DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları . büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar.ORTAMI VE DONANIM Sınıf.

MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. Kalite yaklaşımları 3. 3. İnternet. standart örnekleri. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. İÇERİK : A. Kalite ve verimlilik 4. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. 2. anlatım. denetim formları. Kalite ve maliyet 5.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. plan. 5. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. problem çözme. Uluslararası kalite sistem belgeleri . talimat. 1. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. grup çalışması. Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir. KALİTE 1. bilgisayar. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. ofis ortamında İnternet. iş-işlem standartları vb. Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. 4. soru-cevap.

Standart çeşitleri 3. Standardizasyonun faydaları 2. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Çevre standardının uygulama alanları 4. vb. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. ÇEVRE STANDARTLARI 1. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2. klasik. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Standartların hazırlanması 4. : AÇIKLAMALAR . Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1. Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3.B. Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Belgelendirme ve akreditasyon 5.

Ekip çalışması yapmak 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. Dikkatli olmak 4. BİLGİ A. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Kalite yaklaşımları 3. işletme ile ilgili yazılı. veri tabanları. Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. ders notu. görsel kayıtlar. evraklar. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. projeksiyon cihazı. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. Kalite ve maliyet 5. Kaliteyi hedef seçmek 2. İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. istatistikler. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. KALİTE KAVRAMI 1. Düzenli olmak 3. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. basılı süreli yayınlar. . internet. Kalite ve verimlilik 4. bilgisayar. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1.

Standart çeşitleri 3. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . projeksiyon cihazı. Standardizasyonun faydaları 2. veri tabanları. basılı süreli yayınlar. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1. Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. Standardın gerekliliğine inanmak 4. 4. 6. Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. istatistikler. ders notu. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. internet. 2. Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. evraklar. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Standartların hazırlanması 4. bilgisayar. Dikkatli olmak 2. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. yasal mevzuat. işletme ile ilgili yazılı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. 3. 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. görsel kayıtlar. BİLGİ B.Ayırt edici olmak 3. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı.

SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. . işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.

bilgi değerlendirme ve işlem standartları. basılı süreli yayınlar. Standart seçmek 6. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. . ders notu. Denetim yapmak 7. Ölçme yapmak 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.Ayırt edici olmak 3. internet. BİLGİ C. projeksiyon cihazı. Raporlamak TUTUM 1. evraklar. Dikkatli olmak 2. işletme ile ilgili yazılı. Analiz yapmak 3. İlgili standartları seçmek 2. istatistikler. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. görsel kayıtlar.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1. Standardın önemi 1. veri tabanları. bilgisayar. Farklılıkları belirlemek 2. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1. Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Dikkatli olmak 4. Sistem standartlarını seçmek 2. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. evraklar. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Düzenli olmak 3. basılı süreli yayınlar. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. istatistikler. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Üst yönetiminin kalite politikası. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. Ekip çalışması yapmak 2. BİLGİ D. görsel kayıtlar. projeksiyon cihazı. işletme ile ilgili yazılı. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. ders notu. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. internet. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. bilgisayar. veri tabanları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. . bilgi değerlendirme ve işlem standartları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2.

veri tabanları. . görsel kayıtlar. Dikkatli olmak 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. internet. BİLGİ E. projeksiyon cihazı. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. işletme ile ilgili yazılı. istatistikler. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. Düzenli olmak 3. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. ÇEVRE STANDARTLARI 1. Çevre yönetim sisteminin şartları 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Ekip çalışması yapmak 2. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. evraklar. bilgisayar. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Standardı seçmek 2. ders notu. Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. basılı süreli yayınlar. Atıkları değerlendirmek 5. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Çevre standardının uygulama alanları 4.

Swot analizi 4. Liderlik kavramı 4. problem çözme. Hedef Kavramı . 3. ofis ortamında İinternet. : Bu modül ile öğrenci. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. Misyon Kavramı 7.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. İÇERİK A. kullanarak. Vizyon kavramı 6. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. İnternet. EFQM mükemmellik modeli 3. Stratejik Amaç Kavramı 8. : Ofis –sınıf vb. Öğrenci bu modül ile. 5. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. Stratejik Yönetim 3.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. Tows 5. 4. 6. 2. Politika ve strateji kavramları 2. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir. STRATEJİK YÖNETİM 1. bilgisayar. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. soru-cevap. B. anlatım. grup çalışması. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

Güdüleme ve teknikleri 3. Durum analizi C. Cevre Yönetimi 5. Öneri sistemi D. klasik. YÖNETİME KATILMA 1. vb. İletişim 5. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Teknoloji Yönetimi 6. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. AÇIKLAMALAR : . F. Katılım yöntemleri 2. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. İşbirliklerinin Yönetimi 2. Ekip çalışması 4. Süreç geliştirme 3. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Müşteri memnuniyeti 4. Anket Geliştirme 2. Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Süreç 2. 5S 4.9. Paydaş analizi 10. Bilgi Yönetimi 3. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Süreç etkileşimleri E.

Vizyon. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. roje geliştirmek 2. evraklar. enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. veri tabanları. bilgisayar. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. EFQM mükemmellik modeli 3. basılı süreli yayınlar. istatistikler. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. BİLGİ A. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. Dikkatli olmak 4. . Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5. nalitik düşünmek 3. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. Toplam kalite yönetimi 2. ders notu. Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Düzenli olmak 3. görsel kayıtlar. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. Ekip çalışması yapmak 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. işletme ile ilgili yazılı. projeksiyon cihazı. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. tkili iletişim kurmak 4. internet. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1.

Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. Vizyon kavramı 6. Analitik düşünmek TUTUM 1. Stratejik Amaç Kavramı 8. ders notu. istatistikler. evraklar. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. basılı süreli yayınlar. 6. Durum analizi BECERİ 1. Düzenli olmak 3. Hedef Kavramı 9. Stratejik Yönetim 3. veri tabanları. Swot analizi 4. 5. görsel kayıtlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. projeksiyon cihazı.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. STRATEJİK YÖNETİM 1. Dikkatli olmak 4. 3. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. Paydaş analizi 10. . Tows 5. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Proje geliştirmek 2. işletme ile ilgili yazılı. internet. 4. BİLGİ B. Misyon Kavramı 7. Sorumluluk sahibi olmak 5. bilgisayar. Politika ve strateji kavramları 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Ekip çalışması yapmak 2.

. internet. Güdüleme ve teknikleri 3. Ekip çalışması 4. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. Ekip çalışması yapmak 2. İletişim 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. roje geliştirmek 2. Öneri sistemi BECERİ 1. ders notu. evraklar. projeksiyon cihazı. YÖNETİME KATILMA 1. bilgisayar.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Dikkatli olmak 4. istatistikler. Sorumluluk sahibi olmak 5. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. Katılım yöntemleri 2. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. veri tabanları. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. işletme ile ilgili yazılı. Düzenli olmak 3. görsel kayıtlar. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. BİLGİ C. basılı süreli yayınlar.

Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. görsel kayıtlar. basılı süreli yayınlar. internet. veri tabanları. Ekip çalışması yapmak 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Süreç kavramı 2. . projeksiyon cihazı. bilgisayar. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. yasal mevzuat ve kalite el kitapları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. BİLGİ D. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. Sorumluluk sahibi olmak 5. Süreç geliştirme 3. Dikkatli olmak 4. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. Düzenli olmak 3. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. işletme ile ilgili yazılı. evraklar. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. istatistikler. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Süreçleri belirlemek 2. ders notu. oje geliştirmek 2.

bilgisayar. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Cevre Yönetimi 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Analitik düşünmek TUTUM 1. 5S 4. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. ders notu. . Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2. BİLGİ E. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Sorumluluk sahibi olmak 5. basılı süreli yayınlar. evraklar. Düzenli olmak 3. istatistikler. Dikkatli olmak 4. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4. projeksiyon cihazı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. veri tabanları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. internet. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. görsel kayıtlar. İşbirliklerinin Yönetimi 2. işletme ile ilgili yazılı. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Proje geliştirmek 2. Ekip çalışması yapmak 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Bilgi Yönetimi 3.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. evraklar. Analitik düşünmek TUTUM 1. Dikkatli olmak 4. istatistikler. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. bilgisayar. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3. Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. projeksiyon cihazı. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Müşteri memnuniyeti 5. basılı süreli yayınlar. işletme ile ilgili yazılı. ders notu. Çalışan memnuniyeti 4. Ekip çalışması yapmak 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. Düzenli olmak 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. BİLGİ F. . Proje geliştirmek 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Kurumsal Performans Yönetimi 3. internet. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Anket Geliştirme 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. veri tabanları. görsel kayıtlar. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful