DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar. internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları .ORTAMI VE DONANIM Sınıf.

MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. İnternet. grup çalışması. Kalite yaklaşımları 3. 5. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. Kalite ve maliyet 5. Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. 2. Uluslararası kalite sistem belgeleri . denetim formları. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir. iş-işlem standartları vb. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci. 3. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. Kalite ve verimlilik 4. soru-cevap. 1. standart örnekleri. Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. bilgisayar. KALİTE 1. anlatım. problem çözme. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. plan. ofis ortamında İnternet. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. 4. İÇERİK : A. talimat.

Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. Standart çeşitleri 3. Çevre standardının uygulama alanları 4. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. klasik. ÇEVRE STANDARTLARI 1. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Standartların hazırlanması 4.B. Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. : AÇIKLAMALAR . Standardizasyonun faydaları 2. vb. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Belgelendirme ve akreditasyon 5.

ders notu. BİLGİ A. Kaliteyi hedef seçmek 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. işletme ile ilgili yazılı.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. basılı süreli yayınlar. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. Düzenli olmak 3. projeksiyon cihazı. Kalite ve verimlilik 4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. internet. Ekip çalışması yapmak 2. KALİTE KAVRAMI 1. Kalite ve maliyet 5. istatistikler. Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. Kalite yaklaşımları 3. Dikkatli olmak 4. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. bilgisayar. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. veri tabanları. görsel kayıtlar. evraklar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. . İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2.

Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1. 6. veri tabanları. 2. bilgisayar. 5. işletme ile ilgili yazılı. Standart çeşitleri 3.Ayırt edici olmak 3. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. evraklar. projeksiyon cihazı. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. Standartların hazırlanması 4. istatistikler. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. yasal mevzuat.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı. BİLGİ B. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Dikkatli olmak 2. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. ders notu. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. 4. 3. Standardizasyonun faydaları 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. internet. görsel kayıtlar. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Standardın gerekliliğine inanmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. basılı süreli yayınlar.

işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. .SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden.

Raporlamak TUTUM 1. Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. internet. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Ölçme yapmak 5. projeksiyon cihazı. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. Denetim yapmak 7. veri tabanları. Analiz yapmak 3. işletme ile ilgili yazılı. ders notu. BİLGİ C. İlgili standartları seçmek 2. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4. istatistikler. bilgisayar. . Dikkatli olmak 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1. görsel kayıtlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Farklılıkları belirlemek 2.Ayırt edici olmak 3. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. evraklar. basılı süreli yayınlar. Standart seçmek 6. Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Standardın önemi 1. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1.

istatistikler. Düzenli olmak 3. BİLGİ D. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. evraklar. bilgisayar. Sistem standartlarını seçmek 2. görsel kayıtlar. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4. Dikkatli olmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. internet. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. basılı süreli yayınlar. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. ders notu. veri tabanları. Üst yönetiminin kalite politikası. Ekip çalışması yapmak 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. projeksiyon cihazı. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. işletme ile ilgili yazılı. .

Dikkatli olmak 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Standardı seçmek 2. projeksiyon cihazı. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. evraklar. bilgisayar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. . Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. istatistikler. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. işletme ile ilgili yazılı. BİLGİ E. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. internet. Ekip çalışması yapmak 2. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. Düzenli olmak 3. Çevre standardının uygulama alanları 4. ders notu. Atıkları değerlendirmek 5. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. basılı süreli yayınlar. veri tabanları. ÇEVRE STANDARTLARI 1. görsel kayıtlar.

grup çalışması. Hedef Kavramı . 6. Stratejik Yönetim 3. 4. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. 2. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. İÇERİK A. Vizyon kavramı 6. bilgisayar. problem çözme. 5. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. Stratejik Amaç Kavramı 8.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. : Ofis –sınıf vb. : Bu modül ile öğrenci. Misyon Kavramı 7. B. EFQM mükemmellik modeli 3. STRATEJİK YÖNETİM 1. Öğrenci bu modül ile. Liderlik kavramı 4. Swot analizi 4. İnternet. kullanarak. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir. Tows 5. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. 3. soru-cevap. anlatım. Politika ve strateji kavramları 2. ofis ortamında İinternet.

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Katılım yöntemleri 2. Öneri sistemi D. YÖNETİME KATILMA 1. vb. Güdüleme ve teknikleri 3. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Durum analizi C. Süreç etkileşimleri E. AÇIKLAMALAR : . Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. F. Paydaş analizi 10. İşbirliklerinin Yönetimi 2. klasik. Süreç 2. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. Bilgi Yönetimi 3. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Teknoloji Yönetimi 6. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. 5S 4. İletişim 5. Cevre Yönetimi 5. Müşteri memnuniyeti 4. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Süreç geliştirme 3. Ekip çalışması 4. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Anket Geliştirme 2.9.

yasal mevzuat ve kalite el kitapları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. BİLGİ A. görsel kayıtlar. Vizyon. Düzenli olmak 3. ders notu. Sorumluluk sahibi olmak 5. nalitik düşünmek 3. Ekip çalışması yapmak 2. işletme ile ilgili yazılı. evraklar. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. projeksiyon cihazı. veri tabanları. internet. roje geliştirmek 2. istatistikler. Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1. . enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. Dikkatli olmak 4. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. tkili iletişim kurmak 4. Toplam kalite yönetimi 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgisayar. basılı süreli yayınlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. EFQM mükemmellik modeli 3.

Düzenli olmak 3. 6. bilgisayar. Hedef Kavramı 9.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. 5. işletme ile ilgili yazılı. internet. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Swot analizi 4. Tows 5. Proje geliştirmek 2. Stratejik Amaç Kavramı 8. 3. 4. Misyon Kavramı 7. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. STRATEJİK YÖNETİM 1. görsel kayıtlar. Stratejik Yönetim 3. ders notu. . Sorumluluk sahibi olmak 5. basılı süreli yayınlar. Paydaş analizi 10. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Politika ve strateji kavramları 2. Durum analizi BECERİ 1. Analitik düşünmek TUTUM 1. Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. Ekip çalışması yapmak 2. Dikkatli olmak 4. Vizyon kavramı 6. evraklar. projeksiyon cihazı. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. veri tabanları. BİLGİ B. istatistikler. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. Güdüleme ve teknikleri 3. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Katılım yöntemleri 2. Dikkatli olmak 4. . Ekip çalışması 4. basılı süreli yayınlar. veri tabanları. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. Düzenli olmak 3. istatistikler. roje geliştirmek 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. İletişim 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. işletme ile ilgili yazılı. BİLGİ C. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. YÖNETİME KATILMA 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. evraklar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. projeksiyon cihazı. görsel kayıtlar. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. ders notu. Öneri sistemi BECERİ 1. internet. Ekip çalışması yapmak 2. bilgisayar. Sorumluluk sahibi olmak 5.

SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. Süreç geliştirme 3. Sorumluluk sahibi olmak 5. işletme ile ilgili yazılı. internet. ders notu. Düzenli olmak 3. Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. evraklar. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. görsel kayıtlar. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. istatistikler. Süreç kavramı 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Ekip çalışması yapmak 2. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. projeksiyon cihazı. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. Süreçleri belirlemek 2. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgisayar. BİLGİ D. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. oje geliştirmek 2. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. veri tabanları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. . basılı süreli yayınlar. Dikkatli olmak 4.

Ekip çalışması yapmak 2. Analitik düşünmek TUTUM 1. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. ders notu. BİLGİ E. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. veri tabanları. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. İşbirliklerinin Yönetimi 2. Proje geliştirmek 2. 5S 4. evraklar. istatistikler. Düzenli olmak 3. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. basılı süreli yayınlar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Sorumluluk sahibi olmak 5. Bilgi Yönetimi 3. işletme ile ilgili yazılı. . İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. bilgisayar. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. internet. görsel kayıtlar. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4. projeksiyon cihazı. Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. Cevre Yönetimi 5. Dikkatli olmak 4.

işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. veri tabanları. . basılı süreli yayınlar. Çalışan memnuniyeti 4. bilgisayar. Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. evraklar. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. internet. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. işletme ile ilgili yazılı. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. projeksiyon cihazı. Analitik düşünmek TUTUM 1. Sorumluluk sahibi olmak 5. Düzenli olmak 3. BİLGİ F. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2. Anket Geliştirme 2. Dikkatli olmak 4. görsel kayıtlar. Ekip çalışması yapmak 2. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Proje geliştirmek 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Müşteri memnuniyeti 5. ders notu.