P. 1
ROMAN ve HİKAYE İNCELEME YÖNTEMİ

ROMAN ve HİKAYE İNCELEME YÖNTEMİ

|Views: 11,440|Likes:
Yayınlayan: Ali Daniş Neyzi

More info:

Published by: Ali Daniş Neyzi on Oct 06, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

ROMAN İNCELEME YÖNTEMİ: A.

Dış Yapı İncelemesi • Eserin Adı • Yazarı • Basım Yeri ve Tarihi • Kaçıncı Baskı Olduğu B. İÇ YAPI İNCELEMESİ • Konu Yönünden *Eserde hangi konu işlenmiştir? *Yazarın konuya bakış açıları nedir? *Eserin ana olayı nedir? *Yazar nasıl bir ana düşünceye ulaşmaktadır? *Eserin planı nasıldır? • Yazılış Tekniği Yönünden *Eserin yazılış tekniği nasıldır? *Çeşidi ne olabilir? Kahramanları Yönünden *Eserin belli başlı kahramanları kimlerdir? *Bu kahramanların ruhsal ve fiziksel özellikleri nelerdir? *Kahramanlar arasındaki bağlantılar nelerdir? *Kahramanlar hangi sosyal çevredendir? Yaşanılan olaylarla sosyal çevre arasında ne gibi ilişkiler vardır? *Yazar, kahramanlarını seçerken nelere dikkat etmiştir? *Olaylar karşısında kahramanların durumları nasıldır? *Kahramanların isimleriyle kişilkleri arasında bir benzerlik var mıdır? Yer ve Zaman Yönünden *Olay nerede veya nerelerde geçmektedir? Buranın belli başlı özellikleri nelerdir? *Olay ortaya konulurken yer, nasıl ele alınmaktadır? *Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla, olayın geçtiği yer arasında bir uyum var mıdır? *Olayların akışında zaman kırılmaları var mıdır? Zaman, belli bir düzenlilik içerisinde mi sunulmaktadır? Dil ve Anlatım Yönünden *Eserin dili anlaşılır nitelikte midir? *Yazar, sözcükleri kullanırken seçici davranmış mıdır? *Yazar, konuşmalarda ve anlatımlarda dili nasıl kullanmaktadır?

İçerik İncelemesi (İç Yapı) • Konu Yönünden: *Öykünün özetlenmesi *Öyküde ele alınan konu nedir? *Yazar. Biçim İncelemesi (Dış Yapı) • Öykünün adı • Öykünün alındığı kitap ya da derginin adı • Öykünün yazarı • Öykünün basım yeri ve tarihi • Yazarın bağlı olduğu edebiyat dönemi B. düğüm. çözüm bölümleri nereleridir? *Öyküde ulaşılan ana düşünce nedir? • Kişileri Yönünden: *Eserin belli başlı kahramanları kimler ya da nelerdir? *Kahramanların ruhsal ve fiziksel özellikleri nelerdir? *Kahramanlar gerçek yaşamda da karşımıza çıkabilecek tipler midir? *Kahramanlar arasındaki ilgi nedir? • Yer ve Zaman Yönünden: *Öykü nerede geçmektedir? Bu yerin belli başlı özellikleri nelerdir? *Kahramanların sosyal. konuyu hangi açıdan ele almıştır? *Öykünün serim. kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında bir uyum var mıdır? *Olay ya da durum hangi zaman diliminde geçmektedir? Olay ya da durum ortaya konurken zamana göre bir düzenlilik yapılmış mıdır? • Dil ve Anlatım Yönünden: *Eserin dili anlaşılır nitelikte midir? Bugün canlılığını yitirmiş sözcükler var mıdır? *Yazar konuşmalarda ve anlatımlarda dili nasıl kullanmıştır? . romanlarında işlediği belirgin br konu var mıdır? *Yazarın önemli eserleri nelerdir? HİKAYE İNCELEME YÖNTEMİ: A. hangi edebiyat anlayışını benimsemiştir? *Yazarın edebi kişiliğinde en belirgin özellik nedir? *Yazarın.• *Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır? *Yazarın dil ve anlatımı. yaşadığı dönemle uygunluk göstermekte midir? *Anlatımda akıcılık nasıl sağlanmıştır? Yazarın Kişiliği Yönünden *Yazar.

neşeli mi. şahıs ise yazar olayın içindedir. Eserin türü nedir? 7. niçin bu mekanları seçmiştir? Mekanın. bireyler arasında mı. yeri nedir? Her bir bölümde anlatılanlar. bölümlerdeki geçişler. 1. Tanık olduğu olayları gözlemlerine dayanarak anlatmaktadır.İÇERİK İNCELEMESİ 1. olayın geçtiği yer/yerlerdir..) BAŞLIKLA ESERİN İLİŞKİSİ: Doğrudan ilişkili mi. Anlatıcı 3. tekil şahıs mı. özellikleri nelerdir. 3. Eserdeki sorunlar hangi çatışmalardan doğmuştur? (Çatışma. Okuyucu anlatılan olaya kendini yakın hisseder. Kişi kültürel ve psikolojik olarak içinde yaşadığı çevreden etkilenir. tarflıdır. Eser hangi edebi akımın izlerini taşımaktadır? ESERİN KURGUSU: Eserin giriş. Eserde yaratılan ortamlar nasıldır? (Gerilimli mi. çatışmanın neden ortaya çıktığı. tezi nedir? 3. olayın gelişmesinde rolü nedir? Mekanın tezle ilgisi nedir? Karakterlerle ilişkisi nasıldır? Mekan. tarafsızdır. karamsar mı. 1. bireyin toplumla çatışması mı. tekil şahıs mı. ironik bir ilişkisi mi var? ESERDE MEKAN: Eserde anlatılanlar nasıl bir mekanda geçiyor? Yazar. ana fikri nasıl desteklemektedir? ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI / ANLATICININ SESİ: Anlatıcı.. Çevreyi fiziki (kır. olayın kahramanıdır. Eserde anlatılan olaylar/durumlar nelerdir? 2. anlatıcının konumu. olayı ve karakterleri aydınlatacak biçimde seçer ve betimler. bireyin iç çatışması mı. Olay ve durumları nesnel bir yaklaşımla anlatır. gelişme ve sonuç bölümlerinde anlatılanlar nelerdir? Bu bölümlerde yaratılan ortamlar nasıldır? Eserdeki bütünlük hangi unsurlarla sağlanmış. şahıs ise yazar olaylara dışardan bakmaktadır.?) 6. . ancak anlatımda daha içten ve samimidir. sıkıntılı mı. Eserde işlenen temalar ve bunlara bağlı olarak verilen mesajlar nelerdir? Eserin ana mesajı. eserin hangi unsurlarına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir? Eserdeki herhangi bir bölümün eserin bütünü içindeki önemi. çatışmanın eserin akışını nasıl etkilediği incelenmeli) 5. Yazar yerlere ait ayrıntıları. Olay ve durumları öznel bir yaklaşımla anlatır. dolaylı bir ilişkisi mi var.*Anlatımda öznellik mi yoksa nesnellik mi ağır basmaktadır? *Yazar nasıl bir anlatım yolu izlemiştir? *Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır? ESER İNCELEME PLANI A. anlatıcının eserdeki kahramanlara karşı tutumu taraflı mı. Eserde ele alınan toplumsal ya da bireysel sorunlar nelerdir? 4. tarafsız mı? (Anlatıcı.

sanatlı mı. kahramanlık gibi. Eserdeki kişiler karakter midir. yalın mı. Kişi karakter ise fiziksel. Bu özellik idealize edilerek anlatılır. çok yönlüdür.mizahi mi. teze okuyucuya etkisi nedir? Anlatım özelliği. Bu sürecin hangi çağa. yazara. Doğrudan Anlatım: Kişinin özelliklerini yazar betimler.? Bunların temaya katkısı nedir?) Kelimeler yöresel mi. Kişi her yönüyle tanıtılır.doğa. toplumsal çevre (arkadaşlar. değişkendir.. sosyal ilşkiler) olarak düşünmek gerekir. inceleyip. Dolaylı Anlatım: Kişinin özellikleri başkalarının onun hakkındaki konuşmaları.kent). Kişi sayısı esere bağlı olarak değişebilir.. şaire mi özgü? Bunların temaya katkısı nedir? Yazar gelecekle ilgili ip uçları veriyor mu. süreklilik gösterir. Kişi tip ise eserde tek bir yönü öne çıkarılmıştır: Tembellik. akla mı hitap ediyor? Duyulara hitap eden imgeler hangi duyularla ilgili? Bunların temaya ve okuyucuya etkisi nedir? Semboller kullanılıyor mu? Bu semboller geleneksel mi. B.. bilinç akışı tekniğiyle geriye dönüş ya da ileriye yönelişlerle de aktarabilir. alaycı mı. eserdeki olayların gelişimini zamana bağlı olarak düzenli. düşünceleri ya da olaylara verdiği tepkilerle aktarılır. tip midir.? ..ev. hangi tarihi döneme denk düştüğü: DIŞ ZAMAN (Yazar. toplumsal özellikleri ayrıntılı anlatılır.DİL VE ANLATIM Kelimelerin belli bir özeliği var mı? (Sıfat mı. Eserde öyküsü anlatılan kişi. doğal çevre (aile çevresi). ruhsal özellikleri nelerdir? Yazar. özenle mi seçilmiş? (Bunun temayla ilşkisi nedir?) Dil yalın mı.. Eserdeki kişilerin fiziksel. ESERDE ZAMAN: Eserdeki olayların başlayıp bittiği süreçtir. eleştirel mi. temayı nasıl etkilediğini açıklamak gerekir. cimrilik. karakter ya da tip özelliklerinin olayı. 2. Eserdeki olayların başlayıp bittiği zaman: İÇ ZAMAN 2. ünlem cümleleri. ironik mi. eserin baş kişisidir. olacak gelişmeleri bazı sözlerle sezdiriyor mu? Cümle kuruluşları nasıl? Uzun mu. ruhsal.. fiil mi. yabancı kelimeler var mı? (Bunun etkisi nedir?) İmgeler kullanılıyor mu? Bu imgeler duyulara mı. Kişinin bu özelliği değişmezdir. sıralı bir akışla aktarabileceği gibi. yalancılık. Nasıl anlatılırsa anlatılsın yaşanan zamanın ve dönemin kişiler ve olaylar üzerinde etkisi vardır. okuyucuyu nasıl etkiliyor?  ESERDEKİ KAHRAMANLAR: Eserdeki olayı yaşayanlardır. soru cümleleri var mı? Bunların temaya. eserdeki kahramanları hangi yöntemle anlatmıştır? Yazar bunu iki yoldan gerçekleştirebilir: 1. kısa mı.. Zamanı iki yönlü incelemek gerekir: 1.)  Eserde zamanın anlatılış yöntemi temayı.

teze etkisi nedir? . bilinç akışı. iç konuşma.) Yazar.Kullanılan anlatım teknikleri nelerdir? (öyküleme. karşılıklı konuşma. bunları eserinin hangi bölümlerinde neyi anlatmak için kullanmıştır? Bunların temayla ilişkisi. betimleme... montaj.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->