DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

ORTAMI VE DONANIM Sınıf. büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar. internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları .

Kalite yaklaşımları 3. denetim formları. KALİTE 1. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci. soru-cevap. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. İÇERİK : A. bilgisayar. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. anlatım. 3. Kalite ve maliyet 5. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. iş-işlem standartları vb. plan. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. standart örnekleri. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. Kalite ve verimlilik 4. Uluslararası kalite sistem belgeleri .MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. talimat. 5. 2. İnternet. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. problem çözme. grup çalışması. 1. 4. ofis ortamında İnternet.

Çevre standardının uygulama alanları 4. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Standart çeşitleri 3. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. klasik. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3. ÇEVRE STANDARTLARI 1. Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Standartların hazırlanması 4.B. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. vb. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. : AÇIKLAMALAR . Çevre yönetim sisteminin şartları 5. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1. Standardizasyonun faydaları 2.

Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. KALİTE KAVRAMI 1. Kalite yaklaşımları 3. internet. ders notu. Kaliteyi hedef seçmek 2. Dikkatli olmak 4. projeksiyon cihazı. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. işletme ile ilgili yazılı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. Kalite ve verimlilik 4. Ekip çalışması yapmak 2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. evraklar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. istatistikler. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Düzenli olmak 3. Kalite ve maliyet 5. BİLGİ A. basılı süreli yayınlar. . Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2. bilgisayar. veri tabanları. görsel kayıtlar. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1.

Standardın gerekliliğine inanmak 4. internet. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. evraklar. istatistikler. Standardizasyonun faydaları 2. bilgisayar. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. 4. Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. veri tabanları. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. projeksiyon cihazı. 5. Standartların hazırlanması 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. Dikkatli olmak 2. 3. basılı süreli yayınlar. ders notu. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . yasal mevzuat. görsel kayıtlar. BİLGİ B. Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3. 6.Ayırt edici olmak 3. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. işletme ile ilgili yazılı. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. 2. Standart çeşitleri 3. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı.

. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden.

ders notu. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. projeksiyon cihazı. bilgisayar. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. . işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. BİLGİ C. Analiz yapmak 3. Ölçme yapmak 5. Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. evraklar. İlgili standartları seçmek 2. Dikkatli olmak 2. Denetim yapmak 7. Raporlamak TUTUM 1.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1. Standardın önemi 1.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1.Ayırt edici olmak 3. Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı. Farklılıkları belirlemek 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. internet. Standart seçmek 6. görsel kayıtlar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. işletme ile ilgili yazılı. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4. basılı süreli yayınlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. veri tabanları.

Dikkatli olmak 4. görsel kayıtlar. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. basılı süreli yayınlar. veri tabanları. BİLGİ D. evraklar. bilgisayar. Düzenli olmak 3. Ekip çalışması yapmak 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Sistem standartlarını seçmek 2. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5. Üst yönetiminin kalite politikası.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4. istatistikler. işletme ile ilgili yazılı. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. ders notu. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. projeksiyon cihazı. . internet. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4.

basılı süreli yayınlar. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. görsel kayıtlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Dikkatli olmak 4. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Atıkları değerlendirmek 5. . Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. ÇEVRE STANDARTLARI 1. bilgisayar. internet. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. BİLGİ E. Standardı seçmek 2. işletme ile ilgili yazılı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Düzenli olmak 3. TS EN ISO 14001 Standardı 3. projeksiyon cihazı. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. Ekip çalışması yapmak 2. ders notu. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. evraklar. veri tabanları. istatistikler. Çevre standardının uygulama alanları 4.

STRATEJİK YÖNETİM 1. 4. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir. Swot analizi 4. Vizyon kavramı 6. 3. Tows 5. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. Öğrenci bu modül ile. Hedef Kavramı .MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. grup çalışması. 6. kullanarak. B. Liderlik kavramı 4. : Ofis –sınıf vb.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. anlatım. problem çözme. İÇERİK A. bilgisayar. ofis ortamında İinternet. Stratejik Amaç Kavramı 8. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. Stratejik Yönetim 3. İnternet. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. EFQM mükemmellik modeli 3. : Bu modül ile öğrenci. Politika ve strateji kavramları 2. soru-cevap. 2. 5. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. Misyon Kavramı 7.

Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. İletişim 5. Bilgi Yönetimi 3. Katılım yöntemleri 2. AÇIKLAMALAR : . Paydaş analizi 10. YÖNETİME KATILMA 1. Anket Geliştirme 2. Teknoloji Yönetimi 6. İşbirliklerinin Yönetimi 2. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Durum analizi C. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Süreç etkileşimleri E. Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Öneri sistemi D. Süreç geliştirme 3. F. Cevre Yönetimi 5. Müşteri memnuniyeti 4. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. klasik.9. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Ekip çalışması 4. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. 5S 4. Güdüleme ve teknikleri 3. Süreç 2. vb. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli.

İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. nalitik düşünmek 3. . evraklar. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. bilgisayar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Toplam kalite yönetimi 2. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. görsel kayıtlar. veri tabanları. Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1. projeksiyon cihazı. roje geliştirmek 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. basılı süreli yayınlar. Düzenli olmak 3. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. Sorumluluk sahibi olmak 5. tkili iletişim kurmak 4. istatistikler. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. Dikkatli olmak 4. ders notu. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Vizyon. internet. BİLGİ A. enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5. işletme ile ilgili yazılı. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Ekip çalışması yapmak 2. EFQM mükemmellik modeli 3.

ders notu. Sorumluluk sahibi olmak 5. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Stratejik Yönetim 3. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Politika ve strateji kavramları 2. Stratejik Amaç Kavramı 8. işletme ile ilgili yazılı. istatistikler. Swot analizi 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. Vizyon kavramı 6. 3. . basılı süreli yayınlar. görsel kayıtlar. Hedef Kavramı 9. Durum analizi BECERİ 1. 4. internet.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Analitik düşünmek TUTUM 1. Dikkatli olmak 4. Tows 5. Paydaş analizi 10. STRATEJİK YÖNETİM 1. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. 6. bilgisayar. evraklar. BİLGİ B. Misyon Kavramı 7. Düzenli olmak 3. Proje geliştirmek 2. Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. projeksiyon cihazı. Ekip çalışması yapmak 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. 5. veri tabanları.

. İletişim 5. görsel kayıtlar. Öneri sistemi BECERİ 1. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4. veri tabanları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Güdüleme ve teknikleri 3. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. işletme ile ilgili yazılı. internet. Katılım yöntemleri 2. roje geliştirmek 2. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. YÖNETİME KATILMA 1. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Ekip çalışması 4. projeksiyon cihazı. Sorumluluk sahibi olmak 5. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. evraklar. bilgisayar. Ekip çalışması yapmak 2. istatistikler. basılı süreli yayınlar. BİLGİ C. yasal mevzuat ve kalite el kitapları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Düzenli olmak 3. Dikkatli olmak 4. ders notu.

Süreç geliştirme 3. basılı süreli yayınlar. görsel kayıtlar. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. evraklar. oje geliştirmek 2. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. . istatistikler. projeksiyon cihazı. BİLGİ D. Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. Süreç kavramı 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. Düzenli olmak 3. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Ekip çalışması yapmak 2. internet. veri tabanları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Dikkatli olmak 4. ders notu. bilgisayar. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. Sorumluluk sahibi olmak 5.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. Süreçleri belirlemek 2. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. işletme ile ilgili yazılı. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden.

Bilgi Yönetimi 3. işletme ile ilgili yazılı. 5S 4. Düzenli olmak 3. istatistikler. görsel kayıtlar. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Dikkatli olmak 4. bilgi değerlendirme ve işlem standartları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. veri tabanları. Cevre Yönetimi 5. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4. . projeksiyon cihazı. Proje geliştirmek 2. internet. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2. İşbirliklerinin Yönetimi 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Sorumluluk sahibi olmak 5. ders notu. bilgisayar. basılı süreli yayınlar. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. evraklar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. BİLGİ E. Ekip çalışması yapmak 2. Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. Analitik düşünmek TUTUM 1.

Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. veri tabanları. . Dikkatli olmak 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Düzenli olmak 3. ders notu. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2. görsel kayıtlar. Proje geliştirmek 2. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. Çalışan memnuniyeti 4. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Sorumluluk sahibi olmak 5. Müşteri memnuniyeti 5. bilgisayar. basılı süreli yayınlar. evraklar. projeksiyon cihazı. Ekip çalışması yapmak 2. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3. işletme ile ilgili yazılı. internet. BİLGİ F. Anket Geliştirme 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Analitik düşünmek TUTUM 1. istatistikler. bilgi değerlendirme ve işlem standartları.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful