P. 1
24117651-GADİR-İ-HUM

24117651-GADİR-İ-HUM

|Views: 143|Likes:
Yayınlayan: GAMZELIBABA

More info:

Published by: GAMZELIBABA on Oct 05, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

Sections

 • 1. BÖLÜM
 • 2. BÖLÜM
 • 3. BÖLÜM
 • 4. BÖLÜM
 • 5. BÖLÜM
 • 6. BÖLÜM
 • 7. BÖLÜM
 • 8. BÖLÜM
 • 9. BÖLÜM
 • 10. BÖLÜM
 • 11. BÖLÜM
 • 12. BÖLÜM

GADİR-İ HUM

ÖZETLE

EL-GADİR
Yazan: Allame EMİNİ Orijinal Adı: Fi Rihab’il Gadir Özetleyen: Aliasker HORASANİ Mutercim: Seyid Ali HÜSEYNİ Yayına Hazırlayan: Bahri AKYOL Yayın: İslami Kültür ve İlişkiler Merkezi

içindekiler

YAYINCININ ÖNSÖZÜ MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ 1. BÖLÜM TARİHTE GADİR-İ HUM’UN ÖNEMİ Resulullah (s.a.a)’ın Gadir-i Hum Günündeki Konuşmalarını Nakleden Tarihçilerden Bazıları Şunlardır: 2. BÖLÜM

GADİR-İ HUM OLAYI 3. BÖLÜM ALLAH-U TEALA’NIN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1- Tebliğ Ayeti Bu Konuda İlaveler: 2- İkmal Ayeti: 3- Azab-ul Vaki Ayeti: Hadise Bir Bakış: Birinci İhtimal: Cevap: İkinci İhtimal: Cevap: Üçüncü İhtimal: Cevap: Dördüncü İhtimal: Cevap: Beşinci İhtimal: Cevap: Altıncı İhtimal:

Cevap: Yedinci İhtimal: Cevap: 4. BÖLÜM RESULULLAH (S.A.A)’İN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1- Resulullah (s.a.a)’in Gadir gününde nazil olan ayetleri tebliğ etmesi: 2- Resulullah (s.a.a)’ın Gadir Gününü Ümmeti İçin Bayram İlan Etmesi Kutlama Hadisi 3 - Resulullah (s.a.a)'in Gadir Günü Emir-ül Mü’minin Hz. Ali'nin Başına (Velayeti Münasebetiyle) Taç Koyması Faydalı Bir Söz 4- Gadir Günü İyi Ameller Yapmak Gadir Günü Orucunun Hadisi Hadisin Senedinde Geçen Raviler 5. BÖLÜM EHL-İ BEYT (A.S)’IN GADİR BAYRAMINA VERDİĞİ ÖNEM 1- Ehl-i Beyt’in Nezdinde Gadir Bayramı. Yaşadığın Müddetçe Zaman İlginç Şeyler Sana Gösterecektir 2- Ehl-i Beyt İmamlarının Gadir Hadisiyle Halka Yemin Verdirmeleri ve Bu Hadiseyi Delil Göstermeleri a) Hz. Emir-ul Müminin Ali (a.s)’ın Şura Günü Halka Yemin Verdirmesi:

)

(

)

Ş

b) Hz. Emir-ul Mü’minin Ali (a.s)’ın Osman’ın Döneminde Halka Yemin Verdirmesi: c) Emir-ül Müminin Ali (a.s)'ın Rahbe Günündeki Delili (h. 35) Kısa Bir Tahlil: d) Emir’ul Müminin Ali (a.s)’ın Cemel Gününde Delil Getirmesi: e) Hicri 36 - 37 Kufe’de "Hadis-ur Rukban" İle Meşhur Olan Olay : Rukban Gününde Gadir Hadisi Hakkında Emir-ul Müminine Şahitlik Edenler: Gadir Hadisini İşitip de Söylemedikleri İçin Belaya Duçar Olanlar: f) Hicri 37. Yılında Emir-ül Mü’minin'in Sıffin'deki Delil Göstermesi: (h. 37): 2- Hz. Fatıma (s.a)'ın Gadir Hadisiyle İhticac Etmesi: 3- İmam Hasan-i Mucteba (a.s)'ın Gadir Hadisi İle İhticac Etmesi: 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın Gadir Hadisi İle İhticac Etmesi: 6. BÖLÜM İHTİCACLARDA GADİR-İ HUM OLAYI 1- Hz. Ali (a.s)'ın Şahadetinden Sonra Abdullah b. Cafer’in Muaviye'ye Karşı Delili 2- Berd’in, Gadir Hadisiyle Amr b. As'a Delil Göstermesi: 3- Amr b. As'ın Muaviye'ye Karşı Delili: 4- Ammar b. Yasir'in Sıffin Savaşında (H. 37) Amr-ı As'a Delil Sunması: 5- Asbağ b. Nebate'nin Muaviye’nin Meclisinde Gadir Hadisiyle Delil Getirmesi:

6- Bir Gencin Kufe Mescidinde Gadir Hadisi Hakkında Ebu Hureyre’ye Yemin Ettirmesi: 7- Bir Adamın Gadir Hadisi Hakkında Zeyd b. Erkam’a Yemin Ettirmesi: 8- Iraklı Bir Adamın Gadir Hadisi Hakkında Cabir-i Ensâri’ye Yemin Ettirmesi 9- Kays B. Sa'd'ın Gadir Hadisini Muaviye'ye Karşı Delil Getirmesi: 10- Dârimiyyet-ul Hacûniyye'nin Muaviye'ye Karşı Delil Getirmesi. 11- Amr-ı Udî'nin Hz. Ali’nin Düşmanlarına Karşı Delil Getirmesi: 12- Emevi Halifesi Ömer b. Abdülaziz'in Delil Getirmesi: 13- Halife Me’mun'un Gadir Hadisini Fakihlere Karşı Delil Göstermesi: 14- Mes'udî'nin Sözü: 7. BÖLÜM ASHABIN GADİR'E VERDİĞİ ÖNEM Konuya Giriş: Sahabelerden Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 8. BÖLÜM TABİİNİN GADİRE VERDİĞİ ÖNEM Kısa Bir Bakış 9. BÖLÜM ALİMLERİN GADİR'E TEVECCÜHLERİ 10. BÖLÜM KİTAPLARDA GADİR-İ HUM OLAYI

KİTAPLARDA GADİR İ HUM OLAYI 11. BÖLÜM YAZARLARIN GADİR HADİSİNE VERDİKLERİ ÖNEM. Tamamlama 12. BÖLÜM GADİR HADİSİNİN SENEDİNE VERİLEN ÖNEM 1- Hafızların, Gadir Hadisinin Senediyle İlgili Olan Bazı Sözleri:

YAYINCININ ÖNSÖZÜ
Değerli Okuyucular! Hiç şüphesiz kitap; insan düşüncesinin aktarılmasında ve medeniyetin her yönüyle gelişmesinde seçkin bir role sahiptir. Diğer yandan taşıdığı özellikler, ortaya koyduğu ürünler ve hayata olan kapsamlı ve gerçekçi bakışıyla İslamî düşünce, insan düşüncesinin doruk noktasında yer almaktadır. Bu gerçeği idrak ettiğimiz için bizler bu sahadaki hizmetlere çeşitli yayınlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. Yüce Allah’tan bizleri asrımızdaki büyük İslamî uyanışa hizmet etmeye muvaffak kılmasını ümit ediyoruz. İslamî Kültür ve İlişkiler Merkezi Tercüme ve Yayın Müdürlüğü

MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ
Allah-u Teala kerim ve hekim olduğundan, lütfü gereğince kullarını, imamsız ve kılavuzsuz bırakmaz şüphesiz. İlk yaratıkla birlikte, Allah’ın tekvini hidayeti; nefs içgüdü ve sosyal olmayı da beraberinde getiren bilinçli yaratığın ortaya çıkmasıyla da ilahi önderler vasıtasıyla O’nun teşriî hidayeti başlamıştır. Yeryüzü var oldukça bu hidayet, yüce yaratıcının sonsuz lütuf, rububiyyet ve uluhiyyetinin gereği olarak devam edecektir.[1] Kaynağı alemlerin Rabbi’nin sonsuz ilmi olan İslam dini, beşerin kişisel ve toplumsal yaşantısı hakkında emirler sadır etmiş ve kendi takipçilerini mükemmel bir toplumsal düzen içinde dünya ve ahiret saadetine doğru davet etmiştir.

Hekim olan Allah-u Teala bu nizamın düzenli ve doğru bir şekilde icrası için, asıl kaynakla irtibatı olan rehber ve İmamlar tayin etmiş ve imameti, hiç bir asırda geçerliliğini kaybetmeyecek ve sürekliliğini koruyacak olan İslam’ın esaslarından karar kılmıştır. Çünkü İslam dini ebedidir ve ilahi ahkamları ortadan kalkmayacak ve geçerliliğini koruyacaktır. Bu konuya dair Kur’an ve hadisten yüzlerce delillerimiz vardır. Allah Resulü (s.a.a) yaşadığı dönemde bu tevhidi nizamın rehberliğini kendisi üstlenmiştir. Bizzat kendisi İslam Ümmetinin insanlara ulaşmasında aracı olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.a) kendinden sonra ümmete rehber tayin etmek için Hz. Ali b. Ebu Talib’i küçüklüğünden itibaren kendi özel terbiyesi altına almış, dinin sırlarını ona öğreterek can gözünü gayb alemine açmış ve onu ilim kaynağıyla tanıştırmıştır. Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Peygamber (s.a.a) bana bin ilmin kapısını açtı. Her bir kapıdan bin kapı daha açılıyordu. Allah Resulü bana binlerce ilmin kapısını açtı. Bu yüzden benim geçmiş ve gelecekten haberim vardır.”[2] Hz. Ali (a.s) da yüce Peygamber’in kendisine öğrettiği ilmi, kendisinden sonraki İmam’a kendisinden sonrakide, bir sonrakine, o da bir sonrakine... ta Ehl-i Beyt’in on ikinci masum İmamı Hz. Mehdi (a.s)’a kadar öğretmekle yükümlü idiler. İslam Peygamberi (s.a.a) kendisinden sonra gelecek olan velayeti yerine oturtmak için, vahyin emir ve teklifleri doğrultusunda Ehl-i Beyt’inin[3] -ki, Ali (a.s)’da onlardandır- çeşitli şekillerde ve ele geçirdiği her fırsatta, bazen isim ve tarifleriyle bazen de genel bir şekilde bu ilahi makama tayin edildiklerini açıklıyordu[4]. İslam Peygamberi (s.a.a) salavatta onların isimlerini kendi ismiyle beraber zikretmiş ve onu ümmeti için ebedi bir şiar haline getirmiştir. Öyle ki bu şiar, 1418 yıldan bu yana ümmet arasında, ilk günkü gibi parıldamaktadır. Ehl-i Beyt düşmanları onlara karşı şiddetle davrandıkları halde, bu şiarın ünü ve yaygın oluşu sayesinde onu İslam ümmetinin kültüründen silmeyi başaramamışlardır. Günümüzde bu şair, dünyanın bir ucundan ötekine, her gün yüz milyonlarca müslümanlar tarafından söylenmektedir.[5] İslam Peygamberi (s.a.a) bu kadarla da yetinmemiş hücceti tamamlayıp, tebliğ etmek için, çeşitli yerlerde İmamların babası Ali b. Ebu Talib’ın velayetini defalarca ümmete hatırlatmıştır. [6] Sonraları “Gadir” günü olarak meşhur olan -Zilhiccenin 18. gününde- Veda haccı dönüşünde, Hum suyunun kenarında ve kızıl denizinin kıyısında kalabalık bir sahabe topluluğuna karşı Hz. Ali’nin imametini teyid etmek için özel bir zemine oluşturarak ve bu meseleyi kaçıncı kez bütün açıklığıyla beyan ederek; şöyle buyurmuşlardır: “Ben kimin mevlası isem, Alide onun mevlasıdır.” Bütün bunların ışığı altında, elinizdeki bu kitap, Gadir-i Hum olayı ve hadisi etrafında bir tahlildir. EL-GADİR “El-Gadir” kitabı Allame Emini’nin eseridir. On bir cilttir ve her cildi 450-500 sahife civarında olup, orijinali Arapça yazılmıştır. Bu kitabın konusu ise Gadir olayı ve hadisidir. İlk olarak h. 1364’de Necef’ul Eşref’te basılmıştır. Daha sonraları, başka dillere de tercüme olmuş ve çeşitli ülkelerde defalarca baskı yapmıştır. El-Gadir kitabının mukaddimesinin 125. sahifesinde, Müellifin oğlunun yazdıklarından anlaşıldığı üzere bazı bölümleri henüz basılmamıştır. El-Gadir kitabının, büyük bir özen ve dikkatle yazıldığı, uzmanlar tarafından teyit edilmiştir. El Gadir, ilim deryasıdır ki, gerçekten dini, ilmi, tarihi, rical ve kelamî açıdan ansiklopedi adı verilebilecek ender kitaplardan biridir. Bu kitabın övgüsü, nitelikleri ve teyidi çerçevesinde büyük İslam alimleri ve araştırmacıların yazdıkları ve söyledikleri birçok şeyler vardır ki, onlar da başlı başına bir kitap olabilecek genişliğe sahiptir. Bu ansiklopedinin önemine dair şunu söylemek yeterlidir ki, anlaşıldığı üzere bu eserin yazımında onbinlerce kitap gözden geçirilmiş ve onbin tane kaynak kitap dikkatle sayfa sayfa okunmuş ve notlar alınmıştır. Bilinmelidir ki, yazar konuları asıl kaynaklarından elde etmek ve bazen tek nüsha olan el

yazması kitaplara ulaşmak için, Necef-i Eşref’ten kalkıp uzak beldelere seyahatler yapmıştır. Bazen de namaz saatleri hariç günde 18 saat kesintisiz olarak sıcak ve yakıcı havada, bu kitabın yazımı için okuma ve not çıkarmakla meşgul olmuştur. MÜELLİFİN DOĞUM VE ÖLÜMÜ Allame-i Dehr, kemal sahibi merhum Ayetullah Abd’ul Hüseyin Ahmed el-Emini hicri 1320 yılında doğdu. İlmi eğitimi sonunda içtihat derecesine ulaştı. Yüce ruhu hicri 28 Rabiussani 1390 Cuma günü sabahı Tahran’da melekut alemine kavuştu. Naaşı Necef-i Eşrefe intikal ettirildi ve Emirül Mü’minin Ali (a.s)’ın kabrinin yakınında toprağa verildi. YAZARIN SEYAHATLERİ Allame Emini, bu kalıcı eserinde daha fazla tahkikat ve derinleşmek için bir çok ilmi seyahatlere çıkmıştır. Allame Irak’taki kütüphanelerde mevcut olan el yazması ve matbaa basımı kitapların incelenmesi ve okunmasına ek olarak, hicri 1380 yılında Hindistan’a gitmiş ve dört ay müddetince orada ikamet etmiştir. El yazması kitapların yeniden yazmanın dışında bu müddet içerisinde o ülkenin muhim kütüphanelerinde bulunan pek çok kaynak kitapları da okuyarak incelemiştir. Hicri 1384 yılının baharında Suriye’ye gitmiş, orada kaldığı müddet içerisinde Dimeşk ve Halep’teki dört önemli kütüphanenin elyazması kitaplarını mütalaa ederek incelemiştir. Allame, “Sameret’ul Esfar İlel Ektar” kitabının ikinci cildinin mukaddimesinde 250’den fazla elyazması kaynağı zikrediyor ki, bu yolculuğunda o kitaplardan diğer kitaplara oranla daha fazla istifade etmiştir. 1387 yılında Türkiye’ye gitmiş ve yaklaşık bir ay boyunca İstanbul ve Bursa’daki en önemli kütüphanelerde bulunan kitapları okuyarak incelemiştir. Bunlara ek olarak İran seferinde ülkenin yedi önemli kütüphanesinde bulunan kitapları da titiz bir şekilde okuyarak incelemiştir. YAZARIN ESERLERİ Allame Emini’nin birçok eserleri vardır ki, “El Gadir” mukaddimesinde 82. Sayfadan itibaren yazdığı 13 eserin adı zikredilmiştir. Bunlardan bazıları: 1- Tefsir-i Fatihat’ül Kitap. 2- El-Mekasid’ul İlliyye. Bu başlık altında Kur’an’ın bazı ayetlerini tefsir etmiştir. a- Mu’min/ 11. b- A’raf/ 18. c- A’raf/ 182. d- Vakıa/ 7. 3- Şüheda’ul Fazilet. Tarih hakkında bir kitaptır. 4- Siretuna ve Sünnetuna Ehl-i Beyt’in matemi hakkındadır. 5- Riyaz’ul Uns. İki ciltten oluşan edebi ve tarihi bir kitaptır. 6- Semeret’ul Esfar İlel’ul Aktar. Hind ve Suriye seferleri hakkında ki kitap. 7- El-İtret’ul Tahire fil Kitab’il Aziz. 8- El-Gadir. Sözkonusu olan kitap. ELİNİZDEKİ KİTAP Siz saygı değer okuyucularımızın, elinde bulunan bu kitap “Fi Rihab’il Gadir”, “El Gadir” kitabının özet tercümesidir. Bu eser, değerli kardeşimiz Müverric Horasani’nin çabalarıyla özetlenip, düzenlenmiştir. Elbette eserinde iki bölüm daha vardı ki, ağırlıkla Arapça şiirlerinden oluşmaktaydı, bu şiirler bir başka dile tercüme edildiklerinde, bütün zarafet ve inceliklerini

Seyyid Ali HÜSEYNİ 15 Şaban 1418 .” Bu bölümde hadisi rivayet eden 110 sahabenin adı. büyük zahmetler sonucunda ortaya konmuş bir çalışmadır.” Bu bölümde. Dördüncü Bölüm: “Peygamber (s. Elinizdeki kitap ise.” Bu bölümde Gadir olayından bahseden kitaplar.” Üçüncü Bölüm: “Kur’an-ı Kerim de Gadir-i Hum olayı. Ve yine sizlerin imamet konusunda diğer kaynaklara ihtiyaç duymanızın önünü alamayacaktır.” Gadir hadisinin ravilerinden olan 84 Tabiinden bahsedilmiştir.a.” Bu bölümde özellikle Gadir-i Hum konusunda yazılmış olan 26 kitap hakkında bilgiler verilmiştir. Gadir hadisinin kaynakları olarak zikredilmiştir.” Bu konu iki bölüm şeklinde incelenmiştir. her ne kadar imamet konusunda çeşitli delillere deyinilmişse de. siz okuyucularımızın kitaba aşina olmanızı amaçlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz: “El Gadir” kitabı.a.a. Yoksa. Onikinci Bölüm: “Gadir hadisinin senedine bakış. Onuncu Bölüm: “İslamî eserlerde Gadir-i Hum. orada bulunan bazı konulara işaretle.” Bu bölümde hicri birinci yüzyıldan.” Bu bölümde işlenen konular fihristte belirtilmiştir. o iki bölümü tercümeye almadık. Siz değerli okuyucularımızın elinde bulunan bu kitap. çeşitli ilimleri içeren bir ansiklopedidir. TEŞEKKÜR Şu anda siz değerli okuyucularımızın elinde bulunan bu kitap. İkinci Bölüm: “Gadir-i Hum olayı. siz okuyucularımızın hiç bir şekilde "El Gadir”’in aslına müracaat etme ihtiyacını ortadan kaldırmayacaktır.a)’in Gadir olayına verdiği önem. Hz. Bir çok aziz ve değerli kardeşlerimiz bu kitabın hazırlanışına katkıda bulunmuşlardır. İkmal ve Azap ayetleri gibi ayetler ele alınıp incelenmiştir. imametle ilgili 1038 akli ve nakli[7] delil içinden sadece bir delil etrafında bahsedilmiştir. Beşinci Bölüm: “Peygamber (s. Bu kitap da inşaallah susuzluğunuzu gidermeye yetecek ve hakka giden yolda önünüze ışık tutacaktır. Yardımda bulunan tüm kardeşlerimize her zaman hakkın hizmetinde olmaları temennisiyle teşekkürlerimizi borç biliriz. aşağıda sıralayacağımız 12 bölüm şeklinde düzenlenmiştir: Birinci Bölüm: “Gadir-i Hum olayının tarihteki önemi. Sekizinci Bölüm: “Tabiin tarafından Gadir-i Hum’a gösterilen önem. Ali (a. muhaddisler. Altıncı Bölüm: “Gadir-i Hum olayının. Tebliğ.kaybettiklerinden dolayı.” Bu bölümde. delil ve kaynaklarıyla beraber ortaya konmuştur. dördüncü yüzyıla kadar Gadir olayını rivayet eden İslam alimleri ele alınmıştır.” Bu bölüm dört konudan oluşmaktadır. Susuzluk miktarınca içmek gerekir. Bu eserde.a)’in Ehl-i Beyti’nin Gadir-i Hum’a verdikleri önem. Gadir-i Hum olayına işaret eden tarihçiler.s)’ın velayetine delil olarak gösterilmesi.” Yedinci Bölüm: “Peygamber (s. kelamcılar ve lügat yazarları hakkında gerekli bilgiler verilmektedir. Dokuzuncu Bölüm: “İslam alimlerinin Gadir-i Hum’a verdikleri önem. Ancak şairin dediği gibi: Denizin suyunu çekmek mümkün değilse.a)’in ashabının Gadir-i Hum’a verdikleri önem. Onbirinci Bölüm: “Yazarların Gadir-i Hum’a verdikleri önem.

yazdığı tarih kitabında yerini hiç bir şeyin doldurmayacağı bir boşluk. yol açtığı savaş ve gelişmeleri. 279) “Ensab-ul Eşraf”ta. hatıralarda derin izler bırakan herhangi bir din.1. devletlerin alt yapısını oluşturan. Resulullah (s. davasının başlangıç tarihini ümmetine bildirmesi. aktarması gerekir. liderler. okuyucu olayların nereden başlayıp nerede bittiğini bir türlü anlayamaz ve yanlış sonuçlar alabilir. Karşı taraftar ise. ekol veya mezhebin oluşumunda etkili olan olaylar büyük önem taşırlar.a)’ın Gadir-i Hum Günündeki Konuşmalarını Nakleden Tarihçilerden Bazıları Şunlardır: Belazuri (Ölüm. Bu nedenle tarihte.a.a)'ın Ehli Beyt’inin izinden gidenlerin mezhebi. Bölüm TARİHTE GADİR-İ HUM'UN ÖNEMİ Şüphesiz her şeyin önemi. siyasiler. Gadir-i Hum olayı da. Bu nedenle de tarihçiler.a. Resulullah (s. Ama buna rağmen basiret sahibi insanların yanında gizli olmayan gerçekler bazıları tarafından nefsani sebeplerden dolayı o sözlerle neyin kastedildiği ihtilaf konusu olmuştur. taraftar ise. Tarihçi. bu gibi olayların en önemlilerinden biridir. bu gibi meseleleri önemsemeyip yazmayacak olursa. edebiyatçılar ve her kesimden fazilet sahibi kişiler vardır. milletlerin inanç ekseni olan.a. BÖLÜM TARİHTE GADİR-İ HUM’UN ÖNEMİ 1. onun hedefine bağlıdır. amirler. dinlerin ortaya koyduğu ilke ve öğretileri. bu ve buna benzer deliller üzerine kurulmuş olup milyonlarca taraftarlara sahiptir. bir eksiklik meydana gelmiş olur. çok değerli büyük alimler. senedi karşısında alternatifsiz kaldığında ispatına şüphe oluşturmak amacıyla diğer bazı meseleleri ona karıştırtmaya hakkı yoktur. Hicri. dahiler.a)'in Gadir-i Hum gününde buyurdukları sözlerde iki kişi dahi ihtilaf etmemiştir. temelini attığı devlet ve medeniyetleri yazmaya büyük önem verirler. filozoflar. Bunların arasında. büyük bir ümmetin tarihini yazmak istediğinde. Şayet tarihçi. . Çünkü Resulullah (s. böylesine önemli bir meselenin üzerinden basit bir şekilde geçmeye veya nefsani sebeplerden dolayı.

Şemsuddin-i Zehebi (ö. 845) "el-Hutat-ul Makriziyye"de. h. 656) “Şerh-i Nehc-ül Belağa”da. 852) “el-İsabe” ve “Tehzib-ut Tehzib” adlı kitaplarında. 768) “Mir’at-ul Cinan”da. h. 1055) “Siret-ul Halebiyye”de ve diğer birçokları. Makrizi (ö. İbn-i Abdulbirr (ö. İbn-i Haldun (ö. h. Hatib-i Bağdadi (ö. h. h. h. 681) “Vefeyat-ul A’yan”da. 808) “Mukadime”de. h. İbn-i Hacer-i Askalani (ö. Bir hadisçi nereye yönelirse yönelsin. h. karşısında Gadir olayını aktaran “Sahih” ve “Musned”leri görecek. Kirmani-i Dimaşki (ö. h. İbn-i Esir (ö. h. 463) “el-İstiab”de Şehristani (ö. Dolayısıyla böyle bir olayı ihmal edip de nakletmeyen bir hadisçi. ümmetin kendisi üzerinde olan büyük bir hakkını eda etmemiş ve ümmeti. h. İbn-i Hallikan (ö. Celaleddin-i Suyuti (ö. h. h. İbn-i Sabbağ-ı Maliki (ö. 1019) “Ahbar-ud Duvel”de. h. 548) “el-Milel ve’n-Nihal”de. h. Yafii (ö. 276) “el-Meârif” ve “el-İmame ve’s-Siyase”de. Nuveyri (ö. 910) birçok kitabında. İbn-i Asakir (ö. Nuruddin-i Halebi (ö. 387) “Tarih-i Bağdat”ta. 626) “Mu’cem-ul Udeba”da. h. 571) “Tarih-i Dimaşk”te. h. Hadisçiler de bu konuda tarihçilerden geri kalmamışlardır. onu birbirinden rivayet ederek sahabeye ulaştıran sahih bir senetle karşılaşacaktır. 463) Tarih kitabında. Rahmet Peygamberi’nin önemli bir hidayetinden .İbn-i Kuteybe (ö. h. Taberi (ö. İbn-i Zulak-i Mısri (ö. İbn-i Şeyh el-Belevi (ö. h. 630) “Üsd-ül Gabe”de İbn-i Ebi’l Hadid (ö. 748) “Tezkiret-ul Huffaz”da. h. 833) “Nihayet-ul Ereb Fi Funun-il Edeb”de. h. 605) “Elif-Ba”da. 310) bu konu ile ilgili özel kitabında. h. 855) “el-Fusul-ul Muhimme”de. Yakut-i Himvi (ö.

h. 273). 830) Esne’l Metalib”de Ebu Abbas-i Kastalani (ö. Muhibbuddin-i Taberi (ö. h. h. h. İbn-i Meğazili eş Şafii (ö. h. h. “Sahih”inde. Hamvini eş Şafii (ö. Tirmizi (ö. h. 658) “Kifayet-ut Talib”de.mahrum bırakmış olur. “Sünen”inde. 807) Mecma-uz Zevaid”de Zehebi (ö. İbn-i Esir’in “Nihaye” adlı eserinde kaydedildiğine göre: Ahmed b. h. 204). h. 307) “Musned”inde Bağavi (ö. h. 748) “Telhis”te. İbn-i Mace (ö. Genci-i Şafii (ö. 303) “Sahih”de Ebu Ya’la-i Musuli (ö. 483) “Menakıb”da İbn-i Munde (ö. Hatib-i Harezmi (ö. 405) “Müstedrek”de. 317) “Sünen”de. Nesai (ö. 1031) “Kunuz-ul Hakayık” ve “Feyz-ul Kadir” kitaplarında. h. h. Gadir hadisini Bu yüzden büyük hadisçilerin hemen hemen hepsi rivayet etmişlerdir. h. “Müsned” ve “Menakıb” adlı kitaplarında. İdris-i Şafii (ö. Muttaki el Hindi (ö. h. h. h. h. Tahavi (ö. 568) “Menakıb” ve “Mekteb-ul İmam-us Sıbt” kitaplarında. Hanbel (ö. Ebu Abdullah Muhammed b. h. h. h. h. 321) “Muşkil-ul Asar”da. 1014) “el Mirkat-u Fi Şerh-il Miskat”ta. 512) bir çok yolla kitabında. 923) “Mevahib-ul Leduniyye”de. Cizeri (ö. 241). Tacuddin-i Menavi (ö. . 273). İşte bu hadisi nakleden hadis yazarlarından bazıları: Şafiilerin İmamı. h. h. Hakim (ö. 975) “Kenz-ul Ummal”da Herevi-i Kari (ö. 694) “Riyaz-un Nazire” ve “Zehair-ul Ukba” kitaplarında. Dulabi (ö. 320) “Muşkil-ul Asar”da. 722) “Feraid-us Simtayn”da Heysemi (ö.

Kelamcılar da. Büyük tefsiri “Mefatihul Gayb”de. Ve başkaları.“Şerh’ul Mevakıf”da. Kuran-ı Kerim’de bu konuyla ilgili birçok ayet[8] vardır. iddia edene delil olsun diye veya hasmın delilini naklederken.) “es-Sırat-us Sevi Fi Menakıb-ı Ali-n Nebi”de Ahmed Baksir-i Mekki eş-Şafii (ö. h. h. Yüz yıl)..Şeyhani Kadiri (ö. 567). 310). h. Salebi (ö. “Tefsir”inde.“Tevaliu’l-Envar”da. h. “Ruh’ul Meani”de. “Vesilet-ul Meal fi Menakıb-il Al”da İbn-i Hamza-i Dimaşki el-Hanefi (ö. 8. Alusi el-Bağdadi (ö. h. 879). mutlaka “Gadir hadisine” işaret etmişlerdir. Örneğin: Taberi (ö. Beyzavi (ö. h. 792). 437). 774).“Şerh’ut-Tecrid”de. Seyyid Şerif el-Cürcani (ö.“Metaliu’l-Enzar”da. h.“Tefsirinde”.“ed-Dürr-ül Mensur” adlı tefsirinde. Nişaburi (ö. 1120). 756). “Mevakıf”da.“Şerh’ul-Mekasıd”da. Şemsuddin el-İsfahani (ö. Ebu’s-Suud (ö. h. 427 veya H. h. “Tefsirinde”. “Tefsirinde”. 911). h. 982). Fahr’ı Razi. “Tefsirinde”. Vahidi (ö. “Esbab’un-Nuzul”da. 749). h. h. h. “el-Beyan ve-t Tarif”de. 606). h. Aşağıda bazılarını zikrediyoruz: Kadı Ebu Bekr’i Baklani el-Basri (ö.“Temhid”inde. h.. 816). h. Kuşçi Mevla Alaaddin (ö. imamet meselesini açıklarken. 1270). 1047). (ö. İbn-i Kesir eş-Şafii (ö. 403). Taftazani (ö. 468). 977). h. Hatib-i Şerbini (ö. Celaleddin Suyuti (ö.. 685). h. “Tefsirinde”.“Tefsirinde”. 11. Müfessirler bu ayetlerin tefsirinde Gadir olayına değinmişlerdir. Bunlar aynen şöyle demişlerdir: . Kadı Abdurrahman el-İci eş-Şafii (ö. Kurtubi (ö. h. Ve diğerleri. h. yy. h..

321).“Nesr’ul-Leali”de.“Erbein”’inde. “Evet evlasın.a. h. h. “Mucem’ul-Buldan”da “Hum” kelimesini açıklarken. onu terk edeni terk et. İbn-i Esir (ö. h. Ali el-İmadi (ö. Zübeydi el-Hanefi (ö.” Bu hadise değinen diğer kelamcılar: Kadı en-Necm Muhammed eş-Şafii (ö.” dediler. Şam Müftüsü Hamid b.“Resulullah (s. h. 879). Nebehani (ö. c. s. s. Ali de onun mevlasıdır. deve palanlarını üst üste toplatarak üzerine çıkıp şöyle buyurdu: “Ey Müslümanlar! Ben. Aşağıda zikrolunan edebiyatçılar gibi.a) veda haccından dönerken. Himvi (ö. Sonra şöyle buyurdu: “ Ben kimin mevlası isem. İbn-i Dureyd Muhammed b. “Tac’ul-Arus”ta. 71. 606). Hasan (ö. ona yardım edene yardım et. yüz yılda). BÖLÜM GADİR-İ HUM OLAYI . Arap dili edebiyatçıları “Mevla”. Celaleddin Suyuti (ö. h. Allah’ım onu seveni sev. h.[9] “Cemhere”sinde. Ve başkaları.. 911). “Mecmuat’un Nebehaniyye”de. 14. “Hum”. halkı Mekke ve Medine arasında. 626). 1. 1324). 399. h. 1171). h. 1205). “Nihaye”sinde. size sizin kendinizden evla değil miyim?” Hep birlikte. h. Alusi el-Bağdadi (ö.. ona düşman olana düşman ol. 10. 2.“Bediu’l-Meani”de. “Gadir” ve “Veli” gibi kelimelerin manalarını açıklarken mutlaka “Gadir Hadisi”ne işaret etmişlerdir. c.“Es-Salatu’l-Fahire bi’l-Ahadis’il-Mütevatir”de. çok sıcak bir havada “Gadir-i Hum” denen yerde topladı.

a) hac amellerini yaptıktan sonra. Geceyi Mekke girişindeki dağın arasında geçirdiler ve salı günü sabahleyin Mekke’ye girdiler.a) gusledip. orada deve kemiyi ile boynundan kan aldırdı. Ehl-i Beyti. Sonra oradan hareket edip Cuma günü “Cuhfe”ye vardı. Biz el-Gadir kitabındaki verilen kaynakları emanete riayet etmek için aynen nakletmeyi daha uygun gördük. Resulullah (s. Daha sonra Revha’dan hareket edip ikindi namazını “Munsaref”te kıldı. Buna rağmen çok büyük bir insan topluluğu onunla beraber Medine’den hareket etti.a. Oradan da hareket edip akşam ve yatsı namazını “Muteaşşa”da kıldı ve akşam yemeğini de orada yedi. bazıları 124 bin kişi. Yemen’den Hz.a.a) ile Hacca gitmek şerefine erişemediler.[12] Resulullah (s.a) Medine’den çıktığında onunla birlikte eşleri.a) pazar günü sabahleyin “Yelemlem”e vardı. Bunlar Hz.[13] Resulullah (s. İkindiyi orada geçirerek akşamleyin “Seref”e ulaştılar. Resulullah (s. kaynaklara müracaat ederken bu noktaya dikkat etmeniz rica olunur.a. Bazıları Resulullah’la birlikte hareket edenlerin sayılarının 90 bin kişi. saçlarına yağ sürerek taradıktan sonra. Bu kararı açıkladığında.[11] Resulullah (s. Onlar da böyle yaparak rahatladılar. bazıları da bundan daha fazla olduğunu yazmışlardır. Akşam namazını kılmadan Mekke’ye ulaştılar. Yine oradan hareket edip.a.a. Bu nedenle. bazıları 120 bin kişi. akşam ve yatsı namazını da orada kıldı. Resulullah ile birlikte hacca gitmek için Medine’ye çok sayıda insan geldi. Gamim’de yayalar sıraya geçip yürümekten dolayı Peygambere şikayette bulundular. Mekke’ye geldiği insanlarla Medine’ye geri . Sonra “Revha”ya indi. Daha sonra (oradan hareket edip) sabah namazını “Irkuz Zabye”de kıldı. sabah namazını “Esabe”de kıldı. Peygamberle birlikte hareket edenlerin sayısı olup Mekke’de olanlar. Sonra oradan hareket edip “Gamim”e vardı.s) ve Ebu Musa ile gelenler de onlara eklenirse o zaman hacıların sayısı bu rakamların çok üzerinde olacaktır. Pazar günü “Usfan”da idi.a) Medine’den yola çıktığı o günlerde Medine halkından bir çok kimse çiçek veya kızamık hastalığına yakalanmıştı. Ensar ve diğer Arap kabilelerinden büyük bir topluluk da yola çıktı.a. Oradan da “Kadid”e ulaştı ve cumartesi gününü orada istirahatla geçirdi.[10] Resulullah (s. Bu hacca “Haccet-ül Veda” “Haccet-ül İslam” “Haccet-ül Belağ” “Haccet-ül Kemal” ve “Haccet-üt Tamam” da denilmektedir. Bu müddet içerisinde kaynak olarak ismi zikredilen kitaplardan çoğu çeşitli baskılar yapmıştır. 2.a) onlara. Çarşamba günü “Sekya”ya vardı. “süratle yürüyün” buyurdular. bazıları 114 bin kişi. Pazartesi günü “Merr-uz Zahran”a vardılar. sabah namazını “Ebva”da kıldı. Ali (a. sonra hareket edip akşam yemeğini “Şeref-us Seyale”de yedi.a) Hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi kararlaştırmıştı. Salı gününün sabahı “Arc”a (Akabet-ul Cuhfe’ye) vardı.a.Dikkat Edilmesi Gereken Bir Nokta: “El-Gadir” kitabının telifinden günümüze kadar elli yıldan fazla bir zaman geçmektedir. Bu yüzden birçok insan Resulullah (s. Muhacir.a. Bu baskılar neticesinde ismi kaynak olarak verilen kitapların cilt ve sayfaları değişmiştir. iki çöl elbisesiyle Zilhicce ayından beş-altı gün önce Cumartesi günü (İzar ve Ridayla) Medine’den yola çıktı. Bölüm GADİR-İ HUM OLAYI Resulullah (s.

hiçbir Peygamber.” Ve Sonra: “Ey insanlar! Latif ve Habir olan Allah bana haber verdi ki. Medine. kendisinden önceki peygamberin ömrünün yarısından fazla yaşamamıştır.a. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan. O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. çaba sarf ettiğine tanıklık ediyoruz.a). O halde siz ne düşünüyorsunuz?” Halk: “Biz senin tebliğ ettiğine. kıyamet gününün geleceğine ve kabirde olanların dirileceğine şehadet ediyor musunuz?” Halk: “Evet buna şehadet ediyoruz. Ona güveniyoruz..a. bu ağaçların altını temizletti.a) önde gidenlerin geri dönmesini ve geride kalanların da bu bölgede onlara ulaşmasını emretti. öğle namazı için ezan okundu. siz orada benim yanıma geleceksiniz.” Resulullah: “Ben sizden önce (Kevser) havuzun başına gideceğim.a. Allah sana mükafat versin. O havuzun genişliği “San’a”[17] ve “Busra” arası kadardır. Ali (a.”[14] Allah-u Teala bu ayetle. cennet ve cehenneminin hak olduğuna. onlara tebliğ etmesini emretti ve ona itaat etmeyi herkese farz kıldı.” Yine Resulullah: “Ey insanlar! İşitiyor musunuz?” Halk: “Evet işitiyoruz. nasihatta bulunduğuna. Hava çok sıcaktı. Cebrail şu ayeti indirdi: “Ey Peygamber.a) halkla birlikte o ağaçların altında namaz kıldı. Allah seni insanlardan koruyacaktır .s)’ı imam olarak halka tanıtmasını ve velayet hakkında nazil olanı. O’na iman ediyor.” Resulullah: “Allah’ım şahit ol. sekaleyn nedir?” . Hacdan dönenlerden ilk grup Cuhfe’ye yaklaştığında Resulullah (s. Ben sorumluyum.a. Resulullah (s. O bölgede bulunan.a) namazını bitirdikten sonra cemaatın ortasında..[15] deve semerleri üzerine çıkarak[16] herkesin duyacağı şekilde yüksek bir sesle şöyle buyurdular: “Bütün övgüler Allah’a mahsustur.” Resulullah: “Allah’tan başka ilah olmadığına.a) için gölgelik yaptılar. kötü amellerimizden Allah’a sığınıyoruz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna.dönerlerken. Muhammed’in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum. O’ndan yardım diliyor. ben yakında Rabbimin davetine icabet edeceğim. Mısır ve Iraklıların yol ayrımı olan Gadir-i Hum’a ulaştıklarında. Sapan kimseyi O’ndan başka kimse hidayet edemez. Nefsimizin şerlerinden. Semure denen ağacın üzerine elbise vb. daha sonra Resulullah (s. birbirine yakın beş büyük ağacın altında oturmaktan onları sakındırdı. Allah’tan başka ilah olmadığına.a. yarısını da ayaklarının altına seriyorlardı. O’nun hidayet ettiğini ise kimse saptıramaz.” Halktan birisi: “Ya Resulullah. O havuzda. Resulullah’ın (s. şeyleri atarak Resulullah (s. insanlar sıcaktan abalarının yarısını başlarına çekip. Hz. yıldızlar sayısında kadehler vardır. Rabbi’nden sana indirileni tebliğ et. Günü vuku buldu. siz de sorumlusunuz. Bu olay Zilhiccenin 18. Benden sonra sekaleyn[18] hakkında nasıl davranacağınıza bakın.

“Vallahi bu velayet herkesin üzerine farz oldu.a) daha sonra Hz. onu seveni sev. Ali de onun mevlasıdır.s)’ı tebrik etmeye ve kutlamaya başladılar.a. Bütün ümmet bunda ittifak etmiştir ve İslam tarihinde bundan başka bir Gadir olayı yoktur. bu sözleri hazır olanlar hazır olmayanlara bildirmelidirler. ona yardım edene yardım et.” Resulullah (s.a. Değerli küçük emanet ise: Ehl-i Beyt’imdir.” Daha sonra orada bulunan insanlar Hz. Ali (a. (Hanbeli’lerin imamı Ahmed b. Herkesin duyacağı şekilde yüksek bir sesle. Hanbel’e göre. her mü’min erkek ve kadının mevlası oldun” diyorlardı. Bunların birbirinden ayrılmamasını ben de Rabbimden istedim. Gadir olayı denince bu konu akla gelir. çünkü helak olursunuz.” dedi. Onlardan ne öne geçin ve ne de geride kalın. Ebu Bekir ve Ömer. dört defa tekrarlamıştır. onunla dost olana dost. ona düşman olana düşman ol. ondan yardımını esirgeyenden yardımını esirge.) Daha sonra şöyle buyurdular: “Allah’ım. Ali (a. Hz. Onlardan her biri. Gadir olayı hakkında özet bir bilgidir. onlara daha evla kimdir?” Halk: “Allah ve Resulü daha iyi bilir. sonra şöyle buyurdu: “Ey İnsanlar! Mü’minlerin kendilerinden. “Bu makam sana kutlu olsun ey Ebu Talibin oğlu! Sen.s)’ın elini tutup her ikisinin koltuk altları görülecek kadar kolunu yukarıya kaldırdı. Allah-u Teala bana bildirdi ki. halkın duyması için bazı beyitler okuyayım. Ona sımsıkı sarılın. Hassan da şöyle dedi: “Ya Resulullah! Bana izin ver de Ali hakkında.” Resulullah (s. tafsilatı ise ileride gelecektir. Cuhfe yakınlarındaki meşhur ve tanınan yer hatırlanır ve araştırmacılardan hiç kimse Gadir-i Hum olarak ondan başka bir yer tanımazlar.” Bunun üzerine Resulullah (s. Ali (a. onlar havuzun başında bana ulaşıncaya kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır.” Resulullah: “Allah-u Teala benim mevlamdır. Biliniz ki. nimet tamamlandı. Herkes onu görüp tanıdı. nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size beğendim. ben de mü’minlerin mevlasıyım.[20] . Allah benim risaletime ve benden sonra Ali’nin velayetine razı oldu.s)’ı ilk kutlayan kimselerdendirler.Resulullah: “Değerli büyük emanet: Allah’ın kitabıdır. ben onlara kendilerinden daha evlayım. diğer tarafı ise sizin elinizdedir. o nereye dönerse hakkı onunla döndür.a) buyurdular: “Allah’ın bereketi üzerine söyle” Hassan ayağa kalkıp şöyle dedi: “Ey Kureyş’in büyükleri! Peygamber (s. bir tarafı Allah’ın elindedir.a.” Resulullah bu cümleyi üç defa tekrarladı.a)’in huzurunda mezkur velayet hakkında şöyle diyorum: Hum’da Gadir günü Peygamberleri onlara sesleniyor. İbn-i Abbas da. Gadir-i Hum denince de. ona buğzedene buğzet.[19] Bu anlatılanlar.a.” Halk henüz dağılmadan Allah-u Teala şu ayeti indirdi: “Bu gün dininizi kemale erdirdim. sapmayın. Öyleyse ben kimin mevlası isem.a) şöyle buyurdular: “Allah-u Ekber! Din kemale erdi.

Tebliğ Ayeti Allah-u Teala’nın. geride kalanların da bu mekanda durdurulmasını ve Ali (a. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan. Bu nedenle ümmetin sabah-akşam okuması için. Peygamber (s. BÖLÜM ALLAH-U TEALA’NIN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1.s)’ın elinde büyük bir kanıt bulunması için. dillerde dolaşmasında ve ravilerin onu nakletmesinde özel bir inayeti vardır. o ayetlerden her biri okunduğunda. Rabbinden sana indirileni tebliğ et.İkmal Ayeti 3. Ehl-i Sünnet alimlerine gelince.3. İmamiyye alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri sözlerdir.”[21] Bu ayet. Gadir’le ilgili apaçık ayetler indirdi. Allah-u Teala bununla da yetinmedi.a.a. “Gadir Hadisi”nin meşhurlaşmasında. okuyan kimseye hilafet konusunda Allah’a itaat etmekle ilgili farz olan şeyi hatırlatmaktadır. O ayetlerden biri.Tebliğ Ayeti 2. Gadir Hadisinin taptaze kalmasını ve zamanın onu yıpratmamasını istedi. Maide suresindeki şu ayettir: “Ey Peygamber. Haccet-ül Veda yılının (h.a). günü nazil oldu.s)’ı halka gösterip onun hakkında nazil olan ayeti onlara tebliğ etmesini Peygambere emretti ve onu halktan koruyacağını kendisine bildirdi. Allah seni insanlardan koruyacaktır. O’nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah-u Teala ileri gidenlerin geri dönmesini.El-Azab-ul Vaki Ayeti 3. Allah-u Teala. bu konudaki hadislerine vakıf olduğumuz alimlerden bazılarının . Bölüm ALLAH-U TEALA’NIN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1. Bunu yapmayacak olursan. 10) zilhicce ayının 18.a)’e Hacc-ı Ekber’den döndüğünde binlerce insanın içerisinde velayet meselesini tebliğ etmesini emretti. Bu hedef için Peygamber (s..” Yüz bin veya daha fazla olan insanların bir kısmı ilerleyip Cuhfe’ye yaklaşmıştı.. Gadir-i Hum’a vardığında öğleyi beş saat geçerken Cebrail inerek şöyle dedi: “Ey Muhammed! Yüce Allah sana selam göndererek şöyle buyurmaktadır: “Ey Peygamber! (Ali hakkında) Rabbinden sana indirileni tebliğ et. dinin koruyucusu olan Emir-ül Mü’minin (a. Bu naklettiğimiz sözler.

bu konuda kendi senediyle İbn-i Abbas’dan bir hadis nakletmiştir.s)’dan bu konuda kendi senediyle hadis nakletmiştir. h.s) ve Cafer b.[23] 2. . 430).Hafız Ebu Cafer Muhammed b.Hafız İzzuddin-i Ras’ani el-Musil-i el-Hanbeli (d. Erkam’dan bir hadis nakletmiştir. Ali el-Bakır (a.Şeyh-ul İslam Ebu İshak el-Himvini (ö. Zeyd b. Asakir eş-Şafii (ö. ö. 490’dan sonra) “Şevahid-ut Tenzil li Kavaid-it Tefsil ve’t Te’vil” adlı kitabında kendi senediyle İbn-i Abbas ve Cabir-i Ensari’den hadis nakletmektedir.[33] 13.[YA1][29] 9.Seyyid Ali Hemdani (ö. Ebu Cafer Muhammed b. 323. h. h. h. mezkur ayetin iniş sebebi olarak zikretmektedir.[32] 12. Ebu Said Hudri’den kendi senediyle bir hadis nakletmiştir. “el-Vilayet-u fi Turuk-i Hadis-il Gadir” adlı kitabında kendi senediyle bu konuda Zeyd b. Ebu Said Hudri’den kendi senediyle hadis nakletmiştir. h. Nasır es-Secistani (ö. ö.isimlerini[22] aşağıda zikrediyoruz: 1. Cerir-i Taberi (ö. Vahidi-i Nişaburi’nin hadisini Ebu Said-i Hudri’den nakleder. 427 veya h. 477) “ed-Dirayet-u fi Hadis-il Vilayet” adlı kitabında çeşitli yollarla kendi senediyle İbn-i Abbas’tan hadisler nakletmektedir. 17.Hafız İbn-i Ebi Hatem Ebu Muhammed Hanzeli er-Razi (ö.Ebu’l Feth-i Netenzi (d. “Ma Nezele Min’el Kur’an fi Ali” adlı kitabında kendi senediyle bu konuda Atiyye’den hadis rivayet etmektedir. İbn-i Abbas’dan. Ali’den kendi senediyle bu konuda hadisler nakletmektedir. 327). 786).[27] 7.[34] 14. h.Hafız Ebu Bekir-il Farisi eş-Şirazi (ö.Hafız Ebu Nuaym-i İsfehani (ö. 407). Meveddet-ul Kurba’da Bera b.Hafız Ebu Said Mes’ud b. h. 410) Ebu Said Hudri’den.Ebu İshak Sa’lebi en-Nişaburi (ö. bu konuda. h.[24] 3.[25] 4. 5. “el-Keşf ve’l-Beyan” tefsirinde. 652).Ebu’l Hasan-i Vahidi en-Nişaburi (ö.[31] 11.Hafız Ebu-l Kasım b. Ali (İmam Bakır)’dan ve İbn-i Abbas’tan hadisler nakletmiştir. 480) “el-Hasais-ul Aleviyye”adlı kitabında İmam Muhammed b. “Ma Nezele Min-el Kuran-i fi Emir-il Mü'minin” adlı kitabında. 437).Ebu Salim-i Nesibi eş-Şafii (ö. 606) Tefsir-i Kebir’inde.Hafız Hakim el-Haskani Ebu-l Kasım (ö.[26] 6.Hafız İbn-i Merdeveyh (Doğumu. h.[28] 8. h. 661) kendi tefsirinde bu konuda İbn-i Abbas’tan bir hadis nakletmektedir.[35] 15. 572) kendi senediyle Ebu Said Hudri’den bu konuda hadis naklediyor.[30] 10. 310). h. 722) “Feraid-us Simtayn” da bu konuda kendi şeyhlerinden senetleriyle Ebu Hureyre’den bir hadis nakleder.Hafız Ebu Abdullah el-Mehamili (ö. h. Muhammed es Sadık (a. 589. h. İbn-i Mes’ud’dan. saydığı onuncu vechinde bu olayı. 330). “Emali”sinde kendi senediyle İbn-i Abbas’tan bir hadis nakletmiştir. 468). Azib’den bir hadis nakleder.[36] 16.Ebu Abdullah Fahruddin-i Razi eş-Şafii (ö.

Ayni el-Hanefi (d.Seyyid Abdulvehhab el-Buhari (d.. Azib’den bir hadis naklediyor ve. İbn-i Ebi Hatem. Sabbağ el-Maliki el-Mekki (ö. yüzyıl. Ebu Said-i Hudri’nin hadisini nakletmiş ve şöyle demiştir: “Bu. h.bunu yapmayacak olursan O’nun risaletini tebliğ etmemiş olursun. 26. 762. kendi tefsirinde. Abdullah b.s) hakkında Resulullah’a nazil olmuştur.”[41] 23.Mirza Muhammed Bedehşani (ö.Nureddin b.”[37] 19. h. Ebu Talib (a. Ebi Talib (a.a)’e nazil oldu: “Ey Resul! Rabbinden sana ineni tebliğ et -ki Ali (a. Rabbinden sana nazil olanı tebliğ et. Bu ayet nazil olduğunda Peygamber (s.a. [40] 22. 8.s)’ın elini tutup şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. “Ey Resul. Ali b. h. kendi tefsirinde şöyle demiştir: “İbn-i Ebi Hatem. yüzyıl). ö. Abbas’tan rivayet ettiğini zikretmiştir.Seyyid Şehabuddin-i Alusi eş-Şafii el-Bağdadi (ö. h. 11. Sa’lebi’nin rivayetini bu konuda zikretmiştir. İbn-i Mesud’un şöyle dediğini rivayet etmiştir: Biz Resulullah’ın (s. 1000). h.Muhammed Mahbub-ul Alem (ö. 855) Vahidi’nin “Esbab-un Nuzul”da rivayet ettiğini Ebu Said’in hadisini zikretmiştir. 24. nakletmiştir. 1250).). 25. 908’den sonra). h. h. Sonra onun yoluyla Ebu Said-i Hudri’den ve Hafız Ras’ani’nin İbn-i Abbas’tan rivayet ettiği hadisi.Kemaluddin-i Meybudi (ö. İbn-i Merdevin. “Miftah-un Neca” kitabında şöyle demiştir: “Emir-ul Müminin Ali b. “Mezkur ayetin manası şudur: “Rabbinden. Ali’nin sözüdür.” Daha sonra.[39] 21. h.) mezkur ayet hakkında.[38] 20. Daha sonra Mukatil ve Zemahşeri’den mezkur ayetin nüzul sebebi hakkında ki diğer görüşleri de nakledip şöyle demiştir: “Ebu Cafer Muhammed b. “Erbain”inde söz konusu ayetin “Gadir-i Hum”da nazil olduğunu İbn-i Abbas’tan rivayet etmiştir.s) mü’minlerin mevlasıdır.s)’ın fazileti hakkında sana nazil olanı tebliğ et”.a.ve in lem tef’al fema belleğte risaletehu vallahu ya’simuke min’en nas. Ebi Talib (a. Zerr’ den. İbni Cerir.s)’ın makamı hakkında gerçekten pek çok ayet nazil olmuştur. belliğ ma unzile ileyke min Rabbike -inne Aliyyen mevle’l mu’minin. İbn-i Abbas. Abd b. h.” İbn-i Merdeveyh. Ali b.Kadı Şevkani (ö.” Daha sonra tebliğ ayetinin nüzul sebebi hakkında farklı görüşler de aktarmıştır. 855) “Ya eyyuher resul-u belliğ ma unzile ileyke” ayeti hakkında Hafız Vahidi’den. daha önce nakledilen hadisin aynısını nakletmiştir. Ebu Said-i Hudri’nin şöyle dediğini nakletmişlerdir. “Tefsir-i Şahi” adlı tefsirinde. h. Hamid.a.” ayeti “Gadir-i Hum” günü.”[42] 28. 869.a) Ali (a.Bedruddin b. İbn-i Merdev ve İbn-i Asakir. ben bu kitapta sadece onların özetini yazdım. h. Allah seni insanlardan koruyacaktır.Celaluddin-i Suyuti eş-Şafii (ö. İbn-i Ebi Hatem ve Ebuş-Şeyh Mücahid’den. Ebu Nuaym rivayet etmiş ve Sa'lebi kitabında zikretmiştir” diyor. Nizamuddin-i Nişaburi’nin tefsirinde geçeni aynen nakletmiştir.18. Hasan’dan. ö. Azib ve Muhammed b. İbn-i Merdev ve İbn-i Asakir ise Ebu Said-i Hudri’den şöyle nakletmişlerdir: Şu ayet Resulullah (s. Ali b. Hüseyin demiştir ki.a) zamanında mezkur ayeti şöyle okuyorduk: “Ya eyyüher Resul.. 12. “De ki ona (risaletime) karşılık sizden akrabalarıma sevgiden başka bir ücret istemiyorum” ayetinin peşinde bu konuda Bera b. 911) diyor ki: Ebuş-Şeyh. 1270) şöyle demiştir: Şia’nın zannına . 27. 932). Bera b.Seyyid Cemaluddin eş-Şirazi (ö. “Bunu.Nizamuddin-i Nişaburi (ö.

İbn-i Merdeveyh de İbn-i Mes’ud’dan şöyle dediğini nakletmiştir: “Biz Resulullah’ın (s. Bundan dolayı Resulullah (s. genel anlamıyla “Gadir Hadisi’ne de şamil olur. “Mezkur ayet Gadir-i Hum günü Ali b.s)’ın velayetini halka bildirmek için onun elinden tutup şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem.” Şeyh Muhyiddin-i Nevevi de aynen böyle nakletmiştir.a) bunun ashabından bazılarına ağır gelmesinden çekiniyordu.a).[45] 30. Ebu Salih’den.” diye rivayet etmiştir. Ama Resulullah (s. . Kendi senetleriyle İmam Bakır ve İmam Sadık (a. Fahr-i Razi ise tebliğ ayetinin nüzul sebebiyle ilgili dokuz görüş zikretmiştir. h. risaletimi tebliğ etmemiş olursun. h. Gadir kıssasıyla ilgili nazil olan ayetler hakkındaki araştırdığımız hadis ve görüşlerden ibaretti.”[44] Celaluddin-i Suyuti. Ama eğer söz konusu “ayet” lafzını nekire-i muhassasa olarak kabul edersek.s)’dan şöyle nakletmektedirler: Allah-u Teala (c. “Gadir-i Hum” günü.s) hakkında nazil olmuştur. İbn-i Merdeveyh ve İbn-i Asakir.a)’e nazil olmuştur. Taberi. tebliğ ayetiyle ilgili olarak İbn-i Abbas’tan şöyle nakletmiştir: “Yani. ed-Dürr-ül Mensur’da. o zaman “ayetlerden herhangi birini saklarsan” anlamını ifade ederek . Ebu Said-i Hudri’den şöyle rivayet ettiklerini kaydetmiştir: Bu ayet (tebliğ ayeti). Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayeti (tebliğ ayetini) ona vahyetti.Şeyh Muhammed Abduh el Mısri (ö. Ebi Talib hakkında nazil olmuştur.a): “Gadir-i Hum” günü Hz. Rabbinden sana nazil olan ayetlerden bir ayeti saklarsan.” Himvini de“Feraid-us Simtayn”da mezkur sözü Ebu Hureyre’den nakletmiştir. Ebi Talib hakkında Peygamber (s. Peygamberine (s. Ali (kerremellah vechehu)nun hilafetidir. özellikle “Gadir Hadisi”ni vurgulamış olur. 1323) de şöyle demiştir: İbn-i Ebi Hatem. Allah-u Teala.a. Onuncu görüş ise bizim bu kitapta zikrettiğimiz. Ama Allah-u Teala (c.[46] Bunlar. Ali de onun mevlasıdır.[43] göre “Rabbinden sana nazil olanı tebliğ et” ayetinden maksat.Şeyh Süleyman Kunduzi el-Hanefi (ö. Ebu Said-i Hudri’den. Her iki takdirde de bizim hadisler ve nakillerle ispatlamaya çalıştığımız şeyi desteklemiş olur. İbn-i Abbas’tan da şöyle nakletmişlerdir: Bu ayet (tebliğle ilgili ayet) Ali (kerremallah vechuh) hakkında nazil olmuştur. 1293) şöyle demiştir: Sa’lebi.”(Maide/67) 29.s)’dan şöyle nakletmiştir: “Bu ayet Ali (a. “Bakın kendi amcası oğlunu seçti” demesinden ve bu konuda onu kınamalarından çekindi. Peygambere Ali’nin velayetini halka bildirmesini emretti.c) bu ayeti indirerek emrolunduğu şeyi yerine getirmesi için ona cesaret verdi.s) hakkında nazil olmuştur. Allah’ım! Onunla dost olanla dost.c). ona düşman olana düşman ol.a. Ali b.a) zamanında (tebliğ ayetini) şöyle okuyorduk: Ya eyyüher resulu belliğ ma unzile ileyke min rabbike -inne Aliyyen veliyyul muminin. İbn-i Merdeveyh ve İbn-i Asakir’in. İbn-i Abbas’tan ve İmam Bakır (a.a. ayetin nüzul sebebinin Gadir kıssası hakkında olmasıyla bir çelişkisi yoktur. o zaman da “ayetlerden belli birini saklarsan” anlamını ifade ederek. Resulullah (s. Taberi’nin naklindeki “ayetlerden bir ayeti saklarsan” İbaresindeki “ayet”lafzını nekire-i mahza olarak kabul edersek. Ali’yi halife seçmesi için vahyetti. Ebu Said-i Hudri’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Bu ayet Gadir-i Hum’da Ali (a. Ali (a.a. Nakiller hakkında daha fazla araştırma yapanlar mezkur ayetin nüzul sebebi için diğer görüşler de zikretmişlerdir.a. Çok görüş zikredenlerden ilk şahıs.ve in lem tef’al fema belleğte risaletehu.” Bu sözün. [47] Ondan sonra gelenler de ona tabi olmuşlardır. Maliki de “el-Fusul-ul Muhimme” kitabında. bizim bildiğimize göre Taberi’dir.a) halkın.a.

Muhammed b. Bedevi Arab’ın. Gadir günündeki mesele olmasının hiçbir sakıncası yoktur.a) bir konağa indiğinde ashabı. Bunun doğru olduğu düşünülürse. Yine Taberi. açıklamasından dolayı ümmetin ihtilafa düşmesinden çekindiği şeyin tebliği konusunda. söz konusu ayetin nazil olmasının önemli ve büyük bir sebebi olduğu apaçık ortadadır.” Resulullah (s. gerçekten de çok uzak bir ihtimaldir. bizim dediğimizle . Bunun gibi pek çok olay ve hadiseler vuku bulmuştur. Çünkü önceki nakilde Peygamber (s.a. Kab el-Kurzi ve Aişe’den de şöyle nakletmiştir -lafz Aişe’ye aittir-: “Peygamber (s. Said b. önceki nakille çelişmektedir.a.” Ayeti. Ama açıklamasından çekindiği şeye deyinilmemiştir. Çünkü Allah. ancak onlar için ne ayet inmiş. o meselenin Gadir günündeki mesele olduğunu teyid etmektedirler. şöyle dedi: “Ey insanlar! Beni korumaktan vazgeçin.” dedi. Peygamber (s. Tebliğ etmekle görevlendirilmiş olduğu konunun “Gadir Kıssası” olmasının Katade’den nakledilen sözle hiçbir çelişkisi yoktur ve o konunun ne olduğunu hadisler belirler. Kurzi’nin naklettiği hadise. ayetin başıyla sonunun ayrı ayrı nazil olduğunu söylemek gerekecektir. bedevi Arab’ın kıssasından sonra nazil olmuştur. “Hilafet” meselesinden dolayı Kureyş’ten koruyor ola bilmez miydi?! Nitekim daha önce zikrettiğimiz hadisler de bunu açıklamıştı. Çünkü. “Allah seni insanlardan koruyacaktır” ayeti nazil olduğunda sırt üstü yatarak iki veya üç defa şöyle buyurdu: “İsteyen beni yalnız bırakabilir. Dolayısıyla bu sözün de. sadece Kurzi’nin nakline güvenerek ayetin bu kıssa üzerine nazil olduğunu söyleyemeyiz. Bu durumda.a. sadece Peygamber (s. Çünkü.a). Dolayısıyla. Yine Taberi. Sonra Allah-u Teala şu ayeti nazil etti: “Allah seni insanlardan korur.” Bu söz de bizim dediğimiz sözle çelişmemektedir.” Bu nakil. o olayla “Gadir Olayı”nın birbirine yakın bir zamanda vuku bulması. böyle bir durumda. O da “Velayet-i Kubra” meselesinden başka bir şey olamaz.a.a). Abdullah b. Açıklamasından çekindiği meselenin. Cübeyr.a)’in.a. “Allah. bu kıssayla ayetin ilk kısmı arasında uyum olmayacaktır.a)’in mezkur ayet nazil olana kadar muhafızlarla korunduğu belirtilmektedir. Kureyş’ten korkuyordu. Bedevi Arab’ın kıssasının o zamanlarda vuku bulmuş olması gayr-i mümkün olmasa bile ayet onun için nazil olmamıştır. Allah-u Teala Peygamber (s. Kurzi’nin rivayeti doğru olduğu takdirde. Bir defasında Arap bir bedevi Peygamber’in baş ucuna gelip kılıcını çekerek: “Seni benden kim kurtarabilir” dedi.a.a.a). kılıç elinden düştü ve başı ağaca çarparak beyni darmadağın oldu. Bu ayet nazil olduktan sonra Peygamber (s. Peygamber’e ulaşıp onu tehdit etmesi. İbn-i Cüreyh’den şöyle nakletmiştir: “Peygamber (s.a. Bu esnada bedevi Arab’ın eli titredi.” Bu nakilde. Çünkü bu nakle göre “Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şakik.a.a)’in. Bu ve diğer kitaplarda yer alan hadisler. ne de toplantı ve tören düzenlenmiştir.a). Kurzi’den mezkur ayetin nüzul sebebi hakkında şöyle nakletmiştir: “Peygamber (s. onu koruyacağına söz vermiştir. beni koruyacağını bildirmiştir. muhafızlar çadırın etrafını sardığı ve kılıç da Peygamber’in yanında asılı olduğu halde.a) başını çadırdan dışarı çıkararak. söz konusu ayet nazil olduktan sonra sadece muhafızları dağıttığı bildirilmiştir.Katade’den de şöyle nakletmiştir: “Allah-u Teala (mezkur ayette) Peygamber’i insanlardan koruyacağını bildirmiş ve onu tebliğ etmekle görevlendirmiştir. “Allah seni insanlardan korur” ayeti nazil oluncaya kadar (muhafızlarla) korunuyordu. ona bir yer ayarlardılar. gölgeli bir ağacın altında dinlenmesi için. birkaç ayetin nazil olmasına sebep olacak derecede değildir. bazı yüzeysel düşünenleri yanıltmış olmalıdır.

. “Gadir Hadisi”ni onuncu ihtimal.a)’in Allah’ın Kitabından bir şey sakladığını zannederse. Yine Taberi dört senetle Aişe’den şöyle nakletmiştir: “Kim Muhammed (s.a. Ali’nin Velayeti”yle ilgili olduğu görüş.a. ayetin siyakı ve nüzul sebebiyle uyuşmamaktadır.a.a)’in nazil olan her ayeti (halka) tebliğ ettiğini bildirmektedir Bu şüphe edilmeyecek şeylerdendir. Ebu Cafer b.. Biz buna. Zerkeşi “Burhan” adlı kitabında.” Görüyoruz ki. Eğer bu ayeti başka bir şekilde söylemiş olursak. “Münasebat” kitabındaki ibare şöyledir: . Ebu Said-i Hudri ve Muhammed b. Azib. daha sonra Taberi’nin rivayetine arttırdığı dokuzuncu ihtimali. Secistani. Fahr-i Razi ihtimalleri saydıktan sonra şöyle diyor: “Bil ki. sözünü ettiğimiz ihtimal boy gösterebilecek derecede değildir. onlardan çekinmeden tebliğ etmesini emretti. önceki ve sonraki ayetlerle olan ilişkisi kopmuş olacaktır. Taberi. Çünkü bu ayetten önceki ve sonraki ayetler Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgilidir.a. Netenzi.a) kendi emriyle yerlerinin belirlendiğini) vurgulamaktadır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Teberi. Bu ihtimallerin senetleri mürsel olan rivayetlere dayanmakta ve söyleyenlerinin kim olduğu bilinmemektedir. Teberi her ne kadar “Velayet Hadisi”ni de zikretmemişse de. Kureyş’ten Yahudi ve Hıristiyanların çokluğundan korktuğunu da dokuzuncu ihtimal olarak sıralayan Fahr-i Razi’nin[48] zikrettiği on ihtimale[49] gelince.s)’a dayandırılmıştır. İbn-i Merdeviyye. Allah’a büyük bir iftira etmiştir. Allah nurunu tamamlayacaktır. İbn-i Ebi Hatem. Fahr-i Razi. birinci ihtimal olarak zikredilmiş ve senedi İbn-i Abbas. Bunların hepsi delilsiz istihsan ve tefsirlerdir. İleride bu ihtimalin ne kadar doğru olduğuna vakıf olacak ve muteber olmadığını göreceksiniz. Ebu Nuaym. Fahr-i Razi’nin bunu tercih etmesi. Erkam’dan mezkur ayetin Gadir vakıasında nazil olduğunu rivayet etmektedir. Örneğin. Allah (c.” Aişe bu sözüyle ayetin nüzul sebebini açıklamak peşinde değildir. Vahidi. bu ayetten önce de. Peygamber (s. veya “Velayet Hadisi”ni zayıf bir ihtimalmiş gibi göstermek ve doğruluğunda şüphe uyandırmak için birtakım saptırıcı ihtimallerdir. sahih hadisler karşısında ayetlerin siyakına riayet etmemek pek önemli değildir. Kitabımızın On Birinci Bölümü’nde onlara değineceğiz. bu rivayetler (Velayetle ilgili olan rivayetler) çok da olsa. Suyuti şöyle der: “İcma ve nasslar. Şüphesiz. yani Peygamber’in Yahudi ve Hıristiyanlardan korkma ihtimalini muteber kabul ediyor.a)'i Yahudi ve Hıristiyanların hilesinden korudu. Ali (İmam Muhammed Bakır) (a. Zübeyr de“Münasebat”ında bu icmayı naklediyorlar. Bir ihtimal (Velayet Hadisi) hariç diğer ihtimaller birtakım düzme tasarılardır ki. Haskani. ama ayeti şuna hamletmek daha evladır: Allah-u Teala Peygamber (s. Bu konudaki icmayı birçok kimse nakletmiştir. sırf ayetlerin siyakına uygun olduğu içindir ve hiçbir hadise dayanmamaktadır. Biz Kur’an’da ki ayetlerin tertibinin nüzul tertibi olmadığını göz önünde bulundurursak. bu kitabında Zeyd b. “Hz. sonra da inanmaktayız. Kur’an’da Mekki ayetlerin Medeni surelerde. daha önce yaşamış olup Gadir olayını daha iyi bilmesine rağmen. Ras’ani gibi büyük alimlerin çeşitli senetlerle rivayet ettikleri muteber hadislerin karşısında. İbn-i Asakir. bu konuda özel bir kitap yazmış ve bu hadisi yetmiş küsur tarikle tahriç etmiştir. Bu bölümün başlarında isimlerini zikrettiğimiz. Teberi. Bundan dolayı bu ihtimallerin hepsi “Tefsir-i Nizamuddin-i Nişabur’ide “şöyle de deniyor” diyerek. zikretmiştir. ama Gadir hadisini nakletmemiştir. ayetlerin tertibinin tevkifi olduğunu (yani Peygamber’in (s. Bera b.c) buyuruyor ki: “Ey Peygamber! Allah’dan sana ineni tebliğ et. Bu ayetle. Ebu İshak-ı Salebi. Medeni ayetlerin de Mekki surelerde zikrolunduğuna sıkça rastlıyoruz.bir çelişkisi yoktur. bu ihtimalleri zikretmiştir. Tefsir-i Teberi’de ki mezkur bedevi Arab’ın kıssasını sekizinci ihtimal.

Nihayet şöyle ekliyor: “Bu sureden bazı ayetler Haccet-ül Veda da. Ebi Cafer-i Razi’den. Bu ayet nazil olduktan sonra Ebu Talib. “El yevme ekmeltu lekum dinekum. Hakim.. daha önce naklettiğimiz hadisler. Bu rivayette şöyle deniyor: “Ebu Talib her gün.a)’in. “Fezail-ul Kur’an”da. o da İbn-i Abbas’dan şöyle nakletmiştir: “Kur’an’da ilk nazil olan sure “İkra’Bismi Rabbik.[54] İbn-i Kesir..” diye emrettiğini gösteriyordu. yılda) nazil olduğunu naklediyor.”[51] Hazin şöyle demiştir: “Maide suresi. Resulullah (s. Kurtubi icma ile. sonra “Ya Eyyu’hel-Müzzemmil”dir.. Maide ve Fetih (Nasr suresini kastediyor) suresidir.”[53] İbn-i Zuray.a. o da babasından.sonra “Fetih”tir. [50] Kaldı ki. O ayet ise “Haccet-ül Veda”da Arefe’de nazil olmuştur.a. Maide suresini de ondan önce nazil olan sure olarak kabul etmiştir. ister seferde.a. Peygamber (s. “La yecrimennekum şeneanu kavmin.” ayeti.”[55] Bunları göz önünde bulundurduğumuzda. o da Osman b. Peygamber (s. onun Hudeybiye Yılında (h. ömrünün sonlarında değil. ister Medine’de nazil olmuş olsun. Ebu Ubeyd yoluyla şöyle nakletmiştir: “Maide suresi. sonra “Beraat” (Tövbe)dir. Haccet-ül Veda’da Mekke ile Medine arasında nazil oldu.. Hicretten önce nazil olan her ayet de Mekki’dir. Kurtubi[56] ve Suyuti’nin [57] İbn-i Merdeviye ve Tabarani yoluyla İbn-i Abbas’tan aktardıkları rivayetin ne kadar sahih olduğu anlaşılacaktır. Muhammed b. Medine’de nazil olmuştur.a)’in hicretinden sonra nazil olan her ayet.”tir sonra “Nun”.” Böylece İbn-i Zuray. Daha sonra Nakkaş’dan. Hayber’i fethetmiş. Harun’dan. Abdullah b. Ondan sonra da İbn-i Arabi’den. . “Allah seni insanlardan korur” ayeti nazil olana kadar. Muhammed b. Ömer’den şöyle rivayet etmiştir: “Nazil olan son sure.a)’in Yahudi ve Hıristiyan-lardan çekinmesi. Bu ayet filan ayetin arkasına yazılsın.. nazil olan son suredir. Çünkü ömrünün son yıllarında artık dünya devletleri ondan korkmaya başlamış.” Ahmed.a)’i koruyacak birini onun yanına göndermek istediğinde. Beraet suresini son. Peygamber (s.) ayeti hariç.a. cinler ve insanlardan korumuştur. Peygamber (s. o da Amr b. şimdiki mevcut olan Kur’an’da ki tertip üzere yazılmasını ashabına öğrettiği ve her ayet indiğinde.a. sonra “Maide”dir.“Surelerdeki ayetlerin tertibi. Nesai yoluyla da Aişe’den şöyle nakletmiştir: “Maide suresi.a)’in emriyle gerçekleşmiştir. Ata el-Horasani’den. boyun eğmişlerdi.. Peygamber (s. -böylece devam ediyor.a. Örneğin. nazil olan ayetleri.. Kur’an’ın son nazil olan surelerindendir.a. İşte böyle bir zamanda “Veda Haccı” ve önce ki bölümde aktardığımız hadislerde açıklandığı üzere.a)’in Haccet-ül Veda’da ki şu sözünü de nakletmişlerdir: “Maide suresi.”[52] Kurtubi ve Hazin.a) şöyle buyurdu: “Ey Amca! Allah (c. icma ve müfessirlerin sözleri karşısında hiç bir şey ifade edemez. Beni Kurayza ve Beni Nazir’in kökünü kazmış.” Daha sonra bazı nasslar zikrediyor ki. Maide suresinin Medeni olduğunu söylüyor. bi’setin ilk yıllarında veya en fazla hicretten kısa bir süre sonraya kadar olmuş olmalıydı. bu hadisin (Hudeybiye Yılı’nda nazil olduğunu söyleyen hadisin) uydurma olduğunu ve hiçbir Müslümanın ona inanmasının caiz olmadığını aktarıyor.c) beni.a)’i korumak için gönderiyordu. bazısı Fetih yılında nazil olmuştur.a. bütün Müslümanların ittifakıyla Peygamber (s. Fetih yılında nazil olmuştur. Beni Haşim’den bazı kişileri Peygamber (s.” (Bu gün dininizi kamil ettim. etraftaki kabileler ona tabi olup. 6..” Suyuti. mezkur ayet de o sırada nazil olmuştur. Medenidir.” Mezkur ayetin Mekki olmasını gerektiren bu rivayet. Kab’dan. Abdullah b.

Peygamber’in (s. Allah-u Teala buyuruyor ki: “Ey Peygamber! Rabbinden sana ineni tebliğ et.a)’in bazı şeyleri takıyye yaparak sakladığını söylüyor” demiştir.a. Peygamber (s. Peygamber (s. Peygamber (s..a. Gadir nassıyla ilgili olarak nazil olduğunda ittifak etmiştir. Çünkü Peygamber (s. Peygamber (s. yok olup gitmiş ümmetlerin aleyhinde konuştukları gibi.” Yine onlardan bazıları şöyle diyor: “Mezkur ayet. Ne var ki.s) hakkında nazil olan ayetlerden biri de şu ayettir: “Bu gün size dininizi kamil ettim.a) ve ümmetinden alim olanlar için Allah’ın dininin hükümlerinden hiçbirini gizlememelerine dair bir tedip(terbiye ediş)tir.” Allah Rafızileri çirkin kılsın.” Diğer biri de şöyle diyor: “Peygamber (s. üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçip beğendim.a. “Şia. sahabe onu bilmiş. bir ümmeti suçladıklarında tasdik edileceklerini veya Şia’nın itikatlarını içeren ve onlara nispet edilen her şeyde ölçü olan bir kitaplarının olmadığını veya onların gelecekte bu iftiracılardan hesap soracak kişiler dünyaya getiremeyeceklerini sanmışlardır.”[61] 2.a. şüphesiz kafir olmuştur.a) Tahyir ayetini eşlerinden sakladı.!”[60] Mezkur ayetin.a) haşa.İkmal Ayeti: Gadir-i Hum’da Hz. “Ey Peygamber! Rabbinden sana ineni tebliğ et.” ayeti hakkında şöyle demiştir: Bu emir. kesinlikle Peygamber (s. Elbette biz içinizde yalanlayanların bulunduğunu hiç şüphesiz biliyoruz.s)’ın velayetini açıkladıktan sonra. Eğer bu iki şahıs (Müslim ve Kastalani). İşte buradan yola çıkarak.. Bununla birlikte Allah-u Teala. bu ihtimallerden dolayı nazil olması.a) hakkında “tebliğ etmesi gereken şeyi sakladı” diye bir tek söz dahi sarf etmemiştir. Bu ayet.”[62] İmamiy’ye ilk baştan beri ikmal ayetinin. Şia.a) kesinlikle ilahi vahiyden öne geçerek bir şeyi tebliğ etmemiştir.a. Peygamber (s. onların da aleyhinde konuşarak insanları onlardan koparmak istemişlerdir.a.” Kastalani de..Bu Konuda İlaveler: Kurtubi.a..a. her halükarda.a) bazen münafıkları cihada teşvik etmekten kaçınıyordu.. tebliğin özel zaman ve şartları vardır ve Peygamber (s. Allah’ın kendisine vahy ettiğinden halkın ihtiyaç duyduğu bir şeyi gizledi. cihad hakkında nazil olmuştur. onların nazarına göre. Ali (a. diğerleri gibi onlar da Şia’nın adını lekelemek ve böylece halkın hislerini onların aleyhine tahrik etmek ve savunucusu olmayan. onlar diyorlar ki: O (Peygamber).a)’in açık lafızlarla.a)’in vahiyden bir şey sakladığını söylerse. onlar. gayet açık bir nassı içermiş. Fakat onlar.a. Emir’ul Mu’minin Ali (a. tebliğ ayeti hakkındaki Fahr-i Razi’nin zikrettiği on ihtimale göz atmış olsalardı.a) Senevilerin ilahlarını kötülemekten kaçındığı için nazil olmuştur. Şia kitaplarında bu iftiraları destekler mahiyette hiçbir şey bulamamışlardır. Çünkü onlardan bazıları şöyle diyor: “Tebliğ ayeti.a.. Araplar onu anlamış ve . Şia’ya isnat ettikleri şeyi arkadaşlarından kimin söylediğine vakıf olurlardı.[59] Keşke bu ikisi (Müslim ve Kastalani) Şia’ya isnat ettikleri bu iftiranın kaynağını gösterseydiler. Ancak.[58] Sahih-i Müslim’de de şöyle nakledilmiştir: Aişe dedi ki: Kim Muhammed (s.a.a)’in vahiyden bir şey gizlemeyeceğini biliyordu”.görevini yapmadığını bildirmektedir! “Kur’an muttakiler için kesin bir öğüttür.

h. Ebu Harun el-Abdi tarikiyle ikmal ayetinin Gadir-i Hum’da nazil olduğuna dair Ebu Said-i Hudri’den. 310 h) “Kitab-ul Vilayet”te kendi senediyle Zeyd b. Cerir-i Taberi (ö. 9.” Yani. Merdeviye el İsfehani (ö. 463).Çünkü Arefe günü nazil olduğunu kabul etmiş olursak.[66] İkmal ayetinin Gadiri Hum’da nazil olduğunu naklettiklerini tesbit ettiğim kimseler şunlardır: 1. Erkam’dan: İkmal ayeti’nin “Gadir-i Hum”da Emir-ül Mü’minin Hz.s)’ın şöyle dediklerini rivayet etmiştir: “Hem bu ayet (tebliğ ayeti) ve hem de ikmal ayeti Gadir-i Hum’da nazil oldu.[69] 5.s) hakkında nazil olduğunu rivayet etmiştir.” Ebu’sSuud.[63] eser sahiplerinden aktarılan nakillere bakabilirsiniz. 483) “Menakıb” adlı kitabında kendi senediyle Ebu Hureyre’den bir hadis naklediyor. nefsinizi bizim emrimize teslim etmeyi.a) Rebiulevvel’in on ikisinde vefat ettiler. 571). Meğazili eş Şafii (ö. “Din olarak İslam’ı sizin için beğendim.kendisine bu haber ulaşanlar onu delil olarak kullanmışlardır. kendi senediyle Ebu Said-i Hudri’den bir hadis rivayet etmiştir. Yine “Hasais” kitabında kendi senediyle İmam Bakır ve İmam Sadık (a.[70] yine diğer bir senetle Ebu Hureyre’den[71] birer hadis nakletmektedir. kitaplarda böyle nakledilmiştir. “Tarih-i Bağdad” adlı kitabında kendi senediyle Ebu Hureyre’den bir hadis nakletmiştir. Her halukâr da bu nakil.Hafız Ebu’l Kasım el Hakim el Haskani (ö.Hafız Ebu Nuaym el İsfehani (ö. şöyle demişlerdir: “Bu ayet (İkmal ayeti) Peygamber’e nazil olduktan Seksen bir veya Seksen iki gün sonra.Ebu’l Feth-i Netanzi (D. Bunları ileride göreceğiz.Hafız Ebu Said es Secistani (ö.s)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Bu gün dininizi sizin için kemale eriştirdim. “el-Hasais’ul Aleviyye” kitabında Ebu Said-i Hudri’den iki hadis ve Cabir-i Ensari’den de bir hadis naklediyor..480). 4.[67] 2. güya dikkatsizlikten ileri gelmiştir. İbn-i Merdeviye yoluyla Ebu Said ve Ebu Hureyre’den bir hadis rivayet ediyor. -Nitekim Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim vb.[64] Onların tarihçileri de[65] şöyle diyorlar: “Resulullah (s. 430 h) “Ma Nezele Min’el-Kur’an fi Ali” kitabında Ebu Said-i Hudri’den bir hadis naklediyor. Ali (a.a. dini koruyanı nasbederek. 568) kendi senediyle Ebu Said-i Hudri’den.” Yine İmam Sadık (a.Hafız b. bizim velayetimizle. 477) “Kitab’ul-Vilayet”te kendi senediyle Ebu Said-i Hudri’den bir hadis rivayet etmektedir.” Gadir ve vefat günlerini çıktıktan sonra seksen iki günden bir gün fazla kalması. Ehl-i Sünnetin tefsir ve hadis alimlerinin birçoğu da. Tefsir-i Fahr-i Razi’de. daha sonra Ebu Hureyre’den bir hadis nakletmiştir.Hafız Ebu’l Kasım İbn-i Asakir eş Şafii ed-Dimaşki (ö. birçok naslarla da te’yid olmuştur. o zaman birkaç gün (dokuz gün) fazla çıkmış olur. bu manada İmamiyeyle aynı görüşe sahiptirler. Peygamber bu dünyadan göçtü.Hatiplerin hatibi Harezmi (ö. “Nimetini size tamamladım.Ebu’l Hasan b. 7.” Yani.Hafız Ebu Cafer Muhammed b. Akıl ve nakil’de bu görüşü desteklemektedir. 6.Hafız Ebu Bekir Hatib-i Bağdadi (ö.” . ikmal ayetinin Arefe günü nazil olduğu görüşünden hakikate daha yakındır. 10.” Yani.[68] 3. 490’dan sonra). 8. 410 h). tefsir’inde bunu belirlemiştir. Üstelik bu (İmamiye’nin ittifak ettiği şey). Örneğin.

Ebu Said-i Hudri ve Ebu Hureyre’den şöyle dediklerini rivayet etmiştir: “İkmal ayeti Gadir-i Hum’da Hz. Ali (a.” Suyuti daha sonra.s)’ın da rivayet ettiğini gördük. 722) “Feraid-us Simtayn” adlı kitabının on ikinci babında kendi senediyle Ebu Said-i Hudri’den bir hadis nakletmiş.” 14. Abdullah’ın. Hafız Beyhaki. Fakat İbn-i Merdeviye.. “Bu iki nakilden hiç biri sahih değildir. “Bu gün dininizi sizin için tamamladım.s) hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Bu hadisin birçok tariki vardır. Kesir-i Kureşi ed-Dimaşki eş-Şafii (ö. Ebu Said ve Ebu Hureyre’nin rivayetleriyle de sınırlı değildir. 911) şöyle diyor: İbn-i Merdeviye ve İbn-i Asakir zayıf bir senetle Ebu Said-i Hudri’den şöyle nakletmişlerdir: Resulullah (s. Ebu Said-i Hudri’den şöyle nakletmiştir. Gadir orucunu zikrettiğimizde bu konuyu detaylı olarak açıklayacağız.Şeyh-ul İslam Himveyni el-Hanefi (ö. Ali (a. İbn-i Merdeviye yoluyla. Çünkü Ebu Hureyre’nin rivayeti bu daldaki üstadların yanında senedi sahih bir hadistir. o hadiste herhangi bir şüphe etmeksizin onu nakletmişlerdir.. alim ve hadis hafızlarından İbn-i Merdeviye’ye de mahsus değildir. Üstelik bu hadis.” Bu hadisin benzerini de Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir. Hafız İbn-i Ebi Şeybe. Tabiin’den olan müfessir Mucahid el-Mekki’nin.[75] bunun beyanı “Gadir gününün orucu” bahsinde gelecektir. sonra şöyle demiştir: “Bu hadisin Ebu Said b.” İbn-i Merdeviye.İkmal ayetinin de Gadir günü Hz. 774). hadisin senedinin zayıf olduğuysa. İmam Bâkır ve İmam Sadık (a..İmaduddin b.” ayetidir. Suyuti’nin kendi kitabı olan “ed-Dürr-ül Mensur”da gördük. Yukarıda Hatip ve İbn-i Asakir’in rivayetini.s) hakkında nazil olmuştur. Ayrıca bu hadisi kendi senetleriyle nakleden diğer kimseler de vardır.s)’ı velayet makamına nasbettğinde Cebrail bu ayeti indirdi: “Bu gün dininizi kemale erdirdim. [72] 12. Nitekim Himveyni’nin sözünde de bu konu geçti. kendi senediyle Mücahid’den bir hadis rivayet etmiştir.” buyurduğunda Allah-u Teala şu ayeti indirdi: “Bu gün dininizi sizin için tamamladım. birçok tariki vardır (çeşitli kişiler vasıtasıyla nakledilmiştir). Nitekim mezkur hadisin rivayeti..”[77] Suyuti seferde nazil olan ayetleri saydığında şöyle demiştir: “Seferde nazil olan ayetlerden biri de. onun bu sözü doğru olamaz.a...Ebu’l Muzaffer Sibt b. Gadir-i Hum’da ikmal ayeti nazil oldu. Sahih-i bir senetle Ömer’den. Hafız Darekutni. Hafız Darekutni yoluyla rivayet ettiği hadisi nakletmiştir. Malik-i Hudri el Ensari’ye ulaşan çeşitli tarikleri vardır. 11. 654).. o hadisin senedindeki kişiler onlara göre güvenilir kişilerdir. O hadiste de şöyle geçer: “Resulullah Haccet-ül Veda'dan dönerken. Örneğin.Yine “Hasais” kitabında kendi senediyle. Zilhiccenin on sekizinci günü. Ali (a. Ebu Hureyre’den “Gadir gününün orucu” hadisini nakletmiştir.a): “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Sonra bazı sözler demiştir ki.a) Gadir günü Hz. Hafız Haddad vs. Bu hadisi.Ebu Hamid Sa’duddin-i Salihani.Celaluddin-i Suyuti eş-Şafii (ö.”[74] Ayrıca Ebu Hureyre’den de bir hadis nakletmiştir. “İkmal ayeti Gadir-i Hum’da nazil oldu.a. daha önce Cabir b. İkmal ayeti’nin Haccet-ül Veda’da. Hafız Deylemi. Hatib ve İbn-i Asakir zayıf bir senetle[76] Ebu Hureyre’nin şöyle dediğini nakletmişlerdir: Zilhiccenin on sekizinci günü Gadir-i Hum’da Resulullah (s. -Bu hadis ileride gelecektir.. Suyuti’ye cevaben diyoruz ki: Eğer Suyuti’nin “sahih değildir” sözünden maksadı.. Hakim Nişaburi. cuma günü. Hatib-i Bağdadi’nin.”[78] diyor. Bunların hepsi. Ebu Said-i Hudri’nin hadisinin ise. Cevzi el Hanefi el Bağdadi (ö... Arefe akşamı nazil olduğu rivayet edilmiştir.[79] .[73] 13. 15.

Yine hadiste ki iddia ettiği bozukluk nedir? Ve bunu.s)’da o hadisi rivayet edenlerin içerisindedirler. Alusi. Özellikle ayetin iki defa nazil olmasına ihtimal vermekle. Alusi’nin şu sözüne taaccüp edilmelidir: Şia Ebu Said-i Hudri’den şöyle rivayet etmiştir: “İkmal ayeti. Çünkü İbn-i Kesir. onun uyduruk olduğuna şahittir.”[82] Suyuti bu delilsiz hüküm vermesinde. Hadisin evvelinin bozuk olması. ne de o. Hz. Fahr-i Razi. bu rivayetin. Abdullah. Nazil olduktan sonra Hazret şöyle buyurdu: Allah-u Ekber! Din kamil oldu.Mirza Muhammed Bedahşi “Miftah-un Neca” adlı kitabında İbn-i Merdeviye’nin az önce naklettiği hadisi nakletmiştir. Ehl-i Sünnet’in kitaplarındaki hadis ve rivayetleri araştırıp. Eğer doğrusu.Eğer Suyuti “sahih değildir” sözünden. “Bunu Şia rivayet etmiştir ve bu onların iftiralarındandır!. tefsir ve tarih dalındaki Ehli Sünnet büyükleri de nakletmişlerdir.a) Gadir-i Hum’da. gürültü koparmaya sevketmiştir. Ebu’s Suud ve diğerlerinden daha önce naklettiğimiz şu nakille de te’yit edilmektedir: “Peygamber (s. diyemeyiz.a. Keşke bilseydim. her iki rivayeti de kabul etmek mümkün olursa. o başka! Çünkü mezkur hadis. “İkmal ayeti Arefe gününde nazil oldu” diyen rivayetle çeliştiğini kastederse.. inatlaşarak ve böbürlenerek. onunla bu konuda münakaşa yapacak bir kimsenin ortaya çıkmayacağını sanmıştır. Nitekim Sibt b.. sahibini tehlike uçurumuna götüren yersiz bir çabadır. onun peşinden. Alusi’nin bu hadisin tarik ve ravilerin bilmeyerek cahilliği yüzünden onu sadece Şia’ya nisbet etmiştir. “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” buyurduktan sonra nazil oldu.s)’ın fazileti hakkında rivayet edilen ve ona isnat edilen faziletler bozuktur derse. sadece Ebu Said’le sınırlamasının sebebi nedir? Oysaki Ebu Hureyre Cabir b..”söylüyor! . o zaman o iki taraftan birinin batıl olduğuna kesin hüküm vermekle delilsiz konuşmuş olur. onun içerisinde saklı olan şeyler. Hakikat şu ki.” Şunu bil ki bu. Rabbim. Hz.. onu bu açık hakikatin karşısında yaldızlı konuşup. Ali (a. bir defa Medine’de ve diğer yerlerde nazil olmuştur. Şiilerin iftiralarından olduğuna dair delil olarak öne sürmesinin sebebi nedir? Acaba bozukluk hadisin lafzında mıdır? Halbuki bu hadis de diğer hadisler gibi olup çok açık.a. Besmele gibi birçok ayet. Şia’nın. bir defa Mekke’de. düzenli ve normal bir Arapça şeklinde söylenmiştir. onların (Şiilerin) iftiralarındandır.s)’ın fazileti hakkındadır. İbn-i Kesir’i taklit etmiştir. nimet tamamlandı. Bütün bunlardan sonra. böyle yapmak gerekir. Üstelik İkmal ayetinin Gadir günü nazil olması.a) ikmal[81] ayeti nazil olduktan sonra 81 veya 82 günden fazla yaşamadı. Acaba bu hadisi Şia’ya isnat etmesine sebep olan etkenler nelerdir? Halbuki bu rivayeti yukarıda görüldüğü gibi hadis. Nitekim iki hadis taarruz ettiğinde durum böyledir. diğer tarafın batıl olduğuna kesin hüküm vermeyi gerektirmez. benim elçiliğime ve benden sonra Ali’nin velayetine razı oldu.”[84] Biz. Peygamber (s. Yine bu hadisin senedini. 16. taaccüp edilecekse. Acaba bozukluk hadisin manasında mıdır? Oysaki hadisin manasında herhangi bir bozukluk yoktur. Cevzi bu ihtimali vermiştir. Ehl-i Sünnet’in rivayetlerinin de teyit ettiği sahih bir hadis rivayet etmekle işlediği suç nedir ki.”[83] Dolayısıyla bunu ilk söyleyen daha zalimdir. İşte bu. İki taraftan birinin onun nazarında ağır bastığını farzetsek dahi. hadisi iki tarikle naklettikten sonra şöyle diyor: “Ne bu doğrudur. Ali (a.[80] Örneğin. net. İmam Bakır ve İmam Sadık (a. bu.

. 223 veya 224) “Garib-ul Kuran” tefsirinde bu konu hakkında bir hadis nakletmiştir. Numan bunu duyunca geriye dönüp devesine doğru ilerlerken şöyle diyordu: “Allah’ım! Eğer Muhammed’in dediği söz hak ise gökten başımıza taş yağdır veya bize elemli bir azap gönder!” Hars b. insaflı insanların. ama biz bunun üzerinden müsamahayla geçiyoruz. h. “el Keşf-u ve’l Beyan” tefsirinde şöyle demiştir: Süfyan b.Ebu İshak-i Sa’lebi en Nişaburi (ö. onu da kabul ettik.a) cevaben şöyle buyurdular: “Ondan başka bir İlah olmayan Allah’a andolsun ki bu. 2. Bunun üzerine devesine binerek “Ebtah” denilen yerde Resulullah’ın (s. Uyeyne’den “Seele sailun biazabin vakiin” (İstekte bulunan biri gerçekleşecek olan azabı istedi) ayeti kimin hakkında nazil olmuştur? diye sorduklarında şöyle dedi: “Sail[87] hakkında nazil olmuştur. Yeman’dan bir hadis nakletmiştir.a) Gadir-i Hum’da halkı bir araya topladığında Ali’nin elini tutup şöyle buyurdular: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Acaba bu (iş). 3. bu ayetin Gadir nassından sonra nazil olduğunda ittifak etmiştir. o da babalarından (Allah’ın selamı onlara olsun) şöyle nakletmiştir: Resulullah (s. Hars b. Beş defa namaz kılmamızı emrettin.” Bu haber çeşitli şehirlere yayılınca. h. (Bu azap) yüce makamlar sahibi olan Allah’tandır.Ebu Bekir Nakkaş-i Musili el Bağdadi (ö.[88] Diğer bir senetle de Cafer b. Kimsenin sormadığı bir meseleyi sen benden sordun. Daha sonra buna da razı olmadın (yetinmedin) amcan oğlunun elini kaldırdın onu bizden üstün kıldın ve “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” dedin. “Gerçek şu ki o elbette bir hatırlatmadır.”[85] 3. 427 veya 437). . 490). h. Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.” 4.Hakim Ebu’l Kasım el Haskani (ö.Hafız Ebu Ubeyd-i Herevi (ö.” Hars b. biz de onu kabul ettik.a.s) bir hadis rivayet etmiştir. h. Muhammed’den. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti nazil etti: “Sail (istekte bulunan biri) gerçekleşecek olan azabı istedi. “Duat-ul Hudat ila Edai Hakk-il Muvalat” kitabında kendi senediyle. Muhammed’den.a.a) yanına geldi.Azab-ul Vaki Ayeti: Gadir nassından sonra nazil olan ayetlerden biri de Mearic suresindeki şu ayetlerdir: “İstekte bulunan biri. Numan.a. Örneğin: 1. Bir ay oruç tutmamızı emrettin. senden midir yoksa Allah'ın emri midir?” Resulullah (s. Artık kim dilerse öğüt alıp düşünür.. o da babalarından (a. kötü ve zayıf rivayetleri diğerlerinden ayırt etmesi için. Zekat vermemizi emrettin. Allah’tan başka bir ilah olmadığına ve senin O’nun elçisi olduğuna şehadet edelim. onu da kabul ettik. bize emrettin ki. 351) “Şifa-us Sudur” tefsirinde Ebu Ubeyd’in mezkur hadisini zikretmiştir.Şimdi biz. Allah’tan taraftır. Ehl-i Sünnetin büyük alimleri de bu ayete tefsir ve hadis kitaplarında yer vermişlerdir.”[86] Şia. Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. devesinden inip şöyle dedi: “Ya Muhammed! Allah tarafından. Numan-i Fehri’ye de ulaştı. Babam Cafer b. onun kalın kitabını doldurduğu kötü hadislerin getirip. onu da kabul ettik. bu konu hakkında Huzeyfe b. devesine yetişmeden başına bir taş düşüp alt tarafından çıktı ve onu öldürdü. gerçekleşecek olan azabı istedi. gözler önüne serebiliriz.

bu konuyla ilgili bir hadis nakletmiştir. yoksa Allah-u Teala’nın emriyle olan bir iş midir?” Peygamber (s. Muhammed’den nakletmiştir. 13.[91] 14. Hacca gitmemizi emrettin. 855) kendi kitabında[90] bu konuda Devletabadi'nin rivayet ettiği hadisi rivayet etmiştir. 982). 911). “O. h. h. 6. 977) kendi tefsirinde[92] şöyle demiştir: Bu sail (istekte bulunan) hakkında ihtilaf vardır. Acaba bu. zekat vererek malımızı temizlememizi emrettin. İbn-i Abbas. “Hidayet-us Süada” kitabında “Fil cilvet-is Saniye Min’el Hidayet-is Samine” bölümünde. Hars bunu duyunca geri dönüp şöyle diyordu: “Allah’ım! Eğer Muhammed’in dediği gerçek ise gökten bize taş yağdır veya elemli bir azap bize gönder. Her yıl Ramazan ayında oruç tutmamızı emrettin. senden taraf olan bir iş midir. 1000) “El Erbain-u Fi Menakıb-i Emir-il Mu’minin” kitabında bu konu hakkında onüçüncü hadisi Cafer b.Numan olduğunu söylemişlerdir. Allah’tan başka bir ilah olmadığına ve senin de O’nun elçisi olduğuna şehadet etmemizi emrettin. Olay şöyledir: Peygamber (s. h. bu konu ile ilgili bir hadis rivayet etmiştir.a)’in: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” sözü o şahısa ulaştığında adam devesine binip Peygambere doğru yola koyuldu “Ebtah”a yetiştiğinde devesini yatırıp Peygamber’in huzuruna geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed! Allah adına.Hars’dır” demiş.” ayeti nazil oldu.” Allah’a andolsun ki “Hars” devesine ulaşmadan Allah-u Teala bir taş gönderdi. Abdullah-i Yemeni el Vassabi eş-Şafii “el İktifa” kitabında.Seyyid Nuruddin-i Haseni es Semhudi eş-Şafii (ö.Ebu’s Suud el İmadi (ö. h.Şemsuddin Şerbiyni el Kahiri eş-Şafii (ö. 849). 7. Derken “Seele sailun. h.Seyyid Cemaluddin eş Şirazi (ö. 11.Şeyh-ul İslam Himvini (722) “Feraid-us Simtayn” kitabında. biz de onu kabul ettik.a). Beş vakit namaz kılmamızı. Daha sonra (buna da) razı olmayarak amcan oğlunu bize üstün kıldın. .Nuruddin b.Şehabuddin Ahmed Devletabadi (ö. 9.Şemsuddin Ebu’l Muzaffer Sibt b. 10.. o kitabın Onüçüncü babında kendi senediyle Sa’lebinin hadisini rivayet etmiştir. kendi tefsirinde. bazıları da onun Hars b. 568).Şeyh Muhammed Zerendi el-Hanefi (ö. 12. bu konudaki Sa’lebi’nin naklettiği hadisi rivayet etmiştir. h. bunu da kabul ettik. bu taş kafasından girip dübüründen çıktı ve onu öldürdü. “Ondan başka ilah olmayan Allah’a andolsun ki Allah’ın emriyle yapılan bir iştir” buyurdular.Ebubekir Yahya el Kurtubi (ö. Nazr b. bunu da kabul ettik. Cevzi el Hanefi (ö. 16. 750) “Meraic-ul Vusul” ve “Dürr-üs Simtayn” kitabında Salebi’nin hadisini nakletmiştir. h. bu konuda bir hadis rivayet etmiştir.Şeyh İbrahim b.5. bunu da kabul ettik. mezkur konu hakkında bir hadis nakletmiştir. kendi tefsirinde[89] İbn-i İshak-i Sa’lebi’den. h..a. mezkur hadisi “Cevahir-ul Akdeyn” kitabında nakletmiştir. 654).Sabbağ-il Maliki el Mekki (ö. 8. h.a.

17.”[94] 21. h.Şeyh Burhanuddin Ali el Halebi eş-Şafii (ö. h. İdris-i Hüseyni el Yemeni (ö. Sonra Allah-u Teala “İstekte bulunan biri. h 1301) “Velayet hadisi”nin şerhinde onu rivayet etmiştir. devesini caminin kapısının önünde yatırdı camiye girdi. “Ondan başka ilah olmayan Allah’a andolsun ki Allah’ın emriyledir bu söz” buyurdular. 1122)[96] o hadisi nakletmiştir.Seyyid Mahmud b. 1181) “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” hadisinin şerhinde şöyle demiştir: Sahabeden biri bu sözü duyduğunda şöyle dedi: Resulullah şehadeteyni söylememiz. daha sonra şöyle dedi: “Allah’ım! Muhammed’in dediği hak ise gökten bize taş yağdır veya elemli bir azap gönder. “Siret-ul Halebiyye” de (c. gerçekleşecek olan azabı istedi.. “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” sözü defalarca geçti. 3. h. h.. zekat vermemiz.Numan el Fehri’ye de bu söz ulaştı.. 19.” (Bunun devamını az önce naklettik) 22.[93] 18. bu taş onun başına düşüp alt tarafından çıkıyor ve onu öldürüyor.[95] 24.a) bir grup ashapla birlikte oturmuştu.a.a.Seyyid Mumin-i Şeblenci eş-Şafii el Medeni kendi kitabında mezkur hadisi nakletmiştir.Şeyh Ahmed b.a). Şöyle demişlerdir: Müslüman olan Hars b.Şeyh Abdurrahim-i Safuri eş-Şafii.Şeyh Ahmed b..a)’ın. 27. Abdulkadir-i Hafzi eş-Şafii “Zahiret-ul Meal fi Şerhi Akdi Cevahir-il Leal” kitabında o hadisi zikretmiştir.a.Şemsuddin-i Hafni eş-Şafii (ö.. Bundan dolayı Medine’ye geldi.Şeyh Zeyn-ud Din-il Menavi eş-Şafii (ö. 28. O da gelip Peygamberin önünde diz üstü oturup şöyle dedi: “Ya Muhammed! .Seyyid b. namaz kılmamız.” Daha sonra devesine binmek için ona doğru giderken. 1047). Numan mezkur hadisi duyduğunda Peygamberin (s. Baksir-il Mekki eş-Şafii (ö.” ayetini nazil etmiştir.a) cevabında.a.Şeyh Muhammed Mahbub-ul alem “Tefsir-i Şahi” ismiyle meşhur olan tefsirinde o hadisi rivayet etmiştir. 1041) “el İkd-un Nebevi ve’s Sırr-ul Mustafevi” kitabında o hadisi nakletmiştir. Muhammed-il Kadiri el Medeni “Sırat-us Seviy fi Menakıb-in Nebiy” kitabında şöyle demiştir: “Peygamberin (s.Ebu Abdullah-i Zerkani el Maliki (ö. 26. 302) şöyle rivayet etmiştir: Peygamber (s. İsmail el Yemani (ö. 1044).a. 29. “Vesilet-ul Meal Fi Addi Menakıb-il Al” kitabında mezkur hadisi nakletmiştir. 23.a) Peygamberliğinden şüphe etti.. üç adım atmadan Allah-u Teala ona bir taş gönderiyor. h. Peygamber (s. [97] . 25.Şeyh Muhammed Sadrulalem “Mearic-ul Ula fi Menakıb-il Murtaza” adlı kitabında bu konuda bir hadis nakletmiştir. 20. yetmiyor mu ki Ebu Talib’in oğlunu da üzerimize çıkarıyorsun? Acaba bu söz senin kendi sözün müdür yoksa Allah’ın sözü müdür?” Resulullah (s. s.Seyyid Muhammed b. “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” sözü diğer şehirlere ve bütün İslam beldelerine yayıldığında Hars b. 1182) “Ravzet-un Nediyye fi Şerh-it Tuhfetil Aleviyye” kitabında o hadisi nakletmiştir. h. Kurtubi’nin hadisini rivayet etmiştir.

h. özellikle. Peygambere düşen ise yalnızca apaçık bir tebliğdir. halkı topladığı bir yerde gerçekleşmiştir. büldan ve edebiyat mucemlerine müracaat etmiş olsaydı. bu adamın lügat gerçeklerini görmezlikten gelmesi veya kendisiyle gerçekler arasında yoğun perdeler oluşturan onun kör taassubu onu bu sapıklığa düşürmüştür. Buhari[102] ve Müslim[103] Abdullah b.a. “Ebtah” her akar suyun kuruduktan sonra ardında ince çakıl taşı ve kumların kaldığı yere denir.Ustad Şeyh Muhammed Abduh el Mısri. Cevap: Birinci olarak: Sire-i Halebi’de geçen.a) Zilhuleyfe Bathasında (deveyi) çöktürdü ve orada namaz kıldı. Sen mübarek bathadasın denildi. Her şehrin kenarında ve çölünde “Ebtah” olması mümkündür.a) dinlenmek için Zilhuleyfe’ye geldiğinde kendisine. “Eğer yalanlarsanız. Ebtah’da Resulullah’ın yanına geldi. Eğer hadis kitaplarına. bundan dolayı “Ebtah”ın sadece Mekke’nin çevresinde olduğunu zannetmiştir. Resulullah (s. Gadir kıssası tarihini iyice bilmeyen bir kimsedir.a)’ın Veda haccından dönüşünde. Gadir hadisi çeşitli şehirlere yayılınca Haris isminde birisi. Sibt b. mezkur ayetin nüzul sebebi hakkındaki ittifakını.a.”[104] “İmta-ul Makrizi” ve diğer kitaplarda şöyle nakledilmiştir: Peygamber (s. lügat. Biz o tenkitleri özet olarak zikredip cevabını vermeye çalışacağız inşallah. İbn-i Teymiye’den[100] başka o hadisin sağlamlığından. 1323) o hadisi kendi kitabında[98] Sa’lebi’den nakletmiştir. o kitaplarda “Ebtah”ın ne manaya geldiğini anlardı. Cevzi’nin Tezkire’sinde geçen ve Şeyh Muhammed Sadrulalem’in kitabı “Mearic-ul Ula” da geçen rivayet Sailin (azap isteyenin) camide Resulullah’ın (s.a. İnşallah yakında onun eleştirisinin batıl ve yersiz olduğuna vakıf olacaksınız. nas ve senetlerin. Bu cami Medine camisi olabilir. sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardır. o hadisin iptalında bir kaç vech[101] zikrederek kendi habisliğini ortaya koymuştur. o hadis hakkında eleştiride bulunmuştur. güvenilir olduğundan şüphe eden ve tenkitte bulunan bir kimse görmedim. Ama İbn-i Teymiyye bunların hepsini görmezlikten gelerek. İbn-i Teymiyye. (ö. Mekke Bathası da o yerlerden biridir. Birinci İhtimal: Gadir kıssası.a) Mekke’den döndüğünde Medine’de dinlenme Ebtahına girdiler. Bu sıfatta olan her akar su yatağına “Ebtah” denilmektedir. Ebtah ise Mekke’dedir. Bütün müslüman alimlerinin karşısında büyüklenerek ve her meselede itirazda bulunarak farklı bir görüş ortaya koyması onun adetidir. Vadinin içindeki istirahat edeceği yerde . Medine’de Resulullah’ın yanına geldiğini vurgulamaktadır. kesin bir şekilde rivayetin zayıf ve uyduruk olduğunu rahatça söylemiştir.a.”[99] Hadise Bir Bakış: Tefsir ve hadislerin.a) yanına geldiğini bildirmektedir. Daha sonra İbn-i Teymiye’nin tenkitini (eleştirisini) özet olarak getirip. Bu rivayeti uyduran.a. bu olayın (Harisin Resulullah’ın yanına gelme meselesinin) Medine’de olmasını gerektirir. Halebi. Ömer’den şöyle rivayet etmişlerdir: “Resulullah (s. hadisin ispatı hakkındaki mutabakatını ve onun kabullenilmesini yukarıda gördünüz.” Sahih-i Müslim yine Abdullah b. Sail'in. İkinci olarak. Ömer’den şöyle rivayet etmiştir: “Resulullah (s.30. Halbuki durum.

.. Leyla yoluyla şöyle nakledilmiştir: “Resulullah (s. fakat bazı hikmetlerden dolayı kendisinden önce nazil olan ayetlerden de önce geçebilir. cennet bahçelerinden bir bahçenin üzerindedir.” Sahih-i Buhari’de İbn-i Ömer’den de şöyle nakledilmiştir: “Resulullah (s. Bezzaz ve Aişe yoluyla Resulullah (s. İbn-i Şubbe.”[106] Bu hadislerden önce “Gadir hadisi” hakkında Huzeyfe b. İtkan-us Suyuti’de de böyle nakledilmiştir. sabaha dek orada istirahat ederdi. Ashaptan herkes kendi yerine yerleştiğinde o yasakladığı ağaçların altlarının süpürülmesini emretti. oradan çıktığında doğu yönündeki vadinin kenarında olan Bathada dinlenmek için devesini çöktürürdü..a) Umre için Zul Huleyfe’ye gittiğinde. Nitekim Taberi.. Yine Kurtubi tefsirinde bunu vurgulanmıştır.kendisine.[115] 5. Medeni’dir.. Betha’daki birbirine yakın olan semure ağaçlarının altında oturmaktan nehyetti. Bu ayet.a. en son nazil olan ayetlerden olabilir.... Resulullah (s.[116] Razi[117] ve Şir’bini[118] de buna işaret etmişlerdir.”[105] Semhudi. surenin tüm ayetlerinin Mekki olması manasında değildir.” ile başlayan iki ayet Medeni’dir.” ayetleri Medeni’dir. Nitekim Kurtubi tefsirinde[111] ve Suyuti’nin “İtkan”[112] kitabında buna deyinilmiştir.[113] Sirac-ul Munir tefsirinde “felaalleke tarikun ba’ze ma yuha ileyke” ayeti de Medeni olarak vurgulanmıştır. 2..a. alimlerin ittifakıyla Mekki’dir. Söz konusu ayetin de Medeni olması mümkündür. Kur’an ayetlerinin çoğunun sıralanmasındaki tertibin felsefesini bilmediğimiz gibi. Useyd ve Amr b.Meryem suresi Mekki’dir ama secde ayeti ve “Ve in minkum illa variduha” ayetleri Medeni’dir. Şüphesiz sen mübarek bathadasın denildi. ama “Elem terellezine beddelu nimetellahi. ama ilk yedi ayet ve “Vasbir nefseke. Bu surenin. Ama “Vela yezalulleziyne keferu” ayeti ve diğer bazı ayetler. Medeni olabilir. Ama.. Kurtubi[119] ve Şirbini[120] buna işaret etmişlerdir. bazı ayetleri de diğer birçok surelerde olduğu gibi.a)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: Batha.Kehf suresi Mekki’dir. sıralama hikmetini de bilemeyebiliriz ve buna birçok örnekler de verebiliriz. Daha önce de açıkladığımız gibi Kur’an’ın sure ve ayetlerindeki bu sıralama nüzul sırasına göre değildir.Ankebut suresinin evvelinden on ayet hariç. Cevap: Alimlerin mezkur ittifakından müteyakken şudur ki.a.[109] ve Şirbini[110] bunu rivayet etmişlerdir.a) halkla birlikte o ağaçların altında namaz kıldı.İbrahim suresi Mekki’dir..”[107] İkinci İhtimal: Şüphesiz Mearic Suresi. “Ve in kadu leyestefizzuneke min’el arzi” ayetinden “Vec’al li . Örneğin: 1. 7. namazı kıldıktan sonra şöyle buyurdu: Ey insanlar!. 3. Hacc veya Umre’den döndüğünde bir vadinin içerisine girerdi. geri kalanı Mekki’dir.Hud suresi Mekki’dir ama “Ve akim’is salate tarafeyin nehar.a) Veda Haccından döndüğünde Cuhfe denilen yere yetiştiğinde ashabı.a. bir savaş.. Nihayet öğle ezanı okundu.Ra’d suresi Mekki’dir. Öyleyse Gadir Vakıasından on yıl veya daha önce nazil olmuştur. bu sure Mekki surelerden sayılmıştır ama bu. 6.[108] Kurtubi.”[114] 4. Kurtubi.” ayeti Medenidir.İsra suresi Mekki’dir.

b) Rum suresinin evveli. 8.Mutaffifin suresi Mekki’dir.. Nitekim Kurtubi ve Razi kendi tefsirlerinde buna değinmişlerdir.Hacc suresi Mekki’dir ama.. “İnnellezine fereza aleyk’el Kuran” ayeti de Medeni’dir. “Kurtubi Tefsiri”[121] “Fahr-i Razi Tefsiri[122] ve “Sirac-ul Munir” tefsirlerinde[123] de buna deyinilmiştir.. ç) “Ma kane linnebiyyi vellezine amenu en yesteğfiru lil muşrikine” ayeti.min ledunke sultanen nasiren” ayetine kadar Medeni’dir.[136] Nitekim. Örneğin: Mücadele suresi Medeni’dir. 10. c) Ruh ayeti. Ama.Neml suresi Mekki’dir ama. Ama en son ayeti bazılarına göre Medeni’dir. Kurtubi. Ama evvelden on ayeti Mekki’dir. “Ve minhum men yu’minu bihi” ayetleri Mekki değildir. Üstelik bir ayetin. “Ve in akabtum feakibu. d) “Ve in akabtum fe akibu bimisli ma ukibtum bihi. Medeni surelerinin bir çoğunda da Mekki ayetleri vardır..Müddesir suresi Mekki’dir..” ayetinden. Kurtubi[127] ve Sirac-ul Munir[128] tefsirlerine göre Medeni’dir. Kurtubi.[131] 13.[130] 12. 15.Vakıa suresi Mekki’dir..[135] 17.Kamer suresi Mekki’dir.[138] Suresi Medeni olup. “Ellezine ateynahum ul kitabe min kablihi” ayeti ve bazılarına göre. Alimler bunun caizliğini.Kasas suresi Mekki’dir. fırsatın az olmasından dolayı onları nakletmedik.” ayeti. Ama Şirbini’nin görüşüne göre. ama birinci ayetten dördüncü ayete kadar Mekki’dir. surenin sonuna dek Medeni’dir. bazı nedenlerden dolayı iki veya birkaç defa nazil olması da caizdir.” ayetinden.[129] 11. Medeni’dir. Nahl suresinin sonuna . Şirbini kendi tefsirlerinde buna işaret etmişlerdir.[124] Razi[125] ve Sirac-ul Munir[126] tefsirlerinde de buna işaret edilmiştir. içerisinde Mekki ayeti olan diğer birçok sureler de vardır ki. “Ve minennasi men ya’budullahe ala harfin” ayeti Medenidir. Ama dört ayeti. 9. Bu görüşü Taberi de tasdik etmiştir. açıkça vurgulamışlardır. Tekrarlanan ayetlerden bazıları şunlardır: a) Besmele ayeti. Ama surenin isminin alındığı ilk ayeti. Ama surenin de ondan intiza edildiği ilk ayeti Mekki değildir..”[132] 14. Ama. Ama.[134] 16.Yunus suresi Mekki’dir.Furkan suresi Mekki’dir.[137] Beled suresi Medeni’dir. “Seyhzem’ul cem’u ve yuvellun’ed dubur” ayeti Medeni’dir. “Vellezine la yed’une meallahi ilahen aharen. Sirac-ul Munir’de[133] de nakledildiğine göre Mekki değildir.Leyl suresi Mekki’dir.” ile başlayan iki veya üç ayet ve.. “Ve in kunte fi şekkin.

g) “Eleysellah’u bikafin abdehu” ayeti.. onun dediği gibi Bedir veya Uhut’ta nazil olmuş olsa bile neyi kanıtlamış olacaktır? Çünkü onun dediği bu ayetin. Allah onları azaplandıracak değildir.kadar olay ayet. Allah-u Teala kendi ilmiyle bir müddet sonra. eğer bu (Kur’an) bir gerçek olarak senin katından ise. Bedir savaşından sonra nazil olmuştur. Allah-u Teala bu hikmeti. o ayetin iniş zamanı nere? Bu ayet. Medine’de nazil oldu. ğ) Fatiha suresi. mürtet olan bu adamın (Haris veya Cabir) ağzına aldığı mezkur sözünden başka bir şey mi vardı? Dediği söz nere. Yoksa İbn-i Teymiyye. Cevap: Güya İbn-i Teymiyye. onlara azap nazil olmadı.a) o şehirde olduğundan dolayı. Gadir gününde nazil olduğu görüşüne sahip olduğunu zannetmiştir. İbn-i Teymiye’nin hedefi. mezkur sözlerle dininden dönen bu şahıs hakkında görmeyince -nitekim Nuh’un . birbirini teyit eden hadisleri rivayet eden kimsenin. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “Sen içlerinde bulunduğun sürece. Peygamber (s.”[141] Cevap: Azabın Mekke’deki müşriklere nazil olmamasıyla onun burada o adama nazil olmaması arasında bir bağlantı yoktur. f) “Akim’is salate tarafeyin nehar” ayeti. Kafirler ondan (İbn-i Teymiye’den) önce bu ayetteki sözü söylemekle kafir olduklarını açığa vurdukları gibi. Allah-u Teala’nın fiilleri. Numan’ın dua şekline döküp okuduğu ayetin.” ayeti. bağışlanma dilemek-telerken de Allah onları azaplandıracak değildir. bu adam da. bu saçma sapan sözlerle kendi kafirliğini açığa vurmuştur. daha önce nazil olan bir ayetin. Dördüncü İhtimal: Mezkur ayet (seele sailun ayeti) Mekke’deki müşriklerin söyledikleri sözlerden dolayı nazil olmuştur. sonraki yıllarda okunmasını sakıncalı mı buluyor?! Acaba bizim az önce naklettiğimiz rivayette. Bu sure namaz farz olduğunda ilk defa Mekke’de. terk olunmuş olurdu. e) “Men kane aduvven. kıble değiştiğinde ise ikinci defa olarak. (Çünkü Şii olan bir kimse. sabit olan bir hakkı iptal etmek için ihtimalleri çoğaltmaktır. gökten üstümüze taş yağdır veya acıklı bir azap getir” demişlerdi”. onun zannının yersiz olduğunu çok iyi bilmekteler. Oysa bu hadisleri görüp okuyan kimseler. Eğer onları bir azapla helak etseydi. onlardan bir grup insanların iman edeceğini veya onların sulbünde müslümanların bulunduğunu biliyordu. çeşitli hikmetlerden dolayı birbirlerinden farklı olabilirler. kesinlikle bu ayetin Gadir gününde nazil olduğunu söylememiştir..[140] alimlerin ittifakıyla Gadir gününden iki yıl önce. kafir Haris b. Bu sure iki defa nazil olduğundan dolayı ona Mesani denilmiştir. Gadir gününde nazil olduğunu söyleyen yoktur.a. Peygamberin gönderilmesindeki hedef. Bununla ilgili. Ve onlar.[139] Üçüncü İhtimal: Allah-u Teala'nın buyurduğu şu ayet: “Bir de: “Ey Allah’ımız.

Peygamber (s.a)’ın ısrar etmesine rağmen. ona karşı geldiğinden dolayı Allah-u Teala. Zeyd’den şöyle nakletmiştir: Resulullah (s.a. fitne ve küfür kaynağı olan bir kimsenin şiddetle cezalanması arasında büyük bir fark vardır. Zaten hikmet ve genel maslahatlar da bunu gerektirmektedir. Hazret şöyle buyurdu: “Allah’ım! Yusuf’un yedi kıtlık yılı gibi. Ebu Bekir-i Sıddık’tan şöyle rivayet etmişlerdir: “Hakem b. Bunun üzerine Cebrail onun başına işaret etti. iki ayette geçen Peygamber (s.” Derken o adam bir ağacın gölgesinde oturdu. zararın diğer uzuvlara sirayet etmemesi (yayılmaması) için o bozuk uzvun kesilmesi icap etmektedir. Hakim ve Beyhaki’den. Ama diğer uzuvlara .a. Resulullah (s. öyle ki kemik. Derken o adam ölü olarak bulundu.” Yine şöyle naklediyor: Resulullah (s.a.a. Esed b. duası da kabul olurdu. leş ve ölü yemek mecburiyetinde kaldılar. azgınların kökünü kazıyordu. bu rahmet ümmetten azabı uzaklaştırmaktadır. Resulullah’ın (s.a. toprak ise onu kabul etmemişti.a.a. Amr b. Zücac ve İbn-i Mesut da bunu nakletmişlerdir. açlıktan gökle arasındakini duman gibi görür oldular.a)’ın aleyhine toplanıp İslam’ı kabul etmeyeceklerine dair ısrar edince.a) ona beddua etti. Muttalib b. Suyuti. kendi senediyle İbn-i Mesut'tan şöyle rivayet etmiştir: Kureyş. köpek ve ölü yemek zorunda kaldılar. Ferra.a.a) yaptığı savaşlarda da keskin kılıcıyla. tamamiyle kaldırılmış değildir.a) konuştuğunda yüzünü eğip büküyordu. Mekatil. Peygamber (s. Gabşan’a beddua etti.istediği azapla o fesat mikrobunun kökünü kuruttu.a. kavmi onu tekzip edince Mekke’de onlara şöyle beddua etti: “Allah’ım. Peygamber (s. Nitekim Kur’an şöyle buyuruyor: “Öyleyse sen.” Bu dua neticesinde artık yağmur yağmadı. göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle. İşte bu yüzden dolayı ve hilafet hususunda Resulullah (s.a)’in yanında oturuyordu ve Peygamber (s.”[147] Bu anlattıklarımızla şu neticeye varıyoruz ki.”[142] Tefsir-i Fahri Razi’de şöyle nakledilmiştir: “Peygamber (s.a) vücudu rahmettir.[144] İbn-i Hacer. Ebu’l As. karnı parçalanmıştı. Malik b.a) ona: “öyle ol” dedi.kavminde de bu hikmeti görmedi. Peygamber’e işaretle ta’n ediyorlardı. kör olana dek onun yüzüne ve gözlerine vurdu.a) bir adamı (bir yere) gönderdi.a.” Yine Beyhaki yoluyla Usame b. her şey yok olup gitti.”[143] İbn-i Esir şöyle naklediyor: “Ebu Zem’at-ul Esved b.a)’in vücudu sebebiyle kaldırılmış olan azap. Cebrail. Nitekim Resulullah (s. onların yıllarını Yusuf’un kıtlık yılları gibi kıl.a.a). Kureyş. başı irinle dolarak ölüp gitti.a. “İbn-i Abbas.[146] Taberani de Abdurrahman b. çok şiddetli bir açlığa duçar oldu. Şüphesiz zaruret anlarında. Müslim.a. Mücahid. O adam ölene kadar öyle kaldı.a).a) azgınlığına şahit olduğu ve iman etmesinden ümidini kestiği kimsenin aleyhine beddua ederdi. yeryüzü kurudu.a) onun kör olması için beddua etti. Ama gerçek ve kamil rahmet odur ki. Abduluzza ve arkadaşları. yedi kıtlık yılıyla onlara karşı bana yardım et. Talalet b. o adam Hazretin aleyhinde yalan söyledi. Bunun üzerine Resulullah (s. Resulullah (s. o ağacın dikenli bir yaprağıyla. Taberani[145] ve Beyhaki yoluyla “Delail” kitabında. İnsanlar açlıktan kendisiyle gök arasındakini duman gibi görmüş oldular. açık yolda yürümeğe mani olan engeller onunla ortadan kaldırılmış olsun.a. Nesilleriyle İslam ümmetinin kurulması ümidiyle çalışılan ve kendilerine yumuşaklıkla muamele edilen kimselerle. o habis adamın kökünü kazıdı.” Onlar (bu duanın eseriyle) öyle bir kıtlığa uğradılar ki. kuraklık oldu.

Yine o mucizelerden bazıları. onu unutturmaya çalışmışlardır. iyileşmesi için tedavi edilir. önceki hadisede olan tahrik. muhaddis ve müfessirler.a. Nitekim Gadir nassını da unutturmak istemişlerdir. Fil ayeti gibi (meşhur) bir ayet olurdu ve onu nakleden raviler çok olurdu. toplumda ilgi uyandıracak derecede büyük bir etki yaratmamaktadır. Ama İbn-i Teymiyye (delilsiz olarak) hadisin senedini zayıf görmüş ve onun metninde münakaşa etmiştir. “Bu hadise zayıf bir senetle nakledilmiştir” sözünden kimi kastettiğini anlayamadım. isimleriyle beraber zikrettik.a)’ın vücudu bütün azaplara mani olmuş olsaydı. siyer.a. Yeman’a. olayların farklı boyutlarının olmasıdır. Şu açıktır ki. senedine itina edilmeksizin müslümanlar arasında kabul edilmiştir. onun çirkin planıyla uyum sağlamamaktadır. savaşlarında öldürülmezdi. “Mussaniffler bu hadiseyi kaydetmemişlerdir” sözüne gelince bu da diğer sözleri gibi saçmadır.a. böyle bir şeyin batıl ve yalan olduğu ortaya çıkmış oluyor. Velhasıl. Bu. Ancak Allah-u Teala kendi nurunu tamamlamak istemiştir. Allah-u Teala Kureyş’i. Bunun sebebi. artık de ki: Ben sizi Ad ve Semud (kavimlerinin) yıldırımına benzer bir yıldırımla uyarıp korkuttum. sonraki hadisede yoktur. Çünkü biz daha önce tefsir. Hatta aldatıcı tasvirlerle (senaryolarla). Üstelik bu hadisenin arkasında gizli maksatlar vardır. fezail vb. Onların rivayetini önemsiz telakki etmemişlerdir. mezkur ayet. Kur’an ayetinden bir ayeti (Seele sailun ayetini) onlara itimad ederek tefsir etmişlerdir.a)'in bedduasına duçar olmaz ve hiç kimse onun keskin kılıcıyla. Ama İbn-i Teymiyye’nin. Bu fark Peygamber (s. dallarda kitap yazan musanniflerin onu nakletmediklerini veya sadece zayıf bir senetle rivayet ettiklerini gördüğümüzde. o zaman bu tehdit doğru olmazdı. Bunların hepsi azabın çeşitleridir. uyduruk hadislerle kendi aruzlarına yaklaşmışlardı. büyük sahabe olan Huzeyfe b. Altıncı İhtimal: .a)’in mucizelerinde de açıkça görülmektedir. tarih ve mucem sahiplerinin mezkur hadiseyi naklettiklerini. yaldızlı telfiklerle. bu hadise kişisel bir hadisedir. hadis ve tefsir ilminde önde gelen ve rivayette güvenilirliği meşhur olan Sufyan bir Uyeyne’ye ulaşmaktadır.” (Fussilet/13) Eğer Resulullah (s. sihah sahipleri ve tefsir. değindiğimiz kimseler Resulullah (s. o gün ilahi azabların en büyük mazharı olmuştur. Ama Ashab-ı Fil hadisesinde büyük bir ümmet yok olmuş ve toplumda meydana gelen bu gediği ve uçurumu bütün alem görmüştür. düşünüp taşınmadan ölçüsüz konuşmaktır. Çünkü. onu iptal etmeye kalkışmışlardır. Bütün hafız. Böyle bir hadiseyi o kişisel hadiseyle kıyaslamak gerçekten insafsızlıktır. yine en seçkin bir millet ezilmekten ve çeşitli milletlerin her yıl tavaf etmek için geldiği kutsal bir ev tahripten kurtulmuştur. dinden yüz çevirdikleri takdirde Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımlarıyla tehdit edip şöyle buyurmuştur: “Bu durumda eğer onlar yüz çevirirlerse.sirayet edilmesinden korkulmayan ve iyileşmesi de ümit edilen arızalı bir uzuv. Cevap: Bu hadiseyle Ashab-ı Fil hadisesini birbiriyle kıyaslamak. Evet geçmiş büyük alimler böyle yapmışlardır. Beşinci İhtimal: Eğer bu olay doğru olmuş olsaydı. O mucizelerden bazıları haber-i ahadla nakledilmiştir ve onlardan bazıları da tevatür haddine ulaşmıştır. Müsned. Mezkur rivayetin senedi. Allah bizi bu çeşit azaplardan korusun. Çünkü bu hadisten hiçbir şey.

. Hayyat ve Muhammed b. Müslümanlardan hiç kimse Peygamber (s.a) bunun üzerine “Böyle olursa ne de güzel olur” buyurdular.a). müslümanlar arasında.a)’in yanında sol eliyle (bir şey) yeğince.a).a. Muslim. Resulullah (s. “Sakıncası yoktur (hastalık günahları) temizliyor” buyuruyordu. ona da “Sakıncası yoktur.a. Cevap: Sahabeler hakkında yazılan kitaplar.a. O Hazretin Peygamberliğinden şüphe etmişti.a) bir hastayı iyadet ettiğinde. onlardan sonra gelenlerden ayırmaktır. namazda başı temizlemeyi (taramayı) nehyetti. Peygamber (s. nebevi hadis ilmidir. İbn-i Abdulbirr “İstiab”da. sahihinde Seleme b. temizleyicidir” buyurdu. Ebu Abdullah Buhari’dir. Numan” Ashap arasında meşhur değildir.a. Üstelik. Sufyan ve Ebubekir b. Sa’d. Bunun üzerine Resulullah (s. ashabın isimlerini bilgisi miktarında toplamıştır. “Temizleyici midir? dedin.a)’e ihanet ederek azaba uğrayan kimseler de olmuştur.a)’in ashabını. Resulullah (s.a). Ebi Hayseme gibi onun şeyhleri tabakasından olan bir grup kimselerin de. isimlerini toplamıştır. Peygamber (s. Adam. sağ elini ağzına kaldıramaz oldu. o bu konuda özel bir kitap yazmıştır. Ebu’l Kasım Beğavi ve diğerleri ondan nakletmişlerdir. Örneğin: “Bildiğim kadarıyla bu konuda ilk telifi yapan. bütün sahabenin isimlerini içermemektedir. Nitekim dördüncü ihtimalin cevabında buna değinmiştik. “Haris b.a. İbn-i Munde. “Sağ elinle ye” buyurdular.Bu hadisten anlaşıldığına göre mezkur şahıs (Haris) usul-u dini kabul eden. Sonra namazda birinin başını taradığını gördü ve şöyle buyurdu: “Allah. Bununla birlikte o. Şu da malumdur ki.”[149] Yedinci İhtimal: Gerçek şu ki. bir çok eser ve kitaplar arasında bulup yazmışlardır. akşam olmadan öldü.a.a. Hayır. Hazretin yanında olan. onun en büyük maarifinden biri. onu kabre götürecektir” dedi. bu ihtiyarda olan bu ateş. saçını çirkin kılsın” Bu bedduadan dolayı o taradığı yer dazlak oldu. inanan bir kimse imiş. onların görmediği ve bulamadığı isimleri.a.a. Onlardan sonra gelen muhakkikler. bu konuda bilgileri dahilinde bir çok kitaplar tasnif etmişlerdir. Yakub b. Peygamber (s. Cevap: Mekzur hadis “Haris”in İslamiyetini gösterdiği gibi. Bu dalda kitap yazan her müellif. Bu dalda mükemmel yazılan kitaplardan biri İbn-i Hacer-i Askalani’nin “el İsabe bitemyiz-is Sahabe” kitabıdır. Hafızlardan bir çoğu. “Sağ elinle yiyemeyesin” diye beddua etti. Ebu Musa ashapların isimleri hakkında yazdıkları kitaplarda onların ismini zikretmemişlerdir.a. Ashabın isimlerine ek olarak Halife b.”[148] Maverdi’nin “A’lam-un Nübüvvet” kitabında şöyle nakledilmiştir: “Resulullah (s. kitabın başlangıcında şöyle yazmıştır: “Dini ilimlerin en güzellerinden biri. “Sağ elimle yiyemiyorum” dedi. Daha önce de naklettiğimiz gibi “Haris” Peygamber (s.a)’ın sözünü reddetmesi ve Allah-u Teala tarafından verilen haberde şüphe etmesiyle mürtet olduğunu da isbat etmiştir. Peygamber (s.a) bir bedevi'nin iyadetine (ziyaretine) gitti. O adam. O adam artık ondan sonra. onun Peygamber (s.a)’in hadisini duyduktan sonra.a)’in döneminde bir azaba uğramamıştır. Ebu Neim-i İsfehani.a. Ekva’dan şöyle rivayet etmiştir: “Bir adam.” Sahih-i Buhari’de de şöyle nakledilmiştir: “Peygamber (s.a.

a. Allah’u A’lem (Allah daha alimdir. kendisine yakın olanların yazdığı kitaplardan bulup yazdığını zikretmiştir. önceki bütün kitaplarda ne varsa hepsini içerdiğini zannetmiştir. ashaptan olmayanları da onlara katmıştır ve onların kitaplarında vaki olan bir çok hatayı görmemiştir. bir Divan’a (büyük bir kitap) sığacak değillerdi. çok sayıda insan ölüp isimleri kaydedilmemiştir. Bu kitapta daha önce te’lif olan bir çok kitapları da toplamıştır. o yanlışlıkla birbirine karışan isimleri ayırmış. Abdulbirr.. Ebu Neim ve Ebu Ömer b. Malik’ten nakledilen şu sözdür: “İnsanlar haddinden fazla çoktu. dağ ve dereler . yanlış zikredilenleri tesbit etmiş ve ona bazı ilaveler de yapmıştır. Ömer’in hilafeti dönemindeki savaşlarda ve Hicri 18’de başlayan veba hastalığında bir çok sahabe ölmüştür. Ebu Bekir b. Bunları kendi şartına göre. İzzeddin b. Ebu Ömer b. mezkur konuda kitap tasnif edenler çoktur.a) vefat ettiğinde. Ebu Davud. onu görerek veya ondan duyarak rivayet nakleden kadın ve erkeklerin sayısı yüz bin kişiyi aşıyordu. Ebu Ali b. Bununla birlikte sahabelerin isimlerinden onda. bu kadar meçhul kişilerin isimlerini tesbit edip yazabilmesi mümkün değildir. Fethun ona büyük bir ek yapmıştır. “kitabımda olmayan ve onların şartına göre de esassız olan bir çok isimler.a) vefatından on iki yıl sonradır.” Ebuzer’e er-Razi şöyle nakletmiştir: Resulullah (s. Ebu’l Kasım-ı Beğavi. Bu durumda. sadece rivayet edenlerin ne kadar olduğuna cevap olarak söylemiştir. bu kadar sahabenin ismini hangi kitap toplayabilir?! Hiç bir araştırmacının. Bu iddiasına rağmen bir çok kimselerin isimlerini yazmamıştır. Bununla birlikte yinede onların hepsini kapsamlı bir şekilde tesbit edememiştir. Ebuzer’e er-Razi’nin verdiği rakama oranla bulup. Bunların asırlarında. yine Haccet-ul Veda’da bulunup fakat isimleri. Abdan ve Metin gibi onlardan önce olan bir grup kimseler. Daha sonra Hafız Ebu Abdullah-i Zehebi. Muğda.a. Keza bir grup kimseler de kendi teliflerinde ona. bazı sahabelerin isimlerini de eklemişlerdir. Ebu Hafs b.Onlardan sonra. göçebe olduklarından dolayı kaydedilmeyen çok sayıda sahabelerde vardır. Onun şöyle bir yazısını da gördüm: “Usd-ul Gabe”de ismi geçenlerin sayısı Yedibin beş yüz elli dört (7554)tür. kitabının ismini “İstiab” (hepsini kaplayan) koymuştur. kendi kitabında. birini bile yazamadım.” Ebuzer’in sözünü te’yid eden şeylerden biri de sahibayn’da “Tebük” kıssası hakkında Ka’b b.” Hatib’in sahih bildiği bir senetle rivayet ettiği şeyde. Habban ve Tabarani de bu büyük “Mu’cem” kitabına.)”[150] Biz daha önce “Gadir Vakıası” hakkında şöyle dedik: Haccet-ul Veda’da Resulullah (s. Sevri’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ali’yi Osman’dan öne geçirirse (onu daha üstün bilirse) şüphesiz Resulullah’ın öldüğünde kendilerinden razı olduğu on ikibin (12000) kişiyi küçümsemiştir!” Nevevi de şöyle demiştir: “Bu rakam Peygamber’in (s. Ama. tahkik (inceleme) neticesinde bana sabit olmuştur.a)’la birlikte bulunanların sayısı Yüz bin (100000)’i aşıyordu. bu konuda büyük bir kitap (el-İsabe bi Temyiz-is Sahabe) yazdım ve sahabeleri diğerlerinden ayırt ettim. İbn-i Fethun “İstiab” kitabının dipnotunda (ona yapılan ekte) bu rakamı zikrettikten sonra şöyle demiştir: “Ebuzer’e. Ebu Mensur-i Maveri. Çünkü çoğu insanlar sahra ve çöllere dağılmışlardı. orada şöyle yazmıştı: Bu kitapta ismi geçen sahabelerin sayısı sekiz bin (8000) kişiden az değildir.. Ebu Hatem b. Onların hepsinin isimlerini tesbit etmek ise gerçekten çok zordur. O.a. Yine Ebu Musa el Medyeni. ama diğer sahabelerde buna eklenirse bu rakam daha fazla olacaktır. Ama ben Hafız Zehebi’nin “Tecrid” kitabının arkasına yazdığı yazıyı okudum. öncekilere uyduğundan dolayı. Daha sonra. bu konuda kitaplar te’lif etmişlerdir. Esir. Ebubekir b. Bu on iki yıl zarfında Ebu Bekir’in hilafeti dönemindeki savaşlarda. Sikkin.” Bununla birlikte “İstiab”da ismi veya künyesi zikredilen tüm isimlerin sayısı Üç bin beş yüz (3500)dür. Daha sonra Ebu Abdullah b. Bu kitabın. bu rakamı. Abdulbirr bu konuda kitaplar yazmışlardır. Ali b. Daha sonra. Bundan dolayı. Şahin. bazı isimler eklemişlerdir. “Usd-ul Gabe” isminde büyük bir kitap te’lif etmiştir. Munde ona bir çok isimler eklemişlerdir.

a) çok önemli bir meseleyi ümmete tebliğ etmeye memur olduğunu bildiği için. o sene halkı hacca davet etti. onun mürted olmasından dolayı ismini zikretmemişlerdir. Üstelik. Bölüm RESULULLAH (S. Musannifler.a. Bütün bunlardan sonra. ancak çok rivayet eden ve olaylarda önemli bir role sahip olanların isimlerini kayıt etmişlerdir. “İnsanlardan öyleleri vardır ki.onların irtibatlarını azaltmıştı.a.”[151] 4. kıyamete kadar okunacak bazı ayetler nazil etti.Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan Gadir gününe mahsus ameller. 2. insaf ölçüsünden çıkmış ve tartışma kanununu gözetmemiştir.[152] Ama ne var ki.a)’in Gadir gününde nazil olan ayetleri tebliğ etmesi: Önceki bölümde Allah-u Teala’nın Gadir-i Hum’a verdiği öneme değinerek Resulullah (s.a)’a veda haccından dönerken büyük bir topluluk içerisinde velayeti tebliğ etmesini emrettiğini hatırlattık. BÖLÜM RESULULLAH (S.a. 4. büyük bir ihtimalle.a. bir kapasiteye sahip değildir.a)’ın Gadir gününde nazil olan ayetleri tebliğ etmesi. bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap da olmadan Allah hakkında mücadele edip durmaktalar. bir şahsın ismini.A)’İN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1.a. bazen ihtiyaç duyduklarında şehirlere gelip. 3. halk da grup grup ona katıldı. Meacim-us Sahabe müellifleri.s)’ın başına taç koyması.Resulullah (s.Resulullah (s.a. Bu durumda hiç bir araştırmacı. Orada her şehre girip çıkanın ismini ve ahvalini kayıt edecek herhangi bir divan (kurul) yoktu.Resulullah (s. . ümmetin izzeti ve dinin ayakta kalmasını sağlayacak nitelikteydi.A. Çünkü tebliğ edilecek mesele.Resulullah (s. hiçbir ilme dayanmadan. olayla ilgili bilgilerde açıkça görmekteyiz: Resulullah (s. 4. durumu böyle olan kitaplarda bulmadığından dolayı onu inkar etmeye kalkışan birisi. Ne denli önemli olduğuna Kuran-ı Kerim’de şahit olduğumuz Gadir-i Hum meselesine Allah Resulünün verdiği önemi.A.. geceleri veya gündüzleri bazı rivayet ve sözler öğrenerek tekrar kendi bölgelerine dönüyorlardı.a)’ın Gadir gününde Ali (a. Çöl ve dağlarda yaşıyorlardı. Allah-u Teala bununla da yetinmeyip ümmetin her zaman doğru yol üzere olabilmesi ve dini bilgileri en doğru şekilde öğrenebilecekleri imamlarını tanıması için.A)’İN GADİR’E VERDİĞİ ÖNEM 1.. durumu böyle olan bir ümmetin ahvalini bilebilecek bir güce.a)’ın Gadir gününü bayram ilan etmesi.

onun hakkını reddedenlere gazab et. ayakları dizlerinin hizasına gelecek şekilde kaldırdı ve sonra şöyle buyurdu: “Ey insanlar! İşte bu benim kardeşim. ilmimin sahibi. “İşte ben bugün dininizi sizlere kamil ettim. O gün önde gidenlerin geri dönmelerini buyurup.a. bana iman edenler içinde benden sonra Rabbimin kitabını tefsir edecek halifemdir. Bu nedenle Allah’u Teala buyurdu: “Onlardan bazıları Peygamber’e eziyet ederek. Allah Resulü (s. o (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” derler. kıyamete kadar gelen İmamların hepsi de onun sulbünden evlatlarımdır. birçok kimse bana eziyet etmekteydi. kim Onu inkar ederse Allah tövbesini kabul etmeyecek ve hiç bir zaman onu bağışlamayacak.a. Resulü ve onların tarafından bildirilir.[153] Hafız Ebu Cafer Muhammed b.a) bizlere bir hutbe okuyarak[154] şöyle buyurdular: “Allah-u Teala bana şu ayeti nazil etti: “Belliğ ma unzile. h.”[156] Bu sebeplerden dolayı Cebrail’den bunu tebliğ etmememe dair Rabbim’den bana izin almasını istedim. Şimdi hepiniz bunu bilin: “Gerçekten Allah onu sizlere veli ve İmam olarak tayin etmiş. tasdik edenler rahmet içerisindedirler. Dikkat edin! İşte ben tebliğ ettim. O.. Ey Allah’ım! Onunla dost olanlarla dost ol. geride kalanların ise ulaşmalarını beklediler. “Ama ben takvalı olanları az gördüm. vasim ve halifem. Evet. Benden sonra Emir-ül Mü’minin olmak ondan başka hiç kimseye caiz değildir. bu Allah tarafından bana bildirilmiştir. amelleri batıl olup. elinden ve kolundan tuttuğumdan başka hiçbir kimse onları sizlere tefsir edip açıklayamaz. Gölgelikler kurulduktan sonra.”[157] ayetini nazil etmekle onun İmameti ile dini kemale erdirdin. benden sonra herkesten üstün ve daha faziletlidir. Dikkat edin! İşte ben duyurdum. itaatini bütün herkese farz kılmıştır.. haram ise Allah. Ona karşı gelenler mel’undurlar.. De ki: (o). Bundan dolayı kim ona ve kıyamet gününe kadar onun soyundan gelen evlatlarıma uymazsa. Cerir-i Taberi (ö. hepsi bir araya toplandıktan sonra söylenmesi gereken sözleri buyurdu ve hazır olanların hazır olmayanlara onu tebliğ etmelerini emretti. Evet. onları sonsuz azapla cezalandıracaktır.Resulullah (s. burada Rabbi’min şu emrini: bütün herkese iletmemi emrettiğini bildirdi: “Ali b. Ebu Talib benim kardeşim. Bunun için ondan ayrılıp uzakta kalmayın. Ali'yle çok sık bir arada olduğum ve onun sözlerini çok dinlediğim için. ona düşman olanlara düşman ol. Çünkü bu. Allah bütün ilimleri bana vermiş benden de Ali’ye intikal etmiştir. ama Rabbim razı olmadı. O hak ile amel edip hakka hidayet edendir.a) veda haccından dönerken. Cemaat namazı için toplandık. karşı gelenler mel’un. onu burada tebliğ etmemi benden istedi.” Daha sonra Resulullah (s. öğle vaktinin sıcağında Gadir-i Hum denen yerde durdular.a) onu. bu Ali’de onun mevlasıdır. Böylece Yüz binden fazla sahabenin Gadir hadisinin ravisi olmasını sağlamak istedi. “kıyamet günü için gönderdiklerinize dikkat edin!” Kur’an’ın muhkematlarını tanıyın ve müteşabihlerin ardına düşmeyin. vasim.a. İşte bu dediklerim. “Ben her kimin mevlası isem.a. Helal olan bir şey ancak Allah ve Resulü tarafından belirtilir. Dikkat edin! İşte ben açıkladım. onu inkar edene lanet et. herkesin cemaat namazı için toplanmasını buyurdular. Büyük gölgelikler kurulmasını emretti.. onun sözü ve hükmü geçerli ve haktır.. Allah sizin mevlanız ve Ali sizin İmamınızdır. sonsuz ateşte azab . sizin için bir hayır kulağıdır. Cebrail’in Allah tarafından getirdiği bir haberdir.” İşte bunu işitin ve itaat edin. Dikkat edin! İşte ben bunu eda ettim. Allah’ın vaadidir. benden sonra İmamdır.a) o yıl bütün kabileleri çeşitli bölge-lerden hacca davet etmişti.”[155] ve Cebrail bana. Erkam’dan şöyle rivayet ediyor: “Resulullah (s. 310) “el-Velayetu Fi Turuk-ı Hadis-il Gadir adlı” kitabında Zeyd b. Ey Allah’ım! Sen Ali’nin velayeti hakkında..

İblis hased yüzünden Allah'ın seçkin kulu olan Adem (a. yeni temiz elbiseler giyilip o gün bayram olarak kutlanılır. onun Resulüne ve O’nunla birlikte nazil olan nura iman edin. bu sebepten dolayı bu gün bayram kabul edilip evliyaların sevinç günü olmuştur. o gün hiç kimseye vermediği makamı ona vermiştir”.s)’a mahsus kılınmıştır. çünkü Allah’ın Resulü (s. Zikrettiğimiz bu kitabın 56. Her yıl bu hadisenin tekrarlanmasıyla. Mağripliler ve Iraklılar da geçmişte Gadir gününe çok önem verip. yüce bir makamdır. O gün iyi ameller daha fazla yapılır.içinde kalacaklardır.Her ne kadar bu bayrama Şiiler çok önem veriyorlarsa da bu bayram yalnız onlara ait olmayıp başka müslüman fırkalar da bu günü bayram olarak kabullenmekte ve yine bu günün bayram günü olarak onlarla birlikte kutlamaktadırlar: Biruni “Asar-ul Bakiye an-il Kurun-il Haliye”[160] kitabında müslümanların bu günü bayram olarak kutladıklarını yazmaktadır.s) bir şiirinde Gadir-i Hum gününe değinmiş ve o gün müslümanların bayramı olmuştur.a..a)’ın Gadir Gününü Ümmeti İçin Bayram İlan Etmesi Gadir hadisinin korunmasında etkili olan diğer bir önemli hadise de o günün bayram olarak ilan edilmesiydi..s)’ı Cennetten çıkarttı. Allah-u Teala bu nuru bende yerleştirmiştir. yoksullara yardım edilir..a. Burada araştırmacılara yararlı olacak iki noktaya değinmemiz gerekir: 1.[158] Ey insanlar! Yüzlerinizi mahvedip eski haline getirmeden. öyleyse amelleri yok eden ve yoldan çıkaran hasedi kendinizden uzaklaştırın. doğudan batıya bütün müslümanların. üzerinize ateşten bir alev gönderilir de yardımcı bulamazsınız. işte “Asr” suresi Ali hakkında nazil olmuştur.a) hakkında kullanılan “Mevla” kelimesinden anlaşılan bütün manalar. . hayırda yarışılır. sayfasında da şöyle yazıyor: “Resulullah (s. yahut Cumartesi gününü tanıyanlara lanet edildiği gibi size de lanet edilmeden Allah’a. Ey İnsanlar! Benden sonra ateşe davet eden İmamlar olacaktır ve onlar kıyamet gününde yardımcısız kalacaklar. İbn-i Talhe-i Şafii “Metalıb-us Seul”[161] kitabında şöyle yazıyor: “Emir-ul Mü’minin Ali (a. aynı zamanda da bu günle ilgili şiirler okumaya çok önem vermişlerdir.a.” Tarih kitaplarında.Resulullah (s.”[159] 2. Allah-u Teala ve benden uzaklaşacaklar onlara yardımcı ve tabi olanların hepsi cehennemin dibinde olacaklardır. gecesinde ise ibadetlerle meşgul olunulmuştur. “Ey iki ağır topluluk. başkalarına değil yalnız Ali (a. bu günün bayram ilan edilmesi hususunda ittifak ettiklerine dair kayıtlar vardır. Gadir hadisi özel olarak her yıl tekrar tekrar zikrediliyor ve böylece Gadir hadisinin senedi ve rivayet edilen yollar kesintisiz olarak elimize kadar ulaşmış oluyor. (insan ve cinler) hesabınız görülmek üzere yakında size yenilenecek. Mısırlılar. bu ise çok büyük derece.. bu günde namaz. dua ve benzeri ibadetlere. Bu hadise eskiden bu güne dek devam etmektedir. benden Ali’ye intikal ederek sürecektir.a). Gadir günü bayram ilan edilmiş.

kuruluş veya özgürlük günlerini ziyafetler vererek. Resulullah (s. Hz. Bu durumda o günden daha önemli gün olabilir mi? O günde sünnet ve asıl yol açıklandı. Resulullah (s. o günün bayram günü olmasına sebep olmuştur.a)’in zamanına dayanmaktadır.a) Veda haccından dönerken orada Ali b. cehalet ve bilmemezliğe bahane için bir fırsat kalmadı. Bu mesele Kur’an-ı Kerim’de de beyan edilmiştir. İşte bu etkenler. bu günü büyük bir gün olarak bilip ona çok önem vermişlerdir.”[165] Bunun sebebi ise onların. 487 yılında Zilhacce’nin 18. Zilhicce ayının bitimine on iki gün kala Perşembe gecesi h. orada bir su kaynağı vardır. önemli bir inanç ve o günün faziletinden kaynaklanmıştır. Muiz (ö. Kutlamalar. sevinç ve sevilen şeyleri Gadir günü ve gecesine benzetmek. h. ona düşman olana düşman ol. yardım edenine yardım et ve onu terk edeni terk et”.” Şialar da bu güne çok önem verirler ve bu günün gecesinde yatmayıp ibadetle meşgul oluyorlar. O günde Şeriat-ı Ğarra ve onun münevver hükümleri beyan edildi. Mustansır’ın oğlu olan Mustali’nin hayatı bölümünde şöyle yazılmıştır: “Ona h. Gadir olayını Veda haccında gerçekleştirmiş ve o günde önemli bir mesele olan hilafet meselesini açıklamıştır. sevinç ve şenlik günü olarak müslümanlar arasında meşhur olmuştur.a. konferanslar tertipleyerek kutlamaktalar. düşmanına düşman ol.a) Gadir-i Hum da develerin semerleri üzerinde bir hutbe okuyup şunları buyurdu: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Ümm’ül mü’minin ve başka sahabelerin o günde Emir’ül Mü’minin Hz. Resulullah (s. 2. çok geniş bir şekilde Gadir-i Hum günün bayram günü olarak adlandırılması konusunda bir çok belgeler vardır.din kamilleşti ve nimet tamlandı. O gün Zilhiccenin On sekizi ve Gadir-i Hum. 374) de bir kasidesinde güzellik ve sevinci Gadir’in gece ve gündüzüne benzetmiştir.a) ile “uhuvvet”ini ilan ederek şöyle buyurdu: Ali’nin bana olan nisbeti Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibidir. ey Allah’ım! Onu seveni sev. Ey Allah’ım! Onu seveni sev. günün idi. o günü kutlayarak törenler düzenlemek . Her ne kadar bu inanç onlara mahsus olsa da bu gecenin ümmetin içerisinde meşhur ve bayram gecesi oluşu konusunda farklı düşünen yoktur.[166] Onun için delil olan meselelerden birisi de.Bu günün bayram olması. 487 yılında vefat etmiştir”.”[163] Mes’udi de İbn-i Hallakan gibi bu meseleye değinip. Meşhur olması. O günler her ulusun bayram ve sevinç günleridir.a)’in evlatları ve onun yolunda gidenler. bunun nass oluşuna olan itikatlarıdır. artık ondan sonra nefsi arzulara. Gadir hadisin zikrettikten sonra şöyle yazıyor: “Ali (r.a)’in aralıksız hilafetinin isbatı olduğuna inanırlar. Güzellik. Gadir-i Hum Mekke ve Medine arasında bir yerdir.a.a. Ebu Talib (r. Bu yüzden o gün. ona yardım edene yardım et ve onu terk edeni terk et. Hazmi ise şöyle diyor: “Orası (Gadir-i Hum)” Mekke ve Medine arasında yer alan Cuhfe’deki çok sıcak olan bir yerdir. Şialar da bu güne çok önem verirler.a)’in emriyle Ebu Bekir.a) orada olan su kaynağının yanında bir hutbe okudu.”[162] Mustansıri billah-i Ubeydi’nin hayatı bölümünde şöyle yazmakta: “Mustansır. Ömer. Günü olan Gadir-i Hum bayramında bey’at ettiler. O halde İslam hükümeti ve İslami velayetin istikrarı için bayram etmek. Gadir-i Hum’un faziletinden dolayıdır. Resulullah (s.İbn-i Hallakan’ın “Vefayat” kitabında.a. Dünyada her ulus hükümetleri. Onlar bu günün Ali (r. bayram ve sevinç günlerine mahsus olan bir şeydir.”[164] Sealibi de Gadir gecesinin ümmetin yanında çok meşhur olduğuna değinerek şöyle yazıyor: “O gün Resulullah (s. Ali’yi kutlamalarıdır.a. Mısır’ın hakimi olan Temim b.

Emir’ül Mu’minin Ali (a.a. Kutlama Hadisi[167] Muhammed b. “Osman”..a.a)’ın emriyle kendisine has olan bir çadırda oturdu ve halk görüşmesine gelerek onu kutluyordu.a) bu meselenin gereği olarak. Allah’ı razı edecek sözleri söyleyin.. Ey millet! Sizlere söyleyeceğim şey hakkında söz veriniz. Ali’ye. onlar da gidip onu kutladılar. zira Allah bütün sesleri işitip kalpte gizli olan şeyleri bilir. Cerir-i Taberi “el Velaye” kitabında Zeyd b. Hattab idi. Ondan sonra Emir’ül Muminin Hz.a.” Ve bu arada ilk önce Peygamber (s.. işittik ve sevinerek Allah ve onun Resulünun emrine itaat ediyoruz. “Zübeyr” ve ondan sonra Muhacir. Ensar’ın büyükleri ve ümm’ül müminlere) emrederek.a) Ümm’ül . Kureyşliler. Hattab idi.a.” “En-Neşr ve’t-Tayy” kitabında buna benzer bir rivayeti de nakletmiştir. h.s)’ıda başka bir çadıra göndererek halkın orada onu kutlamalarını emretti. oruç. o şöyle dedi: “Kutlu ve mutlu olsun sana ey İbn-i Ebu Talib! İşte sen benim ve bütün mümin olan erkek ve kadınların mevlası oldun. Mevlevi Veliyullah-i Leknuvi “Mir’at-ul Mu’minin” kitabında Gadir hadisini zikrettikten sonra şöyle yazıyor: Ömer Ali ile görüşerek ona: “. Erkam diyor: Bu arada halk bağırarak şöyle dediler: “Evet. onu kutlayanlardan birisi de Ömer b. h.s) ile görüşen kimseler “Ebu Bekir”.daha yerinde ve güzeldir. her kim bey’atı bozarsa kendi zararınadır ve taahhüdüne vefa eden kimseye büyük mükafat verecektir.a) şöyle buyuruyordu: “Bizi bütün alemlerden daha üstün kılan Allah’a hamd olsun” Ve ondan sonra böyle görüşmek bir adet olarak toplumda yer açtı. 942) “Habib-us Seyr” kitabında[171] şöyle yazıyor: “. ama eğer küfre dönüş yaparsanız Allah’ın size ihtiyacı yoktur. seve seve itaat edeceğiz” diyerek bey’at etmeye başladılar..” Zeyd b.a) ve Ali (a..a.” ondan sonra Resulullah (s.. Bu görüşmeler öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kıldırdığı zamana kadar devam etti ve daha sonra akşam namazlarına kadar sürdürüldü. onu değiştirmeyeceğinize ve burada olmayanlara. dini bayram olarak sevinç içerisinde kutlamaktan başka Allah’a yaklaştırıcı namaz. Ayrıca o günü. (Yukarıda Taberi’den zikrettiğimiz rivayeti naklederek) şöyle devam ediyor: Her bir grubun bey’atından sonra Resulullah (s. mutlu olsan sana ey Ebu Talib oğlu! Sen bütün Mü’minlerin mevlası oldun. 411 yılında yazılan “Menakib-i Ali b. Ensar ve diğerleri oldu. kutlama merasimi bittikten sonra Peygamber (s.a) zevcelerini onu tebrik etmeleri için gönderdi.. Allah bizi hidayet etmeseydi biz bu hidayete kavuşmazdık.” Tarihçi İbn-i Havendşah[169] (ö.. Muhammed h.a..”[170] Tarihçi Ğiyasuddin (ö. bey’at ve görüşmeler üç defa tekrarlandı.a. Abdurrahman’dan bu kutlama hadisini rivayet ederek şöyle yazıyor: Orada bulunan halk “Allah ve Resulünün emrini işittik. Ebu Talib” kitabında. ümmetinden orada bulunanlara (Şeyheyn...a) kendisine mahsus olan çadırda oturdu ve Ali (a. Ali’yi tebrik edenlerden biri de Ömer b. “Ömer”. evlat ve akrabalarınıza ulaştıracağınıza dair yemin ediniz. o şöyle dedi: “Ne mutlu sana ey İbn-i Ebu Talib! İşte sen benim ve bütün mümin olan erkek ve kadınların mevlası oldun. üstadı Ebu Bekir b.” diyerek onu tebrik etti. Sahabelerden Hz.s)’a velayet makamı verildiğinden dolayı onu kutlamalarını buyurdu. 903) Gadir hadisini zikrettikten sonra şöyle yazıyor: “Ondan sonra Resulullah (s. Erkam’dan şöyle bir rivayet[168] naklediyor: “. dua vb. Allah Resulü (s. Ali.. Halili ile meşhur olan Ahmed b. Resulullah (s. “Talha”. gibi ibadetleri de yaygın bir şekilde gerçekleştirmek gerekir. “Selam olsun sana ey Emir’ül Müminin!” diye hitap ederek şunları söyleyin: “Bu hidayet üzerine Allah’a hamd olsun.

h. Azib’ten rivayet ediyor. Ali’ye. Emir’ul müminini Hz. cemaat namazına hazır olun diye seslenildi.Hafız İbn-i Betta el Hanbeli (ö.Kadı.” Dedim. Müfessir. bir ağaç altında Resulullah için bir yer ayarlandı.Ahmed b. 7. Aziz ve Muhammed b. Cerir-i Taberi (ö. Azib’ten rivayet ediyor: “Biz Resulullah (s. Resulullah (s.a).a)’la birlikte bir seferde idik. Ebu Bekir el Baklani (ö. Seleme’den.[177] 9. 6. 384) “Serakat-uş Şiir” kitabında Said-i Hudri’den naklediyor. Museyyib’ten şöyle naklediyor: “Ben. 303) Berra’dan o hadisi rivayet etmiştir. Azib’ten rivayet etmiştir. 2.” Dedi. Ali’yi kutlayıp tebrik etmelerini emretti. 241) “Müsned”inde Affan’dan. Bu hadisi rivayet edenlerin bazıları şunlardır:[173] 1. Bunun üzerine “Resulullah’ın Gadir-i Hum gününde içinizde yaptığı konuşması hakkında sormak istiyordum.Hafız Ebu Abbas eş Şeybani en Nesevi (ö. Bir çok Muhaddis. Berra b. Ali’nin sözü de böyledir. Gadir Hum da durduk. h.Hafız Ebu Abdullah-i Merzbani el Bağdadi (ö. h. Allah’ım ona dost olanlarla dost ve ona düşman olanlarla da düşman ol. Hanbel (ö. h. h.Müminin’lere. hadisin kesin olduğunu bildikleri için senedini zikretmeye gerek duymamışlardır.” Daha sonra Ebu Bekir ve Ömer Hz.Hafız İbn-i Ukde el Kufi (ö. Erkam gibi sahabelere dayandırıyorlar. Ey Allah’ım! Onu sevenleri sev” Ondan sonra Ömer onunla karşılaştı ve şöyle dedi: “Kutlu olsun sana ey Ebu Talibin oğlu. 4. 10. O da Berra b.[175] 5. h. h.[176] ikinci yolla da Ebu Hureyre’den naklediyor. bir çoğu da hadisi sahih senet ve sika olan ravilerden rivayet ederek onu İbn-i Abbas. 307) Müsnedin de senedini Berra’a yetiştirerek mezkur hadisi naklediyor.Hafız Ebu Bekir Abdullah b. “Senden bir soru sormak istiyordum ama korkuyorum. Ebu Şeybe (ö. o da Hammad b. Muhammed b. Tarihçi ve kitap yazanlarının bir çoğu. Sabit’ten. Ebu Talib’in elinden tutarak şöyle buyurdular: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. 310) Gadir hadisini zikrettikten sonra şöyle yazıyor: “Ömer onunla karşılaştı ve şöyle dedi: “Kutlu olsun sana ey İbn-i Ebu Talib.[178] . Sa’d b.Hafız Ebu Cafer Muhammed b.Hafız Ebu Ya’la el Musuli (ö. Zeyd’den. öğle namazını kıldıktan sonra Ali’nin elinden tutup şöyle buyurdu: “Acaba benim bütün mü’minlerin kendilerinden daha üstün olduğumu biliyor musunuz?” “Evet ey Allah’ın Resulü” dediklerinde şöyle buyurdular: “Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır. 8.” Dedim. O da. h. her ne sormak istersen sor. 403) o hadisi kitabında rivayet etmiştir. Ebu Hureyre. O da şöyle dedi: “Evet.”[174] 3. 387) “el İbane” kitabında Berra b. “Sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun” dediler. Ebu Vakkas’a. Berra b. h. işte sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun. 333) “Velayet” kitabında Said b. 235) “el Musannif”de kendi senediyle Berra b. sen benim ve bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun” İbn-i Abbas. öğle zamanından sonra ayağa kalkıp Ali b. özellikle Ebu Bekir ve Ömer’den daha çok rivayet olmuştur.a.[172] Kutlama (Tehnie) hadisi.Hafız Ali b. “Ben senin amcanım. Azib ve Zeyd b. h. Ömer-i Darukutni el Bağdadi (ö.a. o da Ali b. 385) mezkur hadisi kendi senediyle rivayet ediyor. O da Ali b.

11- Hafız Ebu Said-i Harkuşi en Nişaburi (ö. h. 407) “Şeref-ul Mustafa” kitabında iki yolla Berra b. Azib ve Ebu Said-i Hudri’den şöyle naklediyor: “Daha sonra Resulullah(s.a.a) buyurdular ki: “Beni tebrik edin; çünkü Allah Teala bana Peygamberlik ve Ehl-i Beyt’ime de imamet makamını verdi.” Daha sonra Ömer b. Hattab Emir-ül Mü’minin Ali ile karşılaştı ve şöyle dedi: “Ey Ebu-l Hasan! Seni kutluyorum; çünkü sen benim ve bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun.” 12- Hafız Ahmed b. Merduye el İsfehani (ö. h. 416) kendi tefsirinde mezkur hadisi Ebu Said-i Hudri’den nakletmiştir. 13- Ebu İshak-i Sa’lebi (ö. h. 427) “el Keşf ve’l Beyan” isimli tefsirinde, Berra b. Azib’ten rivayet etmiştir. 14- Hafız İbn-i Semman-i Razi (ö. h. 445) kendi senedi ile Berra b. Azib’ten rivayet etmiş, Muhibbuddin-i Taberi[179] ve Şenkiti de[180] ondan nakletmişlerdir. 15- Hafız Ebu Bekr-i Beyheki (ö. h. 458) Berra b. Azib’ten nakletmiştir.[181] 16- Hafız Ebu Bekir Hatıb-i Bağdadi (ö. h. 463) iki sahih senetle Ebu Hureyre’den rivayet ediyor.[182] 17- Fakih Ebu’l Hasan İbn-i Meğazili (ö. h. 483) “Menakıb” kitabında iki senetle Ebu Hureyre ve Enes’ten naklediyor, Enes’in rivayetinde şöyle geçiyor: Elinden tuttu ve minbere çıkararak buyurdu: “Ey Allah’ım, O (Ali)benden ve ben de ondanım, dikkatli olun, O bana nisbet, Harun’un Musa’ya nisbeti gibidir, Ben kimin mevlası isem bu Ali de onun mevlasıdır.” Ali gittikten sonra Ömer b. Hattab arkasından gitti ve ona şöyle söyledi: “Behhin behhin leke!.. (Ne mutlu, ne mutlu sana) ey Ebu-l Hasan! Sen benim ve bütün müslümanların mevlası oldun! 18- Ebu Muhammed-i Asimi “Zeyn-ul Feda” kitabında iki senetle Berra b. Azib ve Sa’d b. Ebu Vakkas’tan nakletmiştir. 19- Hafız Ebu Said-i Sem’ani (ö. h. 562) “Fezail-us Sahabe” kitabında, Berra b. Azib’in senedi ve Ahmed b. Hanbel’in naklettiği lafızla naklediyor. 20- Hüccet-ul İslam Ebu Hamid-i Gazali (ö. h. 505) kitabında şöyle yazıyor: Ehl-i Sünnet alimleri, Resulullah (s.a.a)’in Gadir-i Hum günündeki konuşmasında buyurduğu; “Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlası’dır” hadisinin metninde ittifak etmişlerdir. Ondan sonra Ömer şöyle dedi: Ne mutlu sana ey Ebu-l Hasan! Sen benim ve bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun.”[183] 21- Ebu-l Futuh-i Aşari eş Şehristani (ö. h. 548) “el Milel ve’n Nihal” kitabında şöyle yazıyor: Ama İslam’ın kamilleşme meselesi “Ey Peygamber Rabbin’den taraf sana nazil olanı tebliğ et...”[184] ayeti nazil olduktan sonra şöyledir: Resulullah (s.a.a) Gadir-i Hum’a yetiştiğinde büyük bir gölgeliğin kurulmasını emretti. Cemaat namazı kılınacaktır diye duyuru yapıldı. Daha sonra Resulullah (s.a.a) bir konuşma yaparak şöyle buyurdular: “Ben kimin mavalsıysam Ali’de onun mevlasıdır! Allah’ım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara düşman ol, yardım edenlere yardım et, onu terk edenleri terket ve hakkı ondan ayırma!” Daha sonra üç kez; “Ey insanlar, Allah’ın emrini tebliğ ettim mi?” buyurdular. İmamiyyeliler diyorlar ki, bu Ali’nin velayetine çok açık bir nastır, çünkü her nasıl mana etsen Resulullah’ın sahip olduğu velayeti, Ali’ye verdiği ortaya çıkacaktır. Sahabeler de bunun aynısını anlamışlardır. Hatta Ömer Ali’ye: “Ne mutlu sana ey Ali, sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun demiştir.”[185]

22- Hatıb-i Harezmi el Hanefi (ö. h. 5689) mezkur hadisi iki senetle Berra b. Azib ve Ebu Hureyre’den nakletmiştir.[186] 23- Ebu’l Ferec İbn-i Cevzi el Hanbeli (ö. h. 597) “Menakıb”ında Ahmed b. Hanbel’in Berra’dan o hadisi rivayet ettiğini yazmıştır. 24- Fahruddin-i Razi eş Şafii (ö. h. 606) Tefsirinde onu nakletmiştir.[187] 25- Ebu-s Sa’adat İbn-i Esir (ö. h. 606) “Mevla” kelimesinin içeriğini söylerken, velayet hadisini de yazarak şöyle diyor: Ömer Ali’ye :“Sen bütün Mü’minlerin mevlası oldun dedi.”[188] 26- Ebu-l Feth en Netanzi “el Hasais-ul Aleviyye” kitabında Ebu Hureyre’den mevla hadisini nakletmiştir. 27- İzzuddin Ebu-l Hasan İbn-i Esir-i Şeybani (ö. h. 630) Berra’nın yoluyla rivayet edip şöyle yazıyor: Ömer b. Hattab şöyle dedi: “Ey Ebu Talib’in oğlu! İşte sen, bugün bütün Mü’minlerin mevlası oldun.”[189] 28- Hafız Ebu Abdullah-i Genci eş Şafii (ö. h. 658), Hafız İbn-i Ukde’nin rivayet ettiği gibi o da Sa’d b. Ebu Vakkas’tan[190] rivayet etmiştir. 29- Şemsuddin Sıbt İbn-i Cevzi el Hanefi (ö. h. 654) mezkur hadisi Berra’dan nakletmiştir. [191] 30- Ömer b. Muhammed el Molla “Vesilet-ul Müteabbidin”de nakletmiştir. 31- Hafız Ebu Cafer Muhibbuddin-i Taberi eş Şafii (ö. h. 694), Ahmed b. Hanbel’in yoluyla Berra ve Zeyd b. Erkam’dan nakletmiştir.[192] 32- Şeyh-ul İslam-i Himvini (ö. h. 722) iki senetle, Ebu Hureyre ve Berra b. Azib’ten rivayet etmiştir.[193] 33- Nizmuddin-i Kummi en Nişaburi, meşhur olan tefsirinde Ebu Said-i Hudri’nin senediyle yazmıştır.[194] 34- Veliyyuddin-i Hatib, hicri 737’de yazılan “Mişkat-ul Mesabih”te, (s. 557) Ahmed b. Hanbelin yoluyla mevla hadisini iki senetle Berra ve Zeyd’ten rivayet ediyor. 35- Cemaluddin Zerendi el Medeni (h. 750’den sonra vefat etmiştir) “Durer-us Simtayn”de Hafız Ebu Bekir el Beyheki’nin senediyle Berra’dan nakletmiştir. 36- Ebu Feda İbn-i Kesir-i Şami (ö. h. 774) Ahmed b. Hanbel’in lafzıyla Berra b. Azib’ten ve İbn-i Cerir’in yoluyla Hasan b. Sufyan’dan, o da Berra’dan ve Musa b. Osman da Ebu İshak-i Sebui’den, o da Berra ve Zeyd b. Erkan[195] ve Ebu Hureyre’den nakletmiştir.[196] 37- Takıyuddin-i Makrizi el Mısri (ö. h. 845) İbn-i Hanbel’in yoluyla Berra’dan rivayet etmiştir.[197] 38- Nuruddin İbn-i Sabbağ-i Maliki el Mekki (ö. h. 885), Ahmed ve Hafız Beyheki’nin yoluyla Berra b. Azib’ten rivayet etmiştir.[198] 39- Kadı Necmuddin-i Ezrei eş Şafii, (ö. h. 876),[199]mezkur hadisi nakletmiştir.

40- Celaluddin-i Suyuti (ö. h. 911) “Cem’ul Cevami”de, Hafız İbn-i Ebu Şeybe’den naklediyor. [200] 41- Nuruddin-i Semhudi eş Şafii (ö. h. 911), Ahmed’in yoluyla Berra ve Zeyd’den nakletmiştir. [201] 42- Kemaluddin-i Meybudi, o da aynı senetle Berra ve Zeyd’den nakletmiştir.[202] 43- Ebu Abbas Kastalani (ö. h. 973) “mevla” kelimesini açıklarken Ömer’in Hz. Ali’ye; “Sen bugün bütün Mü’minlerin mevlası oldun” sözünü yazarak, “mevla”’nın veli manasında olduğunu açıklıyor.[203] 44- Seyyid Abdulvehhab-i Buhari (ö. h. 932), tefsirinde “tebliğime karşılık sizden bir şey istemiyorum, ancak yakınlarıma sevgidir.”[204] ayetini tefsir ederken mevla hadisini naklediyor. 45- İbn-i Hacer-i Askalani el Heytemi (ö. h. 973) mezkur hadisin manasında şöyle yazıyor: Evet kabul ediyoruz, o (Ali) daha üstündür, ama bunu kabul etmek, imamet için daha üstündür manasına değildir; ancak O’na yakınlık ve tabi olmakta daha üstündür... Ebu Bekir ve Ömer de hadisi bu manada anlamışlardır;[205] çünkü Darukutni’nin rivayetine göre onlar, hadisi işittikten sonra şöyle söylediler: “Ey İbn-i Ebu Talib; işte sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun!”[206] 46- Seyyid Ali Hemedani, “Meveddet-ul Kurba”da hadisi Berra’in naklettiği lafızla nakletmiştir. 47- Seyyid Mahmud-i Şeyhani el Gadir, hadisi,“es Sırat-ul Mustakim” kitabında, Ebu Ya’la ve Hasan-i Sufyan’ın müsnetlerinden naklettikten sonra şöyle yazıyor: “Hafız Zehebi bu, hasan hadistir ve Ehl-i Sünnet alimleri onun üzerinde ittifak etmişlerdir...” 48- Şemsuddin-i Menavi eş Şafii (ö. h. 1031), velayet hadisini Darkutni’nin lafzıyla zikrettikten sonra Ebu Bekir ve Ömer’in Ali’ye dedikleri sözleri yazmıştır.[207] 49- Şeyh Ahmed-i Baksir eş Şafii (ö. h. 1047) “Vesilet-ul Meal”da mevla hadisini, Berra b. Azib’in naklettiği lafızla nakletmiştir. 50- Ebu Abdullah-i Zerkani el Maliki, (ö. h. 1122) mezkur hadisi Darukutni’nin yoluyla Sa’d’dan rivayet etmiştir.[208] 51- Husamuddin b. Muhammed-i Bayezid es Sehnapuri “Merafız-ur Revafız” kitabında, Berra b. Azib ve Zeyd b. Erkam’dan mevla hadisini rivayet etmiştir. 52- Mirza Muhammed-i Bidahşani (H. 1126’dan sonra vefat etmiştir) mezkur hadisi “Miftahun Neca” ve “Nuzul-ul Ebrar” kitaplarında, Ahmed b. Hanbel’in yoluyla Berra ve Zeyd’den rivayet etmiştir. 53- Şeyh Muhammed Sadrulalem “Mearic-ul Ula” kitabında o hadis iki senetle zikretmiştir. 54- Seyyid Muhammed-i San’ani, mevla hadisini “Revzet-un Nediyye”de zikretmiştir. 55- Ebu Veliyullah ed-Dehlevi (ö. h. 1176) mezkur hadisi “Kurret-ul Ayneyn”de nakletmiştir. 56- Mevlevi Muhammed Mukin el Lekhnuvi “Vesilet-un Neca” da zikretmiştir.

57- Mevlevi Veliyullah-i Lekhnuvi “Mir’at-ul Muminin”de rivayet etmiştir. 58- Muhammed Mehbub-ul Alem, “Tefsir-i Şahi de, mevla hadisini Ebu Said-i Hudri’den rivayet etmiştir. 59- Seyyid Ahmed Zeyni Dehlan el Mekki eş Şafii (ö. h. 1304) şöyle yazıyor: “Ömer (r.z) Ali b. Ebu Talibi ve Resulullah’ın Ehl-i Beyti’ni seviyordu, bu konuda ondan çok sözler naklolmuştur, onlardan birisi de şudur: Resulullah; “Ben kimin mevlasıysam Ali’de onun mevlası’dır” buyurduğunda, Ebu Bekir ve Ömer şöyle dediler: “Ey Ebu Talibin oğlu! İşte sen bütün Mü’minlerin mevlası oldun!”[209] 60- Şeyh Muhammed Habibullah-i Şankiti el Medeni el Maliki, İbn-i Seman’in yoluyla Be’ra b. Azib’den ve Ahmed’in yoluyla da Zeyd b. Erkam’dan mezkur hadisi nakletmiştir.[210] Adlarını zikrettiğimiz bu değerli alimlerin hepsi “Tehnie” hadisini nakletmişlerdir. Böylece görüyoruz ki, Resulullah (s.a.a) bu makamı kutlamayı emrederek halktan Hz. Ali (a.s) için bey’at alıyor ve daha sonra; “Bizi bütün alemden üstün kılan Allah’a hamd olsun!” diyerek iftihar ediyor. Bildiğimiz gibi Allah-u Teala İkmal ayetini de bugünde nazil etti ve dini kamil ederek nimetini tamamladı. Tarik b. Şehab-i Kuttabi, bir gün Ömer b. Hattab’ın meclisinde şöyle dedi: “Eğer bu ayet[211] bizim hakkımızda nazil olsaydı, biz bu günü bayram olarak ilan ederdik”[212] Orada bulunanların hiç biri onun sözünü reddetmedi ve böyle bir sözü Ömer’in kendisi de söylemiştir. Bunların hepsi bu günün çok büyük önem taşıdığını gösteriyor. Bugün, Allah’ın Resulünü, hidayet İmamlarını ve onların yolunda olan bütün müminleri sevindirmiştir. Bu günü bayram etmemizin sebebi de zaten bundan başka bir şey değildir, Resulullah (s.a.a)’de bu konuya değinmiştir. Üçüncü yüzyılın alimlerinden olan Furat b. İbrahim-i Kufi, Muhammed b. Zahir’den, o da Abdullah b. Fazl-i Haşimi’den, o da İmam Sadık (a.s)’dan, o da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)’dan şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar: “Gadir-i Hum günü, ümmetin en büyük bayramlarındandır; bu öyle bir gündür ki, Allah-u Teala, kardeşim Ali b. Ebu Talibi Ümmetin hidayet ve liderliği için nasbetmemi emretmiştir; Allah Teala o günde dini ikmal etmiş, nimetlerini tamamlamış ve onlar için İslam dinini seçerek ona razı olmuştur.” Ebu Said-i Harkuşi en Nişaburi (ö. h. 407) “Şeref-ul Mustafa” kitabında, Ebu Said-i Hudri’nin yoluyla şöyle bir hadis rivayet ediyor: Resulullah (s.a.a) Gadir gününde şöyle buyurdular: “Beni kutlayın! Beni kutlayın! Çünkü Allah-u Teala beni Peygamberlik ve Ehl-i Beyti’mi de İmametlik makamıyla (diğer kimselerden) üstün kıldı.” “Andolsun, sizin için, Allah’ ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab/21)

3 - Resulullah (s.a.a)'in Gadir Günü Emir-ül Mü’minin Hz. Ali'nin Başına (Velayeti Münasebetiyle) Taç Koyması
Geçen bölümlerde İslam hükümetini idare edecek halife ve Resulullah (s.a.a)'in veliahdı belirtildi, bu yüzden hükümdarların adeti üzerine onun başına taç koymak gerekirdi.

a) Ali (a.a) Ali'yi çağırarak onun başına imame koydu ve. Hafız Ebu Naim "Marifet-us Sahabe" kitabında. o da kardeşinden şöyle bir rivayet naklediyor: "Resulullah (s." Hafız Himvini başka senetle.Araplar içerisinde Fars Şahları gibi altın ve mücevherle süslenmiş taçların yerine sarık (imame) kullanıyorlardı. "Nezm-u Durer-us Simtayn" kitabında. Kenz-ul Ummal. sonra ashabına yönelerek "Meleklerin tacı da böyledir" buyurduğunu nakletmiştir." Yukarıdaki hadisi Cemaluddin Zerendi el-Hanefi.a) Gadir-i Hum gününde başıma imame koydu bir ucunu ise omuzuma sarkıttı ve sonra şöyle buyurdu: "Allah-u Teala "Bedir" ve "Huneyn" günü meleklerle bana yardım etti. 8.[214] "Tac-ul Arus" c. Hafız Abdullah b. "Ey Ali! imame Arapların tacıdır" diye buyurdu. İbn-i Meniy-i Beğevi.a) Ali b.s)'dan Resulullah(s.[222] aynı hadisi Hafız Ebu Said-i Şaşi (ö.a. onu da ancak büyük olan ve eşraf kesimi kullanıyordu.s)'dan şöyle rivayet ediyorlar: "Resulullah (s. Allah'ım."[218] Hafız Deylemi İbn-i Abbas’tan şöyle rivayet etmiştir: "Resulullah (s. Ebu bekir Beyheki.a) bu sevinç ve neşe gününde o kalabalık toplumun içerisinde "Sehab" adlı imamesini kendi mübarek eliyle Hz. "Tevveccehu. Ebu Talib (a.a) şöyle buyurdular: "Sarık Arapların tacıdır. Ahmed'in yoluyla. Ali’nin başına koydu ve böylece kendi velayetini. Ali de onun mevlasıdır.a). Sonra şöyle buyurdu: Benim yardımıma gelen melekler de bu şekilde idiler. Araplar imameye (sarık) taç diyorlar. Aişe yoluyla Ali (a.a.a." Kazi ve Deylemi onu rivayet etmişlerdir. 335)'in yoluyla da şöyle rivayet ediyor: "Resulullah (s. İbn-i Esir de "Nihaye"de zikretmiş ve Suyuti de onu sahih bilmiştir. çünkü hadiste de “imame Arapların tacıdır. ona düşman olanla düşman ol. Bu yüzden Resulullah (s.a.” Diye geçmiştir. Udeyy-i Bahrani'den. Ebu Davud Tayalisi. s. O'nu seveni sev.[213] Murtaza Hanefi ez Zubyedi şöyle yazıyor: “Tiycan” ve "Etvac" "Tac"ın cem'idir. Hafız Ebu Abdurrahman b.a)’in kendi eliyle onun başına bir imame koyduğunu ve onun bir ucunu ise arkasına attığını..a.[221] Şeyh-ul İslam Himvini.. “onu büyüttü ve başına imame koydu" manasın gelir. Ebu Talibi çağırdı.a)'in lakaplarından biri de"Taç Sahibi" idi dedikten sonra şöyle yazıyor: Taçdan maksat imamedir. kendisinden sonra onun yerinde oturup vazifesini yapacak olan kimseye vermiş oldu. Ali (a... Şeblenci Resulullah (s.s)'dan şöyle rivayet .[215] Buna binaen Resulullah (s.. Abdullah b. Ebu Şeybe. Abdurrahman b." Allame-i Zerkani de onu nakletmiştir.a. Onlar bu şekilde imame sarmışlardı. Şüphesiz imame iman ve küfrün sınırıdır. ona yardım edene yardım et ve O'nu terk edeni terk et. hadiste ise "Sarık Arapların tacıdır" diye geçiyor. Muhibbuddin-i Taberi de[220] Abdulala-i Nehrevani’den şöyle nakletmişlerdir: "Resulullah (s."[216] Seyyid Ahmed Kaşaşi de[217] "es Sımt-ul Mecid" kitabında Suyuti'nin yoluyla bu hadisi nakletmiştir. başına imame koyup onun bir ucunu arkasına sarkıttı. Cemaluddin Şirazi "Erbein"de ve Şehabuddin Ahmed de "Tevzih-ud Delail" kitabında mezkur hadisi şöyle naklediyorlar: Ondan sonra Resulullah (s. İbn-i Şazan "el Meşiha" kitabında Ali (a. senedinde bir çok Hafız da olan mezkur rivayetlerin benzerini Ebu Raşit'ten naklediyor.a) şöyle buyurdular: "Ben kimin mevlasıysam.s)'ın başına "Sehab" isimli imamesini koydu ve onun bir ucunu arkasına sarkıttı. Ali b. h.a.a. Şuhayr'ın "Müsned"inden.a..a. 410'da da şöyle yazıyor: Bir kimseyi büyütmek istediklerinde onun başına kırmızı sarık bağlıyorlardı.s)'ın başına "Sehab"[219] adlı imamesini koyarken.

Ali b. Şehr b.[223] Hafız ez-Zerendi "Nezm-u Durer" ve Seyyid Mahmud Kadiri el-Medeni de "esSırat-us Seviyye" kitabında nakletmişlerdir."[229] 4. maksadı ise ona hediye olarak verdiği imamesi idi. öyle yüzler vardır ki. Müslümanların bu günde bağışlanan nimetler karşısında Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan. Hadislerde bu günde bazı amellerin yapılması özellikle tavsiye edilmiştir. Zira Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Ali Sehab’la yanınıza geldi.a) el-Gadir kitabında bu sözleri naklettikten sonra şöyle yazıyor: İşte Şiaların aleyhinde kullanılan. Şiaların hiçbirisi onu te’vil etmeyip ilk günden beri söylendiği manadan başka bir manada kullanmamışlardır. Saidi Remeli'den. Ali b. Zemure b. Huşeb'ten. o da Ebu Hureyre'den rivayet ediyor ki: "Her kim Zilhiccenin on sekizinde oruç tutarsa.a. "O gün. Ali b.s)'a hediye olarak vermişti. Ebu Talib’in elinden tutarak şöyle buyurdular: "Acaba ben Mü’minlerin velisi değil miyim?" hazır olanlar: "Evet. Matar-i Verraktan. Gadir Günü Orucunun Hadisi Hafız Ebu Bekr-i Hatib-i Bağdadi (ö.a). Muhammed b. Habşun'dan. Allah iftira edenlerden bunun hesabını soracaktır. gel diye buyurdu.a) Gadir-i Hum gününde başıma imame koydu.a)'in: "Ali Sehab’la geldi" sözünden alınmıştır. "Ali Sehab’la yanınıza geldi" diye buyurdu. Şevzeb'ten. ama onlar onu başka manada yorumlamışlardır.a)'in "Sehab (bulut)" adlı imamesi Ali (a.a) "Sehab" adlı imamesini Ali (a." O gün Gadir-i Hum günüdür." Ondan sonra Ömer b. Abdullah b. Resul (s."[228] Allame-i Emini (r. namaz.Gadir Günü İyi Ameller Yapmak Gadir gününde dini kemale erdirip mevlamız Ali (a. Buşran'dan.a)'in "Sehab" adlı imamesi başındayken gelmesi kastedilmiştir. Ve o gün." Mezkur hadisi aynı lafızla İbn-i Sabbağ elMaliki. oysa Ali (a. Hattab şöyle dedi: "Ne . Ali de onun mevlasıdır.a.a. Resulullah (s. bir ucunu ise omuzumdan sarkıtarak şöyle buyurdu: Allah-u Teala "Bedir" ve "Huneyn" günlerinde imamelerini bu şekilde sarmış olan meleklerle müslümanlara yardım etti.a) "Sehab" adlı imamesini Ali’ye hediye etmişti. Ömer-i Darukutni'den."[227] Halebi şöyle yazıyor: Resulullah (s. Faydalı Bir Söz Ebu Hüseyin el-Muletti[224] şöyle yazıyor: "Onların (Rafıziler) "Ali Sehab[225]tadır" diye söyledikleri söz.a.s)'ı bize İmam olarak tayin etmesiyle Allah-u Teala bizim üzerimize olan nimetleri tamamladı ve böylece ümmet için kurtuluş saadet ve doğru yol açıklandı. Onu da karartı sarıp kaplamıştır. oruç. Güler ve sevinç içindedir. Nasr b."[226] Gazali şöyle yazıyor: "Resulullah (s.a. Devamında buyurdular: "Ben kimin mevlası isem.a. O da geldi ve bu söz o zaman söylendi. apaydındır. o gün. 463).s)'ın başındayken Hazret ona. öyle yüzler de vardır ki. Rebia'dan.s)'ın Resulullah (s. bundan dolayı rahmet ve nimet günü olan meb'es-i nebevi hariç bu günden daha önemli bir gün yoktur. o bu imame ile görüldüğünde Hz. karşılığında Allah-u Teala ona altı ay oruç tutmuş gibi sevap yazar.a. sıla-i rahim. h.a. üzerini toz bürümüştür. Resulullah (s. yemek vermek ve bu güne yakışan merasimler düzenlemek gibi amelleri yapmakla Allah’a şükretmeleri gerekir. o da Hafız Ali b.a). onu bu imameyle dolaştığı görüldüğünde Resulullah (s. "Muletti"nin söylediğinin tam tersine. öylesin ey Allah'ın Resulü" diye cevap verdiler. "Ali Sehab’la geldi" hadisinin manası budur. Onlardan birisi de Gadir günü orucudur. Abdullah b.ediyor: "Resulullah (s.

Tahman Ebu Reca-i Horasani el-Verrak: O Basra da yaşıyordu ve Enes’i de görmüştür. Muhammed b. "sıkadır. aynı rivayeti yazmıştır. Said-i Remaliden de naklediyor. Bu gün. 3. hadisleri çok iyidir dedi..Ebu Hureyre: Ehl-i Sünnet. Buhari’nin onu methettiğini yazıp güvenilirliğini Ahmet elİcli. Habşun b. "Mustedrek" sahibi olan Hakim-i Niaşburi'den. Sıbt İbn-i Cevzi ve[231] Hatib-i Harezmi. o da Ebu Cafer-i Bezzaz'dan. Hafız Ebu Naim onu evliyalardan sayıp hayatını yazmıştır. Nasir-i Huldi'den. ona altı ayın orucunun sevabı yazılır. o da Ali b. Kim Recep ayının yirmi yedisinde oruç tutarsa. Hafız İbn-i Asakir de. sıka olan Tabiin'lerdendir. o da Ebu Yali ez-Zubeyri'den. İbn-i Hacer de hayatını naklederken. Havşeb el-Eş'ari: Hafız Ebu Naim onu evliyadan sayıp hayatını geniş bir şekilde anlatmıştır. "Zeyn-ul Feta" kitabında aynı rivayeti yazmış ancak onda "Meb'es" günün orucundan bahs etmemiştir.s)'ın Hz. Muin de onu sıka bilmiştir... 129 da vefat ettiğini. aynı rivayeti yazıyor. Said-i Remeli'den. bazıları onun h.mutlu sana. İbrahim b. onun adalet ve güvenirliğinde ittifak ettikleri için onun hakkında daha fazla konuşmaya gerek görmüyoruz.a. Şeyh-ul İslam Himvini de[233] Hafız Beyheki yoluyla rivayeti nakletmiştir. Nesai ve İbn-i Mace ondan hadis rivayet etmişlerdir. Tavan'dan. Cebrail (a. Muslim ve Sıhah-i Sitte’nin kalan dört yazarı da ondan hadis nakletmişlerdir.[230] Aynı rivayeti başka yolla Ali b. Ebu Cafer Taberi de onun fakih ve alim bir kimse olduğunu söylemiştir. Ebu Naimin söylediği sözü yazıyor[238] ve şöyle devam ediyor: İbn-i Habban onu sıka bilmiş. Bezzaz ise onun hakkında şöyle demiştir: "Onun kötü bir yönü yoktur. Muhammed (s. Said eş-Şami'den. İbn-i Şeybe. ne mutlu sana ey Ebu Talib'in oğlu sen. Buhari. "Ebu İsmail-i Fakih..[237] Ebu İsa’dan onun hakkında şöyle naklediyor: "Ben fıkıh ve zühd'de Mutahhar gibi kimseyi görmedim".Şerh b. "Menakıb" kitabında Ebu Bekir Ahmed b. o sıkalığını teyid ederek.Abdurrahman b. Şeybe söylüyor: “Her ne kadar bazıları onu lekelemişlerse de o sıkadır. Musa el-Bağdadi'den. aynı rivayeti nakletmiştir. 140'larda Mansur'un eliyle öldürüldüğünü söylemişlerdir. Ebu Şevzeb'ten. Buhari'den onun iyi hadisler rivayet ettiğini." Daha sonra "Bu gün dininizi sizlere kamil ettim. o da Ebu Muhammed Cafer b. Yahya.. 125'te vefat etmiştir. o da Ebu-l Huseyn es-Semmak'tan.Mutahhar b. Muhammed b. Onu zayıf olarak görenler de vardır ama Ebu-l Hasan Katta’nın dediği gibi onların sözleri geçerli değildir." İcli diyor: “O Şam ehlinden olup. Velid'den onun . Şevzeb: Ebu Naim onu evliyadan saymış[239] ve Kesir b.[235] onun hayatı bölümünde şöyle yazıyor: "İmam Ahmed'den onun hakkında bilgi almak istediler. Ebu Davud. Tirmizi. Muhammed-i Ami'den. Hadisin Senedinde Geçen Raviler 1. Muslim. 2. Enesi görmüştür ve onun hadisini kabul etmeyen kimseye rastlamadık. Said'ten. Ahmet ve Nesevi’den nakletmiştir.” Yakub b.a)’e ilk vahyi getirdiği gündür." ayeti nazil oldu. İbn-i Mağazili eş-Şafii. Yahya b.[234] Zehebi "Mizan"da. İcli onu tasdik etmiş.. 4." Senedi zikrettikten sonra. o da Ali b. iyi hadisler rivayet etmiş ve kendisi de iyidir" dediğini yazıyor.. benim ve bütün müslümanların mevlası oldun. İcli.” İbn-i Hacer[236] de hayatını naklederken Ahmed'in onun hakkında.. Ali b. bazılarıysa onun h." Buhari. h. Yakub ve Nesevi'den onun sıkalığını nakletmiştir. Zemure'den.. İbn-i Muin.. Yahya el-Alevi'den. Muhammed b.[232] Hafız Beyhaki'nin senediyle. Asımi.

182. İbn-i Hallakan[248] da hayatını yazmış ve onu methetmiştir. Zehebi[249]de Darukutni’nin hayatını yazmış ve Hakim'den. olup H: 385'de vefat etmiştir. Başkaları da Darukutni'nin hayatını yazmışlardır. Muslim hariç Kütüb-i Sittenin diğer yazarlarının hepsi ondan hadis nakletmişlerdir. H: 86'da dünyaya geldiğini ve h.[240] İbn-i Hacer "Tehzib-ut Tehzib"de onun hadis ve fıkıh ilimlerinde çalışmalarını ve sıka olduğunu söyleyip Sufyan-i Sevriden şöyle nakletmiştir: "O. Ömer Ebu-l Hasan Bağdadi (Darukutni): Sünen kitabının müellifi. Nesai. Nesai. onunla dört ay Bağdat'ta beraber kaldığını. melekleri hatırlıyorum. Zehebi[244] onu sıka bilmiş ve hakkında şöyle yazmıştır: "Ben onun hakkında hiç kötü bir şey işitmedim ve hiç kimseden onun hakkında iyi olmayan şey duymadım.Zemure b. 5. adil ve sahih itikada sahip olup hadis ilminden başka bir çok ilimlerde de tam bilgisi vardı." Ebu Tayyib-i Taberi’den de onun hakkında şöyle naklediyor: "Darukutni. Bununla birlikte bu kitabın üçüncü bölümde "İkmal" ayetinin[250] Gadir-i Hum da nazil olduğunu ve onunla ilgili olan hadislerin. Hafız İbn-i Asakir. Darukutniye gider. her hangi bir Hafız Bağdad’a geldiğinde. salih ve iyi hadisleri rivayet edenlerdendir" diye yazıyor. 6." İbn-i Hacer de[245] onun sıka olduğuna inanıp Zehebi'ye karşı şöyle diyor: "Eğer gerçekten (dediği gibi) sıka olup onun hakkında kimse kötü bir laf etmemişse. 8. ama bu konuyu daha fazla uzatmaya gerek görmüyoruz. Rabie Ebu Abdullah-i Kureyşi ed-Dimeşki: h.Eyyub el-Hallal: H. emindir. 156. Hatib. İbn-i Asakir. onun[242] hayatını yazıp Ahmed'ten şöyle naklediyor: "O salih bir üstad idi" ve devamında: "O sıka. Haskani vb. 144 (veya. "Kendi asrının fakihi idi" diye naklediyor. emin. 157)'da vefat ettiğini söylemişlerdir. Said adı altında da şöyle yazıyor: "Onun sadık olduğu görünüyor.Ebu Nasr Habşun b. Said Ebu Hamle er-Remeli: Buhari onun h. Sadık. "Tehzib-ut Tehzib"de onun hakkında şöyle diyor: "Şam'da onun gibi bir kimse olmayıp kendisi de sıkadır ve iyi hadisler rivayet etmiştir. İbn-i Yunus'tan da. Cizeri de[243] onun sıka olduğunu Ahmed. Oruç hadisinin sahih olduğu. bizim sıka üstatlarımızdandır." Ali b. Muin’den onun sıkalığını naklederken İbn-i Said'in. hafızlardan naklolunduğunu gördük.Hafız Ali b. Hakim "Mustedrek"te ve Zehebi "Talhis"te onun hadislerinin sahih olduğunu yazmışlardır. Muin ve Nesai’den onun sıka olduğunu. Hakim "Mustedrek"te ve Zehebi de "Telhis"te onun rivayet ettiği hadisleri sahih bilmişlerdir."[241] İbn-i Halfun. o salih ve sıka birisidir ama bununla birlikte Kutub-i Sitte ondan hadis nakletmemiştir. İbn-i Merdeviye. 7. Teberi. Ebu Naim. ibni Muin ve İbn-i Sa’d tan naklediyor. hadiste Emir-ül Muminin idi." Cezeri ve İbn-i Muin. orada ondan daha faziletli bir kimse yoktur" sözünü yazmıştır. fakih. "O sıka. Ahmed'den onun sıkalığını nakletmişlerdir. İbn-i Hacer. İcli Ammar." İbn-i Muin. Muslim hariç Sıhah-i Sitte kitaplarının diğer yazarları ondan hadis nakletmişlerdir.Ebu Nasr Ali b. 331'de vefat etmiştir. de (H: 200 veya 202 de diyenlerde vardır) vefat etmiştir. biraz sohbetten sonra onun üstünlüğünü itiraf ederdi. 216'da vefat ettiğini yazıyor. Musa b. İbn-i Habban ve İcli'den onun sıkalığını Ebu Hatem’den ise "Salih olduğunu" naklediyor. Secistani..hakkında şöyle nakletmiştir: "Ben İbn-i Şevzeb'i gördüğümde. İbn-i Numeyr Ebu Talib. o zaman neden onu zayıfların içinde zikretmiştir?". Hatib-i Bağdadi[247] onun hayatı bölümünde şöyle yazıyor: "O kendi asrında tek idi. emin. . Hafız Darukutni'den onun sadık (doğru söyleyen) olduğunu naklediyor. Hatib-i Bağdadi[246] hayatını yazıp şöyle diyor: "O Bağda’dın "Bab-ul Basra"sında oturuyordu ve sıkadır". onun çok büyük bir ilme sahip olduğunu ve dünyada onun gibi birini daha görmedim dediğini naklediyor. sıka ve güvenilir ravilerin onu rivayet ettiklerini açıklamak için konuyu uzattık ve ravilerin sıkalığı hakkında ne güzel kelimelerle karşılaştığımızı gördük..

S)’IN GADİR BAYRAMINA VERDİğİ ÖNEM 1. Allah o gün ümmetime nimetini tamamlamış ve İslam’ın onların dini olmasına razı olmuştur. Ebu Talibi benden sonra ümmetimin hidayetçisi olarak tayin etmiştir. İmam Sadık (a. O gün Allah-u Teala.O Allah’a ki.5.Ehl-i Beyt’in Nezdinde Gadir Bayramı İslam dininde Gadir gününün bayram ilan edilişini ve Şia’yla özel bir ilgisi olmasına rağmen bunu Şia’yla sınırlamanın doğru olmadığını ve bu günün bayram kabul edilişinin Resulullah’ın zamanına kadar uzandığını daha önceki açıklamalarda gördük.a. Resulullah (s.S)’IN GADİR BAYRAMINA VERDİĞİ ÖNEM 1. Allah bana nübüvveti. Allah’ın dini kamil kıldığı gündür. O hutbeden bize ulaşan miktarı şöyledir: “Bütün hamdlar -övgüler. O gün.”[252] Hz. Hazret o günde minbere çıkarak daha önce emsali görülmemiş şekilde Allah’a hamd-u sena ederek eşine rastlanmayan bir hutbe okudu. Resulullah’ın bu bayramı anarak şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Gadir-i Hum günü ümmetimin en faziletli bayramıdır. Bölüm EHL-İ BEYT (A. BÖLÜM EHL-İ BEYT (A. hamd edenine ihtiyacı olmaksızın hamd etmeyi kendi . Ali de Resulullah (s.s)’a isnat edilerek rivayet edilen bir hadiste o hazret kendi babaları aracılığıyla Hz. Ehl-i Beyt’ime de imameti özgü kılmıştır. Ebu Said-i Hudri’nin naklettiği hadiste bu güne işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Beni tebrik edin.s)’ın hilafet döneminde Gadir-i Hum günüyle cuma günü birbirine denk gelmişti.a). Rivayet edildiğine göre Hz.a)’in izini takip ederek bu günü bayram olarak kutlamıştır.[251]Yine Hz.Ehl-i Beyt İmamlarının Gadir Hadisiyle Halka Yemin Verdirmeleri ve Bu Hadiseyi Delil Göstermeleri 5.Ehl-i Beyt’in Nezdinde Gadir Bayramı 2. Ali (a.a. beni tebrik edin. kardeşim Ali b.

kör ve dilsiz olarak kendi başlarına bırakmamıştır. tek olup şeriki olmayan Allah’tan gayri bir mabud yoktur ve Muhammed de onun kulu ve resulüdür. yaratıklarından hiç biri ona ulaşamaz. Onlara istediği miktarda velayet yetkisi verdi ve onları. Onları ezelde nurlar olarak yarattı. Peygamberinin peygamberliğini itiraf etmedikçe ve hiç bir dini de.rububiyetine itiraf etme yollarından biri. Onları kendi eğitimiyle yüceltti ve onları da resulünün rütbesinde karar kıldı. kendi yolunu insanlara göstermiş ve onlar. Öyleyse Allah’ın salat ve rahmeti onun üzerine olsun ve hiç ona kimsenin ulaşamayacağı ve sona ermeyeceği şekilde. Bilerek onu diğer ümmetlere öncü kılmıştır. onda bıraktığı güç vesilesiyle fasih bir dille konuşturmuştur. Bu liyakate ve dostluğa ehil olan yalnızca odur. Resulullah’ın Peygamberliğine itiraf etmeği kendi ilahlığına itiraf etmekle beraber kılmıştır. Çünkü değişmekle lekelenecek olan ve zan üzere hareket eden kimse. Bu ise. O’nun sünnetine göre davranırlar. sizi doğru yoluna ve nuruyla hidayet bulanların yollarına iletmek ve size afiyetli bol bahşişini daha da çoğaltmak için bugünde sizlere iki büyük bayramı bir araya toplamıştır onlardan biri olmaksızın diğeri ayakta duramaz. onların ruhlarında gerçekleştirmiş. aksine onlara akıl vermiştir. kendi taziminin şükrünü onlara ilham etti. O’nun ve velayet ehlinin ismetine sığınmadıkça düzene girmez. Ayrı bir Hutbesinin de bir bölümünde de şöyle buyurmuştur: “ Ey müminler topluluğu Allah-u Teala. Onları da asırdan asıra. Allah-u Teala halkı sağır. Çünkü Allah’ı gözler fikirler O’nu kuşatamaz ve onu sır aleminde derin düşünceler O’nu temsil edemez. Allah-u Teala Devh (Ağaç) gününde. Tanıklık ederim ki. Allah-u Teala Peygamberinden sonra da kullarının içinden bir grubu kendi sırrı için seçti. rahmetinin çoğalması için bir vesile ve Onun fazlını talep eden için ise bir yol kılmıştır. Vermekte onu kendi yerinde oturtmuştur. O’na itaat etmenin sebepleri de. Bu günde hayır amellerin sevabı ondan önceki günlerde itaat ehline verilen sevaba oranla kat kat fazladır. Aklı. Kendi tarafından emredici ve nehyedici olarak onu peygamberler arasından seçti. kendine özgü kılıp seçtiği kulları hakkındaki iradesini . akıl. iradesinin dilleri kıldı. onları rububiyyet ve ubudiyet egemenliğine itiraf eden herkes için hüccetler ve yaratıklarına şahitler kıldı. onunla insanlara hüccetini tamamlamış. düşünce ve hayal arasında yerleştirmiş. onu öyle bir keramete layık kılmıştır ki. velayetini emrettiği kimsenin velayeti kabul edilmedikçe hiç kimseden kabul etmez. meşiyyetinin tercümanları. nehyettiği şeylerden sakınmak ve uyulmasına teşvik ettiği hususu da O’na boyun eğmekle tamamlanır. müminler için bir anma ve takvalı insanların takvalarının zahir olması için Allah-u Teala Cuma gününü toplantı günü kılmış ve o günde bir araya toplanmayı teşvik etmiştir. Saygınlığının artması ve dua edenin duasının icabete erişmesi için ona salat etmeye emredildik. Allah’ u Teala tevhidini. Onlar öyle kullardırlar ki O’nun sözünden öne geçmezler ve onun amel ederler. Onlar ancak Allah’ın razı olduğu kimseye şefaat ederler. müşerref ve azametli kılsın. ancak Allah-u Teala’nın emrettiği şeylere uymak. size güzel ihsanını kamil kılmak. Onun hükmüyle hükmederler. duyu organlarını da aklın emri altına almıştır. Onu. kendi hamdıyla konuşturdu. kendileri de onun haşyetinden korkarlar. kesinlikle yakınlık ve dostluk makamına erişemez. göz. onların şahit olacak organlarına karışmış ve bölünüp her parçasına dağılmıştır. zamandan zamana hak üzere kendine ve kendi yoluna hidayet edip davet edenlerden kıldı. Bir cumadan diğer cumaya kadar kötü kazançların sebep olduğu kirliliklerin yıkanması. Allah onların geleceklerini de bilir geçmişlerini de. mülk ve kudret sahibidir. O’ndan gayri bir ilah yoktur. O’nun sırlarına uyarlar ve onu farzlarını yerine getirirler. Allah mukerrem. kulak. O.

Bugün kulların imtihana çekildiği gündür. eserlerini yok edecek. Bugün şeytanın kovulduğu gündür. Bu gün özel grubun nass ile seçildiği gündür. “Bu duyduklarınız sizin için yeterli ve tebliğdir. Allah latif ve her şeyi bilendir. Bugün sinelerde saklı olan konuların açığa çıkarıldığı gündür. Bugün ahd bağlanan gündür. Allah-u Teala dinini kamil kıldı Peygamber ve müminlerle tabi olanların gözlerini aydınlattı. Bunu mümin de münafık da anladı. bir gurup da hem diliyle hem de kalbiyle gerçekten iman getirdi. Böylece bu remizli sözüyle. konuşan konuştu. onun yolunda gidin ve diğer yollara gitmeğe niyetlenmeyin ki sizi yoldan ayırıp götürür. Sonuçta düşen düştü istikrarlı insanlar da hak üzere sabit kaldı. Bugün açık makamın izah edilip gün ışığına çıkarıldığı gündür. Böylece Allah’ın güzel kelimesi sabredenler için tamamlandı ve Allah Firavun’un. Peygamberini onlardan korumaya kefil oldu. Allah size rahmet etsin. belirtilerini silip götürecek. bir grup diliyle iman getirip imanın hakikatinden uzak kaldı. dinden çıkan dinden çıkışında devam etti. kullar gizli işaretler yapmaya koyuldu. Bugün sizin ondan yüz çevirdiğiniz yüce seçkinler günüdür. münafıkların cahilliğiyle dinden çıkanın cehalet taassubu daha da çoğaldı. Bugün iman hakikatlerinin açıklandığı gündür. Bugün nifak ve inkar düğümlerinin açıldığı gündür. dişler sıkıldı. Allah onları da kendi evlerinde yakalayacak. Geriye halkın helakından çekinmeyen sapıklardan bir takım değersiz insanlar kaldı. Bugün de kurtuluş vaki olup dereceler yücelmiş ve hüccetler açıklığa kavuşmuştur. düşmanlarına karşı dostlarına yardım vadesi gelecektir. Bugün araştıranlar için delil günüdür. Bugün şahit ve meşhut gündür. Yakında Allah’ın. onun yerine yakında onları acı hasretler bürüyecektir. şüphe ehlinin perde arkasında saklı tuttukları ve irtidat ehlinin kalplerinde gizli tuttukları art düşüncelerini açığa çıkardı. Bugün dinin kemale erdiği gündür.Peygamberine indirip onu halka açıklamasını. çağıran çağırdı. Buna sizden bir grup şahid oldu ve bir gurubunuza da nakledildi. Öyleyse. Karun’un. Onları da Allah’ın dininin değiştirilip hükmünün tahrif edilmesine el atıp boynunu uzatanlara kavuşturacaktır. Şüphesiz bu gün şanı büyük olan bir gündür. Bugün size vaad edilen ayırma günüdür. sapıklık ve nifak ehline iltifat gözetmeği terk etmesini emretti. Allah’ın sizi teşvik ve sevk ettiği konular üzerinde düşünün ve onun şeriatına uymaya niyetlenin.’’ . Hama’nın ve askerlerinin atıştıklarını ve üzerine çıktıklarını yıkıp tahrip etti.

lezzetleri yok eden size gelip çatmıştır da artık ne kurtaracak bir sığınak ve ne de kurtuluş verecek bir kurtuluş vardır. Batını rahmet. Zira Allah Teala size bu günü. Size verdiği nimetten dolayı Allah’a hamd olsun. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun.s) bugün hakkındaki açıklamasına bugün bu gün cümleleriyle devam etti ta sözünü şuraya ulaştırdı. Kim kardeşinin ihtiyacını istemeye mecbur olmadan giderirse ve severek ona ihsanda bulunursa. biz sizlere doğru yolu gösterirdik derler[254]. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun bu toplantınız sona erdiğinde ailenizin arasına bollukla dönün. sizlerden beklentisi olanlara fazlasıyla ihsanda bulunan. birbirinize iyilikte bulunun ki. Görüyorum ki. Ey Rabbimiz sen onlara azaptan iki katını ver ve onlara büyük lanetinle lanet et. Kendileri sapıp diğerlerini de saptıranlara uyarak doğru yoldan ayrılmayın. zahiri ise azap olan hisar çekilmeden Rabbi’nizden olan mağfirete ulaşmak için yarışın. Kardeşlerinize ve aile ferlerinize zahmet çekerek kazandığınız malınızdan ve gücünüz yettiği şeylerden ihsanda bulunun. Allah’ın size bağışladığı nimetten dolayı O’na şükredin. onun sevabı bu günde oruç tutup gece sabaha kadar ibadet eden kimsenin sevabı .Böylece Hz. fazlası da Allah’tandır. Allah-u Teala kitabında bir grubu kınayarak şöyle buyurmuştur: “Biz kendi efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik böylece onlar bizi yoldan saptırdılar. Bugünde oruç tutmak Allah’ın teşvik ettiği şeylerdendir ve ona mükafat olarak büyük sevap verecektir. bizden uzaklaştırabilir misiniz? “Onlar da: Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi.” Acaba istikbarın ne olduğunu biliyor musunuz? İstikbar itaat edilmesini emredildikleri kimselerin itaatini terk etmek ve uyulmalarına teşvik olundukları kimselere karşı ululanmaktır. kardeşlerinize ihsan edin. Cennet ve cehennemi bölen benim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah onun yolunda sımsıkı saflar halinde savaşanları sever.”[255] Acaba Allah’ın yolunun ne ve kim olduğunu bilmiyor musunuz? Allah’ın yolu benim: kim o yolda gitmezse helak olur. Kur’an Kerim tefekkür edip. “Ey müminler bilin ki. birbirinizle karşılaştığınızda güler yüzlü ve sevinçle karşılaşın. Bugünde harcanan bir dirhemin karşılığı yüz bin dirhemdir. yardım dileyip de yardım bulamadığınız ve vakit elden çıkmadan süratle Allah’ın itaatine koşun. O zaman sesleneceksiniz fakat sesiniz duyulmayacaktır. Allah’a. size uymuş olan kimselerdik.[253]” Yine Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:Ateş içerisinde karşılıklı delillerle tartışırken zayıf olanlar. zayıflarınızı yemeğinizde ortak kılın ve gücünüz yettiği miktarda. Allah’ın nimetleriyle birbirinize hediye verin. onun tevhidine inanarak ve itaat etmesini emrettiği kişilere itaat ederek yaklaşın. hile yapmaktan çekinin. Allah sizin dağınıklığınızı toplasın. büyüklere (müstekbirlerine) derler ki:Gerçekten biz. imkanınız olan şeylerden onlara bağışta bulunun. Toplanın ki. Bu günde ihsanda bulunmak malı çoğaltır. öğüt alanlar için bu gibi olaylardan çok bahsetmiştir. ondan önce ve sonraki bayramlarda verdiği sevabın kat katını vererek tebrik etmiştir. Allah sizin ülfetinizi daha da çoğaltsın. Fasıklara ve müminlere hüccet benim. O’nu aldatmağa kalkışmayın. Peygamberinden sonra nasb ettiği yolu benim. Gaflet uykusundan uyanın ecel gelip çatmadan amele koşun. feryat edeceksiniz feryadınız ciddiye alınmayacaktır. “Öyleyse Allah’ı gözetin ve O’ndan sakının. ömrü fazlalaştırır ve bu günde birbirine karşı şefkatli olmak Allah’ın rahmet ve şefkatına sebep olur. İmam Ali (a.

ey Hasan. Size feda olayım Müslümanların fıtır. Resulullah’ın Hz. Allah’a şükretme. Raşid’den şu rivayet nakledil-miştir: Ravi -Size feda olayım Müslümanların Ramazan ve Kurban bayramından gayri bayramı var mıdır? İmam Sadık (a. Kim de bu günün akşamında bir mümine iftar verirse.kadardır. Ben bu günde sizlerin oruç tutmanızı severim. hamd etme ve sevinç günüdür. Birbirinizle karşılaştığınızda selam vererek birbirinize el verin ve bugündeki nimetten dolayı birinizi tebrik edin. pazartesi veya haftanın diğer günlerinden biri olabilir[258]. Pazar. Bu günde zenginler fakirlerin ve güçlüler güçsüzlerin halini sorup onlara iyilikte bulunsunlar. İmama. büyük bir topluluğa iftar vermiş kimsenin sevabını alır. Fırat diyor. işte o günde ikmal ayeti inmiş. kurban. Fırat b.” Ravi -Bugünde ne yapmamız gerekir? İmam -“Bugün. Hazret cevaben şöyle buyurdu: “Elbette bunlardan daha faziletlisi. Gadir gününü bayram olarak kabul etmekte Hz. Maide Suresinde şu rivayet naklediliyor: Furat b. Ravi -O gün. ibadet ve namaz günüdür.s)’a. din kamil olmuş ve nimet müminlere tamamlanmıştır. Bugün de Hz. Bu sözleri hazır olanlar olmayanlara ve yakında olalar uzakta olanlara ulaştırsın. kendinden sonraki imam için vasiyet ettiğinde o günü bayram kabul ederlerdi. yıl içindeki hangi gündür? İmam -Günler ileri ve geri giderler. Sadık (a. Bunlar Hz. Bugün Allah-u Teala’nın sizlere ihsan ettiği velayetimiz için. Ali’yi İmam olarak tayin ettiği gündür. Cumartesi. daha büyüğü ve Allah katında daha şereflisi Allah Teala’nın Resulullah’a “Bugün sizin için dininizi kamil kıldım ve kendi nimetini size tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçip. o gün hangi gündür? diye sorduğumda şöyle cevap verdiler: “Beni İsrail Peygamberlerinden birisi. Resulullah’ın izini takip etmişlerdir ve bugünü bayram olarak adlandırıp bütün Müslümanlardan bugün de bayram yapmalarını istemiş.” Ravi -“O bayram hangi gündür?” İmam -“Hazreti Ali’nin halka İmam olarak tayin edildiği gündür” Ravi -“Sana feda olayım. bugünün faziletini ve bu günde iyi amel yapanların ulaştıkları sevabı açıklamışlardır.” Usulu Kafi’de Hasan b.s): “Evet. cuma ve Arefe gününden daha faziletli bayramı var mıdır? diye sordum. o günde bizler ne yapmalıyız?” .beğendim”[257] ayetini indirerek dinini kamil kıldığı gündür. onlardan daha büyük ve daha şerefli bayram vardır. İbrahim el-Kufi’nin tefsirinde.”[256] Yine diğer Ehl-i Beyt İmamları da. Resulullah’ın bana emrettiği şeylerdir. Ahnef diyor ki: Ben Hz.

O günde oruç tutarsın.” Ravi -“O günde oruç tutanın mükafatı nedir?” İmam -“O günde oruç tutana altmış ay oruç tutanın sevabı verilir”[259] Yine Kâfi kitabında[260] nakledilen bir hadiste şöyle yazıyor: “Sehl b. Resulullah Emir-ul Müminine bu günü bayram yapmasını emretmiştir. Ravi . Geçen Peygamberler de vasilerini tayin ettiklerinde o günü bayram yapmalarını emrederlerdi. kabul olmuş yüz hac ve umreye bedeldir. Gerçi Allah her saatte şükredilmeye layıktır. ancak o gün Zilhicce . Bugün Allah’ın büyük bayramıdır!!” Şeyh Saduk El. Zira Hz. .” Ravi -İki bayramla cuma günün bayram olduklarını biliyorum.“Sana feda olayım o hangi bayramdır. Salim’den. Resulullah’ın “Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır” diyerek Emri’ul Mü’minini halife olarak tayin ettiği gündür.” Ravi -“O gündeki görevimiz nedir?” İmam -“Bugünde Allah’a şükür ve hamd olarak oruç tutmanız gerekir. o da babasından şöyle rivayet ediyor.” Ravi -“O günde ne yapmamız gerekir?” “O günde oruç tutarak.ayının 18’i idi. Ömer’den şu rivayeti naklediyor: Ravi -“Müslümanların kaç bayramı vardır? İmam Sadık -“Dört bayramları vardır. önceki peygamberler de vasilerinin tayin edildiği günde oruç tutmayı ve bayram yapmayı emrederlerdi.” İmam -“Hz. Ziyad Abdurrahman b. kurban ve fıtır bayramlarından gayri bir bayramları var mıdır? İmam Sadık -“Evet ihtiramı daha fazla olan bir bayram vardır”. ibadet ederek Allah’ı anın ve Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine selavat getirin. O gün Hz.İmam -“Ey Hasan. Ravi -Müslümanların Cuma. Huseyin el-Abdu’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Ben İmam Sadık’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Her yılda Gadir-i Hum günü oruç tutmak.Hisal kitabında kendi senediyle Mufazzal b.” Yine Kuleyni kendi senediyle Ali b. Muhammed’e ve Ehl-i Beytine çokça salavat getirirsin ve onlara zulüm edenlerden Allah’a teberri edersin. Çünkü bütün peygamberler halka vasilerini tayin ettikleri günü bayram yapmalarını emrediyorlardı.” İmam -“Bu bayramların büyüğü ve en şereflisi Zil-Hicce ayının on sekizinci günüdür. Resulullah’ın İmam Ali’yi halk arasında imam olarak tayin ettiği gündür.” Ravi -“O gün hangi gündür?” İmam -“Hangi gün olduğunu ne yapacaksın yıl değişmektedir.

hediye. bizi. Sadık (a.Hemdani elVasiti ve Yahya b. Cafer-i Himyeri’den o da Harran b. İmamdan.. Ali b. kapıya bir Iraklı genç kız geldi.s)’ın yanındaydım. O Zilhicce ayının on sekizinci günüdür.Şeyh Tusi de el-Misbah adlı kitabında kendi senediyle Ammar b.s)’ın nezdinde bulunan dost ve Şialarına şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah-u Teala’nın İslam dinini yücelttiği. Resulullah (s. İmam bana şöyle buyurdu: “Bugün çok büyük bir gündür. Onların evlerine yemek. ey efendimiz o gün fıtır bayramı günü müdür?” İmam buyurdu: “Hayır” Hazır bulunanlar: “O gün Kurban bayramı günü müdür?” İmam -“Hayır.. Biz ise. Bugünde dinini onlar için kamil kıldı nimetlerini onlara tamamladı ve onlardan almış olduğu misak ve ahdini yeniledi. Bugünde oruç tutmak. Abdullah b. suratımızı asmıyoruz. dostlarımıza ve Şiilerimize bayram kıldığı günü bilmiyor musunuz ?” Hazır bulunanlar: “Allah. şenlik.. Kızdan Ahmed b. Ebu Talib’in velayeti ile şereflendirdiğin günde açık ve güler yüzlü oluyoruz. Ömer el-Tusi doksan yaşındayken hicri iki yüz elli dokuz da şu rivayeti nakletmiştir: “Ben Gadir günü. “Bu günde oruç tutmanın sevabı ne kadardır?” diye sorulduğunda? İmam (a. Hem kendi durumu ve hem de etrafındakilerin durumlarında belirgin değişiklik yapmıştı. Sübhanallah.a) Veda haccından döndüğünde Gadir-i Hum’a vardığında. hatta yüzük ve ayakkabı bile göndermişti. Gadir ve Cuma bayramlarından ibaret olmak üzere dört bayramları vardır dedik. Şiaların Kurban. Sadık (a. Resulü ve Resulullah’ın oğlu daha iyi biliyor. haram aylarından atmış ay oruç tutmağa bedeldir. Kız. Önceki günlerde normal olmayan yeni araç gereçler kullanılıyordu. özel ashaplardan olan bir grup kimselerde huzurunda bulunuyorlardı. Muhammed b. onun oruçlu olduğunu gördüm.s)’ın yanına gittim.a. Onları iftar yemeği için bekletmişti. Harizi el-Abdi’den şöyle rivayet etmiştir: “Zilhicce ayının on sekizinde Hz. gerçi bu günlerin her ikisi de çok değerlidirler ancak dininin aydınlığa kavuştuğu gün onlardan daha değerlidir. mevlamız Emir-ul Müminin Ali b. dini aydınlığa kavuşturduğu ve bizlere. Allah onun ihtiramını müminlere büyük kılmıştır. Müslim’den. İshak’ı sorduk. elbise. Ala el. Cureyh el-Bağdadi’den şöyle rivayet etmiştir: Birlikte İmam Hasan Askeri’nin ashablarından olan Ahmed b..” Himyerin’in hadisinde Gadir gününün şükür namazını zikrettikten sonra şöyle devam ediyor: “Ve secdelerinde şöyle dua okursun” “Allah’ım. o da Ebu’l Hasan Leysi’den Hz. “Muhtasar-ı Besair-ud Derecat” kitabında kendi senediyle Muhammed b. bugün bayram olduğundan onun bayram işleriyle meşgul olduğunu söyledi. Kapıyı vurduk. Hazret ise bugünün geçmişi ve faziletiyle ilgili sohbet yapıyordu.s) şöyle buyurdu: Bugün bayram.” . sevinç ve Allah’a şükür olarak oruç tutma günüdür. Ramazan. Musa er-Rıza (a. Hz. İshak-i Kummi’nin.” Feyyaz b. Kum şehrindeki evine gittik.

Gadir ile çeşme arasında Hz. hüküm ve hikmet sahibi olan Ehl-i Beyt İmamları bu gibi altın değerli sözleri açıkladığı andan itibaren Şia alemi bu günleri bayram olarak kutlamışlardır. Durum bundan ibaretken Nuveyri ve Makrizi’nin. 325) icat etti ve o zamandan bu yana Şia o günü bayram olarak kutlamaya başladı”[262] Hakikati anlamadan önce Şia tarihi hakkında yazı yazan bir araştırmacı hakkında ne söyleyeyim. yabancılara ihsan yapmak ve kurban kesmek. köle azat etmek. işte Şia’nın Gadir gününü eski zamanlardan beri bayram olarak kutlamaktaki kaynak ve belgeleri bu gibi hadislerdir.[261] Makrizi ise bu konuda şöyle yazıyor: “Gadir bayramı şer’i bir bayram değildir. sonra da bir vasiden ötekisine ulaştığını. “Bu bayram Muizzuddevle Ali b. Resulullah (s. Buye’nin zamanında Irak’ta bayram olarak tanındı. ya gerçeği anlamış ama yazarken unutmuştur. Zira bu bayramı (ö. Ehl-i Sünnet’in de avamı 389 yılında kendilerini Şia’nın bayramına benzer bir günü. Dolayısıyla onlar da bugünde ziynete bürünür mücevher takar ve ateş yakarlar. Şia bugünü bayram kabul edip kendi aralarında bir gelenek haline getirince. İslam aleminde ilk önce Muizzuddevle Ali b.“Ali’nin evlat ve Şiaları bugünü kutluyor”[263] dememiş midir? Acaba H. Hz. bugünde yeni elbise giymek. bugün. Buye (onun hayatına değinirken açıklayacağımız üzere) 325 yılında icat etmiştir.a) ile Ebu Bekrle birlikte mağaraya girdikleri gündür. Furat b.s)’ın konu hakkındaki açıklamalarını gördük. çeşmenin kenarında budakları birbirine geçen bir ağaç da vardır. Onlar diyorlar ki. 346’da vefat eden Mes’udi. Gadir bir çeşmenin döküldüğü yerdir. . Bugünü bayram yapmalarının sebebi ise bugünde Hz. Ali’yi kendisine kardeş seçmesidir. ya da ne söylediğine teveccüh etmiyor!! Acaba H. Bu İmamların konu hakkındaki açıklamaları hicretin üçüncü asrında yazılmış olan Tefsir-i Furat ve Kafi gibi kitaplarda yer almıştır. Resulullah’ın Hz. 329’da vefat eden Kuleyni Kafi kitabında Gadir bayramı hadisini rivayet etmiyor mu? Gadir bayramıyla ilgili ikinci bir hadisi kendi tefsirinde rivayet eden Furat b. Bu bayramı ilk olarak Muizzuddevle Ebu’l Hasan Ali b. Resulullah’ın döneminden başladığını. Şia’nın bayramından sekiz gün sonrasına denk gelmektedir. Ümmetin dini liderleri de bugünü bayram olarak kutlamamıştır. İbrahim el-Kufi ise ondan daha önce yaşamıştır. İbrahim el-Kufi Şeyh Kuleyni’nin şeyhleri tabakasındadır. Şialar o günün gecesinde ayık kalıp namaz ve ibadetle meşguldürler ve gündüzünde de öğleden önce iki rekat namaz kılarlar. Nuveyri ve Makrizi’nin zikretmiş oldukları tarihten daha önce yazılmıştır. Nuveyri “el-A’yad-ul İslamiyye” adlı kitabında şöyle yazıyor: “Bir bayram da vardır ki Şiiler icat edip ona Gadir Bayramı ismini vermişlerdi.Yaşadığın Müddetçe Zaman İlginç Şeyler Sana Gösterecektir Buraya kadar bu bayramın hakikatinin nereden kaynaklandığını. ya da geceleyin düşünülen bir konudan dolayı ona göz yummuştur veyahut konuşuyor ama ne konuştuğunu bilmiyor. çünkü kardeşlik olayı hicretin onuncu yılında Veda Haccı sırasında bugünde vaki olmuştur.s)’dan sonra İmam Sadık ve İmam Rıza (a. Bugün.a. Resulullah’ın mescidi bulunmaktadır. bütün ümmete ait olduğunu. Hz. onların adetlerindendir. h. bu. Buye’nin 325 Hicri yıllarında icat ettiği bidatlardandır” sözlerinin hakikattan ne kadar uzak bir söz olduğu ortaya çıkıyor. Ehl-i Beyt İmamları tarafından kesintisiz olarak kutlanışını Allah’ın vahyinin eminleri tarafından da sürekli olarak anıldığını ve Emir-ul Müminin Ali (a. Bidat ettikleri bu bayram Zil-Hicce ayının on sekizinci günüdür. sevinç ve şenlik günü olarak uydurdular. O halde bu kitaplar.

bu bayramın Şia arasında üçüncü asrın başlarında yaygın olan dört bayramdan biri olduğu açıkça anlaşılıyordu. Fakat bu iki zat. Murdevih’den o da Şeyh el-İmam Şehabuddin Ebu Necib Sa’d b. “İşte böylece hak ortaya çıktı ve onların yaptıkları batıl oldu ve orada yenilgiye uğrayıp küçüldüler”[264] 2. Kalbinde hiç bir inkara yer vermeksizin her yakında olan ona inanmış ve her uzakta olan da onu rivayet etmiştir. Emir-ul Müminin Ali (a.s) da H. Ömer et-Tusi H. ona yakın olan ilk asırlarda ve hatta şimdiki asırda bile kesin kabul edilen hadislerden ola gelmiştir. o da Zafir b. ister ondan önce olsun bu hadise dayanılarak tanıklık istemek çok olmuştur. Muhammed’den. İbrahim el-Hemdani’den o da Muhaddislerin en iyisi Ebu Bekr Ahmed b. ne Arabınız ve ne de Aceminiz onu değiştiremeyecektir.Acaba Feyyaz b. Her zaman münazara esnasında bir taraf sözü bu hadise vardırınca diğer taraf susmak zorunda kalmıştır. Abdullah el-Hemdani’den o da Hafız Süleyman b. Ahmed b. Ali (a. Ahmed’den. a) Hz. “Muhtasar-i Besair ud-Derecat” kitabından naklettiğimiz hadisten. bir bayram günü olarak kutluyorlar. Vasil’den şöyle nakletmiştir: “Şura günü ben kapı önündeydim. Nitekim normal amir ve padişahlar da hükümete kavuştukları günü. Hasan el-Hemdani Hafız Ebu Ali Hasan b. kendi asırlarındaki Şiilere. o da Ebu Tufeyl Amir b.” Sonra şöyle buyurdu: Hz.Ehl-i Beyt İmamlarının Gadir Hadisiyle Halka Yemin Verdirmeleri ve Bu Hadiseyi Delil Göstermeleri Bu hadis(Gadir-i Hum hadisi) asrı saadette. acaba sizin aranızda benden önce Allah’ın tevhidini tasdik eden biri var mıdır?” . Hamid’den. 203’de Şehid olan İmam Rıza (a. 148 de bugünle ilgili bütün amelleri kendi ashabına öğretmiş ve vasilerin tayin edildiği günlerin bir bayram olarak kutlanmasını da bütün peygamberlerinin sünnetlerinden olduğunu belirtmiştir. Ali’nin hilafeti döneminde. o da o da Muhammed b. ondan sonra Ehl-i Beyt tarafından bu hadise dayanılarak yapılan istidlallerden bazı örnekler zikredeceğiz. o da Haris b. Abdullah b.s) tarafından Hz. Sa’d er-Razi’den. Bu hadisin bir delil olarak getirilmesi Hz. Ömer b. o da Ya’la b. Dolayısıyla bu hadisle istidlal etmek çok olmuş ve ashap ve tabiin arasında ister Hz.s)’ın bugünü bayram olarak kutladığına ve bugünün geçmişi ve faziletini babaları aracılığıyla Emir-ul Müminin Ali (a.[265] Ancak biz. Ali -Ey Topluluk! Allah aşkına hepiniz söyleyin bakalım. Ali’nin şöyle dediğini duydum: “Size öyle bir delil getireceğim ki.s)’ın Şura Günü Halka Yemin Verdirmesi: Hatiplerin hatibi Harezmi el-Hanefi şöyle diyor: “El Murizi olarak tanınan şeyh Şehabuddin Ebu Necib Sa’d b. Hz. Muhammed b. Resulullah’ın mescidinde olmuştur. Süleyman’dan. Ama onların bu iddialarını. tarihi iyi bilen bir kimsenin göreceği ve onların yaptıkları bu yanlışlıkları ortaya çıkaracağından gaflet etmişlerdir.s)’dan naklettiğine şahit olduğunu 259 yılında rivayet etmiyor muydu? İmam Sadık (a. Musa b. Hüseyin’den o da Şeyh edip Ebu Ya’la Abdurrazzak b. Şia’yı lekelemeği amaçladıklarından dolayı bu bayramın salih geçmişler tarafından bayram yapıldığını inkar ederek onun Muizziddevle tarafından çıkarılan bir bidat olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hidayet İmamları olan Ehl-i Beyt İmamları. bugünde ihsan yapmalarını ve bugüne özgü olan dua ve ibadetlerle meşgul olmalarını emrediyorlardı.

Hamid b. Muhammed b. Ali -“Allah aşkına söyleyin.” Hz. acaba sizin aranızda benden gayri cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin gibi iki oğlu olan var mıdır? Halk -“And olsun Allah’a ki yoktur” Hz. Yine bu hadisi İbn-i Hatem el-Şami. Ey Allah’ım onu seveni sen de sev. Ali -Allah aşkına söyleyin. Vasil’den şöyle nakletmiştir: “Ben Şura günü kapıdaydım Ali de içerideydi ve Ali’nin şöyle konuştuğunu duydum (Rivayet naklettiğimiz şekilde devam ederek şu cümleye ulaşıyor): Sizi Allah’a and veriyorum acaba sizin aranızda benden gayri Hz. Ali -Allah aşkına söyleyin. “And olsun Allah’a ki yoktur” cevabını verdiler. o şöyle demiştir: Ebu’1 Muzaffer Abdulvahid b. Ali -Allah aşkına söyleyin. acaba sizin aranızda benden gayri Allah’ın ve Resulullah’ın aslanı olan Seyyid-üş-Şüheda Hamza gibi amcası olan biri var mıdır? Halk -“Allah’a and olsun ki yoktur. o da Abdurazzak b. o da el-Münzir b. Şura hadisini.” Diye buyurduğu bir kimse var mıdır? Halk -“Andolsun Allah’a ki yoktur”[266] Bu hadisi Himvini de bu ihticacı kendi senediyle Harezmi Hatibi Ziyauddin Ebu’l Muayyed b. Resulullah’ın velayet için tayin ettiği bir kimse var mıdır? Onlar. Ali -“Allah aşkına söyleyin acaba sizin aranızda benden önce defalarca sadaka vererek Resulullah’la necva eden (gizli konuşan) var mıdır? Halk -“And olsun Allah’a ki yoktur” Hz. Resulullah’ın.” Hz. “Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Murdeveyh’in aracılığıyla ona ait ayrı bir senetle rivayet etmiştir. Ömer et-Tahrani’den. Ali’nin Ömer’in tayin ettiği altı kişilik şuranın üyelerine hitaben uzun bir konuşma yaptığı yer almıştır. ed-Darr-un Nezim adlı kitabında Hafız b. acaba sizin aranızda benden gayri Hz. o da amcasından o da babasından.Halk -“Hayır” Hz. o da Ebu Bekir Ahmed b. İbn-i Hacer de bu hadisin bazı bölümlerini kendi kitabında naklederek şöyle demiştir: Darukutni’nin tahriç ettiği bir hadiste Hz. acaba sizin aranızda benden gayri Cafer-i Tayyar gibi meleklerle birlikte cennete uçan kardeşi olan biri var mıdır? Halk -“Allah’a and olsun ki yoktur. Muhammed’den. acaba sizin aranızda benden gayri cennet kadınlarının efendisi olan Resulullah’ın kızı Fatime gibi zevcesi olan biri var mıdır?” Halk -“Allah’a and olsun ki yoktur. Musa el-Hafız (İbn-i Murdeveyh)’den o da Ebu Bekir Ahmed b. o da Amir b. hakkında. Ahmed el-Mekki aracılığıyla mezkur her iki yolu ile rivayet etmiştir. Muhammed b. büyük hafız Darukutni de tahriç etmiştir. ona düşman olana sen de düşman ol ona yardım edene sen de yardım et. . Tağlib’den. Ebu Darim’den. Ali -“Allah aşkına söyleyin. Hz. Şiyde el-Mukri’den. o da Eban b. hazır olanlar burada bulunmayanlara bunları ulaştırsınlar.

o da Amir b. Avf’dan oluşan altı kişilik bir şuraya havale etti.Onun bazı cümleleri şöyledir: “Sizi Allah’a and veriyorum söyleyin. Ben Şura günü evdeydim ve Ali b.. Taberi “Sizin veliniz ancak Allah. Muhammed b. Ali onlara: “Acaba aranızda benden başka Hz. o da Ahmed b. Amir b.[270] İbn-i Ebu’l Hadid şöyle diyor: Doğru olan şudur ki mesele böyle uzunca sayıldığı gibi değildir. Münzir ve Said b. o da İshak b. o da Ebu Tufeyl’den şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ben Şura günü kapıda bekliyordum. Harbuz ve Ziyad b. Resulullah’a benden daha yakın olan bir kimse var mıdır?”[268] Yine bu hadisi büyük hafız İbn-i Ukde de tahriç etmiştir: O şöyle diyor: Ali b. İbrahim’i Ezdi’den o da Maruf b. Ebu Talip şu Rafızilerden Kur’an’ın tefsirini daha iyi biliyordu. Talha.”[272] (burada yine mezkur hadis naklediliyor). o da Ebu Tufeyl’den şöyle dediğini rivayet etmiştir. fakat hilafete getirilmeyecekler arasında idi Ebu Tufeyl devamında şöyle diyor: Onlar toplanınca halkın içeri girmesini önlemek için beni kapıda oturttular.. (burada mezkur konuşmayı naklediyor) Bu rivayette de Gadir hadisine tanıklık isteme geçmektedir. İbrahim el-Ezdi’den o da Maruf b. Hz.[269] Yine bu hadisi Hafız Akili. Osman b. Ömer de istişare edilecek. Muhammed b. Resulullah’ın hakkında “Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır” diye buyurduğu bir kimse var mıdır?” dediğinde de. Muhammed’i Ezudi’den. Habibe el-Kindi. Ömer b. eğer o bize verilirse onu alırız verilmediği taktirde gece yolculuğu uzun bile olsa develerin sırtına binip gideriz. Zubeyr.” Hz. acaba sizin aranızda Hz. acaba sizin aranızda benden gayri Resulullah’ın. Afvan. o da Haris b. Bu hadiste Hz. Ebu Talib’in şöyle dediğini duydum (burada mezkur hadisi naklediyor). kendi senediyle rivayet edip şöyle demiştir: Bu hadisi Abdulvaris. o da Ebu Gaylan Sa’d b.. Muhammed el-Eslemi’den. Vakkas ve Abdurahman b.. Resulü ve. Resulullah’ın Müslümanları birbirleriyle kardeş yaparken benden başka kendisine kardeş seçtiği bir kimse var mıdır?” Onlar: “And olsun Allah’a ki yoktur” cevabını verdiler. Abdullah b. Ali sonra onlara şöyle demiştir: “Sizi Allah’a and veriyorum söyleyin. onlar da Ebu Tufeyl’den şöyle rivayet etmiştir. Hemmad b. Ahmed el-Veraciti’den o da Zafir’den o da bir kişiden. Kasım’dan.. Hüseyin’den. Bu arada Hz. Zekarya el-Ezdi es-Safi.s)’ın Şura günü onun üyelerine şöyle delil getirdiği yer almıştır: “Sizi Allah’ and veriyorum söyleyin. mutlaka bu ayeti kendi İmamlığına delil olarak her hangi bir . Muhammed’den.. Ali bu sözleri siret yazarlarının naklettiği konuşmasında söylemiştir. Ali (a. hakkında. Munzir’den o da Said b. Yahya b.[267] Yine Darukutni’nin tahriç ettiği diğer bir hadiste Hz.”[273] ayetinin tefsirinde şöyle diyor: Şüphesiz Ali b. Ali’nin onlardan Gadir günü hususunda tanıklık istemesi de mevcuttur” Yine Hafız İbn-i Ukde şöyle diyor: Ahmed b. Zubeyr’den. Onlar: “Hayır yoktur” cevabını verdiler. Hammad el-Kannad’dan. hadis böylece devam ediyor. Talibi Şeybani’den o da İshak’dan. Yine Hz. İbn-i Abdulbirri.. Hasan b. Talha el-Konna’dan. Sa’d b. biz onun bir miktarını daha önceleri naklettik.[271] Bu hadisin bir kısmını. o da İshak b. Eğer bu ayet onun İmam olduğuna delalet etmiş olsaydı. Ebu Talib. Harbuz’dan o da Ziyad b.. Hattab ihtisar haline girince hilafet işini Ali b. Ali onlara şöyle konuştu. İshak da Ebu Tufeyl’den şöyle dediğini rivayet etmiştir. acaba sizin aranızda akrabalık açısından Hz. Ancak şu gerçektir ki Abdurrahman ve diğer hazır olanlar Osman’a beyat edip yalnızca hazret beyattan geri kalınca onlara hitaben şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bizim için bir hak vardır. “Ey Ali kıyamet günü cennet ve cehennemi bölen sensin” diye buyurduğu bir kimse var mıdır? Onlar: “And olsun Allah’a ki yoktur” cevabını verdiler.

Geçen bahsimizde Harezmi el-Hanefi’nin bu hadisi. Hayır bu basiret azlığından başka bir şey değildir. 722) kendi senediyle büyük . acaba yalnızca onun zayıf olması Suyuti’nin Leali kitabında yaptığı gibi kesin olarak bu rivayetin diğer nakillerinde uydurma olduğuna hükmetmek mi gerekir? Oysa alimler hiç bir konuda böyle yapmamışlardır. Ali’yi Şura günü imametini ispatlamak için Gadir hadisini. İbn-i Hacer de aynı yolu takip etmektedir. kendi Şeyhleri Ebu Ya’la. İbn-i Murdeveyh gibi büyük hadis İmamlarından naklettiğini gördük. Taberi’nin Gadir ve diğer hadislerle istidlal etmenin rivayetini yalnızca Şia’ya isnat etmesi doğru olmadığı gibi. zikrettiğimiz yorumdan gayri bir sebebi var mıdır? Üstelik. onları tanıyan herkes için açıktır. Sa’duddin İbn-i Himveyh (ö.yerde zikrederdi. Müstedrek-i Hakimi özetlerken de aynı tavırı takındığını görmekteyiz. Emir-ul Mü’minin Ali (a. Bunların da bu tutumlarında kasıtlı oldukları. Acaba onların bu gibi insanların rivayetlerine kendi kitaplarında yer vermelerinin. Çünkü onlar. Biz. Onlar. gerçi onları teyit için zikretmenin de hiç bir sakıncası yoktur. O. Zayıfların rivayetleri hususunda en fazla söylenecek şey yalnızca onların rivayetleriyle istidlal edilemeyeceğidir.”[276] Zehebi el-Mizan adlı kitabında ve İbn-i Hacer de Lisan adlı kitabında Suyuti’yi taklit ederek Zafir’i taz’if etmişlerdir. Hz. bu hadisi Hafız Darukutni Hafız İbn-i Ukde ve Hafız Akili’nin de tahriç ettiklerine dair açıklamasını ve İbn-i Ebu’l Hadid’in bu hadisin müstefiz olarak onlara ulaştığını ve onun nezdinde sahih olarak ispatlanan miktarın ne olduğuna dair sözlerini de gördük. Zehebi’nin.. onların harici ve nasibilerin rivayetleriyle dolu olduklarını görürsünüz. b) Hz. bir takım doğruluk belirtisi veya belli bir şahsın kitabında yer alması yüzünden zayıf insanlardan bile hadis naklettiklerini görmekteyiz. Hz. Ahmed ve İbn-i Muin Zafir’in güvenilir insan olduğunu belirtmişlerdir. Bütün bunların onun Ehl-i Beyt düşmanlarının yanında yer almasından başka bir sebebi yoktur.s)’ın Osman’ın Döneminde Halka Yemin Verdirmesi: Şeyh-ul İslam Ebu İshak İbrahim b. Sahih-i Buhari. Ali bunu takiyye için yapmamıştır da diyemezler. Suyuti’nin bu hadisin.” Ebu Hatem de şöyle diyor: “O doğruluk kaynağıydı. Durum böyle olunca. Sahih’i Müslim ve diğer sahih ve müsnetlere baktığınızda. Nitekim İbn-i Hacer’in.. mübahele hadisini ve diğer bütün faziletlerini delil olarak zikretmiştir ama bu ayete değinmemiş. hadis naklinde ihtiyatkar olan bir çok güvenilir hafızların. onu böyle bir iddiaya iten kör taassuptan başka bir şey değildir. Faraza ki hadisin senedinde yer alan Zafir’in zayıf olduğunu kabul etsek de. Bu onların bu tür rivayetleri genel zayıflık hükmünden dışarıda kaldığına veya hadis ravisinin diğer amellerini teyit etmeseler bile hadis nakil etmekte güvenilir olduğuna inandıklarından kaynaklanmak-tadır. Ebu Davud onun hakkında şöyle diyor: “O sika ve salih bir insandı. Ehl-i Beyt hakkında nakledilen sahih hadisleri bile tenkit ediyor.[275] Çünkü biz hadisin senedinde meçhul bir ferdin olmadığı nakillerin de bulunduğunu ortaya çıkardık.”[274] Oysa açıktır ki. Akili yoluyla nakledilen senedinde meçhul bir ferdin bulunması dolayısıyla uydurma olduğuna dair verdiği hükmün ne derece gerçeği yansıttığı ortaya çıkıyor.

Abdullah b. Sa’d b. Avf. Fakat ey Kureyş ve Ensar taifeleri! ben sizden soruyorum. Cabir b. Zeyd b. Allah’u Teala bu faziletleri kimin sayesinde size vermiştir kendiniz kabileniz. Sonra Hz. nihayet her kavmin kendi kabilesini belirgin şahsiyetine iftihar etmesini naklettikten sonra şöyle demiştir. Ka’b.? Onlar: Allah bütün bu faziletleri bize ne kendimiz ne kabilemiz ve ne de aile fertlerimiz için vermemiştir. Ebu Talib. Ali sonra şöyle buyurdu: “Ey Kureyş ve Ensar topluluğu. Ali onlara. Ebu Leyla ve yanında oğlu Abdurrahman ile yeni yetişen bir erkek çocukta oturuyordu. et-Tiyhan. Böylece bunlar sabahın erken saatlerinden öğleye kadar konuşmakla meşgul oldular. doğru söylediniz. Zeyd b. Ebu Eyyub-i Ensari. Miktad. Derken Kureyş’in faziletini. Talha. Hz. Acaba size ulaşan bütün dünya ve ahiret hayırlarının yalnızca biz Ehl-i Beyt’ten kaynaklandığını ve bizden başkasında olmadığını ve amcam oğlu Resulullah. aksine Hz. bunun üzerine Allah-u Teala onu halka tebliğ etmemi aksi takdirde beni cezalandıracağını bildirdi bundan dolayı halkı topluca namaz kılmaya çağırttı. Allah aşkına söyleyin. Hz. Abdurrahman b. “Ya Resulellah! Bu ayet yalnız bazı mü’minler hakkında mıdır yoksa mü’minlerin hepsini mi içeriyor diye sorduklarında? Allah-u Teala Resulullah’a Ulu’l Emri makamına onlara tanıtmasını namaz. Allah Ademi yaratınca bu nuru onun sulbünde karar vererek yere indirdi. Ali’ye yönelerek “Ey Ebu’l Hasan seni konuşmaktan alıkoyan nedir?” dediler. Ali onlara: “Allah aşkına söyleyin. Hüseyin. Ebu Talib de vasilerin efdalıdır” diye buyurmadı mı? Onlar: “And olsun Allah’a ki buyurdu” cevabını verdiler. Kayıs’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Osman’ın hilafeti döneminde Hz. vasim olan Ali b. yanında güzel yüzlü ve orta boylu oğlu Hasan-i Basri de bulunuyordu.tabiinlerden olan Süleym b. söyleyin acaba Allah-u Teala bir çok ayette öncül olanların faziletli olduğunu belirtmemiş mi. Allah Adem’i yaratmadan on dört bin yıl önce Allah’ın önünde hareket eden nur idik. Muhacir ve Ensar’dan yarışıp öne geçenler işte mukarreb olan onlardır”[277] ayeti hususunda Resulullah’tan sorulunca Hz. Erkam. Osman ise evindeydi.” diye buyurduğunu bilmiyor musunuz? Bunun üzerine orada bulunan. sonra da onu Nuh Peygamber’in sulbünde gemide taşıdı. Abdullah b.a. Sabit. Ali şöyle buyurdu: “Sizi Allah’a and veriyorum. geçmişini hicretlerini ve Hz. Sa’d b. Malik. Muhammed b. Allah ve Resulullah’a inanmakta ümmetten hiç bir kimsenin benden öne geçmediği doğru değil midir?” Onlar: “And olsun Allah’a ki. Utbe. “Ben ve Ehl-i Beyt’im. Ali’de bunların yanındaydı ama ne kendisi ne de Ehl-i Beyt’in’den birisi bir şey konuşmuyor ve sessiz duruyorlardı. ben de Allah’ın Peygamberlerinin efdaliyim. “Allah’a itaat edin Peygamber’e itaat edin ve sizden olan Ulul Emre de”[278] ayeti ve “Allah’tan ve Resulün’den ve mü’minlerden gayri dost edinmezler”[279] ayetinin kimin hakkında nazil olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar. Abdullah. Cafer ve Ensar’dan olan Ubey b. Ebu Bekir. sonra onu İbrahim’in sulbünde ateşe attı. Ali’yi. Ebi Vakkas. “Evet biz bu sözleri Resulullah’tan duymuşuz” dediler.” Hz. aile fertleriniz için mi? Yoksa başka bir kimse için mi size vermiştir. Resulullah’ın Mescidinde gördüm. kalbim daraldı ve halkın beni yalanlayacağını zannettim. Bunun üzerine Hz.a)onlara hitap ederek şöyle buyurdu: “Ey insanlar. Hasan. Resulullah. sonra böylece Allah onu pak sülblerden pâk rahimlerden oluşan babalar ve annelerde taşıdı ki. Allah bana öyle bir görevi halka açıklamamı emretti ki. “Allah bu ayeti Peygamber ve onların vasileri hakkında indirmiştir. Ebu’1 Heysem b. Bu arada orada bulunanlar Hz. Bu arada Ebu’l Hasan el-Basri de geldi. camide olup bitenlerden habersizdi. Hz. Haşim b. bir grup cemaat ilim ve iffet hakkında birbirleriyle konuşuyorlardı. Ebu Evfi. Hz. Enes b. Bedir ve Uhud ehli olanlar. Toplantı da bulunanların sayısı iki yüzü aşıyordu. Muhammed b. Kays b. Muhammed ve O’nun kabilesi sayesinde vermiştir. acaba Ey İman edenler. İbn-i Ömer. öyledir” dediler. Aralarında Ali b. zekat ve haclarını onlara açıkladığı gibi velayeti de açıklamasını ve Gadir-i Hum’da beni İmamet makamına tayin etmesini emretti. Resulullah’ın. “İmamlar Kureyş tendir” “İnsanlar Kureyş’e tabidirler ve Kureyş Arapların önderidir” gibi onun hakkında buyurmuş olduğu sözlerini zikrettiler. Sonra da halka hitap ederek şöyle buyurdu: . Seleme. Ubade. onlar asla harama mürtekip olmazlardı. Zübeyr. Sonra Resulullah (s. İbn-i Abbas. Ali şöyle buyurdu: “Her iki grup da kendi faziletinden bahsetti ve doğru konuştular.

Ben münafıkların beni yalanlayacakları korkusundan Rabbime müracaat ettim. velinizi. Allah aşkına bunları Resulullah’tan duyup ezberleyenler kalkıp haber versinler” dedi. Allah. Çünkü Allah’ın bana öğrettiği bütün ilim ve hikmetler onun nezdindedir.[283] . Ey insanlar! Allah Kur’an-ı Kerim de sizlere namaz kılmayı emretmiştir ve onu size açıklamıştır.” ayetini nazil etti. Söylediklerinin çoğunu ezberlemişiz ama tamamını değil. fakat Rabbim bana konuyu tebliğ etmemin gerekli olduğunu.s)'a ithamda bulunmuşlardı. “Ya Resulellah onları bize açıkla” dediklerinde. Hazret şöyle buyurdular: “Benim kendi nefislerinden evla olduğum insanlara olan velayetim gibi bir velayettir. biri diğerinden sonra İmamdırlar.” Biz tanıklık ediyoruz ki Resulullah (s. Sonra oğlum Hasan. varisim ve halifemdir ve benden sonra her mü’minin velisidir. Kur’an da onlardan ayrılmaz.” Bu arada Selman ayağa kalkarak. imamınızı ve benden sonraki vasimi. “And olsun Allah’a ki böyledir. Arkam. Kur’an da onlardan ayrılmaz. Mikdad ve Ammar kalkarak.. imamınızı. Bazıları da. Tabiilerden bir çoğu bu hadisi rivayet etmiştir.” dediler. sonra da Hüseynin neslinden dokuzu.” Onların tamamı. Bu arada Ebubekir ve Ömer ayağa kalkarak. velayeti de emretmiştir.a. “Kalk Ey Ali dedi. “Ey Resulullah bu velayet? Nasıl bir velayettir diye sordu. ne onlar haktan ayrılırlar.” Bu sözü buyurduğunda elini Ali b. orucu. sonra Hüseyin. ancak bunun tamamını bizim büyüklerimizin seçilmişleri ezberlemişlerdir. haccı da emretmiştir ve size açıklamıştır. biz bunları duyduk ve açıkladığın şekilde şahit olduk. Bu rivayet az bir farkla Süleym’in kitabında da nakledilmiştir. Kur’an onlarla beraberdir. Ey insanlar benden sonraki sığınağınızı. Onlar. aksi takdirde beni cezalandıracağını bildirdi. Berra b. Burada bu hadisi rivayet edenlerden dört sahabe ve on dört tabiin olmak üzere 18 şahsın isimlerini zikredeceğiz.”[280] Bu hadis Himviyni’nin kitabında olduğu şekliyle aktarıldı.“Ey insanlar! Allah-u Teala’nın benim mevlam olduğunu ve benim de müminlerin mevlası olduğunu ve müminlere onlara kendi nefislerinden daha evla olduğumu biliyor musunuz”? Onlar: “Evet biliyoruz ey Resulullah” dediler. Ebuzer. Ben tanıklık ediyorum ki velayet yalnızca bunun içindir. Ebu Talib’dir. Ali (a. Ben de onları size tefsir etmişimdir. Biz Süleym’in kitabı hakkında daha sonra bir açıklama yapacağız. “Ya Resulellah! Bu ayetler sadece Ali’nin mi hakkındadır?” diye sordular. [281] c) Emir-ül Müminin Ali (a. Ebu Talib’in üzerine koydu “Ondan sonra oğulları içindir. bu haber ona ulaşınca halkı Kufe'nin Rahbe’sinde toplayıp onu ittiham edenlere karşı "Gadir hadisini" nakletti. hidayetinizi size beyan ettim.a)’de. Azib. “Doğru söylediniz.s)'ın Rahbe Günündeki Delili (h. Selman. o da kardeşim Ali b. Resulullah (s. Hz.a.a) minberde idi ve sen de onun yanında durmuştun ve O şöyle buyuruyordu: Allah-u Teala bana. ben de kalktım. sonra biri diğerinden sonra olmak üzere onun oğullarından olan vasilerim içindir. Havuz üzerinde bana dönünceye kadar onlar Kur’an’dan ayrılmazlar.. ne de onlara karşı gelin.” Bu arada Allah-u Teala “Bu gün sizin için dininizi kamil kıldım. ona ve ondan sonra olan vasilerime bir şey öğretmeğe kalkışmayın. O sizin aranızda benim yerimdedir. onu seveni sen de sev ve ona düşman olana sen de düşman ol. ne de hak onlardan ayrılır.a. “Ali ve kıyamet gününe kadar olan vasilerim hakkındadır” cevabını buyurdu. Bunun üzerine Resulullah bana. ne onlardan öne düşün.” dediler. Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar onlar Kuran’dan ayrılmazlar.s).” dedi. ne onlara bir şey öğretin. Zekatı. Allah’ım. Ali (a.s)'ı diğerlerinden üstün tutması ve onu halifesi olarak tayin etmesi hakkında bazıları Hz. Çünkü onlar hakla ve hak da onlarla beraberdir. halifemi ve kitabında müminlere itaatini farz kılarak ona itaat etmeği bana itaat etmekle eşit kıldığı ve onun velayetini kabul etmeyi size emrettiği kimseyi tayin etmemi emretti. O halde dininizde onu taklit edin ve bütün işlerinizde ona itaat edin. Bunun üzerine Resulullah tekbir getirerek. Bunun üzerine Zeyd b.a)’in Emir-ül Müminin Ali (a. Resulullah şöyle buyurdular: “Kardeşim Ali ümmetim içerisinde benim vezirim. 35)[282] Resulullah (s. ezberleyenlerin hepsi eşit değildirler. o halde ondan sorun. “Allah-u Ekber Peygamberliğimin tamamı ve Allah’ın dininin kemali benden sonra Ali’nin velayetiyledir. sonra Resulullah şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. onlar da Kur’an’la beraberdirler.

3. [289] 2.İbn-i Ebi Asım "Sünnet"de.Zazlah b.[293] 6. 2.[294] 7. h. 3.Ahmed b.İbn-i Hacer el-Askalani. 81 veya 82 veya 83) O hadisini Hafız Ebu Abdullah-ı Zerkani el-Maliki rivayet etmiştir. Ömer (ö.1.Ebu Salim Muhammed b.Ebu’l Ferec b.Suyuti "Cem-ul Cevami"de. Süleyman’dan. Cevzi. Cubeys el-Esedi (ö. O’nun hadisini şunlar rivayet etmiştir: 1. O’nun hadisini nakledenler: 1. Cuveyn el-Areni Ebu Kuddame el-Beceli es-Sahabi (ö. Suyuti ve İbn-i Asım’dan nakletmiştir. Cevzi.Ziyad b. Nubate.Ahmed b.İbn-i Esir. . 9. 76-79) O’nun hadisini nakledenler: 1. h. Ebu Ziyad.Ed-Dulabi. "Kenz-ul Ammal"da olduğu gibi.Ekram’dan. "Kenz-ul Ammal"da olduğu gibi. h.İbn-i Ebi-l Hadid.Hafız el-Heysemi. o da Zeyd b. Ahmed yoluyla[285]. Ahmed'den nakletmiştir 8.Ebu’l Kasım Esbeğ b.Ebu Süleyman el-Müezzin.[296] 6. Ukbe yoluyla[286]. 83) O’nun hadisini nakledenler: 1. Hanbel "Musned"de. 2. Hanbel. Meğazili eş-Şafii "Menakıb"da.Müttaki el-Hindi.Sibt b.[295] 5. Ahmed yoluyla[290].[291] 4. Hafız b.Hubbet b.Hafız b.İbn-i Kesir Ahmed yoluyla. İbn-i Ukbe yoluyla[287].[288] 4. Talha eş-Şafii.[292] 5.[284] 2. 2.Zirre b.

Abdullah-ı Bezzazi el-Bağdadi (ö.Ahmed b. 6. 2.O’nun hadisini nakledenler: 1. Ahmed’in tarikiyle.[309] 4.Şeyh İbrahim el-Vesabi "İktifa"da. Ahmed İbn-i Cerir-i Taberi[307] ve İbn-i Ukbe[308] yoluyla.[298] 3.Taberani "Mecma-uz Zevaid"den. Abdullah dan.Zeyd b. İbn-i Kesir'in tarihinden aynen nakletmiştir.[297] 2. Hanbel.İbn-i Kesir.[304] 9.Hafız el-Heysemi.Suyuti "Cem’ul Cevami"de. Yusi O’nun hadisini nakledenler: 1. “Fevaid”inde Hafız Muhammed b. Hanbel "Müsned"inde.[306] 2. 354) "Fevaid"inde.Mutteki el-Hindi. "Mecma-uz Zevaid"de olduğu gibi.Nesai.Hafız Muhibbuddin et-Taberi.Genci eş-Şafii. 8. Erkam el-Ensari es-Sahabi.İbn-i Kesir.[312] . O’nun hadisini nakledenler: 1.[311] 6.Hafız Muhammed b.[305] 8.[303] 7.İbn-i Meğazili "Menakıb"da. Hanbel "Müsned"inde. h.İbn-i Cerir-i Taberi. Taberani’nin de "Mecem’ul Evset" adlı kitabından.Cezeri eş-Şafii.[302] 5.[299] 4. 10.Ahmed b.[300] 7.Hafız el-Heysemi.Hafız Muhibbuddin et-Taberi.Zeyd b.İbn-i Kesir Ahmed'den. Bu kitap Haremul İlahi kütüphanesinde mevcuttur. 4. 3.Ahmed b. Ahmed'den ve Taberani "Kebir" adlı kitabında. [301] 3.[310] 5. Taberani’de "Mecma-ul Kebir"de.

Vasıl-i Leysi es-Sahabi (Ö. 76) O’nun hadisini nakledenler: 1. halktan bir çoğu ayağa kalkıp şahid oldular.[323] 7.Ebu Tufeyl Amir b. şöyle demişlerdir: Fıtır Ebu Tufeyl’den bize şöyle nakletti: Ali (a.Said b.a) halka hitaben şöyle "Ben Mü’minlerin nefislerinden daha evla değil miyim?" Hep birlikte: "Evet Ya Resulullah!" dediler. Ali de onun mevlasıdır.a. h.” Bu esnada halktan otuz kişi ayağa kalktı. Ebu Haddan el-Kufi O’nun hadisini nakledenler: Şeyh-ul İslam el-Himivini[318] rivayet etmiştir.a.Ahmed b.[322] 6.[324] 11. Ebu Naim[325]de şöyle demiştir: Resulullah (s. Ahmed tarikiyle rivayet etmiştir. Vehab-ı Hemdani el-Kufi (ö.[313] 8.[321] 5.a)’in Gadir-i Hum günü buyurdukları sözü işiten her müslüman ayağa kalksın.[315] 9.İbn-i Esir.h 100-110 civarlarında) O’nun hadisini nakledenler: 1. Hanbel "Müsned"inde Hüseyin b.[316] 11. Ahmed’den rivayet ederek şöyle demiştir: Ricalı doğru ve güvenilir kişilerdir.Suyuti "Cem-ul Cevami"de. 4. "Kenz-ul Ummal"da olduğu gibi.Allame Asimi "Zeyn-ul Feta"da.Muttaki el-Hindi. Ya Rab! Onu dost edinene dost ol ve ona düşman olana düşman ol. o da Hafız-ı Bezza ve İbn-i Cerir’den.Ahmed b.Said b.Hafız el-Heysemi. Bezzar’dan rivayet ederek şöyle demiş: Ricali doğru ve güvenilir kişilerdir.s) halkı "Rahbe"de toplayıp şöyle buyurdu: Allah aşkına “Resulullah (s. 10.Hafız b.7. 10.[319] 2. Ukde.İbn-i Kesir el-Harezmi "Menakıb"da.a) Hz.a. Muhammed ve Ebu Naim el-Mu’ni’den rivayet etmiş.Hafız el-Heysemi.İbn-i Kesir "Tarih"inde. Resulullah (s.Şeyh Yusuf en-Nebhani İbn-i Ebi Şeybe yoluyla rivayet etmiştir.[317] 9. Hanbel "Müsned"inde.Nesai. Daha sonra şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem. [314] Yine Bezzar ve Abdullah b. Suyuti'den.[320] 3." Ebu Naim şöyle diyor: "Ben dışarıya çıkarken . Ali’nin elinden tuttuğu zaman.

Abdurrahman b.Ahmed b.[337] 2. İbn-i Cerir yoluyla rivayet etmiştir.Süleyman-i Kunduzi.Ebu Muhammed Ahmed b. Erkam'a rastlayınca ona: “Ali’nin bu gibi şeyler dediğini işittim! Dedim.Hafız el-Hüseymi.[339] 2.Ahmed b.[338] 13. Semhudi'den nakletmiştir.İbn-i Kesir. 5. Yezid-i Hemdani el-Kufi O’nun hadisini nakledenler: 1. İbn-i Ukde yoluyla rivayet etmiş.[330] 6.Şeyh Ahmed b. Hanbel "Müsned"de. Halife" hariç hadisin bütün ricalleri doğrudur.İbn-i Kesir. 12.Hatib-i Bağdadi "Tarih"inde. h. 12.[341] . Muhammed-i Asimi’nin "Zeyn-ul Feta" adlı kitabında mezkur lafızlarla rivayet edilmiştir.Bedahşi hadisi Ahmed yoluyla mezkur lafızlarla rivayet etmiştir.Hatib-i Harezmi "Menakıb"ında.Hafız Ebu Naim-i İsfahani "Cevahir-ul Akdeyn" kitabında hadis naklettiği gibi "Hilyet-ul Evliya" adlı kitabında da rivayet etmiştir. Fazl b.a. Muhammed-i Asimi "Zeyn-ul Feta"da. 13.Tahavi.İbn-i Esir.Seyyid Nuriddin-i Semhudi "Cevahir-ul Akdeyn"de Hafız Ebu Naim den nakletmiştir.[332] 8.[329] 4.” O cevaben şöyle dedi: Niçin inkar ediyorsun? Ben şahsen bunu Resulullah (s.[333] 9.Hafız-ı Genci. Ahmed den aynı lafızla rivayet etmiş. 82.[326] Zeyd b. hadisi mezkur lafızlarla rivayet etmiştir. Muhammed-i Baksiri el-Mekki eş-Şafii "Vesilet-ul Meal fi Addi Menakıb'il Al"da.Ebu Umare Abdu Hayr b.a)'dan işitmiştim.[335] 11.[334] 10.Nesai de Mezkur lafızlarla rivayet etmiştir.İbn-i Hacer İbn-i Ukde yoluyla rivayet etmiştir.[340] 4.83 veya 86) O’nun hadisini nakledenler: 1. Ahmed'den hadisin sened ve metnini olduğu gibi naklederek şöyle diyor: "Fıtr b.nefsimde bir şeyler hissediyordum.[328] 3. 3.[331] 7. Ebu Leyla (ö."[327] 2.[336] 14.Muhibbuddin-i Taberi de hadisi mezkur lafızlarla rivayet etmiştir. elbette o da güvenilir biridir.

[355] 8. Bezzaz'dan rivayet edip şöyle demiştir: "Fıtr dışında bütün ricali doğrudur."İktifa"dan alıntı yaparak İbn-i Cerir-i Taberi de "Tehzib-ul Asar"da rivayet etmiştir. Ahmed’den ve Hafız Ebu Yala’dan rivayet etmiş ve ricalini de güvenilir olarak kabul etmiştir. Merret Ebu Abdullah el-Kufi el-Hemdani (ö. 16. elbette o da güvenilir biridir.Kezn-ul Ummal Darukutni’den rivayet ettiği gibi..Nesai "Hasais"inde.Ziya-ul Mukaddesi "Muhtar"da "İktifa"dan aynen rivayet etmiştir."İktifa"da geçtiği gibi.Hafız-ı Heysemi. 13.Genci eş-Şafii "Kifayet"inde..Şemsuddin-i Cizri. Hatib-i Bağdadi yoluyla.[345] 9.Ahmed b. Hafız Ebu Yala "Müsned"inde rivayet etmiştir. 11.Amr b. Ahmed "Zevaid-ul Musned"de "İktifa"da naklolduğu şekilde rivayet etmiştir.İbn-i Kesir "Tarih"inde. 116) O’nun hadisini nakledenler: 1.Kenz-ul Ummal'da olduğu gibi Suyuti de "Tarih-ul Hulefa"[356] ve "Cem’ul Cevami"de rivayet etmiştir. Hanbel "Müsned"inde.Himivini eş-Şafii.[354] 7.Abdullah b.Hafız Ebu Bekr-i Heysemi. 15. 14.[342] 6.[352] 5.[346] 10. h.[350] 3. Abdullah b. Suyuti de "Cem’ul Cevami"de rivayet etmiştir. bir çok yönlerden ise sahih ve Emir-ul Müminin Ali ve aynı şekilde Resulullah (s.[347] 12.a)'den de mütevatirdir.İbn-i Esir.Himvini eş-Şafii.[351] 4.[348] 14.a.[343] 7.[349] 2.[353] 6.İbn-i Kesir "Tarih"inde.Zehebi "Mizan"ında.Şeyh İbrahim-i Vassabi "İktifa"da son dört kitaplardan nakletmiştir.Muttaki el-Hindi.[344] 8. .5. Daha sonra şöyle diyor: "Bu hadis. Suyuti ve bir çok yollardan rivayet etmiştir. bundan dolayı hasendir.

Ali'de onun mevlasıdır.[361] 5.Ebu’l Hasan Ali b. h. 2. Bir başka rivayette de şehadet edenlerin sayısının oniki kişi olduğu nakledilmiştir. . Abdullah-i Kadı'dan (ö.Muttaki el-Hindi. Ali bir hutbe okudu. 6. Said’den ve Şerik b.Muttaki el-Hindi bir çok yollardan.[358] 15. "Mecma-ul Kebir"de ayağa kalkanların on altı kişi olduğu söylenmiştir.[360] 3.[366] Bu ihticacı.Haris b. 8.İbn-i Kesir "Tarih"inde.Hafız Ebu’l Abbas b.İbn-i Hacer-i Askalani.Nesai. O hadisten bir bölümü şöyle idi: "Ben kimin mevlası isem. 16.[359] 2.[367] Burhanuddin-i Halebi şöyle diyor: Hz. Allah'a hamd ve sena ederek şöyle buyurdu: "Allah aşkına. Bu esnada on yedi sahabe bir rivayete göre otuz sahabe ayağa kalktı.Hafız Ebu Naim-i İsfahani. O’nun hadisini Nesai rivayet etmiştir.[365] 18. Emir-ul Müminin (Hz.Tabarani "Mucem’ul Evset"te "İktifa"dan naklederek. 177) rivayet etmiştir.[363] 3.[364] 17." Buyurdu.[362] 7. İbn-i Ebi-l Hadid Osman b. Gadir-i Hum gününde hazır olanlar ve kulaklarıyla bu hadisi duyup ezberleyen veya kendisine bunun haberi ulaşan kimseler ayağa kalksın. 4. Meğazili "Menakıb"ında. Onlar da işittikleri hadisi söylediler.Umeyret b.Suyuti "Cem’ul Cevami"de.İbn-i Esir.[357] 10. İbn-i Ukde ve Ebi Musa yoluyla rivayet etmiştir. Ali) : "İşittiklerinizi anlatın.Ya’la b. Nasr-ı Tabii.Cezeri eş-Şafii. Hani el-Hemdani el-Kufi et-Tabii. Murre b. Sa’d-i Hemdani el-Kufi O’nun hadisini nakledenler: 1. O’nun hadisini İbn-i Esir.9. Ukde "Mevla"da "Usd-ul Gabe" ve "İsabe"den alıntı yaparak. Veheb-i Sakafi es-Sahabi O’nun hadisini nakledenler: 1.Hani b." Başka bir rivayete göre "İşte bu onun mevlasıdır" diye geçmiştir.Şeyh İbrahim-i Vassabi "İktifa"da Tabarani den nakletmiştir.

Ebu Umret b. et-Tihani. o hadisi gizleyenlerden biriydim.Ebu Said Sa'd b. daha bir çok muhaddisler tarafından rivayet edilmiştir.Sabıt b. Amr-ı Huzai (ö.Ebu Leyla el-Ensari. 50. Resulullah (s.a.Sehl b. Ali bu hadisi gizleyenlere bedduada bulunmuştu. Sıffiyn savaşında Emir-ül Müminin (a.Ebu Zeyneb b. bundan dolayı Allah gözlerimi kör etti. Avf el-Ensari 2. 5. Sabit el. Sıffiyn savaşında şehid olduğu söylenmiştir."[368] Bu ihticac.. (ö.Ensari el-Evsi. Emir-ul Müminin (Hz.Abdurrahman b.Ebu Kudame el-Ensari. Bedir savaşına katılmış ve Rumlarla savaşırken şehid olmuştur.Ensari. 38) 15. Huneyf el. . burada zikredilen isim ve kaynakların yeterli olduğu kanaatindeyiz.Abdullah b. 18. Azib el-Ensari. 9.Ebu Hureyre-i Devsi (ö. (ö. h. Ancak. Sa’d el-Ensari (ö.Zeyd b. 11. 14. 65). Sabit el-Ensari.a)'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Ben. 10. h. Bedir savaşına katılanlardandır ve Sıffiyn savaşında Emir-ul Müminin (a. "Rahbe" Gününde.Ebu Fuzale el-Ensari. Malik el. 8. Bedir savaşına katılmıştır. 16. 4.s)'ın safında şehid oldu.[369] 6. Muhsin el-Ensari 3. 68).Seluli. Sıffiyn savaşında şehid düşmüştür.Ubeyd b.. 63. 12. h.Hubşi b. h.Zeyd veya Yezid b.Ebu’l Abbas Sehl b.Hüzeyme b.Amir b. Leyla el-Ğaffari. 51. Şerahil el-Ensari. h.Hudri el-Ensari (ö. 61. 57-59 civarları) 7. 13. Amr b.Ebu’l Heysem b. 19. 52).Ebu Eyyub Halid-i Ensari. Abdurab el-Ensari.a)'in hizmetçisidir. Bedir savaşına katılmış ve Sıffiyn savaşında şehid olmuştur.Ebu Şüreyh Huveyled b. Çünkü Hz. 64. Cunade es. Vedia-ı Ensari el-Hazreci el-Medeni.s)'ın safında şehid olmuştur. 91) 17. Ali için) Gadir Hadisine Şahitlik Yapanlar: 1. Bedir savaşına katılmış ve Sıffiyn savaşında şehid edilmiştir. Erkam’dan (r. 20. h.

Bu arada Gadir gününde hazır olan birçok sahabeler vefat etmişlerdi ve bir çoğu da başka bölgelerde hayatlarını sürdürüyorlardı.a)’in şöyle buyurduğunu duymadın mı? “Allah'ım onu sevenleri sev. Resulullah (s. d) Emir’ul Müminin Ali (a. Dukeyn" ise Ebu Tufeyl’in hadisinde geçtiği gibi şöyle söylüyor: "O gün.a. rast gele şekillenen bir olaydır.Mes’udi de şöyle rivayet ediyor: "Zübeyr döndükten sonra Hz. Evvela ravilerin her birisi tanıdıklarını veya gördüklerini söylemiş olabilir veya yanında veyahut minberin yanında olanları söyleyip diğerlerine teveccüh etmemiş olabilir. 35 yılında vuku bulmuştur. "Ben kimin mevlasıysam Ali'de onun mevlasıdır. Oysa hadisin Gadir gününde söylenmesinin üzerinden o güne kadar 25 yıllık bir zaman geçmişti.Naciye b.Nu’man b. Hatem (ö. Hz. Amir el-Cuheni (ö.[372] 2. ya da sadece Bedir ehlini Ensar’dan olan sahabeleri şahit olarak zikretmeyi yeterli görmüşlerdir veya bizim bilmediğimiz birtakım sebeplerden dolayı ihtilaf meydana gelmiştir. bir çok kimseler ayağa kalkarak şahitlik yaptılar. Hz. ona düşman olana düşman ol. aynı zamanda Medineli olan sahabeler de Kufe’de yaşamıyorlardı. 60) 23. "Unutmuştum" diye cevap verdi. Ali’de onun bu sözüne karşılık şöyle dedi: "Osman’ın öldürülmesine sebep olanlara ölüm olsun.Ukbe b.” Hafız el-Heysemi "Mecma"sında bunu yazmış ve sahih olduğunu söylemiştir. 68). şahitlik yapanların sayısı daha da çok olacaktı. Ebu Tufeyl'den rivayet ettiği hadiste şöyle geçmiştir: “O gün. Ali Talha’yı çağırarak şöyle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kim seni karşıma çıkardı?" Talha cevaben.s)’ın Cemel Gününde Delil Getirmesi: 1. Talha da cevaben.a)’in. h. 22. hadisin lafzından anlaşılan bir kaç ihtimal göze çarpıyor. Bunun üzerine Hazret. 24. "O zaman niye benimle savaşıyorsunuz?" dedi. Bu da gösteriyor ki.21. Ali. Ali ile beraberdik. Ensar’ın sözcüsü ve şairi. "Osman’ın kanı" dedi." Kısa Bir Tahlil: Rahbe’deki ihticac h. Ubeydullah’ı yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Allah aşkına söyle bakalım. Ancak onlardan çok az bir kısmı İmamla beraber oraya hicret etmişlerdi ve bu olay da planlı bir şekilde düzenlenmeyip. eğer maniler olmasaydı." buyurduğunu duymadın mı? O da "evet. sonra bey’atını . Yine büyük bir grubun ona şahitlik yaptığını görüyoruz.[370] Ebu Naim "Fazl b. Amr el-Huzai. Bütün bu anlatılanlar Gadir hadisinin o asırda çok meşhur ve mütevatir olduğunu gösteriyor. Yine şahitleri toplamak gibi bir amaç da yokmuş ve bununla birlikte bir çok sebepler arasında şahadetlerini gizleyenler de vardı. Eyas-i Zabbi’den o da babasından ve o da dedesinden[371] şöyle rivayet ediyor: "Biz cemel gününde Hz. İmam Ahmed.Ebu Tureyf Adiy b.a. Talha b. Acaba Resulullah (s. Allah'ım onu seveni sev. duydum" dedi. İclan el-Ensari.Büyük Hafız Ebu Abdullah el-Hakim kendi senediyle Rufaa b. onu düşman olanlara düşman ol?” Ve bana ilk beyat edenlerden birisi de sendin. şahitlik edenlerin sayısı otuz kişi idi. Ama şahitlerin sayısında görülen ihtilafın nedenine gelince. h.

37 Kufe’de "Hadis-ur Rukban" İle Meşhur Olan Olay (h. onu seveni sev. Ali bunları işitince güldü. "Siz arab olurken nasıl ben sizin mevlanız olurum?" buyurdu. ona düşman olana düşman ol. İbn-i Asakir tarkiyle "İktifa" kitabında. "Esteğfirullah" diyerek geri döndü.[376] 5. Onlar.Hafız İbn-i Asakir.[380] 10.Ebu Abdullah Muhammed b." Diye buyurduğunu duyduk dediler. "Siz şahit olun dedi. Haris-i Nehai yoluyla şöyle rivayet ediyor: "Ben Hz.[375] 4. Halife el-Veştani el-Maliki.[377] 6." Onlar gittikten sonra peşlerine düştüm ve birinden sizler kimlersiniz? diye sordum. Ali de onun mevlasıdır.[385] 4.[381] 11.İmam Ahmed b. Hazret buyurdular ki: Ensardan bir grup kimselerdi ve Ebu Eyyub-i Ensari de onların içerisinde idi”. 3. Allah (c. . Ali’nin yanında oturmuştum. 36 veya 37): 1.[382] 12.bozdun. öyle ki. "Selam olsun sana ey mevlamız dediler." Hz.Sıbt b.[378] 7. ona yardım edene yardım et ve onu terk edeni terk et.Suyuti "Cem’ul Cevami"de. ama biz Resulullah'ın Gadir gününde şöyle buyurduğunu işittik: "Ben kimin mevalsı isem Ali'de onun mevlasıdır.Şeyh İbrahim’e Vessabi. bu sözleri duyunca.Hafız Ebu Bekir İbn-i Merduye de aynısını Riyah ve Ebu Rumeyle’den rivayet ediyor. 280) "Kitab-us Siffin"de[384] Rıyah b. Yüzleri kapalı bir grup oradan geçtiklerinde. Husyen b.Hafız Ebu Abbas ibn-i Ukde "Muvalat" kitabında. Hanbel Rıyah b.[379] 8.Hafız Ebu Bekir el-Heysemi Bezzar yoluyla. Ali onlara: "Acaba siz bir Arap grubu değil misiniz?" dedi. yan dişleri göründü. Ravi diyor ki: O zaman yanına gittim ve musafaha ettik. Onlar: "Biz Ensarilerden bir grubuz ve bu da Resulullah hicret ettiğinde evinde kaldığı Ebu Eyyub-i Ensaridir" dediler. sonra. 2. e) Hicri 36.Ebu Abdullah Muhammed b. ey bizim mevlamız" Hazret cevaben. Cevzi.Senusi.c) Kur'an-ı Kerim de: "Kim bey’atini bozarsa kendi zararına bozmuştur."[373] Buyuruyor.İbn-i Hacer.İbn-i Dizil ile meşhur olan Hafız İbrahim b. Nesai yoluyla. Ali el-Kesai (ö. Ali’nin yanına gelip şöyle dediler: "es Selamu aleykum. İsabe ve Usd’ul Ğabe'nin yazdığına göre bu konuya değinmiştir. 9. onlar gittikten sonra bunlar kimlerdir? diye sordum.[374] 3. Rıyah diyor ki. Allah'ım.Muttaki el-Hindi "Kenz-ul Ummal"da. Onlar cevaben şöyle dediler: "Evet. Haris[383] yoluyla şöyle rivayet ediyor: "Bir grup Rahbe’de Hz. Talha." Ravi diyor ki: "Hz. Yusuf el. h.Hatib-i Harezmi el-Hanefi de Hakim'in senediyle rivayet etmiştir. "Biz Gadir gününde Resulullah’ın “Ben kimin mevlası isem.

Ammar b.Bedir ashabından olup Sıffin’da şehit düşen Huzeyme b. 12. "Riyaz-un Nazire"nin yazdığına göre. Huzeyme b. Ali. 2.Muhibbuddin-i Taberi Ahmed'in yoluyla rivayet etmiştir. Verka el-Huzai.[392] Bunların dışında bir çok muhaddis Rukban hadisini nakletmişlerdir. İmameleri başlarında ve yolculuğa çıkmaya hazır bir şekilde onun karşısına çıkıp şöyle söylediler: "EsSelamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ey Emir-el Müminin.Abdullah b.Hafız İbn-i Ebu Şeybe. Sabit. Verka (Sıffin’de şehadete ulaşmıştır.5. Ebu Eyyub-i Ensari. Zeyd el-Ensari.) . Yasir. Zeyd.Ebu Eyyub Halid b.İbn-i Esir. Bedil b. Ali evden çıkarken. Kays b. Ahmed ve İbn-i Şeybe yoluyla. 5. Sabit.[388] 8. eğer yalan söylüyorsa ona. 9. şehadet etmekten kaçınarak: “Ben unutkan olmuşum” diyerek mazeret getirdi. Malik ve Berae b. bir grup süvari kılıçları yanlarında.Hafız Heysemi. Resulullah’tan işittiklerini söylediler.[390] 11. Utbe ve Habib b. bu olayı rivayet etmiştir.[387] 7. 3.[389] 10. Sabit. Ali şöyle buyurdu: Allah'ım. Haşim b." Hz." diye bedduada bulundu. Bu beddua neticesinde Berae kör oldu ve halktan evinin yolunu sorarken: “Bedduaya uğrayan kimseye kim yol gösterir ki" diyordu. imame ile örtülemeyecek bir beyazlık ver. Enes de alaca hastalığına yakalandı.Bedir ashabından Ebu Heysem b.İbn-i Hacer. Ali selamlarının cevabını verdikten sonra şöyle buyurdu: Resulullah'ın ashabından kim hazırdır?" Bu arada 12 kişi şahitlik etmek için ayağa kalktılar ve "Ben kimin mevlasıysam Ali'de onun mevlasıdır" hadisini Gadir gününde. Bedil b. Enes b. Tiham. onlardan bazıları şunlardır: Halid b. Ancak daha fazla tekrardan kaçınmak için sözü burada noktalıyoruz. Fadlullah eş-Şirazi "el-Erbain" kitabında Gadir hadisini yazdıktan sonra şöyle yazıyor: "Hz. Bunun üzerine Hz.[391] Bunların hepsi “Rukban” hadisini yazmışlardır. Bedil.Cemaluddin Ataullah b. eğer inat ederek inkar ediyorlarsa onların belasını ver.Hafız Beğavi de. Ebu Heysem b. Ali onu Gadir hadisine şahit olarak gösterdiğinde. Hz. 4.İbn-i Kesir. Rukban Gününde Gadir Hadisi Hakkında Emir-ul Müminine Şahitlik Edenler: 1. Azib’e: "Siz de bunlar gibi hadisi duyduğunuz halde neden şahitlik etmiyorsunuz?" dedi ve: "Ey Allah'ım. Bir zaman Hz.[386] 6." Bu bedduadan sonra onun yüzü alaca (sedef) hastalığına tutuldu.Habib b. Tihan.

91. Sonra Ali (a. 66. Sa’d b.Bedir ashabından olan Ammar b. 4.s) Sıffin’de kendi safında olan Muhacir ve Ensarları topladı. Ubade el-Hazreci. Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat .c) tarafından nazil olan ayetler ve Resulullah (s. Ebu Eyyub-i Ensari ve Ammar-i Yasir. kitabında ilk iman edenleri sonradan iman edenlerden üstün tuttuğunu ve ümmetten hiç kimsenin benden önce Allah ve Resulüne iman etmediğini biliyor musunuz. Müdlic.”[395] sorulduğunda: “O ayet peygamberler ve vasileri hakkında nazil olmuştur.?” Bunun üzerine orada bulunanların hepsi." diye buyurmadı mı?” Çoğu Ensar’dan. Ali de bütün vasilerin en üstünüdür. Kays el-Hilali kitabında[394] şöyle yazıyor: Hz. Vedia.a)'den bu ayet hakkında “Yarışıp öne geçenler de.) 7. Utbe (Sıffinde şehitler kervanına katılmıştır) Gadir Hadisini İşitip de Söylemedikleri İçin Belaya Duçar Olanlar: Hz. öne geçmiş öncülerdir işte onlar yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır. Yılında Emir-ül Mü’minin'in Sıffin'deki Delil Göstermesi: (h. 72). "Evet bu hadisi Resulullah'tan işittik" diye şahitlik ettiler.Ebu Hamza Enes b. bir kısmı da muhacirlerden olmak üzere Bedir gazvesine katılan 70'e yakın sahabe. Tihan.s) Rahbe ve Rukban günlerinde Gadir hadisiyle ihticacta bulunduklarında. ama Gadir gününde hazır olup da hadisi işitenlerden bazıları Emir-ul Mu’minine o hadis hakkında şahitlik etmemişlerdir.Zeyd b.Abdurrahman b.s): "Allah aşkına söyleyin.a)'ın hakkımda buyurdukları sözler yeterlidir. Acaba Allah-u Teala’nın. 5. Resulullah (s. Ali (a. 37): Tabiinin büyüklerinden olan Ebu Sadık Selim b. Malik (ö. hadisi işiten kimselerden şahitlik etmelerini istemişti. (Sıffinde baği grubun eliyle şehadete kavuşmuştur.a. 8. Abdullah el-Bicli (ö. 3. Allah’a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu: "Benim menakıblarım sayılamayacak kadar çoktur. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır: Ebu Heysem b. "Evet" dediler. Azib el-Ensari (ö. Erkam el-Hazreci (ö. h. bunun üzerine İmam (a.6.s) da onlara beddua etmiş ve inkar eden sahabeler belaya duçar olmuşlardır.[393] Bir çok tarih kitapları buna değinmişlerdir. Belaya duçar olanlardan bazıları şunlardır: 1. Zeyd.Kays b.h 90.Cerir b. Ben. Yine: "Allah aşkına söyleyin. 9. Ali (a. 68). 71. Sabit b. 2. "Ey iman edenler! Allah’a.Yezid b. Şimas el-Ensari.Haşim b. Allah (c. f) Hicri 37. 92). 51.a.Bedir ashabında olan. 54). 6. Yasir. h.Berae b. Kays b. Halid b. bütün peygamberlerin en üstünüyüm. h.

Allah'ım. onlar da Ebu Said-i İdris’den. Fet’yandan. düşman olanlarına düşman.s)'ın kızlarından olan Fatıma. nasıl bir velayeti kasd ediyorsun? diye sorunca. Zeyneb ve Umm-i Gülsüm’den. Sadıktan."[397] ve "Allah. zekat ve hacc ayetleri gibi tefsir etmedi mi? İşte orada Resulullah (s. oruç. Fatıma (s.İmam Hasan-i Mucteba (a. 3.a)'ın Gadir Hadisiyle İhticac Etmesi: a) Şemsuddin Ebu’l Hayr-i Cezeri eş-Şafii (ö. Ali de onun mevlasıdır.” Şeklinde ki buyruğunu unuttunuz mu?” b). Harun Reşid’in evladından olan Abbas-i Reşidi’den o da Ebu’1 Hasan-i Halvani’den. Abdurrahim el-Mukaddesiyye. Ali’nin kızlarından olan Fatıma ve Sakine’den. o da Ebu Musa Muhammed b. Fetyan’dan. o da Fatıma bint-i Muhammed b.edin"[396] ve "Sizin veliniz ancak Allah Resulü. Ali (a.s)'ın Gadir Hadisi İle İhticac Etmesi: a) Hafız İbn-i Ukde şöyle yazıyor: Muaviye ile sulh kararı verildiğinde Hasan b.a. "Ali’nin bana nisbeti Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibidir.a): "Aynı benim velayetim gibi.Büyük Hafız Ebu Musa el-Medini "el Muselsel bi’l-Esma" kitabında yukarıda zikrettiğimiz hadisi zikrederek şöyle yazıyor: “Bu hadis bir yönden müselseldir. Adem'den ceddimiz Muhammed (s. Ebu Bekr-i Hafızdan. 2. Abdullah b. Resulü ve müminlerden başka sır . o da Ali b.a)'dan rivayet etmişlerdir.a. 833) "Esne’l-Metalib"[400] kitabında şöyle yazıyor: Gadir hadisinin en güzel yollarından birisi Hafızlara son veren ustadımız Ebu Bekir Muhammed b.Medeni’den. ilk önce o iman ederek Allah'ın Resulünü tasdik . Resulullah Allah'ın emriyle Gadir-i Hum da nazil olan bu ayetleri namaz. o şöyle buyurmuştur: "Acaba Resulullah (s. Cafer (a. “Bu kitapta hadisi böylece sürdürüyor ve devamında şöyle yazıyor: Bu arada Bedir gazvesine katılan 12 kişi "Evet aynı senin dediğin gibi Resulullah'tan işittik" diye o hazrete bu konuda şahitlik ettiler.a)'in Gadir günündeki sözünü: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" ve O’nun. o da babamın halasının oğlundan kadı Ebu’l Kasım Abdulvahid el. onlar da Ümm-ü Gülsüm bint-i Fatıma b. Allah-u Teala bizi İslam ile şereflendirmiş. çünkü Fatma'ların her birisi hadisi halasından rivayet ediyor. burada bütün müminler mi. o da babası ve Ebu Ahmed-i Mutrefi’den. kitabını nazil ettiğinde ve sonra halkı ona kitap nazil etti ve o Allah’a davet etmesini istediğinde Resulullah’ın davetine ilk tabi olan babam oldu. Ahmed-i Kusari'den. ben kimden üstünsem. o şöyle diyor: Ustadımız Ummi Muhammed Zeyneb bint-i Ahmed b. Muhammed’den o da Fatıma bint-i Resulullah (s. o da Musa b.s) bir hutbe okudu. Muhib el. bizi seçmiş ve üstün kılmıştır. onu dost edinenleri dost.a. o da Ebu Musa Muhammed b. "Ya Resulullah. Allah-u Teala Muhammed'i Peygamberliğe meb’us kılarak onu risaleti için seçtiğinde." O arada Selman-i Farisi Resulullah’tan "Ey Allah'ın Resulü.dostu edinmeyenleri Allah bilip ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız?”[398] ayet-i şerifeler hakkında Resulullah'tan. yoksa mümin olan özel kimseler mi kastedilmiştir?" diye sorduklarında. bende bütün Mü’minlerin mevlasıyım ve onlardan daha üstünüm ve ben kimin mevlası isem. Ebu Muzaffer Muhammed b.a. Resulullah (s.Mukaddesi’nin bize rivayet ettiği yoldur.a) şöyle buyurmuştu: Allah benim mevlam. Allah’a hamd ettikten sonra ceddi Resulullah'ın peygamberlik konusuna değinerek şöyle buyurdu: "Biz O Ehl-i Beyt’teniz ki. onlarda Fatıma bint-i Cafer bint-i Muhammed b. namaz kılan ve rüku ettiği halde zekat veren mu’minlerdir. o da Zafer b. kötülüğü bizden giderip bizi tertemiz etmiştir. Ali de ondan üstündür" ve bu arada "ikmal" ayeti[399] nazil oldu. Dai el-Aleviden. yardım edenlerine yardım ve terk edenleri terket.a. h. Muhammed-i Ehvazi’den o da Bekir b.a)'e kadar halk ikiye bölünmüş ise bizi en iyi olandan kılmıştır.Hz.

biz ve Şialarımıza karşı takındığı tavır ve davranışlarını görüp işitmiş misiniz. çünkü biz bu hakkın çürümesi. vallahi dediğin gibidir" diyerek sözlerini doğruladılar. Ebu Sufyan'ın.s)'ın Gadir Hadisi İle İhticac Etmesi: Büyük Tabiinlerden olan Ebu Sadık Selim b. Abbas ve Abdullah b. Ali (a. 200 civarında o yıl hacca gelen sahabeleri ve orada olan 700 kadar tabiini Mina’da toplayarak onlara bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu: "Bu Tağutun." 6. Emir-ul Müminin Ali (a. onu hazır olmayanlara iletmesini emretti. Allah. orada Haşim'in evlatlarını. Sözlerini böylece sürdürerek şöyle buyurdu: "Bu Ümmet ceddim Resulullah’tan işitmişler ki: "Ümmetin içinde daha bilgili olan bir kimse olduğu halde önderlik başka bir kimseye verilirse durum devam ettiği sürece durumları zillete doğru gidecektir.Ammar b. Cafer hacca gittiler. 3. Ali (a. Gadir-i Hum Hadisiyle Amr b. Yasir’in Sıffin savaşında Amr b. Muaviye'ye karşı delil göstermesi. her ne kadar kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.Abdullah b. Şiaları. doğru söylersem beni tasdik edin. As'ın. onu izleyen şahid de babamdır”.s)'ın şahadetinden sonra Hazretin Şialarına karşı çok kötü ve şiddetli davrandığını anlatarak şöyle yazıyor: Muaviye’nin ölümünden iki yıl[402] önce Hüseyin b. Cafer'in." Böylece konuşmayı devam ettirdi ve şöyle buyurdu: “Allah aşkına söyleyin. Allah'ım. Hazır olanlar hazır olmayanlara bunu iletsinler” diye emretmedi mi?" Onun konuşmasını dinleyenlerin hepsi: "Evet.s)'ın şahadetinden sonra Muaviye'ye delil sunması. BÖLÜM İHTİCACLARDA GADİR-İ HUM OLAYI 1.etti.a)’in Gadir gününde babamın elinden tutarak şöyle buyurduğunu işitip gördüler: "Ben kimin mevlası isem. Allah'ın Resulü Gadir gününde Ali’yi hilafete atayarak velayet makamını ona vermedi mi? Ve sonra. imamı tanıyan ensarları. As'a karşı delil göstermesi. . Kays-i Hilali kitabında Muaviye b.Berd'in. memleketinize dönerken güvendiğiniz kimselere söyleyin." b) Yukarıda zikrettiğimiz İmam Hasan’ın Gadir hadisiyle ihticac ettiği hutbenin bir kısmını Kunduzi-i Hanefi de kendi kitabında yazmıştır." Daha sonrada hazır olanların. Abdullah b. Hz.Amr b. Ali de onun mevlasıdır. 2. Resulüne nazil ettiği kitapta şöyle buyuruyor: "Rabbin’den en açık bir belge üzerinde bulunan ve onu yine ondan bir şahit izleyen onlar gibi midir?” Rabbin’den bir belge üzerinde ceddimdir. As'a delil göstermesi. ona dost olana dost ve düşman olana düşman ol.İmam Hüseyin (a." Ve ondan sonra babama dediği şu hadisi de işittiler: "Sen bana nisbet Harun’un Musa’ya nisbeti gibisin. 4. mağlup olması ve yok olmasından korkuyoruz. ben size bir soru soracağım. yalan dersem beni yalanlayın.a.s)." Ve Resulullah (s.[401] 4. işte benim dediğimi dinleyip onu yazın. ancak benden sonra peygamber yoktur.

Bir gencin. babaları da benden daha hayırlıdırlar ve anneleri de benim annelerimden daha hayırlıdır. 1. şimdi ise diğerlerinin bu hadisle delil sunmalarından ve birbirlerine yemin ettirmelerinden bazı örnekler vereceğiz. Ali (a. Abbas ve Fazl b.5. 101) delili. Cafer şöyle diyor: Muaviye'nin yanında bulunuyordum.Iraklı bir adamın. Onların babaları da senin babandan üstün değildir. Muaviye.a)’den duyup kavrayarak . Ama ben.s)'ın düşmanlarına karşı delili. Abdullah b. anne ve kendileri hakkında benim Resulullah (s.Amr-il Udi'nin Hz.s)'ın Şahadetinden Sonra Abdullah b. eğer anneleri Peygamber'in kızı Fatıma olmasaydı. oysa onlar senden üstün değillerdir. 8. 6. Kufe mescidinde Gadir hadisi hakkında Ebu Hureyre’ye yemin ettirmesi. h. Ey Muaviye. Bu yüzden bu hadis çok delil olarak gösterilmiştir. 9.Asbağ b. Nebate’nin Muaviye'nin meclisinde Gadir Hum hadisiyle delil sunması.Kays b. Arkam'ı yemin ettirmesi. Cafer’in Muaviye'ye Karşı Delili Ebu Talip oğlu. senin onların babaları ve anneleri hakkında bilgin azdır. Asr-ı saadetten bu güne kadar doğruluğu kesin hadisler arasındadır. Zeyd b. Hasan ve Hüseyin (a.s) Abdullah b. Muaviye'ye karşı delili (hicri 50-56) 11. bu hadis-i şerif. Bölüm İHTİCACLARDA GADİR-İ HUM OLAYI Önceki bölümde belirttiğimiz gibi ki. Muaviye'ye karşı delili (hicri 50-56) 10. Allah'a andolsun ki.Darmiyyet-ul Hucuniye'nin.Mes'udi'nin sözü. onlar benden daha hayırlıdır. Abdulaziz'in. Ben dedim ki: Allah'a andolsun ki. 7.Bir adamın. bu sözleri Peygamber (s.a. Ali (a. Ehl-i Beyt mektebini benimseyenler bu hadise inandığı gibi bu akideden uzak olanlar da onu nakletmiş ve Peygamber’den geldiği hususunda şüphe etmemişlerdir.Halife Me'mun'un fakihlere karşı delili. bana yönelerek "Ey Abdullah" dedi. Abbas da orada idiler. Biz önceki bölümlerde Ehl-i Beyt’in Gadir hadisiyle delil sunduğunu zikrettik. 12. Sa'd'in.Hz. sahabe ve tabiiler arasında da onunla birbirlerine yemin ettirmeye çok rastlanır. Sen ne kadar Hasan ve Hüseyin’e saygı gösteriyorsun.a)'dan duyduğum şeyden habersizsin. sen onların baba.Emevi Halifesi Ömer b. 6. 13. Tartışmalarda bu hadis delil olarak gösterildiğinde karşı taraf susmaya mecbur oluyordu. (ö. Cabir el-Ensari’yi yemin ettirmesi. senin annen Esma’nın onların annelerinden aşağı olmadığını söylerdim.a. 14.

Ebu Vakkas. (onu elden ele dolaştıracaklardır.” İbn-i Cafer “Vallahi dediğim şeylerin hepsi gerçektir. o olduğu müddetçe onların bir karar vermeye hakları yoktur. sen yalancı değilsin ve yalancılıkla da suçlanamazsın. birliğiniz dağıldığına ve emirlik ehline ulaştığına göre artık istediğin hadisi bize söyleyebilirsin.” Daha sonra şöyle buyurdular: “Ey insanlar! Ben şehit olduğumda Ali sizin kendinizden size daha evladır. Buyurdular ki: “Acaba benim hanımlarım sizin anneleriniz değil midir?” Evet Ya Resulullah annelerimizdir dedik. onları bizzat Resulullah (s. Ebu Seleme. Selman-i Farisi.a)’tan duydum. Allah’ın kitabını gelir kaynağı.” “Muaviye -“Ya Hasan! Ya Hüseyin! Ya İbn-i Abbas! Bu İbn-i Cafer ne söylüyor?” İbn-i Abbas -“Eğer dediğine inanmıyorsan. O’ndan sonra da oğlum Hasan mu’minlerin kendilerinden onlara daha evladır. Ömer b. Abdullah -Resulullah (s. Sonra şöyle buyurdular. Muaviye -Söyle bakalım. o olduğu takdirde onların hüküm vermeye hakları yoktur. Ali şehit olduğunda.a. “Ben kimin Mevlası isem. isimlerini söylediği kimseleri getir. Ebu Seleme ve Usame b.a)'den "Sana gösterdiğimiz o rüyayı. büyüğünüz öldürüldüğüne. en evlası ve en .)” Ey Muaviye! Resulullah (s. O’nun kullarını hizmetçi ve malını ise kendilerine hedef kılacaklardır.” Yine şöyle buyurduğunu duydum: “Ebu’l As oğulları on beş kişiye yetiştiklerinde.a).ezberledim ve kalbime yerleştirdim. Onlar da İbn-i Cafer’in dediklerini te’yid edip “Onun duyduğunu biz de Resulullah (s. Ebuzer. Hasan şehit olduğunda oğlum Hüseyin mu’minlerin kendilerinden onlara daha evladır. Kur’an da lanetlenmiş ağacı da. Said b.a. onun kendisinden ona daha evladır. İbn-i Cafer’in bu sözlerini duyunca şöyle dedi: “Ey İbn-i Cafer büyük konuştun eğer dediklerin hak olursa o zaman Siz Ehl-i Beyt ve dostlarınız hariç Muhacir ve Ensar’dan olan Muhammed (s.” Muaviye. Muaviye -Eğer Uhud ve Hıra dağlarından da büyük olsa. Sizin sözlerinize aldırış etmiyoruz ve saydığınız faziletler de bize bir zarar dokundurmaz. Ali de onun mevlasıdır. Avam huzurunda bulunduğumuz sırada şöyle buyurduğunu duyduk: “Acaba ben mu’minlerin kendilerinden onlara daha evla değil miyim ?” Evet Ya Resulullah evlasın dedik.a)’in minberde iken ben Ömer b. oğlum Hasan mu’minlerin kendilerinden onlara daha evladır.a)’in ümmeti helak olur. insanların en üstünü."[403] ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurdu: “Ben sapıklık önderlerinden olan on iki kişinin benim minberime çıkıp indiğini ve ümmetimi cahiliyet dönemine döndürdüklerini gördüm.a.a. Abdullah -Senin zannettiğinden daha önemlidir. İbn-i Cafer nihayet şöyle diyor: “Peygamber (s. Zeyd’in peşice adam gönderdi. insanları denemek için yaptık. Ali de benden sonra mu’minlerin kendilerinden onlara daha evladır. Zeyd. geldiklerinde meseleyi onlardan sordu. ben olduğum sürece onların hükmetmeye hakkı yoktur.a)’tan duyduk” dediler.” Sonra Ali’nin omuzuna elini vurarak buyurdular ki: “Allah’ım. O’nu seveni sev O’na düşman olana düşman ol. Ey İnsanlar! Ben mu’minlerin kendilerinden onlara daha evlayım. meseleyi onlardan sor.” Bunun üzerine Muaviye.a. Usame b. Mikdad ve Zübeyr b.a.

menakıbi gibi menakıbi yoktur. As'ın Muaviye'ye Karşı Delili: Hatip Harezmi el-Hanefi. Bunu duyan Berd şaşırdı. Muaviye'nin Sıffin savaşında kendisine yardım etmesi için Amr b. O’na düşman olan Allah’a düşman olmuştur. O’na itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Ali'nin hakkında konuştuğunu duyuyor derken ona şöyle diyor: "Ey Amr! Bizim büyüklerimiz ve şeyhlerimiz Resulullah (s. onların ona (Ali’ye) itaat etmelerini emretmiştir.a) kimin kendi nefsinden daha evla idiyse Ali’de onun kendisine ondan daha evladır. O. Ben de buna şunu ekliyorum: Resulullah'ın ashabından hiç kimsenin Ali'nin. O (Ali) O’nun (Peygamber’in) insanlar içerisindeki halife ve vasisidir.!!! Berd -"Ali. Osman'ı öldürmelerini mi emretti yoksa kendisi mi Osman'ı öldürdü?" Amr -"Hayır o bu işi yapmadı fakat o acıdı ve yardımını esirgedi.a. As'a Delil Göstermesi: Ebu Muhammed İbn-i Kuteybe ed-Deyneveri (ö. Ali hakk üzeredir. Peygamber (s.” Bu hadiste gerçekten çok değerli faydalar vardır." Daha sonra Berd. kavminin yanına dönerek şöyle dedi: "Biz öyle bir kavimin yanına gelmişiz ki.. As'a yazdığı mektubu ve Amr’ın aslında Muaviye’ye cevaben yazdığı mektubu naklediyor.Berd’in. Amr'ın . ben de bu yüzden Filistin’e gittim. öyleyse Ali'ye uyun. As'ın Hz. Ali’yi) Gadir-i Hum da ve diğer bir çok yerlerde ümmeti için atamıştır.Amr b. O’nu seven Allah’ı sevmiştir.a.a.a)'in şöyle buyurduğunu naklederler: "Ben her kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır. O’na isyan eden Allah’a isyan etmiştir.a) kimin velisi idiyse Ali’de onun velisidir. onunla ümmete delil göstermiştir. Peygamber (s. onların aleyhindeki delilleri kendi ağızlarından duyduk.. h. (Kitab’ı Suleym) 2. onun kendisine olan nisbetin Harun’un Musa’ya olan nisbeti gibi olduğunu halka bildirmiştir." Bu söz hak mıdır.hayırlısını (Hz. Berd -"Halk Ali'ye hilafet konusunda biat etti mi?" Amr -Evet."[404] 3. yoksa batıl mıdır?" Amr -Bu söz haktır. Peygamberden sonra her mu’minin velisidir. Gadir Hadisiyle Amr b. 276) şöyle diyor: Nakledildiğine göre Hemdan şehrinden Berd adlı biri Muaviye'nin yanına gidiyor: O." Amr -"Doğru söylüyorsun. (Amr’ın sözünden şaşırıp kalıyor. Amr b.) Amr -Ama O. Berd -"Peki sen niçin onun biatından çıktın?" Amr -"Ben onu Osman’ın öldürülmesi konusunda suçladım!" Berd -"Ama bu konuda sen de suçlandın. Osman hakkındaki davranışından dolayı faziletlerini yok etti.

Doğrusu sen mülk ve saltanat peşindesin. As. Asbağ şöyle der: Muaviye'nin yanına gittiğimde tahtının üstünde oturup iki yeşil yastığa dayanmıştı.a." Yine Resulullah (s."[407] Bunu İbn-i Ebi-l Hadid de nakleder. Muaviye'nin sağında Amr b. Ebu Süfyan'a bir mektup yazdı ve mektubu Asbağ b."[405] 4. h. her şeye alim olan ve O’nun habibi Mustafa'nın hakkına seni yeminle şahit gösteriyorum bana doğru söyle. Nakısin (Cemel ashabı)’e karşı savaşmamı emretti. Senin ise mevlan yoktur. Nebate'nin Muaviye’nin Meclisinde Gadir Hadisiyle Delil Getirmesi: Emir’ul Mü’minin -Allah’ın selamı ona olsun.) ve İbn-i Amir b. Ukde. 65) ve Ebu Uma'me-i Bahili (ö.a) onun hakkında şöyle buyurmuştur: "O bendendir ve ben ondanım. önünde ise Ebu Hureyre. Mezahim el-Küfi. Tüm bunlar yalan ve iftiradır. Allah'ım! Onu seveni sev. Ali'de onun mevlasıdır.yazdığı mektubun bir bölümünde şöyle geçiriyor:" "Resulullah'ın kardeşi ve vasisi Ebu'l Hasan’ı (Hz.a) için canını feda ettiğini ve onun yatağında yattığını bilmiyor musun? O ilk müslüman ve muhacirlerdendir.a. Onun bana olan nisbeti Harun'un Musa'ya olan menzileti gibidir şu farkla ki. Yazıklar olsun sana ey Muaviye! Ebu'l Hasan'ın Resulullah (s. Yasir'in "Sıffin" savaşında Amr b. Osman'ın katillerini bize teslim etmiyor. 37) Amr-ı As'a Delil Sunması: Nasr b. 40-41). Allah'ım! O’nu seveni sev.[406] uzun bir rivayette Ammar b. O’nu yalnız bırakanı yalnız bırak. Muaviye mektubu okuduktan sonra dedi ki: "Ali.Sıffin günlerinde Muaviye b. Şurahbil b. As'a şöyle hitap ettiğini naklediyor: "Resulullah (s." Ben Allah'ı.a.. Ama sen onun öldürülmesini bekleyerek saltanata ulaşmak için fırsat kolladın. Abdurrahman b. Ayrıca benim Kasıtin (Sıffin ashabı)’e karşı savaşmamı da emretti onlar da sizlersiniz. yalnız benden sonra Peygamber yoktur.[408] 5.a)'in Ali'ye şöyle buyurduğunu bilmiyor musun?: "Ben kimin mevlası isem. 81) oturmuşlardı. Semt (ö. h. Ebu Derda[410]. 57-58 hicri) ve (Kur'an’ın nassı ile fasık olan Velid b. Halid (ö. Sen ona gerçekten yardım etmek isteseydin onun hayatında ona yardım ederdin.a) onun hakkında Gadir-i Hum günü şöyle buyurmuştur: “Biliniz ki ben kimin mevlası isem. h. 43-44.Asbağ b.Ammar b. Numan b. Keriz (ö. Yasir'in Sıffin Savaşında (H." Benim sözlerimden dolayı gazaplandığını gördüm ve onun gazabını artırmak için de Ebu Hureyre'ye dedim ki: Ey Resulullah'ın sahabesi! Kendisinden başka İlah olmayan.a). h. 47). Ey Ebter (soyu kesik)! Resulullah (s. Ali’yi) Osman’a karşı kıskançlık ve isyanla suçluyor. Nebate et-Teymi el-Küfi ile gönderdi. Solunda ise Muaviye'nin kardeşi Utbe (ö. Resulullah'ı ve ondan sonra Ali'yi sevenim. sahabeleri de fasıklar diye adlandırıyorsun. ona düşman olana düşman ol. Ali de onun mevlasıdır. Ayrıca Osman'ın katlinde Ali'nin onların lideri olduğunu zannediyorsun. Huvşeb ve Zulkela[409] oturmuştu. Beşir (ö. O’na yardım edene yardım et. ben de savaştım." Yine Asbağ der ki: Ona şöyle dedim: "Ey Muaviye! Osman'ın kanını bahane etme. O’na düşman olana düşman ol. Gadir-i Hum gününde .a. h.. Resulullah (s.a. Marikin (Nehrevan ashabı) savaşını da görüp göremeyeceğimi bilmiyorum.

ona düşman olana düşman ol." Ebu Hureyre derin bir nefes çekerek İnna lillah ve inna ileyhi raciun.[414] Raviler naklederler ki. ona düşman olana ise düşman ol. Taberani ve Bezzar’dan iki senetle mezkur rivayeti ve birinin senedinin sahih diğerinin ise güvenilir olduğunu belirterek nakleder. Resulullah (s. sen onun düşmanını sevdin ve onu sevenlere düşman oldun. Ebu Ye'la." Ebu Hureyre. O sırada Küfeli bir genç gelerek onun yanına oturdu ve şöyle dedi: "Ey Ebu Hureyre! Allah adına doğru söyle: Resulullah (s. Kasım'dan.Bir Gencin Kufe Mescidinde Gadir Hadisi Hakkında Ebu Hureyre’ye Yemin Ettirmesi:[411] a-) Hafız Ebu Ye'la el-Musuli (ö. Muaviye ile birlikte Kufe’ye geldiğinde yatsı namazından sonra Küfe mescidinin Kinde kapısında oturur ve halk da onu dinlemek için etrafında toplanırdı. Allah'ım! Onu seveni sev." . ona yardım edene yardım et. aynı rivayeti Ebu Ye'la-i Musuli ve İbn-i Cerir-i Taberi'den nakleder. onu yalnız bırakanı yalnız bırak. dini kıyam (vesilesi).a. ("Hepimiz Allah'tan geldik ve hepimiz ona döneceğiz.a."Allah'a andolsun ki." Diye buyurduğunu duymadın mı? Ebu Hureyre cevaben şöyle dedi: Ben şehadet ediyorum ki.Peygamber’in Ali hakkında dediğini nasıl duydun? . O sırada bir genç ayağa kalkarak şöyle dedi: "Seni Allah'a adına yemin ettirerek şahit tutuyorum Resulullah (s.Onun hakkında şöyle buyurduğunu duydum: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. o da Ömer b. Ebu Hureyre.[413] e-) İbn-i Ebi-l Hadid şöyle diyor: "Süfyan-i Sevri. b-) Hafız Ebu Cerir-i Taberi de kendi senedi ile Yezid el-Evdi’den şunları naklediyor: Ebu Hureyre mescide girdiğinde halk onun etrafında toplandı." c-) Hafız Ebu Bekir Haysemi.” Genç.hazır mıydın?" . Ebu Hureyre’yi ise İmam kıldı. Abdurrahman b. ona düşman olana düşman ol. 6. Allah'ım! Onu seveni sev. o olaya şahit oldum."Evet.a)'in "Ben kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır.a)'ın şöyle buyurduğunu duydum: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Medine şehrinde vali olduğu halde şöyle hutbe okurdu “Allah’a hamd olsun ki."Peki öyleyse Ey Ebu Hureyre! Neden onun düşmanını seviyor ve onu sevenlerle düşmanlık ediyorsun. h.” .“Evet Allah’a andolsun ki duydum. 307) kendi senedi ile Yezid el-Evdi'den zikredeceğimiz rivayeti ortaya koyar. Abdulgaffar'dan rivayet eder ki." Bu sözü dedikten sonra da oradan ayrıldı." . ona düşman olana düşman ol.a.[412] d-) İbn-i Kesir. Allah'ım onu seveni sev.a)'ın Ali hakkında şöyle buyurduğunu duydun mu? "Allah'ım! Onu seveni sev.)" dedi. Ebu Hureyre sokaklarda küçük çocuklarla yemek yer ve onlarla oyun oynardı.

Iraklı Bir Adamın Gadir Hadisi Hakkında Cabir-i Ensâri’ye Yemin Ettirmesi [418] a.a)'dan duyduğun ve gördüğün şeyi bana anlat. Sad b.s)’ın vefatından sonra hacc’dan sonra Medine'ye gitti. Bu olay defalarca aynı güçler tarafından tekrarlanmış. “Cabir b.” Cabir cevaben dedi ki: "Gadir-i Hum'daki Cuhfe'de idik.a)'ın şöyle buyurduğunu duydun mu? “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.a. Hüseyin. Muhammed b. Erkam'ın yanında oturmuşken adamın birisi gelerek şöyle dedi: "Hanginiz Zeyd b.[422] O tartışma Kays'ın şu sözünden: “Canıma and olsun ki." Adam ona yönelerek şöyle dedi: Resulullah (s. Akil'den şöyle dediğini delille ortaya koyar.a." Allame Emini -Allah rahmet eylesin. hilafet yıllarında İmam Hasan (a.Kays B.a) rivayet olunur: "Ben. ona düşman olana düşman ol! (Zeyd b.Allâme Genci-i Şafiî senedi ile Abdullah b. O yine Medine valisi olduğu halde çarşıda yürürken önündeki bir adama rastladığında ayaklarını yere vurup şöyle bağırırdı: "Yol aç. Akil'den nakleder. Übade-i Ensarii Hazreci ile Muaviye arasında uzun bir tartışma oldu. Erkam’sınız?" Orada olan cemaat dedi ki: "Zeyd budur. Kureyş."[419] b. Erkam’a Yemin Ettirmesi: Ebu Abdullah-ı Şeybânî'den[416] (r. Abdullah'dan duydum ki şöyle diyordu: "Gadir-i Hum'daki Cuhfe’de idik.a) çadırından çıktı ve eliyle üç kez işaret etti. Ebu süfyân.. Zeyd b.)[417] 8."[421] 9. yol aç. Akîl'den nakleder ki şöyle dedi: Cabir b. İbn-i Kuteybe'nin sözü bizim için hüccettir. Allah'ım! Onu seveni sev."[415] 7.Aynı rivayeti Himveynî iki senet ile Abdullah b.a) çadırından çıktı ve Ali'nin elinden tutarak şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlâsı isem. Ali de onun mevlâsıdır.bunları İbn-i Ebi-l Hadid'den naklettikten sonra şöyle der: Bu yazılanlar. Resulullah (s. Çünkü o. Muhammed b.a. Sa'd'ın Gadir Hadisini Muaviye'ye Karşı Delil Getirmesi: Muaviye b. Hanefiyye ve Ebu Cafer de vardı. Erkam evet duydum dedi. Abdullah b. Sonra Ali b.Bir Adamın Gadir Hadisi Hakkında Zeyd b. İbn-i Kuteybe bunların hepsini "El Mearif" adlı kitabında Ebu Hureyre'nin hal tercümesinde naklediyor. Medine halkı onu karşıladıktan sonra yüce sahabi Kays b.. hatta kitapta olmayan konular bile ona sokulmuştur. Ebu Talibin elinden tutarak şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlâsıdır. Emir geldi!" Bu sözden kendisini kastederdi. Mezine ve Gıfar kabilelerinden birçokları vardı. Iraklı birisi içeri girerek dedi ki: Seni Allah'a yemin ettiriyorum Resulullah (s. Orada Cehine. Muhammed b. Arap veya Acem’den hiç kimsenin hilafette bir hakkı yoktur.Halk da böyle dediğinden dolayı gülerdi.” Sonra Muaviye sinirlenerek şöyle dedi: . Abdullah ile birlikte onun evinde oturmuştuk.[420] c. Resulullah (s.Aynı rivayeti İbn-i Kesir.a. Yanımızda Ali b. Şeyhimiz Zehebi der ki: "Bu hadis hasendir. Ali ve evlatları olduğu sürece Ensar. onun aleyhinde itham olunmamıştır. Muhammed b. El-Maarif kitabının (Mısır 1933 miladi) baskısında tahrif edilmiş ve kitaptan çıkarılmıştır.

Onu getirdiklerinde ona: Nasılsın ey Ham kızı! -"İyiyim.Doğru söylüyorsun.Dârimiyyet-ul Hacûniyye'nin Muaviye'ye Karşı Delil Getirmesi. .." ." Ve Tebük Gazvesinde buyurdu ki: "Sen bana nisbet.a) onu Gadir-i Hum günü tayin ederek buyurdu ki: "Ben kimin mevlası isem ve ona kendi nefsinden daha evlâ isem.a. “Kimdir o?” dediğinde Kays cevaben şöyle dedi: Bu ümmetin âlimi ve sıddıkı Ali b. . Ömer (ö. (artık onlar) gibi midir?.."[423] Kays daha sonra Ali hakkında nazil olan ayetlerin hepsini teker teker saydı." Kays da cevaben şöyle dedi: Bu lakaplara daha layık ve evla olan hakkında şu ayet nazil olan şahıstır: "Rabbin’den bir delil üzerinde olan ve onu yine ondan bir şahid izleyen.Hayır. bu işe senden daha layık olana karşı savaştığın ve sana ait olmayan şeye tâlip olduğundan dolayıdır. Zemahşeri Ebu'l Kasım Cârullah Mahmud b. ama ben Ham değilim. Ali de ona kendi nefsinden daha evlâdır. Ben-i Kenâne kabilesinden bir kadınım. Harun'un Musa'ya olan nisbeti gibisin. "[424] Resulullah (s...Eman vermediğin halde diyorum. Ebi Talib! Allah onun hakkında şu ayeti nazil etti: "De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın ilmi olan yeter. şu farkla ki.Bana aman veriyor musun? . yanında kitabın ilmi olan da Abdullah b. Selâm'dır." Ey İbn-i Sa'd! Bu sözü kimden aldın? Kimden rivayet ettin? Kimden duydun? Baban mı haber verdi bunu? Ondan mı öğrendin?" Kays cevaben şöyle dedi: "Bunu babamdan daha yüce olan ve benim üzerimde daha fazla hakkı olandan duyup öğrendim!" Muaviye. Muaviye de onun bu sözlerine karşılık olarak şöyle dedi: Ümmetin sıddıkı Ebu Bekir ve Faruk ise Ömer’dir. miskinleri sevmesinden ve din ehlini yüceltmesi içindir. Sana buğzetmemin sebebi de. . "Benim Ali'yi sevmemin sebebi halkın içinde adaleti sağladığı ve malları eşit olarak taksim ettiği içindir. seni neden çağırttığı mı biliyor musun? . Ali'nin velâyetini kabul etmemin sebebi de Resulullah (s. Ben.a)’in seninde gözünün önünde Gadir-i Hum'da onun velâyetini tayin etmesi.a.Suphanallah! Benim gaibten haberim yok. 538 hicri) şöyle diyor: Muaviye hacda iken Ali'nin Şiilerinden olan Darimiyye-i Hacuniyye adlı zenci bir kadını çağırttı.” (Kitab-ı Süleym-el Hilâli) 10.Sana şu soruyu sormak için çağırdım: Neden Ali'yi sevdin ve bana buğzettin? Neden onun velâyetine girdin ve bana düşman oldun? . Ancak benden sonra Peygamber yoktur.

Ali de onun mevlâsıdır. o Ömer b. Onun gibisini kim görmüştür? Veya onun gibi birinin böyle bir saadete erdiğini birisi duydu mu? O.a. "Gadir Gününün sahibidir. vahdeti bozduğundan.Ali kimdir? Sonra sustu." Ben Muhammed'in (s. .Amr-ı Udî'nin Hz. Hayber günündeki bayrağın sahibi O'dur. 378 hicri) ve İbn-i Ebu Davud'dan. Abdülaziz halka mal dağıtıyordu. Hayber kapısının sahibi O'dur.a) dan şöyle duyduklarını bana söylediler. Ebu Bekir Muhammed-i Testurî'den. 177 hicri). ilk ve son kadınların efendisi Fatıma'nın kocasıdır.. Abdullah-ı Nahei (ö. Ona yaklaştığımda dedi ki: "Sen kimlerdensin?" . Ali’nin Düşmanlarına Karşı Delil Getirmesi: Kufe'nin müftü ve kadısı Şerik b. bütün cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin’in babasıdır.Hafız Ebu Naim. Buyurdu ki: "Ben kimin mevlâsı isem. Ebi Talib (Emir’ül mü’minin)'in adı geçince şöyle dedi: "Bazı kavimler ona karşı düşmanlık beslerler."[425] 11. Şebbah'den. o faziletler şunlardır: O. Resulullah onun ismini diline getirdi ve ümmetini onun velâyetine bağımlı kıldı. Acre gibi birçoklarından duydum ki şöyle diyorlardı. Meymun-i Evdi'den (ö. Sonra dedi ki: Bazıları Resulullah (s."Kureyş'ten.Sana düşman olmamın sebebi de haksız yere kan döktüğünden. hüküm verirken zulmettiğinden. Müverrik'den nakleder ki şöyle dedi: Ben Şam'da iken Ömer b. Abdülaziz'in Delil Getirmesi: a. Onun kapısı dışındaki mescide açılan tüm kapılar kapatıldı. o Yakup'tan."Haşim oğullarında" (Bunu duyunca biraz sustu. 74 Hicri) nakleder ki onun yanında Ali b. o İsâ'dan." 12..Emevi Halifesi Ömer b."Hangi Kureyş ten" . Onun yüceliğini anlattı ve onun menziletini ümmetine açıkladı. Yemân ve Kâ'b b. işte onlar cehennemin odunlarıdırlar. Kimin o ikisi gibi evlâdı vardır? Resulullah onun kayınpederidir ve o Resulullah'ın evlatları ve ehlindeki vasisidir. Ömer b. Muhammed-i Sırrî'den (ö.) . Hiçbir beşere verilmeyen faziletler Ali'ye verildi.a) ashabından olan Huzeyfe b."Hangi Haşim oğullarından? -" Ali'yi sevenlerden! . O ise Amr b. 127 hicri). Sonra buyurdu ki: "Ey halk! Kim sizlere kendi nefsinizden daha evlâdır?" Dediler ki: Allah ve resulü daha iyi bilirler. Ebu İshak-ı Seb'i'den (ö. heva ve hevesine göre hükmettiğinden dolayıdır. o ise Yezid b." .V) sevenlerdenim. Resulullah o gün onun gözlerine ağzının mübarek suyuyla şifa verdi de artık o asla gözlerinden şikâyet etmedi ve o günden sonra soğukluk veya sıcaklık hissetmedi: Ve o. o ikisi Ömer b. Daha sonra elini göğsüne koyarak dedi ki: Vallahi ben de Ali'yi (K.a.

Semhûdî "Cevâhir-ul Akdeyn" adlı kitabında bu rivayeti Yezid b.Aynı rivayeti Hafız Cemaluddin Zerendî "Nazm-u Dürer-is Simtayn" adlı kitabında nakleder. Muvarrık'dan nakleder. Ali hakkında buyurduklarını bizler bilmiyoruz. biz de ata binerek sarayın kapısına dek gittik. Emir’ül mü’minin sizlerle kendi mezhebi ve inancı hakkında tartışmak istiyor.a)’dan sonraki halifelerin en hayırlısıdır ve hilâfette en haklı olandır. Eksem baş hakim olduğu zamanda beni ve bazı arkadaşlarımı çağırttı." Harun -"Ey İshak! Kendin seç. Muvarrık'dan nakleder. Ebu Talibin kölesi Zerik-il Karaşi-el Medenî'den nakleder." Dediğinde. Hammad b. “O’na Ali b. Söylenilen sözü iyi anlayan ve iyi cevap verenler olmalıdırlar." İshak -"Ey Emir’ül mü’minin'in! Senin Hz. Ve dedi ki: Emir’ül mü’minin Me'mun yarın sabah kırk tane fakihi hazır etmemi bana emretti. istersen sen bana sor.Aynı rivayeti Himvinî.. Senin gibilere verilenlerin aynısı yakında sana ulaşacaktır. İnancını buyursun.İbn-i Asâkir aynı rivayetin Emir’ül mü’minin Ali b. İsmail b. Amr b. Sen Emir’ül mü’minin'in istediği fahiklerin adını söyle." Yahya dedi ki: "Emir’ül mü’minin'in inancına göre Ali b."Ben kimin mevlası isem. gerçi Emir’ül mü’minin'in bizi tartışmaya çağırmıştır." İshak -Ben soracağım Emir’ül mü’minin!" Harun -"Sor. Biz de sabah namazından önce saraya gittik. Daha sonra onların hepsini çağırtarak ertesi gün saraya gelmelerini emretti. İshak b. Ali de onun mevlâsıdır. İçeriye girdiğimizde namaz kılmamızı emretti.. Yahya daha sonra şöyle dedi: "Ben sizi bunun için çağırmadım. İçeriye girdiğimizde Emir’ül mü’minin tahtına oturmuştu.Ebu’l Ferec aynı rivayeti senedi ile Yezid b. f."[427] b. Kapıdaki hizmetçi bize bakarak “Ey Ebu Muhammed! Emir’ül mü’minin seni bekliyor” dedi. Hafız Ebu Naim'den müsned olarak nakleder.[430] e. Ebu Talibin halkın en üstünü ve hilafete daha layık olduğu sözünü nereden söylüyorsun?" . 328 Hicri). 13. İbrahim b.[429] d.Halife Me’mun'un Gadir Hadisini Fakihlere Karşı Delil Göstermesi: Ebu Ömer b. İstersen ben sana soru sorayım. Zeyd'den nakleder ki şöyle dedi: "Yahya b." Dedi ki: "Allah Emir’ül mü’minin muvaffak etsin." Diye buyurmuştur Sonra dedi ki: Ey Mezâhim![426] Bunun gibilerine ne kadar veriyorsun? "Yüz veya iki yüz dirhem. İsa b. Ebi Talib Resulullah (s. Sonra dedi ki: "Hakk senin memleketindedir.a. Evine gittiğimizde Yahya'nın elbisesini giyip bizi beklediğini gördük O atına bindi." İshak -Ey Emir’ül mü’minin! "Resulullah dan sonra Ali b. Namazımızı henüz tam olarak bitirmeden elçi gelerek dedi ki: “İçeriye girin”. Ebu Talib’in velayetinden dolayı elli dinâr -Ebu Davud’un nakline göre altmış dinar. Biz de ona bazılarının adını saydık ve o da saydı ve böylece kırk fakihi tamamlâdı. Abd-ü Rabbih-el Kurtubî (ö.ver dedi.[428] c.

İbn-i Miskveyh (ö.a) da buyurdu ki: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. oruç tutup. 421 hicri) "Nedim-ul Ferid" adlı kitabında halife Me'mun'un Haşim oğullarına yazdığı bir mektubu nakleder. Birisinin Resulullah'ın zamanında iyi ameller işleyerek arkadaşından üstün geldiğini farzedelim Eğer o geride kalan adam Resulullah’ın vefatından sonra iyi ameller işlerse o önceden gelen arkadaşına ulaşabilir mi?" İshak -Bir şey diyemiyorum. daha sonraki amellerle üstünlüğü yakalayamaz. daha üstün olduğunu belirtiyor? İshak -Salih amellere göre.. Harun -Bu hadise iyi baktın mı. Halkın bu bildiğini sen hiç inkâr eder veya yalanlar mısın? İshak -Evet inkâr etmem ve yalanlamam. Allah (c. halk da onlara itaat eder." Sonra şöyle dedi.c) kitabında diyor ki: "Onlar Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbânlarını ilah ve Rab edindiler. Sen bu hadise nasıl inanıyorsun? Eğer senin bir oğlun on beş yaşına gelse ve dese ki: Benim kölem benim değil de amcamın oğlunun kölesidir ey halk! Bunu böylece bilin. Gadir den önce öldürüldü. Allah'ım! Onu seveni sev. Harise. Ama onlar emrederler.a. Harun -Ey Ebu İshâk! Oğlunun sözünü kabul ediyorsun da Resulullah’ın sözünü neden kabul etmiyorsun? Yazıklar olsun sana.? İshak -Evet. Harun -Rivayet et. Ebu Bekir veya Ömer'e farz kılınanı Ali’ye de farz kılındı mı? İshak -Halkın naklettiği bir hadise göre Ali ile Zeyd b. Çünkü bizim zamanımızda daha fazla cihad edip hacca giden.. Harun -Ey İshak! Velayet hadisini bilir misin. Fatihlerinizi Rab olarak karar kılmayın. oruç tutulmaz ve onların Rab olduğunu da zannetmezler.a."[431] Onlar için namaz kılınmaz. Harun -Ey İshâk! Evet deme. İshak -Evet.a. namaz kılan ve sadaka verenler var..Harun -Ey İshak! Halk hangi ölçüye göre filancanın falanca dan. Hârise arasında çıkan bir tartışma sonucu Zeyd. Mektubun bir bölümünde şöyle geçer: "Muhacirlerin hiçbirisi Resulullah (s." Harun -Bu sözü nerede söyledi? Vedâ haccından döndükten sonra mı? İshak -"Evet. ona düşman olana düşman ol. ey Emirül müminin! Resulullah (s. canını onun .a)’ın yanında Ali gibi ayakta değildi. Ali'nin velâyetini inkâr etti.. ama gerçekten faydayla doludur. İshak -Şöyle rivayet olmuştur.a) zamanında üstüm olmayan şahıs."[432] Bu rivayet çok uzundur. O. Resulullah (s. Harun -"Doğru söyledin." Harun -Zeyd b.

kaynakları defalarca basılmış olduğu için zikredeceğimiz kaynaklar elinizde bulunan kaynaklarla uyuşmayabilir. kanaat. Allah yolunda cihad. Haramı ve helâli en iyi o bilirdi: Ve O.a. fakat biz kitabın aslına sadık kalarak bu eseri sizlere sunuyoruz.a)’a yardım. Ali (a. Müşriklere karşı halkın en şiddetlisi idi ve Allah yolunda en çok cihad eden. Ancak benden sonra peygamber yoktur." Ve yine Enes peygambere bir tavuk yemeği getirdiğinde ona dua ederek buyurdu ki: "Allah’ım! En çok sevdiğin kulunu buraya gönder de bu tavuğu benimle birlikte yesin. Ali de onun mevlasıdır. zühd." Bu duadan sonra Ali içeriye girdi. Allah'ın dininde en fakih olan ve Allah'ın kitabını en çok okuyan yine o idi. Resulullah’ın şu sözü de onunla ilgilidir. Konuya Giriş: . BÖLÜM ASHABIN GADİR'E VERDİĞİ ÖNEM Sahabelerden Gadir Hadisini Rivayet Edenler 7. savaşmaktan asla çekinmezdi. en azametli o idi.a."[434] "Doğrusu bu bir uyarıdır. Tüm bunlarda en büyük pay ve en çok Hz. resulullah (s. isteyen Rabbi’ne doğru bir yol tutar. Herkesin emîri idi." Ve buyurdu ki:"Sen bana tıpkı Harun'un Musa'ya olan nisbeti gibisin. kalbi metin idi. canını ona fedâ etmek. Gadir-i Hum hadisindeki velayetin sahibidir. Yalnız benden sonra peygamber yoktur. düşman ordusundan asla kaçmazdı."[435] 7. ona düşman olana düşman ol."[433] 14. ashabı birbirine kardeş ederken buyurdu ki: "Sen ise benim kardeşimsin. kazâ. takva. iffet ve ilim. dağların eteğinde ve vadilerde bahadır pehlivanlara karşı savaşır. Bölüm ASHABIN GADİR'E VERDİĞİ ÖNEM Önemli Bir Nokta: Gadir Kitabının üzerinden yarım yüzyıldan fazla bir süre geçmiş olduğundan dolayı. kitaba ve inene ilim. Allah'ım! Onu seveni sev.a)'in ashabının faziletli olmasındaki etkenler şunlardır: iman ve hicretteki öncelik.yolunda feda etti ve onun yatağında yattı. Sürekli sınırları korurdu. ona yakınlık. ama kimse ona emîrlik edemedi. hükm.s)'a aittir ve yalnızca ona ait olan faziletler ise şunlardır: Resulullah. "Sen bana tıpkı Harun'un Musa'ya olan nisbeti gibisin." Ve yine buyurdu ki: Ben kimin mevlası isem.Mes'udî'nin Sözü: Resulullah (s.

Allah Resulünün bu hacc merasiminden sonra. Orada bulunan yüz binden fazla insanın.s)'ın kabrinin yanında büyük merasimler düzenliyor. Bunlar da bu önemli meselenin her zaman hatırlanması ve canlı tutulması içindir. Bu yüzden. Bu konu kitabın önceki bölümlerinde geniş bir şekilde ele alınmıştır. tefsir. sahih olduğunu ve tevatür ile nakledildiğini zikretmişlerdir.a. sürekli olarak ilk İmamın imametine delil olarak nakletmişlerdir. her bölgede.a. hükümetinin doğu ve batıya uzanacağı ile ilgili önemli bir haberi halka tebliğ edeceğini çok iyi biliyordu. İmamlar hakkında Kur'an ve sünnetten bir çok konuşmalar yaparak Gadir hadisesi hakkında halka geniş bilgiler veriyor ve binlerce insan mutluluk içerisinde yüce Allah'a. Bununla birlikte Emir-ul Mu’minin Ali (a. arkada kalanların gelmesi beklenildi. şehirlerde. kendi imametine delil olarak bu olayı zikretmiş ve Veda haccında hazır bulunan sahabelerin bu konu hakkında şahitlik etmelerini istemiştir.Allah (c. önde gidenler geriye döndü. güçleneceği. kabilelerin büyükleri ve muhterem insanlar her taraftan o günü hatıralarında canlı tutmaları için toplanıyorlar. dinlerini öğrenecekleri mercileri. tarih. hadisin senedini zikretmeyi gerek görmeyerek hadisi nakletmişlerdir. Allah Resulü (s. orada hazır olmayan diğer müslümanlara bu meseleyi iletmelerini emretti.a) de bu meseleye çok önem vererek üzerinde çok ciddi bir şekilde durmuştur. çok önemli şeyleri kendilerine tebliğ edeceğini anlayan ve hisseden müslümanlar. oruç. Onlar da bu hadise önem vermiş.a)'in veda haccından döndüğü ve halkın onun etrafında bulunduğu sırada Allah’ın O’na.s)'ın imametine delil olması için zihinlerde yer etmesine. değişik bölgelerden halk gruplarının etrafında toplandığı zaman bu meseleyi tebliğ etmeye başladı. Resulullah (s. Akleden ümmetin salihleri bu seferin sonunda Resulullah (s.a. Gadir günün hatırlardan silinmemesi için o günün. ileri ve olgunluğa eriştirecek önderlerini tanımaları için müslümanların her zaman okuyacakları ayeti kerimeleri nazil etti. hadis. bunu da yeterli görmeyip.a. akaid gibi hangi kaynağına göz atsanız.a). dinin onunla ayakta duracağı. bulundukları yerlerde “Mevla Hadisini” okuyarak sevinçlerini açığa vuruyorlar. Bu yüzden. dini koruyan İmam (a. grup-grup bir çok bölgeden gelerek hacc merasimi için Hazretin yanında yer aldılar.s) da yaşadığı sürece. namaz ve dua gibi amelleri vardır. Bazıları ise. o günde toplanmaları ve birbirlerini tebrik etmeleri emredilmiştir. Ben. o yıl ki hacc merasimine müslümanların daha fazla katılmasını istedi.c) bu hadisin çok meşhur olmasını istemiş ve bu hadisin.a. Gadir hadisesi ile ilgili deliller getirilip üzerinde bahsedildiğini göreceksiniz. Böylece milyonlarca insan bu hadisi kabul ederek rivayet ediyorlar.a) seferinin sonunda. bu meseleyi tebliğ etmesini emrettiğini görüyoruz. Ehl-i Sünnetin. köylerde ve her yerde bu amelleri yapıyorlar. ravilerin geniş bir şekilde rivayet etmelerine ve bu hadisin unutulmamasına büyük önem vermiştir. Ehl-i Sünnetin görüşünü . Raviler. bu hadisin isbatın da Şialardan pek geri kaldıklarını sanmıyorum. bu olayı. Ehl-i Sünnetten bazılarının taassup nedeniyle bu yoldan ayrılmaları. bu konudaki hadisi senetleriyle birlikte teselsülü kesmeden birbirlerinden nakledip Peygamber (s. kendilerini doğru ve hak olan Velayet yoluna hidayet ettiği için hamd ve şükrediyorlar. Bundan dolayı din İmamları (onlara selam olsun). Şiilerin. Bütün bunlar bu olayın tüm zaman süreci içinde canlı kalması için idi. Münezzeh olan yüce Allah. Resulullah (s. Şialar. Bu merasimlere katılma imkanı olmayanlar. bu hadisin bütün müslümanlar tarafından kesin olarak kabul edildiğine inanmasından dolayı. Şiiler "Gadir" gününde İmam Ali (a. Yine müslümanların sürekli "Gadir" gününü bayram etmeleri.a)'e kadar yetiştirerek hadisin kesin sahih oluşunu belirtmişlerdir.

Ebu Hureyre: Hicri 57. Burada Gadir hadisinin senetlerinde yer alan bir kısım kimselerin isimlerini yazacağız.s) (Hatib-el Harezmi). 6. 290. Nuzul-ül Ebrar (Mirza Muhammed el Bidahşi) s. 2. 154-403. Cevahir-ül Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi).etkilemez. Bu kimseler. muhakkik ve hadis ilminde uzman olan kimselerdir. El-Menakıb (Hatibel Harezmi) s. 473. Tarih-ül Hulefa (Celaluddin Suyuti) s. 58. s. 35. Maktel-ül İmames Sıbt eş Şehid (a. 59 yıllarında. 5. 8. 327. Ed Dürr-ül Mensur (Suyuti) c.[437] Sahabelerden Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 1. Tehzib-ül Kemal fi Esma-ir Rical (Ebu'l Haccac el-Mezzi). 3 El Bidaye Ve'n-Nihaye (İbn-i Kesir ed Dimaşki) c. s. El-Menakıb (Hatib el Harezmi) s. s. İstiab (İbn-i Abdulbirr).130. 214. 7. Çünkü bu hadisi kabul edenler. s. 2. 20. Ukde el Kufi). Hadis-ül Velayet (Hafız b.114. 2. s.Ebu Leyli el Ensari: Hicri 37 yılında Sıffin'de öldürülmüştür. Tarih-ül Hulefa (Suyuti) s. Tehzib-üt Tehzib (İbn-i Hacer Askalani) c. Kenz-ül Ummal (Muttaki el-Hindi) c. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). . s. hiçbir şüpheye yer vermeksizin geniş bir şekilde ve hatta tevatür[436] ile mezkur hadisi naklederek senetlerini çok büyük sahabe ve tabiin gruplarına dayandırıyorlar. Esne’l Metalib (Şemsuddin el Cizeri) s. bunlar alimler topluluğunun temsilcisi değildirler. c. Nuhab-ül Menakıb (Kadı Ebu Bekirel Cuabi). 114. 87 yaşında vefat etmiştir. Tarih-i Bağdat (Hatib el Bağdadi) c. 259 Feraid-us Simtayn (Hafız Ebu İshak el-Himvini).

Ebu Kuddame el-Ensari: Usd-ül Ğabe (İbn-i Esir) c. 5. s.s)'ın tarafında savaşırken şehid olmuştur. s. Cevahir-ül Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi) . Tiyhan: Hicri 37 yılında Sıffin'da öldürülmüştür. 3. s. El-İsabe (İbn-i Hacer) c. 4. Hadis-ül Velayet (Hafız İbn-i Ukde).s) Hatib el Harezmi. Ali (a. 2. 80. Maktel-ül İmam es-Sibt eş-Şehid (a.Ebu Rafi el-Kibti: Allah Resulunun (s. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c.a. s.Ebu’l Heysem b. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlül Behçet efendi) s. . s. 408 ve c.a) hizmetçisi.Ebu Umre b. 8. El-İsabe (İbn-i Hacer) c. 4. Hadis-il Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Hadis-ül Velayet (İbn-i Ukde). Maktel-ül İmam es-Sibt eş-Şehid (a. 5.Ebu Fuzale el Ensari: Bedir ehlinden olup Sıffın'da Hz. Cevahir-ül Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi).Ebu Zeyneb Avf el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 307. 7. c. 5. Nühab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cenbi). Hadis-il Velayet (İbn-i Ukde). 5. 4. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlül Behçet Efendi). 159. Hadis-ül Velayet (İbn-i Ukde).3.s) Hatib el-Harezmi. Hadis-ül Velayet (İbn-i Ukde). 3. 205. 276. Muhsin el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir). 307 ve c. Amr b. 6. 67. 205. s. s.

Ebu Bekir b. 4.a. Hicri 30. Halid b. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 3.Nühab-ül Menakıb (Kadi Ebu Bekir el-Cuabi). . Maktel-ul İmam es-Sıbt (Hatib el-Harezmi) Dördüncü fasl. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Kaab el-Ensari el Hazreci: Karilerin büyüğü. Hadis-ul Gadir (Mensur er-Razi). Baksir el-Mekki). 32 yıllarında vefat etmiştir.a)’in hanımı. Zurare el-Ensari: Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde).Es'ad b. 15. 14. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). Ebi Kuhafe et-Teymi: Hicri 13 yılında vefat etmiştir. Hadis-ül Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Nühab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). Ed-Durrun Nazim (İbn-i Hatem eş-Şami).Ebu Zuveyb Huveylid (Halid) b.Usame b. Harise el-Kelbi: Hicri 54 yılında 75 yaşında vefat etmiştir. Kitab-ul Velayet (Ebu Said Mes'ud es-Secistani). Zeyd b. 12.Ubey b. 9. Vesilet-ul Meal (Ahmet b. Muhris el-Hazeli: Cahiliye ve İslam döneminde şair olup Osman zamanında vefat etmiştir.Ummi Seleme: Allah Resulünün (s. Nühab-ul Menakıb (kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 11. Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi).Esma Bint-i Umeys el Has’amiyye: Kitab-ul Velayet (Ebu Abbas İbn-i Ukde). 13. Nühab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 10. Nühab-ül Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi).

Tarih-i Bağdad (Hatib el Bağdadi) c. s. Tefsir-i Taberi (Muhammed b. 6. 6. s. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 7.a. Müsned-i Bezzar (Ebu Bekir Ahmet el-Bezzar). s. 236. 18. 6. Malik el Ensari el Hazreci: Allah Resulünün (s. 3 El-Bidaye ve'n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. Cerir et-Taberi) c.Ebu Hamza Enes b. 2.s) (Hatibel Harezmi). s. 40. 17. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Tefsir-i Nişaburi (Nizameddin en-Nişaburi) c. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 14. s. Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s. 464. Azib el-Ensari el-Uvsi: Kufe’ye yerleşmiş ve Hicri 72 yılında vefat etmiştir. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s. 7. 154-403.Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi). 428. Nühab-ul Menakıb (Kadı Cuabi) Nuzul-ul Ebrar (Mirza Muhammed el-Bidahşi) s. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). 377. hicri 93 yılında vefat etmiştir. s. El-İstiab (İbn-i Abdulbirr) c. . 636. s. 209 ve c. Hadis-ul Velayet (İnb-i Ukde). Tefsir-i el-Menar (Muhammed Abduh) c. 114. Tefsir-i Fahri Razi (Ebu Abdullah er Razi) c. s. 3. s. 5. 473. 40. 4 Tarih-i Bağdad (Hatib el-Bağdadi) c. 16. 291 Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. s.s) Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). s.El-Berra b. s. 349. 194. El-Maarif (İbn-i Kuteybe ed-Dineveri) .Ummi Hani Bint-i Ebu Talib (a. 20. 3.a) hizmetcisi.

. Sunen-i İbn-i Ebu Şeybe (Hafız İbn-i Ebu Şeybe el-Kufi). 4. Şerh-u Divan-i Emir-ul Mu’minin (a. 152. Zeyn-ul Feta fi Şerh-i Sureti Hel Eta (Ebu Muhammed el-Asimi). Ruh-ul Meani (Alusi el-Bağdadi) c. 28-29. 557. 14. El-Hutat (Takiyuddin el-Makrizi) c. 16.s) (Kemaluddin el-Meybudi). s. El-Keşf-u ve’l-Beyan (Ebu İshak es-Salebi). s. 222. Riyaz-un Nezire (Muhibbuddin et-Taberi) c.Bureyde el-Huseyb Ebu Sehl el-Eslemi: Hicri 63 yılında vefat etmiştir. 94. Sunen-i İbn-i Mace (İbn-i Mace el-Gazvini) c. Nazm-u Durer-is Sımtayn (Cemaluddin ez-Zerendi). Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. El-Musned (Ahmed b. 3. 2.Tehzib-ul Kemal fi Esma-ir Rical (Ebu Haccac-el Mezzi). 19. 25. İstiab (İbn-i Abdulbirr) c. 1. El-Fusul ul-Muhimme (İbn-i Sebbağ el-Maliki) s. Feraid-us Sımtayn (Hafız Ebu İshak Himvini). 473 (İmam Ali'nin (a. Zehair-ul Ukba (Muhibbiddin et-Taberi) s. 350. 2. s. Kifayet-ut Talib (Hafız el-Genci) s. Hanbel eş-Şeybani) c. s. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. El-Menakıb (Hatib-i Harezmi) s. s. Mişkat-ul Mesabih (Hatib-i Tebrizi).114. s. s. Nuzul-ul Ebrar (Mirza Muhammed Bidahşi). 67. 281.s) hayatı bölümünde). El-Cami es-Sağir (Suyuti) c. 169. 2. 2. 2. 555 El-Hasais (Ebu Abdurrahman en-Nesai) s. Fezail-us Sahabe (Ebu Naim el-İsfehani). s. 6.

Tefsir-i Sa'lebi (Ebu İshak es-Sa'lebi). c. 5. hicri yetmiş senesinde burada vefat etmiştir. 4. Tarih-i Allah-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlul Behced Efendi) s. Cunade Ebu Süleyman es-Suvai: Kufe’ye yerleşmiş. 3. s. 67. El-Mustedrek (Hakim el-Nişaburi) c. 397. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). Semure b. 6. bölümünde. 6. 21. s. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi). Hilliyet-ul Evliya (Ebu Naim el-İsfehani) c. Vedia el Ensari el Hazreci el-Medeni Ebu Said Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlul Behced Efendi) S.Cabir b. 5. El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. . Tehzib-ut Tehzib (İbn-i Hacer) c. Esne’l Metalib (el-Cizeri). 2.Sabit b. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. s. Abdullah el-Ensari: 94 yaşında hicri 73. 22. 74 vefat ettiğini yazmıştır.s) (Hatib el-Harezmi). 23. El-Cami-us Sağir (Suyuti) c. s. Abdullah el-Vassabi). Miftah’un-Neca (Bidahşi). Nuzul -ul Ebrar (Mirza Muhammed Bidahşi) s. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). s. 7. İstiab (İbn-i Abdulbirr) c. 78 yıllarında Medine'de vefat etmiştir. 337. Maktel ul İmam es-Sıbt-eş Şehid (a.Cabir b. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. 307 ve c. 464. İsabe H. El-İktifa (İbrahim b. 20. Tehzib-ul Kemal (Ebu’l Haccac el-Mezzi). s. 20.s) (Hatib el-Harezmi) 4. 555. 74. s. 6. 398.Tefsir-i El-Menar (Muhammed Abduh) c. s. s 209. 110. 67. 2. 3. 473. 205.

Mut'am b. Abdullah el-Vessabi). 59 yıllarında vefat etmiştir. 41. Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s.Cebelet b. Abdullah b. 114 Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 16. 9. Ziya-ul Alemin (Ebu’l Hasan eş-Şerif el-Fetuni). Sunen-i İbn-i Ebu Şeybe (İbn-i Ebu Şeybe el-Kufi). Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a.s) (Hatib-el Harezmi). Tarih-i Al-i Muhammed (kadı Muhammed Behced Efendi) s. 53. s. s. s. 7.Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). Nuhab-ul Menakıb (Kadi Ebu Bekir el-Cuabi). Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s. Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). s. Şeab el-Hemdani) Hadisin bir miktarını yazmıştır. 68. 23. Feraid-us Sımtayn (Himvini) b. Meveddet-ul Kubra (Ali b. El-Umde (Şemsuddin İbn-i Batrik) s. 24.Cerir b. 6. 6. 58. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. El-İktifa (İbrahim b. 154-399. 298. Cabir el-Becri: Hicri 51-54 yıllarında vefat etmiştir. Kifayet-ut Talib (Hafız el-Gunci) s.Cubeyr b.s) (Hatib el-Harezmi. Mecma-uz Zevaid (El-Heysemi) c. 336. 31. El-Mucem-ul Kebir (Hafız et-Taberani) Miftah-ul Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşi). . s. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. Amrel Ensari: Hadis-ul Velayet (Hafız Ebu’l Abbas İbn-i Ukde). 349. 9. Adi el-Kureşi en-Nufili: Hicri 57. 25. 106. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s.

Cem-ul Cevami (Suyuti). Hadis-ül Velayet (Hafız b. Cuveyn Ebu Kuddame el-Ureyni el-Bicli: Hicri 76 veya 79 yılında vefat etmiştir. 7. El İsabe (İbn-i Hacer) c. 308. [438] Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c.Cundeb b. El-İktifa (İbrahim el-Vessabi).26. 211 ve c. . 5. (s. El-Menakıb (Hafız İbn-i Meğazili). El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c.4. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s. 372. 307 ve c. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlul Behçet Efendi). Ukde). Cunade es-Seluli: Kufe’ye yerleşmiştir. 4. 58. Feraid-us Simteyn (Himvini) b. El-Kuna ve’l Esma (Ebu Beşr ed-Dulabi). 349. s.s) (Hatib-el Harezmi) Nuhab-ül Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi) 27. Amr b. Yenabi-l Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s. c.s) (Hatib el-Harezmi). s. s. 1.a). 367.Habbe b. s. Maktel-ül İmam es Sıbt-eş Şehid (a. 34. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Maktel-ül İmam es-Sıbt-eş Şehid (a. 5. 28.114.Cenda b. 205 Esne’l Metalib (El-Cizeri) s. 1. Nazım el-Ensari Ebu Cuneyde: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir).Hubşi b. 3. 1. c. 29. Mearic-ül Ula Fi Menakıb-il Murteza (Muhammed Sadrulalem). Usd-ul Gabe (İbn-i Esir). Cunade el-Gaffari Ebu Zer: Hicri 31 yılında vefat etmiştir. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s.

368. 3.[439] Hicri 40.Huzeyfe b. 25. 2. 60. s. 6. 154. Bedil b. Tarih-i Dimaşk (İbn-i Asakir) Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşi). 31. 209.Habib b. Ahbar. 25. Useyd Ebu Seriha el-Gaffari: Şecere ashabındandır. s. s. 348. 9. 1. İsa et-Tirmizi) c.298. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir). 7. Feraid-es Simtayn (Hafız Ebu İshak el-Himvini) Fusul-ul Muhimme (Nuruddin İbn-i Sebbağ el-Mekki) s. Es-Sevaik-ul Muhrika (İbn-i Hacer el-Heytemi) s. 114. 42 yıllarında vefat etmiştir. Tarih-i Al-i Muhammed (Behced Efendi) s.Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). . 169. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. Tarih-ul Hulefa (Suyuti). Verka El-Huzai: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 304. Es-Sahih (Muhammed b. 301. 30. El-İsabe (İbn-i Hacer) c. El-Mucem el-Kebir (El-Hafız et-Tebaran-i). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). 2.ud-Duvel (İbn-i Senan el-Kirmani) s. Nuzul-ul Ebrar (El Bidahşi) s. Kenz-ul Ummal (Muttaki Hindi) c. 106. 5. Er-Riyaz-un Nezire (Taberi) c. Siret-ul Halebiyye (Burhanuddin el-Halebi) c. ve c. 20. 1. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c.102.

Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi.) El-Muhtare (Ziya el-Mukaddesi). El-Mu'cem-ul Kebir (Hafız et-Teberani). Miftah-un Neca (El-Bidahşi). Maktel-ul İmames- Sıbt eş-Şehid (Hatib-el Harezmi). Menakıb-us Selase, s.19. El-Mucez (Hafız Ebu’l Futuh Ebu’l Fezail.) Nuzul-ul Ebrar (El-Bidahşi) s.18. Nevadir-ul Usul (Hakim et-Tirmizi). Yenabi-ul Mevedde (El-Kunduzi), s. 38. 32- Huzeyfe b. Yeman el-Yemani: Hicri 36 yılında vefat etmiştir. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri). Hadis-ül Velayet (İbn-i Ukde). Duat-ül Hudat (Hakim el-Haskani). Nuhab-ül Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 33- Hassan b. Sabit Ebu Velid: Hicri, 54, 55 yıllarında vefat etmiştir, Hicri birinci yüzyılın Gadir şairlerindendir. 34- İmam Hasan-el Müçteba (a.s):[440] Hadis-ül Velayet (İbn-i Ukde). Maktel-ül İmam es-Sıbt eş-Şehid (a.s) (Hatib Harezmi). Nuhab-ül Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). Yenabi-ül Mevedde (Kunduzi) s. 482. 35- Seyyid-uş Şuheda İmam Hüseyn (a.s):[441] Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). Hilliyet-ul Evliya (Ebu Naim İsfehani), c. 9, s. 64. Zeyn-ul Feta (Ebu Muhammed el-Asımi).

Maktel-ül İmam es-Sıbt eş-Şehid (a.s) (Hatib el-Harezmi) El-Menakıb (Hafız ibn-ul Meğazili). Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi) 36- Halid b. Zeyd el-Ensari Ebu-Eyyub. Rum savaşında Hicri 50, 51, 52 yıllarında şehid olmuştur. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 3, s. 307 ve c. 5, s. 205-206. Esne’l Metalib (El-Cizeri) s. 4. El-İsabe (İbn-i Hacer), c. 6, s. 223 ve c. 7, s. 780. El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. 5, s. 209. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s.114. Cem-ul Cevami (Suyuti). Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Riyaz-un Nezire (Muhibbuddin et-Taberi) c. 2, s. 169. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 2, s. 154. Mu'cem-ul Kebir (Hafız Süleyman et-Taberani). Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). Nuzul-ul Ebrar (Mirza Muhammed el-Bidahşi) s. 20. 37- Halid b. Velid b. Muğire el-Mahzumi Ebu Süleyman: Hicri 21, 22 yıllarında vefat etmiştir. Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 38- Huzeyme b. Sabit el-Ensari: Sıffın'da Hicri 37 yılında şehit olmuştur. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 3, 307. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 4. Tarih-i Al-i Muhammed (Behced Efendi) s. 67. Cevahir-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi).

39- Huveylid b. Amr el-Huzai Ebu Şureyh: Medine'ye yerleşmiş, Hicri 68 yılında vefat etmiştir. Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). Hilyet-ul Evliya (Hafız Ebu Naim el-İsfehani). Vesilet-ul Meal (Ahmed b. Fazl Baksir el-Mekki). Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s. 38. 40- Ruf'aa b. Abdulmunzir el-Ensari: Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Kitab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 41- Zubeyr b. Avam el-Kureyşi: Hicri 36 yılında öldürülmüştür. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Hitab-ul Gadir (Mensur er-Razi). Menakıb (Hafız İbn-i Meğazili). Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 42- Zeyd b. Erkam el-Ensari el-Hazreci. Hicri 66, 68 yıllarında vefat etmiştir. İstiab (İbn-i Abdulbirr). El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. 5, s. 208-209 ve c. 7, s. 348. El-Beyan ve’t-Tarif (İbn-i Hamza el-Harrani) c. 2, s. 136-230. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s.114. Tezkiret-ul Hevas (İbn-i Cevzi) s.18. Telhis-ul Mustedrek (Zehebi) c. 3, s. 533. Tehzib-ul Tehzib (İbn-i Hacer) c. 7, s. 337. Tehzib-ul Kemal (Ebu Haccac el-Mezzi). Cami-us Sağir (Suyuti) c. 2, s. 555. Cem-ul Cevami (Suyuti). Hadis-ul Velayet (Muhammed b. Cerir et-Taberi).

El-Hasais (Nisai) s. 15-16. Ruh-ul Meani (Alusi el-Bağdadi) c. 2, s. 350. Er-Ravze (Muhammed b. İsmail el-Yemeni). Riyaz-us Salihin (Hafız en-Nevevi) s.152. Riyaz-un Nazire (Muhibbuddin et-Taberi) c. 2, s. 69. Zeyn-ul Feta (Hafız Ebu Muhammed el-Asımi). Şerh-i Divan-ı Emir-ul Mu'minin (a.s) (Kemaleddin el-Meybudi). Şerh-ul Mevahib (Ebu Abdullah ez-Zerkani) c. 7, s. 13. Es-Sahih (Tirmizi) c. 2, s. 298. El-Umde (Şemsuddin İbn-i Batrik) s.51. Feraid-us Sımtayn (Ebu İshak el-Himvini) b. 58. El-Fusul-ul Muhimme (İbn-i Sabbağ el-Mekki) s. 24. Kifayet-ut Talib (Hafız el-Kunci) s.14-15. Kenz-ul Ummal (el-Muttaki el-Hindi) c. 6, s. 102-152-154-390. El-Kuna vel-Esma (Ed-Dulabi) c. 2, 61. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Haysemi) c. 9, s. 104-105-163 Mehasin-ul Ezhar (Allame Hamid el-Mehalli). Mustedrek (Hakim en-Nişaburi) c. 3, s. 109-533. Musned (Ahmed b. Hanbel) c. 1, s. 118 ve c. 4, s. 368-372 Mişkat-ul Mesabih (Hatibet-Tebrizi) s. 557. Mesabih-us Sunne (Hafız el-Beğvai) c. 2, s. 119. Metalbi-us Seul (Kemaleddin Muhammed b. Talha) s.16. Mu'cem-ul Kebir (Hafız el-Harezmi) s. 93. Menakıb (Hafız İbn-i Meğazili). Mizan-ul İ'tidal (Şemsuddin ez-Zehebi) c. 3, s. 224. Nuzul-ul Ebrar (Mirza Muhammed el-Bidahşi) s. 19-21.

Zeyn-ul Feta (Hafız Ebu Muhammed el-Asımi.) Sunen-i (İbn-i Mace) c. 18. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Hadis-ul Velayet (Hafız b.43.Zeyd b. 5. 567.Mensur). s. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 1. 45. 25. 46. Hilyet-ul Evliya (Hafız Ebu Naim el-İsfehani) c. El-İktifa (İbrahim b. Hasais (Nisai) s. Sunen (İbn-i Ebu Asım). Abdullah el-Vessabi). 1. s. Ukde). 356. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Behced Efendi) s. Umde (Şemsuddin İbn-i Batrik) s. El-Bidaye ve’n-Nihyae (İbn-i Kesir) c. 7. Sunen (Said b. Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). s. s. s. 340. 44. 67. Ebu Vakkas Ebu İshak: 54 ve 58 yılları arasında vefat etmiştir. 2. Cem'ul Cevami (Suyuti). Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s.Sa'd b.Zeyd b. 114. Sabit Ebu Said: Hicri 45-48 veya 50 yıllarından sonra vefat etmiştir. Abdullah el-Ensari: Hadis-ul Velayet (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde).s) (Hatibel-Harezmi). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). 4. Mektel el-İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. 3. . 48. s. Şerahil el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 233. El-İsabe (İbn-i Hacer) c.3-4. Tarih-i Hulefa (Suyuti) s. 4. s. 30. 212 ve c.Zeyd (Yezid) b.

Malik el Ensari el-Hudri Ebu Said: Hicri 63-64-65-74. s. El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. 47. 3. 20. 3. 154-405. s. Maktel-ul İmam es-Sibt eş-Şehid (a. 194 Cem-ul Cevami (Suyuti). 114. 349-350. 6. 2. Kifayet-ut Talib (Hafız el-Kunci) s. Muşkil-ul Asar (Hafız Ebu Cafer et-Tahavi) c. 9. Menakıb (Hafız İbn-i Meğazili). 107.15-16. . Fezail-us Sahabe (Hafız Ebu Naim el-İsfehani). s. Cunade el-Avfi: Atiyet-ul Avfi'nin babasıdır. Hadis-ul Velayet (Hafız b. s.Sa'd b. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c.s) (Hatibel-Harezmi). yıllarında vefat etmiş ve Baki'de defn olunmuştur.Sad b. 116. s. Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi) 48.s) (Hatib Harezmi). 15 yıllarında vefat etmiştir. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Tefsir-i İbn-i Kesir (İbn-i Kesir ed-Dımışki) c.Sa'd b. 6. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Haysemi) c. 49. 14. Ubade el-Ensari el Hazreci: Oniki vekillerden olup hicri 14. Tefsir-i Nişaburi (Nizamuddin en-Nişaburi) c. Tarih-ul Hulefa (Suyuti) s. s. 2. Kitab-ul Gadir (İbn-i Cerir et-Taberi). Nuzul-ul Ebrar (Mirza Muhammed Bidahşi) s. Maktel-el İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. s. Ukde). Esn el-Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 309. Mustedrek (Hakim Nişaburi) c.Feraid-us Sımtayn (Himvini). Nuhab'ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 7.

Amr b. 4. 349. Feraid-us Simtayn (Ebu İshak el-Himvini). Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 20. 390-403. Menakıb Kitabında Gadir hadisini rivayet eden yüz kişinin arasında zikretmiştir. Hadis-ul Velayet (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde). 108. Zeyd el-Kureşi el-Advi: H. 54. 51.Said b. 58. Ubade el-Ensari: Kitab-ul Velayet (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde).Hasais-ul Aleviyye (Hafız Ebu Fethen Netenzi). s.Ebu Abdullah Selman el-Farisi: 300 yaşlarında. 6. Mu’cem-ul Avsat (Hafız et-Taberani). H. 259-298. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 58-60'da. 9. 27.Seleme b. Nuzul-ul Ebrar (Bidahşi) s. 50. Durr-ul Mensur (Suyuti) c. 80. Umdet-ul Kari (Bedruddin İbn-i Ayni). 74'de. Ekva’ el-Eslemi Ebu Muslim: Ö. Nahab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde).Said b. Feriad-us Simtayn (Ebu İshak el-Himvini) b. 2. Fusul-ul Muhimme (İbn-i Sebbağ el-Mekki) s. H. 36-37'de. El-Menakıb (Hatib el-Harezmi) s. 53. s. Ma Nezele Min-el Kur'an Fi Aliyyin (Hafız Ebu Naim el-İsfahani). Sa'd b. 52. s. s. . 50-51'de Vefat etmiştir: Aşere-yi Mubeşşere’dendir.Semuret b. Kitab-ul Velayet (Hafız Ebu Said es-Secistani). 2. Ruh-ul Meani (Alusi el-Bağdadi) c. Hafız İbn-i Megazili. Cundeb el-Fezari Ebu Süleyman: Basra’da Ö. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. Ö. H.

Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. Muruc uz-Zeheb (Mes’udi) c. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). s. H.Sehl b. Hanif el-Ensari el-Avsi: Ö. 7. İclan el-Bahili Ebu İmame: Şam'a yerleşmiş ve orada ö. 67. Cem-ul Cevami (Suyuti). 9. El Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir ed-Dimeşki) c. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlul Behcet Efendi) s. 55. 4.Sehl b. 83 ve 154. Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kundizi) s. s. Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). 38'de.Sadi b. ö. s. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. H. 3. 38. Kitab-ul Gadir (Şeyh Mansur er-Razi). Ubeydullah et-Temimi: 63 yaşında Cemel savaşında. Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. s. 59. s. Nuhab-ul Menakıb (Kadı Ebu Bekir el-Cuabi). Kenz-ul Ummal (Muttaki el Hindi) c.Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. 91'de vefat etmiştir.Talha b. Zeyn-ul Feta (Hafız Ebu Muhammed el-Asimi). Tehzib-ut Tehzib (İbn-i Hacer) c. Ö. 36’da vefat etmiştir. 3. 56. 349. 58. 307. 2. s. h. 1.Zamiret-ul-Esedi: Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). 4. h. 86 da vefat etmiştir. 6. 107. 11. . 391. 57. S'ad el-Ensari el-Hazreci es-Said Ebu Abbas. Hadis-ul Velayet (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde).

s) (Hatibel-Harezmi). Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). 211 ve c. 2. El-Hasais (En-Nisai) s. 252 ve c.Amir b. s. 108. 60. 255. El-Beyan ve’t-Tarif (İbn-i Hamza el-Harrani). 110. 3. s. Umeyr en-Numeyri: El İsabe (İbn-i Hacer el-Askalani) c. 92-93. s. 5. da. H. 179.Amir b. 3. Vesilet-ul Meal fi Menakıb-il Al (Şeyh Ahmed el Mekki). 102. El-Menakıb (Hatib el-Harezmi) s.257 Cevahir-ul Akdeyn (Nuruddin es-Semhudi). El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c.Amr b. Leyla Zamre: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 2. s. 171.El-Mustedrek (Hakim en-Nişaburi) c. Vesile Ebu et-Tufeyl: Ö. 7. 154. 376. 62. Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). El-İsabe (İbn-i Hacer) c. Fusul-ul Muhimme (Nuredin b. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 2.112. s. s. 3. 2. s. 257 63. 4. s. 2. Sabbah el-Mekki). 92. Zeyn-ul Feta (Hafiz Ebu Muhamed el'Asımi). Leyla el Geffari: El İsabe (İbn-i Hacer el Askalani) c. . Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). ve c. 5. 276 ve 348.15-17. Maktel-ul İmam es-Sibt eş-Şehit (a. El-Menakıb (İbn-i Meğazili el-Vasiti) Aşere-i Mubeşşere’den nakletmiştir.Amir b. 100. El Mucez (Hafız Ebu Futuh Es'ad el İcli). El-İsabe (İbn-i Hacer) c. 61. Er-Riyaz-un Nezire (Muhibbuddin et-Taberi) c.

Esne’l Metalib (el Cizeri) s. Haşim: Resulullah (s. 109-110 ve 533. 67. 1. 2. 307 ve c. s.Es-Sahih (Hafız et-Tirmizi) c. 5. 31. 205. 3. s. El-İsabe (İbn-i Hacer) c. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş Şehid (a. 66. El-Menakıb (Hatib el-Harezmi) s. 4. 118 ve c. H. 69. 2. 65. Hanbel) c.Abbas b.Abdurrahman b. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Ebu Abd-ul Esed el-Mahzumi: . Hadis-ulVelayet (Hafız İbn-i Ukde).a)'in amcası ö. 370. Yenabi-ul Mevedde (el-Kunduzi) s. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. El-Musned (Ahmed b. Abdurrab el Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. Ebu Bekir: Resulullah'ın eşi. Yamur ed-Deylemi: Kufe’ye yerleşmiştir. Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). 32’de vefat etmiştir. El-Mustedrek (Hakim en-Nişaburi) c. s. 3. Kifayet-ut Talib (Hafız el-Kunci) s. 298. s. 390.Aişe b. Kitab-ul Gadir (Şeyh Mensur er-Razi).Abdurrahman b.15. Abdulmuttalib b. 68.Abdullah b. Tarih-i Al-i Muhammed (Kadı Behcet Efendi) s. 67. 37. 6. Avf el-Kureşi: Ö. s. h. 32'de vefat etmiştir. s. 3. 93 ve 217. Esne’l Metalib (Şemsuddin el Cizeri).a. 64.s) (Hatib el-Harezmi). Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde).Abdurrahman b. s. s. El-Menakıb (İbn-i Meğazıli el-Vasıtı). 408.

Abdullah b. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). H. Bölümde ondan sözler nakledildi. Beşir el Mazini: Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). El-Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c.68'de vefat etmiştir. El-İktifa (İbrahim b. 72. Abbas. s. Tarih-i Ali Muhammed (Kadı Behlül Behcet efendi) s. 3.Abdullah b.Abdullah b.Abdullah b. Sabit el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. c.s) (el Harezmi).s)'a Gadir hadisi hakkında tanıklık eden bir şahıstır (Kitab'ın 5. 337 ve 348. 74. 67 73. Gadir hadisi hakkında 6. s. 307 ve c. El Erbein et Tuval (Hafız İbn-i Asakir). 636. Sıffin savaşında öldürülen. 7. Rabia: Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a.Abdullah b. s. bölümünde buna değindik. El-Emali (Hafız Ebu Abdullah el-Mahamili). 5. Verka: Huzaa kabilesinin büyüğü olan. 76. Tarih-ul Hulefa (Suyuti). 509. 70.114. Fazlullah). 2. Tefsir-i İzzuddin (er-Res'ani el-Musıli). 205.) 71. El Erbein (Cemaluddin Ataullah b. Cafer b. s. 75. El-Emali (El Murşidu Billah). Tefsir-i Fahri-Razi. Ebu Talib el-Haşimi: Hicri 80'de vefat etmiştir. Abdullah el-Vessabi).Abdullah b. 3.Hadis-ul Velaye (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde). . "Rukban" gününde İmam Ali (a.Abdullah b. Bedil b. El İsabe (İbn-i Hacer el-Askalani) c. Hantab el-Kureyşi el Mahzumi: İhya’ul Meyyit (Hafız Celaluddin es-Suyuti).

Nuzul-ul Ebrar (el-Bidahşi) s. Tarih-i Hulefa (Suyuti) s. El-Mustedrek (Hakim en-Nişaburi) c. 21. Mecma-uz Zevaid (Hafız el Heysemi) c. 86. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. 203. s. Hattab. Cem-ul Cevami (Suyuti).Abdullah b. s. Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşi). Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Kitab-ul Velayet (Hafız Ebu Said es-Secistani). 1. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 108. Muhammed el Haskani). 348. Şems-ul Ahbar (Ali b. 132. Evfa Alkeme el Eslemi: H. Ruh-ul Menai (el Alusi el Bağdadi) c. 4. 6. . 153. Kenz-ul Ummal (Muttaki el Hindi) c. Kifayet-ut Talib (Ebu Abdullah el Kunci) s.Abdullah b.Tefsir-i Nişaburi (Nizamuddin et Taberi) s. El-Keşfu ve’l-Beyan (Ebu İshak es-Sa’lebi). Es-Sunen (Hafız İbn-i Ebu Şeybe). 87. El-Menakıb (Hatib el-Harezmi) s.115. 106. s. H.75. 154. s. Er-Riyaz-un Nezire (Muhibbuddin et Taberi) c. 3. El-İktifa (İbrahim b. Hanbel) c. Ma Nezele Min’el Kur'an fi Emir-il Muminin (Hafız Ebu Bekir eş Şirazi).114. Feraid-us Simtayn (Ebu İshak el-Himvini). s. 78.20. 87 de vefat etmiştir. El-Musned (Ahmed b. 2. 331. 9. Abdullah el-Vessabi). Ömer b. 72-73'de vefat etmiştir. 9. 2. 6. 77.

a) (Kadı Behlül Behcet efendi) s. 5.34. 33'de vefat etmiş. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. 3.Osman b. 2. Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşi). s. s. 3. Kitab-ul Gadir (Şeyh Mensur er-Razi). Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). Ed-Durr-ul Mensur (Suyuti) c. 307 ve c.Abdullah b. 83. 68'de 100 yaşlarında vefat etmiştir. El-Menakıb (İbn-i Meğazili).Ubeyd b. El-İsabe (İbn-i Hacer el-Askelani) c. Affan: H. el-Bağdadi) c. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. 79.67.Abdullah b. 2. Baki mezarlığında toprağa verilmiştir.s) (Harezmi) 4. 82. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Hadis-ul Velayet (Hafız İbn-i Ukde). Tarih-i Âl-i Muhammed (s. 298. 382. s. bölüm. Hatem Ebu Tureyf: H. 247. Nuzul-ul Ebrar (el-Bidahşani) s.a. 2.Adi b. Mes'ud el Hezli: H. Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi) s. Tefsir-i Şevkani (Kadi eş-Şevkani) c. 348. .s) (Hatib el Harezmi) 80. 57. 2. 35'te vefat etmiştir. s. 81. Azib el Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. s. 205. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Yamil: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 32. Cevahir-ul Akdeyn (es-Semhudi). Vesilet-ul Meal (Şeyh Ahmed el Mekki). Ruh-ul Meani (el Alusi. 4. 20.El-Mu'cem-ul Kebir (Hafız et-Teberani).

9.Yenabi-ul Mevedde (Süleyman el-Kunduzi). s. Vesilet-ul Meal (Şeyh Ahmed el Mekki). s.67. Feraid-us Simtayn (Hafız el-Himvini). Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). 84. 107. 9. El Bidaye ve’n-Nihaye (İbn-i Kesir) c. 64.s)'ın "Gadir" hakkındaki şiiri meşhurdur. 211. s. 2. 7. Tarih-i Hulefa (Suyuti) s.s)'ın "Şüra" "Gemel" ve "Rahbe" günlerinde Gadir hadisiyle kendi imametine delil getirmesi.154-397-399 ve 406. Tarih-i Âl-i Muhammed (s. Cevahir-ul Akdeyn (Es Semhudi) . 6. Meşkil-ul Asar (et Tahavi) c. Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 85. 348 ve c.a. Es-Sünen (İbn-i Ebu Asım). 307. 2. Abdullah el Vessabi).a) (Kadı Muhammed Behlül Behcet efendi) s.Ukbe b.114. Bu şiirleri güvenilir raviler nakletmiştir. önceki bölümlerde geçti. Yenabi-ul Mevedde (el-Kunduzi). İmam Ali (a.s)'da Gadir hadisini rivayet etmiştir: El İktifa (İbrahim b. El Emali (Hafız Ebu Abdullah el Mehamili). s. s.İmam Ali b.Mensur). Amir el-Cuhniyy: Üç yıl Muaviye tarafından Mısır'da valilik yapmış ve H. 80'de vefat etmiştir. Ali (a. Busr el-Mazini: Hadis-ul Velayet (İbn-i Ukde). Hilyet-ul Evliya (Ebu Naim el İsfehani) c. . Cem'ul Cevami (Suyuti). 86. Ebu Talib (a. s.Atiyye b. 337. Mecma-uz Zevaid (Hafız el Heysemi) c.s): Hz. s. Es-Sünen (Said b. Tehzib-ut Tehzib (İbn-i Hacer) c. 5. İmam Ali (a.

Hanbel) c. s. Şerh-i Nehc-ul Belağa (İbn-i Ebu’l Hadid) c. Maktel ul-İmam es-Sıbt eş Şehid (a. 5.Öme b. Mizan-ul İtidal (ez-Zehebi) c. . 3. Ebu Seleme el Mahzumi: Annesi Ümm-i Seleme Resulullah (a. s.Ömer b. Nuzul-ul Ebrar (el Bidahşi). 88. 2. El-Bidaye Ven Nihaye (İbn-i Kesir) c.s) (Harezmi). Mucem-ul Kebir (et-Taberani). 90. Esne’l Metalib (el-Cizeri) s. 4. Feraid-us Sımtayn (el-Himvini) c. 6. s. Muzahim) s. 152. Hadis-ul Velaye (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde). H. 23'de öldürülmüştür. H. Hattab. 20. 89. s. 2.s)'ın eşidir. s. 87. Tarih-i Hulefa (Suyuti) s. 37'de Sıffin'de şehit olmuştur. 9. 349 ve c.Yasir: H. 65. 1. Miftah-un Neca (El-Bidahşi).Ammar b. 83'de vefat etmiştir. El-Erbain (Cemaluddin Ataullah).El-Mustedrek (Hafız en-Nişaburi). 161 ve 244. Nuzul-ul Ebrar (el-Bidahşi) s. 273.Ammare el Hazreci el Esnari: "Yemame" gününde öldürülmüştür. 303. Esne’l Metalib (Şemsuddin el-Cizeri) s. Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşi). s. Zehair-ul Ukba (et-Taberi) s. El-Musned (Ahmed b. 40 ve 58. Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. Sıffin (Nasr b.186. s. 7. s. 107. 2. 67. 213. Riyaz-un Nazire (Muhibbuddin et-Taberi) c.

Fasl-ul Hitab (Hafzi Muhammed Hace Parsa).s. El-Menakıb (Hafız b. 52!de Basra'da vefat etmiştir. el Hanbel). Yenabi-ul Mevedde (el-Kunduzi).s) (Hatib el-Harezmi).(Harezmi). Kenz-ul Ummal (Muttaki el-Hindi) c. 95. Usul-ul İmam (Mevlevi Muhammed Saim el-Buhari). El-Menakıb (Hatib el-Harezmi). Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. Abdullah el-Vessabi).Amr b. 91. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid. 92. Hasin Ebu Necid el-Huzai: H. Mucem ul-Kebir (Hafız et-Taberani).Cuhniy Ebu Talha (veya Ebu Meryem): El İktifa (Şeyh İbrahim b. 154. Me'aric-ul Ula (Şeyh Muhammed Sadrulalem). 93.Amr b.Amr el-Huzai el-Kufi: H.(el Harezmi). Kitab-i Gadir-i Hum (İbn-i Cerir). Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidahşani). Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). 50'de vefat etmiştir. 4.(a. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). .s) (Harezmi). H. El-İmamet-u ve’s Siyase (İbn-i Kuteybe) s. Esne’l Metalib (el-Cizeri) s. Murre el. 94. s.s. 43'de vefat etmiştir. As. 93. Şerhabil: Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid -a. 6.İmran b. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid -a. Meveddet-ul Kurba (Şehabuddin el-Hemdani).Amr b. Fezail-us Sahabe (Hafız ebu Said es-Sem'ani).

Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). 96. s. Mearic-ul Ula (Şeyh Muhammed Sedrulalem). . Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Fezail-us Sahabe (İbn-i Naim el İsfehani).Ucre Ebu Muhammed el-Medeni: H. 97.a)’in kızı. Huveyris el-Leysi Ebu Süleyman: H. Hamza b. Kitab-ul Gadir (Mansur er-Razi). Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). 99. Meveddet-ul Kurba (Şehabuddin el-Hemdani). Yüzyılda Gadirle ilgili şiir söyleyenlerdendir.Fuzle b.[443] 101.a): Resulullah (s. Esne’l Metalib (el Cizeri). Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde).Fatime b. Nitekim Gadir hadisiyle Muaviye'ye delil getirmesi altıncı bölümde geçti.Fatimet-uz Zehra (s. 98. Abdulmuttalib.Malik b. El-İsabe (İbn-i Hacer el-Askalani) c. 100. Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). beşinci bölümde bahsettik. Kitab-ı Gadir (Şeyh Mansur er-Razi). 1. Utbe el-Eslemi Ebu Berze: H.Kays b. İmam Ali (a.Kays b.a. Gadir hadisini delil getirmiştir. Sabit el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. Hadis-ul Velaye (Hafız ebu Abbas İbn-i Ukde). 51'de vefat etmiştir. 65'de Horasan'da vefat etmiştir. s.s) "Rukban"[442] hadisesinde Gadir hadisini söylerken. 74'de vefat etmiştir. O'na tanıklık etmişir. Sa'd Ubadet-ul-Ensari Hazreci: 1.114. 368. El-İktifa (Şeyh İbrahim b.Nuzul-ul Ebrar (Bidahşi). 305. 1.Ka'b b. Abdullah el-Vessabi). Tarih-i Hulefa (Suyuti) s. 102.

Mearic-ul Ula (Sadrulalem). 6. 74'te vefat etmiştir. . 5. İsabe (İbn-i Hacer Askalani) c. 20. s. 67. Tarih-i Âl-i Muhammed (Kadı Muhammed Behlül Behcet Efendi) s. Miftah-un Neca (Mirza Muhammed el-Bidhaşani). 348. 109. 37'de Sııffın'de öldürülmüştür.s) (Harezmi). Feraid-us Simtayn (Himvini).Haşim el-Merkal b. Hanbel eş-Şeybani). Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid -a. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid -a. 108. Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid (a. Hamza: Maktel-ul İmam es-Sıbt eş-Şehid -a. 107. Aclan el-Ensari: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). 104. s. Harb el-Habeşi el-Hamsi: Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde).(Harezmi). Amr el Huzai: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c.Veheb b. Nuzul-ul Ebrar (Bidahşani) s. s. 108.Mikdad b. 1.(Harezmi). Ona "Veheb-ul Hayr" da diyorlar. Utbe b.s. 5.Ebi Vakkas el-Medeni: H. Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. s. Amr el-Kindi ez-Zuheri: H.Vahşi b.(Hatib el-Harezmi). El-Menakıb (Ahmed b. 9. s. 307 ve c. 33'te 70 yaşında vefat etmiştir. 106. 103.Veheb b. 105.s.Mecma-uz Zevaid (Hafız el-Heysemi) c. 205.s. Hadis-ul Velaye (Hafız İbn-i Ukde). 3. Abdullah es-Suvai: H. 3. s.Numan b.Naciye b. 542.

Gadir hadisi ravilerinin bu rakamdan kat kat fazla olduğunu gerektirmektedir. 8. Hadisleri nakledilmeyen ve senetler kendilerine ulaşmayan göçebeler de. Zira zikredilen hadisi duyan hafızlar. Evet. onu diğerlerine ulaştıramayan kimseler de vardır. seferde bu ilginç olaya şahit olanlar. Bu sayıdan daha fazla sahabelerin isimlerinide görmüş olmayabiliriz. 233 ve c. şart ve durumlardan korkarak onu başkalarına iletmeyen kimseler de olmuştur. o Gadir olayında bulunmuşlardır. genellikle böyle yapıyorlardı. Bu hadisi duyup. bölümde rivayetlerin kaynaklarını zikrettik. Ayrıca rivayetlerin senet ve kaynaklarını ve ravilerin sikalığını geniş bir şekilde görmek isteyen herkes Gadir. üzerinde konuşmuşlardır. Evvelde de. Olayın tabiatı şunu gerektirir ki. 10. 6. yüz bin kişiyi aşmaktaydı. Veheb es-Sakafi: Usd-ul Gabe (İbn-i Esir) c. 3 s. Gadir hadisini rivayet eden sahabelerin büyüklerindendi. Tabiin’den Gadir Hadisini Rivayet Edenler Ebu Raşid Hubrani eş-Şami (Hızır Numan). BÖLÜM TABİİNİN GADİRE VERDİĞİ ÖNEM 8. Çünkü durum. 542. sonda da Allah'a hamd olsun. Bölüm TABİİNİN GADİRE VERDİĞİ ÖNEM Kısa Bir Bakış Burada Tabiinlerden Gadir hadisini rivayet eden ravilerin isimlerini zikredeceğiz. El-İsabe (İbn-i Hacer el-Askalani) c. bölümde bu konuyla ilgili sözler zikredilecektir. isimlerini zikrettiğimiz şahıslar hadisin tevatürünün isbatı için yeterlidir. 110. 7. 3 s. 93 ve c. Genellikle muhaddislerin çoğu onu nakletmiş ve isimlerini zikrettiğimiz sahabeler de o muhaddislerdendiler. Murre b. 2 s. . dağ ve çöllerde ölerek. 5 s.Ya'la b. vatanlarına döndüklerinde onu genellikle yanına uğrayanlara anlatıp. Bütün bunlarla birlikte. Ancak kalplerinde kinleri olan az sayıda bazı kimseler onu (hadisi) nakletmekten çekinmişlerdir.Hadis-ul Velaye (İbn-i Ukde). Bu 110 kişi. kitabının birinci cildine müracaat edebilir.

Ömer b.[444] Ebu Leyla el-Kindi (ismi. h. Said b. 95’de.Ebu Seleme b. 119'da. Cübeyr el-Esedi el-Kufi h. Cemil b. h. 101'de vefat etmiştir. Haccac tarafından öldürülmüştür. Hamid b. Nasr. h. Hamid-ut Tavil Ebu Ubeyde b. Habib b. Ebu Kasım Esbağ b. Huveyris. Abdullah b. Hubeyş el-Esedi Ebu Meryem ö. Ebu Süleyman el-Müezzin. Zirr b. 82 veya 83'de. Ebu Salih es-Semman Zekvan el-Medeni H. h. Avf ez-Zuheri (Abdullah veya İsmail) H. Buşr diye yazılmıştır). Harise b. Uteybe el-Kufi el-Kindi ö. Nubate et-Temimi el-Kufi. 106'da. Abdurrahman b. Rabia el-Cureşi[445] ö. h. Abdurrahman el-Cu'fi el-Kufi ö. Ebu Sabit el-Esedi el-Kufi ö. 117. 94'te vefat etmiştir. Ebu Unfevane el-Mazini. Ebu Haddan (Zihaddan el-Kufi). Ebu Hamid el-Basri ö. 114. Ebu Ziyad. 60. Zeyid b. Ömer el-Kindi el-Bezzar (veya el-Bezzaz) el-Kufi Ebu Amr ö. Ziyad b. Said b. Malik b. Huseyin b. . Hayseme b. 115'de. 143'de. 81. Hakem b. h. Nuzeyr. Hattab el-Kureyşi el-Advi el-Medeni ö. 61 veya 74'de öldürülmüştür. Hars b. Salame b. h. Ammare el-Hazreci el-Ensari. Muaviye ve Said b. 82'de vefat etmiştir. Salim b. Harsi en-Nehai el-Kufi Ebu Musenna Zazan b. h. 80 de. Malik. Yusey’i el-Hemdani el-Kufi. Ayas b. Ammare. Ebu Abdurrahim el-Kindi. Riyah b.

Cunade el-Avfi el-Kufi Ebu Hasan (Meşhur Tabiinlerdendir) 10. 90'da. 105'de. 118'de. Murre. h. h. 17. 9. Amir b. . Abduhayr b. Talha b. Cuveyn el-Abdi Ebu Harun Ö H. 117'de. Munzir b. h. 104'de. 74'den sonra vefat etmiştir. Sa'd b. 127'den sonra vefat etmiştir. Tavus b. Sabit (İbn-i Abdullah el-Cumhi el-Mekki) ö. Ced’an el-Basri Ö. Yezid el-Hemdani Ebu Ammare. Sehm b. Zehak b. Ziyad el-Esedi el-Kufi Ebu Meryem. 3.Adi b. 1.Abdullah b.Amr b. h.Sid b. Kays[446] el-Hilali Ebu Sadık ö.Abdullah b. 121'de. 131'de. h. 101'de. 112'de.Abdurrahman b.Amr b. Şehr b. Hasim el-Esedi. Ö. 18. h. Süleym b. 2. Muserrif el-Eyami (el-Yemami) el-Kufi. h. ö. Zurare. 148'de. Aişe b. 116'de. 116'da. H. Abdullah es-Sebii el-Hemdani Ebu İshak ö. Seleme b. Zeyd b. Museyib el-Kureyşi el-Mahzumi (Ebu Hureyre’nin damadı) ö. h. 140'de. h. h. h. 11. Ali Emir-ul Muminin (Velid zamanında veya önceleri vefat etmiştir. 82. Ya'li b. Carud el-Abdi. h. 5. 76'da. 8.Ömer b.) 15. 94'de. Akil el-Haşimi Ebu Muhammed ö. 7-Abdullah b. Es'ad b. 12. Muzahim el-Hilali Ebu Kasım ö. Cadet b.Ammare b.Atiyye b. Gaffar. 4. Abdulaziz[447] Ö H. Meymun[449] el-Evdi Ebu Abdullah ö. H. 16. Ebu Leyla ö. Ebu Vakkas el-Medeni ö. Süleyman b. Abdullah b. Said b. h. 14. h.Ömer b. Vahab el-Hemdani el-Kufi ö. Sabit el-Ensari el-Kufi. Murre[448] Ebu Abdullah el-Kufi el-Hemdani (Zumre) ö.Abdullah b. 83 veya 86'da. Muhammed b.Abdurrahman b. h.Ali b. Sa'd ö. 147. Hüşeb el-Eş’ari. 6. 106'da. Sa’ad b.Ömer b. 13. Mehran el-A'meş Ebu Muhammed (H-61'de) ö. h. Hubeyre.Abdullah b. 134'de. Şerik el-Amiri el-Kufi. Kuheyl el-Hazremi el-Kufi Ebu Yahya ö.Amr b. 129.Amr b. Hisan el-Yemani el-Cendi ö.

h. Sa’d b.19. 26. 36. Sa'd b.İsa b. Malik el-Medeni (Sehl’in bacısı). h.Hani b. Ömer b. h. 100'de. h. 39. 31. Bölüm ALİMLERİN GADİR'E TEVECCÜHLERİ . h.Mus’ab b. 24. Tahman el-Verrak Ebu Reca el-Horasani ö. Mismar ez-Zuheri el-Medeni. Ubeydullah et-Temimi Ebu Muhammed el-Medeni (Ömer b. 35. 125.Muslim b. 29. Zueyb ö.Yasar es-Sakafi Ebu Nuceyh ö. Hani el-Hemdani el-Kufi. 28.[451] 32. 33.Yahya b. Subeyh el-Hemdani el-Kufi el-Attar Ebu ez-Zuha. 9. 140 civarlarında Mansur tarafından öldürüldüğü söylenmiştir. Hurbuz. Ebu Vakkas ez-Zuheri ö. 43.Kubeyse b. Cadet b. 20. BÖLÜM ALİMLERİN GADİR'E TEVECCÜHLERİ Dördüncü yüzyıla kadar Gadir hadisini rivayet edenler 9. 23. Abdurrahman b.Mansur b.Yezid b.Yezid b. h.Muslim el-Mullai. Ali Emir-ul Mu’minin ö. 129'da ve onun ö. Süleym el-Fezari el-Vasiti Ebu Belc. Abdulaziz zamanında vefat etmiştir. 42.Kays es-Sekafi el-Medaini Ebu Meryem. Halife el-Mahzumi Ebu Bekir ö.Umeyr b. 109'da. Avdi el-Kufi Ebu Davud.Yahya b. Talha b. Hubeyre el-Mahzumi. Hayyan et-Teymi el-Kufi.Musa b. Zabbi el-Kufi.Meymun el-Basri. 22-Fıtr b. 38. 21.Umeyre[450] b. Abdullah el-Kureşi el-Mahzumi el Medeni. 30. 34.Yezid b. 27.Muttallib b. Rib’i. h. 41.Nezir b. Ebu Ziyad el-Kufi 90 yaşlarında ö. h. 37. 25. 150-153'de.Muhammed b. 103'de. Sa'd el-Hemdani el-Kufi. Umeyr en-Numeyri. 136'da. 40.Mutahhar b. Ektel b.Muhacir b.Maruf b. 86'de.

Raşid Ebu Urve el-Ezdi el-Basri ö. 156'da. 4-Abdullah b.Yahya b. h. Ebu Bekir et-Teymi Ebu Muhammed el-Medeni ö. Ömer b. 18. Sahabe ve Tabiinlerdir.Ebu Abdurrahman Halid b. h. Muksem Ebu Hişam ez-Zabbi el-Kufi (Kör olarak dünyaya gelmiş) ö. Müslim b. 126'de. Hakim el-Medaini. 131'de. .Gadir hadisine dikkat edenler. Ancak bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi. h. İddiamıza şahit olarak. 17. Eban Ebu İsa el-Adni. h.İdris b. h. h. Şevzeb el-Belhi. 12. h. Zehir el-Hilali er-Ravasi el-Kufi ö. Bunların Gadir hadisine verdikleri önemi geçen bölümlerde zikrettik.Avf b. 8.[452] 1. Ebu Nuceyh-i Yesar es-Sakafi Ebu Yesar el-Mekki. 157'de. h. Ebu Süleyman el-Arzemi el-Kufi ö. ö. 146'da. 154. 153. h. 116'da.İkinci yüzyılda Gadir hadisini rivayet edenler: Amr b. h. Hafs b. Muhammed b. el-Mekki. 151. 154'de vefat etmiştir.Ubeydullah b. Ubeydullah et-Teymi el-Kufi ö. 148'de. Suvade b. sadece sahabe ve tabiinler değil. Yahya b. her yüzyıldaki ravilerden bazılarının isimlerini sizlere sunuyoruz. 19. Ebu Cemile el-Abdi el-Hicri el-Basri ö. 15. 11. 152'de. 16. h.Hasan b. 3-Bekir b.Abdullah b. 155'de.Kesir b. 5-El-Hafız Muğayre b. Ömer b. "İbn-i Makabe" ile tanınıyor. Abdullah el-Kureşi ez-Zuheri Ebu Bekir.Naim b. 145'de. 133'de. 115. Basra'ya yerleşmiş ö. 1-Muhammed b. ö. Talha b.) 13. Asım b. 145'de. 128'de. Zeyd el-Cumhi el-Mısri. İshak el-Medeni "Sire" kitabının yazarı ö. Hakem en-Nihai el-Kufi ö. ö. Dinar-el Cemhi. Ebu Muhammed ö. Her araştırmacı. h.Hakem b. h. 147'de. 7. okuyucuların kendi gayretlerine bırakıyoruz. her yüzyılda bir grup hafızların. 2. ö. Yezid Ebu Abdullah el-Avdi el-Kufi. ö. 9. Zeyd[453] Ebu Muhammed el-Eslemi ö.El-Hafız Muammer b. h 140'da. bu hadisi nakledenlerden alarak onu kendinden sonradakilere rivayet ettiklerini ve hadislerden yararlanarak onun doğruluğuna inandıklarını açıkça görmektedir.El-Hafız Muhammed b. 10. (Başka yılda vefat ettiği rivayet edilir. h. onlardan sonra gelen alimlerin de bu konu üzerinde durduklarını görürler. h. 20. Semame el-Basri ö. Said Hayyan et-Teymi el-Kufi el-Medeni ö. Hattab el-Advi el-Ömer’i el-Medeni ö. h.El-Hafız Mus’ar b. h 139'da.El-Hafız Abdulmelik b. Kidam b. 124’de 2-Abdurrahman b. 14. 150'de.Birinci yüzyılda Gadir hadisini rivayet edenler: Bunlar. 6. 148'de. h.Talha b. 153. h. Kasım b.

Yakub ez-Zemei el-Medeni. Ebu Muhammed Mesur'un hilafetinin son zamanlarında vefat etmiştir. 193'de. Basra'ya yerleşmiş. 31. h. 42. h. 50. 27. h. 176'da. h. h. Yunus b. h. Ebu Seleme el-Basri. İbrahim Ebu Amr b. 77'de dünyaya gelmiş ve ö. Ala Ebu'l Ala et-Temimi el-Kufi.El-Hafız Kamil b. 192'de. 188'de. Fuzeyl Ebu Abdurrahman el-Kufi ö. 26. Kays Ebu Ruh El-Huddani el-Basri ö. Abdullah Ebu Abdullah en-Nahai el-Kufi ö. 160’da. h.El-Hafız Abdullah b. h. Musa Ebu Abdullah el-Meruzi es-Sibnani. Ebu Adi es-Silmi el-Basri ö. h.El-Hafız Cemmad b. Hazım Ebu Muaviye et-Temimi ö. ö. ö. 22. 160'da. h. Merzuk er-Rekaşi el-Kufi. h. 29.El-Hafız Sufyan b. 196.El-Hafız Şu’be b.El-Hafız Kays b. h. ö. 193'de. h. 162'de.Fuzeyl b. 45. Abdulhamid Ebu Abdullah ez-Zebi el-Kufi el-Razi. Said es-Sevri Ebu Abdullah el-Kufi ö. h. 161'de. Uyeyne Ebu Muhammed el-Hilali el-Kufi ö. 32. 2. h. 195'de. 198'de.El-Hafız Muhammed b. 28. Eyyub el-Hanefi el-Kufi. 35. İbrahim el-Esedi ö. 177'de. Ebu İshak es-Sebii. 25. Abdullah el-Yeşkuri el-Vasiki el-Bezzaz ö.El-Hafız İsmail b. 199'da. 43. ö. 48. 44. 41.Cafer b. 47. 23. ö.Kadı Hassan b. 40. Ziyad el-Kufi el-Ahmer.Kadı Şerik b. 107'de dünyaya gelmiş ö. h. .El-Hafız Muhammed b. 187'de.El-Hafız Muhammed b.El-Hafız Muhammed b.El-Fazl b. ö. h. Numeyr Ebu Hişam el-Hemdani el-Harifi ö. ö.Hanifi Ebu Cehm el-Kufi. Ebu Abdurrahman ö. Cerrah er-Ravasi Ebu Sufyan el-Kufi ö. Haccac Ebu Bestam el-Vasiti.El-Hafız İsrail b. 174'de.El-Ala b.. (78 yaşında) 37.El-Hafız Abdullah b. 167'de. 165. 165'de. h.21. Seleme.Hani b. Rabi’y Ebu Muhammed el-Esedi el-Kufi ö. 49-El Ezrak b. Salim el-Attar el-Kufi. 34.El-Muttalib b.El-Hafız Abdullah (Ubeydullah) b. Ebu Zuheyr el-Kufi Ebu Talib ö.El-Hafız Hanş b. 194'de. 36.El-Hafız Cerir b. Salim en-Nehdi Ebu Ferve el-Kufi ö. 197'de. Ulye Ebu Buşr b. 38. Hars b. h.El-Hafız Vekia b. h. Lehiya Ebu Abdurrahman el-Mısri.El Hafız Sufyan b. Ebu Yusuf el-Kufi ö. 24.Nuh b. 33. (84 yaşında) 46. h. 186'da. h. 167'de. ö. Muslim el.Muslim b. h. İbrahim el-Anzi Ebu Haşim ö.Musa b. h. Ziyad b. 185'de. h. Lakid el-Nahai el-Kufi. Ubeydurrahman (Abdurrahman) el-Kufi Ebu Abdurrahman el-Eşcei. Cafer el-Medeni el-Basri Ebu Abdullah Ğundur ö. h. 195'de. 183'de. 160'da. 30-El-Hafız Ebu Avane el-Vazzah b. 51. Yüzyıl da. Ali b. h. 39. h.

h. 70.Huseyin b. h.El-Hafız Halef b.Abdullah b. 71.El-Hafız Muhammed b.Mus’ab b. 73. Bağdat’a yerleşmiş ve) ö. 65. Minhal es Selmi.) 72. Mikdam el-Has’ami Ebu Abdullah el-Kufi ö. Dinar el Abdi.Ali b. Yezid el-Advi Ebu Abdurrahman el-Mukri el-Kasir ö. Atiyye b. 67. h. 213'de. 58.El-Hafız Ebu Abdurrahman Ali b.Ebu Abdullah Muhammed b. h. Dekin Ebu Naim el-Kufi ö. 202'de. h. 63. h. 68. el-Muruzi ö. 214'de. 78. Hammad eş-Şeybani el-Basri ö. 208'de. 3. 59. 79. Hasan b. 53. Nuceyh-i el-Kureşi. Cafer b.El-Hafız Haccab b. el-Kufi. Raşid Ebu Amr es-Silmi (Nişabur'da kadılık yapmış) ö. 206'da. 60. 74. 212'de. Rabia el-Kureşi el-Medeni ö. 64. Ali el-Bezar. 219'de. 55. 212'de. Amir Ebu Abdurrahman (Şazan eş-Şami ismiyle meşhurdur. Ubeyrenin zamanında vefat etmiştir. 204'de. Sa'd b.Yakub b.El-Hafız Esved b. ö. h. 215'de. 213. 209'da. 54. Hubab Ebu Huseyin el-Horasani el-Kufi ö. 80. h.Abdullah b. h.El-Hafız Yahya b. 212. 75. Temim el-Kufi Ebu Abdurrahman (Musaysa’ya yerleşmiş) ö.El-Hafız Ebu Muhammed Ubeydullah b. Ebu Muhammed el-Emnati. 203'de. Ebu Abdullah (Bume ismiyle meşhurdur) ö. 61. 218.El-Hafız Huseyin b. h.Musa b. Ebu Kesir el-Ensari el. Behram Ebu Muhammed et-Temimi el-Muruzi Bağdat’a yerleşmiş ve ö. 211'de vefat etmiştir. Muhammed b. 206. h. h.Muhammed b. 62. 126’da doğmuş ve h. h. Ubeyde es-Sılmi el-Kufi Ebu Hamza Amr b. Ebu Davud el-Harrani.El-Hafız Fadl b.Üçüncü yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 57. Tahhan"Musa Sağir" ile tanınıyor. Abdullah b.El-Hafız Hafs b.El-Hafız Zeyd b. 203'de. 66. Davud b. Hasan el-Eşkar el-Fizari el-Kufi. h.El-Hafız Ebu Amr Şebabe el-Medaini ö. h. 77. h. . h. h.Medeni.Sa'd b. 217'de. Ebu Hasan ö. Müslim el-Huzami eş-Şeybani Ebu İsa el-Kufi. Kadim el-Huzzbai el-Kufi.52. h. Ebu Abdullah ö. Abdullah ez-Zubeyri[454] Ebu Ahmed el-Kufi ö. 213'de. Adem Süleyman el-Emevi Ebu Zekeriyya el-Kufi ö.Hemmam Ebu Bekir es-San’ani h. el Basri ö. 69. 215'de.El-Hafız Zamre b. 208'de. 213'de.Osman b. 213'de. h. Musa el-Kufi (Müsned sahibi) ö. 213'de. 76. 203'de. Halid el-Hanefi el-Basri. h.Muhammed b. İdris Eş-Şafii (İmam Şafii) ö.El-Hafız Abdurrezzak b. Amir el-Hemdani el-Kufi (Basra'da mahalleye verilen Hureybi ismiyle meşhur'dur) ö. (Mekke'ye yerleşip 100 yıl civarında yaşamıştır. 203'de. Süleyman b.El-Hasan b.El-Hafız Yahya b. h. Murre el-Kureşi Ebu Abdullah (Ebu Ali) el-Kufi.

227'de. Hamid Ebu Yusuf el-Medeni ö. h. h.El-Hafız Yahya b. 82. 93. 231'de.Ahmed b. 241'de. h. h. 89. 104. 235'de.El-Hafız Osman b. 106. 240'da vefat etmiştir. Buşre b. 105. h. 103.El-Hafız Kuteybe b.El-Hafız b. İsmail b. 91. Hambel eş-Şeybani (İmam Hanbel) ö. 241'de. 84. 110.El-Hafız Ali b. 233. Ömer el-Ceşmi el-Kavariri ö.El-Hafız Ali b.Huseyin el-Muruzi ö. Ebu Muhammed el-Basri ö. 219'da. Abdul Hamid el-Himmani Ebu Zekeriyya el-Kufi ö. 85.El-Hafız İbrahim b. 94. 107. Abdullah b. 87. Hakim el-Evdi ö. Dirhem Ebu Ğassam el-Nehdi el-Kufi ö.El-Hafız Abdullah b. Muslim Ebu Osman el-Ensari el-Basri el-Bağdadi ö.El-Hafız Hudbe b. . h. h. 97. 219'da. 246'da. h. Muhammed b.El-Hafız Ahmed b.El-Hafız İbrahim b. 235'de. Mahbub Ebu Hasan el-Basri el-Ahdeb ö. Ebu Bekir el-Kufi ö.El-Hafız Ebu Said Ubeydullah b. Süleyman el-Kufi el-Ca’fi el-Mukri Ebu Said ö.El-Hafız Harun b. Hafız el-Cellap Ebu Cafer el-Vakii el-Kufi (Bağdat'a yerleşmiş) ö. Belhin'in bir köyüdür) Ebu Reca es-Sakafi (92 yaşlarında) h.El-Hafız Hasan b. 235'de. Hammad b.Muhammed b.El-Hafız Affan b. h. 223. 233'de. 241'de. 231. Muhammed b. h. h.El-Hafız Ali b.81. 100. 90. Hafs b. h. h. Kesir’in kardeşi) ö. Said el-Bağlani (Bağlan. h. Kuseyb Ebu Ali Seccade el-Bağdadi. h.El-Hafız Said b. Kesir Ebu Abdullah el-Basri (Süleyman b. İbrahim el-Hanzali el-Muruzi ö. Ayyaş b.El-Hafız Kasım b. el-Munzir b. 235'de. Ömer b. 88.El-Hafız Malik b. 219'da. 246'da. 248'de. h.El-Hafız Halef b. 83. 231'de. 239'da. Muslim el-Hani Ebu Hasan el-Hamsi ö.Musa b. h. h. Ala el-Hemdani el-Kufi Ebu Kureyb ö. 235'de. h. 237'de. 223'de. 243'de. 86. h. 237'de. Halid Ebu Halid el-Kaysi el-Basri ö. h. 96. Şu’be en-Nesai Ebu Osman Horasani (Mekke'ye yerleşmiş) ö. ö. 228'de. 227'de. h. 244'de Kasr-ul Lusus'da. h. Ebu Şeybe. 224'de. Muhammed Ebu’l-Hasan et-Tanafusi el-Kufi (Rey'ye yerleşmiş) ö.Yahya b. 108. Osman el-Basri. Mensur b. Abdullah el-Hızami Ebu İshak el-Medeni ö. 98. h.Hilal b. h. Haccac b. el-Ka’Ka. Zeyd Ebu İshak es-Sani el-Basri ö. 235'de. Rahuye İshak b.El Hafız Yakub b.Kays b. h. Mervan Ebu Musa el-Bezzar (Hammal ile meşhurdur) ö. Selam el-Muharremi el-Bağdadi ö. İsmail el-Munkıri el-Basri ö. 102. 95. 92. 101. Selam Ebu Ubeyde el-Herevi (Mekke'de) ö. Şeybe Ebu Hasan el-Absi el-Kufi (Müsned ve Tefsir sahibi) ö.El-Hafız Muhammed b. h. 109. Ebu el-Cevza ö.Ebu Abdullah Ahmed b. h. h. 99. 223'de.

El-Hafız Ahmed b. 262'de. 258'de. h. 120. Ali b. Ali b. 117. Seyf b. h.El-Hafız Muhammed b. h. Kuteybe ed-Dineveri[455] el-Bağdadi. Arafa b. 124. 128. h. 115. Ebu Davud el-Harrani. Abdullah el-Advi el-Mukri ö.El-Hafız Abdullah b.El-Hafız İsmail b. Abdurrehim Ebu Yahya el-Bağdadi el-Bezzaz ("Saike" ile meşhurdur. Mesud Ebu Buşr el-İsfehani "Semuye" ile meşhurdur. 127. 112.Nasr b. h. 249'da.) h. Seyyar Ebu Bekir el-Bağdadi "Müsned"in müellifi 83 yaşlarında ö. Sufyan Ebu Cafer et-Tai. Musenna Ebu Musa el-Anazi el-Basri ö. h. 257'de vefat etmiştir. ö. Avf b.El-Hafız Abdulmelik b. 252'de. Osman b.El-Hafız Ömer b. Nasr Ebu Amr el-Basri ö. 185 doğumlu olup ö. Yusuf b. h. 113. 270'de. 265'de.El-Hafız Ubeydullah b. 136. h. 255'de. h. Yezid el-Kazvini Ebu Abdullah "İbn-i Mace" Sünen sahibi ö. 264'de. h. h.El-Hafız Muhammed b. Said el-Kindi Ebu Sa'd. 252'de. Abdulkerim b. 135. Hatem es-Silmi Ebu Hasan en-Nişaburi ö.El-Hafız Muhammed b.276'da. 118. 122. 133. Muhammed Ebu Kallabe er-Rakaşi ez-Zahid (Basra muhaddislerinden) ö.El-Hafız Muhammed b. (Tefsir ve birçok kitaplar yazmıştır) ö. el-Hamsi ö.El-Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. 272'de. İsa Ebu İsa Tirmizi ö. 267'de. 114. 253'de. 264. Yusuf es-Sakafi el-Bağdadi Ebu Muhammed (İbn-i Şair ismiyle meşhurdur) ö.El-Hafız Muhammed b. 272'de. 276'da. ö. Yezid Ebu Ali el-Bağdadi. 262'de.El-Hafız Hasan b. 265'de. 259'da. h. 121. 134. h. h. 261. Hakim Ebu Abdullah el-Evdi ö. 129. h.Ahmed b. h. ö.El-Hafız Yusuf b.El-Hafız Süleyman b. "Kutub-u Sitte” . Abdullah b. 131.Muhammed b. Beşar "Bindar" ismiyle meşhurdur. h.El-Hafız Muhammed b.Abdullah b. Şeybe en-Numeyri Ebu Zeyd el-Basri el-Ahbari ö. ö. h. 110 yaşında Samerra'da ö. 257'de. Mensur b. h. Hazım el-Gattari el-Kufi "İbn-i Uzeyze" ismiyle meşhur olup "Müsned" sahibidir. Yahya b. Dinar ez-Zuheri Ebu Yakub el-Muruzi. 130. 276'da. 279'da. Yahya et-Tai. h.111. İsmail el-Buhari "Sahihi Buhari"nin müellifi ö. İsa b. 116. Muslim b. 256'da. h. Abdullah en-Nişaburi ez-Zuheli ez-Zuheri (Cami-uzZehriyat Sahibi) ö. 123. h. h. 125. h. H. 256'da.El-Hafız Hamdan Ahmed b. 190'da dünyaya gelmiş ve ö. ö.El-Hafız Muhamed b. Musa Ebu Yakub el-Kattan el-Kufi ö. h. 126. Affan el-Amiri Ebu Muhammed el-Kufi ö. h. 132. Yezid Ebu Zer’a el-Mahzumi er-Razi. 273'de.Yusuf b.El-Hafız Haccac b. 119.El-Hafız Ahmed b. 251'de.El-Hafız Hasan b. ö.

Muhammed el-Messisi (Nesai'nin ustadı). 141. 137. h. Huseyn el-Kesai el-Hemdani Ebu İshak "İbn-i Dizil" ismiyle meşhurdur. 294'de.Ebu Cafer Ahmed b. Ebu Şeybe Ebu Cafer el-Ubsi el-Kufi. 327'de. 152.El-Hafız b. Yahya b. 160. 156. 146. 292'de. h. h.El-Hafız İbrahim b. 147. 159. Ahmed ed-Dulabi[458] ö. ö. 138.Ebu Hafız Zekerya b.El-Hafız Ebu Cafer el-Ezdi et-Tahavi[459] el-Hanifi el-Mısri. 279'da. Ahmed b. ö. 321'de. 325'de. ö. ö. 289'da. Abdussamed b. h. 303'de. 313'de. 224'de dünyaya gelmiş ve ö.El-Hafız Hakim Muhammed b. Sufyan b.El-Hafız Salih b. ö.müelliflerindendir. 302'de. 143. h.Ebu Buşr Muhammed b. 158. Sağr b. h. 155. 154.El-Hafız Abdullah b. Yunus b. Cuma b. Muhammed b.El-Hafız Ebu Abdurrahman Ahmet b. Muhammed el-Beğavi Ebu Kasım. 162. Ali et-Tirmizi eş-Şafii “Furuk” ve “Nevadir-ul Usul” kitaplarının müellifidir. 280. Halef el-Kahistani Ebu Kureyş "Müsned'ül Kebir" sahibi. İlyas Ebu Abdurrahman es-Siczi[456] Dimeşk'e yerleşmiş 94 yıl yaşayıp. ö. ö. h. h. ö. İdris et-Temimi elHanzeli. Muhammed el-Mueddib el-Bağdadi (Haremi lakabıyla meşhurdur) Tertus'a yerleşmiştir. Muslim el-Basri "Sünen" sahibidir. Hanbel Ebu Abdurrahman eş-Şeybani ö. 320'de.El-Hafız Muhammed b. h. 293.Kadı Ali b. 307'de. ö. h. h. h.İbrahim b. h. Yahya el-Belazuri ö. Şuayb en-Nesai "Sünen"in sahibi.El-Hafız Muhammed b. ö. h. Osman b. 287'de 140. Amr Ebu Bekir el-Bezzaz el-Basri "Müsned'ül Muallel"in sahibidir.El-Hafız Ahmed b. h. h. h. 303'de.Ahmed b. h.El-Hafız Ahmed b. El-Hafız Abdurrahman b. 310'da. Amr el-Bağdadi (Cizre) ö. 229'da dünyaya gelmiş. Nasr Ebu Abbas es-Sokri el-Bağdadi. ö. 153. Amr Ebu Bekir eş-Şeybani (İbn-i Ebu Asım) ö. . h. ö. ö. h. 232'de dünyaya gelmiş ve ö.El-Hafız Abdullah b. Cerir et-Taberi Ebu Cafer "Tefsir ve Tarih" sahibi. 320'de. ö. 297'de. Ali el-Musuli Ebu Ya'li "Müsned-ul Kebir"in sahibi.Dördüncü Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 149.El-Hafız Abdullah b. ö. h. Abdullah b. 281'de.El-Hafız Ahmed b. 139. Muhammed el-Ahvel ö. Eyyub el-Vasıti Ebu Hureyre.İbrahim b.El-Hafız Muhammed b. Abdullah Ebu Cafer (İbn-i Neyri) ö. 292'de vefat etmiştir.El-Hafız İbrahim b. h. 145. 142.El-Hafız Ahmed b. 144. 4. 151. 290'da. 311'de. h. 148. Ebu Hatem Muhammed b. Amir Ebu Abbas eş-Şeybani el-Baluzi[457] "Müsned-ul Kebir"in sahibi.El-Hafız Hasan b. 161. Musa el-Haşimi Ebu İshak ö. 157. h. 317'de. h.Muhammed b. 150.

h.Muhammed b. 180. Muhammed en-Nakkaş el-Bağdadi ö. Ahmed Ebu Muhammed es-Secistani ö. 351'de. 341'de. 166. 174. h. 184. Malik el-Kutay’i Ebu Bekir. 96 yaşlarında ö.Habşun b. 165.) ö.) ö. h. Ukde. Nasir. 259’da doğmuş. Gadir hadisi hakkında özel bir kitap yazmış ve ö.Muhammed b. Ahmed et-Temimi el-Besti ö.El-Hafız Yahya b. h. 374'te. h. Halef el-Attar el-Kufi Ebu Abdullah (Bağdat’a yerleşmiştir).El-Hafız Muhammed b. Yakup b.El-Hafız Muhammed b. Hasan b. 185. h. Hamdan b.Ez-Zübeyr b.El-Hafız Dal’eç b. 164. 168.El-Hafız Ebu Abbas Ahmed b. 370'te. h. 340'da. h.El-Mesudi Ali b. ö.Muhammed b. 387'de vefat etmiştir.Ahmed b. 333'de vefat etmiştir 167. Hani Ebu Cafer el-Verak en-Nişaburi ö. Ahmet ed-Darukutni ö. 260’da doğmuş. Musa b.El-Hafız Hasan b. 172. 171. 260 doğmuş. 331'de. Ömer b. h. 330'da 95 yaşlarında. ö. ö.Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. 346'da. h. 187. h. 235'de. 328'de. İbn-i Ahrem olarak merşhurdur. Muhammed b. Eyyub-ul Lahmi Ebu’l Kasım et-Taberani (h. 178. h. . en-Nişaburi. 385'te. h. h. Ahmed b. 176. Baluye en-Nişaburi 94 yaşında ö. Temim el-Hayyat el-Kanteri el-Hanzeli (h. Muhammed Ebu Zekerya el-Amberi el-Bağyani 76 yaşında ö. h.) ö. Eyyub el-Hallal Ebu Nasr (h.Ahmed b. 347'de. Musa b. h. Abdurrahman b. Ali b. Abbas Ebu Tahir (el-Muhlis) ez-Zehebi ö. 170. Muhammed el-Akberi el-Batti el-Hanbeli (İbn-i Batte) ö. Selem Ebu Bekr "Müsned'ül Kebir"in müellifi. Abdurrabbih el-Kurtubi Ebu Amr ö. Kuleyb Ebu Said eş-Şaşi "Müsned-ül Kebir"in müellifidir. h.Ahmed b. 367'de. 188. Yusuf eş-Şeybani. 183. h. h.340’da. h. ö. Abdullah eş-Şafii el-Bezzaz el-Bağdadi (h.El-Fakih Ebu Abdullah Hüseyin b. 234’de doğmuş. 360'da.El-Hafız Süleyman b. 182. Muhammed b. 250’de doğmuş. ö. Salih b. 365'de. h. Ebu Muhammed (el-Huldi) ö. 186. 169. 387'de vefat etmiştir. 179. h.Muhammed b.El-Hafız Muhammed b. 344’de ise vefat etmiştir. h. 177. 354'te. 181. Abdullah[460] b.163. 354'te. 175. Habban b.El-Hafız Ebu Hatem Muhammed b. 344'te. Ahmed b. Cafer b.Muhammed b. Ali eş-Şeybani el-Kufi Ebu Cafer. Huseyin Ebu Muhammed el-Mısri (İbn-i Zulak) 81 yaşında ö. Huseyin el-Bağdadi el-Mısri. Cafer b. aynı zamanda “Musned-ul Kebir”in müellifidir de. Yusuf el-Bağdadi et-Tevezzi[461] Ebu Yali Nişabur'a yerleşmiş.El-Hafız el-Heysem b. İbrahim b. Muhammed b. h.El-Hafız Cafer b.El-Hafız Ali b. İsmail el-Mehamili ez-Zabbi. 173.) ö. h.El-Hafız Ubeydullah b.

Muhammed b.El-Hafız Ebu Ömer Yusuf b.Beşinci Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 192. 427. . Kasım b.) 194. h. 189. 430'da.Hasan b. h. Mettevye[462] el-Vahidi en-Nişaburi.El-Hafız Ahmed b. 199.Ahmed b. 336’da doğmuş. ö. 437'de. 407 veya 411'de. (h. 338’de doğmuş.El-Hafız Muhammed b. 203. Ebu’l Fevaris (h. h. h. Buşran Ebu Muhammed (h. Muhammed b. Ahmed Ebu Hasan el-Bağdadi (İbn-i Semmak) 95 yaşlarında ö. Musa b. Muhammed Ebu Abdullah el-Hakim ez-Zabbi enNişaburi (İbn-i Beyyi. 424'te.Ahmed b. 208. h.El-Hafız Ahmed b. h.El-Hafız İsmail b. ö. İbrahim es-Sa’lebi en-Nişaburi Ebu İshak (Meşhur olan Müfessir) ö. h. Muhammed b. 407'de. Muhammed Ebu Bekir el-Baklani ö. h. 405'de. Muhammed b. 412'de vefat etmiştir. Muhammed et-Temimi el-Vaiz Ebu Ali (İbn-i Müzehhib) 89 yaşlarında ö. h. 463'de. 355’de doğmuş. h. "Yetimet-ud Dehr" kitabının müellifidir. 195.Kadı Muhammed b. Ali b. Sabit Ebu Bekir el-Hatib el-Bağdadi ö. Ebu Ömer el-Bağdadi.El-Hafız Ahmed b. Ahmed Ebu’l Feth b. Musa b. ö. 201. 458'de. 196. h. h. 463'de vefat etmiştir. Ali b.Ahmed b. 204. Yakub Ebu Ali (Miskeveyh) "et-Tecarub" kitabının müellifidir. ) Hatib elBağdadi’ye hocalık yapmış.Abdullah b.Ebu’l Hasan b. Ali Ebu Bekir el-Beyhaki 74 yaşlarında ö.388'de vefat etmiştir. ö. 403'de.El-Hafız Muhammed b. h. Abdurrahman Ebu Bekir el-Farsi eş-Şirazi. 444'te. 477'de. 206. h. 368’de doğmuş.Kadı Ahmed b. h. Hüseyin Ebu Said er-Razi (İbn-i Selman) ö. Muhammed b. h.Abdulmelik b.) 198. Ahmed Ebu-Said es-Seczi. Ali b. 429'da. 468'de. 210. 205. Ali b. 207. 190. h. Ali b. Merdeveyh el-İsfehani Ebu Bekir. Ali b. Nasır b.Yahya b.) 209. 200. h. Abdullah b. Abdullah Ebu Naim el-İsfahani (h. "Müstedrek" kitabının müellifi olan Hakim’in ustadlarındandır. Abdullah b. 191. Ebu Osman Ebu Sa'd en-Nişaburi (Harkuşi olarak meşhurdur) ö. h. Abbas en-Nesai. Hüseyin b. 429'da. ö. 321’de doğmuş ve 405'de vefat etmiştir. Abdulber en-Numeri el-Kurtubi "İstiab" kitabının müllifidir (h. Muhammed el-Ahbari. Muhammed b.) "el-Müstedrek-u Ala’s Sahihayn"nin müellifi.) ö. 410'da.El-Hafız Ahmed b. Tayyib b. Huseyin b.El-Hafız Abdulmelik b. Salt Ebu Hasan el-Mucabbir el-Bağdadi ö. ö. Ahmed b. Gadis hadisi hakkında özel bir kitap yazmıştır. Muhammed b. 211. 197. ö. Abdullah b. İsmail es-Saalibi en-Nişaburi Ebu Mensur. 193. 445'te. 421'de. 202. Sehl.El-Hafız Ahmed b.El-Hafız Mesud b.El-Abbas b. 5.El-Hafız Ahmed b.

231. 229. 512'de.İbn-i Zağuni Ali b. h. Nasr b. ö.) Vefat tarihi bilinmemektedir.) ö. Muhammed et-Tusi el-Gazali Ebu Hamid (Hüccet-ül İslam) lakabıyla meşhurdur. h. 219.El-Hafız Ebu Sa'd Abdul-Kerim b. 527'de. 581'de. h. 223. h.El-Hafız Abdurrahman b. 218. 480’de doğmuş. Sırri.El-Hafız Kadı Ayyaz b. Muhammed b. ö.Muhammed b. h. 220. 405’de doğmuş. 232. (Eş’ari mezhebinin meşhur akaid bilginlerindendir. ö. 213. 217. h.Ali b. Osman Ebu Bekir el-Hazimi (Ceddi Hazim’a nisbet edilmiştir. Abdullah b. 225. h. Ebu İsa el-Medini[464] el-İsfahani eş-Şafii (h. 548'de. ö. 544'te. 486 veya 487’de doğmuş. Musa b.El-Hafız Yahya b. Hasan b. Muhammed el-Celabi eş-Şafii Ebu’l Hasan (İbn-i Mağazili) "El-Menakıb" kitabının müellifidir. Muhammed eş-Şeybani Ebu’l Kasım 94 yaşlarında ö. Ali b. Ali b. h. h.212. Muhammed b. 510'da. Hüseyin Ebu Hasan Musullu olup Mısır'da yerleşmiştir. 506’da doğmuş. Hibetullah Ebu’l Kasım ed-Demaşki eş-Şafii (Siket-ud din) İbn-i Asakir ismiyle meşhurdur. 214. 525'te. 516'da. Gadir hadisi hakkında özel bir kitap yazmış.El-Hafız Ubeydullah b. 505'de. Ahmed Ebu’l Muayyet el-Harezmi ö.Ömer b. h. 501’de doğmuş ve ö. 234. 567'de vefat etmiştir ) "Tefsir-ul Kebir" kitabının da Müellifidir. 535'te. h. 6.El-Hafız Ebu Ganaim Muhammed b.Muhammed b. Abdulvahhab Ebu Zekeriyya el-İsfahani (İbn-i Munde) ö. ö. h. Sa’dun el-Ezdi el-Kurtubi Ebu Bekir (Sabikuddin) h.Ali b. Elimizde olan "Tarih-ül Kebir"in müellifidir. Ahmed b.Muvaffak b. Muaviye el-Abduri el-Endülisi Ebu Han. 490'dan sonra vefat etmiştir. h.El-Hafız Muhammed b. Ahmed es-Semani eş-Şafii (h.El-Hafız Hüseyin b. 565'de. 571'de.Ebu Muhammed Ahmed b. Musa el-Yahsabi es-Sebti ö. h. h. 215. Hasan b. h. Ali el-Kufi en-Nursi (h.) “el-Ensab” ve “Fezaül-üs Sahabe" kitabının müellifidir. Hızır el-Erdebili (Molla lakabıyla meşhurdur) "Vesilet-ul Mutaabbidin" kitabının müellifidir. (h.El-Hafız Muhammed b. Haskan Ebu’l Kasım elHakim en-Nişaburi el-Hanefi (İbn-i Haddad) el-Haskani.Rezin b.) el-Hemdani eş-Şafii. 226. 230. h.Altıncı Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 216. 233. Ali el-Asimi "Zeynül Feta Fi Şerhi Sureti Hel Eta" kitabının müellifidir. Ebu Bekir Ömer b.El-Hafız Ali b. 483'de. 222.Hibetullah b. h. Ömer Ebu’l Kasım ez-Zemahşeri[463] ö.) ö. İbrahim en-Netenzi Ebu Fath (h. 548’de doğmuş ve ö.Yahya b. Muhammed b. 424’de doğmuş. Mesud Ebu Muhammed el-Ferra el-Beğavi eş-Şafii.El-Hafız Muhammed b.) ö. 221. ö. 224. 227. Ebu’l Kasım Abdul-Kerim Ebu’l Feth eş-Şehristani eş-Şafii. 228. 492'de. ö. h. 562-563'de. 584'te.Carullah Mahmud b. 538'de. h. Abdullah b. Muhammed Ebu Ferec İbn-i Cevzi el-Bekri el-Bağdadi . ö.

Hibetullah el-Medaini (İbn-i Ebu’l-Hadid el-Mutezili bilinen Nehc-ül Belağanın Şerhi)’nin müellifi.İbrahim b.El-Hafız Ahmed b. Ömer b. ö.el-Hanbeli h. Abdullah er-Rasini el-Hanbeli. 676'da vefat etmiştir. 660 civarlarında vefat etmiştir. Abdullah el-Bağdadi el-Hanifi Ebu Muzaffer. 605’de. h.599 h. 251. h. h. 254. Ebu Said el-Hasan eş-Şafii et-Turbişti. 652'de vefat etmiştir. h. h.Yusuf el-Emir Husameddin Kızoğlu b.Muhammed b. 600'de.Mecduddin Abdullah b. h. 253. 244.El-Hafız Ebu Abdullah Muhammed b.Saiduddin el-Fergani. 245. 250. Ebu Fezail Mahmud b. 683'te vefat etmiştir. Muvrud el-Hanefi (D. Hasan Ebu Zekeriyya en-Nevevi[467] ed-Demeşki eş-Şafii ö.[466] h. Hasan el-Kindi Ebu Yumn el-Bağdadi ö. 242. 694'te vefat etmiştir. ö. Muhammed eş-Şeybani el-Cizeri[465] (İbn-i Esir) “El Kamil” ve Usdul Gabe" kitaplarının müellifidir. 655'de vefat etmiştir.Muhammed b. Abdullah el-Vessabi el-Yemeni eş-Şafii "El-İktifa Fi Fazli el-Erba" kitabının müellifi 256. Yusuf el-Kunci "Kifayet-üt Talib"in müellifi ö. h.Yakub b.Şeyh Ali b. Şeref b.Mubarek b. ö.El-Hafız Ziyauddin Muhammed b. 621'de. 238. 626'da. Abdullah er-Rumi Himv'de dünyaya gelmiş.Yusuf b. h. h. Halef el-İcli Ebu’l Futuh (Ebu’l Feth) eş-Şafii elİsfahani 85 yaşlarında ö. 640'da vefat etmiştir.Tacuddin Zeyd b. 661'de vefat etmiştir. h. eş-Şafii meşhur olan “EtTefsir-ul Kebir”in müellifidir. 241. 243.El-Hafız Ebu’l Hasan Ali b.İzzeddin Abdulhamid b.) h. Abdulkerim İbn-i Esir el-Cizeri eş-Şafii “En-Nehaye” ve “Cami'ül Usul” kitablarının müellifidir. . Abdullah el-Bağdadi er-Resafi 90 yaşlarında. ö.) h. h. 247. "Mu'cem-ül Buldan ve Mu'cem-ül Udeba"nın müellifidir. 237. 235. 643'de vefat etmiştir. h. 239. h. 606'da. Abdulvahid el-Mukaddesi ed-Dimaşki el-Hanbeli (D. Hasan Ebu Abdullah Fahruddin er-Razi. 7. 252. Abdullah Muhibbuddin Ebu Abbas et-Taberi el-Mekki eş-Şafii. 597'de vefat etmiştir.Fakih Es’ad b. Muhammed b. h. Mahmud b. 249. h. 606'da. 613'de.El-Hafız Ebu Muhammed Abdurrezzak b.El-Hafız Muhyiddin Yahya b.Yedinci Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 236. Talha el-Kureyşi en-Nuseybi eş-Şafii Ebu Salim.Kadı Nasiruddin Abdullah Ömer Ebu Hayr el-Beyzavi eş-Şafii. 248. h. 654'te vefat etmiştir. Muhammed el-Belvi el-Maliki Ebu Haccac (İbn-i Şeyh) "Elif ba" müellifi ö. 700 civarlarında vefat etmiştir. h. ö. 685'te vefat etmiştir. 240. 246. h. 255.560 h. 630'da vefat etmiştir. Bağdad'ta ikamet etmiştir.Hanbel b. 658'de vefat etmiştir. Hamid el-Kureşi.Fadlullah b.

Yusuf b. 742'de vefat etmiştir. h.732 h. Kesir eş-Şafii el-Kaysi ed-Demeşki.Alauddin Ahmet b. h.Tacuddin Ahmed b. 758'de vefat etmiştir.Cemaluddin Muhammed b. Süleyman Ebu’l Hasan el-Heysemi el-Kahiri eş-Şafii (D. Ömer b. 78 yaşında. Ömer b. 259.735 h.Dokuzuncu Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 275. 270. 8. Ahmed el-Mukaddesi elHanbeli (Samit). Mezid b. h.[470] 272. Abdullah el-Ömer’i et-Tebrizi. 274. 266. 260. 276.) h. Ali el-Hivari el-Maliki el-Endülusi (İbn-i Cabir).Nizamuddin Hasan b. h.Sekizinci Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 257. h. 271. 264. Şahab b. Mes’ud b. Hasan b. 737'de vefat etmiştir. Ebu Bekir b.Saiduddin Muhammed b. 774'de vefat etmiştir.El-Hafız Yusuf b. h. h. Muhammed el-Hemdani ö.[468] h.). Abdulkadir b. Hasan b. 756'da vefat etmiştir. 789'da vefat etmiştir. 269. Emile el-Meraği[469] el-Halebi ed-Demeşki el-Mezzi Ebu Hafız (İbn-i Emile D. 268. 749'da vefat etmiştir. h. 258. Muhammed el-Kummi en-Nişaburi "Garib-ul Kur'an" Kur'an tefisirnin müellifidir. Ali el-Yafii eş-Şafii el-Yemeni el-Mekki (Ebu Seadat). Muhammed ez-Zerendi el-Medeni elHanefi (Şemsuddin). 9.Sa'duddin Mes’ud b. h. h. 265.). 261.El-Hafız İmaduddin İsmail b. "Mişkat-ul Mesabih" kitabının müellifi.8. Mektum Ebu Muhammed el-Kaysi el-Hanefi en-Nahvi.[471] 273. Abdurrahman ed-Demeşki eş-Şafii Ebu Haccac el-Mezzi. Abdullah et-Taftazani eş-Şafii 80 yaşlarında. 778'de vefat etmiştir. h. 748'de vefat etmiştir. Muhammed b.Abdullah b.El-Hafız Veliyuddin Abdurrahman b.Zeynuddin Ömer b. Muhammed (İbn-i Haldun) el-Hazremi el-Maliki (D. 791'de vefat etmiştir. yüzyılın Gadir şairlerindendir. h.Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. 807'de vefat etmiştir.El-Hafız Ali b. 262. Sa’duddin Muhammed el-Horasani el-Cerini. 263. 780'de vefat etmiştir. Abdullah b. . Muhammed es-Simnani (D. 735. h. Muzaffer b. 750'den sonra vefat etmiştir. 749'da vefat etmiştir.659 h. 786'da vefat etmiştir. Es'ad b. 736'da vefat etmiştir.El-Hafız Şemsuddin Muhammed b.Veliyuddin Muhammed b. 267. Ahmed b.Ömer b.Kadı Abdurrahman b. Hace Mes'ud el-Kazuruni. Ahmed el-İyçi eş-Şaffii.). 808'de ise vefat etmiştir. h. Ömer el-Muarri el-Halebi eş-Şafii (İbn-i Verdi) h. Osman ez-Zehebi eş-Şafii. Gadir hadisi hakkında özel bir kitap yazmıştır. Ahmet b. h.El-Hafız Şemsuddin Ebu Bekir Muhammed b. h. 768'de vefat etmiştir.Ebu İshak İbrahim b.Seyyid Ali b. h.679 h. 722'de vefat etmiştir.

El-Hafız Abdurrahman b. h. Abdurrahman el-Ezrei ed-Demeşki eş-Şafii (İbn-i Aclun. 890'da şerh yazmış. Muhammed Ebu Hayr ed-Demeşki el-Mukri eş-Şafii (İbn-i Cizeri) ö. .El-Hafız Celaluddin Abdurrahman b. d. h. 932'de vefat etmiştir. 294. 831). Muhammed b. Abdulkadir el-Huseyni el-Kahiri el-Mukrizi el-Hanefi ö. Ali b. 762'de Mısır'da doğmuş. Ebu Bekir Ebu Abbas el-Kastalani el-Mısri eş-Şafii ö. eş-Şafii (İbn-i Hacer) “El-İsabe” ve “Tehzib ut-Tehzib" kitaplarının müellifi. h. 284.Abdullah b. h. h. h. 281.Nuruddin Ali b. 879'da vefat etmiştir. Ebu Talib" kitabında Gadir hadisini 80 yoldan rivayet etmiştir. h. 10.Kadı Şahabuddin Ahmed b. Muinuddin el-Yezdi el-Meybuzi (Meybez.Muhammed b. 991'de vefat etmiştir.Takiyyuddin Ahmed b. 282. Ali Ebu’l Hasan el-Huseyni el-Hanefi. 911'de vefat etmiştir. 278. Ali (a. Muhammed el-Kuşcu ö. h. Mahmut el-Hafızi el-Buhari (Hace Parsa d. 822'de ise vefat etmiştir.Mahmud b. Kadı Abdullah b. 773 Ve h. Kemaluddin el-Mısri es-Suyuti[473] eş-Şaffi ö. Muhammed Ebu Fadıl el-Askalani el-Mısri. 784). 849'da vefat etmiştir. Muhammed (Seyyid Asiluddin) El-Huseyni el-İşçi eş-Şafii. Muhammed Refiyuddin Ahmet el-Huseyni el-Buhari. Mekke'ye yerleşmiş. 833'de vefat etmiştir.Fadlullah b. h. h. h. 290.Seyyid Şerif Curcani Ali b. d. "Hadis Şerhi"ni de. h. 288. 926'da vefat etmiştir.Seyyid Abdulvahhab b. Ali (İbn-i Diba.Şemsuddin Muhammed b. 855'de ise vefat etmiştir. 280. Abdullah b. 816'da Şiraz'da vefat etmiştir. h.Muhammed b.El-Hafız Ahmed b. Ali b.Onuncu Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 291. İran’ın Yezd şehrinin köylerindendir). Halife el-Veştani el-Maliki Ebu Abdullah. 292. Muhammed b. h. Hz. 908'de telif etmiştir. Musa Bedruddin (Kadı el-Kudad el-Uyeyni)[472] el-Hanefi ö.Muhammed b. h. Şemsuddin Ömer Devlet Abadi. 287. 876'da vefat etmiştir. h. h. 296. 283. Ahmed el-Hasani el-Medeni es-Semhudi eş-Şafii ö. Ahmed b. h. Ruzbehan b. 756 h. 285. 895'de vefat etmiştir. 855'te vefat etmiştir. 289. 827 veya 828'de vefat etmiştir. 883'de ise vefat etmiştir. Ahmed b.Necmuddin Muhammed b. Muhammed b.Kemaluddin Hiseyin b. h. 845'de vefat etmiştir.s)'a nisbet edilen divana h.Alauddin Ali b. h. Fadlullah el-Hunci eş-Şirazi eş-Şaffi Ebu’l Hayr (Hace Molla). "Esne’l Metaleb fi Menakıbi Ali b. h. 295. Ahmed el-Mekki el-Maliki (İbn-i Sabbağ d. 852'de vefat etmiştir.). Muhammed b. 286. 293.Nureddin Ali b. h. Yusuf el-Hüseyni es-Senusi et-Tilmisani (Ebu Abdullah).) Ebu Muhammed eş-Şeybani eş-Şafii (d. 279.277.El-Hafız Ahmed b.

944'de ise vefat etmiştir. 298. h.Muttaki Ali b. Ömer (Kadul Kudad Şahbuddin el-Haffaci) el-Mısri elHanefi. 1019'da vefat etmiştir. 1069'da ise vefat etmiştir. 314. “Ahbar-ud Duvel” ve “Asar-ul Uvel” kitaplarının müellifi. meşhur "Tefisr-i Şahi" kitabının müellifidir. Muhammed el-Yemeni. İbrahim el-Halebi. Hacer el-Haytemi es-Sa'di el-Ensari eş-Şafii. 301. h. Safiyuddin. 304. h. 980'dan sonra Mısır’da vefat etmiştir. 312. 310. 975'de ise vefat etmiştir. Değerli “Gayet us-Suul Fi İlm-il Usul” ve Onun Şerhi “Hidayetul Ukul” kitaplarının müellifidir. Muhammed el-Vetri Eş-Şafii.Fakih Şeyh b. Abdullah b. Meşhur "Siret-un Nebeviyye" kitabının müellifidir. 11. h. Ali b. Muhammed b. h. h. h. 300. Abdusselam es-Safuri eş-Şafii "Nezhet-ul Mecalis" kitabının müellifidir. Muhammed el-Mısri "Ed-Durer-ul-Aval bi-Hall-i Elfaz-i Bide-il Meal" kitabının müellifidir.Mirza Mahdum b.Mahmud b. Sultan Muhammed (El-Kari) el-Hanefi Mekke'ye yerleşmiş. 1052'da vefat etmiştir. h. h. Fadl Baksir el-Mekki eş-Şafii. h. 308. 313.Şeyh Ahmed b. 309. 90 yaşından fazla yaşamıştır.Cemaluddin Ataullah b. Muhammed b. Seyfuddin ed-Dehlevi el-Buhari. 986'da öldürülmüştür. (h.Şeyh Ahmed b. 303. el-Kahiri. 1050'de vefat etmiştir.Onikinci Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: . Ahmed Ebu Abbas (İbn-i Senan) el-Kırmani ed-Demeşki ö. Ahmed ("Şezerat" kitabında Muhammed diye zikredilmiştir. 997'de vefat etmiştir.Onbirinci Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 305. 307. 1047'de vefat etmiştir. Ali eş-Şeyhani el-Kadiri "Es-Sırat us-Seviy fi Menakıbi Âl-i en-Nebi" kitaplarının müellifidir. h. 306. 1014'de ise vefat etmiştir. h. Fadlullah el-Huseyni eş-Şirazi. Abdullah el-İdrus el-Huseyni el-Yemeni (d. h. 1944'de vefat etmiştir. h.Zeyn-ul Abidin Abdurrauf el-Haddadi el-Menavi el-Kahiri eş-Şafii 79 yaşlarında. 933). 995 civarlarında vefat etmiştir.El-Hafız Cemaluddin Muhammed Tahir el-Hindi el-Fetteni[474] (Melik-ul Muhaddisin). 12. 297.Muhammed b. Husamuddin b.Molla Ali b.Şemsuddin Muhammed b. 909’da doğmuş ve 974’ ise) Mekke’de vefat etmiştir.Şeyh Abdurrahman b.Abdulhak b. Mahbub el-Alim b.866). h. Muhammed b. h. 302. 316. Kadı Abdulmelik el-Kureşi el-Hındi Mekke'ye yerleşmiş.Ahmed Çelebi b. Abdulbaki. 299. Yusuf b. Değerli "Kenz-ül Ummal" kitabının müellifidir. 1031'de ise vefat etmiştir.Hüseyin b.) eş-Şerbini el-Kahiri eş-Şafii. 1000'de vefat etmiştir.Nuruddin Ali b. 311. eş-Şafii.Muhammed b.El-Hafız Şahabuddin Ahmed b. El-İmam el-Mansurubillah el-Kasım b.Ziyauddin Ebu Muhammed Ahmed b. 315. Şeyh b. 1041'de ise vefat etmiştir. h.

332.Abdulaziz Ebu Veliyullah el-Ömeri ed-Dehlevi. 1106'da vefat etmiştir. h. Muhammed Bayezid es-Seharınpuri. 1101'de dünyaya gelmiş) (h. 337. 1217'de Kerh'de dünyaya gelmiş ve h. 1173 h. 336. İbrahim b.) 322. Derviş el-Hut. Abdullah el-Huseyni el-Alusi el-Bağdadi eş-Şafii (Şehbuddin Ebu’s Sena) h. eş-Şafii.Ziyauddin Sailh b.Seyyid Muhammed b. 1205'de vefat etmiştir. Saim b. 340. 1040’da doğmuş ve 1130'da ise vefat etmiştir.317. h. Abdulbaki b. 1103'de Dimaşk'te dünyaya gelmiş ve h. 339. 333. h.Seyyid Muhammed b. h. 1270'te vefat etmiştir.Muhammed b. Mehdi b. Muhammed eş-Şevkani es-Senani (d.Mevlevi Veliyullah el-Leknevi "Mirat-ul Mü'minin fi Mekanibi Ehl-i Beyti Seyyid-ul Mürselin" kitabının müellifidir. 1059’da doğmuş ve h. 1293'de Kostantaniyye'de (İstanbul) vefat etmiştir. Mutemedhan el-Bidahşi “Mİftah-un Neca” ve “Nüzul-ul Ebrar” kitaplarının müellifidir. Abdullah el-Mukbili[475] es-Senani el-Mekki (h. Abdurresul b. Şeyh İbrahim (Hace Kelan) b.İbrahim b. 328.Muhammed b.Kadı Muhammed b. 318. 321.1145). 1120'de vefat etmiştir. 334.Şeyh Muhammed b.Muhammed Sadrulalem "Mearic-ul Ula Fi Menakib-il Murteza" kitaplarının müellifidir. Yüzyılın Gadir şairlerindendir.1047’de doğmuş ve 1108'de Mekke'de vefat etmiştir. 325.Şeyh Süleyman b. Muhammed el-Huseyni ez-Zubeydi el-Hanefi (d.Şeyh Muhammed b. h. İsmail b. 329. Ali es-Sebban eş-Şafii Ebu İrfan. 331.Mevlevi Muhammed Mubin el-Leknevi "Vesiletun Necat"kitabının müellifidir. Mer’a el-Mısri el-Maliki. 327.Seyyid Muhammed b. 319. Abdurrahim el-Hanefi ed-Dimaşki (h. 1206'da vefat etmiştir. Şeyh Muhammed el-Hüseyni el-Belhi elHanefi h.Mirza Muhammed b. 12. 324.Hamid b. Ahmed el-Hafni[476] Şemsuddin. "Tacul Arus" kitabının müellifidir. h.Hişamuddin b.Burhaneddin İbrahim b.Muhammed b. 1182'de ise vefat etmiştir. 1276'da vefat etmiştir. 1250'de vefat etmiştir.Mevlevi Muhammed Salim ed-Dehlevi "Usul-ul İmam" kitabının müellifidir. 320. Yusuf ez-Zerkani el-Mısri el-Maliki Ebu Abdullah (h. el-Beyruti. h.). 1055'de Mısırda dünyaya gelmiş ve h. Ali b. h. Salah el-Yemani el-Hüseyni.Reşiduddin ed-Dehlevi "Feth-ul Mubin" kitabının müellifidir. Ali b.Mevlevi Haydar Ali Feyzabadi "Munteh’el Kelam" kitabının müellifidir. 335.[477] h.[479] Elimizdeki (Yenabi-ul . Ali b.Onüçüncü Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 330. 338. Muhammed el-Hanefi (İbn-i Hamza) el-Harrani ed-Dimaşki. 1181'de ise vefat etmiştir. 323.Şehabuddin Ahmed b. (Ammad ismiyle meşhurdur) 326. 1176'da vefat etmiştir. h. 1171'de vefat etmiştir. Abdusseyid el-Huseyni eş-Şafii el-Berzenci (h. 1122'de ise vefat etmiştir. Abdulkadir eş-Şafii[478] 13.

Şeyh Muhammed Hüseyin Muzafferiye yazmış olduğu mektupta Gadir hadisini ispatlamıştır. 360. 350. 351. "Tesnif-ul Azan" kitabında s. 5. 1232'de Mekke'de doğmuş ve h.Üstad Ahmed Nesim el-Mısri.Seyyid Ahmed Zeyni b.[483] 358. Sıddık (Bir çok değerli kitap yazmış. h. G.Üstad Ahmed Zeki el-Advi el-Mısri.Meveddet) kitabının müellifidir.Üstad Muhammed Mahmud er-Rafii el-Mısri "Haşimiyyat-u Kumeyt" kitabına şerh yazmıştır. 346.Kadı Muhammed Behlul Behçet Efendi eş-Şafii (Zenkezur'un kadısı) "Tarih-i Âl-i Muhammed" kitabının müellifidir. Seyyid Mahmud el Alusi el-Bağdadi eş-Şafii ez-Zarir[481] (h.) 359. h. 356. İsmail en-Nebhani el-Beyruti "Muntahab-us Sahihayn" kitabının müellifidir.Üstad Abdulfettah Abdul Maksud el-Mısri "El-İmam Ali" kitabının yazarı.. 355.Üstad Muhammed Şakir el-Hayyat en-Nablusi el-Ezheri "Haşimiyyat el-Kumeyt" kitabını şerh etmiştir. h.Şeyh Muhammed Abduh b.Seyyid Mümin b. 343.El-Hafız Şehabuddin Ebu Feyz Ahmed b. 1323'de vefat etmiştir.Üstad Safa Hulusi -Londra'ya yerleşmiş. Muhammed b. Abdullah el-Yusufi el-Medeni eş-Şenkıti "Kifayet-ut Talib. 348.Üstad Hüseyin Ali el-Azemi el-Bağdadi (Gadir şairlerindendir)." kitabının müellifidir. 1324'de vefat etmiştir.. Cildin ilk sayfalarına müracaat edebilirsiniz. "Nesr-ul Leali" kitabının müellifidir. h. Mustafa el-Kadinhani "Hidayet-ul Murtab Fi Fezail-il Ashab" kitabının müellifidir. 341. Cildinin ilk sayfalarına müracaat edebilirsiniz.Seyyid Abdulhamid b. 1232'da doğmuştur). Hasan Mumin eş-Şeblenci[480] "Nur-ul Ebsar.[482] 354. (Halep'te cami İmamı..On dördüncü Yüzyılda Gadir Hadisini Rivayet Edenler: 342.[484] . 344.Şeyh Yusuf b. Bu konu hakkında 8. 345. 357.Seyyid Ahmed b.Şeyh Muhammed Habibullah b. 347. yüzyılın Gadir şairlerindendir. 352.. 349. 1304'de ise Medine'de vefat etmiştir. 353." kitabının müellifidir.Doktor Ahmed Ferid Refai. Allame Emini'ye yazmış olduğu mektupta Gadir hadisini kesin olarak ispatlamıştır.Üstad Şeyh Muhammed Said Dahduh.Londra üniversitesinin üstadlarındandır. Hasan Hayrullah el-Mısri.Abdulmesih el-Entaki el-Mısri (Meşhur yazar) 14. 77'de Gadir hadisini 54 sahabeden ve bir çok hafızlardan senetleriyle birlikte zikretmiştir. 1250'den sonra doğmuş ve onun ölüm tarihini bilemiyoruz. Ahmed Dahlan el-Mekki eş-Şafii. Ans. 14.Seyyid Ali Celaluddin el-Hüseyni el-Mısri.

Biz bu bölümde.s)’ın “Rahbe” ve “Rukban”daki konuşmalarını yazmıştır. Rüzbehan eş Şirazi 9.. 630) Gadir hadisini bir çok senetlerle rivayet etmiş ve İmam Ali (a. Esir el Cizeri ö. 1019) Gadir hadisini zikretmiştir.[490] . 468) Tebliğ ayetinin. fıkıh.el Asar-ul Bakıye. h. cildinde.. Azib’den nakletmiştir. Bölüm KİTAPLARDA GADİR-İ HUM OLAYI Şialar kelam. (Ziyauddin Salih b. İmam Ali (a. h.10. Gadir hadisinin kaynakları olarak nitelendirilmiştir. Batta el Hanbeli ö. 463) Gadir hadsini bir kaç yolla nakletmiştir. 3. alimlerinden) Gadir hadisini Sahih bir hadis olarak zikretmiştir.el İbane (Hafız Ebu Abdullah b. ö. h. h. ö. 9. 1108) Gadir hadisini mütevatir ve kesin bir hadis olarak zikretmiştir. Erkam’dan nakletmiştir.s) hakkında nazil olduğunu vurguluyor. h.Esbab-un Nüzul (Ebu Hasan-i Vahidi en Nişaburi ö. “Gadir hadisini” sabit ve kesin bir hadis olarak bilmiştir.s)’ın “Şura”[488] günündeki yaptığı bazı konuşmalarını yazmış.el Erbain-it Tival (İbn-i Asakir. “el Gadir”in 1. 8.[489] 10. h. İmam Ali (a. 387) “Tehnie” hadisini Berae b. h. 430 veya 440 veyahut 450) müslümanların Gadir gününü bayram olarak bildiklerini zikretmiştir.Usd-ul Gabe (Hafız Ebu Hasan b.[486] 6. 2. BÖLÜM KİTAPLARDA GADİR-İ HUM olayI 10. 1176) Gadir hadisini iki yolla Zeyd b. 5. yüzyılın. Ehl-i Sünnet de kendi kaynaklarında bu vakıadan önemle bahsetmiştir.[485] 1. Gadir hadisine kaynak teşkil edecek Ehl-i Sünnet kitaplarından bazılarını zikredeceğiz.Ahbar-ud Duvel ve Asar-ul Uvel (İbn-i Senan el Kirmani ö. Ahmed el Biruni. Mehdi el Mukbili ö. h. Abdurrahim-i Ömer’i ed Dehlevi -ö. Abdulbirr ö. Gadir günü.İbtal-ul Batıl (Ebu’l Hayr Fadlullah b. tefsir. 571) Gadir hadisini zikretmiştir. 4.el İstiâb (Hafız Yusuf b. hadis.[487] 7.el Ebhas-ul Museddede. (Ebu Reyhan Muhammed b. h.İzalet-ul Hulefa (Abdulaziz Ebu Veliyyullah Ahmed b. rical ve tarih kitap ve kaynaklarında geniş bir şekilde Gadir vakıasına yer vermiş. aşağıda zikredeceğimiz Ehl-i Sünnet kitapları.

s)’ın “Rahbe”deki konuşmasını “Cemelde”ki delilini ve “Seele sailun” ayetinin Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.[492] 15.el İmame ve’s Siyase (Ebu Muhammed b.[494] 19. 17.Usul-ul İyman (Mevlevi Muhammed Salim el Buhari ed Dehlevi 3. Abdulaziz’in delilini zikretmiştir.el Bidaye ve-n Nihaye (Hafız İbn-i Kesir ed Dimaşki Ö.[497] 24.s)’a ait olan bazı şiirleri nakletmiştir. Fatıma (s. İbn-i Cizeri eş Şafii ile meşhurdur. 21. Muhammed ö.s)’ın “Rahbe”deki konuşmasını ve “Rukban” hadisini ve Gadir hadisini bir çok yoldan rivayet etmiştir. Abdullah el Ezrai ö. “Tehnie” ve.Esne’l Metalib fi Menakıb-i Ali b. h.el İktifa Fi Fazl-il Erbeat-ul Hulefa (İbrahim b.[491] 12. Azib ve Zeyb b.el Eğani (Ebu Ferec Ali b. 833) Gadir hadisini 80 yolla naklederek mütevatirliğini kanıtlamış ve Hz. 14. 13. veya 8. İsmail el Mehamili. 16. alimlerindendir) Gadir hadisini birçok yolla rivayet etmiş ve İmam Ali (a.. El Beyruti.Esne’l Metalib fi Ahadis-i Muhtelifet-il Meratib. 605) Gadir hadisini ve İmam Ali (a. h.[498] . yüzyılın. Erkam’dan nakletmiştir. 20.a)’ın bu konudaki delilini nakledip. Hüseyn el İsfehani ö.. (Ebu’l Hayr Şemsuddin Muhammed.İs’af-ul Rağibin (Ebu İrfan Muhammed b. Yahya el Belazuri ö.Ensab ul Eşraf (Hafız Ahmed b. ö.Bedi-ul Meani (Kadı Necmuddin Muhammed b. 276) “Berd”in delilini zikretmiştir. 279) Emir-ul Müminin Ali (a. “Rahbe”. K. h.s)’ın “Rahbe”deki konuşmasını zikrederek bu hadisin bir çok yoldan mütevatir bir şekilde Peygamber (s. Muhammed el Belvi ö. İmam Ali (a. eşŞafii. h. Ali es Sebban eş-Şafii ö.s)’dan naklolduğunu ispat etmiş ve hadisi kabul etmeyenin mutaassıp ve cahil olduğunu vurgulamıştır. h.el İsabe Fi Temyiz-is Sahabe (Hafız İbn-i Hacer el Askalani ö.el Emali (Ebu Abdullah el-Hüseyin b. h.el Beyan ve-t Ta’rif (İbn-i Hamza-i Harrani ile tanınan Kemaluddin İbrahim b.[495] 22. 1120) Gadir hadisini ve onun mütevatir olduğunu nakletmiştir. h. hadislerini zikretmiştir. 852) Emir-ul Muminin Ali (a. Yüzyılın alimlerindendir.s)’ın Gadir hadisiyle delil gösterdiğini zikretmiştir. 356. ö.[493] 18. 330) Gadir hadisini ve Gadirde tebliğ ayetinin nazil olduğunu ve “Rahbe”deki konuşmaları sahih senedleriyle beraber nakletmiştir. 357) Ömer b. Ebu Talib. Abdullah-i Vessabi el Yemeni 7. Kuteybe ed Dineveri ö. h. 876) “Tehnie” ve Gadir hadisini nakletmiş ve onun sahih olduğunu vurgulamıştır. h. h. h.11.) Gadir hadisini Berae b. ö. 1276) Gadir hadisini zikretmiş ve birçok Sunen ve gayr-i Sunen sahiplerinin onu sahip bildiklerini söylemiştir.Elif ba (İbn-i Şeyh ile meşhur olan Ebu Haccac Yusuf b.”[496] 23. 114) Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş.a) ve İmam Ali (a. (Şeyh Muhammed el-Hut. 1206) Gadir hadisinin 30 sahabeden naklolunduğunu ve hadisin birçok senetlerinin “sahih” ve “Hasen” olduğunu söyleyip onu nakletmiştir.

yüzyılın. h. Sıddık elHazremi.Ruh-ul Me’ani (Seyyid Şehabuddin b. 911) Gadir hadisini ve “Rahbe”deki konuşmayı bir çok yolla nakletmiştir.[509] 36. Nesai ve İbn-i Mace’den nakletmiştir.a)’dan rivayet olduğunu söylemiştir. 14. 32. 256) Gadir hadisini nakletmiştir.) bir kaç yoldan Gadir hadisini rivayet etmiştir. Muhammed b. h. h.Tarih-ul Hulefa (Hafız Celaluddin Abdurrahman es Suyuti ö.[506] 31.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır.” “Hakim”in hayatı bölümünde ise şöyle yazıyor: “Onun -Gadir hadisiyle ilgili olanpek güzel senetlerini “el Musannaf”ta yazdık. 35. h.a. alimlerindendir. 571) bu konuda bir çok hadis yazmış. Emir-ül Müminin Hz.Tefsir-i İbn-i Kesir (İmaduddin İsmail b. h.Ta’likat-ul Eğani (ustad Ahmed Zeki el Mısriyüzyılın14.[508] 34. h. 14. 742) Gadir hadisini Tirmizi.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır. Ebu Talib (a.25. Ömer b. Abdurrahmanyüzyılınö.Tarih-i Buhari (Hafız Ebu Abdullah Muhammed b.Tefsir-i İbn-i Merdeviye (Hafız Ahmed b. h. y.) Gadir hadisini nakletmiştir. 463) Gadir hadisini.Tuhfet-ul Eşraf bi-Marifet-il Etraf (Hafız Ebu’l Haccac-i Mizzi Yusuf b. h.s) hakkında indiğini ve Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu vurgulamıştır. 1270) Gadir hadisini ve Tebliğ ayetinin Emir-ul Müminin (a.Tezkiret-ul Huffaz (Hafız Şemsuddin ez Zehebi ö. “Cemel” ve “Rahbe”deki deliller ve “Asbeğ”in delillerini nakletmiş. El Cevzi ö.s)[504] hakkında nazil olduğunu söylemiştir.a) (Kadı Muhammed Behlül Behcet efendi eş Şafii ö. “Tebliğ” ve “İkmal” ayetlerinin Gadir Hum’da Ali b.y.[501] 28.Tarih-i Dimaşk (Hafız İbn-i Asakir ö.Tefsir-i Alusi .[511] 38. 654) Gadir hadisini. onun bir çok yollarla Gadir hadisini naklettiğini görünce çok şaşırdım. 774) Gadir hadisini ve İkmal ayetinin Gadir günü Hz. y. Ali (a. 387) Makrizi’nin naklettiği gibi Gadir hadisini nakletmiştir. .Tezkiret-ul Havass-il Ümmet (Ebu Muzaffer Yusuf b. 748) Taberi’nin Gadir’le ilgili olan te’lifleri hakkında şöyle yazıyor: “Ben.s)’ın “Cemel”deki[503] konuşmasını. Hz. h.[510] 37.[507] 33.Tarih-i Bağdad (Hafız Ebu Bekir Hatib el Bağdadi ö. Ali (a.Tarih-i Al-i Muhammed (s. h.Teşnif-ul Azan (Hafız Nasır-us Sünne Şehabuddin Ahmed b. “Rahbe” konuşmasını. “Savm-ul Gadir” hadisini ve İkmal ayetinin Gadir’de nazil olduğunu sahih sened ve güvenilir ravilerle zikretmiştir. Kesir ed-Dimaşki ö. İbrahim el Mısri ö.[500] 27.” San’ani de “er Ravzat-un Nediyye fi Şerh-it Tuhfet-il Aleviyye”de aynısını yazmıştır. 416) Tehnie hadisini nakletmiştir.Tarih-i Mısr (İbn-i Zuvlak Hasen b.y. “Savm-ul Gadir” ve “Tehnie” hadislerini ve Gadir olayı ile ilgili olan ikmal ve “Seele sailun” ayetlerinin. alimlerindendir) Gadir hadisini. Ali (a.[502] 29.[505] 30. İsmail-i Buhari ö. h. Merdeviye el İsfehani ö. Abdullah Sıbt b. bir çok hafızlardan senedleriyle beraber 54 sahabeden rivayet etmiş ve bu hadisin tevatur ile Resulullah (s.[499] 26. Abdullah el Alusi el Bağdadi ö. h.

h. Ali (a. Safiyyuddin 11. 932) Kurba ayetinin[513] tefsirinde “Gadir” ve “Tehnie” hadislerini yazıp tebliğ ayetinin Gadir hakkında nazil olduğunu nakletmiştir.s) hakkında nazil olduğunu söylemiştir.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. h. 748) bu konuyla ilgili özel bir kitap yazmış.Tefsir-i Nişaburi . 42.Ğarib-ul Kur’an (Nizamuddin Hasan b.Tefsir-i Şevkani .[512] 40.Telhis-ul Mustedrek (Hafız Şemsuddin ez Zehebi ö.Feth-us Sırac-ul Munir (Şemsuddin Muhammed eş Şerbini el Kahiri ö.) Gadir hadisini yazmış.Tefsir-i Fahri Razi . Sa’dun el Ezdi el Kurtubi ö.s) hakkında nazil olduğunu kaydetmiştir. 437) “Tehnie” hadisini yazmış “Tebliğ” ve “Seele sailun” ayetlerinin Gadirle ilgili olduğunu vurgulamıştır. h. 427. Ali eş Şevkani es San’ani ö.Tefsir-i el Minar (Şeyh Muhammed Abduh el Mısri ö. “Tebliğ” ayetinin Gadir vakıasında İmam Ali (a. 244) “Seele sailun” ayetinin Gadir ile ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.[521] .[514] 44. “Tebliğ” ayetinin Gadir’le ilgili olarak İmam Ali (a.Tefsir-i Taberi (Hafız Muhammed b.Tefsir-i Suyuti “Dürr-ul Mensur” (Hafız Celaluddin Abdurrahman-i Suyuti ö. 982) Gadir hadisini zikretmiş ve “Seele Sailun” ayetinin Gadir hakkında nazil olduğunu söylemiştir.Tefsir-i Buhari el-Enveri (Seyyid Abdulvahhab el Hüseyni el Buhari ö. 567) “Seele sailun” ayetinin Gadir’le ilgili olarak nazil olduğunu beyan etmiştir.39.[519] 52.Tefsir-i İzzuddin er-Res’ani (Hafız Ebu Muhammed Abdurrezzak er Res’ani el Musili) “Tebliğ” ayetinin İmam Ali (a.[518] 50. 911) Gadir hadisini yazmış. 977) “Seele sailun” ayetinin Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu yazmıştır.[517] 48.Feth-ul Kadir (Kadı Muhammed b. 310) “Gadir ve “Tehnie” hadislerini yazmıştır. h. h. 41. Cerir et-Taberi ö. Ömer er Razi eş Şafii ö. h. 45.s) hakkında ve “Seele sailun” ayetinin ise Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu açıklamıştır. h. “Tebliğ” ayetinin İmam Ali (a.Tefsir-i Sa’lebi . yüzyılın alimlerindendir. 49. 606) “Gadir ve “Tehnie” hadislerini yazmış. 1323) Gadir hadisini yazmış.[516] 47. yüzyılın) “Tehnie” hadisini zikretmiş. “Telhis”te de bir çok yolla Gadir hadisini zikretmiş ve bazı senetlerin de sahih olduğunu vurgulamıştır.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. h. Tebliğ ve İkmal ayetlerinin Gadir vakıasıyla ilgili olarak nazil olduğunu kaydetmiştir.Tefsir-i Kurtubi (Ebu Yahya b. 51. Selam Ebu Ubeyd el Hırevi ö.s) hakkında nazil olduğunu yazıyor.Tefsir-i Şahi (Muhammed Mahbub-ul Alem b.Tefsir-i Kebir (Ebu Abdullah Fahruddin b. Tebliğ ayetinin Hz. h. 43.Tefsir-i Şerbini . h. h.Tefsir-i Ebu Ubeyd: Ğarib-ul Kuran (Hafız Kasım b. Muhammed-i Kummi en Nişaburi 8.[520] 53.[515] 46. 1250) Tebliğ ayetinin Gadir vakıasıyla ilgili ve İmam Ali (a. 223. h.el Keşf ve-l Beyan (Ebu İshak es Sa'lebi en Nişaburi ö.Tefsir-i Ebu-s Suud (Mevla Muhammed Ebu-s Suud el İmadi ö.

h. Gadir hadisini.[526] 64. h.“Tevzih-ud Delail” (Şehabuddin Ahmed). 61.“Cami-ul Usul fi Ahadis-ir Resul” (Ebu’s Seadat Mubarek b. h. 942). h. 58. 65.s)’ın Gadir hadisi hakkında “Rahbe”deki gösterdiği delili yazmıştır.54.Tehzib-ut Tehzib (Hafız İbn-i Hacer el Askalani ö.[522] 55.“Teysir-ul Vusul İla Cami-il Usul” (Hafız Abdurrahman b.et-Tenbih ve’l İşarat (Ali b. Cabir el Ensari ve Zeyd b. Gadir hadisini rivayet edenlerin isimlerini. ö. Gadir hadisini Termizi’den rivayet ederek naklediyor. 333). Gadir hadisini 105 yolla . alfabe harfleri sırasına göre yazmıştır.Tehzib-ul Esma ve’l Luğat (Hafız Muhyiddin en Nevevi ed Dimaşki ö.“Habib-us Siyer” (Giyasuddin -Handmir. Cerir et-Taberi ö. Hüseyn el Mes’udi ö.et Temhid fi Beyan-it Tevhid (Ebu Şekur Muhammed b. 606). ö. ö. h. Gadir hadisine yer vermiştir. 676) Gadir hadisini nakletmiş ve “Tirmizi”nin o hadisi “Hasen” olarak yazdığını kaydetmiştir.[529] 70. er Razi).“Hadis-ul Velayet” (Hafız Ebu Abbas İbn-i Ukde. h. Erkam’dan rivayet etmiştir.“Cevahir-ul Akdeyn” (Nuruddin Ali el Hasani es Semhudi.[525] 63. ö. Esir eş Şeybani el Cizeri. 866). 68.“el Cem’u Beyne Sihah-is Sitte” (Ebu Hasan Rezin-i Abderi el Endulisi. 59. 69.“Tehzib-ul Kemal fi Esma’ir Rical” (Hafız Ebu Haccac el Mizzi.“Simar-ul Kulub” (Ebu Mensur-i Sa’labi en Nişaburi. 310) İmam Ali (a. ö. h. Azib. 403) “Muvalat” ve “Tehnie” hadislerini yazmıştır. Abdulazizin bu konudaki deliline yer vermiştir. Gadir günüyle ilgili olan “Tetvic” hadisini yazmış ve “İkmal” ayetinin Gadir vakıasında nazil olduğunu açıklamıştır. h. 62. Gadir hadisini Sureyha ve Zeyd b. h. h.“Hadis-ul Gadir” (Şeyh Mensur. Gadir hadisini bir çok sahabeden rivayet etmiş ve “Seele sailun” ayetinin Gadir’le ilgili olduğunu açıklayıp Ömer b. 56. 911). ö.ö. 852) Gadir hadisini naklederken bu hadis bir çok yolla rivayet olmuş ve sahih bir hadistir diye yazıyor. Gadir hadisini Ebu Hureyre. h. Ali’nin “Rahbe”deki konuşmalarını ve “Tehnie” hadislerini bir kaç yolla nakletmiştir. 742).[528] “Tehnie” hadisini zikretmiştir. 71. 67. 535). [527] 66. 911). Abdussaid el Keşşi es Salimi) Gadir hadisiyle ilgili bir makaleye yer vermiştir.et Temhid (kadı Muhammed Ebu Bekir el Baklani ö. 911). ö. h. h. Berra b. 429). h. 346) Gadir hadisini nakletmiş ve Gadir gününün bayram olduğu hakkında bir yazısı vardır. ö. Gadir hadisine yer vermiş ve Gadir gecesinin.“el Cami-us Sağir” (Celaluddin-i Suyuti. Rabiy.“Cem-ul Cevami” (Celaluddin-i Suyuti. ö. h.Tehzib-ul Asar (Hafız Muhammed b. bir çok yolla Gadir hadisini nakletmiştir. Arkam’dan nakletmiştir. Hz. ümmetin arasında ziyafet gecesi olduğunu vurgulamıştır.[524] 60.[523] 57.

. ö.” (Ebu Fatih Muhammed b. ö. İsmail b. 1182). 980).“er Radd-u Ala’l Harkusiyye” (Hafız Ebu Cafer Muhammed b.Dur er-us Simtayn fi Menakıb-is Sibtayn. 490’dan sonra vefat etmiştir).“Rabi-ul Ebrar” (Ebu’l Kasım Carullah Mahmud b. “Rahbe” hadisini zikrederken de “Tebliğ” ve “ikmal” ayetlerinin Hz. h. ö.. Ali en Netenzi. (Muhammed b. 480). h.”. 87.a) Gadir-i Hum’da bir hutbe okuyup şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.[531] 74.s) hakkında nazil olduğunu açıklamıştır. h. 903). Ali el Makrizi el Mısri.“Duat-ul Hudat” (Hafız Ebu’l Kasım Ubeydullah b. 538) 41. (Takiyyuddin Ahmed b. 78. 310).H.“Hutat-ul Makrizi”.. Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş. 72.” (Şehabuddin Ahmed b. “Velayet” hadisinin sahih ve kesin bir hadis olduğunu vurgulamıştır. h.“el Hasais-ul Aleviyye..[534] 82. “Gadir” ve “Rahbe” hadisleriyle Ömer b.. [535] 86. Abdullah -İbn-i Haddad el Haskni. h. Gadir hadisini zikredip bu hadisin sahih ve bir çok senetlerinin olduğunu söylemiştir.“Revzat-un Nediyye” (Seyyid Muhammed b. “Gadir” ve “Tehnie” hadislerini zikretmiştir. (Cemaluddin Muhammed ez Zerendi. 694) bir kaç yolla “Gadir”. 76. “Tehnie” hadisini yazmış ve “Seele Sailun” ayetinin Gadir olayında nazil olduğunu açıklamıştır. 79.“Hilyet-ul Evliya” (Hafız Ebu Neim el İsfehani. Abdulkadir eş Şafii. Bölümde şöyle yazıyor: “Gadir gecesi. h. “Tehnie” ve “Rahbe” hadislerini nakletmiştir.[530] 73.“ed Durer-ul Aval bi Hall-i Elfaz-i Bide-il Meal. es Secistani.“ed Diraye fi Hadis-il Velaye” (Hafız Ebu Said. ö. ö.“el Hüseyin (a.” 84. “Gadir” ve “Tehnie” hadislerini zikrederek “Tebliğ” ve “İkmal” ayetlerinin Gadir-i Hum’da Hz. 477). Gadir hadisinin senetlerini zikrederek onu 120 sahabeden rivayet etmiştir.s)” (Seyyid Ali Celaluddin-i Hüseyni el Mısri).“Zehar-ul Ukba” (Hafız Muhibbuddin Ahmed et Taberi. 80. ö. 845) “Gadir” ve “Tehnie” hadislerini nakletmiştir. Ömer ez Zimahşeri. Salahuddin-i Yemani.“Revzat-un Nazirin” (Ziyauddin Ebu Muhammed-i Vetri eş Şafii. Gadir hadisi hakkında özel bir kitap yazmış ve “Seele sailun” ayetinin Gadir’le ilgili nazil olduğunu söylemiştir. ö.. h. yüzyılın alimlerinden). ö. 430).[532] 75.a. ö. “Velayet” hadisini nakletmiştir.nakletmiştir.“Zehiret-ul A’mal. Abdulaziz’in delillerine yer vermiştir. 83. 81. . h. Cerir-it Taberi. h.“Revzat-us Safa” (İbn-i Havendışah. 750). 12.s) hakkında nazil olduğunu yazmıştır. h. Ali (a. Ali (a. ö.“el Hasais” (Sünen sahibi olan Hafız Abdurrahman en Nesai. h. ö. Ali’nin hayat ve faziletlerini zikrettiği bölümde “Gadir” hadisini nakletmiştir. ö. Gadir hadisini 75 yolla nakletmiştir. Muhammed-i Mısri) Hz. Şiilerin yanında çok değerli bir gecedir” Sonra şöyle devam ediyor: “O gece Resulullah (s. 303).[533] 77. h. 85.

287). ö. 91. h.“Zeyn-ul Feta fi Şerh-i Hel Eta” (Ebu Muhammed Ahmed el Asimi. Gadir hadisini nakletmiş ve “mevla” kelimesi hakkında açıklama yapmıştır. yüzyılın alimlerindendir). Gadir hadisinin mütevatir olduğuna dair de bir makalesi vardır. “Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır” hadsinin tefsirinde Resulullah’dan bir hadisi naklediyor. İsmail el Curcani). Şuayb en Nesai. Ebu Şeybe el Kufi. “Gadir” ve “Tehnie” hadislerini naklettikten sonra şöyle yazıyor: “Ehl-i Sünnet alimleri. ö. “Tetviç”. Gadir hadisini bir kaç yolla nakletmiş ve “Rahbe” hadisine de yer vermiştir. Gadir hadisini.“es Sünne” (Ahmed b.“Şerh-ut Tecrid” (Alauddin Ali b. ö. h. 239). h.[537] 90. Gadir hadisini nakletmiş ve “Seele sailun” ayetinin Gadir vakıasıyla ilgili nazil olduğunu beyan etmiştir.s)” (Kemaluddin Hüseyn b. Amr -İbn-i Ebi Asim.“Zevaid-ul Müsned” (Hafız Abdullah b.ö. ö. 95. “Tehnie”. h. Gadir hadisinin Resulullah (s.[539] 100.a)’ın hutbesinden olduğu üzerinde icma etmişlerdir. “Tetvic” hadisine değinmiştir. Hanbel. Gadir hadisini nakletmiştir.[542] . bir çok yolla gadir hadisini naklettikten sonra: “Ümmet bu hadisi kabul etmiş ve kurallara da uygundur” diyor.a.“Serekat-uş Şi’r” (Hafız Abdullah-i Merzbani el Bağdadi. ö. “Rukban” ve “Rahbe” hadislerine de yer vermiştir. 88. 694). 103. ö. Gadir hadisini rivayet etmiştir. Gadir hadsini bir çok yolla nakletmiş. “Rahbe”. 5. Yezid el Kazvini Ebu Abdullah b. 1071).”[538] 93.“Siret-ul Halebiyye” (Nuruddin Ali b.“es Sünen” (Hafız Osman b. ö. 94.“Riyaz-us Salihin” (Hafız Muhyiddin Yahya Ebu Zekeriyya en Nevevi. ö. Ebu Vakkas’dan nakletmiştir. “Tehnie” hadisini getirmiş ve “Seele sailun” ayetinin Gadir’le ilgili olarak nazil olduğunu açıklamıştır.[540] 101. Gadir hadisini sahih bilmiş ve onu güzel senetlerle rivayet etmiştir.“Selvet-ul Arifin” (Hüseyin b.[536] 89.“Riyaz-un Nazire” (Hafız Muhibbuddin Ahmed b. Gadir hadisini nakletmiştir. “Tehnie” ve Gadir gününde oruç tutmakla ilgili hadisleri de nakletmiştir.Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş. ö. h. Muhammed el Kuşçi. Abdullah et Taberi. h. h. Muinuddin-i Yezdi el Meybudi). h. 92.“Simt-ul Mecid” (Seyyid Ahmed el Kaşşaşi. h.“Şerh-u Divan-i Emir-ul Muminin (a. 879). Muhammed b.[541] 102. 384). ö.“Sirr-ul Alemin” (Hüccet-ul İslam ismiyle meşhur olan Hafız Ebu Hamid Muhammed el Gazali. 1044). 676). h. Hz. Burhanuddin-i Halebi eş Şafii. 96.“es Sünen” (Hafız Muhammed b. Ahmed b. “Tehnie” hadisi ve Gadirle ilgili olan bir çok hadislere de yer vermiştir. 98. 290). Mace ö.“Sünen-ul Kubra” (Hafız Abdurrahman Ahmed b.“es Sünen”. 3). 505). h. Ali ve Ebu Sa’d b. 273) Gadir hadisini bir çok yoldan nakletmiştir. 99. h. 97. Gadir hadisini bir kaç yolla nakletmiş.

Ali hakkında. 655).) [557] 115. h."Şevahid-ut Tenzil" (Hafız Ebu Abdullah b. 544). Gadir hadisini nakletmiştir.[552] sonra da Ammar’ın Sıffin gününde Gadir hadisiyle istidlal ettiğini [553] ve “İsbat-ud Da’vet”[554] hadisini naklediyor. ö. h.“Şerh-i Sahih-i Müslim” (Ebu Abdullah Muhammed b. 279).a. h.[546] 108. h. h. ö. 111. ö. Hamid el Kureyşi. Ali’nin."Şeref-ul Mustafa" (Hafız Abdülmelik Ebu Sa'd el Harkuşi. bir gencin Ebu Hureyre ile ihticacda bulunduğunu.“Şerh-ul Mevahib-ud Deniyye” (Ebu Abdullah Muhammed-i Zerkani el Mısri.“Şerh-i Sahih-i Müslim” (Ebu Abdullah Muhammed-i Senusi. h. 791).H. 1069). Hz. 621).ö."Şems-ul Ahbar" (Şeyh Ali b. Ali İbn-i Hacer el Heytemi. Gadir hadsini kesin bir hadis olarak kabul etmiş ve “mevla” kelimesi üzerinde açıklama yapmıştır. h. ö. Gadir hadisini bir kaç yolla . “Gadir”. 354). Zira Allah. Peygamberliği bana verdi ve imametliği de Ehl-i Beyt'ime nasip etti. "Tehnie" hadisini iki yoldan nakletmiş ve Resulullah'ın (s. Ömer et Taftazani eş Şafii. h. bu asrın alimlerinden. ö.[555] 112. “Rukban”[550] ve “Rahbe”[551] hadislerini.104. 892). Ali hakkında nazil olduğunu nakletmiştir. İsa et Termizi. 117.”[549] İbn-i Ebi-l Hadid. Hz.[543] 105.[544] 106. Ali’nin şuradaki delilini bir çok yoldan naklolunduğunu. Gadir hadisini sahih bir hadis kabul etmiş ve “mevla” kelimesi üzerinde açıklamada bulunmuştur. h. h.[556] 113. Gadir hadisini ve "Tebliğ" ayetinin Hz. ö. Abdullah -İbn-i Haddad el Haskani ismiyle meşhurdur. 116."es Sahih" (Hafız Muhammed b. 618). ö. 827).[547] 109." 114. Muhammed b. h. İkmal ayetinin ise Gadir olayında nazil olduğunu yazmıştır.“Şerh-us Şifa” (Şehabuddin-i Haffaci el Mısri. 1122).a) şu sözüne de yer vermiştir: "Beni tebrik edin.“Şerh-i Mevakıf” (Seyyid Şerif el Curcani el-Hüseyni el Hanefi. “Tehnie” ve “Rahbe” hadislerini nakletmiş ve Gadir hadisinin sahih ve mütevatir bir hadis olduğunu vurgulamıştır.“Şerh-i Nehc-ul Belağa” (İzzuddin Abdulhamid el Medaini -İbn-i Ebi’l Hadid el Mutezili."es Sahih" (Hafız Ebu Hatem Muhammed b. ö. Gadir hadisini ve onunla ilgili başka bir hadisi de nakletmiştir. Gadir hadisini otuz sahabeden nakledip bu hadisin sahih olduğunu vurgulamıştır. Habban el Besti. ö. Emir-ul Muminin Ali’nin çok meşhur olan faziletlerindendir.“Şerh-i Hemziyyet-il Busiri” (Hafız Şehabuddin Ahmed b. Halife el Veştani.“Şerh-ul Mekasid” (Sa’duddin Mes’ud b. Ali’nin Cemel’deki delilini nakletmiştir.[558] 119. Cemel’deki Talha’ya karşı gösterdiği delili nakletmiştir. 118. ö. h. Gadir hadisini nakletmiştir. 407).[548] 110. “Tebliğ” ayetinin Hz. Gadir hadisini nakletmiştir. ö. daha sonra Hz.“Şerh-i Haşimiyyat-i Kumeyt” (Bu asrın alimlerinden ustad Mahmud er Rafii)."Şeref-ul Muebbed li Âl-i Muhammed" (Şeyh Yusuf en Nebhani. h. ö. 974).[545] 107."eş Şifa" (Hafız kadı Ayaz es Sibti. 490'dan sonra vefat etmiştir). Gadir hadisini naklettiği yerde şöyle diyor: “Bu.

281). ö. 748). Gadir hadisini nakletmiş ve onun sahih olduğunu ve bir çok senetlerle nakledildiğini vurgulamıştır. ö. As'a karşı Gadir hadisiyle delil sunduğunu ve onu Habbe b. Gadir hadisini naklettikten sonra. muttafikun aleyh (üzerinde ittifak edilmiş) bir hadistir" diyor. 134."el Urvet-ul Vuska" (Alauddin Ahmet es Simnani. Ahmed b. 597). h.[565] 132. h. "Tehnie" ve "Tervic" hadislerini ve "Seele sailun" ayetinin Gadirle ilgili nazil olduğunu yazmıştır."Sırat-us Seviy Fi Menakıb-i Al-in Nebiy" (Mahmud-uş Şeyhani el Kadiri el Medeni). Muhammed b. "Tehnie" ve . ö. Osman ez Zehebi."Umdet-ul Kari."Safvat-us Safve" (Ebu’l Ferec Abdurrahman İbn-i Cevzi. Ali el İmadi -Şam müftüsü. 685)."el İkd-ul Ferid" (Ebu Ömer Ahmet b. "Bu hadis. 855)."el Futuhat-ul İlamiyye" (Seyyid Ahmed Zeyni Dehlan el-Mekki. 736). Gadir hadisi ve onun sahih olduğu hakkında konuşmuş ve sonra şöyle demiştir: “Ben. ö. h. h. "Rukban" hadisini ve "Seele sailun" ayetinin Gadirle ilgili nazil olduğunu nakletmiştir. bir çok senetleri ise sahih ve hasendir. ö. Mezahim el Kufi) Ammar b. h. h.nakletmiş ve bu hadisin sahih olduğunu vurgulamıştır."Savaik-ul Muhrika" (Hafız Şehabuddin Ahmet b. Cuveyn'den rivayet ettiğini yazmıştır. 131. Gadir hadisini sahih bir hadis bilmiştir. 1041). h. İbn-i Ukde de özel bir kitapta senetlerini yazmış.[560] 124. 123."Akd-un Nebevi" (Şeyh b. Gadir hadisini ve halife Memum’un onunla kırk fakihe delil gösterdiğini nakletmiştir.[564] 130. ö. İbn-i Cerir'in bu hadisin senetleri hakkında bir kitap yazdığını gördüm ve hadisin pek çok senetle rivayet edildiğinden dolayı da çok şaşırdım. Muhammed b. Yasir'in."[566] 133. ö. 1304). 1171). Abdurabbih el Kurtubi. 328).ö. 128. Siffin’de Amr b. Cerir-i Taberi'nin hayatı bölümünde şöyle yazıyor: İbn-i Davud. h. "Gadir".[559] 120. Şerh-i Sahih-i Buhari" (Bedruddin el Hanefi -İbn-i Ayni. Ali b."Feth-ul Mubin" (Raşiduddin Han ed Dehlevi). Bir çok sahih hadislerin var olduğunu ama Buhari ve Müslim'in onları nakletmediğini de sözlerine eklemiştir.ö. Abdullah el İdrus-ul Hüseyni el Yemeni."Tabakat-ul Huffaz" (Hafız Şemsuddin Muhammed b. Ali hakkında nazil olduğnu vurgulamıştır. 122. ö. 974). Zazan'ın lafzıyla "Rahbe" hadisini nakletmiştir. Huseyin el Kasai."Feth-ul Bari" (Hafız İbn-i Hacer el Askalani.[561] 125. ö. Hacer el Heytemi. Tirmizi ve Nesai de onu rivayet etmiştir. h. ö. Gadir hadisini bir kaç yolla nakletmiş ve onun mütevatir olduğunu vurgulamıştır. Gadir hadisini nakletmiş ve "Tebliğ" ayetinin de Gadir-i Hum'da Hz. 852) şöyle yazıyor: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" hadisi bir çok yolla nakledilmiş. h."Sıffin" (İbn-i Dizil ile meşhur olan Hafız Ebu İshak İbrahim b. h. Gadir hadisini Taberani'nin yoluyla İbn-i Ömer ve başkalarından naklediyor. h."Tavali-ul Envar" (Kadı Nasiruddin Abdullah Ömer Ebu'l Hayr el Beyzavi.”[563] 127."Sıffin" (Nasr b. 129."Salat-ul Fahire bi’l Ahadis-il Mütevatire" (Hamid b. 121.[562] 126.

ö. 722). "Tebliğ" ayetinin Gadir-i Hum'da Hz."Feraid-us Simtayn fi Fezail-il Murtaza Ve'l Betul Ve's Sibtayn (Şeyh-ul İslam Ebu İshak İbrahim b. 143. Muhammed. Gadir hadisini Ömer b."Feyz-ul Kadir Şerh-u Cami-us Sağir" (Zeynuddin Abdurreuf el Haddadi el Menavi. 1031) Konuyla ilgili olan bir kaç ayet ve hadis yazmış. velayet ise hilafettir" demiştir."el Fevaid" (Hafız İsmail b. Gadir hadisinin sahih ve hasen senetlerle rivayet olduğunu vurgulamış ve hadisin mütevatir olduğunu Suyuti'ye nispet vermiştir. h."el Fevaid" (Hafız Muhammed b. h. Yusuf-u Genci eş Şafii. Arkam'dan Gadirle ilgili bir kaç hadis nakletmiştir. "Gadir hadisi velayete delalet ediyor. Azib ve Zeyd b. 658). h. h. Abdullah eş Şafii el Bezzaz. h. ö. 145."[572] 147. ö. Ali hakkında nazil olduğunu ve "Seele sailun" ayetinin de Gadirle ilgili olan bir olayda indiğini zikretmiştir. 138."Fezail-us Sahabe" (Hafız Ebu Sa'd Abdulkerim es Sem'ani."Kifayet-ut Talib. 911). "Gadir" ve "Tehnie" hadislerini nakletmiş ve Gadir hadisinin izahı hakkında yüz söz söylemiştir. h. . 141."El Kaşif" (Hasan b. Mes'ud -Semmuye. Gadir hadisini bir kaç yolla.ö. 267). h."Velayet" hadislerini nakletmiştir.[571] 144."Futuhat-ul Vehbiyye" (Burhanuddin İbrahim Mer’i eş-Şebirhiti."Katf-ul Ezhar" (Hafız Celaluddin es Suyuti."El Kavl-ul Fasl" (Alevi el Hidar-il Haddad). Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiştir." (Şeyh Muhammed Habibullah-i Şankati el Medeni el Maliki). 136.[570] 142. ö. h. Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş ve bu konuyla ilgili diğer hadisler de zikretmiştir."Kurrat-ul Ayn" (Abdulaziz Ebu Veliyullah-i Ömer’i ed Dehlevi. 562). h. Azib'den nakletmiş ve "Tehnie" hadisine de yer vermiştir. Zeyd b. ö. Gadir hadisini nakletmiştir. 1106). Muhammed-i Mekki el Maliki -İbn-i Sabbağ. 140. ö. 354). bu kitapta Gadir hadisinin mütevatir senetle rivayet olduğunu ispatlamıştır. "Tehnie" ve "Tetvic" hadislerini. Gadir hadisi hakkında şöyle yazıyor: "İbn-i Ukde bu hadisi 105 sahabeden rivayet etmiştir. Abdullah Ebu Neim el İsfehani. h. Hattab'dan ve "İsabet-ud Da've" hadisini de Zazan'dan rivayet etmiştir.[569] 139."Kifayet-ut Talib. "Gadir".."Fezal-us Sahabe" (Hafız Ahmed b. "Rahbe" ve "Rukban" hadislerini de iki yolla nakletmiştir. Hattab ve Berra b. 148. ö.. Gadir hadisini nakletmiştir.h 569) da bu hadisi 250 yolla rivayet etmiştir. ö. Abdullah b. "Gadir" ve "Tehnie" hadislerini Berra b."Fasl-ul Hitab" (Muhammed el Hafızi el Buhari -Hace Parsa. Sa'duddin el Himvini. Erkam'dan rivayet etmiştir. Gadir hadisini Ömer b. ö. 430).. h. h. 149.." (Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. 1176).ö. h. 855)."el Fusul-ul Muhimme" (Nuuruddin Ali b. Hafız Ebu Ala el Attar (Ö.ö. 146. ö.[568] 137. 822). Gadir ve onunla ilgili bir kaç hadis zikretmiş ve.[567] 135. 743).

h. Gadirle ilgili hadisleri nakletmiş ve Gadir hadisinin. 164. Gadir hadisini değişik senetlerle nakletmiş. h."Mecma-uz Zevaid" (Hafız Ali b. 154."el Kuna ve'l Esma" (Dulabi Ebu Buşr er Razi. Seyfuddin-i Behari. ö.[574] 165. ö. h. Ali'nin hakkında nazil olduğunu İbn-i Abbas'dan nakletmiştir. 161... h. h. ö. 153. [575] . "Tebliğ" ayetinin Gadir-i Hum'da Hz. 160. birçok yollarla nakledildiğinden dolayı sahih bilmiş. ö. 159."Ma Nezele Min'el Kur'an fi Aliyyin" (Hafız Ebu Neim el İsfehani. h. 1502). 975). Gadir hadisini rivayet ettikten sonra şöyle yazıyor: "Şüphesiz bu sahih bir hadistir. el Hanefi.."Ma Nezele Mine'l Kur'an-i fi Emir-ul Muminin" (Hafız Ahmet b."el Mirkat fi Şerh-il Mişkat" (Şeyh Nuruddin Molla Ali el Kari. Muhammed Bayezid es-Sehar Nupuri) Gadir hadisini. 157."Mir'at-ul Muminin. sonra da "Rahbe" ve "İsabet-ud Davet" hadislerini nakletmiştir. 310).150.. Es'ad b."Kenz-ul Hakayık" (Zeynuddin b. Gadir hadisini Zeyd b." (Mevlevi Veliyullah el Luknevi). h. 986'da öldürülmüştür). bir çok senetlerinin ise sahih ve hasen olduğunu kaydetmiştir. Ali'nin büyük faziletlerinden saymıştır. Tac-ul Arfin el Haddadi el Menavi."Mir'at-ul Cennat" (Ebu Seadat Abdullah b. Abdulvahidi el Mukaddesi." (Hafız Cemaluddin Muhammed Tahir el Hindi -Melik-ul Muhaddisin. 1301). 156. 155. Gadirle ilgili olan ayet ve hadisleri nakledip Hassan'ın Gadir hakkındaki şiirini yazmıştır. Ali el Yafii eş Şafii. Hisamuddin b.[573] 151. h. 643) bir çok kitaptan Gadir hadisini nakletmiştir.Kadı Abdulmelik el Kureşi el Hindi. h. Erkam'dan naklediyor.H. 411). Gadir hadisini bir çok senetle nakletmenin yanı sıra "Tehnie" hadisi ve Hz. 807). ö.. ö. Ali'nin Cemel'de Talha'ya karşı ihticaclarını da zikretmiştir. Gadir hadisini yazmış ve onu."Mehasin-ul Ezhar" (Allame Hamid el Mahalli)."Muruc-uz Zeheb" (Ali b. Abdurrahman Ebubekir eş Şirazi."el Muhtare" (Hafız Ziyauddin Muhammed b. İbn-i Esir'in "Nihaye"de Gadir hakkındaki yazdıklarını nakletmiştir. Gadir hutbesi ve hadisini ve "Sekaleyn" hadisini nakletmiştir. Gadir hadisini kesin bir hadis bilmiş ve onu Hz. Gadir hadisini değişik ibaretlerle nakletmiştir. ashap arasında yalnızca Hz. bazı hafızlar da onun mütevatir olduğunu söylemiştir. 158. 1014). ö. 768). 152. Berra b."Kenz-ul Ummal" (Muttaki Ali b. 162. Erkam'dan ve "Rahbe" delilini ise Ebu Kuddame'den rivayet etmiştir. Azib ve Zeyd b. Hüseyn el Bağdadi -Mes'udi-)."Merec-ul Bahreyn" (Hafız Ebu Ferec es Sakafi). h. ö. ö."Mecma-u Bihar-ul Envar."el Lemeat-u fi Şerh-i Mişkat" (Abdulhak b. Ali'nin hakkında söylenildiğini vurgulamıştır. Ebu Hasan el Heysemi. 430). Gadirle ilgili bir çok hadis yazmış ve senetlerinin bir çoğunu da sahih bilmiştir. 163."Merafiz-ur Ravafiz" (Hisamuddin b. ö. Gadir hadisini nakletmiştir.

Kuteybe ed Dineveri. ö. Hanbel eş Şeybani. Muhammed Ebu Şeybe el Absi. Ali hakkında nazil olduğunu nakletmiş ve Gadir gününün bayram olduğunu da vurgulamıştır. "Rukban" hadisini nakletmiştir."el Müsned" (Ebu Abdullah Ahmed b. 179. Talha el Kureşi en Nusaybi. ö.[588] . Gadir hadisini ve "Tebliğ" ayetinin Hz. h. ö. h."el Müselsel bi'l Esma" (Hafız Muhammed b. 171.[581] 174. Gadir hadisini nakletmiştir. h.166." (Şeyh Muhammed Sadrulalem). 581).[584] 177. Erkam'dan nakletmiştir."Metalib-us Seul" (Ebu Salim Muhammed b. 237).[577] 169. ö. 292). Gadir olayı ile ilgili "Seele sailun" ayetinin nazil olduğunu nakletmiştir. Fatıma'nın delilini nakletmiştir. Ebu Talib'den rivayet etmiştir. 307).(Cemaluddin Ebu Mehasin Yusuf b. 239). Gadir ve "İsabet-ud Dave" hadisini rivayet etmiş[585] ve bir gencin. Muslim b."Müstedrek-us Sahihayn" (Hafız Muhammed b. Gadir hadisiyle Ebu Hureyre’ye delil gösterdiğini de Ebu Hureyre'nin biyografisi bölümünde nakletmiştir. Gadir hadisinin sahih olduğunu isbatlamıştır. ö. Gadir hadisini nakletmiştir. "Tehnie" ve "Rahbe" hadislerini bir çok sahih senetlerle rivayet etmiştir.. ö. "Gadir" ve "Tehnie" hadislerini Berra b. Amr Ebubekir. h. h. el Bezzaz..[578] 170. 652).. Gadir hadisini nakletmiştir..[587] 181. İbrahim el Hanzeli el Meruzi. h. 182. 317)."el Müsned" (Hafız İbn-i Rahuye İshak b. Hatip et Tebrizi. Salahuddin el Hanefi) Gadirle ilgili bazı hadisleri yazmış ve Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu vurgulamıştır. 405). h.[579] 172. Muhammed el Beğavi.[583] 176."el Mu’temed Fi'l Mu’tekad" (Fadlullah Ebu Said eş Şafii et Turbeşti). Ali el Musuli Ebu Ya'la. 241)."Mearic-ul Ula."Mearic-ul Usul" (Cemaluddin Muhammed ez Zerendi. H. 750'dan sonra vefat etmiştir). 276). Erkam'dan nakletmiştir. Gadir hadisini Zeyd b. 168.[582] 175. Hz. Abdullah-i Hakim ez Zehebi en Nişaburi. ö. Mes'ud Ebu Muhammed el Ferra el Beğavi. "Gadir.[586] 180."Mişkat-ul Mesabih" (. h. h. Gadirle ilgili bir kaç hadis ve ayet nakletmiş ve onun sahih ve mütevatir olduğu hakkında yazısı vardır.[580] 173. Gadir hadisini bir kaç yolla rivayet etmiştir. ö. Ebubekir Ömer el Medeni. 178. h. ö."el Müsned" (Hafız Osman b. h. ö. EbuVakkas ve Ali b. el Basir."Müşkil-ul Asar" (Hafız Ebu Cafer el Ezdi et Tahavi."Mesabih-us Sünne" (Hafız Hüseyn b. Gadir hadisni rivayet etmiştir. ö. Azib ve Zeyd b."el Mearif" (Ebu Muhammed Abdullah b."el Müsned-ul Kebir" (Hafız Ahmed b.[576] 167. 321) Gadir hadisini Sa'd b."Müsned-ul Muallel" (Hafız Ahmed b. h. 737'de te'lif etmiştir)."el Mucem" (Hafız Abdullah b. ö. mezkur kitabı H. 516).

Cerir-i Taberi'den nakletmiştir. Muhammed el Celabi -İbn-i Meğazili. Peygamber'in Veda haccından döndükten sonra Zilhiccenin 18'inde vuku bulduğunda ittifak etmişlerdir."Miftah-un Neca fi Menakıb-i Al-i Aba" (Mirza Muhammed b. Hanbel eş Şeybani. 411'de te'lif etmiştir). h. 360). h."el Menakıb" (Ebu'l Hasan Ali b. "Tehnie" hadisini nakledip şöyle yazıyor: Siyer alimleri. 483).a.. Muhammed et Taberi -el Halili."el Mucem-us Sağir" (Hafız Süleyman b.[594] 197. Murre. 186. ö. Gadir hadisini pek çok kimseden nakletmiştir." 190. Useyt'ten[592] rivayet etmiştir. h. 191.[591] 187. Abdullah b. 194. h. 195. Gadir gününde söylenen "Tehnie" hadisini nakletmiştir. Ömer b. Cerir-i Taberi Gadir hadisini 70 yolla rivayet etmiştir. 360). Mutemedhan el Bidahşi). Huveyris'ten nakletmiştir. Ömer et Temimi el Bağdadi -el Cuabiö. Gadir vakıasının. Gadir hadisini Bureyde. Ebu Talib" (Ahmed b. . Ali. Ahmet b."Mucem-ul Ubeda" (Ebu Abdullah Yakut el Himvi er Rumi. 184.[593] 188."el Menakıb" (Ahmet b. Huzeyfe b. 568). Gadir hadisi ve "Rahbe" delilini nakletmiştir. h. Zeyd b. h. Ahmet . h. "Gadir-i Hum" hakkında söylenen hadislerin doğru olduğunu Muhammed b. 626). 192. "Gadir" hadisi ve "Rahbe" delilini nakletmiştir. Erkam. Ömer. h. Hz. h."el Munteka fi Siret-il Mustafa" (Saiduddin Muhammed el Kaziruni. h. 189.183. ö."el Menakıb" (Hafız Abdurrahman b. ö.mezkur kitabı H.a)’in Gadir-i Hum'daki konuşmasını nakletmiştir. Resulullah (s. Gadir hadisini bir çok yolla bir grup sahabeden nakletmiştir. 241). 597). ö."Menakıb-i Ali b. Abdullah. 568). ö. Ahmed Ebu Mueyyed Hatib el Harezmi. Gadir günündeki "Tetvic" hadisini nakletmiştir. Gadir hadisini. Abdullah er Rumi el Himvi."Marifet-us Sahabe" (Hafız Ebu Neim el-İsfehani. 196. Hazimi'den. ö. 198. et Tabarani). Eyyub el Lahmi Ebu'l Kasım et Tabarani.[590] 185."Mucem-ul Buldan" (Ebu Abdullah Yakut b. h. 193.."Mucem-ul Avset" (Hafız Süleyman b."el Milel ve'n Nihal" (Ebu'l Feth Muhammed b. ö. Habeşi. h. Zeyd b. Hattab ve Malik b. 626). Ali İbn-i Cevzi. 430). ö. Hz. Ahmet el Hummi Ebu'l Kasım et Tabarani.s)" (Muvaffak b.ö. bir çok yolla rivayet edilmiş. Gadir hadisini 125 yolla rivayet etmiştir. Cerir b. Gadir hadisini ve Gadir olayı ile ilgili olan bir çok ayet ve hadisleri nakletmiştir. ö. sahih ve meşhur bir hadistir. Ebu'l Kasım eş Şehristani. ö. 355). Gadirle ilgili bir kaç ayet ve hadis naklettikten sonra Gadir hakkında şöyle yazıyor: "Gadir hadisi. ö."Maktel-ul İmam-is Sibt-ış-Şehid (a."Men Reva Hadis'el Gadir" (Ebubekir Muhammed b.[589] Gelecek bölümde buna değineceğiz. 548) "Gadir" ve "Tehnie" hadislerini nakletmiş ve "Tebliğ" ayetinin Gadir-i Hum'da nazil olduğunu söylemiştir. Ebu Eyyub. h. 758) Gadir hadisini zikretmiştir."el Mucem-ul Kebir" (Hafız Süleyman b. Erkam."el Menakıb" (Hatib el Harezmi. Amr b.

Gadir hadislerini bir çok yollarla nakletmiştir."Muntehe'l Medarik" (Saiduddin Muhammed b. H. "Gadir". Ali.. 209. Ahmed el Fereğani. h. ö." (Hafız Ahmet b. 206. Muhammed b."en Nihaye" (Ebu's Seadat Mubarek b. h. herkes onu nakletmiştir. Ömer -Haffaci."El Mevakıf" (Kadı Abdurrahman b."Nuzul-ul Ebrar" (Mirza Muhammed b. 748). Gadir hadisinin sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. 606).” 210..199. 786)."Mevahib-ul Ledunniyye. h. Gadir hadisinin kesin olarak Resulullah (s. Muhammed. 926) şöyle yazmıştır: "Gadir hadisinin pek çok senetleri vardır. Ebu'l Fazl. Ahmed b. Huzeyfe b."Nuhab-ul Menakıb" (Ebubekir Muhammed b. 205. Gadir hadisini nakletmiştir. Useyd ve Amr b."Nesr-ul Leali" (Seyyid Abdülhamid b. Gadir hadisini İmam Şafii’den nakletmiş ve Ömer'in Gadir-i Hum'daki Hz. Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş.ö. Gadir hadisini 125 yolla nakletmiştir.[597] 207. Gadir hadisini Ahmed b. h. 214. 201.[600] 212. ö. Abdusselam-i Safuri eş Şafii). 756).a."Mizan-ul İtidal" (Hafız Şemsuddin Muhammed b. h. h. 421) Hz. Ebubekir el Kastalani. Erkam'dan. 750'dan sonra vefat etmiştir). Gadir hadisi ve Hz. Abdulkerim İbn-i Esir el Cizeri. 203. ashaptan bir çoğu onu rivayet etmiştir."Muntehe'l Kelam" (Mevlevi Haydar Ali Feyzabadi)."Nezm-u Durer-is Simtayn" (Cemaluddin Muhammed ez Zeredni. ö. Resulullah'ın Veda haccından döndüğü sırada gerçekleşmiş. "Tehnie" ve "Tetviç" hadislerini ve Ömer b. Mu'temdhan el Bidahşi). "Seele sailun" ayetinin. Hanbel ve Tirmizi'den nakletmiştir. "Rahbe" ve "Tehnie" hadislerini yazarken Gadir hadisi hakkında da şöyle demiştir: "Bu hadis sahihtir. h."Minhac-us Sünne" (İbn-i Teymiye) şöyle yazıyor: "Gadir olayı."Meveddet-ul Kurba" (Seyid Ali Şahab el Hemedani."Nesim-ur Rıza Fi Şerh-iş Şifa"[601] (Şeyh Ahmed b.[596] 204. Ali ve Zeyd b. Muhammed b. "Rahbe" hadisini ise Amr-i Zimurre'den rivayet etmiştir. onlardan çoğunun senetleri sahih ve hasendir."Nezhet-ul Mecalis" (Şeyh Abdurrahman b. ö."Nedim-ul Ferid" (Meskuye lakabıyla tanınan Ebu Ali Ahmed b."El Mucez" (Es'ad b. el İcli..[595] 202. Gadirle ilgili nazil olduğunu söylemiştir. 1324). h. Gadir hadisine göre velayet sahibidir.a) tarafından söylendiğini vurgulamış ve Gadir-i Hum'un yerini Coğrafi açıdan belirlemiştir. Ali'ye söylediği . Abdulaziz'in Gadirle ihticaç ettiğini yazmıştır. 200. Seyyid Mahmud-i Alusi el Bağdadi. ö. Ömer-i Temimi el Bağdadi -İbn-i Cuabi. Gadir hadisini Hz. h. Ahmed el İcli ö.. ö. Osman ez Zehebi. h. Ali'nin iki beyt şiirini zikretmiştir. ö. 213. ö. Leyla’dan nakletmiştir."[599] 211. 600). Gadir hadisini. Ali'nin hakkında şöyle yazıyor: “Hz. 1069). 335).ö.[598] 208. 700). h.

ihticac ve delilleri de zikretmiştir.[603] 219."Vefa-ul Vefa" (Nuruddin Ali b. 1047). Gadir hadisinin mütevatir olduğunu söylemiştir. Taberi mezkur kitapta Gadir hadisini yetmişten fazla yolla rivayet etmiştir. ö. Gadir hadisini birçok yolla nakletmiş ve ta'likinde "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevalsıdır" hadisinin 150 yolla rivayet edildiğini vurgulamıştır. h. Hasan eş Şeblenci. ö. Şiirler bölümünde zikredilecektir."[602] 215. Resulullah'ın bu hadisini: "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" sahih bilip onun bir çok yolla rivayet edildiğini yazmıştır. Abdurresul-i Berzenci eş Şafii. İmam el Mensuri billah el Kasım-ı Yemeni. h."Nevadir-ul Usul" (Hafız Muhammed b. h. 310). h. Abdullah-el Hasani es Semhudi eş Şafii. Muhammed-i Baksir el Mekki."Nur-ul Ebsar" (Seyyid Mumin b. ö. Tehnie" hadisini iki yolla nakletmiştir. ö. "Tehnie" hadisini Burra b. 225. h. Yezid et Tabarani el Amuli. Cerir b. h. h."Vesiylet-ul Meal" (Şeyh Ahmet b. Muhammed Hızr-el Erdebili). ö. ö. Azib'den nakletmiştir."Vesilet-un Necat" (Mevlevi Muhammed Mubin el Lekhenvi) çeşitli yollarla Gadir hadisini nakletmiştir. Bu kitapla ilgili Himvi'nin "Mucem-ul Buldan"da. ö. 218. h.[606] . 216. 1050). Gadir hadisini ve "Seele sailun" ayetinin Gadirle ilgili nazil olduğunu yazmıştır. Şeyh İbrahim-el Hüseyni el Balhi el Kunduzi el Hanefi. Ali hakkında nazil olduğunu ve Gadirle ilgili diğer bir kaç hadis. 1250) "Seele sailun" ayetinin Gadirle ilgili nazil olduğunu yazmıştır."Hidayet-ul Ukul" (Hüseyin b."Nefakız-ur Revafiz" (Mirza Mahdum b. 1103). 849). ö. Kunduzi bu kitapta Gadir hadisini bir çok yolla rivayet etmiş ve "Tebliğ" ayetinin Gadir-i Hum da Hz.[604] 221."el Velayet-u fit-Turuki Hadis-i Gadir" (Ebu Cafer Muhammed b. Gadir hadisini bir çok yolla nakletmiş ve Gadirle ilgili olan ayet ve hadisleri yazmıştır. 222."Vesilet-ul Mutaabbidin" (Molla lakabıyla meşhur olan Ömer b. 220. h. 911). ö."Hidayet-ul Murtab fi Fazail-il Ashab" (Seyyid Ahmed b. Ömer ed Devletabadi.şu sözüne de yer vermiştir: "Ya Ali! sen bu gün bütün mü’minlerin mevlası oldun. Mustafa el Kadinhani)."en-Nevakız-u li’r-Revafiz" (Seyyid Muhammed b. Gadir hakkındaki söylediği şiirleri. 227. Zehebi'nin "Tabakat"ta ve İbn-i Kesir'in de kendi tarihinde bir takım açıklamalar vardır. 217. 224.[605] 226."Hidayet-us Süada" (Kadı Şahabuddin Ahmed b. 1293). Gadir hadisini geniş bir şekilde Ebu Tufeyl'den rivayet etmiştir. Fadl b. Ali et Tirmizi. Abdulbaki. 286). 991)."Yenabi-ul Mevedde" (Şeyh Süleyman b. 223.

d. İmam Ali (a. Halid et-Taberi.11. Himvi Taberi’nin hayatı bölümünde şöyle yazıyor: Taberi. Yezid b.[608] Himvi yine Taberi hakkında şöyle yazıyor: "Bir kimseden bid’at görünce onu kovup kendisinden uzaklaştırıyordu. h. Taberi'nin hayatı bölümünde şöyle yazıyor: "Ben.a) Gadir-i Hum’da iken Hz. hadisin senet ve metnini özel kitaplarda kaydetmişlerdir. Gadir-i Hum hadislerinin senetlerini zikretmişti ve başka bir kitabında ise "Tayr" hadisinin senetlerini yazmıştır. Ebu Talib (a. Taberi'nin iki cilt kitabını gördüm. Bu bölümde onlardan bazılarının isimlerini zikrediyoruz: 1. ö.a.[611] İbn-i Hacer de bu son dediğimiz kitabı Taberi’ye nisbet vermiştir. o da İbn-i Kamil’den onu nakletmiştir. bu kitabı Taberi’ye nisbet vererek şöyle yazıyor: "Ahmed b." Seyyid b."[610] İbn-i Kesir.s)'ın faziletleri hakkında kitap yazmıştır. Ali b. Ebu Talib (a. Bu hadisin tahrif edilmemesi ve yok olmaması için bir çok alimler. Taberi. .Hafız Ebu Cafer b. Abdun. 310) bu konuda "el Velaye fi Turuk-i Hadis-il Gadir" kitabını yazmış ve 70 küsür tarikle Gadir hadisini rivayet etmiştir. “Resulullah (s. Rafızilerden bir grup da onun sözlerinden yararlanarak sahabelere dil uzatmaya başladılar.s)'ın fazileti hakkında konuşmaya başladı ve Gadir-i Hum hadisinin senetlerini zikretti ve bir çok insan onun konuşmalarını dinlemek için etrafında toplandılar.s) Yemen’de idi. kitaplarda yazdıkları senetleriyle yetinmeyip bu hadis hakkında özel kitaplarda te’lif etmişlerdir. Cerir b.[612] Şeyh Tusi "Fihrist" kitabında. 224. Gadir hadisini 57 yolla rivayet etmiştir. Tavus.” Şeklindeki sözlerini hatta bu konuyla ilgili şiirler de yazdıklarını duyunca. h. Ebu Bekir-i Durri’den. kitabın ilk başlarında Gadir-i Hum hakkında rivayet edilen hadisleri sahih bilmiş ve O’nun faziletlerini anlatmış fakat kitabı tamamlamamıştır. Cerir-i Taberi "Er-Red Ala’l Harkusiyye" kitabında. BÖLÜM YAZARLARIN GADİR HADİSİNE VERDİKLERİ ÖNEM 11. Bölüm YAZARLARIN GADİR HADİSİNE VERDİKLERİ ÖNEM Alimler Gadir hadisesine çok önem vermiş.” Zehebi sonra şöyle diyor: "Ben İbn-i Cerir'in bu hadisin senetleri hakkında bir kitap yazdığını gördüm ve hadisi pek çok yollarla rivayet ettiğinden dolayı şaşırıp kaldım.”[609] Zehebi de şöyle yazıyor: “İbn-i Ebu Davud’un Gadir hadisi hakkındaki konuşması Taberi’ye ulaştığında "Fezail" kitabını yazıp Gadir hadisinin sıhhati hakkında konuşma yaptı.[607] (Tefsir ve Tarih kitaplarının yazarı." Hz. Ali b. “Taberi durumu böyle görünce Ebu Bekir ve Ömer’in faziletleri hakkında da bazı sözler söyledi. "İkbal" kitabında şöyle yazıyor: "Muhammed b. Bağdat’ta bazılarının Gadir-i Hum olayını yalanladıklarını ve onların.

Necaşi de şöyle yazıyor: "Men Reva Hadise Gadir-i Hum" kitabı Cuabi’nin yazdığı bir kitaptır. "Men Reva Hadise Gadir-i Hum" kitabını yazmıştır. Gadir hadisini 125 yolla nakletmiştir. İbn-i Ukde de. Hüseyin b. h. 4. 330)’da yazmış olduğu nushası bende vardır. Gadir hadisini 125 yolla nakletmiştir. Mutallib eş-Şeybani (ö. [621] Servi de şöyle yazıyor: "Ebu Bekir el-Cuabi.Ebu Talib Ubeydullah[623] b.Hafız Ali b." hadisini. Bu kitapta. İbn-i Esir "Usd-ul Gabe"de ve İbn-i Hacer "İsabe"de bu kitaptan pek çok rivayet nakletmişlerdir. Said el-Hemdani (ö. Gadir-i Hum olayını. h.a. 105 yolla Gadir hadisini rivayet etmiştir. torunu Ebu Tahir ez-Zerariye için yazdığı "Âl-i A'yun" kitabındaki risalesinde bunu açıkça söylemiştir. bu hadisin senetleri hakkında özel bir kitap yazmıştır.İbn-i Ukde[613] ismiyle meşhur olan Hafız Ebu Abbas el-Kufi Ahmed b. Kendisi." Kafi kitabının müellifinden ise şöyle naklediliyor: Kadı Ebu Bekir-i Cuabi bizlere. Resulullah (s. şöyle yazılmıştır: Cuabi "Nuhab-ul Menakıb" kitabında. (Abdurrahman Nişaburi'nin amcasıdır) Şeyh Muntecebuddin Fihrist kitabında. İbn-i Hacer. Ahmed ed-Darukutni[626] el-Bağdadi (ö. Salim et-Temimi el-Bağdadi el-Cuabi [620] (ö. onun "Men Reva Hadis-i Gadir-i Hum" kitabını te’lif ettiğini yazıyor. [624] 5.2."[619] 3.Hafız Ebu Bekir: Muhammed b. Ali de onun mevlasıdır. 368) Gadir hutbesi hakkında bir kitap yazmıştır.Şeyh Muhsin b.[617] İbn-i Ukde'nin böyle bir kitap yazdığını söylüyorlar. 333) "el Vilayet-u fi Turuk-i Hadis-i Gadir" kitabında. Ahmed b. 372) asrında yaşayan Necaşi. Necaşi de bu kitabı ona nisbet vermiştir. Ömer. h. bu hadisin senetlerini bir kitapta toplamıştır.Ebu Ğalib Ahmet b. Abdullah b. 355).[627] 8.[614] Feth-ul Bari (Şerh-i Sahih-i Buhari)de şöyle geçiyor: "Ben kimin mevlası isem. Muhammed b.a)'in Gadi-i Hum’daki buyurmuş olduğu hadisi 105 yolla rivayet etmiştir. h.Ebu Fazl Muhammed b. 356'da Vasıt’ta vefat etmiştir) "Turuk-u Hadis-i Gadir" kitabını yazmıştır.[625] 7.[618] Heddar şöyle yazıyor: "İbn-i Ukde bu hadisi 105 sahabeden rivayet etmiştir. Muhammed b. Muhammed ez-Zerari. Zeyd el-Enbari el-Vasiti (h. (ö. onun bir çok senetleri de sahihtir.[622] Ziya-ul Alemin’de ise. h. Ömer b. Ebu Bekir. Osman ve diğer 75 sahabeden nakletti. onun "Beyan-u Hadis-il Gadir" kitabını te’lif . Tirmizi ve Nesai nakletmiş ve bir çok yollarla da rivayet edilmiştir. Şeyh Tusi ve bir grup alimlerin yazısı da üzerindedir. 6. Seyyid İbn-i Tavus şöyle yazıyor: "Müellifin (h. Gadir hadisini zikrettiğinde şöyle yazıyor: Hafız Darukutni. Hafız-i Kunci eş-Şafii[616] ve Necaşi. 385) Kunci eş-Şafii. Şemsuddin el-Menavi eş-Şafii[615]. Gadir hadisini zikrettikten sonra şöyle yazıyor: "Ebu Abbas İbn-i Ukde bu hadisin senetlerini toplamış ve 70 küsür sahabeden onu rivayet etmiştir. Ahmed en-Nişaburi el-Huzai. Ömer b.

Abdullah b. İbrahim el-Cezairi (h. 490) "Duat-ul Hudat" isimli bir kitap te’lif etmiş ve Gadir hadisini de bu kitapta yazmıştır. çok faydalı bir kitaptır.Ali b.Feth Muhammed b. Bu hadisi. 17. Nasir b. h.[631] Cemaluddin Seyyid İbn-i Tavus şöyle yazıyor: "Secistani’nin o kitabı yanımdadır. Abdurrahman b.Ali b. bu kitabı.[639] Şeyh Ebu Hasan Şerif de "Ziya-ul Alemin" kitabında. Muhammed b."Fezail-u Emir-il Muminin" kitabının müellifi Şeyh Ali b. "Yakin" kitabında bazı sözleri ondan nakletmiştir. Şeyh Ebu’l Hasan eş-Şerif "Ziya-ul Alemin"de ve İbn. İbn-i Ebi Hatem-i Şami "Durr-un Nazim. Osman el-Keraciki (ö. öyle ki. Haskan Ebu’l Kasım Hakım el-Haskani[638] en-Nişaburi (ö. Bilal[634] b. 15. 477) 17 cilt.Şehraşub da "Menakıb"[636]da bu kitabı. 411."de ondan rivayet ediyor."[632] O. h. Şialar için imamet konusunda bu kitap yeterlidir. 748) "Tarihu Hadis-il Vilaye" kitabını yazmıştır.Hafız Şemsuddin Muhammed b. Ahmed es-Seczi (Secistani)[630] (ö.Şeyh Mansur el-Lai er-Razi.Ebu’l. 12. Seyyid İbn-i Tavus ona: “O kitap bizim yanımızda bulunur” demiştir. İmam Emir-ul Mu’minin (a.Ebu Abdullah-il Hüseyin b. Abdullah b. bu konuyu çok iyi açıklamıştır. Zehebi’nin kendisi Tezkire de şöyle yazıyor: Tayr hadisini. 9. Haşan-i Taturi el-Kufi Gadirle ilgili "Vilayet" kitabını yazmıştır. bu hadisin . onun öyle bir te’life sahip olduğunu yazıyor. Ahmed el-Mehlebi "Hadis-ul Gadir" isminde bir kitap yazmıştır.s)'ın Gadir günündeki imametini isbat ediyor. Osman ez-Zehebi[640] eş-Şafii (ö. h. 413) "Turuk-u Haber-il Vilayet" kitabını yazmıştır. Şeyh Ebu’l Ketaib Ammar'a yazmıştır. Allame Nevevi bu kitap hakkında şöyle yazıyor: "Bu.[633] 13.ettiğini yazıyor. ona isnat etmişlerdir.[637] 16. "Hadis-ul Gadir" isimli bir kitap yazmış. onun yanında olduğunu göstermektedir.[629] 11. 120 sahabeden rivayet etmiştir. h. "ed-Diraye fi Hadis-il Vilaye" kitabını te’lif etmiş ve Gadir hadisinin senetlerini yazmıştır. Muaye b. Sefer ayının 15'inde vefat etmiştir) "Kitab-u Yevm-il Gadir" isminde bir kitap te’lif etmiştir. Abdullah b.[628] 10. Ahmed b..Ebu Said Mes’ud b. Ondan hadis nakletmesi ve bu kitabın.[635] 14.İbn-i Haddad Haskani ile meşhur olan Hafız Ubeydullah b. İsa b. Ahmed b. Trablus’ta. Şeyh İmaduddin-i Taberi de "Kitab-ul Vilaye" ile tanınan “Bişaret-ul Mustafa” kitabında ondan rivayetler nakletmiştir. bir çok yolla rivayet etmişlerdir. Ali b. 449) "Uddet-ul Besir fi Hacc-i Yevm-il Gadir" kitabını yazmıştır. h. Urve el-Cerrah (ö.. Ben bu konuda bir kitap yazmışım "Vilayet hadisi" hakkında da ayrıca bir kitap yazmışım. bu kitapta Gadir hadisinin ravilerini alfabe tertibiyle düzenlemiştir.

Mevla Abdullah b. Gadir hadisini 80 yolla rivayet etmiş ve onu kabul etmeyenlerin cahil ve mutaassıp olduklarını söylemiştir. Gadir hadisinin tevatürünün isbat etmesi için. 25. bu kitap Hintçe de basılmıştır. Şeyh Süleyman el-Hanefi de şöyle yazıyor: "Ebu Hamid el-Gazali’nin üstadı ve imam-ul Haremeyn lakabıyla meşhur olan Ebu’l Meali elCuveyni. 1343) "Hadis-ul Vilayeti fi Hadis-il Gadir" kitabını yazmıştır.İslam" kitabını yazmış ve bu konuyu çok iyi bir şekilde açıklamıştır. 60 yaşlarında vefat etmiştir) Abakat kitabının ikinci cildinin 1080 sayfasında Gadir hadisinin senetlerini yazmış ve tevatürünü isbat ederek onu açıklamıştır. 23. O.Şeyh Muhammed Rıza b."[641] 18. "Risalet-ul Gadiriyye" kitabını yazmıştır.Hindi. 833). 1306'da. yüzyılın büyük muhaddis ve yazarlarındandır. "Hadis-ul Gadir" kitabını yazmıştır. Gadir ansiklopedisinin bu bölümünde "Abakat" kitabı ve yazarını çok övmüştür.Şemsuddin Muhammed b. Şeyh Ebu’l Hasan Şerif de "Ziya-ul Alemin”de zikrettiğimiz kitabı ona nisbet veriyor. Ebi Talib" isimli bir kitap yazmıştır.Hacı Seyyid Murtaza el-Husrovşahi et-Tebrizi. Muhammed Ebu’l Hayr-i Dimaşki eş-Şafii el-Mukri.[645] bu konuda gördüğü bir kitaptan taaccüp ederek şöyle demiştir: "Ben Bağdat’ta Gadir-i Hum rivayetleri hakkında bir kitap gördüm. "Vesail-uş Şia"nın müellifinin asrında yaşıyormuş. Şeyh Tahir Âl-i Ferecullah el-Necefi "el Gadir-u fi’l.Seyyid Mehdi b. Orduca ve Hintçe yayınlanmıştır."senetleri çok iyidir. Allame Emini. Tamamlama İbn-i Kesir şöyle yazıyor:[644] Tefsir ve Tarih sahibi “Ebu Cafer Muhammed b.Metalib fi Menakıb-i Ali b. Büyük Hafız Ebu’l Kasım İbn-i Asakir de bu konuda bir çok hadis nakletmiştir. (ö. Gadir-i Hum olayının rivayetlerini .Şeyh Abbas-i Kummi (ö. el. 1359) "Feyz-ul Kadir fi Hadis-il Gadir" kitabını 300 sayfada te’lif etmiştir. Seyyid Muhammed Kuli el-Musevi. "Esne’l. el-Hindi el-Luknevi (h.Seyyid Murtaza Hüseyin el-Hatib Fethipuri el-Hindi "Tefsir-ut Tekmil" kitabını te’lif edip ve Gadir olayıyla ilgili nazil olan İkmal ayetini tefsir etmiştir.[643] 20. h. 22. h. 14. İbn-i Cizeri [642] ile meşhurdur.Seyyid Sibt-ul Hasan el-Caysi. 26. çağımızın alimlerindendir. Seyyid Ali el-Garfi el-Bahrani el-Necefi (ö. 19. Şah Mensur-i Kazvini et-Tusi. Bu kitap. Bu kitabın iki nushası. Mir Hamid Hüseyin el-Hindi (Abakat'ın Müellifi)’nin kütüphanesinde mevcuttur. Cerir-i Taberi” bu hadise çok önem vermiş ve bu konuda iki cilt kitap yazarak hadisin metin ve senetlerini bir araya toplamıştır. 24. bu konu hakkında çok iyi ve derin bir şekilde araştırma yapmış ve "İhda-ul Hakir fi mana Hadis-il Gadir kitabını yazmıştır. 21.Seyyid Mir Hamid Hüseyin b. h.

daha 19.Hafızların. çağımıza kadar bu feryat kesilmemiştir ve tazeliği bozulmadan her zaman için yaşayacaktır. tevatürü de (lafzı."[646] Alevi el-Heddar el-Hadad da şöyle yazıyor: Hafız Ebu’l Ala el-Atar el-Hemdani[647] diyordu ki: "Ben bu hadisi (mevla hadisini) 250 yolla rivayet ediyorum. Gadir Hadisinin Senediyle İlgili Olan Bazı Sözleri: Bu bölümden maksat. özellikle bu hadis hakkında kitap telif etmişlerdir. Resulullah (s. bu açık yoldan sapanların. onun muhal olduğunu zannetti. Çünkü hiç kimse onun sahih olduğunu inkar edemez Gadir hadisi öyle bir hadistir ki. sözkonusu etmekten maksadımız. Gadir Hadisinin Senediyle İlgili Olan Bazı Sözleri. Resulullah (s. kitabın üzerinde 28. h. ümmetin üzerinde icma ettiği meselenin karşısında olduklarını göstermektir. inkar edilecek değildir. manevi ve icmali) inkar edilecek bir şey değildir. Yakın ve uzak olan herkes. 12. Sünni ve Şia alimlerinin Gadir hadisinin sahih olup tevatürü üzerinde ittifak ettiklerini bildirmek ve değerli okuyuculara.Hafızların."[649] 2. onun doğruluğuna şehadet etmiş. onu rivayet etmiş ve yazarların çoğu hadis..a. 321) şöyle yazıyor: "Ebu Cafer şöyle dedi: Birisi söz konusu hadisi inkar etti. h.Hafız Ebu İsa Tirmizi (ö. Bölüm GADİR HADİSİNİN SENEDİNE VERİLEN ÖNEM 1. Görünen güneşi inkar eden hariç hiç kimse onu inkar edemez. cilt yazmıştı. Zira Resulullah’ın kendisi buyurmuştur ki: "Ümmet hata üzerinde icma etmez. Bu bahsi.a. Zira." Gadir hadisi hakkında görüşlerini belirterek onu sahih bilen alimlerden bazıları şunlardır: 1. Cildi de vardır yazıyordu.zikretmişti. tefsir ve kelam kitaplarında ona yer vermişlerdir.. tarih.Hafız Ebu Cafer el-Tahavi (ö. 12. 279) Gadir hadisini naklettikten sonra şöyle yazıyor: "Bu hadis hasen ve sahihtir. Ali O’nunla beraber ."[648] Ve bu konuyla ilgili bir takım diğer kitaplar da vardır biz geçmiş bölümlerde onlardan bazılarının isimlerini yazdık.a) bu hadisi buyurduğu günden itibaren. hadisin sıhhatini ortaya çıkarmak veya tevatürünü isbat etmek değildir. BÖLÜM GADİR HADİSİNİN SENEDİNE VERİLEN ÖNEM 1.a)’in Hac niyeti ile Medine’den çıkıp Mekke’ye giderken Cuhfe’de olan Gadir-i Hum’a yetiştiğinde Hz. bir çok ravileri "sahihayn"ın ravilerindendirler.

hadisin metni üzerinde icma etmişlerdir ve bu hadisin "Ben kimin mevlası isem.. bir çok yolla Gadir hadisinin tamamını rivayet ettikten sonra şöyle diyor: "Bunların hepsini fazlasıyla Ahmed b.Fakih Ebu’l Hasan-i Mağazili eş-Şafii (ö. o da Ali b.Hüccet-ul İslam Ebu Hamid-i Gazali (ö. Ali b. Eyyub-i Hilal’dan ve nihayet. “Bunların hepsi. sahih bir hadis olduğunu bildirmiştir. 9.a. Medine’den hacca giderken değil dedi. o Resulullah (s.Hafız Ebu’l Ferec İbn-i Cevzi el-Hanbeli (ö.s) içindir. Muhammed.a)’in Gadir-i Hum günündeki hutbesinden olduğunu Ömer’in o gün Hz.. sabit ve doğru hadislerdir” demiştir. 505) şöyle yazıyor: Ehl-i Sünnet alimleri. Sonunda da şöyle ekliyor: "Resulullah (s. onu sahih bilmiştir. Cevzi el-Hanefi (ö. Abdullah b. Eğer Ömer'in Ali'ye "Bugün sen. Bu kesin bir hadistir. h.Hafız İbn-i Abdulbirr el-Kurtubi (ö. Resulullah (s. Ali’ye “Ne mutlu. Beşir’den. (el yevme ekmeltu lekum.. 483) "Menakıb kitabında üstadı Ebu’l Kasım Fazl b. onun hiç bir sakıncası yoktur ve bu fazilet sadece Ali (a.olmadığını söyledi ve Ahmed'in senediyle olan şu rivayeti de zikretti: Cafer b.a. Sabit el-Hatib'in. o da b. o da Ebu Nasr-i Habşundan." 3. 597) "Menakıb"da şöyle yazıyor: "Siyer alimleri.a)'in Haccet-ül Veda (18 zilhicce)dan dönerken vaki olduğunda ve Orada 120 bin kişinin de bulunup bu olaya şahit olmaları ve Gadir hadisini duymaları hususunda ittifak etmişlerdir. h 654)." 6. hiç kimse onun ravileri hakkında şüphe etmemiştir.. 405) Gadir hadisini bir çok yolla rivayet ederek." . "Biz Cabir b. h. Ancak. Muhammed-i İsfehani’den rivayeti naklettikten sonra.[650] 4. Ali'ye bu sözü söylemiştir. şöyle yazıyor: "Ebu’l Kasım diyor ki: Bu Resulullah (s. h. Ne mutlu sana Ya Ali. Ali de onun mevlasıdır" Resulullah (s. Abdullah-i Ensari’nin yanına gittik. Ebu Hureyre’den naklettiği hadistir. Ömer-i Darukutni'den.Fakih Ebu Abdullah-i Mahamili el-Bağdadi.s) Yemen’den Peygamber'in yanına geldi.a) Gadir-i Hum da Hz.. hac merasiminden Medine’ye dönerken söylemiştir. Ali de onun mevlasıdır.. "Aşere-i Mubeşşere"’nin de içinde bulunduğu yüz sahabe bu hadisi rivayet etmişlerdir.Ebu Muhammed-i Asimi "Zeyn-ul Feta" kitabında yazıyor: "Resulullah (s. benim ve bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun" diye dediğini nakleden rivayetlere zayıftır diyen olursa.a.[651] (yedinci ve onuncu bölümde bu konu hakkında yeterince bahsettik). Ebu Bekir Ahmed b."[653] dediğini kabul etmişlerdir. 5.. Hanbel "Fezail"de yazmıştır. h.a): "Ben kimin mevlası isem..a." Ümmet bu hadisi kabul etmiş ve esaslara da muvafıktır. h.a.a) şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem.Ebu Abdullah el-Hakim (ö. Ali de onun mevlasıdır" buyurduğu zaman İkmal. 8..[652] 7." Ebu Cafer sonra devam ederek: "Gadir hadisi senedi sahih olan bir hadistir.a. (ö.a. h. Gadir vakıasının.a)'in Haccet-ul Veda hadisinin.” 10. Sonra Ali (a.) ayeti nazil oldu. cevap şudur: Bu rivayet sahihtir.a)'in sahih hadislerindendir. Resulullah (s. 463) "Muahat" "Rayet" ve "Gadir" hadislerini yazdıktan sonra. şöyle olduğunu bize söyledi: ". 330) "Emali" kitabında bu hadisin. Musa b. babasından rivayet ediyor ki.. ancak zayıf olan hadis.Ebu Muzaffer Sıbt b.

a.a). o da Zeyd b." Resulullah (s. ravileri emin ve değişik senetlerini yan yana koyduğumuzda hadisin sahih olduğu ortaya çıkıyor. o da Ebu Tufeyl'den. h. Ebu Ubeyde’yi gönderdiğinde ona şöyle dedi: "Seni. Resulullah (s. Ebu Bekir.a) Haccet-ul Veda’dan döndükten sonra. h.c)'ın kitabı ve İtretim olan Ehl-i Beyt'imi. Ali (a. ittifak edilen bir hadistir. h. Bu hadise göre. 748). Gadir olayı şöyledir: Resulullah (s. Şam muhaddisi de kitabında. Muhammed b." 14.s)'ın faziletlerinden saymış[655] ve İmam Ali (a.Şemsuddin-i Zehebi eş-Şafii (ö. şöyle diyor: "Hafız Darukutni. (11. içerisinde Gadir hadisi de bulunan delilini "mustefiz" bir rivayet olarak nakletmiştir. Onun yanında edepli konuş..a. Himad'tan.[657] 13.s)'ın “Şura günündeki. numarasında bahsettik). Hz. Şimdi bakınız . orada bulunan ağaçların altlarını temizlemelerini emretti.a) Haccet-ul Veda'dan döndüğünde Gadir-i Hum'da durdu.” Hadisi. 774) Sünen-i Nesai'den. Sabit'den. ama biz onun hadisini delil getirmiyoruz.a. Hadisin ilk bölümünü mütevatir bilmiş ve "Şüphesiz Resulullah (s. ancak benden sonra peygamber yoktur. işaret ve kinaye ile değil. biri diğerinden daha büyük olan iki değerli emaneti sizin aranızda bırakıyorum: Allah (c. Azib'den naklettiği hadisi delil olarak zikrediyoruz. Ben kimin mevlası isem.Şeyh Ebu’l Mekarim-i Simnani (ö.. meşhur ve "hasen" bir hadistir. (Sonra semerlerle yapılan yüksek bir yere çıkarak) şöyle buyurdu: "Ben çağırıldım.a. "Musned"inde hadisin senetlerini toplamıştır. Seyyid-us Sıddikin. Ali de onun mevlasıdır.Hafız İmaduddin İbn-i Kesir-i Dimaşki eş-Şafii (ö. h. o da Ameş'ten.a) onu buyurmuştur" diye yazıyor. siyer ve tarih alimleri de Gadir-i Hum olayını ayrıntılarıyla rivayet etmişlerdir..Hafız Ebu Abdullah-i Genci eş-Şafii (ö. Musa’ya Harun gibisin. senetle Berra b.Mezkur hadisi sadece "Habşun" rivayet etmişti diyorlar. 15.a. Ebu Said-i Tirmizi'nin yollarıyla “Camia” kitabında rivayet ettikten sonra da.a-) kimsenin makamında olan bir şahısın yanına gönderiyorum.a)'in mağara arkadaşı Ebu Bekir Ebu Ubeyde’yi Ali (a. Sözünün devamında da şöyle diyor: "Siyer alimlerinin ittifakına göre.. o da Avane'den. bu dünyadan göç edeceğim.. Ali vasilerin en büyüğü olup onun kalbi Resulullah (s. ancak Ahmed'in "Fezail"de sahih..” Velayet hadisi hakkında da şöyle yazıyor: "Bu hadis (Gadir hadisi). o da Habib b.[654] 11. Gadir hadisi hakkında özel kitap yazmış. bölümün 17.” Daha sonra da Mahamili'nin yoluyla hadisi naklederek şöyle devam ediyor: "Bu hadis.s)'a şöyle buyurdu: “Sen benim için.a.a)'in kalbidir. 655) Gadir hadisini çok meşhur olan hadislerden bilip onu Emir-ul Müminin Ali (a. Erkam'dan şöyle rivayet ediyor: "Resulullah (s. 120 bin sahabeyi bir araya toplayıp onlara şöyle buyurdular: ". [656]” 12.İbn-i Ebu’l Hadid-i Mu'tezili (ö. Telhis-ul Mustedrek’te Gadir hadisini birçok yolla rivayet etmiş ve bir kaç senetleri de sahih bilmiştir. hadisin rivayet edildiği yolları bir ciltte toplamıştır. 658) Ahmed'in yollarıyla Gadir hadisini yazdıktan sonra şöyle diyor: “Gadir hadisinin bir senetle rivayet olması sana yeter.. Musenna'dan.a.. h.s)'ı getirmesi için gönderdiğinde buna işaret etmiştir.a) mezkur ibareti açıkça söylemiştir. Gadir hadisini bir çok yolla bir kaç sahabe ve Tabiinler’den rivayet etmiştir. kaybettiğimiz (Resulullah -s.a. o da Yahya b. 736) "Urvet-ul Vuska"da şöyle yazıyor: "Resulullah (s. nerede kaldı ki onun senetlerini Ahmed gibi bir imam toplamış olsun. Hafız İbn-i Ukde-i Kufide bu konuda özel bir kitap yazmıştır.

Allah’ım onu seveni sev. Cabir b. birbirinden ayrılmayacaklardır. hadisi yazdıktan sonra. Abbas b. Abdurrahman b. Erkam’dan hadisi naklederek "Fıtr" hariç diğer ravilerini sahih. özellikle bu hadisin tevatürünü isbat etmek için "Esne’l Metalib" kitabını yazmıştır. Hubşi b." Sonra Hazreti Ali (s. Gadir hadisini. Ubeydullah. Erkam'dan yazdıktan sonra. ama "Ellahumme vali men valahu" cümlesi. "Üstadımız Ebu Abdullah-ı Zehebi. Cunade'den de rivayet etmiş ravilerini güvenilir bilmiştir. Başka bir yolla da Cabir b. Sa’d b. Abdullah'tan hadisi yazarak "Üstadımız Zehebi onu hasen biliyor" diye söylemiştir. Ahmed'in yoluyla Ziyad b. Talha b. Tirmizi de bu senetle hadisi sahih biliyor” diyor. Gadir hadisini. Hadis ilmine tasallutu olmayan kimselerin. Hanbel)in senediyle Zeyd b. onu da sika bilmiştir. Yine hadisi. onlardan bazılarının isimleri şunlardır: Ebu Bekir-i Sıddık. Bureyde b.a. Abdulmuttalib. Azib. Ebu Vakkas'tan da hadisi naklettikten sonra. Ali de onun mevlasıdır. bunun iyi bir senedi vardır diyor. Resulullah (s. Hattab.a) ve Hz. Ebu Hureyre. Bezzar'ın yoluyla Said ve Zeyd b.benden sonra. 807) "Rukban" hadisini. "Munaşede" (yemine verme) hadisini de Ahmed'in yoluyla İbn-i Tufeyl'den nakledip. ben de bütün Mü’minlerin mevlasıyım. Ebu Said-i Hudri. h. Abbas. bu hadisi sahih bilmiştir" diye yazıyor.[659] 17. 833) Gadir hadisini seksen yolla rivayet etmiştir. "Üstadımız Zehebi bu senedi Hasen biliyor" diye yazmıştır. Çünkü bu hadis.Şemsuddin-i Cizeri eş-Şafii (ö.a)'ın elinden tutarak şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem. Burra b. Ömer b.[658] 16. h. büyük bir sahabe grubu tarafından rivayet edilmiştir. başka yollarla yazdıktan sonra şöyle söylüyor: Üstadımız Zehebi dedi: "Hadisin ilk bölümü mütevatirdir. ravilerini doğru sözlü ve güvenilir olarak vurgulamıştır. Erkam.Hafız Nuruddin-i Heysemi (ö. büyük bir grup. Emir-ul müminin Ali’nin"Rahbe"deki konuşmasını yazarak şöyle demiştir: Bu hadis. "Rahbe"deki "Munaşede"yi (yemine vermeyi) de naklettikten sonra. Ebu Vakkas. hasen bir hadistir. Zubeyr b. Resulullah (s. Abdullah. Ali (a. Hasib. Mezkur hadisi Ebu Ya'li’nin yoluyla Abdurrahman’dan da nakletmiş ve ravilerini güvenilir bilmiştir. Kevser havuzunun başında yanıma geldikleri zamana kadar. onu nakletmiştir. Ebu Ziyad'dan da hadisi yazmış ve ravileri güvenilirdir demiştir. .a. Ahmed (b. senedi güçlü olan bir fazlalıktır. “Fıtr’dan başka hadisin senedinde yer alan raviler sahihtirler. Sa'd b. onlara nasıl davranacaksınız! Onlar. Ahmed (İbn-i Hanbel) ve Taberani’nin yollarıyla rivayet etmiş ve Ahmed'in senedinde zikrolan raviler güvenilirdir demiştir. Cunade. Veheb'den naklederek "Ravileri sahihtir" diyor.s)'dan mütevatir bir şekilde elimize yetişmiştir. Daha başka yollarla da hadisi rivayet etmiş. Zeyd b. bu hadisi zayıf göstermelerinin itibar ve önemi yoktur." İbn-i Kesir." Sonra şöyle buyurdu: "Allah benim mevlam. ona düşman olana düşman ol. Avam. Tabarani'nin yoluyla Hubşi b. Avf. “Sünen'in şartına göre senedi iyi ve ravileri güvenilir. Abdullah b.a)'ın onu demesinde hiç şüphem yoktur. o da güvenilir” diye yazıyor. Ahmed’in başka bir senediyle Said b. İbn-i Cerir-i Taberi’nin yoluyla.yazıp.

s) Yemen’de imiş diye reddedenlere önem verilmez. Hasin.a. Zeyd b.. Cundeb. Nesai ve Ahmed gibi bir grup cemaat onu bir çok yollarla rivayet etmişlerdir.Hafız Şehabuddin İbn-i Hacer-i Heysemi el-Mekki (ö." miktarı da hadisten olmayıp hadise eklenmiştir diyenlerin sözü de faydasızdır. kafirlerin ise mevlası yoktur. Tirmizi ve Nesai.a. Abdullah b. İbn-i Ukde.” hadise gelince. öyle kimseler sahih bilmişlerdir ki insan onların sözleriyle yakin etmiş olur ve Resulullah (s. Enes b. Malik. Ali’nin hilafeti döneminde vuku bulan bir olayda o hazret için tanıklık etmişlerdir. ondan sonrakilerin bir çoğu da bu hadisi ondan nakletmişlerdir. Ali’nin) faziletleri hakkındaki iyi hadislerle doldurmuştur. Bundan dolayı 18 sahabe onu rivayet etmiştir. 21. eş-Şirazi.Hafız Celaluddin-i Suyuti eş-Şafii (ö. Umran b.” Ömer’in şu sözü de “Ey Ali. Bu hadisi. bir çok yollarla rivayet etmişlerdir. Çünkü Hz.Hafız İbn-i Hacer-i Askalani (ö. Nehc-ul Hakk'ın reddiyesinde yazılan "İbtal-ul Batil" kitabında şöyle yazıyor: "Resulullah (s. bu konuda özel kitap telif etmiş ve Gadir hadisinin senetlerini orada toplamıştır. cevabın da bir önsöze ihtiyacı vardır. Tirmizi. Yasir. Semure b. Ama "Velayet" hadisini. 18.. O’nun (Hz.Abdullah b. Mes'ud. Ali kesin olarak Yemen'den dönmüş ve hac merasiminde Resulullah (s. en önemli delillerdendir. 911) Gadir hadisini mutevatir bilmiştir. Es'ad b.Hafız Ebu Abbas Şehabuddin-i Kastalani (ö." söyledi.s)’dan bize ulaşan hadis kadar hadis rivayet edilmemiştir. Yeman. Ebu Abbas b.a) o zaman Ali (a. üstatlarımız bunu bize nakletmişlerdir.Ebu’l Hayr Fazlullah b. 852) Gadir hadisini. Ruzbehan el-Hunci. fakat o "Muvalat" hadisini bir gruptan nakletmiş ve onların isimlerini zikretmiştir. Çünkü . Kur’an şöyle buyurmuştur: “Allah mu’minlerin mevlasıdır. h. Sırrını da "Keşf-ul Ğumme fi Marifet-il Eimme" kitabını tanıttığımızda söylemiştik. Örneğin. onların kaç katını zikrederek hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. sen her mu’minin mevlası oldun” yani her mu’minin mevlası oldun manasınadır. Huneyf.[661] Devamında da şöyle demiştir: Nesai. onun açıklaması da şudur ki: Bu hadis şüphesi olmayan sahih bir hadistir. Ebuzer-i Ğeffari. Resulullah (s."[662] 19. Ama İbn-i Cerir-i Taberi kitabında. Selman-ı Farsi. İbn-i Ukde de hadisin senetlerini özel bir kitapta toplamıştır. bir kaç yerde ve bir çok yolla nakletmiş ve[660] şöyle demiştir: "Ebu Haccac-i Mizzi.a) ile birlikte olmuştur.a. o da hadisi ve hadisin ravilerini açıklamaktadır.a. İmam. eş-Şafii. Huzeyfe b. 20. Sabit. İbn-i Abdulbirr'in sözünden fazla bir söz yazmamıştır. h. Sehl b. Zurare.s)'ın elinden tutarak "Elest-u evla. ama hadisin sıhhatini lekelemek isteyen ve Ali (a. Bu hadisin yolları gerçekten çoktur.. Ahmed'in bir rivayetine göre 30 sahabe bu hadisi Resulullah’tan duymuş ve Hz.a)'den rivayet edilen Gadir günündeki hadise (velayet hadisine) gelince. Bu hadisin bir çok yolları sahih ve hasendir.[663] 22. Ahmed de şöyle demiştir: "Hiç bir sahabeden. h. Ukden ise Gadir hadisinin yollarını toplamış ve onu 70 küsür sahabeden rivayet etmiştir.a)’in Gadir-i Hum da ki sözü de sabit olur. sahih ve hasendir. h. Hasais kitabını.. 923) şöyle yazıyor: Tirmizi ve Nesai’nin naklettiği “Ben kimin mevlası isem. onların bir çok yolları ise sahih ve hasendir. Huzyeme b. Şafii onun hakkında şöyle diyor: "Bu hadisten İslam velayeti kastedilmiştir. 974) Şia'nın Gadir hadisiyle ilgili delil getirdiklerini reddederken şöyle demiştir: "Bu şüphe. Ömer. Ebu Talib (a. Sabit. "Allahumme vali men Valahu. Nitekim. Ebu Eyyüb-i Ensari.. Ali b. Ali de onun mevlasıdır. Bu hadis sahih hadisler içerisinde yer almıştır. Ammar b.. onun senetlerinden çoğu ve yolları.

a)'in Gadir günündeki "Ben kimin mevlası isem. sahih olan hadislerden bazıları şunlardır: “Allah Teala ve O’nun Allah'ın Resulü." Onun hakkında. Resulullah (s. Hanbel şöyle demiştir: "Hz. h.Şeyh Nuruddin-i Herevi el-Kari el-Hanefi (ö. onu seviyorlar. her ne kadar Peygamber (s..a)'den rivayet etmiştir[665] bu hadisin bir çok yollarla da sahih ve hasendir. Yine şöyle buyurmuştur: "Ben kimin mevlası isem.” “Salih Peygamber’in devesini öldüren öncekilerin en kötüsü olduğu gibi. h.” Buyurdu. 1014) Gadir hadisini bir kaç yolla yazdıktan sonra şöyle diyor: "Neticede.[667] 23. onu seveni sev ve ona düşman olana düşman ol.a).a.c) Peygamber’e. bazı hafızlar ise onu . Ebu Ali en-Nişaburi de şöyle demişlerdir: "Hz. Ali de onun mevlasıdır" hadisini yazıyor. Ali hakkında sahih ve hasen senetlerle söylenilen hadisler. Allah'ın Resulünün yanında. Ali hakkında söylenilen faziletler.a)'le beraber hac merasiminden sonra çıkmasını ve Gadir den geçmelerini inkar edenlerin sözlerine itina edilemez.a)'a sebbetmiştir.” Burada hadisin hepsini yazıyor.a. hiç kimsenin hakkında söylenmemiştir. Allah'ım. 24." Ashab’tan 30 kişi bunu rivayet etmiştir. hiçbir sahabe hakkında rivayet edilmemiştir.Cemaluddin Ebu’l Mehasin Yusuf b. şüphesiz bu sahih bir hadistir. helak olacaktır: Haddini aşacak derecede sevenler ve ona düşman olup arkasından söz edenler. küfreden) Resulullah (s. “Ali hakkında iki grup. Fatime ve Hasaney’ni çağırarak. Selahuddin el-Hanefi. “Peygamber (s." Kadı İsmail. Useyd ve diğerleri. ama hacdan Medine’ye dönerken. Ali'den de mutevatir bir şekilde rivayet olmuştur..a) Kur'an'ın tenzili üzere savaştığı gibi Ali de Kur’an’ın tevili üzere savaşacaktır.[668] 25.a.Cemaluddin Ataullah-i Hüseyn-i eş-Şirazi (ö.a) Haccet-ul Veda’dan dönerken Gadir-i Hum da indi.a.a. Ali Yemen’den döndü ve hacılar kafilesine katıldı.a. O’na düşman olan ise münafıktır. Hadis olarak zikredip Resulullah (s. Allah (c. Ali’de o dört kişiden birisidir. Hz. Rahbe’deki gösterdiği delili naklettikten sonra şöyle yazıyor: “Hz. sahih hadis de bunu teyid ediyor: Zeyd b. Peygamber (s. Ali’nin.bu da bir çok yollarla rivayet olmuş ve Zehebi de bu yolların bir çoğunu sahih bilmiştir.” Tirmizi de rivayetinde. Ali. Gadir hadisini ve "Se'ele sailun" ayetinin bu konuyla ilgili nazil olduğunu yazdıktan sonra şöyle diyor: Bu hadis. "dört kişiyi sevmesini emretmiş ve onları sevdiğini de Peygamber’e bildirmiştir. örneğin: İbn-i Abbas. Emir-ul Mü’minin'in Ali’nin faziletlerini sayarken "velayet hadisini" 4. “Mubahele ayeti (Al-i İmran/60) nazil olduğunda. Haris olayından başka. Ali.. “Şüphesiz O’nu seven mümin. Sahabeden bir çok kimseler onu ve “Rukban” hadisini rivayet etmişlerdir. İbn-i Hacer yine şöyle diyor: Gadir hadisini 30 sahabe Peygamber (s. en sevilen kimseydi" diye yazıyor.a) hacca giderken O’nun yanında değildi.” O’na sebbeden (söven. Onun melun katili İbn-i Mülcem de sonların en kötüsüdür. Huzyefe b.[664] İbni Hacer sonra.[666] Ahmed b..s)'ın. Resulullah (s. Gadir-i Hum da o sözü demiş olabilir. "Ey Allah'ım! bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. İmam Ali (a..... 1000) "Erbain" kitabında. Erkam'ın rivayetine göre. Nesai.a. Ali de onun mevlasıdır.a.” Sözünün devamında da şöyle yazıyor: “Hz. aynı şekilde Allah'ın Resulünden de mutevatir olarak nakledilmiştir. "Hz.

bu hadisin bir çok senet ve yollarını sahih bilmiştir"[672] 28. Ebu Bekir. "O. onu sevenleri sev. ona sarılın ve onun yolunda hareket edin buyurduğu bir kimsedir.a. Yemen’den dönmüş ve Peygamber (s. Tirmizi ve Nesai rivayet etmiş ve daha bir çok yollardan da rivayet olmuştur. Hadisin son bölümünün söz konusu olmaması hususunda açıklama yapmış ve Zehebi de. h."[670] 26."[673] .”[671] 27. İbn-i Ukde de özel bir kitapta onun senetlerini zikretmiştir. Ebu Vakkas'ın rivayetini yazarak şöyle diyor: Darukutni "Fazail"de Me’kal b. o ilim ve irfan kapısı. bu da sahih yollarla rivayet olmuş Zehebi de bu yolların bir çoğunu sahih bilmiştir. Ebu Vakkas’tan naklettiğine göre şöyle dediler: Ey Ebu Talib’in oğlu! Sen her mu’min erkek kadın ve erkeğin mevlası oldun. “Seele sailun” ayetinin Gadir-i Hum da nazil olmasıyla ilgili bir rivayeti naklettikten sonra şöyle demiştir: “Heysemi demiş ki: Ahmed’in ricalleri (naklettiği hadisin senedinde ismi geçen kişiler) güvenilirdirler.a.” Ebu Bekir ve Ömer. Şeyh-ul İslam Askalani şöyle diyor: "Men kuntu mevlahu" hadisini. Hz. h. Leyla. sahih bir hadistir. Çünkü.a. Azib’ten hadisi naklettikten sonra.Zeynuddin-i Menavi eş-Şafii (ö. bu sahabeler Hz." Daha sonra Sad b. Hadis sabit değildir diyenin sözüne de itina edilmez ve Gadir hadisini. o senetlerin bir çoğu sahih ve hasendir. “Çünkü O benim mevlamdır” dedi. Hanbel'in rivayetine göre. Yine şöyle bir rivayet tahriç etmişlerdir: Ömer’e. Ali’ye davrandığın gibi davranmıyorsun!” dediklerinde. Yesar'dan naklediyor: "Ben Ebu Bekir'den şöyle dediğini işittim "Ali b. 30 sahabe onu rivayet etmiş ve hilafet tartışmalarında. h.. "Hadisin sahih olduğunu kabullenmeyenlerin sözlerine ise önem vermemek gerekir.Şeyh Ahmed b.Nuruddin-i Halebi.a)'in itretindendir" yani.a)'le beraber hac merasimine katılmıştır.a). Ebu Talib Allah Resulü (s. Ali’ye şahitlik yapmışlardır.a. bazı rivayetlerde de bu hadisin Gadirde söylendiği yazılmıştır. O hadis büyük bir grup sahabeden onu rivayet olarak çok meşhur olmuştur.a) ve güvenilir ravilerin senediyle rivayet etmiştir. (Halbuki mezkur hadisi Mekke'den dönerken. şüphesiz Hz. Useyd. Belki de bunu diyen Peygamber (s. 1044) İbn-i Hacer’in Gadir hadisinin sahih olduğuna dair yazmış olduğu hadisin senetleri sahih ve hasendir. İbn-i Ukde de özel bir kitapta onun sahih ve hasen senetlerini toplamıştır. Çünkü.) "Allahumme vali men valahu" hadisten değildir diyenin de sözü geçersizdir. “Sen hiç kimseye. Diğer bir yerde de şöyle diyor: “Ricalleri doğru ve güvenilir kişilerdirler. hiç bir şek ve şüphe onda yoktur. Baksir-i Mekki eş-Şafii (ö.a.a) Medine'den hacca giderken Gadir Hum da o hadisi söylediğini sanmıştır. ümmetin alimidir. zaten reddiye yazmağa gerek yoktur. Amir b. Çünkü Ahmed b.[669] Devamında da şöyle yazıyor: Ahmed "Müsend"de o hadisin hasen bir hadis" olduğunu yazıyor. Ebu Tufey’lin rivayeti de bunu te’yid etmektedir. Suyuti de mutevatir bir hadistir demiştir. Çünkü. Resulullah (s. 1074) "Vesilet-ul Meal" kitabında Huzeyfe b. 1031) şöyle yazıyor: İbn-i Hacer şöyle söylemiştir: "Bu hadis bir çok yolla rivayet olmuş. Halife ve Ümmü Seleme (r." "Bezzar"da şöyle diyor: Peygamber (s. Ali.. Bezzar güvenilir olan Fıtr b. ona yardım edenlere yardımda bulun ve onu yalnız bırakanları yalnız bırak. Ali hilafet döneminde Irak'ın "Rahbe"denilen yerinde halkı toplayıp bir konuşma yaptı ve orada Gadir hadisiyle de delil gösterdi.a) şöyle buyurdu: "Allah'ım onun dostlarına dost ve düşmanlarına düşman ol. Gadir hadisi. İbn-i Abbas ve Berra b. zira onlar hidayet yıldızlarıdırlar kim onların yolunda hareket ederse hidayete kavuşmuş olur. o şöyle rivayet ediyor: "Hz. bunu işitince (Darukutni’nin Sa’d b. Ali o zaman Yemen'de imiş diye kabullenmeyenlerin sözüne de. şöyle yazıyor: "Bu hadisi.mütevatir biliyorlar. eş-Şafii (ö. itrettendir" dedi. Gadirde söylemişti. Zeynuddin Menavi.

Hafız Ebu Ya’li ve Hasan b. Ali (a. İbn-i Tufeyl ve Zeyd'ten de aynı rivayeti yazarak şöyle demiştir: "Hafız Zehebi. o zaman sahabeleri toplamak. Ali de onun mevlasıdır. Erkam'dan rivayet ederek. Allah Resulünün "Acaba. (mezkur hadisin devamında Resulullah şöyle buyurmuştur: “.. onu yalnız bırakanı yalnız bırak.. Ali’yi onun için değil. Muhammed-i Şeyhani el-Kadiri el-Medeni "es-Sırat-us Seviy" kitabında şöyle yazıyor: “Men kuntu mevlahu” (velayet) hadisi. bu hadisin sahih bir hadis olduğunu söylemiştir. Allah'ım onun dostlarıyla dost. “Peygamber (s." Ama Yemen’de İsmailiyye’lerden olan bidat ehline gelince cuma ve cemaat ehli.. Ali (a.. daha sonra Hz.a. hakkı onunla döndür.” demesi hiç gerekmezdi. "Lemeat" kitabında şöyle yazıyor: "Gadir hadisi sahih bir hadis olup onda hiç bir şüphe yoktur Tirmizi gibi bir grup alimler onu nakletmişlerdir.s)'ın elini tutup kaldırarak şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem.29. h.[674] onlar şöyle demişlerdir: "Allah'ın Resulü. elimizde olan sahih bir hadistir.s)'ın elinden tutarak “Allah’ım. Yine şöyle söylüyorlar: "Eğer "Mevla" yardımcı. ona düşman olana düşman ol. Sufyan'dan yazarak ve Zehebi’den şöyle nakletmiştir: "Bu. 30. Nesai ve Ahmed b. o konuda Hz.a. onları şahit tutmak ve Ali (a.a.s) Peygamber (s. düşmanlarıyla da düşman ol. Gadir-i Hum da ashablarını topladı ve üç defa şöyle söyledi: "Acaba ben sizin mevlanız değilim miyim?" Ashabın hepsi tasdik ettiler. Peygamber (s. ona yardım edenlere yardım et yardım etmeyenlere yardım etme ve hakkı ondan ayırma".. onlara karşı çıkmıştır." Daha sonra "Rahbe" hadisini Ahmed'in senediyle.. Nesai.a) kendi velayetini Ali (a. -"Bu hadisteki "mevla" kelimesi üstünlük manasında olup. onun sahih bir hadis olarak kabul ettiğini" diye yazmıştır.a)'den işiterek hilafet üzerinde ihtilaf olduğunda. Hambel gibi birçok alimler onu zikretmişlerdir. 30 sahabe onu Peygamber (s. sonra da şöyle yazıyor: Şeyh İbn-i Hacer de "Savaik" kitabında aynısını söylemiştir.. yardımcı veya başka bir manada değildir. Bir grup (Tirmizi. onu seveni sev.a.a)'in bu nassına göre.b gibi şahıslar) onu rivayet etmişlerdir bir çok yolla 18 sahabeden rivayet olmuştur. Ama benim diyeceğim şudur: .Şeyh Abdulhakk ed-Dehlevi el-Buhari (ö. Şeyheyn onun gibi birçok sahih hadisleri yazmamışlarsa da Tirmizi. Yine şöyle demişlerdir: Buna binaen.a)’den sonra ancak itaati farz olan masum İmam içindir. 1052) Mişkat'in şerhinde şöyle yazıyor: "Şüphesiz Gadir hadisi sahihtir. Ali’ye şahitlik yapmışlardır. ben sizin mevlanız değilim miyim?" diye buyurduğu sözü delil göstererek.Allah’ım hakkı Ali’den ayırma." Onlar. Haccet-ul Veda’dan döndüğünde. Veheb'in rivayetiyle yazarak şöyle demiştir: "Zehebi. Ebu Avane yoluyla. Çünkü hakkı Ali için tabi kılmıştır.Şeyh Muhammed b. bu hadisi sahih bilmiştir. onun vasisidir ve ondan öncekilerin hilafetleri masiyettir" Onların sözleri burada bitti. Ahmed v. büyük ve başka manalarda olursa. Yine şöyle diyorlar: Bu dua. İbn-i Tufeyl ve Zeyd b.” Diyorlar.. hasen bir hadistir ve Ehl-i Sünnet alimleri onun üzerinde ittifak etmişlerdir." Daha sonra hadisi. Bir başka rivayette ise.s)'a vermiştir. Hz. Zehebi’nin. "Rahbe" hadisini de Said b.

Ali de onun mevlasıdır. Gadir hadisidir. Ali de onun mevlasıdır. onlar.. o zaman dinde hiçbir şey kesin olmayacaktır. 31. sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun. ancak bu konuda sahih olan hadisler şunlardır: 1. onu seveni sev. ona düşman olana düşman ol.” 6. Ali (a. Ali). Ali de onun mevlasıdır. ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir. h. bu hadisin bazı yollarını zikrederek şöyle yazıyor: "Eğer bu kesin olmazsa. Allahım onu seveni sev. “Bu hadis." Zikrettiğimiz hadislerin senetlerini İbn-i Ukde özel bir kitapta yazmıştır. Onlar havuzun başında yanıma gelene kadar asla birbirlerinden ayrılmayacaklardır.s)'ın imameti hususunda çok açık bir nastır. iki değerli emanet bırakıyorum. onu seveni sev. onlar şöyle diyorlar: Bu hadis. Hz. 150 yolla rivayet olmuştur” diye söylüyor. Seyyid Muhammed İbrahim'den şöyle naklediyor: "Velayet" hadisinin 150 senedi vardır. Ali ile karşılaşarak şöyle dedi: "Mübarek olsun sana. ona yardım edene yardım et. Allah'ım. kendimden sonra sizlere. ama hafızlar onu bir kaç yolla rivayet etmişlerdir. Allame Seyyid Muhammed b. Ali el-Vezir. dünyadan gideceğim." Seyyid Emir Muhammed es-Sen’ani "Ravzet-un Nediyye" kitabında şöyle yazıyor: "Bir çok hafızlar.Biz sahih ve hasen olan hadisleri. İsmail es-Sanani. Benden sonra. .Ziyauddin Salih b. 2. Gadir hadisini kesin ve mutevatir bir hadis olarak yazmıştır.” 3. Allame Mukbili. ben de bütün Mü’minlerin mevlasıyım" Ali’nin elinden tutarak yukarı kaldırdı ve şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem. Ali de onun mevlasıdır. h."Acaba benim müminlerin kendilerinden daha evla olduğumu biliyor musunuz?" "Evet" dediklerinde şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem.. bu konuda zikrettik.” Ondan sonra Ömer Hz." Fusul kitabında ise. Gadir hadisinin tevatürünü kabul edip "Menzilet" hadisi hakkında şöyle diyor: "O sahih ve meşhur bir hadistir ama mutevatir değildir." Ama bizce sahih ve bir çok yolla rivayet olan miktar zikrettiğimiz: "Ben kimin mevlası isem.“Allah'ım. Allah'ın kitabı ve İtretim olan Ehl-i Beyt’imdir. onların (İsmailiyye’nin) iddia ettiklerinin hepsi naklettiğimiz hadislerin içerisinde yoktur. ona düşman olana düşman ol. Allah'ım. meşhur olan tarih kitabında.” 4.Seyyid Muhammed el-Berzenci eş-Şafii (ö. 1103) "Nevakız" kitabında şöyle yazıyor: "Şiaların Hz. onlara nasıl davranmanız gerektiğine dikkat edin.Ben çağrılmışım. Mehdi el-Mukbili (ö. Daha sonrada şöyle buyurdu: "Allah benim mevlamdır."[675] Cümlesidir: 32.“Allah Mü’minlerin velisidir. Ali’nin imametini isbat etmek hakkında en önemli delilleri. benim mevlası olduğum herkesin mevlasıdır Allahım onu seveni sev.Allah'ın Resulü yine şöyle buyurmuştur: "Acaba ben her mü’minin nefsinden evla değil miyim?" "Evet" dediklerinde şöyle buyurdu: "İşte bu (Hz. "Hidayet-ul Ukul" kitabının talikesinde. 1108) "el-Ebhas-ul Museddede" kitabında. ona düşman olana düşman ol.Ben kimin mevlası isem. Gadir hadisini mutevatir biliyorlar.” 5. onu seveni sev. (ekinde) Seyyid Abdullah b." Hafız Zehebi ise "Tezkiret-ul Huffaz" kitabında.

Zeyd b. Cabirden mezkur hadisi nakletmişlerdir. Allah’ım onu seveni sev. bir çok yollarla onu rivayet etmişlerdir. Sabit ve Zeyd b. Cunade’den.. İbn-i Ukde "Muvalat" kitabında Halit b.” diye yazıyor.a. Taberani Malik b."[679] 36. İbn-i Ebu Şeybe ve İbn-i Ebu Asim ve Ziya Sad b. Hakim ve Ziya-ul Mukadesi’nin yollarıyla rivayet ederek şöyle yazıyor: "Suyuti bu hadisi mutevatir bilmiştir. Erkam’dan. Ali’nin hilafet günlerinde.. Tirmizi..Şeyh Muhammed Sadrulalem. Hz. Ebu Vakkas'tan.” Gadir hadisinin tevatürünün aydınlığa kavuşması için ilk önce onun tariklerini (yollarını) zikredeceğiz: Ahmed ve Hakim.. Ali’ye şahitlik yaptım." . "Zehiret-ul Amal" kitabında şöyle yazıyor: "Bu. Cuhfe bölgesinde olan Gadir-i Hum da bir hutbe okudu. Nesai.a) mutevatir biliyor. hadisi mutevatir bilmiştir. 34. Cude ve Zeyd b. o hutbede şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah benim mevlamdır. Cerir bu konuda özel bir kitap yazmıştır. Useyd’den. Zazan b. ona bu konuda şahitlik yapmışlardır. Nesai ve Ahmed.[676] 32. 30 sahabe bu hadisi Resulullah (s. h. ben de mü’minlerin mevlasıyım. h. İbn-i Ebu Şeybe ve Taberani Ebu Eyyub'dan. Hadisi kabullenmeyenlerin sözüne gelince onlara itina edilemez. Ebu Naim Cunda-i Ensari’den İbn-i Kani Hubşi b.” Darukutni de Sad'dan şöyle rivayet ediyor: "Ebu Bekir ve Ömer bunu işittikten sonra şöyle dediler: Ey Ebu Talib’in oğlu sen bütün mümin erkek ve kadınların mevlası oldun" Ondan sonrada "Seele sailun" ayetinin Gadirle ilgili olarak nazil olduğunu söylüyor ve devamında da “Bu hadis mutevatir olup 16[678] sahabeden rivayet olmuştur..a. hakkı o nereye döndüyse onunla döndür. Mukbili." Zehebi. Kays b. “Hakim” hayatı bölümünde ondan şöyle naklediyor: Gadir hadisinin "iyi senetleri vardır." İlim. 30 sahabe bu hadisi okuyarak Hz. İmam Ahmed (r. Huveyristen. Ahmed ve İbn-i Ebu’l Asim "es-Sünne"de. İbn-i Abbas ve İbn-i Şeybe’den. "Mearic-ul Ula fi Menakib-il Murtaza" kitabında şöyle yazıyor: "Muvalat hadisini Suyuti (r. Taberani Cerir’den. ben onların kendilerinden onlara daha evlayım."[677] 35. ben onu bir kitapta toplamışım. Taberani ve Ziya-i Mukaddesi Ebu Tufeyl. İbn-i Ebu Şeye.Şehabuddin-i Hifzi eş-Şafii.Seyyid İbn-i Hamza el-Harrani (ö. Yüz yılda Gadir’le ilgili şiir yazanlardandır. Ali’de onun mevlasıdır.Ebu Abdullah ez-Zerkani el-Mekki (ö. ona düşman olana düşman ol. Tirmizi. Ebu Naim "Fezail us-Sahabe" kitabında Yahya b. Erkam’dan ve Huzeyfe b. Ali ve diğer 13 kişiden. Bedil b. Ahmed ve Bureyde'den Ahmed ve İbn-i Mace Berra’dan. Verka. Ben o kitapta ki rivayetlerin bir çok yollarla rivayet edildiğini görünce şaşırdım. Taberani.. Takva ve İnsaf sahibi olan. Ali’ye şahitlik yapmışlardır.. şüphesiz sahih olan bir hadistir. Şirazi "Elkab" kitabında Ömer’den. Ahmed. 1120) Gadir hadisini Tirmizi.a)'dan duymuş Hz.a) şöyle yazmıştır: "Hilafet konusunda tartışmalar çıkarken. Ahmed'in rivayetinde ise hadis aynen zikrolmuştur. Nesia. bu hadisin senet ve yollarını bir bir zikrediyor. 1122) şöyle yazıyor: Taberani ve başkaları sahih senetle şöyle rivayet etmişlerdir: "Resulullah (s.” Hadisi sonuna kadar yazdıktan sonra.a) Haccet-ul Veda’dan dönerken. Öyleyse Ben kimin mevlası isem.. 12. Şerahil-i Ensari’den. Ömer’den şöyle rivayet ediyor: “Rahbe’de Gadir hadisinin doğruluğuna dair.Taberi’nin hayatı bölümünde şöyle yazıyor: "Muhammed b.

Muhammed b. mütevatir bir şekilde Resulullah (s. Ahmed b. Ebu Naim. Nesai ve Hakim.Seyyid Mahmud-i Alusi el-Bağdadi (ö.. . Zehebi de bir çok senedinin sahih olduğunu kabul etmiş ve bir çok sahabe de onu rivayet etmişlerdir.. Sa’d’dan ve Hatib de Enes’ten şöyle rivayet etmişlerdir: "Ben kimin mevlası isem. Ahmed. Gadir hadisini bir kaç yolla zikrettikten sonra şöyle yazıyor: "Hadis. Berra b. ancak bu hadisle İmamet-i Kubra (büyük önderlik ve liderlik) iddiasında bulunanlar için bir delil olmaz. Zehebi "Men kuntu mevlahu. 1171) bu hadisi mutevatir bilmiş ve Tirmizi.. Resulullah (s. İbn-i Ukde ve Ebu Ya’la’dan da nakletmiştir. 41. "Sünen" yazanlarının hepsi rivayet etmişlerdir. Ali'den.[685] 42. Hz. bir çok yollarla da rivayet olmuştur. Ammare ve Bureyde'den. Ali de onun mevlasıdır. h. Ebu Eyyub-i Ensari’den.a." (hadisin hepsini yazdıktan sonra) şöyle yazıyor: Ahmed.Ebu İrfan-i Sabban eş-Şafii.. Cerir. Erkam’dan mezkur hadisi rivayet etmişlerdir dedikten sonra şöyle diyor: "Bu sahih ve meşhur bir hadistir. Taberani..İmadi el-Hanefi ed-Dimaşki.[680] "Miftah-un Neca fi Menakib-i Âl-i Aba" kitabında şöyle yazıyor: Hakim "Nevadir-ul Usul"da ve Taberani de "Kebir"de Ebu Tufeylden.a. Malik. hadisin sahihliğinde şüphe etmek hatadır. 38. Hakim. Murre ve Ebu Ya’li.a)'den rivayet etmiş ve bir çok yolları da sahih ve hasendir. Ali ve Talha’dan. 1206) Gadir hadisini yazdıktan sonra şöyle yazıyor: 30 sahabe bu hadisi Resulullah (s.Mevlevi Veliyullah-i Leknevi "Mir'at-ul Mu’minin" kitabında. h. Ebu Eyyub. (ö. (ö. o sahihtir demişlerdir. Said el-Kufi İbn-i Ukde ismiyle meşhurdur.Şahabuddin Ebu’l Fayz Ahmed b. Useyd'den sahih bir senetle şöyle rivayet etmişlerdir: "Resulullah (s.[684]” diyor. h.a)'den rivayet edilmiştir..." Tirmizi ve Hakim. Hanbel. Amr b. 1276) şöyle yazıyor: Muvalat hadisini." bizim yanımızda sabittir. Ahmed b. Sad b. 1270) şöyle yazıyor: Evet. Ebu Vakkas.. sahihtir. İbn-i Abbas. Zeyd b. Bezzar. Osman ezZehebi et-Turkmani rivayetin bir çok yollarını sahih bilmiştir.Mirza Muhammed-i Bidahşi şöyle yazıyor: "Bu sahih ve meşhur olan bir hadistir.37. İbn-i Ömer. Taberi.a. Çünkü..a) Gadir-i Hum da. 69 kişi bu hadisi nakletmişlerdir." hadisi mutevatirdir ve şüphesiz Resulullah (s.a. 43.a)'in (Gadir-i Hum da) Emir (önderlik) hakkında ki buyurduğu şu söz: "Ben kimin mevlası isem. İbn-i Ukde. İbn-i Asakir. Ebu Said-i Hudri ve Enes’ten. Ali de onun mevlasıdır. Ahmed b.Şeyh Muhammed-i Beyruti eş-Şafii (ö. "Tevatür" konusunda yazdığımız kitaba müracaat edebilirler. Ebu Davud hariç. Ali’nin dilinden "Rahbe"de delil gösterirken ihticacında rivayet etmiştir.a. Allah’u Tela bana haber vermiş ki. inat ve taassup olmayan kimse. Muhammed b. Tirmizi ve Nesai gibi bir grup alim ve sahabelerden bir grup kimseler bu hadisi rivayet ettikten sonra. konunun uzamaması için hadisin senetlerini zikretmekten kaçındık senetlerini görmek isteyenler mezkur hadisin. Sıddık el-Hazremi "Teşnif-ul Azan" kitabında şöyle diyor: Ama "men kuntu mevlahu fe haza Aliyyun mevlahu" hadisi. o da Huzeyfe b.a) onu buyurmuştur.[681] 39. Azib ve Zeyd b.. Erkam'dan. o sahih bir hadistir" diye söylemiş ve yine. özel bir kitapta onun yollarını yazmıştır. Hanbel de bu hadisi. bu hadisin sıhhatında şüphe etmemiştir. hakikaten bu hadisin bir çok senetleri vardır. Ebu Hureyre’den. Özellikle bu konuda bir kitap yazmıştır. Hafız Ebu Abbas Ahmed b. Ebu Naim.[682] 40. Hafız Ebu Abdullah Muhammed b.[683] Ve konuyu şöyle devam ettiriyor: "Zehebi. h. ağaç altında bir hutbe okudu: "Ey insanlar.

"Tarih-ul İsbihan" ve "el-Fezail"de. İbn-i Ukde ve İbn-i Asakir. Ahmed ve Nesai "Kubra" ve "Hasais"te. Taberani ve Banyasi kitapların mezkur hadisle ilgili olan ciltlerinde Ebu Naim "Tarih-i İsbihan"da. Ebu Naim "Hilye". Amr b. Ali ve bir grup sahabeden Gadir hadisini rivayet etmişlerdir. Taberani. Darkutni ve onun yoluyla İbn-i Asakir de Huzeyfe b. İbn-i Ebu’l Asım "es-Sünne"de. İbn-i Asakir "Tarih"te Berra b. Bezzar ve Dulabi "el-Kuna"da. İbn-i Ukde. Said b. Taberani.Mace. İbn-i Adi ve o yolla İbn-i Asakir. Ali ve 13 küsür sahabeden rivayet etmişlerdir. Useyd'den söz konusu hadisi rivayet etmişlerdir. İbn-i Ebu Şeybe "Müsned"te. İbn-i Cerir "Tehzib-ul Asar"da. İbn-i Ukde ve Taberani "es-Sağır"da. Azibin hadisini rivayet etmişlerdir. Bezzar "Müsned"te. İbn-i Cerir "Tezhib"de. Ebu Şeybe ve Nesai "Sünen"lerinde. İbn-i Mace.Sufyan ve Dulabi "el-Kuna"da. Hakim ve başkaları da Zeyd b. Nesai "Kubra"da. "Müsned"inde ve İbn-i Ebu Asım "es-Sünne"de Hz. Ebu Tahir-il Muhisi. Hatib ve İbn-i Asakir Enes b. Osman b. Ahmed "Müsned"de. Ahmed. İbn-i Ukde ve Hatib. İbn-i Cerir "Tehzib"de. Mansur. Nesai "Hasais"te Hz. Nesai. İbn-i Ömer’den Gadir hadisini rivayet etmişlerdir. Ebu Ya’li ve Taberani "Evsat"ta. Abdullah’tan. Tahavi "Müşkül-ül Asar"da. Ebu Naim "Hilye" ve Tarihinde. Malik b. Semuye "Fevaid"te. Nesai "Kubra"da ve Taberani de Ebu Eyyub'dan Gadir hadisini nakletmişlerdir. Nesai "Sünen-i Kubra"da ve "Hasais"de. Bezzar "Müsned"te. Taberani. Erkam'dan Gadir hadisini nakletmişlerdir. . Tirmizi. Ali ve 10 küsür fazla başka sahabeden rivayet etmiştir. Osman b. Hakim ve Taberani "Evsat"ta. Zimurru’den söz konusu hadisi nakletmişlerdir. Taberani ve İbn-i Asakir. Sad b. Ahmed "Müsned"de. Hakim. Osman b. Hz. İbn-i Rahuye "Müsned"de. Tahavi "Müşkül-ül Asar"da. İbn-i Abbas'ın lafzıyla mezkur hadisi nakletmişlerdir. Cunade’den rivayet etmişlerdir. Malikten Gadir hadisini rivayet etmişlerdir. İbn-i Ukde. Ebu Naim "Hilye"de. İbn-i Kani ve İbn-i Asakir söz konusu hadisi Hubşi b. Hasan İbn. Bezzar. İbn-i Habban. Ebu Naim Tarihinde ve İbn-i Asakir Ebu Said'ten söz konusu hadisi rivayet etmişlerdir. rivayet etmişlerdir. Huveyris’ten mezkur hadisi yazmışlardır. Ebu Şeybe. Taberani de. İbn. İbn-i Asakir "Tarih-i Dimaşk"te. Ebu Ya’la. Gadir hadisin rivayeti hakkında ancak bu kadar söyleyebiliriz: Ahmed. Taberani. Taberani "es-Sagir"de.Burada. İbn-i Ukde ve İbn-i Asakir tevatür haddini aşacak kadar yollarla Bureyde'den mezkur hadisi rivayet etmişlerdir. Tirmizi. İbn-i Ukde. Ebu Şeybe "Sünen"de. Mehamili "Emali"de. İbn-i Ukde. İbn-i Habban "es-Sahih"te. Cebir b. İbn-i Asakir ve başkaları da yine. Ebu Vakkas'tan mezkur hadisi nakletmişlerdir.

Meveddet ve birçok diğer hadislerde mezkur sözü teyit etmektedir. Ammar b. Zumre-i Eslemi. Semure. Yasir’den mezkur hadisi rivayet etmişlerdir.Buna delalet eden ayetlerden birisi de Maide/55. Huseyin b. Ebu Sabit. Cundeb’ten o hadisi rivayet etmişlerdir. Ömer b. bir çok senetlerle bir grup sahabeden Gadir hadisini rivayet etmiştir.” Veya “Allahumme salli ala Muhammed ve ala Alî Muhammed” [6]. . Ebu Evfi. Abdullah b. S. Bedil. Ya’la b.Taberani ve İbn-i Ukde. Abdullah b. seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar. [5]. Sabit. Maide/55. [3]. üstteki sözü teyit etmektedir. Hattab ve Nubeyt b. Zeyd b. Sabit. Leyla. Kays b. Cuveyn. Vahşi b. Ali (a.[686] “Rabbi’nin sözü. Ekva. Kisa. Abdullah-i Bicli’den Gadir hadisini rivayet etmişlerdir. Seleme b. Ebu Rafi. Abdullah b. Semure b. Taberani. Cabir b.s).a) kendi ailesinden belli ve müşahhas olan bazı kimseler için kullanmıştır.Birçok ayet. Abdurrahman b. İbn-i Ukde ve İbn-i Asakir. Huneyf. Umeyre. Bezzar da. Aişe. Ebu Naim. Ebu Emame. [4]. Sefine. 88. Şura/23. Sad b. Hakim de. Şerhebil. Harise. Gadir hadisini Talha b. Örneğin. Habbe b. Cafer. Busr-i Mazini. Şueytten rivayet etmiştir. Ali (a. Sehl b. İbn-i Ukde "el-Muvalat" kitabında.O şiar şudur: “Allahumme salli ala Muhammedin ve Alî Muhammed. Tusi. O işiten. Huzeyme b. Amr b. Ahzab/33. bu (Gadir) hadisi Riyah b.Bkz.s). Ebuzer. Cerir b. Abdulmuttalib. İbn-i Ukde ve İnb-i Asakir yine. [2]. bilendir. Ümm-ü Seleme.Yenabi’ul Mevedde.a. Al-i İmran/61. Murre. O’nun sözlerini değiştire-bilecek yoktur. Onlar ancak zanna uyarlar ve on-lar ancak zan ve tahminle söylerler. Harb. doğruluk bakımından da adalet bakımından da tastamamdır. Hasan b. Ubeydullah'tan rivayet etmiştir. Haris. Cunade. Selman-i Farsi. Ummare’den Gadir hadisini nakletmişlerdir. Bu ismi Resulullah (s. Tecrid’ul Kelam: Hace Nasiruddin-i Tusi ve bu esere yazılan “Şerh-i Kuşçi” ve “Keşf’ul Murad” gibi şerhlerde geçen nübüvvet ve imamet konularında bu meseleyle ilgili nakli ve akli belgeler mevcuttur. Zeyd b. Ebu Tufeyl. "Emali"sinde söz konusu hadisi Ebu Leyla'dan rivayet etmiştir. "Es-Sahabe"de Cundeb-i Esnari’den Gadir hadisini rivayet etmiştir.“Ehl-i Beyt” kelimesi şerî bir ıstılahtır. Amr b. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan. Onlardan bazıları şunlardır: Habib b.[687] [1]. Ya’mur-i Deylemi. Zeyd b. İbn-i Asakir yine. Kunduzi Hanefi. Abbas b. Sakaleyn.

“El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni’meti. 283. s. s. Siret-u Ahmed Zeyni Dehlan. [23]. s. Keşf-ul Gumme (s. Allame Hilli’nin “Elfeyn” kitabı.San’a. Dairet-ul Mearif. [20]. “el-İktifa” da Muttaki Hindi de “Kenz-ul Ummal”da (c.s)’ı halifesi olarak tayin ettiği yerin ismidir. 298’de. İbn-ül Cevzi.Sekaleyn. 511 ve diğer kaynaklar. Tarih-ul Hulefa.“El Gadir” c. Ebu Tamam'ın divanına düştüğü notlarda şöyle demiştir: “Gadir olayı.a. 225. s.Maide/67. 6.” ayetinin inişidir..Resulü belliğ ma unzile ileyke..İmta-ul Makrizi. s.ed-Dürr-ül Mensur. Feth-ul Kadir.Mecma’uz Zevaid. “Ya eyyuhe’r. 18. 513-517. Ebi Talib’in faziletini açıklamıştır.Üçüncü bölümde bu ayetlere değineceğiz. [25]. [13]. 4. s. c. Ali (a. 9. yayıncılar bunu tahrif etmişlerdir. Ama İbn-i Şehraşub ve başkaları geçmiş asırlarda “Cemhere”nin el yazması nüshasından şöyle nakletmişlerdir: “Gadir-i Hum. [16]. s. Keşf-ul ..Bkz. 3. 57. c. [24]. Busra. [12]. ed-Dürr-ül Mensur c. Resulullah (s. s. İmta-ul Makrizi.Simar-ul Kulub. Ferid Vecdi. 542.Sadece Doktor Mulhim İbrahim el-Esved.Ziya-ul Alemin.Mü’minin Ali b. 2 s. 214-223. [21].Maide / 67. Şevkani. [11]. şimdiki Yemen’in baş kentidir.İlk iki hadisi Suyuti. ondan naklederler. [14]. 94)’de ise ikinci hadisi.[7].Es-Siret-ul Halebiyye. s. Haccet-ül Kemal ve Haccet-üt Tamam denilmesinin sebebi de. 6. [10].a.” ayetinin inişidir. 3. Ne var ki. [22]. meşhur bir savaş hadisesidir. Dimaşk kasabalarından birinin ismidir. 3. Tezkiret-u Havass-il Ümmet.a)’ın. 153) ondan nakletmişlerdir. 298. iki değerli emanet olan Kur’an ve Ehl-i Beyt’tir [19]. 3.Tabakat-ı İbn-i Sa’d. [18]. c. 510. c. 2. c. 3. Feth-ul Kadir’de ve İrbili..a). c. Resulullah (s. bilinen bir yerin ismidir. [26]. bu konu hakkında 14. c.” Allame Emini. s. 1. [9].“Cemhere”nin Elimizde olan baskısında şöyle yazılmıştır: “Gadir-i Hum tanınan.Haccet-ül Veda’ya Haccet-ül Belağ denilmesinin sebebi. [17].Vessabi Şafii. Şerif Fettuni. c. 429. s. [8]. Son iki hadisi ise İrbili. [15]. İrşad-us Sari. s. orada ayağa kalkıp bir konuşma yaparak Emir’ül. c. s.. 156. 2 s. Bölümde genişçe bahsetmiştir.On Dördüncü Bölümde bu şiirin devamı birçok kaynaklarıyla zikredilmiştir.

3. [27].Ed-Dürr’ül Mensur. 3. s.Esbab-un Nuzul.el fusul-ul Muhimme. 584. c. 2. Onun arkadaşı İrbili de Keşf-ul Gumme. Ali’nin hilafetine delil olduğu konusunda ileride genişçe bahsedeceğiz ve orada bunu Allah’ın izniyle ispat edeceğiz. 170. 2. Tavus “el-Taraif”de. 2. s.Şerh-i Divan-i Emir-ul Mü’minin.Mecma-ul Beyan. [47]. s. c. 298. [34]. 57. Çünkü bundan sonra Ehl-i Sünnetten bu konuyla ilgili hadis nakletmiştir. s. hadisi sadece Şia’nın naklettiği değildir. Bu tabirden maksadı.Hasais’i Nesai. c.Bu konuda ileride genişçe konuşacağız. 150. [38]. 463. c. 526)’da birinci hadisi ondan nakleder. [43]. [28]. 27. s. s. Şii’lerin Hz. 120. [30]. s. 223.Tefsir-i ed-Dürr-ul Mensur. 223) de. [32]. 49’da). 92’de o hadisi naklediyor. 1. [36]. s. [44]. Bu ayetin Hz.Tefsir-i Teberi. [40]. 6. (c.Metalib-us Su’l. . 94)’de ondan naklederler.Yenabi’ul-Mevedde. [41]. 8. “Keşf-ul Gumme” (s. 2. [33]. “Menakıb” (c. s. İbn-i Şehraşub ise.Tefsir-ul-Menar. Tabersi ise ikinci hadisi. onun el-Keşfu ve’l-Beyan adlı tefsirinden nakleder. c. Seyyid b. s. s. s. c. Ali’nin halife olması gerektiğini bu ayetten çıkarmasıdır.Tefsir-i Fahr-i Razi. c. s.Ziya-ul Alemin. [45]. s.Feth-ul Kadir.Badahşani “Mefatih-un Neca fi Menakıb-i Al-il Aba” kitabında bu hadisi ondan nakletmektedir. 6. 98. [46]. [35]. c. 415. c. [42]. “Mecma-ul Beyan. c. s. 298. 635. c.Her iki hadisi İbn-i Bitrik “el-Umde” (s.Et-Taraif.Tefsir-i Nişaburi. [29]. [37].Umdet-ul Kari fi Şerhi Sahih-i Buhari. s. [31]. s.Ruh’ul-Meani tefsiri. s. 348. 57. s. [39].Gumme. Feth-ul Kadir. İrbili. 2. s.“Şia’nın zannına göre” tabirinden maksadı. 29. s. 6. 94’te ondan nakleder. 2. 16. [48].

382. [62]. 1.Tefsir-i Fahr-i Razi. s. 448. [58]. [67].Tefsir-i Kurtubi. c. 20. c. 4) Zeyd ve Zeyneb’in meselesi hakkında nazil olmuştur. s. gölgeli bir ağacın altında yatmışken.Tarih-i Kamil. c. 134. 523. s. [60]. İmta-ul Makrizi. s. [56]. s. 101. c. 2. [54]. s.Tefsir-i Kurtubi. Peygamber (s.a. s.Ziya-ul Âlemin. [59]. 8) Peygamber (s. [65]. [51].Lübab-un Nukul. [66]. 1. 3) “Ey Peygamber! Eşlerine deki:. 3. 24. 6. [53]. halk da. s. c.a. bedevi bir Arap Hazret-i Peygamber (s. Yahudi ve Hıristiyanlardan çekiniyordu.el-İtkan. Peygamber eşlerinin dünyayı seçeceklerinden korkarak bu ayeti onlardan saklamıştı. Tarih-i İbn-i Kesir. 7) Resulullah (s. s.Tefsir-i Fahr-i Razi’nin hamişi.Feth-ul Bari. c. [55]. Bu esnada mezkur ayet nazil oldu. 10) Gadir kıssası hakkında nazil olmuştur.a.” mealinde ki Tathir ayeti nazil olunca. s. c. 1 s. s.Tefsir-i Kurtubi. “Allah’ım şahit ol” buyurdular. Bunun üzerine Tebliğ ayeti nazil oldu.a). [61]. 2. . s.[49]. 548. c. 6.a. 6. c. 5) Cihad hakkında nazil olmuştur. c.49. 529.İtkan-us Suyuti. Allah-u Teala bu ayeti indirerek o korkuyu Peygamber’in kalbinden giderdi. 2) Yahudilerin kınanması ve dini alaya almalarıyla ilgili olarak nazil olmuştur. 7.a) Veda Haccı’nda şeriat ve menasiki beyan ettikten sonra.Tefsir-i Razi. 3. 6) Peygamber (s. 2. 635. c. “Evet” dediler. [64]. Kureyş. Çünkü.İtkan-us Suyuti. c. 1. Bunun üzerine. 1. s.a). 11. [52]. 244. “Acaba tebliğ ettim mi? “diye buyurdular. 6 s. s.Tefsir-i Hazin. 230. 3. 3. 117. s. c.a.Maide / 3. 242. [57].Hakka / 48. c.a) bazen münafıkları cihada teşvik etmekten çekiniyordu. 30.a) senevilerin (müşriklerin) ilahlarının kusurlarından söz etmediği zaman nazil olmuştur.Tefsir-i İbn-i Kesir..a)'i öldürmek istediğinde nazil oldu.. Siret-ul Halebiyye. s. 332.a. Bunlar Fahr-i Razi’nin zikrettiği ihtimallerin özetidir. [50].El-Gadir. c. c. [63].Sıraladığı on ihtimal şunlardır: 1) Tebliğ ayeti Yahudi kıssasında geçtiği üzere “Recm ve Kısas” kıssası hakkında nazil olmuştur. 9) Peygamber (s.

Mearic/1-3. s. . 2. s.Şehabuddin Ahmed. s. [70]. c.Müddessir / 54-56. s. İbrahim-i Kufi. [77].Dürr’ül Mensur. s. [89]. c. 26.Tefsir-i Ruh-ul Meani.Tefsir-i ed-Dürr-ül Mensur. s. s.İtkan-us Suyuti. [76]. 14. 294. s.Menakıb. 94.Tefsir-i Ruh’ul Meani. 2. “Sail. [82]. c. 210.Ed. [69]. El Gadir. Keraçi Kenz-ul Fevait’de.El-Umde. 80. s.Menakıb. 18. [74]. 1.Fırat b. Muhammed-i Hariki’dir” demişlerdir. [88]. [72].El-Bidaye ve’n Nihaye. Tercih-il Fezail. 14’de) her iki hadisi ondan nakletmiştir ama Bedahşi “Miftah-un Necat”da. Hüseyin b. çünkü hadisin bütün senedindeki ricaller güvenilir insanlardır. 31.Tezkiret-ul Havas. İkmal ayeti bölümü. [85]. Onun bu hadisi taz’if etmesi tekakkumdur. [83]. 237. 5. s.Bu hadisin sahih bir hadis olduğunu “Gadir günü orucu” bahsinde göreceksiniz. s. s. kendi tefsirinde. [87].Tezkiret-ul Havas. c. 52. s. 296. [73]. 214.Tezkiret-ul Havas. c.İbn-i Kesir Tefsirinde (c. 2. s. Kutayfi “Firkat-un Naciye”de. İrbili “Keşf-ul Gumme”de Onun Ebu Said-i Hudri’den naklettiği hadisi nakletmişlerdir. [79]. c. 19. 2. [80]. hadisin senedinde ismi geçen şahıslar güvenilir kişilerdir. [86]. 18.Bu hadisin senedi sahihtir. 2.[68]. c. s. 2.Bkz. c.Tefsir-i İbn-i Kesir. [71]. [78]. s. 249. [75]. [81].el Fusul-ul Muhimme. 1. [84]. [90].Allame Emini onların hadislerini senetleriyle birlikte genişçe nakletmiştir. 230.

[103]. 382. Şevkani’nin “Bedr-üt Tali”deki şu sözü sizin için yeterlidir: “Muhammed Buhari. s. [102]. [100]. bunu diyen de kafir olur. 13. Ukde ve Ebu Musa’dan. 3.Sahih-i Buhari. Ebu’l Futuh As’ad b. s. 218. s. c. [106].İbn-i Teymiyye. 1. s. 323.” (Bedr-ud Tali. 2. [104]. 78. c. c. h. . Himvini “Feraid-us Simtayn”da. c. 6. s. s. [109]. 260.Sirac. c.Nur-ul Ebsar fi Menakıb-i Ali Beyt’in Nebiyy’il Muhtar. Şeyh Ahmed Ebu’l Fazl b. Ebu’l Futuh da yine o ikisinin yoluyla mezkur hadisi nakletmişlerdir. 116. 6. ul Munir. [93].Bu hadisi. c.Sahih-i Müslim. 181. 4.Sirac’ul Munir. Ebu’l Fezail el İcli “Mucez”de. [97].Sahih-i Buhari. [95]. “Fusul-ul Muhimme”de. 2. 346.Şerh-u Cami-us Sağir lis Suyuti. c. 212. 8. c. s. [108]. [94]. 20. c. s. 13. s. 464. c. s. 2. 13. 242. 2. el Hanefi (ö. Sonra meclisinde olanlara şöyle diyordu: Kim İbn-i Teymiye’ye şeyh-ul İslam derse. c.Minhac. s. 364. 1. [111]. 1. zaruriyatı inkar etmeye kalkışan. ahmaklığı ortaya çıktığı günden bu güne kadar Ehl-i Sünnet’in büyük alimlerinin eleştirilerine hedef olmuştur.Şerh-ul Mevahib-ul Ledunniyye. us Sünne. [98]. 1. İbn-i Sabbağ-ı Maliki el Mekki.Tefsir-i Kurtubi. s. 7. Bundan dolayı. c. s. 86. c. [105]. c. [92]. 4.Nezhet-ul Mecalis. [110].[91]. 387.Sahih-i Müslim.Tefsir-i Taberi. c.Tefsir-i Ebi Suud.Vefa-ul Vefa. [96]. Muhammed Baksir-i Mekki eş-Şafii “Vesilet-ul Meal fi Menakıb-il Al”da nakletmişlerdir Semhudi de Hafız b. [101]. s. c. 382. 175.Tefsir-ul Menar. [99]. s.Feyz-ul Kadir. c. fi Şerh-il Cami-is Sağir. 10. s.Ankebut/18. s.Tefsir-i Kurtubi. s. müslümanlar arasında fitne çıkarmaya. onları tekfir ve tazlil etmeye yeltenen bir kimsedir. 841) onun bir bidatçi olduğunu açıklayıp onu tekfir etmiştir. s. c. [107]. 292.

1. [126]. [129]. ul Munir. 171. c. s. c. 65. [115]. c. ul Munir. c. c. 338. 4. c. c.İtkan-us Suyuti. s.Tefsir-i Kurtubi. c. 210. s. s. 2. Sirac. s. 9.Tefsir-i Kurtubi. 247. s. 9. Tefsir-i Razi. 6. İtkan-us Suyuti. . c. 12. 540.Sirac’ul Munir. 10. c. 16. 9. dipnot.Tefsir-i Kurtubi. 2. s. 774.Sirac. [121]. 13. [118]. s.Tefsir-i Kurtubi. 2. 1.İtkan-us Suyuti.Tefsir-i Razi. 2. [130]. s. 511.Tefsir-ul Hazin. s. [127]. 2. 13. c.Tefsir-i Razi.Tefsir-i Razi. s. c.Sirac. 4. 261. s. [137]. 343. s. c. c. 4. s. c. s. s. c. 159.Tefsir-i Kurtubi. 1. 1.[112]. 16. 617. 17. [131]. c. 2. 1. s. [132].Sirac’ul Munir. 278. s. s. 15. 4. s. s. Sirac.Tefsir-i Kurtubi. 6.Sirac.Sirac’ul Munir.Tefsir-i Kurtubi. [134]. 148. ul Munir. [116]. 258. 5. 8. ul Munir. 2. c. c. [117]. s. Sirac. [125]. s. [119]. 2. s. s. c. 2. 15. 206. 205. 40.Tefsir-i Kurtubi. [124]. 4. c. c.Tefsir-i Taberi. 136. 1. c. c. ul Munir. 585. c. s. s. [114]. 58. [128]. 203. [136]. s.İtkan’us Suyuti. [123]. c. c. 137. s. c. [120].Sirac.Tesir-i Razi. [113].Tefsir-i Ebu Suud. c. 1. s.Sirac. ul Munir. ul Munir. 6. Tefsir-i Razi. c. 30. [133]. c. ul Munir. [122]. s. [135].

o Ali'den o da Resulullah (s. c.a. [139]. s. 27. c.” İbn-i Kesir Bidaye (c.Hasais.İtkan-us Suyuti. [152]. [141]. c.. s. 1. ul Kubra. c. el Gadir kitabına bakabilirsiniz. Mesud’dan şöyle rivayet ediyor: “Resulullah’ın yanında oturmuştum. 67’de. 1. s. 125. s.. s. Ebu Davud’un rivayet ettiği hadiste şöyle geçiyor.(Duhan/10) Sahih-i Müslim. o derin bir nefes çekti. 360)de Hakim Ebu Abdullah-i Nişaburi’den.Sahih-i Buhari. 60. o sizi doğru yola götürür”. [140]. “Eğer Ali’yi halife etseniz ve öyle yapmayacaksınız. onu halife yapacak olursanız o sizi cennete götürür.” Ebu Naim “Hilye”de (c. 5. c. s. c. 79. Sahih-i Buhari. 2. s. Hatib-i Bağdadi “Tarih”in c. Eğer (hilafeti) Ali’ye bıraksanız. s. 160. s. 2. s. [151].s)’ı kendinize Emir ederseniz. Hanbel “Müsned”in c.A’lam-un Nübüvvet. 11. [148].İtkan-us Suyuti.” Kenz-ul Ummal. “Hayır ola ya Resulullah” dedim. eğer onun emrinde olup onu kendinize emir etseniz o sizi doğru yola götürür. 1. Kifaye. Hatib-i Harezmi “Menakıb”ında (s. o sizi doğru yola götürür. s. 6. c.el Kamil. [150]. s.En’fal/33. [146]. 2. 259. 64) Huzeyfe’den şöyle bir hadis nakletmiştir: Resulullah’a: Ali’yi kendine Halife etmez misin? Söylediklerinde şöyle buyurdu: “O hidayet olmuş ve hidayet edicidir. Hadisi böylece sürdürüyor.Buraya kadar İbn-i Hacer’in sözüydü. s.. c. s. c. [147]. 81. Genci-i Şafii. söz Ali (a. 7. s. 227.Allame Emini bu konuda diğer birçok hadisler nakletmiştir. c. 1. s. c. Hakim Mustedrek’te. 68) senedini zikrederek Abdullah b. [145]. 7. 1. 468. [143]. 345. 1. o sizi doğru yola hidayet edecektir”.Lokman/20.s)’ın hilafetine gelince şöyle buyuruyor: “Allah’a and olsun ki. 1. ki öyle yapacağınızı da sanmıyorum. [144]. 109’da Zeyd b. 1. 2.[138]. O da Ebu Abdullah-i . c. o hidayet olmuş ve hidayet edicidir. Tarih-ul Hamis.a)’dan şöyle bir hadis naklediyor: “Eğer Ali (a.Ahmed b.el İsabe. [149].En’fal/32. 17. Yesi’den.Tefsir-i Razi. Tabarani ve başkaları da zikrettiğimiz ve benzeri hadisleri yazmışlardır. s. 47’de Huzeyfe’den şöyle bir hadis yazıyor: “.. s. 467. [142].

et Tenbih ve’l. babası da İbn-i Mina’dan. 6. Ebu Hasanat-i Hanefi de “Fevaid-ul Behiyye” kitabında ona itimad ederek sözlerini nakletmişlerdir. 53.Nesai. [169]. orada olanların hepside onu gözleriyle görüp kulaklarıyla işittiler” İbn-i Kesir-i Şami Tarihin de (c.(Rahman/35) Allame Emini bu hadisi. Ayet. 1 s. 1. el Gadir (c. 173. 2.Maide/3. Harezmi Menakib’de (s. [156]. s.Keşf-uz Zunun. Arkam yoluyla rivayet ettiği hadis şöyle naklolunmuştur: Ebu Tufeyl diyor ki: “Ben onu Resulullah’tan işittim. 223. s. 208) bu hadisi Zehebi sahih bilmiştir diye yazıyor. 1.Metalib-us Seul. 94) bu konuda şöyle yazmıştır: “Resulullah (s. s. [171].Baharzi. s.a) onu çok yüksek sesle buyurdu”. [154]. Hasais’in 21. Maide/67. onun bu kasidesini “Demiyyet-ul Kasr” kitabının 38. [162]. 221. [158]. [160].Ravzet-us Sefa. Ayet.Asar-ul Bakiye. Sahifesinde Zeyd b. c. c. [161].Vefayat-ul A’yan c.Hadisin ilk bölümü bu bölümün ilk kısmında geçti. İkmal ayeti diye meşhurdur. [153]. b. Sayfasın da zikretmiştir.Tehnie hadisi. 60. Ayet. O da babasından. [168].Vefeyat-ul A’yan. [155]. Mes’ud’dan zikrettiğimiz rivayeti yazmıştır.Tövbe/ 61. c.” diye belirtmektedir. [163]. 419 da. . [166]. s. [167].Bu kitabın ikinci bölümüne bakabilirsiniz.a.Tebliğ ayeti. [159]. [164]. s. [157]. c. 511. s.Dehlevi “Mir’at-ul Esrar”da ondan naklediyor. s.Ademi’den.İşraf.Bu paragraftaki sözler Durr-ul Mensur’da da rivayet edilmiştir. [170]. [165]. 1. s. Habib-us Seyr kitabını muteber kitaplardan zikretmiş ve öylece Hisamuddin “Merafız-ur Revafız” kitabında.Simar-ul Kulub. İbn-i Cevzi Menakibinde: “Veda Haccında Resulullah’la beraber olan 120 bin kişi onun sözlerini duydu. 5. 1. 392. 214-216) Ebu Hasan-i Fetuni’nin “Ziya’ul Alemin”inden nakletmiştir. s. 334. O da Abdullah b.

c.Menakıb-i Harezmi. s. [182]. s. 26.Tefsir-i Taberi. 1. s. 1. 272-283 sayfalarına müracaat edebilirler. s.Tezkire. 6. s. Ebu Talib. Zehair. [191]. 67. 246. s. Harezmi de “Menakıb”ında s. 28.[172].Feraid-us Simtayn. s. 94. iki yolla o hadisi ondan naklediyor. [174]. c.3. s. 4. 2. 4. başka bir baskıda. 220. 8.el-Bidaye ve’n Nihaye. 290.Kıyafet-ut Talib. bölüm. [189]. 2.en-Nihaye. s. [186]. s. [175].Musned-i Ahmed. s. [177]. b. s.Savaik-ul Muhrika. s. 16. [184]. c. c.Tarih-i Bağdadi. c. c. c. [180]. [179].Tefsir-i Fahri Razi. s. s. s.Tebliğ ayetiyle meşhur olan. c. [188]. s. 5. 428.Hayat-i Ali b. c. c. Maide/67. 13. [190]. s.İbn-i Hazm’ın “el Fasl”ı ile beraber basılan “el Milel ve’n Nihal” c. 170. [192]. 290. s. 114. [173]. [196]. 1. [193]. c.Usd-ul Gabe. 4.Fusul-ul Muhimme.el-Bidaye ve’n Nihaye. 25. .Sırr-ul Alemin. 3. 94. s. 171. 169. 9. c. [183]. [181]. s. 443.Tefsir-i Nişaburi. s.Tarih-i Bağdad. [178]. 169. 3. 212. [194].Habib-us Seyr. [176].Rıyaz-un Nazire.Hadisin ravi ve senetlerini görmek isteyenler el-Gadir c.Rıyaz-un Nazire.et-Temhid fi Usuliddin. 28. 5. [185]. c. Ayet. 209-210. Dürer-us Simtayn. 281. s. 18. [187]. s. s. 636. 8. [195].

s. Tahavi de “Muşkil-ul Asar da (c.Kenz-ul Ummal. [206]. [210]. 1. Şura:23. 13. 218.a)'in "Sehab" adlı bir imamesinin var olduğunu yazıyor. [199]. Ebu Talib. [216]. .el-Hutat-ul Makriziyye. s. [219]. 60.H. s. Tirmizi ve Nesai onu nakletmişlerdir. [205].Kifayet-ut Talib. c. İbn-i Kesir de yine kendi tefsirinde (c.Feyz-ul Kadir. c. 306. Nihaye'de (c.Tac’ul Arus. s.Savaik-ul Muhrika. Muslim. 155. s. s. Buhari.Kenz-ul Ummal.a. s.Vefa-ul Vefa. s. c. [200]. c. [201]. 2. [202]. c. [218]. 25. 2. s. Hanbel ve Buhari’den rivayet etmişlerdir. 3. c. 46). [213]. 122) yazdığına göre. [204]. 8. s. 343-346) onun hayatını yazarken onu methetmiştir. 172. Muhibbi "Hulaset-ul Eser" kitabında (c. s.el Fütuhat-ul İslamiyye.Teysir-ul Vusul’un (c. 397. 1071 yılında vefat etmiştir. [215]. s. s. 2.Kenz-ul Ummal. [203].Bedi-ul Ma’ani.. 2. 13. s. 160) Resulullah (s. 6.Gelecek bölümlerde açıkça belli olacak ki orada olanların hepsi imamiyyelerin anlaması gibi anlamışlar. 2.Şerh-i divan-i Emir-ül müminin. s. 223. [198]. c. 6.Nur-ul Ebsar. 75. s. s.İbn-i Esir. [214]. [217].[197]. c. 12. 60. s. 196) Taberi tefsirinde (c. 2. [211]. 28..Cami-us Sağir. 2. 1. 7.Meveddet ayesi. 2.” [212]. c. c. 406. Malik. 1. [208]. s. 13) Ahmed b. 6. [209]. s.Mevahib-ul Ledunniyye. s. c. 25. Fi Hayati Ali b. s. s. [207].Şerh-i Mevahib.İkmal ayetini kastetmiştir: “Bu gün dininizi sizlere kamil ettim. 26.Fusul-ül Muhimme.

[223]. 224. Ahmed b. c. 8. 10.es-Siret-ul Halebiyye.el-Behr-uz Zehhar. c. [232].Şerh-i Mevahib. [229].Tarih-i Bağdad. [243].Fusul-ul Muhimme. [234]. [242]. [233]. c. 5. [225]. 343. s. c. s. s. s.Hilyet-ul Evliya. 27. 18. c. [227].Hilyet-ul Evliya.Tarih-i İbn-i Asakir. [238]. s. [226].Mizan-ul İtidal. 170. 3. b-12.Menakıb-i Harezmi. c. [231]. 255. 75. h.Sehab'in lugatta manası "bulut" demektir. s. [236].Tehzib-ut Tehzib. [235]. 369.Lisan-ul Mizan. [244]. 227. [240]. c. s. s. s. c. c. 3. [222].el-Hulasa. 129-135. 10. 290.Abese/38-41.Feraid-us Sımtayn. [245].el-Hulasa. [230]. s. 5. 2.Feraid-us Simtayn. 255 [237]. 377).[220]. s. Abdurrahman-i Muletti eş-Şafii (ö. s. 36. 6. 150.Hilyet-ul Evliyas.Tarih-i Asakir. s. 4. c. 26. s. 6.Tezkiret-ul Havas. c. c. 2. 59-67. c. c. 167. 94. s. s. 217. 215.Tehzib-ut Tehzib.Riyaz-un Nezire.Muhammed b. [228]. [239]. s.et-Tenbih ver-Red. 6. [221].Tehzib-ut Tehzib. s. s. [224]. c. s. Ayetler. 5. [241]. 7. 1. . b:13. s.

Nihayet-ul Ereb fi Funun-il Edep.Maide/3. c. [263] -Et-Tenbih ve’l İşraf. sayfasında kendi senediyle Hz. s.Kafi c. s.Bu hadisi Şeyh-ut Taife Şeyh Tusi Misbah-ul “Müteheccid” kitabının 524.Zahiren hadisin devamı düşmüştür. Biz bu hadisi. [258]. 3.s)’dan.Şeyh-ut Taife bu hadisi İbn-i Ukde’den Emali kitabının s. 289-291. [253].Araf/118-119 [265]. İmam Hüseyin’den nakletmiştir. [269]. c. [266]. s. Kays kendi kitabında nakletmiştir isteyen onun kitabına müracaat edebilir. Kaşif-ul Gıta’nın yazmış olduğu “Müsterek-i Nehc-ul Belağa” kitabından (s. c.[246]. 1." [251]. 222. 67-72) naklettik.Menkibil Harezmi. [248]. 75. 1.Maide/3.Sevaik-ul Muhrika. 303.Saf/4.Dördüncü bölümün ikinci açıklamasına bakınız.. 217. s. [264]. [267]. [247].et-Tezkire. o da kendi babaları aracılığıyla Hz. [250]. c. [249]. s. [255]. "Bugün dininizi sizlere kamil ettim. [268]. 199-203. c. Mu’min/47 ve İbrahim/21.Dördüncü bölümün ikinci açıklamasındaki tebrik hadisine bakınız. s. Günü olduğu belirtilmiştir. 93. s.Sevaik-ul Muhrika. s. [260]. [262] -El-Hutat ul-Makriziyye. 1. s. 12. İmam Rıza (a.Bunu Suleym b. [261]. 2..Tarih-i Bağdad. 359.Tarih-i Bağdad. 8. [252]. [254]. [257]. 34-40.Vefayat-ul A’yan. s. [256]. [259]. 221. 177. Zira daha sonra göreceğimiz üzere Kuleyni’nin Hazretin kendisinden naklettiği hadiste onun Zilhicce ayının 18.Ahzab/67-68. 7 ve 212 sayfalarında . c. 1.İki ayetten bir araya gelmiştir. s.Kafi c. s. 303.

(ğ) [287]. [272]. 5. el-İsabe’nin dipnotunda. 205. 418. c.El-Kuna vel-Esma. s. C. c. [282]. (ğ) Delilin senet ve sözlerini geniş bir şekilde öğrenmek isteyenler el-Gadir’in c.Şerhi Nehc’ül Belağa. c.Zehebi bu hadisi. 107. 9.Mecma-uz Zevaid.. 1. 187. 88. 2. Ali b. 3. s. 3.Mecma-uz Zevadi. (ğ) [283]. 61.Bu delilin. 166-184'e müracaat edebilirler. c. 35. [289].Elleal il-Masnua. [277].s) Kufe’ye ulaşınca halka yemin verdirdi ve. 9. 80. 3. 4. ve c. c. 1. s. s. (ğ) [285]. 307 ve c. 1.Usd’ul Gabe. s. 1302). (T. [271].El-İsabe. 1. [275]. (ğ) . (ğ) [290].s) h: 35’de Kufe’ye ulaşmıştır. s. [270]. s. c. 54.Sefvet-us Sefve. 2. 2. (ğ) [288]. s. s. 84. s. Ali (a. c. s. 304. s. s.Feraid-us Simtayn es-Semt’ul Evvel 58.El-İsti’ab. [280]. 408.. [273]. Bab. c.Tefsir-i Taberi.Vakia/10. (ğ) [286]. Murrenin rivayetinde şöyle nakledilmiştir: "Ali (a. [284]. Mizanın da (c. [279]. 1. 2. s.Tehzib-ut Tehzib. 3. 362. s. (ğ) [291].s)’ın Emir-ul Müminin Sıffiyn günündeki istidlallerinin dip notuna bakınız. s. s. Numaralı Hz.İleride zikrolunacak Ebu Tufeyl hadisinde bu hadisin nassı zikrolunmuştur.Tevbe/16. Emir-ül Müminin (a. [278]. c 1.Maide/55. [274].nakletmiştir. [281] -Bu bölümde 6. rivayet zincirlerinin bir çoğu sahih ve ricali güvenilir kişilerdir. c.Musned-i Ahmed. s.Metalib-us Suul.h. c. (ğ) [292]. 121. s.Şerh-un Nehc’ül Belağa. [276].Nisa/59. c. 106. 205) Akilin’den İbn-i Hacer’in Lisan adlı kitabında (c. 157)’den nakletmişlerdir.

Aynı kaynak. [294]. 7. c. (ğ) [295]. s. onuncu bab.Er-Riyaz-un Neziret. (ğ) [301]. s. 4. (ğ) [312]. 7. s. c. c. s. c.Eş-Şeref-ul Muebbed. s. 1. s. 210. s. s. 13. s. c. s. [303].Mecma-uz Zevadi. 106. s.i Ahmed. 6.Feraid’us Sımteyn.[293]. c. (ğ) . (ğ) [307]. (ğ) [318].Aynı kaynak. (ğ) [310]. (ğ) [300]. (ğ) [311].Mecma-uz Zevaid. 9. 188.Kenz-ul Ummal.Tarih-i İbn-i Kesir. 88.El-Bidaye ve’n-Nihaye. 210.(ğ) [299]. (ğ) [313]. 5.Esne’l Metalib.Musned.Mecma-uz Zevaid. 6. 2. (ğ) [308]. c. (ğ) [298]. 210 ve c. s.El-Bidaye ven-Nihaye. (ğ) [304]. s. 107. 5. 346. 105.Kenz-ul Ammal. s. 170 ve Zeğair-ul Ukba. (ğ) [305]. 6. (ğ) [316]. 347. 67.El-Biday ven-Nihaye.(ğ) [296]. s. (ğ) [314]. . 348.Zehair-ul Ukba. 17. s. 403.El-Hasais. c. 1. s. c. s. s. 403. 17. s. 348. 107. c.Kenz-ul Ummal. (ğ) [306]. 22.Tezkiret-ul Havass. s. s. s.Mecma-uz Zevaid. 52'de İbn-i Meğazili’den nakletmiştir. s. 7.Müsned. c. c. 407. (ğ) [317]. (ğ) [302]. (ğ) [297].i Ahmed. (ğ) [309]. 7.Şerh-ül Mevahib. (ğ) [315]. 347.İbn-i Bitrik "el-Umde" s. c. c. 9. 113. s. 9. 5. c. 9. c. s. c.El-Bidaye ve’n-Nihaye.Kifayet-ut Talib. 7. c. 67.

Onuncu bab. c. s. 119.Yenabi-ul Mevedde. c. 5.Mecma-uz Zevaid. 321. 5.El-Bidaye ve’n-Nihaye. 236.Menakıb-ul Harezmi. 5. s. 26 ve 40.Musned. (ğ) . s. [321]. s. (ğ) [326]. [325]. 104. c. 159.Er-Riyaz'un Nzire.Feraid’us Simtayn. (ğ) [332]. 4. s. 20.El-Hasais.El-İsabe.Müned. 5. 13. Hafız Fazl b. 118 ve c. 209. 347. 1. [335]. 370. 2. (ğ) [333].Müşkül-ül Asar. s.El-Hasais. s. 366. 14.h 218 veya 219).” (ğ) [327]. 267. (ğ) [324]. c. 94. 169.i ahmed. s.O. 9.Tarih-i Bağdadi. (ğ) [334]. s. (ğ) [336].El-Bidaye ven-Nihaye. s. (ğ) [331]. ve c. s.Menakıb-ı Harezmi. (ğ) [328]. (ğ) [338]. 38. 104. 22. [320].[319]. s. s. c. (ö.Usd’ul Ğabe. (ğ) [340]. c. 7. s. c. s. [322]. s. s. s. (ğ) [329]. 1. c. [323]. 308.Müsned’i Ahmed. 4. 17. s. s. c. 4. s. (ğ) [342]. c. s. c. 9. (ğ) [330]. (ğ) [337].Usd’ul Ğabe. (ğ) [343]. 2. (ğ) [339]. 3. 211. c. 5.Muhibbuddin-i Taberi “Riyaz" adlı kitabında şöyle diyor: Sonra dışarıya çıktım ve nefsimden şüpheli şeyler hissediyordum.El-Bidaye ven-Nihaye. (ğ) [341].Usd-ul Gabe.Mecma-uz Zevaid. s. c. 209.Nuzul-ul Ebrar. 28. 94. s. c. Dükeyn Ebu Naim el-Kufidir.Kifayet-ut Talib. c.i Ahmed.

(ğ) [352]. Evs olarak söylenmiştir.Kenz-ul Ummal. (t: 26) ve s. 93 ve c.Kenz-ul Ummal. [367].Kenz-ul Ummal. c. 211 ve c. 5.Usd-ul Gabe. 397. c. 346. c. c. (ğ) [368]. c. 3. 5. c.El-İsabe. (ö. (ğ) [366]. Onuncu bab. s. .Kenz-ul Ummal. 331. s. 347. (ğ) [347]. 58). s. c.Tarih-ul Hulefa. (ğ) [345]. (ğ) [361]. 3.Şerh-u Nehc-ul Belağa. s. 41. 2. c. 211 ve c. c.Kifayet-ut Talbi. c.Mecme-uz Zevaid. s. 1. [349]. 403. (ğ) [356].El-Bidaye ven-Nihaye. 4. s. 7. (ğ) [350]. s. 211 ve c. s. 209. 19.Bazı yerlerde: Ebu Ya’la el-Ensari. 16. s. s. c. 7. 2. s. s.Hilyet-ul Evliya. s. 303. 105. s. 7. (ğ) [358]. (ğ) [354]. 6. 118. 6. s. 403. (ğ) [351]. (ğ) [363]. (ğ) [357]. (ğ) [348]. (ğ) [360]. (ğ) [362]. c. 1. 5. c. s. s. s. 105. (ğ) [364]. 17. 3. s. 5. c. 3. (ğ) [359]. 5. 233 ve c. 6.[344]. s. s. 1. h. (ğ) [346]. 9. (ğ) [365]. s.Mecma-uz Zevaid.El-Bidaye ven-Nihaye. s. 347. 40.Hasais. c. s. c.Hasais-un Nesai. 26. s. s. s. 302. 542. ?.Esne’l Metalib. 3.El-Hasais. (ğ) [353]. 407. 6. s.Esne’l Metalib. c.Feraid-us Simtayn.Siret-ul Halebi. [369].El-Bidaye ve’n-Nihaye. (ğ) [355]. 9.Müsned’i Ahmed. Şeddad b.Mizan-ul İtidal. 114. 567 ve c. s. s.Usd-ul Gabe.

391.Gadir.Mecma-uz Zevaid. s. s.Bu konuyu Tezkire-i Sıbt İbn-i Cevzi. 1. [387]. c. 7. s.Kenz-ul Ummal. 9. 3.Tehzib-ul Tehzib.Tezkiret-ul Havas.Tarih-i Dımeşk. c. . s. 2. [374]. 11.Şerh-i Müslim.El-Bidaye ve’n-Nihaye. 2. c. 1. c. [379]. s. c. h. s. 137. c. [378]. 5.Muruc-uz Zeheb. [372].Mecma-uz Zevaid. [376]. s. c. dedesi de tabiinin büyüklerindendir. s. 348.[370]. [393]. [385]. [392]. c. 347. [389]. c.Menakıb-i Harezmi. Şerh-i Nehc-ül Belağa. 212. 192'den sonra. 211. [373]. c. s. c. Hanbel.Mustedrek-us Sahihayn. s. c. c. 104. 6. Tarih-ul Hulefa-i Suyuti. İbn-i Ebu Şeybe. c. s. 11. 7. 17.Keşf’ul Ğumme.İbn-i Kesir tarih kitabında (c. 93. s. [380]. [371]. s. 302 de görebilir-siniz.el-Bidaye ven-Nihaye. [390]. c. s. hadisi yazdıktan sonra diyor: Ahmed'in senedinde olan raviler sıkadırlar. s. s. Siret-ul Halebiyye. [383]. 236. s. 3. [375]. c. [381]. 9.Usd’ul Ğabe. 65. 371. 42. s. s. s. 7.el-İsabe. c. s. c. 305. 236. s. 1. 107. 83. [388]. s. 6.Ahmed b. 289. 348. 1. [391]. 180) kendisi sıka. c. 169. 368. [386].Şerh-i Muslim. 1. 71) yazıyor: İbn-i Dizilin "Siffin" hakkında büyük bir cilt kitap yazmıştır.Feth/10. [377].Rıyaz-un Nazire. 6. s. 83. c. 1. [382]. 112.Abekat. s.Rufaa (ö. [384]. 2. s. Heysemi ve İbn-i Dizil’in senedinde olan ravilerin hepsi sıkadırlar.

. s. 2.Hakim-i Haskani (ö. c:1. Bu iki kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ElGadir.Huvşeb-i Himyeri ve Zülkelağ Sıffinda Muaviye’nin tarafında savaştılar ve her ikisi de o savaşta öldürüldüler.İbn-i Ebu’l Hadid. s.İbn-i Abd-ül Birr.Menakıb-i Harezmi. Şerh-i Nehc-ül Belağa. İbn-i Nedim "Fihrist"de (s. [403]. 9.El-İmamet-u ve's Siyaset. 4Kunduzi-i Hanefi (ö. 1293) "Yenabi-ul Mevedde" de. [396]. aynı zamanda Sünni ve Şia muhaddislerin nezdinde de güvenilir bir kaynaktır.Yenabi-ul Mevedde.Bazı nüshalar da bir yıl diye yazılmıştır. Ve diğerleri.a) Amr b. [406]. Devamında yazıyor: Selimin kitabı Şiaların yazdığı ilk kitaptır.Maide/3. 2. değerli hadis ashabından biridir. C. 145. Sebki.us Simtayn"da.[394]. h. ondan rivayet nakletmişlerdir.Sehavi.. 256)da. h. "Kitab-u Sıffin" s: 176. 297)de bu kitabı ona nisbet veriyorlar. . s:273. 722) "FeraiD. Mes'udi "et-Tenbih vel İşraf" kitabında (s. (Amr b. [405]. [410].Şerh-i Nehc-ül Belağa. h. [407].. [399].Maide/55. Şevkani ise “Bedr-ut Tali” (c. [398]. 482. s: 124..İsra: 60. [395].in 2. s:144.İmam Himvini (ö. 307) şöyle yazıyor: Selim vefat etmeden önce "İban"e vasiyette bulundu ve kitabını ona verdi. c:2. h 490) "ŞevahiD. s:183’te der ki: "Nasr b. [397]. [401]. “Mehasin ir-resail. Bir çok Ehl-i Sünnet alimleri de bu kitaptan yararlanıp. “ez-Zav-ul Lami” (c.Bkz. As'ın biyografisinde bu rivayetin tümünü nakleder. Bu şahısın naklettiği hadislerin sıhhati sabittir. 3. [404]. Mezahim'in "Kitabı. [409]. El-Gadir c:2. Cildine bakabilir.SeyyiD. 786) "Mevedet-ul Kurba"da.Tevbe/16. 2. [400]. [408].i Hemdani (ö. Allame Emini (r.Sıffin"de bu manada naklettiklerini aynen zikredeceğiz. [402]. Kaysın kitabı Şia'da yazılan ilk kitaptır demiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: 1.Selim’in kitabı en eski kaynaklardan olup meşhur bir kitaptır.”de. "El-İstiab" adlı kitabının Künyeler bölümünde onun Sıffin savaşından sonra öldüğünü kaydeder.ut Tenzil"de. 198) Selim b. sayfa: 93. As’ın biyografisidir). s.Nisa/59. o heva ve hevesine uymaz.Vakıa/10.

[425]. 59.Şerh-i nehc-ül Belağa. s:192 ve 204. Ebi Mezahim-i Kufi. Abdülaziz'in kölesidir. s. c:5. 5 s. 3.El-Gadir'in ikinci cildinde Kays'ın tercümesinde Allame Emini (r. Yenâbi-ul Meveddet: s. [431].Mezahim b. 364.Ferâid-us Simtayn: Onuncu bölüm. [421].Râb /43. [420]. s:105. 320 [430]. 162 ve Subh-ul Â'şâ c. s:360. İkd-ul Ferid: c.a) bu tartışmayı aynen nakleder. Ömer b. [428] -El Eğâni: c.Kifâyet-ut Tâlib: s 16.Mecme-uz Zevaid. [426].Rebî-ul Ebrâr.Tevbe/ 31.El Bidâyet-u ve'n Nihâye : c. 156 [429]. 1 s. s:213.Bu münaşedenin senedi sahih olup nakleden şahısların tümü güvenilir râvilerdir. 5. [423]. c:1. Ebu Hayyan onu güvenilir bilir. [418]. [432]. 72. [419]. [427]. s. c:1. [414]. Yezid tariki ile naklolunmuştur ve senetteki tüm şahıslar sikadır. s.Hilyet-ul Evliyâ c. Bu münaşedenin ve senedi İdris b. [415].Hûd / 17.Meveddet-ul Kurbâ. 213. bâb. [412]. 5 s.Arapların çok.[411]. 42.Tarih-u Dimaşk: c. 8. 1 s. 1 s.Bkz. [422].El-Bidayet-u ve'n Nihaye. önemli bir konunun ispatı için karşısındakine Allah ve resulünü hatırlatarak yemin ettirmesine münaşede denir. El-Gadir.Ferâid-us Simtayn: 9. 249. Tezkire-i Zehebi c. [424]. .Daha fazla bilgi için bkz.Ikd-ul Ferid : c. [417]. Aynı delil değişik cümlelerle Belâgat-ün Nisâ s. 259’da da geçer. c:9. Örneğin seni Allah’a ve peygambere ant veriyorum ki filanca konu doğru mudur değil midir? gibi. [416]. [413]. Kırk birinci bölüm.

[449]. başlıkta görebilirsiniz. Hanbel 40 yoldan. el-Abakât: c. bölümde bahsetmiştik. Hatib de "Tarih"inde (c.Hafız Heysemi "Mecma-uz Zevaid. c. 276) tabiinden olup sika olduğunu Salih b.Hasais-un Nesai’de Amr b. (G) [451].) bu hadisin 150 yoldan rivayet edildiği nakledilmiştir. Sayfasında. Bölüm.İmam Hüseyin (a.Gadir hadisyle ihticac etmesi. Ahmed'den.s)'ın beyanatları beşinci bölümde zikr olunmuştur.Ehl-i Sünnet ve Şia.[433]. Harezmi’nin Menakıbinde ise Ömer b. [445]. 6. hadis. Beşinci bölümde açıklanmıştır. fakat bizim yazdığımız isim sahihtir. 49. Cizeri el Mukırri 80 yoldan. Meymun diye zikredilmiş. [446]. 103" de sıkalığını (güvenirliğini) tasdik etmiştir. Bu nedenle bu hadisleri ve senetlerini görmek isteyenlerin Allame Emini'nin "Gadir" kitabının 1. Süleym’i ve yazılarını kaynak olarak kabul ediyorlar.Ahmed b. Muaviye'nin meclisinde Gadir Hadisini delil getirdiğini 5.Hazreci "Hulasa"da "Curesi" diye nakletmiştir. İbn-i Ukde 105 yoldan. [437]. Gadir hadisi ile delil gösterdiğini 5. 8. 147. Mecma-i Heysemi'de ve başka kitaplarda Umeyr diye zikredilmiştir. 484. Ebu Said es Secistani 120 yoldan. s 267.Mürûc-uz Zeheb: c.Hazreci “Hulasa”da Harrabud diye zikretmiştir. . İbn-i Cerir et Taberi 70 yoldan fazla. [442]. [443].3. [435] -Müzzemmil / 19. [434].İmam Hasan (a. Ebu Bekr el Cuabi 125 yoldan bu hadisi nakletmişlerdir. [444]. s. s. Hidayet-ul Ukul Şerhinin 30.Burada mübarek Gadir hadisini rivayet eden sahabelerin isimlerini zikrettiğimizden dolayı hadisi nakleden kaynak ve kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır.Altıncı bölümde.Şecere ashabı: Hudeybiye'de Allah Resulüne ağaç altında biat edenler. [436]. [438]. no=12’de geçti. [440]. [441]. 9. Meymune. 9. Yüzyılın Gadir şairlerindendir.s)'ın. (G) [450]. hadis. Habbe'nin Haytında Ebu Abbas'tan sahabeden olduğunu nakletmiştir. bölüm. [448]. 1. Murre'yle karıştırılmıştır. [439].Bir çok Rical kitaplarında Sahabi olan Amr b.Yenâbi-ul Meveddet: s. 2. bölüm. İbn-i Esir. "Usd-ul Gabe" de (c. [447].6. 8. 1. Emir Muhammed el Yemeni’den (12.Hasais-un Nisai'de Amr. Zehebi ise Umeyre-i sahih biliyor. cildine müracaat etmelerini öneririz. O da babasından nakletmiştir.

(G) [461].İbn-i Halkan ismini bu şekilde zikretmiş fakat Metveyh de olabilir. [453]. [466]. Bu kitabın onuncu bölümünde de bazı kaynaklara işaret edilmiştir. Semani "Ensab"da bu şekilde zikretmiştir.Neva: Havran köylerindendir. ama Tarkrib'de "Zübeyd" diye geçiyor. [472].Mezzi: Dimaşkin köylerindendir. Musa diye zikretmiştir.Uyeyni: Şimdiki Gazi Antep Şehrine nisbet edilmiştir. (G) [456]. (G) [460]. (G) [465].Türkiye'de Mardin Şehrinin ilçelerinden biridir.Bazı kitaplarda Şehabuddin diye zikredilmiştir. Ezd ise Yemen'de bir yerin ismidir. -Mucem'ul Buldan.(G) [470].Fetteni: Keçratın fettan şehrine nisbet edilmiştir. (G) [459]. (G) [457]. (G) [454]. (G) [468].Tahav Mısır'da bir köydür. Yüzyılın şairlerinden olup.Baluz: Nesa köylerindendir -Ensab-us Sem’ani. Dirhem el Esedi’ye nisbet edildiğinden dolayı “Ömer’i”de denilmiştir." Kırmis (Kirmanşah) etrafında bir şehir olduğunu söylemiştir.Ravilerin hayatlarını sikalıklarını.Meraği: Azerbaycan’daki Mağara’ya nisbet edilmiştir.Dulab Rey ve Ehvaz’ın yakınlarında bir köyün veya Bağdat’ın doğusunda yer alan bir mıntıkanın ismidir. -Ensab us-Semani. (G) [471].Ceddi Ömer b. .İbn-i Hallkan "Dinever'in. (G) [469]. Gaidr ansiklopedisinde zikredilmiştir. [467]. Gadir hakkında şiir söylemiş. (G) [474]. rivayetlerini ve kaynaklarını bilmek isteyen herkes elGadir kitabının birinci cildine müracaat edebilir.Secistanın ismidir. (G) [464]. [473].7.(G) [462].[452]. Yüzyıl şairleri içerisinde zikredilmiştir. Şiir ve hayatı. Musa -Hakim ise Ubeydullah b.Hulasa’da böyle geçmiş.(G) [458].Medini'den maksat İsfahandır. [455].Zemahşer: Harezmin büyük köylerindendir.Tevezz: Fars sınırı içinde Kazirun yakınlarında bir şehirdir.Suyuti: Said bölgesinde Nil'in batısında Esyut şehrine nisbet edilmiştir. (G) [463].Bunun şiirleri ve hayatı Gadir kitabında 8.Kamil'de Abdulvahid b.

c. 2.s)’ın hayatı bölümünde. 373. s. 115. 102.Onun şiirleri ve hayatı.Usd’ul Gabe: c. 152. 214. s. 2. [492]. [491].Zerekli “A'lam” kitabının 2.Mukbil = Yemen’in Kevkeban ilçelerinden biridir. G: Cild. 368 ve c. 246. 567 ve c. 348.el Bidaye ve’n Nihaye. sayfasında vefatını. s. 5. s. [478]. arasında zikredilmiştir.Kifayet-ul Talib: s. [479]. s. Gadir kitabında 12. bölümde bazı kaynaklarını zikrettik 10. c. rivayetlerini. . [489]. [497].el Eğani.Kendisi Allame Emini’ye İmam Ali hakkında yazmış olduğu kitapta bu hadisi zikretmiş olduğunu söylemiştir. 7. c. (G) [482]. Yüzyılın şairleri içerisinde zikredilmiştir.Bir yaşında geçirdiği hastalıktan dolayı gözlerini kaybetmiştir.Mısr’ın şehirlerinden Şeblenca’ya nisbet edilmiştir.Ensab-uş Eşraf. (G) [480]. s. s. cildinin 390. c. 367.6. 92. s. senetlerini ve kaynaklarını bilmek isteyen herkes el-Gadir ans. 252. 304. 233 ve c. [484].İs’af-ur Rağibin. 473 İmam Ali (a. 3. Gadir kitabına yazmış olduğu Takriz'de bu hadise işaret etmiştir.Hafne = Mısır’da Bilbis’in etrafındadır.Her asırda Gadir hadisini rivayet eden alimlerin hayatlarını. Gadir kitabında 12.Ahbar-ud Duvel: s. s. [486]. s. [490]. 1270 olarak zikretmiştir.el Asar’ul Bakiye: s. (G) [481]. G: Cild. [485]. 208. 372. 8.Bedi-ul Meani. [494]. 136. [498]. s. bölümde ise bazı sözlerini zikredeceğiz. s. Yüzyılın şairleri.el-İsabe: c. 305. 1. 93. s.Abdul Fettah. (G) [477]. 7. 75.[475].İstiâb: c.'nin birinci cildine müracaat edebilir. 156.el İmame ve’s Siyase. [487].el İsabe: c. [488].(G) [476]. 334. 2. c. [483].Onun şiirleri ve hayatı. 1 [496]. 3. 308. Sayfa:150. h. sikalığını. s. s. [495]. 2. 1.el Beyan ve’t Ta’rif. [493]. 230.1.

Tezkiret-ul Havas. 2.292.8. [512]. 171.Tehzib-ut Tehzib: c.Aynı şekilde Dürr-ül Mensur. [506]. s.Tarih-i Bağdad. 377. c. s. s. 48. c.348-350. 57’de yazılmıştır. [510]. s.et Tezkire: c. [516].Hutat-ul Makriziyye. 114. [508]. 8.221.Dürr-ül Mensur. [513]. . [522].231. s. 14. c. s.2. s. s. [500]. [521].2. 2. s. s. [509].463. Ve. 7.et Temhid: s.57. [517]. [507]. 290. 2.Tefsir-i Taberi: c.ul Mustedrek: c.Feth-ul Kadir: c. c. [503]. 236. [504].[499].Tefsir-i İbn-i Kesir: c. s. s.Tefsir-i Razi: c.636.et Tenbih ve’l İşraf: s.el Menar: c. s. 227. 24. 67.3.Tarih-i Al-i Muhammed.533.170..3. 83. c. c.Tarih-i Hulefa.il Ümmet: s.364.391. 65.3. s.. 222.Ruh-ul Meani: c.17-20.363. [505]. 2.Tefsir-i Ebu-s Suud: c. s. 337. s.6. s. 68.Ğeraib-ul Kur’an.3.6.Tarih-i Dimaşk.14.327.Şura / 23. [514][515]. c. c. s.7.ul Munir: c. [520]. [502]. s. [524]. [518]. c. 259.4.Telhis. [501].Ta’likat-ul Eğani: c.Tarih-i Buhari. [523].2. s. 464. 194.1.7. 1. c. [519]. s. s. s. 375. 298 ve Feth-ul Karib.428. c. s. s.169. [511]. 7.Sirac.

[542]. s. 288. 9. c.173.169-170-179-203. [537]. c. [533]. s.el Hüseyin (a. [530]. [527]. 1. s. s. 4. s. 3.Teysir-ul Vusul. [545]. s. c. s.2. c. c. s. [538]. c. s. 271.1. s. c. s. c. [548]..Şerh-i Mekasid. s.Hutat-ul Makrizi.s). 2. 5. 2.222. [536].511. [526]. c.Riyaz-un Nazire.Şerh-i Nehc’ül Belağa. 456.2. c. c. [544]. s. [531]. 5. [539]. [543]. [546]. 3-4-7-15-19 ve .el Cami-us Sağir. 236. c. s. c. 6. [534].el Bidaye ve’n Nihaye.Siret-ul Halebiyye.Şerh-i Divan Emir’ul Mu’minin (a.Şerh-i Nehc’ül. 5.[525].Hangi mezhepten olduğu belli değildir.Simar-ul Kulup. 12.Sünen-i İbn-i Mace. c. s. s.2. c.3. [529]. c. s. 236. s. c. s. s. .Riyaz-us Salihin. c.Şerh-i Sahih-i Müslim. 23-365. [535].Revzat-us Safa. 273-449. [528].144.2. [549]. s. 3. s.el Hasais.271.s).Şerh-i Sahih-i Müslim. 26-364. [547]. 28-30.Şerh-i Mevakıf. 209. s..Zehair-ul Ukba. s. 415. s.Şerh-i Mevahib.555.Habib-us Siyer. 13.Sirr-ul Alemin.Şerh-i Şifa. c.67-87. [540]. [550].Hilyet-ul Evliya. c. s.152. 10. [541]. s. [532]. 3. 61. 301-302. 132. 7. 6.

221.Nuzul-ul Ebrar.el Kuna ve'l Esma. 209-361. [557]. c. c. [569]. c. 42. c. 6. 24. [575].[551]. 25-26. s. s.Muruc. 5. 1. [561]. 2. [574]. s. .Fusul-ul Muhimme.el Mirkat Fi Şerh-i Mişkat. 113.Usdu’l Gabe. s. s. 298. [572]. 1. [568]. s. bab: 9-10-13-40-58. s.Feyz-ul Kadir. [564]. 2.Sahih-i Tirmizi. 7. s. 2. Riyaz-un Nezire. s. 2.Savaik. 1. 367. 360. [559]. s. c. s.Şerh-i Nehc’ül. 445. c. c. 568.Salat-ul Fahire. 275. 2. 61.Müstedrek-us Sahihayn.Nuzul-ul Ebrar. 109-110-116-132-171-371-533. 306. 8.Umdet-ul Kari.İkdu’l Ferid. s. c.Şerh-i Hemeziyye.Tabakat-ul Huffaz. c. 254. s. 3. c. 81. 1. 218. [576].uz Zeheb. [562]. 20. 2. 2. c. c. [552]. 20. s. c. [573]. s. c. 1. [563]. [571]. 49. s. c. 11-49. c. 388. 4. [555].Şerh-i Nehc’ül.Şerh-i Haşimiyyat. c. s. c. 61-88. c. s.Şeref-ul Muebbed. s.Futuhat-ul İslamiyye. [558]. 289. [554]. [570]. 169. s.s. [565]. 584. s. [567]. s. [566]. 3.Şerh-i Nehc’ül.Feraid’us Simtayn.Şerh-i Nehc’ül.Feth-ul Bari. 2. 361. 27. s. [553]. s. [556]. [560].el Kavl-ul Fasl. c. s. s. s.

s. c. s. Kenz-ul Ummal. 251-291.El Mu'tasar Min'el Muhtasar. Tahrifçiler bunu Mısır b. s.Mecma-uz Zevaid. 246. 106.. c. s. [579]. 166-170-172. c. 413.281. c. c. s. 2. c. c. İbn-i Ebi-l Hadid.Teşnifüul Azan.Nesr-ul Leali.Nezhet-ul Mecalis.. c. [583]. [592]. s. 108. [589]. 360. 84-88-118-152-311. 337.Mesabih-us Sünne.Teşnif-ul Azan.İbn-i Ebi-l Hadid.Mişkat-ul Mesabih. 16-54.el-Bidaye ve'n Nihaye. s. 2. c. 95. 9. 1. 77. 3. 7. 7. s. c. [595]. 13.Menakıb-i Harezmi. s.Metalib-us Suul. 4. s. 93-94-112-124-130-217. Kenzilu’l Ummal. s. [601]. 1. 13. [582]. [580].Nezhet-ul Mecalis. c. 2. 169. [594]. 209. s. 456. c. s.Müsned. s.108.Mecma-uz Zevaid. s.Mecma-uz Zevaid. s. s. [600]. [598]. [581]. [584]. 18. c. 338. Meraif kitabından çıkarmışlardır. s. 242.Minhac.Riyaz-un Nezire. 13. 224-303. s.El Maarif. [591]. 5. [585]. s. c. 77. 2. [597]. c. s. [588].En Nihaye. s.us Sünne. Şerh-i Nehc. [590]. . [602]. 6. c. 307-309. 4. 403. s. [593]. 4. 4. 80. c. [578]. c. c.Mucem-ul Udeba. 2. 199.Müşkil-ul Asar. 154. 6. s. [599]. [586]. s. s. s. [587].9. s.[577]. 557.Nüzul-ul Ebrar. s.Kenz-ul Ummal. c. [596].El Mevahib-ul Ledunniyye. 18-20-21.Mizan-ul İ’tidal. c.

c. 218. s. s. s. c. [614]. s. Sem'ani. Cu’abi’nin hakkında şöyle yazıyor: O hadisi tanımakta ve aynı zamanda ravilerin isim ve künyelerini. s. 337. 6.s.Fihrist-i Necaşi. 18. onun gibi hadis dalında bilgisi olan bir kimse yoktu.Hidayet-ul Ukul.el-Bidaye ve’n-Nihaye. [612]. Nişaburi. s. s. Cevzi ve Harezmi ona itimad etmişlerdir. c. [608]. [616]. 2. Bu konuda. s. [611]. Askalani. c. Ebu Bekir el-Cu'abi. c. İbn-i Zerkuye. Tarih-i Bağdat. 249'da Kufe’de dünyaya gelmiştir. 67. Hakim Ebu Abdullah vs. s. Sıbt b. 11. Ebu Ali Muaddil. [607].Vefa-ul Vefa. 340. 337. c. Ali er-Rezzaz.Yenabi-ul Mevedde. İbni Hasneviyye. 136. s. s.Kavl-ul Fasl.Nur-ul Ebsar. 15. 395. 663. c. 7. 3. [615]. 1. 263. c. 1. 254. [618]. s. el-Vafi bi’l. 7.Alimlerin hayatını yazan kitaplar İbn-i Ukde’nin hayatını da yazmışlardır. 146. 1. 15. [605].Kifayet-ut Talib. 34-38-40-120-249-482-484. c. Mizan-ul İt’idal. 2. Hafız Ebu Naim. s. 3. Lisan-ul Mizan. Taberani İbn-i Adi. [620]. Suyuti. s.[603]. [617].Mucem-ul Udeba.İkbal. [609]. [604]. c. c. s. 7. ilk hafızlardan bilmiş ve şöyle yazmışlardır: 200 bin hadisi senetleriyle birlikte ezberlemişti ve kendi asrının hafızlarından daha üstün idi Darukutni. 26-31. Ebu Ali en-Nişaburi.Tehzib-ut Tehzib. 138-11. [619]. [613]. 80. 445. Tezkiret-uz Zehebi. c. 14. 277-283. [610]. s. 1.Feyz-ul Kadir. İbn-i Ukde h. 5. s. c.Tarih-i Bağdadi c. . 18. İbn-i Şahin. şu kitaplara bakabilirsiniz: Siyer-i A'lam-un Nubela. c. s. Ali el-Mukri. 162-169 ve Tezkire-i Zehebi c. İsabe ve Tehzib-ut Tehzib’de.Cuabi’nin hayatı için şu kitaplara bakabilirsiniz: Tarih-i Bağda. Kecrati. Ebu Ahmed Hakim ondan rivayet nakletmişlerdir. 173. [606]. s. 1. 78.Vefayat. 74. c. s. 30. c. ondan rivayet nakletmişlerdir. s.Tabakat-ul Huffaz. s. mezheplerini ve vasıflarını çok iyi biliyordu. Cemaluddin-i Halebi. Bu konularda uzman idi ve kendi asrında.Tehzib-ut Tehzib. s. Bu kitaplarda onu. onların doğum ve vefat tarihlerini. İbn-i Fazl-i Kattan.Mucem-ul Udeba.

161. hadis ilmine çok önem veren. s. [624].[621]. 390'da onun hakkında şöyle yazıyor: O. c.Fihrist-i Necaşi. s. [635]. Sebki Tabakatın da (c. s. fakih ve çok te’lif sahibidir. [628]. s. s. s. yaşlı ve te’lifat sahibi bir kimsedir. s. İbn-i Kesir’in Tarih kitabında (c. hadis ilmi diğer bir çok ilimlerde uzman idi.Fihrist-i Necaşi. s. kendisi de 100 üstattan ders almıştır. 1. c. s. [637]. Hatib.Kifayet-ut Talib.Zehebi Tezkire. 71'de) şöyle yazıyor: Güvenilir ve büyük üstattır. 281.İkbal. Tezkire kitabında (c. 12. s.Menakıb-ı Servi. 529.Menakıb. 336-380 onun yazdıkları kitapların isimlerini yazarak onu övmüştür. 529. [629]. [623]. c. 92. 192. 96. 59. 3. [633]. s." İbn-i Kesirde Tarih kitabında (c. hafız. 127'de) onun hakkında şöyle yazıyor: "O.Mustedrek-ul Vesail. 219'da) onu övmüştür. 15. c. Menakıb-i Şehraşub. o muhaddis ve hafızlar onunla son bulmuştur. c.Menakıb-i İbn.Fihrist-i Necaşi.Menakıb-i İbn-i Şehraşub da. 2. s. hattı (yolu) ve rivayetleri sahih olanlardandır. [622]. 1. 225) şöyle yazıyor: Büyük hafız. 1.Fihrist-i Necaşi. [640]. İslam tarihçisi ve muhaddislerin üstadadır. Muhammed b. hadisleri senetleriyle beraber zikretmiştir. Abdulvahid. 498. çok sefer yapmış ve bir çok kimselerden hadis almıştır. 663. s. 282.Zehebi. s. 3. [630]. 14. s.Hayatı bir çok tarih ve biyografi yazan kitaplarında yazılmıştır. s. "Hilal" ve Fihrist-i Tusi de ise "Bilal" yazılmıştır. [627].Şehraşub. [636]. 16'da) şöyle yazıyor: O hafız. 4. s. s.İkbal-i Seyyid-i İbn-i Tavus. o. tarihinde. s. s. 1.Fihrist-i Tusi. s. [634]. [638]. 5. 34’te şöyle yazıyor: Kendi asrında çok büyük bir bilgin ve ustad idi. el-Mealim. 663. c. s. 529.Cizeri Tabakat-ul Kurra’da (c. 3. . 15. [639]. [632]. 529. İbn-i Hacer "Dürer"de (c. [626].Şeyh Tusi’nin Fihrist kitabında "Abdullah yazılmıştır. [625]. 12. s. s. onun hakkında böyle demiştir: Ondan daha iyi hadisi nakleden muhaddis görmedim. s.Fihrist-i Tusi. [631].Fihrist-i Necaşi.

[643]. [656]. 50 ciltlik "Zad-ul Misafir"dir Biyografi yazarlarının bir çoğu onu övmüştür. 208. c. 3. s. 7. s. 9. 2. 4.Kifyaet-ut Talib. 9. 23. onun bir çok ilimlerde bilgi sahibi olduğunu yazıyor ve bir çok ustadlardan fetva ve ders deme izni almıştır diyor. [651]. [658].İstiab. 5. Hayatını yazanlar onu övmüşlerdir. c. s. 298. 1. [648]. s. s. “Zev-ul Lami’de” (c. s. s. s.Kenz-ul Ummal. [654]. 118) de onun hayatını yazmıştır. c. 399. 2. [659]. s. 419. s.Kavl-ul Fasl. . Zehebi Tezkire (c. 312) onun hakkında şöyle yazıyor: "O İmam Şafii’nin en bilgili taraftarlarındandır.Feth-ul Bari. 109. s. [647] -Hafız Attar el-Hemdani.Yenabi-ul Mevedde.Sirr-ul Alemin. 1. 5. 6. 39-49 ve başka kitaplarda onun biyografisi yazılmıştır. Hindi. c. c.el-Bidaye ve’n-Nihaye.Tehzib-ut Tehzib. h. s. 61. 339. 9. [650].Sahih-i Tirmizi. s. [653]. c. [645]. 445. c. [642]. [661].“Emel-ul Amil. s.Tehzib-ut Tehzib. s. s. 2. 1. [652]. c. 373. 569’da ise vefat etmiştir. Abdulkadir elHafız yazıyor: O Kur'an-i ilimlerde çok bilgili idi.Müstedrek-us Sahiheyn. yukarıda zikrettiğimiz kitabı da onun te’liflerinden sayılıyor. [649]. 18.Sehavi. 255-260) onun ustadlarının isimlerini yazdığında. s.Şerh-i Nehc-ul Belağa. c. 449.[641].Tezkiret-ul Havas.” [644].Bu kitabın 5. s.İbn-i Halkan tarihinde (c.Mecma-uz Zevaid. H. 337. onlardan biri. c. 15-17. [660]. [655]. 3. c. [662]. [646]. Vefatı ise 478'de imiş. c. çok fazla bilgisi var idi. c. Ve bir çok ilimlerde. 488 de doğmuş. 209. 36. c. s. 7. bölümüne bakabilirsiniz. 7. bir çok te’lifleri vardı.Tezkiret-ul Huffaz-i Zehebi. [657]. Şekaik-un Numaniyye. d. Sem'ani çok iyi kelimelerle onu övmüştür. s.el-Bidaye ve’n-Nihaye.

221. 250.s)'a Gadir hadisine dair şehadet edenlerdir. o zaman nasıl olur? [670]. bu kitapta hadisin ravilerini sahabelerden 110 kişiyi saydık ve Hafız Ebu’l Ala Attar ise 250 sahabeye dayandırmıştır. 2. s. s. c. Şerh-i Cami-us Sagir. 25. [668]. [671]. 73. s. s.Mevahib-ul Ledunniyye.Şerh-i Hemziyye-il Busri. [667].el-Mu'tasar min-el Muhtasar.Hadisi rivayet edenler 30 sahabeden fazladır. c. Allame-i Emini (r. [675]. [674]. [677]. [681]. s. ravileri doğru ve sahihtirler. 13. s. s. 7. belki de bir gerçektir. [680]. c. 5.a) yazıyor: Eğer 30 ravi ile hadis mütevatir olursa. [684]. s. s. hepsini sahih olarak kabul etmeliyiz. 6. yazdığı hadis. 3. s. [676].Hadisin rivayet yollarını bu kitapta görürsek.Ruh-ul Meani. 413. 218. bu sadece İsmailiyye’nin sözü değil.Şerh-i Mevahib. [664]. [679]. c. Şerh-i Mişkat. ona delil olması isbat olur.Savaik-ul Muhrika. c. hadisin manasının açıklanması da Allah'ın izniyle belli olacaktır ki. 30.Hadisin manasını açıkladığımız zaman.[663]. c. s. 13. s.Savaik-ul Muhrika.Bu kitabın yedinci bölümünde Gadir hadisini rivayet eden 110 sahabeyi saydık.el-Beyan vet-Tarif.Bu delil 5. s.Feyz-ul Kadir. [669]. s. [682]. Şerh-i Mişakt.Bir kaç sayfadan sonra. numarada geçti. [672]. 136 ve 230.Siret-ul Halebiyye.Nuzul-ul Ebrar. [666]. bölüm. Çünkü. 49. 584. Ruh-ul Meani. 2.Ta'lik-u Hidayet-ul Ukur.Salat-ul Fahire. s. 302. c.el-Mirkat. [673]. . [665]. 2. 5.Mirkat. senetleri çok. 3. [683]. bunlar Rahbe gününde İmam Ali (a. c. 21. 7. c. c. Hasais-i Nesai. [678]. 2. Nesai'nin lafzıyladır. 249. s. s. 15.İs'af-ur Rağibin (Nurul Ebsarin Hamisinde) s. 568. 153.

Esn-el Metalib. 227.Teşnif-ul Azan. 77.[685]. s.En'am/115-116. Copyright © 2004 EhlibeytMektebi.com. [687]. [686]. s. Bütün Hakları Saklıdır. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->