Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Not Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun: v Bölüm 7, “Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri”, sayfa 87. v Ek D, “Özel notlar”, sayfa 139. v Bu yayınla aynı pakette bulunan Düzenlemeye İlişkin Not. Düzenlemeye İlişkin Not Web sitesine yüklenmiş durumdadır. Bu yayına başvurmak için http://www.lenovo.com/support adresine gidin, Troubleshooting (Sorun giderme) seçeneğini ve sonra User’s guides and manuals (Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları) seçeneğini tıklatın.

Birinci Basım (Şubat 2009) © Copyright Lenovo 2009. © Lenovo 2009

İçindekiler
Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıma
Üstten görünüm . Sol taraftan görünüm Sağdan görünüm . Önden görünüm . Alttan görünüm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

.
. . . . .

. 1
. . . . . 1 3 4 6 7

Bölüm 2. Bilgisayarınızın kullanılması .

.

.

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 12 12 14 14 15 17 17 18 18 18 19 20 20 21 22 22 29 iii

Bilgisayarınızın bekleme kipine alınması ya da kapatılması. Bilgisayarınızın bekleme kipine alınması . . . . Bilgisayarınızın kapatılması . . . . . . . . Dokunmaya duyarlı tabletin kullanılması . . . . . Klavyenin kullanılması . . . . . . . . . . Sayısal tuş takımı . . . . . . . . . . . İşlev tuşu birleşimleri. . . . . . . . . . Bellek kartlarının kullanılması . . . . . . . . Bellek kartının takılması . . . . . . . . . Bellek kartının çıkarılması . . . . . . . . Tümleşik kameranın kullanılması . . . . . . . İnternet’in kullanılması . . . . . . . . . . LAN kapısının kullanılması . . . . . . . . Kablosuz LAN’ın kullanılması . . . . . . . Kablosuz WAN’ın kullanılması . . . . . . . Bilgisayarınızın güvenliği . . . . . . . . . Güvenlik kilidinin takılması (isteğe bağlı) . . . . Parolaların kullanılması . . . . . . . . . Aygıt sürücülerinin kurulması . . . . . . . .
© Copyright Lenovo 2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilin kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . PC-Doctor for DOS programını kullanarak sorunların tanılanması Sorun giderme . . . . Ses sorunları . . . Bekleme ya da uyku kipi sorunları . . . . . Dış aygıtların kullanılması USB aygıtının bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . Lenovo Quick Start’ın kullanılması . . . . . Klavye sorunları . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 46 47 49 49 50 51 51 53 56 57 58 Sık sorulan sorular . . . . . . Sorunların tanılanması . . . . . . . . . . . . . . Dış mikrofon bağlanması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . Kulaklık ve ses aygıtı bağlanması . Pilin doldurulması . . . . . . Pil sorunları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC bağdaştırıcısının kullanılması . . . . . . . . . . Bilgisayar ekranı sorunları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bir sabit disk sürücüsü sorunu . . . . . . Dış görüntü biriminin bağlanması . . . . . . . . . . . . . . Görüntü birimi sorunları . Bluetooth iletişiminin etkinleştirilmesi . . . . iv Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 41 41 42 43 44 44 Bölüm 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VGA monitörünün bağlanması . . . . . . Pil durumunun denetlenmesi . . . . . . . . . . Parola sorunları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pilin ve AC bağdaştırıcısının kullanılması Bilgisayar pilleri . . . . . 45 . . . . . . . . . Bluetooth aygıtına bağlanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 31 31 33 33 36 Bölüm 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . Web üzerinden yardım alınması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yardım ve hizmet alınması Yardım ve hizmet alınması . . . Nerede ve nasıl çalıştığınıza dikkat edin . . . . . . . . . . . . . . . Müşteri Destek Merkezi’nin aranması Tüm dünyada yardım alınması . . 112 . . . . . 83 . . . . . . . . . Parolaları ayarlarken dikkatli olun . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 83 84 86 86 Bölüm 7. . 110 . . . . 59 . . . . . . . Bilgisayarınızın kapağının temizlenmesi . . . . . . . . . . . 87 . . . . . 108 . . . . . . . Diğer sorunlar . . . . kullanım ve bakım bilgileri . . . . . . . . Sabit disk sürücüsünün büyütülmesi . . . 110 . . . . . . . Güvenlik yönergeleri . . . . . 88 . . . . . . . . Anında işlem gerektiren koşullar . . . . . . 89 . . . . . Bilgisayarınızı dikkatli bir şekilde taşıyın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi. . . . . . . . . . . . 112 . . Depolama ortamlarını ve sürücüleri doğru kullanın Veri güvenliği . . . . . . . . . Pilin değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . 113 v İçindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . Dış ortamlarda kullanım . . . . . . Dünya genelinde telefon listesi . . . . . . . Güvenlik. . . . . . . Bilgisayarınızın bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bölüm 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . .Başlatma sorunu . . . . . . . . . . . . . . Belleğin değiştirilmesi . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . Önemli güvenlik bilgileri. . . . . . . . . . . Bilgisayarınızı dikkatli kullanın. . . . . . 61 66 73 78 Bölüm 6. . . . . . . . Diğer önemli ipuçları . . . . 87 . . . . . . . SIM kartın değiştirilmesi .

. . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İhracat sınıflandırma notu . . . . . . 114 114 115 115 117 117 118 118 Ek A. 121 . . . Garanti hizmetinin tipleri . . 139 141 141 141 141 143 144 144 Özel notlar . . . . . . Suplemento de Garantía para México Ek B. . . . . . . . . . Bakım için genel ipuçları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seyahat halindeyseniz . . . Televizyon çıkışı bildirimi . . . . . . . . 121 127 128 131 Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi Garanti bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kablosuz iletişim ile ilgili bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektronik Yayılım Bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . . Kablosuz iletişim birlikte çalışabilirliği. . . . . Görme ile ilgili sorular . . 133 . . Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar) . . . . . Belirtimler . . . . . . Bilgisayar görüntü biriminin temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . .Bilgisayar klavyesinin temizlenmesi . . . . . Bakım . . . . . . . . . . . . . . . . . Erişilebilirlik ve rahatlık . . . . . . . . . . FCC (Federal Communications Commission) Bildirimi vi Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . Ek D. . . . . . Ergonomi ile ilgili bilgiler . . . . . . . . . Kullanım ortamı ve sağlığınız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek C. . . . . . . . . . . . . . . . Özel notlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garanti bilgileri . . . . . Belirtimler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Sabit disk sürücünüzden . . . . . . 175 . . . . . . AB WEEE Bildirimleri . . . . EU-EMC Yönergesi (2004/108/EC) EN 55022 Sınıf B Uyumluluk Bildirimi . . . . . . . . . . . . ENERGY STAR model bilgisi . . . . . . . Güç Kablosu Harmoniği için Japonya Uyumluluk Bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . . . . . . . . . Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 145 145 146 147 147 148 148 148 149 149 150 150 150 151 152 154 Ek E. . Japonya geri dönüşüm bildirimleri . . . Sabit disk kapasitesine ilişkin açıklama. WEEE ve geri dönüşüm bildirimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İçindekiler vii . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . .Industry Canada Class B yayılım Uyumluluk Bildirimi . . Japonca VCCI Sınıf B bildirimi. . . . . . . . . . . . Servis istasyonları . . . . . . . . . . Ek Bilgiler . . . . . . Avrupa Topluluğu Yönetmeliği Uyumluluk Bildirimi . Ticari markalar Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABD’deki kullanıcılar için özel not. . . . . . . . . . . . . 177 Ek F. . . . . Genel Geri Dönüşüm Bildirimi . . . . . Kullanılmayan pil takımının Lenovo dizüstü bilgisayarlarından atılması . . . . . . . . Kullanılmayan Lenovo bilgisayarın ya da monitörün toplanması ve geri dönüştürülmesi Lenovo bilgisayar bileşenlerinin atılması .

viii Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir.Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıma Üstten görünüm 1 2 7 8 9 3 10 4 e 11 5 6 * Bu elkitabındaki çizimler. © Copyright Lenovo 2009 1 .

“Kablosuz WAN’ın kullanılması” sayfa 20. 2 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . “Kablosuz WAN’ın kullanılması” sayfa 20.1 Tümleşik kamera Bkz. “Kablosuz LAN’ın kullanılması” sayfa 20. 7 Kablosuz WAN (ana) Bkz. Application Launcher. 6 Kablosuz LAN (ana) Bkz. 8 Novo düğmesi Windows® işlemi sistemi çalışırken Application Launcher’ı kullanın. genel ve sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim sağlar. “Tümleşik kameranın kullanılması” sayfa 18. 3 Bilgisayar ekranı TFT teknolojisine sahip renkli ekran sayesinde metinler ve grafikler oldukça net ve parlak bir şekilde görüntülenir. 2 Kablosuz WAN (yardımcı) Bkz. görüntülü konferans ve sesli öykü uygulamalarında ya da normal ses kayıtlarında kullanılabilir. 4 Açma/kapama düğmesi Bilgisayarı açmak için açma/kapama düğmesini kullanın. 5 Mikrofon (yerleşik) Yerleşik mikrofon. Novo düğmesini Lenovo® Quick Start ile birlikte kullanmaya ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için bkz “Lenovo Quick Start’ın kullanılması” sayfa 36.

Önemli: Kağıt. Bilgisayarınızı tanıma 3 . kitap. Bölüm 1. 10 Kablosuz LAN (yardımcı) Bkz. “Bluetooth aygıtına bağlanılması” sayfa 44.9 Kablosuz aygıt düğmesi Kablosuz LAN ve Bluetooth aygıtlarını eşzamanlı olarak açmak ya da kapatmak için bu düğmeyi kullanın. kablo ya da başka nesneler tarafından fan deliklerinin önünün kapanmamasına dikkat edin. “Kablosuz WAN’ın kullanılması” sayfa 20. Sol taraftan görünüm 1 2 3 4 5 1 Hava delikleri Hava delikleri. tersi durumda bilgisayar aşırı ısınabilir. 11 Bluetooth Bkz. sıcak havanın bilgisayardan çıkmasına izin verir. giysi.

3 VGA kapısı Bkz. AC bağdaştırıcısı bu ürün içindir. Sağdan görünüm 1 2 3 4 5 4 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . 5 USB 2.2 AC güç bağdaştırıcısı girişi Bilgisayara güç sağlamak ve iç pili doldurmak için güç bağdaştırıcısını buraya bağlayın. “Bellek kartlarının kullanılması” sayfa 17. 4 Çoklu ortam okuyucu yuvası Bkz.0 kapısı Bkz. Başka bir ürün için kullanmayın. Not: Bilgisayara ve pil takımına zarar gelmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen AC bağdaştırıcısını kullanın. “USB aygıtının bağlanması” sayfa 39. “VGA monitörünün bağlanması” sayfa 41.

2 Mikrofon girişi (dış) Bkz. “Kulaklık ve ses aygıtı bağlanması” sayfa 42.1 Kulaklık girişi (dış) Bkz. Bölüm 1. “LAN kapısının kullanılması” sayfa 19. Not: Herhangi bir güvenlik ürünü satın almadan önce bu tipte bir güvenlik kilidi deliği ile uyumlu olup olmadığını denetleyin. 4 LAN kapısı Bkz. “USB aygıtının bağlanması” sayfa 39. “Dış mikrofon bağlanması” sayfa 43. 5 Güvenlik kilidi deliği Bilgisayarınızda güvenlik kilidi deliği bulunur.0 kapısı Bkz. 3 USB 2. Bilgisayarınızı tanıma 5 . Bu kilit deliğine takmak için bir güvenlik kablosu ve kilit satın alabilirsiniz.

6 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .Önden görünüm 1 2 1 Sistem durumu göstergeleri Sistem durumu göstergeleri. bilgisayarınızın mevcut durumunu gösterir. 2 Hoparlörler Zengin güçlü ses için yerleşik hoparlörler.

Alttan görünüm 1 2 3 4 5 Bölüm 1. Bilgisayarınızı tanıma 7 .

Not: SIM kart. pil takımını yerinde sabit tutar. 8 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . SIM kartı teslimat kutusunda bulursanız. Hücresel ağlar veri iletimi için kullanılır ve erişim bir kablosuz hizmet taşıyıcısı ile sağlanır. Pili çıkarmak için bu mandalı. Pil takımını taktığınızda bu mandal. kartın bir yanına takılan IC yongasında tanınabilir. pili yerine otomatik olarak sabitler. Ürünün kullanıldığı ülkeye bağlı olarak SIM kart bilgisayarınıza önceden takılmış olabilir ya da bilgisayarınızla birlikte gönderilen teslimat içeriğinde yer alır. Pil takımını taktıktan sonra bu mandalı kilitli konuma getirin. 2 Pil takımı Bkz. kilidi açık konumuna getirin. 3 El ile çalışan pil mandalı El ile çalışan pil mandalı. Pil takımını takmak ya da çıkarmak için el ile çalışan pil mandalını. pil takımını sabit tutmak için kullanılır. 4 SIM kart/kablosuz WAN bölümü v SIM kart bölümü Bilgisayarınız kablosuz WAN bağlantıları kurarken bir SIM karta gereksinim duyabilir. kilidi açık durumda tutun.1 Yaylı pil mandalı Yaylı pil mandalı. Bu aşamadayken aşağıdaki yönergeler izleyin: İşlevsiz aygıtı teslimat içeriğinde bulmanız. SIM kartın kendi yuvasında takılı olduğu anlamına gelir ve başka bir işlem yapmaya gerek yoktur. v Kablosuz WAN bölümü Kablosuz WAN daha geniş bir coğrafi olarak alanı kapsar. SIM kart yuvasında bir işlevsiz aygıt takılıdır. “Pilin kullanılması” sayfa 33.

ek bellek için genişletme yetenekleri sağlar. v Bellek (RAM) bölmesi Bellek bölmesi. Önemli: Sabit disk sürücüsünü kendiniz sökmeyin. bölmede sabitlenir. Bilgisayarınızı tanıma 9 . BIOS. Bölüm 1.5 Sabit disk sürücüsü/bellek (RAM) bölmesi v Sabit disk sürücüsü Sabit disk sürücüsü. sistemdeki bellek miktarını otomatik olarak saptar ve POST işlemi sırasında CMOS’u buna göre yapılandırır. Sökmeniz gerekirse. Bellek takıldıktan sonra donanım ya da yazılım (BIOS dahil) kuruluşu gerekli değildir. Lenovo yetkili hizmet merkezinden ya da satıcısından sökmesini isteyin. Not: Sisteminizde en yüksek uyumluluğu ve güvenirliliği sağlamak için genişletme modüllerini yalnızca bu bilgisayarın yetkili satıcılarından edinin.

10 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

UYARI Bilgisayarınızı hareket ettirmeden önce güç göstergesi ışığının yanıp sönmeye başlamasını bekleyin (böylece. bu da veri kaybına neden olabilir. v Start (Başlat) seçeneğini tıklatın ve Turn Off Computer (Bilgisayarı Kapat) menüsünden Standby (Beklemede) seçeneğini belirleyin. © Copyright Lenovo 2009 11 . Bilgisayarı bekleme kipinden çıkarmak için açma/kapama düğmesine basın. Bilgisayarınızı bekleme kipine almak için aşağıdakilerden birini yapın. bilgisayarınızın Bekleme kipine girdiğini anlayabilirsiniz). v Fn + F1 tuşlarına basın.Bölüm 2. Bilgisayarınızın kullanılması Bilgisayarınızın bekleme kipine alınması ya da kapatılması Bilgisayarınızda çalışmanızı tamamladığınızda. Bilgisayar bekleme kipindeyken. Sabit disk henüz dönmekteyken bilgisayarınızı hareket ettirmek sabit diske zarar verebilir. bilgisayarı hızla başlatabilir ve açılış sürecini atlayabilirsiniz. makineyi bekleme kipine alabilir ya da kapatabilirsiniz. Bilgisayarınızın bekleme kipine alınması Bilgisayarınızdan yalnızca kısa bir süre ayrılacaksanız. bilgisayarı bekleme kipine alın.

kapatın. İmleci 2 ekran üzerinde hareket ettirmek için. Dokunmaya duyarlı tabletin kullanılması Dokunmaya duyarlı tablet.Bilgisayarınızın kapatılması Bilgisayarınızı bir ya da iki gün kullanmayacaksanız. klavyenin altında bir tablet 1 ile iki tıklatılabilir düğmeden oluşur. geleneksel bir fare üzerindeki sol ve sağ fare düğmelerine karşılık gelir. Bilgisayarınızı kapatmak için Start (Başlat) seçeneğini tıklatın ve Turn Off Computer (Bilgisayarı Kapat) komutundan Turn Off (Kapat) seçeneğini belirleyin. 12 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . imlecin hareket etmesini istediğiniz yönde parmak ucunuzu panelin üzerinde gezdirin. Sol 3 ve sağ 4 tıklatılabilir düğmelerin işlevi.

Ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. bunu da kullanabilirsiniz. USB bağlacı üzerinden bilgisayara bir USB faresi bağlayıp. Bölüm 2. Bilgisayarınızın kullanılması 13 . “USB aygıtının bağlanması” sayfa 39.2 1 3 4 Not: Ayrıca.

* Bu elkitabındaki çizimler. Sayısal tuş takımı Klavye. standart klavyede bütünleştirilmiş sayısal tuş takımı ve işlev tuşları bulunur. 14 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .Klavyenin kullanılması Bilgisayarınızda. etkinleştirildiğinde 10 tuşlu sayısal tuş takımı olarak çalışan tuşlara sahiptir. gerçek ürüne göre farklılık gösterebilir. Sayısal tuş takımını etkinleştirmek ya da geçersiz kılmak için Fn + F7 tuşlarına basın.

Yerleşik kablosuz aygıt özelliğini etkinleştirir/geçersiz kılar. 2 1 Aşağıda. Bölüm 2. Bilgisayarınızın kullanılması 15 .İşlev tuşu birleşimleri İşlev tuşlarının kullanımıyla. Sayısal tuş takımını etkinleştirir/geçersiz kılar. sonra işlev tuşlarından birine basın 2 . Fn + F1: Fn + F2: Fn + F3: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F7/NmLk: Bilgisayarınızı bekleme kipine getirir. LCD ekranı kapatır/açar. her bir işlev tuşunun özellikleri açıklanmaktadır. Dokunmaya duyarlı tableti etkinleştirir/geçersiz kılar. işletim özelliklerini anında değiştirebilirsiniz. Diğer bağlı görüntü birimi aygıtlarına geçer. Bu işlevi kullanmak için. Fn tuşunu 1 basılı tutun.

Break (Bölme) işlevini etkinleştirir. System Request (Sistem İsteği) işlevini etkinleştirir. Görüntü birimi parlaklığını artırır/azaltır. Print Screen (Ekranı Yazdır) işlevini etkinleştirir. Bilgisayar sesini artırır/azaltır. Home (Giriş) işlevini etkinleştirir. Pause (Duraklat) işlevini etkinleştirir. 16 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .Fn + F8/ScrLk: Fn + F9/Break: Fn + F10/Pause: Fn + F11/F12: Fn + PgUp/Home: Fn + PgDn/End: Fn + Ins/SysRq: Fn + Del/PrtSc: Fn + yukarı/aşağı ok: Fn + sağ/sol ok: Scroll Lock tuşunu etkinleştirir/geçersiz kılar. F12 işlevini etkinleştirir. End (Son) işlevini etkinleştirir.

Bu kartları kullanmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için. buna SD Card. Memory Stick veya Memory Stick pro gibi kartlar takılabilir. Bilgisayarınızın kullanılması 17 .Bellek kartlarının kullanılması Bilgisayarınızda içerisine bellek kartı takılabilecek bir Çoklu ortam okuyucu yuvası vardır. bellek kartıyla birlikte gönderilen yönergeleri okuyun. Not: Yalnızca yukarıda sıralanan bellek kartlarını kullanın. ok yukarıya bakacak ve Çoklu ortam okuyucu yuvasına işaret edecek şekilde dikkatlice kaydırın. Bölüm 2. Belleği yerine oturuncaya kadar kaydırın. Bellek kartının takılması Bellek kartını. Multi-media Card.

Bellek kartını çoklu ortam okuyucu yuvasından yavaşça dışarı çekin. 18 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Yahoo! Messenger. İnternet’in kullanılması Bilgisayarınız. Tümleşik kameranın kullanılması Bilgisayarınızın bir tümleşik kamerası (USB2.Bellek kartının çıkarılması 1. yüksek hızlı DSL bağlantısı ve yerel ağ (LAN) için LAN kapısı ve LAN. 2. Yerleşik kamera ile fotoğraf ya da film çekebilir ve MSN. Bir tık sesi duyuncaya kadar bellek kartını itin.0 Kamera) bulunur. kablosuz bağlantı için kablosuz LAN ile birlikte gönderilir. Windows Live Messenger ya da Windows Movie Maker gibi çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz.

DİKKAT Telefon bağlantısının voltajı. LAN kapısına bağlamaya çalışmayın. Bilgisayarınızın kullanılması 19 . Bölüm 2. telefon kablosunu. aksi takdirde bilgisayar kısa devre yapabilir.LAN kapısının kullanılması LAN kapısı. standart bir RJ-45 bağlacını destekler ve bilgisayarı yüksek hızlı bir DSL bağlantısına ve yerel ağa (LAN) bağlamanıza izin verir. ağınkinden yüksek olduğu için.

Kablosuz LAN’ın kullanılması Ekran içerisine kurulu durumda olan izotropik bir anten sistemi sayesinde sinyal alımının en iyi düzeyde olması sağlanır ve dilediğiniz yerde kablosuz iletişim kurabilirsiniz. 1xEV-DO ya da HSPA gibi bazı kablosuz WAN teknolojilerini bütünleştiren yerleşik bir kablosuz WAN kartıyla birlikte gönderilir. Not: Kablosuz WAN hizmeti bazı ülkelerde yetkili hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanır. Fn + F5 tuşlarına basın. kablosuz ayar menüsünde kablosuz LAN kartını etkinleştirin. Kablosuz WAN özelliğini kullanmak için Wireless Manager olanağını başlatın. 20 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Kablosuz iletişimi etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın: 1. Fn + F5 tuşlarına basın. 3. IdeaPad Notebook ürünü. kablosuz hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan birden çok anten ya da uydu sistemleri aracılığıyla büyük coğrafi alanlarda (şehir ya da ülke gibi) sağlanabilir. Kablosuz WAN’ın kullanılması Kablosuz WAN uzak genel ya da özel ağları kullanarak kablosuz bağlantılar kurmanızı sağlar. Bu bağlantılar. Kablosuz aygıt düğmesine basın. “Üstten görünüm” sayfa 1. Not: Wireless Manager olanağını kullanmaya ilişkin ayrıntılı yönergeler için Wireless Manager yazılımının Yardımına bakın. Bilgisayarınızdaki kablosuz WAN anteninin yerini bulmak için bkz. İnternet’e ya da şirket ağınıza yerleşik kablosuz WAN kartı ve bir yapılandırma yardımcı programı aracılığıyla bağlanabilir kablosuz bir WAN bağlantısı oluşturabilir ve durumunu izleyebilirsiniz. 2.

HSDPA alanında. Ücret planlamanız ve diğer bilgiler için yerel şebeke operatörünüze başvurun. Genellikle. 2. hizmet giderleri İnternet kullanımına bağlı olur. şebeke operatörünüzün sağladığı standardın tipine bağlı olarak. Connect (Bağlan) düğmesinin yerine Disconnect (Bağlantıyı Kes) düğmesi görüntülenir. İnternet’i kullanmayı bitirdiğinizde Disconnect (Bağlantıyı Kes) düğmesini tıklatın. Göstergenin ışığı sönerse. Not: Kablosuz radyo olanağı etkinleştirildiğinde kablosuz gösterge ışığı yanar. Kablosuz WAN olanağını etkinleştirdiğinizden emin olun.1. Bölüm 2. UMTS. Bilgisayarınızın güvenliği Bu bölümde. Fn + F5 tuşlarına bastığınızda kablosuz aygıt ayarları arabirimi görüntülenir. “Üstten görünüm” sayfa 1) basın. Bilgisayarınızın kullanılması 21 . EDGE. kullanılan mobil bağlantı tipi (GPRS. Notlar: 1. 4. Wireless Manager arabirimi görüntülenir. 2. Connect (Bağlan) seçeneğini tıklatın. Bilgisayarınızdaki kablosuz radyo olanağını etkinleştirdiğinizden emin olun. Start -> Programs -> Ericsson -> Ericsson Wireless Manager -> Wireless Manager (Başlat -> Programlar -> Ericsson -> Ericsson Wireless Manager -> Wireless Manager) seçeneklerini tıklatın. bilgisayarınızı hırsızlığa ve yetkili olmayan kişilerin kullanımına karşı nasıl koruyacağınıza ilişkin bilgi sağlanır. HSDPA ya da diğerleri) görüntülenir. Bağlantı kurulduktan sonra My Operator (Operatörüm) alanında şebeke operatörünüzün adı görüntülenir. 3. olanağı etkinleştirmek için kablosuz aygıt anahtarına (bkz.

Değişik tip parolalar belirlemek. sonra bu kilit üzerindeki zinciri sabit bir nesneye tutturun. kalitesi veya başarımıyla ilgili herhangi bir beyanda ya da yargıda bulunmaz. Bilgisayarın kilit deliğine bir güvenlik kilidi takın. bilgisayarınızın başka kişiler tarafından kullanılmasını önler. bilgisayarı her açışınızda bir komut görüntülenir. Yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarınıza eriştiğinden emin olun. bilgisayarınıza veya verilerinize erişmek için doğru parolaları bilmesini gerektirir. “Sağdan görünüm” sayfa 4. Güvenlik kilidi deliğinin yeri için bkz. Yönetici parolası belirlendiğinde. diğer olası kullanıcıların. Not: Kilitleme aygıtlarını ve güvenlik özelliklerini değerlendirmek.Güvenlik kilidinin takılması (isteğe bağlı) Bilgisayarınızın izniniz olmadan hareket ettirilmesini engellemek için bilgisayara bir güvenlik kilidi takabilirsiniz. herhangi bir garanti vermez. Bilgisayarınız için üç parola gerekebilir: Yönetici parolası. Lenovo kilitleme aygıtlarının ve güvenlik aksamlarının işlevi. bilgisayarınızı yalnızca Yönetici parolası ile denetlemek mümkün olur. seçmek ve bunları uygulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Güvenlik kilidiyle birlikte gönderilen yönergelere bakın. İstendiğinde parolanızı girin. Kullanıcı parolası ve Sabit Disk Sürücüsü parolası. Bir kere parola ayarladıktan ve etkinleştirdikten sonra. Doğru parolayı girmedikçe bilgisayar kullanılamaz. Parolaların kullanılması Parolaları kullanmak. v Yönetici parolası 22 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Yönetici parolası belirlenmediyse. sabit disk sürücüsü siz işlemi başlattığınız zaman otomatik olarak çalışmaya başlar. Kullanıcı parolası da belirlenemez.Bir Yönetici parolası ile. bilgisayarınızı bekleme kipinden çıkardıktan sonra gerçekleşecek işlemler aşağıdaki şekildedir: v Çalışmaya devam etmek için sizden. Ayrıca. Yetkisiz kullanıcılar. Bilgisayarınızın kullanılması 23 . bilgisayarı açtığınız zaman karşınıza bir parola bilgi istemi çıkar. v Herhangi bir sabit disk sürücüsü için bir sabit disk sürücüsü parolası belirlendiyse. BIOS Setup Utility’ye bir Yönetici parolası ile girerseniz. Ayrıca. v Sabit disk sürücüsü parolaları Bir sabit disk sürücüsü parolası ayarlandığında. BIOS Setup Utility’ye girmek için kullanıcı parolasını da kullanabilirsiniz. Not: Parolalarınızı BIOS Setup Utility içinden ayarladıysanız ve bilgisayarınızı Fn + F1 tuşlarına basarak bekleme kipine soktuysanız. yapılandırma verilerine erişemez. Sabit disk sürücüsü parolasını BIOS Setup Utility içindeki Set Hard Disk Passwords (Sabit Disk Sürücüsü Parolalarını Ayarla) seçeneğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bölüm 2. bilgisayarı tamamen denetleyebilirsiniz. ancak bu durumda seçeneklerin yalnızca bir kısmı ayarlanabilir. v Kullanıcı parolası Bir Kullanıcı parolası belirlendiyse ve Password on boot için Enabled ayarı yapıldıysa. Kullanıcı parolası yerine Windows oturum açma parolasını girmeniz istenir. sabit diske erişmek için bu parolayı kullanmanız gerekir. Yönetici Parolası belirlemek için: Yalnızca bir sistem yöneticisi bu işlemleri gerçekleştirebilir. Password on boot (Önyüklemede parola) için Enabled (Etkin) ayarı yapılmışsa. bu parola açılış parolası olarak da kullanılabilir. buradaki seçeneklerin tümünü ayarlayabilirsiniz.

4. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. 4. bir ile sekiz arasında alfasayısal karakterin herhangi bir birleşimini kullanabilirsiniz. Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. İmleç yön tuşlarını kullanarak Security (Güvenlik) seçeneğini belirleyin. Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) seçeneğini belirleyin ve doğru parolayı girin. Parolayı kaldırmak için şunları yapın: 24 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. Bunun ardından. 2. Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını Ayarlama) penceresi açılır. 8. 3. Bu parolayı Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına yazın. Setup Confirmation (Ayar Doğrulaması) penceresinde Yes (Evet) seçimini yapın. 6. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. 5. Lenovo logo® ve “Press <F2> to Setup” (Ayar için F2’ye basın) yazısı çıkınca. Yönetici Parolasının Değiştirilmesi veya Kaldırılması Parolayı değiştirmek için şunları yapın: 1. Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın ve buraya yeni bir yönetici parolası girin. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını Ayarlama) penceresi açılır. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. 3. 7. Yönetici parolanızı belirleyin. Çıkmak için F10 tuşuna basın. 2. Bilgisayarınızı açın. BIOS Setup Utility’ye girmek için hemen F2’ye basın.1.

Not: Açılışta parola koruması olmasını istiyorsanız Password on boot (Önyüklemede parola) ayarının Enabled (Etkin) olduğuna emin olun. Bu parolayı Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına yazın. Bilgisayarınızın kullanılması 25 . Kullanıcı Parolası belirlemek için: 1. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. bir ile sekiz arasında alfasayısal karakterin herhangi bir birleşiminden olabilir. İmleç yön tuşlarını kullanarak Security (Güvenlik) seçimini yapın. doğru parolayı girin ve Enter tuşuna üç kez basın. Bilgisayarınızı açın. Kullanıcı parolanızı belirleyin. 4.1. Çıkmak için F10 tuşuna basın. 5. 7. Setup Confirmation (Ayar Doğrulaması) penceresinde Yes (Evet) seçimini yapın. 2. Kullanıcı Parolasının Değiştirilmesi veya Kaldırılması Bölüm 2. Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) seçeneğini belirleyin. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarlama) penceresi açılır. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. 8. Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Set Supervisor Password (Yönetici Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Not: Yalnızca Yönetici Parolası ayarlandığında Kullanıcı Parolası ayarlayabilirsiniz. 3. hemen BIOS Setup Utility’u girmek için F2’ye basın. Lenovo logosu ve “Press <F2> to Setup” (Ayar için F2’ye Bas) yazısı çıkınca. 2. 6.

Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarlama) penceresi açılır. 4. Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. Bunun ardından. 2. Doğru parolayı Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) alanına yazın. Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın ve buraya yeni bir kullanıcı parolası girin. Not: Açılışta parola koruması olmasını istiyorsanız Password on boot (Önyüklemede parola) ayarının Enabled (Etkin) olduğuna emin olun. Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarlayın) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Doğru kullanıcı parolasını Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) alanına yazın ve Enter tuşuna iki kez basın. 3. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. Parolayı kaldırmak için şunları yapın: 1. 2. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. Sabit Disk Parolası belirlemek için: Sabit diskteki saklanan bilgileri korumaya yardımcı olmak için iki tip sabit disk parolası vardır: v Sabit disk ana parolası v Sabit disk ana parolası gerektiren sabit disk kullanıcı parolası 26 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .Parolayı değiştirmek için şunları yapın: 1.

Bölüm 2. Change Master Password (Ana Parolayı Değiştir) penceresi açılır. 1. 3. Bir Sabit Disk Sürücüsü Parolası seçin (bir ile sekiz arasında herhangi bir alfasayısal karakterler birleşimini kullanabilirsiniz). Set Hard Disk Passwords (Sabit Disk Parolalarını Ayarla) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. 10. 6. işletim sisteminize erişmek için bir Sabit Disk Sürücüsü Kullanıcı Parolası ya da Ana Parola girmeniz gerekir. Bir Sabit Disk Sürücüsü Parolası belirleyin (bir ile sekiz arasında herhangi bir alfasayısal karakter birleşimini kullanabilirsiniz). hem de kullanıcı parolası belirlemeniz gerekir. Change Master Password (Ana Parolayı Değiştir) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. 11. Bilgisayarınızı açın. Başlangıç ekranı görüntülendiğinde F2 tuşuna basın. Ana parolada yapılan bir değişiklik ya da silme işlemi kullanıcı parolasını siler. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. İmleç yön tuşlarını kullanarak Security (Güvenlik) seçimini yapın. 9. BIOS Setup Utility ekranı açılır. Parolanızı belleğe kaydedin ve Enter tuşuna basın. Her iki parolayı da kullanarak sabit diske erişebilirsiniz. Bu parolayı Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına yazın. Bilgisayarınızın kullanılması 27 . 4. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. 2.Sabit Disk Parolası olarak hem ana parola. Çıkmak için F10 tuşuna basın. 7. Setup Confirmation (Ayar Doğrulaması) penceresinde Yes (Evet) seçimini yapın. Bu parolayı Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına yazın. 8. 5. Bilgisayarınızı sonraki açışınızda. Set Hard Disk Passwords (Sabit Disk Parolalarını Ayarla) penceresi açılır. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın.

Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. Doğru ana parolayı Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) alanına yazın ve Enter tuşuna iki kez basın. 28 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın ve buraya yeni bir ana parola girin. Doğru parolayı Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) alanına yazın. 2. 4.Sabit Disk Parolasının Değiştirilmesi veya Kaldırılması Sabit Disk Sürücüsü Ana Parolasını değiştirmek için şunları yapın: 1. 3. Girmiş olduğunuz parolayı tekrar girerek bunu doğrulayın. Doğru parolayı Enter Current Password (Mevcut Parolayı Girin) alanına yazın. Sabit Disk Sürücüsü Kullanıcı Parolasını değiştirmek için şunları yapın: 1. Change Master Password (Ana Parolayı Değiştir) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. 2. 4. 2. 3. Confirm New Password (Yeni Parolayı Doğrulayın) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın. Change Master Password (Ana Parolayı Değiştir) penceresi açılır. Change User Password (Kullanıcı Parolasını Değiştir) penceresi açılır. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. Bunun ardından. Change Master Password (Ana Parolayı Değiştir) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Sabit Disk Sürücüsü Kullanıcı Parolası ve Ana Parola silinir. Change User Password (Kullanıcı Parolasını Değiştir) seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. Bunun ardından. Parolanızı belleğe gönderin ve Enter tuşuna basın. Parolayı kaldırmak için şunları yapın: 1. Enter New Password (Yeni Parolayı Girin) alanına geçmek için Enter tuşuna bir defa basın ve buraya yeni bir kullanıcı parolası girin.

Tersi durumda.Aygıt sürücülerinin kurulması Bilgisayarınızdaki her bir bileşenin doğru çalışmasını ve başarımının yüksek olmasını sağlamak için uyumlu bir aygıt sürücüsü gerekir. System Update. Ayrıca. yazılımı yüklemek için Web sitesine bağlanmak üzere Internet Explorer ayarlarını kullanır. güncellemeleri otomatik olarak yüklemek ve kurmak için bir zamanlama ayarlayabilirsiniz. v System Update System Update. Bölüm 2. En son sürücüleri edinmek için. Lenovo. Lenovo Web sunucusundan sağlanır. İnternet erişimi gereklidir. sunucunuzda bulunan aygıt sürücüleri ile şu anda kurulu aygıt sürücülerinin sürümlerini karşılaştırır. Lenovo Web sitesinden yazılımı yükler. Lenovo tarafından sağlanan. HDD modeli için. Internet Explorer’ın ayarlarında belirtildiği gibi yazılımı yükler. Not: System Update programı. Bilgisayarınızın kullanılması 29 . güncellenen dosyalar. System Update (Sistem Güncellemesi) seçeneğini kullanabilirsiniz. System Update. Yetki belirtilmişse. Varsayılan olarak. Bu nedenle. C:\SWTOOLS\APPS directory içinde gereksinim duyduğunuz tüm sürücüleri sağar. yazılımı doğrudan Lenovo Web sitesinden yükler. Bilgisayarın Internet Explorer ile İnternet’e erişim kazanabildiğinden emin olun. System Update. yüklemenizi ve kurmanızı kolaylaştıran bir programdır. System Update. Bilgisayarınız için geçerli güncellemeler sonra sağlanır. bilgisayarınıza ilişkin en son aygıt sürücülerini ve diğer güncellemeleri aramanızı. bir yetki belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın.

Taşınabilirlik iş dünyasında bir devrime yol açmıştır. Farklı bilgisayar bileşenleri. fişe takılı olmadan bilgisayarınızla daha fazla çalışmanızı. farklı oranlarda güç tüketir. Not: Pil kipi kullanıldığında işletim sistemi daha yavaş çalışabilir. sistem istikrarı ve ses ya da video efekti tehlikeye atılabilir ya da işletim sistemini yeniden kurmanız bile gerekebilir. 30 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . bilgisayarınızı çalıştırmaya devam etmek için pil gücüne bağlı kalırsınız. Yoğun güç kullanan bileşenleri daha fazla kullandıkça. sürücüyü güncellemek için bir önyükleme gerektirir. artık gittiğiniz yerlere yanınızda işlerinizi de götürebilmektesiniz. Bilgisayarınızın pilleri sayesinde. elektrik prizinden uzakta kullanmanız gerekiyorsa. tersi durumda. bir elektrik prizine bağlı kalmadan daha uzun süre çalışabileceksiniz.System Update programını Start (Başlat)-> All Programs (Tüm programlar) -> ThinkVantage® -> System Update seçeneklerini tıklatarak başlatabilirsiniz. Hoş Geldiniz ekranı açılır. Bilgisayar pilleri Bilgisayar pilleriniz. Pilin ve AC bağdaştırıcısının kullanılması Bilgisayarınızı. pil gücünü daha hızlı tüketirsiniz. daha fazla tasarruf etmenizi ve daha fazla zaman geçirmenizi sağlar. Not: Çoğu kuruluş işlemi.

bilgisayarınızla birlikte gelen lityum iyon (Li-ion) pil takımından ya da AC bağdaştırıcısı yoluyla AC gücünden gelebilir. Bilgisayarınızın kullanılması 31 . AC gücünü bilgisayarınızla kullanım için dönüştüren dönüştürücü takımı. Pil gücünü hangi oranda kullandığınız. Her bilgisayar kullanıcısının farklı alışkanlıkları ve gereksinimleri olduğu için. AC çıkışına ve dönüştürücü takımına takılan güç kablosu. iki dolum arasında bilgisayarınızın pilini ne kadar uzun kullanabileceğinizi belirler.TEHLİKE Yalnızca Özgün piller veya Lenovo tarafından sağlanan pilleri kullanın. kalan pil gücü yüzdesini belirleyebilirsiniz. Kullanılmış pilleri yönergelere uygun bir şekilde atın. AC bağdaştırıcısının kullanılması Bilgisayarınızı çalıştırmayı sağlayan güç. Bilgisayarınızla birlikte gelen AC bağdaştırıcısının iki temel bileşeni bulunur: 1. sabit disk sürücüsüne ne kadar sıklıkta eriştiğiniz ve bilgisayar ekranını ne kadar parlak ayarladığınız. pil otomatik olarak dolar. v Bilgisayarınızı kullanma şekliniz: örneğin. Bölüm 2. pilin şarjının ne kadar dayanacağını tahmin etmek zordur. pilde depolanmış enerji miktarı. İki ana etken vardır: v Çalışmaya başladığınız zaman. Başka pillerin kullanılması yanma veya yangın riski doğurur. AC gücünü kullanırken. 2. Pil durumunun denetlenmesi Windows Güç seçeneklerini kullanarak.

v AC bağdaştırıcısı bilgisayara bağlı olduğunda ve pil takılı olduğunda pili doldurabilirsiniz.DİKKAT Uygun olmayan bir güç kablosunun kullanılması. AC bağdaştırıcısını kullanmak için aşağıdakileri yapın. 1. Aşağıdaki adımları burada verildikleri sırayla izlediğinizden emin olun. Güç kablosunu. dönüştürücüye bağlı olduğunda. elektrik prizine takın. sıcaklığının en az 10 C (50 F) olduğundan emin olun. v Güç kablosunu. AC güç dönüştürücü takımının etrafına sıkıca sarmayın. Görüntü biriminizin altındaki pil sayacına bakarak pilinizin durumunu herhangi bir zamanda denetleyebilirsiniz. AC bağdaştırıcısını bilgisayarın AC güç bağdaştırıcısı çıkışına bağlayın. bilgisayarınıza ciddi zarar verebilir. elektrik prizinden çıkarın. 3. 32 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Aşağıdaki koşullardan herhangi birinde pili doldurmanız gerekir: – Yeni bir pil satın aldığınızda – Pil durum göstergesi (sarı) yanıp sönmeye başlamışsa – Pil uzun zamandır kullanılmadıysa Pili doldurmadan önce. Not: v AC bağdaştırıcısını kullanmazken. 2. Güç kablosunu dönüştürücü takımına bağlayın.

pili doldurmanız ya da dolu bir pille değiştirmeniz gerekir. ikinci olarak. elektrik prizine takın ve sonra AC bağdaştırıcısını. Bu hareket. Not: Pilin ömrünü artırmak için kalan güç yüzde 95’ten az değilse. AC çıkışı uygunsa. ilk olarak güç kablosunu. Bölüm 2. Bilgisayarınızın kullanılması 33 . Lenovo’nun belirttikleri dışında ya da parçalarına ayrılmış ya da üzerinde değişiklik yapılmış pil takımları garanti kapsamına girmez. Pilin kullanılması TEHLİKE Pil takımını sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın. bilgisayar pili yeniden doldurmaya başlamaz. güç kablosunu.Pilin doldurulması Pil durumunu denetlediğinizde ve pilin düşük olduğunu gördüğünüzde. bilgisayarın güç çıkışına takın. dönüştürücü takımına takın. patlamaya ya da pil takımında sızıntıya neden olabilir.

v Pili çocuklardan uzak tutun. delmeyin ya da darbeye maruz bırakmayın. v Serin kuru bir yerde depolayın. v Pili su ya da yağmurla temas ettirmeyin. pil takımını. 34 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Piliniz hasar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da pil kablolarında yabancı maddelerin biriktiğini fark ederseniz. v Pil takımını ateşten uzak tutun. Lenovo tarafından önerilen tipte yeni bir pille değiştirin. Pil takımını değiştirmeye ilişkin daha fazla bilgi için. TEHLİKE Düşürmeyin. Müşteri Destek Merkezi’ne başvurun. v Pile kısa devre yaptırmayın. patlama tehlikesi vardır. pili kullanmayı durdurun ve pil üreticisinden değiştirin. az miktarda zararlı madde vardır. Olası yaralanmaları önlemek için: v Pilinizi yalnızca Lenovo tarafından önerilen tipte bir pille değiştirin. çarpmayın. Piliniz çok çabuk boşalmaya başlarsa. pil takımından ya da iç pilden gaz ya da alev ″çıkmasına″ yol açabilir. v Pili aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. tüketilebilir bir kaynaktır. Pil takımında. Pilin yanlış ve kötü kullanılması pilin aşırı ısınmasına neden olarak.TEHLİKE Yeniden doldurulabilir pil takımı yanlış yerleştirilirse. Pil takımı.

(2) 100°C’den (212°F) fazla ısınmasına izin vermeyin ya da (3) onarmaya ya da parçalarını ayırmaya çalışmayın. Yerel yönetmeliklerin ya da düzenlemelerin ve şirketinizin güvenlik standartlarının gerektirdiği gibi atın. Bölüm 2. patlama tehlikesi vardır. Bilgisayarınızın kullanılması 35 .TEHLİKE Pil takımını yalnızca. deniz kıyısını doldurmak için kullanılan atık maddelerle birlikte atmayın. lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir. Pili atarken ülkenizdeki yerel yönetmeliklere ya da düzenlemelere ve şirketinizin güvenlik standartlarına uyun. TEHLİKE Yedek pil yanlış yerleştirildiğinde. Olası yaralanmaları ve ölüm tehlikesini önlemek için: (1) suya atmayın ya da suya daldırmayın. Bu lityum pil. TEHLİKE Pil takımını. Pilinizi yalnızca aynı tipte bir pille değiştirin. ürünle birlikte verilen belgelerdeki yönergelere göre yeniden doldurun.

Lenovo Quick Start’ın başlangıç ekranında aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz: v World Wide Web v Music Player v Photo Manager v Anında ileti sistemiyle sohbet olanağı v Skype Uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için Lenovo Quick Start sistemindeki Yardım’a bakın. Windows işletim sistemi işletim sistemi yüklenmeden önce başlatılır. BIOS içinde Configuration (Yapılandırma) -> Lenovo Quick Start features (Lenovo Quick Start özellikleri) seçeneklerini tıklatın.Lenovo Quick Start’ın kullanılması Lenovo bilgisayarınızı açtıktan hemen sonra sık kullandığınız İnternet uygulamalarını başlatmak için Lenovo Quick Start’ı kullanın. 2. Lenovo Quick Start etkinleştirilmişse. 36 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Windows işletim sistemi içinde Start (Başlat) -> All Programs (Tüm Programlar) -> Lenovo Quick Start -> Windows configuration tool (Windows yapılandırma aracı) seçeneklerini tıklatın. Lenovo Quick Start ayarlarının değiştirilmesi Lenovo Quick Start programının Boot up (Önyükleme) ve Countdown (Gerisayım) süre ölçer ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıdakilerden birini yapın: 1.

Lenovo Quick Start etkinleştirilmişse. Ancak. Bir sonraki sefer bilgisayarınızı başlatmak üzere açma/kapama düğmesine bastığınızda önyükleme işlemi. Lenovo Quick Start programı kapanır ve Windows işletim sistemi başlatılır. bir sonraki önyükleme işleminden sonra Lenovo Quick Start yerine Windows işletim sistemi başlar. Lenovo Quick Start’ın başlangıç ekranı görüntülenirken Novo düğmesine basarsanız. Bölüm 2. Lenovo Quick Start içindeki ayarların sırasını izler. Bilgisayarınızın kullanılması 37 .Novo düğmesinin Lenovo Quick Start ile kullanılması Lenovo Quick Start etkinleştirilmişse ve Novo düğmesine bilgisayarınızın gücü kapalı durumundayken basarsanız. bu işlem Lenovo Quick Start’ın ayarlarını değiştirmez ya da devre dışı bırakmaz. bu program başlar.

38 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

USB aygıtının bağlanması Bilgisayarınızla birlikte iki adet USB gönderilir. tersi durumda. USB’den başka herhangi bir dış aygıt kablosu bağlamayın ya çıkarmayın. yazıcı ve tarayıcı gibi USB 2. fotoğraf makinası. © Copyright Lenovo 2009 39 . Dış aygıtların kullanılması Bilgisayarınızın pek çok yerleşik özelliği ve bağlantı yeteneği vardır. USB sayesinde aygıtlar. sabit disk sürücüsü. DİKKAT Bilgisayarda güç açıkken.Bölüm 3.0 veya USB 1. bilgisayarı yeniden başlatmaya gerek kalmadan takılabilir ve çıkarılabilir (çalışırken değiştirilebilir). Bağlanan aygıtlara olası bir zarar gelmesini önlemek amacıyla dış aygıtları sökmek için bilgisayarınız kapandıktan sonra en az beş saniye bekleyin. ayrıca aygıt sürücülerinin tek tek kurulmasına gerek kalmadan belirli donanım sınıfları kullanılabilir.1 aygıtları ile uyumludur. bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz. bunlar örneğin klavye. fare.

dış aygıt güç bağdaştırıcısını kullanın.DİKKAT USB optik disk sürücüleri (ODD) gibi üst düzeyde güç tüketen USB aygıtlarını kullanırken. 40 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Tersi durumda. aygıt algılanmaz ve kullanılamaz veya sistem kapatılır.

Dış aygıtların kullanılması 41 . VGA monitörünü bağlamak için ekran kablosunu bilgisayarınızdaki VGA kapısına takın.Dış görüntü biriminin bağlanması VGA monitörü gibi bir dış görüntü birimini. Bilgisayara bağlı diğer görüntü aygıtlarına geçmek için Fn + F3 tuşlarına basın. Bölüm 3. VGA monitörünün bağlanması VGA kapısını kullanarak bir VGA monitörünü bağlayabilirsiniz. bilgisayarınıza bağlayabilirseniz.

Kulaklık ve ses aygıtı bağlanması Bilgisayarınız. kulaklıkları. hoparlörleri ve ses aygıtlarını bağlamak için kullanılan bir kulaklık çıkışı ile birlikte gönderilir. e UYARI Uzun süre yüksek seste müzik dinlemek işitmenize zarar verebilir. 42 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Bölüm 3. İşitme kaybına karşı korumak için kullandığınız kulaklıkların. 75 mV geniş bant karakteristik voltajına ilişkin EN 50332-2 (Madde 7 sınırlamaları) ile de uyumlu olduğundan emin olun. yüksek seste kullanılması. Dış mikrofon bağlanması Bilgisayarınız. dış mikrofonu bağlamak için kullanılan bir dış mikrofon çıkışı ile birlikte gönderilir. aşırı ses basınç düzeyi yüzünden tehlikeli olabilir. Bu belirtim. Dış aygıtların kullanılması 43 . kulaklık bağlaçlarının çıkışı EN 50332-2 belirtimleriyle uyumlu değilse tehlikeli olabilir. Bilgisayarınızın kulaklık çıkış bağlacı EN 50332-2’nin 7. Fıkrası ile uyumludur.Kulaklıkların uzun süre. EN 50332-2 ile uyumlu olmayan kulaklıkları kullanmak. bilgisayarın geniş bant asıl RMS çıkış voltajını. üst sınır olarak 150 mV ile sınırlandırır.

Bluetooth aygıtına bağlnamaya ilişkin ayrıntılar için. 44 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . lütfen Bluetooth aygıtının el kitabına başvurun. sonra kablosuz ayarı menüsünden Bluetooth aygıtını etkinleştirin.Bluetooth aygıtına bağlanılması Bilgisayarınız. 2. Not: Bluetooth işlevini kullanmanız gerekmediğinde. Bluetooth iletişiminin etkinleştirilmesi 1. PDA’lar (Kişisel Dijital Yardımcı) ve cep telefonları gibi Bluetooth aygıtlarına. kablosuz olarak bağlanabilir ve veri aktarabilir. pil gücünü korumak için kapatın. bilgisayarlar. Fn + F5 tuşlarına basın. Aygıtı ayarlamak için Kablosuz aygıt anahtarına basın.

Ek B. Bilgisayarım düzgün çalışmıyor. kurtarma diski ile birlikte ya da disk olmadan gelmiş olabilir. Bölüm 2. sayfa 133. Bu kılavuzda bkz. Bölüm 7. sık sorulan sorular listelenmiş ve ayrıntılı yanıtlarını bulabileceğiniz yerler belirtilmiştir. sayfa 1 ve Bölüm 2. sayfa 1 ve Bölüm 2. Bölüm 7. “Güvenlik. “Bilgisayarınızın kullanılması”.lenovo. Lenovo bilgisayarımın ayrıntılı belirtimlerini nereden bulabilirim? Bkz. Yeni Lenovo bilgisayarımın temel donanım aksamları nelerdir? Bölüm 1. Bir aygıtı büyütmem ya da şu öğelerden birini değiştirmem gerekiyor: HDD. “Güvenlik. bellek ya da klavye. Sorun giderme Sık sorulan sorular Bu bölümde.Bölüm 4. “Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar)”. Lenovo bilgisayarımı sorunsuz bir şekilde kullanmak için neler yapmalıyım? Bu kılavuzda bkz. kullanım ve bakım bilgileri”. Kurtarma disklerini nerede bulabilirim? Bilgisayarınız. Bölüm 1. “Bilgisayarınızın kullanılması”. Lenovo bilgisayarımı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım? Güvenliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 87. sayfa 87. © Copyright Lenovo 2009 45 .com/support. “Bilgisayarınızı tanıma”. kullanım ve bakım bilgileri”. “Bilgisayarınızın kullanılması”. sayfa 11 içinde daha fazla ipucu bulabilirsiniz. sayfa 11 içinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. sayfa 11 içindeki ilgili bilgileri inceleyin. “Bilgisayarınızı tanıma”. http://www.

