İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Mudanya’dan Lozan’a. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Türkçe’nin şekil yapısı. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Block and Xref komutları. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Millî Mücadele’de İlk Adım. Yazı Komutları. resmi yazılar). Haberleşme yazıları (mektup. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Dil-kültür münasebeti. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Örnekleme dağılımları. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Atatürk ve Gençlik. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. Doç. dilekçe. Dr. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Çizim komutları ve uygulaması. Statik. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Kafes Sistemler. Temel mantıksal ilişkiler. Genel Problemler. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Millî Birlik ve Beraberlik. Mühendislikte istatistiğin önemi. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Ülke Bütünlüğü. İnkılâpçılık. Dr. Devletçilik. Programlama dilleri. Ağırlık Merkezleri. Programlamaya giriş. Sürtünme. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. İmla noktalama bakımından. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Doç. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Olasılık teorisi. Millîye ve Misak-ı Millî. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. Yazı düzeltme komutları.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. 2 . Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. örnekler. hatch komutları . Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. hikaye vs. Fikir ve bilgi bakımından. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Bilgisayarın temel fonksiyonları. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Kuvâ-yi. Anlatım türleri (makale. Dr. Çizdirme (Plot) Komutları. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Bazı temel kavramların tanımı. bugünkü yayılma alanları. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. ve İnk. Bilimsellik ve Akılcılık. Banu YAĞCI Giriş. Millî Bağımsızlık. Giriş (2+1+0) Yrd. Ölçülendirme Komutları. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Doç. Kablolar. uygulama çalışmaları. Ölçülendirme. Mühendislikteki Uygulamalar. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Vektörel Hesaba Giriş. Sağlık Hizmetleri. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. devirleri. Regresyon analizi. Türk İnkılâbının nitelikleri. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Lâiklik. Yazma çalışmaları. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. çeşitleri. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Halkçılık. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. AIT1001 Atatürk İlk. kökler ve ekler sistemi. deneme. Türk dilinin tarihi gelişmesi.Üç boyutlu cisimler. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Eylemsizlik Momentleri. Gerber Kirişler. Virtüel İş Yöntemi. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Dr. ITB1208 Bilgisayar Prog. Milliyetçilik.). Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. tarihçesi ve gelişimi. Zarfların ve edatların kullanılışı. Tar.

Newton’un Çekim Kanunu. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Unit 11: The Simple Present Tense. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. kontrol (yönetim) deyimleri. Sayılar. İç Kuvvetler. (2+1+0) Yrd. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Tip bildiri deyimleri. Kesme Kuvveti. Unit 2: Singular.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. uncountable.Doç.) Days of the week. has got. mustn’t. Unit 4: Telling the time. Non-progressive verbs. How old in-from-at prepositions. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. Unit 7: Imperatives. Açısal Momentum. ordering sentences with firstthen. Unit 12: Neither do I. One. a-an-some-any. Obligations must. İfadeler. prepositions across-along-through-up-down-into.. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc.Prepositions of place at-in-on. Die Zeiten. Possessive pronouns. Atama deyimleri. Unit 8: Nouns countable. Dr. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. Passivsötze.Numerale-Datum und Tageszeiten. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Permission. Potansiyel Enerji. habits.. Kinetik:Kuvvet.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. Değişkenler. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. Adverbs und Konjugationen. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. Zarflar ve çekimleri.have. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Subject pronouns.after that-next-finally. There was. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Where. Unit 5:There is. How many. Boyutlandırma Problemleri. So do I How often. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. must.. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. Unit 23: Giving directions. Why don’t we. Gerilme. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). Mehmet TERZİ Hata analizi. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. ordinal numbers (first. second etc.fewlittle-many-much. AdjektivVergleichungssötze. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. There were. possessive adjectives. Clairaut diferansiyel denklemi.Dir Satzarten. Unit 22: Have to.. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. giriş-çıkış deyimleri. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Diferansiyel denklem sistemleri. Dönme. Quantifiers some-any-a lot of. Dr. Some phrasal verbs. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. When. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı. Açıklamalı cümleler. these. Şekil Değiştirme. Unit 6: Can. Die Pröpositonen. Eksenel Kuvvet. 3 ..How many. Boyutlandırma. Object pronouns Articles a-an-the.. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Edilgen cümleler. How long questions. Sabitler. Edat ve Kulanımları. Tam diferansiyel denklemler. Zamanlar.Pronomen. Riccati diferansiyel denklemi. Would like. Bernoulli diferansiyel denklemi. Cümle Türleri. Eğilme Momenti. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Sayısal integrasyon. There are. can’t. Zarf ve tekil integraller.. Revision test. While sentences in Present Tenses. Fonksiyonlar ve altprogramlar. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. How much questions. that. Doç. Unit 20: Making suggestions Let’s. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. Lineer diferansiyel denklemler. Burulma Momenti. dislikes. Bağlaçlar ve Kullanımları . likes. mustn’t. Prog. İmpuls ve Momentum. Uygulamalar. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Plural nouns this. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Unit 9: Request questions Can. What. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Örnek programlar. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Unit 18: Composition writing. Euler diferansiyel denklemi. those .Dr. Dr. İş ve Enerji. possibility can. don’t have to obligations and lack of obligation. months. Kütle ve İvme. Fiil-Türleri .Verb-Verbarten und Konjugationen. Unit 10: The Present Continuous Tense too..-Tarih ve Saatler. Zamir. Unit 3: Possessive (‘s) .. Ötelenme. either. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Unit 19: Question forms. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Katı Cisim Kinematiği. Frequency adverbs. Doç. ones as a pronoun Which questions. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense.

geçirimlilik. Dalga denklemi. Mobil asfalt finişeri . Grayder. Dr. Elastik Eğri. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. Yatay açıların ölçülmesi. Doç. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. doygunluk. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. Düşey açıların ölçülmesi). Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. Dönüşüm yöntemleri. Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. çeşitleri ve kullanım alanları. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. Koordinatlara göre alan hesapları. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Ekskavatör . kimyasal yapısı. fiziksel ve mekanik özellikleri. Isı iletimi denklemi. Yatay ölçü yöntemi. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Fourier serileri ve integralleri. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Su. Kesin Çözüm Yöntemleri. Traktörler. Akışkan özellikleri. Doç. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. Dikkoordinat yöntemi. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. vagonet. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). porozite. Nirengi. Asfalt hazırlama tesisleri .Transmisyon. hidrolik kepçeleri.Uygulama. tutucu tipleri . paletli ve yürüyüş takımı. Kesit Taşıma Momentleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Dr. Sertleşmiş betonun özellikleri. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Taze beton özellikleri. kireç. Sıkıştırıcılar. Açık poligon hesabı). Dr. bulldozer . Dozerler.Makina Elemanları. Grafik hesap şekli. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. Enerji Yöntemleri. Dr. Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. Başlangıç değer problemi. kinetik ve diğer konularda örnekler. İç yapı özellikleri. Malzemelerin Termal Özellikleri. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Malzemelerin Akustik Özellikleri. sertlik ve türleri. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Loderler. emniyet kavramı. Dr. Takeometrik Alım. kompasite. kazıcıve kazıyıcı . ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Kırılma Teorileri. puzolanlar. İntegral denklemler. sünme. Nivelman Hesapları. tiltdozer . kimyasal. Kapalı poligon hesabı. kılcal su emme. çimento deneyleri). Delecler . Doç. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. yorulma.Hava kompresörleri. Damperli kamyon . Elastik Stabilite. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. çimentolar (üretimi. Poligon Nivelman Uygulaması. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. kırılma ve kırılma işi. Mekanik. benzin ve dizel motorları . Beton üretimi.Kırıcılar. çarpma mukavemeti. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . Mohr Daireleri. su emme. angledozer. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. Sınır değer problemi. özgül ağırlık. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Kuvvet Makinaları . gevşeme. Lastik tekerlek . Doç. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Kutupsal koordinat yöntemi). Planimetre ile alan hesabı). Dr. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. Agregalar: Özellikler ve deneyler. Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Eğik Eğilme. Cerler . Hata sınırları). Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. Laplace dönüşümleri.Tork Konverter . Basit ölçü aletleri. Hatalar-Ölçü birimleri. Frenler . Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar.Scraper. Dr. Dr. Çimento Karıştırıcıları. ataçmanları . Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. viskozite. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. Karışım hesabı. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. Hidrolik Sistemler. Limit Analiz. traktörlü ve traktörsüz. Beton türleri. aşınma. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. kampana ve diskli frenler . Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi.

eğilme (basit ve eğik) elemanları. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Çıkmalı Kirişler. Zeminlerde plastik denge durumları. Dr. Kıvam limitleri. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Uygulamalar. Manning-Strickler denklemi. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. tutkal. Hidrolik sıçrama. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. En uygun kesit. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. Kitleler diyagramı. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Dr. Grafik hesap yöntemleri. işveren vekili.yöntemleri. 5 . ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Eksantrik yüklü temeller. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. kama.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Zemin sınıflandırma sistemleri. Dr. Nehir ve sel rejimleri. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Gerber Kirişler. Çok hazneli boru şebekeleri. işveren. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Kompaksiyon. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). Zemin gerilmeleri. Arazi uygulamaları. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Doç. işçi. haftalık çalışma. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. çalışma süreleri. Enkesit değişimleri.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. Doç. türleri. İmpuls-Momentum denklemi. hacim hesaplama yöntemleri. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Ücret kavramı ve çeşitleri. Zeminlerin kayma direnci. Pi teoremi. Alan-hacim hesapları Uygulaması. ücretli tatiller. Brükner diyagramı. bulon. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. iş hukuku. Oturmalar ve konsalidasyon. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. Kollektif iş hukuku. uygulamalar. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. Doç. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Emel İRTEM Boyut analizi. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. alt işveren ve işyeri kavramları. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. bulon. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Su yüzeyi Profilleri. Kazık temeller.Zemini tutan yapılar. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. hacimler. Dr. iş sözleşmesi kavramı. Doç. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Dr. Şev ve şevlerin stabilitesi. Konsol Kirişler. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Dr. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof.Dr. Alan hesapları. Dr. ara dinlenmeler. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. yapılma ve sona erdirme koşulları. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. Zeminde gerilme dağılışı. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı.Toprak işleri ve uygulamaları. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. kaynak) ve tasarim kuralları.Aktif ve pasif toprak basınçları. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. başınç elemanları. Açık kanallarda akım: Üniform akım. vida) ve tasarım kurralları. Rankine toprak basıncı teorisi. Uygulamalar. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. fazla çalışma. Çizim hesap yöntemleri. Kuvvet Yöntemi.

Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. iç kuvvetlerin süperpozisyonu.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri.Dr. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. kuyu hidrolik hesapları . Dr. Nuray GEDİK Giriş. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları.Dr. yangın suyu hacimleri. Kullanılmış suların uzaklaştırılması.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. dişli döşemeler. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. Sabit bağlamalar. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Doç. kolon aplikasyon planı. temel hesapları. Dr. Moment katsayıları yöntemi. ayrık ve birleşik sistemler. tipleri. Kirişsiz döşemeler. Dr.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. temel planı. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. Hareketli bağlamalar. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları.Tam Rekabet Piyasası. Dr. Doç. TS 500’e göre güvenlik koşulları. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. hazne kotunun tayini . Su alma yapıları. Tüketici ve Üretici Rantı. Temellerde konstrüktif kurallar. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Baraj hazneleri.Arz Piyasası. Dr.DoçDr. teşkili ve hesapları . Su kaynakları. Akma çizgisi teorisi.Maliyet Kavramı. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Mehmet TERZİ-Yrd. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. yatay kurblar ve geçiş eğrileri.Hasan ELÇİ-Yrd. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. kısa kolonlar.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. Barajlar. Deprem hesapları. hidrolik hesabı . Şerif SAYLAN-Yrd.Esneklik. Plak (radye) temel. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme.. Haznelerin sınıflandırılması. yükler.Dr. Suların iletilmesi (İletim hatları). kolon kesit hesapları.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. hazne hacimleri.Doç. Doç. para çeşitleri. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. Dr. Çizimler: kat kalıp planları. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. Kuyulardan su temini. betonarmenin tanımı. merdiven hesabı. Şartname ve tasarım kodları. iletim hatlarının sınıflandırılması.para politikaları. bir yönde ve iki yönde sürekli temel. menba sularının derlenmesi . hazne boyutları. Şerif SAYLAN-Yrd. Akarsularda katı madde hareketi. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. İçme suyu şebekeleri. Su ihtiyaçlarının tesbiti .. yol geometrik standartlarının seçimi. 6 . Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Firma Dengesi. merdiven detayı. elastik zemine oturan kiriş modeli.Gelir dağılımı politikaları. Plak Teorisi. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. tekil temel. iki doğrultuda çalışan döşemeler. Taşkın kontrolü.Talep Piyasası. kiriş kesit hesapları. Arın YILMAZYrd. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. Şerif SAYLAN – Yrd. Dr. Doç. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri.Tekel. taşıt hareketleri. Akarsu morfolojisi. bağ kirişleri. geçki etüdü ve plan. yapı güvenliği ve mukavemeti. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. Bağlamalar. kiriş detayları. Doç. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi.Doç.Doç. burulmaya göre analiz ve tasarımı. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. karayolu trafiğinin genel özellikleri.Dr. Nüfus tahmin metotları . Dr. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. faydalı yükler. Mehmet TERZİ Beton.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar.Paranın fonksiyonları ve tanımları.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. Doç. yolların kapasitesi. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Dr.

E. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Kısa konsol birleşimleri. Dr. ankrajlar. Dr. saatlik trafik). yıllık ortalama haftalık trafik. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Kazıklı temeller. Episantr. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Kentdışı yolların. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Çökmenin Nedenleri. Doç. Kiriş-Aşık Birleşimleri. Dr. Deprem bölgesi. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Zeminlerin stabilizasyonu. kolon-kiriş birleşimleri. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi.seyahat süresi. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Geotekstiller. Ayak ve keson temeller. kiriş-kiriş birleşimleri. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Kolon-kolon birleşimleri. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. şişen zemin. çevre geotekniği. Dr. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. çöken zemin. Şev Kayma Tipleri. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. donatılı zemin. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. tahmin ve modelleme. Betonarme Binalar. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Kavşak düzenlemesi. Teknik altyapı tesisleri. Hacim. Limit Denge Yöntemleri. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. karar verme. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. kolon-temel birleşimleri. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. proje trafiği (30. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. Hiposantr. Dr. Yıllık ortalama günlük trafik. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Gerilme Analiz Yöntemleri. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Dr. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Model Teorik Yöntemler. Doç. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. 7 . planlama. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. Erdal İRTEM . Trafik akım modelleri. Ulaşım planlama işlemi. Dr. Temellerin oturmaları. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Doç. gecikme. Trafik akım parametreleri. Heyelanlar. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Doç. Deprem Dalgaları.Yrd. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Altyapının teknik planlama kriterleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Şev Güvenlik Katsayısı. model kalibrasyonları. Dr. Tasarım Felsefesi. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi.

Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Deprem Yükleri İçin Hesap. Koruyucu kıyı yapıları. Dr. Kazı kaplamaları (iksalar). Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Güvenlik Kavramı. Tabakaların etkisi. Cuolomb kama teorisi. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Mekanizmalar.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Limit Durumlar. beklenen yağış debisi. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Dr. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. kar ve çığlara karşı korunma. Doç. Yeni Avusturya yöntemi. kavalye ve çimleme. S. dalga enerjisi. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. paranejler. viyadük. Elastik ve Plastik Analiz. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Konstrüktif Esaslar. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Mesnetlenme Durumları. Altyapıyı koruma tesisleri. Kaya patlamaları. kar tüneli. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. Hesap Kontrol Teknikleri. Sacit Oğuz Yöntemi. Doğrusal Programlama. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Uygulamalar. dizayn ve inşaat esasları. tünel türleri. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. Temeller. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Genel ulaşım yapıları. Menfez. Palplanş perdeleri. Plastik Taşıma Momenti. Dr. Birleşim Bölgeleri. Doç. kafa hendeği. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Belçika Yöntemi. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. özellikleri. mahmuzlar ve jetler. Uygulamalar. Rankine teorisi. menfezler ve tasarım özellikleri. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. Teoremler. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Prefabrikasyonun Tanımı. Tünel açma yöntemleri. Hesap Teknikleri. Yapı Stabilitesinin Sağlanması.Dr. Dr. Virtüel İş Yöntemi. Kalkan Yöntemi. Altyapının görevleri ve özellikleri. köprü. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. Culmann yöntemi. şütler. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. Kıvrımların etkisi. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. kagir malzemesi. E. sifonlar. Dayanma (istinat) duvarları. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Dr. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. dizayn esasları. Ana İlkeler. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. Mononobe Okabe yöntemi. Tünellerde havalandırma. Dr. kagir istinad duvarı. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Fayların etkisi. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Montaj Durumu. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Dr. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Varyasyonel metotlar. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak).Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması.

betonun bakımı.Tasarım ve Projelendirme.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları. betonu oluşturan malzemeler. segregasyon.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi.Ara Sınav. terleme. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi. deprem hasar türleri. Moment. Katı madde taşınım formülleri. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi.Yapıların analizinde genel uygulamalar. genel onarım prensipleri.Dr. sertleşmiş betonun dayanıklılığı.Yeni Yol Yapım Teknolojiler. perde ve temel hasarı. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. priz süresi. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı. Katı madde ve akım.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd.Doç.Tasarım ve Projelendirme. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd. sülfat etkisi. deniz suyunun etkisi. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış. soğuk hava koşullarında beton yapımı. performans hedefleri.Hava katkılı betonlar.Bakım ve Onarım.Beton yol Özellikleri. Deprem talebi (deplasman.Püskürtme beton. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi.Dr. kiriş-kolon birleşim bölgesi. döşeme.Doç.Kendiliğinden yerleşen beton. taze beton deneyleri. Taban şekillerini oluşumu. kiriş.Doç. asit etkisi. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi.Doç.Dr.Yeni gelişen beton malzemeleri. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı.Dr. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması.Doç.Beton Yol Elemanları. taşınması. kesit ve eleman hasar tanımları.Su altı betonu dökümü. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd. Oyulma. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması.Beton Yol Malzemeleri. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. Katı madde özellikleri.Hafif betonlar.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). deprem tehlike seviyeleri.Doç. sıcak hava koşullarında beton yapımı. işlenebilme ve kıvam.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri.Vakum betonu. lifli betonlar.Yüksek dayanımlı betonlar.Polimer içeren betonlar.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Ağır betonlar. bina performans düzeyleri. Nuray GEDİK Giriş. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd.Dr.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. karbonatlaşma.Dr.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi. Deprem performansı kavramı. Yapısal hasarın tayini.Beton Yol Yapımı. Mehmet TERZİ Giriş.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi. Betonarme kesitlerin analizi.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Dr.Yol Yüzey Özellikleri.Kalite Kontrol Deneyleri.Doç. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması. 9 . duvar. kolon. Katı madde miktarının ölçümü. taze betonun üretimi.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma.

Doç. korozyon hasarı ve onarım. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Birim hidrograf teorisi. Yeraltı suyu. Döşeme sistemlerinin seçimi. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. Kolonlar. Buruşma Hesabı. Hidrograf analizi. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Yapı sisteminin seçimi. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri.Dr. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Boylama Hesabı. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). Darcy kanunu. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. Hidrolojik çevrim. Dr. ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof.Dr.Dr. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Yapı sisteminin seçimi. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. Dr. Aktarma kirişleri. Sızma. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Dolu Gövdeli Sistemler. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. Dr. Kuyu hidroliği. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Güçlendirme 10 . Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. ölçümlerin analizi.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı.Doç. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme.Doç. Betonarme Köprüler. Döşeme Hesapları. önemi ve metotları.perde çerçeve sistemler). epoksi reçinesi. Perde. Enleme Kirişi Hesabı. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Yüzeysel akış. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . Kentiçi ulaştırma sistemleri. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. püskürtme beton. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. Travers Hesabı. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. genel güçlendirme prensipleri. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Kat planı üzerine. yeraltı suyu hidroliği. özellikleri ve performansları. Perde sistemler. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. onarım ve güçlendirme malzemeleri. Ana Kirişler.Dr. Enleme Hesabı. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri). Kalite kontrol deneyleri. Kenar ve Orta Ayaklar. Tasarım Aşamaları. akiferler. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Yağışın ölçülmesi. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Betonarme yüksek yapılarda sünme. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları.Biro Metodu). Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Dr. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması.

Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı.Doç. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı.Cross yöntemi uygulaması.Drenaj projelendirilmesi. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı. Kolonların ek detayının tasarımı. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi. uçucu küller.Dr.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi.Dr.Doç.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. Cebrik yöntem uygulaması. Arın YILMAZ Giriş.Dr. doğal pozolanlar. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı.Boykesit çizimi. tasarım yer hareketi kavramı. silis dumanları.Dr.Brückhner diyagramı. Proje Çizimlerinin hazırlanması. Rüzgar yüklerinin hesabı. Dr.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd.Boykesit çizimi. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. mineral katkılar. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri.Düşey kurp hesabı. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof.Dever tasarımı. pozolanlar. kolon mantolaması.elemanlarının tasarımı.Enkesit çizimleri. süper akışkanlaştırıcılar. su azaltıcı katkılar. priz kontrol katkıları. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi. sıfır poligonu çalışması. tras. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. yapay pozolanlar. katkıların beton özelliklerine etkileri. güzergah planı.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. beton özellikleri ve katkı kullanımı. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Sanat yapılarının projelendirilmesi. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. Merkezi çelik çaprazların tasarımı.Karayolu projesi uygulama adımları. Milimetrik kağıt yöntemi. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları. perde ve temellerin güçlendirilmesi.Enkesit alan hesapları. beton katkılarının faydaları. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd.Geçki ekseni hazırlanması. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 .Doç. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi.Sıfır poligonu çizimi.Enkesit alan hesapları. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. özel katkılar.Doç. Aşıkların analiz ve tasarımı.Dr. Toprak dağıtım tablosu. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı. Stabilite elemanlarının tasarımı. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. katkı çeşitleri.Brückner diyagramı. bu parametreleri tahmin yöntemleri. taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Kolonların tasarımı.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. Planimetre yöntemi uygulaması.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması.Hacimler tablosu. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. betonarme uygulama örnekleri. zemin davranış analizleri. hava sürükleyici katkılar. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. yüksek fırın curufları. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri.

güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.Betonarme Kuleler.Kenar Ayaklar.Dr.(Proje Paftası. zemin profillerinin çıkartılması. Sınıflandırma ve Güzergah.(Proje Paftası).Aplikasyon. Gabari ve Hat Sayısı. kazık ve kazık gruplarının analizi.Dr.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı.Çelik Silolar. bilgisayar programları ile analiz. oturma analizleri.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 .Köprü Tipleri. yüzeysel temellerin analizi. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı.İstinat Duvarları. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.Dr.Proje Uygulamaları.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü. Sandık Kiriş Analojisi.Orta Ayaklar.Ana Kirişler.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. geoteknik parametrelerin tayini.Doç. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.Betonarme Silolar. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler.Betonarme Dikdörtgen Depolar.Dairesel Sıvı Depoları.Çelik Kuleler.Arıtma Tesisleri.Tabliye.Bacalar. Servis Yolları.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri.Köprü Yükleri.Alt.Tanım . Yaklaşım Dolguları.Diğer Köprü Elemanları. zeminde gerilme yayılışı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful