P. 1
malzeme

malzeme

|Views: 2,418|Likes:
Yayınlayan: Kaan G. Burc

More info:

Published by: Kaan G. Burc on Oct 05, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

Malzeme Bilimine Giriş Özet Ders Notları Mustafa GÖKGÖZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

1.1. Malzeme Nedir? Yararlı özellikleri nedeniyle uygulamalarda kullanılan cisimlere malzeme denir. Bu cisimler elementlerden oluşmuşlardır. Elementler ise kimyasal olarak daha fazla ayrılamayan basit maddeler olarak tanımlanabilir. Yani aynı atom numarasına sahip atomlardan meydana gelmişlerdir. Malzemeler tek bir elementten oluşabileceği gibi birden fazla elementten de oluşabilirler. 1.4. Malzemelerin Sınıflandırılması Metaller, Seramikler, Plastikler 1.4.1. Metaller Metalsel bağa sahip metallerde aynı ve benzer tür atomlar düzenli bir biçimde dizilerek kristal yapı oluştururlar; hacimsel atom yoğunlukları yüksektir, özgül ağırlıkları diğer sınıflara göre büyüktür. • Metaller serbest elektron içerdiklerinden ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksektir ve opaktır • Işığı iyi yansıtırlar. • Metallerin elastisite modülleri ve mukavemetleri yüksektir, çoğunlukla sünektirler • Plastik şekil vermeye elverişlidirler. Ayrıca

Endüstride kullanılan metaller ve metal alaşımı türleri binlercedir. Her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demir esaslı ve demir dışı olarak gruplanırlar. Demir esaslı olanlarda demir ana elemandır ve karbon daima bir alaşım olarak bulunur. Demire karbon ilavesi ile çelik elde edilir. Demir dışı metallere en önemli örnekler alüminyum ve alaşımları ile bakır ve alaşımlarıdır. Demir dışı metaller, demir esaslı metallere göre hafiflik, korozyona dayanıklılık, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenlik, güzel görünüş ve kolay işlenebilme özelliklerine sahiptir. Bununla beraber elastisite modülleri, dolayısı ile rijitlikleri düşüktür. Bir özellikleri de pahalı olmalarıdır. 1.4.2. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanların oluşturduğu iyonsal bileşiklerdir. Sodyum, Magnezyum, Demir ve Alüminyum gibi elektronegatif elementlerde, Klor, Oksijen gibi iyonsal bağ kurarak NaCl, MgO, FeO, SiO2 gibi çok çeşitli türde seramik meydana getirirler. Özgül ağırlıkları metallerle plastikler arasındadır.

• •

Alaşımlandırma ile soğuk şekil verme Işıl işlem ile sertlik ve mukavemetleri artırılabilir.

• • •
• • • •

Seramikler plastik şekil değiştiremez, sert ve gevrek olurlar. Bazıları sertliklerinden dolayı aşındırıcı olarak kullanılmaya elverişlidir. Ergime sıcaklıkları yüksek, ısıl ve elektriksel iletkenlikleri düşüktür. Elektrikli ısıtıcılarda, fırınlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Bazıları saydamdır, ışığı kötü yansıtırlar. Çekme mukavemetleri düşük olmakla beraber çoğunlukla basınç mukavemetleri yüksektir. Dış etkilere karşı dayanıklıdırlar. Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir

1.4.3. Plastikler

Plastiklere ayrıca polimer, organik malzemeler veya reçineler de denir.
Plastik kelimesi isim olarak malzeme türünü belirtir, bir sıfat olarak kalıcı şekil değiştirebilen cisim anlamındadır.

Plastikler sınıfına giren malzemelerin bir kısmı doğal, bir kısmı ise sentetiktir.


İnsanlar tarafından metallerden çok daha önce kullanılmaya başlanan ahşap, deri, yün ve benzeri lifler birer doğal polimerdir. Bugün endüstride kullanılan plastiklerin büyük bir çoğunluğu sentetik polimerlerdir.

Plastikler çevre koşullarına ve asitlere karşı dayanıklıdırlar ve sudan etkilenmezler. Yangına dayanıklı olamamakla beraber yavaş yanarlar (selülozikler hariç). Çoğunlukla 80 °C üzerinde yumuşarlar ve bu sınırın üzerinde kullanılmaya elverişli değildirler. Özgül ağırlıkları düşüktür. Polimerlerin ısıl ve elektriksel iletkenlikleri çok düşüktür, yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya elverişlidirler. Plastiklerin Mukavemetleri ve elastisite modülleri düşüktür. 1.5. Genel Tanımlar ve Kavramlar Metalürji Metallerin ve diğer malzemelerin üretilmesi, işlenmesi ve insanlığın faydasına sunulmasını kapsayan bilim dalı ve mühendisliğidir. Mineral Yerkabuğunu teşkil eden ve doğal olarak belli bir kimyasal bileşime sahip homojen maddeler. Cevher Ekonomik şekilde üretime yarayan minerallere cevher adı verilir. Her cevher bir mineraldir ama her mineral bir cevher olamaz. Bileşik İki veya daha fazla atomun elektronlarının ilişkisi sonucu bir arada bulunmasına bileşik denir. Kimyasal olarak ayrılabilirler. Karışım İki veya daha fazla maddenin mekanik etkiye bir arada bulunmasına denir. Fiziksel olarak birbirinden ayrılabilirler. Özgül Ağırlık Birim hacimdeki bir cismin ağırlığıdır. Cismin Özgül Ağırlığı=Birim hacim içinde bulunan atomların sayısı x atomun ağırlığı Ergime ve Buharlaşma Katılarda kuvvetli bağlar, sıvılarda zayıf bağlar egemendir.

Plastiğin birleşimindeki temel element karbondur.

Katı halden sıvı hale geçmeye ergime, katı halden haz fazına geçmeye buharlaşma denir. Isıl (Termal) Genleşme Malzemelerin ısıl genleşmesi ergime sıcaklığı ile ters yönde değişir. • Ergime sıcaklığı yüksek malzemelerde bağ enerjisi daha büyüktür. • Termal genleşme ise daha düşüktür. Mukavemet Bir malzemeyi koparmak için birim alana uygulanan kuvvettir. Mukavemetin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetidir. Elastisite Modülü Bir malzemeden bir birim şekil değiştirme için uygulanacak gerilmedir.

• •

Katı halden sıvı hale geçerken kuvvetli bağlar koparlar. Sıvı halden katı hale geçerken zayıf bağlar koparlar.

Elektriksel İletkenlik Malzemelerde elektriksel iletkenlik, elektriksel alan etkisinde serbest elektron hareketleri ile sağlanır. Metallerde valans elektronlar serbest halde bulunduklarından kolaylıkla yüksek iletkenlik elde edilir. Isıl İletkenlik Isıl enerji, malzemelerde serbest elektron hareketi ve atomların ısıl titreşimleri iletilir. Optik Özellikler Metallerde ışık dalgası, serbest elektron bulutu tarafından yansıtıldığından geçemezler ve bu nedenle metaller saydam değildirler. Cisimlerde serbest elektron bulunmadığında ışık yansıtılmadığından kolayca geçebilir. Ancak içlerindeki katkı maddeleri ve içyapı kusurları saydamlığı azaltır, yarı saydam veya opak hale gelebilirler. 1.6. Malzemelerin İç Yapısı Malzemelerin özellikleri büyük ölçüde içyapılarına bağlıdır. İçyapıları atomlar arası bağ kuvvetleri etkisinde üç boyutlu uzayda dizilmeleri sonucu oluşurlar.

• •

Malzemenin elastisite modülü sıcaklıkla azalmaktadır. Malzemede serbest elektron yoksa iletken sayılmaz.

Atomlar arası bağlantıların oluşmasında ana etken elektron yapılarıdır. • Protonlar, pozitif yüklü Elektronlar negatif yüklü Nötronlar elektriksel bakımdan nötr taneciklerdir.

Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, bir çekirdek ve etrafındaki elektronlardan meydana gelir. Çekirdek, proton ve nötronlardan oluşur.

Proton ve elektronların elektriksel yükleri birbirine eşit, fakat ters işaretlidir. Atomlar, proton ve elektron sayıları birbirine eşit olduğundan elektriksel bakımdan nötrdür. Bir atom çekirdeğini çevreleyen elektronlar, farklı enerji katlarında dönmektedirler. Malzemelerin özellikleri bağ türüne, bağ enerjisine ve atomların dizilişine büyük ölçüde bağlıdır. Atomlar arası bağ kuvveti atomları bir arada tutarak içyapıyı oluşturur ve bu uygulanan kuvvetlere karşı direnç gösterir (mukavemet), şekil değiştirmeyi ve kırılmayı önlemeye çalışırlar. Bağ kuvvetleri arttıkça malzemenin ergime sıcaklığı, elastisite modülü, mukavemeti artar ve ısıl genleşmesi düşük olur.

• •

1.6.2. Atomlar Arası Bağlar Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomların uzaydaki dizilişleri kristal ve amorf (düzensiz) yapı olmak üzere iki türlüdür. Metallerin tamamı, bazı seramikler ve plastikler kristal yapılıdır. Malzemelerin büyük bir kısmında atomlar rast gele dizilerek düzensiz amorf bir yapı oluştururlar. Gazlar, sıvılar ve katı olarak cam gibi maddeler amorf yapıya sahiptirler. • Kristal yapıda , atomlar üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilirler. • Atomların diziliş düzenine hacim kafesi denir. • Hacim kafesini meydana getiren basit geometrik şekillerle birim hücre denir. • Birim hücrelerde atomların bulunduğu mevkilere kafes noktaları denir. Bir kristal yapıda, bütün kafes noktaları özdeştir. • Birim hücrenin (kafesin) Şekil 1.3 kenar uzunluğuna kafes parametresi (a) adı verilir. • Şekil 1.4' de Yüzey Merkezli Kübik (Y.M.K), • Şekil 1.5' de Hacim Merkezli Kübik' li (H.M.K) • Şekil 1.6' da Hegzagonal Sıkı Paket (H.S.P) kristal kafeslerine ait birim hücreler görülmektedir.

Metalik Bağlar Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ denir. Metalik bağ, metal atomlarının en dış kabuğundaki valans elektronların metal atomundan ayrılarak oluşturdukları elektron bulutunun, elektronlarını vererek pozitif iyon haline gelmiş atomları çevreleyerek, bir harç gibi atomları bir arada tutması ile ortaya çıkar. Örnek: Cr, Ni, Al.

İyonik Bağlar Metaller en dış kabuktaki valans elektronlarını vererek pozitif iyon. Pozitif iyonlarla negatif iyonların birbirlerini kuvvetli bir çekim kuvveti ile çekerek meydana getirdiği bağa iyonik bağ. ZnS 1. MgF2.2. Kovalent bağ. Örnek: NaCl. molekül içi kuvvetli.6. Örnek Si. moleküller arasında zayıf bağlı ve molekül yapılı bir malzemelerdir. Bu ortaklık. Kovalent bağlı malzemede molekül içinde kuvvetli bir bağ. Kovalent Bağlar Molekül içerisinde kovalent bağlı olanlar.3. metal ile ametalin oluşturduğu metal bileşiğine seramik malzeme adı verilir. Enerjileri kuvvetli bağlarınkinin onda biri kadardır. Polimer malzemede. As 1. Ga. moleküller arası zayıf bağın etkisi ile aşağıdaki malzeme özellikleri ortaya çıkar. Ge. ancak moleküller arası zayıf bir bağ oluşur. komşu atomlar arasında bir çift elektron ortaklığına dayanan bir bağdır.4. belli atomlar arasında olduğundan malzeme molekül (bir grup atomun oluşturduğu birim) yapısı gösterir. en dış kabuğundaki elektronları 8'e tamamlamak isteyen ametaller yeni elektronlar alarak negatif iyon oluştururlar. Van Der Walls Bağlar İkincil veya zayıf atomlar arası bağlar denen bu tür bağlar bütün cisimlerde bulunur.6. Bununla beraber bazı hallerde (lineer . Bu nedenle onların yanında ihmal edilirler.

Kristal Türleri En küçük düzenli yapı birimi olan birim hücre basit bir geometrik biçime sahiptir ve uzayı düzlemlerle eşit hacimlere bölerek elde edilir.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. Birim hücre toplam kristalin bütün geometrik özeliklerine sahiptir.1.1' de görüldüğü gibi x ekseni boyunca a. yalnız Zn ve Mg hegzagonal kristal yapıya sahiptir. Sıvı halde düzensiz biçimde dağılan atomlar katılaşırken belirli bir düzene göre dizilirler. Bir kristal yapıyı tanımak için birim hücresini bilmek yeterlidir. Van der Walls bağlar "elektriksel kutuplaşma" (dipol) sonucu doğar. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. BÖLÜM 2 KRİSTAL YAPILAR VE KUSURLAR Giriş: Kristal Yapılar Atomların üç boyutlu uzayda belirli bir düzene göre dizilmeleri sonucu oluşan yapıya kristal yapı denir. . kuartz kristali ve tuz kristali gibi). Düzenli diziliş tekrarlı karaktere sahiptir. Herhangi bir doğrultu boyunca gidildiği zaman atomlar arası uzaklık ve atomların çevreleri birbirlerine özdeştir. Uzayda en genel halde bir eksen takımı seçilsin. (kar taneleri. bunları yan yana dizerek yapının tamamı elde edilir. Bu durumda kutuplaşma iki şekilde oluşur.polimerlerde olduğu gibi) atomlar veya moleküller arası ilişkiyi sağlayan tek etken olabilirler. Şekil 2. 2. ß. Birim hücre olarak adlandırılan bir prizmanın açılarına ve kenarlarına özel değerler verilerek aşağıdaki Tablo 2. y ekseni boyunca b ve z ekseni boyunca c aralıkları ile geçirilen düzlemlerin ayırdığı eşit hacimlerden birisi eğik genel prizma şeklindedir.1' de verilen 7 kristal türünün birim hücreleri elde edilir. Dolayısıyla eksi yük merkezi biraz aşağıya kaymıştır. Şekil 1. bu eksenlerin aralarındaki açılar α. Bu durumda cismin davranışını bu tür zayıf bağlar belirler. • Gerçekten doğada 7 kristal türü veya kristal sistemi vardır. Sürekli Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Geometri kuralları yardımı ile uzayın 7 farklı biçimde eşit hacimlere bölünebileceği kolayca gösterilebilir.10' da görüldüğü gibi simetrik olmayan su molekülünde oksijen bireysel haldekine göre daha fazla elektronla kuşatılmıştır. ısıl işlemle oluşan martenzit fazı tetragonal yapıya sahiptir. Bütün metaller önemli sayıda seramikler ve bazı polimerler kristal yapıya sahiptirler. • • Metallerin büyük bir çoğunluğu kübik kristal yapıya. Düzenli diziliş atomlar düzeyinde olduğundan pek az cisimlerde dış görünüşü etkilerler. Şekil 1. Düzenli yapının en küçük hacimsel birimine birim hücre denir. Çeliğin içinde Fe3C ortorombik. Geçici Kutuplaşma: Simetrik olmayan moleküllerde artı elektrik yük merkezi eksi elektrik yük merkezi ile çakışmaz. Örnek: inert gazlar ve organikler. γ olsun ve uzay bu eksenler boyunca eşit aralıklı paralel düzlemler geçirerek eşit hacimlere ayrılsın.

Buna göre (HMK) nın ortamsal dolgu faktörü. Küpün merkezinde bulunan bir atomla birlikte birim hücredeki toplam atom sayısı 2 olur.2.1.2.b' de birim hücrenin kenarı a 'nın R cinsinden ifadesi verilmiştir. Metallerin çoğunluğu yüzey merkezli ve bir kısmı da hacim merkezli kübik kafese sahiptirler.2. Bu durumda köşe atomlarının toplamı 8 X 1/8 = 1 ‘dir. Belirli bir kristal türüne atomları birden fazla biçimde dizme imkânı vardır. Bir köşede bir birim hücreye ancak 1/8' lik bir dilim düşer. . • Birim hücrenin boyutlarına kafes sabiti veya birim boyutu denir. 2. Bu faktör atomların dolu küreler olduğu varsayılarak bulunan birim hücredeki atomların toplam hacmini birim hücre hacmine bölerek elde edilir. ancak kararsız bir diziliş türü olduğundan doğada buna sahip bir cisim yoktur.a ve 2. Tanelerden oluşan bir kütlede dolgu faktörünü bulmak için tanelerin toplam hacmi kapladıkları görünen dış hacme bölünür. • Basit kübik • Hacim merkezli kübik • Yüzey merkezli kübik kafes oluşturulabilir. sınırlama yoktur ve nispeten yoğun paketlenme ve dizilim vardır ve 3 ayrı basit kafes yapısında oluşurlar Burada yalnız kübik kafes yapılar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Gerçekte her köşedeki atom 8 komşu birim hücre arasında paylaşılmaktadır.2. Atomun yarıçapı R olduğuna göre Şekil 2. Buna doluluk oranı denir. • 14 tür kafes yapı olasılığı vardır. • • Atomların diziliş sıklığını ifade etmek için atomik dolgu faktörü (ADF) kullanılır. Kütledeki toplam boşluk hacmi görünen hacme bölünürse boşluk oranı (porozite oranı) elde edilir. Basit kübik kafeste küpün her köşesinde bir atom vardır. Hacim Merkezli Kübik Kafes (HMK) Küpün her köşesinde birer atom ve merkezinde de bir atom bulunur ve köşe atomları merkez atoma teğettir. Kafes Yapıları Atomların kristal sistemlerindeki diziliş biçimi kafes yapıyı oluşturur.2. Kübik Kafes Yapılar: Geometrik yönden kübik kristale atomlar üç ayrı biçimde dizilebilir. Metalik kristal yapılar atomlar arası bağlar yöne bağlı değildir.

Basit hegzagonal kafeste birim hücre içinde atom yoktur. Böylece her hücrede 4 atom bulunmuş olur. Buradan görüldüğü gibi (YMK) de atomlar daha sık dizilmişlerdir. (ADF) düşük olup bu tür kafese sahip eleman mevcut değildir.2.2. birim hücredeki atomların toplam ağırlığı (A). Gerçekte (HMK) de koordinasyon sayısı 8.2.2. Koordinasyon numarası: Biri biriyle temas halinde olan en yakın komşu Metallerde ADF serbest elektronların sayısını azami halde tutmak için oldukça büyüktür. Bu şekilden kolayca görülebilir. Hegzagonal Kristaller Hegzagonal sık düzen kafesinin (HSD) birim hücresindeki atomların diziliş Şekil 2. Fakat (HSD) ile aynı olup aralarındaki tek fark Hegzagonal kafes her 2 düzlemde bir tekrar ederken (YMK) yapı her 3 düzlemde bir tekrar eder. Taban merkezindeki atomun aynı düzlemde 6. Bu şekilde bulunan özgül ağırlığın deneysel değerlere çok yakın oluşu diziliş modelinin gerçeğe uygunluğunun iyi bir kanıtıdır. . Bu tür yapıda her köşedeki atom 8 ayrı hücre tarafından paylaşılır.2.4' te NaCl' in hücresi görülmektedir. 2. yarısı da komşu birim hücreye ait olduğuna göre yüzeylerdeki toplam atom sayısı 6x1/2=3 tür. (YMK)de ise 12 dir. Al gibi).5' de verilmiştir. Köşelerde 12X1/6 = 2. üçü yüzey merkezlerinde olmak üzere toplam 4 atom vardır. Metaller çoğunlukla (YMK)' e sahiptir (Cu. Birim hücrenin kenarı Şekil 2.3 de görüldüğü gibi a=4R/√2 dir. Yüzey merkezlerindeki atomların yarısı göz önüne alınan birim hücreye. (ADF) hesaplanırsa 0.74 elde edilir ki bu (YMK) nin kine eşittir. İyonsal bileşikler de (YMK) türü kafes sistemine sahiptir.1. Yüzeylerdeki atomlar ise 2 ayrı hücre ile paylaşılırlar. Yüzey Merkezli Kübik Kafes (YMK) Köşelerdeki ve yüzeylerin merkezindeki atomlar diyagonal boyunca birbirleriyle temas halindedirler. • • Birim hücre kenarı: (aYMK)NaCl= (RNa+RCl) Birim hücre içinde 4 Na ve 4 Cl iyonu vardır. alt ve üstünde de üçer almak üzere 12 komşusu vardır. (YMK) 'nin (ADF)'ü (HMK)' dekinden daha büyüktür. atom sayısı =12 Yüzey merkezli kübik kafeste birim hücrenin köşelerinde birer ve yüzeylerin merkezinde de birer atom vardır. Şekil 2. (YMK) ‘nin atomik dolgu (paketleme) faktörü. c/a = 1. Birim hücrede biri köşelerde. Kusursuz bir kristalin yoğunluğu (teorik yoğunluk) birim hücredeki atomların sayısı (n). Kristal yapılı cisimlerin özgül ağırlığını hesaplamak çok kolaydır. alt ve üst tabanda 2X1/2 = 1 ve içinde de 3 olmak üzere toplam 6 atom vardır.6333 tür. birim hücre hacmi (V) ve Avogadro sayısı (NA) bölerek elde edilir. Gerçekte her ikisinde de KS = 12' dir.

Doğrultuları belirtmek için Miller Endisleri kullanılır.4. Kafes yapıda herhangi bir doğrultuya paralel sonsuz sayıda doğru vardır. 2. Benzer şekilde aynı kimyasal bileşime sahip değişik kristal yapılı cisimlere polimorflar ve bu özelliğe de polimorfizm denir.x) doğrultusunun (1) doğrultu vektörünün bu eksen üzerindeki bileşeni a. 2. Bu doğrulara paralel olup orijinden başlayan ve bir sonraki birim hücre köşesinde sona eren doğrultu vektöründen yararlanılır. Bu amaçla aşağıda sözü edilecek Miller Endisleri kullanılır • • Malzeme özelliklerinin düzlemlere ve doğrultulara göre değişmesine ANİZOTROPİ denir.• Çeşitli türde kusur içeren gerçek kristalin deneyle bulunan yoğunluğu. [hkl] ile gösterilen bu tam sayılar dizisi o doğrultunun Miller Endisleri’dir.2. Örneğin (0. Kristal Doğrultuları (Yönleri) Kristallerin birçok özeliği kristal doğrultusuna bağlı olarak değişir. bundan dolayı buna kafes yapı denir. teorik yoğunluktan biraz küçüktür 2. 910 °C üstünde (YMK). Bu nedenle özelikler düzlemlere ve doğrultulara göre değişir. (Şekil 2.2.6). Ayrıca simetriklik nedeni ile bazı doğrultular ve düzlemler birbirleri ile eşdeğerdirler. 1400 °C in üstünde de (HMK) kristallidir (Şekil 2. Polimorfizm (Allotropizm) • • Bunun en ilginç örneği demirdir. Kristallerin özellikleri incelenirken bunları geometrik yönden belirlemek gerekir.7) . buna ANİZOTROPİ denir. Bu doğrultu vektörünün eksenler üzerindeki izdüşümleri kafes sabiti cinsinden ifade edilerek en küçük tam sayılar dizisi elde edilir. Özellikle endüstride çeliklere uygulanan ısıl işlemler demirde 910°C da oluşan polimorfik dönüşme olayına dayanmaktadır. Demir oda sıcaklığında (HMK). Aynı bileşimde iki molekül değişik atomsal dizilişe sahipse bunlara izomer denir. Değişik doğrultularda ve değişik düzlemlerde farklı atomsal diziliş görülür. diğerleri üzerinde sıfırdır.3. Kristal Geometrisi Kristallerde atomların merkezlerini birleştiren doğrular uzatılacak olursa uzayda /kafes görünümünde bir yapı elde edilir. Kristal doğrultularını belirlemek için Miller Endisleri Kullanılır.2.

fakat yönleri farklıdır. örneğin bir kübik kristalde {100} eşdeğer düzlemler ailesinin üyeleri: (100). Bir kafes yapıda eşdeğer doğrultuların tümü bir eşdeğer doğrultular ailesi oluştururlar ve bu ailelerin Miller Endisleri <hkl> ile gösterilir. -1. örneğin (5) doğrultusunun doğrultu vektörü bileşenleri a. (010) ve (001) dir. 0 dır. bulunan 1. {111} ailesinde ise 4 üye bulunduğu kolayca görülebilir. 0 dır.5. a. .a. Hacim köşegeni doğrultusuna aynı yöntem uygulanırsa bu doğrultunun Miller İndisi' nin [111] olduğu kolayca görülür.7: Kristal doğrultularının Miller Endisleri ve düzlemleri. Atomsal diziliş yönünden aynı olmakla beraber vektörel işlemlerde yön önemli olduğundan doğrultuların işaretlerine dikkat etmek gerekir. Bu sıklık birim boydaki atom sayısı ile belirtilir ve buna doğrusal atom yoğunluğu denir. a. Taban köşegeni (2)' nin doğrultu vektörünün bileşenleri a. a cinsinden boyutsuz hale getirilirse Miller Endisleri [110] olur. a cinsinden 1.Şekil 2. <111> eş değer doğrultu ailesinde 6 farklı doğrultu ve 12 değişik yön. 0 Miller endisleri de [1I0 ] olur. (100) düzlemi (100) düzleminin özdeşidir. Birim hücrenin üst yüzeyinin ortasından geçen (4) doğrultu vektörünün bileşenleri a. Bu bileşenler kafes sabitine bölünür. Eşdeğer düzlemler ailesi (hkl) ile gösterilir. <111> aile sinde ise 4 farklı doğrultu ve 8 değişik yön bulunduğu kolaylıkla görülebilir. Kafes yapı simetriklik özeliğine sahip olursa bazı farklı doğrultularda atomsal diziliş aynıdır. Özellikle yüksek simetrikliğe sahip kübik sistemlerde önemli sayıda eşdeğer sistemler bulunur. bu doğrultulara eşdeğer doğrultular denir. Bazı hesaplarda iki doğrultu arasındaki açıya gerek vardır. (0 I 0) ve (00 I) düzlemleri de bu aileye aittir. 0. Eğer doğrultu vektörü eksi bölgede bileşen verirse (-) sayısı endisin üstüne konur. birim öteleme ile birbirlerine çakışırlar. 0 boyutsuz sayıları köşeli parantez içine konarak o doğrultunun Miller endisleri [100] elde edilir. [h1k1l1] ile [h2k2l2] doğrultusu arasındaki α açısının kosinüsü: 2. yani doğrultular aynı. 2a Miller endisleri [112] dir. Simetrik kristallerde eşdeğer düzlemler ailesi vardır. Atomlar arası uzaklık b' ye Burger vektörü de denilir. Uygulamada b cm olarak verilir ve doğrusal atom yoğunluğu (atom sayısı/cm) ile belirtilir. Örneğin kübik kafeste <100> eşdeğer doğrultu ailesinin üyeleri [Î00]. Ayrıca(I 00). Doğrusal Atom Yoğunluğu Atomlar arası tekrarlı uzaklık doğrultuya bağlı olarak değişir. [0Î0| ve [001] da bu aileye ait görünüyorsa da bunlar ilk üç doğrultunun özdeşleridir. . örneğin [100] ile [Î00] ayni doğrultuyu gösterirler. [010] ve [00Î] dir. Atomların diziliş sıklığı özeliklere etkir. {111} eşdeğer düzlemler ailesinde 6. fakat yönleri zıttır. Bunları ayrıca belirtmeye gerek yoktur. [100].

2. Gerçekte kafes yapıda birbirine paralel sonsuz sayıda düzlem vardır. Uzayda bir düzlem eksen takımı üzerindeki arakesit noktaları İle belirtilir. 2. Şekil 2. Bu şekilde verilen bir düzlemin Miller Endisleri aşağıdaki yöntemle saptanır. 2. 1/2. 1.k1. Şekil 2.1/2.9). 2a ve a mesafelerinde kesmektedir.l1) düzleminin normali |h1. Bu doğru kesitleri kafes sabiti a' ya göre boyutsuz hale getirilir: 1. Bunları seçilen bir eksen takımındaki ilk birim hücre ile temsil etmek mümkündür. Atomların diziliş biçimi ve diziliş sıklığı üzerlerinde bulundukları düzlemlere.1) = 2. Belirli bir alan içindeki atomların tam kesitlerinin kesirleri toplanıp alana bölünerek düzlemsel atom yoğunluğu bulunur. Bu düzlemin (x. y.Atomların diziliş sıklığı düzlemden düzleme değişir ve buda özellikleri önemli derece de etkiler. Bunlar bu düzlemin Miller Endisleri olup tırnak işareti içinde virgül koymadan verilir: (212). bir (HMK) kristalinin (100) düzlemindeki atomsal yoğunluk aşağıdaki şekilde hesaplanır: Atom yarıçapı R olduğuna göre birim hücre nin kenarı: a = 4R / √3.6. özellikler de doğal olarak kristal düzlemlerine bağlı olarak değişir.k1. Göz önüne alınan düzlem orijinden geçiyorsa eksen üzerinde ayırdığı doğru parçaları sıfır olduğundan dik doğar. (100) düzleminin normali |100| doğrultusu. 1. ∞ ve ∞ ). Kristal geometrisinde genellikle atom merkezlerinden ve orta noktalardan geçen düzlemler ilginçtir.9 da (yz) düzlemi yeri ne buna paralel (1) no lu düzlem alınır. a ya göre boyutsuzlaştırılırsa: . Örneğin. Kristal düzlemleri üzerindeki diziliş sıklığı birim alandaki atom sayısı olarak tanımlanır ve buna düzlemsel atom yoğunluğu denir: Birim hücre içindeki düzlemlerle ilgili hesap yapılırken yalnız merkezleri düzlem üzerinde olan atomlar göz önüne alınır.10' da görülen (100) düzleminin köşelerinde 1/4 atom dilimi vardır. Sonra bu sayıların tersleri alınır. Bu nedenle uygulamada bir sonraki düzlem referans düzlemi olarak alınır. 1/1 Bu sayılar uygun bir ortak çarpanla çarpılarak en küçük tam sayılar grubu elde edilir: 2 X (1. 1/1. z) de ayırdığı doğru parçaları nın uzunluğu: (a. Örneğin. Şekil 2. Kafes yapıdaki bir düzlemi belirtmek için (h k l) şeklinde tam sayılardan oluşan Miller Endisleri kullanılır. Kristal Düzlemleri Kristallerde atomlar düzlemler boyunca dizilirler. (111) düzlemininki ise [111] doğrultusudur.l1| doğrultusudur.8' de verilen düzlem eksenlerini orijinden başlayarak a. Bu düzlemin içindeki toplam atom sayısı: 4X 1/4 =1 Düzlemsel atom yoğunluğu: δ (100) = 1(atom)/a2(cm2) Bir kristal düzlemi ile o düzlemin normali aynı Miller Endislerine sahiptir. (h1. Bir kübik kafesteki bazı ana kristal düzlemlerinin Miller Endislerini bulalım (Şekil 2.

1. O halde (1) düzlemi nin Miller endisleri: (100).2. Birim hücre içindeki (3) düzleminin Miller indisleri bulunmak istenirse orijinden geçmenin verdiği belirsizlik ile buna özdeş olan soldaki (3) düzlemi alınır. Gerçekte kusursuz kristal yoktur. Yukarıda sözü edilen tüm etkenler ve çok kristalli cisimlerde sınır bölgeleri kütlenin düzenli yapısını bozar ve kusurlu hale getirirler. Bunların tersleri 1. 2. Diğer sonuncu kusur iki boyutlu olup kristallerin yüzeylerinde ve çok kristalli yapılarda kristal bireyleri (tane) arasındaki sınırlarda oluşur. • Kristal kusurları noktasal. Diğer yandan eğer sayıları çok artarsa aralarındaki girişim nedeni ile metallerin mukavemetini yükseltirler.-1 ve ∞) bulunur. çizgisel ve yüzeysel olmak üzere üç türe ayrılırlar. bütün kristal düzlemlerinin ve doğrultularının kristal boyunca uzandığı varsayıldı. Tam sayı olduklarından çarpana gerek yoktur. İyonsal cisimlerde zıt işaretli iyon çifti eksikliği (Schottky kusuru) veya yer değiştirmiş iyon (Frenkel kusuru) biçiminde de olabilirler. -1 ve 0)' dır. Sonuç olarak (3) düzleminin Miller Endisleri: (1 I 0). 2. Kristal Yapı Kusurları Şu ana kadar kusursuz kristallerin yapısı tanıtıldı. -a ve ∞ dur. Kristallerin içinde değişik boyutlu yabancı atomlar bulunabilir. ∞ ve ∞ ) elde edilir. boyutu ve miktarı toplam kütleye göre çok azda olsa özelikleri büyük ölçüde etkirler. Tersleri (1. Vida dislokasyonu ise kristalde kısmen kaymış bir bölgenin sınır çizgisi olarak belirir. 2. a. Bu kusurların biçimi.(1.7. (3')' nin eksenler üzerinde ayırdığı doğruların boyu: a.7.0 ve 0 olur. Bunlar ya katılaşma suresinde veya yüksek sıcaklıkta aşırı ısıl titreşimler etkisinde oluşurlar. Örneğin 1010 atomdan bir tanesi dahi yer değiştirmişse bazı özeliklerde belirgin değişiklik olabilir (iletkenlik gibi). . Boş kafes köşesinin varlığı mekanik özelikleri etkilemez fakat atomsal yayınımı kolaylaştırır. • Kristaldeki kusur boydan boya çizgi halinde uzanıyorsa bu türe DISLOKASYON denir. Metallerin plastik şekil değiştirmesi. bazı kafes köşeleri boş (eksik atom). gerçekte (3)'ün birim ötelenmesi (3')' ü verir. • Kusur birkaç eksik veya yer değiştirmiş atomdan oluşursa noktasal kusur denir • Eğer kusur kristalde boydan boya bir çizgi boyunca uzanıyorsa buna çizgisel kusur (dislokasyon) denir. Bunlardan başka cisim tek yerine çok kristalli oluşabilir. a cinsinden boyutsuzlaştırılırsa: (1.12 de görülen eksik atom nedeni ile doğan boş kafes köşesidir ve ϑ simgesi ile belirtilir. Diğer bir bölümde yabancı atomların (alaşım elementleri) ve gerçek malzemelerin (katı ergiyik) oluşturduğu iç yapı değişiklikleri ele alınacaktır. ∞ ) Bunun Miller Endislerinin (110) olacağı kolayca görülür. mukavemeti ve İletkenlikleri büyük ölçüde kristal yapı kusurlarına bağlıdır. Bunlar da kenar ve vida dislokasyonu olmak üzere iki türlüdür. (2) düzleminde ara kesitler: (a. Kenar dislokasyonu kristal içinde oluşan eksik bir düzlemin kenarı biçimindedir. bazı atomlar yerinden kaymış ve bazı kristal düzlemleri yarım olabilir. Noktasal Kusurlar Şekil 2. Bu bölümde yalnız arı kristallerdeki kusurlar ele alınacak ve bunların yapısı tanıtılacaktır. Çizgisel Kusurlar (Dislokasyonlar) Kristallerde en çok rastlanan çizgisel kusur türü dislokasyonlardır.7. Bu tür kusur (özellikle metallere plastik şekil değiştirme (süneklik) yeteneği sağlar ve bu yetenek büyük ölçüde bunların varlığına bağlıdır. Bu yapılırken genellikle küp veya prizma şeklinde tek kristaller ele alındı ve kristal içinde bütün kafes köşelerinin aynı tür atomlar (arı metal) tarafından doldurulduğu. Malzemelerin gerçek davranışını açıklayabilmek için bu kusurları yakından tanımak gerekir.

3.16. Yüzeydeki bu fazla enerjiye yüzey enerjisi denir. Bir sıvı damlasının küresel bir biçim alarak daha düşük enerji seviyesine dolayısıyla daha kararlı bir yapıya sahip olma eğilimi yüzey enerjisinin varlığı için belirgin bir kanıttır.1.17 ve Şekil 2. • Bu şekilde metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalına metalografi denir. 2. Tane sınırlarında düzensizlik nedeni ile koordinasyon sayısı düşük olur.15). Atomların seyrek dizilmeleri sonucu tane sınırları yüksek enerjiye sahip olurlar. böylece tane sınırları boyunca dağlama çukurları oluşur. Tane sınırı denen bu bölgenin kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 atomlar arası uzaklık kadardır.7. Amorf Yapılar Ve Camlar • Bütün gazlar ve sıvılar. bu nedenle de enerjileri daha yüksektir (Şekil 2.2. Tane Sınırları Sıvı metallerde atomlar arası bağlar zayıftır. Tane sınırlarının yüksek enerjiye sahip olmaları uygulamada önemli yararlar sağlar. Yüzey atomlarının ise bir yanlarında komşu atomlar yoktur ve tarafından daha büyük bir kuvvetle çekilirler. İçerideki atomlar komşu atomlarla tamamen kuşatılmış olup düşük enerji konumundadırlar. Katılaşma ilerledikçe bu kristaller büyürler. Yüzeye atom eklenirse bir miktar enerji açığa çıkar. 2. Her amorf fazda yarı düzenli bir yapı ve kimyasal bileşim farklılıkları bulunabilir. Küçük kristal çekirdekleri aynı anda birçok noktada doğmaya başlarlar. Yüzey enerjisi atomlar arası enerjisi ile ilgilidir. Uygulamalarda kullanılan malzemelerin önemli bir bölümü atomların düzensiz dizilişi sonucu oluşan amorf yapıya sahiptir. Bölüm 3-AMORF YAPILAR VE CAMLAR 3. . örneğin taneler içinde 12 iken tane sınırında 10-11 kadardır. Bu şekilde dağlanmış bir metal parçası yüzeyine metal mikroskobu ile bakıldığı zaman tane sınırları ağ şeklinde görülür (Şekil 2. Katılaşma süresinde atomlar birbirlerine göre düzenli bir şekilde dizilerek kristal yapıyı oluştururlar. Sıvılar Sıvılarda atomlar veya moleküller arası bağlar zayıf olup kendi ağırlıkları etkisinde akarlar ve içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. eğer yüzeyden atom koparılmak istenirse bir miktar enerji vermek gerekir. Kristal bireyleri arasında kalan atomlar komşu tanelerle uyum sağlayamazlar ve düzensiz bir bölge (amorf) oluştururlar. Taneler daha az etkilendiğinden yüzeyleri düzgünlüğünü korur.1. 3. birbirlerine değdikleri yerlerde büyümeleri durur ve sonunda bütün kütleyi doldururlar.8. plastiklerin çoğunluğu ve çok aşırı hızla soğumuş bazı metallerde kristallerin tersine atomlar rasgele düzensiz bir biçimde dağılmışlardır.1. sonra uygun bir kimyasal ayıraçla dağlanır. Bu özelikten yararlanılarak gerektiği zaman iç yapının mikro yapı fotoğrafı çekilebilir. kütle bağ • Atomların seyrek ve düzensiz dizilmeleri sonucu oluşan yüksek enerjiye sahip bölgelere “tane sınırı” denir. hareket yetenekleri yüksektir ve düzensiz bir dizilişe sahiptirler. Ayıraç yüksek enerjili tane sınırlarından atomları daha kolay eriterek uzaklaştırır. Yüzeysel Kusurlar ve Tane Sınırları Bir cismin yüzeyinde bulunan atomlar enerji yönünden içeridekilerden farklıdır. Metallerin iç yapılarını incelemek için yüzeyleri parlatılır.18). Kristal yapıların iki boyutlu kusur türlerinden bir diğeri de çok kristalli yapıda kristal bireyleri (tane) arasında kalan sınır bölgesidir (tane sınırı).

Bir malzeme içinde mevcut değişik tür kimyasal bileşimi olur veya olmayabilir. kafes yapıda yabancı atom içeren cisimlere katı ergiyik denir. • • • • Birden fazla tür elementin atomları sıvı halde kolaylıkla karışarak homojen bir yapı oluşturabilirler. yalnız kristal doğrultuları rasgele dağılmıştır. Aynı tür karışım katı halde de varlığını korursa katı ergiyik elde edilir. Ergime noktasına gelince belirli bir enerji (ergime ısısı) yutarak atomlar arası bağ kopar ve sıvı hale geçer. Arı bir A metali katılaşınca çok kristalli (polikristalin) bir yapı oluşur. . Diğer bir deyimle. Farklı bileşimde olan cisimler sıvı halde kolayca birbirleri içinde atomlar veya moleküller mertebesinde karışarak ergiyik meydana getirir. Katı ergiyikte bir temel elementin (eriten) kafes yapısında yabancı atomlar (eriyen veya alaşım elementi) homojen olarak dağılmış durumda bulunurlar ve kafes yapısını değiştirmezler. Birinci faza α. bu yapıdaki her tane birbirine özdeştir. Amorf yapılı cisimlerde ise atomlar düzensiz dizildiklerinden karışım daha kolay olur ve aynı anda bulunan fazların sayısı oldukça azdır. örnek olarak su ve buz karışımı gösterilebilir. bu nedenle bu tür cisimlerde faz sayısı yüksek olur. 3. Bakırın içine çinko katarak elde edilen pirinç alaşımının sertliği ve mukavemeti daha yüksektir. örneğin arı bakırın elektriksel iletkenliği yüksektir bu nedenle iletken tel üretimine elverişlidir. Genel olarak kristal yapılı cisimlerde atomlar belirli konumları almak zorunda olduklarından ergiyik oluşturma yetenekleri sınırlıdır.1. Katılaşan sıvının camsı veya kristalli yapıya dönüşmesi olayını hacmin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin şekline bakarak açıklamak mümkündür. Ancak genellikle bunların mekanik özelikleri düşük olur. dolayısıyla özelikleri değiştirmesi doğaldır. Böyle karışımlara sıvı ergiyik denir.2. Sıvı haldeki düzensiz yapısını aynen koruyarak katılaşan cisimlere genellikle camlar denir Cama aşırı soğumuş sıvı da denir. Bölüm 4-KATI ERGİYİKLER VE ALAŞIMLAR 4. Camlar • • Atomlar birbirlerine bağlı fakat düzensiz yapılar oluştururlar. Bu şekilde birden fazla tür faz içeren sistemlere çok fazlı sistemler denir. Katı ergiyikte A metalinin kafesinde B metalinin atomları homojen olarak dağılmış durumda bulunur. A metalinin B atomlarını ergitme yeteneği sınırlı ise ve B atomlarının miktarı bu sınırın üstünde ise katılaşma süresinde B atomlarının fazlası ikinci bir faz halinde ayrışır (Şekil 3.* Yabancı atomların boyutu ana atomların boyutundan farklı olduğundan ya kafesi biraz genişletir veya biraz daraltırlar dolayısıyla çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Fazlar Bir malzemede iç yapı yönünden farklı ve homojen olan kısımlarına faz denir. Bu nedenle sıvıların özgül ağırlığı katı hale göre biraz düşüktür (su hariç). fakat farklı yapıları dolayısıyla fiziksel özellikleri farklıdır. Örneğin bakır-çinko sisteminde bileşime bağlı olarak katı halde 5 değişik faz oluşabilir. Ergime için gerekli ısı ile ergime sıcaklığı arasında aynı yönde bir ilişki vardır. ikinci faza da β fazı denir.4). sıcaklık yeter düzeyde ise bazı atomlar bulundukları denge konumundan başka bir denge konumuna geçebilir (atomsal yayınım veya difüzyon). Her faz atomların homojen ve kendine özel olarak dizilmeleri sonucu oluşan belirli bir yapıya sahiptir. koordinasyon sayısı (KS) azalır mesela (YMK) kristalinde KS 12' den 10 veya 11' e düşer.3. ancak çok yumuşak ve düşük mukavemetlidir. 3. • Endüstride metalleri birbirleri ile karıştırarak alaşım üretme işlemi sıvı halde yapılır. Noktasal kusurların sayısı artan sıcaklıkla büyür. Bu karışımda su ve buz kimyasal yönden aynı olduğu halde yapılan ve özelikleri tamamen değişiktir. düzenli yapı düzensiz olur. Bir cisim sıvı halden katı hale geçerken faz dönüşümü oluşur. Bu şekilde ana metalin kafes yapısına sokulan bu tür kusurların sistemin enerjisini.• Katı halde kristal yapıya sahip bir metal ısıtılırsa atomların ısıl titreşimleri artar. Sertlik ve mukavemetlerini arttırmak amacı ile başka elemanlar katılır. A metaline sıvı halde B metali katılarak elde edilen ergiyik katılaşmadan sonrada karışımını korursa tek fazlı bir ergiyik oluşur. Katı Ergiyikler Arı (saf) metaller bazı üstün özellikleri nedeni ile endüstride kullanılırlar.

Bu tür bileşiğe stoikiometrik olmayan bileşikler denir. Bileşiklerin büyük bir çoğunluğunda bileşiği oluşturan elemanların atomları tam sayılı sabit bir orantıya sahiptirler. Hesaplarda kolaylık sağlamak için 100 gr alaşım göz önüne alınır. • Stoikiometrik bileşime sahip FeO de toplam atomların yarısı\ (a/o 50) Fe2+ diğer yarısı da O2-(a/o 50). bu değişim faz diyagramları yardımı ile gösterilir. 4. MgO te 1/1 (a/o 50). B ninki PB olsun. Buna örnek olarak kusurlu demir oksitin yapısı Şekil 4. Bu ikinci fazda bir kısım ana faz atomlarını içeren değişik kafes yapılı bir katı ergiyik sistemi olabilir.Yabancı atomların kafes yapıda bulunuş biçimine göre katı ergiyikler iki türe ayrılır: • • Yer alan katı ergiyikleri Arayer katı ergiyikleri Atom yarıçapları yakın ve elektron yapıları benzer olan elementler kafes yapıda birbirlerinin yerini kolaylıkla alarak yer alan katı ergiyiğini oluştururlar • Küçük atomlar kafes yapıdaki atomlar arası boşluğa yerleşerek arayer katı eriyiği oluşturabilirler. Ancak atomların kafes yapıyı dolduran parçacıklar olduğu düşünülürse miktarlarını atomsal yüzde olarak belirtmek fiziksel yönden daha anlamlı olur. İyonsal bir cisimde kararlılığın gereği olan net elektriksel yükün sıfır olması koşulu burada şu şekilde sağlanır: 3 adet Fe2+ İyonu 2 adet Fe3+ iyonu ile yer değiştirir ve bir adet boş kafes köşesi oluşur. • Genel olarak metaller birbirlerini sınırlı oranda ergitebilirler. Burada Fe iyonlarının sayısı O iyonlarının sayısından daha azdır.iyonlarının miktarı örneğin a/o 51-53 civarında ise gerisi demir iyonlarıdır. bu nedenle Fe<1 O şeklinde gösterilir. Bu bileşiklerde farklı işaretli iyonların sayısı tam sayılı sabit bir orantı oluşturmaz. . Stoikiometrik olmayan demir oksitin yapısı oluşurken aşağıdaki bağıntı sağlanarak elektriksel yük dengesi korunur. Ancak bazı özel hallerde bu bileşiğin kristal kafesinde bazı demir atomları eksik olabilir. Bu sayılar aynı zamanda ağırlık yüzdelerini verir. B1 gr B metali bulunsun. 100 gr alaşımda A1 gr A. Bileşiklerde Katı Eriyik Oluşumu Yer alan katı eriyiği metallerde olduğu gibi iyonsal bileşiklerde de oluşabilir. 3Fe2+ > 2Fe3+ + ϒ Atomları belirli sabit bir oranda olan bileşiklere stoikiometrik bileşikler denir.3. Birden fazla element içeren malzeme sistemlerinde fazların türü ve fazların dönüşümü sıcaklığa ve bileşime bağlı olarak değişir. Ağırlık yüzdesinden (%) atomsal yüzdeye (a/o) geçiş basit bir işlemle yapılabilir. Örneğin MgO deki bir kısım Mg2+ iyonlarının yerini Fe2+ iyonları alabilir. Diğer taraftan Ca2+ iyonunun yarıçapı oldukça büyük olduğundan Mg2+ iyonlarının yerini alamaz. Alaşımların Bileşimi Uygulamada alaşımlar üretilirken kullanılacak metallerin miktarı tartarak ağırlık cinsinden ölçülür ve oluşan alaşımın bileşimi ağırlık yüzdesi olarak belirtilir. • 4. • Alaşım elementinin miktarı ergime sınırının üzerinde ise katılaşma ve soğuma süresinde fazla olan atomlar ana fazın yanında bir ikinci faz (intermetalikler) oluştururlar. Bir iyonsal bileşikteki bir iyon iyonsal değeri aynı ve boyutları birbirine yakın başka bir tür iyonla yer değiştirebilir. H2O da 0 1/3 (a/o 33 .2.4'te gösterilmiştir. Bu durumda O2. A metalinin atomsal ağırlığı PA .1/3) gibi.

Isıl enerji vererek sıcaklık arttırıldığı zaman atomlar kendi denge konumlan çevresinde titreşmeğe başlarlar. * Birim sıcaklık artışının birim boyda oluşturduğu artışa da termal genleşme katsayısı denir. çökelme. galvanizasyon gibi işlemler büyük ölçüde atomların kütle içinde hareketlerine bağlıdır. Bu hareketler iki farklı düzeyde oluşur. 5. potansiyel enerjileri maksimum olur.  Birincisi ısıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleri. Atom Hareketleri Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma. yeniden kristalleşme. Şekil 1.1.Bölüm 5-DİFÜZYON VE UYGULAMALARI 5. • • • Bu gerçek.1. Atomlar arası bağ enerjisi çukurunun simetrik olmaması nedeni ile atomlar arası ortalama uzaklık artar ve buna termal genleşme denir. Kristallerde atomların diziliş sıklığı doğrultuya bağlı olduğundan (anizotropi özelliği) ısıl genleşme katsayısı da doğrultu ile değişir. Atomsal yayınım sonucu cismin yapısı ve bu nedenle de özelikleri değişir. Enerji çukurunun minimum olduğu konumda potansiyel enerjileri minimum.6 da görüldüğü gibi aralarındaki bağıl uzaklık sürekli değişir ve dolayısıyla sahip oldukları kinetik ve potansiyel enerjiler de değişir. kinetik enerjileri ise maksimumdur. Titreşimin uç noktalarında ise kinetik enerjileri sıfır (hareket yönü değişir). • • Isıl etki ile atomların kendi denge konumları çevresindeki küçük titreşim hareketleriyle bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketlerine difüzyon denir. .1. * Yüksek enerji seviyesine sahip olan atom daime düşük enerji seviyesine sahip atoma göre daha kararsızdır. sementasyon. Uygulamada çok rastlanan bu olayın temel ilkeleri bu bölümde ele alınacaktır. Bu sonuncuya atomsal yayınım veya difüzyon denir.  İkincisi ise yine aynı etki ile bir denge konumundan diğerine atlayarak yaptıkları uzak mesafe hareketleridir. lehim. Atomlarda Titreşimler Mutlak sıfır sıcaklığında (0 K veya -273 °C) atomlar statik haldedir ve potansiyel enerjileri minimumdur. tane büyümesi gibi olaylarla kaynak. tabakalı yapıya sahip grafitte kolaylıkla gözlenebilir.

5. Yayınımın oluşabilmesi için aktivasyon enerjisi enerji engeline eşit olmalıdır. . Böylece atom soldan sağa hareket ederken boş kafes köşesi de sağdan sola hareket etmiş olur. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler. Yayınım bir atomun bir enerji engelini aşması için gerekli enerjiye aktivasyon enerjisi (Q. Katı yapı içinde yeterli düzeyde yüksek enerjiye sahip atomlar bir denge konumundan diğerine atlayarak atomsal yayınımı oluştururlar. kal/mol.* Difüzyonun gerçekleşmesinde bir atomun bir enerji engelini aşması için gereken enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Benzer şekilde ara yer atomunu (1) konumunda içeren yüksek enerjili yapı yarı kararlı yapı. örneğin ısıtılırsa daima daha düşük enerji seviyesine sahip kararlı yapılar oluşturmaya doğru eğilim gösterirler. volfram ve alümina gibi bileşik ve elementlerde yayınma için gerekli enerji seviyesi daha yüksektir. İkinci yöntem arayer atomunun kafeste mevcut atomlar arasından geçerek oluşturduğu harekettir.2 Enerji Konumları Şekil 5. Yayınım arı metallerde de oluşur. buna arayer yayınımı denir (Şekil 5. köşesi kristalin yüzeyine kadar çıkabilir. Alaşımlarda ise konsantrasyon farklı olduğu zaman iç yapı değişikliği kolayca izlenebilir. (2) konumunda içeren düşük enerjili yapı kararlı yapıdır.Bir kütle içinde bulunan atomlar veya moleküller herhangi bir anda aynı enerjiye sahip değildirler. Genelde yüksek ergime sıcaklığı olan ve bağları kuvvetli olan bor karbür. Cisimlere yeterli imkan verilirse. sonra atomlar arası boşluklardan geçer ve yeni konumda tekrar çevresi ile bağ kurar.2 de görüldüğü gibi atom (1) den (2) ye geçerken aştığı enerji engeli * (2) den (1) e geçerken aştığı enerji engeli * den daha küçüktür. • • Cisimlere yeterli imkan verilirse.3). Bu enerji engelleri bir atomsal yayınım sisteminin örnekleridir. Atomsal Yayınım (Difüzyon) Sıcaklık yükseldikçe atomların ısıl titreşimleri artar ve bir kısmı içinde bulunduğu yapıda bir konumdan diğer konuma atlayarak yer değiştirir.3. Gazlar için verilen bu enerji dağılımı katılar içinde geçerli sayılabilir.2 ve 5. Sıcaklık artınca ortalama enerji de artar. Genellikle kristal kafes içindeki arayer atomları sıkışık durumda bulunurlar ve çevrelerinde bir gerilme alanı oluştururlar. Atomsal yayınım veya difüzyon denen bu olayda önce atomun çevresi ile bağları kopar.) denir. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. Genellikle atomlar yüksek konsantrasyonlu bölgeden düşük konsantrasyonlu bölgeye doğru yayınarak birim hacimdeki sayılarında net bir fark oluştururlar. sıcaklığında bazı atomların enerjisi sıfıra yakınken bazılarınınki ise çok yüksek olabilir ve çoğunluğunun ki ortalama E1 enerjisi civarındadır. ancak yüksek enerjili (1) konumu düşük enerjili (2) konumuna göre yarı kararlı (yerel kararlı veya metastabil) konumdur. aynı atom (2) konumundaki boş kafes köşesinde iken sahip olacağı E2 enerjisinden daha yüksektir. Bir kristal kafesinde varolan bir boş kafes köşesinin çevresindeki komşu atomların bu boş köşeye atlama ihtimalleri aynıdır (Şekil 5. Bütün bunlar için gerekli aktivasyon enerjisi yayınım sisteminin bir özelliğidir ve deneysel olarak ölçülebilir. Endüstriyel işlemlerde bu eğilimden geniş ölçüde yararlanılır. Bir yayınım sistemi bir ana faz (eriten sistem veya matris) ile onun içinde hareket eden atomlardan (eriyen sistem) oluşur.2 de bir atomun iki değişik konumu enerji yönünden göz önüne alınıyor. Her iki konumda da atom denge halindedir. Bu da şekildeki gibi eğrinin altında kalan taralı olanla gösterilir. Birinci yöntem boş kafes köşesi yayınımı olup nispeten düşük bir enerjiyi gerektirir. Sıcaklık arttıkça yüksek enerjiye sahip atomların sayısı da artar. 5. Atomların kütle içinde yayınımı üç yöntemle oluşur. Şekil 5. Bu şekilde sürekli yer değiştiren boş kafes. Halka yayınımı denen üçüncü yöntemin oluşma ihtimali düşük olmakla beraber oldukça ilginçtir.1 de görülen enerji dağılım eğrisine göre bir T. Şekil 5. Eğer boş köşenin solundaki atom buraya atlarsa atlayan atomun ilk konumu boş kafes köşesi olur. (1) konumunda üzerine basınç etkiyen arayer atomunun E1 enerjisi. Uygulamada belirli bir E* enerjisinden fazla enerjiye sahip atomların olası sayısı önemli olabilir. Birbirine değerek bir halka halinde bulunan atomlar aynı anda ve aynı yönde hareket ederek birbirlerinin yerini alabilirler.3) ve oldukça yüksek enerji gerektirir.

Şekil 5. D yayınım katsayısı sıcaklığa.1. Atomsal dolgu faktörü düşük ortamlarda yayınım daha az enerji gerektirir. R gaz sabiti ve T Kelvin derecesi olarak sıcaklıktır. .5. dolayısıyla atomlar arası bağı daha zayıf olan ortamda daha kolay yayınır. Yüksek sıcaklıkta bir süre sonra istatistiksel kurallara göre kesikli çizgi ile gösterilen ara yüzeyden yayınım sonucu soldan sağa geçen Ni atomları ile sağdan sola geçen Cu atomlarının sayısı eşittir. Düzensiz yapıya sahip ve atom sıklığı tanelere göre daha az olan tane sınırları boyunca yayınım daha kolay oluşur.4' te Ni kaplanmış bir bakır kristali göz önüne alınıyor. Atomsal yayınım akışı J: Birinci yayınım kuralına göre atomsal yayınım akışı o noktadaki konsantrasyon gradyanı dC/dx ile orantılıdır.4. Sonsuz süre sonunda Ni. Q aktivasyon enerjisi (kal/mol). Fick Kuralı) Şekil 5.4 te kristalin yüzeyinde x kadar derinlikte ve yüzeye paralel A cm2 alandan t saniye içinde N adet Ni atomunun geçtiği varsayılsın. yayınım sisteminin türüne ve yapısına bağlıdır. Birinci Yayınım Kuralı (1. Bu nedenle faz dönüşümleri ve korozyon olayları tane sınırlarında başlar ve daha hızlı oluşur. Cu içinde homojen olarak yayılır (istatistiksel sonuç) ve C1 konsantrasyonu bütün kütle boyunca sabit olur. Ara düzlemdeki konsantrasyon gradyanı dC/dx eksi işaretli olmasına karşın Ni atomlarının net yayınımı soldan sağa yani artı işaretli yöndedir. Örneğin Cu kafesinde yayınan Ni atomları gibi. Yayınım sabitlerinin yayınım sisteminin türü ve yapısına bağlılığı aşağıdaki şekilde açıklanabilir: o o o o Küçük atomlar daha kolay yayınır. Atomlarda Yayınım Kuralları Bir yayınım sistemi genellikle bir anafaz (matris veya eriten sistem) ile o fazın yapısında hareket eden yabancı atomlardan (eriyen sistem) oluşur.4. Do ve Q yayınım sistemine bağlı sabitler olup deneysel yolla ölçülebilirler. Başlangıçta yüzeydeki bütün atomlar Ni' dir (siyah daireler). Belirli bir atom ergime sıcaklığı düşük. Nikel atomlarının C konsantrasyonu birim hacimde yer alan nikel atomunun sayısı olarak belirtilir (atom sayısı / cm3). Bu süreç sonunda Ni atomlarının C konsantrasyonunun kristalin yüzeyinden itibaren x derinliği ile değişimi azalan bir eğri seklinde olacaktır. 5. Burada Do (cm2/sn) yayınım sabiti. Burada D ye yayınım katsayısı denir ve birimi (cm2/sn) dir. Boltzmann D nin sıcaklığa bağlılığını aşağıdaki denklemle vermiştir. Yayınımın yönü dC/dx in işaretinin tersi yönünde olduğu için denkleme eksi işareti konmuştur.

Sistemler daima sahip oldukları enerjiyi azaltan konumlara doğru yönelerek daha kararlı hale gelme eğilimi gösterirler. türevi ile orantılıdır: (4) nolu denkleminin fiziksel anlamına göre yayınım olayı başlangıçta çok hızlıdır. Bu şekilde semente edilmiş çeliğe su verilirse içi yumuşak ve tok. sıcaklık ve basınçtır. Homojen olarak dizilmiş atomlar belirli faz meydana getirirler. H=E+PV .5. yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme elde edilir. sıcaklık ve basınca bağlı olarak katı. Bu kütle içinde homojen dağılmış atomlar bulundukları konumu sürekli korurlar. işlenmesi kolaydır. Atomsal Yayınımın Oluştuğu Örnek Endüstriyel İşlemler  Sementasyon İşlemi Az karbonlu çelik yumuşak ve sünektir. atomlar bulundukları konumdan başka bir konuma geçmeye zorlanırlar.2.4. Arı cisimler tek bileşenli en basit yapılı sistemlerdir. Cisimlerde iç yapı oluşumunda en önemli etken enerjidir. örneğin motorların krank millerinin sürtünen yüzeyleri sementasyon işlemi ile sertleştirilir. Bu değişkenler etkisinde doğacak fazların türlerini ve bunların özeliklerini bilmek uygulama yönünden çok önemlidir. Bu diyagramlardan belirli bir malzeme sisteminde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşacak fazların türleri. dolayısıyla potansiyel enerji artar. bileşimleri ve miktarları tayin edilebilir. Fick Kuralı) Bu ikinci kurala göre konsantrasyonun zamanla değişme hızı dc/dt konsantrasyon gradyanın 2. Cisme verilen ısıl enerjinin bir kısmı ısıl genleşmeye sarf edilir. Çeliğe şekil verdikten sonra sürtünmeye maruz kalacak yüzeylere sementasyon işlemi uygulayarak yüzeysel karbon oranı arttırılır. hatta iç yapılar da tahmin edilebilir. İkinci Yayınım Kuralı (2.5. Sementasyon işleminde az karbonlu çelik aktif karbon atomları içeren bir ortamda yüksek sıcaklıkta bir süre ısıtılır. Bölüm 6-FAZLAR VE DENGE DİYAGRAMLARI Bu bölümde de iç yapıların nasıl oluştuğu ve iç yapı oluşumuna hangi etkenlerin ne şekilde etkilediği ele alınacaktır. Fazların dengesine etkiyen üç ana değişken bileşim. sonra su vererek sertleştirilir. Karbon atomlarının yayınması sonucu yüzeyde ince bir tabaka boyunca yüksek karbonlu bir yapı oluşur. Bu şekilde faz dönüşümleri sonucu özellikler de değişir. Fizikte temel özelliklerden birisi enerjisi azalan bir cisimde kararlılığın artmasıdır. Kütle halinde atomsal hareket sonucu iç yapı değişir ve yeni bir denge yapısı elde edilir. Diğer bir deyimle bir faz bir başka faza dönüşür. sıvı ve gaz halinde bulunurlar. zamanla konsantrasyon gradyanı azaldığından hız düşer ve tam homojen yapı için sonsuz süreye gerek vardır. Sıcaklık ve basıncın yanında bileşim de iç yapı oluşumunu etkiler ve bunlar değiştiği zaman değişik tür fazlar meydana gelebilir. Endüstride malzeme üretiminde ve mekanik özelikleri değiştirmek için uygulanacak ısıl işlemlerde denge diyagramlardan büyük ölçüde yararlanılır. Bunun için gerekli bilgiler ancak denge diyagramları yardımı ile elde edilebilir.1. Ancak koşullar değişirse denge bozulur.1. Birden fazla tür atom içeren çok bileşenli sistemlerin dengesi oldukça karışıktır. böylece yüzey aşınmaya dayanıklı hale getirilir. ancak aşınma mukavemeti düşüktür. Böylece amaca uygun özeliklere sahip malzeme üretimi sağlanabilir. Bu amaçla endüstride çeşitli işlemler uygulanmaktadır. atomlar başka bir denge konumuna geçerek değişik biçimde dizilir ve sonuçta yeni bir faz oluşur. Bu değişkenler yardımı ile faz dönüşümlerini kontrol ederek özellikleri ihtiyaca göre uyarlamak mümkündür. 5. Ancak çevre koşulları değişirse mevcut denge bozulur. Bir cisim bağ kuvvetleri etkisinde denge halinde bulunan atomlar grubundan oluşur. Fazların Dengesi Bir cisim denge halinde bulunan bir fiziksel kütle olarak tanımlanır. diğer önemli bir kısmı ise ısıl titreşimleri arttırarak kinetik enerjiye dönüşür. 6.

Bir arada bulunan elemanların karşılıklı etkileşmeleri önemlidir. biri F serbest enerjisi. Buna göre entalpi. şu şekilde olur. diğeri de iç yapı düzensizlik derecesine bağlı karışım enerjisidir. Entalpi iki kısımdan oluşur.1. Entalpi sıcaklıkla sürekli artar. Bu nedenle değişik türde fazlar bir arada bulunabilir. bu durumda A . Bu durumda geriye iki değişken kalır. Bileşenlerin Sistem Dengesi Birden fazla tür bileşen veya eleman içeren sistemlerin dengesi daha karışıktır. Entalpinin Ve Serbest Enerjinin Sıcaklıkla Değişimi Şekil 6.Bir cismin entalpisi (H) o cismin iç enerjisi (E) ile çevreye karşı yaptığı PV işinin toplamına eşittir.2 Fazlar Kuralı Gibbs tarafından geliştirilen fazlar kuralı belirli sistemdeki fazların denge halinde bulunması için gerekli koşulları belirler. A . Sıfır Kelvin sıcaklığında atomlar statik haldedir ve entropi sıfırdır. F serbest enerjisi faz dönüşümlerinde kararlı denge yapısının oluşmasında önemli rol oynar. * Serbest enerji.B ve B . H Entalpisi ise minimumdur ve serbest enerjiye eşittir. Bileşim ve sıcaklığın değişmesiyle faz da değişebilir.B karışımı kolayca oluşur ve denge halinde bulunur.2. 6. 6. Bir reaksiyon sonucu oluşan fazın kararlı olması için serbest enerji değişiminin eksi olması gerekir. Gaz karışımlarında durum böyledir. Isıl düzensizlik sıcaklıkla arttığından S entalpisi de yükselir. Örneğin su buharlaşırken sıcaklık sabit kalır. Katılara göre daha kolay karışarak sıvı eriyik oluştururlar. Laboratuar deneyleri genellikle sabit basınçta uygulandığından üçüncü etkenin sabit olduğu varsayılır.A.3. Bir sistemin karışım oluşturma eğilimini belirleyen S entropisi sıcaklıkla çarpılarak karışım enerjisine dönüştürülür.B karışımları arasında bir ayrıcalık yoktur. Gaz atomları veya molekülleri arasında etkileşme bulunmadığından farklı türdeki gazlar kolay karışır ve homojen bir yapı meydana gelir. F+D=B+1 • • • F Bir sistemdeki mevcut fazların sayısı D Fazların dengede kalması için bağımsız değişken sayısı B Bir sistemde mevcut bileşenlerin sayısı .1. F=H-TS 6. Entalpiye yaklaşık olarak cismin ısı içeriği de denir. H=F+TS • Buradaki F serbest enerjisi cisimlerin denge yapılarını belirlemede kullanılır. Katı cisimler üzerindeki gözlemler genellikle sabit basınçta yapılır ve cisimdeki hacim değişimi ihmal edilir. Daima serbest enerjisi minimum olan yapılar kararlı olur. A ve B gibi iki eleman arasında karşılıklı etkileşme yoksa A . Bu durumda bir cisme dQ ısıl enerjisi verildiği zaman dE iç enerji değişimi dH entalpi değişimine eşit olur. aşağıdaki bağıntıdan elde edilir. Katı halde erime oranları genelde sınırlıdır.1' de de görüldüğü gibi serbest enerji sıcaklıkla sürekli azalır. Sıvılarda atomlar arası bağ zayıftır.

T2 sıcaklık aralığında tamamlanır. Sıcaklık-zaman eksenleri. Buna göre katı eriyikler katılaşırken sıcaklık sabit kalmaz. Uygulamada büyük önemi olan bu diyagramlar malzeme üretiminde. üzerine çizilen soğuma eğrileri Şekil 6. Bu değerler fazlar kuralı denklemine konursa. Saf metaller sabit sıcaklıkta katılaşırlar ve soğuma eğrileri Şekil 6. Bu değişmeler denge veya faz diyagramları ile gösterilir. iç yapıları ve kararlılık bölgelerini saptamada ve çeşitli ısıl işlemlerde kullanılırlar. Katılaşmanın sürdüğü 2 bölgesinde iki faz vardır. Aşağıda bu diyagramların elde edilişi ve kullanılışı ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu durumda diyagramlardaki faz bölgeleri ve sınır eğrileri değişebilir. 1 ve 2 noktalarında fazların sayısı 1' dir ve bağımsız değişken sayısı D=1 olur. Dengesiz soğuma dışı oluşan fazlar yarı kararlıdır. Saf metallerde bileşen sayısı B 1. Basitleştirmek amacı ile en yaygın olan yalnız iki bileşenli sistemlerin faz diyagramları ele . dolayısıyla F = 2 dir. 2+D=l+l bağımsız değişken sayısı D=0 elde edilir. yani sıcaklık sabit kalmak zorundadır. Bu sonuca göre iki faz bir arada bulunduğu sürece bağımsız değişken yoktur. Eğrideki 2 noktasında sıvı ve katı olmak üzere iki faz vardır. 6. iki bileşenli veya elemanlı metallerde 2 olur. 6.4. dolayısıyla F=2 dir. diğeri de sıcaklık olabileceğine göre D en fazla 2 olabilir. Saf metal olduğundan bir bileşenlidir ve B=l' dir. Bu sonuca göre bu bölgelerde sıcaklık değişse dahi tek faz varlığını korur. • • • • Aşırı hızlı soğuma uygulanırsa dönüşmeler gecikebilir.3.2' deki biçimde olurlar. Bu diyagramlar normal koşullarda zorlanmadan. yavaş dengeli soğuma uygulanırsa gene kararlı denge yapıları oluşur ve dönüşmeler denge diyagramında gösterilen bölgelerde meydana gelir. Değişik bileşimde bir seri alaşım hazırlanarak ergitilir.2' da görüldüğü gibi basamaklı olur. Saf metallerde katılaşma süresinde sıcaklığın sabit kalma zorunluluğu fazlar kuralı ile kanıtlanır. Üç bileşenli sistemlerde İki bileşenin miktarı ve bir de sıcaklık olmak üzere üç değişken vardır ve bu nedenle üç boyutlu diyagramlar gereklidir. Denge Diyagramları • Bir malzeme sisteminde fazların bileşime ve sıcaklığa bağlı olarak değişimini gösteren diyagramlara denge diyagramları veya faz diyagramları denir. A ve B metallerinden oluşan bir katı eriyik sisteminin soğuma diyagramı Şekil 6.2' de görülüyor. Tc ergime sıcaklığı üstünde sıvı. altında ise yalnız katı faz bulunur. katılaşma T1 . hatta kısmen veya tamamen önlenebilir. Soğuma Diyagramları Denge diyagramlarını elde etmek için soğuma diyagramlarından yararlanılır. Bileşen sayısı B=2 olduğundan fazlar kuralından bağımsız değişken sayısı D=1 elde edilir. sonra soğuma süresinde sıcaklığın zamanla değişimi ölçülür. Bir malzeme sisteminde fazlar ve faz dönüşümleri bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. ergime sıcaklığında sıvı ve katı. Bunlar ısıtılır. Bileşimle sıcaklığın değişken olduğu iki bileşenli sistemlerin denge diyagramları iki boyutludur.Bağımsız değişkenlerden biri bileşim. diğer bir deyimle dengeli soğuma süresinde oluşan fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını içerirler.

Bu şekilde bir seri alaşım için elde edilen üst ve alt noktalar birleştirilirse bu sistemin faz diyagramı elde edilmiş olur. A ve B metallerinden oluşan bir sistemde bileşimi % Bo olan bir alaşım. 6.Ni sistemi gibi).4 de görüldüğü gibi. Her bileşim için faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar soldaki soğuma diyagramlarından yataylar çizerek bu sıcaklık-bileşim diyagramında bileşim düşeyi üzerine taşınır. Normal olarak soğuma süresinden çok bileşime bağlı olarak faz dönüşümlerinin oluştuğu sıcaklıklar önemlidir. sonra bu alaşımların her biri için soğuma diyagramı deneysel yolla elde edilir. diğer bir deyimle A ve B atomlarının yüzdelerinin toplamı 100 dür. Bu nedenle zaman eksenleri kaydırılarak bütün soğuma diyagramları Şekil 6. Likidüs denilen üst eğrinin üstünde yalnız sıvı faz. TB de B metalinin ergime sıcaklıklarıdır. Faz diyagramları soğuma diyagramları yardımı ile elde edilirler. Şekil 6. .3 (b)' deki diyagramda düşey eksen sıcaklık. TA A metalinin ergime. A ve B metallerinden oluşan ikili bileşenli bir sistemde A ve B değişik oranda karıştırılarak bir seri alaşım üretilir.3 (a) da görüldüğü gibi bir sıcaklık-zaman eksen takımı üzerine çizilebilir Şekil 6. (1) noktasında yalnız sıvı (2) noktasında da sıvı ve katı ve (3) noktasında da yalnız katı faz içerir.5. Gerçekte burada açıklanacak temel ilkeler bütün sistemler için geçerlidir. solidüs denen alt eğrinin altında da yalnız katı faz ve bu ikisinin arasında da sıvı + katı faz bulunur. Şekil 6.1. Faz Diyagramlarından Sağlanan Bilgiler • • • Fazların Türü Fazların bileşimi (Bağ çizgisi kuralı) Fazların miktarı (Levye kuralı) 6.3 (b) de görülen faz diyagramı birbirlerinin her sıcaklıkla sınırsız oranda eriten bir iki bileşenli sistemin denge diyagramıdır (Cu . Fazların Türü Bir alaşım sisteminde verilen bir alaşımda belirli bir sıcaklıkta denge halinde mevcut fazların türü belirlenebilir.alınacaktır. Bir alaşımda B atomlarının yüzdesi verilmişse geri kalanı A atomlarıdır.5. yatay eksen B atomlarıma ağırlık % si cinsinden bileşimini gösterir.

Yukarıda açıklandığı gibi İki fazlı bölgede herhangi bir (bileşim-sıcaklık) noktasında mevcut fazların bileşimini bulmak için bu bağ çizgisinden yararlanılır. . solidüs eğrisini kestiği noktanınki de katı fazın bileşimini verir. alaşım ele alınsın. (2)'den çizilen T1 yatayının sıcaklık eksenini kestiği c noktasında sıvı halde saf A metali vardır. Bu çizginin likidüs eğrisini kestiği noktanın bileşim ekseni üzerindeki değeri sıvı fazın bileşimini. İki fazlı bölgedeki fazların miktarları ise aşağıda açıklanan "levye kuralı" yardımı ile bulunur. (3) noktasında kail faz da %B0 bileşimindedir. Aynı düşünce ile hareket edilirse T1 sıcaklığında katı faz en çok % A2 kadar A veya en az % B2 kadar B atomu içerebilir. Bu şekilde uygulanan bu yönteme bağ çizgisi kuralı denir.3. Daha fazla B katılırsa sıvı fazın yanında katı faz oluşmaya başlar. A metaline bu sıcaklıkta B metali katılırsa sıvı eriyik oluşur. Bu iki bilinmeyeni hesaplamak için iki denkleme gerek vardır. Bu alaşımın içinde T1 sıcaklığında (2) noktasında bulunan sıvı fazın ağırlığı PS ile katı fazın ağırlığı Pk nın hesaplanması isteniyor. bileşimine sahip olur. Fazların Miktarı (Levye Kuralı) Bir fazlı bölgede mevcut fazın miktarı alaşımın miktarına eşittir. bunlarda Mevcut A atomlarının yüzdesi: %A0=%100B0 İki fazlı bölgede fazların bileşimi alaşımın bileşiminden farklıdır. bileşimine ulaşınca B atomlarınca doymuş hale gelir. Fazların Bileşimi (Bağ Çizgisi Kuralı) Tek fazlı bölgede mevcut fazın bileşimi göz önüne alınan alaşımın bileşimine eşdeğerdir.b) aralığında daima % B1.2. Sıvı faz varlığını solidüs eğrisi üzerindeki b noktasına kadar sürdürür ve iki fazlı (a . O halde (a .4 de gösterilen bileşiminde P0 gr. B nin miktarı arttırılırsa likidüs eğrisi üzerindeki a noktasına kadar yalnız sıvı faz bulunur ve a noktasında % B1. %B0 lık alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz alaşımda (1) noktasındaki sıvı faz % B0. Örnek olarak Şekil 6.6. Bunu açıklamak için %B0 alaşımı (2) noktasında ele alınıyor. İki fazlı bölgede çizilen sabit sıcaklık yatayının sınır eğrileri arasında kalan parçasına bağ çizgisi denir.5.b) bileşim aralığındaki katı fazın bileşimi daima % B2 olur.5. 6.

.

Peritektik reaksiyon: • Katılaşma süresinde bir arada bulunan bir sıvı fazla bir katı fazın sabit sıcaklıkta başka bir katı faza dönüşmesine peritektik reaksiyon denir. Gerçekte endüstride kullanılan sistemler birbirlerini çoğunlukla sınırlı oranda eritirler. Katılaşma Dönüşümleri Bu tür faz dönüşümlerinde fazlardan biri sıvı olduğundan atomların hareket yeteneği yüksektir. Üstün mekanik özeliklere sahip ötektik yapılar uygulama yönünden çok önemlidir. Genel olarak soğuma hızı dönüşme sıcaklığını etkileyemez ve dönüşmeler daima aynı sıcaklıkta oluşur. Çökelme eğrisi yükselip solidüs eğrisi ile kesişince birbirlerini her sıcaklıkta sınırlı oranda eriten iki bileşenli bir sistem elde edilir. fakat düşük sıcaklıkta sınırlı oranda eriten bir ikili sistemin faz diyagramı görülüyor.4.3 de de görüldüğü gibi belirli bir sıcaklık aralığında tamamlanır ve sonuçta tek bir katı faz meydana gelir.6. Şekil 6.5.3'de birbirlerini her sıcaklıkta sınırsız oranda eriten sistemlerin faz diyagramı verilmiştir. Ötektik reaksiyonu aşağıdaki bağıntı ile tanımlanabilir: Bu tür reaksiyona sahip sistemlere ötektik sistemler denir. Bu dönüşümler katılaşma dönüşümleri ve katı hal dönüşümleri olmak üzere 2 grupta toplanabilir. Aynı anda oluşan iki katı faz çok ince ve sık yapı meydana getirir. altında sistem α ve β gibi iki fazın karışımından oluşur. Birbirlerini Sınırlı Oranda Eriten Sistemler Şekil 6. Burada görülen eğriye çökelme veya ayrışma eğrisi denir. 6.6. bu nedenle ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. bu nedenle dönüşüm süresi çok kısadır. Bu sistemde I alaşımı sıvı halden başlayarak soğutulacak olursa önce katı eriyik oluşumu ile α fazı meydana gelir. Bu tür dönüşümler üç türe ayrılabilir. Bu tür diyagrama sahip (Cu-Ni) sisteminde Cu' a Ni atomları % 0 dan başlayarak % 100 o kadar karıştırıldığında kafes yapı değişmeksizin Cu atomlarının yerini alır ve daima katı halde tek faz oluşur.  Katı eriyik oluşumu: Sıvı eriyikten katı eriyik oluşumu Şekil 6.6'de birbirlerini yüksek sıcaklıkta her oranda. Temel Faz Dönüşümleri Bir malzeme sisteminin sıcaklığı değiştiği zaman atomların hareket yeteneği de değişir ve imkan tanındığı zaman genellikle düşük enerjili kararlı denge yapısı oluşturma eğilimi doğar.  Ötektik reaksiyonu: Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı sistemlerin belirli bileşimdeki alaşımları sabit sıcaklıkta katılaşır ve ötektik reaksiyonu sonucu sıvı faz aynı anda iki ayrı katı faza dönüşür.1. Sıcaklık T1' e düşünce β fazı B atomlarınca doymuş hale gelir ve B atomlarının fazlası ß fazı halinde çökelir ve bu sıcaklığın. 6. Bu tür sistemlerde bazı ilginç temel faz dönüşümü reaksiyonları görülür. Aşağıdaki bağıntı ile tanımlanan bu dönüşüm sonucu tek fazlı yapı oluştuğundan uygulama yönünden ilginç sayılmaz . Belirli fazlardan oluşan bir denge yapısından değişik fazlardan oluşan diğer bir denge yapısına geçiş olayına faz dönüşümü denir.6.

ancak burada bir katı faz sabit sıcaklıkta aynı anda diğer iki ayrı katı faza dönüşür. Bu şekilde oluşan polimorfik dönüşme aşağıda bağıntı ile de tanımlanabilir. 6. Katı Hal Dönüşümleri Katı halde atomların hareket yetenekleri çok kısıtlıdır. tane boyutu küçük ve süre yeterli ise tane sınırlarında çökelmesi olanağı yüksek olur. Ötektoid Reaksiyon Bu reaksiyon ötektik reaksiyona benzer. Bu şekilde oluşan ötektoid yapı genellikle ötektik yapı gibi üstün mekanik özeliklere sahip olur.1. Uygulamada bu olaydan geniş ölçüde yararlanılır (çeliklere su verme işlemi).3. Bir dönüşme olayı atomsal yayınım sonucu oluşur ve bu.6. Katı hal dönüşümlerinin diğer bir özeliği de yeni doğan fazların mevcut ana faza göre belirli konumlar alması zorunluluğudur. Elde edilen yeni yarı kararlı yapı üstün özeliklere sahip olabilir. Aksi halde mevcut fazın kafes yapısı içinde kalarak tane içi çökelme meydana getirir.2.6.2. üç aşamada tamamlanır. Katı hal dönüşümleri dört türe ayrılabilir: Bu reaksiyon hızı dönüşümün oluştuğu sisteme ve sıcaklığa bağlıdır. bu nedenle dönüşümlerin tamamlanması için belirli bir süreye gerek vardır. Burada da aynı anda yan yana oluşan yeni fazlar çok sık ve ince bir yapı meydana getirirler.2.6. • Eğer soğuma hızı R dönüşüm hızından fazla ise dönüşüm kısmen veya tamamen önlenebilir. Bütün bu olayların tamamlanması için gerekli süre t ise bunun tersi R = l/t dönüşüm reaksiyon hızı olur. Özellikle yeni faza ait sınırların oluşması oldukça büyük enerjiyi gerektirir. Birinci aşamada atomların çevresi ile bağları kopar.2. Eğer sıcaklık yüksek.6.2.6. ikinci aşamada hareket ederek daha düşük enerjili konumlara gelirler ve son aşamada da yeni fazı oluştururlar. Polimorfik Dönüşme Bazı saf metallerde kafes yapı sabit sıcaklıkta diğer bir tür kafes yapısına dönüşür. normal soğumadan beklenen kararlı denge yapısı yerine başka yarı kararlı denge yapısı oluşabilir. Peritektoid Reaksiyon Bu reaksiyonda aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iki katı faz sabit sıcaklıkta diğer bir katı faza dönüşür: Sonuçta tek fazlı yapı oluştuğundan ilginç sayılmaz. 6. Ötektoid reaksiyon aşağıdaki bağıntı ile de tanımlanabilir: 6. .

6. Ötektik Sistem Birbirlerini sınırlı oranda eriten bazı iki bileşenli sistemlerde bileşenler birbirlerinin ergime sıcaklıklarını düşürür ve en düşük ergime sıcaklığına sahip bileşimdeki alaşım ötektik reaksiyon sonucu katılaşır. ve ε fazları meydana gelir. Örneğin Şekil 6. Ara Fazlar ve İntermetalikler Özellikle endüstriyel faz diyagramlarından birden fazla temel faz dönüşümü reaksiyonlarına rastlanır. Sıvı hale geçinceye kadar düzenli yapıları varlığını korur. Örneğin Şekil 6. 6. Birkaç iyonik bileşikten oluşan seramik malzemelerinde her bileşik bir bileşen rolünü oynar. • NOT: En düşük ergime sıcaklığına sahip alaşıma monotektik adı verilir.2. Alüminyum alaşımlarına uygulanan yaşlanma sertleşmesi işlemi bu gerçeğe dayanır. Β.6. δ.10' de görülen bir ötektik sistemin yapısı aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Seramiklerin Faz Diyagramları Seramikler genellikle metal ile metal olmayan elementlerin iyonik bileşiklerinden oluşurlar. 1 ötektoid ve 1 de peritektik reaksiyon bölgesi vardır. A nın β daki en yüksek erime sınırı % B4 : % 100 . iki bileşikten oluşan bir ikili sistemde sıcaklık ve bileşime bağlı olarak oluşan fazlar ve faz dönüşümleri faz diyagramları yardımı ile çok açık bir şekilde gösterilebilir. İntermetalik Bileşiklerin Avantajları • • • Bileşenler sabit bir orana sahiptir.11' de görülen Al-Mg sisteminde saf Al dan başlayarak α . dolayısıyla özelikleri tamamen ana fazlardan farklıdır. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzemelerin sahip oldukları özellikler dört ayrı grupta incelenebilir: • • Elektriksel Özellikler o İletkenlik o Yarı İletkenlik o Dielektrik o Manyetik Mekanik Özellikler . Uygulamada bu çökelen fazın miktarı.6' de görüldüğü gibi soğurken belirli bir sıcaklık düzeyinde doymuş hale gelebilir. Bölüm 7-FİZİKSEL ÖZELLİKLER 7.% B4 = % A4. Bu reaksiyon süresinde iki katı faz yan yana ince tabakalar halinde oluşarak ötektik yapıyı meydana getirir. Birbirlerine göre düzenli olarak dizilirler ve düzenli bir yapı oluştururlar. Ana bileşikler aralarında ara katı eriyikler veya ara kompleks bileşikler de oluşturabilir.7. Faz diyagramı Şekil 6.1. % Be : ötektik bileşim Te : ötektik sıcaklık TA .2.6. a alüminyumun kafes yapısına sahip ana faz.4. Bu şekilde hem ergime sıcaklığının düşürülmesi ve hem de üstün özelikli ince karışımın oluşması nedeniyle ötektik sistemler uygulamada özel bir önem taşırlar.% B3 = % A3.5. Çökelen fazın miktarı sıcaklık düştükçe artar.* 6. 6.6. Bu doyma noktasında katı eriyikte bulunan yabancı atomların bir kısmı ayrışarak ikinci bir faz halinde çökelir. Bunun nedeni böyle sistemlerde ana fazların yanında ara fazların ve intermetaliklerin oluşmasıdır.12' de görülen Al Mg sisteminde üç ötektik. Bu ara fazlar ana fazlar arasında bir bileşime sahiptirler ve yapıları. çökelme yeri ve büyüklüğü kontrol edilerek daha yararlı yapılar oluşturulabilir.2.TB : Sırasıyla A ve B metallerinin ergime sıcaklığı % B1 : Oda sıcaklığında B metalinin α fazında erime sının % B2 : B metalinin α fazında en yüksek erime sınırı % B3 : % 100 .6.2. A metalinin β da oda sıcaklığında erime sınırı. ε da magnezyumun kafes yapısına sahip ikinci ana fazdır ve β ile δ ara fazlardır. Cu-Zn sisteminde 5 peritektik ve 1 ötektik.6. Katı Eriyikten Çökelme Tek fazlı bir katı eriyik Şekil 6. Fe-C sisteminde ise 1 ötektik.

eksi elektroda doğru gidenler ise yavaşlar. bu nedenle iletken sayılamazlar. bu da elektrik akımını oluşturur. genellikle komşu iletkenleri birbirinden ayırarak yalıtım amacı ile kullanılırlar. Yarıiletken malzemeler çok ilginç ve yararlı özelikleri nedeni ile elektronik endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptirler. Uygulanan elektriksel alanın büyüklüğü E aşağıdaki şekilde tanımlanır. Bunların uygulamada ayrı yeri olduğundan dielektrik özellikler ayrı bir bölümde incelenecektir. Ancak gerçekte serbest elektronları bulunmayan yarıiletkenlere yeterli elektriksel alan ve sıcaklık uygulanırsa yararlı sayıda elektron aktive edilerek serbest hale getirilir ve iletkenlik sağlanabilir. SO42. Elektriksel Özellikler Malzemelerin elektriksel özelikleri elektron yapıları ve elektron hareketleri ile ilgilidir. Yayınan iyonların taşıdığı yük ise iyonsallık derecesine bağlıdır. özgül iletkenlik denir. Gerçekte manyetik. Elektriksel yük taşıyıcılardan elektronlar ile yayınan eksi yüklü iyonlar (anyon) eksi yük taşıyıcı. Bu nedenle bu malzemeler ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.2. Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler. bunun sonucu yük birikimi. yarıiletkenlik ve yalıtkanlık (dielektrik) gibi önemli elektriksel özellikler cisimlerin elektron yapısına.2' de görüldüğü gibi bir elektriksel alan uygulanınca artı elektroda doğru giden elektronlar hızlanır. Ancak bunlar elektriği iletmemelerine rağmen elektriksel alana tepki gösterirler. Buna göre: Bu denklemden özgül direnç boyutunun (ohm-cm) olacağı görülür.2. optik ve ısıl özelliklerde elektron yapıları ve elektron hareketleri ile yakından ilgili olduklarından bunları elektrik özellikler grubuna dahil etmek uygun olur. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. Metalik İletkenlik Metallerde valans elektronlar kütle içinde serbest halde rasgele hareket halindedirler. elektron boşlukları ile yayınan artı yüklü iyonlar (katyon) artı yük taşıyıcılardır. 7.2. 7. bağ türüne ve iç yapımına geniş ölçüde bağlıdır. kesiti s (cm2) ile ters orantılıdır ve orantı katsayısına özgül direnç (ρ) denir. Özellikle yarıiletkenler elektronik endüstrisinde çok geniş uygulama alanı bulmaktadır.1. Özgül iletkenlik veya özgül direnç cismin 1 cm3 de bulunan yük taşıyıcı sayısı n ile orantılıdır.16 X 10-18 kulondur. örneğin Pb2+ nın yükü artı 2a. Ancak metale Şekil 7. Uygulamada cisimler özgül dirençlerine veya özgül iletkenliklerini göre üç gruba ayrılırlar • • • İletkenler : ρ < 10-4 (ohm-cm) Yarıiletkenler: 10-4 < ρ < 104 (ohm-cm) Yalıtkanlar : ρ > 104 (ohm-cm) Metallerde kütle içinde serbest elektronlar bulunduğundan iletkenler grubunu oluştururlar.nin eksi 2q dür. Bir bireysel elektronun taşıdığı birim yük q = 0. Seramikler ve polimerler de elektronlar ana atomlara kuvvetle bağlıdırlar. 7. Genel olarak bir yönde taşıdıkları yük sayısı zıt yönde taşınana eşit olduğundan net bir yük iletimi oluşmaz. neticede eksi kutuptan artı kutba doğru net bir sürüklenme görülür. Elektriksel İletkenlik Cisimlerin elektrik akımını iletme yeteneğine iletkenlik denir. Bu Özeliklerin başında elektriksel iletkenlik gelir. iletken boyu l (cm) ile doğru. Bu hareketleri duran dalga hareketi türündedir. ferroelektrik gibi önemli özelikler doğar.2. piezoelektrik. Özgül direncin tersine σ.• • o Şekil Değiştirme o Sertlik o Kırılma Termal Özellikler o Isıl Genleşme o Isıl İletkenlik Diğer Fiziksel Özellikler o Birim Ağırlık o Gözeneklilik o Geçirimlilik o Optik ve Akustik Özellikler İletkenlik. dolayısıyla serbest hareket edemezler. Bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği direnç R (ohm). .

3. camlar ve seramikler uygulamada elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar.2. k dielektrik sabiti bütün yalıtkanlarda 1' den büyüktür. 7. Elektronlar iletken ortamda duran dalga hareketi ile yayılırlar. Aşağıdaki eşitlikte ko orantı katsayısına dielektrik sabit denir.2. Uygulanan elektriksel alanın şiddeti V/d (Volt/cm) ise oluşan elektriksel yük yoğunluğu bu alanın şiddeti ile orantılıdır. Özgül Direnci Arttıran Etkenler • • • Sıcaklık Yabancı atomlar Plastik şekil değiştirmedir. Çok atomlu kütlelerde ise ana atomlara zayıf bağlı çok sayıda valans elektronlarının enerji düzeyleri üst üste dizilerek enerji bantları oluşturur.1. yabancı atomlar ve ısıl titreşimler dalgaları saptırır. ne kadar büyükse elektronların sürüklenme hızı o kadar yüksek olur.* 7. Bu tepki elektriksel yük birikimi.E=V/d (volt/cm) Elektronların alan etkisinde sürüklenme hızı. Yalıtkanın dielektrik sabitinin vakumun dielektrik sabitine oranına k bağıl dielektrik sabit ve uygulamada kısaca yalıtkanın dielektrik sabiti denir. Ancak iç yapıda mevcut kusurlar. Has yarıiletkenlik bazı arı malzemelerin kendi bünyelerinin özelliğidir. Aşağıda bu olaylar açıklanacaktır. bu tür yarıiletkenlere de katkılı yarıiletkenler denir. Dielektrik Malzemeler (yalıtkanlar) Yalıtkanlar elektrik akımını iletmezler.4. Bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur ve bunların da dönme yönleri zıttır.2. elektron eksikliği veya boşluğu içerenlere artı veya p-tipi yarıiletken denir. Tablo 7. • Elektron fazlalığı içeren katkılı yarıiletkenlere eksi veya n-tipi. Bunlar ancak 1954 yılından sonra geliştirilerek kısa sürede büyük boyutlu ve üretimi zor elektron tüplerinin yerini aldılar. D=k0 V/d Elektrotlar arasındaki elektriksel alana vakum yerine bir yalıtkan cisim konursa elektrotlarda biriken elektriksel yük yoğunluğu artar.2. V=µ . Biriken elektriksel yük yoğunluğu D elektron/cm2 olarak belirtilir. iletkenlik azalır. . ortalama serbest yol azalır ve sonuçta özgül direnç artar.2.san dir. Has yarıiletkenlere katılan bazı yabancı atomlar iletkenliği çok daha arttırabilir.2. Yarıiletkenler Elektronik teknolojisinde çığır açan transistörler yarıiletken malzemelerden üretilirler. Bu dalgaların yansımadan veya saptırılmadan yayılabileceği ortalama serbest hareket yolu. fakat uygulanan elektriksel alana karşı tepki gösterirler.5). Bir enerji düzeyi dolunca bundan sonra eklenen elektronlar bir üst enerji düzeyine geçerler.E Burada µ elektriksel yük taşıyıcıların ortamdaki hareket yeteneğidir ve birimi cm2/V.1' de görüldüğü gibi. Bireysel atomda elektronlar ancak kendi atomu etrafında yörünge hareketi yaparlar. 7.2. Aralarında vakum olan iki paralel elektroda V gerilimi uygulanınca elektrot plaklarında bir miktar elektriksel yük birikir (Şekil 7. Bu özeliklere sahip plastikler. Bu sayede elektronik aletleri çok kompakt ve basit hale getirilerek günlük yaşamda geniş uygulama alanı bulmuştur. piezo elektrik ve ferro elektrik gibi özeliklerin doğmasına neden olur. Enerji Bantları Bir bireysel atomu çevreleyen elektronlar belirli enerji düzeyine sahiptirler. Yarı iletkenler has yarıiletken (entrensek) ve katkılı yarıiletken (ekstrensek) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bunun başlıca nedeni yalıtkanda oluşan elektriksel kutuplaşma ve mevcut kutupların yön değiştirmesidir. * 7. E elektriksel alanı ile orantılıdır. v.

İçinden akım geçen bir iletken tel bobinin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti H. aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. Bunun sonucu olarak malzemenin yalıtkanlık özeliği kaybolur. Manyetik Alan Manyetik alanın varlığı yaptığı etki ile belli olur. Her yalıtkan bu göçmeye karşı belirli bir dielektrik dirence sahiptir. çatlaklar. Atomdaki bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur. özellikle kusurlu bölgelerde mevcut elektronlar enerji aralığını atlayarak serbest hale geçer. Diyamanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-6 katı kadar daha azdır. Eğer uygulanan gerilim kritik bir değeri aşarsa yalıtkanda. bobinin bir metresindeki sarım sayısı ile içinden geçen akımın çarpımına eşittir ve birimi (Amper X Sarım/m)' dir.3. Vakumda bu alanın doğurduğu manyetik akı yoğunluğu B. Bir atomun enerji bantları tam dolu ise çift sayıda elektronu vardır. η'nün ηo 'a oranı o ortamın vakuma göre bağıl manyetik geçirgenliğini verir. İç yapı kusurları. Manyetiklik Türleri Üç tür manyetiklik vardır: Diyamanyetik özellikle manyetik alana gösterilen tepki eksi yöndedir. Hareket eden her elektriksel yük bir manyetik alan oluşturur.1. dolayısıyla net manyetiklik yoktur.* Sıcaklık arttığı zaman iyonların ve moleküllerin hareket yeteneği artacağından kutuplaşma daha kolay olacağından dielektrik sabitler artar.2. Bu şekildeki bireysel atomların manyetik kutupları rasgele yönlenmişse kütlenin net alanı sıfır olur. bunlar da diğer elektronlara çarparak bir elektron seli oluşturabilirler.Yalıtkanların dayanabileceği elektriksel alan şiddeti sınırlıdır. Manyetik Özellikler Cisimlerin manyetik özellikleri elektronların gerek kendi eksenleri etrafında dönmeleri ve gerekse atom çekirdeği çevresinde yörünge hareketi yapmaları sonucu oluşur. Manyetik alana gösterilen tepki. 7.3. içine konan cismin türüne göre değişir ve manyetik geçirgenlikleri vakumdaki ηo dan farklı olur. * 7. bunlar da kendi eksenleri etrafında bağıl olarak ters yönde döndüklerinden birbirlerinin manyetik alanını yok ederler.3. • • • Diyamanyetik Paramanyetik Ferromanyetik . kimyasal bozulum. Burada ηo ortamın manyetik geçirgenliğidir ve değeri vakumda 4p x 10-7 Henry/m dir. Ortamda oluşan manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı da manyetik akı yoğunluğunu belirtir. • Ancak bireysel atomların manyetik kutupları paralel olacak şekilde yönlenirse kütlede net bir manyetik alan doğar. bundan dolayı her elektron çok küçük bir mıknatıs sayılır. Eğer bir atomda dolmamış enerji düzeyi varsa ve toplam elektron sayısı tekse bireysel atomda manyetik alan doğar ve bu alanın bir çift kutbu (dipol) vardır. • Bir malzemenin yalıtkanlık özelliğinin kaybolması olayına elektriksel göçme denir. 7. boşluklar ve yüksek sıcaklık bu direnci azaltır. kuvvet çizgilerin sıklığı vakuma göre daha azdır. Manyetik akı yoğunluğu B ise Weber m2 olarak ölçülür. Buna elektriksel göçme denir.

kuvvet hatları vakuma göre biraz daha sıklaşır. Co. 780 ° C nin üstünde (Curie sıcaklığı) demirin manyetiklik özelliği kaybolur. yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterleme ile kütle haline getirilerek biçim verilir. Bir çevrimde B manyetik akımın H manyetik alan şiddeti ile değişimini gösteren kapalı eğriye histerezis eğrisi denir. histerezis alanı küçüktür. histerezis eğrisinin alanı küçüktür. mıknatıs alaşımları ve oksit ve seramik türü mıknatıslar. manyetik kuvvet çizgilerinin sayısı vakumdakine göre çok artar. kalıcı manyetiklik zayıftır ve küçük bir Hc ters manyetik alanı ile dolayca kaybolur. dan az) demir oksitli bileşiklerinden yapılmış ferrimanyetik türde yumuşak seramik mıknatıslar kullanılır. Bd doyma noktasına erişmek için kuvvetli manyetik alana gerek vardır. Bunlar üretim süresinde yüksek sıcaklıkta kuvvetli manyetik alan uygulayarak mıknatıs haline getirilirler. kalıcı manyetiklik az. Yumuşak mıknatıslarda B. Sürekli mıknatıs üretiminde kullanılan sert manyetik malzemeler üç sınıfa ayrılır: Çelikler. Yüksek frekanslı uygulamalar için Fe-Ni alaşımlar (permaloy ve supermalloy) daha elverişlidir. Bu mıknatıslarda histerezis eğrisinin alanı büyük olduğundan değişken manyetik alan etkisinde enerji kaybı yüksektir ve çok ısınırlar. Bunların hem manyetik özelikleri iyi. Ferromanyetik özellikte ise manyetik alana karşı gösterilen tepki çok kuvvetlidir. bunlarda girdap akımı kayıpları yüksektir. (MnZn) Fe2O4 yumuşak seramik mıknatıs olarak TV ve FM alıcılarında yüksek frekanslı transformatör yapımına uygundur.Paramanyetik özellikte tepki artı yöndedir ve çok zayıf çekme oluşturur. ferromanyetik cisimler ise manyetik olan cisimler sayılır. Sürekli mıknatısların yüksek kalıcı mıknatıslık ve yüksek koerzif kuvvet Hc ye sahip olmaları istenir. Hc manyetik cismin koerzif kuvveti veya demanyetizasyona karşı direnci denir. 7. Ferromanyetik elementler: Fe. Sert mıknatıslar mekanik yönden de serttir. Fe-Ni alaşımları tavlanıp manyetik alanda soğutulursa çok kolay manyetiklik kazanır ve histerezis alanı daha da küçük olur.3. Arı demir iyi bir yumuşak mıknatıs olabilir. FeSi alaşımları dikkatle haddeleme ve tavlamaya tabi tutularak <100> doğrultuları ana doğrultuya paralel yapılır ve bu şekilde manyetik geçirgenlik çok daha fazla artırılır. Manyetiklik özeliğine göre mıknatıslar sert ve yumuşak olmak üzere iki türe ayrılırlar.3. ve sert (veya sürekli) mıknatıslar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. hem de elektriksel dirençleri yüksektir ve yalıtkan sayılırlar. Bu malzeme toz halinde bulunur. Demirin içinde % 2-5 Si katarak elektriksel direnç çok arttırılır ve ayrıca araları yalıtılmış çok ince saç halinde kullanılırsa girdap akımları düşük düzeye indirilir. ancak taşlama ile şekil verilebilirler. Paramanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinden ortalama 10-5 katı kadar daha büyüktür. dolayısıyla bu tür malzemelerde değişken manyetik alanda enerji kaybı düşüktür. Bunların yerine çok küçük parçacıklardan oluşan (50 mµ. Yüksek sıcaklık ve mekanik darbe manyetikliği azaltır. Bi. Pt. . Uygulamada diyamanyetik ve paramanyetik cisimler manyetik olmayan. Ferromanyetik cisimlerin manyetik geçirgenliği vakumdakinin 103-105 daha fazladır. Zn. Sert mıknatıslarda ise manyetik akıyı arttırmak zordur. Ni. Yumuşak mıknatıslarda manyetik geçirgenlik yüksek. Dinamo sacı bu tür FeSi alaşımdan yapılır. 106 Hz ten yüksek frekanslı uygulamalarda metal türü yumuşak alaşımlar mıknatıs yapmaya elverişli değildir. ya döküm veya toz metalürjisi yöntemi ile üretilirler. O2. • • • Diyamanyetik elementler: Cu. Ag. şerit ve ince saç haline getirilerek bilgisayar ve manyetik amplifikatör transformatörlerinde kullanılır. Kuvvetli manyetiklik özeliğine sahip metaller ve bileşikler manyetik alanda gösterdikleri davranışa göre yumuşak ve sert manyetik malzemeler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. ancak alternatif akımlar için elverişli değildir. Özellikle değişken akımlı uygulamada kullanılacak manyetik malzemelerde histerezis kaybının az ve içlerinde oluşacak girdap akımlarının küçük olması gerekir. Paramanyetik elementler Al. Manyetik Malzemeler Bunlar yumuşak (veya geçici) mıknatıslar. kalıcı manyetik akı yüksektir ve bunu yok etmek için büyük Hc manyetik alanına gerek vardır. Bu kapalı eğrinin alanı bir çevrimde kaybolan enerjiyi verir ve bu enerji ısıya dönüşür. bir manyetik alan ile manyetik akı hızla artarak Bd doyma noktasına erişir. Mekanik yönden de yumuşaktırlar.

ancak çok ince filim halinde (mikrondan az) kesilirse ışığı biraz geçirebilir. Ni. Bazı frekanslarda iyi yansıtıcı olan bir cisim bazı frekanslarda ise iyi emici olabilir. dalgalarla kutup çiftleri arasında karşılıklı etkileşmeler nedeni ile dielektrik sabitler büyüktür. bu nedenle içeri giren ışık demeti hem yön değiştirir. Cisimlerin elektron yapıları ışık dalgaları arasındaki etkileşmeler optik özellikleri belirler. Diğer taraftan cam gibi bazı yalıtkan (dielektrik) malzemelerin atomları geniş enerji aralığına sahip bulunduğundan ışık fotonları etkilenmeden geçebilir.3500 Å arasındadır. Ni. Katkı maddelerini değiştirerek emilen dalga aralığı da değiştirilebilir. bunun sonucu kırılma indisi de büyür. Ni. Dielektrik sabit frekansın fonksiyonu olduğundan ışığın bir katı içinde yayılma hızı da frekansa bağlı olur.Mıknatıs üretimi için alaşımlı çelikler kullanılabilir. hem de ikiye ayrılır. Bu spektrumda her ışığın belirli dalga boyu vardır. Bu enerjinin foton denen küçük parçacıkların dalga hareketi ile yayıldığı varsayılır.4. Mn. Beyaz ışık değişik dalga boylu dalgalar spektrumundan oluşur. Kırılma indislerinin farkı çift kırılma ölçüsü olarak kullanılır. Buna çift kırılma (birefrenjans) olayı denir. Asimetrik olan tetragonal ve hegzagonal kristallerde iki farklı kırılma indisi vardır. fotonların sahip olduğu enerji ile orantılıdır ve orantı katsayısına Planck sayısı denir. Al) alaşımları gösterebilir.* Işığın vakumdaki C hızının malzeme içindeki v hızına oranına o malzemenin n kırılma indisi denir. Bu yolla oluşan radyasyon veya elektromanyetik dalgaların frekansı. Işığı geçirmeyen bu tür malzemelere opak denir. .1. Görünen ışık bölgesindeki elektromanyetik dalgaların boyu 7400. Frekansla dalga boyu ters yönde değiştiğinden frekans arttıkça dalga boyu küçülür. o cismin k dielektrik sabitine eşittir. örnek olarak (Al. Metallerin büyük çoğunluğu iyi yansıtır. Diğer mıknatıs alaşımlarında genellikle demir yoktur veya varsa az miktardadır. Bir de malzemelerin ışığı yansıtma özeliği vardır. Elementlerin atom sayısı arttıkça elektronlarının sayısı da çoğalır. Fe). bu nedenle yoğunluk arttıkça kırılma indisleri de artar. fakat ayrışmaz. Katılarda elektromanyetik. Endüstride geniş uygulama alanı olan lazerler ve güneş pilleri optik özeliklerden yararlanılarak geliştirilmiştir. Co. Bu özellikler • • • • • • olarak sıralanabilir. Mor uca yaklaştıkça frekanslar dolayısıyla enerjiler artar. dolayısıyla ışığın yayılma hızı artar. Camda ve yüksek simetrikliğe sahip kübik kristallerde kırılma indisleri yöne bağlı değildir. kırılma indisi küçülür. Optik Özellikler Işık elektromanyetik dalgalar halinde yayıldığından optik özeliklerle dielektrik özelikler yakından ilgilidir. 7. Kırılma İndisi • • Saydamlık. (Cu. Opaklık Yansıtma Kırılma Yutma Renklilik Fotoiletkenlik Lüminesans • Kırılma indisi küçük olan malzemelerde ışığın yayılması kolaylaşır. Bu dalgalar da metalleri geçemezler. 7. Elektron bir üst enerji düzeyine geçerken belirli miktarda enerji yayar. Bunlara da saydam cisimler denir. Co) ve (Ag. Kırılma indisinin karesi. Bir silis camına (SiO2) Pb veya Ba katılırsa yoğunluk artar. Saf silis camı (SiO2) görünen ışıkla dalga boyu 2000 A° e kadar olan ultraviyole ışınlarını. Bu arada ortamdan geçerken yutulan dalga tayfta siyah bir şerit halinde görülür. bu tür atomları içeren kristallerde kırılma indisi de büyük olur. içeri giren ışık demeti yön değiştirir. Yalıtkanlar ise türüne bağlı olarak dalgaları kısmen yansıtır ve kısmen de geçirir. Fe). Bunlar önce su verilerek sertleştirilir sonra yüksek elektromanyetik alan etkisinde manyetik hale getirilir. Genel olarak hiç bir katı cisim üzerine düşen radyasyon dalgalarını ne tam olarak yansıtır nede tam olarak geçirir.4. boron . cisim ışığı yansıtır. Atomların çevresindeki elektronlar ancak belirli enerji düzeylerinde kararlı yörünge hareketi yaparlar. dolayısıyla enerji de artar.silis camı 3000 Å e kadar ışınları. Saydam ve prizmadan geçirilen beyaz ışık dalga boyları kırmızıdan mora doğru azalan bir renk tayfına ayrılır. (Cu. dışarıya iki paralel demet halinde çıkar. Işık dalgasının frekansı artarsa k dielektrik sabit azalır.

genleşmesi kısıtlanmış bir elemanın sıcaklık etkisi ile çarpılması veya kırılması günlük yaşantıda görülen termal olaylardır. içine katılan krom oksidin Cr2+ iyonları miktarına göre pembeden koyu kırmızıya dönen renk verir (yakut). Fe sarı-yeşil. Haberleşme tekniğinde modüle edilmiş ışık dalgaları sinyal iletiminde kullanılırlar. Bu titreşimler atomlar arası bağlarla komşu atomlara iletilerek termoelastik dalga halinde ses hızı ile yayılır.5. Yukarıda belirtildiği gibi görünen ışık dalgaları 7400 . termal iletkenlik ve termoelektrik etki gibi uygulamada önemi olan termal özelikler ele alınacaktır.1. metil metakrilatta % 90.pencere camı ise (soda . Enerjileri çok yükselen aynı fazda yalın lazer ışınları yarı saydam uçtan dışarı çıkarak yayılırlar. Bir cisimden emilmeden dışarı çekilen ışık dalgaları o cismin rengini belirler. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. dolayısıyla bunlara termoelastik titreşimler denir. Bazı plastikler uygun kırılma indisine ve yüksek geçirgenliğe sahip olmakla beraber kolay çizilir. Bunlardan başka bazı özel sıcaklıklarda ergime veya buharlaşma gibi faz değişimleri de önemli miktarda ısı yutar. Termal (Isıl) Özellikler Bu bölümde termal enerji ile ilgili özgül ısı. Bazı camlar ve polimerler gerilme etkisi altında optik yönden olur ve bifrefrenjen özeliği gösterirler.2. Ti sarı. ferrik oksit katılırsa sarı renkli topaz elde edilir. porselen kap yerine alüminyum kapla içilen çayın dudağı yakması. Aynı elemanın atomlarından yayılan fotonların dalga boyu aynıdır. Cr sarıyeşil. 10 mm kalınlıkta bir malzemeden geçen ışığın gelen ışığa göre yüzdesi geçirgenlik ölçüsü olarak kullanılır. Genellikle iyonsal kristallere ve camlara geçiş (tranzisyon) ve nadir toprak metallerinin iyonları katılarak renklendirme sağlanır. Optik Malzemeler Uygulamada kullanılan optik malzemelerin en önemli özelliği ışık geçirgenliğidir. Co mavi ve Ni mor-kahverengi renk sağlar. Cam dış etkilere dayanıklı. haberleşmede modülasyonla bilgi iletmede. termal genleşme. 7. Optik camda görünen ışık geçirgenliği % 100' e yakındır. boyutları kararlı ve tıraş edilerek işlenmeye elverişli olduğundan en üstün optik malzemedir. Koronduma titan oksit katılırsa mavi renkli safir. Bu nedenle endüstride ergitme ve kesme işlerinde. örneğin polistiren fotoelastisite de deneysel gerilme analizinde kullanılır. Belirli elastik enerjiye sahip termo elastik dalgaların davranışı bir gaz içinde rasgele hareket eden atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. Bunlar doğada bulunan değerli minerallerdir.kireç camı) 3000 Å e kadar olan ışık dalgalarını geçirirler.3500 Å arasındadır. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi. topografyada uzaklık ölçme işlerinde ve fotoğrafçılıkta geniş ölçüde kullanılır. Termoelastik Titreşimler Atomların ısıl enerji etkisinde kendi denge konumları etrafındaki titreşimleri atomlararası bağ kuvvetleri nedeni ile cismin elastik özeliklerine bağlıdır. silisyum yarı iletkeninde % 50 civarındadır. Üzerine kaynar su dökülen camın çatlaması. Mn mor. Ancak ucuz plastik mercekler kalıpla üretilebilir. tıpta ameliyatlarda. 7. boyutları kararsız ve hassas işlenmeleri zordur. bir kısmı da ısıl genleşme yolu ile potansiyel enerjiyi arttırmaya sarf edilir. Optik yönden izotrop ve saydam olan camsı polimerler kristalize olunca kırılma indisleri doğrultuya bağlı olarak değişir ve yarı saydam olurlar. Bu şekilde elde edilen lazer ışınları dağılmadan toplu olarak uzak mesafeye yayılır ve kolaylıkla bir noktaya teksif edilerek yüksek enerji verebilir. Bu şekilde geliştirilen fonon teorisi ile elektronların enerji bantları teorisi.5. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Geri yansıyan dalgalar sürekli olarak fotonların sayısını arttırırlar. Saf Al2O3 kristali olan korondum saydam ve renksizdir. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. Bundan esinlenerek termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip fonon denen parçacıkların davranışı ile temsil edilebileceği ileri sürülmüştür. Hafif ve çarpmaya dayanıklı olduklarından koruyucu gözlük ve emniyet perdeleri üretimine elverişlidirler. Çok ince arı cam lifleri üzerleri kaplanırsa ışığı çok az kayıpla 1 km' den daha fazla uzağa iletebilirler. 7.4. * . Bu özeliğe sahip malzemeler fotoelastik malzemeler denir. Katı cisimlere verilen ısıl enerjinin bir kısmı atomik titreşimlerin ve serbest elektronların kinetik enerjisini arttırmaya. termal özellikleri tanıtmada ve bunların malzeme türüne göre değişimlerinin nedenini açıklamada önemli kolaylık sağlar. • Atomlarda termoelastik dalgaların belirli bir elastik enerji paketine sahip olan parçacıklarına fonon denir. Bu olayların nedenleri araştırılacak ve bağlı olduğu kurallar tanıtılacaktır.

Yukarıdaki bağıntı rejim hali. Sıcak bölgedeki yüksek enerjili fononlar termoelastik dalgalar halinde yayılır ve civarda soğuk bölgedeki fononlara çarparak bir kısım enerjilerini verir ve hareketlerini şiddetlendirir. Özgül Isı Bir cismin birim ağırlığının 1 °C arttırmak için gerekli ısıl enerjiye ısıl kapasite veya ısınma ısısı denir. cisimlerde termo elastik titreşimler benzerdir. sıcaklıkla önce hızla artar sonra normal koşullarda pek değişmez. iyonsal ve kovalan bağlı yalıtkanlarda ise yalnız fononların dalga hareketi ile iletilir. dislokasyonlar ve tane sınırları bu dalgaları yansıtır ve serbest hareket yolu azaltır.2. yabancı atomlar. Bilindiği gibi güneş enerjisi yer yüzüne radyasyon yolu ile ulaşır. Isıl kapasitenin suyun ısıl kapasitesine oranlanmış bağıl değerine de Özgül ısı (C) denir. Elektromanyetik dalgaları oluşturan fotonlar cismin yüzüne çarpınca bir kısım enerjilerini cisme verirler. Metallerde ısıl iletimini sağlayan ana etken serbest elektron hareketleridir. Genellikle. fononların sağladığı katkı ise önemsizdir. elektriksel iletkenlik ve atomsal yayınım arasında benzerlik vardır. Sıvı katılaşırken açığa çıkan ısıda buharlaşma ısısına eşittir. ses hızına eşittir ve yaklaşık olarak sıcaklıktan bağımsızdır.5. san) (veya enerjinin iletim hızı) rejim halinde sıcaklık gradyanı dT/dx (C/cm) ile orantılıdır. Aynı şekilde yüksek enerjili serbest elektronlar da dalga hareketi ile ısıl enerjiyi soğuk bölgedekilere iletirler. Gaz ve sıvı haldeki akışkanlarda ise ayrıca kendi içindeki atomların ve moleküllerin kütle halinde hareketi ile sağlanan konveksiyon yolu ile ısı iletimi vardır. Ancak sıcaklık yükseldiği zaman fononların sayısı artar ve kristal yapıda kusurlar doğar. ν hızı ise değişmez. Fononların ve serbest elektronların davranışı bir gaz içinde bulunan atomların ve moleküllerin davranışına benzetilir. Isıl iletkenlik ortamın türüne. Yalnız özgül ısı C sıcaklıkla biraz artar. Foton dalgaları boşlukta da yayıldığından iletici ortama gerek yoktur. Böylece ısıl enerji sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru iletilmiş olur. orantı katsayısı cismin özgül ısısıdır.7. Burada q birim alandan birim sürede geçen ısıl enerjiyi gösterir. Orantı katsayısı. Bütün bu etkenler göz önünde alınırsa genellikle kristallerde fononların sebep olduğu ısıl İletkenlik sıcaklık artışıyla azalır. ya cismin ısıl veya termal iletkenliği denir ve birimi (kal/cm. ancak sayıları sıcaklıkla orantılı olarak artar. Fonon dalgalarının yayılma hızı. &nu. boş kafes köşeleri. dolayısıyla iç enerji de sıcaklıkla orantılı olarak yükselir.987 kal/gr mal °C).5. Cisimlerin özgül ısıları sıcaklıkla değişmez. dolayısıyla ortalama serbest yol çok küçüktür ve sıcaklıktan etkilenmez. Birim ağırlıkta bir katının sıvı hale geçmesi için gerekli ergime ısısı sıvının gaz halinde geçmesi için gerekli buharlaşma ısısı birer ısıl özellik sayılır. Genellikle ısıl iletkenlik. Sonuç olarak bu tür malzemelerde ısıl iletkenlik sıcaklıkla sürekli olarak biraz artar. yapısına ve sıcaklığa bağlıdır. Buna kondüksiyon yolu ile ısı iletimi denir. pek azıda (yüzde birkaçı) elektronlara sarf edilir. Bir üçüncü tür ısı iletimi de elektromanyetik dalgaların taşıdığı enerjinin ışınım veya radyasyon yolu ile iletimidir. yani sıcaklığın zamanla değişmediği haller için geçerlidir. dolayısıyla ortalama serbest yol büyük olur. Amorf yapılı cisimlerde düzensiz dizili atomlar fonon dalgalarını yansıtır.3. Yansıma olmadan uzak mesafelere kadar yayılabilirler. Cisimlerde içyapı veya faz dönüşümleri için belirli termal enerjilere gerek vardır. Eksi işaret ısının sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru aktığını gösterir. k. özgül ısıları yaklaşık olarak aynıdır ve gaz sabiti R' nin 3 katı kadardır. (R=1. san °C) tır. ancak mutlak sıfıra yaklaşırken hızla azalarak sıfır olur. Bir cisme verilen ısıl enerjinin büyük bir kısmı termoelastik titreşimlere veya fononlara. Yüksek iletkenlerde (Cu ve Ag gibi) elektronların hem hızı hem de ortalama serbest yolu . Ayrıca gerçek kristalde bulunan yabancı atomlar. Bir cismin içinden geçen ısıl enerji akışı q (kal/cm2. Kusursuz kristaller 0° K de bir fonon dalgasının yayılması için ideal bir ortamdır. Fononların enerjisi aynı kalır. Dolayısıyla sayıları artan fonon dalgaları arasındaki girişimlerle kusurlar serbest yolu azaltır. Isıl İletkenlik • Isı iletim mekanizmaları * o Kondüksiyon o Konveksiyon o Radyasyon Katı cisimlerden metallerde ısıl enerji fononların ve serbest elektronların dalga hareketi ile. 7. Özgül ısı C 0° K' de sıfırdır.

Termal Şok Kuvartz' ın (SiO2) ısıl genleşme katsayısı pencere camınkinin 15' de biri kadardır. Gözenekler içinde hareketsiz havanın. Gözenekli plastikler düşük sıcaklıkta vakuma yakın yalıtkanlık sağlarlar. Isıl genleşme katsayısı birim sıcaklık değişmesinde birim boyda oluşan artma olarak tanımlanır.5.5. Bağ enerjisi eğrisinin asitmetriklik derecesi arttıkça ısıl genleşme de büyür. α ise lineer ısıl genleşme katsayısıdır.5. malzemelerin ani sıcaklık değişmelerine çatlamadan dayanabilmelerini karşılaştırmaya yarar. Isıl Yalıtkanlık En iyi yalıtkanlar yüksek boşluk oranlı veya gözenekli malzemelerdir. soğuyunca büzülür. Bu tür yalıtkanlar kriyojenlik (aşın düşük sıcaklık) uygulamalara elverişlidir. ΔL. Sürekli kovalent bağlı termoset türden bakalitler de ısıl genleşme diğer polimerlere göre daha düşüktür. termal şoka dayanması beklenir. • Ani sıcaklık değişimi ile gerçekleşen olaya termal şok denir. Bu nedenle yalıtım malzemelerinin çok sayıda küçük boşluklar içermesi tercih edilir. bundan dolayı ısıl genleşme katsayıları daha düşüktür. Isıl iletkenliği düşük. Bu malzemeler kristal yapılı ise ısıl iletkenlikleri sıcaklıkla azalır. L boyundaki artış. N) yoğuşunca geriye vakum kalır. Gözenek çapı büyürse içinde doğacak hava akımı etkili olur ve iletkenliği biraz arttırır. Soğuk şekil değiştirmenin oluşturduğu izotropi de ısıl iletkenliği etkiler. dolayısıyla ısıl iletkenlik. Eğer bu tür termo plastiklerde kuvvetli çapraz bağ oluşur ve sayısı artarsa ısıl genleşme katsayıları azalır. Yüksek alaşımların iletkenliği arı metallerden daha düşüktür ve ortalama 1/10' u civarındadır. ısıl genleşme çok yüksektir. fakat ısıl genleşmesi yüksek cam üzerine sıcak su dökülürse gevrek olan cam bu ani bölgesel hacim artışına ayak uyduramaz ve çatlar.fononlarınkinden 10-100 kat daha fazladır. bu nedenle ısıl şoka dayanır.1. k küçük olur.4. K Isıl iletkenlik katsayısı E Elastisite Modülü α Isıl Genleşme Katsayısı σ ç Çekme Mukavemeti Bu bağıntıdan görülebileceği gibi düşük mukavemetli malzemelerin elastisite modülü de küçük olursa plastiklerde olduğu gibi. Tek kristalli metallerde ısıl iletkenlik anizotropi nedeni ile kristal doğrultusuna bağlıdır. Bir cismin ısıl iletkenliği büyük. dolayısıyla yüksek ergime sıcaklığına sahip olan cisimlerde bağ enerjisi çukuru daha derin ve simetrikliğe daha yakındır. İnce karbon tozlarında bu tür değişme olmaz. amorf yapılı iseler biraz artar. Örneğin ostenitik çelikler pratik olarak bu bakımdan yalıtkan sayılırlar. Burada ΔT sıcaklık farkı. Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan yalıtkan malzemelere refrakter malzemeler denir. lyonik ve kovalent bağlı yalıtkanlarda ısıl enerji yalnız fonon dalgaları ile taşınır. . bu nedenle termos şişelerinde iki cidar arasında vakum bulunur. özelikle yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda bu tür boşluklu malzemeler veya sinterlenmiş seramik tozlarından yapılmış tuğlalar kullanılır. bu nedenle ısıl iletkenlikleri.5. Termal Genleşme Bütün cisimler ısıtılınca genleşir. buna termal şok denir. Hacimsel genleşme katsayısı α nın üç katıdır. Termal şok parametresi P. Buna neden atomlararası bağ enerjisi eğrisinin asitmetrik oluşu. Özelikle moleküller arası zayıf bağlara sahip lineer polimerlerde. ancak çok kristalliler izotrop sayıldığından bu özellik her doğrultuda aynıdır. İçlerindeki yabancı atomlar hem fonon hem de elektron dalgalarını yansıtırlar. En iyi yalıtkan ortam vakumdur. boşluklar azalır ve yoğunluk artarsa yalıtkanlık özelliği düşer. Bu parametre aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır. dolayısıyla sıcaklıkla atomlararası uzaklığın artmasıdır. Çok düşük sıcaklıkta gözeneklerdeki gazlar (O2. Bununla beraber elektronların sağladığı ısıl iletkenlik fononların 10-100 kat daha fazla olacaktır. 7. termal genleşme katsayısı düşük olursa termal şok direnci iyidir. iletkenliği çok küçüktür. 7. metallerinkine göre çok düşüktür. Sıvı He ve Sıvı N kapları vakumla yalıtılır. Bu tür malzemeler uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kaldıkları zaman sinterleme etkisi ilerler. Genellikle atomlar arası bağları kuvvetli. bu nedenle ortalama serbest yol küçük. Uygulamada yan yana konan ve birlikte çalışacak olan farklı termal genleşmeye sahip elemanlar arasında doğacak termal gerilmelerin kritik değerler altında kalması gerekir ve bunun için uygun önlemler alınır. 7. bu nedenle grafitten yapılmış refrakterler yüksek sıcaklıkta daha iyi sonuç verir. Eğer sıcaklık artarken faz dönüşümü oluşursa dönüşüm türüne göre ayrıca hacim ya artar veya azalabilir.5.

Malzemelerin Mekanik Davranışı Bu başlık altında aşağıdaki konulara değineceğiz.1. sonra dayanımını yitirerek kırılır.Refrakter tuğlalar örülürken tuğlalar arasında bırakılan genleşme payı (derz) buna bir örnektir. Atomsal teoriler birçok olayları niteliksel yönden açıklamada yararlı olmakla beraber nicelik yönünden yetersizdir. Malzemelerin iç yapısında kalıcı değişim veya kırılma oluşturan herhangi bir gerilme sınırı mukavemet olarak tanımlanır. Bazı mekanik özellikler iç yapıya ve deney koşullarına bağlı değildir. uygulamada zorlamaya maruz kalacak malzemelerin en önemli özelliğini oluştururlar. Mekanik özelliklerin kaynağı atomlar arası bağ kuvvetleri olmakla beraber iç yapıya ve çevre koşullarına büyük ölçüde bağlı olduklarından aralarında doğrudan bir bağ kurmak imkansızdır. Düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Aradaki bu büyük farkı atomsal teoriler açıklayamaz.250°C ta %1' e düşer. Bu etkenler ve uygulama yöntemleri iyi bilinirse iç yapıda gerekli değişiklikler yapılarak özellikler uygulama amacına uygun olarak ayarlanabilir. Bir cisme etki eden kuvvetler yerine parça boyutlarından bağımsız olarak zorlama şiddetini belirten gerilme esas alınarak. Çekme Deneyi . bunun için iç yapı değişimlerini göz önüne almak gereklidir.2. Yapı sistemlerinin mukavemet hesapların da bu özelliklerin iyi bilinmesine gerek vardır. Gerilme belirli bir sınırı aşarsa kalıcı yani plastik şekil değiştirme oluşur. birim alana etki eden kuvvet gerilme olarak tanımlanır. örneğin bir yapı çeliğinin sünekliği oda sıcaklığında %35 iken . Ancak bu ayarlamalar doğal olarak sınırlıdır ve uygulayıcıların bu sınırları bilmesi gerekir. Malzemelerde Mekanik Özellikler Mekanik özellikler. 8. İç yapıyı değiştiren etkenler özellikleri de değiştirir. yani tersinirdir. Bir katı cismin uygulanan kuvvetlere karşı gösterdiği tepki mekanik davranış olarak tanımlanır.2. örneğin bir çeliğin bileşimi aynı kaldığı halde ısıl işlemle sertlik ve mukavemeti 2-3 kat arttırılabilir. Şekil değiştirme sürecinde atomların nasıl davrandıklarını ve iç yapıda ne gibi değişikliklerin oluştuğunu bilmek gerekir. Bu davranışın biçimi mekanik özellikleri belirler.2. Bu durumda parçanın kesiti A ise normal gerilme: Teğetsel veya kayma gerilmesi ise: 8. Elastisite modülü bu tür bir özelik olup atomlar arası bağlar tarafından belirlenir ve iç yapıya duyarlı değildir. Mekanik özellikler değişik tür zorlamalar altında oluşan gerilme ve şekil değiştirmeleri ölçerek ve gözleyerek saptanır. Sürekli artan kuvvet altında önce şekil değiştirme oluşur. Düşük yük altında şekil değiştirmeler elastik.2. Bölüm 8-MEKANİK ÖZELLİKLER 8. diğer bir deyimle tersinirdir. Elastik şekil değiştirmeye karşı direnç veya rijitlik malzemenin elastisite modülü ile belirlenir. yük artarsa bazı malzemelerde kalıcı veya plastik şekil değiştirme meydana gelir. Bir malzemenin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği davranış genellikle şekil değiştirme ve kırılma şeklinde kendini gösterir. Mekanik Davranışın Temel Kavramları Cisimlerin uygulanan dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkiye mekanik davranış denir.1. Bu çelik oda sıcaklığında %35 lik bir şekil değiştirme sonunda kırıldığı halde uygun bir işlemle iç yapısı değiştirilirse (su verme işlemi gibi) aynı koşullarda bu değer % 1-2' ye düşer. Bütün bu süreçlerde her cismin kendine göre davranış biçimi vardır ve bu davranış biçimi mekanik özelikleri belirler. sertlik ve mukavemet ise 2-3 kat artabilir. • Mekanik Davranışın Temel Kavramları • Çekme Deneyi • Şekil değiştirme işi ve tokluk • Basınç Etkisi Altında Davranış • Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış • Sertlik 8. Diğer taraftan malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğini temsil eden süneklik ile mukavemet ve sertlik gibi sınır gerilmelerle ilgili özellikler iç yapıya ve deney koşullarına büyük ölçüde bağlıdır. nihayet yük bir sınırı aşarsa kırılma olur. Cisimler artan dış zorlamalar altında önce şekil değiştirir.

yani tersinirdir. Çekme deneyi genellikle yuvarlak veya dikdörtgen kesitli çubuklar üzerinde yapılır.2' de bir alüminyum alaşımı için gerilim-% uzama eğrisi görülmektedir. (Şekil 8. standart numuneye devamlı olarak artan bir çekme kuvveti uygulandığında. küçük olanlara fleksibl (kolay şekil alan. Oluşan toplam şekil değiştirmenin bir kısmı elastik olup yük boşaltılınca kaybolur bir kısmı ise kalıcıdır ve ekstansometre ibresi sıfıra dönmez. Gerilmeler orantı sınırı σp yi aşarsa Hooke kanunu geçerli olmaz. Bir hidrolik çekme makinesinin konik çeneler arasına bağlanan deney çubuğu basınçlı yağ etkiyen bir piston yardımı çekilir. Bu bölgede yük artışı ile ekstansometre ibresinde önce bir artış yükün kaldırılmasıyla da ibre sıfıra döner. dolayısıyla kadran üzerinde okunabilir . * Elastisite modülü büyük malzemelere rijit (zor şekil değiştiren). Başlangıçta diyagram doğru şeklindedir. yani gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılıdır. Kesit alanı: Ao= Πdo2 / 4 Bu yük altında ilk boyu Io olan kısımda oluşan uzama Δl dir. Gerilmelerle şekil değiştirmelerin orantılı olduğunu gösteren σ= Exε bağıntısına Hooke kanunu denir ve yalnız lineer elastik şekil değiştirmeler için geçerlidir. plastikler fleksibl malzeme sayılır. belirli bir hızla ve sabit sıcaklıkta koparılıncaya kadar çekilmesidir. Deney sırasında.3b deki diyagram halinde gösterilebilir. alındığı malzemeyi tam olarak temsil edebilmesi şarttır.Io) / Io =Δl/Io Yükü kademe kademe arttırarak elde edilen gerilmelerle şekil değiştirmelerin değişimi Şekil 8. Cisimlerin çoğunda düşük gerilmeler altında şekil değiştirmeler elastik. Örneğin metaller rijit. esnek) malzeme denir. Gerilmeler elastik sınır σe yi aşacak olursa kalıcı plastik şekil değiştirmeler oluşur. aynı esnada da numunenin uzaması kaydedilir. Çekme deneyi standartlara göre hazırlanmış deney numunesinin tek eksende. Şekil değiştirme oranı (birim boydaki artış): ε = (l . Bu sınırın üstünde çok dar bölgede malzeme nonlineer elastik davranış görülür. Ayrıca parçanın üstüne tespit edilen bir ekstansometre ile de uzamalar ölçülür. Şekil 8. • • • • Bu orantı sabitine elastisite modülü veya Young Modülü (E) denir. Şekil 8.3a) N yükü etkisinde oluşan gerilme: σ= N/Ao . • Elastisite modülü • Elastik sınırı • Rezilyans • Akma gerilmesi • Çekme dayanımı • Tokluk • % uzama • % kesit daralması Çekme deneyine tabi tutulan numunenin yukarıda belirtilen özelliklerin sıhhatli bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi için.Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn bilgilerini saptamak ve malzemelerin özelliklere göre sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile geniş çapta kullanılır. Yağ basıncından pistona etkiyen yük ölçülür. Çekme deneyi sonucunda numunenin temsil ettiği malzemeye ait aşağıdaki mekanik özellikler bulunabilir.1' de çekme deneyinin yapılışı ve diyagramın çizilmesi gösterilmektedir.

Bu plastik bölgede yükleme ve boşaltma eğrisi de bir doğrudur ve diyagramın başlangıçtaki kısmına paraleldir. Buradan çıkan sonuca göre plastik bölgede de elastik şekil değiştirmeleri karekterize eden elastisite modülü aynıdır ve bunun için de Hooke kanunu geçerlidir. Elastik sınır için plastik bölgenin başlangıcı olarak akma sınırı alınır. (A, Akma sınırı veya akma mukavemeti % 0.2 plastik şekil değiştirme oluşturan gerilmedir. Bu tanımdan yararlanılarak akma sınırını bulmak için sürekli yükleme ile elde edilen ( σ-ε) diyagramının şekil değiştirme ekseni üzerinde % 0,2 noktası işaretlenir ve bu noktadan diyagramın doğrusal kısmına paralel çizilir. Bu paralelin eğriyi kestiği noktaya karşı gelen gerilme akma sınırıdır. Kuvvet arttırılmaya devam edilirse bir Nm maksimum kuvvetine ulaşınca artış durur, sonra azalmaya başlar ve bu anda çubuğun bir bölgesinde kesitin daraldığı, yani büzüldüğü görülür. Maksimum kuvvete kadar olan uzamalar üniformdur, silindir biçimindeki parça boyca artıp çapça daraldığı halde silindir biçiminde kalır. Büzülme başladıktan sonra yalnız bu bölgede ek uzamalar oluşur, kesit gittikçe daralır, diğer bölgelerde ise uzama olmaz dolayısıyla uzamalar üniform değildir. Büzülen bölgedeki uzamaları oluşturmak için daha az kuvvet gerektiğinden kuvvet ibresi düşmeye başlar ve sonunda Nk kopma kuvvetinde parça koparak ikiye bölünür. Çekme mukavemeti σç, çubuğun taşıyabileceği maksimum Nm kuvvetini ilk kesite bölerek elde edilir: σç = Nm/Ao Kopma mukavemeti (k , kopma anındaki Nk kuvvetini ilk kesit Ao' a bölerek elde edilir ( k = N k /A o Gerçek kopma mukavemeti (g k ise, kopma kuvveti Nk yi en dar kesit As, ye bölerek elde edilir. gk = Nk /As. Gerçek kopma mukavemeti σgk görünen kopma mukavemeti σk den çok daha büyüktür. Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğine süneklik denir, Uygulamada işlenebilme yönünden önemli olan bu özelik çekme deneyinde kopma anında oluşan toplam plastik şekil değiştirme veya kopma uzama oranı ile belirtilir. Büzülme başlamadan önce oluşan şekil değiştirmeler üniformdur ve şekil değiştirme oranı ölçü boyu lo dan bağımsızdır. Ancak büzülme, başladıktan sonra uzamalar yalnız büzülme bölgesinde yerel olarak üniform olmayan bir biçimde artmaya devam eder ve bu bölge dışında durur. Uygulamada kolaylık amacı ile çubukların üzeri birer santim ara ile işaretlenir. Kopmadan sonra iki parça uç uca getirilir, lg ölçü boyuna karsı gelen çizgi sayısının yarısı kadar kopma bölgesinin solunda, yarısı kadarı da sağda sayılır, bu şekilde elde edilen iki sınır çizginin arası ölçülerek son boy ls bulunur. Çubuğun sünekliği εk aşağıdaki

bağıntıdan bulunur, Gerçek değerler şekil değiştirme süresinde cismin hacminin sabit kalması varsayımından yararlanılarak kolaylıkla bulunabilir. Gerçek gerilme: σg = N/A burada N, o anda uygulanan kuvvet, A gerçek kesittir. İlk hacim: Vo = Ao x lo, son hacim: V = A x l dir. lo çubuğun ilk boyu, l ölçme anındaki boyudur. Hacmin değişmemesi varsayımından V=Vo=Ao x lo = Axl Buradan: A = Ao x lo / l bu değer gerilme denklemlerinde yerine konursa σ =σ (1+ ε) elde edilir Toplam gerçek şekil değiştirme bu bağıntıyı entegre ederek elde edilir, εg =ln(1+ε) Gerçek, gerilme σp nin görünen σ gerilmesinden büyük, gerçek şekil değiştirme εg, nin ise görünen şekil değiştirme ε den daha küçük olduğu kolayca görülebilir. Deneyle bulunan görünen gerilme-şekil değiştirme eğrisinden hesapla nokta nokta gerçek gerilme-şekil değiştirme eğrisi elde edilir. şekil 8.3. de görüldüğü gibi bir A noktasındaki gerilme σ, şekil değiştirme ε den gerçek gerilme σg = σ (1 + e) bağıntısı hesaplanarak işaretlenirse A noktası düşey yönde B ye ötelenir. Gerçek şekil değiştirme εg = ln(l + e) bağıntısı ile bulunursa B noktası yatay yönde C ye ötelenir. Böylece görünen A noktasına karşı gelen C noktası bulunur. Bu yöntemle bulunan noktalar birleştirilirse gerçek gerilme şekil değiştirme eğrisi elde edilmiş olur. Uygulamada sistemler elastik bölgede çalıştırılır, dolayısıyla şekil değiştirmeler çok düşüktür ve çoğunlukla % 0,2 den azdır. Diğer taraftan proje mühendisleri hesaplarını şekil değiştirmemiş sistemlere göre yaptığından görünen gerilme şekil değiştirme eğrileri yeterli bilgi sağlar. Ayrıca görünen (σ - ε) eğrisini elde etmek oldukça kolaydır. Bununla beraber gerçek (σg - εg) eğrisinin malzeme mühendisleri için önemi büyüktür. Plastik şekil verme hesaplarında ve pekleşme özeliklerini saptamada bu eğriden yararlanılır. 8.2.3. Şekil Değiştirme İşi ve Tokluk

Bir cisimde belirli miktarda şekil değiştirme oluşturmak için gerekli iş hesaplanabilir. Şekil 8.4 de görülen çubuğun kuvvet (P) - uzama (Δl) diyagramı verilmiştir. Çubuğa P kuvvetinin uygulandığı ve Δl uzamasının oluştuğu varsayılır. Bu durumda çubuğun boyunu küçük δ1 kadar arttırmak için yapılacak iş (P - δ1) dikdörtgeninin taralı alanına eşittir:

Şekil 8.4: Şekil değiştirme işi ve tokluk. Burada P, δl aralığındaki ortalama kuvvettir. Bu bağıntıdan anlaşıldığı gibi bir cismin birim hacimde ε uzama oranı için oluşturulan şekil değiştirme enerjisi gerilme-şekil değiştirme (σ-ε eğrisi) alanının altında kalan alana eşittir.

Tokluk birim hacimdeki cismi kırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. *

Bu bağıntı bir cisimde plastik şekil değiştirme oluşturmaksızın depo edilebilecek maksimum elastik şekil değiştirme enerjisini verir. Bu malzeme özelliğine rezilyans denir, özellikle yay üretiminde kullanılacak malzemelerin yüksek rezilyansa sahip olmaları istenir. 8.2.3.1. Mukavemet Ve Tokluk Yönünden Değişik Tür Davranışlar Şekil 8.5' de tokluk ve mukavemet yönünden üç tipik malzeme davranışı görülmektedir. Birinci örnekte malzeme sünek davranış göstermesine rağmen tokluk ve mukavemeti düşüktür. İkinci örnekte hem tokluk hem de mukavemet yüksektir, malzeme büyük ölçüde enerji yutarak kırılır. Üçüncü örnekte ise mukavemet çok yüksek olmakla beraber tokluk düşüktür, malzeme çok az enerji ile gevrek türde kırılır. Az karbonlu çeliklerin mukavemeti, yüksek karbonlu çeliklere göre düşük olmasına karşılık tokluğu çok yüksektir. 8.2.3.2. Bazı Tipik Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri

Çarpmaya maruz kalacak elemanların üretiminde, örneğin yol kenarlarındaki emniyet bariyerleri, araba tamponları gibi, yüksek mukavemetli çelik yerine düşük mukavemetli fakat yüksek tokluklu çelik tercih edilir. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi basit çekme deneyi ile elde edilen gerilme-şekil değiştirme diyagramları mekanik davranış yüzünden malzeme türleri hakkında çok yararlı bilgi sağlar. Bu diyagramlara bakarak malzemenin gevrek veya sünek olduğu saptanır. 8.2.4. Basınç Etkisi Altında Davranış Bir cismin yüzeyine etkiyen normal kuvvet bileşeni N (Şekil 8..6 b) dışarıdan içeriye doğru ise basınç gerilmeleri doğar. Metaller genellikle sünek cisimlerdir, basınç etkisinde de çekme etkisinde olduğu gibi elastisite modülü, orantılık sınırı elastik sınır ve akma sınırı vardır ve bunlar yaklaşık olarak çekmedeki değerlere eşittir. Basınç etkisinde kesit devamlı büyür, parça yassılaşır ve kuvvet uygulayan yüzeydeki sürtünme nedeni ile fıçı şeklini alır, gerilme sürekli artar, fakat ani kırılma görülmez (Şekil 8.7 a). Bu tür malzemelerde basınç deneyi yapmaya gerek yoktur. Taş, beton ve seramik gibi gevrek malzemeler basınç altında çok az şekil değiştirerek ya kayma veya yanal genişlemeden doğan çekme etkisi ile kırılırlar. Şekil 8.6 b' de görüldüğü gibi çekme ve basınç eğrileri birer doğru şeklindedir, fakat basınç mukavemeti çekme mukavemetinden çok daha büyüktür (ortalama 8 kat). Bu tür malzemelerde ise basınç deneyi zorunludur. 8.2.4.1 Basma Deneyi Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır. Basma kuvvetlerinin uygulandığı malzemeler genellikle basma deneyi ile muayene edilir. Tatbikatta basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik ve tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğundan, bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin uygulandığı yerlerde kullanılırlar ve basma deneyi ile muayene edilirler. Basma deneyi ile de malzemelerin mekanik özellikleri tespit edilebilir. Basma deneyi sırasında numunenin kesiti devamlı olarak arttığından, çekme deneyinde görülen «Boyun» teşekkülü problemi yoktur. Basma deneyi bilhassa gevrek ve yarı gevrek malzemelerin sünekliğini ölçmede çok faydalıdır, zira bu malzemelerin sünekliği çekme

deneyi ile hassas olarak ölçülemez. t=Gy 8. Uzun süredir uygulanan diğer bir sertlik yöntemi ise cismin yüzeyine bir standart bilye düşürüp sıçrama yüksekliğini ölçmeye dayanan Shore sertliğidir. Kayma Gerilmeleri Etkisinde Davranış İkinci basit zorlama türü kayma gerilmeleridir. tatbik edilen bir yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. yapılan basit sertlik ölçmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakkında bir fikir edinmek ve karşılaştırma yapmak mümkündür. bunlara makaslama veya kesme gerilmeleri de denir. tan γ γ = Δl/h Kayma gerilmesi: t=T/Ao Deney yapılacak olursa kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi λ arasındaki bağıntı şekil 8. Uygun olarak seçilen sert uç. Malzemelerin Şekil Değiştirmesi Bu bölümde dış kuvvetler etkisinde malzemelerin nasıl şekil değiştirdiği. özelliklerdeki bu önemli değişmeler ancak iç yapılardaki değişmeler göz önüne alınarak açıklanabilir. kesmeğe ve plastik deformasyona karşı direnç olarak tarif edilir. dolayısıyla. Sertlik ölçmeleri yapılırken kullanılan ölçme yöntemi ne olursa olsun. Laboratuarlarda özel cihazlarla yapılan sertlik ölçümlerindeki değer. Uygulamada bu ilişkilerden yararlanarak çeşitli endüstriyel işlemler geliştirilmiştir. Bu çeliğe yumuşak halde kolayca şekil verilir. Diğer avantajı ise. Basma deneyinin diğer bir avantajı da çok küçük numunelerin bile kullanılabilmesidir. Daha önce mekanik davranış incelenirken malzemelerin sürekli bir ortam olduğu varsayılmış ve iç yapı değişimleri göz önüne alınmıştı. . şekil değiştirirken atomların nasıl davrandığı ve iç yapıda ne tür değişmelerin oluştuğu. Sertlik izafi bir ölçü olup sürtünmeye. Bu iki sertlik ölçme yöntemi yeterli duyarlık sağlayamadıklarından endüstride kullanma alanları çok sınırlıdır. deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Sertlik ölçme genellikle. Sertlik Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney. Yapılan sertlik ölçümlerindeki değerler birbirinden çok farklı ise. Bu malzemelerin çekmede % uzama ve % kesit daralması değerleri hemen hemen sıfırdır. çabuk ve kolay sonuç veren bir deney türüdür. Şekil 8. Bu yöntemde standart bir uçla oluşturulan çizginin genişliği ölçülerek değerlendirme yapılır.8b de görüldüğü gibi olur. Gerçekte iç yapılarla mekanik özelikler arasında çok yakın ilişki vardır. bir malzemenin sertliği ile diğer mekanik özellikleri arasında paralel bir ilişkinin bulunmasıdır. numunelerin üzerinde birkaç ölçme yapılıp ortalamasının alınması gerekir. Fakat kare veya dikdörtgen kesitli numuneler de kullanılabilir. Basit kayma etkisinde cismin ana boyutları değişmez. sertliğinin ölçülmesidir. ancak çok aşınır. diğer bir deyimle şekil değiştirme mekanizması ele alınacaktır. Bu avantaj. Çok küçük kaymalar için. İç yapıyı değiştiren her etken özelikleri de değiştirir. örneğin tavlı bir çelik yumuşaktır.6. Basma numunelerinde. farklı değer ortalamaya dahil edilmeyip bu farkın mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir.8' de görülen kayma şekil değiştirmesi λ dik açıda meydana gelen değişmedir. Genel deyimle malzemenin sertliği test de elde edilen izin büyüklüğü ile ters orantılıdır.2. Endüstride en çok uygulanan. çizilenden daha sert sayılır. Bunun başlıca sebebi. çizmeğe. yalnız açılar değişir. 8. Bu işlemler yardımı ile özelikler uygulama amacına göre ayarlanabilir.3. konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmekten ibarettir. malzemenin plastik deformasyona karşı gösterdiği dirençtir.2. Bugün halen minerallerin sertliğini ölçmede uygulanan Mohs sertliği bu yönteme dayanır. Örneğin çeliklerde. sonra su verme ile sertleştirilirse aşınma direnci çok artar. bilhassa çok pahalı malzemelerle çalışıldığında veya çok az miktarda malzeme bulunduğu durumlarda çok faydalıdır. Küçük gerilmeler altında malzemeler gene lineer elastiktir. 8. Çizen cisim. uniform bir gerilme durumu elde edilmesi gayesiyle yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir.5. kolay işlenir. çekme mukavemeti sertlik ile doğru orantılıdır. Sertlik en ilkel çağlarda taşları birbirine sürterek ölçülmüştür.

ikinci grupta zincir şeklinde moleküller arası bağlar zayıftır. Bu durumda şekil değiştirme çok kısıtlıdır.2. Elastik şekil değiştirme direncini temsil eden elastisite modülü atomlar arası bağ kuvveti eğrisinin denge uzaklığındaki eğimi ile orantılıdır.Malzemeler iç yapılarına göre kristal yapılı ve amorf yapılı olmak üzere iki türe ayrılırlar.1. % 300' den fazla şekil değiştiren kauçuk buna örnek olarak gösterilebilir. enine doğrultuda ise yanal ayarlamalar nedeni ile azalır. Davranışları yükleme hızına ve süresine bağlı cisimlere viskoelastik cisimler denir. bu tür deneye statik deney de denir. ile orantılı olup orantı sabitine Poisson oranı denir (Şekil 8. Buna göre uygulamada kullanılan en önemli malzemeler çoğunlukla kristal yapılı olduklarından bunların davranışları ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmıştır. eksenel şekil değiştirme εx. Elastisite Modülü Çekme halinde σ gerilmesi ile oluşan εx şekil değiştirmesi arasındaki oran lineer elastik cisimlerde sabittir ve bu sabite E. genellikle % 1' in altındadır. yük kalkınca atomlar ilk konumuna döner ve şekil değiştirme kaybolur. Bu tür yer değiştirmelere atomlar arası bağlar karşı koyar ve cismin elastik şekil değiştirme özeliklerini belirler. Seramikler ve bazı polimerler buna örnek gösterilebilir. Birinci grupta kuvvetli bağlar sürekli bir uzay ağı oluşturur. Çekme yanal şekil değiştirmesi eksi işaretlidir. Kristal yapılı cisimlerde plastik deformasyon kayma etkisinde hareket eden dislokasyonlar tarafından oluşturulur. Diğer taraftan amorf cisimler düzensiz bir atomsal yapıya sahip olduklarından kristallerde olduğu gibi geniş kapsamlı temel kurallar henüz geliştirilememiştir. Basit kayma halinde lineer elastik cisimlerde kayma gerilmesi t ile kayma şekil değiştirmesi γ orantılıdır . Gerilme belirli bir sınırı aşacak olursa bir kısım atom kalıcı olarak yer değiştirir. Şekil değiştirme iç yapıdan başka deney ve çevre koşullarına da bağlıdır. süneklik yüksek olabilir. elastisite modülü denir.3. kuvvet etkisinde birbirleri üzerinde kolayca kayarlar. uzun süreli deneyde mukavemet düşük. 8. örneğin çeliklerde plastik şekil değiştirme ve su verme işlemleri ile elastisite modülü değişmez. Bunların şekil değiştirme mekanizmaları farklı olduğundan ayrı ayrı ele almak gerekir. Elastik şekil değiştirme kütle içinde homojen olarak yayılır. 8. Bu sürede uygulanan yükle oluşan şekil değiştirme ölçülür. Mekanik deneyler genellikle oda sıcaklığında yavaş artan yük altında yapılır. Bu nedenle elastik davranışı belirleyen elastik sabitler iç yapıya karşı duyarlı değildirler. Poisson oranı artı işaretli bir malzeme sabiti olduğundan denkleme (-) işareti konmuştur. diğer malzemeler amorf yapılıdır. beton ve ahşap bu tür davranışa sahiptirler. Bazı malzemelerde yükleme hızı sonucu etkiler. Bu araştırmalar sonucu kristallerin şekil değiştirmesini açıklayan oldukça sağlam ve başarılı kurallar geliştirilmiştir. süneklik düşük iken. Elâstik Şekil Değiştirme Bir cisme çekme gerilmeleri uygulanırsa atomlar arası uzaklık gerilme doğrultusunda artar. yük kalkınca ilk konumlarına dönemezler.1. oda sıcaklığında ise plastiklerin çoğu. Poisson Oranı Aynı gerilme altında oluşan yanal şekil değiştirme εy . Yüksek sıcaklıkta bütün malzemeler. fakat elastik sınır ve mukavemet 2-3 kat artabilir.3. Metallerin hemen tümü ile polimerlerin ve seramiklerin bir kısmı kristal yapılı. Bu şekilde oluşan plastik şekil değiştirme ve plastik deformasyon için kayma gerilmesinin belirli bir değere ulaşması zorunludur. özellikle metallerde dislokasyonların toplu davranışları sonucu oluşan plastik şekil değiştirme oldukça karışık bir olaydır ve bu olay aşağıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.11). Malzemeler genellikle küçük gerilmeler altında elastik davranış gösterir. kısa süreli deneyde mukavemet yüksek. Atomların birer yayla bağlı olduğu varsayılarak bu davranış açıklanabilir. Amorf yapılı cisimlerin şekil değiştirmeleri de kristal yapılılarda olduğu gibi iç yapıya ve iç yapı türüne büyük ölçüde bağlıdır.1.3.1. 8. Bu cisimler içlerinde mevcut kuvvetli bağların dağılışına göre iki gruba ayrılırlar. 5-10 dakika içinde parça kopartılır.

1 x 105 N/mm2 olup doğrultudan bağımsızdır. Genellikle düşük sıcaklıkta rastlanan ikizlenme olayında kristalin bir kısmı bir düzlem boyunca makaslanarak ilk kafes yapıya göre ayna görüntüsüne dönüşür.8 de görüldüğü gibi. Mukavemet Arttırıcı İşlemler Uygulamada belirli bir yükü mümkün olduğu kadar az malzeme ile taşımak hem hafiflik ve hem de maliyet yönünden önemlidir.16). Bu nedenle şekil değiştirme hesaplarında kauçuk için sıkıştırılamaz cisim varsayımı kullanılır. Kristal Yapılı Malzemelerin Plastik Şekil Değiştirmesi Kristal yapılı malzemelerde plastik şekil değiştirme büyük ölçüde dislokasyon hareketlerinden doğan kayma olayı sonucu oluşur. Bu Özeliğe sahip cisme sıkıştırılamaz cisimdenir. Elastisite Modülüne Etkiyen Etkenler 1)Sıcaklık: Sıcaklık yükselirse atomlar arası uzaklık artar. Basit çekme halinde maksimum kayma gerilmeleri kuvvet doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca etkir ve değerleri eksenel gerilmenin yarısına eşittir.Poisson oranı 1/2 den küçük olması gerektiğinden .1. Süreç ne olursa olsun plastik şekil değiştirmeden önce ve sonra kristal yapı genellikle kristalliğini korur. Ancak kaymanın kısıtlandığı bazı özel hallerde görülen ikizlenme olayı da bir miktar plastik şekil değiştirme meydana getirir. Bütün gerilme halleri. 8. . Basit çekme uygulanan bir metalin yüzeyinde akma sınırında gözlenen eğik kayma çizgileri bu gerçeğin açık bir kanıtıdır (Bkz. Kayma Olayı Kristallerde kayma olayı incelenirken önce kusursuz bir tek kristal göz önüne alınacak.17' de görülüyor. örneğin demirde atomlar [III] doğrultusunda en sık dizilidir ve elastisite modülü 2.8x 105 N/mm2 dır. Atomların en seyrek olduğu K= [100] doğrultusunda ise 1. Bu nedenle daima elde mevcut malzemelerin mukavemetini arttırma yolları aranmıştır. bunlara homojen anizotrop malzemeler denir (ahşap. bağ kuvvetleri eğrisinin yeni denge mesafesinde eğimi azalır. Şekil 7.5.3.0. dolayısıyla elastisite modülü küçülür.2 .48 civarındadır. Şekil 8. Çok kristalli demir istatistiksel yönden izotrop sayıldığından ortalama elastisite modülü 2. Malzemelerin büyük bir çoğunluğunda n = 0.2.16' deki gibi açıkça görülür. Bu durumda cisme uygulanan basınç sonsuz dahi olsa hacim değişmez. Birinci şekilde 4 yarım düzleminin altındaki dislokasyon çizgisi üzerinde bulunan a atomunun aşağıdaki b ve c atomları ile bağı diğer komşularına göre daha zayıftır. n = 1/2 olursa K yani hacim modülü sonsuz olur. Ayrıca çok kristalli malzemelerde yüksek sıcaklıkta tane sınırı kayması ve gerilmeli yayınma da plastik şekil değiştirmeye katkıda bulunur.3.3. Bir cisim ancak kayma gerilmesi etkisinde plastik şekil değiştirebilir.26x105 N/mm2 dir. 8. Şekil değiştirmiş bir kristalin yüzeyi parlatılıp dağlanınca kayma düzlemlerinin kenarı olan kayma çizgileri şekil 8. Kusursuz bir kristalde kayma başlatmak için gerekli gerilme atomlar arası bağ kuvvetlerine dayanarak aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. kompozit malzemeleri gibi).* 8. 8. Uygulamada kullanılan bazı malzemeler homojen olduğu halde yapıları dolayısıyla özellikleri doğrultuya bağlı olarak değişir. Tek kristaller üzerinde yapılan deneylerde plastik sekil değiştirme sürecinde kristal düzlemleri boyunca yer yer kayma düzlemlerinin oluştuğu izlenmiştir. daima kayma bileşeni meydana getirirler. hidrostatik gerilme hali hariç. 2)Kristal doğrultuları: Kristaller homojen anizotrop cisimler olduklarından özellikleri kristal doğrultularına bağlı olarak değişir. 8. Bir kristal düzlemi boyunca kaymanın başlaması için kayma doğrultusundaki kayma gerilmesi bileşenin o kayma sisteminin kayma direncine eşit olması gerekir.1. Yalnız kauçukta Poisson oranı 0.4. Buna kayma koşulu denir.2. • Yüksek sıcaklıkta dislokasyonların hareketi kolaylaşır. Atomların en sık dizili olduğu doğrultularda şekil değiştirme rijitliği dolayısıyla elastisite modülü en yüksektir.3 arasındadır.3. Dislokasyonların Hareketleri Bir kenar dislokasyonunun x kayma gerilmesi etkisinde ne şekilde hareket ettiği şekil 8.

Yüksek sıcaklıktaki bir metal soğurken faz dönüşümü söz konusu değilse soğuma hızı tane büyüklüğünü etkilemez. . Başlangıçta çok sayıda küçük yeni kristaller oluşur. sünekliğin ise azaldığı görülür. Bu etkenleri kontrol ederek özelikleri amaca uygun olarak ayarlama olanağı vardır.5. dolayısıyla şekil 8. Bunlar aşağıda ele alınarak kısaca nasıl uygulandıkları ve mekanik özelikleri nasıl etkiledikleri açıklanacaktır. Soğuk Şekil Verme Metallerin plastik şekil değiştirme süresinde pekleştiği. uygulanan mekanik şekil verme ve ısıl işlem yöntemlerine bağlıdır. Ayrıca çok kristalli yapılarda pekleşme daha şiddetli oluşur. Bileşimler.02 mm. Buna göre faz dönüşümü sıcaklığı üstündeki bir metalde hızlı soğuma sürecinde çekirdeklenme daha düşük sıcaklıklara kalacağı için tane sayısı çok fakat boyutları küçük olur ve sonuçta ince taneli yapı elde edilir. dolayısıyla sertlik ve mukavemetin arttığı. uygulanan döküm. pekleşme yeteneği yoktur. bileşenlerin konsantrasyonuna. 8. sıcak ve soğuk şekil verme. çökeltilerin türüne ve büyüklüğüne. Atomlar denge konumundan ayrıldığı ve iç yapı kusurları arttığı için sistemin enerjisi yükselir. fakat büyüme hızı düşüktür. genellikle ısıl ve elektriksel iletkenlik azalır. Tane Büyüklüğünü Değiştirme Metallerde tane büyüklüğü azaldıkça birim hacimdeki tane sınırı alanının arttığı. dolayısıyla özelliklere etkirler. Bu ince taneli yapı ısıtılmaya devam edilirse taneler büyüyerek kaba taneli yapıya dönüşür. sinterleme. üretim yöntemine. tane büyüklüğünü ayarlama ve ısıl işlemler olarak dört grupta toplanabilir. Mukavemet arttırıcı işlemler alaşımlandırma.3. sonra yeniden kristalleşme sıcaklığının üstünde ısıtılır.25' de görüldüğü gibi tek magnezyum kristalinde (HSD) kayma kolay oluşur. Pekleşme özeliği kafes yapı türüne bağlıdır. fazların kararlı veya yan kararlı oluşuna. Arı metallere katılan alaşım elemanları özellikleri önemli ölçüde değiştirir. hızlı veya yavaş soğutma işlemleri tanelerin türüne. Düşük sıcaklıkta ise sıcaklık gradyanı büyük olduğundan çekirdeklenme hızı yüksek. Tane büyüklüğünün metallerin mukavemetinde ne derece etkili olduğu bu örnekten açıkça görülmektedir. fakat süneklik azalır. dolayısıyla büyüme hızı yüksektir. olan çok kristalli normal bir demirin akmasının 200 N/mm2 düzeyindedir. dolayısıyla sertlik ve mukavemet artar. 8. sistemi etkin hale gerek birbirleri ile etkileşirler. Yavaş soğumada az sayıda fakat büyük taneler oluşur ve dolayısıyla kaba taneli yapı meydana gelir. Tane büyüklüğünü ayarlamak için uygulanan diğer bir yöntemde metale önce soğuk şekil verilir. tel çekme ve burma şeklinde soğuk şekil verme işlemlerinde sarf edilen enerjinin % 90' ı ısı şeklinde yayılır geri kalanı elastik şekil değiştirme enerjisi halinde depo edilir. haddelemeye dik doğrultu da biraz düşük olur.1. Yüksek sıcaklıkta oluşan yeni kristallerin çekirdeklenme hızı düşük. Tek kristalden oluşan demirin akma sınırı 28 N/mm2 olmasına karşın ortalama tane çapı 0.5.24' de görüldüğü gibi sertlik ve mukavemetin yükseldiği sünekliğin ise azaldığı yukarda açıklanmıştır. Alaşımlandırma Arı (saf) metaller genellikle yumuşak ve düşük mukavemetli olurlar ve kolay şekil değiştirirler. Bununla beraber ısıl ve elektriksel iletkenlikleri yüksek ve korozyona daha dayanıklı olduklarından önemli uygulama alanlarına sahiptirler. dislokasyon hareketlerinin engellendiği. Şekil 8. Şekil 8.5. sertliği çok azalır. 8. dislokasyonların hareketi zorlaşır. fakat yayınım. yabancı fazların türüne ve dağılışına.2.Malzemelerde iç yapılarla mekanik özelikler arasında yakın bir ilişki bulunduğu daha önce belirtildi. (YMK) kafese sahip bakırda başlangıçta pekleşme azdır daha sonra artar. soğuk şekil verme. Bu özelikler kimyasal bileşime. Genellikle (HMK) kafes yapılı kristallerde kafes sürtünmesi yüksek olduğu gibi daha başlangıçta birden fazla kayma.29 da görüldüğü gibi plastik şekil verme işlemleri anizotrop bir yapı oluşturur. Metallerde katılaşma süresindeki soğuma hızı tane büyüklüğünü etkiler. Diğer taraftan (HMK) kafesli Fe' de ise pekleşme yeteneği yüksek olduğu görülüyor. Endüstride metallere uygulanan haddeleme. büyüklüğüne. mukavemet haddeleme doğrultusunda artar.

Pekleşmiş metaller belirli bir sıcaklığın üzerinde ısıtılırsa yumuşarlar ve pekleşmenin etkileri kaybolur.2. Bir ana faz içinde çok küçük parçacıklar halinde çökelmiş ikinci bir faz şekil değiştirmeyi çok kısıtlar. Atomlar arası bağ kuvvetleri de ergime sıcaklığı ile ilgilidir.6. Bir parçaya son şekli bir aşamada verilemezse işlem sırasında arada bir yumuşatma tavlaması uygulanır.* Yeniden kristalleşme sıcaklığı metalin ergime sıcaklığına uygulanan plastik şekil değiştirmenin büyüklüğüne ve tavlama süresine bağlıdır. Bu konu aşağıda ayrıca ele alınacaktır. . elektriksel ve ısıl iletkenlikler azalır. dolayısıyla Tr düşük olur. Büyük ölçüde plastik şekil değiştiren metalde enerji yüksek olduğundan yayınma daha erken başlar. 8. Bir metale Tr yeniden kristalleşme sıcaklığı altında plastik şekil verme işlemi uygulanırsa pekleşir. Bu ikinci faz genellikle aşırı doymuş bir fazdan kontrollü çökeltme yöntemi ile elde edilir. 8. Uygulamada bir parçaya yırtmadan ve kırmadan plastik şekil verebilmek için bu sınırın bilinmesine gerek vardır. Yeniden kristalleşmede atomsal yayınım oluştuğundan atomlar arası bağın yenilmesi gerekir. Bu durumda soğuma süresinde faz dönüşümleri zorlayıcı etki bulunmaksızın kendiliğinden tamamlanır. Bunun en tipik örneği alüminyum-bakır alaşımlarıdır. kalıcı şekil değiştirme izleri görülmez. Eğer metale yeniden kristalleşme sıcaklığı üstünde plastik şekil verme işlemi uygulanırsa şekil 8. Başlangıçta ince taneli olan yapı uzun süre tavlanırsa tane büyümesi meydana gelir ve kaba taneli yapıya dönüşür. Çeliklere uygulanan su verme işlemi ileride metaller konusunda ele alınacak. Soğuk haddelenmiş bir çeliğin sıcak haddelenmiş çeliğe göre daha çabuk paslandığı görülür. Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ile bazı alüminyum alaşımlarına uygulanan çökelme veya yaşlanma sertleşmesi bunlara birer örnek olarak gösterilebilir. Bu yöntem birbirlerini sıcaklığa bağlı olarak sınırlı oranda eriten sistemlere uygulanır. Ancak kontrollü ısıtma ve soğutma işlemleri ile sağlanan aşırı koşullar altında (çok hızlı soğutma gibi) denge hali faz dönüşümleri kısmen veya tamamen önlenebilir.6. • Tane büyümesi sonucu süneklik artar fakat sertlik ve mukavemet azalır. yüksek sıcaklıkta bu süre kısalır.4.5.29' den görüldüğü gibi metal hadde merdaneleri arasından geçerken taneler uzar ve şekil değiştirir. Yumuşatma Tavlaması ve Yeniden Kristalleşme Metallerde plastik şekil değiştirme yeteneği sınırlıdır. sertliği ve mukavemeti artar. Isıl İşlemlerle Mukavemet Arttırma Metallerde dengeli soğuma süresinde oluşan yapılar kararlı olup belirli özeliklere sahiptirler. Bu koşullarda elde edilecek bazı denge dışı yarı kararlı fazlar üstün özeliklere sahip olabilirler. Büyük ölçüde şekil verilecek parçalara ardışık tavlama ve şekil verme işlemleri uygulanır. Tane Büyümesi Tavlamanın başlangıcında aşırı şekil değiştirmiş bölgelerde yeni kristal çekirdekleri oluşur. çökelme sertleşmesi ise aşağıda kısaca açıklanacaktır. Isıtılarak tavlanan metal eski plastikliğini tekrar kazanır. Soğuk haddeleme ve soğuk çekme bu sıcaklığın altında uygulanır. Soğuk ve Sıcak Şekil Verme İşlemleri Oluşan iç yapı değişikliği işlemden sonrada varlığını korur.6. 8. Ayrıca yayınma zamana bağlı bir olay olduğundan düşük sıcaklıkta uzun süre alır. fakat sünekliği azalarak gevrekleşir. Bu bölgedeki şekil değiştirmeye veya uygulanan işleme soğuk şekil verme işlemi denir.1.Soğuk işleme sonucu kristal yapı kusurları arttığından yoğunluk biraz düşer. Denge diyagramları bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak oluşan kararlı fazları ve faz dönüşüm sıcaklıklarını gösterirler. Örneğin eksiz ve kaynaksız olması gereken bir basınçlı tüp disk şeklinde bir metalden kalıpta dövme yöntemi ile şekil verilirken birkaç defa yumuşatma tavlamasına tabi tutulur. kimyasal etkinlik artar ve korozyon dayanımı azalır. Genellikle bir metalin yeniden kristalleşme sıcaklığı Kelvin derecesi cinsinden ergime sıcaklığının yarısı veya üçte biri civarındadır. bunlar zamanla bütün kütleyi kaplar. 8. Yeniden kristalleşme sıcaklığı üretim teknolojisinde çok önemlidir. dolayısıyla sertlik ve mukavemeti artar. Bu ilkelere dayanarak endüstride çeşitli ısıl işlemler geliştirilmiştir. atomların hareket yeteneği yüksek olduğundan işlemden hemen sonra hızla yayınarak yuvarlak ve ince taneli bir yapı oluştururlar.

nereden oluşabileceği önceden görülebildiği için gerekli önlemler alınarak herhangi bir zarar vermesi önlenir. Ancak çok eksenli gerilme etkisinde kaymalar genellikle kısıtlandığı için akma oldukça karışık bir hal alır. Bu nedenle henüz tam olarak anlaşılamamış ve kesin kurallar geliştirilememiştir.1).2).2).1.Bu sıcaklık bölgesinde yapının şekil verme işlemine sıcak şekil verme işlemi denir. Özelikle dökümle elde edilen büyük metal kütleleri kaba taneli ve düşük mukavemetli olur. Sünek kırılma belirgin ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur ve oldukça büyük enerji yutar (Şekil 9.1. Kırılma oluşum biçimine göre gevrek ve sünek olmak üzere iki türe ayrılır. 9. Gevrek kırılma plastik şekil değiştirme olmaksızın aniden meydana gelir ve çok az enerji yutar (Şekil 9. Malzemelerde Mekanik Özellikler Akma mukavemeti veya sınırı bir malzemenin plastik şekil değiştirmeye karşı direncini belirler. Basit çekme halinde akma mukavemeti σA ise kaymaların başladığı kayma gerilmesi = σA /2 olur. Sıcak hadde ürünü metaller dökümle elde edilen metallere göre mekanik özellikler yönünden daha üstündürler. Bu nedenle uygulamada boyut hesapları için kritik gerilme olarak akma mukavemeti seçilir. Bu maksimum kayma gerilmesi çekme gerilmesinin yarısına eşittir. Yüzeyi parlatılmış bir yumuşak çelik numunesi üzerinde akma süresinde görülen eğik kayma çizgileri (Lüders çizgileri veya Lüders bantları) bu olay için açık bir kanıttır (Şekil 9. • Bir cisme basit çekme uygulandığı zaman çekme doğrultusu ile 45° açı yapan düzlemler boyunca maksimum kayma gerilmeleri etkir. Sünek malzemelerin yorulma kırılması da bir gevrek tür kırılmadır. Gevrek malzeme elastik sınırın sonunda kırılır ve elastik sınırla çekme mukavemeti aynıdır. Bütün gevrek malzemelerde mukavemet hesaplarında kritik gerilme olarak çekme mukavemeti alınır. Yük taşıyıcı elemanlarda gerilmelerin hiç bir zaman akma sınırına ulaşmasına izin verilmez. Bölüm 8-MALZEMELERDE MEKANİK DAVRANIŞLAR 9. Bu tür kırılmanın nereden ve ne zaman oluşacağı önceden kestirilemediği için çok tehlikelidir. Akma olayı ancak kayma gerilmesi etkisinde oluşabilir.1. . Sıcak haddeleme sonunda ince ve sık taneli bir yapı elde edilir. dolayısıyla akma başlar. Akma Olayının Pratikte Uygulanması Akma sınırından sonra iç yapıda kaymalar.2. Kırılma Malzemelerin dış kuvvetler etkisinde parçalara ayrılmasına kırılma denir. Bu durumda akmanın başlaması için gerilme bileşenlerinin belirli bir koşulu sağlaması gerekir. Geçmişte önemli kazalara ve büyük kayıplara yol açtığından üzerinde yoğun araştırmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Maksimum kayma gerilmesi kritik bir değere erişince kayma. Gevrek kırılma çok çeşitli etkenlerin rol oynadığı karmaşık bir olaydır. Basit çekme deneyi ile saptanan σA akma mukavemeti uygun bir emniyet katsayısına bölünerek emniyet gerilmesi elde edilir. dolayısıyla kalıcı etkiler oluşur. Sıcaklık haddeleme ve sıcak dövme gibi. * ΖA 9.

tekrarlı gerilmeler. Sünek ve gevrek malzemelerde kırılma türlerinin değişimi mevcut koşullara bağlı olarak çatlak oluşması ve çatlak yayılmasındaki farklardan doğar. sıcaklığa ve şekil değiştirme hızına bağlıdır. sert parçacıklar gibi çeşitli kusurlar içerirler. boşluk. yüksek hızlı şekil değiştirmeler gevrek kırılma eğilimini arttırır.Sünek kırılmada ise yukarıda da belirtildiği gibi kritik gerilme olarak akma sınırı seçilir. Malzemelerde genellikle çentik.3). parçanın geometrik biçimine. . çatlak. kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilmeler. Düşük sıcaklık. Hatta başlangıçta yapısında bu tür kusur içermeyen kristal yapılı cisimlerde de şekil değiştirme sırasında dislokasyon yığılması sonucu çatlak oluşabilir (Şekil 9. Kırılmanın türü malzemeden malzemeye değiştiği gibi çoğunlukla uygulanan gerilme halinde. Genellikle bütün kırılma olayları önce çatlak oluşumu ve sonra çatlak yayılması sonucu oluşur.

Burada E cismin elastisite modülüdür. (Şekil 9. kayma gerilmelerinin maksimum olduğu eksene dik düzlem boyunca makaslanarak kırılır. dolayısıyla basit burmada kırılma.3.1xE dür. Şekil 9.9. Gevrek Kırılma Gevrek kırılmada malzemeler dış kuvvetler etkisinde plastik şekil değiştirme oluşmaksızın iki veya daha fazla parçalara ayrılır. Daha önceki bölümlerde basınç etkisinde cisimlerin ya çekmeden veya kaymadan kırıldığı belirtilmişti. Özel koşullar altında üretilen kusursuz numunelerin mukavemetleri teorik olarak tahmin edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür (Tablo 8.3. . Gevrek Kırılma Türleri Genellikle gevrek malzemelerde ortalama olarak basınç mukavemeti çekme mukavemetinin 8 katıdır. Gevrek malzemelerin çekme mukavemeti kayma mukavemetinden daha küçüktür. seramikler ve bazı polimerler genellikle gevrek davranış gösterirler.1. Atomlar arası bağ kuvvetlerine göre hesaplanan bu mukavemet yaklaşık olarak σc = 0. Aradaki bu büyük farkın malzemelerde mevcut kusurlardan ileri geldiği saptanmıştır. Kusursuz bir malzemenin çekme etkininde kırılması atomlar arası bağ kuvvetlerinin kopması sonucu oluşur.3) 9. Bu nedenle Şekil 9. Yüksek mukavemetli metaller. Ancak bu kohezif veya teorik mukavemet gerçekte gözlenen mukavemetlerden bir kaç mertebe daha büyüktür. yüzey hataları açılma veya büyüme etkisi göstererek malzemenin çekme mukavemetini azaltırken basma etkisi altında basma kuvvetleri çatlak ve boşlukları kapatmaya çalıştıklarından dolayı hem basma mukavemeti çekmeye göre yüksek olur hem de çekme gerilmesinde olduğu gibi gerilme yığılması oluşmayacağından kuvvetler çatlağın bir yüzünden diğer yüzüne iletilir. Sünek cisimlerde ise kayma mukavemeti en düşüktür. Gevrek malzemeler (cam ve seramikler gibi) çekmeye karşı zayıf olup basmaya karşı daha mukavemetlidirler.1). Çünkü çekme kuvvetleri etkisinde mevcut çatlak ve boşluklar.4 (c)' de görüldüğü gibi basit burma uygulanan silindir biçimindeki gevrek malzeme çekme gerilmelerinin maksimum olduğu 45° lik düzlem boyunca kırılır.3' de görüldüğü gibi ayrılma biçiminde olan bu tür kırılma için gerekli gerilme o cismin kohezif mukavemetine (σc) eşittir.

Gevrek malzemelerde deney numunesini boyutu arttıkça basınç mukavemeti azalır. yüzeye gelince 45° açı yapan düzlemler boyunca kayma kırılması şeklinde son bulur. Sünek Kırılma Sünek malzemelerde kırılma önemli ölçüde plastik şekil değiştirme ve büzülmeden sonra oluşur. Gevrek Malzemelerde Basınç Mukavemetine Etkiyen Etkenler Basınç makinesinin tablası ile deney numunesi arasındaki sürtünme kuvvetleri nedeni basit basınç gerilmeleri uygulamak mümkün değildir. yavaş yüklemede düşük basınç mukavemeti elde edilir. Bu fark büyük numunelerde kritik kusurların bulunma olasılığının artması ile açıklanabilir. Basınç mukavemetine numunenin biçimi. . yükleme hızı ve sıcaklık etki eder. 9.4. Kırılma yüzeyinin ortası taneli. Ancak % 100 büzülmenin oluştuğu çok özel halde çatlak oluşumu görülmez. Bazen de sert fazın kendi içinde de çatlak doğabilir. Tabla ile numune arasına yağ sürülür veya sürtünmesi düşük bir levha (teflon) konursa sürtünme etkileri azaltılır. Küp veya silindir biçiminde olan numunenin ortası basınç etkisinde yanal doğrultuda serbest genişlerken başlıklardaki sürtünme kuvvetleri genişlemeyi kısıtlar ve bu bölgede çok eksenli gerilme hali doğar (Yandaki şekil). Sünek malzemelerde çatlaklar genellikle iç yapıda bulunan oksit parçacıkları. Bu şekilde kısıtlanmış basınç deneyi basit basınç haline göre daha yüksek mukavemet verir. büyüklüğü. boşluklar veya sert fazlar çevresinde oluşmaya başlar. Bu boşluklar da birleşerek çatlağa dönüşür. sonra bu çatlak yayılarak ani kırılma ile son bulur.5 de görüldüğü gibi büzülme bölgesinde eksenel σa gerilmesine ek olarak σy yanal çekme gerilmeleri meydana gelir. Bazı hallerde sert uzun tel fırça şeklinde yükleme başlıkları da kullanılır. Hiç boşluk bulunmayan ve sert faz içermeyen sürekli yapıya sahip olan kristallerde dislokasyon yığılması sonucu çatlak doğabilir. Karşılıklı kırılma yüzeyleri koni-çanak biçimini alır.2. Bu şekilde oluşan çatlaklar birleşerek dışarıya doğru yayılır.9. Çatlak başlangıcına neden olan sert ve gevrek fazların miktarı çoğaldıkça gevrek kırılmaya doğru eğilimin artması doğaldır.3. Bütün kırılma olaylarında olduğu sünek kırılmada da önce çatlak doğar. Bu çekme gerilmeleri sert parçacıklar çevresinde boşluk oluşturur. Bu nedenle standartlar betonun basınç deneyinde gerilme hızının 7-10 kgf/cm2 arasında kalacak şekilde uygulanmasını önerirler. Ayrıca pekleşme ve plastik şekil değiştirmeyi kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri de sünekliği azaltır. Beton gibi oda sıcaklığında sünme gösteren malzemelerde hızlı yüklemede yüksek. çevresi parlak koni şeklindedir. Üniform kesitli bir çubukta büzülme başladıktan sonra Şekil 9.

keskin uç yuvarlaşarak kütleşir. Böylece gerilme yığılması önemini kaybeder. Yüksek hızlı yüklemelerde ise gevrek kırılma eğilimi artar. Doğrudan makinenin skalasında okunan kırma işi numunenin dolu kesitine bölünerek çarpma mukavemeti elde edilir. Süneklikten Gevrekliğe Geçiş Normal koşullarda sünek davranış gösteren bir malzeme özel koşullar altında gevrek kırılma eğilimi gösterebilir. Çarpma Deneyi Süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı en kolay ve en güvenilir şekilde çarpma deneyi ile saptanabilir.5. Şekil değiştirme hızı az olursa atomlar veya moleküller hareketleri için yeterli zaman bulabilirler. Bir çekiç darbesi ile gevrek biçimde parçalanan asfalt uzun sürede kendi ağırlığı ile dahi akar. 9. • Ayrılma mukavemeti kayma mukavemetinden küçük ise kırılma.1. Keskin çentik ucundaki yerel yüksek gerilme akma sınırına erişince plastik şekil değiştirme başlar. Genellikle kayma mukavemeti sıcaklığa önemli ölçüde bağlıdır. atomların en az olduğu kristal düzlemeleri boyunca atomlar arası bağların kopması sonucu ayrılma şeklinde oluşur ve gevrek türdedir. gevrek malzemelerde olduğu gibi aniden kırılarak tehlike doğurmaz. Kohezif mukavemetin ise sıcaklıkla değişimi önemsizdir. Uniform kesitli bir çubukta eksenel çekme gerilmesi σa akma sınırına erişince akma başlar.6' daki gibi T1 sıcaklığında sünek kırılma gösteren malzeme düşük T2 sıcaklığında kayma direnci arttığı için az bir plastik şekil değiştirmeden yerel aşırı gerilmeler kohezif mukavemete erişir ve gevrek tür kırılma oluşur. Bu sonucu doğuran ana etkenler sıcaklık.* .6). Bu amaçla geliştirilen Charpy çarpma makinesi şekil 9. İki yükseklik arasındaki fark numuneyi kırmak için sarfedilen enerji ile orantılıdır.5. Çarpma mukavemetinin boyutu: N cm/cm = N/cm dir. Buna tipik bir örnek olarak asfaltın davranışı gösterilebilir.8 de görüldüğü gibi bir sarkaç çekiçten ibarettir.7) gevrek kırılma eğilimini arttırır. şekil değiştirme hızı ve gerilme halidir. Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre en büyük ve en küçük asal gerilmeler arasındaki fark basit çekmedeki akma sınırına eşit olunca akma başlar. Bütün kesit plastik bölgeye girinceye kadar gerilmede önemli bir artış olmaz. Şekil 9. Malzemelerde kaymayı kısıtlayan çok eksenli gerilme halleri (Şekil 9. Sünek ve gevrek kırılma oluşumu esas itibariyle cismin kayma mukavemetine ve ayrılma mukavemetine bağlıdır. Ayrılma mukavemetine bazen kohezif mukavemet de denir. Bunun tersi halde kayma mukavemeti kohezif mukavemetten küçük olunca önemli ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra sünek kırılma meydana gelir. ikinci kez önüne çarpma numunesi konursa onu kırıp geçerken bir miktar enerji vereceğinden daha düşük bir h yüksekliğine çıkar. 9.Sünek malzemelerde çentik ve ani kesit daralması olan yerlerde meydana gelen gerilme yığılması gevrek malzemelerde olduğu gibi ani kırılma oluşturmaz. bu nedenle sünek davranış görülür (Şekil 9. Sarkaç çekiç boşta iken ho yüksekliğine çıkar.

dolayısıyla geçiş sıcaklığı saptanabilir. 9. altında. Isıl işlemlerle cam yüzeyinde oluşturulan artık basınç gerilmeleri camın mukavemetini önemli ölçüde arttırır. Bu şekilde artık gerilmeler içeren cama temperlenmiş cam denir. .8 deki gibi bir büküm noktası vardır. Basit karbonlu çeliklerde bu geçiş sıcaklığı yaklaşık -20°C civarındadır. Bu cama eğme veya çekme gerilmeleri uygulanırsa yüzeydeki basınç gerilmelerini yeninceye kadar önemli büyüklükte yük taşır. Dış yüzey önce hızla soğuyarak sertleşir. Temperlenmiş camların mukavemeti normal camların üç katına yakındır. eğri az bir eğimle sürekli artar. Sünekliği yüksek malzemelerde eğme şeklinde uygulanan Charpy deneyinde kırılma oluşmaz. Yorulma Tekrarlı zorlamalar altında malzemenin mukavemeti azalarak çekme mukavemetinin çok altındaki gerilmeler kırılma oluşturabilir.Karbonlu çeliklerde çarpma mukavemetinin sıcaklıkla değişimini gösteren eğrilerin Şekil 9. Daha sonra iç kısım soğuyarak büzülmeye çalışırken sertleşmiş olan dış kısım buna izin vermez. Alaşımlı çeliklerde ise böyle bir geçiş sıcaklığı yoktur. Bu amaçla cam önce yumuşama noktasına yakın ısıtılır. Bu durumda deney parçasına çentik açılarak kırılma sağlanır. Bu artık gerilmeler dış kuvvetler yok iken kendi aralarında denge halindedir. • • • Örneğin prizma şeklinde düz taş kiriş yerine taş kemer kullanılırsa taş çoğunlukla basınç gerilmeleri taşır Yapı elemanına çekme gerilmelerini minimumuma indirecek şekilde biçim vermek mümkündür. Bazı önlemler almak veya uygun işlemler uygulayarak bu tür malzemelere çok daha fazla yük taşıtılabilir.6. Kırılma türü ile kırılma için sarfedilen enerji arasında bir ilişki bulunduğuna göre çekme deneyi ile de kırma işi ölçülür. Bu önlemlere aşağıda kısaca değinilecektir. Çentikli çarpma deneyleri ile değişik malzemelerin çentik etkisine duyarlılığı saptanır. Bunlar taşıtlarda. Temperlenmiş camlarda çiziklerin derinliği basınç bölgesinde kaldıkça önemli sayılmazlar. Böylece dışarıda artık basınç içeride artık çekme gerilmeleri oluşur. Çarpma deneyi hem daha basit hem de daha yüksek geçiş sıcaklığı verdiğinden daha güvenilir yöndedir. Yorulma kırılması gevrek türde olduğundan nerede ve ne zaman oluşacağını önceden kestirmek olanaksızdır. sonra soğuk hava üfleyerek hızla soğutulur. Gevrek Malzemelerde Mukavemet Arttırıcı Önlemler Gevrek malzemelerde çekme mukavemeti çok düşük olmakla beraber oldukça yüksek basınç mukavemetinden yararlanma olanağı vardır. Bu sıcaklığın üstünde sünek. Yapı elemanında çekme gerilmelerinin bulunduğu bölgeye donatı konur. bu nedenle çok daha sık uygulanır. Bu büküm noktasına karşı gelen Tg sıcaklığı süneklikten gevrekliğe geçiş sıcaklığı olarak tanımlanır.8' de görüldüğü gibi çekme deneyi ile bulunan Tg' geçiş sıcaklığı çarpma deneyi ile bulunan Tg sıcaklığından daha düşüktür. Temperlenmiş Cam.7. buna yorulma denir.* 9. kapılarda ve benzer yerlerde güven yönünden geniş ölçüde kullanılırlar. parça eğilerek mesnetler (dayanaklar) arasından geçer. Bu tür temperlenmiş camlara duracam da denir. Ancak Şekil 9. sıcak ve yumuşak olan iç kısım buna uyar. • Sünekliği yüksek malzemelere çentik açılarak çarpma deneyi uygulanabilir. gevrek davranış görülür.

Bu bantlar da yüzeyde çıkıntılar ve çöküntülerin doğmasına. sert parçacık ve ani kesit değişmeleri civarındaki gerilmeler ortalama gerilmeden daha büyüktür. Yorulma bütün malzemelerde gevrek türde kırılma meydana getirir. Yorulma kırılması yüzeyinin ilginç bir görünüşü vardır. Bütün bu hallerde tekrarlı zorlamalar etkisinde oluşan tersinir olmayan plastik şekil değiştirme sonucu malzeme pekleşir. boşluk.7. Yorulma çatlakları genellikle yüzeyde başlar ve içeriye doğru yayılır.* 9. Bunun için hazırlanan numunelere belirli büyüklükte tekrarlı gerilme uygulanır ve bu gerilme etkisinde kırılmanın oluştuğu N. Çatlak ilerleyip geri kalan dolu kesit normal yükü taşıyamaz hale gelince ani kırılma meydana gelir. Çatlak zamanla yavaş ilerlerken karşılıklı yüzeylerin sürekli birbirlerine sürtünmesi sonucu yorulma kırılması yüzeyi parlak görünür. 9. Diğer taraftan başlangıçta hiç bir bozukluk içermeyen yüzeyi parlatılmış üniform kesitli bir metalde elastik sınır altında da dislokasyonlar yerel olarak hareket ederek kayma bantları oluştururlar. Bununla beraber çok değişik etkenlerin rol oynadığı karışık bir olaydır.N) veya Wöhler eğrileri denir. Bu mikroçatlaklar zamanla yayılarak ani yorulma kırılması meydana getirir. gevrekliği artar ve sonunda mikroçatlaklar doğar. çentik. dolayısıyla henüz tam anlaşılamamıştır.10' de görülen bu yorulma eğrilerine (S . Bunların yanında ayrıca gerilme koşulları da yorulma mukavemetine etkir. • Yorulma deneyi bütün malzemelerde gevrek kırılma meydana getirir. dolayısıyla gerilme yığılmalarına neden olurlar. İç yapıda bulunan çatlak.2. Bundan dolayı yorulma olayı iç yapıya çok bağlıdır. Şekil 9. Yorulmaya genellikle iç yapıda mevcut kusurlar civarında oluşan yerel gerilme yığılmaları neden olur. bu yüzey de taneli görünüştedir. Bu gerilmeler etkisinde yerel plastik şekil değiştirme meydana gelir. Yüzeyde çatlağın başladığı yorulma odağı ile onu çevreleyen midye kabuğunu andıran aynı merkezli eğriler ve bunların yanında taneli bir bölge görülür. . Yüzey işlemi kalitesi arttıkça yorulma mukavemeti artar.Geçmişte birçok kazalara neden olduğundan üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Yorulma Mukavemetine Etkiyen Etkenler Yorulma mukavemetine etkiyen başlıca etkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.1. ortalama gerilme çok eksenli gerilme Yorulma çatlağı çoğu zaman yüzeyde başlayıp içeriye doğru yayıldığından yüzey işleme kalitesinin önemi büyüktür. Hatta çekme deneyinde büyük ölçüde plastik şekil değiştiren ve büzülerek kopan bir metal Şekil 9. Değişik gerilme genlikleri ile bunlara karşı gelen N kırılma tekrar sayıları bir eğri halinde çizilir.9 de görüldüğü gibi tekrarlı zorlanmalar altında belirgin olarak plastik şekil değiştirmesizin çatlar ve bu çatlak zamanla yayılarak ani kırılma ile sonuçlanır. Yorulma Deneyi Yorulma deneyi ile bir malzemenin belirli bir tekrar sayısı için güvenle dayanabileceği gerilme sınırı saptanır. - Parçanın yüzey işleme kalitesi Sıcaklık Çevrenin kimyasal etkisi (korozyon) Frekans Gerilme koşulları sabit kaldığı zaman yukarıdaki etkenlerin oluşturacağı sonuçlar ayrı ayrı saptanabilir. tekrar sayısı ölçülür.7. Yorulma olayının nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamış olmakla beraber bu konuda bilinenler aşağıda özetlenmiştir.

Kristal yapılı metallerde mutlak ergime sıcaklığının yarısından az sıcaklıklarda sünme ihmal edilebilir fakat bunun üstünde sıcaklıkla artarak önem kazanır. Pekleşmenin nasıl oluştuğu daha önce açıklanmıştı. Sabit gerilme ve sabit sıcaklıkta şekil değiştirmenin zamanla değişim eğrileri Şekil 9. Sünme deneyleri ile ölçülen sünme hızı ile kırılma süresinin gerilmeye ve sıcaklığa bağlılığı uygulama için çok önemlidir. diğeri toparlanma veya yumuşamadır. ahşap ve betonda oda sıcaklığında da sünme oluşur. dolayısıyla yerel olarak tersinir olmayan plastik şekil değiştirmeler meydana gelir. Bununla beraber polimerlerin çoğunda. 9. Sünme deneyleri sabit yük altında ve belirli bir sıcaklıkta yapılır.3. Özelikle değişken kesitli parçalarda çok eksenli gerilme hali doğar.Yüzeydeki pürüzler çentik etkisi yaparak çatlak oluşumunu kolaylaştırır. öteki ucuna bağlanan numunedeki şekil değiştirmeler bir ekstansometre yardımı ile ölçülür.1. büzülmenin başlaması toparlanma hızını arttırır.11' de gösterilmiştir. . Buralardaki maksimum gerilme ortalama gerilmenin çok üstünde olabilir. 9. malzeme pekleşir.1. Ayrıca kesitin ani değiştiği yerlerde gerilme yığılması meydana gelir. Parçanın mukavemetini azaltan bu tür gerilme yığılmalarını önlemek için kesit değişmelerine mümkün olduğu kadar büyük eğrilik yarıçapı verilir ve ani kesit daralmalarından kaçınılır. Yüksek sıcaklıkta zorlamaya maruz elemanların boyut hesaplarında bu değerlerden yararlanılır (gaz türbinleri gibi). Sabit hızlı ikincil sünmede pekleşme hızı ile toparlanma hızı eşittir. Üçüncül sünmede ise çeşitli faktörler etkilidir ki. Dördüncüsü de hızı zamanla artıp kırılma ile sonuçlanan üçüncül sünme bölgesi Genellikle gerilme ile sıcaklık sünmeyi benzer şekilde arttırıcı yönde etkiler. Sünme Sünme (bazı kaynaklarda sürünme de denir) bir malzemede sabit gerilme altında zamanla sürekli oluşan şekil değiştirme olarak tanımlanır. Sünme genellikle yüksek sıcaklıkta sorun oluşturur. Birincil sünmede pekleşme hızı yüksektir. Sıcaklık genellikle mukavemeti azaltıcı yönde etki ettiğinden yorulma mukavemetinin de azalması doğaldır. Yüksek sıcaklıkta boş köşe sayısı arttığından difüzyon yükselir toparlanma dolayısıyla pekleşmenin tersi olan yumuşama artar. bunların arasında tane sınırlarında çatlak oluşumu. zamanla mikro çatlaklar doğar ve zamanla yayılarak kırılma oluşturur. etkin kesit azaldığından kısa sürede kopma oluşur. İkincisi hızı zamanla azalan birincil sünme bölgesi. Bu deneyler uzun süreli olduğundan en uygun deney teçhizatı Şekil 9. Normal koşullarda frekansın yorulma mukavemetine etkisi önemsizdir.3.7. dolayısıyla şekil değiştirme hızı zamanla azalır. Uygulamada korozyon yorulması önemli sorun yaratabilir. Metallerde sünme süresindeki davranışı belirleyen süreçlerden birini pekleşme. Çok yüksek frekanslarda plastik şekil değiştirme için daha az zaman kaldığından genellikle yorulma mukavemeti biraz artar.11' de görüldüğü gibi bir levye şeklindedir. uygulanan gerilme ve sıcaklık koşullarına bağlıdır. dolayısıyla şekil değiştirme kısıtlanır. Değişken gerilme altında çevrenin kimyasal etkisi daha da hızlanır. Levye nin bir ucundaki kefeye P ağırlığı konur. Ayrıca korozif bir ortamda demirli alaşımların S-N diyagramlarının sürekli azaldığı ve asimptotik bir değere ulaşmadığı görülmüştür. çapraz kayma ve boş köşe difüzyonu ana etkenlerdir. Eğer gerilme veya sıcaklık yüksek ise sünme hızı büyük olur ve kırılma meydana gelir. Hidrolik yorulma makineleri 50 Hz' i geçmediği halde elektromanyetik kuvvet uygulayan makinelerde bu değer 400 Hz' e kadar çıkartılabilmiştir. Üçüncüsü hızı sabit ikincil sünme bölgesi. Metallerde Sünme Metallerin sünme diyagramlarında genellikle dört bölge vardır. Bir cismin sünme şekil değiştirmesinin büyüklüğü ve hızı. Toparlanmada ısıl enerji ile etkin hale gelmiş dislokasyon tırmanması.7.1. Çok eksenli gerilme hali yorulma mukavemetine etkir. • • • • Birincisi yük konur konmaz oluşan ani elastik uzama bölgesi. Bundan dolayı yorulma deneylerinde deney süresini kısaltmak için yüksek frekanslı gerilme uygulayan deney makineleri tercih edilir. Düşük gerilme veya düşük sıcaklıkta sünme hızı yavaş olup kırılma oluşmayabilir. Pekleşmede dislokasyonların hareketi.

9. Sıcaklık azaldığı zaman basit elastik davranışla viskoz akışın karışımından oluşan bir davranışa sahip olurlar. Seramiklerde katı halde atomlar arasında sürekli kuvvetli bağ vardır. dolayısıyla viskoz akış oluşabilir. bu nedenle hemen hemen her sıcaklık düzeyinde sünme gösterirler. aksi halde gerilmenin non lineer fonksiyonu ise nonlineer vizkoz cisim adını alır. sıcaklık arttıkça zincirlerin bağıl hareketi kolaylaşır. bu nedenle polimerler ve seramiklere bu bölgede şekil verilir. Mekanik davranışlar Bir taşıyıcı sistemde dış kuvvetler etkisinde oluşacak gerilmelerin bilinmesine gerek vardır. bunun yerine bir belirli sıcaklık aralığında tamamlanır. Bunlar sıvı haldeki amorf yapıyı koruyarak katılaştıklarından çoğu zaman aşırı soğumuş sıvı sayılırlar. Örneğin patlarlı motorların silindir kapağını sıkan civatalar üzerinde yeterli bir ön gerilmeye gerek vardır. dolayısıyla büyük ölçüde viskoz şekil değiştirirler. Sıvılarda gerilme etkisinde viskoz akış meydana gelir. • Buradaki η' ye viskozite denir ve o cismin şekil değiştirmeye karşı direncini belirler. Lineer polimerlerde zincir şeklindeki moleküller arası bağ zayıf türdendir.3. plastik ve viskoelastik olmak üzere üçe ayrılır. Sıvı halde viskozite oldukça düşüktür. Eğer yüksek sıcaklıkta çalışan civatada zamanla fazla. Sünme olayının oluştuğu bir malzemede gevşeme de oluşabilir.2 Gevşeme Sabit şekil değiştirme uygulanan bir malzemede gerilmenin zamanla azalmasına gerilme gevşemesi veya kısaca gevşeme denir.1.7. Gevşeme zamana bağlı bir davranıştır. Sünme ve Vizkozite Seramikler ve polimerler genellikle amorf yapılı olduklarından bu cisimlerde sünmenin oluşum biçimi kristal yapılılardan farklıdır. Viskoz akış hızı gerilme ile orantılı ise lineer vizkoz cisim. Sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ve şekil değiştirme güçleşir. Yüksek sıcaklıkta sıvı halde kolaylıkla yer değiştiren ve yayınan atomlar sıcaklık azalınca hareket yetenekleri kısıtlanır. ergime noktasına yakın bölgede bu akış çok daha belirgin olur. Kristal olmayan anorganik ve organik camların (kristal olmayan polimerler) çoğu yüksek sıcaklıklarda lineer-viskoz davranış gösterirler. . Viskoz akışta şekil değiştirme hızı uygulanan gerilmenin bir fonksiyonudur. Uygulamada taşıyıcı sistemlerin güvenliği yönünden bu gerilmelerin mukavemet sınırları altında kalması istenir. dolayısıyla katı hale geçmiş sayılır. * • Seramik bir malzemenin şekillendirilebilmesi için * o Malzemenin sıvı ve akışkan hale getirilmesi o Malzemenin ergime sıcaklığına yakın yüksek sıcaklıkta ısıtılması gerekir 9.8. viskozite azalır. Motor silindirinde patlama olduğu zaman.7. Bu durumda gerilme etkisinde sıcaklık seviyesine bağlı olarak bir miktar atomsal yayınım. Bu amaçla yapılacak gerilme analizlerinde denge denklemleriyle kinematik bağıntılar yanında ayrıca bünye denklemlerine de gerek vardır.2. Uzay ağı türü termoset plastiklerde sürekli kovalan bağ bulunduğundan zamana bağlı davranışları çok kısıtlıdır. Bu tür cisimlerde sıvı halden katı hale geçiş kristal yapılılarda olduğu gibi sabit bir sıcaklıkta oluşmaz.3. Lineer viskoz akışta gerilme şekil değiştirme ile orantılıdır. gevşeme oluşursa gazın kaçması önlenmez. Malzemelerin mekanik davranış türleri genellikle elastik. Malzemelerin gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını veren bu denklemler mekanik davranış türüne göre değişirler. Bazı uygulama alanlarında gevşeme olayının göz önüne alınması gerekir. bu ön gerilme basınçlı sıcak gazların contadan dışarı kaçmasını önler. birbirilerine göre sabit konumlar artar.• Sünme hızının bağlı olduğu faktörler* o Kırılma süresi o Gerilme o Sıcaklık 9.

Çekme etkisinde eksenel doğrultuda uzama olurken yanal doğrultuda daralma olur. • En kolay sünme ve gevşeme gösteren malzeme plastik malzemedir. Pek azında mesela kauçuk gibi. Basit çekme halinde bünye denklemi. 2) Plastik davranış Şekil 9.1) Elastik davranış Bir cisme şekil 9.13' de görülen yükleme boşaltma programı uygulandığı zaman. Ayrıca sıcaklık ta bu tür davranışta önemli bir etkendir. Uygulanan gerilmelerle oluşan şekil değiştirmeler orantılıdır. Plastiklerin çoğunluğu oda sıcaklığında. Akma koşulları bölümünde bu konuya bir ölçüde değinilmiştir. Lineer ve Nonlineer Elastik Davranış Uygulamada kullanılan bazı tür malzemelerin yapısı doğrultuyu bağlı olarak değişebilir. aşağıdaki şekilde olup buna hook kanunu denir. diğer bir deyimle eş zamanlı olarak değişirse buna elastik davranış denir.8. geçmişte aldığı değerlere bağlı değildir. yük kaldırılınca ani elastik toparlanmadan sonra geriye plastik şekil değiştirme kalır. 9. Elastik cisimlerde şekil değiştirme gerilmenin son değerine bağlıdır.13' de görüldüğü gibi akma sınırı üstünde gerilme uygulanınca ani elastik şekil değiştirme ve onu izleyen plastik şekil değiştirme kısa sürede oluşur zamanla değişme. 3) Viskoelastik davranış Bu tür davranışı gösteren cisme sabit gerilme uygulanınca ani elastik uzama sonra onu izleyen zaman sürekli artan uzama görülür.8. ν" veya poisson oranı denir. Plastik şekil değiştirme zamandan ve yükleme hızından bağımsızdır. seramikler ve metaller yüksek sıcaklıklarda viskoelastik davranış gösterirler. Yük kaldırılınca ani elastik toparlanma ve sonra hızı zamanla azalan gecikmiş toparlanma oluşur. yalnız gerilmenin geçmişte aldığı en büyük değerine bağlıdır. Herhangi bir andaki şekil değiştirme gerilmenin geçmişte aldığı bütün değerlere bağlıdır. bu davranış non lineer olabilir. Elastik Davranışın Bünye Denklemleri Lineer izotrop elastik bir cismin özelikleri her doğrultuda aynıdır.1. Bunlara örnek olarak ahşap ve tabakalı yapılardan oluşan kompozit malzemeler gösterilebilir.* 9.2. Cisimlerin büyük bir çoğunluğu düşük gerilmeler altında lineer elastik davranış gösterirler. gerilme sıfır yapılınca şekil değiştirme de sıfır olursa. Viskoelastik davranışta yükleme hızının ve yükleme süresinin şekil değiştirmeye etkisi vardır. iç yapı değiştiğinden ve büyük ölçüde anizotropluk oluştuğundan plastik bölgede başarılı bir bünye denklemi geliştirmek mümkün olamamıştır. . şekil değiştirme gerilme ile aynı anda oluşur. Yanal doğrultudaki şekil değiştirme ile eksenel doğrultudaki şekil değiştirme orantılı olup buna "orantı sabiti. • Bu şekilde özelikleri doğrultuya bağlı olan cisimlere anizotrop cisimler denir. Gerilme sabit kalınca şekil değiştirme sabit kalır.

Birim Ağırlık ve Boşluk Genellikle seramikler sınıfına giren malzemelerde. Boşlukların Sınıflandırılması Bir boşluğun büyüklüğü içine sığabilen en büyük kürenin çapı ile belirtilir. mukavemeti.Bölüm 10-DİĞER FİZİKSEL ÖZELLİKLER 10. Gerçek cisimlerde bulunan boşluk türleri Şekil 10. d dolu hacimle v boşluk hacminin toplamına eşittir . bazıları ise kapılıdır. hesaplanabilir. su emmeyi. geçirimliliği.kılcal boşluk. 10. Şekil 10.1. Açık ve kılcal boşluklar su emme ve geçirimlilik yönünden önemlidir. V görünen hacmi. ısı ve ses yalıtımını önemli derecede etkiler. Büyüklüklerine göre boşluklar aşağıdaki gibi sıralanabilirler: • Boşluk türleri : Açık boşluk.1' de şematik olarak gösterilmiştir. dona dayanıklılığı. kapalı boşluk Bu boşlukların bazıları dışa açık.2. kompozit malzemelerde ve hafif yapı malzemelerinde değişik tür ve büyüklükte boşluklar ve çatlaklar bulunur. Porozite oranı malzemenin birim ağırlığını. Bu boşluklara porozite veya boşluk ya da gözenek adı verilir.2. aşınmasını. korozyonunu.1b de görüldüğü gibi V görünen hacmi. Basit geometrik biçime sahip bir cismin boyutları ölçülerek.

Porozitenin uygulama yönünden önemli olan dışa açık kısmı su emme deneyi ile ölçülebilir.2.P2 ye bölünerek hacimsel su emme oranı Sh elde edilir. Yukarıda anlatıldığı gibi numunenin önce kuru ağırlığı Po.2.P2 ağırlık azalması suyun kaldırma kuvvetine eşittir. Aynı numune Şekil 10. sonra tartılır. Özgül Ağırlık ve Su Emme Ölçümü Yoğunluk veya birim hacmin ağırlığı veya kısaca birim ağırlık cismin Po kuru ağırlığını V görünen hacme bölerek elde edilir. 10. Numune etüvde kurutulur. Emilen suyun ağırlığı P1 . Bu yöntem oldukça zordur.Po numunesi kuru ağırlığı Po a bölünerek ağırlık yönünden su emme oranı Sa elde edilir. Hacimsel Su Emme Eğer numunenin biçimi düzgün değilse görünen hacmi Arşimet terazisi ile ölçülür.10. Prizma veya silindir gibi basit geometrik biçime sahip malzeme numunesinin boyutları ölçülerek V görünen hacmi hesaplanır. sonra aynı kütle içinde inert sıvı bulunan bir dereceli kaba (piknometre) konarak hacmi ölçülür. • Elekten geçen kütlenin ağırlığı bulunur.2 de görülen Arşimet terazisi ile su içinde tartılarak P2 bulunur.* Özgül ağırlığı ölçmek için boşluklu cisim öğütülerek ince toz haline getirilir. Suya doyan numune çıkartılarak yüzeyi nemli bezle kurulanır ve havada tartılarak P1 ağırlığı bulunur. Aşağıda bu deneye kısaca değinilecektir.2. Emilen suyun hacmi P1 . suyun özgül ağırlığı bir olduğundan bu kuvvet cismin görünen hacmi V ye eşittir. Aynı cismin özgül ağırlığı Po kuru ağırlığı d dolu hacmine bölerek elde edilir. P1 .3. • • Özgül ağırlık dolu hacme göre hesaplandığında daima birim ağırlıktan büyüktür. * Ağırlık bu şekilde bulunan hacme bölünerek özgül ağırlık hesaplanır. ortalama 48 saat süre ile kurutulur. sonra suya koyarak 48 saat beklenir. sonra 74 mikron çaplı elekten elenir. Po ağırlığı ölçülür. eğer boşluk yoksa eşittir. Bir cismin kuru ağırlığını saptamak için önce etüvde 110 °C de ağırlığı sabit kalıncaya kadar. sonra suya doymuş halde havadaki ağırlığı P1 bulunur. .

Belirli zaman aralıklarında yapılan ağırlık ölçmeleri ile emilen su miktarları bulunur. Bu iki büyüklüğün oranına doyma oranı denir. Bu akışkanlara karşı malzemelerin geçirimliliği yapı mühendisliğinde önemli sorun sayılır. Geçirimlilik Basınç altında akışkanların boşluklu malzemelerin içinden geçmesi doğaldır. Bir ucundan p basıncında su uygulanır. sonra suyun yüzüne değecek şekilde kaba yerleştirilir. k ya geçirimlilik katsayısı denir. Bu koşullar altında yapılan su emme deneyi dışa açılan boşlukların hacmi hakkında daha gerçeğe yakın sonuç verir. sıvı haldeki akışkan da sudur. Basınç uygulanan yöntemlerle su emme oranı daha da arttırılabilir. Örneğin genellikle yapılarda yağmur suyunun içeriye geçmemesi. Uygulamada kalınlığı 8-10 cm düzeyinde ince yapı elemanlarında su geçirimlilik katsayısı 10 7 -10 8 cm/sn den az ise malzeme geçirimsiz sayılır. hacmi genişleyen buz çatlamalara neden olur.3. Ayrıca basınç olmaksızın doğal koşullarda kılcal etki nedeni ile boşluklu malzemelerde su geçirimliliği oluşabilir. Çok küçük çaplı boşluklar içinde kılcallık etkisi ile su yükselir. kırılma ve dökülmeler görülür. 10. sonra basınçla su emdirilir (150 kgf/cm2). Yukarıda anlatılanları normal koşullardaki su emme deneyi ile dışarıya açık boşlukların ancak bir kısmı ölçülebilir. Kılcal borular ve sıkışıp kalan hava kabarcıkları suyun içeri girmesini önler. Uygulanan basınç p. Böylece tekrarlı donma ve çözülme çevrimleri sonucu malzeme yüzeyinde. ağırlık yönünden su emme oranı Sa birim ağırlık arasında bağıntı vardır. . Doyma Oranı ve Uygulamaları Porozite su emme. boru çapı ile ters orantılıdır (Jurin Kuralı). Buz eriyip su haline geldikten sonra çatlaklardan içeri girer. diğer ucundan zamanla geçen su miktarı ölçülür.2.3 a).Hacimsel su emme oranı Sh. Eğer boşluklar tam dolmuşsa buzun genleşmesi için yer kalmaz. geçirimlilik ve mukavemeti etkilediğinden bu iki büyüklüğü daha doğrusu boşluluğun bilinmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre birim alandan emilen suyun hacminin karesinin t zamanı ile orantılı olduğu görülmüştür. Bir malzemenin su geçirimliliğini ölçmek için l boyundaki numune iki ucu açık bir silindirik kaba yerleştirilir. kapalı boşlukları içermez. Düşey boruda suyun yükselme miktarı suyun yüzey gerilimi ile doğru. Bir taş yapılı malzemenin kılcallık özeliğini saptamak için Şekil 10. Ancak bu oran yaklaşıktır. Basınçlı su geçirimliliği su depolarında ve barajlarda kullanılan malzemeler için önemlidir. Uygulamada en sık rastlanan gaz halindeki akışkan su buharı. Bazen de suda kaynatılarak bu boşluklardaki havanın dışarı atılması sağlanır.3' de görülen prizma şeklinde numunenin önce kuru ağırlığı tartılır. buna karşılık su buharının içeriden dışarıya geçmesi istenir.3. Ancak yapılan gözlemlere göre doyma oranı % 80 den az ise ve geriye % 20 den fazla boşluk kalmışsa malzemenin dondan genellikle zarar görmeyeceği kabul edilir. Dış yüzeye bakan malzeme boşluklarında bulunan su 0 °C altında donar ve hacmi %10 artar. Suyun yüzey gerilimi sabit olduğuna göre borunun çapı küçüldükçe su daha yükseğe emilir. Rejim halinde 1 cm2 alandan 1 saniyede geçen q cm3 su birim boydaki basınç farkı ile orantılıdır (Darcy kuralı): Burada l numunenin kalınlığı veya akma yönüne paralel boyutu olduğuna göre p/l basınç gradyanı sayılır. Yukarıdaki bağıntı şu şekilde yapılabilir. 10.1. Bu oran dışa açık boşlukların normal koşularda yüzde ne kadarının su ile dolabileceğini gösterir ve uygulamada seramik ve dış cephelerde kullanılan malzemelerin dona dayanıklılığını saptamada kullanılır. Bunun için numunenin boşluklarındaki hava vakumla (20 mm Hg) boşaltılır. (Şekil 10. l boyu cm olarak k nın boyutu cm/sn olur. cm su sütunu. 10. Kılcal Su Emme Kılcal su emme malzemenin suya değen yüzünden zamanla emilen su miktarı ile belirlenir. su tekrar donunca çatlak daha da büyür.4. Bu nedenle kullanılacak boya ve sıva malzemelerinin su ve buhar geçirimlilikleri deneylerle saptanır. Bu şekilde elde edilen hacimsel su emme oranı Sh` normal koşullarda elde edilen su emme oranı SK den daha büyüktür.

10. 10. sonra sıcaklığı ve buhar basıncı sabit bir dolaba yerleştirilir.4 de görüldüğü gibi çıkıntı noktalarındaki gerçek temas alanı görünen alana göre çok küçüktür. Abrazif aşınmada yumuşak parça tükenene kadar kararlı bir şekilde devam eder. Yüzey yorulması Yüzey yorulması birbiri üzerinde yuvarlanan parçalarda görülür. Yanal kuvvetlerin makaslama etkisi ile zayıf parçadan kopan malzeme yüksek mukavemetli parçaya transfer olur. İki yüzey arasına giren sert parçacıkların aşındırma etkisi ilginçtir. Buhar geçirimliliği basit bir deneyle yaklaşık olarak saptanabilir. sürtünen yüzeylerin biçimine. CaCl2 su buharını emdiğinden kutu içinde buhar basıncı sıfırdır. etkiyen etkenleri iyi bir şekilde belirlemenin aşınmayı en düşük düzeyde tutma yönünde çok yararlı olacağı açık bir gerçektir. Kutu belirli zaman aralıklarında tartılarak emdiği rutubet miktarı bulunur.4. • Yapılan araştırmalar özelikle yumuşak ve katı eriyik oluşturabilen homojen yapılı metallerde adhezyonun daha kolay oluştuğu. bu nedenle iki yüzey birbirine tam temas edemez. Şekil 10. Diğer taraftan birbirlerinden farklı türde.4. sürtünme koşullarına ve çevrenin kimyasal etkilerine bağlıdır. bitümlü tecritler ve değişik türde katkı maddeleri kullanılır. bu durumda sistem kullanılamaz hale gelir.1. Buhar geçirimliliği karışık bir olay olduğundan basit bir kural geliştirilememiştir.3 mm derinlikte başladığı saptanmıştır. * .Burada K kılcallık veya geçirimlilik katsayısıdır. Ancak belirli basınç farkı için bir ortalama buhar geçirimlilik katsayısı bulunabilir. miktarı malzemenin türüne. q cm3 /cm2 ve t saniye olduğuna göre K nın birimi cm2/san dir. Endüstride üretim teknolojisinde bundan yararlanılır. Sürtünen yüzeylerde oluşan korozyon ürünü sert parçacıklar halinde koparsa aşınma şiddetlenir. Ancak bu olayı yakından tanımanın. Dış ortamdaki buhar basıncı etkisinde numuneden geçen su buharı sürekli olarak CaCl2 tarafından emilir. Bu çatlaklar zamanla yayılarak yüzeyden pul şeklinde malzeme kopar. boyalar. Belirli dış buhar basıncı altında birim kalınlıktaki numunenin birim alanından birim zamanda geçen buharı hesaplanır ve bu büyüklük buhar geçirimliliğini saptamada kullanılır. Adhezif aşınma denen bu tür aşınma en tahrip edici türdür. sert ve homojen olmayan metaller arasında adhezif aşınma eğilimi daha azdır. Yapılarda kılcallıkla su iletimi suların buharlaştığı yerlerde erittikleri tuzları bırakıp çiçeklenme yaparak sıvaları ve badanayı kirletmesi ve rutubet oluşturarak sağlık koşullarını bozması nedeni ile önemli sorunlar yaratır. daha fazla ise kısmen difüzyon. Metallerde bu çatlamanın yüzeyden 0. Bağıl nem % 50 den az ise buhar difüzyonla. Bu durumda kutunun ağırlığı ölçülür. dolayısıyla aşınmanın daha şiddetli olduğunu göstermiştir. Bu katsayı buhar basıncı farkı ile non lineer olarak değişir. sonra silindir biçiminde hazırlanan numune kabın ağzına kapak gibi yerleştirilir ve çevresi parafinle tecrit edilir. Çok iyi parlatılmış ve sertleştirilmiş yüzeylerde abrazif aşınma en düşük düzeydedir.2-0. Aşınma Aşınma sürtünen yüzeylerden malzeme kaybı olarak tanımlanır. Ostenitik ve ferritik paslanmaz çelikler. kısmen de kılcallık etkisi ile geçer. Adhezif aşınma kadar şiddetli olmaz ve sarma olayı beklenmez. Yük uygulandığı zaman bu temas noktalarındaki gerilmeler kolaylıkla akma sınırına erişir ve adheziyon etkisi ile yerel kaynamalar oluşur. Bunun için kullanılan silindirik kutu içine su buharını emen higroskopik özelikli CaCl2 konur. örneğin taşlama ve parlatma işlemleri bu aşınma türüne dayanır. Gevrekleşen malzeme üzerinden tekrarlı geçen kuvvet etkisi ile çatlar. Aşınma Türleri Malzeme kaybına neden olan dört tür aşınma vardır: Adhezif aşınma: Makine elemanlarında işleme kalitesi ne olursa olsun yüzeyler daima pürüzlü olur. Biri birine değen yüzeylerde plastik şekil değiştirme dolayısıyla pekleşme oluşur ve malzeme gevrekleşir. Bu sakıncaları önlemek için suyun girdiği yerlere zengin çimentolu sıvalar. Karşılıklı iki yüzeyi arasında farklı buhar basıncı olan boşluklu malzemelerden buharın geçmesi beklenir. Abrazif Aşınma Abrazif aşınmada sert bir malzeme veya sert bir parçacık bir malzeme yüzeyinden kazıyarak veya çizerek parça kopartır. Aşınma. Ancak çok çeşitli etkenlerin rol aldığı bir olay olduğundan laboratuar koşullarından elde edilecek sonuçlara dayanarak uygulamadaki aşınma miktarını tahmin edecek bir bağıntı henüz geliştirilememiştir. Korozyon Aşınması Korozif aşınmada mekanik etkenlerin yanında çevrenin kimyasal etkisi de olaya karışır. Büyük ekonomik kayıplara neden olduğundan üzerinde yoğun araştırmalar yapılmıştır. Aşınmayı tamamen önlemek olanaksızdır. hatta aşırı halde değen yüzeylerle sarma olayı görülür. titanyum ve gümüş şiddetle aşındığı halde dökme demir ile yüzeyleri çok sertleştirilmiş ve kromla kaplı çeliklerde aşınma daha azdır. Bu tür yüzey yorulmasını önlemek için yüzeylerin sertleştirilmesi ve iyi parlatılması gerekir.

Yatak Alaşımları Uygulamada aşınmanın en önemli olduğu yerler yataklardır. • Beyaz metalden başka Cu-Pb. Ag-Pb. • Rulmanlı yataklarda yuvarlanan bilye ve rulmanlarla yuvarlanma yüzeyleri çok sert ve parlatılmış olursa yağlama ile aşınma en düşük düzeye iner. Bunun üstüne malzeme türüne göre seçilen bir çift aşındırıcı disk belirli bir yükle bastırılır. çevrenin elektro kimyasal etkisi ile oluşan malzeme tahribi ve malzeme kaybı olarak tanımlanır.10. Ahşap. * Kaymalı yataklarda aşınma çok daha önemlidir. tekstil ürünleri ve benzeri malzemeler için özel aşındırıcı diskler kullanılır. ancak düşük yükler altında ve düşük sıcaklıklarda kullanılabilirler. Teflon. kauçuk. METALLER VE ALAŞIMLARI 11. Mil ve yatak burcu arasında hız farkı yüksek ve temas yüzeyi büyüktür. Birim mesafede aşınan miktar aşınma direnci olarak tanımlanır. Metalik malzeme içerisinde bulunduğu ortam tarafından korozyon vasıtasıyla tahribata uğrar ve bu olay halk arasında paslanma olarak tanınır. Aşınma test makinesi bu tür aşınma deneyi için geliştirilmiştir. yuvarlanma veya kaymalı yuvarlanma şeklinde olur. Aşınma deneylerinde genellikle uygulamada aşınma oluşturan çalışma koşulları benzetilmeye çalışılır. . Aşınmayı azaltmak için yüzeyi sertleştirilmiş ve parlatılmış mil ile özel yatak alaşımından yapılmış yatak burcu kullanılır. Yataklar rulmanlı ve kaymalı olmak üzere iki türdür.1. mil ile tam temas edecek ve yerel basıncı azaltacak şekilde yumuşak matris içinde kolayca döner. Çevresel hızları farklı seçilerek istenen kayma oranı sağlanır. Al-Sn. Ancak bu olayın temel ilkelerini bilmek korozyonu en düşük düzeyde tutmak için gerekli önlemleri belirlemede çok yararlı olmaktadır. Yağ emebilen gözenekli yatak alaşımları ile grafitli yatak alaşımları kullanma süresinde yağlama gerektirmez. İyi bir yatak alaşımının sürtünme katsayısı düşük olmalı aynı zamanda iyi yağlanabilmeli. Büyük ekonomik kayıplara neden olan korozyonu tam önlemek imkansızdır. Bu amaçla geliştirilmiş ve çok yaygın olarak kullanılan beyaz metal (85 Sn + 10 Sb + 5 Cu) böyle bir yapıya sahiptir. Aşınma Deneyleri Aşınma çeşitli etkenleri içeren çok karışık bir olay olduğundan bugüne kadar aşınma direnci kesin olarak tanımlanamamıştır. Ancak laboratuar deneyleri ile farklı türde malzemelerin aşınma dirençleri biri birine göre karşılaştırılabilir ve bir sıralama yapılabilir.6. 10. Seramik malzemelerde özellikle abrazif aşınma türü görülür. Burada numunelerin ağırlık azalmasından aşınma miktarı saptanır. Makine hareket edip basınçlı yağ gelinceye kadar bu ceplerde biriken yağ ilk yağlamayı sağlar. Bu amaçla geliştirilen aşınma test makinesinde dönen yatay bir tabla üzerine deney numunesi sabitlenir.2. Korozyon Çeşitleri Korozyon iki türe ayrılabilir. Sert parçacıklar yükü taşır. bronz gibi çeşitli alaşımlar yatak alaşımı • olarak kullanılır. Diğer taraftan aşınma davranışını saptamak için değişik deney yöntemleri geliştirilmiş. kağıt. fakat bunlardan elde edilecek sonuçlarla uygulamadaki aşınma dayanımını önceden kestirmek mümkün olamamıştır. Metallerin aşınma deneyinde birbirleri üzerinde kayarak yuvarlanan disk şeklinde numuneler kullanılır. naylon ve polietilen gibi plastikler yatak burcu üretimine elverişlidir. özelikle metallerde önemli olan bu olay oldukça karışıktır. Bu tür malzeme numuneleri döner yatay bir tablo üzerine belirli bir yükle bastırılır ve araya standart aşındırıcı bir toz konur. Belirli bir süre sonunda oluşan kalınlık azalması ölçülerek aşınma miktarı elde edilir. Dönerek yük ileten bir mil bir yatakla sabit zemine tespit edilir.5. Aşınma oluşturan hareketler kayma. Belirli bir kuvvet etkisi altında belirli bir süre deneye tabi tutulan parçalarda aşınma miktarı ağırlık veya hacim azalması ile ölçülür. Ayrıca yumuşak matriste oluşan çukurcuklar yağ cebi vazifesini görür. Korozyon ve Önemi Korozyon. Diskler belirli bir kuvvetle bastırılır. Yatay tabla döndürülerek numunelerde belirli bir süre sonunda meydana gelen ağırlık azalması ölçülür. * Bölüm 11-KOROZYON. En iyi sonuç veren yatak alaşımları yumuşak bir ana faz (matris) ile içine dağılmış sert parçacıklarından oluşur. 11.

* Bu şekilde galvanik çiftlerinde görülen korozyona elektrokimyasal veya galvanik korozyon denir. • • • Aynı eriyik içine iki ayrı türde metal daldırılırsa aralarında bir gerilim doğar ve buna galvanik pil denir.• Uygulamada en sık karşılaşılan ve en fazla zarar veren korozyon türü Elektrokimyasal korozyondur. Kimyasal bileşik şeklindeki korozyon ürünü kütleden ayrılır ve yenisi oluşursa tahribat sürekli olur. Demir su ile temas edince aşağıdaki şekilde iyonlarına ayrılır.2. elektron vererek korozyona uğrar. Her iki halde de görüldüğü gibi iyonlaşma kısa sürede denge haline gelerek durur.1). 11. Elektrokimyasal Korozyon Sıvı eriyikler içine daldırılan metaller aşağıdaki bağıntıda görüldüğü gibi iyonlaşır. . Demirin Korozyonu Demiri çevrede bulunan rutubet ve oksijenle birlikte galvanik eleman oluşturur ve sürekli olarak korozyona maruz kalır. Bu seri de anot taraftaki metal katot taraftakine göre anot reaksiyonuna maruz kalır.1. * Bir iletkenle birleştirilirlerse anottan çıkan elektronlar katoda geçer. Elektron veren metal anot. Elektron kaybeden metalin iyonları eriyiğe geçerek korozyon oluşturur. katot ise etkisiz kalır. Bunlar sıralanacak olursa yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bir elektromotif kuvvet serisi elde edilir (Tablo 11.1.1.2. Benzer şekilde suda da iyonlaşma oluşur. • Her metalin hidrojen elektroduna göre ölçülen bir elektrot potansiyeli vardır. Bu olay tersinir olup kısa sürede dengeye erişir. katot taraftaki ise korunur. elektron alan metal ise katot olur. Su içindeki (OH) kökü ile Fe+3 iyonu birleşerek aşağıdaki şekilde demir hidroksit oluşturur.* 11. Burada ele alınan demirin korozyonu bu türdür.

2. Yandaki şekilde görüldüğü gibi eğilmiş çubuğun eğilme bölgesinde korozyon daha şiddetli oluşur. düşük olduğu bölgeler anot reaksiyonu gösterir. * 11. Galvanik Pil Türleri Korozyona neden olan galvanik pil türleri • • • bileşim pilleri gerilme pilleri konsantrasyon pilleri olmak üzere üç pil türü vardır. 11. Korozyona Karşı Korunma Elektrolitin bulunmadığı hallerde korozyon tamamen önlenebilir. • Böylece elektronu alınan Fe3+ iyonu (OH). aşağıdaki şekilde sürekli olarak (OH). Bundan dolayı gerilme etkisindeki atomların elektrolit potansiyelleri daha büyüktür ve anot reaksiyonu gösterirler.2. ancak su içinde çok az (OH).2. Konsantrasyon Pilleri Elektrolitin konsantrasyonu elektrot potansiyelini etkiler. 11.2. Eğer su içine havanın oksijeni girerse. ayrışarak dibe çöker. Plastik bölgede eğilmiş veya burulmuş metallerde plastik bölgeler anot reaksiyonu gösterir.Bu birleşik gevşek ve süngerimsi suda erimez.2.1.2.2. İki metalden hangisinin katot.kökü ile birleşerek pas denen Fe(OH)3 meydana gelir (Şekil 11. 11.2. Gerilme Pilleri Gerilme etkisinde atomlar en düşük enerjili denge konumundan ayrıldıklarından gerilmesiz bölgelere göre daha yüksek enerjiye sahiptirler. Ancak uygulamada bunu sağlamak çok güçtür. Demirin çevresinde su veya oksijenden biri eksik olursa demir sürekli paslanmaz.1. Yandaki şekilde de kapalı olan yerlerde oksijen azdır. Benzer şekilde soğuk burulmuş tor çeliği çubukları sıcak haddelenmiş çelik çubuklara göre daha hızlı korozyona uğrarlar.3. Bileşim Pilleri İki farklı türde metal arasında bir galvanik elemanı oluşabilir. Buradan çıkarılan sonuca göre uygulamada iki ayrı tür metali temas halinde yan yana koymamak gerekir.2. Konsantrasyonun yüksek olduğu bölgeler katot. Havadaki su buharının yoğuşarak yüzeylerde oluşturduğu su filmi bir elektrolit etkisi yapar.1. Metal parçalar üzerine sürülecek yağ veya gres filmi korozyona karşı korur.kökü oluşur. . Diğer taraftan rutubetli hava ile temas eden demir sürekli paslanır ve bir süre sonra yok olur. Çivilerin uç ve baş kısımları gövdeden daha çabuk paslanır. hangisinin anot olacağı elektromotif kuvvet serisinden bulunabilir.3.1. Korozyona karşı alınan önlemler dört grupta toplanabilir.1.1). 11.kökü bulunduğundan bu reaksiyon zayıf olur ve kısa sürede durur. bu bölgeler oksijeni fazla olan açık bölgelere göre daha şiddetli paslanırlar.

ayrıca soğuk işleme veya su verme işlemi ile bu mukavemet 180 kgf/mm2 ye kadar çıkartılabilir. (YMK)' ye sahip demire ise ostenit denir. Şekil 11. 11.11.Karbon (Fe-C) Denge Diyagramı Demir-karbon alaşımlarının denge diyagramını elde etmek için değişik bileşimde demir-karbon alaşımları oluşturarak bunların soğuma diyagramları saptanır. Metaller demirli metaller ve demir olmayan metaller olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. ahşap ve plastikler gibi) 20-50 katı. 1400°C' da bu yapı (YMK)' li demirine. Bütün bunlara karşılık diğer malzemelere göre dış etkilere (korozyona) genellikle daha az dayanıklı ve daha pahalıdırlar. (HMK)' ye sahip demire ferrit. keserek ve talaş kaldırarak işlemeye. Saf demirin çekme mukavemeti 30 kgf/mm2 civarında iken % 0. Demir-Karbon Alaşımları (Çelikler) Saf demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Bundan başka bu alaşımlar normal halde kolayca işlenip şekil verilir. kaynak. içine karbon katılarak sertlik ve mukavemeti büyük ölçüde arttırılır. Metallerin elastisite modülleri diğer malzemelerinkinin (beton. sonra ısıl işlemle sertlikleri çok arttırılabilir. Bütün bu üstün özelikleri nedeni ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli malzeme grubunu oluştururlar.5. perçin ve vida ile birleştirmeye elverişlidirler.8 kadar karbon katılırsa mukavemeti 100 kgf/mm2 olur. Arı halde yumuşak ve düşük mukavemeti olmakla beraber alaşımlandırma.5. Sıvı halden katılaşırken (HMK)' li demiri oluşur. mukavemetleri ise 5-20 katı kadardır. Metaller üstün mekanik ve fiziksel özelikleri nedeni ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar.1. Demir . Endüstriyel Malzemeler Uygulamada kullanılan malzemeler metaller. bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları denir. Ayrıca üretim sırasında döküme. soğuk şekil verme ve ısıl işlem uygulayarak sertlik ve mukavemetleri çok arttırılabilir.4. plastik şekil vermeye. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. .4' de görüldüğü gibi demirin üç ayrı polimorfu vardır. İlk önce arı demirin soğuma diyagramını ele alalım. 11. 910 °C' ta da (HMK) yapılı demirine dönüşür. plastikler ve seramikler olmak üzere üçe ayrılırlar. Demirli metallerde ana eleman demir olup bunun yanında karbon daima bir alaşım elemanı olarak bulunur.

. 11. Demir karbür bir bileşik olup ağırlık yönünden % 6.8 C içeren alaşımda görülür. ancak ikisinin ince karışımından oluşan çelikler hem yüksek mukavemete ve hem de yüksek tokluğa sahiptirler. Bir uçta arı demir olan ferrit fazı çok yumuşak ve düşük mukavemetli.4: Demirin soğuma diyagramı ve polimorfları Demir-karbon sisteminde bu .67 C içerir ve ortorombik kristal yapıya sahiptir. sonra 727 °C ta ötektoid reaksiyonu sonucu bu katı eriyikten aynı anda ferrit ve sementit fazları oluşur. Bu sistemde en ilginç iç yapı %0.1. Demir-Karbon Sisteminden Denge Diyagramı Şekil 11. Demir içine % 6. öteki uçta demir karbür fazı çok sert ve gevrektir.5: Demir-karbon sisteminde denge diyagramı Demir-karbon alaşımlarında fazların C oranına ve sıcaklığa bağlı olarak değişimi Şekil 11. ve fazları yanında ayrıca bir de demir karbür (Fe3C) fazı bulunur ve buna sementit denir. Bu alaşım sıvı halden katılaşırken ostenit katı eriyiğine dönüşür.1.Şekil 11.5.5 deki denge diyagramında gösterilmiştir.67 oranında C katılırsa bütün kütle sementitten oluşur.

1<C<%0. Birinci halde soğuma hızı yüksek (metal kalıpta döküm) ve Si < %1 ise diyagramda görülen fazlar elde edilir. bu nedenle buna beyaz dökme demir denir (Şekil 11. Demirler : C<%0.5. AC sıcaklığında Ostenit katı eriyiği karbonca doymuş hale gelir ve C'un fazlası tane sınırlarında ağ şeklinde sementit fazı halinde çökelir.8'den az C içeren alaşımlar katılaşırken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür. sementit çok sert ve gevrektir.1. Yüksek Karbonlu Çelikler : %0. 11. Bu alaşım perlitik yapıya göre daha yumuşaktır. Oda sıcaklığında ana kütlesi sementit ile bunun içinde dağılmış perlit adacıklarından oluşan bu metal çok sert ve gevrektir. Az Karbonlu Çelikler : %0. 1. Beyaz Dökme Demir ve Kır Dökme Demir C oranı % 2 den fazla olursa denge diyagramı iç yapı oluşumunu belirlemeye yetmez.3. Ayrıca soğuma hızı ve Si içeriği oluşacak yapıyı etkiler. Dolayısıyla bu sıcaklıkta perlite dönüşür. bu nedenle buna kır dökme denir. Si burada C' nun ayrışmasında katalizör etkisi yapar. Karbonun ayrışma derecesine göre ferritik.5<C<%2 4. ikinci halde soğuma hızı yavaş (kum kalıpta döküm) ve Si > % 1 ise kararsız Fe3C bileşiği ayrışır. Dökme Demirler : %2<C<%6. perlitik ve karışık bir döküm yapısı elde edilir (Şekil 11. Orta Karbonlu Çelikler : %0. 727°C ta geri kalan % 0. fakat bunların sık karışımından doğan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir.8 C içerir. kırılınca beyaz görünür. 727 °C ta geri kalan ostenit %0. Soğuma Süresinde Oluşan İç Yapılar Oda sıcaklığında ferrit ve perlitten oluşan bir yapı elde edilir. Şekil 11. % 0. bundan dolayı bu bölgede alaşımların çok sert ve gevrek olması doğaldır (Şekil 11.67 * Çıkmış Soru . Sıcaklık düştükçe çökelen sementitin kalınlığı artar. 11.5 3. bu nedenle.10).6.10). Karbon ince uzun grafit levhaları halinde oluşur.5. Ferrit çok yumuşak ve düşük mukavemetli. 1.1 2. Çelikler : 0. 11. buna perlit denir.2 2.1<C<%2 Çelikler de dört alt sınıfa ayrılırlar. Oda sıcaklığında perlit ile onu çevreleyen sürekli sementit ağından oluşan bir yapı elde edilir.1.2<C<%0.6: % 0.8 karbon içeren demir-karbon alaşımı 727°C da ostenitik yapıdan perlite dönüşümü % 0. bu metal kırıldığı zaman gri renkte görünür.8).2.8C içerir ve bu sıcaklıkta perlite dönüşür. A3 sıcaklığına gelince Ostenitten ferrit çökelir. Çeliklerin Sınıflandırılması Bu alaşımlar içerdikleri karbon oranına göre iki sınıfa ayrılırlar.Ferrit ve sementitin yan yana ardışık sık tabakalar halinde dizilmesi sonucu oluşan bu yapı kırıldığı zaman parlak inci şeklinde görülür.8-2 arasında C içeren alaşımlar soğurken önce ostenit katı eriyiğine dönüşür.

fakat süneklik azalır. Orta karbonlu çelikler genellikle daha yüksek mukavemetli olup su verme ile sertleştirilebilir. Çelik Üretimi 11. Genellikle galvanizli saçların ve boruların üretiminde kullanılırlar. kolay işlenir.8. Demir-karbon alaşımlarının gerilme şekil değiştirme diyagramlarının biçimi C oranına bağlıdır Az karbonlu çeliklerde belirgin akma basamağı vardır. yapılarda ve makine parçaları üretiminde kullanılırlar. Çelikler: Az karbonlu çelikler genel amaçlar için kullanılan en ucuz çelik türüdür. Orta karbonlu çeliklerde akma basamağı görülmez ve oldukça sünektirler. toklukları düşüktür. genellikle gevrek davranış gösterirler.11. 11. Yüksek karbonlu çelikler sert olup işlenmesi zordur. korozyona iyi dayanırlar. Küreleştirme işlemi ile sertlik azalır ve şekil vermeden sonra su vererek sertleştirilir.9.7. su verme ile sertleştirilemez. Karbon oranı arttıkça sementit miktarı yükselir Sertlik ve mukavemet artar. Bu çelikler 700°C' de uzun süre tavlanırsa küresel karbür oluşur. 3. Sünekliği yüksektir. Yüksek karbonlu çeliklerde ise mukavemet yüksek fakat süneklik az. Sementit gevrek bir faz olduğundan % 1 C oranından sonra çekme mukavemetinde azalma olur. ancak elastik sınırı arttırır. genellikle takım ve kalıp üretimine elverişlidirler. büyük ölçüde plastik şekil değiştirmeden sonra kırılırlar ve yüksek tokluğa sahiptirler. Demirler: Yüksek plastik işlenebilirlik özeliğine sahiptirler. Ayrıca soğuk şekil verme ve su verme işlemleri elastisite modülünü değiştirmez. Ayrıca galvaniz (çinko banyosuna daldırma) veya emaye (seramik bir filmle kaplama) edilerek korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. 2. Karbon Oranının Çeliklerin Alaşımlarının Mekanik Özeliklerine Etkisi * Çıkmış Soru Değerlendirme • • • • • • Arı demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. Çeliklerin (Fe-C Alaşımı) Kullanım Alanları 1. Dökme demirler: a) Beyaz dökme demir: .

% 18 Cr . Beyaz dökme demir yüksek sıcaklıkta uzun süre tavlanırsa kararsız Fe3C bileşiği Fe ile küçük parçacıklar halinde grafite ayrışır (Şekil 11. küresel veya sfero döküm denen bu metalin sünekliği ve mukavemeti yüksektir (Şekil 11. kalite basit karbonlu çelik olup çekme mukavemeti minimum 52 kgf/ mm2 dir. Genellikle yüksek mukavemetli yapı çeliği ve makine parçaları üretiminde elverişlidirler. Metallerin Sınıflandırılması ve Standartları Endüstride. kayaları delmek için kullanılan ve aşınmaya ve darbeye karşı çalışan % 14 Mn' li çelikler. 11. fakat süneklik azalır ve gevrekleşir. mukavemetlerine ve kullanma amaçlarına göre sınıflara ayrılarak standartlaştırılmışlardır.1-0. Bu şekilde elde edilen alaşımlı çeliklerin türü 2000' e yakındır. Türk Standartları TS 649 Yapı Çeliklerinin. Bu yöntemle elde edilen metale temper dökme demir denir. yapılarda ve makine üretiminde kullanılan metallerin türleri 2000'in üstündedir.3 -0. St veya Fe harfleri bulunur. Kolay dökülür. W. En çok kullanılan alaşım elemanları Cr ve Ni dir. mekanik özelikler iyileşir. Genellikle aşınmaya dayanıklılık gerektiren yerlerde. Alaşımlı çelikler alaşım elemanlarının miktarına göre az alaşımlı çelikler ve çok alaşımlı çelikler olmak üzere ikiye ayrılırlar: a) Az alaşımlı çelikler: Bunlarda alaşım elemanı %5' ten azdır. Bu nedenle endüstride geniş kullanma alanı vardır. Kır dökme demir dökümden önce yüksek sıcaklıkta kızdırılırsa grafit çok ince parçacıklar halinde ayrışır. 2. genellikle özel amaçlar için kullanılırlar.11. fakat basınç mukavemeti yüksektir (Şekil 11. %8 Ni' li paslanmaz çelik. Örneğin. örneğin TS 708 Beton Çelik Çubukları. 11. titreşimi iyi söndürür ve en ucuz metaldir. Genel yapı çeliklerinin sınıfını belirten simgelerin başında Ç. Bunlardan başka Mn.13).4C'lu) çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 50 kgf/mm2 dir. birleşimlerine. Örneğin yapı çeliği Ç 52-2.13). % 20' den fazla Cr içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri bu sınıfa girerler. Birinci grup nervürsüzdür. Bunlar türlerine.10. Bu elemanlar yapıda ya katı eriyik veya karbür şeklinde bulunurlar. Mukavemet belirten sayıdan sonra verilen 1. Bunlardan sonra gelen sayı o çeliğin sahip olması gereken minimum mukavemeti kgf/mm2 veya N/mm2 olarak verir. Co. Dökümden önce sıvı halde iken içine biraz magnezyum katılırsa grafit kürecikler halinde oluşur. Sünekliği ve mukavemeti yüksek olan temper dökme demir karışık şekilli parçaların seri halde üretimine elverişlidir (boru ekleme parçaları) ( b) Kır (sfero) dökme demir: İçinde serbest halde uzun grafit parçacıkları bulunduğundan çekme mukavemeti düşük ve gevrektir.2 C'lu) çelik çubuklardır ve çekme mukavemetleri en az 34 kgf/mm2 dir. TS 2162 Genel Yapı Çelikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ç II orta karbonlu (%0. TS 708 de beton çelikleri iki gruba ayrılmıştır. Si. TS 708 beton çeliklerinin özeliklerini. bileşimlerini belirtir ve uygulanacak deneyleri hakkında bilgi verir. ancak dökme ile şekil verilebilir. demiryolu vagonu fren pabuçlarında ve kazı makinelerinde kullanılırlar. V gibi çeşitli elemanlar alaşımlı çelik üretiminde kullanılırlar. örneğin Ni yalnız katı eriyik. Türk Standartları Enstitüsü her sınıf için hazırladığı standartta ayrıntılı bilgiler vermiş ve bunları birer numara ile belirtmiştir. Cr çoğunlukla katı eriyik ve biraz karbür.Ana faz demir karbür olduğundan çok sert ve gevrektir. ÇI az karbonlu (% 0.14). Ti çoğunlukla karbür oluşturur. Mo. . Alaşımlı Çelikler Basit karbonlu çeliklerde C arttıkça sertlik ve mukavemet yükselir . Alaşım elemanları ayrıca çeliklerin sertleşme yeteneğini arttırmak ve özel amaçlı çelikleri üretmek için de katılır. örneğin bilyalı öğütme değirmenlerde. 2 veya 3 sayıları çeliğin kalitesini belirtir. Sünekliği koruyarak mukavemeti arttırmak için alaşım elemanları katılır. Çeliğe katılan her alaşım elemanının etkisi değişiktir. Şekil verdikten sonra su verme ile sertlikleri çok arttırılabilir. b) Yüksek alaşımlı çelikler: Bu çeliklerde alaşım elemanı %5 ten fazladır. talaş kaldırılarak kolay işlenir.

plastik işlenebilme özeliği yüksek ve korozyona dayanıklıdır. Yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak kullanılır. % 15-20 kadarı demir olmayan metallerdir. (Kaynaklar : Stahlschlüssel. Bununla beraber elastisite modülleri. Bu konuda ayrıntılı bilgiler standartlardan. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle bazı hallerde demir-karbon alaşımlarına tercih edilirler. 11) Metals Handbook. nervürler spiral şeklinde görülür ve çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. Beton IIIb çelik çubukları Ia çeliğinin soğuk burulması ile elde edilir. Makine parçaları üretiminde çeşitli basit karbonlu ve alaşımlı çelikler kullanılır. sementasyon çelikleri. paslanmaz çelikler. yay çelikleri ve takım çelikleri gibi. Bu metallerin en önemli sakıncaları pahalı olmalarıdır. yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Bunlar kullanma amacına göre sınıflara ayrılırlar.A.) Dünyada metal üreten her ülke ürünlerini kendi simgeleri ile anarlar. Almanya. D-7142 Marbach-Neckar. kazan çelikleri. kataloglardan ve el kitaplarından sağlanabilir (Ref. Örneğin. Bu grupta bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımları burada kısaca ele alınacaktır. III sınıfındakiler ise yüksek mukavemetli beton çelik çubukları sayılır. Metals Park. Alaşımlandırma ile mukavemeti çok arttırılabilir. özelikle dış ülkelerde görev yapan bir mühendisin yabancı kaynaklı bir ürüne ait simgenin ne tür bir alaşımı gösterdiğini bilmesi gerekebilir.12. Bakır ve Bakır Alaşımları Arı bakır yumuşak. 11. 1974. beyaz dökme demir DDL simgesi ile gösterilir ve sonuna minimum mukavemet kgf/mm2 cinsinden eklenir. Bunların simgeleri alaşım elemanlarının türüne. miktarına ve mukavemetine göre tayin edilmiştir. Beton IIIa çeliği orta karbonlu sıcak haddelenmiştir. Beton Ia çeliği az karbonlu. otomat çelikleri. 10 ve 11). . sıcak haddelenmiştir. Buna göre I sınıfındakiler düşük mukavemetli. Demir Dışı Metaller Demir olmayan metallerin bazı üstün özelikleri nedeni ile endüstride önemli uygulama alanları vardır. 11. Ohio. 1. örneğin CuZn40 % 40 Zn içeren pirinci. çekme mukavemeti en az 34 kgf/mm2 dir.13. Vol. Bileşim ve özelik bakımından aynı olan bir ürün değişik ülkede farklı simgelerle gösterilir. Demir olmayan metallerin simgesinde alaşımda bulunan elemanları ve miktarları belirtilir. Çeşitli ülkelerin çelikler için kullandıkları simgeleri ve bunların karşılıklarını içeren 10 numaralı kaynak bu konuda yararlı olabilir. Yüksel termal iletkenliği nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemleri üretiminde. çekme mukavemeti en az 50 kgf/mm2 dir. Propertlies and Selection of Metals. nervürler eksene paraleldir.İkinci grup beton çelikleri nervürlü olup sınıf numarasının yanında a veya b harfleri vardır. Endüstride kullanılan metallerin yaklaşık olarak % 80-85' i demir-karbon alaşımları. 1967. U. ASM. CuSn2 ise % 2 Sn içeren bronzu gösterir. Dökme çelikler DÇ. sertlik ve mukavemetleri daha düşüktür. yüksek elektriksel iletkenliği nedeni ile de iletken tel üretiminde çok kullanılan bir malzemedir.S. Verlag Stahlschlüssel Wegst KG.

ısıl ve elektriksel iletkenliği yüksektir.7 gr/cm3) uçak ve benzeri hafif yapılar için çok elverişlidir. 11. S. Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Arı alüminyum yumuşak. Düralümin Piston Alaşımı Alüminyuma eloksal denen elektrokimyasal işlem uygulayarak korozyona dayanıklılığı daha da arttırılır. Bunlardan en önemli olan ikisi aşağıda kısaca tanıtılacaktır. Alüminyuma Cu. Kolay işlenebilme. Özgül ağırlığı düşük olduğundan (2.14. Mg. Alaşımlandırma ile mukavemeti önemli derecede arttırılır.Bakır alaşımları genellikle pirinçler ve bronzlar olmak üzere ikiye ayrılır. boyutların zamanla değişmemesi ve güzel görünüşü nedeni ile yapılarda doğrama malzemesi olarak kullanılır. Arı alüminyum büyük açıklıklı enerji hatlarında iletken tel olarak kullanılır. işlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı. Ni ve Mn gibi çeşitli alaşım elemanları katılarak belirli amaçlar için değişik türde alaşımlar üretilir. .

1. sonra su vererek çok sert hale getirilir ve aşınma direnci çok arttırılır. bileşimi.15.1. Metallere uygulama amacına en uygun özelliği sağlamak amacı ile uygulanan kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerine ısıl işlem denir.15. İç yapıda değiştirilmesi mümkün yapısal faktörler tanelerin büyüklüğü ve biçimi. Bir Çeliğe Su Verebilmek İçin Gerekli Koşullar . İç yapıları değiştirmek için uygulanan işlemler • Alaşımlandırma • Soğuk şekil verme • Isıl İşlem 11. örneğin yumuşak olan bir orta karbonlu çeliğe kolayca şekil verilir. Isıl İşlemler • Bunlar genellikle iki ayrı grupta incelenir. İç yapıları değiştirmek suretiyle sertlik.11. • • Yumuşatma tavlaması ve normalizasyon Çeliklere uygulanan su verme sertleşmesi ve temperleme işlemleri 11.15. mukavemet ve süneklilik uygulama amacına göre ayarlanabilir. fazların türü ve dağılış biçimleridir. Metallerin Mekanik Özelliklerini Değiştirmek İçin Uygulanan İşlemler Metallerin mekanik özelikleri büyük ölçüde iç yapıya bağlıdır.1.

ayrıca temperleme sıcaklığı civarında çeliğin yüzeyi mor-mavi bir renk aldığından menevişleme de denir. Kaynak sırasında oksitlenmeyi önlemek ve oluşacak cürufu uzaklaştırmak için özel örtü maddeleri (kaynak pastası ve dekapan) kullanmak gerektir. Ergitme kaynağı ve basınç kaynağı olmak üzere iki yöntem vardır. Temperlemeden sonra bazıları çeliği suda soğutur. bu nedenle ince taneli yapı meydana gelir. 11. Bundan dolayı halk dilinde buna çifte su verme. Ergitme kaynağında birleştirilecek metal parçalarla dolgu olarak kullanılacak kaynak teli ergime sıcaklığına kadar ısıtır. Kaynak sırasında metallerde görülen doğal ergime ve katılaşma faz dönüşümleri oluşur. Metallerde Kaynaklı Bileşimler Kaynak. Kaynak bölgesinde ergimiş metal çevredeki soğuk ana kütle tarafından hızla soğutulur. 800°C' un üstünde tavlanan demir parçalar üst üste konarak presle bastırılır veya dövülürse temas yüzeyi boyunca atomsal yayınım nedeni ile sürekli bir yapı oluşur ve iki parça birbirine kaynar. Kaynak sırasında sıvı hale gelen metaller birbirleri ile karışarak sürekli bir iç yapı oluştururlar. sertlik biraz azalmakla beraber tokluk önemli ölçüde artar. Bu işlem süresinde artık gerilmeler giderilir. metal parçalarına yüksek sıcaklıkta uygulanan birleştirme işlemidir. Bunun için gaz alevi (oksi-asetilen alevi) veya elektrik arkı kullanılır.Bir çeliğe su verebilmek için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Martenzit çok sert ve gevrek olduğundan çarpma mukavemeti düşüktür. . Basınç kaynağı ise genellikle demire uygulanır ve buna demirci kaynağı da denir.16. Bu işleme temperleme denir. Bu sakıncayı gidermek için su vermeden sonra 300-350 °C' ta bir süre ısıtılır.

Kaynak çevresinde sıcaklık farkları çok yüksek olduğundan özelikle kalınlıkları fazla ve değişik büyüklükte olan bileşimlerde önemli artık gerilmeleri doğar. Seramiklerin Yapısı Seramik mineraller ve fazlar çoğunlukla metallerde olduğu gibi kristal yapılı. • Dökme demirin kaynağında beyaz dökme demir ve sakıncalı artık gerilmeler doğar. Genellikle ısıl işlemle sertleştirilebilen yüksek mukavemetli çeliklerin kaynak bölgesinin mukavemeti ana kütleninkinden daha az olur. bu nedenle elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. alüminatlar ve bunların yanında bir miktar metal oksitleri bulunur. piezo elektrik ve yarıiletkenlik özelliklerine sahiptir. dolaysıyla yapıları çok kararlıdır. Seramikler Seramikler metal ve metal olmayan elemanlardan oluşan inorganik bileşiklerdir. Refrakter özelliğe sahip karbür ve nitrürlerde metalsel ve kovalan bağlar karışık haldedir. ÇİMENTO VE KOMPOZİTLER 12. mikada olduğu gibi. Dökme demir parçalara pirinç kaynağı da uygulanabilir. kiremit. bazılarında bir düzlem boyunca. BN ve ZrN gibi seramik bileşiklerin yapı ve özellikleri metallerle seramikler arasındadır. Sıvı halde amorf olan cam normal soğuma süresinde amorf yapıyı koruyarak katılaşır. Bu değerin üstünde özel önlemler ve uygun elektrot kullanılarak bu sakınca önlenmeğe çalışılır. Seramiklerin bileşiminde çoğunlukla değişik türde silikatlar. Bunun için özel kaynak elektrodları ve uygun örtü malzemesi (dekapan) kullanılır. sert ve gevrek olurlar. Bindirme Kaynağı ve Alın Kaynağı Bu tür çeliklerde tüm kesiti yumuşatacak alın kaynağı yerine bindirme kaynağı uygulanır. porselen ve refrakter malzemeler bu sınıfa girerler. bazıları iyonsal bağla kovalan bağın karışımına sahiptirler. Örneğin silika'nın (SiO2) düşük sıcaklıkta kuvartz. Bazılarında üç boyutlu uzayda düzenli (kristal). ayrıca bazıları manyetik. Eğer cam çok yavaş soğutulursa kısmen kristalleşme görülür.16. kaynaktan önce parçayı ısıtmak ve yavaş soğutmak suretiyle bu sakıncalar önlenir. genellikle daha homojen ve mukavemeti daha yüksek kaynak elde edilir. orta sıcaklık ta tridimit ve yüksek sıcaklıkta kristobalit olmak üzere üç polimorfu vardır. büyük buhar kazanlarını 600°C civarında tavlayarak artık gerilmeleri gidermek zorunludur. Örneğin basit bir kil olan Al2Si2O5(OH)4'ün kristal yapısında Al. Kaynak süresinde yüksek sıcaklık nedeniyle ana metalde yapısal değişiklik oluşabilir. Yapı bireylerinin dizilişi değişik biçimde olabilir.25' in altında C içeren çeliklerin kaynak kabiliyeti iyidir. Bazı seramiklerin kristal yapısı.1. Bu bileşikler genellikle iyonsal bağa. Çeliklerde kaynak sırasında FeO oluşur ve buda C tarafından redüklenerek CO gazları meydana gelir. Büyük yapılarda bu gerilmeler çatlamalara neden olabilir. tuğla. Uygulamada çok kullanılan cam. taş. nitekim mika belirli kristal düzlemleri boyunca ayrılarak kolayca kırılır.1. beton. 11. çatlamalar oluşabilir. Bu durumlarda artık gerilmeleri azaltacak önlemler almak gerekir. dıştan gözlenebilir. % 0. bazılarında da yalnız bir zincir boyunca düzenli. SiC. C oranı arttıkça kaynak bölgesinde kalan bu CO gazı kabarcıkları kaynak kalitesini azaltır. bindirme bölgesi kısmen ve kademeli olarak kaynatılır. Seramiklerin yapısı karmaşık ve bağları kuvvetli olduğundan faz dönüşümleri oldukça yavaştır. TiC. kaolen ve benzeri maddeleri yüksek sıcaklıkta pişirerek elde edilirler. Si3N4. O ve OH kökü olmak üzere dört değişik tür yapısal birey vardır. bazıları da amorf yapılıdır. Alüminyum ve bakır alaşımları da kaynakla birleştirilebilir. Si. Soğuk burma ile sertleştirilmiş tor çeliklerde 600° C' un üstündeki sıcaklıklarda pekleşmenin oluşturduğu mukavemet artışı kaybolur. İyi yalıtkandırlar. 12.Soğuma hızı elektrik kaynağında daha hızlıdır. aşındırma tozları. Yüksek silisyumlu kaynak çubuğu kullanmak. Genellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı. Ancak seramik kristallerinde atomların dizilişi çok daha karışıktır. pişmiş toprak esaslı malzeme anlamına gelir.1. Örneğin. bazılarında ise tamamen düzensiz (amorf) diziliş vardır.* . Bazı seramiklerde polimorfizm özelliği görülür. Silikatlar yapı ve özellikleri Karbon miktarı arttıkça kaynak kabiliyeti azalır. Bunlar çoğunlukla doğada kayaların dış etkilerle parçalanması sonucu meydana gelen kil. Bu nedenle soğuma hızının iç yapı oluşumuna etkisi büyüktür. Bölüm 12-SERAMİKLER. Bazı hallerde artık gerilmeleri giderici tavlama uygulanabilir.1. Bu nedenle halk dilinde seramik.

Bu grubun diğer bir ilginç örneği MFe2O3 bileşikleridir. Şekil 12. Bunlara örnek olarak CaF2 ve Al2O3 gösterilebilir. kiremit. eğer düzenli dizilirse kuvartz kristali oluşur.2. Ti4+ iyonunun asimetrik konumu nedeni ile piezo elektrik özelliğine sahip baryum titanat mekanik titreşimleri elektriksel büyüklüğe dönüştürür. Buna göre bir birim hücrede 4 Na ve 4 Cl atomu vardır. hegzagonal sık düzenli birim hücreye sahiptir. .. A türü atomlarla B türü atomlar arasında düzenli bir ilişki kurarlar. Soğuma süresinde hacmin sıcaklıkla değişimi yönünden polimerlerle camlar arasında bir benzerlik vardır. Bu şekilde birbirleri ile bağlanan dörtyüzlüler uzayda düzensiz dizilirse amorf silis. Şekil 12. Ferrit türü seramikler denen bu malzemeler manyetik özelliğe sahiptir. 6 veya 8 olabilir. Burada M bir iki değerli katyondur. Bundan başka bazı silikatların tabakalı yapısı vardır. tuğla. Beton. Bu oksijen atomları ya komşu dörtyüzlünün Si atomu ile bir çift elektron paylaşarak veya bir metal atomundan bir elektron alarak valans elektronlarının sayısını sekize tamamlarlar ve böylece çok kararlı bir yapıya sahip olurlar. Seramiklerde Kristal Yapılar Seramiklerde kristal yapılar aşağıda görüleceği gibi üç ayrı türe ayrılabilir.2: Silikatların oluşturduğu iç yapı türleri Silikat dörtyüzlüleri iki değerli metal iyonu ile bağ kurarsa Şekil 14. Xp türü kristaller: Bu tür kristalleri oluşturan elemanların oranı 1/2 veya 2/3 şeklindedir. MgO ve FeO te bu tür kristal yapıya sahiptir.1.2 (c)' de görüldüğü zincir şeklinde bir silikat yapısı oluşur (Mg2SiO4 gibi). köşelerinde birer oksijen atomu bulunur. kenar ortalarında da birer Na iyonu bulunur. Birim hücrenin bir kenarı Cl iyonu ile Na iyonunun iyonsal çaplarının toplamına eşittir. Kristal yapı oluşumunda olduğu gibi katılaşma sabit sıcaklıkta oluşamaz ve katılaşırken ani hacim azalması görülmez. Her ikisinin de kimyasal bileşimi SiO2 dir. yan atomlarda iyonsal bağ bulunur. Bunların yapıları aşağıda kısaca tanıtılacaktır. İç yapı türlerinin şekillerini görmek için başlıklara tıklayınız. Yukarıda açıklanan iç yapı oluşumları göz önüne alınacak olursa silikatların polimerler de olduğu gibi zincir ve uzay ağı türü yapılara sahip olduğu görülür. Doğada bol miktarda bulunan silikatlar bazı üstün özellikleri nedeni ile geniş ölçüde seramik malzeme üretiminde kullanılırlar. 12.1. 12. Zincir türü yapıya örnek asbest lifleri. bu nedenle elektrik elektronik endüstrisinde geniş ölçüde kullanılırlar. Koordinasyon sayıları 4.2 (a)' da oksijen atomlarının komşu dörtyüzlülerin Si atomları ile oluşturduğu sürekli kovalent bağ ağı görülüyor. Am. cam ve porselen yapı malzemeleri temel bileşimleri silikatlardır. Am. Bu yapısal benzerlikler nedeni ile seramiklere bazen inorganik polimerler de denir. Silikatlar Seramiklerin büyük bir çoğunluğu çeşitli türde silikatlar içerirler. Bu tür seramik mıknatıslar manyetiklik özelliğine sahip oldukları gibi elektriksel yalıtkandırlar.2 (b)' deki gibi sürekli bir yapı elde edilir (Mg2SiO4 gibi). Bu durumda zincir boyunca sürekli kovalan bağ. Bu dörtyüzlünün merkezinde bir silisyum atomu. Silikatlarda temel yapı bireyi SiO4 dörtyüzlüsüdür. CaF2 yüzey merkezli kübik. Diğer taraftan oksijen atomları bir değerli metal iyonları ile bağ kurarsa Şekil 12.Bn. Al2O3. Yüzey merkezli kübik birim hücrenin köşelerinde Ba2+ iyonları yüzey merkezlerinde O2iyonları ve merkeze yakın bir yerde Ti4+ iyonu bulunur. uzay ağı türü yapıya örnek kuvartz ve tabakalı yapıya örnek mika gösterilebilir.1.Xp türü kristaller: İkiden fazla tür eleman içeren bu çok elemanlı bileşiklerin yapısı çok daha karışıktır. Si ile O atomları arasındaki bağ kovalent türde olup çok kuvvetlidir. Köşelerdeki O atomlarının valans kabuğunda bir boş enerji düzeyi vardır.nedeni ile inorganik polimer sayılırlar. AX türü kristaller: En basit seramik bileşiklerde eşit sayıda metalsel ve metalsel olmayan eleman vardır. Yüzey merkezli kübik kafesin köşelerinde ve yüzey merkezlerin de birer Cl iyonu. bu nedenle pikap iğneleri üretiminde kullanılır. Bu türün en ilginç örneği baryum titanattır (BaTiO3). 6'lı koordinasyona sahip yüzlerce seramik bileşik vardır.

Cam Türlerinin Bileşimleri Ve Özellikleri Silis Camı: Silika (SiO2) en iyi cam oluşturan bir bileşiktir. Ergime başladıktan sonra soğutulursa cam yapısına sahip bir matris ile onun çevrelediği inert parçacıklardan oluşan bir yapı meydana gelir. Pişmiş Kil Ürünleri Killer kayaların dış etkilerle ufalanması sonucu oluşurlar. Yapılarda kullanılan tuğla ve kiremit kilin pişirilmesi sonucu elde edilir. Ayrıca parlak ve pırıltılı bir görünüşte olduğundan halk dilinde kristal denen değerli cam eşya üretimine elverişlidir. Optik endüstrisinde kullanılan flint cam bu türdendir.12. a) Camlar: Silikatlar en çok cam üretiminde kullanılır. Sıcaklık yükseldikçe ergiyen kısmın miktarı artar. CaO camın suya ve kimyasal etkilere direncini arttırır. 12. ısıl genleşme katsayısı düşük olduğundan termal şoka iyi dayanır. Boron Silikat Camı: Silika alkali metal oksitleri yerine boron oksit (B2O3) katılırsa camdaki kuvvetli kovalent bağlar sürekliliğini korur. boronsilikat camı ve silis camıdır. sertliğini yükseltir. Genel olarak amorf yapıya sahiptirler. fakat çekme mukavemeti çok düşüktür. kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Çok sert ve gevrek olan camın saydam oluşu en yararlı özelliği sayılır. Burada başlıca dört tür camın yapısı ve genel özellikleri ele alınacaktır. Bunlardan başka demir oksitler. Yüzlerce cam türü bulunmakla beraber en önemlileri: soda-kireç camı (pencere camı). kurşunlu cam. 12. b) Pişmiş kil ürünleri: Tuğla. Cam genel anlamda ergimiş haldeki amorf yapısını koruyarak katılaşan inorganik malzeme olarak tanımlanabilir. sert gevrek ve yüksek mukavemetli bir malzemeye dönüşür. alkali ve toprak alkali bileşikleri bulunur. Basınç mukavemeti çok yüksek. Plastik kıvamdaki kile kolayca şekil verilerek önce kurutulur.1. Bu tür cam genellikle pencere camı ve ucuz cam eşya üretiminde kullanılır. camlaşma derecesi yükselir. alümina 2050 °C ta ergir. Bu olaya camlaşma veya vitrifikasyon denir. Kurşunlu Cam: Silikaya kireç yerine kurşun oksit (PbO) katılırsa elde edilen kurşunlu camın ışığı kırma ve yayma özelliği yüksek olur. Bununla beraber ergime sıcaklığı yüksek. Temel bileşenlerden silika (SiO2) 1720 °C da. Silikaya % 6 alümina katılırsa ötektik reaksiyon oluşur.3. boşluklar azalır. Kurutma çabuk olursa su hızla buharlaşır.3. Kilde ilk ergiyen bileşenler sıvı hale geçerek katı parçacıkların çevresini sararak boşlukları doldurmaya başlar. Yukarıda açıklandığı gibi silikat dörtyüzlülerinin ara oksijen atomları ile oluşturduğu sürekli bir kovalent bağ ağına sahiptirler. en sonunda bütün kütle hale geçerek tam camlaşma oluşur (1400°C civarında). Yeşil renkte plastik kıvamda kil SiO2 ve Al2O3'ten başka demir oksitleri. yoğunluk artar. Silikanın ergime sıcaklığı çok yüksek olduğu gibi (1710°C) yumuşak halde viskozitesi çok büyüktür. kolayca çatlar. Bu tür camın ısıl genleşme katsayısı çok düşüktür (pencere camının üçte biri kadar).3. Endüstride pyrex denen cam boron silikat camıdır. dolayısıyla kolay işlenir. Kil içinde bulunan demir oksit ve alkali bileşikler ergime sıcaklığını daha da azaltarak 900 °C 'a kadar indirir. Isıl genleşme katsayısı yüksek ve ısıl iletkenliği düşük olduğundan soda-kireç camı ısı şokuna dayanamaz. geriye boşluklar bırakır ve mukavemet düşük olur. dolayısıyla sıcaklığa dayanıklı cam eşya üretimine elverişlidir. porselen ve refrakter malzemeler (ateş tuğlası). ergime sıcaklığı 1550 °C'a düşer.2.1. kiremit. Soda-Kireç Camı: Silikaya soda (Na2O) ve kireç (CaO) katılacak olursa Si-O bağlarının sürekliliği yer yer bozulur ve açık kalır. ergime sıcaklığı düşer (650-815°C) ve viskozite azalır. bu nedenle işlenmesi zordur. Seramiklerin Sınıflandırılması Endüstride geniş kullanma alanına sahip seramikler iki gruba ayrılarak incelenebilirler. alümina (Al2O3) ve sudur. Doğada çok değişik bileşimde ve özellikte kil vardır. Laboratuar aletleri ve ateşe dayanıklı cam eşya üretiminde kullanılır. bağı alkali bileşikleri ve % 20 kadar su içerir. . Killerin içinde bulunan temel bileşenler silika (SiO2). Camlaşma derecesi arttıkça porozite azalır.

bazik tuğlalarda magnezyum oksittir. kalkerde ise kireç (CaO) ve magnezya (MgO) bulunur. dolayısıyla mukavemeti cam çubukların mukavemetinin yüz katı kadar olabilir. kalıp içine yerleştirilir ve zamanla sertleşir. mukavemet artar. 12. FeO ve NiO gibi. Zımpara tozu çoğunlukla Al2O3 içerir. Alümina oranı arttıkça ateşe dayanıklılık artar. Bileşiminden anlaşılacağı gibi beton seramik türü malzeme sayılır ve yapılarda büyük ölçüde kullanılır. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. Cr. Uygulamada kullanılan toz halindeki çimentonun da bulunan ana bileşenler aşağıdaki karmaşık bileşiklerdir. alümina ve magnezyum oksit içeren killerde kullanılır.5. alümina (Al2O3) ve demir oksit. Elektriği iletmezler fakat elektrik alanına tepki gösterirler. TiC ve WC bileşikleri de çok serttir. yarıiletkenlik özelliğine sahiptirler. SiO2 ve Al2O3 ve ZrO2) üretilen refrakter malzemeler yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve iyi yalıtım sağlarlar. Baryum ferrit (BaO. Beton Beton kum. az miktarda demir oksit ve alçı taşıdır. Bu kütlede bağlayıcı madde olarak kullanılan çimento su ile karıştırılınca işlenebilir plastik bir kıvam alır. % 20 metal ve % 80 seramik içeren bu malzemelere sermetler ve uygulanan yönteme toz metallürjisi yöntemi denir. Bağlayıcı madde olarak Al. çentikler. Mo. Diğer taraftan iç yapı kusurlarını azaltacak şekilde üretilen camın çekme mukavemeti çok yükselir. SiC. çakıl. Asidik tuğlalarında ana bileşen silika. Tuğlanın rengi başlangıçta kırmızı olur. bu durumda gözenekler azalır. Kuvars kristali ve baryum titanat (BaTiO3) mekanik etkiyi elektriksel etkiye çevirirler. Diğer taraftan manyetik özelliğe sahip seramikler yalıtkan olduklarından yüksek frekanslı uygulamalara elverişlidirler. Bu nedenle metalürji fırınlarında kullanılan refrakter tuğlası üretimine elverişlidirler. ve Ni kullanılabilir. Bazı seramikler. MgO. Yumuşama noktasına kadar ısıtılıp hızla soğutulmuş camın mukavemeti üç katına çıkabilir. . Bu amaçla yüksek oranda silika. çakıl ve kırma taştan oluşan agrega iskeleti çimento hamuru yardımı ile birbirlerine bağlanarak sağlam ve dayanıklı bir kütleye dönüşür. (Örnek: bot. Fe. örneğin çok ince cam liflerinde kusur çok azdır.. tekne ve su deposu yapımında ) Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir. önce serbest su. Döner fırında pişirilen kil-kalker karışımı klinkere dönüşür. ergiyen metal katı parçacıkların arasını doldurur. Piezoelektrik denen bu özelliğe sahip seramikler elektronik endüstrisinde transdüser olarak kullanılır. Kilin bileşiminde silis (SiO2). Bunlar toz halinde elde edilirler. Co. Aşağıda çimentonun bileşimi ve su ile karıştırılıp hamur haline getirildikten sonra oluşan sertleşme olayı kısaca tanıtılacaktır. Elektriksel özellikler Seramikler genellikle yalıtkan veya dielektrik malzemelerdir. kalker taşı. 6Fe2O3) ve (MnZn) Fe3O4 bunlara örnek olarak gösterilebilirler.3. plastik şekil değiştirmeksizin kırılırlar. Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler kil. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları. 12. basınç uygulayarak boşlukluk azaltılır (buna sıvı faz sinterlemesi denir). Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. Klinker bir miktar alçı taşı katılarak değirmende öğütülür ve toz haline getirilir. 12. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma nedeni ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilebilir. Fe3O4. sonra kimyasal bileşimdeki suyun önemli bir kısmı uçar. Uygulamada en çok kullanılan bağlayıcı madde çimentodur. Değişik büyüklükte kum. çizikler ve mikroçatlaklar gerilme yığılmasına neden olur. çimento ve su karışımından oluşur. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme (abrazif) olarak geniş ölçüde kullanılırlar. sıcaklık yükseldikçe vitrifikasyon artar.3. Seramik ve metal tozları karışımı metalin ergime sıcaklığına kadar ısıtılır. dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar.4 Seramiklerin Özellikleri Mekanik Özellikler Seramikler genellikle çok sert ve gevrektirler. Bunlara temperlenmiş cam veya duracam denir. 800°C' ın üzerinde vitrifikasyon sonucu parçacıklar arasında bağlar oluşmaya başlar (buna sinterleme de denir) . sıcaklık yükseldikçe siyaha döner. Uygun bir metalle sinterlenerek sert kütle haline getirirler. Cam lifleri epoksi veya poliyesterle yapıştırılarak çok yüksek mukavemetli kompozit malzemeler elde edilir. Refrakter Kilden veya diğer seramik oksitlerden (CaO. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir.Kurumuş kil fırında pişirilir. Arı Al2O3 kristali (Karborandum) doğada elmastan sonra en sert cisimdir. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır.

Beton Su . Betona katılan su hidratların oluşmasında kullanıldığı gibi agreganın ıslanarak kaygan olmasını dolayısıyla iyi işlenebilmesini sağlar. örneğin perlitik çelikte yumuşak ve düşük mukavemetli ferrit ile sert ve gevrek sementit yan yana ince tabakalar halinde dizilir. Ancak uygulamada kompozit malzeme . Ayrıca ilk mukavemeti yüksek hidratasyon ısısı düşük ve sülfata dayanıklı portland çimentosu türleri vardır. 6 ay sonra son mukavemetin 2/3 üne erişir ve hidratasyon sırasında ısı açığa çıkar. 12. daha sonra azalması önemli ısıl büzülmelere.1. Cam elyaflı poliyester levhalar. 6H2O bileşiğine dönüşür ve bu olay süresinde önemli miktarda su açığa çıkar. Agregaların arasını dolduran bu sürekli faz zamanla griftleşerek kütleye mukavemet kazandırır. beton kolay işlenerek kalıbı doldurur.5. 12. Bu çimento % 50 trikalsiyum silikat. Trikalsiyum alüminat ise 3 CaO . Çimentoların özellikleri bileşimlerine bağlıdır. Eğer bu oran düşükse işlenebilme azalır.5. Yapılarında sürekli bir ana faz ile onun içinde dağılmış pekiştirici bir donatı fazı bulunur. otomobil lastikleri ve sermetler bunlara birer örnektir. Trikalsiyum silikat ve dikalsiyum silikatın hidratasyonları sonucunda 3CaO.4).6. Bu oran genellikle ağırlık cinsinden 0.Çimento su ile karıştırılarak hamur haline getirildikten bir süre sonra hidratasyon (su ile reaksiyon) sonucu katılaşma ve sertleşme başlar. Tek başlarına mekanik özellikleri elverişli olmayan ferrit ve sementitin mikroskopik düzeyde homojen karışımından oluşan perlit yüksek mukavemete ve yüksek tokluğa sahiptir.2. Bunu önlemek için çimentodaki bileşenlerin miktarını uygun bir biçimde ayarlamak gerekir. Bunlar belirli özellik istenen yerlerde kullanılır. bunlar boşluklar oluştursa dahi boşluklar küçük ve bağımsız küreler şeklinde olduğundan sakınca yaratmazlar. Al2O3. Betona değişik özellikler kazandırmak amacı ile çimento ağırlığının yüzde. ancak plastik veya daha kuru betonlara vibrasyon uygulanır. örneğin kimyasal etkilere dayanıklılık. Bununla beraber katılan fazla su ve karışımda sürüklenen hava betonun gözenekliliğini arttırır 12. % 30 dikalsiyum silikat ve % 20 kadar diğer maddeler bulunur.7 arasında bulunur. Bu duruma göre Şekil 12. fazla su zamanla buharlaşarak kılcal boşluklar meydana getirir ve gene mukavemet düşer. dolayısıyla daha dayanıklı bir malzeme oluşturur. Dikalsiyum silikatın sertleşmesi ise çok yavaş ilerler.4 . inen agrega (kum) ile kalın agrega (çakıl veya kırma taş) oranı hacim cinsinden genellikle ortalama 1/2 seçilir. Bazı malzemelerde bu tür yapı üretim sırasında oluşabilir ve fazların karışımı mikroskopik düzeydedir. Bu yalnız çimento miktarını azaltmakla kalmaz. Kompozit Malzemeler Birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik fazlardan oluşan malzeme sistemine kompozit malzeme denir.5'da görüldüğü gibi.5. daha az geçirimli. Bunların dışında yüksek fırın cürufu çimentosu. hatta binde bir mertebesinde katkı maddeleri katılır Örneğin betona katılan hava sürükleyici katkılar işlenebilirliği düzeltir. fakat.2SiO2 3H2O ve Ca(OH)2 bileşikleri oluşur. dolaysiyle çatlamalara neden olur.2. içeride tutulan hava kolaylıkla yok edilemez. Büyük beton kütlelerinde sertleşme süresinde sıcaklığın yükselmesi.1. Beton Karışımları Beton karışımları hazırlanırken sıkı bir yapı elde etmek için agrega boyutlarının uygun bir şekilde dağılması gerekir (Şekil 12. İnşaat endüstrisinde en çok kullanılan çimento türü normal portland çimentosudur. su-çimento oranı değişik sıkıştırma yöntemlerine göre optimum değerlere sahip olmalı. doğal veya yapay traslı çimentolar ve alüminalı çimentolar üretilmektedir. 12. Akıcı betonlar şişlenerek veya kendiliğinden yerleşebilir.Çimento Oranı Özellikle su-çimento oranı betonun kalitesini etkiyen önemli bir etkendir. Çimentonun Sertleşmesi Trikalsiyum silikat oldukça hızlı sertleşerek 30 günde alacağı son mukavemetin % 70 ine ulaşır. Kompozitler birden çok fazlı yani çok fazlı malzeme sayılırlar. çelik donatılı beton elemanlar. dona dayanıklılığı arttırır. geçirimsizlik ve ateşe dayanıklılık gibi. Hidratasyon olayları sonucu mikro kristalli bir jel yapısı oluşur.0. Dişler taraftan su-çimento oranı yüksekse akıcılık artar. boşlukluluk artar ve mukavemet düşer.

Asfalt. 12. . Kompozitlerin Üretimleri ve Özellikleri En önemli kompozitler lifli olanlardır. özellikle cam lifleri ile pekiştirilmiş plastiklerden oluşan kompozitler çok geniş kullanma alanına sahiptirler. Aynı amaçla kullanılan metal liflerin mukavemeti de soğuk çekme ile çok arttırılabilir.7.6). Özellikle kıl (Whisker) halinde dislokasyon içermeyen cisimlerin mukavemeti normal boyuttakilerle oranla yaklaşık bin katı kadar daha fazladır. Uygulamada bunlara sermet denir. tanelilere göre daha yüksektir.olarak anılan sistemlerde bileşenler makroskopik düzeydedir ve bunlar sonradan bir araya getirilerek üstün özellikli bir kütleye dönüştürülmüştür. Taş ise sert ve gevrektir. Taneli kompozitler için en önemli örnek betondur. Lifli ve tabakalı kompozitlerin sağladığı özelliklerdeki artış. kütle halinde fazla şekil değiştirmeden. Tungsten karbür (WC) taneciklerinin Co metali ile yüksek sıcaklıkta basınç altında sinterlenmesi sonucu elde edilen seramik kompozit çok sert olup yüksek hızlı kesme takımı üretimine elverişlidir. Kompozitlere donatılı veya pekiştirilmiş malzemeler de denir. Uygulamada donatı malzemesi olarak kullanılan lifler çoğunlukla kuvvetli kovalan bağlara sahiptirler. Gerçekte birçok malzeme lif hâlinde çok daha yüksek mukavemetli olurlar (Tablo 12.2). çatlayarak kolayca kırılabilir. viskoz ve düşük mukavemetlidir. Halbuki değişik boyutlu kırma taş ile asfaltın karışımından oluşan yol kaplama malzemesi hem sünek hem de yeter mukavemetlidir. lifli kompozitler ve tabakalı kompozitler (Şekil 12. Sert tanelerin sünek bir bağlayıcı madde ile birleştirilip aglomere haline getirilen kompozitlere diğer bir örnek asfalt yol kaplamalarıdır. Pekiştirici bileşenin türüne ve düzenlenme biçimine göre üç gruba ayrılabilirler: Taneli kompozitler.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->