P. 1
egitim-bilimleri

egitim-bilimleri

|Views: 617|Likes:
Yayınlayan: chopinaskin

More info:

Published by: chopinaskin on Sep 29, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DERS NOTLARI

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ ÖĞRETİM İLKE VE ÖĞRETİM İ YÖNTEMLERİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME REHBERLİK

MEHMET TUNÇER

Gelişim Psikolojisİ

1
yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme örüntüsüne göre doğal olarak gelişme demektir. En güzel örneği; döllenmiş yumurtanın ana rahminde dokuz ay on gün gibi sabit bir sürede düzenli bir sıra izleyerek gelişmesi ve fetüsün doğuma hazır hale gelmesidir. 1. Gelişimsel açıdan "olgunlaşma" hangi anlama gelmektedir? (2001 KPSS-3)

Eğitim psikolojisi (gelişim+öğrenme).

• Eğitim ortamlarını etkili biçimde düzenlemeyi amaçlar Uygulamalı bir bilim dalıdır Psikolojinin bulgularını eğitim ortamlarında kullanır.

Eğitim psikolojisinin çalışmaları yedi temel alanı kapsamaktadır; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Gelişim Öğrenme Öğretme Güdüleme Değerlendirme Kavramların gelişimi Problem çözmeyi öğrenme

A) Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele
alınma becerisinin kazanılması B) Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi C) Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi

D) Toplum tarafından kabul gören davranışların
Problem çözme; en geniş anlamıyla sınamayı (denemeyi) öğrenmedir. Gelişim psikolojisi, bireylerin hayatları boyunca geçirdikleri her türlü değişim ve bireyler arasmdaki gelişimsel farklılıkları inceleyen bilimdir Gelişim psikolojisi; öğrenilmesi E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması 2. Bir anne bebeğine dokuz aylıktan itibaren tuvalet eğitimi vermeye başlamış ve onu lazımlığa alıştırmaya çalışmıştır. Ancak bebek bir buçuk yaşında lazımlığa oturma alışkanhğı kazanmıştır. Bebeğin lazımlığa oturma davranışını bir buçuk yaşında kazanması, hareket gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu göstermektedir? (2003 KPSS-81) A) Davresel tepki C) Kalıtım D)Geribildirim E) Olgunlaşma Öğrenme Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir. Hazırbulunuşluk Yeni bir öğrenme yaşantısı için kişisel yeterliklerin tümüdür. Olgunlaşmanın yanında önceki öğrenmelçri, ilgileri, tutumları, güdülenmişlik düzeyleri, yetenekleri, genel sağlık durumunu kapsayan kavramdır. Diğer bir deyişle bireyin eğitim pazarına getirdiği özelliklerin tümüdür. Kritik dönem Gelişim açısından önemli zaman dilimleridir. Çocukların bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterme eğiliminde oldukları dönemlerdir. Bu kavramların birbiriyle ilişkilerini değerlendirirsek; • Gelişimde önce büyüme ve olgunlaşma sonra öğrenme oluşur.

• • •

Öğretmene, gelişim süreçleri hakkında bilgi verir Davranışlarda meydana gelen değişiklikleri inceler İnsan davranışlarındaki biyolojik değişiklikleri inceler Tüm gelişim süreçlerini içine alır

B) Çevre
Öğretmenler öğrencilerinin değişik yaş dönemlerinde değişim gelişim özellikleri sergilediklerini bilmeli ona göre eğitim ortamları oluşturmalıdır. Her yaş döneminin gelişim özelliği birbirinden farklıdır. Aynı zamanda aynı yaş grubundaki bireylerin gelişimlerinde de bireysel farklılıklar görülebilmektedir. Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen birçok gelişim boyutu vardır. Eğer bir kişi, çocuklaıı yetişkinlerin küçültülmüş bir modeli olarak görüyorsa gelişim psikolojisi hakkında çok az bilgisinin olduğu ileri sürülebilir. GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Büyüme Vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Gelişme Bireyin büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi ile sürekli ilerleme kaydeden değişmesidir. Olgunlaşma Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme

Gelişim Psikolojisl Olgunlaşma bir anlamda öğrenmenin önkoşuludur. Olgunlaşma kalıtımsal özellik taşır. Birçok psikomotor olgunlaşmaya bağlıdır. davranışın yapılması

Örneğin çocuğun konuşmayı öğrenmesi için kritik dönemi iki yaş civarıdır. Zaman kavramı bu dönem için önemlidir. Gelişim döneminde yenilikler ve değişimlerin oluşturduğu zaman bölümünü ifade eder. Diğer yaş grupları bu etkileşime girmemiş veya girememiş olabilir. Örnek; günümüzde ergenler arasında bilgisayar, cep telefonu, intemet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Çocukların çoğunluğu artık anaokuluna gitmektedir.

• Olgunlaşma,

kişinin doğuştan getirmiş olduğu potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifade eder. Olgunlaşma ve etkileşiminin bir sonucudur. Buradaki bireyin önceki öğrenmelerini ifade eder. öğrenme öğrenme

• Hazırbulunuşluk,

3.
Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıda-kilerden hangisi en iyi özetler? (2001 KPSS-1) A) Farklı dönemlerde farklı gelişimsel sorunların olması nitelikte

GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A. B. C. Kalıtım Çevre Kritik Dönem

B)

Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çocuğun eğitimle ilgili olması azalıp, biyolojik sorunların artması

I.Kahtım Anne babadan genetik yolla geçen özelliklerdir. Cinsiyet, göz rengi, zeka kapasitesi, fiziksel özellikler, yaratıcılık ve düşünme kapasitesi, problem çözme becerileri, bazı kişilik özellikleri vb. 2. Çevre Çevre bir anlamda içinde yaşadığımız ortamdır. Çevrenin etkisi döllenmeden itibaren başlar. Bazı fiziksel görünüm özellikleri, zekanın kullanım oranı, eğitim düzeyi, bazı kişilik ve karakter özellikleri çevre etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Çevrenin bireyin gelişimi üzerindeki etkileri değişik boyutlardadır; • Doğum öncesi etkiler • Doğum sırasındaki etkiler • Doğum sonrasındaki etkiler • Ana babanın yetiştirme tarzı • Aile parçalanması • Hormonlar • Ailede kaçıncı çocuk olduğu vb. 3. Kritik dönem • Her davranışın bireylerce kazanılması gereken dönemleri bulunur. Eğer bu davranışlar ilgilı oldukları dönemde (yaşta) kazanılmazsa sonraki dönemlerde kazanılmasında güçlükler görülür. 4.

C) Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların

D) Çocukluk yıliarında ortaya çıkan

gelişimsel sorunlarm giderilmesi en zor olan sorunlar olması

Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi A) Büyüme B) Yaş Gelişimle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi "çocuk, gelişim sürecinin belirli dönemlerinde, belli tür öğrenmeleri daha yoğun gerçekleştirir" ifadesini açıklar? (2002 KPSS-73) C) Kritik dönem D) Zaman E) Gelişme

E)

6.

12 aylık bir çocuğun annesine, "Bu aylarda onunla sık sık konuşmalısınız. Bu dönem onun sözcük dağarcığının gelişeceği bir dönemdir." denildiğinde, gelişim açısından aşağıdakilerden hangisinin önemi. vurgulanmaktadır? (2002 KPSS-76) A) Çevre B) Kritik dönem C) Deneyim D) Olgunlaşma E) Uyarıcı zenginliği

Çocukların bazı gelişim dönemlerinde bazı tür öğrenmelere karşı duyarlılık gösterdikleri, çevre etkilerine karşı daha duyarlı oldukları. düzenlenen öğrenme yaşantılarını diğer dönemlerden daha hızlı kazandıkları döneme kritik dönem denir.

Ünsal'ın babası polistir Ünsal oyunlarında babası gibi polis olmakta, polis rolünü

oynamaktadır. Bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek verebiliriz? (2004 KPSS-3) A) Yansıtma B) Özdeşini kurma C) Transfer D) Pekiştirme E) Belirtme

Her ikisi de dokuz yaşına geldiklerinde ameliyat olurlar ve işitme yeteneklerine kavuşarak. ile E) Gelişim. konuşmayı öğrenmesine rağmen. Aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisi internet ve cep telefonu gibi yeni iletişim araçlarının ve boş zaman etkinliklerinin ortaya çıkmasını açıklamak.5 yaşındadır. içten dışa doğrudur. • Gelişim genelden özele doğrudur. B) Büyüme 9. Özellikle ergenler günümüzde çok fazla internet kullanmakta. göğsü yardımıyla topu tutarken. artık bu davranışı rahatlıkla yapmaktadır. • Gelişim baştan ayağa. • Gelişim bir bütündür. GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ (HAVİGHURST) Robert Havighurst 1948 yılında gelişimsel görevler üzerinde yoğunlaşan insan gelişimi konusunda bir kuram ortaya çıkarmıştır. • Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir • Gelişim nöbetleşe devam eder. Ancak ikizlerden doğum sırasında işitme kaybına uğrayan. Tek yumurta ikizi olarak doğan çocuklardan biri doğum sırasında diğeri de geçirdiği bir kaza sonucu iki yaşında işitme yeteneklerini kaybederler ve konuşmayı da öğrenemezler. Aşağıdakilerden hangisi doğum sırasında işitme kaybına uğrayan çocuğun. Özden 1. kalıtımın etkilerinin bir A) Konuşma becerisi açısından genetik olarak belirlenmiş bireysel farklar vardır B) Gelişim süresince bazı becerilerin kazanılması açısından kritik dönemler vardır C) Yaş ilerledikçe dil öğrenme de güçleşir D) Dil öğrenme becerisi büyük ölçüde biyolojik olgunlaşma düzeyine bağlıdır E) İnsanlar kendilerini konuşmayı öğrenmeyi yetenekli kılan bir yapı ile doğarlar . D. internette sohbet etmekte (chat) ve cep telefonu kullanmaktadır. Daha önceleri küçük nesneleri ağzı dar şişenin içine sokmakta zorlanırken. çevre ürünüdür. iki yaşında işitme kaybına uğrayan karde-şine oranta geri kalmasını açıklar? (2003 KPSS-82) 10. B. Bu durum gelişimin hangi ilkesiyte açıklanır? (2004 KPSS-2) A) Gelişimde bireysel farklar vardır. Ahmet top oynarken önceleri elleri kolları. Özden'in bu davranışı zaman İçinde kazanması ne ile açıklanabilir? (2004 KPSS-4) A) B) C) D) E) Geribildirim Zeka . • Gelişimde kritik dönemler vardır. • Gelişimde bireysel farklıklılar vardır. konuşmayı da öğrenirler. iki yaşında işitme kaybına uğrayana oranla konuşmayı daha güç öğrenir ve konuşma becerisi açısından geride kalır. Olgunlaşma Çevre BEBEKLİK İLKÇOCUKLUK SON ÇOCUKLUK GELİŞİMİN BOYUTLARI A. C.Gelişim Psikolojisİ 7. Fiziksel Gelişim Zihinsel Gelişim Dil Gelişimi Sosyal Gelişim GELİŞİM DÖNEMLERİ I2 ERİNLİK 18 24 Kalıtım I 4 8.tadır? (2003 KPSS-80) A) C) D) E) Olgunlaşma Tarihsel zaman Kritik dönem Hazırbulunuşluk ÇOCUKLUK ERGENLJK 1 GENÇLİK GELIŞİMİN İLKELERİ • Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. B) Gelişim bir bütündür. C) Gelişimde kritik dönemler vardır D) Gelişim genelden özele doğrudur. kasları geliştikçe yalmzca elleri ile topu tutabilmedir.

Doğum öncesi fiziksel gelişim Bireyin hayatı anne ve babadan gelen 23 çift kromozomun anne karnındaki yumurtada birleşmesiyle başlar. aydan sonra beyne gönderilen uyaranlara tepki vermeye başlar • Beynin 7.(4. Bunlar. Okul öncesi dönem gelişim görevleri • • • • • • Yürümeyi ve koşmayı öğrenme Öz bakım becerilerini geliştirme El göz koordinasyonu sağlama Cinsiyet farklarını öğrenme Mode! alma (aile) sosyal ilişkiler kurma. dış deri. Sindirim. Toplumsal kuralları öğrenmeye başlama A. Kas.Gelişim Psikolojisl • Kritik dönem kavramından hareketle bu modeli geliştirmiştir. Ağırlığı ise 2500-4300 gramdır. A. DölüfcDöllenmeden sonraki (zigot) ilk 1-2 haftalık döneme denir. • örnek: 2 yaş civarında konuşmayı öğrenemeyen çocuk sonraki dönemlerde konuşma güçlüğü çeker. duyu organları. Embriyo: 3-8 hafta arasındaki döneme denir. Ergenlikte gelişim görevleri • Mezoderm: Orta tabakadır. Duyu organları. Zigot: Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Bunlar fiziksel gelişim. Gelişim dönemleri ortak özellikleri kapsayan yaş aralıklarıyla ifade edilir. Fiziksel gelişim. Fiziksel Gelişim Dönemleri: • Bireylerin gelişiminin dönemler halinde gerçekleştiği ve her dönemin gelişim görevleri olduğunu belirtmektedir. • Endoderm: İç tabakadır. • Doğduğunda boyu 50 cm. Yeni ve değişik oyunlar öğrenme Yaşıtlarıyla olan ilişkilerini zenginleştirme Okul programına uyma ( okuma yazma öğrenme) Sorumluluk alma • Ekdoderm: En dıştaki tabakadır. sinir sistemi. akciğer gibi önemli organlar meydana gelir. B. bilişsel gelişim. Genetik yapısı 23 anneden 23 babadan olmak üzere toplam 46 kromozomdan oluşur. Okul dönemi gelişim görevleri • El göz koordinasyonunu sağlama ince motor kas • • • • gelişimini sağlama. Bedensel Gelişim: Boy.8. kas ve sinir sistemleri koordineli olarak çalışırlar. aylarda çalışmaya başladığı iddia edilmektedir.5. iskelet sistemleri ile • • • • • • Duyusal bağımsızhk kazanma Karşı cinsleriyle ilişkiler geliştirme Toplumsal sorumluk alma Meslek seçimi Aile kavramına ilgi gösterme evlilik Bağımsız bir birey olarak hareket edebilme salgı ve dolaşım sistemleri meydana gelir. Cinsiyet belirlenebilir. ayda) • 4. Bu dönemde. Devinimsel Gelişim: Zihin ve kas kooordinasyonuna dayalı davranışların gelişimidir. • Kalp atışı düzenlidir. aylarda temel vücut yapısı tamamlanır. E. Doğum öncesi fiziksel gelişim Bebeklik Dönemi fıziksel gelişim (0-2 ) İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelişim (2-6 ) Okul Döneminde fiziksel gelişim (6-12 ) Ergenlik Döneminde fıziksel gelişim (12-18) • O dönemde yerine getirilmeyen görevler mutsuzluğa yol açar. • 5. Embriyo gelişerek vücut organlarını meydana getirecek tabakalar meydana getirmeye başlar. • Beynin gelişmesiyle birlikte organizma artık hem biyolojik hem de psikolojik bir varlık demektir. Bunları kısaca ele alırsak. Devinimsel gelişimde • Bu dönemde beyinde elektriksel etkinlikler meydana gelir. FİZİKSEL VE DEVİNİMSEL GELİŞİM Gelişim genel olarak üç bölümde incelenebilir. • Bebek görünümü vardır. psiko-sosyal gelişim. Fetüs: 3. D. C. karaciğer. beden gelişimi ve psiko-motor gelişim olarak iki boyutta incelenir. • Birçok reflex gelişir. tırnak ve dişlerin bir kısmı oluşur. saç. solunum. aydan itibaren başlar. . ağırlık ve hacimsel artışla birlikte vücudun sistemlerinin kendilerinden beklenen fonksiyonları da kapsar.

ZİGOT. Çünkü göz geiişimi diğer duyulara göre daha geç tamamlanır. . • Kadının cinsiyet kromozomları her zaman XX düzenindedir. EMBRİYO. İlk Çocukluk Dönemi fiziksel gelîşim (2-6 yaş) • Bedensel Gelişim: Bedensel gelîşim bebeklik dönemine göre daha yavaştır Sinîr sîstemî geüşiminî büyük ölçûde tamamlar. Çocuk yaklaşık 12-30 aylar arasında altını ıslatmamayı öğrenir Süt dişieri 5-8 aylarda çıkmaya başlar ve yakiaşık olarak 2. Bebekte bu dönemde refleksif ve denetimsiz vücuî hareketleri gözlenir. • Yumurta ve speımde 23'er kromozom bulunur Bunlar birfeşince zigotu oluşturur 46 kromozom meydana gelir • Her kromozom içinde yaklaşık 20. Farklı tat ve kokulan ayırt edebilirier. Onun ayda emekler ve on birind • • Duyulann Gelişimi: Yeni doğan bebeğin işîtme duyusu oldukça gelişmîştir Tanıdık ve yabancı sesleri ayırt edebilir. Okul Döneminde Fîziksel Gelişim (6-12 yaş) • Bedensel Gdişim: bedensel gelişim bir önceki döneme göre daha yavaştır Dokuz yaşına kadar erkek çocuklar kızlara göre daha uzun ve ağırdıriar Kız çocuklann 10-15yaş aras: boy ve ağıriıklan yaşıtı olan erkekleri geçer Fakat ericekîer daha harekeîli ve fîziksei etkînükiere yoğun îigî duyariar Sinır sistemi geüşimi îamamfansr Kalp atış hızı yetişkine çok yakındır.000 gen bulunur • Kişinin tüm genetik özelliklennın kodlandığı DNA !ar bu genlerde bulunur • Genler baskın ve çekinik olmak üzere iki çeşittir • Down sendromu genetîk bir bozukluktur Bireyde fiziksel ve zihinsel bozukluklar görülür • Erkeğin cinsîyet kromozomları XY düzenîndedir. GEN. Altı aya kadar renkleri ve şekîlleri ayırt edebilirfer. Sekizind ayda destekfe ayakta durabilir. Beş ayiık bebek başının kontrolünü sağlayabilir Bebek yedî aylık olunca kendi başına oturabilir. 22 çifttir Genozom: Cinsiyet kromozomlardır. B. • DNA. Bebeğin sinir sistemi gelişim îlkelerine uygun olarak merkezden uçlara. Çocuk yaklaşık dönem doğum öncesi dönemdir. Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişim (0-2 yaş) • Bedensel Gelişim: Doğum öncesi gelişimden sonra fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. KROMOZOM. Bunun nedeni ise karmaşık ve spesifik bir yapıya sahip olmasıdır. Bebeklerin koklama ve tat alma duyulan da çok getişmiştir. Bebek bir yaşında doğumdaki boyunun yaklaşık yarısı kadar uzar. Özellikle annesinin sesini iyi tanır. Dış görünüştür Androjeni: Bireyin kendi cinsiyetini reddetmeden erkek ve dişi özelliklerini potansiyeüer ölçüsünde taşımasıdır. DÖLÜT. Dokunma duyusu en geiişmiş duyudur Bu duyuyu çevresini tanımada da kullanır C. Kız bebekfer boy ve ağırlık olarak erkeklere göre daha yavaş gelişirter. büyük puntolu kitapian incelemeye daha mûsaîttir. îç salgı bezieri bu dönemde oldukça önemlidir Troid bezî yeterince salgı öretmese bedenseS ve zîhînsei gelişim yavaşlar Gırîlağın iki yanındakî bu bez yeterii salgıyı sağlayamazsa çocuk edügenL îembeî ve sindirim güçlüğü çeker Psiko-motor Geiişim: küçök kas becenleo geiişir Bu sayede güzel sanaîlar müzik ve el işâerine îlgi duyariar Ergenlik Döneminde fiziksel geiişim (12-18 yaş) • E. Otozom: vücut kromozomlarıdır. • O. Genotip : Anne babadan kalıtım yoluyla geçen yapılan ifade eder Fenotip: Genetik yapının çevrenin etkisiyle oluşan dışandan gözlenebilen şeklidir. içten dışa doğru gelişir. • Psiko-motor Gelişim: Bebek doğduğunda vücudunu kontrol edecek güçte değildir. Beş yaşına kadar beyin ağıriığı yetişkinin % 90 ına ulaşır Kalp atış hızı ilköğretime başlayınca yetişkine ulaşır Psiko-motor Gelişîm: Bu dönemde çocukfann etkinlık seviyeleri çok yüksektir Uzun süre bir yerde oturamazlar Kaba motor hareketi sağlayan kaslannı daha sık kullanıriar Çocuğun hareket sayısı ve hareketlennin niteliğînde artma göztenir Dönemin sonlanna doğru iki tekeriekli bisiklete binebilirler Yazma çîzme gibi küçük kas becerilerinde acemilik göztenîr Duyulann Geüşimi: Çocuğun görme duyusu.Gelışım Psikolojisİ • İnsan yaşamında fiziksel gelişîmin en yoğun olduğu ayda elinden tutularak yuruyebîlîr. Altı ayiık bebek doğum ağırlığının iki katına ulaşır Bebeğin kalp atışs yetişkinin yaklaşık iki katı kadardır.5 yaşlarında tamamlanır. FETÜS şeklinde bir geiışım sırası işlemektedir. 12 aylık olunca bağımsız olarak yürüyebilir. 1 çifttir.

Ergenlik dönemi fiziksel gelişimin (0-2) yaş döneminden sonra en yoğun olduğu dönemdir. İlköğretim döneminde görsel algılama ve küçük kas becerileri normale döner. benlik algısına D) Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara E) Okul başarısını etkileyecek bir davranış şekli olması • • Fiziksel Gelişimin Eğitim Açısından Sonuçları • Okul öncesi dönem çocukların uzun süre bir yerde oturmaları mümkün değildir. müzik gibi etkinliklere yönlendirilmelidir. Vücudun tüm organları değişiklikten etkilenir. sınıftaki bir öğrenci. erkeklerde ise kas dokusu fazlalaşır. İlköğretim 1. Bu durum yaramazlık olarak değerlendirilmemelidir. Çocuklarda sinir sisteminin gelişimi okul öncesi dönemde tamamlanır. Bu durumda. erkekler ise 13-15 yaşları arasında buluğa ererler. ayak ve beden gelişir. az su içmesini ve sulu gıdalardan kaçınılmasını söylemek D) (drarını kaçırmaması uyarmak için çocuğu sık sık E) Durumu çocuğun ailesine ileterek soruna birlikte çözüm aramayı önermek . Ergenliğin son döneminde vücut koordinasyonu yetişkinlik düzeyine ulaşır. • C) Çocuğa. El. Küçük kas gelişiminde yetersizlik gösteren öğrencilere resim ve yazı çalışmaları yaptırılmalıdır. kendisini tutmaya çalışan annesinin ellerini itmektedir. sınıf öğretmeni için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-84) A) Çocuğu doktora göndermek B) Okul yönetimine haber vermek • İlköğretimin I. Kızlarda yağ dokusu. Ergenin kısa zaman diliminde geçirdîği fiziksel değişim ve gelişim bazı sorunları da beraberinde getirir. okulda bazen idrarını kaçırmakta ve kendisi de bu durumdan rahatsız olmaktadır. Evresinde küçük kas becerileri ve görme algısı tam olarak gelişmediği için kalın kalem ve büyük puntolu kitaplar kullanılmalıdır. Öğrenciferin enerjilerini olumlu olarak kullanabilecekleri spor. Hızlı fizyolojik değişme vücut yapısında büyük farklılıklara neden olur. Bu dönemde yoğun fizyolojik ve hormonal değişim yaşanır. 0-2 yaş ve ergenlik dönemidir. 11. Erkelerde ses tonu. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellik ile açıklanır? (2001 KPSS-4) A) Yatkınhk B) Özerklik E) Merak C) Üretkenlik D) Özdeşim • 12. Daha sonra zihin ve kas koordinasyonu gelişerek bu uyumsuzluk ortadan kalkar. A) Bireysel farklılığı. Bu dönemde cinsiyet salgı bezleriaktif hale gelerek cinsiyet hormonu üretir. "Dev adam. sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu otan bir 7sınıf öğrencisini.Gelişim Psikolojisİ • Bedensel gelişim: Ergenliğin ilk dönemine buluğ (erinlik) dönemi denir. öğrendyi incitebilecek şekilde etiketlemesi göstermesi B) Öğrencinin özellikleriyle yakından ilgilendiğini C) Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması dikkat çekmesi • Çocuğun kız veya erkek olduğunu bilmesi bir diğer anlamıyla farkına varması ilk çocukluk döneminde gerçekleşir. 13. Kızlar 1112. İki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte. Psiko-motor Gelişim: ergenlik dönemindeki yoğun fizyolojik değişim devinimsel becerilerde acemilik gözlenmesine neden olur. Ergenlik dönemindeki gencin fıziksel özellikleri etkiler. doğum öncesi. kızlarda ise adet görme bu dönemin belirtileridir. gel buraya" diye çağırmaktadır Gelişim Psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır? (2001 KPSS-9) Fiziksel gelişim özet. Bir öğretmen. • Fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemler.

tavuk gibi besinleri C) Çocuğun davranışlarına hiç sınır koymayıp D) Çocuğu olabildiğince sınırlayarak kazalardan E) Çocuğun her işini başkasına yaptırmak 15. 3 yaşındaki Mehmet'in davranış gelişimini tutamamaktadır. (2004KPSS-12) Buna göre üniversite üçüncü sınıfta olan İbrahim'in karşı cinsle duygusal ilişkiler kurmakta başarılı ve kendi cinsinden sosyal arkadaşlıkları olduğu da düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2002 KPSS-71) A) B) C) D) E) Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir Erkek cinsel rol kimliği gelişmemiştir Homoseksüel eğilimlere sahiptir Kadın cinsel rol kimliği gelişmiştir Kefıdini kontrol edemeyen bir yapıdadır A) Uzun sürse de ayakkabısını kendisi bağlayıncaya kadar çocuğa yardım etmeden beklemek önceden çatal ve bıçakla küçük parçalara ayırmak yanlışlarından öğrenmesine fırsat vermek korumak B) Çocuğun yiyeceği et.Gelişim Psikolojisİ 14. Ahmet duygusal bir film izlediğinde göz yaşlarını 18. hızlı bedensel değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkabilecek durumlardan değildir?(2002 KPSS77) 20. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemine erken giren bireyler için söylenemez? (2002 KPSS-72) A) Arkadaşları tarafından lider olarak kabul edilirler B) Zeka düzeyleri yaşıtlarında daha yüksektir C) Sosyal gelişim düzeyleri yaşıtlarından farklılaşır D) Cinsel rol kimliklerini kazanmaya başlarlar E) Kimhk gelişimi ile ilgili karmaşalar başlar 19. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ergenlik dönemindeki gelişim özellikleri ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? (2003 KPSS-90) A) Gençlerin ayna önünde geçirdikleri zamanın artması A) Ergenlerin meslek seçimine yönelik olarak bilgi toplamaya başlanan bir dönemdir kurabilecekleri kişiler aralar B) Dış görünüşlerinin iyi olmadığına ilişkin kaygılar oluşması C) Bedensel değişımin sakarlıklara neden olması B) Ergenler bu dönemde model alarak özdeşim C) Ergenler bu dönemde sosyal rollerdeki cinsiyete bağlı farklılaşmaları öğrenirler D) Reddedilme korkusuyla sosyal etkınliklerden kaçınma E) Kendine özgü bir değerler ve kav sistemi oluşturma ramlar D) Ergenler bu dönemde kimlik geliştirme çabaları sırasında karmaşa yaşarlar E) Ergenler bu dönemde her konuda ailelerinin dediklerini yapmaya çalışırlar 17. Aşağıdakilerden hangisi kişi üzerinde arkadaş gruplarının etkisinin ve baskısının en fazia olduğu dönemdir? (2003 KPSS-79) A) Ortaöğretim B) Yükseköğretim C) Temel öğretim D) İlköğretim E) Okulöncesi 16. Bu yüzden de arkadaşları hızlandırmasına yardımcı olabilmek için anne ve tarafından "fazla duygusal ve kız gibi davranmakla" babası aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? suçlanmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ergenlik döneminin hemen başında çıkan özelliklerden biri yeralmaz? (2004 KPSS-11) A) Karşı cinse ilginin artması B) Bireyin kendisini farklı ve üstün bulması C) Arkadaşlara yönelimin artması D) Ahlaki değerlendirmelerde Başkalarının tepkisinin önemsenmesi E) Zihinsel gelişimin en üst düzeyine erişmesi .

Mevcut yapıyı (şemayı) yeni durumlara. dünyayla baş etme yolları. Özümleme ve uyma (Düzenleme) Özümleme: Var olan şemalarla açıklamaya çalışma sürecidir. Örnek: Kuşlarla ilgili şeması olan çocuk konuşan papağan gördüğünde "bu ne?" diye soracaktır. Bireylerin dünyayı tanıma. Kuş olduğunu öğrendiğine kuşlar şemasında "konuşan kuşlar da var " diyerek oluşan dengesizlik durumu dengeye kavuşacaktır. objelere. Bireyin çevresindeki problerrileri anlama. bilişsel süreçler çocuğun dünyayı anlamasını sağlar. Eğer var olan şemalar yeterli değilse uymaya çalışılır. Bunun yanında Bruner ve Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramlarına da yer verilmiştir. abi. tutma. uyum sağlama (özümleme. .. Uyum Sağlama (Adaptasyon) Çevreye uyma yeteneğidir. olaylara göre yeniden biçimlendirme. anlama çabası yeni şemalar oluşturma. Daha sonra özümleme ve uyum süreçleri ile denge yeniden kurulur. özümleme. döndürür. uyma) ve dengeleme > > > • • Örgütleme(Organizasyon): Süreçleri sistemli ve tutarlı halde koordine etme ve fıkir ile eylemleri birleştirme çabasıdır." şeklinde saymaya başlar. Zihinsel sürece aşırı yüklenme sonucu kafanın karışması buna örnektir. işitme. Piaget'e göre gelişim. Çalışmalarını çocuklar üzerinde yapmıştır. Bilişsel gelişim akıl yürütme. Dünyayı algılama ve anlamaya dönük bilişsel süreç ve etkinliklerdir. çözme. dokuz aylık çocuk ise sallar. Çocuğun ilk defa gördüğü koyuna "köpek" demesi özümlemedir. Zihinsel. Zihin yeni bilgilerden dolayı her zaman dengede durmaz. atar (şemaları farkhlaşmaya başlamıştır) 7 yaşında Ayşe isimli öğrenci 'andımız'ı okurken "büyüklerimi saymak ne demek?" dediğimizde 'anne. İki aşamalıdır. olayı daha önceden kendisinde var olan bilişsel yapının içine almasına denir. Piaget'e göre zihinsel gelişim DENGE-DENGESİZLİKYENİDEN DENGE süreci olarak tanımlanır. Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı > > > > Kuramının temelinde çocuklarla yetişkinlerin dünyalarının farklı olduğu görüşü oluşturur. baba. şekillendirme sürecine düzenleme denir. Önce zeka kavramı ile ilgilenmiştir. Örgütleme. Birey yeni karşılaştığı olay ve nesneleri beynindeki şemalarla açıklamaya çalışır. Başka yazarlar şemayı "bilişsel yapı" olarak ifade etmektedirler. organizmanın kendini ve çevresini anlama süreci olarak ifade edilebilir. düşünme ve dil gelişimi kapsar. 'r En temel zihinsel yapılardır Balık tutma gibi davranışsal ya da balık tutmayı bilme gibi bilişsel olabilir.. Örnek iki aylık çocuğa çıngırak verdiğimizde onu ağzına götürür (dünyayı tanıma şeması emmedir).. Bebeğin ilk şeması emme ve yakalama reflexleridir. Dengeleme: Örgütleme işleminin uzantısıdır. Yukarıdaki koyun örneğinde çocuk koyunlarla ilgili yeni bir şema oluşturur ve eski şemalarda yeniden düzenleme yapar. Daha sonra görme. Karşılaşılan yeni obje. Örnek. Piaget'e göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler 12345Olgunlaşma Yaşantı Uyum Örgütleme Dengeleme • • > Her yaşantı özümleme ve düzenlemeyi kapsar. Bireyin çevresiyle etkileşerek çevreye ve çevresindeki değişmelere uyum sağlamasıdır. Beynimizdeki şemalar sürekli dengeleme eğilimindedir. Bütünlüğün dengeli ve tutarlı olmasını ifade eder. uyma ve organize etme şeklinde devam eder. Bir anlamda çevre ile başa çıkmaktır. vurma ve itme şemaları gelişir Bireyin öğrenme aracıdır Yeni gelen bilginin içine yerleştirileceği çerçevedir. kalıtım ve çevrenin ürünüdür. Çocuk için yeni olan şeyler bilişsel dengeyi bozar.8 BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM Gelişim Psikolojisİ Şema: Çevreyle etkileşim sonucu oluşan davranış ve düşünce kalıplarıdır. Uyma (düzenleme): Var olan şemalar yeterli değilse uymaya çalışılır. öğrenmeyi ve anlamayı içeren zihinsel faaliyetlerdir. Böylece onu özümlemeye çalışır. Bilişsel gelişim. Bilişsel gelişim ile ilgili en çok kabul gören yaklaşım Jean Piaget'in geliştirdiği kuramdır. Önemli kavramları Piaget'e göre insanlar doğuştan iki temel zihinsel eğilimle dünyaya gelirler. fikir. Yeni bilgiler sürekli dengeyi bozar. yapılarıdır. Ona göre zeka çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir. Biliş.

yaşayarak öğrenir. 'r Gelişim kuramları evrenin tipik özelliğini belirler. Saklanan nesneleri bulma yeteneğinin kazamlmasıdır. Odaklaşma: Korunum kavramıyla yakından ilgilidir. konumu değişse de miktarının. hacminin. 3. Örnek: karşıdan karşıya geçişlerde odaklaşma kazalara neden olmaktadır. Çevresindeki olay ve nesneleri çeşitli sembollerle ifade etme Başlangıçtaki ben merkezlilik giderek azalır Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) bağlı düşünme (duyu organlarına düşünme) yoluyla problem çözme vardır Mantıksal düşünme geüşir Birden fazla özelliğe göre sınıflama ve sıralama Tersine çevirebilme kazanılmıştır. düşünceler etkinliklere yansıtılır. Eylemsel evre çocuk bu evrede nesnelerle doğrudan etkileşimde bulunarak. Örnek. Sembolik evre: Hayatın tümüyle formüller ve simgeler yoluyla kavranmasıdır. sentez. sprey koltuk altına sıkılır. • Akıl yürütme vardır • Ergen ben merkezüliği görülür • Olasılıklı düşünme vardır. tümevarım. . yaygın biçimde sembolik sistemi kullanır. > Evreler değişmez bir şekilde belli sıra ile ortaya çıkarlar > Sonraki öncekinin kazanımını içerecek şekilde hiyerarşi oluşturur. değer ve inanç sistemi yapılanır • Fikir dünyasıyla aktif olarak ilgilenilir. • Dikkatini belli nesnelere odaklayabilir • Döngüsel tepkiler görütür • Taklit ve oyunlar görülür 2. "peki 8 kere 2 kaç eder?" Cevap: "biz daha sekizleri görmedik. • Kolektif monolog. (Korunum: objelerin şekli. ağırlığının değişmeyeceği ilkesidir. • Piaget işlem terimini mantıksal düşünme olarak almaktadır. 3. Bisiklete binme. Bu tipik özellikler o evredeki bireylerin tamamında bulunmayabilir. • Ben merkezci düşünme ve konuşma vardır (egosantrizm: çocuğun kendi bakış açısının olabilecek tek bakış açısı olabileceğine inanmasıdır) • Özelden özele akıl yürütme: İki özel durum arasında bağlantı kurarak akıl yürütmektir. > Aynı evredekilerin gelişim oranlarında farklılıklar vardır. Duyusal Motor dönem (0-2 yaş) • Kendisini dış dünyadan ayırt etme • Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçme • Nesnenin devamlılığı: Bir varhğın göz önünden kaybolmasıyla tamamen yok olmadığıdır. Örnek: Her gün kahvaltıda omlet yiyen çocuğun. 1. değerlendirme) • İdeal. "2 kere 8 kaç eder?". Dönem kuramcılarından olan piaget. İşlemi tersine çevirebilme ile yakından ilgilidir. 1. top oynama gibi. sözcükler ve kavramlar yoluyla edinilir. ben merkezliliğin bir başka biçimidir. bilişsel gelişimin evreler halinde gerçekleştiğini savunur. Yaklaşık 9 aylık olduğunda kazanılır.) Örnek.Gelişim Psikolojisİ PİAGET'YE GÖRE BİLİŞSEL GELIŞIM DÖNEMLERI Piaget bilişsel gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini öne sürmüştür. İmgesel evre: bilgi. BRUNER'İN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Bruner'e göre bilişsel gelişim yaşam boyu devam eder ve üç aşamada gerçekleşir." Tek özelliğe göre sınıflama ve sıralama vardır İlk akıl yürütme faaiiyetleri (düşünme) başlar Korunum ilkesi kazanılmamıştır. İşlem öncesi dönem (2-7 yaş) Tersine çevirememe. • Bu dönemde mantıksal düşünme gelişmemiştir. Olay ya da nesnelerin yalnızca bir yönüne odaklanma söz konusudur. doktorlar vb. Ben merkezlilikten uzaklaşılır Korunum ilkesi kazanılmıştır Yaparak yaşayarak öğrenme bu dönemde daha etkilidir • Somut • • • • • • 4. Bu evrelerle ilgili 4 temel kural vardır. Durum veya yaşantılar imgelerle beyne aktarılır. para deneyi. • Dil hızla gelişir • Sözcüklerin yüzeysel anlamıyla harfi harfine anlaşıldığı dönemdir. 2.B\r işlemi tersinden düşünemezler. Bilim adamları. omlet yemediği gün "bu gün kahvaltı etmedik" demesi • Sembolik oyun ve düşünme vardır • Animizm: cansız nesnelere canlılık özelliği yüklemek Soyut işlemler dönemi (11 yaş ve üstü) • Soyut düşünme başlar • Üst düzey zihinsel düşünebilme (tümdengelim. analiz. fikir. yaparak. Evre: Çocuğun birçok değişik durumdaki düşünce ve davranışının altında yatan zihinsel süreçlerinin özelliklerini yansıtan zaman süreci olarak tanımlanmıştır. Örnek.

Piaget'ye göre. işlenmesi ve depolanması sıralı bir şekilde olur > Bilişsel gelişimde kişisel farkındalık önemli bir aşamadır > Sosyal farkındalık bilincinin elde edilmesi önemlidir. Zihinsei gelişim bağlamında "kritik dönem" nasıl açıklanır? (2001 KPSS-2) A) Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem A) Dünyanın. çünkü miktar konumunu kazanmıştır. Bireyin belli bir bilişsel yeterlik kazanması içinde bulunduğu kültüre bağlıdır. Müzik kutusu yatağın yanından alınıp başka bir yere bırakılınca Ebru müzik kutusunun var olmaya devam ettiğini anlamaktadır. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu sorulmuştur.5 yaşındaki Ebru'nun yatağının yanında bir müzik kutusu bulunmaktadır. Öğrenme bir bakıma kültürlemedir. öğrencilerden. çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz C) Korunum D) Dönüşebilirlik E) Çoklu sınıflama . somut işlemler dönemi 7-11 yaş. Bu çocuğun "Bu üç bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var?" sorusuna aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir? (2001 KPSS-5) 26. Ona göre tüm öğrenmelerin kaynağı sosyal çevredir. yardımseverlik gibi toplumsal özellikler kültürleme yoluyla edinilir. Buna göre. Bu işlemin yapılmasmda dil önemli bir olgudur. Paraları tanırken. Bilişsel geiişimde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. kodlanması. çünkü görelilik ilkesi henüz öğrenmemiştir. Bu durum. soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır. D) "Küplerdeki kil çok" der. 21. Çocuktan "İkisinde de aym" yanıtı alındıktan sonra. > Bilişsel gelişimde bilginin çözümlenmesi. bardaklardan birindeki su üç bardağa paylaştırılmıştır. bilişsel gelişimde sosyal çevre ve kültürel yapının önemini vurgulamıştır. Yani topluma ait düşünce ve inanç özelliklerinin çocuğa aktarılmasıdır. kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın alınabileceğini göstermek. onun gözü önünde. aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi. VYGOTSKY'NİN BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMI Vygotsky. bu eylemi drama ile canlandırmak Uzay yolculuğunu anlatmak için. > Bilişsel gelişim birçok boyuttaki artışın ürünüdür. İşbirliği. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için. A) B) C) "İkisinde de aynf'der. ilköğretim üçüncü sınıf düzeyine uygun degildir ? (2001 KPSS-6) Bruner'e göre öğrenme özellikleri. kendilerini sınıf yerine bir uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek B) C) D) E) 24. Bir çocuk Sıra üzerindeki topların yerleri değiştiril.10 Gelişim Psikolojisİ 23.diğinde top sayısının değiştiğini düşünüyorsa. E) "Toptaki kil çok" der. çünkü devamlılığı kavramını kazanmıştır nesnelerin 1. içinden şiş geçirilmiş portakaldan yararlanmak. Bilişsel gelişimin son aşaması Piaget'ye göre hangi dönemde tamamlanır? (2002 KPSS-74) A) B) C) D) E) Üniversiteye giriş yılları 11. Piaget'e göre bu çocuk hangi bilişsel gelişim evresindedir? (2004 KPSS-5) A) B) C) D) E) Didaktik evre Somut işlemler evresi Duyusal devinim evresi Soyut işlemler evresi İşlem Öncesi evre 22. eline tebeşir tozu sürüp öğrencilerle tokalaşmak Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için. yaşın sonu Okula başlama yılları Ergenliğin sonu yetişkinliğin ilk yılları Yaşlılık dönemi B) C) D) E) Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem 25. ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için. Piaget'in bilişsel getişim kuramında yeralan aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? (2004 KPSS-6) A) B) Geriye dönebilirlik Nesne sürekliliği "Küplerdeki kil çok" der çünkü sayı boyutunda bağımlılık vardır "İkisinde de aynı" der.

Çocuk da "çok açım beşe bölersen kek daha çok olur üçe bölme beşe böl. ayakkabıları ken.şurken. Bu biçimde yanıt veren çocuk hangi bilişsel gelişim aşamasındadır? (2003 KPSS-86) A) B) C) D) E) Duyusal motor dönem Özümseme (asimilasyon) yapamadığı Ben merkezci düşündüğü bir dönem Miktar korunumunun kazanılmadığı bir Soyut işlemsel dönem C) Birleştirmeci (kombinasyonel) düşünce D) Empatik düşünce E) Tümevarıma düşünce dönem dönem 29. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun. Yedi aylık bir bebek annesi ile oyun oynarken. Ali ergenlik dönemini yaşamaktadır Başkalarının kendisini anlamadığım yaşadıklarının yalnızca kendisinin başına geldiğini düşünmektedir.Gelişim Psikolojisl 27. bebek annesinin arkasına doğru emeklemeye başlamaktadır. Çocuğa "keki üçe mi böleyim. Aşağıdakilerden hangisi bebekteki bu davranış değişiminin nedenidir? (2003 KPSS-85) A) Soyut işlemsel dönemde bulunması B) Ben merkezci düşünce biçiminin etkili olması C) Somut işlemsel dönemde olması C) Birleştirmeci (kombinasyonel) düşünce D) Empatik düşünce E) Tümevarıma düşünce D) Kendini çevresindeki nesnelerden ayırt edememesi E) Nesne devamlılığını kazanmamış olması 28. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'nin bilişsel gelişim kuramı ite ilgili olarak doğru bir açıklamadır? (2003 KPSS-83) A) B) Benmerkezci düşünce Algının seçiciliği 31. annesi oyuncağı arkasına sakladığında. bebek hemen dikkatini başka tarafa vermektedir. Ancak dokuz aylık olduğunda.disi gördüğü için babaannesinin de gördüğünü san. Dört yaşındaki bir çocuk babaannesi ile telefonda konu. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004 KPSS-10) A) B) Benmerkezci düşünce Algının seçiciliği 11 30. çok kek yemek istiyorum" der.masının nedenidir? (2003 KPSS84) A) B) C) Soyut işlemsel dönemde bulunması Ben merkezci düşünce biçiminin etkili olması Somut işlemsel dönemde olması D) Kendinı çevresindeki nesnelerden ayırt edememesi E) Nesne devamlılığını kazanmamış olması . Bir anne çocuğuna tabakta bir dilim kek verir ve çocuğunun yemesini kolaylaştırmak için keki bölmeye başlar. annesi bebeğin oyuncağı arkasına sakladığında. beşe mi böleyim?" diye sorar. yeni ayakkabılarını göstererek "babaanne bak ayakkabılarım ne güzel" der.

32. İlköğretim beşinci sınıftaki Ayşe ile onun beş yaşındaki kardeşi Ahmet'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (2002 KPSS-69) Ayşe A) Somut işlemler B) Soyut işlemler C) Soyut işlemler D) Somut işlemler E) İşlem öncesi Ahmet işlem öncesi somut işlemler işlem öncesi duyusal motor duyusal motor .

• Bebeksi konuşma bireyin yalnızlığa itilmesine yol açar. Dil. • Dünyada bütün kültürlerde çocuklar ilk yıldaki tüm sesleri ortak üretirler. bir tür toplumsal semboller bütünü olup. • Ana dilini ilk 10 yılda öğrenemeyen çocuklar ya zor öğreniyor ya da hiç öğrenemiyor. 1. DİL GELİŞİM AŞAMALARI 1. . hangi dili öğreneceğini belirler. • Örnek: Anne su 5. Farkh çevrelerden gelen çocuklar burada gelişme imkanı bulur. algı.12 DİL GELİŞİMI Gelişim Psikolojisİ göre önemli olan çevredir. akıl yürütme ile ilgilidir. • İki dili birlikte öğrenen çocuklar birlikte oldukları akranlarının dilini onlar kadar kolay ve doğru kullanamazlar. Dil. Pekiştirilen sesler sık tekrar edilir. ma-ma gibi • En geç bu dönemin sonuna kadar annesinin sesini tanımaya başlarlar 3. • Okul. 2. • Otoriter ve az konuşulan ev ortamları dilin gelişimini olumsuz etkiler. Agulama-Babıldama Dönemi (0-6 Ay) • İlk bir ay sadece ağlarlar • Bebek çeşitli sesler çıkarır • İhtiyaçları için ağlar • Sesleri bilinçsizce çıkarır. Dil aynı zamanda psikomotor bir davranıştır. Tek sözcük Dönemi (12-18 Aylar) • Konuşmanın başlangıcı sayılır • Konuşmada kritik dönemdir • Tek sözcükle çok şeyler anlatılmaya çalışılır • Morgem: Tek sözcükle çok şeyin anlatılmasına verilen isimdir. Bilişsel yaklaşım: dil öğrenmenin bilişsel gelişime dayalı olduğu görüşündedirler. Heceleme Dönemi (6-12 Aylar) • Sesleri kendi kendilerine tekrarlar • Konuşma organları olgunlaşmıştır • Heceler çıkarılmaya başlar • Örnek: ba-ba. düşünceler arasındaki ilişki bu semboller aracılığıyla gerçekleşir. Psiko-linguistik Kuram (Chomsky) Davranışçı ve sosyal öğrenme kuramlarına eleştiri getirmiştir. • Dünyadaki bütün çocuklar konuşmayı yaklaşık 2-4 yaşları arasında öğrenirler. Yanlışlar düzeltilir. Biyolojik yaklaşımdır. • Bir dilin temel sesleri o dilin fonemidir. En önemli özelliği de bütün çocuklara eşit bir ortam sağlanmasıdır. Telgrafik Konuşma Dönemi Eğitim öğretimde iletişimin sağlıklı ve etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için dil gelişimi çok önemlidir. 4. Beden dilini kullanma bir tür dil kullanımıdır. Bu kurama göre çocuklar doğuştan dil öğrenme donanımıyla dünyaya gelirler. çocuğun taklit etmesi ve düzeltici geribildirim vermesi biçiminde gelişir. ana babanın model olması. Bebekler sesleri tekrar ederken gündelik dildeki kelimelere benzer sesler çıkardıklarında çevresi tarafından pekiştirilirler. kurallarını anlamasını ve daha sonra gramer kurallarına uygun olarak konuşmasını sağlar. Sosyal Öğrenme Yaklaşımı Bu yaklaşıma göre dil. Bebekte sesli iletişim ağlama ile başlar. İlk Gramer Süreci (24-60 Aylar) • Cümleler ve gramer kuralları hızla öğrenilir • Kelime haznesi genişler • Kurallı ve grameri uygun cümleler gelişir. öğrenme. Böylece dil gelişmeye devam eder. • Çocuğun konuşmasındaki en önemli gelişme okula başlamasıyla gerçekleşir. refleksiftir • Ağlayarak sosyal iletişim kurarlar 2. çocuğun çevresinde konuşulan dili içselleştirmesini. 3. Davranışçı Yaklaşım Sosyal Öğrenem Yaklaşımı Psiko-linguistik Kuram Davranışçı Yaklaşım Dilin pekiştirmeler yoluyla kazanıldığını savunmaktadır. Onlara (18-24 Aylar) • Sözcüklerin birleştirilme dönemidir • Kullanılan kelime sayısı artar • İki kelime peş peşe söylenerek anlamlı cümle kurulur • Kelimeler arasında bağlaç kullanılmadan sözcüklerin kullanılma biçimidir. • • İşitme engeli olan çocuklar özel eğitim almazsa toplumsal yalnızlığa itilir. okuma sözcük dağarcığını geliştirir. TV. Her birey doğuştan bir 'Dil Kazanma Mekanizmasına" sahiptir. Dil gelişimi bilşsel gelişimle paralellik gösterir. Birey anlamları geliştirdikçe sembolleri daha kolay öğrenmekte ve uzun süre hatırlayabilmektedir. Çünkü duygu ve düşünceler ses organları kullanılarak ifade edilir. Normal gelişen her çocuk dil öğrenir. Dil kazanma mekanizması. Dil gelişimi ile ilgili kuramlar 3 grupta toplanabilir. Bu onları yalnızlığa iter. Çevre çocuğun dili öğrenip öğrenemeyeceğini değil.

6. • Çocuklarla bebeksi değil normal konuşulmalıdır. ek vb bazılarını kullanmadan konuşma) konuşma Öğelerin (telgrafik • Çocuk kuralların değişmezliğine inanır • Kurallara uymayanın cezalandırılması gerektiğini düşünür. AHLAK GELİŞİMİ 13 Ahlak Haklılık arayışıdır. çevre.Gelişim Psikolojisİ Dil gelişimi ile ilgili notlar. • Okul öncesi dönemde kural kavrarm olmadığından ahlak da yoktur. Piaget'nin Ahlak Gelişim Kuramı Ahlak gelişiminin bilişsel gelişimle paralel seyrettiğini belirtmiştir. Toplumsal kurallara uyma sürecidir. Ahlak gelişiminin temel olarak iki dönemde incelendiğini belirtmiştir. Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakiierden hangisine örnektir? (2001 KPSS-7) A) Duyu organlarıyla alınan bilgıyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına getişimi) dönüştürme (kavram B) Özne. bağlaç. Üç ana düzeyden oluşur. • Kız çocuklar erkeklere göre erken konuşmaya başlarlar • Oyun dil gelişimini olum etkiler • Yetişkinler dil gelişiminde olumlu örnek olmalıdırlar • Konuşmayı öğrenme döneminde birden fazla dil kullanılmamalıdır. 5. A. C) Kurallart. • Davranışın iyi ya da kötü olması. ilköğretim I. Henüz gelişmemiştir. Çocukların konuşmalarını geliştirmeleri için fırsatlar oluşturulmalıdır. Çocukların Ahlak gelişimlerini anlamada kuralları nasıl yorumladıkları önemlidir. Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kuramı Ahlaki ikilemleri kapsayan hikayelere çocukların verdikleri tepkilere bakarak kuramını geliştirmiştir.10 yaşları arası tümceler gittikçe uzun olmaya başlar. Gerektiğinde değişebilir. altında yatan nedene bağlıdır. Özerklik Dönemi (12 yaş ve üstü) D) Kuralları yalnızca öğrenilen örnekle sınırlı olarak kullanma eğilimi (eksik kurallaştırma) E) Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğitimi (alıcı dil) • Çocuğun diğer çocuklarla giderek artan ilişkileri ve kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişir • Kurallar insanlar tarafından oluşturulur. • Çocuğun konuşmasının içeriği onun yalnızca zekası ile değil aynı zamanda toplumsallaşmışfık düzeyi ile de ilgilidir. Bu bölümde onların görüşlerine yer verilecektir. • 6 yaş çocuğunun dil bilgisi yönünden kısa tümceleri doğru kurabilme yeteneğini kazandığı yaştır. sınıfa doğru bu sayının 50 bine çıktığını belirtmektedir. • Otoriteye kayıtsız uyma söz konusudur • Davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz • Davranışın temelinde ödüle ulaşmak veya cezadan kaçmak yatar • 2 yaşın altında kural kavramı yoktur. ilişkilı olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi (aşırı kurallaştırma) B. Bunlar A. Kurallara uymayanlara ceza otomatik olarak verilmelidir. sosyo-ekonomik faktörlerden etkilenir. Ahlak gelişimi ile ilgili olarak çocukların oyunlarını gözlemiştir. yüklem. • Yabancı araştırmalar. Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi (6-12 Yaş) 33. Bu örneklere verilen cevaplar doğrultusunda 6 yargı aşaması oluşturmuştur. Geri kalmış ülke insanlarının bu dönemde olduğu iddia . İyi kötü. Her düzey kendi içinde iki dönemden oluşmuştur. Sınıfta 20-24 bin kelime. Piaget ve Kohlberg Ahlak gelişimini incelemişlerdir. Gelenek Öncesi Düzey (0-9 Yaş) Dışa bağımlı dönemdir. doğru yanhş kavramları kültürel kural ve değerlere açıktır. • Dil gelişimi aile. Bir çocuk annesinden su isterken "Anne su" diyor.

Evre Saf Çıkarcı Eğilim • Önemli olan kendi istek ve ihtiyaçlarıdır • İhtiyacı karşılayan. Evre Sosyal Anlaşmalara ve Yasalara Uyma Eğilimi • Bu devrede doğru davranış. ödül getiren davranışlar doğrudur • Çıkarcılık egemendir • "Sen bana yardım et. B. Seçilen referans grup çocuk için bir model oluştur. • Tüm insanlar eşittir düşüncesi hakimdir • İnsan hakları evrensel değerleri temel ölçüttür. 5. • Bu en yüksek devrede doğru ve yanlış. Çünkü soyut düşünce. insan haklarını ve insana saygıyı içerebilirler. • Bu ilkeler somut ahlak kuralları olmayıp genel soyut ilkelerdir. her hikaye hakkında çeşitli sorular sormuştur. Gelenek sonrası düzeye çok az sayıda kişi ulaşır. Karşılıklı ilişkilerde sürekli kendini düşünür • "Sen benim sırtımı kaşı. Bireyin fıkir ve değerlerinde farklılıklar gösterdiği bu devrede. Model grubun doğruları çocuk için de doğrudur. sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla değil. evrensel adalet ilkelerini. saygı. 3. • Hak. kişinin kendi vicdanıyla ve kendi geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. Evre. Piaget'nin dışsal kurallara bağlılık dönemi ile aynı paraleldedir. karşılıklı ilişkilerin devamhlığı ve minnettarlık önemlidir Başkalarının görüşü önemli Çevresinden onay almak ve takdir edilmek ister Temel güdü grup tarafından kabul edilmektir Somut işlemler dönemidir. göreceli anlayış ve yordama özellikleri vardır. evrensel değerler 15 yaş ve üstü) • Otoriteye mutlak uyum • • • • Yapılan davranışın fiziksel sonucu önemli Cezadan korktuğu için kurallara uyar Otorite yoksa yasak davranışı yapabilir Örnek: Kırmızı ışıkta geçme • Üç tabak kıran çocuk mu yoksa 10 tabak kıran mı çok suçludur? Diye sorulduğunda "10 tabak kıran daha suçludur" cevabı verilir.14 Gelişim Psikolojisİ edilmektedir. bunları ortaya koyan grup yada kişilerin yetkilerinden ve kişinin bu gruplarla özdeşleşmesinden bağımsız olarak tanımlama çabası görülür. Ancak doğru ve yanlışın kişisel değer sorunu olduğu da kabul edilir. ben de seninkini " anlayışı hakimdir. İlk düzeyde otorite kişinin tamamen dışındadır. Evre İyi Çocuk Eğilimi (Kişiler arası uyum) Bu Düzeyde geçerliği ve uygulanırlığı olan ahlaki değerleri ve ilkeleri. görüş birliğine varma teknikleri önemsenir. Geleneksel Düzey (9-15 yaş) Başkaları dikkate alınır. Bu düzeyde olan bireyler piaget'nin zihinsel gelişim düzeyinde soyut işlemler düzeyindedirler. • Bunlar. • Kurulu sosyal düzen eleştirilmeden kabul edilir. Gelenek Ötesi Düzey (İnsan hakları. İtaat ve Ceza Yönelimi C. Aile arkadaş grubu yada çevrenin beklentileri kendi başına değer taşır. 1. Yasal görüş kabul edilmekle birlikte. özgürlük kavramları çerçevesinde doğru ve yanlışı bireyler belirler • Ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur Kohlberg'e göre yetişkinlerin çoğu geleneksel düzeydedir. başkalarını memnun eden. yararı gözetilerek toplum tarafından incelenip kabul edilmiş ilkelere uygun davranıştır. Kohlberg ahlak dönemlerini saptayabilmek için deneklerine hikayeler vererek. • Kurallar varsa herkes uymak zorundadır • Kanuna ve düzene uyma eğilimi baskındır • Kurallar sorgulanmaz • Birçok yetişkin bu dönemde kalır . Bu hikayelerden bir örnek verirsek "Hans adlı bir adamın karısı az rastlanan bir kanser tütünden ölmek üzeredir. sadakat. yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumaktır. topluma daha fazla yarar sağlayabilmek için yasalann değişebileceğine inanır. Evre Kanun ve Düzen Eğilimi Temel güdü toplumsal düzen korunmalıdır • Başkalarını memnun edecek davranışlarda bulunmak değil. bende sana yardım edeyim" anlayışı egemendir. 2. Yasalar toplum yararına olarak çoğunluk tarafmdan konulmalıdır Kurallar toplum yararına değiştirilebilmelidir Yetişkinlerin % 25den azı bu dönemdedir Evre Evrensel Ahlak İlkeleri • İyi davranış. insan hakları ve toplum • • • • • • 6. onlara yardımcı olan yada onlar tarafından takdir edilen davranıştır Güven. Doktoriar bir ilacın onu • • • • • • Başkalarını mutlu etmek önemlidir 4. adalet.

5 yaşındaki ise kapkaçcıların çok miktarda para verdiği halde ilacın küçük bir miktarı için 2000 dolar çaldığı ile ilgili olarak yorumlar yapmışlardır. Fakat eczacı 'Hayır ilacı ben keşfettim. Evre insanlar onu • • Hans suçludur. 10 de 10 misli fazlaya satmaktadır. Bu ilaç olarak aşağıdaki yorumları yapmışlardır. İnsan hayatı önemlidir. Kanuniar toplumsal düzeni sağlamaya yarar. Gelenek Öncesi II. Kanunlara aykırı davranmıştır. her söz şeyden konusu • • 34.16 yaşında pahalıya mal olmuştur. Karısı için böyle yapmıştır. İnsanlara hiçbir şekilde yarar sağlamaz. Gelenek Öncesi I. Hans suçlu mudur D) Kişilik özellikleri ?. Evre Hans suçludur. Hans tanıdığı herkesten borç alarak ancak 1000 dolar toplayabilir. Radyuma 200 dolar yaşındaki kapkaçcıların çok kötü işler yaptığı. B) Ahlak gelişim düzeyleri ondan para kazanacağım' diyerek Hans'ın isteğini kabul etmez. Televizyonda haberleri izleyen üç farkiı yaş kurtarabileceğini söylerler. Geleneksel III. Karısı da onun için böyle yapardı. anlaşmalarla sorunlar çözülmelidir. Bir insanın hayatı olduğunda hırsızlık yapılabilir. Toplumdaki ayıplartar. Hans toplumsal düzenî bozmuştur. Suçsuzsa neden E) Duygusal özellikleri suçsuzdur?" Bu soruya şu cevaplar verilebilir: • • Hans suçludur. Evre ve Hans suçsuzdur. istemektedir." düşüncesi yerahr?(2002KPSS-75) A) Kanun ve düzen eğilimi B) Evrensel Halek ilkeleri C) Geleneksel ahlaki değerler D) Saf çıkarıcı eğilim E) iyi çocuk eğilimi . suçluysa neden suçludur?.Gelişim Psikolojisİ 15 35. Evre Hans suçsuzdur. Polisler onu yakalar cezalandırır. Gelenek ötesi V. Bunun üzerine çaresiz kalan Hans C) Genetik özellikleri eczaneye girip karısı için ilacı çalar. izledikleri bir kapkaç olayı ile ilgili bir eczacınm keşfettiği bir çeşit radyumdur. Evre Hans suçludur. İnsanlar toplum içinde birbirlerinin özel eşyalarına saygı göstermek zorundadır. Bu ilaç aynı şehirde oturan grubundan kardeş. fakat eczacı ilacı maliyetinden olan kapkaç olayının toplum düzenini bozduğu. Eczacıya karısının ölmek Aşağıdakilerden hangisi bu üç kardeşin tepkileri üzere olduğunu söyler. ondan ilacı ya daha ucuza arasındaki farklılığın nedenidir? (2003 KPSS-87) vermesini ya da paranın yarısını sonra almayı kabul A) Yaşantılarının öznelliği etmesini ister. Kohlberg'in anlak gelişim kuramının hangi evresinde "sebebi ne olursa olsun savaş her koşulda yanlıştır. Geleneksel IV. İnsan karısı (kocası) için böyle davranmalıdır.

16

Gelişim Psikolojisİ PSIKANALITIK KURAM Freud tarafından geliştirilmiştir. Topografik, yapısal ve psiko-seksüel kuramları vardır. A. Topografik kişilik kuramı (bilinç sınıflaması)

KİŞİLİK GELİŞİM KURAMLARI Kişilik: bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği veya sonradan kazanılan özellikler bütünüdür. Duygularımız, yeteneklerimiz, huyumuz, değerlerimiz, inançlarımız, tutumlarımız, görüşlerimiz gibi bütün özelliklerimiz kişiliğimizi oluşturur. Kişiliğin tüm belirtileri dışarıdan gözlenemez. Çoğu bireyin iç dünyası ile ilgilidir. Kişilik; • Bireyi diğer insanlardan yıran noktalardır • Davranışların tutarlı ve devamlı olan kısımlarıdır • Gelişimsel özellik göstermekle birlikte kalıcı özelliklerdir. Benlik: Bireyin gelişimsel özellikleriyle kendini algılaması ve değerlendirmesidir. Bireyin kendi kimliğinin farkında olmasıdır. Özgüven: Bireyin kendine yönelik olumlu yargılarının örüntüsüdür. Güven, sevgi ve olumlu yargılarla ilgilidir. Özsaygı (Benlik saygısı): Bireyin kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine yönelik değer atfetmesidir. Kişilik Kuramları • Bio-fızyolojik yaklaşım: Hormonal süreçler ve beden şekli kişiliği etkiler • Treyt kuramları: Durum kuramlarıdır. Davranış kalıplarının genel adına treyt denir. Kişiliğin ölçülmesi uygun treydin seçilmesine bağlıdır. • Sosyal etkileşim kuramları: kişilik, toplumsal etkileşim süreçlerinde gerçekleşen üç tür öğrenme stilinden oluşur. Bunlar; klasik, edimsel, model alma • Fenomenolojik yaklaşım: Bireyin öznel algıları üzerinde yoğunlaşır. Birey, kendini, dünyayı ve olayları yorumlama biçimi kişiliğin temelini oluşturur. • Psikanalitik kuram: freud'un topografık, yapısal, psikoseksüel kişilik kuramı olarak üç kuramdan oluşur. • Psikososyal gelişim kuramı: Erikson tarafından kişiliğin gelişimi ömür boyu ele alınır. Ergenlik dönemine kadar olan gelişim freud'un psikoseksüel gelişim kuramı ile aynıdır. Erikson'un kuramında kişiliğin gelişiminde toplumsal faktörlerin rolü ve kişiliğin şekillenmesinde bireyin içinde yaşadığı kültürün etkisi önemlidir. Kişilik gelişim kuramları olarak Freud'un Psikoseksüel kuramı ve Erikson'un Psiko sosyal Kuramı ele alınarak incelenecektir.

• • •

Bilinç: farkında olduğumuz yaşantıların bulunduğu yerdir Bilinçaltı: (bilinç öncesi) Bilincinde olmadığımız, biraz zorlayınca bilince çıkardığımız bölgedir. Bilinç dışı: Bilincin dışında olan ve özel tekniklerle bilince çıkartılan yerdir. Freud'a göre burada kişiliğin büyük bir kısmı bulunur. Arzu, duygu, dürtü, yasaklanmış istek, duygu, düşünceler burada barınır.

B.

Yapısal kişilik kuramı (kişilik yapısı)

İD : İlkel benlik olarak bilinir. Kişiliğin en ilkel boyutudur. Temel biyolojik itkilerden oluştuğu için kişiliğin en erken gelişen bölümüdür. Dolayısıyla id kişiliğin temel sistemidir. Haz ilkesine göre çalışır ve biyolojik gereksinimlerin derhal giderilmesini gerektirir. Doyuma hemen ulaşma isteği taşır. Ego: id den sonra gelişen ve gerçeklik ilkesine göre çalışan kişilik boyutudur. İD den kaynaklanan ve hemen doyuma ulaşmayı itkileri toplumsal değerlere uyumlu hale getirmek egonun görevidir. Kişinin sosyal boyutunu oluşturur. Süper Ego: Toplum tarafından hoş karşılanmayan ve ego tarafından ketlenmeyen İD itkilerini saygın toplumsal amaçlara yönelterek, doyuma ulaşmasını sağlar Süper egonun görevleri: 1. İD kabul edilemeyecek isteklerini bastırmak 2. EGO yu törel amaçlara yönlendirmek 3. Kusursuz olmaya çalışmak Misafirliği giden bir insan aç ise İD ile hareket ettiğinde açlığını bir an önce gidermek ister. Onun için önemli olan açlığın giderilmesi doyurulmasıdır. Kimseye sormadan bulduklarını yiyebilir. Süper ego ise, bunu yapmamasjnı bu davranışın kesinlikle yanlış olduğunu söyler ve bastırmaya çalışır. Ancak EGO bunun nasıl yapılacağını düzenler yani ilkel yöntemlerle değil toplumsal kurallara göre yapılmasını sağlayarak bireyin ev sahibinden uygun bir dille aç olduğunu belirtmesini ister.

Gelişim Psikolojisİ C. Psiko Seksüel Gelişim Kuramı

17

Freud'un insanın gelişimi ile ilgili iki önemli görüşü vardır; • çocukluğun ilk yılları (0-6 yaş) kişiliğin oluşumunda çok önemlidir. • Kişilik gelişimi psiko-seksüel evreleri içerir. Bireyin erken dönemdeki yaşantıları bilinirse davranışların nedenleri anlaşılabilir. Gelişimsel süreç beş evrede incelenmiştir. Oral, anal, fallik, gizil, genital. Her evre başedilmesi gereken bir gereksinimi ortaya koyar. Bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanmaması çocuğun ilerideki davranışlarını, duygularını, insanlarla ilişkilerini etkileyecektir. Cinselliğin üzerinde önemle durmuştur. Evreden diğerine geçiş evredeki ihtiyaç giderilmese bite tamamlanır. Bu konuda piaget'den farklı düşünür. Piaget'e göre bir evre tamamen bittikten sonra diğer bir evre başlamaktadır. Ortak noktalan ise evrelerin bir sırayı takip ettiğidir. Freud 'a göre her evre başarı ile atlatılmalıdır. Bir sonraki evrenin başanlı olması bir önceki evrenin başarılı geçirilmesinde büyük etkendir. Kişilik bozuklukları bu evrelerin başarı ile tamamlanmamasından kaynaklamr. Oral Dönem: 0-1 yaş Doğumdan sonraki ilk bir yılı kapsar. Ağız, dil ve dudaklar bebeğin temel haz alma bölgeleridir. Bu dönemdeki en önemli uyarıcı faaliyet beslenmedir. Çocuk bu dönemde ağız yoluyla haz alma söz konusudur. Bu nedenle çocuk her şeyi ağzına götürür. Anne memesi çocuğun çevre ile ifetişim kurduğu başhca nesnedir. Ağıza almak ve ısırmak sonradan gelişecek karakter özelliklerine ilk örnek olurlar. Bu dönemde ihtiyaçlarm gereğince doyurulmaması veya aşırı doyurulması çocuğun bu döneme bağımlı kalmasına neden olur. Anal dönem: 1-3 yaş çocuğun tuvalet eğitimini öğrendiği dönemdir. Bebeğin temel haz alma bölgesi dışkılama bölgesidir. Bu dönemdeki en önemli faaliyet tuvalet eğitimidir. Bu eğitim sırasında annenin tutumu iler ik i yı ll ar da ço cu ğu n k ar ak te r ya pı sı nı belirlernektedir. Tuvalet eğitimin barışçı yollardan tamamlanmaması durumu (çocuğu hazır olmadığı halede zorlamak veya cezalandırmak) çocukta iki tür tepkiden birinin gelişmesine neden olur. Çocuk hazır olmadığı bir takım şeyleri kendisinden bekleyen anneye öfke duyar. Bu öfkeyi sık sık dışkı yaparak dile getirir ve böylece anneyi protesto eder. Tepkici bir karakter yapısının oluşmasına neden olur. Çocuk annenin gereksiz ve zamansız baskıları sonucu cezalandırılmamak ve annenin onayını kaybetmemek için çözümü dışkıyı yapmamakta bulur. Buda tutucu bir karakter yapısının gelişmesine neden olur. Fallik Dönem: 3-7 yaş arası dönemdir. Temel haz kaynağı cinsel organlardır. Erkek çocuğun cinsel

organı vücudun en önemli parçasıdır. Genital uyarımdan haz almaktadır. Kız çocukları neden aynı organa sahip olmadıklarını merak ederler. Dönemin sonlarına doğru çocuklar kendi cinsiyetindeki ebeveynleri ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başlarlar. Bu dönem cinsel bölgelerin uyarılmasından heyecan duyma ve cinselliğe aşırı ilgi biçiminde belirir 3 yaşından itibaren erkek çocuk kendisini babaya benzetir. Karşı cinsten ebeveyne ilgi gösterir. Erkek çocuklarda bu ilgiye oedipos karmaşası, kızlarda ise elektra karmaşası denir. Uyumlu anne baba çocuk ilişkisi var ise bu dönem hiçbir iz bırakmadan ve kalıntıları yetişkin yaşama aktarılmadan atlatılır. Latent (Gizil) Dönem 7-11 yaş: bu dönemdeki çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını okulda geçirdiklerinden psişik enerjileri ders ve spor gibi geleneksel faaliyetlere yönelir. Cinsel ihtiyaçlar açısından sessiz ve sakin bir dönemdir. Cinsel dürtüler durgunlaşmış denetim altına alınmıştır. Çocuk okul çağındadır.çocuklar hem cinsleri ile oyun oynamayı tercih ederler. Böylece erkek ve kadın biçimdeki toplumsal rollere hazırlık başlar. Sağlıklı biçimlerde geçirilemeyen gizil dönemde çocuk içsel dürtülerini denetimini sağlayamaz ve enerjisini öğrenme ve beceri geliştirmeye yöneltemez. Aşırı bir denetim mekanizmasının geliştirerek obsesif (Takıntılar) karakter yapısınm yerleşmesine neden olur. Genital Dönem: 12-Genç yetişkinlik: freud'a göre bu dönem yetişkinlik süresince devam etmektedir. Sağlıklt yaşamın amacı 'sevmek ve çahşmaktır" Genç bu dönemde cinsel yönden olgunlaşmaya başlar artık çocuk olmaktan çıkıp çocuk sahibi olacak bir olgunluğa ulaşmaktadır. Bir önceki dönemde örtülü olan cinsel enerji artık cinsel organlar ve cinsel ilişki üzerine odaklanmıştır. Bu dönemin amacı gencin ana babasından bağımsızlaşarak aile dışındaki karşı cinsten kişilerle olgun ilişkiler kurabilmeyi öğrenmesidir. 36. Freud düşüncesine göre patronundan kötü muamele gören bir işçinin hıncını çocuklarından ve karısından çıkarmaya çalışması, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? (2004 KPSS-112 ) A) Sublimasyon B) Yansıtma C) Bastırma D) Yer değiştirme E) Reddetme SAVUNMA MEKANİZMALARI "uyum mekanizmalan" da denilen savunma mekanizmaları, çoğunlukla doyurulmamış temel

18

Gelişim Psikolojisİ Pastayı çöVsevme ve ayhı zamanda kflo âftriaktan korkma durumunda yaşanan çatışmadır.

ihtiyaçların neden olduğu iç huzursuzlukların (geriiîmin) giderilmesi amacıyla kullanılır. Bu ihtiyaçlarımız (güdülerimiz) fızyolojik ya da toplumsal nitelikli olabilir.

SAVUNMA MEKANİZMALARI İhtiyaçların doyurulamamasının iki temel nedeni olabilir. 1. Engellenme 2. Çatışmalar 1. ENGELLENME Savunma mekanizmaları, psikanalitik yaklaşıma göre ego'yu korumayı amaç edinir. Bu nedenle ego savunma mekanizmaları olarak adlandırılır. 1. BASTIRMA

Herhangi bir davranışın içsel ya da çevresel bir nedenle bloke edilmesidir. Örneğin ağır hasta bir yakınınıza yetişmek için otobüs terminaline gidiyorsunuz ve bilet bulamıyorsunuz. Engellenme sonucu insanların gösterdiği en önemli tepki saldırganlıktır. Bunun dışında, öfke ve kızgınlık, çevreden kaçma, aşırı duyarlılık, aşırı bağımlılık, bencilce tutumlar, yılgınlık, bezginlik gibi davranışlar gözlenebilir. 2. ÇATIŞMA

Bilinç altına itme olarak da isimlendirilen bastırma mekanizmasında kişi Acı, üzüntü ve kaygı veren duygu, düşünce ve yaşantıların bilinçten itilmesidir. Bilinç altına itilen ya da bastırılan bu dürtü ve yaşantılar çeşitli şekillerde davranışlarımızı etkilemeye devam ederler. Freud'a göre hiçbir dürtü tam bir başarı ile bastı rı lamaz. B unlar, düşler ya da dil sürçmelerindeki sembolik anlatımlarda olduğu gibi zaman zaman tekrar bilince çıkabilir. Bir yaşantının bilinçli olarak örtbas edilmesine supresyon, Bir yaşantmın tamamen bilinçsiz olarak baskı alınması durumuna ise represyon denir. Örnek, çıkarcı ve bencil olan birinin böyle davranmamayı istememesi nedeniyle unutması. 2. MANTIĞA BÜRÜME (Bahane bulma) Rasyonelleştirme

Çatışma, Organizmada birbirine ters düşen iki güdünün rekabeti durumudur. Çatışmayı üç grupta inceleyebiliriz: Bu güdüler birbirine zıt ayrı yönlere çekerek birbirleriyle savaşırlar. Örnek, kafeye arkadaşlarla buluşmaya gitmek (Eğlenme ihtiyacı) ile Kütüphaneye gidip ders çahşmak (gelişme ihtiyacı) bizi aynı anda iki ayrı yöne çekerler. A. Yanaşma-yanaşma: İki ya da daha çok olumlu değerli amaç nesnesi yan yana bulunduğunda ve kişi bunlardan birini seçmek zorunda kaldığında ortaya çıkar. Ayakkabıcı dükkanında çok beğendiğimiz iki ayakkabıdan birini seçmek zorunda kaldığımızda yaşadığımız çatışma türüdür. Kaçınma-kaçınma: İki ya da daha çok olumsuz durum ya da nesne karşısında kalmaktır (yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal) Sevmediğimiz, istemediğimiz iki durumdan birini seçmek durumunda kaldığımızda yaşadığımız çatışmadır. Sınava çalışmak istemeyen öğrencinin aynı zamanda sınıfta da kalmak istememesi durumunda yaşadığı çatışmadır. Yanaşma-kaçınma: Bir amaç nesnesinin hem olumlu, hem olumsuz yanlarının bulunması durumunda ortaya çıkar (iki sevgiiinin birlikteyken sürekli kavga etmeleri ama ayrı kaldıklarında birbirlerini özlemeleri).Aynı nesneye doğru hem yanaşma hem de kaçınma isteği durumudur.

B.

Belirli bir durumda kişi için kabul edilmesi güç ve kaygı yaratıcı olan bir açıklamayı gösterme yerine acı ve kaygı vermeyecek bir neden ya da açıklamayı ileri sürme eğilimidir. Genellikle toplumsal baskı ve beklentilerin yarattığı çatışma durumlarında kullanılan ve mantıklı bahaneler bulma olarak adlandırılabilecek bu mekanizma kişi tarafından çoğu zaman sözlü olarak ifadelendirilir. Örneğin komşunun çocuklarının okuldaki başarısını kıskanan kadının kendi çocuklarında görmediği bu özelliğin yarattığı eksiklik duygusunu "ne de olsa herşey okumak değildir, dünyada okumaktan daha önemli şeylerde var" demesi. Aynı şekilde "kedi ulaşamadığı ciğere pis der" sözü bu mekanizmaya iyi bir örnektir. 3. YADSIMA (İnkar-Denial)

C.

Benlik için tehlikeli olarak algılanan ve bunaltı doğurabilecek bir gerçeği yok saymak, görmemek değişik derecelerde oldukça yaygın olarak kullanılan bir ilkel savunma biçimidir. Birçok özürlerimizi, utanç ya da suçluluk doğuran eski deneyimlerimizi bilinç altına

itmekle kalmayız, bunları hiç yaşanmamış gibi Gelişim de algılayabiliriz. Öfke, kızma en çok Psikolojisl yadsınan duygulardır. Öfkesi belli olduğu halde kişi bunun hiç farkında olmaksızın yadsıyabilir.İstenmeyen olay ve durumları kabul etmemedir. Dersi dinlemeyen bir öğrencinin bu durumu kabul etmemesi. 4. YANSITMA (Projection) Bazı duygu, dürtü, gereksinim ya da yaşam olaylarının dışarıya aktarılıp, yansıtılıp, dışarıdaymış ya da dışarıdan kendisine yöneltiliyormuş gibi algılanmasıdır. Yansıtma mekanizmasında kişi, kendi içinde yadsıdığı bir dürtüyü (ki bu toplumca onaylanmayan bir dürtüdür) başkalarında görür ya da başkalarının bu dürtüyü kendisinde gördüğünü sanır. İçinde öfke ve kin duyguları olan bir kişi, "bana kızıyorlar benden nefret ediyorlar" diye düşünebilir. Burada hem yadsıma (bende kızma yok), hem de yansıtma (onlarda var) düzeneği işlemektedir. Başkalarına düşmanlık duyguları besleyen biri bu duygulann kendisinde yarattığı suçluluk duygusundan kurtulmak için karşısındaki kişileri kendisine kötülük yapmakla suçlamasıdır 5. ÖDÜNLEME (Compensation)

19
Özdeşim kurulan kişinin birçok özelliğini taklit eder, sonra benimsemeye başlar. Başarısız bir öğrencinin başarılı olan bir öğrencinin tüm davranışlarını taklit etmesi. Hayatta başarısız olan birinin tuttuğu takımın başarısına aşırı sevinç tepkisi vermesi.

8.

YER DEĞİŞTİRME (Displacement)

Bir dürtünün ya da duygunun asıl nesnesinden başka bir nesneye yöneltilmesidir. Çatışmaya ve bunaltıya neden olabilecek ve benlikçe kabul edilmeyen bir dürtü asıl yöneleceği nesne yerine başka bir nesneye yönelerek çatışma ve bunaltı bir derece azaltılabilir ya da önlenebilir Davranışı yönlendiren dürtü ya da neden aynı kaldığı halde hedef değişebilir. Yer değiştirmedeki güdü çoğunlukla kişinin açıkça gösteremediği saldırganlıktır. (Patrona kızıp acısını evdekilerden çıkarma).Yeni doğan kardeşinin ailede tüm ilgiyi topladığını gözleyen çocuk, duyduğu kıskançlık ve husumeti, cezalandırılacağı korkusuyla doğrudan kardeşine değil, kendi oyuncaklarına yönelterek onları kırıp tahrip edebilir. 9. KARŞIT TEPKİ KURMA (Reaction-Formation)

Kişinin herhangi bir eksikliğini, yetersrzliğîni bir başka alanda başarı sağlayarak kapatması çabasıdır. Örneğin yakışıklı olmayan birinin işinde başarılı olarak yükselmesi ve böylece beğeni toplaması. Okulda başarısız olan bir çocuğun ştmanklık yaparak ilgi çekmeye çalışması. Geçirdiği çocuk felci yüzünden sakat kalan bir kişinin yoğun çalışmaları sonucu olimpiyat yüzme şampiyonu olarak hareket yetersizliğini ödünlemiştir. 6. YÜCELTME (Sublimation)

Kişi, kendi içindeki bilinçdışı dürtü ve eğilimlerin tam karşıtı tepkiler vererek de benliğini savunabilir. Örneğin, içindeki kin, nefret ve kabalık eğifimlörine karşı kişi, aşırı derecede kibar ve nazik; pislik ve kirlîlik eğilimlerine karşı anormal derecede titiz ve temiziik düşkünü olabilir. Benlikçe kabul edilmeyen birçok dürtü ve gereksinimler aşırı baskıcı, bağnaz, ahlakçı bir tutumla bastırılmaya çalışılabilir. Kardeşini kıskanan çocuğun aşırı derecede iyi bir abla ya da ağabey olmaya çalışması. 10. GERİLEME (Regression) Temel ihityaçların ve isteklerin karşılanmaması sonucu meydana gelen doyumsuzluk veya kaygı hallerinde bireyin bulunduğu durumdan daha ilkel bir olgunluk düzeyinde davranmasıdır. 4 yaşındaki bir çocuğun korkunca altını ıslatması, Bir yetişkinin kaygılandığında kekelemesi, kızarması, Bir gencin 10 yaşındaki bir çocuk gibi bağırıp çağırması ya da ağlaması 11. HAYAL KURMA YOLUYLA AVUNMA İç ve dış nedenlerle ihtiyaçların ve güdülerin karşılanamadığı durumlarda hayal kurma yoluyla doyum sağlama yoluna gidilmesidir. Rüyalar ya da hayal aleminde ihtiyaçlar giderilmeye çalışır. Fakir zengin olur, çirkin güzel olur. Aşırı hayal kurma bireyin gerçek kimliğini kaybetmesine neden olabilir.

Yüceltme mekanizmasında, toplumca onaylanmayan ilkel nitelikteki dürtü, eğilim ve istekler doğal amaçlarından çevrilerek, toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülürler. Çocuklukta en yalın biçimiyle gözlemlenebilen yıkıcı eğilimler yetişkinlik döneminde toplum tarafından onaylanmayacağından böyle bir insan örneğin iyi bir patlayıcı madde ya da silah uzmanı olarak bu eğilimini yüceltebilir. Saldırgan olan birinin Boks sporuna başlaması. 7. ÖZDEŞİM (İdentification)

Kişinin kendisine örnek aldığı bir başkasının özelliklerirıi kendi kişiliğine katması, onun gibi duyması, düşünmesi ve davranması yoluyla ulaşmak istediği amaca ulaştığını sanmasıdır.

duygusal yakınlık ve fiziksel temas gibi temel gereksinimleri karşıianırken kendilerine ve diğer insanlara güvenmeyi öğrenir veya güvensizlik duygusu oluşur. gerileme ya da yanlış gelişimlere yol açılabilir. memenin ağzından çekildiğini fark eder. çocuğun iç kontrolünü sağlaması yolundaki gelişimi olumsuz etkilenerek. yürüyebilme. Bu dönemde çocuk her şeyi kendi ağzı ile yaşar. Bu dönemde yardımı reddederek tek başına etkinlikte bulunmayı isteme davranışı çok belirgindir. uykunun düzenliliği. Asal işlev anne memesini arayıp. Çocuk her şeyi ağzına götürerek öğrenir. Beslenme. Kişilerde bazı sorunlar bir dönemden. Bu da dediğim dedik ve her şeyin detaylarına inen bir davranış yapısı oluşabilecektir. ebeveynlerin yokluğu ya da yanlış tutumları nedeniyle sağlıklı bir şekilde geçilememesi halinde ileri dönemde kişilerde kötümserlik. başka bir döneme taşınabildiği gibi ağır stres altında da o sorunlar yeniden açığa çıkabilmektedir.5 yaş dönemine dek sürer. bir sonraki basamağa rahatça geçer. yeterli özgürlük ve desteği verirse. tuvalet kontrolü oluşur. Çocuğun kendine özgü davranışlarının farkında olduğu dönemdir. dış ve iç dünyası birbiri ile uyumlu ve sorunsuzdur. Aynı şekilde aile tarafından uygulanabilen aşırı koruyucu tutumlar da çocuğun özdenetimini ya da yargılama yeteneğini zayıf bırakacağından özgür iradesinin gelişimini sekteye uğratacaktır. dışkılama gibi aşamaları gerçekleştirme için özgüven duygusu gelişmeye başlar. yardımsız kendi ayakları üzerinde durma konusunda cesaretlendirmelidir. çevreyi keşfetme ve konuşma gibi çeşitli faaliyetleri sırasında yeterlilik duygusu geliştirir veya yetenekleri hakkında kuşku duyar. aktif hale dönüşür. Bu dönemde umut. Doğumdan ilk 1. çocukta ileri dönemde dış dünyaya karşı olumlu beklentiler içinde oluşun temelini atar. güven iyimserlik kazanılması gereken temel özelliklerdendir. Bu donemin ilerlemesi ile çocukta emekleme. zamanla sınırlı olmayıp gelişim süreklidir. Bu dönemde çocuğun özgür iradesini kullanarak. Çocuğun bu dönemdeki ilk sosyal başarısı anne-baba gözü önünde olmadığında. İstenen ve verilen ne varsa o anda alınır. Bu olmaz. Aile eğer çocuğa karşı aşırı koruyucu olmadan. şüphe ve utangaçlık kendini göstermeye başlar. aydan itibaren dişlerin çıkışı ile birlikte ısırma dürtüsü gelişir. Çocukta ilk benlik duygularının temeli bu dönemde atılır. Erikson'un basamakları. rahat idrar çıkarma ve dışkılaması ile belirlidir. Çocuklukta gelişen. yürüme. temizlik. Çocuğun çevresi ve iç dünyası her iki durumda da sabit ve düzenli olup. Bu sayede çevresindekilerden ayrı bir varlık olduğunu öğrenmeye başlar.Erikson (1902-1994) bir Alman psikanalist Erikson bu şekilde insan ego gelişimini sekiz evreye aytrarak incelemiştir. tuvalete gitme. . ileri dönemlerde adaletli yaşamı. seçimler yapıp. Freud'un anal dönem olarak adlandırdığı dönemdir. çocukta özgüven duygusu gelişerek. yere sağlam basma. alkol-madde bağımlılıkları gelişebilir. çevresini de etkileyebildiğini görür. Bu dönemdeki bebeklerde beslenme. Bebek anne memesini ısırınca. Bu dönemde çocuk konuşmaya başlar. içekapanıklık (şizoid kişilik). Ağız bu dönemde vücudun en duyarlı bölgesidir. Çocuğun etrafındakiler bu dönemde onu kendi işlerini yapıp. uyumunun varlığı istekli ve rahat bir şekilde beslenmesi. Daha önceki pasif dönem. Aile tarafından çok erken dönemde ya da aşırı bir baskı ile dışkı eğitimi ya da başka eğitimler uygulanacak olursa. kendi bedeni üzerinde bunları yapmaya çalışacaktır. Bu dönemin uygun bir şekilde yaşanamaması. Isırma ile zevk almaya başlar. deneme -yanılma yolu ile öğrenimi engellenirse. Ana-babanın bebeğe güven verici bir şekilde besleyici yaklaşımı . aşırı koruyucu olunursa öfke. ümitsizlik şeklinde tavırlar. Anneye bağımlılık azalır. Evre: Temel Güven/Güvensizlik (0-1 Yaş) Bu dönem Freud'un oral dönem olarak adlandırdığı evredir. Bu dönemlerin her birinde az ya da çok içsel kriz yaşanmaktadır. Evre: Özerklik/Utanç ve Kuşku (1-3 Yaş) Erik H. Bu durumda kişide ileri dönemde utanç ve şüphe gibi tutumlar baskın hale gelebilecektir. ağlayıp. çevresindekileri ve dış dünyayı kontrol edebileceği hissi gelişir. kaygı ya da öfke göstermeden bu duruma dayanabilmesidir. çocuk cezalandırılıp. bulmak. emmek ve gıda almaktır. 2. Eğer kriz başarılı bir şekilde atlatılmışsa kişi güç kazanarak. kendisinin denetimindeki bu özerklik duygusu.20 PİSKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMI (Erikson) Gelişim Psikolojisİ ayakta durup. 6. Bir bebeğin çevresi ile iyi bir ilişkisinin. korku duymadan. Bu dönem 1-3 yaş arasını kapsamaktadır. Bazen de yoğun stres ile kişilerde daha önceki basamaklara geri dönüş gözlenebilir. tuvaletini yapmayı öğrenir. paranoid ya da sanrısal bozukluklar. 1. Bu durumda ısırma isteğini frenlemeyi öğrenirken.

Bu değişim ile birlikte. Eğer bu dönemde saldırgan dürtülerine hakim olabilmesi. Bu dönemdeki çocuklar yetişkinlere özgü bazı faaliyetleri yapabilmeyi isterler. çocuğun kendi içinde ana-babanın kendine koyduğu yasaklar ve uygulanan eleştirileri mumla aratan bir denetleme kurumu . Kısaca kazanılması gereken özellik kendi kendini kontrol etme yeterliğidir. Karşılaştığı başarısızlıkları tolere edebilmeye. Annenin bir numarası olma amacı ve bu uğurda sergilenen tavırlar. Yaşıtlan ile oynayarak. . korkutarak öntemeye çalışırsa. uygun bir şekilde sağlamrsa çocukta inisiyatif kullanabilme yetisi ve tutku sahibi olma özelliği gelişir. Eğer çocuk bu dönem öncesini ve bu dönemi başarılı bir şekilde geçememiş ise aşağılık ve yetersizlik duyguları geliştirir. kurumlara güvenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. cezalandırılma sonucunda çocuğun kendi cinsel organının kesileceği ya da tahrip edileceği şeklinde korkuları başlayabilmektedir. ileride ya hep ya hiç tarzında düşünme. Çocukta alet kullanma üretme çabası gözlenir. • • oedipus (erkek çocuğun anneye yönelmesi) elektra (kız çocuğun babaya yönelmesi) kompleksleri denen karşıt cins ebeveyne yakınlaşıp. uyarılma sonucu ayıplanma. cinsel organlarla ilgili yoğun düşünceler. Evre Başarılı olma/Aşağılık duygusu (Okut Dönemi) Freud'un fallik-oedipal dönem olarak adlandırdığı dönemdir. suçluluk duyguları ve kaygıya neden olabilir. daha mantıklı ve uyumludur. Bu dönemde sergilenen düşünsel ve vücutsal çaba sonucu sağlananlar ve elde edilen hazzın çevrece yoğun eleştirisi. 4. Sorumluluklar üstlenmeye. artık daha bir amaca yönelik. Okul çağı dönemidir. kendi insiyatifini ortaya koyarak. başladığı işi bitirmenin keyfine varmaya başlar. mutluluk ve başarı duygusunu daha çok tadar. kendi ya da yaşıtlarımn cinsel organlarına dokunma davranışlarına yol açar. etkinliğini başlatabilme yeteneğini geliştirmelidir. Çocukta aşırı bir merak. Eğer aile bu davramşları aşırı bir şekilde bastırıp. Çok güçlü bir süper ego gelişimine neden olarak. kıskançlık. çocuk sınırlarını bilerek. yeterli ve üretken olmayı öğrenirler.Gelişim Psikolojisİ yasalara saygıyı. çevresindekileri kendi ahlak kalıpları içine girmeye zorlama şekfinde davranışlara yol açabilir. ebeveynler tarafından konulan aşırı sınırlamalar çocuğun girişkenliğini engeller ve suçluluk hissetmesine neden olur. başkaları ile rekabet ve çevredekilere fiziksel olarak zarar verme görülür. Freud'un latent dönem olarak adlandırdığı dönemdir. Bu dönemde amaçlı olma. ileri dönemde cinsel alanda sorunlu ve baskılanmış bireyler oluşur. ufak planlar yapmaya başlar. Bu dönem başarılı bir şekilde yaşanamaz ise.baskın bir süper ego gelişebilir. İleri dönemde. yeni şeyler öğrenme ve bir şeyler üretmenin hazzını yaşamaya başlar. işbirliği yapma. çeşitli alanlarda roller üstlendiği şeklinde düşlemler kurar. öğrenme ve işi başarma özel bir öneme sahiptir. Kendinden yaşça büyük ya da daha deneyimlileri izleyerek araç-gereç kullanmayı öğrenir. Gelişen çocuk kendi işlevlerinde daha etkin olup. suçluluk duygularına yol açmaktadır. konversiyon bozukluğu da denen somatoform dissosiyasyonlara. Vücut daha bir gelişmekte. Çocuğun iskelet-kas sistemi üzerine hakimiyetinin artışı ve dil becerilerinin gelişimi ile dış dünyanın keşfı ve orada rol almak şeklinde üstünlük-büyüklük düşünceleri başlar. 3. buna düşünsel gelişim de eklenmektedir. Bir önceki donemde varolan özerklik. 7 yaş ile 11 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Bir şeyier yaparak. fobik bozukluklara ve psikosomatik bozukluklara yol açabilecektir. inisiyatif kullanmaya başlar. Kendini örnek aldığı kişilerle özdeşleştirerek. çevresiyle uyumlu bir şekilde görevler üstlenir. Yeni beceriler kazanarak. kendinde geüşen ahlak kuralları ve yaşam prensipleri çerçevesinde daha az çatışmalar ve suçluluk duyguları hissederek yaşamayı öğrenir. Bu dönemde çocuk cinsel açıdan bir durgunluk dönemine girerken. yaşıtları ile ilişkileri artarak.Bu dönemde çocuk. onlarla nasıf ilişki kurabileceğini öğrenir. el ve vücut becerisi geliştirir. Ancak. Evre: Girişkenlik/Suçluluk (3-7 Yaş) 21 Bu dönemde cinsel organların uyarılabilmesi görülmektedir. Bu dönemde yasaklanmış dürtülerin baskılanması ile kişide suç ve kaygı duyguları oluşur. Bu dönem uygun bir şekilde yaşanırsa. Bu dönem başarılı bir şekilde aşılırsa sorumluluk. kişisel disiplin özellikleri gelişir. Başarısızlık durumunda ise aşağılık duygusuna kapılır ve hiçbir şey yapmazlar. Bu gelişen taslak ileride ahlak kavramını oluşturacaktır. Çocuğun cinselliğe olan giderek artan merakı grup içi cinsel oyuntara. cezalandırılma korkusu başlamakta. suç ve girişim arasındaki çatışma ileri dönemde yaygın anksiyete bozukluğu. olmazsa kendine başka hedefler belirlemeye çalışır. eşya ve amaca uygun nesneleri kullanarak. Bir işi planlama. 3 yaş ile 7 yaş arası dönemi kapsamaktadır. kendi cinsinden olan ebeveyni rakip gibi görme şeklindeki gelişimsel düşüncelerden kurtulup.

ayrılıklar ile kendini gösterir. diğerlerinden farklı olarak sahip olduğu özelliklerin verdiği haz duyguları yaşanmaya başlar. alanlarda kendini bir yere ait hissedememe.22 Gelişim Psikolojisİ seçimleri yeğleme sonucunda psikotik türde ya da suça yönelik davranışlara neden olmaktadır. ortak kimlik sunan bir takım çeşitli alt grup ya da çetelere girebilmekte ya da yerel kahramanları örnek alabilmektedirler. Karşı cinsle arkadaşlıkta sevgi ağır basar. alışkanlıklarda olanları kabul etmeme. Sağlıklı bir kimlik hisşinin temelinde. başkalarının varlığında ya da denetiminde görev alma başladığından işbölümü. sosya!. Bu gruplarda suç işleme. alkol-madde kullanımı gibi davranışlar belirebilir. Olumlu kimlik geliştirme belirtileri: • Kendimle mutluyum • Karşı cinsle iyi anlaşırım • Ailem beni sever • Bana bir şey olmaz kendime bakabilirim Olumsuz kimlik geliştirme belirtileri: • Kimse benden hoşlanmıyor Gencin kimük geliştirmesine neden olan etmenler: • Düşünce sistemindeki değişiklikler • Cinsel rolierdeki yenilik ve değişiklikler • Meslek seçimi • Ana baba tutumları • Otoriteyle olan ilişkiler (öğretmen vb. kendi duygusal ya da ruhsal gelişimini kısıtlayabilir. Ancak bu aşklar daha masum ve kendini arayışın bir uzantısı olarak kısa sürelidir. değerlendirildikleri ve hangi mesleğe daha uygun oldukları şeklinde düşünceleri bulunmaktadır. ilgili ana baba. hedeflerini. Eğer büyüyen çocuk hayatını.) 6. yanlış kişileri örnek alabilirler. saygı duyulma gereksinimini bu şekilde sağlayabilmektedir. Bu evrede ahlaki değerlerde değişim gözlenebilmekte. Bir kimlik geliştirme bu evrenin asıl amacıdır. İlk gençlik aşkları yaşanmaya başlar. Evre: Yakınlık/Yalnızlık (18-21 yaş genç yetişkinlik) Bu yaş grubunda çocuğun anlayışlı. Bu dönemde zihinsel. Bu evrede cinsel kimlik sorunları başlayabilmektedir. Bu dönemdeki genç yetişkinler sevgi dostluğu paylaşabilecekleri birilerini aralar (eş seçimi) bunu . Bu dönemde kişide rol kargaşası oluşması önemli bir sorundur. aşağılanması ya da aşırı koruyucu tavırlarda bulunulması. Birey yaşıtları ya da çevresindekilerce onaylanma. Daha önceki inanç. Kendilerini güçlü görebilmek için bir takım özellikleri ön plana çıkararak. politik ve mesleki kimliklerini oluşturmaya çalışır. düşünce ve alışkanlıklar sorgulanmaya başlar. yetersizlik ya da aşağılık duyguları gelişir. Bu aşama ana-babalık ya da eş olmak yolunda kendisini ruhsal ve sosyal olarak hazırlamada önemli bir basamaktır. Bu dönemde diğer kişilerle birlikte ortak bir şeyler yapma. düşüncede. Çevrelerince nasıl görülüp. dışlama hatta onlara karşı saldırı içine girebilmektedirler. Kişide cinsel. Aileden ayrılamamak ve uzamış bağımlılık davranışları oluşabilir. Bu dönemde kendinden farklı yapıda. Evre Kimlik Kazanma/Rol Kargaşası (11-18 yaş ergenlik) Bu dönemde ergenler "ben kimim?" sorusuna cevap arayarak cinsel. Daha önce yaşanılan evden ve ebeveynlerinden ayrılıp. daha önceki evrelerin başarılı bir şekilde yaşanması yatmaktadır. Bu dönemde birey kendinin en iyisini (olumlu ya da olumsuz anlamda) araştırıp bularak gelecekteki erişkinliğin dünyasına adım atmak için yer bulmaya çalışır. Kendisine göre üst konumdaki kişileri örnek alamayıp. iş ve okul arkadaşları ile karşılaşamaması ya da onlar arasında zayıf-uygunsuz bir noktada bulunmaları halinde. Buna karşın olumsuzluk durumunda hangi rolleri gerçekleştirecekleri konusunda karmaşa yaşarlar. çocuğun kendisiyle aynı cinsiyetteki ebeveyn ile kendini uygunsuz bir şekilde karşılaştırması gibi durumlarda aşağılık ve yetersizlik hissi gelişebilir. mesleki vb. kendi ayakları üzerinde durarak hayatını yaşamak bu dönemdeki önemli bir hedeftir. Oku! ya da mesleğe hazırlık dönemi ilk olarak ailede başlar. Vücutsal büyüme ve cinsel gelişim gözlenir. ancak sonrasında her alanda olduğu gibi burada da taşlar yerine oturmaktadır. Kişiler kimlik krizlerini aşabilmek için. öğretmen. Birey kendisini yetersiz hissedebilir. Benzer düşünce yapısmdakilerle bir araya gelerek kuvvetli görünmeye ve ortak bir kimlik oluşturmaya çalışabilirler. ilişkilerinde de iniş-çıkışlar. Çocuğa ayrım uygulanması. onların tarzlarını edinmeye başlarlar. sabırlı. patron. önemli kişilere benzemeye. çevreden uzaklaşıp tek başına yaşama ya da uygun olmayan 5. sosyal ve fıziksel becerilerde yeterlilik duygusunu kazanmalıdır. Uygun kişilerin örnek alınması bu süreci kolaylaştırmaktadır. Henüz yeterli olgunluğa kavuşmamış olan kişilik yapısı. düşlemlerini sadece iş üzerine yoğunlaştıracak olursa. Özdeşim dönemidir.

Çocukluk döneminde yaşanan olumsuzluklar. Toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi. bu aşamada çok kesin olarak bilinentanıdık ile bilinmeyen-yabancı arasına bir hat çekilip. Birey. gerekirse bu amaçla onlarla mücadele etme davranışlarına yol açmaktadır. 7. bunların etkisini gidermeye çalışan kendini aşırı değerli. Yakın ilişki kurmamak. Evre Benlik Bütünlüğü/Umutsuzluk (Yaşlılık) 65 yaş üzeri yaşlılık dönemini kapsamaktadır. onları göğüsleyebilecek özgüven ve beceriye sahip Orta yaş dönemini kapsamaktadır. sürdürülebilmesi. Dost ve eş ilişkileri ile bazen taviz vererek. korku. yakınlarını etrafında tutmak için değişik çabalar içine girilmesi. Bu döneme dek kişi ruhsal. Bu aşamaya gelene dek elde edilen kimlik başkalarının kimlikleriyle daha çok bir araya gelmeye. monotoniuğu kıran aktivitelerle uğraşmak anlamındadır. psikosomatik hastalıklara rastlanmaktadır. hayata olumsuz bakışlar gibi. bu aşamada bazı kişilerin sahip olup. Bu dönemde birey anlamlı ve üretken iş yaşamı ve çeşitli faaliyetleri dışında gelecek kuşaklara katkıda bulunmakta veya durgunlaşıp içine kapanmaktadır. bu amaçla kendi güvenlik çemberini çok dar tutarak. Eğer kimlik krizi çözülmüşse cinsel yaşantı. Başarılı ve düzenli bir evlilik ya da aile ilişki yapısı yakınlık kurma kapasitesine bağlıdır. kuşku. çevresindekileri kendisi için zararlı ya da tehdit edici görerek kendinden uzak tutmaya. arkadaşlık ilişkileri ve tüm sosyal iletişimler kişi için korkutucu olmaktan uzaktır. gerçek bir dostluk değildir. Geçmişini "Yapabileceklerimin en doğru ve iyisini yaptım" şeklinde değerlendirerek. huzur içindedir. kendinden öyle ya da böyle uzaklaştırarak. birisini sevememe ve kendi kendinin kurdu olmasına yol açar. olanları düzeltsem ya da farklı yaşasam şeklinde yaklaşmaz. yaşamını anlamlı hale getirmeye çalışmakta veya amacına ulaşamadığı için umutsuzluğa kapılmaktadır. Hayata keşke tekrar başlayıp. Hayattaki yeri ve rolünü kabul etmiştir. Bilinen bir deyimle 'kılavuzumuzun karga olmamasr gerekir. sağlıkiı ve bilge düzeyine erişmiş.Birlikteliğin kurulup. değersizlik ve depresif düşünce yumağı ile karşılaşılır. kaf dağında görme türü gibi sahte rahatlatıcı düşünce ve hareket yapıları ve sonunda her şeye karşı inancın tükenmeye başladığı. Bu dönemde kişi bütünlük (hayat dolu dolu ve üretken bir şekilde yaşanmıştır. çalışkan. Bu içe kapanma. kaynaşmaya başlar. dürüst ve mutlu olmasını bilen kişüeri yetiştirmesi ile mümkündür.Gelişim Psikolojisİ başaramadıklarında düş kırıklığına uğrama korkusuyla insanlardan uzaklaşırlar.. Bu dönemde alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımına rastlanmaktadır. eleştirel bakış açısına neden olabilir. Ölüm korkusu belirgindir.. Hastalık hastalığı. . üstün. Hayatını eksi ve artıları ile kabul etmiştir. Kişi üretkenlik ile duraklama arasında seçimini yapma aşamasındadır. Etrafına güven duygusu ve olumlu diğer duyguları yansıtır. Aynı zamanda ev dışında olup. gençlere karşı olumsuz. hakkıyla geçilemediği durumlarda derin bir pişmanlık. bazen karşılıklı özveri alışverişleri ile ilişkilerini sürdürebilme alışkanlığı kazanılır. yaşanan hayattan tatmin olunmuştur) ya da umutsuzluk (hayatın anlamı yoktur ve boş geçmiştir hissi vardır) arasında bir çatışma yaşar. kendini diğerlerinden ayrı kılan özellik ve yeteneklerin. kendisi ile barışıktır. Bu kişiler evlenip. çocuk sahibi olabilmelerine karşın gene de herkese uzaktırlar. insanları bu alana sokmamak. Kişi artık geri dönemeyecek ya da geçmişi değiştiremeyecek bir aşamadadır. Geçmişteki şaşaalı sahte yükselme dönemi bitmiş ve çöküş öncesi duraklama dönemi başlamıştır. Bu hissin yaşanmadığı ve önceki basamakların sorunlu olup. Artık geçmişe tekrar dönmek. yukarıda belirtilen sekizinci evrede beklentilerini gerçekleştirmiş olgun kişilerin varlığı ve bunlarm kendileri gibi araştırmacı. 8. kişilik yapısının kısaca benliğin kaybı korkusuna yol açtığından bunlardan kaçınma gözlenebilir. Ümitsizlik. Bu devredeki temel hedef bir başkası ile yakın iletişim kurulmasıdır. Benzerleriyle bile savaşmaya dayanan ilişkiler yaşanabilir. daha küçükleri. kısır bir ortam içine sürüklenilebilir. muasır medeniyet düzeyine yöneltmektir. nefret ve ölüm korkusu içindedir. gerçek ve içten olmayan bir yakınlaşmaya gereksinim duyarlar. hayata yeni başlayanları olumlu amaca yöneltmek ve yükselen nesli oluşturmak. sabırlı. Aslında bu dönem çok öncelerden sinyallerini vermiştir. Evre: Üretkenlik / Durgunluk (yetişkinlik) 23 İletişim kurmak bu gibi durumda sadece obsesif bir yakınlık anlamındadır. çok zedelenmeden ve büyük hatalar yapıp çevresini yıkmadan çıkmışsa bir rahatlık ve olgunluk içindedir. olanları düzeltmek olanaksızdır ve ne yazık ki ekilenler biçilmektedir. pişmanlık duyguları taşımaz. Bu döneme dek olan basamakları uygun bir şekilde. Bütünlüğü yaşayan kişi bilgedir. sosyal ve cinsel gelişimini uygun hız ve rotada tamamlamamışsa. Ana-baba ya da diğer büyükler ölümden korkmayacak bir olgunluğa ulaşabilmişler ise çocuklar da aile okulunda öğrendikleri ile yaşamın sorunları ve sorumluluklarından korkmayacak. Sanki kendileri çocuktur ve kendileri ile ilişki halindedirler. Kendi yolunu kendisi çizmiştir ve sonuçlarından kendisi sorumludur. Bu durumda. depresyon. Bu dönemde üretkenlik. risk alamama. Bu da yalnız kalma duygusu ve kendi çevresine yüksek duvarlar örerek.

öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-8) A) B) Başarıya karşı aşağılık duygusu Kimliğe karşı rol karmaşası C) Girişimcilik suçluluk D) Yakınlık uzaklık E) Kimlik kazanma . bu beklentinin nasıl biretki yapması beklenir? (2002 KPSS-70) A) B) D) E) Zihinsel süreçlerinin çok hızlı gelişmesi Cinsel kimlik arayışında karmaşa yaşaması Temel güven duygusu gelişiminin engellenmesi Toplumsal rolleri konusunda karmaşa yaşaması Aşağıdakilerden hangisi Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre. Erikson'a göre Melis'in bu durumu aşağıdaki kavramlarm hangisine örnektir? (2004 KPSS-7) A) Kimlik kazanma B) Olumsuz kimlik C) Kimlik karmaşası D) Kimlik araştırması E) Kimliğin değişmesi Anasınıfı öğrencisi bir çocuk annesi ve babası tarafından okula bırakıldığında. Melis küçüklüğünden beri voleybol oyuncusu olmak istemektedir. Erikson'a göre Meltem'in bu sorunu aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisindeki bir aksamadan kaynaklanabilir? (2004 KPSS-8) A) B) Özerklik kuşku ve utanç Güven güvensizlik olacaklardır. Erikson'un "Psikososyal Gelişim Kuramı"na göre. 43. onları öpüp sarılarak onlardan ayrılmakta ve sınıfına giderek arkadaşları ve öğretmeni ile uyum içinde davranışlar sergilemektedir. Aile içi eğitim. aile içi demokrasi ve ahlak anlayışı toplumun yükselip. Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre. döneminde sürekli yüksek beklentilerle karşılaşan gencin üzerinde.fiziksel çevre C) Kişisel deneyimler. Böyle bir çocuk ne tür bir bağlanma davranışı sergilemektedir. ilköğretim öğrencilerinin çalışkanlık ya da beceriklilik duygularını geliştirmek için izlenebilecek yollarla ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? (2003 KPSS-88) C) Olumsuz bir kimlik belirlenmesi A) Öğrencilere çok iyi örnekler göstermek ve onların ve onların davranışlarını bu örneklerle kıyaslamak ortamlar hazırlamak B) Öğrencilere eksikliklerini giderecekleri 39. Bunu da yapabilirsin" demiştir. Erikson'un gelişim kuramına göre.bocalama C) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku D) Girişkenliğe karşı suçtuluk E) Üretkenliğe karşı durgunluk 38.fiziksel çevre D) Ahlak gelişimi . 37. annesi gıda mühendisidir. Bir öğretmen. Anne ve babası.24 Gelişim Psikolojisl 41. Melis'in babası doktor. Melis'in bu kararını onaylamaz. kaliteli hale gelmesinde asıl öneme sahiptir. "Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Bu durum karşısında Melis ne olmak istediği konusunda kararsızlığa düşer. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. doktor ya da gıda mühendisi olması için zorlar. ? (2003 KPSS-89) A) B) C) D) E) Kuşkulu Kaçınan Kaygılı Güvenli Saplantıiı .biyolojik temeller C) Öğrencilere gelişim sorumluluklar vermek düzeylerine uygun D) Öğrencileri alacakları görevleri başarmaları için cesaretlendirmek E) Öğrencilerin performanslarının olumlu yönlerini değerlendirmek 40. ergenlik 42.psiko-seksüel temeller E) Psiko-seksüel temeller . kişilik gelişimi aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak ortaya çıkar? (2002 KPSS-78) A) Biyolojik temeller. sınıf arkadaşları kadar hızlı okumayan öğrencisine.sosyal çevre B) Kişiler arası ilişkiler. 21 Yaşındaki Meltem kimsenin samimiyetine inanmadığı için karşı cinsle yakın ilişki kurmakta zorlanmaktadır.

faklı sesleri tanıma ve yeni sesler. Çoklu zeka kuramının amacı eğitimde bireylerin neler yapabileceğinin düşünülmesidir. zeka bölümü sınırlarını ve toplumdaki yüzdelerini tablo halinde vermiştir. Zeka ile ilgili çalışmalar 1920li yıllara uzanmaktadır. Çoklu zeka kuramının dayandığı temeller. hesaplama.Her insan çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli bir düzeyde geliştirebilir. Çok faktörlü zeka testleri daha çok kabul görmüştür. geometrik şekiller gibi soyut sembollerle tanışma.Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA: Sesler. mizah.Çeşitli zeka alanları genellikle bir arada karmaşık bir yapıda çalışırlar 4. bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir. kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme. Zekanın ölçülmesi ile ilgili çalışmalar günümüzde halen devam etmektedir. sürecindeki hangi gelişimsel örtüşmektedir? (2004 KPSS-113 ) A) B) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık Üretkenliğe karşı durgunluk görevi ile C) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç D) Temel güvene karşı güvensiztik E) Kimlik edinmeye karşı kimlik krizi ZEKA Zekanın ne olduğu uzun zamandan beri psikologların üzerinde çahştıkları bir konudur. 1. 2. beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. sözel ve sözsüz iletişim kurma. insanların duygu. Bacanlı (2000). jest ve mimiklerle kendini ifade etme. mantıksal ilişkiler kurma. zekanın birçok alt faktörden oluştuğunu ve bunların hepsinin ölçülmesi gerektiğini öne sürerler. KİŞİLER ARASI-SOSYAL ZEKA: Grup içerisinde işbirlikçi çalışma. Her iki grup için de özel programlar hazırlanmalıdır. hikaye anlatma. şiir okuma. notalar. İnsanın tek bir zeka türüne değil bir çok farklı zeka türüne sahip olduğunu ileri sürmektedir. sonuç çıkarma.Gelişim Psikolojisİ Atatürk'ün "Öğretmenler Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" ifadesi. problem çözme. ritimler üretme becerisidir. eleştirel düşünme. Zeka iie ilgili olarak normalden ayrılanlar iki grup altında toplanabilir. Erikson'un bireyin yaşam 25 ÇOKLU ZEKA KURAMI Gardner tarafından ortaya konmuştur. SÖZEL-DİLSEL ZEKA: Kelimelerle düşünme ve ifade etme. Zeka testleri tek faktörlü ve çok faktörlü olmak üzere genelde iki gruba ayrılırlar. Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma. Çoklu zeka kuramına göre insanda sekiz ayrı zeka türü vardır. benzetme. hipotezler üretme. GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA: Üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü görmeden zihinde canlandırma ayrıntıları görebilme söz konusudur. şekiller ve çizgilerle düşünme. Zeka konusunda bireysel farklılıklar vardır. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA: Sayılarla düşünme. Bu kuramın temelinde biyolojik ve kültürel etkenler olduğu savunulur.Zeka Engelliler 2. ritimlerle düşünme. 1. Çok faktörlü zeka testlerinden ülkemizde de en çok kullanılanlara Stanfort-Binet ve VVechsler zeka testleri örnek verilebilir. mecazi anlatım. üç boyutiu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. Spearman zeka ile ilgili çalışmaları başlatmıştır. Resimler. Gardner'a göre bilmemizi ve öğrenmemizi sağlayan bu zeka alanları şunlardır. imgeler. 44. 3. Zeka Bölümünün Sınırları Nüfuz °A ZB Sınırları 0-24 ~~1 25-49 >2 70-79 80-89 90-109 110-119 120-129 130+ 50-69 J 7 16 50 16 7 2 .Bir kişinin her alanda zeki olabilmesinin bir çok yolu bulunmaktadır. gramer bilgisi. sayılar. Günümüze kadar üzerinde uzlaşılabilmiş zeka tanımı henüz yapılmamıştır.Üstün Zekalılar Her iki grup da eğitim açısından yardıma muhtaç durumdadırlar. Spearman zekanın bir "g" faktörü adını verdiği bir genel faktör ve ve bazı alt yeteneklerden oluştuğunu belirtmiştir. dildeki kompleks anlamları değerlendirme. Çok faktörlü zeka testleri. BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA: Hareketlerle. düşünce ve davranışlarını anlama. soyut ve simgesel düşünme. kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir.

düşünme sürecini tanıma. Bireyler daha oluşma aşamasındaki duyguların farkına varır ve o duyguları tanımaya çalışır. 2004 Öğreti. Binnur. 2000 Bacanlı.26 Gelişim Psikolojisİ 4.). Kısaca kişiler arası iletişim bir sanattır ve bu sanat daha çok başkalarının duygularını idare etme becerisidir. F. Goleman'ın Duygusal Zeka kuramı 5 ögeden oluşmaktadır. 3. Pegem A yayıncılık. (Ed. H. Kendi kendine "ben neleri yapabilirim? Neleri yapamam?" sorularına cevap arar. İstanbul. T. Y. 1994 Erden. duygusal tepki derecesini. Bununla birlikte bireyler her türlü alınganlıktan rahat bir şekilde kurtulabilirler. esnek ve saydam olabilmesidir. M. T. Oktaylar. Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara. 1987 Kaya. Yani birey karşısındakinin hal ve hareketlerini. Istanbul. Nobe! Yayın Dağıtım. Akman. Genel Psikoloji. 2. 2004 Selçuk. Gelişim ve Öğrenme. Duyguları İdare Edebilme (Sıkıntı verici Duygularla baş etme) 4. 5. ifade edebilme. Ankara. isteklerini erteleyebilmesi. Ziya. Kendini Harekete Geçirme (Kendini Başarıya Doğru Güdüleme ) 7 8. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. En önemlisi de o amaç için dikkatlerini bir noktaya toplayabilirler. Eskişehir. Bireyler olumsuz bir olay ve olumsuz olayın sonucunda yoğun bir duygulanım yaşıyorsa kendi kendilerini sakinleştirebilmelidirler. Eğitim Psikolojisi. (Ed). 9. sevecen bir tavırla yaklaşması. Remzi Kitabevi. karşısındaki kişinin belli bir durumda ne düşündüğünü ve ne hissettiğini anlama gücüne sahip olmasıdır. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. duygusal değişimleri düzenleyebilmesi. Duygularını tanımladıktan sonra kendi potansiyellerinin farkına varır. DOĞACI-VAROLUŞÇU ZEKA: Doğadaki tüm canlıları tanıma. No: 1027. Ankara. yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Tan. Öğretmen Adayları için KPSS Pegem A Yayıncılık. Z. A. 2003 Gazi Bireylerin kendilerini tanıması ile ilgilidir. insanların en derin duygularına karşı empatik bir anlayış ve tutum içerisinde olması ve kişiler arası ilişkilerde rahat. kendi kendini güdülemesi. Yargı Yayınevi. KİŞİSEL-İÇSEL ZEKA: İnsanın kendi duygularını. H. his ve düşüncelerini kavrayabilmesidir. Ankara. Eğitim Psikolojisi. Aynı zamanda yoğun kaygı ve karamsarlıklardan kendilerini soyutlayabilmeliler ve olumsuz bir deneyim sonrası kendi kendilerini toparlayacak gücü kendilerinde bulabilmelidirler.C. N Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kitabevi. Hakan. Ankara 2004 İnsanların harekete geçebilmesi için bir amaç gerekmektedir. 3. kendini değerlendirebilme ve kendisiyie ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. kendine karşı yönelen engellemelere direnç gösterebilmesi. 6. (Ed. Ankara. 1995 Senemoğlu. 11. Empati yayınevi. Gelişim ve Öğrenme. 2002 Baymur. Ankara. Özbilinç (Kendi duygularının Farkında Olma) Bireyler Kişiler arası ilişkileri yürütürken ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurabilmelidirler. Bireyin. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi.C. 5. Enver (Ed. . llişkileri Yürütebilme (Temel Sosyal Becerilere Sahip Olma) GOLEMAN'IN DUYGUSAL ZEKA KURAMI Duygusal zeka bireyin öz denetimini sağlaması.). 10. 1. 1998 Yeşüyaprak. Eğer insanların gerçekleştirmek istedikleri bir amacı varsa bu amaç etrafında kolayca motive olabilirler.). araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. 2004 Eğitim Bilimleri KPSS. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 185. (Ed. Nobel Yayın Dağıtım. Arkadaş Yayınevi. Öğretmen Adayları için KPSS. Ş. 2. Empati (Başkalarını Duygularını Anlama) paylaşma. Özkatp. Yani bireyler kendilerini en olmsuz bir olayda bile yatıştırmasını bilmelidirler.

yemeğin kokusundan yemeğin pişip pişmediğini anlaması Usta sürücünün motordaki ses değişikliğini fark etmesi Yol soran birisine yol tarifi yapmak • • • • Yaşantı: Bireyin çevre ile etkileşimi sonucu kalan izlerdir. Kopya çekme. Belli bir uyarıcının bulunması. EğitimÖğrenme iüşkisi. Örnek. Örnek. • • • Davranışta bir değişiklik olmalıdır Davranıştaki değişiklik nispeten kalıcı izli olmalıdır Davranıştaki değişiklik yaşantı ürünü olmalıdır Davranış çeşitleri 27 A. • A. Annelik Geçici davranışlar: Alkol. Davranış: Organizmanın hertürlü etkinliğidir. ilaç. Yaşantılardan etkilenmenin en güzel örneğini çocuklar oluşturur. İçgüdü: Doğuştan getirdiğimiz diğer bir davranış grubudur. emmeye bağlı arama refleksi öğrenilmemiştir. Doğuştan gelen davranışlar: İçgüdüsel ve reflex davranışlar. Belli bir dilin öğrenilmesi. içgüdüsel davranış vardır. başka türlerde olmamalıdır. Eğitim öğrenmeyi kapsar. Doğuştan getirilen türe özgü davranış örüntülerine denir. belli bir uyarıcıya karşı organizmanın belli ve basit bir davranış gösterme eğilimidir. ipek böceğinin koza örmesi Reflex ve içgüdü karşılaştırması: öğrenilmiş davranışlar nelerdir? • İki tekerlekli bisiklette dengeyi sağlama Aşçının. Kuşların göç etmesi. • Eğitim davranışlarda istendik yönde değişiklikler oluşturur. Eğitim. Reflexler ertelenebilir. kişilik özellikleri kazanmak vb. arıların ba! yapması. • B. Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir. bir türün tüm üyelerinde olmalıdır. tutum kazanmak. nefes alma. yutma. Bu davranışlar ailede ve sokakta kazanılabilir. • Her ikisinde yaşantı yoluyla değişiklikler oluşur. davranışında meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır.öğrenme Psikolojisl İnsan davranışlarının büyük bir çoğunluğu öğrenme yoluyla kazanılmıştır. İstenmedik Davranışlar: Forma! ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. • • • Doğuştan getirilmesi. dizimize vurulduğu zaman ayağımızı kaldırmamız. Doğuştan gelmelidir. hepsi öğrenme ile kazanılır. mutlu olmayı öğrenir. içgüdü karmaşık bir davranıştır. İstendik Davramşlar: Formal ve informal ortamlarda kazanılan davranışlardır. Öğrenilmiş davranışlardır. TEMEL KAVRAMLAR Öğrenme: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla. Basit bir tepki olması. • • • Sürekli eleştirilen çocuk kınama ve ayıplamayı öğrenir. Alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. emme. içgüdüler ertelenemez Reflex basit bir davranıştır. İnsanlarda içgüdü yoktur. Okullarda kazanılan akademik bilgilerin tamamı. Öğrenme sonucu kazanılan davranışlar değildir. Reflex: Doğuştan getirilen. İçgüdünün 4 özelliği vardır. Bu davranışlar tecrübe ve eğitim öğretim yoluyla olmak üzere iki türlü kazanılır. Bu davranışlar çevre ile etkileşim sonucu gelişir. hastalık ve yorgunluk sonucu ortaya çıkan davranışlardır. • • . Sonradan kazanılan davranışlar: İstendik ve istenmedik davranışlardır. Öğrenmenin olabilmesi için. Diğer bir deyişle organizmanın dışarıdan gözlenebilen ya da kendisince hissediiebilen tepki ve hareketlerinîn tümüne denir. Reflex'in üç özelliği vardır. Örnek. göz kırpma. karmaşık bir davranış örüntüsü olmalıdır. Eğitim: Bireylerde kendi yaşantıiarı yoluyla istendik davranışlar meydana getirme sürecidir. öğrenmelerin istendik davranışların toplamıdır. Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse. evde ve çevrede kazanıian toplumsal roller vb. hırsızlık gibi davranışlar örnek verilebilir.

Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? (2001 KPSS-13) A) B) C) D) E) Fiziksel yoksunluk Kullanılan öğrenme yönteminin yetersizliği Genel uyarılmışlık hali Zeka düzeyi öğrenmeye hazır olma düzeyi İstendik davranışlar Eğitim sonucu gerçekleşen riavranıslart İstenmedik davranışlar Kötü kültürel koşullar altında kazanılan davranışlar. III I) E) IV • • Uyarıcı: Duyu organlarını harekete geçiren ve tepkiye yol açan herhangi bir nesne ya da enerjiye denir. öğrenme doğrudan doğruya ölçülemez. bisiklete bindiğinde dengesini kurması B) Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi C) Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması kırpması 49. yorgunluk gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. fakat bunu başaramamaktadır. I) Narkoz ve ilaç gibi etkenlere bağlı olarak oluşma II) Kalıcı özellik taşıma III) Yaşantılar sonucunda görülme IV)Organlarm olgunlaşmasıyla ortaya çıkma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri. 47. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin öğrenmesine etki eden dış etkenlerdendir? (2002 KPSS-81) A) B) C) D) Güdülenmişlik düzeyi Tutum ve alışkanlıklar Bilişsel gelişim düzeyi ilgi ve yetenek D) Çocuğun. Performans organizmanın ne yaptığını. yüzüne rüzgar gelince gözlerini E) Aşçının kokusunu pişmediğini anlaması aldığı yemeğin pişip . bu alışkanlığı E) Çocuğun yemeklerden fırçalaması sonra dişlerini 45. öğrenme ise ne yapabileceğini ifade eder.performansı oluşturan unsurlardan sadece biridir Performans doğrudan gözlenip ölçülebilir. öğrenme. Aşağıdakilerden hangisi. açık ya da gizli olabilir.p. bir davranışın öğrenilmiş davranış olabilmesi için gerekli degildir? (2002 KPSS-79) A) IV. Tepkiler basit ya da karmaşık. 48. Bir anne iki yaşındaki oğluna ezbere 100'e kadar saymayı öğretmeye çalışmakta. Organizmanın bizzat yaptığı şeyler olup.Hpsipn 46. güdü. B) Sürücünün kavşaklara yaklaştığında hızını keserek trafık ışıklarını kontrol etmesi başını o yöne doğru çevirmesi terk etmesi C) Üç aylık bir bebeğin yüzüne dokunulduğunda D) Alkol bağımlısı olan bir kimsenin.I B) IV. öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek degildir? (2001 KPSS-11) A) Çocuğun.28 Öğrenme Psikolojisl Doğuştan gelen Davranışlar -Refleksler DAVRANIŞ Geçici davranışlar (hastahk AJkol aşın kavpr v s^ I Sonradan kazanılan davranışlar (Öğrenme sonucu aprr. Yanlış eğitim sonucu ortaya çıkan davranışlar) Performans: İcra veya edim de denilmektedir. Uyarıcılar içsel ya da dışsal olabilir. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir? (2002 KPSS-80) A) Öğrencinin kendisine verilen sayıyı çarpanlanna ayırarak sonucu söylemesi Tepki: Uyarıcılann organizmayı etkilemesi sonucu organizmanın gösterdiği herhangi bir davranışa denir. • öğrenme. Öğrenme ile performans arasındaki farklar.III C) II. öğrenilmiş veya öğrenilmemiş birçok etken performansı etkilemektedir.

E) öğretim materyali .

Güdünün uyandırılması sonucunda organizma bu güdüyü doyurmak için harekete geçmektedir. Yatakta ders çalışmak öğrencinin genel uyarılmışlık haline girmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Organizma Organizma türe özgü hazır oluş durumunda olsa bile olgunlaşma olmadan öğrenemez. olabilir. pekiştirme için de gereklidir. bakarak karar B) Biraz daha alıştırma yaparsanız gelecek sınavda başarılı olma şansınız artar.öğrenme Psikolojisl 50. Örneğin. Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir. Güdü. İnsan uçmayı öğrenemez ancak kuşlar uçabilir. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir. çalışma alışkanlıkları gibi etkenler genel uyarılmışlık halini etkileyen faktörlerdendir. Böylece organizmanın istenen tepkide bulunabilme artar. s Kaygı A) İyi araba kullanıp kullanamadığınıza ancak buradaki performansınıza verebiliriz. ama heyecanlanınca yapamadım" demiştir. Erşen girdiği ehliyet sınavında başarısız olmuştur. . Yani davranışı bir amaca doğru başlatan ve sürdüren bir iç şarttır. hırs vb. Benlik kavramı. yaş açısından o olgunluğa ulaşmamıştır. güdü. "Aslında araba kullanmayı çok iyi bilirim. Yani davranışın sürdürülmesini-tekrarını sağlar. C) Sınavda heyecanlanacak heyecanınızı kontrol edin. Güdüler organizma içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için organizmayı harekete geçirir. Güdü. s • Olgunlaşma Organların kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesi durumudur. Güdüler genellikle içse! veya dışsal uyarıcılar tarafından uyarılmaktadır. s Kaygı ve genel uyarılmışlık hali 51. Güçlü bir istek ya da dürtünün gerçekleşmeyecek gibi göründüğü durumlarda ortaya çıkan tedirgin edici bir duygudur. istek. Bu durum karşısında öğrenme psikolojisini dikkate alarak aşağıdaki sözlerden hangisini söyleyemeyiz? (2004 KPSS-14) Organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır. Aşın ve düşük düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. davranış değişikliğini de denetler. Organizma bu donamımdan yoksun olduğunda öğrenemez. 2. davranışı oluşturan en önemli koşuldur. "Canım ders çalışmak istemiyor" diyen öğrenci aslında yeterli genel uyarılmışlık haline ulaşmamıştır. s Güdülenme (Motivasyon) Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçiren durumdur. Örnek: aç olmayan organizmaya et gösterilse de salya salgılamaz. Aynı zamanda bazı insanlar yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile zeka gelişimleri açısından yeterli olgunluğa ulaşmamış olabilirler. ihtiyaç. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öğrenilmiş davranışların bir özelliği verilmemistir? (2004KPSS-13) A) B) C) D) E) Yaşantı sonucunda oluşması Kalıcı izli olması Önceki davranışlardan farklı olması Süreklilik göstermesi Olgunlaşma ile ortaya çıkması 29 İki aylık bir bebek yürüyemez. Organizmanın öğrenmeye güdülenmiş olması bireyin öğrenmesini kolaylaştırır. Güdü. bir şey yok. Buradaki "durum" ifadesi dürtü. 1. ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A. Öğrenmede güdüler üç nedenle önemlidir. 3. Olgunlaşma yaş ve zeka açılarından ele alınmaktadır. Diğer bir deyişle Organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır. Örneğin susuzluk dürtüsü organizmayı su ihtiyacını karşılamak için harekete geçmeye zorlar. D) Araba kullanmayı ne kadar iyi öğrenirseniz heyecanlanma olasılığınız o kadar azalır. Yani davranışın şu ya da bu yönde olmasını sağlar. Öğrenenle ile ilgili faktörler S Türe özgü hazır oluş öğrenecek olan organizmanın istenüen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir. E) Araba kullanmayla ilgili yaşantılarınız arttıkça daha az hata yapmaya başlayacaksınız.

s Öğrenmenin Aktarılması Pozitif transfer (olumlu aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi kolaylaştırmasına denir. Öğrenciler konuyu kısa zamanda öğrenmekte ve sınavda başarılı olmaktadırlar. • Dikkat: Bilincin bir noktada toplanması haline denir. Güdülerin içsel-dışsal. Süreğen hastalıklar ve duyu organlarındaki bozukluklar öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler. Okullardaki eğitimde her konu daha önce öğrenilmiş olması gereken başka konularla bağlantılıdır. Önceki öğrenme yeni öğrenmeyi olumsuz etkiler. s Öğrenme Malzemesi ile ilgili faktörler Öğrenme için sağlıklı bir fizyolojik yapı gereklidir. Bunu bilmeyen öğrenci yavaş öğrenir. Bu etkileşim dinleme-okuma-yazmaanlatma şeklinde olabilir. güven. Negatif transfer (olumsuz aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi olumsuz etkilemesine denir. Öğretim Yöntemi ile ilgili Konunun Yapısı öğrenmede konunun bütün olarak verilmesi parçalara bölerek verilmesinden daha etkilidir. Diğer bir deyişle psikofizik enerjinin bir noktada toplanmasıdır. Sınav sorularının kısa sürede cevaplanması geribildirimdir. s Eski Yaşantılar B. s Öğrenmeye Ayrılan Zaman Öğrenen bireyler arasında bir konunun öğrenilmesine ayrılan zaman bakımından farklılıklar vardır. Otomobil kullanmayı öğrenen birisinin başka bir model ya da marka otomobili de kullanabilmesi. Öğrenme zayıf olmaktadır. s Bireysel Farkhlıklar Algısal Ayırt Edilebilirlik Zeka. iyi bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği veya ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir. C. Birey öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak önbilgilere (ön öğrenmeler) sahip olmalıdır. Dinlemede öğrenci pasiftir. ilgi. Öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilir olmasıdır. . S Katılım (öğrenci aktivitesi) Daha önceden deneyimli oluş ya da konu ile tanışıklığın bulunması (eski yaşantılar) yeni öğrenmeleri etkiler Yetişkin kişiler hemen hemen hiç bir öğrenmeye sıfırdan başlamazlar. Buna karşın anlatmaya doğru gidildikçe öğrenci aktifleşmekte ve öğrenme artmaktadır. döngüsel olma gibi özellikleri vardır. Iki parmak yöntemiyle daktilo yazmayı öğrenen birisi on parmak ile yazmaya çalıştığında zorlanır ve daha yavaş yazar. Sadece sınav zamanında çalışan öğrenciler bu gruba girer. s Fizyolojik Durum Öğrenilecek olanla etkileşim öğrenme çabasına girmedir.30 öğrenme Psikolojisl Faktörler s harekete geçerek su aramaya başlar. Beyaz uyarıcılar içinde siyah bir uyaranın dikkat çekmesi gibi öğrenilecek konu da öğrencinin dikkatini çekmelidir. benlik tasarımı gibi farklılıklar öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıklardır. Öğrenci yaptıkları ve söylediklerinin ne derece doğru olduğunu bilirse daha kolay öğrenir. s Geribildirim (Dönüt) Sonuçların bilgisi de denebilir. Suyun içilmesiyle birlikte susuzluk dürtüsü doyurulmuş olur. Sistematik çalışmadır. Konu anlamlı ve kolayca birbirine bağlanabilir nitelikte olmalıdır. beklentilerine uygun olmalıdır. Bu açıdan bir derste öğrenilen kavramlar diğer bir dersteki öğrenilen kavramlarla ters düşmemelidir. tutum. yetenek. öğrenilen bilgiler kısa sürede unutulmaz. Diğer uyaranlar arasından öğrenilecek malzeme ile ilgili uyaranlar kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır. Bu ön öğrenmeler öğrenmeyi kolaylaştıracağı gibi zorlaştırabilir. Öğrenilecek malzeme öğrencilerin amaçlarına. birincil-ikincil. Bazı öğrenciler de öğrenilecek konuyu yoğun bir biçimde bir günde öğrenirler buna toplu öğrenme denir. Kalıtım ve çevrenin rolü vardır. Buna karşın öğrenilen bilgi kısa sürede unutulmaktadır. Bazı öğrenciler öğrenilecek konuyu günde 2 saatten bir haftada öğrenirler buna aralıklı öğrenme denir.

karvb. çay. Kavramlar gruplara. 2000) Mineraller 54. Çalışma ortamınızı düzenlerken ışık ve ısının uygun olmasına. Ünite ve konular iyi bir şekilde gruplanarak verilmelidir. bir öğretmenin velilere çocukların çalışma koşullarıyla ilgili verebileceği önerilerden en doğru olanıdır? (2002 KPSS-99) A) Çocuklarınızın çalışırken istediği biçimde ve odada olmasına izin özgürlüğünü arttırır. (Bacanlı. Bütünleştirmede öğrenilecek malzeme basamaklar haline getirilmelidir. Küçük yaşlarda bir müzik aleti çalmaya başlayan bir kimseyle. Anlamsal çağrışım dizileri oluşturulmalı ve bunların sayısı çoğaltılmalıdır. Süt.Öğrenme Psikolojisİ s Anlamsal Çağrışım 31 Anlamlı bir şekilde öğrenilen bilgi anlamsız bilgilerden daha kolay hatırlanabilir. çocuğun annesi bisküviyi almak için daha çok çalışacağını düşünerek. yumurta. Bu durumda öğrenme malzemeleri birtakım grupla halinde bütünleştirilmelidir. inek. gruplar alt gruplara ayrılabiliyorsa öğrenilmesi kolaylaşır. ileri yaşlarda müzikle ilgilenen bir bireyin müzik aletini çalma becerisi uzun bir zaman aynı düzeyde olmaz. kahvaltı. bir masa ve sandalyede çalışmasına özen gösteriniz. Yukarıdaki durumda öğrenmeyi olumsuz etkileyen temel etken aşağıdakilerden hangisinde açıklanmaktadır? (2002 KPSS-108) A) Öğrenme kullanılan bilişsel bireyden bireye değişebilmesi değişebilmesi yaklaşımların A) Aç olması nedeniyle çocuğun dikkati bisküviye yönelmiştir B) C) Çocuk sürekli aynı ödülü almaktan sıkılmıştır Çocuk annesinin kendisini. Aşağıdakilerden hangisi. Bu tür bilgiler daha kalıcıdır. Özel eğitim görmekte olan zihinsel engelli bir çocuğun öğretmeni. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini açıklayıcı bir örnektir? (2002 KPSS-83) A) B) C) D) E) Sosya! çevre Yetenek Deneyim i Yaşantı Olgunlaşma Zaman İyi organize edilmiş gruplar halindeki bilgiler kolay öğrenilir. çocukların ödevlerini masa başında yapmalarına dikkat edilmelidir Alaşım 52. çalışırken engellenmelidir sürekli oturmaları C) Okuldaki başarılarının artması için evde mutlaka sınıfa benzer bir ortamda çalışmaları sağlanmalıdır \ Taşlar I Metaller \ Değerl 1 \ I J Değersiz Yaygm Nadjr 1 \ D) öğrencilerin hepsinde aynı düzeyde ilerleme olması gerektiğinden. veriniz. artık sevmediğini düşünmüştür ihmal edilmiştir B) Öğrenme hızının öğrenciden örenciye göre C) Öğrenme için öncelikle genel bir uyarılmışlık durumunun gerekli olması olması E) Öğrencinin evde kendi kendine çalışabileceği bir yere ihtiyacın olması D) Ders çalışmanın planla çaba gerektiren bir uğraş D) Çocuğun davranışını etkileyen diğer faktörler E) Öğrenme etkinlikleri çocuğun leştirebileceklerinin üstündedir gerçek- . beyaz. pamuk. Lise öğrencilerine yönelik böyle bir önerinin temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-73) 55. Aşağıda kavramsal gruplandırmaya örnek verilmiştir. Örnek: Peynir kavramı öğretilirken buna yakın ya da ilişkili olan kavramlarla ilişkisinin kurulması bu kavramın öğrenilmesini kolaylaştırır. ■/ Kavramsal Gruplandırma 53. onun dersteki doğru davranışlarını bisküvi vererek ödüllendirmektedir. Kavramsal gruplandırma birçok bilgi veya kavramın öğrenilmesi durumunda çok etkilidir. öğrenilen yeni konu daha önce öğrenilen konularla ilişkisi sağlanmış olmalıdır. evde yetiştirilmesine yardım edilmelidir ödevlerin E) Genel uyarılmışhk düzeyinin düşmeme si için. bu onların B) Hareketsizlik onların fiziksel gelişimini olumsuz etkileyebilir. onu okula kahvaltı etmeden götürmüştür.

Ingilizce sınavında Matematik sınavından daha başarılı olmuştur. halde. B) Gözde'nin müzik yeteneği resim B) Bazı öğrenmelerin bilinçli bir çaba göstermeden gerçekleşmesi olması C) Suat. öğrenme Psikolojisl 59. köpeklere ve kedilere kutuya küçük toplan atmaları öğretilmeye çalışılmıştır. Öğretim yılının ilk aylarında iyi bir başarı gösterip. Aşağıdakilerden hangisi. babanın bir Türkçe pop şarkısını sözü ve müziği ile birlikte tekrarlayabilmesini doğru olarak açıklamaktadır? (2003 KPSS-55) A) Bazı Türkçe pop şarkılarının radyoda ve televizyonda birçok kanalda yayınlanması Aşağıdaki örneklerin hangisinde. Aşağıdakilerden hangisi köpeklerle kediler arasındaki Topu kutuya atmayı öğrenme açısından gözlenen bu farkı en doğru biçimde açıklamaktadır? (2003 KPSS-50) A) önceki öğrenilenlerin aktarımı B) Güdülenme C) Genel uyarılmışlık hali D) Türe özgü hazıroluş E) Olgunlaşma Aşağıdaktlerden hangisi ilköğretim birincisıtıtfa başlayan bir öğrencinin. yeteneğinden daha fazladır. C) Türkçe pop müzik şarkılarının çok hareketli D) Yetişkinlikteki öğrenmenin çok hızlı bir biçimde gerçekleşmesi E) Türkçe pop şarkılarının çok popüler kişiler tarafından söylenmesi D) Hatice.32 56.bir davranışın ayırt edici uyarıcı tarafından kontrol edilmesi söz konusudur? (2004 KPSS-31) A) Servet. hiçbir zaman bu şarkıları dikkatle dinlememiştir. diğer derslerde uslu bir biçimde otururken Müzik dersinde sınıfın disiplinini bozan davranışlar sergilemektedir. ilerleyen aylarda başarısının düşmesinin nedenlerinden değildir? (2003 KPSS-56) A) Öğrenme yaklaşımının ancak ilk aylarda verilen konular için yeterli olması B) öğrenme isteğinin ilk aylarda daha fazla olması C) Öğrenme yeteneğinin azalması D) Olgunlaşma düzeyinin ancak ilk aylardaki konula Öğrenmeye yeterli olması E) Okul öncesi eğitimde almış olduğu bilgilerin ilk aylardaki öğrencisine katkı sağlamış olması 57. . 61." ifadesini aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2004 KPSS-19) A) Eğitim düzeyi B) Genelleme düzeyi C) Zeka düzeyi D) Kahtım E) Hazırbulunuşluk 58. kediler topları ön ayakları tutmuş ve ön ayakları ile toplarla oynamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi. "Bireyin. bir Öğrencinin sınıftaki diğer arkadaşlarına oranla matematik dersindeki konuları öğrenmede çok fazla güçlük yasamasının nedenlerinden değildir? (2003KPSS-51) A) Genel uyarılmıştık hali B) Derse ilişkin tulum C) Zeka düzeyi D) Geçmişteki öğrenmelerin aktarımı E) öğretme yöntemi 60. Ancak çok sayıda deneme yapılmasına rağmen kedilerin bu davranışı öğrenemedikleri görülmüştür. bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için o konunun gerektirdiği gelişim ve güdülenme düzeyine ulaşmış olması gerekir. ancak bir gün durup dururken bir Türkçe pop müzik şarkısmın müziğini sözleriyle birlikte söyleyebildiğini fark etmiştir. Evde kızı Türkçe pop müzik şarkısı dinleyen bir baba. Köpekler topları ağızları ile kutuya atmayı kısa sürede öğrenmişlerdir. Bir üniversitesinin psikoloji bölümünde öğrenme psikolojisi alanında yapılan bir deneyde. ikisine de aynı ölçüde çalıştığı . ders aralarında bahçeye çıkmak yerina sınıfta oturmayı tercih etmektedir E) Metin. sabah erken saatlerde çalıştığında okuduklarını daha kolay anlayabilmektedir.

E. sistematik duyarsızlaştırma. Farklı öğrenme durumları için farklı kuramlar geliştirilmiştir. İnsan davranışını tamamen reflexler. Pavlov. 8. Hisler ve diğer bilişsel süreçlere kuşkuyla bakılır. Klasik koşullanma (Pavlovv) 2. Bağ kuramı (Thorndike) 4. Öğrenme uyarıcı-tepki ilişkisi içinde açıklanır. Thomdike. Öğrenme uyarıcı ve tepki arasındaki ilişki çerçevesinde incelenebilir. • • • Uyarıcı: Organizmayı harekete geçiren iç ve dış uyarıcılar Tepki: Uyarıcının organizmada meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişmeler Davranışçı yaklaşımın üzerinde durduğu konu bireyin ne düşündüğü değil ne yaptığıdır. 1. DAVRANIŞÇI KURAMLAR: Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine odaklanırlar. D. deneysel söndürme gibi teknikler geliştirmişlerdir. Geştalt kuram (VVertheimer. 13. Kurucusu VVatson'dur. işaret öğrenme (Tolman) 2. İnsanların öğrenmesi ile canlıların öğr4enmesi birbirine benzerdir. Hayvanlar üzerindeki davranışları açıklanabilir.Öğrenme Psikolojisİ ÖĞRENME KURAMLARI Tüm öğrenme durumlarını açıklayan tek bir kuram yoktur. Dolayısıyla öğrenme organizmanın kontrol edilmesi anlamındadır. DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM Deneysel. Insan davranışlarının gözlenebilir hale getirilmesi üzerinde çalışmışlardır. yeniden koşullama. C. 7. Etkisi 1960 lara kadar sürmüştür. İnsan doğduğunda zihni boş bir levha gibidir. araştırmalarla insan . Karakutuya değil. düşünce. 2. Belli başlı öğrenme kuramları aşağıdaki gibidir. Bitişik kuramlar (Vvatson. 5. Köhler. Iki temel öğesi vardır. Beyin temelli öğrenme modeli Burada yapılan smıflamalar farklı kaynaklarda farklı şekillerde yapılmaktadır. İçsel yaşantıları reddeder. Öğrenme çevresel uyarıcılar tarafından şartlanmayı içermektedir. Ilk anahtar sözcük davranıştır. Benlik Kuramı (Rogers) 3. bilimsel bir yaklaşımdır. Ihtiyaçlar Hiyerarşisi (Maslow) 2. 33 Öğrenmeler ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar üzerinde odaklanarak incelenebilir. Bilgi-işlem kuramı İNSANCIL (HÜMANİSTİK) KURAMLAR: Öğrenmenin nasıl daha iyi olabileceğine odaklanırlar. 11. Duygu. Bir çok kaynak Davranışçılar ve bilişselciler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Tüm öğrenmeler aynı basit kurallarla kısa ve öz bir şekilde ifade ediiir. Davranış bozuklukları yeni öğrenmelerle düzeltilebilir. B. operant ve gözlem yoluyla olmak üzere üç temel öğrenme süreci vardır. Kofka) 2. (NÖROFİZYOLOJİK KURAM) 1. Hangi kuramın hangi ilkeyi savunduğunu kavramak yeterli olacaktır. Edimsel koşullanma (skinner) BİÜŞSEL AĞIRLIKLI . 1. 9. A. Ancak sıntflama o kadar önemli değildir. Sosyal öğrenme (Bandura) BİLİŞSEL KURAMLAR: Öğrenmenin zihindeki oluşumuna odaklanırlar. Davranış bozukluklarını yanlış öğrenmelere bağlamışlardır. sonuç odaklıdırlar. Davranışçı yaklaşımın temel sayıltıları.Guthrie) 3. VVatson Skinner önde gelen temsilcilerindendir. 1. Gözlenen davranış değişikliği meydana geldiğinde öğrenme gerçekleşmiş olarak kabul edilir. 6. Öğrenmeyi gözlenebilen. Klasik. 1. İnsan zihnini bir karakutuya benzetirler. 10. U-T ilişkisi ve pekiştiricinin etkisi ile açıklamaya çalışmıştır.DAVRANIŞÇI KURAMLAR: Süreç odaklıdıriar. 1. 12. güdü gibi özellikler gözlenip ölçülemediği için bilimsel olarak araştırılamaz ancak uyarıcılar ve tepkiler araştırılabilir. karakutuya girip çıkanları dikkate alırlar. Bu amaçla karşıt koşullama. 4. ölçülebilen uyarıcı ve tepkilere indirgemiştir.

Matematik dersinde tahtada üç bilinmeyenli denklemi çözmediği için matematik öğretmeninden eleştiri alan bir öğrenci "Ben aslında üç bilinmeyenli denklem çözümünü çok iyi öğrenmiştim" der. Klasik koşullanma bir "tepkisel şartlanmadır". iğnenin acısı vb. Klasik koşullanma bir "tepkisel şartlanmadır". 1-Koşulsuz uyarıcı doğal bir uyarıcı olmalıdır (et). Yiyecek. şok. içecek. 3-5 sn. Oysa bu durum yiyecek verildikten sonra oluşmalıdır. ayıların tef çalındığında oynamaları da aynı şekilde bir öğrenmedir. Klasik şartlanma ile insanlarda: • Korkular hızla şartlanabilir • Şartlanma için duygular kullanılabilir • Reflekslerden yararlanılabilir B) öğrenme varlığı ancak gözlenilen davranışlarla anlaşılabilen içsel bir süreçtir dernektir C) Hatırlanamayan bir şey öğrenilmemiş D) Öğrenilen bazı bilgiler unutulabilir E) Her davranış değişimi öğrenme sonucunda olmamaktadır KLASİK KOŞULLANMA (TEPKİSEL ŞARTLANMA) Klasik koşullanma. Matematik öğretmeni de bunun üzerine "Ben üç bilinmeyenli denklem çözümünü öğrenip öğrenemediğini ancak tahtadaki denklemi çözüşüne bakarak anlayabilirim" karşılığını verir. iğne batırılırsa canı yanar Koşullu tepki Organizmanın koşullu uyarana gösterdiği tepkidir. Klasik koşullanma yolu ile öğrenmeyi Pavlov açıklamıştır. Koşullu ve koşutsuz uyarıcıların arka arkaya verümesi olayı bitişiklik olarak adlandınlmaktadır. 2-Koşulsuz uyarıcı ile koşulsuz tepki arasında doğal bir bağ olmalıdır. 3-Uyarıcı tepkiden hemen önce verilmelidir. Pekiştirme Koşullanmanın gerçekleşmesi için önemli bir başka ilke ise pekiştirmedir. başlangıçta nötr olan uyarıcıya organizmanın tepki vermeyi öğrenmesidir. ışık. Genç kız arkadaşının hoşlandığı müzikten hoşlanır. Beyaz kediden korkan çocuk pamuktan da korkar. Matematik öğretmenini seven çocuk matematik dersini sever. öğrenilmiş davranışa temel olan doğal uyarıcı bulunabiliyorsa o zaman davranışın klasik koşullanma yöntemiyle öğrenildiği söylenebilir. Klasik koşullanmanın 3 temel kuralı vardır. koşulsuz uyarıcının meydana getirdiği etkidir. Koşulsuz tepki Organizmanın doğal ortamda koşulsuz uyaranı aldığında gösterdiği doğal tepkilerdir. iğne resmi. Pavlov (1849-1936) bu durumu deneysel ortamda ayrıntılı oiarak incelemiştir. Koşulsuz uyaran Doğal olarak organizmanın tepkide bulunacağı uyarandır. . Zil. Köpekler Pavlov'un ayak seslerini duyunca salya salgılamaya başlamışlardır.Öğrenme Psikolojisl 62. Örnek. Yani yeni bir uyarıcının tepki oluşturma gücünü kazanmasıdır. kediye toptan korkmayı öğretebiliriz. Koşulsuz uyarıcı pekiştireç görevi görmektedir. Tepki Yok Nötr Uyarıcı (Zil) Koşulsuz Uyarıcı (Yiyecek) Koşulsuz Tepki (Salya) Koşulsuz Uyarıcı Koşullu (Yiyecek) Uyarıcı (Zil) Koşullu Uyarıcı (Zil) Koşullu tepki (Salya) Koşulsuz Tepki (Salya) Öğrenilmiş davranışa temel olan doğal uyarıcı bulunabiüyorsa o zaman davranışın klasik koşullanma yöntemiyle öğrenildiği söylenebilir. KLASİK KOŞULLANMANIN TEMEL KAVRAMLARI Bitişiklik Bu koşullanma türünde koşullu ve koşulsuz uyarıcıların verilme zamanları birbirine yakın olması önemlidir. Klasik koşullanma deneyinde pekiştirme. Yani yeni bir uyarıcının tepki oluşturma gücünü kazanmasıdır. acı. limon suyu. Köpeklerin yiyecek vermeden salya salgılamaları dikkatini çekmiştir. limon resmi vb. Örnek: Etyenirse saly6a akar. Yukarıdaki Örnekte matematik öğretmeninin öğrenciye verdiği yanıt aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir? (2003 KPSS-49) A) öğrenme yaşantılar sonucu ortaya çıkar 34 Koşullu uyaran Doğal ortamda organizmanın doğal uyaranlardan birine verdiği tepkiyi vermeyeceği uyarandır.

Nötr bir uyancıyla korku tepkisinin eşleştirilmesine korku koşullanması denir.) ► Salya 35 Örneğin deneğin farklı tonlardaki sesi ayırt ederek orijinal ses dışındaki seslerde koşullu tepkiyi (salya) göstermediği gözlenmiştir. Küçük çocukların sobaya „■ ilk dokunduklarında önce korkarak kaçma davranışı göstermeleri ve bir iki tecrübeden sonra sobadan kaçınmayı öğrenmeleri kaçınma şartlanmasıdır. Duygusal tepkilerin hepsi doğaldır. Genelleme Aynı türden olan ya da birbirine benzer uyarıcıya karşı daha önce kazanılan tepkinin verilmesidir. Kutunun önünde bir bölme olup. Orijinal sese benzer farklı seslerde verildiğinde deneğin salya salgılaması bir genellemedir. Köpek ilk zamanlar şokun devamında havlamak. Sönme Koşullanmadan bir süre sonra pekiştireç verilmezse koşullu uyarana koşullu tepkinin verilmemesidir. Ses ve ışık birlikte verildiğinde Salya tepkisi sese verilirken ışığa verilmemiştir. Koşullu uyarıcının benzerlerine de koşullu tepkinin gösterilmesidir. kaçma ise operant şartlanmaya girmektedir. Klasik koşullanmanın eğitim açısından önemi Birbiriyle yakınlıkları olsa bile uyarımlar arasındaki farkı anlayabilmedir. Belirtileri.Işık cSalya (Burada ışık II. Önemli koşullanma ilkelerinden birisi olan genelleme. depresyon ve sonucu kabullenmeye istekliliktir. a. koşullu uyarıcı olan ses. koşullu tepki olan salya davranışına neden olmuyorsa sönme gerçekleşir. 1. Pavlov' un deneyinde. Bu deneyde verilen ses koşullu uyarıcıdır. bir nesneden veya bir durumdan kaçınmayı öğrenme klasik ya da operant olabilmektedir. Dereceli şartlandırma (Üst düzey şartlandırma): Herhangi bir şartlı uyarana karşı kazanılan şartlı tepki organizmaya yerleştikten sonra aynı sistem içinde yürütülen çalışmalarla başka bir şartlı uyarıcıya karşı da şartlanmanın oluşmasıdır. Kaçınma şartlanmasının ortaya çıkması için önce korku ve kaçma şartlanmasının olması gerekmektedir.Zil (Burada zıl. Öğrenilmiş Çaresizlik Organizma ne kadar çaba harcarsa harcasın durumunu değiştiremeyeceğini öğrenmesidir Bu durumda pasif kalmakta ve pasifliğini tüm istenmeyen durumlara genellemektedir.-bu bölmeden atlayıp şoktan kurtulma olanağına sahiptir. koşulsuz uyarıcı (yiyecek) olmadan koşullu uyarıcının (ses) verilmesi gerekir. dolaşmak gibi çeşitli hareketler yaparak şoktan kaçmaya çalışmış fakat kaçamamıştır. Örnek: (Selçuk. Ayırt etme Genellemenin tersi ayırt etmedir. Kendiliğinden geri geime Koşullanmaya bir süre ara verilmesine karşın Koşullu uyarıcının (zil) verildiği durumlarda deneğin koşullu tepkiyi (Salya) gösterdiği gözlenmiştir. koşullu tepkiyi oluşturmaması durumudur. Ses uyarıcısı ışık uyarıcısını gölgelemiştir. zıplamak. Albert'in beyaz tavşandan korkması korku şartlanmasına ömektir. Bu durum Kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılır. Bu olaya gölgeleme denir. Derece şartl uyarcıdır) b-lşık + Zil -> Salya . Sonunda bölmeden atlamanın kendisini şoktan kurtardığını öğrenmiş ve şoktan kaçınmayı başarmıştır. Uyarıcılardan biri diğerine göre daha güçlü olduğu durumda koşullu tepki güçlü olan uyarıcıya verilir. Hangi tepkilerin hangi uyarıcıya karşı yapılacağı ve tepkilerde görülen zenginlik öğrenmenin sonucudur. Kaçınma şartlanması insanlarda da benzer şekilde oluşmaktadır. Kaçınma Koşullanması Bir kişiden.Öğrenme Psikolojisl Pavlov koşulsuz tepkiyi salyayı meydana getiren koşulsuz uyarıcıya birincil pekiştireç. Bazı öğrencilerin . Gölgeleme İki koşullu uyarıcının aynı anda verilmesi durumudur. Bunlardan korku şartlanması klasik. korku. Derece şartl + ı uyancıdır. pasiflik. Sönmenin gerçekleşmesi için. Koşullu uyarıcının. elektrik şoku verildiğinde köpek. 2000) Bir köpek tabanı elektrik şoku vermeye elverişli bir kutuya konur. koşullu tepkiyi (salya) meydana getiren koşullu uyarıcıya da ikincil pekiştireçadını vermektedir. Koşullu uyarıcının benzerlerine koşullu tepkinin ortaya çıkmamasıdır.

Klasik koşullanma ilkeleri eğitim alanından çok reklam sektöründe oldukça etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Çocukların normal olarak yapması gereken etkinlikleri ceza aracı olarak kullanmamak gereklidir. Bir banka reklamında güven verici bir kişi ile birlikte kredi kartı birleştirilmekte ve kredi kartlarına karşı bir süre sonra tek başına güven biri hizmet olarak algılanmasına neden olmaktadır. D) Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması E) Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi . okul içi ve okul dışı Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir yaşantıları meydana gelen şartlandırmaların bir çocuğun önceleri tüm köpeklerden. Okula karşı olumlu tutum oluşturulması. Küçük çocuklara yaramazlık yaptıkları zaman iğneciye. aşağıdakilerden hangisîni önermesi en uygundur? (2001 KPSS71) A) Çocuğa. bazı öğrencilerin öğretmenlere ya da belli derse 63. Öğrencilere yapabilecekleri problemler verip kendilerine özgüven kazanmaları sağlanabilir. Bu duruma çare bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir. karşı kaygıları ve yersiz korkuları.öğrenme Psikolojisl okula. 65. pol is e v er ec ek le ri ni s öy le me k ç oc ukları n hemşirelerden polislerden korkmalarına (koşullanmalarına) neden olmaktadır. oyuncak yerine. isterse çikolata C) Sorunun o an çözülebilmesi için istediği oyuncağın alınması çocuğun Sonuç olarak öğrencilerimizi çok iyi tanımalı ve ihtiyaçları doğrultusunda klasik koşullanmadan yararlanmalıyız. Planlı ve düzenli bir şekilde kullanıldığında oldukça verimii sonuçlar alınacaktır. 36 64. istekleri yerine getirmeyince ağlamaktadır. kendilerine olan özgüven kazandırılabilir. kesin bir dille söylenmesi alınacağının söylenmesi B) Çocuğa. okula zamanında gitme ve ödevlerinin zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar? (2001 KPSS-18) A) B) C) D) E) Klasik (tepkiset) koşullanma Bilişsel öğrenme Edimsel (operant) koşullanma Sosyal öğrenme Psikomotor öğrenme Matematik dersine karşı olumsuz tutum geliştirmiş bir öğrenciyi klasik koşullanma ile matematik dersini seven başarılı olan bir duruma getirmek mümkün olabilmektedir. örnek: bir üniversite öğrencisinin sezonun sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması ilk maçında hakemin başlangıç düdüğü ile birlikte aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? (2001 binlerce kuşun sahaya dolmasını sağlamak amacıyla KPSS-17) yaptığı işlemler şartlanmadır. Bu konuda öğretmenlere ve anne babalara büyük görevler düşmektedir. A) İşaret öğrenme B) Transfer Klasik koşulmamanın eğitim öğretim ortamında C) Ayırt etme kullanımı sınırlıdır. kaygısının azaltılması. Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk. Bir öğrencinin. Öğretmenin Anne-babaya. Sınav korkusunun. istediği her oyuncağın alınmayacağını Diğer önemli bir nokta ise öğrencileri öğrenilmiş çaresizlikten kurtarıp. Oysaki eğitim öğretim ortamında klasik koşullanma ilkeleri tesadüfen kullanılmaktadır. her seferinde kendisine bir şeyler alınmasını istemekte. Buna karşın duyuşsal özelliklerin D) özümseme kazandırılmasında önemli roller üstlenebilir. bir süre sonucudur. Örneğin E) Genelleme öğrencilerde kendilerine olan özgüvenin geliştirilmesi • • • Olumlu benlik kavramının geliştirilmesi.

Aşağıdakilerden hangisi koşullanma yoluyla öğrenmede babanın yerini tutan öğedir? (2003 KPSS-60) A) B) C) D) E) Olumsuz pekiştirme Koşullu tepki Koşulsuz tepki Koşulsuz uyarıcı Genelleme 69. Aşağıdakilerden hangisi bir bebeğin açlıktan ağlarken annesinin elindeki biberonu görünce susmasını açıklayan öğrenme yaklaşımıdır? (2003 KPSS-58) A) B) C) D) E) Klasik koşullanma Edimsel koşullanma Gözlem yoluyla öğrenme Bilişsel öğrenme Model alarak öğrenme 66. Kuyruğuna bastığı bir kedi tarafından tırmalanıncaya kadar kedilerden korkmayan çocuk. Koşulsuz uyarıcı II.öğrenme Psikolojisl 37 70. Her hafta düzenli olarak devam ettiği derste. Bir süre sonra. bu olaydan sonra her kedi gördüğünde korkup kaçmaktadır Aşağıdakilerden hangisi çocuğun kedilerden korkup kaçma davranışına örnektir? (2002 KPSS-87) A) B) C) D) E) Edimsel koşullanma Kavrayarak öğrenme Sosyal öğrenme Bilişsel öğrenme Klasik koşullanma 71. Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma öğrenilmiştir? (2003 KPSS-59) A) B) C) D) E) Sağlıklı beslenme alışkanlığı Güzel yemek yapma becerisi Karanlık korkusu Saldırgan davranışlarda bulunma alışkanltğı Düzenli ödev yapma alışkanlığı ile 68. bebek çocuk arabasına her oturtulduğunda dışarı çıkacaklarmış gibi sevinç gösterilerinde bulunmaya başlar. babasının yanına yaklaştığını görür görmez ağlamaya başlamıştır. Sakalları olan bir baba bebeğini her akşam eve geldiğinde öpmekte. her defasında babanın sakalları bebeğin yüzünü acıttığı için bebek ağlamaktadır. Nötr uyarıcı öğelerinden hangilerinin işlevini gerçekleştirir? (2002 KPSS-85) A) I ve II D) III ve I B) I ve III E) Yalnız C) III ve II 67. Koşullu uyarıcı III. Bir sure sonra bebek. Bu öğrencinin davranışı edimsel koşullanma ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2002 KPSS-3) A) Bağ kurma B) Genelleme E) Bitişiklik C) Sönme D) Ayırt etme . Aşağıdakilerden hangisi klasik (tepkisel) koşullanma sürecinde en öncelikli zorunluluktur? (2002 KPSS-88) A) B) C) D) E) Belirli aralıklarla tekrar Koşullu uyarıcının ayırt edilmesi Davranıştan sonra pekiştireç verilmesi Koşulsuz uyarıcı ile nötr uyarıcının eşlenmesi Davranışın adım adım geliştirilmesi 72. öğretim elemanının derse devama önem vermediğini gören öğrenci bir süre sonra o derse devam etmemeye başlamıştır." Örneğinde çocuk arabası klasik koşullanmadaki I. "Anne bebeğini dışarı çıkaracağı zaman onu çocuk arabasına bindirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin annesinin 76. Ancak öğretmeni arkadaşlarının elinden oyuncağı alıp ona vermediği için zamanla bu davranışı yapmamaya başlar. A) Öğrenmenin aktarılması B) Genelleme Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin İngilizce C) Batıl inanç öğretmenine de hasta otduğunu söyleyerek zayıf D) Koşullu tepki not almaktan kurtulmaya çalışmasını açıklar? (2003 KPSS-77) E) Koşulsuz tepki A) B) C) D) E) Model alma öğrenmenin genellenmesi Koşullu uyarıcı Ayırt etmeyi öğrenme Olumsuz aktarma 38 74. birkaç kez üst üste "Istiyorsan git söyle" demesi üzerine bu davranışını göstermemeye başlar. bu sese verilen D) Diz kapağının altına vurulan darbe koşulsuz uyarıcı. Ancak. B) Diz kapağının altına vurulan darbe koşullu uyarıcı. Çocuğun zamanla bu davranışı yapmaması aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2003 KPSS76) A) B) C) D) E) Kendiliğinden geri gelme Unutma Sönme Pekiştirme Sistematik duyarsızlaştırma 78. yine "Seni anneme söylerim" demeye başlaması. C) Islık sesi koşullu uyarıcı. bu olay defalarca tekrarlandığı takdirde ıslık sesi kendi başına ayak sıçratma tepkisini ortaya çıkartmaya başlar. üç ay sonra ablası tatil için eve döndüğünde. bu dar beye verilen tepki koşulsuz tepkidir. bir ıslık sesi duyar ve hemen arkasından diz kapağımızın altındaki bir noktaya darbe alırsak. Çocuk anaokuluna başladığında arkadaşlarının oynadığı bir oyuncağı istediği zaman ağlayarak öğretmeninin yanma gider. tepki koşullu tepkidir. Ertesi gün fırçayı eline alır almaz gözünün tekrar yaşardığını fark etmiştir. Diz kapağımızın altındaki belirti bir noktaya vurulduğunda ayağımız sıçrar: bir ıslık sesi böyle bir tepki ortaya çıkarmaz. Bir çocuk evde kardeşlen ile oyun oynarken. Matematik Ödevini yapmayan bir öğrenci hediye ettiği kalemle girdiği sınavdan çok öğretmenine hasta olduğunu söylemesi üzerine yüksek puan alması sonucunda. . Oynayacağı tiyatro oyununa hazırlanan oyuncu makyaj yaparken makyaj fırçasını görüne batırmış ve gözü fena halde yaşarmıştır. bu darbeye verilen tepki koşullu tepkidir. daha sonraki zayıf not almaz. kardeşlerinin oynadığı oyuncağı istediğinde ağlayarak annesinin yanına gitmekte ve annesi kardeşlerinin elinden oyuncağı alıp kendisine vermektedir. . AIı ablası ile aralarmda çıkan her anlaşmazlıkta yine "Seni anneme söyleyeceğim" demeye başlar. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2004 KPSS-22) A) B) C) D) E) Tepkisel Koşullanma Uyarıcı genellemesi Algısal değişmezlik Ayırt etmeyi öğrenme Olumsuz koşullanma 75. Ali'nin. 18 yaşındaki ablası ile aralarında her anlaşmazlık çıktığında "Seni anneme söyleyeceğim" diyen 7 yaşındaki Ali. ıslık sesi koşullu tepkidir. nitelendirir? 2003 KPSS-71) öğretmenine hasta olduğu için ödevini yapamadığı söyler. Yukarıda verilen tepkisel koşullanma örneğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS-23) A) Islık sesi koşulsuz uyancı. Aynı öğrenci bir başka gün sonra sınavlarda da aynı kalemi kullanmasını ingilizce dersinde de ödevini yapmadığında.öğrenme Psikolojisl 73. ablasının artık durumdan sıkılıp. ablası üç aylık bir ayrılıktan sonra eve geri döndüğünde. diz kapağının altına vurulan darbe koşullu tepkidir. aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2003 KPSS-75) A) B) C) D) E) Duyarsızlaşma Olumsuz aktarma Kendiliğinden geri gelme Olumlu pekiştirme Karşıt tepki oluşturma 77. E) Diz kapağının altına vurulan darbe koşulsuz tepki. Ablası üniversite sınavını kazanıp başka bir şehirde yaşamaya başlar.

Gül. bu isteğini ona iletmeyi ertelemesinin doğru olacağını düşünür. Ancak. B) Yeni üretilen bir otomobilin tanıtımının güzel C) Deterjan reklamında ev hanımı rolündeki D) Yaşam E) sigortası reklamında yaptırmanın yararlarının .Öğrenme Psikolojisl 79. aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? (2004 KPSS-35) A) B) Geriye doğru ket vurma Ceza . Bu örnekte babasının yüzündeki öfkeli A) Nötr C) Koşullu ifade Gül'ün davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır? (2004 KPSS-36) B)Koşuls uz D) Ayırt edici E) Pekiştirici C) İç görü kazanma A) Pekiştirici uyarıcı C) Birincil pekiştireç B) Koşullu uyarıcı D) Koşulsuz uyarıcı E) Olumsuz pekiştireç 80. emniyet kemeri takan ve takmayan sürücülerin kaza sonrasındaki durumlarının gösterilmesi 85. Ash'nın davranışında görülen bu değişme. bir süre sonra tek başına aynı olumlu tepkiyi uyandırır. işinden dönen babasının yüzündeki öfkeli ifadeyi görünce. Tepkisel koşullama ilkelerine göre. İstanbul'da yaşayan Nurdan İzmir'e gittiğinde cüzdanını çaldırmıştır. 81. Aşağıdaki durumların hangisinde. bu ilkeden yararlanılmaya çalışılmaktadır? (2004 KPSS-25) D) Tepkisel koşullama E) Sosyal öğrenme A) Kepek şampuanı reklamında. Aslı ders başladığı halde sırasına oturmayıp sınıfta dolaşmaktadır Yerine oturmayıp dolaştığı için öğretmeni Aslı'yı azarlamış ve Aslı hemen sırasına oturmuştur bu yaşantıdan sonra Aslı öğretmenini sınıfın kapısında görür görmez hemen sırasına oturmaya başlamıştır. Bu örnekteki İzmir sözcüğü aşağıdakiierden hangisinin işlevini yerine getirmektedir? (2004 KPSS-24) 39 82. Ne zaman Izmir lafını duysa midesine kramp girmektedir. olumlu duygusal tepki uyandıran bir uyarıcıyla eşleştirilen bir nötr uyarıcı. anlatılması sigorta Emniyet kemeri kullanmayı özendirmek için. akşam eve gelince babasından kendisine bir cep telefonu almasını istemeye karar verir. saçların şampuanın kullanılmasından öncesi ve sonraki durumun gösterilmesi mankenlere yaptırılması oyuncuların yer alması 84.

köpeğin bu davranışı ön ayağını uzattığında yiyecek verilmeyerek söndürülmüş ve köpek. Ancak. Köpeğin ıslık sesini duyduğunda tekrar ön ayaklarından birini uzatmaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2004KPSS-41) A) B) C) D) E) Tepki genellemesi Ayırıma varma Kendiliğinden geri gelme Ayırt etmeyi öğrenme Olumlu aktarma . Bu durum aşağıdakilerden açıklanabilir? (2004 KPSS-37) hangisiyle A) Genelleme B) Koşullu uyarım C) Koşulsuz tepkileme D) Olumsuz davranış E) Sönmeye direnç Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi. Denize düşen yılana sarılır. koşullama yoluyla Öğrenmede gözlenen "uyarıcı genellemesi" olgusunu çağrıştırmaktadır? (2004 KPSS-38) A) B) C) D) E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Fazla naz âşık usandırır.83. Göz görmeyince gönül katlanır Yumuşak atın çiftesi pek olur. Sinema alanında uzman film eleştirmeni bir konuşması sonunda övgüler almıştır. Bu övgüierden sonra her konuda görüş belirtir olmuştur. Bir köpek. sahibi ıslık çaldığında artık bu davranışı yapmaz hale gelmiştir. Daha sonra.: . sahibi ıslık çaldığı zaman ön ayaklarından birini uzatarak tokalaşma hareketi yaptığında kendisine yiyecek verileceğini Öğrenmiştir. oradan bir süre geçtikten sonra sahibi ıslık çaldığında köpeğin tekrar ön ayaklarından birini uzatarak tokalaşma hareketi yapmaya başladığı gözlenmiştir.

Eğitimde ikaz etme ve tavsiyede bulunma yerine doğru davranışın bizzat yaptırlması gerekir. Ceza bitişikle ilgilidir. 1-WATSON VVatson için en önemli şey uyarıcı-tepki ikileminin tekrarlanma sıklığıdır. müzisyen. Bitişiklik kuramları içerisinde VVatson ve Guthrie ele alınmıştır. o uyarıcıya verilen en son ve en çok tekrarlanan tepki olacaktır demiştir. Korku insanlarda tek denemede gerçekleşebilir. Çünkü onun çalışmasında memnuniyet ve hoşnutsuzluk gibi psikolojik kavramlara yer yoktur. öğrenilmiş bir davranışın çok çeşitli durumlarda işe yaramasını sağlar. Bitişikliği. davranışın kalıtımsal olmayıp insanın çocukluğundan beri çevresindeki belli uyarıcılarla belli tepkilerin birleşmesi sonucu U-T bağlarının birbiri üzerine şartlanma yoluyla inşa edilmesi sonucunda geliştiği görüşünü savunur. tekrarlar beceriyi geliştirir. tv. Bu fikri ile eğitimde fırsat eşitsizliğinin önemini kafalara yerleştirmiştir • Davranışçıların kurucusu olarak kabul edilir. istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması üzerine yoğunlaşmışlardır. Genelleme. 2. öğrenmeyi davranış gelişiminin temel süreci olarak kabul etmiş ve " bir insan ne öğrenmişse odur. boğulma tehlikesi. Organizmanın hareket tepkilerine önem verir. • Koşullanmada pekiştirmeyi. Korku öğrenilmişse. Bunun yerine herhangi bir uyarıcıya verilecek tepki. • Korku koşullanması Küçük bir çocuk (Albert) beyaz renkli fare ile oynarken arkasından ani bir gürültü (ses) yapılarak fareden korkması sağlanmıştır. öğrenmeyi açıklamıştır. Bilişsel süreçlere tamamen karşı çıkmıştır.40 öğrenme Psikolojisi Sistematik duyarsızlaştııma Tepkiye neden olan durum parçalara ayrılıp her parçada duyarsızlaştırma (örnek rahatlama tekniği) yapılır. Guthrie. Ona göre düşünce açıklanabilir ve konuşmada öğrenilebilecek basit bir davranış biçimidir. etki ilkesini ve haz duygusunu kabul etmemiştir. Yani insan. Pekiştirme ve ödülü kabul etmemişlerdir. örnek. koşullanma yoluyla her kişiliğe getirilebilir." Anlayışını getirmiştir. karşılaştığı buna benzer bir başka matematik problemini de çözmekten hoşlanmaz. korkmama da öğrenilir. Bunun için önce çocuğa korktuğu şeyden (fare) korkmayan çocukların oynadığı bir oyun. • Öğrenmede koşullu ve koşulsuz uyaranlar birbirlerine çok yakın zamanlarda verilmelidir. Bir başka deyişle zor olan bir problemi çözmekten hoşlanmayan bir öğrenci benzer nitelikte bir problemle karşılaşınca yine çözmekten hoşlanmayacaktır. • Bitişikliği uyarıcı-tepki bitişikliği olarak ele alır. Eve her girdiğinde mantosunu ve çantasını yere atan çocuğunu annesi her seferinde azarlar ve onları yerine astırır • • • . Aslında bir anlamda klasik koşullanmadır. öğrenmede ödüle veya pekiştirmeye gerek yoktur. Bütün davranışlar koşullanma yoluyla öğrenilebilir. • Öğrenmede çevrenin (uyarıcıların) etkisi üzerinde durmuştur. beyaz oyuncak) uyarıcı genellemesiyle korkmuştur. bir uyarıcıya karşı yapılan tepkinin daha sonra aynı (benzer) uyarıcıyla karşılaşıldığında da gösterilme eğilimi olarak açıklar. diğer kuramcılar gibi öğrenmenin sonuçlarıyla ilgilenmez. pekiştirme ve etki yasasını reddeder. VVatson'un kuramı Thorndike'ın etki yasasından farklıdır. BİTİŞİKLİK KURAMLARI Bitişik kuramcılara göre öğrenme tek denemede bile gerçekleşebilir. filmi izlettirilmiştir. • Öğrenmenin tek yasası bitişikliktir. VVatson. Bu uyarıcılar alışkanlıklara bir bütünlük ve devamlılık kazandırır. İlk defada bir uyarıcıyla başlayan daha sonra uyarıcısız da gerçekleşti ver davranış bir alışkanlık halini aldı. Çocuk bundan sonra gördüğü beyaza benzer her şeyden (beyaz sakallı dede. suçlu. Yaptığımız şeyi öğreniriz. VVatson. ressam haline getirile bilir. elektrik çarpması vb. Basit bir labirent yapıp koridorun sonunda yiyecek koydu. Daha sonra sevmediği şey (fare) yavaş yavaş gösterilerek (fare bir kafes içerisinde yavaş yavaş yaklaştırılır) korku ortadan kaldırılmıştır. Guthrie'nin önerdiği sistemde şartlı uyarıcılar aslında hareket tepkilerinin meydana getirdiği uyarıcılardır. En son ve En Sık ilkesi VVatson öğrenmede ödüllendirme ve ya pekiştirmeden söz etmemiş. Tekrar. Bebekler koşullanma yoluyla. uyarıcı-tepki bitişikliği olarak • Okulda matematik problemi çözmekten zevk almayan bir öğrenci. Burada yapılan işlem genellemedir.GUTHRİE Guthrie'ye göre çağrışımsal U-T bağlarının kuruluşunun tek yasası işaret ve tepki bitişikliğidir. Labirentte koşmayı ilk kez öğrenen farenin diğer tekrarları otomatik olarak yaptığını fark etti.

"Dikkat edilen şey yapılan şey için işaret haline gelir. • Çocuğunu özel okula göndermek isteyen anne. Kişi biner ve at eğeri atmaktan vazgeçinceye kadar koşturulur. istenen davranışlara dönüştürmeyi sağlayan bir öğrenme tekniğidir. • Zeytin yemeyi sevmeyen birine zeytin azar azar parçalayarak verilir. Ceza yerinde kullanıldığında etkilidir. kediden korkan çocuğa annesi kedi hediye eder. Aynı zamanda alıştırma önemlidir. Zıt Tepki Yöntemi Bu yöntemde istenmeyen davranışı meydana getiren uyarıcı ile birlikte. Örnek. okul bahçesinde oyun oynanır ve çocuk alıştırılır. Örneğin derste arkadaşı ile konuşan bir çocuğa kızıp bağırmak yerine bir soru sormak ve ya tahtada bir problem çözmek daha etkili olacaktır. taşırma da denir) bireyin ilgisini çeken herhangi bir durumla yoğun bir şekilde yüzleşmesi sağlanarak kendisine çekici gelen durum belli bir süre sonra artık bıkkınlık verecek duruma gelir.Daha sonra annesi kızının manto ve şapkayı atmasını saptayan uyancının onu azarlaması olduğunu anlayarak diğer seferinde manto ve çantasını alarak dışarı çıkmasını ister ve içeri girer girmez manto ve çantayı asmasını ister. eğlenceli okul öyküleri anlatılır. İstenmeyen davranışa zıt bir davranış olması önemlidir." Öğrencinin öğrenmeye karşı ihtiyaç duyması gerekir. 2. eğer anne daha baskın bir uyarıcı ise. İkisi birlikte sunulduğunda. Kedi korku yaratan uyarıcıdır. Koşullandırılmış istenmeyen tepkileri söndürmeyi amaçlar. Öğrenme-öğretme ortamı düzenlenirken. Örnek: sigarayı bırakmak isteyen birinin sakız çiğneyerek sigarayı unutmaya çalışması. • Kibritle oynayan çocuğa ya da sigara alışkanlığı olan bireye uygulanan işlemler. • Okula korktuğu için gitmek istemeyen gitmeyen çocuğa. Bireyin istemediği uyarıcı en azdan en çoğa doğru belirli düzeylerde verilir. Eşik Yöntem (Alıştırma Yöntemi) İstenmeyen davranışları. atın üstüne eğer yerleştirilir. Okula yakın yerlerde gezintiye çıkılır. Çünkü öğrenci yaptığı şeyi öğrenir bir başka deyişle yaparak yaşayarak öğrenme önemlidir. Ancak öğrenme açısından değil ona göre öğrenme tek denemede oluşur ancak becerinin ve performansın geliştirilmesi için tekrarlar önemlidir. Bireye yapmaktan kaçındığı ve hoşlanmadığı davranış. Bıktırma Yöntemi Istenmeyen davranış organizmaya biktırıncaya ve sıkılıncaya kadar yaptırılır. Kibrit yakarak tehlike saçan bir çocuğu anne bir sürü kibrit vererek bıkıncaya kadar yakmasını ister. okul arkadaşlarının eve gelmesi sağlanır. 3. • • . Bu kez davranış düzelir. Anne ise sevilen güven duyulan uyarcıdır. Organizma istenmeyen davranışı yapmaktan sıkıldığı için davranış sönme eğilimine girer. Uyulmayacak emirler yada yerine getirilmeyecek nasihatler verilmemelidir. Bitişiklik kuramını savunması nedeni ile hangi tepkiler bireye kazandırılacak hangileri kazandırılmayacak önceden bilinmelidir. Kötü alışkanlıkların (öğrenmelerin) yok edilmesi 1. Dikkat çekici bir uyarıcıya beklenen tepki verilebilir. • Atı eğere alıştırmak için. kediye karşı da oluşacak. ona zıt olan onunla rekabet edebilecek istenen davranışı meydana getiren uyarıcı sunulur. Örneğin . öğrencilere verilecek uyarıcılar onların dikkatlerini çekmelidir ki beklenen tepkiyi versinler. Eğitim açısından Gutheri'nin görüşleri Eğitim hedeflerini önceden belirlemek gerekir. Öğrenmeye yön veren en önemli etmen hazır oluştur. Çünkü öğrenmenin kızması gürültüyü azaltmayacak artıracaktır. kediyi tek başına gördüğünde de ondan korkmayacaktır. Tavuk yiyen köpeğin boynuna ölü tavuk asılır. anneye karşı duyulan güven. Bu nedenle okui dışında ne yapması gerekiyorsa okul içinde de aynı şeyi yapmalıdır. Çünkü istenen tepkileri alabilmek için hangi uyarıcıları vermememiz gerektiğini bilmeliyiz. hoşlandığı ve yapmak istediği bir davranış ile birlikte yaptırılır . bu fikre karşı çıkan babaya bu durumu yavaş yavaş kabul ettirir. Öğrenciye bu ihtiyaç hissettirilmelidir. Okul yaşamın gerçek temsücisi olmalıdır. Bıktırma yönteminde (doyurma.öğrenme Psikolojisİ 41 • bu hep böyle devam eder .

Hazır bulunuşluluk adlandırılmaktadır. düzgün ulaşma. c) Bir kişi etkinliği yapmaya hazır olmadığı halde öğrenici olan organizma. Bu nedenle onun kuramı bağlaşımcılık olarak 1. sigaradan bıktınncaya kadar sonunda tesadüfen pedal basmış ve dışarı çıkmayı sigara dumanı içine çekmesini sağlamıştır. bir yiyeceğe yapmaya zorlanırsa kızgınlık duyar.Hazır bulunuşluluk yasası bağlandığına ifade etmiştir. kafesten kaçma. bir uyarıcı karşısında oluşan Bu kuram. Öğrenen organizma aynı problemle kızgınlık duyar.Çocuk. araştırmaların sonunda kendisine ait olan öğrenme Bağlaşımcılık yasalarını ve bunların içinde en önemtileri olan "etki" yasasmı ortaya koymuştur. bağlantı ya da çağrım Thordike öğrenmeyi açıklarken. başarmıştır. İnsan ya da hayvan olsun. Kedi kafesten dışarıya çıkmaya kanununa göre tepki sonuçları tarafından kontrol edilir. Thorndike çağrışımı. "etki Bu durumu yaptığı deneyle açıklamıştır. Thorndike'nin Öğrenme Kuramının Temel Yasaları. Sonuç olarak gelecekte bir davranışm 42 . yavaş yavaş oluşur. aşağıdaki öğrenme kuçıkmıştır.öğrenme Psikolojisl 86. haz duyar. düzgün yazı yazmaya zorlanırsa ulaştırmaz. Daha sonraki denemelerde hayvan saldırma davranışını bırakarak pedala basarak dışarı Bu durumda baba. iki uyarıcının aynı anda tekrar tekrar ortaya davranışın gelecekteki davranışları etkilediğini çıkmasıyla iki uyarıcının bağlantılı duruma gelmesi ve söylemiştir. Problem çözme süresi. çalışacaktır. Thorndike'ın kuramı Bağ kuramı. fakat eline Organizma amaca ulaşmak için değişik davranışlar kalem almasına izin verilmezse. duygusal uyarıcılar ile harekete geçiriciler arasında kurulan bir bağ olarak görmektedir. karşılaştığında amaca ulaştıran tepkileri seçer. Organizmada davranış eğiliminin mevcut olduğu durumlarda ancak öğrenmeye yönelik davranıştan söz edilir. belli bir b) Bir kişi etkinlik göstermeye hazır olduğu halde. Kafesin içindeki her şeye artmaktadır. Throndike'a göre öğrenme doğrudandır ve düşünme veya usa vurma ARAÇSAL KOŞULLANMA (Thorndike) yoluyla yönlendirilemez. Thorndike. Kedi burada deneme yanılma yolu ile ramcılarından hangisinin görüşlerini uygukafesten çıkmayı öğrenmiştir. lamaktadır? (2002 KPSS-104) Öğrenme Küçük Adımlarla Oluşur A) Guthrie B) Thorndike öğrenme. bazıları yaratır. Ona göre öğrenmede BAĞLAŞIMCILIK deneme yanılma yoluyla doğrudan seçme ve bağlama vardır. bireyde kızgınlık yaratır.Etki yasası (Araçsal Koşullanma) adını vermiştir. D) Bruner ardışık denemelerin sonucunda yavaş yavaş E) Skinner kısaldığından öğrenme birden bire iç görüsel bir şekilde değil. etkinliği Thomdike'a göre öğrenmenin en temel formu denemeyapmasına izin verilmesi ona mutluluk verir. öğrenme durumunda olan organizma. Thorndike bu duruma daha sonra seçme ve bağlama 2. Çocuk. Tekrar (Alıştırma) uyarıcı ve tepkiyi bir arada tutan şeyin ne olduğudur. Kediyi bir kanunu" dur. İlgilendiği konu sadece uyarıcı 2. Kedi ve köpekler üzerinde yaptığı birinin diğerini hatırlatması temeline dayanır. küçük sistemli C) Ausubel adımlarla meydana gelir. Seçme Ve Bağlama a) Bir kişi. başarıya götüren tepkiler kalıcı hale gelir. problemlerie karşılaştığında kendisi amaca etkinliğin yaptırılmaması. kalem tutmaya hazır. Ancak dışarı çıkabilmesi için bir pedala basması yada bir zinciri çekmesi gerekmektedir. Haz ile sonuçlanan. aym zamanda 3. Bunlardan bazıları amacına ulaştırır. yazmaktan zorunda olduğu problemli bir durumla karşılaştırılır. En sigaraları koyarak. çocukta kızgınlık yapar. uyarıcı ve tepkinin sinirsel bir bağla 1. ilk Eğer bir davranış o çevrede bir doyuma ulaşıyorsa denemelerde hayvan epeyce bir çaba harcamış ancak aynı ortamda o davranışın oluşma olasılığı başarılı olamamıştır. gitmiştir. para kazanma gibi çeşitli amaçlara ulaşmak yazı yazmaya hazır ve buna izin verilirse. Bir baba sigara içmeye özen en çocuğunun önüne saldırmış aralıklardan kaçmaya çalışmıştır. Araçsat koşullanma adı verilen etki kafese koymuştur. götürmeyen başarısız tepkileri eler. etkinlik göstermeye hazır ise. Pavlov'un gittiği yoldan yoluyla öğrenme olarak da bilinir. Öğrenme psikolojisine getirdiği en önemli katkı. büyük atlamalardan çok. Thomdike. yanılma öğrenmesidir. Etki (Araçsal Koşullanma) koşullar ve davranış eğilimleri değil. Çocuk.

sonuçları tarafından şekillendirildiği ilkesi. Bu durumda. etki pekiştirilirse uyarıcı tepki arasındaki bağ güçlenir. Bunun için çıktıların nesnel olarak gözlenebilir. Thorndike'ın sisteminde ceza yoktur. uyarıcı ile tepki arasındaki bağı zayıflatmaz. 3. öğrenci etkin olmalı. 43 Doğru tepkiler hemen pekiştirilmeli.Öğrenme Psikolojisl olup olmayacağının şu anki davranışlara bağlı olduğu söylenebilir. ölçülebilir özellikler taşımalıdır. Eğitim bilimsel bir nitelik taşımalıdır. uyarıcının yol açtığı tepkinin sonucu rahatsız edici ise uyarıcı ve tepki arasındaki bağ zayıflar. Tepki cezalandırılırsa uyarıcı ve tepki arasındaki bağ zayıflar. Çünkü ceza. yanlışlar tekrar edilmeden düzeltilmelidir. Öğretme-öğrenme ortamının gerçek yaşamın bir temsilcisi olmasına özen gösterilmelidir.Tekrar yasası Tekrar ederek öğreniniz. elindeki malzemelerle yapmaya çalışması 88. İçsel pekiştireç yerine dışsal pekiştireçler daha önemlidir. Buna kullanma yasası denir. Diğer bir deyîşle. Bu nedenle öğrenciye geribildirim (dönüt) verebilmek için düzenli olarak sınav yapmak gerekmektedir. eğer bu parçalar birlikte bir bütün oluşturmuyorsa vazgeçmektedir. Aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2002 KPSS-97) A) B) C) D) E) bu durumu en iyi Anlamlı öğrenme Sosyal öğrenme Kavrayarak öğrenme Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme Uyarıcı-tepki zincirleme . Öğrenme küçük birimler halinde oluştuğundan. yaparak yaşayarak öğrenmelidir. Thorndike'ın Eğitime İlişkin Görüşleri Öğretimin düzenlenmesine. Kolaydan zora doğru olmalıdır. öğretme-öğrenme sürecinde. Hiç yapmadığı bir yemeği ilk kez yapacak bir bayanın bu yemeği deneme-yanılma yoluyla yaptığını aşağıdakilerden hangisiyle anlayabiliriz? (2002 KPSS-93) A) Arkadaşının yemeği hazırlarken yaptıklarını hatırlayarak uygulamaya çalışması Televizyon programından izlemesi ve uygulaması hazırlaması pişirmesi B) yemeğin tarifini C) Yemek kitabındaki açıklamalara uyarak yemeği D) Annesinin tarifini alarak. (Hazır bulunuşluk kanunu) Thorndike için güdüleme. Uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanıldıkça güçlenir. diğer önemsiz ayrıntıları eler. Öğretme. Öğrenci öğretmenin anlattıkları ile değil kendi kendine yaptığı çağrışımlarla öğrenmelidir. Bu özeilikler öğrendye kazandırılacak davranışlardır. tekrar etmediğimizde unuturuz. öğrenme adım adım sağlanmahdır. Bu hedef davranışları belirlerken öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. Eğer uyarıcının yol açtığı tepkinin sonucu haz verici ise uyarıcı ve tepki arasındaki bağ güçlenir. Öğrenci. öğrenciye kazandırılacak hedef davranışları belirleyerek başlamalıdır. Kısaca tekrar kanuna göre yaparak öğrenir. Thomdike'ın "benzer öğeler transfer teorisi"ne göre iki durum arasındaki ortak öğeler ne kadar çok olursa. Uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanılmadıkça zayıflar Buna kullanmama yasası denir. uyarıcı durumdaki dikkati çeken baskın öğelere tepkide bulunur. yapmayarak unuturuz. öğrenciye haz veren durumun belirlenmesi için önemlidir. Öğrenciye kazandırılacak davranışlann öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerekir. hedef davranışa yöneltecek uyarıcıların dikkati çekici nitelikte olması gerekir. transfer o kadar yüksek olur. ■ Thorndike'in etki kanunu. Dört yaşındaki bir çocuk yap-boz oynarken çeşitli parçaları rastgele bir araya getirmekte. yani davranışın. kendi malzemeleriyle E) Sadece pişmiş şeklini gördüğü yemeği. 87.öğrenme ortamında öğretmen değil. Bu nedenle öncelikle hedef ve davranışlar belirlenmelidir. Skinner'in edimsel koşullanma teorisinin temellerini oluşturmuştur.

prizin yerini değiştirme gibi çeşitli çözüm yollarını denedikten sonra. Öğrencinin istediği renkteki sıvıyı nasıl elde edeceğini bu biçimde bulması aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnektir? (2003 KPSS-53) A) B) C) D) E) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme Kavrama yoluyla öğrenme Bilişsel öğrenme Model alma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme 91. Mobilyaların yerini değiştirme.44 89. bir uzatma kablosuyla sorunun çözülebileceğini anlar. oyuncak dolabından hoşuna giden oyuncağı alabilmesinin tek yolunun izin istemek olduğunu bu şekilde öğrenmesi. sorulara yanıt vermeme. Sonunda Elif. dolaptan oyuncak almanın. Ancak öğretmeni Elife izin istemeden dolaptan oyuncak alamayacağını söyler. Bunun üzerine Elif evinde uyguladığı yemek yememe. Elifin. fakat başarılı olamaz. değişik renkteki sıvıları değişik oranlarda birbiri ile karıştırmış ve hangi renkteki sıvıları hangi oranda karıştırdığında istediği renkte sıvı elde edeceğini bulmuştur. öğrenme Psikolojisi Bir öğrenci fen bilgisi dersinde yaptığı deneyde. Gönül'ün bir uzatma kablosu alarak sorunu çözebileceğini anlaması aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? (2004 KPSS-16) A) B) C) D) E) Koşullanma yoluyla öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme İç görü kazanma Ayırt etmeyi öğrenme 90. gibi taktikleri teker teker kullanarak amacına ulaşmak ister. izin istemekten başka yolunun olmadığını öğrenir. Anaokuluna yeni başlayan Elif çok hoşuna giden bir oyuncak bebeği almak üzere oyuncak dolabının yanına gelir. öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramların hangisine örnek olabilir? (2004 KPSS-15) A) B) C) D) E) Tepkisel koşullama Sınama yanılma Sosyal öğrenme Genelleme Model alma . Evine müzik seti alan Sönül bu müzik setini odada istediği yere koyduğunda kablosunun elektrik prizine yetişmediğini görür. küsme. yere yatıp tepinme.

Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla bir davranışın tekrarlanma olasılığının kontrol edebilmek için önkoşuldur? (2003 KPSS65) A) Davranışa uygun bir ayırt edici uyana bulunması B) Bir ayırt edici uyarıcının davranışı kontro! etmesi C) Davranışın en az bir kez yapılmış olması D) Davranışın biçimlendirilmesi E) Davranışın pekiştirilmesi . KLASİK KOŞULLANMA Organizma pasiftir Uyarıcıya yönelik tepki vardır. Fizyolojiktir. Klasik koşullanma ile operant koşullanma arasındaki farklar aşağıda verilmiştir. Davranışın sonucunda organizmanın hoşuna gitmeyen bir durum ortaya çıkarsa. Sonra verilir. Skinner. Yeni kazağınızı giydiğiniz gün değer verdiğiniz bir arkadaşınız size yakışmadığını söylerse. problem çözmek. kendisinin geliştirmiş olduğu skinner kutusu ile bilinmekte aynı zamanda programlı öğretimin kurucusudur. ayırdetme ve sönme vardır. Uyarıcı belli değildir. Operant öğrenmede önemli olan davranışın sonucu ve doğurduğu etkidir. yazmak. Davranışın organizmanın belli bir gereksinimini gidermesi önemlidir. olumlu. Koşutlu koşulsuz kavramları yoktur. (ses. Bunlar tepkiden farklıdır. problem çözme olumsuz pekiştireç kavramları vardır. Örnek. Pekiştirme yapılan davranıma bağımlıdır. okumak. Davranışın sonucunda organizmanm aldığı karşılıklar pekiştireçlerdir. öğretme makinaları kavramından bahsetmiştir. Her ikisinde de genelleme. fare manivelaya tesadüfen basar. ardından pekiştireç alır. Skinner operant koşullanmayı klasik koşullanmadan farklı olarak T-U şeklinde formüle etmiştir. Edim Herhangi bir ihtiyaç durumunda organizmanın kendiliğinden ortaya koyduğu davranışlara denir. Ders çalışmak. 92. o kazağı giyme davranışınız devam eder. Organizmanın günlük davranış repertuarında bulunan bir davranışın pekiştirilmesi ve böylelikle aynı davranışın yeniden ortaya çıkmasının ya da ceza ile ortaya çıkmamasının sağlanmasıdır. Bunun sonucunda pekiştireç alır. Tenis oynamayı öğrenme. Örnek: Skinner kutusundaki fare manivelaya basıncaya kadar bir sürü davranış yapar. Bunu yerine. Davranışlarımızın büyük bir çoğunluğu içinde bulunduğumuz çevresel koşulları değiştirebilen davranışlardır. düşünme ve eylemlerini seçme sansına sahiptir. Davranış sonucunda organizmanın hoşuna giden bir durum ortaya çıkar. Tepkiden farklı olduğu için bu davranışlara edimsel (operant) adını vermiştir. birçok sosyal davranışlar. Kafesteki her şey olabilir. Tepki (davranış Tesadüfen keşfedilir. fizyolojik değildir. sana çok yakışmış" derse. Daha sonra tesadüfen manivelaya basar. Hoş olan veya hoş olmayan sonuçların bireylerin davranışlarında yarattığı değişikliklere denir. işe gitmek. OPERANT KOŞULLANMA Organizma aktiftir Tepki rastlantısaldır. Bir davranışın sonuçları olumlu olursa o davranışın görülme sıklığı artar. Örnek: Köpeklere attığımız topu geri getirmelerini öğretmek. ışık) Pekiştirme yapılan davranımdan bağımsızdır Pekiştireç: Koşulsuz uyarıcıdır. Pekiştireç alınca farenin maniveiaya basma davranışmı yeniden gösterme olasılığı artar. Uyarıcı bellidir. konuşmak. Dil öğrenme. o kazağı artık giymek istemezsiniz.Öğrenme Psikolojisl 45 EDİMSEL (OPERANT) KOŞULLANMA (Skinner) Skinner. Operant öğrenmede organizma eylemlerinde serbesttir. Edimsel koşullanma ödüle götüren ya da cezadan kurtaran bir davranımın yapılmasını öğrenmektir. çevremizde sevilen biri olmaya çalışmak gibi yaşamımızı sürdürürken gerçekleştirdiğimiz davranışların büyük bir bölümü edimseldir. Örneğin yeni aldığınız bir kazağı giydiğiniz zaman arkadaşlarınız "Kazağın çok güzel.

. Pekiştireçler kendi içinde ikiye ayrılır. Birincil olumlu pekiştireçler b. ikincil olumlu pekiştireçler Olumsuz Pekiştireçler a.46 93. aşağıdaki davranış kontrol tekniklerinden hangisin kullanmaktadır? (2004 KPSS-40) 94. Öğrencinin öğretmenin dikkatinin konuşarak çekilemeyeceğini kabullenmeye başlaması. aşağıdaki süreçlerden hangisinin başladığına işaret etmektedir? (2004 KPSS34) A) B) C) D) E) Sönme Ceza Olumsuz pekiştirme Kaçınma Kendiliğinden geri gelme D) Televizyon izlemeyip ödev yapmanın çocuk için hoşa gitmeyen bir davranış olması E) ödev yapmayıp yerine televizyon izleme davranışının sönmeye karşı dirençli olması 96. aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıklanabilir? (2004 KPSS-26) A) B) C) D) E) Kavrama yoluyla Öğrenme Bilişsel öğrenme Tepkisel koşullama Dolaylı öğrenme Edimsel koşullama A) B) C) D) E) Sistematik duyarsızlaştırma Karşıt koş ulama Olumsuz pekiştirme Sönmeye tabi tutma Olumlu pekiştirme PEKİŞTİRME Bir davranımın yapılma sıklığınm artırılması eylemidir. Yapılan bir davranışın taktir edilmesi Pekiştireç Bir davranışın yapılma sıklığını artıran uyarıcıya denir. Olumlu Pekiştireçler a. Hakan'ın selam verme davranışında görülen değişme. Birincil olumsuz pekiştireçler b. Aşağıdakilerden hangisi. Ikincil olumsuz pekiştireçler 2. Ders sırasında sürekli olarak söz alıp dersin akışını bozan bir öğrencisinin bu davranışını onun söz alma isteğini görmezden gelerek engellemeye çalışan bir Öğretmen. Fakat babanın vaat ettiği ödüle rağmen oğlu televizyon izlemeye devam eder ve ödevlerini yapmaz. Bir psikolog utangaçlık şikayetiyle kendisine başvuran Hakan'a tedavi sürecinin ilk adımı olarak. aferin vb. konuşma davranışında bir artma olur. oturduğu apartmandaki komşularına her rastladığında "Merhaba nasılsınız?" deme görevi verir. Sınıfta sürekli konuşarak öğretmeninin dikkatini çekmeyi başaran bir öğrencinin aynı yolu kullanarak bu amaca ulaşması engellendiğinde. Öğrenme Psikolojisİ Bir baba akşam ödev yapmayıp. çocuğun ders çalışmaya başlamamasının ve televizyon izlemeye devam etmesinin nedenlerinden değildir? (2003 KPSS66) A) ödülün davranıştan hemen sonra verilmemesi B) Maça gitmenin uygun bir ödül olmaması C) Babanın oğluna ödül almanın yararlarını iyi anlatamaması 95. su. Bir diğer ifadeyle ortama konulduğunda ya da ortamdan çekildiğinde bir davranımın yapılma sıklığını artıran uyarıcıya denir. Hakan rastladığı kişilere çekinmeden selam vermeye ve onların hatırlarını sormaya başlar. Yemek. Ancak zamanla öğrenci daha fazla konuşmakla öğretmeninin dikkatinin çekilemeyeceğini kabullenmeye başlar ve daha az konuşur. koşullanma ilkeleri çerçevesinde. 1. televizyon izleyen oğluna eğer televizyon izlemeyi bırakıp ödevlerini yaparsa hafta sonu birlikte futbol maçı izlemeye gideceklerini söyler. ilk başiarda. Komşularının bu tür bir yakınlığa olumlu tepki vermelerinin bir sonucu olarak.

Olumlu Öğren Pekiştir me Psikolo eç jisİ Ortama konuldu ğunda davranış ın yapılma sıklığını artıran uyarıcıla rdır 4 7 .

.

an verilmelidir B) Koşullu E) umlu ekiştireçler avranış . 99. erkenden bitiren öğrencinin. aynı oyuncaklardan alınması düzeyli kuilanmadığı ve sürekli kıran bir çocuğun oyuncaklarının elinden alınması Çikolata yemesine izin verilmeyen çocuğa. bu emi atlatmasını rla beklemek. E) r istenmeyen anış çocuğun im eminin bir liği ise. başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi geri gelme olasılığının bulunması sağlamamış olması C) Kardeşinin C) Söndürülen davranışın kendiliğinden a alternatif amalar: Pekiştire nmeyen Ç anışa kullanırk en olan en mı dikkat ştirmek. Ceza ğinde. Bu öğrencinin girişimlerinden vazgeçmesine. davranışın oluşturduğu doyuma bağlıdır Davranış organizmadan değil. öğretmenin onun hareketierini bir türlü fark etmemesi üzerine bu girişimlerden vazgeçmiştir.Ceza meyen davranışın an ortamdan hoş ir uyaranın esidir. çevreden gelen uyancılarla D) Davranışın me meydana ek. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2001 KPSS-15) 48 98. Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen. nen anış ldüğünde hemen ştirmek. davranışın öğrenilmesinde temel oluşturur uyarıcı. bu davranışı görmezden gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. dilecek D) Ailenin davranışlarında tutarlılık D) Oyuncaklarını E) Ağlama davranışının uzun bir geçmişe sahip olması noktalar. nmeyen anışı mezlikten gelip. yemeğini yediği için çikolatasının geri verilmesi B) ganizma hangi vranışı pmasının uygun acağını bilemez A) Söndürme. Ancak görmezden gelme yöntemi ile çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. edimsel koşulanmada ne ad verilir? 2001 KPSS-99) A) Birincil pekiştirme B) Sönme C) Olumlu pekiştirme D) Olumsuz pekiştirme E) ikincil pekiştirme 101. nmeyen nışı bıktırıncaya yaptırmak. koşulsuz uyarıcıdan önce verilmelidir C) Davranış içinde bulunulan çevrenin bütün olarak algılanmasıyia oluşur devamlılığı. öğretmenin beğenisini kazanmak için uzun bir süre çeşitli girişimlerde bulunan bir öğrenci. öğretmenin görmezden gelmesi ödevlerini. tama olumsuz bir n gelir öğrenme Psikolojisi 97. Aşağıdakilerden hangisinde olumsuz pekiştireç kullanılmıştır? (2002 KPSS-92) A) Derste tamdan olumlu um çıkarılır avranışın yapılma azalır arkadaşının saçını çeken öğrenciyi. görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması ontrol ortadan tlığında olumsuz avranış yine pılır B) Söndürülecek davranışlann şiddetinde. arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin vermesi oyuncaklarını almak için kavga çıkaran çocuğa. Edimsel koşullanmayı aşağıdakilerden hangisi açıklar? (2002 KPSS-86) A) Tekrar.

Öğrencilerin müzik dersinden çok hoşlandıklarını bilen öğretmen. ce kendisinden li böyle bir şey ke istenmediği halde li m her sabah el babasının eri ayakkabılarını ba silmeye devam ze eder. aş öğretmenin la O yapacağı etkiti ku r davranıştır? m (2002 KPSS-100) ay ı A) Okumaye yazmanın önemini ni anlatmak öğ B) Okuyabilenleri re örnek göstermek n C) Daha basit m ek te ol an bir öğ re 100. Türkçe dersinde.b den hangisi 102. KPSS-89) ba ze A) Kavrayarak n öğrenme ya B) Edimsel nlı (operant) ş koşullanma ok C) Klasik u (tepkisel) m koşullanma ak D) Gizil (örtük) ta öğrenme dır E) Sosyal . Bir öğretmen üçüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde çok sıkıldıklarını gözlemlemektedi r. Öğretmenin böyle bir yol seçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-103) A) Müzik dersine olan ilgiden yararlanarak Türkçe dersine olan ilgiyi artırmak B) Öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olarak ifade becerilerini geliştirmek konuları tüm derslere yayabilmek için dersleri birleştirmek C) öğrenilecek .Babasının ayakkabılarını nc sildiğinde i babasının dö kendisine rt harçlık verdiğini he gören çocuk. metinlerle ilgili şarkılardan yararlanma yoluna gitmiştir. öğrenme Bö yle bir du ru m da aş ağ ıd aki ler metinleri okutmak D) Görmesinde problem olup olmadığını araştırmak E) Her okumadan sonra doğru olup olmadığını belirtmek D) öğrencileri derslerin işleniş yöntemlerini belirlemede söz sahibi yapmak Türkçe dersine daha fazla önem verdiği için müzik dersini geçiştirmek E) 103. Bu durum n aşağıdakilerden do hangisine ğr örnektir? (2002 u.

Okula yeni başlayan Tuba ve Tekin evde istediklerini yaptırmak için küsme davranışı kazanmışlardır. yönergelere uymadığı zamanlarda onu görmezden gelirken. kendiaralarında konuşmasının istenmeyen bir davranış olduğunu belirttiği ve her defasında uyarıda butunduğu halde. 49 Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim öğretmeninin ödevlerini düzenli yapmayan bir öğrencisine düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandırmak amacı ile başvurabileceği yollardan en az etkisi olanıdır? (2003 KPSS-61) A) Öğrenciye ilgilendiği konularda ödevler vermek B) Düzenli bir biçimde ödev yapmanın yararlarım sürekli sınıfta anlatmak C) Öğrenciye her ödev yapışında ödül vermek A) Tuba ve Tekin küsme davranışını göstermeye devam ederler D) Düzenli ödev yapan tüm öğrencileri sınıf önünde ödüllendirmek E) Öğrenciye düzenli ödev yapan sevdiği bir arkadaşı ile birlikte çalışmasını önermek B) Okula ve öğretmene alıştıkça kendiliğinden ortadan kalkar birlikte devam. fısıldaşmaların öğrenciler arasmda gittikçe yaygınlaştığını görmüştür. Ancak öğretmen öğrencinin yavaş yavaş ödev yapmaktan vazgeçtiğini gözlemiştir. eder davranış C) Her ikisinin de davranışı daha seyrek olmakla D) Tuba'nın davranışı ortadan kalkarken. İngilizce öğretmenine. öğretmen bir hafta sonunda öğrencisinin düzenli ödev yapma alışkanlığı kazandığını düşünerek ödül vermeyi kesmiştir. her derste arkadaşlarını şikayet etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerini açıklar? (2002 KPSS-107) A) Öğrenciler dersten sıkıldığı için fısıldaşmaların artması B) Istenen davranışın öğrenci gelişimine uygun olması 1O8. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin ödev yapmaktan vazgeçmesinin nedenidir? (2003 KPSS-64) A) Bazı davranışların alışkanlık haline gelmesi için çok uzun süre pekiştirilmesi gerekir B) Öğretmen yeterli kullanmamıştır miktarda pekiştireç C) istenmeyen davranış için verilen tepkinin caydırıcı olmaması çabalaması D) Öğrencilerin öğretmenin dikkatini çekmek için E) istenmeyen davranışın pekiştirilmiş olması sürekli vurgulanarak C) Öğretmen öğrencinin düzenli ödev yapma alışkanlığını kazanması için uygun pekiştireç seçmemiştir biralışkanlıktır D) Düzenli ödev yapma alışkanlığı kazanılması zor E) Öğretmen yanlış pekiştirme tarifesi seçmiştir . öğrencilerin. önemsiz olduğunu düşündüğünde de görmezden gelmektedir. Tekin'in öğretmeni bazen ilgi göstermekte. Tekin'in davranışı devam eder E) Tekin'in istekleri karşılandığı için davranışı ortadan kalkarken. Yukarıdaki örnekte İngilizce öğretmeni Öğrencinin arkadaşlarını şikayet etme davranışını kontrol eden ne tür bir uyarıctyı temsi! etmektedir? (2003 KPSS-62) A) B) C) D) E) Koşulsuz Koşullu Nötr Genelleme Ayırt etme 105. Tuba'nın öğretmeni küsüp. Bu iki durumda Tuba ve Tekin'in davranışlarının nasıl bir gelişme göstermesi beklenebilir? 2002 KPSS-105) 106.Öğrencisine ödev yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir ilköğretim öğretmeni. Bir öğrenci diğer ders öğretmenlerine arkadaşları ile ilgili herhangi bir şikayette bulunmazken. derse katılmadığı.Öğrenme Psikolojisİ 104. öğrencisine ödevim yaptığı için her gün ödül vermiştir. konuşmadığı. Bir öğretmen kendisi ders anlatırken. Tuba sevmez küsme okulu 107.

Ancak Bilgen'in gürültü yapmasında artış olduğu görülmüştür. Bilgen. ona "Eğer bir saat sessiz durursan sınav kağıtlarını okuduktan sonra birlikte B) Öğrenciye söz alıp alamayacağını sık sık çocuk bahçesine gideriz" demiştir. C) öğrencilerin yazı yazma alıştırmalarını daha istekli biçimde yapacakları düşüncesiyle önce resim yapmalarına izin vermek D) Resim yapmayı sıkıcı bir hale getirerek öğrencilerin yazı yazmayı tercih etmelerini sağlamak E) En güzel resmi yapan öğrencinin daha az yazı yazacağını söylemek . tir C) Oğlunun yaptığı gürültüden davranışı olumsuz pekişmiştir rahatsız olma D) Oğlu ile yumuşak bir ses tonu ile konuşma davranışı olumlu pekişmiştir 111. olduğu anlatılmamaktadır. Babası bunu engellemek için masallar okumak tadır. yaşındaki oğlu sürekli olarak gürültü yapmaktadır. en az etkili olan yoldur? (2003 KPSS-68) bu nedenle çalışamamaktadır. yazı yazma alıştırmasını tamamlayanların resim yapabileceklerini söylemek B) Çocuğa gürültü yapmasının neden yanlış C) Çocuğun gürültü yapma davranışına olumsuz D) Çocuk gürültü yaptığı için cezalandırılması gerekirken cezalandırılmamaktadır. gürültü yaparak çevresini rahatsız etmektedir. Öğretmen olan bir baba evde sınav kağıtlarını almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma okumak için masa başına oturur. Bilgen'in. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde söz 112. Çocuğuna tuvalet eğitimi veren bir anne. E) Baba çocuğunun gürültü yapmamayı öğrenmesini sağlayacak bir model olmamaktadır. onların. ancak dört davranışını artırmak için. yazı yazma alıştırması yapmalarını sağlamak için uygulayacağı en uygun yöntemdir? (2003 KPSS-70) 113. çocuğunun kendi başına tuvalete her gidişinin ardından onu çikolata ile Ödüllendirmektedir. B) öğrencilere.öğrenme Psikolojisl 109. öğrencilerinin yazı yazmaktan hoşlanmayıp resim yapmayı tercih etmeleri durumunda. gürültü yapma davranışının artma nedenine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS-27) A) öğrencilere güzel yazı yazmanın önemini açıklamak söylemek ve resimleri evde yapmalarını A) Çocuğun gürültü yapma davranışı babası tarafından pekiştirilmektedir. Baba oğlunu azarlamayı düşünmüş fakat sonra azarlayarak A) öğrencinin söz alarak yaptığı konuşmaları susturmaktan vazgeçerek oğlu ile yumuşak bir ses pekiştirmek tonu ile konuşmuştur. öğretmenin izleyeceği. pekiştiren verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim ikinci sınıf öğretmeninin. konuşma eğilimini pekiştirmek D) Öğrenciyi kendini iyi hissettiği konuşması için güdülemek konularda Yukarıdaki örnekte babanın hangi davranışı üzerinde ne tür bir pekiştirme olmuştur? (2003 KPSS-72) 50 E) öğrenci söz almak islediğinde ona söz vermek A) Evde sınav kağıdı okuma davranışı olumlu pekişmiştir 110. Çocuk bunun sormak üzerine gürültü yapmamış ve baba da sınav C) Başlangıçta ilgisiz konularda da olsa öğrencinin kağıtlarını okuyabilmiştir. Annenin çocuğuna verdiği çikolatanın yerine getirdiği işlev nedir? (2003 KPSS-69) A) B) C) D) E) İpucu Koşulsuz uyarıcı Koşullu uyarıcı Birincil pekiştireç Ikincil pekiştireç B) Oğluna sesiz kaldığında birlikte çocuk bahçesine gitmeyi vaat etme davranışı olumsuz pekişmiştirğlunun sesiz kalması için onu azarlaması davranışı olumlu pekişmiş.

öğrenciyle birlikte de . B) Olumsuz pekiştirmede ortamdan itici bir uyarıcının çıkması. değişken oranlı pekiştirmedir. öğrenciler için teneffüsler bu tip pekiştirmelere örnektir. Yavaş kaybolur. E) Olumsuz pekiştirme sadece ortamdan itici bir uyancının çıkması ile gerçekleşirken ceza. bir program çerçevesinde düzenlenir. SabitZaman Aralıklı Pekiştirme Davranış belirli zaman aralıkları sonunda pekiştirilir. teneffüse çıkabiürsiniz" şeklinde okulda da çok kullanılır. tatlı yiyebilirsin" denebilir. sonra çalışmamaları verilebilir. Bu nedenle öğrenme gerçekleştikten sonra pekiştireçler belli aralıklarla verilmelidir.pekiştirici bir uyarıcının ortamdan çıkmasıyla da gerçekleşebilir. ceza ise istenilen davranışların tekrarlanma olasılığını azaltır. Çok yavaş kaybolur. Örneğin. PEKİŞTİRME TARİFELERİ Sürekli Pekiştirme Her doğru davranış pekiştiriür. Öğrencilerin yazılı ve sözlü Premack ilkesi (Büyükannenin Kuralları) Davranışın davranışlarla pekiştirilmesidir. Çok sık görülen (tercih edilen) davranış pekiştireç olarak kullanılarak. sabit oranlı pekiştirmedir. başlangıçta ortamda itici bir uyarıcının bulunması gerekliyken cezanın gerçekleşmesi için böyle bir gereklilik yoktur. Davranış çok yavaş kaybolur. Organizmanın sıralamasında alt sıralarda yer alan bir davranışı yaptırmak için üst sıralarda yer alan bir ihtiyacın pekiştireç olarak kullanılmasıdır. puan. Değişken Zaman Aralıklı Pekiştirme Davranış değişen zaman aralıkları sonunda pekiştirilir. Öğretmenin bir seferinde 5 problemi doğru çözeni. Ççocuğa şeker. sebze yemeğini sevmeyen.öğrenme Psikolojisİ 114. Değişken Oran Aralıklı Farklı sayıda tekrar sonunda davranış pekiştirilir. Davranış çabuk yerleşir. Bu durumda öğrenciler yaptıkları doğru davranış sayısını artırarak istediği kadar pekiştireç alabilirler. Aralıktf Pekiştirme Pekiştireç çok sık verilirse değerini yitirir ve pekiştireç olma özelliğini kaybeder. Simgesel ödülle pekiştirme. Örneğin işçilere ürettikleri parça başına ücret verilmesi bu tür pekiştirmeye örnek gösterilebilir. Çocuk bu simgesel ödülleri toplayarak daha sonra gerçek ödüle dönüştürür. Kumar alışkanlığı buna örnektir. arada sırada başansına yüksek puan vermesi *** en iyi pekiştirme. Bu programı öğretmen kendisi hazırlayabüeceği gibi. Simgesel Ödülle Pekiştirme Davranışı değiştirmek için doğrudan ödül yerine o ödüle ulaştıran simgesel ödüllerin kullanılmasıdır.cezada ise ortama itici bir uyarıcının girmesi söz konusudur. Olumsuz pekiştirme ile ceza arasmdaki farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-30) 51 A) Olumsuz pekiştirme davranışın tekrarlanma olasılığını artırır. doğru yanıtladıkları her 5 problem için tam puan verilmesi. Çabuk kaybolur. diğer seferinde 7 problemi doğru çözeni ödüllendirmesi bu tür pekiştirme tarifesine örnek verilebilir. Okulda da öğrencilere yaptıkları her ödev için not ya da yıldız verilmesi. akademik ve sosyal davranışların geliştirilmesinde etkili bir biçimde kullanılabilir. Sabit Oran Aralıklı Pekiştirme Belli sayıda tekrar edilen davranış pekiştirilir. yavaş yerleşir. az gösterilen (tercih edilmeyen) davranış ortaya çıkarılmaya çalışılır. yavaş yerleşir. para vb. Okulda öğretmenin. günlük yövmiyeler. ancak tatlıyı çok seven bir çocuğa. öğrencilerin bazı başarılarını pekiştirmesi. çok yavaş yerleşir. "Şu kadar yazı yazarsanız. Memur maaşları. Davranış yavaş kayboîur. çok yavaş yerleşir. Simgesel ödülle pekiştirme. yıldız. okulda özellikle yavaş öğrenen ve özürlü çocuklarda. sokağa çıkma izni gibi doğrudan doğruya ihtiyacını karşılayacak bir ödül yerine. sınavlardan önce çalışıp. simgesel ödüller verilir. oyuncak. C) Olumsuz pekiştirmenin gerçekleşebilmesi için D) Olumsuz pekiştirme istenmedik davranışların. sebze yedirmek için "Sebze yemeğini bitirdikten sonra. ceza ise azaltır. oyuncak.

yani birincil pekiştireçlerin neler olacağına ve bunlarm kaç simgeye bedel olduğuna karar verilmesi gerekir. beklenen davranışa yakın olarak görülen bir tepkinin pekiştirilmesiyle başlayan ve kademeli bir şekilde istenen tepkiye daha yaklaşan tepkilerin pekiştirilmesi ve en sonunda da istenen tepkinin kazandırılmasıyla sonlanan bir süreçtir. Edimsel koşullanmanın getirdiği ilkeler günümüzde halen geçerliğini korumaktadır. Biçimlendirmenin temeli. kademe kademe amaç davranışa ulaşmasını saalamaktır. Batıl davranış. Bir anne matematik dersi iyi olmayan ve matematik problemi çözmek istemeyen ilköğretim öğrencisi oğluna. aşarılı bir öğrenci olması. çocuk için çekiciliğine göre. Program hazırlanırken aşağıdaki 115. Simgeler belirlendikten sonra elde edilen simgelerin nasıl harcanacağına. psiko-motor ve duyuşsal davranışların kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Değiştirilmek istenilen davranışların belirlenmesi: ardından teneffüslerde birkaç arkadaşına okuması Programın başarıya ulaşması için öncelikle öğrencide ve sınıf önünde okuması gibi alıştırmalar yaptırılır. renkli kartonlardan yapılmış küçük çiçek figürleri vb. İlköğretim 1. öğrencinin adına açılan bir kartona yıldız çizme ya da yapıştırma. (Tesadüfi pekiştirme) A) B) C) D) E) Pekiştirme Genelleme Kademeli yaklaştırma Uyarıcı ayırt etme Sönme 52 116. sınıfta disiplinin Sağlanmasında. bir süre sonra da ikinci ve üçüncü doğru yanıtını pekiştirmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-16) A) öğrenmenin pekiştirmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması B) Öğrenmede. Simgesel ödül. Skinner kutusuna konan hayvanın kendi başına manivelaya basarak yiyeceği elde etmesi beklenirse. olabilir. Edimsel koşullanma özellikle çocuk eğitiminde. Tesadüfen meydana gelen iki olay batıl davranışın gelişmesine neden olabilir. Aşağıdakilerden hangisi annenin oğlunun her gün düzenli bir biçimde matematik problemi çözmesini sağlamak için kullandığı tekniktir? (2003 KPSS-63) A) B) C) D) E) Edimsel koşullanma Kademeli yaklaşma Kavrama yoluyla öğretme Karşıt koşullanma Sistematik duyarsızlaştırma 117. ilk gün 10 dakika problem çözdüğü taktirde kendisine bir ödül vereceğini söyler ve oğlu 10 dakika problemi çözünce ödülü verir. Pekiştireçlerin bedeli. Alt düzey amaçlar gerçekleştikçe pekiştirme yukarı çekilir. tören gününde heyecanlanmaması ve rahat olması için önce aile bireyleri önünde şiirini okuması.öğrenme Psikolojisl hazırlayabilir. Örnek: çocuğun konuşmayı öğrenmesi. "29 Ekim" törenlerinde şiir okuyacak bir öğrencinin işlemlerin yapılması gerekir. çocukla birlikte belirlenmelidir. hangi davranışların değiştirilmek istendiğine karar verilmesi gerekir. Anne oğlunun ödül alabilmek için gerekli olan problem çözme süresini her gün arttırır. Biçimlendirme. bir hayvana takla atmayı öğretmek Edimsel koşullama süreci normal koşullarda çok zaman alır. Bu amaçla öğrencinin sınıftaki Bu durumda edimsel koşullanma ilkelerinden davranışları incelenir ve bu davranışlardan istenen ve hangisinin uygulandığı görülmektedir? (2002 istenmeyenler belirlenir. KPSS-102) Değiştirilecek davranışlar belirlendikten sonra simgesel ödülün ne olacağına ve her davranışın karşılığında kaç simge verileceğine öğrencilerle birlikte karar verilir. ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması alması olması C) Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman D) Isınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli E) Aralıklı pekiştirenin davranışa süreklilik kazandırması .Ömek: Rövaşata ile go! atmayı öğretmek. Pekiştireçler seçilirken öğrencinin ihtiyaç ve tercihleri göz önünde bulundurulmalıdır. boncuk verme. sınıfında görev yapan bir öğretmen önce öğrencilerin her doğru yanıtını. Biçimlendirme / Şekillendirme / Kademeli Yaklaştırma Amaca götürücü alt düzey davranışları belirleme ve pekiştirmedir. böylece oğlunun her gün 2 saat düzenli bir biçimde matematik problemi çözer duruma gelmesini sağlar. orpanizmanın beklenen en vakın tepkisi pekiştirilerek. hayvan ya ölür yada tesadüfen yiyeceği elde etmeyi öğrenir. Oysa edimsel koşullamada bir başka yaklaşım olan biçimlendirme ile hayvanın daha kısa sürede yiyeceği elde etmesi sağlanabilir.

Anne. Aşağıdakilerden hangisi. Mete'nin eşyalarını düzenleme davramşını aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine göre pekiştirmeye devam ederse. öğrencilerin sürekli çalışmasını sağlamak amacı ile. Bir öğretmenin. kendi aralarında maç yaparak geçirmekten çok hoşlandıklarım fark eden bir basketbol koçu onlara fizik gücü artırıcı idmanı gerektiği gibi yaptıklarında kendi aralarında maç yapmalarına izin vereceğini. fizik gücü arttırıcı idman yapma alışkanlığı kazandırmak 12O. edimsel koşullanma yaklaşımında kullanılan. edimsel koşullanmaya göre. Sınıfta dört işlem alıştırmaları yaptıran bir öğretmen. kişiye yeni bir davranışın kazandırılmasında yararlanılan yöntemlerdir.Dışarı çıkmak isteyen çocuğuna "Odanı düzeltirsen dışarı çıkmana izin veririm. yapılma olasılığı düşük olan davranışları kazandırmak için kullanmak olduğunu vurgulamak C) Fizik gücü artırıcı idmanların çok gerekli D) Kademeli yaklaşma yoluyla.Şekil verme ya da biçimlendirme." diyen bir annenin kullandığı davranış kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-28) A) B) C) D) E) Karşıt koş ulama Sistematik duyarsızlaştırma Büyükanne kuralı (Premack İlkesi) Kademelilik İlkesi Aralıklı pekiştirme 119. Öğrencilerinin fizik güçlerini artırıcı idman yapmayı sevmediklerini. öğrencilerin tahmin edemeyeceği değişik ders saatlerinde küçük sınavlar yapması hangi pekiştirme tarifesine örnektir? (2003 KPSS-57) A) B) C) D) E) Sürekli Değişken aralıklı Sabit aralıklı Değişken oranlı Sabit aralıklı 122. Mete'ye dışardan geldiğinde eşyalarını düzenleme alışkanlığı kazandırmak isteyen annesi. yapmadıklarında vermeyeceğini söyler. şeki! verme ya da biçimlendirme işlem basamaklarından değildir? (2003 KPSS-67) A) Hedef davranıra götürecek basamaklarının belirlenmesi olan ait davranış E) Kendi aralarında maç yaparken gösterdikleri davranışları pekiştirme yoluyla şekillendirmeye çalışmak 123.öğrenme Psikolojisİ 118. basketbol koçunun öğrencilerine yalnızca fizik gücü artırıcı idman yaptıkları günlerde kendi aralarında maç yapmalarına izin vereceğini söylemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2004 KPSS-29) A) Fizik güce çok önem verdiğini dolaylt bir şekilde anlatmak B) Yapılma olasılığı yüksek olan davranışları. buna karşılık antrenman. eşyalarını her düzenleyişinde çeşitli şekillerde pekiştirmiş ve bir sure sonra Mete dışardan geldiğinde kendiliğinden eşyalarını düzenlemeye başlamıştır. Öğrenme ilkeleri çerçevesinden bakıldığında. öğrencilerine doğru çözdükleri her üç alıştırma için bir artı vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu örnekteki öğretmenin kullandığı pekiştireç tarifesidir? (2002 KPSS-91) A) B) C) D) E) Sabit oranlı Sabit aralıklı Tesadüfi Değişken aralıklı Değişken oranlı 53 121. bu davranışın sönmeye karşı dirençli olma olasılığı daha yüksek olacaktır? (2004 KPSS-32) C )Sürekli A) Değişken aralıklı D) Sabit oranlı B) Değişken oranlı E) Sabit aralıklı B) Kişinin hedef davranışa düzeyinin belirlenmesi hedef tanımlanması performans açıkça kişiye C) Kazandınlacak davranışın kadar D) Yeni davranış oluşuncaya geribildirim verilmesi E) Hedef davranışla ilgisi olmayan davranışların cezalandırılması .

4. İşe arabayla gitme. Çünkü güdülenme sadece "algısal vurgulayıcıdır. Eğitim öğretim sürecinden önce hedef ve davranışlar belirienmelidir. Pekiştirme ilkelerini bilmek önemlidir. . topa yaptığı her düzgün vuruştan sonra onu ödüllendirmiş.s) ona göre dışsal Ona göre davranış. Tolman'a göre davranış amaçlıdır. ilk başlarda. 124. Davranış ulaşılacak amaç doğrultusunda çevre koşullarına göre değiştirilebilir. öğrencisine gol vuruşu yapmayı öğretmek için kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-39) A) B) C) D) E) Sistematik duyarsızlaştırma Karşıt koş ulama Davranış. Sınıf içinde ikincil pekiştireçler daha çok kullanılmalıdır. basit bir U-T değil.54 öğrenme Psikolojisl pekiştireçler içsel pekiştireçlerden daha önemlidir. Gürsel öğretmenin her sabah kapının önüne bakma davranışı aşağıdaki pekiştirme türlerinden hangisine Örnek olabilir? (2004 KPSS-33) A) B) C) D) E) Değişken aralıklı Sabit oranlı Rastgele Sabit aralıklı Değişken oranlı 5. Çünkü skinner'e göre uyarıcı-tepki arasındaki bağ önemli değildir. Eğitimde cezadan kaçmak gereklidir. uyum sağlayabilir bir özelliğe sahiptir. çevreyi keşfetme sürecidir. Beden eğitimi Öğretmeni Emre Bey. değiştirme Kademeli yaklaşma Aralıklı pekiştirme İŞARET-ÖĞRENME (Tolman) Tolman'ın kuramı amaçlı davranışçılık. elementlere ayırarak çalışmak davranışın anlamını kaybettirmektedir."Dikkatin nereye yöneleceğini belirler. s Amaçtı davranış EĞİTİM AÇISINDAN SKİNNER'İN GÖRÜŞLERİ 1. Skinner'e göre güdeieme önemlidir. Bu keşfetme sürecinde organizma bazı olayların başka olaylara yol açtığını ya da bir işaretin diğer bir işarete götürdüğünü öğrenir ve bunları kullanarak amacına ulaşır. daha sonra sadece kalenin yakınından geçen vuruşlarını. Gürsel öğretmen her sabah uyandığında kapısının önüne bırakılmış olan gazetesini almaktadır. Öğrenmenin görevleri davranışları biçimlendirmektir. okullarda programlı öğretim uygulanmalıdır. en sonunda da sadece kaleye isabet eden vuruşlarını ödüllendirmeye başlamıştır. Bu noktada Guthrie ile aynı. bir arkadaşının arabasıyla gitme gibi davranışlara dönüşebilir. 125. Tepki ya doğal olarak meydana gelir yada biçimlendirilir. Beden eğitimi Öğretmeni Emre Bey'in. Thorndike. Skinner ve Hull ile farklı görüştedir. Öğrencinin olumlu davranışları pekiştirilmeli olumsuz davranışları görmezden gelinmelidir. taksi. Her öğrenci aynı hızda öğrenemez ilkesine sahiptir. Tolmana göre organizma çevreden birçok şey öğrenir ancak tüm öğrenmeleri etkinlik olarak göstermez. Organizmanın gereksinim duyuluncaya kadar göstermediği öğrenmeler örtük öğrenmelerdir. yemek pişirme. okula yeni başlayan bir öğrencisine gol vuruşu yapmayı öğretmek amacıyla. çamaşır yıkama. Tolmana göre öğrenme. örneğin. s Bütüncü davranış 2. Her gün arabasıyla iş yerine giden kişinin arabası bozulursa otobüs. 3. Özetle Davranışlar. çok güze! olmuş v. Hedeflehn davranışsal tanımlamaları yapılmalıdır. 6. Davranışı küçük parçalara. Bu nedenle planlama önemlidir. amaca yöneliktir. sınavda cevapları yazma bütüncül davranışlardır. işaret gestaltya da beklenti kuramı olarak da bilinir. öğretim bireyselleştirilmelidir. (Afehn. Hangi davranış ne zaman hangi aralıkla pekiştirilecektir? Öğrenilen her davranış hemen pekiştirilmelidir. öğrenme ortamında bireysel farklılıklar göz önüne alınmalıdır. • Amaçlıdır • Bütüncüldür • Bilişseldir Toiman'a göre öğrenme için güdüienme gerekii değildir. Okuldaki disiplin problemleri eğitim öğretim ortamının iyi planlanamamasından kaynaklanmaktadır. Ancak öğrenciye verilen pekiştirici uyarıcının pekiştirici olma özelliğini belirlemesi bakımından önemlidir.

Amacımız neyse zihnimiz bilinçsizce bizi o amaca götürecek kayıtlı tüm şemaları harekete geçirir.Öğrenme Psikolojisl 55 s Beklenti Tolman'a göre kuramın temel sayıltısı şudur. Tepki ve II. çeşitli şekillerde birleştirmeyi çok seven bir çocuk. I. zil sesi. s Performans Tolaman'a göre öğrenilenlerin gerek duyulduğunda gözlenebilir davranışa dönüştürülmesine denir. Oysaki bir farenin labirentte yiyecek araması sırasında bir çok farklı davranış vardır. maymun deneyi. işe gitmek. Eğer organizma bir amaç için bir çözüm üretecekse. bilmediğimiz bir şehre gittiğimizde yaşadığımız durum b. s Deneme yanılma Bütüncü Kuramı davranışçı-gestalt birleşimidir. Gece saat 12. Bir olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili senaryo vardır. Organizma araştırarak bazı olayların belirli başka olaylara yol açtığını keşfeder. 1. Örnek. Bu kavramlar daha sonra gestalt yaklaşımda da görülecektir. Önceden pekiştirilen davranışlar pekiştirilmez ise örtük sönme gerçekleşir. Organizma bilgiyi. Örnek. ekmek almak. bütüncüldür. İhtiyaç ortaya çıkınca avukatın bürosuna gideriz. Organizma amaca ulaştıracak en uygun davranışı seçer. s En az çaba ilkesi Organizma zihninde oluşturduğu haritalar ile kendisini amaca ulaştıracak olan en kısa yolu seçmektedir. pazara gitmek İki öğrenme kavramı geliştirmiştir. Ona göre her davranışın bir amacı vardır. niyetli ve planlı olarak katılır. Bunu denemeyanılma ile gerçekleştirir. kendisine verilen aynı renk ve şekildeki makaralardan üzerinde farklı bir marka yazılı olan makarayı "bu farkh" diyerek kabul etmemiştir. Bir işaretin başka bir işarete organizmayı götürdüğünü ifade etmiştir. Bu nedenle öğrenme uyarıcı-tepki değil. B s Davranış Diğer kuramcılar davranışı kas hareketlerine indirgeyerek çalışmışlarıdır. zile basma. Bunun için ödül gerekli değildir. Bu durum aşağıdakilerden açıklanabilir? (2002 KPSS-94) A) B) C) D) E) Gizli (örtük) öğrenme Kavrama yoluyla öğrenme Sosyal öğrenme Gestalt öğrenme Edimsel (operant) koşullanma hangisi ile 2. Kendi içinde ikiye ayrıhr. Diğer kuramcılar davranışı küçük birimler incelemişler bütünü gözden kaçırışlardır. Uyarıcı sırasıyla gelirse beklenti güçlenir. Tolman'ın kuramının temelinde diğer davranışçılardan farklı olarak. Örnek. Kapı zili. ticaret yapmak. Çevremizle ilgili zihnimizde oluşturduğumuz haritadır. Öğrenci öğrenme sürecine amaçlı. uyarıcı-uyarıcı ilişkisidir. Bilişsel harita kavramından bahsetmiştir. İpuçları ve ihtiyaç kaynakları kullanılarak öğrenilir. Böylece amaca ulaştırır. Davranış tek bir kas hareketinden değil bir çok kas hareketinin bileşimden olaşabilir. 126. su içmek. planlıdır. öğrenmeyi davranış kuramlarında olduğu gibi küçük birimlerle değil bütüncül olarak ele almasıdır. Örneğin bir matematik problemi bir çok değişik yoldan çözülebilir organizma bunların hepsini öğrenmiş olabilir ancak organizma en kısa olan yolu seçecektir.00 olduğunda yatma zamanına işaret eder. Amaca yönelik I. Örnek: Farelerin yer öğrenmesi deneyi . Davranış amaca yöneliktir. Annesinin boş (ip) makaralarıyla oynamayı. Bilişsel harita Yer öğrenmesidir. Böylece amaca ulaşılır. Tolman'a göre öğrenme çevreyi keşfetme sürecidir. Örneğin A avukatının bürosunu bilebiliriz ancak avukata ihtiyacımız olan kadar bu bilgiyi bellekte saklarız. Kısa çözüm yollan için alternatifler arar. Gizli. Bilişsel senaryo Uzun süreli bellekteki işlemsel hafıza bilgilerine denir. Uyarıcı. Yer (işaret) öğrenme Amaca ulaşmak için çevre hakkında bilgi toplanır. a. (örtük) öğrenme Kişinin farkında olmadan öğrenmesidir. çevresel olaylara dikkat etme ve onları keşfetmesinin bir sonucu olarak kazanılmaktadır. s Sönme organizmanın beklentilerine uygun durum oluşmazsa sönme gerçekleşir.

4. gözlenen davranışların bireyin belleğine kodlanması ve gerektiği zaman hatırlanması gerekir. Gözledikleri davranışlardan pekiştirilenleri taklit ederken. Pekiştireç Taklit edilen davranış çevrede beğenildiysö tekrar edilir. anne baba ve kardeşlerden öğrenilir. . Bu bazen tam taklit olmayabilir: çevre şartları. Davranış belleğe görsel. ulusal ve hatta ekonomik davranışlar ne tam olarak koşullanma ile ne de bilişsel teorilerle tam olarak açıklanamaz. Yeniden Üretme (uygulama) Model alınan davranışın gösterilmesi için bireyin gözlemlerini kendi davranışına dönüştürebilmesi gerekir. Birey gözlediği davranışı yeri geldiği zaman da kullanabilir. Öğrenme sürecinin 4 temel aşaması 1. sonucu olumlu olmayan davranışları taklit etmezler. Günlük yaşantımızda gözleyerek öğrendiğimiz pek çok davranış vardır. birçok karmaşık davranışı. Bu özelliklerinden ötürü gözlem yoluyla öğrenmenin bilişsel boyutu da vardır. toplumsal kurumların ve kültürün bir kalıp gibi bütün insan davranışlarını şekillendirdiğini iddia ederler. Örneğin yemek yeme. iyi ve kötü davranışların yaygınlaşmasmda en önemli etken. Sosyologlar. sözel ya da sembolik olarak kodlanabilir. Bandura. ilgi duydukları alanlarda ünlü kişileri model alarak davranış oluşturur ve geliştirirler. 2.. Koşullu öğrenmede birey kendi tecrübelerine dayandığı halde. beğenilmediyse tekrar edilmez ve zamanla söner. Bandura'ya göre model alınan. Dikkat Model alınan davranışın doğru taklit edilebilmesi için öncelikle model alınan davranışa dikkat edilmesi gerekir. çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve bu davranışların sonucunu sürekli gözlerler. bireyin fiziksel gücü ve imkanları. 3. Statüsü ve çekiciliği yüksek modellere dikkat edilir. Gözlem yoluyla öğrenilenler güdüleninceye kadar ya da ihtiyaç duyuluncaya kadar performansa dönüştürülmezler. Bandura'ya göre öğrenme ile performans birbirinden farklıdır. bireyin bu davranışın sonucunu yaşayarak öğrenmesi gerekmez. Sosyal hayatta karşılaştığımız birçok öğrenme durumları sadece koşullanma teorileriyle açıklanamaz. Zihni tamamen devre dışı bırakarak bütün öğrenmeleri açıklayamayız. moda. Sosyal hayatta öğrenilenlerin çoğu klasik koşullanma teorileriyle açıklanamaz. duygularıyla beraber tüm dikkatini beğendiği ve taklit etmek istediği davranışa yöneltir. buradan bazı sonuçlar çıkararak kendileri için yararlı olan davranışı yaptıklarını öne sürmüştür. Temel olan bireyin başkalarını gözleyerek öğrenmesidir. Yemek. parmak kaldırarak söz isteme. taklit. Bebekler konuşmayı. arabasına zarar vermemek için gözlediği davranışı taklit etmez. önündeki arabanın bir çukura ya da kasise girerek sarsıldığını gözleyen sürücü. Insanlarm. insanlardaki taklit etme güdüsüdür.56 SOSYAL ÖĞRENME KURAMI (Bandura) öğrenme Psikolojisl Bir davranışın öğrenilmesi için. ilgili davranışı gösteren biri model alınarak öğrenilir. örneğin. uzun pekiştirmeler olmadan sadece gözleyerek öğrendikleri görülmektedir. Giyimde. eğlence. köpek ve salıncaktan korkabilir. Davranışların büyük çoğunluğu diğer insanlarla etkileşim yoluyla olur. oyun oynama gibi. Çocuklar. Çünkü gözlenen davranış genellikle gözlemden hemen sonra taklit edilmeyebilir. teknolojik gelişmelerin yayılmasında. Yemek yeme. örneğin köpek tarafından ısırılan ya da salıncaktan düşen bir çocuğu gözleyen biri. Temel Kavramlar Dolaylı pekiştireç Seçilen modelin yaptığı davranışların ödüllendirilmesi o davranışın taklit edilmesini güçlendirir Bandura'nın kuramı model alma. davranışsal ve çevre etkileşimi ile olur. Kişi. insanların çevrelerindeki kişüerin davranışlarını gözlediklerini. Bu nedenle modeli taklit etme de bir tür edimsel koşullanmadır. eğlence vb. çevresinde bulunan kişileri taklit ederek öğrenir. zaman vs model alınan davranışın biraz farklı üretilmesine neden olur. Cinsiyet rolleri. Hatırlama Gerektiğinde taklit etmek içinü modelin tüm davranışlarını belleğe kodlamak gerekir. öğretmen geldiği zaman sessiz durma.. halk oyunları. giyim. Bandura'ya göre davranış bilişsel. sosyal öğrenmede başkalarının tecrübelerinden yararlanarak öğrenir. insan davranışlarının tamamen sosyal olarak oluştuğunu. gözlem yoluyla öğrenme kuramı olarak da bilinir. Gençler.

diğerlerini görmezlikten gelme 129. inançlar kazanılabiür ve eşyaların nası! kullanılacağı öğrenilebilir Duygulan açma. 1. Öğretmenin bu tutumu. Öğrencilerde istendik davranışlar oluşturmak için. Sınıfta parmak kaldırmadan söz alan öğrencilerini bu alışkanlıktan vazgeçirmek isteyen bir öğretmenin izleyebileceği en uygun yol aşağrdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-79) A) Parmak kaldırarak söz alınması gerektiği kuralını hatırlatma uyarma B) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri C) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencileri derse alamayacağını söyleme vermek D) Parmak kaldırmadan söz alan öğrencilere ceza E) Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilere söz verme. öğrencilerin dikkatini gerçek hayattan. bu öğrencilerin diğer öğrencüer tarafından model alınması sağlanmalıdır. kaçınılan davranışlar 57 127. davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik (tepkisel) koşullanma yaklaşımı 128. ilköğretim altıncı sınıftaki bir öğrenci kitaplarını çantada taşımak yerine çok sevdiği üniversite öğrencisi olan bir ablası gibi kucaklayarak taşımaya başlamıştır. Bireyin karşılaşacağı problemi ne derece çözebileceğine ilişkin kendisine olan inancı ve yargısıdır. Burada öğrencilerin geiişimsel hazır o!ma durumlanna da dikkat etmelidir. Özyeterlik Kişinin kendi kapasitesinin farkında olmasıdır. Örnek.. kopya çeken öğrenciye ceza verilmesi. Bir öğretmenin sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilere olumlu örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de açıklaması. Öğretmen en çok model alınan kişilerden biridir. özyeterliği etkileyen unsurlar: Yaşantı. Model alma yoluyla kazanılan ürünler. etkili iletişim kurma gibi beceriler kazanıîabilir 5. Sınıf disiplinini sağlamada. kaygı gibi duygular geliştirebilir. dolaylı yaşantı. Yeni bilişse! (problem çözme. 4. davranışlarını pekiştir yoluyla kazandığını savunan edimsel (operant) koşulama yaklaşımı öğrenme yaklaşımı öğrenme yaklaşımı B) Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel C) Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal D) E) Bireyin genetik özelliklerinin. etkili okuma) ve psikomotor beceriler öğrenilebilir 2. sözel ikna. psikolojik durum Sosyal öğrenme kuramına göre eğitimde göz önünde bulundurulması gereken noktalar Öğretmenler. çocuklara kötü model oluşturacak filmler gösterilmemeüdir. Trafik kazası. Bu nedenle çocuklann izledikleri filmler dikkatle seçilmeli. Araştırmalar çocuklarrn özellikle safdırgan davranışları daha çok taklit ettiklerini göstermektedir. fareden korkma Dolayh ceza Seçilen modelin yaptığı davramşların cezalandırılması bireyin o davranışları yapma eğilimini azaltır. roman ve film kahramanlarından model alabilecekleri kişilere çekmelidir. el becerilerinin öğretilmesinde bu teoriden yararlanılmahdır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin gerçekleştirdiği öğrenmeye örnektir? (2002 KPSS96) A) B) C) D) E) Modelden öğrenme Kavrayarak öğrenme Edimsel (operant) koşullanma Örtük öğrenme Klasik (tepkisei) koşullanma 3. Çevrenin Yeni değerler. aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olduğunu gösterir? (2001 KPSS-10) A) Bireyin. Bu nedenle öğretmenin sınıfta ve sınıf dışında öğrencilere çok iyi bir model oluşturması gerekir.. Önceden yapılmaktan yapılmaya başlanabiiir. davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım Bireyin. doğru davranan öğrenciler pekiştirilerek. .Öğrenme Psikolojisİ Dolaylı duygusallık Birey başkalarının yaşantılarını gözieyerek dolaylı olarak korku.

Modelden öğrenen bireyin davranışlarının 133. onu yapan kişi için yaradığı sonuçlar tarafından kontrol edilir E) İstenmeyen bir durumla sonuçlandığı görülen bir davranışın taklit edilme olasılığı azalır 132. yaldızının saçlarına benzer şekilde kestirir. gitar dersi almaya başlar. İki kız kardeşten küçük olan Serpil sürekli olarak ablasını model almakta ve onun davranışlarını taklit etmektedir. Ancak ablasının çok aşırı makyaj yapması sonucu cilt sorunları yaşadığını gözlemlemesi nedeni ile makyaj yapmamaktadır. evde kitap okuyarak çocuklarınıza ömek olunuz. Sosyal öğrenme kuramı E. e t k en le rd en he rh an gi bi ri ne yapılmamaktadır? (2004 KPSS-42) de bu vu rg u B) öğrenen ile model alınan bireylerin akran olması C) Örnek alınan davranışın. A) Öğrenen bireyin yaşça büyük olması Aşağıdaki örneklerden hangisin. sigaraya başlamaktan vazgeçer. kendisi de sıraya girer." önerisinde bulunmuştur. edilmesini sağlaması öğrencinin takdir toplum aldığının tarafından çevresi A) Füsun'un D) örnek alınan dışlanması bireyin konuşma tarzı ve konuşurken yaptığı hareketler babasından çok annesine benzer yemek almak için sıraya girdiklerini görünce. saçlarını hayran olduğu bir pop E) Bir arkadaşmın gitar çaldığı için popüler olduğuna tanık olan bir genç. Bir Türkçe öğretmeni veli toplantısında "eğer çocuklarınızın kitap okuma alışkanlığı kazanmasını istiyorsanız. Edimsel koşullanma B. Bilgiyi işleme kuramı . B) Çocuklar kendilerinden yaşça büyük olan herkesi model almazlar olasılığı azalır C) Eğer bir davranış pekiştirilmezse tekrarlanma D) Davranışın tekrarlanma olasılığı. Sosyal öğrenme kuramlarına bir çocuğun gözlediği sıklaşmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? modellerin davranışlarını taklit etme olasılığını (2002 KPSS-98) artıran ya da azaltan bazı etkenler vardır. Türkçe öğretmeninin bu önerisi aşağıdaki kuramlardan hangisi ile açıklanabilir? (2003 KPSS-74) A. Aşağıdakilerden hangisi Serpil'in makyaj yapmamasının nedenidir? (2003 KPSS-73) A) Yaş ilerledikçe taklit edilen davranış sayısı azalır D) Bir genç. Bilişsel öğrenme D. 131.58 öğrenme Psikolojisl 130. Klasik koşullanma C. B) Okula yeni başlayan bir çocuk arkadaşlarının E) öğrencinin birini örnek tarafından fark edilmesi C) Sigara içen bir arkadaşının çok kötü bir biçimde öksürdüğüne tanık olan bir çocuk.

8. benzerlik. Onlara göre algısal örgütleme yasaları öğrenmeyi açıklamaya yardım etmektedir. 6. Köhler) Öncelikle algılama ve problem çözme süreçleriyle ilgilenmişlerdir. Gestalt Kurama Göre "Algılama" Gestalt yaklaşıma göre algı bir örgütlemedir. 3. uyarıcıları seçerek. algılama ile ilgili çalışmalarına dayanmaktadır. 3. Bilişsel kuramcılar ise insanların doğal çevre içinde değişik durumlarda nasıl öğrendikleri üzerinde araştırmalara ağırlık vermektedirler. öğrenme ve bellekle ilgili çalışmalarda yol gösterici bir ilke olmuştur. 4. Bu durum bireyin öğrenilen bilgileri belli bir yerde depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Davranışçı yaklaşımda pekiştireç davranışı kuvvetlendirir ve dıştan verilen pekiştireçler öğrenmede önemli rol oynar. Koffka ve Kurt Lewin (Alan Kuramı)'dir. çoğunlukla hayvanlar üzerinde araştırmalar yaparak öğrenmeyi açıklayan genel kuralları bulmaya çalışmışlardır. VVertheimer birçok algı yasası ortaya koymuş ama diğer kuramcılarla birlikte bunları daha genel ortak bir yasada toplamaya çalışmışlar ve buna "Pragnanz" adını vermişlerdir. Davranışçı kuramlar. Öğrenme daha önce öğrenilenle yeni öğrenileni ilişkilendirme sürecidir. 1. Öğrenme gözlenemeyen bazı bağlantılarm oluşmasmı da içerebifir Bilgi örgütlenir. Yalnızca öğrenme vardır. Algısal Örgütleme yasalarından en önemlileri.Öğrenme Psikolojisİ 59 BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR Öğrenmeye bakışı aşağıdaki formülle açıklanmaktadır. Örneğin bir elemanın rengi. zihinsel yapıdaki değişmedir. yakınlık. yaptığı davranışın doğruluğu hakkında dönüt sağlar. Bilişsel yaklaşım içinde temel olarak gestalt yaklaşım ve bilgiyi işleme kuramı incelenecektir. Geştaltçılara göre organizma dünyayı bütün olarak algılar. Gestaltçılara göre ise elma bir bütün olarak algılanır. Davranışçılar. 2. algılama. Birey belli bir zaman ve yerde öğrendiği bilgiyi. Pragnanz yasası. Bilişsel yaklaşımda ise öğrenen. bütünlük içinde algılar. Bilgide meydana gelen değişme davranışa yansır. bilişsel kuramcılar. Öğrenme ile ilgili görüşleri. kokusu tadı ve şekli algılanır. Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme. Bilişsel yaklaşımın dayandığı temel ilkeler Bazı öğrenme süreçleri yalnızca insana özgü olabilir. Bilişsel Süreçler. Birey öğrenme sürecine aktif olarak katılır. Davranışçı yaklaşımda öğrenme ve hafıza ayrımı yoktur. uyarıcılarla etkileşimde bulunmak ve pekiştireç almak için aktif olmalıdır. Önemli olan zihinde ne olup bittiğidir. zihinsel 5. 7. Davranışçı yaklaşıma göre davranış öğrenilir. GESTALT YAKLAŞIM (VVertheimer. Bilişsel yaklaşımlar insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinse! süreçleri incelerler. Öğrenme: Kişinin karşılaştığı birdurumu algılaması ve yorumundaki değişmedir. uyarıcının birey tarafından algılanmasından itibaren bireyde meydana gelen içsel süreçler ve öğrenmeye etki eden bireysel özellikler ile ilgilenmişlerdir. Gestalt: Almanca'da şekil form parçaların toplamı değil entegre olmuş bütün gibi anlamları vardır. davranışa neden o!an ve davranışı takip eden uyarıcıları incelerken. 2. Kuram öncüleri alman VVertheimer Köhler. Koffka. Zihinsel olaylar araştırmanın odağıdır. onları anlamlı hale getirip kodlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılır. Zihindeki bilgi birikimleri Bu bilgi birikimleri arasındaki bağlantılar Bu bağlantılar arasında yapılan işlemlerdir. 9. Davranışçı yaklaşımda öğrenen. Uyarıcı -» Organizma (bilişsel süreçler) -> Davranış / Tepki Öncüleri Gestalt yaklaşımdır. Bu nedenle bilişsel araştırmalar insanlar üzerinde yapılır. istediği yer ve zamanda uygulama yetisine sahiptir. dikkatini kontrol ederek. Bilişsel yaklaşıma göre ise bilgi öğrenilir. Gestalt kuramcılara göre algı. Birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil. Bilişsel kuramcılara göre dıştan verilen pekiştireçler öğrenen için. bir örgütlemedir. şekil-zemin. . tamamlama. Diğer özellikleri daha sonraki algılarla tanınır. Davranışçı öğrenme yaklaşımı ile bilişsel öğrenme yaklaşımları arasındaki temel farklılıkiar 1. basitlik'tir.

Algısal Değişmezler Bir objenin değişik koşullar altında aynı biçimde görülmesine.öğrenme Psikolojisl Pragnanz: Denge durumu yasasıdır... OOO OOO Yukarıdaki şekiller renk ve şekil benzerliği nedeniyle gruplanarak algılanmaktadırlar. nesneleri birbirlerine olan yakınlıklarına göre gruplandırarak algılama eğilimindedir. Basitlik Yasası Diğer unsurlar eşit olduğu taktirde. Müzikteki ritm algılaması. düzgün olan iyi bir biçime. Bu yasa.. İÇGÖRÜSEL ÖĞRENME VE PROBLEM ÇÖZME Gestalt yaklaşımın öğrenme türleri İç görüsel öğrenmenin temel özellikleri.. 2. örnek: • Birbirine yakın ve benzer uyarıcılar birlikte algılanır. düzenli • Algıda eksik olduğu hissedilen parçaları bir şekilde organize edilmiş fıgürleri algılama bütünleştirme eğilimi vardır.. . şekilleri. Organizmanın iyi biçim. Okyanus-gemi.. Şekil-zemin ilişkisi Şekil o anda öğrenilen şeydir. Gestalt yaklaşıma göre problem çözmede böyle bir deney düzeni. okul-öğrenci vb. Dikkat ettiğimiz uyarandır. İç görü yoluyla edinilen çözüme dayalı performans genellilikle pürüzsüz ve hatasızdır. 4. Yukandaki noktalar üçlü gruplar halinde algılanmaktadır.. iyi şekil iyi bütün olma eğilimidir. 5. İç görü yoluyla kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır. bütüne doğru • Aynı yönde giden çizgiler.. eğilimindedir. hayvanın problemi ve problemin çözümü için gerekli olan bütün ögeleri göfmesini sağlamaktır. 60 o Algısal Örgütleme Yasaları 1. Örnek:. Zil çaldığında zil sesine dikkat eden öğrenciler için öğretmenin sesi o andan itibaren zemin olmuştur. 3. 6. cinsiyet gibi pek çok özellik bakımından birbirine benzer maddeler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir. Zemin ise uyaranların bulunduğu ortamdır. Bir sınıfta sınıf ortamı zemin. öğretmenin sesi şekildir. Benzerlik Yasası Şekil. 3. algılamanın simetrik.. örnek:. Zeki olanlar iç görüsel çözüme daha kısa sürede ulaşırlar Köhler'in maymunlar üzerinde yapmış olduğu araştırma içgörüsel öğrenmeye örnektir. 1. Yukarıdaki şekilde öncelikle elips ve kare algılanmakta ikisi arasındaki yarım ay ise algılanmamaktadır. Davranışçıların deneylerinde organizma labirenti çözümfemek için gerekli bütün ögeleri görmemekte.. algılanmasına'algısal değişmezlik denir. çizgiler vb birimler birlikte gruplanarak algılanma eğilimindedir. 5. örnek: Bu örnekte kesik çizgiler halinde verilen çizgiler kare olarak algılanmaktadır. Örnek: olarak algılanır. ön çözümden çözüme geçiş ani ve tamdır. şekile. doku. Devamlılık Yasası Aynı yönde giden noktalar. tamamlanmamış etkinlikleri. parçalar devamlı (ilişkili) olduğunu göstermektedir. Örneğin kapı değişik durumlarda farklı görülmesine rağmen biz kapıyı hangi açıda olursa olsun aynı kapı olarak algılarız. Kalabahk bir yerde konuştuğumuz kişinin ses tonlarının benzerliği nedeniyle onu diğerlerinden ayırt edebilir ve konuşmaya devam edebiliriz. 2. zaman içinde birbirine değişik yakınlıklarda bulunan vuruşlara dayaîıdır. diğer problemlerin çözümüne kolaylıkla uygulanabilir. 4... Gestalt yaklaşımda i se çö zü me a ni de n ve zi hi ns el ol ar ak ulaşmaktadır. Tamamlama Yasası Organizma. • Basit parçalar daha kolay algılanır. birey basit. renk. Yakınlık yasası Organizma bir alandaki öğeleri. aktif olarak deneme yanılmalardan sonra çözüme ulaşmaktadır. sesleri tamamlayarak algılama eğilimindedir. İç görü yoluyla kazanılan bir ilke. düzenli. Thorndike'ın ifade ettiği gibi deneme yanılma yaparak küçük adımlarla çözüme yaklaşmaz. Böylece gestalt'a ulaşmaktadır..

orjinaldir. Öğrencinin üretici düşünmesini sağlamak için problemin doğasını anlamalı. Turgut aldığı model uçağın parçalarını tek tek incelemiş. kutunun üst kısmında bir düğme olduğunu ve bu düğmeye basıldığında kutunun açıldığını fark etmiştir. • A Türü Çözümler: Gestalt ilkelerine dayalıdır. aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi vurgutamaktadır? (2002 KPSS-84) A) B) C) D) E) Bilgi-işiem modeü Sosyal öğrenme Edimsel koşullanma Gestalt öğrenme Klasik koşullanma a. bir süre hiçbir davranışta bulunmadan kutuyu inceledikten sonra ansızın. Tekrarlar bu kuramda öğrenme için önemlidir." görüşünü. Gestalt yaklaşıma göre problem ya çözülür ya da çözülmez. Turgufun bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2004 KPSS-17) A) B) C) D) E) Kavrama yoluyla öğrenme Sınama yanılma yoluyla öğrenme Gözlem yoluyla öğrenme Edimsel koşullama Örtük (gizil) Öğrenme . Eğitimci eğitim ortamını öğrencinin ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. c. Sadece sınırlı durumlarda uygulanabilir. kolayca unutulur. İçgörüsel öğrenmeyi okullarda uygulamaya çalışmıştır. yeni öğrenmelerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlamalıdır. Kısaca. kuralları. Öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli çözümleri öğrenci kendisi bulmalıdır. bezerlik. olayları anlamadan ezberler. 61 geliştirtmelidir. İki tür problem çözmeden bahsetmiştir. anlamlı örgütlenmiş bütünler halinde algılar. bütünlük içindefci duruma bileşik bir tepkidir. yalınlık devamlılık. Öğrenci yeni bilgileri kendi varolan bilgi sisteminin içine yerleştirerek öğrenir. bir seri ayn uyaranlara ayrı tepkilerin sonucu değil. "Kavrama. Körü körüne ezbere yapılmamalıdır. kolayca genellenebilir. olguları. içgörüseldir. Öğrenci böylece konular arasındaki ilişkileri kavraya bilecektir. Eşya ya da olaylar tek başlarına değil organize edilmiş bir bütünlük içinde anlam kazanırlar. Öğretmen önceden işlenen ve öğrenilen konular hakkında yeni derslerde öğrencilerin hatırlamasını sağlayarak. İç görüsel problem çözme ve üretici düşünme 136. Gestalt yaklaşıma göre Eğitimde göz önünde bulundurulması gerekenler Kurama göre. birey bütünü anlamlı parçalarına göre ayrıştırarak değil. İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler. • B Türü Çözümler: Anlamadan ezberlemeye dönüktür. Dersin başında dersin temel çerçevesi öğrenciye verilmelidir. Küçük çocuğun düğme ile kutu arasındaki ilişkiyi fark edip kendisini sonuca ulaştıracak çözümü buiması. Ne kadar çok problem çözülürse iç görüsel problem çözme ve üretici düşünme de o kadar iyi gelişir. hangi sırayla bir araya getirilmesi gerektiğini beürlemiş ve uçağı yapmıştır. 134. Çözüm birey tarafından bulunur. şekil zemin ilişkileri önemlidir. gestalt psikolojinin ilkelerini eğitime uygulamıştır. bu nedenle öğrencilere ev ödevleri verilmelidir. Böyle bir öğrenme katıdır. Içi seker dolu olan bir kutuyu açmaya çahşan bir küçük çocuk. Burada öğrencinin psikolojik ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. URETICI DUŞUNME VVertheimer. Öğrenci. însanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar Bir nesnenin ya da parçanın algılanışı onun diğer parçalarla otan ilişkisine bağlıdır. problemin doğasını temel yapısını anlamayı gerektirir. ve uzun süre hatırlanır. bunların nastl. ilkeleri öğrenmelidir. aşağıdaki problem çözme türlerinden hangisine örnektir? (2003 KPSS-54) A) B) C) D) E) Tümevarım yoluyla Tümdengelim yoluyla Hazır modellerler Deneme-yanılma yoluyla Kavrama yoluyla Öğrencinin her şeyi yeniden keşfetmesine (buluş) gerek yoktur. 135. Üniteler bilinenden bilinmeyene doğru aşamalandırılmalıdır. Gestalt yaklaşımın öğrenme ilkeleri. Öğrenmede öğrenilen bilginini yeni durumlara ve problemlere transfer edilmesi önemlidir . b.Öğrenme Psikolojisİ uygun çözümü aniden ve zihinsel olarak bulduktan sonra harekete geçmektedir. Bu nedenle algıda basitlik.

1. öğrenme işine etkin olarak katılması. BİLGİ DEPOLARI (BELLEK TÜRLERİ) BİLİŞSEL SÜREÇLER A. B. İşlenen bilgi bir sonraki sisteme yani kısa süreli belleğe geçer. Dersin sonunda öğretmenin sorduğu soruları biri doğru olarak yanıtlarken. örneğin. Duyusal kayıtın içerdiği bilgi özgün uyarıcının tam bir kopyasıdır. A. Aynı şekilde işitsel duyular da ses kalıpları olarak kodlanır. Işığın parlaklığı. kendisine sunulan uyarıcıları seçmesi. görsel bilgi için yaklaşık bir saniye süren. Bilgiyi işleme kuramına göre üç tür bellek vardır. tat vb. Birey öğrenme sürecinde aktiftir. Gagne (Öğretim durumları modeli) gibi psikoiog ve eğitimcilerin katkıları ile giderek gelişmiş ve bilişsel kuramlaradı altmda toplanmıştır. depolama ve hatırlamasıyla ilgilenirler. Bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebilmesi için. Geçmiş yaşantı ve birikimler (öğrenme) önemlidir. sınırsız kapasitesi ile bilgininçok kısa tutulduğu bir bellek türüdür. örgütleme. öğrenmede rol oynayan doğrudan gözlenemeyen bilişsel süreçlerle ilgilenmeye başlamıştır. Görsel duyular duyusal kayıt tarafından aynı fotoğraf gibi kısa bir süre için kodlanır. Bunlar.5 /4 sn. 5 duyu ile algılama durumudur. Aynı sınıfta iki öğrenci ders dinliyor. Ausubel (Sunuş yoluyla öğrenme). Elimizle diğer kolumuza hafifçe vurursak. Duyusal kayıtın kapasitesinin sınırsız olmasına karşın gerekli bilgiler işlenmezse kaybolur ya da varolan bilgi yeni bilgi tarafından itilir. Gözlerimizin önünde bir kalemi ya da parmağımızı sallarsak objeden geriye kalan gölgeyi fark ederiz . Duyusal belleğin işitsel bilgi için yaklaşık dörtsaniye. Uzun süreli bellek. Kimi yazarlar bilginin duyusal kayıtta kalış süresinin yarım saniyeden daha az olduğunu belirtirler. Vivaldi'nin "4 Mevsimi" olarak algılar. hem de kapasitesi sınırlıdır. . Bruner (Buluş yoluyla öğrenme). ALGİ Organizmanın duyumları yorumlayıp anlamlı hale getirme sürecidir. hatırlanması ile zihinsel ürünlerin kalite ve mantık yönünden değerlendirilmesi. Kısa süreli bellek. Başka bir söylemle biz vurma ve kalem izini gerçek kalktıktan sonra duyumsarız. 1-Duyum 2-Algı DUYUM Organizmanın iç ve dış uyarıcılan. Birey dikkat ve algı süreçleri yoluyla bu bilgiyi işleme şansına sahiptir. Organizmanın bilgiyi işleme biçimleri 2 türlüdür. yüzyıl başında. Kısa süreli belleğin kapasitesinin yaklaşık 7±2 birimlik bilgi olduğunu • • Biliş: insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. BİLGİ DEPOLARI (BELLEK TÜRLERİ) Bireyin bilgiyi toplama. niçin biri diğerinden daha iyi öğrenmiştir? Çünkü öğrenme bireyseldir. 3. öğrenme süreci bilgisayarm işleyişine benzetilmiştir. bunları kendisi için anlamlı hale getirmesi ve en uygun tepkiyi üretmesi gerekir. Böylece duyusal kayıt her duyu için farklı kodlama biçimlerinin olduğu . Birey okuduğu ya da işittiği bir cümlenin sonu gelmeden başlangıçtaki sözleri unutsaydı cümleyi anlamlandırması olanaksız olurdu. yeni bilgilerin oluşturulması. Duyusal Kayıt Çevreden gelen uyarıcılar duyu organları yolu ile duyusal kayıta gelirler. Ancak dikkat ve algı süreçleri ile bu bilginin bir kısm! alınırve kısa süreli belleğe gönderilir. vurmayı hemen duyumsanz. Almanya'da bir grup bilim adamı. Kısa Süreli Bellek Duyusal kayıttan dikkat ve algı süreçleri sonunda ayrılan bilgi . Beklentiler öğrenmede önemli bir etkendir. ALGIDA SEÇİCİLİK / DİKKAT Insanın duyu organlarına gelen binlerce uyarandan birine yönelmesidir. 2. diğeri yanıtlayamıyor. uyancmm tam bir kopyasmın tutulduğu bilgi deposu olmasıdır. Duyusal kayıt. Duyusal kayıtın kapasitesi çok geniş olmasına karşın bilginin kalış süresi çok kısadır. önceki bilgilerle karşılaştinlması. Bu iki öğrenciye öğretmen tarafından sunulan uyarıcılar aynı olmasına rağmen. XX. Kısa süreli belleğin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyls işlenemeyen bilgi. Duyusal kayıtın varlığı insan yaşamında kritik bir öneme sahiptir. duyusal kayıttan kaybolur. sistemin ikinci öğesi olan kısa süreli belleğe geçer. elde edilen bilgilerin belleğe depolanması. Sesi duyar. daha sonra Piaget.62 BİLGİYİ İŞLEME KURAMI öğrenme Psikolojisl Bilgi işlem kuramına göre öğrenmenin riasıl gerçekleştiği iki boyutta incelenmiştir. ses. Süre 0. Kısa süreli belleğin hem bilgi tutma süresi. Örneğin. Bilişsel faaliyetler: Dıştan ahnan uyarımların algılanması. Gestalt psikologlarıyla başlayan öğrenmedeki bilişsel süreçlere yönelik çalışmalar.

Kısa süreli bellekte kalan bilgi tekrar yoluyla büyük bir olasılıkla uzun süreli belleğe geçer. 5 7 2 8 9 10 olan 7 birimlik bir sayı dizisi 57 28 9 10 olarak gruplanırsa 4 birim haline gelir. özellikle iyi öğrenilmiş bilgiyi. Bilgiyi kısa süre için de o!sa depolamaktır.tanımlama aynı anda gelir. iyi öğrenilmiş bilginin dayanıklılığın yüksek olduğunu belirtilmektedir. sözcük dağarcığı. olaylar. çocuklukta geçirilen deneyimler gibi. Kısa süreli belleğe gelen bilgi. Kapasitesi sınırsızdır. Bu nedenle. Uzun süreli belleğin kurallar. 1. 63 Uzun Süreli Bellek Bilgiyi işleme modelinde bilgiyi. özerk. Anısal bellek (Epizodik hafıza) Bu nedenle çalışan bellek olarak da adlandırılır. gerektiğinde kullanıma hazır olarak beklemektedir. birey bir kuş ile karşılaştığında. çünkü yeni olaylar öncekini bozabilir. biraz zaman ve güç gerekir. Uzun süreli bellekte bilgiler kaybolmaz. tatlar. Uzun süreli bellek. tutarlı.Öğrenme Psikolojisİ belirtilmektedir. duyusal kayıt ve uzun süreli bellekten gelir. uygun ve özgür olarak bir işi yerine getirirken. dedikodular anısal bellekte tutulur Anılar güç sarf edilmeden öğrenilir. Tekrar edilerek. güç harcamadan. Örneğin. Anlamsal bellek (Semantik Hafıza) Uyarıcı saldırısı altında kalan birey birçok işlerde otomatik hale gelerek problemlerini kolaylıkla çözebilir. problem çözmek için stratejiler. Ancak bireyler her birimin büyüklüğünü artırarak kapasiteyi fazlalaştırabilirler. örnek. kokular. Ancak bir birimde bulunması gerekli bilgi miktarı ne büyüklükte olmalıdır sorusu henüz yanıtlanmamıştır. Otomatik işlemler uzun süreli bellekten gelir. 2. uzun süreli belleği. Matematikte temel işlemler. UZUN SÜRELİ BELLEK TÜRLERİ 1. 2. Görsel imgeler. b. küçük parçaları ilişkilendirerek geniş parçalar haline getirme. yer ve olaylarla ilgilidir. kavramlar. şakalar. Uzun süreli bellekte birçok farklı bilgi bulunur. kuşun imgesi kısa süreli belleğe geçer. Ancak kısa süreli bellekte olduğu gibi. bilgiyi geri getirmede zorluk çekilir. Genellikle her ikisi aynı anda olur. a. Bunun yanı sıra olağan ve sürekli yinelenen olayların anımsanması zordur. genellemeler. Yürürken konuşma ve dinleme gibi. daha fazla bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalması için. Bireye gerekli değilse unutulur. anlamsal bellekte sözel ve görsel kodların . Özetîe uzun süreli belleğin kapasitesi çok geniştir. yemekte yediklerimiz. çünkü. istediğimiz uzunlukta ve mikîarda depolar ve asla unutmayız . Yaşamımızda başimizdan geçen tüm olaylar. örneğin. Gruplama adı verilen bu işlemle kısa süreli belleğin kapasitesi artırılır . Kısa süreli belleğe bilgi. Ancak. geri getirmede zorluklarla karşılaşılır. Otomatiklikle bireyler hızlı. . Kısa süreli belleğin iki yaşamsal işlevi vardır. Dünyayla ilgili genel kültür bilgilerinin saklandığı hafızadır. Bu konudaki problem. bilgiyi her istendiğinde kullanılmaya izin veren bir ağa sahiptir. sesler. semantik sözcüğünün anlamını bilmek. uzun süreli belleğe bilgi hızla girmez. aynı anda uzun süreli bellekten kuşlara ilişkin bilgi araştırılır ve kuşun hangi tür olduğu beiirlenir. c.bazı kestirimlere göre. sınır bir milyondan fazladır ve bazı olaylar sonsuza dek kalmaktadır Uzun süreli bellekte bilgiyi. bilgi üzerinde düşünmek ve onu yinelemekle sağlanır. yabancı dil bilgisi diğer görevlerin uygun olarak yerine gelmesini sağlarlar. kodlanarak ya da uzun süreli bellekteki bilgilerle ilişkilendirilerek bilgi işlenir. problem çözme becerileri gibi genel bilgilerin yer aldığı bölümdür. Kısa süreli bellekte bilginin kalma süresi yaklaşık 20-30 saniyedir Bilginin kısa süreli bellekte daha uzun süre kalması . yaptığımız gezi anısal beilektedir. dili anlamaya yarayan kurallar. gerektiği zaman doğru bilgiyi bulmaktır. Fakat anıların birbirine karışma eğilimi vardır. Eğer otomatiklik başarılı değilse öğrenciler problem çözme ya da yazma gibi karmaşık işlemleri yerine getirirken yetersiz kalırlar ve daha fazla bilişsel güç harcarlar. (1) gruplama. Bilgiyi korumak için tekrar edilir. Kısa süreli bellekte zihinsel tekrarın öğrenmede önemi büyüktür. Kişisel yaşantılarla ilgili bölümdür. özetle. uzun süre saklayan kısmına uzun süreli bellek adı verilmektedir. Zihinsel işlemterin yapılmasıdır. özel bir günde giydiğimiz giysi. Olgu hafızası olarak da bilinir. Kısaca. önemli ve travmatik olaylar ayrıntılı hatırlanır. hatta doldurmaya yaşamımız yeterli değildir. Örneğin. Bireyin başından geçen olayların saklandığı bellektir. Kısa süreli belleğin kapasitesinin sınırlılığı nedeniyle geçiş yaptırılamayan bilgi yeni gelen bilgilerin zorlamasıyla kayboîur. (2) zihinsel tekrar gerekir. Düzenlenmiş bilgiler. duygular. kitaplara milyonlarca girişi olan bir kütüphaneye benzetmektedir. kuşa ilişkin tüm bilgiler uzun süreli bellekte depolanmıştır. çalışan belleğin bir başka durumla çalışmasına izin verirler. Belirli birzaman. uygun biçimde kodlanmamış ve uygun yere yerleştirilmemişse. ancak bilgi.

yüzmenin öğrenilmesi zaman alır ancak unutulmaz. Seçici dikkat bireyin denetimi altındadır. o uyaranla ilgili bilgilerinin olması gerekir. Gruplama ile olanaklıdır. problem çözme durumlarında bilgi ağlarmı yönlendirir ve kullanır. haberleri genel olarak dinlemek buna örnek verilebilir. bireyin seçicilik yeteneğine dayanır. Algıyı etkileyen bir başka etken de beklentilerdir. "Akjının aktif ve seçici bir yanı olup. . önerme. İşlemsel bellekte işlemlerin basamaklarının oluşması uzun zaman alır. Duyusal bilginin yorumlanması ya da anlamlandırılması işlemidir. gerçeğin aynısı değildir. Beklentiler bir olay ya da objeye hazır olmayı etkiler. dikkat seçici ve kendiliğinden olabilmektedir. geçmiş yaşantılan. İşlemsel bellek girer. Galatasaray maçının sonucuna gibi bir habere dikkat etmek. Bilgiyi işleme süreci dikkat ile başlar. güdüîenmişlik düzeyi ve pek çok başka içsel faktörlerden etkilenir. gerçeği yorumlamadaki beklentileriyle algılanan kendi gerçeğidir Tanıma Yeni gelen uya. örneğin. ilişkiler setidir. Eğer birey karşılaştığı uyarana ilişkin hiçbir bilgiye sahip değilse." Bu durumda dikkat ve algı süreçleriyle kısa süreli belleğe giren bilgi. Birey içten ve çevreden gelen uyarıcıların bir kısmına bilinçli olarak. ilişkiler ve işlemler setidir. Ayrıca aralıklı tekrar sürekli tekrardan daha etkilidir. Örnek. bilginin uzun süreli belleğe geçişinde çocukların kullandığı ilk bellek stratejisidir. yoğun. Bir başka söylemle. örneğin. aralıklı tekrar uzun süreli bellekten geri getirmeyi kolaylaştırmaktadır. a. BİLİŞSEL SÜREÇLER Bilginin Duyusal Kayıttan Kısa Süreli Belleğe Aktarılmasını Sağiayan Süreçler Dikkat Uyarıcı ya da uyancıîara tepkiye yönelmedir. 3. hangi bilgînin kısa süreli belleğe geçip geçmeyeceğini belirler. Bilgiyi daha geniş ölçüde düzenleyen veri yapıları da şema olarak adlandırılır. bilişsel güçlerini yöneltme yeteneğine sahiptirler. Dikkatin ilgili uyarıcıya yönelmesi iki şekilde gerçekleşir. dikkat. ancak oluştuktan sonra anımsanması çok kolaydır. materyali büyük bir olasılıkla zor buîacaklardır. Dikkatin yönelmediği uyarıcılar kaybolur. Kısa süreli belleğin zaman sınırlılığı sürekli tekrar. Tekrar. Algı büyük ölçüde geçmiş yaşantılara dayalıdır. Şöyle ki. öğrenciler tekrar yolu ile ülkelerin başkentlerinin adlarını. birbirine bağlı düşünceler. Örneğin. bireyin öznel bilgileri. Birçok psikolog da bilginin hem görsel hem de sözel olarak kodlanmasının Algı anımsamayı kolaylaştırdığını kabul etmektedir. Ne kadar çok kelime haznemiz var ise (tanıyorsanız) o kadar kolay okur ve anlarsımz. Şema birbirine bağlı düşünceler. a.çevrede belirli bilgi kaynaklarına. uyarıcıya anlam vermesi olanaksızdır. kapasitesi ise gruplama yapılarak artırıiabilir. herhangi bir değişikliğin farkına varmak. kavramlar. Aktarılmasında Belli bir işlemin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin saklandığı bellek bölümüdür. Tekrar sürecinde bireyin rolü önemlidir. Bireyler. Bireyler tüm durum-etkinlik kurallarını gerekli bir biçimde belirtemezler ama gerekeni yaparîar. sözcüklerin söylenişini tekrarla öğrenirler. Anlamsal bellekte bilgi önerme ağları ve şemalar biçiminde depolanır. İşlem ne denli çok yinelenirse o denli doğal tepkiye dönüşür. Başka bir söylemle.rıcıların özelliklerinin uzun süreü bellekteki bilgilerle karşılaştırılması eylemidir. Etkili öğrenme.öğrenme Psikolojisi 64 birlikte ağ gibi birbirine bağlanarak bilginin depolandığını belirtir. etkin olmalıdır. sesli ve zihinde yapılır. Büyük. doğru ya da yanlış olduğuna karar verilebilecek bilginin en küçük parçasıdır. Seçici dikkat. öğrenciler çalışacakları materyalin zor olduğunu düşünüyorlarsa. bir kısmına ise hiç bir çaba sarf etmeden. Başka bir söylemle. Süzücü dikkat: Belli bir nesneye dikkat edilmez. yeni ve beklenen bir uyaran daha çok dikkati çeker. Tekrar iki biçimde. tekrar süreci ile öğrenen birey pasif değil.önerme ağı ise bilgi birimleri setidir. Algılama "bireyin zihinsel kuruluşu. İşlemsel bellek durum-etkinlik kuralları deposudur. Şemalar bilgi ağlarını içerir ve karar verme. Belli bir nesneye dikkat etmek (algıda seçidlik ve diğer algı kuralları devreye b. Bir uyaranın anlamlandırılabilmesi için öncelikle bireyin. kendiliğinden aynmına varır. Kısa Süreli Bellekte Bügiyi Sakiama Süreçteri Kısa süreii bellekte bilgiyi saklama. Sürekli tekrar b. Başka bir söylemle. kişinin belli bir uyarıcı ya da uyarıcı durumunu algılamasında öîkin hazırhk ve yönelmelerden kuruludur". Belleğe Bilginin Uzun Süreli Kullaniian Süreçler Açık ve örtük tekrar Bilgi yeterli sıklıkta tekrarlanırsa uzun süreli belleğe geçer. Aralıklı tekrarın uzun süreli bellekte tutulma olasılığı daha yüksektir.

birey bilginin pasif bir alıcısı değil. Örnek: a) b) Ağaçtan yapılmış maddeler (kağıt. Birey. Bir başka söylemle doğal bağlantının varolmadığı durumlarda. İmajların kullanıldığı bellek destekleyici ipuçlarında bilgi. soru oluşturup bunlara cevaplar hazırlama gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Yapıda yer alan bir kavram hem genel açıklamaları hem de belirli örnekleri öğrenme ve anımsamada bireye yardımcı olur. Bellek destekleyici sınıflandırılır. bilgi birimleri arasında ilişkiyi ve anlamlandırmayı artırma sürecidir. Küçük parçalar bütün ile uyumludur ve birlikte büyük parçayı oluştururlar. 4382108 yerine 438 21 08 gibi. 3. metni kendi cümleleriyle yorumlama. Sözel semboller kullanmada ise yeni bilgi ile daha anlamlı sözei yapılar arasında bağlar oluşturulur. B. 4. böylece eklemleme yapılamayabilir. bölüm ya da başlıkların aşamalı bir ilişkiyi içermesidir. bilgi tek ya da yenidir. Örgütleme. bilişsel resimler içine kodlanır. Ancak kodlamanın etkili olması gerekir. bir kitabın içeriğinin ilk sayfalarda verilmesi Bir okuma materyalini örgütleme. Bellek destekleyici ipuçları. Anlamlandırma için görsel imgeler kullanma materyalin ana fikrini belirleme. Örnek. Eklemleme uzun süreli bellekte varolan şemaya yeni bilgi ilişkilendirildiğinde oluşur. Sözel sembollerdir. Örgütleme. torba) Kodlama Bilginin bellek sistemine yerleştirilmesidir. Anlamlandırma Daha öznel yaşantılara dayanır.Etkinlik. İmajlar kullanmak. Böylece var olan bilgilerle mümkün olduğu kadar çok bağlantılar oluşturulur. Ezber Sözel malzemenin ritmik hale getirilerek işitsel malzemeyle eşleştirilmesidir. Ancak tüm bilgiler bu stratejileri kullanmaya uygun olmayabilir. dolap) Plastikten yapılmış maddeler (klavye. Uzun süreli bellekte bulunan şemalara yeni gelen bilginin eklenmesi ve varolan şemanın yeniden düzenlenerek bağlanması öğrenme sürecinde önemlidir. Bellek Destekleyici İpuçları örgütleme ve eklemleme etkili kodlama stratejileridir. öğrenen kişinin etkin olmasıdır. öğrenme malzemesinin uyarıcıların birbiriyle bağdaştırılarak anlamsal veya kavramsal gruplandırmalannı yapmadır. Düzenleme ya da bilgiyi gruplama. Örneğin. Etkinlik. Bellek destekleyici ipuçları. . A. Yeni bilgi varolan şemaya eklenerek hem yeni bilgiye anlam verilir. uzun süreli bellekteki bir düşünce ve diğer düşünceler arasında mümkün olduğunca bağlantılar. Eklemleme yeni materyalle daha tanıdık. Anlamlılık. 3. Bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilmesinde en etkili strateji olan eklemleme. Bilgiyi işleme kuramına göre. Böyle durumlarda bilgiyi uzun süreli belleğe yerleştirmek için bellek destekleyici ipuçları kullanılır. Bu nedenle örgütlemedeki gibi mantıksal bir temeli olmayabilir. uzun süreli bellekte varolan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin ilişkilendirilerek transfer edilmesidir. Kodlama. okuyucunun bölüm ve alt bölümlerini yeniden düzenlemesidir. Örnek. onun yerine uzun süreli belleğinde depolamak için bilgiyi düzenler ve yapılandırır. Eklemleme. bilinen materyal arasında ilişki kurma olarak tanımlanabilir. Bilgiyi işleme kuramında en önemli süreç kodlamadır. Kodlama olmadan çevreden gelen bilginin çoğu geçici olarak depolanır. kendi öğrenme sorumluluğunu taşıyan etkin bir kişidir. geniş ya da karmaşık bilgiler için öğrenme ve anımsamayı kolaylaştırıcı bir süreç olarak işlev görür. 2. içerikle doğal olarak varolmayan ilişkileri kurarak kodlamaya yardımcı olurlar. ilişkiler kurmakla gerçekleşir. tutarlı yapılar oluşturma gibi işlemler olup. ipuçları iki biçimde 1. Örgütleme. Eklemleme. hem de mevcut şemanın anlamı artırılır. bilgiyi bir sünger gibi içine çekmez. Bilgi işlem kuramının bilgisayarın işleyişine benzetilmesi. Bilginin anlamlılığını artırarak kodlama sürecini zenginleştirmede dört temel öğe vardır Bilginin anlamlandırılmasını artıran unsurlar I. Kavram haritası: Birbirine benzer özelliklere sahip olay düşünce ve nesnelere ilişkin bütünlük özelliği taşıyan bilgilerin uzun süreli belleğe yerleştirilmesi için en uygun yoldur. 4. Örgütlemenin bir başka özelliği de parça. Kodlamanın etkili olması ise anlamlandırma ile olanaklıdır. Örgütlemede kavram haritaları kullanılır. Örnek telefon numaralarının kolay hatırlanacak hale getirilmesi. 2. özet çıkarma. kodlamaya yardım eden önemli bir süreçtir.Öğrenme Psikolojisl 65 örgütleme.

anahtar sözcük olmak üzere dörde ayrılır. Örnek: Beş duyu ilkokul çocuklarına öğretilirken aşağıdaki örnek kullanılabilir. Yeni oluşturma öğrenilen bilgi ile hikaye • • Askı sözcük. Örnek. Bu ayrılıklar öğrencilerin öğrenim başında öğrenme düzeyleri aynı olduğunda ortaya çıkar. Örnek. Örnek: Türkiye' de araba kullanan birinin İngiltere'de araba kullanmayı öğrenmeyi zorlaştırması. bireyin kayıtsız kaldığı durumların ise çabuk unutulduğu kabul edilir. Çünkü yeni bilgiler ön bilgi ile ilişkilendirilirse anlamlı hale gelir.Beni silin. çok sayıda ilişki kurulması. Ket Vurma Hatırlama ve unutma ile ilgilidir. önceki ya da sonraki öğrenmenin diğerini unutturmasıdır. Öğrenme malzemesinin niteliğinden çok. bir öğrenci yeni bir programlama dilini öğrenirken hesap makinelerinin nasıl çalıştığına ilişkin ön bilgiyi geri getirecektir. bireyde mevcut şemalarda ilişkilendirilmiş ise. Yani ileriye dönüktür. iki-içi. iyi olanları unutmadığımızı açıklamaktadır. Türkiye'nin başkenti Ankara Geri Getirme Ve Unutma öğrenme sürecinde ön bilginin geri getirilmesi öğrenme düzeyini etkiler. bilginin başlangıçta iyi eklemlenmesi. Pozitif transfer önceden öğrenilmiş bilginin sonraki bilgileri öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Ama yanındaki kasabın KOKUSU kötüdür. acı yaşantıların az hatırlandığı. A. askı sözcük. bir öğrenme durumunda önceden öğrenilenlerin ya da yeni öğrenilenlerin öğrenmeyi bozmasıdır. . Niyagara. Burada yapılan işlem tanımadık kelimeye karşılık tanıdık bir anahtar kelime kullanmaktır. hentbolü bilenin basketbolü kolay öğrenebilmes Negatif transfer Önceden öğrenilmiş bilginin sonraki bilgilehn öğrenilmesini zorlaştırmasıdır. bireylerin yeteneklerindeki ayrılıklardır.66 • öğrenme Psikolojisl İmajlar Kullanmak: Yerleşim. Bilgiyi korumada yetenekli öğrenciler. Böyiece geri getirilip kullanılan varolan bilgi birimi öğrenileni etkileyebilir. Kasabın yanındaki lokalden güzel müzik DUYUKMAKTADIR. Genellikle hoşnutluk duygusu uyandıranların iyi. Öğrenme hem sunulana hem de buna uyum sağlayan mevcut bilgiye bağlıdır. Hatırlanacak bilgi coğrafi yer veya mekansal bölme ile ilişkilendirilir. bazen kasıtlı olarak belli bilgi ya da yaşantıları unuttuğumuzu ya da bastırdığımızı söyler. Transfer (Aktarım) Önceki öğrenmenin şimdiki öğrenmeyi etkilemesi olayıdır. Hatırlamada vetenekler : Anımsamada önemli bir etmen. iyi örgütlenmesi onun geri getirilmesini kolaylaştıracaktır. bilginin aranıp bulunarak etkin duruma getirilmesidir. Ancak bu neden acı veren yaşantıları unuturken.Yeni yazı öğrenenin eski yazıyı unutması İleriye Ket Vurma Eski öğrenilenlerin yeni öğrenilenleri unutturmasına denir. Doğru kodlanmış bilgiler. sık sık unutturmasıdır.lki parmak daktilo bilenin 10 parmağı öğrenememesi • Okulun yanındaki çarşı GÖRMEYE değerdir. Hatırlamada tutumlar: Bireyin tutumu da anımsamada rol oynamaktadır. • • Baş harfler: Bilkauyansende Kafiye oluşturma: İsveç. örnek. Alışkanlık çatışması da denir. KET VURMA / TRANSFER Karışma: Karışma. Onun yanındaki dondurmacının dondurmalarını TATMAK ayrı bir zevktir. Freud. bir-kir. Baş harfler ve kafiye oluşturma olarak iki gruptur. Geriye Ket Vurma Yeni öğrenilenlerin önceki öğrenilenleri unutturmasına denir. üç-uç Anahtar sözcük. Sözel semboller: Öğrenilecek bilginin kendi içinde bir anlam oluşturmadır. Yerleşim. Geri getirme uzun süreli bellekten. Aşağıda açıklanacağı gibi ileriye ket vurma ile negatif transfer aynı anlama geliyor gibi görünse de biri unutma diğeri öğrenmeyle ilgilidir. • Zincirleme. Yani etkisi geçmişe de dönüktür. Tanıdık olmayan bilgi tanıdık kelimelere benzetilir. zincirleme. Lokalin üstündeki pet-shop'ta yavru köpeklere DOKUNARAK sevmeye izin verilmektedir. ortalama yetenekli ve düşük yetenekli öğrencilerden daha iyidirler. İyi bilinen bir mekan ile yeni öğrenilen bilgi eşleştirilir. Örneğin. örnek. anımsama daha kolay olmaktadır. Şöyle ki. Öğrenme malzemesinin YENİ öğrenmeyi kolylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Norveç. Bireyin öğrenme ve öğrendiği şeyi anımsama isteği akılda tutmayı kolaylaştırır. Danimarka.Ne yaygara. Penisilin.

a. aşağıdakilerden hangisinde örnektir? (2001 KPSS-100) A) B) C) D) E) Zihinde canlandırma Bilişsel öğrenme Negatif transfer Olumlu aktarma Genelleme 67 Yavuz'un yeni TV'yi kullanmayı kısa sürede Öğrenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? (2004 KPSS-20) A) B) C) D) E) Uyancı kontrolü Alışkanlık Öğrenmenin aktarılması Algısal değişmezlik Uyarıcı genellemesi 138. sözlerini tam olarak bilmediğini düşündüğü. okulda öğrenilenlerin evde uygulanması gibi. Bireyin nasıl öğrendiğinin farkındalılığıdır. . Koşullu bilginin uygulanmasıdır. 2. Yürütücü biliş. nasıl çalışacağına karar verirken yalnızca materyali öğrenmeye odaklanmaz. Bireylere öğrenme durumlarında öğrenip öğrenmediklerini sınamalarına yardımcı olur. aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (2004 KPSS-21) A) Geriye doğru ket vurma B) C) D) E) Olumlu transfer Kodlama Ileri doğru ket vurma Öğrenme . düzenleme gibi. Özetleme. şematize etme. Suat'ın şarkının sözlerini eksiksiz söylemesi aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabîlir? (2004 KPSS-18) A) B) C) D) E) Dış kaynaklı pekiştirme iç kaynaklı pekiştirme Hatırlama Bilinçaltı öğrenmenin tekrarlanması b.Sürekli olarak önceki elektronik posta adresinin akla gelmesi nedeniyle yeni elektronik posta adresinin öğrenilmesinde güçlük çekilmesi. son günlerin popüler bir türküsünü onlarla birlikte söyleyen Suat. Bilgiyi işleme ile ilgili tüm süreçlerdir. Güdüsel süreçlerle ilgilidir. Yürütücü Biliş Bireyin kendi biliş yapısı ve öğrenme özelliklerinin farkında olmasıdır. aynı zamanda bilişsel güç ve zayıflıklarının da farkındadır. matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı düzeyini yükseltiyor. Bir eğlence sırasında arkadaşlarının ısrarı üzerine. Düşünme sürecini değerlendirme ve yönetmek'tir. bunun üzerine de yaptığı kek yanmıştır. onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. 140. şarkı bitince şarkının sözlerini baştan sona kadar eksiksiz söyleyebildiğini hayretle fark eder. 1. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik yapmadığı halde. onu elde etmeyi amaçlaması gibi birey tarafından bilinçli olarak denetlenebilen durumlardır. düşünme biçiminin farkındadır. Yürütücü bilişli bir öğrenci. 139. Bir öğrenci. Yavuz. Güdüsel süreçler bireyin bir şeyi elde etmeye niyet etmesi. Yürütücü kontrol sistemi bireyin kendi öğrenmesinin iki temel yönünü denetlemektedir. Bir ev kadını alıştığından farklı özellikte bir fırında kek pişirdiğinde yanlış düğmelere basmış ve yanlış ısı ayarlamaları yapmıştır. Bu durum. Eğer öğrenme gerçekleşmezse yürütücü biliş. Örneğin. İki işlevi vardır.Öğrenme Psikolojisİ 137. çalışma sistemi eski TV'sinden çok farklı olan yeni bir TV almıştır. Aşağıdakilerden hangisi ev kadının yeni fırında kek pişirmekte zorlanmasmın nedenidir? (2003 KPSS-78) 141. Yürütücü biliş. duruma uygun doğru süreçleri işe koşar. Sistem farklılığına rağmen yeni TV'yi kullanmayı eskisinden daha kısa sürede öğrenmiştir. A) Olumsuz aktarma B) C) D) E) Olumsuz pekittirme Olumlu pekiştirme Sönme Genelleme Yürütücü kontrol Bireyin tüm biliş süreçlerini denetleyen sisteme verilen addır. eklemleme.

olay ve fıkirleri anlamlı bir bütün haline getirmeye çalışır. Bilgilerin burada kalma süresi de çok uzundur. Bu modele göre öğrenmeyi etkileyen temel yapılar. Algı: Duyu organlarına gelen uyarımların anlamlı hale getirilmesi sürecine algı denir. duyu organlarına gelen uyarımlara anlam vermek için. Bu belleğin kapasitesi oldukça sınırlıdır. Tüm duyu organlarının. örgütleme. Tanıma. Farklı uyarıcılar farklı fikirler olarak algılanırlar. Uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanma süresi. Kısa süreli belleğe gelen bilgilerin uzun süreli belleğe depolanması genellikle iki süreçle sağlanmaktadır. algı ve dikkat. öğrenmeyi etkileyen belli başlı süreçler ise tanıma. yeni bilgi eski bilgilerle ilişkilendirilerek tekrarlanır. Kısa süreli belleğin bilgiyi koruma süresi ise yaklaşık 20 saniyedir. duyusal kayıt yapma yeteneği vardır Duyusal kayda gelen bilgiler çok kısa zamanda. orta derecede karmaşık uyarıcılar daha dikkat çekicidir. duyusal kayıt. depolama ve hatırlamadır. Yürütücü biliş yeteneklerinde bireyler arası ayrılıklar. bireyin sahip olduğu bazı yapılar ve bu yapılarla bağlantılı süreçler sonucunda gerçekleşir. modeli. Çevremizdeki uyarıcılardan hangisini seçeceğimiz dikkatimize bağlıdır. Bu süreç duyusal kayıt olarak adlandırılmaktadır. yeni gelen bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı yerdir. Koruyucu tekrarda bilgiler hiçbir değişikliğe uğratılmadan. Bunlar tekrar ve gruplandırmadır. kısa ve uzun süreli belleklerdir. Bu yolla yeni gelen bilgiler birey için anlamlı hale gelir. Duyulara kaydolan bilgilerin hangilerinin kısa süreli belleğe transfer olacağını tanıma ve dikkat süreçleri belirler. bilgiyi kodlama. örgütleme. Kısa süreli bellek sürekli çalışır. duyusal kayda geten bilgilerin davranışa dönüşmesini ya da uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlar. Algı görelidir. Bilgiyi işleme kuramına göre öğrenme. öğrenme gerçekleşip gerçekleşmediğini Psikolojisl sürekli 2. Bireyin beklenti ve ihtiyaçlan dikkati etkiler. Algıyı Etkileyen Faktörler 1. 3. Yürütücü biliş yetenekleri. Bu nedenle örgütlü olmayan uyarıcılann hatırlanması ve anlaşılması güçtür. bireyin bilgiyi toplama. 2. Her bireyin aldığı uyarımlan örgütleme biçimi farklıdır. Bu nedenle kısa süreli bellekteki bilgiler anında hatırlanırken. depolama ve hatırlama aşamalarıyla ilgilenir. uzun süreli bellekteki bilgilerin hatırlanması için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu sırada uyarıcının izi yaklaşık bir saniye duyuya kayıt olur. bilginin belleğe depolanma biçimine göre değişir. Uzun süreli bellek. Birey çevresindeki obje. Ancak. Bu özelliğinden dolayı kısa süreli bellek. yürütücü biliş becerilerinin kazanılmasında öğretimin etkisi. Bireyler yürütücü biliş yetenekleri açısından ayrılırlar ve bu ayrılık gelişme sürecinde ortaya çıkar. renkler. olgunlaşmanın etkisinden daha fazladır. yeni gelen uyarıcıların özelliklerinin uzun süreli bellekteki bilgilerle karşılaştırılması eylemidir. Bu aşamada çevredeki uyarıcı. Bilgiyi işleme kuramındaki öğrenme bilgisayarın çalışmasına benzetilmektedir. aynı biçimde tekrar edilerek hem kısa süreli bellekte korunabilir. 5. objelerin büyüklüğü. Düzenleyici tekrarda ise. biyolojik ve yaşantı farklılığı nedeniyle oluşmaktadır. 1. Birbirine benzer uyarıcılar bir grup olarak algılanırlar. zaman ve hareket göreli olarak algılanır. duyu organları yoluyla sinirleri uyarır. Özet Bilgiyi işleme kuramı. Sesler. Bu nedenle duyusal kayıt. diğerleri daha uzun zamanda hatırlanır. 4. anlık bellek olarak da isimlendirilir. öğrenilmiş ipuçları dikkat çeker. yaklaşık bir saniye içinde silinir. Yabancı ve farklı uyarıcılar dikkat çekicidir. Çok yalın ve karmaşık uyarıcılardan çok. 3 4. Buna algıda seçicilik denir.öğrenmenın 68 izler. Algıda Seçicilik ve Dikkat Organizma evreden gelen uyarıcıların bazılarını seçer. Bilgiyi işleme sürecinin ilk aşaması duyusal kayıüır. iyi örgütlenmiş bilgiler çabuk hatırlanırken. 5-7 yaşlarından gelişmeye başlar ve okul yılları süresince gelişir. Uzun süreli belleğin kapasite sınırları belli değildir. insanlar. onları örgütlerler. Bu nedenle iki kişi aynı uyarıcıya baksalar da farklı şeyler görebilirler. Zamanda ve mekanda birbirine yakın uyarıcılar bir bütün olarak algılanır. hem de uzun süreli belleğe işlenebilir. Kısa süreli bellek. organik bir bozukluk olmadığı durumlarda. çalışan bellek olarak da adlandırılır. Kısa süreli bellekte etkin olan bilgiler. uzun süreli bellekte edilgen biçimde durur. .

Bilişsel psikoloji ilkelerine göre.Öğrenme Psikolojisl 69 Uzun süreli belleğe depolanan bilgilerin türü ve örg ü t l e n i ş b i ç i m i n e g ö r e ü ç t ü r l ü b ellek tanımlanmaktadır: Anlamsal bellek bilginin anlamlı hale gelmesini sağlar. Anısal bellek anlamlı belleğe göre daha güçlüdür. Bir lise öğrencisi. kimya dersinden sürekli olarak beklendiğinin çok altında not almaktadır. öğrenci öğretmenine kesinlikle doğru yaptığını yinelemektedir. Öğretmenin bu sözü aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsediğini gösterir? (2001 KPSS81) A) Kalıcı bir öğrenme için düzenli çalışılması gerektiği B) Sınavlara son günlerde çalışan öğrenci çok zeki ise yüksek puan alabileceği olacağı C) Dere ilgisiz olan öğrencilerin mutlaka başarısız D) E) Öğrencinin bir daha gösteremeyeceği asla bu başarıyı Her ders için farklı bir çalışma tekniğinin kullanılabileceği 142. öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır? (2001 KPSS-101) A) B) C) D) E) Anlamlı olması Sık kullanılması Karmaşık olması İlgi çekici olması Birden çok duyuya hitap etmesi 143. sınıftaki birkaç öğrencinin dikkatlerini yoğunlaştırmada güçlük çektiklerini gözlemiştir. sınıfında görev yapan bir öğretmen. Bu bellekte birbiriyle ilintili bilgiler bir araya gelerek önermeler ağını oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi. Insanlar katıldıkları bir düğünle ilgili her türlü ayrıntıyı bir bütün olarak hatırlarlar. İlköğretimin 4. Bu tür bilgilerin saklandığı yer anısal bellek olarak tanımlanmaktadır. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu öğrenciler için uygulayabileceği yardım stratejilerinden biri değildir? (2001 KPSS-102) A) Dikkat dağılmasını önlemek için fiziksel çevrede düzenlemeler yapmak Bu öğrencilere. E) B) C) D) E) Dersi işlerken öğrencilerin karşılayacak önlemler almak BİLİŞSEL ÖĞRENME TÜRLERİ Bilişsel öğrenmeler düşünme ve kavrama sistemlerinde meydana gelen ve semboller kullanılarak . kendilerini gözleme ve denetleme tekniklerini öğretmek ihtiyaçlarını C) Sınav sorularını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisiyle birlikte incelemek D) Diğer öğrencilerin de beklentilerinin altında not aldığını söyleyerek öğrenciyi rahatlatması Başarısız oluğu konularda özel öğretmenlerden ders almasını önermek 144. yaşadığımız olayların depolandığı yerdir. Dört aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını açması. bir süre sonra ise bu oyuncağa eskisi gibi heyecan belirtileri göstermemsi aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir? (2001 KPSS-14) A) B) C) D) E) Alışkanlık kazanma Bireyselleştirme Özümseme Duyarlık kazanma Aigı azalması 145. Anısal bellek ise. Öğretmenin bu öğrenciye yapabileceği en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS80) A) Bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlamak B) Sınav sorularını incelemesini istemek sınıftaki öğrencilerle 146. Kavramlar ve ilkelerle ilgili şemalar bu bellekte yer alır. Bilgilerin kodlanması için de fazla bir çabaya ihtiyaç yoktur. bu durumları nedeniyle bazı konuları öğrenemeyeceklerini söylemek Derste öğrenilmesi gereken önemli bilgileri daha açık bir biçimde vurgulamak Dikkat dağınıklığı ile baş edebilmeleri için bu öğrencilere. Dersinin sınavına son gün çalışıp başarılı olan bir öğrenciye öğretmeni bu başarıya çok sevinmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuca götüren (pekiştirilen) davranışlar öğrenilir. zihinsel olarak problemi çözer. Sözel Zincirleri Öğrenme. Hazır modeller yoluyla problem çözme: Birey belli bir problemin çözümünü öğrendikten sonra benzer durumlarda da aynı yolu kullanarak problemi çözer. problem hakkında ön bilgilerin eksik olduğu durumlarda kullanılır. İlkeler doğada ve toplumdaki genel ya da özel belirli düzenliliklerin anlatımıdır. Sözel Bilgileri Öğrenme Herkesin ezbere bildiği ay. tanımı. bireye alışılmışın ve var olanın dışında yeni yollar arayarak probleme çözüm üretmeyi sağlar. Basitten karmaşığa. Örnek. problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri degildir? (2001 KPSS-105) Problem Çözmeye İlişkin Yaklaşımlar. Basit olguları öğrenme. 2. Seziş yoluyla öğrenme organizmanın içinde butunduğu duruma ya da probleme özgü olarak ortaya çıkar. Anlamlı bilgilerin olmadığı. Aşağıdakilerden hangisi. Bilşsel öğrenme ürünleri. Problem. Aşağıdakilerden hangisi seziş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir? (2002 KPSS-95) A) öğrenilenlerin unutulması oldukça zordur B) Öğrenmenin gerçekleşmesinde ip uçları' yararlı olmaktadır C) öğrenilenler her türlü duruma uyarlanabilir D) Öğrenilenlerin birdenbire ortaya çıktığı görülür E) öğrenme organizmanın hazır olduğu bir anda ortaya çıkar 148. f. kritik özellikleri b. Kavramların öğretiminde kullanılan teknikler şunlardır. sahip olduğu bilişsel yapılar. Problem Çözmeyi Öğrenme Bilişsel öğrenmenin en üst düzeyidir. Kavrama yoluyla problem çözme: (Köhler. çarpım tablosu vb. "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır". İlke (Kural) Öğrenme İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten ifadelere ilke (kural) denir. d. davranışçı yaklaşım) Birey problem durumu karşısında (uyarıcı) çeşitli davranışlar sergiler. Kavram analizi yapmak: Adı. Diğerleri söner. örnek-zıt örnek 70 Deneme-Yanılma yoluyla problem çözme: (Thorndike. Birey daha önce öğrendiği çözüm yollarını uzun süreli belleğinde örgütler ve benzer durumla karşılaştığında aynı çözümü uygular. birdenbire. Öğrenilenler her duruma uyarlanamaz. John Dewey Problem çözmenin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. 4. örnek olmayanları. hayvan. c. böcek. Birbirini takip eden olguların oluşturduğu bilgilerdir. e. Haftanın günleri. Kavram Haritaları (Ağı) Kullanmak: Kavramın ilişki içerisinde otduğu diğer kavramlarla anlamlı bağlantılar kurularak bir şemada gösterilmesidir. Kavramların somut ve görsel anlamda öğrenilmesini sağlar. a. 1. trafik. kavram öğrenme.öğrenme Psikolojisl gerçekleşen öğrenmelerdir. dağ. Kavram Öğrenme Birbirine benzer özelliklere sahip olay. örnekleri. Problemin hissedilmesi Problemi tanımlama ve bilgi toplama Çözüm yolları üretme (hipotez) Çözüm önerilerini test etme Uygulama üzerinde çalışma Sonuca ulaşma ve problemi çözme 147. problem çözmeyi öğrenme olarak basitten karmaşığa doğru gelişen bir süreç izler. bireyin karşılaştığı güçlüktür. a. Birey buna çözüm arayarak bilgi ve becerisini kullanır ve geliştirir. Gestalt) Birey. düşünce ve nesnelere isim vererek gruplandırma yapmaktır. bilinenden bilinmeyene. ilke öğrenme. b. 3. ırmak şehir isimleridir. sözel bilgiler. c. gün. bitki. geçmiş yaşantılar ile edindiği tecrübelerden faydalanarak aniden. Olay ve eleman arasındaki ilişkidir. okul vb. Yaratıcı düşünceyi kullanarak probtem çözme: Bilişsel yeteneğin imgesel (hayal gücü) ve sezgisel boyutlarını içine alan ve çok yönlü düşünme biçimleri olarak ifade edilen yaratıcı düşünme . Örnek: Boşluğa bırakılan nesneler yerçekiminin etkisiyle yere düşer. . Kavram öğretiminin İlkeleri: Somuttan soyuta.

Hiçbir beyin diğerine benzemez Bu yaklaşıma göre en iyi öğrenme gerçek problemleri çözerek gerçekleşir. sayılar. matematiksel. Kuram ile ilgili olarak Hebb ilgilenmiştir. bütüncü artistik bilgiyi işlemek için uygundur. Öğrenme zihni zorlayan etkinliklerle artar. ardışıklık. Beyin temelli öğrenmenin 12 ilkesi vardır. Görme ve ışık Beynin görevleri Beyin zekanın. Sözcükler. Beynin iki yarı küresi sinirsel bir bağ aracılığı ile iletişim kurmakta herhangi bir öğrenmeye iki yarı küre de katkıda bulunmaktadır. Ezberleyerek öğrenme: Olgu ve becenlerle ilgilenir. Insan beyninin yapısı ve işlevleri üzerinde durmuştur. 3. mantıksal bilgiyi işlemek için daha uygundur. Uzamsal bellek: Günlük yaşantılarla ilgilenir. 10. Nasıl ki yürüme. uzaysal. Bu görüşe göre duygusal-zihinsel süreçler beynin bir dizi işlevinin ürünüdür. gülümseme gibi basit motor devinimler beyin işlevinin birer ürünü ise duygulanım. sentez. 4. Beynin nasıl öğrendiğinin farkında olunmadan yapılan eğitim rastgele ve amaçsız bir eğitimdir. görüntüler. bütünü görme. Duyuları birleştirip. algının. Her iki beyin her etkinlikte yer alır. Beyin paralel işlemcidir Öğrenme fizyolojik bir olaydır Beyin kendisine ulaşan vehlere anlam yüklemeye çalıştr Anlam yükleme örüntüleme yotuyla olur. Beyin iki yarım küreden meydana gelmiştir. öğrenme. bütünleştirme görevini üstlenir. 7. Çağdaş nörobiyolojiye göre davranışın beyin işlevinin bir yansıması olduğu görüşü hakimdir. (Örgütleme. dikkat çekici. hatırlama. Oksipital lob merkezidir. Duyu organlarından gelen uyarıcıları anlamlaştırır ve duygu haline getirir. iradenin merkezidir. Öğrenme hem doğrudan odaklanılan hem de yan uyancılardan algılanan bilgileri içerir. öğrenme. bilinçli davranışlar. 11. mantık . 5. 8. analiz. 2. Beyindeki uyarılmaların sonunda beyinde olan kimyasal değişiklikleri yakından inceleyerek kuramını geliştirmiştir. NÖRO-FİZYOLOJİK KURAM (BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME) İnsan öğrenmeierini beyin fonksiyonları ile ele almıştır. düşünme. üç boyutlu düşünme. renkler. Parietal lob (Çeper lob): merkezidir. Konuşma merkezidir. sözel. üsteleme. Her yarım küre de 2 lob'dan oluşur.Dikkat etkilidir. zarı) İnsan davranışlarını kontrol eder. . Öğrencilerin etkin katılımı şarttır. Öğrenme kasıtlı ve kasıtsız süreçlerden oluşur İki tür bellek vardır. müzik. hayal kurma. 1. Sağ Beyin Vücudun sol yanını kontrol eder. Bu kurama göre öğrenmede beyinde olan kimyasal değişikliklerdir.öğrenme Psikolojisİ 71 A) Öğrencilerin. Temporal lob (Şakak lobu): Şakaklar hizasındadır. Bunlar. düşünme beste yapma gibi karmaşık duygusal ve bilişsel davramşlar da beyin işlevinin birer ürünüdür. Olgular ve beceriler uzaysal bellekte depolandığında daha iyi öğrenilir. algısal . 2. Frontal Lob (alın lobu): Alnımızın arka bölümüdür. konuşma. sıniflandırma) Duygular örüntülemede önemli rol oynar Beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar. 1. problemin çözümü için sorumluluk alması B) öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması C) Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması D) Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması E) öğrencilerin bilgi toplamada etkin olarak rol alması . 4. sağ beyin bütün bilgileri organize eder. heyecan. gibi fonksiyonları yerine getirir Nörobilim ve bilişsel yaklaşımla bağlantılı bir öğrenme yaklaşımıdır. biünçlilik ve kişilik bütünlüğü vb. İşitmeyi sağlar. şekiller. 9. tehditle kilitlenir 12. soluk alma. b. bilincin. Algılama. (Ense lobu): Duyu ve hareket 6. Ritm. a. 3. yazma. Ayrıca istemli ve istemsiz motor hareketlerin yapılmasını sağlar. Sol beyin parça bilgileri. Sol beyin Vücudun sağ yanını kontrol eder. matematik. Korteks (Beyin kabuğu. Konuşma ve düşünme gibi karışık olayları idare eder.

onun gelişimini öne alan. Davranışçı ve bilişsel yaklaşımdan sonra 3. Fenomenoloji Dış dünyanın ne olduğundan çok bireyin ona nasıl bir anlam yüklediğidir. kararlılık gibi kavramlardır. bireye nasıl göründüğüdür.b. hoşgörülü. bireyselliğe. c. ideal benliktir. değerleri. danışma sürecinin iki eşit insan ilişkisi içinde ( "bensen" ilişkisi). *İnsancıl yaklaşım bireyselliği savunmasına karşın işbirliğine de önem verir. 72 İNSANCIL (HÜMANİST) KURAMLAR Öğrenmenin nasıl olduğunun değil. danışanın farkındalılığını artırmaktır. Bu yaklaşıma göre güvenli bir sınıf ortamında saygı. Değerlendirme çok önemlidir. . Gestalt yaklaşımdan yarartanan ve bireyi merkeze alan bir yaklaşımdır. Gestalt yaklaşımın ilkelerinden yararlanmışlardır. güç olarak ortaya çıkmıştır. saygı. Rogers'ın kuramının temel ilkeleri.)b. ilişkinin şimdi ve buradalığı. kişiliği. Rogers'ın önemli kavramları. Danışan merkezli terapi Yönlendirici olmayan psikolojik danışma yaklaşımıdır. saydamlık. 1. güdü. İnsancıllık (hümanizm) Temelde insana. Insancı yaklaşımın önemli kavramları. Danışma ve terapide danışan ya da terapi yardımı alan kişinin bir birey olarak kişiliği. Benlik Bir kimsenin öz varlığı. insan olmanın değerine. İnsancıl kuramlar. empati. kendini gerçekleştirme. Rogers'ın eğitimle ilgili görüşleri. insancıl yaklaşım iki temel ilkeyi savunur. tutarlılık ilkelerinin önem kazandığı terapidir. a. kişisel eylemleri belirleme hakkına önemi vurgulayan felsefı akımdır. kötü sözler söylenilmemelidir. Eğitimle ilgili olarak daha çok Rogers'ın yaparak yaşayarak öğrenirler. özgür ortamlarda eğitmeliyiz. dürüstlük. düşünceleri yaygınlaşmıştır. başkalarının kendini nasıl algıladığına bağlt olması durumudur. Olumlu bir potansiyele sahiptir. Özben bireyin gerçek benliğidir. empati. Rogers'a göre insan doğuştan iyidir. İnsan yaşamı boyunca kendini gerçekleştirmeye yönelik etkinliklerde bulunması gerekir. Öğrencinin biricikliği: Öğrenci önemlidir. işbirliğine dayalı öğrenmede yüz yüze iletişim ve kazan-kazan prensibi vardır. insancıl yaklaşıma göre özellikle davranışçı yaklaşım insanı ihmal etmektedir. Bu açıdan insancıl yaklaşım varoluşçudur. Maslow. göz önünde bulundurularak. Davranışların çoğu bireyin benlik kavramıyla tutarlıdır. "yansıtmacı". Akıl verme yoktur. Benlik tasarımı Bireyin olmak istediği benliktir.b. Bu yaklaşıma göre insan değerlidir. "yönlendirici olmayan" birterapi yaklaşımıdır. tutarlılık. onu kendisi yapan şeydir. örneğin. Rogers. Temelde iki unsur önemlidir: 1-Öğrenci biriciktir 2-Öğretmen özerktir. Ayna Teorisi Bireyin kendini algılayışı. öğrenciye saygı gösteren. Önemli olan dünyanın başkalarına nasıl göründüğü değil. Öğrenciyi merkeze alan.öğrenme Psikolojisl insancıl yaklaşımı ilk ortaya atan kişi Yapılandırmacı yaklaşımda olduğu gibi öğrenciler maslov'dur. 2. saydamlık. fenomenoloji (içe bakış). koşulsuz kabul. benlik. Bu kuramda insani değerler öğretilmeli ve bu. Öğretmenin özerkliği: Öğretmen sınıfta daha önceden verilen kararların uygulayıcısı olmamalıdır. Değerlendirme beynin ihtiyaç duyduğu dönütü sağlar. ve Combs başta gelen temsilcilerindendir. değer verilen ortamlarda öğretilmelidir. Amaç. neyin nasıl bir ortamda öğrenilmesi gerektiğinin üzerinde durur. Bu yaklaşıma göre öğretimde öğrenci biriciktir. Eğitimin merkezinde öğretilmesi gereken davranış değil öğrenci bulunmaktadır. Diğer kuramlardaki gibi katı ilkelerden çok belli bazı temel ilkeler konusunda anlaşmış bilim adamlannın görüşlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle çocuklara kötü davranılmamalı. empati ve dürüstlük olmalıdır. saygı. Bireyin davranışını anlamak için onun iç referans noktasını bilmek gerekir (Fenomenolojik alanı nedir? v. İnsanın kendini gerçekleştirmesi için fırsat verilmelidir. Benlik. yaşam felsefesi v. çevreyle etkileşim sonucunda oluşur.

öğrenme Psikolojisİ 73 • • Her birey sürekli değişen yaşantı dünyasının merkezidir Organizma yaşadığı ve algıladığı şekliyle bir alana "fenomenolojik alana" tepkide bulunur. yapıcı çatışma çözümleri gibi konular yapılmalı ve öğretilmelidir. Deger açıklama yaklaşımı: Öğrencilerin değerlerinin farkına varmalarını sağlamaktır. oyunlara. Yeterlik ve olgunluğu artırmaya yönelik bir yöneliş sürecidir. 4. Gruplar birbirleriyle yarışırlar. . • Davranışı anlamanm en iyi noktası bireyin iç referans noktasıdır. sürdürmek. 4-6 kişilik gruplar oluşturulur. yaratıcılık ve katılım vurgulanır. Bireysel kimliği öne çıkarmaz. Bireysel değerler kabul edilir ve geliştirilir. İşbirliğine dayalı öğrenme: Öğrencilerin grup içinde ancak yarışmacı değil işbiriikçi bir ortamda öğrenmelerini öngörmektedir. öğrencilerin bireysel kimlikleri ön plana çıkartılır. bilgilerden daha çok önem verilir. Bu algılar doğrudan ya da dolaylı yaşantılar sonucunda gelişir. e-Öğretmen kolaylaştırıcı rolündedir. Tam işlevli kişi anlamına gelir. Benlik duygusu ve duyguların geliştirilmesine önem verilir. Yüz yüze bir yöntemdir. Yani kişinin dünyayı nasıl gördüğünü hatta nasıl algılayıp yorumladığını dikkate almak gerekir. 8. Grup etkinliklerine. Açık ve içten iletişim önemli değildir. Değer ve ilgiler belirlenir. 5. 3. Her düşünceye saygı göstermek esastır. Açık ve içten iletişim kurulur. d-öğrenciye saygı göstermek esastır. Bireysel sorumluluğa önem verilir. geliştirmek. 1970'lerde popülerlik kazanmıştır. dürüst kişiler arası iletişim. Aynı öğretmeni bazı öğrencilerin sevip. Öğrenciler ortak bir amaca ulaşmak için birükte çalışırlar. Kişin potansiyellerini ortaya çıkarması demektir. Geleneksel yaklaşımla bağdaştırılabilecek ve onun içinde uygulanabilecek biryaklaşımdır. • Kendini Gerçekleştirme Rogers'ın önemli kavramlarmdan biridir. Çevreyle etkileşimin bir sonucu olarak benlik yapısı oluşur. Birlikte çalışmanın esası. Geleneksel Eğitim Anlayışının İlkeleri: • • • • • Yalnızca akademik başarı için mücadele eder. Öğrencilerin biricikliği önemli değildir. Eğitimde benlik duygusu ve bireysel kimliğin gelişimi önemlidir. 2. însancıl yaklaşımla öğrenmede sınıfta uygulanacak önemli noktalar: • İnsancıl yaklaşımm ilkeleri 1. birilerinden daha iyi olmak değil birileriyle daha iyi yapmaktır. Benlik duygusu ve duyguların geliştirilmesi önemli değildir. Yaşayan organizmayı gerçekleştirmek. Eğitim anlayışı öğrenci merkezlidir. 9. 3. 6. öğrencilerin öğrenme stillerine uygun ortamlar sağlamaya çalışır. c-Amaç öğrencilerin değerlerinin farkına varmalarını sağlamaktır. Öğretmen kolaylaştırıcıdır. • 7. Düşünce ve duygulara. b-Öğretmenlerin sınıfta yapabilecekleri etkinlikler ve ders programları geliştirilmiştir. diğerlerinin sevmemesi gibi Organizmanın temel bir hedefi ve amacı vardır. Öğretmen belli değerleri öğrencilere kabul ettirmeye çalışmaz. 2. rol oynamaya yer verilir. İnsancıl sınıf yaklaşımları 1. Okul. Değerlerin açıklığa kavuşturulması önemli değildir. • Organizmanm benimsediği davranış biçimlerinin çoğu benlik kavramıyla tutarlıdır. Bireysel çalışma olanakları sağlanır. Bireyin gelişimi için etkili insan ilişkileri. Bu gruplara genellikle "bilgi/öğrenme çemberleri adı verilir. • Benlik Çevreyle etkileşim sonucunda kişinin geliştirdiği ben algıları ve bu algılara bağlı değerlerdir. Öğretmen stilleri yaklaşımı: Öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenir. Teme! kazanç işbirliği ve grupla çalışma becerilerinin kazanılmasıdır.

Dış dünyanın ne olduğu değil bireyin ne anlam yüklediği (olguya karşı anlam) İtki (tepi) Bir iş yapmak. Beklenen sonuçlar olumlu ise ve yapılacak iş yarar sağlayacaksa güdülenme gerçekleşir. Ihtiyacı gidermeye yönelik davranış Başkalarının düşüncelerini almaya karşı kişisel C. Güdülenme öğretmenin öğrenciye veya sınıfta dışsal olarak yaptığı bir şey değildir. Her öğrenciye ulaşma (isimlerini öğrenme) Dikkatle dinleme öğrencilere karşı gerçekçi olma Kendine karşı gerçekçi olma lyi bir disipün sağlama Reddedilmeyle başa çıkma (öğrencilerin tepki vermelerini kişisel olarak algılamama) Kendini düşünme) çağırma (Kendisi hakkında olumlu GÜDÜ Organizmayı harekete geçiren durumdur. 7. ihtiyacın hissedilmesi Edilgen öğrenme değil etkin öğrenme B. insanların büyüme ve gelişmelerine neden olan etkin bir iç güdü olarak görmektedir. sabah okula gitmek istemeyen müdür örneği Sosyal öğrenme yaklaşımı: Davranışçı. İnsancıl yaklaşım güdülenmeyi. • Rahat ve işbirliği olan • Öğretimin temeli öğrendlerin ilgileri. gelişme ve yeni tecrübeleri entegre etmek için halihazırda var olan pozitif bir eğilimi beslemektir. a) Bireyin amacına ulaşma beklentisi b) Amacın birey için değeri c) Bireyin yapılacak işe yönelik tepkisi Birey ilk iki maddeye olumlu cevaplar veriyorsa özyeterlik duygusu gelişecektir. Motivasyon Bireyin öğrenmeye istekli hale getirilmesidir. Kimse asla motivasyonsuz değildir. Bireyin belli bir işi başaracak yeteneğe sahip olduğu ile ilgili algısıdır. İnsancı sınıf ortamının özellikleri. Ihtiyacın giderilmesi (rahatlama) gelişim Kabul etmeye karşı araştırma Güdüler nasıl kazanılmaktadır? Statükoya karşı değişim Davranışçı yaklaşım: Şartlanma ve modelden öğrenme yollarıyla öğrenilmektedir. İçten gelen gerilimdir. 4. sınıf Dürtü ortamıdır. Güdülemek insan ya da hayvanlardaki belli güdüleri harekete geçirerek canlıyı eyleme itmektir. 5. Güdüleyici Eyleme geçirici ya da yönlendirici unsurlardır. . Güdülenmede pekiştireç önemli etkendir. 2. örnek. çevresel değişkenler ve kişisel ö<elliklerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. 3. 1. gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç ve dış dürtünün etkisi ile eyleme geçmektir. öğrenciye zorla bir şey Varolan durumu sürekli geliştirmek önemli. Bireyin geçmiş yaşantılarına dayalı olarak veya başka kişilerin yaşantılarını gözleyerek bir işin sonucunu tahmin eder. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre güdülenmeyi etkileyen üç ana etken vardır.74 • • • • • • • • • • öğrenme Psikolojisl Içerikten çok öğrenme yöntemi ve etkinlikleri. harekete geçmek için duyulan ve bireyin Dış dünyaya verilen tepki değil. özyeterlik. Fizyolojik ya da psikolojik olabilir. Bilinçli veya bilinçsiz davranışa yön veren harekete geçiren güç anlamında kullanılmaktadır. Dışsal güdülemeye dayalı bir yaklaşımdır. Bazen insanlar bizim onlann yapmasını tercih ettiğimiz şey için güdülenmemiş olabilirler. öğretmek zordur. (tepkiye karşı duygu) Birey toplum adına yok olmamalı (topluma karşı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin birey) güdülenmiş olmaları gerekir. ne hissettiği engelleyemeyeceği kadar güçlü isteğe verilen isimdir. Ancak onların tamamen motivasyonsuz olduğunu söylemek doğru değildir. Güdülenme Bireyin işinin yönünü. örnek." İfadesi bu yaklaşımın güdülemeye bakış açısını yansıtmaktadır. yararları ve hedefleridir • Amaç ve hedefleri belirlemelerine yardım etmektir • Güvenli bir sınıf ortamı oluşturularak öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğretim yoları kullanılır Çağrılı Öğretim (Purkey) Çağrılı öğretmenlerin 7 özelliği aşağıdaki gibidir. korumak değil (korumaya karşı değişme) öğrencinin uyması değil özgür olması (uymaya Güdülerin döngüsel olma özelliği vardır. bilişsel yaklaşımların özelliklerini içerir ve yeni boyutlar ekler. Davranışlar. 6. İnsancıl Yaklaşım: "Aslında bütün insanlar güdülenmiştir. karşı özgürlük) A. Aksine büyüme.

Örnek. merak. rica gibi etkilerle ortaya çıkar. bilişsel yaklaşımda ise içsel etkenler önemlidir. başkalarınca Benimsenme. Güvenlik ihtiyacı: Kendine güven ve emniyet içinde. oyun oynamak için yemeği araç olarak kullanmasıdır. öğrenci için özendirici hedefler seçilerek ya da pekiştireçler kullanılarak geliştirilirse bu durumda güdüleme dışsaldır.Amaçlar (Derslerle ilgili amaçları) Maslovv Maslow'a göre. • • • • Başlangıçta başarısız olmalarına rağmen neden bazı öğrenciler problem çözmeye devam eder. g. yeterli olma. • İhtiyaçlar evrenseldir • İhtiyaçlar hiyerarşik bir sıra izler. Bazı öğrenciler neden derslerin önemsiz yerleriyle ilgilenirler Neden öğrenciler olumsuz geribildirim almayı. başarı güdüsü. tanınma Bilişsel İhtiyaçlar: Bilme . davranışlar. Maslow. b. Bireyin daha çok sosyal çevrede edindiği güdülerdir. Hoşlandığı bir dersin sınavına çalışan bir öğrenci yorgunluğunun. ihtiyaç) söz konusudur. Bir üst sıradaki ihtiyacın ortaya çıkabilmesi. Birincil güdüler (Doğuştan gelen güdüler): Organizmanın yaşamını sürdürmesi rçin gerekli olan ve doğuştan getirilen güdülerdir. açlığının ya da uykusuzluğunun farkında olmayabilir. kabul edilme ve bir yere ait olma Takdir edilme ihtiyacı: Başarıya ulaşma.düzen ve güzellik Kendini Gerçekleştirme: Potansiyelin ortaya çıkması 75 c. bir üst düzeydeki ihtiyacı giderici güdü önem kazanacaktır. 2-Dışsal Güdülenme: Bireyin güdülenmesi dışsal etkilerle. Yemek yemesi yemeği sevdiğinden değil. f. annesinin "yemeğini yemezsen oyun oynayamazsın" demesi üzerine yemeğini yemeye başlayan çocuk dışsal olarak güdülenmiştir. Bir ait düzeydeki ihtiyaç giderilince. ceza.İhtiyaçlar (Soyut. a. baskı. güdülenmenin temelinde ihtiyaçlar vardır. somut. d.su.anlama ve keşfetme Estetik ihtiyaç: Simetri. güdüleri birincil ve ikincil güdüler olmak üzere ikiye ayırmaktadır.susuzluk gibi hayati ihtiyaçlarından kaynaklanır ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. Bilişsel Yaklaşım: Var olan düzeni ve dünya işlerini anlama ve denge kurabilme ihtiyacından dolayı güdüleniriz. İkincil güdüler Edinilen/kazanılan güdüler): Yaşamsal önemi olmayan ama organizmayı davranışa yönlendiren durumlardır. matematiğe ilgi duyan bir çocuk ona "yap" demeden kendisi istediği için matematik çalışıyorsa içsel olarak güdülenmiş demektir. Organizmanın açlık. tehlikeden uzak hissetmek Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Başkalarıyla ilişki kurma. Maslovv'a göre o anda en çok ihtiyaç duyulan güdü en baskın olandır. Güdülenme biliş.inançlar d.Öğrenme Psikolojisl Ellerimizin donmasını beklemeden eldivenlerimizi giyeriz. Örneğin. Kişisel etkenler. Örneğin. hiç geribildirim almamaya tercih ederler. oksijen uyku.Uyarılma (genel uyarılmışlık hali) b. cinsellik . içsel güdülerde kişinin içinden gelen etkiler (ilgi. Davranışçı yaklaşımda dışsal etkenler önemli görülürken. basit ya da karmaşık Olabilir) c. çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkifeşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. için kendinden bir öncekinin en azından biraz doyurulması gerekir. İhtiyaçların hiyerarşik sıralamasını aşağıdaki gibidir. Bir üst ihtiyaç bir alt sıradaki ihtiyaç için feda edüebilir. e. Ancak bir üst sıradaki ihtiyaç için bir alt sıradaki temel ihtiyaç feda edilemez. Neden bazı öğrenciler notlarım etkilemeyeceğini bildikleri halde bazı etkiniiklerle ilgilenirler. klinrk gözlemlerine dayanarak ihtiyaçları bir sıraya koymuştur. Bütün öğrencilerdeki içsel ihtiyaçlar farklıdır. Çünkü amaçlarını gerçekleştirme gibi içsel ihtiyaç onu etkilemektedir. GÜDÜLEME 1-İçsel Güdülenme: Birey "doyum" elde etmek için bir işi başarmak istiyorsa bu içsel güdülenmedir. Dışsal güdü dışarıdan gelen ödül. • • Maslovv. a. Güdülenmeyi etkileyen kişisel etkenler. Fizyolojik ihtiyaçlar: Yiyecek .

güvenlikte olma .kendini gerçekleştirme D) Beslenme . DİKKAT STRATEJİLERİ Öğrenci etkinliklerinin birincisi dikkati konuya çekmektir.güvenlikte olma . anlaşılması kolay olmalı. güven verici.sevme ve sevilme . coşku. Bu nedenle kandi öğrenmesini sağlayacak öğrenci öğreneceği konuya çeşitli yöntemler kullanarak dikkatini toplamalıdır Anahtar sözcüklerin ya da temel fikirlerin altını çizme Öğrencinin öğrenme hedefine sahip olması (hedeften haberdar olmalıdır) Metnin kenarına not almak A) Ödevlerini başkalarına yaptıran öğrencileri cezalandırması puan vermesi B) ödevlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek düşük C) ödevlerini başkalarına yaptıranlara yeni ödevler vererek yeni ödevleri değerlendirmesi a.sevme ve sevilme .statü kazanma . kendinin yapmadığını ortaya Çıkarması . mümkün olduğunca kişiselleştirilmelidir.beslenme . 2000) Aşağıdaki hangisi içten güdülenme örneğidir? 1.statü kazanma sevme ve sevilme . Bu öğretmenin. öğretmen nitelikleri (iyi model. 1.güvenlikte olma . birkaç öğrencinin bu ödevi başkalarına yaptırdığını fark eder.öğrenme Psikolojisl Öğrenme odaklı sınıf modeli (Eggen ve Kauchak) 151. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini kendilerinin sağlamasını amaç edinir. öğrenmeyi etkileyen etmenlerden olan güdülenme. öğrencilerinin ruh sağlığını bozmadan yapacağı en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS-106) E) Kendini gerçekleştirme .statü kazanma ÖĞRENME STRATEJİLERİ Bir öğrenme malzemesinin nasıl öğrenileceğinin öğrenciye öğretilmesi ile ilgili bir konudur.statü kazanma . Öğretim değişkenleri Konuya uygun giriş C) Bir gencin kendim her konuda geliştirmeye yapılmalı.kendini gerçek 15O.statü kazama . önem vermesi nedeni i!e değişik alanlarda kitap Katılım sağlanmalıdır. Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisini dikkate alarak hangi seçenekte doğru bir sıralama yapılmıştır? (2004 KPSS-9) A) Güvenlikte olma .kendini gerçekleştirme beslenme . Iklim değişkenleri (sınıf düzenli. içten güdülenme ve dıştan güdülenme olmak üzere Bu modele göre öğrenci güdülenmesini artırmada etkili ikiye ayrılmaktadır. okuması D) Bir çocuğun annesinin kendisine vermesi için ıspanak yemeğini yemesi 149.sevme ve sevilme A) Derste konuların hangi sırayla işleneceğini söyleme durması B) Ders anlatırken tüm sınıfı görebilecek şekilde C) Konuyu anlattıktan sonra öğrencilere özet yaptırması D) E) Konuyla ilgili bol bol alıştırma yaptırması Derste öğrenilecek bilgilerden yararlanacaklarını anlatması nasıl B) Güvenlikte olma . D) ödevlerini başkalarına yaptırmanın büyük bir suç olduğunu anlatması E) ödevleri tahtada yaptırarak öğrencileric.kendini gerçekleştirir C) Beslenme . olan 3 faktör vardır.beslenme .sevme ve sevllme . sıcak (2003 KPSS-52) davranma) A) Bir öğrencinin annesinin azarlamaması için ders çalışması 2. Bir öğretmenin öğrencilerini güdülemesinin en etkili yolu aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-101) çikolata 76 E) Bir öğrencinin Türkçe öğretmeninin önerdiği bir kitabı okuması 152. (Bacanlı. hafif düzeyde yarışma B) Bir gencin babasının araba almaya söz vermesi olmalıdır) üzerine üniversite sınavını kazanmak için ders çalışması 3.öğrencilerine ev ödevi veren öğretmen.

Yeşilyaprak. (Ed). b. Empati yayınevi. Uyarıcıları sunma c. Ankara. C. Eski ve yeni bilgi arasında ilişkiler kurmayı sağlar. Remzi Kitabevi. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı. İnsan ve Davranışı. Öğreti. 3. Yayın No:69. Zihinsel tekrar. İstanbul. konunun ya da okuduğu herhangi bir metnin anahatlarını oluşturma. 10. 2. Akman. kavramları not alma. Not alma hem dikkat hem eklemleme hem de örgütleme stratejisidir.). diğerleriyle nasıl ilişkilendiğini açık olarak görmemize ve bilgiyi anlamlandırmamıza yardım eder. Öz et le me . 2004 Selçuk.). 13. ilkelerin. Öğrenme rehberi sağlama özellikle ilk ikisi öğrencilerin öğrenme hedeflerine uygun olarak ön koşul kavramlar ve materyallerin anlamlarını kendi kendilerine hatırlattıklarmda öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Bu amaçla şemalar kullanılabilir. 2004 Oktaylar. 4. özetleme a. 1992 Geçtan. Özellikle karmaşık materyali öğrenme durumunda anahatları çıkarma stratejisinden daha etkilidir. Uzamsal temsilciler oluşturma. 2004 Tan. Y az ıl ı ma te ry al i öz et le medir. Ankara. Z. ANLAMLANDIRMAYI (KODLAMA) GÜÇLENDİRİCİ STRATEJİLER a. Şemalar. Öğrencinin bilgiyi anlamlandırmasına ve uzun süreli belleğe anlamlı olarak yerleştirmesine yardım eder. İstanbul. Örnek: önce kurtuluş savaşını başlatan etkeni öğrenecekse önce "Kurtuluş Savaşı" hakkındaki bilgisini kendi kendine hatırlatmalıdır. Daha sonra Kurtuluş Savaşını başlatan olayları uygun stratejiler kullanarak yeni bilgiyi anlamlandıracaktır (kodlayacaktır). istanbul. Örnek. Ankara. Pegem A Yayıncılık. N. • 5. E. • Ana hatları oluşturma. Remzi Kitabevi. 2000 Bacanlı. Ankara. . Zihinsel tekrar stratejileri bilgiyi. (Ed). Genel Psikoloji. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları. Şematize etme (haritalama). Gruplama: Hayvanların bir listesini öğrenmek durumunda olan bir öğrenci hayvanları kategorilere ayırarak bilgiyi organize edip öğrenebilirGrafik çizebilir. Y. 11. Ş. Ankara. b. 2003 Hakan. daha sonra uzun ^üreli belleğe yerleştirmek için gerekli olan ileri işlemlere hazır halde tutmayı sağlar ve ayrıca ezberleme için kullanılır. Öğretmen Adaylan için KPSS. YARARLANILAN KAYNAKLÂR 1. belli bir konuda hangi fıkirlerin en temel fikirler olduğunu. Eğitim Bilimleri KPSS. Arkadaş Yayınevi. Gelişim Öğrenme ve Öğretim Gazi Kitabevi. ön öğrenmelerin hatırlatılmasında b. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. konunun ana hatlarını çıkarma. Çevirenler. M. 1994 Erden. F. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. yeni bilgiyi daha önceden bilinen eski bilgiyle somut olarak açıklamamıza yardım eder. B E LL E K DE S TE K L EY İ C İ S T R A T E J İ L E R Özellikle sözcüklerin. Yargı Yayınevi. organize ederek anlamlandınlmasını sağlar.öğrenme Psikolojisl KISA SÜRELİ BELLEKTE DEPOLAMAYI ARTIRAN STRATEJİLER Kısa süreli bellekteki bilginin miktarını ve kalış süresini artırmanın yolları a. 5. anahtar sözcükleri. 2002 Baymur. Eğitim Psikolojisi. kitabın kenarına not almak gibi. Bilgiyi hiyerarşik bir biçimde şematize etme. Nobel Yayın Dağıtım. özetlemenin ilkeleri • Anlamak için okumak • önemli fıkirleri ayırt etmek • Bilgiyi kendi sözcükleriyle ifade etme 77 c. öğrencinin o konudaki temel fıkir ve yan fikirler arasındaki ilişkileri görmesine yardım eder. ÖRGÜTLEME STRATEJİLERİ Öğrencinin yeni bilgiyi anlamlandırma düzeyini yükseltici stratejilerdir. Gelişim ve Öğrenme. 12.Hüsnü Arıcı ve Ark. Öğretmen Adayları için KPSS. Ankara. H. 3. (Ed). Not alma. B. Ankara 2004 Cüceloğlu. A.C. Eğitim Psikolojisi. olguların öğrenilmesi ve hatırlanmasında bellek destekleyici öğrenme stratejileri sıkça kullanılmalıdır. (Ed. C. Nobel Yayın Dağıtım. Yayın No:1. EKLEMLEME STRATEJİLERİ En önemlisi benzetimler kurmaktır. 7. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 185. Su pompası ile kalp arasındaki benzetimin kurulması gibi. Ankara. 1978 Morgan. 1995 Senemoğlu. öğretmenin sunduğu bilgileri yeniden organize ederek başka bir kağıda not almak. 1987 Kaya. 9. Bölümün ünitenin. 8. Ankara. Benzetimler. kavram şeması (haritası) ve ağı oluşturma etkili örgütleme stratejilerindendir. 1984 4. T. 6. Çağdaş İnsanda Normaldışı Davranışlar. H. T. önemli fıkirleri. Z. Yeni bilginin eski bilgiyle benzerliklerini kurarak yeni bilgiyi anlamamızı sağlar. Gelişim ve Öğrenme. fıkirler arasındaki ilişkilerin görsel temsilcileri olduğundan. bilginin ana hatlarını belirleyebilir 2. Bunlar öğrenilecek materyali yeniden yapılandırarak. Pegem A yayıncılık. kitaptaki bilgiyi aynen tekrar etmektir.

programlıdır . öğrencilerle iletişimi. öğretim stratejileri. Modeller eğitim programını şekillendirmede. Eğitim de öğretim de süregeldiği toplumun spsyal. Öğretim Modeli: öğretim modeli. kyliücel. YÖNTEM. öğretenler. Öğretimin araçlarla desteklenmesine. olgularmdan etkilenir. destgkJidir. o zaman öğrenci merkezli öğretim stratejileri izlemek gerekir. okul aile birliği çaltşmalarına katkıda bulunması sayılabilir. sınıfta ve diğer durumlarda öğretimi yönlendirmede kullanılır Öğretim Stratejisi: Dersin amaçlanna yön veren oldukça genel bir çerçevedir. ÖĞRETİM Öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davramşlann gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Örneğin. öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme faaliyetidir. öğretmenlerin koşullara göre nası! davranması gerektiği. Öğretim güdümlüdür . Bütün derslerde tek bir yöntem veya teknik kullanan öğretmen çok başarılı olamaz. öâretimin geliştirilmesi geniş ölçüde. öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinim duyacağı. öğretmen davranışlarının öğrenmeye etkisi gibi konular bunlardan bazılarıdır. yöntemleri ve tekniklerini seçme ve gerçekleştirmede etkili olan felsefı bir bakış açısı olarak tammlayabilir. öğretmenin niteliğine bağlıdır. ^ • • öğrenciler arasında karşılaştırma yapan öğrencisini bir birey olarak algılamayan Sınıf ortamı içinde öğrencisinde kabul duygusu geliştirmeyen Herkesin herşeyi öğrenemeyeceği anlayışına sahip olan öğrenci davranışlarını sürekli denetleyen öğrencileri çalışmalarında sürekli zorlayan öğrencilerin ilgi ve beklentilerini dikkate almayan Pasif ve sessiz bir sınıf ortamı oluşturan öğrencilerde bağımlı davranışlar oluşturan işbirliğinden çok rekabete önem veren • • • • • • • • ÖĞRETİMDE STRATEJİ. öğretim veya öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. "kfjgfptnriff (hııhış) y^hıyln rğr^tim ntrnt°ji°i" J9 3^ • • • Öğrenme-öğretim kuramlarına ve analizine. konular. öğretmenin davranış bozuklukları karşısında nasıl davranması gerektiği. Eğitim öğretim sürecinde öğretmenin tutum ve davranışları öğrencinin sınıf ortamına uyumu ve kişilik gelişiminde önemli sorunlarm kaynağmı oluşturabilir. yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesidir. öğretim yaklaşımı olarak da ifade edilebilir. Öğretmenlerin sınıf içinde sorun yaratan tutum ve davranışları. TEKNİK KAVRAMLARI Öğretim yaklaşımları değişik konulara açıklık getirirler. Öğrenenler. • Öğrencilerin her birini ayrı bir birey olarak algılamama • öğrencilerin özdeğer ve özsaygı duygularının gelişmesine olanak tanımayan Yanlış yapma davranışlannı doğal kabul etmeyen Empati duygusu geliştirmeyen Cezayı tek davranış değiştirme değişkeni olarak kabul eden öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce anlatımlarına önemli sınırlamalar getiren Bireysel farklılıklara önem vermeyen • • • • • . öğretmenin öğretmenlikle ilgili yeterliliğini olumlu yönde etkileyecek olan etkenler içinde okul ve sınıftaki davranışları. öğretmenin. meslektaşlarıyla ilişkileri. Yukarıda belirtilen öğrenmeye rehberlik etme anlayışında hareket eden bir eğitimci öğrenciyi daha aktif kılmak için gerekli önlemleri alır. Bu önlemlerden biri de farklı yöntem ve teknikleri işe koşmaktır. kendisini merkezden çıkarıp yönlendirici konumuna çekerek oluşturduğu öğretim stratejisine. okul içi ve dışı konular için geçerli ilkeler geliştirilmesi. öğretim materyallerini düzenlemede. sınıfın dikkatini canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri ile anlatımın sıkıcılığı giderilir. Öğretim sürecine her boyutta yön verir. Eğer hazır sistemli bilgiler verme yerine.78 GİRİŞ öğretim llke ve Yöntemleh Etkili öğretim öğrenme olayının doğasını ve değişik gelişim alanlarındaki öğrencilerin nasıl öğrendiklerini anlamayı gerektirir. Burada dersin akışını güzelleştirecek. politik ve ekonomik. planlıdır . Böyle bir öğrenme ancak öğrencinin katılımı ile mümkündür. Bilgi vermeye dayanan derslerde genellikle öğretmen sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. öğrencilerin araştırıp bulmaları veya ham bilgileri işleyerek daha sistemli bilgiler oluşturmaları isteniyorsa.

öğretim sürecinin başlangıcında öğrencileri dersin hedefleri ve içeriği konusunda bilgilendirmelidir. laboratuar. Hedefler ile ilgili olarak en uygun Strateji. Bir öğretmen. materyallerini. Öğretmen. öğretme. Öğrenci. Bireyin öğrenmeye güdülendiğinin en güçlii kanı. Burada öğretmenin görevi. çevredeki problemleri algılar. öğrencileri bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. sorulan soru ve verilen örneklerle öğrencileri öğrenmeye hazır hale getirerek öğrencilerin konuyu analiz ve sentez yoluyla geliştirmelerini ve pekiştiricilerle öğrencilerin konu hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. 153. Yalnız. Bu stratejide örnek olay . konuyu öğretim tekniklerini kullanmalannı ifade eder.tı aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-76) A) Kurallara uyarak öğretmenin davranışlarını özen göstererek izleme B) Konuyla ilgili soruları yanıtlama C) Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme D) Davranışlarıyla olduğunu gösterme derse katılmaya istekli E) Başkalarına bir şeyler öğretme isteği duyma HEDEF BİLİŞSEL ALAN STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK 155. problem çözme gibi yöntemler kullanılabilir. Öncelikle strateji belirlenir. Bu bilgilendirmenin öncelikli amacı aşağıdakiler-den hangisi değildir? (2004 KPSS-75) AJ B) C) D) E) Hedeften haberdar etme Öğrenmeye güdüleme İlgi ve dikkat çekme Zamanı verimli ve etkili kullanma Birbirlerini destekleme konusunda olanaklar yaratma 154. Yöntem ve Teknik Demirel 1 tarafından aşağıdaki tabloda verilmiştir. gelecekte karşılaşacakları problemleri de bilimsel zihniyet ve yöntemlerle çözmeyi öğrenmiş olurlar. Örneğin bir fizik öğretmeni elektrik konusunda anlatım tekniğini tercih ederken dalga konusunda soru cevap tekniğini kullanabilir.öğretim İlke ve Yöntemleri 79 denilmektedir. Öğretim yöntemi: Öğretimin amaçlarma ulaşmak için öğretmenlerin öğretim amaçlarını. onun hangi açıdan gelişmesini sağlar? (2001 KPSS-49) A) B) Eğitim psikolojisi İletişim kurma Mesleki yerlilik Alan bilgisi Eğitim felsefesi Gösteri BİLGİ SUNUŞ ANLATMA Beyin fırtınası TARTIŞMA KAVRAMA BULUŞ ÖRNEK OLAY Soru cevap Beyin fırtınası UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA GÖSTERİP YAPTIRMA PROBLEM ÇÖZME PROJE Benzetim Drama Rol Yapma İkili ve Grup çalışması 9 D) E) . bu stratejiyi uygulayan öğretmenler hem yöntem hem de araç-gereç yönünden öğrencilere yardım etmelidirler. öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki iiişkileri kendi amaçları açısından değerlendirmektedir. Bir başka öğretim stratejisi. verileri toplar. Bu şekilde yetişen öğrenciler. Öğretmenlerin öğrenmeyi en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için dersin içeriğine konun özelliğine göre seçtikferi yoldur. Öğretmenin bu tutumu. araştırma ve inceleme yoluyla problem ™-?n\£^ Bu. Öğretim Teknikferi: Seçilen öğretim yöntemine uygun olan daha spesifık öğretimsel davranışlardır. geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığmı test eder. sonra yöntem seçilir. tanımlar.

Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta.Fondaki müzik eşliğinde şiir okuması hangi amaca hizmet eder? A) B) C) D) E) Doğru davramşları pekiştirme Uygun bir ortam yaratma Yeni davranışları düzeltme Sınıfta disiplin sağtama öğrenme eksikliklerini belirleme B) Pasif ve sessiz oluşturulması sınıf topluluğunun C) öğrenicilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi D) İşbirliğinden çok. Bu etkinlik özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için düzenlenmiştir? A) B) C) D) E) Sanatın topluma etkilerini kavramak Hoş bir sınıf ortamı oluşturma Müzik dinleme ahşkanlığını geliştirme İşbirliği içinde çalışma Şiir sevgisini kazandırma 157. Öğretmenin teşekkür ederek şiiri okumaya devam etmesi hangi amaca hizmet eder? A) B) C) D) E) Dikkat çekme Öğrenmeler arasında ilişki kurma Hedeften haberdar etme Davranışı ödüllendirme öğrenmeleri kontrol etme (157-158 soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayın. Öğretmenin elinde bir kitap ve kasetçalarla derse girmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? (2001 KPSS-53-56) A) B) C) D) E) öğrencileri kontrol etme Hedeften haberdar etme Dönüt verme Derse hazırlık Güdüleme 161. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencîlerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi beklenemez? (2001 KPSS-52) A) öğrencilerin alınmaması ilgi ve beklentilerinin bir dikkate 158. aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner? (2001 KPSS-114) A) B) C) D) E) öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine Araç gereçten yararlanmaya Malzeme tüketimine Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına . Öğretmen de teşekkür edip şiirleri okumaya devam etti.80 öğretim llke ve Yöntemleri 156. 160.) Edebiyat öğretmeni elindeki kasetçalarla birlikte sınıfa girip kaseti taktıktan sonra elindeki kitabı açarak fonda oluşturduğu hoş nnüzik eşliğinde şiir okumaya başladı. rekabete önem verilmesi E) Bireysel ayrılıkların göz önünde tutulması 159. Ders tamamlandığında öğrenciler dersin bitmesini istemediklerini dile getirdiler.

5. Ijygnn nfirenrnn nrtrnnı nnğHnrtığınrH har hirayin öötgûfibiteeeğrnî savunur. bir biünmeyenli denklemlerin. öğrenme-öğretme etkinliklerine karşı tutumu. öğrencinin ön öğrenmelerini. duyuşsal giriş özellikleridir. bilişsel giriş davranışları $. Giriş davranışları. yabancı dilde pasif cümlş yapıları aktif cümle yapılarının. Derste öğretmen tarafından kontrol edilebilecek özellik özel bilişsel giriş davranışlarıdır. Öğrencinin öğrenme sürecine girebilmesi için öğrenciye kazandırılması planlanan hedef davranışların ön koşul olan öğrenmelere sahip olması gerekmektedir. Üniteler arasında ön şart ilişkiler ve öğrenme aşamalıkları varsa bu tür derslerde Öğrenci başarısının en önemli faktörü olmaktadır. ilgisi. problem çözme becerisi v. 3. ders. Aşağıdaki şekiller bu duruma örnektir. fen bilgisi ve yabancı dil derslerinde bilişsel giriş davranışları büyük önem taşır. Öğrencinin giriş özellikleri belirlendiğinde ve öğretim hizmetinin niteliği artırıldığmda her öğrenci tam öğrenmeye ulaşabilir. entelektüel yeteneğini. 4. Genellikle duyuşsal giriş özellikleri öğrencilerin öğrenme yaşantılarının ürünü olarak ortaya çıkar. Öğrencinin konuya. duyuşsal giriş özelliklerini öğretme sürecinde olumlu duruma getirmek için öğrencinin başarılı olma gereksinimini karşılamak gerekmektedir.b gibi özelliklerdir. okuduğunu anlama gücü. Tam öğrenme Modeli Işbirliğine Dayalı Öğretim / Çoklu Zeka Kuramı Programlı Öğretim Yapılandırmacılık Öğrenci giriş özelliklerini iki grupta incelemek mümkündür. özellikle ilköğretimin ilk yıllarında şekillenmekte ve zamanla çok zor değişebilmektedir. mantıksal düşünme becerisi. . Öğrencinin öğrenme ünitesindeki performansını doğrudan etkileyen bu özellikler. güdüsü. Bunlardan birincisi öğrenme-öğretme sürfidnin haşlanflicında öğrepri giriş Ö7ftlliklftri Hiğnri hizmetinin inp nğrntim uyaylanma niteliğidir. Genel bilişsel giriş davranışları olarak isimlendirilen bu faktörler. Duyuşsal giriş özellikleri okul. Hem davranışçı hem de bilissel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. güdüleme durumu ve öğrenme yeteneğinin sosyal-kültürel belirleyicilerini kapsamaktadır. Örneğin: matematikte iki bilinmeyenli denklemler. Bilişsel giriş davranışları öğrenme ünitesi ya da bilgi birimlerinin öğrenilmesine etki eden ön öğrenmeler ve bilişsel faktörlerdir. gelişimini. Özellikle matematik. öğretmen ya da öğrencinin kendisinden kaynaklanabilir. iyi planlanır ve uygulanırsa öğrendlerde tam öğrenme gerçekleştirilebilir. Bilişsel Giriş Davranışları Öğretimin Niteliği Duyuşsal Giriş Özellikleri öğrenme Ürünleri SORU Aşağıda yer alan iinlü bir bilim adamı teori eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-86) A) Vygotsky İşbirlikçi öğrenme B) Bruner Buluş yoluyla öğrenme C) Ausubel Anlamlı öğrenme D) Glaser Çoklu zekâ E) Bloom Tam öğrenme TAM ÖĞRENME MODELİ (BLOOM) Sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş bir modeldir.öğretim İlke ve Yöntemleri 81 BÖLÜM 1 ÖĞRETİM MODEL VE YAKLAŞIMLARI 1. tarihte bir olayın nedenlerinin kavranması o olayın ve ilgili olguların öğrenilmesini gerektirir. kendine güveni ve süreçte göstereceği çabası onun öğrenme ürünlerini etkileyecektir. iletişim becerisi. Tamamlayıcı öğretim etkinlikleri yapıldıktan sonra yeni üniteye geçilir. öğrencilerin öğrenme düzeyini başka bir ifade ile öğrenme ürünlerini etkileyen iki bağımsız değişken vardır. 2.________Öğretim kontrol riltınn etkinliklerinin. armmnnınrln hı iH alınır. Bu nedenle öğretme sürecinin başında öğrencinin ön koşul davranışları kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir Öğrenme ünitesinin başında etkili olan ikinci bir değişken ise duyuşsal giriş özellikleridir. Bu amaçla da her öğrencinin bireysel hızına uygun olarak seçeneklik öğretme-öğrenme yolları ile öğrenmesini sağlamak. sözel-işlemsel yetenekler. Bunlar (a. Bu tür derslerde ünite başmda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri tamamlanmazsa yani gerekli şart ön bilgiler öğrencilere kazandırılmazsa ilerleyen ünitelerde başarısızlık daha da artacaktır. dinleme becerisi. Uygulamada. öğrenci özellikleri ve öğrenme ürünleri değişkenlerinin etkili olacağı belirtilir. öğrenme stratejileri-sitilleri. Giriş davranışları kazanılmadan öğrencinin öğretme-öğrenme sürecinde etkin olmasını beklemek oldukça güçtür. ön öğrenmeler çoğu zaman bir önceki ünite yada bilgi biriminde öğrencinin öğrenme yeterliliğini ifade ederken bilişsel faktörler ise daha genel ve ön öğrenmeyi de etkileyen zihinsel işlemlerdir. her ünitenin bilimiodg izleme testteri uygulanarak eksik ve yanlış öğrenmeler belirlenir. Öğrenmede öğretim hizmetlerinin niteliği.

Katılma: Öğrenciye verilen ip uçları ile öğrencinin açık yada gizli olarak öğrenme birimiyle ilgilenmesi. . 5. Dönüt: öğrenciye öğrenmelerinin doğruluğu yanlışlığı hakkında bilgi vehlen mesajlann bütünüdür. Dönüt. 4. Yapılan 3. Dönütler. Tam öğrenme modelinin ikinci temel öğesi öğretim hizmetinin niteliğidir. Konuyu öğretmeye başlamadan daha önceki konularda önkoşul öğrenme ve davranışların neler olduğunu belirleyiniz. 3. Bu sınıf organizasyonunda öğrencilerin sınıfa getirdikleri belki de en zor problemdir. bu ilgisini istenen davranışı ortaya koyana kadar sürdürmesidir. öğrencilerin önkoşul öğrenmelerindeki yetersizliği ya da öğrenme eksikliğini tamamlaymız. öğrenme sürecine katılma derecesi. öğretmen dersten önce bu konunun önkoşulu olarak bir bilinmeyenli denklemler konusunu gözden geçirmiştir. öğrencilere düzenli olarak dönüt verilmelidir. öğretmenler genellikle derslerini çok iyi öğreteceklerinden emin oldukları halde. Öğrencinin kendini öğrenmeye verme. öğrencilerin giriş davranışiarındaki eksiklikler tamamlanır. s pekiştirme. Dersin anlamlı hale getirilmesi öğretmenin ders materyallerini düzenli olarak vermesini. öğrencinin bilişsel başarısı. Pekiştirme: Pekiştireçler davranışların ortaya çıkma olasılığını yükseltir. öğrencinin Fiziksel sosyal ruh sağlığına uygun olmalıdır. 3. Bloom'un modelinin bağımlı değişkeni öğrenme ürünleridir. Uygulamadaki görünümü ile öğretimin öğrencinin ihtiyaçlarına uygunluk derecesi. Yukarıda verilen dört değişken için dikkat edilmesi gereken noktalar. bütün öğrencilerine kişisel ihtiyaçlarına uygun materyaller verebilir veya onların kendi seviyelerinde çalışmalarına izin verebilirler. 1. Dönüt. organize etmesini gerektirir. ünitelerin içerisinde uygun öğretim etkinlikleriyle öğretim hizmetinin gerekleri yerine getirilirse öğrenme ürünleri de yüksek düzeyde olacaktır. öğretim etkinliklerinin sonuçları hakkında bilgi vermektir. Öğrencinin içinde yaşadığı sosyo-kültürel özelliklere uygun olmalıdır. 2. Bunlar. . öğretim sürecinde gerçekleştirilen her türlü etkinlik bu kapsam altındadır. Katılma öğretim hizmeti niteliğinin bir göstergesidir. Kazandırılacak hedef davranışların öğrenilebilmesi için gerekli önkoşul öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma derecesi. beceri oranlarında ve farklı güdülerle sınıfa gelirler. eksik ve yanlış öğrenmelerin düzeltilmesi fırsatını verir. Çünkü onların daha önceden sahip olmaları gereken fakat bunu başarabilmek için yeterli zaman verilmediğinden dolayı oluşan önemli eksiklikleri vardır. Hangi yöntem ya da teknik kullanılırsa kullanılsın bu dört değişken yerinde ve etkili bir şekilde uygulanmalıdır. bazı öğrenciler diğerlerinden daha yavaş bazıları ise diğerlerinden daha hızlı öğreneceklerdir. öğrencinin istenilen davranışı yapmasına uygun olmalıdır. Bu problem uygun eğitim düzeyini sağlamak için öğretmenlerin önceden hazırlanmalarını gerektirir. Örneğin: Öğretmenler. . Eğitimin başarısının etkisi öğrenciden öğrenciye farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Ör: Matematikte iki bilinmeyenli denklemler konusu işlenecektir. ipuçları gelişim düzeyine uygun olmalıdır. duyuşsal özellikleri ve becerileridir. Bloom'a göre öğrencilerin özelliklerine (bilişsel ve duyuşsal) ve öğrenme ünitesinin hedeflerine uygun olarak s ipucu verme. Tam Öğrenme Modelinin Uygulanması 1. 2. öğrencinin Duyuşsal giriş özelliklerine uygun olmalıdır. s öğrenci katılımı sağlama s dönüt-düzeltme etkinliklerinin uygulanması gerekir. öğrenmeyi belirleyen değiştirilebilir değişkenleri etkileyerek öğrenmedeki bireysel farklılıkları en aza indirmeye ve hatta yok etmeye çalışan "tam öğrenme" modelinin başarısmda rol oynayan üç önemli etken şunlardır: 1. öğrenciler farklı bilgi düzeylerinde. Eğitimin niteliğinin en önemli göstergesi dersin öğrencilere anlamlı gelmesidir.82 öğretim İlke ve Yöntemleri dolayısıyla eğitme sistemini etkileyicilik ve seçicilikten kurtarmak gerekmektedir. Bu nedenle olumlu ve olumsuz pekiştireçler verilmelidir. öğrenme hızı. 6. Ünite ya da konunun hedef-davranışlarını ve öğrenme içeriğini ayrıntılı olarak belirleyiniz. 4. Öğrencinin bilişsel giriş davranışlarına uygun olmalıdır. Dönütler öğrenme düzeyini belirledikleri gibi öğretim hizmetleri niteliklerde belirleyici özelliklere sahiptir. öğrencilerin önkoşul öğrenmelere ne derece sahip olduğunu belirleyiniz. hem öğrenciye davranışlarının doğruluğu hakkında bilgi verir hem de öğretmene öğrenme-öğretme sürecinin etkili olup olmadığı hakkında bilgi sağlar. 2. Dersin başında öğretmen öğrencilere bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili sorular yöneltmiş ve değerlendirme yapmıştır.

8. Yeni hedef ve davranışların kazandırılması için öğretim etkinliklerini planlayınız ve uygulayınız. Verilen ek süre içinde. Bu sonuç üzerine öğretmen ilave soru ve örnek problem çözümleriyle bir bilinmeyenli denklemler konusunun tam olarak öğrenilmesini sağlamıştır. E) Öğretimi somut Örneklerle gerçekleştirilmeli 164. örnek sayısını artırma. takım çalışmaları ya da ödev çalışmaları yaptırmız. Aşağıdakilerden hangisi Tam Öğrenme yaklaşımında öğretim hizmetinin niteliğini artıran öğelerden biri değildir? (2003 KPSS-14) 10. öncekilerden farklı bir yöntemle yapılan öğretim yapılan öğretim C) Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak D) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama E) Grup içi eksikliklerinin gözden ^1 yoluyla birbirinden öğrenme geçirilmesi . Derse giriş yapan öğretmenin yapması gereken en önemli giriş etkinliklerinden biri de Öğrencilerin derse karşı ilgilerini üst düzeye çıkarmaktır. Öğretmen anlatım. D) Öğrencilerin hoşlandığı oyun. Öğretmenin bu etkinliği yerine getirmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-2) A) Öğrencilerin dikkatini üzerine Çekmek B) Sınıf içi ileticimi en üst düzeye çıkarmak C) İçerik hakkında gerekli bilgiyi vermek 7. Tekrar konuyu anlatma. Tüm hedef-davranışları yoklayan sorular sormaya dikkat ediniz. Beklenen 162. E) Öğrencileri hedeften haberdar etmek 165. öncekilerden farklı bir yöntemle öğretim yapılabilir. soru-cevap ve problem çözme yöntemlerini kullanarak iki bilinmeyenli denklemler konusunu işlemiştir. En az %70'lik tam öğrenme ölçütüne göre öğrencilerin düzeylerini değerlendiriniz. Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme yapınız. Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yaparak tam öğrenme standardmın gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz. öğretmen veya öğretici tarafından birebir öğretim yapılabilir. Bu görüş. ikinci konu B) Önkoşul * kazandırılmalı niteliğindeki davranışlar C) Öğrenme sürecinin çeşitli aşamalarında uygun pekiştireçler kullanılmalı etkinliklerden yararlanılmalı 6. Bir öğretim hizmeti. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme sürecinde kullanılan tamamlayıcı öğrenme faaliyetlerinden biri değildir? (2002 KPSS-26) A) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim B) Ek süre içinde. En son dersteki öğretim etkinliklerinin tekrarı yapılabilir. sınıftaki öğrencilerin hazırbulunuşiuk düzeylerine uygun olursa ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınırsa sınıftaki tüm öğrencilerin öğretimin hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yakınlaşır ve böylelikle sınıfın başarı düzeyi yükselir. düzeye ulaşılmışsa bölümüne ya da üniteye geçiniz. Programlı öğretimin olanaklarından faydalanılarak öğretim etkinlikleri düzenlenebilir.Öğrenilecek davranışların arasında sıkı bir aşamalılığı varolduğu (sonra öğrenilenlerin ön öğrenmelere dayandığı) bir derste öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? (2004 KPSS-77) A) Hatalar anında düzeltilmeli 5. D) Öğrencilerin ^ sağlamak derse karşı güdülenmelerini 9. aşağıdaki öğretme Ögrenme yaklaşımlarından hangisinin temelini oluşturur? (2004 KPSS-66) A) Buluş yoluyla öğrenme B) Sunuş yoluyla öğrenme C) Araştırma yoluyla öğrenme Q} Tam öğrenme E) Modelden öğrenme A) Pekiştireç B) Katılım C) Dönüt-Düzeltme D) İpucu E) Hazırbulunuşluk 166. 163. müzik vb. Tam öğrenme sîandardına ulaşamayan öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tamamlamak için ilave öğretim etkinlikleri planlayınız.Öğretim Ilke ve Yöntemleh 83 değerlendirmelerde öğrencilerin yaklaşık üçte birinin bir bilinmeyenli denklemle ilgili uygulama düzeyinde problemleri çözemediği görülmüştür.

Kümenin amblemini öğrenciler yakalarına takarlar. Öğrenme birimlerini küçük ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birime geçmeye olanak sağlamayan uygun ortam sağladığında her bireyin öğrenebileceğini savunan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-64) A) B) C) D) E) Programlı öğrenme Proje temelli öğretim Yapısalcılık Davranışçılık Tam öğrenme 7. takım ürünlerinin değerlendirilmesine kadar ki tüm aşamaların planlanmasını içermektedir. işbirliğine dayalı öğretim yönteminin esaslarına göre oluşturulmuş takımlarda takım üyeleri yetenek. beklenen davranışı öğretmek için yapacağı hazırlıkları açıklama C) öğrenciye. 8. gösterdiği davranışın doğru olup / olmadığını. Kümeler oluşturulduktan sonra beyin fırtınası yoluyla kümenin adı belirlenir. . Sonunda elde edilen başarı gruptaki tek-tek tüm üyelerin katkısıyla oluşmuş grubun ve gruptaki bireylerin başarısıdır. işbirliği içinde olan gmplarda bütün üyeler liderlik görevini paylaşırlar. işbirliği içindeki gruplarda öğrencilerin amaçları her üyenin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerini korumaktır. ilk turda herkes isim söyleme hakkına sahiptir. 168. işbirliği gruplarında bireyin amaçlarına ulaşması diğer arkadaşlannın da kendi amaçlarına ulaşmasını destekleyicidir. işbirliğine dayalı öğretim öyle düzenlenir ki. varsa eksik ve yanlışlarını bildirme D) Öğrenciyi bekleyen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma E) Öğrencinin. ikili çalışmaya uygundur.84 öğretim Ilke ve Yöntemleri 167. İşbirliğine Dayalı Öğretimin Özellikleri 1. Kümeye amblem yapılır. Aşağıdaki verilenierden hangisi bir dönüttür? 2002 KPSS-14) A) öğrenciye. 6. hangi öğrenebileceğini bildirme davranışı nasıl 4. En çok oyu alıncaya kadar seçim yapılarak oylamaya devam edilir ve küme adı belirlenir. ikinci turda oylamaya geçilir. Her bir üyenin grup üretimine katkısı. 3. Işbirliği yaparak çalışan gruplarda sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki beceriler ve beraber çalışmanın gereği öğrencilere doğrudan öğretilmektedir. bireysel olarak yapılan çalışmaların birleştirilerek grup üretimine katkısının sağlanması ve elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün halinde ortaya çıkarılması söz konusudur. cinsiyet. Gruptaki öğrencilerin birbiriyle rekabeti yoktur. gruplardaki işbirliği ve verimin artması için takımların oluşturulmasından. Işbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş takımlardaki tüm üyeler takımın öğrenme ve başarısından sorumludurlar. işbirliği içerisinde olan gruplarda üyelerin kendi üzerlerine aldıkları ve bireysel olarak yüklendikleri sorumlulukları vardır. Geleneksel gruplarda ise lider öğretmen tarafından seçilir ve bütün gruptan sorumlu olur. gruptaki her üye kendi grubundaki diğer arkadaşlan başarmadan kendisinin de başaramayacağını bilir ve diğer arkadaşlarının da başarılı olması için elinden gelen gayreti sarf eder. Bütün etkinliklerde amaç öğrencilerde küme birliğinj oluşturmak. 10. başarısı veya başarısızlığı takım ve takımın içerisindeki tüm bireyler tarafından paylaşılmaktadır. kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerden eksik olup olmadığını kontrol etme 5. işbirliğine dayah öğretimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar (takımlar) halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır işbirliğine dayalı öğretimde. öğrencileri kaynaştırmak. İşbirliğine dayalı olarak oluşturulmuş gruplarda öğretmenin esas rolü. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruplarda öğretmen gözlem yaparak grupta işbirliği içerisinde çalışırken ortaya çıkan problemleri analiz eder ve her gruba görevlerini ne şekilde yerine getirmeleri konusunda rehber olur. başarı ve kişisel özellikleri açısından heterojen olarak belirlenirler. Öğrencilerde empati kurma yeteneği geliştirir. Küme elemanlarınca kümeye ait bir "küme cıngılı" oluşturulur. takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplaması. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM Vygotsky tarafmdan geliştirilmiştir. 9. Işbirliği yaparak çalışmaları beklenen gruplarda üyeler arasında olumlu dayanışma vardır 2. B) öğrenciye. "Biz" ruhunu kazandırmak ve kümenin başarısı için çalışma anlayışını kazandırmaktır.

paylaşma. Kişiler Arası . Bu kuramın temelinde biyplojik ve kültürel etkenler olduğu savunulur. düşünce ve davranışlarını anlama. ifade edebilme. Doğacı . problem çözme.Sosyal Zeka: Grup içerisinde işbirlikçi çalışma. araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Daha sonra kümelerin en iyi şekilde hazırlanması için süre verilir. Kelimelerle düşünme ve ifade etme. mantıksal ilişkiler kurma. hesaplama. Müziksel . hikaye anlatma. ritimlerle düşünme. dildeki kompleks anlamları değerlendirme. geometrik şekiller gibi soyut semboilerle tanışma. mizah.Kalan eksiklikler öğretmen tarafından tamamlanır. 169. notalar.Ritmik Zeka: Sesler. hipotezler üretme. çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. sözel ve sözsüz iletişim kurma. benzetme. gramer bilgisi. Kişisel-İçsel Zeka: İnsanın kendi duygularını. eleştirel düşünme. üç boyutlu nesnşleri algılama ve muhakeme etme becerisidir. alt konulan birbirlerine aktarırlar. kendini değerlendirebüme ve kendisiyle ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir. imgeler. Bu sekiz zeka türü: Sözel.öğretim İlke ve Yöntemleri 85 Kubaşık öğrenme kümeleri öğrenme kümeleri oluşturulduktan sonra bütün kümelere aynı konu verilir. Öğretmenlerin gruptarı oluştururken aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak dikkate alması gerekmektedir? (2003 KPSS-17) A) Gruplar bırakrlmalıdır oluşturulurken öğrencilere B) Gruplar öğretmen tarafından oluşturulmalıdır C) Heterojen bir grup yapısı oluşturulmaya özen 1 gösterilmelidir D) Birbiriyle çalışmak isteyen öğrenciler bir araya getirilmelidir E) Gruplar cinsiyetlere göre oluşturulmalıdır 171. faklı sesleri tanıma ve yeni sesler. bilginin parçaları arasındaki ilişkiler kurma becerisidir. Her bireyin zeka düzeyi özerk güçler yada yetenekler tarafından oluştuğunu ileri sürmektedir. mecazi anlatım. İnsanın tek bir zeka türüne değil bir çok farklı zeka türüne sahip olduğunu ileri sürmektedir. Konunun alt kümeleri küme elamanları tarafından demokratik bir yöntemle ve ilgileri göz önüne alınarak paylaştırılır. şiir okuma. sonuç çıkarma. düşünme sürecini tanıma. Görsel Ve Uzamsal Zeka: üç boyutfu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü görmeden zihinde canlandırma ayrıntıları görebilme söz konusudur. 170. Öğrenciler konuları hazırlarken belli zamanlarda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunurlar. insanların duygu. soyut ve simgesel düşünme. jest ve mimiklerle kendini ifade etme.Varoluşçu Zeka: Doğadaki tüm canlıları tanıma. duygusal tepki derecesini. birbirlerine yardımcı olurlar. İşbirlikli grup çalışmalarında karşılaşılan en önemli güçlüklerin başında grupların oluşturulması gelmektedir. Resimler. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemleri yoğun olarak kullanıldığında aşağıdakilerden en çok hangisi gelişir? (2004 KPSS-69) A) B) C) p) E) Sözlü ve yazılı iletişim becerisi Analitik düşünme Düzenli çalışma alışkanlığı Işbölümü ve dayanışma Yaratıcı düşünme ÇOKLU ZEKA KURAMI (Gardner) Gardner tarafından ortaya konmuştur.Ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma. şekiller ve çizgilerle düşünme. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen. ritimler üretme becerisidir. sayılar. BedenselKinestetik Zeka: Hareketlerle. kavram oluşturma ve yazma gibi karmaşık olayları içeren dili üretme ve etkili kullanma becerisidir. eksik noktalar tamamlanır. beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. tek tek öğrencilerin ürünü yerine' grubun ürününü dikkate alması öğrenme i sürecinde nasıl bir etki yaratır? (2002 KPSS-22) A) B) C) D) E) öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri Grupta çalışmaya katılım ve ilginin azalması Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması öğrenciler arası etkileşimin azalması .Dilsel Zeka. Çoklu zeka kuramına göre insanda sekiz ayrı zeka türü vardır. yorumlama ve insanları ikna edebilme becerisidir. Öğrenciler birbirlerine sorular sorarlar. Mantıksal-Matematiksel Zeka. kelimelerdeki anlamları ve düzeni kavrayabilme. Sonunda konuyu birleştirerek zamanı gelince sınıfta konu anlatılır. Sayılarla düşünme.

spor salonu. v' Davranışçı öğrenme ekolünün okul iklimine uygulanmasıdır. Bir okulda. 1. Bu yöntem günümüzde özellikle bilgisayar destekli öğretim ortamında farklı özellikleriyle uygulanmaktadır. güzel sanatlar merkezi. bilimsel araştırma merkezi. anında düzeltme. spor. bilgi işlem merkezi. Programlı öğretimin ilkeleri. gerektiğinde ipucu. bireysel farklılıklar. Çoklu zeka kuramına göre üç boyutlu düşünme. Program içeriğin planıdır Araç hizmeti sunmaya yarayan yardımcıdır 3. kütüphane.2 öğrenciler öğretmenin rehberliğinde işlenen konuyu inceler. yöntemiyle öğrenme örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme 172. öğrenci programın uygulanması sonucunda belirli davranışları kazanacak bireydir. s Program. yardımlaşma sorumluluğunu vermeli 174. yöntem ve tekniklerinden » yararlanmalı D) Her öğrenci için ayrı bir öğretim et kinliği hazırlamalı E) öğrencilere. • Küçük adımlar ilkesi • öğrenmeye etkin katılım ilkesi • Sonuç hakkında anında bilgi alma ilkesi • Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi • Doğru cevaplar ilkesi Bireylere kazandırılacak bilgi miktarının hızla artması. bireysel hız ilkeleri uygulanır. açıklama yapar. 2. başarı. dinleme merkezi. müzik. işteknik merkezi. pekiştirmenin kalabalık sınıflarda her öğrenciye verilmemesi vb. dans. yüzme havuzu Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin uygulanması için gereklidir? (2001 KPSS-106) A) B) C) D) E) Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme Soru-yanıt. iletişim ve resim gibi alanlarda da kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-19). etkin katılım.Yalmzca sözel ve sayısal alanlarda değil. kademeli ilerleme. Böylece en az hata yapılarak öğrenme gerçekleştirilir. kalabalık sınıflar. okulun değişik yerlerinde şu merkezler (köşeler) kurulmuştur. 6 Küçük adımlar.86 öğretim llke ve Yöntemleh 176. s Bireyselleştirilmiş öğretim felsefesi esas alınır. Aşağıdakilerden hangisi "çoklu zeka kuramı"ndaki içsel zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden biri değildir? (2002 KPSS-21) A) B) C) D) E) Bireysel çalışma Bireysel farkları değerlendirme Bireysel okuma Bireysel sorumluluk alma Bireysel hedefler oluşturma 175. dönüt. düzeltmeler yardımıyla doğruyu bulmaya çalışırlar.Öğretmen birbirinden farklı bilişsel. gösteri merkezi. müzik odası. öğretimin bireyselleştirilmesi ve tam öğrenme ilkesi temel alınmıştır. duyuşsal ve psikomotor özellikleri olan öğrenciler için öğretim sürecini nası! düzenlemelidir? (2002 KPSS-23) A) Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı PROGRAMLI ÖĞRETİM (Skinner) Bireyin kendi kendine öğrenmesini esas alan ve içeriğin öğrenilebilecek küçük parçalara ayrılarak belirli bir sıra ve düzen içinde bireye sunulduğu ve öğrenildikçe yeni bir bilgi parçasma geçmenin esas olduğu bir öğretim yöntemidir. 6 öğretimin bireylerin hızına göre düzenlenmesi esasına dayanır. öğrencinin aktif katılımını gerektir. sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı C) Çeşitli öğretim strateji. B) Ders işlerken.araç ve öğrenci üç temel öğedir. harita ve şemaları okuma hangi zeka türünün özellikleri arasındadır? (2002 KPSS-6) A) Sözel zeka B) Doğa zekası Ç) Uzamsal zeka D) Sosyal zeka E) Mantıksal-matematiksel zeka 173. A) Sosyal öğrenme kuramı B) öğrenmede bilgiyi işleme kuramı C) Bireyselleştirilmiş öğretinaJturamı D) Çoklu zeka kuramı E) Tam öğrenme kuramı .3 Skinner'in geliştirdiği öğretme tekniğidir.

177. bütünleştirm. öğretmenin rehberliğinde islenen konuyla ilgili örnekleri inceledikleri. Öğrenenin deneyim kazanmasına ve onun bu deneyimlerini düşünmesine dayanır. öğrencilerin öğrenm pigrinj V s 176. Yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenme süreci aşağıdaki basamakları içerir. Aşağıda Demirel 1 tarafından aktarılan geleneksel sınıf ve yapılandırmacı sınıf karşılaştırması verilmiştir. Bu yönetimi kullanan bir öğretmen. Merak uyandırma ve planlama Araştırma_ve keşfetme ve derinleştirme Paylaşma ve yaşantıya 178. Programlı öğretimde. programlı öğretimin hangi ilkesinin temele alındığı söylenebilir? (2003 KPSS-1) A) Bireysel hız B) Etkin katılım Ç) Küçük adımlar D) Anmda düzeltme E) Başarı Öğrenme ortamında öğrenci aktiftirv' Düşünme biçimlerinin değerlendirilmesu hedeflenir Problem çözme üzerine odaklanıjır/' öğrencilere. içeriğin küçük parçalar halinde verilmesinin en önemli nedeni bireyin ilerleyişini yönetecek şekilde organize edilmesidir. Şilgiyi temelden kurmava davanı r. YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacılık temelde öğrenme kuramı değildir. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenilebilecei^ basamaklara bölünür ve öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır. öğrencilerin ne bildiğini anlayabilmek amacıyla onların etkinlikler yapmasını sağlar. Yeni öğrenilen bilgiye derinden nüfuz edebilme önemlidir. Öğrencilerin konu hakkında ne bilmek istediklerini de cevabını bilmeyi istedikleri soruları düşünmelerini ve sormalarını ister.Öğrencilerin.Öğretim Ilke ve Yöntemleh 87 sorunlar programlı öğretimle bireyselleştirilmiş eğitimi zorunlu kılmaktadır. açtklamalar yaptıkları. . Programlı öğretimin sınırlılıkları. Piaget'nin zihinsel gelişim kuramına dayanır. gerekli ipucu ve dönütler yardımıyla doğruyu bulmaya çalıştıkları öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-21) A) B) C) D) E) Buluş yolu stratejisi Sunuş yolu stratejisi Programlandırılmış öğretim işbirliğine dayalı öğretim Yapılandırınacı öğretim Öğretim aşamasında öğretmen öğrencilerin konu hakkında ne bildiklerini ortaya çıkarır. değil. aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-61) B) C) D) E) Bireysel hız Etkin katılım Küçük adımlar Beyin fırtınası Oranlı pekiştirme uygulama Yapılandırmacılıkta bilginin ezbere alınması değil bilginin transferi ve yeniden kurulması söz konusudur. üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandınlmaya çalışıhr/ öğrencileri buluşa yöneltecek sorular soruluy Kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşünmeleri sağlamp/ öğrendiklerini birleştirip. Öğrencilerin sahip olabileceği kavram yanılgılarını araştırıp ortaya çıkararak öğrenmenin zayıf bir temel üzerine yapılanmamasını sağlar. Öâretmenin pörev '.eye yöneltme söz konusudur. Bu açıklamaya dayalı olarak. s Materyalin hazırlanması uzmanlık gerektiren zor bir iştir s Materyal iyi hazırlanmamışsa öğrenciler için sıkıcı olabilir s Okul öğrenmelerinde kazandırılmak istenen tüm davranışların adım adım öğretilmesi her zaman mümkün değildir S Üst düzey ve karmaşık davranışların öğrenilmesi programlı materyallerle zordur. öğrenilen bir bilgiyi yeni bir duruma çevirme ve uygulama önemlidir.

öğretmekle değil. öğretimden ayrı olarak öğrenci öğrenmeleıini kontrol etmek için yapılır ve genellikle de testlerle ölçülür. Öarenciler aruDİar halinde çalışır.. kazandırdıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme E) öğrencileri. Yukandaki özelliklen barmdıran Öğretme öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-62) A) Çoklu zekâ kuramı B) Eleştirel düşünme Ç) Yapılandırmacılık D) Yaşam boyu öğrenme E) Seviye grupları uygulaması 180. II. 181. onların buluşa yöneltecek sorular C) öğrencilere. Değerlendirme. öğretmenler tarafından içi doldurulan bir boşluk gibi algılanır. Program. öğrendiklerini birleştirip yönetme . öğretmenler. 179. üzerine yaşantılar kazandırma sorma düşünecekleri somut B) öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırrçıacı yaklaşımın (constructivism) kullanıldığı öğretim etkinliğinin Özelliklerinden biri değildir? (2003 KPSS-22) A) öğrenme ortamında durumdadır öğrenci etkin B) Konu merkezli bir yapı hakimdir C) ilk kaynaklara ulaşılmak hedeftir D) Düşünme biçimlerinin temel alınır değerlendirilmesi E) Problem çözme üzerine odaklanılır Yapılandırmacılık yaklaşımında sınıf ortamı öğrencilere sınırsız olanaklar sunmalıdır. ilişkileri kurmak ve belirli sonuçlara ulaşmak mümkün olur.88 Geleneksel sınıf öğretim İlke ve Yöntemleri Bilgiyi yapılandıran sınıf Eğitim programı tümdenaelim voluvla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir öğrenci sorunlanna göre program yönlendirilir. öğrenenin deneyim kazanmasına ve onun bu II. Öğretmenler öğrencilere çevre ayarlaması yapan ve onlarla etkileşim içinde olan kişilerdir. öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin geçerliliği için doğru yanıtları araşttrır. önceden belirienmişsabit programların uygulanması esastır. I. öğrenci ilgileri öğretimin merkezinde olmalıdır. Piaget'nin zihinsel gelişim kuramına dayalıdır. öğrencilerin öğrenmelerini sağlamaktır. öğrencilerin derslerde gecen temel kavramları anlayıp anlamadıklarını temele alır. öğretmenler. Bu sayede fikirleri yeniden formülize etmek. Öğretmenin görevi. Program etkinliklerinde ağırlık daha çok birinci elden elde edilen veriler ve kullanılan materyaller üzerindedir. Eğitim programı tûmevarım yolla ve temci becerilere ağırlık verjlerek işlenir. Bunların yanında dünyanın karmaşık bir yer olduğu. yapılandırmacı öğrenme kuramının öğretme davranışlarından biri değildir? (2002 KPSS-18) A) öğrencilere. Verilenlerden hangisi. Öğrenciler bireysel olarak çalışır. deneyimlerini düşünmesine dayanır. Değertendirme. öğrenciler yaşamla ilgili kuramları oluşturmaya katkı getiren düşünürler olarak görülür. öğretim ile birlikte yapılır ve öğrencilerin sergiledikleri işlere ve tümel değertendirmeye dönüktür. gerçeğinde bir yorum sorunu olduğu öğrencilerle paylaşılmalıdır. etkinlikler sonunda * öğreneceklerini baştan söyleme ne D) öğrencileri. öğretmenler öğrencilerini belirli bir programa göre hazırlanmış geleneksel sıkıcı eğitim ortamından kurtarmalıdır.

sonra somut kavramlara geçilmelidir. olgular. Öğrenci kendi ihtiyaçlarını karşılayan. Çoğunlukla kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmada kullanılır. konunun yaşatılarak. Öğretilecek konu aşamalı bir biçimde ayrıntılaştırılmalı. bu bilgiyle bütünleşerek anlam kazandıracak olan organize edici bilgilere gereksinim vardır. şema. yenilerin birleştirilmesiyle sağlanır. Genellikle bilgi basamağındaki davranışların kazandmlması amacıyla kullanılır. Buluş yoluyla öğretme stratejisi 3. Dersin ya da ünitenin başında verilebilecek özet bilgiler. fıkirler bireye sunulur. önce temel bilgiler. yeni bilgilerin öğretilmesine geçmeden önce. şema ve diğer görsel örnekler olabitir. Konunun sunulmasına geçmeden önce. stratejisi SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ Bilişsel yaklaşımı temele alan bir stratejidir ve AusubeL tarafından geliştirilmiştir. s öğrenmenin anlamlı olması için bilginin mutlaka birey tarafından bulunması gerekmez. ^ s s s Belirli fikirleri üretmek (beyin fırtınası) Karmaşık bir yapıyı düzenlemek (uzun metinler) Karmaşık fikirleri iletmek Eski ve yeni bilgileri birleştirerek öğrenmeye yardımcı olmak s Anlamayı ve yanlış anlamayı ortaya çıkarabilmek Kavram haritalan değişik biçimlerde kullanılmaktadır. s Kavramlar. Bu bilgiler eskilerle yeni bilgiler arasında köprü kurulmasını sağlar. pekiştirilmesinde etkili olur. . kendi işine yarayacağını düşündüğü bilgileri anlamlı bulur. • Öğrenciye sunulan materyallerin onun için anlamlı olması sağlanmalıdır. öğretimin düzenlenmesi sırasında bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin temel görevi farklı örneklerle konuları öğrencüere açıklamaktır. ilişkilendirilerek anlamlaştırılarak algılanır. s Örgütleyici bilgiler çok önemlidir. Kavram haritalannın kullanım amaçları. Bu strateji ile bilgiler. Bundan dolayı. sunuş yoluyla öğretim olarak adlandırılmaktadır. sonra ayrıntılar verilmelidir. Bu tür örgütleme biçimine karşılaştırıcı örgütleme denir. Anlamlı öğrenme eski öğrenilenlerle. resim ve grafiklerin anlatımla desteklenmesi gerekir. Sözel örneklerin yanında resim. Kavram haritaları anlamlı öğrenme için kullanılan bir tekniktir. öğrenciöğrenci arasında uzlaşmalı birleşme önemlidir. bunların her biri örgütleyici olabilir. Kavram Haritası: Birtakım kavramları ya da bilgi bütününü grafıksel gösterimlerden yararlanarak ilişkilendirme tekniğidir. öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim önemlidir. çeşitli görsel araçların. örgütleyici bir kavram ya da ilke. Öğrenmede bol örneklerin. Konuyla ilgili öğrencinin en küçük bilgi deney ya da yaşantısı değerlendirilmelidir. Aynı şekilde anlamlı öğrenme de Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Yeni öğrenmeye geçmeden önce öncekilerin tam olarak öğretilmesi gerekir. Ausubel'in öğretim sürecine katkıları şu başlıklar altında özetlenebilir. ilkeler. birey bunları alır. Bu örgütleme biçimine açıklayıcı örgütleyici de denir. Tümdengelim yaklaşımına dayandığı için önce genet kavramlar sonra bu kavramların kapsamındaki özel ve dar kavramlar sunulur. Ömekler önemlidir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi 2. Öğrencilerin kendi görüşleri ve tartışma olanakları da. Bu nedenle geliştirdiği model. Başlangıç sunusunu öğretmen yapar arkasından öğrenciler fikirlerini açıklarlar. konunun kavramsal ve örgütleyici birtanıtımı yapılmalıdır. Ausubel'e göre öğrenme yeni bilgilerin öğrenilmesi bilişsel yapıda var olan bilgiyle birleşerek anlam kazanması halinde gerçekleşmektedir. konu başlıklarının listesi. Öğrenme sürecinde öğretmen-öğrenci. •s Öğrenmede önce soyut kavramlar açıklanmalı. ilke ve kavramlar öğrenciye sunulur ve öğrenci tarafından örgütlenerek. s Olaylar zinciri v Balık kılçığı s örümcek ağı s Kümeleme s Döngü s Karşılasştırma s Hikaye formu s S s s s s Anlamlı öğrenmeyi sağlayabilmek için. Öğretim adım adım ilerler ve ders ön organize edicilerle başlar. şemalar. Araştırma-inceleme yoluyla öğretme (problem çözme) s Problem çözüm formatı s Venn şeması Antamlı Öğrenme:.Öğretim İlke ve Yöntemleri 89 BÖLUM 2 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Belli başlı öğretim stratejileri şunlardır: 1.

Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmenin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda sunuş yokuyla öğretim. öğrencinin çok sayıda duyu organını harekete geçirecek biçimde sunmaları gerekmektedir.öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması 7. bireyin daha önce hiç karşılaşmadığı bir konu hakkında ön bilgi edinmesini sağlayan örgütleyicilerdir. öğrencilerin yeni gelen bilgiler ile hali hazırda sahip oldukları bilgiler arasında köprü kurmalarını sağlayan bilgilerdir. 3. Bu örgütleyiciler yeni öğrenilecek materyal göreli olarak bilindik ise ve ön bilgiler ile ilişkili ise kullanılır j Öğrenme Basamakları (Ausubel) I. s öğretimi ses tonu.öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve örneklerle karşılaştırması 5. Sunuş Yoluyla Öğrenme Adımları Şöyle Listelenebilir: IDikkati çekme 2. Öğretmen.Performansı değerlendirme 9.ön koşul öğrenmelerin hatırlanmasını sağlama 4. Örgütleyiciler.öğretmenin ek örnek vermesi 4.Öğretmenin ve öğrencilerin teşhis ettiği özelliklerijlişkileri yada ilkeleri vurgulaması 8. örgütleyiciler.öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması 6. s Bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanmalıdır. s öğrencileri hedeften haberdar etmelidir.öğrenme rehberi sağlama ö. Bilgi örgütlenir. s Dersi önemli konuları toparlayarak bitirmelidir. kavramla ilişkili olan bütün çalışmaları kullanmaktadır.öğrenciyi hedeften haberdar etme. öğrenmeyi daha etkili olarak sağlamaktadır.Öğretmenin örnekler sunması 2.Uyarıcı materyali sunma (yeni öğrenmelerle ilgili) ö. jest ve mimiklerle desteklemelidir.öğrencilerin tanımlamalarıjlişkileri. durum ""*■ veya nesneleri bulmak E) Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek .Performansı ortaya çıkarma (öğrencinin davranışı göstermesini sağlama) 7. öğrenilecek materyalle ilgili ön bilgilere sahip olmalıdır. Karşılaştırıcı Örgütleyiciler: Öğrencinin yeni gelen bilgileri daha önceki bilgilerle karşılaştırmasını sağlayan örgütleyicilerdir.özellikleri yada ilkeleri vurgulamaları 9. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir? (2001 KPSS-44) A) B) Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak Kavram ağı oluşturmak C) Kavramların tanımlarını yazmak D) Kavramları örnek olan ve olmayan olay. öğrenilecek bilginin sunulmasından önce verilmesi gerekir. fıkirleri en somut yollarla. Yeni gelen bilgiler bireyin önceden sahip olduğu bilişsel yapılarla ilişkilendirilerek anlamlı hale gelir. hatırlamasını sağlama 183.Hatırlama ve transferi güçlendirme 182. Örgütleyici Bilgiler Sunuş yoluyla öğretim modelinde en önemli kavramlardan biri örgütleyicilerdir. öğretmenler sunuş yoluyla öğretimi kullanırken. örgütleyicilerin. Öğretme öğrenme durumlarında kavram haritalarını en cok kullanıldıaı kuram. sunulacak malzemenin özelliğine göre ikiye ayrılır.90 • öğretim ilke ve Yöntemleh öğrenci.Dönüt sağlama 8. Açıklayıcı Örgütleyiciler: Bunlar.öğretmenin örnekleri açıklaması 3. Bir kavramı derinlemesine inceletmek isteyen bir öğretmen.öğrencilerin yeni örnekler vermesi Yukarıdaki basamakların izlenmesi koşul değildir.Sunuş yolu stratejisinde öğretmenin temel görevi nedir? (2003 KPSS-18) A) Öğrenciler sevketmek etmek araştırma ve incelemeye B) Sorunların çözümünde öğrencilere rehberlik C) Öğrencilerin doğruyu bulmaları için yönlendirmek D) öğrencileri işbirlikli çalınmalara özendirmek E) Farklı ömeklerle konulan öğrencilere **" açıklamak 184.öğrenciler konuyu keşfedince işlem bitirilebilir. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-78) A) B) C) D) E) Buluş yoluyla öğrenme Tanı öğrenme Yapılandırmacılık (constructivism) Anlamlı öğrenme Çoklu zekâ kuramı • öğrencinin anlamlı öğrenmeye niyetli olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci ezberleme yolunu seçecektir.

imgesel ve sembolik olmak üzere üç farklı biçimde bilgi edinir. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ Bilişsel yaklaşımı temel alarak BrunerMarafından geliştirilen bu modelde öğretmen öğrenciler&O^etîT ömekler sunarak onların yaşantılar geçirmelerini sağlar. s Öğrenciler öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. kavram ve ilkeler arasındaki ilişkiler konunun yapısını oluşturur. s Öğrenciyi harekete geçiren en önemli güdü merak. ^Öğrenme en genel kavramla başlamah. Öğrenci örneklerdeki benzerlik ve farklılıkları gözleyerek. Bruner'e göre. Bruner. yaşayarak öğrenir. öğrencilerin temel yapıyı kendi kendilerine bulması olduğunu öne sürmektedir. Bunun için genelden özele ve tümevarım kullanılır. 9. Öğretmen bu önerisivle. Tümevarım yaklaşımı sezgisel düşünmeyi gerektirir. D) Sunuşunu ses tonu değişiklikleri. Birey semboller kullanarak. Bir tür problem çözmedir. duyu organlarının tümünü kullanarak. 5 sayılarının 513-925 şekilde gruplana^ileceğini belirtiyor. sayıları gruplayarak daha kolay ve çabuk ezberleyebileceklerini söylüyor ve bir örnek gösteriyor 5. önemli kısımları toplayarak bitirme • Evlemsel dönemde. Bu amaçla öğretmen öğrencilere çok fazla örnek sunmalıdır. analiz ve değerlendirme basamağı ile Duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değer verme basamaklarında davranış değişikliği gerçekleştirmek için kullanılır. Bu nedenle öğretimde resim ve fotoğraflardan yararlanılabilir. 3. . özel kavramlar bu genel kavramı n altı nda örgütlenmelidir. Bu dönemde çocuk. ilkeler kümesi ya da formül ile ifade edilebilir. Böylece öğrencilerden öğrendiklerini gerekçelerle açıklama imkanı sağlanmış olur. Sezgisel düşünce öğrencilerin karşılaştığı yeni bir durumla ilgili dönenceler kurmalarını ve bu dönenceleri sınamalarını sağlar. Bir öğretmen öğrencilerine. Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen. 2. okulda temel yapının öğrenilmesinde en iyi yolun. bilgiler doğrudan doğruya nesnelerle ilişki kurularak kazanılır. ilkeler. Öğretim kuramında önemle üzerinde durulan özelliklerden biri öğrenilecek konunun yapısıdır. somut yaşantı geçirmeden yeni modeller geliştirebilir. Öğrencilerin bu örnekler ve yaşantılar üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri. s Konunun temel yapısı basit bir şekil. başarılı olma ve birlikte çalışmadır. • İmgesel dönemde bireyin belleğindeki modeller daha çok görsel imgelerle oluşur. yöntemler. semboliğe doğru düzenlenmesi gerekir. inceleyerek genel yapıyı keşfedBr. 186. ilke ve genellemelere varmaları amaçlanır. Bu nedenle öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesinde bilgiler gelişim döneminin özelliklerine uygun olarak sunulmalıdır. Böylece öğretmen öğrencilerin bildiklerinden hareketle verilen örnek üzerinde adım adım incelemeler yaptırarak yeni bir kuralı bulmalarını sağlar. birey bilişsel gelişim sırasında eylemsel. Buluş yoluyla öğrenmenin önemli özelliklerinden biri verilen örneklerdeki benzerlik ve farklılıklar incelenerek ilke ve genellemelere ulaşmasının sağlanmasıdır. Belli bir alanla ilgili temel fikirler. Bu yaklaşıma örnek-kural yöntemi de denir. aşağıdakilerden hanisinden kaçınmalıdır? (2001 KPSS-60) A) Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma B) Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak ^ konunun bütün boyutlarını açıklama C) öğrencileri neleri bilgilendirme öğrenecekleri konusunda Bilişsel alanın Kavrama. Sorunun temel yapısını örneklerden yola çıkarak öğrencilerin bulması sağlanır. kavramlar. Bu nedenle kuramının adı buluş yoluyla öğrenmedir.Öğretim Ilke ve Yöntemleri 91 185. Öğretimin amacı öğrencilere konunun temel yapısını kavratmaktır. jest ve mimiklerle destekleme E) Sunuşunu. soruna çözüm önermeleri. s Bruner e göre öğrenciler konunun temel yapısını tümevarım yoluyla keşfederler. 1. öğrenmenin sağlanması için yeni bilgilerin eylemselden. öğrencilerine hangi konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır? (2001 KPSS-62) A) B) C) Zekayı geliştirme Hatırda tutmayı kolaylaştırma/ E) Kavram geliştirme Sunuş yoluyla öğrenmeyi sağlama Öğrencileri farklı alanlar-da kullanma • Sembolik dönemde ise dil ve semboller önem kazanır. şema. Bu açıdan problem çözmedir.

buluş yoluyla öğretimde öğretmen tanımlamaları. genellemelere varmaları yaklaşımıdır? (2002 KPSS-20) A) B) C) D) E) Buluş yoluyla öğrenme öğretimde proje yönetimi Bireyselleştirilmiş öğretim Sunuş yoluyla öğretim Tam öğrenme I. çözümlemeleri bulmasını sağlar 187. Sunuş yolu stratejisi ile buluş yolu stratejisi arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-19) A) Buluş yolu belirlenir stratejisinde hedefler önce B) Sunuş yolu stratejisinde öğrenci katılımı ^ sağlanır fc\ Sunuş yolu stratejisi öğretmen merkezlidir D) Buluş yolu stratejisinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır E) Sunuş. Öğrencilerin yeni örnekler vermesi Sunuş ve buluş yoluyla öğretimin yapılacağı derslerin planlanma aşamaları birbirine benzemekle beraber uygulama aşaması tamamen farklılık gösterir. paralel kenarın alanı ile ilgili olarak öğretmen ve öğreniciler arasında şöyle bir etkileşim gözleniyor. öğrenmede pekiştireçler önemli rol oynamaktadır. Öğrenme esnek ve buluş yoluyla olmalıdır.92 öğretim Ilke ve Yöntemleri Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında. sezgisel düşünmeleri için teşvik edilmelidir. öğretmenin görevi öğrenciye rehberlik etmektir. kavramları. • öğrencilerin sözel ipuçları. özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır. fikirler arasındaki temel ilişkileri.öğretmenin örnekler sunması 2." Öğretmen: Tahtaya kim paralel kenar çizmek ister. örnekleri sunar. Buluş yoluyla öğrenme özellikle matematik.öğrencilerin örnekleri açıklaması 3. ellerindeki somut bilginin gerisindeki ilkeleri. ilkeleri. Eğer öğrenci bir kavramı. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilere belli yaşantılar kazandırılıp öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri. çalışmalarını sürdürebilmesidir. bilgiyi analiz etmeye uygulamaya. öğrenciler bilgiyi alıp özümlemekten çok. öğretmen sorular sorarak öğrencilerin kendilerine sağlanan verileri analiz etmelerini. Buluş Yoluyla Öğretimin Sınıfta Uygulanması Buluş yoluyla öğretim kuramı sınıfta kullanılırken bazı etkinliklere yer verilmesi gerekir. ilkeler öğretmen (189-191 soruları aşağıdaki örnek öğretim etkinliğine göre cevaplayınız. sentez yapmaya zorlanmaktadır. ilkeyi bulmaya. içsel pekiştireçler üzerinde durulmaktadır. öğrenciye zaman verilerek ve gerektiğinde ipuçları sağlanarak öğrencinin problemi kendi kendine çözmesi sağlanmalıdır. soruna çözüm önermeleri. fen bilimleri ve dil öğretiminde etkili olarak kullanılabilecek bir stratejidir. Bir diğer üstünlüğü de öğrencileri bağımsız olarak problem çözmeye yönlendirmesidir. Sunuş yoluyla öğretimde tanımlamalar. • öğrenciler. (bir süre bekler) Ali sen kalkar mısın? Ali: (Ali çizer) öğretmenim çizdim. yolu stratejisi zaman açısından önemlidir 188. öğrencilerin ek örnekleri açıklaması ve ilk örneklerle karşılaştırılması 5. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen.öğretmenin Örnek olmayan durumlar sunması 6. genellemeieri öğrencilerin bulması için rehberiik eder. Dıştan verilen pekiştireçlerden çok. öğretmenin ek örnekler vermesi 4. Buna kılavuzlanmış buluş yolu da denir. resim ve şemalarla. Öğrenci konunun yapısını. ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması 8. Buluş Yoluyla Listelenebilir: Öğrenme Adımları Şöyle tarafından öğrenciye sunulurken.öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırması 7. temel kavram ya da ilkeyi bulabilmeleri için sorularla yönlendirilmelidir. Buluş yoluyla öğrenmenin en önemli üstünlüğü öğrencinin merak güdüsünü uyandırması ve güdülenmişlik düzeyini cevapları buluncaya kadar. kavramlar arasındaki ilişkileri görmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca. • öğrenciler. .) "ilköğretim okulundaki bir matematik dersinde.öğrencilerin tanımlamaları. problem çözmeye uğraşıyorsa.. • öğrencilere öğretilecek kavramla ilgili örnekler ve örnek olmayanlar birlikte verilmelidir.

Modelde öğrenci etkinlikleri ön plandadır. düşünme yararlanmaya özendirmek D) Ulaşılması ** söylemek gereken sonucu süreçlerinden öğrencilere gerekçeleriyle E) Öğrencilerden. ev ödevleri. kağıttan paralel kenar kesip bunun üzerinde çalışması sağlanabilir E) Paralel kenarın alanının nasıl ^ öğrencilere önceden söylenebilir bulunacağı Öğretmen. Birçok yazar araştırma yoluyla öğretim 189. Devvey tarafından geliştirilmiştir.Öğretim İlke ve Yöntemleri 93 Öğretmen: Bu paralel kenarı dikdörtgene çevirebilir misin? Nasıl çevirebiliriz? (bir süre bekler) Evet Hülya sen cevap verebilir misin? Hülya: Sol taraftaki üçgeni sağ tarafa taşırız 191. öğrenilenleri açıklamalarını istemek ARAŞTIRMA-İNCELEME YOLUYLA ÖĞRETME STRATEJİSİ J. öğretmen: Evet arkadaşlar paralel kenarın alanı taban uzunluğu ile yüksekliğin çarpımına eşittir. sen tahtada gösterebiür misin? Çiğdem tahtaya aşağıdaki işlemi yapar. Problem çözme basamaklarıni kullanır. Bu durumda öğrenci olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıları ortaya koyarsa en üst düzeyde öğrenme gerçekleşmiş olur. bunlar arasındaki ilişkileri belirleyip sonuca ulaşmalarını sağlamasıdır. Bu örnek için aşağıdaki önerilerden hangisine uyulması durumunda öğretimin etkisi en aza iner? A) Her sorunun sınıftaki gönüllü öğrenciler tarafından ayrı ayrı yanıtlaması istenir B) Öğrencilerin tahtaya gelme yerine oldukları yerden konuşmaları istenebilir. Fakat. Demek ki paralel kenarın alanını taban uzunluğu ile yüksekliği çarparak bulabiliriz. Öğretmenin öğrencilerden verdiği bir konu ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamalarını sağlaması. Araştırma yoluyla öğretim modellerinde öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir. öğretmen öğrenciyi araştırmaya. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir öğretmenîn yapmaması gereken bir davranıştır? (2001 KPSS107) A) Konuyu değişik ömeklerle açıklamak B) Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak C) öğrencileri. C) Cevap verebilmeleri için öğrencilere zaman tanınabilir öğretmen: Kenar uzunluklarını isimlendirir misiniz? (bir süre bekler) Evet Çiğdem. daha önce öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesi için yaptırılan uygulamalar. incelemeye yönlendirir. olayı değişik boyutlarıyla ele almalannı. öğrenilmiş bir ilkenin doğrulanması için yaptırılan laboratuar deneyleri kendi başma araştırma yöntemini oluşturmaz. Yukarıdaki ders uygulaması içerisinde öğretmen hangi yöntem ya da yaklaşıma yer vermiştir? A) B) C) D) E) örnek verme Sınıftartışması Buluş yoluyla Problem çözme Sunuş yoluyla öğretim 190. Bu öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisine ver veritmemiştir? A) B) C) Kavramlar arasında ilişki kurma öğrenci katılımını sağlama öğrenciye düşünme süresi verme Varılacak noktayı söyleme öğreniciyi sorularla yönlendirme . Bu doğrultuda öğretimde yöntem olarak problem çözme yöntemi kullanılır. (2001 KPSS57-59) 192. bu dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Hatırlayın (bir süre bekler) Evet Suat sen cevaplayabilir misin? Suat: Taban uzunluğu ile yüksekliği çarparız. Öğretmen: Peki bu dikdörtgenin alanı yanı zamanda hangi şeklin alanı olur? (bir süre bekler) Deniz sen söyler misin? Deniz: Paralel kenarın. D) Her öğrencinin.

alternatif çözümler üretebilen bir yeteneğe sahiptir. Ulaşılan genellemeyi yazılı olarak başkalarına iletme. onlardan bu olayı değişik boyutlarıyla ele alıp bunlar arasındaki ilişkileri belirleyerek sonucu sınıfa sunmalarını istemiştir. 2. röportaj vb.94 stratejisindeki öğrenci etkinliklerinin davranışlardan oluştuğunda birleşirler: 1. 4. toplumu yakından ilgilendiren bir olayla ilgili olarak dergi ve gazetelerde yer alan köşe yazısı. toplamış. Başarı güdüsü yüksek olan öğrenciler karşılaştıkları güçlüklerden yılmazlar. sorunu sezme. sağlığı. Etkili öğrenme. gelişim düzeyi. Başarısızlıklarının nedenlerini dışarıda aramazlar (içsel güdüleme). resim . sorunları çözerken soruna bilimsel yaklaşabilen. problemi belirleme. bunları öğrencilerine vermiş. öğrencilerde ilgi ve merak uyandırarak öğrenme isteğini artırır. s Uyarılma (kaygı) s ihtiyaçlar (başarı ihtiyacı) s inançlar s Amaçlar öğrenmeye isteklilik ne kadar çok ise öğrenmede o kadar iyi olacaktır. yazı. Öğrenmeye ilişkin motivasyonu yüksektir. Başarı güdüsü düşük öğrenciler kolay ulaşabilecekleri hedefleri seçerler. öğrencilerin süreçten zevk almasına ve olumlu beklentiler geliştirmesine neden olur. Toplanan bilgilerin yorumlarından genellemelere gitme. Herkesin herşeyi başaramayacağı anlayışına sahiptirler. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynar. 3. öğrencinin güdülenmislik düzeyi: Güdülenmeyi etkileyen kişisel faktörleri dört grupta toplayabiliriz. öğretim llke ve Yöntemleri aşağıdaki BÖLÜM3 ÖĞRETİM İLKELERİ Öğrenci Niteliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri 1. Motivasyon öğrencilerde öğrenmeyi sağlamada önemlidir. Bu durumda. aşağıdakilerden hangisini yapan öğrenci daha üst düzeyde bir bilişsel davranış göstermiştir? (2001 KPSS-104) A) Olayın başlangıcını yine olayı görenlerin ağzından belirten sunan B) Olaya ilişkin yazılanların bir listesini hatırlayarak C) Olayda kimlerin rol aldığmı ve neler yaptıklarını sıralayan D) Olayla ilgili malzemeyi. resim. içinde yaşadığı kültürel koşullar v. Başarısızhklarının nedenlerini dış etkenlere bağlarlar. 193. ûğrencinin cesitli özellikleri: kişilik özellikleri. Etkin bir öğretimde öğrenci aktif durumdadır. Bu nedenle öğrenci öğrenmeye ihtivac duvmalı aynı zamanda kendisine olan özpüveni yerinde olmalıdır. Bu nedenle eğitim ortamı düzenlenirken. 3. içinde yaşadığı toplum. şeklinde gruplayan E) Olayın değişik boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki bağlantıian ortaya koyan 2. genel yeteneği. Bu yeteneklere sahip öğrencinin hem motivasyonu hem de başarma güdüsü yüksektir. Verileri düzenleme ve yorumlama.s onun öğrenmesini etkileyen faktörlerdir. öğrencinin güdülenmesi disiplin sornnunun ortadan kalkmasına. bilgilerin ömğrenci için anlamlı olmasına öğrenmenin kalıcı izli olmasına neden olur. Öğrencinin geçmi$ yaşantıları öğrenme için önemlidir (önkoşul öğrenmeler). öğrenme problemlerini geçiştirme eğilimindedirler. Karşılaşabileceği sorunlar karşısında neler yapabileceğini bilen. önceden Problem durumunu algılama. yaşı. sonuca varma. . Gerekli bilgileri veya verileri toplama. öğretimi düzenlerken öğrencilerin bu gibi özellikleri göz önüne alınmalıdır.vb. Bir öğretmen.öğretme için gerekli şartlardan biri öğrencinin başarı güdüsüdür.

2. Öğrencinin amaçlarına uymayan bir içerikte öğrencinin öğrenmeye güdülenmesi beklenmemelidir. fizyolojik ve psikolojik olarak tamamen kendine has bir birey olarak görülmelidir. Ayrıca bu ükenin mükemmel işleyebilmesi için. Bu nedenle öğrencinin beklenen davranışı tekrar etmesi sağlanmalıdır. Öğretim hizmetleri hem konu odakh hem de öğrenci merkezli olarak düzenlenmelidir. 3. 7. 6. Hem davranışçı kuramlardan hem de bilişsel kuramlardan yararlanmak gerekmektedir. 9. Öğrenmede somutlastırma önemiidir. öğrenme sitili birbirinden farklılık göstercbilir. Bunun için yaparak yaşayarak öğrenme sağlanmaiıdır. Öğretimi düzenlemede bireysei farkları göz önüne almak önemlidir. b) . Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenme İlkeleri 1. çeşit materyallerle desteklenmelidir. hattâ yetişkinin küçük modeli olarak düşünülmemeli. 10. Bu seviyenin altındaki ve üstündeki öğrencilerin dersin dışında kalma tehlikesi vardır. bilgiyi yeniden örgütleyip genelleye bilmesine imkan vermelidir. benzer ruhsai özelükler gösterecekleri varsayımma dayanır. öğrenciler kendilerine sunulan bilgileri ne kadar somutlaştırabilirlerse o kadar iyi öğreneceklerdir. 2. her öğrencinin 5. öğrenimin gerçekleşmesi. Bu nedenle öğrencilerin transfere ve genellemeler yapabilecekleri etkinlikler düzenlenmelidir. Öğretimin içeriği öğrencinin ihtiyaçları ve beklentileri ile uygun hale getirilmelidir. aynı yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin de birbirine eşit olması gerekir. Öğrenme ilkelerini özetlemek gerekirse. Organizmanın sahip olduğu bijgiyi korumasına yeniden yapılandırmasına. bilginin temel çerçevesini görmesine. zaten her şey bu ilkeye göre düzenlenecektir. Her öğrencinin öğrenme hızı. Öğrencilere sunulan bilginin somut olmasına önem verilmedir. Çocuğa görelik (veya ögrencive görelik ) ilkesi Bu ilkeye "çocuğa uygunluk" veya öğretimi "bireyselleştirme" ilkesi de denir. a) 3. Tekrarlar öğrenmevi güçlendirmektedir. Transfer ve genellemeler oldukça önemlidir. öğrencinin davranışı gerçekleştirmesi ile mümkündür. Bu nedenle öğrenciye sunulacak bilgi. öğrencinin öğrenmesi gereken ünite yada konu kapsamı birbirini destekleyici şekilde mantıklı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmeli ve organize edilmiş olmalıdır. Davranışçı açıdan bakıldığında davranışîar sonuçlan tarafından kontro! edilir yapıian bir davranış memnuniyet verici ise yapılmaya devam eder sonuç olumsuz ise yapılma sıklığı azalacaktır. Seviyeye uygunluk ilkesi.Öğretim İlke ve Yöntemleri 95 öğrenilmesi gerekeler yeni ünitelere konulara geçmeden tamamlanmalıdır (hazırbulunuşluk düzeyi). Thorndike'ın etki kanunu. Pekiştirilen davranışların görülme sıklığı artmaktadır. 4. bir çok öğrenme modelinin bir arada kullanıtmasıyla etkili olacaktır. 4. Öğretimi "yıllık sınıflar sistemi" üzerine kurduğumuzda. Anlarnlı bir şekilde öğrenilen bilgi anlamsız şekilde öğrenilen bilgiden daha kahcıdır. Öğrencilere sorulacak sorular onlardan beklenen performansı gösterici nitelikte olması gerektiği gibi aynı zamanda eksik öğrenmelerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. 1. Bu nedenle sınama durumları kurulmalıdır. aynı yaş grubunda da olsalar. öğrenme. Öğretimin bireyselleştirilmesi ilkesi. Öğretim esnasında öğretimi ve öğrenmeyi etkileyen içsel ve dıssal faktörler göz önüne alınmalıdır. Çocuk bir yetişkin olarak. Bu nedenle sunumlarda gerçekçi benzetmeler yaprnak önemlidir. Buradaki eğitim düzenlemelerinde gelişim ve öğrenme psikolojisinin sonuçlarına dikkat edilir. Bu çalışmalar içinden iki ilke çıkmıştır: öğretimde "seviyeye uygunluk" ve "öğretimin bireyseüeştirilmesi" ilkeieri. İçerik Özellikleriyle İlgili Öğrenme İlkeleri 1. 8. Bilişsel yaklaşıma göre ise dönüt oldukça önemlidir. kullandığı yürütücü biliş stratejisini yeniden yapılandırmasma yardımcı olur. özümsemesine ve ayırt etmesine. bir yaş grubundaki öğrenciierin aynı geüşim seviyesinde bulunacakiarı. Bu nedenle öğrenciye verilecek oîan materyalin. sınıfın ortalama seviyesine göre düzenlenir. Örneğin dolaşım sistemini şehrin su şebekesine benzetmek gibi Öğrencinin mümkün oiduğunca bütün duvu organlarına hitap etmek öğrenüecek birimin somutlaşmasına ve kalıcılaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Ders.

öğrenmenin düzeyini yükseltir. Çocukların bazı ders konularını bağımsızca seçip kendine özgü tekniklerle "yaparak-yaşayarak" öğrenmesi esası getirildi. öğretim baştan sona her yönden plânlanmalıdır. modelini v. Aktivite llkesi "Ögrenci eylemi" veya "Iş ilkesi" Eski okul. öğrencileri doğrudan doğaya ve olay yerine götürüp gözlem yaptırarak. Hayata yakınlık ilkesi Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk. insan her zaman somut olarak gördüğü. 8. oniarın soyut kavramlarla anlatılmasından daha kolay öğrenir. "Somuttan sovuta " ilkesi Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. yetenek. gözle görüp.s. 5. ilgi ve çalışma temposuna göre diğer öğrencileri rahatsız etmeden ilerlemiş olur. öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır. zekalarının. konuya ve seviyeye uygun olarak kendi tekniklerini geliştirmelidirler. fotoğrafı veya başka bir simgesi gösterilmelidir. ses kaydı vs. plân. Geleneksel "öğrenme" veya "aydınlanma" okuluna karşı "iş okulu" akımları gelişti. Bunun için de. Okulların ders programlarında doğa ve günlük sosya! hayatla ilgili dersler artınca. öğrenci mümkünse ders konusu olan eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya getirilmeli. Plânsız ve metotsuz olarak yapılan dersler çok sınırlı olan öğretim zaman ve imkânlarını israf edeceği gibi. istenilen düzenli bir öğrenme de sağlanamaz. öğretim içten farklılaştırılmış olur ve her öğrenci kendi zeka. sadece yer ve yaşayış açısından değil zaman açısından da böyledir. gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek. oradaki öğretim de hayatın doğrudan kendisi olmalıdır. içinde yaşadığı doğayı ve toplumu her an yeniden değerlendirip değiştirmeye çalışan. bazı şeylerin plastik kalıplarını kullanarak. belki dersleri ve konuları gereği. 6. ve hattâ .96 öğretim Ilke ve Yöntemleri yeteneklerinin. bu mümkün olmuyorsa resmini. Ders konuları. sadece öğretmenin anlattıklarını dinleyerek pasif olarak almaya çalışan bir konumda tutuyordu. bitkileri kurutulmuş olarak. 7. ders konusu ile ilgili hayvan. Bu sebeple öğretimde öğrencilere öncelikle somut şeyler öğretilmeli. balıkları akvaryumda. Çocuklara öğretirken kullanılan dil. Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak. Bütün öğrencileri eşit şekilde geliştirmeye çalışırsak. girişimci kişüer olarak istenmesi. Yakın zamandan uzağa. 2. "Bilinenden bilinmevene" ilkesi Ders kitabı hazırlarken ve sınıfta ders anlatırken. bu mümkün olmadığı zaman o nesne veya olayın modeli. Tasarruf (ekonomi ) ilkesi Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman. 3. Sınıfta yapılan deneyler de. içinde yaşanılan katılımcı demokrasi ve rekabete dayalı liberal ekonomi şartları zorlayınca öğretimde aktiflik ilkesinin önemi de arttı Sınaî ve ekonomik değişiklikler sonucu yeni insanlarm hayata katılan. Bu nedenle. daha sonra soyuta ulaşılmalıdır. derste işlenen tüm konuları somut olarak görebilmeli. çalışma istek ve gayretlerinin farklı olduğu varsayımına dayanır. Soyut konuların öğretiminde somut konulardan faydalanılmalıdır. oradaki gerçeklikten uzak olmayan. bazı olaylart fotoğraf. sesini. onların bireysel çalışmalarını değerlendirebilecek şekilde yapabilirsek. örneklerini sınıfa getirerek. eliyle tuttuğu gerçek eşyalar daha anlamlıdır. görsel-işitsel olarak algılayabilmelidir. hayata yakın. yapay bir ortam olmamalı. algıladığı şeyleri. oluşturulan sosyal ortam vs. bu ilke doğrultusundaki faaliyetler olarak değerlendirilebilir. ilgi ve eğilimlerinin. anlatım sırasında verilen ömekler hayatın içinden seçilmelidir. 4. Eğer öğretmen sadece sözel anlatıma dayalı olarak ders işliyorsa. en az emek ve enerji sarf edilerek. kuşları kafeste veya dondurulmuş. öğrenciyi derse katmayan. bitki vs. okulun da öğrenci yetiştirirken tavrını değiştirmesine neden oldu. örneklerin verilmesinde. şeklinde anlamayı daha kolaylaştıran unsurlarını kullanarak öğretimde açıklık ilkesine uyulmuş olur. Hem öğretmen öğretirken hem de öğrenci öğrenirken ekonomik ve pratik metot ve teknikler bulmalı. "Yakından uzaga" ilkesi Öğrenciye öğretilecek bilgilerin düzenlenmesinde. Bu. öte yandan pedagoji ve psikolojide öğrencinin aktif öğrenmesinin daha etkili olduğu kanaati ortaya çıkınca. özellikle ilkokul öğrencilerinde. normalin altındaki ve üstündeki öğrenciler önemli zarar görecektir. film. gerçek hayata yakın olmalıdır. öğrencinin anlayacağı kelime ve cümle yapıları ile son derece açık ve anlamlı bir ders işlemelidir. öğrencinin hayatla bağlantısını koparmayan bir yaşantı sunmalıdır. yakın aile ve okul çevresinden uzağa. yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması çok daha kolay olacaktır. hem doğal hem de sosyal olarak onun en yakın çevresinden hareket etmelidir. en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir. öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek. Okul öğrencileri hayat için hazırladığına göre. grafık. Oysa öğretim organizasyonunu tek tek öğrencilerle daha iyi ilgilenebilecek. Açıklık ilkesi Öğrenci. harita. grafiği. yakın köy-kasaba-bölge-ülke çevresinden uzağa ilkesi birçok derste rahatlıkla kullanılabilir ve bu ilkeye uyma.

öğrenme güçlüğü taşıyan bir öğrenciyi sınıftaki diğer öğrencilerin öğrenme düzeyine ulaştırmaktır. D) öğrencinin derecesi öğrenme sürecinden doyum E) Kazanılan davranışların. duygu. Öğrencilerin derste öğrendikleri transfer etmelerine en çok katkı getiren etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-73) problemleri çözmek derste öğrenilenleri kullanma' Ders kitabında sunulan ömekleri tekrarlama Öğrendiklerini başkalarına anlatma Derste çözülen problemlerin çözümlerini kontrol etme Derste tutulan notları düzenli hale getirerek deftere yazma B) Hedeflerini kolay erişilebilecek olanlardan seçme C) Dış etkenlere sığınma A) Farklı B) C) D) E) D) Herkes her şeyi öğrenemez düşüncesini benimseme E) öğrenmiş gibi görünerek karşılaştığı öğrenme sorunlarını geçiştirme. olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir halde kavrayamaz. genel oîarak varlıkları ve olayları toptan algılama durumundadır. 195. Öğretim hedefleri sınıflamasındaki yeri D) Kullandığı yöntem. varlıkları. Aşağıdakilerden hangisi. okul B) Öğrenme sürecinin bireysel ihtiyaçları ve amaçlan karşılama düzeyi C) Öğrencinin başarısına ilişkin beklenti düzeyi B) Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini belirlemek C) Yöneticilerin desteğini alma için yaşanan sorunu okul yönetimine bildirmelidir. veya bunun tersi durumlarda dengesiz. irade gibi) bakımından bir bütün olarak ele alınmalı ve her yönü dengeli olarak eğitilmelidir. öğrenme güdüsünün (motivasyon) bir göstergesi değildir ? (2004 KPSS-68) A) öğrenme sürecinin öğrencide yarattığı ilgi ve merak uyandırma düzeyi 198. Bir öğretmen belirti bir konunun öğrenme sürecindeki ilk öğretme öğrencilerin hedef belirli öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaiıdır? (2004 KPSS-74) A) öğrenme güçlüğü yaşan öğrencileri rehberlik servisine göndermelidir için ailelerle görüşmelidir. öğretmenler için önemli sonuçlardan biri de. . İlkokullarda toplu öğretim uygulamasının yapılmasının gerekçesi de budur. Sadece bedeni geliştirip zihnî ve ahlâkî yönler geliştirilmezse. hem topluma hem de kendine zararlı olabilecek insanlar yetişmiş olur. Bir öğretmen sınıfında böyle bir öğrenciyle karşılaşırsa aşağıdakilerden hangi yaklaşımı izlememelidir? (2004 KPSS-72) A) Öğrenciyi derste ikili ya da grupla çalışmaya yöneltme B) Ön koşul öğrenme eksiklerini belirlenip giderilmesi konusunda okul Rehberlik servisiyle iş birliği yapma gerektiğini aksi takdiri sınıfı tekrarlaması gerekeceğini söyleme alma C) Öğrenciye sınıfın genel düzeyine uyması D) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyini dikkate E) Ilgili ön öğrenmelerdeki giderilmesi çalışmalarında işbirliğinden yararlanma eksiklikle'rin okul aile 194.öğretim ilke ve Yöntemleri 97 9-Bütünlük ilkesi Çocuk bedensel ve ruhsal kuvvetler (düşünce. Zaten bedensel ve ruhsal kuvvetler sürekli olarak birbirlerini etkilerler ve birbirine bağlıdırlar. Aşağıdakilerden hangisi. teknik ve araç gereçlerde değişiklik yaparak öğretme öğrenme sürecini farklı biçimde tekrarlamalıdır. başarı güdüsü yüksek olan bir öğrenci tarafından geneilikle sergifenen bir davranıştır? (2004 KPSS-67) A) Karşılaştığı güçlüklerden yılmama 197. "İlkokul çağındaki çocuk. içeriğin tutarlılığını test E) Eğitim hedefleriyle etmelidir. O." 196. Etkili öğrenmenin sağlanmasında belirleyici olan etmenlerden biri öğrencinin başarı güdüsünün yüksek olmasıdır. Bu ilke aynı zamanda bilgilerin birbirine bağlı ve birbirini tamamlar mahiyette sunulması demektir.

.sorunlarına Üst düzey grup etkileşimine D) öğrencilere çok kazandırılmalıdır yönlü bakış açıları yönleriyle E) öğrencilerin içeriği bütün kavraması sağlanmalıdır. Aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi diğerlerine oranla daha etkili ve kalıcı izli Öğrenmeleri sağtar? (2003 KPSS-5) A) B) C) D) E) Yaparak yaşayarak öğrenmek Internet aracılığıyla yenilikleri takip etmek Hem dinlemek hem de izlemek Kaynak kitaplardan okumak Aralıklarla tekrar yapmak 205. Bir öğretim etkinliğinin öğrenci düzeyine uygun olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yerine getirilmesi gerekmektedir? (2003 KPSS-4) 204. Öğretim etkinliklerinde öğrenci ne kadar etkin rol alırsa başarısı da o derece artacaktır. Bu bağlamda öğrenciler öğretim sürecine bizzat katılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin güdülenerek yapılan etkinliklere bizzat katılması sonucu ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir? (2003 KPSS-10) A) Sınıfta disiplin sorunlarının ortadan kalkması B) Öğrenci merkezli oluşturulması bir sınıf ortamının C) Sınıf içindeki etkilerimi en üst düzeye çıkartmak D) Her öğrenciye uygun içerik düzenlemek E) Ders süresini öğrencilerin ihtiyacma göre düzenlemek C) Verilen bilginin öğrenci için anlamlı olması D) öğretmenin bilgi aktarıcılık rolünün artması E) Etkinlikler sonucu daha kalıcı izli yaşantıların oluşması 200.98 Öğretim llke ve Yöntemleri 203. B) öğrencinin C) Teorik alt yapı bütünüyle tamamlanmalıdır Öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli yaklaşımı kullanmayı tercih eden bir öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisine diğerterine oranla daha çok ağırlık verir? (2003 KPSS-15) A) B) C) D) E) Işbirlikli çalışmalara öğrencinin ihtiyaçlarına Konunun ayrıntılarına Gerçek yaşam . Sınıf içinde etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmen jest ve mimiklerini de kullanmalıdır. Bu açıklama aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? (2003 KPSS-9) D) Içeriği Daha Kısa Sürede Aktarmak E) lletilmek istenen Mesajı Dalın Güçlü Ve Etkili İletmek A) öğrenci becerilerinin üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olunmalıdır sağlanmalıdır yaşayarak öğrenmesi 206. Bireysei farklılıkları dikkate almak amacıyla öğretmen sınıf içi etkinlikleri düzenlerken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yerine getirmelidir? (2003 KPSS-3) A) İçeriği bol örnekle desteklemek. B) Farklı yöntem ve tekniklere yer vermek 1 99. Bunun sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-8) A) öğrencilerin Dikkat Dağınıklığını Engellemek B) Anlatımda Çeşitliliği Sağlamak C) öğrencilerin Dersten Sıkılmasını Engellemek 202. Öğretim etkinliklerinde öğretmenin öğrencilerine verdiği dönütün sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-6) A) öğrenci halalarının zamanında düzeltilmesi B) Bol örnekle etkinliklerin desteklenmesi C) öğrenci öğretmen etkileşiminin sağlanması A) Etkinlikleri öğrencilerin yerine getirmesini B) C) D) E) sağlamak Bireysel çalınma etkinlilerine yer vermek Açık ve anlaşılır bir şekilde içerik organizasyonu yapmak öğrencilerin farklı öğrenme stratejileri kullanmalarını sağlamak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini dikkate almak D) öğrenci dikkatinin sürekli olarak üst düzeyde tutulması E) Sınıf içerisindeki disiplin sorunlarının en aza indirilmesi 201.

görüntü. Öğrenme-öğretme sürecini uygun araç gerçeklerle desteklemenin temel amacı nedir? (2001 KPSS-65) A) B) C) D) E) Sözden ekonomi sağlamak Dersi eğlenceli kılmak Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak Sınıfla işbirliğini geliştirmek Öğrenci katılımını sağlamak 209. Öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada aşağıdakiierden hangisi etkili bir yol değildir? (2002 KPSS-17) 212. Öğretmenin bu davranışı. bu resimlere bakarak o gün işlenecek konuyu tahmin etmelerini istemiştir. ses vb. örnekler ve uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir. öğrenme ortamında işe koşulacak görsel-işitsel araçları seçerken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir? (2001 KPSS-66) A) B) C) D) E) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olma Dersin öğretim programına uyumlu olma Dil.Yeni teknolojilerin ve eğitimdeki kullanımları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin gelecekte en yaygın eğitim ortamı olması beklenir? (2001 KPSS-67) A) B) Basılı eğitim malzemeleri Hareketli film . Açısından nitelikli olması Uzun süredir kullanılıyor olması Öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilmesi A) öğrencilerin yönlendirmek çalışmalarını uygun sorularla B) Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlamak C) Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışını pekiştirmek D) Dersin işlenişinden bireysel çalışmalarından yararlanmak E) ve grup Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek 213. Aşağıdakilerden hangisi. Bir öğretmen öğrencilerin sınıf içi güdiilenmeterini sağlamak amacıyla aşağıdaki alanlardan en çok hangisinden yararlanmalıdır? (2002 KPSS-28) A) B) C) D) E) Eğitim sosyolojisi Gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi Psikolojik antropoloji Sosyal psikoloji 211. Öğretim etkinliklerinin bu şekilde organize edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-7) A) öğrencilerin becerilerini çıkarmaya yardımcı olmak B) Gerçek yaşamla kurabilmek üst düzeye ilişkiyi 210.Öğretim llke ve Yöntemleri 99 207. Sınıf içi etkinlikler düzenlenirken öğrencilerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler. aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder? (2001 KPSS-116) A) öğrencilerin konuya dikkatlerini toplamalarını sağlamaya B) C) Dersi güncel olaylarla ilişkilendirmeye öğrencileri derse güdülemeye sağlamaya okul arasındaki C) öğrencilerin yetkin oldukları yetiştirilmelerini sağlamak olmak alanlarda D) Öğrencilerin derse zihinsel hazırlık yapmasını E) Daha önce öğrenilen bilgilerle bağlantı kurmaya D) Kişilik gelişiminin oluşmasında yardımcı E) Öğrencilerin derse olan ilgilerini artırmak 208. Bir öğretmen dersin başında öğrencilere bir takım resimler göstermiş ve onlardan.

slayt vb. Radyo ve televizyon .C) D) E) Etkileşimli bilgisayar Hareketsiz film.

bireyi geleceğe görür. kıdemi. 7. Bir derste öğretmenin seçtiği yöntem kadar. politik tip. öğrenci sisteme bağlı olarak yönetilir. 2. 4) Öğretim araç-gereçlerinin durumu: Okulda ders araçlarının olup olmaması da öğretim yöntemi seçimini etkiler. 4. 3) Öğretmenin özellikleri: Ders yöntemini öğretmen seçtiği için. o yöntem kullanılmalıdır. yöntem seçiminde etkili olabilir. o günkü motivasyonu ve psikolojik durumu da öğretim yöntemi seçimini etkilemektedir. Eğitimi 8. uygulayacağı strateji ve öğretilecek konu ile öğrenci arasında nerede durması gerektiği konusu da önemlidir. mezun olduğu okul.Öğretmen. için kolaydır. öğrenci öğretmeni rehber olarak görür bilgiyi kendisi araştırır. Bir öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler şunlardır: 1) Dersin içeriği: Dersin içindeki konuların tabiatı. 5. hazırlama olmak öğretmen belirlenen öğretilmesi ile ilgilenir. Her tipin değişik yaklaşım ve davranışları. öğrenci geçmişte öğrendikleri ile öğrenecekleri 10. Fizik-Kimya derslerindeki bazı konular doğrudan laboratuar çalışması gerektirebilir. her öğretim düzeyine uygun olmayabilir. cinsiyet. her öğrenci grubuna. Anlatım Tartışma örnek Olay Problem Çözme Proje tabanlı öğretim Bireysel Çalışma öğretim llke ve Yöntemleri öğrencinin yaşına. 4. 6. Resim. Öğretmen Merkezti Öğretim 1. Değişik yaşlarda değişik yöntemler kullanılabilir. değişik yöntemleri olabilir. laboratuar. öğrencinin sorumluluğundadır ve ayrıca öğrenci devamını sağlayacağı ortam yaratma zorunluluğu vardır. 3. 3. Hattâ aletlerden başka bina. Devam zorunluluğu vardır. fen derslerinde laboratuar kullanma ile öğretmenin yetişme biçimi. bunlardan en idealinin hangisi olduğu konusu. slayt projeksiyon.100 BÖLÜM 4 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1. ailelerin sosyoekonomik ve kültürel özellikleri. Bilgisayar. Konu. Devam. öğrenilecek konunun özelliklerine Öğretim yöntemi seçimini etkileyen faktörler Her öğretim yöntemi her derse. dindar tip. ekonomik tip. nasıl ve öğrenileceğine kendisi karar verir. Eğer bunlar sağlanmazsa. öğrencinin olgun.s. sınıflaki öğrencilerin özelliklerine göre. arasında ilişki kuramaz. 6. ailenin ekonomik ve kültürel seviyesi de farklı yöntemleri gerektirebilir. Değişik durumlarda değişik yöntemlerin kullanılması gerekir. 4. 3. Iyi yetişmiş bir öğretmen. öğrencilerin içinde yetiştikieri çevre v.s. Meselâ. Bu konuda değişik yaklaşım ve uygulamalar vardır. öğrenen bireysel farkları olan değerli bir varlık olarak görülür ve zengin öğrenme ortamları hazırlanır. gerektiğinde değişik yöntemieri uygulayabilmelidir. v. bu seçimde onun özelliklerinin de etkili olacağı son derece açıktır. Öğrenci. iyi bir kütüphane gibi bir öğretim için çok gerekli olan dersin esas araç-gereçlerinin veya yardımcı aletlerin olup olmaması dersteki yöntem seçimini etkiler. öğrencinin bireyselliğin değer Öğretmen bilginin otorite oian tek kaynağıdır. TV-video. ders yönteminde önemli değişiklikler yapmak gerekir. bu durum çeşitli etmenlerden kaynaklanabilir. sıcaklık gibi faktörler de ders yöntemi seçiminde etkilidir. nevin. havaya anlatılan bir ders. hiçtartışma ortamı açmayan öğretmenlerde de. ne zaman 6. Öğrencilerin özellikleri dikkate alınmadan yapılan ders. " Öğrenci Öğrenmeyi Öğrenir. okul-aile işbirliğinde sürdürülen bir çalışma olduğu için. Eğitim. çoğu kez öğretim yönteminin en kuvvetli belirleyicisidir. öğretim idareci ve öğretmen öğrenci için ise sıkıcıdır. 9. 2. ışık. motivasyonları. 2) Öğrencilerin özellikleri: Öğrencilerin yaş. öğretmen konunun uzmanıdır! her şeyi bilir ve bilgilen öğrenciyi aktarmakla görevlidir. . her konuya. Bilgi edinmede Özgür olarak. yetenek ve ilgileri. bağımsız ve güçlü olduğu ve kendi kendini yönlendireceği kabul edilir. karanlığa atılan bir taş gibidir.s. sınıf. veya bazen eski metinlerin okunup açıklanması gereklidir. Derslerinde soru sorulmasına hiç izin vermeyen. 5. Ayrıca öğretmenin yaşı. yani mezun olduğu okul arasında bir ilişki vardır. Edebiyat dersinde bazı edebi eserlerin okunup ev ödevi şeklinde hazırlanması. Öğretimde verilmez. hangi yöntemle en iyi şekilde öğretilebilecekse. 5. beden eğitimi gibi derslerin özel ortam ve araçlara ihtiyacı vardır. cinsiyeti. 2. çeşitli kaynaklara başvurur. tepegöz. Değişik öğretmen tipleri vardır: teorik tip. göre değişir. estetik tip v. Öğrenci Merkezli Öğretim 1. müzik.

düzenli bir biçimde sunulabilir. öğrencileri güdülemek. Bu yöntemle kullanılan teknikler 1. kısa ve öz ifadelerle sunulmahdır.3 Sınıfta bir Öğretim tekniği olarak kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğinin yeterliliğine katkısı en az olandır? (2002 KPSS-8) A) Okul ve smıftaki davranışlar B) Meslektaşlarla ilişkiler C) öğrencilerle iletişim D) Okul aile işbirliğine katkı E) özel yaşamdaki tercihler Konular basit. ANLATIM YÖNTEMİ öğ r e t m e n i n m e r k e z d e o l d u ğ u b i r ö ğret im yaklaşımıdır. 8.zor ama başta öğrenci olmak üzere hepsi için zevklidir. konuların açıklanmasında. örneğin işlenecek konu ya da konulan önceden öğrencilere paylaştırıp. 214. s Öğretmen merkezli olduğu için. s Soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılarak etkisini artırmahdır. Süre iyi ayarlanmalıdır.3 . Konuşmacı konuşmasını ayakta ya da oturarak yapar.3 Sakıncalı Yönleri s Dinleyenlerin ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirlemek güçtür ^ Dinleyiciler oldukça pasiftir karşılanıp 10. Sınıf ortamında bir konunun öğretmen tarafından anlatılarak. Çünkü. onların hazırlıklarını seminer biçiminde sunmalan sağlanabilir. s Kısa zamanda daha çok bilgi sunulabilir. fazla miktardaki konuları kalabalık gruplara aktarabilmedeki avantajlardan dolayı fazla kullanılan bir yöntem olmasına rağmen etkili öğrenmeyi sağlamadaki gücü zayıftır. s Uygulanması kolay ve ekonomiktir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında kullanılır.2 Yararlı Yönleri s Bilgileri kalabalık gruplara sunmak açısından yararlıdır. 7. Öğretmen ve idareciler için . 1. sunu sırasmda öğretmenin sürpriz bir bilgi ile karşılaşmayacağı için öğretmenin kendine güvenini artırır. Uygun örnekler verilmelidir. özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır. ona göre eğitilmiştir. Öğrenci ilgi ve yetenekler doğrultusunda neleri ve ne kadar öğreneceğini kendisi seçer. öğrenci daha çok pasif durumdadır. öğrenci konular arasında yapmasını bilir. Beden dili. A. Eğitimi her türlü değişme ve gelişmelere göre bireyi problem çözmeye hazırlama olarak görür öğrenci hem içeriği hem de öğrenme yollarını seçer. ses tonu etkili kullanılmalıdır.2 Anlatım yöntemi bir dersin girişinde. öğretilmesi şeklinde uygulanır. 9. En eski öğretim yöntemi olarak kabul edilir. Öğretim yöntem ve teknikleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha arka planda yer almaktadır? (2003 KPSS-24) A) Sınıf ortamının fiziksel yapısı B) Okulun gerekli araç-gereç donanımı C) Kazandırılması planlanan hedef ve davranışlar D) Ders konusunun özellikleri E) Okul yönetiminin istekleri t s Dinleyiciler söylenenleri koşulsuz kabul etmek durumundadır. sentez s Konu. Üst düzey zihinsel zihinsel öğrenmelerin gerçekleştirilmesi güçtür s Uzun ve sık konuşma biçimi kolayca sıkıcı hale gelebilir s Sözel iletişime dayanması nedeniyle somut ve nesnelere dayalı bilgileri öğretmek için ek açıklamalara gerek vardır. Daha çok üst düzey akademik çalışmalarda ve lisansüstü eğitim de kullanılır.Öğretim ilke ve Yöntemleh 101 6. Anlatım yöntemi kısa zamanda. konuşma sırasında izleyicilerle iletişim kurulmaz. 3 Anlatma Yönteminin Edilecek Hususlar s s s s Uygulanmasında Dikkat 215. 2. Seminer Tekniği Konferans Tekniği Seminer Tekniği Bir konuşmacının bir konu hakkında en fazla yarım saat konuşma yaparak bilgi vermesi ve daha sonra izleyicilerin konu hakkında konuşmacıya soru sormaları biçiminde uygulanan bir tekniktir.

herhangi bir konuyu özetlemede ve bir konu ile ilgili bilgi aktarmada kullanılır. 1. büyük grupların küçük gruplara bölünmesiyle oluşturulur. Tartışmaya katılanlar birbirlerini görecek şekilde otururlar. dinleme. kısa sürede. 3. Grup44. soru sormak için hazırlık yapmaları. sınıf 6'şar kişiden oluşan gruplara bölünecek ve her grup konuyu 6 dk. Sınıf mevcudunun küçük gruplara bölünemeyecek kadar az olduğu 7-10 öğrencinin bulunduğu durumlarda kullanılır. aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa. örneğin Grup66'nın anlamı. Panel Bir konunun çeşitli boyutlarının her bir konuşmacı tarafından açıklandığı 3-5 kişiden oluşan gruplara . Konferans Tekniği öğretim İlke ve Yöntemleh Genellikle bîr uzmanın üst düzeyde bilgi gerektiren bir konuda izleyici bir gruba bilgi vermesini amaçlayan bir tekniktir. Her iki durumda da öğrencilere önceden konferans konusu bildirilmeli. anlaşılmast güç konuları açıklamak ve verilen bilgileri irdelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. s Bir çok konuyu.102 2. TARTIŞMAYÖNTEMİ Bir konu yada problem ile ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yöneltmek. her grup bir konunun alt boyutlarını da inceleyebilir. Bunun için bütün grup elemanlarının sayısı da dikkate alınarak Grup22. s Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin en önemli ve belirgin yararıdır? (2003 KPSS-29) A) öğrencilere kazandırmak konuşma alışkanlığını B) Düşünme becerilerinin gelişimini sağlamak C) Demokratik yaşama alışkanlığı kazandırmak D) Dinleme becerisi kazandırmak E) Yeni fikirlerin üretilmesine olanak tanımak Tartışmalara daha fazla katılımı sağlamak amacıyla.3 Sınıf ortamında bir öğretim tekniği olarak kullanılabilir. kalabalık sınıflara vermede etkilidir. Öğretmen.3 Anlatım Yöntemi ile ilaili özet bilgiler2 s öğretmen merkezli bir yöntemdir. nottutmaları önerilmelidir. 217. aynı konuda farklı görüşlerin olabileceğini anlama ve öğrenilenlerin içselleştirilmesi gibi yararları vardır. Grup6Ç gibi planlamalar yapılır. Sunu süresi konuya göre esneklik gösterebilir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve daha çok kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır. Küçük Grup Tartışması (Vızıltı Grupları) 216. kendini ifade etme. s s s s s s s s s s s s Büyük Grup Tartışmaşy Küçük Grup Tartışması^ PaneL Münazara Beyin Fırtınası Zıt Panel Sempozyum Çember Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Açık Oturum Forum Kollegyum Şimdi bunlardan bazılarını (tartışma çeşitlerini) kısaca açıklayacak olursak. öğrencilerin öğretmeöğrenme sürecine etkin katılımını sağlamada yetersiz kalır? (2001 KPSS-115) A) Buluş yöntemi B) Rol oynama yöntemi C) Problem çözme yöntemi D) Soru-yanıt yöntemi E) Anlatım yöntemi Tartışma Yönteminde Kullanılan Teknikler (Tartışma çeşitleri) Bu tekniklerden bazılar daha sonraki bölümlerde açıklanacaktır. Belirli bir zaman içinde önceden belirlenmiş konu ile ilgili tartışma yapılır. 3 2. konu üzerinde düşünme. fısıltı ile (düşük bir sesle) aralarında tartışacak demektir. Konuşmanın tamamlanmasından sonra izleyiciler konuşmacıya sorular sorabilirler. Büyük Grup Tartışması B. s Dersin giriş bölümünde. Bütün gruplar aynı konuyu tartıştıkları gibi. Sınıfın tamamı tartışmaya katılır. Sonuçta sınıftaki tüm gruplar konu ile ilgili görüşlerini açıklarlar. Tartışmayı bir lider yönetir.2 Bu yöntemde soru sorma. Ancak uygulama daha çok konferans vermek üzere sınıfa bir uzman getirilmesi ya da öğrencilerin konferansın yapıldığı ortama götürülmesi şeklinde uygulanabilir.

cevap grubu da bunlar cevaplar. izleyici grubun görebileceği ve duyabileceği bir konumda. Gruptan bir kişi lider olur.Toplumsa! sorunlan sınıf ortamına getirerek bu sorunlara çözüm yolları arayan bir öğretmen. Münazara Bir konuda karşı fikirlerin tartışıldığı iki grubun bulunduğu tartışmalara denir. ya da önceden hazırlıklı olarak panele katılırlar. içinde sunusunu yapar. Grup. katılanlara sıra ile sorulannı yöneltir. Öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-119) A) B) C) D) E) Çember tartışma Kollegyum Sempozyum Brifing Panel diğeri cevap grubudur. Bu çalışma için sınıf içinde gruplara 10-15 dk. onun ilgili konuşmacıya iletmesi biçiminde de organize edilebilir. Lider zaman zaman ilave sorular sorup. Daha çok bilimsel toplantılarda kullanılan bir tekniktir. Çünkü panelde konuşmacıların yazılı bir metine bağlı olarak konuşmaları pek uygun değildir. Son aşamada lider bir sonuç konuşması yapar. üyeler başkandan söz alarak konuşurlar. Panelden farkı. Konuşmalar sırasında hatalı cevaplar olursa liderin düzeltmesinde yarar vardır. Her bir konuşmacı 10-20 dk. Konuşmaların tamamlanmasından sonra izleyenlerin sorulan alınır. Eğer cevap verilmezse soru grubu kendi sorusunu cevaplayabilir. soru grubu hazırladığı sorulan sorar. Ancak küçük notlar alabilirler. Ancak öğrencilerin önceden hazırlık yaptıkları bir konuda da uygulanması mümkündür. Her bif konuşmacıya 1-2 dakikalık konuşma süresi verir. söz ustalığı Çabuk cevap hazırlama gibi yetenekleri geliştirdiği için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Konuşmacılar ya konunun uzmanıdır. Zıt Panel Tekniği Genellikle daha önce Öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. lidere verilip. Bir başkan sıra. Sempozyum İki ya da daha fazla konuşmacının daha çok bilimsel bir konuyu izleyenlere sunmaları ve sonuçta da konunun soru cevaplarla büyük grup tartışması biçiminde ete alındığı bir tekniktir.3 218. bir süre verilir. Konuşmacılara sıra ile söz verir. Öğretmen yanıltıcı ve konu dışı soru sorulmasını ve hep aynı kişilerin soru sormasını ve cevap vermesini engellemelidir. Sonra grup ikiye bölünür. ortada lider olacak biçimde oturur. Münazarada genellikle bir de dinleyici grup vardır. Çoğunlukla bu sunular sırasında dinleyicilerle bir iletişim kurulmaz. kendilerine tanınan süre içinde savundukları görüşün haklılığını göstermek ve diğer tarafın görüşlerini ve fikirlerini çürütmek için karşılıklı konuşurlar. Her iki grup ayrıca kendi içinde 3-4-5 ya da 6'şar kişilik gruplara ayrılır.öğretim llke ve Yöntemleri 103 panel denir. Gerekli görülürse ikinci bîr konuşma turu daha yapılabilir. açıklamalar yapabilir. çember şeklinde oturarak lider yönetiminde kendilerine sorulan soruları cevapladıkları bir tartışma tekniğidir. Çember Tekniği Genellikle 10-15 öğrencinin katıldığı. Başkan sorunun içeriğine göre konuşmacıların cevap vermesini sağlar. Tüm katılanların konuşmalarını tamamlamalarından sonra liderin kapanış konuşması ile tartışma sona erer3 8. Sorulacak soruların önceden konuşmacılara brldirilmesi yararlı olur. Tartışmaya katılacak 10^-15 öğrenci çember biçiminde oturur. 5. Tüm konuşmacıların sunularını tamamlamasından sonra başkanın yönetiminde izleyicilerin sorulan alınır. Süre tamamlanınca. Bunun belirlenmesinde isteğe bağlılık ya da kura çekme yöntemi uygulanabilir. Bu gruplardan biri soru. Toplantı öncesi konuya ilişkin tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler. Bu grup beğendikleri konuşmacıları alkışlayarak jüriyi etkilemeye çalışırlar. Fazla bilimsel olmamakla birlikte bir fikri savunma. Konuşmacılar oturdukları yerden ya da ayakla/kürsüde konulannı sunarlar. Belli bir konunun lehinde ve aleyhinde konuşmak üzere iki grup oluşturulur. Lider. 6. Daha sonra kazanan taraf jüri tarafından açıklanır. ile konuşmacıları ve konularını izleyenlere tanıtır. konuyu duyurur ve konuşmacıları tanıtır. Sorular direkt konuşmacılara yöneltilebileceği gibi. Teknik uygulanırken önce bir lider/yönetici seçilir. cevap veren grup da soru soran konumuna geçirilebilir.4 4. Konuşmacılar yüzleri izleyicilere dönük biçimde otururlar. cevap grubu da muhtemel/sorulabileceğini düşündüğü soruların cevaplarını hazırlar. 3 7. Lider bir açış konuşması yapar. Soru grubu soracağı sorulan. öncelikle bir lider ve sorulara verilecek cevaplan not alacak bir sekreter belirlenmesi gereklidir. Açık Oturum Bir grubun önünde konuşma yapılmasıdır. Başkanın özet konuşması yapmasıyla oturum bitirjlir. Bu sırada sekreter verilen cevaplan not almalıdır. Ayrıca öğretmen isterse münazaradan sonra ele alınan konu üzerinde büyük grup îartışması da yaptırabilir. Hatta bu anda bir değişiklikle soru soran grup cevap veren. Tartışılacak konu sınıfa duyurulur. bir başkan ve beş konuşmacıdan oluşan bir ekip oluşturarak konunun farklı boyutlarına hazırlanıp sınıfta tartışmalarını istemiştir. Başkan . tartışma konusu ile ilgili açış konuşmasını yaptıktan sonra.

Bir tartışma ortamı oluşturulur. Sunulan örnek olayın güncel yaşamdan. davranışları Gerçek hayatta karşılaşılan problemler sınıf ortamında çözülerek öğrenme sağlanır. s Bilişsel alanın uygulama. sentez ve değerlendirme düzeylerindeki hedef alanlarının kazandırmasında kullanılır. Bazen de panelden sonra yapılır. öğretmen ya da liderin denetiminde gerçekleştirilir. ömek Olav Incelemesi Yöntemi ile ilgili özet bilailer: Buluş yoluyla öğretim stratejisinde.2 örnek olay yöntemi olmuş ya da olması muhtemel bir olayın öğrencilere sunulması ve sonrasında örnek olay içindeki problem çerçevesinde sorulan sorularla tartışma ortamı oluşturulması esasına dayalı bir yöntemdir. D. örnek olay yazılı metin biçiminde olabildiği gibi. öğrencilerin ilgisini çekmesi açısından önemlidir.104 öğretim ilke ve Yöntemleh üyelere söz vererek oturumu yönetir. -Buluş yoluyla Öğretim stratejisinin kavrama.2 Tartışma Yöntemi ile ilaili özet bilailer: s öğrencileri herhangi düşündürerek. Gerçek bir olay bulunmaması durumunda da. çeşitli kitaplardan alınmış parçalarda olabilir. karar verme. konuları bilgileri farklı yönlerden yöntemdir.2 Sınıftaki tüm öğrencileri aktif hale getirir. öğrenciler problemin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alırlar. Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlanır.2 C. eleştirisel düşünme. Problemin tek bir çözüm yolu yoktur. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Bireylerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini sağlamayı amaçlar. olması. Gerçek bir olay üzerinde uygulama yapmayı öğretir. bilimsel yöntem. Kavrama ve üst düzeydeki kazandırmada kullanılır. Tüm sınıf tartışmaya katılabilir. . ön hazırlık çok önemlidir. iki panel grubu vardır. 10. Uzman kişiler tartışmaya katkıda bulunarak açıklamalar yapar. gazetelerden. istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. bir konu etrafında yapılan tartışmalara denir. analiz ve sentez ve değerlendirme basamaklarında davranış geliştirmede kullanılır. tartışarak bir sonuca varmak için yapılır.3 öğrenci merkezlidir. Değişik görüşlere sahip kişi yada grupların herhangi bir konudaki sorunları. Bu yöntem. anlayış. öğrencilerin bilgi toplama ve problem çözmede etkin rol almajarı sağlanmış olur. sorgulama ve yansıtıcı düşünme gibi terimleri içermektedir. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullamldığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-46) £) B) C) D) E) örnek olay yöntemi Gösteri yöntemi Proje yöntemi Soru-Yanıt yöntemi Problem çözme yöntemi s Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki hedeflerin kazandmlmasında kullanılır. Problem çözme. Forum Dinleyicilerinde görüşlerini açıklayabildiği. Kollegyum Uzmanların iki panel grubu oluşturarak aynı konuda fıkirlerini belirttikleri tartışmaya denir. Analiz etme gücü kazandırır. olası olaylar yazılabilir. anılardan.2 9. bir konu üzerinde açıklamayı ve verilen tanımay» sağlayan bir 219. genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Sununun sonunda dinleyiciler konuşmacılara sorular yöneltir. S öğrencilere karşılıklı konuşma. Forum tekniğinde kişi ya da kişiler (öğrenci) bir konu ya da sorun hakkında bilgi verirler. Kendine soru yöneltilen kişi o sorunun cevabını verebilecek en yetkili kişi olarak açıklama yapar. bir problemin çözümünde. Toplantıya katılanlar. ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Problem çözme. B öylece öğrenciler benzer problemlerle karşılaştıklarında nasıl davranacakları yönünde bir deneyim sahibi de olabilirler. Birinci grup uzman kişiler. senaryo biçimindeki filmler. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Gerçek hayatta ortaya çıkan problemlerin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir. Problem çözme becerisi kazandırır. analiz. soru sormaya. 2 s Araştırma Yoluyla öğrenme Yaklaşımı'nda kullanılır. Tartışma sırasında hangi konularda görüşler alınacağı önceden planlanmalıdır. hoş görülü olma gibi özellikleri kazandırır. eleştiri yapmaya ve katkıda bulunmaya çalışabilir.

4. Problem çözme İşbirliğine dayalı çalısına Laboratuvar çalışmaları Demostrasyon Inceleme-araştırma 221. sorumluluk. ekip halinde çalışabilmesini ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Aşağıdakilerden hangisi. s Araştırma. s -Buluş yoluyla öğretim stratejisinde uygulama düzeyindeki hedef alantarının kazandırılmasında etkilidir. 5. problem çözme. 1. S Konular derinlemesine öğrenilir. s Proje tasarısmı öğretmen ve öğrenci birlikte yapar. Problemin hissedilmesi (farkına varma) Problemi tanımlama Problemin çözümüne (hipotezler) oluşturma yönelik denenceler E. s Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. B. 220. estetik nitelikli projeler olabilir. s Proje temelli öğrenmede tek çözüm yoktur. analiz ve yorumlama Denenceleri test ederek doğruluklarını bulma Çözümü uygulama ve önerilerde bulunma Yukarıda verilen basamaklar John Dewey tarafından geliştirilmiştir. 2. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde. Bu yöntemde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonucunda bir ürün yada performans ortaya koyması söz konusudur. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. sorgulama. 6. sorgulama. E. bilimsel yöntemi ve problem çözme aşamalarını kullanarak öğrenmesinin sağlanmasıdır. C. problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır. çalışma. 222. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar. s Öğrenciler bireyse! ve grup haünde çalışır ve işbiriiği. üst düzey düşünme. Değerlendirme ürüne ve sürece yönelik olarak yapılır. öğrenme. PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİ Öğrencilerin grup olarak yada bireysel olarak bir problem yada senaryo üzerinde yerine getirdiği bir tür problem çözme etkinliğidir.2 John Devvey'in İlerlemeci eğitim ilkelerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin temel özelliği bireylerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır? (2003 KPSS-26) A. bu görüşü benimseyenlerin ulaşmak İstediği sonuçlardan biri değildir? (2004 KPSS-79) Veri toplama. Proje Temelli Öğrenme Yönteminin Özellikleri2 --■. s Öğrenciyi hayata hazırlar. Problem Cözme Yöntemi ile ilaili özet bilailer: s -öğrencinin problem çözme sürecinde türlü alternatifleri geliştirerek. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırma ve bireysel projeler üzerinde çalışma olanakları sunulmalıdır. öğrencinin bağımsızlığını kazanmasını. yaratıcılık.öğretim İlke ve Yöntemleri 105 Problem çözme yönteminde aşağıdaki basamaklar kullanılır. D. Araç-gereç yapımı. paylaşma gibi özellikler gelişir. irdeleme gibi çatışmalar yaparak etkim öğrenmeye ulaşır. Aşağıdakilerden verilen özelliklerden hangisi probleme dayalı öğrenmenin özetliklerinden biri değildir? (2001 KPSS-120) A) Mantıksal düşünmeyi ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirme B) Güdülenmeyi ve etkin katılımı sağlama A) öğrenci problemlerinin çözümünde bireysel ya da grup içinde sorumluluk alma sonuca ulaşmasını istemesi fırsatlar sağlama B) öğretmenin sonucu söyleyerek öğrencilerin bu C) Düşünme süreçlerinin kuilanılması için zengin D) Tek bir çözüm yolunun olmaması E) Bilgi toplama ve problem çözmede etkin ro! alma C) Düşünme becerilerini uygulama olanakları yaratma D) Öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirme E) Bilişsel alanın bilgi basamağındaki öğrenmelerin kazanılmasına çalışma . 3. yaratıcılık. bilgiyi yeniden düzenleme.

soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız. Değerlendirme de ortaya konulan ürün kadar öğrenme süreci de önemlidir. drama. özendirme gücü açısından en zavıftır? A) Ülkenin genel yönleriyle tanıtılacağını gruba bırakması B) Sunuşta. Aşağıdakilerden hangisi Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının kullanıldığı eğitim uygulamalarının temel özellikleri içerisinde yer almaz? (2003 KPSS-20) A. S öğrenci merkezlidir s Yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alır s kazandırır s Bağımsız çalışma alışkanlığı öğrenci kendi hızında ilerler S öğrencilerin kendi öğrenme yollarını kullanmasına imkan verir6 Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler S s Amaç ve konu iyi belirlenmelidir. I. öğrenciler bir konuyu kendi başına öğrenmek istediği ya da kendi başına çalışmak istediği zaman kullanılır. C. ve 226. öğrenciler grup halinde Ya da bireysel olarak sorumluluklarmı yerine getirirler III. analiz. gazete. Hazırlama yoluna gidebileceklerini söylemiş. bağımstz çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kullanılır. süreç sonunda ortaya bir ürün konulur F. E. Öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarından hangisini kullanmaktadır? A) B) C) D) E) Gözlem yoluyla öğrenme Proje temelli öğrenme Yansıtıcı düşünme Benzetim (simülasyon) yoluyla öğrenme Yaratıcı drama s s s . Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hanisi öğrencilerin etkin katılımını. fakat öğrenme yollarının çeşitli olduğu durumlarda kullanılır. Bir senaryo çerçevesinde rol dağılımlar: Süreç ve ürünün birlikte değerlendirilmesi Sınıf içi ve dışı araştırmaya dayalı etkinlikler Sabi! bir içeriğe bağlı konular listesi işbirlikli çalışma 226. seçtikleri etmenleri ve çözüm önerilerini anlatırken sergi. çalışmaları hem bireysel hem de grubun ortak çalışmalarına bakarak değerlendirebileceğini belirtmiştir. 6 Özellikleri IV. Araştırma-inceleme yoluyla öğretim modelinde ve tam öğrenme modelinde kullanılır. Tam Öğrenme Modelinde ve Araştırma-inceleme Yoluyla öğretim Stratejisinde kullanılır. pano vb. sentez düzeyindeki davranışları kazandırmada kullanılır. öğrenilecek bilginin belli olduğu. Çalışma planı oluşturulmalıdır öğrencinin yaptığı çalışmalar dosyalanmalıdır Dosya öğrenciyle birlikte değerlendirilmelidir Gerekli düzeltmeler yapılmalıdır6 225.106 öğretim Ilke ve Yöntemleri 223. Yukarıda özellikleri verilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-23) A) B) C) D) E) Buluş yolu stratejisi Yansıtıcı düşünme Proje Tabanlı öğrenme Tümevarıma öğrenme Tam öğrenme yaklaşımı 225. Gruplara. BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ öğrencilerin yeteneklerine göre ilerlemelerini sağlamak. (2001 KPSS-50-51) Bir öğretmen vatandaşlık dersinde "İnsan Haklarını Engelleyen Etmenler" konusunu işlerken sınıfı 4 ya da 5'erli gruplara ayırmış ve bu etmenlerden birini inceleyerek bu sorunların çözümü için öneriler getirmesini istemiştir. nelerden yararlanabileceğine ilişkin ömekler vermesi C) Tüm ölçütlerin öğretmen tarafından belirlenmesi D) öğrencilerin seçimlerini dikkate alması 224. D. Bir öğrencinin bir konuyu yaparak yaşayarak öğrenme yoludur. B. Uygulama. Çalışmalar genellikle bir senaryo çerçevesinde yürütülür E) Bireysel katkıya ve ortak ürüne bakacağını belirtmesi II.

Aşağıdaki durumlardan hangisi için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha önemlidir? (2002 KPSS-15) A) öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede B) Konulann tekrar edilmesinde C) Konulann günlük yaşamla ilişkilendirmesinde A.1 GRUPLA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Beyin fırtınası Gösteri ■/ aşağıdaki SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Gezi Gözlem Görüşme Sergi Proje ödev gibi D) öğrencilere E) Soru-cevap Drama Rol Oynama Benzetim Altı Şapkalı Düşünme Tekniği kazandırmada öğrencilerin yükseltmede s s • • Mikro öğretim Eğitsel oyunlar 228. Bir ana fıkre ulaşılmaya çalışılır2 S Sınırlayıcı olmayan bir yol izlenir. GRUPLA ÖGRETIM TEKNIKLERI 1. Fikirlerin niteliğinden çok niceliği önemlidir. hayal yoluyla düşünme ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir.2 s Gruptaki herkes fıkrini söyleyebilir. karar vermek. D) öğrencilere bağımsız hazır çalışma bulunuşluk yeterliliği düzeyini kazandırmada E) Öğrencilerin yükseltmede s Süre sınırlaması vardır. Fikirler ile ilgili yorum. doğru-yanlış gibi yargılamalar kullanılmaz. Beyin fırtınası Bir konuya çözüm getirmek.öğretim İlke ve Yöntemleri 107 tekniklerini BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ s Bireyselleştirilmiş öğretim s Programlı öğretim s Bilgisayar destekli öğretim • • • • • 227.1 s Sıra dışı fikirlerin açıklanmasına fırsat verir Grupta problem çözmekle görevlendirilen üyeler mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. beyin fırtınası tekniği verimli bir biçimde uygulanamaz? (2004 KPSS-82) A) Süreç boyunca fikirler düzeltilip yönlendirilirse dışı verilirse yol izlenirse fikirlerin açıklanmasına değer B) Sıra C) Kullanılan yaklaşımda smırlayıcı olmayan bir D) Süre açısından sınırlılık getirilirse E) Gruptaki herkese sorular yönetilirse . Aşağıdaki durumlardan hangisi için öğrenciye proje ya da ev ödevi verilmesi daha önemlidir? (2002 KPSS-3) A) B) C) öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede Konuların tekrar edilmesinde Konulann günlük yaşamla ilişkilendirmesinde bağımsız hazır çalışma bulunuşluk yeterliliği düzeyini BÖLÜM 5 ÖGRETİM TEKNİKLERİ Başlıca öğretim sınıflandırılabilir. Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcılann serbest konuşabilmeieri sağlanır. Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilere fırsat verilmez. 229. Aşağıda verilen durumların hangisinde. Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önenrT verilir. eleştiri yapılamaz fikirler kağıtlara yazılır sonrada üzerinde îartışma yapılır. Doğal konuşma yapılır iyi-kötü.

Bu teknik. kısa sürede çok sayıda fîkir üretmek. karmaşık bazı olayların gösterilerek öğrenilmesinde kullanılır. değerlendirme düzeyinde davranışların kazandırılması amaçlanmamaktadır. konunun ne kadar anlaşıldığı hakkında dönüt verir. görüşlerin düzenlenmesi 232. göstererek ve açıklayarak sonrada öğrenciye yaptırarak öğrenmeyi sağladığı bir yöntemdir. bireylerin eleştiriye yer vermeyen bir ortamda düşüncelerini açıkladıkları. s Soruyu yalnızca bir öğrencinin cevaplamasına izin verilmelidir. Gösteri kısa ve öğrencilerin anlayacağı hızda olmalıdır. öğretmen öğrencilerin düşünme ve yorum yapmalarına olanak sağlayan sorular hazırlamalıdır. bırakılması değerlendirilmenin D) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin sonraya E) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi. Genellikle psikomotor becerileri kazandırmak amacıyla kullanılır. daha sonra cevabı verecek öğrencinin adı söylenmelidir. 2. öğrencilerin ilgilerini çekmektedir. Belirtilenlerden hangisi "beyin fırtınası" tekniğinin başarısı engeller? (2002 KPSS-25) A) Düşüncelerin üretilmesine ve geliştirilmesine önem verilmesi B) Düşüncelerin niteliğe de niceliğe de önem verilmesi sağlamak B) öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak C) Psiko-motor becerileri kazandırmak D) öğrenilen bilgilerin uygulamasmı sağlamak E) Beceri gelişimini sağlamak 234. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi etkinliklerde ağırlıklı olarak gösterip yaptırma tekniğine yer veren bir öğretmenin hedefleri arasında yer almamaktadır? (2003 KPSS-25) A) öğrencilerin olayları analiz edebilmelerim 231. sentez. Gösterip yaptırma Bir işlemin. öğrenilen bilgilerin uygulanmasını gerektirir. müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır. bir deneyin nasıl yapıldığını. . s Öğrencilerden tam cevap beklenmelidir. 2 Bu nedenle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Amacr. bir araçgerecin yada makinenin nasıl çalıştığını öğretmenin önce uygulama yaparak. sorunlara çözüm getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-108) A) B) C) D) E) Problem çözme Beyin fırtınası Güdümlü tartışma Gösteri (demonstrasyon) Grupla öğretim 3. Aşağıdaki durumlardan hangisi için gösterip yaptırma yaklaşımı uygundur? (2002 KPSS-24) A) B) C) D) E) Devinişsel (psikomotor) beceri kazandırma Olgu ve olayları açıklama Kavram geliştirme Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma işbirliği ve paylaşımı artırma C) özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabümelerinin sağlanması önlenmesi. orijinal fikirlerin üretimini sağlamayı hedefleyen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (2003 KPSS-27) A) B) C) D) E) Tartışma Benzetim Rol yapma Beyin fırtınası Soru-cevap özellikle spor. Bir soruna çözüm bulmak amacıyla. Amaç beceri geliştirmektir. fen. s Cevap için uygun yeterli zaman tanınmalıdır.108 öğretim İlke ve Yöntemleri 230. Soru Sorarken Dikkat Edilecek Noktalar s Sorular tüm sınıfa sorulmalı. Böylece öğrencilerin tümü şoruyu dinleyecek ve cevaplamaya çalışacaktır. öğretmen Önemli noktaları açıklamak için soruyu cevaplamamalıdır. Analiz. biraz beklenmeli. Bilişsel alanın uygulama basamağının. Eğer öğrenci soruyu cevaplamakta güçlük çekiyorsa bir başka öğrencinin ona yardım etmesi sağlanmalıdır. Daha çok psiko-motor davranışların. 233. En etkili yönü bir becerinin ustaca ve en uygun bir şekilde nasıl yapılabileceğinin öğretilmesidir. Öğrenci soru sorulacağı için sürekli hazır haldedir. Göze ve kulağa hitap ettiği için öğrenme düzeyi yüksektir. Soru-cevap öğretmenin konuyla ilgili önceden hazırladığı soruları sınıfta öğrencilere sorması ve öğrencilerin cevaplaması yöntemidir.

Öğretim süreçlerinde. mekan. bir fikri veya soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle canlandırmasıdır. Dersini işferken bir öğrenciye soru soran ve bu Öğrenciden yanhş yanıt alan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisi izlemesi gereken en uygun yoldur? (2004 KPSS-71) A) Ceza kullanması 4. Bunlar. bir olayı. Bu teknikte sadece problemin çözümü değil katıtanların insanı anlaması. Dramanın genel olarak iki türü vardır. Amaç bireylere serbest konuşma alışkanlığı kazandırmak. Ayrıca rol yapan öğrenciye neler hissettiği sorulur. Doğru cevaplar için ipuçları verilmeli. "güzel". insan ilişkilerinde olumlu tavır geliştirmeleri ve empati yoluyla başkalarını anlamaları sağlanır. Doğru cevap veren öğrencilere "iyi". Düzeltilmesi için fırsatlar oluşturur.3 Doğal dramada oyuncular kendilerini diledikleri gibi ifade ederler. Rol Oynama Rol yapma tekniği. Bir tiyatro oyununun sahneye konuluşundaki gibi dramada öğrenciler kendilerini o atmosferin içinde hissederier. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-83) A) B) C) D) E) Anlatma Problem çözme Soru-yanıt Tartışma Bireysel çalışma . Drama onlara rolünü oynadıkları kişiliklerle konuşma olanağı sağlar Drama bireysel deneyimlerin gelişmesine katkı sağlar. doğru yanıtt bulmasını sağlayacak başka bir soru yöneltmesi C) öğrenciye. Giyim. gibi sözlerle pekiştirilmeli. Doğru cevaplar hemen pekişirilmelidir. ilişkisel-birleştirici sorular. 5.Problem çözme ile araştırma. genişletme-açık uçlu sorular şeklinde olabilir. Drama Doğaçlama. Drama yönteminden birçok derste yararlanılır. yanlış cevaplar düzeltilmelidir. Önceden öğrenciye rolün nasH canlandırılacağı konusunda rehberlik yapılır. öğrencilerin bir konu üzerinde düşüncesini ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamada. Örneğin: Tarih dersinde ilkçağ konusu işlenirken öğrenciler kendi aralarında grup oluşturur. Öğrenciler duygularını. yanlış yanıt verdiğini söylemesi D) Öğrenciye doğru yanıt veren öğrencileri örnek göstermesi E) Öğrencinin söz hakkını kısıtlaması 236. iyi anlaşılmayan noktaları açığa çıkarmada. Drama öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğreten bir tekniktir. Öğrencilerin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-45) A) Sözdağarcığını zenginleştirmek B) Tartışma kurallarını öğretmek C) Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak D) Sözlü anlatım becerisini geliştirmek E) Öğrencilerin sağlamak heyecanla baş edebilmesini 235. İyi anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturur. arkadaşını iyi dinle sana tekrar soracağım" gibi sözler söylenmelidir. rol oynama ve tiyatro tekniklerinden yararlanarak öğrencilerin yaşantıyı.İstanbul'u kim fethetmiştir? İlişkisel. Genişletme.inceleme yaklaşımları arasındaki ilişkiyi açıklayınız 237. üretim gibi konularda hazırlanarak sınıfta bunu oynayabilirler ve sonuçta konuyu tartışırlar. Öğrencinin ne düşündüğünü ifade etme fırsatı verir. Bunlar doğal drama ve biçimsel dramadır. Mümkün olduğunca farklı türden sorular sormaya dikkat edilmelidir. bir fikir. onların duygu ve düşüncelerini kendi sözcükleriyle istedikleri gibi B) Öğrencinin. durum yada olayın başkasının kimliğine bürünüp o kişi gibi davranmaya çalışmasıdır. Öğrencilerde sözlü anlatım becerileri geliştirir. Kapalı uçlu bilgiyi yoklayan sorular.Trafik kazalarını önlemek için neler önerirsiniz? Kapalı uçlu. insan ilişkileri. Örnek. yanlış cevap veren öğrencilere "şimdi hatırlayamadın. Drama da yer alan Öğrenciler bir anlamda olayın bir parçası olurlar. Rol yapma bittikten sonra durum yada olay sınıfça tartışılır. düzeltmesi için fırsatlar y ar at ma da ve p ek iş ti rm e iş le memde kullanılabilecek en uygun yöntem ve teknik. fikirlerini ve ilişkilerini geliştirirler. davranışlarım. Burada öğrencinin neler söyleyeceği önceden belirlenmiştir.öğretim llke ve Yöntemleri 109 öğrencilerin bir konu üzerinde düşünmelerini sağlar.

Âşağıdaki yöntem ve teknikler dikkate alındığında hangisinde öğretmen etkinliği diğerierine oranla daha baskındır? (2003 KPSS-28) A) B) C) D) E) Gösterip yaptırma örnek olay Tanışma Benzetim Düz anlatım • Dersler 515 dk. Bu teknikte bilgisayardan sıkça yararlanılır. 6 239. oyuncular tarafından paylaşılmış. Öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersin video kayıtlarma bakıiarak davranış düzeftme ve geliştirme yöntemine en ad verilir? (2002 KPSS19) A) B) C) D) E) Ekiple öğretim Mikro öğretim işbirliğine dayalı öğretim Birebir öğretim Programlı öğretim 7. biçimsel drama türü olarak kabul ediiebilecek bir biçimi de yaratıcı dramadır: Yaraîıcı dramayı genel hatları ile inceîemekte yarar vardır. Beyaz Şapka: Tarafsız Kırmızı Şapka: Duygusal. Altı Şapkaiı Düşünme Tekniği öğrencilere yeni fıkır üretmenin yollan öğretilmeye çalışılmakta. Teknik. duyuşsal ve psiko-motor becerileri kazandırmada etkili olabilen. Her öğrenci konusunu sunar. Gerçek ortam ve araçlar kullanılarak yapılması tehlikeli ve pahalı olan durumlarda başvurulması gereken bir yöntemdir. Her iki drama türünün pek çok çeşidi vardır. üretken Mavi Şapka: Serinkanlı. analizci 8. altı farklı renkte şapka ve bunlara yüklenen anlama göre görüş oluşturma esasına dayanmaktadır. teyp vb. s Rol oynama ile drama arasındaki fark. Bicimsel drama daha çok yetişkin bireylere yöneliktir. Uygulama sırasında şapkalar değiştirilerek. Benzetim öğrencilerin bir konuyu gerçekmiş gibi ele alarak üzerinde çalışma yaptıkları bir tekniktir. kişisel Siyah Şapka: Kötümser Sarı Şapka: İyimser Yeşi! Şapka: Yenilikçi.3 Şapkaların renkleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir. öğrencilerden düşüncelerini kullanılan şapkaların gerektirdiği biçimde ortaya koymaları ve . • Kaydedilen süreç sınıf içinde izlenerek tartışılır. Oynanacak oyun ya da hikaye. Uçak eğitimi. radyo ve TV haber ve yayınlarını taklit etme ve gölge oyunları doğal dramaya örnek olabilir.110 Öğretim İlke ve Yöntemleh açıklama yapmalarına imkan sağlamaktadır.2 Yüz yüze eğitimin gerçekleştirildiği sınıf içi uygulamaları kapsayan bir tekniktir. kadavra üzerinde ameliyat vb. düşüncenin sadeleştirilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Böylece birey giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için. provası yapılmıştır. sunu video. 6. Yavaş öğrenen öğrenciler için faydalıdır. Drama da ise bireyde gelecekte veya başka ortamlarda karşılaşabileceği durumlara muhtemel çözüm yollarını oynayarak hazırlıklı olmayı içerir. önceden hazırlanmış bir metin olmadan rol alanların kendi yaratıcılık özelliklerini kullanarak oluşturdukları rolleri sundukları bir Öğretim yöntemidir. Bunlar arasında serbest oyunlar. Kuklalar. tutularak oluşan süreç içinde kaydedilir. • öğrenci sayısının az olması önemlidir. istenildiği anda başka bir düşünme biçimine geçiş mümkün olabilmektedir. Yukarıda özellikleri sıralanan öğretme öğrenme yönteminin ya da tekniğinin adı nedir? (2004) A) B) C) D) E) Münazara Programlı öğretim Bireyselleştirilmiş öğretim Mikro eğitim Görüşme 240. bir tekniktir. hikayeleri sahneleme.-. resimlerle hikaye sahneleme. Gerçek durumlar model yada sanal ortamda (bilgisayar) yaratılabilir. Rol oynamada birey. pandomim ve diğer bazı oyunlar da biçimsel dramaya örnek verebilir. Dersler kısa tutulur. Bunda oyunlar daha ciddi ve planlıdır. Mikro öğretim öğretmen eğitimde kullanılan ve az sayıdaki öğrencinin grup çalışmalarıyla gerçekleştirdiği.3 Dramanın. Dersten sonra sunu birlikte izlenir ve tartışılır ve değerlendirilir. başka birinin kimliğine bürünerek dünyaya başkasının penceresinden bakmaya çalışır.3 mevcut problemin çözümü konusunda görüşler üretmeleri istenilmektedir. bilişsel. Öğrenme düzeyi oldukça yüksektir. • öğretim becerileri gözlem ve dönütlere göre tekrarlanır böylelikle bu beceriler geliştirilmeye çalışılır. araç gereç gerektirmez. 3 Kendilerini geliştirirler. • Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kullanılır. 238. Yaratıcı Drama Yaratıcı drama. kayda alınır.

Gezi sonuçları sınıfta tartışılmalı ve raporlaştırılmalıdır. Belirli bir nesne. Beceri çeliştirme çalışmaları Planlı grup çalışmaları Düzey geliştirme çalışmalan yapılır. Eğitsel oyunlar öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir tekniktir. nesneleri. Uygulama basamağındaki davranışlann kazandırılmasında kullanılır. 6 C. gelecek konulara hazırlık yapmak amacıyla kullanılır. öğretimi tamamlayıcı bir destek aracıdır 2.Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-47) A) Boş zamanları değerlendirmek B) Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirme C) Ilk elden somut yaşantılar sağlama D) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltme E) Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak Bilgisayar öğretiminde öğretmene yardımcı bir öğretim aracı olarak kullanılır. s Bilgisayar öğretmenin yerine geçen bir araç değil. Gezi Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak. durumu gözleyerek doğrudan bilgi edinme yoludur. 2. davranışları pekiştirmek ve geliştirmek. Öğretmenin rolü öğrenci merkezli öğrenme etkinlikleri düzenlemektir. Her öğrenciye ayrı ayrı ödev verilebileceği gibi grup ödevleri de verilebilir. öğrencinin öğrenme hızına bağlı olarak öğretim tasarlanır. bilmeceler. sınıf içi çalışmalara da değişiklik getirmektedir. resim. Özellikle duyuşsal davranışların kazanılmasında etkilidir. tarzı önemlidir. Gözlem Bir nesneyi. Bilgisayar Destekli Öğretim 241. Bir sınıfı oluşturan öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıklarının giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması sürecidir. Özellikleri. Gezi yapılacak kurumdan ve okul müdürlüğünden izin alınarak gezi programının bütün boyutları öğrencilerle birlikte planlanmalı ve yürütülmelidir. 6 . Uygulama basamağındaki davranışların kazanılmasında başvurulabilir. öğrencilere ilk elden 4. Sergi öğrencilerin.2 Gezi iyi planianmalıdır. hareketli.2 Doğrudan bilgi edinme yollarından biridir. SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERJ 1. öğretmene yardımcı olan. Öğrencilerin gerçek hayat içinde ya da yapay ortamlarda (laboratuar. Öğrencilerin öğretim etkinliklerinden sorumlu olmaları amaçlanmaktadır. öğrenme stili. renkli. Öğrenci aynı zamanda yaparak-yaşayarak ve planlı iş yapma alışkanlıkları kazanır2 öğrenme araç ve ürünlerini gezip görmek.öğretim ilke ve Yöntemleh 111 somut yaşantılar sağlamak ve okul-yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaret tekniğidir. olay ya da durumla ilgili bilgi toplamak amacıyla yapılır. * s s V Dönüşümlü günlük çalışmalar. Konular oyuna dönüştürülerek ilgi çekici duruma getirilir. fuarlar. BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ 1. şiir. Yetersizlik ve eksiklikleri tamamlamada kullanılır Beceri geliştirmede kullanılır Bireysel hızda ilerlemeyi sağlar 3. Bu teknikte öğrencilerin yaratıcılığı. doyum sağlayıcı bir anlama kavuşur. kitap. heykel sergileri gibi etkinliklerle ortaya konulur. s öğrenciler için. Yapılması gereken bireysel çalışmalar. 2 Kart oyunları. Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller modeli) Öğrenci merkezli bir öğretim tekniğidir. Hazırlanan ürünler. tanımak amacıyla yapılır. insanları bir plan dahilinde izlemeye dayalı bir tekniktir. becerileri geliştirilir ve öğrenme süreci ile ilgi çekici. öğrenciye neşeli ve rahat ortam sağlanmakta. bulmacalar buna örnektir. öğrencilerin bireysel ayrılıklarına göre farklı çalışmalar yaptırılmasını gerektirir.6 B. Programlı öğretim ve bilgisayar destekli öğretim bu yaklaşıma hizmet eder. Eksikleri tamamlamak. Ev Ödevi Öğrencilerin sınıf dışında yaptığı ek öğrenme etkinliği olarak gerçekleştirilir. sınıf) olayları. öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin değerlendiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. 9. ünitede geçen konuları doğal ortamında görmek. animasyonlu olarak hazırlanan eğitim CD leri aracılığı ile öğrenme zevkli ve ilgi çekici hale gelir. üretkenlikleri. sınıf sergileri.

Uzrnan kişi sınıf ortamına getirilebilir veya görüşme ziyaret etme şeklinde gerçekleştirilir. aşağıdakilerden öncelikle hangisine dikkat etmelidir? (2001 KPSS-113) A) B) C) D) E) Eğitsel değer taşımasına Uzun zaman almamasına Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına Bilgi toplamayı gerektirmesine Bireysel olarak yapılabilmesine . Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir. 2003 Tan.2 242. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilen ev ödevlerinin en çok kullanıldığı durumdur? (2003 KPSS-30) A) öğrencinin hoş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak. öğrencinin bireysel yapabileceği içerikte verilmelidir.112 Ödevlerin özellikleri s ödev açık. 2004 Sönmez. 2004 Taşpınar. 6. s ödev. Şeref. Yargı Yayınevi. sağlamak. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. 5. E n ç o k o k u l d a k a z a n ı l a n d a v r a nı şları n pekiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. 2. net ve anlaşılır olmalı öğretim llke ve Yöntemleh YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. 2001 Demirel. özcan. Bir öğretmen ödev verirken. Hasan Can. 4. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı. Örnek Çözümlü KPSS. 243. 3. B) öğrenciler arasında iletişimi kuvvetlendirmek. Zor ve karmaşık ödevleri yapamayan öğrenciler başkalarından yardım istemekte ve bu sürede olumsuz psikolojik d ur um la r yaşamaktadırlar. Ankara. Program Geliştirmede Öğretmen Ei Kitabı.2 5. s Ödev. KPSS Eğitim Bilimleri Ankara: Empati Yayınevi. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KPSS Ankara: Pegem A Yayınları 2004 Oktaylar. Görüşme Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktarmaya dayalı bir tekniktir. Elazığ: Üniversite Kitabevi. D) Ailedeki diğer bireylerin de öğrenmeye katkısını E) öğrenci başarısını daha çok ölçmeyle yapmak. V. Ankara: Pegem Yayınları. M. s s s ödevlerle ilgili öğrenciye anında dönüt verilmelidir. C) Okulda kazanılan davranışların pekiştirilmesini sağlamak. Mutlaka eğitsel bir değer taşımalıdır. Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. 2004 s öğrenciye öncelikle sınıfta anladığı ve öğrendikleri konuların tekrarını ve alıştırmasını yapmaya dönük ödev verilmelidir. Ankara: Anı Yayıncılık. öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve normal süre için verilmelidir.

Eğitimin başlangıcı. Okulda bireyler çoğunlukla öğretim yoluyla davranış kazanırlar. amaçlt ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. yaşam boyu devam eden süreçle sürekli öğrenme arzusunda olan bireydir. Siyasal (Yönetici yetiştirme) 3. gelişigüzeldir. insanın insan olarak çevresiyle etkileştiği güne kadar uzanır. öğrenme yeteneği olmadan eğitim olmaz. Bireyi öğrenme sürecinin temeline aldığımızı ve onu bir öğrenen olarak gördüğümüzü kabul edebiliriz.9 Bireye kazandırılması düşünülen davranışların ne olduğu. tarafından planlanır. arkadaş grubu içinde. Planlı. bireylere olumlu davranış kazandırmaktır Formal eğitimin gerçekleştiği ortamlar içinde okulun ayrı bir önemi vardır. onları gözleyip taklit ederek öğrenir. yerlerde oluşur işyerinde. Bu anlamda birey. Okulda ifadesi ile okul içinde yapılan tüm etkinlikler ile sınıfta öğretilen tüm dersleri içine alan öğretimi. kısaca yaşamın her anında oluşur Olumlu davranışlar yanında istenmeyen davranışlarda oluşabilir süreklidir. Bireysel. ancak öğretim daha çok okulda yapılmaktadır. Zaman ve yer açısından sınırsızdır ve her şeyden önemli olarak da kültürü oluşturur.Toplumsal (Kültür aktarımı) 2.9 6. Bunlar karşılaştırmalı olarak şöyle açıklanabilir. okulda. yaşantılarla kazanılır. öğretme ise öğrenme etkinliklerini yönlendirme ya da kılavuzlama işidir. yaşam boyu devam eder. toplumsal ve kültürel yaşamın her alanında "bilinçli. bu davranışların nasıl kazandırılacağının. ilgi alanlarını geliştirir) Program Gelecekle ilgili yaşanılması istenenlere ulaşmak için. okul dışında derken de okul çevresinde ve program dışı etkinlikler olarak dile getirilen örtük program etkinliklerini kapsadığı söylenebilir. I. Başkalarının etkisi altında yeni davranışlar kazanması onun eğitilmesi demektir Eğitim Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoiuyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Bireyi geliştirici (Bireylere iş. Eğitim bir bakıma kasıtlı kültürleme yolu olarak görüldüğünden eğitim programlarının planlı olması gereği bu deyişle kendiliğinden ortaya çıkmakladır.(1) Eğitim her yerde. Eğitim süreci. Öğrenen. "eğitim"dir Eğitim programı Bireyin okul içi ve okul dışı planlı tüm eğitim etkinliklerini içine alan öğrenme yaşantıları planıdır. s Bireyin bir başkası tarafından eğitilmesidir. Bu tür çabaların ve etkinliklerin en yoğun olduğu alan. kazandırılıp kazandırılmadığının nasıl anlaşılacağının gösterildiği dokümana denir.(1) 5. Ekonomik (insan gücü yetiştirme) 4.1 .Program Geliştirme 113 GİRİŞ Eğitim insanı temel alır ve onun öğrenmesiyle başlar. Eğitimde planlanmış etkinliklerin önemi büyüktür. düzenli. öğrenenlere öğrenme yaşantıları sağlamak eğitim programları aracılığı ile olmaktadır. Öğretim Programı Eğitim programı içinde önemli bir yeri olan okuldaki dersler ve bununla ilgili etkinliklerle sınırlandmlmış o!an bir kılavuzdur. Eğitimin hedeflerine ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesine eğitim programı denir Amaç. çok boyutludur. elde bulunan imkanları düzenlemektir. Birey davranışlarının hemen tamamını başkalanyla etkileşerek. İnformal Eğitim Bireyin farkma varmadan gerçekleştirdiği öğrenmelere denir. Çoğunlukla öğretmen Planlı olmadığı için. kuşkusuz. s formal eğitimin birey dışındaki unsurlarca kontrol edilmesidir. O halde öğretim nedir ? Öğretim Bu davranış değişikliğini okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir.e FORMAL EĞİTİM INFORMAL EGITIM Amaçlı ve planlıdır Amaçlı ve planlı değil. uğraş verir. Eğitim kurumlarının işlevleri dört ana başlık altında toplanabilir.(1) Formal Eğitim (Kasıtlı Eğitim) Bireyin kendisi ya da bir başkası tarafından kazanılacak davranışların planlanıp kontrol edildiği eğitimdir. bulunulan ortama göre öğretim yoluyla şekillenir gerçekleşir Başlangıçtan sonuna Bireyin yaşadığı kontrollü kadar kontrollü yada kontrolsüz her ortamda gerçekleşir ortamlarda gerçekleşir Çoğunlukla okul vb. doğduğu andan başlayarak çevresinin etkisindedir. planlı ve yöntemli" insan çabalarının ve etkinliklerinin ana öğesi durumuna gelir.

Bu görüşe göre okul kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir. (esasicilik) Program Geliştirme Eğitim programının hedef. Idealizmde gerçek akıldır ve madde bir bakıma onun ürünüdür.114 Program Geliştirme Ders Programı öğretim programı kavramında sözü edilen dersler için hazırlanmış bir programdır. kişisel inanç ve değerlerimizle ilgilenmemize.(2) İçerik Bir programın içinde bulunması gereken konuların düzenlenmiş bütünüdür. Gerçekçiler. PROGRAM GELİŞTİRMENİN FELSEFİ TEMELLERİ Felsefe.(2) 2. kim olduğumuzu. öğrencilere yaşayan değerler ve bu değerlerle nasıl yaşayacağı öğretilmelidir. öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasmdaki dinamik ilişkiler bütünüdür. görüşleri. Gerçeğe giden yolun sadece bilimsel yöntem olduğunu kabul etmez. Bu program öğretim programını içine almakta. Bu tanımda. Duygu ve arzulardan öte akla bağımlı olması. doğru ve güzelin evrensel olduğunu savunan bu görüşe göre. sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur. Felsefe. Gerek bireyi.(4) Her üç program kavramını bütün olarak düşündüğümüzde şunlar söylenebilir.9 7 244. içerik. söz konusu yargının diğer yargılarla uyuşmasına bağlıdır. "istendik" sözcüğü ile anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-93) A) B) C) D) E) Eğitimin hedefleriyle ilgili olma Bireyin isteklerini dikkate alma Güncel gereksinimleri karşılama Bireye fıziksel güç kazandırma Toplumsal yardımlaşmayı artırma Bir ders içerisinde hedeflerin bireylere nasıl kazandırılacağına ilişkin etkinliklerin düzenlendiği planlardır. Belli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Bu dört Öğe. Müfredat Bir dersin yalnızca ünitelerinin ve konularının belirlendiği listedir. Bir başka deyişle. bir yargının doğruluğu. gerçek bilgi ise aklın ürünü olan bilgidir. Çünkü idealist görüşte tutarlılık kavramı önemli bir yer tutar. Temel olarak dört felsefeden söz edilebilir Bunlar. Hedef 2. öğrenme-öğretme süreci 4. inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği etkilediğinden program geliştirmede önemli bir yer tutar. var olma nedenimizi ve bir ölçüde nereye gideceğimizi anlamamıza yardımcı olur. öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme esaslarının yer aldığı bir kılavuz plan olarak tanımlayabiliriz. öğretim programını oluşturan derslerin planlandığı ve bu planlama içinde derslerin amaçlan. bir okul için düşünce tarzını. Dış dünyanın insan algılarından bağımsız olduğu varsayımından hareket eden gerçekçilikte. İdealizm (İdealistlik) İdealist görüş gerçekçiliği ruhsal sayan bir felsefe öğretisidir. bireyin davranışında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. iyi. ölçme ve değeıiendirme (sınama durumları) Hedef Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir. bu görüşü modern bilimin temelini oluşturan nesnelliği yansıtmasına olanak vermiştir. gerekse toplumu ve konu-alanım ele ahrken neye önem verileceğinin temelinde felsefı görüş ve tutumlar vardır. içerikleri. En geniş kapsamlı program eğitim programıdır. Bu görüşte değerler mutlaktır ve değişmez bir yapıya sahiptir. Konuların düzeneği olarak da ifade edilir. idealistlerin öngördükleri gibi zihnin .*2* Öğrenme-Öğretme Süreçleri Eğitim durumlandır. Bir savın ya da inancın doğruluğu.<2) Ölçme ve Değerlendirme (sınama durumları) öğrencide gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanıhp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. gerçeğin temellendirilmesine dayalı bir bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen ürünlerin dirik bir bütünüdür. 1. Felsefe.(4) Realizm (Gerçekçilik) Bu görüşe göre varolan her şey gerçektir.(3) 1. dile getirdiği nesne ya da olgunun var olmasına bağlıdır. Içerik 3. maddenin varlığına olan inanç temeldir. Eğitim. ders programlan da öğretim programını oluşturmaktadır. Gerçeklerle ilgili olarak.(3) Bir eğitim programında yer alan dört temel öğenin birbirleri arasmdaki ilişkiler bütününe program geliştirme denir.

eğitim süreci. Yararcılık. İnsanların bu değişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekir. ne rekabet eden bir kişilik olarak hizmet eden idealci ve bilgi veren gerçekçi. Existentialism (Varotuşçuluk) Varoluşçu görüşe göre eğilimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Esasicilik 3. bilgi düzeyi. yardıma gereksinim duyan öğrencinin yardımına koşan ve kişiliğin geliştirilmesine yardım etme zorunluluğunda olan bir kişidir. Eğitime yön veren dört temel felsefe vardır. Yeniden Kurmacılık Bu dört felsefeden her biri köklerini daha önce adı geçen dört temel felsefeden alır. ona hazırlıktır. İnsan doğasının en önemli yanı akıldır. Amprizm'den daha köklü ve daha az sorunla karşılaşacak bir yöntemdir ve deneyim felsefesinin daha akılcı ve eleştirici bir uygulamasıdır. Buna bağlı olarak eğitimde çıkış noktası konu değil çocuktur. İlerlemecilik 4. yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir. James'e göre yararcılık. 4. yardımcı olmak Aşağıdakilerin hangisinde bu vurgulamaları ön plana çıkaran eğitim felsefesi akımları doğru sıralanmıştır? (2004 KPSS-87) I A) Daimicilik B) Yeniden kurmacılık C) Ilerlemecilik D) İlerlemecilik E) Esasicilik II Esasicilik İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık Daimicilik Daimicilik III ilerlemecilik Esasicilik Esasicilik Yeniden Kurmacılık Yeniden Kurmacılık IV Yeniden Kurmacılık •Daimicilik Daimicilik Esasicilik İlerlemecilik EGITIM FELSEFELERI Eğitim de diğer bilimler gibi nereye yöneleceği konusunda felsefeden yararlanmalıdır. Daimicilik görüşünün temel ilkeleri şunlardır: s s s Değişmeyen Evrensel Bir Eğitim Entellektüel Eğitim Eğitim hayalın bir kopyası değil. bu görüşü sistematik bir eğitim kuramı olarak görmeyenlerin sayısı oldukça fazladır. Varoluşçu öğretmen. sağlam ve doğru karakterli insan tipi yetiştirme işiyle uğraş vermelidir. bir kavramın ya da bir kuramın bir eylem planı ya da tasarısından başka bir şey olmadığını ve doğruluğun da yalnızca bu düşüncenin başarısından oluştuğu görüşüdür. kendi değerler sisteminin özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmasızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır. Daimicilik-realizmden. Daimicilik (Prennialism) Bu görüşü savunanlar eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık. II. bir inancın ve bir hipotezin sonuçlarını değerlendirerek gerdeğe varma yoludur. W. insan deneyimine dayandığmdan eğilim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe.idealizm ve realizmden. Zihinsel açıdan üst düzeyde seçkin bireyler III. eaitimde insan zihninin gelismesine (entelektüel egitime) önem verilmesi gerekir. bir düşüncenin. I. Bunlara göre insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez. Esasicilik) 245. Her bir öğrencinin. Bu görüşü benimseyen eğitim anlayışında bireysel özellikler ve çocuğun etkin katılımı önemlidir. birey. 1. Bir fikrin. öğretmen ve öğrenci konularına ilişkin varolan uygulamaları reddetmesi onun uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.yararcılıktan (pragmatizm) ilham alır. Bu nedenle. Daimicilik 2. Toplumu yeniden yapılandırarak geliştirmek IV. Bu nedenle. 19. 1. sürekli deneme ve düzeltmelere olanak tanır.Program Geliştirme 115 Sosyal ve demokratik yaşamı geliştirme yetiştirmek kendi dünyasını yaratması yerine. insan zihnînin yaşadığı çevre ile bilgi alışverişinde bulunduğunu varsayarlar. Bireylere zihinsel yetilerini geliştirmelerinde Pragmatizm (Yararcılık) Yararcılık. Yararcılığın özü. Böylesi bir yaklaşımda öğretmenin rolü. ne de sorun yaratan durumlarda danışman olarak hizmet eden yararcı bir davranış kalıbı değildir. Fakat bu görüşün eğilim sürecine yaklaşımındaki kesin tutum.(Yeniden kurmacılık) . Gerçekçi görüş temelde idealist görüşe karşıt olarak oluşturulmuş bir görüştür. yüzyılda Amerika'da ortaya çıkan bir felsefi akımdır. Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim. (Daimicilik. Eğitim. Bu görüşte önyargıların yeri yoktur.grup etkileşimi. esasicilik. Yeniden kurmacılığın bazen varoluşçulukla da ilgisi vardır.(llerlemecilik ve yeniden kurmacılık) 3.

Brameid bu akımın temsilcilerindendir Bu akımdaki temel görüşlere göre eğitimin amacı. Esasiciler daha çok programların konu alanı üzerinde durur ve zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı temel konuların ve değerlerin seçimine önem verirler. 1. endüstriyel tasarım kavramında da olduğu gibi öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar. John Devvey. öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir. Sorun Merkezli Program Tasarımları Bütün yaklaşımlarda programın öğeleri aynıdır. s Eğilimde ve öğretimde girişim öğrenciden çok öğretmende olmalıdır. Okullarda uygulanan eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu bu tasarım yaklaşımıyla düzenlenmiştir. PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARl / 2. öğretmen otoritesinin sınıfta yeniden yerine oturtulmasını savunurlar. Burada amaç.116 s Program Geliştirme Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir.Sosyal ve demokratik yaşamı geliştirmeyi amaç edinir. tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır. 5 1. pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. Bu görüşe göre insanları eğitilmiş olarak kabul edebilmek için bütün insanların sahip olması gereken esaslar vardır. "Eleştirici düşünce" bu yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. öğeler arası ilişkiler ve temele alınan değerdedir. 3. tecrübenin sürekli olarak yeniden inşa edilmesindedir. Sosyal Bilgiler adı altında birleştirilmiştir. • Geniş Alanlı Tasarım: Konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Bu akımın önemli özelliği. Bu görüşe göre eğitim. bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Konu. Bu yaklaşım dört ana şekilde görülür. ekonomi. Akımın dayandığı felsefe yararcıiıktır (pragmatizm). Bu yaklaşımda konuların ne şekilde verildiği ve hu bitgilerin nasıl kullanılabileceği önemli görülmektedir. Pragmatik felsefe. • SüreçTasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine. Bu görüşün dayandığı temel ilkeler şunlardır: s öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır. Ülkemizde de son ilköğretim (1-8) programlarında Tarih ve Coğrafya.Merkezli Program Tasarımlan Eğilim uygulamalarında en yaygın kullanılan bir tasarım şeklidir. Eğitimciler yeni bilgi ve çevredeki değişmeler ışığında politika ve yöntemlerini ayarlamaya hazır olmalıdır. politika. •/ Eğitim sürecinin özünü. Bu nedenle de eğitimin sürekli bir gelişim içinde olduğu öne sürülür. bu öğelerin düzenlenişi. değişmeyi gerçeğin esası olarak görür. toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek olarak kabul edilmektedir. Esasicilik (Essentialism) Esasicilik. akademik disiplinler üzerinde yoğunlaşmasına karşın. . Bu akımın bir görüşüne göre de toplumsal değişmede temel sorumluluk okullardadır. yeniden inşa Eğitim programı tasarımı. Daha çok ilk ve orta okullarda uygulanmaktadır. dış dünyaya uyum değil. • Konu Tasarımı: Aklın. unsur olduğuna ve bilginin aranması ve elde edilmesinde buna gerek olduğuna inanılmasıdır. Yeniden Kurmacılık (Retonstrııctionism) Bu eğitim akımı. antropoloji. Fark. eğitimin özü topluma uyum. ilerlemeciliğin bir devamı olup son gelişen akımlardan biridir. Eğitim programları tasarımlannı geliştirmede genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir. • Disiplin Tasarımı: Bu yaklaşımda eğitim programı. sosyoloji ve tarih bir araya getirilerek sosyal bilgiler dersi oluşturulur. açık seçik bir sosyal reform hareketi geliştirmede önemli araçlardan biridir. Bu şekilde farklı dersler olan coğrafya. Isaac Bergson ve T. Bu işte esas güç öğretmenlerdedir. Eğitim yeni bir toplumsa! düzen yaratmaya girişmelidir.3 Bunlar. Bu görüşe göre geçmişten gelen temel bilgi ve değerlerin önemli yanlan korunup yeni kuşaklara öğretilirse. s Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır. İlerlemecilik (Progressivism) llerlemecilîk. Okul yeni bir toplumsal gelişmeye imkan verecek biçimde geleceğe yönelik olmalıdır. Program tasarımı. Konu Merkezli Program Tasarımları 2 Öğrenen Merkezli Program Tasanmlan 3. s Büyük kitaplar (klasik eserler) eğitimi edileceğine inanılmasıdır. insanı farkh kılan bir. aslı yine de konu tasarımı ile aynıdır. yeni kuşaklar için geçmişin başarıları üstüne daha mükemmel bir uygarlık yaratabilirler. eğitimin davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak. konu alanının çok iyi özümlenmeni oluşturur. bir felsefeye dayalı olmaktan çok doğrudan doğruya bir eğilim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 4.

İhtiyaçların belirlenmesi Amaçların belirlenmesi Içeriğin seçimi içeriğin düzenlenmesi Öğrenme yaşantılarının seçimi Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması Program öğelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü • Yasam Sartları Tasarımı: Bu tasarımla. Tyler modeli 3. her bir konu alanının kendine özgü yapısı ile ele alınarak düzenlemelidir. Program tasarımı ile eğitimcilerin. Demirel modeli 1. Bu tasarımcılardan Pestallozzi "kişiler kendilerini en iyi kendi doğatarında bulabilir" demiştir. hedeflere dayalı ve deneyim içerisine kök salan öğrenme. ihtiyaçların belirlenmesinden sonra ister. F. Program geliştirmede tümevarım yaklaşımını ele alır. 1. bizzat öğretmen her öğrenciye uygun olanı. • Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı: Butasarımcılartoplumun sosyal. 50'li yılların davranışsal psikolojisi ve eğitim programı tasanmlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. A. politik. Yenilikçi durumsal model 7. PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ Yapılacak i$ ve islemlerin sırası program geliştirme modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplumun değişen yaşam ortamına uyum sağlaması ve bu amaca ulaşabilmek için eğitimde yapılması gerekenlerin ortaya konması. eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve "gerçek" dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle eğitim programı tüm ihtiyaçları önceden belirlemez. toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar. Bu tasarımcılar hayatın gerçek problemlerini ön planda tuttukları için kişinin durumunu da göz önünde bulundururlar. 2. Kimi savunucuları daha da ileri giderek. Taba Modeli Amaçların belirlenmesini. çünkü bizzat okulların öğrencinin gelişmesini engelleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir. • Yasantı Merkezli Tasarımlar: Çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı fıkri ön plandadır. MEB modeli 8. Bu tasanın. Taba. öğrenmesi için yeterli görülmektedir. D. ilgi ve yetenekleri üzerinde durur. Bu psikolojik yaklaşımda insan davranışı basit bir etki-tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri sürülmüştür. "kişi yaşadığını öğrenir" görüşü. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması. Öğrenen Merkezli Tasarımlar öğrencinin programın merkezi olduğu ve her konunun ona göre düzenlenmesi gerektiği görüşüdür. Konular. Programda bulunması gereken temel öğeleri ortaya koymak için yapılan işlemler farklılaşmaktadır. Süreç yaklaşımı modeli 5. • Romantik (RadikaO Tasarımlar: Savunucuları. uygulama alanında vermelidir. • Cekirdek (CORE) Tasarımı: Bu tasarım da • Cocuk Merkezli Tasarımlar: Ûğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandadır. üç ana varsayım üzerine kurulmuştur. Eğitim programı. ihtiyaçları. En yaygın olan program modelleri. Programın öğelerinin organize edilmesinde hareket noktası öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarıdır. 2. Tyler modeli 4. Konu alanını merkeze alan tasarımların felsefi temellerinin idealizm ve klasik realizm olduğu ve dayandığı eğitim felsefesinin ise daimicilik ve esasicilik olduğu söylenebilir. ekonomik gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. Sadece etkin. Model aşağıdaki basamakları içerir. Tasarımlar. E. bu yaklaşımın ana düşüncesidir. istenilen davranışlara dönüşebilir. 3. C. • Hümanistik Tasarımlar: Bu tasarımcılar. Taba modeli 2. çevresi ile programdaki birbirleriyle bağdaştırılması. velilere çocuklarım okula hiç göndermemelerini. Sistem yaklaşımı modeli 6. konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklaşmıştır.Program Geliştirme 117 konuların 3. Sorun Merkezli Tasarımlar Sorun merkezli tasarımlar öğrencilerin toplumsal sorunları. okulun işlev ve İşgörüsünün tamamen gözden geçirilip değiştirilmesinin gerektiğini ileri sürmüşierdir. B. hümanistik psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. 1. toplumun yaşamına göre düzenlenecekse öğrencinin içinde bulunduğu . öğrenen merkezli program tasarımına pekyakınlığı yoktur. G.

konu alanı programın kaynağını oluşturur. Dönüte özellikle yer verilmiştir. Problemin tanımı: Amacın belirlenmesi. Bunlar. öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi G. MEB Modeli Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan program geliştirme modelidir. Alan testinin uygulanması Bir yıl uygulamadan sonra tekrar veya gene! uygulama BAŞLA ÖĞRENME İHTİYAÇLARI BELİRLEME GENEL AMAÇLARI BELİRLEME AMAÇLARI SAPTAMA I^AŞANTILARINI BELİRLEME ÖĞRENME YAŞANTILARINI DÜZENLE DEĞERLENDİRME YAP İÇERİĞİ SEÇ İÇERİĞI ^ SONUÇ YETERLİ Mi? " Evet DÜZENLEME Ayrıntılı Işleri Formüle et Havır NOT. B. Toplum. öğretim materyallerinin geliştirilmesi. Taba-Tyler Modeli Her iki modelin ortak yönleri ele alınarak geliştirilmiş bir modeldir. Kesinleşmiş öğretim araçlarınm belirlenmesi E. Birey. uygun ders planlarının yazılması. öğrenme ortamının desenlenmesi C. sonucun değerlendirilmesi.118 Program Geliştirme 2. ders kitapları. Süreç Yaklaşımı Modeli Stenhouse tarafmdan ortaya konan ve daha çok öğretmenlerin ders planı yapmalarındaki yaklaşımlardan yola çıkılarak geliştirilen modeldir. Tyler Modeli Amaçların belirlenmesini amaçların kaynaklarını ve süzgeçlerini belirledikten sonra istemektedir. Çerçeve-amaç-süreç. düzenlenmesi öğrenme ortamının düzenlenmesi. Aşağıda verilen işlemlerin yapılmasını gerekli görmektedir. Kaynaklardan hareketle ortaya konulabilecek olası genel amaçlara Birey. Işlemleri Tekrar Belirleme Bitir 4. toplum.1 A. C. D. uzak. Alan testi. Öğrenme yaşantılarının yönlendirilmesi H. Modelin işleyiş planı aşağıdaki gibidir. Olası genel amaçların öğrenme psikolojisi ve eğitim felsefesinin süzgecinden geçirilmesi D. Değerlendirme 7. Model dört aşamadan oluşmaktadır. hizmet içi eğitim. genel değerlendirme F. F. ihtiyaçların belirlenmesi B. çoklu ortamların seçilmesi Programın denenmesi. Program Geliştirmenin Planlanması . 2 A. 3 5. B. taksonomik sınıflama Içerik seçimi. özel. Değerlendirme PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Program geliştirme işlemi bir süreçtir. Rasyonel Planlama modeli olarak da bilinir. Eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisi süzgecinden geçirildikten sonra kesinleşmiş öğretim amaçlarına karar verilir. Alan testinden sonra düzeltme. genel değerlendirmeden sonra tekrar 8. Öğrenme yaşantılarının değerlendirilmesi 3. Amaçlar C. A. Yenilikçi Durumsal Modet Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. 1 A. A. öğretim stratejileri. Içerik Bağlam C. genel. Durum Çözümlemesi B. öğrenme Durumlan D. Hedefler C. Genel Amaçlar B. Ana konu başlıkları D. öğrenme yaşantılarının sağlanması F. Sistem Yaklaşımı Modeli Wulf ve Schave tarafından geliştirilen bu model üç aşamada ele alınmaktadır. Bu süreç sırasıyla yapılması gereken bazı işlemleri içerir. Oku! merkezli program geliştirme anlayışına odaklanmaktadır. Aşağıda verilen aşamaları izlemektedir. öğretim materyalleri E. C. genel uygulama.1 A. Komisyon üyelerinin seçimi B. uygulama D. analizi-değerlendirilmesi Hedeflerin belirlenmesi. ünite planları. E. öğrenme-öğretme programı desenleme. A. Değerlendirme: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli dönüt sağlanması 6. Gelişme: Amaçların davranışlara dönüştürülmesi. komisyonların oluşturulması. Demirel Modeli İhtiyaç saptama. Konu Alanı kaynaklık eder.

çekirdek programlama. değerlendirilmesi. Bunlar. C. Çalışma Gruplarının oluşturulması Program geliştirme birçok kişinin işbirliği içinde çalışmasmı gerektiren bir işlemdir.Program Geliştirme 119 öğretmenler ve alandan üniversite öğretim elemanları s Dilbilim uzmanı Program Danışma Grubu Program çalışma grubuna danışma yapacak uzmanlardan oluşur. piramitsel programlama. ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek birzaman takvimi hazırlanır. öğretim hizmetleri. bilinenden bilinmeyene. GRUP: Program karar ve koordinasyon grubu II. Program Çalışma Grubu Programın hazırlanması. yöntem-teknikler. Eğitim durumlan hazırlama 7. Hedefyazma 5. Sınama Durumları a.6 Hedefler gözlenebilir ya da ölçülebilir öarenci davranışları olarak ifade edilir. süre. araç-gereç 7. Hedef Yazma Hedef yazma ilkelerine uygun olarak ifade edilir. Eğitim Durumlarını Hazırlama öğretim stratejileri. yakın ders alanlarından^ ^" c. Bu nedenle program hazırlamada en yetkili organ MEB ve buna bağlı olan Talim Terbiye Kurulu'dur. V Milli eğitim Bakanlığı temsilcileri. > Hazırianan programları kabul yada değiştirmede karar organı olarak görev yapar.6 5. İhtiyaç Saptama Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır. ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir gruptur.3 I. Bu belirlemeler ışığı altında çalışma gruplarını üç grupta toplayabiliriz. Program geliştirme çalışma planı 3. 1. proje merkezli programlama6 Daha sonra öğrenme konuları ve hedef alanları arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla belirtke tablosu yapma 6. İçerik Analizi Yapma Somuttan soyuta. GRUP: Program danışma üyeleri grubu Program Karar ve Koordinasyon Grubu Hangi alanlarda program geliştirme çalışmalannın yapılacağına karar verilir. GRUP: Program çalışma grubu III. Program Geliştirme Çalışma Planı Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin. > Grupta Bulunan Üyeler şunlardır. Içerik analizi yapma 6. Program Tasarısı Hazırlama Programın Denenmesi Programın Değerlendirme PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI Planlama kendi içinde yedi alt basamaklardan oluşmaktadır. Program geliştirme uzmanıj \ Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanları (Alt ve üst sınıf düzeylerinden. > Tüm program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlar. > Grupta •/ s •/ bulunan üyeler. her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi MEB sorumluluğu altında yürütülmektedir. . s Program geliştirme alan uzmanı(üniversiteji>' s öğretmen örgütlerinin temsilcileri S Konu alanı uzmanları ve temsilcileri^ •/ Veli temsilcileri. uygulanması. s Öğrenci temsilcisi Ülkemizdeki tüm eğitim çalışmaları. Gerektiğinde katılması gerekenlerdir. Çalışma gruplarınm oluşturulması 2. Doğrusal programlama. Bunlar. Sınama durumları 1. s Eğitim Psikologu s Eğitim Sosyologu s Eğitim Felsefecisi s Eğitim Ekonomisti s Eğitim Denetçisi s Eğitim Teknoloğu s İletişim Uzmanı 2. A.6 3. izleme Testi Yada Performans Testi b. Ihtiyaç saptama 4. sarmal programlama. 63 ? Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir? ? Bireyin ihtiyaçları nelerdir? ? Konu alanı ile ilgili ihtiyaçları nelerdir? 4. zaman. Hazırlama: Her ünite için öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla sınama durumları oluşturma 6 Düzey belirleme Testi Hazırlama: Birkaç ünite sonunda (ara sınav) ya da dönem sonunda (yıl sonu sınavı9 öğrenci öğrenme ve başarı düzeyini belirlemek için sınama durumları oluşturma 6 6. basitten karmaşığa. D. > Ülkede başat olan eğitim felsefesinin bu programlara yansıtılması sağlanır. modüler programlama.

Program geliştirme çalışmaları hangi etkinlikle başlamaktadır? (2003 KPSS-110) A) B) C) D) E) ihtiyacın saptanması Hedeflerin belirlenmesi Eğilim durumlarmın organize edilmesi Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi içeriğin organize edilmesi 247. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte. Program Geliştirme 249." Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir? (2001 KPSS-36) A) ilk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok güç olması İHTİYAÇ SAPTAMA İhtiyaç.120 8. aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu degildir? (2001 KPSS-34) A) B) C) D) E) Okul yöneticisi Program geliştirme uzmanı ölçme ve değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanı Branş öğretmeni 250. beklenilen beceri düzeyi ile gerçek/varolan beceriler arasında farkla ortaya çıkar. Bu farkın boyutu mevcut bir problemin varlığını ya da yokluğunu da ortaya koymaya yarar. Farklar Yaklaşımı Bu yaklaşım gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır Bu yaklaşıma göre ihtiyaç. "Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir.3 ihtiyacın analiz edilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır. toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Milli eğitim şurası Milli eğitim müdürlüğü Teftiş kurulu başkanlığı ilgili genel müdürlük Talim terbiye kurulu B) C) D) E) 246. ünite veya konuların sürelerini dikkate alma planlama alma B) Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde C) Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate D) Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma E) Yetiştirilmeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma . Yüksek sayıda insan grubunun katılımı ihtiyacı belki çok geçerli kılar. Okul ortamı ve eğitim birimleri genellikle bu yöntemle ihtiyaç değerlendirmesi yoluna gider. Normlar ve standartlardan yararlanılarak ihtiyaçtan doğan problemin ortadan kaldırılması yolları aranır. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma amacıyla yapılacak bir çalışma değitdir? (2001 KPSS-38) A) Yıllık planda. Birçok insanın ihtiyaç değerlendirme süreci içinde olması insan ilişkileri ve halkla bütünleşme özelliğine sahip olması bu yaklaşımın en önemli özelliğidir. 3 1. ama. bu o ihtiyacın çok değerli olduğu anlamına gelmez. Demokratik Yaklaşım İhtiyaç. uygulama sonuçlarına göre düzeltmelerin yapılması 6 9. B) Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması C) Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi D) Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması E) Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi 248. Aşağıdaki kurumlardan hangisi ilk ve orta öğretim okullarında okutulan dersler ve bu dersler ile ilgili program. kaynak kitap ve ders saatleri konusunda yetkili en üst kuruldur? (2001 KPSS-86) A) 6 Programı Deneme -Düzeltme ve Sonuçları Raporlaştırma Programın piJot okullarda bir yıl süreyle uygulanması. savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan husus ya da güçlü istek olarak ifade edilmektedir. Programın hazırlanması için bir program ihtiyacının ortaya çıkması ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de gerçek ihtiyacın ne olduğunun saptaması lazımdır. 2. Programı Uygulama Program ulusal düzeyde uygulanır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.

Progel-Dacum Tekniği 3. Örneğin. Meslek Analizi 5. araç ve gered seçmede gerçekleştirilecek davranışların belirlenmesi gerekmektedir. Program geliştirme amacıyla ihtiyaç belirleme sürecinde aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi kullanılmaz? (2004 KPSS-91) A) B) C) D) E) Görüşme Test Mikro öğretim Delphi Kaynak tarama • Ölçme-Değerlendirmeyi Yapmak. I. öğretimi yönlendirmek. ölçmeye kılavuzluk için davranışların belirlenmesi gerekir. iyi vatandaş. öğretimin nasıl yapılacağını. içerik III. B. Analitik Yaklaşım Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. iyi insan. • Eğitim Durumlannı Belirlemek. PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA Bu bölümde bir eğitim programının hazırlanmasında temel öğelerinden bahsedilecektir. Gözlem 4. Görüşme-Grup toplantıları 7. Sınama durumları (Değerlendirme) . iletişim becerilerine sahip olması. Eğitim bilimleri olanında gefecekteki yönelimlerin neler olacağını ortaya koymak amacıyla yapılacak bir çalışmada ihtiyacın ortaya konulabilmesi için hangi yaklaşımın kullanılması daha doğru olacaktır? 2003 KPSS114) A) B) Betimsel Yaklaşım Farklar Yaklaşımı Bunlar. Raporları değerlendirme c. eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı. Literatür tarama b. Örneğin. bir eğitim programını oluşturan temel ögelerdir. Mevcut programı inceleme 251.Program Geliştirme 121 3. Bir nesnenin yokluğu. sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir. s s s s s önce öğrenciye kazandırılacak hedefler belirlenir Bu hedefler davranışa dönüştürülür Hedef davranışları kazandırmaya yardımcı olacak içerik belirlenir Hedef davranışlara uygun yöntem ve teknikler belirlenir. Bunlar. Delphi tekniği-Anket geliştirme 2. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır. Kaynak tarama a. Mevcut durumdan yararlanılarak geleceğe yönelik durumlar hakkında karar verilir. Eğitim durumları (Öğrenme-öğretme durumları) IV. 4. HEDEFLER I. Amaç Eğitim-öğretim süreci sonunda ulaşılması istenilen düzey yada sonuçtur. iyi öğretmen. İhtiyaç Belirleme Değerlendirme Teknikleri 1. günde 3 defa dişlerini fırçalama. fen bilgisi dersine ilgi duyma6 Davranış Öğretim hedeflerinin gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkileri olarak ifade edilmesidir. Bütün bu etkinlikler sonucunda hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyacak sınama durumları planlanır. etkinlikleri belirlenir. süre. Eğitim durumları. Eğitim kavramının tanımını söyleme/verilenler arasından seçip işaretleme. Atatürk ilke ve inkılaplarını söyleyebilme6 Bir eğitim programında hedefler belirlenirken o toplumun bireylerini neden eğitiyoruz sorusunu sürekli hatırlamamız gerekmektedir. uygulanacak öğretim stratejilerini. Betimsel Yaklaşım Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgilenilir. Hedef II. eğitim bilimlerindeki temel kavramlar bilgisi. Bir eğitim programını oluşturan temel ögelerde bulunması gereken özellikler şunlardır. Hedeflerin Davranışlara Dönüştürülme Nedenleri C) Analitik Yaklaşım D) Demokratik Yaklaşım E) Süreç Yaklaşımı 252. Ölçme araçlan-Testler 6. yöntem ve teknikleri. Örneğin. • Öğretim Programının Etkisini Artırmak • Standartlaşmayı Sağlama • Öğrenciye nasıl öğreneceğine ilişkin bilgiler vermek Eğitimde hedefler üç düzeyde belirtilmektedir2.6 Hedef Öğretim faaliyetleri ile öğrenciye kazandırılacak özelliklerya da niteliklere hedef denir.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının boyutlarından biri değildir? (2002 KPSS-1) A) B) C) D) E) Hedef ve davranış Konular Eğitim durumlan Toplum ihtiyaçları Değerlendirme 258.yöntemler . içinde bulunulan zaman ve koşullarla ilgili kesin bilgiler yer almalıdır. Eğitim hedeflerînin kaynaklarından toplumsal boyuta ilişkin yapılacak araştırmalarda. ekonomik. "ne öğretelim?"1 sorusuna yanıt aramalıdır. 3. toplumsal. B) Hedefleri gerçekleştirebilecek kapsam belirlenmelidir. psikolojik ölçütler göz önüne alınmalıdır.öğrenci . 1.öğretme faaliyetleri . içinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı olanaklar b. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde program geliştirmenin öğeleri doğru olarak verilmiştir? (2003 KPSS-109) A) Öğretmen .eğitim durumları . Eğitimde hedeflerin belirlenmesi aşamasında. tutum vb) Toplumun sosyal.veli B) Hedef . 2. aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu degildir? (2001 KPSS-35) A) B) C) D) E) Toplumun ihtiyaçlarının Konu-alan ilişkilerinin Bireyin ihtiyaçlarının Eğitim ekonomisi bulgularının Toplumun eğitim felsefesinin 257. aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi gerekmez? (2004 KPSS-92) A) Içinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı olanaklar B) Toplumun sosyokültüre! ve ekonomik özellikleri C) Toplumdaki bireylerin kendini gerçekleştirme düzeyleri D) Toplumun insan .sınama durumları C) içerik . Bir eğitim programını oluşturan 89 temel öğelerde bulunması gereken özelliklerle ilgili doğru ifade aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (2004 KPSS-89) A) Hedeflerde. Konu alanı Bireyin özellikleri (Kişilik. ilgi. kültürel ve ekonomik özellikleri Toplumun insan gücü ihtiyacı Bireyler ile toplumun beklentilerinin uygunluğu 255. C) Eğitim durumları.122 Program Geliştirme Uzak Hedefler: Ülkenin politik felsefesini yansıtan ve oldukça genel olarak belirtilen hedeflerdir Genel Hedefler: Uzak hedefin yorumu aynı zamane/a da okulun işgörüsünü yansıtan hedeflerdir Özel Hedefler: öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedeflerdir Eğitim hedeflerini belirlemede Uzak ve Genel hedeflerin dışında dört kaynak vardır. Hedefler bu ölçütler açısmdan incelendikten sonra kesinleştirilmelidir.içerik .öğretmen -öğrenci E) Hedefler . Aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi hedef davranışlara bağlı değildir? (2002 KPSS-115) A) B) C) D) E) Ölçme durumları öğrenme yaşantıları Toplumsal gereksinimler Eğitimin niteliği Değerlendirme kriterleri 256. gücü gereksinmeleri . Toplumsal gerçek: a. E) Temel öğeler birbirinden bağımsız işlemelidir.teknikler 4. Doğa Eğitim hedeflerinin belirlenmesinde. 253. d.değerlendirme D) Okul yönetimi -veli . felsefı. c. 254. D) ölçme değerlendirme etkinlikleri sadece bilişsel hedeflerin kazanılma düzeyini belirlemelidir.

E) Bireyler ile toplum beklentilerinin uygunluğu .

Bilgi b. Davranış ise hedeflerin somut ifadelerle (gözlenebilen veva ölcülebilen) belirlenmesidir. Bu sınıflamada belli bir alana giren hedefler kolaydan zora. Buna göre hedefler tek bir davranışla değil. Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması (Taksonomisi) 2. Yeterliğe yada performansa dayalı öğretim uygulamalarında daha çok ölçüt dayanıklı hedef belirlenir. ilgililik. kavrayabilme" gibi ibareler konulur. Beceri haline getirme o. Duyuşsal Alan. Hayvancılığa uygun coğrafi yapının ve iş imkanlarının bulunduğu bir bölgede okullarında hayvancılıkla ilgili hedeflere öncelik verilmesi aşağıdakilerden hangisinin etkisidir? (2002 KPSS-112) A) özel hedefler araştırma sonuçlarına uygun olarak belirlenmelidir B) Eğitimin hedefleri belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır izlenebilir C) Eğitimin hedefleri belirlenirken değişik yollar D) Bireylerin eğitimden beklentileri zamandan zamana değişebilir E) Konu alanındaki yenilikler eğitimin hedefleri üzerinde etkilidir 1. söyleme. Devinimsel (Psiko-motor) Alan. Cümlenin öğelerini kavratma şeklindeki bir hedef ifadesi öğretmenin davranışını içerdiği için yanlıştır. Bu nedenle öğrenme sürecini değil sürecin sonunda ortaya çıkacak özellik önemlidir. Sentez f. 6. Kavrama c. Analiz e. Bilişsel alan a. korku. Duruma uydurma p. davranışlar grubuyla ifade edilmelidir. öğrenilmiş davranışların Duygusal yönü ağır basan kısmıdır. gösterme. Kılavuz denetiminde yapma n. 1. Bloom'un taksonomisine göre öğretim programının hedefleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Hedef yetiştireceğimiz öğrencide bulunmasını istediğimiz ve öğretim faaliyetleri yoluyla kazandınlabilir nitelikler yada özelliklerdir. öğrenilmiş davranışların zihinsel yönü ağır basan kısmıdır 2.Bu taksonomiye bir anlamda insan öğrenmelerinin sınıflandınlması da denilebilir. örneğin. Hedefler kapsamlı ve sınırlı olarak belirlenmelidir. . gücü. "Cümlenin öğeleri" şeklindeki bir ifade konu başhğı olduğu için hedef olamaz. farkında olma. i. Sevgi. tutum ve güdülenmiştik gibi duygusal yönlerin baskın olduğu alandır. açıklama. tartışma" gibi ibareler konulur. Ölçüt davanıklı hedefler yer. Bilişsel Alan. öğrencinin ne yapacağını ifade etmesidir. Bu alanda beceriler ön plandadır. Hedefler genel ifadelerle (doğrudan gözlenemeyen) belirlenir. Duyuşsal Alan gh. ilgi. Öğrenilmiş davranışların zihin-kas koordinasyonu sonucu ortaya çıkan kısmına denir. Örneğin. Uyarılma m. işaret etme. 4. 5. Değerlendirme 2. zaman ve birim gibi ölçütlerine göre belirlenir. 7. Cümlenin öğelerini kavrayabilme örneğinde olduğu gibi hedef öğrenci davranışı açısından ifade edilmelidir. Hedeflere ulaşma düzeyi ancak gözlenebilir ve ölcülebilir öğrenci tepkileri (istenilir davranışlar) olarak davranışa dönüştürülerek belirlenir. bulma. basitten karmaştğa doğru sıralanmıştır. yazma.Program Geliştirme 123 3. Hedeflerin aşamalı olarak smıflandınlmasında yaygın olarak kabul edilen görüş Bloom ve arkadaşlarmın geliştirdikleri smıflandırmadır. 3. Bu nedenle öğretim sürecindeki konu başlıkları yada öğretmenin kullanacağı yöntemler hedef olamaz. Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması 1. . becerisi. Uygulama d. Bu alanda bireyin özellikleri ön plandadır. yeteneği. Alma Tepkide bulunma Değer verme örgütleme Kişilik haline getirme 3. Yaratma 259. nefret. Hedef cümlelerinin sonuna "bilgisi. Hedeflerde Aranacak Bazı Özellikler1 Hedef öğretmenin ne yapacağını değil. Devinişsel Alan (Psiko-motor) I. Davranış cümlelerinin sonuna "tanımlama. jk. Hedef davranış olarak ifade edilerek somut ve en özel öğrenci tepkisi olarak ifade edilir. Örneğin: "1 dakika 200 kelimeyi okuyabilme" yada "100 metreyi 12 saniyede koşabilme" gibi Hedef öğrenme ürününe dönüktür .

11. D) öğretmen etkinliklerini içermelidir.124 Program Geliştirme 261. 2. Öğrenci yaşantısına dönüklük. C) Hiyerarşik bir düzende sıralanmalıdır. Açık-seçiklik. Hedefler binişik olmamalı. hedefler herkesin ortak anlayacağı ve açıklayacağı bir dille ifade edilmelidir. Genellik ve sınırlılık. Örneğin. Hedef aynı anlamla birden çok özelliği içermemelidir. İstenen sonuçlan ve başarı düzeyini kesin ve açık bir biçimde dile getirme gerekliliği eğitim hedeflerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir? (2004 KPSS-90) A) öğrenci davranışına dönük olmalıdır. ayrı ayrı hedefler olarak ifade edilmelidir. Hedef-Davranış Belirleme İlkeleri önemli 1. 4. bitişik (tamamlayıcı) olmalıdır. 260. Kritik Davranış Her hedefi temsil eden davranışlar arasında önem derecesi yüksek ve olmazsa olmaz anlamında öncelikli davranışlara kritik davranıs denir. 9. Yani "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme ve saygı duyma" şeklinde hem bilişsel hem de duygusal özellikler bir arada değil. B) Çok boyutlu olmalıdır. Davranışlar ilgili oldukları hedefleri nitelik ve nicelik olarak ivi temsil etmelidir (kapsamalıdır) Davranışlar hedefe ulaşmayı sağlayacak düzeyde zenginleştirilmiş olarak belirlenmelidir. 12. 3. "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme" hedefinde "Atatürk'ün ilkelerinin önemini açıklayabilme" davranışı önem derecesi yüksek olan bir kritik davranıştır. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin sahip olması gereken niteliklerden değildir? (2002 KPSS-113) A) Eğitim ortamında gerçekleştirilebilir olma B) öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme C) Gözlenebilir ve ölçülebilir olma D) öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma E) öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma . E) Evrensel kültür değerleriyle ilişkili olmalıdır. yönlendiren ve ölçmeye kılavuzluk yapan bir program öğesidir. hedefler ilgili oldukları konu alanını temsil edecek ve kapsayacak değerlendirmelere sahip olarak belirlenmelidir. 10. Hedef-Davranışlar öğretim sürecini başlatan. hedefler hangi özellikleri kazandıracağını belirtecek kadar genel ve kazandıracağı özellikleri başka özelliklerle karıştırmayacak kadar sınırlı olmalıdır. Konu alam ile ilişiklik. hedefler öğrencinin Öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. 8.

uyumlu Tartışma değer kuramsallaştırma . öneride veı mekt en tartışma / pratik yapma / oynama işaret etme / altını çizme Bir değeri kabul etme. özdeşleşme geçirme / değerierie değiştirme / tamamlama/ akranlanyla iist ve altlanyla karşılaştırma Hazırlama / Hesaplama / İlkeyt uygulama / problem çözme PSİKOMOTOR ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi UYARILMA Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi Beceriyi becerinin KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA Beceriyi gibi izleme. kendini adama destekleme / inkar etme / protesto etme / tartışma ÖRGÜTLEME Değerieriyle hale getirme. analiz etme / karşıtaştırma / şematik olarak gösterme / saptama / ayırdetme / duruma konumunu alma yardım ilişkileri belirieme gösterildiği Bir otomobili usta öğretici alarak denetiminde altında (denemeb a ş ın a E n je k s iy o nu yapma./ / Çevirme KAVRAMA Yorumlama / Açıklama ^/icitsıııc İlişkileri/ nedenleri yazma / söyleme/ değiştirerek yazma / yeniden sıraya koyma tahmin etme / sonucu kestirme / sonucu butma / ayırt etme / yeniden dûzenleme / değiştirme / öteleme / ulama UYGULAMA Bilgiyi kullanma Uygulama Gösterme Deneme Kullanma Çizme Yapma / Çalıştırma / ilişki Kurma / Kullanma / KİŞİLİK HALİNE GETİRME sistemine dahil etme karşılaştırma / örgütleme / formüle etme Davranış ölçütü haline gözden getirme. kendi başına ettirebilme denetim yapma yanılma) bölümlere ayırma SENTEZ Özgün oluşturma bir bütün Birleştirme/ üretme planlama / / yaratma tasarlama özetleme / / / BECERİ HALİNE GETİRME K e nd i denetimsiz istenilen yeterlik yapma sınıflama yapma / derleme / organize etme / geliştirme / yeniden düzenleme / örgütleme / karar verme / formüle etme DEĞERLENDİRME Bir ölçüte dayalı Yargılama / değeriendirme / açıklama/ karşılaştırma / irdeleme / ispat etme / karar verme / standardize etme DURUMA UYDURMA Kazanılan ilk karşılaştığı yargıda bulunma durumda kullanma YARATMA Yeni ve orijinal bir Bilinen d u ru mu koyma.Program Geliştirme 125 DUYUŞSAL ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi ALMA Farkında olma.paylaşma / birteştirme / HEDEF ALANLARI VE ÖRNEKLER BİÜŞSEL ALAN HEDEFLERİ Hedef Düzeyi Özelliği Eylem Olarak İfade Edilmesi BİLGİ • Kavramlar • Olgular • Araç-gereçler • Sıralamalar • Sınıflamalar . o rt a y a yakıtları benzeri bir araç yapabilme olmayanı yapma . u y g u n nitelik. seçici dikkat TEPKİDE BULUNMA Uysal t ı k. almaya Ayırt etme / ayırma / isteklilik. Otomobili başlangıç vücudu getirme hareket çalıştırmak hazır için ANALİZ Bir ögelerine bütünü ayırma. Yöntem Çevirme / yonjmlama / kestinme/ söyteme /yazma / ana hattını bulma / özetleme / ömek verme/tablolaştırma / grafıkle / Şe mayla / Simgeyle / QOSt£fTTlB Hatıriama Tanıma Tanımlama / hatırlama / tanıma söyleme / yazma / seçme / isimlendirme / eşleştirme / sıraya koyma / listeleme / gösterme / kabul etme / kontrol etme karşı l ı k İzleme / onaylama / bulunma / istekli olma. vermede karşı l ı k mutlu olma DEĞER VERME kontrollü. Açıklama / yeteriiliği başka değerlere tercih artırma/ yardım etme / etme. yapabilme ve sürede beceriyi Da ha bir be ce riyi bilgisayarın ayarlarını yapabilme yakıtlar kullanarak ön ce kaz and ığ ı kulla na ra k kişisel dışındaki çalışan bir k u ra lın a biçimde parçalara ayırma / hatlarını gösterme ana / yapma.

Yeterliğe Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı: Program sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceğini belirtir. Amaçları davranışa dönüştürmenin ve öğrencilere kazandırmanın gereğini kavrayabilmek. kavrama. analiz. B) Değer verme. yeni II. Bilgi. Araba kullanmak için vücudunu hazır hale III. Örneğin. ilköğretim okullarındaki. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanın uygulama basamağında gerçekleşen süreçtir? (2002KPSS-114) 265. • Yukarıda verilen hedef örnekleri dikkate almdığında hangi seçenekte hedef örnekleri taksonomlk açıdan doğru olarak eşleştrrilmiştir? (2003 KPSS-112) A) Kavrama. Analiz. IV. Sentez. Değer verme. sabit bir sayı ile çarparak sonucu yazabilme (davranış) Modüler Amaç Yazma Yaklaşımı: Aşamalık özelliği göstermeyen. Uygulama. Beden eğilimi dersi üç adım atlama ile ilgili öğrendiklerini hatasız olarak yerine getirebilme. Uygulama. Uygulama E) Değerlendirme.Program Geliştirme 262. Devinimsel (psikomotor) becerilerin gelîştirilmesinde öğretmenin kullanabileceği en etkıli yol aşağfdakilerden hangisidir? ? (2002 KPSS-118) IV. Matematik dersi sayılar ünitesiyle ilgili temel kavramlarm anlam bilgisi öğrendiklerini kullanabilme. Kavrama. Çevre kirli/iğinin çözümüne yönelik orijinal fikirler üretebilme B) Tamamlanmış bir ürünün işlem basamaklarını söyleme C) Tamamlanmış bir durumun ögelerini belirleme D) Yeni ve özgün bir ürün tasarlama E) Tamamladığı ürünü verilen ölçütlerle karşılaştırma 263. Hayat Bilgisi dersinde toplumsal yaşam kurallarının gerekliliğine inanış. uygulama. sentez değerlendirme yada bilişsel. Analiz. Kılavuzla yapma . Sentez • • D) Amiliz. Uygulama. İngilizce dersi temel dil becerileriyle ilgili • durumlarda III. C) Bilgi. Türkçe Programmın özet amaçlarını sıralayabilecek. örnekir Ders: Türkçe Amaç: Bu üniteyi çalıştıktan sonra. A) Anlatım yöntemi B) Gösterip yaptırma E) Deneme yanılma C) Problem çözme D) Soru-cevap Sosyal Bilgiler dersi çevremizi tanıyalım ünitesi ile ilgili temel verileri istenilen anlatım biçimine çevirebilme. Noktalama işaretlerini kullanarak bir metin oluşturabilme getiriş A) öğrenilen ilkeleri yeni karşılaşılan bir durumda kullanma II. Daha çok program özellikleri dikkate alındığında bu farktı yaklaşımın olduğu gözlenmektedir. Kavrama. I. Bilgi. Beceri haline getirme Kavrama • llk öğretim Türkçe Programında yer alan genel ve özel amaçların nitelik ve önemini kavrayabilecek. Bilgi. Yasaların toplumsal gerekliliğine inanış yaşamındaki Yukarıda verilen hedef örneklerinden hangileri bilişsel alana yönelik yazılmıştır? (2003 KPSS112) A) I ve II D) I ve III B) II ve IV E) II ve III C) III ve IV Hedef Davranış Yazmada Farklı Yaklaşımlar Eğitim Programlarını hazırlarken hedef davranışların yazılmasında farklı yaklaşımlar izlemektedir. Değer verme. Kavrama. Analiz. Bunlar 3 • Aşamalı Hedef Yazma yaklaşımı: Bu yaklaşımda Bloom'un aşamalı sınıflara yaklaşımı (bilme. devrimsel) temele alınmaktadır. I. duygusal. 264. Hesap makinesi ile üç ondalıklı 25 sayı verildiğinde (koşullar) bütün sayıların 1 dakika içinde hatasız olarak (standart). bağımsız üniteler yada modüller için kullanılır.

matematik gib. örnek ve çalışmalara yer vermelidir. • öğrenci seviyesine uygun olmalı • Bireyin ilgi ve gereksinimlerine uygun olmalı • Bilimsel açıdan geçerli olmalıdır • Kendi içinde tutarlı olmalıdır Bunlara ek olarak içerik ile ilgili olarak bir ders kitabmda bulunması gereken özellikler şunlardır.Program Geliştirme 127 • Dil Öğretim ilkelerini Türkçe öğretimde etkili bir şekilde uygulayabileceksiniz 266. yabancı dil. İlköğretim ve Orta Öğretim kademelerinin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Türkçe. Program esnek değildir. sosyal bilgiler. programt bitirdikten sonra o alanın uzmanı olur. voleybol gibi birbiriyle bağ olmadan üniteler halinde düzenlenebilir. 4. . içerik. sade ve anlaşılır bir dili olmalıdır • Bol uygulama. futbol. • Yakından uzağa. • Görsel içeriği bol olmalıdır • Öğrencilerin algılama ve anlamalarını sağlayacak somut görsel ögelerle desteklenmelidir • Sade bir düzen içinde hazırlanmış olmalıdır. 2. Örnek. • Güncel olmalıdır. yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların Piramitsel yaklaşımda ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır. Sözgelimi Fen Bilgisi konuları çekirdek programla. Ancak öğrenilecek konular ve öğrenme süresi kontrollüdür. fen bilgisi gibi. • Genelden özele. Sarmal Programlama Yaklaşımı Bu tip programda içerik doğrusal bir sıra izlemez. Örnek. • Somuttan soyuta. Örnek. hayat bilgisi. Her modül kendi içinde doğrusal. Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu düzenlemeden yararlanılır. Fizik. Bu öbeklerin (ya da modüllerin) birbiriyle ilişkili olması beklenemez. • Basitten karmaşığa. • Gerçekçi. Türkiye'de Okul öncesi. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular. atlamalar. Doğrusal Programlama Yaklaşımı Birbiri ile ardışık sıralı. Konuların hangi sırayla öğrenileceği açısından esnektir. özellikle dil öğretim programlarının içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmakladır. Beden Eğitimi dersi. Bu yaklaşıma göre içerik. İçerik düzenlemede Farklı Yaklaşımlar (Stratejiler) 3 1. öğrencinin programa başlamadan önceki ve programı bitirdikten sonraki durumu kesinlikle bilinmektedir. Sonra öğrencilere seçenekler sunularak İlgi duyduğu alanlarda ders almaları sağlanabilir. Koşmalar. tercihan konuyu sadece hatırlatmaktan çok kapsamını da genişletmelidirler. • Program hedefleriyle tutarlı. önemli olan her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasıdır. Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı II. Bu tekrarlar. içeriği bu tip yaklaşımla hazırlanmış programlar daha esnektirler. özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. ancak yine de program çıktısı açısından kontrollü bir yaklaşım özelliği taşır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi "suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğreniidiğini" gösteren bir kanıt olamaz? (2001 KPSS-40) A) Olayı değişik bir örnekle açıklama B) Olayı kendi ifadesiyle açıklama C) Olayın kitaptaki tanımını söyleme D) Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme E) Olayı resmederek ifade etme düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. 3. İçerik belirlemede bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. Bu programla öğretim sonunda alınacak sonuçlar bellidir. Modüler Programlama Yaklaşımı İçerik düzenlenirken konular öbekler halinde düzenlenir. İÇERİK Bir öğretim programında içeriğin belirlenmesi işlemi "ne ögretelim?" sorusuna cevap aramadır. öğrenme üniteleri modüllere ayrılır. • öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun. • Bilinenden bilinmeyene. Öğrenci. Bu nedenle içerik hedeflerle tutarlı olmalıdır. Çekirdek programda ise ilk önce ortak öğrenilecek konular verilir. ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş konular bütününden oluşur. Her konunun kendi içindeki konulan arasında da bîr ardışıklık söz konusudur. gerektikçe tekrar edilebilir. • Anlamlı. sarmal ya da farklı yaklaşımla düzenlenebilir.

Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı Baştan içerik belli değildir. İçerik belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınma zorunluluğu yoktur? (2003 KPSS-119) A) Bilgiler somuttan soyuta doğru sıralanmalı yer verilmeli B) öncelikle kolay daha sonra karmaşık bilgilere C) D) E) Bîlgiler yakın çevreden uzağa doğru bir yapı oluşturmalı Bilgilerin kendi içerisinde tutarlığı olmalı içerik öğretmen niteliklerine uygun bir yapıda organize edilmeli . Öğretim hedeflerini belirleme. program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu denir. Üst yatay bölüme yazılır 2. Konular küçük projeler olarak da belirlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi içeriğin biçimlendiriimesinde öğretmenlerin sorması gereken sorulardan değildir? (2002 KPSS-116) A) öğrencilerin seviyesine uygun mu? B) Hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder mi? C) Bireyin ilgi ve gereksinmelerine uygun mu? D) içerik bilimsel açıdan geçerli mi? E) İçerik öğretim stratejilerine uygun mu? 271. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre dayanır. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci sorulan çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Aşağıdakilerden hangisi İlköğretimin ilk basamağında dikkate alınması gereken ilkelerden biri değildir? (2002 KPSS-117) A) B) C) D) E) öğrenciye görelik Soyuttan somuta Yakından uzağa Basitten karmaşığa Bilinenden bilinmeyene 269. Biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır. Yukarıda açıklaması verilen programlama yaklaşımı hangisidir? (2003 KPSS-115) A) B) C) D) E) Piramitsel Yaklaşım Sarmal Yaklaşım Modüler Yaklaşım Doğrusal Yaklaşım Çekirdek Yaklaşım 267. Konuların yeri geldikçe tekrarlandığı. 268. Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konulann ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir. 5. İçerik düzenlemesi öğrencilerin ihtiyaçları ve sorularına göre oluşturulur. Ders içeriğini belirleme.128 Program Geliştirme Kimya. Belirtke tablosunun hazırlanmasında üç aşama önemlidir. konuların kendi içinde ve birbirleriyle ardışıklık ilişkisinin bulunduğu. 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ders için hazırlanan ve hedeflerle konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtke tablosunun en önemli faydasıdır? (2002 KPSS-30) A) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetleme B) Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi C) öğretim planlarına temel oluşturması D) Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi E) Dersin ünitelerinin (konularının) sırasın! belirlemesi 270. özellikle dil öğretiminde ağırlıklt olarak kullanılan bir programlama yaklaşımıdır. Iki boyutlu bir çizelge hazırlama. Belirtke Tablosu (Hedef-İçerik Tablosu)2 Bir eğitim programında yer alan hedef ve hedef davranışlarla. Hedeflerle içerik arasındaki ilişki tabloda gösterilir Bu tablo sayesinde hangi konuların hangi hedeflerin gerçekleşmesine hizmet ettiği ve dersin bütününde ne kadar ağırhk taşıması gerektiği kolaylıkla görülebilir. Dikey boyuta içerik yazılır 3. Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler. 1. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içerikleri düzenlenir.

teknik. işlenecek konularm. Öğretimde üç tür plan türü kullanılır. Hedef-içerik ilişkisini ve uygun stratejiyi. A) öğrenci düzeyine uygun soyutlukta. Öğretim durumlarında öğrenci. yalın ve anlaşılır bir anlatım dilinin olması sorularını içermesi B) Hazırlık çalışmaları.Program Geliştirme 129 272. yöntem. yöntem. 1. belirlenmiş eğitim hedeflerine ulaşabilmek için konularm. Bir ders kitabında bulunması gereken özellikler açısından aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?(2004KPSS-81) belirlenmelidir. Kısaca söylemek gerekirse öğrenme-öğretme süreci. Aşağıdaki programlama modellerinden hangisinde. öğretmen. Yıllık. öğrenme yaşantılarının ve değerlendirme sürecinin tasarlanması sürecidir. Öğrenme. strateji. içerik vb. 3.öğretme sürecinin planlanması aşamasında öncelikle kullanmayı planladığımız yöntem ve tekniklerin konu ve öğrenci için uygunluğu • • • • • Yıllık Plan Bir öğretim yılı için hazırlanan ve gerçekleştirilmeye çalışılacak hedeflerin. ÖĞRENME-ÖĞRETME DURUMLARI Program geliştirme çalışmalarının süreç boyutudur. araç-gereç. ileriki yıllarda alanın gittikçe daralarak uzmanlaşmanın küçük birimlerde olması söz konusudur? (2004 KPSS-88) A) B) C) D) E) Piramitsel Doğrusal Sarmal Modüler Çekirdek Bunlar. A. 2. s s s Eğitim programının uygulamaya konulduğu öğretim hizmetlerinin programı uygulamaya dönük olarak düzenlendiği Öğrencinin bu hizmetler aracılığıyla öğretim programıyla etkileşime geçtiği bir süreçtir. Ünite ve Günlük plan 6 Öğretimi Planlamanın Sağladığı Faydalar Eğitim-öğretim sürecine yön verir. Bu üç konu aşağıda ayrınttlı biçimde ele alınmıştır. Eğitim Öğretimde Planlama Eğitim ve öğretimde planlama. kullanılacak strateji ve yöntemlerin ve değerlendirme esaslannın belirlendiği ve zamana dağıtıldığı genel bir tasarıdır. Giriş etkinlikleri Gelişme etkinlikleri Sonuç etkinlikleridir. Böylece öğretim süresince karşılaşılabilecek sorunlar en alt düzeye indirgenmiş olur. Öğretme öğrenme süreçlerinde öğretmenin öğrenciyi temele alarak içeriği düzenli ve anlamlı bîr bütünlük içinde sunmasının öğrenciye sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-94) A) öğretimin hedeflerine daha etkili ulaşılması B) İçerikte ön plana çıkan ayrıntılara odaklanılması C) İşbirliği içinde çalışılması D) Materyallerin daha ekonomik kullanılması E) öğretimin eğlenceli olarak algılanması III. öğrenme yaşantıları ve öğretme yaşantılarıdır. ÖĞRETME YAŞANTILARI 273. araç-gereç belirlenmesini sağlar. alıştırmalar ve uygulama C) Yapısının farklı öğretme öğrenme yaklaşımlarıyla örüntülenmesi D) Konu sunumlarının çeşitli görsel uyaranlarla zenginleştirilmesi E) Soyut kavramları içermesi Bireye söz konusu davranışların nasıl kazandırılacağı konusunda düzenlenecek etkinlikleri iki aşamada sınıflandırılabilir. Bu konu aynı zamanda eğitim öğretimde planlar konusu ile yakından ilgilidir. uygulamanın tutarlılığını sağlar. konuların birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili etkinlikler söz konusudur. Konuların zamanını ve süresini düzenler 274. ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer alması. . Öğretmene yol gösterir Değerlendirmenin geçerliliğini ve güvenirliliğini sağlar. Belirlenen hedef davranışların öğrencilere nasıl kazandırılacağı sorusuna cevap aranır.

Eğitim Durumlarının Değişkenleri s Pekiştireç. Ünite planları birbirine yakın ve ilişkilen-dirilmiş konuların belirli zaman içerinde bir bütün olarak işlenmesini sağlar. Burada öğrenme-öğretme süreçlerinin etkili ve verimli kullanılması temel amaçtır. s Değerlendirme . s Yaşamla ilişkisi. s Araç-gereç kullanımı. S Şekil. Bilgi—Bireyselleştirilmiş öğretim. Uygulama—proje tabanlı öğretim 4. s özet ve tekrar. Analiz—Araştırma yoluyla öğretim 5. gezi-gözlem s Diğer zümre öğretmenlerle işbirliği s ödevler ve konusu s Değerlendirme S Düşünceler Ünite Planı Bir ünite içindeki öğrenme-öğretme etkinliklerinin bu üniteye ayrılan ders saatleri içinde gerçekleşecek biçimde sıra ve düzene konması amacıyla hazırlanan bir plandır. SONUÇ v Kalıcılığı sağlama. v^Gözden Geçirme (önceki öğrenmelerin hatırlanması) GELİŞME s ön bilgilerle ilişkiler kurma S Davranışı ortaya çıkarma etkinlikleri V Strateji. Sunuş yoluyla öğretim 2. araç-gereçler •/ Deney. Günlük Plan (Ders Planı) Bir günde yada bir derste yapılacak bütün öğretim etkinliklerinin tasarımının yapıldığı bir plandır. Sentez—Buluş yoluyla öğretim 275. 1. Günlük plan genel olarak üç ana bölümden oluşur: Ders Planı: 0 dersin özel hedef davranışlarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim faaliyetlerinin sistematik bir biçimde planlanmasıdır. Öğretimde yararlanılan. S Hedeften haberdar etme. Ünite planı 2. bu amaçla hangi kritik davranışların öğretileceğinin. s örnekler. resim. V Günlük yaşamdan örnek. bu kritik davranışlarının öğretilmesi için hangi öğretmeöğrenme etkinliklerinden yararlanılacağı belirlenmeye çalışılır (Yılmaz. grafik kullanmak.2000). yöntem-teknik. S Süre S Amaçlar-hedefler s Konular s Yöntemler-teknikler s Kaynak. S Beden dili. s Konular ve alt bölümler. tartışma. Ünite bilgileriyle ilişkili konular ve etkinlikler bütünüdür. gelişme ve sonuç etkinlikleri düzenlenmelidir Hedef düzeyine göre uygun öğretim Yaklaşımlan 1. S Derse araç-gereçle girmek. s İpucu s Dönüt s Düzeltme •s Öğrencinin derse katılımı Eğitim Durumtarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken İtketer1 • • • • • • • • öğrencilerin öğrenmelerini en üst düzeye çıkarmahdır öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır öğrencilerin yaş ve olgunluğuyla tutarlı olmalıdır Hedef davranışa uygun olmalıdır Öğrenci özelliklerine uygun'düzenlenmelidir Ekonomik olmalıdır Etkinlikler arasında yatay ve dikey kaynaşıklık sağlanmalıdır Giriş. ^ Güdüleme (Motivasyon) S Konunun önemi. s Bir sonraki konunun açıklanması. S Gelecekte ne işe yarayacak. Kavrama—Bilgisayar destekli öğretim 3. Yıllık plan 3. Yıllık plana dayalı olacak dersin özel hedeflerinden hangilerinin bu ünitede gerçekleştirilmeye çalışılacağının.130 Program Geliştirme Yıllık planda bulunan başlıca bölümler. Ders planı (günlük plan) Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olanlardan en dar olana doğru sınırlanmıştır? (2001 KPSS-3) A) 2-1-3 D) 1-3-2 B) 3-12 E) 12-3 C) 3-2-1 . ses tonu. s Soru-cevap. GİRİŞ ^Dikkat Çekme s Soru sorma.

ders planı) hazırlamanın temel amacı hangisidir? (2001 KPSS-41) A) Öğrenim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek B) Okulun çevresi ile itişkilerini güçlendirmek C) Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek D) Okul yönetimi işlerini kolaytaştırmak E) ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak 280. veli D) Öğretim hizmeti. öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için ortam yaratırlar. Aşağıdakilerden hangisi. öğretmen. öğrenci. Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme-öğretme sürecindeki üc temel öğe doğru olarak verilmiştir? (2001 KPSS-85) A) Okul. öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir? (2001 KPSS-39) 279. öğrenci E) Yönetici. veli 278. net ve anlaşılır olması . aile.Program Geliştirme 131 276. hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme 277. öğretim program. Öğretim planları (yıllık plan. hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme pekiştirme tarafından hazırlanan öğretim programındaki sıralanışı Bayramın ya da kurtuluş gününün tarihi B) Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını C) öğrencileri. Hayat bilgisi dersinde. öğrenci. hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme B) C) Bu günlerin ve konuların derslerle ilişkisi D) öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri E) Bu gün ve konuların diğer konularla uygunluğu D) öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri giderme E) öğrencileri. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin ilk aşamasıdır? (2002 KPSS-9) A) Öğrencilerin ilgileri B) Öğretim yöntem ve teknikleri C) Okul yönetiminin istekleri D) Öğretim programının amaçları E) Öğretim araç gereçleri 282. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde toplama dersin hangi bölümünün başlıca amacıdır? (2001 KPSS-94) A) B) C) D) E) Derse hazırlanma Plan yapma Geçiş bölümleri Giriş bölümü Gözden geçirme 281. ders kitabı C) öğretmen. milli ve dini bayramlar ve yerel kurtuluş günleri ile ilgili konuların ele alınma (İşleniş) zamanı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi önceliklidir? (2004 KPSS-93) A) İlgili konuların Milli Eğitim Bakanlığı A) öğrencilere. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerle etkili bir iletişim kurmada iletinin en temel özelliğidir? (2002 KPSS-11) A) B) C) D) E) Beden diliyle iletilmesi Göz temasıyla desteklenmesi Dolaylı olarak iletilmesi Sözel olarak iletilmesi Açık. ünite planı. çevre B) öğretmen. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme sürecinin en önemli değişkenidir? (2002 KPSS10) A) B) C) D) E) Öğrenciler Veliler Içerik Değerlendirme öğretmen 278. öğretmenler.

Derse özgüven Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki değişkenliği açıklama gücü bakımından en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? (2002 KPSS-5) 286. Bir ders planının esnek ve işlevsel olmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-4) A) Öğrencileri bireysel çalışma yöneltme karşılama B) öğrencilerin ilgi. III ve I II. I. l lv el . ihtiyaç ve beklentilerini C) D) E) öğretmenin beklentilerini karşılama Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama öğretmenlere. duyduğu konuları belirleyip bunlara ağırlık vererek D) Kullanmayı planladığı yöntem ve tekniklerin 285. Derse karşı tutum II. öğrenme yaşantıları kazandırma planı" olarak tanımlanabilir. III ve I III. Ders programı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-2) A) Anlatılacak konulan belirleme B) öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma C) Ders saatlerine göre davranma D) Öğrenci özelliklerine göre hareket etme E) Farklı ders kitaplarını birleştirme A) B) C) D) E) I. ihtiyaç ve beklentileri C) Sınıfın fıziki özellikleri ve yapısı D) öğretim aracının temel özellikleri E) Okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi 287. Bir derste kullanılacak araç seçiminde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? (2002 KPSS-13) A) öğrencilere kazandırılması gereken davranışlar B) Öğrencilerin ilgi.132 Program Geliştirme 283. Eğitim programını "eğitilecek bireylere. Bu tanıma göre eğitim programında hangi boyut ağırhk kazanmaktadır? (2002 KPSS-111) A) B) C) D) E) Hedefvedavranışlar Konular ölçme değerlendirme öğrenme ürünleri Öğrenme-öğretme süreçleri E) 289. bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama 284. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme üzerinde en çok etkili olması beklenen öğretmen davranışıdır? (2002 KPSS-16) A) B) C) D) E) Konuyla ilgili araç gereç kullanma Konuyu farklı örneklerle sunma Öğrencileri kontrol altına tutma Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma 288. Bir öğretmen öğrenme-öğretme sürecini planlama aşamasında aşağıdakilerden hangisine öncelik verirse öğretim sürecinde karşılaşabileceği sorunları en asgari düzeye indirmiş olur? (2003 KPSS-118) A) Değerlendirme ölçütlerini (inceden belirleyerek düzenli olarak uyarak B) Dersin saatlerini önceden belirleyip hu plana C) Ünitelerin aşamalılık ilişkisi gösterip göstermediğini saptayarak konu ve öğrenci için uygunluğunu belirleyerek Öğrenciler in ihtiyaç. Derse ilgi III. i ve III II. II ve III II.

Bu bağlamda. teknik ve stratejileri incelenecektir. ÖGRENME YAŞANTILARI öğrenme yaşantıları başlığı altında bireyin öğrenme sırasında kullandığı yöntem.Sunuş yoluyla öğretim 292. öğrencinin zihinsel gelişim durumuna uygun olarak düzenlendiğinde aynı konunun her yaş düzeyinde öğretilebileceği önemle vurgulanır. öğretme öğrenme sürecindeki yaşantıların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? (2004 KPSS-95) A) Öğrencinin ihtiyaçlarını karşılama B) Öğrencinin öğrenmelerini üst düzeye taşıma C) Hedefle ilgili davranışı kazandırma D) Öğrencinin diğer yaşantılarından bağımsız olma E) Öğrencinin yaş ve olgunluğuyla tutarlı olma . Aynı sınıfta bulunan değişik bilgi ve davranışlara sahip öğrencilerin öğrenme güçlüklerini aşmada aşağıdakilerden hangisi daha çok önem kazanır? (2002 KPSS-7) B. Buluş Yoluyla Öğrenme Modeli Bu modele göre öğrenme bir keşfetme işidir. 3. kendi düzeylerine uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgü düzeylerde davranması 3.Program Geliştirme 133 290. Öğrenme Stratejileri Öğrenme stratejüeri kısa süreli bellekten bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması sürecinde kullanılan stratejilerdir. 2. Programlı Öğrenme Pekiştirme ilkeleri temele alınarak geliştirilmiş bu modelde. bilinenden bilinmeyene ve kolaydan zora doğru olması gerektiğine ilişkin "kademeli ilerleme" ve öğrencinin öğrenme zamanını kendi ilerlememesine uygun olarak ayarlaması gerektiğine ilişkin olarak da "bireysel hız" ilkeleri programlı öğrenmenin temelini oluşturmaktadır. 2.Araştırma yoluyla öğretim Sentez . Anlamlandırma Örgütleme Tekrar A) öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmak B) Sınıftaki öğrenciler arasındaki etkileşimi sınıflandırmak C) Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmek D) Her öğrenci için ayrı bir program uygulamak E) öğretfnen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmek Öğrenme Modelleri Bireyin öğrenmesinin hangi koşullarda nasıl gerçekleştiğini açıklamaya 1. 1.Proje tabanlı öğretim Analiz . öğrencilerin başarmak zorunda olduğu güdülenmeyi arttırıcı soruların öğrencilerin başarabileceği güçlükte olmasını öngören "başan". öğrencinin öğrenme hazır oluşunu yükseltecek bireysel yaşantıların sağlanması. Eğitim programlarının hedefı eğitim durumlarında işe koşula öğretme öğrenme yaklaşımlarına ışık tutar. öğrenmede ilerlemenin basitten karmaşığa. öğrenilenlerin kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin "anında düzeltme". Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi (Keller Planı) Her öğrenicinin kendi yetenek düzeyine uygun bir biçimde yönlendirilmesi. öğrenme işinin öğrencinin kendisi tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan "etkin katılım". Bu modelde. 291. öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi iki önemli yeniliktir.Bireyselleştirilmiş öğretim Kavrama . aşağıda veri|en hedef düzeyi öğretim yaklaşımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2004 KPSS-80) A) B) C) D) E) Bilgi .Bilgisayar destekli öğretim Uygulama . Aşağıdakilerden hangisi. Bilgi ünitelerinin adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmesini öngören "küçük adımlar". içeriğin temel kavram ve ilkelere dayandırılarak anlamlı ve somuttan soyuta bir bütünlük gösterecek şekilde yapılandırılması. yaparak-yaşayarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve karmaşıklık düzeyi.

tutum. öğrenci nitelikleri ve öğrenme ürünleri değişkenlerinin düzenlenmesi gerekir. beceri ve yeterliklerini kapsayan bütün bilişsel giriş özellikleri ile öğrencilerin bir dersle ilgili duyuşsal giriş özellikleri. öğrencilerin bir dizi öğrenme ünitesini öğrenebilmeleri için gerekli olan bilgi. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetlerinin niteliğini belirleyen ögelerden biri değildir? (2002 KPSS-110) A) B) C) D) E) Katılım Pekiştirme Dönüt-düzeltme İpuçları Giriş davranışları 5. sürdürülmesi. Ancak bunun için öğretim hizmetinin niteliği. Bireyselleştirilmiş öğretimin temele alındığı bir dersin düzenlenmesinde öncelikle materyal ya da konu beJirlenir. tutum gibi özelliklerin öğrenmeye etkisini anlatır? (2002 KPSS-3) A) B) C) D) E) Duyuşsal giriş özellikleri Bilişsel giriş davranışları Öğretim yönetiminin amaca uygunluğu öğretim araç gereçlerinin yeterliliği öğretim hizmetinin etkililiği 294. öğretimin niteliğine ve öğrencilere yeteri kadar zaman tanınmasına bağlıdır. okula karşı tutum. bir davranışı gösterme eğiliminin güçlendirilmesi süreci olan pekiştirme Tam öğrenme modeline göre okulda öğretilenleri tüm bireyler öğrenebilir. Gagne'nin Öğretim etkinlikleri modeli Gagne'ye göre öğrenme. öğrencilerin neyi öğreneceğini açıklayıcı ipuçları. ancak tam öğrenme modeli uygulandığında başarıya ilişkin puan dağılımı daralarak öğrenci davranışları öğretimin hedefleri doğrultusunda birbirine yaklaşır ve tüm öğrenciler başarılı olabilir sayıtlısına dayanan tam öğrenme modelinin: a) b) c) öğrenci nitelikleri. İÇSEL ÖĞRENME SÜREÇLERİ Dikkat Beklenti Kısa süreli belleğe geri getirme Seçici algı Kodlama Tepkide bulunma Tepkiyi güçlendirme ipuçlarıyla geri getirme DIŞSAL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ Dikkati çekme öğrenciyi hedeften haberdar etme Önkoşul öğrenmeleri hatırlatma (ön bilgi) Yeni uyarıcıları sunma Öğrenme rehberi sağlama öğrencinin davranışı göstermesini sağlama Dönüt / değerlendirme sağlama Hatırlama ve transferi güçlendirme öğrenci nitelikleri ve öğretim hizmetinin niteliği gereken düzeye ulaşınca tam öğrenme gerçekleşmekte. Aşağıdakilerden hangisi ilgi. Kodlama. İçsel öğrenme süreçleri ile bunu destekleyen dışsal öğretim etkinlikleri aşağıda verilmiştir. öğretim hizmetinin niteliği. öğrenci nitelikleri. Bloom'un Tam Öğrenme Modeli Başarı. öğrenme rehberi sağlamaya örnek: J7(pi) sayısını öğretirken çevreden konserve kutuları. Bir derste öğrencilerin başarıları geniş bir dağılım gösterebilir. 293. öğrenme ürünleri ana değişkenleridir. Gagne modelini bilgi işlem kuramına uygun olarak geliştirmiştir. güdülenmişlik. nefret vb. kişinin kendine yönelik tutumu (akademik benlik tasarımı) sevgi. Son olarak da bir öğrenme biriminden diğerine öğrenicinin kendi hızıyla ilerlemesine olanak tanınır. öğrenciler arasındaki başarı farkları en aza inmektedir. öğrencilerin yetenek düzeylerine değil. 4. kapsayan duyuşsal özelliklerini içermektedir. Üçüncü aşamada. öğrenmeyi destekleyici etkinliklerin planlanması. Etkili bir ders için öğrenme aşamalarını belirlemiştir. . Daha sonra belirlenen materyal ya da konu kendi içinde bütünlüğü olan birimlere ayrılır. öğretim hizmetinin niteliği. öğrencini her birimi başarma derecesini belirlemek üzere değerlendirme yöntemleri belirlenir. ilgi. değerlendirilmesine ÖGRETİM denir Öğretimin yöneticisi ÖĞRETMENDİR. s s • S s İpuçları Pekiştirme Katıhm Dönüt Düzeltmedir. gözlenebilen davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir.134 Program Geliştirme temeline dayanır. öğrenme ürünlerinin düzeyi ve niteliği artmakta. öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen ögeler. Öğrenme süreçlerini sağlayacak öğretim etkinliklerini belirlemiştir.

Belli bir gruptaki farklı maddeleri öğrenme örneğin ağaçlar içerisinde çam ağacını ayırt etmeyi öğrenme Farklı anahtarlar. ev aletlerini kullanma. Daha sonra çevrelerini çaplarına böldürülür. Uyarıcıya soyut bir karşılık verme. farklı öğretim tipleri gerektirir. Bu sure öğrenme için harcanan süredir. Bu sürecin sonunda edinilecek öğrenme ürünleri vardır. yeni bilginin. şiir ezberleme Ayırt etmeyi öğrenme. korkular. anlamaya mı çalışıyor. anlatan kişiye. benzerlik ve farklılıkların daha iyi kavranacağı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşeceği vurgulanmaktadır.İşaret öğrenme. ("Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır") 6. yoksa ezberlemeye mi? Değişik yaklaşım ve yorumları var mı? Analiz ve sentez gücü. fonksiyonlar vs. Her doğru öğrenme pekiştireçlerle desteklenmelidir. 2) Öğretimden yararlanma yeteneği: öğrencinin belli bir öğrenme birimini öğrenebilmesi için hazır oluşu. insan sınıflama yapabilme İlke ve ilişkileri öğrenme İki yada daha fazla kavramı ilişkilendirme. Bildiği kural ve ilkeleri kullanarak yeni bir problemi çözmeyi öğrenme Bilişsel stratejiler: Her bireyin öğrenirken. Öğrenci. insanlann bilgi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri içine yerleştirerek öğrenildiği savunulur. Uyaran-tepki bağlantısını otomatikleştirme SÖzel bağ kurma. bisiklete binme.Program Geliştirme 135 Tutumlar Olaylara. farklı tepkiler Kavram öğrenme. Bunu sağlayan öğrenme rehberidir. Örneğin İnsanın yavruları olur. Ancak bu sure bazı öğrenciler için az. Sözel bilgiler İsimler. motor beceriler ve tutumlar.Öğrenmenin farklı seviyeleri veya tipleri vardır. ada. örneğin yabancı dilde birkaç kelime öğrenme konuşma. 3) Sebat: Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zaman. Öğrenme işarete verilen tepkidir. farklı trafik ışıkları. 5) Öğretimin Niteliği: Yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmeyecek öğretme hizmetidir. ikisi de öğretme sürecine ilişkindir: 1) Yetenek: bir öğrenme birimini en iyi koşullarda öğrenmek için gereken zaman. 4) Fırsat: Öğrenme için verilen zaman. Bir bilgiye nasıl yaklaşıyor. . 2. örgütleyiciler yardımıyla basitten karmaşığa doğru düzenlendiğinde ön öğrenmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulacağı. örneğin araba kullanmak. Örneğin otur komutuna öğrencinin uyarak uyması. hatırlarken. Uyarıcılara arda ardına tepki vermek. nesnelere karşı vaziyet alış. Gerekli bilgi ve bedensel olgunluk şarttır. zihinsel beceriler. Gagne'ye göre öğrenme ürünleri Entelektüel Becerileri (Basitten karmaşığa) 1 . bilişsel stratejiler. öğrenme alanının genel bilgi ve kavramlarını önceden bilmelidir. Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli Sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen Bu modele göre öğrenme düzeyi: etkin olarak öğrenmede geçen zamanın öğrenme için gerekli zamana oranının bir fonksiyonudur. Bu öğelerden üçü öğrenci niteliklerine. Açık-seçik ve bütün halinde bir öğrenme ve anlatma olmalıdır. Anlamlı Öğrenme Bilişsel yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen ve Sunuş yoluyla öğretimin etkili olduğu temel sayıtlısına dayanan anlamlı öğrenme. Uyaran-davramm arasında bağ kurma. Ausebel tarafından geliştirilmiştir.Yazın hava ısınır. sınıfa karşı olumlu bir vaziyet alış en başta şarttır. kişilere. örneğin soğuk. Şartlı refleks. Buna. 4. Öğrenilecek konuya. Bu modelin beş öğesi bulunmaktadır. içerik. araba kullanma. bazıları için ise çok uzun olabilir. Carroll'a göre öğretmenler bir ünitenin öğretilmesi için belli birzaman ayırırlar. Belli bir uyarıcıya tepki vermedir. Konu ile ilgili gerekli yeni kelimeleri öğrenmelidir. Yazı yazma basketbol oynamak. Diğer bir deyişle her öğrencinin bir üniteyi öğrenebilmek için ihtiyaç duyduğu sure birbirinden farklıdır. Büyüklüğü ne olursa olsun 2. Problem çözme. Örneğin yılan görünce korku tepkisinin verilmesi. çözüm geliştirme yolları vs. sıcak. Operant koşullanma Basit zincirleme. özellikler. 6. 5. İki yada daha fazla sözlü uyaran tepki birimini birleştirmektir. kavanoz kapağı getihlir. Psiko motor beceriler Ayakkabı bağlama. 8. Bunların çevreleri ve çapları ölçtürülür. kavramlar. Gagne. Böylece anlamlı öğrenme ve hatırlama için ipuçları sağlanmış olur. Bu öğrenme modelinde.14 sayısını buldurur. Yani her farklı birey (ve bilgi) tipi. 7. Eğer öğrencinin öğrenmesi- 3. 7. öğrenme için gerekli süre denir. beş ana öğrenme ürünü belirlemiştir: sözel bilgiler. problem çözerken kullandığı kendine has yöntemler.

çalışma koşullarındaki zorluk.işbirliğine Dayalı öğrenme öğrenme -• işbirliğine Dayalı öğrenme 8. öğretim materyallerinin basitten karmaşığa doğru sunulma sırasına. yukarıdaki durumun aksine. II. öğrenme süreci. bu zaman ötesinde çalışmayı isteyip istememesi. niteliği ve öğrenme için verilen zaman her öğrencinin ihtiyacına uygun olursa. öğrencilerin hedeften haberdar edilmesine. yine yetenek bakımından normal dağılım gösterir fakat öğretimin çeşidi. öğrenene görelik ve ekonomiklik olmak üzere üç temel özelliğe sahip olmalıdır. öğretimin niteliği.tam öğrenmede önemli rol oynar. öğretme yolları ve değerlendirmedir. . Öğrencinin öğrenme için ayrılan zaman tam olarak kullanması. Ancak öğrenciler. kendisine sağlanan öğretimin niteliğine ve öğretimi anlama becerisine bağlıdır. Diğer bir deyişle öğrenciler bu özellikler açısından birbirlerinden oldukça farklıdırlar. bellek ve özel yeteneğine. öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tam öğrenme düzeyine erişebilirler.136 Program Geliştirme için gerekli olan sure harcanan sureden fazlaysa. Carroll'a göre. güdülenme ve öğretimi anlama düzeyleri. öğrenciler arasında daha. Öğrencilerin öğretim ortamına istekle.Tam Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme B) Tam öğrenme . öğrenme işinin başında bu özellikler açısından farklılıklar olduğu söylenebilir. öğretmenin temel görevi öğrencinin bilgiye ulaşması ve elde ettiği bilgiler ışığında karşılaştığı problemleri çözebilmesi için una rehberlik esmektir. Geleneksel öğretimde genellikle bu farklılıklar göz önünde bulunmaksızın tüm öğrencilere aynı öğretim fırsatı sağlanmaktadır. D) Tam Öğrenme . öğretim materyallerinin niteliğine. öğrenmeyi etkileyen güdülenme ile ilgili durum ve etkendir 8u nedenle öğrencinin öğrenmeye karsı güdülenmesi . öğretmenin öğrenme için harcadığı sürenin yanı sıra. sözel. giriş davranışları. Carroll'un modelinde tam öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrencilerin yetenekleri. halinde ortak bir amaç doğrultusunda çalışabilecekleri bir yapıda organize edilmiştir. 295. Farklı öğrenme yaklaşımları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi öğretimle ilgili bir ilke değildir? (2003 KPSS-116) A) Verilen ödüllün birey için önemli olması öğrenme isteğini artırır B) Belli koşullar sağlanırsa birey herşeyi öğrenebilir C) Aralıklarla yapılan tekrarlar kalıcılığı artırır D) öğrenciler işbirliği içerisinde çalışırlarsa öğrenme kolayladır E) öğrenme olgunlaşmanın. öğrenme üniteleri küçük birimlere ayrılmalı ir bir ünite tam öğrenilmeden bir diğerine geçilmemelidir.Araştırma incelemeye Dayalı E) Sunuş Yoluyia Öğrenme .Bulus Yoluyla öğrenme . olgunlaşma ise gelişmenin ön koşuludur 296. Bu nedenle. III. sıkıntı. öğrencilerin bireysel özellikleridir. Böylece öğrenciler arasındaki yeteneklerin normal dağılım gösterdiği okul öğrenmelerinin sonucunda eğitimin bitiminde gerçekleşen öğrenmeler de öğrenciler arasında norrmal dağılım göstermektedir. Bunlar: öğretme hedefleri. engellemelere direnme gücü ve başarısızlık karsısında yılgınlık göstermemesi. öğrencinin. Öğrenme için gerekli olan süre. Glaser'in Temel Öğretme Modeli Bu modelde öğretme süreci dört aşamadan oluşur. öğrenme güçlüklerinin teşhis edilerek eksikliklerin tamamlanmasına bağlıdır. öğrencilerin küçük gruplar Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında hangi seçenekte verilen açıklama ile öğrenme-öğretme yaklaşımları doğru olarak eşleştirilmiştir? (2003 KPSS-117) A) Işbirliğine Dayalı öğrenme .Tam Öğrenme Eğitim Durumunun Özelfikleri "Belli bir zaman süresi içerisinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlar" olarak tanımlanan eğitim durumları hedefe görelik.Buluş Yoluyla Öğrenme İşbirliğine Dayalı öğrenme C) Programlı öğretim -Araştırma incelemeye Dayalı öğrenme . tam öğrenme gerçekleşemez. aktif olarak katıldığı sure çok önemlidir.

Ömeğin. grup projeleri verilmeli. 9. doğaçlama. PROGRAMIN DENEME UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRME Sınama durumları. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde ölçme yöntemi değerlendirilirken yanıtlanması gereken öncelikli sorulardan biri değildir? (2004 KPSS-96) A) Temele alınan ölçüt uygun mu? B) Güvenilir Ölçme sonuçlarma ulaşılabilir mi? C) Geçerli ölçme sonuçlarına ulaşılabiür mi? D) Uygulanan ölçme yöntemi yeni mi? E) Davranışlara ulaşma düzeyini beliriemede en uygun yol seçilmiş mi? C. 3. Ölçme ortamı uygun şartları taşımalıdır Değerlendirme işlemi ölçme sonuçlarına dayalı olarak ve amaca uygun olmalıdır Temele alınan ölçüt uygun olmalıdır Güvenilir ölçme sonuçlarına ulaşılabilir olmalıdır Geçerli ölçme sonuçlarına ulaşılabilir olmalıdır 3. 3. Aşağıdaki süreçlerin hangisinde bu uygulamalar söz konusudur? (2004 KPSS-85) A) B) Sınama durumlarının hazırlanmasında Yöntem ve tekniklerin uygulanmasında C) İhtiyaç analizinde D) Hedeflerin belirlenmesinde E) Içeriğin belirlenmesinde 298. İçerik 3. nasıl öğrenileceği konusunda öğrenciye anlatma söz konusudur. Buluş yoluyla öğretim (Giriş) Tartışma ve soru cevap etkinliklerine yer verilmelidir. 1. Bunların nasıl yapılacağı açıklanmalıdır.1 1. araç-gereç ve öğretme zamanı açısından ucuza mal edilmelidir. F) SINAMA DURUMLARI (DEĞERLENDİRME) 297. ÖĞRETME MODELLERİ 1. Belirlenen davranışları kazandırmak için düzenlenen eğitim durumları öğrencinin ihtiyaçlarını giderici nitelikte olmalıdır. ölçme ve değerlendirme amacı belirlenmelidir 2. Programın değerlendirilmesi. Öğretim programı hazırlanırken ölçme ve değerlendirme işlemleri ile ilgili bilgiler de yer almalıdır. Eğitim durumu. Hedefe Görelik. s Program geliştirmeye dayanak sağlama s Öğretimin niteliğine ilişkin veri sağlama 5. Öğrenen geçirdiği eğitimsel yaşantıdan haz duymalıdır.Program Geliştirme 137 Belirtke tablosunu hazırlama Davranışları bilişsel. Ekonomiklik. benzetim tekniğinden yararlanılabilir. 4. s Hedefler öğrenci ihtiyaçlarına uygun mu? s Hedef ifadeleri yeterince açık mı? s Hedefler konu alanının özelliklerine uygun mu? s Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? Program değerlendirme çalışmalarının amaçları. Hedefler 2. Bu aşama ölçme ve değerlendirme iştemlerini içerir.İ Hedef ögesi değerlendirilirken şu sorular sorulmalıdır. psikomotor) uygun olup olmadığının belirlenmesi. Davranışlara ulaşma düzeyini belirlemede en uygun yolun seçilip seçilmediği belirlenmelidir . Araştırma inceleme yoluyla öğretim (Sonuç) Bireysel. 7. öğrenene Görelik. Belirtke tablosu hazırlanmalıdır Davranış alanlarına uygun ölçme araçları belirlenmelidir Soru tiplerinin davranış alanlarına (bilişsel. 8. öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediğimiz davranışların kazanılıp kazanılmadığımn kontrol edilmesidir. Yaşantı. duyuşsal. 6. Drama. 2. Sunuş yoluyla öğretim (Gelişme) Ne öğrenileceği. Öğretimin niteliği 4. Anlatım ve gösteri yöntemi benimsenmelidir. Ölçme ve değerlendirme ögelerine bakılarak yapılmalıdır. öncelikle işe koşulduğu hedefe hizmet edici nitelikte olmalıdır. 2. duyuşsal ve devinimsel (psikomotor) olarak gruplama Her gruptaki davranışları düzeylerine göre sıralama öğrenme düzeylerini ortaya koyacak araçları hazırlama 1. 10. problem çözme gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır. Böylece gerçek ortamın benzeri bir ortam oluşturulabilir. Sınama durumlan ile ilgili olarak aşağıda verilen işlemlere yer verilmelidir.

Betimleme. aynı zamanda tüm öğelerin kontrol. Metfessel-Michael Değerlendirme Modeli öğrenciler. öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere üç temel ögesi vardır. planlama. davranış olarak ifade etme. 5. Program Değerlendirme Yaklaşımları Değerlendirme program geliştirme sürecinin son basamağıdır. Uygulamada olan programın değerlendirilmesidir. . Süreç değerlendirilmesiyle birlikte program uygulamaya hazır hale gelir. sınıflama. g. 3. ölçme araçları geliştirilmeli. Eğitimin programlarının değerlendirme öğesi. oluşturma. Stake'in Uygunluk-Olasılık Modeli Girdi. süreç ve çıktı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Süreç değerlendirmesi. Ürün değerlendirmesi ile programın zayıf ve üstün yanları tespit edilir Eğitim programlarının değerlendirilmesinde çeşitli modeller uygulanmaktadır. bilgilerin analizi. geliştirilen programın uygulama öncesinde aksayan yönlerini tespit etmek için yapılır. yorumlama ve değerlendirmedir. Deneme okulu yönetici ve öğretmenlerinin belirlenmesi 4. Uygulama planının yapılması 2. e. Yapılan bu deneme uygulaması sonuçlarına göre asıl uygulamaya geçilir ya da değerlendirmeye alınarak program geliştirme süreçlerine geri dönülür. yöneticiler ve sıradan vatandaşlar değerlendirmede yer almalı. verilerle hedefleri karşılaştırma Stufflebeam'ın Bağlam. 299. Eisner'in Eğitsel Eleştiri Değerlendirme Modeli Niteliksel incelemeye ağırlık verilir. d. uygulanabilirliği konusunda öneriler geliştirilmelidir 4. ölçme tekniklerini geliştirme ve seçme. Girdi. süreçler. yapılaştırma. b. Hedefe Dayalı değerlendirme Tyler tarafından geliştirilmiştir. değerlendirme standartlan ve değerleri belirlenmeli.138 Program Geliştirme s Programın işlemeyen ögelerini belirleme ■/ öğretim etkinliklerini geliştirici veri sağlama Bu aşamaya kadar hazırlanan öğretim programı asıl uygulamadan önce mutlaka deneme uygulaması yapılmalıdır. Deneme okulunun belirlenmesi 3. program standartları ve edinimini belirleme. hedefler uygulanabilir biçime dönüştürülmeli. hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının göstergesini belirleme. Bu ilkeden hareketle eğitim programlarının değerlendirme ve geliştirme süreciyle ilgili Öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (2004 KPSS-97) A) Sürekli ve dirik olduğu B) Çok yönlü ve çok amaçlı olduğu C) Nesnel ve bilimset olduğu D) Belli ilkelere ve sayıtlara dayandığı E) Fırsat eşitliğini ve eğitim hakkını ön plana çıkarttığı 6. 2. Bu yaklaşımda önce hangi hedefe ulaşıldığına bakılır. Süreç ve Ürün Modeii Dört alanda kararlar verilmelidir. Tasarım. Yere! birimlerin görüşleri alınmalıdır. Deneme uygulaması aşamaları aşağıdaki sırayı takip etmelidir.1 1. Bu işlemleri yapmak uzmanlık gerektirir. Denemede görev alacak personele eğitici kursların verilmesi 5. f. Programın etkililiğini ve maliyet/fayda ilişkisini ortaya koymak ve programın daha etkili hale getirilmesi için gerekli verileri elde etmek için yapılır. ürün-sonuç ve çıktıların benzer program çıktılarıyla karşıtaştırılması evreleri vardır. (geribildirim) mekanizmasıdır. Program geliştirme modeline dayanır. edimle standardı karşılaştırma. Ürün değerlendirmesi. öğretmenler. Ulaşılamayan hedeflerin nedenleri araştırılır. ÜÇ temel boyutu vardır. a. Programın hedefler. Bunlara göre değerlendirme yapılmalıdır. uygulama ve yeniden düzenlemedir. Programın uygulanması 6. Provus Farklar Yaklaşımı ve Değerlendirme Modeli Değerlendirmenin bileşenleri. Hedefleri belirleme. Uygulamanın değeriendirilmesi 7. c. uygulama süreci test edilmeli. İki tür değerlendirme vardır: Süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme.1 1. veri toplama. Asıl uygulama ile ilgili karar verilmesi Değerlendirme işlemleri hem deneme uygulamasında hem de asıl uygulamaya geçildikten sonra yapılabilir. Bu amaçla tasarımın her bir basamağı değerlendirilir. farkhlığı belirlemedir.

Hasan Can. IV. 1994 8 1985 9 Elazığ: Üniversite Kitabevi. Şeref. IV. Program geliştirme çalışmalarında "hazırlanan programın ve öğretim materyalinin işe koşulmasından sonra hangi aşama gelmektedir? (2003 KPSS-111) A) Deneme yapılacak okulun ve sınıfların seçilmesi B) Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi C) Programın oku! yöneticisi ve öğretmenlere tanıtılması D) Programın uygulamasının planlanması E) Deneme programının ve öğretim materyalinin değerlendirilmesi yayıncılık 2004 4 Şener. V. Özcan. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde süreç doğru olarak sıralanmıştır? (2003KPSS-120) 301. Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. Taşpınar. Program Geliştirmede Öğretmen El Kftabı. Okulda Öğrenme ve Öğretme. VI YARARLANILAN KAYNAKLAR 1 Tan. Ankara. I. Ankara. Programın hedefierini belirle IV. V. 2004 7 Sönmez. İstanbul: Alkım Yayınevi. IV. VI D) II. II. II. Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık. Elde edilen verilerle hedefleri karşılaştır Hedefe dayalı değerlendirme modeli dikkate alındığında.Veysel. Program değerlendirme çalışmalarında hedef ögesi değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi sorulması gereken bir soru değildir?(2002 KPSS-119) A) B) C) D) E) Hedefler ölçme ilkelerine uygun mu? Hedefler öğrenci ihtiyaçlarına uygun mu? Hedef ifadeleri yeterince açık mı? Hedefier konu alanının özelliklerine uygun mu? Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? 303. Pegem Yayınları. V! E) V. Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı. III. Eğitimde Program Geliştirme. Mehmet. Fidan. Pegem A 302. Ankara. öğrencilerin davranış yeterlilikleriyle ilgili verileri topla VI. Aşağıdakilerden hangisi program değerlendirme çalışmalarının amaçlarından değildir?(2002 KPSS-120) A) B) C) D) E) Program geliştirmeye dayanak sağlama öğretmenin sınıf yönetiminde etkisini artırma Öğretimin niteliğine ilişkin veri sağlama Programın işlemeyen ögelerini belirleme öğretim etkinliklerini geliştirici veri sağlama C) III. Örnek Çözümlü KPSS.Program Geliştirme 139 ölçme tekniklerini ve araçlarını belirie durumlan sapla 300. 2004 2 Öğretmen Adayları İçin Konu Anlatımlı KPSS Ankara: Pegem A Yayınlan 2004 3 Demirel. Yargı Yayınevi. 2004 . KPSS Eğitim Bilimleri Ankara: Empati Yayınevi. Veysel. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek III. N. III. Ankara. Emine. 1999 5 6 Oktaylar. I. Tezi Sönmez. I. I. II. Hedefleri sınıfla ve davranış olarak ifade et V.

10 4 ______Program Geliştirme .

Metre ile odanın boyunun ölçülmesi. araç-gereç. zaman. Yazılı yoklama yapan bir öğretmenin "4. cevap verenlerin o sorudan alacakları 10 puandır" demesi ölçme kuralı belirlemesidir. Niçin öğretelim? Amaç ve hedefler belirlenir. Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki fonksiyonları • Amaçlara ne kadar ulaşıldığını belirler • Öğrencilere ne kadar öğrendikleri hakkında bilgi verir • Öğretmenin ne kadar öğrettiği hakkında bilgi verir • Programın etkililiği hakkında bilgi verir • Öğrenciyi motive eder • öğrenci hakkında verilecek kararlara yardımcı olur • Yöneticilere eğitim-öğretimin sonuçları hakkında bilgi verir. Sınıftaki öğrencilerin sayısı vb. ölçme kuralının ölçme için. ölçütün ise değerlendirme için belirlenmiş olmalarıdır. ölçme sonucudur. Uzunluk ve ağırlıkların ölçülmesi doğrudan ölçmedir. 3. Ölçmenin üç aşaması vardır 1. Ayşe fızik sınavından 60 puan aldı. Ölçüm: ölçme işlemi sonunda elde edilen sayı veya semboldür. Burada 60 puan ölçümdür. Ölçülecek değişkenin dolaysız bir şekilde gözlenemediği durumlarda o değişkenin göstergesi olduğu düşünülen başka bir değişkenle ölçülmesine denir. Ölçüt: ölçme sonuçlarından hareket edilerek ölçümlerin yeterliliği hakkında bir karara varırken kullanılan kritere denir. "60 puan alanlar geçer" ifadesi bir ölçüttür. Bunlar.Bağıl ölçüt Mutlak Ölçüt: Önceden belirlenmiş olan sabit kritere denir. Örnek. 1. normdur. Eğitimde başarının ölçülmesi ile ilgili yapılan ölçümler dolaylı ölçmedir. • Ölçme kuralı ile ölçüt arasındaki fark. yöntem. teknik. kg.Doğrudan ölçme 2Dolaylı ölçme Doğrudan ölçme. I. standarttır. "Bu dersten başarılı sayılmak için grubun ortalaması ya da ortalamanın üstünde puan almak gerekir" ifadesinde kullanılan ölçüt bağıl ölçüttür. Temel kavramlar Ölçme: Bir niteliğin (değişkenin) gözlenip. standart testler) herkes tarafından kabul edilmiş. -Hava sıcaklığı 25 derece -120 km hızla gidiyordu -Ahmet daha başarılıdır -Bu dağ daha yüksektir -Sınıfta 25 öğrenci vardır -Hastanın tansiyonu 612'dir Bunların hepsi birer ölçmedir. Dolaylı ölçme.ölçme ve Değerlendirme 141 Eğitim-öğretim sürecinde çeşitli sorulara cevap aranır. Önceden kesin olarak belirlenmiş ya da gruba bağlı olarak çıkarılmış tipik bir puandır. soruya tam olarak . Ölçme Kurah: ölçme işini yaparken niteliğin hangi miktarına ne değerverileceğinin belirlenmesidir. 1. Nasıl öğretelim? Eğitim durumları (strateji.ölçülecek bir niteliğin olması. gruba göre değişen kritere denir. Ölçütler kendi içinde iki gruba ayrılır. Örnek. yetenek testleri vb. Eğitimde gerek başarı gerekse başka alanlardaki alınan kararlarının hatadan mümkün olduğunca arınık olması gerekir. Kullanılan ölçme aracıyla ölçülen özelliğin birbirine benzemesi durumunda yapılan ölçmeye denir. Ne öğretelim? öğretilecek içerik belirlenir. gözlem sonucunun sayı veya sembollerle gösterilmesidir. örnek. 2.Standart olanlar: (m. Ölçme araçları iki grupta incelenir. ortam) Ne öğrettik? ölçme ve değerlendirme ile belirlenir. Eğitimle ilgili olarak uygulanan programlarda çeşitli kararlar veritmesi gerekmektedir. "50 alanlar bu dersten başarılı sayılırlar" ifadesinde kullanılan ölçüt mutlak ölçüttür.Amaca uygun sayı ve sembollerle gösterilmesi Nitelik: Ölçmeye konu olan özelliktir. stadardize edilmiş ölçme araçlarıdır.Mutlak ölçüt 2.Niteliğin gözlenebilmesi. örnek. Bağıl Ölçüt: Önceden belli olmayan gruba bağlı olarak ortaya çıkan. Ölçme türleri: 1. Yaylı kanfarla ağırlığı ölçmek. -Öğrenci başarısı -öğrenci akışı -yerleştirme -sistemden çıkarma gibi olabilir.

öğretmen yapısı testler) Kişiden kişiye değişiklik gösteren belli bir standardı olmayan ölçme araçlarıdır. Kararın isabetli olabilmesi için ölçmenin hatasız olması gerekir. Markette un ölçmek için "ton" biriminin kullanılması amaca uygun değildir. Bu nedenle ya aynı kişi üzerinde ölçme işleminin olanaklar ölçüsünde birbirine benzşr koşullar altında tekrarlanması ve hem kişinin özelliğinde meydana gelmiş olabilecek değişmenin hem de koşulların değişmiş olmasından gelebilecek etkilerin dikkate alınması ya da bu amaçla değişik kişilerden yaralanılması ve bu son halde söz konusu olabilecek başka etki kaynaklarının dikkate alınması yoluna gitmek gerekmektedir. saat gibi. karış. ll.Standart olmayanlar: (adım. 1. Gerçek uzunluğu 105. ölçmelere bir miktar hata karışmaktadır. aynı kişi üzerinde. m. dakikada yazıîan kelime sayısı gibi ölçmelerde kullanılan birim doğaldır. Bir karış dediğimiz zaman kullanılan birim eşit olmamakta. Örneğin. Tanımlanmış birim: Bir değişkenin ne kadarlık miktarına bir (1) birim denileceği uzmanlar tarafından tanımlanmış birimlerdir. metre gibi. Bu gibi özellikler üzerindeki ölçümlere karışmış olabilecek hatanm en çok ne kadar olabileceği. Eğitimde yapılan ölçümlere değişik kaynaklardan hata karışmaktadır. 2. Ömek. Davranışsal özellikler söz konusu olunca ölçme işleminin. Doğal birim: Birimlerde doğallık vardır. kabul edilmesi. En duyarlı araçlarla yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata payı vardır. Gerçek değeri bilmediğimiz için de ne kadar hata karıştığını bilemeyiz. herkes tarafından farklı uzunluklar algılanmaktadır. Bir değişkenin hangi miktarına ya da niteliğine bir (1) birim denileceği uzmanlar tarafından belirlenmemiş birimlerdir. Bu nedenle onun ne kadar olduğunu ölçmeye çalışırız. Sonuçları sayılarla ifadelendirirken çoğu halde bu birimler kullanılır. yani hata sımrı belirlenebilmektedir. bir başka deyişle kararın isabet derecesi.Ölçmede Birim ölçme araçları birimlerden oluşur. Her bir öğrenci bir birimdir. 3. Aynı şekilde sınıftaki sıra sayısı. Gerçek durumlarda. kilo. . Birim ne kadar küçülürse hata miktarı o kadar azalır. Örneğin. yapılacak ölçmenin hatasız olma derecesine bağlıdır.142 ölçme ve Değerlendirme 2. Örneğin "bir miktar tuz" ifadesi yerine "2 kg tuz" ifadesi daha anlaşılır ve herkes tarafından aynı boyutta algılanan bir anlam ifade etmektedir. yaygın olmasıdır. öğrenci sayısı. ölçmek istediğimiz bir özelliğin gerçek değerini bilemeyiz.0 cm bulunmuş ise bu ölçüme 0.40 cm olduğu bilinen bir masanın boyu aynı koşullarda birbirinden bağımsız tekrarlanan ölçme sonuçlarının ortalaması alınarak 105. aynı koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak tekrarlanması olanaksız gibidir. Ülkemizde ağırlık için kg yaygın bir birimdir. saat. beden eğitimi dersinde öğrenci sayısının sayılmasında doğal birim kullanılır. lira. Ölçme yollarına çeşitli yollardan hata karışır. Ölçme hatası: ölçülen özelliğin gerçek değeri ölçme sonuçlarından hesaplanan değeri arasındaki farktır.Birimlerin genelliği: Birçok kişi tarafından ilinmesi. Doğa bilimlerindeki uzunluk. ağırlık ve sıcaklık gibi ölçümler için gerçekleştirilen ölçeklerin neyi ölçtüğü açıktır. Bu nedenle hata kaynakları ve özellikle bu kaynaklann ölçme sonuçlarını nasıl etkilediği bilinmelidir. örneğin: metre dediğimiz zaman uzunluğu ölçerken kullanılan birimin (metre) birbirine eşit olmasını ifade eder.ölçülen değer Her ölçme sonucunda ölçmenin amacı neyse onunla ilgili bir karara varılır. ölçme sonuçlarını anlaşılır bir birimle ifade etmek ölçümlerin taşıdığı anlamı daha iyi bir şekilde kavramamıza yardımcı olur.Birimlerin amaca uygunluğu: Ölçme işlemine uygun birim kullanmayı ifade eder. Birimler hem ölçme işlemini kolaylaştırır hem de ölçümlerin neyi ifade ettiğini daha net bir şekilde ifade eder. Dikkat edilirse burada ölçülecek özellik ile ilgili bir miktar belirlenmiş ve bu miktar birim olarak kabul edilmiştir. ölçme hatası = Gerçek değer .Birimlerin eşitliği: Bir ölçme aracında ölçülen değişken açısından her bir (1) birim denilen miktarın birbirinin aynı olmasını ifade eder. • Bir ölçme sonucundaki hata miktarı o ölçme işleminde kullanılan birimin yarısı kadardır. Ölçmede kullanılacak birimlerde üç özellik olmalıdır. Burada doğallık yoktur. kilovat.40 cm hata karışmıştır.

her ölçmede 1 cm kısa ölçecektir. Ölçek: Nesnelere verilen sayıların anlamlarını. Ölçme sonuçlarının gerçek değerinden büyük veya küçük olduğunu bilemeyiz. V.Tammlanmış sıfır: Ölçülecek özelliğin 0 (sıfır) noktasında yokluğu anlamına gelmediği durumda kullanılan sıfıra denir. eşyanın ağırlığı. (özelliği tam olarak belirleyememe. Hata miktarı her ölçmede aynıdır. Örnek: sınavda boş kağıt veren ya da kopya çekerken yakalanan öğrenciye sıfır verildiğinde verilen sıfır öğrencinin o konu ile ilgili olarak hiçbir bilgisinin olmadığı anlamına gelmemektedir. ölçememe) ölçme aracından kaynaklanan hatalar (basım hataları) III. bir cetvel yanlışlıkla 0-30 cm yerine 1-30 cm olarak bölmelenmiş olsun." Dediğimizde o anda öğrencinin yokluğu anlamına gelmektedir. öğretmen sınavda 100 puanlık soru sorar. Bazı durumlarda pratik amaçlar için uzmanlar tarafından ölçülen özelliğin belü bir durumu ya da miktarında sıfır noktası kullanılmaktadır. Yanlış bölmelenmiş bir cetvelle birkaç defa ölçme yapıldığında aynı hatayı ölçme sayısı kadar tekrarlamış oluyoruz. örnek. ölçmeyi yapan kişi dikkatsiz bir şekilde ölçüm yapmışsa. Sabit hata: Bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hatalara denir. tesadüfi hata ortaya çıkar. Ölçmede sıfır noktası 1. Ölçmeyi yapan kişi ölçme Özelliğin miktarını gösterir Değerlendirmenin alt başlığıdır Değerlendirmeden öncedir Daha çok gözleme dayanır Daha objektiftir Değerlendirme Miktarın yeterli olup olmadığı ile ilgilidir Ölçmeyi de içine alır ölçmeden sonra gelir Daha çok karşılaştırma.Bağıl değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılır. sağlık. Sıfır (0) derecede ısı yok demek değildir. ölçmeyi yapan kişiye ve ölçme koşullarına bağlı olarak değişen ölçümden ölçüme belli oranda artan ya da azalan hatalara denir. Özellik . Bu durumda öğretmen 80 üzerinden bir değerlendirme yapmış olacaktır. o andaki ruh hali) ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar. aynı şekilde bir öğretmen yazılı yoklama cevaplarını puanlarken kız öğrencilere erkeklerden daha fazla puan verirse. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken budur. Masanın uzunluğu. Öğrencinin geçip geçmeyeceğine karar vermek değerlendirmedir. ölçme işlemi sonucunda gerçeğe en yakın değeri elde etmeye yönelik çaba göstermektir. ölçme sonuçlarına gelişigüzel karışan Kuralsız olarak artan ya da azalan hatalara denir. Bu mümkün değildir. 1. odanın sıcaklığı. yorum ve yargıya dayanır Daha çok kişisel kanılara dayanır 143 ölçmenin amacı hatasız ölçümdür. ölçmede kullanılan ölçek ya da birimlerin 4 çeşidi vardır: 3.Değeriendiıme Değerlendirme kullanılan ölçüte bağlı olarak. Sistematik hata: Ölçülen büyüklüğe.ölçme ve Değeıiendirme Ölçmede Hata kaynakları ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar. hücrenin boyu bile hatalı ölçülmektedir. öğrenim. öğrencinin cinsiyetine bağlı bir sistematik hata yapmış olur 2.Doğal sıfır: Ölçülen özelliğin 0 (sıfır) noktasmda yokluğu anlamına geldiği durumda kullanılan sıfır gerçek sıfırdır. Örnek. Tesadüfi (rasgele) hata : Genellikle kaynakları iyi bilinmeyen.Ölçüm . Değerlendirme: ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesi. O halde burada önemli olan ölçmelere karışan hatayı en aza indirmektir. . En hassas ölçmelere bile istenmeden bir miktar hata karışmaktadır. "şu anda sınıftaki öğrenci sayısı sıfırdır. Bununa karar verebilmek için bir ölçüte ihtiyaç vardır. 2. Ölçmede Hata türleri 1. nesnelere sayılar vermede uyulmasf gereken kuralları ve kısaltmaları belirtmek için kullanılan kavramdır. Yani hatalı ölçme aracıyla birden çok ölçme yapılırsa bu sistematik hatadır. Termometre için de aynı şey geçerlidir. IV.Ölçüt . Bu durumda araç 1 cm kısadır. Öğrencinin bir sınavdan 70 puan alması bir ölçmedir.Ölçme kuralı . Ölçme sonuçlarna bir anlam yüklemektir. Sonuç. 20 puanlık soruyu kimse cevaplandıramamış. yorum yapılmasıdır.Mutlak değerlendirme 2. Diğer bir anlamı da ölçme araçları üzerindeki bölmeleri ya da belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracını ifade eder.

Örnek. öğrencinin ortalaması 12.3 cm 12. 1.3 cm 12.1 cm 12.2 mm 1.1 mm 120.5 cm 12. boyu uzun olanlar. Kullanışlılık GÜVENİRLİK Güvenirlik.ÖğrenciIeri boy sırasına.2 cm 12. 2. sınavlar. ölçme aracının ölçtüğü özelliği ne derce duyarlı ve tutarlı (kararlı) ölçtüğünü iie ilgilidir. pekiyi-iyi-orta-geçer gibi. ölçme aracını kullanan kişilerin ortaklaşa kabul ettikleri bir başlangıç noktasından başlar ve birimler eşit olarak bölmelenmiştir. 1. 3. Çubuğun boyu hiç değişmediğine göre ölçmelerdeki değişkenliğin ölçme hatalarından doğduğunu söyleyebiliriz. 2. Tutarlılık.2 mm 120.0 cm 12. Bu tür ölçeklerde sınıflar oluşturulduğu için bu sınıfa giren tüm elemanlar eşit kabul edilirler. ve 2. Üç öğrenci aynı çubuğu beşer defa ölçerek şu sonuçlan bulmuş olsunlar. ölçmelerin birbirinden daha yakın olması beklenir. Güvenirlik. Geçerlik 3. sıfır noktasında ölçülen özelliğin yokluğu anlamına geldiği ölçek türleridir. öğrencinin ölçmeleri gerçeğe daha yakın ama gerçeğin kendisi değildir. Örnek: kız. Ölçme aracmın kararlı bir yapıya sahip ve grubun ölçülen özelliğinin de değişmediği sonucuna varılır. Bunun için metal çubuğun gerçek boyunun ne olduğu bilinmelidir. Buna göre 1. Elde edilen ölçümlerle ilgili olarak oranlama işlemleri yapılamaz. Buradaki duyarlık ölçme aracının hassas ölçmesidir. hatasız ve ölçütün uygun olmasına bağlıdır. Duyarlık. Elde edilen sayısal sonuçlarla ilgili olarak ortanca ve yüzdelik belirlenir.2 cm 2. takvim. öğrencinin ortalaması 12. Dikkat edilirse öğrencinin grup içindeki yeri hakkında bilgi verir. Daha hassas bir ölçüm yapan 3. Sınıflama (Adlandırma) ölçekleri: Nesneleri belli yönlerinden benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırmadır. 2. Sıralama ölçekleri: Nesneleri belli özelliğe sahip oma miktarı bakımından sıraya dizme işlemidir. Buna karşın zeka bölümü 110 olan birinin zeka bölümü 55 olan birinden iki kat zeki olduğu söylenemez. öğrenci ise milimetrenin onda birini ölçen bir kumpas kullanmıştır. Oranlı ölçekler: Eşit oranlı ölçek birimlerinde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın gerçek sıfır olduğu. Aynı sınıfa giren elemanlar aynı sembolle ifade eldirler. Nesnelerin farklılık ve benzerlileri belirlenir. Eşit aralıklı ölçekler: Ölçek birimlerinde eşitliğin sağlandığı ve sıfırın tanımlanmış olduğu ölçek türüdür.1 cm 12.3 mm 120. Öğrenci 12.6 cm 3. Bu nedenle ölçme araçlarında bazı özelliklerin aranması gerekmektedir. zeka testleri. 2. öğrenci bile beş ölçmede aynı sonucu bulamamıştır. Eğitim ve psikolojideki ölçmelerde en çok kullanılan ölçekler sıralama ve eşit aralıklı ölçeklerdir.144 1. Öğrenci 120. Birimler arası fark yan iki ölçüm arasındaki fark anlamlıdır. ölçrhelerde ne kadar hata olduğu bilinse hangisinin daha fazla hata yaptığı bilinebilir. Sınıflama (Adlandırma) ölçekleri Sıralama ölçekleri Eşit aralıklı ölçekler Oranlı ölçekler Ölçme ve Değerlendirme Bazı ölçümlere bütün matematiksel işlemler yapılabilirken bazılarına yapılamaz. Sonuç olarak bu tür ölçeklerdeki değişkenlere ilişkin frekanslar dışında sayısal veri yoktur.2 cm. Dolayısıyla frekanslara dayalı analizler dışında işlem yapılamaz. termometre. Onun ölçmelerinde de hata vardır. Buradan hareketle konuyu biraz daha irdelersek 1. aldıkları nota göre. öğrenciler milimetrik bir cetvel kullanmış. erkek.2 cm 12. Öğrenci 12. ve 2. Fakat hataları aynı değildir. 1.3 cm' dir. Sınıflama ve oranlı ölçekler çok ender kuüanılır. örneğin. Bu nedenle bir ölçmeci tarafından elde edilen ölçmelerin ortalamasının gerçek değere.2 mm 120. 3. Örnek. ölçmelerin 4. 3. Sıralar sayı ile veya sıfatla ifade edilebilir. bir öğretmenin üç öğrenciye laboratuarda bir metal çubuğun boyunu ölçtürdüğünü düşünelim. Ölçme aracının ölçtüğü özelliği ne derece hatalardan arınık olarak ölçtüğüdür. 4. Çubuğun gerçek boyunun bilmeye imkan yoktur. 3. ölçme aracının ölçülen özelliği gerçek değerine en yakın biçimde yansıtma biçimine denir. Tekrarlanan ölçümlerde sonuçların birbirine uymasıdır. öğrencilerin ikisi de hata yapmışlardır. Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler ölçme ve değerlendirmede verilen kararların doğruluğu ve yerindeliği. kararın dayandığı ölçümlerin . Eşit aralıklı ölçeklerle yapılan ölçmelerle ilgili sonuçlarda tüm matematiksel işlemler (4 işlem) yapılabilmektedir. boyu kısa olanlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 10 9 9 7 3 4 4 1 10 10 8 8 7 6 5 2 2 4 4. Uygulama koşullarından şüpheleniyorsak bu yöntemi kullanabiliriz. öğrencilerin yaptıkları hatalar. Tutariılık. Eğer yüksek bir güvenirlik bulunmuşsa ölçme sonuçları uygulama koşullarından gelebilecek tesadüfi hatalardan arınık demektir. İki puan birbirini tutmuyorsa ölçme araç ve işlemlerinde hata bulunduğu kanısına varılır.00 arasında değişir.Testi yarılama (iki yarıya bölme) yöntemi 1. Bunu bir örnekle açıklarsak. Şimdi bunun anlamı nedir? Güvenirlik katsayısı . 1.Test-tekrar test yöntemi (Kararlılık katsayısı): Bir testi aynı öğrenci grubuna birkaç gün arayla iki defa uygulama yöntemidir. içindeki tesadüfi hataların azlığı oranında güvenilir sayılır. 5. ölçüme (X). Test-tekrar test yöntemiyle elde edilen puanların güvenirliği ile ilgili yorum yaparken iki temel sayıtlıdan hareket etmemiz gerekmektedir. N N Yukarıdaki formülü uyguladığımızda korelasyon katsayısının r = 0. yazılı sınavyerine sözlü sınavın kullanılması. gürültü vb. puanlama yaparken dikkatsiz olması. IXY 20 18 18 17 16 13 8 6 6 5 127 2. Öğrencinin sınav için güdülenmemesi. 1. ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar. yorgun ya da hasta olması. ilgisizüği. öiçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan hatalar. bunun için Pearson çarpım moment korelasyon katsayısı formülünü (rxy) kullanabiliriz. Daha öncede belirtildiği gibi bir ölçme sonucu. öğrencidir. Açık seçik. Isı. ölçülen kişiden kaynaklanan hatalar. ölçme aracının özelliğinden kaynaklanan hatalar.81) üst sınıra yakın yani güvenirlik katsayısının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ölçmecinin yanlı davranması. Yukarıdaki ölçmelerin (0.00 ile + 1. ölçüme (Y) diyelim. N X Y 1. 2. Sevdiği öğrencilere fazla puan. 3. .Paralel testler (eşdeğer formlar) yöntemi 3. ölçme aracının düzensiz hazırlanmış olması.ölçme ve Değerlendirme 145 geçmişse ve testin kararlı bu yargının değişmediği ortalaması gerçek değer olarak kabul edilirse o halde ölçmelerin ortalamadan farkları hata sayılır.1. ışık. Sınavın yapıldığı ortamın sınav için uygun olmaması. sevmediği öğrencilere az puan vermesi. İki uygulama arasında ölçülen yetenekler bakımından değişme olmamışsa güvenilir olduğu söylenebilir. • iki uygulama arasında geçen süre içinde öğrencilerin ölçülen değişkene ait gerçek puanlarında değişme olmadığı Birinci uygulamanın ikinci uygulamadan elde edilecek puanı etkilemediği • Çoğu durumda bu mümkün değildir. ölçme aracından kaynaklanan hatalar. Birölçme aracının güvenirliğini etkileyen başlıca hata kaynakları: Eğer iki ölçme arasında uzun bir zaman güvenirük katsayısı yüksek bulunmuşsa olduğu (testte ölçülen özelliklerin) ve doğruiuğu oranında ölçülen özelliğin söylenebilir. Şimdi bu X ve Y ölçümler arasındaki tutarlılığı ölçersek yani iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki güvenirlik katsayısını (r) bulmaya çalışırsak. isteksizliği. İşte ölçmelerin güvenirliği burada söz konusudur. Eğitim ve psikoloji gibi alanlarda ölçmelerin tekrarı çoğu zaman mümkün değildir. ölçme sonuçları tesadüfi hatalardan ne derece arınık ise güvenirlik katsayısında o derece üst sınıra yakındır. O halde buradaki hata nasıl bir hatadır? Bu sorunun yanıtı tesadüfı hatadır. anlaşılır sorular olmaması. Bu nedenle bir sınavdan alınan puanların güvenirliğini kestirmek amacıyla çeşitli güvenirlik yöntemleri bulunmuştur.. yazıların okunamaması.Test-tekrar test yöntemi 2. IX = 65 IY = 62 Z XY = (I*) rxy = Y uk ar ıd aki ö rn ek te ö lç me ha ta sı nı n kestirilmesi ölçmelerin tekrarı sayesinde olmuştur. şans başarısı gibi etkenler iki uygulama arasındaki puanların değişmesine neden olabilir. tekrarlanan ölçümlerde sonuçların birbirine uymasıydı. Sınavların uygulama ortamları.81 olduğunu görürüz. Burada aynı araçla yapılan iki ölçme arasındaki tutarlılık güvenirliği gösterir. Bu durumda en az hata yapan öğrenci 3.

Testi yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısı genelde testin tekrarı yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayısından yüksek olur. Standart Hatası) kolayca hesaplanabilir. Bu iki eşdeğer yarıdan elde edilmiş puanlar takımı. yoklanan grubun öğrencilerini birbirinden yeterince ayıramaz. bir bireyin aldığı puanlar belli bir dağılım gösterecektir. iki yarı puanları arasındaki tutarlılığa bakma yöntemine denir. Iki testin maddelerinin kapsamı. Kopya çekme davranışı: Sınavda kopya çekilerek elde edilen puan öğrencinin gerçek bilgisini göstermekten uzaktır. Çok kolay sorulardan oluşan bir sınav. Hataların büyüklüğünü araştırmak için aynı kişi ile ilgili daha çok gözleme sahip olmalıyız. Güçlük düzeyi: Bir sınavda kullanılacak sorular o smavı cevaplandıracak bireylerin yaklaşık olarak yarısı tarafından doğru cevaplandırılabilecek güçlükte olmalıdır. Bu formlar biri diğerinin yerine kullanılabilecek ölçüde aynı davranışları ölçen formlar olmalıdır. Şans başarısı: Öğrencinin cevabını hiç bilmediği bir soruyu şans yardımıyla cevaplayabilmesi puanını artırır. ve niteliği bakımından denk olmalıdır. Se = ölçmenin Standart Hatası Sx = Standart Kayma. Bütün soruları gruba uygular maddeleri tek numaralı sorular. Eğitim ve Psikolojideki ölçmelerde ölçmenin standart hatasını hesaplamak için başka yöntemlerle dolaylı bir biçimde tahmin edilmelidir. Fizik. Böyle bir dağılımın standart kayması ölçmenin standart hatası olarak adlandırılır. sözel gibi) düşük çıkabilir. Güdüleme: Sınavda cevaplayıcılar her soruyu dikkatle ve hızla cevaplanmaya teşvik edilmelidir. 2. ölçmenin hatası hakkında hiçbir şey söylemez. Test gelişigüzel cevaplanmışsa ve testin iki yarısı farklı davranışlan ölçüyorsa (sayısal. Bir testi birçok kez aynı kişilere uygulamak hem güç hem de uygulama sonuçları yanıltıcı olabilir. Ölçmenin Standart Hatası Pratikteki ölçme durumlarının çoğunda gözlenmiş tek bir puan. Zaman: Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta olmalıdır. Test puanlarının standart kayması ve güvenirlik katsayısı biliniyorsa bu istatistik (Se = ölçmenin . Tarih. Bu dağılımın ortalaması. Seçmeli testlerde uygulanır. Test maddeierinin homojenliği: Testte yer alan maddeler ölçtükleri özellik bakımmdan birbirine ne kadar benzer olursa testin güvenirliği o kadar yüksek olur. 3.146 ölçme ve Değerlendirme 2. Formülü ise şöyledir. Eğer aynı ölçme aracı ile bir birey için sonsuz sayıda ölçme yapılsa. sınav günü hasta ya da yorgun oluşu.Testi yarıtama (iki yarıya bölme) yöntemi: (İç tutarlılık katsayısı) Testin maddelerini görünüşte eşdeğer iki yarıya ayırarak. iki eşdeğer araç hazırlamanın veya bir aracı iki defa uygulamanın mümkün olmadığı hallerde uygulanan bir yöntemdir. hızlı okuma ve anlama becerilerinin düşük olması. o sınavdan elde edilen puanm güvenirliği arttırır. Çok güç sorulardan oluşan bir sınavda aynı sakıncayı ortaya çıkarır. Biyoloji) ölçülüyorsa o testin güvenirliği düşer. öğrencilerin yeterince güdülenmediği sınavlarda cevaplar tesadüfi kalacağı. çoğu zaman o sınavdan elde edilen toplam puanın güvenirliği de artar. 5. öğrencinin sınav ortamma ilişkin rahatsızlıkları. ya da birçok soru cevapsız kalacağr için sınav puanfarının güvenirliği düşer. Testin uzun olması: Bir sınavda kullanılan soru sayısı artıkça. smavla iigili açıklamaları anlayamaması güvenirliğr olumsuz etkiler. 8. 4. Güvenirliği Etkileyen Faktörler 1. çift numaralı sorular olarak ikiye ayırırız.Paralel testler (eşdeğer formlar) yöntemi: (Eşdeğerlilik katsayısı) Birbiriyle eşdeğer iki formun hazırlanarak bu iki formun anı zamanda aynı gruba uygulanması sonucu elde edilen sonuçların korelasyonuna bakma yöntemidir. Aynı testte birden fazla özellik (Edebiyat. ayrı ayrı testlerden elde edilmiş gibi işlem görürler. rx = Güvenirlik Katsayısı' dır. 6. Testin uygulama koşulları: Sınavda kullanılan soruların açıkça anlaşılır ve kesinlikle cevaplanabilir olması. buna karşın testin güvenirliğini azaltır. Böyle hesaplanan ölçme güvenirliği bir testin iki eşdeğer formu arasındaki tutarlılık anlamına gelir. 71. 3. Testin yalnızca bir kez uygulanmasına dayalı olduğu için bu yöntem diğerlerine göre daha avantajlıdır ve yaygın kullanılır. Bu yöntem aslında bir iç tutarlılık katsayısı verir. kişinin evren puanının iyi bir tahminidir. 7.

Bir ölçme aracının hem konu ve davranış boyutuna bakılarak hem de test maddelerinin ölçülmek istenen davranışları ölçmede uygun olup olmadığına bakilarak karar verilen bir geçerlilik yargısıdır. Bunun için öyle bir puanlama yöntemi bulunmalıdır ki. Aracın veya yöntemin ölçülmek istenen değişkenin ölçüsü olabüecek bir puan vermesi. Kapsam geçerliği 2. Böylece ölçülmesi gereken kritik özellik dışarıda kalmamalıdır. tutum. • • GEÇERLİK Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilme derecesidir. Buna karşın söz konusu metre masanın boyunu ölçmek için geçeıü değildir.ölçme ve Değerlendirme 147 9.1993) Ölçme araç ve yöntemlerinin nitelikleri arasında en önemlisi geçerliktir. Örneğin bir metre eksik imal edilmişse masanın boyunu her ölçmede aynı sonuç elde ederiz. Fakat aynı test matematikte "problem çözme yeteneğini" ölçmede geçerliğe sahip değildir. Bir araç veya yöntem. onları başka davranışlarla karıştırmamalı yeterince duyarlıkla ölçmelidir. Bir anlamda testin uygunluğudur. bütün puanlayıcılar aynı cevaba aynı puanı verebilmelidir. duyuşsal davranışlar vb. O halde bir Özellikle eğitimde kullanılan başlıca geçerlik türleri şöyledir. onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğüdür. Eğitimde çok kullanılan yazılı sınavlar. Kapsam geçerliğinden söz edebilmemiz için bu iki koşulun yerine gelmesi gerekir. Sonuç olarak testin puanlamasının yansız olması güvenirliğini artırır. Puanlama: Her sınav objektif yollarla puanlandırılabilir. O testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışları ve konu içeriğini ömekleme derecesine. Görünüş geçerliği 1. ölçme aracının amaca hizmet etme derecesidir. Bir test hepten geçerli veya hepten geçersiz olmaktan öte daha çok veya daha az geçerli olabilir. Duyarlılık: Duyarlığı yüksek bir araç veya yöntem daima güvenirliği yüksek sonuçlar verir. Güvenilir bir ölçme aracı her zaman geçerli olmayabilir.) hedef davranışlar denir. Eğitimde kullanılan araç ve yöntemlerle ölçülmek istenen değişkenler bireylerin yeteneği. B. Yapı geçerliği 4. Bir testin geçerliği bir derece sorunudur. bu ölçüyü başka değişkenlerle karıştırmaması beklenir. Kapsam geçerliği: Ölçme araç ve yöntemlerinin kapsamlarına ve içeriklerine bakılarak varılan geçerlik yargılarına kapsam geçerliği denir. Geçerlik. bir "okuduğunu anlama testi" okuduğunu anlama yeteneğini ölçmede yüksek bir geçerliğe sahip olabilir. yani onu başka özelliklerle kanştırmadan ölçmesi gerekir. o t est o programı n hedef davranışlarını yeterince temsil edebilmeli. Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi için onun sadece ölçmek için düzönlendiği özelliği ölçmesi. Öğrenci başarısmı ölçmede kullanılan başarı testlerinin geçerliğini bulmada kullanılan en uygun yöntem kapsam geçeıiiğidir. 1. kısa cevap gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler gibi araç ve yöntemler çoğu zaman bir derste o dersin programına uygun olarak geliştirilmesi hedef alınan davranışları ölçmek için uygulanır. Bunun için en uygun yol uzman görüşlerine başvurmaktır. sözlü sınavlar. Uygulama hataları: ölçme işleminin herhangi bir basamağında yapılan dikkatsizlik hataları. 10. Kullanılacak araç bu duyarlı olmalıdır. Bir ölçme aracının veya yönteminin onunla ölçülmek istenen değişkeni ölçüp ölçmediği. 11. bu niteliği sağlayabileceği derecede geçerli puanlar verir. Bu sonuç güvenilir bir sonuçtur. ölçebiliyorsa. test bir programdaki başarıyı ölçmek için hazı rlanmı şsa. bunun için belirtke tablosuna uygun ölçüm yapılmalıdır. Geçerlik ve güvenirlik arasındaki ilişki ıçın Bir ölçme aracının geçerli olabilmesi öncelikle güvenilir olması gerekir. Yordama geçerliği 3. . Bir testin kapsam geçerliği. Örn. Bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiğidir. (Turgut. tıpkı puanlama hatalarında olduğu gibi çoğu halde tesadüfi hata türündedir. beceri. başarısı gibi deyimlerle tanımlanmaya çalışılan değişkenlerdir. Kapsam geçerliliğinde testi oluşturan maddelerin (gerçekte) ölçülen davranışlar evrenini temsil etme düzeyi hakkında bir karara varma işlemidir. A. Söz konusu davranışlara (bilgi. Testteki sorulan soruların ilgili davranışları ölçmede uygun olup olmadığına bağlıdir.

uygulanan testlerden elde edilen puanlar. geldikten sonra iki puan grubu arasındaki korelasyona bakılır. Çoğu zaman yapı geçerliği için faktör analizi tekniği ile kanıt aranır. Bir okulun giriş sınavında kullanılan testin o okuldaki başanyı yordama derecesine bakmak istediğimizde testi uyguladıktan sonra o öğrencilerin o okulda ders notları ortalamalarını beklememiz gerekmektedir. öğrencilerin giriş testi puanları yordayıcı. dışa dönüklük. aynı davranışları ölçen ve geçerliği yüksek bir test ile yeni hazırladığımız iki testin aynı gruba uygulayıp öğrencilerin bu testlerden elde ettikleri puanları arasındaki korelasyona bakma yöntemidir. Kapsam geçerliği iki biçimde ölçülebilir. içe dönüklük. Uygunluk) geçerliği: Yordama: İstatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yaralanılarak bilinmeyen durumlar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminlerde bulunma işlemidir. önce söz konusu özellik yada özellikleri belirlemek yani yapıyı tanımlamak. Birtahmin işidir. o testin yordayacağı özellik ya da puan elde ediünceye kadar beklenir. Buna ilişkin bir geçerlik seviyesi aramaktır. Daha sonra bu soyutlanmış yapılardan ölçülebilir davranışlar çıkarılır. Görünüş geçerliği: Birtestin gerçekten ne ölçtüğüyle değil. Bu amaçla kullanılan testlerin amaca hizmet etme derecesi yani yordama geçerliğinin olması gerekmektedir. güvensizlik. Yapı geçerliği: ölçme işleminin teorik bir yapıyı (özelliği) ölçüp ölçmediğinin belirlenmesidir. Ölçüt geçerliğinin hangi anlamda tanımlandığı kriter ya da ölçülen değişkene ait ölçümlerin elde edilme zamanları arasındaki farka bağlı olarak iki grupta incelenebilir. 2. sonra da tanımlanmış yapıdan sınanabilir denenceler çıkarmak ve çıkarılan denenceleri sınamak için deneysel ve istatistiksel çalışmalar yapmaktır. zeka gibi tanımlanabilir belli kişilik özellikleri için kullanılır. ÖYS sınavları. kişilik gibi ölçme amacının dışında olan davranışları ölçüyorsa ve buna dayalı değerlendirme yapılmışsa o testin geçerliği düşüktür. Ölçüt (Yordama. Mantıksal yol: Konu alanı uzmanlarının görüşlerinin alınması yöntemidir. Uygunluk geçerliği (mevcut hal geçerliği): Bu durumda geçerliği aranılan testin ölçütü olan puanları beklemeye gerek yoktur. Örneğin. o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. Bu bir ölçüde bilimsel kuram geliştirme süreciyle aynıdır. Elde edilen korelasyon değeri giriş sınavında kullanılan testin girilen okuldaki başarıyı yordama derecesi olarak kabul edilir. Eğitimde ölçmeye çalışılan bazı özellik yada değişkenler birer kuramsal yapıdır. istatistiksel yol: Aynı alanda daha önce geliştirilmiş. 2. Korelasyon katsayısının büyüklüğü yüksek yordama geçerliğine işarettir. Söz konusu puanlar 3. Görünüş geçerliği olan birtest kapağında ne yazılıysa onu ölçüyor görünür. Örneğin bir dershanenin KPSS sınavından birkaç gün önce yaptıkları deneme sınavı testi puanları ile ölçüt olan KPSS sınavı puanları zaman bakımmdan hemen hemen aynı zamana denk gelmektedir. onun ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Puanlar elimizde hazır durumdadır. Hazırlanan ölçme aracı uzmanlara gösterilerek ölçülecek konu alanını yeterince temsil edrp etmediğinin sorulmasıdır. Testten elde edilen puanlarla testin yordamak için düzenlendiği değişkenin doğrudan ölçüsü olan ve daha sonra elde edilen ölçüt arasındaki korelasyon da yordama geçerliğidir. adayların üniversitedeki ve gelecekteki başarılarının yordayıcısı olarak kullanılmaktadır. 1. öğrencilerin başarıları ise ölçüttür. kapağında "Fizik testi" yazılı olan . Bir testin görünüş geçerliği. Eğitimde ölçülmek istenen özellikleri ölçmeye yarayan testlerin geliştirilmesinde önce zekanın yada kritik düşünmenin ne olduğunun tanımı yapılır. Bu özeliiklerin ölçülmesi için araç geliştirmede izlenen yol. 1. Eğitimde bir öğrencinin ya da grubun gelecekteki başarı durumunun nasıl olacağını tahmin etmek için kullanılır. Kişinin verdiği cevaplara bakarak o kişi hakkında yorumda bulunulur. Yapı geçerliği çalışmasında ölçmeye çalıştığımız özelliği nasıl tanımladıysak testin de bize bu tanıma uygun veri sağlamasını bekleriz. Örneğin. Yordama geçerliği: Yordama geçerliği aranan test uygulanır. 4. Yorumun geçerliği buraya kadar oian aşamaların geçerliliğine bağlıdır. Birbiri ile ilgili olduğu düşünülen belli öğelerin yada öğeler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüye yapı denir. 2.148 Ölçme ve Değerlendirme Bir ölçme aracı belirtke tablosundaki hedef davranışlar yerine yazım güzelliği. Psikolojide yapı sözcüğü atılganlık. Daha sonra bu davranışları ölçecek test maddeleri geliştirilir.

Bir aracın uygulanması ne kadar özel beceriler gerektirirse. Kapsamlı ve dengeli dağılım: Sınav belli bir sürede okutulan konular ve o konulara dayanılarak geliştirilmesi beklenen bilgi. Puanları yorumlama kolaylıkları. Kullanışlığı artıran önlemler güvenirliği ve geçerliği de dolaylı olarak artırır. Yalnız kalabalık gruplarda yazılı yoklamaların cevaplarının puanlanması zorluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 2. yazılı yoklamada daha kısadır. yorumlamayı kolaylaştırıcı ve yorumda hatayı azaltıcı araçlarla beslenirse daha kullanışlı olur. o araç kullanışlıdır. SINAVPLANI Öğretmenlerin bir sınav öncesinde uyması gereken kuralları içeren sınav planı aşağıdaki konuları kapsamalıdır. Bir yöntemin kullanılışlığı. 5. derslerde sınav sorularının çözülmesi. Cevapların Nitelikleri. öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınavı yanda bırakması. Testlerde cevap kağıdının ayrı olması. Güvenirlikten yoksun bir puan sadece tesadüfı hataları gösterir. Sınavlar çeşitli amaçlar için yapılmaktadır. Hazırlayıcı ve uygulayıcıların nitelikleri. Güvenirlik: Herhangi bir puanın geçerliği için ön şart. yoklama.Ölçme ve Değerlendirme 149 bir testin içinde fizikle ilgili sorular varsa söz konusu testin geçerliği vardır denilir. beceri ve yetenekler bakımından hem kapsayıcı hem de dengeli ohnalıdır. başka özellikleri ölçmemelidir. sözlü yoklama. Hedeflere uygun soru hazırlamak. 8. Her araç ve yöntem bir hazırlık gerektirir. ölçmeden istediği beceriler. baskı mükemmelliği. verdiği puanın önemine oranla. Bunun için konu alanı uzmanlarının görüşü yeterlidir. 7. uygulama süresi. kopya. onun güvenirliğidir. 3. Örneğin. puanlama anahtarının olması kullanılışlığı artırır. öğrenciye. Her ölçme sonucu güvenirliği oranında geçerîik kazanır. Güçlük derecesi o sınavdan elde edilecek puanların kullanılacağı amaca göre ayarlanmalıdır. maliyet ve ekonomi gibi etkenlerin o araç ve yöntemin kullanılmasına etkileri kullanışlılık olarak ifade edilmektedir. 4. Uygulama kolaylıkları. 3. etkili bir sınav planı geçerliği artırır. cevapların optik okuyucu ile puanlanabilmesi. ölçme araç ve yöntemlerinin kullanışlılığı hakkında bir yargıya varırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar şöyledir. 2. İstenmeyen özelliklerin ölçülmesî: Her soru. Hazırlama süresi. Fakat güvenirliğin sağlanmış olması geçerliğinde mutlaka sağlanacağı anlamına gelmez. Puanlama kolaylıkları. 7. 2. soruları sınavdan önce açıklama. iyi düzenlenmesi. Sınavın güçlük derecesi: Sınavın ve ölçme araçlarının güçlüğü de geçerliğe etki eder. 6. cevap kağıdmm düzeni. Sınavın amacının belirlenmesi. gürültü. o araçla ölçülmek istenen davranışlardan en az bir tanesini yoklamalı. testler) öğrencinin alacağı puanı (hata miktarını) etkileyebilir. 4. Aynı sınavların her yıl kullanılması. Ekonomi. uygulamada gerektirdiği zaman azaldıkça artar. sınav süresinin yetersizliğinden boş bırakma. Ölçülecek Öğrencilerin davranışların belirlenmesi: hangi davranışlarının ölçüleceği . matematik bilgisini ölçerken yazı güzelliği. kullanışlığı da o oranda sınırlanır. Geçerliği Artırıcı Önlemler Ölçme yöntemi: Bir testte kullanılan yöntem (yazlı. Uygulama süresi. Testlerde bu süre daha uzun. Öğrenciler cevaplama yönergesini kolayca anlayabilir ve cevaplarını kolayca kaydedebilirlerse. 1. o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz doğru cevaplandırılabileceği ve bu bilgi. Araç ve yöntem maliyet yönünden ekonomik olmalı. Kullanışlılık Araç ve yöntemin uygulanabileceği eğitim seviyesi. tanıma ve yerleştirmeye yönelik. beceri ve yeteneklere sahip olmayanların doğru cevaplandırılamayacağı nitelikte olmalıdır. Öğrenci başarısını (öğrenme düzeylerini) belirleme. 5. yazılı yoklamada soruların yazılı verilmesi gibi konular uygulama kolaylığı o araçlann kullanılışlığını artırır. 1. yöneticiye ağır mali yük getirmemelidir. tertip düzen gibi özelliklerin ölçülmesi geçerliği düşürür. öğretmene. Bir araç yorumlamaya yardımcı. 6. 1. hastalık gibi nedenlerle sağlıklı bir cevaplandırmanın yapılmayışı gibi etkenler güvenirliği ve geçerliği düşürür. Hazırlama süresi kısa olan bir sınav tercih edilmelidir. Hatada geçerli ölçü olamaz. Ölçülecek özelliği tam olarak ölçen sorular: Her soru. seçme yapma. öğrenme eksikliklerini belirleme amaçlarına yönelik sınavlar yapılmaktadır. 8. Testlerde sayfa düzeni.

150

ölçme ve Değerlendirme

belirlenmelidir. Fizik dersi için Fizik ile ilgili davranışlar ölçülmelidir.

Birey ya da bireyler hakkında bilgi toplama yolları, test dışı teknikler ve testler olmak üzere başlıca iki türlüdür. 1. Test dışı teknikler;
1. Gözlem: Bireyi gerçek yaşamda gözlemek (Vaka kayıtları, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri) Soruşturma: Bireyi tanıyanların bireyi anlatmasını istemek (Biyografi)

3. Belirtke tablosunu hazırlama: Belirtke tablosu
seçilecek soruların evreni yeterince temsil edip etmedikleri, öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığımız hedef davranışların sınav kapsamına alınıp alınmadığı, bu hedef davranışlara ilişkin kritik (olmazsa olmaz) davranışların göz önüne alınıp alınmadığı konularında öğretmene bilgi sağlar.

II.

4. Soru

5.

sayısının belirlenmesi: Kaç soru sorulacağının tespit edilmesi aşamasıdır. Soru sayısını belirlemede dikkate alınması gereken noktalar vardır; Sınav süresi, soru tipi, soruların güçlük derecesi, smavın amacı. Soru tipini belirleme: Soru tipinin belirlenmesinde hedef davranışlar (bilişsel, duyuşsal, psikomotor) ve konunun özelliği dikkate alınmalıdır.

III. Otobiyografi: Bireyin kendisini anlatmasını
istemek 2. Testler, Bireyi yeri ve zamanı önceden belli test durumları içine sokmak

Test: Bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu alan herkes için aynı olan sorular ya da işlerden oluşan bir ölçme aracıdır. A. Tipik davranış testleri a. Kişilik testleri b. İlgi ölçekleri c. Tutum ölçekleri Maksimum yeterlik testleri a. Yetenek testleri i. Genel yetenek testleri ii. Özel yetenek testleri b. Başarı testleri i. Standart testler ii. Öğretmen yapımı testler

6. Sınavın güçlük derecesini belirleme: Öğrenme
düzeyi ve başarının ölçülmesinde sorular orta güçlükte olmalıdır. Sınav ne çok zor ne çok kolay olmalıdır. Bunun için sınava giren öğrencilerin sayısı soruyu doğru cevap verenlerin sayısına bölünerek bulunur. Sonuç (0.50) civarında olmalıdır. Güçlük düzeyi (0.00) ile (1.00) arasında değişir.

B.

7. Sınavın süresini belirleme: Birçok değişken göz
önüne alınmalıdır. Smavın amacı, soru sayısı, sınavın zorluk düzeyi, soru tipi ve sınava giren en zayıf öğrencinin durumu göz önüne alınmalıdır.

8. Soruların yazımı: Öğretmen soruları yazarken
yazım hataları yapmamaya, eksik ve anlaşılmaz cümleler yazmamaya dikkat etmelidir. Çoğaltma aşamasında öğrencilerin eline geçmesini sağlayan dikkatsizlikler yapmamalıdır.

Testierin sınıflandırılması 1. Öğretmen
Yapımı Testler: Öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanan ve uygulanan başarı testlerine denir.

9. Puanlamanın nasıl olacağını belirleme: Her
sorunun önem derecesine göre puan ağırlığının belirlenmesi, puanlama hatalarının nasıl önleneceği ile ilgili konuları içerir.

2. Standart Testler: Bir grup uzman tarafından
standart koşullarda ve normlara göre hazırlanmış ve kitapçık haline getirilmiş testlere denir. Örnek; ÖSS, Anadolu Lisesi Sınavlar, dershaneîerin geliştirdiği sınavlar. Bu tür testler güvenirliği ve geçerliği istatistiki yöntemlerle belirlenip uygulanır ve objektif sonuçlar verir.

VII. VIII. IX. TEST VE TEST GELİŞTİRME SÜRECİ

3. Kağıt Kalem Testleri: Sınava giren öğrencilerin basılı durumdaki sorulann cevaplarını yazılı olarak ifade ettiği testlerdir. Yazlı yokîama buna ömektir. Bu tür testlerin geçerliği, güvenirliği düşük testlerdir.

Ölçme ve Değerlendirme

151
XI. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Son yıllarda eğitim bilimlerinde meydana gelen hızlı gelişmelerin sonucunda eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecini yakından etkileyen aşağıdaki yenilikler ortaya çıkmıştır.

4. Seçmeli Testler: Öğrencinin verilen bir grup
seçenekten doğru olanı seçtiği ve işaretlediği testlerdir. Bu tür testler geçerliği ve güvenirliği ve objektifliği yüksek olan testlerdir.

5. Hız Testi: Belirli bir süre içerisinde öğrencinin kaç
doğru cevabı verebileceğinin ölçüldüğü testlerdir. Bu tür testlerde hiçbir öğrenci soruların tamamını cevaplayamaz.

6. Güç Testi: Öğrenciye yeterli zaman verilerek belli
güçlük düzeyine sahip sorular sorularak performansının ölçüldüğü testlerdir. Örneğin 50 maddelik çoktan seçmeli başarı testi bir güç testidir.

Öğrenme-öğretme sürecinde öğrenme'nin yeri ve önemi giderek ön plana çıkmaktadır. Buna göre öğrenci bilginin pasif alıcısı değil, bilginin aktif düzenleyicisi ve davranışa dönüştürücüsüdür. Bilginin doğasına ilişkin tartışmalar, bilginin öğrenci tarafından zihinde yapılandırılan bir değer olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okullarımızda hala uygulanmakta olan, bireylere hazır alıp bilgilerin aktarıldığı öğretim modelleri ve buna bağlı ölçme uygulamaları ile 21. yüzyıl bilgi toplumu bireyinin, bilgiyi üreten problem çözme gücü yüksek, iletişim becerilerine sahip ekip halinde çalışabilen, ikinci bir dili kullanabilme gibi özelliklerini öğrencilere öğrencilere kazandırmak mümkün görülmemektedir. Bu nedenle öğretim stratejileri ve yöntemleri ile ölçme yaklaşımları da değişmektedir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda öğrencilerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan standart testlerin yerini, öğrencinin bilgiye ulaştığı ve gerçekçi koşullarda uygulamaya çalıştığı performans testleri almaya başlamıştır. Öğrencinin yeterliliğini ölçmeye çalışan ve alternatif ölçme uygulaması olarak kabul edilen Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları da günümüzde en önemli öğretim ve ölçme uygulaması olarak kabul edilmektedir.

7. Objektif Testler: Puanlamasının, puanlayıcıya
göre değişmediği, puanlayıcının görüş ve duygulannm puanlamayı etkilemediği testlerdir. Örnek; Çoktan seçmeli ve D-Y testleri

8. Subjektîf Testler: Puanlamasının, puanlamacıya
göre değiştiği, puanlayıcının görüş ve duygularının puanlamaya etkilediği testlerdir. örnek; Sözlü yoklama, yazılı yoklama X. ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

1. Psikometrikyaklaşım: Öğrencinin özelliklere
sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir, yapılandırılmış (standart) testler kullanılır, değerlendirme objektiftir. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi bilişsel becerilerin ölçülmesinde kullanılır. Sonuçağırlıklıdır.

2. İzlenimci yaklaşım: Öğrencilerin özelliklere
sahip olma dereceleri belirlenerek ifade edilir. Kötü, orta, iyi, çok iyi gibi. Yarı yapılandırılmış (gözlem gibi) ölçme araçları kullanılır. Değerlendirme subjektiftir. Üst düzey zihinsel becerilerin (sentez, değerlendirme) ölçülmesinde kullanılır. Süreç ağırlıklıdır.

3. Uzlaştırıcı (Eklektik) yaklaşım: Klasik ölçme
değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşım hem üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi hem de hem de bunların objektif olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir ölçme yaklaşımı olarak görülmektedir. Öğrencilerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklere göre ölçüldüğü Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları bu yaklaşımın en önemli tekniğidir.

Portfolyo Değerlendirme: Öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev ve çalışmalarının ömeklerinin bulunduğu böylece gelişiminin izlendiği bir değerlendirme biçimidir.

Eğitim-öğretim sürecinde portfolyoların kullanılma amacı ve teme! ilkeleri
? Öğrencilerin gelişim sürecini izlemek Öğrencileri ilgili alanları ve yetenekleri açısından tanımak, öğrencinin etkinlikte bulunmalarını sağlamak Öğrencinin öğretim programı dışındaki faaliyetlerini de kapsayan çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek

?

?

152
?

ölçme ve Değerlendirme

öğrenciyi öğrenme sürecinde aktif kılmak ve özgüvenini artırmak Gelecek eğitim kurumlarındaki öğretmenlerine öğrenciyi tanıtmak öğrencilerin ekiple çalışma yeteneklerini geliştirmek Öğrencinin belirlemek gerçek öğrenme düzeyini

sayılarla değil, bir metin, bir cümle ya da bir paragrafla açıklanmaktadır. XIV. EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI XV. YAZILI YOKLAMALAR Hazsrlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması, ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. En önemli avantajı, uygulama, analiz, sentez gibi üst düzey zihinsel işlemler gerektiren hedefleri yoklayabilmesidir.

?
? ? ?

Klasik ölçme araçlarının dışında ölçme sürecine yenilik getirmek Değerlendirme sürecine öğrenciyi ve öğretmeni de katmak Öğrenci ölçütleri öğretmenle birlikte belirler. öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyusal davranışlarının birlikte gelişmesini sağlar. Öğretimi öğrenci merkezli duruma getirir. öğrencide sorumluluk geliştirir Sınırlığı; öğrencilerin aralarındaki rekabeti kaldırdığı için birbirlerinin çalışmalarını kopya edebilirler. Objektif değerlendirme yapılmasındaki zorluklar bir diğer sınırlıktır.

?

Yazılı Yoklamaların Özellikleri 1. 2. 3. Az sayıda soru sorulur Öğrenciye cevap özgürlüğü tanır Şans başarısı yoktur Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını kendi düşünüp bulmak zorundadır. Buna karşın objektif testlerin bazılarında verilen cevapların arasından doğru olanı seçmek, bazılannda ise verilen cevabın doğru yada yanlış olduğuna karar vermek söz konusudur. Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını yazılı olarak ifade etmek zorundadır. Yazılı yoklamada cevaplar çoğu durumda sınırlı değildir. Her cevaplayıcı, cevaplarını dilediği gibi ifade etme bağımsızlığına sahiptir. Şişirme söz konusu olabilir. Genellikle, bir yazılı yoklama sorusuna verilen cevapları tamamen yanlış veya doğru olarak iki sınıfa ayırmak mümkün değildir. Çoğu zaman cevaplar tam doğru, kısmen doğru, tamamen yanlış gruplarından birindedir. Yazılı yoklamada cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer. Cevaplama işlemi, cevaplayıcının çok zamanını alır. Bu durum soru sayısını kısıtlar. Dolayısıyla objektif testlere göre daha dar alan yoklanmış olur. yoklamaların puanlanması güçtür. Puanlanması subjektiftir. (puanlayıcı yanlılığını katabilir)

?

?

?

4.

KLASİK (GELENEKSEL) VE ÇAĞDAŞ (ALTERNATİF) DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ XII. Klasik değerlendirme yöntemleri Değerlendirme sürecinde yalnızca öğretmen aktiftir. • öğretmen merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. • Ürün (sonuçodaklıdır). • Ezber ve bellemeye dayalıdır. • Kağıt-kalem ya da standart testler kullanılır. • Geribildirim ve sonuç not olarak verilir. • Ölçüt önceden konulmuştur ve rekabet söz konusudur. • Puanlama sayısal sembollerle ifade edilir. Öğrenci düzeyini gösteren esas sembol nottur.

5. 6.

7.

XIII. Çağdaş değerlendirme yöntemieri• •


• •

Değerlendirme sürecinde öğretmen ve öğrenci birlikte aktiftir. Ailesi de değerlendirme sürecine katılır. Öğrenci merkezli eğitim uygulamaları değerlendirilir. Süreç odaklıdır. Düşüme ve değerlendirmeye dayalıdır. Çok boyutlu ve değişik tipte ödev, ürün ya da performans örnekleri kullanılır. Geribildirim süreç içerisinde öğrenciye ulaştırılır. Ölçüt, öğrencüerle belirlenir ve grubun başarısı bireyin başarısını da etkiler. Puanlama, belirli betimsel değerlere göre verilmektedir. (Rubrik puanlama). Puanlar

8.

9.

10. Yazılı

11. Bir yazılı yoklamanın hazırlanması için gerekli
zaman, genellikle diğer ölçme araçlarına oranla

Ölçme ve Değerlendirme

153

kısa, uygulamadan sonra yapılan puanlama işlemleri için gerekli zaman ise oldukça uzundur.

diğerine veya bir puanlayıcıdan diğerine hiç değişmemesi halinde puanlama güvenirliği yüksektir. 1. Soru güçlüğünün sınavın amacına göre ayarlanamaması durumunda güvenirlik düşer. Bir sınavın güvenirliği, bütün diğer etkenler sabit kalmak şartıyla, ancak her soru sınıfın %50'si tarafından cevaplandırılabileceği zaman en yüksek değerini bulur. Yazılı Yoklamalarda Geçerliği Etkileyen Etmenler Sınıflarda kullanılan ölçme araçlarının geçerliği hiçbir zaman tam değildir. Çünkü herhangi bir derste kazandırılması amaç edilen bilgi, beceri vb. ancak bir kısmı sınavlarda yoklanabilir.

12. Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesini
objektif yöntemlerle kestirmek zordur.

13. Yazılı Yoklamaların Kullanılmasının Gerekli
Olduğu Durumlar

14. Kişileri geleceğini etkileyen önemli kararlar,
mümkün olduğunca güvenilir test puanlarına dayanmalıdır. Böyle durumlarda yazılı yoklamalar kullanılmamalıdır.

15. Sınava girecek öğrenci grubu küçükse ve testin
ileride tekrar kullanılması düşünülmüyorsa,

16. Kompozisyon becerilerinin ölçülmesinde yazılı
yoklama daha uygundur. Amaç bu olduğu zaman, yazı ve kompozisyon hem bir iletişim aracı hem de sınavın ölçmek istediği özelliktir. Bu durumda puanlanacak olan şeyler; ifade özelliği, kompozisyon mükemmelliği, orijinalliği, imla kurallarına uymadır.

1. 2.

Derste işlenen birçok konunun yazılı yoklamaya alınamaması geçerliği düşürür. Sınav süresinin sınırlı olması nedeniyle sınavda sorulan soruların derste işlenen konuları temsil etme oranı küçüldükçe puanların geçerliği düşer. Yazılı yoklama sorularının belirsizleşmesi ve cevapların sınırlanmaması geçerliği düşürür. Yazılı yokiama amacmın dışında kalan becerilerin puanlamaya etki etmesi geçerliği düşürür. Bunlar; okunaklı yazmak, iyi kompoze edebilmek, kısa ve kesin yazabilmek, çabuk yazabilmek gibi becerilerdir. Eğer bunlar puanlamayı etkiliyorsa ölçme amacının dışında olduğu için geçerliği düşürür. Puanlamadaki yanlı davranışlarda geçerliği düşürür. Cevaplayıcılara olumlu ve olumsuz bakış veya bazı cevaplara çok, bazı cevaplara az puan verilmesi gibi etkenler. Yazılı Yoklamaların Kullanışlılığı

17. Sentez ve değerlendirme düzeyindeki daha
karmaşık ve isteniyorsa, önemti davranışlar ölçülmek

3. 4.

18. Öğretmenin, sınav öncesinde test hazırlamak
için fazla zamanı yok ve sınav sonunda okumak için yeterli zamanının olduğu durumlarda,

19. İyi nitelikte seçmeli test maddesi yazmada
becerisi az olan buna karşın eleştiri ve dikkatli bir okuyucu olan öğretmenlerin yazılı yoklama tercih etmeleri daha uygundur. Çoktan seçmeli testler gibi testleri geliştirmede yeterli değilse tercih etmelidir.

5.

20. Yazılı Yoklamalarda Güvenirliği Etkileyen
Etmenler

21. Sorulabilecek

soru güvenirliği sınırlar.

sayısının

sınırlı

oluşu

22. Soruların belirsizliği yani açıkça anlaşılmayan
sorular güvenirliği önemli derecede etkiler. Ne istendiğini anlamayan bir öğrenci istenen cevabı değil, farklı bir cevap yazar. Bunun yanında cevabı bilmeyen bir öğrenci kasıtlı olarak sorulan soruyu başka yana çeker ve cevaplandırır.

Yazılı Yoklamalar, sınavdan önceki hazırlık zamanı dar olan durumlarda kullanışlıdır. Soru hazırlamanın nispeten kolay oluşu da kullanışlılığı artırır. Buna karşın yazılı yoklama hazırlamadaki kurallara ciddi biçimde uyulmaması durumunda ve okunacak cevap kağıtlarının çok olması durumunda kullanışlılığı azalır. Yazı lı yoklamalar bilgi yoklamak amacı yla kullanıldığı zaman yazı ve kompozisyon sınavda sadece bir iletişim aracıdır. Bu ayırıma dikkat etmek gerekmektedir.

23. Dikkatsiz okunmuş ve gelişigüzel puanlanmış
yazılı yoklamalardan alınan sonuçların güvenirliği de düşük olur. Puanların, bir puanlamadan

Öğretmenin sınıftaki öğrencilerden birini yazı tahtası önüne çağırıp birkaç soru sorması ve genellikle sözlü olarak verilen cevaplara not vermesi de okullarımızda çok kullanılan bir sözlü sınav türüdür. Sınıflama 3. Bütün sınav kağıtlarındaki sorular sıra ile okunmalıdır. Yazı güzelliğinin veya okunaksızlığının. Cevaplar kaydedilmediği için puanlama ya cevaplar dinlenirken yada cevaplama tamamlandıktan sonra yapılır. Genel izlenimle puanlama 2. Cevaplama çoğu zaman üzerinde iyice düşünülüp tasarlanmadan yapılır. istenirse. Sınav bireysel olarak uygulandığından ve sınavı tamamlamış bireylerle henüz sınava alınmamış bireyleri birbirinden ayrı tutmak zor olduğundan her bireye ayrı sorular sorma zorunluluğu doğar. 5. 5. sözlü sınavların bireysel olarak uygulanması zorunludur. Bu durumda öğrenci önemli davranışları ölçen sorular üzerinde durmayı tercih etmekte ve sorular arasındaki puan eşitliği olumsuz etkilenmektedir. Bunun terside olabilir. genellikle sözlü sorulur. 6. 3. Böyle yapıldığı için puanların güvenilirliği genellikle çok düşük olur. 4. Bu durum sözlü sınavlarda puanlamanın sadece genel izlenimle yapılmasına yol açmıştır. 6. 1. özellikle anahtarla puanlama yapılmayan durumlarda iyi bir kağıttan sonra okunan orta bir kağıt zayıf görünür. 3. Sınavı yapan kişi ile sınava tabi tutulan kişi arasında karşılıklı ve devamlı bir etkileşim vardır. uygulama çok zaman alır. Anahtar ile Puanlama 1. Sözlü Sınavların Özellikleri 2. Bunu önlemek için kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunmalıdır. Böyle olunca cevaplayıcının soruları tekrar gözden geçirme imkanı kalmaz. sınavın cevaplayıcı ile sınavı yapan kişilerin yüz yüze karşılıklı konuşmalarına olanak veren bir yapıda yapılmasıdır. 2. Yazılı yoklamalarda dikkat edilecek noktalar 1. Fakat soruların sözlü sorulması gelenekselleşmiştir.154 ölçme ve Değerlendirme Puanlama: Yazılı yoklamaların puanlanmasında kullanılabilecek 4 yöntem vardır. hatta cevaplarını tasarlayabilmeleri için kağıt bile verilebilir. Puanlayıcı. sözlü sınavlarda da cevaplayıcılara düşünme zamanı. Bazı sözlü sınav çeşitlerinde cevabın yazı tahtasına yazdırıldığı görülse de sözlü sınavların çoğunda cevapların sözlü olarak verilmesi zorunludur. okuduğu kağıdın kime ait olduğunu bilmemelidir. Cevap anahtarı kullanılmalıdır cevaplayıcıya sorular sorması ve sözlü cevaplara hemen not vermesi biçiminde yapılan sınav. 4. 4. SÖZLÜ SINAVLAR Sözlü sınav: Soruların genellikle sözlü olarak sorulduğu ve cevapların sözlü olarak verildiği sınav türüne denir. Sınav bireysel olarak uygulandığı zaman bir sınıf kalabalığındaki gruplarda bile. ifade düzgünlüğünün vb. Seçimlik soru mümkün olduğu kadar sorulmamalıdır. Ülkemizde sözlü sınavlar bütün sakıncalarına rağmen hala kullanılmaktadır. Sıralama 4. Önce tüm birinci sorular. yanıltıcı etkilerin hatalara sebep olduğu bilinmelidir. Bunlar. 7. Birkaç üyeden oluşan bir komisyonun bir . sözlü sınavların en çok başvurulan türlerinden biridir. net ve anlaşılır olmalıdır. lyi bir sınav planı yapılmahdır Uzun cevap gerektiren az sayıdaki sorular yerine (geçerliği ve güvenirliği düşürdüğü için) kısa cevaplı çok sayıda soru kullanılmalıdır 5. 3. Sorular. Sorular açık. Bu etkileşim sınavın niteliklerini etkiler. 7. Yazılı yoklamaların puanlamasında dikkat edilecek noktalar. Bu nedenle. 2. sonra tüm ikinci sorular şeklinde okunmalıdır. Açık kitap sınavından kaçınmak gerekir. Gerçekte bu sınav türünün esasında soruların yazılı verilmesini engelleyecek bir neden yoktur. Bunun nedeni. Mümkünse sınav kağıdı birden fazla puanlayıcı tarafından okunmalıdır (puanlama güvenirliği) Cevaplar sözlü olarak verilir. 1. Sözlü sınavlarda bir defada ancak bir tek cevaplayıcı dinlenebilir.

. Eksik cümle yapısında madde. 2. 1. Puanlama objektifliği yüksektir.. Kısa olmakla birlikte her cevap.. 5. Bir ölçme aracının tesadüfi hatalardan arınık derecesi o aracın . Ingilizce.. bir cevabın açıklanmasını.. Sözlü sınavlar. Bu yapıdaki test maddeleri cevapîayıcınm sorulan bilgiyi hatırlama veya bulma yeteneğini yoklar. cevapların verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır... kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülebilir. ? ? ? ? 4.. seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise.. cevabı gereksiz şişirme ve başka yana çekme olayları sözlü sınavlarda kolayca önlenebilir. öğrencilerin kişilik özellikleri puanı etkiler Sözlü ifade yeteneği... B. etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir. Bunlar başka bir deyişle sözlü sınavların yararları veya üstünlükleri de denebilir.. Puanlara hata karıştığı için geçerlik ve güvenirliği düşüktür. cevapları düşünüp bulmak ve yazmak zorundadır. 1. Soru yapısından madde. öğrenciyi sınav heyecanı ve korkusundan kurtarmak kolay olur. Cevaplayıcı.. Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile. Soru yapısına örnek.. cevaplayıcının düşünebileceği ve doğru bildiği cevaptır.. Bu tür testlerle bilgi..... gibi kişisel nitelikleri de gözlenip ölçülebilir. Daha tam bir cevap almış olur.. konuşma etkililiği vb. Sözlü sınav öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı etkileşim yarattığı için sınav tecrübeleriyle öğrenmeye daha fazla imkan verir... diğer yapılardaki testlere göre daha kolaydır. Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılabilir.. nihayet. Kısa cevap Gerektiren Testlerin Özellikleri Cevaplayıcı. cevapta ileri sürülen bir düşüncenin gerçeklerle savunulmasını isteyebilir. genişletilmesini. Cevaplar kısadır. E. sözlü ifade yeteneği. ? ? ? Uygulaması çok zaman alır Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir Her sorunun güçlük düzeyi farklı olabilir Öğretmenin yaklaşımından..... bir sayı. D.ölçme^ ve Değerlendirme 155 KISA CEVAP GEREKTİREN (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER Cevaplayıcının bir kelime.ile ilgilidir. F. Kısa cevaplı test maddeleri yapı bakımından şöyle gruplanır. soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan (öğrencilerin huzurunda) kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler yeterli olabilir Puanlama güvenirliği düşüktür. ölçmek istediğimiz özelliği başka özelliklerle karıştırılmadan ölçülmesine ne denir?.. Bu özelliği ile kısa cevap gerektiren testler. Bu özelîiği ile seçmeli testlere yaklaşır. Sözü Sınavların Kullanılacağı Durumlar Sözü sınavların kullanılmasını savunanlar aşağıdaki nedenleri belirtirler. . Eksik cümle yapısına örnek. Yazılı sınavlarda görüien kopya. Kısa cevap gerektiren testlerin hazırlanması.. Sonuç olarak. Sözlü sınavda ayırtman. A.. Sözfü sınav sırasında öğrencinin yazılı smavlarda ölçülemeyen genel görünüş. ? 3. yazılı yoklamalara yaklaşır.. C... Puanlama işlemi nispeten kolaydır.. Sözlü sınav öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı etkileşim içinde olur. bir ibare veya en çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana gelmiş test tipine kısa cevaplı test denir. Bir ölçme aracının. istediği cevabı verme bağımsızlığına sahiptir.. 2.... Cevabı kompoze etme külfeti hemen hemen önemsiz dereceye iner..

Bu düzenlemede. 2. cevapların kaydedileceği de belirtilmelidir. 4. ( ) Bir eşkenar dörtgenin alanı. örnek. Puanlaması kolay ve objektiftir 3. Anahtar. Beklenen cevaptan çok farklı veya yanlış bir cevaba negatif puan verilmesini savunanlar da vardır. Yani çok sayıda soru sorularak kapsam geçerliği sağlanır. kavrama. cevaplama sırasında öğrencilerin sorularının cevaplandırılmayacağı. Her testte maddeler kullanışlı.156 Testin Düzenlenmesi Ölçme ve Değerlendirme Testin başında bir yönerge bulunması zorunludur. Her doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır. eğ it im de t estlerin kullanılmaya başladığı yıllarda çok tutuluyordu. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D". analiz ve kısmen de olsa değerlendirme düzeyindeki davranışlan ölçmede etkilidir. Bir maddenin yanlışhğı. verilmelidir. Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır 2. Her madde kısa ve açık yazıîmalıdır. kolaylığı. ? B u y ap ıdak i te st le r. Cümle yanlış ise yanlış kısımların altını çizdirmek Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğruyu yazmalarını istemek Düzeltme formülünü kullanarak (bir yanlış cevap. DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİ Bazıları yanlış bazıları doğru önermeler şeklinde verilen maddelerden oluşur. cevapları kaydetme kolaylığı. bir sayfa düzeninde okuma ve algılama kolaylığı. Fakat yanlış bilginin diğer doğru bilgileri yok etmesi akla yakın değildir. madde kapsamındaki fikre göre onu ya doğru yada yanlış olarak sınıflaması istenir. Soruların güçlük derecesi farklı ise maddelere ayrı puan verilebilir. Bu oran % 50 'dir. Doğru-Yanlış Testlerinde şans başarısını ortadan kaldırmada üç yol bulunur. cevaplamanın nasıl yapılacağı. Cevaplayıcıdan her maddeyi okuması. 3. yanlış olanların başına ise "Y" koyunuz. Yönergede. (bunun nedeni geçerliğin. 1. ? Bilgi. 1. her maddeye verilmesi beklenen doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. Sonraları teknik özellikleri daha üstün maddelerin bulunmasıyla. 2. gereksiz ayrmtılarla şişirilmemeli. Her madde kesinlikle doğru yada kesinlikle yanlış olmahdır. ilkelerin ve genellemelerin yoklanması ve belli bir konuda seçme yapılması istenildiğinde kullanılabilir. puanlama ekonomi gibi ölçütler Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri 1. köşegenlerinin çarpımına eşittir. puanlama yöntemi gibi genel açıklamaların yanında. ( ) Bir dik üçgenin alanı dik kenar uzunlukları çarpımının yarısına eşittir. Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. okuma ve çoğaltmada dikkate alınır. bir doğruyu götürür) Puanlama önce bir puanlama anahtarı hazırlanmalıdır. doğru-yanlış testleri daha seyrek kullanılıroldu. Doğru-Yanlış Maddelerinin Yazılmasında Dikkat Edilecek Noktalar Her maddede sadece bir ana fıkir bulunmalıdır. Şans başarısı yüksektir. ? . açıklığr kaydedilmeden mümkün olduğu kadar kısa yazılmalıdır. güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır) Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER Çoktan seçmeli Testler: Sorulan bir testin cevabını verilen cevaplar arasından seçtiren maddelerden oluşan testlere denir. Madde. 3. cevaplama süresi. uygulama.

6. Doğru Cevap: Madde yazarını doğru cevap olarak belirttiği seçenektir. Bunları şöyle gruplandırabiliriz. Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir. tablo. Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir. Çeldiriciler: Bir maddenin doğru yada en doğru en doğru cevabı dışında kalan seçeneklere denir. İlköğretim 1. Ortak seçenekü maddeler. daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır. Sol tarafta ifadeler. Kökü eksik cümle olan maddeler. Bu bölümde madde yapısının belirgin özelliklerini esas alan bir sınıflamaya gidilmiştir. grafık gibi ortak bir materyal üzerinde temellenmiş olan iki yada daha çok maddedir.8. • • b) Anahtarlanmış. Test maddesi 4.7. Hazırlanması ve test uzmanlık gerektirir. bir şekil. "Seçenek sayısı -1 yanlış bir doğruyu götürür" • Seçmeli testlerde kullanılan maddelerin. Öğrenci. yapı bakımından birbirinden farklı bir çok çeşidi vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. 4. Seçenekler (Şıklar): Madde kökündeki soruya olası doğru cevap olarak verilen ifadelerdir. Düzeltme formülünün uygulanması için geçerli olan kural şudur. madde köküne ve maddelerin gruplanışına göre meydana getirilen üç sınıf aşağıda tartışılmaktadır. d) e) 2) Madde Köküne Göre Smıflama a) b) c) Kökü soru kipinde olan maddeler. Seçmeli Testlerin Başlıca Çeşitleri 3. Bu durumda şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır. Diğer bir deyişle anahtara göre yanlış seçeneklerdir. puanlaması az zaman alır. 5. Test Formu: Bir test maddesinin cevaplama yönergesi de dahil olmak üzere. bağımsız olarak kendi başına puanlanabilen en küçük birimdir. Madde takımı 3.3. sağ tarafta cevaplar bulunur.ölçme ve Değerlendirme 157 Çoktan seçmeli testlerin özelliklerî: 1. Hazırlanması uzun zaman alır. Çeldiriciler 7. Şans başarısı vardır. maddelerinin ifadesi 2. Doğru cevap Test Maddesi: Bir testte. 1.6.4. Madde Takımı: Bir paragraf. .2. Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri 1) Doğru Cevaba Göre Sınıflama a) Doğru cevabı kesin ve biricik olan maddeler. 5. smıflar için 3 seçenek. Kökü olumsuz maddeler 3) Maddelerin gruplanışına göre sınıflama a) b) Ortak köklü maddeler. smıflar için 4 seçenek. Doğru cevabı gizli maddeler. Böylece doğru cevaba. Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak befirlenir. cevapları birden fazla olan maddeler. Madde kökü 5. Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir. cevabı en doğru olan maddeler. Madde Kökü: Madde ile ne sorulduğunu ifade veya ima eden ve sorunun çözümü için gerekli bilgileri veren kısımdır. Seçenekler 6. yazıldığı zaman aldığı şekildir. ifadelerle cevapları eşleştirmelidir. EŞLEŞTİRMELİ TESTLERİ Test maddeleri iki sütun halinde sıralanır. c) Bir çoktan seçmeli test maddesi aşağıdaki bölümlerden oluşur. Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür. Test formu 2. Anahtarlanmış. Bileşik cevap gerektiren maddeler.

Model testin (deneme formunun) hazırlanması. belli bir sıraya veya düzene göre verilmelidir. cevaplar kısa olmalıdır.158 Ölçme ve Değerlendirme Ifadelerin başına cevaplardaki harfleri getirerek veya bazen çizgilerle birleştirerek de yapılmaktadır. öğrencilerin ürün ya da performans ortaya koyabilme güçleri. Testin amacının belirlenmesi Testte ölçülecek niteliklerin (hedeflerin) belirlenmesi. Gerekli düzeltmeier yapılır. 4. c. Teste son şeklinin verilmesi İŞ-PERFORMANS TESTLERİ Özellikle psiko-motor düzeyindeki hedeflerin (becerileri) ölçülmesinde kullanılan bir test türüdür. b. yoksa sondaki cevaplar kendiliğinden ortaya çıkar. İş-performans testleri üç bölümden oluşur a. 8. Belirtke tablosunun hazırlanması Maddelerin (soruların) belirlenmesi ve yazımı (soru tipi. Süre. Deneme uygulaması. madde analizi ve madde seçimi. Deneme uygulamasından sonra herhengi bir soruya verilen doğru ya da yanlış cevaplar ile boş bırakılma durumuna göre testin madde istatistikleri yapılır. 7. Çok sayıda soru yer alır. değişik formatlara göre geliştirilen bu tür testlerle ölçülebilir. işin (becerinin) yapılmasında izlenen yol işin (becerinin) yapılma hızı İşin (becerinin) kalitesi BİR ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLME AŞAMALARI 1. Seçenekler. ama özellikteki gruba uygulanır. Belirtke tablosu yardımıyla yapılır. Madde analizi sonuçlarına uygun olan sorular belirlenir. İfadeler biraz uzun cümlelerle yazılabilir. güçlüğü). 5. anlaşılırlık gibi noktalara dikkat edilir. Deneme sonunda çalışmayan sorular elenerek asıl test ortaya çıkar. Maddelerin (soruların) (redaksiyon). Cevaplar ifadelerden biraz fazla olmalıdır. Zayıf maddeler çıkartılır. Eşleştirmeli soru mümkün olduğunca aynı konuda sorulardan oluşmalıdır. 2. gözden geçirilmesi 3. 6. Pilot uygulama (deneme uygulaması) Sınavın uygulanacağı gerçek gruba benzer . Madde kökleri ile seçeneklerinin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer olmalıdır.

Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere ağrılık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini ölçen sorulardan oluşmuştur. "İkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir" diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle desteklenebilir? Yanıtların puanlamasında yanlış davranılması Sınav sorularının güçlük indeksi Soruların tek bir üniteden hazırlaması Çeldiricilerin uzun cümlelerden oluşması Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması A) Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar B) Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karşılaşabilecek hatayı azaltır.ölçme ve Değerlendirme 159 KPSS SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR 307. C) Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı. öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya 1 puan vermiştir. Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı. Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır? A) B) C) D) E) Puanlama güvenirliğini Soruların doğruluğunu Soruların güçlük derecesini Puanlama anahtarının tutarlılığını Sınavın geçerliliğini 306. aynı konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir: 309. Aşağıdakilerden hangisi . Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez puanlamış. bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki tutarlılığa bakmıştır. Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin. kullanılan soru tipine göre değişir soruların güçlüğünden etkilenir öznel puanlama güvenirliğini düşürür 310. 2. testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir? A) B) C) D) E) Soruların güçlük düzeyinin yüksek olması Cevaplama süresinin kısa olması Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması 2001 KMS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 304. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir? A) B) C) D) E) Soru türü Sınav kapsamı Soru yazma Sınavın amacı öğrenme hedefleri 308. Aşağıdakilerden hangisi sınavın artırıcı etkenlerden biri değildir? A) B) C) D) E) geçerliliğini 1. dersteki öğretme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır? A) B) C) D) E) Tanıma ve yerleştirme testleri Kişilik testleri Zeka testleri izleme testleri Başarı testleri 305. Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır? A) B) C) D) E) Puanlayıcı güvenirliğini Testin objektifliğini Sınavın kullanışlılığını Testin kapsam geçerliliğini Soruların ayırt etme gücünü D) Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan E) yöntemleri puanların . öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya 5 puan vermiştir.

bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden yararlanması en uygun olur? A) B) C) D) E) Tamamlama Doğru-yanlış Yazılı yoklama Çoktan seçmeli Kısa-cevap 314. iyi ezberleyenler olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisi kanıtlaması bu görüş için güçlü bir destek oluşturur? B) II C) D)IV E)V 316. aşağıdaki tabloya göre 31 2.Test Aritmetik Ortalama 65 35 40 40 60 Mod 75 55 40 25 40 Ortanca 70 40 40 30 45 Standart Kayma 7 6 8 9 16 C) Puanlamadan D) E) Sınavın kapsam geçerliliğini düşürmesi Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması 315. Test V. Testler I.Test IV. En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur? En Yüksek I. Test II. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir? A) 313.Test En Düşük IV. Test I.Test A) öğretimin.Test III. B oş lu k d ol du rm al ı s ın av t ürün ün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? yetiştirmeye yöneltmesi A) öğrencilerin hatırlama düzeyinde öğrenmelerle B) Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması kaynaklanabilecek hataları artırması Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. iyi öğrenmeden çok. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken. Öğrenciler arasındaki farklılaşma en çok hangi testtedir? B) C) E)V D)IV .Test IV. öğretmen merkezli olduğunu B) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu A) B) C) D) E) C) Eğitimde başarıya ilişkin kararlann çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını etkilendiğini E) Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu D) öğrenci noktalarının öğretmenin kanılarından 317. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların.160 Ölçme ve Değerlendirme 311.Test III. soruları cevaplayınız. öğrenci merkezli değil. Öğretmenin. öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır. Bu durum.Test II.Test V. Test II. öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? A) B) C) D) E) Testin kullanışlığını artırmak Puanların güvenirliğini yükseltmek Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmak Puanlamayı kolaylaştırmak Yanlış öğrenmeleri belirlemek 31-32-33. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece uyduklarını saptamak istemektedir.Test V. Test II.

kararın doğruluğunu artırıcı tedbirler arasında yer almaz? A) Amaca uygun yararlanılması ağırlık verilmesi alınması alınması nitelikli bir ölçütten 2002 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 318. Aşağıdaki özeliklerden hangisi dolaylı yoldan ölçülebilir? A) B) C) D) E) Boy uzunluğu Akademik başarı Kitap sayısı Devam edilen ders sayısı Arkadaş sayısı 322. hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi 320. Seçme sınavı testinin kullanılması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur? A) Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi B) Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması C) Sıklıkla karşılaşılan belirlenmesi belirlenmesi yanlış öğrenmelerin D) Ingilizcisi en ileri düzeyde olan üç kişinin E) Bir ünite işlendikten sonra. Aşağıdaki işlemidir? durumların hangisi bir ölçme A) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanının belirlenmesi anahtarının hazırlanması B) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama C) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin belirtilmesi bulunması B) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir C) Ağırlıklandırmada. araçların güvenirliğin dikkate D) Ağırlıklandırmada. öğretici nitelikte olmalıdır E) .Ölçme ve Değerlendirme 161 321. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla ölçme sonucuna bakılarak yapılacak bir değerlendirmede. Öğrencilerin kompozisyon yazma becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki sınav türlerinden hangisini seçmesi en uygun olur? A) B) C) D) E) D-Ytestleri Çoktan seçmeli testler Yazılı yoklama Eşleştirmeli testler Kısa cevaplı testler 323. öğrencilerin ve çevrenin belirli gereksinimlerini karşılar nitelikte olmalıdır B) Bu etkinliklere ilgi duyan öğrenciler katılmalıdır sürelerde düzenlenmelidir C) Bu etkinlikler. okulun ve çevrenin bütün olanaklarından yararlanılarak yapılmalıdır Bu etkinlikler. ders saatleri dışında kalan D) Bu etkinlikler. araçların geçerliğinin dikkate E) Karar vermede kullanılacak ölçülün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi bir puanla D) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının E) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılmayacağına karar verilmesi sayılıp 319. Aşağıda verilenlerden hangisi ders dışı etkinliklerin hedefîeriyle doğrudan ilgili değildir? A) Bu etkinlikler.

Bir öğrencinin özgün bir öykü yazması. aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine ulaştığını gösterir? A) B) C) D) E) A) Kavrama B) Uygulama C) Analiz D) Sentez E) Değerlendirme 1 \ X = 60 s =7 / / Y = 80 s =9 r v X = 60 \ X = 40 = s 15 D)IV X = 60 s=6 E)V 326. Aşağıdaki öğrenci sayıların verilen beş ayrı sınıfa 100 soruluk bir test uygulanmış ve öğrencilerin testten aldıkları puanların dağılımına ilişkin grafikler. aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları aşagıda gösterilmiştir? I. Amaç III.Amac A Bağıl Mutlak Bağıl ) B ) C ) D ) E ) Mutlak Bağıl Mutlak Bağıl Mutlak Mutlak Bağıl Bağıl Bağıl Mutlak Bağıl Mutlak 325. Aşağıda verilen üç amaç için hangi değerlendirme türleri kullanılmalıdır? I) öğrencilerin birbirlerine göre başarı düzeylerini belirlemeyerek ileri ve geri öğrencileri için ek önlemler alma süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunlan tamamlayıcı etkinliklerle giderme alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma A) Öğrencilerin testle ölçülen özellik bakımından birbirlerine benzer olduğunu II) Ders B) Test puanları ranjının (en büyük ve en küçük puan arasındaki farkın) büyük olduğunu olduğunu III) Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten C) Test için verilen cevaplama süresinin yeterli D) Test puanlarının "normal dağılım"a benzer bir dağılım gösterdiğini E) öğrencilerin testle başarılı olduklarını 328. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 324.162 ölçmeve Değerlendirme 327. Amaç II. Duyuşsal alan hedefleri içerisinde yer alan davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) Fen bilgisine yönelik tutum Bir müzik aleti çalma Toplama işlemi beceresi kullanma 329. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ölçme aracı veya yönteminin objektif olduğunu gösterir? A) Testin puanlanmasında bağımsız puanlayıcılar kullanıldığında aynı sonuca ulaşılması ayırabilmesi yazılması B) Testin bilen öğrenciler ile bilmeyen öğrencileri C) Testi oluşturan maddelerin açık ve anlaşılır D) Sınav ortamının öğrencileri etkilemeyecek şekilde düzenlemesi olumsuz D) Bilgisayarda "kelime işlem" programını E) Topluluk karşısında konuşma E) Testin puanlaması için ayrılacak sürenin çok uzun olmaması . Yapılan bir sınavdan öğrencilerin aldıkları puanlara ilişkin değişkenliğin az olduğu görülmüştür.

...Aşağıda test planının basamakları sırası ile verilmektedir.. Belirtke tablosunun hazırlanması 4.. Puanlama kuralının belirlenmesi 2... D) Test puanlarının kararlılığı yüksek olmasına E) 2003 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 332.. basamakları verilenler arasından seçiniz. 100 metreyi 10 saniyenin altında koşanlar finale kaldı.... 1. sınav sırasında kopya çekilmesi engellenememiştir Testteki maddelerin güçlük derecesi yüksek olmasına rağmen puanlamaya hata karışmam.. Sınavın amacının belirlenmesi 2.. Ölçülecek davranışların belirlenmesi 5. Sınıflama ölçeğinden elde edilen veriler için en uygun istatistik aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Ortanca Ortalama Yüzdelikler Mod Korelasyon hesaplamaları A) 2. Aşağıdakilerden hangisi "anlatım becerisi"ni ölçen bir yazılı sınavdan elde edilen puanların güvenirliğini ve geçerliğini artırmaz? A) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması zamanda sınıftaki genel durumunun da dikkate alınarak puan verilmesi 333. IV. 331. ölçülecek davranışlann belirlenmesi C) D) 2.. Test yönergesinin hazırlanması 5. aynı sahip olanları bir sonraki programa kabul etmek aralığında puan alanları C kuruna kabul etmek üstünde öğrencileri başarılı saymak puan C) Yabancı dil yeterlik sınavından 30 ile 40 puan D) Sınıf ortalamasının alan C) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlann ortalamasının alınması değiştirilerek ikinci kez puanlaması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması Çabuk cevaplanabilen türden.. Cevaplamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi 5... Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinde değerlendirme yapılmıştır? A) Yalnız D) I ve B) Yalnız IV E) II ve IV C) I ve II A) Testin hazırlanması güç ve zaman alıcı olduğu halde puanlaması kolay olmaktadır olduğu halde programdaki kapsamamaktadır B) Soru sayısı ve soruların güçlük düzeyi uygun tüm konuları C) Test programındaki konuların tümünü kapsadığı halde bilen öğrenciyle bilmeyeni ayıramamaktadır rağmen. sıraları E) Final sınavında 65 puanın altında kalan öğrencileri başarısız saymak E) 334... I.. Aşağıdakilerden hangisinde lendirme yapılmıştır? A) 60 soruluk bir sınavda 35 soruyu doğru cevaplayan öğrencileri başarılı saymak B) Ünite için belirlenen davranışların % 70 'ine B) Öğrencinin sadece cevaplarının değil... ve 5. Cevaplamanın nasıl yapılacağının belirlenmesi E) .. III.Sorulann test düzenine konulması Boş bırakılan 2.... II... Soruların yazılması B) 2.. Bir "testin güvenirliği yüksek olduğu halde geçerliğrn düşük olması" durumunu aşağıdakilerden hangisi açıklar? 3En başarılı 5 öğrenciye ödül verilmesi Ayşe ÖSS'den 150 puan aldı Masanın uzunluğu 90 cm'dir. çok sayıda soru sorulması D) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından.. Soru düzeltme çalışmalarının yapılması 2.... 3. Kullanılacak soru türlerinin belirlenmesi 5 6..ölçme ve Değerlendirme 163 bağılı değer- 330. Cevaplama süresinin saptanması 5. Soruların yazılması 5.aktadır 335.

III.yetiştirme Tanıma . l. Doğru-Yanlış seçme gerektiren soru türünün kullanılmasının en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Öğrencileri ezbere yöneltmesi Cevabın kişiye göre değişmesi' Şans başarısının çok yüksek olması Sadece hatırlama davranışı gerektirmesi Hazırlanmasının zor olması 340. İzleme testleri kullanılmasının sağladığı en önemlî avantaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin derse karşı ilgilerini diri tutmak sağlamak 341.öğretmenin her öğrencinin puanına 5 puan faziadan eklemesi II. I II. III. III." Bu varsayımı kanıtlamaya yönelik çalışmatar testin hangi niteliği hakkında bilgi sağlar? A) B) C) D) E) Kullanışlılığı Güvenirliği Geçerliği Objektifliği Tutarlılığı A) B) C) D) E) I ve II Yalnız II II ve III Yalnız III I ve III . I I. III II. II. Başlangıç noktası 1 olan 30 cm lik bir cetvel ile 3 metrelik bir uzunluğu n ölçülmesi III.164 Ölçme ve Değerlendirme 336. Bir öğretmenin cevap kağıtlarını aynı dersi veren diğer öğretmenlere de puanlattırmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) Değerlendirme için ölçüt belirleme lyi bir cevap anahtarı oluşturma C) Puanlama güvenirliğini artırma D) Puanların geçerliğini sağlama E) Puanlamayı kolaylaştırma B) Öğrenme eksiklerini belirlemek için bilgi C) öğrencilere sınav deneyimi kazandırmak sürekli duygusunu yaratmak kontrol edildikleri D) öğrencilerde E) «- Öğrenme düzeyi açısından bireysel farkhlıkları belirlemek 338. uygulama aşamasında ve sonunda yukarıda verilen değerlendirme türleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) I. Aşağıdakilerden hangisi test düşüren faktörlerden biri değildir? A) B) C) D) E) geçerliğini Bir öğretim programının başında. Biçimlendirme . III III. II Testteki maddelerin ayırt edici oiması Soruların güçlük düzeyleri Sınav süresinin yetersizliği Aynı soruların sınavdan önce çözülmüş olması Kopya yapılmış olması 339. II. "Test puanının yüksek olması kazandırılmak istenilen bilgi ve beceriler açısından bireyin ileri düzeyde olduğunu gösterir. Her defasında 2 kg eksik ölçüm yapan bir baskül ile öğrencilerin ağırlıklarının beürlenmesi Yukarıda verilen ölçme işlemlerinin hangisi ya da hangilerinde sistematik hata yapılmaktadır? 343. Doğru-Yanlış testleri yerine çoktan seçmeli testteri tercih eden bir öğretmenin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Soru sayısını azaltmak Şansla doğru cevabı bulma olasılığını azaltmak Puanlama güvenirliğini artırmak Daha ekonomik bir test formu oluşturmak Testin uygulanma süresini azaltmak 337. I. I. II.yerleştirme Değer biçme 342.

Yukarıdaki maddelerden hangisinin mutlaka testten çıkarılması gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 C)ll. Öğrencilerin kendi değerlendirmelerine olanak tanır. I. IV. Özgün olarak öğrencilerin başanlannı yansıtır. Başarılı öğrencilerin doğru cevaplayamadığı bir maddedir. III. III D) II. 4. ve tek tip hedeflere 345. Genel olarak orta güçlükte bir maddedir.47 0.85 Madde Ayırıcılığı 0.27 0. Başak. Zor ve ayırt edici bir maddedir. III B) I. Didem 185'in üzerinde puan aldığı için sınavı kazandı.32 0.50 2004 KPSS SINAVINDA ÇIKAN SORULAR 349. 345. III. aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştr? Ûlçme A)l. 347. Öğrencilerin somut ulaşmasını sağlar.62 0. sınavdan 10 üzerinden 7 puan aldı.55 -0. IV I. Başarısız öğrencilerin doğru cevapladığı bir maddedir. TANIMLAR Her puanın aritmetik ortalamadan sapmasının karelerinin toplamının puan sayısına oranı KAVRAMLAR A) Ranj B) Aritmetik C) Varyans D)Mod E) Medyan F) Standart 165 347. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolyo kullanmamn yararlarından biri değildir? A) Öğrencilerin zaman içerisindeki gelişimlerinin birkaydını sağlar. SORULARı AŞAĞIDAKi BiLGiLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ Madde No 1 2 3 4 5 Madde Güçlüğü Pj 0.IV III. Dağılımda frekansı en çok olan değer Yukarıda verilen tanımlar ile istatistiksel kavramlar arasında bir eşleme yapıldığında doğru eşlemenin yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I=E A) II=F III=B IV=A I=C B) I=A II=D III=E IV=B C) I=D II=E III=C IV=B 348. II.ölçme ve Değerlendirme 344.33 0. 346. IV IV. Büyüklük sırasına konulmuş puanlardan Sapma tam ortadaki fark Dağılımının maksimum ve minimum değerleri arasındaki fark III. Yukarıdaki maddelerden hangisi kolay ve ayırt edici nitelikte bir sorudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 346.56 0. öğrenmelerini B) C) D) E) D) E) I=F M=B III=C IV=D yetenek ve II=E III=A IV=D Öğrencilerin bilgi ve becerilerini birleştirmesinin bir göstergesidir. madde için aşağıda verilenlerin hangisi en doğru seçenektir? A) B) Kolay ve ayırt edici bir maddedir. IV . "ölçme" ve "değerlendirme" kavramlarını örneklendirme bakımından. Elif "pekiyi' ile sınıfını geçti. C) D) E) II. II Değerlendirme II. Ekrem sınavda en yüksek puanı aldı.18 0. ifadeleri.

aşağıdakilerin hangisinde verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyon negatif olması beklenir? A) B) C) D) E) Çalışma saati başarı düzeyi Gelir düzeyi satın alma gücü İlgi olumlu tutum Zeka yaratıcılık Yorulma öğrenme hızı . E) E Bu testte 0. Aşağıdaki sorulardan hangisinin. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 352. İki değişkenden birisinin değerleri artarken diğerinin düşmesi değişken arasında negatif korelasyon olduğunu gösterir. Bu testi birkaç hafta arayla öğrencilere iki kez uygulamış ve bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0. diğeri 40'tır. Bir öğrencinin başarısını değerlendirmede aşağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması. D) Test puanlarının tutarlılığı yüksektir. B) Sınıfın yüzde 20'si ortalamanın altında puan almıştır.166 Ölçme ve Değerlendirme 349. Türkçe kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamıştır. Buna göre. VE 48. bağıl değerlendirmeye örnek oluşturamaz? hedefleriyle tutarlı A) Programın öğrenmelerinin B) Standartlaştırılmış bir testin normlannın C) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin D) öntest ve sontest puanlan arasındaki farkın E) Sınav puanlarının dağılımının 353. Bu korelasyon değerine dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A) Sınıfın yüzde 20'si başarısızdır. C) Öğrenciler testten yüksek puan almışlardır. Bir öğretmen.80 öğrenme 351. bilişsel atan sınıflamasına göre diğerlerinden daha yüksek düzeydeki bir hedef davranışı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir? A) B) C) D) E) ATP ne demektir? Kök hücre çalışmaları neler getirebilir? Doku çeşitleri nelerdir? Biyoloji biliminin konulan nelerdir? Biyoloji hangi alt alanlarla ilgilenir? 354. Bir ölçme işleminde elde edilen ölçülerden biri 80.80 olarak hesaplamıştır. Bu ölçülerden 80 ile ifade edilen büyüklük gerçekten de 40 ile ifade edilenin iki katı ise bu ölçme işleminde aşağıdaki ölçek türlerinden hangisi kullanılmış olabilir? A) B) Sınıflama türü Sıralama türü 47. Hesaplanan bu değer testin aşağıda verilen hangi Özelliği hakkında bilgi verir? A) B) C) D) E) KR20 güvenirliği Testtekrar test güvenirliği Kullanışhlığı Yapı geçerliği Kapsam geçerliği C) Adlandırma D) Eşit aralıklı tür E) Eşit oranlı tür 350.

ölçülmek istenen özelliğe sahip oluş dereceleri farklı iki gruba uygulama ve bu uygulama sonucunda elde edilen puanların gruplar arasındaki farkı yansıtıp yansıtmadığın belirleme 357. VE 54.90 I. II ve III D)ll. Kapsam geçerliğinin daha yüksek olması IV. II.80 0. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ 355. ekiple çalışabilmelerini. geçeriiği daha önceden belirlenmiş başka bir testten elde ettiği puantar arasındaki korelasyonu hesaplama 358. sınav sonuçlarıyla birlikte öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılma düzeylerini. edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. Yukarıdakilerden hangileri kısa cevaplı yazılı yoklamaların uzun cevaplı yazılı yoklamalara olan üstünlükler indendir? A) I. A) Bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalamayla aynı amaçla hazırlanmış faklı bir ölçme aracından elde edilen aritmetik ortalama arasında anlamlı fark olup olmadığını belirleme puanlarla. öğrencinin islediği cevabı yazma olanağına sahip olması V. II ve V E)lll. IVveV C)ll. verilen bir ölçüte göre gruplama . Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin yazılı yoklamalara olan üstünlüklerindendir? A) I ve II D) III ve IV B) II ve III E) IV ve V C) II ve IV B) Bir grubun belirli bir testten elde ettiği C) Öğrencilerin belirli bir öğretim programı sonundaki başarılarıyla bu öğretim programına seçme amacıyla kullanılan ölçme aracından elde ettikleri puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak ölçme aracını aynı gruba aynı koşullarda uygulayıp bu uygulama sonunda elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu hesaplama 359. öğrencileri değerlendirirken. Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisinin standart hatası en küçüktür? Standart Sapma 3 4 2 3 2 Güvenirlik Katsavısı 0. sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginliklerini. Aşağıdakilerden hangisi.ölçme ve Değerlendirme 167 53. nedenleriyle birlikte açıklama B) Bir kavramı veya ilkeyi tanımlama 359.50 0. bilimsel tutum ve davranışlarını.sorumluluk alma düzeylerini. öğretmen. Sentez ve değerlendirme basamaklarındaki davranışların yoklanmasına elverişli olması Daha çok objektif puanlanması A) B) C) D) E) III. Bir ölçme aracının yordama geçerliligini belirleyebilmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapıtmalıdır? uygun olması. IHveV D) Aynı davranışları ölçtüğü düşünülen iki E) E) Bir testi. öğrencilerin aktif olduğu öğretme öğrenme yöntemlerinde. öğretmenin bu bilgileri elde etmesinde önemli rol oynar? A) B) C) D) E) Kağıt kalem testleri Performans testleri Günlükler Gözlem formları Portfolyolar C) Bir bütünü oluşturan ilişkiyi belirtme çözme Öğeler arasındaki D) Bilgilerinden yararlanarak yeni bir problemi E) Olgu ve olayları. Aşağıdaki davranışlardan hangisi . gözlem. Alt eğitim düzeyindeki öğrencilere daha 356.60 0.30 0. araştırma ve inceleme yapabilme becerilerini. diğer sınav tiplerine göre "öğrencilerin yanıtlarını düşünüp bularak yazdıkları" yazılı yoklama türü sınavlarla daha geçerli bir biçimde ölçülebilir? A) Görüşünü. Özelliklerini de dikkate alarak başarıları hakkında karar verir. IVveV B) I.

sırasında doğrudan doğruya ölçmeye yarar.2 11. • Becerilerin çeşitliliği bakımından öğrencinin ne • özellikle eksiklikleri teşhis etme.2 39. derece yeterli olduğunun ölçülmesini ve analizini sağlar. nin ölçülmesinde diğer ölçıme araçlarından daha güvenilir geçerli ve objektif ölçüler sağlar. VE 364.3 11. Ölçme ve Değerlendirme • öğrencilerin bazı becerileri. ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlar.168 360. (X) tabloda gösterilmiştir. Farklı dersler için hazırlanan ve soru sayılan aşağıdaki tabloda parantez içinde verilen beş test bir gruba uygulanmış ve ham puanlar üzerinden elde edilen aritmetik ortalamalar. yanlışları düzeltme yönünden önemlidir. Sınıfın hangi testteki mutlak başarı düzeyi en yüksektir? A) Biyoloji D) Kimya Frekans B) Matematik E) Tarih C) Fizik 10 364. tekrar öğretme. • Öğrencinin kendi öğrenmeleriyle ilgili olarak güçlü. • Öğretim sonuçlarını. Aşağıdakilerden hangisi medde analizi ile elde edilecek bilgilerden yararlanılarak elde edilemez? A) Testin zorluk derecesinin belirlenmesi B) Testteki C) maddelerin ölçülmek istenilen davranışlarla tutarlılığının incelenmesi Testteki maddelerin çeldiricilerinin beklenene yakın biçimde çalışılıp çalışılmadığına bakılması D) Testin ölçülmek istenen nitelikleri ne derece bir tutarlılıkta ölçtüğünün araştırılması E) Testin başarılı ve başarısız öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesine bakılması .4 7.8 363. çalışma veya uygulama Bu açıklamalar. Bu beş testteki puanlar üzerinden bu testlerin hangisi için hesaplanacak ortalama madde güçlüğü en küçüktür? 5 30 55 60 Puan Yukarıda verilen dağılımın modu kaçtır? A)10 B)28 C)30 D)55 E)60 A) Biyoloji D) Kimya B) Matematik E) Tarih C) Fizik 362.. 363. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. aşağıda verilen hangi ölçme aracıyla ilgilidir? A) B) C) D) E) 361. Performans testi Gözlem formu Görüşme formu Portfolyo Standart test Test Biyoloji Matematik Fizik Kimya Tarih Soru Sayısı 10 45 19 12 14 (X) 4.

Rehberlik hizmetlerinin merkezînde birey vardır. Bunları kısaca özetlersek. sanat. kredi.Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri 4. Sosyal ve kültürel hizmetler (boş zaman eğitimi. verimli ve çevresine sağlıklı uyum yapabilen bireyler olmalannı sağlamaktır. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilke ve yöntemler bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri (sağlık eğitimi. Öğrenci kişilik hizmetleri okulda. sosyal etkinlikler. barınma. Bunun için. kapasitelerini geliştirmesi. Öğrenci kişilik hizmetleri okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında yer alan ve amacı öğretim ve yönetim hizmetleriyle karşılanamayan gereksinimlerin giderilmesi olan profesyonel hizmetler grubudur. Rehberlik bilimsel çalışmalann uygulamalara yansımasıdır.Rehberli k Toplumda değişmeler ve toplumu oluşturan bireylerin görüşleri rehberliğe olan ihtiyacı artırmıştır. Rehberlik çalışmalarının etkili sonuç vermesi belli bir süre gerektirir. öğrenci türlü kişilik özellikleri bulunan ve gelişmekte olan bireydir. Özel yetiştirme hizmetleri (özel kurslar) 5. eğitsel kollar. Bu hizmetlerin amacı. . Amacı. günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. problemlerini çözmesi. 1.Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. kurslar. 3. • • • • • • Bireysel farklılıklara verilen önemin artması Karmaşıklaşan toplum yapısı Özgürlükçü ve modern eğitim sistemlerinin gelişmesi İş yaşamında mesleklerin çeşitlenmesi İnsana verilen değerin artması Zamanı ve kaynakları verimli kullanma ihtiyacının ortaya çıkması REHBERLIGIN TANIMI 169 Kendini anlaması. bireyin okulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağ la ma ktı r. l. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği esas grup öğrencilerdir. olumsuz yönlerini azaltmaktır.Rehberlik bireye vardım etme sürecidir. Kendini gerçekleştirme psikolojik danışma ve rehberlik yardımının bütün boyutlarını içine alan bir kavramdır. Her öğrenci geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. öğretim faaliyetlerinin dışında kalan öğrencinin kişiliğinin duygusal ve sosyal yanlarının da gelişrnesine yardım etkinliklerini içerir.) l. Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamında şu hizmetler yer alır. • • Kendi dünyasını daha gerçekçi bir gözle anlayabilir. : Çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum gösterebilir. bannma. sağlık kontrolleri vb. eğitimden en iyi şekilde yararlanmalarını. Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır. S. çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolo jik ya rdı md ır Rehberliğin tanımında önemli noktalar vurgulanan Öğrenci Kişilik Hizmetleri Öğrenci Kişilik Hizmetleri. rehberlik. Bu bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak rehberlik yardımı belirli bir plân.) 2. bireylerin bütünüyle gelişebilmelerini. Rehberliğin psikolojik bir yardım olma özelliği onu başka yardım hizmetlerinden belirgin bir c şekilde ayırır. sağlık vb hizmetleri içerir. beslenme hizmetleri) 3. spor. Beslenme. program ve sistem içinde sunulabilir. Eğ itim sü re cin i etkileye n faktörlerin olumlu yönlerini artırmak. gerçekçi kararlar alması. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir.Rehberllk bir süreçtir. . kültürel etkinliler vb. Rehberlik yardımı ile kendi kişiliğini anlayan birey bu hizmetin sonucunda. A. Sosyal yardım hizmetleri (burs.

gerçekçi bir ben kavramına sahip. geçmişten çok geieceğe yönelik. kullanılan yöntemler. değişmeye ve yeni yaşantılara açık.Toplumsal temeller • Kültür boşluğu (maddi kültürün manevi kültürden hızlı gelişmesi) • Yabancılaşma • Kuşak çatışması • İş yaşamındaki değişiklik III. Yetişme farklıdır günah. zamanı iyi kullanıp. REHBERLİĞİN AMACI Rehberliğin en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine. dünyasına yöneliktir Bilgilerin Kültür mirasını bireye bütünselleştirilmesi ve yaşam amaçları aktarır açısından değerlendirilmesi yerıne vardır Yargılama Toplumun algılama vardır değer programı yargıları aktarılır. yasak) programı İlgili herkesin katkısı Yetişme gerekir ____ farklıdır Öğretmen tek başına yürütebilir_________ . kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetleridir Oğretim sınıf içi etkinliklerle yürütülür Sınıf içi ve özel ortamlardaki etkinliklerle yürütülür bireyin kendini ve başkalarmı • Bütiin kapasite ve yeteneklerini en uygun düzeyde geliştirecek fırsat. kendine saygılı. değişmekte olan bir dünyanın değişmekte olan bir parçasıdır. kendi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip. Disiplin sorunu vardır dünyasrha Bireyin nesnel öznel yöneliktir. kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi. kim olacağı konusunda tutarlı. onları benimseyici ve geliştirici. uyum sağlamasına ve karar vermesine yardım etmektir.170 Rehberli k • kişilik ve benlik gelişimine verilen önemin artması II. yaratıcı. (Ayıp. Yeterli bir kişiliğe sahip. Örneğin okulda verilen rehberlik hizmetlerinin konusu öğrenci ve öğretmendir. Psikolojik temeller • bireysel aynlıklar • duyguların yaşamdaki önemi Öğretimde bireye bilgi anlama potansiyelini kullanması aktanlır ve sağlıklı kararlar almasmı sağlamaktır kullanılan yöntemler. ne yapması gerektiğini söylemek D) Bireyin kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak E) Bireyin sorunlarını belirlemek REHBERLİĞİN TEMELLERİ I. kendi kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirebilmesi. duygularını açıklayan. REHBERLİĞİN KONUSU Rehberliğin konusu bireydir. Özellikle bireyin kendini anlaması. olanak vs ortamı seçebilir. çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapabilmesi psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sonuçlardandır. insan değerlerine saygılı.Felsefi Temeller (Toplumun insana bakış açısı) Rehberlik hizmetleri Öğretim okullarda zorunlu değildir Öğretim ile Rehberlik Faaliyetlerinin Karşılaştırılması _________________________ yapılan planlı. kendini kabul eden. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar? (2001 KPSS-110) A) Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak B) Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek C) Bireye. verimli. verilen hizmetler ve verilen hizmetler ve hizmeti verenler farklıdır hizmeti verenler farklıdır Küçük gruplara yapılsa da daha çok bireylere Gruplara yapılır yapılır ____ ____ Kendini anlama ve Ölçme ve değerlendirme değerlendirme vardır Özdisiplin vardır vardır Bireyin iç dünyasına. Kendini gerceklestiren birevler. psikolojik sağlığı yerinde olan çağdaş insanda bulunması gereken özelliklere sahiptir. problemlerini çözebilmesi.

Dolayısıyla eğitimin tamamlayıcı bir yanını oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin insanın biriciküğini kabul eden. bu konu ile ilgili çeşitli seminer ve konferanslar düzenlemişlerdir. 1955 de Ankara Demirlibahçe ilkokulunda ilk rehberlik merkezi açılmıştır. Bu durum günümüzde eğitim kurumlanna bu özelliklere sahip bireyler yetiştirme sorumluluğunu yüklemektedir. 1983 yılına kadar daire başkanlığı olan ve daha genel müdürlük olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 171 Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütül. karar verebilme ve toplumsa! yaşamda özerk bir birey olarak davranabilme hakkına sahip olduğu anlatılmak istenmektedir. Bu eleştirilerle ilgili olarak okullarda rehberlik uygulamalarının başlatılması gerektiğini vurgulamışlar. demokratik toplumun özerk bireyi olabilmesi doğrultusunda bireyin gelişimini dikkate alan bir anlayışa dayalı olması gerekir. Danışan ancak saygı gördüğü. Parsons iş arayanlara yardım hizmetleri verdiği bir büro açmıştır. 1960 yılından sonra kalkınma planlarında ve Milli Eğitim Şuralarında rehberlik anlayışına ve hizmetlerine yer verilmeye başlandığı görülmektedir. rehberlik yardımı sunan görevlilerin danışanlarla olan ilişkilerinde otoriter. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır Bu ifadeyle demokratik toplumlarda özgür bir bireyin kendi gereksinimleri doğrultusunda seçim yapabilme. birey ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate almayan tek tip programların uygulandığı yönünde eleştirmişlerdir. bu yardımın gerçekleştiği ortam içinde danışanın kendini hiçbir kaygı ve kuşkuya kapılmaksızın rahat hissetmesine bağh bulunmaktadır. eleştirici ve yönlendirici tutum ve davranışlardan kaçınmalarını ve danışanlara insancı bir anlayışla yaklaşmalarını vurgular. Bu büroya "Boston Meslek Bürosu" adını vermiş ve kendisine başvuranların ilgi ve yeteneklerini saptayıp kendilerine uygun işlere yerieşmelerine yardımcı olmuştur. değerli ve önemli . 1974-1975 öğretim yılında bütün orta dereceli okullarda "yaygın" olarak rehberlik hizmetleri başlamıştır. Günümüzde Rehberlik hizmetleri. 1954 yılında altı ilde "Rehberlik ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur. Bu uzmanlar Türk Milli Eğitim sistemini bireysel farklılıkiara önem verilmediği.Rehberli k Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi İlk rehberlik uygulamaları mesleki rehberliğe yönelik olarak başlamıştır. 1908'de Boston'da F. Ülkemizde rehberlik çalışmaları 1950'li yıllarda başlamıştır. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN İLKELERİ Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin uygulanmasında alandaki kişilerce kabul edilen ve uyulan temel ilkeler bulunmaktadır. yaptıkları incelemeler sonucu raporlar hazırlayarak yeni uygulamalann başlatılmasını sağlamışlardır. Bu gelişmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş ve 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı olmak üzere Test ve Araştırıma Bürosu kurulmuştur. Psikolojik danışma ve rehberliğin demokratik ve insancı bir anlayışa dayalı olması. Bu ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. rehberlik yardımından yararlanan her danışanı salt insan olduğu için değerli bir varlık olarak görebilmeli ve onu hiçbir koşula bağlı olmaksızın olduğu gibi kabul etmelidir. 1953-1954 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsünde Pedagoji ve Eğitim bölümlerinin öğretim programında ilk kez Rehberlik dersi açılmıştır Bu yıllarda rehberlik konusunda yayınların artmaya başladığı görülmüştür. Bu yıllarda Amerikalı uzmanlar eğitim sistemimizde incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye davet edilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı 1970-1971 öğretim yılında 24 okulda rehberlik çalışmalarını resmen başlatmıştır. buyurgan.mektedir. Bu hizmetlerin başarıya ulaşması sonucu bir yıl sonra "Meslek Seçimi" adında bir kitap yazan Parsons bu çalışmalarıyla rehberlik hareketinin başlatıcısı olmuştur. İster psikolojik danışman ister öğretmen olsun rehberlik hizmeti sunan her birey. Zira psikolojik danışma yardımının etkili olabilmesi. Genel müdürlükten daha önce açılmış olan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ise sonradan genel müdürlüğe bağlanmıştır.

Böyle bir durum ise rehberliğin bir gelişim düzeyine ulaşabilmesine yardım etme hizmeti olduğu biçimindeki bir anlayışla çelişir. öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarım. ve nasıl verilmesi gerektiğinde ortak bir anlayış içinde buluşmalarını gerektirmektedir. bulunduğu.172 Rehberli k Zira rehberliğin ne olduğunda aynı görüşte olmayan bireylerin. Esasen rehberliğin bir önemli amacı da kısaca bundan ibarettir. 3. Rehberlik. Örneğin bir okuldaki rehberlik görevlilerinden kimilerinin rehberliğin problemli öğrenciler için gerekli bir hizmet olduğuna dair yanlış bir rehberlik anlayışı içinde olduklarını düşünelim. Bu nedenle rehberlik hizmeti sunan her görevlinin danışana koşulsuz kabul göstermesi. öncelikle rehberliğin ne olduğu. Okuldaki kimi rehberlik görevlileri ise rehberliğin sadece problemli öğrencilere yönelik bir hizmet olmadığını fakat tüm öğrencilere yönelik olması gerektiğini biliyor olsun. eleştirilmediği ve nihayet kendini özgür hissettiği bir ortamda kendini olduğu gibi ortaya koyabilecek ve hiç kaygıya kapılmadan kişiliğini araştırmaya yönelebilecektir. yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişebilmesine olanak tanımamaktadır. 2. kendini danışanın yerine koyarak onun duygulanna nüfuz edebilmesi (empatik anlayış içinde olması) ve danışanla olan ilişkilerinde içten ve dürüst davranabilmesi gerekir. Bunun yanı sıra öğrenciyi merkeze almayan eğitim sistemleri. Böyle bir durum ise ancak bir çok rehberlik görevlisinin işbirliği ile üstesinden gelebilecekleri bu hizmetin verimli olabilmesi için önemli bir engel oluşturacaktır. bireyin kendi ilgi. yetenekleri ve bireysel özelliklerine uygun olacak bir biçimde düzenlemeyen geleneksel eğitim anlayışına dayalı. her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir eğitim sistemini öngörür Bu rehberiik ilkesi. 4. Rehberliğin kimlere yönelik bir hizmet olduğu konusunda. Rehberlik anlayışı adı verilen bu ortak anlayış ise bütün bu rehberlik görevlilerinin rehberliğin ilkelerini ve kavramlarını doğru olarak anlayabilmiş olmalannı gerektirmektedir. bu okuldaki rehberlik görevlilerinin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmadıklarının belirtisidir. Rehberlik anlayışı. işbirliği yapabilmeleri hiç mümkün olamayacaktır. Rehberlik hizmetlerini yerine getirmekte yükümlü olan tüm bu görevlilerin vermiş oldukları hizmetlerin etkili olabilmesi. öğretim programları öğrencilerin yeteneklerin. Öğrenciye merkeze alan eğitim yaklaşımlarında ise. programı merkeze alan eğitim sistemleri. ilgileri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde düzenlenir ve Tıer bireye kendi potansiyeli doğrultusunda gelişebilme fırsatı tanınır. müdür yardımcılan. ilgileri. bu örnekte olduğu gibi bir anlayış birliğinin olmaması. problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeterli bir durufaa gelmelerini sağlamaktır Rehberliğin bu ilkesi. Rehberlik yardımımn esası. branş öğretmenleri. Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir. deyim yerindeyse herkesi a'ynı doğrultuda aynı bilgiler ile donatmayı hedefler ki böyle bir eğitim anlayışı içinde bireyin özgürce yaratıcılığını ortaya koyabilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi tehlikeye düşer. öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışından hareket etmeleri gereğini vurgulamaktadır. Bu ilkeye göre rehberlik ayrıca bir öğrencinin bundan böyle karşı karşıya geldiği bir problemin üstesinden kendi başına gelebilmesi gerektiğine de işaret etmektedir. bir okulda öğrenci ile yakından ilişkili olan müdür. rehberlik yardımından yararlanan bir öğrencinin bu yardım sonucunda artık kendini her yönü ile daha iyi tanıyabilir bir duruma ulaşabilmiş olması gereğini vurgulamaktadır. Çünkü öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıklan dikkate almayan ve eğitim öğretim etkinliklerini öğrencilerin ihtiyaçlan. sınıf rehberlik öğretmenleri ve hatta veliler gibi bir çok bireyi yakından ilgilendirmekte ve her birine kendilerine özgü görevler yüklemektedir. . Bu ilkeye göre rehberlik görevi sadece bu alanda profesyonel eğitim almış olan rehber öğretmenlerin ya da psikolojik danışmanların yerine getirmesi gereken bir görev değildir. eğitim sistemlerinin programı merkeze alan geleneksel anlayıştan uzaklaşarak.

ancak kendi kapasitesi ölçüsünde bir gelişim gösterebilecektir. bireyin kendi sorunlarının kaynağına inerek bu sorunlarının çözüm yollarını görebilmesine ve kendi seçimleri ve kararları doğrultusunda bunlarla başa çıkabilir hale gelmesine yardım etmektedir. okulöncesi kurumlardan üniversiteye kadar her kademedeki okullarda verilen bir yardım hizmetidir. her başı sıkıştığında bireyin bir profesyonele başvurarak kendi sorunlannın çözümünü başkasından beklemek anlamına gelmemektedir. psikolojik özellikleri gibi bir çok yönüyle tanımak gerekir. Rehberlik bedensel. aynı kademede olsalar bile okuldan okula farklılaşabilmektedir. onu yetenekleri. ve psikolojik olan her yönü ile geliştirilmesi gereği. el yordamıyla verilebilecek bir hizmet olarak görülmemeli. Belli bir programa dayalı olmayan psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleriyle. ancak bütün bu yönlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirebilmesiyle olanaklıdır. Rehberliği sadece duygusal sorunlan olan öğrencilere yönelik bir hizmet olarak görmek. Öte yandan aynı kademelerdeki okullara devam eden öğrencilerin gelişim gereksinimleri aynı değildir. zihinsel. Aslında her türlü özelliği ile öğrenciyi tanımanın amacı onu kendisine tanıtmak içindir. her öğrencinin kendi kapasitesi ölçüsünde gelişebileceğidir. sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir Bu ilkeye göre rehberlik hizmeti öğrencilerin bütüncül bir kişilik geliştirebilmelerine yönelik biryardım hizmeti olarak sunulmalıdır. 7. Öte yandan kişiliğin bedensel. Çünkü kişisel kapasiteleri açısından diğerlerinden farklı olan bir öğrenci. aksine belli bir plan ve program içinde yürütülmelidir. amaçlan. Bireyin bütün yönlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirebilmesiyle kastedilen. zihinsel. bireysel ve toplumsal sommluluklarını üstlenebilmesi için vazgeçilmezdir. tutumları. Rehberlik hizmetleri plânlı. sahip olduklan olanaklar. bu hizmetlerin etkililiği için gerekli bir koşuldur. kendine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi. 8. onun kendisini tanımasını sağlamak. Kendi özellikleriyle uyuşan kararlar alabilir. duygusal sorunları olmayan geniş bir öğrenci kitlesinin kişiliklerinin diğer boyutlarını geliştirmeye yönelik yardımlardan mahrum bırakılmalarma neden olabilir. Farklı öğretim kademelerindeki öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının da farkiılaşması. ailelerinin sahip olduğu olanaklar.Rehberli k Bu ilkeye göre rehberlik. Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırmalıdır Rehberlik. değerleri. rehberliğin bireyin bütün yönleri ile gizil güçleri elverdiğince geliştirebilmesi ve kendisini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesi yolunda ilerleyerek. Bu nedenle kimi okulla'rda bazı rehberlik hizmetlerini. Kendini her yönü ile tanıyan bir öğrenci ise bu özelliklerine uygun düşen seçimlere yönelebilme olanağı elde eder. hangi yönlerini ne ölçüde geliştirebileceği konusunda bir anlayış geliştirebilmesi için gerekli olmaktadır. Bir öğrenciye rehberlik yardımı verirken. 173 6. 5. ilgileri. Öğrenciyi tanıyarak. Okulların yapıları. Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir. öğrencilerin nitelikleri. bu okulların rehberlik programları ile bu programlar doğrultusundaki rehberlik uygulamalarının farkh olmasını gerektirmektedir. B ir ey in t am a nl am ı il e ke nd in i gerçekleştirebilmesi ve yaşamını mutlu bir biçimde sürdürebilmesi. kimi okullarda da bunlardan farklı rehberlik hizmetlerini ön plana almak gerekir. sosyal. örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlennin programlı ve planlı bir biçimde verilmesi. ögrencilerin her türden . programlı. Esasen psikolojik yardım ilişkisi içinde danışmanın görevi. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri gelişigüzel.

rehberlik etkinliklerinin gözardı edilmesi nedeniyle bu okullardaki öğrencilerin duyuşsal. Bunun yanı sıra rehberlik yardımı. niçin gerçekleştirilemediği ve gelecekte rehberlik programının nasıl daha işlevsel bir hale getirilebileceğine ilişkin sorunlara. Psikolojîk danışma ve rehberlîk tüm öğrencilere yönelik bir yardım hizmetidir. Çağdaş eğitim anlayışında okulun görevi. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarını dışlayan okullann işlevlerini tam olarak yerine getiremeyecekleri anlatılmak istenmektedir.174 rehberlik gereksinimlerinin düşünülemez. yapabildikleri ve sahip oldukları ne olursa olsun. Okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gereksinimleri değiştikçe sistemli olarak rehberlik programlarının da buna göre düzenlenmesi gerekir. bunları dikkate almaksızın. Öte yandan öğrencilerin çevrelerinde kendilerine açık olan fırsat ve olanaklar da zaman içinde farklılaşabilir. 9. sosyal ve psikolojik olan tüm yönleriyle en uygun bir biçimde gelişmeleri hedeflenmiştir. etkili bir rehberlik programına gerek vardır. Sadece öğretim hizmeti ile bu amaca ulaşılması İlgileri. Okul rehberlik programlarını bir kez geliştirdikten sonra. rehberlik programında nelerin. Bir bireyin diğerine göre üstün yönleri olması. tüm bireylere sadece insan oldukları için saygı göstermek gerekir. 10. Rehberlik hizmetlerini sunarken kapasiteleri. hiçbir değişiklik yapmadan her yıl aynen uygulamak doğru değildir. psikolojik danışma ilişkisinde danışanın mahremiyetine saygı göstermektir. öğretim hizmetlerinin öğrenciyi merkeze alan bir anlayış içinde. Bu gereklilik ise her okulda örgütlü ve planlı bir biçimde rehberlik hizmetlerinin işe koşulmasını zorunlu kılar. Okulda etkili bir öğretim programı için. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır. bireysel Öte yandan bir okuldaki rehberlik çalışmalarının hangi düzeyde etkili olduğu. daha değerli ve önemli biri olduğunu göstermez. Dahası rehberliği gelişim süresi boyunca öğrencilerin farklı dönemlerdeki gelişim gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir yardım hizmeti olarak düşündüğümüzde sürekli bir yardım hizmeti olduğunu ve bireyin rehberlik yardımına ihtiyacı olduğu sürece bu yardımdan yararlanması gerektiğini kabul etmek gerekir. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik. 11. Öğrencilerin her yönü ile gelişmelerine yardım edilmesi de gerekmektedir. Rehberlik yardımı anlık bir olay değildir. Rehberlik hizmetlerine etkili bir biçimde yer veren okullarda. Rehberlik programlarının yenilenmesi ve giderek geliştirilmesinde okulun bu durumu da dikkate alması gerekir. ancak belli bir plan ve program içinde yürütülen rehberlik çalışmalarıyla gerçekçi cevaplar verilebilir. .malıdır. Rehberlikten yararlanmak istemeyen bireye zorla rehberlik yardımı vermek doğru olmadığı gibi yararlı da değildir. Rehberlik hizmetlerinde bir diğer önemli ilke ise. Gerçektende rehberlik uygulamalanna yer verilmeyen okullarda gerçekleştirilen öğrenmeöğretme etkinlikleri büyük ölçüde öğrencilerin zihinsel gelişimleri üzerinde odaklaşmakta. Psikolojik danışma ilişkisinde danışandan elde edilen bilgilerin danışanın izni olmadan başkalan ile paylaşılmaması gerekir. 13. Özellikle başkalarınca bilinmesinden danışanın rahatsız olacağı özel bilgileri başkalarına aktarmamak. bedensel. Rehberlik hizmetlerinde farklara saygı esastır. gönüllülük ve psikolojik danışma ilişkisinde gizlilik esastır. yetenek düzeyleri ve kapasiteleri ne olursa olsun bireyler salt insan oldukları için saygıya değerdir. danışmanlann mutlaka uymaları gereken önemli bir etik ilkedir. çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayandırıl. Okul rehberlik programlan dinamik bir özellik taşımalıdır. 12. Uygun bir okul rehberlik programı. rehberlik ilkelerine uygun öğretim etkinlikleri biçiminde gerçekleştirilebilmesi daha da kolaylaşabilir. Öğrencinin ihtiyacının niteliğine göre belirli bir süre gerektirir. öğrencilerin zihinsel. Rehberli k karşılanabileceği mümkün değildir. sosyal ve bedensel gelişimleri ihmal edilebilmektedir. hem yardım alan bireyin hem de bu yardımı sunan bireyin gönüllülüğüne bağlı bir hizmettir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil. onu kayırmak.91) A) B) C) D) E) Yararlanılacak teknikler izlenecek programlar Rehberliğin temei ilkeleri Öğrencilerin gereksinimleri Gerçekleştirilecek uygulamalar Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar Psikolojik Danışma ve Rehberlikte yaygın olan yanlış anlayışlardan bazıları aşağıda verilmiştir. meslekî ve eğitsel sorunlar ve tüm kişisel sorunlar Psikolojik Danışma ve rehbeıiiğin yakınılan ilgilendiği konulardır. Problemli olsun olmasın okuldaki her öğrencinin kişiliğinin doyurulması ve potansiyellerinin geliştirilmesi rehberlikte vazgeçilmez bir ilke olmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımını tek yönlü olarak yardım edenin karşı tarafa bazı şeyler aktarması biçiminde anlamak çok yanlıştır. zihinsel ve hatta fiziksei nitelik gösteren her türlü gelişim sorunu.Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir: Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleştirilebilir. 175 l. .Psikolojik Danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak. Farklı öğretim kademelerindeki rehberlik uygulamalarında aynen geçerliğini koruyan hangisidir? (2003 KPSS. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşları tarafından fazla sevilmediğini düşünen ergenlik dönemindeki bir gence en etkili yardımdır? (2002 KPSS-65) A) B) Yeni insanlarla tanışmak Yalnız hareket etmeye alıştırmak C) Sosyal becerilerini geliştirmek D) Öğütler vermek E) Yalnızlığını teselliyle gidermek 367. Buna göre. Bunlar arasındaki etkileşim karşılıklıdır. duygusal. 4.Rehberli k Psikolojik danışma ve rehberliğin bütün öğrencilere yönelik olmasıyla da psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kimilerinin sandığı gibi sadece problemli olarak nitelenen öğrencilerin problemleriyle başa çıkmaları için yapılan bir yardım olmadığı anlatılmaya çalışılmaktadır. Duyguların açıklanması ve anlaşılması bu yardımın özünü oluşturur. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile birey karşılaştığı sorunları çözmede kendi kendine yeterli bir düzeye erişebilir. sosyal. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bütün bireylere dönüktür ve her bireyin kendini gerçekleştirme yolunda bu yardımdan kazanacağı şeyler vardır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında hem yardımı veren. an ket le r ve b ilg i f işle ri kullanılabilir. Bu bakımdan. hem de yardımı alan önemlidir. sürecin özelliğine işaret eden bu durumu. her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur: Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır. 3. bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenme anlamında almamak gerekir. Bunun için. Psikolojik Danışma ve Rehberlik.Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile birey sahip bulunduğu gücü kullanma ve daha da geliştirme olanağına kavuşur. Ancak. kuşkusuz duygusal süreçler esastır. sadece araçtırlar: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte belirli amaçlar için türlü testler. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? (2001 KPSS-89) A) B) Tüm bireylere açık olması Öğüt vererek gerçekleştirilmesi C) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması D) Her bireyin değerli olduğuna inanılması E) Hizmetlerin bir bütün olması 366. Bunlardan elde edilen bilgiler 365. bir bütün olarak bireyin tüm gelişimiyle yakından ilgilenir. e nva nt e rle r. 2.

dosyalar dolusu kadar da çok olsa. 4. bireyin kendini tanımasına yardım esastır. 1. B u ra d a sa d e ce .Rehberlik bir disiplin görevi değildir: rehberlik yargılamaz ve ceza vermez. Genel bir kural olarak. Her ikisi de bireylerin gelişmesini ve uyumlu olmalannı sağlamaya çalışmaktadır. eleştirme. Eğitimde kaynaştırılmış rehberlik (Bruner) Bu görüşün savunucusu Bruner'e göre eğitim ve rehberliğin amaçları aynıdır. 4. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında bu amaçla kullanılmayan ve sonuçları öğrencilere yansımayan tüm bilgiler. 3. 5. Yardım konusu olan sorunla ilgili daha çok bilinçlenmek ve gerekli kararı almak üzere bireye yardım esastır. rehberlik yardımında gerektiğinde bireye verilecek bilgi. Bireyin problemini ortaya çıkarmak önemlidir. REHBERLİK MODELLERİ Rehberlik alanında ortaya çıkan modeller şunlardır. Okullarda Psikolojik Danışma ve rehberliği bir disiplin ve kontrol aracı olarak görmek k e s i n l i k l e y a n l ı ş t ı r . Bunun için de yardım eden tarafın bilgi aktarmak gibi bir g ö re vi yo kt u r. Rehberlik yardımının merkezi bireyin kendisidir. 5. Ö ze ll ik le ö ğ re t m e n le r rehberlik yardımı verme işi ile baş başa kaldıklannda bu noktaya dikkat etmek zorundadırlar. 2. bu iki alandaki özellikler incelenir. bireylerin kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmeleri sağlanır. Çünkü. 2. Bu model rehberlik hizmetlerini. d isip lin işle mle ri ile Psikolojik Danışma ve Rehbertiği birbirinden ayrı tutma gereği vurgulanmak istenmektedir. Mesleki yardım süreci olarak rehberlik Eğitimle kaynaştırılmış rehberlik Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik Rehbeıiiği karar verme sürecine yardım olarak ele alan model Gelişimsel rehberlik model Mesleki yardım süreci olarak rehberlik (Parsons) si st e ma t i k b ir b iç im d e g ru p la n d ı r ı l ı yapılabilir. 7. Bu modele göre bireylerin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelikler araştırılır. gösterişin ötesine geçemezler. Ancak. Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı ile öğrenci davranışlannın değişebileceği ve böylece öğrencilerin çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum yapabilecekleri açısından Psikolojik Danışma ve Rehberlik ile okul disiplini arasında ancak dolaylı bir bağlantı kurulabilir. Klinik modelde bireyin kişilik özelliklerinin tanınması önemlidir. 3. Karar verme sürecine yardım olarak rehberlik . disiplin anlayışı i le re h b e rl ik a n la y ı şı n ı n b i rb ir i il e bağdaşmaması okullarda disiplin işlemlerinin gereksiz olduğu anlamına alınmamalıdır. bu bilgilerin bireye dönük olarak etkili bir biçimde kullanılması gerekir. Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik Rehberliğin bu modelinde bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle özelliklerinin belirlenmesine ve böylece kendisine uygun kararlar vermesine yardım edilmektedir.176 Rehberli k Buna göre. sorunun çözülmesinde yardımcı olacak bir kaynağa işaret etmekten öteye geçmemelidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte. 1. meslek seçimine yardım süreci olarak görmektedir. Ancak. Geliştirilen birçok testin ortaya çıkmasına neden olmuştur. uygulamalarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı vermekle yükümlü personelin ve özellikle uzmanların okul disiplin işlemlerinde etkin rol almaktan ve disiplin kurulu üyeliğine seçilmekten kaçınmaları gerekir. Bütün bunlar rehberlik anlayışında yeri olmayan unsurlardır.Psikolojik Danışma ve Rehberfik bu yardımı alan birey bakımmdan akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir: Psikolojik Danışma ve rehberliği öğretim çalışmalanna eklenmiş ve bu çalışmaların uzantısı gibi görmek yanlıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir: Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımında yardımı alan bireyin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemli bir noktadır. yargılama ve gerekirse ceza verme vardır. Disiplinde irdeleme. 6.

yürütülen ve değerlendirilen hizmetlerdir. Ayarlayıcı rehberlik d.Grup rehberliğini ilgilendiren bilgi verme hizmetleri. Eğitsel rehberlik b. bir bütün olarak gelişmesi. Hizmetin Verildiği Hizmet alanlarına Göre Rehberlik a.Rehberli k Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak tanımlayanlara göre rehberlik. • Bireysel rehberlik • Grup rehberliği Psikolojik danışmayı da. Geliştirici rehberlik 4. Yöneltici rehberlik c. Psikolojik danışma ilişkisi bu âlânda yetişmiş gerekil bilgi ve beceri donanımına sahip kişilerce p ro f e syo ne l o la ra k ve rilme si g e re ke n hizmetlerdir. Rehberlik türleri incelenirken bunların birbirinden kopuk olduğu düşünülmemelidir. Orta öğretimde rehberlik d. Hizmetin Verildiği Öğretim Kademesine Göre a. Tamamlayıcı rehberlik f. Uyum sağlayıcı rehberlik b. bilişsel süreçleri üzerinde odaklanmaktadırlar Oysa psikolojik danışmada danışanın daha çok duyuşsal Özelliklerine yoğunlaşılmaktadır. rehberlik hizmetlerinin daha ayrıntılı anlaşılması içindir. Gelişimsel Rehberlik 177 Günümüzde en çok kabul gören ve en kapsamlı modeldir. Diğer modeller bireyin bir bütün olarak gelişimine önem vermemişlerdir. • Bireysel psikolojik danışma • Grupla psikolojik danışma mümkündür. Hizmetin Rehberlik Verildiği Kişi Sayısına Göre Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin belirli bir anda yöneldiği kişi sayısı ölçüt alındığında rehberlik hizmetlerini. Önleyici rehberlik e. Kendi benliğini doğru tanımlayabilen. kararlar alabilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için kimi bilgilere gereksinimi vardır. Bireysel rehberlik. Kişisel rehberlik 5. 5. 2. Dolayısıyla bu modelde bireyin benlik gelişimi önemlidir. Hizmetin Verildiği Kişi Sayısına Göre a. danışanların psikolojik gelişimlerinden Öle. Yüksek öğretimde rehberlik . Hizmetin Yoğunlaştığı Problem Alanına Göre a. REHBERLİK TÜRLERİ Rehberlik hizmetlerinin sınıflandırılması bu hizmetlerle erişilmesi hedeflenen temel amaçlar ve hizmetin sunulmasında uyulması gereken temel ilkeler değişmemektedir. Sosyal yardım alanında rehberlik : d. bireyin kendisini ve çevresini tanıyan. Verilen Hizmetin İşlevine Göre a. Rehberlik hizmetleri bir bütünlük içinde planlanan. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı re hb e rlik hizme t le rin in ya şa mın tüm dönemlerinde sürekli olarak verilmesi gerektiğini savunur. danışmanla danışan arasındaki ilişkinin niteliği. Eğitim alanında rehberlik b. İlköğretimde rehberlik c. Okul öncesi eğitimde rehberlik b. bir danışan vebir psikolojik danışman arasında kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Gelişimsel rehberlik modelinde bireyin tek bir yönüyle değil. Bireysel psikolojik danışma-grupla psikolojik danışma 3. Sınıflamalarda amaç. 1. Sağlık alanında rehberlik c. Rehberlik çeşitleri 5 grupta incelenmiştir. kendisine uygun seçimler yapabilen bir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. iş ve meslek seçimi gibi kararlar verme sürecindeyken bireye yapılan yardımlardır. Mesleki rehberlik c. Sadece tek bir problemle ilgilenmişlerdir. Karar vermede bireyin değerleri önemli bir role sahip olduğundan bu yaklaşımda bireyin değerler sistemini incelemek önemlidir. psikolojik danışma İlişkisinde olduğu gibi özel bir etkileşim gerektirmemektedir. Tek tek bireylere ya da gruplara sunulabilecek olan bu tür bilgilendirmede.grup rehberliği b. çevresini tanıyan ve bu çevrede denge kurarak doğru seçimler yapabilen kişi kendini gerçekleştirebilir. olarak ayırmak Bireyin uygun seçimler yapabilmesi. Endüstri alanında rehberlik A. • Bireysel psikolojik danışma.

b. B. çocuğun bilişsel. hayal ve istekleri açığa vurma. o na d ön üt ve rme k ve do ğ ru davranışları pekiştirmek gerekir. Gerek yönlendirmenin isabetli olması gerekse bireyin tüm olarak gelişimine yardım için ilköğretim süresince öğrencinin tanınması ve onun kendini tanıyıp kabul etmesi gereklidir. bilişsel zihinsel ve psikomotor gelişimini. sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. duyuşsal. Eğitsel açıdan okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır. Bu dönemde çocuğun ilgilerini. Hizmetin Verildiği Öğretim Kademesine Göre Rehberlik a. 1. kullanılacak teknik ve yöntemler değişebilir. İlköğretim rehberlik programında bilgi servisi. Okul öncesi dönemde olduğu gibi bireyin gelişimine elverişli ortam hazırlanması önemini korumaktadır. Öğrencilerin kişisel gelişimi ile ilgili olarak çocuğun özgüven kazanmasında olumlu bir benlik kavramı geliştirmesinde ve başkalanyla dengeli ilişkiler içinde birlikte yaşamayı öğrenmesinde böyle bir ortamın önemi büyüktür. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi.178 Rehberli k Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan. dil. Resmi ve özel anaokulu ve ana sınıfı adıyla çocukları aynı zamanda ilköğretime hazırlayan okul öncesi eğitim kurumları önemli işlevleri yerine getirmektedir. Sonuç. Okul öncesi eğitim kurumları. seçilen teknikler. Okul öncesi eğitim döneminde çocuklann her yönüyle sağlıklı gelişmeleri. daha üst öğretim basamaklarında sunulacak olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini artıracaktır. Rehberlik hizmetleri yoluyla kazandınlacak niteliklerin önemli bir bölümü için kritik dönemler ilköğretim çağı içerisindedir. oyun oynama. Bu yaş döneminin özelliklerini dikkate alarak. çocuğun kendini kabul özgüvenini geliştirme. programlanmış bir eğitim ortamında gerçekleştiren bir eğitim kademesidir. İlköğretim düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi. benlik kavramım oluşturma. • Grupla psikolojik danışmada ise bir psikolojik danışman ile birden çok danışanın bulunduğu bir grupla terapötik ilişki kurma şeklidir. Rehberlik hizmetleri sunularak bu ihtiyaçların yeterli düzeyde yerine getirilmesiyle sağlıklı ve uyumlu bireylerin yetiştirilmesi beklenebilir. bedenini kullanma. İlköğretimde Rehberlik: 3-6 yaş arası zorunlu eğitim çağına gelmemiş çocukların sosyal. okul ortamına uyum sa ğ la ma la rı ve ka pa sit e le rin i ort a ya koyabilmeleri için eğitim çalışmalan rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmelidir. okumaya-eğitime karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. Okul öncesi eğitimde rehberlik: 2. İlköğretimde rehberliğin amaçlarından biri bireyin her yönü ile tanınmasıdır. merakını giderme. Genel olarak hangi eğitim basamağında verilirse verilsin rehberlik hizmetlerinin amacı ve genel ilkeleri değişmez. Rehberlik eğitimi kapsamında çocuklarda eğitim isteği uyandıracak bir sınıf ortamı oluşturulmasına yön elik et kin likler geniş bir yer tuta r. Ancak bu genel amaç içinde yer alan daha alt ve özel amaçlar ve bunları gerçekleştirmede uygulanacak programiar. Okul öncesi eğitimde rehberlik İlköğretimde rehberlik Orta öğretimde rehberlik Yüksek öğretimde rehberlik Okulların yapı ve işlevlerinin. çocuğun yaptıklarını izle me k. amaçlarının ve okullardaki öğrencilerin gelişim gereksinimlerinin birbirinden farklı olması. d. Bu dönemin sonlannda erinliğin yaşanması özellikle rehberlik hizmetlerini gerekli kılmaktadır. c. Mesleki rehberlik alanında ise bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiğinden çocuğun bu döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler planlanır. sosyal ve uyum sorunlarını çözmesine yardım edilmelidir. bağımsızlığını kazanma gibi ihtiyaçları karşılarlar. bireyi tanımak ve bireyin kendini gerçekçi bir şekilde anlamasına yardım etmek için ona . Bir bakıma ilköğretim süresince verilecek olan rehberliğin amacı öğrencilerin kendilerini tanımalannı sağlamaktır. çocuğa kendini sınama ve tanıma olanaklan sunmak. farklı öğretim kademelerinde verilen rehberlik hizmetlerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır.

mesleksel kararlaralma ve uygulama. Sonuç. Rehberlik hizmetlerinin örgütlü ve programlı olarak yürütülmesiyle ergenin. Ayrıca öğrenciye yeni başladığı kurumu ve çevresini tanıtma ve onun bu yeni ortama alışmasına yönelik yardım etkinlikleri "oryantasyon. Bireye toplumda açık gelişme olanakları. onlara sunulacak rehberlik hizmetlerini farkhlaştırmaktadır.92) A) Velilerle işbirliği yapmak B) Gelişimsel rehberliğe ağırlık vermek C) Grup rehberliğine öncelik vermek 179 kapsar. kendi başına karar verme ve bunların sorumluluğunu yüklenme durumundadır. Velilerle işbirliği yapmak bu dönem rehberlik hizmetlerinin üzerinde önemle durması gereken bir konudur. seçenekleri inceleme. Barınma. Aşağıdakilerden hangisi İlköğretim öğrencilerine yönelik rehberlik hizmetleri için "olmazsa olmaz" bir gereklilik değildir? (2003 KPSS. mesleksel ve eğitimsel problemlerinin yoğunlaştığı bilinmektedir. 4. düzenli çalışma alışkanlığı edinmesi. Orta öğretim. meslek seçimi. sanat. mesleğe yönelmesi. spor. zararlı alışkanlık ve arkadaşlıklarla şiddet ve teröre yönelik gruplara katılması önlenmeye çalışılırken. "bilgi verme. farklı eğitim ve meslek seçenekleri sosyal gelişime yardımcı olacak olanak ve fırsatlar hakkında bilgi vermek yine rehberliğin amaç ve işlevleri içinde yer alır.Rehberli k kendisi hakkında toplanmış objektif bilgiler verme üzerinde odaklanmaktadır. ev ve aile ortamından ayrılmakta. özel yeteneklerinin gelişimi. eğitsel kararlar almasına tercihler yapmasına yönelik hizmetler ilköğretimde sunulacak belli başlı eğitsel rehberlik hizmetleri kapsamındadır. 368. Bireyi tanımak ve bireyin kendini gerçekçi bir şeklide anlamasını sağlamaya yönelik hizmettir. Bu dönemde bireyin bedensel açıdan değişmesi. gerçekçi planlamalar yapıp doğru kararlar almasına yardım edebilir. onları yüksek öğretime ve hayata hazırlamayı amaçlayan eğitim basamağıdır. sağlıklı ilişkiler kurabilecekleri demokratik bir ortam sağlanabilir. rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. beslenme. yaşam felsefesi oluşturması ve kimliğini belirlemesi gibi önemli süreçleri yaşaması. Öte yandan mesleksel rehberlik kapsamında meslekleri tanıma. Yüksek öğretimdeki öğrenciler. Bu yaşta öğrenci. yöneltme. verimli çalışma yollarının tanıtılması. yerleştirme" hizmetlerinin kapsamına girer. Bireylere bir meslek kazandırmayı. İlköğretim öğrencisinin sosyalleşerek başarılı bir kişilik geliştirebilmesinde ağırlıklı bir öneme sahip olan kişi kimdir? (2004 KPSS-117 ) A) Rehber öğretmen B) Sınıf öğretmeni C) Müdür D) Müdür Baş Yardımcısı E) Eğitsel Kol öğretmeni Orta Öğretimde Rehberlik: Yüksek 3. okula uyum. değer sistemlerini oluşturmaya başlaması . 15-18 yaş grubunu döneminin sonlarında olmaları. Yüksek Öğretimde Rehberlik: öğretimdeki öğrencilerin ergenlik D) Meslekler hakkında olumlu tutumlar yerine kazandırmak E) Hizmetin profesyoneller tarafından getirilmesine ağırlık vermek 369. Bu nedenle eğitim alanında rehberlik hizmetleri ilk olarak orta öğretim kurumlannda başlamıştır. Orta ögretim basamağına rastlayan ve ergenlik olarak adlandırılan dönem insan hayatının en fırtınalı dönemidir. Bireyin kimlik bütünlüğünü kazanması. eğitim olanakları konusunda bilgilendirme. Bu anlayışla ergenlerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri. Eğitsel ve mesleksel rehberlik etkinlikleri ilköğretimde de rehberlik programının ağırlıklı alanlarıdır. . sağlıklı hedefler belirlemesi. ilköğretimin son yıllarında önem kazanmaktadır. özellikle okula uyum problemleri ve sınıf içindeki tutumu açısmdan rehberliğe ihtiyacı vardır. mesleksel yönelimin sağlıklı olmasına yardım gibi hizmetler. Rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. . akademik . Bu hizmetler. kültür faaliyetlerine katılması ve ergenlik gibi önemli bir kritik evrenin sağlıklı bir şekilde atlatılması için rehberliğe ihtiyaç vardır. Bu dönemde ergenlerin kişisel. Öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesi eğitsel planlamalann yapılması ve yürütülmesi. Sonuç. (duruma alıştırma)" hizmetlerini oluşturur.

C. Günümüzde okulların programları. yürüten ve değerlendiren görevliler olarak öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirilmeleri ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemeieri önem taşımaktadır. bireysel veya grupla psikolojik danışma yardımı vehlebilir. 2. kız-erkek ve arkadaş ilişkileri. 3. Örf. Uyum sağlayıcı rehberlikte amaç uyum sorunu gösteren bireyin yaşadığı problemlerin nedenini ortaya koymak ve çözüm yolları bulmasına yardımcı olmaktır. 2. Önleyici rehberlik Problem ortaya çıkmadan problem olabilecek durumları tahmin etmek ve onları durdurmaya çalışmaktır. Yöneltici rehberlik Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışıyla rehberliğin geliştirici işlevi de önem kazanmıştır. Bu görüşe göre bir önceki gelişim dönemini başarıyla geçenlerin bir sonraki gelişim dönemini başarıyla atlatacaklandır.180 Rehberli k seçimler yapmasını sağlamak son derece önemlidir. batıdaki ergen hamileliği problemini önlemeye yönelik cinsel eğitim programı. okul türleri ve meslek sayısı arttığından rehberliğin bu yönü öze! bir önem kazanmıştır. madde bağımlılığını önlemek için çalışmalar. Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak bedensel. Uyum sağlayıcı rehberlik Yöneltici rehberlik Ayarlayıcı rehberlik Önleyici rehberlik Tamamlayıcı rehberlik Geliştirici rehberlik Eğitim planlayıcı ve programlayıcılanna yönelik verilen ve bireysel farklılıklara uygun programlar geliştirmeleri konusunda yol göstermektir. flört ve aile kurma. ders. . rehberlik hizmetleri ile birükte sürdürüldüğünde. Örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri. 5. Verilen Hizmetin İşlevine Göre Rehberlik 1. Bireyler kendi özeüiklerine uygun alan ve mesleklerde daha verimli ve rnutlu olacaklarından. Uyum sağlayıcı rehberlik Okullarda uyum sorunu gösteren öğrencilere yardım eden etkinlikleri kapsar. Tamamlayıcı Rehberlik Bîreyin ilgi ve yeteneklerine alan. Geliştirici rehberlik 1. Ayarlayıcı rehberlik başarı. sağlık gibi birçok sorunu halletme. Uyum sorunu gösteren öğrenciye. adet. zihinsel. eğitim anlayışının değişmesiyle birlikte rehberliğin ayarlayıcı yönünün önemi de artmıştır. 5. okul ve meslek seçmesine yardım etkinliklerin/ içermektedir. müdahale stratejileri ve eğitim programları geliştirilmelidir. Kimliğini bulmaya çalışmaktadır. mali destek. inançlar. 6. eğitimde istenilen kaliteye ve verimliliğe ulaşılabilmektedir. Bu yüzden öğretimi planlayan. kişilik bütünlüğü ve kimlik kazanma. duygusal ve psiko-sosyal yönlerden sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmesidir. seçtiği bir meslek için hazırlama gibi sorunlara en uygun çözümü bulmak durumundadır. değerler. Rehberlik ise gence bu konuda gereken desteği vermelidir. "Neler problem olabilir?" sorusuna cevap bulmak önemlidir. Toplumun sorunları ile daha yakından ilgilenmektedirler. 4. Yurt. 3. Yani eğitim programlarının gelişimsel rehberlik anlayışına uygun olarak düzenlenmesi üzerinde durur. Öğrencilerin gelişim özellikleri çok iyi belirlenmeli. tavırlar. 4. Okullarda en çok karşılaşılan sorunlardan biri uyumsuzluklardır. Çağdaş eğitim anlayışı bireysel farklılıklara uygun programlar geliştirmeyi gerekli kıldığından. Bu yaş dönemi öğrencileri daha çok kişisel rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetleri isterler. kendini. öğrencinin doğru Rehberliğin bir diğer işlevi de ögretim etkinliklerini tamamlayıcı etkinliklerdir. bedenle ilgili meydana gelecek değişim-gelişimlere öğrencileri hazırlamak için yapılan çalışmalar. 6. Örnek. Sonuç. davranışlar üzerinde daha bilinçli bir şekilde kafa yormaktadır. Yukarıda bahsedilen konulara çözüm bulmak görevi gencin kendisine aittir. burs ve yeni şehre ya da okula uyum sağlamak için de rehberliğe ihtiyaç vardır.

öğrenme güçlüklerinden kurtularak okulda başarılı olma. aile ve toplum olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi" gibi alanlarda yeterlik kazanması. Mesleki rehberlik 3. kendi niteliklerine uygun meslekleri seçmeleri. işçi sendikaları. Endüstri alanlarındaki sanayi kuruluşlan. verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma. İnsanın olduğu her yerde fıziksel sağlığa olduğu kadar psikolojik sağlığa da destek olmak gerektiği anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte rehberlik hizmetleri diğer kurumlarda da yerini almaya bağlamıştır. alan ve ders konusunda sağlıklı eğitsel tercihler yapma. Öğrencilerin kişiliklerinin zihinsel. Hizmetin Yoğunlaştığı Problem Alanına Göre rehberlik 1. Eğitsel Rehberlik Eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik etkinlikleri büyük ölçüde eğitsel ağırlıklı rehberlik hizmetleridir.95) E. Eğitim alanında rehberlik 2. Kişisel Rehberlik Öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine denir. çevresindeki olanakları görerek sağlıklı kararlar almalarına yönelik olarak sürdürülen hizmetler eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Okullarda öğrencilerin bedeni. yeteneklerini geliştirme ve zamanı iyi kullanma gibi yardımlan içermektedir. yaratıcı ve üretken bireyler olabilmelerine yardım etme amacı. yapıcı. Mesleki rehberlik hizmetleri bireyin özelliklerinin tanınması. seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir. Sosyal yardım alanında rehberlik 4. 3. Hizmetin Verildiği Hizmet alanlarına Göre Rehberlik 1. sosyal ve duygusal olan bütün yönleriyle dengeli ve sağlıklı biçimde gelişerek. Sağlık kurumlannda rehberlik hizmetlerinin koruyucu mh sağlığı işlevini üstlenmektedir. okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlama. ilgi ve ihtiyaçlarını. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe eğitimin çeşitli kademelerinde "kendini ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi. Sağlık alanında rehberlik 3. işçi bulma kurumu gibi kurumlarda da 2. kendi problemlerini çözebilmeleri. Huzurevleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal yardım kurumlannda ve bazı sanayi kuruluşlarında bireylerin uyum sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla rehberlik hizmetlerine yer verilmeye başlanmıştır. öğrencilere okul seçme. zihni. bir mesleğe ve işe yönelebilmeleri hususlarında kendilerine sistemli ve sürekli bir yardım sağlamak amacıyla rehberlik çalışmaları düzenlenmesi gerekmektedir. hangi rehberlik anlayışı ile ilişkili bir hedeftir? (2003 KPSS. Endüstri alanında rehberlik Rehberlik hizmetleri ilk olarak eğitim kurumlarında bir ihtiyaç olarak belirmiş ye yapılanarak hızlı bir gelişme göstermiştir. toplumda bireye açık olan mesleklerin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi ve bu iki kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında bireyin nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelikler arasında bağlantılar kurarak bireyin kendine uygun bir mesleki tercih yapması üzerinde odaklaşmaktadır. günlük yaşam becerilerini kazanması. çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmeleri. . ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim görebilmeleri. Bireylerin kendi yeteneklerini. Mesleki Rehberlik Bireylerin çeşitli meslekleri tanımaları. Eğitsel rehberlik. Eğitsel rehberlik 2. kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen rehberlik hizmetleridir.Rehberli k D. ahlaki ve sosyal yollardan Milli Eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri. Kişisel rehberlik 1. A) B) C) D) E) Edimsel iyileştirici önleyici Ayarlayıcı Bilgi sağlayıcı 181 370. Bu nedenle rehberlik hizmetlerine eğitim kurumlannda daha yaygın olarak rastlanmaktadır. bedensel.

Öğrenciyi tanıma hizmetleri aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2004 KPSS4. Okul rehberlik programları ile ilgili olarak 3. okulun bulunduğu sosyokültürel çevre. Program ve plan hazırlama. Hazırlanacak kapsamlı rehberlik programı modelinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir. okulun personel ve fiziksel olanakları ve öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekir. okulun türü. Yeni duruma-ortama alıştırma (oryantasyon) hizmetleri E) Programlar öğrenci ihtiyaçlarına göre her yıl yenilenmelidir Bu hizmet alanı öğrencilerin okulu ve okulun ola n akla n n ı tan ım a la rı a m a c ıy la su n u lan hizmetleri kapsar. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri D) Her okul türü aynı programı uygulamalıdır Bunları kısaca açıklamak gerekirse.182 Rehberli k Rehberlik etkinlikleri programı hazırlanırken okulda bulunan öğrencilerin gelişim düzeyleri (ilk veya orta). Bu uyumsuzlukların doğurduğu problemlerle başa çıkma konusunda rehberlik yardımının işgörenler açısından önemi anlaşılmıştır. Sanayi kuruluşlannda otomasyon yanında işlerin çeşitlenerek daha karmaşık hale gelmesi çalışanlarda birtakım uyumsuzluklara yol açmaktadır. Grup rehberliği hizmetleri A) Her yıl aynı program uygulanmalıdır 7. meslekte yetiştirme gibi rehberlik hizmetlerini yürütmekle. Ancak bir yıl için hazırlanan program mutlak değişmez bir program B İR O KU LD A K İ R E H B E RL İK S E RV İ S İ Nİ N değildir. Sevk (yardım almaya yönlendirme) hizmetleri yönelik olmalıdır 9. Plan-program hazırlama hizmetleri 2. eğitim temelli olması son yıllarda rehberlik hizmetlerine yer verilmeye başlandığı görülmektedir. Bilgi verme hizmetleri 103) 5. D) Öğrenci karşısında açık vermekten kaçınmak Hazırlanan program Okul Rehberlik ve Psikolojik E) Uzman olmadığı konularda suskun kalmayı Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu tarafmdan benimsemek incelenir. Çevre ve aile ilişkiler uygulamalıdır 12. Herkes gibi kendisinin de hata yapabileceğini kabul eden bir öğretmen için en uygun olan Okul rehberlik programı okuldaki rehberlik ve davranış biçimi hangisidir? (2003 KPSS-99 ) psikolojik danışma servisinde görevli psikolojik danışm an tarafından öğretim yılı başında A) Kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak hazırlanır. Konsültasyon (müşavirlik) hizmetleri C) Aynı ildeki tüm okullar aynı programı 11. • Öğrenci gelişimine yönelik olması • Zamanı etkin bir şekilde kullanan bir program olması • Okulun açıldığı ilk günden başlayarak okulun kapandığı son güne kadar sürmesi • Klinik (sorun çözücü) odaklı değil. Bu hizmetler öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırdığı gibi okulun . mesleğe yöneltme. Psikolojik danışma hizmetleri 6. 2. 371. Her sınıfın sınıf rehber öğretmenleri de V E RD İĞİ H İZM E TLE R (RE HBE RLİK okul için hazırlanan yıllık rehberlik programı Hİ ZM E T ALA NLA RI) doğrultusunda sorumlu oldukları sınıftaki öğrenciler için yıllık rehberlik hizmetleri çalışma 1.1. bu kurumun önemli bir boşluğu doldurduğu söylenebilir. Okul rehberlik hizmetleri belirli bir program ve plan içinde yürütülür. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri B) Programlar problemli ve engelli öğrencilere 8. Yeni duruma-ortama alıştırma (oryantasyon) hizmetleri 372. İzleme hizmetleri 10. Hazırlanan program doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulur. İş ve işçi bulma kurumu mesleki rehberlik alanında önemli bir işlevi ye rine ge tirm ek te dir. Plan-program hazırlama hizmetleri planı hazırlarlar. B) Yeniliklere açık davranışla! sergilemek Ha z ırla n a n p ro g ra m işle v s e l v e s ü re k li C) Mükemmelliyetçiliğe önem vermek geliştirilebilir bir özelliğe sahip olm alıdır. mesleklere yatkınlık ve uygunluklarını saptamak. İş araya nla ra meslekler konusunda bilgi vermek. diğer hizmet alanlarının içeriğini ve hizmetlerin hangi öğrenci grubuna nasıl bir sıra ile hangi personel tarafından verileceğini açıklığa kavuşturur.

öğrencilerin bulundukları eğitim programı ve gidebilecekleri üst eğitim kurumları hakkındaki bilgilerden oluşur. gözlem. • Okulun tarihçesi. kimdir bu tekniği. yorumladığını anlamamıza yardımcı olan görüşme. Aşağıdakilerden hangisi okulun ilk günlerinde' öğrencilere sunulması gereken rehberlik hizmetlerindendir? (2002 KPSS. öğrenciler okul döneminde kritik gelişim döneminde olmaları nedeniyle onla ra. uygulanan programlar hakkında bilgi verme • Okulun fıziksel durumu hakkında bilgi verme • Okulun eğitim programı hakkında bilgi verme • Ders dışı etkinlikler hakkında bilgi verme • Okul kuralan hakkında bilgi verme • Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi verme • Okul çevresi hakkında bilgi verme • • • • 183 İlgiler Kişilik özellikleri. sosyal gelişim ve uyumla rı nı kolaylaştıracak aile.Rehberli k olanaklarından yüksek düzeyde yarar sağlamasını ve problemlerle karşılaşmasını önleyen hizmetlerdir. Bunlar daha sonra ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. öğretmen ve öğrenci durumu. Eğitsel bilgi. değerler ve benlik tasarımı Akademik durum Öğrencinin yaşadığı çevre Öğrencilere ait toplanan bu bilgiler sistemli ve düzenli bir şekilde dosyaya kaydedilir.54) 4. Eğitsel bilgileri vermenin amacı. Bu hizmetler genellikle eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günlerde verilir. Bir kısmı da öğrencinin kendisini ve çevresini nasıl algılayıp. olay (vak'a) kaydı gibi tekniklerdir. sosyal bilgi. Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu tür hizmetlere daha çok gereksinimleri vardır. öğrencilerin kendi ilgi. Bu bilgiler ancak öğrencilerin bilgisi ve izni ile öğrencilerin yararına olmak koşulu ile üçüncü kişilere verilebilir. Öğrencilerin yönelmeyi düşündükleri meslekler hakkında ayrıntılı bilgilere gereksinimleri vardır. 373. C) Öğrencilerin psikolojik problemlerini belirleme D) Öğrencilerin çalışma yollarını ve stratejilerini belirleme E) 3. Hizmetlerin sunumunda okuldaki tüm personel görev almalıdır. Hizmetler daha çok toplu biçimde ve bilgi verme şeklinde sunulur. Öğrencilere okulu ve okul kurallarını tanıtma Öğrenciyi tanıma hizmetleri Öğrenciyi tanıma etkinliklerinden elde edilen bilgiler diğer rehberlik etkinliklerine yön verir. öğrencilerin ilgi ve yetenekleri d o ğ r u l t u su n d a b i r e ğ i t i m p r o g r a m ı n a yönelmeleri ve bunda başarılı olmalarıdır. Ancak uygulama aşamasındaki görevlerin önemli bir kısmı sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülür. • • • • Kişisel bilgiler Aile ve ev durumu Sağlık ve fiziksel durumu Yetenekler Mesleki bilgi. Bu kapsamda verilecek hizmetler özetle aşağıdaki gibidir. Bu bilgilerin çoğu gizlilik derecesi yüksek olan bilgilerdir. Öğrencileri tanımada kullanılan çeşitli teknikler vardır. sınıf rehber öğretmeni ve okul yönetimi bu bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bilgi verme hizmetleri A) Öğrencinin kendi yeteneklerini tanimasını sağlama' B) Öğrencilerin sosyalleşmeleri için etkinlikler düzenleme Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiler. otobiyografi. arkadaş ve diğer sosyal . mesleki ve kişisel sosyal alanlarla ilgili bilgilerdir. Okul psikolojik danışmanı. Kişisel. Aşağıda öğrencilerle ilgili farklı alanlarda toplanacak bilgi alanlarına yer verilmiştir. eğitsel. yetenek ve kişilik ö ze llikle rin e uyg un b ir me sleğ i seçmelerine yardım etmektir. çeşitli envanterler ve soru listeleri gibi tekniklerdir. sosyometri. Bunlardan bir kısmı dışandan bilgi toplamaya dayalı olan test. dereceleme ölçekleri.

Psikolojik danışma hizmeti ancak bu alanda yetişmiş ve yeterliliği olan uzman kişiler tarafından sunulur. yeniden biçimlendirme. Öğrencilerin ihtiyaçlarma göre bu sayı değişmekle birlikte genellikle görüşme sayısı 8-10 arasındadır. Eğer bilgi toplamak amacıyla görüşme yapılıyorsa öğrenciyle kurulan ilişki psikolojik danışma değildir. başarısız kimlik örüntüsünden kurtarma yoluyla olur. Bilişsel Yaklaşım değer • • • • • Bireyin gelişimi akılcı. gerçekçi. koşulsuz kabul. yıkıcı düşüncelerini değiştirme. 5. verme. Davranışçı Yakiaşım Kişilik doğumdan sonraki olumlu ve olumsuz öğrenmeler üzerine kurulur Uyumsuzluklann nedeni olumsuz öğrenmelerdir A) Gruba ait olma ve başkalarınca kabul edilip benimsenme duygusunu yaşama B) Benzer sorunlara sahip olan insanlarla. Psikolojik Danışma Kuramları Psikolojik Danışma Kuramları genel olarak 4 başlık altında toplanabilir. tutarlı. Birey güçlü bir benlik algısı sayesinde kendini gerçekleştirebilir. Psikolojik danışma hizmetleri Psikolojik danışma bireylerin kendilerini tanımalarını. Bireysel ve grupla psikolojik danışma karşılaştırıldığında. düşünerek olaylara yaklaşması sayesinde olur. Bu hizmet bir danışan ile danışman arasında kurulan ilişki ise buna "bireysel psikolojik danışma" denilmektedir. toplumsal kurallarla bireyin doğal gelişimi engellendiği zaman ortaya çıkar Birey doğuştan iyidir. özgürdür. yardım veren uzmana da "danışman" denilmektedir. güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek yaşadıkları problemleri etkili biçimde çözmek amacıyla yüz yüze bir ilişki süreci içinde sunulan ve duyuşsal yönü ön planda olan profesyonel bir yardım hizmetidir.184 Rehberli k • • Olumsuz davranışın öğrenilmesi olumlu davranış da öğretilebilir yoluyla çevreleriyle ilişkilerini zenginleştirecek kişilerarası ilişkilere yönelik bilgiler verilebilir. benzer sorunlar üzerinde konuşabilme C) Belirli sorunların çözümünde başkalarının deneyimlerinden yararlanma D) Köklü sorunların çözümünde yeterince etkili olamama E) Başkalarının da sorunları görerek teselli olma olabildiğini . empati d. Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye "danışan". atılganlık eğitimi. • • • • • • • Psikanalitik Yaklaşım Tedavi: Sistematik duyarsızlaştırma. Tedavi: Danışana saygı duyma. a. teknik ve ilkeleri vardır. Nihai amacı da bireyin karar ve rme ve p ro b le m çö zme be ce rile rin i geliştirerek kişisel gelişimini sağlamaktır. model alma (taklit) c. denetleme gücü kendindedir Ruhsal sorunlann kaynağı. Akıl ve davranış duyguları yönetir Tedavi: Bireyin mantıksız. Eğer bu ilişki bir danışman ve birden çok (genellikle 8-12) danışan arasında kurulmuşsa buna "grupla psikolojik danışma" denilmektedir. İnsan davranışlan kişinin biyolojik ihtiyaçları ve cinsel güdülerinin etkisiyle oluşur İnsan davranışları bilinçaltı süreçlerle bağlantılıdır Kişilik id. Psikolojik danışmanın kendlne özgü çeşitli kuram. Kendini geliştirme gücüne sahiptir. yanhş. aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın dezavantajlarından biridir? (2004 KPSS-109 ) • • 374. ego ve süperego'dan oluşur Tedavi yöntemi: rüya analizi ve serbest çağrışımdır Sorunların kaynağını 0-6 yaş çocukluk döneminde aramak gerekir b. yönlendirme. İnsancı Varoluşçu Yaklaşım • Birey değerlidir. Bu nedenle kendini yönetme.

Alanlarını seçen bu öğrencilerin yerleştikleri alanların kendilerine uygun olup olmadığını. öğrencinin dile getirdiği sorunun niteliğine göre kendi yeterliliği dışında ise öğrenciyi mutlaka yardım almak üzere psikolojik danışmaya yönlendirmelidir. psikolojik danışman. Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı Programı merkeze alan eğitim anlayışı Bilinçaltı Mantık dışı düşünceler Kişiliğin aşırı uçlarını birleştirme 9. Rogers'in insancı yaklaşımında en fazla vurgulanan. İzleme hizmetleri İzleme çalışmaları. Aşağıdakilerden hangisi okullarımızda gözlenen en yaygın rehberlik hizmetlerindendîr? (2003 KPSS. 7. sınıf öğrencilerine alan seçiminde rehberlik hizmeti sunduğumuzu düşünelim. gerekse okul dışındaki bir kuruma-uzmana sevk çalışmalarında öğretmen hassas davranmalıdır. hem öğrencinin değişim ve gelişimini takip etmek amacıyla. Öğrencilerin yaşadıklan ruh sağlığı ile ilgili problemlere yardımcı olabilecek meslek grupları içinde Psikiyatrist.Rehberli k 375. verdikleri kararların isabettiliğini ve alanlannda başarılı ve mutlu olup olmadıklarmı izleme çalışmalarıyla takip edilmesi gerekir. etmedilerse iş durumlarına. Sevk (Yardım almaya yön!endirme) hizmetleri 377. Yalnızlık. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine. hem de sunulan rehberlik çalışmalarının etkililiğini öğrenmede ihtiyaç duyulan bilgileri sağlar. değersizlik ve başarısızlık duyguları yaşayan ve uyumsuzluk sergileyen bireylere sorunları ile başa çıkabilmeleri için Öncelikle verilmesi gereken rehberlik hizmeti hangisidir? (2004KPSS-111) A) B) C) D) E) Bireyi tanıma Psikolojik danışma Yöneltme izleme Bilgilendirme 185 araştırma merkezine başvurması sağlanmalıdır. Örneğin bir okuldaki 9. Grup rehberliği hizmetleri Grup rehberliği hizmetleri 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir. etkili ders çalışma gibi) bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir. meslekleri tanıma. aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-114) A) B) C) D) E) 6. sosyal ilişkiler. ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak. Gerek okuldaki psikolojik danışmana sevk. ettilerse başarı durumlarına. Öğrencilerin okuldaki bir programa veya bir üst eğitim kurumuna yöneltilip yerleşmesine yardım edilebildiği gibi bir mesleğe veya bir işe yöneltilip yerleştirilmesi de bu hizmetler içinde yer alır. Okulda psikolojik danışman yok ise öğrencinin ilgili rehberlik ve . psikolog. rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır? (2001 KPSS-97) A) B) C) D) E) Konsültasyon Bilgi toplama Alıştırma Bilgi verme İzleme 378. sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı ) öze l eğ it im uzmanı bun lann başltcalandır. Bu tür çalışmalarda daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda (karar verme.93) A) B) C) D) E) Müşavirlik Araştırma ve değerlendirme İzleme Yöneltme Değerlendirme Öğretmen. 8. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri Öğrenciyi tanıma hizmetlerinden öğrenci hakkında elde edilen bilgiler ışığında onun yönelebileceği okullar veya programların neler olduğunu bilmesi ve kendisi için en uygun olanını seçmesi sürecinde sunulan hizmetler yöneltme ve yerleştirme hizmetleri olarak adlandınlmaktadır. 376.

Bu çalışmaların amacı. Aile ile ilişkileri geliştirmek. öğürencilere sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yönelik olan hizmetlerdir. Çevre ile ilişkilerin etkili biçimde kurulması. Konsültasyon çalışmaları kapsamında yapılabilecek işler aşağıda özetlenmiştir. KİŞİSEL REHBERLİK Ders notlarının ilk başlarmda belirtitdiği gibi gelişimsel rehberlik modeli anlayışı günümüzde en çok kabul gören ve en yaygın rehberlik anlayışlıdır. ihtiyaç ve beklentileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak gerekir. Konsültasyon (müşavirlik) hizmetleri Doğrudan öğrencilere dönük olmayan. okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmasını. üstün ve sınırlı yönleri ile kendini kabul etmesi ve geliştirmesini amaçlar. öğretmenlerin ve velilerin özellik.186 Rehberli k yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumlan kapsar. • Velilere okulun amacını. gelişme süreci içinde. Konsültasyon çalışmalarını planlama ve yü r ü t m e so ru ml u l u ğ u p s iko lo ji k danışmanlardadır. öğrencinin kendini tanıması. anlaması. Gelişimsel rehberlik anlayışı. duygusal ve sosyal davranışlann kazanılmasını desteklemektir. Araştırma ve değerlendirme hizmetleri Uygulanan bir programın sonuçları hakkından bilgiler edinmek. Bu hizmetler yürütülürken bireyin bir gelişme süreci içinde olduğu. kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yardım hizmetlerini kapsar. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler ve kanıtlar doğrultusunda bir okulda uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma programı geliştirlerek yenilenmelidir. Böyle bir çalışma velilere de yapılabilir. Bu olanaklar. kültürel ve sportif etkinliklerin 12. • Kişisel-sosyal • Eğitsel • Mesleki Gelişim alanlannda temel ihtiyaçlarını karşılama ve b u a la n la r d a d ö n e me ö zg ü g e li şi m görevlerini yerine getirmede gerekli yeterlilikleri kazandırmayı amaçlar. Ayrıca okul aile birlikleri ve okul koruma dernekleri de çevre ve aile ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli olan birimlerdir. Çevre ve aile ile ilişkiler Öğrencilerin çevredeki olanaklardan yararlanmalann! sağlamak önemlidir. gözlenen davranışların . Bireyi tüm kişilik özelliklerinin toplamından farklı bir bütün olarak ele alan psikolojik danışma kuramının adı nedir? (2003 KPSS-101 ) A) B) C) D) E) Psikoanalitik yaklaşım Geştalt Davranışçı Varoluşçu Gerçekçi 10. okul amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel. kişiler arası ilişkilerde becerili. okul yönetiminin ve okul psikolojik danışmanının sorumluluğundadır. program ve politikasını tanıtma • Öğrencilerin okulda öğrendiklerinin evde pekiştirilmesini sağlama • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya çevirme • Okulda daha etkin bir öğrenme ortamı oluşturma • Okulda almacak kararlara katılımı sağlama • Bazı öğrenciler için alınan özel önlemlere herkesin katılımını sağlama • Olumsuz öğretmen davranışlannı değiştirme • Öğrenme ve çalışma güçlüğü çeken öğrencileri tanıma ve bunlarla ilgili olan öğretmenlerle işbirliği yapma • Öğretmenin bir öğrencinin sorunuyla çalışırken bunu başarması için gerekli desteği sağlama 11. sosyal. okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması. çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan. Kendine güvenen. öğrencilerin. 379. Kişisel rehberlik. öğrencini büyüme.

Sadece bizim ihtiyaç ve inançlanmızla tutarlı olan yaşantılar bir anlam kazanır ve algılanır. 1) Özbilinç: Kendini tanıma. Normal koşullar altında benliği geliştirici davranışlar ortaya koyar. Herkesin kendine özgü ve farklı bir gerçeği vardır.Rehberli k kalıcı olmadığı. içinde bulunulan gelişim basamağına özgü olup değişebileceği unutulmamalıdır. • Her bireyde doğal bir öğrenme isteği vardır . güvensizliğin veya engellenmenin sonucudur. daha mükemmeli elde etmeye yöneliktir. benliği savunucu davranışlar ortaya çıkabilmekte. 6) İnsan davranışlarını değiştirebilmek içîn önce onun öznel gerçeğini değiştirmek gerekir. Öznel gerçeğin merkezi benlik ve ona iüşkin olan tasanmlar bütünüdür. Kişi kendini nasıl algılıyorsa öyle davranır. Gerçekte birey doğası gereği iyidir. (fenomenoloji) 5) İnsanın davranışlarını tayin eden en önemli gerçek onun kendini algılayış biçîmidir. 2) Davranış bozuklukları. Günümüzde üzerinde çok konuşulan kavramlardan biri olan "duygusal zeka" kavramı ve eğitim sürecinde duygusal zekanın nasıl geliştirilebileceği tartışmaları da kişisel rehberlik hizmetlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir. yürütebilme: Etkili ilişki kurabilme. İnsan hem kendi yaradılışının hem de çevresinin sayısız olanakları içinde gelişimini sürdüren. Bunun için de öğrenmede aşağıdaki ilkelere uyulması gerekmektedir. oluşum halinde olan bir varlıktır. Ancak bir tehdit veya güvensizlik karşısında kalırsa. Bir kimsenin davranışlannın nedenini anlayabilmek veya yordayabilmek için onun benlik tasarımını bilmek ve olaylara onun algı çerçevesinden bakabilmek gerekir. sosyal 187 durumlarda gerçekleri yok sayma ve çarpıtma gibi davranış bozuklukları görülebilir. içten ve dıştan gelen uyarıcılara. Bu nedenle insancıl yaklaşımın eğitim ilkeleri üzerinde durmak gerekmektedir. bazen saldırganlaşmakta. İnsancıl yaklaşımdaki bir öğretmenin oluşturacağı olumlu stnıf ortamı kişisel rehberliğin birinci koşuludur. Eğer ihtiyaç ve inançlarımız tehdit altındaysa gerçekieri algılama zorlaşır ve gerçeklere uygun davranış değişmeleri de güçleşir. Aynı durumda aynı uyarıcıları alan farklı kişiler farklı tepkide bulunurlar. 4) İnsan davranışlarını. Dış dünyadaki nesnel gerçeklere verilen tüm anlam. 3) Davranışları yönlendirmede dışsal koşulların yanında içsel koşullar da etkilidir. Kişi herhangi bir durumda. Burada önemli olan bireyin uyarıcıları nasıl algıladığıdır. bir duyguyu oluşurken fark edebilme 2) Duyguları idare edebilme: Duyguları uygun biçimde idare edebilme 3) Kendini harekete geçirebilme: Duyguları bir amaç doğrultusunda harekete geçirmek 4) Başkalarının duygularını anlayabilme: empatı. onun öznel gerçeği tayin eder. Duygusal Zeka Bu kavram aşağıdaki özellikleri yetenekleri kapsamaktadır. Bu güdü bireyi tüm yaşam sürecinde daha iyiyi yapmak. Kişisef rehberliğin hedefleri aynı zamanda duygusal zekanın gelişimine yöneliktir. Hümanistik (insancıl) yaklaşımın eğitim ilkeleri 1) İnsanın tek ve temel güdüsü "kendini gerçekleştirme" ihtiyacından kaynaklanır. çaresiz kaldığı İnsancıl eğitim ve öğretmen Rogers'a göre eğitimde geleneksel olarak vurgulanan zihinsel bilgi ve becerilerin yanı sıra kişiler arası değerler ve duygular gibi duyuşsal davranışların bir arada kazandırılması önemlidir. kendi verdiği anlama göre tepkide bulunur. kendini başkalarınm yerine koyabilme 5} îlişkileri kişilerarası beceriler. kişinin kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre biçimlenir.

aşağıdaki özeltiklerden hanginse sahip olması beklenemez? (2001 KPSS-77) A) B) C) D) E) Eleştirileri hoşgörü ile karşılama Sabit fikirli olmama lleri görüşlü olma Değişimi savunma Kendi görüşlerini ön planda tutma . sosyal ve diğer konularda sorun yaşayacaktır. Bu kavramla ilişkili kavramlar. çocukların sorularında onlara yardımcı olmak için neler yapabilecekler konusunda bilgi veren bir öğretmen. > Saygı (koşulsuz kabul) > İçtenlik (dürüstlük ve içtenlik) > Empati Gibi çok önemli ilkeleri sınıf koşullarında uygulanmasına önem vermelidir. Bireyin Uyumuna Yönelik Problem Alaniarı Gelişen büyüyen çocuğun sürekli olarak arkadaş veya akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilme ve geliştirebilme becerileriyle donatılması gerekmektedir. aşağıdakilerden hangisini önermemelidir? (2001 KPSS-75) A) B) C) D) E) Çocuklara anlayışla yaklaşmaiarını Çocukların motivasyonlarını desteklemelerini Çocukların öz bakımını üstlenmelerini Çocukların sabırla dinlenmesini Çocuklarına. sahip olunması gereken özelliklere ilişkin algılamasıdır. Çocuk ve ergenlerde kendilerinin başkalarıyla karşılaştınlması veya kendi kendilerini karşılaştırmaları da özgüven üzerinde zedeleyici olabilmektedir. > Benlik > Benlik tasarımı > İdeal benliktir. korku ve tehdidin olmadığı özgür bir ortamda gerçekleşir Öğrenme. 380. öğrencinin kendisi tarafından başlatıldığı zaman etkin ve anlamlıdır. Öğrenme.188 • • • • Rehberli k Anlamlı öğrenme. Benlik Saygısı (Özsaygı): Kişinin kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine yönelik değer atfetmesidir. öğrenilen konu bireyin kendi amaç ve ihtiyaçları ile ilişkili olarak algılandığında gerçekleşir Öğrenme. En küçük başarısızlıklar. Gelişimsel özellikleri. performans eksikliği ve fiziksel eksiklikler kolayca özgüvenin olumsuzlaşmasına neden olabilmektedir. Özgüven: Kişinin kendine yönelik olumlu yargılarının olması. aile. akademik. yeni koşullara uyum sağlamada yardımcı olmalıdır. bireyi değişen dünyada gereksinimlerini karşılamaya yeterli hale getirmeli. reddedilme. Olumlu ve olumsuz olabilir. kendini ve durumu kontrol edebileceği inancı. Aşağıda öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin güven duygularını olumsuz vönde etkiler? (2001 KPSS-74) Öğretmen insan ilişkilerinin temeline alınması gereken. kendini sevmesi ve kendiyle barışık olması ve kendini tanıması gibi durumlarla ilişkili bir kavramdır. enerjilerini boşaltma fırsatı vermelerini 382. belirli zihinsel ve fiziksel yetersizliklere sahip olması düşük benlik saygısı ile yakından ilgilidir. çevre çocuğun akranlarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesini olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Deneyimleri üzerinde düşünme (reflettive thinking) yoluyla kendini geliştirebilen kişinin. Demokratik olmayan aile ortamlan. İdeal Benlik: Kişinin kendisi veya sosyal olarak empoze edilen. çocuğun sürekli başarısızlıklarıyla yüzleştirilmesi. Anne babalara. Benlik tasarımı: Kişinin sahip olduğu tüm özelliklerin olumlu veya olumsuz farkına varmasıdır. Kendine güveni eksik olan kişi. Benlik: kişinin kendine yönelik yapılan tüm değerlendirmelerin algısıdır. Algılama ve anlamlaştırma sorunudur A) Yanlış B) C) D) E) öğrenci cevaplarına hoşgörüsüz davranmak Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak İlkeli ve kararlı davranmak öğrencilerin kişiliğine saydı göstermek öğrenciler arasında ayrım yapmamak 381.

barışmazlarsa bu durumu disiplin E) Durumu okul idaresine bildirmek . Öğretmenin öğrencinin söylediklerini adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmesi şeklinde tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-91) A) B) C) D) E) Antipati Koşulsuz kabul Empati. iki 388. kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği degildir? 2001 KPSS-98) A) Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek kabullenmek 387. Aşağıdakilerden hangisi.ikisine de yakın olan başka bir D) Öğrencilere. Aşağıdakilerden hangisi "keıslini gerçekleştirme" kavramı ile örtüşmez? (2002 KPSS-56) A) B) C) Birey yeterli bir kişiliğe sahiptir Kendine karşı yargılayıcı tutumlara sahiptir Kendisi ve başkaları düşünceleri vardır hakkında olumlu B) Dış dünyayı ve diğer insanlan oldukları gibi C) Bir konunun farkh biçimlerde ele almabileceği görüşünde olmak ortaya koymak D) Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığmı D) E) Kim olduğunu gerçekçi bir gözle algılar Kendine saygı duyar ve olduğu gibi kabul eder E) Sorunları kişiselleştirmeden. Bireyin iç dünyasım da anlamak görüşünü savunur? (2002 KPSS-57) A) B) C) D) E) Fenomonolojik yaklaşım Bilişsel yaklaşım Akılcı-duygusal yaklaşım Sosyal öğrenme yaklaşımı Davranışçı yaklaşım gerekir" Bu öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağı dakilerden hangisidir? (2001 KPSS-118 ) A) Öğrencilerin. "Sosyal ve psikolojik durumu ne olursa olsun her birey önemlidir" anlayışı aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini açıklamaktadır? (2002 KPSS-55 ) A) B) C) D) E) Koşulsuz kabul Empati Özerkfik Değerlilik Özdeşim 384. Bir sınıf öğretmeni yakın arkadaş olan öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark etmiştir. nesnel bir biçimde ele alabilmek 385.Rehberli k 383. Saydamlık Saygı 189 386. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi "insanı yalnızca dıştan görülen belirtilere bakarak anlamak mümkün değildir. darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade etmelerine yardımcı olmak derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek öğrenciden onları barıştırmasını istemek kuruluna bildireceğini söylemek B) öğrencileri C) Bu öğrencilerin .

C) Çocuğa uygun davranış modellerini gösterip bunları öğrenmesini sağlamak davranışın sağlamak sonuçlannı yaşamasını B) Hiçbir zaman ehliyet sahibi olup araba C) Sınav sırasında hiç rahat beklediğimden çok heyecanlandım başarı sağlayamıyor değildim. ona her koşulda itaat etmelisin E) Annene kırgın olduğunu belli etmenin farklı yollannı araştırmalısın 390. Başkalan ile göz teması kurmaktan çekinen bır öğrencinin durumuna aşağıdakilerden hangisi bir açıklama getiremez? (2002 KPSS-63) A) B) C) D) E) Farklı görünme çabası Sosyal ilişkilerde kaygı Çekingen yapıda olması Kendine güven eksikliği İletişim kurmakta çekingenlik 391. kendisinin de onlardan biri olduğunu söylemek D) Zaten birçok insan ilk girişte ehliyet sınavında E) Sınav komisyonu çok titiz bir değerlendirme yaptı. bütün olarak ele alıp D) Annenin senin için yaptığı fedakarlıkları tahmin etmen imkansız. düşük not verdi . karşımızdaki kişiye "şişkolaşmışsın" yerine "bîraz kilo almış görünüyorsun". Aynı zamanda çok olumsuz benlik kavramına sahip olan Ali'nin bu sınavdaki durumu açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanma ihtîmali yüksektir? (2002 KPSS-64) A) Bu sınava yeterince hazırlanamamıştım.190 Rehberli k 392. Aşağıdakilerden hangisi. bir dahaki sefere başarabilirim kullanamayacağım . Ali sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur. D) Fazla tehlikeli sayılmayacak şekilde hatalı E) Bu tip hatalı davranışları yapanların kötü çocuklar olduğunu. "sıskalaşmışsın" yerine incelmişsin" dediğimizde kullanmış olduğumuz iletişim dilidir? (2002 KPSS-59) A) B) C) D) E) Sen dili Öz saygı geliştirici dil Ben dili Biz dili öz saygı zedeleyici dil 393. Aşağıdakilerden hangisinin öğrenci öğretmen ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir? (2002 KPSS-58) A) öğretmenin öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci ihtiyaçlarını temele alması öğrencinin yerine koyabilmesi dürüst davranması ve önem vermesi B) öğretmenin olayları değerlendirirken kendini C) öğretmenin sınıf içinde her zaman içten ve. D) öğretmenin tüm öğrencilerine eşit ölçüde değer E) öğretmen ile ailelerin sosyo-kültürel düzeylerinin denk olması A) Annene karşı olan duygularını. Aşağıda verilen çocuğun hatalı davranışlarını değiştirmede kullanılabilecek yaklaşımlardan hangisi onun "kendine saygısr" na en çok zarar veren yaklaşımdı?? (2002 KPSS-61) A) Benzer hatalı davranışları gösterenlerin karşılaştığı sonuçlan ona anlatmak B) Çocuğun uygun davranışlarını ödüllendirip hatalı davranışlarına pekiştireç vermemek 394. Annesi ile sürekli çatışma yaşadıklarını belirterek danışma almak isteyen bireye verilecek danışmanlık hizmetlerinden hangisi "hümanist yaklaşımın bireye saygı ilkesi" ile bağdaşmaz? (2002 KPSS-62 ) 389. onu kırmadan ifade etmeye çalışmalısın B) Annenin davranışlarını doğru değerlendirip değerlendirmediğini tekrar düşünmelisin etraflıca değerlendirmelisin C) Annenle ilgili yaşantılarını.

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere yönelik kişisel rehberlik hizmetleriyle yakından ilişkili bir yardımdır? (2003 KPSS. içtenlik ve dürüstlük ilkesiyle uyuşmayan bir öğretmen davranışıdır? (2003 KPSS-104) A) B) C) D) E) Öğrencileri uygun olmayan davranışları için uyarmak Öğrencinin her tür davranışını onaylamak Öğrencilerine bilmediği bir konuyu bilmediğini söyleyebilmek Kendisinin de hataları olabileceğini kabul etmek Göründüğü gibi olmak. Aşağıdakilerden hangisi boşanmış anne babaların. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun şiddet içeren davranışlar göstermesine neden olur? (2002 KPSS-68) A) Engelleme B) Fikir uyuşmazlığı C) Bağımlılık D) Uyum davranışları E) Mutsuzluk Kişiliğin temel özelliğini bireyin benlik kavramının oluşturduğunu kabul eden psikolojik danışma görüşü hangisidir? (2003 KPSS-102 ) A) B) C) D) E) Davranışçı Psikoanalitik inşa ne ı-varoluşçu Eklektik Bilimsel 398. çocuklarının bu duruma uyumu için yapmaları gerekenlerden değildir? (2002 KPSS66) 191 399. Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alan ve ancak daha alt düzeydeki ihtiyaçların karışlanmış olması koşuluna bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaç hangisidir? (2003 KPSS-100) A) B) C) D) E) Saygı Güvenlik Kendini gerçekleştirme Açhk Kendini kabul 397. olduğu gibi görünmek .Rehberli k 395. Aşağıdakilerden hangisi sosyal gelişime katkı sağlayan birincil kaynaklardan değildir? 2002 KPSS-67) A) B) C) D) E) Aıle Kitaplar Arkadaşlar Akran gruplan Okul 400. sorunu görmezden gelmeye yönelmek D) Ortaya çıkacak sorunları anlayışla karşılayarak 396.94) A) B) C) D) E) Kişilerarası ilişkileri geliştirmek Etkiü çalışma becerileri kazandırmak Meslek seçimine yönelik yardımlar vermek Üst öğretim kurumlarını tanıtmak Çevresinde kemlisine açık olan fırsat ve olanakları hakkında bilgi vermek 401. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişilik özelliği geliştirmiş bireylerde gözlenebilecek bir davranış biçimidir? (2003 KPSS. probleme neden olan etmenleri ortadan kaldırmaya çalışmak D) Sorunlarıyla haşa çıkınken deneyimli bireylerin tavsiyelerine göre davranmak E) Bir sorun ile karşılaştığında. Aşağıdakilerden hangisi.97) A) Çocuğa karşı davranışlarının tutarlı olmasına çalışmak etmek A) Her sorunun tek bir çözüm yolu olabileceği düşüncesinden hareket çimek B) Bir sorunla başa çıkmada farklı seçeneklerden yararlanmak B) Çocuklarıyla hemen her gün görüşmeye devam C) Çocuklarına olan sevgilerinin azalmadığını göstermek çözmek E) Çocukların sorunlarıyla ilgilenmeyi sürdürmek C) Problemlerin çözümünde.

192
402.

Rehberli k
405. Arkadaşlarının kendisinden hoşlanmadığını düşünen Ali, arkadaşlarından uzak durmaya çalışmakta ve onlarla birlikte olduğunda çekingen davranışlar sergilemektedir. Ali'nin bu tür davranışları, arkadaşlarının ondan gerçekten hoşlanmamasına yol açmakta ve sonuçta Ali'nin düşüncesi pekişmektedir. Bu duruma uygun düşen örnek, aşağıdakilerden hangisidir? (2004 KPSS-105 ) A) B) C) D) E) Ketlenme öğrenilmiş çaresizlik Kendini gerçekleştiren "kehanet" Genellenmiş kaygı Düşük engellenme eşiği

Arkadaşının hassas bir özel eşyasını kurcalamaktan kendini alıkoyamayan bir ilkokul SORU öğrencisinin bu türden davranışlarının düzeltilmesinde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkili olabilecek bir yöntemdir? (2003 KPSS-105) Bu konuda öğrenciye açıklayıcı bilgiler sunmak Bu tür davranışlar postere n öğrencileri cezalandırmak öğrencilerin bu türden davranışlarda bulunmalarını yasaklamak Bu tür davranışlar sergileyen öğrencileri sınıfta teşhir etmek Sınıfa bu tur davranışları da içeren bir kurallar listesi asmak

A)

B) C) D)
E)

403. Karar verirken, karar verme stratejiferine uygun davranan bir öğrencinin atması gereken ilk adım hangisidir? (2003 KPSS-106) A) B) Amaçlara yönelik alternatifleri saptama Amaçları belirleme toplama

407. Rehberiik anlayışı açısından bireyin olumsuz deneyimleri, aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat oluşturabilir? (2004 KPSS-107 ) A) B) C) D) E) Yanılgıya düşmeme Lider olma Kendini kanıtlama Gelişme ve büyüme Başkalarıyla mücadele etme

C) En uygun alternatifi belirleyebilecek olan bilgileri D) Seçilen altematifin işlevsel olup olmadığını
değerlendirme E) Seçilen alternatifi uygulamaya koyma

404. Aşağıdakilerden hangisi öz saygısı yüksek olan bir bireyi betimlememektedir? (2004 KPSS-104 ) A) B) C) D) E) Kendine güvenen Duygularını açığa vurabilen Riski göze alabilen Savunma mekanizmalarına başvuran Kendini değerli bulan

408. Öğrencileriyle ilişkilerinde insancı yaklaşımın "saydamlık ilkesi "ne bağlı kalan bir Öğretmenin, durumuna en uygun olan hitap şekli hangisidir? (2004 KPSS-108 ) A) Konuyla ilgili başka sormak istediğiniz var mı? B) Derste sürekli sıkıldığınızdan söz ediyorsunuz? Niçin. C) Başarınız beni çok mutlu etti. D) Ders bitti. Evinize giderken caddeyi dikkatli geçin. E) Tüm derslerinizde bu kadar şansız mısınız?

Rehberli k
409. Babasının hastalığına üzülerek sınıfta ağlamaya başlayan bir Öğrencisiyle konuşan bir Öğretmen bu Öğrencisine aşağıdakilerden hangisini söylerse onunla empatik bir ilişki içinde olur? (2004 KPSS-118 ) A) B) C) D) E) Çoktandır hasta mıydı? Üzülme, iyileşir Tıp her şeye çare bulur, korkma Ona kötü bir şey olacak diye korkuyorsun Yurt dışında tedavi olsun Eğitsel rehberliğin amacı;

193

>
>

>
>

> >

Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması Etkin ders çalışma becerilerini kazanması Eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da ortadan kaldırma Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğilim ve özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratmak Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlamak

410. Sınıfta saati çalınan bir öğrencinin durumuyla ilgilenen bir öğretmen, sınıfa aşağıdakilerden hangi soruyu yöneltirse, açık uçlu bir soru kullanmış olur? (2004 KPSS-119 ) A) B) C) D) E) Bu sınıfta böyle olaylar hep olur mu? Bu olay nasıl gerçekleşti? Veli, sen mi aldın? Saati alanı gören biri var mı Çocuklar beni çok üzdüğünüz" biliyor musunuz?

Eğitsel rehberliğin kapsamı Öğrencinin "öğrenmeyi öğrenmesi"ni sağlamaya çalışır. Bu amaçla öğrenciye zamanı iyi kullanma, verimli ders çalışma yolları, plan yapma ve uygulama, öğrenmeye güdülenme, öğrendiklerini unutmadan bellekte saklama, sınavlara hazırlanma, kaynaklardan yararlanma, yeteneklerini geliştirme, öğrenme engellerini aşma, eğitsel seçimler yapma gibi pek çok konuda öğrencinin olumlu tutum ve alışkanhklar geliştirmesine yardım hizmetleridir. Velilere yönelik bu amaçla verilen hizmetler de eğitsel rehberlik kapsamındadır. Eğitsel rehberlik hizmetleri öğrencilere tek tek değil gruplar halinde sunulur. Bu nedenle takım çalışması esastır. Okuldaki Yönetici, öğretmen, uzman, diğer personelin işbirliğini gerektirir. 412. Bir öğretmenin, okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekîr? (2001 KPSS-90) A) B) C) D) E) Sabırlı olması Gayret göstermeye teşvik etmesi Başarılarını takdir etmesi Hoşgörülü olması Yanlışlarını cezalandırması

411. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkmada etkili değildir? (2004 KPSS-120)

A) Stres nedeni olan davranışın sorumluluğunu
kabullenmek

B) Bilişsel bir yaklaşımla stres kaynaklarını
kontrol etmek

C) Stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için
çevreyi harekete geçirmek azaltmaya çalışmak

D) Bedensel tepkileri kontrol ederek stresi
E) Bedensel tepkilerle bilişsel değiştirmeye çalışmak EĞİTSEL REHBERLİK Rehberlik hizmetlerinden beklenen önemli işlevlerden biri de "öğrenmeyi kolaylaştırma, başanyı artırma" konusunda yardımdır. Bu alanda yapılan hizmetlere "eğitsel rehberlik" denir. Eğitsel rehberlik: eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlikler kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik hizmetlerdir. davranışları

413. Aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına bir ortaöğretim kurumunda öğrencinin kendisine uygun seçimlik dersleri ve etkinlikleri seçmesini sağlamak girer? (2002 KPSS- 52) A) B) C) D) E) Düzeltici (sağaltıcı) rehberlik Kişisel rehberlik Uyum sağlayıcı rehberlik Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik

194

Rehberli k
417. Sınıfta öğretmenin işlediği ders üzerinde dikkatini toplamakta güçlük çekerek arkadaşlarını rahatsız eden, buna karşın resim yapma, model oyuncaklar yapma konusunda çok becerikli olan bir ilkokul öğrencisine sınıf içinde uygun öğrenci davranışları kazandırmak isteyen bir Öğretmenin yapması gereken en uygun davranış hangisidir? (2004 KPSS-116)

414. Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak isteyen bir psikolojik danışmanın dikkate alacağı en son özellik aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS- 60) A) Alana duyulan ilgi B) Duygusal sorunlar C) ilgi duyduğu sanat dalları 0) Ders çalışma koşulları E) Aile sorunları

A) Öğrenciyi derslerde ilgi ve yeteneklerini
sergileyebileceği çalışmalara yönlendirmek B) Okul idarecilerine başvurmak C) öğrenciyle ders saatleri dışında ilgilenmek

D) Arkadaşlarından ders saatinde bu öğrenciyle
konuşmamalarını istemek 415. Etkili çalışma alışkanlıkları geliştirememekten dolayı akademik başansı düşük olan bir Öğrenciye yapılması gereken rehberlik yardımı hangisidir? (2004 KPSS-110) A) B) C) D) E) Eğitsel rehberlik Mesleki rehberlik Kişisel rehberlik Sosyal rehberlik İyileştirici rehberlik E) öğrenciyi ailesine şikayet etmek

MESLEKİ REHBERLİK Meslek seçimi bir anda verilen bir karar değildir. Bireyin çocukluktan başlayarak kendisi ve meslekler hakkında geliştirdiği algısal çerçeve ile koşulların etkileşimi içinde oluşan bir süreçtir. Mesleki Rehberlik: Gençlerin çeşitli meslekieri tanımları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir. Mesleki rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir; 1. Bireyi (öğrenciyi) tanıma 2. Meslek alanlarını tanıma 3. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yardım etme Meslek ve iş sahibi olmanın temelinde bazı psiko-sosyal etmenler yatar; • Gizil güçleri geliştirme >■. • Psikolojik doyum • Sosyal gereksinim Meslek seçerken verdiğimiz karar, bizim ileride iş bulup bulamayacağımızı ya da iş yaşamında mutlu ve başanlı olup olamayacağımızı belirler. Günümüzde bireyin bir meslek seçmesinin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenip ortaya çıktığı kabul edilen bir anlayıştır. Mesleki gelişim oldukça

416. Verimli ders çalışma yöntemlerini hayata geçirebilme açısından uygun olmayan yaklaşım hangisidir? (2004 KPSS-115) A) Bir çalışma çalışmak programına bağlı kalarak

B) Günlük etkinlikler için hazırla nacak planda
çalışmaya ayrıian zamanı belirtmek

C) Verimli sonucun aralıklı bir çalışma ile
olanaklı olabileceğini dikkate almak D) Çalışma planında eğlenme ve dinlenmeye yeterince zaman ayırmak E) Çalışma ortamını her türden uyarıcıya açık tutacak biçimde düzenlemek

Rehberli k
karmaşık bir süreçtir. Bu süreci etkileyen etmenlerin başında bireyin ailesi, ilişşki kurduğu kişiler, okul öncesi ve oku! içi eğitimi, bireyin ihtiyaçları, ilgileri, değerler sistemi, benlik kavramı, genel ve özel yetenekleri, diğer kişilik özellikleri, yaşadığı çevrenin özellikleri, toplumdaki mevcut iş alanları, istihdam koşulları, piyasadaki arz-talep durumu gibi etmenler gelir. Bunlara bireyin yaşamında karşılaştığı rastlantıların, aldığı eğitim ve özel hazırlık faaliyetlerinin etkileri de eklenebilir. Mesleki gelişim süreci aşamaları ; Mesleki gelişim beş aşamada gerçekleşir. 1. 2. 3. 4. 5. Uyanış ve farkmda olma Meslekleri keşfetme ve araştırma Karar verme Hazırlık İşe yerleştirrne 1. Uyanış ve farkında olma

195

4. Hazırlık 18-23 yaşları arasını kapsayan bir dönemdir. Bire y, seçt iğ i alan , oku l ve ya ya ptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. Mesleklerle ilgili beceriler geliştirmeye, bilgi birikimi oluşturmaya ve o alanda mesleki tutumlar geliştirerek mesleği icra etmeye hazır duruma gelir. Aynı zamanda o meslek alanında iş araştırmaya başlar ve hazırlık dönemini uzatarak sürdürebilir. 5. İşe yerleştirme Bireyin iş dünyasında yerini alarak çalışmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde birey kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına koyar. Mesleği icra ederken bif yandan da mesleki gelişimini sürdürür. Mesleki Gelişim kuramları Parsons Modeli Mesleki rehberlikle ilgili ilk çalışmalan yafran Amerikalı bilim adamıdır. Çalışmalarını 1909 yılında başlatmıştır. Bu model üç boyuta sahiptir. a. Bireyin incelenmesi b.Mesleklerin incelenmesi c.Bireyin özellikleri ile mesleğin özelliklerinin eşleştirilmesi Ginzberg'in Gelişim Kuramı Meslek seçiminin bir anda gerçekleşen bir olay olmadığını belirtmiştir. Çocukluktan ergenliğe, genç yetişkinliğe kadar uzanan bir gelişim sürecini kapsadığını, meslek seçimi için bireyin gelişim sürecinin izlenmesi ve çeşitli aşamalarda ya rd ı m e d il me si g e re k t iğ i g ö rü şü n e dayanmaktadır. Bu kuram üç temel unsuru vurgular; • Meslek seçimi bir süreçtir • Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir • "seçim" süreci daima bir uzlaşmayı içerir dönemde

Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul dönemini kapsar. (5-12 yaş arası) çocuk bu dönemde, çevresindeki insanların farklı uğraşları olduğunu, çeşitli mesleklerin varlığını görmeye ve anlamaya başlar. İlkokulun son yıllarında ise kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler, yetenekler, amaçlar ve motivasyon yönünden farklılıklann ve benzerliklerin farkına varmaya başlar. 2. Meslekleri keşfetme ve araştırma

Bu dönem ortaokul yılları olan 12-15 yaşlarını kapsar. Çocuk bu dönemde kişilerin ve mesleklerin ortak olan yönlerini ve farklı nitelikleri üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye anlamaya başlar. Meslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çoğumuz için ömür boyu sürer. 3. Karar verme

Gencin lise yıllarını, 15-18 yaşlannı kapsayan bu dönemde, birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirerek, eşleştirmeye, birbirine uydurmaya ve geleceğe ilişkin idealler oluşturmaya başlar. Bu ideal ve düşünceier başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar. Genç böylece mesleki karannı oluşturur.

Mesleki gelişim incelemiştir;

dönemlerini

3

ö.Fantezi seçim dönemi (5-11 yaş); Birey bu dönemde hayalinde canlandırdığı bazı meslekleri bilinçsizce seçer

196

Rehberli k
p.Koruma evresi (45-64 yaş): Mesleği ile ilgili var olan benliğini korur. q.Çöküş evresi (65 ve üstü): Emeklilik, yaş ilerlemesiyle yeni bir benlik kazanır.
Roe'nun Kuramı:

e.Geçici seçim dönemi (11-17 yaş); Birey bu dönemde meslek seçiminde sık sık karar değiştirir. f. Gerçekçi dönem (17 yaş ve üzeri); Birey bu dönemde ne olmak istiyorsa o mesleği seçer.
Holland'ın Kişilik Kuramı

Bireylerin 6 kişilik tipinden olduklarını ileri sürmüştür;

birine sahip

Roe'ya göre meslekler psikolojik ihtiyaçları karşılamak üzere seçilir. Maslov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini esas almıştır. Ona göre hayatın ilk yıllarında yaşanan doyum ve hayal kırıklıkları ilerideki meslek seçimini etkilemektedir.
418. Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? (2001 KPSS- 69)

g.Gerçekçi Tip: Objeler, nesnelerle, makinalarla uğraşmayı severler. Tamirci, makine mühendisi vb h.Araştırıa Tip: Zihinsel etkinliklere ağırlık verirler. Araştırmacı, sorgulayıcıdırlar. Bilim adamları i. Sanatçı Tip: Heyecanlı, coşkulu, yaratıcıdır. Sanatsal düşünceler ağır basar. Yazar, ressam, dekoratör j. Sosyal Tip: İnsanlarla iletişlmi güçlüdür. Psikologlar, öğretmenler, halkta ilişkiler uzmanı k.Girişimci Tip: Kendine güvenen sorumluluk alan kişilerdir. Satıcı, pazarlamacı, yönetici, avukat I. Geleneksel Tip: Dikkatli, titiz, esnek olmayan, sayılar ve not tutma etkinliklerle uğraşmaktan hoşlanan kişilerdir. Veznedar, sekreter
Süper'in Benlik Kuramı

A) Her birey çaba gösterirse her mesleğin
gerekliliklerini yerine getirebilir

B) İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç
sağlayan meslektir Birey, ilk girdiği mesleğe yaşam boyu çalışmalıdır D) Her birleyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır. E) Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler C)

419. Orta öğretim öncesi öğrencinin meslek seçmesine yardım etmek isteyen rehber öğretmen öncelikle bireyin hangi özelliğini ortaya çıkarmalıdır? (2002 KPSS- 51)

A) Yetenekleri
B) C) D) E) İhtiyaçları İnançları Beklentileri Tutumları

^

Meslek seçiminin belli bir gelişim dönemi içinde birey ile çevrenin etkileşimi sonucu oluşan benlik tasanmının sonucu olduğunu ileri sü rmüştür. Mesle k seçimin i 5 evrede incelemiştir; m . B ü yü m e e vr e s i ( 0 - 1 4 ya ş) : H a ya l dönemidir. Özdeşleşme sonucu gelişir. n.Araştırma (Keşfetme) evresi (14-24 yaş arası): Meslek düşüncelerinde önce geçici denemeler yapılır. Daha sonra geçiş basamağı ve sınama ve izleme basamağı gelir. o.Yerleşme evresi (25-44 yaş): Mesleği netleşmiştir. Sosyal yaşamı düzenlidir.

420. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlikle ilgili olmayan bir rehberlik uygulamasıdır? (2003 KPSS-107) A) Öğrencilere gidebilecekleri üst okulları tanıtmak

B) Öğrencinin kendisini her yönü ile
tanıyabilmesine yardım etmek C) Öğrencilere uygulamak ilgi ve yetenek testleri

D) Öğrencilerde kentlilerine uygun kararlar verebilmek yeterliği geliştirmek E) Öğrencilere duygusal sorunlarıyla edebilmelerinde yardımcı olmak baş

Rehberli k
421. Aşağıdakilerden hangisi Özdeşim kavramı ile açıklanabilecek bir mesleki yönelimdir? (2003 KPSS-108)

197

Merkezleri " ile sağlanmıştır. Bu merkezler iki bölümden oluşmaktadır. • Rehberlik ve Psikolojik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim Bölümü aşağıda verilen Danışma

A) Kentli ilgi ve yeteneklerine uygun olan bir
mesleğe yönelmek B) Sevdiği ve beğendiği bir kişinin mesleğine yönelmek

C) Toplumda statüsü ve geliri yüksek olan bir
mesleğe yönelmek

İl düzeyinde örgütlenme şemada görüldüğü gibidir;

D) Ailesinin talep ve beklentilerine uygun
olan bir mesleğe yönelmek E) Kolayca ulaşabileceğini düşündüğü eğlenceli bir mesleğe yönelmek 422. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik etkintikleri içerisinde yer almamaktadır? (2004 KPSS-106) A) B) C) D) E) Bireyi kendisine tanıtmak Üst eğitim kurumlarını tanıtmak Bireyin karar verme gücünü kolaylaştırmak Ilgi ve yetenek testlerini kullanmak Oryantasyon etkinlikleri gerçekteştirmek

Milli Eğitim Müdürü

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ya da Şube Müdürü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Knmicvnnıı

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Okul Müdürtükleri

T

REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜLENMESİ Rehberlik 1. 2. 3. hizmetlerinin örgütlenmesi; Merkezi düzeyde, İl düzeyinde, Okul düzeyinde

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu a. b. c. d. e. İlde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlçelerdeki şube Müdürleri Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü/müdürleri Rehberlik ve Araştırma merkezinin / merkezlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlan İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü, metropol illerde metropolü oluşturan ilçelerden birer^ okul müdürü Değişik türden eğitim öğretim kurumlanndaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan oluşur.

Olmak üzere 3 kademelidir. A. Merkezde örgütlenme Ülkemizde eğitim hizmetlerinin en üst kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bakanlık bünyesinde yer alan; Talim ve Terbiye Dairesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim, Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi okullarda yapılan rehberlik hizmetlerini bakanlık düzeyinde destekleyen kuruluşlardır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan "Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü" 30.04.1992 gün ve 3797 sayılı yasa ile kurulmuştur. B. İl düzeyinde örgütlenme İllerdeki örgütlenme İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde olan "Rehberlik ve Araştırma

f.

Bu Komisyonun Görevleri; • Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen Rehberlik ve Psikolojik Danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçlan belirler. Çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir.

• Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan diğer konuları inceler ve gerekli tedbirleri alır. • Öğretim yılı içerisinde. • Müdür yardımcıları • Rehber öğretmenler • Okul müdürünün her sınıf seviyesinden seçeceği en az birer sınıf rehber öğretmeni • Okul müdürünün seçeceği disiplin kurulu üyelerinden bir temsilci • Okul . Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu. Adı geçen yönetmelik son yönetmeliktir.aile birliğinde görevli bir öğretmen • Okul öğrenci temsilcisi Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun Görevleri • Okul rehberlik hizmetleri bürosunca hazırlanan yıllık rehberlik planını inceler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır. OKUL MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Koordinatör Psikolojik Danışman Psikolojik Danışman Sınıf rehber Öğretmeni Diğer öğretmenler . öğrenci-öğretmen. Okul Düzeyinde Örgütlenme 1974-1975 öğretim yılından itibaren tüm orta dereceli okul programlarında rehberlik faaliyetlerine yer verilmesi yasal olarak uygulamaya geçmiştir. toplantının yapıldığı ay içerisinde ildeki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar. • Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık planın hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını takip eder.198 Rehberli k Ve bunların sağlanması yönünde karar alır. öğrenci-rehber öğretmen arasındaki ilişkilerde göz önünde bulundurulması gereken esasları tespit eder. Her iki toplantıda alınan kararların. bir okulun öğretime başlayacağı tarihten bir hafta önce. Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalannın sonuçlarını değerlendirir. • • Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü • • • • Merkez müdürlüğü Merkez müdür yardımcılığı Rehberlik ve Psikolojik Hizmetleri Bölümü Başkanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Başkanlığından oluşur Danışma Bölümü C. Okul Müdürünün Görevleri • Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulunu kurar. Öğrenci ve öğrenci velileriyle yapılacak toplantıları planlar. yönetici. 17 nisan 2001 tarihinde uygulamaya konan 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ile il ve ilçelerde RehberÜk hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişi ve birimlerin görevleri açıklığa kavuşturulmuştur. Öğretim yılı içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirmek üzere okul müdürünün uygun gördüğü tarihte toplantı yapılır. okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden meydana gelir. • Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okulun her türlü imkanlarmın kullanılmasına yardımcı olur. Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu Rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur. diğeri ikinci yarıyılın ilk haftası ve öğretim yılının sonunda olmak üzere yılda eri az üç defa toplanır. öğrenci. Bugünkü uygulamada okul müdürü okulunda rehberlik çalışmalarını organize edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. bu kurula başkanlık eder.

test ve diğer ihtiyaçları tespit eder ve bunların temini için gerekli tedbirleri alır. aralarından birini okul rehberlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere koordinatör rehber öğretmen olarak görevlendirir ve rehber öğretmenler arasındaki görev bölümünü belirten çizelgenin hazırlanmasınj sağlar. • Rehberlik programı gereğince çevre ilişkilerini planlar.Rehberli k • Okulda birden fazla rehber öğretmen bulunduğu taktirde. Üstün zekalı ve üstün özel yetenekli öğrencilerle. Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber öğretmenlerine yardım eder. okul ve meslek seçimi. araç-gereç. Okulda iş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlar. • Uygulanmakta olan rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştiği hususunda Öğretmenler Kurulu'na bilgi verir. • Okulda yapılacak her türlü test. • Ders yılı sonunda rehberlik uzmanları ile toplantı yaparak gelecek yıl için toplu dosya. araç-gereç vb. envanter ve anket gibi psikolojik ölçme araçları uygular. • Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri ılgıli sağlık kurumlanna gönderir. ilgileri. • Rehber öğretmenlerle birlikte okul rehberlik programını ve programın yıllık uygulama planını hazırlayarak okuf müdürünün onayına sunar ve RAM'a gönderilmesini sağlar. • Rehberlik hizmetleri ile ilgili konularda rehberlik bürosu personeli ile işbirliği içinde çalışır ve ortaya çıkacak güçlüklerin giderilmesine yardımcı olur. uygulanan yönetmelikler ve bunlarda yapılan değişikler. rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri. Okulun öğretim programı. sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak. Öğretim programları. Okula yeni gelen öğrencilere. sonuçları üzerinde öğretmenlere ve okul yöneticilerine tekliflerde bulunur. konularda öğrencilere psikolojik danışma yapar. kişilik özellikleri ve bilgi seviyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla test. Koordinatör Rehber Öğretmenin Görevleri • Rehberlik hizmeti verir • Rehberlik bürosu ile okul idaresi arasındaki eşgüdümü sağlar. çalışmaları planlar. . problemli çocukları. Eğitici çalışmaları programlamada ilgili ve sorumlu öğretmenlere yardım eder. Okul Rehber Öğretmeninin Görevleri • Okul rehberlik programını hazırlar 199 Bu programın uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder. Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri ile. özel ihtiyaçlan olan öğrencileri tespit eder ve bunları koordinatör rehber öğretmene bildirir. ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte geziler düzenler. problemleri ve başanlarını etkileyen faktörler hakkında inceleme ve araştırma yapar. sürekli başarısızhk ve devamsızlık konularını ve bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri rehberlik hizmetleri bürosuna gönderir. başansızlık. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişim durumlannı takip eder ve sonuçlarını değerlendirir. • Okuldaki rehberlik uygulamalarını değerlendirir ve bu konuda okul müdürüne tekliflerde bulunur. Kişisel ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmalan yapar. Özel ve kişisel bilgileri gizli tutar. öğrenme güçlükleri. sonuçlannı toplu dosyalara işler. problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit eder. Öğrencilerin gidebileceği üst okullar. okulu ve yakın çevreyi tanıtan çalışmalar yapar. çalışabileceği iş ve meslekler hakkında bilgi toplar ve bu bilgileri öğrencilere duyurur. Okul Müdür Yardımcısının Görevleri • Öğrencilerden ve velilerden gelen problemleri. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmaya olan ihtiyaçlan. disiplin kuralları ve ihtiyaç duyulan diğer konular hakkında açıklayıcı bilgiler hazırlar ve öğrencilere duyurulmasını sağlar. Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek. kişisel ve sosyal uyum problemleri vb.

okul. Kendisine başvuran bir öğrencide. Kendisi genel bilgileri işler. 425. öğretmenler ve aileleriyle işbirliği içinde çalışır ve sonuçları rehber öğretmenle birlikte toplu dosyaya işler. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin yapması gereken l|k____{§ aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-92) A) B) C) D) E) Rehberlik servisine göndermek Problemi. seçmeli ders. ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel okullarda görev almalarını sağlamak D) öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek E) Sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere çözüm yolları önermek C) öğretmenleriyle konuşarak öğrenciye gerekli D) Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak E) öğrencinin arkadaşlarından. • Öğrencilerin eğitici kol çalışmalarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlar Rehber öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrenciyi tanımak için gerekli bilgileri toplamak için form. • Rehber öğretmenle işbirliği yaparak. fiş. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının görevlerindendir? (2001 KPSS-96) A) B) C) D) E) öğrencinin devam durumunu izlemek öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri mü düre iletmek Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek Sınavlarda gözetmenlik yapmak Diğer Öğretmenler Okul Müdürünün Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile ilgili vereceği görevleri yapar. gelişim dosyasının tutulması) • Problemi tespit edilen öğrencilerle mülakat yapar. iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım eder. gözlem kartları. • Rehberlik saatlerinde sınıfa girer • Sorumlu olduğu sınıfla ilgili çalışmalarda. işbirliği yaptığı rehber öğretmene her türlü yardımda bulunur. test ve benzerlerini uygular.200 Rehberli k yapabileceği değerlendirmeleri yapar ve sonuçlan rehber öğretmenle birlikte öğrenci toplu dosyasına işler. bölüm. anket. 423. belirtileriyle saptamak Çözüm yollarını araştırmak Okul idaresine haber vermek Öğrenci velisini çağırmak 427. (örnek. öğrenci hakkında bilgi toplamak Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri • Rehberlik hizmetleri bürosunca verilen yıllık çalışma planı çerçevesinde kendi sınıfı İçin yıllık bir çalışma planı hazırlar. Okulda rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2001 KPSS-109) A) Okul rehberlik hizmetlerinin sorumlusu müdürdür B) Okulda rehberlik kuruiunun yanı sıra okul danışma kurulu da olmalıdır C) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sadece psikolojik danışman sorumludur D) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlere düşen bazı görevler vardır öğrencilere de yer E) Rehberlik kurulunda verilmelidir . Sınıf öğretmeninin rehber uzmanlara yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirilmesi en uygun olur? (2001 KPSS72) 424. kendisinin 426. Kişisel ve ailevi problemlerinin çözülmesi için gerektiğinde okul yönetimi. ciddi psikolojik sorunların belirtisi olabilecek davranışlar gören bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının izlemesi gereken en sağlıklı yol aşağıdakilerden hangisidir? (2001 KPSS-117) A) ûğrenciye psikolojik testle uygulayarak teşhis koymaya çalışmak A) öğrencilerin test ve diğer ölçme araçlarını uygulamak B) öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak B) Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman tarafından incelenmesini sağlamak hoşgörüyü göstermelerini istemek C) öğrencilerin.

karar verme gelişmesine yardım sağlama gelişmesinde yardım sağlama stratejilerinin B) öğrencilerin çalışma alışkanlık ve tutumlarının C) öğrencilere meslek dallarını tanıtmak ve yönlendirmek için çalışmalar yapma yardım etme E) Öğrencilerin gerçekleştiremediği davranışların belirlenmesine çalışma hedef D) Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözmelerine 431. Bireyin zihinsel. 6. Birey kendini yüzlerce sıfatla değerlendirebilir. Bireyin ilgileri. Örnek. Bireyin kendini nasıl gördüğüdür. işbirljği gücü gibi çok sayıda özelliğin dinamik örgüsüdür. 3. Beklenen. 4. tavırları. Sağlık. aşağıdaki rehbeıiik görevlilerinden hangisine daha uygun düşer? (2003 KPSS-103) A) B) C) D) E) Psikolojik danışma Dal öğretmeni Koordinatör rehber Müdür yardımcısı Eğitsel Kol öğretmeni BÎREYİ TANIMA TEKNÎKLERİ 429. eğitsel ve mesleki olarak doğru karar vermesine destek olmak işin öncelikle bireyi iyi tanımak gerekir Bireyi tanımada amaç bireyin kendine has 430. Bireyin bir uğraştan hoşlanıp hoşlanmama derecesi Kişilik. Başanyı etkileyen önemli bir özelliktir. Öğrencilerin derse karşı ilgilerinin değeriendirilmesi. Öğrencinin geliştirdiği benlik algısı onun ruh sağlığı. 5.Rehberli k 428. "Zeki biriyim ama insan ilişkilerim kötü" gibi. Başarı durumu geçmiş ve şimdi olmak üzere bilinmelidir. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi bir okulun rehbertik ve psikolojik danışmanlık biriminin görevlerinden değildir? (2002 KPSS-53 ) A) öğrencilerin. uyum sorunlarının çözümüne yardımcı olmak. bazılan olumsuz olabilir. Bir işi ya da aktiviteyi ustalıkla yapabilme gücü İlgi. duygusal ve sosyal yönlerden bir bütün olarak gelişmesini sağlamak. 1. Okul rehberlik hizmetlerine yardımcı olmak için branş öğretmenlerî aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevlidir? (2002 KPSS-50 ) Bireyin tanınması gereken yönleri. her bireyin kendini çeşitli yönleriyle daha çok olumlu olarak algılamasıdır. Başarı. Beden sağlığıdır. 2. yetenekleri. "öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenerek uygun okul programlarına yönlendirilmesi" hizmetinin en üst düzeyindeki sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS-49 ) A) B) C) D) E) Okulmüdürü Koordinatördanışman Psikolojik danışman Milli eğitim müdürü Sınıf öğretmeni 201 432. Algı. Öğrencilerin hakkında toplanan bilgilerin gizliliğinin korunmasında aşağıdakilerden hangisinin daha öncelikli bir önemi vardır? (2003 KPSS-96) A) B) C) D) E) öğrencinin fıziksel gelişimi Akademik haşan düzeyi Ailesinin sosyokültürel yapısı Psikolojik özellikleriyle yasal durumu ilgi ve yetenekleri . Bir diğer deyişle Bireyin süreklilik arzeden özellikleri bütünüdür. mizacı duygusallığı. 7. Bazılan olumlu. meslek seçimi ve okul başansı ile anlamlı olarak ilişkilidir. Yetenekler İlgiler Kişilik Benlik Sağlık Başarı Sosyal Destek sistemi A) öğrencilere tanıtmak yakın çevresindeki meslekleri s B) öğrencilerin ailevi problemlerini belirlemek C) öğrencilerin özel sorunlarını çözmeye yardım etmek D) öğrencilerin beiiriemek yetenekli oldukları alanları dersin E) öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini konularıyla ilişkilendirmek Yetenek. alışkanlıkları.

• Stanford-Binet Zeka Testi • Thurstone Temel Kabiliyetler Testi (TKT) • VVechsler Zeka Testi b) Özel Yetenek Testleri: Bireyin bazı özel alanlardaki başarısı için gerekli güçtür. Bireyin geleceğe yönelik başansını yordamak amacıyla da kullanılmaktadır. bireylerin ilgileri. sürekli gelişimi ve uyumunu sağlamaktır. Çoğu araştırmacıya göre zeka bir yetenektir. Vak'a incelemesi II. Derecelendirme ölçekleri 4. Yetenek testleri 2. Oyun terapisi 5. kişisel ve sosyal uyum sorunları. Psikolojik danışma ve rehberlikte uygulanacak test ve test dışı tekniklerin geçerli ve güvenilir ölçme araçları olmasına özen gösterilmelidir. sonuçların yorumlanması ve bireyi tanımada göz önüne alınacak ilkeleri bilen alanın uzmanı kişilerce uygulanması gerekliliğidir. yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. Her tekniğin ayrı bir amacı vardır. Sosyometri 2. mekanik.Testler profesyonel kişilerce uygulanmalıdır 1. müzik • Farklı Yetenekler Testi 2. Birey sürekli değişen bir varlıktır. tutumlan vb. Test dışı teknikler I. Bireyi tanıma teknikleri testler ve test dışı teknikler olarak sınıflanmaktadır. Gözlem . bireyin ölçülmek istenen niteliğine ilişkin davranış ifadeleri veya sorular bulunur. Envanterler "kendini anlatma" yaklaşımına sahiptir. Bireylerin zihinsel ve akademik yeteneklerini saptamak amacıyla kullanılır. Arzu listeleri IILSosyometrik teknikler 1.Kendini anlatma teknikleri 1. uyumları. Araçların geçerlik ve güvenirlik özellikleri ne kadar İyi olursa olsun bireyi tanımada tek bir teknikle bilgi toplamak yeterli olmadığından eldeki bilgilerle başka tekniklerle toplanan bilgiler birleştirilmeli ve birlikte ele alınmalıdır. psikolojik özellikleri hakkında bilgi toplamaya yarayan ölçme araçlarıdır. Psikodrama 6. özelliklerini ortaya çıkararak. Yetenek testleri Maksimum performansı ölçen testlerdir. Bireyin tanınması için. Asıl amaç kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. İlgi Envanterleri Kişilik Envanterleri Tutum Envanterleri Başarı testleri B. Envanterler Bireyin kişilik. başarı ve başarısızlıkları. bireylerin ilgj ve yetenekleri. Tek bir tekniği kullanarak bireyi bütün yönleri ile tanımak mümkün değildir. A. Sosyodrama TESTLER Testler. Bu nedenle bireyi tanımada kullanılan tekniklerin uygulamasında süreklilik olmalıdır. Görüşme 3. yetenekleri. çok sayıdaki bireysel ve farklı özelliklerden oluşan karmaşık ve dinamik bir bütündür. değer yargılan. zayıf ve güçlü yönleri. Testler 1. Sonuçlar bireyin kendini daha iyi tanıması amacıyla kullanılmayacaksa bu teknikleri uygulamaya gerek yoktur.Gözleme dayalı teknikler 1. İlgi Envanterleri. Anket 2. resim. yetiştikleri çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi pek çok özelliklerinin aynntılı olarak bilinmesi gerekir Bireyi tanımada kullanılan tekniklerin uygulanmasının bir amaç değil araç olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla teknikleri kullanmadan önce bireyin hangi yönü hakkmda bilgi edinilmek istendiği ortaya konmalıdır. kişilik özellikleri. Bir diğer önemli nokta bu tekniklerin. Kimdir bu? 3. ilgi ve tutumları ile ilgili tipik davranışlan ölçen araçlardır. Bireylerin bu uyarıcılara verdikleri cevaplar değerlendirilerek yorumlanır. Daha çok özel sanatlarda yetenekli olan bireyleri teşhis ve seçme. Testlerde. a) Genel Yetenek Testleri: Bireyin her çeşit performansı ve davranışı için gerekli olan genel güce verilen isimdir. arak evrendeki kişi sayısı kadar da kişilik bulunduğu bilinmektedir. Yetenek testleri. Problem tarama listeleri 5. Örnek. uygulanan tekniğin özellikleri.202 Rehberli k 2. Bireyin kişiliği. Olay kaydı (anekdot) 3. Otobiyografi 4.

• • • • • 4. düşünsel ve davranışsal eğilimleri ifade eder. ilgi duyduğu ve sevmediği nesne ve etkinlikleri tanımak için uygulanan. 3. Olay Kaydı (Anekdot) Tutum Envanterleri Tutum. Belli bir durumda bireyin tüm davranışlarına dikkat etmek güç olduğundan gözlem sonuçları yüzeyse! olabilir. envanterleri sayılabilir. Tutum ölçekleri de konunun uzmanı kişiler tarafından geliştirilmeli. Gözlem Bireyin belli zaman ve durumlarda gösterdiği davranışları sisternli bir şekilde gözleyerek sonuçlan kaydetme işidir. babaların çocuk yetiştirmede takındıkları bireyin herhangi bir düşünce sistemine tutumu vb. uygulanmalı ve değerlendirilmelidir. Bireylerin hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları alanlan belirleyerek mesleki ve eğitsel konularda uygun kararlar vermelerini sağlamak amacıyla kullanılır. duygusal. Kişilik Envanterlerî Bireyin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır. 2. İlköğretim 8. Bireyin genel ve özel zihinsel yetenekleri. 5. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Edvvards Kişilik Envanteri Hacettepe Kişilik Envanteri Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi Good Enough Resim Çizme Testi. fıziksel Özellikleri. Gözlem araç ve gereç kullanmayı. Sistemli gözlemde kimin nerede. çoğunlukla da akademik ve mesleki eğilimleri saptamaya yarayan testlere ilgi testleri (ilgi envanterleri) denir Kişinin bir alanda başarılı olması o işin gerektirdiği yeteneklere sahip olması yanında işe ilgi duymasmı da gerektirir. karşıt tutum İlgi envanterleri ise. Kişiliğin bu karmaşıklığı ölçülmesini güç kılmaktadır. ilgi ve değerleri ölçer Strong Meslekî İlgi testi Bildemer (Bilgisayar destekü meslek tercih programı) • • • Tutumlar dolaylı olarak ölçülen özellikler olduğundan ölçülmesi güçtür. Başarı testleri psikolojik danışma ve rehberlikte psikolojik testlere oranla daha az kullanılan araçlardır TEST DIŞI TEKNİKLER A. özellikleri ölçmek için ölçekleri kullanılabilir. kişilik ve tutum 203 gösterdiği. Anekdotun özetlenmesi İçin gözlenen . ilgi. değer verip-vermeme şeklinde Gözlem sonuçlarının objektif olarak kaydedilmesi yöntemidir. Kişilik bireyin doğuştan getirdiği ve sonradan edindiği tüm özelliklerinin etkileşiminin oluşturduğu bir bütündür. gerektirmediği için kullanılması kolay bir teknik olmakla birlikte bazı sınırlılıklara sahiptir. • • Kuder İlgi Alanları Tercihi Envanteri Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (Yetenek ve ilgiyi ölçer. alışkanlık. sınıfta kullanılması uygundur) Kendini Değerlendirme Envanteri (Lise I. değerlendirmek ve yorumlamak ölçme teknikleri ve psikoloji konularında yeterli eğitimi almış uzman kişilerce yapılmalıdır. tutum. Öğretimin. ne zaman ve hangi davranışlarının gözleneceği önceden planlanır. ihtiyaç ve uyum düzeyi gibi özeliklerinin hepsi kişiliği meydana getiren yapılardır.Rehberli k Envanterler içinde ilgi. Sınıf düzeyinde Yetenek. Yetenek ve ilgilerine uygun alanlarda etkinlik gösteren bireylerin daha başarılı oldukları gözlenmektedir. • • Gelişigüzel Sistemli Gelişigüzel gözlemde bireyi tanımanın amacı ve göziem planı önceden oluşturulmaz. Gözleme dayalı teknikler 1. bireyin bir şeye yönelik olarak hoşlanıphoşlanmama. Başarı testleri Kişinin sevdiği. anne tutum. Kişilik testlerini uygulamak. Öğrencilerin derslere karşı tutumu. bir başka deyişle öğrenilenlerin ölçülmesi amacıyla belirli bilgi düzeyleri için yine belirli ünite ya da ders alanlarında hazırlanmış testlerdir.

amaçlı ve planlı olarak yapılan konuşmadır. Anket öğrencilerin duygu. gözlenen davranış. Bu teknikte çeşitli problem alanlarına il'işkin olarak listelenmiş ifadeler kullanılmaktadır. Anekdotlarda gözlenen davranış. Anket Anket bireylerin belli bir konudaki bilgi. kaygılarını. korkulannı kısaca iç dünyasını bir oyun içinde rol oynayarak anlatması tekniğidir. tarih. . Problem Tarama Listesi bireyi tanıtan bilgiler. olay veya durumlar objektif bir şekilde betimlenmelidir. 2. Çocuklar kendilerini oyun aracılığıyla ifade ederler. 4. ihtiyaç ve istekleri hakkında bilgi edinilmektedir. düşünce ve görüşleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla oldukça sık kullanılmaktadır. öfkeleri. Oyun Terapisi Oyun terapisi. Görüşme Görüşme bireyi tanımada en yaygın olarak kullanılan tekniklerden biridir.Derecelendirme ölçekleri sayısal. Vaka incelemesinde bir çok test ve test dışı teknik bir arada kullanılarak sorunu olan birey hakkında çeşitli bilgiler toplanır. çocukların duygu ve davranışlarının bir oyun ortamında gözlenmesi tekniğidir. 3. Otobiyografi. Bu gözlemlerden çocuğun korkulan. sosyal yaşâm ve kişiler arası ilişkilerini araştırmak amacıyla kullanılabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalannda anketin asıl amacı. Tekniğinin amacı. toplanan bilgiler ışığında bireyin sorununun nedenlerini ortaya koymak ve uygun çözümler üretmektir. öğrencilerin kişisel nitelikleri. 3. ilgileri. gösterdikleri davranış bozukluklarının sebeplerini anlamak için oyun ortamından yararlanmak anlamlı olmaktadır. grafiksel ve betimsel dereceleme ölçekleri olarak farklı türlere ayrılır. 5. 4. 5. bir bireyin belli bir konuda çeşitli davranış özellikleri hakkında sıralanmış açıklayıcı ifade ya da cümlelerin. düşünce ve görüşleri hakkında bilgi toplamak için hazırlanmış soru gruplarıdır. gözlemci ve gözlemcinin yorumunun kaydedileceği formlar kullanılır. sorunu olan kişinin tüm yönleriyle derinlemesine incelenmesidir. Otobiyografi tekniğinde amaç bireyin davranışlarının altında yatan etkenleri ortaya çıkarmak olduğundan bu bilgileri bireyle paylaşmak gerekir. aile içi ilişkilerini. Oyun terapisi hem bir bilgi toplama aracı hem de bir terapi yöntemidir. Bu teknik okullarda öğrenme ve uyum güçlüğü gösteren veya özel eğitime muhtaç olan öğrencilerin Problem tarama listesi bireylerin uyum ve gelişimini engelleyen sorunların ortaya çıkarılması için kullanılan bir tekniktir. yer. Dolayısıyla çocukların duyguları ve davranışlarını incelemek. Anekdotlarda gözlemci yorumu gözlemcinin öznel yargılarından uzak olduğu taktirde faydalı bilgiler sağlayabilir ancak yorumun objektif olmayabileceği unutulmamalıdır. Görüşme kişi ile yüz yüze. B. Kendini anlatma teknikleri 1. bireyi tanıyan ve gözlemi yapan kişi tarafından işaretlenmesini esas alır Derecelendirme ölçekleri gözlenen niteliğin bireyde ne derece olduğunu saptamaya ve gözlem sonuçlarını sayısal verilere dönüştürmeye yarar. sağlık durumları. sevdikleri dersler ve etkinlikler gibi konularda bilgi toplamaktır. Otobiyografi Otobiyografı bireyin kendisi hakkındaki bilgilerin yine kendisi tarafından yazılı olarak anlatılmasıdır. sonuçlar bireysel veya grup olarak değerlendirilmektedir. Psikodrama Psikodrama bireyin duygularını. Vaka İncelemesi Vaka incelemesi. Derecelendirme Ölçekleri Derecelendirme ölçeği gözlem sonuçlarının kaydedilmesinde kullanılan araçlardan birisidir. Derecelendirme ölçeği. Bireyden kendisini yansıtan ifadeleri işaretlemesi istenmekte. ev ve aile durumları.204 Rehberli k özgeçmişlerini. bireyin kendisi hakkında istediği her konuda yazması veya istenen konularda yazması olmak üzere iki şekilde yazdırılabilir.

Sosyometrik teknikler 1. İstanbul. Ankara. Sosyometri Grubu oluşturan bireylerin birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşim biçimlerini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Öğreti. 2. İ. 6. Genel Psikoloji.). olumlu ve olumsuz davranışlar düz ifade veya soru cümlesi şeklinde olabilir. Sosyometri tekniği bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu. Örnek. bireylerin toplumsal gelişimlerini sağlamak ve kişilerarası ilişkilerde yaşadıkları. G. H." veya "Başkalarıyla iyi geçinen kimdir?" olarak düzenlenebilir. 1980 6. 4. Remzi Kitabevi. Alaaddinin sihirli lambası elinizde olsa ne yapardınız? C. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Kimdir-bu tekniğinde. Arzu Listeleri Çocuğa sorulan sorular sonucu doyurulmamış gereksinimleri.). (editör). Baymur. Ankara. Öğretmen Adayları için KPSS. 2004 3. Pegem A Yayıncılık. Can. Yeşilyaprak. Z. Her davranışın yanma birden çok isim yazılabileceği gibi kişiler birden çok davranışın yanına da yazılabilir. Tan. Sosyodrama Sosyodrama bir grup bireyin yaşadıklar.Öğretmen Adayları için KPSS. Psikodramada birey kendisini oynarken sosyodramada bir başkasını canlandırmaktadır. (Ed. Kuzgun . tekniğidir. Kaya. 2. Yıldız. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Nobel Yayın Dağıtım. Ş. (Ed. Örneğin sosyometri uygulamasında amaç sınıfta kimlerin kimlerle arkadaşlık yaptığı ve yakın ilişkiler kurduğunu öğrenmekse öğrencilere "sınıfta en gevdiğiniz ve birlikte olduğunuz üç arkadaşınızın adını yazınız" şeklinde bir yönerge verilebilir. ortak bir sosyal soruna ilişkin rolleri paylaşarak uzman kişinin yönetiminde oynamalar. Ankara. Ankara 2004 5. sıkıntı ve sorunlarını ifade etme olanağı bulurlar. Binnur. Eğitim Bilimleri KPSS. Yargı Yayınevi. 1994 F. İleri Matbaası. 2004 .Rehberli k Psikodrama daha çok psikolojik danışmada kullanılan terapötik bir tekniktir ve devam eden bir grup terapisi sürecinde gerekli görüldüğünde terapist tarafından uygulanmaktadır. 2004 (Ed. Özgüven. 2003 8. C. Ankara. Kimdir-Bu Grup içjndeki sosyal ilişkilerin ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan sosyometrik bir tekniktir.). Kimdir-bu tekniğinde bireylere olumlu ve olumsuz davranış ifadelerinden oluşan bir liste verilir ve bireyden her davranışın yanma grupta bu davranışı kimin gösterdiğini düşünüyorsa o kişinin adını yazması istenir. ifade etme. sosyal ilişkiler kurma ve toplumsal rollere ilişkin yeni davranışlar edinme gibî konularda yardımcı olan bir tekniktir. Pegem A yayıncılık. Sosyodrama bireylere kendilerini tanıma. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Örneğin listedeki ifadelerden biri "Başkalarıyla iyi geçinir. Ankara 1992 7. 205 Bu teknikte amaç. Rehberlik ve Psikoiojik Danışma ÖSYM yayınları. Empati yayınevi. gerginlik. Kişi ifadelerin yanma kendi ismini de yazabilir. grup içindeki ait gruplar ve bireylerin rolleri hakkında bilgi verir. 3. E. Sosyodramada bireyler kendilerini değil sosyal sorunla ilgili olarak bir başkasının rolünü oynarlar. Oktaylar. Görüşme İlke ve teknikleri. güçlükleri yenmelerini sağlamaktır. arzuları.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->