Osmanl Rumlar zaman nda giri kap s üzerinde yap l tarihi olarak (1881) yaz l bu kilise mübadeleden sonra

CEM LKÖY-ÜRGÜP bak ms z kalm t r. && Erdo an Aslan Cemil köyü ± ÜRGÜP NEV EH R