“05.03.

2009” PREPARED BY FERHAT ŞAHİNÖZ SEYİR 2007 SONUNA KADAR SINAV SORU VE CEVAPLARI SON HALİ İNTERSEPT 1) A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º 36´, Hesabi yüksekliği ise Hc 48º 26´ olarak saptadığına göre, intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir? a) İntersept 10 mil yakın b) İntersept 10 mil uzak c) İntersept sıfır d) İntersept 36 mil uzak e) İntersept 26 mil yakın hc-ho= + ise uzak -10 mil yakın

2) Hc = 38° 15' ve Ho 38° 48' ise intersept nedir?
a) b) c) d) e) a= 12 mil uzak a= 12 mil yakın a= 33 mil yakın a= 33 mil uzak a= 20 mil uzak

HC – HO =--33 YAKIN

3) A mevkiindeki geminin vardiya zabit 5 Haziran 1999 günü Güneşin üst çevresinden yaptığı gözlem
sonucu Sext.Alt. 67º 35 ´ olarak saptamıştır. Güneşin Hesabi yüksekliğini ise HC 67º 35´ olarak hesaplamış ve inter-septi saptamıştır. IC-1´,2 kügy (Göz yüksekliği) 16 m. olduğuna göre, vardiya zabitinin saptadığı intersept aşağıda ifade edilen değerlerden hangisidir? a) İntersept 7.7 mil yakın b) İntersept 24,1 mil yakın c) İntersept 24.1 mil uzak d) İntersept 8.5 mil uzak e) İntersept 24.5 mil uzak 67* 35’ – 1’,2 (IC) - 16’,2(a2 tablosu 67 17 üst karsılgı) - 7’,1 (16 m karslgı) =HO 67* 10,5 HC-HO=24,5 NM UZAK 4) Rasadi İrtifa (Ho) : 57˚ 35.5, Hesabi İrtifa (Hc) : 57˚ 41.5, Azimuth Açısı (Az) : N 75˚ E olduğuna göre, Intersept ve Semt (Zn) değerleri aşağıdakilerden hangisidir? a) 6 Mil (Uzak), Zn : 075˚ b) 6 Mil (Yakın), Zn : 255˚ c) 12 Mil (Yakın), Zn : 075˚ d) 6 Mil (Yakın), Zn : 075˚ e) 6 Mil (Uzak), Zn : 285˚ HC-HO=6MIL UZAK SEMT 075 5) 5 Mart 1999 günü A gemisi vardiya zabiti Venüs gezegeninden yaptığı gözlem sonucu Sext.Alt. 28º 38´,0 olarak, Hesabi yüksekliği ise HC 28º 32´,2 olarak hesaplayıp intersepti saptamıştır. Vardiya zabiti aşağıda ifade edilen değerlerden hangisini intersept olarak saptamıştır? IC+0´,9 ve KÜGY 16 mt. a) İntersept 5.8 mil uzak b) İntersept 5.6 mil yakın c) İntersept 2 mil uzak d) İntersept 4.3 mil uzak e) İntersept 5.7 mil yakın 28* 38’ + 0’,9 (IC) - 1’,8(a2 tablosu 28 38 GEZEGEN) - 7’,1 (16 m karslgı)+0,2 (VENUS DUZELTMESI)=HO 28* 30,2

HC-HO=2 NM UZAK 6) Güneşten yapılan gözlem sonucu, Gözlemsel başucu mesafesi ZXo 44º 25´ , Hesabi başucu mesafesi ZXc 44º 30´ olduğuna göre intersept aşağıdaki ifadelerden hangisidir ? İntersept 5 mil uzak İntersept 5 mil yakın İntersept 25 mil uzak İntersept 25 mil yakın İntersept 30 mil yakın ZXC-ZXO=5 MIL YAKIN HC-HO=+ISE UZAK BURDAKI TERSI 7) Hc > Ho ise intersept ne olur? T A Gp Z AP 8) Ho > Hc ise intersept ne olur? AP GP A T ZN 9) İnterseptin hesaplanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İntersept = ZXo – Ho b) İntersept = ZXc – Hc c) İntersept = ZXc – Ho d) İntersept = ZXc – ZXo e) İntersept = ZXo – Hc FENERLER / ŞAMANDIRALAR 10) “AlWRG” kısaltması neyi ifade eder? a) Fenerin beyaz, kırmızı, yeşil sektörlü olduğunu b) Fenerin kırmızı ve yeşil sektörünün tehlikeli olduğunu c) Fenerin duruma göre renk değiştirdiğini Fenerin devamlı olarak ard arda renk değiştirdiğini d) Fenerin özel hizmet feneri olduğunu 11) Bir periyot içinde farklı renkler sergileyen ritmik fenerlere ne ad verilir? a) Ritmik Fener. b) Sabit Fener c) Sektörlü Fener. d) Renk Değiştiren Fener. e) Rehber Fener. 12) Aşağıdaki fenerlerden hangisinin aydınlık süresi, karanlık süresinden fazladır? a) Iso IŞIK SÜRESİ = KARANLIK SÜRESİ b) GpFl GRUPTAKİ TOPLAM IŞIK SÜRESİ < TOPLAM KARANLIK SURESİ c) FL CAKARLI FENER ISIK SURESI < KARANLIK SURESİ d) Occ TOPLAM IŞIK SÜRESİ > TOPLAM KARANLIK SURESİ e) Alt 13) Işık süresi karanlık süresine eşit olan fenerlere ne isim verilir? a) Husuflu fener Occ

FL F İzofaz fener ISO IŞIK SURESİ= KARANLIK SURESİ d) Seri çakarlı fener QkFL 14) Karanlık süresi ışık gösterme süresinden fazla olan fenerlere ne isim verilir? Çakarlı fener FL Husuflu fener Occ AZ Sabit fener F İzofaz fener Iso EŞİT Sabit çakarlı fener FFL 15) Aydınlık süresi karanlık süresinden daha fazla, 15 sn de birkez çakan, görünme mesafesi 17 mil ve yük-sekliği 20m olan bir fener haritalarda nasıl gösterilir? a) Iso 15sn 17m 20M b) Oc 15 sec 17M 20m c) Oc 15 sec 20m 17M d) Iso 15 sec 17M 20m e) Al 15 sec 17m20M 16) Renk değiştiren bir fener, haritalarda hangi kısaltma ile gösterilir. Occ.4snRW ALWG FFI(3)5sn Iso FFIRGW IQWR ****Grup çakarlı,15 saniyede bir 3 çakar gösteren 10 metre yüksekliğinde 15 milden gözüken beyaz ışıklı bir fenerin haritadaki yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? a) Gp.Fl.(3) 15 sec.15m. 10 M b) Gp.Fl.(3) W.15 sec 10 m.15 m c) Fl.(3) W. 15 sec.10 m. 15 m Fl.(3)15 sec 10 m.15 M Gp EKSİK d) Gp.Fl.(3) 15 sec 15 m 10 M
17)

b) Çakarlı fener c) Sabit fener

18) ****Aşağıdakilerden hangisi sis işareti ile ilgili bir kısaltma veya açıklama değildir? a) Dia DİAFON b) Explos PATLAYICI MADDE c) Bell CAN VEYA GONG
d) Fog Det Lt. e) Siren Mo (N) 19) Fenerlerin frekansları hangi kaynaktan bulunur? a) Haritalardan b) Portolonlardan Fenerler ve sis işaretleri kitaplarından c) Kılavuz kitaplarından d) Kılavuz haritalarından 20) Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir. Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır. Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir. SATIR 8 Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir. Fenerlerin kerterizleri fenerden verili

21) Haritalarda gösterilen; fenerlerin karakteristik özelliklerinde yer alan fener görünme mesafeleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? Haritalarda; fenerlerin coğrafi görünme mesafeleri verilmiştir. Haritalarda; fenerlerin meteorolojik görünme mesafeleri verilmiştir. Haritalarda; fenerlerin hesabi görünme mesafeleri verilmiştir. Haritalarda; fenerlerin nominal görünme mesafeleri verilmiştir. Haritalarda; fenerlerin görünme mesafeleri 15 Ft. Göz yüksekliğine göre verilmiştir. 22) FL(3) 25sec 100m 20M özelliklerini taşıyan bir fener 5 mil görüş mesafesinde kaç milden görülebilir? (Ek cetveli kullanınız.) a) 5 milden 12 milden EK CETVEL 1 b) 13 milden c) 15 milden d) 20 milden 23) 100000 mum (kandil) şiddetinde ışık kaynağı olan bir fenerin nominal görülme mesafesi kaç mildir? (Ek cetveli kullanınız.) a) 14 mil 19,5 mil b) 19 mil c) 20 mil d) 26 mil 24) Göz yüksekliği 64 ft olan bir gözlemci 144 ft yüksekliğindeki bir feneri kaç milden görebilir? a) 20 mil b) 20.5 mil c) 21.7 mil d) 22.8 mil 1,14^64 + 1,14^144=1,14*8+1,14*12=22.8 e) 19.7 mil 25) Yüksekliği 25 metre olan bir fener, göz yüksekliği 16 metre olan bir gözlemci tarafından kaç milden görülür? 18,7 mil 2.08^16 +2.08^25=18,72 22,3 mil 16,2 mil 21.9 mil 10,3 mil 26) FL 5 sec 100 m 10 M özelliğindeki fenerin 9 m göz yüksekliğindeki bir zabit için coğrafi görülme mesafesi yaklaşık kaç mildir. 14 mil 19 mil 27 mil 2.08^9 +2.08^100=27.04 30 mil 32 mil 27) FL5sec49m10M nominal özelliklerini taşıyan bir fener göz yüksekliği 9 m olan bir zabit için görüş mesa-fesinin 15 mil olduğu bir ortamda gece ve gündüz kaç milden görülebilir? (Ek cetvel 01 kullanınız.) a) 15-15 mil b) 10-10 mil c) 12-15 mil d) 14-21 mil e) 12-21 mil 28) Gp FL (2) 10 sec 81 ft 10 M özelliğindeki fenerin 16 ft göz yüksekliği olan bir zabit coğrafi görülme mesafesi yaklaşık kaç mildir? 12 mil

10 mil 18 mil 15 mil 17 mil

1.14^9+1.14^81=14,82

29) 020° Rotasına ilerlerken pruvada beyaz Qk.Fl.(6)+LFl10s özelliğinde bir fener gördünüz. Bu fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Tehlikenin doğusunu işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır. b) Tehlikenin batısını işaretliyen kardinal sistem şamandırasıdır. c) Tehlikenin güneyini işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır. GÜNEY GÜVENLİ d) Tehlikenin kuzeyini işaretliyen Kardinal sistem şamandırasıdır. e) Güvenli su işaretini gösteren kardinal sistem şamandırasıdır. 30) Düşey şeritler halinde boyanmış şamandıranın haritadaki sembolü altındaki “RW” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır? a) Sağdan sola doğru b) Soldan sağa doğru c) Açık renkten koyu renge doğru d) Koyu renkten açık renge doğru e) Böyle bir sistem yoktur 31) Yatay şeritler halinde boyanmış bir şamandıranın haritadaki sembolünün altındaki “RGR” gibi kısaltmalar hangi düzene göre yazılmıştır? a) Üsten aşağı renk sırasına göre b) Aşağıdan yukarı renk sırasına göre c) Koyu renkten açık renge göre d) Açık renkten koyu renge göre e) Böyle bir sıralama sistemi yoktur

32) Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde
orta mesafede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hareket tarzınız ne olacaktır? SISTEM A TERCIHLI KANAL ISKELEDE YKY a) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim b) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım. c) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim. Fl.(2+1)R d) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim. e) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım. 33) Yüksek tonajlı geminiz ile NORFOLK/ABD limanına giriş esnasında; ilerleme istikametinizde gördüğünüz, yatay yeşil, kırmızı, yeşil renkli sütun tipi şamandıra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Bu şamandıra; sancak tarafta bırakılarak iskele tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir. KIRMIZI YESIL KIRMIZI Fl(2+1)R Bu şamandıra sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir. c) Bu şamandıra; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir. YEŞİL KIRMIZI YEŞİL Fl.(2+1)G Bu şamandıra iskele tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir. Bu şamandıra emniyetli suları markalamaktadır. 34) 000° rotasına seyretmektesiniz, pruvanızda VQ(9)10s bir fenerin çakmakta olduğunu gördüğünüzde aşağıda-kilerden hangisini uygularsınız? a) Şamandıranın doğusundan geçilir. b) Şamandıra iskelede bırakılır. c) Şamandıranın batısından geçilir. BATISI GUVENLİ d) Şamandıranın kuzeyinden geçilir. e) Şamandıranın güneyinden geçilir. 35) Gece şartlarında 000° rotasında seyrederken, pruvanızda gördüğünüz ve ışık karakteristikleri VQ (3) 5s olan yan yana iki fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

a) Bu şamandıralar; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir. b) Bu şamandıralar haritada bulunmayan; yeni oluşmuş bir tehlikeyi markalamaktadırlar. c) Bu şamandıralar; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir. d) Bu şamandıralar liman girişini markalamaktadırlar. e) Bu şamandıralar emniyetli suları markalamaktadırlar.

36) Haritada içi siyah renkle doldurulmuş şamandıra şekilleri bize şamandıranın hangi renkte olduğunu
ifade eder? Sarı Kırmızı Yeşil Mavi Beyaz 37) IALA Lateral Sistem A ile B arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? a) Şamandıra şekilleri b) Tepelik şekilleri c) Tepelik ve şamandıra renkleri Şamandıra renkleri d) Hepsi 38) IALA Sistem A’da emniyetli su şamandırasının rengi nedir? a) Kırmızı, siyah enine renlidir Kırmızı beyaz boyuna renklidir b) Sarı renklidir c) Kırmızı yeşil enine renklidir 39) IALA Sistem A’ya göre konik yeşil tepelik ne anlama gelir? a) Tehlike şamandırası b) Radar reflektörü c) Kanalın sancak tarafı d) Kanalın iskele tarafı e) Kardinal şamandıra 40) Sistem-A şamandıralama sisteminde tecrit edilmiş su tehlike işaretlerini gösteren şamandıra tepeliğinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? a) İki siyah koni b) İki yeşil küre c) İki siyah küre d) İki yeşil koni e) Bir kırmızı küre 41) Sistem A ile markalanan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Yalnız Lateral sistem kullanılmıştır. b) Yalnız Kardinal sistem kullanılmıştır. c) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak yeşil renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. d) Kardinal ve Lateral sistemin bileşimi kullanılarak kırmızı renk ile kanalın iskele tarafı markalanmıştır. e) Lateral sistemde kırmızı rengin kanalınsancak tarafını markalaması kabul edilmiştir. 42) Sistem–A’ da Lateral işaretlerden Sancak taraf şamandıra tepeliği aşağıdakilerden hangisidir ? a) Tek kırmızı silindir Yeşil ucu yukarı koni b) Kırmızı ucu yukarı koni c) Yeşil ucu aşağı koni d) Tek siyah silindir

43) Bir bölgede açıkdenizden limana girişte, gemi seyirine uygun kanalların yan sınırları SİSTEM A şamandıraları ile belirlenmiştir. Buna göre, İskele tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır. ırmızı koni tepelik ırımız küre tepelik il koni tepelik mızı silindir tepelik Kırmızı küre şamandıra kırmız silindir tepelik 44) Aşağıdaki şamandıra şekillerinden hangisi tepeliksiz olabilir? a) Silindirik b) Konik c) Küre A, B, C dekilerin hepsi d) A, B, C dekilerin hiçbiri 45) Sistem B bölgesinde beyaz renkli silindirik şamandıra neyi ifade eder? a) Kanal orta hattını b) Serbest suyu c) Tehlike suyu d) Özel maksat şamandırası olduğunu e) Demir yeri şamandırası

46) Sistem-B’de açıkdenizden limana girişte,gemi seyirine uygun kanalların yan sınırlarını markalamak
için san-cak tarafta kullanılan şamandıraların şekli, rengi ve tepeliği aşağıdakilerdan hangisine uygundur? a) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı silindir tepelik b) Kırmızı sütun şamandıra, kırmızı konik tepelik c) Yeşil sütun şamandıra, yeşil koni tepelik d) Yeşil sütun şamandıra, yeşil silindir tepelik e) Yeşil sütun şamandıra, yeşil küre tepelik 47) Tercihli kanalı işaret eden şamandıraların IALA Sistem A’ya göre ışık karakteri aşağıdakilerden hangi-sidir? a) V QK FL b) Fl (2+1) c) Gp Fl (2) d) LFl e) Q 48) Kuzey Kardinal şamandıraların ışık karakteri aşağıdakilerden hangisidir? Qm Q(6) VQ(9) Fl. SEXTANT 49) Aşağıdaki parçalardan hangisi sekstanta ait değildir? a) Yay b) Teleskop Pirizma c) Uzade kolu d) Küçük ayna 50) Bir sekstantda bulunan yay, 360° lık bir çemberin kaçta kaçıdır? a) 1/2 si

b) 1/3 ü c) 1/4 ü 1/6 sı d) 1/8 I 51) Yatay sekstant açısı ölçerken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur? a) Yıldız teleskopu takılır. b) Sekstant yere paralel tutulur. c) Önce sağımızda kalan cisme bakılır. d) Sekstant sola doğru çevrilirken uzade kolu kendimize doğru çekilir. e) Soldaki cisim ile sağdaki cisim çakıştırılır. 52) Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur? a) b) c) d) e) Yıldız teleskopu takılır. Uzade kolu 0’a alınır. Önce fenerin üstüne direk olarak bakılır. Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur. Fenerin üstü deniz seviyesine indirilir ve sonra derece okunur.

53) Demir yeri kontrolunda en sıhhatli mevki koyma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir transit bir kerteriz ile b) Bir transit bir mesafe ile c) Aynı maddenin bir kerteriz bir mesafe ile d) Sextant ve Station Pointer ile e) Sextant ile 54) Aşağıda yazılı hatalardan hangisi sekstantta bulunan aynalarla ilgili değildir? a) Dikey hata. b) Uzade hatası. c) Teleskop hatası. d) Prizma hatası. e) Fabrikasyon hata

55) Aşağıdaki sekstant hatalarından hangisi gemi personeli tarafından düzeltilemez?
a) b) c) d) e) Fabrikasyon hata. Dikey hata. Teleskop hatası. Yan hata. Uzade hatası.

56) Aşağıdaki hatalardan hangisi “Büyük Ayna” ayar vidaları kullanılarak düzeltilebilir? a) Yan hata b) Dikey hata c) Uzade hatası d) Prizma hatası e) Fabrikasyon hata 57) Sextantın sol elle yatay olarak tutulup uzade kolu 30° - 40°arasına getirildiğinde yayın büyük aynadan görüntüsü, hakiki görüntüsü ile kesikli olarak birbirini izliyorsa bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) Büyük aynanın alet düzlemine dik olmaması. Küçük aynanın alet düzlemine dik olmaması. Büyük ayna ile küçük aynanın birbirine paralel olması. Büyük ayna ile küçükm aynanın birbirine dik olması.

e) Camın alet düzlemine dik olmaması.

58) Ufuk çizgisine bakılarak, ufuk çizgisi ile aynadaki yansıması tek bir çizgi gibi görülünceye kadar
yapılan hata düzeltmesi aşağıdaki hatalardan hangisine aittir? a) Dikey hata b) Yan hata c) Fabrikasyon hatası Uzade hatası UZADE AYNASI -BUYUK AYNA d) Prizma hatası 59) Ters teleskopla yıldıza bakıldığında; yıldızın kendisi ile aynada yansıyan görüntüsü çakışmazsa meydana gelen hata nasıl düzeltilir? a) Büyük ayna ayar vidaları ile b) Küçük ayna ayar vidaları ile c) Teleskop vidası ile d) Uzade kolu vidası ile e) Bu hata gemice düzeltilemez

UFUK AYNASI

60) Bubble sekstantın, normal sekstantan kullanım farkı doğru olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi ile ifade edilmiştir? a) Normal sekstant yayı, çemberin 1/6 sı iken bubble seksant yayı çemberin 1/4 ü kadardır b) Gök cisminin yüksekliğini ölçerken normal sekstant da ufuk çizgisinin görülmesi gerekirken bubble seksant da ufuk çizgisinin görülmesine gerek yoktur. c) Bubble sekstantla birlikte suni ufuk kullanılır. d) Bubble sekstantı kullanırken geminin sallanmaması gerekir. e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. 61) Gotik sekstant aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir. a) Habbe tertibatı istendiğinde ayrılabilen bubble sekstanttır. b) Yayı çemberin 1/5 i kadar olan sekstant tipidir. c) Ufuk çizgisinin görülmesine gerek olmadan gök cisimlerinin yüksekliğinin ölçülebildiği sekstant tipidir. d) Gecenin her vaktinde yıldızların yüksekliklerinin ölçülebildiği sekstant tipidir. e) Plastikten yapılmış eğitim amaçlı sekstanttır. 62) Aşağıdaki sekstant hatalarından hangisi yanlıştır? a) Prizma hatası. b) Renkli cam hatası. c) Fabrikasyon hata. Verniye hatası. d) Uzade hatası. 63) Suni ufukla yükseklik ölçüldüğünde hakiki yükseklik bulunurken aşağıda yazılı düzeltmelerden hangisi uygulanmaz? a) IE b) Dip c) SD d) Paralaks e) Kırılma 64) Suni ufukla yükseklik ölçülürken gök cisminin yüksekliği hangi dereceler arasında olmalıdır? a) b) 15° - 60° c) d) 0° - 30° 10° - 50° 15° - 80° Böyle bir sınırlama yoktur

65) Kutup bölgelerinde gök cisimlerinden alınan sekstant yüksekliklerinin düzeltmesi ile diğer bölgelerde alınan sekstant yüksekliklerinin düzeltilmesi arasındaki farklılık nedir? a) b) c) d) e) Çevren alçalımı düzeltmesi farklıdır. Kırılma düzeltmesi farklıdır. Yarıçap düzeltmesi farklıdır. Paralax düzeltmesi farklıdır. Bütün düzeltmeler farklıdır.

66) Herhangi bir gök cisminden ölçüm yapılırken kırılma (Refraction) değeri gözönüne alındığında; mecbur kalmadıkça 25° küçük açısal yükseklikleri olan gök cisimlerinden rasat yapılmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) Kırılma değeri, sextant yüksekliği büyüdükçe çoğaldığı için. Kırılma değeri, sextant yüksekliğine göre değişmediği için. Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri büyüdükçe azaldığı için. Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri küçüldükçe sıfır olduğu için. Kırılma değeri, sextant yükseklik değeri küçüldükçe azaldığı için.

67) Güneşten yapılan rasatta, sextant irtifasının uygulanan "Toplam Düzeltme" (Main Corr) içinde hangi değerler yeralır? a) b) c) d) e) Kırılma - Yarıçap Kırılma Yarıçap Kırılma - Yarıçap - Paralax Kırılma – Paralax

68) Kırılma (refraction) düzeltmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? a) b) c) d) e) Rasat yapılan andaki barometre ve termometre değeri ile değişir. Sextant ile ölçülen açısal değerdir. Gök cisminin yükseklik değeridir. Dünya ve gezegenlerin yarıçap değeridir. Ay ve güneşin alt ve üst kenar değerleri arasındaki farktır. almanak yardımıyla yapılacak düzeltmelerden

69) Yıldızların ölçülen sextant yüksekliğine; aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) b) c) d) e) Kırılma - Yarıçap Yarıçap Kırılma Yarıçap Paralax

70) Ay’ın alt kenarından alınan Sex.Alt. : 32° 20’, IC :-2’ ve göz yüksekliği 8m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir? (HP 54’,4 alınacaktır.) a) 32° 12’,2 33° 12’,1 b) 33° 38’,2 c) 33° 14’,6 d) 32° 42’,2 Ho=Sex alt-ıc-dip+main cor + hp 71) 3 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 48 feet olan bir seyirci IC değeri + 2,7, fabrikasyon hata değeri + 0,1 olan bir sextantla akşam rasat zamanı Venüs’ün yüksekliğini 50° 19',9 olarak ölçmüştür. Venüs’ün düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir? a. 50° 50',2 b. 51° 10',2

c. 50° 15',2 d. 50° 19',9 e. 51° 23',6 Ho=sex alt +Ic+fabrika hatası-dip-main corr (A2)+0,1 (venüs paralax duzeltmesi) 72) 12 ARALIK 1999 günü Güneş’in üst kenarından alınan Sex. Alt. : 37° 28’, IC : +1’ ve göz yüksekliği 9m olduğuna göre Düzeltilmiş Yükseklik (Ho) nedir? 37° 06’,4 a) 37° 04’,4 b) 37° 06’,2 c) 37° 41’ d) 37° 38’,7 73) Aynı yayı gören çevre açılarının eşit olması prensibini kullandığımız seyir yönteminin adı nedir? a) b) c) d) e) Rehber hatlarıyla seyir. Kurtarma hatlarıyla seyir. Yatay tehlike açılarıyla seyir. Düşey tehlike açılarıyla seyir. Düşey sextant açısıyla mevki.

74) Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 7° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1.7 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 13,91 mil b) 24,31 mil c) 10,91 mil d) 22,09 mil e) 17,06 mil 57,3(haritadan ölcülen genislik MİL) / yatay sex acısı=geminin adadan mesafesi = …. mil 75) Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 10° olarak ölç-müştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 2 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 10,02 mil b) 11,46 mil c) 12,26 mil d) 11,02 mil e) 10,50 mil 57,3 x 2 / 10 =11,46 76) Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 2° 54' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 m. dir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 4,2 mil b) 2,3 mil 3,2 mil c) 2,9 mil d) 3,9 mil YUKSEKLIK (M) x 1,854 / dakıka cinsinden düsey sextant acısı YUKSEKLIK (FT) x 0,565 / dakika cinsinden düsey sextant acısı 300*1,854 / 2*60+54=3,2 mil 77) Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 3° 36' olark ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 300 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 0.665 mil b) 6.65 mil c) 0.178 mil d) 7.85 mil e) 0.785 mil

300*0,565 / 3*60+36=0,785 mil 78) Bir gemi seyir anında adanın düşey açısını sextant ile 5° 36' olarak ölçmüştür. Haritada aynı tepenin yüksekliği 250 feettir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? a) 1,42 mil b) 0,42 mil c) 0,52 mil d) 1,52 mil e) 1,00 mil 250*0,565 / (5*60+36)=0,42 mil 79) Index hatası kaç dakikayı aştığında uzade hatası düzeltmesi yapılır? a) 1’ b) 2’ 3’ c) 4’ d) 6’ 80) Index Error miktarını bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? I. Uzade kolu 0° ye alınarak ufka bakılır ufkun kendisi ile görüntüsü tek çizgi oluncaya kadar kol oynatılır. II. Sekstant yere paralel tutularak uzade kolu gezdirilir yayın kendisi ve görüntüsü tek çizgi olunca değer tespit edilir. III. Teleskopla uzade kolu sıfıra alınarak ufka bakılır ve sekstant sağa sola yatırılır ve ufuk tek çizgi olarak görülmeye çalışılır. IV. Uzade kolu 0° ye getirilerek yıldıza bakılır, yıldız ve görüntüsü çakışıncaya kadar kol oynatılır. a) I, II b) I, III c) I, IV d) II, III e) II, IV 81) Spica yıldızından alınan Sex.Alt. : 42° 38’,6, IC : -1,5’ ve göz yüksekliği 15 ft. olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir? 42° 44’,8 42° 35’,2 42° 39’,8 42° 33’,1

)

)

) ) 2° 32’,2

EK CETVEL 09 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR. Sex alt –Ic-dip-main cor

82) 18 Haziran 1999 tarihinde Satürn gezegeninden alınan Sex.Alt. : 28° 40’, IC : +2’ ve göz yüksekliği 5,1m olduğuna göre, Düzeltilmiş Yükseklik (Ho). nedir? 36’,2 28° 32’,2 28° 28’,2 28° 39’,8 28° 44’,0

EK CETVEL 09 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR

Sex alt +Ic-dip-main cor

83) Güneşin almanaktan saptanan yarıçapı 15',8 dir. Sextant ile yapılan ölçümde artı yay tarafından ölçülen değer 31',0 asli yay kısmından ölçülen değer 32',2 dir. IC değeri nedir? a) + 1',0 b) -1',2 c) + 0',6 d) – 0',6 e) + 1',2 (32,2-31,0 ) / 2 =0,6 asli yaydaki deger büyük oldugundan hata -0,6 dır

84) Sextant ile okunan değere, DIP (göz yüksekliği) düzeltmesi olarak uygulanan düzeltme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Bu işareti meteorolojik şartlar etkiler. b) Gök cisminin paralaksına (HP) göre değişir. c) Daima (+) olarak uygulanır. d) Daima ( – ) olarak uygulanır. e) Ölçülen yüksekliğe göre işaret ( + ) veya ( – )olabilir. 85) Sextant irtifa 43˚ 57'.8 ölçülmüştür. Sextant’ın fabrikasyon hatası – 1'.8 ve IC : + 0'.3 olduğuna göre, Sex-tant’ın düzeltilmiş irtifa (Hs) değerini bulunuz ? a) 43˚ 57'.3 b) 43˚ 59'.3 c) 43˚ 56'.3 d) 43˚ 59'.9 e) 44˚ 56'.3 Normalde IC=IE+- FABRİKA HATASI DIR .FAKAT BU SORUDA SONUC FABRİKA HATASI+IC ile bulunabilyr 86) Bir gemi küçük bir adanın yanından geçerken sextantla adanın iki ucu arasındaki açıyı 5° olarak ölçmüştür. Adanın haritadan ölçülen genişliği 1 mildir. Geminin adadan olan mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 12,52 mil 13,02 mil 11.05 mil 12,46 mil 57,3 * 1 /5 = 11,46 PUSULA / KERTERIZLER/EMSALLER 87) Bir limana girişte veya sahile yaklaşırken tehlikelerden uzak emniyetli bir seyir yapabilmek için tesis edilmiş olan hatta ne isim verilir? a) Sektör hattı Rehber hattı b) Transit hattı c) Kerteriz hattı Mevki hattı 88) Dünya üzerindeki belli iki mevkiden geçen ve yönü sabit kerte hattına ne denir ? a) b) c) d) e) Transit Mevki Hattı Mevki Hattı Mevki Dairesi Fix Mevki Kaydırılmış Mevki

46 mil

89) Bir birinin iki katı olan nispi açılar (Çift Katlı Açılar) ile fix mevki bulma işlemi bir matematiksel çözümdür. Bu metod ile mevki hesabı yapılırken esas istenen nedir?

a) b) c) d) e)

İlk kerterizin alındığı maddeye olan mesafedir. Madde bordalandığı andaki borda mesafesidir. Son kerterizin alındığında maddeye olan mesafedir. İlk ve son kerterizler arasındaki geçen zamandır. Son kerteriz alındığında maddenin açısıdır.

90) Belirli bir maddenin bir seyirci tarafından geminin pruvasından itibaren ölçülen kerterizine ne ad verilir? a) b) c) d) e) Hakiki kerteriz Kerte hattı Nisbi kerteriz Rota açısı Mevki hattı

91) herhangi bir maddeden alınan kerterizle cayro hatasını belirlerken, aşağıdakilerden hangisi gereklidir? a) b) c) d) e) Geminin mevkiinin bilinmesi. Tabii sapma miktarı. Yapay sapma miktarı. Kerterizi alınan cismin mesafesi. Geminin hızı.

92) Doğal Sapma için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Manyetik Boylam ile Pusula Kuzeyi arasındaki açıdır. b) Gemi bünyesindeki metal aksam, elektrik, elektronik cihazlardan oluşan sapmadır. c) Yer küresi üzerinde coğrafi boylam ile manyetik boylam arasında kalan açıdır. d) Ana Cayro ile dümenci ripiteri arasındaki farktır. e) Manyetik Pusula ile Cayro Pusula arasındaki açıdır. 93) Manyetik pusulamız ile 112° ye ilerlerken,bölgedeki doğal sapma değeri 2°E ve bu rotadaki yapay sapma 4°W ise hakiki olarak kaç dereceye gittiğimizi bulunuz? a) 114° 110° b) 116° c) 108° d) 113° CDMVT 112 4W 108 2E 110 94) Ana cayro puruva değeri 078° iken ripiter puruva değeri 080° olarak görülen yanlış devreye alınmış bir ripiterle A fenerinin kerterizi 268° olarak alınıyor. Ana cayronun hatası 3° E olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir? a) 271° b) 269° c) 265° d) 263° e) 266° 95) Güneşin meridyenden geçiş anında filika pusulasının yapay sapmasını belirlemek isteyen filika amiri filika pusulası kart merkezine bir kalemi dik olarak tutarak gölgesinin 190° çizgisinin üstüne düştüğünü belirlemiştir. Bölgede doğal sapma 3°W olduğuna göre o andaki puruva derecesi için yapay sapma miktarı nedir. a) 7° E b) 7° W c) 13° E d) 13° W e) 10° E 190 D M 3W 180 D=7W

96) A gemisinin rotası 135° olup, B gemisi SANCAK 35° de kerteriz edilmiştir. B gemisinin hakiki kerterizi nedir? a) 170° b) 100° c) 135° d) 035° e) Hiçbiri 97) 14 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgeye ait haritanın pusula gülü üzerinde 0°35’E(1981) 5’W ibaresini tespit ettiniz. Manyetik pusula ile 225° rotasına seyrederken bu rotadaki yapay sapma değeri 4°W ise gemimizin hakiki rotası nedir? a) 258° 25’ b) 225° 15’ c) 219° 45’ d) 119° 35’ e) 229° 05’ CDMVT 225 4W 221 1,15W 219,45

98) 20 OCAK 2003 tarihinde seyir yaptığınız bölgede bulunan iki burnun transiti harita üzerinde 055° dir.
Aynı transiti geminin manyetik pusulası ile 065° ölçüyorsunuz. Haritanızın pusula gülü üzerinde 3° 20’W(1985) 5'W ibaresi bulunmaktadır. Manyetik pusulanın yapay sapması ne kadardır a) 4° 50’E b) 4° 50’W c) 5° 10’W d) 5° 10’E e) 1° 30'W CDMVT 065 D M 4,50’W 055 D=5,10’W 99) Gemimiz ile temas arasındaki mesafenin en az olduğu mevkiye ne ad verilir? a) Temasın uzaklaşma noktası b) Temasın yaklaşma noktası c) Azami yaklaşma noktası d) Nispi hareket hattı yönü e) Nispi yaklaşma noktası

100) Geminizin rotası 040o ve hızı 16 knot tur. Bir hedeften alınan radar kerterizleri aşağıdaki gibidir:
Zaman 1100 1102 Kerteriz 080o 080o Mesafe 7 mil 6 mil

Geminizin rota değiştirme süresi 4 dakikadır. CPA (EYN) mesafesini kaptan 1.5 mil olarak emretmiştir. Kaptan kaçınma maksadı ile saat 1104 te dönüş için komut vereceğini söylemiştir. Buna göre geminizin yeni rotasını ve yeni rotada TCPA (AYNZ) I hesaplayınız. a) 083° 11:17 b) 004° 11:15 c) 090° 11:13 d) 104° 11:09 e) 098° 11:12 101) Geminizin rotası 185˚, sürati 15 Kts.’dır. 14 00 zamanında radarda tespit ettiğiniz temasın kerterizi 150˚, mesafesi ise 21.000 Yardadır. 14 07 zamanında temasın kerterizi 140˚, mesafesi ise 18.000 Yardadır. Radarda izlediğiniz bu temasın rotası aşağıdakilerden hangisidir ? a) 080˚ b) 040˚ c) 070˚ d) 120˚ e) 220˚

102) Rotası 070° olan A gemisinin vardiya zabiti, B gemisini İSKELE 40°de kerteriz etmektedir. B gemisi vardiya zabiti ise A gemisini iskele 110° de kerteriz etdiğine göre, B gemisinin rotası aşağıdakilerden hangisidir? a) Rota 210° dir b) Rota 250° dir c) Rota 320° dir d) Rota 310° dir e) Rota 350° dir 103) 262° rotasına seyreden bir A gemisinin, hakiki olarak 082° gördüğü B gemisinin nispi kerterizi nedir? a) b) c) d) e) 180° 344° 248° 082° 002°

104)

172° rotasına ilerliyen bir gemiden,150° hakiki kerterizinde bulunan bir fenerin nispi kerterizi kaç derecedir? a) b) c) d) e) 338° 226° 022° 192° 156°

105) 020° rotasında seyir eden geminin vardiya zabiti A fenerini SANCAK 35° de kerteriz etmektedir. Geminin sürati 12 Knt.dir. Akıntı sıfırdır. 15 dakika sonra vardiya zabiti A fenerinden radarla mesafesini 3 mil olarak ölçtüğü anda A fenerinin hakiki kerterizini kaç derece olarak saptar. a) 070° b) 090° c) 055° d) 035° e) 105° 106) 080° rotasına 10 Knots süratle ilerlerken 035° de bir feneri kerteriz ediyoruz. 15 dakika sonra aynı feneri 350° de kerteriz ettiğimiz de fenere olan mesafemiz nedir? a) 5 mil b) 3,5 mil 2,5 mil c) 3 mil d) 2 mil 107) Saatte 10 mil hız ile 120° rotasına seyrediyorsunuz. Saat 21:10 da bir fenerden cayro pusulanızla 155° kerterizini ölçüyorsunuz. 12 dakika sonra aynı fenerden aldığınız kerteriz 190° dir. İkinci kerterizi aldığınızda (saat 21:22 de) fenerden uzaklığınız ne kadar olur ? a) 4 mil b) 3 mil 2 mil c) 1.5mil d) 1 mil 108) 240° rotasına 12 knot ile ilerlerken 19:30 da 270° de A fenerini kerteriz ediyoruz. Saat 19:45 de aynı feneri bu sefer 300° de kerteriz ediyoruz.19:45 de A fenerinden mesafemiz nedir? a) 2 mil 3 mil

b) 4 mil c) 5 mil d) 6 mil 109) Rotası 340° olan bir A gemisi, B gemisini SANCAK 85° de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür? a) 065° b) 110° c) 135° d) 245° e) 255° 110) Rotası 040° olan bir A gemisi, B gemisini İSKELE 70° de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür? a) b) c) d) e) 220° 110° 150° 210° 290° Rotası 340° olan bir A gemisi, B gemisini SANCAK 60° de görmektedir. B gemisi, A gemisini hakiki olarak kaç derecede görür? a) b) c) d) e) 040° 220° 280° 210° 100°

111)

112)

Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° ‘dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308° dir. Cayro hatası nedir ? a) 1°W b) 2°W c) 2°E d) 1°E e) 0° 113) Sahildeki bir fenerin Cayro ripiterinden alınan kerterizi 310° dir. Geminin hakiki mevkiinden bu fenerin haritadan ölçülen kerterizi 308°dir. Cayro hatası nedir ?

a) b) c) 2°W d)

1°E 2°E +2° 1°W Gemimizin rotası 262° iken hakiki kerterizi 072° olarak ölçülen bir geminin nispi kerterizi kaç derece olur? a) SANCAK 140° b) İSKELE 170° c) SANCAK 170° d) İSKELE 140° e) SANCAK 180°

114)

115) Atlantik Okyanusu’nda 156° rotasına seyrederken karşılaştığınız; cayro pusula hatası 0° olan bir gemi ile yapmış olduğunuz pusula kontrolunda, siz gemiyi 356° de kerteriz ettiniz. Diğer gemi sizi 179° de kerteriz ettiğini bildirdiğine göre cayro pusula hatanız nedir? a) 13°W b) 13°E c) 3°E

d) 3°W e) 0° 116) Bir seyirci; iki fenerin transitini hatası 1°W olan cayro pusula ile 201° olarak okumaktadır. Bölgede doğal sapma 3°E ve gidilen rotadaki yapay sapma değeri 2°W ise manyetik pusula ile bu transitler kaç derecede okunur? a) 197° b) 198° c) 199° d) 200° e) 201° G+E – W=T 201-1=200 CDMVT C 2W M 3E 200 =C 199

117) Cayro hatası 2° W olan bir geminin hakiki 110° rotasına gitmek için cayro ile rotası ne olmalıdır? a) 108° b) 110° c) 112° d) 114° e) Hepsi yanlış 118) Cayro pusula hatası 4° E olan ve hakiki 086° rotasına seyreden bir geminin cayro pusula ile rotası aşağıdakilerden hangisidir ?

a) 080° b) 082°
c) 086° d) 088° e) 090°

G+E=T

….+ 4=86

G=82

CEVAP ANAHTARINDA BU

119) Cayro hatası 2°W olarak bilinen cayro ile hakiki 128° rotasına gitmek için otomatik plota tatbik edilecek rota nedir? a) 126° b) 127° c) 128° d) 129° e) 130° 120) 187° cayro rotasına gitmekte olan bir gemi radarı ile bir A cismini SANCAK 30° de kerteriz etmektedir. Cayro hatası 2° W olduğuna göre hakiki kerteriz kaç derecedir? a) 28° b) 32° c) 157° d) 159° e) 215° 121) Cayro pusula ile 016° rotasına ilerlerken Cayro arızalanmıştır. Bölge’de Var :2°E ve bu rotada Dev:6°E olduğuna göre Manyetik Pusula ile kaç rotasına seyretmelidir? a) 008° b) 014° c) 018° d) 024° e) 020° 122) Cayro pusulada hız hatası aşağıdaki durumlardan hangisinde en büyük olur ? a) Gemi 050 rotasına 10 mil hız ile seyrederken b) Gemi 025 rotasına 10 mil hız ile seyrederken c) Gemi 090 rotasına 15 mil hız ile seyrederken d) Gemi 090 rotasına 10 mil hız ile seyrederken e) Gemi 130 rotasına 10 mil hız ile seyrederken

122 B)

Aşağıdaki durumlardan hangisinde cayro pusulada hız hatası en büyük olur?

a) Gemi 10 mil hız ile tam doğu rotasına seyrederken b) Gemi 10 mil hız ile tam batı rotasına seyrederken c) Gemi 10 mil hız ile 045 ve 225 ara rotalarında seyrederken d) Gemi 10 mil hız ile 135 ve 315 ara rotalarında seyrederken e) Gemi 10 mil hız ile tam kuzey rotasına seyrederken 123)
CE 3° 45′W ve bölgedeki Var :1° 30'E ise, Manyetik Pusuladaki DEV miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) 5° 15′E b) 2° 15′E c) 2° 15′W d) 5° 15′W e) 3° 35′W

124) Cayro pusula hatalarından enlem hatasında, enlemdeki değişme ne kadar olunca düzeltme uygulanır? a) 2° b) 3˚ c) 5˚ d) 10˚ e) 6˚ 125) Geminiz ile 240° rotasına seyretmektesiniz. Bölgede doğal sapma 5° 10'E’dir. Manyetik pusulanın bu rotadaki yapay sapması 2° 30'W’dir. Manyetik pusula ile rotanız ne olmalıdır? a) 240° b) 230° c) 234° 50′ d) 237° 20′ e) 245° 10′ CDMVT C 2,30W M 5,10E 240 C=240-(5,10-2,30)= 237, 20 126) Haritada 208° transitinde olan kule ile fenerin kerterizi, cayro ripiterinden 205° ölçüldüğüne göre cayro hatası kaç derecedir? a) 3°E b) 3°W c) 1° 30'W d) 1° 30'E e) Hepsi yanlış 127) Haritada 225° olarak okunan bir transiti cayro pusulamız ile 224° olarak okursak cayro pusula hatamız kaç derecedir? 1°E a) b) c) d) 1°W 2°E 2°W 0°

128) 141° transit hattı üzerinde bulunan bir gemi, cayro pusulası ile bu transiti 145° olarak okumaktadır. Cayro pusula hatası nedir?. a) b) c) 4°E 8°E 2°W

4°W

G-W=T d) 6°W

129) Bir Cayro ripiteri ile iki maddenin ölçülen transit kerterizi 136°,5 dir. Bu maddenin haritadan alınan transit kerteriz değeri ise 138° dir. Cayro hatası aşağıdakilerden hangisidir ? a) b) c) d) e) 1.5˚ E 2˚ E 2˚ W 1.5˚ W 3˚ E G+E=T 136,5+E=138

130) Cayro hatası 1°,5 E olan bir cayro ile 128° rotasına gidersek ,hakiki kaç derece rotasına gitmiş oluruz? a) 126°,5 b) 129° 129°,5 c) 127° d) 128°,5 131) Hakiki 300° rotasına giderken doğal sapma 3°E ve yapay sapma 2°W ise manyetik pusulamız kaç dereceyi gösterir? a) b) c) d) e) 301° 299° 302° 298° 297°

132) Hatası 3° W olan bir cayro pusula ile 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında pruva çizgisi 2° iskelede çıkmaktadır. Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor. Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir? a) 016° b) 080° c) 082° d) 084° e) 090° 133) Var. değeri 1° 40'E (1991) 4'W olan bir bölgenin haritasında 002° olan bir transiti pusulası ile 000° de kerteriz eden ve 090° rotasına giden bir gemide puruva 000° olduğunda Dev. değeri kaç derece olur? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.) a) 1°E b) 1°W c) 3°E d) 3°W Hepsi yanlış

134)

40° 00’ N - 026° 30’ W mevkii ile 35° 40’ N - 023° 20’ W mevkii arasındaki departure kaç mildir? a) 120 mil b) 150 mil c) 195 mil d) 220 mil e) 240 mil DIST=Dlong * cos Mlat =190*cos37,85=150 mil 42° 10’ N - 036° 20’ E mevkii ile 46° 20’ N - 033° 00’ E mevkii arasındaki depature kaç mildir?

135) a) 135 mil 143 mil b) 205 mil

c) 210 mil d) 242 mil DIST=Dlong*cos Mlat =200*cos44,25=143 mil 136) 120° rotasına 100 mil seyrederek 40°N - 020°E mevkiine demirleyen bir geminin, seyre kalktığı mevkiinin enlemi nedir? a) 41° 40’N b) 38° 20’N 40° 50’N 39° 10’N c) 38° 42’N 100*sin30=50nm 40n +0,50= 40*50’ 137) 36° 20’ N - 040° 20’ E mevkii ile 36° 20’ N - 044° 40’ E mevkii arasındaki mesafe yaklaşık kaç mildir? 260 mil 240 mil 232 mil 212 mil 209 mil

260*coslat 138)
Kalkış ve varış noktaları arasında 2° 33’ dlat olan bir seyirde gemi N ile W arasında bir yöne 200 mil seyretmişse geminin rotası nedir? a) 310° 320° b) 330° c) 332° d) 340° 139) 200° rotasına giderek 100 mil departure oluşturan bir geminin kalkış ve varış noktaları arasındaki dlat kaç dakikadır? a) 110’ b) 172’ c) 226’ 275’ d) 305’ 140) Kalkış ve varış mevkiilerinin enlemleri 38°N, boylamları farklı ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) c) d) e) Rota 000° veya 180°, mesafe enlem farkıdır. Rota 090° veya 270°, mesafe boylam farkıdır. Rota 000° veya 180°, mesafe deparçerdir. Rota 090° veya 270°, mesafe deparçerdir. Rota 090° veya 270°, mesafe enlem farkıdır.

BATI -

DOĞU +

141) Var. 00° 10'E (1993) 6'W olan bir bölgede 075° hakiki rotasına gitmekte olan gemi haritada 225° de transitte oldukları belirlenen iki feneri pusulası ile kaç derecede transit edebilir? (Problem 2001 yılına göre çözülecek olup aşağıdaki Dev. Cetveli kullanılacaktır.) a) 226° 38’ 30° 60° E 120° 150° S 210° 240° W 300° 330° N b) 226° 08’ 4° c) 226° 22’ 3° d) 225° 22’ 2° e) 226° 38’
1° 0° 1° 2° 3° 4° 4° 3° 2°

30° 60°

E

120° 150° S 210° 240° W

300° 330° N

ĞU +

CDMVT

C 0,30W M 0,38W 225

142) Var. değeri; 1° 50'W (1993) 5'W olan bir bölgede, 300° pusula rotasına giden bir gemi pelarus aleti ile bir A fenerini SANCAK 165° de kerteriz etmiştir. Fenerin hakiki kerterizi kaç derecedir? (Dev. değeri aşağıdaki Dev. cetvelinden alınacak ve problemi 2001 yılına göre çözülecektir.) a) b) c) d) e) 102° 25’ 137° 45’ 101° 15’ 107° 45’ 135° 45’
4° 3° 2° 1° 0° 1° 2° 3° 4° 30° 60° E 120° 150° S 210° 240° W 300° 330° N

30° 60° CDMVT 105 1,15W M 2,30W 101,15E 120° 150° S 210° 240° W 300° 330° N 4° 143) 030° pusula rotasına gitmekte olan gemi bir A fenerinin manyetik pusulası ile 150° de kerteriz 3° etmektedir. Var 3° 30'E(1995)5'E ve aşağıdaki Dev. Cetvelinden alınacak Dev. Değerine göre hakiki 2° kerteriz nedir? (Problem 2001 yılına göre çözülecektir.) 1° DOĞU +

BATI -

DOĞU +

a) 143° 30’ b) 148° 30’ 151° 30’ c) 156° 30’ d) 157° 10’

0° 1° 2° 3° 4°

4° 3° 2° 1° 0° 1° 2° 3° 4°

30° 60°

E

120° 150° S 210° 240° W

300° 330° N

CDMVT 150 2,30W M 4E 151,30 60° E 120° 150° S 210° 240° W 300° 330° N 30° 4° 144) Rehberin pupasından 6000 Yarda mesafede bulunan bir A gemisinin, 148˚ rotasına 15 3° Kts.sürat ile iler-leyen rehber geminin 280˚ hakiki kerterizi 19.000 Yarda mesafesinde en az sürat 2° kullanarak mevki alabilmesi için rotası ne olmalıdır? 1° a) 173˚ 0° b) b) 353˚ iptal 1° c) 195˚ 2° d) 225˚ 3° 4° e) 213˚ 145) Rota 098°olursa rota açısı C. ne olur? a) N 72°E b) S 72°E c) N 82°E d) S 82°E e) S 80°E
BATI DOĞU +

146) İki gemi birbirlerini farklı bordalarından 135° de nispi olarak kerteriz ederlerse, bu gemilerin rotaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Rotalar birbirine paraleldir. b) Rotalar birbirinin 180° tersidir. c) Rotalar birbiri ile 45° lık açı yapar. d) Rotalar birbirine diktir. e) Rotalar birbiri ile 135° lık açı yapar. 147) İki maddeden kerteriz ile mevki elde etmek için kerterizlerin alınması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Önce kemere yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınr, b) Önce omuzluk yönüne yakın olan maddeden kerteriz alınır, c) Kerterizler öncelik sırasına bakılmaksızın çabuk şekilde alınır, d) Önce pruvaya yakın olan maddeden kerteriz alınır,

BATI -

BATI DOĞU +

e) Önce gemiye yakın olan maddeden kerteriz alınır. Hakiki kerteriz ile nispi kerteriz arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? a) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren doğuya veya batıya doğru 180°ye kadar, Nispi kerteriz ise kuzeyden itibaren saat yönünde 000°-360° arasında ölçülür. b) Nispi kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Hakiki kerteriz ise geminin pruva-sından itibaren saat yönü istikametinden 000°-360° arasında ölçülür. c) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönünün aksi istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasından itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında ölçülür. d) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pruvasın-dan itibaren saat yönü istikametinde 000°-180° arasında ölçülür. e) Hakiki kerteriz kuzeyden itibaren saat yönü istikametinde 000°-360° arasında, Nispi kerteriz geminin pru-vasından itibaren SANCAK / İSKELE’ye doğru 0°-180° arasında ölçülür. 149) Dünyanın bünyesinde meydana gelen mıknatıslanma nedeniyle pusulamızda meydana gelen sapmaya ne denir? a) Tabii sapma denir.(D) kısaltması ile gösterilir. b) Tabii sapma denir.(V) kısaltması ile gösterilir. c) Arızi sapma denir.(D)kısaltması ile gösterilir. d) Arızi sapma denir.(V) kısaltması ile gösterilir. e) Pusula hatası. 150) Yapay sapma cetveli (Dev. cetveli) kontrolü veya yeniden düzenlenmesi yapılırken gemi 8 yöne saldırı-lır. Kerteriz almadan önce gemi en az kaç dakika bu rotada seyretmelidir? a) 4 dk. b) 10 dk. c) 15 dk. d) 20 dk. e) Böyle bir kaide yoktur 151) Yapay sapmayı meydana getiren sebepler nelerdir ? a) Manyetik Meridyen ile Hakiki Meridyen arasındaki açıdır. b) Gemi bünyesindeki metal aksam, elektrik, elektronik cihazlardan oluşan sapmadır. c) Manyetik Kutup Hakiki kutbun batısında ise. d) Geminin bulunduğu Enlem ve Boylam farkı. e) Pusula boylamı ile Pusula sıfırı arasında kalan açıdır. Bir cayro pusulada aşağıdakilerden hangisinde diğerlerine göre enlem hatası en büyüktür? a) 040° güney enleminde doğu rotasında hata en büyüktür b) 060° kuzey enleminde batı rotasında hata en büyüktür c) 020° kuzey enleminde kuzey rotasında hata en büyüktür d) Ekvator üzerinde kuzey rotasında hata en büyük olur e) Ekvator üzerinde güney rotasında hata en büyük olur 148)

152)

153) Aşağıdaki hatalardan hangisi cayro pusula hatalarından değildir? Enlem Hatası. Rubu Dairevi Hata. Balistiki Sapma Hatası. Arızi Sapma Askı Tertibatı Hatası 154) Karada bulunan pusula çubuğu hangi doğrultuda durur? a) Coğrafi kuzey-güney kutup doğrultusunda b) Manyetik kuzey-güney kutup doğrultusunda c) Coğrafi boylamlara paralel d) Coğrafi enlemlere paralel e) Manyetik enlemlere paralel Aşağıdakilerden hangisi sulu ve kuru pusula tası arasındaki farklardan biri değildir?

155)

a) Kuru pusula tası kartı, sulu pusula tası kartına göre çok oynaktır. b) Sulu pusula tası ile daha rahat dümen tutulur. c) Sulu pusula tasında pusula kartını şamandıra, kuru pusula tasında ise iğnecik taşır. d) Sulu pusula tasında pusula kartı, gemi yalpaya düştüğünde düz durduğu halde, kuru pusula tasında düz durmaz. e) Sulu pusula tasında körük olduğu halde kuru pusula tasında körük yoktur. 156) Cayro pusulalarda; birbirine dik üç ayrı eksen etrafında hareket serbestiyetine sahip olan, yüksek devirle dönen ve ağırlığı çevresinde balans edilmiş elemana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? a) Fantom element (Gölge eleman) b) Spider element (Örümcek eleman) c) Hassas element (Duyarlı bölüm) d) Cayro döndürme sistemi e) Düşey çember 157) Cayro pusulalarda; Fantom element ile hassas elementi taşıyacak şekilde imal edilen kısma verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? a) Fantom element (Gölge eleman) b) Spider element (Örümcek eleman) c) Hassas element (Duyarlı bölüm) d) Cayro döndürme sistemi e) Düşey çember 158) Geminin yatay yumuşak demirlerinin pusulaya etkisini azaltmak veya yok etmek için aşağıdaki düzeltici-lerden hangisi kullanılır? a) Tashih küreleri b) Flender çubuğu c) Bakraç d) Tashih çubukları (enine) e) Tashih çubukları (boyuna 159) Cayro pusulada kuzey arama devinmesi (presesyonu) sağlamak için, S tarafından bakıldığı durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır dip kontrolu yapılır. b) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrolu yapılır. c) Rotor, saat yelkovanı yönünde dönüyor ise ağır tepe kontrolu yapılır. d) Rotor, saat yelkovanı yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur. e) Rotor, saat yelkovanı tersi yönünde dönüyor ise kontrol ağırlığına gerek yoktur. 159 B) S tarafından bakıldığına göre cayrosu saat yelkovanı tersi yönünde dönen bir pusulada, yatay görünsel hareket sağa doğru, düşey görünsel hareket yukarı doğru, kuzey arama kontrol devinmesi (presesyonu) sağa doğru ve kuzeyi bulma söndürme devinmesi (presesyonu) yukarı doğru olduğuna göre pusulanın N ucu aşağıdakilerden hangini gösterir?

a) Ufuk düzleminin yukarısı ve meridyenin sağı b) Ufuk düzleminin altı ve meridyenin sağı c) Ufuk düzleminin altı ve meridyenin solu d) Ufuk düzleminin yukarısı ve meridyenin e) Ufuk düzleminin yukarısı ve tam meridyen üzeri
159C) S tarafından bakıldığına göre, cayrosu saat yelkovanı tersi yönünde dönen bir pusulada, söndürme devinmesi (presesyonu), ağağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a) Düşey eksen üzerindeki bir tepe ağırlığı ile sağlanır

b) Düşey eksen üzerindeki bir dip ağırlığı ile sağlanır c) Düşey eksenin sağ tarafındaki bir dip ağırlığı ile sağlanır d) Düşey eksenin solundaki bir tepe ağırlığı ile sağlanır e) Düşey eksenin solundaki bir dip ağırlığı ile sağlanır
160) Pusula sehpası üstünde bulunan düzeltme elemanlarından hangisi yumuşak demirdir? a) Bakraç b) Filender çubuğu c) Enine duran düzeltme çubukları d) Boyuna duran düzeltme çubukları e) Dikine duran düzeltme çubukları

161) Pusula sehpası üstünde bulunan elemanlardan aşağıdakilerden hangisi manyetik malzemeden yapıl-mıştır? a) Yalpa çemberi b) Bıraketler c) Filender çubuğu kutusu d) Filender çubuğu e) Bakraç 162) a) b) c) d) Serbest dönen bir cayroskop, hangi yönü muhafaza eder ? Doğu batı yönünü Kuzey güney yönünü Eksen yönünü Boylam yönünü e) Enlem yönünü

163) Serbest dönen bir cayro pusulanın dönüş eksenine etki ederek, bu eksenin Kuzey/ Güney yönüne yönelmesini sağlayan esas öğe aşağıdakilerden hangisidir? a) Dünyanın batıdan doğuya dönüş hızı kuvveti, b) Cayronun ataleti, c) Yer çekimi, d) Presesyon hareketi, e) Geminin hızı 164) Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşağıdakilerden

hangisi doğrudur? a) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin yukarısında ise yatay görünsel hareket meridyene doğrudur. Yatay görünsel hareket batıya doğrudur. b) Yatay görünsel hareket doğuya doğrudur. c) Yatay görünsel hareket meridyene doğrudur. d) Cayro dönüş ekseni N ucu ufuk düzleminin altında ise yatay görünsel hareket batıya doğrudur. Aşağıdaki maddelerden hangisi pusulayı etkilemez? a) Elektrik kabloları b) Yumuşak demirden yapılmış vardevelalar c) Isınan baca d) Çarmıh telleri Sarıdan yapılmış teleskop 166) Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Tabii sapmanın değişmesi b) Yapay sapmanın değişmesi IPTAL c) Enlemlerin değişmesi 165)

d) Tabii ve yapay sapmanın değişmesi e) Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi 167) Bir geminin pusulasının hangi hallerde düzeltilmesi gerekir? a) Arızi sapma 5° yi geçerse, b) Gemi uzun süre tamirde kalırsa, c) Geminin yara alması veya çatışması halinde, d) Uzun zaman bir yere bağli kalması halinde, e) Hepsi doğru.

168) Aynı maddeden değişik zamanlarda iki defa kerteriz alınarak kerteriz kaydırma usulü ile bulunan mevkiye ne ad verilir? a) Fix mevki b) Kesin fix mevki c) AP mevki d) Running fix mevki e) MPP Mevkii 169) Çapraz iki kerterizde konulan mevkiin kabul edilebilir bir doğrulukta olması için kerterizler arasındaki açı ne olmalıdır? a) b) c) d) e) 170) a) b) c) d) e) Kerterizler arası açı 30° den küçük 150° den büyük olmamalı Kerterizler arası açı 60°‘den küçük 120° den büyük olmamalı Kerterizler arası açı 0° den küçük 180° den büyük olmamalı Kerterizler arası açı 90° den küçük 180° den büyük olmamalı Kerterizler arası açı 45° den küçük 180° den büyük olmamalı Kıyısal seyirle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kerteriz alınırken gemiye yakın sahil maddeleri seçilmelidir. Seyir yapılan bölgenin en büyük ölçekli haritası kullanılmalıdır. Limanlara girişte rehber hatlarından faydalanılmalıdır. Yapay sapma değeri o yıla göre hesaplanmalıdır. Doğal sapma değeri kerterizin alındığı mevkiye ve yıla göre hesaplanmalıdır.

171) Gece yapılacak olan kıyı seyri için rotalar çizilirken, kıyıdan veya kıyıdaki cisimlerden en az kaç mil açıktan geçecek şekilde rota çizilmelidir? a) Dik sahillerden 1 mil, alçak sahillerden 3 mil. b) Dik sahillerden ½ mil, alçak sahillerden 1 mil. c) Kıyı şekillerinden veya kıyıya yakın cisimlerden yararlanabilecek kadar açık. d) Derinliğe bağlı olarak 1 veya 3 mil. Kaptanın değerlendirmeleri neticesinde vereceği karara göre. 172) Kıyı seyrinde, kıyıya yakın veya uzak geçme yönünde karar verirken aşağıdaki hususlardan hangisi etken değildir? a) b) c) d) e) 173) a) b) c) d) e) Zabitlerin yeteneği Makinenin durumu Sahil şeridinin yapısı Rüzgar Dip yapısı Kıyı seyri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karayı iskelesinde gören gemi sahile mümkün olduğunca yakın seyretmelidir. Nehirlerin denize döküldükleri yerlerden açık geçilmelidir. Rotalar trafik akış yönüne uygun çizilmelidir. Sığ sahile dik inilmeli veya çıkılmalıdır. Trafik ayrım düzenine uyulmayacak ise düzenden açık seyredilmelidir.

174)

A emsali + bir değerde bulunursa pusulaya ne gibi bir düzeltme uygulanır? a) Pruva N’a alınarak boyuna mıknatıs çubukları sürülür. b) Pruva S’a alınarak enine mıknatıs çubukları sürülür. c) Bakraçtaki pusula çubuklarının sayısı arttırılır. d) Tashih küreleri pusuladan uzaklaştırılır e) Pusula dolabı sola çevrilir Aşağıdaki ifadelerden hangisi j emsalini tanımlamaktadır? a) Gemi pruvası E ve W yönünde iken meydana gelen sapma. b) Gemi pruvası ara yönlerde iken meydana gelen sapma. c) Gemi meylettiği zaman meydana gelen sapma. d) Geminin 1° meyletmesi neticesinde meydana gelen sapma. e) Pusulanın omurga hattı üstünde olmaması nedeniyle meydana gelen sapma. Gemide + Q ve + P bileşenleri var ise geminin inşası sırasında pruvasının yönü nedir? NE E SE S W Geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir? e N VE S yönü ortalama a ara ve ana yönlerin ortalaması R düşey Q kemere e) P

175)

176) a) b) c) d) e) 177)

a) b) c) d)

178) Manyetik pusulada; geminin baş ve kıçındaki daimi mıknatısiyet aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir? a) e b) a c) R d) Q e) P 179) Gemi pruvası 000° iken Q da meydana gelen sapma + 5°, gemi pruvası 090° iken P de meydana gelen sapma +3° ise, pruva 040° iken P ve Q dan dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur? a) 5° b) 5°,7 sapma=P.sinCo+Q.cosCo c) 7°,2 d) 8° e) 2° 180) Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre D emsalinin değeri nedir? Pruva N NE E SE S SW W NW Yapay Sapma 6°W 10°W 5°W 1°W 3°E 6°E 11°E 5°E a) b) c) d) e) 5°W 7°W 2°E 5°E 2°W

181) Gemi 8 yöne saldırarak aşağıdaki yapay sapma değerleri bulunmuştur. Bu duruma göre E emsalinin değeri nedir? Pruva N NE E SE S SW W NW Yapay Sapma 5°E 1°E 6°W 7°W 10°W 6°W 7°W 0°

a) b) c)

d)
e) 182)

5°W 8°W 2°E 3°E 7°E HARITALAR/PROJEKSIYON/KITAPLAR V.S Mercator haritasında Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar? a) Düzlem b) Lambert elektronik seyirde kullanılır (konik ) c) Silindirik marcator d) Konik lambert e) Oblique silindirik Gnomonic haritalar hangi projeksiyon sistemiyle hazırlanırlar? a)Düzlem b)Lambert c)Silindirik d)Konik e)Oblique silindirik

183)

Düzlem seyrinde kullanılan haritalar hangi projeksiyon sistemiyle yapılır? a) Transver Mercator b) Obliq Ekvatoryal Mercator c) Lambert d) Konik 185) a) b) c) d) e) Gök küresi ve yıldız haritaları hangi projeksiyon sistemleri ile yapılır? Ekvatoryal Mercator. Transvers Mercator. Oblique Mercator. Polikonik. Lambert.

184)

186)

Mercator (normal silindirik) haritalarda enlemler arası mesafe ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-gisi doğrudur? a) Enlemin Sin oranında artar b) Enlemin Cos oranında artar c) Enlemin Tg oranında artar d) Enlemin Sec oranında artar sınavda e) Enlemin (Sec)2 oranında artar gercek cevap Mercator haritaları için aşağıdaki söylemlerden yanlış olan hangisidir?

187)

a) Boylamlar birbirine paraleldir
b) c) d) e) Enlemler birbirine paraleldir Enlemler boylamlara diktir Enlemler arası mesafeler birbirine eşittir Boylamlar arası mesafeler birbirine eşittir

188) Mercator haritasında 1 dakikalık enlem ölçeği ile 1 dakikalık boylam ölçeği kaç derece enleminde birbirine çok yakın olur? a) 0° b) 45° c) 90° d) Bütün enlemlerde e) Hiçbir enlemde

189)

Mercator projeksiyonu ile yapılan haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Konformaldir, b) Orta enlem için ölçeği sabittir, c) Kerte hatları doğru şeklinde iz verirler, d) Haritanın her yerinde enlemler ve boylamlar birbirlerine diktir, e) Hepsi doğrudur Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisi ile gnomonic harita elde edilir? a) Enine silindirik b) Konik c) Lambert d) Eğri silindirik Gnomonic projeksiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Işık kaynağı sonsuzda kabul edilir İz düşüm düzlemi silindiriktir Işık kaynağı teğet noktanın 180° tersinde kabul edilir İz düşüm düzlemi koniktir Işık kaynağı kürenin merkezindedir

190)

Eğri düzlem 191) a) b) c) d) e)

192) Aşağıdaki izdüşüm yöntemlerinin hangisinde izdüşüm düzlemi Dünya’ya bir büyük dairede teğet olur? a) Silindirik b) Konik c) Lambert d) Gnomonic e) Bonne Harita elde etmek için kullanılan izdüşüm yöntemlerinin hangisinde ışık izdüşüm düzleminin karşı tarafından (180° ters tarafından) ve kürenin dışından gelir? a) Stereografik b) Gnomonic ışık merkezdedir Ortografic ışık,düzlemin karşı tarafından(180 ters tarafından) gelir c) Distorsion EKVETORYAL MARC. DA ENLEMLRDE MYDNA GLN BOZULMA d) Hiç birinde 194) Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? a) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır. b) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildir c) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir. d) Kerte hattı bir doğru şeklindedir Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir 195) Tropical fırtınalarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan hangilerinde bulunur? Okyanus kılavuz haritaları Routeing chartlar III.Ocean passage kitapları IV. Okyanus kılavuz kitapları a) I, II b) I, III c) I, II, III, IV d) II, IV e) III, IV 196) Önerilen okyanus geçiş rotaları aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur? I-Okyanus kılavuz haritalarında II-Routeing chartlarda

193)

III-Ocean passages kitaplarında IV-Okyanus kılavuz kitaplarında a)Hepsinde I, II, III CEVAP ANAHTARINA b) II, III c)I, II d) I, III 197) a) b) c) d) e) 1 2 3 4 5 198) Farklı iki datum sistemi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar hangileridir? I-Yerin ekvatoral ve kutupsal çapları değişik değerdedir II-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritalarda mevkiler farklıdır III-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritada şekillerin yerleri değişiktir IV-Farklı iki datuma göre yapılmış haritada derinlik ve yükseklikler değişiktir a) V b) II-III c) I d) II-III-IV Hepsi doğru a) b) c) d) e) 199) HW LW MHW Chart Datum MHWN 200) Haritada yazılı derinlikler için aşağıdaki referans değerlerinden, hangisi esas alınılır? Türk harita yayın kataloğu kaç folyodan meydana gelmiştir?

Harita düzeltmesi işlemi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kalıcı düzeltmeler mor çini mürekkebi ile yapılır b) Eski bilgilerin üstü çizilir karalanmaz c) Kalıcı düzeltme numarası düzeltmenin yanına yazılır d) P ve T ilanlarının düzeltmeleri kurşun kalemle yapılır e) Düzeltme işlemine büyük ölçekli haritadan başlanır Harita düzeltmesi yaparken önce hangi haritadan başlanır? a) Büyük ölçekli haritadan. b) Küçük ölçekli haritadan. c) Orta ölçekli haritadan. d) Herhangi bir haritadan. e) Genel haritadan. Haritanın kitabesinde bulunan üç logo (amblem) neyi ifade eder? a) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmıştır b) Bu harita üç hidrografik ofis tarafından aynı anda yayınlanmıştır c) İki hidrografik ofis tarafından beraberce hazırlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştür d) Harita birinci legodaki hidrografik ofis tarafından hazırlanmış, ikinci legodaki hidrografik ofis tarafından yayınlanmış ve International Hydrographic Organization tarafından kabul görmüştür e) Harita International Hydrographic Organization tarafından hazırlanmış, ayrı iki hidrografik ofis tarafından yayınlanmıştır Geçici düzeltmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

201)

202)

203)

a) Haritanın sol alt kenarına mürekkepli kalem ile yapılır. b) Haritanın sol alt kenarına kurşun kalem ile yapılır. Yanına (T) kısaltması konur. c) Haritanın orta alt kısmına kurşun kalem ile yapılır. d) Haritanın orta alt kısmına mürekkepli kalem ile yapılır.(T) kısaltması konur. e) Kurşun kalem ile yapılır.Haritanın müsait bir yerine kayıt edilir 204) Başlangıç boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kutuplar b) Ekvator c) Greenwich Boylamı d) Üst boylam e) Alt boylam

205) Kalkılan mevkinin boylamı 30° 15' 59"E dir. Katedilen boylam farkı 30° 15' 59"W dir. Varış mevkii boylamı nedir? Greenwich Boylamı 30 15 59 N 14 43 56 N 30 15 59 E 30 15 59 W 206) İki mevkiden geçen enlem paralelleri arasındaki boylam yayının açısal boyuna ne denir? a) Ortalama enlem b) Enlem farkı c) Boylam farkı d) Enlem e) Boylam Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük dairelere ne denir? a) Spiral b) Elipsoid c) Enlem d) Ekvator e) Boylam

207)

208)

Enlem seyri (paralel seyir) ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?

a) Lat1=Lat2 dep=dlong b) dep=distance c) mlat=Lat1 d) dlat=0
209) Boylam seyri ile ilgili olarak aşağıdaki bağıntılardan hangisi yanlıştır?

a) Long1=Long2
b) dep=0 dlat > distance c) dlong=0 d) Rota= 000° veya 180° 210) Kerte hattı 90°olursa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Kerte hattı; ekvator veya bir enlem pareleli olur. b) Kerte hattı, boylam olur. c) Kerte hattı, enlem farkı olur. d) Kerte hattı, boylam farkı olur. e) Kerte hattı, kutuplara ulaşan bir spiral olur.

35° 15´N-121°13´W’den 11°13´S-170°18´W’ ya gidecek bir geminin katedeceği enlem ve boylam farkının işareti aşağıdakilerden hangisi olur? a) Enlem farkı : S Boylam farkı : W b) Enlem farkı : N Boylam farkı : W c) Enlem farkı : S Boylam farkı : E d) Enlem farkı : N Boylam farkı : E e) Hiçbirisi 211) Kerte hattı boylamlar ile sıfır derecelik bir açı yaptığında deparçer ne olur? a) En büyük olur b) En küçük olur c) Sıfır d) Ekvator e) Kutup Bir mevkiin koordinatlarını belirtirken aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) 42°N - 183°E b) 92°N - 072°E c) 60°S - 240°W d) 94°N - 085°E 213) Koordinatları; Lat: 43° S, Long: 092° E olan bir mevkiden kalkarak 145 NM 180° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Lat 2 : 40° 35'S Long 2 : 092°E b) Lat 2 : 45° 25'S Long 2 : 092°E c) Lat 2 : 43°S Long 2 : 094° 25'E d) Lat 2 : 43°S Long 2 : 090° 35'E e) Lat 2 : 45° 35'S Long 2 : 118° 45'E 214) Koordinatları; Lat: 36° N, Long: 122° E olan bir mevkiden kalkarak 195 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

212)

35°S - 108°W

a) b) c) d)

Lat 2 : 32° 45'N Lat 2 : 39° 15'N Lat 2 : 36°N Lat 2 : 39° 15'N e) Lat 2 : 36°N

Long 2 : 122°E Long 2 : 125° 15'E Long 2 : 122°E Long 2 : 122°E Long 2 : 118° 45'E

215) Koordinatları; Lat: 44° S, Long: 42° W olan bir mevkiden kalkarak 125 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d) e)

Lat 2 : 42° 55'S Lat 2 : 44°S Lat 2 : 41° 55'S Lat 2 : 46° 05'S Lat 2 : 44°S

Long 2 : 44°W Long 2 : 44° 25'W Long 2 : 42°W Long 2 : 42°W Long 2 : 38° 55'W

216) Koordinatları; Lat: 33° N, Long: 012° W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir gemi-nin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Lat 2 : 31° 05'N Long 2 : 012°W b) Lat 2 : 35° 25'N Long 2 : 012°W c) Lat 2 : 34° 55’N Long 2 : 012°W d) Lat 2 : 33°N Long 2 : 010° 55’W e) Lat 2 : 33° 35'N Long 2 : 012° 45'W 217) Bir kerte kaç derecedir?

a) b) c) d) e)

10°,25 11°,50 12°,25 11°,25 12°,50 218) 1855,4 m 1609,3 m 1587 m 1530 m 219) a) b) c) d) e) Bir gomina kaç metredir? 30,5 m 91,5 m 180 m 185 m 920 m Bir deniz mili kaç metredir?

220) .Aşağıdaki uzunluk ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Bu sıralamada iki ölçü birimi yanlış yazılmıştır. Yanlış olanlar hangileridir? Pus 1 a) 1-2 b) 2-3 3-4 c) 4-5 d) Sıralama doğru 221) 50 metre kaç kulaçtır? a) 16 kulaç b) 27,3 kulaç c) 32,2 kulaç d) 40,1 kulaç e) 87,2 kulaç Uzunluk ölçü birimlerinden 1 yarda ne kadardır? KULAC b) 91,5 cm. c) 30,5 cm. FEET -KADEM d) 2,54 cm. PUS e) 150 cm kadem 2 kulaç 3 yarda 4 gomina 5 2,54CM,30,48CM,91,5CM,183CM,185M.

222)

a) 183 cm.

223)

11 kulaç 3 kadem kaç metredir?

a) 3,5 m b) 10,5 m c) 21 m d) 25 m e) 27 m

((11*6+3 )*30,48CM)/100=21,03 M

224) Aşağıdakilerden hangisi Fix’ siz emniyetli seyir yöntemlerinden DEĞİLDİR ? Kurtarma Hatlarıyla Rehber Hatlarıyla Yatay Tehlike Açılarıyla Dikey Tehlike Açılarıyla Mevki Hattıyla

35° 20’ N - 050° 40’ W mevkiinden hareketle 090° rotasına 10 knot süratle seyreden bir geminin 180° yönüne 2 knot’ lık bir akıntının bulunduğu ortamda 1 saat sonraki EP mevkiinin koordinatları ne olur? 35° 22’ N - 050° 42’ W 35° 18’ N - 050° 30’ W 35° 18’ N - 050° 28’ W DEP=DLONG * COS MDLAT DLNG=10/COS 35^19= 12 35° 22’ N - 050° 30’ W 35° 18’ N - 050° 50’ W

225)

Durum 1 2 3 4 5 6

Belli Olanlar Rota Açısı Mesafe Rota Açısı d. lat Rota Açısı Dep Mesafe d.lat Mesafe Dep d. lat Dep

Belli Olmayanlar d. lat Dep M Dep M d. lat Rota Açısı Dep Rota Açısı d. lat Rota Açısı Mesafe

Buluş Sistemi d. lat = M x Cos 0 Dep = M x Sin 0 M = d. Lat / Cos 0 Dep = d. Lat, x Tan 0 M = Dep / sin 0 d. lat = Dep / Tan 0 Cos0 = d. Lat / M Dep = M x Sin0 Sin0 = Dep / M d. lat = M x Cos0 Tan0 = Dep / d. Lat M = Dep / Sin0

226) 40° N - 020° E mevkiinden hareket eden bir gemi önce yıldız rotasına 10 mil, sonra gün doğusu rotasına 10 mil seyrederse varacağı mevkiin koordinatları ne olur? a) 40° 10’ N - 020° 10’ E b) 40° 10’ E – 019° 50’ E c) 40° 10’ E - 020° 11’ E 40° 10’ N - 020° 13’ E DEP=DLONG * COS MDLAT d) 40° 10’ N – 020° 15’ E

DLNG=10/COS 40* 5’

227) Koordinatları 45° 20’ N - 030° 10’ W olan bir noktadan hareket edecek bir gemi 41° N - 027° W noktasına gitmek için Mercator haritası üstünde rota çiziyor ve mesafeyi ölçüyor. Haritadan ölçülen rota ve mesafe nedir? a) 123°, 280 mil 144°, 323 mil b) 138°, 296 mil c) 152°, 301 mil d) 164°, 327 mil NORMALDE DEP =DLNG * COSMLAT OLMASINA RAGMEN SORU ASAGIDAKI GIBI COZLBLYR TANCO=DEP/D.LAT DEP=DLONG *COSDLAT=189,4NM TANCO=189,4/260=0,73 CO=S36E = 144* M=DEP/SİNCO =189,4/SİN36=322NM 228) Deniz kirliliği meydana geldiğinde kirliliği rapor edeceğimiz merkezler hakkındaki bilgiler hangi kaynaktan bulunur? a) “Coast Radio Stations” isimli kaynaktan. b) “Global Maritime Distress and Sayfety Systems” isimli kaynaktan. c) “Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations” isimli kaynaktan. d) Haritalardan. e) Kılavuz kitaplarından. 229) Differential GPS sisteminde yer alan sahil istasyonları hakkındaki bilgiler hangi kaynaktan bulunur? a) “Coast Radio Stations” isimli kaynaktan. b) “Radio Aids to Navigation, Satelite Navigation Systems, Legal Time, Radio Time Signals and Electronic Position Fixing Systems” isimli kaynaktan.

c) “Maritime Safety Information Services” isimli kaynaktan. d) “Global Maritime Distress and Sayfety Stations” isimli kaynaktan. e) Haritalardan.

230)

BUYUK DAIRE SEYRI Büyük daire seyri problemlerinin çözümü için kurulan küresel üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ücgenin bir köşesi kalkış noktasının bulunduğu yarı kürenin kutup noktasıdır. b) Üçgenin kutup noktası açısı kalkış ve varış noktaları arasındaki d.long kadardır. c) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal değeri 90°-lat dır. d) Üçgenin kutup noktası karşısındaki kenarının açısal değeri mesafedir. e) Üçgenin kutup noktasından karşısındaki kenara çizilen dik, kenarı vertex noktasında keser.

231) Büyük daire seyrinin Göksel Seyir Cetvelleri ile çözümünde aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? LHA yerine dlong Dec. Yerine Lat2 Semt yerine kalkış rota açısı Lat yerine Lat1 232) Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde göksel seyir kısa yol cetvelleri kullanıldığında, göksel seyir bilinenleri ile bilinmeyenleri yerine büyük daire seyri bilinenleri ile kullanılır. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? a) LHA yerine d.long b) Dec. yerine Lat2 c) Semt yerine kalkış rota açısı d) Hesabi yükseklik yerine mesafe e) Lat yerine Lat1 233) Vertex noktası için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır? Kalkış ve varış rota açıları 90° den küçük ise vertex noktası aradadır. Kalkış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası kalkış ve varış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. Varış rota açısı 90° den büyük ise vertex noktası varış ve kalkış noktalarının dışında ve varış noktası tarafındadır. Büyük daire yayına yakın kutuptan çizilen dik,büyük daire yayını vertex noktasından keser. Vertex noktası enlemi yay üstündeki en büyük enlemdir. 234) Başlangıç rota açısı 38°, başlangıç noktası koordinatları 47°N - 050°W olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının başlangıç noktasına olan mesafesi nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.) a) 3240 mil b) 2160 mil c) 2187 mil d) 2120 mil e) 2080 mil Ekctvel 26 te SEMT(inco)=LHA 38 LAT 47 SUTUNUNDAKİ EN BUYUK HC DEGERİ OLAN 65* 10’,3 d -1,9 Z=59,5 N ALINIR. BURDAKİ SOL SUTUNDA DEC DEGERİ 54* ALINIR DIST FM POS1 TO VERTEX 90-DEC =36* DIR DIST=36x60=2160 Mil Not:max hc degeri vertex enlemidir z degeri ise dlongv-long1 235) Kalkış noktası koordinatları, 45°N - 060°W, vertex noktası koordinatları 52° 12,7’N - 023° 18’W, kalkış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyrinde, vertex noktasından sonraki ilk ara noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (Ara noktalar yaklaşık 5° dlong farkı ile alınacak ve ekteki NP 401 sayfası kullanılarak problem çözülecektir.) a) 51° 45,5’N - 018° 18’W b) 52° 01,4’N - 018° 24’W c) 52° 06,4’N - 105° 12’W

d) 52° 06,4’N - 015° 12’W e) 47° 12,7’N - 018° 18’W LAT=45N SEMT(inco)=LHA 60 Ek ctvl 27de LHA 60 LAT 45TEN HC 52 12,7 BULUNUR. BU DEGER DEC 65* KARSISINDADIR. 5* LIK SONRAKI DEDIGINDEN 60* KARSISINDAKI HC =52*06’,4 LAT d=1’,9 z=44,8 dır.z=dlong Burdan long 060*-44* 48’=015 12 W OLUR 236) Kalkış noktası 48°N - 050°W ve kalkış rota açısı N60°E olan bir büyük daire seyri için vertex noktasının koordinatları nedir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.) 54° 35’N - 012° 36’W 55° 30’N - 040° 06’W EK CETVEL 27 52° 18’N - 016° 06’W SORUNUN EKİ OLARAK 55° 30’N - 001° 54’W VERİLECEKTİR. 53° 20’N - 024° 32’W EK CTVL 27 DE SEMT(inco)=LHA 60 LAT 48 STUNUNDA EN BUYUK HC 54 35,1 d-1,1 z=37,4 dur Burdan lat 54 35 N DLONG 37*24’ LONG2=50-37,24=12*36’W OLUR 237) Kalkış noktası 46°N - 065°W, varış noktası 50°N - 027°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.) a) N84°,3E, 1520 mil b) N84°,3E, 3872 mil c) N67°E, 3872 mil d) N67°E, 1527 mil e) N64° 32’E, 1380 mil LAT1= 46N LAT2= DEC 50N LHA =DLONG=38 ILE EK CTVL 26 YA GIR. HC 64 32,6 d 4,9 Z=67 DEN inco =N67E DIST =90-HC=90-64* 32,6=25*27,4=1527 Mil 238) Kalkış noktası 51°N - 065°W, varış noktası 61°N - 005°W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısı ve mesafe aşağıdakilerden hangisidir? (Problemi ekte bulunan NP 401 sayfasını kullanarak çözünüz.) a) 49° 12’, 2020 mil b) 49° 21’, 2320 mil c) 60° 12’, 2020 mil d) 60° 21’, 2330 mil 49° 30’, 2020 mil LAT1= 51N LAT2= DEC 61N LHA =DLONG=60 ILE EK CTVL 27Ye GIR. HC 56 19,9 d 10,2 Z=49,2 DEN inco =N49,12E DIST =90-HC=90-56* 19,9=33*40,6=2020.1 Mil 239) Kalkış noktası 45°N - 065°W, varış noktası 40° 37’N - 010° 00’W olan bir büyük daire seyri için kalkış rota açısını ve mesafeyi bulmak için NP 401 in ilgi sayfasına girilerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir. Hc 48o 32,6’ d +28,6 Z 81,2

Ekte bulunan interpolation cetvelini kullanarak mesafeyi bulunuz. a)2917,6 mil EK CETVEL 28 b)2930,3 mil c)2423 mil SORUNUN EKİ OLARAK d)2505,1 mil VERİLECEKTİR. e)2300 mil CTVLDN 28,6 KARSISINDA 9,5+4,1 VE DOUBLE SECOND.DUZELTMESINDEN 1,8 TTL=15,4 DUZELTMESI DIST =90-HC DEGERINE EKLENIR= 90-48 32,6 =41*27,4+15,4=2502.8

240)

Kalkış rota açısı 110°, varış rota açısı 60° olan bir büyük daire seyri vertex noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Vertex noktası kalkış ve varış noktaları arasındadır. Vertex noktası dışarda ve kalkış noktası tarafındadır. Vertex noktası enlemi kalkış noktası enleminden büyüktür. Vertex noktasının enleminin işareti kalkış noktası enleminin işareti ile aynıdır. Vertex noktası ile birinci ara nokta kalkış noktasının ters tarafındadır. PARAKETE / ELEKTRONIK SEYIR 241) Herhangi bir kullanıcının uydu sinyalleri yardımıyla herhangi bir yer ve zamanda her türlü hava koşulla-rında ortak bir dünya referans sisteminde yüksek doğruluklarla hız ve zaman belirlemesine olanak veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? a) LORAN - C b) NAVTEX c) OMEGA d) GPS e) RDF 242) Gemide operatör tarafından uydu seyir aygıtı (GPS) ilk çalıştırılmaya başlanırken aşağıdaki bilgilerden hangisi aygıta girilir? a) Yol noktası (waypoint) b) Seyredilecek rota Anten yüksekliği c) Kullanılacak frekanslar d) Kullanılacak uydu sinyal kodları 243) GPS sisteminde, uydulardan faydalanarak mevki bulabilmek için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılır a) Enlem b) Boylam c) Kerteriz d) Uzaklık e) Eğim 244) GPS uydu seyir sisteminde gemideki aygıt, aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanarak geminin mevkiini bildirir ? a) Geminin iki veya daha fazla uydudan olan uzaklığını saptar ve bu uzaklıklara dayanarak geminin mevkiini bulur, b) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların gemide meydana getirdiği faz farklarına dayanarak mevki bulur, c) Değişik uydulardan gelen elektromanyetik dalga palslarının gemiye varış zamanları arasındaki farklardan yararlana-rak mevki bulur, d) Geminin mevkii uydular tarafından bulunur ve bu bilgi gemideki aygıta gönderilir, e) Uydulardan yayımlanan elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı sonucu meydana gelen frekans değişmeleri gemi-de ölçülür ve bu değişmelere dayanarak geminin mevkii bulunur 245) Uydu seyir sisteminde (SATNAV) mevki saptanmasında doğruluk derecesini etkileyen beş faktör vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu faktörlerden biri değildir ? a) Geminin iskandilindeki hata b) Sinyallerin yayım yolundaki düzensizlikler c) Geminin komputere verilen rota ve süratindeki hata d) Komputere verilen anten yüksekliğindeki hata e) Gemideki cihazın kendi çalışma hatası 246) Diferansiyel GPS’in işlevine aşağıdakilerden hangisi en uygundur? Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak kerteriz düzeltmelerini yayımlayanistasyonlardır, b) Gemilerin GPS alıcılarının ölçtüğü değerlere uygulanacak uzaklık düzeltmelerini yayımlayan istasyonlardır, İstendiğinde gemilerin mevkilerini kendilerine bildiren istasyonlardır, Uydulardan gelen dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan GPS alıcısıdır, e) Uydulardan gelen dalga atımlarının (palslarının) varış zamanları arasındaki farka dayanarak geminin mevkiini bulan gemideki GPS alıcısıdır.

247)

GPS sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır? a) 12 Asıl, 12 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır. b) 6 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 9 uydu vardır. c) 18 Asıl, 6 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır. d) 3 Asıl, 1 Yedek olmak üzere toplam 4 uydu vardır. e) 21 Asıl, 3 Yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır.

248) Gemideki Navtex aygıtının yaptığı otomatik bir işlev için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) c) d) e) 249) Yalnız deniz meteoroloji haberlerini alır ve kayıt eder, Yalnız seyir (seyrisefer) uyarılarını alır ve kayıt eder, Seyir ve meteoroloji haberlerini alır ve kayıt eder, Sinoptik harita verir, Yalnız atış ve tatbikat sahalarını bildirir. Aşağıdakilerden hangisi NAVTEX mesaj tiplerinden biri değildir? a) Denizcilik uyarısı b) INMARSAT mesajı c) SATNAV mesajı d) Arama ve kurtarma bilgileri e) DECCA mesajı

250) Bir otopilot’da dümen ele alınmadan büyük rota değişikliği yaptırılacaksa ve otopilotun sadece pusladan ve istenen rota devresinden gelen sinyallere bağlı olarak çalışması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi devreden çıkarılmalıdır? a) Weather kontrolu b) Rudder kontrolu F.U çalışma düzeni c) Güç anahtarı d) Hepsi devrede olmalıdır 251) Oto pilot; operatör tarafından girilen, gidilmek istenilen rota ile pusuladan gelen, gidilen rota bilgilerini karşılaştırarak bir düzeltme farkı bulur. Aşağıdakilerden hangisi bu fark bulunurken oto pilotun göz önünde bulundurmasına gerek olmayan bilgidir? a) Geminin boyu. b) Geminin yük durumu. c) Varış limanı. d) Geminin hızı. e) Deniz durumu. 252) Oto-Pilotta aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi akıntı veya rüzgar düşürmesini önlemek için kullanılır? a) RUDDER b) COUNT RUDDER c) WEATHER PERM-HELM d) RUDDER LIMIT 253B) Oto-Pilotta aşağıdaki kontrol düğmelerinden hangisi rota değişimlerinde geminin başının atalet sebebiyle savrulmasını önlemek için kullanılır? a) RUDDER b) COUNT RUDDER c) WEATHER d) PERM-HELM e) RUDDER LIMIT 253) Oto-Pilotun rotadan kaçmalara karşı tepki duyarlığı hangi kontrol ile ile ayar edilir?

a) PERMHELM düğmesi ile

b) c) d) e)

COUNT RUDDER düğmesi ile RUDDER LIMIT düğmesi ile RUDDER düğmesi ile WEATHER düğmesi

254) Oto-Pilotda NFU çalışmasında geri besleme hangi işleve sahiptir? a) Sancak ve iskele dümen makineleri hareketleri arasındaki farkı kompütere gönderir, b) Pusuladaki pruva değeri ile emredilen rota değeri arasındaki farkı kompütere bildirir, c) Devre dışıdır ve hiç bir işlev yapmaz, -yener kaptan bu şık dedid) Dümenin otomatik olarak çalışmasını sağlar, e) Dümenin el ile çalışmasını sağlar.

255) Aşağıdakilerden hangisi yanlış ekodur ? Deniz ekosu Yağmur ekosu Kuş ekosu Tepe ekosu 256) Bir ARPA “Hedef Tehditi (Çatışma Uyarısı)” alarmını aşağıdaki durumlardan hangisinde verir ? a) İzlenmekte olan bir hedef EYN uzaklığı içine girdiği zaman, b) İzlenmekte olan bir hedef Koruma Çemberi (Guard Ring) içine girdiği zaman ? c) İzlenmeyen bir hedef koruma çemberi içine girdiği zaman, d) İzlenmeyen bir hedefin EYN’dan geçmesine saptanmış olan EYN zamanından daha az zaman kaldığı zaman, e) İzlenmeyen bir hedef otomatik olarak izlenmeye alındığı zaman. 257) Aşağıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir? a) Radar anteninin yüksekliği b) Gemimizin sürati c) Gemimizin mevki d) Zaman e) Su derinliği 258) Radar aygıtı ile ilgili olarak aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner, b) Kuzey Yukarı (North Up) görüntüde gemi dönerken resim ve pruva çizgisi beraber döner, c) Pruva Yukarı görüntüde gemi dönerken hem resim hem pruva çizgisi döner. d) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi sabit kalır resim döner, e) Pruva Yukarı (Head Up) görüntüde gemi dönerken pruva çizgisi döner, resim sabit kalır, 259) Radar plotlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Temasların tespit edilme zamanlar önemli değildir. b) Özellikle sahile yakın bölgelerde seyir yapılırken, mesafe skalası olabildiğince büyük seçilmelidir. c) Sahile yakın seyrederken, mesafe skalası; mümkün olduğunca küçük seçilmelidir. d) Sahile yakın seyirlerde, kazanç (Gain) süvici kapatılmalıdır. e) Radar ile plotlama yaparken, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının uygulanması gerekmez. Radar sinyallerinin dalga tepeciklerinden yansıması ile meydana gelen ekolara ne ad verilir a) Yalancı eko b) Deniz dönüşü ekoları c) Dümen suyu ekoları d) Yansıma ekoları e) Çift yansıma ekoları

260)

261)

Radarın asgari menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir ? a) Çıkış gücü b) Frekansı c) Anten yüksekliği d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF) e) Pals genişliği Radarın azami menzilini belirleyen parametrik değer aşağıdakilerden hangisidir ? a) Çıkış gücü b) Frekansı c) Anten yüksekliği d) Pals Tekrarlama Frekansı (PRF) e) Pals genişliği

262)

263) Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tesbit ederken, dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden hangisi doğru bir seçim olur? a) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır. P.R.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır. b) P.R.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır. c) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır. d) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur. 264) Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aletleri aşağıdakilerden hangisidir? a) İskandil b) Stadimetre c) Parakete d) Sextant e) Station Pointer 265) Gemi üzerindeki bir noktayı etkileyen basıncın, gemi hızı ile orantılı olması (P = k v2) prensibi ile çalışan parakete tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Hollanda Paraketesi. b) Akustik Parakete. c) Chernikef Paraketesi. d) Pitotstatik Parakete. e) Elektromanyetik Parakete. 266B)

A) B) C) D)

Basınç tipi bir parakete , Geminin ileri hareketinde meydana gelen basınç ile belli bir yay basıncı arasındaki farkı saptayarak hız ölçer Yüklü geminin hareketinin yaptığı basınç ile aynı hızdaki yüksüz geminin hareketinin yaptığı basınç arasındaki farkı saptayarak hız ölçer Geminin hareketinin baş tarafta yaptığı basınç ile geminin başındaki su basıncı arasındaki farkı saptayarak hız ölçer Geminin hareketinin gemi bordasında yaptığı su basıncı ile duran geminin bordasındaki su basıncı arasındaki farkı saptayarak hız ölçer E) Geminin hareketine karşı suyun yaptığı basınç ile hareketsiz gemiye suyun yaptığı basınç farkını saptayarak hız ölçer

266) Parakete kılıcı içinde iki elektrot arasında deniz suyunun sürtünmesinden oluşan elektromanyetik saha-nın süratle doğru orantılı olarak değişmesinden faydalanılarak sürat bilgisi elde edilen parakete tipi aşağı-dakilerden hangisidir? a) GEK (Doppler) Parakete b) Pitostatik Parakete c) Pervaneli Parakete d) Elektromanyetik Parakete e) Adi Parakete

267)

Dopler Paraketeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) 200 metreden daha derin sularda, dopler paraketelerin çoğu otomatik olarak su (Water track) konumuna geçerler. b) Hata oranı yüksektir. c) Parakete kılıcı üzerinden akan suyun oluşturduğu manyetik alan ile sürat ölçerler. d) Dopler paraketelerde ses baş tarafta bulunan vericiden yayınlanır ve kıç tarafta bulunan alıcı tarafından alınırlar. e) Parakete kılıcı sürtünme etki alanı dışındadır

268) İlerlemekte olan bir gemideki Doppler paraketesinin su içinde gönderdiği ses dalgalarının frekansına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Baş tarafdan dönen eko dalgalarının frekansı daha küçüktür, Baş tarafdan dönen eko dalgalarının frekansı daha yüksektir, Baş tarafdan dönen eko dalgalarının frekansı aynıdır, Kıç tarafdan dönen eko dalgalarının frekansı daha yüksektir, Kıç tarafdan dönen eko dalgalarının frekansı aynıdır. 269) Aşağıdakilerden hangisi bilinen bir parakete türü değildir ? Pervaneli parakete Havalı parakete Akustik parakete Basınçlı parakete Elektromanyetik parakete 270) Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir? a) Elektrik alan. b) Polarizasyon. c) Manyetik alan d) Akım yönü e) Dalga yönü 271) Elektromanyetik Dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir? a) Saykıl. b) Frekans. c) Genlik. d) Kritik bölge. e) Periyot. TIDE / AKINTI / RUZGAR VB Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının DRIFT’i denir. b) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT’i denir. c) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının SET’i denir. d) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının İZ’i denir. e) Gemiyi parakete izinden saptıran tüm etkenlerin yönüne akıntının İZ’i denir

272)

273) Bir akıntının etki yaptığı, yani gemiyi sürüklediği yön aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? a) DRIFT b) ROTA c) SET d) ACTUAL TRACK e) INTENDED TRACK 274) SET SOA DRİFT TR SMG Akıntının sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ?

275) Akıntı koşulları altında seyreden bir geminin suya göre ortalama ilerleme sürati aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir ? a) b) c) d) e) SET SOA DRİFT SMG S

276) Bir akıntı seyir üçgeninde Akıntı Önleme Rotasını belirleyen vektör (kenar) üzerinde ölçülen sürate ne isim alır? a) b) c) d) e) Makine sürati Ortalama ilerleme sürati Yere göre sürat Bileşke sürat Hiçbiri

277) Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamandırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz. a) 328° - 1 knot 033° - 0,9 knot b) 028° - 1 knot c) 173° - 0,9 knot d) 189° - 1,9 knot Ek ctvl 23 te 27 mart ve ek ctvl 24 te <k> baklavası degerleri alınır. 0747 5,4 11.00-0747 = 3h 13m degerlerine gore <k> baklavasında neap tide sutunundan 1444 1,9 hw dan 3 saat sonra olan deger 033 0,9knt degerleri sonuctur. Not;ay icerisinde yeniay yada dolunay gununden 2 gun sonra spring tide 7 gun surer Burada 17 mart yeni ay oldugundan 25 martta sona erip 26 martta neap baslar 278) 250° rotasına 15 knotla seyreden bir gemi zabiti rüzgarın nispi yönünü sancak 30° ve hızının da 40 mil/saat olarak tespit ediyor. Rüzgarın hakiki yön ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz. a) 10° - 38 mil/saat b) 41° - 48 mil/saat c) 205° -22 mil/saat d) 296° -28 mil/saat e) 359° -28 mil/saat

279)

Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde bir defa yüksek, bir defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Pasifik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir? a) Günlük Med – cezir. ( Diurnal Tide) b) Karışık Med – cezir. (Mixed Tide) c) Atlantik okyanusu limanlarında med-cezir hadisesi görülmez. d) Yarım Günlük Med – cezir. (Semidiurnal Tide) e) Haftalık Med – cezir. (Weekly Tide)

280) Med-cezir; 24 saat 50 dakika süren bir ay günü içerisinde, akıntıya bağlı olarak deniz suyu seviyesinde meydana gelen farklılıklardır. Bir ay günü içerisinde iki defa yüksek, iki defa alçak su hadisesinin meydana geldiği ve özellikle Atlantik Okyanusu limanlarında görülen med-cezir tipine ne ad verilir? a) b) c) d) Günlük Med – cezir. ( Diurnal Tide) Karışık Med – cezir. (Mixed Tide) Atlantik okyanusu limanlarında med-cezir hadisesi görülmez. Yarım Günlük Med – cezir. (Semidiurnal Tide)

e) Haftalık Med – cezir. (Weekly Tide) 281) a) b) c) d) e) Ortalama alçak suları belirten sembol aşağıdakilerden hangisidir ? MLW MHW MSL MLWN MHWN mean of low water

282)

23 ŞUBAT 1999 günü saat 05:00 ZT’da liman önlerinde olan ve 6m su yüksekliğine ihtiyacı olan bir gemi; PORF OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanına en erken saat kaçta girebilir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) 09:10:00 ZT b) 08:50:00 ZT c) 08:20:00 ZT d) 07:40:00 ZT e) 06:50:00 ZT

ektablo 29 zt=ut 16subat yeniay bu nedenle spring Ek ctvl 30da 0558 1210 arası lw den hw a 2,3 – 11,5 cizelgesinden 6 metre inilen dikte hw zamanından 3h 20m before 6metre su olucaktır. Sonuc 1210-320=8h50m UT=ZT=LT NOT;UYGULANAN CETVEL EKLER ICINDEDIR. 283) Harita derinliği 5 m olan, PORF OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanında 23 MART 1999 günü 14:00 ZT daki su yüksekliği nedir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 8m. 7,5 m. 6 m. 12,5m. 9,5m.

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 30 SORUNUN EKİ OLARAK

UYUGULANAN EKCTVL 30 EKLERDE 1400-1103=YAKLASIK 3 H AFTER TABLODAN 7,4 M BULUNUR 7,4+5M=12,4 M=12,5 M 284) The Race Limanında 21 KASIM 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) 112°, 3,9 knot b) 112°, 7,2 knot EK CETVEL 35 VE EK c) 302°, 0,75 knot CETVEL 37 d) 302°, 4,6 knot SORUNUN EKİ OLARAK 112°, 2,7 knot

ekctvl 37 ye girerken 2 deger hesaplanır.

a)slack water-max current time diff=1547-1229 =03h18m b)slack water-desıred tıme dife =1547-1400=01h47m tablo A dan 0,7 factor degeri bulunur. DRİFT=RATExFACTOR=3.9x0,7=2,7 KNT EBB

285) The Race Limanında 01 ARALIK 1999 günü saat 14:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) 112°, 1,38 knot 302°, 1,38 knot b) 302°, 2,9 knot c) 302°, 1,7 knot d) 112°, 2,9 knot

EK CETVEL 35 VE EK CETVEL 37 SORUNUN EKİ OLARAK

A)1532-1239=2H53M B)1400-1239=1H21M TABLE A DAN FACTOR 0,6 C)DRIFT=RATExFACTOR=2,3x0,6=1,38knot FLOOD 302 286) The Race Limanında 21 KASIM 1999 günü saat 23:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 302°, 3,1 knot 112°, 4,1 knot 112°, 1,98 knot 302°, 1,98 knot 302°, 4,1 knot

EK CETVEL 35 VE EK CETVEL 37 SORUNUN EKİ OLARAK

a)2451-2151=3h b) 2300-2151=1h09m tblo A factor=0,55

c)drift=rate*factor=3,6*0,55=1,98knt EBB 112* 287) The Race Limanında 10 EKİM 1999 günü saat 13:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 302°, 4,1 knot 112°, 4,1 knot 302°. 2,1 knot 112°, 1,2 knot 112°, 2,1 knot

EK CETVEL 35 VE EK CETVEL 37 SORUNUN EKİ OLARAK

A)1446-1146=3H B)1300-1146=1H14M

TBL A DAN FCTR DRIFT=3,5EBB*0,6=2,1KNT SET 112* 288) New Haven Harbor Entrance (3016) bölgesinde 5 KASIM 1999 saat 07:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) 152°, 0,5 knot b) 319°, 1,02 knot c) 152°, 1,2 knot d) 319°, 2,5 knot e) 112°, 2,7 knot

Ekctvl 36 before F after F

DEGERLERI

-1.00

-1.16

0,5 KNT 1,4KNT 319* BURADA SET 319*

289) 25 MAYIS 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana limanına girişte üzerinde 1 kulaç 3 fit su bulunan bir banktan 17 fit su çeken geminiz ile 2 fit emniyet payı kullanarak 02:00’dan itbaren en erken hangi saatte geçebilirsiniz ? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 02:30 03:20 04:14 03:14 06:10

EK CETVEL 32 VE EK CETVEL 34 SORUNUN EKİ OLARAK

290) 23 HAZİRAN 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana Limanında saat 15:00’deki su yüksekliği ne olur? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 18,4 Ft. 5,6 Ft. 4,4 Ft. 6,8 Ft. 22,8 Ft.

EK CETVEL 32 VE EK CETVEL 34 SORUNUN EKİ OLARAK
EKCTVL 34TE a)TIME DIFF BTWN HW-LW =6h10m

b)TME DFF BTWN LW OR HW – REQ. TIME=1H C)RANGE 18,4 FT BU DEGERLERLE 1,2 FT BULUNUR 5,6+1,2=6,8FEET 291) 23 NİSAN 1999 günü SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK Ana Limanında saat 10:31’deki su yüksekliği ne olur ? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 6,9 Ft. 1,7 Ft. 6,2 Ft. 2,6 Ft. 4,3 Ft.

EK CETVEL 32 VE EK CETVEL 34 SORUNUN EKİ OLARAK

A)06H25M B)1H29M C)20,6 BU DEGERLERLE CTVL 34TEN 2,6+4,3= 6,9CIKAR 292) Lynde Point bölgesinde 5 ARALIK 1999 saat 09:00 ZT daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 302°, 0,8 knot 302°, 5,0 knot 344°, 0,4 knot 112°, 0,7 knot 161°, 2,7 knot

EK CETVEL 35, EK CETVEL36 VE EK CETVEL 37 SORUNUN EKİ OLARAK

293) 14 NİSAN 1999 günü saat 12:00 ZT’da liman önlerinde olan ve 9m draftı olan ve 1m emniyet payı olan bir gemi; harita derinliği 4m olan PORF OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanına en erken saat kaçta girebilir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 14:25:00 ZT 14:46:00 ZT 16:16:00 ZT 21:46:00 ZT 16:46:00 ZT

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 30 SORUNUN EKİ OLARAK

CVP = 18H06M-3H20M=14H46M KULLANILAN CTVL EKTE 294) 21 ŞUBAT 1999 günü saat 03:00 ZT’da yüzer vaziyette draftı 12m olan bir gemi; harita derinliği 10m olan PORF OF BRISTOL (AVONMOUTH) Limanında oturmuştur. Bu gemi saat kaçta yüzmeye başlayacaktır? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) 04:06 ZT 04:47 ZT 05:50 ZT 05:00 ZT 04:50 ZT

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 30 SORUNUN EKİ OLARAK
CVP 1038-0448=0550 KULLANILAN CTVL EKTE

e)

295) Sharpness Dock’da 20 ŞUBAT 1999 günü son yüksek su (HW) zamanı nedir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 22:53 ZT 23:06 ZT 22:57 ZT 23:08 ZT 22:57 ZT

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 31 SORUNUN EKİ OLARAK

296)

Sharpness Dock’da 10 NİSAN 1999 günü son yüksek su (HW) zamanındaki su yüksekliği nedir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 10,3m 9,0m 9,5m 8.5m 11,3

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 31 SORUNUN EKİ OLARAK

297) Weston-Super-Mare de 24 NİSAN 1999 günü ilk alçak su (LW) zamanı nedir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 07:05 ZT 07:00 ZT 06:05 ZT 06:50 ZT 07:10 ZT

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 31 SORUNUN EKİ OLARAK

298) Weston-Super-Mare de 24 NİSAN 1999 günü ilk alçak su (LW) zamanındaki su yüksekliği nedir? (Problem ekte verilen Admiralty Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) 2,5m 3,6m 3,0m 4,6m 4,2m

EK CETVEL 29 VE EK CETVEL 31 SORUNUN EKİ OLARAK

299)

Sorry Harbor da 5 MAYIS 1999 günü son yüksek su zamanı nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) 18:05 ZT 06:05 ZT 21:25 ZT 08:25 ZT

a) b) 09:25 ZT c) d)

EK CETVEL 32 VE EK CETVEL 33 SORUNUN EKİ OLARAK

300) Sorry Harbor da 5 MAYIS 1999 günü son yüksek su zamanı su yüksekliği nedir? (Problem ekte verilen Amerikan Gel-Git Cetvelleri kullanılarak çözülecektir.) a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 24,5 Ft. 22,7 Ft. 31,9 Ft. 15,3 Ft. 13,5 Ft.

EK CETVEL 32 VE EK CETVEL 33 SORUNUN EKİ OLARAK

301) Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek su zamanı (time of HW) Alçak su zamanı (time of LW) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman Yüksek su veya alçak su zamanları Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman

302)

Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Ebb Current b) Stand c) Flood Current d) Slack Water e) Menzil Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir? a) Yüksek su b) Menzil c) Stand d) Neap e) alçak su Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir? a) b) c) d) İlk dördün Yeniay ile ilk dördün arasında Son dördün Son dördün ile yeniay arasında

303)

304) Yeni ay

305)

Gel-git olayında “HWS” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ay’ın ilk dördün ve son dördün zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir. b) Ay’ın yeniay ve dolunay zamanlarında meydana gelen su yüksekliğidir. c) Ay’ın ilk ve son haftalarında meydana gelen su yüksekliğidir. d) Ay’ın birinci ve onbeşinci günleri meydana gelen su yüksekliğidir. e) Günde iki defa 12 saat arayla tekrarlanır. Poyraz yönü aşağıdakilerden hangisidir? a) 045 b) 225 LODOS c) 135 KESISLEME d) 315 KARAYEL e) 180 KIBLE

306)

307) 045 225 135 315 090

Lodos yönü aşağıdakilerden hangisidir?

308) 045 135 000 225 315

Karayel yönü aşağıdakilerden hangisidir?

309)

Samsun açıklarında tespit edilen 155° yönüne 1 knot şiddetindeki rüzgar akıntısını oluşturan rüzgarın yönü ve hızı nedir? a) Karayel-33 mil/saat b) Yıldız karayel-33 mil/saat c) Karayel- 50 mil/saat d) Poyraz-33 mil/saat e) Yıldız poyraz- 50 mil/saat 200* FAZLASI YON 155=x+200=>315* 100KNT=2KNT IC DENIZLERDE Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur? a) 225° -1 knot b) 045° -0,5 knot c) 065° -1 knot 225+200 %2 50DE 1KNT d) 025° -0,5 knot e) 085° -1 knot 40 mil/saat esen bir rüzgarın oluşturduğu rüzgar akıntısının hızı nedir? a) 2 knot b) 1,2 knot %2 İSE 40 TA 0,8 c) 0,4 knot d) 0,2 knot

310)

311)

0,8 knot

312)

Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’i (yönü) aşağıdakilerden hangisidir? a) 085° 225+220-360=085 b) 090°

c) 225° d) 325° e) 135° Kuzey yarım kürede okyanusların kıyıya yakın sularında rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° fazlası olur b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° -45° fazlası olur c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 15° - 20° eksiği olur Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur

313)

314)

Güney yarım kürede açık denizde rüzgar akıntısının yönü için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? a) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 200° fazlası olur. b) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 160° fazlası olur. c) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 220° fazlası olur. d) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 140° fazlası olur. e) Rüzgar akıntısının yönü, rüzgar yönünün yaklaşık 40° - 45° eksiği olur. Güney Atlantik Okyanusunun ortalarında saatte 60 mil hızla esen keşişleme rüzgarının oluşturduğu akıntının yön ve hızı ne olur? a) 135° -1 knot b) 315° -1,2 knot c) 335° -1,2 knot d) 275° -1,2 knot 135+140=275 %2 ISE 60 DA 1,2KNT e) 255° -1,4 knot Günlük gel-git aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülmez? a) b) c) d) Java Denizinde Vietnam sahillerinde Çin sahillerinde Meksika Körfezinde

315)

316) Akdeniz

317) 090° rotasına 12 Kts. ile ilerleyen bir geminin vardiya zabiti; bir feneri İSKELE 45° de kerteriz ettiğinde saati 10:00 olarak tespit etmiştir. Saat 10:15’de fener bordalandığında radar ile ölçülen mesafesi 2,5 NM olduğuna göre, bölgedeki akıntının yön (SET) ve şiddetini (DRIFT) bulunuz. a) Set : 180° , Drift : 2 Kts. b) Set : 045° , Drift : 1 Kts. c) Set : 335° , Drift : 2,5 Kts. d) Set : 000° , Drift : 2 Kts. KULLANILAN CTVL EKLERDE e) Set : 000° , Drift : 2,5 Kts.

Ekte bulunan Tide Tables sayfasını kullanarak yine ekte bulunan harita parçasında işaretlenmiş olan A noktasında 18 Şubat 04:30:00 ZT daki gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz. a) 215° - 1,4 knot EK HARİTA 24 VE EK b) 215° - 0,7 knot c) 006° - 0,2 knot CETVEL 23 036° - 1,4 knot SORUNUN EKİ OLARAK d) 036° - 0,7 knot

318)

0430 -0002=04H28M AFTER HW

KULLANILAN CTVLLER EKTE

319)

Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Tongue demir mevkiinde 5 Ocak 16:30:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz. 194° - 1,1,knot 217° - 0,9 knot 298° - 0,8 knot 086° - 0,8 knot

a) b) c) d) 044° - 1,6 knot

EK HARİTA 24 VE EK CETVEL 23 SORUNUN EKİ OLARAK

320)

Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Falls Head şamandırası civarında 27 Nisan 10:00 ZT da gel-git akıntısının yön ve hızı değerleri nedir? Akıntı oluşmaz. 212° - 0,9 knot 029° - 1 knot 034° - 0,1 knot

a) b) 006° - 0,1 knot c) d)

EK HARİTA 24 VE EK CETVEL 23 SORUNUN EKİ OLARAK

321) Aşağıda bulunan günlük gel-git grafiğinin hangi noktalarında gel-git akıntısının hızı çok az 3 6 9 12 15 18 21 olur? 5
SAAT

a) D ve H b) B ve F 3 c) A,C,E,G2 B,D,F,H
1

FEET

4

D

H

A

G C E

d) Hepsinde 0
-1 B

F

322)

Aşağıdaki olaylardan hangisi gel-git olayının kuvvetli olmasına etken değildir? a) b) c) d) e) Güneş, Yer ve Ay’ın aynı doğrultuda olması. Güneş ve Ay’ın Dec. nın işaretlerinin aynı olması. Ay’ın ve Güneş’in Dec.lerinin aynı işaretli ve birbirine değerce yakın olması. Güneş ve Ay’ın Dec. lerinin değerce max. işaretçe ters olması. Güneş ve Ay’ın Dec. lerinin 0° olması.

323) Geminizin rotası 340°sürati 16 KTS'dir. Gemi anemometresinden nisbi rüzgarı yönünü SANCAK 65°, süratini 13,5 Knots olarak ölçtünüz. Bu durumda hakiki rüzgarın yönü ve sürati nedir? a) 294° - 16 knots b) 114° - 16 Knots c) 234° - 16 knots d) 114° - 1,6 knots

e) 114° - 8 knots 324) 110° rotasına 10 knot sürat ile seyreden bir geminin vardiya zabiti, rüzgarın SANCAK 30° den geldiğini ve hızının saatte 50 mil olduğunu belirliyor. Hakiki rüzgar yönünü ve hızını ekteki plotlama levhasını kullanarak bulunuz. a) 130° -50 mil/saat b) 080° -50 mil/saat c) 112° -45 mil/saat 147° -41 mil/saat d) 152° -54 mil/saat

GOKSEL SEYIR 325) Gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanları Notik Almanaklarda hangi zaman değeri ile belirtilmiştir? a) GMT b) LMT c) ZT d) ZD e) GAT 326) Gök cisminin saat dairesi üzerinde gök ekvatorundan olan açısal mesafesine ne denir? a) Yükseklik b) Enlem c) Meyil d) Saat dairesi e) Semt

327) Yerel Ortalama Zaman(Local Mean Time (LMT)) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Görünen Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır. b) Ortalama Güneş Zamanının; yerel meridyene göre değerlendirilmesi ile elde edilen zamandır. c) Görünen Güneşin; yerel alt meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır. d) Görünen güneşin; yerel üst meridyenden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamandır. e) Ortalama Güneş Zamanının; Greenwich Meridyenine göre güzenlenmesi ile elde edilen zamandır. 328) Yerel Ortalama Zaman (LMT) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. e) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile ilgi olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Ortalama güneş herhangi bir merkez boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. b) Ortalama güneş herhangi bir alt boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. c) Ortalama güneş herhangi bir üst boylam üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. d) Ortalama güneş Greenwich boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır. e) Ortalama güneş Greenwich alt boylamı üzerinde bulunduğunda, saat 12:00:00 dır.

329)

330) Güneşin meridyen geçişinden faydalanarak enlem bulunurken, aşağıdaki öğelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? a) Meridyen geçiş zamanı b) Güneşin declinasyonu c) Ho İPTAL

d) Zn e) DR Mevki 331) Bir gök cismi bulunduğumuz boylama yaklaşırken aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir ? Yükseklik açısı azalır. Yükseklik açısı artar. Azimuth azalır. Azimuth açısı küçülür. Yükseklik açısı sabit kalır. 332) Suni ufuk kullanılarak ölçülebilen yükseklik asıl yüksekliğin kaç katıdır? a) 0,3 b) 0,5 c) 1,5 d) Aynıdır NOTİK Alacakaranlık vakti, Güneşin hangi durumunu gösterir? a) Ufkun 3° altında bulunduğu andır b) Ufkun 6° alanında bulunduğu andır SİVİL Ufkun 12° altında bulunduğu andır c) Ufkun 15° altında bulunduğu andır d) Ufkun 18° altında bulunduğu andır ASTRONOMİK 334) Notik almanaktan hesaplanan gök cisimlerinin GHA ve Dec değerlerine uygulanan (v) ve (d) düzeltmeleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz? a) Ay'ın GHA ve Dec değerine b) Güneşin Dec değerine c) GHA Aries değerine d) Venüsün GHA ve Dec değerine e) Mars'ın GHA ve Dec değerine 335) Ekvator kuşağı yıldızları tanımak için referans olarak kullanılan takım yıldız aşağıdakilerden hangisidir? Orion Southern Cross Cassiopea Ursa Major Sirrius 336) HO-2102 C/D "Plastik Yıldız Bulucu" gök cisimlerinin (yıldızların) hangi değerlerini bulmamıza yardımcı olur? a) CoAlt ve CoDec’ini b) Az ve Zn yi c) Colat ve CoDec'ini d) Zn ve Z’yi e) Zn ve Alt’ını. 337) Hangi boylam üzerinde GMT-LMT-ZT birbirine eşit olur? a) Gün değişim boylamında b) Greenwich boylamında c) Ekvator üzerinde her boylamda d) Her orta boylamda e) Ay değişim boylamında 333)

2

338) ZD = +4(W) olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 04:00:00 iken LMT = 04:30:00 ise bu mevkiin boylamı nedir? a) 64° 30'W b) 52° 15'W c) 67° 00'W

d) 52° 30'W e) 64° 15'W 339)

GMT=ZT+ZD(W)=0800UT LT=UT-LONGW=>4,5=8-W =>3,5HRS 52,30W

5°E boylamı üzerinde olan bir mevkiide, ZT 08:15:00 iken GMT nedir? a) 08:15:00 b) 08:35:00 c) 09:15:00 d) 07:15:00 e) 07:30:00

340) ZD = - 4 olan bir saat diliminde ve 32°N enlemindeki bir mevkide ZT = 14:00:00 iken LMT = 14:15:00 ise, bu mevkiin boylamı nedir? 60° 15'E 56° 15'E 62° 15'E 63° 45'E GMT=ZT-ZD(E)=1000UT LT=UT+LONGE=>14,15=10,00+E =>4,15HRS 63,45W 56° 45'E 341)115° W Mevkiinde güneşin batışı LMT olarak 16:48:00 olarak bulunmuştur. Güneşin batış zaman ZT olarak kaçtır? a) 16:47:40 b) 17:08:00 16:28:00 115*4’=7H40M UT=LT+LONG(W)&ZT=UT-ZD(W) (15*8=120 ZD8) 1648-0020 c) 17:28:00 d) 16:48:20

342)

127°40' 08"E boylamının ZD değeri nedir? a) -8 b) +7 c) +8 d) -9 127 30 E-142 30 E -9 e) -10 Bir bölgenin ZD değeri -3 olursa merkez (standart) boylamı aşağıdakilerden hangisidir? a) 17°.5 b) 45° 3*15 c) 30° d) 24° e) 40°

343)

344) Boylam 060° 12’ W olan bir mevkide LMT 08:21:37 iken boylamı 018° 03’ E olan bir noktada LMT kaçtır? 13:34:37 60*12’+18*03’=78*15’ =313M=5H13M+08H21M37S a) 12:22:25 b) 17:50:41 c) 14:22:25 d) 13:50:41 345) Seyir durumundaki bir gemi; 26 Nisan günü ZT olarak 16:36:14’de güneşten rasat yapmıştır. Rasat anın-daki DR mevkiin boylamı 159˚ 19'.5E olduğuna göre, rasat yapıldığı andaki GMT zamanı aşağıdakilerden hangisidir? a) 06:47:18 b) 18:47:18 c) 05:36:14 ZD=157*30’ – 172* 30’ => --11 16H36M14S-11H d) 06:44:32 e) 06:40:00 346) Az S ve E ise; Zn'yi bulma formülü aşağıdakilerden hangisidir? a) Zn = 360° - Az b) Zn = Az c) Zn = 180° + Az

d) Zn = 180° - Az e) Zn = 360° + Az 347) Güney yarımkürede bulunan bir seyircinin bulunduğu boylamın doğusundaki bir gök cisminin semti; aşağıdakilerden hangisidir ? a) Zn = 360° - Az b) Zn = Az Zn = 180°- Az c) Zn = 180° + Az d) Zn = 360° + Az 348) Bir gök cismi aşağıdaki belirtilen koşuldan hangisinde ufkun üzerinde hiç görülmez ve gök cismi için doğuş ve batış olayı meydana gelmez? a) Lat N, Dec.S Dec < CoLat. b) Lat N, Dec.S Dec > CoLat. c) Lat S, Dec.N Dec < CoLat. d) Lat N, Dec.N Dec > CoLat. e) Lat N, Dec.N Dec < CoLat. 349) Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri aynı isimli ve Lat > Dec olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur? a) LAT = CoAlt + Dec b) LAT = CoAlt - Dec c) LAT = Dec - CoAlt d) LAT = 180° - (CoAlt - Dec) e) LAT = 180° + (CoAlt + Dec) 350) Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağı-daki hangi kısaltma ile gösterilmiştir? a) CoDec b) CoAlt c) CoLat d) CoZ e) H 351) Bir gök cisminin almanaktan bulunan GHA değeri 220°, Dec 15°00’N ve DR mevkiin koordinatları 35°N – 060°E olduğuna göre HA (t) açısı aşağıdakilerden hangisidir? a) 80° 360-GHA+E b) 100° c) 180° d) 200° e) 280° 352) Boylamımız 100° W ve GHA değeri 350° ise saat açısı (HA veya t) aşağıdakilerden hangisidir? a) 150° W b) 250° c) 10° W d) 90° E e) 110° E 360-(GHA-W) GHAγ değeri 242° ve SHAΗ değeri 103° ise, GHAΗ değeri nedir? a) 139° b) 214° c) 270° d) 345° GHA*=GHA&+SHA e) 225°

353)

354) Kutup Yıldızının düzeltilmiş açısal yüksekliği (Ho) 51˚ 15', a0 : 14'.8, a1 : 0'.6, a2 : 0'.6 olduğuna göre, bulunduğunuz enlem değeri nedir ? a) 50˚ 31'.0 N LAT=Ho+a0+a1+a2- 1*

b) c) d) e)

51˚ 31'.0 N 51˚ 29'.8 N 50˚ 29'.8 N 49˚ 29'.8 N

355) Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir? a) A = W 19° N b) A = N 19° W c) A = W 19° S d) A = S 19° W e) A = 0° 356) Vardiya zabiti olarak; güneşin doğuşu anında semtini 079° olarak ölçtüğünüze göre; güneşin o andaki SIA değeri nedir? a) A = E 11° N b) A = N 11° W c) A = E 19° N d) A = E 11° S e) A = S 19° W

357)
111°,4 110°,5 066°,6 066°,4 113°,5

Gemisinin mevkii 28° 00’S - 42° 36’W dir. Güneş’in Dec. değeri N 20° 30’, SİA değeri 23°,4 dir. Güneşin doğuşunda semtini aşağıdakilerden hangisidir?

358) 02 MAYIS 1999 günü 22° 10’S - 046° 18’W mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır? a) 15:01:00 b) 15:02:12 mer pas time LMT VERİLİR TABLDN 1157LT+3H05M12S(w) c) 08:51:48 d) 08:52:00 e) 11:57:00 359) 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur? a) 54° 51',5- 08° 39',5 S 22h25m26s karslgı gha& gha#=gha&+sha# 54*51’5 b) 166° 39',8 - 08° 39',5S c) 51° 27',0 -08° 39',5S d) 218° 06',8 - 08° 39',5S e) 160° 17'.3 - 08° 39',5S 360) 02 MAYIS 1999 günü 17:25:26 ZT’da 30° 09'N - 078° 45'W mevkiinde Alphard yıldızının GHA ve Dec değerleri ne olur? a) 24° 46',6 - 08° 39',5 S 54* 51,5 b) 166° 39',8 - 08° 39',5 S c) 51° 27',0 -08° 39',5 S d) 218° 06',8 - 08° 39',5 S e) 160° 17'.3 - 08° 39',5 S 361) 2 MAYIS 1999 günü göz yüksekliği 18 ft olan bir seyirci 10:00:00 GMT’de Ay’ın üst kenar yüksekliğini 32° 46',7 olarak ölçmüştür. Gözlem anında hava sıcaklığı 20°C ve hava basıncı 990 Mb dır. Düzeltilmiş sextant yüksekliği (Ho) nedir? a) 32° 15',1 b) 33° 15',1 c) 33° 11',8 33 11,9 d) 34° 11',7

e) 33° 41',9 Ay ust kenar sex alt-dip+main cor+HP cor-ust kenar duzlt 30’ + sıcaklık basınc cor Not;kullanılan tblolar eklerde 03 MAYIS 1999 günü 09:24:22 UT (GMT) de Güneş’in GHA ve Dec. değerleri nedir? a) 209° 40’,8 - 15° 34’.9 N b) 315° 46’,3 - 15° 35’,2 N 321° 51’,8 - 15° 35’,5 N c) 315° 46’,3 - 15° 35’,5 N d) 322° 12’,5 - 15° 35’,5 N 363) 03 MAYIS 1999 günü 16:25:38 ZT’da 40° 45'N - 029° 35'E mevkiinde Güneşin GHA ve Dec değerleri ne olur? a) 30° 46',6 - 15° 38',9N b) 37° 11',1 - 15° 38',9N c) 37° 11',1 - 15° 38',6N 14h25m38s karsılıgı dec na d dzltmsi uygula d) 36° 21',1 - 15° 38',6N e) 37° 11',1 - 15° 39',0N 364) 03 MAYIS 1999 günü 20:24:48 ZT’da 48° 00'N - 020° 30'E mevkiinde Ay’ın GHA ve Dec değerleri ne olur? a) 255° 23',2 - 18° 32',8S 19h24m48s karslg GHA YA v DUZLTMESI DEC A duzltmesi uygula b) 255° 18',1 - 18° 31',6S c) 255° 18',1 - 18° 31',2S d) 249° 23',0 - 18° 32',8S e) 260° 38',5 - 18° 31',2S 365) 04 MAYIS 1999 günü 46° 14'N - 006° 15'W DR mevkiinde, 06:24:22 ZT’da Venüs gezegeninden rasat yapıldığında bu gezegenin GHA ve Dec değerleri nedir? a) 227° 12',4 - 25° 42',1N b) 233° 17',6 - 25° 42',1N 6h24m22s karslg GHA YA v DUZLTMESI DEC A duzltmesi uygula c) 233° 14',2 - 25° 50',0N d) 232° 02',7 - 20° 42',1N e) 233° 17',9 - 25° 42',1N 362)

366)

4 MAYIS 1999 günü 42°N - 039°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Güneş’in batış zamanını UT (GMT) olarak kaçtır? a) 19:01:00 b) 16:25:00 c) 21:37:00 d) 16:22:00 e) 16:19:00

367) 04 MAYIS 1999 günü 02:24:00 GMT de, Ay’ın GHA ve Dec değerleri nedir? 351° 02’,8 - 18° 56’,9 S 356° 45’,5 - 18° 56’,9 S EK CETVEL 13 VE EK CETVEL 38 356° 51’,4 - 18° 58’,2 S SORUNUN EKİ OLARAK 356° 33’,6 - 18° 55’,6 S VERİLECEKTİR. 356° 51’,5 - 18° 56’,9 S 368) 04 MAYIS 1999 01:25:10 UT (GMT) de, Acrux yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir? 56° 08’,2 - 63° 05’,9 S 56° 07’,2 - 63° 05’,9 S EK CETVEL 13, EK CETVEL 38 VE EK 43° 31’,0 - 63° 05’,9 S CETVEL 42 55° 50’,2 - 63° 05’,9 S 52° 12’,2 - 63° 05’,9 S SORUNUN EKİ OLARAK Gha*=gha arıes(ut)+sha* 05 MAYIS 1999 günü 39°N - 007°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için sabah sivil alaca karanlık zamanı UT (GMT) olarak kaçtır? 03:54:00

369)

EK CETVEL 07 VE EK CETVEL 38 SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

04:18:00 04:36:00 04:00:24 03:20:00 05 MAYIS 1999 günü 37°N - 025° E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak nedir? 01:40:00 05:05:00 01:42:00 EK CETVEL 07 VE EK CETVEL 38 01:45:00 SORUNUN EKİ OLARAK 05:45:00 VERİLECEKTİR. Ekctvl 8 verlmdiginden boylam icin -3’lık duzeltme yapılmaz 0325-0140=0145 5 MAYIS 1999 günü 42°N - 028°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Ay’ın üst meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır? a) 05:17:00 b) 05:21:00 w boylmı için bir sonrıki gun ıle yapılan enterple +4’ dzlme yap 0325+4M+1h52m c) 03:29:00 03:21:00 d) 03:25:00

370)

371)

372)

05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?. a) 14:07:48 b) 11:57:00 c) 11:54:00 d) 09:46:12 1157-2h10m48s e) 09:49:00

373) 05 MAYIS 1999 günü 36° 20’N - 032° 42’E mevkiinde bulunan bir gözlemci için, Güneş’in meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?. a) 14:07:48 b) 11:57:00 c) 11:54:00 d) 09:45:55 09h46m12s e) 09:49:00 05 MAYIS 1999 günü 43°N - 036°E mevkiinde bulunan bir gözlemci için Pollux Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır? a) 14:45:10 b) 14:33:10 c) 14:54:00 14:29:10 RA=360-SHA saat cinsinden RA+mer.pass&-longE(saat)=14h30m02s d) 19:18:10 375) 06 MAYIS 1999 günü 35°S - 052°W mevkiinde bulunan bir gözlemci için Rigel Yıldızının meridyenden geçiş zamanı UT (GMT) olarak kaçtır?. a) 10:55:00 b) 14:23:00 c) 17:51:00 RA=360-SHA saat cinsinden RA+mer.pass&+longW(saat)=17h51m16s d) 17:45:55 CVP ANAHTARINDA D SIKKI GORUNMEKTE DGRU CVP C e) 08:28:00 376) 19:37:43 19:30:58 19:37:35 19:37:56 16:12:20 06 Mayıs 1999 tarihinde Greenwich hakiki zamanı (GAT) 19:34:20 ise, UT (GMT) nedir? M.S TİME=EqT+GAT =03M22S+19H34M20S

374)

EK CETVEL 38 SAĞ SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

377) 06 MAYIS 1999 06:24:37 UT (GMT) de, Capella yıldızının GHA ve Dec değerleri nedir? 313° 39’,3 - 45° 59’,8 N 280° 51’,1 - 45° 59’,8 N EK CETVEL 38 234° 30’,4 - 45° 59’,8 N
319° 49’,6 - 45° 59’,8 N GHA#=GHA&+SHA#

SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

06 MAYIS 1999 günü 19:24:42 GMT de, Mars’ın GHA ve Dec değerleri nedir? 307° 26’,8 - 10° 34’,7 S 307° 28’,1 - 10° 34’,6 S EK CETVEL 13, EK CETVEL 38 VE EK 307° 26’,8 - 10° 34’,8 S CETVEL 42 295° 05’,8 - 10° 34’,8 S SORUNUN EKİ OLARAK 299° 56’,5 - 10° 39’,5 S 379) Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar? Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. Ortalama Güneş Zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. Görünen Güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir. Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişne göre düznlenen zamana denir. Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir. 380) Gök cisminin boylam geçişinde; DR mevkiinin Lat değeri ile gök cisminin Dec değeri farklı isimli olursa, enlem aşağıdaki formüllerden hangisi ile bulunur? LAT = CoAlt+Dec LAT = Dec - CoAlt LAT = CoAlt - Dec LAT = 180- (CoAlt - Dec) LAT = 180- (CoAlt + Dec) 381) Güneşin meridyenden geçişi anında DR Lat.N<Dec.N ise enlem aşağıdaki bağıntıların hangisi ile ifade edilebilir? (ZX Başucu mesafesidir) Dec.-ZX Dec.+ZX ZX-Dec. Dec+Sext.Alt. Dec-Sext.Alt 382) 12:00:00 UT’de veya 12:00:00 GMT’de aşağıdakilerden hangisi olur? Ortalama Güneş; Greenwich üst boylamından geçer. Görünen Güneş; Greenwich üst boylamından geçer. Ortalama Güneş; Greenwich alt boylamından geçer. Görünen Güneş; Greenwich alt boylamından geçer. Görünen Güneş; herhangi bir mevkiin üst boylamından geçer. SEMBOLLER / KISALTMALAR “PA” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kayalık hududu Yaklaşık mevkii b) Şüpheli mevkii c) Tehlike hududu d) Çakıl 384) Parakete seyri kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? a) EP b) DR 383)

378)

c) MPP d) EB e) TR 385) Geminin hızı, zaman ve akıntı değerleri dikkate alınarak bulunan mevki aşağıdakilerden hangisidir? Parakete mevki DR R.Fix Fix 386) Parakete seyri yaparken herhangi sabit bir maddeden mevki hattı (Kerteriz) aldığımızda kerteriz aldığımız andaki DR mevkiinden aldığımız kerteriz hattına çizdiğimiz dik doğrunun bu hattı kestiği noktaya ne denir? a) b) c) d) e) 387) DR mevki EP mevki MPP mevki R.Fix mevki Fix Mevki

Parekete seyrinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Sürat Rota Zaman Fix Mevkii

a) b) c) Akıntı – Rüzgar d)

388) Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde derinlikler ile ilgili olarak Rep (1973) ifadesini tespit ettiniz. Bu ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Haritanın 1973 yılında basıldığını ifade eder. b) Derinliğin 1973 metre olduğunu ifade eder. c) 1973 yılında rapor edilmiş, fakat mesahası yapılmamış bir derinlik olduğunu ifade eder. d) Güvenilmez bir derinlik olduğunu ifade eder. e) Derinlik konturunun 1973 metre olduğunu ifade eder. 389) Seyir yaptığınız bölgeye ait seyir haritası üzerinde dip tabiatı ile ilgili olarak “Cb” kısaltmasını tespit ettiniz. Bu kısaltma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Dip tabiatı çamurdur. b) Dip tabiatı çakıldır. c) Dip tabiatı balçıktır. d) Dip tabiatı iri çakıldır. e) Dip tabiatı mercandır. 390) Rk.S. St. M. Rky. St.M 391) Deniz dibinin taşlık olduğunu gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir?

“Sh” kısaltmasının anlamı nedir? a) Sığlık b) Taş c) Kil d) Kum

Kabuk

392)

“M” kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kum b) Çamur c) Kaya d) Çakıl e) Sazlık

393)Harita üzerinde “Şüpheli İskandil” değerleri aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ile gösterilir ? a) ED b) LW c) SD d) HW e) MTL 394) İstiridye yatağını gösteren kısaltma hangisidir? a) Or b) K c) gty d) Oys e) Si Zn kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) İrtifa b) SIA c) Semt d) Semt açısı e) Başucu Na kısaltması anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

395)

396) Başucu Ayakucu Semt açısı Dikey daire Ufuk 397)

sembolünün anlamı nedir? a) Radar reflektörü b) Tehlikeli saha Pilot alma verme yeri c) Gel-git akıntı işareti d) Karantina yeri 398) sembolünün anlamı nedir? Trafik düzeni sınırı Su altı boru hattı Yasak saha sınırı Demirlemenin yasak olduğu saha Trafik akış yönü

399)
a) b) c) d) Su altı kablosu Balık avlama sınırı Trafik düzeni sınırı Derinlik hattı Boru hattı

sembolünün anlamı nedir?

400) Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğ-mesi sembollerinden hangisi “Stand By” durumunu gösterir?

.

A

B

C

D

E

401 B) Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standard olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi görüntü "Parlaklık" ayarı içindir?

A 401)

B

C

D

E

karakterinde ışık gösteren fenerin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e) In.Qk. Fl. Qk.Fl. Qk.Fl (3) GpFl.(2) Fl.

402)
a) b) c) d) e) Beton kule üstünde fener Kazık üstünde fener Işıklı açıkdeniz platformu Lambi üstünde fener Fener gemisi üstünde fener

sembolü bize neyi eder?

403) Batı Kardinal şamandırasının tepelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A

B

C

D

E

404) Güney Kardinal şamandırasının tepelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A 405)

B

C

D

E

harita sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Iğrıplanmış batık leş, Bir kısmı su üstünden görülen batık

Derinliği bilinmeyen, su üstü seyrine mani olmayan batık, Batık leş (Su üstü seyrine tehlikeli), Yalnız direkleri gözüken leş, 406) Aşağıdaki harita sembolünün anlamı nedir? Masts a) b) c) d) e) 407) sembolü neyi ifade eder? Beton kule üstünde fener Kazık üstünde fener Platform üstünde fener Fener gemisi veya fenerli büyük şamandıra Hiçbiri Bir kısmı su üstünde gözüken batık Derinliği bilinen batık Yalnız direkleri gözüken batık Seyre mani olmayan batık Iğrıplanmış batık

408)
Minare

sembolünün anlamı nedir? a) Radyo beacon istasyonu b) Yel değirmeni c) Çanak anten d) Silo

409)

RG

sembolünün anlamı nedir?

Radyo bulucu Radyo yön bulucu sahil istasyonu Hava beaconu Kerteriz hatlı yönlü radyo beacon Döner paternli radyo beacon

410)

sembolün anlamı nedir?

a) Tehlikeli suyu işaret etmektedir Şamandıralama yönünü işaret etmektedir b) Tehlikeli kanalı işaret etmektedir c) Mecburi rotayı işaret etmektedir d) Şamandıraların IALA sistemine uygun olmadığını belirtmektedir 411)

67 Rk
a) b) c) d) e)

sembol ve kısaltmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Üzerindeki derinlik bilinen leş Münferit kaya üzerindeki en sığ iskandil Batık kaya Derinliği bilinen tehlikeli sualtı kayası Iğrıplanmış saha

412)

DIGER Buzlar arasında seyreden bir geminin hızı kaç knot olmalıdır? a) 12-9 b) 10-7 c) 8-5 d) 4-1

6-3 413) Buzlar arasında seyreden bir geminin rota değişiklikleri max kaç derece olmalıdır? a) 30° b) 25° c) 20° d) 10° 414) Icebergler açık bir havada yaklaşık kaç milden görülebilir? a) 3-5 b) 5-6 c) 7-10 d) 10-15 e) 15-20

15°

415) Buzlarla ilgili bilgiler aşağıdaki kaynakların hangilerinde bulunur? I)Okyanus kılavuz haritalarında II) Routeing chartlar III) Ocean passage kitapları IV) Okyanus kılavuz kitapları a) I, IV b) II, III c) I, III d) I, III, IV e) I, II, IV 416) Grid kuzeyi neye göre belirlenir? a) Coğrafi kuzey grid kuzeyidir. b) Greenwich boylamının kuzey kutup yönü grid kuzeyidir. c) Her iki kutupta kutup istikameti grid kuzeyidir. d) Her iki kutupta 090° E W boylamlarına dik olan yön grid kuzeyidir. e) 180° boylamının kutup tarafı grid kuzeyidir. Bir kutup haritasında grid boylamları nasıl çizilir?

417)

Kuzey-güney yönünde a) Doğu-batı yönünde b) 090° boylamına paralel c) 045° - 225° yönünde d) Ekvatora paralel 418) Grid rotası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Grid rotası great boylamları ile aynı açıyı oluşturur. b) Grid rotası kutup haritasında iki noktayı birleştiren bir doğru parçasıdır. c) Grid rotası bir büyük daire izidir. Grid rotası bir kerte hattıdır. d) Grid rotası iki nokta arasındaki en kısa mesafedir.

419)

75° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir? S DA GRİD YN=HKYN-LONG W b) 040°

a) 030°

c) 050° d) 220° e) 320°

420)
030°

82° S - 010° W mevkiinde hakiki yön 040° ise grid yönü nedir? a) b) c) d) 040° 050° 220° 320°

421)
110°

80° N - 040° E mevkiinde hakiki yön 150° ise grid yönü nedir? N DA GRD=HK-E a) 150° b) 190° c) 210° d) 330° 79° N - 130° W mevkiinde grid rotası 045° ise hakiki rota kaç derecedir? a) 175° b) 275° c) 315° d) 345°

422)
095°

N DA GRD=HK+W

045=HK+130

423)
070°

80° S - 050° E mevkiinde grid rotası 120° ise hakiki rota kaç derecedir? S DA GRD=HK+E a) 120° b) 170° c) 240° d) 300° 120=HK+50

424)

Kıyıya yakın ve yoğun trafik içinde seyreden bir gemi sise girdiğinde bazı önlemler almalıdır. Aşağıda-kilerden yanlış olan önlem hangisidir? a) Dümen ele alınır. b) Gözcü sayısı arttırılır. c) Radarlar çalıştırılır. d) Demirlerden biri 1,5 kilit salya edilerek seyre devam edilir. e) VHF dinlemesi yapılır.

425) Kısıtlı görüş koşullarının uygulanması görüş mesafesi kaç mile düştüğünde uygulamaya konur? a) 3 mil b) 2 mil c) 1 mil d) 0,5 mil e) Kaptanın devamlı talimatına göre

426)

Kalın siste görüş mesafesi kaç mildir? 0 0,25 ile 0,5 arası 0,5 ile 1 arası 1 ile 1,5 arası

a) 0,1 ile 0,25 arası b) c) d)

427)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir? a) Rotalar trafik ayrım düzenine uygun olmalıdır.

b) Trafik düzenine girişler sert dönüşlerle olmamalıdır. c) Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç bölgeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır. d) İç bölgede seyir yapılmalıdır. e) Trafik ayrım bölgesinde seyir yapılmamalıdır. 428) Emniyetli hız saptanırken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz. Sabah ve akşam alacakaranlık zamanları Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı Görüş durumu 429) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığında: a) Makineler stop edilir b) Asgari sürate düşülür c) Emniyetli sürate düşülür d) Süratimizde herhangi bir değişiklik yapılmaz e) Makine dairesi sürat düşülme ihtimaline karşı uyarılır 430) Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Dönüş yerine gelmeden önce mevki konulmalıdır. b) Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir. c) Dönüş, dönüş noktasına varmadan yeni rotaya mesafe cetvelinden yararlanılarak belirlenecek mesafeden ya-pılmalıdır. d) Rota değişikliği yapıldıktan sonra mevki konulmalıdır. e) Dönüş mümkün olduğunca küçük dümen açıları ile yapılmalıdır. Rota değişikliği için kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır? a) b) c) d) e) Bir sahil maddesini bordalayarak. Puruvadaki bir sahil maddesinden mesafe ile. Pupadaki bir sahil maddesinden mesafe ile. Sektörlü bir fenerin sektör sınırları ile. Bir sahil maddesinden alınan bir kerterizle.

431)

432) Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati nedir? a) 16,5 Knots b) 18.2 Knots c) 17,7 Knots ((300/10)*3600)/6080=17,76 d) 15.6 Knots e) 17,0 Knots

433)
0,8

10 knot ile ilerleyen bir tekne şamandıralara yakın seyrederken, bir şamandırayı görmesi ile kaybetmesi arasındaki süreyi 10 dakika olarak belirlemişse görüş mesafesi kaç mildir? a) 0,5 b) 1 c) 1,3 d) 1,6

10/6

434) Bir filikanın süratini belirlemek için filikanın baş tarafından yüzer bir cisim denize atılıyor, cisim filikanın baş ve kıç bodoslamalarından geçerken zaman tespiti yapılıyor ve süre 18 saniye olarak bulunuyor. Filikanın boyu 28 kadem olduğuna göre filikanın saatteki hızı yaklaşık olarak nedir? a) 0,5 knot 0,9 knot ((28feet/18)*3600)/6080 b) 1,1 knot

c) 1,5 knot d) 1,8 knot 435) Bir geminin pruvasından pupasına kadar olan mesafe 367,5 feet olduğuna göre pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 14 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati aşağıdakilerden hangisidir? a) 14,0 kts b) 14,5 kts c) 15,5 kts ((367,5feet/14)*3600)/6080 d) 16,0 kts e) 16,8 kts 436) Harita üzerinde mesafe ölçülürken, mesafe ölçeği nereden alınır? Enlem ölçeği üzerinden alınır. Boylam ölçeği üzerinden alınır. Pusla gülü üzerinden alınır. Kerte hattı üzerinden alınır. Harita derinliklerinden alınır. 437) Sığlıkların ve su altı kayalarının olduğu yerde seyrederken emniyetli seyir yapabilmek için bir çok yöntem uygulanır. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi yanlıştır? a) Rehber fenerleri kullanılır. b) Fenerlerin sektörlerinden yararlanılır. c) Düşey tehlike açısı takip edilir. d) Yatay tehlike açısı takip edilir. e) Sadece Elektrikli iskandil devamlı takip edilir. 438) Yer ekseninin; yer küreyi deldiği kabul edilen noktalara ne ad verilir? a) Ekvator b) Büyük daireler c) Kutuplar d) Küçük daireler e) Yer ekseni

439)

20° S - 030° W noktasından hareket ederek 23° S - 035° W noktasına gidecek olan geminin rotası kaç derece olmalıdır ve bu iki nokta arasındaki mesafe kaç mildir? a) 231°, 300 mil b) 237°, 333 mil Tan&=dep/dlat =dlong.cosMlat/dlat dıst=dep/sin& c) 225°, 250 mil d) 123°, 280 mil İPTAL e) 147°, 300 mil

440) Geminizin rotası 165° ve hızı 16 mildir. Radarda bir hedefden aşağıdaki kerteriz ve uzaklıklar ölçülmüştür. Zaman 2200 2203 Kerteriz 200° 200° Uzaklık 9 mil 7.8 mil

Kaptanın devamlı emrine göre gemide uygulanmakda olan EYN uzaklığı 1.5 mildir, rota değiştirme süresi 4 dakikadır. Kaptan kaçınma dönüşü için dümene 2210 da emir verecektir. Hız değiştirilmeyecek, sadece rota değiştirilecektir. Bu durumda çatışmadan kaçınma rotası ve bu rotada iken EYN zamanı ne olacaktır? Aşağıdaki (Rota/EYN zamanı) çiftlerinden hangisi doğrudur ?

a) b) c) d)

205°-2220.5 223°-2221.5 245°-2218 195°-2227

e) 185°-2224 441)
Geminizin rotası 015° ve hızı 10 mildir. Seyir yapılan alanda akıntı vardır. Haritada mevkii belli bir sabit şamandıradan radarla aldığınız kerteriz ve uzaklıklar aşağıdaki gibidir.

Zaman Kerteriz Uzaklık 0100 005° 5 mil 0106 006° 3.8mil Alandaki akıntının yönü ve hızı (Yön/Hız) olarak aşağıdakilerden hangisidir ?

a) b) c) d) e)
442)

135°-6 315°-4 150°-4 015°-5 185°-4

Aşağıdakilerden hangisi bir mevki belirtir? a) 42°N - 183°E b) 92°N - 072°E c) 60°S - 240°W d) 94°N - 085°E

35°S - 108°W

ELEKTRONİK SEYİR EKLENENLER

443)

Radarınız çalışırken uzaklık erimi (Range) seçici anahtarı büyük uzaklık kademesine aldığınız zaman radarınızda aşağıdakilerden hangisi otomatik olarak uygulanır? A) Prf azaltılır,Pals süresi azaltılır B) Prf azaltılır,Pals süresi çoğaltılır C) Prf çoğaltılır,Pals süresi azaltılır D) Prf çoğaltılır,Pals süresi çoğaltılır E) Prf sabit kalır,Pals süresi çoğaltılır Gerçek harekat durumunda çalışmakta olan bir radar üzerinde plotlama yaparken aşağıdaki şekil meydana gelmiştir. Şekil de K pruva çizgisi ile beraber kendi gemimizi, A ise geçmiş izini belirten noktalı çizgi ile beraber bir hedefin ekosunu göstermektedir.Eko A noktasında iken paraketeden radarın gerçek hareket birimine gelen sinyaller arıza nedeniyle gelmez olmuş, paraketeden gelen sinyaller kesildikten sonra görüntüde eko hareketleri nasıl gelişecektir? Doğru olanı işaretleyiniz? C B

444)

D

A\E

A) Eko A noktasında sabit kalacaktır B) Eko B y önünde hareket edecektir C) Eko C yönünde hareket edecektir D) Eko D yönünde hareket edecektir

E) Eko E yönünde hareket edecektir 445)
Her 500 mikrosaniyede 0,5 mikrosaniye uzunluğunda bir pals gönderen radar aygıtının p.r.f. (plas tekrarlama frekansı) nedir? A) 1000 B) 1500 C) 2000 D) 2500 E) 3000

446) Geminizin radar aygıtının atım (pals) süresi 0.1 mikrosaniyedir.Başka etkenlerin etkileri
önemsiz olduğuna göre radarınızın uzaklık ayırımı (range resolution) kaç metredir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

447) Yeni inşa edilecek bir tankere monte edilecek iki radar için frekans bandı özellikleri size
sorulsa aşağıdakilerden hangisini önerirsiniz? A) İkiside X bandlı olmalı B) İkiside S bandlı olmalı C) Biri X diğeri Q bandlı olmalı D) Biri X diğeri S bandlı olmalı E) Biri S diğeri Q bandlı olmalı

448) Radarda birilance düğmesi;
A) Pruva çizgisini çıkartır B) Antenin dönmesini sağlar C) Bütün görüntünün parlaklığını ayarlar D) Yağmur, kar,vb.nin etkilerini azaltır E) Mesafe seçeneklerini düzenler

449) Radarınızda tam pruvanızda gerçekte olmadığı halde bir hedef ekosu görüyorsunuz.Bu
ekonun ‘ikincide gelen eko’ adını taşıyan bir yanlış eko olup olmadığını anlamak için aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? A) Kazanç (gain) ayarı sola doğru azaltılarak B) Tune ile oynayarak C) Geminin rotasını bir iki derece değiştirerek D) Uzaklık erimi seçici anahtarın konumunu değiştirerek E) Parlaklık ayarını sola doğru azaltarak

450)

OTA veya PAD (Predicted Area of Danger) adı verilen alanın şekli aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişebilir? A) Kendi gemimizin rotası B) En yakın yaklaşma noktası (EYN) zamanı C) EYN uzaklık sınırı D) ARPA'nın gerçek hareket durumunda mı yoksa göreli hareket durumunda mı çalıştırıldığı E) Karşı hedefin devir dairesi yarı çapı Geminizin rotası 075° sürati 16 Kts'dir.120° kerterizinde 16700 Yardada tespit ettiğiniz temasın rotası 350° sürati 12 Kts.'dir.Temasın Nispi sürati nedir ?

451)

A) 19 Kts. B)20.5Kts C) 18 Kts D) 17Kts. E) 16 Kts.

MANEVRA LEVHASI SORUNUN EKİ OLARAK VERİLECEKTİR.

452)

Gemimiz ile 085° rotasına ilerlerken cayro pusula ile 126° olarak okuduğumuz iki feneri mıknatısı pusulamız ile 128°'de transitte görüyoruz.Bu bölgedeki tabii sapma değeri 3°E bu rotadaki arızi sapma ise 4°W ise cayro hatamız nedir? A) 1° E B) 1° W C) 2° E D) 2° W E) 3°W Telsiz kerteriz yöntemleri kullanırken yönlü telsiz göndericiler haritalarda hangi sembol ilegösterilirler? A) RD B) RC C) RG D) RB E) DF Telsiz yön bulucu aygıtında aşağıdaki durumlardan hangisinde Omuzluk hatası (Ouadrantal hata) en büyük olur?

453)

454)

A) Telsiz yön bulma (telsiz kerteriz) istasyonu geminin kemeresi yönünde iken B) Gemi telsiz yön bulma (kerteriz) istasyonunu 045° 135° 225° 315° göreli (nisbi) kerterizlerinde
gördüğü zaman C) Geminin rotası telsiz yön bulma (kerteriz ) istasyonu yönünde olduğu zaman D) Geminin rotası asal yönlerde (kuzey doğu batı güney) olduğu zaman E) Geminin rotası ara yönlerde (045° 135° 225° 315° hakiki) olduğu zaman

455)

Aşağıdaki indikatörlerden hangisi elektrikli iskandil aygıtlarında anlık derinlik gösterir? A) Rikorder B) Ekograf C) Ekometre D) Dekometre E) Gonyometre

456)

Gemideki LORAN - C alıcı aygıtının hangi istasyondan hangi sinyali aldığını anlayabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır? A) Bütün istasyonlar birbirlerinden küçük miktarda farklı frekanslarda yayım yapar B) Bütün istasyonlar farklı sayıda palslardan oluşan guruplar yayımlar C) Her istasyonun gönderdiği palsın süresi diğerinden farklı yapılır D) Her yardımcı istasyon ana istasyonun gönderdiği palsı aldığında kendine ait belli bir süre bekledikten sonra kendi palını gönderir E) Her istasyon gönderdiği palsların içinde kendine ait özel kodlar gönderir Loran Haritalarındaki Hiperbolik Mevki Hatları üzerinde bulunan 9960 - X - 27550 tanıtma ifadesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gurup tekrarlama aralığı 99600psn. olan bu takımdaki X yardımcı istasyonu ile ana istasyon arasındaki zaman farkı 27550 usn. dır. B) Gurup tekrarlama aralığı 27550 usn. olan bu takımdaki X yardımcı istasyonu ile ana istasyon arasındaki zaman farkı 99600 usn.dır. C) 9600 nolu istasyon ile x istasyonu arasındaki mesafe 27550 yardadır D) Gurup tekrarlama aralığı 99600 usn.olan bu takımdaki x ana istasyonu ile yardımcı istasyon arasındaki zaman farkı 27550psn.dır. E) Gurup tekrarlama aralığı 27550 usn. olan bu takımdaki X ana istasyonu ile yardımcı istasyon arasındaki zaman farkı 99600 usn.dır.

457)

458) Decca siteminde istasyonların tanınması için istasyonlar
A) Birbirinden farklı frekansta yayım yaparlar B) Kendilerine ait tanıtma kodu yayımlar C) Belli bir zaman paylaşımı programına göre yayım yaparlar D) Birbirinden farklı sayıda pals yayımlar E) Yayımladıkları dalgalara frekans modülasyonu uygulanır

459) A) B)

Gemideki Decca aygıtı aşağıdaki yöntemlerden hangisinden yararlanarak hiperbol eğri numarasını bulur? İstasyonlardan gelen devamlı dalgalar arasındaki faz farkına göre bulur İstasyonlardan gelen dalga palslarının gemiye varış zamanları farkına göre bulur C) İstasyonlardan gelen devamlı dalgaların içine yerleştirilmiş farkı frekanslı parçaların gemiye varış zamanları farkına göre bulur D) İstasyonların geminin bulunduğu hiberbolü saptayarak gemiye bildirmesi yolu ile bulur E)İstasyonlardan gönderilen ve frekansı devamlı değişen devamlı dalgaların frekans farkını ölçerek bulur

460) B) C)

Aşağıdaki elektronik seyir sistemlerinden hangisinde elektromagnetik dalgaların yayımlanmasında zaman paylaşımı ve frekans değişimi bir arada kullandır ? A) Loran - C Omega Decca D) Loran – A E) GPS ,

461) Gemideki omega alıcısının hangi sinyalin hangi istasyondan geldiğini anlaması için, A) Her istasyon kendine ait frekansta devamlı dalga yayımı yapar B) İstasyonlar farklı sayıda palslar yayımlar C) İstasyonlar gönderdikleri palslar arasına kendilerine ait belli zaman süreleri koyarlar

D) Her istasyon yaptığı devamlı dalga yayımlarının içine kendi adını koyar E) İstasyonlar bir zaman paylaşımına uyarak belli frekanslarda belli sürelerde devamlı dalga yayımı yapar

462)

Diferansiyel GPS aşağıdakilerden hangisidir? A)Uydulardan gelen elektromanyetik dalgaların faz farklarını ölçerek mevki bulan gemi GPS alıcısı B) Uydulardan gelen elektromanyetik dalga atımlarının (plaslarının) varış zamanları arasındaki farkları ölçerek mevki bulan gemi alıcısı C) Uydulardan gelen elektromanyetik dalgalar Doppler Kayma Eğrilerinin eğimleri arasındaki farkları ölçerek mevki bulan gemi alıcısı D) Gemilerdeki GPS alıcılarına daha doğru mevki bulmaları için düzeltme sinyalleri gönderen sabit kıyı istasyonları E) Hiçbiri

463)

GPS sistemindeki atom saati ile Yer Kontrol İstasyonundaki atom saatinin aynı zamanı gösterecek şekilde çalışmasını sağlamak için uydu yörüngesine yerleştirilmeden önce yerde iken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Einstaın’nın ‘Özel Görelelik Kuramı’ dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir B) Einstaın’nın ‘ Genel Görelelik Kuramı’ dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir C) Einstaın’nın ‘ hem Özel hem Genel Görelelik Kuramı’ dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir D) Newton Kanunları dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir E) Kepler Kanunları dikkate alınarak uydunun saati ayar edilir

464)

GPS sisteminin mevki bulma yöntemi açısından temel ayırıcı özellikleri belirleyen guruplardan doğru olan hangisidir? A) Frekans karşılaştırma, görecelik hatası düzeltimi, taşıyıcı frekans kullanımı. B) Kod bilgisi, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi. C) Vurgu frekansı, frekans farkı tesbiti, semt ölçümü. D) Doppler frekans kayması, uzaklık ölçümü, hata düzeltimi. E) Doppler frekans değişimi, vurgu frekansı, kodlama Gyro pusulada her yöne bağımsız hareket edebilen parçaya ne ad verilir?

465)

A) B) C) D) E) 466) 467)

Dönen eksen rodu Ağırlık kontrolü Pusula tası Pusula kartı Hiçbiri

Ms kısaltması ne anlama gelir

Cevap b)MİDYE Saz ve Yosun dip yapısından meydana gelen dip yapısı kısaltması

Cevap e)Wd

468) 469) 470)

AD NM KAC BOLUMDEN OLUSUR

CEVAP D)6 291 NOLU HARITA D)MARMARA PARCA HARITA TR 3211 NO LU HARITA

CEVAP=C)Akdeniz 1/50000-ve daha büyük ölçeğe sahiptir. 106.Aşağıdakilerden hangisi MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan 01 Temmuz 1986 da ve sonrasında kimyasal madde taşıması amacıyla inşa edilmiş olan gemilerin uymak zorunda olduğu uluslararası bir koddur? A)ISM code B)HSSC code C)IBC code D)BCH code E)IMDG code 107.MARPOL kuralları ile ilgili 1992 düzeltmelerine ilişkin olarak 20000DWT ve üzerindeki ham petrol tankerleri ile 30000 DWT ve üzerindeki petrol ürünü taşıyan tankerlere ait konstrüksiyonla ilgili gereksinimlerin belirlendiği kural ismi aşağıdakilerden hangisidir? A)13C B)13D C)13E D)13F E)13G 108. IMO Genel Deklere Listesi, Kargo Deklere Listesi, Yolcu listesi, tehlikeli maddelerin dekleresi… Gibi gemilerden limanlara girişlerde istenen evrakla ilgili kurallar düzenleyen ve standartlar getirmiş olan uluslararası denizcilik sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A)Uluslararası deniz trafiğinin kolaylaştırılması sözleşmesi B)Liman devleti kontrolleri sözleşmesi C)Konşimento ile ilgili 1924 uluslararası Brüksel konveksiyonu D) E)Kanunsuz hareketlere karşı deniz seyrüseferinin güvenliği sözleşmesi 109. SAR konveksiyonu (denizde arama ve kurtarma uluslararası sözleşmesi) kapsamında A.894(21) sayılı kararla 25 Kasım 1999 kabul edilip, 1 Ocak 2000 de yürürlüğe giren, daha önce ilk olarak 1971 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleştirilen Ticaret Gemisi Kurtarma ve Yardım el kitabı (MERSAR) ile ilk olarak 1978 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleştirilen IMO kurtarma ve yardım el kitabı (IMOSAR) ın gözden geçirilmesi sonucu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) , IMO ve SAR konveksiyonunun müştereken geliştirerek yayınladığı MERSAR ve IMOSAR ın yerini alan üç cilt yayınlanan kurtarma ve yardım el kitabı hangisidir? A)SARSAT B)IAMSAR C)SAR D)IMO MERSAR E)COSPAS-SARSAT

111. Denizlerde acil durum uyarıları alındığı zaman gerekli organizasyonu yapmak ve ilgili prosedürü takip ederek yönetmek üzere belirli bir merkez kurma konusunun hükme bağlandığı uluslararası denizcilik sözleşmesi, aşağıdakilerden hangisidir? A) SOLAS B) COLREG C) SOPEP D) FUND E) SAR

112. SOLAS ve LL sözleşmeleri dikkate alınarak, gemilerdeki iş kazalarının önlenmesi amacıyla, gemilerin yapılan makineleri, yangınla mücadele yeteneği, kişisel güvenlik teçhizatları, vs gibi konularla ilgili kuralların geliştirilmesi şart koşan 147 no’ lu ILO sözleşmesinin adı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Gemilerde Kazaların Önlenmesi Sözleşmesi, 1970 B) Sağlığın korunması ve tıbbi bakım sözleşmesi, 1987 C) Ticaret gemileri asgari standartlar sözleşmesi, 1976 D) Armatörün hasta ve kaza geçiren gemi adamları ile ilgili sorumluluğu sözleşmesi, 1936 E) Gemi adamları sosyal güvenliği sözleşmesi, 1946 118.Çok sağlıklı işler durumda olan bir gemi rapor sistemi oluşturarak bu sayede tehlikede olan gemilerin tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadıklarını çok hızlı biçimde belirlemek ve gerekli yardımı daha çabuk yerine ulaştırmak amacına yönelik hükümler içeren uluslar arası denizcilik sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) SAR B) SOLAS C) MEDICAL D) SALVAGE E) SART 119.(I)Fribord’un tayiniyle ilgili durumlar, (II)Fribordlar, (III)Kereste Yükü Taşıyan, Gemilerin Fribordları için Özel Gereksinimler. Yukarıdaki yükleme sınırları ile ilgili konulara yönelik düzenlemeler ve kurallar, Load Line 1996 sözleşmesinin hangi Annex’ i veya Annex’lerinde yer alır? A) B) C) D) E) Annex-I Annex-II Annex-III Annex-I ve Annex-II Annex-II ve Annex-III

120 (I) Tropical Zone, (II) Summer Zone, (III) Winter Zone, (IV) Seasonal Tropical Zone, (V) Seasonal Winter Zone. Yaklaşık 08˚ N ile 23˚N enlemleri ile 085˚E ile 090˚E boylamları arasında kalan Bengal Körfezi, Load Line 66 Sözleşmesine göre, yukarıdaki bölgelerden hangisinde yer alır? A) B) C) D) E) I II III IV V

122. ‘International Maritime Dangerous Goods’ olarak adlandırılan, gemilerle taşınacak tehlikeli yüklere yönelik gerekli uluslararası kuralları ve standartları belirlemek amacıyla yayınlanan IMDG Kodu, aşağıdaki uluslararası sözleşmelerden hangisinin kapsamında yer alır? A) B) C) D) E) SOLAS LOAD LINE CLC BCH NUCLEAR

18.Doppler paraketesi suya göre çalışırken Doppler olayına ek olarak aşağıdaki hangi olaydan yararlanır? A) yankılaşım(reverberation) B) derin dağıtım katmanı oluşumu C) dümen suyu ekosu oluşumu D) su içinde girişim (enterferens) E) değişik basınç ve sıcaklık katmanlarının oluşumu

15) Aşağıdakilerden hangisi yansıtıcılı Plotlama Ekranı ( reflection plotter )’ nun işlevini en iyi tanımlar? a) Radar ekranında görüntülerin iyi ve büyük görünmesini sağlar b) ARPA aygıtında otomatik plotlama yapılmasını sağlar. c) Radar ve ARPA’larda ekrana el ile dokunmatik şekilde kumanda edilmesini sağlar. d) ARPA aygıtlarında plotlamada paralaks hatasını önler. E) Radarda Plotlamada paralaks hatasını önler Kalkış noktası 40o N – 065o W, varış noktası 30o S – 005o W olan büyük daire seyri problemlerini çözmek için kurulan üçgene ilişkin aşağıda verilen değerlerden hangisi yanlıştır. A) Üçgenin kulüp noktasındaki açısı 60' dır 065 -005 = 060 B) Kalkış noktası ile tepe noktası arasındaki kenarın açısal değeri 50° dir C) Varış, noktası ile tepe noktası arasındaki kenarın açısal değeri 120o dir D) Kalkış ve varış noktaları arasındaki kenarın açısal boyu 60o dır E) Kalkış noktası köşesindeki açı kalkış rota açısıdır 21. Koordinatları 45o 20' N - 010° W olan bir mevkiden hareketle, 41° N - 017° W mevkine giden geminin rotası yaklaşık nedir. A) 131° B) 220° C) 238° D) 230° E) 311° 23. Gemi pruvası 045° iken a ve e çubukları nedeniyle meydana gelen maksimum sapma +10° ise, pruva 025° olduğunda a ve e çubuklarından dolayı meydana gelen sapma kaç derece olur. A.) 5° B) 7°,6 C) 2°,5 D) 0°,4 E) 3°,4 Guven tuncer sayfa 376 24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "kıyı buzu"nu tanımlamaktadır. A) Kıyıda teşekkül eden buz B) Sahil boyunca teşekkül eden buz C) Rüzgâr ve akıntıların sahile sürüklediği buzlar. D) Karada oluşmuş buz parçaları E) 20 cm kalınlığına ulaşmamış buz. 10- ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ sembolünün anlamı nedir? a)Trafik düzeni sınırı b)su altı boru hattı c)demirleme sahası sınırı d)Yasak saha sınırı e)Radar referans hattı

13-“Fenerin periodu” ifadesini aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklamaktadır. a)aydınlık süresi

b)karanlık süresi c)bir dakika içindeki aydınlık süresi d)bir dakika içindeki karanlık süresi e)birbirini takip eden aydınlık ve karanlık sürelerinin toplamı

24A) B) C\ D) E)

Aşağıdaki buz çeşitlerinden hangisi yerli buz olamaz. Buz ayağı Flu-berg Kıyi buzu Saglam buz Dip buzu

3. Aşağıdakilerden hangisi haritanın kitabesine yer almaz? A) Datum notu B) Ölçek C) Trafik ayrım düzeni bilgisi D) Haritanın boyutları E) Projeksiyon tipi