Sorunların tanılanması Bu görev hakkında Bilgisayarınızla ilgili bir sorun olursa. 2. “Garanti bilgileri”. 3. Müşteri Destek Merkezi ile nasıl bağlantı kurabilirim? Bu Kılavuz’da “Yardım ve hizmet alınması” sayfa 83 başlıklı konuya bakın. 46 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Size en yakın Müşteri Destek Merkezi’nin telefon numaraları için “Dünya genelinde telefon listesi” sayfa 86 başlıklı konuya bakın. Garanti bilgilerini nerede bulabilirim? Garanti süresini ve garanti hizmetinin tipini de içeren bilgisayarınıza ilişkin garanti bilgileri için Ek A. sayfa 121 başlıklı konuya bakın. özgün fabrika durumuna geri yüklemek için Product Recovery Program’ı (Ürün Kurtarma Programı) kullanın. İşaretçiyi önce All Programs (Tüm Programlar) seçeneğine ve sonra Windows için PC-Doctor seçeneğine taşıyın.Bilgisayarınız kurtarma diski olmadan gelirse. Windows için PC-Doctor programını çalıştırmak için: 1. sabit disk sürücünüzün gizli bölümünde Product Recovery Program (Ürün Kurtarma Programı) kurulu olabilir. Start (Başlat) düğmesini tıklatın. Sabit diskinizin tüm içeriğini. Windows için PC-Doctor seçeneğini tıklatın. PC-Doctor® for Windows programını kullanarak bilgisayarınızı sınayabilirsiniz.

Sınamanın tamamını çalıştırmak için yeterli zamanınız olduğundan emin olun. Windows işletim sistemini başlatamazsanız ya da PC-Doctor for Windows programı.Sonuçlar Windows için PC-Doctor hakkında bilgi için programın Yardım (Help) bölümüne bakın. olası bir sorunu yalıtmada başarılı olamadıysa. PC-Doctor for DOS programını kullanarak sorunların tanılanması Bu görev hakkında PC-Doctor for DOS tanılama programı. Sorun giderme 47 . Destek için Müşteri Destek Merkezi’ni aramaya hazırlanırken. PC-Doctor for DOS programını tanılama CD/DVD görüntüsünden çalıştırabilirsiniz. Dikkat: v Soruna ilişkin yardım ya da daha fazla bilgiye gereksinim duyarsanız. Tanılama CD/DVD’si görüntüsünün oluşturulması Bölüm 4. sınamayı. çalışırken kesmeyin. yardım teknisyenine hızlı bir biçimde bilgi verebilmek için sınama günlüğünü yazdırın. PC-Doctor for DOS programını kullanın. aşağıdakilerden birini seçin: – Lenovo Sorun Giderme Merkezi – Güncellemeler ve Destek – Sistem Raporları v Sınamaların çalıştırılması birkaç dakika ya da daha fazla sürebilir. Windows işletim sisteminden bağımsız olarak çalışır.

Bilgisayarınızın kapatıldığından emin olun.Tanılama CD/DVD’si görüntüsü oluşturmak için. Başlangıçta önyükleme öğesi seçmek için F12 tuşuna basın. 3. 2. Ek yardım için F1 tuşuna basın.iso görüntüsü olarak bilinir) yükleyin. 6. Not: Tanılama programı başlamazsa. 48 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Program sonlandığında. önyüklenebilir aygıt olarak ayarlanmamıştır.lenovo. aşağıdaki yordamı kullanın: 1. Görüntüyü yükledikten sonra. http://www. CD/DVD’yi optik sürücüye takın. optik sürücü. önyüklenebilir CD/DVD görüntüsünü (. Çalıştırmak istediğiniz tanılama sınamasını seçin. ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Tanılama programı açıldığında. CD/DVD’den tanılamaların çalıştırılması Oluşturduğunuz tanılama CD/DVD görüntüsünden tanılamaları çalıştırmak için. Bilgisayarı yeniden başlatın. 4.com/support adresinden kendi kendine başlayan. herhangi bir CD/DVD yazma yazılımını kullanarak CD/DVD oluşturabilirsiniz. 5. CD/DVD’yi sürücüden çıkarın.

v Bilgisayar açık olmalıdır. boş ekranda yalnızca beyaz bir imleç görüntüleniyor.Sorun giderme Görüntü birimi sorunları Sorun: Çözüm: 1. Bu öğeler doğru ayarlanmışsa ve ekranda hiçbir şey görüntülenmiyorsa. 3. Sorun: Çözüm: Bilgisayarı açtığımda. sabit diskinizin tüm içeriğini. Sorun giderme 49 . Aşağıdakileri denetleyin: v Pil doğru bir biçimde takılmış olmalıdır. Kullanıcı parolası belirlenmişse: a. Doğru parolayı girin ve Enter tuşuna basın. Ekranda yalnızca imleci görmeye devam ederseniz. bilgisayarınıza bakım yaptırın: Bölüm 4. v AC bağdaştırıcısı bilgisayara bağlanmış ve güç kablosu çalışan bir prize takılmış olmalıdır. Ekranın parlaklık düzeyi düşükse. Kullanıcı parolası isteğini görüntülemek üzere herhangi bir tuşa basın. (Doğrulamak için açma/kapama düğmesine yeniden basın. özgün fabrika içeriğine geri yükleyin. Fn + ↑ tuşlarına basarak bu düzeyi artırın. ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.) 2. Product Recovery Program kullanarak. bilgisayarı bakıma gönderin. Makineyi açtığımda. b.

Sorun: Çözüm:

Bilgisayar açıkken ekran kararıyor. Ekran koruyucunuz ya da güç yönetimi geçerli kılınmış olabilir. Aşağıdakilerden birini yapın: v Ekran koruyucudan çıkmak için dokunmaya duyarlı tableti hareket ettirin ya da bir tuşa basın. v Bekleme ya da uyku kipini sürdürmek için açma/kapama düğmesine basın.

Parola sorunları
Sorun: Çözüm: v Kullanıcı parolanızı unuttuysanız, parolanızın iptal edilmesi için bilgisayarınızı yetkili bir Lenovo hizmet merkezine ya da pazarlama temsilcisine götürmelisiniz. v Yönetici parolanızı unuttuysanız, yetkili Lenovo hizmet merkezi bu parolayı sıfırlayamaz. Sistem kartının değiştirilmesi için bilgisayarınızı yetkili bir Lenovo hizmet merkezine ya da bir pazarlama temsilcisine götürmeniz gerekir. Bunun için satın alma belgesi gereklidir. Değiştirilecek parçalar ve verilecek hizmet için ücret alınacaktır. v Sabit disk parolasını unuttursanız, yetkili Lenovo hizmet merkezi bu parolayı sıfırlayamaz ya da sabit disk sürücüsündeki kaybolan verileri kurtaramaz. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi için bilgisayarınızı yetkili bir Lenovo hizmet merkezine ya da bir pazarlama temsilcisine götürmeniz gerekir. Bunun için satın alma belgesi gereklidir. Değiştirilecek parçalar ve verilecek hizmet için ücret alınacaktır. Parolanızı unuttunuz.

50

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Klavye sorunları
Sorun: Çözüm: Harf yazdığınızda sayı görüntüleniyor. Sayısal tuş takımı kilidi işlevi etkindir. Bunu devre dışı bırakmak için Fn + F7/NmLK tuşlarına basın. Sayısal klavyedeki tüm tuşlar ya da bazı tuşlar çalışmıyor. Sayısal tuş takımının bilgisayara doğru bağlandığından emin olun.

Sorun: Çözüm:

Bekleme ya da uyku kipi sorunları
Sorun: Çözüm: 1. Aşağıdakileri denetleyin: v Pil dolu olmalıdır. v İşletim sıcaklığı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bkz. “Belirtimler” sayfa 137. 2. Yukarıdaki koşullar sağlandıysa, bilgisayarı bakıma gönderin. Bilgisayar, POST (Power-on self-test; Açılışta Otomatik Sınama) işleminden sonra bekleme kipine giriyor (bekleme kipi gösterge ışığı yanıyor).

Bölüm 4. Sorun giderme

51

Sorun: Çözüm:

Critical low-battery error (Kritik düzeyde düşük pil hatası) iletisi görüntülendi ve bilgisayar hemen kapandı. Pil gücü zayıflıyor. Aşağıdakilerden birini yapın: v Bilgisayara AC bağdaştırıcısını takın ve bağdaştırıcıyı prize takın. v Pili tam dolu bir pille değiştirin.

Sorun: Çözüm:

Pille çalışırken bilgisayar bekleme kipinden çıkmıyor ya da bekleme göstergesi açık kalıyor ve bilgisayar çalışmıyor. Sistem, pil bittiği için bekleme ya da uyku kipine otomatik olarak girmiş olabilir. 1. AC bağdaştırıcısını bilgisayara bağlayın. 2. Bekleme kipi gösterge ışığı yanıyorsa, herhangi bir tuşa basın. Bekleme kipi gösterge ışığı yanmıyorsa, işlemi devam ettirmek için açma/kapama düğmesine basın. 3. Fn tuşuna ya da açma/kapama düğmesine basarsanız ve sistem, bekleme ya da uyku kipinden çıkmazsa, bilgisayar yanıt vermeyi durdurur ve kapatılamaz: a. Açma/kapama düğmesini yaklaşık dört saniye ya da daha uzun süre basılı tutarak bilgisayarı kapatın. Kaydetmediğiniz verileri kaybedebilirsiniz. b. Bilgisayar yine de yanıt vermezse, AC bağdaştırıcısını ve pili çıkarın ve yeniden takın.

52

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

2.Sorun: Çözüm: Bilgisayar beklenmedik bir şekilde bekleme kipine giriyor. Bekleme kipinden çıkmak için Fn tuşuna basın. İşlemci fazla ısındığında. 2. iç fan ya da diğer parçalar arızalanmış olabilir. Bilgisayar beklenmedik bir şekilde yine de bekleme kipine girerse. İşletim sistemi ve uygulama programı doğru kurulup yapılandırılmışsa. Bilgisayar ekranı sorunları Sorun: Çözüm: 1. b. a. Sorun giderme 53 . 1. Hiçbir nesnenin. bilgisayarı bakıma gönderin. Bilgisayarın soğumasına izin verin. bilgisayarın soğuması ve işlemci ve diğer iç bileşenlerin korunması için bilgisayar otomatik olarak bekleme kipine girer. Bölüm 4. Ekranda yanlış karakterler beliriyor. İşletim sisteminin ve uygulama programının doğru kurulduğundan emin olun. Bilgisayarı bakıma gönderin. bilgisayarın hava deliklerini engellemediğinden emin olun.

Aşağıdakileri yapın: v AC bağdaştırıcısını ya da pili kullanıyorsanız ve pil durum göstergesi açıksa (mavi renkteyse). ekran parlaklığını artırmak için Fn + ↑ tuşlarına basın. Bu. renksiz ya da parlak noktalar görüntüleniyor. v Güç göstergesi mavi renkte yanıp sönüyorsa. Ekranda sürekli olarak az sayıda eksik.Sorun: Çözüm: Bilgisayarımı her açtığımda ekranda eksik. Ekran boş. uyku kipinden çıkmak için herhangi bir tuşa ya da açma/kapama düğmesine basın. TFT teknolojisine özgü bir özelliktir. v Aynı sorun devam ediyorsa. Bilgisayarınızın görüntü birimi birden çok ince film transistörü (TFT) içerir. renksiz ya da parlak nokta belirebilir. aşağıdaki “Ekrandaki yazılar okunamıyor veya ekrandaki görüntü bozuk duruyor” sorunu için önerilen çözümü uygulayın. Sorun: Çözüm: 54 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Sorun: Çözüm: Ekrandaki görüntü okunamıyor ya da bozuk. 5. Properties (Özellikler) düğmesini tıklatın. bilgisayarınıza takılan video yongasına bağlıdır. 4. Adapter (Bağdaştırıcı) etiketini tıklatın. Troubleshoot (Sorun Gider) düğmesini tıklatın. Settings (Ayarlar) etiketini tıklatın. Monitor (Görüntü Birimi) etiketini tıklatın. Troubleshoot (Sorun Gider) düğmesini tıklatın. v Ekran tipi doğru olmalıdır. 8. Bağdaştırıcı bilgi penceresinde doğru aygıt sürücüsü adının gösterildiğinden emin olun. Görüntü Birimi Özellikleri penceresini açmak için Properties (Özellikler) seçeneğini belirleyin. Sorun giderme 55 . v Görüntü birimi aygıt sürücüsünün doğru kurulmuş olması gerekir. 9. Properties (Özellikler) düğmesini tıklatın. 3. Bölüm 4. 6. 7. 2. Not: Aygıt sürücüsü adı. ″Device status″ (Aygıt durumu) onay kutusunu işaretleyin ve aygıtın doğru çalıştığından emin olun. Aşağıdakileri denetleyin: v Ekran çözünürlüğü ve renk kalitesinin doğru ayarlanmış olması gerekir. Aygıt doğru çalışmıyorsa. Masaüstünde sağ tıklatın. Bilgilerin doğruluğunu denetleyin. Bu ayarları denetlemek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. Aygıt doğru çalışmıyorsa. Ekran çözünürlüğünün ve renk kalitesinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını denetleyin. Advanced (Geliştirilmiş) düğmesini tıklatın. sonra. ″Device status″ (Aygıt durumu) onay kutusunu işaretleyin ve aygıtın doğru çalıştığından emin olun.

yenileme hızını ya da renk derinliğini azaltın. Çözüm: Ses sorunları Sorun: Çözüm: Ses düzeyi açık olduğu zamanlarda bile hoparlörlerden ses işitilmiyor. DVD gösterimini ya da oyun uygulamalarını çalıştırırken gösterim çok kötü ya da yok.Sorun: DVD gösterimini başlatmaya çalıştığımda “Unable to create overlay window” (Yerpaylaşım penceresi yaratılamıyor) iletisi görüntüleniyor. v Kayıttan yürütme aygıtı olarak Hoparlörler seçili durumda. 56 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . v Kulaklık girişi kullanılmıyor. Aşağıdakilerden birini yapın: v 32 bit renk kipini kullanıyorsanız. renk derinliğini 16 bit kipiyle değiştirin. v 1024×576 ya da daha büyük masaüstü boyutuna sahip bir dış görüntü birimi aygıtı kullanıyorsanız. -ya daVideo gösterimini. Aşağıdakileri denetleyin: v Sessiz işlevi kapalı durumda.

2. bilgisayarınızın standart dolum süresinde gücü kapatma yöntemiyle tam olarak doldurulamıyor. bilgisayarı yeniden açın. Pil ısınmışsa. Bilgisayar tam dolu pille çalışmıyor. Pil durumu göstergesi boş görünmeden önce bilgisayar kapanıyor. Yine de doldurulamazsa. Sorun: Çözüm: Pil takımı doldurulamıyor. Bilgisayarı kapatın. daha sonra. Pil takımı 24 saat içerisinde tam olarak doldurulamıyorsa.Pil sorunları Sorun: Çözüm: Pil takımı. Çok sıcak olduğunda pili dolduramazsınız. bilgisayardan çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Pili boşaltın ve yeniden doldurun. Koruyucuyu ilk durumuna getirmek için bilgisayarı bir dakikalığına kapatın. yeni bir pil takımı kullanın. -ya daPil durumu göstergesi boş göründüğü halde bilgisayar çalışıyor. Pil takımı iyice boşalmış olabilir. Sorun giderme 57 . İyice boşalan pil takımının bilgisayarda olduğundan emin olun. Soğuduktan sonra yeniden takın ve pili yeniden doldurun. Pilin dalgalanma koruyucu özelliği etkin olabilir. 3. AC bağdaştırıcısını bilgisayara bağlayın ve dolmasını bekleyin. bakıma gönderin. Sorun: Çözüm: Sorun: Çözüm: Bölüm 4. Aşağıdakileri yapın: 1.

58 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Pilinizin işletim zamanı yine de kısaysa. yeni bir pil takımı kullanın.Sorun: Çözüm: Tam dolu pil için çalışma süresi kısa. Bir sabit disk sürücüsü sorunu Sorun: Çözüm: Sabit disk sürücüsü çalışmıyor. sabit disk sürücüsünün Önyükleme Sırası’nda doğru bir şekilde yer aldığından emin olun. BIOS Setup Utility programında Boot (Önyükleme) menüsünde. Pil takımını boşaltın ve yeniden doldurun.

sonra kurtarma sihirbazı başlatılır. Sorunu çözmenize ya da tanımlamanıza yardımcı olması için HDD’de depolanan kurtarma programını ya da kurtarma disklerini kullanın. AC bağdaştırıcısını ve pili çıkarın. Bilgisayar yine de yanıt vermezse. Önyükleme CD’sini takın. 4. Kurtarma disklerini kullanmak için: 1. 3. Ürün Kurtarma Diski takmanız istenirse. İletişim ağında çalışırken bekleme kipi süreölçerini geçersiz kılın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Diğer sorunlar Sorun: Çözüm: v Bilgisayarınızı kapatmak için açma/kapama düğmesini 4 saniye ya da daha fazla basılı tutun. Bölüm 4. Sorun giderme 59 .Başlatma sorunu Sorun: Çözüm: Microsoft® Windows işletim sistemi başlamıyor. 2. OK (Tamam) seçeneğini belirleyin ve ürün kurtarma diskini takın. Bilgisayarınız yanıt vermiyor. v Bilgisayarınız bir iletişim işlemi sırasında bekleme kipine girdiğinde kilitlenebilir. CD’den önyükleme işlemini gerçekleştirin (önyükleme öğesi seçmek için F12 düğmesine basın).

BIOS Setup Utility içerisindeki başlatma sıralamasının. bilgisayarı başlatmak istediğiniz aygıtın etkinleştirildiğinden emin olun. “Boot Order” (Önyükleme Sırası) listesinde yer aldığına emin olun. Bu aygıtın. BIOS Setup Utility programının Boot (Önyükleme) menüsüne bakın.Sorun: Çözüm: Bilgisayar istediğiniz aygıttan başlamıyor. bilgisayarı istediğiniz aygıttan başlatmanıza imkan verecek şekilde olduğuna emin olun. BIOS Setup Utility’nin Boot (Önyükleme) menüsünde. Ayrıca. 60 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Bölüm 7. sayfa 87. 2. Pilin değiştirilmesi Bu görev hakkında Önemli: Pili değiştirmeden önce bkz. Daha sonra AC bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayardan çıkarın. “Güvenlik. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi Bu görev hakkında Not: Bu el kitabındaki çizimler. Bilgisayar görüntü birimini kapatın ve bilgisayarı ters çevirin.Bölüm 5. asıl ürünle farklılık gösterebilir. kullanım ve bakım bilgileri”. Bilgisayarı kapatın ya da uyku kipine geçirin. © Copyright Lenovo 2009 61 . Pili değiştirmek için 1.

Pil mandalını. kilidi açık konumuna getirin. 1 62 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .3.

2 Bölüm 5. pili çıkarın. Pil mandalını kaydırıp tutun.4. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 63 . Sonra.

Tam dolu pili bilgisayara takın. 64 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .5.

AC bağdaştırıcısını ve kabloları bilgisayara bağlayın. Bölüm 5. Pil mandalını kilitli konuma kaydırın. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 65 . Bilgisayarı düz çevirin.6. 1 7.

sürücüdeki tüm verileri yedekleyin ve bilgisayarı kapatın. sayfa 87. Bağlaçlar ve bu sürücülerin yuvası sık değişiklikler ya da sürücü geçişleri için tasarlanmamıştır. v Bağlaca dokunmayın. Gereken özeni göstermezseniz. Sürücü çok hassastır. Aşağıdaki yordamı izleyerek. bekleme ya da uyku kipindeyken sürücüyü kesinlikle çıkarmayın. “Güvenlik. v Sürücünün kapağına baskı uygulamayın. Not: HDD’yi yalnızca. Yetkili satıcınızdan ya da Lenovo pazarlama temsilcisinden yeni bir HDD satın alabilirsiniz. HDD’yi yeni bir sürücüyle değiştirebilirsiniz. Sistem çalışırken. sürücünüz bozulabilir ve üzerindeki veriler kaybolabilir. Sürücüyü. kullanım ve bakım bilgileri”. fiziksel şokları emebilecek kumaş gibi yumuşak bir malzemenin üzerine koyun. Bölüm 7. Dikkat: HDD’nin taşınması v Sürücüyü düşürmeyin ya da fiziksel darbelere maruz bırakmayın. büyütüyorsanız ya da onarıyorsanız değiştirin.Sabit disk sürücüsünün büyütülmesi Bu görev hakkında Önemli: Sabit disk sürücüsünü değiştirmeden önce bkz. 66 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . HDD’yi çıkarmadan önce.

Bilgisayar görüntü birimini kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. 2 1 Bölüm 5. 4. 2. Kapağı yerinde tutan vidaları 1 gevşetin ve sonra kapağı 2 çıkarın.HDD’yi değiştirmek için 1. daha sonra AC bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayarınızdan çıkarın. Bilgisayarı kapatın. Pili çıkarın. 3. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 67 .

2 1 68 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . daha sonra HDD’yi okun 2 gösterdiği yönde kaydırın. HDD’yi yerinde tutan vidayı 1 gevşetin.5.

Parçayı çekerek HDD’yi çıkarın. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 69 . Bölüm 5.6.

sonra nazikçe yerine koyun.7. 70 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . HDD’yi şekilde gösterildiği gibi hizalayın.

HDD’yi ok yönünde 1 kaydırın ve HDD’yi 2 sabitlemek için vidayı sıkın. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 71 .8. 2 1 Bölüm 5.

Bilgisayarı düz çevirin.9. Sonra kapağı 3 sabitlemek için vidaları sıkın . 11. Pili yeniden takın. 3 1 1 1 2 10. 72 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Önce kapağın kenarını hizalayarak 1 ve kapağı kapatarak 2 kapağı yeniden takın. AC bağdaştırıcısını ve kabloları bilgisayara bağlayın.

2. 4. sayfa 87. Bilgisayarı kapatın. SO-DIMM takmak için 1. Not: Yalnızca bilgisayarınızın desteklediği bellek tiplerini kullanın. kullanım ve bakım bilgileri”. Bölüm 7. Metal bir masaya ya da topraklanmış metal bir nesneye dokunun. Bilgisayar görüntü birimini kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. Farklı kapasitelere sahip SO-DIMM’ler bulunmaktadır. 3. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 73 . “Güvenlik. Bölüm 5. daha sonra AC bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayarınızdan çıkarın.Belleğin değiştirilmesi Bu görev hakkında Önemli: Belleği değiştirmeden önce bkz. Bu işlem vücudunuzda bulunan ve SO-DIMM’e zarar verebilecek statik elektriğin azalmasını sağlar. Bilgisayarınızdaki bellek miktarını artırmak için bir DDR2 hızında DRAM SO-DIMM’lerini takabilirsiniz. Bu. Pili çıkarın. Programların daha hızlı çalışması için bellek kapasitesini artırabilirsiniz. SO-DIMM’in makineyle temas edeceği kenara dokunmayın. bilgisayarınızın bellek yuvasında bir aksam olarak bulunur.

Kapağı yerinde tutan vidaları 1 gevşetin ve sonra kapağı 2 çıkarın. 2 1 74 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .5.

Eski SO-DIMM belleğini ileride kullanmak üzere saklayın. yenisine yer açmak için. Bölüm 5. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 75 . yuvanın iki kenarındaki mandalları 1 aynı anda bastırarak ve SO-DIMM’i 2 çekerek bu SO-DIMM’i çıkarın. Bellek yuvasına önceden takılmış bir SO-DIMM varsa.6. SO-DIMM’in girintili ucu yuvanın bağlantı kenarına bakacak şekilde. 2 1 1 7. daha sonra bellek yerine oturuncaya kadar aşağı doğru itin 2 . SO-DIMM’i yuvaya yaklaşık 20 derecelik bir açıyla sıkıca yerleştirin 1 .

2 1 1 2 76 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Pili yeniden takın. 10. Bilgisayarı ters çevirin ve AC bağdaştırıcısını ve kabloları bilgisayarınıza yeniden takın. Bölüm 5. 3 1 1 1 2 9. Sonra kapağı sabitlemek 3 için vidaları sıkıştırın .8. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 77 . Önce kapağın kenarını hizalayarak 1 ve kapağı kapatarak 2 kapağı yeniden takın.

SIM kartın değiştirilmesi Bu görev hakkında Önemli: SIM kartı değiştirmeden önce bkz. “Installed memory” (Takılı bellekler) öğesi. hemen BIOS Setup Utility’ye girmek için F2’ye basın. 2. Bilgisayarı kapatın. kullanım ve bakım bilgileri”. SIM kart takma 1. sayfa 87. daha sonra AC bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayarınızdan çıkarın. Bölüm 7. 3.Sonuçlar SO-DIMM’in doğru takıldığından emin olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 1. 3. Lenovo logosu ve “Press <F2> to Setup” (Ayar için F2’ye Bas) yazısı çıkınca. Bilgisayar görüntü birimini kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. 2. “Güvenlik. bilgisayarınızda takılı toplam bellek miktarını gösterir. Bilgisayarı açın. Pili çıkarın. 78 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 79 . Genişletme yuvası kapağı mandalının 1 kilidini açın ve genişletme yuvası kapağını 2 çıkarın.4. 1 2 Bölüm 5.

bilgisayarı düz çevirin ve kabloları yeniden bağlayın. Pili yeniden yerine yerleştirin. 3 2 1 6. Pil mandalını kilitli konuma kaydırın. Kart taşıyıcıyı aşağıya doğru döndürün ve taşıyıcıyı kilitleyin. Bilgisayarı kapatın. AC bağdaştırıcısını ve kabloları bilgisayara bağlayın. 8. Bilgisayarı düz çevirin. 9. Pili çıkarın. Bilgisayar görüntü birimini kapatın ve bilgisayarı ters çevirin. yukarı kaldırın 2 ve SIM kartı 3 numaralı çizimde gösterildiği biçimde kart taşıyıcıya sıkıca yerleştirin. Genişletme yuvası kapağını takın ve mandalı kilitleyin. 10. 3.5. Kart taşıyıcısının 1 kilidini açın. Sonuçlar SIM kartı değiştirme 1. 7. 80 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . daha sonra AC bağdaştırıcısını ve tüm kabloları bilgisayarınızdan çıkarın. 2.

