YAPIŞTIRICILAR

Ambalaj endüstrisinin can damarlarından biri olan yapıştırıcılar, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda çeşitlenerek geniş bir ağa ulaşmıştır. Kemik tutkalı, kazein, nişasta ve dekstrin gibi doğal esaslı yapıştırıcıların yanı sıra 1930'lardan bu yana kullanılan PVA (polivinil asetat) bazlı preparatlar ve çok çeşitli sentetik tutkalların piyasaya çıkmasıyla yapıştırıcılar, çok geniş bir alanda çeşitli sektörlerin yararlandığı vazgeçilmez bir ürün grubu haline dönüşmüşler. Bu büyük yapıştırıcı grubu, bugün ambalaj endüstrisinin hizmetindedir. Yapıştırıcılar, ambalaj endüstrisinde; oluklu mukavva üretiminde, karton kutu, kağıt torba, oluklu mukavva kutuların yapıştırılmasında, fleksibl ambalaj üretiminde (kağıt, karton, alüminyum folyo ve plastik filmlerin çeşitli kombinasyonlarında oluşan laminasyonlarında), kompozit kutu, kağıt esaslı varil üretiminde, metal kutu ve cam ambalajların etiketlenmesinde zamklı bantlar ve zarflarda kullanılır. Çevre ambalaj ilişkisi çerçevesinde arayışlar sonucu ortaya çıkan teknolojik yenilikler yapıştırıcı dünyasını zenginleştirmiştir. Su bazlı laminasyon yapıştırıcılar, süper- high solid-laminasyon yapıştırıcıları, solventsiz laminasyon yapıştırıcıları yapıştırıcı dünyasında atılan dev adımlardır. Ambalaj endüstrisinde kullanılan yapıştırıcıları sentetik reçineler, nişasta kökenliler, protein kökenliler olmak üzere üç başlık içinde toplayabiliriz.

SENTETİK REÇİNELER Polivinil Asetat Esaslı Yapıştırıcılar: Emülsiyon , polivinil asetat ve kopolimer esaslıdır. PVA esaslı yapıştırıcılar suyun buharlaşması ya da yapıştırılan malzeme tarafından emilmesiyle katılaşır. Katılaşma zamanı oldukça kısa olup 45 saniye civarındadır. Sulu yapıştırıcılar içinde en çabuk katılaşanıdır. PVA yapıştırıcıların ortam ısısı 20oC civarında en iyi sonucu verir. Soğuk saklanacak ambalajlar için modifiye edilmeleri gerekir. Daha uzun süre kullanılması için sulandırılır. Beyaz renkli çok ince ve sıvıdan koyudur. Emülsiyon ile filmler dayanıklı, genellikle su geçirmez, çabuk uygulanır, koku yapmaz, tadı değiştirmez. Makine kullanımlı, dayanıklı, çabuk yıpranmaz yağ geçirmez. Karton, yapıştırmada, biçim vermede, tüp yapımında, tepsi kap ve torba kapamada, mukavva pencerelerde kullanılır. Latex (Termoplastik): Doğal ya da sentetik kauçuk esaslıdır. Renkleri beyazdan bronza kadar değişir. Bazıları amonyak kokar. Yine bazılarında kendi kendini kapama (self-sealing) özelliği varılır, geniş yüzeyleri tutturabilir, makine kullanımı ve dayanıklılığı zayıftır. Self-seal torbalı, zarf ve sargılarda, tek katlı torbaları birleştirmede, mumlu torbaların dibinde ve kapatılmasında, folyo - kağıt laminasyonunda kullanılır. Sodyum Silikatlar (Cam Suyu): İnorganik bir yapışkan olup katılaştığında cama benzer bir bağ oluşturur. Mikroorganizmalara karşı dirençlidir. Özellikleri onu oluşturan bileşiklerin miktarına göre değişir. Silikatlı yapıştırıcılar, neme karşı oldukça dirençlidir. Birkaç dakika içinde katılaşmaya başlar ancak optimum dayanıklılığa, uygulandıktan birkaç saat sonra erişir. Silikatlı yapıştırıcılar, hareketli parça üzerinde bir tortu bırakacağından makineyle uygulanamaz. Silikatlı yapıştırıcılar asit ile temas halinde bozulurlar. Kullanılmadığı suretle ağzı sıkı sıkıya kapatılmış bir kutuda saklanır. Holmelt (Eriyik): Polimer, reçine ve balmumunun karışımlarıdır. Yani çeşitli termoplastik malzemelerin çok çeşitli maddeler karışımından oluşur. %100 katıdır. Sıvılaştırmak için ısıtılmalı ve akışkanlaştırılır. En çabuk katılaşan, uygulanan yapıştırıcıdır. Katılaşma süresi 6 - 8 saniye kadardır. Eriyik haldeki yapıştırıcı , yüzeye temas eder etmez katılaşmaya başladığından ayırma zamanları oldukça kısadır. Uygulama ısısı genellikle 140o - 180oC arasında holmeltler el ile ya da otomatik kapatma makinelerinde el tabancası ile uygulanabilir. En çok görülen şekilleri, çıta, küre, çubuk, külçedir. Beyazdan kahverengiye kadar değişen renkleri mevcuttur. Kutu, karton kapamada, tepsilerde, torba dikiş ve kapamada, kutu ve şişeleri etiketlemede, basınca duyarlı ambalajları kaplamada, kağıt şerit ve laminasyonlarda kullanılır. Solvent Borne (Çözelti): Solüsyon ya da lak yapıştırıcılar olarak adlandırılır, geniş bir polimer dizi mevcuttur. Çeşitli organik çözeltilerde erir. Genellikle hareketli sıvılardır. Saydam, beyaz, kahverengiye kadar değişen renkleri mevcuttur. Çözelti karışımına bağlı olarak çoğunlukla çabuk

hotmeltlerde böyle bir solvent kullanılmaz. durum böyledir. Su geçirmez tabakalar için bile . torba dikişlerinde. hızlandırılır. HOTMELTLER Bütün yapıştırıcıların alt tabaka üzerine yayılma ve yapışmasını sağlamak için. Suya dayanıklı olmadıklarından rutubetli ortamda kullanılmamalıdırlar. PROTEİN KÖKENLİLER Hayvansal Zamk: Rengi bronz. akışkanlık derecesi sıvıdan çok yoğuna kadar değişir. Bu nedenle hotmeltler . tabakamsı olup çabuk uyarlanırlar. Nemlendirilen yapışkanlarda. etiketlemede kullanılır. tabakaların özellikleri yumuşak ve zayıftan sert. laminasyonda kullanılır. genellikle alkalin solüsyonlarda çözülebilir. etiket ve şeritlerin basınca karşı duyarlı kaplanmasında kullanılır. kağıt laminasyonunda. Jelatin Sakızları (Jelly Gums): Elastik. kristalize olmaz. Elle ya da makineyle uygulama için çeşitli formülasyonları vardır. Kurutulmuş tabakaları. Bunun yerine uygulamadan önce eritilebilirler. Daha sağlam olması ve kaplanmış cama daha iyi yapışması için çoğunlukla alkalin olur. Çoğu yanıcı. poşet ve torbaların tabaka tabaka laminasyonunda. akışkanlık su gibi kolayca buharlaşan bir maddenin (su. Hotmelt yapıştırıcıların en büyük dezavantajı. donma. çürüme gibi korkular yaratmadan hotmelt yapıştırıcılarının küçük. Termoplastik materyaller. Sulandırıcı olarak amonyak ya da alkol gerekebilir. Tabakanın tabakaya sanatsal grafik laminasyonunda. "ıslatma" özelliğine sahip olmaları gereklidir. kullanıcının gereksinimine göre geniş bir yelpaze içinde çeşitli formülasyonlarla sağlanmalarıdır. Torba diplerinin yapıştırılmasında. Cama mükemmel yapışır. tüp sarmasında. kahverengi olup iyi uyarlanan yapıştırıcılardır. İyi bir ıslak yapıştırma sergileyen dekstrinler.latesk bileşimi) kullanılır. 70 oC de de düşmeye başlar. sakızımsı olup neme karşı yüksek dayanıklılık gösterirler. Kutu ambalajı ve bantlanmasında. kahverengi olup granül ya da önceden plastize edilmiş sıvı şeklindedir. ayrışma. hotmeltin katılaşarak birleştirici bir özellik almasına neden olur. Kutu ve karton kapamada. Otomatik şişe etiketlemede kullanılır. çoğu sıvı. Kazein: Çok açık renkli. sonunda tekrar erirler. çabuk bağ formasyonu olarak sonuç verir. yapıştırıcılarının önemli bir kısmını hafifçe yükselmiş ısılarda bile kaybederek. Dekstrinlerin özelliği. ısıya karşı sınırlı dayanıklılığıdır. Hızlı ısı dağılımı.özellikle çabuk yapışmanın önemli olduğu yüksek hızdaki uygulamalar için idealdir. düşük moleküler ağırlıklı . folyo laminasyonunda (kazein . Bileşimine ve pH'ine bağlı olarak rengi beyazdan amber ve kırmızı kahverengiye kadar değişir. etiketlerde soğuk çıkartmalarda kullanılır. neme oldukça yüksek dayanıklılık gösterirler. Bronz. Ambalajlamada en yaygın kullanıma sahip hotmeltler. Ambalajlamada kullanılan çoğu hotmeltlerin dayanıklılığı 60oC de azalmaya. Isının dağılması. Soğuk içecek şişeler için suda ve buzda çıkmayan etiketlerde. tüp sarmada. Isı. Alkalin pH. Ambalajlamada kullanılan çoğu yapıştırıcılarda. yapışkan. Boratlı Dekstrinler: Rengi beyazdan koyu kahverengiye kadar değişir. NİŞASTA KÖKENLİLER Macunlar: Beyaz ya da açık renkli. rahat şekillerde sevkiyatını ve depolanmasını olası kılar. dayanıklı ve çapraz bağlantılıya kadar değişir. Yavaş uyarlanma. Dekstrinler: Sebzelerden elde edilen nişastadan üretilirler. neme dayanıklılık özellikleri arasındadır. fleksibl ambalaj. PVA yapıştırıcılarından daha uzun sürede katılaşırlar. uçucu sıvılarda daha çabuk dağılır. normal ya da yüksek su geçirmez özelliğe sahip bir yapıştırıcıdır.kurur. solvent gibi) içinde yapışkanı eritilerek. Bu madde buharlaştığı zaman arkasında kolayca birleştirilebilen bir yapışkan bırakmalıdır. nemlendirilerek yapışan bant üretiminde kullanılır. Diğer yandan. şişe etiketlemede. Isının bölmeli yapıştırıcılarında çözücü olarak kullanılmasında birçok avantajı varılır. Sıvı bir solventin olmayışı. kağıt ve folyoda.

yüksek ısılarda birleşmeyi sürekli kılma ölçüsüdür. polyester ve benzer temelli hotmeltler. Akışkanlık yoğunlukları. raf ömrü ve uygulama hızı gibi kavramlarla özdeşleşirler. uygulamaları daha temiz ve yüksek ısıda kesilmeye karşı daha dayanıklıdır. ısıya ve ölçüm değerlerine bağlı olarak değişir. Basınca duyarlı durumlarda. Burada PE. Hotmeltlerin belki de en önemli özelliği. Yapıştırıcının kullanımdan önce saklanacağı sure (raf ömrü). Açık süre. EVA'nın katkıları bütünleştirici güç. Bu özellikler. tabakaların birleştikten sonra yapışması gereken asgari zamandır. Diğer hotmeltler gibi tekrar erir ve 100oC’nin üstündeki sıcaklıklarda kullanımları sınırlıdır. Eğer tabakalar bu süre içinde yapışmazsa. sabit sıcaklıkta ya da belirli bir oranda yükselen sıcaklıklarda yapılır. plastik astarlı). Hotmeltler tamamıyla kristalleşmiş materyaller olmadığından kesin erime noktaları yoktur. tabakaların ısı iletkenliğine. tabakaların ısısına. fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması bağlanımda. yapıştırıcının şekline ve soğuma özelliklerine bağlıdır. çünkü bunların kullanımında solventle kurutma sistemlerine gerek yoktur. sıcak dikiş ve ısıya karşı dayanıklılıktır. EVA sistemlerine oranla PE temelli sistemde. erimiş ve katı durumlarda özelleştirilir. uygulama süresidir. folyo ve kağıt laminasyonuyla sınırlandırılır. fakat uygulama zamanının uzamasına ve ayrılmaya karşı dayanıklılığının azalmasına neden olur. En çok kristalleşmiş madde olarak mumsu madde yumuşama noktasını. Reçine ise. yapıştırıcıda soğuma ve birleştirme sırasında oluşan fiziksel değişikliklere bağlıdır. Kullanılacak yapıştırıcının yapışma zamanı. ıslak ya da sıcak olarak uygulanması. Bunlar daha masraflı ve uygulamaları çoğu holmeltten daha zordur. belirli bir ısıda alt tabakaların birbirine yapışması için geçen azami zamandır. Bir hotmeltin ısıya karşı dayanıklılığı . Renkleri daha açık. Özel bir amaca yönelik yapıştırıcının kompozisyonu. Kristalleşmiş PE yerine PP uygulanırsa. Termoplastik blok kopolimerlerden yapılan hotmeltler ambalajlamada. yükseltilmiş ısılarda daha az uzama. Hotmeltler. yumuşama noktasını ve uygulama özelliklerini denetler. EVA sistemindeki hem EVA hem de mumsu maddenin yerini alır. zaman gibi özellikler. ayrılma ve soyulma gösterir. . PP sistemlerinin şekilsiz yapısı. ısıya karşı dayanıklılığı ve zamanı ayarlar. Donma süresi ise. ürün dayanıklılığı. zaman zaman daha fazla ısı ve yağ bariyerine gereksinim duyulan ambalajlama aplikasyonlarında kullanılır. Reçine ve çoğunlukla bir yağla kombinasyon halinde. bunların filmlere ve folyolara iyi yapışmasına. basınca karşı duyarlı yapışkanlara dönüştürülebilir. malzemeyi sağlayana bırakılmalıdır. Yapıştırıcının neme karşı dayanıklılığını arttıracak ya da adhezivi böceklere karşı itici yapacak özel katkılar. yapışkan soğumuş ve kurumuş olur. Açık süre ve donma süresi uygulama ısısına. Bir başka hotmelt sistemi. PE temelli hotmeltler EVA tiplerine uygun olmayıp yağ bariyerlidir. Isı bariyer deneyleri. Yapışma gücü. lastikli yapılarından yararlanılabilecek uygulamalarda kullanılır. sıcak dikişte yararlı olup yapışmayı hızlandırır. ürün dayanıklılığı ve bütünlüğü kristallik kazandırırken. Yapıştırıcıların Sağlanmasında Belirlenmesi Gereken Temel Kriterler Yapıştırıcının hangi alanda hangi ürün için kullanılacağı. Diğer PSA sistemlerinden farklı temci özellikleri vardır.reçine ve mumsu maddeyle birleştirilen etilen vinil asetat kopolimer (EVA)'e bağlıdır. ortaya daha yumuşak yapışkan ve şekilsiz bir yapıştırıcı çıkar. büyük ölçüde renk ve kokuyu belirler. Polyamid. Donma süresi bitmeden önce kontrol yapılırsa tabakalar birbirinden ayrılır. Sonuç olarak bu sistemlerin ambalajlamada kullanımı film. birkaç düşük moleküler ağırlıklı PE ve reçineye dayanır. Basınca duyarlı bölmelilerin avantajları genellikle uygulama sırasında ortaya çıkar. Yapıştırıcının uygulanacağı yüzeyin özellikleri (vakslı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful