P. 1
yetknlerokumayazmaretmvetemeletmprogrami

yetknlerokumayazmaretmvetemeletmprogrami

|Views: 713|Likes:
Yayınlayan: Dursun Naim

More info:

Published by: Dursun Naim on Oct 15, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV . Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I. Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II.

yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. ailesini. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. Türk milletinin millî. topluma karşı sorumluluk duyan. ahlak. yapıcı. insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. 1. İlgi.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. geniş bir dünya görüşüne sahip. 2. hür ve bilimsel düşünme gücüne. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. vatanını. koruyan ve geliştiren. kişilik ve teşebbüse değer veren. Türk milletinin bütün fertlerini. insan haklarına saygılı. 1 . 3. beceri. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. Beden. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. zihin. ahlaki insani. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı.

Değişim. Yaş. beceri ve tutum kazandırma. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. içerik. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. birtakım bilgi. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. algıları.I. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. inançları ve tutumları oluşmuştur. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. toplumsal rollere sahip olmuş. Yetişkinlerin bireysel. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. değerleri. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. cinsiyet. bilgi. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. 4. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. beceri. Hayata.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. 2 . 3. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. 2. tutum.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. Dil bilgisi. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. 6 . Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Olaylar ve olgular. Program. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. iş yaşamında. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. okuma. başkalarının haklarına saygılı. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. Türkçe bölümü. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. konuşma. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. yurttaşlık bilincine sahip.beceriler. Yaşadığı toplumun farkında olan. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. ekonomik. Yetişkinlerin. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. politik vb. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. Günlük yaşamında. dinleme. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. yazma. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır.

Türkçeyi doğru. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. yaşam. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . matematik. Paylaşım. günlük hayatında gerekli okuma yazma. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. sosyal. Türkçeyi Doğru. TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. etkili ve güzel kullanan.

işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. dinlemenin önemi. Telefon konuşmaları. yazma. haber. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. Okuma yazma öğretimi. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. bugün daha da artmıştır. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. Bunlar dinleme. bilgi almanın. 8 . konuşma. Konuşma ile dinlemeyi. insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. Bu yöntem. okuma. Arkadaşlık. Toplum yaşamında okuma. Dinleme. bildiri. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. yol tarif etme. Dinleyici. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Gerçekten de konuşmayı. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Dinleme. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. Bu bakımdan yetişkinin. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir.

Okuyan kişi sözcükleri tanır. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. sözcükleri. konuşmanın önemi daha da artmıştır. cümleleri. algılama ve kavrama sürecidir. yazıyı. bireyin metni görüp algılaması. toplumun oluşmasında etkilidir. Günümüzün demokratik toplumlarında. Demokrasi. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur. başka deyişle insanlar. göz satır üzerinde sıçrar. Bu. konuşma ile kurulur. duygu 2. Okuma. İyi konuşanlar. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. Okumada temel amaç. 9 . düşünce ve duyguların başkalarına. Konuşma. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. Konuşma. Konuşma. konuşarak anlaşırlar.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. kaymaz. b) Konuşma Konuşma. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. dinleyenlere konuşur. Dil 3. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. uygulanır ve yaşatılır. dinleyicileri daha kolay etkiler. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. c) Okuma Okuma. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. şu ögeleri kapsar: 1. Düşünce. Okurken. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. Başka bir deyişle.

ses organları devreden çıkar. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. grafik. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. kasetçalar. Kademe Öğretim Programında. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. sessiz okumayla olur. duygu. Düzgün yazmak. Sessiz okuma. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. düşündüklerini. d) Yazma Yazma. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. konuşulanları yazıya dökmektir. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. gelen uyarıcıların algılanma. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. Yazmak. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. sembol. özellikle yetişkinlerin I. Yetişkinler. harf birer yazmaanlatma aracıdır. ses bantları. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . Sessiz okuma. her sıçramanın ardından duraklar. teyp. Kısaca. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. uzun tekrarlar sonucu. duyduklarını.sözcükleri tanımakla sağlanır. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. Yazmada şekil. gözle okumadır. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. Yazma. Göz. Okuma yazma öğretiminde. İyi okuyan. hızlı okuyup zaman kazanılır. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. çok okuyan. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil. Bundan ötürü I. CD). grafik. işitsel (radyo. sesli okumaya göre daha hızlıdır. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. temel amaçlardan biridir. düşünce. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. rakam. rakam ve harflerin. Sessiz okumada.

kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. maket. “Çevrem” . YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. Afiş. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). “Ülkem”. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. sinema. Ailem”. Radyo. Burada. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. Programda. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. “Çevrem” temasında. yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. televizyon. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır. hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. kitlesel olan.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. Görmeye dayalı araçlar. insan hakları. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. “Ben ve Ailem” temasında. sosyal ilişkiler ve kurallar.

özgüven duyabilecektir. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir. 2. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. 14. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. 11. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. 12. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. dikkatli. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. 8. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. estetik duygular geliştirebilecektir.C. Araştırma yapma. Programla. ilişkilendirebilecektir. 10. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. T. 3. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 12 . Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Sistemli. 15. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. 6. beceri. 4. 5. Model kurabilecek. 9. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 13. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 7.

Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. Okuma 4. Programda fen konuları. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. Dil bilgisi. 13 .TÜRKÇE Türkçe programı. Yazma 5. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır.C. T. Dinleme 2. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. Programla. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. dilin yapısı. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. okuma.C. T. yazma. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. Konuşma 3. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Türkçe dersi programında. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir. Bunlar: 1. konuşma. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi.

14 . Canlılar Dünyası 5. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. Yetişkinleri düşünmeye. 5. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 6. 7. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. 8. 2. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. Maddeyi Tanıyalım 3. 3.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. T.C. 4. Bilgi. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. kavram. Millî kimliği merkeze alarak. Vücudumuzu Tanıyalım 2. Isı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. Işık ve Elektrik 4. ahlaki. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser.

2. 11. Kazanımlar. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanım. Askerlik Hayatı. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. 12. 15 . Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. Atatürk ve Millî Mücadele). KAZANIMLAR Kazanımlar. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. tutum ve değerlerdir. 10. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir.9. Öğrenim Hayatı. beceri. 3. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. Yani birinci kazanım. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.

Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. kazanımların içeriği. Sağlık Kültürü. Kariyer Bilinci Geliştirme. görüşlerini açıklayarak. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. Öğretmen. Örneğin. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. 16 . yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. Özel Eğitim. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. Etkinlikler. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir. sorgulayarak. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. yöntemi. Girişimcilik. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir.

görüşme. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. 2. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. tonlama ve telaffuza dikkat eder.1. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Duyduğu sesleri ayırt eder. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların.3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. :1. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir.4. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. Dinlerken vurgu.19. etkili ve güzel kullanma. beceri. 2. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2.1. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. tutum ve değerlerdir. şekil. problem çözme. yaratıcı düşünme karar verme. fotoğraf : 2. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. diğer dersler. öz değerlendirme formları.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. Vurgu. 4. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar. grafik. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. kişisel nitelikler. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. tonlama.16. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. araştırma. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. bilgi ve becerilerini kullanması. 2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediğini Anlama 1. 3. Türkçeyi doğru. 2. AÇIKLAMALAR 2.2. bilgi teknolojilerini kullanma. gözlem formları.

KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .II. BÖLÜM I.

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

7. diğer sesler arasından seçmesi. arasındaki mesafeyi ayarlaması. 17. 1. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. 5. 13. Uygun bir duruş alması. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. “a. çalışma kitabı vb. 16. 1.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1. ayva. 4. 2. Kalemi doğru bir şekilde tutar. Harfleri.4. 15. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. Kelimelerden cümle oluşturur. Söyleneni yazar ve okur. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. ”armut. 1. yazar ve okur. 11.11. 12.2. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi.5. 10. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. Duyduğu sesleri ayırt eder. Kalemi başparmak. 1. 8.6. 1. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. erik. 3. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir.6. 14. Duygularını. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir.18. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir.8. Kitabını özenle kullanır. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir. 1. 1. 9. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur. Bir dizi görsel arasından. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Düzenli çizgiler çizer. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. l.3.1. AÇIKLAMALAR 1. Tanıtılan sesi. yatay. 20 . düşüncelerini. Dik. yorumlar. 1. Kendini tanıtır. 6. 18. Hazırlık yapar. defter. Görsellerde gördüklerini betimler.

Uygun bir oturuş şekli alması.1. Konuşanın sözünü kesmeme. gözlem formları. 1. 1.2. söz isteme. kendini konuşanın yerine koyma vb. görüşme. 1. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması.3. gerekli olmadıkça konuşulmaması. 3. saygılı olma. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. öz değerlendirme formları.1. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1. dinleyeceği ortamı düzenlemesi. Dinlemeye hazırlık yapar. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Üç ayrı resim üzerinde. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. 21 .3. Dinleme Kurallarını Uygulama 1.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. Görgü kurallarına uygun dinler. gerekli araçları hazırlaması. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

nerede. masal veya metinde.1. 2. şekil. 2. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 .10. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. ne. Zihinde canlandırılanların sözlü. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi.4. 2. nerede. 6.6. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 8. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi.7. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. ne zaman. 2. 2.8.6. nasıl. 2.7. Dinlediğini Anlama 1. 2. öz değerlendirme formları. yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. Dinlediği hikaye.3. 2. görüşme. cümlenin anlamından.Yaşam Becerisi: B. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 4. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. 2. 5. Dinlediklerinin konusunu belirler. 2. : 2. grafik. 7. sunulan görsellerden. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi.den yararlanılması. 2. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. fotoğraf vb.1. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. nasıl. ne zaman. gözlem formları. Dinlediklerinde ne. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Bilmediği kelimenin anlamını. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması. 3.4. bilgi ve becerilerini kullanması. 2.1. Dinlediklerinde dil. 2.2. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi.

Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. 2. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar.11. 23 .14. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. olay.11. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Dinlediklerinde ne. öz değerlendirme formları. Dinlediklerinde geçen nesne.14.16. nerede. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 14. ne zaman. :2. : 2. Dinlediğini Anlama (devamı) 11.16. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. 2. 2. görüşme.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. 15.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 17. gözlem formları. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. : 2. 16. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 12. nasıl. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 2. Dinlediklerini özetler. 13. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. yer vb. kişi. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması.

şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi.5. Katılımlı dinler. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe. Seçici dinler. gözlem formları. hastalıkları.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.3 İstenen bilgiyi seçmesi. öz değerlendirme formları.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.5.2. Tür. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. 4. 3. AÇIKLAMALAR 3. Metni takip ederek dinler.1. açıklama yapması. 24 . 3. 3. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi. 3.4. Çocuk bakımı. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Sorgulayarak dinler. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi.Dinlerken etkileşim kurması. 5. 2. 3. soru sorması.2. 3. görüşme. hemşire. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi.

) karşı hoşgörü gösterir. : 1. öz değerlendirme formları. 8. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.1.8. gözlem formları. vatana. 5. : 1. 3.2. görüşme. zihinsel vb. manevi. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşma nedenini ifade etmesi. görseller hazırlaması. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 1. söz alarak. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. : 1.8. Yaşam Becerisi: C. 2. 4. ahlaki. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. kültürel.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. . 1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. karşısındakini incitmeden. Konu dışına çıkmadan konuşur. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. bayrağa. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel. Konuşmaya hazırlık yapar.) uygun konuşur. 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Dinleyicilerle göz teması kurar. 1. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. bilgi toplaması. 7. sosyal vb. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. konuşma denemeleri yapması vb.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . 6.8. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. millete saygı göstererek konuşma.3.10.

istek.1. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi.30. tiyatroyu. AÇIKLAMALAR 2. karşılaştırması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. gözlem formları.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. İzledikleri filmi. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.” sözleri kullanması. konseri anlatmalarının istenmesi. bunun nedeni. bu nedenle. bunun sonucunda. 2.9. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. nesneleri. 2. Kişileri.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. A. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. olayları. 6. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. Yaşam Becerisi: A. Kendine güvenerek konuşur. 2. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Duygu.5.1. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. öz değerlendirme formları.6. 2.9. 4. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi.2. : 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.7. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir.15. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Dilek. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Geleceğe yönelik planlarını. Yaşam Becerisi: A. bu yüzden vb. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.13. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. : 2.1. farklı çevre ve ortamları vb. 9. : 2. 2.6. 3. 8.7.5. görüşme. 26 .4. 5. 2.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. : 2. : 2. 2. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.

Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. : 3. : 3. öz değerlendirme formları.40. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.2. 2.1.2. : 3. Yaşam Becerisi: A.4. AÇIKLAMALAR 3. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. : 3. B.4. İkna edici konuşur.2. tanışma. Çeşitli durumlarda. 3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. : 3. teşekkür etme. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.A. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir.4. özür dileme.4.26. telefonda.22.Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. Topluluk önünde konuşur. : 3. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.3. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. : 3. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. toplu taşım araçlarında konuşma vb. Ailede okulda ve sınıfta.14. hastanede. 3. bayramlarda konuşma. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. B. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.4.15.1. Bilgilendirici konuşur. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Selamlaşma.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. 3. görüşme. ziyaretlerde.2. gözlem formları. 27 . çalışma gruplarında.1. Yaşam Becerisi: A. Yaşam Becerisi: A. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. ölüm ve düğün törenlerinde. 3. 3. 3. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. 4. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. resmi bir kurumda. kutlama.1. Tür.

görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. yanlış okumaların yapılmadığı. öne arkaya sallanmadan. Bir masal. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının. Okumaya hazırlık yapar. : 1. konuşur gibi okuma. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları.4. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. Fısıldamadan. Kitabını. 1. duraklamaların.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. mani. 1.3.3. 4. gözleriyle takip ederek okuma. Akıcı okur. görüşme. Akıcı okuma. öykü. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. öz değerlendirme formları. Kurallarına uyarak sessiz okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması. 28 . 1.6.2. 3. 2.5. deyim vb. başını sağa sola çevirmeden.1. Tekerleme. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. AÇIKLAMALAR 1. dudaklarını kıpırdatmadan. farklı kişilere okutulması. 1. okutulması. fıkra veya şiirin. 5. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. gözlem formları. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 6.

AÇIKLAMALAR 2. 12. Yaşam Becerisi: C. 8. Okuduğundan hareketle. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 10. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. Okuduklarının konusunu belirler.11. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. araçların. 5. : 2. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. metinde ulaşılan sonuçtan farklı.) yazılanları uygulaması. ne zaman. gözlem formları. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması.6. 2. 7.9. 9.5. 2. Yetişkinin. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.9. 4. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır.3. : 2. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. nasıl. 29 . 2. Okuduklarında ne.1. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. öz değerlendirme formları. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. 6. Okuduğunu Anlama 1. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. görüşme.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. nerede.12. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. 11. 13. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi. temizlik maddelerinin vb. Okuma öncesi. Kullanım kılavuzunda (ilaçların.

2. boşluk doldurma ile yapılabilir. görüşme. 4.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi. -lık. gözlem formları.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. Söz Varlığını Geliştirme 4. çoktan seçmeli. ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi. görselleri seçme ve eşleme.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. -sız ” vb. “–cı.2.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4. öz değerlendirme formları. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. -lı. 30 .

Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması. 5. gazeteleri.5. öz değerlendirme formları. tekerleme. : 5.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5. 31 . dergileri okuması. Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar. Kitaplıktan seçtiği. Serbest okur.5. 5. Gazete ve dergi okur. bilmece. Paylaşarak okur. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Tür. şiir okur.1. öykü. 2.1. Rehber yardımıyla okur. Fıkra. Seçtikleri metinleri okumaları. Tiyatro. şiir. masal. görselleri seçme ve eşleme. gözlem formları.4. destan. Efsane. masal vb. : 5. öykü. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.4. 5. öğretmenin önerdiği. boşluk doldurma ile yapılabilir.19.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. metinlerin paylaşılarak okunması. Yaşam Becerisi: B. çoktan seçmeli. 5. 4. 5. 5. görüşme.3.3. kendi getirdiği. 3. AÇIKLAMALAR 5. arkadaşından aldığı kitapları.

5. görselleri seçme ve eşleme.6.3. 1.6. belirlenmesi. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi.3. : 1. 1.5. sembol ve işaretlerden yararlanır. Sıralamalarda sayı. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. çoktan seçmeli. 32 . Rakamların kurallarına uygun yazılması. Noktayı. kesme işaretini.4. kelimeler. gözlem formları. Yazılarında imla kurallarını uygular. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. hitap.5. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazma öncesinde araç gereç. konu./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. uzun çizgiyi. özel adların ilk harfini büyük yazma. plan. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Harfler. konuşmaları belirtmede kullanması. 3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. boşluk doldurma ile yapılabilir. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. 1. Tarih uygun yere. ünlem işaretini. özel adların aldığı ekleri ayırmada.6.1. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. yöntem vb. : 1. 1. Yazmaya hazırlık yapar. 2. virgülü. 1./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. 1. görüşme. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. kısa çizgiyi. 1. Matematik: Rakamları okur ve yazar. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. ilişkili sözcükler arasında. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. 4. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. öz değerlendirme formları. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. seslenme.4. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 6. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. Noktadan sonra büyük harfle başlama.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. görselleri seçme ve eşleme.5. Yazısına uygun başlık belirler. ::2. gönderi formu vb. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. 2.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 4. acil bir durumda (deprem. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması. sel. Planlı yaşama becerisi kazanır. 2. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. :2. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 3. :2. Bir işe başvuru formunun doldurulması. Girişimcilik becerisi kazanır.8.10. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar. AÇIKLAMALAR 2. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. Yaşam Becerisi: A. 2. nüfus cüzdanı örneği. senet. Bir etkinliğin.12. : 2. 2. Özgeçmişini yazarak hazırlaması. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Kendisini. Adını-soyadını. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.3. 10. yönergesine uygun olarak doldurması. :2.1. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi. İfade tutanağının yazılması. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. gözlem formları. fiziksel özelliklerini./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Yaşam Becerisi: A. Duygu. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. işe başvuru formu. yazması./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. oluş sırasına göre yazar. İmza atar ve anlamını bilir.2. çığ vb. 2. 5.8. öz değerlendirme formları. Dilek. 9.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. 13. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder.11. sabıka. 12. 2. görüşme.4. aile bireylerinin adlarını. Olayları.10. 7.19. 11. Formları yönergelerine uygun doldurur. Çocuklarının sağlık sorunları. işin vb. İkametgah belgesi. 2. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. vekâletname. yaşadığı yeri vb. çoktan seçmeli.11. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması. yangın. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. yaşlarını.12. boşluk doldurma ile yapılabilir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 8. 33 .10.5. 2. mesleğini. 2.

4. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Dikte etme çalışmalarına katılır. görüşme. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. Mektup yazar. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Bilgilendirici yazılar yazar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. Günlük. tekerleme.5. 3. 4. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. öz değerlendirme formları. şiir yazar. AÇIKLAMALAR 3. Mani. okuyucuyu bilgilendirmesi. görselleri seçme ve eşleme. tekerleme. 34 . şarkı. 5. 6. ninni.5. şarkı. 3. Davetiye. 7. 2. boşluk doldurma ile yapılabilir. şiir) yazması. ninni.2. türkü. tebrik kartı yazar. 3. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. anı vb. çoktan seçmeli. Tür. gözlem formları. yazar.

18. toplumdaki sevgi.1. 1.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. : 1. görselleri seçme ve eşleme.27. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb. 7. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. çoktan seçmeli. haberleri. Karikatürde verilen mesajı algılar. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. gözlem formları.8. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. : 1.3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. : 1.15.10. 4. Resim ve fotoğrafları yorumlar.22. AÇIKLAMALAR 1. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. anmalar. 2. Görsel Okuma 1. 5.4. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. Şekil. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. Bayramlar. toplantılar. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. C. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. istekler.1. boşluk doldurma ile yapılabilir.C. düşünceleri sorgular. TV ) verilen bilgileri.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.29. görüşme.8.1.C. : 1. : 1. spor. “Bu reklamdan. 6. Yaşam Becerisi: C. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 8. programlar hakkında yorum yaptırılması. belgesel vb. 35 . İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. öz değerlendirme formları. 1. Televizyonda izledikleri haber. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. 1.20. 3. Yaşam Becerisi: C. Beden dilini yorumlar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Yaşam Becerisi: C. Reklamlar. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.4.10.10. 1. yöreye özgü sosyal olaylar vb. dergi. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. sorularla reklamların sorgulanması.

duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Yaşam Becerisi: B. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Bilgi. 36 . şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Görsel Sunu 1.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. görselleri seçme ve eşleme. bulgularını resimli grafiklere aktarır. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir.2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 3. 2. çoktan seçmeli. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. düşünce ve izlenimlerini resim. Bilgileri tablo ve grafikle sunar.18. 4. öz değerlendirme formları. gözlem formları. AÇIKLAMALAR : 2. boşluk doldurma ile yapılabilir. görüşme.2. Bilgi.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

3. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. öfke vb. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık.2. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. Her grup üyesi.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. düşünce ve hayallerini anlatır. 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. A. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. 38 . İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır.4. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. A. Temizliğin.

aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. tavuk suyu vb. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. pilav. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. artan besinlerin neler olduğu sorulur. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Artan besinlerden (ekmek. Planlı yaşama becerisi kazanır. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. A. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. Planın uygulanması üzerine konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. olduğu kaynakları verimli A. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar.5.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. Sahip kullanır.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır.7. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 .9. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. Fatura okutulur ve yorumlanır.6. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur.8. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.

Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar.10. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Kararların nasıl alındığını.12. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Öğretici. Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Daha sonra. Sorun çözme sürecini açıklar. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. 5.13. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Çözümler üzerine tartışılır. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.11. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur. 40 . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. A. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar.

üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir.17.15. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. nüfus. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Daha sonra “O beni üzmedi. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. A. A. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar. Bana Göre Değil Öğretici. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır.14. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. Çalışmaya. 2. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Stres. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların.16. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Değişik meslek grupları da yazılır.18. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. A. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır. 2. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Müsaade Ettim Yetişkinlere. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 41 . Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar.

Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. empati yapmaları istenir. Davranışlarının. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır. ailesini ve çevresini tanıtır. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur.. 6.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. planlı çalışma becerisi geliştirir. Beyin fırtınası yaptırılır. Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur.20. 42 . Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır.19. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. Aile bireylerinin duygularına.22. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır.21. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A. Özel Eğitim: Kızgınlık. öfke vb.

Anne. Benim Sorumluluğum “I. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. A.23. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. birlik. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir.27.. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir.26. Aile içinde birlik. Sorumluluk kabul etmenin. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. 43 . Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. “Seni seviyoruz”. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Ailesi ile birlikte eğlenmenin. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. A. AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. “Özür dilerim”. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar. “Affedersin”.. Bu hikayeye dayalı olarak. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. “İyi ki varsın”. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. “Sen bizim için önemlisin”. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.25.24.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. ailede sevgi. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Birlikte yapılan etkinliklerin. A. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. öfke vb.

Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. önceliklerini belirleyerek harcar. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır.29. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Para biriktirmenin önemi tartışılır. İyi insan. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Önemli olanın. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. iyi ya da kötü olan davranışlardır. İki annenin davranışları konuşulur. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. olumlu özellikleri çoğaltmak.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. görüşü üzerinde durulur. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Her insan önemlidir. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. Parasını. Girişimcilik: 1. Buradan hareketle. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A.28. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. bunu hoşgörüyle karşılar. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. bir yetişkin de anne rolünde olur. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Bu konu üzerinde tartışılır. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. Fotoğrafın sağına olumlu. teması işlenir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir.30. kötü insan yoktur. Girişimcilik: 1.

ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. Kuralların gerekçeleri tartışılır. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur. 45 . A. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. A. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması.35. 7. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Ülke kalkınması.31. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A.34. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır.32. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır.36. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici.

38. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. telefon bilme ve kullanma. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4).41. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. A. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. A. adres. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. nasıl A. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular.40. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. 46 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Farklı mekânlarda. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. 2. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. (Temizlik. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur.37. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar.39. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir. beslenme. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur.42. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir.

Farklı kültürlerin. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.cümleleri kurdurulur.2. Keşke…. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. B. diğer rollerle ilişkisi sorulur.1. Bu rollerin. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır.4. mesleki. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . yaşam biçimlerinin. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir.3. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. Farkında Değildim Yetişkinler. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Kişisel amaçların. Rol çatışması üzerinde durulur. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar. Bu örnek olayların kendilerini. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. ikişerli gruplara ayrılır. Bu kalıp yargıların. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir.

uyuşturucu.5. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. B. Kumar. Uygun tepki biçimleri geliştirilir. sigara ve alkol kullanımının kendisine. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. B. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar.9.7. Alışveriş yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. B. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. kişilerin duygu ve 48 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur. Hataları üzerine durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı.8. Kumar.6. Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir. ilaç. uyuşturucu.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Örnek olaylar anlattırılır. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. ilaç. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur.

Akran B.11. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. 49 . 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. 10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.10. Tür. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B.14. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. kültürel özellikleri listelenir. B. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. B. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır.12. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir.13. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. kişilere katkısı ifade edilir.

Polis mesleğini tanıtır. B. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. bulgularını resimli grafiklere aktarır.16. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Drama yapılarak. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . B. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak.15. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler.17. Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur. Çeşitli durumlarda. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. Bilgilendirici konuşur. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. 8.18. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı.

Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. kamuoyu. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. B. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. Sözlük Çalışması (Yerel. destan. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. kamu hizmeti. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar. öykü. alışkanlıkların olduğunu fark eder. öykü. destan.23. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. 51 . AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin.22. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. afiş ve broşürler incelenir. kamu. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir.21. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. millet. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. türkü ve şiirleri inceler. yaşam tarzlarının. okur. masal. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane.20. yansıtan B. Bilgilendirme yapılır. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. Efsane. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. Tür. yerel yönetim. millî egemenlik kavramları araştırılır. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. vb. fotoğrafla incelenir.19. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. B.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. Çevresindeki yararlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Haydi.25. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. B.26. B. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Şikayetim Var.28. Doktora Gitmek Doktora. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. B. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir.30.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir.27. Çevre düzeni. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır.29. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır. Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır.

53 . B.32.33. Trafik kurallarına uyar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar. Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur.31. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. Uygulamalı eğitim yapılır. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur.

Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. i C. Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. 2. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.6. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. C. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.3. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.4. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 .5. C. C.2. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. C. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. C. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur.) konuşur.10. Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir.7. değerlere uygun(milli. C. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar.8.9. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder.11. 55 . ahlaki. sosyal vb. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. kültürel. C. Yeniden Doğuş Yok. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Tür.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. manevi. Kültürel değerleri algılar ve korur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir.

yerel yönetim. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. millet. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. Merkezi yönetim birimlerini tanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. C. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. kamu hizmeti. kamuoyu. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir.13. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. kamu. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. millî egemenlik kavramları araştırılır. C. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. C. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. (kazanım 6). Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Millî bayramlarımızla. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. 56 .16.12.14. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. afiş ve broşürler incelenir.15. Okuduğunu anlama. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar. Hangisinin hak.

Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir.17. sonucunda ortaya C. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.19. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.18. 2. 57 . beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Sivil toplum kavramının önemini kavrar. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. 2.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu.

Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. 2. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. Tür. düşünceleri sorgular. günlük işlerini bu doğrultuda yapar. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. C.22. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. 58 . dergi. haberleri. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur.21. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir.20. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak.

AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. insanı tüketime zorlayan reklam vb.25. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. den etkilenmemeye dikkat eder. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur. Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. C. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. Reklâmlar. arasındaki ilişkiyi sorgular.23. istekler. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması.24. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır.26. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. C. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar.

görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri. Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.27. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. düşünceleri sorgular. 2. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. haberleri. 60 . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1.28. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. birer ve onar ritmik sayar. DOĞAL SAYILAR 2. tahtaya yazılır ve okutulur. Rakamları okur ve yazar. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. onarlı ritmik saydırılır. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. 1. .Ö. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.A. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Rakamlar. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. 3.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. Uygun kutular boyatılır.

Bir çokluktan. Haftanın günleri. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. Yaşam Becerisi. birliklerine ayırarak gösterir. [!] Sıra sayıları. KAZANIMLAR 4. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır.A. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. 20 içinde geriye birer sayar. Kalan bir grup nesneyi. Birliklerin sağda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur.A. Yaşam Becerisi.Ö. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. yılın ayları. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. belirtilen sayı kadarını ayırır. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. Tahtaya işaretlenen. arasındaki ilişki vurgulanır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. 6. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.

basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. onluk taban blokları vb. aynı türden 12 bardak. Belli bir sayı seçtirilir. . Rakamların bu yazımdaki yerlerinin. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. 12 silgi vb. 10 kuru boya vb. 64 . onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır.Ö.A.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. 10.A. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. . Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. sayma çubukları. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. nesnelerin sayısının bir deste. fasulyeler. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. nesnelerden gruplar oluşturulur. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. KAZANIMLAR 8. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur.

Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde.Ö. … 5 tane 3 saydım. 3 6 9 12 15 3. 40 5. 100 içinde ikişer ve beşer. 32.A. 12. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. söylediğin sayı nedir? 6. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. 28. 1. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 4. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan . 2. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. 15 oldu. 24. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 20. dörder. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. bölme ve çıkarma işlemleri. Örneğin üçer ritmik saymada.A. 3. 16. 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 40 içinde dörder. Doğal sayılarla çarpma. 36. 8. KAZANIMLAR 11. 5. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır.

15. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. Önce onlukların sayılarına baktırılır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. • 4. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. ⎯ .A. 16. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. 7. 14.Ö. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 66 . 10. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. Sayı örüntüleri oluşturur. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. [!] “Büyük”. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. KAZANIMLAR 12.

0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. 9 birlik.A. KAZANIMLAR 16. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. 9 onluk. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. 95’ten küçük sayılar seçtirilir. cetvel modeli üzerinde belirletilir.Ö. 1 birlik 9 onluk.A. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . 67 . [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. . onluklara böldürülür. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. Bu grup.

KAZANIMLAR 18. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. mesafe. 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. 19. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. süre vb. 40 5 birlik Birler b.Ö. 200 4 onluk 245 Onlar b. 68 . Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.A.A. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.) araştırıp sunmaları istenir. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir.

“>” ve “=” sembolleri kullandırılır. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. 687.A. AÇIKLAMALAR [!] “<” . iklim v. mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.A.b. 325. DOĞAL SAYILAR 21. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. Yaşam Becerisi. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 18. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. nüfus. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. KAZANIMLAR 20.Ö. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. 69 . 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı. faktörlerin ilişkisini kurar.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının. 73 . 5. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir.A. ekleme.Ö. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. 20’ye kadar olan doğal sayıları. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. 6. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız.A. basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. KAZANIMLAR 4. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

[!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır.Ö. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır.A. Birlikler toplatılır. 74 . Birliklerin toplamı. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. olarak düzenlettirilir. Eldeli toplama işlemini yapar. KAZANIMLAR 7. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. önce birlikleri.A.

işleminde verilmeyen sayı. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. 75 . KAZANIMLAR 9. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. Toplamları 100’ü geçmeyen. 23+ □ =36 belirletilebilir. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir.Ö. Verilen sayılar. 11. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.A.A. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır. 10.

Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir.Ö. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. 27’nin 30’a.27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. KAZANIMLAR 12. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır.A. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . 13.A. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ . Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder. ∆. Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir.

77 . Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır.Ö. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. [!] Problemler. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. 80 + 11 = 91 Problemler. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. KAZANIMLAR 14. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir.A. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. 16. 15.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. • Onluklar toplatılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.A.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır.

“çıkan”.Ö. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. fasulyeler vb. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır.A. 3. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. [!] Onluk bloklar. 4. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. silgiler. birim küpler. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır.A. . Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. modellerden biri seçtirilir. 5–5=0 [!] “Eksilen”. sayı çubukları. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. 78 . Onluk kartlar. defterler. durumlarla çıkarma fark ettirilir. 1. onluk kartlar vb. etkinliklerle fark ettirilir. Çıkarmanın ayırma. ayırma işlemleri yapılır. … ). çıkartılır. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. kitaplar. kâğıtlar vb.

Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . Bundan. Bu sonucun. KAZANIMLAR 5. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. 6. istenilen kadarı ayırtılarak. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir. Birliklerin farkı buldurulur. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. Eksilenin bir onluğu. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır. 7. Eksilenin birliklerinin.A. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur.Ö.

onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır.A. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. gibi semboller kullandırılır. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. KAZANIMLAR 8. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. ∆. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. üzerine sayma. 53’ün 50’ye. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 9. Öğrencilerin. sorularla buldurulur.A. vb. 80 . DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. 324 – 125 işlemi. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. [!] İlk önce 10 içinde. çıkarmanın azaltma.Ö. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. eksiltme. Eksilen veya çıkan buldurulurken. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. [!] Problemler. KAZANIMLAR 12. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 14.Ö. çözdürülür ve kurdurulur. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır.A. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. 81 . AÇIKLAMALAR 13. Sonuçtan. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan. Yetişkinlerin.A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir.

grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. Bu toplamın. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”. 82 .A. sayma ve modellerden yararlanılır. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. 4. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. 3. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur. 1.Ö. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

[!] Yüzlük tablosundan.A. Onlar b. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur. Birler b. 8. 7. Eldeli çarpma işlemini yapar. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. Çarpım tablosunu oluşturur. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 . KAZANIMLAR 5.A. Onlar b. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır.Ö. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Birler b. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. Yüzler b. Yüzler b.

84 . Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. Modellendikten sonra işlem yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce. [!] Problemler. Problemler. Doğal sayılar 10. bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır.Ö. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. Çarpma işleminde. 9. 11.A. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.

dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. birerli. ikişerli. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2. Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 1. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin.A.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. 3. depremzede ailelere dağıtılacaktır. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. üçerli. sonra işlem yaptırılır. 2. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.Ö. model kullanılarak çözdürülür. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini.

42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. Okuma yazma dersi. “bölen”.A. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir. . KAZANIMLAR 4. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. bölüm. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. Problemler. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir. 5. 86 . [!] Bölme işleminde.A. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. [!]Bölme işleminde bölünen. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. bölen. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. bölen. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Problemler. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur.Ö. Yapılan işlemlerde “bölünen”. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.

0 1 2 1 87 . 1. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. kesir blokları. eş parçalara katlanabilen.Ö. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. KESİRLER 2. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. Buna dayanarak bütün. Bütün. [!] Pay. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir.A. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri.A. kesilebilen. [!] Kesrin biriminin. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. Kağıt.

dikdörtgenin. kâğıdın kenarları. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. dikdörtgen. çubuk makarna.A. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu.Kare. üçgen ve çember modellerini oluşturur. Karenin. 88 . dikdörtgen.A. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. kürdan. nesneler kullanılarak kare. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın. dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. sıranın. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. 1. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. kitabın. tel vb. plastik çubuklar. masanın.Ö. 2.

AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 300 cm = 3 m vb. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.Ö. 5. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.1 metre = 1 m vb.A.A. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Örneğin. . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. 1. 89 . Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. problemler. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 3.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. gibi. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. 2 santimetre = 2 cm.

A.A. şekillerin. hesaplattırılır. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. gergin geçirilmesi istenir. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. sonunda. fotoğraf. . yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. ÇEVRE uzunluklarının 2.uzun kenarı 15 m dir. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. tahta vb. 90 . çokgen olarak isimlendirilmez. resim. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir.kısa kenarı 10 m.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 3. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir.

karo vb. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. 4 . A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. 91 . yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır. olacak şekilde olmalıdır . Sosyal beceri. 3.Ö. Okuma yazma dersi.A. Öğretmen masasının 1. 38. A4 kağıdı. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. [!] Birim ölçünün. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz.A. standart yüzey alanını bulmak için. 39) PARALARIMIZ 1. Bir yüzeyin alanını. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Kitap.

92 . Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler. saatteki karşılığı belirletilir. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar.A.20’nin. 1.Ö. Saati okur. düşünceleri anlattırılır. akrepli karşılaştırılarak okutulur. 14:20 2. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. olmalıdır.A.

Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. zaman. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 .Ö.A. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar. Uzunluk. 1. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir.A. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. çekilir.

ettirilir.A. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. 1 litreden az. [!] Ölçme sonuçları. SIVILARI ÖLÇME 2.A. litre. 50÷10 = 5 kap gerekir. 1 litreden fazla. kullandırılır. sürahi. 3. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır.Ö. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. vazo vb. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. sonra ölçtürülür. yarım litreden az. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. 94 . yaptırılır. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. 1. Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. dereceli tüp vb.

KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2.gov.meteoroloji.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. takvim. Bu veriler tablo haline getirilir.A. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır.Ö. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 . ders çizelgesi vb. 1.A. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler.

Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır.Ö. verilerek ve yönlendirilerek 1. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. Şekil grafiğini yorumlar. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 .A.A. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. alanının sonunda.

YETİŞKİNLER II. KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

99 . Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. 2.2. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir.2. söz isteme.Konuşanın sözünü kesmeme. Ayrıca yetişkine. doğru beslenme.3. AÇIKLAMALAR 1.1. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 1.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. 3. saygılı olma. Görgü kurallarına uygun dinler.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. Dinlemeye hazırlık yapar. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. kendini konuşanın yerine koyma vb. 1.I. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.

Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. düşünceyi ifade eder. nerede. çalışma yaprakları (eşleştirme. Dinlediklerinde dil. 2. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.2. Ön bilgi. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Dinlediklerinin konusunu belirler. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. bireysel değerlendirme formları.16.17. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. doğru yanlış). 2. 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. şekil. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. 15.3. “Kibrit”. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. 12. 3. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır.2. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. Dinlerken vurgu. görselleştirme. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. açık uçlu sorular. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Dinlediğini Anlama 1. 18. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. grafik. ne zaman. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Dinlediklerini özetler. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır. 13. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 100 . nasıl. 10. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 2. 9. 2. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 5. çoktan seçmeli sorular. sözlü ve yazılı anlatım. 2.9. 4. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular.1. 8. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. fotoğraf vb. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Dinlediklerinde ne. tonlama ve telaffuza dikkat eder.I. 20. “Toprak” 2.10. Dinlediklerini zihninde canlandırır. “Kamyon”. “Kirpik”.11. 16. resimden bulma. yer vb. 7. kişi. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. 17. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir. resimleme boyama. 2. kullanılabilir. 19. boşluk doldurma. 14. gözlem formları. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. boşluk doldurma. Dinleme öncesinde sorular sorulur. AÇIKLAMALAR 2. 6. olay. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 11.

soru sorması. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3. Tür. Bilgi edinmek için dinler.1. gözlem formları. 3. açıklama yapması.3. sembol kullanarak.I. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. “ Tür. Dinlerken işaret. çoktan seçmeli sorular. boşluk doldurma. Not alarak dinler. 3. 4. 3. Dinlerken etkileşim kurması. 101 . 3. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.3. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.2. Katılımlı dinler. açık uçlu sorular. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 2. kısaltma yaparak veya yazarak not alması. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.

bayrağa.1. manevi. vatana. çalışma yaprakları. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. 3.8. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 5. görselleri hazırlaması. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. Konuşmaya hazırlık yapar. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. 2.4.II. Dinleyicilerle göz teması kurar. hayvan. omurgalı. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. Konu dışına çıkmadan konuşur. 102 . Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. büyüklere. bilgi toplaması. yetişkine. 8. millete saygı göstererek konuşması istenir. istenir. söz alarak. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1.2. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1. ahlaki. Konuşmalarında beden dilini kullanır. konuşmacıyı incitmeden. sosyal vb. kültürel. 4. konuşma denemeleri yapması vb. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. 1.6. 1. Yetişkinin.) uygun konuşur. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.8. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. Ayrıca. “Bitki. AÇIKLAMALAR 1. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. 1. 7. 6.

Kendine güvenerek konuşur. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Duygu. Güncel bir konu.4. 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. 3.9. 2. 9. yarın vb. :2. kişi vb.11. AÇIKLAMALAR [!] 2. 2. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dilek. Ayrıca. 10. çalışma yaprakları. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. gelecek. 5. açık uçlu sorular. Zaman. yangın. geniş).) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. olay. alışveriş vb.10. 11. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.. 2. 103 . çoktan seçmeli sorular. çiçek yetiştirme.5.II. ev kazaları. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. bugün. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. Belirlenen konuda (deprem. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. yetişkine. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. gözlem formları. 6. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. 4. Deneyim ve anılarını anlatır. yer. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 8. geçmiş. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 7. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder.2.

Masal. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. tanışma. konuşmaların yapılması. 2. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. teşekkür etme. Tür. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. 3. İkna edici konuşur. arkadaşlarıyla konuşma. Selamlaşma. AÇIKLAMALAR 3. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3. 4.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. özür dileme.2. gözlem formları.II. fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. telefonda konuşma vb. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. hikaye. Topluluk önünde konuşur. 104 . kutlama. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir.

4. Okuma Kurallarını Uygulama 1. Akıcı okur. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.III. 3.2. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 2. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. okuma ortamını düzenleme.1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Kurallarına uygun sessiz okur. Fısıldamadan. 105 . Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. 1. TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı. başını sağa sola çevirmeden. Okumaya hazırlık yapar. Ayrıca yetişkine. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. AÇIKLAMALAR 1. 7. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir.6. çalışma kağıtları. dudaklarını kıpırdatmadan. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. öne arkaya sallanmadan.5. 1. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. Okunacak metni belirleme. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. 6. 5.

resimden bulma. düşüncelere. çalışma yaprakları (eşleştirme. yollarla araştırması. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir.6. 6. doğru yanlış). görselleştirme. Okuduklarının konusunu belirler. bireysel değerlendirme formu. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 2. 2. boşluk doldurma. 13. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 4.20. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Metinler arası anlam kurar. yeri. 22. açık uçlu sorular.9. 8. olayı ve zamanı belirlemesi. 15. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. III. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 29.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. 2. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. gözlem formları. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 24. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Metin içi anlam kurar. Okuduğundan farklı sonuçlara. ne zaman.2. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. 19.KAZANIMLAR 2. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 2. Deneyim. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır. 28. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.28. nerede. 2. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 21. boşluk doldurma. Okuduklarını zihninde canlandırır. 2. 5. 20. 12. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduklarındaki dil. 2. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. kelime anlamıdır. 11. 3. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. Bölgesinin coğrafi yapısını. Okuduklarında ne. nasıl. ansiklopedi. İnternet vb. 2. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.15. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder.7. 26. 2.29. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. 18. 17.2.20. 2. sözlü ve yazılı anlatım. 7.3. 1. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. çoktan seçmeli sorular. 27.6. 9. resimleme boyama. 10. Gerçek anlam. 23. 16. 106 . 14. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Kelimelerin gerçek. 25. Sözlük. Okuduğunu özetler. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Metin dışı anlam kurar. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 2. AÇIKLAMALAR 2.

III. doğru yanlış). gözlem formları. 4. resimden bulma. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. 107 . resimleme boyama. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. görselleştirme. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. sözlü ve yazılı anlatım. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. AÇIKLAMALAR 3. Sorgulayıcı okur. Tür.1. Not alarak okur. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir.3. 2. Serbest okur. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. boşluk doldurma. 3. Paylaşarak okur. çalışma yaprakları (eşleştirme. Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. bireysel değerlendirme formu.

Yazma öncesinde konusunu belirleme. 1. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. çalışma dosyası. alıntılarda. hitap. Noktayı. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. 1. konuşmaları belirtmede.4. Yazılarında imla kurallarını uygular.3. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. 4.IV. 1. tekrarlarda kullanma. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. 7.3. 108 . yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. ilişkili sözcükler arasında. kısa çizgiyi. Kelimeler. Yazmaya hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 2.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 6. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. uzun çizgiyi. noktalı virgülü. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. Yazılanlar. kesme işaretini. 1.4. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 5. virgülü. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. Sıralamalarda sayı. sembol ve işaretlerden yararlanır. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir. 8. 1. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. 3. yazma planı yapma. seslenme.1. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. ünlem işaretini. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. denden işaretini. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. imlâ kuralları açısından incelenebilir. tırnak işaretini. yazma yöntemini belirleme. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. kısaltmalarda. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. Kurallı cümle üzerinde durularak özne.

zamir. oluş sırasına göre yazar. 2. AÇIKLAMALAR [!] 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. şikayet formu ile bildirmesi. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. yazılı anlatım çalışmaları. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 2. 16. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 9. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. 14. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir.18. 2. 2. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 109 . zarf.19. 2. Dilek. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.KAZANIMLAR 2. 5.6. 13. açık uçlu sorular. 2. olay. 2. 15. İmza atar ve imzanın anlamını bilir.4. yer. 6.5.19. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. Olayları. 2. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 17. istek formu.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. IV. istek ve şikayetlerini dilekçe. Bir etkinliğin. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. 2. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. Formları yönergelerine uygun doldurur. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. fiil.14. 19. Yazılarında ana fikre yer verir. Yazısına uygun başlık belirler. 3. gözlem formları. Dilek. an vb. [!] 2. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. 12. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. boşluk doldurma. 4. Mantıksal bütünlük içinde yazar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 10. sıfat.17.19. 11. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. 7. çoktan seçmeli sorular. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. edat. Yazılarında söz varlığından yararlanır.6. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. işin vb. İsim. 8.1. 2. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Ayrıca yetişkine.8. 18.

tebrik kartı yazar. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. düşünce ve hayallerini yazar./ 3. 110 . ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. 6. 3. 9. 2. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1.5. 3. Kendisini. Şiir yazar. 3.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. İkna edici yazılar yazar. Davetiye. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. 11. İzlenim ve deneyimlerini yazar. 5. 7. 4. 10. Duygu. Günlük. zaman.7. yazar. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. zarf üstü yazar. “Tür. Hikâye yazar. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. İpuçları (kahramanlar. 3. gözlem formları. Tür. yer. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. Mektup. 8.1. Sorgulayıcı yazılar yazar. anı vb.IV. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde.2. Bilgilendirici yazılar yazar. 3. yazılı anlatım çalışmaları. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. şiir. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar.5. 1. 8. Görsellerden hareketle metinler yazar. 1. Ayrıca yetişkine. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1.1. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. 1. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. 6. 1. Beden dilini yorumlar. çoktan seçmeli sorular. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. betimleyici vb. 1. TV ) verilen bilgileri.V. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. düşünceleri sorgular.1. 4. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir. Şekil. 1. 5. 1.8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . 11. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 1. cep telefonu. 1.11. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.10. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. gözlem formları. 12. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. 1. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır.3.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır.4. dergi.11. Görsellerle sunulan bilgileri. Karikatürde verilen mesajı algılar. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1. 7.den yararlanması. 3. Görsel Okuma 1. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.11. olayları. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. açık uçlu sorular. haberleri. 2. 1. 1.9.2. Harita ve kroki okur. boşluk doldurma. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. 9. bilgilendirici. 10. İnternet vb. Bilgisayar.9. Gerçek hayatta kullanılan şekil.

2. Bilgi. bilgisayar vb. 2. tepegöz. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 6. Bilgi.3. sunumunu yaparken izleyenleri. 5. Yetişkinin.1. konuyla ilgili bilgi toplaması. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. düşünce ve izlenimlerini resim. 4. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. grafik.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. Sunuma hazırlık yapar. Sunum öncesinde.V. AÇIKLAMALAR 2. 3. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Görsel Sunu 1. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir. 2. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar. gözlem formları. kullanması. Ayrıca yetişkine. 112 . şekil. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.

mecaz. kelime gruplarının. c. II. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. c. zıt. b. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. Anlama a. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. Atatürkçülük. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. Hazırlık a. b. gerçek. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. c. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. d. 113 . onlara farklı çözümler buldurulması. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. duygusal. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. eş sesli kelimelerin.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. ortaya konulan sorunları belirlemesi. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. metnin sonrasının tahmin edilmesi. III. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. b. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması.

Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. fotoğraf. IV. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması. Kendini İfade Etme a. c. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim.d. drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. 114 . beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. b. Yazma Yetişkinlerin. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. Konuşma Yetişkinlerin. V. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi.

KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .II.

5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. 2. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. 10.A. 7348. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. bu alt alanının sonunda. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. Birler bölüğü Onlar b. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. [!] Önce iki. 405.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. 4. On binler b. 1. Yüzler b. 5. 2605. 5. [!] Sıralamalarda kullandırılır. 4. Birler b.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir.Ö. 3.000 200 70 6 3. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.276 Rakamın basamak değeri 400. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. ) 116 . 8. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir.000 0 5. KAZANIMLAR Yetişkinler. 5. sembol DOĞAL SAYILAR 405. Binliğin. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 4. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. 356. Binler b. 3.A.

ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. Onlar b. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.Ö. 1. 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir. On binler b. 4. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. Birler b. 3. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. Binler b. 100. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. Yüzler b.A. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur.

Örneğin. düşündürülür. “fark” ifadeleri vurgulanır. sonunda. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. bilim adamları.) 118 . • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür. yüzlüklerin farkına. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. kurdurulur. 1. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. Zihinden yapılan hayatında kullanır. işlemi yaparak kontrol eder.A. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. 4. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. “çıkan”. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar. onluğa yuvarlama hatırlatılır. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. zihinden çıkarır.Ö. tahminini tahmin yaptırılır. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. • Tarihten ünlü kişiler. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.A.

Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Binler b. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. problemler kurar.A.Ö. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. 8 7 6 6 119 . Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. On binler b. Onlar b. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. doğal sayı olacak şekilde. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. Yüzler b. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur.) Birler b. 1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. 4. sonucu değiştirmediğini gösterir.A. İşlem yaptırılır. 1. çarpanlar parantezle gruplandırılır. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. .

Basit bir iş problemini çözer. 3 bölen 14 bölüm 1. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.A. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Üç basamaklı doğal sayıları. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. 40’ı 4’e [!] Bölen. bölünen.) 3. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir. 42 sayısı. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 12 birlik şeklinde bozdurulur. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2.A. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. 10.) 120 . • Artan 1 onluk ile 2 birlik. çıkarma kurar. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır. Alınan onluk bölüme yazdırılır. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda.Ö. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma. veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama.

bölündüğü. Bu kesir birimlerinden basit.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit.A. Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . şekiller. bütünün kaç eş Somut nesneler.Ö. 1. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın. payın.

Sayı doğrusunda.) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.A.Ö. KAZANIMLAR 2. Eşit paydalı en çok dört kesri. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.A. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 . 2 5 . [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. aralıklar dört eş parçaya bölünür. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. 7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.

Birler b. 5 . 1. Yüzde birler b. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. Onda birler b.A. Onda birler b. 2 . Ondalık kesirlerin tam kısmını. 1 1 ve kesirlerinin. Yüzde birler b.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. 5. . 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. Birler b. Tam kısım Onlar b. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 2 . 123 .Ö. Birler b. 2. kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. b. 25 Onlar b. 2 5 5 .A.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur. ondalık kesir olduğu vurgulanır. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 7 Kesir kısmı Onda birler b.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

A. alanların ölçümü cm ile. tabanının. 127 .Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. kare ve teknik bilgileri belirtir. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel. yazı tahtasının yüzeyinin vb. dikdörtgensel bölgelerin. kâğıt vb. sınıfın belirtilir. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2.Ö. büyük bölgelerin alanlarının m2. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Karton.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. masanın üst yüzü vb. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. karesel. a Ç= a+b+c 2.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. 1. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir.A.

Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre.Ö. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur.A. kilogramın “kg” . olduğu vurgulanır. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. Süt kutusu. diş macunu tüpleri . • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. kilogram. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. 200 mL. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. 100 mL. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. [!] Tonun “ t” . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. Ton. 1. gerekliliği keşfettirilir. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir. bir kilogramın 1000 gram. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. ilaç şişeleri. ilaç şişesi vb. süt kutuları.

hafta.A. [!] Artık yıl açıklanır. yüzme vb. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir. 15. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır.38’in. ZAMANI ÖLÇME 2. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Basketbol. ay. 1 dakika 60 saniyedir. Örneğin. 1 yılda 52 hafta vardır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor. [!] Saat. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. Yıl. kayak.A. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.) 129 .” anlamına gelmesi gibi. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır.Ö. 1 yılda 365 gün vardır. 1 yılda 12 ay vardır.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. gün. göstergeleri inceletilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. atletizm.

Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. 130 .Ö. Örneğin. • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır. • Aynı veriler. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır.A KAZANIMLAR 1. farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.A. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

4. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.3. çoktan seçmeli. 10. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur.6. A. levha. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. yaralanma. 3. kelime ilişkilendirme. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir. yanık. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. 2.10.8. 11. 12.3.13. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. omurga.5. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır.İskeletin temel kısımları kafatası. ağız-diş sağlığına özen gösterir. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. 132 . 14.12.Zehirlenme. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. A. 9. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular.Yetişkinler model. A. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir. 16. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. A. AÇIKLAMALAR A. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. A. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. göğüs kafesi. A. bulmaca.7. A. A. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. İskeletin temel kısımlarını tanır. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. 15. eşleştirme.1. Besinlerin tazeliğinin. A. A. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.17. 4. 17. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. A. A. 13. A.1. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir.17. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. Diş sağlığı için beslenmeye.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar.19. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. 19. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 8.ÖĞRENME ALANI: A.10. A.2.15. 18. A. kollar ve bacaklar olarak verilir. 7. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. 5.

B. Çözünme. 12. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar.6. şekerin su içinde çözünmesi). Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. 8. “Bir litre süt ne demektir?”. bilim ve akıldır. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. B. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı.14 Erime. Maddeleri. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. B. 10. 133 .Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. bulmaca.1.Yetişkinler. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi. B.10. “Nasıl ölçülür?”.6. Bulundukları odanın. 4. B. buzun suya dönüşmesi). Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. 13 Karışıma örnekler verir. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. 11. 6. 5. 2.8. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar. 9. g ve kg cinsinden ifade eder.5. B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. akran değerlendirme formu.4.ÖĞRENME ALANI: B. boşluk doldurma. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu.2. 3. 7. Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. B. AÇIKLAMALAR B. katı. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar.

bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar.10.8. C.a.9. 7. Işık kaynağının parlaklığı. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar.) sınıflandırırlar. Ses yalıtımı. ses kaydı. 5. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. yetişkin değerlendirme formu. 11. çeşidi. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. Yetişkinler. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. yeri. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. çoktan seçmeli soru. konumu. 2. ISI.Yetişkinler. maliyeti vb. soğutma. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim.8. 9. C. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. akran değerlendirme formu. 8. 3.12. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. 10. göz sağlığını C. 134 . Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. doğrama.ÖĞRENME ALANI: C. 6. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir.Yetişkinler.b.9. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. Yetişkinler. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar.2. C. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. temizlik vb. Yetişkinler. boşluk doldurma. 4. C.

Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. D.9. Kök. boşluk doldurma. ağaç dikmek. D. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir.). çöp toplama kampanyası vb. D.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. çiçek ekmek. D. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. akran değerlendirme formu.10.4.Atatürk’ün 1930 yılında.3. D. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi.ÖĞRENME ALANI: D.8. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. D. 5. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder.9. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir. D. 3. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur.7.6. 2. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. D. 11. Çevresindeki kirliliği fark eder. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. 6. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır. 8. 7. çoktan seçmeli soru. D.12. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır.2. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. D. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır.11. AÇIKLAMALAR D. 10.“Uzun süre bekletilen yemek.1. kısa cevaplı soru. setleme. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D. meyve vb. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. İnsanın çevreye etkisi. 9. 135 . Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. D. yetişkin değerlendirme formu. D. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar.5. etkinlikler düşünülür. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. 4.9.8. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular.

2. Güneş’in Dünya’ya göre. E. AÇIKLAMALAR E. E. Güneş. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır.2. yetişkin değerlendirme formu.3. kısa cevaplı soru. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. 4. Ay’ın evrelerini. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. E. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. çoktan seçmeli soru. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. 10. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. Depremlerin nedenini açıklar. E. Depremlere karşı önlem alırlar.4. akran değerlendirme formu. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. E. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. Güneş. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. Güneş. 7. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur.8. E. 8. 3.5.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. E. Deprem tatbikatı yapılır.8. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. 9. 5. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. 136 .Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar. boşluk doldurma. 6.7. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.10.ÖĞRENME ALANI: E. Yetişkinlere. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır.1. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir.

KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .II.

AÇIKLAMALAR [!] A. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A.ÖĞRENME ALANI: A. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. 3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.4. A.2. 2. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. A.1. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir.3. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. A. kavram haritası. 4. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. . A.3. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. A. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. bu maddeler hakkında konuşulur.4. AİLE. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir.4. Bu öğrenme alanında açık uçlu. .

1.5. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir.4. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir. B. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar. kavram haritası. 4.7.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar. Bu öğrenme alanında açık uçlu. 139 . B. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1.1. Demokrasinin özelliklerini kavrar./2.ÖĞRENME ALANI: B. 3.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir.5.5.3. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır. B. B. 7. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar.3. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.4. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. B. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. 6. 2.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. 5. B.4. B. Atatürk inkılaplarının.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır. AÇIKLAMALAR B.

8. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar.5.ÖĞRENME ALANI: C. AÇIKLAMALAR [!] C. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. 3.1. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. 9.1/7. C. 5. ölçek. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. Plan. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. 3. kavram haritası. 2. Depremlerin nedenini açıklar.7./C. 9.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır.6. C. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır. C. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir. Matematik: Metre-kilometre. Fen ve Teknoloji: C. ova. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. Plato. körfez.8.7. C. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. C. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2. C.8. Ülkemizin doğal yapısını tanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. C. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar./C. C. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Fen ve Teknoloji: C. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar.7. Depremlere karşı önlem alırlar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. C. Bu öğrenme alanında açık uçlu.1.3. Dünyanın şeklini açıklar.7. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır. C. harita ve yön kavramlarını açıklar. 7. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. kroki. C. Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. 4.9. vadi. Afet Eğitimi: 1. metresantimetre bilgisi kazanırlar. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. 140 . C. ada kavramları üzerinde durulacaktır. C. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar.3. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar.9. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. 6. 8.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır.

6. 2. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. D. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. Bu öğrenme alanında açık uçlu.1. . İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. D. 2. 3. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. 4. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir.ÖĞRENME ALANI: D. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. D. 5. 141 . AÇIKLAMALAR D. Tüketici olarak haklarını bilir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.2. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.6.5. kavram haritası. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. D.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D.3. D. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar.1. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır.

Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır. 2. kavram haritası. 142 .ÖĞRENME ALANI: E. Sınıf gruplara ayrılır.2. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. E. AÇIKLAMALAR E.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur.4.3. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar.1. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. E. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. 4.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. E. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1. 3.

III. BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

İlk basamak. Ses Temelli Cümle Yönteminde. ses temelli cümle yöntemidir. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. Okuma yazma öğrenme. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. Yeni bilgi. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. Hazırlık aşamasında. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. Okuma yazma öğretimi 3. genel hazırlık. dört basamaktan oluşmaktadır. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. Yetişkinin öğrenme isteği. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. Okuma yazma öğretimi aşaması. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. tanıtılacak ses. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. sınıf ortamına. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. birikimi. Bu aşamada. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. Hazırlık 2. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. yetişkinler. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. Bunlar: 1. üç temel aşama bulunmaktadır. Türkçenin dil yapısı. sesi hissetme ve tanımadır.

okunanların görsellerini yorumlama.( 3. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir. sınıfta neler yapacaklarını konuşma. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. Hazırlık 1. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. anlamlı heceler.( I I I I I I ) 2. 3. öykü. fıkra. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. kapatma. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. sayfalarını çevirme. Genel Hazırlık Tanışma. okuma. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . kitaplarını açma. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. derse zamanında girip çıkma). ( / \ ) ) 146 . kelime. Harf. yetişkinlere kısa masal. tekerleme vb. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır.İkinci basamak. 1. yönetim birimlerinin yeri. Düzenli çizgiler çizme 1. Yazmaya Hazırlık a. resim ve işaretleri inceleme). öneri niteliğindedir. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. Öğretmen. Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. tabela. Bu basamağın sonunda. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. Üçüncü basamakta. pano. 2. kitaplıktan yararlanma. sınıf ortamını tanıtma. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. kantin). cümle ve metin oluşturulur. Hızlı ve anlayarak okuma. Kalem tutma b.

genel değerlendirme yapılacaktır. Sesi hissetme ve tanıma 1. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır.4. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. 147 . seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. Bilmece sorulabilir. Grup 2. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo). Her grup sonrasında. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. b. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4. 2. öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. şarkı söylenebilir. b. Sesler. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. Sesin nasıl üretildiği. Grupların oluşturulmasında. d. c. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. eksiklikler giderilecektir. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. 2. SES GRUPLARI a 1. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları.

b. d. b. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. d. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. e. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. b. 4. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında.c. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. a. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. Sesi okuma ve yazma 1. e. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. c. Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. 2. 3. b. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. c. c. Ölçme ve Değerlendirme a.

alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır.defterlere yönlendirme yapabilecektir. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. 149 . Ölçme ve Değerlendirme a. Kelime. 3. b. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. 4. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir. a. c. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. kendilerinin yazmasını isteyiniz. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. Harfi. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. b. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz.

Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Anlamlı heceler. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. d. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir. şarkı söylenebilir. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . Bunların arasından. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. arkasına sessiz harfi yazınız. Sizinle birlikte. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. c. kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. f. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. bir öykü oluşturulabilir.a. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. yeni üretilen kelime buldurulur. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz. Tahtaya gösterilmesi. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Ölçme ve Değerlendirme 1. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. e. 3. 4. b. 2.

Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. 5. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Kaptı bir alageyik.) Alageyik Çocuktum. canlandırma yaptırılabilir. Bir öykü oluşturulabilir. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. 3. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini. Bu amaçla resim. 4. Resim a A al Resim l L 151 . Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”. 2. Buldum yerde bir erik. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. 1. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 6. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. Top oynadım acıktım. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. bir tarafına “a” yazınız. “Alageyik” şiiri okunabilir. Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. ufacıktım. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. Şarkı söylenebilir.

Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır. özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. 1. 2. Sayıların yazılışı Rakamları. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. Önceki istenebilir. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. Ancak sayıların yazılışı.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. 152 . sonra büyük harfi tahtaya yazınız. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. a. yetişkinlerin 1. Önce küçük harfi.Ölçme ve Değerlendirme 1. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. 2. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. 3.

1. bilimde. daha çok konunun kavranması aşamasında. yaşayarak öğrenme yoludur. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Bu yöntem. yetişkinin konuyu yaparak. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. Anlatma. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. Yöntem. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. Başka deyişle yöntem. amaca ulaşmak için 153 . Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. gösterip yaptırma. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. karşılıklı görüşler ortaya konurken. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. Bu yöntem. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. 2. 4. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. Bu yöntem. tartışma. 5. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem. problem çözme. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.B. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. 3.

Bireysel Öğretim Teknikleri 1.Programlı öğretim 3. tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz. İkili ve küme çalışmaları 7. Drama ve rol yapma 5. Mikro öğretim 8. Beyin fırtınası 2.Bilgisayar destekli öğretim 154 . Eğitsel oyunlar B. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A.Grupla Öğretim Teknikleri 1. Benzetim 6. Soru –yanıt 4.öğretme öğrenme sürecini düzenleme.Bireyselleştirilmiş öğretim 2. planlama. Gösteri 3.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır.” Atatürk. bu okullarda iyi eğitim almıştır. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. Mustafa Kemal. TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. 1. İstanbul’a gelerek. Harp Okuluna girmiştir. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. Bu devletin. “Atatürk. Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. 156 . Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. millet egemenliğine dayalı. ne zaman. Feyzoğlu. Mustafa Kemal. Aşağıdaki metni okuyunuz. nerede. nasıl. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir.” Osman G. etkili ve güzel kullanma. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. Beceriler : Türkçeyi doğru. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz.

3. etkili ve güzel kullanma. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız. kademe : 15 dakika : Konuşma. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. bedenimize. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. yazma. görsel okuma : Beden dilini yorumlar. : İletişim. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız. Duygularımız. Türkçeyi doğru. 2. 157 .

Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3.tablo vb. 1. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz. problem çözme. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. Beceriler :Karar verme.üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. 158 . Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. kâğıt. renkli kalem. Kazanım : Grafik okur.

Fatma. 3. drama yapılması. iletişim. Annesi. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. :Tahta. etkili ve güzel kullanma. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. Fatma. 159 .karar verme. Canlandırma Seçenekler: 1. Tartışmalarını sağlayınız. öğretmenin rehberliği.” der. Yakında liseye gidecektir.” Bu olayı canlandırınız. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Kararı tanımlar. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. 2.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. :Türkçeyi doğru. Bu istek doğrultusunda karar verir. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler.

TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. 160 . :Tahta. karar verme. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. etkili ve güzel kullanma. :Türkçeyi doğru. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. 1. Oyun çocuklar için önemlidir. Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Siz. öğretmenin rehberliği. Bu durum. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. SÜREÇ Ali. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. Parkın etrafı kirlidir. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. sınıf içinde tartışma. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3.

kale. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. 3. 6. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. 7. kalıntı vb. 5. SÜREÇ 1. 2. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. 4. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur.) gezi düzenlenir. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. 161 . anıt. : Tahta. Öğretmenin Rehberliği. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. Sınıf İçinde Tartışma.

: Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. Bu fotoğraflarda bakımsız. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. çatlakları olan evlerle bakımlı. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir. yer yer sıvaları dökülmüş. depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. 162 . Belirlenen özellikler tahtaya yazılır.

şaşıran. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. 163 .DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. üzülen. korkan. Sevinen. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir.

Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. sanat. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. din ve vicdan hürriyeti. gücünü milletten alır. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. Beceriler : Araştırma. Cumhuriyet. 164 . Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil. Aynı zamanda demokratik. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. düşünce. millete ait olmasıdır. konut dokunulmazlığı. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. vatandaşlar eşittir. neden-sonuç ilişkisi. Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Yaşama hakkı. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti. İnsan haklarına saygılıdır.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. bilim. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1. devlet yönetiminde söz sahibi oldu.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . Cumhuriyet yönetimi. Cumhuriyet. devlet organlarının. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir.

DEĞERLENDİRME 1. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 .Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. kalitelerinin düşük. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır. Hülya Hanım. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. satıcı. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder. eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder. Bu şekilde haklarının olması. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. Halıları kontrol eder. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez. İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar.Satıcı. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. On gün sonra. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir.

Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. tahta. Cumhuriyet nedir? 5. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk hangi okullara gitti? 3. 1. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. araştırma. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme.

kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. derin bir soluk aldı. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. .Sonra.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. . DEĞERLENDİRME 1. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. Bu sesi tanıyordu. Mustafa Kemal. Birden doğruldu. Ortam : Atatürk Köşesi. postalları patlamış. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. . drama etkinliği. Mustafa Kemal’in Anadolu’da.Üzülme çocuğum! Gel benimle. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal. Yolda üstü başı yırtık. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . öğretmenin rehberliği. silahsız bir er gördü. İşte..Asker ağlamaz arkadaş!. perişan hâldeki askere seslendi. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. başını kaldırdı.Düşman memleketi bastı. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. dedi. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. bu Mehmetçiktir. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi.

• Problem: Bir annenin dört çocuğu var. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. 168 . iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. ilişkilendirme. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. sonra işlem yaptırılır. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı.

• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı.. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. • Ardışık çıkarma işlemini. 1. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Ali. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker. paylaştırma 2. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2.

2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. .100 YTL verdim. 4. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. Hülya. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. sorunun bir kısmını çözebilmiş. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. 7 saatte kaç km yol gider? 7. Problemi anlamış. 3 170 . akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. Geriye kaç liram kaldı? 6. Doğru cevabı bulmuştur. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Mağazaya 100 YTL verdi. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş.15 YTL ye bir kazak aldı. Bir marketten. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. : Matematik : 1. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2.Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. İşlem hatası yapmış. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış.

ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. Ece. Ahmet. Burcu. Selin ise annesine 4 gömlek. pantolon. 171 . 2 kazak ve 3 etek almıştır.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. babasına 1 gömlek. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. kendine de 2 gömlek . Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. akıl yürütme. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. 4 etek. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. kazak. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. Burcu. sıklık tablosu oluşturmaları istenir.kademe : Veri : Tablo : İletişim. Yahya annesine 8 çift çorap. Ahmet. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. Ece. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. Burcu. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır. pantolon. Acaba toplam kaç gömlek. 2 pantolon. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. kazak.

Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Doğru cevabı bulmuştur. : Matematik : 1. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Birinci aday 146. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. akıl yürütme. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Benzer bir problemi kurabilmiş. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı. 1. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. Cevabı kısmen kontrol etmiş. İşlem hatası yapmış. Problemi anlamış. 172 . Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. Evden eve eşya taşıyan bir şirket. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış.

akıl yürütme. Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. a. 7 12 2. 173 . b. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. 5 6 b. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız. 3 8 c. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. a. 1 3 d.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. 3. özellikle de fen konuları için. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. yetişkinlerin hatırlama. Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz. 5. konuşma. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . dil eğitimi. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. Sözlü sunumlar. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Öz değerlendirme. 2. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Her yetişkini değişik özellikler. 4. Öğretici. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Öz değerlendirme. yapılmalıdır. Kontrol listeleri. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. Sözlü sunum Sözlü sunum. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur.

“Kim. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı.. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. Öz değerlendirme.. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. bilgilerin. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır.iki benzerlik yazın gibi). uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. İki türü vardır: 1. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Yetişkin. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Yetişkinlerden. sorunun cevabını kendisi yazar. Kısa cevaplı maddeler. Bir test maddesi. ne.. 176 . verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. Bu tür testler.çalışmaları. Madde kökü.üç neden belirleyin. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Çoktan seçmeli dersler daha çok. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir. . çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir.. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır.. Kısa cevaplı testler Bir kelime.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. manevi. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Kendisini. Farklılıklara (fiziksel. yönergeleri uygular. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. etkilediğini açıklar. uygun konuşur.) karşı hoşgörü kültürel. kullanılabilecek malzemeleri listeler. İş birliği yaparak yazar. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. Kişisel ilgilerini. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. zihinsel vb. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. ahlaki.YETİŞKİNLER I. ifade eder. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Şekil. Duygu.) uygun konuşur. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. işin vb. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. cevaplar. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. acil bir durumda (deprem. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. aşamalarını anlatan sel. Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. yollardan haklarını arar. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. Planlı yaşama becerisi kazanır. İletişim sırasında göz teması kurar. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. İş birliği yaparak yazar. sosyal vb. yangın. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. çığ vb. Çeşitli mekânlarda.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. 180 . Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. gösterir. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Bir etkinliğin. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir.

İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir.). etkinliklerden haberdar olur. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. adres-telefon bilme. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur.(temizlik. Günlük yaşam becerileri geliştirir. 181 . yardım isteme vb. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. Topluluk önünde kendini ifade eder. Zamanı düzenli kullanır. Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur. beslenme.

KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. hesaplar. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. alarak konuşur. Atatürk inkılaplarının. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur.ahlaki sosyal vb. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır. yapılması gerekenleri açıklar. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Çevresindeki kirliliği fark eder. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Girişimcilik Şekil. (millî. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Tüketici olarak haklarını bilir. 182 . insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Dilek. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.YETİŞKİNLER II.kültürel. 10.) uygun konuşur. Bilgilendirici yazılar yazar. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. alınmasına yönelik girişimde bulunur.manevi.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Harita ve kroki okur.

metre. ilişkileri açıklar. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. sosyal vb. düzenler.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. düşünceleri sorgular.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. uyarır. Bir etkinliğin. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. kilometre. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. ahlaki. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. manevi. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. yazar. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. üzerindeki etkilerini belirtir. Kazanım spor türlerini bilir. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. anı vb. gün. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. haberleri. 183 . Kendi duygularının farkında olur. Beden dilini yorumlar. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. dergi. verebileceği zararları ifade eder. mesajlarını fark eder. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar.) uygun konuşur. kültürel. teknolojilerinden yararlanır. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.Kariyer Bilinci Geliştirme 13. işin vb. ay. belirtir. hafta. Yıl. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.

gazete vb. Muhtariyet. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. “Ülkem” temaları).SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme.). K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. tamamlama. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. tasvir etmek. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. aydın. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . ikmal. atasözleri vb. : Bütüncül olma durumu. P : Başarım. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. dergi. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. ahlak bilimi. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. : Töre bilimi. tahlil. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. deyimler. : Bir sanat. İ : İmgelemek işi. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. Tek parça durumuna getirme. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. tahayyül. Takat sınırı. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. mecazlar. Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”. “Çevrem”.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. : Bilim. münevver kimse. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş.

: Herhangi bir kurala. problem çözme yeteneklerini tanır.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. öteki insanlarla iletişimi. inkar. yaratıcı drama yoluyla. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. Katılımcılar. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. heyecanlarını. kendi duygularını. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. sürecin kendisidir. 185 .

Nas. s. Hasan. Ankara. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Beşir. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 2001. 3. Ankara. Nobel Yayınları. s.Güzel Konuşma. Eylül 1999. 39. Güleryüz. 19. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 86. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. Ankara. 1997. Türkçe Öğretimi. Göğüş. Ankara 4. Türkçe. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 227-229. 71. Eskişehir. 22. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. basım. 1. 59. 1995. Halk Eğitimi. 175. Ankara. 1989. 37. s. 238. Pegem Yayıncılık. basım. S. Kılıç. Beşir. 2. Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 2004. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. 1982. Geray. 2000. 2004. 33-36. 4. 130-133. s. Şubat 1991. Cemaloğlu. İmaj Yayıncılık. Nusret. Erkan. MEB. Feyzoğlu. 18.4. Mediha. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Sözlü ve Yazılı Anlatım. 186 . Öğülmüş. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 4. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Necati. Sarı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). Nobel Yayıncılık. Ankara. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. basım. 129. İlköğretim Türkçe Programı. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı.G. Çukurova Üniversitesi. 60. Ekim 2000. 36. Demirel. ss. İstanbul 1990. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. Mehmet. 1978. 2. 2004. S. Recep. basım. 239. ss. Bursa. Ezgi Kitabevi Yayınları. 87. s. 1996. 176. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi.KAYNAKLAR Alperen. Mayıs 2002. Ankara. O. Ankara. Pegem A Yayıncılık. Özcan. Ankara. Pegem Yayınları. Göğüş. 237. Cevat.

61 ve 63. 78. Ersin. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme.Göğüş. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. 2002. Beşir. 115. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). Ankara. 164. Sezer.Saygın. 77. Emin. Kemal ve Doğan Uçar. (yüksek lisans tezi). Ferhan. Konuşma Eğitimi. 2001. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. s. 1978. Ayhan-Oğuzkan.Özdemir. Eskişehir. Niğde Üniversitesi. 187 . (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. A. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Şubat 1991. Türkiye İş Bankası Yayınları. Yalçın. Taşer. 1999. Ömer. s. Özgür. Suat.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->