1 2 Bölüm 5. Genişletme yuvası kapağı mandalının 1 kilidini açın ve genişletme yuvası kapağını 2 çıkarın. Aygıtların büyütülmesi ve değiştirilmesi 81 .4.

82 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Pili yeniden yerine yerleştirin ve ardından pil mandalını kilitli konuma kaydırın. 3 2 1 6. şekilde gösterildiği gibi. kart taşıyıcıyı kaldırın 2 ve ardından SIM kartı. kart taşıyıcıdan yavaşça çıkarın 3 . Genişletme yuvası kapağını takın ve mandalı kilitleyin. Kart taşıyıcıyı aşağıya doğru döndürün ve taşıyıcıyı kilitleyin. 9.5. AC bağdaştırıcısını ve kabloları bilgisayara bağlayın. 8. Kart taşıyıcının kilidini açın 1 . Bilgisayarı düz çevirin. 7.

com adresindeki Microsoft Web sitesini ziyaret edin. Bu bölümde. Personal Computing ana sayfasının adresi şöyledir: http://www. Lenovo. © Copyright Lenovo 2009 83 .microsoft.com/support. Lenovo’nun kullanımınıza sunduğu çeşitli kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Yardım ve hizmet alınması Yardım ve hizmet alınması Lenovo bilgisayarlarına ilişkin yardım. “Dünya genelinde telefon listesi” sayfa 86 içinde listelenen telefon numaralarından Müşteri Destek Merkezi’ni arayın. Microsoft Service Packs (Microsoft Hizmet Paketleri). Bu paketleri Web’den yükleyebilir (bağlantı ücretlendirilebilir) ya da bu paketlere disk aracılığıyla erişebilirsiniz. Lenovo’nun önceden kurmuş olduğu Microsoft Windows ürünü için Hizmet Paketlerinin kurulması ya da bununla ilgili sorulara ilişkin işletim teknik yardımı sunar. Bu hizmetler için ücret alınabilir. Daha fazla bilgi ve bağlar için http://www. Windows ürün güncellemeleri için en güncel yazılım kaynağınızdır. Bilgi için. Lenovo bilgisayarlarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için neler yapabileceğiniz ya da bir sorunla karşılaştığınızda gerekirse hizmet için nereyi arayacağınıza ilişkin bilgiler sağlanmıştır. Web üzerinden yardım alınması İnternet’te Lenovo Web sitesi. Lenovo bilgisayarlarına ve desteğine ilişkin bilgi içerir.lenovo. hizmet ya da teknik desteğe gereksiniminiz varsa ya da yalnızca ek bilgi almak isterseniz.Bölüm 6.

com/support.Az rastlanmakla birlikte bir ürün satıldıktan sonra da yapılması gereken bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Müşteri Destek Merkezi’nin aranması Sorunu kendiniz çözmeye çalıştığınız halde yine de dışarıdan yardıma gereksinim duyarsanız. garanti kapsamındaki bir Lenovo donanımından kaynaklandığı belirlenirse.Sorunun. FRU XXXXXXX biçiminde 7 karakterlik bir tanıtıcı içerir. bilgisayarınızı kullanmanın yeni yollarını bulmak ve Lenovo bilgisayarınızla çalışmayı çok daha kolaylaştıracak seçenekleri öğrenmek için bu Web sitesini araştırın. Sorunları çözmek.lenovo.Donanım sorununuzun olup olmadığını saptama ve sorunu düzeltmek için yapılacak işleme karar verme konularında size yardımcı olacak eğitimli personel vardır. v Lenovo donanım onarımı . Lenovo ya da Lenovo tarafından yetkilendirilmiş bir yetkili satıcınız. Müşteri Destek Merkezi’nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki öğeler kapsam dışındadır: v Lenovo tarafından ya da Lenovo için üretilmemiş ve garanti verilmeyen parçaların kullanılması veya değiştirilmesi Not: Garanti kapsamındaki tüm parçalar. v Mühendislik düzeyindeki değişiklik yönetimi . geçerli hizmet düzeyini sağlamak üzere eğitimli hizmet personeli bulunmaktadır. Mühendislik Düzeyindeki Değişiklikler) seçecektir.Lenovo bilgisayarınıza ilişkin destek bilgilerini şu adresten edinebilirsiniz: http://www. garanti süresi boyunca. donanımınıza uygulanabilecek EC’leri (Engineering Changes. Aşağıdaki hizmetlerden garanti süresi boyunca yararlanılabilir: v Sorunun saptanması . v Yazılım sorunu kaynaklarının belirlenmesi 84 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

mümkünse bilgisayarınıza yakın bir yerde olun. Teknik yardım için aradığınızda. Lenovo donanımınız için geçerli olan Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi’nin koşulları için bkz. Teknik desteği aradığınızda. ağ işletim sistemleri) kuruluşu ve bakımı Uygulama programlarının kuruluşu ve bakımı Makinenizin garanti kapsamında olup olmadığını ve öyleyse garanti süresini belirlemek için Lenovo adresine gidin ve Warranty (Garanti) seçeneğini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri izleyin. Ek A. teknik yardım temsilcisinin bilgisayar sorununuzu çözmek için yardım edebilmesi için. şu bilgileri hazır bulundurun: v Makine Tipi ve Modeli v Bilgisayarınızın.com/support adresindeki Support Bölüm 6. “Garanti bilgileri”. görüntü biriminizin ve diğer bileşenlerin seri numaraları ya da satın alma belgeleri v Sorunun tanımı v Hata iletilerinin tam metni v Sisteminize ilişkin donanım ve yazılım yapılandırması bilgileri Bulunduğunuz yerin Müşteri Destek Merkezi’nin telefon numaraları için bu kılavuzda “Dünya genelinde telefon listesi” sayfa 86 başlıklı konuya bakın. tanılama programlarını çalıştırdığınızdan ve bilgileri kaydettiğinizden emin olun. sayfa 121. En son Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları ve çalışma saatleri için http://www.v v v v BIOS’un kuruluşun ya da büyütmenin bir parçası olarak yapılandırılması Aygıt sürücülerindeki değişiklikler ya da büyütmeler NOS’un (network operating systems.lenovo. Not: Telefon numaraları önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Arama yapmadan önce en yeni sürücüleri ve sistem güncellemelerini yüklediğinizden. Yardım ve hizmet alınması 85 .

hizmet sağlanan ülkedeki hizmet yöntemi (depo. Tüm dünyada yardım alınması Bilgisayarınızla seyahat ederken ya da Lenovo tipi bilgisayarların satıldığı bir ülkeye giderken. http://www. Hizmet. Bazı ülkelerde hizmet sırasında ücret alınabilir ve sınırlamalar uygulanabilir.lenovo. garanti hizmetini sağlama yetkisi olan garanti hizmet çözüm ortakları tarafından sağlanır.com/support/phone. Dünya genelinde telefon listesi Telefon numaraları önceden bildirilmeden değiştirilebilir.lenovo.com/support adresine gidin ve Warranty (Garanti) seçeneğini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.(Destek) Web sitesine bakın. müşteri tarafından teslim ya da müşteri yerinde değiştirme) aracılığıyla verilir. bilgisayarınız. garanti süresince garanti hizmeti almanızı otomatik olarak sağlayan International Warranty Service (Uluslararası Garanti Hizmeti) için hak kazanır. Hizmet yöntemleri ve yordamları ülkelere göre değişir ve bazı hizmetler tüm ülkelerde sağlanamayabilir. Bazı ülkelerdeki hizmet merkezleri. Bilgisayarınızın International Warranty Service için hak kazanıp kazanmadığını belirlemek ve bu hizmetin verildiği ülkelerin bir listesini görüntülemek için http://www. belirli bir makine tipinin tüm modelleri için hizmet sağlamayabilir. Ülkeniz ya da bölgeniz için telefon numarası listede bulunmuyorsa. Lenovo yetkili satıcınızla ya da Lenovo pazarlama temsilcinizle bağlantı kurun. 86 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . International Warranty Service. En güncel telefon numaraları için bkz.

Müşteri güvenliği önemlidir. Not: Burada yer alan bilgiler güç kablolarına ve pillere gönderide bulunur. kullanım ve bakım bilgileri Önemli güvenlik bilgileri Not: Önce önemli güvenlik bilgilerini okuyun. fiziksel yaralanma ya da maddi zarara yol açabilecek olası güvenlik riskleri yaratabilir. Bu belgedeki bilgiler satın alma sözleşmenizin ya da Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi’nin koşullarını değiştirmez.Bölüm 7. Ek bilgi için bkz. Ancak. kişisel bilgisayarlar elektronik aygıtlardır. güç bağdaştırıcıları ve diğer özellikler. Dizüstü kişisel bilgisayarlara ek olarak. Ek A. özellikle yanlış kullanıldıklarında. kendinizi tehlikelerden koruyabilir ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Güç kabloları. Bilgisayarınızla birlikte verilen tüm bilgileri izleyin ve saklayın. Güvenlik. ürünün üzerindeki ve çalıştırma yönergelerindeki tüm uyarıları inceleyin ve bu belgede verilen bilgileri dikkatlice gözden geçirin. sayfa 121. bu bilgiler sizin ürününüz için © Copyright Lenovo 2009 87 . Bu bilgiler dizüstü kişisel bilgisayarınızı güvenle kullanmanız için size yardımcı olabilir. Böyle bir ürün aldıysanız. bazı ürünler (hoparlörler ve görüntü birimleri gibi) dış güç bağdaştırıcılarıyla birlikte gönderilir. Bu belgede yer alan ve ürününüzle birlikte verilen bilgileri dikkatli bir şekilde izleyerek. Ürünlerimiz güvenli ve etkili olacak biçimde geliştirilir. “Garanti bilgileri”. Bu riskleri en aza indirmek için ürününüzle birlikte verilen yönergeleri izleyin.

yetkili bakım uzmanı tarafından onarılıncaya kadar bir daha kullanılmamasını gerektirecek ölçüde ciddi olabilir. Ancak.com/support/phone Bilgisayarınızı ve bileşenlerini hasar. Ayrıca. bilgisayar prize takılı olmadığında da sistem saatine güç sağlayan madeni para büyüklüğünde bir iç pil bulunur. uzatma kabloları. Hizmet ve Destek telefon numaralarının listesi için aşağıdaki web sitesine bakın: http://www. Daha fazla bilgi için Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. aşınma ya da tehlike işaretleri olup olmadığını denetlemek için sık sık inceleyin. Her elektronik aygıtta olduğu gibi. Sık olmamakla birlikte. Anında işlem gerektiren koşullar Ürünler yanlış kullanım ya da ihmal yüzünden zarar görebilir. Ürünün nasıl inceleneceği ve gerekiyorsa. onarımının nasıl yaptırılacağına ilişkin yönergeler için Müşteri Destek Merkezi’ne ya da ürünün üreticisine başvurun. v Güç kabloları. Ya da patlama.geçerlidir. ürünü açarken çok dikkatli olun. prizler. risk almayın ya da durumu kendiniz tanılamaya çalışmayın. Bir bileşenin durumu hakkında herhangi bir sorunuz varsa. daha fazla yardım almak için Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kuruncaya kadar ürünü kullanmayın ve ürünün güç kaynağı ve telekomünikasyon hatları ile bağlantısını kesin. ürünü kullanmayın. ürün inceleninceye ya da gerekirse. bir koku duyabilir ya da ürününüzden duman çıktığını ya da kıvılcımlar geldiğini görebilirsiniz. Bu gibi durumlar yalnızca. Aşağıda listelenen durumlardan birini fark etmeniz halinde ya da ürününüzün güvenliğiyle ilgili endişeleriniz olduğunda. bilgisayar ürünlerinde. güç bağdaştırıcıları. Ürünün gördüğü bazı hasarlar. kırık ya da zarar görmüş güç kaynakları. çatlama ya da tıslama gibi sesler duyabilirsiniz. bu nedenle pil güvenliği bilgileri tüm bilgisayarlar ürünleri için geçerlidir. ani elektrik akımı değişimine karşı koruyucu aygıtlar ya da çatlak.lenovo. 88 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . elektronik bir iç bileşenin güvenli ve denetimli bir şekilde çalışmadığı anlamına gelebilir ya da olası bir güvenlik sorununu işaret ediyor olabilirler.

Güvenlik. v Sıvı bir maddenin döküldüğünü ya da bilgisayarın. ek yönergeler almak için ürün üreticisiyle iletişim kuruncaya ya da ilgili ürünü yenisiyle değiştirinceye kadar ürünü kullanmayın. v Çalıştırma yönergelerini izlediğinizde ürünün normal bir şekilde çalışmaması. Güvenlik yönergeleri Yaralanma ya da maddi zarar riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın. çizikler. Hizmet ve büyütmeler DİKKAT Müşteri Destek Merkezi tarafından ya da elinizdeki belgelerde belirtilmedikçe. güç kablosunun ya da güç bağdaştırıcısının üstüne bir nesnenin düştüğünü gösteren işaretler. ürünün bakımını kendiniz yapmayı denemeyin. kullanım ve bakım bilgileri 89 . ürününüzü onarma yetkisi bulunan bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’na başvurun. duman. pilin boşalması ya da pilin üstünde yabancı maddelerin birikmesi. v Pilin zarar görmesi (örneğin. Yalnızca. v Bir çatlama. yarıklar ya da büzülmeler).v Aşırı ısınma işaretleri. v Bilgisayarın. tıslama ya da patlama sesi ya da üründen gelen güçlü bir koku. Not: Lenovo için ya da Lenovo tarafından üretilmemiş olan bir üründe (uzatma kablosu gibi) bu durumlarla karşılaşırsanız. v Ürünün düşürülmesi ya da herhangi bir şekilde hasar görmesi. kıvılcımlar ya da ateş. güç kablosunun ya da güç bağdaştırıcısının suya maruz kalması. Bölüm 7.

Lenovo. Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun. ancak güvenliğiniz için aşağıdaki uyarılar gereklidir. TEHLİKE Zarar verebilecek hareketli parçalar var. sayfa 133.Not: Bazı bilgisayar parçaları için model büyütme ya da değiştirme işlemlerini müşteriler yapabilir. Güç göstergesinin Kapalı (Off) durumda olması. müşterilerin aksamları kurmasının ya da CRU’ları değiştirmesinin uygun olduğu durumlarda ilgili yönergelerin yer aldığı çeşitli belgeler sağlar. “Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar)”. Başka sorunuz ya da endişeniz varsa. ürünün içindeki voltaj düzeylerinin sıfır olduğu anlamına gelmeyebilir. Güç kablosunu çıkardıktan sonra bilgisayarınızda hareketli parça kalmaz. Müşteri tarafından kurulması onaylanan değiştirme parçaları CRU’lar (Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler) olarak adlandırılır. CRU’lara ilişkin ek bilgi için bkz. Parmaklarınızı ve vücudunuzu uzak tutun. AC güç kablosu ile donatılan üründen kapakları çıkarmadan önce. Büyütmeler genellikle aksam olarak adlandırılır. her zaman gücün kapalı olduğundan ve ürünün tüm güç kaynaklarıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun. Ek B. 90 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Parça kurarken ya da değiştirirken tüm yönergelere dikkatle uymanız gerekir.

Diğer ülkeler için aynı şekilde uygun niteliklere sahip kablolar kullanılmalıdır. kablonun aşınmasına. Bu şekilde dolanması. Güç kablolarının güvenlik onayından geçmesi gerekir. Bir güç kablosunu hiçbir zaman. bir güç bağdaştırıcısının ya da başka bir nesnenin etrafına dolamayın. diğer ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. yalnızca bu ürünle birlikte kullanım içindir. Bu durum bir güvenlik tehlikesi yaratır. 3G. Güç kablosu ve güç bağdaştırıcısı. Bunlar. kırılmasına ya da kıvrılmasına yol açacak bir şekilde kabloyu gerebilir.75 mm2 ya da daha üstün nitelikli bir kablodur.5 dakika bekleyin. Almanya için bu H05VV-F. Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları TEHLİKE Yalnızca ürün üreticisi tarafından sağlanan güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını kullanın. Güvenlik. Bölüm 7. kullanım ve bakım bilgileri 91 . 0.DİKKAT CRU’ları değiştirmeden önce bilgisayarınızı kapatın ve kapağı açmadan önce bilgisayarın soğuması için 3 .

ayak altında kalmayacak ya da nesneler tarafından sıkıştırılmayacak bir şekilde döşeyin. kısa devreye neden olabilir. Örneğin. borulara. güç kablonuzu ya da güç bağdaştırıcınızı hiçbir zaman lavabolara. sıvı maddeler güç kablosu uçbirimlerinin ve/veya güç bağdaştırıcısı üzerindeki bağlaç uçbirimlerinin aşınmasına neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilir.TEHLİKE Güç kablolarını ya da diğer kabloları her zaman. Uçlarından birindeki elektrik bağlantılarında aşınma ya da aşırı ısınma görülen ya da herhangi bir şekilde hasarlı görünen güç kablolarını kullanmayın. Güç kablolarını ve sinyal kablolarını her zaman doğru sırayla bağlayın ve tüm güç kablosu bağlaçlarının yuvalarına güvenli ve tam olarak takıldığından emin olun. 92 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . AC giriş iğnelerinde aşınma görülen ya da AC girişinde ya da herhangi bir yerinde aşırı ısınma (örneğin. Sıvı maddeler. Güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını sıvı maddelerden koruyun. Ayrıca. tuvaletlere yakın yerlere ya da sıvı temizlik maddeleriyle temizlenen zeminlere koymayın. üzerinden yürünmeyecek. özellikle de güç kablosu ya da güç bağdaştırıcısı yanlış kullanımdan dolayı gerginse. deforme olmuş plastik) görülen güç bağdaştırıcılarını kullanmayın.

Uzatma kabloları ve ilgili aygıtlar TEHLİKE Kullandığınız uzatma kablolarının. Prizi. ürünün elektrik gereksinimlerini karşılayabilecek akımla kullanıldığından emin olun. Bu aygıtları hiçbir zaman aşırı yüklemeyin. Fişi bükmeyin ya da değiştirmeyin. sabit olmayan voltaj düzeyleri. Güvenlik. Fiş hasar görmüşse. büyük miktarlarda elektrik çeken diğer ev aletleri ya da ticari aletlerle paylaşmayın. yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmeden prizi kullanmayın. bilgisayarınıza. Güç yükleri. ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun. verilerinize ya da bağlı aygıtlarınıza zarar verebilir. Bölüm 7. kullanım ve bakım bilgileri 93 . ani akım değişikliğine karşı koruyucu aygıtların. anahtarlı uzatma kablosu giriş değerini aşmamalıdır. tersi durumda. kesintisiz güç kaynaklarının ve anahtarlı uzatma kablolarının. Fişler ve prizler TEHLİKE Bilgisayar donatınızla kullanmayı planladığınız bir priz (güç prizi) hasar görmüş ya da aşınmış görünüyorsa. yük. güç gereksinimleri ve giriş değerleriyle ilgili sorunuz olursa. değiştirmek için üreticiye başvurun. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılıyorsa.

TEHLİKE
Bazı ürünlerde üç geçme dişli fiş kullanılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklanmış bir elektik prizine takılabilir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi topraklanmamış bir prize takmayı deneyerek, bu güvenlik özelliğini engellemiş olursunuz. Fişi prize takamıyorsanız, onaylanmış bir priz bağdaştırıcısı için ya da elinizdeki fişi bu güvenlik özelliğini geçerli kılan bir fişle değiştirmek için bir elektrik teknisyenine başvurun. Bir elektrik prizini hiçbir zaman aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü, şube devresi değerinin yüzde 80’ini aşmamalıdır. Güç yükleri ve şube devresi değerleriyle ilgili sorunuz olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun. Kullandığınız güç prizinin tesisatının düzgün bir şekilde yapıldığından, kolay erişilebilir olduğundan ve donatıya yakın konumlandığından emin olun. Güç kablolarını, kabloları gerecek şekilde uzatmayın. Güç prizinin taktığınız ürün için doğru voltajı ve akımı sağladığından emin olun. Donatıyı elektrik prizine dikkatlice takın ve çıkarın.

94

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Güç kaynağı bildirimi
TEHLİKE
Aşağıdaki etiketin bulunduğu bir güç kaynağının ya da parçaların kapağını hiçbir zaman açmayın.

Bu etiketin bulunduğu bileşenlerin içinde zarar verecek düzeyde voltaj, akım ve enerji vardır. Bu bileşenlerin içinde onarılabilecek parça yoktur. Bu parçalardan birinde sorun olduğunu düşünüyorsanız, bir hizmet teknisyeniyle görüşün.

Dış aygıtlar
DİKKAT

Bilgisayarda güç açıkken, USB’den başka herhangi bir dış aygıt kablosu bağlamayın ya çıkarmayın; tersi durumda, bilgisayarınıza zarar verebilirsiniz. Bağlanan aygıtlara olası bir zarar gelmesini önlemek amacıyla dış aygıtları sökmek için bilgisayarınız kapandıktan sonra en az beş saniye bekleyin.

Bölüm 7. Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri

95

Piller
TEHLİKE
Lenovo kişisel bilgisayarlarında, sistem saatine güç sağlayan, madeni para büyüklüğünde bir pil bulunur. Ayrıca, dizüstü bilgisayarlar gibi birçok taşınabilir ürün, taşınır durumdayken sistem gücü sağlamak için yeniden doldurulabilir bir pil takımı kullanır. Ürününüzle kullanmanız için Lenovo tarafından sağlanan piller uyumluluk bakımından sınanmıştır ve yalnızca onaylı parçalarla değiştirilebilir. Pilleri açmayı ya da pillere bakım yapmayı hiçbir zaman denemeyin. Pilleri ezmeyin, delmeyin ya da yakmayın ya da metal devrelere kısa devre yapmayın. Pili suya ya da diğer sıvı maddelere maruz bırakmayın. Pil takımını yalnızca, ürünle birlikte verilen belgelerdeki yönergelere göre yeniden doldurun. Pilin yanlış ve kötü kullanılması pilin aşırı ısınmasına neden olarak, pil takımından ya da iç pilden gaz ya da alev “çıkmasına” yol açabilir. Piliniz hasar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da pil kablolarında yabancı maddelerin biriktiğini fark ederseniz, pili kullanmayı durdurun ve pil üreticisinden değiştirin. Piller uzun süre kullanılmadıklarında özelliklerini kaybedebilir. Bazı yeniden doldurulabilir pillerde (özellikle Lityum İyon piller), pilin boşalmış bir durumda bırakılması pilin kısa devre yapma riskini artırarak pilin ömrünü kısaltabilir ve ayrıca, bir güvenlik tehlikesi de taşıyabilir. Yeniden doldurulabilir Lityum-İyon pilleri tamamen boşaltmayın ya da bu pilleri boşalmış halde saklamayın.

96

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Olası yaralanmaları önlemek için: v Pilinizi yalnızca Lenovo tarafından önerilen tipte bir pille değiştirin. Pil takımında. Pili atarken ülkenizdeki yerel yönetmeliklere ya da düzenlemelere uyun. Güvenlik. Lenovo’nun belirttikleri dışında ya da parçalarına ayrılmış ya da üzerinde değişiklik yapılmış pil takımları garanti kapsamına girmez. v Pil takımını düşürmeyin. v Pili parçalarına ayırmaya çalışmayın. v Pile kısa devre yaptırmayın. patlama tehlikesi vardır. deniz kıyısını doldurmak için kullanılan atık maddelerle birlikte atmayın. kullanım ve bakım bilgileri 97 . Pil takımının oda sıcaklığında.Yeniden doldurulabilen pile ilişkin not TEHLİKE Pil takımını sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın. Yeniden doldurulabilir pil takımı yanlış yerleştirilirse. v Pili su ya da yağmurla temas ettirmeyin.%50’si arasında dolulukta saklanması gerekir. patlamaya ya da pil takımında sızıntıya neden olabilir. Aşırı boşalmayı engellemek için pil takımını yılda bir kez doldurmanız önerilir. Pil takımını. az miktarda zararlı madde vardır. kapasitesinin yaklaşık %30 . v Pili çocuklardan uzak tutun. v Pil takımını ateşten uzak tutun. Bu hareket. Bölüm 7.

Madeni para büyüklüğündeki lityum pili değiştirirken. Bkz. http://www. v 100°C (212°F) üstünde ısıtmayın. Pilleri v Islatmayın ya da suya atmayın.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Aşağıdaki bildirim. Pili atarken. yalnızca üreticinin önerdiği tipte ya da benzer bir pil kullanın. Perklorat içeren malzemelerin dikkatli kullanılması gerekir.Madeni para büyüklüğündeki lityum pile ilişkin not TEHLİKE Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır.dtsc. perklorat maddesi içerebilir. yerel yönetmeliklere ya da düzenlemelere uyun. Bu pil lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir. Kaliforniya için Perklorat Bilgisi: Madeni para büyüklüğünde lityum manganez dioksit pil içeren ürünler. v Onarmaya kalkışmayın ya da parçalarına ayırmayın. ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki kullanıcılar içindir. 98 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

avuçiçi desteği ve diğer bazı parçaları ısınabilir. Bilgisayarın vücudunuzla uzun süreli teması. bilgisayarın sıcak kısmı ile çok uzun süre temas halinde bulundurmayın. Bölüm 7. Bu özellikler. Klavyeyi kullanırken avuçiçinizi. halı ya da başka bir esnek yüzeyin üzerine konulmasıyla bloke edilebilir. v Güvenlik. hatta deride yanıklara neden olabilir. kapatmayın ya da geçersiz kılmayın. arada giysiniz olsa da.Isı ve ürünün havalandırılması TEHLİKE Bilgisayarlar. Güvenlik. Bilgisayarınız olağan çalışması sırasında bir miktar ısı yayar. fanlar ve/veya ısı alıcıları bulunur. v Yanıcı maddelerin yanında ya da patlayıcı madde olan ortamlarda bilgisayarınızı çalıştırmayın ya da pili doldurmayın. rahatsızlığa. Isı miktarı. ürünün bir yatak. avuçiçi desteği üzerinde uzun süre tutmaktan kaçının. kanepe. bilgisayarın tabanı. rahatlık ve güvenilir işleyiş için ürününüzde havalandırma yuvaları. Bu özelliklerin hiçbirini bloke etmeyin. AC bağdaştırıcıları ve birçok donatı açık olduğunda ve piller dolarken ısı üretir. kullanım ve bakım bilgileri 99 . Ellerinizi. Klavye kullanırken ellerinizi avuçiçi desteğinden kaldırarak düzenli olarak ara verin ve klavyeyi uzun süre kullanmamaya dikkat edin. sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Dizüstü bilgisayarlar küçük boyutlarından dolayı büyük miktarda ısı üretir. kucağınızı ya da bedeninizin başka bir bölümünü. Her zaman aşağıdaki temel önlemleri alın: v Bilgisayarınız açıldığında ya da pil dolarken.

v Düzenli olarak bilgisayarın dışında toz birikip birikmediğine bakın. Tozlu ya da hareketin yoğun olduğu yerlerde çalışan bilgisayarlarda temizleme işlemini daha sık yapmanız gerekebilir. Bağdaştırıcıyı kullanırken vücudunuzun herhangi bir yeriyle temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Bağdaştırıcının vücudunuzla uzun süreli teması. Hiçbir zaman vücudunuzu ısıtmak için AC bağdaştırıcısını kullanmayın.TEHLİKE v AC bağdaştırıcısı prize ve bilgisayarınıza takılı olduğunda ısı yayar. v Bilgisayarınızı mobilya içinde çalıştırmayın. v Bilgisayarın içine giren hava sıcaklığı en çok 35° C (95° F) olmalıdır. v Pervanelerde ve ön çerçevedeki deliklerde toplanan tozları temizleyin. aşırı ısınma riskini artırır. v Bilgisayarın arkasındaki hava deliklerini kapatmayın. 100 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Güvenliğiniz için her zaman bilgisayarınızda aşağıdaki temel önlemleri alın: v Bilgisayar prize takılıyken kapağını kapalı tutun. Bu. arada giysiniz olsa da deride yanıklara neden olabilir.

Bölüm 7. v CD/DVD disklerini kullanılmadığında bilgisayarınızdan çıkarın. Bu durum sonucunda ortaya çıkabilecek zararlara karşı korunmak ve bilgisayarınıza zarar gelme riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alın: v CD/DVD disklerini her zaman özgün ambalajında saklayın. bükmeyin ya da bilgisayara ya da ambalajlarına yerleştirirken zorlamayın. Bir CD ya da DVD çizilirse ya da fiziksel bir zarar görürse. CD sürücüsü kullanımdayken disk kırılabilir ya da parçalanabilir. kullanım ve bakım bilgileri 101 .CD ve DVD sürücüsü güvenliği TEHLİKE CD ve DVD sürücüleri. Güvenlik. Çizilmiş ya da hasar görmüş diskleri kullanmayın. v CD/DVD disklerini eğmeyin. v CD/DVD disklerini her zaman doğrudan güneş ışığından ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. v Her kullanımdan önce CD/DVD disklerinde çizik olup olmadığını denetleyin. diskleri yüksek bir hızda döndürür.

sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.Elektrik akımı güvenlik bilgileri TEHLİKE Güç. pil takımının ve tüm kabloların bağlantılarını kesin. telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik akımı tehlikelidir. v Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prize takın. aygıta bağlı güç kablolarının. v Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları doğru biçimde kablolanmış prizlere takın. 102 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Kapak açıkken bilgisayarı asla kullanmayın. v Mümkünse. bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin. v Yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarının gözlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ve çıkarmayın ya da bu ürünün kuruluş. v Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmediği sürece aygıt kapaklarını açmadan önce. v Ateşe. Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için: v Yıldırım düşmesi gibi olayların gözlendiği koşullarda bilgisayarınızı kullanmayın. v Kapağını kapatmadan bilgisayarınızı kullanmayın. suya ve yapısal bir zarara maruz kalan hiçbir donatıyı çalıştırmayın.

TEHLİKE
Bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıdaki yordamlarda gösterildiği biçimde takın ya da sökün. Bağlanmak için: 1. Tüm aygıtları KAPATIN. 2. Önce, tüm kabloları aygıtlara bağlayın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın. 4. Güç kablolarını prizlere takın. 5. Aygıtları AÇIN. Bağlantıyı kesmek için: 1. Tüm aygıtları KAPATIN. 2. Önce, güç kablolarını prizlerden çıkarın. 3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın. 4. Tüm kabloları aygıtlardan çıkarın.

Diğer tüm elektrik kabloları bilgisayara takılmadan önce güç kablosunun prizden ya da yuvadan çekilmesi gerekir. Güç kablosunun prize ya da yuvaya yeniden takılabilmesi için önce diğer tüm elektrik kablolarının bilgisayarınıza takılması gerekir.

Bölüm 7. Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri

103

Lazer uyum bildirimi
Bazı kişisel bilgisayar modelleri, CD ya da DVD sürücüsü fabrikada takılmış olarak gönderilir. CD ve DVD sürücüleri ayrı aksamlar olarak da satılır. CD ve DVD sürücüleri lazer ürünlerdir. Sürücünün (aşağıda gösterilen) sınıflama etiketi üzerinde yer alır. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 KLASS 1 LASER APPARAT

Etiket örneği

104

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Bu sürücülerin, ABD’de Sınıf 1 (Class 1) lazer ürünlerine ilişkin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın 21 numaralı Federal Düzenlemesinin (DHHS 21 CFR) J Altbaşlığının gereklerine uygunluğu onaylanmıştır. Bu sürücülerin, diğer ülkelerde, Sınıf 1 lazer ürünlerine ilişkin International Electrotechnical Commission (IEC) 60825-1 ve CENELEC EN 60825-1’in gereklerine uygunluğu onaylanmıştır. 1. sınıf lazer ürünleri tehlikesiz olarak kabul edilir. Lazer sisteminin ve optik depolama sürücüsünün tasarımı, olağan işletim, kullanıcı bakımı ve hizmet sırasında, 1. sınıf düzeyinin üzerinde lazer radyasyonu yayılmasını önler. CD ya da DVD sürücüsü takılı olduğunda, aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

TEHLİKE
Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin, ayarların ya da yordamların kullanılması tehlikeli radyasyon yayılmasına neden olabilir. Sürücülerin kapaklarını çıkarmayın. CD ya da DVD sürücüsünün kapaklarının çıkarılması tehlikeli lazer radyasyonu yayılmasına neden olabilir. CD ya da DVD sürücüsünün içinde onarılabilecek parça yoktur.

Bölüm 7. Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri

105

doktora başvurun. Aşağıdaki uyarıya dikkat edin. Işığa çıplak gözle ya da optik aygıtlarla bakmayın. yıkamadan sonra herhangi bir belirti görülürse.Bazı CD ve DVD sürücüleri yerleşik Sınıf 3A ya da Sınıf 3B lazer diyodu içerir. Sıvı kristal görüntü birimi (LCD) notu DİKKAT: Civa içeren floresan lambalı ürünler için (örneğin. eyalet kanunlarına ya da federal kanunlara göre atın. ışıksız) Sıvı kristal görüntü birimindeki floresan lamba cıva içerir. yerel kanunlara. 106 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . kulaklık için her zaman kulaklık bağlacını kullanın. Kulaklık kullanılması Bilgisayarınızın hem kulaklık hem de ses çıkış bağlacı varsa. LCD ekran camdan yapılmıştır ve bilgisayarın dikkatsizce taşınması ya da düşürülmesi LCD ekranın kırılmasına neden olabilir. etkilenen bölgeleri hemen ve en az 15 dakika süreyle yıkayın. TEHLİKE Açık olduğunda lazer radyasyonu yayılabilir. Gözle doğrudan temas ettirmeyin. LCD ekran kırılır ve içindeki sıvı gözlerinize ya da ellerinize bulaşırsa.

Pakette Lenovo bilgisayarınızla birlikte kulaklıkların da gönderilmesi. kulaklık ve bilgisayar birleşiminin EN 50332-1 belirtimleriyle uyumlu olduğunu belirtir. Ek güvenlik bilgileri TEHLİKE Plastik poşetler tehlikeli olabilir. EN 50332-1 (Madde 6. kullanım ve bakım bilgileri 107 . ABD’nin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere. Kablolara dokunduktan sonra ellerinizi dikkatlice yıkayınız. donatıyı bilgisayara bağlamak için güç kabloları içerir. EN 50332-1 ile uyumlu olmayan kulaklıkları kullanmak. Bu yönergeleri saklayın. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. doğum kusurlarına yol açabileceği ve diğer üreme organlarına zarar verebileceği kabul edilen kurşun maddesine maruz kalınmasına neden olur. Bu ürünün böyle bir kablosu varsa. ABD’deki kullanıcılar için not Birçok bilgisayar ürünü ve donatısı. Bölüm 7. Güvenlik. o zaman aşağıdaki uyarı geçerlidir: UYARI Bu üründeki kablolara ya da bu ürünle birlikte satılan parçalarla ilişkili kablolara el ile dokunulması.5 Sınırlama Değerleri) ile uyumlu olduklarından emin olun. aşırı ses basınç düzeyi yüzünden tehlikeli olabilir. Farklı kulaklıklar kullanılıyorsa.

Bilgisayarın vücudunuzla uzun süreli teması. v AC bağdaştırıcısının. arada giysiniz olsa da.Bilgisayarınızın bakımı Bilgisayarınızın olağan çalışma ortamlarında güvenli bir biçimde çalışmak üzere tasarlanmasına rağmen. yazıcının ya da başka bir elektronik aygıtın kablolarını ya da bağlantı kablolarını. Kablolara kuvvet uygulamak bunların zarar görmesine ya da kopmasına yol açabilir. farenin. arada giysiniz olsa da. ayağa takılmayacak. v Bilgisayarınızın üzerine sıvı dökülmemesi için sıvıları uzak bir yere koyun. Bu sıcaklık. sistem etkinlik düzeyinin ve pil dolum düzeyinin bir işlevidir. Klavyenizin içine düşen parçalar zarara neden olabilir. klavyenin. v Klavyenizin üzerinde yemek yemeyin ya da sigara içmeyin. elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bilgisayarınızı sudan uzak tutun. Hiçbir zaman vücudunuzu ısıtmak için AC bağdaştırıcısını kullanmayın. Bilgisayarınız olağan çalışması sırasında bir miktar ısı yayar. dizinizin üzeri ya da vücudunuzun herhangi bir parçası ile uzun süre temas edecek şekilde bırakmayın. bilgisayar çalışırken ya da pil dolarken. Bağdaştırıcıyı kullanırken vücudunuzun herhangi bir yeriyle temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Aşağıdaki önemli ipuçlarına uyarak. v AC bağdaştırıcısı prize ve bilgisayarınıza takılı olduğunda ısı yayar. bilgisayarınız ya da başka nesneler tarafından delinmeyecek ve bilgisayarınızın işleyişini kesintiye uğratmayacak biçimde yönlendirin. rahatsızlığa ya da son noktada deride yanıklara neden olabilir. 108 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . bilgisayarınızı kullanırken genel kurallara uymanız gerekir. üzerlerine basılmayacak. bilgisayarınızı en iyi düzeyde ve zevkle kullanabilirsiniz. Nerede ve nasıl çalıştığınıza dikkat edin v Bilgisayarınızın tabanını ya da işletim sırasında ısınan diğer parçaları. deride yanıklara neden olabilir. Bilgisayarın vücudunuzla uzun süreli teması.

Aksamları ya da CRU’ları tutarken ya da bilgisayarınızın içinde herhangi bir çalışma gerçekleştirirken statik elektrikten zarar görmemek için aşağıdaki önlemleri alın: – Hareketinizi sınırlayın. böyle bir yüklenme. Bölüm 7. Bu tür elektrostatik boşalma (ESD). v Bilgisayarınızı sıcaklığın uç değerlere ulaştığı ortamlarda kullanmayın (5°C/41°F altında ya da 35°C/95°F üzerinde). Hareket etmek. Bilgisayarınız. Bu nedenle. – Bilgisayarınızı ve çevresindekileri bunun gibi bir aygıttan mümkün oldukça uzak tutun. Bilgisayar bunun gibi bir aygıta yakınsa ve negatif iyon içeren havaya uzun bir süre maruz kalırsa. bilgisayarınızda topraklı hat kullanın. v Bilgisayarınızı mıknatıslardan. Belirli bir sınırın üzerindeki elektrostatik yük. v Taşınabilir belirli masaüstü fanları ya da hava arıtıcılar gibi bazı aygıtlar negatif iyon üretebilir. elleriniz yoluyla ya da bilgisayara bağlı olan G/Ç aygıtlarının üzerindeki bağlaçlar yoluyla boşalabilir. statik elektriğin etrafınızda toplanmasına neden olabilir. elektrostatik olarak yüklenebilir. vücudunuzdan ya da giysinizden bilgisayara doğru olan boşalmanın tersi olmasına karşın. Güvenlik. ESD riskini artırabilir. aşağıdakilere özellikle dikkat edin: – Bilgisayarınızı. bilgisayarı.v Plastik poşetlerin neden olabileceği boğulma tehlikesini önlemek için. önemli elektrostatik yüklenmeye neden olmaz. Not: Bu tür aygıtların tümü. Klavyeye ya da bilgisayarın diğer parçalarına dokunduğunuzda. – Güvenli elektrostatik boşalmayı kolaylaştırmak için. çalışan cep telefonlarından. paketleme malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. elektrostatik yükün herhangi bir etkisini en aza indirmek için tasarlanmış ve üretilmiştir. elektrikli aygıtlardan ya da hoparlörlerden (13 cm ya da 5 inç) uzak tutun. kullanım ve bakım bilgileri 109 . bilgisayarın arızalanması konusunda aynı riski oluşturur. negatif iyon üretebilen bir aygıta yakın kullanıyorsanız. negatif iyon üretebilen bir aygıttan çıkan havaya doğrudan maruz bırakmaktan kaçının.

bilgisayarınızın bekleme ya da uyku kipinde olduğundan ya da kapatıldığından emin olun. v Bilgisayarınızı. bellek modüllerini ve diğer devre kartlarını kenarlarından tutun. sallamayın. statik elektriğe karşı duyarlı parçayı. 110 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . – Statik elektriğe duyarlı bir aksam ya da CRU takarken. bükmeyin. görüntü birimini ya da dış aygıtları düşürmeyin. Bu. çarpmayın. parçanın bulunduğu statik elektrikten koruyucu paketi metal bir genişletme yuvası kapağına ya da bilgisayar üzerindeki boyalı olmayan başka bir metal yüzeye en az iki saniye dokundurun. Bilgisayarınızı dikkatli bir şekilde taşıyın v Bilgisayarınızı taşımadan önce. statik korumalı paketten çıkarın ve parçayı yere koymadan takın. paketteki ve vücudunuzdaki statik elektriği azaltır. Bilgisayarınızı dikkatli kullanın v Görüntü birimi ve klavye arasına ya da klavye altına hiçbir nesne (kağıt dahil) koymamaya özen gösterin. Mümkün değilse. statik korumalı paketi düzgün bir zemin üzerine yerleştirin ve parçayı üzerine koyun. çizmeyin. bilgisayarınızın dayanak noktalarına zarar verebilirsiniz. Hiçbir zaman açık bir devreye dokunmayın. v Görüntü birimini 130 dereceden daha geniş bir açıya ayarlamayın. bağlı aygıtların kapandığından. bastırmayın. Bağdaştırıcıları. fiş ve kabloların çıkarıldığından emin olun. Bu işlem. – Parçayı bilgisayar kapağının üzerine ya da diğer metal zemin üzerine koymayın. – Mümkün olduğunda. ortamların kapatıldığından. sabit disk sürücüsüne zarar gelmesini ve veri kaybını önler. v Bilgisayarınızı taşımadan önce. – Başkalarının bileşenlere dokunmasını önleyin.– Bileşenleri her zaman dikkatli bir şekilde tutun. bunlara vurmayın ya da üzerlerine ağır nesneler koymayın.

v AC bağdaştırıcısını ve güç kablosunu bilgisayar ile birlikte taşıyın. v Tepsiyi kapatmadan önce CD ya da DVD’nin. Veri güvenliği v Bilinmeyen dosyaları silmeyin ya da sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin. donanımınızla birlikte gönderilen yönergeleri izleyin ve aygıtın üzerine yalnızca gerektiğinde baskı uygulayın. tersi durumda. bilgisayar yazılımınız çalışmayabilir. optik sürücünün merkez eksenine yerleşme sesini duyuncaya kadar bekleyin. Gücü kapattığınıza ve LCD ekranı iyi kapattığınıza emin olun. Kapalı LCD ekran ile klavye arasında hiçbir şey bırakmayın.v Açık bilgisayarınızı kaldırmak istediğinizde. v Uygun koruma sağlayan bir taşıma çantası kullanın. Pilin dolu olduğuna emin olun. kullanım ve bakım bilgileri 111 . Bilgisayarı arabanızda bırakacağınız zaman. Dış ortamlarda kullanım v v v v v Bilgisayarınızı dış ortamlara götürmeden önce önemli verilerinizi yedekleyin. Depolama ortamlarını ve sürücüleri doğru kullanın v Bilgisayarınız bir optik sürücüyle teslim edilirse. Bilgisayarınızı sıkışık bavul ya da çantalara koymayın. tepsinin üzerindeki diskin yüzeyine ya da lense dokunmayın. v Sabit diskinizi takarken. alt kısmından tutun. Bölüm 7. Güvenlik. Bilgisayarınızı görüntü biriminden tutarak kaldırmayın. güneşe maruz kalmasını engellemek için arka koltuğa koyun.

v Bir aygıtı değiştiriyorsanız. Bilgisayarınızın kaydedilmesi ayrıca. bilgisayarınızı virüslere. bağdaştırıcı fişinin kırılmasına neden olabilir. bilgisayarınızın yetkililer tarafından size ulaştırılmasını kolaylaştırır.lenovo. Bu işlem. sistem kartınızı ya da sabit disk sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Lenovo yetkili garanti hizmet çözüm ortakları bu parolayı sıfırlamaz. Statik elektrik aygıta zarar verebilir. v Bilgisayarınızın yalnızca Lenovo onarım yetkilisi tarafından sökülmesi ve onarılması gerekir. Lenovo’nun olası teknik bilgileri ve büyütmeleri size bildirebilmesine olanak sağlar. bilgisayarınızı kapatın ya da aygıtın bekleme/uyku kipindeyken değiştirilebilir ya da çalışırken değiştirilebilir olduğunu doğrulayın. Bu işlem vücudunuzdaki statik elektriğin azalmasını sağlar. Yönetici ya da sabit disk parolasını unutursanız. yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. kaybolur ya da çalınırsa.v Ağ kaynaklarına erişim. virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır. – ExpressCard 112 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Diğer önemli ipuçları v Lenovo ürünlerinizi Lenovo’ya kaydettirin (şu Web sayfasına gidin: http://www. Bu. v AC bağdaştırıcısı takılıyken bilgisayarınızı ters çevirmemeye dikkat edin. v Aşağıdaki aygıtları takmadan önce metal bir masaya ya da topraklı bir metal nesneye dokunun. korsanlara.com/ support). v Görüntü birimini açık ya da kapalı tutmak için mandallarının yerini değiştirmeyin ya da bantla yapıştırmayın. v Güvenlik duvarı. Parolaları ayarlarken dikkatli olun v Parolalarınızı hatırlayın. zararlı yazılımlara ve bilgisayarınıza.

ve Memory Stick Pro card gibi bellek kartı. Süngerdeki fazla sıvıyı sıkarak çıkarın. Bölüm 7. 3. veri iletimi tamamlanmadan önce bilgisayarınızı bekleme ya da uyku kipine sokmayın. Yüzeyi kuru. 5. Bir süngeri seyreltilmiş deterjan çözeltisiyle ıslatın. Bilgisayarınızın kapağının temizlenmesi Not: Bilgisayarınızı temizlemeden önce kapatın. alkalin gibi güçlü kimyasallar içermeyen) yumuşak bir deterjan karışımı hazırlayın. 6. Memory Stick. Deterjanı temizlemek için yüzeyi silin. yumuşak. Kapağı temiz süngerle silin. MultiMediaCard. 9. daha sonra güç kablosunu çıkarın. 5 ölçek suya 1 ölçek deterjan ekleyin. – Bellek modülü – PCI Express Card v SD kartı gibi bir Flash Media Card’a ya da Flash Media Card’dan veri iletiyorsanız. Kapağı süngerle silin. kullanım ve bakım bilgileri 113 . 2. tüy bırakmayan bir bez parçasıyla yeniden silin. Mutfakta kullanılan (aşındırıcı tozlar ya da asit. 7. Güvenlik.– SD card. dairesel hareketler yapmaya ve su damlaları bırakmamaya özen gösterin. Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin ve bilgisayarın yüzeyinde bezden kalan tüyleri temizleyin. Bunu yapmak verilerinize zarar verebilir. 8. Musluktan akan temiz suyla süngeri durulayın. Bilgisayarınızı düzenli olarak aşağıda anlatıldığı gibi temizleyin: 1. 4.

4. kuru bir bez parçasıyla silin. 2. Not: Sprey temizleyiciyi doğrudan görüntü birimine ya da klavyeye sıkmamaya dikkat edin. su damlalarının bilgisayarın içine dökülmemesine özen gösterin. 6. Görüntü birimini yeniden silin. 3. Bu iz. Görüntü birimini kuru. Kapağı kapatmadan önce görüntü biriminin iyice kuruduğundan emin olun. 5. Bezi sıkarak çıkarabildiğiniz kadar suyu çıkarın. Klavyeyi kurumaya bırakın.Bilgisayar klavyesinin temizlenmesi Bilgisayarınızı düzenli olarak aşağıda anlatıldığı gibi temizleyin: 1. Leke çıkmazsa. Yumuşak. suyla ya da 50-50 oranında karıştırılmış izopropil alkol ve temiz su karışımıyla nemlendirin. yumuşak. 3. Tuşların arasındaki kırıntı ve tozu temizlemek amacıyla bir kamera lensini silmek için kullanılan fırçaları ya da bir saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz. tüy bırakmayan bez parçasını. Lekeyi yumuşak. Görüntü biriminizde çiziğe benzer bir iz görebilirsiniz. kapağı kapatmak için dışarıdan bastırdığınızda klavyeden geçmiş bir leke olabilir. Tuşların yüzeylerini bir bezle silin. 114 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Tuşları tek tek silin. bez yandaki tuşa takılıp tuşa zarar verebilir. 4. Bilgisayar görüntü biriminin temizlenmesi Bilgisayarınızı düzenli olarak aşağıda anlatıldığı gibi temizleyin: 1. tüy bırakmayan bir bez parçasıyla yumuşak bir biçimde silin. tozsuz bir bez parçasını biraz izopropil temizleme alkolüyle ıslatın. yumuşak. Tuşların üzerine ya da arasına sıvı damlamadığından emin olun. 2. aynı anda birden çok tuşu silerseniz.

daha rahat bir ortamda çalışsanız bile. işleri kolaylaştırır ve bilgisayarınızdan en üst düzeyde yararlanmanızı sağlar. Bu kadar olağan olmayan. Not: Bu örnekte. Bölüm 7. iyi aydınlatma ve doğru oturma gibi temel noktaları aklınızda bulundurmak. aydınlatmanın iyi olmasına ve doğru şekilde oturmaya dikkat edin. bunların çok yararını görürsünüz. birçok yerde çalışmanıza izin verdiği için. Lenovo engelli müşterilerimize en son bilgileri ve teknolojiyi sağlamayı taahhüt eder. başarımınızı artırmanıza ve daha fazla rahatlık kazanmanıza yardımcı olabilir. bu bölümdeki ipuçlarının çoğu yine de sizin için geçerlidir. Ergonomi ile ilgili bilgiler Sanal ofiste çalışmak. Bazı basit kuralları izlemek. Bunları göz önünde bulundurarak. olağan bir ortamda çalışan bir kişi gösterilmektedir. duruşunuzun iyi olmasına.Erişilebilirlik ve rahatlık Bilgisayarınız. ortamınızda sık sık meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak anlamına gelebilir. Güvenlik. başarımı artırabilir ve daha rahat çalışabilirsiniz. Örneğin. İyi çalışma alışkanlıkları geliştirirseniz. kullanım ve bakım bilgileri 115 .

Genel Duruşla İlgili Bilgiler: Çalışırken sağlıklı bir duruşla ilgili bazı genel önerileri aşağıda bulabilirsiniz. Ekranınızı temiz tutun ve ekranı rahatça görmenize imkan veren parlaklık seviyelerinde çalışın. 116 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Tepenizdeki veya dışarıdaki ışıklardan kaynaklı ekran yansımalarından veya parlamalardan kaçının. çalışma sırasındaki duruşunuzla ilgili olası küçük rahatsızlıkları engellemeye yardımcı olacaktır. Ekran: Ekranı rahat izleme mesafesi elde edecek şekilde konumlandırın. Uzun süre aynı konumda çalışmanın neden olacağı rahatsızlıkları engellemek için çalışma sırasındaki duruşunuzda sık sık küçük değişiklikler yapmak faydalıdır. mesafe 510-760 mm (20-30 inç) arasında olmalıdır. Parlaklık seviyesini ayarlamak için Fn + yukarı/aşağı ok tuşlarına basın. Çalışmanıza sık sık kısa aralar vermeniz de.

Başınızın Konumu: Başınızı ve boynunuzu rahat ve nötr (dik) bir konumda tutun. Sandalye: Sırtınızı sağlam bir şekilde destekleyen ve yüksekliği ayarlanabilir bir sandalye kullanın. Sandalyenizi istediğiniz duruşa en uygun olacak şekilde ayarlayın. Kol ve El Konumu: Mümkünse, kolçaklı bir sandalye kullanarak ya da çalışma yüzeyinizin üzerinde bir alandan yararlanarak kollarınızın ağırlığını destekleyin. Dirsekle bileğiniz arasında bölümü, bileklerinizi ve ellerinizi rahat ve nötr (yatay) bir konumda tutun. Tuşlara sert vurmadan, yumuşak dokunuşlarla yazın. Bacak Konumu: Uyluklarınızı yere paralel konumda tutun; ayaklarınızı yere düz bir şekilde basın ya da bir ayaklığın üzerine koyun.

Seyahat halindeyseniz
Bilgisayarınızı hareket halindeyken ya da rahat bir ortamda kullanıyorsanız, en iyi ergonomi kurallarına uymak mümkün olmayabilir. Yine de, ortamınız ne olursa olsun, bu ipuçlarını olabildiğince uygulamaya çalışın. Örneğin, düzgün oturmak ve yeterli ışıklandırma kullanmak, arzu ettiğiniz rahatlık ve performans seviyelerine yaklaşmanızı sağlayacaktır.

Görme ile ilgili sorular
Bilgisayarınızın ekranı, en yüksek standartlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ekranınız, rahatça algılanan, gözleri yormayan ve açıkça görünür, büyük ve parlak görüntüler sunmak için geliştirilmiştir. Elbette, yoğunlaşılarak gerçekleştirilen ve uzun süreli bakmayı gerektiren tüm faaliyetler yorucu olabilir. Gözlerinizin yorulmasıyla ya da görsel rahatsızlıkla ilgili sorularınız varsa, bir göz bakım uzmanına danışın.

Bölüm 7. Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri

117

Bakım
Bilgisayara sahip olmanın önemli bir parçası bakımdır. Düzgün bir bakımla, genel sorunları önleyebilirsiniz. Aşağıdaki bölümler, bilgisayarınızın düzgün çalışmasını sağlamakta size yardımcı olabilecek bilgileri sağlar.

Bakım için genel ipuçları
Ara ara sabit disk sürücünüzün kapasitesini denetleyin. Sabit disk sürücüsünde boş yer çok azalırsa, Windows yavaşlayabilir ve hatalarla karşılaşabilirsiniz. Not: Her bir sabit disk sürücüsünün kapasitesini aşağıda gösterilen şekilde denetleyebilirsiniz. 1. Start (Başlat) seçeneğini tıklatın ve başlat menüsünden Computer (Bilgisayar) seçeneğini belirleyin. 2. Denetlemek istediğiniz sabit diski sağ tıklatın. 3. Açılan menüden Properties (Özellikler) seçeneğini belirleyin. 4. Sabit disk sürücüsünün kapasitesini denetleyin. 5. Özellikler penceresini kapatmak için OK (Tamam) düğmesini tıklatın. Geri dönüşüm kutunuzu düzenli olarak boşaltın. Veri arama ve okuma zamanlarını geliştirmek için sabit disk sürücünüzde disk birleştirme aracını düzenli olarak kullanın. v Sabit disk üzerinde yer kazanmak için, kullanılmayan uygulama programlarını bilgisayarınızdan kaldırın.

118

Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Not: Ayrıca; aynı uygulama programından birden fazla bulunup bulunmadığını ya da bir uygulamanın örtüşen sürümlerinin var olup olmadığını da denetleyebilirsiniz. v E-posta istemci programınızdaki Gelen Kutusu, Giden Kutusu ve Çöp Kutusu klasörlerini temizleyin. v En az haftada bir kez verilerinizi yedeklemeye özen gösterin. Hayati öneme sahip verileriniz varsa, her gün yedekleme yapmanız iyi olacaktır. Lenovo, bilgisayarınızda kullanabileceğiniz pek çok yedekleme seçeneği sunmaktadır. Çoğu bilgisayar için CD-RW ve CD-RW/DVD sürücüleri bulunur ve bu sürücüler kolayca kurulabilir. v Düzenli olarak sistemin anlık görüntüsünü almak için Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanın veya bunu takvime bağlayın. Not: Bilgisayarınıza yeni sürücüler kurmadan, yazılımlarınızı güncellemeden veya yeni yazılımlar yüklemeden önce daima sistemin anlık görüntüsünü alın. Gerektiğinde aygıt sürücülerini ve BIOS’u güncelleyin. Güncel sürücüleri ve değişiklikleri takip edebilmek için http://www.lenovo.com/support adresinde makinenizin profilini oluşturun. Lenovo dışı donanım ürünlerine ilişkin aygıt sürücülerini takip edin. Uyumluluk konusunda veya başka sorunlarla ilgili güncelleme yapmadan önce, aygıt sürücüsü bilgileri yayın notlarını okumak isteyebilirsiniz. Bir kayıt defteri tutun. Örneğin bu deftere başlıca donanım ve yazılım değişikliklerini, sürücü güncellemelerini, karşılaştığınız küçük sorunları ve bunları nasıl çözdüğünüzü yazabilirsiniz.

v v v

v

v Bilgisayarınızda bir kurtarma çalışması gerçekleştirip, sabit diskinizin içeriğini fabrikadaki kuruluşa geri döndürmeniz gerekirse, şu ipuçları size yardımcı olabilir: – Yazıcı, klavye, vb. tüm dış aygıtları çıkartın. – Pilin dolu olduğundan ve AC güç bağdaştırıcısının bağlı olduğundan emin olun.

Bölüm 7. Güvenlik, kullanım ve bakım bilgileri

119

belirli bir donanım parçasının nasıl çalıştırılacağı ya da “sürüleceği” konusunda işletim sistemine yönergeler veren programlardır.– BIOS’u başlatın ve varsayılan ayarları yükleyin. Not: Sürücüler birer program olduğu için. bunu nasıl kullanacağını anlayabilir. makine tipine. hata ekranının açık olması ya da hata iletisini bir kağıda yazmanız faydalı olacaktır. bilgisayarınızdaki diğer tüm dosyalar gibi bozulabilirler ve bozulmaları durumunda düzgün çalışmayabilirler.lenovo. işletim sistemine bu donanım öğesini nasıl çalıştıracağı hakkında yönerge verilmesi gerekir. modeline ve seri numarasına yönelik bilgilerin elinizin altında olmasına ve bilgisayarın önünüzde bulunmasına dikkat edin. sizden isteninceye kadar diski sürücüden çıkartmayın. Ayrıca. Bilgisayarınızdaki her bir donanım bileşeninin kendisine özgü sürücüsü vardır. v Gerekirse. Aygıt sürücüleri. Bilgisayarınıza yeni bir bileşen eklerseniz. ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi’ni şu Web adresinden bulabilirsiniz: http://www. Siz sürücüyü yükledikten sonra. Müşteri Destek Merkezi’ni ararken. – Bilgisayarınız kurtarma ortamı olarak disklerden yararlanıyorsa. – Bilgisayarı kapatın ve kurtarma sürecini başlatın. 120 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .com/support. işletim sistemi donanım bileşenini tanıyıp. makinede hata kodları gösterilmekteyse.

satmak için değil. ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE. Bu Garantinin Kapsamına Girenler Lenovo. BU DURUMDA BU TÜR GARANTİLER YALNIZCA YASALARIN GEREKTİRDİĞİ SINIRLAR ÖLÇÜSÜNDE GEÇERLİDİR 121 © Copyright Lenovo 2009 . BU GARANTİ SİZE MÜNHASIR GARANTİDİR VE TİCARETE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER YA DA KOŞULLAR DA DAHİL. satın aldığınız her donanım ürününün. satış makbuzunuzda veya faturanızda belirtilen satın alma tarihinde başlar. Ürünün garanti süresi.lenovo. Ürününüz için geçerli olan garanti süresi ve garanti hizmeti tipi aşağıdaki “Garanti bilgileri” sayfa 127 başlıklı bölümde verilmiştir.Ek A. HER TÜRLÜ DİĞER AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİ YA DA KOŞULLARIN YERİNE GEÇER. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ.com/warranty. Garanti bilgileri Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi L505-0010-01 04/2008 Bu Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi. AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA İZİN VERMEZ. BU TAKDİRDE. Bu Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi’nin diğer dillerde hazırlanan kopyalarına şu adresten erişebilirsiniz: http://www. yalnızca kendi kullanımınız için satın aldığınız Lenovo markalı donanım ürünleri için geçerlidir. Lenovo size yazılı olarak başka bir tarih bildirmediği takdirde. garanti süresi boyunca olağan kullanım durumunda malzeme ve işçilik hatası içermediğini garanti eder. YUKARIDAKİ KAPSAM DIŞI TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAZ.

garanti süresi içinde garanti edildiği gibi çalışmazsa. Garanti Hizmet Çözüm Ortakları ve bunların telefon numaralarının bulunduğu listeye şu adresten erişebilirsiniz: http://www. Bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’nın olağan hizmet alanı dışında. ″Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim″ veya ″CRU″ olarak adlandırılan bir parçayı takmanızla da çözümlenebilir. BU SÜREDEN SONRA HİÇBİR GARANTİ GEÇERLİ OLMAZ.VE GARANTİ SÜRESİYLE SINIRLIDIR. BU DURUMDA YUKARIDAKİ SÜRE SINIRLAMASI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ ZIMNİ GARANTİLERİN NE KADAR SÜREYLE GEÇERLİ OLACAĞI KONUSUNDA SINIRLAMA YAPILMASINA İZİN VERMEZ. Lenovo’ya ya da yetkili bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’na başvurarak garanti hizmeti alabilirsiniz. Sorunların Çözülmesi İçin Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın Yapacakları Hizmet almak için bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’na başvurduğunuzda. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız sizi belirtilen yazılım güncellemelerini yüklemeye ve kurmaya yönlendirebilir. belirlenen sorun saptama ve çözme prosedürlerini izlemeniz gerekir.lenovo. Bazı sorunlar. Belirli bölgelerdeki hizmet bilgileri için yerel Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’na başvurun. e-postayla ya da uzaktan destek sağlayarak tanılamaya ve çözmeye çalışır. Bunların her birine ″Garanti Hizmet Çözüm Ortağı″ denir. Garanti Hizmetinin Alınması Ürün.com/support/phone. 122 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız sorununuzu telefonla. garanti hizmeti için ücret talep edilebilir. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız CRU’yu size takmanız için gönderir. Garanti hizmeti tüm bölgelerde mevcut olmayabilir ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Böyle bir durumda.

Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız. ürününüzü onarmanın ya da değiştirmenin mümkün olmadığına karar verirse. Garanti bilgileri . Yalnızca. Orijinal ürünün kalan garanti süresini dengelemek açısından. Ürün ya da parçanın. önceden değiştirilmemiş olan Lenovo ürün ve parçaları değiştirilmeye hak kazanır. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız bir ürün ya da parçayı değiştirmeden önce aşağıdakileri kabul etmiş sayılırsınız: 1. değiştirilen eski ürün ya da parça Lenovo’nun. Garanti kapsamında olmayan tüm aksamları. 2.Sorununuz telefonla ya da uzaktan. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın hizmet verebilmesi için ürünün sahibinden yetki almayı. değiştirilmesini engelleyecek hiçbir yasal zorunluluk ya da kısıtlama altında olmamasını sağlamayı. Ürün veya parçanın sahibi değilseniz. ürününüzü en azından işlevsel olarak eşdeğerde bir yenisiyle değiştirir. değişiklikleri ve bağlantıları çıkarmayı. yazılım güncellemelerini kurmanızla ya da taktığınız CRU ile çözülemiyorsa. Ek Sorumluluklarınız 123 Ek A. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız ürününüzü onarmanın mümkün olmadığına karar verirse. Lenovo tarafından sağlanan değiştirilecek ürün veya parça yeni olmayabilir. ve 3. seçenekleri. “Garanti bilgileri” sayfa 127 başlıklı bölümde açıklanan ve ürününüz için belirlenen garanti hizmeti tipi kapsamında hizmet almanızı sağlayacaktır. son çare olarak. ürünü satın alırken ödediğiniz ücretin iade edilmesi için ürünü satın aldığınız yere ya da Lenovo’ya götürmeniz gerekir. yerine konan ise sizin malınız olur. Ürün ya da Parçanın Değiştirilmesi Garanti hizmeti kapsamında bir ürün ya da parça değiştirildiğinde. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız. değiştirilen ürün veya parçaya ilişkin garanti verilir. ancak iyi çalışır durumda ve en azından orijinal ürün veya parçayla işlevsel olarak eşdeğerde olacaktır. parçaları.

hizmet isteğinde bulunmadan önce şunları kabul etmiş sayılırsınız: 1. 3. telefon numaralarınız ve e-posta adresiniz de içinde olmak üzere erişim bilgilerinizi saklar.Uygun olduğunda. 124 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . kullanır ve işler. özgür ve güvenli olarak erişmesine olanak tanımayı. Bu amaçlar doğrultusunda. Bu Garantinin Kapsamı Dışındakiler Aşağıdakiler bu garantinin kapsamı dışındadır: v Bir ürünün kesintisiz ya da hatasız çalışması. güç kesintileri ya da sizin tarafınızdan yapılan uygun olmayan bir bakım nedeniyle ortaya çıkan arızalar. Lenovo bu bilgileri. yürürlükteki tüm yasalara uygunluk sağlamayı. Üründeki tüm programları ve verileri yedeklemeyi ya da güvenlik altına almayı. Ayrıca. bilgilerinizi iş yaptığımız herhangi bir ülkeye aktarabilir ve bizim adımıza hareket eden tüzel kişilere verebiliriz. değişiklik. garanti hizmetinizle ilgili bilgileri ve adınız. 2. v Verilerinizdeki kayıp ya da hasarlar. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın sağladığı hizmet isteği prosedürünü izlemeyi. ve 4. v Ürünle birlikte sağlanan ya da sonradan kurulan yazılım programları. uygun olmayan fiziksel ortam ya da işletim ortamı. yasaların gerekli gördüğü durumlarda bilgilerinizi açıklayabiliriz. v Hatalı kullanım. bu garanti kapsamında hizmet gerçekleştirmek ve sizin Lenovo ile iş ilişkinizi geliştirmek için kullanır. Kimliği belirli ya da belirlenebilir olan kişiler hakkındaki tüm bilgilerin (″Kişisel Veriler″) üründen silindiğini ya da silmediğiniz Kişisel Verilerle ilgili olarak. Garanti hizmetimizden memnun kalıp kalmadığınızı öğrenmek ya da sizi geri toplanacak ürünler ya da güvenlikle ilgili konularda bilgilendirmek için sizinle iletişim kurabiliriz. Hizmetin yerine getirilebilmesi için Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın tüm sistem şifrelerinize ya da parolalarınıza ve tesisinize yeterli. kaza. doğal afet. v Yetkili olmayan bir Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’nın neden olduğu zararlar. Kişisel Bilgilerin Kullanılması Bu garanti kapsamında hizmet alırsanız. Lenovo.

ürün yalnızca 1) Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın zilyedliğindeyken ya da 2) nakliyesinden Garanti Hizmet Çözüm Ortağı’nın sorumlu olduğu durumlarda sevk edilirken doğan kayıp ya da hasarlardan sorumludur. yalnızca ürün için ödediğiniz ücretle sınırlı olmak koşuluyla sorumludur. Lenovo’nun yasal olarak yükümlü olduğu bedensel yaralanma (ölüm dahil) ve taşınmaz mallar veya kişisel maddi mallara verilen hasarlar için geçerli değildir. Garanti bilgileri . Bu garanti. Lenovo ya da Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız gizli. tüm üçüncü kişi ürünlerinde ortaya çıkan arızalar veya bu tür üçüncü kişi ürünlerinin neden olduğu zararlar. ürün ya da parçaların üzerindeki tanıtım etiketlerinin sökülmesi ya da değiştirilmesi halinde de geçerliliğini yitirir. Lenovo’nun sağlayıcılarının. yanlış beyan ve diğer sözleşme ya da haksız fiil iddiaları da dahil olmak üzere). size özel ya da kişisel veriler de dahil olmak üzere ürün içindeki hiçbir verinizden sorumlu değildir. Lenovo. yürürlükteki kanunlar ile feragat edilemeyen ya da sınırlandırılamayan sorumluluklar haricinde ve ölçüsünde. Ürün bakıma gönderilmeden ya da iade edilmeden önce bu tür bilgilerin tümünü kaldırmalı ve/ya da yedeklemelisiniz. Bu tür durumların her birinde. Bu sınır ayrıca Lenovo’nun sağlayıcıları. Bu sınırlama. 125 Ek A. ihmal. Lenovo’ya yönelik iddianızın hukuki dayanağı her ne olursa olsun (ihlal. yetkili satıcıları ve Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız için de geçerlidir.v Lenovo’nun sizden gelen bir istek üzerine Lenovo ürünü ile birlikte sağlayabileceği ya da Lenovo ürünü ile bütünleştirebileceği ürünler de dahil olmak üzere. uğradığınız doğrudan gerçek hasarlardan. Lenovo’nun. yetkili satıcılarının ve Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın toplu olarak sorumlu oldukları azami tutardır. Bu. Sorumluluğun Sınırı Lenovo. Lenovo’nun kusurundan ya da sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan zararınızı talep etmeye hak kazanabileceğiniz durumlar olabilir. ve v Herhangi bir teknik ya da ″nasıl yapılır?″ tipi sorulara ve ürününüzün hazırlığı ve kuruluşuna ilişkin destek.

LENOVO’NUN SAĞLAYICILARI. sunulan belgeler de dahil olmak üzere. Tüm tahkim muameleleri.YETKİLİ SATICILARI YA DA GARANTİ HİZMET ÇÖZÜM ORTAKLARI. Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi Ürününüzü Kamboçya. ARIZİ. ÖZEL. Hindistan’daki tahkim. İngilizce olarak yürütülür ve bu muamelelerde bu garantinin İngilizce olarak hazırlanan kopyası diğer tüm dillerdeki kopyalardan öncelikli olarak uygulanır. Vietnam ya da Sri Lanka’da satın aldıysanız. Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi’nin o sırada yürürlükte olan Tahkim Kurallarına (″SIAC Kuralları″) uygun olarak yürütülecektir. Herhangi bir hakem kararı. YA DA 3) KAR KAYBI. yazılı olmak kaydıyla konuya ilişkin kararı ve mer’i kanun hükümlerinin uygulanmasıyla varılan sonuçları belirtir. Filipinler. bu garanti konusunda ya da garantiyle bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar Singapur’da gerçekleşecek tahkim sonucunda karara bağlanır ve bu garanti. 2) VERİLERİNİZDEKİ KAYIP YA DA HASARLARDAN. ARIZİ YA DA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN DOLAYLI ZARARLARIN KAPSAM DIŞI TUTULMASINA YA DA SINIRLANMASINA İZİN VERMEZ. LENOVO. DOLAYLI ZARARLARDAN YA DA SONUÇTA ORTAYA ÇIKAN EKONOMİK ZARARLARDAN. garanti konusunda ya da garantiyle bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar Hindistan’ın Bangalore kentinde gerçekleşecek tahkim sonucunda karara bağlanır. Singapur kanunlarına uygun olarak yürütülür. Diğer Haklar 126 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Hakem kararı. kanunlar ihtilafı dikkate alınmaksızın. BAZI ÜLKELER YA DA HUKUK DÜZENLERİ. BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMA YA DA KAPSAM DIŞI TUTMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Ürününüzü Hindistan’da satın aldıysanız. tarafların itiraz hakkı olmaksızın nihai ve bağlayıcıdır. İTİBAR KAYBI YA DA BEKLENEN TASARRUFUN KAYBI DA DAHİL. HİÇBİR KOŞULDA AŞAĞIDAKİ ZARARLARDAN SORUMLU OLMAZLAR: 1) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARLAR NEDENİYLE SİZE YÖNELTTİĞİ İDDİALARDAN.OLASILIKLARI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ. GELİR KAYBI. Endonezya. yorumlanır ve uygulanır. Singapur’daki tahkim. Hindistan’da o sırada yürürlükte olan kanunlara uygun olarak yürütülecektir.

Avustralya. Afrika ve Rusya Türkiye Garanti Süresi Garanti Hizmetinin Tipi 4 1 4 4 4329 Parçalar ve İşçilik . Bratislava. Orta Doğu. GEÇERLİ YASA YA DA LENOVO İLE YAPTIĞINIZ YAZILI SÖZLEŞME KAPSAMINDA BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.1 yıl Pil takımı . BU GARANTİDEKİ HİÇBİR HÜKÜM.2 yıl Pil takımı . Slovakya. Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) EEA içindeki müşteriler Lenovo’ya aşağıdaki adresten erişebilirler: EMEA Service Organisation.V. Yeni Zelanda. Japonya. SÖZLEŞME İLE FERAGAT EDİLEMEYEN YA DA SINIRLANDIRILAMAYAN TÜKETİCİ HAKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE. Avrupa.1 yıl Parçalar ve İşçilik . Garanti bilgileri Makine Tipi Makinenin Satın Alındığı Ülke ya da Bölge ABD.2 yıl Ek A.. Einsteinova 21. Lenovo (International) B. 851 01. AYRICA. EEA ülkelerinde satın alınan Lenovo donanım ürünlerine ilişkin garanti hizmeti ürünün Lenovo tarafından duyurulduğu ve satışa sunulduğu tüm EEA ülkelerinde alınabilir. TÜKETİM MALLARININ SATIŞINI DÜZENLEYEN ULUSAL YASA KAPSAMINDAKİ. Garanti bilgileri 127 .BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERİR VE ÜLKELERE GÖRE YA DA HUKUK DÜZENLERİNE GÖRE DEĞİŞEBİLEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR. Floor 2. YASAL HAKLARI ETKİLEMEZ.

1.) yıl parça ücretsiz. Hizmetin ne zaman sağlanacağı. Üç (1) yıllık garanti süresinin. ve 2. Avustralya ve Yeni Zelanda Garanti Süresi Garanti Hizmetinin Tipi 4 1 4333 Parçalar ve İşçilik (LCD/HDD/Sistem kartı) .1 yıl Parçalar ve İşçilik . Afrika ve Rusya Türkiye Parçalar ve İşçilik .2 yıl Pil takımı . parçaların mevcut olup olmadığına ve diğer etkenlere bağlıdır.1 yıl Parçalar ve İşçilik (diğer) .Makine Tipi Makinenin Satın Alındığı Ülke ya da Bölge ABD.2 yıl Pil takımı . Garanti hizmetinin tipleri 1.2 yıl 4 1 4 4 Talep edildiği takdirde. Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (“CRU”) Hizmeti 128 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Orta Doğu.90 gün Pil takımı . değiştirme hizmeti ücretlidir. üçüncü (3.90 gün Avrupa. hizmeti istediğiniz zamana. gerekirse. ilk iki (2) yılında parça ve işçilik ücretsizdir. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız. disk değişimi gerektiren fiziksel arıza durumu hariç ücretsiz değildir. yazılımların yeniden kurulması. ürününüz için belirlenen garanti hizmeti tipine ve sağlanan hizmete göre onarım ya da parça değiştirme hizmeti sağlayacaktır.

Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız CRU’ları size takmanız için gönderir. kurulması için bazı teknik beceriler ve araçlar gerektiren CRU’lara İsteğe bağlı hizmet CRU’ları denir. Müşteri Yerinde Hizmet Müşteri Yerinde Hizmet tipinde. Lenovo ürününün sökülüp takılması için uygun bir çalışma alanı sağlamanız gerekir. Bazı İsteğe bağlı hizmet CRU’larının kuruluşlarını ürününüz için belirlenen bir garanti hizmet tipi kapsamında Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın yapmasını isteyebilirsiniz. Sizin tarafınızdan kolayca kurulabilecek olan CRU’lar. yeni CRU için sizden ücret talep edilebilir. ürünün ilgili hizmet merkezine gönderilmesini Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız ayarlar. Ürünü belirlenen hizmet merkezine göndermeniz için size bir teslimat kutusu sağlanacaktır. ürününüzle birlikte size gönderilir ve bunlar istendiği takdirde her zaman Lenovo’dan edinilebilir. Kendi kendine hizmet CRU’ları olarak adlandırılırken. Ürünün sökülmesinden siz sorumlu olursunuz. Bir kurye ürününüzü gelip alacak ve Ek A. Bazı ürünlerde.CRU Hizmetinde. ücreti önceden ödenmiş bir iade etiketi ve taşımak üzere bir kutu gönderilir ve 2) arızalı CRU’yu yeni CRU’yu aldıktan sonra 30 gün içinde Garanti Hizmet Çözüm Ortağınıza iade etmezseniz.com/CRUs adresindeki Web sitesinde bulabilirsiniz. CRU’lara ve bunların belirtimlerine ilişkin bir listeyi. bazı onarımların gerçekleştirilebilmesi için Garanti Hizmet Çözüm Ortağının ürünü belirli bir hizmet merkezine göndermesi gerekebilir. Varsa. CRU bilgileri ve değiştirme yönergeleri. 3. ürününüzle birlikte gönderilen yayında veya http://www. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız ürünü sizin yerinizde onarır ya da değiştirir. İade gerekliyse. hatalı bir CRU’yu iade etme gerekliliği. değiştirilecek CRU ile birlikte gönderilen malzemelerde belirtilecektir. 2. 1) yeni CRU parçasıyla birlikte iade yönergeleri. Lenovo’nun Kendi kendine hizmet CRU’larını sizin için kurmasını sağlamak amacıyla Lenovo’dan isteğe bağlı bir hizmet olanağı da satın alabilirsiniz. Garanti bilgileri 129 . Kendi kendine hizmet CRU’larının kurulması sizin sorumluluğunuzdadır. ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir.lenovo. Kurye ya da Depo Hizmeti Kurye ya da Depo Hizmetinde.

Arızalı ürün ile değiştirildiğinde. 130 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Her iki yöne ilişkin nakliye ücreti Lenovo tarafından ödenecektir. 5.belirlenen hizmet merkezine teslim edecektir. değiştirilecek ürünün ücreti size fatura edilir. ürünün sizin tarafınızdan teslimi ya da gönderilmesi üzerine. masraflar tarafınızdan ödenecektir) siz sorumlusunuzdur. size iade edilmesi hizmet merkezi tarafından ayarlanacaktır. Değiştirilecek ürünün kuruluşundan ve çalışmasının doğrulanmasından siz sorumlu olursunuz. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınız aksini belirtmedikçe. ürünün size gönderilme masrafları Lenovo’ya aittir. Lenovo’ya iade ettiğiniz arızalı ürün de Lenovo’nun malı olur. Arızalı ürünü. Müşteri Tarafından Teslim ya da Posta ile Teslim Hizmetleri Müşteri Tarafından Teslim ya da Posta ile Teslim Hizmetinde. Ürünün teslim alınmaması Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın uygun bulduğunda ürünü atmasına neden olabilir. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra. 4. arızalı ürün sevkiyat sırasında zarar görebilir. Ürünün düzgün bir şekilde paketlenmiş olarak. Ürün Değiştirme Hizmeti kapsamında. Değiştirilecek ürünü almanızdan sonraki otuz (30) gün içinde arızalı ürünün Lenovo’nun eline geçmemesi durumunda. Ürün onarıldıktan ya da değiştirildikten sonra. Arızalı ürünü iade etmek için. değiştirilecek ürünün size gönderildiği ambalaj kartonunu kullanmamanız durumunda. teslim almanıza hazır bulundurulacaktır. değiştirilecek ürünü çıkardığınız ambalaj kartonuna yerleştirerek Lenovo’ya geri göndermeniz gerekir. değiştirilen ürün sizin malınız olurken. Ürün Değiştirme Hizmeti Lenovo. Posta ile Teslim Hizmetinde. değiştirilecek ürünü yerinize gönderecektir. ürününüz belirli bir hizmet merkezinde onarılır ya da değiştirilir. Garanti Hizmet Çözüm Ortağınızın belirlediği yere teslimi ya da posta ile gönderilmesinden (aksi belirtilmedikçe.

por favor. Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados. la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. se aplicarán los términos de este Suplemento. S. Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta (30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final. Ek A. llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.Suplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Garanti bilgileri 131 . visite: http://www. llame al Centro de soporte al cliente al 001-866-434-2080. donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más cercano. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad. Por favor. previa obtención de una autorización. En caso de conflicto. población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población. de C.V.com/mx/es/servicios Modele bağlı olarak aşağıdakilerden biri tarafından üretilmiştir: SCI Systems de México. por favor.A. En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía.lenovo.

7020 Col.21. 01-800-3676900 Çin (IIPC) Shenzhen. Çin Halk Cumhuriyeti 518038 Wistron Infocomm (Kunshan) Co. +86-512-57367888 Pegatron Corporation No. México C. DF CP 05349 Tel: 55-5000-8500 132 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .8888 Satışa Sunan: Lenovo Mexico S de RL de CV Av. Piso 15 Col. Ltd. 3 Guanglan Road and Shuncang Building. México. Xiu Yan Rd. First Avenue. Çin Tel: +86. 6 Guanglan Road Futian Serbest Ticaret Bölgesi Shenzhen. 168. 45680 Tel. Çin Tel. Club de Golf Atlas El Salto. Jalisco.3811.P. 3768.Av. Cruz Manca Cuajimalpa. Shanghai. Çin (iki fabrika) ISH2 Building. No. Nan Hui Dist. No. Jiangsu. De la Solidaridad Iberoamericana No. Santa Fe 505.. Kang Qiao Town. No. Kunshan Export Processing Zone Kunshan.

garanti süresi boyunca müşteri tarafından ya da Lenovo hizmet teknisyeni tarafından çıkarılabilir ve takılabilir. Lenovo dizüstü bilgisayarları hem kendi kendine hizmet. mandallı olabilir ya da en çok iki vidayı çıkarmak için bir tornavida gerektirebilir. İsteğe bağlı hizmet CRU’ları. bazı teknik becerileri gerektirir. “http://www. Bunlar bağımsız. CRU URL’si. Lenovo Limited Warranty-01 (Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi) URL’si. üç seçenek sunar: otomatik algılama. hem de isteğe bağlı hizmet CRU’ları içerir: v Kendi kendine hizmet CRU’ları: bu CRU’ları çıkarmak ya da sabitlemek için en çok iki adet vida kullanılır. pil ve sabit sürücüdür. hem kendi kendine hizmet CRU’larını hem de isteğe bağlı hizmet CRU’larını müşteriler güvenli şekilde çıkarabilir ve değiştirebilir.com/CRUs” kendi kendine hizmet ve isteğe bağlı hizmet CRU’larını değiştirmeye ilişkin yönergeleri sağlar. Bazı ürünlerde. tornavida gibi araçların yanı sıra. © Copyright Lenovo 2009 133 . Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar) Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar). Erişim paneli kaldırıldıktan sonra CRU görünür. bellek. Kendi kendine hizmet CRU’larını takmak kolaydır. AC bağdaştırıcısı. Tüm kendi kendine hizmet CRU’larını çıkarmak müşterinin sorumluluğundadır. Her iki tipteki CRU sonraki sayfadaki çizelgede listelenmektedir. Bu tür CRU’lara örnekler. Yine de. yalıtılmış parçalardır. dizüstü klavyeleri ve parmak izi okuyucu içeren avuçiçi destekleri ve dokunmaya duyarlı tablet gibi bileşenler de CRU’dur. buna karşılık isteğe bağlı hizmet CRU’ları. v İsteğe bağlı hizmet CRU’ları: Bu CRU’lar bilgisayar içinde en çok iki vidayla olağan şekilde sabitlenmiş bir erişim paneliyle gizlenen. kablosuz kartlar. İki tip CRU vardır: kendi kendine hizmet CRU’ları ve isteğe bağlı hizmet CRU’ları. müşterinin büyütebileceği ya da değiştirebileceği bilgisayar parçalarıdır. güç kablosu.lenovo.Ek B.

Makine tipinize ilişkin CRU’lar hakkındaki garanti bilgileri için bkz. Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Kuruluş Şeması Online Hardware Maintenance Manual (Çevrimiçi Donanım Bakımı Elkitabı) Kendi kendine hizmet CRU’ları AC bağdaştırıcısı AC bağdaştırıcısı için güç kablosu Pil Sabit disk sürücüsü Bellek X X X X X X X X X 134 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Ülkenizdeki ya da bölgenizdeki Destek Merkezi’nin telefon numarası için bkz.“makine tipine göre anahtar” ve “aşağı açılan liste ve seçim. sayfa 121. Bu yönergelere erişim sağlayamazsanız ya da bir CRU’yu değiştirirken zorlanırsanız. Aşağıdaki çizelgede bilgisayarınıza ilişkin CRU’ların listesi ve değişim yönergelerini nerede bulacağınıza ilişkin bilgiler bulunur. “Dünya genelinde telefon listesi” sayfa 86. “Garanti bilgileri”. aşağıdaki ek kaynakları kullanabilirsiniz: v Müşteri Destek Merkezi. Ek A. Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) ve Kuruluş Şeması önemli CRU’lara ilişkin yönergeler sağlar.” Ek olarak. Not: Yalnızca Lenovo tarafından sağlanan bilgisayar parçalarını kullanın.

Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SIM kartı X Kuruluş Şeması Online Hardware Maintenance Manual (Çevrimiçi Donanım Bakımı Elkitabı) X Ek B. Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU’lar) 135 .

136 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

27.6 Ah.140°F) Güç kaynağı (AC bağdaştırıcısı) Pil takımı v AC bağdaştırıcısının giriş voltajı: 90 .438 m) – Çalışıyorken: 5°C .31.3°C (41°F .264 V ac.0°C (41°F .140°F) v Nakliye: -20°C . Belirtimler Belirtimler Boyutlar 3 pilli S10 v Genişlik: yaklaşık 250 mm v Derinlik: yaklaşık 183 mm v Yükseklik: yaklaşık 23 .000 ft (2.36 mm © Copyright Lenovo 2009 137 .0°C .5 mm Ortam v 8.60°C (-4°F .%95 v Depolama: -20°C .88°F) v Bağıl nem: – Çalışıyorken: %5 .63 Hz v 40 W v Lityum iyon (Li-Ion) pil takımı – Nominal voltaj: 11.Ek C.60°C (-4°F . 47 . 6 pil için 2.1 V dc – Kapasite: 3 pil için 2.000 ft (3.0°C .35°C (41°F .048 m) – Basınçsız durumda çalışıyorken: 5.109°F) v 10.43.95°F) – Çalışmıyorken: 5.4 Ah 6 pilli S10 v Genişlik: yaklaşık 250 mm v Derinlik: yaklaşık 196 mm v Yükseklik: yaklaşık 23 .

138 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Inc. Özel notlar Özel notlar Lenovo bu belgede anılan ürünleri. Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel Lenovo temsilcinize başvurun. Ancak başka kaynaklardan sağlanan ürün. Lenovo’nun fikri mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak. HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR ZIMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN. program ve hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır. © Copyright Lenovo 2009 139 . yalnızca o Lenovo ürünün. aynı işlevi gören farklı ürün. Lisans sorgularınız için aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz: Lenovo (United States).Building One Morrisville. 1009 Think Place . “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bu belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. bu durumda bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir. program ya da hizmetler de kullanılabilir. BU YAYINI. Bazı hukuk düzenleri belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddedilmesine izin vermez. Lenovo ürünlerine.Ek D. NC 27560 ABD Attention: Lenovo Director of Licensing LENOVO. programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler. programın ya da hizmetin kullanılabileceğini göstermez. hizmetleri ve aksamları tüm ülkelerde satışa sunmamış olabilir. Lenovo’nun bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir.

Diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar değişiklik gösterebilir. 140 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Bu belgede bulunan tüm bilgiler denetimli ortamlardan elde edilmiştir ve örnek olarak sunulmuştur. bu belgede sözü edilen ürün ve/veya programlarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve/ya da değişiklik yapabilir. Bu belgedeki bilgiler Lenovo ürün belirtimlerini ya da garantilerini hiçbir şekilde etkilemez. Lenovo. Bu yayında Lenovo dışı Web sitelerine yapılan göndermeler yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır ve hiçbir şekilde ilgili Web sitelerinin onaylanması için kullanılmamıştır. söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. sağladığınız bilgilerden uygun bulduklarını. herhangi bir arızanın kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açabilecek emplantasyon ya da diğer yaşam desteği uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu belgedeki hiçbir bilgi. Bu belgeyi kullananların. kendi ortamları için uygulanabilir verileri doğrulamaları gerekir. Dahası. Bazı ölçümler geliştirme düzeyindeki sistemlerde yapılmış olabilir ve bu ölçümlerin genelde mevcut bulunan sistemlerde de aynı olacağının garantisi yoktur. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. İlgili Web sitelerindeki bilgiler.Bu belgede teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Bu belgedeki performans verileri denetimli ortamda belirlenmiştir. Buradaki bilgiler üzerinde belirli aralıklarla değişiklik yapılmaktadır. Lenovo’nun ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında. Lenovo. bazı ölçümler dışdeğerbiçim kullanılarak tahmin edilmiş olabilir. açık ve/veya zımni lisans ya da tazminat olarak kullanılamaz. bu Lenovo ürününe ilişkin bilgilerin bir bölümü değildir ve bu Web sitelerinin kullanımı sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır. diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu yüzden. Bu belgede açıklanan ürünler. size herhangi bir sorumluluk yüklemeden kullanabilir ya da dağıtabilir.

b ECCN (Export Classification Control Number. ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisi kullanmaktadır. Bu ürün.İhracat sınıflandırma notu Bu ürün. Dik Frekans Bölmeli Çoğullama) radyo teknolojisini temel alan her türlü kablosuz LAN ürünü ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Televizyon çıkışı bildirimi Aşağıdaki bildirim. EAR’ye (United States Export Administration Regulations. Tamamlayıcı Kod Anahtarlama) ve/veya OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Düz Sıralı Dağınık Spektrum). EAR E1 ülke listesindeki ambargolu ülkelerden herhangi biri dışındaki ülkelere yeniden ihraç edilebilir. Macrovision tarafından başka bir yetki verilmedikçe. fabrikada üzerine televizyon çıkışı aksamı takılmış olan modeller için geçerlidir. CCK (Complementary Code Keying. bu teknoloji sadece ev içerisinde ve diğer sınırlı izleme amaçları doğrultusunda kullanılabilir. İhracat Sınıflandırma Denetim Numarası) ile numaralandırılır. Kablosuz iletişim ile ilgili bilgiler Kablosuz iletişim birlikte çalışabilirliği Wireless LAN PCI Express Mini Card. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum. Bu ürün şu standartlar ile uyumludur: Ek D. Özel notlar 141 . Amerika İhracat Yönetimi Düzenlemeleri) tabidir ve 4A994. Ters mühendislik uygulanması veya ürünün parçalarına ayrılması yasaktır. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision tarafından yetkilendirilmelidir.

Bluetooth aygıtı tarafından aşağıdaki profiller desteklenir: v Generic Access v Service Discovery v Dizisel Kapı v v v v v v v v v v v Çevirmeli Ağ FAKS PPP Üzerinden LAN Erişimi Kişisel Ağı Soysal Nesne Değişimi Soysal Nesne Gönderimi Dosya Aktarımı Eşzamanlama Ses Ağ Geçidi Kulaklık Yazıcı v İnsan Arabirimi Aygıtları (Klavye/Fare) v Temel Görüntü v Ele Almadan Kullanabilme (handsfree) 142 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . 802. v Wi-Fi Alliance tarafından tanımlandığı şekliyle Wireless Fidelity (WiFi) sertifikası.0 Spesifikasyonu + EDR ile uyumlu olan tüm Bluetooth ürünleriyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.v Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kurumu tarafından tanımlandığı ve onaylandığı şekliyle Kablosuz LAN’lerde 802.0. Bluetooth Özel Çalışma Grubu tarafından tanımlandığı şekliyle Bluetooth 2.11n taslak 2.11b/g Standart.11a/b/g ya da 802. Bluetooth aygıtı.

Wireless LAN PCI Express Mini Card. örneğin cep telefonları gibi kablosuz aygıtlar tarafından yayılan elektromanyetik enerjiden daha azdır. ve Bluetooth aygıtı. Özel notlar 143 . Wireless WAN PCI Express Mini Card ya da Bluetooth aygıtının kullanımıyla ilgili onay almanız önerilir. tümleşik kablosuz kartların. Bazı durumlarda ya da ortamlarda Wireless LAN PCI Express Mini Card. v Başka aygıtlara veya hizmetlere yönelik girişim riskinin zararlı olarak algılandığı veya bu şekilde tanımlandığı başka her tür ortam. yayılan enerji düzeyi. Wireless WAN PCI Express Mini Card. Wireless WAN PCI Express Mini Card ve Bluetooth aygıtı. Wireless WAN PCI Express Mini Card ya da Bluetooth aygıtının kullanımı.v İşitsel ve Görsel (AV) Kullanım ortamı ve sağlığınız Wireless LAN PCI Express Mini Card. radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerine ilişkin yönergelerin kapsamı içinde çalıştığı için. diğer radyo aygıtları gibi radyo frekansı elektromanyetik enerjisi yayar. Ek D. hastanelerde ya da benzin istasyonlarına ve patlama riski bulunan alanlara (elektronik patlama aygıtı) yakın yerlerde ve tıbbi implantasyon yapılmış ya da vücuda yerleştirilen elektronik aygıtlar (örneğin kalbin atış hızını ayarlayan aygıt) kullanan kişilere yakın yerlerde kullanılması. bina yönetimi ya da ilgili kurumun sorumlu temsilcileri tarafından kısıtlanabilir. Bilim camiasının görüş birliğini yansıtan bu standartlar ve öneriler. Bu tür durumlara ve alanlara örnek olarak şunlar verilebilir: v Tümleşik kablosuz kartların uçuş sırasında. kapsamlı araştırmaları sürekli olarak değerlendiren ve yorumlayan bilim insanlarından oluşan panellerin ve komitelerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Lenovo. Ancak. tüketiciler tarafından kullanım için güvenli olduğuna inanır. Belirli bir kurum içerisinde (örneğin bir havaalanı veya hastane) kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili politikadan emin değilseniz bilgisayarınızı açmadan önce LAN PCI Express Mini Card.

Bu aygıt FCC kurallarının 15. FCC yayılım sınırlarının karşılanması için uygun şekilde korunmuş ve topraklanmış kablo ve bağlaçlar kullanılmalıdır. kullanıcının ürünü kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. radyo dalgalarında parazite yol açabilir. (2) aygıt istenmeyen çalışma koşullarına neden olan etkileşimler de içinde olmak üzere her türlü etkileşimi kabul eder. v Donatı ile alıcı arasındaki açıklığı artırarak. Ancak. kullanıcı bunu aşağıdaki önlemleri alarak düzeltebilir: v Alıcı ve antenin yerini ya da yönünü değiştirerek. v Donatıyı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takarak. İşletimi şu iki koşula bağlıdır: (1) aygıt zararlı etkileşime neden olmamalıdır. Bu donatı. Doğru kablolar ve bağlaçlar Lenovo yetkili satıcılarından sağlanabilir. makine tipi 4329 ve 4333 için geçerlidir. FCC (Federal Communications Commission) Bildirimi Bu donatı sınanmış ve FCC kurallarının 15. Bu sınırlamalar aygıt ev ortamına kurulduğunda diğer aygıtlarla etkileşiminden doğabilecek zarara karşı koruma sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Lenovo önerilen kablo ya da bağlaçların kullanılmamasından ya da donatıda yapılan onaylanmayan değişikliklerden kaynaklanan radyo ve televizyon parazitleri için sorumluluk kabul etmez.Elektronik Yayılım Bildirimi Aşağıdaki bilgiler Lenovo IdeaPad S10. bölümünde belirtilen Sınıf B (FCC Class B) sayısal aygıt sınırlamalarına uygun bulunmuştur. belirli bir kuruluşta bu zararlı parazitin önleneceğine ilişkin bir garanti verilmez. bölümüne uygundur. radyo frekansı enerjisi üretir. Onaylanmayan değişiklikler. 144 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . v Yardım için yetkili satıcıya ya da hizmet yetkilisine başvurarak. Bu donatı radyo ya da televizyon alıcılarında parazite neden olursa (bunu donatıyı açıp kapatarak denetleyebilirsiniz). kullanır ve yayabilir. yönergelere uygun biçimde kurulup kullanılmazsa.

Özel notlar 145 . önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez. Avrupa Topluluğu Yönetmeliği Uyumluluk Bildirimi Bu ürün. Sınıf B (Class B) donatı sınırları tipik ikamete ayrılmış ortamlarda lisanslı iletişim aygıtlarıyla parazit oluşmasına karşı uygun koruma sağlamak için çıkarılmıştır.Sorumlu Taraf: Lenovo (United States) Incorporated 1009 Think Place . Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasal düzenlemelerin yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC numaralı yönetmelikte belirtilen koruma gerekliliklerine uygundur. Lenovo dışı aksam kartlarının takılması da dahil olmak üzere.Building One Morrisville. NC 27560 Telefon Numarası: 1-919-294-5900 Industry Canada Class B yayılım Uyumluluk Bildirimi Bu Class B sayısal aygıt Canadian ICES-003 ile uyumludur. Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Ek D. Bu ürün sınanmış ve CISPR 22/European Standard EN 55022 kurallarının 15. bölümünde belirtilen Sınıf B (FCC Class B) Bilgi Teknolojisi Donatısı sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Lenovo koruma gereklilikleri konusunda.

Um dieses sicherzustellen. bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden. für Geräte der Klasse B. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG).EU-EMC Yönergesi (2004/108/EC) EN 55022 Sınıf B Uyumluluk Bildirimi Deutschsprachiger EU Hinweis Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. 146 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln. sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen. EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten).

Gropiusplatz 10. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH. Özel notlar 147 . Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. Ek D.zu führen. in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen . Japonca VCCI Sınıf B bildirimi Güç Kablosu Harmoniği için Japonya Uyumluluk Bildirimi Güç şebekesine bağlanan ve faz başına değeri 20A’dan düşük olan tüm ürünler için IEC 61000-3-2 harmonik standardına uyum bildirimi gerekir. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.CE .Dieses Gerät ist berechtigt. D-70563 Stuttgart.

şu adresteki Lenovo İnternet sitesinde bulunabilir: http://www. AB WEEE Bildirimleri Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) işareti yalnızca Avrupa Birliği ülkeleri ve Norveç için geçerlidir. kullanılmış aygıtların iadesi ve geri dönüşümüyle ilgili çerçeveyi belirler. Bu Yönerge. bilişim teknolojisi (BT) ürünleri sahiplerini.lenovo. ürünlerini geri dönüştürmede yardımcı olmak üzere bir dizi program ve hizmet sunmaktadır.WEEE ve geri dönüşüm bildirimleri Genel Geri Dönüşüm Bildirimi Lenovo. Avrupa Birliği’nin her yerinde geçerli olacak şekilde.com/lenovo/environment. Lenovo. çöplerle birlikte atılmalarını engellemek ve bu Yönerge uyarınca yeniden değerlendirilmelerini sağlamak üzere çeşitli ürünlerin üzerine yapıştırılır. Ürün geri dönüştürme olanaklarıyla ilgili bilgi. Aygıtlar atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla (WEEE) ilgili 2002/96/EC numaralı Avrupa Birliği Yönergesi’ne göre etiketlenmektedir. bilişim teknolojisi ürünleri sahiplerine. 148 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Bu etiket. artık ihtiyaç duymadıkları ürünlerini sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeye teşvik etmektedir.

Özel notlar 149 .com/support.lenovo. tekrar kullanımı ve geri dönüşümü için gerekli imkanları sunmaktadır. Japonya geri dönüşüm bildirimleri Kullanılmayan Lenovo bilgisayarın ya da monitörün toplanması ve geri dönüştürülmesi Bir şirket çalışanı iseniz ve şirkete ait bir Lenovo bilgisayarını veya monitörünü atmanız gerekiyorsa. şu adresteki Lenovo Web sitesini ziyaret edin: http://www. Kaynakların Etkili Kullanımını Teşvik Yasası’na uygun şekilde yapmak durumundasınız. Ayrıntıları öğrenmek için.ibm. şu adresteki Lenovo Web sitesini ziyaret edin: http://www. Ayrıntıları öğrenmek için. Bilgisayarlar ve monitörler endüstriyel atık olarak sınıflandırılmıştır. yerel hükümet tarafından onaylanmış bir endüstriyel atık yüklenicisi tarafından gereken şekilde atılmalıdır.ibm. Ek D. kullanım ömrü biten EEE aygıtlarını normal çöple birlikte atmamalı ve içinde bulunan tehlikeli maddeler nedeniyle bu aygıtların çevreye ve insanlara olası etkilerini en düşük seviyeye indirmek ve iade.WEEE Yönergesi’nin IV No’lu Ekine göre üzerinde WEEE işareti olan elektrikli ya da elektronik ekipmanları (EEE) kullanan kişiler.com/jp/pc/service/recycle/personal. Lenovo Japonya. Kaynakların Etkili Kullanımını Teşvik Yasası’na uygun olarak. 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren evlerde kullanılan bilgisayarların üretici tarafından toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması çalışması başladı. Kaynakların Etkili Kullanımını Teşvik Yasası kapsamında. Kişisel Bilgisayar Toplama ve Geri Dönüşüm Hizmetleri aracılığıyla. bu işlemleri. geri dönüşüm ve yeniden yararlanılması için belirtilen çerçeve dahilinde hareket etmelidirler. 1 Ekim 2003 tarihinden sonra satılan ve evlerde kullanılan bilgisayarlar için bu hizmet ücretsiz olarak sağlanmaktadır. kullanımı sonlandırılmış bilgisayarın veya monitörlerin toplanması.com/jp/pc/service/recycle/pcrecycle. bu ürünler. WEEE ile ilgili ek bilgiler için şu Web sitesini ziyaret edin: http://www.

ca.com/jp/pc/environment/recycle/battery.ibm.ibm. kullanılmayan bilgisayar ya da monitör toplamaya ve geri dönüştürmeye ilişkin yukarıda açıklanan yöntemleri kullanın. Perklorat içeren malzemelerin dikkatli kullanılması gerekir. Ayrıca şu adresteki yönergelere de başvurabilirsiniz: http://www. hizmet ya da pazarlama kısmından uygun kişiye başvurun ve o kişinin yönergelerini izleyin. Basılı devre kartı ya da sürücüsü gibi kullanılmayan bileşenleri düzgün bir şekilde atmak için. Kullanılmayan pil takımının Lenovo dizüstü bilgisayarlarından atılması Lenovo dizüstü bilgisayarınızın. lityum iyon pil takımı ya da nikel metal hidrid pil takımı bulunur. ağır metalleri ya da diğer çevreye duyarlı malzemeleri içeren bileşenlere sahip olabilir. Evde Lenovo dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız ve pil takımını atmanız gerekiyorsa.Lenovo bilgisayar bileşenlerinin atılması Japonya’da satılan bazı Lenovo bilgisayar ürünleri. yerel hüküm ve düzenlemelere uymalısınız. Ayrıca şu adresteki yönergelere de başvurabilirsiniz: http://www. Aşağıdaki web sitesine bakın: http://www.com/jp/pc/environment/recycle/battery. ABD’deki kullanıcılar için özel not Kaliforniya için Perklorat Bilgisi: Madeni para büyüklüğünde lityum manganez dioksit pil içeren ürünler.gov/hazardouswaste/perchlorate 150 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Lenovo satış. perklorat maddesi içerebilir.dtsc. Lenovo dizüstü bilgisayar kullanan bir şirket çalışanıysanız ve pil takımını atmanız gerekiyorsa.

bilgisayarınızı atarken. Bu Sözleşmelerin koşullarını denetlemeniz önerilir. Veri kaybolmuş görünse de yine de oradadır. Ancak bu işlemler. üzerinde depolanan verileri sildiğinizden emin olun. v Sil komutunu kullanın. Kötü niyetli kişilerin umulmadık amaçlarla sabit disk sürücülerindeki önemli verileri okuması ve bu verileri kötü niyetle kullanması riski vardır. Lisans Sözleşmesi’ni de ihlal edebilir. Sabit disk sürücüsünü bir çekiçle parçalayarak fiziksel olarak verileri Ek D. Verilerin başka kişilerin eline geçmesini önlemek için. verilerin kendisini silmez. v Lenovo tarafından sağlanan kurtarma programını kullanarak HDD’yi fabrikadan gönderilen duruma geri getirin. v HDD’nizidiski başlatmak için kullandığınız yazılımı kullanarak biçimlendirin. bir depolama aygıtında (HDD’de .Sabit disk sürücünüzden Bilgisayarlar hayatın her köşesine yayıldığı için. Windows gibi bir işletim sistemi altında veriyi geri alma işlemi devre dışı bırakılır. Sabit diskten verilerin silinmesi kolay değildir. Bilgisayarınızdaki bir kısmı hassas olan veriler. Diğer bir deyişle. Verileri silmeye yarayan yöntemler bulunur: v Verileri geri dönüşüm kutusuna taşıyın ve Geri Dönüşüm Kutusunu boşalt komutunu seçin. satmadan ya da bir başkasına vermeden önce. Bu nedenle bazen veri kurtarma için özel yazılım kullanımı ile verileri okumak mümkündür. verilerin yalnızca dosya dağıtımını değiştirir. Özel notlar 151 . İşletim sistemleri ve uygulama yazılımı gibi yüklü yazılımı silmeden bilgisayarınızı bir başkasına vermek. Bilgisayarınızı atmadan. satarken veya bir başkasına devrederken sabit disk sürücüsündeki tüm verileri silmenin sorumluluğunu üstlenmeniz çok önemlidir. gün geçtikçe daha fazla bilgi işlerler.

ENERGY STAR model bilgisi ENERGY STAR®. müşterilerimize ENERGY STAR kalitesine sahip ürünler sunmaktan gurur duyar. Lenovo. bu amaç için özel olarak geliştirilen ücretli yazılımlardan veya ücretli hizmetlerden yararlanmanızdır. 4329 ve 4333 152 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . bilgisayarlara ilişkin ENERGY STAR 4. Ancak size tavsiyemiz.yok edebilirsiniz. ya da güçlü bir manyetik alan kullanarak verileri manyetik şekilde yok edebilirsiniz. aşağıdaki makine tiplerindeki Lenovo bilgisayarları. verimli enerji ürünleri ve uygulamaları yoluyla tasarrufu ve doğayı korumayı amaçlayan ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı’nın ortak programıdır.0 programı gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve sınanmıştır. böylece verileri erişilmez hale getirebilirsiniz. ENERGY STAR işareti ekliyse.

Lenovo. günlük işlemlerinizin tümleşik bir parçası olması konusunda sizi teşvik eder. ENERGY STAR hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: http://www. Bu ayarlara ilişkin daha fazla bilgi için Windows Yardım ve Destek bilgi sisteminize bakın.energystar. Bu çabada yardımcı olmak üzere. Ek D.gov. Azalan elektrik tüketimi. daha temiz bir ortama ve sera gazı yayılımının azalmasına katkıda bulunabilir.ENERGY STAR kalitesine sahip ürünleri kullanarak ve bilgisayarınızın güç yönetimi özelliklerinden yararlanarak. Özel notlar 153 . enerjiyi etkili kullanmanın. bilgisayarınız belirli bir süre etkin olmadığında devreye girecek olan aşağıdaki güç yönetim özelliklerini önceden ayarlamıştır: v Güç planı: AC kipinde Energy Star Monitörü kapatma: 10 dakika sonra Sabit diskleri kapatma: 15 dakika sonra Sistemi beklemeye geçirme: 25 dakika sonra Sistemi uyku kipine geçirme: Hiçbir zaman Bilgisayarınızı System Standby (Sistem Bekleme) kipinden uyandırmak için klavyenizde Fn tuşuna basın. Lenovo. elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. olası mali tasarruflara.

belirtilen nominal sabit disk kapasitesinin. 1KB = 1.931 G. Sabit disk kapasitesi hesaplanırken üretici ile işletim sistemi tarafından farklı standartlar kullanılması Sabit disk üreticileri 1000 tabanını kullanır. Bilgisayarınızın benimsediği standart. sabit disk tamamen boş olduğunda bile işletim sistemi tarafından gösterilen kapasite şu olacaktır: X × 1000 × 1000 × 1000/ (1024 × 1024 × 1024) ≈ X × 0. sabit disk kuruluşunda bir hatadan veya başka bir sorundan kaynaklanmaz. Ancak. nominal sabit disk kapasitesinden farklı olacaktır. işletim sistemi tarafından gösterilen disk kapasitesinden biraz farklı olduğunu görebilirsiniz.000 bayt. Örneğin.024MB. örneğin 1GB = 1. Sabit disk üreticisi ile işletim sisteminin benimsediği standartlar farklı olduğundan. Bilgisayarınızı kullanırken.000KB. Bu nedenle. işletim sistemi tarafından gösterilen kapasite X × 0. nominal olarak 80 GB’lık bir sabit disk. Bu durumun başlıca nedenleri şunlardır: 1. 1MB = 1.Sabit disk kapasitesine ilişkin açıklama Sayın kullanıcı. işletim sistemi tarafından gösterilen sabit disk kapasitesi. sabit diskin kapasitesi nominal olarak X G ise. Örneğin. 2. Bu bölüm için ayrılan alanın 154 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . sabit disk üreticilerinin standardıdır. Sabit diskteki alanın bir kısmı belirli bir amaçla kullanılmışsa. Sabit disk alanının bir kısmının belirli bir amaçla kullanılması Lenovo bilgisayarları Product Recovery Program yazılımı önceden yüklenmiş halde gelir. 1KB = 1.024 bayt. örneğin 1G = 1.024KB. işletim sistemleri sabit disk kapasitesini hesaplarken 1024 tabanını kullanır. sabit disk üzerinde disk ikizlemesini ve Product Recovery Program program dosyalarını saklamak için kullanılan özel bir bölüm bulunur. 1MB =1. Bu fark.000MB. işletim sisteminde 80 GB’dan daha düşük bir kapasiteye sahip görünür.931 G değerinden de az olacaktır. bilgisayarlarda görülen olağan bir durumdur.

Güvenlik amacıyla. bu bölüm görünmez kılınmıştır. bu türden bölmeler genellikle “gizli bölüm” olarak adlandırılır. bilgisayarın modeli ile bilgisayara yüklü işletim sistemine ve yazılımlara bağlıdır. Yukarıda belirtilen bu nedenlerden ötürü. her zaman bilgisayarın nominal sabit disk kapasitesinden azdır. sistem dosyaları için sabit disk üzerinde belirli bir alan ayrılır. Özel notlar 155 . Buna ek olarak. işletim sistemi tarafından gösterilen kullanılabilir sabit disk alanı. sistem tarafından.büyüklüğü. sabit diskte bölümler oluşturulduktan veya sabit disk biçimlendirildikten sonra. Ek D.

156 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

sulu süngerlerle temizlik yapmayınız. Bu aygıtın zarar görmemesi için gereklidir.Ek E. köpürtülmüş deterjanlarla. Islak bezle. bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların sökülmüş olması gerekir. © Copyright Lenovo 2009 157 .99 Faks: 90 212 290 27 50 2. No: 28 Kat: 10. Türkiye Tel: 90 212 365 89 00 . Aygıtı taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış olması. 3. Dereboyu Cad. onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar: Elektronik cihazlar için gösterilmesi gereken standart özeni göstermeniz yeterlidir. Merkezi Hollanda Türkiye İstanbul Şubesi’dir. İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler: Ürünün ithalatçı firması. Ek Bilgiler 1. Cihaz çalışır durumda iken temizlik yapmayınız. Son kullanıcılar onarım konusunda yetkili değildir.V. Adresi ve telefonu şöyledir: Beybi GİZ Plaza. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar: Ürününüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Bakım. Daire: 35 34398. Arıza söz konusu olduğuna inanıyorsanız telefonla danışabilir ya da ürünü bu kitapta yer alan servis istasyonlarından birine götürebilirsiniz. İstanbul. Meydan Sok. Lenovo Technology B.

Kitabınızda bu tür bir uyarı yoksa. eylemler Alet üzeine katı ya da sıvı gıda maddesi dökülmesi 158 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız bir Çözüm Ortağı’ndan destek alabilirsiniz.Ayrıca aygıtınız taşırken uygun koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına dikkat edin. onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler: Aygıta ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Aygıta ilişkin bakım. Örnekler: Kabloların zorla ait olmadıklara yuvalara takılması Kumanda butonlarına gereğinden yüksek kuvvet uygulanması Aleti çalışır durumda taşımak. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler: Burada belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydı ile bu bölümde bazı kullanıcı hatalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. 6. Kılavuz içinde daha ayrıntılı bilgiler verilebilir. Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar: Bu tür durumlar söz konusu olduğunda ürüne özel olarak bu kitabın ilgili bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Bu ve benzeri konulara özen göstermeniz yeterlidir. Bakıma ilişkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili bölümünden (eğer sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz. Ayrıca servis istasyonlarına ilişkin bilgileri kitabınızın eklerinde bulabilirsiniz. temizlemek vb. 5. kullanmakta olduğunuz ürün için böyle bir durum söz konusu değildir. 4.

Enerji tüketen mallarda. Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler: Bunlar kitabınızın aynı başlıklı ek bölümünde belirtilmiştir. malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler: Ürüne ait kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon. 12. 11. 8. Ek Bilgiler 159 . Bağlantı ve montaja ilişkin bilgiler: Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri bu kılavuzda yer almaktadır. 9.): Ek E. 13. Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler: Ürününüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömr : Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 10. Herhangi bir onarım ya da yedek parça ihtiyacı durumda bu istasyonlardan birine başvurabilirsiniz. Periyodik bakıma ilişkin bilgiler: Ürün bir uzmanın yapması gereken periodik bakımı içermez.Aletin taşıma sırasında korunmaması ve darbe alması 7. İthal edilmiş mallarda. telefaks ve e-posta vb. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir Servis İstasyonu’ndan ücret karşılığı destek alabilirsiniz.

556741 Tel: 65-6827-1000 Faks: 65-6827-1100 160 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . 151 Lorong Chuan No: 02-01 New Tech Park Singapore.Lenovo (Singapore) Pte Ltd.

ANKARA Arion Bilişim Sistemleri Tic. Zemin Kat Seyhan/Adana Web Adresi: http://www.Ş.Sok. Gülek Plaza A Blok Asma Kat Seyhan/Adana Web Adresi: http://www. bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz.tr/ Telefon: 322 458 25 10 / 322 458 92 80/81 Faks no: 322 458 47 83 IBM Türk Ltd. 7.com. Adres: Cemal Paşa Mah. Şti. Adresi: Yeni Baraj Mah.bsd.com/ Telefon: 322 227 52 33 Faks no: 322 227 49 97 . A.Sokak No:7 Mualla Berrin Gökşen Apt.ADANA BSD Bilgisayar San.ibm.Ek F. Şti. Ltd. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa.tr. 1. Adresi: Hereke Sok. Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler . 8/2 161 © Copyright Lenovo 2009 . Servis istasyonları Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden yararlanır. ve Tic.

No:51/4 Çankaya Ankara Posta kodu: 06680 Web Adresi: http://www.destek. A. Adresi: Cinnah Cad. Adresi: Cinnah Caddesi.Ş.Çankaya Ankara Posta Kodu: 06700 Web Adresi: http://www.as/ 162 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .arion. No: 3 Kavaklıdere Ankara Web Adresi: http://www.tr/ Telefon: 312 447 13 95 Faks no: 312 447 58 36 Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic.com.ibm.destek.tr. 34 Sokak No: 14 Balgat Ankara Posta kodu: 06520 Web Adresi: http://www. Şti.Ş.as/ Telefon: 312 442 19 21 Faks no: 312 441 97 89 IBM Türk Ltd.com/ Telefon: 312 455 48 00 Faks no: 312 426 72 30 Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A. Adresi: Oğuzlar Mah.

ercoskun. Servis istasyonları 163 . Cumhuriyet Cad. No:1/3... Adresi: Tabaklar Mah.tr/ Ek F. Sok. Adresi: Güllük Cad.Ş.Telefon: 312 295 21 28 Faks no: 312 295 21 20 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan. ve Tic. No:35 Bolu Posta kodu: 14200 Web Adresi: http://www. Şti.ANTALYA Bilser Bilgi İşlem Tic.bilser.tr/ Telefon: 312 210 18 08 Faks no: 312 210 18 05 .San.6. Ltd.probil. Gökhan Apt.Don. A...com.com.BOLU Ercoşkun Bilgisayar Yaz. 146. Adresi: Teknoloji Geliştirme Bölgesi.net/ Telefon: 242 247 75 28 Faks no: 242 241 10 68 .7 Antalya Posta kodu: 07050 Web Adresi: http://www.Hiz. ODTÜ Ofis Bina.ve Dan. Şti. Batı Cephe A-1 ODTÜ / Ankara Posta kodu: 06531 Web Adresi: http://www. Ltd.

ve San.DENİZLİ ALM Bilgisayar San.com/ Telefon: 224 242 43 10 Faks no: 224 242 40 22 . Şti.Ltd.Telefon: 374 212 58 46 Faks no: 374 212 70 98 . Şti.tr/ Telefon: 258 264 28 55 Faks no: 258 265 74 77 . No:2 Bolu Posta kodu: 16160 Web Adresi: http://www. Adresi: Mudanya Yolu. Adresi: Ali Emiri 5. Tic. Kazım Kaynak İş Merkezi. Adresi: 2.monitordigital. No:65 Kat:3 Denizli Posta kodu: 20100 Web Adresi: http://www. Ltd. 164 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .DİYARBAKIR Metro Bilgisayar Eğitim Tic.com.almbilgisayar. Şehit Mümin Mutlu Sokak. Kaçmaz Apartmanı. Ticari Yol.BURSA Monitor Digital Bilgisayar Ltd. Sokak. Şti.

Adresi: Yukarı Mumcu Caddesi.sarkbil.tr/ Telefon: 412 223 94 36 Faks no: 422 224 55 07 .erzincanbilgisayar.tr/ Telefon: 442 234 21 02 / 04 Faks no: 442 218 21 07 IBM Türk Ltd.com. ve Tic. Elpaş İş Hanı Kat:2 No:3 Erzurum Web Adresi: http://www. No:33/1 Erzincan Web Adresi: http://www. No:9 Erzurum Posta kodu: 25100 Web Adresi: http://www.ERZİNCAN Erzincan Bigisayar Adresi: Hükümet Caddesi. Servis istasyonları .com/ Telefon: 446 223 89 87 Faks no: 446 224 24 34 .com.tr.com/ 165 Ek F.ibm. Adresi: Yukarı Mumcu Cad.metrobilgisayar.Şti.No:4/1 Diyarbakır Posta kodu: 21100 Web Adresi: http://www. Şti. Ltd.ERZURUM Şark Bilgisayar Elektronik San.

com/ 166 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . T.GAZİANTEP IBM Türk Ltd. 5 Nolu Sok. ( ETAM ) Adresi: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi.com/ Telefon: 222 220 50 55 Faks no: 222 221 69 91 IBM Türk Ltd.ibm. Şti.etammacshop.tr. Nailbilen Cad.Telefon: 442 234 15 21 Faks no: 442 234 15 21 .com/ Telefon: 222 234 24 13 Faks no: 222 221 11 51 . Adresi: İncilipınar Mah. Abacı Apartmanı. Adresi: Akarbaşı Mah. No:34 Eskişehir Posta kodu: 26020 Web Adresi: http://www. Şti. Atatürk Bulvarı No: 77/A Eskişehir Web Adresi: http://www.Ş. Metropol İş Mrk 3/12 Gaziantep Web Adresi: http://www.tr.ibm.ESKİŞEHİR Eğitim Tanıtım ve Müşavirlik A.

ebruelektronik. Şti.bilgibirikim. Servis istasyonları 167 . No: 3/B Kat:3 Kozyatağı İstanbul Web Adresi: http://www. Endüstrisi Müh. No:261 Iğdır Posta kodu: 76000 Web Adresi: http://www.İSTANBUL Bilgi Birikim Sistemleri Elktr.Telefon: 342 215 05 31 Faks no: 342 215 05 31 Kalender Bilgisayar İnşaat Tekstil San. Şti.kalendertr. Ltd. Adresi: Kocayol Caddesi. Kozyatağı Sokak. Hiz. ve Bilg. Ltd.com/ Ek F.IĞDIR Ebru Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Adresi: Atatürk Caddesi. ve Tic. Adresi: Gazimuhtarpaşa Bulvarı No:23 Gaziantep Web Adresi: http://www.com/ Telefon: 476 227 76 66 / 476 227 08 43 / 476 227 08 44 Faks no: 476 227 76 66 .com/ Telefon: 342 215 18 18 Faks no: 342 215 18 22 .

Adresi: Vatan Cad.com/ Telefon: 212 317 10 00 Faks no: 212 278 04 37 Koç Sistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.as/ Telefon: 212 282 44 30 Faks no: 212 264 46 45 Deta Bilgisayar Hizmetleri Ltd.tr/ Telefon: 212 296 47 00 Faks no: 212 296 47 06 IBM Türk Ltd. A.ibm. Şti. No:17 4.com. Ortadoğu İş Merkezi 2/1 Çağlayan İstanbul Web Adresi: http://www.Ş. Dumlupınar Cad.destek. No:24 168 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Levent İstanbul Web Adresi: http://www. Adresi: Aydınevler Mah.Telefon: 216 373 98 00 Faks no: 216 373 99 33 Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Tic.deta.tr. Adresi: Çınar Sokak. Adresi: Büyükdere Cad. 4. Şti. Levent İstanbul Posta kodu: 80620 Web Adresi: http://www.

tr/ Ek F. Adresi: Ziverbey Eğitim Mahallesi.novateknoloji.Şti. Dış Tic.kocsistem.Küçükyalı İstanbul Posta kodu: 34840 Web Adresi: http://www.tr/ Telefon: 216 554 64 00 Novatek Bilgisayar Sistemleri San.com. No: 1 Altunizade İstanbul Web Adresi: http://netservis.San.biz. Ltd.Şti.tr/ Telefon: 216 556 11 00 Faks no: 216 556 11 88 Netservis Bilgisayar Sistemleri San. Yıldırım İş Hanı. Servis istasyonları 169 .Ltd. Türksoy Sokak.com. Poyraz Sokak.Ltd. Adresi: Kısıklı Caddesi. Sadıkoğlu İş Merkezi 1. No: 1 Kat: 1 Mecidiyeköy İstanbul Posta Kodu: 80300 Web Adresi: http://www.pbs.com/ Telefon: 212 356 75 77 Faks no: 212 356 75 88 Peritus Bilgisayar Sist. Adresi: Raşit Rıza Sokak. D:15 Ziverbey Kadıköy İstanbul Posta kodu: 81040 Web Adresi: http://www.Şti.ve Tic. ve Tic.

Adresi: Emniyet Evleri Mah. Adresi: Eski Büyükdere Caddesi. Yeniçeri Sok. Kat:5 İçerenköy İstanbul Posta kodu: 81120 Web Adresi: http://www. Şti. Adresi: Doğanbey Caddesi.com. No:4 Otosanayi 4. ve Tic.tepum.net/ 170 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .San. Dilaver Sokak.turkuaz. No:2. A. Çetinkaya Sokak.Ş.tr/ Telefon: 212 317 61 00 Faks no: 212 325 42 04 Tepum Teknoloji Prog.Telefon: 216 345 08 00 Faks no: 216 349 09 92 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.probil. K:2 No:6 4.Levent İstanbul Posta kodu: 34416 Web Adresi: http://www. ve Uygulama Merkezi A.com. Levent İstanbul Posta kodu: 80660 Web Adresi: http://www. Emir Han.tr/ Telefon: 0 212 324 60 10 Faks no: 0 212 284 52 40 Turkuaz Bilgisayar Danışmanlık ve Yazılım Ltd.Ş.

com. Blok:403. Adresi: Ankara Asfaltı.tr/ Telefon: 232 462 67 80 Faks no: 232 462 59 60 Egebimtes Ltd.Telefon: 216 575 58 32 Faks no: 216 575 01 08 .biltas.tr.ibm. No: 305-309 Bornova İzmir Posta kodu: 35110 Web Adresi: http://www. No:42.İZMİR Adapa Bilgi Sistemleri A. Kat:4. Adresi: Ankara Asfaltı No: 7 Bayraklı İzmir Web Adresi: http://www.com. Rod-Kar 2 İş Merkezi. Servis istasyonları 171 . Şti.tr/ Telefon: 232 489 00 60 Faks no: 232 489 99 08 IBM Türk Ltd. Şti.egebimtes.com/ Ek F.Ş. No:26/3. Yalay İş Merkezi Montrö İzmir Web Adresi: http://www. Adresi: 1370 Sokak.

tr/ Telefon: 352 207 10 00 Faks no: 352 222 07 07 . Adresi: Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi Birkan Sokak No:7 Kocasinan Kayseri Web Adresi: http://www. ve Tic. Şti.com. Huzur İşhanı.Telefon: 232 462 27 00 Faks no: 232 486 69 23 Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.com.Ş.Şti.netcom.alamac.tr/ Kat:2 172 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . Adresi: Babalık Mahallesi. Ltd.San.KAYSERİ Netcom Bilişim Hizmetleri ve Tic.KONYA Alamaç Bilgisayar Tic. A. No:11/B Konya Posta kodu: 42060 Web Adresi: http://www. No:27/2 Alsancak İzmir Posta kodu: 35210 Web Adresi: http://www.com.probil. Adresi: Şair Eşref Bulvarı. Ltd.tr/ Telefon: 232 445 33 33 Faks no: 232 441 40 40 . Keyhüsrev Sokak.

Ltd. A. Yiğitcan İş Merkezi.com. No:8. Servis istasyonları 173 .tr/ Telefon: 252 316 05 32 Faks no: 252 313 83 04 . Sti. Adresi: İsmetiye Mahallesi.tr Ek F.MUĞLA Bosis Bilgi ve İletisim Sistemleri Tic.SAMSUN VIP Bilgi İşlem Ltd.probil.com. ve Tic. Bodrum Muğla Web Adresi: http://www.Ş.com. Şti. Adresi: İstiklal Caddesi.bosis.tr/ Telefon: 422 325 35 07 Faks no: 422 326 27 02 . No:10/6 Malatya Posta kodu: 44100 Web Adresi: http://www.MALATYA Probil Bilgi İşlem Destek ve Dan.vipbilgiislem. Adresi: Nafız Özsoy Caddesi.San. No:159/13 Samsun Posta kodu: 55060 Web Adresi: http://www.Telefon: 332 320 65 20 Faks no: 332 320 65 19 .

somdata.TRABZON IBM Türk Ltd.ibm. Adresi: Kızılay İşhanı. Şti. Kat:4 No: 7 Trabzon Web Adresi: http://www.tr/ Telefon: 414 215 05 52 Faks no: 414 212 22 12 . Ltd.Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 234 77 22 . San.com. İpekyolu İş Merk. Kat:1-2 Şanlıurfa Web Adresi: http://www.bilban. Şti.com/ Telefon: 362 230 88 52 Faks no: 362 230 88 52 Somdata Bilgisayar Paz. Gazipaşa Caddesi.com. Adresi: Kemerkaya Mahallesi. Adresi: Kahramanmaraş Cad.tr/ Telefon: 462 321 31 15 Faks no: 462 326 56 07 174 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .tr. Ltd.ŞANLIURFA Bilban Bilgisayar Eğitim Tic. No:6 Trabzon Posta kodu: 61100 Web Adresi: http://www. ve Tic. Şti. 13/15 Saruhan İş Merkezi.

Lenovo’nun ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır: IdeaPad Lenovo® Lenovo logosu® ThinkVantage® Microsoft ve Windows. © Copyright Lenovo 2009 175 . Microsoft Corporation’ın ABD’de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Windows® Diğer şirket. ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.Ticari markalar Aşağıdaki terimler.

176 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

31 alttan görünüm 7 aygıt sürücüsü 29 aygıtı büyütme 61 aygıtı değiştirme 61 B bakım 118 genel ipuçları 118 başlatma sorun giderme 59 bekleme 11 bekleme kipi sorun giderme 51 belirtim 137 donanım 137 bellek değiştirme 73 bellek kartı 17 bilgi güvenlik. kullanım ve bakım 87 © Copyright Lenovo 2009 177 .Dizin A AC bağdaştırıcısı 30.

127 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu . iletişim 44 C CRU (müşteri tarafından değiştirilebilir birimler) 133 D depolama ortamı 111 dış aygıt 39 dış görüntü birimi 41 dış mikrofon 43 dış ortamlarda kullanım 111 dokunmaya duyarlı tablet 12 dünya genelinde destek telefon listesi 86 E ek bilgiler 157 ergonomi ile ilgili bilgiler erişilebilirlik 115 115 G garanti bilgileri garanti hizmeti tipi 128 178 121.bilgisayar ekranı sorun giderme 53 Bluetooth 44 Bluetooth.

12 klavye 14 sorun giderme 51 temizleme 114 kulaklık 106 kulaklık aygıtı 42 141 Dizin 179 .görme 117 görüntü birimi sorun giderme 49 temizleme 114 güvenlik kilidi 22 H hizmet ve yardım 83 İ işlev tuşu 15 K kablosuz birlikte çalışabilirlik kablosuz iletişim bilgi 141 kablosuz LAN 20 kablosuz WAN 20 kapak temizleme 113 kapatma 11.

L LAN kapısı 19 Lenovo Quick Start 36 Anında ileti sistemiyle sohbet olanağı 36 Music Player 36 Novo düğmesi 37 Photo Manager 36 Skype 36 World Wide Web 36 Lenovo Uluslararası Garanti Bildirimi 121 M Müşteri Destek Merkezi 84 dünya genelinde telefon listesi 86 Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birim (CRU) 133 Ö önden görünüm 6 özel notlar 139 AB çevreyle ilgili 148 ABD’deki kullanıcılar için 150 bileşen atma 150 elektronik yayılım 144 FCC bildirimi 144 geri dönüşüm 148 İhracat sınıflandırma 141 Japonya için geri dönüşüm 149 Japonya uyumluluk bildirimi 147 180 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

özel notlar (devamı var) ortam 143 pil takımını atma 150 sağlık 143 televizyon çıkışı 141 toplama ve geri dönüştürme verileri silme 151 149 P parola 22 ayarlanması 112 sorun giderme 50 PC-Doctor 46 for Windows 46 PC kartı aygıtı 41 pil 30 değiştirme 61 doldurma 33 durum 31 kullanım 33 sorun giderme 57 R rahatlık 115 Dizin 181 .

S sabit disk kapasite 154 sabit disk sürücüsü büyütme 66 sorun giderme 58 sağdan görünüm 4 sayısal tuş takımı 14 servis istasyonlar² 161 ses sorun giderme 56 ses aygıtı 42 seyahat 117 sık sorulan sorular 45 SIM kart değiştirme 78 sol taraftan görünüm 3 sorun giderme 45. 49 başlatma 59 bekleme ya da uyku kipi 51 bilgisayar ekranı 53 görüntü birimi 49 klavye 51 parola 50 pil 57 sabit disk sürücüsü 58 ses 56 sorunları tanılama 46 PC-Doctor for DOS 47 182 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

T ticari markalar 175 tümleşik kamera 18 U USB (Universal Serial Bus) uyku kipi sorun giderme 51 39 Ü ürün belirtimi 137 ürün garantisi 127 Uluslararası Garanti Hizmeti üstten görünüm 1 86 V veri güvenliği 111 verileri silme sabit disk sürücüsü 151 W Web yardımı 83 Dizin 183 .

Y yardım ve hizmet 83 184 Lenovo IdeaPad S10 Dizüstü Bilgisayar Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful