DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

Süresi (Proje, Toplam Ödev, Araştırma, SÜRE VE DAĞILIMI İş Yeri Eğitimi) 2 28 32 60 AKTS Kredisi Ders Kredisi (1kredi=25–30 saat) KREDİ (1modül=1 kredi) 2 2 Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulamama DERSİN AMACI yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. ÖĞRENME ÇIKTILARI VE 1. Kalite yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak YETERLİKLER 2. Kalite standartlarını uygulamak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Kalite kavramı Kalite kavramı 2 Standart ve standardizasyon Standart ve standardizasyon 3 Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 4 5 DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EĞİTİM-ÖĞRETİM Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve standartları Yönetim kalitesi ve standartları çevre standartları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim Stratejik yönetim Yönetime katılma Süreç yönetim sistemi Kaynak yönetimi sistemi Efqm mükemmellik modeli Ortam Donanım KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders X

İş Yeri

internet Uygulanan yöntem Kamu ve özel kesim Yüzde (%) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili ders kitapları ve yardımcı dokümanlar Kamu ve özel kesim kurumları .ORTAMI VE DONANIM Sınıf. büro Not/açıklama/öneri: Yöntem Ara Sınavlar Ödevler Projeler Dönem Ödevi Laboratuvar Diğer Dönem Sonu Sınavı Bilgisayar.

Kalite ve maliyet 5. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. plan.) KALİTE YÖNETİM OLUŞTURMAK SİSTEMİNİN ALTYAPISINI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI : : Ofis –sınıf vb. Uluslararası kalite sistem belgeleri . Kalite ve verimlilik 4. Mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemleri yürütebilecektir. Mevzuata uygun olarak üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlayabilecektir. denetim formları. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. ÖĞRENME HEDEFLERİ : Bu modül ile öğrenci. İnternet. soru-cevap. iş-işlem standartları vb. İÇERİK : A. grup çalışması. problem çözme. bilgisayar Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. bilgisayar. BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 30/14 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. ofis ortamında İnternet.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM DERS SÜRE KREDİ ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : : : : : : : : : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. anlatım. 2. Toplam Kalite Yönetimi ( TKY) 7. Kalite yaklaşımları 3. 5. Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulayabilecektir. Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. Yönetimde kalite ve standartlarını uygulayabilecektir. 4. kullanarak standart ve kalite ölçütlerini kullanabilecek/belirleyebilecektir. 1. KALİTE 1. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2. standart örnekleri. talimat. 3.

Uluslararası standardizasyon çalışmaları C. Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. Standart ve kalitenin hizmetteki yeri D. Standardizasyonun faydaları 2. Çevre standardının uygulama alanları 4. Birey/öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları E. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi 2. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Birey/öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. klasik. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. STANDARTLARIN ÖNEMİ 1.B. TS EN ISO 14001 Standardı 3. Standart çeşitleri 3. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. : AÇIKLAMALAR . ÇEVRE STANDARTLARI 1. vb. Standartların hazırlanması 4. Standart ve kalitenin üretimdeki yeri 3. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Standartları uygulama” yeterliğinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: - - Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği.

Ekip çalışması yapmak 2. istatistikler. KALİTE KAVRAMI 1. basılı süreli yayınlar. Düzenli olmak 3. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kalite ilkelerini üretim ve hizmet sürecinde uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. görsel kayıtlar. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Kalite maliyet hesaplarını yapmak 4. Kalite ve verimlilik 4. Hedeflerin belirlenmesine destek olmak Sınıf ve büro ortamı. işletme ile ilgili yazılı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. . bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Dikkatli olmak 4. BİLGİ A. Kaliteyi hedef seçmek 2. ders notu. projeksiyon cihazı. İlgili alanda kalite ile ilgili yapılacak çalışmaları belirlemek 2. Kalite sistemini tüm birimlerde uygulamak TUTUM 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Kalite ve maliyet 5. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 7. veri tabanları. Uluslararası kalite sistem belgeleri BECERİ 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. bilgisayar. internet.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Kalite kavramlarına farklı yaklaşımlar 6. evraklar. Kalite yönetiminin ölçütlerini belirleyebilmek için ilgili birimlerden destek almak 3. Kalite yaklaşımları 3. Kalitenin tarihçesi ve temel kavramlar 2.

evraklar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. projeksiyon cihazı. BECERİ Farklılıkları belirlemek Analiz yapmak Bilgi kaynaklarını kullanmak Ölçme yapmak Standart belirlemek Raporlamak TUTUM 1.Ayırt edici olmak 3. 2. Standart çeşitleri 3. Örgütün tüketim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 3.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. 5. görsel kayıtlar. BİLGİ B. veri tabanları. Türk Standartlar Enstitüsü belgelendirme faaliyetleri 6. yasal mevzuat. Örgütün üretim standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 2. Örgütün ihracat standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 4. Örgütün hizmet standartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 5. basılı süreli yayınlar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgisayar. 3. Standardizasyonun faydaları 2. internet. STANDART VE STANDARDİZASYON 1. Standardın gerekliliğine inanmak 4. Standartların hazırlanması 4. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Belgelendirme ve akreditasyon 5. Örgütteki tüm standartların uygulanmasını sağlamak 6. 6. Uluslararası standardizasyon çalışmaları 1. 4. Standartları ilgili birimlerde uygulamak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Standardizasyon ile ilgili işlemleri yürütmek . istatistikler. Dikkatli olmak 2. işletme ile ilgili yazılı. Örnek uygulamalar yapmak Sınıf ve büro ortamı. ders notu.

işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz.SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre : 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. .

Standart seçmek 6. Bilgi kaynaklarını kullanmak 4. Raporlamak TUTUM 1. Ölçme yapmak 5. projeksiyon cihazı. . Standartları ilgili alanlarda kullanmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartları sağlamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. bilgisayar. ders notu. STANDARDIN ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖNEMİ 1. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Dikkatli olmak 2.2 Standart ve kalitenin hizmetteki yeri ve önemi BECERİ 1. BİLGİ C. Farklılıkları belirlemek 2. Standardın önemi 1. basılı süreli yayınlar.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. Seçilen standartların kontrolünü yapmak Sınıf ve büro ortamı. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. istatistikler. Analiz yapmak 3.Ayırt edici olmak 3. işletme ile ilgili yazılı. Denetim yapmak 7. veri tabanları. internet.1 Standart ve kalitenin üretimdeki yeri ve önemi 1. görsel kayıtlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Seçilen standardı ilgili alanda uygulamak 3. evraklar. İlgili standartları seçmek 2.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Dikkatli olmak 4. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. basılı süreli yayınlar. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin tanım ve önemi 2. projeksiyon cihazı. internet. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’ni ilgili birimlerde kullanmak TUTUM 1. Seçilen standartları yönetim birimlerinde uygulamak 3. Sistem standartlarını seçmek 2. BİLGİ D. Kayıtların gözden geçirmek Sınıf ve büro ortamı. istatistikler. veri tabanları. işletme ile ilgili yazılı. evraklar. hedef ve vizyonlarını belirtmek 6. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin belgelendirme aşamaları BECERİ 1. görsel kayıtlar. TS EN ISO 9001 ve 22000 Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel esasları 3. . ders notu. Çalışan personellerin üretim ve hizmet alanlarında kayıtlarını tutmak 5. TS EN ISO 9001 ve 22000 Standartları’nın şartları 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. YÖNETİM KALİTESİ ve STANDARTLARI 1. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Temel alınan standart ve kalite kriterlerinin kayıtlarını tutmak 4. Düzenli olmak 3. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. bilgisayar. Kalite ve güvencede terimler ve tarifler 5. Üst yönetiminin kalite politikası. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Yönetimde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Ekip çalışması yapmak 2.

Çevre Standartlarının Tanım ve Önemi 2. ÇEVRE STANDARTLARI 1. istatistikler. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. bilgisayar. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. basılı süreli yayınlar. evraklar. projeksiyon cihazı. görsel kayıtlar. Çevre mevzuatlarını belirlemek 4. Atıkları değerlendirmek 5. Çevre yönetim sisteminin şartları 5. Düzenli olmak 3. veri tabanları. Atıkların kazanımı ve geri dönüşümü BECERİ 1. Standardı ilgili kurumun özelliğine göre uygulamak 3. Ekip çalışması yapmak 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO : 5 YETERLİK: Kalite Yönetim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturmak ORTAM (Araç-gereç. internet. Atıkların çevreye etkilerini rapor etmek Sınıf ve büro ortamı. Dikkatli olmak 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. BİLGİ E. Çevre standartlarını ilgili kuruluşun ve birimin özelliğine göre uygulamak TUTUM 1. . Çevre yönetimi standardın uygulama basamakları 6. Çevre standardının uygulama alanları 4. Sorumluluk sahibi olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çevre yönetiminde kalite ve standartlarını uygulamak SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. TS EN ISO 14001 Standardı 3. ders notu. işletme ile ilgili yazılı. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Standardı seçmek 2.

Misyon Kavramı 7. Stratejik Amaç Kavramı 8. bilgisayar. ofis ortamında İinternet. : : KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ KURMAK : : BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK : BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI DERS : KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI MODÜLÜN AMACI ÖĞRENME HEDEFLERİ 1. : Bu modül ile öğrenci. 3. grup çalışması. bilgisayar : Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenci. İÇERİK A. Stratejik Yönetim 3. 5. anlatım. İnternet. Toplam kalite yönetimi temel kavramları 2. Tows 5. Politika ve strateji kavramları 2. araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir. problem çözme. Swot analizi 4. soru-cevap. Liderlik Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir Politika ve Stratejileri Geliştirebilecektir Çalışanların Katılımı Uygulamalarını Gerçekleştirebilecektir İşbirlikleri ve Kaynakları Geliştirebilecektir Süreçleri Geliştirebilecektir Kurumsal Gelişimi Ölçebilecektir. B. : Ofis –sınıf vb. EFQM mükemmellik modeli 3. Liderlik kavramı 4. Vizyon kavramı 6. 2.MODÜL BİLGİ FORMU MODÜL MODÜLÜN KODU BÖLÜM PROGRAM SÜRE : 30/ KREDİ : 1 (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir. STRATEJİK YÖNETİM 1. 4. Öğrenci bu modül ile. KALİTE YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLARI 1. 6.) ÖN KOŞUL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak. kullanarak. bu modül ile toplam kalite yönetimi sistemlerini bir kurumda uygulayabilecektir üretim ve stok kontrol standartlarına uygun biçimde üretim sürecini yönetebilecektir. Hedef Kavramı .

Katılım yöntemleri 2. YÖNETİME KATILMA 1. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Programda kazandırılması amaçlanan “Kalite Standartlarını Uygulamak” yeterliğin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri veya birkaçı kullanılabilir: Birey/öğrenciden beklenen davranış özelliklerine ilişkin detaylı bilgilerin ve öğrenci performansının eksiklerinin belirlenmesi amacıyla kontrol listeleri tekniği. klasik. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1. Süreç 2. AÇIKLAMALAR : . Öneri sistemi D. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. Süreç etkileşimleri E. Paydaş analizi 10. Süreçlerin iyileştirilmesi 4. Müşteri memnuniyeti 4. Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığını ve günlük yaşamla da ilişkilendirilebildiğini ortaya koyan proje ödevleri tekniği. Cevre Yönetimi 5. F. Süreç geliştirme 3. vb. Güdüleme ve teknikleri 3. Durum analizi C. Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması ve daha çok bilgi. Ekip çalışması 4. İşbirliklerinin Yönetimi 2. zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli. Teknoloji Yönetimi 6.9. İletişim 5. Kurumsal Performans Yönetimi 3. Bilgi Yönetimi 3. Anket Geliştirme 2. 5S 4.

İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Çalışanları kurum gelişim çalışmalarına katacak sistemleri belirlemek 5. tkili iletişim kurmak 4. evraklar. Ekip çalışması yapmak 2. Vizyon. Sorumluluk sahibi olmak 5. internet. . bilgisayar. işletme ile ilgili yazılı. basılı süreli yayınlar. istatistikler. veri tabanları. enilikçi olmak P A E Y TUTUM 1. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Kurumsal değişim ihtiyaçlarını belirleyecek ve değişime öncülük edecek sistemi oluşturmak Sınıf ve büro ortamı. Dikkatli olmak 4. roje geliştirmek 2. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 1. Yönetim sistemlerini belirleme ve iyileştirme çalışmalarında rol almak 3. projeksiyon cihazı. Kalite yönetiminde liderlik ve önemi BECERİ 1. nalitik düşünmek 3. misyon ve değerlerin oluşturulmasına destek olmak 2. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. EFQM mükemmellik modeli 3. Toplam kalite yönetimi 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 1 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. BİLGİ A. görsel kayıtlar. Düzenli olmak 3. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ders notu. Çalışan dışındaki diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetileceği sistemleri oluşturmak 4. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Liderlik uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden.

Tows 5. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. ders notu. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 2 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. işletme ile ilgili yazılı. Paydaş analizi 10. Stratejik Amaç Kavramı 8. istatistikler. Stratejik Yönetim 3. Durum analizi BECERİ 1. Politika ve stratejinin oluşturulmasında paydaş 2. 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Politika ve stratejileri geliştirmek 1. görsel kayıtlar. Analitik düşünmek TUTUM 1. 3. bilgisayar. projeksiyon cihazı. Swot analizi 4. Düzenli olmak 3. Dikkatli olmak 4. 6. basılı süreli yayınlar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI Sınıf ve büro ortamı. Misyon Kavramı 7. Politika ve strateji kavramları 2. Sorumluluk sahibi olmak 5. beklentilerini dikkate alacak sistemleri belirlemek Politika ve stratejinin oluşturulmasında kullanılacak performans göstergelerini belirlemek Performans göstergelerini analiz edebilecek sistemlerin kurulmasına destek olmak Politika ve stratejileri oluşturabilecek yapıyı belirlemek İyileştirme sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak Politika ve stratejinin duyurulması ve yayılımı için gerekli süreçleri belirlemek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 3 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Proje geliştirmek 2. Ekip çalışması yapmak 2. 5. . Vizyon kavramı 6. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. BİLGİ B. Hedef Kavramı 9. veri tabanları. STRATEJİK YÖNETİM 1. evraklar. internet.

Katılım yöntemleri 2. nalitik düşünmek P A TUTUM 1. veri tabanları. . İletişim 5. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. istatistikler. Çalışanlarla iletişim sistemlerini geliştirmek 4. YÖNETİME KATILMA 1. Dikkatli olmak 4. işletme ile ilgili yazılı. evraklar. Ekip çalışması yapmak 2. bilgisayar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. internet.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 3 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Çalışanların ödüllendirilmesi ve tanınması sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. Düzenli olmak 3. BİLGİ C. ders notu. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Çalışanların katılımı uygulamalarını geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. görsel kayıtlar. Öneri sistemi BECERİ 1. projeksiyon cihazı. roje geliştirmek 2. Güdüleme ve teknikleri 3. Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini belirlemek 2. Ekip çalışması 4. Sorumluluk sahibi olmak 5. Çalışanların kurumsal gelişime katılımlarını sağlayacak sistemleri geliştirmek 3. basılı süreli yayınlar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1.

Süreç kavramı 2. internet. Düzenli olmak 3. SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ 1. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Süreçleri geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Ürün ve hizmetleri müşteri beklentilerini dikkate alacak şekilde tasarlayacak sistemleri geliştirmek 4. evraklar. Süreç etkileşimleri BECERİ 1. Süreçlerin iyileştirilmesi 4.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 4 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Süreçlerin iyileştirme sistemlerini belirlemek 3. basılı süreli yayınlar. oje geliştirmek 2. ders notu. Ekip çalışması yapmak 2. görsel kayıtlar. Süreçleri belirlemek 2. Müşteri ilişkileri yönetme ve geliştirme süreçlerini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. Ürün ve hizmet sunma sistemlerini geliştirmek 5. bilgisayar. Sorumluluk sahibi olmak 5. işletme ile ilgili yazılı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. projeksiyon cihazı. Süreç geliştirme 3. Dikkatli olmak 4. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. alitik düşünmek Pr An TUTUM 1. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. veri tabanları. BİLGİ D. .

Teknoloji Yönetimi BECERİ 1. görsel kayıtlar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. Kaynak yönetimi sistemini geliştirmek 3. Cevre Yönetimi 5. Dikkatli olmak 4. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. istatistikler. ders notu. Bina donanım ve malzemelerin yönetimine ilişkin sistemleri geliştirmek 4. KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMİ 1. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: İşbirlikleri ve kaynakları geliştirmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. Kuruluş dışı işbirlikleri yönetim sistemini geliştirmek 2. internet. işletme ile ilgili yazılı. basılı süreli yayınlar. İşbirliklerinin Yönetimi 2. projeksiyon cihazı. Teknoloji yönetim süreçlerini geliştirmek Bilgi yönetimi sistemlerini geliştirmek Sınıf ve büro ortamı. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. Ekip çalışması yapmak 2.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 5 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. 5S 4. Proje geliştirmek 2. veri tabanları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. . Bilgi Yönetimi 3. bilgisayar. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. BİLGİ E. Analitik düşünmek TUTUM 1. Sorumluluk sahibi olmak 5. Düzenli olmak 3. evraklar.

Sorumluluk sahibi olmak 5. İşletmenin faaliyet konusuna uygun bilgi kaynakları. yasal mevzuat ve kalite el kitapları. Temel Performans Göstergeleri Geliştirmek ve ölçme sistemini belirlemek Sınıf ve büro ortamı. ekipman ve koşullar): İŞLEMİN STANDARDI: İŞLEM BASAMAKLARI 1. Toplum memnuniyetini ölçme yöntemleri BECERİ 1. işletme ile ilgili yazılı. işlem basamaklarıyla uyuşan uygulama faaliyetleri oluşturmaya dikkat ediniz. Ekip çalışması yapmak 2. projeksiyon cihazı. Anket Geliştirme 2. Çalışan Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 2. Değişimden yana olmak İŞ: Kalite Yönetim sistemlerini uygulamak İŞLEMİN ADI: Kurumsal gelişimi ölçmek SÜRE : Meslek elemanının işlemi yaptığı süre: 1 saat Öğrenme süresi : 2 ders saati NOT: Bu sayfada verilen konuların öğrenci tarafından anlaşıldığını test eden. . Kurumsal Performans Yönetimi 3. görsel kayıtlar. Çalışan memnuniyeti 4. Düzenli olmak 3. Müşteri memnuniyeti 5. bilgisayar. bilgi değerlendirme ve işlem standartları. evraklar. Toplum Memnuniyeti Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 4. internet. Dikkatli olmak 4. veri tabanları. ders notu. Müşteri Memnuniyet Anketi Geliştirmek ve uygulama sistemi belirlemek 3. BİLGİ F. basılı süreli yayınlar. Analitik düşünmek TUTUM 1. istatistikler.İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İŞLEM NO: 6 YETERLİK: Kalite Standartlarını Uygulamak ORTAM (Araç-gereç. Proje geliştirmek 2. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful