İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Programlama dilleri. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Atatürk ve Gençlik. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. Yazma çalışmaları. Mühendislikte istatistiğin önemi. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Çizim komutları ve uygulaması. Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. tarihçesi ve gelişimi. kökler ve ekler sistemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. dilekçe. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Çizdirme (Plot) Komutları. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. Vektörel Hesaba Giriş. Kafes Sistemler. Ağırlık Merkezleri. Ölçülendirme Komutları. bugünkü yayılma alanları. Ölçülendirme. Banu YAĞCI Giriş. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Olasılık teorisi. Dr. Bazı temel kavramların tanımı. Fikir ve bilgi bakımından. Dr. Statik. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Devletçilik. Gerber Kirişler. Doç. Millî Bağımsızlık. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Anlatım türleri (makale. Eylemsizlik Momentleri. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Millî Mücadele’de İlk Adım. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. Millî Birlik ve Beraberlik. Zarfların ve edatların kullanılışı. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. Regresyon analizi. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. İnkılâpçılık. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Türkçe’nin şekil yapısı. Lâiklik. Genel Problemler. ITB1208 Bilgisayar Prog. hatch komutları . Türk İnkılâbının nitelikleri. Virtüel İş Yöntemi.). Örnekleme dağılımları.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. resmi yazılar). Temel mantıksal ilişkiler. Mühendislikteki Uygulamalar. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Sağlık Hizmetleri. Doç. hikaye vs. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Dr. örnekler. Kablolar. Haberleşme yazıları (mektup. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Programlamaya giriş. AIT1001 Atatürk İlk. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. deneme. Sürtünme. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Doç. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Ülke Bütünlüğü. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Türk dilinin tarihi gelişmesi. Milliyetçilik. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Kuvâ-yi. İmla noktalama bakımından.Üç boyutlu cisimler. Kelimelerin kullanılışı bakımından. devirleri. Yazı düzeltme komutları. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Mudanya’dan Lozan’a. Millîye ve Misak-ı Millî. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. çeşitleri. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. uygulama çalışmaları. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Dr. Bilimsellik ve Akılcılık. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. Yazı Komutları. Dil-kültür münasebeti. ve İnk. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Giriş (2+1+0) Yrd. 2 . Halkçılık. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Block and Xref komutları. Tar. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma.

Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı. Zamir. İş ve Enerji.Prepositions of place at-in-on. Unit 22: Have to. Adverbs und Konjugationen. Unit 2: Singular. Unit 7: Imperatives.Pronomen. Permission.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. Diferansiyel denklem sistemleri. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. Unit 23: Giving directions. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Atama deyimleri.Numerale-Datum und Tageszeiten. Die Pröpositonen. possessive adjectives. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Eksenel Kuvvet. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği.Doç. has got. Possessive pronouns. Bağlaçlar ve Kullanımları . Mehmet TERZİ Hata analizi. Passivsötze. Revision test. second etc. Sabitler. How long questions. those . Unit 4: Telling the time. İmpuls ve Momentum. Kinetik:Kuvvet.. Cümle Türleri. Non-progressive verbs. Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives.Dr. Plural nouns this. Boyutlandırma. Would like. One. Açısal Momentum. Gerilme. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri.) Days of the week. 3 . these. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları. AdjektivVergleichungssötze. Burulma Momenti. Subject pronouns. dislikes. Kesme Kuvveti.. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Unit 11: The Simple Present Tense.. either. While sentences in Present Tenses. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof.. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Die Zeiten. ordering sentences with firstthen. How many.. İç Kuvvetler. Değişkenler. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Bernoulli diferansiyel denklemi. There are. Clairaut diferansiyel denklemi. can’t. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. Unit 18: Composition writing. Fonksiyonlar ve altprogramlar. Açıklamalı cümleler.. Potansiyel Enerji. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). prepositions across-along-through-up-down-into. habits.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. Sayısal integrasyon. Örnek programlar. Unit 3: Possessive (‘s) . Katı Cisim Kinematiği. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. giriş-çıkış deyimleri. Dr. ordinal numbers (first. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. Object pronouns Articles a-an-the. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). Uygulamalar. Unit 9: Request questions Can. kontrol (yönetim) deyimleri. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Zarf ve tekil integraller. Frequency adverbs. Unit 8: Nouns countable. Sayılar. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Obligations must. Unit 5:There is. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. Zarflar ve çekimleri. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. that. Unit 6: Can. months. Why don’t we. (2+1+0) Yrd. a-an-some-any.after that-next-finally. Kütle ve İvme.-Tarih ve Saatler. Dr. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Some phrasal verbs. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. So do I How often. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri.How many. ones as a pronoun Which questions. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Eğilme Momenti. When. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi.. Boyutlandırma Problemleri. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg. likes. Euler diferansiyel denklemi. Where.Verb-Verbarten und Konjugationen. Edilgen cümleler. Dr. don’t have to obligations and lack of obligation. There was.Dir Satzarten. Doç. Prog. Doç. mustn’t. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Lineer diferansiyel denklemler. Dönme. Unit 12: Neither do I. Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. There were. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Edat ve Kulanımları. mustn’t. Quantifiers some-any-a lot of. Ötelenme. How old in-from-at prepositions.fewlittle-many-much. What. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Newton’un Çekim Kanunu. must. possibility can. Fiil-Türleri . Unit 10: The Present Continuous Tense too. İfadeler. Riccati diferansiyel denklemi. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. Şekil Değiştirme. Unit 20: Making suggestions Let’s.. Tam diferansiyel denklemler. uncountable.. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz).have. How much questions. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Tip bildiri deyimleri. Unit 19: Question forms. Zamanlar.

IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. sertlik ve türleri. Dr. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Sınır değer problemi. Sertleşmiş betonun özellikleri. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. tiltdozer . Traktörler. Lastik tekerlek . tutucu tipleri . Nirengi. paletli ve yürüyüş takımı. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. kimyasal. bulldozer . Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Beton üretimi. Kısmi türevli diferansiyel denklemler. kampana ve diskli frenler . Başlangıç değer problemi. Kutupsal koordinat yöntemi). IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. çeşitleri ve kullanım alanları. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). fiziksel ve mekanik özellikleri. Kırılma Teorileri. Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme.Transmisyon. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş. İç yapı özellikleri. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Frenler . Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. Doç. geçirimlilik. Dalga denklemi. Hata sınırları). kılcal su emme. Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Fourier serileri ve integralleri. hidrolik kepçeleri. su emme. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Dr. Kapalı poligon hesabı. Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. Malzemelerin Termal Özellikleri. Taze beton özellikleri. Nivelman Hesapları. Açık poligon hesabı). emniyet kavramı. Basit ölçü aletleri. Malzemelerin Akustik Özellikleri. ataçmanları . Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. Yatay ölçü yöntemi. Ekskavatör . Dr. Hatalar-Ölçü birimleri. Elastik Eğri. Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. Kesit Taşıma Momentleri. Dr. Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. Yatay açıların ölçülmesi.Kırıcılar. Agregalar: Özellikler ve deneyler. kinetik ve diğer konularda örnekler.Makina Elemanları. Dr. Elastik Stabilite. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. Doç. gevşeme. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina . Dr. Eğik Eğilme. kırılma ve kırılma işi. Isı iletimi denklemi. Planimetre ile alan hesabı). Grayder. Doğrudan varyasyonel yöntemleri. Doç. Bantlı ileticiler ve Besleyiciler. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. Damperli kamyon .Uygulama. doygunluk. kireç. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Dikkoordinat yöntemi. kompasite. yorulma. Dozerler. Dr. kazıcıve kazıyıcı . angledozer. çimentolar (üretimi. Grafik hesap şekli. Beton türleri. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. Akışkan özellikleri. Mobil asfalt finişeri . Dr. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. Karışım hesabı.Tork Konverter . aşınma. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. özgül ağırlık. traktörlü ve traktörsüz. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Koordinatlara göre alan hesapları. Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri.Scraper. Sıkıştırıcılar. sünme. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Enerji Yöntemleri. Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Delecler . IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. Kuvvet Makinaları . Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. Mekanik.Hava kompresörleri. İntegral denklemler. Çimento Karıştırıcıları. Mohr Daireleri. Loderler. benzin ve dizel motorları . Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. çarpma mukavemeti. Cerler . Hidrolik Sistemler. Kesin Çözüm Yöntemleri. çimento deneyleri). puzolanlar. Düşey açıların ölçülmesi). Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Limit Analiz. Doç. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Poligon Nivelman Uygulaması. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Takeometrik Alım. vagonet. kimyasal yapısı. Dönüşüm yöntemleri. Asfalt hazırlama tesisleri . IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . porozite. Laplace dönüşümleri. IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. viskozite. Su. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri.

Doç. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. ücretli tatiller. tutkal. vida) ve tasarım kurralları. Kazık temeller.Aktif ve pasif toprak basınçları. eğilme (basit ve eğik) elemanları. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. Nehir ve sel rejimleri. Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. haftalık çalışma. Brükner diyagramı. ara dinlenmeler. türleri. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. Zeminlerde plastik denge durumları. Şev ve şevlerin stabilitesi. Emel İRTEM Boyut analizi. Manning-Strickler denklemi. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. Arazi uygulamaları.Toprak işleri ve uygulamaları. işveren. Dr. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. kaynak) ve tasarim kuralları. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. Zeminde gerilme dağılışı. 5 . Enkesit değişimleri. bulon. uygulamalar.Dr. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. Doç. sendika ve toplu iş sözleşmesi. Eksantrik yüklü temeller. İmpuls-Momentum denklemi. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. Dr. iş sözleşmesi kavramı. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd. başınç elemanları. Dr. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. Doç. işçi. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Hidrolik sıçrama. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. Kitleler diyagramı. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof. Doç. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. Kuvvet Yöntemi. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar. Kollektif iş hukuku. bulon. hacim hesaplama yöntemleri. En uygun kesit. fazla çalışma. yapılma ve sona erdirme koşulları. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Grafik hesap yöntemleri. Çizim hesap yöntemleri. Dr. Zeminlerin kayma direnci. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Pi teoremi. Dr. Ücret kavramı ve çeşitleri. işveren vekili. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Alan-hacim hesapları Uygulaması. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar.Zemini tutan yapılar. Çok hazneli boru şebekeleri. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Konsol Kirişler. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. iş hukuku. hacimler. Dr. IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. Gerber Kirişler. Zemin gerilmeleri. Alan hesapları. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. Kıvam limitleri. Uygulamalar. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. kama. Kompaksiyon.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Dr. Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Oturmalar ve konsalidasyon. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. Rankine toprak basıncı teorisi. Zemin sınıflandırma sistemleri.yöntemleri. Çıkmalı Kirişler. Su yüzeyi Profilleri. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. çalışma süreleri. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Uygulamalar. alt işveren ve işyeri kavramları.

Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd.para politikaları. merdiven hesabı. yangın suyu hacimleri. Dr. Su ihtiyaçlarının tesbiti . Sabit bağlamalar. karayolu trafiğinin genel özellikleri. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. temel planı. bağ kirişleri. Doç. iki doğrultuda çalışan döşemeler. Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. teşkili ve hesapları . Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. Bağlamalar. yükler. İçme suyu şebekeleri. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi. Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı. Akarsu morfolojisi.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri.Gelir dağılımı politikaları. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı.Tekel.Dr. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. Firma Dengesi. Doç.. faydalı yükler.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. Mehmet TERZİ Beton.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. Temellerde konstrüktif kurallar. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd.Dr. kiriş detayları. Su alma yapıları. Plak Teorisi. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. Dr. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar. ayrık ve birleşik sistemler. Dr. hazne hacimleri. Baraj hazneleri. Nüfus tahmin metotları . Mehmet TERZİ-Yrd. hidrolik hesabı . Çizimler: kat kalıp planları. Moment katsayıları yöntemi. Dr. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. yapı güvenliği ve mukavemeti. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. kolon aplikasyon planı. kuyu hidrolik hesapları . betonarmenin tanımı.Maliyet Kavramı.Tam Rekabet Piyasası.Hasan ELÇİ-Yrd. dişli döşemeler. Akarsularda katı madde hareketi.Doç. Arın YILMAZYrd. geçki etüdü ve plan. Doç. Dr. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. kolon kesit hesapları. Dr. Tüketici ve Üretici Rantı. TS 500’e göre güvenlik koşulları. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. Su kaynakları. Şerif SAYLAN-Yrd. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. Doç. Plak (radye) temel. bir yönde ve iki yönde sürekli temel. kısa kolonlar.Paranın fonksiyonları ve tanımları. Suların iletilmesi (İletim hatları). Şerif SAYLAN-Yrd. Hareketli bağlamalar. Dr.DoçDr. Kuyulardan su temini. hazne kotunun tayini . Dr. Nuray GEDİK Giriş. burulmaya göre analiz ve tasarımı. 6 .Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları.Talep Piyasası. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. Dr. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler. tipleri. temel hesapları. elastik zemine oturan kiriş modeli. Doç.Dr. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. kiriş kesit hesapları.Esneklik.Doç. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler. Akma çizgisi teorisi. Dr. hazne boyutları. Şartname ve tasarım kodları.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. para çeşitleri. taşıt hareketleri. yolların kapasitesi. Taşkın kontrolü.Doç.. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. Kirişsiz döşemeler. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri. tekil temel. düşey yüklere göre çerçeve hesapları.Dr. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi.Arz Piyasası. yol geometrik standartlarının seçimi. Şerif SAYLAN – Yrd.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. Doç. Haznelerin sınıflandırılması. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları. Doç. Barajlar. iletim hatlarının sınıflandırılması. menba sularının derlenmesi . Deprem hesapları. merdiven detayı. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri.

Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Gerilme Analiz Yöntemleri. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. Dr. Deprem Dalgaları. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. çöken zemin.seyahat süresi. Kazıklı temeller. Dr. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri. karar verme. 7 . Doç. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Çökmenin Nedenleri. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Dr. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. kolon-kiriş birleşimleri. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Dr. Kentdışı yolların. Kavşak düzenlemesi. saatlik trafik). Doç. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Deprem bölgesi. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. Trafik akım parametreleri. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. Şev Güvenlik Katsayısı. Doç. Trafik akım modelleri. model kalibrasyonları. Kısa konsol birleşimleri. Limit Denge Yöntemleri. Geotekstiller. Temellerin oturmaları. Betonarme Binalar. donatılı zemin. Tasarım Felsefesi. Teknik altyapı tesisleri. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Dr. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Dr. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. Ulaşım planlama işlemi. ankrajlar. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri.Yrd. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Hacim. Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Model Teorik Yöntemler. yıllık ortalama haftalık trafik. Zeminlerin stabilizasyonu. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Doç. Hiposantr. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. Episantr. tahmin ve modelleme. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. planlama. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. çevre geotekniği. Yıllık ortalama günlük trafik. şişen zemin.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Kolon-kolon birleşimleri. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Erdal İRTEM . IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. Heyelanlar. kiriş-kiriş birleşimleri. kolon-temel birleşimleri. Şev Kayma Tipleri. Ayak ve keson temeller. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Kiriş-Aşık Birleşimleri. Dr. gecikme. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. proje trafiği (30. Altyapının teknik planlama kriterleri. E. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Dr. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı.

köprü. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. Teoremler. viyadük. kagir istinad duvarı. dalga enerjisi. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Deprem Yükleri İçin Hesap. tünel türleri. Ana İlkeler. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Uygulamalar. Hesap Kontrol Teknikleri. Menfez. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Cuolomb kama teorisi. Rankine teorisi. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Sacit Oğuz Yöntemi. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Dr. Koruyucu kıyı yapıları. S. Elastik ve Plastik Analiz. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Kıvrımların etkisi. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. dizayn esasları. Limit Durumlar. Hesap Teknikleri. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Genel ulaşım yapıları. Tünel açma yöntemleri. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Altyapıyı koruma tesisleri. özellikleri. Dr. Doç. Altyapının görevleri ve özellikleri. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. Tünellerde havalandırma. sifonlar. Fayların etkisi. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. paranejler. E. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Montaj Durumu. Dayanma (istinat) duvarları. Kaya patlamaları. Konstrüktif Esaslar. Mekanizmalar. Güvenlik Kavramı.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. Rüzgar Yükleri İçin Hesap. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Dr. Belçika Yöntemi. Dr. Mesnetlenme Durumları. Prefabrikasyonun Tanımı. Temeller. beklenen yağış debisi. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. Palplanş perdeleri. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. kagir malzemesi. Dr. dizayn ve inşaat esasları. kar tüneli. kar ve çığlara karşı korunma.Dr. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. Tabakaların etkisi. kavalye ve çimleme. Plastik Taşıma Momenti. Doğrusal Programlama. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. şütler. mahmuzlar ve jetler.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. Culmann yöntemi. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. Virtüel İş Yöntemi. Kalkan Yöntemi. kafa hendeği. menfezler ve tasarım özellikleri. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Dr. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. Uygulamalar. Varyasyonel metotlar. Dr. Doç. Mononobe Okabe yöntemi. Birleşim Bölgeleri. Kazı kaplamaları (iksalar). Yeni Avusturya yöntemi. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler.

Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları. Katı madde miktarının ölçümü.Bakım ve Onarım.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar. genel onarım prensipleri. Deprem talebi (deplasman.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Hafif betonlar. taşınması. terleme. kiriş-kolon birleşim bölgesi. Deprem performansı kavramı. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı.Doç. kesit ve eleman hasar tanımları. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd.Püskürtme beton.Kendiliğinden yerleşen beton.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri. bina performans düzeyleri.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi. Nuray GEDİK Giriş. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar.Doç.Yol Yüzey Özellikleri. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması. duvar. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi. Betonarme kesitlerin analizi. lifli betonlar.Dr.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd.Dr.Doç.Yeni Yol Yapım Teknolojiler. taze beton deneyleri. soğuk hava koşullarında beton yapımı.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. 9 . Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi.Tasarım ve Projelendirme. karbonatlaşma.Su altı betonu dökümü.Doç. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd. Katı madde ve akım. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi.Yapıların analizinde genel uygulamalar. Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi. Moment. betonu oluşturan malzemeler.Beton Yol Yapımı. deprem tehlike seviyeleri. performans hedefleri.Kalite Kontrol Deneyleri. betonun bakımı. perde ve temel hasarı.Tasarım ve Projelendirme. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış.Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton. sıcak hava koşullarında beton yapımı. sertleşmiş betonun dayanıklılığı.Yeni gelişen beton malzemeleri.Ara Sınav.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma.Beton Yol Elemanları. Taban şekillerini oluşumu. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Doç. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd.Vakum betonu. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd. deprem hasar türleri. Oyulma.Dr.Dr. taze betonun üretimi.Polimer içeren betonlar. Katı madde taşınım formülleri.Dr. döşeme. sülfat etkisi. priz süresi.Doç.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi.Beton Yol Malzemeleri. kiriş.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.Dr. kolon. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri. Mehmet TERZİ Giriş. Katı madde özellikleri.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Beton yol Özellikleri. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. asit etkisi. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. segregasyon. Yapısal hasarın tayini.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı).Ağır betonlar.Hava katkılı betonlar.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri.Dr.Yüksek dayanımlı betonlar. işlenebilme ve kıvam.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler. Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş. deniz suyunun etkisi.Doç.

ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması. Döşeme Hesapları. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. akiferler. Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları. ölçümlerin analizi. Kuyu hidroliği. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı.perde çerçeve sistemler). Betonarme Taşıyıcı Sistemler.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. Betonarme yüksek yapılarda sünme. Enleme Hesabı. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Dr. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri). PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . genel güçlendirme prensipleri. onarım ve güçlendirme malzemeleri. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları.Dr. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. Betonarme Köprüler. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı.Biro Metodu). Yağışın ölçülmesi. Yeraltı suyu. Kenar ve Orta Ayaklar. Sızma. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. Buruşma Hesabı. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma.Dr. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı.Dr. Tasarım Aşamaları. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. yeraltı suyu hidroliği.Doç. Hidrolojik çevrim. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması. Darcy kanunu. Aktarma kirişleri.Doç. Dr.Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler.Dr. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. Kentiçi ulaştırma sistemleri. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri. Kat planı üzerine. püskürtme beton. Döşeme sistemlerinin seçimi. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış. Dr. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Yapının bütünü ve deprem üzerine. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. epoksi reçinesi. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. Birim hidrograf teorisi. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. Boylama Hesabı. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Travers Hesabı.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi.Doç. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Yapı sisteminin seçimi. Enleme Kirişi Hesabı. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları. Kalite kontrol deneyleri. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Perde sistemler. Yapı sisteminin seçimi. Perde. Dr. Dolu Gövdeli Sistemler. korozyon hasarı ve onarım. Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. Yüzeysel akış. Kolonlar. Ana Kirişler. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. özellikleri ve performansları. Güçlendirme 10 . Hidrograf analizi. önemi ve metotları.

priz kontrol katkıları. Milimetrik kağıt yöntemi. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler. uçucu küller.Geçki ekseni hazırlanması.Enkesit alan hesapları. zemin davranış analizleri. tras. tasarım yer hareketi kavramı. Dr.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması.Boykesit çizimi. beton katkılarının faydaları. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof. betonarme uygulama örnekleri. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi.Cross yöntemi uygulaması. Cebrik yöntem uygulaması. yüksek fırın curufları. Toprak dağıtım tablosu.Dr. Arın YILMAZ Giriş. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 .Sıfır poligonu çizimi.Karayolu projesi uygulama adımları.Dr. katkı çeşitleri. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd.Boykesit çizimi. Planimetre yöntemi uygulaması. hava sürükleyici katkılar. su azaltıcı katkılar. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı. doğal pozolanlar.Hacimler tablosu. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi. Kolonların tasarımı. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi.Enkesit çizimleri. kuvvetli yer hareketi ölçümleri. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji. pozolanlar. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları.Drenaj projelendirilmesi. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri.Dr.Dr. Merkezi çelik çaprazların tasarımı. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi. sıfır poligonu çalışması.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları.Düşey kurp hesabı. Kolonların ek detayının tasarımı. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı. yapay pozolanlar. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. Stabilite elemanlarının tasarımı. beton özellikleri ve katkı kullanımı. Aşıkların analiz ve tasarımı.Sanat yapılarının projelendirilmesi. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. perde ve temellerin güçlendirilmesi. taşıyıcı sistem iyileştirmesi. bu parametreleri tahmin yöntemleri.Dr.Brückhner diyagramı.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi.Doç.Enkesit alan hesapları. özel katkılar.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. Rüzgar yüklerinin hesabı. katkıların beton özelliklerine etkileri.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti.Doç.Brückner diyagramı. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı.Doç.Doç. süper akışkanlaştırıcılar. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı. mineral katkılar.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü.Dever tasarımı. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Proje Çizimlerinin hazırlanması. kolon mantolaması.elemanlarının tasarımı. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd. silis dumanları. güzergah planı.

Tabliye.Tanım .Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). Yaklaşım Dolguları.Çelik Kuleler. oturma analizleri.(Proje Paftası). Servis Yolları. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.Betonarme Kuleler.Köprü Tipleri.Alt. geoteknik parametrelerin tayini. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.İstinat Duvarları. Sınıflandırma ve Güzergah.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd.Dr. Sandık Kiriş Analojisi. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi.Köprü Yükleri.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 . zemin profillerinin çıkartılması.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı.Doç.Arıtma Tesisleri.Ana Kirişler.Proje Uygulamaları. zeminde gerilme yayılışı. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler.Dr. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı.Dairesel Sıvı Depoları.Diğer Köprü Elemanları. Gabari ve Hat Sayısı. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof.(Proje Paftası.Dr.Betonarme Dikdörtgen Depolar. kazık ve kazık gruplarının analizi.Kenar Ayaklar.Betonarme Silolar.Çelik Silolar.Bacalar. yüzeysel temellerin analizi. bilgisayar programları ile analiz.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü.Orta Ayaklar.Aplikasyon. Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful