P. 1
fen ve teknoloji 6 ogretmen-4.ünite

fen ve teknoloji 6 ogretmen-4.ünite

|Views: 11,574|Likes:
Yayınlayan: hileli555

More info:

Published by: hileli555 on Oct 11, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

4. Ünite www.sbsfenci.

com
Yaşamımızdaki Elektrik
Üniteye Genel Bakış
Bu ünite, 4 ve 5. sınıfta yer alan basit elektrik devre uygulamalarını temel alıp daha da genişleterek elektrik enerjisinin iletimi konularını veren bir içeriğe sahiptir. Ünite aynı zamanda, öğrencilerin öğrendikleri yeni kavramları, sahip oldukları ön bilgiler ile ilişkilendirmeyi ve elektriğin tehlikelerinden sakınarak gereken önlemleri alma konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Bu ünitede, soyut ve anlaşılması zor bir kavram olan akım kavramına girilmeden, ampul parlaklığından hareketle iletken ve yalıtkan maddelerin elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddeler olarak sınıflandırılması esas alınmıştır. Dolayısıyla direnç kavramı, elektrik enerjisinin iletimine gösterilen zorluk olarak ifade edilmiş, fakat dirençlerin seri ve paralel bağlanması konularına yer verilmemiştir. Öğrenciler, 5. sınıfta pil sayılarını değiştirerek veya pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirerek ampullerin parlaklığını değiştirebileceklerini (artırıp-azaltabileceklerini) öğrenmişlerdi. Bu seviyede ise öğrenciler; iletkenin boyunun, dik kesit alanının veya cinsinin değiştirilmesi ile bir ampulün parlaklığını değiştirebileceklerini deneyerek keşfeder. Öğrenciler, bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının devredeki iletken telin direncinin değerinin artması/azalması ile değişebileceğini gözlemleyerek bir reosta modeli tasarlar. Öğrenciler, direncin biriminin “Ohm” olarak adlandırıldığını öğrenecek; fakat “Ohm Yasası” konusuna bu düzeyde girilmeyecektir. Öğretmenler fizikî şartları da dikkate alarak tüm öğrencilerin etkin katılımını sağlayacak uygun bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır. Ünitede öğrencilerin, çeşitli tahminlerde bulunmaları, bu tahminleri test etmeleri ve problem çözmeleri teşvik edilerek, alt sınıflarda edindikleri bilimsel süreç becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları ve Önerilen Süreler
Konu Başlıkları 1. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? 2. İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin Önerilen Süreler 4 Ders Saati 6 Ders Saati

Kavram Haritası
Aşağıdaki kavram haritasında ünitenin sınırlamalarını belirleyen ve her bir konuda vurgulanması gereken kavramlar yer almaktadır. Bu kavram haritası, sadece öğretmeni bilgilendirmek için verilmiştir.

129-b 129

Üniteye Hazırlık
Tüm ünite öğrenciler tarafından kısaca incelendikten sonra ünite giriş sayfasına dönülür. Ünite giriş sayfası üniteye ilişkin beklenti oluşturma, merak uyandırma, ön bilgilerini yoklama ve zihinlerindeki “Niçin öğreneceğiz?” sorularını ortaya çıkarmak amacıyla incelenir. Bu amaçla öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilebilir: Ünite giriş sayfasında ne görüyorsunuz? Bu fotoğrafların benzerlerini çevrenizde görüyor musunuz? Resimdeki yapıların ve tellerin amacı ne olabilir? Elektrik enerjisinin günlük yaşamdaki yeri nedir? Elektrik enerjisi olmasaydı nelerden mahrum kalırdık? Konu başlıklarını fotoğraflarla nasıl eşleştirebilirsiniz?

4.

Ünite

fen ve teknoloji
130

Y

aşamımızdaki Elektrik

Ünite giriş sayfasındaki paragraf öğrencilere okutulur. Öğrencilerin burada yer alan ifade ve sorularla ilgili fikirlerini ifade etmeleri sağlanır.

Performans Görevi: Dirençler
Öğrencilerin ünitede kazandırmak istediklerimizi ne kadar öğrenip uygulamaya geçirdiklerini belirlemek için Çalışma Kitabı’ndaki performans görevi verilir. Bunun için öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılır. Gruplar belirlenirken öğrenci düzeyleri dikkate alınarak her grupta farklı düzeyde öğrencilerin yer almasına özen gösterilir. Her grubun, başkanını seçerek grup içinde görev dağılımını yapması istenir. Performans görevi olarak “Dirençler” konusu verilir. Öğrencilerin bu ünitede öğrenecekleri dirençlerin, elektrik ve elektronik devrelerde hangi amaçla kullanıldıklarını araştırarak değişik direnç şekillerini anlatan bir poster yapmaları istenir. Bu performans görevinin konusu tavsiye niteliğinde olup farklı bir araştırma konusu da verilebilir. • Ön Bilgileri Yoklama Etkinliği Öğrencilerin 4 ve 5. sınıflarda öğrendikleri konuları hatırlamalarını sağlamak için Çalışma Kitabı’ndaki “Devre Elemanlarını Hatırlayalım” adlı 1. etkinlik yaptırılır.

Konular
1. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? 2. İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin

Performans Görevi :Dirençler
Sınıf 6. Sınıf ‹çerik Yaşamımızdaki Elektrik Beklenen Performans Araştırma Becerisi Yaratıcılık Becerisi Süre 3 Hafta Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı

Elektrik enerjisinden, günlük hayatta ütü yapma, televizyon seyretme, telefonu şarj etme, müzik dinleme ve aydınlatma gibi birçok alanda yararlanırız. Bu enerjinin kullanım yerlerine iletilmesinde iletken maddelerden yararlanılır. ‹letkenlerin elektriği iletme özellikleri direnç kavramını ortaya çıkarmıştır. Kullanıldıkları yerler dikkate alınarak çok değişik tipte dirençler üretilmektedir. Sizden, yukarıda verilen açıklamalar doğrultusunda, bu ünitede öğrendiklerinizi de kapsayacak şekilde, dirençlerin elektrik/elektronik devrelerindeki kullanımlarıyla ilgili araştırma yapmanız ve poster hazırlamanız beklenmektedir. Bu görevi için aşağıdaki adımları izlemek size yardımcı olacaktır: 1. Görev için sınıfınızda beşer kişilik grup oluşturunuz. 2. Grubunuza isim veriniz. 3. Yukarıda verilen konu ile ilgili olarak aşağıdaki soruları, çeşitli kaynaklardan araştırarak cevaplayınız (Her bir soru için bir arkadaşınızı görevlendiriniz). • Direnç nedir? • Dirençlerin kullanım amaçları nelerdir? • Hangi tipte dirençler vardır? • Bir radyonun ses ayar düğmesi bir çeşit dirençtir. Radyonun sesini artırmak istediğimizde bu düğmenin bağlı olduğu direncin değerini azaltırız. Bunun nedeni nedir? • Dirençlerin kullanıldığı yerler nelerdir? 4. Grup olarak araştırmalarınızı paylaşınız. 5. Posteriniz için kullanacağınız uygun bir başlık belirleyiniz. 6. Araştırmalarınızdan elde ettiğiniz cevapları dikkate alarak posterinizde nelerin olması gerektiğine karar veriniz. 7. Posterinizde yer alacak materyalleri ve yazıları hazırlayınız. 8. Aldığınız kararlara bağlı kalarak posterinizi oluşturunuz. 9. Posterinizde kullanacağınız resimlerin konuyu açıklayıcı ve net olmasına, yazıların kısa, konuyu/resmi açıklayıcı ve anlaşılır olmasına özen gösteriniz. 10. Posterinizi öğretmeninizin belirlediği tarihte bitirerek grup olarak sınıfınızda hazır bulununuz. 11. Posterinizi arkadaşlarınıza sözlü olarak açıklayınız. 12. Posteriniz öğretmeniniz tarafından dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. 13. Posterinizi sınıf panosunda bir hafta sergileyiniz.

80

130

ne kadar öğrendiklerini kontrol etmeleri ve öğrendiklerini hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla tablonun ikinci bölümündeki soruları da ünitenin işlenişi sırasında cevaplamaları istenir... Nasıl Geldim?” adlı 2. grafik gibi görsel materyallerin çok azı konuyla ilgili. zihnimde rı oluşturdu? Öğrendiğim hangilerini konulardan daha iyi biliyorum? Öğrendiğim tekrar bakm konulardan hangi lerine am gerek iyor? 131 . sayfasındaki çizelgeyi defterimize çizerek çizelgedeki soruları oradaki açıklamalar doğrultusunda cevaplayalım... grubun verdiği cevapların çok azı doğru.+ + Üniteye Başlad ığımız Tarih: NEREDEN .2 puan Geliştirilmeli .. Posterdeki bazı noktalar açık ve anlaşılır değil.. Nereye. Bunun için çalışma kitabımızın 11. Nereye.3 puan Orta .. Bu anahtar........ Sunumda sorulan sorulara.4 puan ‹yi .. Grubun Ödevi Sunduğu Tarih: . Etkinlik : Nereden. Sunumda sadece bir kişinin görevi var...2 puan Geliştirilmeli ..1 puan Çok ‹yi ..4 puan ‹yi . içeriğine uygun. Yazılı ve görsel materyallerin çok azı birbiriyle uyumlu. Elektrik enerjisi basit bir elektrik devresinde olduğu gibi elektrik santralinde başlayıp evlerimize kadar uzanan ve oradan tekrar santrale dönen kapalı bir devrede taşınır..1 puan Çok ‹yi .. BÖLÜ M 81 82 . Posterin görünümü temiz ve düzenli ancak boyutu içeriğine uygun değil. Posterin boyutu. Posterin tamamı alıntı..3 puan Orta . Üniteyi Bitirdiğ imiz ‹M? Tarih: ..1 puan Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları ‹çerik Poster.... öğrenmek istediklerimizi ve öğreneceklerimizi kullanarak kendimizi değerlendirmektir.. m mek istiyo rum? Öğrenmek istedi ve nasıl öğren klerimi nered en ebilirim? Neler öğren dim? Öğrendikler imi hayat alanında kullanabiliri ımın hangi m? Öğrendikler ilginç buldu imden hangilerini m? Öğrendikler daha farklı imle artık neleri yapabilirim? Öğrendikler hangi sorulaim. Bu enerji kullanıldıkları yerlere göre ışığa. Posterde kullanılan resim. sese.. alıntı hiç yok. açık ve anlaşılır değil.4 puan ‹yi ..2 puan Geliştirilmeli . alıntı çok fazla. konuyu ve amacını genel anlamda yansıtmakta. Görünüm Çok ‹yi ... Etkinlik : Devre Elemanlar›n› Hat›rlayal›m Yukarıda basit bir elektrik devresinin resmini ve şemasını görmekteyiz. / . Nasıl Geldim? Bu etkinliğin amacı öğrencilerin ünitenin başındaki ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak kendilerini değerlendirmelerini sağlamaktır. 1 82.. Sunum Grup üyelerinin hepsinin sunumda görevi var. açık ve anlaşılır. / . Öğrenme sürecini anlamlı ve sistematik hâle getirmek için çizelgenin birinci bölümündeki soruları üniteye başlamadan önce öğrencilerin cevaplaması istenir. Nasıl Geldim?” adlı 2. öğrencilerin verdikleri doğru ve yanlış cevaplara göre. içeriğine hiç uygun değil. Etkinlik: Nereden.. Cevapları / . Devreyi açıp kapatmaya yarar.2 puan Geliştirilmeli . 1... grubun verdiği cevapların çoğu doğru. / . şemaları ve görevleri ile ilgili açıklama tahtaya yazılır.... fabrikalarımıza. BÖLÜM II. Poster.. konuyu ve amacını hiç yansıtmamakta. Elektrik enerjisini ampule iletir. Grup üyelerinden birkaç kişinin sunumda görevi var... Poster.2 puan Geliştirilmeli ...1 puan Çok ‹yi .. ısıya ve harekete dönüşür.. içeriğine uygun değil. s 131 Yaşamımızdaki Elektrik DERECEL‹ PUANLAMA ANAHTARI Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı. Elektrik enerjisi evlerimize. Poster özgün. aynı zamanda posterinizde hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Poster. Posterde kullanılan resim.3 puan Orta ...3 puan Orta . grubun verdiği cevapların hepsi yanlış ya da hiç cevap yok. Poster. Grup üyelerinin çoğunluğunun sunumda görevi var. özgün ve yaratıcı. Sunumda sorulan sorulara. özgün ve yaratıcı değil. Buradaki her bir devre elemanının adını ilgili boşluklara yazalım. konuyu ve amacını tamamen yansıtmakta.. Poster. okullarımıza ve iş yerlerimize bu kablolarla taşınır. konuyu ve amacını az yansıtmakta.. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.. etkinlikteki tabloyu öğrencilerin deftere çizmeleri sağlanır... Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum yok.1 puan Posterin görünümü temiz ve düzenli. Alınan Puan:.. Nas›l Geldim? Etkinliğin amacı. Posterin görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil.. özgün ve yaratıcı. Performans Düzeyi Çok ‹yi . Aynı zamanda öğrenciler ünite ile ilgili ön bilgilerini hatırlayarak bu ünitede ne öğrenmek istediklerini ve öğrenmek istediklerine nasıl ulaşacaklarını belirlerler.3 puan Orta . Sunumda sorulan sorulara..... Bu devre elemanlarının görevlerini açıklayalım.. Posterde. grafik gibi görsel materyallerin çoğu konuyla ilgili.. Poster. Posterde kullanılan resim.. Sunumda sorulan sorulara.. Bu dev direk de ne? Ona bağlı olan kablolar ne işe yarıyor? Resimdeki kablolar dikkatimizi çekmiştir. Özgünlük Poster. Posterdeki birçok nokta açık ve anlaşılır değil... I. Posterde. Grubun Adı: . alıntı çok az. s 2 82. Posterin boyutu. Poster.. Daha sonra onlardan öğrendiklerinin farkına varmaları.. Daha sonra öğrencilerin ünitenin başında ve sonundaki durumlarını karşılaştırarak..... / . Posterin görünümü kirli ve düzensiz. kendilerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Nereden. Yazılı ve görsel materyallerin çoğu birbiriyle uyumlu. neyi. Posterde.. Posterin boyutu. / . Etkinlik: Devre Elemanlarını Hatırlayalım Bu etkinlikte. 2. grubun verdiği cevapların hepsi doğru.1.4 puan ‹yi .. Materyal Kullanımı ve Materyallerin Birbiriyle Uyumu Posterde kullanılan resim.... Bu yolla öğrencilerin ön bilgilerindeki eksiklikler tamamlanarak yanlış bilgilerini düzeltmeleri sağlanır... NEREYE Bu Ünite Neler biliyo Neleri öğren rum? NASIL GELD yle ‹lgili.. hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Nereye. Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum var. bu ünite hakkında bildiklerimizi. Devre Elemanı Pil Anahtar Ampul Devre Elemanının Görevi Elektrik enerji kaynağıdır. ancak yaratıcı değil. Nereye. devre elemanlarının sembolleri. ünitede yer alan “Nereden.4 puan ‹yi ... Bunun için Çalışma Kitabı’ndaki 1. ‹letken tel 2. grafik gibi görsel materyallerin hiçbiri konuyla ilgili değil... grafik gibi görsel materyallerin tamamı konuyla ilgili. etkinlik yaptırılır.

1. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. .. 1. Nereye Gelecekler? Öğrenciler 4 ve 5.7. Ama gazların da iletken veya yalıtkan olabileceği vurgulanmalıdır. duvarların içinden geçer....... Sizce.....3.. 1. Akü.. prizlere ve anahtarlara bağlanır.. sınıftan...... Alternatif Etkinlik)” etkinliği yaptırılabilir...2.. elektrikli aletleri çalıştıran bu enerji.... 1. • Piller dolu ve ampul sağlam olduğuna göre sizce bu el feneri ışık vermekte midir? . Peki.. Türkçe dersi “Okuma” temel dil becerisi ile ilişkilendirilir. Resme dikkatle bakarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.. bunların görevlerini.... günlük yaşamda çoğunlukla şehir cereyanı kullanılır...4.. Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerini yoklamak amacıyla alternatif olarak “El Feneri (1.... Anahtar kavramlarla ilgili düşündüklerini listeleyerek birbirlerine düşündüklerini açıklamaları söylenir. .. 1. 1. Metallerin iletken....... Bu konuda...........6... bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder................ Defterlerinden bir boş sayfa açarak bu sayfayı ikiye bölmeleri istenir. duvarların içinden lambalara. Bunun için ya direkler üstünden ya da yer altından geçen kablolar kullanılır....... Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi şehir cereyanı üreten tesisler genellikle okulumuzdan ve yerleşim bölgelerinden çok uzak yerlerde kurulmuştur. elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlikelere karşı korunmada nasıl kullanılabileceğini araştırır (FTTÇ-5). pil sayısını veya ampul sayısını değiştirerek ampullerin parlaklıklarını değiştirebileceklerini öğrenmişlerdi. santrallerde üretilen elektrik enerjisinin sınıfınıza kadar taşınmasıdır. elektrik enerjisi kaynağıdır....... Anahtar Kavramlar iletken yalıtkan KAZANIMLAR Anahtara bastığımda ampul ışık verdi. • Konuya Giriş Öğrencilere konu girişinde yer alan resim inceletilir........ Maddeleri....... elektrik enerjisinin taşındığı bu kablolar hangi elektriksel özelliklere sahip olmalıdır? Acaba sıvılar da bu kablolarla aynı elektriksel özelliklere Evlerimizdeki elektrik kabloları.. bir elektrik devresindeki ampulün ışık vermesi için kapalı bir devre olması gerektiğini bilmektedirler... Elektrikli aletleri çalıştırabilmem için de fişlerini prize takmam gerekir... Elektrik enerjisini ileten ve iletmeyen maddelerle ilgili olarak öğrenciler..... plastiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.. basit elektrik devresi kurmasını..... Öğrenciler...... 1. öğrenciler sahip oldukları ön bilgiler ile yeni kavramları ilişkilendirerek maddelerin iletkenlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Her sınıfa ayrılan kablolar...... Okulumuza ulaşan ana kablolar....5. Bu etkinlikte öğrencilerden resimde görülen el feneri ampulünün ışık verebilmesi için devresinin kapalı olması gerektiğini bilmeleri beklenmektedir... Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediklerini test etmek için basit bir elektrik devresi tasarlar ve kurar (BSB-16)... Anahtar bir elektrik devresini açıp kapamaya yarar. Alternatif Etkinlik: El Feneri Aşağıdaki resimde bir el fenerinin içi görülmektedir... • Bu el fenerinde ampulün ışık vermesini sağlayan kapalı devreyi resim üzerinde renkli kalemle dolaşarak çizelim. pil ve bataryalar birer elektrik enerjisi kaynağı olmasına rağmen... Bazı sıvı maddelerin iletken... Kendisi ve çevresindekilerin güvenliği açısından elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri listeler (TD-5)................. prizlere nasıl gelir? Bunun için yararlandığımız maddelerin hangi özelliklere sahip olduğunu biliyor muyuz? Sınıfımızdaki elektrik düğmesine bastığımızda lamba ışık verir....... Öğrenciler 4 ve 5. Duvardaki elektrik anahtarını açıp kapatarak bu enerjiyi kontrol edebiliriz. Her bölüme bu iki kavramdan birisi yazılır... AÇIKLAMALAR Elektrik santralinin yapımından sonra ihtiyacımız olan ikinci şey...... Sınırlamalar 1... Elektrik enerjisi üretmek üzere kurulan bu tesislere elektrik santrali adı verilir.. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin çeşitli amaçlar için kullanıldığını fark eder (FTTÇ-28).6.... • Basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devrenin kapalı olması gerekir...1... her sınıfa daha ince kablolarla dağıtılır..... Bir el fenerindeki anahtar nasıl çalışır? Şekli inceleyerek açıklayalım.. sahip midir? 132 • Öğrenciler Neredeler. Gaz maddelerin iletkenliği konusuna girilmeyecektir...... 1..1........ Konu girişinde yer alan sorular ile resim arasında ilişkilendirme sağlanır.Elektrik Enerjisi Nas›l Tafl›n›r? Elektrik Enerjisi Nas›l Tafl›n›r? • Konuya Başlarken 1.. Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavramlar Öğrencilere konu başındaki anahtar kavramlarla ilgili ne bildikleri sorulur.. [!] Uyarı Yalıtkan maddelerin bazı durumlarda iletken olabileceği vurgulanır.... Alternatif Etkinlik: El Feneri 132 ... evlerindeki veya okullarındaki elektrik prizlerine çeşitli maddeleri sokmamaları ve bu durumun tehlikeleri konusunda uyarılır. Yalıtkan maddelerin.. ‹htiyacımız olan ilk şey. Diğer Derslerle İlişkilendirme 1..... Bu lambanın ışık verebilmesi için nelerin gerekli olduğunu düşünelim... 1. sınıfta elektrik devre elemanlarını........... elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır (BSB-4). kazanımı.............

Madde Plastik ataş Alüminyum folyo Çivi Cam Saf su Tuzlu su fiekerli su Sirke Tahminimiz Ampul ışık verdi Ampul ışık vermedi Konu girişinde yer alan metin okutularak günlük yaşantıda kullandığımız şehir elektriğinin üretildiği yerden evlerimize kablolar vasıtasıyla ulaştığı sezdirilir. Bir devredeki elektrik enerjisinin hareketini anlamak için alternatif olarak “Ampul Işık Verdi. ‹nceleyelim Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini ‹letir? Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ tuzlu su ◆ alüminyum folyo ◆ dört adet beherglas ◆ cam ◆ saf su 9 V’lik ◆ güç kayna¤› (veya pil) ◆ ampul (6 V) ◆ duy ◆ krokodilli bağlantı kabloları ◆ sirke ◆ şekerli su ◆ plastik ataş ◆ çivi rot ◆ iki adet bak›r elekt Elektrik enerjisini iletir Bunları Yapalım • Devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturup ampulün ışık vermesini sağlayalım. “I” numaralı resimde görülen basit elektrik devresindeki pili “II” numaralı resimde su pompası temsil ettiğine göre. • elektrik enerjisini • ampulü • iletken teli temsil eden şekiller hangileridir? NOT: Bu etkinlik üst seviyedeki öğrenciler için uygun olup elektrik akımından bahsedilmemelidir. “Araç ve Gereç” listesinde verilenlerin dışında başka malzemeler de kullanılabilir. • Devrenin test uçlar›n› yanda belirtti¤imiz kat›lar ve beherglas içerisine koydu¤umuz s›v›larla temasa getirip lamban›n ışık verip vermediğini gözlemleyelim. Su Çarkı Döndü Elektrik enerjisinin devredeki hareketi. Sonuca Varalım • Lambanın ışık verip vermemesi konusundaki tahminlerimizden kaç tanesi doğru çıktı? Tahminlerimizde yanıldığımız maddeler olduysa bunu nasıl açıklarız? • Test uçları arasına bazı maddeler konduğunda lambanın ışık vermesini bazı maddeler konduğunda ise ışık vermemesini nasıl açıklarız? • Katı ve sıvı maddeleri yukarıda keşfettiğimiz elektriksel özelliklerine göre nasıl sınıflandırırız? Test devresi 133 2. Su Çarkı Döndü” adlı 2. Açık kalan uçları da test uçları olarak adlandıralım. Yumuşak plastiklerin esneme ve bükülebilme özelliğine sahip olduğundan kablolarda kullanım kolaylığı sağladığı söylenir. Etkinlik: Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini ‹letir? (Önerilen Süre: 20 dk. Deney sonucunda cam. Su Çark› Döndü pompa I II 2. Alternatif Etkinlik: Ampül Işık Verdi. • Bu test uçlarını değişik katılara temas ettirdiğimizde veya beherglas içine koyduğumuz değişik sıvılara daldırdığımızda ampulün ışık verip vermeyeceğini tahmin edelim. Bu etkinlikle bazı maddelerin elektrik enerjisini ilettiği. alternatif etkinliği yaptırılabilir. Elektrik enerjisini ileten maddelerin özelliklerini öğrenmeleri için öğrencilere Ders Kitabı’ndaki “İletkenler ve Yalıtkanlar” başlıklı metin okutulur. Elektrikli cihazlarda genellikle yalıtkan kaplama olarak sert plastik ve seramik maddeler kullanılırken kablolarda yumuşak plastiklerin tercih edildiği belirtilir. suyun borulardaki hareketine benzetilerek modellenebilir.) Not: Deney sırasında öğrencilere güç kaynağının gerilimini kademeli olarak artırmaları konusunda uyarı yapılmalıdır. Ayrıca bir priz getirilerek kablodan gelen bakır telin priz içindeki metal kısma temas ettiği gösterilebilir. çivi. • Devredeki iki bağlantı kablosunu birbirinden ayırarak devremizi test devresine dönüştürelim. Alternatif Etkinlik: Ampul Ifl›k Verdi. Elektrik enerjisi taşıyan bu kabloların hangi özellikleri taşıması gerektiği sorgulatılır. Öğrenciler sınıf şartlarına göre küçük gruplara ayrılır. etkinlik yaptırılır. Basit bir elektrik devresindeki elektrik enerjisinin hareketi suyun borulardaki hareketine benzetilebilir. Kablonun plastik kısmı soyularak içindeki bakır tel gösterilebilir. Bu özelliklerin neler olduğunun gözlemlenmesi ve incelenmesi amacıyla Ders Kitabı’nda yer alan “Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini İletir?” adlı 1. saf su ve şekerli suyun elektrik enerjisini iletmediği. Bu test devresindeki ampulün neden ışık vermediği sorularak beyin fırtınası yaptırılabilir. Bu etkinlikte amaç. Aynı zamanda öğrenciler bilimsel bir deneyin işlem basamaklarını uygulayarak tablo kullanmayı da öğreneceklerdir. fiş ve priz getirilebilir. • Aşağıdaki gibi bir çizelgeyi defterimize çizerek tahminlerimizi kaydedelim. Etkinlik Gözlemleyelim. tuzlu su ve alüminyum folyo gibi malzemelerin elektrik enerjisini ilettiği gözlemlenir. Etkinliğin “Sonuca Varalım” kısmındaki sorularla ilgili tartışma ortamı oluşturulur. Keşif Aşaması 1. katı ve sıvı maddelerin elektriksel iletkenliklerinin gözlemlenmesidir. Bir devredeki ampulün ışık verebilmesi için kapalı bir devre olması gerektiği söylendikten sonra öğrencilerin bu test devresinin açık uçları “Araç ve Gereç” listesinde bulunan katı ve sıvı maddelerle tamamlanarak ampulün ışık verip vermemesi gözlemlenir. Açıklama Aşaması İletkenler ve yalıtkanlar hakkında konu işlenirken sınıfa bir kablo. dışındaki plastik kısmın güvenlik amaçlı olduğu vurgulanır. S›v›larla yapt›¤›m›z deneyde bu uçlara elektrot ba¤layal›m.1. • Gözlemlerimizi çizelgeye kaydedelim. sirke. Bu malzemelerden yararlanarak öncelikle her bir grubun bir test devresi kurması istenir. bazı maddelerin ise iletmediği sonucuna varılır. 133 . plastik ataş. Kablolarda elektrik enerjisinin taşındığı kısmın metal tel olduğu.

................................. ..................................................... • Münazara bitiminde ulaştığımız sonucu aşağıdaki boşluğa yazalım........... Çünkü elektrik enerjisini iletmez......................................Etkinlik :: ‹letken mi.................. cam..... .............. Metaller gibi üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin veren maddeler iletken olarak adlandırılır... Çünkü............... ............................ • Sınıfımızdaki diğer öğrenciler de seyirciler olarak soracağı sorular ya da yapacağı katkılarla bu grupları desteklesinler................ Maddeler Bakır Kuru tahta Alüminyum folyo Kâğıt Kurşun kalem ucu Silgi Cam Demir ‹letken Yalıtkan Neden? Çünkü elektrik enerjisini iletir..... 1........... Gruplarımız aşağıda verilen münazara konusunun tercih ettikleri yönünü savunsunlar............ Çünkü elektrik enerjisini iletir.. 5 6 7 8 9 10 11 12 a) Yukarıdaki kutucukların hangilerinde iletken maddeler verilmiştir? 2.............. . 12 .............................................................................................. 4 84....... ..... Aşağıdaki kelime avı oyunu içinde üç iletken............................................ .................... karşılarındaki kutucuklara “X” işareti koyarak nedenini açıklayalım......... ............ kablo yardımıyla ampule nasıl ulaştığını biliyor musunuz? Bu soruya cevap verebilmek için resimdeki masa lambasının kablosuna bakalım............................Etkinlik :: Münazaraya Var m›s›n›z? 4 Etkinlik • Sınıfımızda dörder kişiden oluşan iletkenler ve yalıtkanlar grubu oluşturalım...................................... bakır ya da alüminyum metalinin çok iyi bir iletken olmasının yanında kolay işlenebilir özellikte olmasından kaynaklandığı vurgulanır.. çoğunlukla alüminyumdur............................... kâğıt.. 11....... demir .... Bu bulgulara göre bazı maddelerin elektrik enerjisini ilettiğini bazılarının da iletmediğini söyleriz...........................................elektrik enerjisini iletmez............ alüminyum. s ? Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisini yerleşim yerlerine taşıyan hatlarda kullanılan iletken teller... Etkinlikte devrenin açık olan test uçlarına plastik ataş ve cam gibi bazı maddeler yerleştirilerek devre tamamlandığı hâlde ampul ışık vermedi....... plastik ...... Aşama ‹letken nedir? Yalıtkan nedir? Açıklayalım..... hangilerinin yalıtkan olduğunu bulal›m....... Hafif ve ucuz olduğu için tercih edilen alüminyum teller.. bulmacada saklı olan iletken ve yalıtkan maddelerin bulunmasıdır....... ....... .......... Çünkü elektrik enerjisini iletir.......Öğrencilere.......... ............ altın...... Burada kablonun dışı ile içinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir............ Öğrenciler bulmacadaki iletken ve yalıtkan maddeleri bularak bu maddelerin neden iletken ya da yalıtkan olduğunu açıklarlar.......... ‹letkenler bakır............. .............................................. Elektrik enerjisi iletiminde genellikle bakır ya da alüminyum metali kullanılmasının.. Elektrik enerjisini iletmeyen bu tür maddeler yalıtkan olarak adlandırılır........ altın ve gümüş gibi diğer metaller de iletir.......................................... . 6................... porselen......... Kablonun içinin metal tel olduğunu günlük tecrübelerimizden de biliriz............................. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım......... Bu da göstermektedir ki elektrik devrelerinde kullanacağımız her madde ampulün ışık vermesini sağlamaz........ Buna karşılık kabloların dışındaki plastik kılıf ve prizlerde kullanılan seramik gibi maddeler ise elektrik enerjisini kolaylıkla iletmez................ 9...... ................. P O R S E L E N D L I K T K ‹ R L Ğ E E B E A C A M C I M S A T L P L A S T ‹ K K A Ğ I T S R A R O I L T S I Ğ ‹ K L P R S E R N E L P I U 4..................... ..... II................................................. 10 83 84 134 ............................................................... Buna karşılık aynı test uçlarına çivi ve alüminyum folyo gibi maddeler yerleştirildiğinde ise ampul ışık verdi.... b) Yukarıdaki kutucukların hangilerinde yalıtkan maddeler verilmiştir? ............................. Etkinlik : Kelime Av› I.................. Çünkü elektrik enerjisini iletmez....... Etkinlik: Kelime Avı Bu etkinlikteki amaç.................................................... 7......................................... 4. dört yalıtkan maddenin isimleri gizlenmiştir.. seramik ya da cam yalıtkanlarla dev direklerden yalıtılır......................................................................................... Çünkü elektrik enerjisini iletir.......................... 1 2 3 4 X X X X X X X X Çünkü elektrik enerjisini iletmez........... iletken tellerde demir gibi metallerin neden kullanılmadığı sorularak tartışma ortamı oluşturulur............................ 5...... Sizce....... Münazara sonucu değerlendirilir.................... 3... Aşama Aşağıdaki maddelerden hangilerinin iletken. Bu yüzden metallerin genellikle iyi birer iletken olduklarını söyleriz...................... .................................... etkinlik yaptırılır........................................... Yalıtkanlar ................................................. 5....................... ...................... 3... 8....... ................... Elektrik enerjisini bakırın yanında demir................... 3 83.......... Duvardaki prizden gelen elektrik enerjisinin.... sadece dışındaki plastik kılıf ampulün ışık vermesini sağlar mıyd›? “Hangi Maddeler Elekrik Enerjisini ‹letir?” etkinliğinde gözlemlediğimiz gibi ampul.......................................... Münazara Konusu: “ Yaşamımızı kolaylaştıran elektrik enerjisinin kullanılabilir hâle getirilmesinde iletken maddeler mi yoksa yalıtkan maddeler mi daha önemlidir? ” SONUÇ: ......................... ampul anında ışık verir...................... Çevrelerinden iletken ve yalıtkan maddelere örnekler verebilirler........... Bulduğumuz iletken ve yalıtkan maddelerin isimlerini ilgili boşluklara yazalım... Bu metal tel olmasaydı................................. Bu maddelerin isimlerini bulmaya ne dersiniz! Bunun için bulmacaya soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakalım......................................................................... Yal›tkan m›? 5 Etkinlik Numaralandırılmış kutucuklarda bazı maddeler verilmiştir.................................................................. fiekildeki masa lambası kablosunun iç kısmında iyi bir iletken olan bakır tel kullanılmıştır. ............................ s 134 Yaşamımızdaki Elektrik 3.................... ancak test uçlarına belli maddeleri koyduğumuz zaman ışık verir.................... elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılan teller hangi maddelerden yapılır? İletkenler ve Yalıtkanlar Elektrik anahtarına bastığımızda............................... Bunları Biliyor muydunuz Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla Çalışma Kitabı’ndaki “Kelime Avı” adlı 3..............

..................................... ............................. 5 Genişletme Aşaması Öğrencilere şehir cereyanının............................ Görgü tanığı...................... yangının büyümesine ve yeni yangınlara sebep olabilir.......... etkinliği tamamlayan öğrenciler iletkenlik ve yalıtkanlığın ne olduğunu öğrenmiş olurlar................... şekerli su ve saf su ise iletmez...................... 2 çocuk da çeşitli yerlerinden yaralandı............................................................ Etkinlik Bir cismin iletken ya da yalıtkan olduğunu anlamak için hangi işlemleri yaparız? Nasıl bir test devresi kurmalıyım? ‹htiyacım olan devre elemanları nelerdir? Yapacağım plan için bana yardım eder misin? 5...................................... etkinlik yaptırılır................................. Katı ve sıvıların iletkenlik özelliklerini öğrenen öğrenciler............. suyun elektrik enerjisini iletmesidir......... bir anda etrafımızın aydınlandığına ve ardından gelen gök gürültüsüne tanık olmuşuzdur........... Burada havanın yalıtkan olduğu ancak belli durumlarda iletken hâle gelebileceği vurgulanır.................... elektrik santrali adı verilen tesislerde üretildiği ve bu tesislerden evlerimize................................. etkinlik yaptırılır...... ................. Yapacağım işlemde bunları değiştirmeliyim: ........................ Bu tellerin iletken olduğu ve bu tellerin direklere temas eden kısımlarında cam............................ Bunun nedeni.. Sıvılarla katıların iletkenliğini ve yalıtkanlığını öğrenen öğrencilerin genel bir pekiştirme yapmalarını sağlamak için Çalışma Kitabı’ndaki “İletken mi............................ Ama iş işten geçmişti............... Bu tür yangınları söndürmede içerisinde hazır kimyasal söndürücülerin bulunduğu yangın söndürme tüplerinden faydalanılmalıdır.. s Yukarıdaki gazete haberine göre ıslak ortamların kuru ortamlardan daha riskli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunları Biliyor muydunuz ? 6 85........................................................’’ 84.......... Ancak yalıtkan sıvıların da belirli şartlar altında iletken hâle gelebileceğini unutmamak gerekir... Gruplardan biri yaşamımızı kolaylaştıran elektrik enerjisinin kullanılabilir hâle getirilmesinde iletkenlerin daha önemli olduğunu savunurken diğer grup yalıtkanların daha önemli olduğunu savunur......... Bu kabloların çıplak ucu........................... 135 Yaşamımızdaki Elektrik 6.... okullarımıza......... Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik kazanır. Bu nedenle öğrenciler yüksek gerilim hatlarından uzak durmaları konusunda uyarılmalıdır...Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? Yaşamımızdaki Elektrik Etkinlikte devrenin test uçları sırasıyla tuzlu su ve sirkeye daldırıldığında ampul ışık verirken......................................................... Kâğıthane’ deki bir spor tesisinde 12–16 yaşlarındaki gençlerden oluşan amatör küme maçı sırasında........ elektrik çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti......... Çığlıkları duydum ve durumu anlayıp hemen koşarak şalteri indirdim......................................................... Bu olayın nedenini hiç düşündünüz mü? Bir elektrik enerjisi boşalması olan yıldırım ve şimşek....... Acaba Gazlar da İletken midir? Fırtınalı bir günde...... A........................................ Olayda..... Yalıtkan mı? Bu etkinlikle öğrencilerin dikkatleri günlük hayatta kullandığımız iletken ve yalıtkan maddelere çekilir.. Elektrik yangınlarını şalteri kapatmadan suyla söndürmeye çalışmak............................... Buna örnek olarak yıldırım ve şimşek olayları gösterilir......... Buraya giden elektrik kabloları............ Yapacağım plan: . 135 ............................................................. Etkinlik: ‹letken mi....... elektrik kaçağı sonucunda meydana gelen yangınlara müdahale etmeden önce elektrik şalterini kapatırlar.............. Günlük yaşantıda iletken ve yalıtkan maddelerden nasıl yararlanıldığını öğrenen öğrencilerin bu maddelerin hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu kavramaları için Çalışma Kitabı’ndaki “Münazaraya Var mısınız?” adlı 4... top oynayan 3 çocuk ve antrenörleri hayatını kaybederken. Onların bu kavramlarla ilgili bilgilerini genişletmek için elektrik enerjisinin kullanım alanlarına ulaşmasında iletken ve yalıtkan maddelerin nasıl kullanıldığı............ Öğrencilerin ilgisini çekmek için “Benjamin Franklin Çok Şanslıydı” metni okutulur... ........ Münazara sonunda sınıfın çoğunluğu tarafından kabul gören teze ilişkin öğrencilerin kişisel görüşlerini etkinlikteki ilgili yere yazmaları istenir............................ Öğrenciler çevrelerinde bu hava hatlarını görmektedirler.A muhabirine olayı şöyle anlattı: “Benim takımım da turnuvada oynadığı için maçı izliyordum........................... 85 Sonuca ulaşmak için ne yapmalıyım? Öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilir..... iş yerlerimize kadar iletken teller vasıtasıyla taşındığı vurgulanmalıdır.............................. Planlama Basamakları Problem: ........ soyunma odasından geçip halı sahaya uzanıyor...... Sanırım bu uygun bir test olacak............................. Çalışma Kitabı’ndaki “Kelime Avı” adlı 3............. s ‹tfaiyeciler....... Bu seviyede sadece gazların normal şartlarda yalıtkan olduğu........... ‹htiyaçlarım: .. Kâğıthane’ de bir spor tesisinde oynanan amatör küme maçında........ yağmurla oluşan su birikintisine temas eden kopmuş elektrik telleri faciaya neden oldu.... fakat uygun şartlar sağlandığında iletken hâle gelebildiğinden bahsedilebilir............ Oyuncular soyunma odasından çıkıp otomobillere giderken olay oldu......... .......................... normalde yalıtkan olan havanın iletkenlik kazanması sonucu meydana gelir. Yağmurla gelen facia! Sağanak yağış İstanbul’da can kayıplarına neden oldu................ Yalıtkan mı?” adlı 5....................... Bu amaçla “Acaba Gazlar da İletken midir?” başlıklı metin okunur.................................................. Metnin resmi inceletilebilir ve bir gaz olan havanın özel şartlarda iletken hale geçtiği söylenebilir................ “Bunları Biliyor muydunuz?” metni okutularak açıklanır.... Etkinlik ::Problem Çözme 6.. halı saha ile toprak sahanın arasındaki bir su birikintisine değmiş................................. saf su ve şekerli suya daldırıldığında ışık vermez................................ Etkinlik: Münazaraya Var mısınız? Sınıfta üye sayısı 4 olan iki grup oluşturulur ve her gruptan birer sözcü seçilir...... Bu yüzden elektrikli aletlerin sıvılardan uzak tutulması gerekir... Edinilen bilgiye göre..... Çünkü: ...... Maçın oynandığı toprak sahanın yanında yapımı süren ve korkuluklarında elektrik kaynağı yapılan bir halı saha var.............. 4............................... Yapacağım işlemde bunları değiştirmem gerekmez: ....... gaz hâlindeki maddelerin iletkenliği konusunu da düşünebilirler................................. ... Aydınlatmada kullanılan floresan lambaların ve reklam tabelalarında kullanılan neon lambaların gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasının bir sonucu olarak ışık verdikleri vurgulanır.. seramik gibi yalıtkan maddeler kullanıldığı kitaplarındaki fotoğraftan da yararlanılarak vurgulanmalıdır....... Çünkü tuzlu su ve sirke elektrik enerjisini iletir......................................

.................... bazı hatalı kullanım ve davranışlar verilmiştir.............. resim : ... etkinlik yaptırılır. duy............... Öğrenci problemini çözmek için bir plan yapmalıdır........... Araştıralım. porselen. 6.............. Elektrik enerjisinin günlük yaşantıda çok önemli bir yere sahip olmasının yanında tehlikelerinden de bahsedilmelidir........ Etkinlik: Hatalar› Düzeltelim Bu etkinlikte öğrencilerden altı hatalı davranışı bulup bu davranışların doğrusunu yazmaları istenmektedir.......... Hazırlanalım Burada amaç............ Çünkü ıslak ip elektrik enerjisini iletip kendisini çarpabilirdi....... yıldırımın bir elektrik enerjisi boşalması olduğunu gösterdi. 7......... uzaktan kubirçok elektrikli manda cihazı ve kasetçalar alet neden yalıtkanla gibi birçok alet pil ile çalışır..... resim : .............. öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kullanarak gazete kupüründe verilen durumla ilgili yanlışları balığın üst kısmına........ öğrencilerin evlerinde ve çevrelerinde gördükleri elektrikli ev aletlerini ve bunların tamirini yapan kişilerin araç gereçlerini gözlemleyerek bunların yalıtım biçimlerini araştırmalarıdır........... Böylece öğrencilerin 4...................... 86 Yıpranmış kablolar yenileri ile değiştirilmelidir............ Üzerinden elektrik enerjisi geçen çok sayıda tel ve düzenekten oluşan elektrikli ev aletleri yapılan yalıtım sayesinde güvenli biçimde kullanılır... Bu önlemlerden birisi de yalıtımdır........................ Etkinlik: Problem Çözme Bu etkinlik Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın 135........ Yine duy..... priz ve elektrik anahtarı gibi araçların elektrik yalıtımı da aynı maddelerle sağlanır.. Nemli ortamlarda elektrikli cihazlar kullanılmamalıdır...................................... Elektrik olaylarını ayrıntılı olarak inceleyen ilk bilim insanıdır... Herhangi bir elektrikli aletin fişini bu maddelerle yalıtılmış kılıfından tutarak prize takarız.. Çalışma Kitabı’ndaki “Hataları Düzeltelim” adlı 7... resim : .. devrede elektrik enerjisi olmamalıdır.............. Bu çok tehlikeli bir deneydi. Elektrikli cihazları tamir ederken.... 5.................. priz ve değişik elektrikli aletler getirilerek bu aletlerin yalıtkan kısımları ve nasıl yalıtıldıkları gösterilebilir. Bir prize birden fazla fiş sokulmamalıdır. Bu etkinlik............................... 136 7..... kaplıdır? Piller düşük elektrik enerjili olduğundan bizim için tehlike oluşturmaz.......... sayfasında yer almaktadır......... Onun fikirleri günümüzde bile kullanılan birçok icada ilham kaynağı oldu...... Elektrik güvenliği konusunda Çalışma Kitabı’ndaki “Balık Kılçığı” adlı 8.. ampül değiştirirken... Aydınlatmada kullanılan floresan lambalar ve reklam tabelalar›nda kullanılan neon lambalar.... 4......... 1706 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdu..... Etkinlikte.... bir maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu anlamak ve bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek basamakların öğrencilere fark ettirilmesini amaçlamaktadır.............. Ayrıca farklı amaçlar için üretilmiş kablolar da getirilebilir.. Aşağıda numaralandırılmış resimlerde... 2..................... resim : .......... Her bir durumda yapılan hatayı görüp buradaki davranışın doğrusunu ilgili numaranın karşısına yazalım................. Benjamin Franklin gerçekten çok şanslıydı........ gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasından yararlanılarak yapılmıştır....... Etkinlik : Hatalar› Düzeltelim Elektrik enerjisini kullanırken hatalı veya dikkatsiz davranmak üzücü sonuçlar doğurabilir... Fırtınalı bir havada ucuna metal anahtar bağladığı bir uçurtmanın yükselmesini sağlayarak yıldırım çarpması sonucu anahtardan kıvılcımlar çıktığını gözledi....... 3............ Bu nedenle elektrikli aletleri kullanırken çok dikkatli olunması gerektiği hatırlatılır ve Ders Kitabı’nın 137...... Her yıl birçok kişinin elektrik çarpmaları sonucu öldüğü veya sakat kaldığı vurgulanır....................... Öğrencilerin elektrik enerjisinden korunma yollarını gösteren bir poster ya da afiş hazırlamaları istenebilir. plastik.. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri elektrik güvenliği konusu pekiştirilir....... resim : .... 6.. Ancak günlük hayatta kullandığımız ütü.......... Benjamin Franklin Çok fianslıydı Benjamin Franklin.... Elektrik kablolarının yanında yanıcı ve ısıtıcı cihazlar kullanılmamalıdır................ etkinlik yaptırılır........ yapılan yanlışlıkları giderecek çözüm önerilerini ise balığın alt kısmına yazmalarını sağlamaktır.......... Problem çözme yönteminin birçok yolu vardır............. Bu kabloların neden farklı teknik ve malzemelerle yalıtılmış oldukları ve nerelerde kullanıldıkları tartışılabilir............... etkinlik yaptırılarak öğrencilerin elektrik enerjisinin tehlikelerine karşı alınması gereken önlemleri kavramaları sağlanır.......................... televizyon ve buzdolabı gibi şehir cereyanı ile çalışan birçok alet için aynı şeyi söyleyemeyiz......................... bakalit ve kauçuktur. resim : .................... 1 2 3 4 5 6 8.......... sayfasındaki güvenlik önlemlerin yazılı olduğu uyarılar gözden geçirilir.... Bozulmuş prizler yenileri ile değiştirilmelidir....... Yüksek enerjili şehir cereyanı ile çalışan aletlerin kullanımı sırasında doğabilecek tehlikeleri engellemek için bazı güvenlik önlemleri alınır...... 1752 yılında....... Yalıtım amacıyla en çok kullanılan maddeler........ öğrencilerden planlama basamaklarını doldurmaları istenir. 1.. Öğrencilerin hazırladıkları araştırma ödevi değerlendirildikten sonra kendilerine tekrar verilerek ve arkadaşlarıyla bu ödevleri paylaşmaları istenebilir.... Yalıtkanlar Sizi Korusun Acaba kullandığımız El feneri... Sınıfa fiş........... Etkinlik: Bal›k K›l盤› Bu etkinlikte amaç.. 136 ..... Nitekim Franklin’den sonra aynı deneyi Avrupa’da tekrarlayan üç bilim insanından biri hayatını kaybetti........Öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık konusuyla ilgili yeni öğrendikleri bilgilerle bir problem durumunu çözebilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Problem Çözme” adlı 6..........................

............Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? Yaşamımızdaki Elektrik Değerlendirme Aşaması • “Kendimizi Değerlendirelim” Soruları Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları sağlanır.............. Bu fişin iletken ve yalıtkan kısımlarını belirleyelim.................................. ............ 8 87........................................ 1........................................................... ......... bu hatalar› giderecek çözüm önerilerimizi de alt kutucuklara yazalım........................................Elektrik enerjisinin iletilmesini sağlar..... Fişin güvenli kullanımı için iletken ve yalıtkan kısımların önemini açıklayalım.............. Yapılan bu hataları balık kılçığının üstünde verilen kutucuklara........ s Yıpranmış kabloları........................... elektrik kaçağın dan dolayı.............. s fiEH‹R CEREYANI ‹LE DENEY YAPMAYALIM! Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım.... az daha yaşlı kadının hayatına mal oluyordu.... Takılması hâlinde kablolar aşırı derecede ısınıp yangına neden olabilir. .......................... Yaşanmış bir olaydan alınan yandaki gazete küpüründe faciaya davetiye çıkaran bazı hatalar›n yapıld›¤› anlafl›lmaktad›r................ kırık fiş ve prizleri kullanmayalım. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir........................ Bir sonraki ders için “İletkeni Değiştir Ampulün Parlaklığı Değişsin” konusunun okunması tavsiye edilir............................ Ellerimiz ıslak iken elektrikli aletlerden uzak duralım......................... 87 .......... Yaşlı kadın yıkadığı çamaşır ları yağmurun dinmesiyle tele asarken elektrik enerjisine kapıldı............................... 86.................... Fişin dış kısmı plastik yalıtkandır ve onu tuttuğumuzda çarpılmamızı önler.............................. Banyo ve buna benzer ıslak ortamlarda elektrikli aletleri kullanmaktan kaçınalım............................ Bunları Biliyor muydunuz ? 7 Yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi kablolar.. Elektrikli aletlerde ve elektrik kablolarında başvurduğumuz bunca yalıtım önlemlerine rağmen enerjinin yanlış kullanımından dolayı bazı elektrik kazalarının yaşandığını zaman zaman duyarız................................... Evlerimizde kullandığımız su iletkendir.... Diğer öğrencilerin de bu doğrultuda kendilerinde bulunan eksiklileri gidermeleri istenir.................................................................. 137 ..... • Öğrenciler defterlerine yazdıkları anahtar kavramlara dönerek. Islak elle elektrik prizlerine dokunmak neden tehlikelidir? 3............. 3..................... Alüminyum ve bakır iyi iletkenlik özelliği göstermesinin yanında kolay bükülebilir ve hafif olması nedeniyle iletken tel yapımında tercih edilir... Yararlı olan elektrik enerjisinin bizim ve çevremizdekilerin güvenliğini tehdit etmemesi için aşağıdaki kurallara uymayı alışkanlık haline getirmeliyiz......... 137 Kablonun içi iletkendir........... Yaşamımızdaki Elektrik 8.... elektrik fişlerinden başka hiçbir şey sokmayalım................... Ayrıca altın ve gümüş gibi diğer iletken metallere göre ucuzdur.... Fırtınalı ve yağmurlu havalarda ağaç altında durmayalım..... ninesinin herhangi bir yalıtkan malzeme kullanmadan kurtarmaya çalışması Elektrik enerji hattının bahçeden geçmesi Notlarım ve Düşüncelerim ............... kavramların doğruluğunu kontrol ederler............. çünkü yıldırım çarpabilir. Bir elektrik prizine aynı anda birden fazla fiş takmayalım....... Islak elle elektrik prizlerine dokunduğumuzda elimizdeki su damlacıklarının iletken tele ulaşması durumunda çarpılma riskimiz vardır........................ üzerinden elektrik enerjisi geçen bir iletkenle arada bir yalıtkan olmadan doğrudan temas edilmesi durumda meydana gelir......................................... Yakınlarında uçurtma uçurmayalım ve çeşitli nedenlerle koparak sarkan tellere yaklaşmayalım...... • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1....................... açık alanda oynamayalım ve suda yüzmeyelim.................................................................. ................ Etkinlik : Bal›k K›l盤› B‹L‹NÇS‹ZL‹K AZ DAHA ‹K‹ CAN ALIYORDU ! Bahçedeki elektirik direğine bağlanmış olan çamaşır teli.. Elektrik çarpması. Konu Biterken • Öğrencilerden katıların ve sıvıların iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleriyle ilgili neler öğrendiklerini kendi cümleleriyle defterine yazmaları istenir........................... ................... oyun oynanmamalı ........... Onu kurtarmaya gelen bilinçsiz torunun akibeti de aynı olunca oğlu eline geçirdiği kuru tahta parçasıyla faciayı önledi.... ..................... Elektrik kablolarında neden genellikle bakır ya da alüminyum teller kullanılır? 2.......... 2........................ Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir......... Çamaşır telinin elektrik direğine bağlanması Torunun......... Bu gözlemlerini bir sonraki konuya başlamadan önce sınıfta sunacakları söylenir..... Bu yüzden elektrikli araçlarda kullanılan yalıtkan ile elektrik enerjisinin vücudumuz üzerinden toprağa geçmesi ve bunun sonucunda doğabilecek ölümcül kazalar da önlenmiş olur.... Yazılan özetlerden birkaçı okutularak dönüt verilir...................... kullanılan yerin özelliği ve ilettikleri enerji miktarına bağlı olarak farklı teknik ve malzemelerle yalıtılır... Elektrik enerjisine kapılan kişiler mutlaka iyi bir yalıtkan ile kurtarılmalı Çamaşır teli kesinlikle elektrik direklerine bağlanmamalı Elektrik direklerinin yanında bulunulmamalı...... Elektrik enerjisi prizlerine...... Yandaki resimde açık durumda bir elektrik fişi görülmektedir................................... ...................................................... Bir metal çubukla prizden elektrik enerjisini kablodaki iletken tele iletir.... Elektrik iletim hatlarından uzak duralım................................... • Bir sonraki konuya geçmeden önce yalıtkan maddelerin hangi amaçlarla nasıl kullanıldıkları konusunda öğrencilerin çevrelerini gözlemlemeleri istenir...

Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder (BSB-30. Çok Parlak 1. devredeki iletkenin uzunluğu. sınıfta verilecektir.9. 2. 2. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının. Yalıtkanların direncinin iletkenlere göre çok daha büyük olduğunu ifade eder. 2.10.9 Ampulün içindeki telin neden ışık yaydığı 8. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğu “direnç” olarak ifade eder. Öğrencilere konu sonunda bu kavramlara tekrar dönecekleri hatırlatılır. dik kesit alanları farklı. Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. [!] Uyarı Öğrencilere dik kesit alanının ne demek olduğu açıklanır. Ön Bilgileri Yoklama ve Merak Uyandırma Aşaması • Anahtar Kavram Öğrencilere anahtar kavram ile ilgili ne bildikleri sorulur. Büyükbabası yeni yaptırdığı evin duvarlarını ördürmüş.3.2. dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır (BSB-31). Ampulün Parlakl›¤› De¤iflsin • Konuya Başlarken 2. 2. 2. 2.8 Ohm yasasının ispatı 7. kalınlığını) ampulün ışık şiddetini değiştirmeyi. Bir iletkenin direncinin uzunluğuna. Ampulün de bir iletken telden oluştuğunu ve bir direncinin olduğunu fark eder. Sınırlamalar Elektrik akımı kavramı 7.7. Ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerini test edecek bir deney tasarlar ve kurar (BSB-16). 2. 2.Pil ya da ampul sayısını değiştirmeden ışık şiddetini değiştirebilir miyiz? . Fener 2. 31).‹letkeni Değiştir. Buna göre ampullerin parlaklıklarıyla ilgili düşüncelerinizi çizelgeye “X” işareti koyarak kaydediniz. sınıfta verilecektir. 2. bir kısmım›z iletkenin dik kesit alanına (kalınlığına). grup 2. Direnç kavramı elektrik enerjisi iletiminden yola çıkılarak izah edilecektir. boyunu. 14. 31). Grup ad› De¤ifltirilen de¤iflken Sabit tutulan de¤iflken Tahminimiz Gözlemimiz Sonuç 1. Acaba elektrik enerjisi iletiminde neden alüminyum ve bakır teller tercih ediliyordu? Mert bunları düşünürken fen ve teknoloji dersinde öğrendikleri aklına geldi. aynı cins teller (nikel-krom) ◆ uzunlukları aynı.5 V) ◆ ampul (1. Fener Parlak Az Parlak 138 . dik kesit alanına ve cinsine bağlı olup olmadığıyla ilgili bir yargıya varalım. 2. • Konuya Giriş Öğrencilerden konu girişindeki resmi incelemeleri istenir. grup 3. ‹nceleyelim Ampulün Parlaklığını Değiştirmenin Birkaç Yolu Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ pil (1.4. Burada sadece birim olarak verilecektir.6.5. 2. • Gruplardan bir kısmım›z ampulün parlaklığının iletkenin uzunluğuna.Elektrik devrelerinde kullanılan tellerin boyu ya da kalınlıkları değişirse ampulün parlaklığı değişir mi? gibi sorularla konuya giriş yapılır. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu tahmin eder. dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder (BSB-13. dik kesit alanı ve cinsi ile ampulün parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? AÇIKLAMALAR 138 Ampul 3. sınıfta verilecektir. Aşağıdaki el fenerlerinde kullanılan pil ve ampuller özdeştir. • Gözlemlerimizi tahminlerimizle karşılaştırarak ampulün parlaklığının iletkenin boyuna. Alternatif Etkinlik: Pil Say›s› ve‹liflki Parlakl›¤› Aras›ndaki • Öğrenciler Neredeler Nereye Gelecekler? Öğrenciler daha önceden basit elektrik devresi kurmayı. fiehre elektrik taşıyan tellerin alüminyumdan yapıldığını biliyordu. 15.8. • Tasarladığımız devrelerin şemalarını defterimize çizelim. sıra elektrik tesisatının döşenmesine gelmişti. Acaba ampul parlaklığını değiştiren başka faktörler de var mıydı? KAZANIMLAR 2. İletkenlerde elektrik enerjisinin iletimi ile ilgili olarak öğrenciler. • Değişkenlerimizi ve tahminlerimizi örneği aşağıda verilen çizelgeye kaydedelim. 2. bir kısmım›z da iletkenin cinsine bağlı olup olmadığını test edecek bir devre tasarlayal›m. Fener 4. Etkinlik Gözlemleyelim. devre elemanlarını. Bir boş sayfa açarak bu sayfaya anahtar kavramla ilgili düşündüklerini listelemeleri ve geri kalan zamanda birbirleriyle düşüncelerini paylaşmaları söylenir. .1. aynı cins teller (nikel-krom) dik ◆ 1 m uzunluğunda kesit alanları aynı olan ir ve bakır teller dem Bunları Yapalım • Ampulün parlaklığını etkileyen faktörleri belirlemek için beşer kişilik gruplar oluşturalım. Devre elemanlarının iki uçlu olduğunu gözlemler ve her birinin belirli bir direnci olduğunu ifade eder. uzunlukları farklı.11.Elektrik devrelerinde genellikle bakır tel kullanılmasının sebebi nedir? . grup Sonuca Varalım • ‹letken telin uzunluğu.5 V) ◆ duy ◆ bağlantı kabloları ◆ kalınlığı aynı. 2. Anahtar Kavram direnç Mert yaz tatilinde ailesiyle büyükanne ve büyükbabasının köyüne gitmişti. Fener 3. Mert elektrikçinin çalışmasını dikkatle gözlemlerken kullanılan kabloların değişik renklerde olduğunu ancak hepsinin içinde bakır tel bulunduğunu fark etmişti. Bu konuda ise devredeki iletken teli değiştirerek (cinsini. her devre elemanının bir direnci olduğunu öğreneceklerdir. Öğrendiklerine göre bir devredeki ampulün parlaklığı kullanılan pil ve ampul sayısına göre değişiyordu. Devredeki ampulün parlaklığını değiştirebilmek için basit bir reosta modeli tasarlar ve yapar (FTTÇ-5). Ampulün Parlaklığı Değişsin ‹letkeni De¤ifltir. pil sayısını ya da ampul sayısını değiştirerek ampulün ışık şiddetini değiştirmeyi bilmektedirler.

... Telin uzunluğu arttıkça parlaklık azalırken.... Devrelerde bağlantı kablosu olarak kullanılan telin cinsinin yanında uzunluğunun ve dik kesit alanının da ampulün parlaklığını etkileyen bir faktör olduğunu gördük........... Bu etkinlikteki tellerin iletkenlik özelliklerine göre ampulün parlaklık sıralamasını doğru yapmaları beklenmektedir...................... 3 Atafl............ k›sa tele göre... Etkinlik : Pürüzsüz yüzey pürüzlü yüzey Bir devredeki ampulün parlaklığının kullanılan iletkenin cinsine bağlı olduğuyla ilgili Çalışma kitabı’nda yer alan “Tahmin Edip Açıklayalım” adlı 9....... Direnç kavramı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerdeki arabanın hareketine benzetilerek de anlatılabilir......... kullanılan metal tellerin iletkenlik özelliği birbirinden farklıdır........ ...... ancak bağlantı kablosu olarak kullanılan tellerin direnci çok azdır...... 9....... Bu nitelendirmedeki ölçü.... demir ve bak›rdan daha kötü bir iletkendir..............Direnç Nedir? Yaptığımız etkinliklerde de görüldüğü gibi.......... geri kalan kısmı ise boy ve dik kesit alanları aynı... Etkinlik sonunda iletken telin cinsinin................... Bir de ortalıkta oldukça rahatsız edici bir yanık kokusu varsa panik daha da büyür........ kal›n tele göre....konumunda iken ampul parlaktır............. 3. Eğik düzlemin aynı yüksekliğinden bırakılan araba.. Hemen anahtarlar açılır.......... ......... Ancak.. plastik.) Bu etkinlik için öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılırlar........ enerjisine direnç gösteremeyen bir devre elemanının yanmasından başka bir şey değildir.. Alternatif Etkinlik: Pil Sayısı ve Ampul Parlaklığı 2...... etkinlik yaptırılır. tahta gibi maddelerin direnci çok büyük olduğundan elektrik enerjisini iletmediği (ya da çok az ilettiği) ifade edilir......... 10...... kalınlık arttıkça parlaklığın arttığı vurgulanır....... Bu zorluk iletkenlerin direnci olarak adlandırılır...... bakır.............. üzerinden geçen elektrik Nikel-krom telin direnci büyüktür...... sınıf fen ve teknoloji dersinde bir devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısına göre değiştiğini öğrenen öğrenciler bu etkinlikle bu bilgiyi pekiştireceklerdir................................. Tüm devre elemanları elektrik enerjisinin iletimine karşı direnç gösterir........ Ampulün parlaklığının iletken telin uzunluğuna.............. ............ Günlük hayatta televizyon arkasından ya da radyodan yükselen incecik bir duman hemen herkesi telaşa düşürür........... demir ve nikel-krom telden daha iyi bir iletkendir........ onların elektrik enerjisine 11. Etkinlik : karşı gösterdikleri zorluktur..................... 2 Atafl... Çünkü...... Gruplardan bir kısmı boyları ve cinsleri aynı............. Bütün iletkenlerin bir dirence sahip olduğunu öğrendik. elektrik enerjisi iletimine karşı Bakır tel Nikel-krom tel gösterdiği zorluk.. 3 konumlarına getirilmesi durumunda ampulün parlaklığı ile ilgili tahminlerimizi boşluklara yazalım. 2........... s Elektrik enerjisini. Yükselen duman. Bakır telin direnci küçüktür................. (Önerilen süre: 20 dk......... Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri bu zorluk direnç olarak adlandırılır................ iletken veya yalıtkan diye nitelendirebiliriz...................... dik kesit alanına (kalınlığına) ve cinsine bağlı olduğu ifade edilir........ konumunda iken ampul en parlaktır...... demir........ başlar kötü kötü düşünceler............ Cam.. dik kesit alanları farklı.... 139 .... diğer bir kısmı dik kesit alanları ve cinsleri aynı boyları farklı..... Çünkü . 1 nikel-krom.... Bu sebeple nikel-krom bağlantı telinin kullanıldığı devrelerdeki ampulün parlakl›¤› daha azdır.................... Öğrencilerin ön bilgilerini pekiştirmek amacıyla alternatif olarak “Pil Sayısı ve Ampul Parlaklığı Arasındaki İlişki” adlı 3..... bakır telin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluktan daha büyüktür........... En iyi iletkenin bile bir direncinin olduğu vurgulanır...... alternatif etkinlik yaptırılabilir..... cinsleri farklı iletken tellerin ampul parlaklığına olan etkilerini araştırırlar.) belirtilir. Direnç Nedir? Maddeleri sahip oldukları dirence göre..... Direncin birimi Ohm’dur (om) ve (Ω) ile gösterilir... bak›r tele göre................ pürüzlü yüzeyde daha az yol alacaktır..... Çünkü ...... uzunluğunun ve dik kesit alanının ampulün parlaklığına etkisi çizelgeye kaydedilir..... Atafl ... nikel-kromdan daha iyi ancak bakırdan daha kötü bir iletkendir... er e- 9.... Elektrik enerji iletiminde iyi iletkenlerden biri olan bakır telin kullanıldığı (Gümüş daha iyi iletken olmasına rağmen pahalı olduğu için kullanılmaz... Arasındaki ‹lişki 4 ve 5.............konumunda iken ampul az parlaktır.... ancak uzun telin ince telin nikel-krom telin daha büyük dirence sahip olduğunu da unutmamak gerekir...... Yandaki devrelerde kullanılan nikel-krom bağlantı telinin. Açıklama Aşaması 139 Etkinlikler yapıldıktan sonra “Direnç Nedir?” başlıklı yazı okutulur.. elektrik devrelerinde bağlantı kablosu olarak farklı metaller kullanılabilir... Bütün elektrikli aletler belirli bir dirence sahiptir........ bazıları da zor iletir. bazı iletkenler kolay iletirken.... Etkinlik: Tahmin Edip Açıklayalım Öğrenciler bakırın nikel-kromdan daha iyi iletkenlik özelliği gösterdiğini öğrendiler............... Bu yüzden bir elektrikli cihazda kullanılacak her devre elemanının uygun dirence sahip olması önemlidir.. Etkinlik: Ampulün Parlaklığını Değiştirmenin Birkaç Yolu 9 88.. Etkinlik : Tahmin Edip Aç›klayal›m 1 2 3 nikel-krom demir bakır Yukarıdaki şekilde verilen elektrik devresinde ampul ve raptiye arasındaki iletken tellerin uzunluk ve dik kesit alanlar› aynı olduğuna göre ataflın sırasıyla 1.............

.................................... Nikel-krom yüksek dirence sahip bir iletken teldir. konumu: .. uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlı olduğu ölçümle gözlenecektir. İstesek de istemesek de elektrik devresinin içindeki devre elemanları ısınır. 140 Yalıtkanlar Her Zaman Yalıtkan mı? Genel olarak metaller iletken..... Öğrencilerin bunu daha iyi kavrayabilmeleri için Çalışma Kitabı’ndaki “Ampullerin Parlaklığı Nasıl Değişir?” adlı 10..... konumu: ... Bunun için kalın teller tercih edilir...... 1............. Çalışma Kitabı’ndaki “Bir İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır?” adlı 11....... saç kurutma makinesi ve su ısıtıcısı gibi cihazlarda kullanılan direnç tellerinin büyük dirençli olması gerekir....... bir iletkenin direncinin uzunluğuna................ Bu ifade sadece hangi maddelerin iletken ya da yalıtkan olduğunu akılda tutmak bakımından önemlidir.. Ölçüm yapmadan önce yan sayfadaki resimlerden yaralanılarak ayar düğmesinin ve kabloların direnç ölçme pozisyonunda olmasına dikkat edilmelidir.... Ölçüm yapılırken direnç ölçme kablolarının yalıtkan saplarından tutulması gerekmektedir.. Etkinlik :tellerverilen a ve b devrelerindeAtaflın sırasıyla 1............. Direnç.......................... dik kesit alanına ve cinsine bağlı olduğunun kavratılmasıdır........ konumu: ..2 ve 3.................... Bu cihazlara elektrik enerjisi taşıyan teller ise düşük dirençli bakır metalinden yapılır........... Buna neden olan dirençtir....................................... Evlerimize elektrik enerjisi taşıyan tellerin küçük dirençli olması gerekir..... direncin iletkenin cinsine. Etkinlik : Isıtıcılarda nikel-krom teller kullanılır... 10............. iletkenin boyu ile doğru... 11 89............ Ayrıca uzun bir telin direncinin kısa bir telin direncinden büyük olduğu belirtilir........ b devresi Ataç 1 konumundayken ampül en parlak............ Bir elektrikli cihaz yapılırken cihazın kullanım amacına ve özelliğine göre uygun teller seçilir....... Etkinlik: Ampullerin Parlaklığı Nasıl Değişir? Bu etkinlikteki amaç................................... Etkinlik : Ampüllerin Parlakl›¤› Nas›l De¤iflir? Aşağıdaki şekilde ampuller özdeş olup atafl ile ampul 9... Zaman zaman radyo ve televizyonlardan enerji hatlarından uzak durulması yönünde uyarılar yapılır.. ampul............Bir iletkenin direncinin iletkenin cinsine bağlı olduğunu öğrenen öğrencilere Ders Kitabı’nın 139..... metal olmayan maddeler ise yalıtkandır........ 10...... 140 ... 2....... 3........ cam ve hava gibi maddeler bile belli şartlar yerine getirildiğinde bir ölçüde iletkenlik kazanabilir................. Bunun için uzun ve ince teller tercih edilir. etkinlik yaptırılır.. sayfasındaki tel resimleri inceletilerek ince bir telin aynı metalden yapılmış ve aynı elektrik enerjisini taşıyan kalın bir tele oranla daha büyük bir dirence sahip olduğu vurgulanır... Bir iletkenin direnci sadece yapıldığı maddenin cinsine değil aynı zamanda yapısına da bağlıdır......... Ölçüm sonucunda bir iletkenin direnci yapıldığı maddenin cinsine......... 1 2 3 2 3 1 a devresi a b Ataç 1 konumundayken ampül az parlak......... Ataç 3 konumundayken ampül en parlak......... Direnç............... s Büyük dirençli tel Küçük dirençli tel Küçük dirençli tel Büyük dirençli tel Genişletme Aşaması Elektrik enerjisi iletiminde bir miktar enerji ısıya dönüşür. Ancak ısı enerjisine dönüşen miktar kullanılan malzemenin cinsine ve büyüklüğüne bağlıdır.. Isı üretmek için tasarlanmış cihazlarda nikel-krom teller kullanılır....... bir malzemenin elektrik enerjisine karşı koymasıdır...... ‹letken olmayan maddelerin dirençleri iletkenlere göre çok büyük olduğundan onları yalıtkan olarak adlandırmak yanlış olmaz.............. etkinlik yaptırılır.. anahtar. Ataç 2 konumundayken ampül parlak........... 11............... 9...... s Telin cinsi Küçük dirençli tel Büyük dirençli tel bakır nikel-krom Telin uzunluğu kısa uzun Telin dik kesit alanı büyük (kal›n tel) küçük (ince tel) 10........ duy ve iletken kabloya ihtiyacımız olduğunu ve bu devreye basit elektrik devresi denildiğini biliyoruz..... Ataç 2 konumundayken ampül parlak................. Bu yüzden çeşitli nedenlerle koparak sarkan tellerden uzak durmamız gerekir...................... dik kesit alanı ile ters orantılıdır..................................... konumu: ............................ Bunun sebebi normalde yalıtkan olan havanın belirli şartlarda iletkenlik kazanmasıdır...... getirilmesi durumunda ampülün parlaklığını tahmin edip yazalım..... Ataç 3 konumundayken ampül az parlak..................... konumu: .. Ütü....... 88 10... Bu tel üzerinden geçen elektrik enerjisinin çoğu ısıya dönüşür........... Yandaki gibi bir elektrik devresi yapabilmek için pil........... konumlarına arasındaki iletken nikel-kromdan yapılmıştır... Etkinlik : Sarkan elektrik tellerinden uzak durmalıyız............ 10 88............ Etkinlik: Bir ‹letkenin Direnci Nelere Bağlıdır? Bu etkinlikte amaç.... Bütün elektriksel devre elemanları. elektriği ileten teller bile belli bir dirence sahiptir.......................... 1. uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlı olduğunu dirençölçer yardımıyla gözlemlemektir... 2............... konumu: ......................... Çünkü yalıtkan olarak bilinen plastik.. 3.......

• Direncini sıfır olarak ölçtüğümüz devre elamanı var mıdır? Buna göre kullandığımız devre elemanlarının dirençlerinin olup olmaması ile ilgili nasıl bir sonuca ulaştığımızı açıklayalım. a iletken • Devre elemanlarının dirençlerini. Sonuca Varalım • Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlı olarak nasıl değişir? • Bir iletkenin direnci dik kesit alanına bağlı olarak nasıl değişir? • Kullandığımız iletken tellerin dirençlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Etkinlik Gözlemleyelim. Etkinlik: Devre Elemanlar›n›n Direncini Ölçebilir Yaşamımızdaki Elektrik miyiz? 11. Madde Gümüş Bakır Alüminyum Çelik Su PVC Plastik Hava İletkenlik 66 000 000 64 000 000 44 000 000 5 500 000 0. anahtar ya da iletken teli incelediğimizde her birinin iki ucu olduğunu gözlemleriz. alüminyum ve demir teller • dirençölçer (Önerilen Süre: 15 dk. 50 cm. 75 cm) • farklı dik kesit alanına sahip 50 cm boyunda üç adet bakır tel • aynı uzunluk ve dik kesit alanında bakır. Bu devre elemanları. 11. 141 Sonuca Varalım • Dirençölçerin tek ucunu tele dokundursaydık telin direncini ölçebilir miydik? Cevabımızın nedenini açıklayalım. 000 000 000 000 125 Batarya Ampul Anahtar Kablo Acaba bütün devre elemanlarının direnci var mıdır? Bunu gözlemleyeceğimiz bir etkinlik tasarlayalım. Birer devre elemanı olan pil. etkinliğe geçilir. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin iletkenlik oranları görülebilir. pil pil anahtar ampul Bunları Yapalım I. Etkinlik : NOT: Bu tablo sadece öğretmen içindir. 11.000 000 1 0. Bütün maddeler elektrik enerjisini iletir. Ölçüm yaparken dirençölçerin ucundaki plastik ◆ dirençölçer kısımdan tutalım. Etkinlik : Bir ‹letkenin Direnci Nelere Ba¤l›d›r? Araç ve Gereç • aynı dik kesit alanına sahip farklı uzunlukta bakır teller (25 cm. etkinlik yaptırılır. radyo gibi elektronik aletlerde de çok farklı devre elemanları vardır. ‹nceleyelim Devre Elemanlarının Direncini Ölçebilir miyiz? Araç-Gereçler Bunları Yapalım Araç ve Gereç • Devre elemanlarının dirençlerini nasıl ölçebileceğimizi ◆ değişik ampuller tahmin edelim. Düzenek • 50 cm uzunluğunda ve farklı dik kesit alanlarındaki bakır tellerin direncini dirençölçer ile ölçüp bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. Dolayısıyla metal olmayan maddelerin ilettikleri elektrik enerjisi ihmal edilerek onlara yalıtkan denilebilir. her birinin direnci farklıdır. 000 000 000 000 01 0. • Ölçümlerimizi defterimize oluşturduğumuz bir çizelgeye yazalım. Devre elemenları ve sembollerinin öğretilmesi için aşağıdaki resimden yararlanılabilir. dirençölçer yardımıyla ◆ farklı boyutlard teller ölçelim. Devre Eleman› Ad› Pil Sembolü Öğrencilerin iletken ve yalıtkan maddelerin dirençleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeleri için “Yalıtkanlar Her Zaman Yalıtkan mı?” başlıklı yazı okutulur. iletken ve yalıtkan özellik gösteren maddelerden yapıldığından. Düzenek • Aynı dik kesit alanına sahip 25 cm. Daha sonra Ders Kitabı’ndaki “Devre Elemanlarının Direncini Ölçebilir miyiz?” adlı 3. Dik kesit alanı Direnç (ohm) Küçük Büyük En Büyük 25 cm 50 cm 75 cm batarya anahtar • Aynı dik kesit alanında ve aynı uzunlukta olan bakır.‹letkeni Değiştir. ampul. 89 141 . Bu devre elemanları da birbirinden farklı direnç değerlerine sahiptir. kavramları daha eğlenceli bir şekilde pekiştirmelerini sağlamak için onlara “Göster Yaratıcılığını” adlı 12. 3. Bir devre elemanının direncini ölçmek için 3. ve 75 cm uzunluklarındaki bakır tellerin direncini dirençölçer ile ölçelim.) Bu etkinlikte amaç öğrencilerinin devre elemanlarının da bir direncinin olduğunu ve bu direncin nasıl ölçüldüğünü kavramalarını sağlamaktır. Fakat metal olmayan maddelerin direnci o kadar büyüktür ki elektrik enerjisinin çok azını iletirler. Boy (cm) Direnç (ohm) II. Bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. televizyon. Cinsi Direnç (ohm) Bakır Alüminyum Demir ampul tel Öğrencilerin.000 1 0. Kullandığımız bilgisayar. 50 cm. alüminyum ve demir tellerin dirençlerini dirençölçer ile ölçüp bulduğumuz değerleri aşağıdaki çizelgeye kaydedelim. Ampulün Parlaklığı Değişsin Yaşamımızdaki Elektrik Elektrik devrelerini daha kolay çizmek için devre elemanları sembollerle gösterilir.

. Bu yüzden........ ............. Fakat direnç ölçerken multimetre kablolarının direnç ölçme pozisyonunda takılması gerekmektedir. elektrik enerjisini ileten maddedir................................................... Etkinlik : Göster Yarat›c›l›¤›n› Aşağıdaki akrostiş çalışmasını ünite ile ilgili bilgilerimizi kullanarak tamamlayalım....... Ç................................... ‹............. R... 4............................. 3) Eğer bu devrenin A noktasına bir ampul daha bağlarsak devredeki diğer ampulün parlaklığı nasıl değişir? Neden? ........ Ohm’un hayat hikâyesi okunarak öğrencilerin bilime ilgileri arttırılabilir....... letken....................................... Burada her bir devre elemanının iki ucu olduğu belirtilir................. Büyük bir odayı aydınlatmak için çok ışık veren 142 Filaman NOT: Piyasadaki dirençölçerler genellikle multimetre şeklinde olup direnç........... Dirençölçer denilen aletle devre elemanlarının direncinin ölçülebileceği.................... 142 ................... 5 yıl sonra geri dönen Ohm........... O zamanlar matematik... Ayar düğmesi direnç ölçme konumunda Kabloların direnç ölçme pozisyonu Bir ampulü yakından incelediniz mi? Eğer incelediyseniz bazı ampullerin içerisindeki sarmal teli fark etmişsinizdir.......... Ohm’un kendi zamanına göre araştırma yapmada ve araştırmalarının sonuçlarını açıklamada çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz...... Ohm’un matematik ve fene ilgisini fark eden babası. a) b) c) d) 2) Her bir devre elemanının devredeki görevini yazalım.........................Ayar düğmesi direnç ölçme konumunda evlerimizde tükettiğimiz elektrik enerjisini ölçen sayaçlar gibi aletler yapılmıştır..... Ohm’un çocukluğunun büyük bir bölümü erkek kardeşi ile babalarının çilingir atölyesinde geçmiştir..... Yukarıdaki basit elektrik devresindeki her bir devre elemanının şeklini çizerek adını yazalım................. Aşağıda bu amaçla üretilmiş iki farklı tipte dirençölçer (ohmmetre) görülmektedir................................... Pahalı olmayan bu alet piyasadan da okul imkânlarıyla temin edilebilir... Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan bu tellere filaman denir............................................. Fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle eğitimine ara vererek özel öğretmen olarak ‹sviçre’de görev yapmıştır......... daha sonra 1817 yılında Köln Lisesinde öğretmenliğe başlamıştır..... 12....... öğrencilerin “direnç” kelimesinin harfleri ile başlayan ve öğrendikleri bilgileri içeren cümleler yazmalarıdır.................. Filaman çoğunlukla tungsten metalinden yapılır................. akım ve voltu ölçebilmektedir. E. Alternatif Etkinlik: Devre Elemanlar› ve Görevleri A 13................ Etkinlik : 12............................. Lise döneminden sonra matematik ve fizik eğitimi almaya başlamıştır...................................................................... bunun için dirençölçerin iki ucuna devre elemanının iki ucunun dokundurulması gerektiği belirtilmelidir... Ayrıntılı araştırma ev ödevi olarak verilebilir................................................... s Kabloların direnç ölçme pozisyonu George Simon Ohm Kimdir? George Simon Ohm (Geork Zimon Om) 1789 yılında Almanya’da bir çilingirin oğlu olarak dünyaya gelmiştir...... D........ onun ilk matematik öğretmeni olmuştur........... eğitimini tamamlamış...... metal ve diğer atölye malzemelerini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır........ fen bilimlerini açıklamada pek kullanılmıyordu. Böylece Ohmlar küçük yaştan itibaren tahta........... Bir devre elemanının direncini ölçmek için uçlarını direnç ölçerin iki ucuna dokundurmak yeterlidir..................... Okul laboratuvarında dirençölçer cihazı yoksa çevredeki radyo-televizyon tamircilerinden ödünç alınabilir........... Öğrenciler önceki yıllarda devre elemanlarını ve özelliklerini öğrenmişlerdir............ Ohm’un adı. Bu yüksek direnci daha da artırmak için filamanın uzun ve ince yapıda olduğu dikkatinizi çekti mi? Evlerde kullandığımız ampuller farklı dirençlere sahiptir... b).......................................... a)................... kendisini onurlandırmak için............................................................................................................. Bu kitap.. Ayrıca ayar düğmesi ile oynayarak uygun direnç ölçme konumuna getirilmesi gerekmektedir............................................................ Bakır kadar iyi iletken olmayan tungsten metali yüksek dirence sahiptir......... 1..................... Analog dirençölçer Dijital dirençölçer 12 90.......................... ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra direnç birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.. Bu görevi sırasında okulun o zamana göre iyi donanımlı laboratuvar imkânlarını....................................... Bilim insanlarının hayat hikâyeleri birçok öğrencinin ilgisini çeker........... N.................. Bugün “Ohm Kanunu” olarak bilinen çalışmasını 1827 yılında çıkardığı kitabında yayımlamıştır...................................... d).... araştırmaları için kullanmış ve fizik alanındaki buluşlarına burada başlamıştır............ Etkinlik: Göster Yaratıcılığını Bu etkinliğin amacı...................................... birçok elektrik olayını açıklamak için matematiksel bağıntılar içeriyordu........................... c)............................. Maddi durumları iyi olmamasına rağmen babaları bilimsel kitaplar almaktan hiç vazgeçmemiştir..............

Hava.‹letkeni Değiştir. Alternatif Etkinlik: Devre Elemanları ve Görevleri Bu etkinlikte amaç. akkor haline o gelerek erimeden 3400 C’a kadar çıkabilen tungsten adlı metalden yapılır. Alternatif Etkinlik: Ampullerin de Direnci Vardır Bu etkinlikle. Bu anahtarlar hareket ettirilerek direnç değiştirilir. Elektrik Ampulü Nasıl Çalışır? Elektrik ampulünden ışık. Elektrik devrelerinde. Alternatif Etkinlik: Ampullerin de Direnci Vard›r Günümüzde kullanılan bir ampul. • Nikel-krom teli gergin şekilde destek ayaklara bağlayalım. • Bu devrenin test uçlarından birini nikel-krom telin bir ucuna sabitlerken diğer ucunu nikel-krom tel üzerinde yavaş yavaş hareket ettirelim. büyük ve Araç ve Gereç küçük olarak tahmin edelim. s 4. Radyonun sesini. küçük) 1. Ampulün Parlaklığı Değişsin Yaşamımızdaki Elektrik 4. Sonuca Varalım: • Tahminlerimizle ölçümlerimiz uyuştu mu? • Ampulün direncini sağlayan hangi parçasıdır? Tahminim (en büyük. Ampul ne kadar fazla ışık yayarsa o kadar fazla elektrik enerjisi harcar. 143 ampuller kullanırken. ‹nceleyelim Bunları Yapalım • Devre elemanlarını kullanarak aşağıdaki gibi bir test devresi kuralım. Etkinlik Ampulün Parlaklığını Ayarlayabiliriz Gözlemleyelim. büyük. Ampul 2. alternatif etkinlik yaptırılabilir. Bu nedenle ampulün içi hava yerine tepkimeye girmeyen bir gazla. • Tahmin ve ölçümlerimizi oluşturduğumuz çizelgeye yazalım. Bazen bu sabit dirençlerin yerine. etkinliğe geçilir. İlk elektrik ampulleri 1880 yılında gerçekleştirildi. Teller filamanı tutar. 143 . Direncin anahtar aracılığıyla artırılması durumunda devreden iletilen elektrik enerjisi azalır ve lamba daha az ışık verir. Ampulün duya bağlantı kısmı Ampullerinde bir direnci olduğunu öğrenen öğrencilere “Ampullerin de Direnci Vardır” adlı 5. 13 90. Bu ampul. Amerikalı mucit Thomas Edison (Tomas Edisın) tarafından tasarlanmıştı. Dolayısıyla elektrik kurumuna ödeyeceğimiz fatura da aynı oranda artar. devre üzerinden geçen elektrik enerjisini ayarlamak için özel olarak üretilmiş direnç adı verilen devre elemanları da vardır. Filaman kurumdan (kömürleşmiş bambu kıymıkları) yapılmıştı. Radyonun sesini ayarlamak devrelerde kullanılan ve özel istediğimizde ayarlanabilen dirençten yararlanırız. Büyüklerimizden yardım alarak evimizdeki farklı ampullerin filamanlarını inceleyelim. uzun luğu nikel-krom tel ◆ ampul (1. • değişik boylarda ampüller • Ampullerin direncini dirençölçer ile • dirençölçer ölçelim (dirençölçerin bir ucunu ampulün ucundaki yivli kısmın yanına. Ampul Ölçüm Sonucu 5. örneğin argonla doldurulur. küçük odayı aydınlatmak için daha az ışık veren ampuller tercih edilir. 5. hoparlöre iletilen elektrik enerjisini azaltarak kısarız. öğrencilerin basit devre elemanlarının sembollerine bakarak onları tanımaları ve her bir devre elemanının görevlerini açıklamalarını beklemektir.5 V) nda ◆10 0 cm. Sonuca Varalım • Bağlantı kablosunun nikel-krom tel üzerinde hareket ettirilmesiyle ampulün parlaklığının değişmesini nasıl açıklarız? Test devresi Araç-Gereçler Araç ve Gereç ◆ pil (1. tepkimeye girmeyen bir gazla örneğin argon ile doldurulur. Her maddenin bir direnci olduğunu ve bu dirençlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı zorluk gösterdiklerini öğrendik. Ampul 3. Benzer olarak hazırlanmış dirençler şekilde. Ampul. diğer ucunu da en alta dokunduralım). • Devreye dahil edilen nikel-krom telin uzunluğunu artırdıkça ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Mühendisler bir elektrik devresini tasarlarken devre üzerinden iletilmesi gereken elektrik enerjisini hesaplar ve gerekli yerlere bu sabit değerli dirençleri monte ederler. gerçekte çok uzun olan ancak ampul içine sığması için sarmal hala getirilmiş filaman adı verilen tungsten telin ısınarak akkor hâle gelmesiyle elde edilir.5 V) ◆ duy ◆ bağlantı kabloları ◆ iki adet destek ayak Bunları Yapalım: • Değişik tipte olan ampullerin filamanlarını gözlemleyerek dirençlerini en büyük. Kısmi vakum oluşturmak için içerideki hava emilmişti. Çok ışık veren bir ampulün filamanı ile az ışık veren bir ampulün filamanını karşılaştıralım. farklı ampullerin farklı dirençlere sahip olduğunun dirençölçer yardımıyla belirlenmesi sağlanır. sıcak filamanla etkileşip yanmaya neden olan oksijen gazı içerir. salon lambalarının verdiği ışığı ayarlamak için değişken dirençli anahtarlar kullanırız. değeri değişebilen dirençlerin de kullanılması gerekebilir. Filaman. Daha sonra Ders Kitabı’ndaki “Ampulün Parlaklığını ayarlayabiliriz” adlı 4. Bunu hoparlöre bağlı bir direncin değerini Elektrik ve elektronik arttırarak gerçekleştiririz.

Y D Y D Y Y D 3. su. 2. ünitenin “Kemiğin Yapısı” isimli etkinliği için sirke. 7. b. ‹letkenlerin direnci yalıtkanların direncinden daha büyüktür. Ampullerin içindeki ince teller (filaman) neden kıvrımlıdır? 3. Ben bir yalıtkanım. Doğru çıkış dışındaki yollardan çıkan öğrenciler. 3.4. çakıllı bölge ise direnci yüksek olan nikel-krom tele karşılık gelir. Etkinlik: Doğru Çıkışı Bulalım Bu etkinliğin amacı öğrencilerin direnç konusunda öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır. Direnç Değişken direnç 13. Trafik akışı hangi bölgede daha kolay sağlanır. Örneğin bakırın direnci nikel-krom telin direncinden küçüktür. a. Bu çakıllı : Resimdeki otoyolun bölge ile aynı uzunlukta bir asfalt bölgeyi düşünerek bir benzetme yapalım. (Önerilen süre: 15 dk. c. ‹letkeni sarmalarım. a. uzunluğuna ve dik kesit alanına bağlıdır. Y • Öğrencilerden direnç kavramı hakkında neler öğrendiklerini kendi cümleleriyle defterlerine yazmaları istenir. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Buna göre. Yolun asfalt ve çakıllı bölgeleri. Konu Biterken 90 • 144 . ‹letkenlerin ve yalıtkanların direnci vardır. Yalnızca yalıtkanların direnci vardır. Y 5. Direnç teli olarak bakır seçilmemelidir. tahta cetvel. Bir iletkenin direnci cinsine. Etkinlik: Ampulün Parlakl›¤›n› Ayarlayabiliriz. Taşıdığım enerjiyle. Etkinlik bölge bir bölümü onarım çalışması yapıldığından çakıllıdır. 1. Etkinliğimizde. etkinliği tekrar yapmaları sağlanır. Bu sayfadaki bilgiler okunduktan sonra. Kendimizi De¤erlendirelim Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım. Yolun bu bölgesi elektrik enerjisini daha kolay ileten düşük dirençli iletkene karşılık gelir. ok yönündeki trafik akışı ise aynı yöndeki elektrik enerjisi iletimini temsil etsin. Değerlendirme Aşaması • Kendimizi Değerlendirelim Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için konu bitimindeki soruların cevaplarını derfterlerine yazmaları sağlanır. Diğer öğrencilerin de bu doğrultuda kendilerinde bulunan eksiklileri gidermeleri istenir. üç adet tavuk bacağı kemiği. Trafik akışı asfalt bölgede daha kolay sağlanır. farklı cins iletkenleri. Verilen cevaplardaki eksik ve yanlışların giderilmesi için öğrenciler Ders Kitabı’ndaki ilgili sayfalara yönlendirilir. hata yaptıkları yerlerde Ders Kitabı’ndaki “Direnç” ile ilgili sayfaya tekrar döndürülür. Bu durumu direnç kavramını kullanarak nasıl açıklarız? b. ‹şinizde görevliyim. 2. Eğer beni kırmazsanız. bant ve iplik getirmeleri istenir. ‹letkenler elektrik enerjisinin iletilmesine karşı az da olsa bir zorluk gösterirler. Olur size yararım. büyüteç ve eldiven getirmeleri ve etkinliği inceleyerek kemiği sirkeli suda bekletmeleri istenir. Bu benzetmeye göre bir iletkenin cinsi değişti¤inde o iletkenin direnci de de¤iflir mi? Neden? 13. 6. Bizden uzunlu¤uyla dik kesit alanı ayn› olan bakır ve nikel-krom tellerle bu yolun asfalt ve çakıllı bölgelerini eşleştirmemiz istense nasıl bir eşleştirme yaparız? Neden? c. D Y 1 2 3 4 5 6 7 8 D D 1. Nikel-krom telin uzunluğu artırıldıkça direnci de artar. iletkenin direncinin iletken uzunluğu ile doğru orantılı olmasından yararlandık. kâğıt ve makas “Kaslarımız” adlı etkinlik için balon. Yalıtkanla çevriliyim. Plastiğin direnci aynı boy ve ayn› dik kesit alan›ndaki demirin direncinden daha büyüktür. Çünkü bakırın direnci çok küçük olduğundan ampulün parlaklığı fark edilmeyebilir. Bir iletkenin direnci hangi faktörlere bağlıdır? 2. 144 asfalt çakıllı bölge 12. iki adet kapaklı cam kavanoz. Etkinlik : Do¤ru Ç›k›fl› Bulal›m Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümleler içeren bir etkinlik verilmiştir. Doğru çıkışı bulalım. Plastiğin direnci aynı boy ve dik kesit alan›ndaki bakırın direncinden daha D büyüktür. Çünkü uzunluk arttıkça direnç artar. Ayrıca öğrencilerden 5. Öğrencilerden bir sonraki derse gelmeden önce “Destek ve Hareket Sistemi” ünitesine göz atmaları istenir. Elektrik devrelerinde kullanılan direnç ve değişken direncin (reosta) sembolleri yandaki gibidir. Bu sorulara aşağıdaki cevapların verilmesi beklenmektedir. yoldaki asfalt ve çakıllar direnci. Bu benzetmeye göre iletkenin cinsi değiştiğinden direnci de değişir. 4. Yalıtkanlar elektrik enerjisinin iletimine karşı daha büyük zorluk gösterirler. etkinlik için pipet. “Eklemler” adlı 2. ip. Ampulün içindeki filamanın uzunluğunu (dolayısıyle direncini) arttırmak için kıvrımlı yapılması gerekir.) Bu etkinlikte öğrenciler bir çeşit değişken direnç yaparak ampulün parlaklığını değiştireceklerdir. Her bir kararımız bir sonraki aşamayı etkileyece¤inden vereceğimiz cevaplarla farklı yollardan sekiz ayrı çıkış noktasına ulaşabiliriz. Bu yüzden devrede daha az elektrik enerjisi iletilir ve ampul daha az ışık verir. Trafik akışı enerji akışını. Yazılan özetlerden birkaçı okutularak dönüt verilir. • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları 1. Laboratuvarda kullanılan değişken direnç (reosta) Evlerde kullanılan değişken dirençli anahtar Ben bir iletkenim. asfalt ve çakıllı bölgeler de farklı cins iletkenleri temsil ettiğinden asfalt bölge direnci düşük olan bakır tele.

Bizlerden Gelece¤e Atatürk’e göre kültürü ve medeniyeti oluşturan temel öge bilimdir. müspet ilimdir. Örneğin. geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.G. Asla şüphem yoktur ki.B. Tuzlu su. Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti. yıldönümü nedeniyle söylediği Nutuk’ta Türkiye’nin geleceği konusunda Atatürk’ün özlemini duyduğu parlak durum hakkında aşağıda verilen güzel sözleriyle karşılaşmaktayız: “Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale. güzel sanatlar sevgisini. büyüktür. onun çeşitli sözlerinden anlamaktayız. Yıldırım ve şimşek olaylarında olduğu gibi iletkenlik kazanabilirler. Öğrenmenin istenen seviyede olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra bu cümleler sesli olarak her öğrenciye okutturulur. Atatürkçülük (Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri). Milletimizin.E. D‹RENÇ Birimi ohm’dur. Atatürk’ten Bizlere. Gazlar yalıtkandır. Cumhuriyet’in 10. Ünite içeriğine uygun olmayan ifadelerin düzeltilmesi sağlanır. büyük bir millet olmanın ancak medeniyette en ön safta bulunmakla.Ünitemizi Özetleyelim Elektrik enerjisini ileten maddelerdir. YALITKANLAR ‹letkenlerin yalıtılmasında kullanılırlar. küçüktür. Öğrencilerden “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde öğrendikleri kavramlarla ilgili poster ve afiş hazırlamaları istenebilir.) 145 ‹LETKENLER Metaller iyi iletkendir. Elektrik enerjisinin taşınmasında kullanılır. uluslararası medeniyet yarışmasında bir toplumun geride kalmamasının. Dirençölçer ile ölçülür. millî birlik duygusunu sürekli ve her türlü araç ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. bundan sonraki gelişmesiyle. Bunu. Elektrik enerjisini iletmeyen maddelerdir. Ders Kitabı’nda verilen özet inceletilerek öğrencilerin daha iyi bir karşılaştırma yapmaları sağlanır. yüksek karakterini. Ünitemizi Özetleyelim Ünite bitiminde öğrencilerden öğrendiklerini genel hatlarıyla kısa ve öz cümlelerle ifade etmeleri istenir.” Öte yandan da Atatürk. (Düzenlenmiştir. yorulmaz çalışkanlığını doğuştan getirdiği zekâsını bilime bağlılığını. Dirençleri büyüktür. bilim ve teknolojinin gelişim sürecinin yaratıcıları arasında etkin biçimde yer almakla gerçekleşebileceğini kesin bir dille ifade etmiştir. Dirençleri küçüktür.S. sirke ve limon suyu gibi sıvılar örnekleridir. Plastik. Elektrik enerjisinin akışına karşı gösterilen zorluktur. güçlü ve saygın bir durumda bulunmakta devam etmesinin yoğun bir çabaya dayanan sürekli gelişme yoluyla mümkün olabileceği konusunda milletini tekrar tekrar uyarmış. 145 . Maddenin cinsine bağlıdır. M. 1988. cam ve porselen gibi maddeler iyi birer yalıtkandır.

.. 2. ziraatten kimya ve endüstriyel ürünlere kadar birçok alanda yararlan›lmaktad›r. bilgisayarlar ve ‹nternet hayatımızın vazgeçilmez unsurları hâline gelmifltir.. Aşağıdaki maddelerden hangisi iyi yalıtkandır? A) Altın B) Tungsten C) Cam 2. (. aynı zamanda ile yapılan mikro mekanik çok küçük makineler de yapılabilmiştir. Kocaman bilgisayarlar 1970’li yıllarda geliştirilen mikroelektronik ve mikroçip sayesinde yerini.. arkadaşı Lale’nin davranışından çok rahatsızdır ve içinden ona bağırıp çağırmak gelmekte...edu.. D 7... ülkemiz gelecekte bu teknolojide söz sahibi olmaya adaydır. Son 20-30 yılda elektronik teknolojisinde yapılan önemli atılımlarla hesap makinaları.. 4. c.. Meral. bir tur at. giderek küçülen bilgisayarlara bırakmıştır.. Bu enerji sayesinde rakamlar. Daha sonra aşağıda verilen örneği..... D Y 4. Vücudunun ne hissettiğini düşün. Birisiyle bu konuda konuş.) Bir iletkenin kalınlığı arttıkça direnci azalır.... Çünkü plastik..... bu aletlerin boyutlarının küçülmesinde hangi faktörlerin etkili olduğu ve söz konusu küçülmenin insanlara sağladığı avantajların irdelenmesi amaçlanır.. I.... Son derece gelişmiş araştırma tesislerinde yürütülen çalışmalarla.... (www.. 13. ışık. II ve III C) II ve III D) Yalnız II 3. 5... Özellikle MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistem) teknolojisi denilen sistem sayesinde küçük elektronik devrelerin yanında mikro motor denilen çok küçük motorların da yapılabildiğine dikkat çekilir. Seçeneklerini düşün. En iyi seçeneğini uygula....odtu. (. D 9. cep telefonları.. bu enerjinin varlığıyla anlam kazanıp hayatımızı kolaylaştıran bazı cihaz ve sistemlere dikkat çekilir...... D 3. (. Verilen yanıtları 12. Eleştirel Düşünme • Bundan 50-60 yıl önce kullanılan radyolar günümüzde kullanılanlardan çok daha büyüktü.. Etkinlik : 2. II ve III B) I ve III Yalnız II I. (. ses ve hareket enerjisi olarak hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda bilginin taşınmasında da kullanılır..... tahtaya yazınız.) Islak tahta iletkendir. Oradan uzaklaş b.. öğrencilerin verdiği yanıtlarla karşılaştırınız. Dur ve ona kadar say. MEMS Teknolojisiyle yapılmış bir teknolojisi sayesinde mikroçipler üzerinde sadece çok küçük mikromotoru tutan karınca... Bu resim MEMS teknolojisi elektronik devreler oluşturulmakla kalınmamış. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin do¤ru flekillerini defterimize yazalım.) Bütün metallerin dirençleri birbirine eşittir. kullanılan kabloların kalınlığı ve karmaşıklığı dikkatinizi çekti mi? Günümüzde aynı boyutlarda bilgisayarların kullanılıyor olduğunu varsayarsak herhâlde çalışma odalarımızda adım atacak yer kalmazdı... e.. C) bir iletkendir..) Direncin birimi newtondur.. Hayatımızın Neresinde? Nereden Nereye? Elektrik enerjisi.. (.. Ekibin yaptığı çalışmalar birçok uluslararası yarışmada ödül kazanmıştır. Y 2....) Bir iletkenin direnci iletkenin cinsine bağlı değildir.. 1. (. ‹mzanın genişliği bir saç telinin çapı boyutlarındadır... Ama nasıl? 1. ‹letkenin boyu III.. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini en iyi iletir? A) Metal kaşık B) Yün iplik C) Pencere camı D) Litre D) Paket lastiği Bu kutunun içine yanlızca 2 dörtgen çizerek kedilerin ayrı bölmeler içinde olmalarını sağlayabilir misiniz? 91 146 ... Y 6. Rahatlama egzersizleri yap.) Bir floresan lambanın ışık vermesi gazların iletkenliğinin bir göstergesidir. birini yukarıdaki resimde görüyorsunuz.. milyonlarca devreden oluşan mikroçiplerin kullanılmasıyla da avuç içine sığacak kadar küçük boyutlara ulaşmıştır. sesler ve resimler elektronik aletler yardımıyla anlamlı hâle gelir. Geçen yüzyılın önemli buluşlarından olan bilgisayarların gelişim süreci içerisinde giderek küçülmesinde etkili olan küçük elektronik devrelere vurgu yapılması beklenir. hangilerinin yanlış olduğunu noktal› yerlere yazal›m. SALDIRGANLIK YERİNE KULLANILABİLECEK BECERİLER Aşağıdaki örnek olayı okuyunuz.. Geçen yüzyılın belki de en önemli ‹lk bilgisayar ENIAC ancak büyük bir odaya buluşu olan bilgisayarların ilk örneklerinden sığabiliyordu...) Bir devredeki direnç artarsa devreden geçen elektrik enerjisi azalır. (. Bilgisayarın büyüklüğü. Ülkemizde MEMS teknolojisi üzerinde yürütülen baz› çal›flmalar vard›r: Bu çal›flmalardan biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bir ekip taraf›ndan yürütülmektedir. Etkinlik : d. (..” cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A) ›şı¤› geçirir.. Y 8. ısı. “Eleştirel Düşünme” başlığı altında verilen sorularla elektrik enerjisiyle çalışan aletlerin neler olduğu. Y 5. boyu arttıkça azalır. 1.. ‹letkenin dik kesit alan› D) Demir E¤lenceli Satırlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletken tellerin elektrik enerjisi iletiminde etkilidir? A)A) I. B) elektrik enerjisini iletir. ‹letkenin cinsi II. Bu alanda yapılan çalışmaların ülkemizden örneklerle de desteklenmesi sağlanır....) ‹letkenlerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.) Bir iletkenin direnci. kelimeler. (.. Öğrencilerin konu hakkındaki önerilerini alınız.tr) 146 ÜN‹TE SONU DEĞERLEND‹RME SORULARI A Aşağıdaki cümlelerin hangilerinin doğru... kısaca MEMS (Mikro Elektro Mikro Elektro Mekanik Mekanik Sistem) denilen teknoloji ortaya çıkmıştır. a.. Atatürk’ün üç boyutlu mikroimzası. Acaba bugün ilk icat edildiği zamanki boyutlarından daha küçük olan başka hangi elektrikli aletler vardır? • Bu makinaların küçük olmasının avantajları neler olabilir? Rehberlik Köflesi Aşağıdaki rehberlik etkinliğini amacına uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda sınıfınıza uygulayabilirsiniz. 3....... tıptan gıda teknolojisine.. bir yandan da kendini kontrol etmeye çalışmaktadır. ürünlerin hassasiyetini Bugün MEMS teknolojisinden otomotiv sanayinin yan›nda göstermektedir.Hayatımızın Neresinde? Bu başlık altında elektrik enerjisine.eee. Bugün benzer çalışmaların makinelerin de küçültülmesine dönük yapılması sonucunda.... Bahçede koş. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik enerjisini iletir? A) Silgi B) Cam çubuk C) Ahşap cetvel D) Demir çivi 4..(.... D 10... Bu küçülme özellikle 1980 yılı ortalarından beri daha da hızlanmış.. D) elektrik enerjisini iletmez.. B Aşağıdaki soruların do¤ru cevab›n› iflaretleyelim. Aşamalar 1.. Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir? A) Volt B) Ohm C) Selsiyus 6. Nasıl hissettiğini yaz.. “Bilgisayarımızın kablosunun dışı plastiktir.) Reosta elektrik enerjisini ölçmek için kullanılan bir araçtır..

.. Çünkü nikel-krom telin direnci yüksektir.. Y D D Y D iletken plastik direnç dirençölçer (ohmmetre) demir a.. direnç. değişken direnç (reosta). 2. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize yazalım. çünkü bir elektrik boşalması olan şimşek ve yıldırım onu çarpabilir ve hayatını tehlikeye sokabilirdi. 3. ‹letkenlerin elektrik enerjisine karşı gösterdikleri zorluk .. Elektrik kablolarıyla çalışan elektrik teknisyenleri niçin kalın plastik eldiven giyerler? b.. 2.. bir kişi yalan söylediğinde terlemeden dolayı derisindeki nem oranı artar. 1. yalıtkan. Plastikler. 4. ç 4. Onun yaptığı bu deneyin güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 3. iyi yalıtkan ve direnç olan kısımların› işaretleyelim. Çünkü ısınarak ışık üretmesi için direnci yüksek telden yapılmıştır.. kullanmayı tercih eder. plastik. Bir kişi yalan söylediğinde onun derisi elektrik enerjisini daha iyi iletir. bakır D Aşağıdaki soruları defterimize cevaplayalım.” ifadesinin devam› niteli¤indeki cümlelerde bofl b›rak›lan yerleri uygun kavramlarla tamamlayarak bu cümleleri defterimize yazal›m (Bir cümle birden fazla kavramla tamamlanabilir.. telin direncinden daha küçüktür.. elektrik enerjisini geçirmez ve tehlike anında elektrik teknisyenini elektrik çarpmasından korur.. gibi maddelerle kaplıdır... metali kullanır.. 7. plastik f. 2. Aynı ölçülerdeki bakır telin direnci .. 3. f c d B Aşağıdaki cümlelerde daire içine alınmış harflerin bulundu¤u yerleri kutu içindeki uygun sözcüklerle/ifadelerle tamamlayarak defterimize yazalım... d 5. yalıtkan (cam) direnç (tungsten) yalıtkan (cam) 8.Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular›n›n Cevaplar› Ders Kitab› Ünite Sonu De¤erlendirme Sorular› A Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D).... hangilerinin yanlış (Y) olduğunu belirleyelim..... Ampülün içindeki direnci tutan ayak da camdan yapılmıştır.. demir a 1.... 4.... Bir su ısıtıcısında direnç teli olarak . “Ohm’’ direnç birimidir.. iletken. Çünkü.. 1... kullanmayı tercih eder.. Altın ve gümüş elektrik enerjisini çok iyi ileten maddeler olmalar›na ra¤men niçin elektrik enerjisi taşıyan kablolarda veya elektrikli aletlerde altın ve gümüş kullanılmaz? 2. Cam iyi bir iletkendir. dirençölçer (ohmmetre). c.. c 3. elektrik çarpmalarını önlemek amacıyla .. Ampülü duya takarken bu camdan tutar ve çarpılmayız.. nikel – krom e. maddelerden yapılır... 2... Demir ve alüminyum elektrik enerjisinin iletimine karşı ayn› direnci gösterir. Basit bir devre çiziminde kullanılan aşağıdaki gösterimlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) direnç değişken direnç ampül pil D Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yazalım. B..... ç. Çünkü plastik yalıtkandır. 2. Elektrik kablolarıyla çalışan elektrik teknisyenleri niçin kalın lastik tabanlı ayakkabı giyerler? 3. 1. Bir iletkenin boyu arttıkça direnci artar. Elektrik telleri elektrik enerjisini kolay iletmesi için ... ‹letken olarak . Aşağıdaki “Elektrik malzemeleri üreten bir firma.). 3. 2.. Çünkü duydan aldığı elektrik enerjisini içerideki direnç teline iletecektir... Elektrik tellerinin dışı.. elektrik enerjisi iletimine karfl› çok büyük direnç gösterir. Yandaki resimde bir “yalan makinesi” görülmektedir. Ter..... 3.. e b. Ampülün dış kabı yalıtkandır. Bir iletkenin direnci . ile ölçülür. Benjamin Franklin’in yaptığı deney güvenli değildi. 147 . 1.. C. ampül ve iletken teller kullanılarak yapılan şekildeki devrelerde ampüllerin parlaklık sıralaması nasıl olur? parlak az parlak en parlak A) B) C) D) K M L L L K K M M L M K D.. 1. Elektrik enerjisi sonucunda ısı üretmek için direnci yüksek teller tercih edilir..... b. d. Ama pahalı olduklarından kullanılmazlar. Ampulün iyi yalıtkan olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım. Ders Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› A. 2... Aşağıdaki devrelerde bulunan ampullerden hangisi ışık vermez? A) B) C) D) iletken (metal) demir tel alüminyum tel gümüş tel plastik tel 9.. 1. Aynı zamanda cam şeffaf olduğundan ışığın hemen hemen tümünü geçirir. b 2.. alüminyum c.. D.... a. Yalıtkan olarak ... ç. 4. Benjamin Franklin’in yıldırım ve uçurtmasıyla yaptığı o ünlü deneyi ona elektrik enerjisi hakkında çok şey öğretti. 3. teli kullanmayı tercih eder. Elektrik malzemeleri üreten bir firma. .. 5. Elektrik sobasının ısı üreten kısmında neden bakır ya da alüminyum tel yerine nikel-krom tel kullanılır? 92 a. c. bakalit d. b. olarak adlandırılır. 4. Bu da yalan makinesinin ibresinin değişmesine sebep olur. tuzlu su gibi davranacağından derinin direncini azaltır ve devreden daha fazla elektrik enerjisi geçmesini sağlar.. porselen b. 3. a. a... c. Ampulün flamanında yüksek dirençli .. Ampulün direnç olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım. Kavram a. 1.... b...... Bu durumu kişinin deri direncinin değişimi ile nasıl açıklarız? 147 Gümüş ve altın en iyi iletkenlerdendir. 1. Ampulün iyi iletken olarak işaretlediğimiz kısmının niçin bu maddeden yapıldığını açıklayalım. Çalışma Kitabı Ünite Sonu Değerlendirme Soruların›n Cevaplar› K L M Özdeş pil. 5. tungsten ç. Yandaki ampulün iyi iletken.

.......................................................... .................................................................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. .......... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................. ....................................................................................... .......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Notlarım ve Düşüncelerim ........................................ ....................................................................... .................................. .................................................................. 147-a 148 .................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. . ............................................................................................... ................................................................................................. .............................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................. ........................... ............................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ........................................................................................................................ ......................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->