P. 1
dersicerik

dersicerik

|Views: 573|Likes:
Yayınlayan: fenomen_yf

More info:

Published by: fenomen_yf on Oct 05, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Milliyetçilik. Sürtünme. Anlatım türleri (makale. Çizdirme (Plot) Komutları. Dr. ve İnk. Kuvâ-yi. Temel mantıksal ilişkiler. hikaye vs. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Mühendislikteki Uygulamalar. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Haberleşme yazıları (mektup. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. Türkçe’nin şekil yapısı. Olasılık teorisi. Mudanya’dan Lozan’a. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Lâiklik. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. Programlamaya giriş. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. Atatürk ve Gençlik. Zarfların ve edatların kullanılışı. Block and Xref komutları. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. ITB1208 Bilgisayar Prog. Ölçülendirme Komutları. Fikir ve bilgi bakımından. Statik. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Tar. Vektörel Hesaba Giriş. Eylemsizlik Momentleri. Doç. hatch komutları . Banu YAĞCI Giriş. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. resmi yazılar). Ülke Bütünlüğü. örnekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Mühendislikte istatistiğin önemi. Bazı temel kavramların tanımı. Halkçılık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. Bilgisayarın temel fonksiyonları. deneme. Bilimsellik ve Akılcılık. tarihçesi ve gelişimi. Dr. Millî Mücadele’de İlk Adım. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Doç. Kafes Sistemler. Devletçilik. Millîye ve Misak-ı Millî. çeşitleri. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. Çizim komutları ve uygulaması. uygulama çalışmaları. Programlama dilleri. Sağlık Hizmetleri. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Yazı Komutları. Yazı düzeltme komutları. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Virtüel İş Yöntemi. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. kökler ve ekler sistemi. Giriş (2+1+0) Yrd. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Gerber Kirişler. Regresyon analizi. Millî Bağımsızlık.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Dr. 2 . Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Yazma çalışmaları. Örnekleme dağılımları.). Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Kablolar. Ölçülendirme. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Türk dilinin tarihi gelişmesi. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Dr. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. AIT1001 Atatürk İlk. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Dil-kültür münasebeti. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. bugünkü yayılma alanları. Ağırlık Merkezleri. Millî Birlik ve Beraberlik. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Türk İnkılâbının nitelikleri. İmla noktalama bakımından. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. İnkılâpçılık. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Doç. İstatistik hipotezlerin kontrolü. dilekçe. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. Genel Problemler. devirleri.Üç boyutlu cisimler.

Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı. Unit 6: Can. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. Unit 8: Nouns countable. Unit 22: Have to. Why don’t we. İfadeler. Burulma Momenti. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Katı Cisim Kinematiği. Kütle ve İvme. Potansiyel Enerji. Revision test. Uygulamalar. Unit 20: Making suggestions Let’s.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. likes. Adverbs und Konjugationen. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. Unit 2: Singular. Açısal Momentum. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Unit 5:There is. Zarf ve tekil integraller.. One. Unit 4: Telling the time. that. Zamir. Örnek programlar. second etc. Doç. uncountable. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. 3 . Açıklamalı cümleler. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Obligations must. Sayısal integrasyon. ones as a pronoun Which questions. Gerilme. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. Possessive pronouns. Unit 23: Giving directions. Kesme Kuvveti. a-an-some-any. Unit 11: The Simple Present Tense. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Permission. İmpuls ve Momentum. Euler diferansiyel denklemi. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. habits. Bernoulli diferansiyel denklemi. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Fonksiyonlar ve altprogramlar.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Passivsötze. Zamanlar. Where. (2+1+0) Yrd. Some phrasal verbs.. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. There are. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. Dr.fewlittle-many-much. has got. Tam diferansiyel denklemler.have. When. Unit 12: Neither do I.-Tarih ve Saatler.Prepositions of place at-in-on.. How long questions. Eksenel Kuvvet. Unit 7: Imperatives.Numerale-Datum und Tageszeiten. Would like. How many. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. Kinetik:Kuvvet. those . Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in.. So do I How often. Sayılar. There was. either. Ötelenme.. Plural nouns this.Pronomen. How much questions. possibility can. Dr. giriş-çıkış deyimleri. Unit 9: Request questions Can. Fiil-Türleri . Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. don’t have to obligations and lack of obligation. Unit 18: Composition writing. Dr. must. Frequency adverbs. Cümle Türleri. İç Kuvvetler.) Days of the week. Riccati diferansiyel denklemi. Subject pronouns.Dr. There were. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. Edat ve Kulanımları.Verb-Verbarten und Konjugationen.. Quantifiers some-any-a lot of. mustn’t. Newton’un Çekim Kanunu. can’t. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. Non-progressive verbs. Object pronouns Articles a-an-the. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. How old in-from-at prepositions. Lineer diferansiyel denklemler. months.Doç. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). AdjektivVergleichungssötze. What. Değişkenler. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Şekil Değiştirme. possessive adjectives.. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Boyutlandırma. Zarflar ve çekimleri. Diferansiyel denklem sistemleri. Bağlaçlar ve Kullanımları . Mehmet TERZİ Hata analizi. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme.How many. Prog. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. ordinal numbers (first. Edilgen cümleler.Dir Satzarten. While sentences in Present Tenses. Unit 10: The Present Continuous Tense too. Eğilme Momenti.. prepositions across-along-through-up-down-into. Die Zeiten. Doç. Unit 3: Possessive (‘s) . these. Clairaut diferansiyel denklemi. Sabitler. Boyutlandırma Problemleri. kontrol (yönetim) deyimleri. Die Pröpositonen. Unit 19: Question forms. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi.after that-next-finally. Tip bildiri deyimleri. dislikes. Dönme. Atama deyimleri. İş ve Enerji. mustn’t.. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. ordering sentences with firstthen.

Mekanizmalar ve Göçme Yükü. Laplace dönüşümleri. çarpma mukavemeti. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Loderler. Elastik Eğri. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. kırılma ve kırılma işi. geçirimlilik. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. kimyasal. Açık poligon hesabı). Dr. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. Dr. Poligon Nivelman Uygulaması.Uygulama. Enerji Yöntemleri. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. Nirengi. Taze beton özellikleri. Takeometrik Alım. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Yatay ölçü yöntemi. Nivelman Hesapları. Dr. Dozerler. Ekskavatör . Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Beton türleri. Asfalt hazırlama tesisleri . Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . Mohr Daireleri. Doç. kimyasal yapısı. Beton üretimi. porozite. tiltdozer . ataçmanları . Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Kırılma Teorileri. su emme. Malzemelerin Akustik Özellikleri. İntegral denklemler. Kuvvet Makinaları . Hata sınırları). traktörlü ve traktörsüz. Kesit Taşıma Momentleri. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. çimentolar (üretimi. Planimetre ile alan hesabı). Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Yatay açıların ölçülmesi.Scraper. Düşey açıların ölçülmesi). Delecler . Sınır değer problemi. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Dr. Kapalı poligon hesabı. Hatalar-Ölçü birimleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Limit Analiz. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. kazıcıve kazıyıcı . paletli ve yürüyüş takımı. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Dönüşüm yöntemleri.Makina Elemanları. benzin ve dizel motorları . Dr. tutucu tipleri . Dr. Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. Doç. Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. Sertleşmiş betonun özellikleri. Elastik Stabilite. Kutupsal koordinat yöntemi). Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti.Hava kompresörleri. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. Dr. Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. viskozite. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Kesin Çözüm Yöntemleri. Doç. Akışkan özellikleri. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. aşınma. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). Isı iletimi denklemi. çeşitleri ve kullanım alanları. Basit ölçü aletleri. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. angledozer. Dr. Agregalar: Özellikler ve deneyler. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Karışım hesabı. Dalga denklemi. Frenler . Eğik Eğilme. emniyet kavramı. Doç. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . kılcal su emme. Mobil asfalt finişeri . Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. yorulma. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. Grafik hesap şekli. çimento deneyleri). Su. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. vagonet. Cerler . kompasite. Fourier serileri ve integralleri. Başlangıç değer problemi. sünme.Transmisyon. Dikkoordinat yöntemi. Mekanik. Koordinatlara göre alan hesapları.Tork Konverter . Grayder. özgül ağırlık. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. Damperli kamyon . sertlik ve türleri. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. kampana ve diskli frenler . Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. gevşeme. Malzemelerin Termal Özellikleri. doygunluk. Lastik tekerlek . İç yapı özellikleri. kireç. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd.Kırıcılar. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Çimento Karıştırıcıları. Hidrolik Sistemler. Sıkıştırıcılar. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Traktörler. kinetik ve diğer konularda örnekler. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. fiziksel ve mekanik özellikleri. puzolanlar. hidrolik kepçeleri.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. bulldozer .

Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Enkesit değişimleri. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. kama. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. Uygulamalar. Hidrolik sıçrama. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. işveren vekili. kaynak) ve tasarim kuralları. Doç. Dr. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Çizim hesap yöntemleri. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. En uygun kesit. Ücret kavramı ve çeşitleri. Konsol Kirişler. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. ücretli tatiller. Kitleler diyagramı. Zeminlerde plastik denge durumları. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Kuvvet Yöntemi.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Doç. 5 . Kollektif iş hukuku. Kıvam limitleri. Zemin sınıflandırma sistemleri. vida) ve tasarım kurralları. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi.Dr. Dr. İmpuls-Momentum denklemi. türleri. ara dinlenmeler. Eksantrik yüklü temeller. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. tutkal. Alan-hacim hesapları Uygulaması. Emel İRTEM Boyut analizi. Gerber Kirişler. Grafik hesap yöntemleri. alt işveren ve işyeri kavramları. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Zeminlerin kayma direnci. Rankine toprak basıncı teorisi. Zemin gerilmeleri. Kompaksiyon. Doç. Su yüzeyi Profilleri. Uygulamalar. haftalık çalışma. hacim hesaplama yöntemleri. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. Doç. iş sözleşmesi kavramı. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Şev ve şevlerin stabilitesi. Dr. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Arazi uygulamaları. Dr. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. işveren. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. Dr.yöntemleri. Çok hazneli boru şebekeleri. bulon. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Dr. Çıkmalı Kirişler. Nehir ve sel rejimleri. Brükner diyagramı. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. Dr. başınç elemanları. uygulamalar. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Açık kanallarda akım: Üniform akım. işçi. hacimler. Manning-Strickler denklemi. yapılma ve sona erdirme koşulları. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı.Toprak işleri ve uygulamaları.Aktif ve pasif toprak basınçları. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Alan hesapları. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. Oturmalar ve konsalidasyon. fazla çalışma. Kazık temeller. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Pi teoremi. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi.Zemini tutan yapılar. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. iş hukuku. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Zeminde gerilme dağılışı. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. çalışma süreleri. bulon.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. eğilme (basit ve eğik) elemanları. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd.

beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. yolların kapasitesi.Doç. Dr. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof.Dr. Suların iletilmesi (İletim hatları).DoçDr. kısa kolonlar.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Dr. para çeşitleri. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Plak Teorisi. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. yükler. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. Bağlamalar.Esneklik. hazne boyutları.Maliyet Kavramı.Doç. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. tekil temel.Arz Piyasası. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. Baraj hazneleri. Şerif SAYLAN – Yrd. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. merdiven hesabı. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. 6 . yangın suyu hacimleri.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. hidrolik hesabı . Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları. Akarsularda katı madde hareketi.Tekel. Şartname ve tasarım kodları. karayolu trafiğinin genel özellikleri.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. taşıt hareketleri. Dr. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.Dr. faydalı yükler. Haznelerin sınıflandırılması. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı.Hasan ELÇİ-Yrd. Plak (radye) temel. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. Dr. kuyu hidrolik hesapları . Doç. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. Moment katsayıları yöntemi. Doç. Kuyulardan su temini.Dr.. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. Dr. elastik zemine oturan kiriş modeli. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. yapı güvenliği ve mukavemeti. kolon aplikasyon planı. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. hazne hacimleri. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. kolon kesit hesapları. Şerif SAYLAN-Yrd. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. Temellerde konstrüktif kurallar. kiriş detayları. Doç. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Tüketici ve Üretici Rantı. Doç. TS 500’e göre güvenlik koşulları. Arın YILMAZYrd. Su kaynakları. Nuray GEDİK Giriş. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. iki doğrultuda çalışan döşemeler. Kirişsiz döşemeler.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller.para politikaları. burulmaya göre analiz ve tasarımı. Şerif SAYLAN-Yrd. Su ihtiyaçlarının tesbiti . Akma çizgisi teorisi. dişli döşemeler. Sabit bağlamalar. Hareketli bağlamalar. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. bağ kirişleri. Barajlar. Dr. ayrık ve birleşik sistemler. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. Mehmet TERZİ-Yrd.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar. Doç.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. hazne kotunun tayini . Nüfus tahmin metotları . tipleri.Gelir dağılımı politikaları. Firma Dengesi. Çizimler: kat kalıp planları.Doç. Dr. Dr. Dr. Dr. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi.. kiriş kesit hesapları. yol geometrik standartlarının seçimi. temel hesapları. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Doç. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. temel planı. bir yönde ve iki yönde sürekli temel.Tam Rekabet Piyasası. Doç. betonarmenin tanımı. menba sularının derlenmesi . Taşkın kontrolü. teşkili ve hesapları . iletim hatlarının sınıflandırılması. Akarsu morfolojisi. Deprem hesapları. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler.Dr. Mehmet TERZİ Beton. İçme suyu şebekeleri. merdiven detayı. Su alma yapıları. geçki etüdü ve plan.Talep Piyasası.Paranın fonksiyonları ve tanımları.

çevre geotekniği. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. Doç. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Çökmenin Nedenleri. Dr. Heyelanlar. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. Kentdışı yolların. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. yıllık ortalama haftalık trafik. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. Dr. Yıllık ortalama günlük trafik. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. saatlik trafik). Hiposantr. kiriş-kiriş birleşimleri. Doç. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Deprem Dalgaları. Deprem bölgesi. karar verme. Zeminlerin stabilizasyonu. Ulaşım planlama işlemi. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. donatılı zemin. Betonarme Binalar. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Dr. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. 7 . tahmin ve modelleme. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Gerilme Analiz Yöntemleri. Doç. kolon-temel birleşimleri. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. çöken zemin. gecikme.seyahat süresi. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Erdal İRTEM . Tasarım Felsefesi. Kiriş-Aşık Birleşimleri. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. model kalibrasyonları. proje trafiği (30.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Kısa konsol birleşimleri. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. şişen zemin. Dr. planlama. Episantr. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. Hacim. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. gerçekleştirme ve işletim döngüsü.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Dr. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Dr. Temellerin oturmaları. ankrajlar. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Kazıklı temeller. Kavşak düzenlemesi. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Şev Güvenlik Katsayısı. Ayak ve keson temeller. Altyapının teknik planlama kriterleri. Dr. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Geotekstiller. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Doç. Teknik altyapı tesisleri. Dr. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Trafik akım parametreleri. Şev Kayma Tipleri. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. E. kolon-kiriş birleşimleri. Trafik akım modelleri. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi.Yrd. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Model Teorik Yöntemler. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Limit Denge Yöntemleri. Kolon-kolon birleşimleri.

Doğrusal Programlama. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Menfez.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. özellikleri. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Dr. Dr. Konstrüktif Esaslar. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Yeni Avusturya yöntemi. Dr. Deprem Yükleri İçin Hesap. Dr. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak).Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. Altyapıyı koruma tesisleri. Kazı kaplamaları (iksalar). Doç. Hesap Teknikleri. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. Mekanizmalar. Mesnetlenme Durumları. Uygulamalar. Palplanş perdeleri. Kıvrımların etkisi. kar ve çığlara karşı korunma.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Mononobe Okabe yöntemi. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Dr. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. paranejler. E. Belçika Yöntemi. Rankine teorisi. beklenen yağış debisi. Montaj Durumu. kafa hendeği. Hesap Kontrol Teknikleri. viyadük. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. sifonlar. Fayların etkisi. Sacit Oğuz Yöntemi. mahmuzlar ve jetler. köprü. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. dizayn ve inşaat esasları. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. S. Culmann yöntemi. şütler. Genel ulaşım yapıları. dalga enerjisi. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. menfezler ve tasarım özellikleri. Güvenlik Kavramı. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Teoremler. Virtüel İş Yöntemi.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Plastik Taşıma Momenti. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Cuolomb kama teorisi. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Koruyucu kıyı yapıları. Kaya patlamaları. Dayanma (istinat) duvarları. Tabakaların etkisi. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Kalkan Yöntemi. kar tüneli. kagir istinad duvarı. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Temeller. kagir malzemesi. Tünel açma yöntemleri. Altyapının görevleri ve özellikleri. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Uygulamalar. Dr. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. Tünellerde havalandırma. kavalye ve çimleme. dizayn esasları. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Ana İlkeler. Varyasyonel metotlar. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. Birleşim Bölgeleri. Limit Durumlar. Prefabrikasyonun Tanımı. Doç.Dr. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. tünel türleri. Elastik ve Plastik Analiz. Dr. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları.

deprem tehlike seviyeleri. Katı madde ve akım. Oyulma. taze beton deneyleri.Yol Yüzey Özellikleri.Polimer içeren betonlar.Ağır betonlar. taze betonun üretimi.Doç. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler.Dr.Kendiliğinden yerleşen beton. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd.Doç. sertleşmiş betonun dayanıklılığı.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı). Yapısal hasarın tayini.Dr. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. kiriş-kolon birleşim bölgesi.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. Katı madde özellikleri.Beton Yol Elemanları.Yeni gelişen beton malzemeleri.Doç.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi.Püskürtme beton.Vakum betonu. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması. Taban şekillerini oluşumu. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. Nuray GEDİK Giriş. lifli betonlar. Deprem performansı kavramı.Dr. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd. işlenebilme ve kıvam.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton. kolon.Dr. terleme. döşeme.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. Katı madde taşınım formülleri. betonun bakımı.Bakım ve Onarım. bina performans düzeyleri.Dr. Katı madde miktarının ölçümü.Beton Yol Yapımı. perde ve temel hasarı. deniz suyunun etkisi. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış. Betonarme kesitlerin analizi.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. karbonatlaşma. sıcak hava koşullarında beton yapımı.Doç.Doç. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi.Kalite Kontrol Deneyleri.Hava katkılı betonlar.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları.Dr.Tasarım ve Projelendirme. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi. genel onarım prensipleri.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma. taşınması. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. deprem hasar türleri. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd. Moment. betonu oluşturan malzemeler. asit etkisi.Beton Yol Malzemeleri.Yapıların analizinde genel uygulamalar. duvar. 9 .Doç.Tasarım ve Projelendirme.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı).Hafif betonlar. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi. performans hedefleri. priz süresi. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. soğuk hava koşullarında beton yapımı. Deprem talebi (deplasman. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri.Beton yol Özellikleri. kiriş.Yeni Yol Yapım Teknolojiler.Su altı betonu dökümü. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Doç. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı.Ara Sınav. Mehmet TERZİ Giriş.Yüksek dayanımlı betonlar.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi. kesit ve eleman hasar tanımları. sülfat etkisi.Dr.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler. segregasyon.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.

Birim hidrograf teorisi. akiferler. Buruşma Hesabı.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç.Doç. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması. epoksi reçinesi. Betonarme yüksek yapılarda sünme.Doç. Travers Hesabı. korozyon hasarı ve onarım. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Dr. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. genel güçlendirme prensipleri. Enleme Hesabı. Dr. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı.Dr. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Yapı sisteminin seçimi. Boylama Hesabı. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Kat planı üzerine. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Yapı sisteminin seçimi. Kenar ve Orta Ayaklar. Darcy kanunu. yeraltı suyu hidroliği. Kolonlar. Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. püskürtme beton. Döşeme Hesapları. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Kalite kontrol deneyleri. ölçümlerin analizi. Sızma. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Yapının bütünü ve deprem üzerine.Biro Metodu). yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Hidrolojik çevrim. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Kuyu hidroliği. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Döşeme sistemlerinin seçimi. önemi ve metotları. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri).Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Perde. Hidrograf analizi. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. Yağışın ölçülmesi. Aktarma kirişleri. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. Güçlendirme 10 . Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. Akım ölçümleri ve verilerin analizi.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Tasarım Aşamaları. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları.Dr. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Dolu Gövdeli Sistemler. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd.Doç. Betonarme Köprüler. Perde sistemler. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Ana Kirişler.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler. Yüzeysel akış. Dr.Dr. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. Enleme Kirişi Hesabı. Kentiçi ulaştırma sistemleri. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Yeraltı suyu. özellikleri ve performansları.Dr. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. onarım ve güçlendirme malzemeleri.perde çerçeve sistemler). Dr.

tasarım yer hareketi kavramı. Toprak dağıtım tablosu. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. Proje Çizimlerinin hazırlanması. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji. sıfır poligonu çalışması.Sanat yapılarının projelendirilmesi. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 .Dr. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri.Boykesit çizimi.Karayolu projesi uygulama adımları. beton katkılarının faydaları.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof.Doç. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler.Brückhner diyagramı.Dever tasarımı. tras. Milimetrik kağıt yöntemi. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı. Kolonların ek detayının tasarımı. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi. Planimetre yöntemi uygulaması. güzergah planı. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. yüksek fırın curufları. zemin davranış analizleri. uçucu küller. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. perde ve temellerin güçlendirilmesi.Dr. silis dumanları.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı.Dr. süper akışkanlaştırıcılar. mineral katkılar. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı.Boykesit çizimi.elemanlarının tasarımı. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. doğal pozolanlar. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme.Geçki ekseni hazırlanması. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. hava sürükleyici katkılar. Arın YILMAZ Giriş.Dr. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi.Enkesit alan hesapları.Doç.Hacimler tablosu.Sıfır poligonu çizimi. katkı çeşitleri. Rüzgar yüklerinin hesabı. ilave perde yerlerinin belirlenmesi.Doç.Cross yöntemi uygulaması. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. su azaltıcı katkılar. özel katkılar. Cebrik yöntem uygulaması. Stabilite elemanlarının tasarımı. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof.Doç. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. beton özellikleri ve katkı kullanımı.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. kolon mantolaması.Enkesit çizimleri.Enkesit alan hesapları. priz kontrol katkıları. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi. katkıların beton özelliklerine etkileri. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları. betonarme uygulama örnekleri.Brückner diyagramı. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri. Kolonların tasarımı. taşıyıcı sistem iyileştirmesi.Dr. Aşıkların analiz ve tasarımı.Drenaj projelendirilmesi. Merkezi çelik çaprazların tasarımı.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. yapay pozolanlar. Dr. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı.Düşey kurp hesabı.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. bu parametreleri tahmin yöntemleri. pozolanlar.

Dairesel Sıvı Depoları.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı.Diğer Köprü Elemanları. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi.Betonarme Silolar.Betonarme Dikdörtgen Depolar. zemin profillerinin çıkartılması.Tanım .Tabliye. zeminde gerilme yayılışı.Dr.Bacalar.Dr. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.Betonarme Kuleler.(Proje Paftası).Aplikasyon.Köprü Yükleri.Proje Uygulamaları. Gabari ve Hat Sayısı.Ana Kirişler. yüzeysel temellerin analizi. Sandık Kiriş Analojisi. Servis Yolları. Sınıflandırma ve Güzergah.Arıtma Tesisleri.İstinat Duvarları.Çelik Kuleler.Köprü Tipleri.Dr.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.Çelik Silolar. Yaklaşım Dolguları.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı.Alt. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü. oturma analizleri.Kenar Ayaklar.Doç. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. kazık ve kazık gruplarının analizi.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd. bilgisayar programları ile analiz. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 . geoteknik parametrelerin tayini.(Proje Paftası.Orta Ayaklar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->