İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Zarfların ve edatların kullanılışı. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Mühendislikteki Uygulamalar. Genel Problemler. Dil-kültür münasebeti. Olasılık teorisi. Tar. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. Programlamaya giriş. Millî Mücadele’de İlk Adım. Ağırlık Merkezleri. Regresyon analizi. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. deneme. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları.Üç boyutlu cisimler. Gerber Kirişler. Ölçülendirme. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Mühendislikte istatistiğin önemi. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. Virtüel İş Yöntemi. Kuvâ-yi. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. 2 . Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Millî Birlik ve Beraberlik. Dr. Halkçılık. Statik. AIT1001 Atatürk İlk. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Eylemsizlik Momentleri. Fikir ve bilgi bakımından. Çizim komutları ve uygulaması. Yazı Komutları. Çizdirme (Plot) Komutları. Türk dilinin tarihi gelişmesi. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Kafes Sistemler. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Doç. Kablolar. Milliyetçilik. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. hatch komutları . Ölçülendirme Komutları. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. uygulama çalışmaları. Haberleşme yazıları (mektup.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. Türkçe’nin şekil yapısı. Vektörel Hesaba Giriş. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Programlama dilleri. Doç. Millî Bağımsızlık. Türk İnkılâbının nitelikleri. Sağlık Hizmetleri. Ülke Bütünlüğü. Sürtünme. Lâiklik. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. tarihçesi ve gelişimi. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. İmla noktalama bakımından. Block and Xref komutları. Atatürk ve Gençlik. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. çeşitleri. kökler ve ekler sistemi. Dr. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. dilekçe. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Temel mantıksal ilişkiler. ITB1208 Bilgisayar Prog. örnekler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Bazı temel kavramların tanımı. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Yazma çalışmaları. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Banu YAĞCI Giriş. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Anlatım türleri (makale.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Bilimsellik ve Akılcılık. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. resmi yazılar). bugünkü yayılma alanları. İnkılâpçılık. Yazı düzeltme komutları. ve İnk. hikaye vs. Doç.). Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Dr. Mudanya’dan Lozan’a. Devletçilik. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Dr. Örnekleme dağılımları. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. Millîye ve Misak-ı Millî. devirleri. Giriş (2+1+0) Yrd.

Adverbs und Konjugationen. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). Unit 3: Possessive (‘s) . Eğilme Momenti. dislikes. Unit 23: Giving directions.Doç. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. What. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. Lineer diferansiyel denklemler. Where. Non-progressive verbs. Unit 5:There is. Unit 19: Question forms. AdjektivVergleichungssötze. Subject pronouns. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M.. İfadeler. Unit 18: Composition writing.. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Boyutlandırma. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). Frequency adverbs.Pronomen. a-an-some-any. Açısal Momentum.have. Possessive pronouns. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Bağlaçlar ve Kullanımları . There were. Dr. (2+1+0) Yrd. Doç. months. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları.Dr. Unit 20: Making suggestions Let’s. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. One. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Şekil Değiştirme. Tip bildiri deyimleri. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. Die Zeiten. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. How much questions.. İş ve Enerji. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. Dr. uncountable. can’t. Zamir. mustn’t.How many. Unit 8: Nouns countable. Diferansiyel denklem sistemleri. Unit 6: Can. Boyutlandırma Problemleri. Euler diferansiyel denklemi.. Clairaut diferansiyel denklemi. Die Pröpositonen. Prog. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Some phrasal verbs. Newton’un Çekim Kanunu.Numerale-Datum und Tageszeiten. İç Kuvvetler. likes. Doç. Unit 10: The Present Continuous Tense too. Unit 7: Imperatives. Dönme. Kinetik:Kuvvet. Uygulamalar. possessive adjectives. must. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. So do I How often. Unit 12: Neither do I. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Zamanlar.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. Plural nouns this. Mehmet TERZİ Hata analizi.. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. giriş-çıkış deyimleri.. Eksenel Kuvvet. either. Cümle Türleri. There was. ordering sentences with firstthen. Atama deyimleri.Verb-Verbarten und Konjugationen. Passivsötze. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri.Prepositions of place at-in-on. those .. can’t (ability) Linking words and-but-so-because.) Days of the week. Unit 22: Have to. these. How old in-from-at prepositions. While sentences in Present Tenses. that. Kesme Kuvveti. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Why don’t we. Sabitler. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Zarflar ve çekimleri. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. Dr. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Would like. Ötelenme. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Kütle ve İvme. Edat ve Kulanımları.. Unit 9: Request questions Can. Burulma Momenti.. ordinal numbers (first. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. There are. ones as a pronoun Which questions. Potansiyel Enerji. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. Gerilme. Sayılar. mustn’t. Değişkenler. Fiil-Türleri . habits. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. 3 . Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Katı Cisim Kinematiği. Quantifiers some-any-a lot of. Bernoulli diferansiyel denklemi. Obligations must.after that-next-finally. Unit 4: Telling the time. has got. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs.Dir Satzarten. Tam diferansiyel denklemler. Riccati diferansiyel denklemi. How many. İmpuls ve Momentum. Açıklamalı cümleler. Örnek programlar. Revision test. Sayısal integrasyon.fewlittle-many-much. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Edilgen cümleler. second etc. possibility can. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. Object pronouns Articles a-an-the. Çözüm kavramları ve çeşitleri. don’t have to obligations and lack of obligation. Permission.-Tarih ve Saatler. kontrol (yönetim) deyimleri. When. Unit 11: The Simple Present Tense. Fonksiyonlar ve altprogramlar. prepositions across-along-through-up-down-into. How long questions. Zarf ve tekil integraller. Unit 2: Singular.

Dr. yorulma. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. çimento deneyleri). Hata sınırları). Laplace dönüşümleri. Sertleşmiş betonun özellikleri. gevşeme. Kesin Çözüm Yöntemleri. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . Mekanik. Karışım hesabı. Yatay açıların ölçülmesi. Dr. sünme. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. emniyet kavramı. Loderler.Uygulama. tiltdozer . Kırılma Teorileri. Doç. Beton üretimi. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. ataçmanları . Kutupsal koordinat yöntemi). Dr.Tork Konverter . Frenler . Dalga denklemi. Hatalar-Ölçü birimleri. özgül ağırlık. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. kompasite. Poligon Nivelman Uygulaması. tutucu tipleri . Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. viskozite. sertlik ve türleri. çimentolar (üretimi. Akışkan özellikleri. Limit Analiz. Dr. Elastik Stabilite. Sıkıştırıcılar. Elastik Eğri. Malzemelerin Akustik Özellikleri. Isı iletimi denklemi.Scraper. Doç. Agregalar: Özellikler ve deneyler. Dr. Kuvvet Makinaları . Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Nirengi. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. kazıcıve kazıyıcı . kırılma ve kırılma işi. Takeometrik Alım. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. Hidrolik Sistemler.Hava kompresörleri. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. kılcal su emme. Sınır değer problemi. Enerji Yöntemleri. Koordinatlara göre alan hesapları. Mohr Daireleri. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. paletli ve yürüyüş takımı. Traktörler. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. fiziksel ve mekanik özellikleri. çeşitleri ve kullanım alanları. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. İç yapı özellikleri. Grayder. Çimento Karıştırıcıları. Dozerler. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Basit ölçü aletleri. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. Lastik tekerlek . Kesit Taşıma Momentleri. Dikkoordinat yöntemi. Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. su emme. Kapalı poligon hesabı. porozite. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. angledozer. Malzemelerin Termal Özellikleri. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Doç. traktörlü ve traktörsüz. Nivelman Hesapları. Cerler . Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. Eğik Eğilme. geçirimlilik. Düşey açıların ölçülmesi). kimyasal. Dr. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Ekskavatör . çarpma mukavemeti. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. kimyasal yapısı. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. kireç. doygunluk. kampana ve diskli frenler . Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. Asfalt hazırlama tesisleri . Dr.Makina Elemanları.Transmisyon. Planimetre ile alan hesabı). Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. benzin ve dizel motorları . İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). İntegral denklemler.Kırıcılar. Mobil asfalt finişeri . düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. aşınma. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. hidrolik kepçeleri. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Su. Grafik hesap şekli. Delecler . Açık poligon hesabı). Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. Damperli kamyon . vagonet. Taze beton özellikleri. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. puzolanlar. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . Beton türleri. Başlangıç değer problemi. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. Dönüşüm yöntemleri.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Doç. kinetik ve diğer konularda örnekler. Yatay ölçü yöntemi. bulldozer . Dr. Fourier serileri ve integralleri.

haftalık çalışma. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Dr. Çok hazneli boru şebekeleri. işveren. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Doç. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. Kıvam limitleri. işçi. Zeminlerin kayma direnci. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. Brükner diyagramı.Dr. Ücret kavramı ve çeşitleri. Dr. Dr. Zemin gerilmeleri. Gerber Kirişler. Oturmalar ve konsalidasyon. Alan hesapları. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Doç. Kollektif iş hukuku.Aktif ve pasif toprak basınçları. iş sözleşmesi kavramı. iş hukuku. Nehir ve sel rejimleri. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. türleri. Şev ve şevlerin stabilitesi. Çıkmalı Kirişler.Zemini tutan yapılar. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Kuvvet Yöntemi.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Zemin sınıflandırma sistemleri. uygulamalar. eğilme (basit ve eğik) elemanları. Eksantrik yüklü temeller.Toprak işleri ve uygulamaları. hacim hesaplama yöntemleri. Grafik hesap yöntemleri. 5 . fazla çalışma. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Dr. sendika ve toplu iş sözleşmesi. yapılma ve sona erdirme koşulları. Alan-hacim hesapları Uygulaması. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. Emel İRTEM Boyut analizi.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. başınç elemanları. Doç. Kompaksiyon. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Zeminlerde plastik denge durumları. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. Dr. kama. Su yüzeyi Profilleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. Uygulamalar. vida) ve tasarım kurralları. İmpuls-Momentum denklemi. Hidrolik sıçrama. bulon. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. kaynak) ve tasarim kuralları. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. En uygun kesit. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. tutkal. Kitleler diyagramı.yöntemleri. Arazi uygulamaları. hacimler. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Çizim hesap yöntemleri. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. ücretli tatiller. Dr. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. bulon. işveren vekili. Manning-Strickler denklemi. Enkesit değişimleri. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. çalışma süreleri. Pi teoremi. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. ara dinlenmeler. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Doç. Zeminde gerilme dağılışı. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. Kazık temeller. Konsol Kirişler. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Rankine toprak basıncı teorisi. Uygulamalar. alt işveren ve işyeri kavramları. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Dr.

dişli döşemeler. iki doğrultuda çalışan döşemeler. Narin kolonlar ve bileşik eğilme.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. kiriş kesit hesapları. Doç. Nüfus tahmin metotları . karayolu trafiğinin genel özellikleri. Şerif SAYLAN-Yrd. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları.DoçDr. Dr. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. kısa kolonlar. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Barajlar. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Kuyulardan su temini. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. Su kaynakları. Mehmet TERZİ Beton. elastik zemine oturan kiriş modeli. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. merdiven hesabı. yapı güvenliği ve mukavemeti. betonarmenin tanımı. Akarsularda katı madde hareketi. hazne hacimleri. Plak (radye) temel. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. geçki etüdü ve plan. kolon aplikasyon planı. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar.Gelir dağılımı politikaları. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı.Dr.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. yolların kapasitesi. Su ihtiyaçlarının tesbiti . kiriş detayları. Doç.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. faydalı yükler. Dr. Dr. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. Hareketli bağlamalar.Hasan ELÇİ-Yrd.Talep Piyasası. iletim hatlarının sınıflandırılması. Doç. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Şerif SAYLAN – Yrd. menba sularının derlenmesi . Taşkın kontrolü. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Baraj hazneleri. Nuray GEDİK Giriş. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. bağ kirişleri.para politikaları.Arz Piyasası. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. Akma çizgisi teorisi. Deprem hesapları. Moment katsayıları yöntemi. Dr. temel hesapları. Doç. kuyu hidrolik hesapları . temel planı.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. Dr. Dr. hidrolik hesabı . merdiven detayı. Sabit bağlamalar. Şerif SAYLAN-Yrd. Doç. Doç. para çeşitleri.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. Bağlamalar.Dr.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. 6 . tipleri.Paranın fonksiyonları ve tanımları.Tam Rekabet Piyasası. İçme suyu şebekeleri. hazne boyutları. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. burulmaya göre analiz ve tasarımı. Çizimler: kat kalıp planları.Dr. taşıt hareketleri. Akarsu morfolojisi.Maliyet Kavramı. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. Haznelerin sınıflandırılması. ayrık ve birleşik sistemler.. teşkili ve hesapları . Temellerde konstrüktif kurallar. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. Kirişsiz döşemeler. Arın YILMAZYrd. Dr.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar. kolon kesit hesapları. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli.Esneklik. TS 500’e göre güvenlik koşulları. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. Dr. yangın suyu hacimleri. Dr. Doç. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. yükler. Tüketici ve Üretici Rantı. tekil temel. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. Su alma yapıları. Mehmet TERZİ-Yrd. Kullanılmış suların uzaklaştırılması.Tekel. hazne kotunun tayini .Dr. Plak Teorisi.Doç..Doç.Doç. bir yönde ve iki yönde sürekli temel. Suların iletilmesi (İletim hatları). boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler. Firma Dengesi. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. yol geometrik standartlarının seçimi. Dr. Şartname ve tasarım kodları.

Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. tahmin ve modelleme. proje trafiği (30. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Doç. planlama. Dr. Dr. Doç. Dr. Şev Kayma Tipleri. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Limit Denge Yöntemleri. Şev Güvenlik Katsayısı. şişen zemin. Trafik akım modelleri. Yıllık ortalama günlük trafik. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Deprem Dalgaları. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Zeminlerin stabilizasyonu. Kısa konsol birleşimleri. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Doç. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. Dr. Teknik altyapı tesisleri. Dr. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Tahmin ve plan değerlendirmesi. kiriş-kiriş birleşimleri. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. çevre geotekniği. saatlik trafik). Kazıklı temeller. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. Hiposantr. Kentdışı yolların. Gerilme Analiz Yöntemleri. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. Hacim. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Model Teorik Yöntemler. Kavşak düzenlemesi. E. Heyelanlar. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. Dr. donatılı zemin.seyahat süresi. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. kolon-kiriş birleşimleri. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. Geotekstiller. Altyapının teknik planlama kriterleri. Çökmenin Nedenleri. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. model kalibrasyonları. Tasarım Felsefesi. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. Ulaşım planlama işlemi. yıllık ortalama haftalık trafik. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. Dr. ankrajlar. Ayak ve keson temeller. Trafik akım parametreleri. karar verme. gecikme. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Doç. çöken zemin.Yrd. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Temellerin oturmaları. Erdal İRTEM . Betonarme Binalar. Kolon-kolon birleşimleri. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. Kiriş-Aşık Birleşimleri. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Episantr. 7 . Deprem bölgesi. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. Dr. kolon-temel birleşimleri. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri.

Montaj Durumu.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. viyadük. Palplanş perdeleri. Dr. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. Mesnetlenme Durumları. Hesap Kontrol Teknikleri. Fayların etkisi. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Dr. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. kagir istinad duvarı. kar ve çığlara karşı korunma. Dr. Elastik ve Plastik Analiz. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. Turgut ÖZDEMİR Giriş.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Doç. Plastik Taşıma Momenti. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. paranejler. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler.Dr. Güvenlik Kavramı. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). köprü. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Altyapıyı koruma tesisleri. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. kavalye ve çimleme. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Kaya patlamaları. Rankine teorisi. Tünel açma yöntemleri. Dr. S. Uygulamalar. Teoremler. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). Dr. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. sifonlar. Altyapının görevleri ve özellikleri. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Konstrüktif Esaslar. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. şütler. kar tüneli. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Hesap Teknikleri. Yeni Avusturya yöntemi. Mekanizmalar. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. kafa hendeği. Dr. Birleşim Bölgeleri. Kıvrımların etkisi. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. Limit Durumlar. Genel ulaşım yapıları. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. Doğrusal Programlama. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Culmann yöntemi. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. özellikleri. Sacit Oğuz Yöntemi. Tünellerde havalandırma. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Belçika Yöntemi. Dr. Koruyucu kıyı yapıları. Kazı kaplamaları (iksalar). Kalkan Yöntemi. Temeller. Ana İlkeler. Doç. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Uygulamalar. menfezler ve tasarım özellikleri. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. kagir malzemesi. Tabakaların etkisi. E. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. dizayn ve inşaat esasları. Varyasyonel metotlar. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Dayanma (istinat) duvarları.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Deprem Yükleri İçin Hesap. Cuolomb kama teorisi. beklenen yağış debisi. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. dizayn esasları. Prefabrikasyonun Tanımı. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Virtüel İş Yöntemi. Menfez. dalga enerjisi. Mononobe Okabe yöntemi. tünel türleri. mahmuzlar ve jetler.

Dr. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi.Beton Yol Malzemeleri. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. deniz suyunun etkisi.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd. Oyulma. işlenebilme ve kıvam.Ara Sınav. Yapısal hasarın tayini.Püskürtme beton.Hafif betonlar. Moment. priz süresi. sıcak hava koşullarında beton yapımı. taze beton deneyleri. sülfat etkisi.Yol Yüzey Özellikleri. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi. kiriş. karbonatlaşma. betonu oluşturan malzemeler. Katı madde ve akım.Bakım ve Onarım. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. Deprem performansı kavramı. taze betonun üretimi.Dr.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları. döşeme. Taban şekillerini oluşumu.Vakum betonu. segregasyon.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Ağır betonlar.Dr. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler. kiriş-kolon birleşim bölgesi.Dr.Yapıların analizinde genel uygulamalar. lifli betonlar.Beton yol Özellikleri. kolon. Katı madde miktarının ölçümü.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. soğuk hava koşullarında beton yapımı. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). betonun bakımı. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Betonarme kesitlerin analizi. genel onarım prensipleri. Katı madde özellikleri.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. Nuray GEDİK Giriş.Kendiliğinden yerleşen beton. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd.Doç.Beton Yol Elemanları. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. bina performans düzeyleri.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri. 9 . Mehmet TERZİ Giriş. asit etkisi.Doç.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma.Tasarım ve Projelendirme.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd.Yeni Yol Yapım Teknolojiler. Katı madde taşınım formülleri.Doç.Kalite Kontrol Deneyleri.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton. deprem hasar türleri. terleme.Dr. Deprem talebi (deplasman. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı.Yeni gelişen beton malzemeleri. taşınması.Polimer içeren betonlar. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi. kesit ve eleman hasar tanımları. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi.Dr. deprem tehlike seviyeleri.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi.Doç. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Yüksek dayanımlı betonlar.Doç.Dr. performans hedefleri.Hava katkılı betonlar.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Su altı betonu dökümü.Doç.Doç. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd.Tasarım ve Projelendirme. perde ve temel hasarı. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış.Beton Yol Yapımı. sertleşmiş betonun dayanıklılığı. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. duvar.

Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. önemi ve metotları. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. Kat planı üzerine. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Yapı sisteminin seçimi. Kolonlar. Dolu Gövdeli Sistemler.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. Enleme Hesabı. Yapı sisteminin seçimi. Dr. Hidrograf analizi. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Buruşma Hesabı.Doç. Aktarma kirişleri. Güçlendirme 10 . Dr. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler.Biro Metodu). ölçümlerin analizi. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Kenar ve Orta Ayaklar. yeraltı suyu hidroliği. özellikleri ve performansları. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. Perde. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. Yüzeysel akış. Hidrolojik çevrim. Dr.Dr. Betonarme Köprüler. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Döşeme Hesapları. genel güçlendirme prensipleri. Perde sistemler. onarım ve güçlendirme malzemeleri. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Boylama Hesabı. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler.Doç.perde çerçeve sistemler). Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri. Yağışın ölçülmesi.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Sızma. Travers Hesabı.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Ana Kirişler. epoksi reçinesi. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. Kuyu hidroliği. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. Kentiçi ulaştırma sistemleri. akiferler. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı.Dr. püskürtme beton. Birim hidrograf teorisi. Dr. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Yeraltı suyu. Darcy kanunu. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Betonarme yüksek yapılarda sünme. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri.Doç. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Tasarım Aşamaları. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Enleme Kirişi Hesabı.Dr. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Döşeme sistemlerinin seçimi.Dr.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. korozyon hasarı ve onarım. Kalite kontrol deneyleri. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri).

Planimetre yöntemi uygulaması. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri.Hacimler tablosu. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd.Enkesit alan hesapları.Boykesit çizimi.Brückhner diyagramı. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı.Brückner diyagramı. Rüzgar yüklerinin hesabı. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı.Enkesit çizimleri. beton özellikleri ve katkı kullanımı. perde ve temellerin güçlendirilmesi. Arın YILMAZ Giriş. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı.Drenaj projelendirilmesi.Doç. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi.Sıfır poligonu çizimi.Karayolu projesi uygulama adımları. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı. özel katkılar. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. bu parametreleri tahmin yöntemleri. Kolonların ek detayının tasarımı. tasarım yer hareketi kavramı. tras.Boykesit çizimi. Milimetrik kağıt yöntemi.elemanlarının tasarımı. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof. pozolanlar.Geçki ekseni hazırlanması. priz kontrol katkıları. beton katkılarının faydaları. uçucu küller. yüksek fırın curufları. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi.Doç. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri.Sanat yapılarının projelendirilmesi. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. ilave perde yerlerinin belirlenmesi.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. sıfır poligonu çalışması.Doç. Dr. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri. su azaltıcı katkılar. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar.Dr. Stabilite elemanlarının tasarımı. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd. doğal pozolanlar. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları.Enkesit alan hesapları. hava sürükleyici katkılar. Toprak dağıtım tablosu. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. Proje Çizimlerinin hazırlanması. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler. mineral katkılar.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi. kolon mantolaması. yapay pozolanlar. katkı çeşitleri.Dr. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 . Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd. güzergah planı.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. zemin davranış analizleri.Dr. silis dumanları.Dr. Aşıkların analiz ve tasarımı.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. taşıyıcı sistem iyileştirmesi.Cross yöntemi uygulaması.Dr. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. katkıların beton özelliklerine etkileri.Doç. Kolonların tasarımı. süper akışkanlaştırıcılar. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. Merkezi çelik çaprazların tasarımı.Düşey kurp hesabı.Dever tasarımı.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. Cebrik yöntem uygulaması.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. betonarme uygulama örnekleri. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar.

Betonarme Dikdörtgen Depolar.Proje Uygulamaları. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.Diğer Köprü Elemanları.Çelik Silolar.Dr. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler. Servis Yolları.Alt.Köprü Yükleri. zemin profillerinin çıkartılması.Doç. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof.Dr.Betonarme Silolar.Dr.(Proje Paftası).(Proje Paftası.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd.Betonarme Kuleler.Aplikasyon.Arıtma Tesisleri.İstinat Duvarları. Sandık Kiriş Analojisi.Tabliye.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. oturma analizleri.Orta Ayaklar. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı.Ana Kirişler.Çelik Kuleler. kazık ve kazık gruplarının analizi.Tanım .Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). geoteknik parametrelerin tayini. Sınıflandırma ve Güzergah. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 . temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü.Dairesel Sıvı Depoları.Kenar Ayaklar. yüzeysel temellerin analizi. Gabari ve Hat Sayısı. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı. zeminde gerilme yayılışı. bilgisayar programları ile analiz.Köprü Tipleri. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri. Yaklaşım Dolguları.Bacalar.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful