştirmek için, yanıt spektrumu etüdünün simgesine sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Frekans sayısı için istediğiniz değeri ayarlayın. Taban Uyarımı Uygulama Bir yatay taban uyarımını, bir ivmelenme tasarımı yanıt spektrumu bakımından tanımlanmış global X yönünde uygularsınız. Tasarım spektrumu Applied Technology Council (ATC-3-06, Taslak Hükümler, 1984) tarafından önerilmiştir. 1. Dış Yükler'e sağ tıklayın ve Tektip Taban Uyarımı'nı seçin. 2. PropertyManager'da, Tip altında, İvme'yi seçin. 3. İvme altında: a) Birim için, g'yi seçin. tıklayın ve 1 yazın.

b) Düzlem Yönü 1 Boyunca'ya

136

Simülasyon

Bu uyarım, global X yönünde sınırlandırılmış tüm konumlara uygulanır. 4. Frekans ile Değişiklik altında: a) Eğri'ye tıklayın. b) Düzenle'ye tıklayın. 5. Frekans eğrisi PropertyManager'da: a) Önceden tanımlanmış ivmelenme yanıt spektrumu eğrisini yüklemek için Eğriyi al'a tıklayın. b) Fonksiyon Eğrileri PropertyManager'da, yükleme_dizini\Simulation\CWLang\English\response spectra curves.cwcur eğri kitaplığını yükleyin. c) Frekans eğrisi'ni genişletin ve ATC-3-06-İvme (g)'yi seçin. d) Birimler için, Hz'yi seçin. e) Tamam'a iki kez tıklayın. 6. simgesine tıklayın.

Analizi Çalı tırma ve Sonuçları Görüntüleme Analizi çalıştırdıktan sonra, maksimum ivme, hız, yer değiştirme ve stres miktarları için yanıt çizimlerini görüntüleyebilirsiniz. 1. Çalıştır'a (Simülasyon CommandManager) tıklayın.

2. Simülasyon etüdü ağacında, Sonuçlar'a sağ tıklayın ve Yer Değiştirme Çizimi Tanımla'yı seçin. Sonuçta ortaya çıkan maksimum yer değiştirmenin bir çizimi görünür.

3. Sonuçlanan ivme çizimini çizin.

137

Simülasyon

Maksimum yer değiştirme ve ivme değerlerinin, baskılı devre kartının farklı konumlarında ortaya çıktığına dikkat edin. Farklı bir modal birleştirme yöntemi (SRSS, Mutlak Toplam veya CQC) kullanabilir ve sonuçları karşılaştırabilirsiniz.

Arayüz
Gövdelerin Organizasyonu
Simülasyon etüdü ağacındaki geliştirmeler, simülasyon unsurlarını daha kolay uygulamanızı sağlar. • Gövdeleri, Simülasyon etüdü ağacında klasörler halinde organize edebilirsiniz. • Kirişler ve sac levha gövdeleri için kesim listeleri Simülasyon etüdü ağacında görünür. Alt klasörler oluşturmak için, Simülasyon etüdü ağacında bir klasöre sağ tıklayın ve Yeni Klasör Oluştur'u seçin. Ardından objeleri yeni klasöre sürükleyip bırakabilirsiniz. Ana klasör altındaki tüm seçenekler, yeni oluşturulan alt klasörde de kullanılabilir; örneğin: • Parçalar klasörünün altındaki bir alt klasördeki gövdelere aynı malzeme özelliklerini atayabilirsiniz. • Varolan basınç yüklerini Dış Yükler sürükleyebilirsiniz. klasörü altındaki bir alt klasöre

Simülasyon Etüdü Ağacını Filtreleme
Simülasyon etüdü ağacını filtrelemek için, yeni Simülasyona özgü filtre aracını kullanabilirsiniz. Filtrelenecek metni, Simülasyon etüdü ağacının üstündeki filtre aracına yazın.

138

Simülasyon

• Basınç-3 gibi metin bazlı adlara veya kabuk kalınlığı veya sabit geometri gibi özelliklere göre filtreleyin.

• Son yapılan aramalar, diğer belgelerde kullanılmak üzere saklanır.

139

Simülasyon

• Grafik alanında yalnızca filtrelenmiş öğeleri göstermek için Grafik Görünümünü Filtrele'yi kullanın.

Simülasyon Etütleri İçin Görüntü Geliştirmeleri
Parçaların ve montajların görüntülenmesinde yapılan geliştirmelerden bazıları: • Bir analizden hariç tutulan bir gövde, Simülasyon etüdünde gizlenir. • Bir gövdenin malzemesini bir Simülasyon etüdünde değiştirdiğinizde, Simülasyon etüdünü görüntülerken malzemenin görünüşü yeni malzemeye güncellenir.

Simülasyon Simgelerinin Görüntüsü
Bir Simülasyon etüdünü düzenlerken, yükler, fikstürler ve bağlayıcılar gibi Simülasyonla ilişkili tüm simgelerin görüntüsünü açabilirsiniz. Simülasyon simgelerinin görüntüsünü açmak için, Görünüm > Simülasyon Simgeleri'ne veya Öğeleri Göster/Gizle'ye (Heads-Up Görünümü araç çubuğu) tıklayın ve Simülasyon Simgelerini Görüntüle'yi seçin.

Girdi Alanlarındaki İfadeler
Artık alanlarda sayısal girdiye izin veren ifadeler yazabilirsiniz. Örnekler: • Seçilen yöne 30° açıyla yöneltilmiş 50N bir sonuç kuvvetinin bir bileşenini kullanmak için, Kuvvet/Tork PropertyManager'da Kuvvet için 50*cos(pi/6) yazabilirsiniz. • 7800 kg/m^3 yoğunluğun parametrik değerini üçte bir azaltmak için, Parametre Ekle iletişim kutusunda Kullanıcı tanımlı değer için 7800/3 yazabilirsiniz. İzin verilen ifadelerin bir listesi için, bkz. SolidWorks Yardımı: İşlemci ve Fonksiyon Listesi.

Kabuklar
Kabuklar İçin Ötelemeler
Meshi kabuğun üst, orta veya alt yüzlerine hizalayabilirsiniz. Meshi bir referans yüzeye hizalamak için, bir öteleme değeri yazabilirsiniz.

140

Simülasyon

Kabuk Tanımı PropertyManager'da aşağıdaki seçenekler vardır: Orta yüzey Üst yüzey Alt yüzey Oran belirt Meshi kabuğun orta yüzeyiyle hizalar. Meshi kabuğun üst yüzeyiyle hizalar. Meshi kabuğun alt yüzeyiyle hizalar. Meshi, toplam kalınlığın bir kesri olan bir öteleme değeriyle tanımlanmış bir referans yüzeyiyle hizalar. Şekilde, pozitif ve negatif öteleme değerlerinin anlamları gösterilmektedir.

Örneğin, bitişik kabukları, alt yüzleri çakışacak şekilde farklı kalınlıklarda modellemek için, Alt yüzey seçeneğini kullanarak iki yüzey oluşturabilirsiniz.

Kompozitlerde Kat Oryantasyonu (Premium)
Bir kompozitin kat açıları için seçenekler geliştirilmiştir. Bu seçeneklere erişmek için, Kabuk Tanımı PropertyManager'da, Tip altında, Kompozit'i seçin. Kompozit Seçenekleri altında aşağıdakileri yapabilirsiniz: • Kompozit kabuk katları tablosundan bir satır seçin. Kompozit yüzey gövdesinin üzerindeki çizgili bir doku, seçilen katın kat açısını vurgular. Şekilde, 45° kat açısı için doku gösterilmektedir. Beyaz ok, kat yönünü göstermektedir.

141

Simülasyon

• Kat 1'e göre kat açıları'nı seçin. Kat açıları, birinci katın açısına göre tanımlanır. Birinci kat açısı her zaman mutlaktır. Örneğin, kat açısı 1, 45° ise ve kat açısı 2'nin mutlak değeri 60° ise, kat açısı 2'nin kat açısı 1'e göre göreli değeri 15° olur. • Bir düzlemsel kabuk yüzleri grubu için veya varsayılan Yüzey Haritalama seçeneğiyle sorunlar yaşıyorsanız, ortak bir sıfır derece kat açısı referansı tanımlamak için Düzlemsel Haritalama seçeneğini kullanın. Uygun Şekilde, yüzey dolgu işlemi kullanılarak oluşturulmuş bir yüz Olmayan Kat gösterilmektedir. UV koordinatlarını kullanan yüzey haritalama tekniği, Oryantasyonu kabukta eğri çizgiler gösterir. Düzlemsel haritalama tekniğini, XY düzlemini seçerek ve istenen kat oryantasyonunu yansıtarak kullanabilirsiniz. Yüzey haritalama XY düzlemini kullanarak düzlemsel haritalama

Yüzler Şekilde, düzlemsel haritalama seçeneğiyle, birden çok yüz çapında tutarlı Çapında kat oryantasyonu gösterilmektedir. Yüzey haritalama, yüzler çapında Tutarsız 45º kat açısı için tutarsız oryantasyon oluşturur. Oryantasyon XZ düzlemini kullanarak düzlemsel Yüzey haritalama haritalama

142

Simülasyon

Kompozit Yığın Bilgileri (Premium)
Bir kompozit kabuk tanımlarken, artık yığın verilerini .csv veya .txt formatlarında kaydedebilirsiniz. Ardından yığın bilgilerini gelecekte kullanmak için yeniden yükleyebilirsiniz. Bir en iyi uygulama olarak, yığın bilgilerini Kabuk Tanımı PropertyManager'da düzenlemelisiniz. Dosyanın bir dış düzenleyicide düzenlenmesi önerilmez. Kompozit yığın bilgilerini kaydetmek veya yüklemek için: 1. Kabuk Tanımı PropertyManager'da, Tip altında, Kompozit'i seçin ve farklı Kompozit Seçenekleri'ni ayarlayın. 2. Yığını dosyaya kaydet'e tıklayın. 3. Kaydedilmiş bir kompozit yığın dosyasını yüklemek için Yığını dosyadan yükle'ye tıklayın.

Kirişler
Kiriş Eklemleri İçin Geliştirilmiş Birleştirme
Bir kirişin bir katıya, kabuğa veya sac levha gövdesine birleşme bağlantısı geliştirilmiştir. Yazılım, kirişin gerçek çapraz kesitini, hedef katı yüze veya yüzeye basarak doğru bir birleştirme eklemi oluşturur. Birleştirme teması seti için kaynak objenin bir kiriş eklemi olması gerekir. Kiriş eklemi alanında daha ince bir mesh oluşturulur. Kiriş eklemi ve kabuk arasında birleştirilmiş Simülasyon, kirişin çapraz kesitsel alanını temas kabuk yüzüne basar ve basılı alanda daha ince bir mesh oluşturur.

Kirişlerin Tektip Olmayan ve Kısmi Yüklenmesi
Artık tektip olmayan yükler veya kirişin bir bölümünde tanımlanmış yükler tanımlayabilirsiniz. Kirişin farklı konumlarında tabloyla sürülen değerler belirleyebilir veya aşağıdakiler gibi önceden tanımlanmış yük dağılımlarından seçim yapabilirsiniz. Kuvvet/Tork PropertyManager'da, Tektip Olmayan Dağılım'ı seçin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: Toplam Yük Dağılımı Belirttiğiniz toplam kuvveti veya momenti, kirişin uzunluğu boyunca dağıtır. Kirişin uçlarına hiçbir yük uygulanmaz. Dağılımın şekli parabolik, üçgensel veya eliptik olabilir.

143

Simülasyon

Ortalanmış Belirttiğiniz kuvveti veya momenti, kirişin merkezine uygular. Yükler, seçilen Yük dağılıma göre merkezin her iki tarafında azalır ve birim uzunluk başına Dağılımı tanımlanır. Kirişin uçlarına hiçbir yük uygulanmaz.

Tabloyla Sürülen Yük Dağılımı

Kuvvet değerlerini, kirişin uzunluğu boyunca belirli konumlara uygular. Konumları yüzdeler olarak veya kirişin bir ucundan uzaklıklar olarak belirtirsiniz. Tabloda belirtilmeyen ara konumlar için doğrusal veya kübik interpolasyon şemaları seçebilirsiniz. Tabloyu gelecekte kullanmak üzere bir .txt veya .csv dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Sivrilen Kirişler
Artık sivrilen geometrileri, uzunlukları boyunca değişken çapraz kesit boyutlu kirişler olarak işleyebilirsiniz. Sivrilen geometrilerin, kirişler olarak işlenebilmeleri için, uzunlukları boyunca aynı çapraz kesitsel profile sahip olmaları gerekir. Simülasyon etüdü ağacında, katı bir gövdeye sağ tıklayın ve Kiriş Olarak Davran'a tıklayın. Katı gövde uzunluğu boyunca sivrileşmeye sahipse, etüt ağacında bir sivrilen kiriş simgesi görünür.

144

Simülasyon

Şekilde, gösterilen yön boyunca doğrusal olarak azalan çapraz kesitsel boyutlu, sivrilen bir I kesitli kiriş görülmektedir. Sivrilen kiriş, iki uç eklemini bağlayan düz bir çizgiyle (nötr eksen) temsil edilir. Alttaki resim, kirişin silindirlerle temsil edilen bir dizi sivri kiriş elemanına bölündüğü mesh gösterilmektedir. Her eleman, aynı şekle, fakat farklı boyutlara sahip çapraz kesitsel alanlara sahip iki düğümden oluşur. Mesh ve sonuçlar, size kiriş uzunluğu boyunca sivrileşmenin görsel bir belirtimini verir.

Bir katı gövde, bir sivri kiriş olarak belirtilemez; gövdeye bir sivrilen kiriş olarak davranamayacağınızı belirten bir uyarı belirir. Bir sivrilen kiriş olarak kabul edilmesi için katı gövdenin, ekseni boyunca çapraz kesitsel profilini değişen boyutlarda koruması gerekir. Bu örnek, tam olarak bir sivrilen kiriş olarak kabul edilemeyecek, uzunluğu boyunca bir burkulma bulunan bir gövdeyi göstermektedir.

Bağlayıcılar
Kenar Kaynakları İçin Avrupa Standardı (Professional)
Artık kenar kaynak hesaplamaları için Avrupa standardı EN1993-1-8:2002- Eurocode 3'ü kullanabilirsiniz. Avrupa standardını kullanmak için: 1. Bağlantılar'A sağ tıklayın ve Kenar Kaynağı'nı seçin. 2. PropertyManager'da, Kaynak Boyutlandırma altında, EN 1993-1-8 : 2002 Standardı'nı seçin. Kaynak bağlayıcının özelliklerini belirtin:

145

Simülasyon

Zayıf birleştirilmiş parçanın malzemesi

Daha az gerilme mukavemeti değerine sahip eklenmiş metal bileşenin malzemesini seçin. Ayrıca kaynağın gerilme kuvveti değerini tanımlamak için Özel'i seçebilirsiniz.

Nihai Gerilme Mukavemeti Özel kaynak malzemesinin gerilme mukavemetinin değerini yazın. Diğer seçimler için, değer otomatik olarak doldurulur. Korelasyon Faktörü Kaynağın direncinin yeterli olup olmadığını belirlemekte kullanılacak korelasyon faktörünü yazın. Farklı malzeme kalitelerinin korelasyon faktörleri için, bkz. EN1993-1-8:200 - Eurocode 3 Standardı, Tablo 4.1. Kısmi Güvenlik Faktörü Kaynağın direncinin yeterli olup olmadığını belirlemekte kullanılacak kısmi güvenlik faktörünü yazın. Farklı eklem tiplerinin korelasyon faktörleri için, bkz. EN1993-1-8:200 - Eurocode 3 Standardı, Tablo 2.1. Tahmini kaynak boyutu Kaynak boyutunun değerini yazın. Kenar kaynak hesaplamaları, boyutun uygulanan yüklere yeterli direnç sağlayıp sağlamadığını belirler.

Temas
Basitleştirilmiş Birleştirme İçin Otomatik Seçenek
Çözücü artık yüzeye dayanan veya düğüme dayanan birleştirme temasını, belirli performans kriterlerini göre seçmektedir. Varsayılan yüzeyden yüzeye birleştirme çözümü önemli ölçüde yavaşlatırsa, çözücü, düğümden yüzeye birleştirmeye otomatik olarak geçmektedir. Otomatik birleştirme teması için yeni seçenek, Statik, Frekans, Belverme ve Doğrusal Dinamik Etütler için kullanılabilir. Simülasyon etüdünün simgesine sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin. Uyumsuz birleştirme seçenekleri altında, Otomatik'i seçin.

Mesh
Mesh Geliştirmeleri
• Katı ve kabuk mesh performansı geliştirilmiştir, çünkü SolidWorks Simulation artık bilgisayarınızın çoklu işlemcilerinin avantajını mesh yüzeyleri için kullanmaktadır. • Varsayılan meshleyici oluşturucu şimdi eğri tabanlı bir meshleyicidir. • Eğri tabanlı meshleyici, Uyumsuz meshli başarısız parçaları yeniden meshle seçeneğini desteklemektedir. • Mesh tanılaması, Mesh Danışmanı'na entegre edilmiştir ve meshin başarısız olduğu gövdeler gibi mesh sorunlarını çözmekte size rehberlik yapar. • Kirişlerin mesh boyutunu kontrol edebilirsiniz. Toplam eleman sayısını veya eleman boyutunu belirtin. Mesh Kontrolü PropertyManager'da, Mesh Parametreleri altında, Eleman sayısı veya Eleman Boyutu'nu seçin.

146

Simülasyon

Doğrusal Olmayan Etütler
Doğrusal Olmayan Fikstürler İçin Geliştirilmiş Doğruluk (Premium)
Doğrusal olmayan etütlerde fikstürleri uygulamak için kesin yöntem yerine, yaklaşık bir ceza yöntemi kullanılmaktadır. Yeni yöntem, ceza yönteminin karşılaştığı sayısal yakınsama zorluklarını giderir ve çoğu doğrusal etütte doğruluk ve hızı geliştirir. Performans geliştirmesi, çok sayıda sınırlandırma tanımı ve yüksek mesh yoğunlukları bulunan doğrusal olmayan etütlerde daha belirgindir (analiz süresinde %20'ye kadar kazanç).

Sonuçlar
Doğrusal Olmayan Çizimler (Premium)
Doğrusal olmayan etütler için, temel eleman gerilmelerini çizebilirsiniz. Gerilme PropertyManager'da, Bileşen'de Gerilme'yi seçin. Birinci, İkinci veya Üçüncü Temel

Isı Gücü ve Isı Enerjisi
Kararlı hal ve geçici termal etütler için, seçili objeler yoluyla oluşturulan veya dağıtılan ısı gücünü daha kolay ve daha doğru olarak bulabilirsiniz. Sonuçlar'a sağ tıklayın ve Isı Gücünü/Enerjiyi Listele'yi seçin. Isı enerjisi, yalnızca geçici termal etütler için ve belirtilen bir zaman aralığı için mevcuttur.

Sonuçları Listeleme Tablolarıyla Etkileşim
Pim/Cıvata/Rulman veya Kiriş Kuvvetlerini Listele iletişim kutusunda bir satırı vurguladığınızda, denk düşen bağlayıcı veya kiriş, grafik alanında ve Simülasyon etüdü ağacında vurgulanır.

147

Simülasyon

Prob Bilgi Güçlendirmeleri
Prob bilgileri daha fazla bilgi içermektedir ve grafik alanında yerleri değiştirilebilmektedir. • Prob sonuçlarını grafik alanında farklı konumlara taşıyabilirsiniz.

Önce

Sonra • Kimlik numaraları (düğüm numaraları), koordinatlar ve von Mises stresi veya sıcaklık gibi sonuçlara özgü bilgileri bilgilerde özelleştirebilirsiniz. Prob Sonucu PropertyManager'da, Detaylandırmalar altında, sonuca özgü detaylandırmaları seçin veya temizleyin. Bu termal etüt örneğinde, Değeri Göster seçilidir ve Düğüm/Eleman Sayısını Göster ve X, Y, Z Konumu'nu göster temizlenmiştir.

148

Simülasyon

• Bir geçici etüt için bir zarf çizimi problarken, çözüm adımı listelenir.

Geçici Etütler İçin Sensörler
Artık doğrusal olmayan, düşürme testi, lineer dinamik ve geçici termal etütlerin sonuçlarını izlemek için sensörler tanımlayabilirsiniz. Değerleri tüm adımlarda, belirli bir çizim adımında veya belirli bir modda izlemek için bu sensörleri tanımlayabilirsiniz. Sensör PropertyManager'da, Sensör Tipi altında, Simülasyon Verileri'ni seçin. Özellikler altında, Adım Kriteri için, aşağıdakilerden birini seçin: Tüm Adımlar Çapında Simülasyon veri değerlerini, tüm model için veya seçili objeler için tüm adımlar çapında izler ve tek bir değer raporlar. Örneğin, Kriter için Model Maks'ı seçerseniz, sensör modelde tüm adımlar çapındaki maksimum değeri raporlar. Belirli Çizim Adımında Belirttiğiniz çizim numarasına dayanarak belirtilen çizim adımındaki Simülasyon verileri değerini izler. Çizim adımlarının sayısını ve adım aralığını Simülasyon etüdü ağacındaki Sonuç Seçenekleri klasörünü kullanarak kontrol edebilirsiniz. Belirli Mod Şeklinde Bu seçenek yalnızca frekans ve belverme sensörleri için kullanılabilir. Sensörün sonucu izlediği mod numarasını belirtir.

Etüt Raporları
Rapor Stilleri ve Bölümleri • Farklı rapor stilleri mevcuttur ve eklenen bölümler, etüt tipine göre özelleştirilebilir. Bir rapor tipi için belirli bölümleri seçmek için, Simülasyon > Seçenekler'i tıklayın. Varsayılan Seçenekler sekmesinde, Rapor'a tıklayın ve Rapor formatları'ndan bir rapor stili seçin. Bir rapor formatı seçtikten sonra, Rapor bölümleri'ni seçin veya temizleyin. • Raporlar, tüm etüt tiplerinde kullanılabilir. Resim Yakalama Geliştirmeleri Resmi bir rapor için yakalarken, fikstürler ve yükler için detaylandırmalar ekleyebilirsiniz.

149

Simülasyon

• Bir rapor oluşturduktan sonra, Simülasyon etüdü ağacında, Rapor'a sağ tıklayın ve Resmi Ekle'yi seçin. Parametrelerini ayarlayın. Detaylandırmaları görüntülemek için, Detaylandırmalar'ı seçin ve Unsur Adı altında unsurları seçin veya temizleyin. Bilgileri farklı konumlara taşıyabilirsiniz. Resmi Resimler klasörüne

eklemek için simgesine tıklayın. • Resmi bir rapora eklemek için, resmi raporun klasörüne ekleyin, rapora Rapor klasöründe sağ tıklayın ve Yayımla'yı seçin. Malzeme Özellikleri İçin Grafikler İlgili grafikler, malzeme özellikleriyle birlikte dahil edilir. Bu örnekte, Eğri Verileri grafiği, malzeme özelliklerine eklenir.

150

Simülasyon

SimulationXpress Etüt Raporları SimulationXpress etüt raporları, Microsoft Word belgeleri olarak oluşturulmaktadır.

151

22 Çizme
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • Izgara Sistemi

Izgara Sistemi
Büyük yapılar için bir ızgara sistemi yerleştirmek amacıyla Izgara Sistemi aracını kullanabilirsiniz. Izgara sistemi, kaynaklı yapılar oluşturulduğunda kullanışlıdır. Izgara sistemi ayrıca ızgara oluşturmak için farklı üçüncü taraf uygulamalar kullanan birden çok kullanıcıyla çalıştığınızda da yararlıdır. Birden çok kullanıcı, ızgara sistemini kullanabilir ve aynı taban çizgisinden çalışabilir. Yapılardaki kilit elemanların konumunu belirtmeye yardım etmek için bir ızgara oluşturabilirsiniz. Izgara Sistemi aracını kullandığınızda, ızgaraya temsil etmek için bir çizim oluşturursunuz. Ardından yapı için zeminlerin sayısını ve her zemin arasındaki mesafeyi belirtebilirsiniz. Çizim, yapıdaki her zemin için çoğaltılır. Oryantasyona yardım etmek için ızgara öğelerine balonlar eklenir.

Izgara sistemi çizimi

Kaynak parçaları uygulanmış ızgara sistemi

152

Çizme

Izgara Sistemi'ne Sistemi'ne tıklayın.

(Unsurlar araç çubuğu) veya Ekle > Referans Geometri > Izgara

Bkz. SolidWorks Yardımı: Bir Izgara Sistemi Oluşturma. Grafik alanı, ızgara sistemi çok sayıda geometri oluşturduğunda veya birden çok ızgara sistemi oluşturduğunuzda sıkışık görünebilir. Sıkışıklığı azaltmak için, geometri gizleyebilir ve gösterebilirsiniz. Izgara yapısını görselleştirmenize ve doğru ızgara çıkarımı yapılmasını sağlamaya yardım etmek için görüntüleme seçenekleri vardır. Görüntüleme seçeneklerine erişmek için, FeatureManager tasarım ağacında, Izgara Sistemi'ne sağ tıklayın ve Izgara Bileşenlerini Görüntüle'ye tıklayın. Izgara Bileşenlerini Görüntüle iletişim kutusunda, bir öğe seçin ve Dik Olarak görüntüleme seçeneğine tıklayın. gibi bir

153

23 Sürdürülebilirlik
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Desteklenen Yeni Bölgeler Özel Malzeme İçin Sürdürülebilirlik Bağlantısı

Desteklenen Yeni Bölgeler
SolidWorks Sustainability ve SustainabilityXpress aşağıdaki ek bölgeleri destekler: Güney Amerika, Avustralya ve Hindistan. Bölgeleri Üretim veya Nakliyat ve Kullanım bölgeleri olarak belirtebilirsiniz.

Özel Malzeme İçin Sürdürülebilirlik Bağlantısı
Özel malzemeler kullanarak bir sürdürülebilirlik analizi yapabilirsiniz. Bu işlem, özel materyaliniz varsayılan SolidWorks Malzeme veritabanında benzer özellikli bir malzemeyle bağlantılandırılarak yapılır. Ardından analiz, SolidWorks malzemesinin Sürdürülebilirlik özellikleri kullanılarak yapılır. Özel malzemenizi benzer bir malzemeyle bağlantılandırmak için: 1. Malzeme iletişim kutusunda, bir özel malzeme kitaplığında, özel malzemenizi seçin. 2. Özellikler sekmesinde, Malzeme özellikleri'nde, Seç'e tıklayın. 3. Sürdürülebilirlik Bilgilerini Eşleştir iletişim kutusunda, kendi özel malzemenize en çok benzeyen malzemeyi seçin. Yalnızca Sürdürülebilirlik veritabanıyla bağlantısı olan malzemeler listelenir. 4. Tamam'a tıklayın. 5. Uygula ve Kapat'a tıklayın.

154

24 SolidWorks Utilities
SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Simetri Denetim Yardımcı Aracı Unsur Seçimini Bul/Değiştir/Bastır

Simetri Denetim Yardımcı Aracı
Seçili bir düzleme göre bileşen simetrisini denetlemek ve bir montajda simetrik ve asimetrik bileşenleri denetlemek için Simetri Denetim Yardımcı Aracı'nı kullanabilirsiniz.

Bir düzleme göre bir parça veya montaj simetri denetimini çalıştırmak için, düzlemi FeatureManager tasarım ağacında seçin ve Simetri Denetimi'ne tıklayın. (Araçlar araç çubuğu)

155

SolidWorks Utilities

Varsayılan olarak, bir montaj üzerinde bir simetri denetimini çalıştırdıktan sonra, seçili düzleme göre simetrik olan bileşenler mavi ve asimetrik olan bileşenler pembe renkte gösterilir. Daha fazla bilgi için, bkz. SolidWorks Yardımı: Simetri Denetim Yardımcı Aracı.

Unsur Seçimini Bul/Değiştir/Bastır
Bul/Değiştir/Bastır yardımcı aracını kullandığınızda, eşleşen bir parça unsuru seçebilirsiniz. Seçili bir unsurun özelliklerine dayanarak parça unsurlarını bulmak, değiştirmek veya bastırmak için, unsuru seçin ve Unsurları Bul/Değiştir'e tıklayın. (Araçlar araç çubuğu)

Daha fazla bilgi için, bkz. SolidWorks Yardımı: Unsur Seçimini Bul/Değiştir/Bastır.

156

25 Toolbox
SolidWorks Professional ve SolidWorks Premium'da vardır. Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • Referanslı Toolbox Bileşenli Modelleri Açma GB Standardı Dişliler

Referanslı Toolbox Bileşenli Modelleri Açma
Bir montajı açtığınızda, montaj örneğin sizin şirketinizin dışındaki ayrı bir Toolbox kurulumuyla oluşturulmuş olsa bile SolidWorks, Toolbox klasörünüzde Toolbox bileşenlerine referansları otomatik olarak bulur. Tüm yeni SolidWorks kurulumlarına varsayılan olarak uygulanan bu davranışı, bir Delik Sihirbazı/Toolbox sistem seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. SolidWorks'ü referans verilen Toolbox bileşenleri için Toolbox klasörünü aramaya ayarlamak için: 1. Seçenekler'e (Standart araç çubuğu) tıklayın. 2. Delik Sihirbazı/Toolbox'a tıklayın. 3. Bu klasörü Toolbox bileşenleri için varsayılan arama konumu yap'ı seçin. Bu sistem seçeneğini temizlerseniz, SolidWorks Toolbox klasöründe, Toolbox bileşen referanslarını otomatik olarak bulmaz.

GB Standardı Dişliler
Toolbox yöneticileri, GB standartları dişlilerini Toolbox'a ekleyebilir.

GB standardı dişlilerini Toolbox'a eklemek için: 1. Windows Başlat menüsünden, Programlar > SolidWorks sürün > SolidWorks Araçları > Toolbox Ayarları'nı tıklayın. 2. Donanım Seç sayfasından, GB, Güç İletimi ve Dişliler'e tıklayın. 3. Gereken GB dişlilerini seçin ve gereksizleri temizleyin. 4. Toolbox Ayarları'nı kapatın.

157

26 Kaynaklı Montajlar
Bu bölüm şu konu başlıklarını içerir: • • • Kesim Listeleri Kaynak Parçaları Teknik Resimlerde Kaynak Desteği

Kesim Listeleri
Kesim Listesi Simgeleri
FeatureManager tasarım ağacında, Kesim listesi altında yeni simgeler görünmektedir. Simgeler, modeldeki gövde tipine dayanır: • Sac Levha • Kaynaklı montaj veya yapısal elemanlar • Diğer gövdeler

Kesim Listesi Öğelerini Yeniden Sıralama ve Çıkarma
Kesim Listesi Öğesi klasörlerini yeniden sıralayabilirsiniz. Kesim Listesi Öğesi klasörlerinin sıralaması, kesim listesi girişlerini belirlediği için, kesim listesine özelleştirilmiş bir sıralama uygulayabilirsiniz. Yeniden sıralama, parça ve teknik resimdeki kesim listelerine yayılır. Ayrıca Kesim Listesi Öğesi klasörlerini kesim listelerinden çıkarabilirsiniz. Kesim Listesi Öğesi klasörlerini yeniden sıralamak için: • Klasörleri FeatureManager tasarım ağacında sürükleyip bırakın. • Kesim Listesi Özeti veya Kesim Listesi Tablosu sekmelerinde klasörleri sürükleyip bırakmak için, Kesim Listesi Özellikleri'ni kullanın. Kesim Listesi Öğesi klasörlerini kesim listelerinden çıkarmak için: • FeatureManager tasarım ağacında bir klasöre sağ tıklayın ve Kesim listesinden çıkar'ı seçin. • Kesim Listesi Özeti veya Kesim Listesi Tablosu sekmelerinde Kesim listesinden çıkar'ı seçmek için Kesim Listesi Özellikleri'ni kullanın. Bkz. SolidWorks Yardımı: Klasörleri Kesim Listesinden Çıkarma. Kesim listesi öğelerini değiştirmeden önce, parçanın modellemesini bitirmelisiniz. Kesim listesini değiştirdikten sonra geometriyi değiştirirseniz, kesim listesinde yaptığınız değişiklikleri kaybedebilirsiniz.

158

Kaynaklı Montajlar

Kaynak Parçaları
Kaynaklı montaj parçalarına ve montajlara ve çok gövdeli parçalara basitleştirilmiş kaynak parçaları ekleyebilirsiniz. Basitleştirilmiş kaynak parçalarının avantajları: • • • • • • • • Parçalarda ve montajlarda tektip uygulama Boşluklu gövdeler dahil, her tip geometriye uyumluluk Hafif, basitleştirilmiş kaynak parçası görüntüsü Kaynak tabloları kullanarak teknik resimlere kaynak parçası özellikleri ekleme Kaynak parçası yollarının yüz seçimi için Akıllı Kaynak seçme aracı Kaynak parçası simgelerinin kaynak parçalarıyla ilişkilendirilmesi Kaynak yollarını (uzunlukları) tanımlamaya yardım eden tutamaçlar FeatureManager tasarım ağacında, Kaynak Klasörü'ne ekleme

Ayrıca, Kaynak Alt Klasörleri için, aşağıdakiler dahil özellikler ayarlayabilirsiniz: • • • • • Kaynak malzemesi Kaynak süreci Birim uzunluk başına kaynak kütlesi Birim kütle başına kaynak maliyeti Birim uzunluk başına kaynak süresi

Kaynak Parçası (Kaynaklı Montajlar araç çubuğu) veya Ekle > Kaynaklı Montajlar > Kaynak Parçası'na tıklayın. Bir montajda, Ekle > Montaj Unsuru > Kaynak Parçası'na tıklayın.

Kaynak Parçası Görüntüsü
Kaynak parçaları, modellerde grafik temsiller olarak görüntülenir. Kaynak parçaları hafiftir ve performansı etkilemez.

Montajlarda Kaynak Parçaları
Kaynak Parçaları Montajlara basitleştirilmiş kaynak parçaları ekleyebilirsiniz.
159

Kaynaklı Montajlar

Önceki SolidWorks sürümlerinde, kaynak parçalarını montajın bileşenleri olarak ekliyordunuz. Bu yöntem artık desteklenmemektedir. Ancak yine de varolan kaynak parçası bileşenlerini düzenleyebilirsiniz.

Radyuslar ve Pahlar Montajlarda, kaynak hazırlamak için yararlı olan radyuslar ve pahlar oluşturabilirsiniz. Diğer montaj unsurlarında olduğu gibi, bu unsurları etkiledikleri parçalara yayabilirsiniz.

Örnek: Bir Montaja Pah ve Kaynak Parçaları Ekleme Bu örnekte, kaynağa hazırlamak için iki levhaya pah ekleyeceksiniz. Ardından basitleştirilmiş bir kaynak parçası ekleyeceksiniz. Bir Montaj Bile enine Bir Pah Ekleme Önce, sağdaki levhaya bir pah ekleyin. 1. yükleme_dizini\samples\whatsnew\assemblies\plate_assembly.sldasm'yi açın.

2. Montaj Unsurları'na

tıklayın (CommandManager'da Montaj sekmesi) ve Pah'a

tıklayın veya Ekle > Montaj Unsuru > Pah'a tıklayın. 3. PropertyManager'da, Pah Parametreleri altında, Kenarlar ve Yüzler veya Tepe Noktası için, levha01 kenarını seçmek için aşağıdakilerden birini yapın: a) İki levha arasındaki üst kenara sağ tıklayın ve Diğerlerini Seç'e tıklayın.

160

Kaynaklı Montajlar

b) İletişim kutusunda Kenar@[levha01<1>]'yı seçin. Pahın bir önizlemesi görünür.

4. Pah Parametreleri altında: a) Açı mesafesi'ni seçin. b) Mesafe'yi c) Açı'yı 5 olarak ayarlayın.

45 olarak ayarlayın.

Unsur Kapsamı altında, pahı levhanın parça dosyasına eklemek istiyorsanız Unsuru parçalara yay'ı seçebilirsiniz. 5. simgesine tıklayın. Pah görünür.

 kinci Bir Bile ene Bir Pah Ekleme Şimdi diğer levhaya bir pah ekleyin. 1. Levhanın kenarını seçin.

161

Kaynaklı Montajlar

2. Montaj Unsurları'na

tıklayın (CommandManager'da Montaj sekmesi) ve Pah'a

tıklayın. Pahın bir önizlemesi görünür.

3. PropertyManager'da, simgesine tıklayın. Pah ikinci levhada görünür.

Bir Kaynak Parçası Ekleme Şimdi montaja bir kaynak parçası ekleyin. 1. Aşağıdakilerden birini yapın: • Kaynak Parçası'na • Montaj Unsurları'na (Kaynaklı Montajlar araç çubuğu) tıklayın. tıklayın (CommandManager'da Montaj sekmesi) ve

Kaynak Parçası'a tıklayın. • Ekle > Montaj Unsuru > Kaynak Parçası'na tıklayın. 2. PropertyManager'da, Ayarlar altında: a) Kaynak seçimi için, grafik alanında iki pahtan yüzler seçin.

162

Kaynaklı Montajlar

b) Parça boyutu'nu 3.

15 olarak ayarlayın.

simgesine tıklayın. Kaynak parçası grafik alanında görünür.

FeatureManager tasarım ağacında, Kaynak Klasörü görünür. Eş özelliklere sahip kaynak parçası unsurları, alt klasörlerde birlikte saklanır. Kaynak Parçası1 az önce yarattığınız kaynaktır.

Teknik Resimlerde Kaynak Desteği
Kaynak Simgeleri
• Teknik resimlerde, kaynak yollarına eklenmiş iki yönlü kaynak simgeleri ekleyebilirsiniz. Ekle > Model Öğeleri'ne tıklayın ve Detaylandırmalar altında, Kaynaklar'a tıklayın. • Kaynak simgeleri, tırtıllar ve spesifik görünümlerde kaynak parçaları için son şartlandırmalar ekleyebilirsiniz. Ekle > Model Öğeleri'ne tıklayın ve Kaynak/Hedef altında, Kaynak için Seçili unsur'a tıklayın. Detaylandırmalar altında, Kaynaklar'a veya Kaynak Parçası'na tıklayın. İşaretçiyi bir kaynak yolunu vurgulamak için taşıyın ve detaylandırmayı yerleştirmek için tıklayın. Ayrıca Model Öğeleri komutundayken FeatureManager tasarım ağacından kaynak parçası unsurları seçebilirsiniz.

Kaynak Tabloları
Bir teknik resme kaynak tabloları ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, kaynak tabloları aşağıdakileri içerir: • • • • Kaynak boyutu Simge Kaynak uzunluğu Kaynak malzemesi
163

Kaynaklı Montajlar

• Miktar Tabloya kaynak maliyeti ve kaynak süresi gibi başka özellikler ekleyebilir ve gelecekte kullanmak üzere bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. Bir teknik resim görünümünde, Kaynak Tablosu'na (Tablo araç çubuğu) veya Ekle > Tablolar > Kaynak Tablosu'na tıklayın. PropertyManager'da, seçenekleri ayarlayın ve simgesine tıklayın.

164