İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Yazma çalışmaları. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. bugünkü yayılma alanları. Banu YAĞCI Giriş. Örnekleme dağılımları. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Mudanya’dan Lozan’a. Doç. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Ülke Bütünlüğü. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. Vektörel Hesaba Giriş. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Halkçılık. Ölçülendirme Komutları. Türk İnkılâbının nitelikleri. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Dr. uygulama çalışmaları. Regresyon analizi. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. Millî Birlik ve Beraberlik. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Kafes Sistemler. İmla noktalama bakımından.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Türk dilinin tarihi gelişmesi. Statik. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Temel mantıksal ilişkiler. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. dilekçe. Programlama dilleri. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Kuvâ-yi. Tar. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Eylemsizlik Momentleri. deneme. tarihçesi ve gelişimi. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. İnkılâpçılık. Dr. Dr. Fikir ve bilgi bakımından. Türkçe’nin şekil yapısı. hatch komutları . resmi yazılar). Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Atatürk ve Gençlik. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Genel Problemler. ITB1208 Bilgisayar Prog. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. ve İnk. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. Giriş (2+1+0) Yrd. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Sağlık Hizmetleri.). Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Devletçilik. Virtüel İş Yöntemi. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Millîye ve Misak-ı Millî. Yazı düzeltme komutları. Ölçülendirme. Dil-kültür münasebeti. Doç. AIT1001 Atatürk İlk. Bilimsellik ve Akılcılık. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Olasılık teorisi. Block and Xref komutları. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Programlamaya giriş. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Milliyetçilik. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. Sürtünme. Dr.Üç boyutlu cisimler. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Millî Mücadele’de İlk Adım. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. 2 . Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. kökler ve ekler sistemi. Mühendislikteki Uygulamalar. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Millî Bağımsızlık. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Çizim komutları ve uygulaması. Kablolar. Gerber Kirişler. çeşitleri. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Lâiklik. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Mühendislikte istatistiğin önemi. devirleri. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. Zarfların ve edatların kullanılışı. Ağırlık Merkezleri. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Haberleşme yazıları (mektup. Yazı Komutları. Doç. Bazı temel kavramların tanımı. hikaye vs. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. örnekler. Çizdirme (Plot) Komutları. Anlatım türleri (makale.

Zarflar ve çekimleri. those . Revision test. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Dr. either. Non-progressive verbs. these. How long questions. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd.after that-next-finally. Newton’un Çekim Kanunu. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. Unit 4: Telling the time. Some phrasal verbs. must..fewlittle-many-much. Fonksiyonlar ve altprogramlar. İmpuls ve Momentum. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. ones as a pronoun Which questions. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Ötelenme. habits. ordering sentences with firstthen.-Tarih ve Saatler. What. ordinal numbers (first. Eğilme Momenti. Örnek programlar. Unit 9: Request questions Can. giriş-çıkış deyimleri. Object pronouns Articles a-an-the. Possessive pronouns. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. Zamanlar. Unit 18: Composition writing. Diferansiyel denklem sistemleri.. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. So do I How often. Bernoulli diferansiyel denklemi. Dr. possibility can. How much questions. Açıklamalı cümleler. Açısal Momentum. Passivsötze. Dönme. a-an-some-any. Boyutlandırma. Permission. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Unit 8: Nouns countable. Unit 10: The Present Continuous Tense too. Sayılar. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. can’t. Unit 6: Can. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Legendre lineer diferansiyel denklemi. don’t have to obligations and lack of obligation. Burulma Momenti. When. Obligations must. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı. Eksenel Kuvvet. second etc. While sentences in Present Tenses.Verb-Verbarten und Konjugationen. (2+1+0) Yrd. Kesme Kuvveti. kontrol (yönetim) deyimleri. Fiil-Türleri . İş ve Enerji. Would like. Atama deyimleri. Unit 19: Question forms. Doç. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. possessive adjectives. There was. Tip bildiri deyimleri. AdjektivVergleichungssötze. Doç. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. Unit 17: Simple Past (irregular verbs).. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). uncountable. Die Pröpositonen..Die Konjugationen und ihre Anwendungen. Dr. Quantifiers some-any-a lot of. Where. Cümle Türleri. Unit 23: Giving directions. has got. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. mustn’t. İç Kuvvetler. Euler diferansiyel denklemi. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Unit 12: Neither do I. Boyutlandırma Problemleri. Edilgen cümleler. Why don’t we. Sabitler.have.. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Katı Cisim Kinematiği. Unit 7: Imperatives. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. Kütle ve İvme.. Adverbs und Konjugationen. Potansiyel Enerji. Riccati diferansiyel denklemi. Zamir. Unit 20: Making suggestions Let’s.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. prepositions across-along-through-up-down-into. How old in-from-at prepositions.How many. Şekil Değiştirme. Unit 22: Have to. Edat ve Kulanımları. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi.Prepositions of place at-in-on.Dir Satzarten. İfadeler. Uygulamalar.Doç. mustn’t.Pronomen. likes. Zarf ve tekil integraller. Mehmet TERZİ Hata analizi. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . How many.Numerale-Datum und Tageszeiten. Unit 5:There is. months. Kinetik:Kuvvet.Dr. Subject pronouns.. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Tam diferansiyel denklemler. Die Zeiten. that.) Days of the week. There were. One.. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. Bağlaçlar ve Kullanımları . Unit 3: Possessive (‘s) . dislikes. Plural nouns this. Unit 11: The Simple Present Tense. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. Clairaut diferansiyel denklemi. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Unit 2: Singular. Frequency adverbs. There are. Değişkenler. Prog. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. 3 . Sayısal integrasyon. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Çözüm kavramları ve çeşitleri. Lineer diferansiyel denklemler.. Gerilme. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg.

Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 .IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Agregalar: Özellikler ve deneyler. Doç. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. Delecler .Tork Konverter . Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. Taze beton özellikleri. Frenler . Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Nirengi. kireç.Transmisyon. Sıkıştırıcılar. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. Sertleşmiş betonun özellikleri. kılcal su emme. Dikkoordinat yöntemi. Malzemelerin Akustik Özellikleri. Su. Dr. İç yapı özellikleri. traktörlü ve traktörsüz. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Enerji Yöntemleri. Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. kompasite. Doç. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. özgül ağırlık. Kapalı poligon hesabı. Cerler . Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Dr. Karışım hesabı. doygunluk. Ekskavatör . fiziksel ve mekanik özellikleri. Kesit Taşıma Momentleri. Kuvvet Makinaları . ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd.Kırıcılar. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. tutucu tipleri . Kutupsal koordinat yöntemi). İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). Poligon Nivelman Uygulaması. Hata sınırları). çeşitleri ve kullanım alanları. ataçmanları . puzolanlar. su emme. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. paletli ve yürüyüş takımı. Yatay açıların ölçülmesi. Damperli kamyon . kinetik ve diğer konularda örnekler. Grayder. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. hidrolik kepçeleri. Elastik Stabilite. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. porozite.Scraper. benzin ve dizel motorları . Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . Lastik tekerlek . Kırılma Teorileri. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. İntegral denklemler. Eğik Eğilme. Basit ölçü aletleri. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. kazıcıve kazıyıcı . kimyasal yapısı. Laplace dönüşümleri. Dr.Hava kompresörleri. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme.Makina Elemanları. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. kampana ve diskli frenler . Dozerler. Doç. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. Grafik hesap şekli. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. Limit Analiz. Mobil asfalt finişeri . Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Elastik Eğri. Hidrolik Sistemler. Dr. Başlangıç değer problemi. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Dr. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. Planimetre ile alan hesabı). Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. Akışkan özellikleri.Uygulama. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. bulldozer . Çimento Karıştırıcıları. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. Koordinatlara göre alan hesapları. aşınma. Takeometrik Alım. Dr. geçirimlilik. sünme. çimento deneyleri). Mohr Daireleri. Dönüşüm yöntemleri. vagonet. Nivelman Hesapları. Sınır değer problemi. Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. yorulma. sertlik ve türleri. viskozite. çimentolar (üretimi. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Fourier serileri ve integralleri. Doç. Beton üretimi. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Açık poligon hesabı). Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. Beton türleri. çarpma mukavemeti. Yatay ölçü yöntemi. angledozer. emniyet kavramı. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Malzemelerin Termal Özellikleri. kimyasal. Dalga denklemi. Loderler. kırılma ve kırılma işi. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. Düşey açıların ölçülmesi). Dr. Mekanik. gevşeme. Kesin Çözüm Yöntemleri. Dr. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. Hatalar-Ölçü birimleri. Isı iletimi denklemi. Asfalt hazırlama tesisleri . tiltdozer . IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Traktörler.

Kompaksiyon. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. işveren. Dr. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. eğilme (basit ve eğik) elemanları. Dr. Hidrolik sıçrama. başınç elemanları. fazla çalışma. Pi teoremi. Alan-hacim hesapları Uygulaması. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. türleri.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. Arazi uygulamaları. Oturmalar ve konsalidasyon. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Manning-Strickler denklemi. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. iş sözleşmesi kavramı.yöntemleri. Rankine toprak basıncı teorisi. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Uygulamalar. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. Dr. Ücret kavramı ve çeşitleri. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. kama. Kollektif iş hukuku.Dr. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. Doç.Toprak işleri ve uygulamaları. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Zeminlerde plastik denge durumları. En uygun kesit. 5 . Dr. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Brükner diyagramı. işçi. Doç. Gerber Kirişler. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. Kazık temeller. Eksantrik yüklü temeller. Enkesit değişimleri. iş hukuku. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. Emel İRTEM Boyut analizi. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji.Aktif ve pasif toprak basınçları. İmpuls-Momentum denklemi. Dr. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). Çizim hesap yöntemleri. kaynak) ve tasarim kuralları. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Zeminlerin kayma direnci. bulon. yapılma ve sona erdirme koşulları. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Doç. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. Kıvam limitleri. uygulamalar. Şev ve şevlerin stabilitesi. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. Konsol Kirişler. Dr. Dr. Uygulamalar. haftalık çalışma. Kuvvet Yöntemi. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Su yüzeyi Profilleri. ücretli tatiller. alt işveren ve işyeri kavramları. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Grafik hesap yöntemleri. vida) ve tasarım kurralları. tutkal. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Alan hesapları. hacimler. işveren vekili. Doç. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Zemin gerilmeleri. Erdal İRTEM Genel Bilgiler.Zemini tutan yapılar. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. Nehir ve sel rejimleri. Çıkmalı Kirişler.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Zeminde gerilme dağılışı. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. bulon. Kitleler diyagramı. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Zemin sınıflandırma sistemleri. çalışma süreleri. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. ara dinlenmeler. Çok hazneli boru şebekeleri. hacim hesaplama yöntemleri. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı.

Nüfus tahmin metotları . Şerif SAYLAN-Yrd. Deprem hesapları. bir yönde ve iki yönde sürekli temel.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller.Doç. Nuray GEDİK Giriş.Arz Piyasası.. TS 500’e göre güvenlik koşulları.DoçDr.Gelir dağılımı politikaları.Doç.Dr. Dr.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. elastik zemine oturan kiriş modeli. Doç. kısa kolonlar. Sabit bağlamalar. kiriş kesit hesapları. Dr. Bağlamalar.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd. yükler. taşıt hareketleri.Talep Piyasası.Paranın fonksiyonları ve tanımları. kolon aplikasyon planı. Doç. hidrolik hesabı . Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. yol geometrik standartlarının seçimi. betonarmenin tanımı. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. hazne boyutları. yangın suyu hacimleri. Dr.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. geçki etüdü ve plan. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları. Dr.Dr.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. temel planı. teşkili ve hesapları .Hasan ELÇİ-Yrd. Dr. Kirişsiz döşemeler. Doç. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. burulmaya göre analiz ve tasarımı. kiriş detayları. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. yolların kapasitesi.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. iki doğrultuda çalışan döşemeler.Doç. hazne kotunun tayini . Arın YILMAZYrd. Doç.Tekel. Temellerde konstrüktif kurallar.para politikaları. Firma Dengesi.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. düşey yüklere göre çerçeve hesapları. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. Su kaynakları. Çizimler: kat kalıp planları. menba sularının derlenmesi . Dr. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. 6 . Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler. Tüketici ve Üretici Rantı. Dr. Mehmet TERZİ-Yrd. Şartname ve tasarım kodları. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Su ihtiyaçlarının tesbiti . hazne hacimleri. Doç. merdiven detayı. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. yapı güvenliği ve mukavemeti.Esneklik. İçme suyu şebekeleri. Baraj hazneleri. Akarsularda katı madde hareketi. Dr. Doç. Dr.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. Hareketli bağlamalar. para çeşitleri. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. Suların iletilmesi (İletim hatları). kolon kesit hesapları. Taşkın kontrolü.Dr.Dr.Tam Rekabet Piyasası. ayrık ve birleşik sistemler. Mehmet TERZİ Beton. Akma çizgisi teorisi. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. Kuyulardan su temini. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Haznelerin sınıflandırılması. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. Şerif SAYLAN – Yrd. faydalı yükler. Doç. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof.Maliyet Kavramı. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Plak (radye) temel. Barajlar. tipleri. kuyu hidrolik hesapları . karayolu trafiğinin genel özellikleri. temel hesapları. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. dişli döşemeler. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini.. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. Plak Teorisi. Su alma yapıları. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. bağ kirişleri. tekil temel. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. Şerif SAYLAN-Yrd. Dr. Moment katsayıları yöntemi. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. merdiven hesabı. Akarsu morfolojisi. iletim hatlarının sınıflandırılması. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd.

Ulaşım planlama işlemi. Dr. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. Şev Kayma Tipleri. karar verme. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Betonarme Binalar. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. Stereografik İzdüşüm Yöntemi.Yrd. Kentdışı yolların. Ayak ve keson temeller. şişen zemin. Kazıklı temeller. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Tasarım Felsefesi.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. kolon-temel birleşimleri. Episantr. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. çevre geotekniği. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Heyelanlar. Dr. Kolon-kolon birleşimleri. Dr. Doç. Trafik akım parametreleri. Büyüklük ve Deprem Enerjisi.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Teknik altyapı tesisleri. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. kiriş-kiriş birleşimleri. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Temellerin oturmaları. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Limit Denge Yöntemleri. Çökmenin Nedenleri. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. Altyapının teknik planlama kriterleri. Kısa konsol birleşimleri. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. çöken zemin. model kalibrasyonları. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Doç. Doç. Hiposantr. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Erdal İRTEM . Zeminlerin stabilizasyonu. Kiriş-Aşık Birleşimleri. E. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. saatlik trafik). yıllık ortalama haftalık trafik. Geotekstiller. donatılı zemin. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. tahmin ve modelleme. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. ankrajlar. Dr. Dr. gecikme. Şev Güvenlik Katsayısı. kolon-kiriş birleşimleri. proje trafiği (30. Trafik akım modelleri. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. 7 . Deprem Dalgaları. Yıllık ortalama günlük trafik. Gerilme Analiz Yöntemleri. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. Hacim. Model Teorik Yöntemler. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Deprem bölgesi. planlama. Dr. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Dr. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Doç. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Dr.seyahat süresi. Kavşak düzenlemesi. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi.

Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı.Dr. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. E. Kalkan Yöntemi. sifonlar. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. Culmann yöntemi. Dr. Uygulamalar. menfezler ve tasarım özellikleri. kagir malzemesi. Hesap Teknikleri. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Kaya patlamaları. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. kafa hendeği. Mesnetlenme Durumları. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). Kazı kaplamaları (iksalar). Rüzgar Yükleri İçin Hesap. kar tüneli. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Dayanma (istinat) duvarları. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. Montaj Durumu. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Yeni Avusturya yöntemi. özellikleri. kavalye ve çimleme. Dr. Sacit Oğuz Yöntemi. Ana İlkeler. Tünellerde havalandırma. Doç. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Dr. Deprem Yükleri İçin Hesap. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Cuolomb kama teorisi. Fayların etkisi. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. paranejler. dalga enerjisi. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. kar ve çığlara karşı korunma. Mononobe Okabe yöntemi. beklenen yağış debisi. Dr. Mekanizmalar. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Hesap Kontrol Teknikleri. tünel türleri. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. kagir istinad duvarı. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Prefabrikasyonun Tanımı. Dr. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. mahmuzlar ve jetler. dizayn esasları. Limit Durumlar. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Dr. Doç. Dr. Doğrusal Programlama. Altyapının görevleri ve özellikleri. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Altyapıyı koruma tesisleri. Temeller. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. viyadük. Varyasyonel metotlar. dizayn ve inşaat esasları. S. Rankine teorisi. Tabakaların etkisi. Menfez. şütler. Tünel açma yöntemleri. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Plastik Taşıma Momenti. Birleşim Bölgeleri. Genel ulaşım yapıları. köprü. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Güvenlik Kavramı. Teoremler. Belçika Yöntemi. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. Konstrüktif Esaslar. Elastik ve Plastik Analiz. Virtüel İş Yöntemi. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Uygulamalar. Kıvrımların etkisi. Koruyucu kıyı yapıları. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Palplanş perdeleri.

Yeni Yol Yapım Teknolojiler. kiriş.Doç. taze betonun üretimi. taşınması. kiriş-kolon birleşim bölgesi. Katı madde özellikleri. lifli betonlar. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması. karbonatlaşma. sıcak hava koşullarında beton yapımı. Oyulma.Doç. Deprem performansı kavramı.Beton yol Özellikleri. sertleşmiş betonun dayanıklılığı. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. bina performans düzeyleri.Yapıların analizinde genel uygulamalar. betonu oluşturan malzemeler. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış. Taban şekillerini oluşumu.Ara Sınav.Püskürtme beton.Doç.Ağır betonlar. taze beton deneyleri.Yüksek dayanımlı betonlar.Dr.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi.Kendiliğinden yerleşen beton.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd.Doç.Yeni gelişen beton malzemeleri. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler.Vakum betonu.Doç. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı. perde ve temel hasarı.Doç.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Dr. Yapısal hasarın tayini.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. terleme. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. Nuray GEDİK Giriş. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı.Dr. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd.Su altı betonu dökümü.Yol Yüzey Özellikleri. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Tasarım ve Projelendirme. Deprem talebi (deplasman. asit etkisi. performans hedefleri.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler.Hava katkılı betonlar.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. deprem hasar türleri.Dr. döşeme. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş.Polimer içeren betonlar.Beton Yol Yapımı. betonun bakımı. işlenebilme ve kıvam.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Dr. deprem tehlike seviyeleri. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd. kolon.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları.Bakım ve Onarım.Tasarım ve Projelendirme. Betonarme kesitlerin analizi.Beton Yol Elemanları.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması.Doç. deniz suyunun etkisi.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Hafif betonlar. soğuk hava koşullarında beton yapımı.Dr. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd. Mehmet TERZİ Giriş. Katı madde ve akım. 9 . kesit ve eleman hasar tanımları.Dr. genel onarım prensipleri. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı. duvar. Moment. Katı madde miktarının ölçümü. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Kalite Kontrol Deneyleri. sülfat etkisi. segregasyon.Beton Yol Malzemeleri. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri. priz süresi.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). Katı madde taşınım formülleri.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd.

Doç. genel güçlendirme prensipleri. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler. Kenar ve Orta Ayaklar. Güçlendirme 10 . Kalite kontrol deneyleri. Betonarme yüksek yapılarda sünme.Dr. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Yapı sisteminin seçimi. Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Buruşma Hesabı. önemi ve metotları. Dr. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri). Perde. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Yağışın ölçülmesi. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler.Doç.Biro Metodu). Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Aktarma kirişleri. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Boylama Hesabı. Ana Kirişler. Kentiçi ulaştırma sistemleri. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı.Dr. Tasarım Aşamaları. Enleme Kirişi Hesabı. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. epoksi reçinesi. Enleme Hesabı. Birim hidrograf teorisi. Dr. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Kat planı üzerine. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Darcy kanunu. Perde sistemler. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Dr. Yüzeysel akış. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Dolu Gövdeli Sistemler.perde çerçeve sistemler). Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. özellikleri ve performansları. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı.Dr.Doç. Yeraltı suyu. Döşeme sistemlerinin seçimi. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). akiferler. ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. Kuyu hidroliği. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. ölçümlerin analizi.Dr. yeraltı suyu hidroliği. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Sızma. Döşeme Hesapları. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. korozyon hasarı ve onarım. Hidrograf analizi. Kolonlar. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. onarım ve güçlendirme malzemeleri. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Hidrolojik çevrim. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. püskürtme beton. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Yapı sisteminin seçimi. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. Dr. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. Travers Hesabı. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Betonarme Köprüler.

mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi.Dr. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. kolon mantolaması. tras. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. doğal pozolanlar.Enkesit alan hesapları. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı.Düşey kurp hesabı.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Enkesit alan hesapları. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları.Brückner diyagramı. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri.Doç. Cebrik yöntem uygulaması. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı. hava sürükleyici katkılar. tasarım yer hareketi kavramı. uçucu küller.Enkesit çizimleri. zemin davranış analizleri. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi. taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Dr. katkı çeşitleri.Sanat yapılarının projelendirilmesi. silis dumanları. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları. süper akışkanlaştırıcılar. Aşıkların analiz ve tasarımı.Dr.Karayolu projesi uygulama adımları.Boykesit çizimi.Dever tasarımı. Planimetre yöntemi uygulaması. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. Toprak dağıtım tablosu.Boykesit çizimi.Doç. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 .Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. Stabilite elemanlarının tasarımı. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri.Doç.Brückhner diyagramı.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji.Hacimler tablosu. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı. sıfır poligonu çalışması. Arın YILMAZ Giriş. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı.Cross yöntemi uygulaması. beton katkılarının faydaları. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi.Drenaj projelendirilmesi. güzergah planı. mineral katkılar. bu parametreleri tahmin yöntemleri. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Kolonların tasarımı. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd. priz kontrol katkıları. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. yüksek fırın curufları. perde ve temellerin güçlendirilmesi. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd. su azaltıcı katkılar.Doç.Sıfır poligonu çizimi. beton özellikleri ve katkı kullanımı.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. pozolanlar. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi.Dr. özel katkılar. Merkezi çelik çaprazların tasarımı. katkıların beton özelliklerine etkileri.elemanlarının tasarımı. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı.Dr.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. kuvvetli yer hareketi ölçümleri.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. Milimetrik kağıt yöntemi.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Kolonların ek detayının tasarımı. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. Rüzgar yüklerinin hesabı. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. betonarme uygulama örnekleri. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi.Dr. Proje Çizimlerinin hazırlanması. yapay pozolanlar.Geçki ekseni hazırlanması.

Dairesel Sıvı Depoları.Proje Uygulamaları. zeminde gerilme yayılışı.Kenar Ayaklar.Köprü Tipleri. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü.Diğer Köprü Elemanları.Çelik Kuleler.Dr.Alt. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.Betonarme Kuleler.Tanım .Dr. zemin profillerinin çıkartılması. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi.Betonarme Silolar.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 . Sınıflandırma ve Güzergah. geoteknik parametrelerin tayini. oturma analizleri.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı. bilgisayar programları ile analiz.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller. Yaklaşım Dolguları.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler.Arıtma Tesisleri.Köprü Yükleri.Orta Ayaklar.(Proje Paftası.Betonarme Dikdörtgen Depolar.Doç. Sandık Kiriş Analojisi. Servis Yolları.Çelik Silolar.Ana Kirişler.Tabliye. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları. yüzeysel temellerin analizi.İstinat Duvarları.Dr. Gabari ve Hat Sayısı.Bacalar.Aplikasyon.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof.(Proje Paftası).Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. kazık ve kazık gruplarının analizi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful