DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

ORTAMI VE DONANIM Sınıf. büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar. internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları .

Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. 1. Kalite ve maliyet 5. ofis ortamında İnternet. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir. soru-cevap. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. Kalite yaklaşımları 3. talimat. İÇERİK : A. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. 2. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir. KALİTE 1. 4. 5. bilgisayar.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. iş-işlem standartları vb. anlatım. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci. problem çözme. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. standart örnekleri. grup çalışması. 3. İnternet. denetim formları. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. plan. Kalite ve verimlilik 4. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. Uluslararası kalite sistem belgeleri .

ÇEVRE STANDARTLARI 1. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1. Standart çeşitleri 3. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. Standartların hazırlanması 4. Çevre standardının uygulama alanları 4. klasik. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. : AÇIKLAMALAR . TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2.B. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. Belgelendirme ve akreditasyon 5. TS EN ISO 14001 Standardı 3. vb. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Standardizasyonun faydaları 2.

internet. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. veri tabanları. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. Kalite ve verimlilik 4. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1. Dikkatli olmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2. Ekip çalışması yapmak 2. Kalite yaklaşımları 3. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgisayar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. evraklar.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. istatistikler. projeksiyon cihazı. BİLGİ A. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. Kaliteyi hedef seçmek 2. Düzenli olmak 3. görsel kayıtlar. ders notu. Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. KALİTE KAVRAMI 1. basılı süreli yayınlar. işletme ile ilgili yazılı. . Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. Kalite ve maliyet 5.

bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. 5. BİLGİ B. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı. Standartların hazırlanması 4. ders notu. basılı süreli yayınlar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3. projeksiyon cihazı. 3. 4. evraklar. Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. Belgelendirme ve akreditasyon 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1. yasal mevzuat. bilgisayar. internet.Ayırt edici olmak 3. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. görsel kayıtlar. 6. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . Standardın gerekliliğine inanmak 4. Dikkatli olmak 2. veri tabanları. işletme ile ilgili yazılı. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. istatistikler. Standart çeşitleri 3. Standardizasyonun faydaları 2.

.SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.

Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı. projeksiyon cihazı.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. işletme ile ilgili yazılı. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1. Raporlamak TUTUM 1.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1. İlgili standartları seçmek 2. internet. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Analiz yapmak 3. istatistikler. BİLGİ C.Ayırt edici olmak 3. Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Farklılıkları belirlemek 2. Denetim yapmak 7. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Standardın önemi 1. veri tabanları. Dikkatli olmak 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Ölçme yapmak 5. Standart seçmek 6. ders notu. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. . görsel kayıtlar. evraklar. basılı süreli yayınlar. bilgisayar.

basılı süreli yayınlar. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ders notu. işletme ile ilgili yazılı.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. bilgisayar. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Üst yönetiminin kalite politikası. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. görsel kayıtlar. istatistikler. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5. evraklar. internet. BİLGİ D. projeksiyon cihazı. . TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. Düzenli olmak 3. Dikkatli olmak 4. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Sistem standartlarını seçmek 2. veri tabanları. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Ekip çalışması yapmak 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5.

bilgisayar. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Dikkatli olmak 4. Çevre standardının uygulama alanları 4. ders notu. BİLGİ E. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Ekip çalışması yapmak 2. Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. basılı süreli yayınlar. Atıkları değerlendirmek 5. Standardı seçmek 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. TS EN ISO 14001 Standardı 3. veri tabanları. Düzenli olmak 3. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. istatistikler.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. ÇEVRE STANDARTLARI 1. işletme ile ilgili yazılı. görsel kayıtlar. Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. . internet. projeksiyon cihazı. evraklar.

Liderlik kavramı 4. ofis ortamında İinternet. Misyon Kavramı 7. Tows 5. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. Öğrenci bu modül ile. : Ofis –sınıf vb. 3. İnternet. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir. anlatım. soru-cevap. 4. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. Stratejik Amaç Kavramı 8. Stratejik Yönetim 3. Hedef Kavramı . Vizyon kavramı 6. B.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. 2. bilgisayar.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. STRATEJİK YÖNETİM 1. 6. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. 5. : Bu modül ile öğrenci. grup çalışması. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. problem çözme. kullanarak. EFQM mükemmellik modeli 3. İÇERİK A. Politika ve strateji kavramları 2. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. Swot analizi 4.

Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. klasik. F. YÖNETİME KATILMA 1. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Süreç geliştirme 3. İletişim 5. Ekip çalışması 4. Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği.9. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. AÇIKLAMALAR : . Öneri sistemi D. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Teknoloji Yönetimi 6. vb. Cevre Yönetimi 5. Durum analizi C. İşbirliklerinin Yönetimi 2. Güdüleme ve teknikleri 3. Bilgi Yönetimi 3. Süreç etkileşimleri E. Müşteri memnuniyeti 4. Süreç 2. Katılım yöntemleri 2. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. 5S 4. Anket Geliştirme 2. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Paydaş analizi 10.

evraklar. . tkili iletişim kurmak 4. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. işletme ile ilgili yazılı. Sorumluluk sahibi olmak 5. ders notu. görsel kayıtlar. projeksiyon cihazı. Ekip çalışması yapmak 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. istatistikler. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Toplam kalite yönetimi 2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. basılı süreli yayınlar. roje geliştirmek 2. bilgisayar. Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. internet. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. nalitik düşünmek 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. BİLGİ A. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Dikkatli olmak 4. veri tabanları. Vizyon. EFQM mükemmellik modeli 3. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Düzenli olmak 3. Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5.

Ekip çalışması yapmak 2. basılı süreli yayınlar. 4. Vizyon kavramı 6. STRATEJİK YÖNETİM 1. BİLGİ B. Hedef Kavramı 9. Stratejik Yönetim 3. Dikkatli olmak 4. işletme ile ilgili yazılı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. evraklar. bilgisayar. Stratejik Amaç Kavramı 8. Sorumluluk sahibi olmak 5. Proje geliştirmek 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. istatistikler.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Düzenli olmak 3. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. internet. projeksiyon cihazı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. . Tows 5. 3. Durum analizi BECERİ 1. veri tabanları. Politika ve strateji kavramları 2. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Paydaş analizi 10. 5. Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. görsel kayıtlar. Misyon Kavramı 7. Swot analizi 4. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. ders notu. 6. Analitik düşünmek TUTUM 1.

roje geliştirmek 2. bilgisayar. işletme ile ilgili yazılı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. Öneri sistemi BECERİ 1. Ekip çalışması 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. BİLGİ C. internet. istatistikler. projeksiyon cihazı. YÖNETİME KATILMA 1. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. ders notu. Düzenli olmak 3. Sorumluluk sahibi olmak 5. Katılım yöntemleri 2. Dikkatli olmak 4. Güdüleme ve teknikleri 3. Ekip çalışması yapmak 2. İletişim 5. veri tabanları. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. . basılı süreli yayınlar. görsel kayıtlar. evraklar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları.

Süreç kavramı 2. Ekip çalışması yapmak 2. görsel kayıtlar. ders notu. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. istatistikler. Sorumluluk sahibi olmak 5. Dikkatli olmak 4. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. projeksiyon cihazı. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. işletme ile ilgili yazılı. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. bilgisayar. basılı süreli yayınlar. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. veri tabanları. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Süreç geliştirme 3. . evraklar. Düzenli olmak 3. Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. oje geliştirmek 2. internet. Süreçleri belirlemek 2. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. BİLGİ D. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.

veri tabanları. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Sorumluluk sahibi olmak 5. Düzenli olmak 3. Cevre Yönetimi 5. 5S 4. Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. BİLGİ E. evraklar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. işletme ile ilgili yazılı. bilgisayar. projeksiyon cihazı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Ekip çalışması yapmak 2. basılı süreli yayınlar. . görsel kayıtlar. istatistikler. İşbirliklerinin Yönetimi 2. Proje geliştirmek 2. Analitik düşünmek TUTUM 1. internet. Dikkatli olmak 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Bilgi Yönetimi 3. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. ders notu. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. Düzenli olmak 3. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2. Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. görsel kayıtlar.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. internet. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. veri tabanları. ders notu. BİLGİ F. işletme ile ilgili yazılı. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. . evraklar. Proje geliştirmek 2. basılı süreli yayınlar. Müşteri memnuniyeti 5. Sorumluluk sahibi olmak 5. projeksiyon cihazı. Ekip çalışması yapmak 2. Çalışan memnuniyeti 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Dikkatli olmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Anket Geliştirme 2. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. bilgisayar. Analitik düşünmek TUTUM 1. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. istatistikler. Kurumsal Performans Yönetimi 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful