P. 1
Dişliler Ve Dişli İmalatı

Dişliler Ve Dişli İmalatı

|Views: 573|Likes:
Yayınlayan: kaslangs

More info:

Published by: kaslangs on Oct 02, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2011

pdf

text

original

1. DĐŞLĐLER VE DĐŞLĐ ĐMALATI 1.1.

Dişli Çeşitleri,Kullanılma Amaçları ve Özellikleri Modern makinelerin dizaynlarında dişliler çok büyük ölçüde kullanılmaktadır.Bu dişliler,diş profillerine ve diş boylarına göre çok değişik tiplerde oldukları gibi küçük aletlerdeki ufak dişlilerden ağır endüstride kullanılan çok büyük dişlilere kadar çeşitli büyüklüklerde de olurlar. Şekil 1.1-a da gösterilen dişli çeşitlerinin düz dişleri vardır ve bunlar düz dişliler diye adlandırılırlar.Şekil 1.1-b de eşlenik bir helis dişli çifti gösterilmiştir.Biri sağ ve biri sol helisli olmak üzere iki helis dişli yanyana getirildiğinde V dişlisinin yerini tutacak bir dişli meydana getirirler. Şekil 1.1-c de kesişen eksenler için konik dişli düzeni gösterilmiştir.Eksenler herhangi bir açıda kesişebilirler.Konik dişlilerin dişleri düz veya eğrisel olabilir.Dişleri döner bir hiporboloit üzerinde bulunan ve eksenleri kesişmeyen dişli düzenine hipoid dişliler denir. Şekil 1.1-d de gösterilen dişli düzeninde çapraz eksenler vardır;bunlar çapraz eksenli helis dişliler diye adlandırılırlar. Paralel olmayan ve kesişmeyen eksenleri bulunan bir diğer dişli tipi de sonsuz vida dişlisi düzenidir(Şekil 1.1-e).Bunun daha önce anlatılanların hepsinden farklı olan yönü elemanlarından birisinin bir vida,diğerinin ise bu vida dişlerini saran dişleri bulunan bir dişli olmasıdır. Şekil 1.1-f de basit bir kremayer dişli düzeni gösterilmiştir.Elemanlardan birisi düz veya helis dişli diğeri ise üzerine dişler açılmış bir lamadır,yani;dişleri düzgün bir doğru boyunca gerilip düzeltilmiş sonsuz yarı çaplı bir dişlidir.Kremayer dişli düzeninde hareket ya dişliden kremayere veya kremayerden dişliye iletilir. Şekil 1.1-g de dalgalı dişli düzeni denilen sistem şematik olarak gösterilmiştir.Bu sistem,dönüş hareketinin dişlilerden birindeki dalgalı deformasyonla iletilmesi prensibine dayanmaktadır.Bu düzen üzerine tespit edilmiş akslar üzerinde serbestçe dönen ikimakarası bulunan bir taşıyıcıdan (3),dişleri iç yüzeyde bulunan sabit ve rijit bir dişliden (1),dişleri dışta bulunan bir esnek döner dişliden (2) meydana gelmektedir.Rijit dişli,dişli sistemi yuvasına tespit edilmiştir.Esnek dişli ya örnekte gösterildiği gibi ince cidarlı,kolayca deforme olabilen bir kayar burç şeklinde veya deforme olabilen bilezik şeklinde dizayn edilmiştir. Esnek dişlinin bölme dairesi çapı dpf ,rijit dişlinin bölme dairesi çapından dpr: =dpr-dpf Esnek dişli,rijit dişlinin içerisine oturur ve onun çevresi boyunca yuvarlanır ve taşıyıcı ve makaralarıyla birlikte esnek dişlinin içerisine yerleştirilmiştir.Taşıyıcıyı ve makaralarını içine alabilen dairesinin çapı esnek dişli çapından kadar büyük olduğundan esnek dişli elipsin büyük ekseninin iki ucundaki dişler rijit iç dişlinin dişleri ile temas ederler.Taşıyıcı döndürüldüğünde, geçişim halindeki dişler iç dişli boyunca

1

dış bükey dişli sistemidir.bir daireye A noktasına teğet olan HH teğet doğrusunun bu daire etrafında hiç kaymadan saat veya ters saat yönünde yuvarlandığı sırada A noktasının çizdiği eğriye verilen isimdir.dişlerinin profilleri evolvent eğriler yerine dairesel eğrilerden meydana gelen bir iç bükey.her profil yayı merkezinin diş simetri ekseninden kaçıklığını belirleyen açısı ile .Bu güçlükten kaçınmak için. Ağır hizmet dişlilerinde düzenli evolvent profillere ek olarak S.2-a) Düz ve helis dişliler:Düz ve helis dişlilerde diş profilleri genellikle diş üstü ve diş dibi dairelerinde belli değişikliklere uğramış evolvent eğriler halindedir.hetve ve diş sayısını kapsayan diğer bütün ölçülerde belirtilir.(Şekil 1.Novikov tarafından geliştirilen tamamiyle yeni bir tip de bir ölçüde kullanılmaktadır.profil yaylarının merkezlerinden geçen dairenin yarı çapıyla Rc.taban hatvesi “to” yanyana iki dişin aynı yöndeki yüzlerinin evolvent eğrilerine normal (dik) oldukları noktalar arasındaki uzaklık dairesel hatve “t”.etki doğrusu bir biri ile çalışan iki dişlinin taban dairelerinin ortak teğetidir.diş dibi daireleri.2-b): Do/2 yarıçaplı taban dairesi.ya özel üçgen şeklinde veya evolvent profilli olurlar.(Şekil 1. Modern endüstride kullanılan dişlilerin çoğunun diş profilleri evolvent şeklindedir.hatve çapının diş sayısına oranı olarak tanımlanan modül kavramından yararlanılır.ilerlerler.B.S.Evolvent.ve diş üstü.Müh.türeten kremayerin hatvesine veya yanyana iki dişin aynı yüzlerinin hatve dairesi üzerinde birbirlerine uzaklığına eşittir.Böyle bir dişli düzeninde dişler.C. de Dr.M.Düz dişlilerin elemanları şunlardır.Buna göre: M=t/ =Dp/z Modül daima mm cinsinden belirtilir.2-c ve d) Novikov dişlilerinde diş profili yay yarıçapı r ile.14 bir kesirli sayı olduğundan t veya Dp de kesirli bir sayı olacaktır.Tablo1de S.Bu. diş dibinde ve diş üstü daireleri üzerindeki yarıçapları.C.B. Her zaman için z bir tam sayı ve =3. Evolvent bir dişlinin bölüm dairesi çapı (hatve çapı): Dp=tz/ Burada z dişli üzerindeki diş sayısıdır. Bu ölçüler genellikle bölüm silindiri üzerinde ve diş helisine normal kesit düzlemi içersinde tarif edilirler veya türeten kremayerin ölçüleri belirtilerek saptanırlar. 2 .kendisine göre evolvent diş eğrisinin türetildiği veya geliştirildiği dairedir.merkez hattı boyu örneğin eşlenik dişlinin hatve dairesinin Rp yarı çapı ile .S.(Şekil 1.kavrama açısı eşlenik iki dişlinin etki doğrularıyla ortak merkez doğrularının arasında kalan açıdır. de kullanılan standart modüllerin listesi verilmektedir.

Takım tezgahlarındaki güç iletim dişlileri.Böylece.temelde dişlilerin çeşitli elemanları için kabul edilmiş hassasiyet standartlarına ve aynı zamanda dişli düzeninin çalışmasında istenen şartlara yani dişlinin kullanılma amacına göre yapılır. Profille işleme metodunda dişliler şöyle kesilirler.Ana şart yüksek verim katsayısının sağlanmasıdır.S.Orta hızlarda çalışan ağır endüstri ve nakliyat dişlileri. GOST 9158-59 ve 1643-56 standartları. Bu esaslara göre bütün dişli düzenleri şu gruplara ayrılabilir.Aranan şartlar düzgün ve kolay çalışmanın yanında sessiz bir çalışma sağlamaktır.C.imal edilirler.Aranan şartlar sabit dişli oranının sağlanması ve dişlilerde boşluk bulunmamasıdır. 2. 5.B.B. 3.(Şekil 2.Yüksek güç değerleri ve hızları olan güç iletim dişlileri. S.Ana şart güvenilirlik ve düzgün çalışmasıdır.S.c) Profille işleme metodunda kesici takıma dişler arasındaki boşluğun şekli verilmiştir ve parça işlenirken bu şekil işlenen yüzey üzerine kopya edilmiş olur. 3 .Otomotiv endüstrisinde kullanılan aktarma dişlileri.1 -a.Dişli imalatında uygulanan iki genel metottan biri profille işleme ve diğeri türetmeli işleme dir. imalat şartlarının diferansiye edilmesi ve hassasiyet derecelerinin bir araya getirilmeleri mümkün olmaktadır. 1.b.Her bir hassasiyet sınıfı şu şartları öngörmektedir.S. Dişliler çok çeşitli takım tezgahlarında işlenip. 1-Dişlinin kinematik hassasiyeti 2-Dişlinin çalışmasındaki düzgünlük 3-Dişlerin kavrama hattı 4-Diş boşluğu 2.1.C.Aranan şartlar sabit dişli oranının ve düzgün çalışmanın sağlanmasıdır. Düz. standartlarının kabul ettiği hassasiyet derecelerine göre bu şartlar.gittikçe azalan hassasiyet yönünden sıralanmış oniki hassasiyet derecesi kabul etmişlerdir. 4.Helis ve Konik Dişlilerin Ana Đmal Metotları Dişli imal metodunun seçimi.yüksek mühendislik şartlarının yerine getirilmesini gerektirenlerden daha az gerektirenlere doğru sıralanmaktadırlar.Hassas aletlerdeki kinematik iletim dişlileri.

6.deformasyona yol açmaz. ve 7..Disk veya parmak freze çakıları şeklindeki dişli freze çakıları.3. hassasiyet derecesinden dişliler hassas döküm işlemleriyle yapılabilirler ve dökümden sonra dişler bir şablon mastara göre eğelenirler. Dişli imalatında profille işleme metodu.gidergelir kesici takımlarla veya alın freze çakısı tipinde kesici takımlarla dişli türetilmesi ve dişlilerin sıcak haddelenmesi.. 4.7.Elde edilen profil. dereceden dişlilerin özellikle hassas profil olarak işlenmelerinde kullanılırlar. hassasiyet derecesinden dişlilerde ise boşluklarından bağlanarak delikler taşlanır.sadece seri imalatta ekonomik yönden uygun görülebilecek karmaşık takım tezgahlarını gerektirir.Bu ısıl işlem yöntemi hemen hemen hiçbir çarpılmaya.azdırma ekseni yönünde trapez şeklindedirler ve dişlinin dişlerini sıralı olarak keserler.kesici takım dişli kaba parçasına oturur ve kesici takımla kaba parçanın uyumlu bağıl dönüş hareketleri sırasında dişler yapılır..Bütün diş boşlukları aynı anda sıyrılırlar.Bundan sonra 6.Bunun da ötesinde. 3.3. 8..1. ve 11.Bu düz kısımlar birbirleri üstüne öyle bindirilmişlerdir ki sonuçta kırık çizgili bir hat yerine eğrisel (evolvent) bir diş profili ortaya çıkmıştır.2. hassasiyet derecelerinden dişlilerin küçük parti imalatında genellikle dişliyi indekslemek için divizör kullanılır ve her indekslemede bir diş boşluğu işlenir.azdırma dişlilerin kesici ağızlarının düz kenarları.8.türetmeli işlemenin çeşitli şekilleridir..Dairesel sıyırma yapılır.5.Bütün diş boşlukları aynı anda planya edilirler. Ve 10.türetmeli işleme metoduna göre genellikle daha az hassasiyet sağlar.1-d den görülebileceği gibi azdırma ve kaba parça birbirlerine göre zamanlanmış bağıl dönüş hareketi yaparlarken azdırmanın dişleri sıralı pozisyonlarda (1. 2.sertleştirme fırınlarında ısıtma ve sonra da su verme şeklinde bir ısıl işleme tabi tutulurlar.4. hassasiyet derecesinden dişliler. 4 .. Azdırma usulünde ise. den 8. Büyük parti ve seri imalatta çok yaygın olarak kullanılanı.yukarıda belirtilen ilk metotta üretim kapasitesi düşüktür ve sadece onarım işleri ve benzerlerinin gerektirdiği parça imalatı için kullanılması uygundur.Diğer metot ise.)diş boşluğunu giderek keser.8.Üniversal yatay milli düz freze tezgahında profil verilmiş disk veya parmak freze çakıları kullanarak dişler sırasıyla freze edilirler..Önemli sayılacak ölçüde çarpılmalar olur. Türetmeli işlemede.Bundan sonra. Şekil 2. hassasiyet derecelerinden olan dişliler uygun evolvent şeklini tekrar kazanmaları için deliklerinden bağlanarak taşlanırlar. 10.ye hassasiyet derecelerine kadar olan dişliler türetmeli işlemle imal edilirler..9.azdırma dişinin yaptığı birçok “düzlükten” meydana gelmiştir. 3. ve 8. dereceden sertleştirilmemiş dişliler çok dikkatlice leplenirler ve dış yüzeyleri endüksiyonla sertleştirilir.döner ve kremayer tipi kesici takımlarla dişli planyası.dişli azdırma.

dişten dişe indeksleme. Modern makine imalatında uygulanan bir profilli işleme yöntemi.Yüksek 5 .Bir diş boşluğu işlendikten sonra.parmak freze çakısı tipinde dişli çakılarıyla freze edilirler.Disk veya parmak freze çakısının kesici ağızlarına kesilecek dişlerin diş boşluklarının şekli verilmiştir.buna bağlı olarak da imalat giderleri yüksektir.1-b).Bu işlem için divizör kafası ile donatılmış düz yatak milli freze tezgahı gereklidir.Düşük üretkenlik işleminin kesintili olmasından ileri gelmektedir.(Şekil 2.böylece yanyana iki dişlinin iki yarım profilini meydana getirir.dişli kaba parçasının çakıya yaklaştırılması ve bir seferde çakının çok az sayıda dişinin kesime girmesi çok zaman kaybına neden olmaktadır. 2.bir profilli freze işlemidir.her diş için çakının yaklaştırılması.Bu işlem süresince.(Şekil 2.freze ile sadece yaklaşık diş profilleri elde edilebilmektedir. Standartlara göre bunlar 8.Birden fazla çakılı bir dizi kullanıldığında.özellikle çok sayılı takımlarla.dizinin çakılarından biri kremayerin diş boşluklarının kaba işlenmesi diğer ikisi de ince işlenmesi için ayrılır.küçük parti ve parça imalatında ve aynı zamanda onarım için yedek parça yapımında uygulanır.helis ve dişli kremayerlerin freze edilmeleri: Dişli frezesi.15 veya 26 adet disk tipi dişli çakılarından meydana gelen takımlar halinde mevcutturlar.her bir modüldeki dişlilerin diş sayılarına göre ayrı bir çakının kullanılması gerekir.dişlinin freze edilmesine göre önemli ölçüde daha yüksek üretgenlik sağlamaktadır.Kremayerler aynı anda çalışan bir. Böylece belli bir modüldeki bütün dişlerin belli kremayer takımlarına kadar tümüyle.Uzun kremayerler de aynı usulle fakat dişten dişe hassas indeksleme yapma olanakları bulunan tezgahlarda işlenirler.Kremayerler disk tipi dişli freze çakılarıyla freze edilirler. Yukarıdaki bilgilerden açıkça anlaşıldığı gibi.Gerçekte.özellikle V dişliler.her profil kalemine diş boşluğunun şekli verilmiştir.1-a ve b).Bu metodun dezavantajları şunlardır: 1.Bu metotta kullanılan dişli planya takım kafasına.bir dişlik indekslenir ve çakı kaba parça genişliği boyunca ikinci diş boşluğunu freze eder.Disk ve parmak freze tipi dişli freze çakılarıyla:düz.Đşleme sırasında kesici kendi şeklini diş boşluğuna kopya eder. Büyük modüllü dişliler (200 mm den büyük).daha az sayıda çakı ile işlenmeleri sağlanmış olur.Bu çakılarla.iki hatta üç adet disk tipi dişli freze çakısı ile freze edilebilirler.Freze ile çok hassas diş profilleri elde edilemez.işlenecek dişlinin diş sayısına eşit sayıda profil kalemi bağlanmıştır.divizör başlığı veya başka bir mekanizma ile dişli kaba parçası.Dişlilerin freze edilmelerinde üretim kapasitesi çok düşüktür. Bu işlem.bir diş sayısı grubu (örneğin 20 dişten 30 dişe kadar) bu grubun ortasındaki diş sayısının karşılığı olan tek bir çakı ile işlenir.birçok hizmet için yeterli sayılabilecek tolerans sınırları içerisinde olan yeterince küçük profil hatalı dişler 15 çakılık takımlarla en hassas olanları ise 26 çakılık takımlarla freze edilirler.çünkü.

O halde bir dişli azdırma çakısı da istenilen sayıda dişe sahip dişlileri aynı hassasiyetle işleyebilir. a.dişli azdırma çakısı ve dişli kaba parçası. Dişli azdırma çakısı ya dişliyi tek bir pasoda işlemek üzere tam diş yüksekliğine ayarlanır veya 8 mm den büyük modüllü dişlilerin iki pasoda işlenmeleri için birinci pasoda diş yüksekliğinin 0.Azdırma çakısının kaba parça eksenine göre yaptığı ilerleme dişlerin bütün boyda yavaş yavaş açılmalarını sağlar.Basit dişli azdırma çakıları ile standart veya değiştirilmiş profiller kesilebilir.5-1 mm arasında bir işleme payı da ince işleme için bırakılır.2 de gösterilmiştir.Dişli azdırma çakısının (1) ekseni. Bu çok kalemli dişli planyası metodunun esası Şekil 2.1c) Bir kremayer.Dişli azdırma çakısı bir döner kesici takımdır.üretgenliğin nedeni.ikinci pasoda 0.Kesici ağızlar.6 sına.(Şekil 2.Profil kalemleri 1 dişli kaba parçasının 2 çevresine radyal olarak yerleştirilmişlerdir.helezoni vida dişine dik olarak açılmış helezoni oluklar serisiyle meydana getirilmişlerdir.Bölme dairesi üzerinde diş kalınlığında 0.Azdırma usulünün en üretgen dişli imalat metotlarından biri oluşunun nedeni budur.bunun dişleri bir sonsuz vidanın dişi gibi helezoni bir yol izleyerek dizilmiştir.Kesme işlemi dişli kaba parçasının bir ucundan diğer ucuna kesintisiz devam eder ve çakının çok sayıda kesici dişi aynı anda operasyonda bulunur.çakının bölüm dairesi üzerindeki helis açıya eşit bir açıyla eğik duruma getirilir.eksen boyunca kesit alındığında bu dişler bir kremayer görüntüsü verirler.3).Đkinci halde değiştirme koşullarına göre azdırma çakısı ile dişli kaba parçasının merkezleri arasındaki uzaklık ya arttırılır veya azaltılır.4 üne ayarlanır.diş sayısı ne olursa olsun aynı modülle işlenmiş bir dişliye tam olarak oturabilir. Dişli azdırma işleminde.Kaba parçanın dikey doğrultudaki git-gel hareketiyle kesme sağlanmaktadır.Bu dişli azdırma usulünün en büyük avantajlarından biridir.Dişli azdırma: Düz ve helis dişlilerin dişli azdırma çakısıyla işlenmeleri en yaygın olarak kullanılan metodlardan biridir.dişli kaba parçasının (2) üst yüzüne göre.Kaba parça kursunun alt son noktasına ulaşıp profil kalemleri ile temasını kestiği anda bütün profil kalemleri radyal olarak içeri doğru beslenirler.(Şekil 2.sonsuz vida dişli düzeninin aşağıda verilen dişli oranına eş olan bir zaman bağıntısına göre aynı anda dönerler: Đ=nh/ng=Zg/Zh burada nh ve ng =dişli azdırma çakısının ve dişli kaba parçasının hızları (dev/dak) Zh=dişli azdırma çakısının vida ağzı sayısı Zg=dişlinin diş sayısı Dişli azdırma işleminde. 6 .bütün profil kalemlerinin aynı anda çalışmaları ve bütün diş boşluklarının planya hareketiyle aynı anda kesilmeleridir.dişli azdırma çakısı döner ve kaba parçanın dönüşüne uygun olarak dişli eksenine paralel ilerletilir.

Üzerine dişli kaba parçası (9) tespit edilen malafayı (10) taşıyan dairesel iş tablası.5-a) veya ters yönlü azdırma usulüyle kesilirler.Kolon (2). En yaygın kullanılan dişli tezgahı.aralıklı bir kesme işlemidir.Eğimli ilerlemede ilerleme.4-c)yapılabilir.dişli kaba parçasının dönüşü.Đkinci halde dişli azdırma çakısı.hem azdırma çakısı hem de dişli azdırma tezgahı bütün dişli kesimi boyunca daha düzgün şekilde yüklenmiş olur.Eş yönlü azdırma ters yönlü azdırmadan daha iyidir çünkü.azdırma işlemi sırasında daha az titreşim olmaktadır.şartlara bağlı olarak dişli helis açısıyla azdırma çakısı vida dişi açılarının toplamına veya farklarına eşit bir açısal konuma getirilir.Malafanın üst ucu kol (7) tarafından tutulmaktadır.6) ve bunu azdırma çakısının dişliyi azdırarak yaptığı eksenel ilerleme izlerse.mili ve hareket mekanizması ile birlikte .azdırma çakısının yaklaşımı sırasındaki ilerleme hızı. Dişliler ya eş yönlü (Şekil 2.daha sonra yapılan tam derinlik kesimine göre daha düşük tutulmuştur.Eksenel ilerlemede azdırma çakısı.4-b)veya eğimli ilerleme ile (Şekil 2.Orta modüllü düz dişlilerin azdırılmalarında yaklaşım zamanı işleme zamanının %30-40 ı kadardır.talaş meydana getirme yönünden daha uygun şartlar sağlamaktadır.çünkü azdırma çakısı çapı arttıkça yaklaşım boyu da artar.özellikle büyük çaplı azdırma çakıları kullanıldığında.iş tablası (11) ve iş parçası malafa sportu (8) yatak (1) üzerine monte edilmişlerdir. Yaklaşım sırasında ve eksenel ilerleme sırasında dişli azdırma çakısının operasyonu.kesme kuvvetlerinde değişmeler daha düşük ölçüdedir.dişli yüzüne göre.Eğer eksenel yaklaşım yerine radyal içten besleme yapılır (Şekil 2.4-a).teğetsel ilerleme ile (Şekil 2.dişli kaba parçası doğrultusundaki dikey hareketle.kolon kızakları boyunca dikey hareket yapabilen azdırma çakısı sportuna monte edilmiştir.yaklaşma sırasında büyük zaman kaybı olur. Dişli azdırma çakıları hem düz hem helis dişlilerin yapımında kullanılırlar.azdırma çakısının dönüşü.dişli azdırma çakısı ekseni boyunca olan hareketin bileşkesi şeklinde olur.Dişlilerin planyası: 7 .7 da bir dişli azdırma tezgahı gösterilmiştir. Kolonun tepesine de azdırma sportunun (5) çabuk ilerlemesini sağlayan bir ilave hareket sistemi (4) monte edilmiştir.azdırma çakısının ilerletilmesi.Dişli azdırma çakısı (6).dişli kaba parçasının eksenine paralel yönde ilerletilir.Azdırma tezgahı üç operasyon hareketine sahiptir.Dişli azdırma.Kolonun (2) içersine monte edilen ana hareket motoru (3) dişli azdırma tezgahının bütün mekanizmalarını çalıştırır.düz.Teğetsel ilerlemede azdırma çakısı kendi ekseni doğrultusunda ve dişli kaba parçasına teğet olarak ilerletilir.özel bir mekanizma ile yatak kanalları boyunca yatay hareket yapabilir.azdırma çakısının yaklaşımında kaybedilen zaman %30 oranında azaltılmış olur. b. Dişlilerin azdırmalarında.Bu şartlar altında.helis ve sonsuz vida dişlilerini işleyebilen dişli azdırma tezgahıdır.eksenel ilerleme ile (Şekil 2. Şekil 2.

kesici takım işlenen dişlinin ana kremayerinin şeklinde olmalıdır.Şekil 2. Kesici takım ve dişli kaba parçası dişli planya tezgahına monte edildiklerinde birlikte çalışan iki dişlininkine benzer bir zaman bağıntısıyla dönerler.Kızak üzerinde .gel hareketli kesici takımları bulunan konik dişli tezgahlarında işlenirler.Dişli kaba parçasının (6) tesbit edildiği malafayı (7) taşıyan iş tablası (8) taban (1) üzerine monte edilmiştir.türetilerek işlenmesi esasına dayanmaktadır.Konik dişlilerin yapılışı:düz dişleri bulunan konik dişliler.Bütün mekanizmaları.Kolonun üst kısmında bulunan rayın (4) yatay gezintisini sağlayacak kanalları vardır.9-a da gösterilen dişli planya çakısı düz dişliler için .dişli kaba parçasının merkezine doğru radyal git-gel hareketi yapan takım sportları (2) vardır.Türetme hareketi birbiri ile çalışan kremayer ve dişlide olduğu gibidir. c.11 de gösterilen prensibe göre çalışır.rayın tepesine monte edilen ana hareket motoru ile çalıştırır.8) eşlenik dişlilerden (1) veya (2) birinin eksenel yönde gidip gelme hareketi yapması böylece kesicinin sırtı taşlanmış kesici ağızlarının takasları kaldırması dişliyi türetmesi gerekir.10 da bir dişli planya tezgahı şematik olarak gösterilmişitr.diş alınlarının yüzeyleri taşlanıp arka kısımları boşaltılarak kesici ağız haline getirilmiş bir dişliden başka bir şey değildir.9-b de gösterilen ise karşılığı olan helis açılarında helis dişliler için kullanılır.aynı modüllü ve planya kesici takımı olarak kullanılan bir başka dişliye oturtularak döndürülen dişlinin. Dişliler iki metotla işlenebilirler:dişli kaba parçasının kremayer tipi kesici boyunca yuvarlanmasıyla ve kesicinin ve dişli kaba parçasının yuvarlanmasıyla.Dişli düzeni (6). Şekil 2. Kesme hareketini sağlamak için(Şekil 2.Döner bir dişli planya tezgahında düz ve helis dişlilerin işlenme metodu:kaba parçası. Bir konik dişli tezgahı Şekil 2.Her kesim kursunun sonunda kaba parça yatay olarak geri çekilir böylece kesimsiz sürtüşme meydana gelmez.Basit döner dişli planyasında olduğu gibi kesici hızla git-gel hareketi yapar ve kesicinin dönüş kursu sırasında dişli kaba parçası geri çekilir.Dönüşü yanında git-gel hareketi de yapan kesici dişli (1).Dişli planya çakısı gerçekte .Kızağın (1) kendi eksenine göre yaptığı salınım veya yuvarlanma hareketi türetme hareketidir.ikini kesim kursundan önce tekrar kesim bölgesine geri getirilir.Tezgahın operasyon ünitelerini çalıştıran ana motor (11) tabanın (9) alt kısmına yerleştirilmiştir. Kremayer tipi bir türetici kesici ile düz veya helis dişlilerin dişlileri kesilirken.(3) Malafanın ucuna.Tabanın yassı yüsüne şu ana üniteler monte edilmiştir:dişli kaba parçasını (4) kenetlemek için iş kafası (5) ve kızak kolonu üzerindeki dairesel kanallar içerisinde salınım yapan kızak(1).dişli kaba parçasıyla uyumlu olarak kendi ekseni etrafında dönen ve git-gel hareketi yapan dişli planya çakısı (9) tesbit edilmiştir.Dişli kaba parçasını üzerinde bulunduran iş kafası kayar taban üzerindeki salınır taban (8) yardımıyla gerekli açıya ayarlanır.dişli kaba parçasının (2) diş boşluklarından yavaş yavaş talaş kaldırır. Şekil 2.türetme işlemi süresince dişli kaba 8 .genellikle iki adet git.

Kesici takımlar iş parçasıyla birlikte yuvarlanırken aynı zamanda iş parçası üzerinde enine git-gel yaparak bir seri kesimi gerçekleştirirler. 9 .Bütün diş boşluğu dairesel sıyırma takımının bir turunda işlendiğinden.Bu kam işlenecek dişli kaba parçasına (4) uygun olarak seçilir.Kesici takımlar (3) zahiri bir tarak dişlinin (2) dişlerini andırırlar ve düz kesici ağızları vardır.üzerine kaba iş parçası (1) monte edilen iş miline göre düzgün bir bağıntıyla salınım yapan kızak tarafından sağlanmaktadır.12 de gösterilmiştir.Kayar taban (10).dişleri eğrisel olan dişlilerle değiştirilmeleri gerekir.dişli kaba parçasını dişlilere yaklaştırır ve uzaklaştırır.Bu zahiri tarak dişlinin yuvarlanması.Bu gezintinin hızı ve yönü tezgaha monte edilen kamın şekline bağlıdır. Dairesel sıyırma takımı. Küçük konik dişliler.kesici takımlar (3) geri çekilir ve dişli kaba parçası indeks mekanizmasıyla (7) indekslenir. Buna göre profil verilmiş her kesici dişin çalışma hareketi sıyırma takımının döner hareketiyle düz doğrusal hareketinin toplamıdır. Döner sıyırma takımı sabit bir hızda dönerken bir taraftan da gezintisinin çeşitli kısımlarında değişik hızlarda olmak üzere bir doğru boyunca gezinir. Diş boşluğu sıyrılırken kaba parça sabit tutulur. Şekil 2.kaba parça bir dişlik indekslenir.sessiz ve verimli çalışırlar.her bıçak parçası beş adet arka kısmı boşaltılmış kesici dişe sahip bölümler halindedir. Kaba işlemede sıyırma takımı taksimat konisinin tepesinden tabanına doğru ilerler.sıyırma takım dişleri ile dolu bulunmayan kesim (3) dişli kaba parçasına ulaşınca.Bu bir profilli işlemedir.Bir dişin işlenmesi bitirilip diğerine geçilirken.Bu. Konik dişlilerin türetilmelerinde kesici takımların ve dişli kaba parçasının birbiri ardına aldıkları pozisyonlar Şekil 2.ince işlemede aksi yönde ilerler.kesici takım olarak dairesel sıyırma takımlarını kullanan özel tezgahlarda işlenebilirler.parçasını kızağa (19) göre zamanlanmış olarak döndürür.13 de kaba işleme dişleri (1).döner veya dairesel sıyırma usulüyle.profil takımı şeklinde birçok parçalı bıçaktan meydana gelmiştir.Dişler sıyırma takımının çevresine aynı profil şeklini korumak fakat ebatları küçükten büyüğe doğru artmak üzere dizilmişlerdir.Her türetme yuvarlanışının sonunda kaba parça otomatik olarak takımlardan geri çekilir ve kaba parça indekslendikten sonra yeniden kesime bağlamak üzere kızak ve iş mili geri yuvarlanarak ilk pozisyonlarına gelirler.dişlerin yükseklik ve kalınlıkları veya sadece kalınlıkları yavaş yavaş arttırılır.Bunlar daha düzgün . d-Helis konik dişlilerin yapılışı: Yüksek hızlı makinelerde bir çok nedenle düz konik dişlilerin.Sıyırma takımı gövdesi genellikle (15) bıçak olabilir.diş profilini meydana getirir.ince işleme dişleri (2) ve dişli kaba parçasının bir dişlik indekslenmesine olanak veren boş bölge (3) gösterilmiştir.

2.Bu ikinci saat camı veya Hindley sonsuz vidası olarak da bilinir.(Şekil 2.sonsuz vidaya ismini vermiş bulunmaktadır.helis ve konik dişlilerin imalatında uygulanan çeşitli işlemlerin listesi verilmiştir.(Şekil 2.fakat bu ayrılmalar sadece deneme amacıyla ve seyrek olmalıdır.(Şekil 2.Bu bıçaklar vidalarla (5) kenetlenir ve kamalarla (7) dolgu parçalarından (4) yararlanılarak (3) ayarlanır.düşük hız ve küçük yük şartlarının gerektirdiği dişli düzenlerinde kullanılırlar.2.2-c). Silindirik sonsuz vidaların içinde en yaygın olarak kullanılanı.Bu tip sonsuz vidaların kullanıldığı sonsuz vida dişli çiftlerinde verim düşük olduğu için bunlar çok hızla aşınırlar. Sonsuz vidalar ya silindirik veya çift-sarmalı tipte olurlar.sonsuz vida eksenine göre eğimli bir doğrunun bu eksen etrafında döndürülmesi ve aynı anda ileri doğru yürütülmesiyle elde edilir.1).Bu.yan yüzleri.Bunlar bazen düz kenarlı freze çakısı ile işlenmiş sonsuz vidalar diye de adlandırılırlar. Evolvent sonsuz vidalı dişli düzeni yüksek hız ve yük şartlarında çalışan kritik dişli çiftlerinde sık sık kullanılır.diş boşluğunun bir yanını veya diğer yanını türetmek üzere çevresine değişken düzenle yerleştirilmiş kesici ağızları bulunan disk tipi bir gövdeye sahiptir.Bu sonsuz vidanın helis yüzeyi.Gövdede (6) dış (2) ve iç (1) bıçakların yerleştirilmeleri için yarıklar vardır.Bunlar bir anlamda evolvent sonsuz vidanın 10 .Bu.Bu nedenle bunlar kritik olmayan.özel teçhizat ve karmaşık teknikleri gerektirir.Türetme hareketi. Sonsuz Vida ve Sonsuz Vida Dişlisinin Đşleme Metotları Sonsuz vida-dişli çiftinin iki elemanı.2. 2.2. Şekil 2.2-a).Çift sarmalı sonsuz vidanın eksenel kesiti ise düz yan yüzlü dişleri bulunan dairesel hale getirilmiş bir kremayer gibidir.helikoid diye adlandırılan helisel yüzeyler şeklinde vida dişlerine sahiptir.2. Tablo 1 ve 2 de büyük parti ve seri imalat tesislerinde.bu trapez dişli vidayı andırır.alın tipi freze çakısının(1) bir dişinin temsil ettiği zahiri tarak dişliye (2) oturan dişli kaba parçasının (3) yuvarlanmasıyla elde edilmektedir.Bununla beraber bu tip dişli çiftlerinin imalatı. Silindirik sonsuz vidaların üçüncü çeşidinde. Eksen boyunca basit kesit alındığında silindiril sonsuz vidanın dişleri düz veya eğrisel yan yüzlü dişli kremayerine benzer.Diş yan yüzünün eksene dik düzlemle kesişme çizgisi bir evolventtir.düz.Bazen imalat koşulları bu şartlardan daha doğrusu öngörülen koşullardan ayrılmayı gerektirebilir.14 de gösterilen çakı. Silindirik sonsuz vidanın bir diğer tipi de evolvent sonsuz vidadır.eksenleri birbirlerine göre dik konumda olan sonsuz vida ve sonsuz vida dişlisidir.2b).Bu doğru diş şeklini türetir.vida dişi yan yüzleri bu dişin normal kesitinde düz kenarlıdır.(Şekil 2.dişlerin eksenel hattı dairesel bir yay şeklindedir.eksenel kesitte düz kenarlı dişleri bulunanıdır.Bu metotlar yüksek üretgenlikle hassas dişlilerin imal edilmeleri olanağını sağlar.Dış yan yüzünün eksene dik bir düzlemle kesimi bir yayık evolventtir.Sonsuz vida ekseninden geçen düzlem üzerinde vida dişi trapez şeklindedir.

11 .düz kesici ağızları bulunan tek uçlu bir torna kalemi ile tornada vida dişi açmaktır.Bu sonsuz vidaların yapılmaları evolvent sonsuz vidalara göre daha kolaydır.çeşitleridir.Bu.düz kesici ağızları bulunan ve biri eksenin yukarısında diğeri aşağısında taban silindirine teğet olan iki düzlem içerisine yerleştirilmiş iki torna kalemiyle (1) ve (2) işlenir.2-c) Çift sarmalı bir sonsuz vida.(Şekil 2.Böyle sonsuz vidalar. Vida dişine normal kesit içersinde düz kenarlı dış yan yüzleri bulunan sonsuz vidalar.2.bunlar yeterince hassas bir dişli düzeninin kurulmasına olanak verirler.Vida dişini temizleyebilmesi için sol taraftaki kesici ağız daha büyük boşluk açısına sahip olmalıdır.dişli azdırma tezgahında. En uygun profilde vida dişi elde etmek için. Çift sarmalı sonsuz dişlilerde sonsuz vidanın vida dişi ile sonsuz vida dişlisinin dişleri arasındaki kavrama yüzeyi diğerlerine göre çok daha fazladır. silindirik yüzey boyunca değil küresel bir yüzey boyunca ilerletilmesiyle türetilir.sonsuz vida kaba parçasına göre zamanlanmış olarak dik bir eksen etrafında dönen düz kesici ağızlı bir torna kalemiyle işlenir.Bu çeşit sonsuz vida.kavrama basıncının azalmasını buna bağlı olarak da vida dişi ve dişli dişinin aşınmasının azalmasını sağlar.Kalemin yüzü sonsuz vida dişine normal bir kesit içersinde ayarlanır.Böyle bir sonsuz vidanın helis vida dişi.böylece eşlenik sonsuz vida.oldukça büyük helis açılı sonsuz vidalar işlenirken. kesim açılarındaki değişmeler nedeniyle torna kalemlerinin merkezin üstünde ve altında ayarlanmalarında bazı güçlüklerle karşılaşılır. Evolvent sonsuz vidalar.(Şekil 2.düz kenarlı torna kalemi profilinin sonsuz vida ekseninden geçen düzlem içersinde uygun pozisyona getirilmesi gerekir. her biri diş boşluğunun bir yanı için olmak üzere özel dizaynlı iki torna kalemi kullanılır. a.Bu nedenle.(Şekil 2. diş profilinin.2.2. düz kesici ağızlarının biri merkezin yukarısında diğeri aşağısında olmak üzere vida dişine normal düzlem içersinde ayarlanmış torna kalemleriyle işlenirler.vida dişi profili ile sonsuz vida dişlisi diş profilinin çalışırken izledikleri yolu kopya etmiş olur.Bunların imalatlarında karşılaşılan güçlükler büyük ölçüde çözümlenmiştir ve çift sarmalı sonsuz vida dişli çiftleri yüksek güç aktarma işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.torna kalemi belli bir kesitte sonsuz vidanın iki dişi arasındaki boşluğun profiline göre taşlanmalı ve diş açılırken bu kesit düzlemin içinde uygun pozisyona getirilmelidir.verimleri yüksektir ve aşınmaya karşı daha dirençlidirler.Bu nedenle evolvent sonsuz dişliler işlenirken sonsuz vida dişine normal kesit düzlemindeki profile sahip profil kalemleri kullanılır.Eğer sonsuz vida büyük bir helis açısına sahipse kesici ağız zayıf kalacak ve kırılacaktır.2-b) Taban silindirinin çapı arttıkça.Sonsuz vidaların işlenmesi: Bir sonsuz vida imalatının en basit şekli. genellikle her biri dişin bir yüzü için olmak üzere iki torna kalemiyle işlenirler. Vida dişleri eksenel kesitte düz kenarlı olan bir sonsuz vida elde etmek için .2-a).

Bunun nedeni alttan kesmelerin olmasıdır.eksenel veya normal kesitlerinde düz kenarlı diş yan yüzleri bulunan sonsuz vidaların işlenmelerinde kullanılırlar.Bu sonsuz vida imalat şekli pahalı azdırma çakılarını gerektirir. Vida dişi profillerinde eğrisel kesici ağızları bulunan azdırma çakıları.sonsuz vida eksenine paralel bir düz doğrusal ilerleme hareketi yapar.sonsuz vida eksenine göre sonsuz vida helis açısına eşit bir açısal konuma getirilir.Evolvent bir sonsuz dişlinin işlenmesinde düz kenarlı vida diş profili bir azdırma çakısı kullanılabilir.Teğetsel ilerleme.Sonsuz vida kaba parçasının (2) ekseninden geçen bir düzlem içinde ayarlanan kesici.Radyal içten ilerleme. Sonsuz vida düz kenarlı profili olan tek vida dişli freze çakısı A ile işlenirken (Şekil 2.Bu nedenle sonsuz vida üretme işlemi sadece büyük parti ve seri imalat şartlarında ekonomik olmaktadır.(Şekil 2. 12 .sonsuz vida dişlerinin kaba işlenmelerinde uygulanmaktadır.2.eğer düz kenarlı profilleri bulunan bir çakı kullanılırsa sonsuz vidada doğru diş profili elde edilemez.bunları tek vida dişli freze çakılarıyla freze tezgahlarında da işlenmeleri mümkündür.sonsuz vida dişinin tepesinde ve dibinde farklı helis açılarının bulunmasından ileri gelmektedir.sonsuz vidayı özel bir takım tezgahında döner planya çakısının aynı olan bir kesici takımla türetme yoludur. 2.ancak. Bu sonsuz vida türetme metodu sonsuz vida dişi profilinin bozulmasına neden olmaz.2.dişli azdırma tezgahlarında şu üç metottan birisiyle ve sonsuz vida azdırma çakılarıyla işlenirler: 1.Bununla çok sıhhatli diş profillerinin elde edilmesi garanti edilemediğinden sadece kaba işlemelerde uygulanır.bu alttan kesme. b-Sonsuz vida dişlilerinin işlenmesi: Sonsuz vida dişlileri. Bunun yanında kesici ve sonsuz vida kaba parçası kendi eksenleri etrafında ve birbirlerine göre zamanlanmış bağıl dönüş hareketi yaparlar.azdırma çakısı malafasına çakı yerine sonsuz vida kaba parçası ve iş tablasına da kesici takım bağlanarak izlenebilir. Çok çeşitli sonsuz vidalar. Sonsuz vidaların böyle tek vida dişli freze çakılarıyla işlenmeleri çok daha üretken bir metottur.işlenecek sonsuz vidaların her bir helis açısı için ayrı bir kesici takımın gerekmesidir. Yüksek üretkenliği olan ve sonsuz vidada yüksek hassasiyeti garanti eden metotlardan birisi de.Bu metot çok sıhhatli ve üretkendir.Bu hareketlerin sonucu olarak sonsuz vida türetilmiş olur.basit dişli azdırma tezgahlarında azdırma çakıları kullanılarak işlenirler.Bu nedenle vida dişi frezesi.4).Tek dezavantajı. Sonsuz vidaları torna tezgahlarında işlenmeleri yanında.3) çakının dönüş ekseni.

Birleşik ilerleme.25 mm arasında bir işleme payının kaldırılması esasına dayanmaktadır.Bu metodun tek dezavantajı.ikincisi.10.Kesme işleminde azdırma çakısı.raspalama.azdırma çakısının bütün dişlerinin operasyon içinde bulunmamaları.dişlinin kesilme işlemini izler ve sertleştirmeden önce yapılır.döndürülüşünün dışında eksenel olarak da ilerletilir. Birleşik metotla sonsuz vida dişlisi işlenmesinde radyal içten ilerleme ve teğetsel ilerleme sıralı olarak uygulanır.3. önceden ayarlanmış merkez uzaklığına A ulaşılıncaya kadar radyal olarak ilerletilir.taşlama.Döner 13 .Birincisi.Aksi halde azdırma çakısı dişlinin bütün dişlerini kesecektir. Dişli raspalama.Dişli kaba parçası (1) azdırma çakısına oturmuş halde yaptığı ana dönüşünün yanında.Dişli planyası. Bu metot.hassas işleme yaparak tamamlar. sonsuz vida dişlisi uygun ve diş profili elde edilir. düz ve helis dişlilerin işlenmelerinde uygulanır.Azdırma tezgahının indeks dişli düzeni.öngörülen ilerleme hızına uygun olarak ayarlanırlar. Radyal içten ilerleme metodunda (Şekil 2.Azdırma çakısı sadece döner.lepleme gibi talaş kaldırma şeklinde yapılanlarla.bir dişliye benzeyen veya iş parçası dişliye çalışan bir kremayer şeklindeki kesici takımla diş profilinden 0.Azdırma çakısı kaba parça ile tam girişim haline geldiğinde.düz dişlilerin işlenmelerinde olduğu gibi ayarlanır.talaşsız yapılan parlatma işlemleri olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.2.sadece çakının orta kısmında kaba parça ile devamlı temasta bulunan dişlerin aşınmaya uğramalarıdır. Teğetsel ilerleme metoduyla sonsuz vida dişlileri işlenirken (Şekil 2. azdırma çakısının eksenel ilerlemesine bağlı bir tamamlayıcı dönüş hareketine de sahiptir.2.5-d) azdırma çakısı (2) ile devamlı temas halinde olan sonsuz vida dişlisi kaba parçası (1). Sonsuz vida dişlilerinin birleşik metotla işlenmelerinde bazen azdırma çakıları yerine profilli kesici takımlar kullanılır.pah kırılması ve çapak temizleme şeklindeki operasyonlar da talaş kaldırma tipindedirler.kaba işleme sırasında meydana gelebilecek hataları karşılayabilecek kalınlıkta olmalıdır. Azdırma çakısının eksenel ilerlemesi ve sonsuz vida dişlisi kaba parçasının tamamlayıcı ek dönüş hareketi. dişleri kaba olarak işler.Dişli dişlerinin yuvarlatılması.özel teğetsel azdırma çakısı sportu bulunmayan basit azdırma tezgahlarında sonsuz vida dişlilerinin imali için kullanılır.Hassas azdırma için bırakılacak işleme payı.Bu.Đş tablasının radyal içten ilerlemesi için değiştirme dişlileri. 2.Bu özellikle hassas işlemelerde çok daha hassas bir işleme yöntemidir.dişli azdırma tezgahındaki basit azdırma çakısı sportunun yerine yerleştirilen özel bir azdırma çakısı teğetsel azdırma ilerleme sportuyla sağlanır.3 Dişlileri Hassas Đşleme Metotları Dişlilerin hassas işlenmeleri.5-b) dişli kaba parçası (1) merkezden merkeze uzaklığına A hassas olarak ayarlanır ve azdırma çakısı (3) konik bir giriş ucu vardır ve bütün kesici ağızlar kaba parça ile temasa geçtiklerinden aşınma düzenli olur.

zımpara taşı mili yönündeki yassı kenarlar üzerindeki dar bantlar. işlenen dişlinin. Diş profilinde kesici ağızları meydana getiren zikzakları bulunan bir döner dişli raspalama çakısı Şekil 2.Bu hareket.bir dişi zımpara taşının yüzleri tarafından temsil edilen ana kremayere oturtulması esasına dayanmaktadır.2).Modern dişli taşlama tezgahlarında çok çeşitli zımpara taşları kullanılmaktadır.150 lik helis açılı dişlere sahiptir.250 dev/dak.bir kesici ağızlar serisi meydana getirmek üzere tırtıl şekil verilmiştir. Düz dişlilerin hassas işlenmelerinde kullanılan döner raspalama çakıları. Kesme hareketini dişlinin bütün diş boyuna ulaştırabilmek için.her diş için 2 veya 3 saniyelik ince işleme zamanında meydana gelir.1 da gösterilmiştir.3. Dişliler özel takım tezgahlarında raspalanır.Çakının ve işlenen dişlinin kesişen pozisyondaki eksenleri nedeniyle bunların dişleri arasında boyuna bağıl bir hareket meydana gelir.tabla dönüş kursuna başlamadan önce 0.Her kursun sonunda.yüzey kalitesi V8 veya V9 yüzey kalitesi sınıflarındadır.Bu plakada pimi (1) taşıyan bir konsol (3) vardır.dişliler 4-6 hassasiyet derecelerinin gereksinmelerini karşılayan ana parametrelerle işlendiklerinde.3.(Şekil 2.005 mm içersinde.kamın (2) eğimli yarığı boyunca kayar ve böylece işlenen dişliyi taşıyan plakayı (7) devirir.arabanın üzerindeki puntaların arasına veya bir malafaya 14 .raspalama çakısı veya kremayer raspalama bıçağı diye adlandırılan kesici takımın her bir dişine.04 mm lik bir içten ilerleme yapar.hatve dairesi kaçıklığı 0.ortalama hatve ve profil hatası 0.Dişli tipi çakı ile yapılan döner raspalama.Gerekli kurs sayısı.1-0. Türetmeli taşlama.Pim (1).02-0. Fincan tabağı şeklinde iki zımpara taşıyla türetmeli dişli taşlama usulü Şekil 2.dişli dişlerini. Uygun şekilde raspalanmış dişlilerde.Dişli taşlamanın iki ana metodu:Profilli taşlama ve türetmeli taşlamadır.Bu.işleme payına bağlıdır.diş uçlarında diş yüzünün ortasına göre biraz daha fazla raspalayarak yayvanlaştırır.Burada iki zımpara taşı (1).işlenen dişlinin (3) oturduğu zahiri ana kremayerin (2) dişlerinin kenarlarının meydana getirdiği düzlem içersinde olacak şekilde ayarlanır.Bu.3. a.yerel kavramalı yayvanlaştırılmış bir diş yüzeyi isteniyorsa.tablanın 12-14 tam kursuyla raspalanmış olur.Đşlenen dişli.tablaya işlenen dişlinin her devrinde 0.3 de gösterilmiştir.V8-V10 arasında bir yüzey kalitesine erişilebilir.malafaya (6) geçirilmiş olarak puntalar arasının serbestçe monte edilen ve raspalama çakısına oturmuş olan iş parçasını döndürür.kremayer tipi kesiciyle yapılan doğrusal raspalamadan daha yaygın olarak uygulanmaktadır.Dişli raspalama çakısı (4) işlenen dişlinin (5) eksenine göre açısal bir konumda ayarlanır.dişli raspalama tezgahında bir devrilen plaka (7) kullanılır. Eğer.03 mm içersinde. Bir dişli.helis dişliler için kullanılanların ise düz dişleri vardır. lık hızla döndürülür.3 mm arasında bir git-gel hareketi yaptırılır.Đnce işleme payı dikkate alınmaksızın.

Her yuvarlanma hareketinin sonunda.Bu malafa dişliye dişli ekseni etrafında dönüş hareketi sağlar ve bu eksene enine doğrultuda git-gel hareketi yaptırır.Birinci metotla daha hassas dişliler elde edilir.3. dereceye kadar taşlayabilir.Taşlanan diş profillerinin yüzey kaliteleri V7-V10 arasında değişir.25-6 mm arasında modülleri olan düz ve helis dişlilerle.3-c) çok yüksek üretim kapasitesine sahiptir.6 mm hızla yapılan git-gel hareketi işlenen dişli zımpara taşına göre zaman bağıntılı dönüş hareketine 3 ve periyodik içten besleme hareketine 4 sahiptir.Đşlenen dişlinin ekseni boyunca ve dişlinin her devri için 0. Türetmeli taşlamanın daha üretken bir metodunda.Ekseni etrafında 20-30 m/san çevresel hızla dönüş hareketi.diş yan yüzeyleri değiştirilmiş veya yayvanlaştırılmış dişlilerin ince işlenmeleri için yapılır.yüzeyine zımpara malzemesi yedirilmiş helis dişli tipinde bir plastik takımıdır.Bu hona yedirilen zımpara malzemesinin tanecik büyüklüğü.monte edilir. Dişli dişlerinin honlanmasında çevresel hız 1-5 m/san dir.Dişli dişlerinin hazırlanması: Bu.(Şekil 2.Her diş için gerekli zaman 1-2 san dir ve V10-V11 arsında bir yüzey kalitesi elde edilir.Bu operasyon.üzerine helis vida dişi işlenmiş zımpara taşı kullanılmaktadır.Dişli dişi honlama 1.işlenen dişli yeni bir profil işlenmek üzere indekslenir. b.ya dişle honlama takımı arasındaki sabit basınç veya sabit merkezden merkeze uzaklıklı sıfır boşluk şartlarında yapılır.iki ağızlı zımpara taşı ise 7. Profilli zımpara taşıyla dişli taşlama.(Şekil 2.honlanan yüzeyden metalik tozu uzaklaştırmak için bol miktarda kesme sıvısı akıtılmasını gerektirir. diş profilinin yüzey kalitesini geliştirmek ve ısıl işlemden sonra düz ve helis dişlilerin gürültüsünü azaltmak amacıyla yapılan bir dişli hassas işleme metodudur.Diş taşlama işleminin iki hareketi vardır: 1.işlenen dişlinin zahiri kremayer boyunca yuvarlanmasına benzer bir hareket ortaya çıkar.025-0. 2.Tek ağızlı zımpara taşı dişlileri 6. 15 .Her honlama takımı 1820000 dişliyi işleyebilir.çapraz eksenli işlenen dişliye honun birbirlerine oturmalarını sağlayan fakat içten ilerleme mekanizması bulunmayan dişli raspalama tezgahlarına benzer takım tezgahlarında yapılır. Dişli dişi honlama işlemi.Zımpara taşı.Bir malafaya veya puntalar arasına monte edilen dişli geri dönüşlü dönüş hareketi yanında honlama takımının enine göre eksenel git-gel hareketine sahiptir.böylece.05 mm) yüzey kalitesi gereksinmelerine uygun olarak seçilir.3-b).300 mm çapında tek veya çok ağızlı zımpara sonsuz vida taşı elde etmek üzere düzeltilmiştir. Bu işlem.honlama payına (0. Dişli dilerini honlamada kullanılan hon.3. hassasiyet derecesine kadar taşlayabilir.

verimli bir çapak temizleme metotudur.4 te gösterildiği gibi ikisinin ekseni işlenen dişli ekseni ile kesişir konumda olmak üzere işlenen dişlinin üç lepleme takımı arasında döndürülmesi ile yapılır. Dişli parlatma.Bu dönüş hareketinin yanında.Eğer zımpara malzemesi ve tambur hızı uygun seçilirse.Lepleme takımının diş yüzlerine ince zımpara tozu ile yağ karışımı tatbik edilir.dişlerin çapaklanmalarını ve kırılmalarını önlemek amacıyla özel kesici takımlarla dişli dişi yuvarlatma tezgahlarında yuvarlatılırlar.5-b de gösterilmiştir.Dişli tepeleme. Küçük dişlilerin çapakları.sert. Yuvarlatılmakta olan diş ucu 1 ve bu işlem boyunca kesici takımın 2 izlediği yol Şekil 2.bol miktarda yağlama yağı altında sertleştirilmemiş işlenecek dişlinin. d.düzgün ve son derece hassas dişleri bulunan bir veya daha çok dişli ile 16 .Diş yuvarlatmada kullanılan çeşitli kesici takımlar Şekil 2.3.lepleme takımlarından ikisinin mili frenlenerek ayarlanır.Bunlar.2 ve 4 de aynı anda oturmaktadır.02 mm içersinde.ultrasonik çapak temizleme sistemleriyle temizletilir.lepleme takımları eksenel yönde 25 mm boyda ve 60-70 kurs/dak hızında bir git-gel hareketide yaparlar.c. e. Lepleme takımlarının işlenen dişlinin dış yüzeyleri üzerindeki basıncı.diş profilleri bozulmaksızın dişlerin çapakları tümüyle temizlenir.5-a da gösterilmiştir.3.Böyle dişlilerin dişlerinin uçları.Đşlene dişli dişleri zımpara taşı sonsuz vidası dişlerine oturtularak döndürülür.08 mm içersindedir.Ortalama lepleme süresi her diş için 3-6 san arasındadır.yanyana hatve hatası 0.birikmiş hatve hatası 0.Đşlenen dişlinin dişlerinin her iki yüzlerinin düzenli bir şekilde işlenmelerini garantilemek için bu lepleme takımı 30-60 m/dak çevresel hızla alternatif olarak iki yönde de döndürülür.3. ısıl işlemi izler ve özel takım tezgahlarında işlenen dşiliye oturarak dönen döküm dişliler halindeki lepleme takımıyla yapılır.01mm içersinde ve profil hatası 0.Üçüncü lepleme takımının 2 ekseni işlenen dişlinin eksenine paraleldir.Lepleme tezgahının miline tesbit edilen işlenecek dişli 3 dökümdemir lepleme takımlarının her üçüne 1. Büyük hacimli dişli üretiminde çapaklar çok istasyonlu tezgahlarda döner çelik fırçalar kullanılarak temizlenirler.Leplenen dişlilerde.Dişli dişlerinin yuvarlatılması: Makine durdurulmaksızın birbirlerine geçen kayar dişliler modern makinelerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.dişlerin işlenmiş profillerinde herhangi bir etki yapmaksızın bütün keskin kenarları da kırar.Çapakların temizlenmesinin yanında bu metot.Dişli dişlerinde pah kırılması ve çapak temizleme.parmak freze çakısı şeklinde kesiciler (1) ve çan tipi profilli kesicileri (2) kapsamaktadır.Đşlenen dişlinin çevresel hızı 30-60 m/dak arasında değişir.V10 a kadar yüksek bir yüzey kalitesi elde edilebilir.Helis dişli lepleme takımlarının ikisinin eksenleri işlenen dişli 3 eksenine göre eğimlendirilmiştir. Dili lepleme işlemi Şekil 2. sonsuz vida şeklinde düzeltilmiş zımpara taşları bulunan tezgahlarda yapılır. Tamburda çalkalama.

Ancak burada ısıtma işlemi elektrikle yapılmaktadır.64 HRC dolayında olur.Diş diplerindeki sertlik değeri yok denecek kadar azdır.Küçük dişlilerin tamamı bir defada ısıtılıp soğutularak sertleştirilebilmesine karşılık nispeten büyük dişlilerde dişler tek tek ısıtılarak aniden soğutulur ve işlemde süreklilik sağlanır.Sertleştirme derinliği az olursa yüzeyde ezilmeler meydana gelir. 2. 2.işlerken sertleştirme etkisi yapar ve bütün girinti çıkıntıları düzeltir.sadece çok yüksek hassasiyeti gerektirmeyen ve ayrıca daha sonra üzerlerinde ısıl işlem yapılmayacak dişliler için uygulanabilir.birlikte döndürülmesinden ibarettir.Bu nedenle bu metot.Üzerinden alternatif akım geçmekte olan bir bobinin içine dişli çark yerleştirilerek meydana gelen endüksiyon akımıyla dişli çarkın ısıtılması işlemi 17 . hatta özellikle diş yanaklarında bir sertlik tabakası elde edilir. Sertleştirme işlemi çelik türünden olan dişli çark malzemeleri için söz konusudur.Daha sonra kömür kutusundan çıkarılan dişliler 8500C daki atmosfer ocağında 30 dakika kadar tavlanır ve soğumasına meydan vermeden bir yağ banyosuna daldırılır. Parlatma da ne diş profili ne de hatve düzeltilmez.1 Sementasyonla Sertleştirme Alaşımlı veya alaşımsız sementasyon çelikleri.2 Alevle Sertleştirme Dişli çarkın yüzeyi yanıcı gazlarla (asetilen.4.Her tarafı kömür tozu ile temas edecek şekilde 9000 C a kadar ısıtılan ocakta gereken bir süre bekletildikten sonra dışarı çıkarılarak 1500 C ye kadar soğuması beklenir.karbon yüzdesi düşük (%0.4.Bu nedenle sadece diş yüzeylerinde.Parlatma dişlilerinin dişlerinin işlenecek dişlinin dişleri üzerindeki basıncı.Isıl işlem sırasında dişli çarkın geometrisinde bozulmalar olabileceğinden bunların istenilen ölçü ve yüzey kalitesine getirilebilmesi için genellikle talaş kaldırmak suretiyle yeni bir işlemden geçirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 2... 2.Bu derinlik fazla olursa malzeme elastikliği azalır ve kırılgan bir diş elde edilir.3 Endüksiyonla Sertleştirme Alevle sertleştirme yönteminin aynısıdır.4 Dişli Çarkların Isıl Đşlemi Oldukça büyük yüzey basıncına maruz olan dişli çarkların yüzeyleri aşınma ve darbeye karşı imalat sonrası sertleştirilmelidir.4. Hatta çok halde diş profili bozulur ve daha sonraki ısıl işlem nedeniyle profilin çarpılmasına neden olacak ek içi gerilmeler meydana gelir.Bu banyodan çıkarılan dişlilerin yüzeyi temizlendikten sonra 170-1800C ye kadar ısıtılarak gerilme giderme tavlamasına tabi tutulur.havagazı.Bu şekilde sertleştirilen dişli yüzeylerinin sertliği yaklaşık 58.3 den az) olan çeliklerdir.bütan) belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak hemen su ile soğutulur.Ancak burada ısıtma süresi çok kısa tutularak çekirdeğin ısınmasına meydan verilmez..Sertleştirme işleminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus sertleştirme derinliğidir.

2.4 Nitrasyonla Sertleştirme Sertleştirilecek dişli çarkın yüzeyi temizlenerek 500-5400C sıcaklıkta azot banyosunda uzun süre bekletilir.Sertlik değeri 1000 daN/mm2 Vickers sertliği dolayında olan böyle sertleştirme işleminde yaklaşık 0.4.Bu zaman zarfında diş yüzeyinde çok sert ve ince bir nitrit tabakası oluşur.gerçekleştirilir.5 mm kalınlıktaki sertlik tabakası için gaz banyosunda 50 saat beklemek gereklidir.Isının dişli çekirdeğine geçmesine meydan verilmeksizin diş yüzeyi çok hızlı ısıtılır ve aniden suya daldırılarak sertleştirme gerçekleştirilir. 18 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->