DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

ORTAMI VE DONANIM Sınıf. internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları . büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar.

Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir. İÇERİK : A. Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. iş-işlem standartları vb. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir. KALİTE 1. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. bilgisayar. problem çözme. 2. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. denetim formları. talimat. ofis ortamında İnternet. standart örnekleri. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. Kalite yaklaşımları 3. Uluslararası kalite sistem belgeleri . İnternet. Kalite ve verimlilik 4. grup çalışması. 1. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. 3. 4. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. plan. 5. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. soru-cevap. anlatım. Kalite ve maliyet 5.

zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. Standartların hazırlanması 4. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Standart çeşitleri 3. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1. ÇEVRE STANDARTLARI 1. vb. Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2. : AÇIKLAMALAR . Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Belgelendirme ve akreditasyon 5. klasik. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2.B. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Çevre standardının uygulama alanları 4. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. Standardizasyonun faydaları 2. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2.

. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. projeksiyon cihazı. KALİTE KAVRAMI 1. görsel kayıtlar. basılı süreli yayınlar. Kalite yaklaşımları 3. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. Kalite ve verimlilik 4. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Kalite ve maliyet 5. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. Dikkatli olmak 4. bilgisayar. Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. BİLGİ A. Ekip çalışması yapmak 2. internet.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. işletme ile ilgili yazılı. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Kaliteyi hedef seçmek 2. veri tabanları. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. ders notu. İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2. evraklar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Düzenli olmak 3.

Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3. ders notu. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. internet. veri tabanları. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1. bilgisayar. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Dikkatli olmak 2. evraklar. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. istatistikler. 2. yasal mevzuat. 6. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. projeksiyon cihazı. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı. işletme ile ilgili yazılı. basılı süreli yayınlar. Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. 5. 3. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Standartların hazırlanması 4. Belgelendirme ve akreditasyon 5. BİLGİ B. 4. Standart çeşitleri 3. görsel kayıtlar. Standardın gerekliliğine inanmak 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Standardizasyonun faydaları 2.Ayırt edici olmak 3.

işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. .

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları.Ayırt edici olmak 3. . Farklılıkları belirlemek 2. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4. Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı. Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Denetim yapmak 7. Dikkatli olmak 2. BİLGİ C. bilgisayar. veri tabanları. görsel kayıtlar. istatistikler. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. Raporlamak TUTUM 1. evraklar. işletme ile ilgili yazılı.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1. Analiz yapmak 3. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. Ölçme yapmak 5. basılı süreli yayınlar. Standart seçmek 6. ders notu. İlgili standartları seçmek 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. projeksiyon cihazı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. internet.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1. Standardın önemi 1.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.

Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Sistem standartlarını seçmek 2. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. görsel kayıtlar. basılı süreli yayınlar. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Ekip çalışması yapmak 2. ders notu. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. evraklar. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Üst yönetiminin kalite politikası. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. veri tabanları. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. istatistikler. projeksiyon cihazı. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. Dikkatli olmak 4. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. internet. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. . BİLGİ D. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Düzenli olmak 3. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5. bilgisayar. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. işletme ile ilgili yazılı.

. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. ÇEVRE STANDARTLARI 1. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgisayar. görsel kayıtlar. Çevre standardının uygulama alanları 4. Atıkları değerlendirmek 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Dikkatli olmak 4. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. projeksiyon cihazı. BİLGİ E. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Ekip çalışması yapmak 2. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. evraklar. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. veri tabanları. Düzenli olmak 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ders notu. işletme ile ilgili yazılı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. basılı süreli yayınlar. istatistikler. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. Standardı seçmek 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. internet.

Tows 5. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. Vizyon kavramı 6. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. : Bu modül ile öğrenci. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. Stratejik Amaç Kavramı 8. 4.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. B. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. kullanarak. ofis ortamında İinternet. EFQM mükemmellik modeli 3. Politika ve strateji kavramları 2. Swot analizi 4. STRATEJİK YÖNETİM 1. grup çalışması.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. İÇERİK A. 3. 2. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. soru-cevap. anlatım. Öğrenci bu modül ile. Misyon Kavramı 7. Liderlik kavramı 4. 6. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. 5. İnternet. Hedef Kavramı . : Ofis –sınıf vb. bilgisayar. problem çözme. Stratejik Yönetim 3. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir.

Kurumsal Performans Yönetimi 3.9. Güdüleme ve teknikleri 3. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. AÇIKLAMALAR : . Paydaş analizi 10. Ekip çalışması 4. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. Süreç geliştirme 3. klasik. Süreç 2. Bilgi Yönetimi 3. Anket Geliştirme 2. İşbirliklerinin Yönetimi 2. vb. Katılım yöntemleri 2. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. YÖNETİME KATILMA 1. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Durum analizi C. 5S 4. Teknoloji Yönetimi 6. Cevre Yönetimi 5. İletişim 5. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. F. Süreç etkileşimleri E. Müşteri memnuniyeti 4. Öneri sistemi D. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği.

Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1. Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. Düzenli olmak 3. istatistikler. tkili iletişim kurmak 4. bilgisayar. BİLGİ A. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. veri tabanları. görsel kayıtlar. basılı süreli yayınlar. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Dikkatli olmak 4. roje geliştirmek 2. EFQM mükemmellik modeli 3. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. projeksiyon cihazı. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. ders notu. işletme ile ilgili yazılı. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. . Vizyon. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. evraklar. Toplam kalite yönetimi 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. internet. Ekip çalışması yapmak 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. nalitik düşünmek 3.

Dikkatli olmak 4. Sorumluluk sahibi olmak 5. .İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. BİLGİ B. 5. Swot analizi 4. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. işletme ile ilgili yazılı. STRATEJİK YÖNETİM 1. 6. veri tabanları. Proje geliştirmek 2. Stratejik Amaç Kavramı 8. Düzenli olmak 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. görsel kayıtlar. internet. Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. Paydaş analizi 10. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. Vizyon kavramı 6. Durum analizi BECERİ 1. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. 3. projeksiyon cihazı. Ekip çalışması yapmak 2. Tows 5. Analitik düşünmek TUTUM 1. basılı süreli yayınlar. Misyon Kavramı 7. bilgisayar. evraklar. ders notu. Stratejik Yönetim 3. Politika ve strateji kavramları 2. Hedef Kavramı 9.

internet. Düzenli olmak 3. projeksiyon cihazı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Ekip çalışması yapmak 2. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. basılı süreli yayınlar. Güdüleme ve teknikleri 3. ders notu. Ekip çalışması 4. İletişim 5. bilgisayar. işletme ile ilgili yazılı. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. veri tabanları. . evraklar. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. Öneri sistemi BECERİ 1. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. BİLGİ C. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Katılım yöntemleri 2. Dikkatli olmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. görsel kayıtlar.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. istatistikler. YÖNETİME KATILMA 1. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. roje geliştirmek 2.

işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. işletme ile ilgili yazılı. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. Sorumluluk sahibi olmak 5. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. Süreç geliştirme 3. veri tabanları. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. görsel kayıtlar. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. ders notu. oje geliştirmek 2. bilgisayar. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. internet. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. basılı süreli yayınlar. istatistikler. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. . Süreç kavramı 2. Düzenli olmak 3. BİLGİ D. Dikkatli olmak 4. Ekip çalışması yapmak 2. Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. evraklar. projeksiyon cihazı. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Süreçleri belirlemek 2.

Bilgi Yönetimi 3. BİLGİ E. Dikkatli olmak 4. Düzenli olmak 3. İşbirliklerinin Yönetimi 2. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. Ekip çalışması yapmak 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. veri tabanları. projeksiyon cihazı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. bilgisayar. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Cevre Yönetimi 5. Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. . ders notu. evraklar. Proje geliştirmek 2. basılı süreli yayınlar. istatistikler. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. işletme ile ilgili yazılı. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. 5S 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Analitik düşünmek TUTUM 1. internet. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4. görsel kayıtlar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları.

. Çalışan memnuniyeti 4. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. projeksiyon cihazı. veri tabanları. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2. Dikkatli olmak 4. görsel kayıtlar. ders notu. internet. Düzenli olmak 3. Ekip çalışması yapmak 2. Müşteri memnuniyeti 5. Proje geliştirmek 2. BİLGİ F. Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. Sorumluluk sahibi olmak 5. basılı süreli yayınlar. evraklar. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Anket Geliştirme 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Kurumsal Performans Yönetimi 3. istatistikler.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. işletme ile ilgili yazılı. Analitik düşünmek TUTUM 1. bilgisayar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful