P. 1
yetknlerokumayazmaretmvetemeletmprogrami

yetknlerokumayazmaretmvetemeletmprogrami

|Views: 713|Likes:
Yayınlayan: Dursun Naim

More info:

Published by: Dursun Naim on Oct 15, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
(I. VE II. KADEME)

ANKARA

ANKARA, 2007

ÖN SÖZ

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş ve ileri bir toplum olma hedefi yolunda kuruluşundan itibaren nüfusun tamamına yönelik kapsamlı eğitim hareketleri başlatmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için günümüze kadar uzanan bu süreçte, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum yetişkinlere yönelik özgün ve örnek çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan Cumhuriyet’in ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, diğer taraftan da bireyin potansiyelini geliştirerek toplumsal yaşama etkin olarak katılımını sağlamak için programlar uygulamaya konulmuştur. Yetişkinlerin okuma yazma ve temel eğitim eksikliklerini gidermek üzere 1980 yılına kadar okuma yazma programları, okuma yazmayı, temel becerileri geliştirme programları ve ilkokulu bitirme programları uygulanmıştır. 1980 yılından sonra ise bu programlar birinci ve ikinci kademe olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikler programların geliştirilmesi,

yenilenmesi ve değişen ihtiyaçlara uygun hâle getirilmesini zorunlu kılmıştır. Yetişkinlere yönelik mevcut okuma yazma ve temel eğitim programı 1981 yılında yapılmıştır. Geçen süre içerisinde değişen şartlar ve gelişmelerin yanında hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları da değişmiştir. Bu açıdan mevcut programın geliştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taslak program yukarıda belirtilen gerekçelerle, yapılandırıcı anlayış temel alınarak hazırlanmıştır. Yapılandırıcı anlayış, yetişkinlerin ön bilgilerini temel almaktadır. Yeni bilgi, önceki bilgilerle bağlantı kurularak verilmektedir. Bilgi, beceri ve tutum, bireyin içinde yer alacağı bir etkinlik aracılığıyla elde edilmektedir. Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı okuma yazma bilmeyen hedef kitleye bu beceriyi kazandırmanın yanında temel yaşam becerileri de kazandırmayı amaçlamaktadır.

II

Program, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir.

İÇİNDEKİLER
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları Giriş Programın Vizyonu Programın Felsefesi Program Anlayışı Programın Özellikleri Temel Beceriler Okuma Yazma Becerisi Yaşam Becerisi Matematik Becerisi Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Kazanımlar Atatürkçülük Ara Disiplinler Etkinlikler Açıklamalar I. Kademe Programları Okuma Yazma Öğretim Programı Yaşam Becerisi Programı I.Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı Yetişkinler II. Kademe Öğretim Programları II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı 1 2 5 5 6 6 7 8 11 12 13 13 14 15 15 16 16 16 18 19 37 61 97 98

III

Kademe Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı II.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları II. Kademe Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Sözlük Kaynaklar 113 115 127 133 142 142 142 151 154 174 178 180 182 184 186 IV . Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğretim Yöntemleri Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Öğretim Teknikleri Etkinlik Örnekleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Saatleri Dağılım Çizelgesi Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı Kazanımları İle Eşleşen Ara Disiplin Kazanımları Yetişkinler II.

Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı. insan haklarına saygılı. kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Türk milletinin millî. ahlaki insani. yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. geniş bir dünya görüşüne sahip. ailesini. istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi. Türk milletinin bütün fertlerini. manevi ve kültürel değerlerini benimseyen. davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların. yapıcı. topluma karşı sorumluluk duyan. 1 . insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik. beceri. maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları şöyle ifade edilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amacı. kişilik ve teşebbüse değer veren. laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 1. Beden. milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan.TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. 3. hür ve bilimsel düşünme gücüne. zihin. koruyan ve geliştiren. ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere. ahlak. 2. vatanını. İlgi.

toplumsal rollere sahip olmuş. Yetişkinlerin yaşam kalitesini yükseltebilecek bilgi. içerik.BÖLÜM GİRİŞ Yetişkin. Uygulamayı biçimlendirecek olan “Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” bu gelişmelerin bir ürünü olarak ifade edilebilir.I. beceri ve tutumlara sahip olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedir. Değişim. tutum. Yaş. sosyal olaylara ilişkin kabulleri. Yetişkin eğitiminin hedef kitlesi kendi arasında önemli farklılıklara sahiptir. algıları. 3. kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenmiş ve benlik algısı gelişmiş birey olarak yaygın eğitim kurumlarına gelmektedirler. beceri ve tutum kazandırma. Yetişkinlere okuma yazma öğretimi ve temel eğitim faaliyetleri bu gelişmelerin ışığında yeniden düzenlenmeyi zorunlu kılmıştır. Hayatın birçok alanında birbirine bağlı ve birbirini etkileyen değişimler genel olarak eğitimi ve özel olarak yetişkin eğitimini etkilemektedir. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere işlevsel okuma yazma becerisi kazandırma. Yetişkin eğitimine yönelik programlar yalnızca yetişkinlerin özelliklerindeki farklılıkları değil aynı zamanda hayatın çeşitli yönlerindeki değişimi de göz önüne almak durumundadır. Bu kapsamda ilköğretim ders programları da yenilenmiştir. 2 . 2. cinsiyet. değerleri. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nın amaçları dört başlık altında toplanabilir: 1. Yetişkinlerin bireysel. toplumsal ve psikolojik özellikleri yetişkin eğitiminde sunulacak programların felsefe. İlköğretimin ilk beş sınıfına denk eğitim verme. beceri. bilgi. Türk Eğitim Sistemi’nde ders programlarının farklı anlayışla geliştirilmesine yol açmıştır. yöntem ve süre açılarından örgün eğitime göre farklılıklar sergilemesine yol açmaktadır. Belirli konularda temel becerileri kazanmıştır. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme fikrini edinmelerini sağlama. beklenti faktörleri yetişkin eğitimine dönük programlarda dikkate alınmayı gerektirmektedir. 4. Hayata. Yetişkinler biyolojik olarak gelişmiş. birtakım bilgi. inançları ve tutumları oluşmuştur.

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” iki temel bileşenden oluşmaktadır. 1. Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı 2. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Eğitim Programı Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan I. Kademe Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı kapsamında ayrı ders programları olarak sunulan yaşam becerisi ve matematik kazanımları uygulamada okuma yazma kapsamında işlenmelidir. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Programı özellikle ilköğretimin dördüncü ve beşinci sınıf düzeyine denk bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu programdan okuma yazma becerisi gibi temel becerileri edinmiş yetişkinlerin yararlanması öngörülmektedir. I. Kademede okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşan faaliyetler II. Kademede derslerin kendi alanlarına dönük faaliyetler üzerinde yoğunlaşacağından II. Kademe Yetişkin Eğitim Programı ders anlayışına göre düzenlenmelidir. İlköğretimin dördüncü ve beşinci sınıfına denk eğitimi hedefleyen bu kademede kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar dört temel ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersler: 1. Türkçe 2. Sosyal Bilgiler 3. Fen ve Teknoloji 4. Matematik Bu program, I ve II. kademe eğitimi alan yetişkinlerin; okuma ve yazma, yaşam becerisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji kazanımlarına hangi temalar veya üniteler çerçevesinde ve hangi öğrenme öğretme durumlarında erişebileceklerini, öğrenme öğretme sürecinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini içermektedir.

3

“Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” hazırlanırken öncelikle mevcut durum aşağıda belirtilen konular açısından gözden geçirilmiştir: • Anayasa, yasa ve yönetmeliklere göre Türk Millî Eğitiminin amaçları ve ilköğretimin amaçları yoluyla bireylere kazandırılmaya çalışılan nitelikler • Atatürk’ün öngördüğü eğitimsel amaçlar • Uluslararası kuruluşlara göre (UNESCO, UNICEF), eğitimle bireylere

kazandırılmak istenen özellikler • Kalkınma planlarına göre (DPT), eğitim süreciyle bireylere kazandırılmak istenen özellikler • MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ve hazırlanan raporlarda belirtilen eleştiri ve öneriler • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı özel ihtisas komisyonları (Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik) hazırlanan programlar, beceriler ve ara disiplinler • Üniversiteler bünyesinde yapılan yetişkin eğitimine yönelik araştırmalar Yukarıda belirtilen konular çerçevesinde yapılan durum saptamasında, aşağıda belirtilen ilkeler benimsenmiştir: • Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. • Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. • Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve beceriler, gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır. • Program, yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. • Olaylar ve olgular, yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir.

4

Atatürkçülük konularına “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı ile kabul edilen ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük ile İlgili Konular” esas alınarak yer verilmiştir. I ve II. Kademe Yetişkin Eğitim Programında, ara disiplinler olarak adlandırılan “psikolojik danışma ve rehberlik”, “afet eğitimi”, “kariyer bilinci geliştirme”, “insan hakları ve vatandaşlık”, “sağlık kültürü”, “girişimcilik”, “özel eğitim” alanlarıyla program arasında bağlantılar kurulmuş, kazanımlar arası ilişkilendirmeler yapılmıştır. Bu ara disiplinler, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından geliştirilen ilköğretim programları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında 2005 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ilköğretim ders programlarından yararlanılmıştır. Kazanımlar, yetişkin eğitimi ilkeleri ve yetişkin eğitiminin örgün eğitimden farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Programın sunuluş biçiminde, bazı değişiklikler yapılmasına karşın ilköğretim ders programlarının sunuluş biçimine bağlı kalınmıştır. I. Kademe Yetişkin Eğitim Programını tamamlayan yetişkin, II. kademe eğitiminden sonra, Açık İlköğretime gitme hakkına sahip olmaktadır. Bu sebeple, örgün ve yaygın eğitim programları arasında uyumluluk sağlanması amaçlanmıştır. PROGRAMIN VİZYONU “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı”, yetişkinlerin, işlevsel okuma yazma becerisi kazanmalarını; bu becerilerini öğrenmeye, kişisel ve toplumsal gelişimlerine yönelik kullanabilmelerini; çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, yerel, ulusal ve küresel insani değerlere sahip olmalarını vizyonu olarak kabul eder. PROGRAM FELSEFESİ Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı, yetişkinlere mekanik anlamda okuma yazma becerisi edindirmenin ötesinde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamalıdır. Programın eğitim durumlarında görünümü, öğretici ya da konu merkezli değil, yetişkin merkezli olmalı; yetişkinin bakış açısını yansıtmalıdır. Yetişkin, öğrenme öğretme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Kendisine sunulan uyaranları yorumlamalı, anlamlandırmalı ve bilgiyi bizzat kendisi yapılandırmalıdır. Program aracılığıyla yetişkine kazandırılmak istenen temel bilgi ve 5

politik vb. 6 . görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Tarihî geçmişi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra yaşadığı coğrafyanın önemli özelliklerini (coğrafi.) öğrenip geleceğe dair tahminlerde bulunabileceği kadar sosyal bilgi verilmiştir. Türkçe bölümü. beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi. iş yaşamında. yaşamın bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. öğrenen merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı öğretime dayalı eğitim yaklaşımlarından yararlanılmıştır. kendi haklarına sahip çıkan bireyler olabilmeleri için temel yurttaşlık bilgileri verilmiştir. yetişkinin yaşam kalitesini artıracak temel becerileri kazanmasına yardımcı olmalıdır. temel yaşam kalitesini artırıcı bilgi ve becerilere ağırlık verilmiştir. Kazanımların belirlenmesinde yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur. ekonomik. Dil bilgisi. Olgular bütüncül ve tematik bir yaklaşımla ele alınarak incelenmelidir. bu öğrenme alanları içerisinde verilmiştir. kazanımlar yoluyla elde edilen bilgi. Yazı öğretimi dik temel harflerle yapılmaktadır. işlevsel okuma yazma becerisini kazandırabilmek için yapılandırıcı yaklaşım. dinleme. öğrenen merkezli olarak hazırlanmıştır. Yetişkinlerin. yurttaşlık bilincine sahip. PROGRAM ANLAYIŞI “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı” etkinlik temelli. konuşma. beceri ve tutumları günlük yaşamına yansıtması amaçlanmıştır. Yaşadığı toplumun farkında olan. sonraki eğitim hayatında kullanabileceği temel matematik konularına yer verilmiştir. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. okuma. gerçek yaşamda yetişkinin gereksinimleriyle ilişkili olmalıdır.beceriler. Yetişkinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ön plana çıkarılmış. Olaylar ve olgular. PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ En kısa sürede. yazma. Günlük yaşamında. fen ve teknoloji ile ilgili kavramlara sahip olması. Program. Program aracılığıyla yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi. başkalarının haklarına saygılı.

TEMEL BECERİLER Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programında yer alan kazanımlar. etkili ve güzel kullanan. Türkçeyi Doğru. Kazanımların elde edilmesiyle bu beceriler edinilmiş olacaktır. Etkili ve Güzel Kullanma İletişim Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Araştırma Problem Çözme Akıl Yürütme İlişkilendirme Karar Verme Bilgi Teknolojilerini Kullanma Girişimcilik Çevre Bilinci Planlama ve Üretim Doğal Afetlerden Korunma Sağlık ve Güvenlik Kurallarına Uyma Trafikte Kendi Güvenliğini Sağlama Öz Yönetim Öğrenmeyi Öğrenme Amaç Belirleme Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme Duygularını Yönetme Sorumluluk Bilinci Zaman ve Mekânı Doğru Algılama Katılım. aşağıdaki temel becerileri gerçekleştirmeye dönüktür. yaşam.Türkçeyi doğru. demokrasinin temel ilkelerini kavrayan. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen. İş Birliği ve Takım Çalışması Liderlik Farklılıklara Saygılı Olma Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma 7 . Paylaşım. sosyal. fen ve teknoloji becerilerine sahip bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. günlük hayatında gerekli okuma yazma. matematik.

bilgi almanın. Aynı zamanda karşılıklı konuşma sırasında göz önüne alınması gereken önemli bir görgü kuralıdır. dinlemenin önemi. Arkadaşlık. haber. görsel okuma ve görsel sunu alanlarıdır. öğrenmenin ve anlamanın başlıca yollarından biridir. İş yaşamında anlaşmanın ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması da dinlemesini bilen insanların varlığı ile gerçekleşebilir. olağan bir konuşma eyleminde söylenenlerin anlamlarını gözleriyle ve kulaklarıyla algılayan kişidir. Dinleme. konuşma. Konuşma ile dinlemeyi. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi almak bakımından. Türkçenin beş öğrenme alanı ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. yazma ve konuşma kadar dinleme de önemli ve gereklidir. Bu yöntem. kimi zaman da edilgen bir rol oynadığını görürüz. Dinleyici. iş gibi toplumsal ilişkiler dinlemeye bağlıdır. hem iyi bir konuşmacı olmanın yollarını araması hem de iyi bir dinleyici olmanın gerektirdiği nitelikleri kazanmaya çalışması önem taşır.OKUMA YAZMA BECERİSİ Okuma Yazma öğretimi “Ses Temelli Cümle Öğretim Yöntemi” ile gerçekleştirilecektir. bildiri. yol tarif etme. Dinleme. Gerçekten de konuşmayı. okuma. Telefon konuşmaları. seslerden hareketle kısa sürede cümle oluşturma temeline dayanmaktadır. yazma. tartışma gibi konuşmalar dikkatli bir dinleme gerektirir. iletişim sürecinin birbirini tamamlayan iki yönü olarak değerlendirebiliriz. Okuma yazma öğretimi. Okuma yazma öğretiminin ayrıntılı açıklaması “Öğretim Yöntem ve Teknikleri” başlığı altında verilmektedir. 8 . insanların birbirleriyle bağlantı kurması olarak kabul edersek kişinin başkalarıyla iletişim içinde iken kimi zaman etkin. işittiğini anlamak amacıyla ve sonuç çıkarmak için konuşmayı izlemektir. işittiğini anlama ve işittiğinden zevk alma yollarından biridir. Toplum yaşamında okuma. Bu bakımdan yetişkinin. Okuma Yazma Öğrenme Alanları a) Dinleme Dinleme. Bunlar dinleme. bugün daha da artmıştır.

Bu. Dil 3. Okuma. Okurken. yazıyı. Onun içindir ki önderlerin birinci niteliği. toplumun oluşmasında etkilidir. uygulanır ve yaşatılır. b) Konuşma Konuşma. çünkü insanlar kendi kendilerine konuşmaktan çok. belirli ölçüde gelişmiş bir dinleme yeteneğine bağlı olduğu bilinmektedir. cümleleri. duygu 2. sözlü olarak bildirilmesi yoludur. bir yazının anlamını doğru ve çabuk kavramaktır. düşünce ve duyguların başkalarına. Okuyan kişi sözcükleri tanır. 9 . sözcükleri. Başka bir deyişle. Konuşma. başka deyişle insanlar. göz satır üzerinde sıçrar. iletiyi zihinsel işlemlerden geçirerek (sessiz/sesli) devam ettirdiği süreçtir. önerilerine ilgi göstermeleri ancak dinlemesini bilenlerin sayısına bağlıdır. Düşünmenin ve kapsamlı biçimde ayırt etme becerisinin. Demokrasi. Günümüzün demokratik toplumlarında. anlamlarını bilirse sıçramalar uzun olur. bireyin metni görüp algılaması. şu ögeleri kapsar: 1. konuşmanın önemi daha da artmıştır. zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık bir etkinliktir. Bu sıçrama uzun olursa okuma da iyi ve hızlı olur.Dinleme yeteneği ile eğitimdeki başarı arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Okumada temel amaç. kaymaz. İyi konuşanlar. c) Okuma Okuma. Demokratik yaşayışı ilke edinen toplumlarda bireylerin birbirlerine saygılı davranmaları ve birbirlerinin düşüncelerine. Düşünce. Bir başka deyişle iyi bir okurun gözü bir sıçramada daha çok sözcük görür. güzel ve etkili konuşma yeteneğidir. konuşarak anlaşırlar. noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle görme. gözlerin yazıyı görüp tanımasından. dinleyicileri daha kolay etkiler. Konuşma. dinleyenlere konuşur. algılama ve kavrama sürecidir. Konuşma organları ve ses Bunlara toplumsal bir öge olarak dinleyicinin de katılması gerekir. Konuşma. insanların en kolay ve en etkili anlaşma yoludur. konuşma ile kurulur.

Göz. işitsel (radyo. grafik. gelen uyarıcıların algılanma. hızlı okuyup zaman kazanılır. sesli okumaya göre daha hızlıdır. sembol. Yetişkinler. cümle ya da cümleler sınıfça düzenlenir ve yazılır. CD). görsel ve işitsel araçlar (film makinesi ve hareketli filmler) 10 . teyp. rakam ve harflerin. Sessiz okuma. her sıçramanın ardından duraklar. Yazma becerisi yazı yazmakla öğrenilir. istek ve olayları birtakım sembollerle tespit etmektir. düşündüklerini. Kısaca. düzgün konuşmakla yakından ilişkilidir. temel amaçlardan biridir. konuşulanları yazıya dökmektir. yetişkinlerin yazılı anlatım güçlerini geliştirme. Yazmada şekil. Sessiz okumada. e) Görsel Okuma ve Görsel Sunu Okuma yazma öğretiminde kullanılması önerilen araçlar. gözle okumadır. çok okuyan. Okuma yazma öğretiminde. belli özelliklere uygun olarak öğrenilmiş şekil.sözcükleri tanımakla sağlanır. Yazmak. Bilgi edinmeye dayalı okumalar. duygu. Yazma. Bu nedenle sessiz okumanın alışkanlığa dönüştürülmesi sağlanmalıdır. özellikle yetişkinlerin I. Sessiz okuma. kademe öğretiminde önce konuşulmalı sonra yazılmalıdır. kasetçalar. Bundan ötürü I. Yazma eğitimi yönteminin temel ilkesi “yazdırmaktır”. ses organları devreden çıkar. Gerçekte okuma da dinleme de yetişkinlerin. tasarlayıp gördüklerini amaca uygun biçimde söze ve yazıya dökebiliyorlarsa dilin anlatma etkinliklerinden birini yerine getiriyorlar demektir. “Birlikte (ortak) yazma” yöntemi uygulanır: Önce konuşulur. okuma alışkanlığı kazanmış olandır. harf birer yazmaanlatma aracıdır. Asıl okuma bu duraklama sırasında olur. Düzgün yazmak. rakam. yorumlama işleminden geçirilerek anlatılması eylemidir. okuma ve yazma yetilerini besleyip geliştirmek içindir. d) Yazma Yazma. düşünce. Sessiz okumada yalnızca göz ve zihin çalışır. Hızlı okumak ise sözcükleri tanımaya ve anlamlarını kavramaya bağlıdır. İyi okuyan. uzun tekrarlar sonucu. grafik. Kademe Öğretim Programında. sessiz okumayla olur. duyduklarını. yazıyı gözle izleyip anlamını kavrayarak okumadır. ses bantları.

Ailem”. sosyal ilişkiler ve kurallar. Aracı kullanan eğitici ile öğrenmeye gelenler arasındaki ilişki açısından eğitsel araçları. Burada. Programda. Yetişkinin yaşam kalitesini artırmak programın temel ilkesini oluşturmaktadır. kitlesel olan. yetişkinin bireysel ve aile ortamındaki iletişim ve etkileşimleri göz önüne alınmıştır. “Ben ve Ailem” temasında. sinema. Afiş. yararlanabileceğimiz görsel araçların üzerinde durulacaktır. televizyon. kitlesel olmayan araçlar biçiminde ikiye ayırabiliriz. kitlesel eğitim aracı niteliğindedir. Radyo. demokrasi konuları ele alınmıştır (Şekil 1). yakından uzağa ilkesi benimsenmiştir. hareketli ya da duran film gibi projeksiyon (gösterici) gerektirebilir. Yetişkinin etkileşim içinde bulunduğu tüm sosyal değişkenler temalarda ele alınmıştır. Bunlara “uzaktan eğitim araçları” da denebilir. “Çevrem” . karatahta gibileri gösterici gerektirmeyebilir. “Çevrem” temasında. Ayrıca kırsal alanla ilgili kazanımlar her üç temaya da dağıtılmıştır.ve görsel araçlar olmak üzere üç kümede toplanmaktadır. Bu arada iki boyutlu görüntülü olan araçların yanında. YAŞAM BECERİSİ Programda yetişkinin özellikleri dikkate alınmıştır. maket. “Ülkem” temasında ise temel yurttaşlık. insan hakları. model gibi üç boyutlu araçlar da vardır. “Ülkem”. Şekil 1: Yaşam Becerisi Dersi Programının Çatısı Program üç ana tema üzerine şekillenmiştir: “Ben ve Ben ve Ailem YAŞAM BECERİLERİ KİŞİSEL NİTELİKLER ARA DİSİPLİNLER DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLER Çevrem Ülkem 11 . Görmeye dayalı araçlar.

14. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir. 4. 15. bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek. 5. 2. yetişkinlerin Matematik dersinin öngördüğü bilgi. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek. bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. 8. 7. Sistemli. Model kurabilecek. 10. tutum ve değerleri kazanmaları amaçlanmıştır. modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek. diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilecektir. sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları 1. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilecektir. 9. Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle çıkarımlar yapabilecektir. dikkatli. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini. ilişkilendirebilecektir. 11. 3. Programla. özgüven duyabilecektir. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir. beceri. Araştırma yapma. 12 . 13. T. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.MATEMATİK BECERİSİ Matematik programı. günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir.C. Entellektüel merakı ilerletecek ve geliştirebilecektir. estetik duygular geliştirebilecektir. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 6. 12.

okuma. yazma. konuşma. Programla. Programın geliştirilmesinde yapılandırıcı yaklaşım esas alındığı için değerlendirme sürecindeki temel esaslar da önemli ölçüde değişmiştir. T. Bunlar: 1.C. görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Bu düşünceden hareketle dil bilgisi. programda ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış diğer alanlar içerisine dağıtılmıştır. Okuma 4. İkinci kademe yetişkinler Fen ve Teknoloji Dersi Programı’nın vizyonu. beş öğrenme alanına yer verilmiştir. Konuşma 3. Programda fen konuları. programa katılan yetişkinlerin fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmektir.TÜRKÇE Türkçe programı. T. Yetişkinlerin okuma yazma öğretiminde dinleme. 13 . dilin yapısı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. Yazma 5. Görsel Okuma ve Görsel Sunu FEN VE TEKNOLOJİ Fen ve Teknoloji Dersi Programı. kuralları ve işleyişi ile ilgilidir. Dinleme 2.C. beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmıştır. yetişkinlerin Türkçe dersinin öngördüğü bilgi. Öğretme ve öğrenmenin değerlendirilmesinde yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan alternatif değerlendirme yaklaşımları kullanılmıştır. teknoloji boyutu gözetilerek ele alınmıştır. Dil bilgisi. Programın geliştirilmesinde öğrenme ve öğretme yaklaşımı olarak yetişkinlerin öğrenme sürecine aktif katılımını gerektiren yapılandırıcı yaklaşım esas alınmıştır. Dilden ayrı bir birim gibi düşünülmemelidir. Türkçe dersi programında.

14 . T. Yetişkinlerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal. kavram. Maddeyi Tanıyalım 3. Millî kimliği merkeze alarak. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2004 yılı programı temel alınarak hazırlanmıştır. 8. 5. Her yetişkinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.C. sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Yetişkinlerin haklarını bilen ve kullanan. 6. Programda aşağıdaki ilkeler esas alınmıştır: 1. Bu programda özellikle yetişkini hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kılan öğretim stratejilerinin ağırlıklı olarak kullanılması öngörülmektedir. soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. Işık ve Elektrik 4. Canlılar Dünyası 5. Isı. Bilgi. Yetişkinleri düşünmeye. 4. Fen ve teknoloji dersi beş öğrenme alanından oluşmaktadır: 1. Yetişkinlerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.Yetişkinlerin bu öğretim programlarında belirlenmiş olan kazanımları edinmesini sağlamak için koşullara ve duruma göre yapılandırıcı öğrenme teorisini gözeten çeşitli öğretim stratejileri kullanılabilir. değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 2. ahlaki. 7. 3. Yetişkinlerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını amaçlar. Vücudumuzu Tanıyalım 2. Dünyamız SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Dersi Programı. sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser.

10. Yani birinci kazanım. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretimi Programı’nın “Yaşam Becerisi Dersi Öğretim Programı” kapsamında 3 temel başlık altında ele alınmıştır: 1. bir kurs dönemi sonunda yetişkinlerin edinmeleri beklenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Kazanım. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri. Atatürk ve Millî Mücadele). Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri (Ailesi. programda yetişkinlerin özellikleri dikkate alınarak birinci ve ikinci kademeye dağıtılarak verilmiştir. Bu konulara göre düzenlenen kazanımlar. Kazanımlar. ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük konuları. öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinlerde görülmesi beklenen bilgi. Kazanımlara verilen sıra numaraları bir önem ve öncelik sırası göstermemektedir. Her yetişkine ulaşabilmek için öğrenme öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. Yetişkinlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. Askerlik Hayatı. Öğrenim Hayatı. 15 . Atatürk ve Demokrasi Eğitimi. onuncu kazanımdan daha önemli ve öncelikli bir kazanım anlamına gelmemektedir. 3. Yetişkinlere Okuma Yazma Öğretim Programı’nın açıklamalar kısmında Atatürkçülük Konuları başlığı altında verilmiştir. Yetişkinlerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlar. 12. beceri. tutum ve değerlerdir. KAZANIMLAR Kazanımlar. 11. Periyodik olarak yetişkin çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar.9. 2.

araştırma yapmalarını sağlayıcı etkinliklere de yer verilmiştir. ETKİNLİKLER Programda verilen etkinlikler birer öneri ve örnek niteliğindedir. AÇIKLAMALAR Programda yer alan açıklamalar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi. yetişkin merkezli ve öğrenme sürecinde yetişkinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim alanlarının bilgi ve becerileri ile ilişki kurulmuştur. görüşlerini açıklayarak. Girişimcilik. Yetişkinlerin birbirleriyle ve öğretmenlerle karşılıklı iletişime ve etkileşime girmelerini. Özel Eğitim. yetişkinin sınıfta arkadaşlarıyla tartışarak. Kariyer Bilinci Geliştirme. uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgileri içermektedir. 16 . Etkinlikler. Ayrıca çevresel özelliklerle yetişkinlerin ilgi ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. yöntemi. başka arkadaşlarına aktararak öğrenme sürecine katılması amaçlanmıştır. Öğretmen. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitimi. Bu açıklamaların yanında kazanımların numarası verilmiştir. Etkinlik hazırlanırken bunun hangi kazanımlara yönelik olduğuna ve içeriğine dikkat edilmelidir. Sağlık Kültürü. bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklere ekleme ve çıkarmalar yapabilir.ARA DİSİPLİNLER Afet Eğitimi. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretim ve Temel Eğitim Programı” kazanımları ele alınırken ilişkili bulunan ara disiplin alanlarına ait kazanımlar da gerçekleştirilmektedir. birbirlerine açık uçlu ve anlamlı sorular sormalarını. Örneğin. sorgulayarak. kazanımların içeriği.

2. bilgi ve becerilerini kullanması. Etkinlikler: Kazanımları gerçekleştirmek amacıyla belli teknik ve yöntemlere göre düzenlenen davranışlar bütünüdür. tonlama. problem çözme. bilgi teknolojilerini kullanma. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması. Bu semboller ve anlamları aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca üst beceriler bulunmaktadır. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır.3. : Sınıf-kurs içi etkinlik : Sınıf-kurs dışı etkinlik [!] : Uyarı : Diğer derslerle ilişkilendirme : Ölçme ve değerlendirme : Ara disiplinlerle ilişkilendirme 17 . :1. 2. Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. TEMEL BECERİLER Eleştirel düşünme. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.19. Dinlerken vurgu. Öğrenme Alanı: Dinleme KAZANIMLAR 2. Semboller: Yapılan etkinlikleri ve işlemleri ifade etmektedir. etkili ve güzel kullanma.2. tutum ve değerlerdir. öz değerlendirme formları. diğer dersler.1. 2.PROGRAMIN SUNULUŞ BİÇİMİ Şekil 2. görselleri seçme ve eşleme ile yapılacaktır. Vurgu. Açıklamalar: Kazanımlar etkinlikler ve temaların. Dinlediğini Anlama 1. gözlem formları. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. 4. programın organizasyonu ve sunuluş biçimini göstermektedir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. yaratıcı düşünme karar verme.16. kişisel nitelikler.1. iletişim : Ölçme ve değerlendirme Değerlendirme çalışmaları.4. Duyduğu sesleri ayırt eder. grafik. 2. beceri. görüşme. ara disiplinler ve becerilerle ilişkilendirilmesini ve ölçme değerlendirme durumlarını kapsayan bölümdür. telaffuzun iyi bir örneği ile kötü örneğinin karşılaştırılması. 3. AÇIKLAMALAR 2. fotoğraf : 2. Türkçeyi doğru. araştırma. Bir dizi görsel arasından belirtilen sesin geçtiği görselin seçilmesi. tonlama ve telaffuza dikkat eder. şekil. Programda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. Şekil 2: Programın Sunuluş Biçimi Kazanım: Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar sayesinde yetişkinde görülmesi beklenen bilgi. Girişimcilik: Gereksinim ile istek arasındaki farkı açıklar.

BÖLÜM I.II. KADEME PROGRAMLARI Okuma Yazma Yaşam Becerisi Matematik 18 .

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM PROGRAMI 19 .

AÇIKLAMALAR 1. İlk Okuma Yazma Aşamalarını Uygulama 1. Öğretmenin ele aldığı kazanımlar ve etkinlikler dikkate alınarak yetişkinlerin başarı düzeyi bu formlara günlük olarak işlenebilir. yatay. Gözlem formları ilk okuma yazma etkinlikleri içerisine konulmuştur. dik temel harflerin yazımına uygun biçimde yazar. 1. : Ölçme ve değerlendirme Kursiyerlerin gelişimlerini belirlemek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için ölçme ve değerlendirme etkinlikleri süreç değerlendirme anlayışı ile yapılacaktır. 13.6. Dik. araba” resimlerinin arasından “a” sesinin geçtiği resimleri seçmeleri istenebilir. 1.4. 7. Bir mesleği anlatan resimde neler gördüklerini yazmaları istenebilir. işaret parmağı ve orta parmağın oluşturduğu üçlü arasında tutması. Ölçme aracı olarak yetişkin gözlem formları kullanılabilir. izlenimlerini ve dinlediklerini yazar ve okur. ayva. 15. 18. İyi kullanılmış bir kitap ile kötü kullanılmış kitabı karşılaştırarak kitapların temiz kullanımının nasıl sağlanabileceğinin tartışılması. eğik ve yuvarlak çizgiler çizmesi. 1. 2. yorumlar. göz ile okuma yazma etkinliklerinde kullanacağı kitap. Tanıtılan sesi. Harfleri satır çizgileri arasında yazar. 10. defter. Uygun bir duruş alması. Duyduğu sesleri ayırt eder. 1. 4.2. Hazırlık yapar. 5. Kalemi doğru bir şekilde tutar. Oluşturduğu cümleleri okur ve yazar. 1. 17. l. arasındaki mesafeyi ayarlaması. Oluşturduğu kelimeleri okur ve yazar. Söyleneni yazar ve okur. 1.5. Harfleri. 9. 11. Düzenli çizgiler çizer. 3. 6. Bir dizi görsel arasından.3. Kitabını özenle kullanır. Kelimelerden cümle oluşturur. çalışma kitabı vb.11.8. 16. Duygularını. ”armut. Görsellerde gördüklerini betimler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 14. t” seslerinden kelimeler oluşturmaları istenebilir. “Ağlama yar ağlama” türküsünde “a” sesinin geçtiği yerleri söylemeleri istenebilir. Öğrendiği seslerden kelimeler oluşturur.1. sesin geçtiği varlığı anlatan görseli seçer. Cümlelerden metin oluşturur ve okur. 1. Ayrıca her ses grubu sonunda genel bir gözden geçirme ile eksikler tespit edilerek giderilir. erik.6. “a. düşüncelerini. Kendini tanıtır. yazar ve okur. 20 . 1. 8. diğer sesler arasından seçmesi. 12. Kalemi başparmak. Sesin geçtiği kelimelere örnekler verir. İlk kez karşılaştığı biri ile tanışma ortamını canlandırması istenebilir.OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR KAZANIMLAR 1.18.

3. görüşme. Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak hareketlerden kaçınılması. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Üç ayrı resim üzerinde. Görgü kurallarına uygun dinler. Konuşanın sözünü kesmeme. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. öz değerlendirme formları. etkili dinlemeyi bozan öğelerin belirlenmesi 1. kendini konuşanın yerine koyma vb. 21 . 1. gerekli araçları hazırlaması.3. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. başkalarının dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınılması. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Uygun bir oturuş şekli alması.3.1. dinleyeceği ortamı düzenlemesi.1. saygılı olma. 1. gerekli olmadıkça konuşulmaması. gözlem formları. 1. söz isteme. İyi Bir Dinleyici Olmak İçin neler yapılması gerektiğinin tartışılması 1.2.

Yetişkinlerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için resim. öz değerlendirme formları.4.4. 2.2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediklerinde nelerin anlatıldığının belirtilmesi. fotoğraf vb. Dinlediklerini zihninde canlandırır.8. kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. 2. Bir dinleme sonrasında zihninde canlandırdıklarının resminin istenmesi. : 2.7. niçin ve kim sorularına cevap bulmalarının istenmesi. 2. 2. grafik. masal veya metinde. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder ve araştırır. Dinlediğini Anlama 1.10.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 22 . yazılı veya görsel olarak ifade edilmesi. nerede. 2. 7. cümlenin anlamından. ne zaman. dinlediği konudan yararlanarak tahmin etmesi. görüşme. Bilmediği kelimenin anlamını. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. 2. 2. Dinlediklerinde dil. 6. İçinde yanlış bilgilerin sunulduğu bir dinleme etkinliğinde yanlışların buldurularak doğrularının ifade ettirilmesi. Ön bilgi ve yaşantısını kllanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup. ne zaman. 8. sunulan görsellerden.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 2. Dinlediklerinde olayların sebebini ve sonucunu fark etmesi. Dinlediklerinde ne. Dinlediklerinin konusunu belirler. 2. nerede. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. Zihinde canlandırılanların sözlü.7. gözlem formları.3. şekil. bilgi ve becerilerini kullanması. 3. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 2. Dinlediği hikaye. Sebebi verilen bir olayın sonucunun tahmin ettirilmesi. Dinlediklerinde sebepsonuç ilişkileri kurar. 2. nasıl. Dinleme öncesi konu ile ilgili ne bildiklerinin sorulması.6. ne. 4. 5. 2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. Sağlıkla ilgili sorunların işlendiği bir dinleme etkinliğinde konunun buldurulması.1.Yaşam Becerisi: B. Yetişkinin dinlenilecek konu ile ilgili geçmişte edinmiş olduğu tecrübe. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.den yararlanılması. nasıl.1.6.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Afet Eğitimi: Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup cevaplar. radyodan dinlenilebilir) AÇIKLAMALAR 2. 13. 15.11. Dinlediklerinde geçen nesne. Dinledikleriyle ilgili olarak kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Matematik: Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. olay. 17. nasıl. yer vb. niçin ve kim sorularının cevabını kısaca ifade etmesi. Dinlediğini Anlama (devamı) 11.14. 2.13 Sorunlu bir ürünün değiştirilmesinin işlendiği bir dinleme etkinliği sonrasında kendi deneyimlerinin dile getirilmesi. Dinlediklerini yorumlayarak sonuçlarını ortaya koyması.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 2. ne zaman. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 16. Dinlediklerini özetler. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 14. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.11.16. 12.12 Dinlediği tarife uygun yemek yapması. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.14. görüşme. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. gözlem formları. 23 . arasında çoklu karşılaştırmalar yaptırılabilir. Dinlediklerinde ne. : 2. nerede.16 Depremin anlatıldığı bir dinleme etkinliği sonrasında sorunların belirlenmesi ve onlara farklı çözümler üretilmesi (Bir gazete haberi okunabilir. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 2. kişi. : 2. 2. Zamanında yapılmayan bir işin anlatıldığı dinleme etkinliği sonrasında olabilecek sonuçların çıkarım yoluyla buldurulması. Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. öz değerlendirme formları.16. :2.

Tür. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir.3 İstenen bilgiyi seçmesi. hastalıkları.Dinlediklerini olduğu gibi kabul etmemesi.5.1.4.DİNLEME ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. açıklama yapması. 3. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. AÇIKLAMALAR 3. 2. soru sorması. 3. öz değerlendirme formları. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. 24 . 3. 3. Metni takip ederek dinler. doktor ve öğretmen ile görüşülmesi. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.2. hemşire. Sorgulayarak dinler. ihtiyaçlarını dikkate alarak dinlemesi. 5. şüpheyle karşılaması ve yanlışlıkları belirlemesi. Seçici dinler. Katılımlı dinler. görüşme. 3.Dinlerken etkileşim kurması. 4. gözlem formları. Birlikte bulunulan bir ortamda konuşulanları dinlemesi.2. Boşluklar bırakılmış bir metin verilerek öğretmen tarafından okunan metne uygun olarak boşlukları doldurmalarının istenmesi. 3.5. Çocuk bakımı. Televizyon ve radyodan sunulan tüketici hakları il ilgili grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinlemelerinin istenmesi. gelişimi ve eğitimi ile ilgili ebe.

2. 7. Konuşma nedenini ifade etmesi. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Konu dışına çıkmadan konuşur. Özel Eğitim: İletişim sırasında göz teması kurar. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.8. 3. 5. 1. Televizyondaki sunucuları seyretmeleri ve bir sunucunun konuşmasını canlandırmaları istenebilir.3. 6. söz alarak. kültürel. Dinleyicilerle göz teması kurar. 4.10. . görüşme.8. Konuşma amacını dinleyicilere ifade eder. Özel Eğitim: Farklılıklara (fiziksel.6. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması. 8.1. 1. : 1. zihinsel vb.) uygun konuşur. konuşma denemeleri yapması vb. Kendi seçtikleri veya güncel bir konuda konuşmalarının sağlanması. Yaşam Becerisi: C. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Türk Bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. bayrağa. Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 25 . Konuşmaya hazırlık yapar. öz değerlendirme formları. 1.8.2.) karşı hoşgörü gösterir. vatana.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. millete saygı göstererek konuşma. ahlaki. gözlem formları. Konuşmasını beden diliyle desteklemesi. sosyal vb. : 1. 1. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Kelimeleri doğru telaffuz eder. manevi. Konuşmanın “Konuşma Kurallarını Uygulama” kazanımları açısından değerlendirilmesinin istenmesi. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. : 1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. görseller hazırlaması. bilgi toplaması. karşısındakini incitmeden.

gözlem formları. Belirlenen bir konuda yaşantılarından ve günlük hayattan örnekler vermelerinin istenmesi. Duygu. 3.7. tiyatroyu. : 2. AÇIKLAMALAR 2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. farklı çevre ve ortamları vb. 26 . Dilek. Aile bireyleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmek için yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını betimler.1. 2.Girişimcilik: Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. Karışık olarak verilen olayları oluş sırasına koyarak anlatmasının istenmesi. 7.13. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler.7. Gezip gördüğü yer ile kendi yaşadığı yerin karşılaştırmasının istenmesi. Kendine güvenerek konuşur. 2. 6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. karşılaştırması.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 5.1. olayları. 8. düşüncelerini ve hayallerini anlatmalarının istenmesi. görüşme. 2. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. : 2. 2. : 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar.6. konseri anlatmalarının istenmesi.30. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Kişileri.9. Belirlenen bir konuda soru sormalarının istenmesi.9. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. İzledikleri filmi. Yaşam Becerisi: A. Özel Eğitim: Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.5. Yaşam Becerisi: A.6.5.1. bunun sonucunda. A. 9. bu nedenle. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. istek. bu yüzden vb.15. bunun nedeni.4. : 2.2. 2. nesneleri. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. : 2. 2. Geleceğe yönelik planlarını.Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “çünkü. öz değerlendirme formları. 2. beğeni ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. 4.” sözleri kullanması.

Matematik: Eldeli çarpma işlemini yapar. : 3.2. 3. arkadaşlarıyla ve farklı yaş gruplarıyla konuşma. Çocuklarına ve akrabalarına nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar.4. öz değerlendirme formları. İkna edici konuşur. Ailede okulda ve sınıfta. B. eldenin ne anlama geldiğini açıklar.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Topluluk önünde kendini ifade eder. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. özür dileme.4. Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.1.2.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.14. gözlem formları. 27 . Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. : 3. hastanede. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. Yaşam Becerisi: A. tanışma. 3. ölüm ve düğün törenlerinde. Topluluk önünde konuşur. çalışma gruplarında. : 3. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını bilir. : 3.2. AÇIKLAMALAR 3.26.A.İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerekçelerini. 2. Bir hasta ziyaretinde yapılması gereken konuşmaları canlandırmalarının istenmesi. Çeşitli durumlarda. 3.22. resmi bir kurumda. 3. Sınıf karşısında kendi belirlediği bir konuda konuşmasının sağlanması. Tür. telefonda. kutlama. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. teşekkür etme. 3.1.40.15. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar.4. Mesleklerini tanıtmalarının istenmesi.1.1.4. Yaşam Becerisi: A. Bilgilendirici konuşur. Selamlaşma. B. toplu taşım araçlarında konuşma vb. 3. : 3. Özel Eğitim: Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.4. ziyaretlerde. Sahip olduğu bilgiyi dinleyenlere aktarması. nedenlerini ve kanıtlarını açıklaması. Yaşam Becerisi: A. : 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1.2. bayramlarda konuşma. : 3. görüşme. 4.KONUŞMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3.

Tekerleme. Bir masal. 1. 28 . görüşme. 5. vurgu ve tonlamalara dikkat ederek. yanlış okumaların yapılmadığı. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 1. vurgu ve tonlamalardaki değişikliklerin belirlenmesi. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. öykü. gözlem formları. Matematik: Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. AÇIKLAMALAR 1. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 4. : 1. Akıcı okuma. Akıcı okur. 3. görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. deyim vb. dudaklarını kıpırdatmadan.5. gözleriyle takip ederek okuma. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 2. mani.4. Fısıldamadan.2. Noktalama işaretleri eksik bırakılan bir metinde noktalama işaretlerinin yerleştirilmesi ve metnin okunması.6. 1. farklı kişilere okutulması. başını sağa sola çevirmeden. konuşur gibi okuma. öne arkaya sallanmadan. duraklamaların. okutulması. Kurallarına uyarak sessiz okur. gereksiz kelime ve ses tekrarlarının.1. fıkra veya şiirin.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1. Okumaya hazırlık yapar. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 1.3.3. öz değerlendirme formları. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlaması ve okuma ortamını düzenlemesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. Kitabını. 6.

görselleri seçme ve eşleme ile yapılabilir. 6. 5. temizlik maddelerinin vb. Okuduklarının konusunu belirler. : 2. ne zaman.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. öz değerlendirme formları. nasıl.9. araçların. Kullanım kılavuzunda (ilaçların. 8. Okuduğundan hareketle. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 3. gözlem formları. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 11.9. 4. görüşme. 12. olması muhtemel sonuçları belirtmesi. 13. Okuduklarını zihninde canlandırır. Aynı olayı anlatan iki farklı haberin karşılaştırılması. 10. Okuduklarından farklı sonuçlar çıkarır. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. nerede. 2. 29 .5. 2. 2. 7.) yazılanları uygulaması. metinde ulaşılan sonuçtan farklı.3. okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Yaşam Becerisi: C. 9. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Okuduklarında ne.12. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduklarında sebepsonuç ilişkileri kurar. Okuma öncesi. Millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. AÇIKLAMALAR 2. 2. : Özel Eğitim: Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. metnin konusu ile ilgili sahip olduğu ön bilgileri kullanması.11. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. : 2. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduğunu Anlama 1. Okunan metne ait olan resmi diğerlerinin arasından seçmelerinin istenmesi.6. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yetişkinin.1. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.

-sız ” vb. Söz Varlığını Geliştirme 4. -lı. boşluk doldurma ile yapılabilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. -lık. 30 . ekleri kullanarak kelimeler türetilmesi.1 Görsellerle kelimeleri eşleştirmesi.Ekleri kullanarak kelimeler türetir. “–cı. 2. görselleri seçme ve eşleme. çoktan seçmeli. gözlem formları.2. görüşme.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 4.Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 4. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. öz değerlendirme formları.

Girişimcilik: Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.5. 3. kendi getirdiği. Seçtikleri metinleri okumaları. Serbest okur. bilmece. öz değerlendirme formları.19. Paylaşarak okur. Tiyatro. Kitaplıktan seçtiği. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. 5. öykü.2. destan. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.1. masal. 31 . dergileri okuması. gazeteleri. 5. şiir. 4. Karagöz ve Hacivat arasındaki konuşmayı paylaşarak okumaları. 5.OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 5.5. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 5. tekerleme. Fıkra.3. görselleri seçme ve eşleme. arkadaşından aldığı kitapları. şiir okur. Yaşam Becerisi: B. : 5. masal vb. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 2. Efsane. metinlerin paylaşılarak okunması. gözlem formları. 5. çoktan seçmeli. Gazete ve dergi okur.4. öykü. 5.4. Rehber yardımıyla okur. Öğretmenin ya da okumayı bilen birinin yardımıyla okuması.1. : 5. görüşme. AÇIKLAMALAR 5. Tür. öğretmenin önerdiği.3. 5. boşluk doldurma ile yapılabilir.

6. görüşme. hitap. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların. plan. yöntem vb.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.6. Harfler. sembol ve işaretlerden yararlanarak sıralaması. Noktayı. Matematiksel ifadeleri doğru yazar. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede. uzun çizgiyi. ünlem işaretini.6. sembol ve işaretlerden yararlanır. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 3. gözlem formları. kısa çizgiyi.4.5. 2./ Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur. Yazmaya hazırlık yapar. Sıralamalarda sayı. öz değerlendirme formları. Noktalama işaretleri ile cümleler arasında eşleştirme yapılması. 1. Tarih uygun yere. Matematik: Rakamları okur ve yazar. kelimeler. konuşmaları belirtmede kullanması. Yazma öncesinde araç gereç. eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. 32 . 4. çoktan seçmeli.5. boşluk doldurma ile yapılabilir. İmla kurallarını uygulaması gereken bir yazı çalışması yaptırılması. konu. 1. : 1. kısaltmalarda ve cümle sonlarında. soru edatı (mı) ile “de” ve “ki” bağlaçlarının verilmesi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1.1. 1. 1.3. 5. 1. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1.4. Sayfa kenarlarında ve başlıkla yazı arasında uygun boşluklar bıraktırılmalıdır. ilişkili sözcükler arasında. kesme işaretini.3. Matematik: Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak ifade eder. matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. görselleri seçme ve eşleme. seslenme./ Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. Noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. : 1. virgülü. Noktadan sonra büyük harfle başlama. Aile bireylerini yaşlarına göre sayı. Rakamların kurallarına uygun yazılması. özel adların ilk harfini büyük yazma. 6. Yazılarında imla kurallarını uygular. özel adların aldığı ekleri ayırmada. belirlenmesi. başlık sayfa ortalanarak yazdırılmalıdır. 1.

İkametgah belgesi. oluş sırasına göre yazar.4. sabıka.) gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.8. :2.11. aile bireylerinin adlarını. yazması. Yazısına uygun başlık belirler. Özgeçmişini yazarak hazırlaması. Bildiği bir yemeğin yapılma aşamalarını yazması. Yazılarında sebepsonuç ilişkileri kurar.10. senet. Formları yönergelerine uygun doldurur. 2. 8.5. gözlem formları. İmza atar ve anlamını bilir.5.12. Bir etkinliğin. Afet Eğitimi: Çeşitli mekânlarda. yaşlarını. 2. sel. acil bir durumda (deprem.2. işin vb. 2. görselleri seçme ve eşleme.11. ::2. 13. 2. :2. görüşme. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. Yaşam Becerisi: A. gelişimi ve eğitimi ile ilgili verilen bir dizi sebepten bir sonuç çıkartıp yazması.10. yangın. Duygu. Karışık olarak verilen bir dizi olayı oluş sırasına göre yazması. 11.10. 7. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. vekâletname.3. mesleğini. gönderi formu vb. Bir işe başvuru formunun doldurulması. 6. Bir dilekçe örneğini yazarak imzasını atması. Başlıksız verilen bir habere içeriğine uygun başlık belirlemesi. çığ vb.8. fiziksel özelliklerini. çoktan seçmeli./ Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. 10. yönergesine uygun olarak doldurması. Planlı yaşama becerisi kazanır. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.12 Çocuğunun okula gelemeyeceğini bildiren bir yazı yazmalarının istenmesi.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2.19. öz değerlendirme formları. 2. Sağlıkla ilgili bir konuda kendi deneyimlerini yazarak anlatması./ Yazdığı anıya uygun bir başlık belirlemesi. : 2. Olayları. :2. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yaşam Becerisi: A. 2. 2. Adını-soyadını. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 33 . boşluk doldurma ile yapılabilir. 4.8 Özel Eğitim:Kendini ifade edbilme becerisi geliştirir. düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. İfade tutanağının yazılması. 5. nüfus cüzdanı örneği. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları.1. 2. 2. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.12. yaşadığı yeri vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. işe başvuru formu. 12. Girişimcilik becerisi kazanır. Kendisini. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar. AÇIKLAMALAR 2. Dilek. Çocuklarının sağlık sorunları. 2. 9. 3. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.

5.4. 3. Bilgilendirici yazılar yazar. 5. 6. 3. görüşme. AÇIKLAMALAR 3. şarkı. boşluk doldurma ile yapılabilir. Verilen örnekten yararlanarak mani (türkü. çoktan seçmeli. Tür. Dikte etme çalışmalarına katılır. Mani. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. ninni. tebrik kartı yazar. Bayramda bir yakınına tebrik kartı yazması. türkü. görselleri seçme ve eşleme. 2. : Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. 7. şarkı. yazar. ninni.2. 34 . 3. Mektup yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. tekerleme. şiir) yazması. tekerleme. şiir yazar.5. okuyucuyu bilgilendirmesi. anı vb. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar. Yaşadığı bölgede üretilen tarım ürünlerini tanıtan yazılar yazması. gözlem formları. Günlük.YAZMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 3. Davetiye. Belirlenen bir konuda bilgi vermesi. öz değerlendirme formları. 4.

: Ölçme ve değerlendirme: Değerlendirme çalışmaları. görselleri seçme ve eşleme. Reklamlar. : 1. toplantılar.GÖRSEL OKUMA ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 1.C. istekler. 35 .1. İnsan haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları fark eder. AÇIKLAMALAR 1. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder.4.10.20. Girişimcilik: İşyerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.18. öz değerlendirme formları. 8. 7. programlar hakkında yorum yaptırılması. Ülke ve dünya gündemini yakından takip eder. “Hangi reklam sizi en çok etkiliyor?”. : 1. 4. Şekil. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. toplumdaki sevgi.C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. 1. toplum açısından önemi ve anlamı üzerinde tartışılması. : 1. düşünceleri sorgular.8.10.4.Sosyal çevresinde karşılaştığı şekil.15.27. Karikatürde verilen mesajı algılar. dergi. yöreye özgü sosyal olaylar vb. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini bilir. Yaşam Becerisi: C. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Görsel Okuma 1.1. Bayramlar. spor. “Bu reklamdan. 2. 5. Çevresinde gördüğü yönlendirme ve uyarı işaretlerinin ne anlama geldiğini bilmesi.3.29. sembol ve işaretlerin anlamlarını söylemesi. 1. gözlem formları. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Yaşam Becerisi: C.8. 3. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma. görüşme.22.1. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi: Çevrede bulunan sportif ve kültürel etkinliklerden haberdar olur. : 1. C. ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 6. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. boşluk doldurma ile yapılabilir. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. çoktan seçmeli. sorularla reklamların sorgulanması. belgesel vb. Beden dilini yorumlar. Televizyonda izledikleri haber. TV ) verilen bilgileri. 1. haberleri. Günlük yaşamda uymaları gereken trafik işaretleri hakkında bilgi verilmesi. Yaşam Becerisi: C. anmalar. 1. İletişim araçlarını kullanma kurallarını ve yararlanma biçimlerini bilir. : 1. Resim ve fotoğrafları yorumlar.10. neden etkilediğinizi düşünüyorsunuz?” vb.

görüşme.2. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. : Ölçme ve değerlendirme : Değerlendirme çalışmaları. 3. 36 . bulgularını resimli grafiklere aktarır. Görsel Sunu 1. çoktan seçmeli.2. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. Bilgi. Yaşam Becerisi: B.GÖRSEL SUNU ÖĞRENME ALANI KAZANIMLARI KAZANIMLAR 2. 4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. öz değerlendirme formları. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2.18. düşünce ve izlenimlerini resim. boşluk doldurma ile yapılabilir. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. AÇIKLAMALAR : 2. görselleri seçme ve eşleme. 2. Aile bütçesini tablolaştırması istenebilir. Bilgi. gözlem formları.

YAŞAM BECERİSİ PROGRAMI 37 .

Bu Ben miyim? İkişerli gruplar oluşturulur.4. 38 . Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Tür Yöntem ve Tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara ilişkin konuşur.2. Her grup üyesi. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu A. öfke vb. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 7) Duygu. Kendi davranışlarını başkasının gözüyle görmesi sağlanır. Bireylerden hangi öğünlerde hangi besinleri yediklerini söylemeleri istenir. A.TEMA: BEN VE AİLEM KAZANIMLAR A. İleri sürülen eleştirilere karşı tepkileri üzerine tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Özel Eğitim: Kızgınlık. Sağlıklı yaşama kurallarını bilir ve uygular. Ben Nasıl Besleniyorum? Kartların üzerine besinler yazılır veya resimletilir. davranışları kontrol edebilme becerisi gösterir. Sağlık Kültürü: Dengeli beslenmeye özen gösterir. Grup üyelerine değişik beden hareketleri ile duygular arasında ilişki kurdurulur. Temizliğin. mikroplardan korunmadaki önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem Formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Öğrenme için gerekli beceriler edinir. diğer arkadaşının hatalı davranışlarını taklit eder. “Başka nasıl bir tepkide bulunabilirdim?” sorusuna cevap aranır. A. 3. Davranışlarında gördüğü hataları tanımlar ve değiştirir. Dengeli beslenen bireyler belirlenip beslenme koşuluna göre farklılıkları ortaya çıkarılır. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Suya Sabuna Dokunalım Mikropların bulaşma yolları ile ilgili film izlettirilir ya da resimlerden yararlanılır. 1. Bunu mu Demek İstedin? Grup üyeleri arasında kısa tartışmalar yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Çeşitli resim ve fotoğraflardan yararlanılarak. Eleştirilere yönelik uygun tepkiler gösterir. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. duygular ve bu duyguların yansımaları üzerine konuşulur. düşünce ve hayallerini anlatır.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.) nasıl yararlanabilecekleri tartışılır. pilav. A. artan besinlerin neler olduğu sorulur. Planlı yaşama becerisi kazanır.6. Bilinçli Tüketici misin? Alışverişte yaşanan sorunları anlatırlar. İhtiyaçlarım ve İsteklerim Bireylere ihtiyaçları ve istekleri listeletilir. Susuz ve Elektriksiz Kalmayalım Susuz ve elektriksiz kalmamak için günlük yaşamda bu kaynakları ekonomik kullanmaları üzerinde etkinlikler yaptırılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Yazma Öğrenme Alanı. Girişimcilik: Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 10) Bir etkinliğin. Planın uygulanması üzerine konuşulur. Fatura okutulur ve yorumlanır. tavuk suyu vb. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel ilgilerini. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Sahip kullanır.9. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 39 . Plan Yapalım Ev işleri ile ilgili bir günlük plan hazırlatılır. Faturamı Ödüyorum Gününde ödenmeyen faturaların.5. olduğu kaynakları verimli A. Tüketiciyi koruma hakları üzerinde durulur. Tüketici olarak sahip olduğu hakları belirterek bilinçli tüketici davranışları sergiler. Ölçme ve Değerlendirme: Öz Değerlendirme Formu A. İşlerini zamanında yapmanın önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Bilinçli tüketici davranışlarını sıralarlar. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. aile bütçesine getirdiği yük tartışılır. Artan besinlerden (ekmek. Ne Yapabilirim? Yetişkinlere. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haydi. işin aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar.8.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanı düzenli kullanır.7. İhtiyaçlarını önem sırasına göre düzenleyerek sınıfa sunmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır.

Bu sorunları nasıl çözecekleri sorulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kariyer: Problem çözmede kullanılabilecek stratejileri belirler. Sorun çözme sürecini açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kararım Karar “Mahalledeki seyyar satıcıların sağlıksız şartlarda ürettiği ürünlerin çocuklar tarafından tüketilmesi” Bu konunun sorun cümlesi olarak ifade edilmesi ve karar aşamalarının uygulanması yaptırılır. Başkalarının bu özel alanlara girdiği zaman yaşanabilecek olumsuzluklar üzerine tartışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 4) Konuşmalarında betimlemeler yapar. Portakal Orada Kal Yetişkinlere özel alanlarının neler olduğu sorulur. Sen Nasıl Çözersin? Yetişkinlerin özelliklerine göre değişik sorunlar tahtaya yazılır. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların alınma sürecine etkin olarak katılır. 5. Kararların nasıl alındığını. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Çözümler üzerine tartışılır. 40 . Girişimcilik: Karar verme modelini kullanır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar.13.10. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini açıklar. Ben de Varım Grup ikiye ayrılır.11. Daha sonra. kursla ilgili alınacak kararları sürekli olarak grubun bir bölümüyle konuşur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı Tür. bu durumdan diğer grubun nasıl etkilendiği tartışılır. Yalnız Değilim Bireysel hedeflerinin neler olduğu sorulur. Bu hedeflerini neden gerçekleştiremedikleri üzerine konuşulur.12. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. A. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma (Kazanım 2) Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. bu kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini açıklar. Öğretici. Kararlarına etki eden diğer bireylerin durumu ortaya konur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar.

iklim gibi faktörlerin ilişkisini kurar.14. ben onun beni üzmesine müsaade ettim” cümlesinden hareketle konu üzerinde konuşulur. Kariyer Bilinci Geliştirme: Kariyer planlama sürecinin yaşam boyu olduğu bilincini edinir. neden yapılamadığı üzerinde konuşulur. Stres. Olumsuz duygularıyla baş etme becerisi geliştirir. Hayat boyu öğrenmenin önemini ve öğrenme becerilerini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Gerginliğin etkileri üzerinde tartışılır.17. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 20) 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır. Stresin içsel ve dışsal kaynaklarını belirterek stresle başa çıkmada kullanılabilecek uygun yöntemleri açıklar. Daha sonra “O beni üzmedi. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: : Konuşma Öğrenme alanı Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 9) Duygu. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Kişisel sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar. topluma sağladığı faydaların neler olduğu üzerine tartışma yapılır. 41 . 2. Burada İş Yok Yaşadıkları çevrede geçerli olan meslekler tahtaya yazılır. Beşikten Mezara Kadar Öğrenmenin bireye. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Duvarı Nem İnsanı Gam Yıkar Gerginlik (stres) yaratan nedenleri belirtmeleri istenir.16. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir” kazanımı arasında ilişki kurmaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: 1.15. Yeteneklerin meslek grupları ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Yakın çevresinde bulunan meslekleri belirler. Bana Göre Değil Öğretici. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. Çalışmaya. Yaşadıkları bölgede bu mesleklerden yapılamayanların. 2. stres yaratan unsurların neler olduğu sorulur. aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. Kişisel özelliklerin işe girmede ve işi sürdürmedeki önemini açıklar. Alınan cevaplara göre gerekçeleri tartışılır. A. değişik meslek gruplarını tahtaya yazar.18. kaygı verici durumları ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini bilir. duygusal ve zihinsel olarak geliştirebilme yollarını belirtir. A. A. üretmeye yönelik olumlu tutum geliştirir. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: 1. Değişik meslek grupları da yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisini fiziksel. nüfus. Çalışan Kazanır “Ağustos Böceği İle Karınca” masalı ile “Çalışmaya. Mesleki fırsatlarla coğrafi bölge. Müsaade Ettim Yetişkinlere.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Bu mesleklerin kendilerine uygun olup olmadığını sorar. Mesleklerin çalışma koşullarını araştırır.

Bu örnek olaylardan aile bireylerinin nasıl etkilenebileceği üzerinde durulur. Birbirlerinin duygu ve inançlarına saygı göstermenin önemi tartışılır. aile bireylerinin duygu ve eylemlerini nasıl etkilediğini açıklar. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilinci Geliştirme: Özel ilgileriyle bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini araştırır.21. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.19. Beyin fırtınası yaptırılır. planlı çalışma becerisi geliştirir. İş başvurusu ve iş görüşmesi yapmanın kurallarını belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İşe Giriyorum Bir iş başvurusu sınıfta drama tekniği ile yaptırılır.. öfke vb. A. Ailede Huzur “Ailede neler huzuru bozar?” sorusu sorulur. Ailem ve Ben Ailede yaşanan bazı örnek olaylar ele alınır. empati yapmaları istenir. ailesini ve çevresini tanıtır. Aile bireylerinin duygularına. Uyumlu bir aile ortamı yaratmak için plan yapar. Ailede huzuru bozan durumları listelemeleri istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma A.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı: Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 12) Kendisini. Beyin fırtınası ile elde edilen verilere dayalı olarak “uyumlu bir aile yaratma planı” yapmaları istenir. Özel Eğitim: Kızgınlık. düşüncelerine ve inançlarına saygı gösterir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.22. Seni Anlıyorum Yetişkinlerden. “Ailede huzuru bozan durumlarla nasıl başa çıkılır?” sorusu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Zamanını düzenli kullanır.20. 42 . Davranışlarının. 6. aile bireylerinin yaşadıkları olaylarla ilgili.

Ailesi ile birlikte eğlenmenin. Sihirli Sözcükler Tahtaya örnek cümleler yazılır. Aile bireylerinin eleştirilerine karşı uygun tepkide bulunma becerisi kazanır. dayanışma ve işbölümünün önemini kavrar. Bu hikayeye dayalı olarak. “Seni seviyoruz”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sınırlarımı Biliyorum Konu ile ilgili bir örnek olay öğretici tarafından okunur.27. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. birlik. “Sen bizim için önemlisin”. Bir Ucundan Tutalım “Derviş Sofrası” hikayesi anlatılır. “Özür dilerim”. Sorumluluk kabul etmenin. “Affedersin”. Kademe Yetişkin Eğitimi” uygulamasının yapıldığı okulla ilgili sorumluluklar yetişkinlere dağıtılır. Örnek olayda anne-babaların eleştiriler karşısındaki tepkileri tanımlamaları istenir. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Evdeki sorumluluklarını yerine getirir. öfke vb. hayatlarını idare etme ve sorun çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu bilir. dayanışma ve işbölümünün önemi tartışılır. saygı ve güven ortamına yaptığı katkılar üzerine tartışılır. A. Bu cümlelerin kullanılması halinde ailedeki ilişkilerin nasıl etkileneceği üzerine konuşulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Sorumluluk almanın önemi üzerine konuşulur. Aile bireyleri ile iyi ilişkiler geliştirilebilmesi için yapılması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. A. “İyi ki varsın”. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir.24. Benim Sorumluluğum “I. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar.23. birlikte çalışmayı ve sorumluluğu açıklar. özel günleri kutlamanın doğal bir ihtiyaç olduğunu fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme: Aile üyeleri arasındaki bağlılığı. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 1) Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.. 43 . AÇIKLAMALAR Özel Eğitim: Kızgınlık. babaların eleştirilere nasıl tepkide bulunmaları gerektiği grup üyeleri ile tartışılır. Haydi Pikniğe Yetişkinlerin aile bireyleri ile birlikte yaptıkları ortak etkinliklerin neler olduğu sorulur. Anne.25. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 8) Bir fikre katılıp katılmadığını gerekçeleriyle açıklar..26. Aile içinde birlik. Birlikte yapılan etkinliklerin. A. Matematik: Doğal Sayılar Alt Öğrenme Alanı (Kazanım 15) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. ailede sevgi.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Önemliyim Kendisinin ve aile bireylerinin fotoğrafı bir kartona yapıştırılır. olumlu davranışlarını ise ödüllendirir. kötü insan yoktur. Bu konu üzerinde tartışılır. çocuklarının olumsuz davranışlarını görmezden gelir. Fotoğrafın sağına olumlu. Ailedeki gelir ve giderin önemi üzerine beyin fırtınası yapılır. bir yetişkin de anne rolünde olur. Anne rolündeki yetişkin sürekli olarak çocuklarının hatalarını görür ve eleştirir. olumlu özellikleri çoğaltmak.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. olumsuz özellikleri azaltmak olduğu vurgulanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Olumlu davranışları ödüllendirmenin önemi tartışılır.30.28. Önemli olanın. Buradan hareketle. her insanın olumlu ve olumsuz özellikleri olabileceği ifade edilir. Görüyorum Sınıfta iki yetişkin çocuk rolünde. önceliklerini belirleyerek harcar. soluna ise olumsuz özelliklerini yazmaları istenir. Girişimcilik: 1. Aile bireylerinin olumlu davranışlarını güdüler. Kariyer Bilinci Geliştirme: 1. Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini kabul eder. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 2. Gelir ve gider arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. iyi ya da kötü olan davranışlardır. Parasını. İyi insan. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Para biriktirmenin önemi tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu 44 . Girişimcilik: 1. İkinci grupta ise anne rolündeki kişi. görüşü üzerinde durulur. Kendisinin ve aile bireylerinin hata yapabileceğini kabul eder. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır. teması işlenir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum A. Her insan önemlidir.29. Ailede gelir ve gider kavramının önemini fark ederek aile bütçesini planlar ve buna uygun harcama yapar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Bütçe Hazırlıyorum Yetişkinlerden aile bütçesi hazırlamaları istenir. bunu hoşgörüyle karşılar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleri ile ortaya koyar(kazanım 6). Bütçem Ailedeki gelir ve gider durumunu ifade etmeleri istenir. İki annenin davranışları konuşulur.

34. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Haklarını korumanın önemini açıklar.32. aile planlaması ve doğum kontrolü arasında ilişki kurdurulur. Yeter Hangi yaşlar arasındaki doğumlar sağlıklıdır? İki doğum arasında en az kaç yıl olmalıdır? Sık doğumlar neden tehlikelidir? Çok doğum yapmak ne gibi sonuçlar yaratabilir? Gebelerin. Kurallar belirlenirken kararlara katılmanın önemi üzerinde durulur. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevredeki değişik meslekleri tanır. Çocuklarının ve akrabalarının nasıl kariyer bilgisi sağlayabileceğini açıklar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin varlığından haberdar olur. Aile planlamasının kontrolünün önemini kavrar. Her yetişkinin ailede uyulması gereken kurallarla ilgili olarak yapacağı bir etkinlik planı hazırlanır.31. Çocuklar Geleceğimizdir Eğitimle yaşam kalitesi arasında ilişki kurulur.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Tür yöntem ve tekniklere uygun konuşma (kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. Ben Sorun Çözüyorum “Çocuğunun okulda başarısız olması” sorununu nasıl çözebilecekleri sorularak farklı çözüm önerileri getirmeleri sağlanır. Kuralların gerekçeleri tartışılır. 7. 45 . Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. Kime Danışmalıyım Yakın çevresindeki “Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne” giderek yetkililerden mesleki rehberlik ile ilgili bilgi alınarak sınıfta paylaşılması. ve doğum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir. A. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemi üzerinde durulur. Kariyer Bilinci Geliştirme: İnsanların kendine özgü olduğunu fark eder.35. Ailede birlikte alınan kurallara uyar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu A. sağlık merkezlerine gitmeleri gerektiği üzerinde durulur.36. Çocuk sahibi olmanın ve çocuklara iyi eğitim vermenin önemini fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Ülke kalkınması. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Evimizin Yasası Öğretici. Ailede ortaya çıkan sorunları fark ederek her sorunun birden çok çözümünün olabileceğini kabul eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. kuralların niçin önemli olduğunu yetişkinlere sorar.

38. Kendisinin ve ailesinin güvenliği için evde güvenlik kurallarına uyar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir.41. tüm çocukların eğitim ihtiyacı olduğunu belirtir. Aile Afet Eylem Planı Deprem çantası hazırlattırılarak bir deprem anı canlandırılır. Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir. Farklı mekânlarda. (Temizlik. yardım isteme) Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Acil (geciktirilemez) durumlarda nasıl davranacağını bilir.TEMA: BEN VE AİLEM (devamı) KAZANIMLAR A. Çocuğu havalegeçiren bir annenin yapması gerekenler üzerinde durulur. Kaza geliyorum Der Kazalara karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı fotoğraflar gösterilerek kazalara nasıl davetiye çıkartıldığı üzerinde tahminde bulunulur. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.37. nasıl A. Acil durumlarda davranılacağını belirtir. A. Deprem sırasında evden tahliye yollarını bilir ve gereken önlemleri alır. Doğal afetlere karşı evde eylem planı yapar. Ekonomik Tuşa Bastım Tasarrufun önemi üzerine konuşulur. Öğretimi Dersi: Bilgilendirici A. İmdat ! Acil durumlarda ne yapacağı ve kimlere başvuracağı üzerinde konuşulur. ve levhalarının İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir. İşaretleri Tanıma Trafik işaret ve levhaları sınıfa getirilir. beslenme.42. Evdeki araç ve gereçlerin tasarruflu olarak nasıl kullanılacağının konuşulması. Trafik işaret anlamlarını belirtir. Bu işaretlerin anlamı üzerinde durulur. telefon bilme ve kullanma. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu A. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Öğrenme için gerekli temel becerileri edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Okuma Yazma konuşur(kazanım 4).39. bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır ve uygular. Evdeki araç ve gereçleri işlevsel olarak kullanır. 46 . 2. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Afet Eğitimi: 1. Deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili resimleri inceler. A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kızımı Okutuyorum Kız çocuklarının okuması halinde elde edecekleri kazanımların neler olabileceği üzerine tartışılması. Cinsiyet farkı gözetilmeksizin. adres.40.

Davranışlarının başkalarının duygu ve düşüncelerini nasıl etkilediğini açıklar.TEMA: ÇEVREM KAZANIMLAR B. Etkileşim içinde bulunduğu kişilerin eleştirilerine uygun tepkiler gösterir. mesleki. Bu rollerin. Yetişkinlerin farklı kültürler hakkında ne tür kalıp yargılara sahip oldukları sorulur. tutum ve yeteneklerinin farkına varır. Rol çatışmasını asgari düzeye indirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Eleştirilerin biçimi ve şekli üzerine tartışılır. Ölçme ve Değerlendirme: Tartışma 47 . Farkında Değildim Yetişkinler. diğer topluluklara ait fotoğraflar inceletilir. başkalarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili drama yaptırılır. sosyal ve ailevi rollerini tanımlamaları istenir. diğer rollerle ilişkisi sorulur. Eleştiriler yapıldıktan sonra ne tür duygular hissettikleri sorulur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Rollerimi Biliyorum Yetişkinlerden mesleki. Yaşadıkları olayları ifade etmeleri istenir. B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasında değişik kültürlerin yaşam tarzlarının eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder. Farklı kültürlere ait resim ve fotoğraflar inceletilir. sosyal ve ailevi rollerin bütünleşmesi yoluyla gerçekleşebileceğini bilir. Bu resimlerdeki benzer ve farklı yönleri anlatmaları istenir. Farklı kültürlerin. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme Kararların kendisini ve başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. ikişerli gruplara ayrılır.cümleleri kurdurulur. Yalnız Değilsiniz Örnek olay incelemesi yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu B. Rol çatışması üzerinde durulur. Keşke…. Bu kalıp yargıların.3.2. Farklılık Zenginliktir Yetişkinlere. Bu örnek olayların kendilerini. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır.1. Kişisel amaçların. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Grup üyeleri birbirlerini hatalı ve eksik davranışlarından dolayı eleştirmeleri istenir.4. bireysel davranışları ve kararları nasıl etkilediği anlattırılır. yaşam biçimlerinin. Rehberlik ve Psikolojik Danışma : Hoşa giden ve gitmeyen duygularını ayırt ederek uygun şekilde dile getirir.

Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Günlük yaşam alışkanlıklarının sağlıklı olmadaki önemini belirtir. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Toplumda kurallar olduğunu ve bu kurallara uyması gerektiğini bilir. dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler. uyuşturucu. B. Hataları üzerine durulur. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevresindekilerle ilişkiyi sürdürmeye yönelik uygun iletişim becerileri kullanır. B.5.7. Alışveriş esnasında etkileşim içinde bulunduğu kişilerin duygu ve düşüncelerini nasıl etkiledikleri üzerinde tartışılır. uyuşturucu. Bu kurallara uyulmaması halinde yaşanabilecek olası durumlar üzerine yetişkinler konuşturulur.9.6.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Örnek olaylar anlattırılır. Bu kurallar öğretici tarafından tahtaya yazılır. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı. sigara ve alkol kullanımının kendisine. sigara ve alkol kullanımına ilişkin akran baskısına direnç gösterir. Önce Sağlık Bireyin fiziksel ve ruhsal durumunu olumsuz yönde etkileyen unsurların neler olduğu sorulur. Etkili insan ilişkilerinin önemini ve nasıl oluştuğunu fark eder. ilaç. Kalabalık ortamlarda uyulması gereken kuralları belirtir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkatli ol! İnsan ilişkilerini güçlendiren ya da zayıflatan sözcükler tahtaya yazılır. Kumar. Kalabalık Sokak Kalabalık bir sokakta yürürken ne tür kurallara uyulması gerektiği sorulur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinleme öğrenme alanı dinleme kurallarını uygulama (kazanım 3) Görgü kurallarına uygun dinler . Kumar. B. ailesine ve çevresine verdiği zararı açıklar. kişilerin duygu ve 48 . Pazara Gidiyorum Grup üyeleri ile birlikte pazara gidilir.8. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu B. Alışveriş yapılır. İletişimde bulunduğu düşüncelerine saygı gösterir. Bana Arkadaşını Söyle İnsanların birbirlerinden etkilenme biçimleri ile ilgili soru-cevap tekniği kullanılarak görüş alınır. Bu örnek olaylardaki akran baskısı üzerinde durulur. ilaç. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Özgür olmanın ve bireysel kararlar almanın önemini kavrar. Bu sözcüklerin insan ilişkileri üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili drama yapılır. Uygun tepki biçimleri geliştirilir.

10 dakika önce neler yaşadıkları sorulur. kişilere katkısı ifade edilir.12. “Kalıp yargılardan vazgeçelim” etkinliği yaptırılır.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. kültürel özellikleri listelenir. Bu ürün ve hizmetlerin çevreye. Kişiler arasındaki farklılıkları Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. Akran B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. 10 Dakika Önce Ne Yaşadın? Her yetişkinden. Bu kuralların nedenleri ve sonuçları üzerine tartışma yapılır. onların davranışlarını nasıl etkilediği üzerine tartışılır. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma. Bu kalıp yargılarının davranışlarını nasıl etkilediği tartışılır.14. Tür.13. Yaşantımı Etkiliyor Yetişkinlerin davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerin neler olduğu sorulur. B. Girişim Şart Çevrede üretim yapan fabrikaların ürün ve hizmetlerinin neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: değerlendirme formu Girişimcilik: tanır. yaşam tarzlarının eğilimlerinin ve alışkanlıklarının olduğunu fark eder Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Özel eğitim: kızgınlık öfke vb davranışları kontrol edebilme becerisi geliştirir. Kalıpları Kıralım Yetişkinlerden.11. 10 dakika önce yaşadıkları olayların. Çevrenin toplumsal değerlerine önem verir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Değerlere Önem Veriyorum Kurs merkezinin bulunduğu çevrenin sosyal. Kültürel değerlerin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini fark eder. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı. Bu değerlere önem vermenin önemi üzerinde tartışma yapılır. Yerel işverenlerin ürün ve hizmetlerini açıklar. Kendisinden farklı olan kişilerle çalışmanın önemini kavrar.10. (Kazanım 6) Bilgi vermek amacıyla konuşur. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Toplumsal değerlerin yaşamı sürdürmedeki önemini fark eder. çevrelerindeki insanlara ilişkin kalıp yargılarının neler olduğu sorulur. Ölçme ve Değerlendirme: Akran değerlendirme formu Kariyer Bilinci Geliştirme İnsanlar arasındaki değişik kültürlerin. 49 . B. Stres altındaki insanlara uygun biçimde tepkide bulunur.

Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma Öğrenme Alanı. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Haklarım ve Sorumluluklarım Yetişkinlerin iş gören olarak. B. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test B. işveren-çalışan etkileşimlerini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Her insanın farklı olduğunu ve farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilir. olaylarını Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Günlük yaşam becerileri geliştirir. B. Bilgilendirici konuşur. Drama yapılarak. Girişimcilik: Çevresindeki değişik meslekleri tanır. AÇIKLAMALAR Girişimcilik: Birlikte çalışmanın önemini kavrar.16.18. bulgularını resimli grafiklere aktarır.17. Hava Gözlemi Belirli zamanlarda hava gözlemleyerek grafikler oluşturur. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görüşmeler yapar. Polis mesleğini tanıtır.15.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Matematik: Tablo ve grafikler alt öğrenme alanı (kazanım 1)tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler Sütun grafiği oluşturur ve yorumlar. Çevresinde yaygın olan meslekleri tanır. Kendini sözlü olarak ifade etme (kazanım 3) Konuşmasını görsel sunuyla destekler. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 50 . Eş değerlik Önemli Kadın ve erkek eşitliği ve e ş değerliği kavramlarının neler olduğu sorulur. Eşitlik mi? Eş değerlik mi? Üzerine tartışılır. 8. Benim İşim Güvenlik Sınıfa bir polis davet edilir. işveren-çalışan etkileşimi canlandırılır. Kadın ve erkeklerin kariyer tercihlerindeki değişimi etkileyen faktörleri belirler. temel hak ve sorumluluklarının neler olduğu sorulur. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek. Çeşitli durumlarda.

kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir. destan. millî egemenlik kavramları araştırılır.22. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Dinlediğini Anlama öğrenme alanı Kazanım 1)Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. kamu. destan. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test İnsan Hakları ve Vatandaşlık: İnsan hakları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılır. B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum B. millet. yansıtan B. fotoğrafla incelenir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yaşadığım Yer Yaşadığı yerle ilgili efsane. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal sorunlarla ya da ihtiyaçlarla grup.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B.19. masal. afiş ve broşürler incelenir. türkü ve şiirleri inceler. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma: İnsanlar arasında değişik kültürlerin. görev aldığı sivil toplum örgütünde neler yapılabileceği ile ilgili bir eylem planı yaparlar.20. Bu kuruluşa gezi düzenlenir. kamu hizmeti. B. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Bu kuruluşun faaliyetleri incelenir. Öğrenmek İstiyoruz Çevredeki sivil toplum kuruluşundan bir temsilci sınıfa davet edilir. 51 . Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetim birimlerinin önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yerel yönetimlerin hangi birimlerden oluştuğunu bilir. Sözlük Çalışması (Yerel. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırarak bu kuruluşların etkinlik sonuçlarını değerlendirir. kamuoyu. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma Öğrenme Alanı. Yerel yönetimin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Efsane.21. türkü ve şiirden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Neler Yapabilirim? Yetişkinler. yaşam tarzlarının. alışkanlıkların olduğunu fark eder.23. yerel yönetim. İnceleyelim Herhangi bir sivil toplum kuruluşu seçilir. öykü. vb. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin farkında olur. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında çalışmaların kendisine katkılarını açıklar. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma (Kazanım 5) Öykü. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dayanışmanın önemini kavrar. Gönüllü Yardımseverlik ve dayanışmayı resimler. Bilgilendirme yapılır. Tür. öykü. okur.

25. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Sağlık Kültürü: Sağlıklı çevreyi oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yakın çevresindeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini farkında olur. Çevredeki sağlık kuruluşlarından yararlanır. Doktora Gitmek Doktora.29. AÇIKLAMALAR Sağlık Kültürü: Ortak yaşamda karşı sorumluluklar üstlenir. Şikayetim Var. Tüketicilerin haklarını koruyan kuruluşları tanır.28. Parka Gidelim Yakında bulunan bir parka gidilir. Toplu taşıma araçlarından yararlanma kurallarını belirtir. çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini kavrar. kamu ve sosyal kuruluşlardan 52 . Pikniğe Gidiyorum Yakın bir çevreye pikniğe gidilir.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. B. Çevresindeki yararlanır. Orada uyulması gereken kurallar ile ilgili beyin fırtınası yapılır. B.27.26. Nüfus Müdürlüğü Nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne gidilir. Eczaneden İlaç Almak Eczaneden ilaç alınması canlandırılır. hastalığını drama yoluyla anlatması sağlanır. Haydi. Tüketici Haklarını Koruma Derneği’ne bir şikayet dilekçesi yazarlar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu B. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu Sağlık Kültürü: Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar. Bu alanların iyi kullanılması ile ilgili yapılabilecekler hakkında beyin fırtınası yapılır. Çevre düzeni. B. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilinci Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.30. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bir Otobüs Yolculuğu Toplu taşıma araçlarında kurallara uyma ile ilgili drama yaptırılır. B. Çevredeki sosyal ve kültürel alanlardan yararlanır.

31. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Afet Eğitimi: Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. Her yetişkin kendi evini bu ölçütlere göre değerlendirir ve sınıfa sunu yapar.TEMA: ÇEVREM (devamı) KAZANIMLAR B. Doğal afetler sırasında işyerinin eylem planına uygun davranışlar sergiler. B. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma Öğrenme Alanı (Kazanım3) Trafik işaretlerinin anlamını bilir. Trafik kurallarına uyar. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilir.32. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Dikkat! Temel trafik işaret ve levhaları hakkında bilgi verilir.33. Uygulamalı eğitim yapılır. Ölçme ve Değerlendirme: Görüşme formu Afet Eğitimi: “Aile afet hazırlık planında” yer alan maddeleri sıralar. 53 . Gerekli malzemelerin listesini çıkarırlar. Depreme Dayanıklı mı? Depreme dayanıklı binaların özellikleri saptanır. Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu B. Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Birlikte işyeri tahliye çantası hazırlanır. İşyeri Tahliye Çantası Doğal afetlerde acil durum ihtiyaçlarının neler olabileceği hakkında konuşulur.

Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Film İzliyoruz Atatürk ve Cumhuriyet konulu film izlenir. C.5. C. Atatürk ilkeleri ile inkılâplarını ilişkilendirir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Her Şey Bizim İçin Ülkemiz ile demokrasiyi benimsemeyen bir ülkedeki yaşayış karşılaştırılır.2.6. Özgür birey olmanın önemini kavrar. Bir Gezi Yapalım Tarihî mekân. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın önemini kavrar. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur. Türkiye Cumhuriyeti aşamalarını belirtir.4. Millî Mücadele’de Türk Halkı Millî Mücadele içerisinde Türk halkını ve Millî Mücadele sürecini gösteren görsel materyaller kullanılır. i C. Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Kısa cevaplı test 54 . Modern Türkiye’nin kuruluşunda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini kavrar. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Cumhuriyetimizin temel kavramları fark ettirilerek aralarındaki ilişkileri belirtmeleri istenir. müze ve anıtlara gezi düzenlenir. C. C. Devleti’nin kuruluş Atatürk Atatürk’ün anıları sınıfta canlandırılır. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin.1. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.3. Matematik: Doğal sayılar alt öğrenme alanı(Kazanım 1) Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. AÇIKLAMALAR Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.TEMA: ÜLKEM KAZANIMLAR C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Atatürk Köşesi Sınıfta bulunan Atatürk köşesinde Atatürk’le ilgili resimleri kronolojik olarak açıklama etkinlikleri yaptırılır. 2. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.

7.) konuşur. C. sosyal vb. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Ölçme ve Değerlendirme: Gözlem formu Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.10.9.11. olmak üzere olan Türk milletinin yeniden var edilmesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü açıklanır. Gerekli açıklamalar yapılır AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Uygarlığın Beşiği Anadolu Çevresindeki tarihî eserlerin bulunduğu merkezlerin harita üzerinde gösterilmesi. manevi. Daha iyi bir Türkiye için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu fark eder. kültürel. İstiklâl Marşı okunarak bunların neyi temsil ettikleri sorulur. Geçmişte ve günümüzde insanlığa hizmet etmiş kişiler hakkında bilgi edinir. Ölçme ve Değerlendirme: Açık Uçlu Sorular İnsan Hakları Ve Vatandaşlık: Ortak mirasın korunması gerektiğini bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı konuşma kurallarını uygulama (kazanım 10) Görgü kurallarına. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6)Gazete ve dergi okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Bağımsızlık ve Özgürlük Sınıfta bulunan Türk Bayrağı gösterilerek. C. 55 . Geleceğim Ellerimde İki farklı Türkiye görüntüsü karşılaştırılarak daha iyi bir gelecek için neler yapılması gerektiği tartışılır. Tür.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. Türk bayrağını ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve saygı gösterir. değerlere uygun(milli.8. Ya Elektrik Olmasaydı Edison’un elektrik ampulünü bulma öyküsü anlatılır. Kültürel değerleri algılar ve korur. Liderlerin toplumların hayatını nasıl değiştirdiğini açıklar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Okuma yazma öğretimi Dersi: Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur(kazanım 8). ahlaki. Özel Eğitim: Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir. bu tarihî eserler hakkında bilgi edinilmesi ve öykülerinin dinlenilmesi. C. gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Liderlerin. Yeniden Doğuş Yok.

afiş ve broşürler incelenir. kaymakamlık) bir gezi düzenlenerek çalışmaları hakkında bilgi alınır. Bir Olalım Gazete haberleri incelenir. saygı ve hoşgörü arasındaki ilişkiyi fark eder. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Neden Bayram Bayramlarımızın anlamı ile ilgili bir film izlenmesi ve üzerinde konuşulması. Merkezi yönetimlerin etkinliklerini gösteren gazete haberleri. Neden Merkezi Yönetim (Yerel. kamu hizmeti. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dayanışmanın önemini kavrar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Vatandaş olmanın anlamını kavrar. Valilik-Kaymakamlık Merkezi yönetimin taşra birimlerine (valilik. (kazanım 6). Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Okuma öğrenme alanı.14. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve bunların yaptıkları işleri açıklar. 56 . Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Kariyer Bilincini Geliştirme: Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. Merkezi yönetim birimlerini tanır. Haklarım Haklar ve özgürlükler tahtada karışık olarak verilir. hangisinin özgürlük olduğunu ayırmaları istenir. toplumsal barışı tehlikeye sokan etmenler tartışılır. yerel yönetim.15. Hangisinin hak. Temel haklar ve özgürlükleri bilir. Millî bayramlarımızla. kamuoyu. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 10) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. Okuduğunu anlama. millet. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde merkezi yönetim birimlerinin önemini kavrar. C.16.13. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı Girişimcilik Birlikte çalışmanın önemini kavrar. kamu. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı C. millî egemenlik kavramları araştırılır. Millî birlik ve bütünlük yönünden dayanışma toplumdaki sevgi. C. geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar. Toplumsal barışı sağlamada bireye düşen görevlerin neler olduğu belirlenir. Dinlediklerinde ve okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.12. Matematik: Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.

AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık:Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmanın yasal olduğunu bilir. Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır. 2. İnsan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü ve önemini açıklar. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. sonucunda ortaya C. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. İnsan haklarının ihlali çıkabilecek sorunları fark eder. Temel vatandaşlık hakları ile sorumlulukları arasındaki ilişkiyi fark eder. 57 . Sivil toplum kavramının önemini kavrar. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. beyin fırtınası yoluyla belirlenmeye çalışılır. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 11) Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.18.17. 2. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yasal olduğunu bilir. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.19. Hangi Haklara Sahipsin? Sivil Toplum Kuruluşlarından davet edilecek bir görevliden insan haklarını korumak için neler yaptıkları konusunda bilgi vermeleri istenir. Bu haklara karşı kendilerine düşen sorumlulukların neler olduğu. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sorumluluklarımı Biliyorum Vatandaşlık hakları tahtaya yazılır. Her türlü istismar ve ihmale karşı korunma hakkı olduğunu bilir. Haberler Haberlerdeki güncel olayları insan hakları açısından tartışırlar.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C.

Bu haberlerin bireysel ve toplumsal boyutları tartışılır. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını belirtir. Millî güvenlik ile millî güç unsurları arasındaki ilişkiyi fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma kağıdı İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Türkiye ‘ye yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını neler olduğunu fark ederek birey olarak bu konuda kendine de bazı görevler düştüğünü bilir. haberleri.22. Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasında millî güç unsurlarının üzerine düşen görevin ne olduğunu kavrar. Bu dünyada Ben de Varım Günlük gazete. Tür. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. düşünceleri sorgular.20. Ülke ve Dünya gündemini yakından takip eder. Türkiye’nin jeopolitik yönüne ilgi çekilir. dergi. Ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamamızı onlara borçlu olduğumuzu fark eder. yöntem ve tekniklere uygun konuşma (Kazanım 6) Gazete ve dergi okur.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. 2. Çevremizdeki Tehlikeler Türkiye haritası inceletilir. televizyon ve radyodan haberler temin edilir. C. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Konuşma öğrenme alanı . Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Kariyer Gelişimi: Kitle iletişim araçlarından yararlanıp. Türkiye’yi tehdit eden iç ve dış tehdit unsurlarının neler olduğu ve gerekçeleri tartışılır. Millî güç unsurlarını tanımlamaları istenir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1. 58 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yurdumuzda Barış Millî güçlerin hangi kurumlar olduğu sorulur. çevresinde ve dünyada olup bitenden haberdar olarak. Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri.21. günlük işlerini bu doğrultuda yapar.

Tarihî ve turistik eserleri koruma ile kültürel zenginlik arasında ilişki kurar. Ölçme ve Değerlendirme: Öz değerlendirme formu İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Ülkemizdeki tarihî ve turistik eserlerin ülkemiz için bir zenginlik olduğunu fark ederek bunları korur. den etkilenmemeye dikkat eder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Huzurlu Yaşam İçin Neler Yapmalıyım? Yetişkinlere çevrede huzuru ve barışı bozan unsurların neler olduğu sorulur.25. Reklâmlar. Huzuru ve barışı bozan unsurlarla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.24. Geçmişim Neden Önemli Tarihî ve turistik eserlerin korunması ile ilgili olarak yapılabileceklerin tartışılması. C. İhtiyaçlar Sınırsız Sahip olduğu imkânlar. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C. arasındaki ilişkiyi sorgular. C. görsel okuma (Kazanım 4) Reklâmlarda verilen mesajları sorgular. Ülke kaynaklarının bilinçli kullanımının önemini kavrar.23.26. Ölçme ve Değerlendirme:Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: Ülkemizin sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanma becerisi kazanır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. ihtiyaçları ve sınırsız olarak arza sunulan tüketim mallar arasında denge kurabilme becerisi kazanmak için yapılacakların tartışılması. ihtiyaçlar ve imkânlar 59 . insanı tüketime zorlayan reklam vb. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum Tasarruf Kavramı: İnsan isteklerinin sınırsız olduğunu fark ederek imkânları ile ihtiyaçları arasında bir denge kurar. AÇIKLAMALAR İnsan hakları ve vatandaşlık: Ülkemizde huzur ve barışın tesis edilmesi hususunda bütün bireylere bazı görevler düştüğünü fark eder. Önce Tasarruf Ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılmasının uzun vadede bize neler kazandıracağının tartışılması. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri açıklar. Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi kazanır. istekler. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı.

2. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Vatandaş olmanın sorumluluklarını fark eder. Ölçme ve Değerlendirme: Araştırma Kâğıdı Afet Eğitimi: 1. Okuma Yazma Öğretimi Dersi: Görsel Okuma öğrenme alanı. vatandaşlık görevlerini ve Ne Yapabilirim? Doğal felakete uğrayan kişilere neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır.TEMA: ÜLKEM (devamı) KAZANIMLAR C. 60 . Bir deprem sırasında alınması gereken pozisyonları bilir. Doğal afetlerde sorumluluklarını bilir. AÇIKLAMALAR İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kitle iletişim araçlarının neler olduğunu. haberleri. Bir deprem sırasında binadan tahliye yollarını bilir. bunlardan etkili ve verimli biçimde yararlanma yollarını bilir.27. İletişim araçlarından kurallarına uygun olarak yararlanır. görsel okuma (Kazanım 4)Kitle iletişim araçları ile verilen bilgileri.28. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Etkili İletişim Günlük hayatımızdaki iletişim araçlarının nasıl kullanılması gerektiğinin tartışılması. düşünceleri sorgular. Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü sunum C.

I. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 61 .

Ö. 1. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Okuma yazma dersi. [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. 1 2 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 [!] Birer ritmik saymalar 1’den. Rakamlar. Doğal Sayılarla Toplama işlemi 62 . 100 içinde ileriye doğru Yüzlük tabloda birerli. 3. Rakamları okur ve yazar.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir. birer ve onar ritmik sayar. tahtaya yazılır ve okutulur. DOĞAL SAYILAR 2. Afet Eğitimi: çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler. Uygun kutular boyatılır. “Görsel okuma ve görsel sunu” Öğrenme alanı görsel okuma Okuma yazma dersi. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. onarlı ritmik saydırılır. onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır. . “Yazma” öğrenme alanı yazma kurallarını uygulama [!] Okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır.

yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi. AÇIKLAMALAR [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak geriye sayma yaptırılabilir.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Geriye doğru saymalarda. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. yılın ayları. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Evinde bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. Yaşam Becerisi. Birliklerin sağda. öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi rakamlarla yazar ve okur. Bir çokluktan.Ö. DOĞAL SAYILAR Miktarı 10 ile 20 arasında olan Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Kalan bir grup nesneyi. nesnelere karşılık gelen sayıyı Bulunan sayının. 20 içinde geriye birer sayar. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 5. onluk ve nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. [!] Sıra sayıları. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamalarını bilir. KAZANIMLAR 4.A. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri. 6. bu onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. sıra sayıları kullandırılarak söyletilir. sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir 63 . Haftanın günleri. ailesiyle birlikte eğlenmenin özel gün kutlamanın özel ihtiyaç olduğunu bilir. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi 7. Tahtaya işaretlenen. arasındaki ilişki vurgulanır. Yaşam Becerisi. belirtilen sayı kadarını ayırır. birliklerine ayırarak gösterir.

nesnelerin sayısının bir deste. fasulyeler. onluk ve birliklerine ayrılarak modellenir. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır. 10. . nesnelerin sayısının bir düzine olduğu öğrencilerin vereceği başka örneklerle vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı türden 10 kalem.36 sayısını onluk ve birliklerine ayırınız. Seçilen bu sayıya karşılık gelen çokluk. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu. onluk taban blokları vb. onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar. Rakamların bu yazımdaki yerlerinin.A.A. 10 kuru boya vb. sayma çubukları. Belli bir sayı seçtirilir. KAZANIMLAR 8.Ö. Bu nesne grupları onluk ve birlik gruplarına ayırtılır. 3 onluk 30 otuz 36 6 birlik 6 altı AÇIKLAMALAR [!] Deste ve düzinedeki nesnelerin eş özellikli olması gerektiğine dikkat çekilir. . basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. aynı türden 12 bardak. 12 silgi vb. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama DOĞAL SAYILAR 9. 64 . nesnelerden gruplar oluşturulur. sayının basamakları olduğu fark ettirilir. Bunlara karşılık gelen sayıyı yazdırılır ve okutulur.

40 içinde dörder. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İkişer. 2. üçer ve dörder saymalarda ilgili sayıların katlarından başlatılır. Doğal sayılarla çarpma.Ö.A. 4.A. … 5 tane 3 saydım. kaç tane saydığının kaydı tutturulur. Tablo üzerinde ritmik saymaya dayalı oluşturulan örüntüler yazdırılır. 100 içinde ikişer ve beşer. 15 oldu. 8. Yüzlük tablosunu kullanarak yapılan sayma etkinliklerinde. 24. dörder. 3 6 9 12 15 3. KAZANIMLAR 11. 5. 1. 12. 40 5. 36. söylediğin sayı nedir? 6. 28. 20. 32. 3. Örneğin üçer ritmik saymada. öğrencilere saydıkları sayıların bulunduğu kutular boyatılır. söylediğin sayı nedir? AÇIKLAMALAR [!] İleriye veya geriye doğru ikişer. 16. bölme ve çıkarma işlemleri. söyleyeceğin sayı nedir? 65 . 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. DOĞAL SAYILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. başlangıç sayısından belirtilen sayıya kadar söylediği sayılar yazdırılır. üçer ve beşer ritmik saydırılırken belirtilen sayıdan .

Günlük yaşantılardan uygun olaylar ilişkilendirilerek problemler oluşturulur ve karşılaştırma yaptırılır. DOĞAL SAYILAR [!] “Büyük”. Sonuç sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir. ⎯ Karşılaştırılacak sayılar modellenir. Sıcaklığın sıfırın altında olmadığı bir günde.Ö. 16. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan karşılaştırma yaptırılır. 10. Bu sayılar kullanılarak sıralama etkinlikleri yaptırılır. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.A. ⎯ . Sayı örüntüleri oluşturur. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. dört ilin hava sıcaklıkları televizyondan takip ettirilir ve kaydettirilir. Onluk sayıları aynı ise birlikler dikkate alınarak karşılaştırma yaptırılır. “küçük” ve “eşit” sembolleri kullanılmadan sıralama yaptırılır. oluşturmada ve yüzlük tablodan 13. Modellerde kullanılan nesneler bire bir eşleştirilir. Okuma Yazma Dersi “Yazma” öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Performans artırıcı besinlerin listesini yapar. KAZANIMLAR 12. [!] “Büyük”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Boş bırakılan yerler rakamla doldurtulur. Karşılaştırmada sayılar arası farka dikkat çekilir. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. İçinde sıra sayılarının geçtiği bir öykü yazdırılır veya bir oyun oynatılır. 15. Önce onlukların sayılarına baktırılır. 7.A. 14. AÇIKLAMALAR [!] Örüntü tamamlamada yararlanılır. • 4. 66 .

A. 1 onluk 10 1 yüzlük = yüz tane birlik 2 onluk 20 1 yüzlük = 10 tane onluk 3 onluk 30 4 onluk 40 . ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 23 sayısının 20’ye mi yoksa 30’a mı daha yakın olduğu. . Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Bu grup. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.Ö.A. cetvel modeli üzerinde belirletilir. 9 onluk 90 10 onluk 100 [!] Bir ve iki basamaklı sayıların okunup yazılması ile ilgili hatırlatmalar yapılır. 9 onluk. 9 birlik. 1 onluk 10 onluk 90 + 9 + 1 = 90 + 10 = 100 1 yüzlük Eleman sayısı 100 olan bir nesne grubu seçtirilir. 0 5 10 15 20 25 30 DOĞAL SAYILAR 17. Aşağıda onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıyı yazınız. 1 birlik 9 onluk. 23 AÇIKLAMALAR [!] Model olarak cetvel kullandırılır. Okuma Yazma Dersi “okuma” öğrenme alanı okuma kurallarını uygulama . 95’ten küçük sayılar seçtirilir. Üç basamaklı doğal sayıların gerekliliği somut model ve malzemelerle gösterilir. Bütün grubun sayısal temsilinin 100 olduğu belirtilir. [!] 5 in ve 10’un katı olmayan. KAZANIMLAR 16. onluklara böldürülür. 67 .

mesafe. 40 5 birlik Birler b. Günlük yaşamda sayıların yuvarlandığı durumları (alış veriş.A. süre vb. 3 yüzlük Sayı DOĞAL SAYILAR Basamak adları Rakamın basamak değeri Yüzler b.Ö.) araştırıp sunmaları istenir. Yüzlükler Onluklar Birlikler AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır (0) bulunan sayılar da incelenir. 19. [!] Birler basamağı 5 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlatılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 sayısındaki rakamların basamak değerleri tablo üzerinde gösterilir. KAZANIMLAR 18.A. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 68 . 5 406 sayısındaki sıfırın basamak değeri modellerle incelenir. 200 4 onluk 245 Onlar b. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını.

mesleki fırsatlarla coğrafi bölge.A. 1000’den küçük iki doğal karşılaştırır ve aralarındaki sembol kullanarak belirtir. nüfus. verilen sayıların hangisinden daha büyüktür? Ölçme ve Değerlendirme: 125. iklim v. Üç farklı rakamı kullanarak değişik sayılar oluşturma etkinlikleri de yaptırılır. 977 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.b. 687. AÇIKLAMALAR [!] “<” . sayıyı ilişkiyi ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki doğal sayının karşılaştırılması ile ilgili etkinliklerde. büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 69 . 325. Yaşam Becerisi. 18. • Hangisi daha büyüktür? • Hangisi daha küçüktür? • 324 sayısı. Ölçme ve Değerlendirme: 305 ile 347 sayılarından. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı. KAZANIMLAR 20. DOĞAL SAYILAR 21. “>” ve “=” sembolleri kullandırılır.Ö. verilen sayıların hangisinden daha küçüktür? • 342 sayısı.A. başka bir doğal sayının bu sayılarla olan ilişkisi de belirtilebilir. faktörlerin ilişkisini kurar.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 22.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Altışar sayarken üçer saymadan, sekizer sayarken dörder saymadan yararlanılır. Yüzlük tabloda 48’den başlayarak 78’e kadar altışar ritmik sayarken ilgili kutular boyatılarak bir örüntü oluşturmaları sağlanır. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Örüntü; 48, 54, 60, 66, 72, 78 biçiminde yazdırılır.

AÇIKLAMALAR [!] Sayarken altı, yedi, sekiz ve dokuz veya bu sayıların katlarından başlanır. Doğal işlemi. sayılarda çarpma

DOĞAL SAYILAR

23. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.

Genişleyen örüntüler kullanılır. Örüntüler oluşturulurken sayısal ilişkiler kurdurulur. Verilen örüntü 4. satıra kadar genişletilir. * bir yıldız, *** üç yıldız ***** beş yıldız ……… ….. yıldız Verilen örüntü 6. adıma kadar genişletilir. Verilen örüntünün 5. katı kadar genişletilir.

[!] Örüntüler önce kullandırılarak yaptırılır. ikinci planda tutulur. [!] Oluşturulan örüntüler olarak da açıklatılır.

nesne Çizim sözel

70

A.Ö.A.

KAZANIMLAR 24. Tek ve çift sayıları belirtir.

doğal

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesneler kullandırılarak tek ve çift doğal sayılar modelle gösterilir. . Kareli defterdeki kareler değişik renklere boyatılarak tek ve çift sayılar kavratılır. Tek ve çift doğal sayıların toplamları model üzerinde incelenerek toplamların tek mi çift mi olduğu keşfettirilir. .

AÇIKLAMALAR [!] Sayıların birler basamağındaki rakamına bakarak bir sayının tek veya çift olduğunun belirlendiği vurgulanır. Ölçme ve Değerlendirme: Tek ve çift sayıların farkları model kullanılarak buldurulur. Farkların tek veya çift olduğunu belirletilir.

DOĞAL SAYILAR

1 Tek

2 Çift

3 Tek

4 Çift

5 Tek

6 Çift

7 Tek

8 Çift

9 Tek

10 Çift

3 + (tek)

4 = 7 (çift) (tek)

25.

20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.

Romen rakamlarının nerelerde kullanıldığına örnekler verdirilir. I.Cilt,II.,III,IV,V,…

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Ölçme ve Değerlendirme: 6, 11, 13 ve 17 sayılarını Romen rakamları ile gösteriniz.

71

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda; öğrenme

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Günlük hayattan çeşitli durumlarla toplama işlemi fark ettirilir.Ve, ile, daha bağlaçları ile toplama işlemini şartlandırmak yerine, içinde toplama anlamı bulunan günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanılması sağlanmalıdır.

AÇIKLAMALAR

DOĞAL SAY ILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

[!] “Ve”, “ile”, “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade 1. Toplamanın bir araya edilebildiğinden bu bağlaçlarla getirme, ekleme ve çoğaltma toplama işleminin anlamlarını fark eder. özdeşleştirilmemesi gerekir. Girişimcilik Alanı: Para biriktirmenin önemi. 2. Toplamları 20’ye kadar olan iki Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları vb. somut modeller [!] Toplanan ve toplam doğal sayının toplamını bulur, kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara kelimeleri ile “+” işaretinin matematik cümlesini yazar ve karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. toplama işlemine ait ifadeler modelle gösterir. olduğu vurgulanır. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. [!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır. [!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır. Okuma Yazma dersi Yazma Alt Öğrenme Alanı “Yazma Kurallarını Uygulama” Doğal sayılar

3. Toplama işleminde sıfırın Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü Okuma Yazma Dersi etkisini nedenleriyle açıklar. anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. “Konuşma” öğrenme alanı Kendini Sözlü olarak ifade etme

72

basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplamı zihinden buldurulur. Örneğin büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayının.A. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Zihinden işlem yaparken yetişkinlerin kullandıkları stratejileri [!] Önce bir basamaklı iki doğal tartışmaları sağlanır. tamamlama yoluyla toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri buldurulur. 73 .A. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar. 6. 5. Somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Aşağıdaki köşeli ayraçların sayıları yazınız. 20’ye kadar olan doğal sayıları. iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.Ö. daha sonra bir sayarak toplamanın daha kolay olduğu tartışmalarla sezdirilir. [ ]+[ 7]=[20] [15]+[ ]=[20] [ ]+[ 3]=[20] 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 Bir araya getirerek üzerine sayma. ekleme. KAZANIMLAR 4.

Eldeli toplama işlemini yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı iki doğal sayı seçtirilerek sayıların. Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceğini aynı işlemle göstermeleri sağlanır AÇIKLAMALAR [!] İki basamaklı doğal sayılar toplatılırken çözümlemeden de yararlanılır. toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Eldeli toplamaya uygun iki doğal sayı seçtirilerek. [!] Toplama işleminde toplananların yerlerinin değiştirilebileceği ve toplamın değişmeyeceği vurgulanır. onluklar Onluklar toplatılarak işlem sonuçlandırılır. KAZANIMLAR 7.A. önce birlikleri. sonra onlukları kendi aralarında toplatılır.A. Birliklerin toplamı. Katılan onluğun “elde” olarak adlandırıldığı vurgulanır. Birlikler toplatılır. onluk ve bir birlik grubu grubuna katılır. Somut nesnelerle bu sayılar onluklar ve birlikler şeklinde gruplatılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 8. [!] En fazla üç doğal sayının eldesiz toplandığı işlemler yaptırılır. [!] Üç doğal sayının toplandığı ve “eldenin” iki onluk olduğu işlemlerde yaptırılır. olarak düzenlettirilir.Ö. 74 . Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar. Sonra birliklerin toplamından elde edilen onluk.

75 . cetvel modeli kullanılarak AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. 10 veya 10’un katı olan iki sayı seçtirilir. işleminde verilmeyen sayı. Toplamları 100’ü geçmeyen. üzerine sayarak tamamlama anlamlarından yararlanılarak verilmeyen toplanan buldurulur. Sayılardaki sıfırlar dikkate aldırılmaksızın. kullandırarak 36’ya kadar saydırılır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Modeller kullanılarak toplamanın karşılaştırma. onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı ile ilişkilendirilerek bu toplam kadar onluk olduğu buldurulur. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar. stratejiler kullandırılarak toplamları zihinsel olarak bulmaları sağlanır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işlemde bilinmeyen sayıyı buldurmak için 23’ün üzerine onluk taban blokları vb.Ö. Verilen sayılar. onluk ve birliklerine ayrılarak aralarında toplatılır.A. 23+ □ =36 belirletilebilir.A. 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. KAZANIMLAR 9. [!] Zihinden toplama işlemleri yaptırılırken değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. Büyük sayı üzerine küçük sayı kadar saydırma vb. 10. 11.

Daha sonra işlem yaptırılarak tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 3□7 3 8 6 +450 82 7 + [!] Üç basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işleminde eldeli toplama kavramı için. 27’nin 30’a. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ .27 + 44 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □ . Basamak tablosu üzerinde toplama işlemi modellenerek incelenebilir. Başka uygulamalarla birlikte tartışmalar yaptırılır. gibi semboller kullandırılır [!] En çok üç toplananlı işlemlerde de verilmeyenleri bulma etkinlikleri yaptırılır □∆ 9 4 3 76 . Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. [!] Eldeli toplama işleminde basamaklarda en fazla bir verilmeyen olmalıdır. 44’ün 40’a yakın olduğu buldurularak 30 + 40 = 70 toplamı elde ettirilir. 13. Bu tartışmalarda en yakın tahmin için hangi stratejilerin daha uygun olduğu vurgulanır.A. AÇIKLAMALAR [!] Tahminin doğru veya yanlış değerlendirilmesi yerine sonuca yakınlığı ve amaca uygunluğu dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde. KAZANIMLAR 12.Ö.A. basamaklarda verilmeyen rakamları veya verilmeyen toplananı belirleme etkinlikleri de yaptırılır. iki basamaklı doğal sayılarla yapılan toplama işlemindeki eldeli toplama kavramından yararlandırılır. ∆. [!] En çok beş toplananı olan toplama işlemi de yaptırılabilir. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.

yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. 15. 80 + 11 = 91 Problemler. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Tahmin kontrolünde hesap makinesi kullandırılabilir.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. Yetişkinlerin farklı stratejiler geliştirmeleri sağlanır. [!] En çok iki toplama işlemi gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. 55 ile 36 sayılarını zihinden toplarken. [!] Problemler. 16. 50+30 = 80 • Birlikler toplatılır.A. 5 + 6 = 11 • İki sonuç toplatılır. 326 + 442 işleminin sonucu tahmin ettirilirken sayılar en yakın onluğa yuvarlatılır.A. 326 ve 442 sayılarının toplamı yaklaşık olarak 770’tir. AÇIKLAMALAR [!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde işlem yaptırılır. Alışveriş yaparken tahminin önemi tartıştırılır. Kariyer: Problem çözmede kullanılan stratejileri belirtir. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve işlem yaparak tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Tahmin yapılırken yuvarlama yöntemi veya değişik stratejiler geliştirmelerine ortam sağlanır. Bir alışveriş ortamı ile ilgili problem kurma ve çözme etkinlikleri yaptırılır.Ö. Zihinden toplama işleminde aşağıdaki gibi stratejiler kullanmalarına yardımcı olunur. KAZANIMLAR 14. Çevrelerindeki ve ailelerindeki yetişkinlerin zihinden toplama işlemlerini yaparken uyguladıkları stratejilerin araştırılıp sınıf ortamında tartışılması sağlanır. • Onluklar toplatılır. 77 .

Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler. “çıkan”. silgiler. etkinliklerle fark ettirilir. modellerden biri seçtirilir. Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır. sayı çubukları.A. 4. Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. . Onluk kartlar. kâğıtlar vb. … ). Çıkarmanın ayırma. defterler. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Yetişkinlerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını uygulama amacı 2.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma. modeller üzerinde düşünmeleri sağlanır. 78 . birim küpler. durumlarla çıkarma fark ettirilir. fasulyeler vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. 3. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur. çıkartılır. 5–5=0 [!] “Eksilen”. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Somut nesnelerle eksiltme. ayırma işlemleri yapılır. matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. parasının bir kısmını harcayarak eksiltme vb.Ö. 1. kitaplar. çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır. “fark” kelimeleri ile “–“ işaretinin. [!] Onluk bloklar. onluk kartlar vb.

A. Eksilenin bir onluğu. Bu sonucun. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ İki basamaklı bir doğal sayı seçtirilerek bunların somut nesnelerle onluk ve birlik gruplar halinde modelleri yaptırılır. Sonra onlukların farkı buldurularak işlem tamamlanır.Ö. 6. fark kadar onluk olduğunu öğrencilerin bulmaları sağlanır. çıkanın birliklerinden az olduğu bir çıkarma işlemi seçilir. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 34 – 16 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. istenilen kadarı ayırtılarak. Bundan. 26–12 işlemi onluk taban blokları kullandırılarak yaptırılır. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur. Eksilen onluk ve birlik gruplar halinde somut nesnelerle modellenir.A. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur. Zihinden çıkarma işlemi için değişik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olunur. [!] Onluk bozmanın anlamı vurgulanırken çözümlemeden de yararlanılır. 10’un katı olan iki doğal sayının farkı buldurulurken sayılardaki sıfırlar dikkate alınmadan onlar basamağında bulunan rakamların sayı değerlerinin farkı buldurulur. eksilttirilerek veya azalttırılarak fark buldurulur ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. Bu işleme “onluk bozarak yapılan çıkarma işlemi” dendiği vurgulanır ve işlemin matematik cümlesi yazdırılır. KAZANIMLAR 5. Eksilenin birliklerinin. AÇIKLAMALAR [!] Çıkarma işleminin farklı anlamları ile ilgili etkinlikler de yaptırılır. on birlik olarak bozdurulur ve birliklerine eklenir. onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. Birliklerin farkı buldurulur. Ayşe 90 akrabasından 50’sine düğün davetiyesi gönderdiğine göre geriye kaç akrabası kaldı? 79 . 7.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 10. 38’in 40’a yakın olduğu buldurularak 50 – 40 işleminin farkı belirletilir. 9. Eksilen veya çıkan buldurulurken. karşılaştırma veya geriye doğru sayma stratejileri kullandırılarak işlemler yaptırılır. daha sonra 20 içinde İşlem yaptırılır. 80 . verilmeyen rakamı bulurken değişik stratejiler kullanmaları sağlanır. sorularla buldurulur.Ö. [!] Çıkarma işleminde önce çıkanı. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. 325 – □ =125 işleminde □ yerine gelecek sayı. ∆.A. Sonra 53 – 38 işlemi yaptırılarak tahmin kontrol ettirilir. [!] Toplama ve çıkarma işlemlerinin doğruluğu kontrol ettirilir. vb. tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. onlar basamağı “0” olan ve yüzlük bozmayı gerektiren. [!] Verilmeyen rakamlar yerine □. 13–□=8 işleminde kutu yerine hangi sayı yazılmalıdır [!] Önce onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yaptırılır. 53’ün 50’ye. gibi semboller kullandırılır. eksiltme. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. En çok üç basamaklı doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde basamaklarda verilmeyen rakamları veya eksilen ile çıkandan verilmeyeni belirleme etkinlikleri de yaptırılır. onlar basamağı “1” olup onluk bozulduğunda “0” kalan ve yüzlük bozmayı gerektiren çıkarma işlemleri de yaptırılır. sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır. basamak tablosu ve model kullanılarak yaptırılır. [!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir. 324 – 125 işlemi. KAZANIMLAR 8. Öğrencilerin. AÇIKLAMALAR [!] Yetişkinlerin değişik tahmin stratejileri geliştirmelerine ortam sağlanmalıdır. [!] İlk önce 10 içinde. çıkarmanın azaltma.A. [!] 402 212 -125 –173 Yukarıda verilen çıkarma işlemlerindeki gibi. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 53 – 38 işleminin sonucunu tahmin ettirirken. üzerine sayma. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. “Hangi sayı ile 125’i toplarsak 325 eder ?” vb.

Yetişkinlerin.A. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Zihinden yapılan çıkarma işlemlerinde. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir. 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. [!] Problemler. Sonuçtan. AÇIKLAMALAR 13. Aşağıdaki işlemler zihinden yaptırılır. onluk bozmayı gerektiren işlemler için ise büyük sayıdan önce küçük sayının onlukları çıkarılır. KAZANIMLAR 12. 250 – 150 =? 310 – 200 =? 400 – 200 =? 580 – 50 =? 850– 30 =? 120 – 10 =? 970 – 30 =? 500 – 160 =? Problemler.A. çıkanın birler basamağındaki rakamın sayı değerini çıkarır ve eksilenin birler basamağını ekleme gibi stratejiler izlenir. Bu öykü ile ilgili bir problem kurdurulur. çözdürülür ve kurdurulur. [!] Çıkarma işlemiyle birlikte toplama işlemini içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. onluk bozmayı gerektirmeyen işlemler için onlukların ve birliklerin farkı bulunarak bir araya getirme. 14. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. farklı stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. 81 . Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Matematiksel anlamı olan bir resimden içinde işlem geçen bir öykü yazdırılır.Ö. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan.

Bu toplamın. 82 . sayma ve modellerden yararlanılır. 3× 1 1 + 1 + 1 3×0 0 + 0 + 0 = 0 modeller üzerinde düşündürülerek fark ettirilir. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.A. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılar Toplama işlemi DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Aynı sayıda nesnelerden gruplar oluşturulur.Ö. Doğal Sayılar Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini. 10’a kadar olan doğal sayıları 2. 3. grup sayısı ile bir gruptaki nesne sayısının çarpımı olduğu fark ettirilir. 4. saymalarla ilişkilendirerek oluşturmaları sağlanır. “kaç kere” ifadelerinin çarpma işlemiyle ilişkisi belirtilir. Bu gruplar bir araya getirtilerek toplam nesne sayısı buldurulur.A. Çarpım tablosunu yüzlük tablodan yararlanarak ve ritmik [!] Çarpma işlemi yaptırırken ritmik 3. 4 ve 5 sayılarıyla çarpar. çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. = 3 olduğu olduğu ve 8×□=8 8×□=0 Yukarıdaki işlemlerde □ yerine gelecek sayıları yazınız. Çarpma işlemleri somut nesnelerle modelleme yaptırılır. [!] “Çarpan” ve “çarpım” kelimeleri ile “×” (çarpı) işaretinin çarpma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanarak “kaç tane”.

Birler b.çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 8. [!] Yüzlük tablosundan. 2 x □ = 4 x 2 eşitliğinde □ yerine gelecek sayıyı işlem yapmadan bulunuz. Onlar b.Ö. Yüzler b.A. Çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar. Onlar b. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde. Yüzler b. ilgili kutulardaki sayılardan yararlanılarak i gibi çarpım tablosu oluşturulur.A. Bu modelin uygun konumları ile çarpımın değişmediği fark ettirilir. Yüzlük tablosunda altışar sayarken. 7. AÇIKLAMALAR [!] Çarpma işlemleri en çok 5’e kadar olan doğal sayılarla yaptırılır. ritmik saymalardan veya liste şeklinde yazımdan yararlanılarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. KAZANIMLAR 5. eldenin ne anlama geldiğini açıklar. Eldeli çarpma işlemini yapar. Birler b. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Çarpma işleminin bir modeli yaptırılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ 6. Doğal sayılar [!] Sayılar çarpımı en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir. 37 × 25 işleminde eldenin ne anlama geldiğini görmek için işlem aşağıdaki gibi modellenebilir. Çarpım tablosunu oluşturur. Okuma Yazma Dersi Konuşma Öğrenme Alanı Tür Yöntem ve Tekniklerle Uygun Konuşma × 5 × 7 5 × 30 20 × 7 20 × 30 1 1 6 9 + 3 2 3 5 4 0 2 7 5 5 0 0 0 5 3 2 1 8 + 7 4 9 2 × 7 5 5 5 83 .

bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 245 × 2 işlemi aşağıdaki gibi modellenir. Bu etkinliklerde öğrencilerin değişik stratejiler geliştirmeleri ve kullanmaları sağlanır. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini yapmadan önce alt alta çarpma işlemleri yaptırılarak kısa yoldan çarpmanın kuralını kendi kendilerine bulmaları sağlanır.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. KAZANIMLAR Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. daha sonra da bir basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi yaptırılır. bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. sayıların basamaklarında verilmeyen rakamı veya rakamları belirleme etkinlikleri de yapılır. DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ AÇIKLAMALAR [!] Önce. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. [!] Çarpma işlemiyle birlikte toplama veya çıkarma işlemlerinden birini de içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyı içeren çarpma işlemleri kullanılır.A. 11. [!] Problemler. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile. 84 . Modellendikten sonra işlem yaptırılır.Ö. Doğal sayılar 10. Çarpma işleminde. 9. Problemler. sonra iki basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur.A.

Kaç aile bu yardımdan yararlanır? Bu problem modellenerek çözdürülür. üçerli. depremzede ailelere dağıtılacaktır. sonra işlem yaptırılır.A. birerli. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2.Ö. ikişerli. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3.A. 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 12 fındık 4 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birinin kaç fındığı olur? Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 85 . Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. 2. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 3. gruptaki nesne sayısını bulma olduğunu fark ettirirken somut nesneler kullanılır ve günlük hayattaki örneklerden oluşan problemlerden yararlanılır. model kullanılarak çözdürülür. Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi. 8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda her bir çocuğun kaçar elması olur? [!] Bölmenin. AÇIKLAMALAR Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞEMİ Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler. dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir. 1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi. Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir.

Okuma yazma dersi. 5. “bölüm” ve “kalan” kavramlarının anlamları fark ettirilerek aralarındaki ilişkiler buldurulur. KAZANIMLAR 4. Yapılan işlemlerde “bölünen”. [!]Bölme işleminde bölünen. Bölme işlemini içeren uygun problemler somut nesnelerle modellendirilerek çözdürülür. 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. 86 . bölen. [!] Bölme işlemiyle birlikte toplama çıkarma veya çarpma işlemlerinden birini veya birkaçını içeren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. yakın çevreden ve günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir ve kurdurulur. [!] Bölme işleminde. kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmeyeceği belirtilir.A. bölen. 40’ı 4’e böldürüp onlukları paylaştırma. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban blokları kullanılarak.Ö. 11’i 4’e ve 35’i 2’ye böldürülerek kalanlı bölme modellendirilir.yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. [!] Problemler. . bölüm. AÇIKLAMALAR [!] Bölünen. kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır. “Konuşma” öğrenme alanı kendini sözlü olarak ifade etme Yaşam Becerisi Sağlık kültürü: problem çözme becerisi geliştirir. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi belirtir. Problemler.A. “bölen”. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

Bu modelleri iki eş parçaya katlatarak. eş parçalara katlanabilen. kestirerek veya ayırtarak “çeyrek” elde ettirilir. Bütün. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ “Bütün” modelleri. Buna dayanarak bütün. Ortaya çıkan eş parçalardan her birinin kesrin birimini belirttiği vurgulanır. kesilebilen. [!] Kesirler paydadan paya doğru okutulur ( 1 4 )“dörtte bir” gibi. Her bir yarımı da iki eş parçaya katlatarak. payda ve kesir çizgisi terimleri vurgulanmaz. yarım ve çeyrek arasındaki ilişki ifade ettirilir. 1 2 AÇIKLAMALAR [!] Bütünler eş parçalara ayrılabilecek nitelikte seçtirilir. dolayısıyla bütünün dört eş çeyrekten meydana geldiği fark ettirilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. [!] Pay ve payda terimleri ile kesir çizgisi vurgulanır. Bu işlemler sonucunda bütünden iki yarımın ve yarımdan da iki eş çeyreğin elde edildiği. 0 1 2 1 87 .A. KESİRLER 2. [!] Kesrin biriminin. bir bütünün eş parçalarından birini gösterdiği ve bu parçalara karşılık gelen sayının kesir sayısı olduğu vurgulanarak kesir sayısının da kısaca “kesir” diye isimlendirildiği belirtilir. örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullandırılarak bütün belirtilen sayıda eş parçaya böldürülür. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin kesrin birimi olduğunu belirtir. kesir blokları. Kağıt. yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. [!] Pay.A. kestirerek veya ayırtarak “yarım” elde edilir.Ö. 1. ayrılabilen somut nesnelerden seçtirilir.

tel vb. nesneler kullanılarak kare.Kare. sıranın. üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Trafik levhalarının hangi geometrik şekillere benzedikleri tartıştırılır.Ö. üçgen ve çember modelleri oluşturulur. Sınıfın tavanı ve tabanı ile tahtanın.A. AÇIKLAMALAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. masanın. dikdörtgen. 2. GEOMETRİK ŞEKİLLER Geometri tahtası. [!] Karede bütün kenarların eşit uzunlukta olduğu. kürdan. üçgen ve çember modellerini oluşturur. dikdörtgenin.A. dikdörtgen. kâğıdın kenarları. çubuk makarna. plastik çubuklar. Bu şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır. 88 . dikdörtgende ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğu vurgulanır. Karenin. fotoğraf çerçevesi model aldırılarak kenar ve köşe kavramları algılatılır. kitabın.

AÇIKLAMALAR [!] Ölçüm sonuçları söylenirken ya da yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat çekilir. [!] Ölçmelerde başlangıç noktasının “0” olarak alınmasına dikkat ettirilir. Bir terzi 2 m 45 cm uzunluğunda kumaş kullanarak bir perde. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Metre ve santimetreyi birlikte kullanmalarını gerektiren uzunluklar ölçtürülür. 300 cm = 3 m vb. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. problemler. 89 . 2 santimetre = 2 cm. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. UZUNLUKLARI ÖLÇME 2. Cetvel veya mezura kullanarak belirli uzunluklar ölçtürülür. Terzi toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 2 m 45 cm+1 m 85 cm = 245 cm+185 cm = 430 cm = 4 m 30 cm kumaş kullanmıştır. 3. Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.A. . Örneğin.A. [!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır. Metre ve santimetrenin birlikte kullanıldığı işlemleri [!] Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.1 metre = 1 m vb. 5. 1. Evimize halı alırken ölçü almanın önemi belirtilir. gibi. [!] Cetvel veya mezura kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçümü yazar. 1 m 85 cm uzunluğunda kumaş ile de masa örtüsü dikmiştir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.Ö.125 cm = 1 m 25 cm 2 m = 200 cm . Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.

nesnelerin kenar [!] Çerçeveleme yaparken ipin köşelerden Yetişkinler bu alt öğrenme alanının uzunlukları ölçtürülerek bir çizelge şeklinde yazdırılır. Kenar uzunlukları bilinen düzlemsel Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmedik kenar kalmaması gerektiği vurgulanır. fotoğraf.uzun kenarı 15 m dir. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın. sonunda. tahta vb. [!] Kapalı şekillerin çevre belirlenebileceği vurgulanır. resim.A.Arsanın çevresine bir sıra tel çekilse kaç m tele ihtiyaç vardır? [!] Problemler. çevre uzunlukları [!] Kenar uzunluğu verilen her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır ancak bu şekiller. 90 . Ölçme öncesinde çevre uzunluğu tahmin ettirilir. gergin geçirilmesi istenir. . ÇEVRE uzunluklarının 2. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Cam. çokgen olarak isimlendirilmez. Arsa ve tarla çevresi hesaplattırılabilir. [!] Bir nesnenin çevre uzunluğunu ölçerken o nesnenin çevre uzunluğu buldurulur.A.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.kısa kenarı 10 m. Her bir nesneye ait kenarların uzunlukları toplatılarak 1. hesaplattırılır. şekillerin. Nesnelerin çevre uzunluklarını belirler. 3.Ö. yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.

A4 kağıdı. Kitap. “Yazma” öğrenme Tutum ve tasarruf (para biriktirme) ile ilgili alanı yazma kurallarını uygulama problemler çözdürülür ve kurdurulur. A4 kağıtları masanın olmayan bir birimle tahmin eder ve yüzeyine birbiri ardınca boşluk kalmayacak şekilde tahminini bu birimle ölçme yaparak yerleştirilir. 38. ailem teması Girişimcilik (kazanım 2. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. Okuma yazma dersi. yetişkinlerin düzeylerine uygun alışveriş problemleri çözdürülür ve kurdurulur. olacak şekilde olmalıdır . [!] Birim ölçünün.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Alan buldurulurken formül kullanılmaz. tane A4 kağıdı ile kaplanabileceği buldurulur. Bir yüzeyin alanını. 3.Ö. Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Sosyal beceri. standart olmayan araçlar birim model olarak kullandırılır.A. Öğretmen masasının 1. 39) PARALARIMIZ 1. Öğretmen masasının yüzey alanının kaç kontrol eder. 91 . standart yüzey alanını bulmak için. karo vb. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. yüzeyi tam olarak kapatmadığı durumlarda sonuç yaklaşık olarak buldurulur. 4 . ALAN Yakın çevreden ve günlük hayattan para ile yapılan [!] Problemler.

düşünceleri anlattırılır.A. 14:20 2. akrep ve yelkovanlı karşılaştırır.20’nin. Saati okur.Ö. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Sayısal saat. saatteki karşılığı belirletilir. olmalıdır. Yirmi dakikada yürünen bir yolun yarısının aynı hızla ne kullanıldığı problemleri çözer ve yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde kadar sürede yürüneceği tartıştırılarak zaman hakkındaki kurar. 92 . Kesirler 11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5 ZAMANI ÖLÇME [!] Bir saatin 60 dakika.A. ve yelkovanlı saatle AÇIKLAMALAR [!] Saat ve dakikanın kısaltmaları kullandırılmaz. 1. akrepli karşılaştırılarak okutulur. yarım saatin 30 dakika ve çeyrek saatin 15 dakika olduğu vurgulanır. Afet Eğitimi: Deprem sürelerini Sayısal saatte okuduğu 14. Zaman ölçme birimlerinin [!] Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemler.

Bir yumurta yaklaşık 50 gram ise 8 yumurta kaç gramdır? 93 . yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde olmalıdır.Ö. [!]Kilogram ve gram ile ilgili problemler. 1. Problemler yetişkinlerin düzeylerine uygun olarak [!] Kilogram–gram dönüşümleri yaptırılmaz. çekilir. zaman.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1 kilogramın 1000 gram olduğu belirtilir. bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çözdürülür ve kurdurulur. • 1 kilogram = 1 kg • 60 gram = 60 g TARTMA 2. ağırlık ölçülerinin kullanıldığı yerlerin gösterildiği ve karışık olarak verilen fotoğraflar [!] Ölçme sonuçları söylenirken ya da arasından ağırlık ölçüsü olarak kilogram ve gramın yazılırken birim ve sembol kullanımına dikkat kullanıldığı yerleri belirtmeleri istenir.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir. Uzunluk. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Kaç kap yetişkinlerin düzeylerine uygun olacak şekilde gerekir? olmalıdır. dereceli tüp vb. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve Kova. SIVILARI ÖLÇME 2. kapların içindeki suyun yarım litre birimleriyle tahmin eder ve miktarı önce litre ve yarım litre birimleriyle tahmin ölçme yaparak tahminini kontrol eder. 94 . Markette kilogram ve litre ile satılan mallar ayırt Yetişkinler bu alt öğrenme alanının ettirilir. Litre ve kilogram olarak satılan ürünlerin listesi sonunda. litre. yarım litreden az.A. 3.Ö. [!] Ölçmeleri ifade ederken birim kullanımına dikkat çekilir (1 litre = 1 L gibi). 1. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Standart sıvı ölçme araçları olarak dereceli kap. Ölçme sonucu ile tahmini karşılaştırmaları sağlanır. 50 litre su 10 litrelik kaplara bölünecektir. [!]Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemler. yarım litreden fazla olarak ifade ettirilir. sürahi. [!] Ölçme sonuçları. sonra ölçtürülür.A. 1 litreden fazla. ettirilir. kullandırılır. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1 litreden az. Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. vazo vb. yaptırılır. 50÷10 = 5 kap gerekir.

A. takvim. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Günlük/haftalık televizyon programları. Bu veriler tablo haline getirilir. Boya kalemi Kalem sayısı 7 2 5 95 .meteoroloji. karşılaşılan ve kullanılan tablolar okutulur. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1. sıkça [!] Tabloya başlık yazdırılır.tr adresinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde sağlıkla ilişkisini kurar) İstanbul ilinde gündüz beklenen sıcaklık değerleri verilmiştir.gov. Sağlık Kültürü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün İnternet sitesinde Alanı(Öğelerin büyüme ve http://www. oluşturur Tablo: Kalemlerle İlgili Çetele Tablosu Tablo:Kalemlerle İlgili Sıklık Tablosu Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. Tablo: İstanbul ilinde 22-23-24 Eylül 2007 tarihlerinde gündüz beklenen sıcaklıklar Tarih 22 Eylül 2007 23 Eylül 2007 24 Eylül 2007 Sıcaklık Değerleri /C 23 22 23 TABLO 2.Ö. Çetele ve sıklık tabloları Veriler toplatılarak veya grafik kullandırılarak sıklık tabloları hazırlatılır. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde düzenler. Boya kalemi Kalem sayısı Kalem türü Kurşun kalem Tükenmez kal. ders çizelgesi vb.A.

A. • Burgu makarna paketi sayısı çubuk makarna paketi sayısından kaç tane fazladır? • Kaç tane fiyonk makarna paketi vardır? • Markette en çok hangi makarna paketlerinden vardır? Kaç tanedir? 96 .A. 25 20 15 10 5 Burgu Fiyonk Çubuk Makarna Not: Her kolide beş paket makarna vardır. Grafik incelenerek aşağıdaki sorular cevaplatılır. verilerek ve yönlendirilerek 1. şekil grafiğini oluşturmaları Grafik: Marketteki Makarna Paketlerinin Çeşitleri ve Koli Sayıları sağlanır. Şekil grafiğini yorumlar. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Koli Sayısı Yetişkinler bu alt öğrenme Marketteki makarna çeşitleri ve her çeşitten kaçar koli olduğu grafikle [!] Şekil grafiği hakkında bilgi gösterilmiştir. Çeşidi [!] Şekil grafiğinin altında şeklin kaç veriyi temsil ettiği belirtilir ŞEKİL GRAFİĞİ [!] Grafiklerin isimlerinin olması gerektiği vurgulanır. alanının sonunda.Ö.

KADEME ÖĞRETİM PROGRAMLARI Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler 97 .YETİŞKİNLER II.

KADEME TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 98 .II.

1. gözlem formları ve çalışma yaprakları ile değerlendirilebilir. kullanabilecekleri araç ve gereçleri hazırlamaları istenebilir. doğru beslenme. 3. Ayrıca yetişkine. 1.1. 2.I. söz isteme. Dinlemeye hazırlık yapar. tarihî eserler ve kültürel değerleri koruma vb. Belirlenen bir konu (Çanakkale Zaferi.) ile ilgili bir metin okunarak metinle ilgili yöneltilen soruları cevaplamaları istenebilir. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 1. Ölçme ve Değerlendirme “Dinleme Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar.2. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. kendini konuşanın yerine koyma vb. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. AÇIKLAMALAR 1.Dinleme sırasında dinleme ortamını bozacak davranışlardan kaçınılması. saygılı olma. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir.3.Dinleme öncesi ön bilgi edinmeleri. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. 99 .Konuşanın sözünü kesmeme. dinleyeceği ortamı düzenlemeleri. Görgü kurallarına uygun dinler.2.

16. Dünyaya insan eliyle verilen zararların sonuçlarını belirleyerek bu sonuçları ortaya çıkaran sebeplerin tartışılması. Dinleme sorulara cevap aramaya yönelik yapılır. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. Dinleme sonrasında grupların soru sorması ve cevap vermeleri istenir. 2. 4. açık uçlu sorular. 19. 2. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Bu iki okuma arasındaki fark ve görsellerin kullanılmasının metne kattığı anlamı tartışınız. Belirlenen bir metni sesli okuyunuz. 6. Dinleme öncesinde sorular sorulur. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 13. Dinlediklerinde verilmek istenen mesajı. 10. 3. 9. Dinlediklerinde geçen eş ve zıt anlamlı kelimeleri belirler. Yetişkinlerin dinlediklerini anlamalarına yardımcı olacak resim.I.9. “Toprak” 2. Dinlediklerini özetler. arasında karşılaştırmalar yapılabileceği gibi dinledikleriyle kendi yaşantısı arasında da karşılaştırmalar yapılabilir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder/araştırır. 2. Ön bilgi. sözlü ve yazılı anlatım. ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 17. 100 . Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 20. Dinlediğini Anlama 1. yer vb. Dinlediklerinin konusunu belirler. kullanılabilir. AÇIKLAMALAR 2. 11. çoktan seçmeli sorular. olay. boşluk doldurma.17. kişi. 5. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak bu kelimelerin doğru söylenişleri üzerinde durulması. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Dinlediklerinde ne anlatıldığını ifade eder. 7. ne zaman. Dinlediklerini anlamada sunulan görsellerden yararlanır. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 2. Dinlediğini anlamada ön bilgilerini kullanır. resimden bulma. 2. 2. Dinlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler. görselleştirme. Dinlediklerinde sebep sonuç ilişkileri kurar. nasıl. 2. Bu metne ait görselleri incelemelerini sağlayınız. 8.3. fotoğraf vb. “Kirpik”. resimleme boyama. Dinlediklerinde ne.10. 14. 12. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. “Kamyon”.2. tonlama ve telaffuza dikkat eder. düşünceyi ifade eder. Dinlediklerini zihninde canlandırır. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dinlediklerinde dil. Ölçme ve Değerlendirme “Dinlediğini Anlama” başlığı altındaki kazanımlar. 2. Dinlediklerinde geçen nesne. gözlem formları. bireysel değerlendirme formları. 16.11. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. Dinlerken vurgu. “Kibrit”. boşluk doldurma. doğru yanlış). 18. şekil. grafik. Dinlenecek metne yönelik hazırlanan sorular. çalışma yaprakları (eşleştirme.1. nerede. 15. dinleyeceği konu ile ilgili yetişkinin daha önceden edinmiş olduğu bilgilerdir.2. daha önceden oluşturulan gruplara dağıtılır.

açıklama yapması. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme” başlığı altındaki kazanımlar. Not alarak dinler. sembol kullanarak. 2. 3. “ Tür. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Katılımlı dinler. Dinlerken işaret. Bilgi edinmek için dinler. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 3. 3. gözlem formları.1. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Dinlerken etkileşim kurması. 101 . kısaltma yaparak veya yazarak not alması. Afet Eğitimi: Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.3. çoktan seçmeli sorular. 3. Tür. boşluk doldurma. Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler.3.I. 3. Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. açık uçlu sorular. soru sorması. 4. ÖĞRENME ALANI: DİNLEME KAZANIMLAR 3.2. Herhangi bir mesleğin tanıtıldığı bir televizyon programını izlemeleri istenebilir.

Bu kelimelerin yerinde ve anlamına uygun kullanılıp kullanılmadığı gözlenerek gerekli düzeltmeler yapılabilir. 1. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 1. Kelimeleri doğru telaffuz eder. konuşmacıyı incitmeden. Dinleyicilerle göz teması kurar. istenir. hayvan. 5.6. söz alarak.) uygun konuşur. Görgü kurallarına ve değerlere (millî.II. 1. Konuşma Kurallarını Uygulama 1. Konuşma sırasında belirlenen kelimeleri sözsüz anlatmaya dayalı beden dili kullandırılarak bir yarışma yapılabilir. bilgi toplaması. Yetişkinin. AÇIKLAMALAR 1. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 8. büyüklere. omurgalı. Konu dışına çıkmadan konuşur. konuşma denemeleri yapması vb. Yetişkinin “niçin konuşacağını” belirtmesi istenir. Konuşmalarında beden dilini kullanır. Ayrıca. Konuşmaya hazırlık yapar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. bayrağa.1.2. vatana. manevi.4. 1. 7. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere ifade eder. 3.8. 2. ahlaki. kültürel. millete saygı göstererek konuşması istenir. mantar” kelimelerini kullanarak konuşmaları istenir. konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyerek. çalışma yaprakları. Özel Eğitim: Kendi duygularının farkında olur. “Bitki. Ölçme ve Değerlendirme “Konuşma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. 6. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 102 . yetişkine. görselleri hazırlaması. 4.8. 1. sosyal vb. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması.

Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. haber hatırlatılarak bu konu veya haberle ilgili neleri merak ettiklerini. açık uçlu sorular. olay. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Sözlü Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar boşluk doldurma. gelecek. 3. Zaman. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Deneyim ve anılarını anlatır. geniş). AÇIKLAMALAR [!] 2. Kendine güvenerek konuşur.5. :2. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.4. 2. ev kazaları. yer. istek ve şikayetlerini ilgili kişilere bildirir. 4. bugün.9. Ayrıca. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. yarın vb. Güncel bir konu.) kendi deneyimlerini anlatmaları istenebilir. Belirlenen konuda (deprem. çiçek yetiştirme. 11. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 2. 5. kişi vb. Bu kazanım ele alınırken olayları zaman adlarını (dün. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 10. dikkate alınarak çelişkiye düşmeden konuşulmasını ifade eder. gözlem formları. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. çalışma yaprakları. Bu kapsamda zaman ekleri tanıtılır (şimdiki.11. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1.) dikkate alarak sıralamaları istenebilir. 103 . Duygu. sözlü anlatım ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Dilek. düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 6.10. yangın.II. çoktan seçmeli sorular.. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 2. yetişkine. 2. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. 9. geçmiş. 8. alışveriş vb.2. 7. neleri öğrenmek istediklerini sormaları istenebilir. 2. Kendini mutlu eden veya üzen bir konuda konuşmaları istenebilir.

fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3. gözlem formları. tanışma. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 1. Bulundukları ortamda diğer arkadaşlarının karşısına geçerek kendilerini tanıtmaları istenebilir. Tür.1.II. Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma” başlığı altındaki kazanımlar. AÇIKLAMALAR 3. kutlama. arkadaşlarıyla konuşma. telefonda konuşma vb. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. özür dileme. konuşmaların yapılması. 2. teşekkür etme. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. İkna edici konuşur. 104 . çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 4. Topluluk önünde konuşur. Masal. Selamlaşma.2. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. 3. hikaye. ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA KAZANIMLAR 3.

TV’ de bir haber sunucusunun haber okuması izlendikten sonra bir haber metnini okuma kurallarına uygun olarak akıcı.5. başını sağa sola çevirmeden. 7. vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek okumaları istenebilir. Ölçme ve Değerlendirme “Okuma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formları. AÇIKLAMALAR 1. Okuma kuralları açısından değerlendirilebilir. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Okumaya hazırlık yapar. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Akıcı okur. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 1. çalışma dosyası kullanılarak ve sesli okumalar yaptırılarak değerlendirilebilir. parmak gezdirmeden gözleriyle takip ederek okuma. 1. öne arkaya sallanmadan. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 1. dudaklarını kıpırdatmadan. Okuma Kurallarını Uygulama 1. 1.2. 3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Ayrıca yetişkine. çalışma kağıtları. 2. 5. okuma ortamını düzenleme. Belirlenen bir konuda (örneğin egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemi) seçilen metnin okunması istenebilir. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 4.III.1. Okunacak metni belirleme. 105 . Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.6. Fısıldamadan. Kurallarına uygun sessiz okur.

nasıl. Metin dışı anlam kurar. 11. Okuduklarının konusunu belirler. 23. 10. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 2. Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder/araştırır. Zıt anlamlı kelimeyi bulma yarışması yaptırılabilir. 13. 8. 2. 15. 26.Sindirim sistemiyle ilgili bir metin okunarak gösterilen resimlerin arasından metinle ilişkili olan ve olmayan resimleri belirtmeleri istenebilir. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 12. gözlem formları. 3. Metinler arası anlam kurar. Yaşadıkları yerde geçmişte nasıl yaşandığını anlatan bir metni sessiz okumaları ve metinde anlatılanlarla bugünkü yaşam tarzını karşılaştırmaları istenebilir. bireysel değerlendirme formu. 2. niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 27. 24. Bölgesinin coğrafi yapısını. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. doğru yanlış). 29. Okuduğunu anlamada görsellerden yararlanır.6. 106 . III. Okuduğunu Anlama Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. resimden bulma. 2.2. Kelimelerin gerçek. 25. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. görselleştirme. Sözlük. Gerçek anlam. nerede.2. 2. ne zaman. olayı ve zamanı belirlemesi. 6. 19. 28. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. Mecaz anlam kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. boşluk doldurma. mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 2. 2.29. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. açık uçlu sorular. boşluk doldurma. 5. resimleme boyama. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 18. 9.3. Okuduklarında “hikaye unsurları”nı belirler. ÖĞRENME ALANI: OKUMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Okuduğunu özetler. ansiklopedi. düşüncelere. Deneyim.9. AÇIKLAMALAR 2. 2. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.15.Deprem ile ilgili bir haber incelenerek “hikaye unsurları” belirlenebilir. çalışma yaprakları (eşleştirme. İnternet vb. 21. “Okuduğunu Anlama” başlığı altındaki kazanımlar.20. Terim anlamı ise kelimenin özel bir alanla ilgili taşıdığı anlamdır. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Okuduklarında geçen ana ve yardımcı karakterleri. 1. sözlü ve yazılı anlatım.7. mesajlara ulaşması ifade edilmektedir. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. yollarla araştırması. 14. Okuduğundan farklı sonuçlara. Okuduğu farklı metinlerden hareketle metinlerin anlamı dışında farklı bir anlama ulaşmasıdır. Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. tarihî ve turistik değerleri ve kültürel özellikleri ile ilgili okunan bir metinde geçen anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etmeleri istenebilir. 2. 17. 7.6. yeri. 2. 4. çoktan seçmeli sorular. ifade ve bilgi yanlışlarını belirler.20. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. Metin içi anlam kurar. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. kelime anlamıdır. 20.KAZANIMLAR 2. Okuduklarında ne. Okuduklarının ana fikrini/ana duygusunu belirler.28. 2. 16. 22. Bir dizi cümle içinde kelimenin gerçek ve mecaz anlamlarını tartışarak ayırmaları istenebilir. bilgi ve becerilerini kullanarak okuduğu metnin anlamı dışında farklı bir anlam kurması. Okuduklarındaki dil. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Okuduklarını zihninde canlandırır.

Paylaşarak okur. bireysel değerlendirme formu. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. gözlem formları. 3. Not alarak okur. Tür. Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. 2. boşluk doldurma. çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 3.1. ÖĞRENME ALANI: OKUMA KAZANIMLAR 3. 4. 107 . AÇIKLAMALAR 3. sözlü ve yazılı anlatım. Sorgulayıcı okur. doğru yanlış). Kitap okuyarak okuma alışkanlığı geliştirmeleri amaçlanır. resimden bulma.3.III. çalışma yaprakları (eşleştirme. Ölçme ve Değerlendirme “Tür. Serbest okur. görselleştirme. Düzeye uygun bir şiiri paylaşarak grup hâlinde okumaları istenebilir. resimleme boyama.

3. konuşmaları belirtmede. 1.IV. Ölçme ve Değerlendirme ”Yazma Kurallarını Uygulama” başlığı altındaki kazanımlar gözlem formu. uzun çizgiyi. Kelimeleri karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı olacak şekilde düzenlemeleri istenebilir. Kelimeler. sembol ve işaretlerden yararlanır. uyarı sözlerinden sonra ve anlık duygulara dikkat çekmede.3. çalışma dosyası. tekrarlarda kullanma. kısa çizgiyi. yüklemleri ve tümleçleri ayırmada. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] 1. 108 . virgülü. iki noktayı açıklama ve örnek vermede. Yazma öncesinde konusunu belirleme. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 1. üç noktayı daha fazlası olduğunu belirtmede. 1. yazma yöntemini belirleme. 5. kullanacağı araç ve gereçleri hazırlama.1. ilişkili sözcükler arasında. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. birbirine bağlı cümleleri ayırmada. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. noktalı virgülü. 8. ünlem işaretini. Yazmaya hazırlık yapar. seslenme. Yazılarında imla kurallarını uygular. tırnak işaretini. 4. 1.3. cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Ayrıca yetişkine kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 7. yazma planı yapma.4. Yazma Kurallarını Uygulama 1. 6. çalışma yaprakları ve yazılı anlatımla değerlendirilebilir.4. kesme işaretini. parantezi bir önceki kavramı açıklamada. Belirlenen bir konuda kısa bir metni dikte etmeleri istenebilir. 1. Sıralamalarda sayı. Noktalama işaretleri verilmemiş bir metinde noktalama işaretlerini yerleştirmeleri istenebilir. kısaltmalarda. imlâ kuralları açısından incelenebilir. 1. Noktayı. Kurallı cümle üzerinde durularak özne. alıntılarda.5. Yazılanlar. 2. tümleç ve yüklemin görevleri açıklanmalı ancak bu öğelerin çeşitleri verilmemelidir. kısaltmaların ve sıralama bildiren sayıların aldığı ekleri ayırmada. denden işaretini. hitap.

4. 13.17. 8. 9. IV. yazılı anlatım çalışmaları. İmza atar ve imzanın anlamını bilir. İsim. 2. boşluk doldurma. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 2. yer.6. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. 15.14. Belirlenen bir konuda belediyeye bir dilekçe yazmaları istenebilir. 4. Yazılarında söz varlığından yararlanır.19. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 1. edat. işin vb. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. Formları yönergelerine uygun doldurur. Yazısına uygun başlık belirler. 2. 14. şikayet formu ile bildirmesi. tanımlama yapılmaksızın fark edilmesi sağlanmalıdır. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır.18. Olayları. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 3. Örneklerden hareketle basit ve bileşik cümle yapıları tanım yapmaksızın tanıtılacaktır. Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir.Karışık olarak verilmiş en fazla beş cümleyi oluş sırasına uygun olarak sıralamaları istenebilir. Bir etkinliğin. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirtir. oluş sırasına göre yazar. İmza atma uygulamaları yapılarak hangi durumlarda imza atılabileceği ve imza atmanın sorumluluğu üzerinde tartışılabilir. 16. gözlem formları. ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar. 2. “Çevre temizliği” ana fikrinin yardımcı fikirleri tartışılarak birlikte belirlenebilir. 17. olay. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. sıfat. 2.KAZANIMLAR 2. 2. 6. 7.19. istek formu. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade eder. 109 . Dilek. açık uçlu sorular. 10. fiil. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter. 12. Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeyi belirlemeleri istenebilir. Yazılarında açıklayıcı örnekler verir. zarf. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Dilek. Ayrıca yetişkine. En fazla iki basit cümleyi birleştirerek bir cümle halinde ifade etmeleri istenebilir. 18. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. an vb. çoktan seçmeli sorular.1.19. Yazılarında ana fikre yer verir. ÖĞRENME ALANI: YAZMA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Kayıt olma veya bir iş başvurusu için form doldurulabilir.8.5. Ölçme ve Değerlendirme “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme” başlığı altındaki kazanımlar. zamir. AÇIKLAMALAR [!] 2. 5. bağlaç kavramlarını örneklerden yola çıkarak. 2. 19. 2. [!] 2.6. 2. 2. 11. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. istek ve şikayetlerini dilekçe.

3.7. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 3. Sorgulayıcı yazılar yazar. Hikâye yazar. 3. Duygu.5. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 1. olay) verilerek kısa bir hikâye yazmaları istenebilir. Mektup. 5. zaman. 3. Bilgilendirici yazılar yazar. Şiir yazar. yazar. çalışma yaprakları ve çalışma dosyaları hazırlatılarak değerlendirilebilir. gözlem formları. İkna edici yazılar yazar. Gezilip görülen bir yerle ilgili izlenimlerini yazmaları istenebilir. 9. Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma” başlığı altındaki kazanımlar. 3. açıklama ve denemeler yapılmalı ancak yetişkinler zorlanmamalıdır. Kendisini. 7. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır. 3. yazılı anlatım çalışmaları. 10. İpuçları (kahramanlar. “Tür. 11. 2.IV./ 3. Günlük. ÖĞRENME ALANI: YAZMA KAZANIMLAR 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar.1.2. anı vb.4. İzlenim ve deneyimlerini yazar. 4. 8. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Tür. düşünce ve hayallerini yazar. Tür. yöntem ve tekniklere uygun yazma başlığı altındaki kazanımların edinilmesinde. zarf üstü yazar.3 Bir yakınına bayram kutlaması için tebrik kartı yazıp göndermeleri istenebilir. yer. Davetiye. 110 . tebrik kartı yazar. 6.

Karikatürde verilen mesajı algılar. İnternet vb. cep telefonu. Gerçek hayatta kullanılan şekil. Şekil.den yararlanması. 1. şiir. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 6. Erozyon konusunda düzenlenen grafik ve tabloyu yorumlamaları istenebilir.11. Görsel Okuma 1. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri bulundukları ortamda paylaşmaları istenebilir. 2. düşünceleri yorumlar ve değerlendirir. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. 9. Sınıf ortamına getirilen trafik levhalarının anlamları üzerinde konuşulur. 1.Kariyer Bilinci Geliştirme: Farklı iş tiplerini tanır. dergi. olayları. düşünceleri sorgular. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. çoktan seçmeli sorular.) birine uygun olarak kısa metin yazılması. 3. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete.9. betimleyici vb. 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder. ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA KAZANIMLAR 1. 12. Bilgisayar. 1.3. sembol ve işaretlerin anlamları bulunur. 1. açık uçlu sorular. Girişimcilik: Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Harita ve kroki okur. 1. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Günlük gazetelerden seçilen haberlerle ilgili düşünceleri alınır.11.V. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.1. 7. 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar.8. TV ) verilen bilgileri.4. Seçtikleri farklı yazı türlerinden (öykü. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 4. 8. 5. 1.9. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 111 . Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Okuma” başlığı altındaki kazanımlar. Ayrıca yetişkine. 10. haberleri. Girişimcilik: İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir.10. Görsellerden hareketle metinler yazar. 1. gözlem formları. 1.11.5. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 1. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. Beden dilini yorumlar. Görsellerle sunulan bilgileri. 11. 1. Girişimcilik: Haritadaki sembollerin anlamını belirtir. 1. boşluk doldurma.2. bilgilendirici.1.

Sunum öncesinde. 6. 5. şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.3. grafik. gözlem formları. konuyla ilgili bilgi toplaması.2. kendi gelişimini görmesi için “Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullandırılabilir. 4. imkânları ve ortamı dikkate alarak resim. Görsel Sunu 1. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 2. Yetişkinin. 112 . ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SUNU KAZANIMLAR 2. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.1. AÇIKLAMALAR 2. 2. düşünce ve izlenimlerini resim. duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Bilgi. şekil. Bilgi. sunumla ilgili araç gereç hazırlanması. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. kullanması. tepegöz. 3. Ölçme ve Değerlendirme “Görsel Sunu” başlığı altındaki kazanımlar.V. Ayrıca yetişkine. Sunuma hazırlık yapar. 2. sunumunu yaparken izleyenleri. bilgisayar vb. çalışma yaprakları ve çalışma dosyası kullanılarak değerlendirilebilir. Ülkemizin nüfus yapısı ile ilgili verilen bilgileri tablo ve grafiklerle sunmaları istenebilir.Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar.

Bu kapsamda belli noktalarda durularak sorular yöneltilmesi. Anlama a. diğer dersler ve ara disiplinlerin kazanımlarıyla ilişkilendirmeler yapılabilir. c. zihinlerinde canlandırarak görselleştirmelerinin istenmesi. Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme Metinde işlenen konuya bağlı olarak Atatürkçülük. verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığının sorgulanması. öğrendikleriyle ilgili çıkarımlar yapması. kelime gruplarının. b. metnin türüne göre hikâye haritasının yapılması. gerçek. metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi. Anahtar Kelimelerle Çalışma Ele alınacak metinde geçen ve metnin içeriğini tahmin etmelerine yardımcı olabilecek kelimelerle çalışılması. metnin sonrasının tahmin edilmesi. Dinleme Metnin sesli okunarak yetişkinlerin metni dinlemelerinin sağlanması. 113 . çevresindeki sosyal olayları anlamlandırması ve yorumlanması gibi çalışmalar yapılabilir. III. Ön Hazırlık Yetişkinlerin hem kullanacakları araç gereç ve materyalleri hazırlaması hem de zihinsel olarak hazır hâle getirilmesi. ilgili bölümlerle ilişkilendirilmesi ve tartışılması. Metin İnceleme Metin okunduktan sonra kendilerine ilginç gelen bir bölümün nedenleriyle birlikte anlatılması. duygusal. c. ekler kullanılarak yeni kelimelerin türetilmesi. Söz Varlığını Geliştirme Metinde geçen ve belirlenen kelimelerin anlamı üzerinde durulması. metnin tamamlatılması çalışmaları yapılır. mecaz. Okuma Yetişkinlerin metni okuma tekniklerini dikkate alarak okumalarının sağlanması. Atatürkçülük. gerçek ve hayal ürünü olanların belirlenmesi. d. c. II. Metin Aracılığı İle Öğrenme a. Hazırlık a. Günlük Hayatla İlişkilendirme Yetişkinin öğrendiklerine ilişkin kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler vermesi. Görsel Okuma Metne ait görsellerin metnin içeriği dikkate alınarak yorumlanması. b. eş sesli kelimelerin. b. karşılaştırma yapılması ve metne uygun farklı başlıkların bulunması gibi çalışmaları yapılabilir. onlara farklı çözümler buldurulması. zıt.Türkçe Dersi Metin İşleme Basamakları I. Tahmin Etme Anahtar kelimelerden ve metne ait görsellerden yararlanarak metnin içeriğinin tahmin edilmesi. deyimlerin ve atasözlerinin üzerinde durulması. ortaya konulan sorunları belirlemesi.

yaptıkları çalışmaların üzerinde durularak eksik ve olumlu yönlerin belirlenmesi. V. Yazma Yetişkinlerin. c. belirledikleri bir konuda yazma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak yazmalarının sağlanması. Konuşma Yetişkinlerin. Görsel Sunu Yetişkinlerin. Araştırma çalışması kendini ifade etme etkinliği olarak da kullanılabilir. IV. Bir sonraki çalışma için neler yapılabileceğinin belirlenmesi. araştırma sonucu ulaşılan bilgilerin sınıf ortamında paylaşılması sağlanmalıdır. belirledikleri bir konuda konuşma öğrenme alanının tekniklerini ve kazanımlarını dikkate alarak konuşmalarının sağlanması. Araştırma Öğrenilenlerden hareketle belirlenen bir konuda yetişkinlerle araştırma yaptırılması. Değerlendirme Çalışmalar aracılığıyla yetişkinlerin bilgi.d. Kendini İfade Etme a. beceri ve tutumlarının geliştirilmesi. fotoğraf. b. 114 . drama gibi görsel unsurlarla ifade etmelerinin sağlanması. öğrenilenlerden ve metinden hareketle kendilerini resim.

II. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 115 .

A. [!] Basamaklarındaki sayılar yazdırılır ve okutturulur. 90 sayılarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğü doğru sıralar. [!] Ara basamaklarında “0” olan sayılar da incelenir. [!] Sıralamalarda kullandırılır. Bölük adları Basamak adları Sayı Binler bölüğü Yüz binler b. 5. 10 tane yüzlükten veya 100 tane onluktan ya da 1000 tane birlikten oluştuğu gösterilir. 3. 2.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 405.276 doğal sayısındaki rakamların basamak değerlerini tablo üzerinde göstermeleri istenir. 3. 10. On binler b. 356. Binler b. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.A.000 200 70 6 3. 4. ) 116 . Binliğin. 7348. Yüzler b. bu alt alanının sonunda. [!] Önce iki. Birler bölüğü Onlar b. 4. Birler b.Ö. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Onluk taban bloklarını kullandırarak dört basamaklı doğal sayılar örneklerle gösterilir. 5612 sayısının basamak değerlerini gösteriniz. 1. 6 ve 7 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını. “Dört yüz beş bin iki yüz yetmiş altı” sayısını rakamlarla yazınız ve basamak değerlerini belirtiniz. 6 ve 7 basamaklı doğal sayılar vurgulanır.000 0 5. sembol DOĞAL SAYILAR 405. KAZANIMLAR Yetişkinler. Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. sonra ikiden fazla sayıyla karşılaştırma yaptırılarak bu sayılar sıralatılır. 2605. 4. AÇIKLAMALAR [!] En büyük ve en küçük 3. 5. basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 8. 5.276 Rakamın basamak değeri 400.

Yüzler b. çözdürülür ve bu doğrultuda yeni problemler kurdurulur. 3.A. ocak ayında 1196 adet radyo satarken şubat ayında 42 adet radyo satmıştır. tahminini işlemi yaparak kontrol eder. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar. Girişimcilik Alanı (Basit bir problemi çözer) 117 . 7 4 1 5 2 0 6 3 3 9 4 7 8 Mesleklerinde kullandıkları toplama işlemi içeren ifadeler yazılarak toplama işlemleri kavratılır. AÇIKLAMALAR [!] Toplama işlemine ait “toplam. [!] İki doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini işlem yaparak göstermeleri sağlanır. Toplamları en çok beş basamaklı olacak şekilde.” “toplanan” ifadeleri vurgulanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Basamak tablosunda toplama işlemi yaptırılır. Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilir.A KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Birler b. Zihinden toplama işlemlerinde farklı stratejiler tartıştırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir. Onlar b. + + 4876 800 + 4870 60 4876 + 5000 3 Toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak tahmin yapmaları sağlanır. [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve onluğa yuvarlama hatırlatılır. DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ 2. 1196 → 1200 (en yakın yüzlüğe yuvarlama) 42 → 40 (en yakın onluğa yuvarlama Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. en çok beş basamaklı doğal sayıları 10. Belirtilen sürede kaç adet radyo satıldığı tahmin ettirilirken izlenen stratejiler açıklatılır. 1000’in katlarıyla zihinden toplar. 4. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder. 3525 3500 + 4589 + 4600 8100 Bir satıcı.Ö. On binler b. 1. 100. [!] Eldeli toplama hatırlatılır. Binler b. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar [!] Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.

A. 1. işlemi yaparak kontrol eder. kurdurulur. tahminini tahmin yaptırılır. Örneğin.100’ün katı olan doğal sayıları stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri açıklamaları istenir. 4. [!] Çıkarma işlemine ait “eksilen”. Üç basamaklı doğal sayılardan Zihinden çıkarma işlemi yapılırken öğrencilerden değişik 10. önemli tarihî olaylar konu alınarak problemler kurdurulur ve çözdürülür. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çıkarma işlemi yaptırılır. [!] Tahmin ile sonucun karşılaştırılmasında hesap makinesi de kullanılabilir 3. onluğa yuvarlama hatırlatılır. • Tarihten ünlü kişiler. bilim adamları. onluk ve birliklerin eklenebileceği vb. düşündürülür. DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ 2. en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak [!] Doğal sayılarda en yakın yüzlüğe ve sayının farkını tahmin eder. yüzlüklerin farkına. “çıkan”. Zihinden yapılan hayatında kullanır. sonunda. • Cumhuriyet tarihi ve Atatürk’ün hayatı ile ilgili problemler çözdürülür.Ö. Basamak tablosu kullandırılarak doğal sayılarla çıkarma Yetişkinler bu alt öğrenme alanının işlemi yaptırılır. En çok dört basamaklı iki doğal Eksilen ve çıkan doğal sayılar.) 118 . “fark” ifadeleri vurgulanır. Doğal sayılarla çıkarma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen gerektiren problemleri çözer ve bu problemler çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler işlemi gerektiren problemler kurar. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. zihinden çıkarır.A. işlemleri günlük [!] Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren en çok üç işlemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

1 2 2 8 0 1 4 6 0 6 5 8 3 Üç doğal sayının çarpma işlemi önce somut nesnelerle modellenerek [!] Üç çarpanlı işlemlerde. Her bir satırda kaç nesne var? 4×2=8 Üç satırda toplam kaç nesne var? 3 × (4 × 2) = 3× 8= 24 Toplam kaç kutu var? Kutularda toplam kaç nesne var? 3 × 4 = 12 (3 × 4) × 2 = 12 × 2 = 24 3. 4.Ö. iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10. 8 7 6 6 119 . 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. [!] Ara basamaklarında sıfır olan sayılarla da çarpma işlemi yaptırılır. Ara basamaklarında “0” bulunan doğal sayılar seçtirilir. On binler b.) Birler b. .A. Yüzler b. 3 DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ × + 2. Doğal sayılarla çarpma işlemi Günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilen problemler [!] Doğal sayılarla toplama. çıkarma ve gerektiren problemleri çözer ve çözdürülür ve bu durumlarla ilgili yeni problemler kurdurulur. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Basamak tablolarından yararlandırılır. 1. Binler b. Onlar b. doğal sayı olacak şekilde.A. Çarpımı en çok altı basamaklı basamak tablosu kullanılır. problemler kurar. önceliğinin parantez içindeki terime verildiği vurgulanır. sonucu değiştirmediğini gösterir. Girişimcilik Alanı (Basit bir problem çözer. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmek için alanının sonunda. çarpanlar parantezle gruplandırılır. İşlem yaptırılır. sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin. Seçtirilen bu Yetişkinler bu alt öğrenme sayılarla çarpma işlemi yaptırılır. çarpma işlemlerini gerektiren bu işlemi gerektiren yeni problemler çözdürülür ve kurdurulur.

12 birlik şeklinde bozdurulur. 4’e ve 35’i 2’ye böldürerek kalanlı bölme modelletilir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt alanının sonunda. Alınan onluk bölüme yazdırılır. 42 sayısı. 100 ve 1000’e kısa yoldan böler. 11’i kalan gibi bölme işlemine ait kavramları açıklar.A. bölüm ve böldürüp onlukları paylaştırma.Ö. • 4 onluk 3 öğrenciye dağıtılarak her öğrenci birer onluk alır ve 1 onluk artar. 3 bölen 14 bölüm 1. bölünen.A. en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. Türkçe Dersi Okuma Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama Girişimcilik Alanı (Gelir ve gideri tarif eder. kalan yapabilmek için strateji geliştirmeleri ve [!] Bölme işlemleri yan yana yazılmış biçimde verilerek de yaptırılır. 10. Basit bir iş problemini çözer. Üç basamaklı doğal sayıları. 42’yi 3’e böldürüp onluk ve birlikleri paylaştırma. öğrenme ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Onluk taban blokları kullanılarak 9’u 3’e böldürüp birlikleri paylaştırma. çıkarma kurar. Doğal sayılarla bölme işlemini Problemler günlük hayatta karşılaşılan durumlar temel alınarak seçilir.) 120 . veya çarpma işlemlerini gerektiren problemler kurdurulur ve çözdürülür. çözdürülür [!] En az biri bölme olmak gerektiren problemler çözer ve ve kurdurulur üzere toplama. 4 onluk ve 2 birlik olarak onluk taban blokları ile modelletilerek. 40’ı 4’e [!] Bölen. 12 birlik 3 öğrenciye dörder birlik olarak paylaştırılır ve paylaşılan 4 birlik bölüme yazdırılır.) 3. Son üç basamağı sıfır olan en Kısa yoldan bölme işlemlerini çok beş basamaklı doğal sayıları uygulamaları sağlanır. DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ bölünen 42 3 12 12 00 2. • Artan 1 onluk ile 2 birlik. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Alanı (Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu bilir.

Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri.) KESİRLER Dörtte dört 1 4 tane 4 1 bütün Bir bütün 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 tam Beş bölü dört 5 4 1 4 5 tane 1 4 1 Bir tam Bir tam 1 4 1 bir bölü dört dörtte bir bir tam ve bir tane 1 4 121 . bileşik ve tam sayılı kesirler buldurulur. Bu kesir birimlerinden basit. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR [!] Paydanın.A. bölündüğü. bütünün kaç eş Somut nesneler.Ö. Kariyer Alanı (Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar. 1. 4 4 Dörtte bir 1 4 1 4 1 4 Dörtte üç 1 4 1 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 tane 1 4 [!] Basit. payın. sayı doğrusu modelleri ile kesirlerin birimleri elde parçaya (kesrin birimine) ettirilir. şekiller. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. bileşik ve tam sayılı kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. bu parçalardan (kesrin biriminden) 1 kaç tanesinin alındığı anlamında 1 1 4 1 tane olduğu vurgulanır.

7 7 ve 11 7 kesirleri sıralanırken aşağıdaki gibi modellemeleri istenir.Ö. Beş tane ’den oluştuğu aşağıdaki gibi gösterilir: 1 4 AÇIKLAMALAR A ve B noktalarına karşılık gelen kesir sayılarını yazınız. [!] Kesirler sembol kullanılarak sıralatılır. 2 tane 5 tane 2 5 11 < < 7 7 7 1 7 1 7 1 7 (en küçük) 11 tane (en büyük) 122 .) KESİRLER 2 1 tam sayılı kesir sayısı aşağıdaki gibi gösterilir: 4 1 4 1 4 0 1 1 1 4 1 2 4 2 3. KAZANIMLAR 2. Eşit paydalı en çok dört kesri. aralıklar dört eş parçaya bölünür. paydaları eşit (kesir birimleri aynı) kesirlerin. sayılarak 1 4 1 4 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirilir.hız ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. 0 A 5 1 ’in 5 tane 4 4 1 4 1 4 1 4 1 B 2 0 1 4 2 4 3 4 1 4 4 5 4 2 [!] Kesir modelleri veya sayı doğrusunda gösterilen. Sağlık Kültürü Alanı (Düzenli uykunun büyüme ve gelişme üzerindeki etkilerini belirtir. payı (kesir birimi sayısı) en büyük olanın en büyük kesir olduğu vurgulanır.) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitimi Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.A. 2 5 . büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.A. Sayı doğrusunda.

Ö. 1 1 ve 10 100 ETKİNLİK ÖRNEKLERİ kesirleri modellenerek gösterilir. Tam kısım Onlar b. 10 100 Basamak tablosu veya yüzdelik daire dilimi kullanılabilir. 2. 5 . 2 . kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 1.A. Onda birler b. 2 5 5 . b. 7 Tam kısım Kesir kısmı Yüzde birler b. 123 . ondalık kesir olduğu vurgulanır. 1 1 ve kesirlerinin. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 5. AÇIKLAMALAR bütün 1 onda bir 10 1 yüzde bir 100 ONDALIK KESİRLER 2. 2 . Yüzde birler b.25 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir ve “5 tam yüzde 25” diye okutulur.7 ondalık kesri aşağıdaki gibi modellenir: Aşağıda şekille gösterilen ondalık kesri tabloya yazınız ve okuyunuz. Ondalık kesirlerin tam kısmını. Yüzde birler b. Tam kısım Kesir kısmı Yüzler Onlar b. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir ve virgül kullanarak yazar. 25 Onlar b. 7 Kesir kısmı Onda birler b. Birler b. Birler b. Birler b. Onda birler b. .A.

A.Ö.A.

KAZANIMLAR

3. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1,17 ve 1,7 ondalık kesirleri karşılaştırılırken basamak tablosu ve 5,01 ve 5,1 ondalık kesirlerini modellerden yararlandırılır. karşılaştırıp sonucu sembolle yazınız.

Tam kısım

Kesir kısmı Yüzde birler b. Yüzde birler b.

2, 3, 4 rakamları ile; • En büyük, • En küçük, • 20’den büyük, • 20’den küçük ondalık kesirleri yazınız.

ONDALIK KESİRLER

1,17

Birler b.

Onlar b.

1 1
1,7

, ,

1 7

7 0

1,17 < 1,7 Üç farklı rakam ve virgül kullanılarak değişik ondalık kesirler oluşturulur. Rakamları ve virgülü kullanarak en büyük ve en küçük ondalık kesirler ile verilen herhangi bir ondalık kesirden büyük veya küçük olan ondalık kesirler yazılır.

124

A.Ö.A. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; ONDALIK KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Tablo ve yüzlük kartlar kullandırılarak toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.
• 2,36 + 1,6 işlemi aşağıdaki gibi modellenerek yaptırılır: Basmak tablosu Tam kısmı Birler basamağı Kesir kısmı Yüzlük kartlar

[!] Kesir kısmı en çok iki basamaklı olan ondalık kesirlerle işlemler yaptırılır.

1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.

basamağı Yüzde birler 3 6 9

Onda birler

2

,

6

+

1 3

, ,

0 6

basamağı

125

A.Ö.A.

AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

UZUNLUKLARI ÖLÇME

2. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre, metre, santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.

Etkinliklerde hangi durumlarda kilometrenin hangi durumlarda milimetrenin kullanılacağı tartıştırılarak kilometre ve milimetre ölçme [!] Milimetre (mm) ve kilometrenin birimlerinin büyüklükleri fark ettirilir. İki şehir arasındaki uzaklığı belirtmek (km) kısaltılmış yazımı kullanılır. için kilometre, bir defterin kalınlığını belirtmek için de milimetre birimine Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim gereksinim olduğu belirtilir. Alanı (Spor türlerini bilir.) İnsanlar için hayati önem taşıyan uçak, roket, bina, köprü vb. yapımında hassas ölçmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanır. Santimetreden daha küçük ölçme birimlerinin gerekliliği fark ettirilir. Farklı meslek gruplarındaki kişiler sınıfa davet edilerek mesleklerinde hassas ölçümün yeri ve önemi tartıştırılır.

126

karesel. masanın üst yüzü vb. alanlarının ölçüsü m2 birimleriyle tahmin ettirilir ve tahminler ölçme yaptırılarak kontrol ettirilir. AÇIKLAMALAR KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda.A. daha Belirlenen bir alan ölçtürülür. geniş alanların da km2 ile ölçüldüğü 2 Kitabın yüzü. yazı tahtasının yüzeyinin vb. sınıfın belirtilir. kare ve teknik bilgileri belirtir. 127 . 1. yardımıyla 1 cm2 ve m2 lik karesel bölge modelleri yaptırılır.) dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlukları buldurulur. Standart alan ölçme birimlerinden m² ve cm² nin kullanım alanlarını belirtir. dikdörtgensel bölgelerin.) ÇEVRE VE ALAN [!] Karesel bölgenin çevresini 4a şeklinde ifade etmek yerine 4×a şeklinde ifade ediniz. 1 cm2 ile 1 m2 lik büyüklükler algılatılır. b a a b c Sağlık Kültürü ve Olimpik Eğitim Alanı (Spor türlerini bilir. kâğıt vb.A. çevre uzunlukları harf kullandırılarak ifade ettirilir. alanların ölçümü cm ile. tabanının. Ç= 4×a Ç= (2×a)+(2×b) [!] Küçük bölgelerin alanlarının cm2. Afet Eğitimi Alanı (Depremle ilgili Çevre uzunluğu ve bazı kenar uzunlukları verilen üçgen. Karton.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.Ö. a Ç= a+b+c 2. büyük bölgelerin alanlarının m2. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Üçgensel.

diş macunu tüpleri . KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. Ton.A. 200 mL. Yetişkinler bu alt öğrenme meyve suyu kutuları vb. ve 1 mililitre = 1 mL ile gösterilir. inceletilerek mililitrenin hayatımızdaki yeri ve alanının sonunda. gramın “g” miligramın da “mg” ile Bir tonun 1000 kg. ilaç şişesi vb. Alanı(Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. olduğu vurgulanır. ) Litre ve mililitre ile ölçülen sıvıların listesi yaptırılır. Süt kutusu. süt kutuları. yardımı ile bir litrenin içinde kaç tane 50 mL. gram ve miligramın kullanıldığı yerleri belirtir. bir gramın da 1000 mg gösterildiği vurgulanır. • 3 g = 3000 mg İçilen şurup miktarları. Litre ve mililitrenin kullanım alanlarını belirtir.Ö. Yaptığı çalışmalarda mililitreyi en çok kullanan bilim dalları hakkında kısa bir yazı yazdırılır.A. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TARTMA 1. bir kilogramın 1000 gram. SIVILARI ÖLÇME [!] 1 litre = 1 L. ilaç şişeleri. 1. kilogramın “kg” . kilogram. Bir litrenin kaç yarım litreye veya kaç çeyrek litreye karşılık geldiği buldurulur. gerekliliği keşfettirilir. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma tatlı kaşığı sıvının ise 5 mililitre olduğu fark ettirilir. • 5450 kg = 5 t 450 kg • 4 kg = 4000 g • 3250 g = 3 kg 250 g vb. 500 mL bulunduğu tartışılarak 1L= 1000 mL olduğu fark ettirilir. • 1 l = 1000 mL • 1 l= 2 × 500 mL • 1 l = 4 × 250 mL • 1 L = 5 × 200 mL • 1 L = 10 × 100 mL • 1 L = 20 × 50 mL 128 . [!] Tonun “ t” . 100 mL. Ölçekli kaplar kullanılarak 1 çay kaşığı sıvının yaklaşık olarak 1 mililitre.

dakika ve saniye birimleri için sembol kullanılmaz.” gibi hatalı ifadeler kullanılmaz. ZAMANI ÖLÇME 2. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız.38’in. Kronometre kullanmanın önemi fark ettirilir. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır) 1 saat 60 dakikadır. dakika ve saniye arasındaki ilişkileri açıklar. gün. Örneğin. Basketbol.” anlamına gelmesi gibi. 1 dakika 60 saniyedir. [!] Saat. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.Ö. ay. [!] Problemler ilgili kazanımlarda edindirilen beceriler ve yetişkinlerin düzeyine uygun olarak hazırlanır. [!] 12 saatlik gösterimle 24 saatlik gösterimler arasında dönüşümler yaptırılır. yüzme vb. 1 yılda 365 gün vardır. atletizm.) 129 . Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım spor türlerini bilir. • • • • • ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 1. 15. karşılaşmalardaki süre [!] “Bir ay 4 haftadır.A. göstergeleri inceletilir. 1 yılda 52 hafta vardır. [!] Artık yıl açıklanır.A. Yıl. kayak. hafta. [!] Kronometre sadece araç olarak tanıtılır. KAZANIMLAR Yetişkinler bu alt öğrenme alanının sonunda. 1 yılda 12 ay vardır. “Öğleden sonra 3’ü 38 dakika geçiyor.

farklı öğrencilerin boy uzunlukları aynı çizgi grafiğinde gösterilemez.A.A KAZANIMLAR 1. Seçim sonuçlarına ait tablo yaptırılır. Grafik: Öğrencilerin Boy Uzunluğu Boy uzunlukları (cm) 150 100 50 0 Ali Ayşe Cansu TABLO VE GRAFİKLER Öğrenciler 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oy sayısı 0 B M E O Hazır sütun ve çizgi grafikleri inceletilerek sütun ve çizgi grafiklerinin yapısı tartışılır. Bu nedenle sütun grafiği kullanılır. 130 . • Toplatılan veriler analiz ettirilerek yorumlatılır. Tabloya ait “sütun grafiği” verilerek grafik yorumlatılır. Örneğin.Ö. • Grafik kullanımının sağladığı kolaylıklar tartıştırılarak tartışma bir sonuca bağlanır. Çünkü öğrencilerin boyları birbirinden bağımsız olup iki kişinin boy uzunlukları arasında devam eden bir sayısal değer yoktur. Sütun ve çizgi grafiklerini kullanmanın sağladığı kolaylıkları açıklar ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Problem: Çevre gezisi başkanının kim olacağının belirlenmesi: Adaylar belirlenir ve oylama yaptırılarak veri toplatılır. Tablo: Başkan Seçimi Sıklık Tablosu Aday Oy sayısı Başak 9 Mercan 6 Ezgi 6 Oğuz 4 AÇIKLAMALAR [!] Her olay çizgi grafiğine uygun değildir. • Aynı veriler. Veri toplamak için günlük hayattan seçilen güncel bir olay tartışılarak belirlenir. grafik çizildikten sonra tekrar yorumlatılır.

KADEME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 131 .II.

eşleştirme. 16.1. 7. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Sigara ve alkol kullanımının vücuda ve çevreye verdiği zararı fark eder ve gereken önlemleri alır.17. A. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyen davranışlara örnekler verir. A.4. bulmaca. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim: Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar.Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma yollarını araştırır ve sunar. göğüs kafesi.6. Diş sağlığı için beslenmeye.13. A. kelime ilişkilendirme. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir. AÇIKLAMALAR A. Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan yapı ve organları açıklar. 132 . 5.17. yaralanma. Sağlık Kültürü: Ağız ve diş sağlığının önemini kavrar. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. Sağlık Kültürü: Sebze ve meyvelerin taze ve yıkanarak yenmesine özen gösterir.1. 11. A.Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya mesajlarını fark eder.İskeletin temel kısımları kafatası. kes-yapıştır-isimlendir-keşfet. 12.12. Sağlık Kültürü: Solunum sistemi oluşturan yapı ve organları belirtir. 14. Model üzerinde kemikleri birbirine bağlayan eklemler gösterilir. zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. A.5. Vücudumuzu Tanıyalım KAZANIMLAR 1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini model üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar. 10.7. A. 13. A.3. 17. levha. A. Böbreklerin sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırır ve sunar. Egzersizin yararları üzerinde konuşulur. Acil durumlarda ilk yardım bilgilerini uygular. İskelet üzerinde kemikler incelenerek bu kemiklerin vücudumuzda nasıl hareket ettiği tartışılır. 9. 2. çoktan seçmeli. Sağlık Kültürü: Sigara ve alkolün dolaşım ve solunum sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerini belirtir. Yiyecek türlerinin görselleri ile içerdikleri besinleri eşleştirir. şemalar üzerinde vücutta kan dolaşımını sağlayan yapı ve organları gösterir. ağız-diş sağlığına özen gösterir.3. İskelet ve kas sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınır. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir.Yetişkinler model. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını bilir. Besinlerin kana karışma yolu model ve resimler üzerinde gösterilir ve açıklanır A.8. Besinlerin yapı taşlarının vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir. 18. kollar ve bacaklar olarak verilir. Besinlerin tazeliğinin. Bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı açısından taşıdığı riskleri açıklar. Sağlık Kültürü: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organları belirtir.2. 3. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. yanık. A.Zehirlenme. 8.ÖĞRENME ALANI: A.15. elektrik çarpması durumlarında ilk yardım bilgisi verilir. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve çizgili kasların kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. İskeletin temel kısımlarını tanır. Egzersizin kas ve kemik sağlığı açısından önemini kavrar.10. A. A. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder 6. 4. A.10. temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Açık uçlu soru. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp.19. A. A. 19. A. 15. temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar. omurga.

10.ÖĞRENME ALANI: B. Kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı. “Bir litre süt ne demektir?”. katı maddenin sıvı madde içinde karışarak görünmez hale gelmesidir (Örneğin. 15 Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder. 133 .4. Sıvıların hacimlerini ölçüp l ve ml cinsinden belirtir. 12. Atatürk’ün “Benim manevi mirasım. 4.8. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. buzun suya dönüşmesi). Güneş altında bir kaptaki suyun sıcaklığındaki değişikliğin gözlemlenmesi.1. önceki bilgilerini kullanarak mutfakta kullanılan katı. Isı farklılıklarının karşılaştırılması. Maddeyi Tanıyalım KAZANIMLAR 1. sıvı ve gaz halindeki maddeleri listeler.Kaynayan suyun oluşturduğu buharın çaydanlık kapağında yoğunlaşmasının gözlemlenmesi. bardaktaki suyun ve kendi vücut ısısının termometre ile ölçülüp kaydedilmesi.6. B. Çözünme. B. “Bir kilogram süt ile bir litre süt arasındaki fark nedir?” gibi sorular sorularak konunun tartışılması sağlanır. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği sorun yoktur” sözünün tartışılması. Bulundukları odanın. Isı birimlerinin joule (jul) ve kalori(cal) olduğunu bilir. 5. g ve kg cinsinden ifade eder. Asfaltın ve elektrik tellerinin yazın genleşip kışın büzülmesinin nedeninin tartışılması. 3. 9. 11. B. B. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiğini açıklar. Isı alma-verme ile genleşme büzülme arasında ilişki kurar. 8. “Nasıl ölçülür?”. Isı ile sıcaklık arasındaki farkı açıklar. Maddeleri. AÇIKLAMALAR B. Su döngüsünü ve su döngüsünün önemini açıklar.Yetişkinler.14 Erime.2. bulmaca. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B.5. Terazi ile farklı maddelerin ağırlıkları ölçülerek yazılır. katı maddenin sıvı hale dönüşmesidir (örneğin. akran değerlendirme formu. 13 Karışıma örnekler verir. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü açıklar. boşluk doldurma. 14 Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. sıvı ve gaz hallerine göre sınıflandırır. 2. Hacim birimlerini (l-ml/ml-l) birbirine çevirir. 7.6. katı. bilim ve akıldır. B.10. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak değerlendirme yapılabilir: Yetişkin değerlendirme formu. B. şekerin su içinde çözünmesi). 6. B.

Bulunduğu ortamları göz sağlığına uygun şekilde aydınlatır. Yetişkinler. C. 9. temizlik vb.8. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma [!] C. maliyeti vb. ses kaydı. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder.10. yeri. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder. ISI. yetişkin değerlendirme formu. göz sağlığını C. akran değerlendirme formu. nasıl olmalı sorularına cevap ararlar.) sınıflandırırlar. gözlem ve bildiklerini paylaşırlar. doğrama. Yetişkinler. bitmiş pillerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini tartışırlar. 134 . çoktan seçmeli soru. konumu. elektrikle çalışan araçları kullanım amaçlarına göre (ısıtma. C. IŞIK VE ELEKTRİK KAZANIMLAR 1. ortamların uygun ve tasarruflu şekilde nasıl aydınlatılabileceğini tartışılırlar. 5. elektriğin yol açabileceği tehlikeler hakkındaki deneyim. 11. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. ses şiddetinin değiştirilmesi gibi sesin kullanımı ile ilgili çeşitli mesleklere örnekler verir. soğutma. 8.b. Uygun aydınlatmanın korumadaki önemi vurgulanır. C.Yetişkinler. C. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C.9.a.9. Daha sonra elektriğin güvenli kullanımı hakkında film izlenir. Aydınlatma teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar. çeşidi. Elektriğin günlük yaşamdaki önemini belirtir. Ses yalıtımı. 10. 7. 3. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. elektrikli araçların güvenli kullanımı hakkında bilgi toplar ve arkadaşlarına sunarlar.Yetişkinler. 4.2.12. Yetişkinler.ÖĞRENME ALANI: C. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunur. 6. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları fark eder. Işık kaynağının parlaklığı.8. 2. boşluk doldurma. Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemleri alır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru.

çoktan seçmeli soru. setleme. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır.1. D. 11. Bitki ve hayvanları canlılık özelliklerini açısından karşılaştırılır.).Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevre duyarlılığına sahip olur. 3.7. ve Vatandaşlık: Çevre çevreyi D.6. etkinlikler düşünülür. çöp toplama kampanyası vb. D. 8. besinler neden bozulur? Ekmek neden küflenir?” soruları yöneltilerek tartışılır. çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik girişimde bulunur. köklü ve meyveli bitkilerin dikimi vb. D. İnsanın çevreye etkisi. Yiyeceklerin bozulma nedenleri tartışılarak buna karşı hangi önlemleri aldıklarını açıklamaları istenir. boşluk doldurma. D. 4. 10. ağaç dikmek.4. Yakın çevresindeki kirliliğe neden olan maddeleri listeler. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. D.12.Çevreyi temizlemek veya güzelleştirmek amacı ile geliştirilebilecek basit yöntem ve araçlar olarak. D. D. Kök. D. Çiçekli bir bitkinin resmi çizdirilerek ana bölümlerini göstermeleri ve bunların görevlerini açıklamaları istenir. 9. meyve vb.ÖĞRENME ALANI: D. Görünmeyen canlıların etkilerine başka örnekler bulunur. Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini belirtir. 7. insan sevgisi ile bütünleşen doğa sevgisinin bir ağaç dalında vücut bulan yaşam felsefesidir. İnsan Hakları haklarının varlığını bilir. Omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini belirtir.8. kısa cevaplı soru. yetişkin değerlendirme formu. D. Bitkilerin yetiştirilmesinde hormon kullanımının doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri tartışılır. Atıkların çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade eder. Meyilli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılacakları araştırıp tartışırlar (ağaçlandırma. Mantarların insan yaşamındaki önemini açıklar. Sağlık Kültürü: Sağlıklı oluşturabilmede öz sorumluluk geliştirir. Ekosistemdeki doğal dengeyi fark eder. ülkemizdeki çevre sorunları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri bilir ve uygular. D. Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verir.9.Atatürk’ün 1930 yılında. gövde ve yaprakların görevlerini açıklar.10. Çevresindeki kirliliği fark eder.8. akran değerlendirme formu. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 6. çiçek ekmek. Grip veya nezleye neden olan etkenin ne olduğu tartışılır. D.11.9.9. Yalova’da yaptıracağı köşk için bir çınar ağacını kestirmeyip köşkün yerini değiştirmesi.“Uzun süre bekletilen yemek. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Gözle görülmeyen canlıların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerine karşı önlemler alır. 2. D.2. CANLILAR DÜNYASI KAZANIMLAR 1.3. 135 .5. Gözle görülmeyen canlıların olduğunu kavrar. AÇIKLAMALAR D. 5. Bunların olumlu(mayalanma gibi) ve olumsuz (hastalık gibi) etkilerine örnekler verir. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara örnekler verir.

Güneş. kısa cevaplı soru. 2. 6. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar incelenerek Güneş’in ve Ay’ın uzaklığı üzerinde konuşulur. Depremlerin nedenini açıklar. akran değerlendirme formu. 7. 10. Depremin oluşumunu anlatan şekiller incelenir. Mevsimlerin oluşumunu açıklar.Model üzerinde gündüz ve gecenin uzayıp kısalması anlatılır ve üzerinde konuşulur. Ay ve Dünya rolü verilerek Güneş ve Ay tutulması canlandırılır. 8.5. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar.Afet Eğitimi: Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri açıklar. E. diğer tarafın gece olduğu belirtilir. 3. Dünya ve Ay modelleri üzerinde büyüklüklerine göre sıralama yapılır. Ölçme ve Değerlendirme Aşağıdaki araç ve yöntemler değerlendirme yapılabilir: kullanılarak Açık uçlu soru. 136 .4.ÖĞRENME ALANI: E.8. Ay’dan daha uzak olduğunu belirtir. 5. DÜNYAMIZ KAZANIMLAR 1. El fenerinin aydınlattığı tarafın gündüz. Deprem tatbikatı yapılır. Depremlere karşı önlem alırlar. Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketiyle açıklar. Güneş. E. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E. E.10. E. Güneş’in Dünya’ya göre. çoktan seçmeli soru. Depremin oluşumu üzerinde konuşulur. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar. Kendi etrafında dönen bir yetişkin el feneri ile aydınlatılır. Bu durumu Dünya ve Güneş’in hareketlerini düşündüklerinde nasıl yorumlayacakları tartışılır. Ay’ın evrelerini. 4. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır.8. Dünya ve Ay’ı büyüklüklerine göre sıralar. E. yetişkin değerlendirme formu. bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler.7. E. boşluk doldurma. E. 9.1. Doğadaki değişikliklerle mevsimlerin oluşumu arasındaki ilişkiler tartışılır.3. Güneş.2. Güneş ve Ay tutulmasının ışıkla ilgili bir olay olduğunu fark eder. Yetişkinlere. AÇIKLAMALAR E.

II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 137 .

3.4. A. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.ÖĞRENME ALANI: A. Kültürel değerler ele alınırken yakın çevredeki tarihî eserlerden yararlanılabilir.1. Anayasamızda aileye ilişkin maddeler belirlenerek. A. 4. bu maddeler hakkında konuşulur.2. .4.4. A. Yakın çevrede bulunan müze ve tarihî mekânlara gezi düzenlenir. TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ KAZANIMLAR 1. Tarihî eserleri ve kültürel değerleri korumanın önemini kavrar. A. AÇIKLAMALAR [!] A. Ülkemizde yaşamış medeniyetleri tanır. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma: Çevreye karşı duyarlı olur. Restorasyonu yapılmış tarihî bir yerin öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar incelenir. Kendi kültürümüz ile diğer ülke kültürleri karşılaştırılır. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Ülkemizde yaşamış medeniyetlerin etkili oldukları yerlerle ilgili harita çalışması yapılır. Bu öğrenme alanında açık uçlu. AİLE. Bireylerin ve toplumların sahip olduğu değer yargılarına ve yaşam biçimlerine saygı gösterir. 3. A. Birey ve toplum hayatında ailenin yeri ve önemini kavrar. kavram haritası.3. . 2.

Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri karşılaştırmalı olarak incelenir.Atatürk’e ait resim ve fotoğraflar kronolojik olarak düzenlenerek “Atatürk Albümü” hazırlanır.7.5. Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerlerde kullanır.1. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında araştırma yapılarak sınıfta sunulur. Mondros Ateşkes Anlaşmasından Cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihsel süreçte ülkemizde yaşanan olayları kavrar.4. B. B. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ B. B. Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sınıfta pano oluşturulur B. 4. 3. Demokratik yaşamda sivil toplum kuruluşlarının önemini açıklar. B.”Demokrasi” kavramıyla ilgili metin yazılır.5. Devletimizin yönetim yapısını ve işleyişini açıklar.3. 1. ATATÜRK VE DEMOKRASİ TARİHİMİZ KAZANIMLAR 1. B.3.ÖĞRENME ALANI: B. B. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.4. Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini kavrar. Bu öğrenme alanında açık uçlu. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder. 2.Ülkeyi yönetenlerin halkın oyu ile yönetime geldiklerini bilir.4. Devletin işleyişi ile ilgili drama çalışması yapılır. 7.5. 5. 139 . Türkçe: Atatürk ile ilgili konuyla ilişkilendirilir. Atatürk inkılaplarının. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 6. kavram haritası. B./2. AÇIKLAMALAR B. Demokrasinin özelliklerini kavrar.6.

Grup çalışmasıyla Dünyanın hareketlerini ifade eden bir model tasarlanır. 3./C. Coğrafi kavramlarla ilgili harita çalışması yaptırılır.3.5. C. AÇIKLAMALAR [!] C.7. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular.9. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ C. Gündüz ve gecenin nasıl oluştuğunu açıklar. Gündüz ve gecenin uzayıp kısalma nedenini açıklar.1. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkilerini açıklar. 140 .ÖĞRENME ALANI: C. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenleri araştırır. C.8. DÜNYAMIZ VE ÜLKEMİZ KAZANIMLAR 1. C. Yetişkinlerden kendi evlerinin krokilerini yapmaları istenir. Farklı çevrelere ait fotoğraf ve resimlerden yararlanarak çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi sınıfta tartışılır.Doğal afetlerin insan yaşamına etkileri sınıfta tartışılır.3. ada kavramları üzerinde durulacaktır. Mevsimlerin oluşumunu açıklar. Depremlere karşı önlem alırlar.4 Dünya fiziki haritası üzerinde bitki örtüsü dağılımlarının incelenerek tartışılır.7. Plan. 5. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. C. Fen ve Teknoloji: C. C. 2. C. kroki. Plato. Matematik: Metre-kilometre. metresantimetre bilgisi kazanırlar. 8.7. C. Depremlerin nedenini açıklar. 6.6.1/7. C. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını açıklar. körfez. Ülkemizin Dünya üzerindeki konumunu kavrar.1. 7. ova. vadi.7. 4.9. 3. Yeryüzünde kara ve denizlerin dağılımını açıklar. Türkçe: Karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. kavram haritası. 2./C. Yetişkinlerden gezip gördükleri yerleri karşılaştırmalı olarak anlatmaları istenir.8. harita ve yön kavramlarını açıklar. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. 9. Fen ve Teknoloji: C. Dünyanın şeklini açıklar. 9. ölçek.8. C. Bu öğrenme alanında açık uçlu. C. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. Afet Eğitimi: 1. Enlemin ve boylamın etkilerini açıklar. C. Ülkemizin doğal yapısını tanır. Model küre üzerinde Türkiye’nin yeri gösterilir. C. C.

AÇIKLAMALAR D. ÜRETİM VE TÜKETİM KAZANIMLAR 1. 6. kavram haritası. 4. D. Kaynakların verimli kullanılmasının ülke ve aile ekonomisi üzerindeki etkisini belirtir.3. Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. 2.1. Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar.6.5. 3.6. Üretim ve tüketim sürecinde insan faktörünün önemini açıklar. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Tüketici olarak haklarını bilir. Bilinçli üretici ve tüketici olmanın önemini kavrar. 141 . D. 2. Bu öğrenme alanında açık uçlu.Mesleğin gerektirdiği eğitimi almanın gerekliliği üzerine tartışılır. İhtiyaçlarla kaynaklar arasındaki ilişkiyi açıklar. Değişik meslek gruplarından bireyler sınıf ortamına davet edilerek mesleklerini tanıtırlar. Mesleki eğitim almanın önemini kavrar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık: 1.1. Kaynakların bilinçli kullanımıyla ilgili sözlü sunum yapılır. . çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ D. Ülkemizin nüfus yapısı ve nüfusun etkileri üzerine tartışma yapılır. D.ÖĞRENME ALANI: D.2. D. Kaynaklar ve ihtiyaçlar belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenir. Ünite ile ilgili kavram haritası hazırlanır. 5. D.

E. kavram haritası. Sınıf gruplara ayrılır.Teknolojik ürünleri amaçlarına uygun olarak kullanır.Teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. BİLİM VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR 1. Günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün tasarlanır. Teknolojik ürünlerin kullanımıyla ilgili münazara yapılır.1. ETKİNLİK ÖRNEKLERİ E.1/2: Fen ve Teknoloji: teknolojilerindeki gelişmeyi açıklar.3. 4. 142 . E.4.Teknolojik ürünlerin günlük hayatta meydana getirdiği değişimi tartışır. 3. 2. AÇIKLAMALAR E.ÖĞRENME ALANI: E. Aydınlatma Bu öğrenme alanında açık uçlu.2. çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular. eşleştirmeli testler ve gözlem formları kullanılarak değerlendirme yapılabilir.Bilimin ve bilim insanlarının insan ve toplum yaşamındaki önemini açıklar. E. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları gösteren fotoğraf ve resimler karşılaştırmalı olarak incelenir. Seçilen bilim insanlarının biyografileriyle ilgili araştırma yapılarak sınıfta sunulur.

BÖLÜM ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ YETİŞKİNLER OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI 143 .III.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 144 .

tanıtılacak ses. Okuma yazma öğrenme. “Ses Temelli Cümle Yöntemi”. sondan eklemelere uygun olduğundan 145 . Öte yandan yetişkinin istek ve çabasını uygulamaya aktaracağı uygun program ve eğitim durumlarının hazırlanması ise kurumsal bir çabayı gerektirmektedir. Serbest okuma yazma aşaması Hazırlık aşamasında. öğretmene ve okuma yazma çalışmalarına hazırlanır. Okuma yazma öğretimi 3. sesi hissetme ve tanımadır. yeni bilgiyle öncekileri ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Yetişkinlere okuma yazma öğretiminde izlenecek yöntem. üç temel aşama bulunmaktadır. yetişkinin ön bilgileri ile anlam bağı kuran etkinlik içerisinde verilir. dört basamaktan oluşmaktadır.ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ A. birikimi. yetişkinler. yapılandırıcı anlayışla etkinlik içerikli hazırlanmış. OKUMA YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİ Hazır bilgiyi sunmak. Yetişkinin öğrenme isteği. Yetişkinin ön bilgilerini ortaya koyması. üretimler sürekli eklemelerle yapılacaktır. Türkçenin dil yapısı. Ses Temelli Cümle Yönteminde. yetişkinin de içinde yer aldığı bir etkinlikle sunulmaktadır. genel hazırlık. sınıf ortamına. yetişkinin kendi çabası sonucu gerçekleştirilecek bir beceridir. İlk basamak. sesten başlayarak kısa sürede cümleye ulaşmayı amaçlar. Bunlar: 1. uyumu okuma yazma becerisinin kazanılmasında önem taşımaktadır. Bu aşamada. Verilen bilginin anlamlandırılması ve bireyin içinde yer aldığı bir etkinlik sonucu yine birey tarafından kazanılması anlamlıdır. okumaya hazırlık ve yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. öğrenmeyi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı için okuma yazma eğitiminde ezbere bilgi vermekten kaçınmak gerekmektedir. Hazırlık 2. Hazırlık aşamasında. ses temelli cümle yöntemidir. Yeni bilgi. Okuma yazma öğretimi aşaması.

Sağa ve sola eğik çizgiler çizme. sesin yazıdaki sembolü olan harfin yazılması basamağıdır. Hazırlık 1. resim ve işaretleri inceleme). sınıfta neler yapacaklarını konuşma. tahminlerinin doğruluğunu sizin okumanız ardından kontrol etme. Düzenli çizgiler çizme 1. 2. birlikte belirlenen bir kitabın içeriğini görsellerden tahmin etme. sınıf ortamını tanıtma. kantin). Genel Hazırlık Tanışma. öneri niteliğindedir. Kalem tutma b. ( / \ ) ) 146 . kitaplıktan yararlanma. Harf. 3. sınıf içi kuralları belirleme (zaman planlaması. okuma yazma ile ilgili düzeylerini ve deneyimlerini belirleme. serbest okuma yazma aşamasında yapılacak çalışmalarla sağlanır. derse zamanında girip çıkma). yetişkinin okuma ve yazmayı öğrenmesi beklenir. sayfalarını çevirme. dik temel harfleri yazma kurallarına uygun biçimde yazdırılır. yetişkinlere kısa masal. yetişkinlerin kendilerini tanıtmalarını sağlama. Öğretmen. okuma. pano. okunanların görsellerini yorumlama. Okumaya Hazırlık Sınıf kitaplığından kitap seçme. Bu basamağın sonunda. 1.( 3. okulun bölümlerini tanıma (lavabonun yeri. sınıfta bulunan eşyaları inceleme (derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. tekerleme vb. öykü. Yukarıdan aşağıya dik çizgiler çizme. fıkra. kitaplarını açma.İkinci basamak. Soldan sağa yatay çizgiler çizme . tabela. Hızlı ve anlayarak okuma. Okuma yazma çalışmaları sırasında ele alınabilecek etkinlikler.( I I I I I I ) 2. Üçüncü basamakta. kapatma. cümle ve metin oluşturulur. Yazmaya Hazırlık a. kelime. anlamlı heceler. yönetim birimlerinin yeri. bu etkinlikleri değiştirebileceği gibi tamamen farklı bir etkinlik de uygulayabilir.

d. Tanıtılacak ses ile ilgili drama yapılabilir. 147 . öğretim ve değerlendirme süreçleri düşünülerek oluşturulmuştur. Yanlış öğrenmeler ve engeller tespit edilerek çözüm yolları aranacaktır. b. Tanıtılacak sesin geçtiği bir öykü ya da bir olay anlatılabilir. Belirlenen hedeflere ulaşılma düzeyi saptanacak. Sesi hissetme ve tanıma 1. aşağıdaki sıraya göre ele alınacaktır. Sesin nasıl üretildiği. SES GRUPLARI a 1. Okuma Yazma Aşaması Ses Grupları Bu ses grupları. Grupların oluşturulmasında. b. Grup ğ 26 v 27 f 28 j 29 a. şarkı söylenebilir. Yetişkinlerin ön bilgilerini harekete geçirme a. seslerin Türkçedeki işlekliği göz önüne alınmıştır. 2. Soldan sağa doğru saat yönünün tersi istikametinde çizgiler çizme(oo).4. 2. eksiklikler giderilecektir. Her grup sonrasında. Sesin geçtiği kelimelere örnekler vermeleri istenebilir. genel değerlendirme yapılacaktır. Grup ç 21 z 22 c 23 p 24 h 25 6. Grup 2. kim ya da neyin bu sesi çıkardığı tartışılabilir. Tanıtılacak ses ile ilgili tekerleme. Grup 1 l 2 i 3 e 4 t 5 n 6 g 7 m 8 k 9 u 10 3. Bilmece sorulabilir. c. Tanıtılacak sesi anlamlı hâle getirme a. Grup s 16 ö 17 b 18 ü 19 ş 20 5. Sesler. Grup o 11 d 12 k 13 ı 14 y 15 4.

Tahtaya çıkararak yazdığınız harfin üzerinden gitmelerini sağlayabilirsiniz. b. dört çizgi üç aralıktan oluşan 3 x 4 x 3 standardındaki satır çizgileri arasında yazılacaktır. İlerleyen aşamalarda çalışma kitabını destekleyecek ek çalışmalar için öğretmen. 4. Sesi okuma ve yazma 1. Tanıtılan sesin geçtiği ve geçmediği görseller arasından tanıtılan sesin geçtiği görselleri belirlemeleri istenebilir. Bir dizi görsel arasından sesin geçtiği görseli belirlemeleri istenebilir. d. Yetişkinlerin adlarında bu sesin geçtiği örnekler bulunabilir. e. c. Söylenilen kelimede sesin geçip geçmediğini söylemeleri istenebilir. Alıştırma kitabındaki büyükçe yazılmış kılavuz harf üzerinden kalemleriyle gitmelerini isteyiniz. Bir dizi görsel arasından tanıtılan sesin geçtiği görseli bulmaları istenebilir. Yetişkinlerin sizi izlemesini isteyiniz ve sesi tahtada herkesin görebileceği büyüklükte yazınız. Gösterilen görselde sesin geçip geçmediğine karar vermeleri istenebilir. Ölçme ve Değerlendirme a. b. Sesi satır çizgilerine yazma Harfler çalışma kitabında. c.c. b. c. Sesin yazılışını öğrenme Ses tekrarlanarak bu sesin nasıl yazıldığını tahtada göstereceğinizi açıklayınız. 3. a. Sıra üstünde parmaklarıyla yazmalarını isteyebilirsiniz. Görsellerden yararlanarak sesi hissetme ve tanıma a. Sesin geçtiği kelimelere kendilerinin örnekler vermeleri istenebilir. e. d. 2. Bu etkinlikler ile ilgili gözlem formu (kılavuz kitapta) düzenleyerek işleyebilirsiniz. Alıştırma kitabındaki satır çizgileri üzerindeki kılavuz harfler üzerinden gitmelerini sağlayınız. b. iki çizgi tek aralıktan oluşan satır aralıklı 148 . Sesin geçtiği görsellere örnekler verilerek tanıtılan ses vurgulanır. Harfin yapılışını parmaklarını kullanarak havada yazıyormuş gibi taklit etmelerini isteyebilirsiniz.

Kelime. kendilerinin yazmasını isteyiniz. a. Harfi yazı defterlerine yazmalarını isteyebilirsiniz. b. Harfi. 4. Dikte çalışması ile söylenileni yazmalarını isteyebilirsiniz. Bir dizi sembol arasından söylenilen sesin harfini bulmalarını isteyebilirsiniz. Bu tablo yetişkin tarafından evine taşınabilir nitelikte olmalıdır. Ölçme ve Değerlendirme a. Bu tablolar yetişkinin ve öğretmenin elinde olmalıdır. Okuma yazma çalışma tablosuna ele alınan sesi yazma ve okuma Küçük Harf Büyük Harf Üretilen kelimeler Tanıtılan ses ile ilgili resim a A l L Bu tablo her bir ses grubu için üç adet yapılmalıdır. 3. Kontrol ederek yanlışlıkları düzeltiniz. c. Biri sınıfta çalışmaları gösterecek nitelikte büyükçe yapılarak sergilenmelidir. Diğer ikisi bu tablonun küçük örnekleridir. Aile bu tablo ile yapılan çalışmalar hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilecektir.defterlere yönlendirme yapabilecektir. alıştırma kitabındaki satır çizgilerine. cümle ve metin oluşturma Öğrenilen ilk iki sesin ardından hece oluşturunuz. b. Büyük tablo işlenirken yetişkin de kendi tablosunu işlemelidir. Öğretmendeki örnek ise yapılacak çalışmaların planlanmasında yardımcı olacaktır. Yetişkindeki deftere yapılabileceği gibi bir plastik dosya içine de konulabilir. 149 .

kelimeler cümle içerisinde kullanılmalıdır. e. arkasına sessiz harfi yazınız. Dikte çalışması yaparak diğer öğrenilenlerle karışık olarak söylenen kelimeyi doğru yazmaları kontrol edilebilir. Ölçme ve Değerlendirme 1. Okuma yazma tablosuna yeni üretilen kelimeyi kaydediniz. Tahtaya gösterilmesi. 2. Sizinle birlikte. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. b. Metinlerden yeni üretilen kelime bulup gösterilir ve okunur. yetişkinlerin de bu kelimeyi çalışma kitaplarına yazmalarını sağlayınız. Anlamlı heceler. şarkı söylenebilir. c. 4. Onların deneyerek bulmalarına özen gösteriniz. Sınıfınızı üç gruba ayırarak bir grubun sesli harfi okumalarını diğer grubun ise sessiz harfi okumalarını isteyiniz. Önceki öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimenin gösterilmesi. Doğru okumayı başardıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. yazılan kelimeler arasından söylenilen kelimenin bulunup 150 . f. Dinleyen üçüncü gruptan anlamlı heceyi söylemelerini isteyiniz. bir öykü oluşturulabilir. Bunların arasından. Sesli harf önce gelmek koşuluyla harfleri tahtada yan yana bitişik yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Seri biçimde sesli harfi okumalarının hemen ardından sessiz harfin yazılı olduğu tarafı çeviriniz. Üretilen anlamlı heceyi defterlerine yazmalarını isteyiniz. d. 3. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilir. Öğrenilenleri okuyup yazdırarak tekrar ediniz. Sizin işaretinize uyarak önce sesli sonra sessiz harfi seri bir şekilde okutunuz. Bir kartona yetişkinlerin görebileceği büyüklükte önüne sesli harfi. Yetişkinlerin kelimeyi kavramaları için resimle canlandırma yaptırılabilir.a. yeni üretilen kelime buldurulur. Gösterdiğiniz tarafta yer alan sesi çıkarmalarını isteyiniz.

Sizin işaretinize uyarak önce “al “ kelimesini ardından hemen “a” sesini okutunuz. Gösterdiğiniz tarafı okumalarını isteyiniz. 3. Yeni üretilen kelime ile çalışma Kelime anlamlı hâle getirilmelidir. 2. 5. 6. Üretilen yeni kelimeyi çalışma kitaplarına ve defterlerine yazmalarını isteyiniz. Onların deneyerek doğru okumalarına özen gösteriniz. Top oynadım acıktım. Bu işlemi birkaç defa yineleyiniz. Seri biçimde önce bir tarafı okumalarını hemen ardından diğer tarafı okumalarını sağlayınız. Sınıfınızı iki gruba ayırarak bir grubun “al “ kelimesini.) Alageyik Çocuktum. Tahtaya “ala” kelimesini yazarak nasıl okunabileceğini sorunuz. Bu amaçla resim. Bu kelimenin sonuna daha önce öğrendikleri “a” sesini getirerek ikisini birlikte okuma denemeleri yaptırınız. Bir kartona görülebilecek büyüklükte bir tarafına “al”. Şarkı söylenebilir. “Al“ kelimesini okuyup yazmalarını sağlayınız.Açık heceye ulaşma “Al“ kelimesi örneğinde açık heceye geçiş için şu işlemlerin yapılması önerilmektedir. ufacıktım. diğer grubun “a” sesini okumalarını isteyiniz. “Alageyik” şiiri okunabilir. Resim a A al Resim l L 151 . Bir öykü oluşturulabilir. canlandırma yaptırılabilir. al a ala (Alageyik resmi verilebilir. Doğru okumayı yaptıklarında bir kaç kez okumayı tekrar ettiriniz. 4. bir tarafına “a” yazınız. 1. Buldum yerde bir erik. Kaptı bir alageyik.

152 . İnsan adlarının farklı yazıldığı açıklanarak “Ali” kelimesinin yazımı tahtada gösterilir. 0: Sıfır-sıfır 1: Bir . özel ad olan kelimelerden yararlanılarak büyük harf tanıtımı yapılabilir. 2.Ölçme ve Değerlendirme 1. Önceki istenebilir. Yetişkinlerin bunları okumasını isteyiniz. İlk okuma yazma tablosuna işleme b. “Ali” örneğinde büyük harfi aşağıdaki işlemleri uygulayarak kazandırabilirsiniz. Sayıların yazılışı Rakamları. a. Karton veya bir kâğıda yazılan öğrenilmiş kelimeler karışık olarak masanın üstüne yerleştirilebilir. 1. 2. “Ali” kelimesinin anlamı üzerinde durularak bu kelimenin insan adı olduğu belirtilir. Çalışma kitabındaki kılavuz harflerin üstünden yazmalarını sağlayınız. topluca okuma yazmaya geçtikten sonra verilecektir. sonra büyük harfi tahtaya yazınız. 3. Bunların arasından yeni üretileni bulmaları istenebilir. kademe Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ancak sayıların yazılışı. Önce küçük harfi. yetişkinlerin 1. yeri geldiğinde matematik dersine paralel olarak yazacaklardır.bir 2: İki-iki 3: Üç-üç 4: Dört-dört 5: Beş-beş 6: Altı-altı 7: Yedi-yedi 8: Sekiz-sekiz 9: Dokuz-dokuz öğrenilenlerin arasından yeni üretilen kelimeyi göstermeleri 3. Gözlem formlarını doldurma Büyük harflerin öğrenilmesi Oluşturulan kelimeler arasından. Serbest Okuma Yazma Aşaması Bu aşamada.

Anlatma Yöntemi: Öğretmen merkezli öğretme yöntemi olup daha çok öğretmenin bilgiyi aktarması sürecini içermektedir. problem çözme. konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gereken uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. yaşayarak öğrenme yoludur. 5. 3. 2. çoğunlukla araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında. Bireysel Çalışma Yöntemi: Bireysel çalışma. tartışma. Yöntem. sorunu çözmek için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur. Bu yöntem.B. daha çok konunun kavranması aşamasında. bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama. türlü olanaklar arasından seçip kullanmadır. yetişkinin konuyu yaparak. karşılıklı görüşler ortaya konurken. sonra da yetişkine alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. sorunun çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır. anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan yöntemdir. “bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü” olarak tanımlanabilir. bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışlarının kazandırılmasında ve duyuşsal alanın ayrışma ve bileşim özelliklerinin geliştirilmesinde kullanılır. yetişkinin konuyu kendi başına öğrenmek istediği zaman kullanılır. Bu yöntem. ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Öğretme tekniği. Anlatma. bilimde. 1. Gösterip Yaptırma Yöntemi: Bir işlemin uygulanmasını. 4. Bu yöntem. Bu yöntem. Tartışma Yöntemi: Bir konu üzerinde yetişkinleri düşünmeye yöneltmek. amaca ulaşmak için 153 . bireysel çalışma olmak üzere beş genel öğretim yöntemi bulunmaktadır. ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Yöntem. Başka deyişle yöntem. Problem Çözme Yöntemi: İstenen amaca varabilmek için etkili ve yararlı araçları ve davranışları. belli bir plana göre yapılan çalışmalar dizisidir. gösterip yaptırma.

Bireyselleştirilmiş öğretim 2. Gösteri 3. Soru –yanıt 4. Eğitsel oyunlar B. Drama ve rol yapma 5.Bilgisayar destekli öğretim 154 . tekniği de bu düzenlenen ve planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol olarak açıklayabiliriz.Bireysel Öğretim Teknikleri 1. İkili ve küme çalışmaları 7. Yaygın olarak kullanılan öğretim teknikleri iki kümede toplanmaktadır: A.Grupla Öğretim Teknikleri 1. Mikro öğretim 8. planlama. Benzetim 6.öğretme öğrenme sürecini düzenleme.Programlı öğretim 3. Beyin fırtınası 2.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 155 .

Harp Akademisini 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirmiştir. Bu metinle ilgili olarak kendilerine soru soracağınızı belirtiniz. Bu tarihten sonra savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle eşsiz bir komutan olarak kendisini kabul ettirmiştir. İstanbul’a gelerek. “Atatürk. Yetişkinleri dinledikten sonra Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir metin okuyacağınızı açıklayınız. Dünya Savaşı’nda yurdumuzun işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği döneme rastlar. 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummuştur. nasıl. O döneme göre başka yerlerde olmayan modern okullar bu kentte vardı. 1982 Metni okuduktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. Araç-Gereç-Ortam: Atatürk resimleri. Aşağıdaki metni okuyunuz.” Atatürk. Atatürk’ün yaşamını anlatan yazı. Bu devletin. 1. 156 . TBMM tarafından 29 Ekim 1923’te oybirliği ile seçilen ilk Cumhurbaşkanıdır. 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. ne zaman. Harp Okuluna girmiştir. Atatürk’ün yetişmesinde Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır.5N1K Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme Alanı Kazanım Okuma Yazma 1. Birçok zorluğa rağmen başarıya ulaşmış. Manastır Askeri Lisesini bitirdikten sonra. nerede. niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. Mustafa Kemal. Feyzoğlu. yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır. kademe 20 dakika Dinleme Dinlediklerinde ne. önce mahalle mektebine gitmiş daha sonra Şemsi Efendi Okuluna geçmiştir.” Osman G. : : : : : SÜREÇ Yetişkinlere “Atatürk” ile ilgili neler bildiklerini sorunuz. bu okullarda iyi eğitim almıştır. Mustafa Kemal. Beceriler : Türkçeyi doğru. 1) Atatürk nerede doğmuştur? 2) Atatürk ne zaman doğmuştur? 3) Selanik şehri. millet egemenliğine dayalı. Atatürk’ün eğitiminde niçin önemlidir? 4) Atatürk nasıl bir komutandı? 5) Atatürk’ün kurduğu yeni devletin adı nedir? 6) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? DEĞERLENDİRME Sorulara verilen cevapları. Yanlış cevaplar varsa gerekli açıklamaları yapınız. etkili ve güzel kullanma. yetişkinlerin bulmasına yardım ediniz. demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

görsel okuma : Beden dilini yorumlar. yüzümüze yansır mı? Tartışınız. 157 . Farklı duyguları yansıtan insanlara karşı davranışlarımız nasıl olabilir? Tartışınız.S Ders Sınıf Yaklaşık süre Öğrenme alanı Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam BEDEN DİLİ : Okuma Yazma : 1. Türkçeyi doğru. Bu fotoğrafları incelemelerini ve fotoğraflardaki insanların fiziksel görünümleri ile içinde bulundukları duygusal durumları yorumlamalarını isteyiniz. : İletişim. etkili ve güzel kullanma. 3. : Değişik yüz ifadelerini içeren insan fotoğrafları. bedenimize. Fotoğraflar DEĞERLENDİRME 1. yazma. Duygularımız. kademe : 15 dakika : Konuşma. Resimler hakkındaki düşüncelerimiz ile gerçek durum arasında farklılıklar olabilir mi? Anlatınız. 2. SÜREÇ Farklı duyguları yansıtan insan fotoğraflarını tahtaya asınız.

problem çözme.GRAFİK NE ANLATIYOR Ders : Okuma-Yazma Sınıf : 1. 1. Grafikteki mavi sütun neyi ifade etmektedir? 2. Kazanım : Grafik okur. kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Öğrenme alanı : Görsel okuma görsel sunu. Araç-Gereç-Ortam : Kalem. dergi veya televizyonda görülen grafikleri yorumlamaları istenir. Beceriler :Karar verme. Yetişkinlerin düşüncelerini aldıktan sonra aşağıdaki soruları yöneltiniz. ile de sunulabileceği bilgisi verilmelidir. 158 .üstü DEĞERLENDİRME Gazete. Aşağıdaki grafiği incelemelerini isteyiniz.tablo vb. Kırmızı sütun hangi yaş grubunu ifade etmektedir? Yaş Gruplarına Göre Çocuk Sayısı Yaş Grupları 6 4 2 0 Çocuk sayısı ortalama Çocuk sayısı 20-30 30-40 40. SÜREÇ Etkinliğe başlamadan önce bilgilerin grafikle. Grafikte en yüksek sütun kaç sayısına denk gelmektedir? 3. renkli kalem. kâğıt.

Bu istek doğrultusunda karar verir.” der. Kararı tanımlar. Canlandırma Seçenekler: 1. Tartışmalarını sağlayınız.karar verme. Annesi. Fatma.ADI: BOŞLUKLARI TAMAMLA Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. kızının kısa zamanda bir meslek edinmesini istemektedir. annesinin bu isteğine karşı gelir ve “Bu benim geleceğim. 159 . Fatma bu önemli kararı alırken okulunun bölümünden yardım alarak kararını verir. iletişim. SÜREÇ “Fatma ilköğretim son sınıf öğrencisidir. Fatma. Yetişkine gerekli açıklamaları yapılır. :Tahta. :Türkçeyi doğru. Siz Fatma’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. En uygun seçeneği belirleyip uygular ve sonucu değerlendirir. Yakında liseye gidecektir. Ya meslek lisesine gidecek ya da düz lisede okuyacaktır. annesinin bu isteğini saygıyla karşılar. verilecek kararla ilgili bilgi toplar. rehberlik ve danışma sonrasında aşağıdaki soruyu sorunuz. etkili ve güzel kullanma.” Bu olayı canlandırınız. Sınıfa “Bu tepkilerden hangisini doğru buluyorsunuz?” sorusu yöneltilir ve nedeni sorulur. kararla ilgili olası seçenekleri belirler. öğretmenin rehberliği. 3. kademe :20 dakika :Ben ve Ailem :Kararların nasıl alındığını betimler. drama yapılması. Bir türlü hangi liseye gideceğine karar verememektedir. 2.

Bu olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları tartışınız. Parktaki oyuncakların bir kısmı paslanmıştır.TEMİZ ÇEVRE Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. Çocuklarınızın oyun alanlarını tehdit edenlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? 7. :Türkçeyi doğru. kademe :20 dakika :Çevrem :Çevre temizliği ve yeşil alanlar oluşturmanın önemini Kavrar. Bu durum. Kirli bir çevrede yaşamanın tehlikeleri neler olabilir? 3. Paslanmış metal hangi hastalıklara neden olur? 2. Siz. Oyun çocuklar için önemlidir. etkili ve güzel kullanma. parkta oynayan çocukların sağlığını tehdit etmektedir. Yetişkinler hangi olumsuz davranışları ile çocukların oyun alanlarını etkilerler? 5. 1. öğretmenin rehberliği. Parktaki oyuncakların birçoğu kırılmıştır. Parkın etrafı kirlidir. 160 . Çevre temizliği ve yeşil alanların önemi nedir? DEĞERLENDİRME Verilen cevaplar dikkate alınarak doğru tepkinin ne olduğu belirtilir. Onlar için sağlıklı oyun alanları yaratmanın önemi nedir? 4. :Tahta. Yetişkine gerekli açıklamalar yapılır. çocuklarınızın oynayabileceği sağlıklı oyun alanları yaratmak için neler yapıyorsunuz? 6. SÜREÇ Ali. annesiyle birlikte çocuk parkına gider. sınıf içinde tartışma. karar verme.

kalıntı vb. Turizm ile kültürel değerler arasında ilişki kurdurulur. 7. 4. Çevresinde bulunan farklı kültürlerin neler olduğu sorulur. DEĞERLENDİRME Kültürel değerlere nasıl sahip çıkılabilir? Bireysel sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız. anıt. SÜREÇ 1. Yakın çevrede bulunan bir kültürel değere (müze.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ Ders Sınıf Yaklaşık Süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam :Yaşam Becerisi :1. 2. Farklı kültürlerin birey ve toplum hayatına getirdiği çeşitlilik ve bunun önemi tartışılır. Öğretmenin Rehberliği. Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu kavrar. Sınıf İçinde Tartışma. Kültürel değerlerin korunmasında bireysel sorumluluklarının neler olduğu tartışılır. 161 . kademe :20 Dakika :Ülkem :Kültürel değerleri algılar ve korur. Bu kültürel değerleri korumanın önemi üzerinde durulur. kale.) gezi düzenlenir. :Çevresindeki farklı kültürleri tanır. 6. 3. : Tahta. 5. Kültürel değerlerin zarar görmesi hâlinde yaşanabilecek olumsuzluklar tartışılır.

depreme hazırlanmak için neler yapılması gerektiğini sorunuz. : Güvenlik ve korunmayı sağlama : Bakımlı ve bakımsız evlere ait resim ve fotoğraflar SÜREÇ Sınıf ortamına. Belirlenen özellikler tahtaya yazılır.DEPREME DAYANIKLI MI? Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım Beceriler Araç-Gereç-Ortam : Yaşam Becerisi : 1. farklı evleri gösteren fotoğraflar getirilir. yer yer sıvaları dökülmüş. Depreme dayanıklı evlerde olması gereken nitelikler listelenir. Evlerinin depreme dayanıklılık düzeyini belirlemelerini isteyiniz. sağlam yapısı dışarıdan belli olan evleri karşılaştırmaları istenir. çatlakları olan evlerle bakımlı. Bu fotoğraflarda bakımsız. 162 . DEĞERLENDİRME Belirlenen ölçütlere uymuyorsa. kademe : 15 dakika : Çevrem : Çevrede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hazırlıklı olur. Kendi evlerinin bu belirlenen niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirmeleri istenir. Depreme dayanıklı olabilmesi için bir evin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışmaları istenir.

kademe Yaklaşık süre : 15 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. DEĞERLENDİRME Duyguları anlatmada beden dilinin nasıl kullanabileceği gösterilir. 163 . şüphelenen bir insanın bu duygularını nasıl anlatılabileceğini beden diliyle anlatmaları istenir. korkan. Fotoğraflarda hangi duyguların ifade edildiğini tartışmaları sağlanır. Beceriler : İletişim Araç-Gereç-Ortam : Duyguları anlatan çeşitli resim ve fotoğraflar SÜREÇ “Duygularımızı. şaşıran. konuşmaksızın anlatabilir miyiz?” sorusu yöneltilir.DİKKAT! VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Çeşitli vücut ve yüz ifadelerine sahip resim ve fotoğraflar gösterilerek neler gördüklerini belirtmeleri istenir. üzülen. Sevinen.

164 . Atatürk devrimlerini gösteren levhalar. Türkiye Cumhuriyeti. Seçme-seçilme haklarını kullanabilecek yaşa gelenler. Devlet ve vatandaş ilişkileri çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlendi. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri. gücünü milletten alır. egemenliğin bir kişi veya zümreye değil.Cumhuriyet yönetimi ne demektir? 2.HER ŞEY BİZİM İÇİN : Yaşam Becerisi : 1. neden-sonuç ilişkisi. Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı hak ve özgürlüklerden yararlanmak. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının millî görevidir. başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alındı. Araç-Gereç-Ortam : Atatürk Köşesi. sanat.Cumhuriyet ile yönetilmeseydik şimdi sahip olduğumuz haklarımız olur muydu? 3. basın özgürlüğü cumhuriyetin kazanımlarıdır. devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Hukukun üstünlüğü anlayışı geçerlidir. Cumhuriyet. çağdaş bir toplum düzeninde mutlu bir şekilde yaşamak bu görevi başarmakla sağlanır. İnsan haklarına saygılıdır. kademe : 20 dakika : Ülkem : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı temel kavramlar arasındaki ilişkiyi fark eder. düşünce. Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ . halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim şeklidir. millete ait olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği. Cumhuriyet. devlet organlarının. Aynı zamanda demokratik. kuruluş ve kişilerin uymak zorunda olduğu anayasa hükümleriyle yönetilir. Atatürk’ün dediği gibi Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare şeklidir. Cumhuriyet yönetimiyle herkes dokunulmaz. konut dokunulmazlığı. Cumhuriyet yönetimi. Beceriler : Araştırma.Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak için neler yapmalıyız? Verilen cevaplar tartışılır. Bu yönetimin dayanağı millî egemenlik ve demokrasidir. Yaşama hakkı. din ve vicdan hürriyeti. vatandaşlar eşittir. bilim. devredilemez temel hak ve özgürlüklere kavuştu. laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yasalar önünde tüm DEĞERLENDİRME 1.

eşi Hülya Hanım’ın kapıya gelen pazarlamacıdan iki adet halı aldığını öğrenir. Bu şekilde haklarının olması. fiyatlarının yüksek olduğunu fark eder.Tüketicilerin diğer hakları nelerdir? 2. On gün sonra. Bu durum Kemal Bey’i çok üzer. SÜREÇ Eve gelen Kemal Bey.senetleri getirip halıları geri almak zorunda kalır.ŞİKÂYETİM VAR Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1. Hülya Hanım bu duruma çok üzülür. kalitelerinin düşük. Beceriler : Bilinçli tüketicilik. Hülya Hanım. Araç-Gereç-Ortam : Tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemeler. Hülya Hanım’ın senetlerini getirmeseydi. Kemal Bey’i ve Hülya Hanım’ı sevindirir. satıcı. Hülya Hanım “Tüketiciyi Koruma Derneği” yetkililerinden daha birçok tüketici hakkını da öğrenir. Hülya Hanım’la Kemal Bey tartışırlar. Halıları kontrol eder. bunun üzerine Tüketiciyi Koruma Derneğine başvurur. Satıcı gelip halıları almayı kabul etmez.Satıcı. DEĞERLENDİRME 1. Dernek yetkilisinin yardımıyla satıcı firmaya iade mektubu gönderilir. Halıları iade etmek için satıcıya telefon eder.Satıcı gelip halıları kapıdan almasaydı neler olurdu? 3. kademe Yaklaşık süre : 20 dakika Kazanım : Tüketicinin haklarını koruyan kuruluşları bilir. aile nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdı? 165 . İkisi de Tüketiciyi Koruma Derneğine üye olurlar.

Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar ve bu olaylardaki gelişmeler yetişkinlerle tartışılır. SÜREÇ Atatürk’ün hayatı öğretici tarafından Atatürk Köşesi’nden yararlanılarak anlatılır. Atatürk’ün hayatındaki önemli olaylar nelerdir? DEĞERLENDİRME Atatürk nerede doğmuştur? Mustafa Kemal’ in iyi bir lider olmasında neler etkili olmuştur? 166 . Araç gereç ve ortam: Atatürk Köşesi. Cumhuriyet nedir? 5. araştırma. Atatürk ne zaman ve nerede doğdu? 2. kademe Süre :10 dakika Tema : Ben ve Ailem Kazanım : Atatürk’ün hayatını bilir. Atatürk’ün Millî Mücadele’deki rolü ve önemi nedir? 4. Hangi inkılaplar yapılmıştır? 6. 1. Aşağıdaki sorular yetişkinlere sorulur. Atatürk hangi okullara gitti? 3. Atatürk nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 7. Beceriler : Kariyer bilincini geliştirme. tahta.ATATÜRK KÖŞESİ Ders : Yaşam Becerisi Sınıf : 1.

başını kaldırdı. Toprağımıza giren düşmanı nasıl kovacağım? Mustafa Kemal. . Ders Sınıf Yaklaşık süre Tema Kazanım SÜREÇ MEHMETÇİK Mustafa Kemal.. yanındakilerle hükümet konağına doğru gidiyordu. Bu dönemde Anadolu nasıl bir durumdaydı? 2.Düşman memleketi bastı. drama etkinliği. DEĞERLENDİRME 1. silahsız bir er gördü. Mustafa Kemal.Üzülme çocuğum! Gel benimle.Niye ağlıyorsun? Er irkildi. Hükümet silahımızı alıp bizi salıverdi. öğretmenin rehberliği. . İşte. derin bir soluk aldı. Bu sesi tanıyordu.Asker ağlamaz arkadaş!. Anadolu’nun yürekli çocuğu içini çekti. perişan hâldeki askere seslendi. buğulanan mavi gözlerini karşısındaki erin gözlerinde dolaştırarak. bu Mehmetçiktir. Ortam : Atatürk Köşesi. Anafartalar’daki komutanını tanımıştı. Mustafa Kemal’in Anadolu’da.Sonra. Beceriler : Araştırma Araç-Gereç. dedi. Yüzünün rengi bakıra dönmüş. Atatürk bu olayı hangi yılda yaşamıştır? 167 . Birden doğruldu.ATATÜRK : Yaşam Becerisi : 1. postalları patlamış. Yolda üstü başı yırtık. . kademe : 15 dakika : Ülkem : Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenleri ilişkilendirir. Bu yüz ona hiç yabancı değildi. zayıflıktan derisi kemiğine yapışmış bu Türk askeri ağlıyordu. Samsun deposundan giydirip silahlandırarak yanına aldığı ilk er.

ilişkilendirme. bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar. 168 . kademe : Sayılar : Doğal sayılarla bölme işlemi : Akıl yürütme. • Problem: Bir annenin dört çocuğu var. SÜREÇ • Bölme etkinlikleri önce somut nesne veya modelle gösterilir. Birinci paylaştırma sonunda kaç elma kaldı? • Her bir çocuğa birer elma daha verilir. Ayşe Murat Ceylan Gökhan • Başlangıçta 8 elma vardı.ARDIŞIK ÇIKARMA İŞLEMİ İLE BÖLME İŞLEMİ Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. 8 tane elmayı eşit şekilde paylaştırırsa her çocuğa kaç tane elma düşer? • • Önce her birine 1 elma verilir. sonra işlem yaptırılır. iletişim : Eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini.

paylaştırma 2. paylaştırma 8 4 4 4 0 4 1 + 1 = 2 elma 8–4 =8 4–4=4 8 8 0 4 2 8 ÷ 4 = 2 kişi başına düşen elma sayısı ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Her birinin içinde 6 adet şeker bulunan 2 kutu şeker. Her birine kaç top düşer ? Kaç grup oluşmuştur? 169 . İkinci paylaştırmadan sonra kaç elma kalmıştır ? • Sekiz cevizi 4 kişiye eşit olarak paylaştırırsak kaç grup oluşur? Her gruba kaç ceviz düşer? sorularıyla grup sayısı ve eşit paylaşım ile her gruptaki nesne sayısı buldurulur.. 3 kişi arasında eşit olarak paylaştırılırsa her kişiye kaç şeker düşer? 2.• Birinci paylaştırmadan sonra sonunda e 4 elma kalmıştı. Veli ve Selami 18 topu eşit olarak paylaşırlar. bölme işlemine dönüştürerek açıklar. 1. Ali. • Ardışık çıkarma işlemini.

Bir marketten. Yukarıdaki şekli tanımlayan çarpma işlemini yazınız. Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 PROBLEMİ ANLAMA Problemi tamamen yanlış anlamış. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. tanesi 1 YTL olan makarnalardan 10 tane alındığında 2 YTL indirim yapıyor. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. sorunun bir kısmını çözebilmiş. 2 Benzer bir problemi kurabilmiş. mağazadan çifti 3 YTL den 4 çift çorap. Problemi anlamış. Tanesi 15 liradan 3 tane gömlek aldım. Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Hülya. Benzer ölçekler oluşturabilirsiniz. alanı Beceriler Kazanımlar kurar. akıl yürütme : Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ 1. Mağazaya 100 YTL verdi. 2 Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. Doğru cevabı bulmuştur. Geriye kaç YTL kaldı? Yetişkinleri değerlendirirken aşağıda verilen ölçeği kullanabilirsiniz. Geriye kaç liram kaldı? 6.ÇARPMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. . İşlem hatası yapmış. 50 makarna alınırsa kaç YTL indirim yapılır? 5. 7 saatte kaç km yol gider? 7.100 YTL verdim. 4. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. 1 Cevabı kısmen kontrol etmiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. 3 Puan CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. : Matematik : 1. 3 Puan BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış.15 YTL ye bir kazak aldı. 1 Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Bir torbada 25 kg kömür olduğuna göre 10 torbada kaç kg kömür vardır? 2. 3 170 .Bisikletiyle 1 saate 12 km yol giden Hamit. Kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çarpma işlemi : Problem çözme.

kademe : Veri : Tablo : İletişim. Alınanlar Adet Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap 11 7 5 8 13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Giysilerini çetele ve sıklık tablosu şeklinde yazmaları istenir. babasına 1 gömlek ve 1 pantolon. pantolon. Yahya ve Selin alışverişten sonra toplamda ne aldıklarını merak ediyorlar. Alınanlar Gömlek Kazak Pantolon Etek Çorap Adet ||||||||||| ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||| • Bu tabloya gömlek. Burcu. Burcu. etek ve çift çorap almışlardır? • Problem sorulduktan sonra bunun için bir tablo oluşturmaları istenir. Ahmet. Ece. kendine de 2 gömlek . Selin ise annesine 4 gömlek. etek ve çift çorap sayısının çetele şeklinde oluşturmaları istenir. ilişkilendirme : Çetele ve sıklık tablosu oluşturur. Ece annesine 1 kazak ve 1 pantolon. akıl yürütme. 4 etek. kendine 3 kazak ve 1 etek satın almıştır. • Ortaya çıkan çetele tablosundan sonra. 2 kazak ve 3 etek almıştır. Ece. 171 . Ahmet. Yahya annesine 8 çift çorap. alanı Beceriler Kazanımlar : Matematik : 1. sıklık tablosu oluşturmaları istenir. pantolon. Giysileriyle ilgili problem yazmaları istenir. Yahya ve Selin birlikte alışverişe çıkıyorlar. Burcu. Acaba toplam kaç gömlek. 2 pantolon. kazak. kazak. SÜREÇ • Yetişkinlere aşağıdaki problem verilir.HAYDİ ALIŞ VERİŞE Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğr. babasına 1 gömlek. • Çetele oluştururken her bir satın alınanı çizgi şeklinde göstermeleri istenir. kendisine de 3 gömlek ve 1 pantolon satın almıştır. kendisine ise 5 çift çorap ve 1 kazak satın almıştır.

2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Puan 1 2 3 Problemin bir kısmını yanlış anlamış veya yanlış yorumlamış. Doğru cevabı bulmuştur. bir evin taşınması sırasında 120 koli yapmıştır. Hazırladığı planı gerektiği şekilde uyguladığı takdirde doğru sonuca ulaşır. Okul başkanlık seçimlerinde üç aday vardır. Cevabın doğruluğunu kontrol etmiş. sorunun bir kısmını çözebilmiş.kademe : Sayılar : Doğal sayılarla çıkarma işlemi : İletişim.PROBLEMLER Ders Sınıf Öğrenme alanı Alt Öğrenme alanı Beceriler Kazanımlar kurar. ÇÖZÜM İÇİN PLAN YAPMA Probleme uygun olmayan plan yapmış. Ev sahipleri yeni evlerinde bu kolilerden 37’sini henüz açmadıklarına göre kaç koli açılmıştır? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yetişkinler hangi ölçütte yeterli değilse ona yönelik önlemler alınız Puan PROBLEMİ ANLAMA 1 Problemi tamamen yanlış anlamış. : Matematik : 1. akıl yürütme. 172 . Evden eve eşya taşıyan bir şirket. 1. CEVABIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETME Cevabın doğruluğunu kontrol etmemiş. soruyu yanlış anladığı için yanlış cevap bulmuş. Peçete koleksiyonu yapan bir çocuğun 628 peçetesi vardır. Birinci aday 146. ikinci aday birinciden 49 fazla aldı. İşlem hatası yapmış. 90 dakika olan bir futbol maçının 37 dakikası oynanmıştır. 943 sayısının birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yerlerini değiştirin. Cevabı kısmen kontrol etmiş. ÇÖZÜM Çözüm yanlıştır ya da uygun olmayan plan yaptığı için yanlış cevap bulmuş. Problemi anlamış. BENZER BİR PROBLEMİ KURMA Benzer bir problemi kuramamış. Benzer bir problemi kısmen kurmuş. Bu peçetelerden 139 tanesini arkadaşlarına verdi. ilişkilendirme : Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve SÜREÇ Aşağıdaki problemler çözdürülür. Çözüm için kısmen doğru plan hazırlamış. İkinci ve üçüncü adayın toplam oy sayısı nedir? 4. 943 ile yeni sayı arasındaki fark kaç olur? 5. Koleksiyonuna 73 tane peçete daha kattığında kaç peçetesi olur? 3. Maçın bitmesine kaç dakika vardır? 2. Benzer bir problemi kurabilmiş. Üçüncü aday ise ikinciden 27 oy az aldı.

Aşağıda modellemiş kesirleri yazınız.KESİR ŞERİTLERİNİ OLUŞTURALIM Ders : Matematik Sınıf : 2. Ü • Farklı renk ve boyutlarda dörtgenler keserek kesir şeritlerini oluşturabiliriz.kademe Öğrenme alanı : Sayılar Alt Öğrenme alanı : Kesirler Beceriler : İletişim. b. 1cm 1cm 6cm 2cm 7cm 3cm 8cm 4cm 9cm 5cm 10cm 5 6 • 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 2 4 kesrini modelleyerek okuyalım 5 6 “ dörtte iki ” “ beşte altı ” • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. 173 . Hazırlanacak her parça en az onar adet olmalıdır. 1 3 d. a. kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir. 3 8 c. • En küçük parça 1cmx1cm boyutlarında karesel bölgelerden en büyük parça 1cm x10cm boyutlarında dikdörtgensel bölgelerden oluşacak şekilde düzenlenir. 7 12 2. a. ilişkilendirme Kazanımlar : Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri. akıl yürütme. 5 6 b. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek okunuşlarını yazınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 174 .

Her yetişkini birkaç kez gözlemleyiniz.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme. 2. yetişkinlerin yaygın eğitim kurumunda yaptıkları 175 . Öz değerlendirme. Ölçütleri koyarken bütün yetişkinler için aynı standartları kullanınız. Gözlem Çıktıların görülebildiği alanlarda. konuşma. 3. 4. Yetişkinlerin eleştirel düşünme becerileri hakkında bilgi sağlar. beceriler ve davranışlara göre Her değerlendirmeden sonra kontrol. Sözlü sunumlar. düzeltme ve geliştirme değerlendiriniz. öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıdakiler öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır: 1. Öz değerlendirme Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. yetişkinlerin hatırlama. Problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. 5. Öğretici. Programda verilen ölçme araç ve yöntemler öneri olarak sunulmuştur. kavrama ve sunma düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun yöntemlerdendir. bireylerin yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. yetişkinler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Öz değerlendirme. Uygulamada hız ve zaman önemli olduğu için gözlem yöntemi. dil sanatları gibi birçok alanda kullanılabilir. yetişkinlerle işlediği her kazanım için. programlarda önerilen ölçme ve değerlendirme aracını kullanabileceği gibi kendisi de kazanımlara göre uygun gördüğü başka bir aracı kullanabilir. Gözlem sonuçlarını en kısa sürede kaydediniz. Her yetişkini değişik özellikler. Kontrol listeleri. Sözlü sunum Sözlü sunum. Her yetişkini değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemleyiniz. özellikle de fen konuları için. dereceleme ya da akran değerlendirme ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilir. bu yöntemin kullanılması daha uygundur. dil eğitimi. yapılmalıdır.

Yetişkin. Bu tür maddeler bilgi basamağındaki bilgileri ölçmek için uygundur. Kısa cevaplı testler Bir kelime.. 176 . İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz ardı edilmemelidir.. genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Seçenekler ise yetişkinlere sunulan olası cevaplardır. Yetişkinler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır.üç neden belirleyin.. Sınırlı cevap maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine. Eşleştirmeli maddeler: İki grup olarak verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin. Yetişkinlerden. verilenler arasından doğru cevabı seçip işaretlemesi istenir. çalışmalarla ilgili düşüncelerini ve çalışmaları nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. ne. Bir test maddesi. soru cümlesi ve eksik cümle tipi olmak üzere iki türlüdür. Bu tür testler.çalışmaları. Uzun cevaplı maddeler: Bu tip maddelerde yetişkinlere bir ya da birkaç soru verilerek belli bir sürede yazılı cevap vermeleri istenir. Çoktan seçmeli testler Yetişkine yöneltilen sorunun doğru cevabı. ilk başlarda yetişkinlerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Öz değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. zihinsel becerilerin ve yeteneklerin bilgi seviyesinde ölçülmesinde kullanılır. İki türü vardır: 1. sorunun cevabını kendisi yazar. bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen maddeler içeren ölçme yöntemidir. uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur (. Fiziksel becerilerin ve yeteneklerin ölçülmesinde pek kullanılmaz.iki benzerlik yazın gibi). Öz değerlendirme. bilgilerin. belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. .. madde kökü ve seçeneklerden oluşur. Kısa cevaplı maddeler.. nerede” gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. “Kim. yetişkinlerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmeye çok uygun değildir. Çoktan seçmeli dersler daha çok. Madde kökü.

2. Açık uçlu maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerileri ile analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey bilgilerin ölçülmesinde kullanılabilir. • • • • Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar. Yetişkinin düşüncelerini düzenlemesine olanak sağlar. Yetişkinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verir. Kısa sürede ve kolayca hazırlanabilir.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

177

DERS SAATLERİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

178

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞKİNLER I ve II. KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM KURSLARINDA UYGULANACAK PLAN VE DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ I.Kademede matematik ve yaşam becerisi konuları, okuma yazma faaliyetleri içinde bağlantılar kurularak ele alınacaktır. I. Kademede ders saati anlayışı yerine kurs günü anlayışı esas alınmalıdır. Bir kurs günü için verilen aralar hariç dört ders saati süre ayrılmalıdır. II.Kademede ise ders saati anlayışına uygun olarak dersler işlenecektir. 1. Yetişkinler I. Kademe Programı Ders Konularının Uygulama Dağıtım Çizelgesi Türkçe 60 % 50 Yaşam Becerisi 30 % 25 Matematik 30 % 25 Toplam (ders saati) 120 % 100

2. Yetişkinler I. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün 3. Gün Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Yaşam Becerisi Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Okuma Yazma Matematik Matematik Matematik

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

3. Yetişkinler II. Kademe Programının Uygulanacağı Ders Saatleri Dağıtım Çizelgesi Türkçe 75 % 41,50 Matematik 45 % 25 Sosyal Bilgiler 30 % 16,75 Fen ve Teknoloji 30 % 16.75 Toplam (ders saati) 180 100

4. Yetişkinler II. Kademe Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Haftalık Ders Dağıtım Örneği 1. Gün 2. Gün Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe Matematik Matematik Sosyal Bilgiler Fen ve Teknoloji 3. Gün Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler

1. Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders

179

Bir etkinliğin. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dilek. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. İletişim sırasında göz teması kurar. Kendisini. Kendi kararlarına başkalarının karışmasına ne Karar verme modelini kullanır. Planlı yaşama becerisi kazanır. Sahip olduğu kaynakları verimli kullanır. Kişisel ilgilerini. Duygularını fark ederek kendini tanır ve anlatır. Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler Tehlikelerin azaltılması konusunda alınabilecek ve onlara farklı çözümler bulur. ifade eder.) karşı hoşgörü kültürel. Özel Eğitim Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurar.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve Deprem ve depreme hazırlıkla ilgili soru sorup sorulanlara cevap verir. ahlaki. manevi. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. Kaynak olarak kullanılabilecek değerleri tanır. Farklılıklara (fiziksel. Girişimcilik Gazete ve dergi okur. aşamalarını anlatan sel. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. İşbirliğine yönelik tutum geliştirir. cevaplar. Kendisi ve çevresini etkileyecek kararların Kararların kendisini ve başkalarını nasıl alınma sürecine etkin olarak katılır. önlemleri araştırır ve uygun çözümler sunar. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal eder. İş birliği yaparak yazar. yollardan haklarını arar. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Farklı meslek çalışanlarının hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenmek için sorular sorar. zihinsel vb.YETİŞKİNLER I. çığ vb. Kararların nasıl alındığını açıklayarak bu Kararları dikkatlice vermenin önemini kavrar. sosyal vb. kararların kendisini ve diğerlerini nasıl etkilediğini bilir.) uygun konuşur. ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. alışkanlıklarını güçlü ve zayıf yanlarını tanımlar. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli tüketilmesi gerektiğini kabul eder. Kendisi hakkında olumlu bir tutum sergiler. düşünce ve hayallerini sözlü olarak Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir. etkilediğini açıklar. yönergeleri uygular. zaman izin verebileceğini ve ne zaman bu durumun zararlı olabileceğini bilir. gösterir. İş birliği yaparak yazar.) gerekli olacak ve yönergeler hazırlar. / Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. İş yerleri ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. uygun konuşur. Kariyer Bilinci Geliştirme Kendine güvenerek konuşur. Duygu. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan Yazılı ve sözlü yönergeleri uygular. kullanılabilecek malzemeleri listeler. yangın. 180 . Özel Eğitim Dinleyicilerle göz teması kurar. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Şekil. Çeşitli mekânlarda. işin vb.KADEME OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VE TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI I. acil bir durumda (deprem. Bir iletişim aracı olarak gazetelerin önemini kavrar.

). Topluluk önünde kendini ifade eder. yardım isteme vb. adres-telefon bilme.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Topluluk önünde konuşur. Zamanı düzenli kullanır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve Çevrede bulunan sportif ve kültürel yorumlar. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Planlı çalışabilme becerisi geliştirir. Sağlık kurumlarının genel işlevini açıklar.(temizlik. Günlük yaşam becerileri geliştirir. İşlerini zamanında yapmanın önemini bilir. etkinliklerden haberdar olur. beslenme. 181 . Sağlık Kültürü Bilgilendirici konuşur.

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren Basit bir problemi çözer problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere Kendi duygularının farkında olur.kültürel. istek ve şikayetlerini yazılı olarak ifade Dilekçe hakkının olduğunu bilir ve bu hakkını eder. Bilgilendirici yazılar yazar. Haritadaki sembollerin anlamını belirtir.ahlaki sosyal vb. karşılaştığı sorunları çözmede kullanır. Reklamın yaşamımızdaki önemini kavrar. Çevresindeki kirliliği fark eder. Reklamlarda verilen mesajları sorgular.Tüketici olarak hakları ihlal edildiğinde yasal yollardan haklarını arar Üretim ve tüketimle ilgili kavramları açıklar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu Depremle ilgili teknik bilgileri belirtir. Güneş ve Ay tutulması olaylarını karşılaştırır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate Karar verme süreçlerine katılır.manevi. Dilek. Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrar. yapılması gerekenleri açıklar. Tüketici olarak haklarını bilir. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. alınmasına yönelik girişimde bulunur. sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. Afetin olumsuz etkilerini azaltmak için bu olayların benzerlik ve farklılıklarını listeler. Harita ve kroki okur. insan haklarının ülkemizde gelişimi için önemli olduğunu fark eder.YETİŞKİNLER II. Kaynakların verimli kullanılması ve bilinçli Elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımının aile tüketilmesi gerektiğini kabul eder. 10. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir. Deprem sırasında yapılması gerekenleri deprem tatbikatında uygular. hesaplar.) uygun konuşur. alarak konuşur. (millî. Girişimcilik Şekil. 182 . KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI II. Doğal afetlerin insan yaşamına etkisini açıklar. çevreyi korumak Çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara ve geliştirmek için gerekli önlemlerin aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu bilincine uygun davranışlar gösterir. ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır. Yazılı ve görsel basın kaynaklarından elde ettiği materyali insan hakları ile ilgili çalışmalarda kullanır.KADEME PROGRAM KAZANIMLARI ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI Afet Eğitimi Bilgi edinmek için dinler. İş yerlerini ve belli hizmetleri simgeleyen sembollerin anlamını bilir. Atatürk inkılaplarının.000’den küçük en çok beş doğal sayıyı Gelir ve gideri tarif eder. Deprem sırasında karşılaşabilecek tehlikeleri araştırır.

Kariyer Bilinci Geliştirme 13. Her mesleğin toplum için gereğini ve önemini fark eder. metre. kilometre. yazar. Başkaları ile yaşadığı olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak açıklar. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. Çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları Çevre haklarının varlığını bilir. Spor aracılığı ile bedeninde esneklik hız. problemleri çözer ve bu işlemi gerektiren problemler kurar. Yıl. anı vb. Özel Eğitim Görgü kurallarına ve değerlere (millî. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar. Bir etkinliğin. ay. haberleri.) uygun konuşur. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Alanı(Spor aracılığı ile bedeninde esneklik. Kazanım spor türlerini bilir.) Standart uzunluk ölçme birimlerinden Spor türlerini bilir. Bilgi toplamak amacıyla bilişim Farklı iş tiplerini tanır. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete. işin vb. gün. Besinlerin içerikleri ile ilgili tablolar hazırlar. manevi. Tabloları okur ve verileri tablo şeklinde Ögelerin büyüme ve sağlıkla ilişkisini kurar. 183 . sosyal vb. düzenler. kültürel.hız kesirleri sayı doğrusunda gösterir. Spor yapan ve yapmayan insanların sağlıkları arasındaki farkları açıklar. teknolojilerinden yararlanır. üzerindeki etkilerini belirtir. dakika ve saniye arasındaki Spor aracılığı ile zamanı doğru kullanır. Beden dilini yorumlar. Kendi duygularının farkında olur. ilişkileri açıklar. düşünceleri sorgular. Başkalarının duygularını onların yüz ifadelerinden anlar. hafta. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Günlük. ve dayanıklılık ve kuvveti geliştirir. uyarır. santimetre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir. TV ) Alkol ve ilaç kullanımını özendiren medya verilen bilgileri. aşamalarını anlatan Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri yönergeler hazırlar. Atıkların çevreye ve insan sağlığına Çevre duyarlılığına sahip olur. dergi. belirtir. ahlaki. mesajlarını fark eder. Sağlık Kültürü Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan Düzenli uykunun büyüme ve gelişme kesirleri sayı doğrusunda gösterir. verebileceği zararları ifade eder. Doğal sayılarla çıkarma işlemi gerektiren Günlük yaşamı ile ilgili planlamalar yapar.

Ö : Bir topluluğun bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı. : Töre bilimi. M : Metinde verilen bilgilerle metin içinde anlam oluşturma. B : Bir nesnenin kendine özgü belirtilerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak. : Tema yaklaşımıyla hazırlanmış olan. tasvir etmek. E : Sözde özne ile kullanılan veya öznesi dolaylı yolla belirtilen fiil. Muhtariyet. Öğrenme alanından farkı öğrenme alanının becerilere dönük olmasına karşın tema konulara dönüktür. “Çevrem”. aydın. tahlil. : Bir konuyla ilgili farklı metinlerden (örneğin kitap. Tek parça durumuna getirme. P : Başarım. İ : İmgelemek işi. yetişkinlerin belli yönlerden gelişimine hizmet eder. T : Bütünleştirilmiş konu alanı (Yaşam Becerisi dersinde “Ben ve Ailem”.). tahayyül. performans söz varlığı tema tematik terminoloji 184 . : Bütüncül olma durumu.SÖZLÜK analiz betimleme bütüncül edilgen entelektüel etik imgeleme istidat karakteristik metin içi anlam kurma metin dışı anlam kurma metinler arası anlam kurma olgu özerklik öğrenme alanı A : Çözümleme. deyimler. gazete vb. : Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. : Bilim. ikmal. mecazlar. ahlak bilimi. “Ülkem” temaları). tamamlama. bilim ya da teknik alanda özel olarak kullanılan terimlerin tümü. Gelişim yönleri dikkate alınarak her bir bölüme “Öğrenme Alanı” adı verilmektedir. : Bir sanat. Takat sınırı. “Yetişkinler Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan kazanımlar. teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş. S : Bir dildeki sözlerin bütünü (anlatım yolları. K : Bir kimse veya nesneye özgü olan. atasözleri vb. münevver kimse. : Ön bilgiler ve metinde verilen bilgilerle yeni bir anlam oluşturma. O : Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.) alınan bilgilere dayalı yeni anlam oluşturma. dergi.

inkar. yaratıcı drama yoluyla. : Herhangi bir kurala. Katılımcılar.yadsıma yaratıcı drama Y : Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme. Yaratıcı dramada önemli olan ürün çıkarmak değil. metne ya da sınırlamaya bağlı olmadan yapılan oyunlaştırma etkinliğidir. problem çözme yeteneklerini tanır. öteki insanlarla iletişimi. heyecanlarını. kendisini başkasının yerine koymayı ve kendisini ifade etmeyi öğrenir. sürecin kendisidir. 185 . kendi duygularını.

Okuma ve Yazma-Öğretim Rehberi. Ankara. Türkçe. 1978. 227-229. Ankara 4. 39. 176. Göğüş. Ankara. Türkçe Öğretimi. s.G. Mediha. 86. Ankara. 1997. 237. Halk Eğitimi. 239. 175. Mayıs 2002. ss. 3. Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 2004. Sözlü ve Yazılı Anlatım. 36. Recep. Şubat 1991. Akşam Sanat Okulu Matbaası. 1996. Ekim 2000. S. MEB İlköğretim Matematik Dersi Programı. 1. Ankara.Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. 129. s. 2. 59. 1982. Ezgi Kitabevi Yayınları. Nobel Yayınları. basım. 2004 MEB İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı. Pegem A Yayıncılık. Programlanmış İlkokuma Yazma Öğretimi-Kuram ve Uygulamaları. 2000. 4. O. Çukurova Üniversitesi. İstanbul 1990. İlkokuma Yazma Öğretiminde Temel Problemler (doktora tezi) Ankara Üniversitesi. 2004.KAYNAKLAR Alperen. Nusret. Beşir. basım. 1989. Geray. Göğüş.4. 19. 2. 186 . 2004. Pegem Yayınları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim FakültesiLisans Tamamlama Programı. Ankara. Eylül 1999. Bursa. 4. Sarı. s. İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler (yüksek lisans tezi). 18. Beşir. Metinlerle İlkOkuma Yazma Öğretimi. İlköğretim Türkçe Programı. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız. basım. İmaj Yayıncılık. s. Necati. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. İlkokuma ve Yazma Öğretimi. Ankara. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 22. S. 87. s. Cevat. Mehmet. Erkan. Feyzoğlu. Pegem Yayıncılık. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Özcan. 60. Kılıç. Akşam Sanat Okulu Matbaası. Ankara. basım. Nas. Hasan. MEB İlköğretim Hayat Bilgisi Programı. Nobel Yayıncılık. 130-133. Ankara. Demirel. ss. 37.Güzel Konuşma. 71. 1995. 2001. Güleryüz. Cemaloğlu. 238. Eskişehir. MEB. Öğülmüş. 33-36.

Eskişehir. 2001. 187 . 164. (yüksek lisans tezi). Kemal ve Doğan Uçar. Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması (yüksek lisans tezi). s. 2002. Türkiye İş Bankası Yayınları. s. 1978. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. 1999.Göğüş. A. 115. (yüksek lisans tezi) Ankara Üniversitesi. 77. Konuşma Eğitimi. Niğde Üniversitesi. 78. Ankara. Ersin. Ayhan-Oğuzkan. Özgür. Ferhan. Taşer. 61 ve 63. Beşir. Sezer. Öğrenen ve Öğreten Arasındaki İletişimin Değerlendirilmesi. Emin. Yalçın. Şubat 1991. Suat.Saygın. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi-Lisans Tamamlama Programı. Ömer.Özdemir. Halk Eğitim Merkezlerinde Boş Zamanı Değerlendirme.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->