P. 1
dersicerik

dersicerik

|Views: 575|Likes:
Yayınlayan: fenomen_yf

More info:

Published by: fenomen_yf on Oct 05, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ
ITB1103 Diferansiyel İntegral Hesap-I (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Sayı. Değişken ve Fonksiyon Tanımları: Fonksiyon Türleri. Limit ve Süreklilik. Türev: Türevin Tanımı ve Geometrik Anlamı, Kuvvet Fonksiyonlarının, Trigonometrik Fonksiyonların, toplam, çarpım ve bölümün türevleri, Bileşik fonksiyon, kapalı fonksiyon ve ters fonksiyonların türevleri, Yüksek mertebeden türevler, Ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritma fonksiyonu ve bunların türevleri. Türevin Çeşitli Uygulamaları: Limit hesabında belirsiz şekiller, bir eğrinin doğrultusu, iki eğrinin kesişme açısı, teğet ve normal denklemleri, maksimum ve minimum problemleri, y=f(x) denklemi ile verilmiş bir eğrinin çizimi. ITB1105 Fizik-I (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Fizik ve Ölçme, Bir Boyutlu Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Düzgün Dairesel Hareket ( Teğetsel ve Radyal ivme), Newton’un Hareket Yasaları, Newton’un Yasalarının Bazı Uygulamaları ve Sürtünme Kuvveti, Newton’un Yasalarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Bir Cismin Sabit bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Genel Uygulama ITB1107 Kimya (2+1+0) Öğretim Görevlisi Metin AKIN Kimyanın Temel Kavramları,Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar,Stokiometri,Atomik yapı ve periyodik tablo,Kimyasal bağlar,Maddenin halleri(gaz, katı, sıvı ve çözeltiler), Kimyasal Kinetik ve Denge(K d ,K p ), Asitler,bazlar,Tuzlar( Ka, Kb, K su ,pH, pOH, pK su , K h , pK h , K çç , pK çç ), Elektrokimya (redoks potansiyeli,Piller,Elektroliz), Su ve çevre kimyası, Nükleer kimya. IYA1101 Teknik Resim (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ Ölçekler. Çizgiler. Yazılar; Geometrik çizimler; İzdüşüm tanımı ve çeşitleri. İzdüşüm düzlemleri; Geometrik şekillerin dik izdüşümleri; Görünüş çıkarma;;Kesit görünüşler; Ölçülendirme; Perspektifler; İnşaat mühendisliğinde teknik resim uygulamaları; Yapı projelerinin düzenlenmesi, Uygulamalar. ITB1108 İnşaat Mühendsiliğine Giriş (2+0+0) Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAŞ İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğe bakışı. IGE1101 Mühendislik Jeolojisi (2+1+0) Yrd. Doç. Dr. E. Abdullah TUFAN Yerkabuğunun gelişmesi, Yerkürenin iç yapısı, Mineraller ve kayaçlar, Minerallerin fiziksel özellikleri, Magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, Kayaçların mühendislik özellikleri, Kıvam limitleri, Kayaçlar üzerinde yapılan deneyler, Süreksizlikler ve mühendislikteki önemi, Çatlaklar, Faylar, Baraj jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, Deprem, Zemin ile yapı arasındaki bağlantı. ITB1202 Diferansiyel İntegral Hesap-II (4+1+0) Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇİ Diferansiyel: Tanımı, anlamı ve kuralları. Belirsiz İntegral: Tanımı ve özellikleri, Vasıtasız ve vasıtalı integrasyon. Belirli integral: Düzlemsel bölgelerin alanları, Hacim hesabı, Yay uzunluğu ve dönel yüzeylerin alanlarının hesabı, Kütle merkezi hesabı. İntegralin diğer uygulamaları. Fourier Serileri. ITB1204 Fizik-II (2+1+0) Yrd.Doç.Dr. Perihan EFE Elektrik Alanları, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Faraday Kanunu, Özindüksiyon, Işık ve Optik, Geometrik Optik, Işık Dalgalarının Girişimi, Laser Işınları, Güneş Enerjisi

1

Banu YAĞCI Giriş. Türkçe’nin şekil yapısı. Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Temel İlkeler: Cumhuriyetçilik. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi. Kütlesel Eylemsizlik Momentleri. Doç. Ağırlık Merkezleri. Temel mantıksal ilişkiler. hatch komutları . Tar. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. İnkılâpçılık. Bilgisayar üniteleri ve iletişim prensipleri. Ekonomik Alanda Gelişmeler. Kongreler Yolu ile Teşkilâtlanma. IME1202 Statik (3+1+0) Prof. Doç.ITB1206 İstatistik (2+1+0) Yrd. Bilgisayarın temel fonksiyonları. Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler ve Türk İnkılâbının Nitelikleri. Devletçilik. AIT1001 Atatürk İlk. Bütünleyici İlkeler: Millî Egemenlik. Yazı düzeltme komutları. kökler ve ekler sistemi. Mudanya’dan Lozan’a. Dr. Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankıları. Dr. Doç. Akiş diyagramları ve Algoritma kurma. Fikir ve bilgi bakımından. İnsan ve İnsanlık Sevgisi. Örnekleme dağılımları. IYA1202 Teknik Resim-II (2+1+0) Yrd. TDI1001 Türk Dili (2+0+0) Okutman İsmail ACAR Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Ölçülendirme. Virtüel İş Yöntemi. İmla kuralları ve uygulama çalışmaları. Gerber Kirişler. örnekler. Halkçılık. Sacit OĞUZ Düzlem Trigonometri Bilgileri. Anlatım türleri (makale. Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması. Yazma çalışmaları. İyi bir yazıda bulunması gereken özellikler. İlmi yazıları hazırlamada uyulacak kurallar. Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti. Millî Bağımsızlık. Ülke Bütünlüğü. Mühendislikte istatistiğin önemi. Lâiklik. Yeryüzündeki diller ve Türkçe’nin dünya dilleri içindeki yeri. Türk dilinin tarihi gelişmesi. WINDOWS paket programın tanıtılması ve uygulamaları. Atatürk İnkılâbı ve Hedefleri. Kuvâ-yi. Frekans analizi ve parametrelerin tahmini. Millîye ve Misak-ı Millî. (2+0+0) Okutman Fatih SANSAR “Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersinin Amacı ve İnkılâp Kavramı. ve İnk. Dr. Vektörel Hesaba Giriş. ITB1208 Bilgisayar Prog. Kablolar. Doğru ve iyi cümle kurma çalışmaları. Türk İnkılâbının nitelikleri. Türk Ordusu ve Millî Savunma. Block and Xref komutları. Mondros Ateşkes Antlaşması:İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemâl’in Samsun’a Çıkışı. Türkçe’nin ses yapısı ve ses özellikleri. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Programlamaya giriş. Genel Problemler. Kelimelerin kullanılışı bakımından. Eğitim ve Kültür Alanında Millî Mücadele.Üç boyutlu cisimler. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Paragraf kurma ve iyi bir paragrafta bulunması gereken özellikler. Olasılık teorisi. hikaye vs. Millî Mücadele’de İlk Adım. Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Hareketleri. İzostatik Çerçeveler ve Kemerler. Zarfların ve edatların kullanılışı. Altuğ YAVAŞ AutoCAD’ in tanımı. uygulama çalışmaları. Mehmet TERZİ Bilgisayarların tanımı. Programlama dilleri. Dr. devirleri. Ebedi eserlerin okunup incelenmesi. tarihçesi ve gelişimi. Ölçülendirme Komutları. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma. bugünkü yayılma alanları. Bazı temel kavramların tanımı. Milliyetçilik. Sağlık Hizmetleri. Yazı Komutları. Millî Birlik ve Beraberlik. çeşitleri. Türkçe’nin cümle yapısı ve özellikleri. Statik. deneme. İmla noktalama bakımından.Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. dilekçe. DOS işletim sistemine ait temel özellikler ve bazı önemli komutlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Harbi’nin Yönetimini Ele Alması. Sosyal ve İktisadi Alanda Millî Mücadele. Giriş (2+1+0) Yrd. Haberleşme yazıları (mektup. Çizim komutları ve uygulaması. Sakarya Zaferi’ne kadar Millî Mücadele. resmi yazılar). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması. Atatürk ve Gençlik. Mühendislikteki Uygulamalar. Çizdirme (Plot) Komutları. Nesne Düzenleme Ve Düzeltme Komutları. 2 . Maksada uygunluk bakımından doğru cümle. Sürtünme. Kafes Sistemler. Bilimsellik ve Akılcılık. Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri. Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış. Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri. Regresyon analizi. Dil-kültür münasebeti. Eylemsizlik Momentleri.).

Non-progressive verbs. Fortran IV programlama diline giriş ve ana kavramlar. don’t have to obligations and lack of obligation..Dr. Doç. How much questions. 3 . Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler. N inci mertebeden diferansiyel denklemler. IME2101 Mukavemet-I (3+1+0) Prof. Ötelenme. Unit 24: Comparative and superlative forms of adjectives. Unit 17: Simple Past (irregular verbs). Cümle Türleri. Unit 15: Simple Past Tense To be verbs. Dr.. Unit 12: Neither do I. habits. Sayılar. Uygulamalar. second etc. Fonksiyonlar ve altprogramlar. can’t (ability) Linking words and-but-so-because. Permission. Legendre lineer diferansiyel denklemi. Tip bildiri deyimleri. Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri.Die Konjugationen und ihre Anwendungen. can’t. Unit 26: Indefinite pronouns somewhere-anything-nobody etc. Şekil Değiştirme. either. Unit 16: Simple Past (regular verbs) ago – in. Zarflar ve çekimleri. possessive adjectives. that. When. İmpuls ve Momentum. İç Kuvvetler. Unit 20: Making suggestions Let’s. has got. Unit 9: Request questions Can. Unit 2: Singular. One. Unit 13: Simple Present or Present Continuous Tense. Kesit Etkileri ve Diyagramlar. Perihan EFE Maddesel Noktaların Kinematiği. Obligations must. Mekanik Titreşimler (Sönümsüz). How many. dislikes. Dr. Unit 25: Adverbs and comparison to adjectives. Why don’t we. kontrol (yönetim) deyimleri. Zarf ve tekil integraller...) Days of the week. Unit 8: Nouns countable. Unit 10: The Present Continuous Tense too. Unit 22: Have to. Fehmi ÇİVİCİ Diferansiyel denklem nedir? Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Tam diferansiyel denklemler.. Kütle ve İvme. possibility can... Açıklamalı cümleler. Bernoulli diferansiyel denklemi. Atama deyimleri. Riccati diferansiyel denklemi. Unit 18: Composition writing. those . Edilgen cümleler. Unit 5:There is. Burulma Momenti. Mekanik Titreşimler (Sönümlü). Clairaut diferansiyel denklemi. So do I How often. Unit 3: Possessive (‘s) . months. Eğilme Momenti. Lineer diferansiyel denklemler. İş ve Enerji. İfadeler. prepositions across-along-through-up-down-into. Unit 14: Present Continuous with a future meaning Who questions. Plural nouns this. Bağlaçlar ve Kullanımları . Dr. Boyutlandırma.after that-next-finally. Adverbs und Konjugationen. Değişkenler. Diferansiyel denklem sistemleri. Relativsötze ITB2101 Yüksek Matematik-I (3+1+0) Yrd. giriş-çıkış deyimleri. How long questions. Çözüm kavramları ve çeşitleri. Lineer olmayan denklemler İnterpolasyon ve yaklaşım yöntemleri. Zamanlar. Örnek programlar. Object pronouns Articles a-an-the. Gerilme. uncountable. Sabitler. a-an-some-any. mustn’t. IME2103 Dinamik (3+0+0) Yrd. While sentences in Present Tenses. Bazı mühendislik uygulamalarında algoritma kurma ve program geliştirme. Quantifiers some-any-a lot of. Mehmet TERZİ Hata analizi. There was. Would like. ones as a pronoun Which questions. Yaşar ŞAVKIN Artikeller ve isimler: Artikeln und Substantive. Prog.Verb-Verbarten und Konjugationen. Unit 11: The Simple Present Tense. İkinci mertebeden tam diferansiyel denklemler . Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi. Possessive pronouns. Boyutlandırma Problemleri.Numerale-Datum und Tageszeiten. Frequency adverbs. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Katı Cisim Kinematiği. There are. Where. Gerilme ve Şekil Değiştirme Bağıntıları.fewlittle-many-much. Edat ve Kulanımları. Kinetik:Kuvvet. mustn’t. Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi. Unit 6: Can. Kesme Kuvveti. ordering sentences with firstthen. AdjektivVergleichungssötze.Dir Satzarten. likes. There were. Sacit OĞUZ Mukavemetin Konusu ve Amacı. Die Pröpositonen. Unit 4: Telling the time. Unit 23: Giving directions. must. ordinal numbers (first. How old in-from-at prepositions. Eksenel Kuvvet. Sıfat-Karşılaştırma Cümleleri. Some phrasal verbs. Dönme. these.How many. Die Zeiten. ITB2103 Sayısal Analiz ve Bilg.. Matrislerin özdeğerleri ve özvektörleri. Euler diferansiyel denklemi.-Tarih ve Saatler. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Unit 21: Asking for and explaining reasons Why-Because-so. YDA1001 Lisan (Almanca) (2+0+0) Okutman M. Unit 19: Question forms. (2+1+0) Yrd. Newton’un Çekim Kanunu. Doç. Potansiyel Enerji.Prepositions of place at-in-on. Prepositions of time and place behind-between-in front of-nearnext to-under. What.. Sayısal integrasyon. Fiil-Türleri . Passivsötze. Unit 7: Imperatives.YDI1001 Lisan (İngilizce) (2+0+0) Okutman Yıldız KIRIMLI Unıt 1: To be verbs. Subject pronouns. Açısal Momentum.Pronomen. Zamir.Doç.have. Revision test.

emniyet kavramı. Dozerler. Su. Dönüşüm yöntemleri. Basit ölçü aletleri. Alan Hesapları (Doğal değerlere göre alan hesapları. Yatay uzunlukların ölçülmesi (Eğik ölçü yöntemi. çimentolar (üretimi. Grayder. Dr. Doç. Ekskavatör . Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri. Turgut ÖZDEMİR Ölçme bilgisinin Tanımı. Eğilme Momenti + Burulma Momenti. kırılma ve kırılma işi. Nirengi. angledozer. aşınma. Emel İRTEM Birimler ve birim sistemleri. bulldozer . Delecler . IME2202 Mukavemet-II (3+1+0) Prof. Hata sınırları). Mohr Daireleri. ataçmanları . Elektronik Takeometrenin İnşaat Mühendisliği Ölçmelerinde Kullanımı. çimento deneyleri). Düşey açıların ölçülmesi). Poligon ölçmeleri ve hesapları (Dört temel ödev. Dr. kazıcıve kazıyıcı . Teodolit yatay ve düşey açı ölçümü (Teodolit türleri. kampana ve diskli frenler . İntegral denklemler. Boykesit ve Enkesit Nivelman Uygulaması. kimyasal. tutucu tipleri .Makina Elemanları. Asfalt hazırlama tesisleri . Malzemelerin Mekanik ve Teknolojik Özellikleri: Gerilmedeformasyon ilişkisi. paletli ve yürüyüş takımı. Grafik hesap şekli. Isı iletimi denklemi. Turgut ÖZDEMİR Yükseklik Ölçmeleri (Nivelman):Nivo Aletleri. Beton üretimi. traktörlü ve traktörsüz. Başlangıç değer problemi. Kutupsal koordinat yöntemi). Fourier serileri ve integralleri. puzolanlar. Loderler. Sacit OĞUZ Şekil Değiştirme Enerjisi. viskozite. Dr. Çelik: Mekanik özellikleri ve çelik çekme deneyi. Mekanik. Çimento Karıştırıcıları. Sıkıştırıcılar. IUL2202 Topografya-II (3+1+0) Prof. ITB2202 Yüksek Matematik-II (3+1+0) Yrd. Kırılma Teorileri. IYA2101 Yapı Makineleri (2+1+0) Yrd. Eğik Eğilme. hidrolik kepçeleri. Doç. Kuvvet Makinaları . Doğrudan varyasyonel yöntemleri. özgül ağırlık. Traktörler.Scraper. Damperli kamyon . Hazır beton taşıyıcıları ve beton pompaları. Malzemelerin Fiziksel Özellikleri : Birim ağırlık. Beton türleri. yorulma. tiltdozer . Kapalı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Dalga denklemi. Kesin Çözüm Yöntemleri. Açık poligon hesabı). Nivelman Hesaplarında Dengeleme:Bağlı Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. Hatalar-Ölçü birimleri. IYA2202 Yapı Malzemesi (2+1+0) Yrd. Nivelman Hesapları. Malzemelerin Termal Özellikleri. Elektronik Takeometre:Elektronik Takeometrenin Kullanımı. Dr. geçirimlilik. Sertleşmiş betonun özellikleri.Uygulama. Poligon hesapları: Bağlı poligon hesabı. Lastik tekerlek . Kule Krenleri ve çeşitleri IYA2103 Malzeme (2+1+0) Yrd. Kesit Taşıma Momentleri. Elastik Eğri. Grupların Projelerinin Değerlendirilmesi veSözlü Sınavı. Frenler . kompasite. Açık Poligon Nivelmanlarında Dengeleme. çarpma mukavemeti. çeşitleri ve kullanım alanları. gevşeme. Elastik Stabilite. kireç. Yatay ölçü yöntemi. Hayrettin YÜKSEL İnşaat ve Makina .Hava kompresörleri.Kırıcılar. Taze beton özellikleri. Karışım hesabı. İç yapı özellikleri. fiziksel ve mekanik özellikleri. su emme. Planimetre ile alan hesabı). Cerler . Dr. kinetik ve diğer konularda örnekler. Laplace dönüşümleri. Takeometrik Alım. Arın YILMAZ Malzemelerin İç Yapısı: Atomlararası bağlar. Koordinatlara göre alan hesapları. İç yapı türleri (kristal ve amorf yapılar). benzin ve dizel motorları . Yatay açıların ölçülmesi. Arazi Uygulaması (Gruplar Halinde):Prizmatik Alım Uygulaması. IHI2202 Akışkanlar Mekaniği (3+1+0) Doç. Akışkanların kinematiği: Lagrange ve Euler 4 . Enerji Yöntemleri. Poligon Nivelman Uygulaması. Dikkoordinat yöntemi. kılcal su emme. Dr. Kapalı poligon hesabı. Akışkan özellikleri. Mekanizmalar ve Göçme Yükü. düzlem ve eğrisel yüzeylere gelen hidrostatik basınç kuvvetleri. doygunluk. Kesme Kuvveti + Eğilme Momenti. Agregalar: Özellikler ve deneyler. vagonet. Kısmi türevli diferansiyel denklemler.Transmisyon. Limit Analiz. Sınır değer problemi. sünme.Tork Konverter . Mobil asfalt finişeri . Arın YILMAZ Bağlayıcı Maddeler: Alçı. Hidrolik Sistemler. Akışkanların statiği: Hidrostatik basınç. porozite. Malzemelerin Akustik Özellikleri. Normal Kuvvet + Eğilme Momenti. kimyasal yapısı. Beton: Mukavemeti etkileyen faktörler. Bantlı ileticiler ve Besleyiciler.IUL2101 Topografya-I (2+1+0) Prof. Dr. sertlik ve türleri. Doç. Arazi parçalarının ölçülmesi(Bağlama yöntemi. Doç. Dr. Fehmi ÇİVİCİ Varyasyonel hesabına giriş.

Kaan TÜRKER Ahşap ve çelik yapıların tarihçesi. Kompaksiyon. eğilme (basit ve eğik) elemanları. Pi teoremi. başınç elemanları. yapılma ve sona erdirme koşulları. tutkal. En uygun kesit. IYA3101 Yapı Statiği-I (3+2+0) Prof. Mesnet Tepkilerinin -Kesit Zorlarının. Model teorisi: Froude ve Reynolds Modelleri. Zeminlerin granülometrisinin belirlenmesi. hacim hesaplama yöntemleri. ISB3101 İş Hukuku (2+0+0) Yrd.Dr. Emel İRTEM Boyut analizi. Ahşap ve çelik yapı malzemelerinin özellikleri. işçi. işveren. Ücret kavramı ve çeşitleri. Doç. Brükner diyagramı. Kuvvet Yöntemi. Hidrolik sıçrama.ve Yerdeğiştirmelerin Hesabı. Dr. Arzu OKUCU Zemin mekaniğine giriş. Gerçek akışkanların iki boyutlu akımları: Sınır tabakası ve sınır tabakasının ayrılması. Zeminlerin kayma direnci. Açık kanallarda akım: Üniform akım. Enkesit değişimleri. İzostatik Sistemlerin İncelenmesi (Basit Kirişler. türleri. hacimler. Nehir ve sel rejimleri. Oturmalar ve konsalidasyon. Gerçek akışkanların bir boyutlu akımları: Laminer ve türbülanslı akımlar.Temelin göçmesi veya temel zeminin kırılması. IYA3202 Yapı Statiği-II (3+2 +0) Prof. Hiperstatik Sistemlerin Dış Etkiler Altında Hesap Yöntemleri.Taşıma gücü ve taşıma gücü teorileri. Gerber Kirişler. IYA3103 Ahşap ve Çelik Yapılar-I (3+2+0) Yrd. Zeminlerde plastik denge durumları. Dr. Erdal İRTEM Hiperstatik Sistemlerin Analizi. Alan-hacim hesapları Uygulaması. Turgut ÖZDEMİR Tanımlar. Çıkmalı Kirişler. İdeal akışkanların bir boyutlu akımları: Bernoulli denklemi. Borular içerisindeki akım: Sürekli ve yersel enerji kayıpları. Deplasman Yöntemleri (Açı Yöntemi ve Cross Yöntemi) ile Düğüm Noktaları Sabit ve Hareketli Sistemlerin Hesabı. sendika ve toplu iş sözleşmesi. İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı ve tesir çizgisi çizimi. haftalık çalışma. iş hukuku.Aktif ve pasif toprak basınçları. Dr. fazla çalışma. Uygulamalar. Doç. Kazık temeller.yöntemleri. bulon. Ahşap yapılarda birleşim araçları (çivi. Alan hesapları. Açık kanallarda akım: Su yüzeyinde yerel değişimler. işveren vekili. Kitleler diyagramı. 5 . Gerber Kirişlerinde Mafsal Yerlerinin Belirlenmesi). IHI3101 Hidrolik (3+1+0) Doç. Çizim hesap yöntemleri. Dr. ara dinlenmeler. Dr. Kollektif iş hukuku. kaynak) ve tasarim kuralları. Dr. Konsol Kirişler. Erdal İRTEM Genel Bilgiler. Zeminde gerilme dağılışı.Toprak işleri ve uygulamaları. Zemin gerilmeleri. Ahşap ve çelik elemanların (çekme. Manning-Strickler denklemi. Grafik hesap yöntemleri. çalışma süreleri. kama. Zemin suyu ve zeminlerin geçirimliliği. Arazi uygulamaları. Bir boyutlu akımların genel denklemleri. İzostatik Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı. Zemin sınıflandırma sistemleri. ücretli tatiller. Doç. Zemin Mekaniği (3+1+0) Yrd. Muzaffer KADIOĞLU Hukuk. vida) ve tasarım kurralları. bulon. İdeal akışkanların iki boyutlu akımları: Çevrintili ve çevrintisiz akımlar. uygulamalar. bileşik eğilme elemanları (basit ve eğik)) tasarımı. Su yüzeyi Profilleri. Dr. iş sözleşmesi kavramı. İmpulsMomentum denkleminin pratik uygulamaları. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Eksantrik yüklü temeller.Zemini tutan yapılar. Kıvam limitleri. Açık kanallarda akım: Üniform olmayan akım: Özgül enerji. alt işveren ve işyeri kavramları. Arzu OKUCU Temeller ve yüzeysel temeller. Şev ve şevlerin stabilitesi. belirlenmesi ve aralarındaki bağıntılar. Doç. Çok hazneli boru şebekeleri. Maksimum Eğilme Momentlerinin Hesabı. Uygulamalar. Bernoulli denkleminin pratik uygulamaları. Rankine toprak basıncı teorisi. Çelik Yapılarda Birleşim Araçları (perçin. maxM max Değerinin ve Yerinin Hesabı. İmpuls-Momentum denklemi. IGE3101 Temel İnşaatı (3+0+0) Yrd. işçi sağlığı ve iş güvenliği IUL3103 Toprak İşleri (3+0+0) Prof.

Dinamik Sistemin Modellenmesi ve Serbestlik Derecesi Tayini. Suların iletilmesi (İletim hatları). Eksenel yüke maruz elemanların davranışları. Doç. Hareket Denklemleri ve Tek Serbestlik Dereceli (TSD)Sistemler.Arz Piyasası. kiriş kesit hesapları. Barajlar. Doç. Kullanılmış suların uzaklaştırılması. Hareketli bağlamalar.para politikaları. Nuray GEDİK Giriş. iletim hatlarının sınıflandırılması. tipleri. Şerif SAYLAN-Yrd. IUL3204 Karayolu Mühendisliği (3+0+0) Yrd. yol geometrik standartlarının seçimi. Dr. IYA4107 Betonarme-II (3+1+0) Prof. Akma çizgisi teorisi.Doç. Plak Teorisi. iki doğrultuda çalışan döşemeler. Dr. Tam Rekabet Piyasasında Denge Durumları..Dr. 6 . Su kaynakları. Deprem hesapları. Kuyulardan su temini. İstinat duvarları IYA4111 Yapı Dinamiğine Giriş (3+0+0) Prof. İçme suyu şebekeleri. hazne hacimleri. TSD Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri. beton ve betonarmenin tarihsel gelişiminin gözden geçirilmesi.Hasan ELÇİ-Yrd. Çelik çubuklarda Aderans ve kenetlenme. Moment katsayıları yöntemi.Doç. yangın suyu hacimleri. betonarmenin tanımı. kiriş detayları. Taşkın kontrolü. Mehmet TERZİ Beton. yolların kapasitesi. Arın YILMAZYrd. Baraj hazneleri. kuyu hidrolik hesapları . burulmaya göre analiz ve tasarımı. İktisadi Analiz ve Analiz Çeşitleri.Gelir dağılımı politikaları. Şerif SAYLAN – Yrd. bir yönde ve iki yönde sürekli temel. Dr. Mehmet TERZİ Betonarme elemanların kullanılabilirlik limit durumlarına göre tasarımı.Ülkeler arasında dış ticaretin nedenleri. Döşemeler: bir doğrultuda çalışan döşemeler. kolon kesit hesapları. Şerif SAYLAN-Yrd. yağmur suyu kanallar ISB 4202 Ekonomi (2+0+0) Prof. hazne kotunun tayini . Sabit bağlamalar. temel planı. Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasaları. Bağlamalar. karayolu trafiğinin genel özellikleri.Tam Rekabet Piyasası. Genel Dinamik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.Fehmi ÇİVİCİ-Yrd.. düşey yüklere göre çerçeve hesapları.Paranın fonksiyonları ve tanımları. Kat döşemesini oluşturan plak sistemlerinin statik çözümleri ve betonarme hesabı. dişli döşemeler. Kirişsiz döşemeler. Dr.DoçDr. Akarsularda katı madde hareketi. Altuğ YAVAŞ Dinamik Sistemlerin Özellikleri. Tüketici ve Üretici Rantı.Esneklik. Su ihtiyaçlarının tesbiti . Doç. Dr. Ayşe TURABİ Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlar.Altuğ YAVAŞ Verilen bir Betonarme yapının Statik ve Betonarme hesaplarının yapılması ve detaylarının çizilmesi: Döşeme hesapları.Mili gelir ile ilgili kavramlar ve milli gelir hesaplama yöntemleri. Akarsu morfolojisi. Doç. Nuray GEDİK Su kaynaklarının geliştirilmesi. Narin kolonlar ve bileşik eğilme. TS 500’e göre güvenlik koşulları. Dr. geçki etüdü ve plan.Dr. merdiven hesabı. Çizimler: kat kalıp planları. taşıt hareketleri.Dr. Mehmet TERZİ-Yrd. para çeşitleri. yükler. Kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi. Haznelerin sınıflandırılması. teşkili ve hesapları . Doç. temel hesapları. Dr. Kirişlerin eğilme analizi ve tasarımı. Su alma yapıları. Doç. hazne boyutları.Dr.Doç. Bedriye TUNÇSİPER İktisat Biliminin Konusu ve İlkeleri. boykesit ve düşey kurblar IHI3202 Su Yapıları (2+1+0) Yrd. Temellerin analizi ve tasarımı: Duvar altı temeli. Plak (radye) temel. Temellerde konstrüktif kurallar. Nüfus tahmin metotları . elastik zemine oturan kiriş modeli.IYA3204 Betonarme-I (3+1+0) Prof. yatay kurblar ve geçiş eğrileri. Firma Dengesi.Talep Piyasası. menba sularının derlenmesi . Şartname ve tasarım kodları. Yapı Dinamiğinde Spektrumlar IHI4105 Su Temini ve Çevre Sağlığı (2+1+0) Yrd. faydalı yükler. merdiven detayı. Ekonomik Bütünleşme Hareketleri ve dış ödemeler bilançosu IYA4212 Betonarme Bina Tasarımı (2+0+0) Yrd.İstihdam ve işsizlikle ilgili kavramlar. Döşeme hesabında eşdeğer çerçeve yöntemi. Doç. Şartnamelere göre beton ve çelik çubukların özellikleri. hidrolik hesabı . tekil temel. Periyodik Yüklü Tek Serbestlik Dereceli Sistemler.Tekel. bağ kirişleri.Maliyet Kavramı.Enflasyon çeşitleri ve mücadele politikaları. iç kuvvetlerin süperpozisyonu. Dr. ayrık ve birleşik sistemler. kısa kolonlar. Dr. yapı güvenliği ve mukavemeti. kolon aplikasyon planı.Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller. Dr.

Çelik yapılarda kapasite tasarım ilkeleri. Dr. donatılı zemin. Trafik akım modelleri. Doç. ankrajlar. gerçekleştirme ve işletim döngüsü. IYA4210 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı (3+0+0) Prof. Heyelanlar. Yol ve teknik altyapı tesislerine ait standartlar. Abdullah TUFAN Kayaçların mühendislik özellikleri. Teknik altyapıda kullanılan bilgi sistemleri ve koordinasyon. Dr. Stereografik İzdüşüm Yöntemi. otoyolların ve sinyalize kavşakların kapasiteleri. Tahmin ve plan değerlendirmesi. Teknik altyapı planlamasında temel etkenler. Çatlakların Mühendislik İşlerine Etkisi. Teknik altyapı tesisleri. şişen zemin. Fayların Mühendislik İşlerine Etkisi. Trafik akım parametreleri. Büyüklük ve Deprem Enerjisi. Altyapının teknik planlama kriterleri. Yıllık ortalama günlük trafik.IYA4208 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği (2+1+0) Doç. Kaan TÜRKER Çelik ve ahşap yapı elemanlarının birleşimlerinin tasarımı. Dr. Şev Stabilitesinin Temel Mekaniği. Deprem Dalgaları. ISE3204 Trafik Tekniği (3+0+0) Prof. ISE3208 Temel Mühendisliğine Giriş (3+0+0) Yrd. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımının esasları. Trafik kontrol araçları Hacim hız. Doç. Kent planlama ve teknik altyapı ilişkisi. yönetimsel araçların inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında anlatılması. Dr. çöken zemin. Yapıların Depreme Karşı Tasarımı. planlama. yıllık ortalama haftalık trafik. ISE3212 Kaya Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) Yrd. Ayak ve keson temeller. Trafik mühendisliği ile ilgili kuruluşlar ve çalışma alanları. Kavşak düzenlemesi. 7 . Ayşe TURABİ Altyapı tanımı ve kapsımı. kolon-kiriş birleşimleri. Betonarme Binalar. Şiddet ve Eşşiddet Eğrileri. Şev Güvenlik Katsayısı. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümlü Titreşimleri. Kazıklı temeller. Hacim. Şerif SAYLAN Deprem Hareketi. Kitle Dengesine Etki Yapan Faktörler. Temellerin oturmaları. Kentiçi ulaşım envanter sistemleri ve veri tabanları. Kısa konsol birleşimleri.Yapıların Depreme Karşı Korunması Hakkında Türk Yönetmeliği. ISE3210 Teknik Altyapı Planlaması (3+0+0) Yrd. saatlik trafik). Çok Serbestlik Dereceli sistemler. Dr.Yrd. model kalibrasyonları. kiriş-kiriş birleşimleri. Binaların Depreme Dayanıklı Tasarımı İçin Analiz Yöntemi. Kesme Tipi Çerçevelerin Sönümsüz Serbest Titreşimi. Kiriş-Aşık Birleşimleri.seyahat süresi. SEÇMELİ DERSLER ISE3202 Ahşap ve Çelik Yapılar-II (3+0+0) Prof. Dr. karar verme. Kolon-kolon birleşimleri. gecikme. kolon-temel birleşimleri. Ulaşım planlama işlemi. Kitle Hareketlerinin Sınıflaması. Çökmenin Nedenleri. Doç. hız ve seyahat süresi çalışmaları. Şev Kayma Tipleri. Arzu OKUCU Zemin incelemesi ve zemin İnceleme yöntemleri. Zirve saat faktörüTrafik işletme teknikleri. Kesme Tipi Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Kesme Tipi Sönümsüz Çerçevelerin Zorlanmış Hareketi. tahmin ve modelleme. Model Teorik Yöntemler. Limit Denge Yöntemleri. proje trafiği (30. Deprem bölgesi. Dr. Tasarım Felsefesi. Elastik Katlı Çerçevelerin Çok Serbestlik Dereceli Sistem Olarak Modellenmesi. Kentdışı yolların. Hiposantr. Geotekstiller. çevre geotekniği. Erdal İRTEM . Turgut ÖZDEMİR Trafik mühendisliğinin dünyada ve ülkemizde tarihi gelişimi. Dr. Gerilme Analiz Yöntemleri. Zeminlerin stabilizasyonu. Episantr. Zemin Hareketinin Ölçülmesi. Serdar KALE İnşaat sektörü ile ilgili bilgiler verip. Teknik altyapı yatırım maliyetlerinin değerlendirilmesi. E. Doç. Temel trafik akımı ölçüm teknikleri.

Mononobe Okabe yöntemi. Sacit Oğuz Yöntemi. Kalkan Yöntemi. Limit Durumlar. Elastik ve Plastik Analiz. Zeminlerde tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. Cuolomb kama teorisi. yarma ve dolğularda şev stabilitesi yer altı ve yerüstü drenaj. Deprem Yükleri İçin Hesap. Hesap Teknikleri. Problemin sonlu elemanlar metodu ile çözümü. Konstrüktif Esaslar.ISE4203 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (3+0+0) Prof. Prefabrikasyonun Tanımı. şütler. Limanları tipleri ve genel düzenleme esasları. Rıhtım ve iskeleler: Tipleri. Belçika Yöntemi. Sonlu elemanlar metodunun teorisi. sifonlar. Rankine teorisi. ISE4106 Ulaştırmada Altyapı ve Tesisleri (3+0+0) Prof. Düşey Yüklere Göre Hesap Esasları. ISE 4109 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0+0) Doç. ISE4107 Prefabrike Betonarme Yapılar (3+0+0) Prof. Dayanma (istinat) duvarları. Erdal İRTEM Prefabrike Betonarme Yapılar. Kazı kaplamaları (iksalar). Yapı Stabilitesinin Sağlanması. Ana İlkeler. Uygulamalar. Dr. Toprak basınç katsayıları ve analitik çözümleri. Genel ulaşım yapıları. Yapı Sistemlerinin Burkulma Yüklerinin Hesabı (Yük Artımı Yöntemi ve Determinant Kriteri Yöntemi ile). Altyapının görevleri ve özellikleri. Dr. Culmann yöntemi.Dr. Temel çukurunun kuru tutulması ve Batardolar 8 . kagir istinad duvarı. Koruyucu kıyı yapıları. Birleşim Bölgeleri. Dalgaları kıyı yakınındaki değişimi. kavalye ve çimleme. Virtüel İş Yöntemi. TS 9967 Türk Standardının İncelenmesi. Menfez. Yatay Yüklere Göre Hesap Esasları. Güvenlik Kavramı. Abdullah TUFAN Kayaçlarda tünel açılması esnasında karşılaşılan olaylar. kar ve çığlara karşı korunma. Kıvrımların etkisi. Plastik Taşıma Momenti. Turgut ÖZDEMİR Giriş. Mertebe Teorisine Göre Açı Yöntemi ile Hesabı (Ardışık Yaklaşım Yöntemi ve Özel Birim Deplasman ve Yükleme Sabitleri Kullanarak). kafa hendeği. kagir malzemesi. Yeni Avusturya yöntemi. Dr. köprü. Dr. Tünellerde karşılaşılan sorunlar. mahmuzlar ve jetler. Dr. Prefabrikasyondaki Yapı Malzemeleri ve Özellikleri. menfezler ve tasarım özellikleri. Taşıyıcı Prefabrike Sistemler. Kaya patlamaları. Rüzgar Yükleri İçin Hesap.Şerif SAYLAN Metodun genel tanımı. Sonlu elemanlar metodunun yapı mekaniğine uygulanması ISE4105 Çelik Yapıların Plastik Hesabı (3+0+0) Prof. Doç. dizayn esasları. Tünel açma yöntemleri. özellikleri. Uygulamalar. Tabakaların etkisi. S.Oğuz Teoremleri ve Elastik Çözüme Uygulanması. Dr. Varyasyonel metotlar. Teoremler. Montaj Durumu. Çubuk Sistemlerin Direkt Matris Deplasman Yöntemi ile Hesabı ISE4123 Dayanma Yapıları (3+0+0) Yrd. Emel İRTEM Kıyı ve liman mühendisliğine giriş. Sonlu elemanlar metodu ile yapı sistemlerinin çözümündeki sıra. Taşıyıcı Prefabrike Elamanlar. paranejler. E. Temeller. ISE4110 Tünel İnşaatına Giriş (3+0+0) Yrd. Dalgakıranlar: Yapı tipleri. Doğrusal Programlama. Doç. Mesnetlenme Durumları. Tünellerde havalandırma. tünel türleri. Jeolojik yapıların tünel açılmasına etkisi. Altyapıyı koruma tesisleri. Palplanş perdeleri. beklenen yağış debisi. Hesap Kontrol Teknikleri. viyadük. dalga enerjisi. Mekanizmalar. Tünel tipleri ISE4111 Yapı Statiği-III (3+0+0) Prof. Sacit OĞUZ Plastik Hesap. kar tüneli. Dr. Dayanma yapılarına gelen dış yüklerin etkisi. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerinin II. dizayn ve inşaat esasları. Arzu OKUCU Yanal zemin basınçları. Fayların etkisi.Katı cisimler mekaniğinde elastisite teorisine dayanan bağıntılar. Çok Katlı ve Çok Açıklıklı Çerçeveler.

Yol ve havaalanları betonları Prepakt beton.Dr.Binanın birinci doğal titreşim periyodunun hesap yöntemleri Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi.Dr.Püskürtme beton.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi (devamı). Ayşe TURABİ Üstyapı Seçimi. Doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yöntemleri. Yüklerin 3 boyutlu çerçeveli yapı içinde dağılımı. deprem tehlike seviyeleri. sıcak hava koşullarında beton yapımı.Ağır betonlar.Doç. Katı madde miktarının ölçümü. değerlendirilmesi ve sınıflandırılması.Beton Yol Yapımı.Beton Yol Elemanları. kiriş-kolon birleşim bölgesi. Oyulma.Hafif betonlar. ISE4130 Beton Teknolojisi (3+0+0) Yrd.Doç.Dr. 9 . Hasan ELÇİ Tasarım problemine giriş. döşeme. Yapısal hasarın tayini.Fehmi ÇİVİCİ Ülkemizdeki beton teknolojisi.Ara Sınav. ISE4202 Yapı Statiğinde Özel Konular (3+0+0) Yrd. ISE4127 Beton Yollar (3+0+0) Yrd. kesit ve eleman hasar tanımları. genel onarım prensipleri. Taban şekillerini oluşumu. perde ve temel hasarı. Türk Deprem Yönetmeliği çerçevesinde genel bakış. taze betonun üretimi. Deprem performansı kavramı. deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. normal kuvvet ve kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin belirlenmesi.Kendiliğinden yerleşen beton.Doç.Deprem yüklerinin çerçeveler ve katlar arasında dağılımı.Yeni gelişen beton malzemeleri. priz süresi.Kalite Kontrol Deneyleri. taze beton deneyleri. Binaların deprem performansı esaslı tasarımı ve değerlendirilmesi.Olumsuz etkiler veren hareketli yük düzenlemeleri.Taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesinde alınacak yükler.Kaan TÜRKER Deprem etkisindeki yapıların analiz ve tasarım esasları.Doç. alkali-agrega reaksiyonu ISE4131 Özel Betonlar (3+0+0) Yrd. Katı madde taşınım formülleri.Beton Yol Malzemeleri.Yüksek dayanımlı betonlar.Doç.Dr.Üstyapı Seçimi ve karşılaştırma. soğuk hava koşullarında beton yapımı. Katı madde ve akım.Yapıların matematik modele dönüştürülmesi.Dr. dayanım ve süneklik talepleri) kavramı. kolon.Betonarme temel tasarımında dikkat edilecek hususlar.Arın YILMAZ Yapı malzemesi olarak beton.Yapıların analizinde genel uygulamalar (devamı). deprem hasar türleri. betonun bakımı. Betonarme çubuklarda eğrilik diyagramlarının elde edilmesi.Kullanılan Araç ve Makineler ISE4128 Akarsularda Katı Madde Hareketleri (3+0+0) Yrd. sertleşmiş betonun dayanıklılığı.Yapıların analizinde genel uygulamalar. lifli betonlar. Betonarme kesitlerin analizi. Deprem talebi (deplasman.Hava katkılı betonlar.Beton yol Özellikleri. bina performans düzeyleri.Su altı betonu dökümü.Vakum betonu. duvar. sülfat etkisi. asit etkisi. yerleştirilmesi ve sıkıştırılması. performans hedefleri.Doç. betonu oluşturan malzemeler. Katı madde özellikleri.ISE4126 Betonarme Sistem Tasarımı I (3+0+0) Yrd. Moment-Normal kuvvet karşılıklı etki diyagramlarının elde edilmesi.Dr.Yol Yüzey Özellikleri. Mehmet TERZİ Giriş.Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri. Moment-eğrilik ilişkilerinin elde edilmesi. kiriş. terleme. ISE4129 Betonarme Yapıların Hasar Analizi (3+0+0) Yrd. işlenebilme ve kıvam. Döşemelerden kirişlere yük aktarılması.Tasarım ve Projelendirme. deniz suyunun etkisi. segregasyon. karbonatlaşma. taşınması. çeşitli depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Nuray GEDİK Giriş.Yeni Yol Yapım Teknolojiler.Tasarım ve Projelendirme. Katı madde hareketindeki boyutsuz büyüklükler ve hareketin başlaması. Moment.Polimer içeren betonlar.Betonarme kesitlerde donatı oranlarının ve aralıklarının alttan ve üstten sınırlandırılması ve nedenleri. Betonarme kesitlerde toplu plastisite (plastik mafsal) yaklaşımı ve şekildeğiştirme hasar ilişkisi.Dr.Doç.Bakım ve Onarım.

Betonarme Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Kavramı ISE4220 Betonarme Sistem Tasarımı II (3+0+0) Yrd. Sızma. ISE4214 Betonarme Yüksek Yapılar (3+0+0) Prof. Sacit OĞUZ Çelik Köprülerin Tanıtımı ve Sınıflandırılması.perde çerçeve sistemler). Emel İRTEM Hidrolojinin tanımı. püskürtme beton. Bozulma türleri ve onarım yöntemleri ISE4208 Betonarme Ve Çelik Köprüler (3+0+0) Prof. Erdal İRTEM Yapı Sistemlerine Genel Bir Bakış.Betonarme yapılarda sünmenin kesit tesirlerine etkisi. Betonarme Köprüler. Kolonlar. Buruşma Hesabı. Yapının bütünü ve deprem üzerine. Hidrolojik çevrim. Ulaşım istem analizi ve denge koşulları.Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Döşeme Hesapları. Şerif SAYLAN Yüksek Yapı Tanımı. Betonarme yüksek yapıların düşey yüklere göre tasarımı Düşey yükler için hesap metotları. Ayşe TURABİ Karayolu üstyapı malzemelerinin tanıtımı. Kentiçi ulaştırmada yolculuk özellikleri.Yüksek yapıların gelişiminin tarihçesi Betonarme Yüksek Yapıların Yapımına katkı yapan faktörler. Yağışın ölçülmesi. Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması halinde birim deplasman sabitleri. Kalite kontrol deneyleri. Yeraltı suyu. Hasan ELÇİ Yapılarda kütle merkezi ve rijitlik merkezinin hesabı. özellikleri ve performansları. Kentiçi ulaştırmada istem yöntemi. Ana Kirişler. Döşeme sistemlerinin seçimi.Dr. Tasarım Aşamaları. ankastrelik momentleri ve geçiş sayıları. büzülme ve sıcaklık etkisinden oluşan düşey hareketler. Turgut ÖZDEMİR Kentlerin yapısal ve tarihsel gelişimi. Esnek üstyapı tasarım ve projelendirilmesi. Buharlaşma ve evapotranspirasyon kayıpları.Çubuk uçlarının sonsuz rijit olması haline ait sayısal uygulamamalar. çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Boylama Hesabı. Mehmet TERZİ Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. akiferler. Aktarma kirişleri. Perde. Kuyu hidroliği. Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri. PCA Moment Dağıtma Metodu (Kısa Cross . ISE4212 Kentiçi Ulaşım Sistemleri (3+0+0) Prof. genel güçlendirme prensipleri. Üstyapı tabakaları ve beton asfalt kaplamalar hakkında bilgi. Yapı sisteminin seçimi. Köprülere Gelen Diğer Yükler ve Statik Hesapları. yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Çelik Köprülerin Statik Hesapları ve Boyutlandırma. Yapı sisteminin seçimi. Betonarme Yapılarda Hasar Nedenleri. önemi ve metotları. Tüp taşıyıcı sistemli betonarme yapılar ISE4216 Yapılarda Taşıyıcı Sistem Belirlenmesi (3+0+0) Prof. Dr. Yükler (Düşey ve Yatay Yüklerin İdealleştirilmesi). Kolon eksenlerinin seçiminin kesit tesirlerine etkisi. Yapı şeklinin yanal dayanıma katkısı. Kentiçi ulaştırma sistemleri. Kat planı üzerine. Dr. Yapıların kullanım tipleri Betonarme Yüksek Yapılarda Rüzgar yükleri etkisi ve hesabı. Çelik Demiryolu Köprüleri Yükleri (Katar Yükleri). Köprülere Etkiyen Yükler (Standart Kamyon Yükleri). Akım ölçümleri ve verilerin analizi. Travers Hesabı.Dr. çerçeve ve perde-çerçeve türü yapıların düşey ve yatay yükler altında davranışı. Çubuk elamanlar için birim deplasman sabitlerinin hesabı. onarım ve güçlendirme malzemeleri. Betonarme yüksek yapılarda sünme. Yapı Sistemlerinin Düşey Yükler ve Yatay Yükler için İdealleştirilmesi. yeraltı suyu hidroliği.Doç.Doç. Ortogonal olmayan kolonların boyutlandırılması.Doç. Hidrograf analizi. epoksi reçinesi. Boylama Kirişleri ve Hesap Teknikleri. Kenar ve Orta Ayaklar.ISE4203 Hidroloji (3+0+0) Doç.Dr. Perde sistemler. Kentiçi aktiviteler ve Ulaşım gereksinimi. korozyon hasarı ve onarım. Enleme Kirişi Hesabı. Dolu Gövdeli Sistemler. Güçlendirme 10 . Betonarme Yüksek yapıların yatay yüklere göre hesabı (çerçeve sistemler. Darcy kanunu. Yapılarda burulma etkisi ve burulma düzensizliği. Dr. Betonarme sistem tasarımında karşılaşılan diğer problemler ve çözüm önerileri ISE4221 Betonarme Yapıların Onarım ve Güçlendirme Teknikleri (3+0+0) Yrd. Enleme Hesabı. Birim hidrograf teorisi. ölçümlerin analizi. Kafes Kirişli Köprülerde Çözüm Yöntemleri. Yüzeysel akış. Betonarme Taşıyıcı Sistemler. Dr. yağıştan akışa geçilmesi ISE4205 Yol Üst Yapısı (3+0+0) Yrd.Biro Metodu).Yapı üzensizlikleri: Tanımlar ve alınacak önlemler.Dr.

Dr.Yatay kurb hesapları Güzergah planı hazırlanması. yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. hızlandırıcı ve geciktirici katkılar.Boykesit çizimi.Dr. pozolanlar. kuvvetli yer hareketi ölçümleri.Dr. Merkezi çelik çaprazların tasarımı. katkıların beton özelliklerine etkileri.Doç. beton katkılarının faydaları. priz kontrol katkıları. Erdal İRTEM Yapı sisteminin ve yüklerin idealleştirilmesi.Doç. Aşıkların analiz ve tasarımı. Kiriş–Kolon birleşim bölgelerinin tasarımı. yer hareketi karakterisazyonunda kullanılan parametreler. deprem dalgalarının yayılma davranışını kontrol eden zemin özellikleri. homojen ortamda tek boyutlu cisim dalgalarının yayılma davranışı.Yatay kurb ve some noktaları tesbiti. Kaan TÜRKER Çatı sistemlerinin tanıtımı ve ana bileşenlerinin tanıtımı. ISE4224 Geoteknik Deprem Mühendisliği (3+0+0) Yrd. Rüzgar yüklerinin hesabı.Enkesit alan hesapları. uçucu küller. deterministik ve probabilistik sismik tehlike analizleri. süper akışkanlaştırıcılar. mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi. taşıyıcı sistem iyileştirmesi. güzergah planı. bu parametreleri tahmin yöntemleri. betonarme uygulama örnekleri. kolon mantolaması. tasarım yer hareketi kavramı.Karayolu projesi uygulama adımları.Enkesit alan hesapları. Çatı sisteminin metraj ve maliyetinin belirlenmesi.Koordinatların şekil üzerinden ölçülmesi. Cebrik yöntem uygulaması. Stabilite elemanlarının tasarımı. Kolonların temel bağlantı detayının tasarımı.Hacimler tablosu. tras.Toprak gövdenin oluşturulmasında kullanılan mekanik araçlar ve verimleri.elemanlarının tasarımı. özel katkılar. bilgisayar destekli uygulamalar ISE4222 Beton Katkı Malzemeleri (3+0+0) Yrd.Dr. sıfır poligonu çalışması. Çatı sisteminin geometrik özelliklerinin belirlenmesi.Duşey kurb some tesbiti ve düşey kurb hesapları.Dever tasarımı.Düşey kurp hesabı.Zeminlerin toprak işleri bakımından sınıflandırılması. DBYBHY-2007’ye göre Göreli kat ötelemelerinin ve İkinci mertebe etkilerinin kontrolü. Eşdeğer deprem yükünün hesabı ve katlara etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin belirlenmesi.Dr. Proje Çizimlerinin hazırlanması. ISP4103 Çelik Bina Tasarımı (2+1+0) Prof.Taşın moment hesabı ISP4107 Ulaştırma Altyapı Tasarımı (2+1+0) Prof. su azaltıcı katkılar. ISP41O1 Çelik Kafes Sistem Tasarımı (2+1+0) Yrd. hava sürükleyici katkılar. Verilen yük birleşimleri (kombinasyonları) için sistemin statik hesabı. sıvılaşma ve sismik şev stabilitesi. Kolonların ek detayının tasarımı. taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Ana çerçeve kirişlerinin tasarımı. mineral katkılar. yüksek fırın curufları.Brückner diyagramı. ilave perde yerlerinin belirlenmesi. Milimetrik kağıt yöntemi.Enkesit hacim hesaplarıuygulamaları. beton özellikleri ve katkı kullanımı. zemin davranış analizleri.Drenaj projelendirilmesi. Planimetre yöntemi uygulaması. Toprak dağıtım tablosu.Sanat yapılarının projelendirilmesi.Geçki ekseni hazırlanması. doğal pozolanlar.Turgut ÖZDEMİR Alt yapının görevleri ve özellikleri. Banu YAĞCI Depremler sırasında oluşan ve geoteknik deprem mühendisliğini ilgilendiren hasar tipleri. Dr. perde ve temellerin güçlendirilmesi. yüzey dalgaları ile çok boyutlu ve tabakalı ortamlardaki yayılma davranışı.Doç. yerel zemin şartlarının yer hareketleri ve deprem hasarları üzerindeki etkisi. Kafes sistemin analizi ve elelmanlarının tasarımı. Toprak dağıtımında taşıma maliyeti 11 .Brückhner diyagramı.Boykesit çizimi. deprem sismolojisi ve depremleri tanımlamak için kullanılan terminoloji. katkı çeşitleri. İkincil döşeme kirişlerinin tasarımı. yapay pozolanlar.Doç.Enkesit çizimleri.Sıfır poligonu çizimi. Kafes Sistem Mesnetlerinin tasarımı.Ayşe TURABİ Giriş ve temel kavramlar. Uygulama çizimleri ISP4105 Karayolu Projesi (2+1+0) Yrd.Cross yöntemi uygulaması. bu zemin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan arazi ve laboratuar ölçüm teknikleri. Arın YILMAZ Giriş. Kafes Sistem Düğüm Noktalarının Birleşim Hesapları. silis dumanları. yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Kolonların tasarımı.

(Proje Paftası.Köprü Tipleri (Malzeme ve Yapım Tipleri). kazık ve kazık gruplarının analizi.Köprü Tipleri. oturma analizleri. temel sistemlerinde taban basıncı dağılımları ve taşıma gücü. Banu YAĞCI Geoteknik bir projede arazi çalışmaları ve laboratuar deney programlarının planlanması aşamasının tanıtımı.Betonarme Kuleler. zeminde gerilme yayılışı. Servis Yolları. güvenli derin kazı çalışmaları için gerekli stabilite önlemlerini içeren iksa projelendirme çalışmaları.Proje Uygulamaları.Çelik Kuleler.Bacalar.Üst Geçitler Menfezler ve Tüneller.(Proje Paftası) ve Başlık Kirişleri.Dr.Betonarme Silolar.Yapılmış Hızlı Tren Köprüleri Gösterimleri 12 .Betonarme Dikdörtgen Depolar.Sandık Kesitli Kirişlerin Hesabı. laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi.Doç.Alt.Aplikasyon. bilgisayar programları ile analiz. Yaklaşım Dolguları.Diğer Köprü Elemanları. zemin profillerinin çıkartılması.Dairesel Sıvı Depoları.(Proje Paftası).Dr.İstinat Duvarları.Tabliye.Ana Kirişler.Arıtma Tesisleri.ISP4109 Geoteknik Tasarım (2+1+0) Yrd.Tanım . Sacit OĞUZ Genel Esaslar ve Gerekçeler.Çelik Silolar. ISP4113 Hızlı Tren Köprüleri Projelendirilmesi Dersi (2+1+0) Prof.Dr. pratikte karşılaşılan sorunları aktaran problemler ve projeler. Sandık Kiriş Analojisi. Sınıflandırma ve Güzergah. Gabari ve Hat Sayısı. ISP4111 Özel Mühendislik Yapilari Projelendirilmesi (2+1+0) Prof.Proje Kontrolları ve Tamamlama Kriterleri. yüzeysel temellerin analizi.Köprü Yükleri. Sacit OĞUZ Yüksek Kirişler. geoteknik parametrelerin tayini.Kenar Ayaklar.Orta Ayaklar.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->