1

2

ÖNSÖZ
Bu kitap, Tragna ekolünün çalışma notlarından meydana gelen Kblan kitabının tamamı ve elden geçirilip, düzeltilmiş halidir. Majikal çalışmaların esasını, enstrumanlarını ve aşamalarını anlatır. Her ne kadar talismanik majiye çok fazla yer verilmişse de kitabın amacı katları ve katlarda yapılan sonsuz yolculuğu tariftir. Çalışmalar ve bu kitapta anlatılan bilgilerin geçirilişi yaklaşık olarak yedi yıldır devam etmektedir. Astral katlarda yapılan çalışmalar aslında sonsuz bir yolculuk ve öğrenimdir. Bu yüzden her zaman için Magician, Sihirbaz, Büyücü ya da bazı batılı yazarlar gibi Adept, vs, gibi deyimler yerine Yolcu deyimini kullanmayı tercih ediyorum. Aleister Crowley, Maji’yi tarif için ”Olacak olan şeylerde isteğe uygun değişimler yapabilme bilim ve sanatı” demiştir. Bu ifadeyi değişik zamanlarda, bazı kimselere fizik plandaki majikal çalışmaların tarifini yapabilmek için ben de kullanıyorum fakat maji aslında bu değildir. Kat çalışmaları istekleri elde etmek için kullanılan şeyler gibi görünmekle birlikte kişiyi felsefi ve spiritüel açıdan geliştirir. Bilgi ve tecrübe kazandırır. Sonuç kaçınılmaz olarak kişinin ya da yolcunun değişimidir. Bu yüzden de ben, “Kişi diğer insanları ve olayları değiştirebilirse bu onun kendi gücünü gösterir, kişi kendisini değiştirebilirse bu gerçek majinin gücünü gösterir” diyorum. Çalışmalar, ruhsal ve fiziksel gelişimin yanısıra katlar içinde devamlı ilerlemektir. Bu yüzden çalışmaları yapanları anlatan en iyi deyim Yolcu’dur. Yolculuk bitmez. Sadece duraklayabilir. Ve o zaman da hayat biter ve yeni bir yolculuk ya da yolculuğun değişik bir aşaması başlar.

3

Bu kitap özgün olarak ancak bir, iki kişinin faydalanabileceği, daha doğrusu anlayabileceği çalışma notlarıdır. Bilgisayarla dizilmesinin ve bütün gereken çizimlerin yerli yerine koyulmasının sebebi elde devamlı kullanılan, karıştırılan çalışma notlarının ya da fotokopilerinin yıpranmaları, dağınık ve çirkin bir görünümde olmalarıdır. Bununla beraber, iş başladıktan sonra, çok emek istediği farkedildi. Elimizdeki çalışma notları ve gereken çizimlerin miktarı hakkında meğer önceden gerçekçi bir fikrimiz yokmuş. Bu durumda madem bu emek verilecek, o zaman çalışma notları olarak değil, Kblan kitabının tamamı, kitap olarak düşünülsün dedik. Gene de Kblan kitabını en azından Türkiye’de bastırtmak gibi bir arzumuz da yok. Burada istenilen şey Yola yeni başlaması mümkün olan kimselere bilgi ve Yolun kitabını, yolculara verebilmek. Bu yüzden de, bu kitap biraz, belli bir ekolde maji öğreten bir kitap, biraz gezi notları, biraz bir gurubun çalışma notları, biraz bir geminin seyir defteri biraz da kişisel hatıra defteri gibi bir şey oldu. Bülent Kısa 1 Ekim 1994 İstanbul - Bakırköy

4

5

6

KBILANTOR ZKİRUKLAM

7

8 .

aramızdaki konuşmalarda Tisan sistemi. alışılmış bir ifade olmasından dolayı Sefirot veya Sefira deyimlerini kullanmaya çalışmışlar ve kendi aralarında bu isimleri kullanmakta ısrar etmişler fakat Saki ve katlardaki bölümlerin bekçileri de ısrarla bunu benimsemeyip. ismi Kblan Tragna ya da kısaca Tragna sistemidir. Tisan ismi çalışmalar. ekole veya sisteme Saki tarafından verilmiş bir isim değildir. Saki özellikle “Bu. Anlaşılacağı gibi grup. ona benzer. “Şems ül Maarif'“ isimli kitapta. bu isim tercih edilmiştir. Bu seviyelere değişik geleneklerde (Tradition). Kullanılan alfabenin ismi sorulduğu zaman Saki. sistem. genellikle “Sephirot” (Sefirot) ismiyle bilinirler. Aslında.ASTRAL KATLAR Astral alemin değişik seviyeler ya da başka bir ifadeyle titreşim seviyelerinden meydana gelen bir bütün olduğu bilinir. 1 Çalışmaların ilk zamanlarında ve bu kitabın ilk hazırlandığı yıllarda Tragna ismi yoktu. Saki ya da diğer Astral bekçiler tarafından ekol ismi olarak. 9 . bundan sonra da kendi. Ak Şemsüddin'in yazdığı "Yedi kapı. ciddiye alınması mümkün olan bütün batı gelenekleri Astral seviyeler üzerine kuruludur ve katlar Kabala'dan alınma bir deyimle. Tisan talismanları deyimlerini devamlı kullanmaktan Tisan ekolü ismini yerleştirmiştik. Kırk makam" isimli küçük bir kitapçıkta da bu katlar anlatılır. Daha sonraki yıllarda boyutlarla ilgili çalışmlar başladıktan sonra gruba ve ekole Saki tarafından ilk defa isim koyulmuş ve Kblan Tragna ismi verilmiştir. Mesela. Çalışmaların başlangıç dönemlerinde Ozan ve Bülent. değişik isimler verilir. her ne ise. Kullanmakta olduğumuz KAT deyimi. Bülent Kısa ve Ozan Güner üçlüsünün ortak çalışmalarıyla bu boyuta geçirilmiştir. ekol. Tragna sistemi diye bir isim de verilmemiştir. kat deyimini kullanmışlardır. Saki. İslami ekollerin bu katlara ya da titreşim seviyelerine az temas etmelerine karşılık. Bu aynı şey değildir” demiştir. “İlahi gök katları” denilmiştir. Fakat o isim Kabala içindir. Konuyu tarif edebilmek için burada. Tragna sistemi. O zamanlarda Tisan sistemi ya da Tisan ekolü denilmekteydi. sadece alfabe ismi olarak Tisan alfabesi demiş. TRAGNA1 çalışmalarından gelmektedir.

batılı. yaklaşık olarak yirmi ay kadar süren bir çalışma sonucunda aynanın bu tarafına geçirilmiştir. aşağıda rastlanabilecek olan Kabalistik ve İslami Havass'la ilgili bazı sözler ya da açıklamalar Kblan'da mevcut olmayıp. dönem dönem bazı İbranice sözler geçmiş ve bazan da Golden Dawn'ın pentagram ritüeli biraz değişik olarak yapılmıştır. Kblan (Kıblan Okunur). Bununla beraber Saki. konuya en uygun şeyler olmalarından dolayı kullanıldığını da belirtmiştir. Boyut varlığının rehberliği teşkil etmektedir. gene Tragna zikirleri alınana kadar Kabalistik isimlerden başka İslami ve Latince Invocation’lar da kullanılmıştır. Çalışmalar bu gün de. Invocation kelimesi yerine daima. bizlerin bilinçaltlarımızda bulunan. Kısaca Zikirler kitabı ya da gücün zikirlerinin kitabı anlamındadır. Saki. 10 . Kblan kitabının tam ismi Kbılantor Zkiruklam’dır. Aşağıdaki notlar tam olarak Kblan kitabından alınmıştır. Tragna alfabesi ve Tragna Invocation’ları ile tanışıldıktan sonraysa bir daha Kabalistik terminolojiye baş vurulmamıştır. bu ismin kısaltılışıdır. anlam olarak belki aynı şeyi tam olarak vermez fakat ifade ettiği fikri biliyoruz. bazı şekil değişiklikleriyle sürmektedir. Tragna çalışmalarının tabanını. kendisini Saki ismiyle tanıtan 6. Kitaba bu isim Saki tarafından verilmiştir. Türkçe “Hitabe” deyimi kullanılacatır. Saki tarafından kullanılmış. konular hakkında az bilgisi olanlara yardımcı olsun diye dış kaynaklardan eklenmiştir. bir anlamda çalışmanın dış (Astral) şefidir. Bu kitapta bundan sonra. bu Kabalistik isim ve Invocation’ların. Ayrıca o dönemlerde. Tragna çalışmaları ve KBLAN kitabı.Bununla beraber kat çalışmaları sırasında bir defaya mahsus olarak bir sefira ismi (Yesod). Bununla beraber.

MAJİKAL PİRAMİTLER Katlar konusunda daha derine inmeden önce Majikal piramitin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir. Mesela. b) Bu piramitte. (b) ve (c) piramitleri olarak isimlendiriyoruz. a) Taban uzunluğu. Keops'un boyutları burada örnek olsun diye verilen orana uymayabilir. Bu tip piramitin fizik planda bir öneği olup. Kefren piramitidir. c) Yüksekliği. Yani taban dörtse. yükseklik de dörttür. Tabii bütün geometrik şekiller içinde de en fazla piramit ve onun iki boyutlu gösterimi olan Üçgen önemlidir. değişik kimseler tarafından ve gene değişik amaçlarla. Taban uzunluğu dört ise yükseklik üçtür. 11 . yükseklik beştir. Tabii. Tragna çalışmalarının esası piramit ve diğer geometrik şekiller üzerine kurulmuştur. Bunları (a). piramitler hakkında bir çok araştırma ve deney yapılmıştır. Özellikle Talismanik maji ile ilgili çalışmalar kesin bir geometrik bütünlük istemektedir. taban yüksekliğe eşittir. Hernedense bu araştırma ve deneylerde daima Keops ele alınmıştır. piramitlerin oranları özet olarak şöyledir: (a): y = (t/4)*3 (b): y = t (c): y = (t/4)*5 Çeşitli devirlerde. (b) Piramitine fizik planda en fazla uyan örnekse. eğer taban dörtse. taban uzunluğundan fazla olan piramittir. Bunda da. yüksekliğinden fazla olan piramittir. Bunun fizik plandaki en iyi örneği Keops pirmitidir. Gerek fizik ve gerekse de Astral planlarda esas olarak üç tip piramit mevcuttur.

ekmeklerin daha geç bayatladığı. Piramitin enerji açılımı tabanda bitmez. Mesela. Taban tabana yerleştirilen iki tane Keops modelinin basık bir şekil oluşturduğu görülür. Piramitin içindeki ve altındaki enerji odakları fizik ve Astral enerji odaklarıdır. bozulduğu. Majikal teoriye2 göre. Bu deneylerden. (a) Piramiti fizik dünyayı gösteren piramittir. Bundan başka. dünyanın manyetik akımını odakladığı ve merkezde bir enerji odağı oluşturduğu. merkezdeki enerji sütunu üzerindeki merkez odağı da bir tane (Piramitin merkezinde olan) değildir. alt odak noktası da Majikal maksatlarla kullanılır. bitik pillerin şarj ettikleri ve daha bir çok benzeri şey bilinmektedir. daha doğrusu tepeden tabana inen bir enerji odağı yarattığı sonucu çıkartılmıştır. 12 . Dünya da tam bir küre değil. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler yurdumuzda da yayınlanmış olan. tabandan aşağıda da bir enerji odağı vardır. balık ve benzeri gıda maddelerinin daha geç kokuşup. çalışma yaparken piramitin kendi ekseni etrafında durmadan döndüğü ve durduğu zaman da dört yüzünün dört ana yön doğrultusunda durduğu (Genellikle) gözlemlenmiştir. basık bir geometrik yapıdadır. Tamamen dünyayı. maddeyi ve fizik planı anlatır. Bu ikinci. tarafımızdan bazı kesin olmayan deneyler de yapılmıştır. Bunlardan başka. piramitin geometrik yapısının. altına bir cisim koyulup.Keops'un küçültülmüş modellerinin mekezine yerleştirilen traş bıçaklarının kendiliklerden bilendiği. Burada anlatılan piramit modelleri de bir anlamda Fizik ve Astral alemlerin sembolleridir. (a) Piramitinin fizik örneği Keops'tur. burada ve bütün kitapta kullanılan her "Majikal teori" sözü sadece Tragna ekolünün görüşünü ifade etmektedir. dünyanın merkezine doğru inmeye devam eder. piramitlerle ilgili bir çok kitap bulabilirler. tabanla merkez arasındaki mesafe kadar. Bir yere asılan küçük piramit modellerinin çok az salınım yaptığı. 2 Tabii ki.

Taban tabana yapıştırılan iki (c) piramiti de oldukça sivri bir şekil yaratır. Bu piramitlerden de iki tanesi taban tabana yapıştırılırsa daha sivri bir şekil meydana çıkar. Fizik plandaki tesir ve deneyleri gösterirken (b). (c) Piramitine gelince. Bu çalışma notlarında bundan sonra geçecek olan herhangi bir piramit sözü. Bu piramir Astral alemi ve ruhu. Çok üst seviyeleri ve bazı yardımcı etkileri sembolize eder. gezegenler ve galaksiler bu piramitin 13 . (b)'yi ve (b)'nin de (a)'yı içine aldığı görülür.b ve c piramitleri Tanrı veya Tanrı'nın gücü. fizik ortamda da uzayı sembolize eder. Bu şekiller üstüste konduğu takdirde de (c)'nin. Piramitler Evrenin sembolüdür. Yıldızlar. aksine bir kayıt olmadığı takdirde kesin olarak (b) piramitini anlatacaktır. (a). majikal etkileri anlatır. Başka bir ifadeyle a. Bütün evreni bir piramit şeklinde düşünebiliriz.(b) Tipi piramit için örnek olarak Kefren gösterilmişti. Bu piramit üst Astrala aittir. Astral alem ve fizik plandır.

Kara piramit Şeytani bir etkiden ziyade antimadde evrenidir. burada söz konusu edilen kara ve beyaz piramitlerle Astral alem ifade edilmek istenmektedir. Kabala'nın Kliphoth'u ile eşitleyebiliriz fakat bu tam olarak doğru olmaz. Tabii. Sembolizm tam olarak uysa bile fizik plandaki madde ve antimadde dünyaları değil. Bir çok eski okültist hexagramı. Yukarda. kağıt üzerindeki iki boyutlu. Bununla beraber bu sembolizm piramit esasında düşünülmemiş de olabilir fakat sonuç aynıdır. ve enerji açılımları çizilirse ve bu çizim belli bir noktadan kesilirse ortaya tam bir Hexagram çıkar. Kara piramiti. 14 . Tanrı da ortadaki enerji sütunudur. Yani evrenin gerçek sembolü taban tabana yapışık olan iki piramitten meydana gelir. Ayrıca evren gerçekten de piramit şeklinde olsa bile bunu bilemeyiz. aynı şekilde bir anti. aydınlık ve karanlık yanlar vardır. aynı şekilde Kara piramitin enerji açılımı da zeminden yukarıya doğru devam eder. Bunu sebebi burada anlatılan madde ve antimadde evreni fikridir. Piramitin. Her iki piramitte de. Nasıl ki. ve bizim terminolojimize göre. bir Kara piramit mevcuttur. tipik gösterimi üçgendir. Kara piramit. piramitin enerji açılımının zeminden aşağıya doğru uzandığı belirtilmişti. beyazın tabanından başlar. diğeri beyaz iki üçgenle göstermiştir. yani Beyaz ve Kara piramitlerde. Şu da kesinlikle anlaşılmalıdır ki. bir anti evrenin ve/veya bir antimadde dünyasının var olduğu kabul ediliyorsa. İki piramit veya iki boyutlu alandaki gösterimleri olan iki üçgen. bu sözlerle evrenin gerçekten de piramit şeklinde olduğu kastedilmiyor. biri siyah. Kabalistik anlayışa göre.duvarlarındadır.

Piramit ve piramit enerjisinin sembolüdür. Çevre harfleri yoktur. Tepesinde Arapça. Bunların birisi Altar üzerinde. Sıfır katında koruyucu olarak Astra kullanılır. bizim dil ve alışkanlıklarımıza en uygun isim olan Astra verilmiş ya da bu isim türetilmiştir. Astra'nın sarıldığı bez ya da içine konulduğu torbanın üzerine de yaldızla talismanın şekli çizilir. Bu talismanın aslında bir ismi olmamakla birlikte. Tragna alfabesiyle yazılışı da iki şekildedir. Tragna Alfabesinin dışında Arapça ya da İbranice olabilir. Herşeyin başı ve sonu olan ana talismandır. Astra ortasında Jüpiter sembolü olan bir üçgendir. sağ el tarafında Nun ve sol el tarafında Elif harfleri vardır. Şın. Çalışmaya katılan herkes için iki Astra hazırlamak olasıdır. Latin alfabesi veya başka bir alfabe ile yapılamaz. 15 . Aynayı görebilecek şekilde dururken diğeri bir bantla kişinin alnına tutturulur. Çalışma haricinde Astra Kırmızı kadifeye sarılarak karanlık bir yerde ve yabancıların göremeyeceği şekilde saklanır. Bu harfler esas olarak Tragna alfabesiyle yazılır. Birincisi. Kat çalışmalarında Astra'nın bir eşi imajinatif olarak boyuna asılır fakat bu imajinatif Astra'nın üzerinde sadece Jüpiter sembolü vardır. tarif için bir isim gerekince.ASTRA (İLK TALİSMAN) Bu talisman çalışmaların en başında alınan bir irtibat talismanıdır. Saki tarafından. Çalışmalara yeni başlayan bir kimse Sıfır katını geçene kadar Gümüş Eşkenar dörtgen talismanı kullanamaz.

İkinci şekil Arapça harflerin isimlerinin Tragna diline göre dörder harfle katlanarak yazılmasıdır. Elif havayı. 16 . Şin Ateşi. kahverengi bir çerçevedir. Üçgen. Jüpiter yeşil. doğrudan boyanır. İçi dolu değildir.yukarda görüldüğü gibi her harfin kendi özel sembolüyle gösterilişidir. Nun suyu. Alef sarı. üçgen de aynı zamanda toprağı ifade ederse de Talisman bütün olarak Ateş elementiyle ilgilidir. ruh ya da kullanıcının kendisini sembolize eder. Fiziksel talismanlar kağıt üzerine çizildikleri takdirde Üçgen kahverengi. Çalışmada kullanılan esas talismanlarsa daire şeklinde dökülmüş kurşun üzerine önce oyulur sonra oyuklar boyayla doldurulur veya oyulmadan. Alef ve Naun şeklinde yazılır. Jüpiter sembolü Ether. Kurşuna yapılan talismanlarda üçgen. Naun mavi ve Şian kırmızı renkle çizilir. Piramitin iki boyutlu gösterimidir. Şian.

Bir boyuttan diğerine geçiş kapısıdır. bu hiç bir zaman tek taraflı değildir.NEGATİF ASTRA Renkler tam olarak aynıdir. Piramitten sonra çalışmanın en önemli faktörlerinden birisidir. MAJİKAL AYNA Ayna. Öyle bile olsa. medyumun bedeninden yayıldığı iddia edilir. 17 . Sadece bir bakma aracı değildir. Spirit celselerdeki ektoplazmanın. Sadece Jüpiter'in ayna görüntüsü çizilidir ve Nun'la Elif harfleri yer değiştirmiştir. ya da çok zor çıkar. Ayna emici güçtür. Majikal tezahürlerdeki soğuk ve buğu boyutlar arası kontaktan meydana gelir. Bu tür çalışmalarda hiç bir zaman acele edilmemelidir. Aynadan çıkabilecek ya da çıkartılabilecek çeşitli imajlar vardır. Varlıklar ortaya çıkarlarken spiritüel celselerdeki ektoplazma olayının karşılığı olan bir tür soğuk buğu yayarlar. Aksi takdirde kişinin bilinci aynada kalır ve bir daha çıkamaz. Odada bazı tezahürler yaratabilir.

onun dört yanın. Aynada olmadık şeyler gördüğünü zannedebilir. Çalışma aynasına Triakmlnon çizilecekse. Oranlar şöyledir: Önce büyük bir Hexagram çizilir ve aşağıdaki şekilde görülen. Bu işlem. Çalışmalarda kullanılan aynalara başkası bakmamalıdır.Saki”. Hexagramların içine kişinin sicili veya ismi yazılır. çevre tesir ve tehlikelerinden kişiyi korur. “Bu sembol Evreni temsil eder . Birden fazla kişi çalışıyorsa siciller köşelere ya da uygun şekilde aynanın çevresine yerleştirilir. 18 . Aynada istenen kişinin imajı yaratılır ve dışarıya alınabilir. Bakan yabancı kişinin bilinci karışabilir. Ayna yansıtıcıdır ve kişi ona girdiği zaman istediği ebatta olabilir. Hangi boyuttan olursa olsun önemli değildir. Çizim son derece orantılı olmalıdır. Çalışma aynasının dört köşesine sahibinin isim talismanı veya sicili yazılır.Çalışma aynaları çeşit çeşittir ve kişi onlara baktığı zaman kendisini küçük ya da büyük ölçüde görebilir. taranmış uçlardan meydana gelen dört üçgen ayrılır. İsterse bir nokta olur ve diğer boyuttan aynı şekilde çıkar. dört tane koruyucu hexegram çizilmelidir.

Eşit olarak uzaklaştırılırlar ve üzerlerine gene eşit büyüklükteki birer üçgen çizilir. 19 . Bu şekilde dört küçük hexagram elde edilir. Ortada kalan büyük eşkenar dörtgenin içi de Triakmlnon ya da Pentigmlnon şekliyle doldurulur.

taban uzunluğu 20 .ALTAR Altar gerek ilk çalışmalarda. Altarın karşısında bulunmak ya da oturmak da gerekli değildir. Ortasına bir piramit koyulur. Cam. Karton. gözü almıyacak şekilde odanın çeşitli yerlerine yerleştirilmesi caizdir. Mumların mutlaka altarda durmaları gerekmez. Altarın kırmızı veya siyah örtülü ya da çıplak olması farketmez. vs'den yapılabilir. İstisnai olarak bazı karanlık yan çalışmalarında yukarda belirtilen tütsüye ilave olarak "Cin elması" da yakılır. Altar olarak bir masa kullanmak bile gerekli değildir. taban eşittir yükseklik oranındaki (b) piramitidir. Bazı katlarda değişik yönlere doğru tanzim edilmesine rağmen altarın ana yönü doğudur. Altarın arkasına bir ya da çalışmanın gereğine göre iki ayna yerleştirilir. Kişi rahat ettiği herhangi bir şekilde oturabilir veya isterse uzanabilir. yere kurulması da mümkündür. İstendiği takdirde odanın bir köşesine. Piramit. İstendiği takdirde gün ışığında ya da tam karanlıkta da çalışılır. BUHUR Bütün çalışmalarda Amber ve Buhur otundan meydana gelen bir karışım yakılır. Çalışmaya katılanları görmese de olur. Çalışmalarda mum ya da mumların. gerekse sonraki. İdeal ölçü. Tragna çalışmalarında mum ritüelistik bir malzeme değil sadece bir aydınlatma aracıdır. ileri seviyelerdeki çalışmaların bir çoğunda doğuya bakar şekilde tanzim edilir. ÇALIŞMA PİRAMİTİ Majikal uygulamalar olan pratik çalışmalarda kullanılacak olan piramit. Ayna veya aynaların altarı ve piramiti görmesi yeterlidir. Kişi ya da kişilere ait Astra talismanları varsa bunlar da (Şayet takılmıyorlarsa) piramidin yanlarına ya da çevresine yerleştirilirler. Tahta.

Çünkü. pratik çalışmalarda. Piramit iki şekilde kullanılır. içine kurbanın formunu imajine etmekte yararlıdırlar. bekleme süresinde de cam piramite alınması mümkündür. Piramitin pratikteki ikinci kullanım şekli. Eğer bir kimse üzerinde çalışılmıyor veya kişiyi piramitin altında imajine etmeye uygun bir çalışma yapılmıyorsa bile altarda daima piramit olmalıdır. yoğunlaşan enerjiyi hedefe sevkeden bir anten görevi de yapar. istenildiği gibi kanalize edilmesi haricinde gücü dışarı salmaz. Ayrıca üzerinde çalışılan objenin. üzerinde çalışılan obje asılı piramitin altından alınıp. İstenen etkinin. Cam piramit aldığı tesiri kendi içinde devamlı olarak yansıtır. karton piramit altında başlatılması. Çalışmaların önce asılı. onun görevlerinden biri de Astral enerjiyi toplayan bir odak noktası olmaktır. Birincisi tahta veya karton gibi saydam olmayan piramittir. tabanı zeminden 10 cm. Daha değişik maksatlarla. Üzerinde çalışılan obje tam merkezin altına yerleştirilir. aynı zamanda. yüksekte kalacak şekilde asılmalıdır. asılı piramitin altında ya da saydam piramitin içinde imajine edilebilir. 21 . hiç bir Talisman kullanılmayan imajinatif çalışmalar için oldukça iyidir. çalışma haricinde de piramitin altında saklanabilir. tepesinden asılır. çalışma sırasında elde tutularak şarj edilmesi ve çalışma aralarında cam piramitte saklanması yöntemi de uygulanabilir. Çalışma süresi sonunda. içi dolu kristal piramitler kullanılması da mümkündür. asılı olmayan başka bir piramit altında saklanabilir. Yirmi santimlik piramit. Kristal piramitler. Cam piramitin tabanı ayna olmalıdır ve onun asılı olmasına gerek yoktur. Bu ikinci piramit cam ya da saydam olmayan herhangi bir malzemeden yapılabilir. Bu çalışmalar pratik majiden ziyade durugörü veya Astral enerji yoğunlaştırma çalışmaları ya da Kat geçişleri gibi şeylerdir.20 cm olan piramittir. gereken bütün operasyonlar bittikten sonra. Altarın üzerine. Üzerinde çalışılan cisim. Bu yöntem. asılı olmayan cam piramitin kullanılmasıdır. Şayet herhangi bir malzeme kullanılmadan çalışılıyorsa istenen iş veya kişi.

Bu tanrı formları heykel şeklinde görülürler. karanlık yanın efendileridirler. Daha sonraki çalışmalarda da dönem dönem onlarla ilgili bazı bilgiler ve zikirler verilmiştir. heryanda geçerlidir. Çalışmaların hemen ilk günlerinde görülmelerine ve her çalışmada önlerinden geçilmesine rağmen haklarında ancak Altıncı kata giriş sırasında ilk bilgiler verilmiştir. Bütün çalışmalar onlara ya da onlardan birine ithaf edilir. yani burada anlatılan ilk dörtlü. Çalışmanın türü ve şekli ne olursa olsun. Tabii bu durumda talisman piramitin içinde değil. görülürler. Katların dışında ve her yerdedirler. Sağ yan. iki dişi form vardır. esas olarak aydınlık yanın efendileridirler. piramitin altına bırakılması da mümkündür. Sol taraf. Altarda daima bir piramit bulunur. Her birinin Atlantis ve Mu dönemlerinden ya da daha da eskiden kalmış olan ilahi hayat enerjileri oldukları söylenir. Girişteki heykeller karşılıklı olarak dörder tanedir. Aslında her biri.İstenildiği takdirde. Heykeller ya da formlar bu enerjilerin tecessüm etmiş şekilleridir. girişin dışındaki sıfır bölgesinde (Sıfır katı değil). Aynı şekilde talismanın. kat çalışmalarını öncesi. Bu durumda talisman elde tutulur. Bununla beraber bu tarifler de saçmadır çünkü onların hepsi. Onlarla görüşmek mümkün değildir fakat onlardan yardım alınır. yani burada anlatılan ikinci dörtlü ise. SEKİZ TANRI FORMU Burada anlatılan Sekiz form. Kurbanın formu da piramitte imajine edilir. kristal piramitin talismanik çalışmalarda kullanılması da olasıdır. 22 . Gene karşılıklı olarak iki erkek. altında olur. bir bilinçli enerjidir.

Bundan sonra normal çalışma ne ise ona devam edilir.. imha ve intikamdır. Selamlama haraketi: Sağ elin yumruğu sıkılı.. sağ baş 23 . Parmaklar bitişik olarak. Fonksiyonları: Savaş. Bir kılıcı sapından iki eliyle dik olarak. dirsekler yüz derece kadar kırık. Bütün çalışmaların öncesinde okunur ve katlardaki bazı uygulamalarda çeşitli selamlama haraketleri ile tekrarlanır. Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil e Amen. şöyle şöyle yapıyorum" denilir. sağ yumruğun üzerine kıvrılmışlardır. Sol baş parmak. "Ey . Estragon adına seni. (İsim). sağ yumruğun önünü kapatmıştır. Pelerinli ve kapşonludur. Sol elin avucu. Çalışma başında bu tanrı formuna ithafta bulunulur ve kurbana hitaben. Sol el açıktır. Bu sözler söylenirken Estragon'un özel selamlama haraketi yapılır. İki el çenenin önündedeir. BİRİNCİ DÖRTLÜ: SAĞ TARAF ESTRAGON Lotüs oturuşunda duran bir erkek. Bu hitabe bir tür besmeledir.SEKİZ FORMUN HİTABESİ İnnas e Estragon e Ankolia e Tıkaslion e Arinna e Gasteris e Elipha e Kanteris e İntra. kendi vücut simetri ekseni önünde tutmmaktadır. Vücut fildişi gibi olabilir.

Birleştirme ve güzellik. Selamlama haraketi: İki diz üzerinde durulur. Eski Mısır mumyalarının ya da firavunların çaprazlanmış olan kol pozlarına 24 .parmağın altındadır. ANKOLİA Hafif yan oturmuş. tanrıları selamlama pozuna benzer. eller çözülürler ve yanlara açılırlar. Alına dokunurlar ve el pozu bozulmadan aşağıya solar plexüs üzerine inerler. Bu poz da. Fonksiyonları: Evlilik. Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır ve eller göğüsün ortasında. vücuda bitişik olarak birleştirilir. Bu poz. Eski Mısır tasvirlerinde görülen. solar plexüs'ün önünde. Bu konumda ithaf yapılır ve aynı anda eller alına doğru çekilir. Vücut diktir. Eski deniz kızı tasvirlerindekine benzer bir pozdadır. Bu noktada. Her iki elin baş parmak tarafları surata bakar durumdadır. iki diz üzerinde ve diktir. Kollar bileklerden çaprazlanmış durumdadır. Eller açık ve avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Vücut. yarı uzanmış çıplak bir kadın. Dönülecek yön önemli değildir. Elinde bir Lir var.

Dağ keçisi gibi uzun boynuzlu ve keçi sakallı. ARİNNA Çıplak bir kadın. dirsekler hafif kırıktır. kırkbeş derece aşağıya açılır. sol elinde bir küre vardır. Sağ elinde ateş. göğüse temas eder ve bu anda çalışmanın ithafı yapılır. havada duruyormuş gibi görünen ve parlayan büyük bir disk vardır. Fonksiyonları: Ölüm. Selamlama haraketi: Sağ yumruk sıkılır ve sağ dirsek kırılarak. TIKASLİON Pan'a benzeyen bir tip. vs. yumruk kalbin önüne çekilir. dik olarak durmaktadır. Arkasında. Kollar kırkbeş derece yanlara açıktır. varsa bu haraket bittikten sonra Tıkaslion'un şerefine içilir. şarap. Sıkıntı ve acı vermek. Eğer çalışma gereği içilecek bir iksir. Avuçlar açık ve göğüse temas eder durumdadır. istenileni yaptırmaktır fakat seksüel amaçlı değildir. Belden aşağısı keçi ve ayakları toynaklı. Fonksiyonları: Kadınlara hükmetmek. Küre ve Alev avuç içlerindedir. sağ yana. götürmek. avuç içleri tukarıta dönüktür.benzer. Yumruk. Önünde bir koyun vardır ve Tıkaslion. Arinna’nın iki eli yanlara açıktır. İki kol yanlara ve aşağıya açılarak haraket bitirilir. parmaklar vücuda dönük şekilde. Bundan sonra sağ dirsek düzeltilerek kol. koyunun boğazına bir bıçak dayamış pozdadır. getirip. 25 .

Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır. yönetmek. İKİNCİ DÖRTLÜ: SOL TARAF GASTERİS Gasteris tam olarak Estragon'un karşısındadır. vücut simetri ekseninin önüne gelir (Şekil . sol pazunun üzerindedir. göğüse ve zemine paralele olarak uzatılır. Bu selamlama iki diz üzerinde değil. oldukça büyük. Kollar. Sağ el. sağ kol aşağıya inerken. Pentegramın kendisi siyah. Şaha kalkmıştır. sağ dirseğin üzerinde. Eller açık ve avuç içleri yere bakar durumdadır. Yıldız. Sağ elin parmakları yere. Bir erkek Sentor formudur. Başında. İki elle tutularak. ayakta yapılır. göğüsün ortasının önünde saat yönünde çevrilirler. Çalışmanın ithafı yapılır ve bundan sonra kollar hala göğüse ve yere paralel tutulmaya devam edilerek. kafa genişliğindedir. Sol avuç. Fonksiyonları: Güç vermek. Elinde yay ve ok vardır. alnına bantla tutturulmuş olan bir ters pentagram vardır. kavuşturulur. 26 . Gasteris koyu renkli ya da kahverengidir.2). Karanlık güçleri ele geçirip. Her iki el ve asa. Selamlama haraketi: Bir asa alınır. İntra ile birlikte kullanılabilir.Selamlama haraketi: İki el omuz yüksekliğinde öne uzatılır. sol elin parmakları yukarıya bakar (Şekil -1). sol kol yukarıya çıkar. dirsekler kırılmadan. Yani. Yay burcunun klasik sembolüne benzer. ileriye.

Asa göbek yüksekliğinde. 27 .3). Bu selamlamada asa yerine kılıç kullanılması da mümkündür. saat aksi yöndedir çünkü resim. sanki bir kılıcın sapı iki elle tutuluyormuş gibi tutulmaktadır.Şekil ikideki. Asa surat yüksekliğinde ve zemine diktir (Şekil . Bu haraket yapılırken sol el asa boyunca kaydırılark indirilir. Bir bayrak sopası tutuluyormuş gibi bir pozdur. karşıdan görünüşü gösterir. Şimdi asa. vücut simetri ekseni önünde ve kırkbeş derece öne yatıktır. Bundan sonra gene dirsekler kırılmadan kollar alçaltılır ve asa göbeğin önüne indirilir. asanın dönüşünü gösteren oklar saat yönünde değil.

Eller solar plexüs onünde tam olarak Hıristiyan dua pozunda birleştirilmiştir. erkeğin fallusu üzerindedir. Gene boşalma olmadan. ingilizcedeki gibi Elifa olarak değil. Fonksiyonları: Seks ve her türlü seksüel çılgınlık. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılıp. Şayet kadın yoksa iki diz üzerinde durulur. eller kadının göğüsleri üzerine koyulup. çalışmaya geçilir. sağ tarafına doğrudur. Boşalma yapılmadan yüz defa gitgel yapılır. sol dizinin altında yatmaktadır ve kafası Elipha'nın. Çıplak bir erkek. ithaf yapılır. Elipha olarak okunur. Önce kadının göbeği öpülür ve bundan sonra cinsel birleşme durumuna girilir. İki önkol. Karşı cins gerektiren selamlama pozlarının tek olarak yapılması fazla bir şey ifade etmez. cinsel birleşme kesilip. Elipha. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde ileriye uzatılır. Çalışma yapan kadınsa uygulamada bir şey farketmez fakat bu durumda kadın üstte olmalıdır. İthaf yapılır ve iki el göğüsün önüne çekilir. göğüse ve zemine paraleldir. Elipha'nın sol eli.ELİPHA Tamamen çıplak bir seks tanrıçası. Kadının içindeyken. Bundan sonra kollar alçaltılır ve yanlara açılır. Sağ elindeki bir kupadan bir şey içmektedir. bacakları arasına girilir. 28 . İki dizi üzerinde durmaktadır.

Sol el üsttedir ve her iki elin baş parmak yanları zemine doğrudur. 29 . ucu aşağıya dönük olarak tutmaktadır. Selamlama haraketi: İki kol omuz yüksekliğinde öne uzatılmıştır. alçalmaz. Bundan sonra hançer sağ elde kalarak. Ruh gömmek. İnsanı obsesyonel durumlara sokmak. İthaf. Ellerin arasında ucu aşağıya bakar şekilde bir hançer veya asa tutulur. İki elinin arasında uzun ve üzerinde eşit kollu haç sembolü olan bir hançer vardır. Ayakta duruyor. yanlara açılır. Hançer döndükten sonra vücuda yaklaştırılır ve zemine dik tutulmaya devam edilerek. yukarıya kaldırılır. Kollar yükselip. hançerin döndürülmesinden önce yapılmalıdır.KANTERİS İskelet yüzlü ve kara pelerinli bir erkek formu. kafası Kanteris'in sağına bakar şekilde sırtüstü yatmaktadır. Önündeki kurban taşında çıplak bir kadın. Hançerin ucu saat yönünde daire çizdirilerek. Hançeri havaya kaldırmış. iki kol aşağıya. Bu haraket bileklerin dönüşüyle yapılır. eller göğüse temas ettirilir. Fonksiyonları: Öldürmek.

Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde öne uzatılır. Eller kadının başı üzerine uzatılıp. Dişlerini çocuğun boynuna geçirmiştir. İthaf yapılır. Alnından göğüs ortasına kadar öpülür. Her ikiside sarışındır. hançerin ilk tutuluş şekli yukardadır. Eller göğüse çekilir ve bileklerden çaprazlanır. Kanını emmektedir. İntra çocuğu göğsünün soluna bastırıyor. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılır. Karanlık güçler. boşalmadan yüz gitgel yapılır ve çalışmaya geçilir. Bundan sonra masturbasyon yapılır. Eller iki diz üzerindedir. Fonksiyonları: Şeytani işler. Başının üzerine geçilir ve kafası iki yandan tutulur. karşıdan bakan birisinin görüş açısına göre çizilmiştir. Avuçlar ve kollar vücuda temas eder. İthaf yapılır. dokuz yaşlarında bir çocuk tutmaktadır. hükmedilebilecek yapıdaki.Kanteris'in selamlanışında. Bundan sonra sağ yanına geçilir. Oral seks pozuna girilir (Kadın erkeğe oral seks yapar). Sol el üsttedir. Çalışmayı yapan kadınsa haraketler aynıdır fakat erkekle kadın yer değiştirmiştir. Gene boşalmadan yüz haraket yapılmalıdır. 30 . Resim. İNTRA Çıplak bir kadın kucağında gene çıplak olan sekiz. İntra'dan yardım istenerek. uygulamayı yapanın değil. geri antiteler çağırılır. Kadın olmadığı takdirde lotüs pozunda oturulur. Vampir gibi dişleri vardır.

MAJİKAL ALFABELER Dünyadaki bütün uygarlıklar ve bütün zamanlardaki majikal geleneklerin hepsinde kullanılan bir alfabe ve sayı sistemi vardır. Latin harflerindeyse gereken Astral güç henüz oluşmamıştır. Tragna ekolü. Eski Mısır'da yazı sadece rahipler kastının tekelinde olan bir şeydi. Önce onların kağıt üzerindeki çizilmeleriyle. Harfler ve onların majikal değerleri hakkında bir çok şey söylenmesi mümkündür fakat burada yeni bir şeyler türetmek yerine Muhiddini Arabi'nin düşüncelerini nakletmek daha kolaydır. Bu sonuncusu hem şekil ve hem de harfin özel dalga boyundan kaynaklanır. Cimel deve. ikinci olarak sesle okundukları vakit ses vibrasyonu olarak meydana getirdikleri ya da daha doğru bir ifadeyle uyandırdıkları güç. Yod El vs. kendi orijinal anlatımından ziyade ana fikir olarak verilmiştir. Tragna alfabesine geçmeden önce diğer kullanılması mümkün olan alfabelere bakalım. Diğer Alfabeler bizden çok uzaktır. 31 . dünyanın değişik yerlerindeki kabilelere kadar bütün ilkel toplumlarda bile bazı kutsal sembol ve çizimler vardır. “Harflerdeki güç üç ayrı şekildedir. Arabi’nin fikri. Her harfin bir ismi ve bir de EBCED değeri denilen sayı değeri vardır. kendi alfabesinden sonra sadece Arap ve İbrani alfabelerini kabul eder. Ayin göz. resim olararak Astral'da uyandırdıkları titreşim. Çünkü Latin harfleri dünyada çok yaygın olmakla birlikte majikal amaçlarla kullanılmaları pek azdır ve gereken Astral birikime sahip değildirler. Hayattan alınma şeylerle harfler isimlendirilmiştir. Mesela Alef Öküz.” Tragna ekolünde özel Tragna alfabesi kullanılır. Bilinen en ilkel toplum olan Avusturalya yerlilerinden yazısı olmayan. demektir. Beth ya da gerçek ismiyle Beyt ev. Harflerin isimlerinin özel bir anlamı yoktur. aşağıda. Ve en sonra da Düşünce olarak. meydana getirdikleri vibrasyon. Majikal amaçlarla kullanılan alfabelerin en eskilerinden biri olan İbrani alfabesi aşağıdadır.

Harflerin şekilleri farklı olmakla birlikte isimleri İbranice'dir. Tragna sisteminde. Pe ve Tzaddi harfleri kelimenin sonuna geldikleri zaman farklı biçimde yazılırlar ve sayı değerleri de değişir. Mem. Tragna alfabesi alınana kadar Arap alfabesi kullanıldığı için Arap alfabesini biraz daha etraflıca incelemek gereklidir. İbrani alfabesinden daha yeni olan Arap Alfabesi ve Arapça ebced bütün olarak İbranice'den alınmıştır. 32 . Nun. Mesela Arapça'da "Elif" sadece bir harf ismidir fakat İbranice'de "Öküz" demektir.Kaph.

33 . Bir talismana yazılan isim ya da isimler. İSMİN KATLANIŞI (İSMİN MAJİKAL YAZILIŞI) İsim Arapça. ortasındaki ve sonundaki şekilleri farklıdır fakat ebced değeri değişmez. "İsmin katlanışı" denilen bir işlemden geçerler.ARAP ALFABESİ Arap alfabesinde. Ayna görüntüsü olan yazıdaki harfler birleştirilir ve sağdan sola doğru ikiye katlanır. tamamen ters çevrilir. ayrık harflerle yazılır ve ayna görüntüsü olarak. Örnek olarak Bülent (Arapçada Bülend şeklinde yazılır) ismini alalım. harfin kelimenin başındaki. Tragna ekolünde Arap alfabesi aynen kullanılmakla birlikte bazı farklı uygulamalar da mevcuttur.

kişinin gücünü sembolize eder. Bütün Tragna talisman sisteminde. ayrı bir satır olarak yazılır. Bununla beraber ismin katlanışı yöntemi sadece Arap alfabesi kullanıldığı zaman geçerlidir. Astra'daki. isimler katlı olarak yazılırlar. diğerleri bilindiği gibi katlanır. 34 . Bu. Tabii ki. Astra'daki rengi olan yeşille yazılır. Renkli çalışılan talismanlarda Jüpiter'in.Bundan sonra. ismin katlanışı sadece Astra yazmak için değildir. Ortadaki harf bırakılıp. Harf sayısı tek olan isimlerde katlama şöyle yapılır: Önce ismin tersi alınır. Burada isim. en alta. Jüpiter sembolünün yerindedir. bu harfler Astra'nın içine alınır. Tragna alfabesi kullanılmaya başlanıldıktan sonra bu yöntem hiç kullanılmamıştır. Kalan orta harf.

E1 . Aşağıda Kadın isinin birinci harfi K1.K3 K5 Şayet her iki ismin harfleri çift sayılı ve dörder harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 Ve şayet isimler beşten fazla. altı harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 E5 K5 Şekillerinde kırılır ve katlanırlar. Erkek isminin birinci harfi E1 olarak gösterilmiştir.K1 E4 . Örnek olarak. bir harf ikinci isimden alınarak iki harfli guruplar yapılır.K4 . Katlamak için bir harf birinci isimden. 35 .E3 .K2 .İki kişinin isminin birlikte kırılması da şöyle yapılır: İki isim yanyana yazılır ve ters çevrilir. KADIN ve ERKEK kelimelerini birer isim olarak kabul edelim ve ters çevirelim. E2 .

Aşağıdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hali görülmektedir. Bunların yalnız başlarına. TİSAN ALFABESİ Tisan. On harflide de 3.3. Dolayısıyla her harfin dört ana şekli vardır. ortasındaki ve sonundaki yazılışları ayrı ayrıdır. Ve mesela sekiz harfliyse 3. uzun zaman için bizim tarafımızdan ekolün ismi olarak da kabul edilmiştir.2 dokuz harfliyse 3.3. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanılır.Tek kelimelerin yani ismin katlanışındaki beş harfli şekli yukarda gördük. İsim altı harfliyse üçer üçer katlanır. 3 Çok çok sonra. Bu tablo her tür majikal çalışma ve talisman için yeterlidir. 36 .1 şeklinde yapılır. 3. Tisan kelimesi aslında alfabenin ismi olmakla birlikte. tek tek yazılışları (Bir tür kapital). Bununla beraber Yolcunun.3. kelimenin başındaki.3. Saki Tarafından ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiştir.1 şeklinde olur. Yedi harfli.3. burada görülen alfabenin ismidir.3 Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardır.3. alfabenin her halini öğrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir.

Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karışımı bir dilin alfabesi olduğu söylenmiştir. Mesela RA.Harfler ikişerli guruplar halinde birleştirilerek heceler yazılır. Toplanır ve çıkan sayı dörtle çarpılır. İkiye bölmede tam sayı çıkmazsa. ikinci harf seslidir. mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye 37 . Kelimenin harflerinin toplamı bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayıyla çarpılır. Dolayısıyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayısı oldukça yükselir. Sayılar da yazı gibi sağdan sola yazılırlar. İkili hecelerden başka üçlü heceler de vardır fakat bizim kullandığımız dünya dilleri için gerekli değildirler. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced değerleri alınır. Ebced tutarının hesaplanışı biraz farklıdır. Tragna sayı sembolleri de farklıdır. Buradaki sayı sembolleri bizim kullandığımız ondalık sisteme göre Astralda oluşturulmuştur. Sayıların yazılışında bir farklılık vardır. Bunlar da şu şekilde bulunur: İki harfin değeri toplanır ve ikiye bölünür. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Mesela AR. Mesela 1988 şu şekilde yazılır 8891 TİSAN EBCEDİ Harflerin kendilerine göre Ebced değerleri vardır. Sayılar ondalık sisteme göre yazılırlar. Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrılırlar. Her hecenin yazılış şekli de ayrıdır. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer. Sesli hecelerde birinci harf sessiz. Arapça ve İbranice gibi sağ el tarafından sol el tarafına doğru yazılır. Çıkan sayı hecenin değeridir ve hece bir harf sayılır. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrı birer harf sayılırlar. Hecelerin de Ebced değerleri farklıdır.

Bülent isminin tutarı 192'dir. (N=20) Yirmi. Her hece bir harf sayıldığı için Bülent ya da daha doğru yazılışıyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir. Bu sistene göre Bülent ismi. Bunun için her Arapça harf dört Tisan 38 .5 olur. Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür. Bu durumda sayı yükseltilerek yuvarlanır ve 11 kabul edilir. Burada n. Tragna alfabesi. Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. Hece yazılışlarında sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baştaki şekli kullanılırken.5 = 8 Sekiz. D hecesinin tutarıdır. (B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltı. Esasında hecelerin de kelimenin başında ortasında ve sonundaki yazılışları farklıdır fakat pek fazla önemli değildir. tek başına bir harf yada hece kabul edilir. sesli harfin daima ortadaki şekli kullanılır. Bü hecesinin tutarıdır. Tisan alfabesi Talisman. BÜ-LE-N-T şeklinde hecelere ayrılarak hesaplanır. (L=10)+(E=5)=15 15/2=7. N hecesiniz tutarıdır. Vefk ve Sicil gibi şeylerde kullanıldığı zaman işlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri olan çok eski bir sistemdir. Türkçede fazla bir kullanımı olmayan X harfi de aynı zamanda Ks sesi için kullanılır. Şayet çalışmalarda gerekirse. Bu tek harf olarak kabul edilir. J yazmak gerektiği zaman S harfi ve Ce hecesinin birleşiminden meydana gelen bir üçlü gurup kullanılır. Le hecesinin tutarıdır.bölersek çıkan sayı 10. bizim Türkçe fonetiğimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiş ve orijinalinden biraz farklılaşmıştır. (32+8+20+4) X 4 = 192. (D=4) Dört.

Aşağıdaki. Tisan dili ve alfabesi aslında kısmen yapay şeylerdir. Türkçe'deki her harfin karşılığı yoktur. Bu harflerin. Çalışmaların büyük bölümü İslami zikirlere ve Arap diline odaklanıyordu. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklılaştırılmış harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse. dört harfin toplamının dörtle çarpılmasıyla bulunur. Talisman yazılımlarında yukardaki. zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. aralarında yazılı haberleşme yapabilmeleri için tarafımızdan uyarlanmıştır. katlarla ilgili kısımlarda da çalışmaların Arap ve İbrani dillerine bağlı olarak alınan kısımları ve talismanlar burada gene o.harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrı birer ismi vardır. O zamandan sonra bütün çalışmalar Tragna talismanları. alındıkları dil ve alfabe ile yazılmışlardır. Yapaydırlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmıştır. farklılaştırılmış harfler asla kullanılmaz. TİSAN ALFABESİ VE TİSAN DİLİ Tisan majikal ekolü aynanın bu yanına geçirilmeye ilk başlanıldığı sıralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanılırdı. Bunların ebced değeri de. TÜRKÇE HARFLER Tisan alfabesinde. Beşinci kat geçildikten sonra yapılan bazı özel çalışmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alındı. harflerin özgün şekilleri kullanılır. 39 .

4 Veriliş sebebinin Tisan dilindeki bazı zikirlerin ve invocationların yazılması için gerekmesinden olduğu tahmin edilmektedir. Ancak. Katlarda karşılaşılan bir çok varlığın ismi de. bizim algılayabileceğimiz şekilde verildiğini düşünerek bunu izah edebiliriz. alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak şekillendirildiği söylenmiştir. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu. ortasında ve sonundaki şekilleri farklı 4 Alfabenin verilişi ve daha sonraları bu satırların yazıldığı sıralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yıllar sonra değişik çalışma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranın hemen hemen hepsinde X harfinn kullanıldığını gördük. Eski Yunanca benzeri. Bu da J harfidir. ya bazı bilinen mitolojilerden alınmış ya da bunları çağırıştıran şekildedir. Eğer öyle olsaydı bilinçaltımız X ve heceleri yerine J ve hecelerini uydururdu. daha doğrusu bu dilleri çağırıştıran kelime vardır. Harfin. E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanılmaktadır. İbranice. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide. ister Atlantis ve Mu uygarlıkları öncesinin kayıp dillerinden biri olsun. kelimenin başında. Kısaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuşlardır. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiştir. her durumda bize göre uyarlanmıştır. Tragna hitabelerinde bir çok Arapça. yazabilmek her zaman için ters oluyor. daha doğrusu verilenlerin. Saki tarafından. Bu nokta. Sözkonusu çalışmalar daha farklı aşamalara ait çalışmalar oldukları için bu kitaba eklenmemişlerdir. Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklı şekilde yazılır. bir çok şeyin bizim bilinçaltımızdaki kalıplardan alındığını. gerek alfabe ister bir Astral dil olsun. Latince. 40 . Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltından çıkmış olması fikrini biraz çürütmektedir. Buna karşılık Türkçede hemen hemen hiç kullanılmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardır.daha doğrusu sembollerin çok çok eski uygarlıklar zamanında kullanıldıkları Saki tarafından belirtilmiştir fakat gerek dil.

B. Hecenin ilk harfi olan sesli harf. kapital. F. G. D. Ö. Sessiz hecelerde. A. Bu değişmez kuraldır. El gibi hecelerde hecelerin sadece üç şekli. K. dört Tisan harfi ile yazılan bir isme sahiptir. Bu şekil harfin kapital hali değil. ortasında ya da sonunda oluşuna göre. S. H. Hece kelimenin neresinde olursa olsun değişmez. A’yı temsil eden üçgense. Z harflerinden önceyse bilinen düz şeklindedir. Aşağıda sesli ve sessiz hece tabloları görülmektedir fakat bu tabloların örnek olarak yapıldıkları.olduğu gibi tek tek yazılışları yani Kapital harf şekilleri de farklıdır. As. hecenin. Çalışmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanıldığı dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karşılıkları tablosu aşağıda görülmektedir. Her Arap harfi. ortada ve sonda olmasına bakılmaksızın hep aynı yazılır. L. V harflerinden önceyse sağ el yanına yatık şekildedir. farklı şeklidir. U’nun O ile ve İ’nin de E ile aynı sembol olduğu unutulmamalıdır. R. Bu da aşağıdaki harf tablosunda görülen balığa benzer şekildir. hece tablolarındaki sembollerin de değişebilecekleri unutulmamalıdır. başta. P. Harflerin dört ana şeklinden başka hecelerdeki şekilleri de farklıdır. E ve O ile olan heceler gösterilmiştir. A üçgen şekliyle gösterilir ve her durumda aynı yazılır fakat A’nın bir de değişik şekli vardır. Ü. yani Ob. X harflerinden önceyse başaşağıdır. Mesela ikinci harf. Birincisi J harfidir. İki tane istisna vardır. A ile. kelimenin başında. Y harflerinden önceyse sol el yanına yatık şekildedir. C. I’nın. Gene sessiz hecelerde bir kural vardır. İkinci istisna A yada I harfidir. Bu harf. T. önündeki sessiz harfe göre yön değiştirir. 41 . M. Üçgen ya da balık şekli her yerde kullanılır.

HARFLERİN ANA ŞEKİLLERİ 42 .

SESLİ HECELER 43 .

SESSİZ HECELER 44 .

45 .

iki talisman arasında bir fark yoktur. alt ve üst üçgenlerin oranları ile kenarların düzgünlüğü muntazam olmalıdır. Kısaca o. Halka asla gövdeye kaynatılmamalıdır. zevkine uygun olanını kullanabilir. Bu takdirde geometrik bütünlük bozulur. Yolcu. evrenin sembolüdür. kullanılması mümkün olmakla birlikte onun ana metali gümüştür. 46 . Aslında bu seviyeden sonra.TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON Tragna çalışmalarının ana formu eşkenar dörtgen şeklidir. üzerlerindeki şekillerle de ilgilidir çünkü birinde üçgen. taban tabana yapıştırılmış şeklinin. Eşkenar dörtgen şekli iki tane. talismanların üzerlerindeki şekillere göre. Gümüşten kesilen bir eşkenar dörtgende köşelerin sivirliği. Ayrıca bu talismanlar yolcunun bir tür künyesidir. Hemen hemen her talisman ve her fikir onun üzerine kuruludur. iki boyutlu gösterimidir. Yolcu yeni başladığı sıralarda ancak Triakmlnon'u kullanabilir. Eşkenar dörtgende geometrik orantılar çok önemlidir. Veya vardır da pek fark etmez. tabanı yüksekliğine eşit olan (b) piramitinin. Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri Triangl ve Pentagram kelimelerini çağrıştırmakla birlikte bu kelimelerle ilgili olmadıkları söylenmiştir. diğerinde pentagram vardır. Eşkenar dörtgenin kullanılan diğer talismanların haricinde iki ana şekil vardır ki. Ayrıca bu seviyeden sonra iki yan diye bir şey de yoktur. Triakmlnon aydınlık. Bu ana talismanlara Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri verilir. Eşkenar dörtgenle yapılan talismanlarda kağıt vs. Bu çağrışım. Madalyon olarak kullanılan eşkenar dörtgenlerin bir ucuna küçük bir delik açılarak halka takılır. Pentigmlnon karanlık tarafa aittir. Diğerinin vibrasyonları oldukça güçlüdür ve ancak beşinci kat seviyesi geçildikten sonra kullanılması caizdir. bunlar güçle kontağı sağlarlar. Bütün yaptıkları ve gücü kullanabilme derecesi onun ana talismanı üzerinde kayıtlıdır. Her iki yanda da her iki talisman kullanılır.

Ortadaki jüpiter yolcunun kendisini sembolize eder. insanlarla telapatik ilişki kurmak. Bu üçgen majikal piramiti temsil eder. Eşkenar dörtgen Daireler Üçgen : Mavi : Dış daire kırmızı. Bu talisman kağıt üzerine hazırlandığı zaman kendisine göre bazı renkler kullanılır. uzaktan istenen haraketi yaptırabilmek veya korunmak amacıyla kullanılır.Triakmlnon. yüksekliğine eşittir. Aynı zamanda talismanın kaynağı olan ana katı da gösterir. iç daire siyah : Kahverengi 47 . Kısa süre içinde beyin ona alışır. yolcunun eğitimine ilk başladığı sırada takılır. Triakmlnon ve Pentigmlnon Altıncı kattan gelir. Bu renkler şu şekildedir. Eşkenar dörtgen şekli. TRİAKMLNON Triakmlnon şeklinde. İlk katlarda. Sembolik manaları ve güçleri ileri katlarda verilir. iki dairenin içindeki üçgenin tabanı. İlk takıldığında son derece güçlü baş ağrıları verebilir çünkü beyinle direk ilişkilidir.

sarı yada kırmızıyla yazılmalıdır. Köşe harfleri Arapça Şın. Naun'dur. Aynı zamanda da kişinin güç kaynaklarını. Bununla beraber köşelerin ve merkezin. İdare eden anlamındadır. eşkenar dörtgen şeklinde kesilir. Sağ el köşesi (Şian harfi): OTKLİNON. Bu 48 . Sol el köşesi (Alef harfi): GHAOL. Mars ve Venüs sembolleri taşırsa erkek ve kadın bütün insanları etkiler. Elif. Ayrıca bir çerçeve çizilmez. Triakmlnon. Sarı veya Kırmızı Triakmlnon veya Pentigmlnon gümüş üzerine hazırlandığı zaman gümüş. Eğer kağıt üzerine çizilecekse kağıt. Triakmlnon'un taşıdığı bütün sembollerin birer isim ve manası vardır. Çevre harfleri ve üçgen elementlerin sembolleridir. Alef. Nun ya da Tisanca karşılıkları olan Şian. eşkenar dörtgen şeklinde kesilmiş bile olsa ayrıca bir çerçeve çizilmelidir. kendine göre özel isimleri vardır. Triakmlnon ve Astra'daki çevre harflerinin sıralanışı farklıdır. Yolcunun sicili : Yeşil : Mavi : Sarı : Kırmızı : Sarı : Yeşil : Gümüş. Üçgen. enerji kapsamını anlatırlar. doğrudan doğruya majikal piramiti anlatır. Tabii bu isim de gümüş rengi. Venüs yerine o kişinin ismi yazılır veya isim sicili yapılır. Merkez (Jüpiter sembolü): TRİKON. Üst Köşe (Naun harfi): KRİNON. Sarı veya Kırmızı : Gümüş. Şayet sadece belli bir kimseye tesir etmek amacıyla hazırlanırsa Mars. TRİAKMLNON: Yöneten. Venüs En tepedeki.Jüpiter Naun Alef Şian Tritan Driton Mars.

ateş elementi ile rabıtalı bir semboldür. Çizgi. yüce ruhu ve onun himayesi altında bulunmayı anlatır. Evrenin (+) ve (-) güçlerini. Tritan: Yer güçlerini temsil eder. ve enerji kapsamlarının farklı Mars. Astral ve fizik planları ve zıtlıkları temsil eder. bir bölüm üstteki kısmı.farklılık. Driton: Nokta kişinin maddi varlığını anlatır. Venüs sembolleri: Dişi ve erkek fonksiyonlarını çeker. Bir açıdan. PENTİGMLNON 49 . güç kaynaklarının olmasındandır. Karanlık yanın olduğunu belirtir.

Evrendeki erkek ve dişi fonksiyonlarını anlatırlar. Karşı gelen veya İsyan eden anlamındadır.Triakmlnon'un. mesela yedinci kattan itibaren. Uzayı. ikisinden birini kullanmanın farkı yoktur. en altta olmalarına karşılık burada en üsttedirler. Eşkenar dörtgen: En başta da anlatıldığı gibi bütün olarak. Astral alemleri. Her ikisi de. Bu isimler ve yorumları aşağıdadır. Yöneten. Mars. İlk Astral katlarda sadece Triakmlnon kullanılır. gücün karanlık yanını ifade eder. Belli bazı seviyelerden sonraysa. Pentigmlnon'daki. Triakmlnon'dakilerin aynı olmakla birlikte. Triakmlnon'un aydınlık tarafı anlatmasına karşılık. Bu talismanın ya da mührün üzerindeki her sembolün ayrı bir mana ve ismi vardır. Venüs sembolleri: Triakmlnon'da. üstteki altta ve ayna görüntüsü halindedir. Driton: Alttaki nokta kişinin maddi varlığını anlatır. (+) ve (-) güçleri sembolize ve invoke ederler. Çizgiyle ayrılan üstteki bölüm. Pentigmlnon'daki semboller. Güçler dengesini ve Fizik evreni anlatır. her iki yanda kullanılır ve bilgi alınır. 50 . Pentigmlnon. üstteki yüce ruhu ve onun himayesi altında olmayı ifade eder. sahibinin isim sicili alttadır. idare eden manasında olmasına karşılık PENTİGMLNON. Astral ve Fizik planları ifade ederler.

Tritan: Burada. Pentigmlnon'daki şeklinin ayna görüntüsüdür. Burada yolcuya dışardan gelebilecek zararlar önlenir ve tam olarak geri yollanır. takdis sözleri ve manaları da aşağıdadır. Astral varlıklarla temas kurmak için kullanılır. Ateş elementiyle ilişkilidir. Kişileri tam olarak yolcuya bağlamakta ve onun istediklerini almasında kullanılır. İki tarafa geçiş. Hangi şekilde çizilirse çizilsin. OTİKSLAS: Cehennemin kapısına giden manasındadır. 51 . Bir iş yaptırınca kişinin tam olarak ortadan kalkması veya çok kötü durumlara düşmesi. Pentagramın çevre harfleri de aslında harf değil stilize edilmiş birer sicildirler. HRİKSLAS: Öğrenim ya da öğretim. KİMTRYAN: Yok olma. SRİNKON: Kendini affettirme veya kurtulmaya çalışmak için bu kapıya gidilir. Yer güçlerini temsil eder. İsmi aynıdır. Ölüm talismanıyla birlikte kullanılırsa tam yok olur. Bu sicilleri isimlerin. İmtihanlar vs. Karanlık yanın olduğunu belirtir.

Lüsifer'in. Üstte kalan üçgenin içine bir Astra çizilir. Orta noktanın takdis sözü olup. 52 . düzdür. Bir tür dört rakamına benzer.ARKTRYAN: Zevkler ülkesi. EŞMERKEZLİ DAİRELER: Astral katları ve fizik planı ifade ederler. Üst yarı. KULLİSUS: Bu isim ters Satürn'den ziyade gücün ana yönetimini anlatır. Seksüel kölelik. Seks çalışması. alt yarıdan düz bir çizgiyle ayrılır. Alt kısım boş kalır. Sadist zevkleri açıklayan kapı. Yedinci kat seviyesine gelinceye kadar Triakmlnon ya da Pentigmlnon'un arka yüzlerinin sadece üst kısmı yazılır. yüksek Astral planlardaki isimlerinden biridir. Jüpiter'in ucu kıvrık değil. PENTAGRAM: Gücün aşağıdan yukarıya akışını. Buradaki Astra'da. Köleleştirmek. Bununla birlikte. TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON'UN ARKA YÜZLERİ Her iki talismanın da arka yüzleri aynıdır. çevre harfleri üçgenin içindedir. karanlık yanın gücünü anlatır. Ayrıca buradaki Jüpiter sembolü farklıdır.

yeni başlamış olan kimselerin burayı rasgele bazı talisman ya da sembollerle doldurmaları da kendileri için düşünülemiyecek kadar olumsuz sonuç verebilir. SEMBOLLERİN YORUMLARI Triakmlnon ve Pentigmlnon’da bulunan sembollerin yukarda anlatılandan daha geniş anlamları vardır. Driton ve Tritan şekillerinin anlamlarıysa 53 . Bu ters üçgenin alt ucuna bir ters Satürn ve merkeze de talisman sahibinin isim sicili yada düpedüz ismi yazılır. Eşkenar dörtgen şeklinin pozitif ve negatif evrenlerle olan ilişkisi kitabın başında. gerektiği sürece boş kalmalıdır. Yolcuların dikkat etmesi gereken nokta: Talismanlardaki alt üçgeni zamansız doldurmaktan kaçınmak gereğidir. piramitler bahsinde incelenmişti.Alt kısma gelince. Bu takdirde kişinin başına bir çok olumsuzluk gelebilir. Ayrıca alttaki boş kısma ne yazılması gerektiğini bilmeyen. Boş yerler.

Bazı sahte 54 . Yoga. Şeyhin her dediğini kabul etmek. Talismanlar spiritüel tekamüldeki iki farklı ilerleme yolunu anlatırlar. Bunların hiç biri Karanlık ve aydınlık yana ait değildir. her iki yanda da yani karanlık veya aydınlık yanda olması farketmeksizin mutlaka kendi yapı ve anlayışına uygun bir spiritüel rehber bulmak zorundadır. bu talismanları taşıyan kimsenin diğer insanlar üzerinde yapabileceği etkileri. İkisinin de kendisine göre tehlike. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimlernin anlamlarıdır. Dervişin yolu ve Savaşçının yolu. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin. Triakmlnon yöneten. Bu anlamlar isimlerin Türkçeye tam tercümesi değil. Burada esas olan imandır. Spiritüalizm ya da herhangi bir budist ekolün izleyicisi olabilir. Kendini üstün bir gücün yönetim ve ihtimamına terketmek. ahlaki ve spiritüel kurallara tam olarak uymak. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir. onların ifade ettikleri fikirlerdir.yeterince açıktır. Yöneten ve İsyan eden. Aslında dervişin yolu kişiliksiz. Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini rehberlerinin eline bırakırlar. tasavvuf. İsimlerin hiç bir anlamlarının olmaması da mümkün olabileceği gibi. Bunlar aslında gereğince yapılırsa kötü şeyler değildir. maji. bizim bilinçaltımızdan alınmış şeyler de olabilirler. Yönetilmekten hoşlanmak. silik kimselere ait olmamakla birlikte zayıf ve silik kimseler dervişin yolunu izlerler. İnanç. daha doğrusu sicilleri. Burada ek olarak ele alınması gereken semboller. Koyulan fiziksel. pentagramın çevre harfleri. Dervişin yolundan giden kimse. inanma ve söylenileni irdelemeden kabul etmek. Tarihte görülen bir çok ya da hemen hemen bütün mutasavvıflar Dervişin yolunu izlemişlerdir. yumuşakmı yaklaşacağını göstermez. sertmi. Pentigmlnon karşı gelen anlamlarındadır. zorluk ve keyifleri vardır. Rehberin fizik planda yaşayan bir bedenli ya da bir Astral varlık olması pek farketmez. Bununla beraber gerçek bir spiritüel ve fiziksel disiplin içine girebilecek kadar sağlam kimselerin yanı sıra tembel ve güçsüz kimseler de Dervişin yolu tarafından cezbedilirler.

Bununla beraber o da kendisini fazla büyük görmek. diğerlerine hizmet yoludur. kendi öz değerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir. hem aydınlık yanlarda çalışmak zorunludur. Tisan ekolünde zaman zaman hem karanlık. Savaşçının yolundan gidenin bağlı olduğu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur. Onun spiritüel rehberi daha arka plandadır ve genel olarak kendisini ortaya sürmez. boyun eğmez. 55 . Mutasavvıflar arasından savaşçının yolunu izleyenler tek tük çıkmıştır fakat kayda değer bir majikal ilerleme göstermiş olan majisyenlerin bir çoğu savaşçının yolunu izlemişlerdir. Dervişin yolundan giderek kendisini disipline edeceği yerde isyan ve tahakküm duygularını serbest bırakıp. İlk başlayanlar da genel olarak Dervişin yolunu izlemek zorundadırlar çünkü kişi öz olarak ne derece güçlü olursa olsun yeni başladığı zaman savaşçının yolundan gitmeye gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez. Ayrıca devamlı olarak dervişin yolunu tercih etse bile bir zaman gelir ki. Tisan ekolü bu yolların ikisini de kabul edip uygular ancak yolcuların eğilimleri hangi yola sapacaklarını belirler. Bunlar dervişin yolunun tehlikeleridir. Kendi üzerindeki güçleri kabul etmez. Karar vermek için yardım alamaz. Kendi kurallarını kendisi koyar. Savaşçının yolundan giden yolcu her şeyi irdeler. Özet olarak dervişin yolu. sadece eğitimi için bile olsa savaşçının yolunu tanımak zorunda kalır. tevekkül ve teslimiyet.şeyhler insanları rahatlıkla istismar edebilir ya da kendisini Astral rehber olarak gösteren değersiz varlıklar yolcuyu obsede edebilir. Bu yolu da özetlemek herekirse Savaşçının yolu başkaldırmayı. şeyh ya da yönetici varlığa fazla tahammülü ve hayranlığı yoktur. beslemektedir. Kişi kendi kararlarını vermek zorundadır. Genel olarak bilinen bir üste. Bu kimse daha dik başlı yapıdadır. obsesyon değilse bile hasara uğramak ve sık sık yanlış kararlar vermek gibi tehlikelere açıktır. zaten bu tür şeylere isyan etmiştir. Savaşçının yolunu izleyen yolcuya gelince. gücünün yetmiyeceği boyuttaki güçlerle karşılaşmak. emir almaz ve gerekirse bunlarla savaşır. Kandi beğendiğini alır. O.

İşaretlerin yukarda anlatılan yorumları oldukça basit ve hatta saçma görünmektedir. Astral alemde ya da spiritüel tekamül içinde bu yönlerde dönüleceğini değil. saat aksi yönde sicilleri inceleyelim. ömrü yeterse mutlaka Pentagramın çarkını tamamlar ve başladığı yere değişim geçirmiş olarak gelir. Yollar bir noktada kesişirler. Buradaki saat yönü ve saat aksi yön deyimleri tabii ki.Triakmlnon ve Pentigmlnon’daki Driton ve Tritan sembolleri bu yolları açıklar. Triakmlnon ve Pentigmlnon gibi ikiz sembollerin yerini Quadramagnaton alır. Sadece basit büyücülük uygulamalarını anlatır 56 . Pentagramın çevresindeki sicillerin sıralanışını anlatır. Daha sonra ise karanlık ve aydınlık tam olarak birleşir. Bunlar tam olarak beş kapıyı anlatırlar. yolculuğa başlama seviyeleridir. ister kişi yeterince geliştiği zaman karanlık ve aydınlık yanlar ya da Dervişin ve Savaşçının yolu diye devam yolları kalmaz. Aslında Triakmlnon’daki üçgen yukardan gelen gücü ve ilahi güç altında himaye edilmeyi anlatırken Pentagram aşağıdan gelen gücü ve kişinin kendi kararlarıyla üstün güçleri tanımamasını anlatır. Bu yeni aşamada semboller de değişir. İlk başta kişi her şeyi karıştırır ve hangi yanda olduğunu bile kendisine söylenmeden anlayamaz. Şimdi Pentagram’ın çevre sicillerini ele alalım. Kişi hangi durumda olursa olsun bu kapılardan herhangi birinden girerek. Her ne olursa olsun savaşçının yolunu ifade etmek için yeterlidir. Bunların izafi kavramlar oldukları idrak edilir. Fakat burada artık Triakmlnon ve Pentigmlnon da söz konusu değildir. Sonundaysa. İster bu noktada. Tapılacak. Burada. korkulacak ya da savaşılacak bir gücün varlığı ihtiyaç olmaktan çıkar. Bu kapılar kişinin yola çıkış. Şimdi en alt uçtan başlayarak. Yolun sonunda deyimini kullanmıyorum çünkü yolculuğun sonu yoktur. Pentagramın çevre sicillerine gelince. saat yönünde ya da saat aksi yönde yolculuğa başlayabilir. Pentagram şekli için gücün aşağıdan yukarıya akışı ve karanlık yanın temsili denildi fakat pentagram şekli bizdeki batı majisi kültürü yüzünden verilmiş bir sembol de olabilir.

Astral güçlerle uğraşan ve bu yola çıkan kimse. Zaten Katların ilk seviyeleri de tam bir cehennemdir. Kimtryan. Kubbe içindeki nokta ile oluşturulan sembol bunu ve kişinin cehennemin kapısında bile yardımsız bırakılmıyacağını gösterir. Hrikslas. Astral varlıklarla ilişki kurmak deniliyor fakat daha derin alınırsa Astrala geçiş anlamına geldiği de görülür. Bu semboller Pentigmlnon üzerinde yani savaşçının yolunu temsil eden madalyondadır fakat Dervişin yolunda da geçerlidirler. Bununla beraber kişi gene de koruma altındadır. Öğrenim ya da öğretim: Bu kapıda yolcu iç sezgisiyle ya da eğitimi sayesinde bilgi alır. yolculuğunun ilk aşamalarında bunların derin anlamlarını bilmesi de önemli ve gerekli değildir. Gerçeği ve gerçek nedenleri sezer. öğrenimden sonradır. Bu aşamada. Cehennemin kapısına giden: Bunun tarifinde. kendi cehennemine mahküm etme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunların belli bir sırası yoktur. Savaşçının yolunda ilerlemek daha egoist. Öğretmesi bedenlilere de olabilir. yolculuğunun herhangi bir aşamasında geçebilir. Ya da bir önceki kapıdan geçerken öğretme seviyesinde ise gene yok olur çünkü bilgi ve benliğini öğrettiğine nakletmiştir. daha sert olduğundan ve kişi bu gibi tehlikelere daha açık olduğundan semboller bu madalyonda yer alır. Astral bedeni imha olabilir ya da en azından kafası karışarak her türlü tekamüle. Otikslas. Bu 57 . Eski benliği aldığı bilgileri hazmedip. Çıldırabilir. Ya da tekamülünün uygun aşamasındaysa öğretir. en azından bir hayat süresince veda edebilir. Burası aynı zamanda da imtihan kapısıdır. Yok oluş: Yok oluş kapısı. Katların zekalarına da. Hrikslas’tan sonra gelinmişse bilgi hazmedilir ve yolcu transformasyon geçirir. Buraya Hrikslas’tan sonra ya da saat yönünü izliyorsak önce gelebiliriz. Yolcunu. gerçek cehennem fikrine inanmasak ve Cehennem kelimesini sembolik bir ifade olarak kabul etsek bile bir noktada kendisini. silinip.gibidirler. yok olur. Yolcu beş kapının ilki olarak kabul ettiğimiz bu kapıdan. Obsede olabilir.

yolcunun. hem sağlamlık ve bilgiyi ifade eder. Ters satürnle sembolize edilir çünkü kişinin daha ziyade egoist. Bu kapı. Satürn. Lusifer: Bu sembol kapıların merkezi ve kişinin kendi öz benliğidir. Dervişin yolundan. Bu kapı önemlidir ve geçilmesi zorunludur. iç yandaki diğer etkiyi açığa çıkartıp. Yolcuyu yasak saydığı ve kendisini kısıtladığı şeylerden haberdar edip. yasakları kaldırır. kişinin yapısını dengeler. yani öğrenim yerine kendini affettirmeden gelinmişse. menfi. astral alemle tanışmanın zevk ve şaşkınlığıdır. cismani zevkleri anlatır. Affedilmeden sonraki gevşeme yeni güçlerin gelişini ifade ettiği kadar. kendine hizmet yanını anlatır. daha ciddi durumlarla ilgilenmesinin başlangıcı olabilir. benliğini bırakmaya hazır olan ya da yeni doğmuş veya yeniden doğmak için ölmüş olan kimselere uygundur. kişi yeni aşamasında gene yok olur. Bu nokta beş kapının güç ve bilgisini toplar. yeni oluşumlara yer açmak için yapmıştır. Bu durumda Kimtryan kapısı kendini spiritüel tekamüle adayan. Çünkü yeni enkarnasyonları ve yolculuktaki araları da anlatır. Eğer bu aşamaya diğer yandan gelinirse yani Arktryan’dan geçilmişse.belki kendine hizmet yolunda saçma gibi görünebilir fakat yolcu bunu başkasına hizmet için değil. savaşçının yoluna geçişi ya da tam tersini veya ikisini birden uygulamaya başlamayı. Ancak Astroloji’de Satürn hem engelleme ve kötülükleri. Srinkon. Yola ilk buradan. Eskinin üzerine sünger çeker. katların gücünün verdiği kayfi ve gücü kullanmayı. Affedilme: Her şeyden önce yeni enkarnasyonları anlatır. Eskisi uygulanıp. katların gücünü kullanmasının yorumu. Karanlık ve aydınlık yanların karışımını vurgular. Arktryan. Yolculuğunun herhangi bir aşamasında duraklayan yolcunun yola devam etmesidir. 58 . Bunların hangisi kişinin dış yanına hakimse. Otikslas’tan sonra girilmişse. Bu kapıya şayet aksi yönden gelinmişse. Kullisus. nakledilmezse yeni bilgi gelmez. bu aşamadan çıkmak da olasıdır. Zevk: Bu kapı dünya hayatına dalmayı. katların gücünü kullanan kimsenin kendisini yargılama ve yeniden yapılandırma yeri ya da aşamasıdır.

Görüldüğü gibi kişi hayatının herhangi bir aşamasında bu kapıların herhangi birinden yolculuğa başlayabilir. onu. yani hayata o aşamadan başlayan kimseleri de gösterebilir. Bu talisman çocuklar için olduğu kadar kısmen etki altında olması istenen harici kimselere de uygun olabilir. Astral güçlerle kontağa sokmak. alta (yukardaki şekilde “İsim” yazısının bulunduğu yere) çocuğun ismi yazılır. Üst bölüme yöneticinin ismi. güce hazırlamak ve gücü üzerine toplamak için aşağıdaki Triakmlnon’un hazırlanması mümkündür. üçgenin ortasında. ÇOCUK TRİAKMLNON’U Küçük bir çocuğu. Hiç birisi başlangıç ve son olmadığı gibi izlenecek bir yön de yoktur. Talismanın tepesine çocuğun ismi. 59 . Kapılar. Jüpiter sembolünün olduğu yere yöneticinin ismi yazılır. kendi temsil ettikleri alanlarda doğmuş. Arka yüze ortadan yatay bir çizgiyle bölünmüş ve altı bir çeyrek daire ile kapatılmış üçgen yapılır. Bununla beraber harici kimseler ve yeni başlayanlar için aşağıda daha uygun bir model vardır.

Katlarda. Yeni başlayan kimseler için asla Pentigmlnon hazırlanmamalıdır. Ozan. N. Ortaya. Üçgenlerin ortasına merkezden başlayarak. tekrarlayan harfler atılarak. Daha sonraları çalışmaların yapısı değiştikçe söz konusu çalışma talismanlarının kullanılış şartları da değişmiş ve yeni başlayan kimseler için de istendiği takdirde Pentigmlnon hazırlanmıştır. İlk odak noktası sekiz form ve merdivenler olan giriştir. orantılı olarak. Jüpiter yerine kişinin ismi yazılır. Üstte gene kişi vardır (Şekilde A harfleri olan yerler). spiral şeklinde Saki. dört yana bakan. saat yönünde yazılır. Bülent isimleri. K. L. I. A. 60 . D. Z. harfleridir. hızlı bir geçişle ilerlenir. tam olarak bir dairenin üzerindeymiş gibi. B.5 5 Bu Talisman bilgi olarak alınmakla birlikte kullanılmamıştır. Arka yüze. O.DİĞER KİMSELER İÇİN TRİAKMLNON Çalışma gurubunun genişletilmesi istendiği takdirde yeni üyeler için aşağıdaki Triakmlnon hazırlanır. Kblan kitabının alınışı sırasında girilmemiş yerlere de girilebilir. Çalışmalarda sıfır katından başlanıp. dört küçük üçgen çizilir. Bu durmda harfler S.

Bu durumda birbirlerini nötrleştirecekleri için etkisiz kalırlar. İki talismanın aynı anda taşınabilmeleri için Saki tarafından yeni bir talisman dizayn edildi. dört şekilde yazılabilir.TRİAKMLNON’UN ÇEVRE SEMBOLLERİNDEKİ FARKLAR Triakmlnon üçgeninin çevresinde üç tane sembol vardır. Yeni dizayna göre Triakmlnon’un ortası aşağıdaki gibidir. Son olarak da aşağıdaki şekilde görülen sembollerle yazılmaları mümkündür. her iki talisman da aynı. Nun harfleri ya da Tisan karşılıkları olan Naun. saat aksi yönde. Alef. Sian’dır. Bunlar tepeden aşağıya. Arap harflerinin tisan karşılıkları olan dört harfli guruplar olarak yazılabilir. Bunların hangisinin kullanıldığı önemli değildir. Arap harfler bir tek şekilde yazılır buna karşılık Tisan karşılıkları üç. harfler Yukarda. SİAN. üçgen yerine Balık sembolü ile yazılabilir. ALEF. 61 . İkinci şekil olarak aynı şekillerin kullanılması fakat Alef’in balık şekli yerine üçgenle gösterilmesi de mümkündür. NAUN. Şin. Tabii burada da Alef. Buna göre. Farklılık ortadaki dairelerin içindeki ek sembollerde. Tisan dili ve alfabesi bölümünde görüldüğü gibi. Elif. İKİZ TALİSMANLAR Triakmlnon ve Pentigmlnon’un aynı gümüş levha üzerine sırt sırta yazılmaları mümkün değildir. Arapça. Üçüncü şekil olarak. Birinci şekil yukardaki triakmlnon örneklerinde görülmektedir.

Görüldüğü gibi. beş sembol işlenir. Soldaki. üçgenin üç yanındaki boşluklarda birer sembol vardır. daire içindeki düz yıldız aydınlık yanı ve aydınlık akımları. saat yönündedir. Pentigmlnon’daki değişiklikler ise şu şekildedir. Pentagramın çevresindeki beş boşluğa. En tepedeki daire içindeki üçgenin içinde BO sicili vardır. sağdaki ters yıldız karanlık yanı ve karanlık güçleri anlatırken. alttaki heksagram her ikisini toplar. 62 . Yazılım sırası tepeden başlayarak.

Sağ ve sol iki altta aynı şekil ve sicilin başaşağı şekli çizilmiştir. Element ve kral isimleri haricinde tamamen birbirinin aynıdır. Hitabeler yazılırken mutlaka üçer satır olarak yazılmalıdırlar. İki yanda kalan üçgenlerin birinde B. dört santim genişliğinde olan gümüş eşkenar dörtgenler üzerine anlaşılır şekilde oyulmaları imkansız gibidir. Hitabeler. İkiz talismanlar. 63 . ELEMENTAL KRALLAR Tragna ekolünün geçirilişi sırasında dört yön ve dört elementle ilgili olarak dört elemental kraldan ya da dört elementin efendilerinden bahsedilmiştir. Bu hitabeler. bu elemental enerjilerin üzerlerinde fazla durulmamıştır. Elementin ismi Elemental kral ATEŞ Zielle Utas TOPRAK HAVA Akton Nirkon Kalios Naşat SU Kierra Kimer Dörtyön ve dört elemental kralın birer hitabesi de vardır. ancak Saki’nin çalıştığı Astral planda yapılabilir. hangisinin solda olacağı önemli değildir. Saki dahil hiç kimseye pratik gelmediği için bir daha konuları geçmedi. Dolayısıyla talismanlar. Bununlaberaber. elementlerin uyumlu oldukları işlerle ilgili talismanların altına ayrıca yazıldıkları takdirde işlerin daha çabuklaşabileceği söylenmiştir. Herne kadar çizimler burada görülüyorlarsa da sekiz santim yüksekliğinde. Burada değil. diğerinde O harfleri yazılıdır. Bunların hangisinin sağda.

64 . Amin' şeklinde tercüme edilebilir. SU Kimer Kieles rites kante Kierra Koine verga kintes Kierra Kimer karies lekon tigel Amen. Bütün ateş varlıklarını. Bu da. 'Utas. Bu hitabelerin anlamı vardır. mesela Ateş için. HAVA Naşat Kieles rites kante Nirkon Koine verga kintes Nirkon Naşat karies lekon tigel Amen.ATEŞ Utas Kieles rites kante zielle Koine verga kintes zielle Utas karies lekon tigel Amen. ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. TOPRAK Kalios Kieles rites kante Akton Koine verga kintes Akton Kalios karies lekon tigel Amen.

Pozitif ve Negatif. Uygulama şekli tamamen Tragna ekolüdür. Aşağıda Esmaül Hüsna ve isimlerin nerelerde kullanılabilecekleri verilmiştir. kullanılan talismanlar Tragna talismanları ve ebced hesaplamaları Tragna ebcedidir. yorumlar tamamen Tragna ekolüne aittir.B. Özellikle bir. Bunlar tamamen islami ekole göredir. Tragna zikirlerinden sonra İslami esmalarla yapılan maksatlı uygulamalar birara tamamen bırakıldı fakat İslami esmalarla yapılan çalışmalar zayıf değil. 6 İslami esmalar özellikle benim tarafımdan bir çok yerde başarılı olarak kullanılmıştır. Bilgi ve cehalet. Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece sözlü olarak. . İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan. zikirlerin güçlü oluşları da olabilir. ALLAH Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir.6 Aşağıdaki yorumlarda görülen adedler. Yorumu Bu bir anahtar kelimedir. Adedi Arap 66 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Tanrı ve Şeytan. Eğer kullanılıyorsa.ESMAÜL HÜSNA’NIN YORUMU Tragna zikir ve alfabesi alınana kadar bütün çalışmalarda İslami esmalar ve Arap ebcedi kullanılmıştı. Son olarak. iki esmanın kombinesi ile yapılan zikirler oldukça iyi çalışmaktadır. Anlamlar Arapça isimlerin tercümeleridir. Bu başarının sebebi benim yıllarca süren çalışma ve şartlanmam olabileceği gibi. aksine oldukça güçlüdür. Kısa 65 . Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz. Yani sadece esma İslamidir. Esmaların ait oldukları yıldızların veya başka bir ifade ile Astrolojik uyumlulukların Tragna ekolü ile pek bir ilgileri yoktur. Aydınlık ve Karanlık. Arap ve Tragna ebcedlerine göre ayrı çıkartılmıştır. Vefk.

Diğer esmalarla birleştirilir. Hata ve eksikliği olmayan. Adedi Arap 170 Tragna 404 Yıldızı Jüpiter Anlamı Temiz olan. Adedi Arap 90 Tragna 90 Yıldızı Güneş Anlamı Evrenin sahibi ve hükümdarı.ER RAHMAN Esmaül Hüsna'daki 2. isimdir. Medyumluğu geliştirmek. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. isimdir. İnayet ve ihsanda bulunan. Tek kullanılmaz. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Şifa ve refah. 66 . İnayeti her şeyi kapsayan. merhamet eden. İnsanların arasını düzeltmek. Bolluk. isimdir. isimdir. Bu esma da tek başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir. manevi sıkıntılardan kurtarır. Adedi Arap 298 Tragna 260 Yıldızı Güneş Anlamı Affedip. Ruhsal ve fiziksel şifa. Yorumu Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Adedi Arap 258 Tragna 159 Yıldızı Güneş Anlamı Şefkat ve merhameti sınırsız olan. Yorumu Kişiyi maddi. EL KUDDÜS Esmaül Hüsna'daki 5. İsteklerin olması. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. Ahlaken güçlenmek. EL MELİK Esmaül Hüsna'daki 4. Yorumu Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak. Yorumu Rızk sağlamak. ER RAHİM Esmaül Hüsna'daki 3.

Adedi Arap 94 Tragna 2008 Yıldızı Güneş Anlamı Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan. isimdir. isimdir. Ruhsal şifa. Yorumu Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz. Adedi Arap 131 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Tehlikeden kurtaran. 67 . Hiçbir şeyden zarar görmeyen. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna'daki 8. Yorumu Rızk. Başarı. Zorluktan selamete çıkmak. Kendisine sığınanlara aman veren. EL AZİZ Esmaül Hüsna'daki 9. Yorumu Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur. isimdir. isimdir. Adedi Arap 174 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Azaptan kurtaran.ES SELAM Esmaül Hüsna'daki 6. İman ışığı uyandıran. EL MÜMİN Esmaül Hüsna'daki 7. Kişinin manen rahatlaması. Yorumu Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Adedi Arap 145 Tragna 825 Yıldızı Jüpiter Anlamı Gözetici ve koruyucu.

isimdir. sıkıntı veren konulardan kurtarır. Herşeyde büyüklüğü görülen. Adedi Arap 206 Tragna 232 Yıldızı Mars Anlamı Emirlerine karşı gelinemeyen. kişinin kendisi de farkında olmadan. EL BARİ Esmaül Hüsna'daki 13. isimdir. Yorumu Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Güç ve iktidar kazanmak. EL HALİK Esmaül Hüsna'daki 12. Adedi Arap 371 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Yoktan yaratan. isimdir. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez. Adedi Arap 662 Tragna 756 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğünü herşeyde gösteren. 68 . Yorumu Baskıları sona erdirip. EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna'daki 11. kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir. Her şeyi önceden belirleyen. Adedi Arap 214 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyi en uygun durumda yaratan. Yorumu Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir. Korunma. isimdir. Kırıkları yenileyen..EL CEBBAR Esmaül Hüsna'daki 10. Yorumu Korunma.

EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna'daki 14. isimdir. Kişinin kendisini disipline edip. istemediği hislerden kurtulması. 69 . isimdir. Yorumu Sanat ve meslekte başarı. Kadınların kolay doğum yapması. Yorumu Rızk ve maddi çıkar sağlamak. EL GAFFAR Esmaül Hüsna'daki 15. kulun günahlarını unutturan. isimdir. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür. Adedi Arap 1281 Tragna 256 Yıldızı Venüs Anlamı Affı sınırsız olan. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. EL KAHHAR Esmaül Hüsna'daki 16. Adedi Arap 14 Tragna 232 Yıldızı Venüs Anlamı Nimetleri karşılıksız ihsan eden. isimdir. Kendisine. Yorumu Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek. Hükümlerinde galip ve hakim olan. EL VEHHAB Esmaül Hüsna'daki 17. Adedi Arap 336 Tragna 1145 Yıldızı Ay Anlamı Şekil veren. Yorumu Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Adedi Arap 306 Tragna 272 Yıldızı Mars Anlamı Her istediğini yapmaya gücü yeten. Herhangi bir şeyi oluşturmak.

Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Adedi Arap 308 Tragna 6152 Yıldızı Venüs Anlamı İhtiyaç duyulan her şeyi veren. Yorumu Rızk sağlamak. 70 . Dünyasal menfaat ve bolluk. EL KAABIZ Esmaül Hüsna'daki 21. isimdir. çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan. Para kazanmak. Yorumu Bu esmanın. isimdir. isimdir. EL FETTAH Esmaül Hüsna'daki 19. Adedi Arap 489 Tragna 480 Yıldızı Merkür Anlamı Kapıları açan.ER REZZAK Esmaül Hüsna'daki 18. Daraltan. Yorumu İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek. EL ALİM Esmaül Hüsna'daki 20. Zorlukları çözen. Adedi Arap 150 Tragna 38 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her şeyi bilen. Adedi Arap 903 Tragna 1524 Yıldızı Jüpiter Anlamı Sıkan. Yorumu Rızk. isimdir.

isimdir. "Muidül Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur. isimdir. cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla Her şeyi negatif hale sokan). Adedi Arap 117 Tragna 1065 Yıldızı Güneş Anlamı İzzet veren. Yorumu Güç ve itibar kazanmak.EL BASIT Esmaül Hüsna'daki 22. Ruhsal güzellik ve rahatlık. hastalığa. Yorumu Kişiye lanet. İktidar sahibi olmak. 71 . kaldıran. ER RAFİ Esmaül Hüsna'daki 24. (Başka bir ifadeyle Her şeyi pozitife dönüştüren). Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar. Dereceleri arttıran. yokluğa. isimdir. EL MUİZ Esmaül Hüsna'daki 25. Şereflendiren. Genişleten. Adedi Arap 72 Tragna 309 Yıldızı Venüs Anlamı Açan. İş bozmak. Yorumu Ruhsal şifa. Adedi Arap 1481 Tragna 39 Yıldızı Güneş Anlamı Alçaltan. Adedi Arap 351 Tragna 64 Yıldızı Güneş Anlamı Yükseltip. EL HAFID Esmaül Hüsna'daki 23. isimdir. Yok etmek. Yorumu İtibar ve şeref kazanmak.

Adedi Arap 302 Tragna 255 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyi gören. ES SEMİ Esmaül Hüsna'daki 27. isimdir. EL BASİR Esmaül Hüsna'daki 28 . cinsel baştan çıkartmalar. Yorumu Kahır. 72 . İktidar ve şerefi alan. Süründüren. EL HAKEM Esmaül Hüsna'daki 29. Aşk. Hakla hükmeden. isimdir.EL MÜZİL Esmaül Hüsna'daki 26. Düşmana üstün gelmek. Yorumu İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Yorumu Kişinin zihninin açılması. Mahkemeler. Daha az oranda da kulak medyumluğu. Sıkıntı çektiren. Ölüm. sevgi. Yorumu Yardım etmek. isimdir. isimdir. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Adedi Arap 68 Tragna 96 Yıldızı Güneş Anlamı Hakkı yerine getiren. Adedi Arap 770 Tragna 1614 Yıldızı Mars Anlamı Kötü ve sefil eden. Adedi Arap 80 Tragna 92 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi duyan.

Yorumu Bu esmanın. isimdir. 73 . EL HABİR Esmaül Hüsna'daki 32. başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. EL LATİF Esmaül Hüsna'daki 31. diğer esmalarla birleştirilerek. kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır. kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade. isimdir. klasik yorumlarda görülebileceği gibi. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara. Cin. Adedi Arap 129 Tragna 150 Yıldızı Venüs Anlamı Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan. Astral kontaklar kurmak. isimdir. kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur. Yorumu Dileklerin olması. ruh ve diğer varlıkların çağırılışı.EL ADİL Esmaül Hüsna'daki 30. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez. Yorumu Bu esma. Adedi Arap 812 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin gizli yanını bilen. Sevgi ve beğeni kazanmak. Adedi Arap 104 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız adaletli.

isimdir. Yorumu Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır. bağışlayan. Samed ismiyle aynı.EL HALİM Esmaül Hüsna'daki 33. EL AZİM Esmaül Hüsna'daki 34. isimdir. 74 . Adedi Arap 88 Tragna 99 Yıldızı Satürn Anlamı Affı ve bilimi sınırsız olan. EL GAFUR Esmaül Hüsna'daki 35. isimdir. Adedi Arap 526 Tragna 219 Yıldızı Güneş Anlamı Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren. Adedi Arap 1020 Tragna 1028 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklüğü sınırsız olan. Adedi Arap 1286 Tragna 216 Yıldızı Güneş Anlamı Suç ve günahları unutturup. Yorumu Gaffar ismi ile aynıdir. Yorumu Rızk ve şans. Yorumu Kişinin sabrını yükseltmek. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır. isimdir. EŞ ŞEKÜR Esmaül Hüsna'daki 36.

EL HAFİZ Esmaül Hüsna'daki 39. isimdir. Adedi Arap 232 Tragna 183 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen. EL KEBİR Esmaül Hüsna'daki 38. ulaştıran. Yorumu Saygı ve itibar kazanmak. Adedi Arap 110 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan. Kaza ve beladan koruyan. Yorumu Koruma ve korunma. isimdir. Adedi Arap 550 Tragna 306 Yıldızı Güneş Anlamı Rızkları verip. Yorumu Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. EL MUKİT Esmaül Hüsna'daki 40. isimdir. 75 . Adedi Arap 998 Tragna 3033 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyi saklayan.EL ALİ Esmaül Hüsna'daki 37. isimdir. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

Adedi Arap 312 Tragna 105 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan. Başka birisi adına çalışılamaz. EL CELİL Esmaül Hüsna'daki 42. İnsanlar üzerinde etki sağlamak. 76 . ululuğu büyük olan. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi. isimdir. isimdir. Adedi Arap 270 Tragna 165 Yıldızı Venüs Anlamı Keremi sınırsız derecede bol olan. Hafızayı güçlendirmek. isimdir. isimdir. Yorumu Güçlü olmak. EL KERİM Esmaül Hüsna'daki 43. Adedi Arap 73 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Şanı. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir. Manyetik güç kazanmak. Mistik anlayışı arttırabilmek. Yorumu Parayla ilgili işlerde kullanılır. Yorumu Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. korunma. Adedi Arap 80 Tragna 120 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin hesabını tutan. azameti. ER RAKİB Esmaül Hüsna'daki 44. Yorumu Koruma.EL HASİB Esmaül Hüsna'daki 41.

Yorumu Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir. Eğer kötü amaçlarla. EL VASİ Esmaül Hüsna'daki 46. dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan. Yorumu Barıştırma. Yorumu Sağlık. Bir insana hakim olmayı da sağlar. dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bolluk. 77 . Cinsel baştan çıkartmalar. isimdir. Adedi Arap 20 Tragna 192 Yıldızı Ay Anlamı Sevilip. Adedi Arap 78 Tragna 96 Yıldızı Venüs Anlamı Emir ve işleri hikmetli olan. isimdir. EL VEDUD Esmaül Hüsna'daki 48. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir.EL MÜCİB Esmaül Hüsna'daki 45. Adedi Arap 137 Tragna 148 Yıldızı Ay Anlamı Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan. Ahlaki değerlerde güçlenme. EL HAKİM Esmaül Hüsna'daki 47. Bunu. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. isimdir. Sevgi. Aşk. Adedi Arap 55 Tragna 93 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. isimdir. hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar. Yorumu İnsanı yönetici konumlara getirir. Rızk.

isimdir. EL BAİS Esmaül Hüsna'daki 50. isimdir. şerefi.EL MECİD Esmaül Hüsna'daki 49. Adedi Arap 573 Tragna 70 Yıldızı Güneş Anlamı Sebep olan. Adedi Arap 66 Tragna 180 Yıldızı Venüs Anlamı Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan. isimdir. Yorumu Rızk sağlamak. EL HAK Esmaül Hüsna'daki 52. Ölüleri dirilten. EL VEKİL Esmaül Hüsna'daki 53. Yorumu Yalandan korunma. Adedi Arap 57 Tragna 63 Yıldızı Venüs Anlamı Şanı. isimdir. parlaklığı yüce olan. EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna'daki 51. Yorumu İşini başkasına yaptırmak. isimdir. Birisini kendine temsilci kılmak. Yorumu İtibar kazanmak. 78 . Adedi Arap 319 Tragna 32 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan. Otorite ve ikdidar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek. Adedi Arap 108 Tragna 28 Yıldızı Güneş Anlamı Varlığı değişmeden duran. Yorumu Alacağını kurtarmak.

EL HAMİD Esmaül Hüsna'daki 57. Yorumu Şifa ve dayanıklılık. Adedi Arap 500 Tragna 213 Yıldızı Venüs Anlamı Çok sağlam olan. isimdir. Yorumu Kişiyi yüceltmek. Yorumu Vücut direnci sağlar. Anlamı Tek öğülüp. EL VELİ Esmaül Hüsna'daki 56. Adedi Arap 46 Tragna 102 Yıldızı Satürn Anlamı Şefkat ve iyilik gösteren. Güçlü olan. Diğer esmalar için güçlendiricidir. 79 . isimdir. isimdir. Sosyal seviyede. EL METİN Esmaül Hüsna'daki 55. Adedi Arap 116 Tragna 96 Yıldızı Mars Anlamı Yenilmeyen. Şifa. hamdedilecek olan. Yorumu Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık. isimdir. Adedi Arap 66 Tragna 66 Yıldızı Jüpiter. meslekte ve Astral katlarda yükselmek.EL KAVİ Esmaül Hüsna'daki 54.

Yorumu Başarı kazanmak. EL MÜBDİ Esmaül Hüsna'daki 59. Adedi Arap 68 Tragna 258 Yıldızı Venüs Anlamı Dirilten. EL MUİD Esmaül Hüsna'daki 60. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur. 80 . Adedi Arap 124 Tragna 60 Yıldızı Satürn Anlamı Yok ettikten sonra tekrar dirilten. Yorumu Kahır. isimdir. Yorumu Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması. EL MUHYİ Esmaül Hüsna'daki 61. Adedi Arap 490 Tragna 324 Yıldızı Mars Anlamı Öldüren. örneksiz olarak yaratan. isimdir. EL MÜMİT Esmaül Hüsna'daki 62. Ölümü meydana getiren. isimdir. Can veren. Adedi Arap 57 Tragna 96 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi ilk başta. Adedi Arap 148 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyin sayısını bilen. isimdir. Yorumu Zeka kazanmak. Ölüm.EL MUHSİ Esmaül Hüsna'daki 58. Yorumu Şifa ve Şifacılık. mahveden. isimdir.

Beğeni ve saygınlık kazanmak. isimdir. herşeye hayat veren. EL VACİD Esmaül Hüsna'daki 65. EL MACİD Esmaül Hüsna'daki 66. Yorumu Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi. isimdir. Yorumu Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek. Yorumu Medyumluğun geliştirilmesi. cömertliği sonsuz olan. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. istediği anda bulan. EL KAYYUM Esmaül Hüsna'daki 64. Adedi Arap 48 Tragna 57 Yıldızı Venüs Anlamı Parlaklığı büyük.EL HAYY Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir. Adedi Arap 150 Tragna 760 Yıldızı Jüpiter Anlamı Varlığıyla evreni ayakta tutan. isimdir. başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması. Adedi Arap 14 Tragna 147 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini. Yorumu Kişinin. 81 . Adedi Arap 18 Tragna 615 Yıldızı Güneş Anlamı Diriliği sınırsız olup.

Yorumu Rızk. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur. Bilim ve sanatta başarı. Şifa. Adedi Arap 744 Tragna 635 Yıldızı Güneş Anlamı Her varlığı kendi gücü altında tutan. Yorumu Başarı. Rızk. saygınlık ve iktidar kazanmak. Adedi Arap 63 Tragna 364 Yıldızı Mars Anlamı Tek olan. Adedi Arap 305 Tragna 108 Yıldızı Güneş Anlamı Her istediğini yapabilen. isimdir. isimdir. Kişinin. EL KAADİR Esmaül Hüsna'daki 69. isimdir. Yorumu Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. ES SAMED Esmaül Hüsna'daki 68. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır. Benzeri ve ortağı olmayan. eşini kendisine bağlaması. 82 .EL VAHİDÜLAHAD Esmaül Hüsna'daki 67. Izdırapları gideren. Yorumu Şans açılması. EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna'daki 70. isimdir. Adedi Arap 134 Tragna 144 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren.

Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. aşırı şeyler yaptırıp. Adedi Arap 37 Tragna 288 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin evveli. Adedi Arap 847 Tragna 348 Yıldızı Satürn Anlamı Geri bırakan. bir yerden çıkmalarını da sağlar. Kişileri. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.EL MUKADDİM Esmaül Hüsna'daki 71. Bu esma ayrıca. Adedi Arap 184 Tragna 295 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini öne alan. Yorumu Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. dağıtarak ayırır. 83 . İleriye geçiren. isimdir. Geciktiren. isimdir. Yorumu Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır. EL EVVEL Esmaül Hüsna'daki 73. birilerinin. Yorumu İstenen bir kimseyi. EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna'daki 72. isimdir.

Adedi Arap 47 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Evreni tek başına idare eden. Adedi Arap 62 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Gizli. Kırmızı zemin üzerine. İşinde terfii etmek. isimdir. EZ ZAHİR Esmaül Hüsna'daki 75. isimdir. görünmez olan. isimdir. Yorumu Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine. Yorumu Sezgi. Yorumu Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler. isimdir. Yorumu Güç arttırmak.EL AHİR Esmaül Hüsna'daki 74. 84 . kırmızı kalemle çalışılmalıdır. Güçlenmek. Adedi Arap 1106 Tragna 1674 Yıldızı Satürn Anlamı Her yerde görülen ve her yere tecelli eden. İstihare. Adedi Arap 801 Tragna 66 Yıldızı Mars Anlamı Sonsuz. Zafer kazanmak. Biraz uğraşarak kurtulma verir. EL VALİ Esmaül Hüsna'daki 77. EL BATIN Esmaül Hüsna'daki 76. yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.

EL BERR Esmaül Hüsna'daki 79. isimdir. isimdir. EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna'daki 81. isimdir. Yorumu Zafer kazanmak. ET TEVVAB Esmaül Hüsna'daki 80. isimdir. Yorumu Ahlak temizliği ve korunma. Adedi Arap 409 Tragna 644 Yıldızı Jüpiter Anlamı Tövbeleri kabul eden. 85 . Adedi Arap 202 Tragna 312 Yıldızı Venüs Anlamı İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Acizlerin intikamını alan. Yorumu Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır. Adedi Arap 630 Tragna 550 Yıldızı Mars Anlamı Ceza veren.EL MÜTEAL Esmaül Hüsna'daki 78. Hoşgörülü olan. Adedi Arap 551 Tragna 207 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyden üstün ve münezzeh olan. Yorumu Ahlak ve rızk kazanmak.

Yorumu Aşk. isimdir. Adedi Arap 212 Tragna 56 Yıldızı Merkür Anlamı Mülkün ebedi sahibi. Yorumu Kişiyi çevre baskısından kurtarır. 86 . EL MALİKELMÜLK Esmaül Hüsna'daki 84. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Kahır ve hemen hemen herşey. Şefkat ve merhamet eden. ER RAUF Esmaül Hüsna'daki 83. Cinsel baştan çıkartmalar. isimdir.EL AFÜVV Esmaül Hüsna'daki 82. saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür. Yorumu Mülk edinmek. Yorumu Aşk. Bir anlamda. Adedi Arap 387 Tragna 64 Yıldızı Satürn Anlamı Acıyan. Adedi Arap 1100 Tragna 6434 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklük ve kerem sahibi. isimdir. isimdir. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. ZÜLCELALİVELİKRAM Esmaül Hüsna'daki 85. Sevgi. Adedi Arap 165 Tragna 444 Yıldızı Güneş Anlamı Suçları affeden.

87 . Adedi Arap 209 Tragna 528 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan. çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. istediği an ve yerde toplayan. isimdir. Yorumu Rızkı çoğaltan. Adedi Arap 1100 Tragna 135 Yıldızı Venüs Anlamı İstediğini. Klasik yorumlarda görülen. EL MUGNİ Esmaül Hüsna'daki 89. isimdir. istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir. Adedi Arap 1060 Tragna 34 Yıldızı Güneş Anlamı Zenginliği sınırsız olan. Yorumu Rızk ve parayı bereketlendirmek. Yorumu Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. isimdir. isimdir. EL GANİ Esmaül Hüsna'daki 88. istediği kadar zengin eden. EL CAMİ Esmaül Hüsna'daki 87.EL MUKSİT Esmaül Hüsna'daki 86. Toprak ve hasat bereketi. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. Bu esmanın kullanım niyetine göre. Adedi Arap 114 Tragna 30 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstediğini.

isimdir. Akıl ve idrak veren. şeklinde kullanılır. Adedi Arap 201 Tragna 34 Yıldızı Satürn Anlamı Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan. istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Adedi Arap 1001 Tragna 206 Yıldızı Mars Anlamı Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. isimdir. Başka esmalarla birleştirilerek ölüm. Düşmandan kurtuluş. ED DARR Esmaül Hüsna'daki 91. İstenen. Yorumu İş konularında yükseltici olarak kullanılır. Adedi Arap 256 Tragna 150 Yıldızı Jüpiter Anlamı Evreni. İstenen kimseye kabus göstermek. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami. isimdir. Korunma. Yorumu Kişiyi yüceltir ve arıtır. Yorumu Engel olmak. Sıkıntı vermek. Adedi Arap 161 Tragna 48 Yıldızı Satürn Anlamı Engel olan. varlığıyla aydınlatan. 88 . daha doğrusu.EL MANİ Esmaül Hüsna'daki 90. isimdir. EN NUR Esmaül Hüsna'daki 93. Yorumu Kahır. EN NAFİ Esmaül Hüsna'daki 92.

Devam edecek olan. isimdir.EL HADİ Esmaül Hüsna'daki 94. Yorumu Barıştırma. sürekli olmaları. isimdir. Adedi Arap 20 Tragna 20 Yıldızı Güneş Anlamı Yön veren. 89 . Adedi Arap 86 Tragna 42 Yıldızı Jüpiter Anlamı Alemleri yoktan yaratan. Yorumu İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. isimdir. Olumlu ya da olumsuz kullanılır. EL BAKİ Esmaül Hüsna'daki 96. Yorumu Kendine ait olanı almak. EL BEDİİ Esmaül Hüsna'daki 95. Adedi Arap 113 Tragna 18 Yıldızı Güneş Anlamı Sonsuz olan. EL VARİS Esmaül Hüsna'daki 97. Ufak konularda kullanılır. İstenen kimseyi yönlendirmek. Dileklerin yerine gelip. Terfi. isimdir. Adedi Arap 707 Tragna 387 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin sahibi. Yorumu Sağlık kazanmak.

Herhangi bir esma. isimdir.ER REŞİD Esmaül Hüsna'daki 98. ESMALARIN SEÇİLMESİ VE HESAPLANIŞI Yukarda. Ayrıca. Bu yüzden sadece. Yorumu Sabır ve sabırdan gelen başarı. Ya da fizik plandaki olaylardan çok. kullanım yerleri verilmiştir. ES SABUR Esmaül Hüsna'daki 99. istenen işe tam olarak cavap verse bile. hemen hemen hepsini bazı güçlendirici esmalarla birlikte kullanmak gerekir. Esmaül hüsna'nın hemen hemen her insani arzuya uyan. Bunun sebebi o esmanın güçsüz olması değildir. esmaları tek tek kulanmak yerine ikili. Her esma yeteri kadar güce sahip olmakla bilikte. Yorumu Ahlak güzelliği. Astral alemle ve manevi konularla daha uyumludur. bazıları dünyasal isteklerle kullanılınca fazla cevap vermeyebilirler. dünyasal arzular için çok zor ulaşılan bir vibrasyon seviyesinde olabilir. Sadece o esma. sona ulaştıran. Adedi Arap 514 Tragna 195 Yıldızı Güneş Anlamı Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp. 90 . Adedi Arap 298 Tragna 291 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız sabrı olan. üçlü kombinasyonlar halinde kullanmak daha verimlidir. yukardaki listede zayıf olarak belirtilen esmaları değil. isimdir.

Evvel. Vasi. Fettah. Evvel. fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. Cebbar. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım. Aşk için Vedud. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur. Ali. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim. tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler. birleşme ve aşk için camii isimlerini seçelim. kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. Kahhar. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. Kaabız. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar. eğer iki esma kullanılıyorsa başa. sert ve kavgalı bir ayrılık olması için. Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri. Musavvir. Mukaddim. Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de. Güçlendirici esmalar sırasıyla. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. Dikkat edilmesi gereken şey. Bununla beraber seçilebilecek olan herhangi bir söz. yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. Ayırıcı olarak da. güçlendirici olarak seçilen esmanın. Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine. bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman. güçlendirici esmalar 91 . Aziz. sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip. Kahhar esmalarını seçeriz. Bu esmalar kendi başarına. Cami ve Mani'dir.GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR Güçlendirici esmalar da. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Camii" şeklinde olur. yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar. Çabuklaştırıcı olması için. isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur. Ancak bunları tam olarak kavrayıp. Kavi. Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır. üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir.

(Kahhar = 306) + (Ali = 110) = 416 adedi bulunur.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir. Bu şekilde çalışmalarda yapılacak zikir adedi ortaya çıkar. Bir esma tek olarak kullanılırken bu şekilde toplanır. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri. Burada söylenecek söz. 92 . Mesela Latif esmasının ebced tutarı: (Lam = 30) + (Tı = 9) + (Ye = 10) + (Fe = 80) = 129'dur. Eğer üç esma kullanılıyorsa. ESMALARIN HESAPLANIŞI Esmalar bu kitapta verilen Ebced tablosuna göre toplanıp. Mesela isteyen kimsenin adedi 86. Eğer birden fazla esma kullanılıyorsa iş değişir. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Mesela Bir insanı alçaltmak için "Kahharül Ali" zikri yapılacaksa. 11 ve Ül. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Sayılarda önemli olan. mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa. Bununla beraber Ya ve ül sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine bağlıdır. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. Bu sayıya istenen kimsenin isminin adedi eklenir. (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da Ya ve Ül sözlerinin tutarları da adede eklenir. 747 olur. Çünkü basit sözlerin. İstenen kişi ya da kişilerin isimleri de ayrı ayrı bulunup. Üç esma olduğu için üçle çarpılır.Bu adede istenen kimsenin isminin adedi eklenmeden önce. istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur.kadar etkili değildir. iki esma kullanıldığı için önce esmaların tutarı iki ile çarpılır. YA VedudÜL KaviÜL Cami. esmanın değerine eklenir. adetleri bulunur. Ya. Ancak. 31 değerindedirler. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. zikrin sayısıdır. yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur. bunun yapılıp. Ya ve iki kere tekrerlanan Ül sözleri hesaplanmamıştır. yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır. 832 olur.

Bazı sözlerin anlamları oldukça kötü gibi görünebilir fakat her şey bir bütünün parçası ve tanrıdan gelmiş olduğuna göre gücün bu vasıflarını çağırabilmek için bunları tanrı sıfatı olarak kabul etmekte hiç bir sakınca yoktur. isteğe uygun olan bir iki tanesi seçilip. ÇALIŞMALARDA KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN BAZI ARAPÇA KELİMELER Aşağıdaki Arapça sözlerin. Bu durumda esmaların anlamlarına göre. kombine edilmelidir. gerçekleştirilmesi istenen duruma göre seçilip. Bunlar hiç bir özellikleri olmayan sıradan kelimeler olmalarına rağmen Arapça olan esmalarla fonetik uyumları vardır ve zikir içinde. tanrı sıfatı olarak kabul edilirler. Esmaül hüsna ile kombine edilerek kullanılması mümkündür. Sıfat Baştan çıkatıcı Çıldırtıcı Hızlandırıcı Öldürücü Şehvet verici Teşvik edici Sevindirici Zina ettirici Düzeltici Taşıyıcı Getirici Arapçası Mudıll Mücennin Musri Kıtal (Katil) Müşhi Müşevvik Musirr Muzni Musallih (Musahhih) Hamil (Hammal) Muzhib Arap ebcedi ile adedi 870 143 370 531 531 355 446 300 800 168 146 79 79 747 93 .ESMALARIN YORUM DIŞI KULLANIMI Yukarda bütün esmaların yorumları yani kullanım yerleri görülmektedir fakat istenen bir iş için bu yorumların hiç biri uygun olmayabilir.

Hesaplamalardan çıkan adetler çok yüksek olabilir. günde 24000 yerine altı günde 24000 tamamlanır. toplam altı gün çalışılacaksa ve adet 24000 olmuşsa. Tabii bütün Tragna zikirleri bunlar değildir. Ayrıca özellikle ileri katlarda her değişik uygulama için ayrı bir zikir verilmişitr. Her durumda.Kazandıran (Müci) Muksib 53 122 Bu sözlerin hiç bir geleneksel değerleri yoktur ve vibrasyonel olarak da enerjileri düşüktür. Kişileri seksüel açıdan birleştirmek Aynı cinsten kişileri seksüel açıdan birleştirmek (Homoseksüelite) Kurtan Sante Kurtan Signa 94 . Bunlar da sırası geldikçe. katların anlatımı sırasında görülecektir. yaplacak operasyonlara göre tasnif edilmiştir. Aynı sözleri İblis 103 ve Şeytan 370 isimleriyle kullanmak da mümkündür. Altıncı kat Tragna zikirleri aşağıdadır. Bu durumda adet. TRAGNA ZİKİRLERİ Tragna zikirleri altıncı kattan itibaren Arapça zikir ve esmaların yerine kullanılmıştır. Kullanıldıkları zaman Tragna ya da Arap ebcedi ile alınan değerleri ikiyle çarpılmalı ve toplama öyle eklenmeli. bu sayı altıya bölünür. Gene aynı şekilde İblis ve Şeytan isimleri de Esmaül Hüsna’daki isimlerle birlikte iki esmanın arasında kullanılabilir. Ayrıca bu sözler esmalarla birleştirildiği zaman iki esmanın arasında olmalı ve güçlendirici olarak düşünülmelidir. Bu zikirler. Altıncı kat girişinde bir defada verilmişlerdir. Mesela. Her birisinin kullanılacağı talisman şekli daha ilerki sayfalardadır. Bu zikirlerin bazıları aşağıda. çalışma günü sayısına bölünür. Esmaül hüsna’daki isimlerle birleştirilerek de kullanılabilirler. Direk olarak bir Astral dilden geldikleri için etkileri dolaysız ve çok yüksektir. gereken her türlü yazılım ve hesaplamalar Tragna alfabesi ve ebcedi ile olmalıdır.

kişiyi kendisi için seksüel olarak baştan çıkartması Kişiyi uzaklaştırmak İpnoz ve telkin için Alacağını kurtarmak Saygı uyandırmak Korku uyandırmak Seks gücünü bağlamak Tunkar Ardien + Kişi Tarken Makilo Tarken Kikran Kurtan + Yolcunun ismi Karien Dekalont Aitun Kuryan Ditar Tikaren Harkium Kurrersa Zantikor Kirtas Mimkar Nurdak 95 .Uzakta bulunan birisini getirmek Sıkıntı vermek Olumlu olarak telapatik etki yapmak Korkutucu telepatik etki İki ya da daha çok kimseyi ayırmak Takiren Segnil + kişinin ismi. Seksüel baştan çıkartmalar Cakiren Signa Kişiyi köleleştirmek Rüyaya olumlu girmek Rüyaya olumsuz girmek Yolcunun. Kslan Kryos Zakiro Okiola Zakiro Okiola Arkiden Zakiro Yakın mesafede olan kimseyi getirmek Tiaken + İstenen kişinin adı.

çıkartmak Aynı cinsten kişileri. normal birleştirmek Zikomen Tukiales Kintares Kortila Krikto Kitan Krikon Talanes Krikon Kalteris İden İdor Kuelas İdor Kirra Kueri Sintar İnnes Zikor Epikore Rantum Entares Partium Zikeyon Kuanteris Kuisteros Tantaris Kimeron Aklies Zyrkon (Zirkon) Kikran Kabriel Tarken Kazidel İkren Signa 96 . için Kişiyi işten kovdurmak Kişiyi bir yerden def etmek. vermek Kişiyi gömmek Obsede ettirtmek Öldürmek Antite çağırmak Antite kovmak (Exorsism) Kişinin işini bozmak Para gelmesi İşi güçlendirmek Şifa ya da şifa vermek Büyü bozmak Büyüden korunmak Yolculuğa ya da bir işe mami olmak Nazar vs. seks amaçlı olmadan. felç vs.Fizik beden olarak güçlenmek Hastalık.

seks amaçlı olmadan. normal birleştirmek Kişi üzerinde hakimiyet Medyumluk. vs İmtihanda başarılı olmak Sıkıntıdan kurtulmak Telepatik olarak. herhangi bir kimseyi bulunulan yerden anında kovalamak Şans açılması Evlilik sağlamak İkren Sante Tunkar + Kişi ismi.Farklı cinsiyetteki kişileri. vizyon. Kudahel Zantes Kutuier Kipros Kuerro Cimnaz Kanteris Argimen Ksento Kudit Manes Likan Kinter 97 .

İlk olarak bağdaş kurmuş olarak ya da başka bir ifade ile Lotüs oturuşunda oturulur.a ). Eller. meditasyon türü çalışmalarda ya da bilgi almaya yönelik eğitim çalışmalarında kullanılır. Aşırı fiziksel yorgunluk durumlarında da kısa bir meditasyon ile enerji toplamak için kullanılabilir. Bu haraketlerin ilk onaltısı özel bir çalışmada alınmış. Suntar tarafından gösterilmiştir. Ellerin kenetlenişi bozulmadan. beklenir.EL HARAKETLERİ Bu bölümdeki el ve kollarla yapılan jestler özel bir amaca yönelik operasyonlardan çok. kasıkların önünde). 98 . sağ el üstte. devamı ise altıncı katta. kollar dümdüz. Her iki diz de yere yapışıktır. ve zemine doksan derece dik olarak kaldırılır ( Şekil 2 ). nefes ayarlanır. bacakların üzerinde (Kucakta. Her iki pozda da kısa bir süre konsantre olup. sol altta olmak üzere parmaklardan kenetlenmiştir ( Şekil 1 ve 1 .

el pozu bozulmadan. Haraket. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. avuç içleri yukarıya. Bu konumda da yirmi. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 6 ). yirmibeş saniye kadar beklenir. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 5 ). Eller omuz yüksekliğinde. Bu süreden sonra. ilk başlangıç konumuna indirilir. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 4 ). 99 .Eller tekrar kucağa. Burada kısa bir süre durulur ( Şekil 3 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir.

sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır (Şekil 8 ). sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 9 ). omuz ve dirsek arası oynatılmadan. Haraket. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Bu süreden sonra. yirmibeş saniye kadar beklenir. el pozu bozulmadan. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır ( Şekil 7 ). sağ dışta. Eller omuz yüksekliğinde. avuç içleri yukarıya. Bu konumda da yirmi. 100 .Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 10 ). Kollar.

Haraket. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 13 ). Bu süreden sonra. Eller omuz yüksekliğinde. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. avuç içleri yukarıya. el pozu bozulmadan. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. Bu konumda da yirmi. yirmibeş saniye kadar beklenir. sağ dışta. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 12 ). 101 . Kollar. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 14 ).Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 11 ).

Eller. 10. sağ dışta. Burada da bir süre durulur ( Şekil 16 ). solar plexüs’ün önüne yükseltilir. 15 aynı seridir. Şekil 1 . Burada da kısa bir süre durulur ( Şekil 17 ). Şekil 4. 6. Yani Şekil 8. 102 . Ön kollar yere paraleldir. Buraya kadar olan haraketlere dikkat edilirse. 13. Kollar.11 ve Şekil 12.a’daki poz bozulmadan göğüsün. 14. 7’nin ve tariflerinin üç defa aynen tekrarlandığı görülür. 4 ve 7 arasındaki aynı haraketler üç defa tekrarlanır. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 15 ). En sonunda eller ilk başlangıç konum ve pozuna indirilir.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. 9. 5.

Parmak uçları yukarı bakar.Dirsekler oynatılmadan kollar yanlara açılır. iki duvar itilirmiş gibi davranılır ( Şekil 18 ). Avuç içleri yanlara bakar. Burada da sanki iki yandaki. Omuzlar eksen olarak kullanılarak. İki avuç içi birbirini görür durumdadır ve eller arasında yaklaşık bir karış kadar aralık vardır ( Şekil 19 ). Dirsek kırıklık derecesi bozulmaz. bir ısı ve enerji akımı meydana gelene kadar. ya da bu ısı ve enerjiyi. Bu durumda iki el arasında. karıncalanma vs’yi hissedene kadar beklenir ve iki avuç bir birine yaklaştırılıp. temas ettirilir ( Şekil 20 ). kollar vücudun önüne getirilir. Dirsekler doksan derece kırıktır. 103 .

parmak uçları yukarıya doğru olarak kollar dimdik. yukarıya uzatılır ( Şekil 21 ).Burada da bir süre. 104 . Eller. Avuçlar birbirinden ayrılmadan. Böylece ellerle bir üçgen çizilmiş olunur ( Şekil 22 ). bileklerden dışa çevrilir ve bilekler dışa doğru kırılır ( Şekil 23 ). Parmak uçları yukarıya doğru ve bilekler içe doğru kırkbeş derece kırıktır. eller omuz yüksekliğinde kalacak kadar aşağıya çekilir. Her zamanki beklemeden sonra iki kol. Avuç içleri kafaya bakar. nefes ayarlanır. yirmi saniye kadar beklenir. Kollarda haraket yoktur.

Haraketler yapılırken.İki el. Haraket serisi bu kadardır. Elllerin çevrede meydana getirdiği enerji akımını görmek lazımdır. üçgenin devamı olarak dümdüz aşağıya iner ve avuç içleri yere yapışır ( Şekil 24 ). 105 . konsantre olmak gereklidir. her haraket arasında en az yirmi saniye bekleyip. Bu şekilde Astral enerji toplanmış ve ek olarak da çevreye bir enerji piramiti kurulmuş olunur.

Sözün. Hazırlanma zamanı. Bununla beraber sağlığı koruyan bir Amulet ve hastalandıktan sonra sağlığı düzelten bir Talisman hemen hemen aynı fonksiyonlara sahiptirler. Talisman. en azından genel kültür olsun diye batı talismanları hakkında da bazı şeyler bilimnesi gereklidir. Enerjinin gerçek karakteri. Aslında Tragna ekolünde Talisman diye bir deyim yoktur. Amulet. pozitif yolla çalışırken. onu gereken planeter angelic güçlerle techiz eder. şeklindeki talismanları ifade eder. Enerji bir defa uyarılınca veya talismana eklenince talisman şarj edilmiş olur ve Evren yasalarının prensipleriyle işler. Amuletum'dan gelir fakat kökeni bilinmez. Tisan Ekolünde Amulet karşılığı bir şey yoktur. Bu yüzden Talismanik maji. Tragna ekolü talismanları Batılı talismanlardan oldukça farklıdır. Gerçek bir majikal talismanın. Bu isim bilinen bir şey olduğu için tarafımızdan kullanılmıştır.TALİSMANİK MAJİ Tragna ekolünde Talisman sözü bilinen madalyon vs. BATILI TALİSMAN VE AMULETLER Batıda kullanılan Talisman kelimesi Arapça Tılsım sözünden çekilmiştir. Amulet daha pasif fonksiyonlara sahiptir. Tamamen farklı uygulamalar olmalarına rağmen. Talisman kullanıldıkça daha fazla enerji çekip kendi bünyesine katarak fonksiyonunu devam ettirir. kendi amaçlarını meydana getirebilecek olan güçleri çekip. 106 . Amulet'e en iyi örnek olarak halk arasında çok yaygın olan nazar boncuklarını gösterebiliriz. aynı zamanda Amuletik maji olarak da kabul edilebilir. Amulet Latince. majisyenin onu isteme sebebine bağlıdır. istenmeyen kötü etkileri daha onlar ilerlemeden etkisiz bırakır. kendi kendisini şarj eden bir bataryaya benzediği iddia edilir. Eski Yunancadan geldiğini iddia eden kaynaklar da vardır.

lanetleme durumlarında sonucun her zaman memnuniyet verici olmadığı da söylenir. 107 .Batıdaki Talismanik maji lanetlerde de görülür. Yeşil bakır bulunmadığı için hemen hemen daima yeşil kağıt kullanılır. Venüs'ün Terazi veya Boğa burçlarında olduğu zamanlardır. Bununla beraber. Venüs'ün en uyumlu olduğu zamanda yapılmasıdır. metal ya da parşömeni seçmektir. Demek ki. Uyumlu renk ise yeşildir. Talismanın gerçek çizimi majisyene bağlıdır. bunu en iyi Venüs sağlar. Hatta hedefe başarıyla vursa bile negatif etkilerinin uzun zaman majisyenle kaldığı söylenir. sadece batı majisi hakkında bazı açıklamalar yapıldığı unutulmamalıdır. Mesela aşk talismanı yapılacaksa. Gene mesela bir cuma günü. Astrolojik olarak en uygunuysa. Majisyen genel ezoterik geleneğe sadıksa herhangi bir majikal text kitabından bir talismanı kopyalayabilir. talismanın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken bir parça taş. Bu açıdan talismanlar. Eğer herhangi bir sebeple güç hedeften yansırsa geri teper. Venüs saati seçilir. Önemli olan bu talismanın. (Günün birinci ve sekizinci saatleri). Niyet için hangi planeter uyumluluğun gerektiği kararlaştırılır. istenen gücü fizik plana açıkça ileten birer objedirler. talismanın üzerine oyulacağı metal Bakır'dır. Batı majisi ve batılı Kabalistik ekollerdeTalisman yapımı için ilk yapılacak şey. Buraya kadar genel olarak anlatılanların Tragna ekolü ve Kblan kitabıyla hiç bir ilgileri olmadığı. Bütün majikal çalışmalarda olduğu gibi Talisman yapımı da Etherik enerjinin başka tarafa çevrilmesi faraziyesine dayanır.

Bu tip uygulamalar ileri seviyedeki yolcular içindir. Bu talismanlar mesela İslami vefklere ek olarak kullanılabilirler. Sıfır katı talismanları yeni başlayanlar için olmakla birlikte. Mesela aşağıdaki pentagramın uygulamalarında görülen çalışmalar. başka bir sistem kullanmadan. burada anlatılan bal mumu bebek vs. Bu talismanlar sadece olayı güçlendirir. Bu son söylenenlerin yeni başlayanlarda hiç bir sonuca ulaşmıyacağı unutulmamalıdır. Sadece çizilen büyük bir pentagramın karışında oturup. Zaten örnekler de Tragna zikir ve alfabesi değil. sadece Tragna zikir ve yazısı kullanılarak yapılırlar. olmadan da kullanılırlar. zikir ya da gereken şey yapılır. zikir ve imajinatif çalışmayla iş bitirilebilir. Dua.TRAGNA TALİSMANLARI Aşağıda görülen talismanların çoğu. 108 . Her zaman uygulanan sistem ne ise o uygulanır. bilinen majikal operasyonlara güçlendirici olarak kullanılırlar. ileri seviyelerde. Arapça zikir ve alfabe kullanıldığı görülmektedir. Özel bir talisman da hazırlanmayabilir.

Tragna ekolünün pentagramı. Satürn'ün. Buradaki işaretler aslında harf değil. Daha geleneksel olması için bez üzerine çizilebilir.SIFIR KATI TALİSMANLARI Buradaki ana başlık sıfıt katı olmakla birlikte talismanlar ve uygulamalar sıfır katıyla. Satanik pentagram olarak çizilen keçi kafalı pentagramdan daha anlamlıdır. beşinci kat arasında alınmışlardır. Çevresindeki harfler değişiktir. Satanik amaçlı ters pentagram doğru olmakla birlikte Tisan ekolünde bazı değişiklikler vardır. ayna görüntüsünün tersidir. Bu pentagram tam olarak gücün karanlık yanını anlatır. Pentagram içiçe iki dairenin içine değil. PENTAGRAMIN UYGULAMALARI Değişik geleneklerde fakat özellikle Anton le Vay'in Satanik ayinlerinde görülen. Ortadaki sembol de keçi kafası değil. Her şeyden önce bu pentagram doğrudan doğruya şeytanı temsil etmediği gibi. sicildir. Pentagramın yapılışı şu şekildedir: Siyah karton üzerine yaldızla çizilir. Bu çizim 109 . şeytan tapımıyla da ilgisi yoktur. tek bir dairenin içine çizilir. Çevre ve merkez sicilleri hakkında Triakmlnon ve Pentigmlnon bölümünde geniş bilgi verilmiştir.

Ortada isteyenin ismi katlanmış olarak yazılıdır. Çevre sicilleri yazılırken en alt uçtan başlanıp. Kısaca onaltı günde çalışır. Zikir için Esmaül hüsna'dan maksada uygun bazı zikirler seçilebilir. Kan kuruyunca ıslatılmış yaldız zemine yapışıp kalır. Yaldız gümüş rengi olmalıdır. Yansıması dört gün ve oluşumu da dört gün sürer. En alttaki ucun altındaki sicilin altında istenen kimsenin ismi ve onun da altında pentagramın merkezi sembolü olan ters Satürn çizilmiştir. istenen kişiye ait olan diğer meteryalle birlikte koyulur. Önce horozun kanı. saat aksi yönde devam edilir. atılmak için değildir. bezin üzerine de çizilir. kişi isimlerinin kullanılmasının gerekli olmadığı ve zikirdeki Ya ve Ül sözlerinin ebced değerlerinin de. Pentagram tam dolunay zamanında. Dolunay sıfır Orb'dayken yapılır. Bu talismanın kullanımı ve bununla yapılan irtibat çalışmaları tehlikelidir. şeytani güçler ya da karanlık güçler adına kurban edilir. çizim kanla yapılır. Bu talisman bir balmumu bebeğin içine. Bununla beraber bu period 4 .bir defa kullanılıp.24 gün de olabilir. şeytan. Kan ıslakken üzerine toz yaldız dökülür.4 . kaç 110 . Ancak belli dereceler ilerlendikten sonra başvurulmalıdır. Çalışma süresi dört gündür. çizimin yapılacağı yüzeye fırçayla sürülerek. Bunların hemen hemen hepsinde temel çizim ve uygulama aynıdır. Devamlı kullanılır. gene gümüşle. Bu yüzden bez daha dayanıklı olur. Dikkat edilecek nokta zikirde sadece zikir sözlerinin kullanılması. zikirin ebced değerine isteyen ve istenenin isimlerinin ebced değerlerinin toplamı eklenir ve o kadar zikir yapılır. Çok daha geleneksel olması için. Bu pentagramın oldukça değişik kullanım alanları vardır. ŞEHVET VE BAŞTAN ÇIKARTMA ÇALIŞMALARI Kırmızı kağıda gümüşle yazılır. Bebek kırmızı beze sarılır ve Ayn talisman. Mesela Ya Evvelül Cima + Kişi ismi veya Ya Evvelül Camiül cima + Kişi ismi kullanılabilir. önce bir siyah horoz. Okumada.

111 . Kişiler normal şekilde değil. Birbirlerine zarar vererek ayrılıp. Biri erkek biri dişi iki bebek hazırlanır. Periodu 8 -8 -16 toplam 32 gündür.kere geçiyorlarsa o kadar toplama eklenmeleridir. gümüşle yazılırlar. Mesela Ya Müahhir Ül Kahhar gibi bir zikir yapılır. Bu talismanın örneği aşağıda görülmektedir. dağılırlar. Erkeğin talismanı erkek bebeğe. AYIRMA ÇALIŞMALARI Aynı pentagram ayırma işlemlerinde de kullanılır. Pentagramlar siyaha. kadınınki dişi bebeğe koyulur.

İbrani ya da Tisan alfabesiyle yapılmalıdır. gerekli değildir. Herkes onu hor görür.KÖTÜ RÜYA Aynı pentagram gümüşle. yapana karşı da son derece küçük düşer. Bez veya torba. Eğer Kahhar. Bezin üzerine de yaldızla Astra çizilir. Balmumundan bir dişi bebek yapılır. Bebeğin kalbi üzerine de kadının ismi yazılır. KİŞİYİ ZOR DURUMLARA DÜŞÜRMEK Aynı bebek. Kahhar zikriyle şarj edilirse kurban türlü dertlerle karşılaşır ve insanlar arasında şerefsizleşip. Eğer niyet edilirse. uygun bir sert esma ile birleştirilirse etki daha da güçlü olur. Bebek siyah beze sarılır ve bezin üzerine de gümüşle Aynı talisman çizilir. Ya Habir Ül Kahhar ya da rüyayla ilgili başka bir esma ile sert bir esma birleştirilir. KADININ ERKEĞİ İSTEMESİ İÇİN Kağıda bir kadın resmi yapılır. Kağıt kıvrılıp. Kurban. Başının üzerine. Anne ismi vs. Önemli olan kişinin isminin planeter sembolle Astra arasında sıkışmasıdır). Kalbinin üzerine istenen kadının ismi yazılır. alçalır. siyaha yazılarak bebeğe koyulur. çalışma sırasında mumun eriyerek vücudu kirletmemesi içindir çünkü çalışırken bebek sağ elde tutulur veya boyuna asılır. mümkünse kendi renkleriyle Astra çizilir. 112 .Bebek kırmızı bir beze sarılır. kurban bunların yapandan geldiğini de anlayabilir. Bu çalışma hedef kişinin kabuslar görmesine neden olur. Bütün yazılımlar Arap. bebeğin göğsüne gömülür. Ayaklarının altına da kadını yani dişi cinsi temsilen Venüs sembolü çizilir (Resim yerine direk olrak kişinin isminin yazılması da mümkündür.

Bilinen herhangi bir zikir. Eğer bebek piramit içinde muhafaza ediliyorsa piramitin üzeri de ayrıca örtülmelidir. kadın için yapılanla hemen hemen Aynıdır. birbirlerine sarılarak koyulur. Çalışmalar sırasında torba ya da örtü kullanılmasa bile çalışma haricinde bebek tarif edildiği gibi kırmızı ve üzerinde Astra olan bir beze sarılarak. çalışması yapılır. Bez veya torbaların üzerlerine gene yaldızla Astra çizilir. kadınınki sol elde tutulur. erkek talismanında alttaki planet sembolünün Venüs yerine Mars olmasıdır. Tabii bebeklerin de biri erkek. Bu sefer bebekler yeşil beze sarılırlar veya yeşil torbalara koyulurlar. Pozitif Astra da kullanılır fakat baştan çıkartmak vs. üzerine asılmaz. ERKEĞİN KADINI İSTEMESİ İÇİN Erkek için yapılan talisman. Yukardaki örnekte görülen Astra. kumaş parçası gibi herhangi bir malzeme varsa bunlar da bebeğin içine. bebeğin tene deymesi gerekir. Yani Yolcu'nun kendisinin haricindeki iki kişi için çalışması olasıdır. Çalışmada uygun bir zikir veya dua yapılırken erkeğin bebeği sağ. Kişiye ait resim. biri erkeği temsil eden iki talisman hazırlanır. Bu çalışmalarda yolcu başka birisine vekaletten çalışıyorsa Yeşil. saç. gömlek vs. talismanla birlikte. Aynı şekilde kişilerin meteryalleri de bebeklere yerleştirilir. karanlık bir yerde saklanmalıdır. Aradaki fark. Yani. dua vs. İmajlarda 113 . kazak. biri kadındır. kendisi için çalışıyorsa kırmızı bez veya torba kullanır.Torbalı ya da torbasız. gibi çalışmalar için karanlık sembol daha uygundur. İKİ FARKLI KİŞİNİN BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA İki bebek ve biri kadını. negatif Astra'dır. Bu çalışma iki ayrı insanın birleşmesi için de uygulanır.

Bu işlem iki insanı ayırmak kadar. Kırmızı kağıt üzerine gümüş kalemle yazılır veya kalıcı olması istenirse gümüş levha üzerine kazılarak boyunda taşınır. yastığının altında saklar. ayet veya dua her neyse o yazılır. Pazartesi ve Perşembe günleri 01:30 ve 03:00 arasıdır. Çarşamba veya Cuma günü 01:30 ve 03:30 arasında hazırlanır. üçgenin içine istenenin isimleri yazılır. UZAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Aynı bebekler hazırlanır. 114 . Mesela bir İslami vefkle birleştirilir. AYIRMA. hazırlık vs. her ikisine de Satürn sembolü çizilir. Bebekler siyah beze sarılırlar ve gene gümüş yaldızla Astra çizilir. birisini kendinden uzaklaştırmak için de kullanılır. Mümkün olduğu takdirde Astraların kendi renkleriyle çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Resimlerin altlarına Mars ve Venüs değil. Yaldız daima gümüş yaldızdır. mumlanmış olarak üzerinde taşır veya yatağının. alta. Her durumda Satürn sembolü ve renkler değişmez. Bu talisman da öncekiler gibi bilinen diğer çalışmalara ek olarak kullanılır. Bu çalışmaları başlatmak için yani çizim. En alta getirici olarak seçilen zikir. için uygun gün ve saatler. bu talismanı ve vefki muska halinde.negatif Astra varsa beze de negatif Astra çizilmelidir. İsteyen kimse. KİŞİLERİ İSTENİLEN YERE GETİRMEK En üste isteyenin.

gideceği kişiyi rüyasında görebilir veya farkında olmadan ona gidebilir.TANIMAYAN BİR KİMSEYİ GETİRMEK Bu uygulama yolcunun kendisini tanımayan ve hatta yerini bile bilmeyen bir kimseyi kendisine. Yolcu kendisini tanımayan ve bulunduğu yeri bilmeyen birisini kendi bulunduğu yere getirebilir ve onun üzerinde bütün arzularını ifa edebilir. gibi meteryali veya herhangi bir eşya parçası vefkin içine sarılır. bulunduğu yere çekmesi için kulanılır. En üste isteyenin. Talismandaki daire kişinin gücünü sınırlar. Yukardaki talisman ince ve küçük bir kurşun levhaya yazılır ve daha mum sıcakken bebeğin göğsü üzerine yapıştırılır. üçgenin içine istenenin isimleri. aynı şekilde üzerine yaldızla Astra 115 . Üçgen gücün yukardan tabana inmesini sembolize eder. Burada örnek olarak. üçgenle daire arasında kalan alttaki boşluğa arapça rakamlarla istenenin ebced tutarı yazılır. Yani bu talisman seks amaçlı bir çağırma içindir. Bebek. Bununla beraber arada her iki tarafı da tanıyan birilerinin bulunması iyi olur. onu isteyen ve çağırıcı esma arasına sıkıştırır. Talisman istenen kimsenin gücünü sınırlayıp. Bu çalışma Çarşamba ve Cuma günleri 01:30 ve 03:00 arasında yapılabiir. Kişinin resmi ve varsa saç vs. Ya Mukaddimül cima zikri uygun görülmüştür. İstenen kimsenin cinsiyetinde bir balmumu bebek hazırlanır. Uygulama şekli şöyledir: İstenen kimse için kullanılacak olan esmayla bir vefk hazırlanır. Diğer maksatlarla yapılan çalışmalarda sadece Ya Mukaddim zikri kullanılabilir. Vefke sarılı bütün meteryal bebeğin göğsüne gömülür. En alta da seçilen çağırıcı esma yazılır. İstenen kişi.

Burada örnek olarak Ya Dafi zikri yazılmıştır. dairenin dışına istenmeyen kadınsa Venüs. mumlanır. Aynı esmayla bir vefk hazırlanır. İstenmeyen kimsenin bulunduğu yere veya yatağının altına ya da sık temas ettiği bir şeye saklanır. daha doğrusu istemeyenin ismi.çizilmiş olan kırmızı bir beze sarılır veya torbaya koyulur ve vefk adedi kadar okunur. Üste isteyenin. erkeğin gelmesi için yapılıyorsa talisman aşağıdaki gibi olur. alta. İSTENMEYEN KİŞİYİ DEF ETMEK Yandaki talisman siyah kağıda gümüş yaldızla çizilir. Talisman ve vefk muska haline getirilip. Çalışmalarda bebek bezi veya torbasıyla birlikte boyuna asılır ve tene temas eder. İstenmeyen kişi nihayi olarak gider. Şayet uygulamayı yapan bir kadınsa ya da kadın adına. üçgenin içine istenmeyenin ismi alta. Bu çalışma Pazartesi ve 116 . en alta da gönderici esma ya da ayet yazılır. Okunması adedince sürdürülür. erkekse Mars sembolü çizilir.

Üstte Zal. Kısa bir konsantre karşı tarafın düşüncelerini kontrole alır. Bu sırada takan. Özel bir zikri ve çalışması yoktur. sağ el tarafında Mim. PARA GELMESİ Para konusunda Jüpiter + Merkür. Talisman. en fazla dört günde görülmesi gerekir. Çalışmanın etkisinin üç. sol el tarafında Ayın harfinin. değilse kağıda yazılır. Bu talisman Çarşamba günü güneş doğarken hazırlanır. Üçgenin altında isteyenin ismi yazılıdır. yoksa kare şeklindeki bir gümüş levhaya kazılır. Üçgenin ortasına talismanın sahibinin 117 . talismanın ısındığını hisseder.Perşembe günleri saat 01:30 ve 03:00 arasında hazırlanmalı ve başlamalıdır. YALAN SÖYLENMEMESİ İÇİN Yukardaki talisman varsa daire. dünyevi işlerde para kazanmayı gösterir. kelimenin ortasındaki yazılış şekli vardır. Talisman boyunda taşınır. Cevap vermek ve doğru söylemek istek ve ihtiyacını güçlendirir. mümkünse daire şeklinde kesilmiş gümüşe.

Dua veya zikir sözü talismanın arkasına vefk olarak yazılır. Bu levhayı kadın üzerinde veya çantasında taşır. katlanır. Okunuşu dört gün sürdürülür. Venüs pembe renkle çizilmelidir. ters çevrilir. isimler yeşildir. onu eblehleştirir. Uygun bir zikir veya dua ile desteklenmelidir. Pazar sabahı güneş doğarken hazırlanmalıdır. Mars kırmızı. 118 . Çalışma çarşamba günü 03:00 . Talisman üstte ve tercihen boyunda taşınır. Çok kesin ve kalıcı bir etki istenirse talismanlar bebek içinde şarj edilirler. daire siyah Merkür turuncu. Üçgenin içine iki ismin katlanmış hali yazılır. Kağıt muska haline getirilip. Talisman ince bir kurşun levha üzerine yazılır. Geleneksel olarak kadın daima alt seviyeli varlık olarak kabul edildiği için buradaki üçgen terstir. ÜSTÜNLÜK KURMAK Aşağıdaki talisman kocasının baskı ve huzursuzluğundan kurtulup. Çalışmaya uygun bir dua veya zikir eklenir. Aynı talismanın küçük bir sureti kağıda çizilip. isim yeşil renkle yazılacaktır. serbest kalmak isteyen bir kadın için yapılmıştır. muskayla birlikte sahibine verilir. Kağıda çizildiği takdirde üçgen kahverengi. Gücün aşağıdan yukarıya çevrilişini ve kadının üstün oluşunu anlatır.04:00 arasında yapılmalıdır. Kağıda yazılan talismanlarda Daire siyah. Jüpiter yeşil. Evde erkeğin yatağının altına veya kapı üzerine veya erkeğin sık temas ettiği bir yere saklanır. Bu işleme başlanırken önce kadının ismi yazılıp. Bebeğin üzerine talisman tekrar çizilir ve bir mezara gömülür. Kurşun levha bebeğin göğsüne yapıştırılır ve şarj işlemi bittikten sonra çıkartılıp. altına duası yazılır.isminin katlı hali yazılıdır. mumlanır. Erkeğin baskısını kırıp.

Astra. altına isim. onun altına da kişinin cinsiyetine göre Venüs veya Mars sembolü yazılır. İsimlerin karıştırılmasıyla ufak bir zikir yapılır. Daire siyah. KORUYUCU TALİSMAN Çalışma notları. üçgenin iki yanına da bütün kişilerin isimleri katlı olarak yazılır. Bundan sonra talisman daire içine alınır. Şın sırasıyla. harfler yeşildir. Bunun için talismanın yapıldığı meteryalin arkasına ikinci bir talisman yapılır. talismanın sahibinin isminin harfleri birer birer yazılır.KİŞİLERİ BAĞIMLI KILMAK Bir kişiye. kişi kime bağımlı olacaksa onun isminin katlı hali yazılır. İki çalışma yeterlidir. Bundan sonra Şın'dan başlanarak saat yönünde yani Şın. En üste. Mesela. kişi kimin vasıtasıyla kontrol altında tutulacaksa onun isminin katlı hali. gibi şeylerin başka kişiler tarafından karıştırılmaması için veya çalışma odasına kimsenin girmemesi. Elif. Bu talisman aşk çalışmalarındaki talismanın eşidir. Nun. Önce Astra kendi renkleriyle çizilir. 119 . Bu talismanın defter veya dosya üzerine yazılması veya bir dolaba konması yeterlidir. Eğer talisman gurup çalışmalarının korunmasında kullanılacaksa arka arkaya bütün isimler harf harf yazılmalıdırlar. uzaklaşması için aşağıdaki talisman kullanılır. dolap vs. onun herhangi bir işi için talisman verilirken istenildiği takdirde o kişi devamlı olarak bağımlı hale getirilir. Ek bir çalışma istemez. Eğer bu kişi gurup çalışmalarında kullanılacak bir kobay olarak düşünülüyorsa en üste.

Bitince bir hafta için etkili olur. alta kadının ismi yazılır. Uygulamadan sonra derhal bebek uygulamalarıyla aşk talismanları çalıştırılmalıdır. Üçgen yatık olarak çizilir.İKİ KİŞİNİN ARASINA GİRMEK Üçüncü bir kişi. Çalışma süresi dört gündür. Bu uygulama bir anlık bozukluklar yaratır fakat geçicidir. Sivri uca araya girmek isteyenin ismi. 120 . üste erkeğin. iki kişinin mesela bir kadınla erkeğin arasına girmek isterse yukardaki talismanı hazırlar.

Bundan sonra bebek cam piramidin merkezine yerleştirilir. pazartesi veya perşembe günü saat 01:00 ile 03:00 arasında. Altta. bir kadını kendisinden uzaklaştırmak isterse aşağıdaki talismanı. Nun. siyah kağıda gümüş kalemle çizer. Şayet bu talisman dışardan birisinin hesabına yapılıyorsa üçgenin köşelerine Şın. bir erkeğin başka bir erkeği ve bir kadının başka bir kadını uzaklaştırması için yapılır. 121 .UZAKLAŞTIRMA TALİSMANLARI Bir erkek. Bu örnek bir erkeğin bir kadını. Ya Zahirüddafi zikri. Bebek siyah beze sarılır. ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadar yapılır. ters Satürn ve üçgen arasına gidecek olanın ismi yazılır. Talisman. Elif harfleri yazılmaz. Dört gün. kişiye ait bazı meteryallerle birlikte koyulur. bir balmumu bebeğin içine. En üstte isteyen kişinin ismi düz. Bir kadının bir erkeği uzaklaştırması için aşağıdaki şekil kullanılır. Bezin üzerine de gene gümüş yaldızla aynı talisman çizilir. Yani 4 + 4 + 8 Toplam 16 günde olay gerçekleşir. Bundan sonra da sekiz gün olayın oluşumu sürer. Dört gün tamamlanınca bebek olayın yansıması için dört gün daha piramitte bırakılır. üçgenin merkezine gene isteyen kişinin ismi katlı olarak yazılır.

Bu talisman erkeğin kadını. ortaya gene kişi adı katlı olarak yazılır. Sivri ucu aşağıya doğru olan üçegenli talismansa kadının erkeği engellemesi içindir. bir mekandan uzaklaştırılması söz konusuysa levha o kişinin uzaklaşması istenen yere de saklanabilir.En üste ters Satürn. Eğer talisman gurup dışı birisi için yapılıyorsa ayrıca yuvarlak bir gümüş levhaya çizilir. BÜYÜ BOZMA VE KORUMA Bu talisman bir tür durdurucudur. ortadaki katlı olarak yazılır. 122 . Çalışması Aynıdır. erkeğin erkeği. üçgenin içine kadının ismi katlı ve en alta gene kadının ismi düz olarak yazılır. altına erkeğin ismi. Eğer bir kimsenin. Zikir olarak Ya Dafiül Cebbar gibi bir zikir de kullanılabilir. Levha okuma ve yansıma süresince bebeğin üzerinde bırakılır. En alttaki bölüme durdurulacak kimsenin adı yazılır. Üstteki kısmaysa engellenecek kişinin ismi yazılır. Kişinin kendisini etkilemek isteyen kimseye hakim olmasını ve onun etkinliğini önleyici tesirdir. Daire şeklinde kesilmiş gümüşe çizilir. Gümüşün üzerine ayrıca daire şekli çizilmez. kadının kadını engellemesi içindir. Bu durumda en alta ve ortaya korunan kişinin ismi. Üste kişi adı. Sürenin sonunda taşıması için isteyen kişiye verilir.

Zikir. Talisman bir parça kağıt üzerine çizilip. varsa. Bebeğin üzerine de kişinin ismi yazılır. Üçgenin ortasına yönetici 123 . Haftada bir zikir yapılır. Talisman yan kenarları uzatılmış ve altı bir yayla kapatılmış olan Astra üçgenidir. kişiye verilir. Çalışma sonucunda talisman bebekten çıkartılıp. Bebek korunacak kişinin bebeğidir. RÜYAYA GİRMEK Bu sistem bir insanın rüyasına olumlu şekilde girmek için kullanılır. Esmaül hüsna’dan Habir ve isteğe uygun türde bir esmanın birleşmesinden meydana gelir. Mesela aşk için yapılıyorsa "Ya Habirül Vedud" gibi olabilir. istenen kimsenin meteryal ve resmi ile birlikte bir balmumu bebeğin içine koyulur. Bebek çalışma sırasında siyah beze sarılmalıdır.Talisman bebek içinde dört gün şarj edilir. Eğer korunacak kişi durumdan haberdar değilse ona farkettirmeden elbisesine veya bulunduğu yere saklanır. Bezin üzerine gene aynı talisman çizilir. Etkinin sürekli olması için bebek sürekli olarak piramitte tutulmalıdır.

2 . Çevre harfleri yapanın isminin yayılmış halidir. Güneş doğarken hazırlanır.6 gibi. 124 . isim altı harfliyse heksagram.Oluşum . Tepeden başlanıp. Mesela 2 . BİR KİŞİNİN. Bu period yani Çalışma . 3 . Dairenin içine ve üçgenin üzerine etki altına alacak olan kimse onun ismi düz olarak yazılır. BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEMESİ Pazar sabahı.ya da isteyenin ismi katlı olarak.6 . İstenen kişi sayısı kadar ve kişilerin cinsiyetlerinde balmumu bebek hazırlanır. Bu iki devrenin toplamı oniki gündür ve kişide istenen tepkilerin meydana gelmesi yani sonuç alınması da ayrıca oniki gün sürer. Etkilenecek kişilerin bebeklerine aşağıdaki talisman aynen yazılıp koyulur. Periodu 6 . Harfler. mesela iki kişi etkilenecekse isteyen kimseyle birlikte üç bebek hazırlanır.12’dir. beş harfli ise pentagram. Çalışma süresi altı gündür. saat aksi yönde ilerlenir.4.Sonuç devreleri her talisman için geçerlidir. alttaki kısma istenenin ismi düz olarak yazılır. dört harfliyse kare. yani kişide tepkiler uyandırması da altı gün sürer.3 . Talismanların periodu şu şekilde açıklanabilir: Çalışması altı gün olan bir talismanın oluşumu. üç harfliyse üçgen düzeninde yazılır.

Bu tarif. Başka bir durumda kullanılırken sayılar vs. siyah zemine gümüş renkli kalemle yazılması gereklidir. isteyen kimsenin bebeğine koyulacak olan talisman içindir. İKİ KİŞİNİN. başka bir topluluğu ya da bağımsız farklı toplulukları etki altında tutması ve her tür amaç için kullanılabilir. evilik konusunu kolaylaştırmaktır. Yapan ve isteyen kişinin aynı kimse olması gerekmez. alttaki bölüme sadece o kişinin kendi ismi yazılmalıdır. dört bebek vs. Talisman cuma sabahı. bir erkek ve kadının kendi ailelerini etkileyerek evliliğe rıza göstermelerini sağlamak için alınmış olmakla beraber iki ya da daha çok kimsenin. şartlara göre değişmelidir. onlara vekaletten yapabilir. etkileyecek ve etkilenecek bütün kişilerin isimleriyle beraber hesaplanır ve sonuç ikiyle çarpılır. Zikir olarak 2X Mukaddim + Konuya uyan bir esma kullanılır Adetler. Talisman. beyaz üzerine yeşille veya yeşil üzerine beyazla hazırlanır. güneş doğarken. Üçgenin altında kalan kapalı kısım içine istenen kimselerin isimleri düz olarak ve satır satır yazılır. istenen işe uygun bir talisman istenilmesinin sebebi iki aile arasında. Bütün talismanların yani bu işte kullanılacak olan bütün talismanların. gibi ifadeler tabii talismanın alınış amacına uygundur. Bütün çalışmaları da bir kişi. Aşağıdaki izahtaki iki kişi. yani özellikle. Bu durumda erkek ve kadın.Aynı kişinin ismi üçgenin içine katlı olarak koyulur. hatta diğerlerine belli etmeden bile. 125 . herbiri kendi ailesini etkiliyor demektir. BİRKAÇ KİŞİYİ ETKİ ALTINDA TUTMASI Bu talismanın özel alınış amacı. Etkilenecek kimselerin bebeklerine koyulacak olan talismanlarda.

yukardaki örnekte görülen ‘YAPAN KATLI’ yazan yere kızın ismi katlı olarak yazılır.İkisi erkek. Çalışması beş. oluşması yirmibeş gündür. Üçgenlerin çevreleri boştur. babalar ve anneleri temsilen). baba anne şeklinde koyulur. İki tane yeşil torba hazırlanır ve iki aile torbalara baba anne. Alttaki ‘İSİM’ yazılı olan yere babanın ve ikincisine annenin isimleri yazılır. diğerine babasının ismi yazılır. birine annesinin. Erkeğin anne ve babası için hazırlanmış talismanın üçgenine erkeği ismi katlı olarak yazılır. yansıması beş. Torbaların üzerlerine birer üçgen çizilip. Kullanılacak zikir bu amaç için (Ya Camiül vedud X2 + anne + anne + baba + baba adedindedir). Kızın anne ve babası için hazırlanmış olan talismanlara da. 126 . üçgenlerin üzerine erkek ve kızın isimleri birlikte katlanmış olarak yazılır. Aşağıdaki bölümlere de. Yani erkeğin anne ve babasının isimleri yazılır. ikisi dişi dört adet balmumu bebek hazırlanır (İki ailedeki. Herkesin bebeğine kendi ismi yazılır ve içine talismanı koyulur. Üçgenin üzerine erkeğin ve kızın isimleri harf harf karıştırılarak ve erkeğin isminden başlayarak yazılır. gene aynı şekilde karışık olarak erkeğin ve kızın isimleri ve üçgene.

Aslında Dördüncü kat çalışmalarının açıklanışı sırasında yazılmaları gerekmektedir fakat bu talismanlar bölüm olarak ayrı bir bütünlüğe sahip oldukları için bu bölümde veriliyorlar. hastalığa ya da sağlıksız bölgeye göre değişir. Üçgen ve daire arasındaki harfler. saat aksi yönde devam edilir. Hastalıklar ve vücut bölümleri ile ilgili harfler aşağıda görülmektedir. Dairenin içine isteyen kimsenin adı düz olarak yazılır. birinci bölümdeki Işık adamlardan alınmıştır. Buna tepeden başlanıp. Hastalık meydana geldiği zaman yazılır. Bu harfler birbirlerine ve harflere temas etmeyen çizgilerle birleştirilirler.ŞİFA TALİSMANLARI Aşağıdaki şifa talismanları ve onlardan sonra görülen özel para talismanı Dördüncü kat. şifa ile ilgili kısa ve herhangibir zikir yapılır ve isteyene verilir. isimlerinin harf harf yazılışıdır. Bu talismanların yazılabilmesi için belli bir gün ve saat aranmaz. Üçgenin çevresindeki harfler talismanı yapan ya da yapanların birlikte. 127 .

Aşağıdaki talisman. soğukluk durumları yada fiziksel zayıflıkları tedavi için kullanılır. Basit bir kurşun kalemle de yapılabilirler. seksüel yetersizlikler. 128 . Renk önemli değildir. Hasta kimseye verilmeden önce zikir çalışması sadece bir gün yapılır. Zikri ‘Ya Kaviül Vedud’tur.Şifa talismanları aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi de çizilebilirler.

Aynı talismandan bir tane daha yapılıp. bebeğin içine koyulur. Hastalık kalıcı. müzmin bir durumsa Kişinin bebeği yapılıp. Aynen yukardakiler gibi bir defa okunup.zikir adedi 356 + kişi ismidir. kırmızı bir torbaya koyulur. Bundan sonra bilindiği gibi çalışılır. Müzmin durumlarda diğer hastalıklar için de böyle çalışmak gerekir. 129 . kişiye verilir.

2 . 6 .Dış daireler. saat aksi yönde devam edilir. c) S işaretleri. Üsten başlanıp. herhangibir renkle (Kırmızı tercih edilir) yapılır.İç daire. Herhangi bir yazılım sırası yoktur. b) Y harfine benzeyen. 3 . d) İçteki küçük daireler. sarı kağıt üzerine. Beyaz bir kağıda sarı kalemle yapılması da mümkündür. 1 .ÖZEL PARA TALİSMANI Salı sabahı. 4 . Zikri ‘Ya Kaviül Mugni X 2 + kişi ismidir. Fakat anlatım sırasına göre şu şekilde yazılabilir.Dış harfler. daireyi üçe bölen çizgi. 130 .Jüpiter sembolleri. a) Daire. En alttaki daire önce yapılır ve saat aksi yönde devam edilir.Dairenin içi. 5 . güneş doğarken.Üçgen.

Pentagramın ve yan üçgenlerin içine isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Önemli olan. 131 . saat aksi yönde yarım daire şeklinde yazılır. Üzerinde çalışılan kişide anormal derecede seksüel istek. pentagramın ucundan inen çizginin.ANORMAL ŞEHVET İTİLİMLERİNİ MEYDANA ÇIKARTMAK Bu talisman seksüel amaçlı çalışmalara ek olarak uygulanır. ismin orta harfinin üzerinden ya da orta harflerin arasından geçmesidir. sadizim. Harf adedi fazlaysa tam daire dahi olabilir. mazohizm gibi duygular ve ahlak dışı meyiller uyandırır. Alttaki daire ise. Özel bir zikir ya da çalışma gerekmez. Asıl çalışma için gereken talismanlar ya da talismandan ayrı olarak yazılır ve operasyon talismanı ile birlikte kişinin bebeğine koyulur. istenen kimsenin ismi düz olarak. Bu talisman ve bu bölümün sonuna kadar olan talismanlar beşinci katta alınmışlardır.

üzerinde altı gün çalışılır ve sonra hedef olan iş yerine bırakılır. Yukardaki örnekte iki pentagram arasında görülen iki satırın üstteki isim. ismin hemen altına. olması gereken iş yazılır. İFLAS ETTİRTMEK VEYA YÜKSELTMEK Bu talisman siyah üzerine sarı ya da kırmızı veya sarı yaldızla hazırlanır. Yükseltmek için : Ya Mugmiül Azimül Kaviül Mukaddim. Batırmak için : Ya Mugniül İblisül Kahhar.KİŞİ YA DA ŞİRKETLERİ BATIRIP. Çalışmalarda aşağıdaki zikirler kullanılır. 4419 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. 4746 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. Şayet konu bir şirketse. 132 . Pazartesi sabahı başlayarak. kişi ismi yerine şirket ismi yazılır. İki pentagramın arasına istenen kimsenin ismi. alttaki iflas kelimesidir.

Normal sembol para açısından destekler ve kullanıma göre küçültür. Yani karşılıklı pentagramlar aynı isimleri taşır. KİŞİLERİ SAPTIRMAK Aşağıdaki talisman bir ya da birkaç kişiyi yapacakları veya yapmakta oldukları işten saptırmak için kullanılır. 133 .1 . Her biri kendi bulunduğu pentagrama göre düz durumdadır. Kurbanların konsantrelerini sıfıra indirmek. Üç kişi üzerinde çalışılacaksa üç pentagrama isim yazılıp. düşüncelerini başka alanlara kaydırmak gerekir. Şayet Mars ve Satürn sembolleri kullanılırsa tam sınırlama ve çökme olur. şirket ismi yerine o şirkette yönetici durumda olan kimselerin isimleri de yazılabilir. Bu durum genel olarak seks fikriyle sağlanabilir fakat başka şeyler de olabilir.Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Aziz. İç dairenin içine yönetici yani çalışmayı yapan yolcunun ya da işi isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. biri boş bırakılır. Jüpiterin ayna görüntüsü. Yükseltmek için : Ya Mugniül Kaviül Aziz. Eğer kişi sayısı dörtten fazlaysa her pentagrama birden fazla isim yazılması da mümkündür.2 . Talismanın alt bölümündeki Jüpiter sembolü olayların büyüme ya da küçülmesini gösterir.2 şeklinde yazılır. Eğer söz konusu olan bir şirket değil de kişi ise talisman bebekte şarj edilebilir. Şirketler üzerinde çalışılırken. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Mukaddim. Pentagramların içinde kurban durumundaki kişilerin isimleri düz olarak yazılır. Her durumda Mars sembolü vardır. İki kişi üzerinde çalışılacaksa isimler 1 . fakirleştirmekte kullanılır. Pentagramlar. Sırasıyla. Şayet saptırılacak kişi sayısı tekse her pentagrama aynı isim yazılır. dıştaki oval sınır ve merkezdeki küçük daire çizilir.

Mesela seks düşüncelerinin ön plana çıkması isteniyorsa Cıma kelimesi de zikre eklenebilir. Gücü toplar ve dört bir yana o dağıtır. Esmalar çeşitli olabilir. Altıncı kata kadar verilen bütün talismanlar tamamlanmış oluyor. (Ya Hafidül Mümit X 2) + (( Ya Cımaül X3) Maniüd Dafi X 2 (Veya Cıma kelimesi varsa X3)) + Kişi isimleri şeklinde hesaplanır. Bu talismanla. Mesela sıkıntı vermek için Hafid. Aded. Zikirler iki ayrı bölüm olarak yapılır. Ya Hafidül Mümit ve Ya Cımaül Maniüd Dafi. orta dairedeki yönetici. Bununla beraber. Çalışma için başlama günü önemli değildir. Burada. Zarar vermek için Mümit ve uzaklaştırmak için Dafi olabilir.Her pentagramın merkezinden yanlardaki pentagramların merkezlerine birer çizgi ve gene her pentagramın merkezinden orta daireye bir çizgi çekilir. Çalışmada dörtlü esmalar gereklidir. Katlar bölümünde 134 . toplumdan uzaklaştırmak ve blokaj için Mani. İki gün çalışılır. gücün odak noktasıdır.

ilk talismanlardır. Katlar bölümünde. Beşinci kat talismanlarının da Arapça oldukları görülecek. Bu bölümü bitirmeden önce tütsü. 135 . Buraya kadar yazılanlar çalışma notlarında geliş sırası ve bir çoğunun da hangi katta verildiği belli olmayan. talisman harici alınan bazı çalışmaların incelenmesi de yerinde olur. Altıncı kata girene kadar çalışmaların Arapça esasında yapıldığı daha önceleri de söylenilmişti. işi biten imajların ne yapılmaları gerektiği. kıyafet. İlk çalışmalarda yolcular için verilen koruyucu talismanlar ve ilk beş katta.görüleceği gibi özellikle beşinci katta verilen daha bir çok talisman vardır. Bütün bu Arapça talismanların kullanımda Tisan alfabe ve istenen işe uygun olan Tragna zikirlerine çevrilerek kullanılmaları mümkün ve daha iyidir.

Bebeğin başına ya da göğsüne kişinin ismi yazılır. Bu kelime kurbanın cinsiyetinde yapılan balmumu bebekleri anlatır. Siyah cüppe ve meydana gelen sembolizm. Bazı durumlarda üzerine bir de Astra ya da negatif Astra çizilir. KIYAFET. TÜTSÜ Normal çalışmalarda daima Buhurotu ismi verilen tütsü yakılır. Daha sıradan çalışmalar için özel bir kıyafet gerekli değildir. KORUNMA KIYAFET Özel irtibat çalışmaları için en azından ilk dokuz kat geçilene kadar siyah ve kapşonlu cüppeler giyilir. Amber ve Kizbere (Kişniş) karışımı yakılır. tırnak.TÜTSÜ. Tanrı ve Şeytan’ın ya da bunları sembolize eden güçlerin insanın üzerine aynı anda gelmelerine sebep olur. Kişiye ait saç. Özel irtibat çalışmalarında buhurotu ve Amber karışımı ve bazı çok özel durumlarda da Buhurotu. BEBEK GİBİ MALZEME İşi biten bebeklerden kurtulmak için toprağa gömülmeleri mümkündür. İŞİ BİTEN TALİSMAN. BEBEKLER Talismanların incelenişleri sırasında sık sık bebek deyimi kullanılmıştır. Eğer bebeklerin aynı kurban üzerinde ilerde tekrar kullanılmaları ihtimali varsa siyah bir beze sarılarak saklanılmaları 136 . Çalışmadan sonra eğer gerekiyorsa içlerindeki şarj etmiş talisman alınır. isteyen kişiye verilir ya da kurbanın olduğu bir yere sakalanır. resim. Bebekler çalışma boyunca ya da daha sonraları istenildiği kadar piramit altında saklanır. giyim eşyası parçası gibi meteryal talismanla birlikte bebeğin içine koyulur.

katlarla yeni tanışan ve daha Triakmlnon’u takacak sebiyeye gelmemiş olan yolcular için gereklidir. Talismanlar Triakmlnon öncesi. erime sırasında da dağıtıcı bir zikir yapılması mümkündür. Kağıt talismanların ufak ufak kesilip. yakılmaları mümkündür. İşi biten talismanlar eğer kurşun gibi. Bebekleri gömmek yerine. gelen imajların aldatıcılığından ve hücumlarından korur. eriyebilen bir metale yapılmışlarsa aynı şekilde eritilirler. işi biten bütün bebeklerin bir kapta yavaş yavaş eritilmeleri. Başka bir metalse gömülürler. Bebeklerden elde edilen mum başka bir işte kullanılmaz. KORUYUCU VE İRTİBAT SAĞLAYICI TALİSMANLAR Aşağıdaki iki talisman çalışmaların en başında alınmıştır. yeni başlayan. Ancak hiç kullanılmadılar ve pratik olarak hiç yapılmadılar. 137 . KORUYUCU TALİSMAN Bu talisman gümüş levha üzerine hazırlanır. Karanlık yan çalışmalarında. Astra’dan hemen sonra verilmişlerdir. Bunların ikisinin yerine de Triakmlnon kullanıldı.da olasıdır.

Talisman gerekli planlarla devamlı olarak iletişim halinde olmayı ve iletişimin kolaylaşmasını sağlar. Ortadaki sembol bilinen Jüpiter sembolünden farklı olarak. 138 . Üst uca bir delik açılır ve buradan boyuna takılır. ağzı açık bir 4 rakamına benzer. Çalışmalar sırasında talisman boyuna takılır. İRTİBAT TALİSMANI Üçgen şeklinde kesilmiş olan gümüş levhaya hazırlanır.Gümüş tam bir kare olmalıdır. Ayrıca koruyucu vasıftadır. Üzerindeki şekillerin anlamları şunlardır. Her yerde kullanılır. A. Bu talisman bağımsız olarak verilmiş ve sonra da Triakmlnon ve Pentigmlnon’un arka yüzlerinin üst kısmında yer almıştır. Devamlı olarak taşınır. başlangıcı ya da bitişi de anlatır. Sağ yanındaki iki dalgalı çizgi: B. Balık şekli. Sol yandaki kesişen üç çizgi: K. Yıldız şekli aslında joker gibidir. Pentagram: Z.

En mantıklı düşünce Saki’nin bu uygulamayı sadece pratik olsun diye verdiğidir. Şayet zemin uygunsa üçgenin tebeşirle çizilmesi daha iyi olabilir. Obsedör varlıklar daha ziyade hayvani karakter ve yapıya yakındırlar. Bu işlemden sonra kadın yere. ismi bilinmiyorsa kullanılacak olan zikrin adedinin katlanması kadardır. Bunu saglamak için seks kullanılır. Kadının kafası üçgenin tabanına ve üçgenin sivri ucu doğuya doğru olmalıdır. Bu yüzden. gibi talismanlar bilinmiyordu). Aslında obsesyon tedavisinin.BAZI SEKS MAJİ UYGULAMALARI Aşağıda anlatılan seks maji uygulamaları kötü şekilde obsesyon altında olan bir kadının tedavisi için verilmiştir. Çalışma öncesi kişiye hipnotik iksir verilmelidir. Ortaya ya Jüpiter sembolü veya operasyonu yapanların isimleri karışık olarak yazılır. Bu işlem sırasında kadının canı yanarsa daha iyidir. Kadın tamamen çıplak olmalı ve sırtüstü yatmalı. Hipnozun iyi kullanılması ve çalışmayı yürütenlerin Triakmlnon takmış olmaları gereklidir (Bu uygulamanın alındığı sıralarda Triakmlnon’dan sonraki pentigmlnon. Kadına önce anal seks yapılır. Saki’nin umurunda olduğu zannedilmiyor. Mesela isim adedi 441 ise. Bu da gene kendi rengindeki kağıda veya kendi rengindeki tebeşirle zemine 139 . Onun acı çekmesi obsedörü tahrik ederek ortaya çıkartır. Gitgel haraketleri sayılıdır. Operasyonu yürütenlerin hepsi yapmalı fakat kesinlikle boşalma olmamalıdır. İksir. 4 + 4 + 1 = 9 kendi yansımasıyla birlikte 99 defa. Bu uygulama çalışmaların ilk günlerinde verildi. Sayı obsedörün isminin. kişilik ve bilinçte karışıklıklar yaratarak bilinçaltındaki kişiliği üste çıkartır. Qadramagnaton vs. paket ipinden yapılmış olan üçgenin içine yatırılır. Üçgenin uçlarına Astra’nın uç harfleri ya kendi renklerindeki kağıtlara gümüş yaldızla çizilerek bırakılır ya da gene kendi renklerindeki tebeşirle çizilir. tam olarak tezahür edebilmesi için onu iyice tahrik etmek gerekir.

Bu durumda kadın üçgene düz yatar. gibi meteryali kadının eline vermekle mümkün olur. Bundan sonra yolcular sırayla vajinal seks yaparlar. Yarım saat kadar zikir yapılır. Bu sefer anal seks yapılmaz. İşlem aynen yukarda anlatılan ters uygulama gibidir. Kadına sadece gevşetici iksir verilir. Spermin kadının kanına karışması lazımdır. Bu sırada kadın biraz acı çekebilir. Kadının iki memesinin arasına kurşun üzerine hazırlanmış bir Astra bırakılır veya doğrudan doğruya vücuda çizilir. BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Seks maji iki kişiyi birleştirmek için hipnoz yapılamadan da uygulanır. kadına yutturulur. Bebek. Zikir sesli yapılmalıdır. yolcularla kadının arasındadır. direk olarak vajinal seksle başlanır. Astra yerine antite kovma talismanı da olabilir. TERS UYGULAMA Aynı işlemin kişiyi aşırı derecede bağımlı kılmak. Bebek kırmızı bir torbaya koyulup. Yolcu aynı şekilde fakat üçgenin taban tarafına oturur ya da durur. gücün aşağıdan yukarıya yayılmasını sağlar. Bu da kişilere ait. Operasyon bitince 140 . Bu sayı zikir adedi ya da zikir adedinin katlanmış hali kadar da olabilir. Bundan sonra kadının ağzına aynı adette gitgel yapılır ve boşalıp. Bu durumda yarım saat kadar "Ya Kayyum" zikri yapılır. Gene boşalma yapılmaz. Hareket adedi aynıdır. 150 yada 150’nin katları kadar gitgel yapılır. Yani başı Şin harfi ucundadır. Bütün seks maji uygulamaları peşpeşe altı gün veya birer gün arayla altı defa yapılmalıdır. İşlemin ana fikri gücü kadının vücuduna toplayıp. Bu. bebek vs. Bunun yerine Tragna kovma zikri veya ikisinin birden yapılması mümkündür. Bu şekilde işlemler bitirilir. Çizmek daha etkilidir. Yolcular da o uca oturur ya da ayakta dururlar. Kadının balmumu bebeği hazırlanır ve kalbine minik bir kurşun Astra gömülür. yollamaktır. köleşeştirmek için de yapılması olasıdır. Kadının bebeği gene ortadadır.yaplır. kadının ayaklarının olduğu uca bırakılır (Şin ucu). Bu sefer boşalma olur ve bu da gücün rahim kanalında kalmasını sağlar.

Bacakları ayrıktır. Çalışma aralarında bebekler aynı şekilde saklanır. arzusu hilafına gelmiş olması önemli değildir. İksir kadın ya da erkek herkese verilebilir. Tek fark. tuttuğu bebekler veya meteryallerle birlikte göğsünde birleştirir. Mesela çaya bir. Bununla beraber etki sürdüğü sırada yeniden içirilerek süre uzatılabilir. Kadın üçgene başı Şin’e doğru yatar. istenen irtibatları kurabilir. bilinçaltı direnme olmaması için ona farkettirilmeden içirilmelidir. Başlarken iki elini. İksirin etkisi bir buçuk saat kadar sürer. İksir kansız hazırlanacaksa sadece hipnotik durumlara sebep olur. Kadının üzerinde her türlü seksüel arzu tatmin edilir o kadar. Bebek ya da bebekler kadının eline verilip. Beyni her türlü baskıdan kurtulur. eğer obsesyonlu ise obsedörü hipnotik transa izin vermeyebilir. isteneni yapar. etki geçtikten sonra kadın hiç bir şey hatırlamaz. Sadece seks sırasında zikir iki kişinin üzerine yapılır. Eğer Şeytani bir davet yapılacaksa. sıcak ya da soğuk herhangi bir içecekle verilebilir. İksiri alan kadın altı dakika kadar sonra uyuşur. HİPNOTİK İKSİR Bu iksir özellikle seks maji maksadıyla bir kadına uygulanır. mesela porselen fincanla verilmelidir. çağırılacak varlık adına bir kara horoz kesilip kanı alınır. istenen seks pozlarını alır. Aç karnına verilmemeli ve içirirken içi görünmeyen bir kapla. Kişi obsesyonlu ise etki altında iken obsedör varlık ortaya çıkar. Bilinçaltı direnişin haricinde. başlarken kadının ellerinin ortada olması ve yavaş yavaş yanlara açılması. Kadının kendi bilinci ile veya majikal uygulamalarla. Etki altındayken her telkini alır. İksirin etkisi altında iken gerekli telkinler yapılırsa. Çok fazlası derin uykuya sebep olabilir. zikir yaptırılır. Katıldığı şey önemli değildir. Kanlı iksir verilirse bir antitenin daveti gerçekleşir. Zikir normal sayısı kadardır.yeniden zikir gerekir. Kişi bu çalışmaları kendisi istemiş bile olsa iksir. İksir hazırlandığı andan 141 . Ayırma çalışmalarında da işlemler aynıdır. İşlem böyle tamamlanır. iki yemek kaşığı kadar koyulur. Boşalma mutlaka yapılmalıdır. Kadın çıplak olmalıdır. İksir. zikrin ve çalışmanın sonuna kadar böyle kalmasıdır.

Dinlenmiş iksir şişeye alınırken dipteki tortu bırakıldığı için çalkalanabilir. 142 . kişilere ait meteryaller vs. Süzüldükten sonra bile iyice tortulu kalır. mesela birer tutam Buhurotu ve Misk suya koyulur. toparlanmış bir kitap değil. Bu yüzden altıncı kat talismanlarının. Kblan kitabının orijinal el yazmasında Altıncı katın girişinde alınmış olan talismanlar da basit talismanların arasındadır. kullanmadan önce çalkalamak lazımdır. ile yapılan uygulamaların bir parçasıdır. Bundan sonra majikal ipnotik gücünü kaybeder.itibaren bir buçuk gün içinde etkilidir. Satanik irtibatlar gerçekleşmez. ile desteklenmeleri gerekmemektedir. Buradaki talismanlar balmumu bebekler. Buraya kadar görülen talismanlar aslında birer talismandan çok büyücülük uygulamalarına daha çok benzerler. İksirin hazırlanışı için eşit oranda. Kan katılmazsa sadece hipnotik durum meydana gelir. Bundan sonra ışık geçirmeyen bir şişede saklanır. Su iyice kaynatılır. Şayet kan kullanılacaksa su tülbentten geçirilip. Fakat el yazması buradaki gibi sistematize edilip. İleri seviyelere ait olan ve katların incelenişi sırasında görülecek olan talismanlar ise kendileri operasyondur. mesela esrar eklenir. süzüldükten sonra eklenmelidir. İksirin iyice süzülmesi gerekir çünkü tortuludur. bebek vs. Onların genellikle. Buraya kadar verilen bilgilerle ilk katlarda alınan talisman ve uygulamalar sona ermektedir. çalışmaların el yazması notlarıdır. Altıncı katın incelenişi sırasında verilmesi daha uygun görülmektedir. Az miktarda şeker ve yine az miktarda narkotik madde. iksirin kokusunu bastırabilecek bir içecekle verilmesi iyi olur. Herşeye rağmen acemi bir yolcunun direk olarak Tragna zikirleri ve ileri seviyeli talismanlarla değil de buraya kadar verilmiş olan basit talisman ve Arapça zikirlerle başlaması daha güçlü sonuçlar verir. Süzülmüş madde tortusu dibe çökene kadar bekletilir. Keskin kokulu olabileceği için (Misk miktarına göre) kokulu.

Duvarlar kütüphane şeklinde. Bir çalışma odasına girildi. Tragna çalışmalarının başlamasında Sekmet önemli bir faktördür. dışarı çıkarttı. Üzerinde yaklaşık olarak yirmi santim yüksekliğinde kristalden yapılmış bir piramit var. o anda yapılan rastgele bir çalışmayı bitirirken Saki ile karşılaşıldı. Bu olaydan önce uzun süre İslami Havass. Ortada büyük ve siyah mermerden yapılmış bir çalışma masası var. Sekmet çalışmalarında Astral alemin bazı bölgelerinde oldukça başarılı sonuçlar alınmıştı. Ona girildi. Sekmet çalışmaları oldukça kapsamlı ve ilginç olmakla birlikte bu kitapta bulunması konuyu saptırır. İlk birkaç görülüşünde bu piramit altından zannedildi çünkü içinden sarı pırıltılar geliyordu. Dışardan bakılınca Sekmet tapınağı bir piramit şeklinde görüldü. Bu piramitin içinde bazı odalar vardı.ASTRAL KATLAR KATLARA GİRİŞ Astral katlara giriş çalışma grubunun Saki ile karşılaşmasıyla başlamıştır. Piramitin 143 . Saki yolcuları buradan geçirip. Sekmet’in heykelinin solunda kalan büyük bir ayna görüldü. Amacımız majikal çalışmalara genel bakış değil de Tragna ekolü olduğuna göre Sekmet’i o gaye ile yazılmış bir bölüm ya da ayrı bir yazıda incelemek gerekir. Sekmet’e yönelik bir çalışmada. İlerde büyükçe bir kara piramit vardı. İbrani Kabalası ve Eski Mısır tanrı formlarına ve de özellikle Sekmet’e yönelik özel çalışmalar uygulanmış. Zaten sıfır katının sonunda Sekmet’ten bahsedilecektir. Astral Bölgedeki imajinatif bir Sekmet tapınağında.

Tabii ki. Burada karşılıklı iletişim ve Saki’nin istediği bir çizimi gösterebilmesi. Ancak şok fizik plandaki bedende kötü şekilde hissedildi. Visualize piramitin üzerinde de Astra şekillerini görmek gereklidir. on santim kadar yüksekte. dört yüzünde de. kendi renkleri ile Astra talismanı çizili. yakın temas gerektiğini söyledi. Buradan dışarı çıkılır. bu visualizasyon fizik plandaki çalışma yerinde. Saki’nin Astral formu. Dışardan bakılınca kara piramitin dört yüzünde de Astra çizili olduğu görülür. Bir süre daha geçince Saki ve oda iyice belirginleşir. Oda ve havadaki piramit tam olarak görülmelidir.üzerinde. bizi anlayabilmesi ve kendi meramını anlatabilmesi çok daha güçlü. İlk çalışmalarda iletişim sorunlarının yanısıra başka zorluklar ve ani şoklarla da karşılaşıldı. Saki ve yolcular Astral plandaydılar. Saki’nin anlattığına göre yolcuların fizik bedenleri bu gibi temaslara alışık 144 . Sonra her yanı kesif bir sis kaplar. Bir süre sonra arka plan yavaş yavaş kararır. koltuk benzeri şeylere otururken bulurlar. Buna katlanmak gerekliydi. Piramit masanın üzerinde oturmuyor. Çalışmaların sonraki bölümlerinde katların dolaşılması için devamlı olarak dışarı çıkıldı fakat Saki talisman benzeri şeyleri daima bu odada vermiştir. bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için giriş noktasının bu oda olduğunu belirtti. yolcular elele tutuşup. tabii ki. Çalışmalara başlarken önce havada. maddeleşmiş gibi olur. saat aksi yönde yavaş yavaş dönüyor. topraklama sağlayana kadar yüksek voltajlı bir elektirik çarpması gibi etki gösterdi. Burası bir tür izolasyon bölgesi gibi. Sonraki çeşitli fiziksel bütünleşmelerde böyle bir olay yaşanmadı. saat aksi yönde dönen piramit visualize edilir. çalışma yerini görerek yapılacaktır. masanın karşısında. Bu piramit. dedi. Saki. yolcunun Astral formuna dokunmuştu. Fiziksel kontak denilince. Astra ilk olarak burada görülmüştür. Saki’nin çalışma masasındaki piramittir. Sisler açılınca yolcular kendilerini kara piramitteki çalışma odasında. Mesela bir defasında Saki ile yapılan fiziksel bir kontak oldukça korkutucu bir fiziksel şoka sebep olmuştu. Ancak Saki bunun şart olduğunu. ani bir sıçramaya sebep oldu.

Adeta bir bilgisayar gibiydi. Bu gibi görünüm değişikliklerinin olası sebepleri ilerki bölümlerde ele alınacaktır. Espiri anlayışı sıfırdı. uzun yüzlü. İnce. Sonraki temaslarda enerji aynı. Mesela ilk günlerde "Yok devenin başı" gibi bir cümle sarfetsek. birbuçuk yıl içinde Saki daha mekanik bir kişiliğe sahipti. Bu cüppe bizim çalışma kılıklarımızın aynı. uzun. Göğsüne. Sakalları beyazken siyahlaştı. sivri kulaklı. Gordon isimli çizgi romandaki imparator Ming’e oldukça benziyor. Başlangıç için belirtilmesi gereken son şey Saki’nin tercih ettiği görünümün tarifidir. Aslında bu görünümün Saki’nin tercihi mi. hatta çok daha güçlü olduğu halde duyulmuyor. Sonraki yıllar içindeki çalışmalar sırasında Saki’de de bazı değişimler meydana geldi. o ciddiyetle devenin başını anlatmaya ya da anlattığı şeyle deve başının ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyordu. Her ne ise. yani ilk bir. her olaya daha mantıklı yaklaşımlar ve isbetli yorumlar yapabilmek gibi şeyler gelişirken Saki’de de espiri anlayışı yerleşti. ilk şoktan sonra beden alışıyor. Kabak kafalı. İstenen bilgiyi metodik ve kuru bir şekilde veriyordu. Bizlerde daha derin sezgiler.değil. Tabii bu 145 . solar plexüse kadar inen sivri bir sakalı var. kapşonlu ve siyah bir cüppe giyiyor. İlk zamanlarda. Mesela yıllar sonra cüppesinin rengi beyaz oldu. yoksa bizim bilinçaltı yakıştırmamız mı olduğu da şüpheli bir konudur. Saki. Geçen zaman içinde yavaş yavaş kişiliklerimiz karışmış olabilir.

katlardaki zeki enerjileri bilinçaltımızın bizim anlayabileceğimiz şekilde. onlara en fazla uyan formla tercüme etmesi olabilir. Taşların aralıkları. eskilikleri. Sanki zamanın donduğu bir ortam gibidir. İlk geçişlerde bilinç daha kapalıydı ve ancak farkedilmesi şart olan şeyler farkediliyordu. Biraz daha ilerlenince sağ tarafta oldukça yüksek bir duvar görülür. Çevre yeşerir. YOL Kara piramitten çıkıldığı zaman bir çöl manzarasıyla karşılaşılır. İlk geçişlerde büyük taşlardan yapılmış bir duvar olarak görüldü fakat yıllar sonra aynı bölgeye girilince duvar çok daha ayrıntılı olarak farkedildi. Gerek Saki ve gerekse katlarda karşılaşılan diğer varlıkların görünümleri gördüğümüz çeşitli filmler ve çizgi romanlardaki tiplere benziyordu. Bunun neyi sembolize ettiği anlaşılamamıştır. Hiç bir ses ya da rüzgar esintisi. 146 . İlk geçişlerde. ölü atmosfer sürmektedir. duvarın üzerinde önce bir Tisan kapital A harfi görüldü. bitki ve çiçekler arasında yürünür fakat atmosferdeki yoğun basınç ve durgunluk. Biraz ilerlenilince manzara değişir. Hepsi olmasa bile çoğu zaman bu böyleydi. herhangi bir haraket yoktur. Burası aradaki bölgedir. Hava son derece durgundur. Kara piramit ve bu bölge dünya astralında.geçen zamanla birlikte iletişimin artması ve sağlamlaşması yüzünden de olabilir. Bir tür alacakaranlık bölge diyebiliriz. dünyaya en yakın boyuttadır. Bunun sebebi. üzerindeki bir çok çizim ve harf farkedildi.

147 . Bu sütun zamanında. Bu duvar ve bölge hakkında Saki’den alınan bilgiler öz olarak aşağıdaki gibidir. Bu ismin ya da sembolik anlatım Tanrı ve Şeytan’ın bir araya toplanmasını değil. bir farlılık ifade etmediklerini anlatır. "Burası başlangıç yeri. alfabenin ve girişin öğrenim noktasıdır. bilgi. tapınağın içinde uzun bir merdiven görülür. Bütün katları ve sonunda insanın kendisini ve ulaşması gereken noktayı sembolik olarak ifade eder. Aynanın kullanılışı ve piramit uygulamaları o çağlara aittir. "Tanrı ile Şeytan’ın birleştiği yer" deyimini kullanmıştır. Sütun geçildikten sonra çok büyük ve bir merdivenle çıkılan bir tapınakla karşılaşılır. dış uzay varlıklarıyla telapatik haberleşmeler için kullanılırmış. Buradaki bölge de Tibet’in astraldaki yansımasıdır.K. piramitlerle ilgili uygulamalar Millattan 5000 yıl öncesinden gelen bilgiler ve geleneklerdir. Bu yoldan alınan majikal ekol." Duvardan sonra büyük ve ışıltılı bir sütunla karşılaşılır.Bundan sonra Tisan alfabesinin harfleri ve bu harflerle yazılmış bazı cümleler ve isimler vardı (Beşinci katın bitirilişinden sonra alfabe bu duvarın önünde öğretildi). 7 Aslında bu tapınak ve ifade ettiği fikir bütün çalışmanın özüdür. Üzerinde gene bir Tisan kapital A harfi görülür. Piramitler de öyledir. Majikal ekolün kaynağı bu günkü Tibet bölgesine odaklanır. Her şey beyaz mermerden. alfabe. Atlantis uygarlığında bilinirlerdi.7 Daha ilerde. B. Piramitler Eski Mısır’da görülmelerine rağmen Mısır’dan çok daha eskiye dayanırlar. Sütun parlamaz fakat kendiliğinden ışıklıdır. Tanrı ve Şeytan kavramlarının kaybolmasını. Merdivenin iki yanında değişik ve acayip varlıkların heykelleri görülmektedir. Burası için Saki.

Işıltılı. Şu anda bulunulan giriş beşinci kat seviyesindedir. Koruyucular. Sisin içinde hemen hemen her renkten oluşan renk girdapları dansediyordu. Diskin üzerinde kendi renkleriyle çizilmiş olan bir Astra görülür. Bunun da iki yanı sütunludur. Gerçekte merdiven de yok. Aslında katlar zaten içiçe. her katın arasında 150 basamak olduğu söylendi fakat bu sadece bizim. girildimi. kapı sağ yanda kalmaktadır ve iki sütun arasında zincirle bağlı büyük bir gong vardır. Katlar arasındaki uzaklık olarak bize göre. oturmak için değil de sembolik bir şey olduğu belli olan çok büyük bir taht görülür. birdenbire dördüncü kata çıkılamaz fakat daha önce geçilmiş olan. İlk görüldüğünde kapının ardında sisli bir boşluk vardı. Mesela birinci kattan. Her katın özel bir vasfı ve rengi vardır. En alta inip. Yolun üzerinde iki yanda dörder tane heykel görülür. birinci ya da 148 . altta kalan katlara istenildiği gibi gidilebilir. bir süre sonra merdiven belirdi. Bunlar. Sekiz formun heykelleri de geçildikten sonra uzun merdivenden çıkılır.Merdivenin tepesinde. Bu heykeller çok çok büyüktür. Zenciye benzeyen iriyarı bir adam elindeki tokmakla gonga vurur ve ses tınısı kapıyı açar. Yukarda iki kanatlı büyük bir kapıyla karşılaşılır. KAPI Kapının arkasında aşağıya ve yukarıya doğru uzanan onüç kat vardır. bu kitabın ilk kısımlarında anlatılan sekiz tanrı formudur. aynı yer ve zamanda varlar. Merdiven bizim bilincimiz için gerekli. İki yanında iki sütun ve arkasındaki duvarda büyük bir altın disk vardır. Bizler o boşluğa dalmakta tereddüt edince. Bu durum kişinin kendi tercihine bağlıdır fakat bir defa tercih yapılıp. Üzerinde kimsenin oturamıyacağı tahtın tapınağından çıkılınca da her yanın beyaz mermerden olduğu farkedilir. oradan kademe kademe yükselmek. çalışma içindeki durumumuzla ilgili izafi bir ölçü. gümüş gibi bir sis. Kadim tanrı formlarıdır. Mesela dördüncü kattan ikinci. Bu disk için Gücün temsilcisi denilmiştir. Yolcular bu noktada bir tercihle karşılaşırlar. bir daha değiştirilemez. aşağıya doğru öğrenmek ya da direk giriş. yukarı çıkıp. toplu ismiyle anlatılmışlardır.

Bu insanın kendi küçüklüğünü göstermektedir. Bu durumda. iki farklı insanın birisi yukardan aşağıyı. semboller oluşturmuşlardır. Girişte tercih yaparak başlama noktasını kararlaştırmak mümkün olduğuna göre. hayır. altıncı kata geçilemez. Tabii ki. Yukardan başlayan. Ayrıca katlar. birinci sınıf öğrencilerinden daha bilgili ve büyüktür. yukardan başlayan da onbire kadar ulaşmış olursa durum ne olur. memuriyetteki kıdem sırası gibi bir şey de değildir. aptalca hiyeraşik düzenler yoktur. İnsanın bu işteki değer. geldiği katın ismi onbir diye daha yüksek seviyede mi olur. Tisan ekolünde bu yüzden belli dereceler. Kişiler hangi ekol söz konusu olursa olsun katları ya da Kabalistik geleneğe göre Sefiraları bir okulun sınıfları gibi görme eğilimindeler. Bu noktada hemen hemen herkesin ve hemen hemen bütün majikal ekollerin düştüğü bir hataya işaret etmek gereklidir. Masonluk dahil bütün batılı ezoterik ekoller kendi içlerinde belli bir hiyeraşik düzen kurmuşlar ve her derece için belli isimler.sıfır katına direk geçilebilir fakat beş atlanıp. beşinci sınıfın öğrencilieri. yukardan başlayan ise sadece üç kat geçmiştir. rütbeler. aşağıdan başlayan yolcu beşinci kata kadar ulaştığı zaman. rütbe ve kıdemi bulunduğu ya da ulaştığı katın kaçıncı kat oluşuyla ölçülmez. Aşağıdan giren sıfır dahil altı kat geçmiştir. diğeri aşağıdan yukarıyı tercih edebilir. Gerçi yolculuk bütün olarak bir eğitim dönemidir fakat katlar bir okulun sınıfları değildir. Altıncı kata ilk defa ulaşabilmek için önce beşi bir defa geçmiş olmak gerekir. askerlikteki rütbe. ast ve astın üste saygı ve itaati kavramı oluşturmuşlardır. Mesela. 149 . Bir üst.

Kapıdan girerken söylenecek olan bazı anahtar sözler vardır. Katlarda yükselirken devamlı olarak baş ağrısı çekmek olasıdır ve bunları aspirin ya da herhangibir yatıştırıcı ilaç da kesemez.Burada yolcunun derecesini belirleyen Astral alemde ne kadar kaldığı ve ne kadar katı tanıdığıdır. Girişte kullanılan ilk majikal enstruman ya da anahtar bir Jüpiter sembolüdür. geçit. Elde tutulabilecek büyüklüktedir. Katlar arasında yükselmek kişinin beyninin kullanılmayan kısımlarının kullanılmaya başlamasını sembolize eder. aynı şekilde üst katlarda bulunabilmek bir rütbe. Sözleri giriş sırasında Saki telaffuz etmiştir. Karşılaşılan bütün kapı. “Her çıkılan basamak beynin başka bir noktasının açılmasıdır. üstünlük belirtisi de değidir. Bulunduğu katın sayısı ya da yüksekliği değildir. Burun kanamaları ve benzeri rahatsızlıklar bu yüzdendir. Bir tür eşitlemedir" denilmiştir. kabiliyet. Bunlar bir defaya mahsus olarak kullanılmıştır. . 150 . MERDİVEN Burası aslında "Olmayan merdiven" dir. merdiven gibi sembollerin insan astral bedeninin çeşitli boyut değişimlerini ifade ettkleri söylenmiştir. ‘İMRA VAHE KEHA YESOD’ Saki daha sonra bu Yesod kelimesinin İbranicedeki Yesod’a sadece ses olarak benzediğini söylemiştir.Saki”. Jüpiter sembolü için "Bu aslında sizin anladığınız anlamda bir Astrolojik sembol değildir.

Fiziksel çalışma odasında sert hava akımları. Spiritüel medyumlar da aynı şekilde buraya gelebilirler. Eğer bu gibi varlıklar yeterince uzaklaştırılmamışlarsa kurbanlarını onun ölümünden sonra da bırakmazlar. Astral beden olarak buraya hapsedilenlerse majikal etkinlik olarak sıfırlanırlar. Bunların dışında obsesyon ve özellikle de kaba ve mütecaviz obsesyonların obsedörleri genellikle bu katın varlıklarıdır. Merdiven taştır. ızdırap çeker. Sanki çok çok geniş bir kule merdiveni gibi. İniş sırasında gerek Astral'da ve gerekse içinde bulunulan fizik ortamda ısınma olur. ani baş ağrıları. İki yanda büyük ve muntazam taşlardan örülmüş sonsuz yüksek duvarlar vardır. büyücülük benzeri şeylerle uğraşanların astral enerjileri kendileri farkında olmasalar da sıfır katına kayabilir. Merdiven çok uzun. fizik planda obsede ya da posese edilen kimselerin astral kalıpları ya da ruhları vardır. Kişiler katlarla ilgili çalışmalar yapmasalar da. Duvarlardaki karşılıklı olarak yanan meşaleler yolu aydınlatır. Getirip bu bölgenin bir yerlerinde hapsederler. Ruh buradan ya hiç kurtulamaz ya da çok çok uzun zaman gömülüp. Daha doğrusu bu. Bu gibi kimselerin katıldıkları ruh celseleri çok ağır ve 151 . Kişiler majikal çalışmalarda bilinçsizce bu bölgeye kayabilirler. Bunların hissedilmesi aynı odada bulunan ve çalışmaya iştirak etmeyen kimseler için de geçerlidir. Birinci kat hizasına gelince her iki yanda da kapalı kapıların olduğu görülür. Bununla beraber kişiden kişiye uzunluk daha fazla ya da az olabilir. Fazla merak ve ihtirasın kurbanı olan kişilerin ruhları da buradadır. aşırı çatırtı çıtırtı olabilir. Obsede durumda olan ya da Astral beden olarak hapsedilmiş olan kişiler özellikle katıldıkları ruh celseleri ve benzeri şeylerde çevreleri için tehlikeli olurlar. Bu kapıların ardında buralara yanlışlıkla gelenlerin. Gelişimleri durur. Bu bölgeye yanlışlıkla girmek mümkündür. Bunlardan çeşitli iniltiler ve ızdırap çeken insan sesleri gelmektedir. Bu insanlar aldıkları etkileri kendileri taşıdıkları gibi çevrelerine de yansıtırlar. Bunlar yaklaştıkları kimseler kötü titreşimler yansıtmak kadar yeni yeni obsesyonlara da yol açabilirler.Kapıdan girince sarı ve mor sis kümeleri içinde aşağıya inilir. Merdiven sola doğru kıvrılarak iner. bizim ölçülerimize göre 750 basamak inmenin karşılığıdır. fizik beden devamlı olarak ağır ve kötü titreşimler altında kalır. bilinç ve bilinçaltının alışma süresidir.

Tunelden çıkınca karanlık gece ortamıyla karşılaşılır. Piramitin altı aynadır. Altar görevini yapan masa. Aydınlanmayı sağlayan mum altarın üzerine ya da gözü rahatsız etmeyeceği herhangibir yere koyulur. Bütün Evren bunun üzerinde kuruludur . Yani yol sağa kıvrılır ve hala aşağıya döğru meyillidir. Üzerinde bir cam piramit vardır. merdiven ve ilk giriş için altar düzeni aşağıda tarif edildiği gibi olmalıdır. her ne ise. altar ve piramiti görmesi önemlidir. Burası ana zemindir. altarı görebilecek şekilde yerleştirilmiş olan büyük bir ayna vardır. ister sandalyeye otururlar. Piramitin çevresine yolcuları temsil eden birer Astra koyulur. SIFIR KATI Sıfır katı. Bunlar kurşun üzerine oyulmuştur. Altarın arkasında. Spiritüel terminolojiye göre bu gibi varlıklar ağır teşevvüştedirler. odanın doğu yönüne kurulur. Merdiven bittikten sonra sağa dönülür. Aynanın yolcuları değil. “Var oluşun başlangıcı.Saki”. Yolcuların oturuş düzeni serbesttir. kapşonlu cüppelerine 152 . örtü. İster yere. Zemin çimen üzerinde yüründüğü hissini vermektedir. Her yan aynı şekilde taşla örülmüştür. ya da bu çalışmanın yapıldığı odadaki bilinç durumumuza göre. Bu gibi kurbanların ölüm sonrası durakları ise burasıdır. Duvarlarda gene meşaleler takılıdır. sehpa. bize göre sağa dönülür. Ana zemin. Yolcular siyah. Yolcuların dönük olmaları gereken bir yön de yoktur fakat altara karşı oturmaları daha ciddi olabilir. Uzanmaları da mümkündür. “Yapılan bazı majikal çalışma ya da Astral yolculuk denemeleriyle bu bölgeye rasgele ya da yanlışlıkla da girilebilir fakat bu gibi girişlerde bir şey öğrenilemez Saki”.kirli ortamlardır.

bu kat filan Sefira’nın karşılığıdır gibi bazı ibareler olacaktır. ille de burada anlatılan şeylerle karşılacaklar ve burada anlatılan şeyleri alacaklar anlamına gelmez. Katların gerçek bilgeliğini burada yazılanlarla kıyaslamak hata olur. burada anlatılan değildir. sıfır katıdır. Sıfır katında kişilerin bilinçlerine göre karşılaşabilecekleri sonsuz sayıda bölüm vardır. daire şeklindeki kurşun üzerine yapılmış olan isim talismanını tutturur. en başta. Bu bütün katlar için geçerli bir noktadır.8 Sıfır katının bütünü tabii ki. Geleneksel İbrani Kanalasında zaten Batı kabalasının uyumluluk ve diğer şeyleri pek söz konusu değil. bizim geçmemiz şart olan kısımlardır. burada anlatılan manzara ya da varlıklar. Bu yüzden Sıfır ya da herhangibir katta kaybolmak yani insanın bilincinin oralarda bir yerlere takılıp kalması oldukça kolaydır. İnceleyebildiklerimiz ya da sadece geçmemiz gerektiği için geçip de. alınan bilgiler ya da bilginin türü bizim şuur durumumuz gibi şeylerle sınırlıdır. inceleyemediklerimiz. Acemi yolculurın. Aşağıda. diğer katlar gibi kendi içinde katlara ya da bölümlere ayrılır. acil geçişlerinden başka bir şey değildir. Herhangibir katı ömür boyu gezmek de olasıdır. Ayrıca artık sistemi. Benzetmeler sadece Batı kabalasının renk. Fakat hangi Kabala. Benzeri çalışmalar yapan kimseler ya da spirit medyumlar bu katla ilişkiye girebilirler fakat bu. Amber ve buhur otu karışımı yakılmaktadır. Çünkü söz konusu olan ekol tamamen farklı bir şey. sayı ve planeter uyumluluklarına bakarak yapılmıştır. Kabalistik çalışmalardaki Malkuth bölgesi ile bir kabul etmiştik. Eğer hazırlanmış olan gümüş. Katlardaki her bölüm de gene kendi içinde alt bölümlere ayrılır. Gerçekten de bazı katlar Kabalistik Sefiraların tam karşılığı gibi. Gene şunu da untmamak gerekir ki. 153 . Aslında burada yazılanlar ya da yolculuğun o bölümünde görülebilenler sıfır katının ancak bir kırıntısı olabilir. herhangibir diğer sistemle eşleme gereği de duymuyoruz. Daha sonraları burayı Kliphoth ya da Malkuth Kliphoth’u ile eşlemeye çalıştık fakat şimdi bunlardan emin değiliz. Ayrıca aynı bölüme giren kimseler de aynı görüntüleri algılayamazlar. diğer katların incelenişi sırasında da. Fikir ve 8 Bu kitabın ilk alınışı ve notların bir bütün haline getirilişi sıralarında Sıfır katını. koruyucu talismanları yoksa herkes alnına bir bantla.sarınmışlardır. Sıfır katı da. Sıfır katı.

Sıfırda bazı majikal çalışmaların yapılabileceği çok elverişli alanlar da vardır fakat ne olursa olsun atmosfer ağırdır. SIFIR KATI BEKÇİLERİ Bulunulan nokta sıfır katının normal girişlerinden biridir ve burada bekçilerle karşılaşılır. Yolcular üzerlerindeki basınç ve gerilimi hissederler. yorum. bilince. bekçileri ilkeldir. Ellerinde kocaman bir haç taşırlar. Bu. yanlışlıkla girenleri engellerler. Daha ince vasıflı varlıklar ve ruhlar diğer katlara sızarlar ve burası bir tür çöplük olarak kalır. diğeri kan ve irinden oluşan bir su birikintisi algılayabilir. Bu durum kişilerin istek. eşit kollu bir güneş haçıdır (+). Taşıdıkları sembol birisinde ya da birkaçında olabilir fakat bekçiler daima birden fazladır. Bununla beraber yapılan tarif biraz spiritüel seviyede kalmaktadır. ihtiyaç ve sempatizasyonlarıyla ilgili bir tercüme. kukuletaların altında gizlidir. derin maden ocaklarının en dip tunellerinde duyulan hisse benzer. Dünyadaki her düşünce. Bekçiler yol gösterek geçmesi gerekenleri daha ileri seviyelere sevkederler. Sıfırın bekçileri kara cüppeli ve kukuletalı insan imajlarıdır. ızdırap ve kirlilik önce buraya gelir. bedenli olarak yaşadığımız fizik boyuta en yakın olan ve en ağır titreşimli bölgesidir. Sıfır katında oldukça ağır bir atmosfer hissedilir. Daha ileri geçirmeyecek oldukları ve buraya 154 . En kara ruh varlıkları ve Astral enerjiler de buradadır. bilinçaltının. yansır. Suratları. aldığı enerji ve etkiyi tercüme etmesi sorunudur. her ihtiras. Sıfır katında iyi ya da yolculara iyi görünebilecek şeylere rastlamak imkanı çok azdır. Mesela iki kişiden biri berrak ve masmavi suları olan bir göl görürken. Çünkü burası Astral boyutun. Sıfırın varlıkları saldırgan.semboller aynı olabilir fakat dönem dönem aynı çalışma içindeki kişiler bile. Bu haç Hıristiyan haçı değil. fikir ve semboller aynı olmakla birlikte farklı görüntüler alabilirler.

SIFIR KATI .bilerek. Burada da bu bölümün kendi bekçileri ya da varlıklarıyla karşılaşılır.Saki-”. upuzun bir yolla karşılaşılır. Biraz ilerlenince çıkış kapısıyla karşılaşılır. onlardan istenmiş olması gerekir. dört bölümlü. domuz ve çeşitli hayvanların karışımından oluşan bir varlık gelir. Önce kocaman bir yeşil kertenkele ile karşılaşılır. Sadece güneş haçı sembolü değişmez. Bunun da olabilmesi için. Bunlar ilkel olmalarına karşılık bilinçsiz ya da yetkisiz gelen kimseleri geri çevirebilecek kadar güçlüdürler. bu. Bunlar oldukça ilkel yapıda olan varlıklardır. 155 . Bilinçsiz giren kişiler bekçileri görebilir ya da görneyebilir fakat bekçiler daima vardır. Değişik kişiler bekçileri değişik formlarda görebilir. Hiç bir zaman kurtulamazlar. Burası da karanlık ve ağır basınç altında olan bir yerdir. zindan gibi bir yerdir. kişiler bir şeyler arayarak ve talep ederek girmişlerse olabilir. Üstüste yığılmış insan formları. yere bırakılır. büyük fareler ve kocaman sürüngenler vardır. Bu bölgede bekçilerin bir ya da birkaçı yolculara rehberlik edebilir. Daha ilerisi hapishane. Taşınan jüpiter sembolü çıkmadan önce kapının önüne. bir çalışma yapmak için girmiş olan kimseleri uygun çalışma ortamlarına yönlendirirler. Kişi sınıra eriştiği zaman bekçiler kendiliklerinden gelirler. “Aslında böyle bir yer yoktur. Hayal ve isteklerinizin esiri olmayın .BİRİNCİ BÖLÜM (İTİLMİŞLERİN YERİ) Bekçiler geçildikten sonra karşılaşılan ilk kapıdan birinci bölüme girilir. Dört şeritli asfalt yola benzeyen. Tabii ki. Buradaki insan formları da merdiven bölümünde anlatılanlar gibi hapistirler. Ondan sonra insan. Onları arayıp bulmak gerekmez.

Daha doğrusu burası yağmur atmosferine sahip bir ortamdır. Bir tür koruma ve geçiş sembolüdür. özlediği ya da istediği bazı kimselerin formları ile karşılaşması olasıdır. Görüş mesafesi kısıtlıdır. buraya gelin” diye çağıran boğuk sesler duyulur. Bu bölümün majikal enstrumanları uzun ve düz bir asa ile Tisan S harfinin yarısı olan yukarda görülen yuvarlak talismandır. Talisman üste alınır ve sopa ile zemine. hiç bir sesi dinlememek ve bir şeye dokunmamak gerekir. Şimşekler çakar. Yolcunun tanıdığı. Bekçilerden biri Meduza görünümünde bir kadındır. Burada bölümün başlangıcını tayin eder. Hayvani iniltiler duyulur. Bu bölümün bekçileriyle biraz daha ilerde karşılaşılır.SIFIR KATI . güzel ve cinsel çekiciliği olan tipler de görebilir. “Buraya gelin. Biraz daha ilerlenince aşırı soğuk hissedilir. Karşı cinsten. 156 . büyük ve kırmızı bir kapıdır. Bu karşılaşma daha önce yada sonra da gerçekleşebilir. Sadece Astral planda taşınan ve çizilen bir şeydir. Diğer bekçi ise Yaki’dir. Bu talismanın fizik planda yapılması gerekmez. kanatlarının üzerinde kulplar olan. iki kanatlı. Sağda solda dalgalar kabarır. Bu bölümün ilk geçilişinde hiç bir şeye bakmamak. kapının kulbuna dokunulur ve kapı açılır. aynı talisman çizilir. Bu kimseleri zor durumlarda ve imdat isterken de görebilir. Yağmur yağmaktadır. Talismanla. sevdiği. İçerde ilk karşılaşılan şey ışıklı sis bulutlarıdır.İKİNCİ BÖLÜM (YAKİ’NİN KORİDORU) Kapı.

gelindiği gibi. Ancak ileri planlara ulaştıktan sonra buralara anında gelmek ve anında çıkmak tehlikesizce mümkün olabilir. imajinatif formu düşünülmemelidir. Yaki saldırır. Çalışmadan sonra Yaki’nin ismi kişi tarafından sözlü ya da zihinsel olarak zikir gibi tekrarlanmamalıdır. buraya onların astral kalıplarını gömmek ya da enerjilerini emmesi 157 . Buradaki saldırısının amacı da yolcunun ani bir korkuyla fizik ortama fırlamasını ve astral bedeni ile ilişkisini kesmesini sağlamak istenmesidir. Yolcunun ilk geçişinde saldırır fakat daha yüksek katlara çıktıktan sonra buraya dönülünce sadece aptal bir varlık olduğu görülür. En azından uzun süre için yolcunun zihninde görüntüleri kalır. Eğer Yaki ya da meduza başlı kadına bakılırsa yani onlarla göz göze gelinirse bakışlarıyla yolcuyu bir tür hipnotik hale sokabilirler. merdivenler ve kapılar kullanılarak yapılmalıdır. Eğer yolcu birdenbire fizik ortama fırlarsa Yaki’yi de birlikte sürüklemiş olur. Çıkış mutlaka normal şekilde. Hatta bölümlerin fizik planda otururken.Yaki saldırgandır. Yaki'nin saldırısına aldırmamak. yok saymak ve arka dönülerek yürümeye devam etmek gereklidir. İki uzun dişi ve iğrenç bir görünümü vardır. açık gözlerle görülmesi bile mümkündür. Bu bölgede birçok çalışma yapmak. onlara direk olarak bakılmazsa yapamazlar. Hatta yolcunun astral bedenini orada tutabilirler. Esas olarak enerjiyle beslenen varlıklardır. Elinde uzun bir mızrak taşır. bilinci ve enerjisi ile davet edilmiş olur. Görünümü de o kadar iğrenç ve korkunç gelmez. Bunu yapamadıkları takdirde ki. Aksi takdirde Yaki fizik plana. Hiç bir zarar veremez fakat ilk geçişlerde gerçekten de tehlikeli olabilir. Asla fizik beden olarak uyanmamak ya da gözler kapalı olarak imajinatif çalışma yapılıyorsa. asla gözleri açmamak lazımdır. Obsesyonel durumlara sebep olabilirler ve yolcunun bilincine yapışarak uzun süre onun enerjisini emmek isterler. istenen kimsele etki yapıp.

Sonra kanaldan çıkılır. fizik plana çıkış yapılması mümkündür. Suyun içinde iri. Sanki bir piknik yerine benzeyen bir ortama gelinmiştir. duvarlarında çeşitli resimler ve tanrı formları çizili olan dar bir kanal ya da tunelin içine girer.için yaki’ye vermek veya daha iyisi herhangibir kimsenin Yaki tarafından obsede edilmesini sağlamak mümkündür. pirhanaya benzeyen balıklar vardır. Bu ağaç aynı şeye eşittir -Saki“. Sıfır katı notları bölümünde Yaki’den daha ayrıntılı şekilde bahsedilecektir. 9 Sıfır katının sonunda. yırtıcı görünümlü.9 Yaki geçildikten sonra büyük ve mavi bir göle akan bir şelale ile karşılaşılır. şeffaf ve zümrüt rengi olduğu görülür. Hurma ağaçları vardır ve yolcu isterse bunların meyvelerinden yiyebilir. Çıkmadan önce aynı koruyucu talismanın ayna görüntüsü zemine çizilir. Kayıktan inilir. Bu bölgede büyü etkisi altında olan. Rüzgar artar ve kayık. Burası aslında bir mağaranın içidir. 10 Saki’nin anlam veremediğimiz açıklamalarından biri. Tunel aşağıya doğru meyillidir ve kayık akıntıyla gitmektedir. tanıması da gerekmez. Nehir biter. Daha doğrusu yemesi gerekir. 158 . Lezzetleri güzeldir. Uzaktan su sesleri gelir. sizin kendi kitabınızda bundan bahsedilir. Bir kayığa binilir ve kürek çekerek karşıya geçilir. Bunun olabilmesi için. Yakından bakınca suyun parlak. Biraz ilerlenince kapıyla karşılaşılır. bilinen herhangi bir kimsenin astral kalıbına da rastlanabilir. Bir süre sonra kanal düzleşir ve su maviye döner. yani büyü etkisindeki kimselerin astral kalıplarının burada bulunabilmesi için büyü çalışmasını yapmış olan büyücünün buraları bilinçli olarak bilip. Çevre yeşilliktir. “Müslümanlığa göre. 10 Burası istenirse dinlenmeye uygun bir yerdir. astral kalıp burada bırakılıp. Şayet daha ileri katlardan gelinmişse.

geri dönülür. “Bu soğukta dayanabilen tek cennet çiçeği . şatoya benzer bir bina olduğu farkedilir. biçimsiz şekillerdir. Buraya fazla önem vermemiş olabiliriz ya da fizik plandaki isteklerimizi doyuracak olan diğer çalışmalardan zaman bulup felsefi çalışmalar yapamamış olabiliriz. Şatoya yaklaşınca karların içinde duran bazı varlıklar görülür. Her durumda bu bölge ile bir daha ilgilenilmedi. Ne bir şey yapıldı ve ne de bir bilgi alındı. (Buraların anlamını kavrayabilmek için Saki bazı ayet ve sureler okunmasını. Üstte mavi renkli sis ve bulutlar görülür. düz bir araziyle karşılaşılır. Biraz ilerlenince uzakta. Şatoya girildi ve çalışmanın ileri saatleri olduğu için hemen çıkıldı.11 Girdikten hemen sonra çıkıp. gerek şato hakkında söylediği sözlerin açık ve sembolik anlamları hala bilinmemektedir . Şatoya doğru ilerlenir ve yolda. karların içinde büyük yapraklı mavi bir çiçek görülür.SIFIR KATI . Buranın sembolik anlamı ve Saki’nin bu bölgede gerek çiçek. Çiçeğe dokunmamak gerekir. Şatoya girilir. ilk gelişte girildi. Çok uzaklarda.Saki”.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (MAVİ ÇİÇEĞİN KORİDORU) Bu kapıdan girilince karla kaplı ve göz alabildeğine geniş. Kapının üzerinde daire içinde olan bir hexagram vardır. ufuk sıra dağlarla kaplıdır. 159 . Bunlar insan imajları değil. 11 Bu bölgeye sadece bir defa. Ortam oldukça soğuktur.

Buradan hiç bir şey alınmamalıdır. Gülen ya da mutlu bir yüz yoktur. Hemen hemen hepsinde sıkıntı çekermiş gibi bir ifade vardır. . deforme surat görülür. Her yan tamamen mavi ve zemin kumludur.Saki”. Bölüm çok büyük bir mağaradır. ilk bölümlere göre bir üst seviyedir. Bir sürü bulanık. Koro halinde duyulmaktadır. SIFIR KATI . saflık ve aklık görülmüştür.Saki”.incelenmesini istedi fakat bunlar da tam olarak anlaşılamadı). söylenen ilahilere benzeyen sesler “Spiritüel celselerin çoğu tebliğleri buradan gelmektedir. Duvara çizilmiş olan bir başaşağı Merkür sembolü bu bölgeyi sembolize eder. “Buraya kadar Cehennem ve Cennet olayının ana temeli. çıkılır ya da bir sonraki bölüme geçilir. sis gibi. kötülük. Herşey yalan. sahte ve aldatıcıdı .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (OBSEDÖRLERİN KORİDORU) Bu bölge. Bölümün majikal enstrumanı ucunda Merkür sembolü olan uzun bir asadır (Bu bölümdeki ve önceki bölümlerdeki uzun asa tarifinden insan boyundan az uzun bir asa anlaşılmalıdır). Buradan merdivene geçip. içiçe girmiş. Bu formlar fazla sıkıntı verici olmaya başlarlarsa Merkür asası ile dağıtılmaları mümkündür. Merdivenlerden girilir. 160 .

Buna sebep insanların toplumsal yapısıdır. Sıkıntılı ruhlardır ve geçiş sırasında yolcuları rahatsız ederler. Sarı ışıkla aydınlanmıştır. .“Buradaki bütün imajları insanlar yaratır. “Burası dünyadaki insanların yarattığı cennettir. Yukarda bir kapı vardır. Saldırmaları halinde ya asa ile müdafaa yapılmalı ya da aşırı hızlanarak bu bölge terk edilmelidir.Saki”. Sadece insanların etkilenmesi içindir. . Üzerinde yatay bir örümcek motifi vardır. İlerde görülen bir sarı ışıkla beşinci bölüme girilir. Sekiz ayaklıdır ve kapının ortasındadır. En iyisi hızlanmaktır çünkü buradan elde edilebilecek ve oyalanmayı gerektiren bir şey yoktur. Burada saldırgan ve obsedör olan gerçek varlıklar da vardır. İki tane sarı elbiseli bekçi vardır. Yalancı cennet te denilebilir. Zaten kendileri de Budist rahipler gibidir. Donuk mermerden sütünların arasındaki bir merdivenden yükselinir.Saki”. SIFIR KATI . Büyük ve iki kanatlıdır. Spiritüel celselerdeki varlıkların daha üst seviyelerden gelebilmeleri için celse gurubundakilerin oldukça tekamül etmiş olan kimseler olmaları gerekir. İnsan sesleri duyulr. Önce en alta gelirler. Buradaki varlıklar dünya planına çok bağlıdırlar. Sağda mavi bir göl görülür. Burası en altın bir üstüdür ve Astral aleme açılan her imajın ilk geldiği yerdir. Saçmalık! Soğuk cennet.BEŞİNCİ BÖLÜM (SOĞUK CENNET) Bu bölüm bir öncekinden daha sıcak olmakla birlikte gene de oldukça soğuktur. Budist rahiplerin kıyafetlerine benzer şeyler giymişlerdir. 161 . elenerek yukarıya çıkarlar. Burası saldırgan olanların yeridir. Kapı açılınca o da ikiye ayrılır.

Ağır ağır. Düşünce olarak. kıvrıntı ve birikintiler görülmektedir. Büyük gök taşlarına benzeyen ve üzerinde durulması mümkün olan cisimler de vardır. . 162 . boşluğa açılır gibi bir yerdir. bir üst bölüm için geçittir. İlerlerken boşlukta başıboş dolaşan bazı kalıntılar görülür. Bu yüzden yapılan şeylerin çoğu yerine ulaşamaz ve burada takılırlar. Buraya kadar gelmeden önce de bir yerlere takılmaları mümkündür. İlerlenince. üzerinde gene aynı örümcek motifi olan bir kapıyla daha karşılaşılır. Bütün bölüme tam bir sessizlik hakimdir.Saki”. “Mevcut bütün majikal gelenekler toplumun yapısına göre değiştirilmiştir. belirsiz. burada böyle çizildi. Bu kapıdan normal ısıdaki bir ortama geçilir. İnsanlar arasında bir çok şey yanlış iletilir. Fakat geçiş sırasında böyle algılandığı için. . Burası bir bölümden ziyade. Dolayısıyla ana tema kaybolmuştur. muskalar ya da değişik büyücülük objeleridir. Aşağıda volkanik akıntılardan meydana gelmiş gibi duran kanal. Bu bölümde yürünemez. Bütün havası ve çekim gücü alınmış.Yukarda görülen örümcek formunun örümceğe benzemediğini biliyoruz. ay yüzeyi gibi vakumlu bir ortamdır.BK. uçarak gitmek gerekir. Yanlış ve bilgisizce yapılan şeyler buraya takılırlar. dönerek uçan bu cisimler yazılı kağıtlar. Buradaki döküntüler fizik alemdeki insanlar tarafından yapılan fakat yanlış uygulanan ya da hedefine ulaşmamış olan veya işe yaramayan büyü türü şeylerdir. SIFIR KATI .ALTINCI BÖLÜM (BOŞLUK BÖLGESİ) Bu bölüm upuzun.

dünyanın büyük bir kısmı ritüel maji veya seks maji uygular. Hala onlara çeşitli şeyler adarlar. Sadece zikir ya da imajinasyon yoluyla yapılan büyüler de olduğu gibi. Zeus heykeline benzeyen sakallı ve gözleri yakut gibi kırmızı pırıltılar saçan bir heykel vardır. . Bu heykel bir zamanlar yaratılanların en büyüğüdür (Çevrede başka heykeller de vardır). bağlanmış kaşıklar. “Burası insanların yarattığı tanrı evidir. Bu heykel konuşabilmektedir. 163 .YEDİNCİ BÖLÜM (SAHTE TANRILARIN TAPINAĞI. eski Yunan ya da Roma mimarisine benzer fakat aslında hiçbir mimariye ait değildir. Dolayısıyla burada görülen cisimler. temsil ettikleri enerjinin görünür formu değil. İnsanlar kendileri yaratırlar ve kendi yarattıklarına inanmak isterler. kurban verirler. bilinçaltımızdaki yansımalarıdır. Tapınağın içinde. Bunlar hala insanlar üzerinde etkilidir ve bu daha yıllarca sürecektir.Saki”. Bir büyü operasyonunun mutlaka bu gibi objelerle yapılması gerekmez. YA DA YARATILMIŞ TANRILARIN KORİDORU) Burası yeşil rengin hakim olduğu. tam ortada. Sesi çok gürdür. ağaçlıklı bir ortamdır. bu gibi etkilerin şuurumuza yansıması ancak bilinçaltımızdaki değersiz büyülerle birleşen imajlar yoluyla olur. SIFIR KATI . düğümlenmiş ipler ya da yazılı kağıtlar gibi şeylerdir. yazı ve işaretler vardır. vefk. Bir tapınak görülür. Bölge geçilirken eldeki asa kendiliğinden yıldırım şeklindeki bir asaya dönüşür. Ancak bu sayılan şeylerin görülür bir fizik formu olmadığı için.Bu bölümden geçerken görülen büyü objeleri genellikle muska. Sadece andırır. Sütunların üzerlerinde hiyeroglif benzeri resim. Bu. iğnelenmiş bebekler.

Tapınaktan çıkınca sola dönülür. Tabii, geçiş sırasında tapınağa girilmemişse tapınağın önünden sağa dönülür ve bir kapıyla daha karşılaşılır.

SIFIR KATI - SEKİZİNCİ BÖLÜM (SEKMET’İN TAPINAĞI)
Bu bölümde zemin kumdur. Bir sürü piramit ve önlerinde duran Eski Mısır tanrı formları görülür. Bunlar Mısır'ı (Dünya’yı) kendilerinin yarattığını söylerler ve dünya ötesi bazı kozmik sistemlerden bahsederler. Burasının hep mevcut olduğunu ve mevcut olacağını söylerler. “Aslında bunlar da insanlar tarafından yaratılmış tanrılardır. - Saki”. Biraz daha ilerleyince karanlık içinde ve büyük sütunlar arasında başka bir mabet görülür. Bu mabet ve sütünlar siyahtır. İki yanda ateşler yanmaktadır. Ortada Sekmet durur. Diğer tanrı formlarının aksine Sekmet heykel formunda değil, canlıdır. Etli kanlı bir bedenle görülür. Elbisesi siyah, yaklaşımları dostçadır. Kendisinin, ona yönelik olarak yapılan çalışmalarda yol gösterici olduğunu, rehberlik yaptığını, kişiyi bu yolculuk yönünde ve diğer majikal konularda yönlerdirdiğini fakat işlevinin sınırlı olduğun söyler. Burası sıfır katının sonudur. Sıfır Sekmet’le kapanır. Başka bir ifade ile sıfırı saymazsak, Sekmet yolun başıdır. “Buraya kadar dünya astralı, bilinenler ve insan yaratıları incelendi. Astral alemin en kaba tabakaları geçildi. - Saki”. Yolculuğun bundan sonrası Birinci katta sürer.

164

SIFIR KATI NOTLARI
Sıfır katının geçilişi burada belki biraz basite indirgenerek anlatıldı fakat bu kitapta sadece konunun esası, ana hatları veriliyor. Aslında gerek sıfırın ve gerekse Birinci ve daha ilerdeki bazı katların geçilişi bizler için tam bir Astral "Camel Trophy" sayılır. Çalışmalar son derece yorucu olduğu gibi, fizik plandaki odadaki soğuk da dayanılmazdı. Çalışma haricindeki, aspirin vs, ilaçların durduramadığı baş ağrıları ve pek ender görülen burun kanamaları da işin cilası oluyordu. Kat geçişleri sırasında, yani eğitim döneminde ulaştığı katın enerjisi ve bilinci yolcuyu kaplamakta ve fiziksel hayatına yansımaktadır. Mesela Beşinci katın geçilişinde, kat içindeki yolculuk sürdüğü sürece kişinin aşırı sinirli olması ve günlük hayatına bunu yansıtması gibi. Bu yüzden özellikle acemilik döneminde geçilen sıfır katında bundan fazla oyalanılamazdı. Sonradan yapılan dönüş çalışmalarında da görülmüştür ki, Sıfır (Tabii diğer bütün katlar da) burada anlatılamıyacak kadar geniş ve sayısız bölümlere sahip. Daima yeni bir bilgi ve çalışma alanı bulmak olası. Sıfırdaki en ilginç şeylerden birisi Yaki’dir. Yaki fazla bir özelliğe sahip olmamakla birlikte bizler için ön planda sayılır. Çünkü geçen yıllar içinde kendisiyle bir çok çalışma yapıldı. Sayısız insanın Astral formu onunla birleştirildi ve zamanla Yaki transformasyona uğradı. Şekli farklılaştı. Bilinç kazandı. Ancak bu, Sıfırın o bölgesinde, anlatılan gibi bir Yaki artık yok anlamına gelmez.. İlk defa girecek olan yolcular için daima, saldırgan bir Yaki ya da benzeri varlık olacaktır. Yaki hakında söylenebilecek en önemli şey onunla çalışırken dikkatli olmak gerekir. Ona, formları verilen insanlar fizik planda bir daha iflah olmamaktadırlar. Sonradan kurtarmak istenecek bir kimse Yaki’ye verilmemelidir. Yaki aldığını geri vermez. Ya da çok zor verir. Bu durumda bile kişide bulaşıklık kalır. İkinci önemli nokta Sekmet’tir. Son bölümde Sekmet’in görülmesi ve onun canlı vücutta olması ya ona yönelik olan önceki çalışmalarımızdan dolayı formun uyandırılmış olmasından veya

165

bizdeki sempatizasyondan olabilir. Sekmet’le ilgili çalışmalar ve Sekmet’in işlevleri aslında burada gösterilenden daha komplikedir.

BİRİNCİ KAT
Birinci kat çalışmaları tamamen karanlık yanda geçer. Bu çalışmaların özelliği, çalışma yapanların hepsinin altarın karşısında oturmalarının gerekli olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarda not tutulamamıştır. Altar düzeni ve yönü aynı olmakla birlikte buhurda, Buhur otu ve amberden başka kizbere de kulanılmalıdır.

BİRİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM (TRİAKMLNON’UN KORİDORU)

Burası aslında birinci kat ve Sıfır katı arasındaki bir geçiş koridorudur. Birinci katın bölgelerinden değildir. Buraya girmeden önce bölümün majikal enstrumanı olan Astra boyuna takılır. Bu Astra’da çevre harfleri yoktur ve yukarda görüldüğü gibi sadece Jüpiter sembolü yazılıdır. Bu madalyonun fizik planda hazırlanıp, takılması gerekmez. Sadece Astral planda takılır. Bu talisman her şeyi anlayabilmek için bir tür çeviricidir. Bölümün ikinci majikal enstrumanı uzun bir asadır. Üzerinde bir arslan kafası, onun üzerinde de bir üçgen veya piramit vardır. Bölümün kapısı oldukça büyüktür ve her iki kanadında da yukarda görülen Astra talismanı vardır. Gıcırdayarak açılır ve içeri girince büyük bir hızla kapanır. İlk anda içerde hiç bir şey görülmez. Sonra, boyundaki Astranın yaydığı mavimsi ışıkla

166

içersi aydınlanır. İçerde kalın ve büyük, deri kaplı bir kitap vardır. Kitap, ortaçağda görülen, kitaplar için yapılan bir yükseltinin üzerinde açık olarak, göğüs yüksekliğinde durmaktadır. Baş sayfasında, bir + ve X içiçe girmiş durumdadır. X’in kolları, +’dan kısadır. Bunun altında da ışıldayan harflerle şunlar yazılıdır.

“Tanrı sizleri yarattı. Bazı insanlar bunları öğrenmek için dünyaya geldi. Bunları öğrenesiniz ki, gerekli yerlere yollayasınız”. Yazının tercümesi tam olarak böyle olmayabilir fakat öz olarak çıkartabilinen sonuç buna benzer bir şey. Bu bölümde, Saki tarafından, asanın ucuyla yere çizilerek, Triakmlnon anlatılmış ve çalışmaların, ana talismanının bundan sonra o olacağı söylenmiştir. Gene ilk defa burada çalışmalarda kullanılacak olan buhurun terkibi tarif edilmiştir. Bu noktaya kadar olan çalışmalarda günlük yakılmaktaydı.

167

Hemen şunu belirtmek gerekir ki, o zamanlar daha Tisan alfabesi alınmadığı için Triakmlnon’un çevre harfleri Arapça Nun, Elif ve Şın’dı. Buhur, geçmiş bölümlerde de anlatıldığı gibi Buhurotu, Amber ve Kişniş karışımıdır. Kişniş sadece karanlık yanla ilgili çalışmalarda kullanılır. Bunların her biri eşit oranda karıştırılır. Burada yapılacak olan yapıldıktan sonra yani gerekli bilgiler alındıktan sonra asanın ucundan çıkan bir ışığın vurmasıyla (Yada asanın ucunun dokunmasıyla) kapı açılır ve merdivenlere çıkılır.

BİRİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (AYNANIN KARANLIK YANI)
Bu bölüme girmeden önce fizik planda çalışmanın hazırlıklarının yapılması gerekir. Altarın üzerine çalışanları ve altarı görebilecek şekilde bir ayna asılır. Ayna doğuya asılmış, batıyı görür durumdadır.

168

Tütsü çok kuvvetli yakılmalıdır. Altara, aynanın önüne bir piramit koyulur (Cam piramit). Piramitin çevresine çalışanların her birini temsilen, kurşuna yaplmış bir Astra yerleştirilir. Kara cüppeler giyilir. “Bu, Tanrı ve Şeytan’ın etkilerini kişinin üzerine aynı anda çeker - Saki”. Saki’nin bu sözleriyle çalışmanın tamamını mı, yoksa sadece cüppeleri mi kastettiği belli değildir. Eğer gümüşe oyulmuş olan Triakmlnon yoksa, alına, kurşuna yapılmış koruyucu isim talismanları yerleştirilir. Bu talismanlar, kurşun üzerine, daire siyah, üçgen kahverengi, isimler yeşille yazılarak hazırlanır. Çalışma başlamadan önce yıkanmış olmak gerekir fakat İslami abdest şart değildir. Buraya yapılan ilk geçişte yolcunun bir grup çalışması içinde olması çok daha iyidir. Tek başına yapılacak olan bir deneme en azından kişinin burada takılmasına ve kendi hayalinin eseri olan ilerlemeleri görmesine fakat aslında hiç bir şey elde edememesine sebep olur. Bunun dışında kişi, aynanın diğer yanında kaybolabilir ve majikal faaliyetlere veda eder. Ayrıca Astral bedenin kaybolması, imha olması da mümkündür. Bu sebeplerden dolayı ilk geçiş çalışması en az iki kişi olmalıdır. İki kişi olunca manyetizasyon, aura ve benzeri şeyler çok daha güçlü olur. Ayrıca bir rehberin (Bedenli ya da bedensiz) varlığı da şarttır. Mesela burada rehber Saki’dir. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, iki ya da daha çok kişilik çalışmalarda birisi ani bir şoka girerse diğeri ya da diğerleri ona dokunarak topraklama yaparlar ve şoku önlerler (Bunun örnekleri, bu kitapta yazılı olmamakla birlikte ilk çalışmalarda yaşanmıştır). Astral alemdeki majikal enstrumanlar aynı, Triakmlnon’un kridorundaki asa ve talismandır. Bu bölüme, merdivenlerden ilk girişte, Rusça şarkıları andıran, ilahi benzeri şeylerin oldukça gür seslerle söylendiği duyulur. Müzik ve koro.

169

Burası parlak ve uzun bir koridordur. Yüksek seviyedeki statik elektiriklenme orada ve fizik plandaki odada açıkça hissedilmektedir. Kuru ve sıcak bir atmosfer vardır. Zemin taştır. Çok büyük bir yere gelinir. Yukarda tavan ya da gök benzeri bir şey görünmemektedir. Çevre tozlu ve loştur. Isı biraz düşmüştür. Duvarda çok büyük, bütün duvarı kaplayan bir ayna vardır. Aynaya doğru ilerlenir ve bir hamlede geçilir. Bu geçişle, ikinci katta anlatılacak olan ayna yolculuğuyla karıştırılmamalıdır. Burada sadece bir enerji şoku hissedilir o kadar. Aynanın diğer tarafı fazla büyük olmayan alçak tavanlı bir mağaradır. Bu geçişle birlikte Saki yolcuları katlarda ilk defa yalnız bırakmaktadır. Daha önceki, Triakmlnon’un verilişi çalışması Saki’nin bizzat girdiği son kat çalışması olmuş ve katlar tam olarak bitirilene kadar bir daha Saki yolcularla birlikte kata girmemiş, sadece karşılaşılabilecek şeyler hakkında bilgi vermiş ve uyarılarda bulunmuştur. Zaman zaman ve özellikle de zor durumlarda Saki’nin sadece sesi, uzaktan, telapatik olarak algılanmıştır. Tabii, kat geçişleri arasında ve çalışmaların başlangıç ve sonunda Saki ile devamlı görüşülmüştür. Her yanda, çeşitli açılarda kıvrılan, yılan gibi tüneller görülür. Tünellerin zemin ve duvarları gayrı muntazamdır. Toprakta rasgele oyulmuş solucan yolları gibi. Zaten burası da oldukça büyük ve karışık bir karınca yuvasına benzeyen bir bölümdür. Burada karşılaşılacak olan şeyleri belirleyen kişinin kendi iç benliğidir. Bu yüzden birinci katı tarif edebilmek sıfır katı gibi kolay değildir. Aynı kimsenin her girişinde değişik bir şeyle karşılaşması olasıdır. Tabii, direk olarak, belli bir amaçla, belli bir yere gidiliyorsa böyle olmaz. Eğer birden fazla kişi varsa gidilecek yönleri herkes sırayla seçmelidir. Yani her turda başka birisi lider olur. Burada ışık yoktur. Çoğu zaman koruyucu talismanın yaydığı ışıkla ilerlenir.

170

Aslında buradan da bazı majikal formüller ve talismanlar almak mümkündür fakat almayıp. Bu piramit gene resmi çalışma piramitinin oranlarında ve şeffaftır.Çevre siyah ya da kırmızı siyahtır. Bir tür haraket aracı gibidir. Kapıdan bakınca girdap ya da boşluk görülür. canavarlar ve Satanik gücün en ilkel yansımaları ile karşılaşılır. Korunma aracı olarak da en güçlü imaj. Yolculuk sırasında kişiler birbirlerinden ayrılmamalıdırlar. Hepsi de saldırgan ve ilkeldir. sadece gezmek daha iyidir. Üstelik bu durumda koruyucu talismanın ışığı da yoktur ya da genel parlaklık içinde belli olmaz. Herhangi bir kaybolma durumunda yolcunun uygulayabileceği en iyi çare kendi ismini zikir şeklinde tektarlamaktır. inanmamak gerekir. İşkence yapan gruplar. insanı kovalayan kılıçlı iskeletler. Bir çok kapı vardır. alt bölümler genellikle mağaradır. Kapı ya da geçitlerde ters pentagram ya da 171 . Korkuya kapılmamak lazımdır. Şüpheli durumlarda hemen çıkmak gerekir. Piramit kendiliğinden yolcuyu çıkış aynasının önüne götürür. Bu durumda da bir şey görülmediği için. gene ışık yok sayılır. Bir çok varlıkla karşılaşılır. Aynı zamanda içine düşülünce insanı sıfır katı zindanlarına atan girdaplar vardır. Eeğer kaybolunursa yolcu kendi ismini tekrarlarken aynı anda üzerine imajinatif bir piramit inşaa etmelidir. Gerektiği takdirde bütün karanlık taraf yolculukları bu gibi bir şeffaf piramit içinde yapılabilir. Bunlar bir kulübe ya da şato görünümünde de olabilirler. karşılaşılan her şeyi yolcuların bilinç ve bilinçaltı yapıları meydana getirir. Bir çok etken yolcuyu aniden fizik plana fırlamaya zorlar. kapılardan girilir fakat bazılarında insanı hapsetmek isteyen tuzakçı varlıklar olabilir. Ortaçağın geleneksel Majikal dairesi yerine piramittir. Bu bölümdeki. Bunların söyliyecekleri şeylere aldırmamak. Fakat fazla bakmamak gerekir. Buna karşılık olarak dönem dönem insanı körleştirecek kadar parlak ve güçlü ışıklar altından da geçilir. Bataklık arazilerden geçilir ve buralardaki bazı noktalar insanı dibe çekebilir.

Aynı şekilde kapıdan girilip. Çalışmanın tamamı. ilk koridor. Gene siyah cüppeler giyilir ve yoğun şekilde buhur yakılır. giriş vs. İniş sırasında gene önceki inişlerde olduğu gibi çeşitli sesler. inlemeler duyulur. Kişiye göre değişen başka semboller de olabilir. sayılmazsa dört bölümdür. Çalışma sırasında aynada dalgalanmalar olması ve gözle görülür bazı görüntülerin oluşması kuvvetle olasıdır. Bu bölüm tehlikeli bölümlerden biridir. Bu bölümde aynanın kullanılışına dair bazı bilgiler alınır ve ayna geçişi öğrenilir. İkinci katta herhangi bir kapı yoktur. Yani insan figürü uçlu bir asa. Sadece bir ayna vardır. İKİNCİ KAT İKİNCİ KAT . 172 . Koruyucu talisman bilinen isim talismanıdır. Koruyucu talisman fizik planda sağ elde tutulur. Genel imaj ters Satürn sembolüdür.başaşağı insan imajları vardır. sisler içindeki merdivenlerden inilir. Bu talisman Astral planda sağ ele takılmış bir yüzük haline girer.BİRİNCİ BÖLÜM (AYNALAR KORİDORU) Bu bölümün majikal enstrumanı Eski Mısır resimlerindeki gibi yandan görülen bir insan figürü ve altında uzayan bir asadır.

Bu giriş kesinlikle aynanın karanlık yanına giriş değildir. Düz bir koridor ve üzerinde basamak gibi görünen çizgiler. İki tarafı tamamen aynalarla kaplı. bir yere. Yürüyüşün bu derece uzun olmasının sebebi yolcuların bu bölüme alışmaları ve aynaların tesirini iyice hissetmeleri gereğidir. Sonraki girişlerde bu koridorun geçilişi bu derece uzun sürmez. çok ince bir buz tabakasını delip. içiçe yansıyan aynaların meydana getirdiği koridorda bulur. Arkaya bakılınca da koridorun sonsuza uzadığı görülür. Aynanın içi bir merdiveni andırır görünümdedir. hepsi ellerine 20 cm. Giriş sırasında duyulan his. parçalar halinde. Aynaya giren her kaç kişi ise. girilirmiş gibi. Bu tek boyutlu.Uzun. fizik bedende açıkça duyulur. Ayna tek parça değil. Koridorun sonuna gelince sağdaki aynadan içeriye girilir. Bu koridorda uzun süre yürünür. kulakla değil. çıplak vücutla. mesela kağıda çizilmiş bir merdiven gibi durur. ucu bucağı görünmeyen bir koridor. Bu hisler. 173 . Sadece bir yolculuktur. vücutla hissedilen çıtırtılar ve keskin bir soğuktur. Karşılıklı aynalar birbirlerinin içine yansırlar ve her iki yanda da sonsuza giden ayna koridorları oluştururlar. Girişten sonra yolcu kendisini. Piramitlerden altın gibi bir pırıltı çıkmaktadır. Bu parçalı koridorun. kadar taban kenarı ve yüksekliği olan birer piramit alırlar. Piramitler cam ya da kristaldir ve içlerinde parlayan Jüpiter sembolü görülmektedir. girişten hemen sonraki ilk yansıması içinde durulur ve alışmak için bir süre beklenir.

Saki” İlerlerken sanki bir ayna kırılıyormuş gibi çıtırtılar ve tınlamalar duylur. Şayet bu karıştırılırsa dönüş yolu bulunamaz. Yolcular fizik bedenlerinde de bu hızı hissederler. hem arkaya giden sonsuz bir koridor olarak görünür ve giriş noktasına dair.Bekleme iki. Bu bekleme süresi de gene ilk geçiş için söz konusudur. İlk yansımanın içinde eldeki piramitler yere bırakılır. Çalışma aynası üzerine yapılan talismanlar sadece koruyucu değildir. Buradaki bekleyişten sonra yürünür. üç dakika kadar sürer. sonsuzlukta kaybolunur. . üzerine belli bir gücü çekmektedir. aynanın kendi soğukluğundandır. flöresant lambası ışığı gibi bir ışıkla aydınlanmıştır. yere bırakılan piramitlerden başka bir belirti yoktur. Ayna. Ya girilen yerden. asanın ucuyla bir Tisan kapital A harfi çizilir (Balığa benzeyen harf). Bilincin içinde bulunduğu aynada ve bu arada fizik plandaki çalışma odasındaki fiziksel aynada şiddetli dalgalanmalar olur. Bunlar aynanın kendi moleküler titreşimleridir. Her yan donuk bir ışıkla. Fiziksel zaman ölçüsüyle bir iki dakika sonra hız azalır. Burası hem öne. Soğuma. Bunlar aynı zamanda kişinin ve aynanın üzerine enerji çeken odak noktalarıdır. Bunlar dönüşte çıkılacak olan noktayı belli ederler. Bu dalgalanmalar enerji çekildiğini gösterir. Çıkarken de alınmayıp. oldukları yerde bırakılırlar. hızlanılır ve hız arttıkça aynalar git gide küçülür. Fizik planda da dayanılmaz derecede soğuma hissedilir. Duvara ayrıca. Çizgiler tek bir devamlı çizgi gibi görünmeye başlar. “İşaret bırakmak önemlidir. Aynada kaybolmak ölüm gibi bir sonuca götürmez. ya da başka bir yerden çıkılır. Veya hiç çıkamayıp. 174 . Bu sırada soğuk iyice artar.

Gene sonraki geçişlerde bu süre de oldukça azalır. dört çalışma sonra dönmeye ve sonraki geçişlerde bütün o ayna ve merdiven yollarını geçmeye gerek kalmaz. piramitin içinde de kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre değişik mekanlar yaratabilir. İKİNCİ KAT . ne ikinci bölüme aittir. Haraket merkezi. Aynalar gene büyür ve sonra bir noktada durulur. iki ayrı parça imiş gibi hisler de duyabilir. Katın sistemlerinden istifade etmek zor değildir. Bununla beraber herhangi bir kimsenin çalışmalarına devam etmek için bu gibi bir piramiti imajinatif olarak inşaa etmesi fazla zor değildir. uygulamalar vs. 175 . Hız azalır. Ne birinci. Sadece yöntemler ve karşılaşılan varlıklar. şeyler değişik olabilir. Eğer buraya kadar gerçekten ulaşan olabilirse. bundan sonra da sürekli bulunan bir yerdir. Burada anlatılan üs piramiti. Üs. dinlenme merkezi ve Astral kalıpların bırakıldığı bir müstahkem mevkii ya da ikmal merkezidir.İKİNCİ BÖLÜM (ÜS PİRAMİTİ) Burası aslında bir bölüm değildir. Bu gibi yavaş ayna yolculukları sırasında bazı değişik varlıklarla karşılaşmak da mümkündür. Benzeri çalışmalar yapan ya da bu notları şu veya bu şekilde okumayı başaran herkesin böyle bir piramitle karşılaşması beklenemez. Zaten herhangi bir inisiyatörün yardımı olmadan kişi bu planlara ulaşamaz. Katlar arasında. ya da mesela 3. hatta sıfıra iner. hayal kurar ve kendisinin de aynı şeylerle karşılaştığını zanneder. Buradan aynı şekilde ayna yoluyla dönülebilir fakat üç. Gene bu katın karanlık tarafında anlatılacak olan kara piramiti yaratmak. kale. Bunun olması da normaldir. buradan ileriye gidememesi için de hiç bir sebep yoktur. Ayna geçilirken kişi kendisinde ikiye ayrılmış. Burası yeni bir boyuttur. Ayrıca kişi. bundan sonraki bütün çalışmaların odak noktasıdır. En fazla buradaki notları okuyup. Aynadan çıkılır. manzaralar.

Elmas gibi parlak fakat atmosfer olmadığı için donuk duran yıldızlar vardır. İlk karşılaşmada. Güneş ısı veriyor. hem de her yanda hayatiyetin olduğu hissediliyor. Gök yüzü simsiyahtır. Aşağısı düz ve çok çok geniş bir vadidir. Aynı şekilde. kat değiştirir. iki farklı görüntünün tarifi vardır. Asla ürkütücü değil. 12 176 . Piramit yükselip.BK. görüntülere bilinçli bir şekilde hazırlanmamış olan kişilere mat beyazlık görüntüsü gelebilir. Katlar içinde. heryan sarımtırak veya krem rengi. Burada hem atmosfer yok. Fizik plandan da direk buraya geçilir. bazı çalışmaları almak mümkün olabilir. Dağlar ve vadi. kayıp. Gerçek görüntü bunlar değil fakat önemi yok . Fakat bir süre sonra alışılır ve çevreden bazı görüntüler gelmeye başlar. Aynı tepeler. çeşitli çalışmalar için piramit terkedilirken asla kapısı açık bırakılmamalıdır.Beden olarak kullanılan Astral kalıplar piramitte bırakılarak ayrılınır. aynı vadi fakat gök mavi. Çevrede devamlı ve yüksek sesli bir çınlama var. “Bunların ikisi de yanlış. piramit beşinci kat seviyesine ulaşınca kapıya yaklaşabilir ve kapıdan çıkıp. Burada iki kişinin aldığı. Diğer izlenim biraz daha farklıdır. Yani bilinç buradan direk olarak fizik plana aktarılır. aynadan çıkıldığı zaman karşılaşılan manzara kişiye göre değişir.Saki”. İnsan tuhaf bir coşku duyuyor. donuk renkli. daha doğrusu yüksek bir dağın yamacından çıkmış olmaktır. Ufukta çepeçevre sıra dağlar görünmektedir. Pırıl pırıl bir güneş var. ay yüzeyi gibi bir görünüme sahiptir. Bu bölüme ilk gelişte.Burası kişilerin bilinç seviyesine göre en fazla değişiklik gösteren bölgedir.12 Tabii bizler gerçek görüntünün nasıl olduğunu sekiz yıl sonra hala bilmiyoruz 1996 . İlk görünüm bir tepenin. Her yan yemyeşil ve çiçekli. Katlar arasında yolculuk yapılırken artık yürümek ve merdiven çıkmak gibi şeylere gerek kalmaz.

Doğu. Piramit insani kavramlar arasında bulunmayan çok çok eski bir çağa aittir Saki”. Bu öyle çok geniş bir kapı değildir.Vadiye inip. 177 . B duvarı da diyebilirdik. batı duvarı yerine A duvarı. enerjiyi dağıtır. İlerdeki çalışmalarda da sözü edilecek olan yönler hep buna göre hesaplanmıştır. Bu sembol kişilerde toplanan gücü. Kapının önünde yere aşağıdaki işaret çizilir. İlerde altın gibi parlayan bir piramit görülür. yer değiştirse de bizim için doğu duvarı. Nasıl bir maddeden yapıldığı meçhül. Sanki üzerinde bir enerji alanı varmış gibi titreşimler yapıyor. İçeri girince çevre kendiliğinden aydınlanır. ilerlenir. İşaretin yatık ucu piramite doğrudur. üzerinde kapı olan duvara devamlı olarak Doğu duvarı. Normal büyüklükte bir oda kapısı ebadındadır. Buradaki yönler sadece isimdir. parlak ve dümdüzdür. Böylece kendi aramızda konuşurken ve bu notları yazıya dökerken yön tayin etmemiz kolaylaştı. piramite bakan yatık tarafıdır. Mısır piramitleri gibi basamaklı değil. Üzerinde Astra sembolleri vardır. Doğu kapısı dedik. korkunç bir teknolojinin ürünü gibi. “Bu bölüm gerçek gücün başlangıç yeriidir. Çok canlı parlamaktadırlar. Girişin yapıldığı. Asanın ucuyla çizilir. doğu duvarıdır. Piramit. Astral alemdeki yönleri göstermezler. Namlu. Yüzeyin tam ortasında bir kapı var. Sanki bir bilim kurgu filmi için yapılmış. Piramit dönse de. kendi yuvası içinde yukarıya kayarak açılır. Piramitin kapısı. gelinen yönde bulunan.

Merkezde. göğüs yüksekliğinde bir dolap var. Zemine kadar inmez. 178 . Ucu piramitin tepesinden çıkar.Piramitin tam merkezinde fakat merkezin biraz dışında da olabilir. kapıyla dolap arasında. siyah mermerden yapılmış bir masa var. Güney duvarında gene boydan boya ve duvardan ileriye doğru yaklaşık iki metre kadar çıkıntılı. Sonraki çalışmalarda. Piramitin duvarı yükseldikçe içe eğimli fakat aynanın yalnız üst ucu duvara temas ediyor. kartotext sistemi gibi tanzim edilmiş bazı bilgi tabletleri var. yani ikinci katın. Masanın biraz arkasında kalır. İçi doludur ve altındandır. Kılıçların sayısının. Yaklaşık üç metre yüksekte kesilir. içindeki kalıplara yükler. kapının solunda. Doğu duvarında. altında duran kişilere yüklemeye başlar. Bunun altında durulunca sütun. Ayrıca bir sürü de kitap var. Resmi çalışma piramitinin büyültülmüş modelidir. kuzey tarafında iki koltuk görülür. Piramit kabaca. adımlayarak yapılan ölçümlere göre. tam tepeden aşağıya doğru kalın bir sütun iner. ikinci bölümünde çalışırken Masanın bulunduğu orta bölüm yaklaşık yedi metre kadar aşağıya iner. Çapraz olarak asılmış iki kılıç görülür. Kılıçların Kabza korkulukları üzerinde kullanıcıların isimleri yazılıdır. 20 metre taban uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindedir. Güney duvarına doğru. Daha sonraki katlarda bu aynanın yerinde çeşitli kapı ve aynalar belirecektir. Pentigmilnon’un arkasındaki Jüpiter sembolünden. Piramit zaten kendiliğinden topladığı Astral enerjiyi. Bu dolapta. Bu sembol daha eşit kollu dört şeklinde. Masanın güney tarafında bir. evrenden topladığı enerjiyi. kişi sayısına göre değişeceği sanılmaktadır. Ayna ve aşağıda bahsedilecek olan orta sütun haricinde. iki metre kadar yüksekliği olan bir ayna var. piramitte başka bir önemli değişiklik olmuyor. Yani ayna dik. devamlı olarak piramitte kalmaya başlanınca bu sütun da yok olmuştur. Kuzey duvarında boydan boya. Masanın ortasında parlak ve üç boyutlu bir Jüpiter sembolü durmaktadır. Burada.

Eski Mısır kıyafetli bir kadın yatmaktadır. İKİNCİ KAT . Üs piramitinde kalıp. iki tane delik vardır. istenildiği zaman kalkıp. Yukarda görülen kılıçlar bu deliklere sokulur ve kılıçların anahtar görevi yapmasıyla ilk girişe göre sağda kalan duvarda bir kapı açılır. Bundan sonraki çalışmalarda ayna geçişleri açık gözlerle yapılabilir ve yapılmalıdır.Bu piramitin gücünün odaklanması içindir. Saki tarafından söylenmiştir. Oda çok geniş değildir ve lahitle duvarlar arasında fazla mesafe yoktur. Duvarlar Eski Mısır mezarları gibi bir sürü resim. Yod He Vau He (YHVH). çalışma masası alt merkeze inince yerde. dikdörtgen şeklinde bir oda vardır. tanrı formu ve yazıyla kaplıdır fakat yazılar Mısır hiyeroglifi değil. Çıkarken masa bölgesi tekrar yükselir. İlk çalışmada ilerki bölümlere geçmemek lazımdır. Bu sözlerin burada zikredilmesinin Kabalistik gelenekle ilgisi yoktur. orta yerde büyük bir lahit olan.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (IŞIK YİYENLER) Piramitin tabanı aşağıya çöküp. konuşan. bölümün vibrasyonlarına alışılır. masanın önünde küçük bir kapak açılır ve aşağıya doğru inen merdivenler görülür. Yolcular aşağıya inerken Saki tarafından bir anahtar söz söyleni. Aslında burada söylenmesi gereken sözler olmamakla birlikte O zamanlar duruma uygun olan ve bizim bildiğimiz isim olduğu için söylenmiştir. Lahidin baş tarafında ve inilen merdivenin karşısında kalan duvarda.Lahitin içinde. Tisan yazısıdır.13 Aşağıda. 179 . 13 Bu sözler İbranice bir tanrı ismidir.

Tünellerde ilerlenir. Fazlasıyla pohpohlayıp. Bunların dışında her konuya açıktırlar. Bu varlıkların sözcülerinin ismi XENON’dur. İhtarı yapılmıştır. Kafalar oldukça karıştı. onu havalandırıp. Fal sayılabilecek şeylere ve dini konulara cevap vermezler. Gene de varlıkların etkisinden kurtulmak kolay olmadı. Bu bölüm de bir bilgi bölümüdür fakat yolculuğun bu seviyesinde buradan faydalanabilmek pek mümkün değil gibi görünmektedir. Kişiye bir sürü uzaylı varlık ve ufo tebliği verebilirler. Yolcuya. Xenon kendilerini. Buradaki notlarda mevcut olmamakla birlikte çok uzun konuşmalar yapıldı. kendisinin seçilmiş. Bunu kendileri de söylerler. yarısı yalandır. konuşmak daha uygun olabilir. Bu bölümden çıkarken lahitli salondaki kılıçlar duvardan çekilip. Tamamen ışıktan yapılmış varlıklardır. 5. Sadece telapatik iletişim kurarlar. "Işık Yiyenler" ya da "Işıktan Bedenliler" olarak tanıtır. daha derin boyutlara götürebilirler. Biraz daha ilerledikten sonra bu koridorun varlıklarıyla karşılaşılır. Fakat buralarda da fazla önemli bir şeyle karşılaşılmaz. kapı kapatılır. Yolculuk sırasında burayı atlamak mümkün olmadığı için girmek gerekir. Bunlar ince vücutlu. Işık Yiyenler birer ışık topu haline girip. Çünkü verilen bilgiler yolcuyu saptırabilir. Düşünce akımları oldukça yüksektir Anlaşabilmek için hem yolcuların bir süre bekleyip alışmaları. Bu da onları biraz yorar. hem de varlıkların kendi hızlarını iyice düşürmeleri gerekir. Bu bölüm. kafalarının beyin bölümü çok geniş olan tiplerdir. şişirirler.Kapıdan geçilince bir mağaralar sistemine girilmiş olunur. Bu bölgede fazla takılmamak gerekir. Burada çeşitli tuzak odalarla karşılaşmak mümkündür. 180 . burada duyacağınız şeylerin yarısı yalandır. Verdikleri cevapların yarısı doğru. Onlara akla gelen her şeyi sormak mümkündür. Kat haricinde en uzun zamanda geçilen bölüm olmuştur. Hiç bir şeye inanmayın. yolcunun vücudunu tam olarak kaplayıp. Daha yüksek seviyelere çıktıktan buraya dönüp. özel bir varlık olduğunu söylerler. cüppeli. Her şeye güvenmemek gerekir. Bu odalara girilince kapıları kapanarak insanı hapseder.14 14 Bu bölüme girerken Saki tarafından.

Önce tabanın tam ortasına gelinir. üzerine yolcunun isminin katlanmış hali yazılı olan ve kurşundan yapılan isim talismanlarıdır. Değişik kimselerin yapabilecekleri benzer tecrübelerde bu şekillerin değişebilmeleri mümkündür. Aslında piramitin tabanında olmakla birlikte sonsuz bir arazide imiş gibi gezmek mümkündür. Bu talismanlar boyuna asılır ve koşarak. Çevrede kertenkeleye benzeyen sürüngenler dolaşmaktadır. Geçişten sonra. Tabanın merkezine kurşun isim talismanları. Geçişten önce. Onlara uymamak gerekir. Gök gri. Tabanın ortası deyimini kullanmak da biraz acayip olmaktadır. aynanın içinde ve iki yanda görülürler. İlerlenir ve piramit üzerindeki ya da altındaki yolculukta değişik tecrübeler yaşanır. karanlık yanda bulunulduğu sürece. sadık birer köpek gibi yolcuların peşinden gelirler. Karanlık yanda kalındığı sürece cam piramit yolcunun üzerinde kalır. tabanın merkezine gelmek mümkün fakat dolaşırken merkezi ve kenarları olan. Tabanı yukardadır. daha aynanın diğer tarafında iken bu koridorun ilkel varlıkları. kendiliğinden belirir. Karşılaşılan merdivenden yukarıya yani piramidin tabanına çıkılır. 181 .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KARA PİRAMİT) Bu bölümün majikal silahı ya da enstrumanı. Ayna bir anda geçilir ve geçiş yapıldığı anda yolcunun ya da yolcuların üzerinde cam bir piramit. Buradaki formlar. Çorak bir arazi parçası. birbirinden ayırmak gibi şeylere yöneliktir. Burası çok geniş bir mekandır. Bütün uğraşları yolcuları saptırmak. Bu piramit baş aşağı olarak yarıya kadar toprağa gömülmüştür. Yolcuları kendi istedikleri yönlere saptırmaya çalışan değişik varlıklarla da karşılaşılır. Yer yer bataklık gibi. büyük binaların üzerine yapılan Goblin heykellerine benzeyen şeylerdi.İKİNCİ KAT . Biraz ilerleyince çok çok büyük bir kara piramitle karşılaşılır. Bizim tecrübemizde görülen varlıklar Rönesans Avrupasında. Bu talismanlar bundan sonra daima orada kalacaklardır. Burada iken. üstüste bırakılır. üs piramitinin kuzey duvarındaki aynaya dalınır. taştan bir karenin üzerinde değil de büyük bir arazide dolaşılıyormuş gibi olmaktadır. önce karanlık bir ortamla karşılaşılır. Yanında görülen kapıdan girilir.

Kurukafanın önünde. Bu bölümün bekçisi insan görünümünde. vardır. Kafasının üzerinde içinde pentagram bulunan bir daire çizilidir. gözlerinden alevler çıkan bir kurukafa görülür. Koruyucu piramitin ucu doğrultusunda oldukça hızlı bir uçuş yapılır. Aslında burada çok daha farklı şeyler olması gerekmektedir ancak yolcuların. Kayaların üzerine ters 182 . Kapının üzerinde Bir hilal ve Satürn sembolü vardır.Aynanın ilk geçilişinde görülen Goblinler de yolcularla birlikte gelmektedir. havuzlar vs. Bunun üzerinde de bir başaşağı Neptün sembolü vardır. Bu salonun dibinde başka bir kapı görülür ve buradan girince yolcular. üzerlerindeki piramitle birlikte uzay boşuğuna ya da uzay boşluğuna benzeyen garip bir mekana fırlarlar. İlerde görülen parlak bir yıldıza doğru düşülür. sanki gazdan yapılmış gibi duran bir çok büyük surata sürünerek geçilir. Burada her yan kırmızı siyahtır. Yapmak istermiydiniz” der. Deforme olmuş. Buradaki Şeytan'a ruh satma olayının da tamamen bilinçaltından kaynaklandığına eminiz. Bir çok çıplak kadın. oldukça büyük bir daire çizilmiştir. mavi gözlü bir varlıktır. Biraz ilerde başka bir kapı görülür. zemine de ayrıca. Nihayet sağ yanda bir kapı görülür. Ortada. erkek. Hilalin uçları sağ el yanına bakmaktadır. “Burası ruhunu şeytana satmak isteyenlerin geldiği yerdir. Bunların direk olarak piramitin ucu önünde olanları dağıtılan bir gaz bulutu gibi parçalanıp. İçersi tamamen erotik bir ortamdır. dağılırlar. Burnunun yerinde yakuta benzer bir taş bulunmaktadır. çalışmaların yapıldığı zamanlardaki bilinçleri yeterli değildi. İçerisi geniş bir salondur. Bir çok varlıkla doludur. Bunun Kara Sirius olduğu söylenir. Burası gerçekten de garip bir uzaydır.

Burada. Bundan sonra istenildiği kadar dolaşmak ya da Kara piramitin tabanındaki yolculuğa dönmek mümkündür. Kitap Sekizinci ve daha ilerisindeki katlara aittir. Buraya akıtılır ve enerji gideceği yere buradan kanalize edilir” der.pentagramlar kazılmıştır. yarısı yalandır. Bir tapınakla karşılaşılır. İsmi bile görülmemiştir. Üzerleri birleşik olan iki sütunun arasından geçilir ve sağda bir kapı görülür. Burada sağa veya sola gitmek mümkündür. bulutlar karadır. hem aşağıya doğru uzamaktadırlar. ucu bucağı görünmeyecek kadar büyük fakat kapalı bir mekandır. Bu bölümdeki çeşitli yerlerden birisi de kan denizi tapınağıdır. Bununla konuşmak nümkündür. Bununla beraber bu kitap. Bu kan bize adanan varlıkların kanıdır. bu katta okunamaz. Kapının arkası çok büyük bir göl manzarasıdır. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. Sütunların arasından bir kan denizi görülmektedir. şimşeklerden oluşan dev bir surat görülür. Şimşekten surat. Üzerlerinde birer tane ters pentagram vardır. aynı kapıdan çıkılır. Renkler son derece canlı ve parlaktır. Gökte. Bunun çevresi dolaşılıp. Sütunlar garip bir şekilde zeminden hem yukarıya. kocaman kareler şeklindeki taşlardandır. Bu görüntü Lusifer’in bu plandaki ilkel bir yansımasıdır. Işık Yiyenler'in anti yansımalarıyla karşılaşılır. Bunlardan biri de Satanik ritüellerin esasını anlatan bir kitapla ilgilidir. Gölün çevresinde çeşitli sahnelerle karşılaşılmıştır. Anti Xenon da yolcuyu bu alemde gezdirebilir. Anti Xenon daha koyu ve karanlık görünümdedir. Zemin. “Bu su anti gücün yansımasıdır. 183 . Çok yüksek bir kapıdan girilir. Geri dönülünce piramitin tabanındaki bir girişten aşağıya inilir. Burada söylenenlerin de yarısı doğru. Yani kırmızı ve siyah olarak parlaktır. İki tane kara sütun görülür. Gökyüzü kırmızı. Aşağısı.

Girilen kapıdan çıkılınca diğer yöne yani. Buraya tekrar gelmek gerekirse önce üstteki piramit kaldırılır. Kitabın elde edilebilmesi için kişinin kendinden vaz geçmesi ve tam olarak karanlığa biat etmesi gereklidir. bu bölümde yolcuların bilinçaltları önemli rol oynamaktadır. hapsetmesi imajine edilir. Bundan başka. çıkılır. kafa kesme kütüğü vs. Sembolik olarak ölür ve yeniden dirilir. sonra kara piramite girilir. Cellat. Bu katta her şey oldukça sembolik ve ağdalı idi. Çıkışta. Talismanlar ve piramitler öylece bırakılıp. kara piramiti tam olarak örtmesi. üstteki piramitin tekrar kurulması gereklidir. Belki de İkinci kattan alınması gereken asıl şeyler alınamadı. Satanik enerjiye dönüşmesinin sembolü . Herhangi bir çalışma bundan sonra yapılır.Burada görülen onun bir yansımasıdır.Saki”. Burada bir infaz yeri vardır. Kişi kendi negatif yönlerini ortaya çıkartır. bir üst kata hemen geçmeyi teklif eden bazı varlıklarla karşılaşılır. piramitin tabanından iniş yönüne göre sola gidilir. Burası kişinin benliğinin değişme yeridir. Kısa bir süre konsantre olunur ve Tepe noktasından başlayan ve dört yandan aşağıya inen dev bir piramitin. Bunlar doğu söylerler ve geçişi yaptırabilirler fakat bu şekilde geçmemek daha doğrudur. Çıkışta. 184 . Bu bölge ile İkinci kat çalışmaları bitirilmiştir. katın öğretisi bilinçaltına kaydedilmiştir. Kitabın üzerinde bir üçgenle bir ters pentagram içiçe girmiş olarak görülmektedir. Birkaç defa belirtildiği gibi. Ancak ne olursa olsun. kara piramidin tabanının merkezine bırakılan isim talismanlarının önüne oturulur. “Anti enerjinin.

Astraları ve Altarın karşısındaki yolcuları görebilecek şekildedir. piramiti. Aynalar birbirlerini. Bir yerden ya da bir durumdan acele çıkmak istendiği takdirde Hançer havaya kaldırılır ve kol kırılmadan dümdüz indirilir. Altarın üzerine ve tabii aynaların ortasına bir cam piramit ve piramitin çevresine de çalışmaya katılan herkes için bir tane Astra koyulur. İki kişi olursa hançerler indirilirken uçları çaprazlanır. Yani Altara karşı oturan yolcuların sırtları batıya dönük olur. 185 . Altar Doğudadır.Saki”. Üçüncü katın majikal enstrumanı bir hançerdir fakat bu hançer bir silah değildir.ÜÇÜNCÜ KAT Bu katın çalışmalarında altarın üzerine iki ayna. durum Ayrıca silaha gerek yoktur. “Herhangi birşey ya da herhangi bir tamamen beyin gücüyle durdurulur . birbirlerini görebilmelerine izin verecek bir açıda yerleştirilir. Gerçek majikal imajinatif uygulamalar bu katta başlar.

Bundan sonraki çalışmalar için başlangıç yeri burasıdır. Bir zincirle. kimine göre şeker pembesidir. Buradaki bütün renkler canlıdır. Hıristiyan haçına benzer. Kabzanın dibinde yakuttan bir topuz ve topuzun üzerinde de Jüpiter sembolü vardır. düz ve simetriktir. kabzanın ucundan boyuna asılır. Kişinin vücut enerjisini kontrol ve sevk edicidir. Dışarda upuzun. Kabzası yakut ve zümrüt kaplıdır. bu seviyede kalmak ya da geçmek için bir imtihan yeridir. ışıklı yüzlü bir çok insan yolculara aldırmadan dolaşmaktadır. Sonraki çalışmalarda. Şimdiki durum için sağ taraf normal. Bu hançer bir tür anahtardır. yeşil bir alan vardır. Zincir ince ve hançer tutulurken kolu tam olarak uzatmaya yetecek uzunluktadır. Yol kıvrılarak aşağıya doğru iner. bilincin odaklanacağı nokta burasıdır. iki yanı boşluk olan. Yani üçüncü kat için bilinç bu alanda meteryalize olur. Boyuna asılınca parlar.Hançerin şekli şöyledir: Altından yapılmıştır. Üçüncü katın normal olarak oniki bölüm olduğu fakat daha da uzun sürebileceği söylendi. Müzik ve kuş sesleri duyulmaktadır. şekli ve yönü değişir. Kabza korkuluğu üzerinde sahibinin ismi yazılıdır. Arkada kalan yol piramite giden yoldur. Bu katta da çalışma yapmak için çıkınca kapının açık bırakılmayıp. orta yol nötr ve sol yol karanlık bölge olarak nitelendirilmiştir. Bu kata geçiş ve bundan sonrası için artık merdiven imajı kullanılmaz. Bu kat. Çevrede oldukça güzel görünümlü. Yol kimine göre yeşil. Karanlıkta kalan nokta yoktur ve genel görünüm çizgi filmleri andırır. Daha kısa çalışmalarla da geçilebililir. bu katla ilgili çalışmalar yapılırken. arkadan kapatılacağı unutulmamalıdır. Bu noktada sağa. Seviyelere uygun olarak piramit haraket eder. piramit başka katlara geçtikten sonra. Aşağıda ağaçlıklı. Mesela biz sadece beş bölüm gördük. sola ve ileriye giden üç yol görülür. 186 . Üçüncü kata geçiş için piramitin batı duvarındaki kapı açılır ve çıkılır. İnce. köprü gibi bir yol vardır.

BİRİNCİ BÖLÜM (ENERJİ KÜRELERİ) Ağaçlık bölgeden sağa doğru ilerleyince çok büyük bir göl ya da denizle karşılaşılır.ÜÇÜNCÜ KAT . durdurmak için kullanıldığı için bu bölümde kullanılamazlar. Değişik renklerdedirler. İçerde bir sürü güzel ve çıplak kız olan bir salonla karşılaşılır. Sokaklar şen ve güzel görünümlü insanlarla doludur. üzerinde “Refah dairesi” yazan bir kapı görülür. Bu odada istenilen kişinin formu 187 . : Bir şeyden kurtulmak. : Birleştirme. merdivenlerden çıkarak girilir. Sarayın kapısının üzerinde içinde bir nokta olan Arslan burcu sembolü yada Arslan burcu sembolü ile birleştirilmiş Güneş sembolü görülür. Pembe Mavi Sarı Turuncu Kırmızı Yeşil Kahverengi : Sevgi ve hayal dünyası. bir masa ya da yükseltinin üzerinde büyük ve kendiliğinden ışık saçan bir küre vardır. : Sağlık. Siyah ve gri kişiyi sınırlayıp. : Enerji. : Zeka. Bu küre bir enerji varlığıdır ve bu odada insanlara güç ve enerji vermek için formlar oluşturulur. Meydanın karşısındaki bir saraya. Kıyıda katamaran tipi. Suyun içinden büyük sütunlu binalardan meydana gelen bir şehir yükselir. İçerisi elektirik şeraresi mavisi bir renktedir. Altarın karşısında da bir koltuk vardır. Bu renkler istenen şeye göre seçilir. barıştırma. Çevrede bir sürü raf ve bunlarda da daha küçük küreler vardır. çift tekneli bir kayık vardır. Küçük kürelerin içleri boş ve altları bir insan kafasının geçebileceği kadar açıktır. İlerlenir ve ilerde. Binilince kayık kendi kendine açılır. İlerde tam ortada. Orta yerde büyük bir meydan vardır. : Şehvet.

oluşturulur. Form bırakılınca ortam gene değişir ve mavi kürenin odasına geçilir. kıyıdaki. Zarf olarak küre kullanılması bu bölümün varlıklarıyla daha iyi uyum sağlayabilir. Silindir şekli sınırlayıcı olduğu için burada kullanılmamalıdır. Bu noktada formun çevresine imajinatif olarak küre ya da piramit şeklinde bir zarf inşaa edilir. Aynı yoldan geriye dönülür. Formun içindeki küçük kürenin pırıltısı devam etmektedir. Form ya burada bırakılır ya da istenilen bir yere taşınır. İstenen renkteki küre uçarak gelir ve kişinin başına geçer. üzerinde. mavili. Sonra göğüsten içeri girerek vücut içinde tamamen kaybolur fakat içerde. pırıltısı dışardan görülecek kadar parlar. Çevre görüntüsü değişir ve yeşilli. Yolcular kısa bir süre için istenen şeyi forma. “Fakat en iyisi siz gene piramit formunu kullanın çünkü küre de bir noktada sınırlayıcıdır . Sütunun üzerinde gene pırıl pırıl parlayan kırmızı bir venüs sembolü vardır. binilen noktaya yanaşır. Burada bırakılacaksa direk olarak toprak üzerine bırakılmaz çünkü toprak da sınırlayıcıdır ve gömmeye yarar. Form büyük kürenin karşısındaki. 188 .Saki”. Buraya istenen kişinin formu ve Büyük küre de yolcularla birlikte geçmiştir. sesli olarak telkin ederler. Bu yüzden formun bulunduğu küre ya da piramit. pembeli çiçekleri olan bir alana çıkılır. üç yönden ışık yağarak onu beslemeye başlar ve bu hep böyle kalır. çanak şeklinde genişlik olan çok parlak ve ince bir sütunun üzerine yerleştirilir. Form sütuna otuturulduğu anda yukardan. Bundan sonra küre formun kafasından çıkar ve havada. Dönüşte saray tekrar denize batar ve kayık. formun göğsünün önüne gelir. elektirik sandalyesine benzeyen koltuğa oturtulur.

Aşağıda. Bir kaşık bal ya da tatlı madde. şeker vs. kuru papatya. örgülü saçlı tip görülür. çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. Burada iki sütun arasında duran bir ayna ya da ayna benzeri şeyle karşılaşılır. Kan 189 . Ayna buradan da görülmektedir. İçi kıpır kıpır kıpırdayan parlak bir maddeyle kaplıdır. Bunlardan.ÜÇÜNCÜ KAT . Arkası bir dağın üzeridir. üç çift sıra sütun ve karanlık vardır. istenilen kimsenin ruhunu ya da Astral kalıbını çağırmak ve onu Astral planda hapis etmenin veya gömmenin yöntemleri öğrenilir. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır. Devamlı başarısız ve şanssız olur. yola devam edilir. Çalışma için bir iksir hazırlanır ve iksir çalışma sırasında. eklenir. İksirin içine ayrıca insan kanı koyulması gereklidir. çalışmaya katılan yolcular tarafından içilir. amber kabuğu eşit miktarda karıştırılır ve kaynatılır. ilerde bir ateş ve çevresinde oturan dört tane kızılderiliye benzeyen. Aynanın içinden geçilirken elektirik atlaması gibi çıtırtılar duyulur. ruhsal depresyonlara uğrar. Bu uygulamalar daima burada yapılır fakat uygulama için gelindiğinde kızılderililerle karşılaşılmaması da mümkündür. RUH GÖMME ÇALIŞMASI Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda gömmektir. Bu şey insan boyu yüksekliğindedir. İKSİR: Buhurotu. Bir süre sonra arazinin görünümü çoraklaşır. Zemin çöl gibidir.İKİNCİ BÖLÜM (KIZILDERİLİ KANYONU) İlk girişteki ağaçlık bölgeden denize kadar gidilir ve kayığa binmeyip. Çevre Meksika taraflarındaki kanyonlara benzemektedir. Rüzgar vardır ve saman çöpü gibi bazı şeyler uçuşmaktadır. Arkasında kalan bölgede iki. Aşağıya inen bir ip merdiven görülür. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar çeker. Dağın üstü yayla gibi düzdür.

mesela iki kişi çalışıyorsa kanyona geldikten sonra herkes kendi imajinatif formundan birer tane daha oluşturur ve herkesin kendi formu. Bunun için bilincin direk olarak fizik plana alınması gerekir. Dolayısıyla uygulamanın bundan sonrası dört kişi olarak anlatılacaktır. Oturuş şekli bir kare oluşturur. Bütün formlar ve yolcu ya da yolcular aynı kılıkta ve aynı hançer enstrumana sahiptirler. Astral plandaki geliş yolundan dönerek çıkılmaz. Bundan sonrası için çalışanların sayısı önemli değildir. Bir. Dört kişi (Yani dört insan. elbise parçası gibi bir meteryal varsa o da kaynayan iksirin içine atılır. Şimdi tam ortada. İkinci yolcu varsa onun tam karşısına oturur. İki resim varsa birisi atılabilir.yolcuların kendi kanlarıdır. mesela kolun kesilmesi de caizdir. Hepsinin gücünün tepede birleştiği imajine edilir. iki damla kan yeterli olur. Kurbanın kötülüğünü asıl isteyen yolcu fizik planda yüzü doğuya dönük olarak oturur. birbirlerinden üçer adım. iki insan iki form ya da bir insan üç form). cam gibidir. İşlem kişilerin kendilerini piramit haline sokup. Bu gibi durumlarda. yaklaşık üçer metre uzaklıkta otururlar. resim. Piramit şeffaf. üç insan bir form. Yani bu çıkış ve giriş direktir fakat çalışma bitirilince son dönüş yine girerken yapıldığı 190 . Bundan sonra tekrar direk olarak kanyona dönülür. Geleneksel olarak kan sol elin başparmağının dibindeki etli kısım kesilerek alınır fakat başka bir yerin. Kurbanın resminin de iksire atılması mümkündür fakat resim varsa onun çalışma sırasında ortada hazır bulundurulması daha iyidir. Yöntem hep aynıdır. Eğer tek kişi çalışıyorsa kendi formundan üç tane yaratır. kendi sağ tarafına oturur. Bu durumda kişiler bir piramitin dört yan yüzeyi gibi düşünülür. kurbanı hapsetmeleridir. Kurbana ait saç. Bu noktaya gelindiği zaman çalışmayı yapan veya yapanlar fizik plandaki çalışma odasına dönerler. oturan kişilerden başlayan bir piramit yaratılmıştır. Gömme töreni esas olarak dört kişilik bir çalışmadır fakat bir ya da iki kişiyle de yapılabilir. Fiziksel çalışma odasında iksir hazırlanır ve içilir.

Kurbanın yüzü ve tabii vücudunun önü her çalışan tarafından önden görülür. Zikir yapılırken gerçek veya imajinatif dört kişi de zikir yapar. Bu olursa kendiliğinden geçilen bu bölgeler kurbanın akıl.gibi ip merdivenden çıkış. Dört kişi ortada. Ortaya bırakılır. Hançerlerini kandırıp. Bulunulan noktadan kurban önden görülürken yanlardan da profili görülebilir. ayakta durup (Hem Astral. hem fizik planda. Kanyona dönünce zikir başlar. kurbanın kafasıdır. Çalışmayı yapanların alınlarının ortasından çıkan birer enerji akımı kurbanın kafasının tam üzerinde birleşir ve onun üzerine inerek ikinci bir piramit meydana getirir. istenilen bölgesine götürülüp bırakılır ya da toprağa gömülür. Tabii girdapa atılmamışsa. yani oluşturulan kare ve piramitin dışında kurbanın formu belirir. İçteki. Tabii fizik planda hançerler yoktur). ayna geçişi. Kurbanın formu. İstenirse çalışmanın yapıldığı kanyonda da bırakılması ya da gömülmesi mümkündür. Çalışmada kullanılacak olan zikir isteğe göre seçilir. 191 . Bundan sonra sadece yolcu isterse buradan çıkabilir. ilgili olan yolcu istese bile geri alamaz. Zikir başladığı sırada dışarda. Tanrı ya da Şeytan isimleri ya da uygun Tragna zikirleri olabilir. Sanki sırt sırta yapışık dört kurban varmış gibi durur. zikir sırasında kendiliğinden yavaşça piramitin içine girer ve ortaya oturur. yeşilalan ve üspiramitine giriş yoluyla yapılmalıdır. Kurban gömüldüğü yerden piramitle birlikte kanyona getirilir. Girdapa atılan bir kurbanı. Yapılan çalışma kötü niyetli bir çalışma olduğuna göre kurbanın sıfır katının karanlık bölgelerine ya da birinci kattaki zindanlara gömülmesi en uygunudur. Kurbanın alnının ortasında bir enerji pırıltısı vardır. zeka ve tekamül seviyesine göre değişir. Serbest bırakmak için yapılacak çalışmada iksir gerekmez. Eğer geri dönüşü olmayan bir çalışma yapılacaksa kurban içinde olduğu piramitle birlikte birinci kattaki tuzak girdaplardan birine atılabilir. Zikir bitince kurban piramitle beraber istenilen katın. ikinci piramitin zirvesi. Bu noktada bir anda değişik katlara kayıvermek mümkündür. gölkıyısı.

Çocuk birden şekil değiştirip. Adam iki elini kaldırır ve “Sokanti adına” diye bağırır. Piramitin için kendi yatak odası şeklinde de imajine edebilir. Kurban piramite alınıp. istenen şeye uygun bir kat ve bölüme bırakılır. onu da piramite sokabilir. Eski Roma kıyafetine benzeyen. 192 . İki sütun arasından geçilir ve Eski Roma yollarına benzeyen taş döşenmiş bir yoldan ilerlenir. Herşeye rağmen. Çevre görüntüleri değişir. Çocuk kendisinin takip edilmesini ister. adet kanı kullanır). saçsız bir adam halini alır. Bu bir tür obsesyon olayıdır. piramitin zirvesinde çatışınca Piramit ve kurbanın formu bir çatırtıyla birlikte yok olur. Bu durumda kendi formunu kurbanla seksüel ilişki pozuna sokup. Kollar kırılmadan. İksire ilave olarak çalışmayı yapanın bir iki damla spermi koyulur (Çalışmayı yapan kadınsa. iksir hazırlanır. Çalışma yöntemi ve giriş. CİNSEL AMAÇLI GÖMME ÇALIŞMASI Aynı şekilde kanyona gelinir ve çıkıp. Gömme çalışması cinsel amaçlı olarak da yapılabilir. tünik giymiş olan. tapınak benzeri bir yer görünür. Şimşekler çakmaktadır. Hançerlerin uçları ortada. Sağda solda bazı anlamlı ya da anlamsız heykeller olabilir. çıkışlar hep aynıdır.ileriye. Ortaya kurbanın bir resmi bırakılır. dümdüz piramitin üzerine indirilir. yukarı uzatırlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SOKANTİ TAPINAĞI) Başlangıç yeri olan yeşil alandan sağa sola sapmadan dümdüz ilerlenir ve bir süre sonra yeşillik biter. siyah cüppeli. öyle bırakır. Biraz sonra yol aşağıya doğru meyillenir. Kurban istenen fakat henüz tanışılmamış birisi de olabilir. İsteyen kendi formundan bir tane daha yaratıp. serbest bırakma çalışmalarında da kansız bir iksir hazırlanması iyi olabilir. sarışın ve mavi gözlü bir çocukla karşılaşılır. Önde. Bu şekilde Exorsizm çalışmaları da yapılabilir. ÜÇÜNCÜ KAT .

gerekmez. Bu işlem sırasında akan kan altara ulaştığı anda altar iki metre kadar yükselir ve altında bir kapı olduğu görülür. Kullanılması planlanan talisman kalp ve göbek arasına tam olarak çizilir. Sadece gerçek çalışma sırasında uygulamayı yapacak olan kişinin rahibin yerinde durması yeterlidir. Burada yapılan işlemler bir tür Astral balmumu bebek oluşturmuş olur. Kadının başı heykelin soluna doğrudur. Kapı açılınca içinde ucu pluto sembolü şeklinde olan bir asa çıkar. Daha doğrusu asa buradan alınır. aşağıya inen geniş bir taş merdiven görülür. 193 . Önde. Burası sadece ek ve hazırlayıcıdır. Kolaylaştırma verir. normal majikal uygulamalar mutlaka yapılmalıdır. Altarda sadece örnek olarak kullanılması için bir kadın formu yatmaktadır. Aşağıda aynı şekilde saçsız olan bir çok adam vardır. Bu çalışmadan sonra. Bu bölümde sadece kadınlar üzerinde yapılacak olan çalışmalar vardır. üzerinde durduğu kaideye zincirlenmiş insan figürlerinin olmamasıdır. kurban üzerinde her ne yapılacaksa. Yapılacak çalışma rahip tarafından bu formun üzerinde örneklenerek öğretilir. Sağ elinde bir yıldırım. Bu geliş bir eğitim olduğu için rahip vardır. iksir. sol elinde Pluto’nun Astrolojik sembolünü tutmaktadır. İstenen kişinin formu altar üzerinde oluşturulur. Hançer kalbinin üzerine üç santim kadar sokulur. Uygulama için gelindiği zaman rahip olmayacak ve rahibin rolünü.Tapınak ya da tapınağın kapısı ikiye ayrılarak açılır. vs. İlerde bir altar ve onun arkasında da tıpkı Waite . Burada yapılan bütün çizimler tam kalp üzerinden başlamalıdır. Herhangi bir özel şart.Coleman Smyth Tarot destesinin şeytan kartına benzeyen bir şeytan heykeli görülür. Bu heykelin Tarot kartındaki resimden farkı. Bu form daha ilerki çalışmalarda da sık sık görülen bir boş Astral formdur. İlk defa gelindiğinde altarın ardında bir rahibin durduğu görülür. Öylesine oluşturulmuştur ve bir tür mankendir. olayı isteyen yolcu üstlenecektir. Ayrıca heykelin iki kolu da aşağıda. yanlara kırkbeşer derece açıktır.

ÜÇÜNCÜ KAT . başka şekilde kullanılacaksa piramite koyulur. Merdivenden çıkılıp. koruyucu piramit oluşur. küp. başka çalışmalar yapılacaksa yeni bir form üretilir. Kapı açıldığı zaman içerden sis ya da duman bulutlarının çıktığı görülür. ne yapılacağını göstermek için. piramit. Aynı kişi için başka bölümlerde. Sonra buraya gelinir ve form kanyon bölümündeki silme işlemi gibi silinir. Tam ortadan sis bulutu gibi bir şey yükselmektedir. Niyet her ne ise. Form burada bırakılıp çıkılır. altarın altındaki kapıdan içeriye bırakılır. İlerlenir. İçerideki zemin satranç tahtası gibi siyahlı beyazlı karelerden oluşmuştur. Yolda gene “Sokanti adına” denilerek tapınak kapatılır. silindir gibi bir çok değişik geometrik şekil vardır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ARİNNA AYİNİ) Ağaçlıklı bölgeden sola gidilir ve bir süre ilerlendikten sonra büyük sütunlar arasında olan bir kapıyla karşılaşılır. sadece düşünerek de olabilir. Buradaki. Çevrede kare. asayı tutan kuş kafalı bir adam çıkmıştır. Amaç tam olarak mahfetmekse silindir kullanılır (Obsesyon). Bu durumda anahtar sözleri yolcunun kendisi söyler. Asa ileriye uzatılır ve bir anda ortam değişir. Karanlık bir ortama geçilir. İstenirse buraya gömülür. Yükselirken yolcuların çevresinde şeffaf. Ortaya gelinince zeminin dönüşü hızlanır ve kişi aşağıdan gelen bir akımla havalanır. burada kalır ve artık onunla ilgilenilmez. Bütün zemin kendi ekseni etranında yavaşça dönmektedir. buraya getiren rehberle birlikte dönülür. Dönüş için asa tekrar uzatılır ve tapınağa geçilir. Daha sonraki çalışmalarda içerde sadece asa bulunur. gerçekleştikten sonra silinmesi istenirse önce diğer bölümlerde yapılan çalışmalar silinir. Çalışmayı kuş kafalı adam anlatır. Bu yolcuların tutmasıyla da olabilir. İlk gelişten sonraki gelişlerde rehber görünmeyebilir. Eğer ilerde çıkartılıp. eski haline girer. Asa. Altar alçalıp. Kurbanın formu altardan indirilir. 194 .Olayın ilk öğrenimi sırasında. Asa kurbana doğru uzatılır ve istenen şekil onun üzerine inşaa edilir. kendiliğinden.

Burada zed tamamen soyunur. yolcunun bir iki damla kanı ve spermi ile biraz bal ya da tatlı maddenin birlikte kaynatılmasıyla hazırlanır. 15 Buraya ilk girildiğinde karşılaşlan form çok iyi tanıdğımız birisinin suretindeydi. zemine büyük bir üçgen ve onun çevresine de bir daire çizer. Yapıldıktan sonra en fazla iki saat içinde etkilidir. Zed çalışmayı gösterbilmek için kendisi kurban rolüne girerek uygulama yapar. Sonraki gelişlerde de burada Zed’le karşılaşılır. Hiç tanınmadık bir yer de olabilir. amber kabuğu. papatya kurusu. İmajinatif çalışma yapılıyorsa iksiri yolcunun kendisi içer. Burası kadınlara hakim olabilecek ya da onları tamamen köleleştirecek türden çalışmalara uygundur. Zaman ve mekan yolcuların yapılarına bağlıdır. Onu takip ederek Dağlık bir arazideki büyük bir gölün kıyısına ulaşılır. Zed bir kadındır. Bu sembol bir madalyon vs. çalışmanın yapıldığı şehir olması şart değildir.Bir süre uzay boşluğu gibi karanlık bir boşlukta ilerlenir ve bu sırada bazı garip imajların görülmesi olasıdır. Yani görülen şehir Bilinen bir yerse. Günün modasına uyan modern ve spor bir kılıktadır.15 Genç görünümlüdür. Ondan çalışma sırasında yardım görmek ya da yeni şeyler almak mümkündür. Eğer fiziksel plandaki çalışmada gerçek bir kadın varsa iksir ona içirilir. Zed. İksir. Bu isim bizim tarafımızdan çok sonradan verilmiştir. Bu varlığın bilinen tanınan birisinin formunda olması da kuvvetle muhtemeldir. misk. Mesela buraya ilk gelindiği zaman karşılaşılan şehir İzmir çağrışımı yapmıştır. bu bölgede yapılabilecek olan küçük bir çalışma anlatır. Burada Zed. Biraz sonra piramit alçalır ve aşağıda bir şehir görülür. İki göğsünün arasında bir Venüs sembolü vardır. Kendisinin izlenmesini ister. bir miktar herhangi bir narkotik madde. Şehirde. Dairenin altına çizilen çizgilerle Venüs sembolü oluşturulur. 195 . olmayıp tenine bir şekilde çizilmiş bir şeydir. Çalışma için bir iksir hazırlanır. Soyunmasının sebebi budur. Bu şehir yaşanılan ülkede mevcut olan şehirlerden birisinin Astral karşılığı olabilir. Üçgen. Buhur otu. Aslında varlık ismi yoktur. bu bölgenin bekçisi ya da rehber varlığı olan Zed’le karşılaşılır.

Uygulamadaki ya da imajinatif kadın tamamen çıplak olmalıdır.üst ucu kuzeye bakar şekilde çizilir. Fizik planda da küçük bir sembol hazırlanır. çalışma için mutlaka bu bölge ile rabıta kurmak gereklidir. yüzü güneye dönük olarak onun karşısına geçer. kadın piramitin içine alınır. Üçgenin içine kadının resmi koyulur. İşi isteyen yolcu dairenin dışında kalacak şekilde. yanına gidilir fakat bu durumda da piramit kaldırılmaz. kadın hipnoza sokulduktan sonra hazırlanmalı ve içirilmelidir. İksiri içer ve “Arinna adına filaneyi kendime adıyorum” der. Kadın soyunur ve herşey tarif edildiği gibi yürütülür. Eğer fizik plandaki çalışma için gerçek bir kadın kullanılıyorsa ona önceden ipnotik iksir içirilerek hipnoz yapılır. İstenildiği kadar üzerinde çalışılır. yüzü kuzeye bakar şekilde durur. Burada da unutulmamalıdır ki. Kadın gerekli şeyi söyledikten sonra üçgene girip. 196 . Kadın üçgenin ortasına geçip. Yani çalışma Fizik ve Astral planda aynı anda yürütülür. Bunun küçük hazırlanıp. Resim yoksa ismi yazılır. Yolcunun bu işlemi kendisiyle hiç tanışmadığı bir kadın için yapması da mümkündür. Kadın iksiri içer ve iki kolunu havaya kaldırarak “Arinna adına kendimi sana adıyorum” der. Yolcu aynı şekilde yüzü güneye bakar şekilde karşısına geçer. Zemine mesela pakat ipinden üçgen ve Venüs hazırlanır. sırtı kuzeye. çalışma piramiti altında saklanması olasıdır. Fiziksel çalışmada yolcu koruyucu piramiti imajinatif olarak üzerinde tutmaya dikkat etmelidir. Tabii. Fizik planda iksir. Tabii bu arada Astral plandaki bu bölgeye geçmiş olması ve çalışmayı aynı zamanda burada da yapması gereklidir. tekrar tekrar belirtildiği gibi Astral planda kuzey. Fizik plandaki çalışmalarda gerçek kadın yoksa anlatılan minik sembol hazırlanır. güney gibi yönler yoktur. Buradaki kuzey fizik planda yapılacak olan çalışmalardaki yönü belirtmek için kullanıldı. Artık ona ne istenirse yapılabilir.

Bu sırada da hançerle adamın sırtına bir üçgen çizip. işkence aleti gibi bir şeye bağlıdır. 4. Gökte. Buradan geçince koruyucu piramit gene kendiliğinden oluşur ve bu bölgeden çıkana kadar kalır. Zeus heykellerinin yüzlerine benzeyen büyük suratlar görülür. kurbana ne olması istenirse o söylenmelidir. İlerde araştırmak üzere saray terkedildi. Bölüme gidermiş gibi sola ilerlenir. Bu işlem yapılırken. Fakat burada kadınlar yerine erkekler üzerinde çalışılır. flüt çalan bir satir görülür. sarayın içine. Ağaçlıklı bölgeden. Ortada yüksekçe bir platform vardır. Dışarı çıkınca Satir yolcuları sırtına alır ve yükselmeye başlar.ÜÇÜNCÜ KAT . Sisli bir bölge. Zed’in. Burada Eski Yunan kıyafetleri giymiş olan bir sürü insan görünümlü tip vardır. İlerde kare şeklinde taşlardan yapılmış olan saray gibi bir bina vardır. “Büyük tanrı Seth (Çalışmanın alındığı dönem için geçerli idi. Yolun sol tarafında bir kara ayna görülür. 197 . Buradan değişik bir bölüme girilmesi olasıdır. Gerçek uygulama çalışmasında cinsel birleşmeyi yapan da. Oradaki formlardan birisi adamla cinsel birleşmede bulunur. büyük bir avluya girildi fakat hiç bir şey algılanamadığı için tekrar çıkıldı. Bundan sonra adam piramit ya da silindir içine alınarak. Girişteki yeşil alana göre 45 derece sol arkada kalan bir yönde Zed izlenir. başka bir görüşe göre Satir şeklindedir.BEŞİNCİ BÖLÜM (TIKANİON BÖLGESİ) Bu bölümde de 3. İlerde bir ağacın altında oturmuş. Bu varlık bir görüşe göre Sentor. sıfır katına ya da başka bir yere koyulur veya gömülür. Aynanın diğer yanında gene Zed’le karşılaşılır. Bölümdekine benzer çalışmalar yapılır. Satir’le konuşmasından sonra bu bölgeye geçilir. Şimdilerde Gasteris ya da Kanteris isminin kullanılması daha uygundur) adına seni şöyle şöyle yapıyorum” denilerek. Dev yüzlerin içlerinden geçilir ve tuhaf bir sarayın avlusuna girilir. içine ismini yazar. Sentor olması daha akla yakındır. üçgeni çizen de işi isteyen yolcunun kendisi olmalıdır. Bu noktada. Platformun üzerinde öne eğilmiş durumda olan bir adam.

DÖRDÜNCÜ KAT Bu kat. kimisi bataklıkla boğuşarak geçtiğini belirtir. gerek bu katın. Bunların hepsinde hemen hemen aynı olan. Üçüncü katın geçilmesi ile yolcuların eğitim süreçlerinin belli bir aşaması da tamamlanmış olur.Bu ilk girişten sonraki gelişler yoldaki kara aynadan direk geçiş şeklinde olur. kendiliğinden gelen bir imajdı. Beş yol izlenmiştir. gerekse yedinci katın geçişleri Kabala ile paralellik göstermektedir. Girerken ve çıkarken “Tıkanion adına” cümlesi söylenmelidir. Tarih boyunca çeşitli okültistler burayı aşmak için değişik imajlar kullanmışlardır. Bu bilinçli olarak düşünülmüş bir şey değil. Oldukça ilerdeki çalışmalarda katların ve görülen imajların bizlere göre 198 . Soldan ikisi karanlık yana. aradadır. ÜÇÜNCÜ KAT NOTLARI Üçüncü kat pratikleri buraya kadardır. benzer çalışmalar yapılır. Bu katta daha yedi yol vardır (Belki de daha çok çünkü aslında katlar sonsuzdur). Kabalist gelenekteki karşılığı gibi. Sağdaki ikisi beyaz tarafa aittir. Sentorun bölgesine girmek ve uzun uçuşlar gerekli değildir. katlar içindeki ilk ulaşımı zor bölgedir. Tabii biz daha fantastik bir vasıta kullandık. Güneş’le uyumludur. Herne kadar Tragna ekolünün Kabala ile ilgisi olmadığı söylenmişse de. Kabalist gelenekte de Hayat ağacındaki Tiphareth’e geçebilmek için Paroketh ismi verilen batak bir bölgeden geçilmesi gerekmektedir. Kimisi kayıkla. Orta bölüm tarafsız.

Ortada büyük bir küre ve başında duran bir adam görülür. Parçalar daha doğrusu uzun şeritler birbirlerine dolanarak inerler ve uca doğru sivrileşirler. Bu katın majikal enstrumanı gene kendine has bir asadır. Ona binilir. Sonraki girişlerde buraya uğranılmaz. Bu asa silah. Uzaktan. Geçiş için üs piramitinin merkezinde durulur ve asa havaya kaldırılır. asanın ucuyla birer daire ve içlerine de birer üçgen çizip. Bu talismanların bundan sonra burada. çizim aracı. Ayrıca sonraki girişlerde aşağıda anlatılan şato benzeri yerlere de uğranılmaz. Bu. sırtında oturmak için eğere benzeyen bir donanımı olan büyük bir kuş gelir. TAKDİS TÖRENİ Adamın elinde de aynı asanın küçültülmüş bir modeli vardır. Kuş bir süre uçtuktan sonra uzaktaki bir dağın üzerindeki daire şeklindeki bir platforma iner. Şimdi piramitin tepesinde bir kenarı üç metre olan bir düzlük oluşmuştur. Bunlar bilinen isim talismanlarıdır. aslında gerçeğin bunların ikisi de olmadığını söylemiştir. Tepeye yaklaşınca piramitin üst kısmındaki dört kenar.şekillendiği belirtilmiştir. Hayat ağacı hakkında da bilgisi yoktur. üçgenlerin içine yolcuların isimlerini katlı olarak yazar. Bunlara karşılık çalışma medyumunun Kabala hakkında da. kare şeklinde. bir dağın yamacında küçük bir köy ya da bir şato görülür. Piramitin merkez bolümü. asansör gibi yükselmeye başlar. Adam işini bitirince Elindeki asanın ucunu yolcuların başlarına deydirir. kapak gibi yanlara açılır ve yükselen parça tepe boşluğuna oturur. koruyucu ve destekleyici olarak kalmaları gerekmektedir. zemine. Üst ucu çanak gibi geniştir ve üzerinde. Bulunulan ortam bir anda değişir. Güneş sembolüdür. Üç parçalıdır. yukardaki sayfalarda belirtildiği gibi görülen bir manzaranın farklı farklı yorumlanmasına karşılık Saki. İlerde. anahtar ya da geçiş işareti olmak gibi bir çok fonksiyona sahiptir. merkezinde altın renkli bir nokta olan saydam bir küre vardır. Bu törenin sadece ilk geçişte yapılması gerekmektedir. Yaklaşır ve yolcuların iki yanına. Ayrıca ikinci katta da. Bütün 199 . direk geçilir.

Kapının üzerinde büyük bir sembol vardır. Dışarıya çıkılır. Heryan kör edici bir beyazlıktadır. duvarlar şeffaflaşır. Yaklaşınca büyük bir kapıyla karşılaşılır. Hepsi bu kitabın önceki sayfalarındadır. Buradaki varlıklar özel bir para talismanı ve bazı sağlık talismanları verirler. Gene beyaz mermerden bir mekana gidip. hiç bir kumanda aleti ya da benzeri şey yoktur. uzay gemisinden başka bir şeye benzetemediğimiz bir araç vardır. kullanılan bir işaret vardır. Gemi hızla Güneş’in içine girer. damlar kırmızıdır. Dışarda koyu lekeler halinde bazı varlıklar görülür. Venüs ve Merkür’ün yörüngelerinden geçildiği görülür. Geminin üzerinde daha önceki katlarda da zaman zaman görülüp. Venüs çevresinde bazı gök taşları ve büyükçe uydular bile görülmüştür. 200 . İçerde puro şeklinde ve ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın.duvarlar bembeyaz.BİRİNCİ BÖLÜM (IŞIK VARLIKLARI) Kapı kendiliğinden açılır. Buradan alınan para talismanı yolculara özeldir ve başkalarına verilmemesi tavsiye edilmiştir. oturulur. Herşey aslına çok uygun fakat aslından çok daha hızlıdır. Asa bu sembolün ortasına doğrultulunca ya da dokununca kapı açılır. İçerde oturacak koltuklar olmasına karşılık. Gemi havalanır ve Güneş’e doğru ilerlemeye başlar. Çevre hayal meyal belli olmaktadır. Işık. DÖRDÜNCÜ KAT . görebilmek için çok fazladır.

dünya da sadece onüç kişinin karanlığa tam olarak biat etmeye 201 . Aydınlık bölgenin aksine burası kör karanlıktır. Bu bölümde. daha sonra da fiziksel evreni ele geçirmek üzerineymiş. karanlık ya da Şeytani gücün merkezi idare mekanizması içindeki. Bu bölümden itibaren artık karanlık yan. diğer sembolün tersten çizilmişidir. Bunu sağlamak için de seks güdüsünü kullandığını söyler. İki yanın öğretilerini de almak zorundadırlar. Bu sembol. buradakiler aslında iyi şeyler yaptığını zannederek kötü şeyler yapan ruhlarmış. Yolcuların üzerinde de koruyucu piramit belirmez. Programı önce karanlık yanı. Buradaki varlıklar ise beyaz lekeler halinde görülürler. Fakat bunlar geri varlıklar değildir. sonra aynanın diğer tarafını. “Burada sürgün kişilerin ruhları var" derler. Bu ancak çok çok özel bazı durumlarda olabilir. İki taraf arasında gider gelirler. Anlatıldığına göre. insanları tam olarak ele geçirmek istediğini belirtir. aydınlık yan ayırımı yoktur. Yarı bilinçli. bu kattaki yansıması olan varlıkla karşılaşılaşılır. Bu güç. kendilerinin izni olmadan kimsenin Güneş bölgesini terkedemiyeceğini söylerler ve yolcuları karanlık yana geçirirler. Çoğu zaman yolcular karanlık yanda mı yoksa aydınlık yanda mı olduklarını bile anlayamazlar. DÖRDÜNCÜ KAT . Kimin sürdüğü hakkındaki soruya verilen cevap “Bir noktada Tanrı” şeklindedir. yolculara ızdırap çektikleri hislerini veren bazı varlıkların.Bundan sonra varlıklar. Bu bölümün bekçileri. Çevrede.İKİNCİ BÖLÜM (KARA GÜNEŞ) Bu bölgeye geçilen aynanın üzerinde aşağıdaki işaret vardır. Şimdiye kadar. mevcudiyeti sezilir. yarı kaza kötülükler.

hem ritüel. Astral planda imajinatif olarak görülür. Kitabın ilerki bölümlerinde görüleceği gibi beşinci kat çalışmaları bu kattakilerden çok daha uzun ve zordur fakat bu kat bir geçiş noktasıdır ve içinde yaşarken beşinci kattan çok daha zordur. Bir tür güç odaklayıcı görevi yapar. ile de desteklenen tam komplike çalışmalardır. törensel maji hem de Astral plandaki imajinatif çalışmalar birlikte kullanılır. kuş ve piramit sırasıyla geriye dönülür. Dördüncü kata uçuş için aslında uzay gemisi vs.Kısa) 202 .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SİGNA VENTA’NIN ÖĞRETTİKLERİ) Bu bölümün majikal enstrumanı yukardaki. Bu bölüm ve bundan sonraki bölümler. bundan önceki ve sonraki bölümlerin en faal ve zor olan bölümleridir. uzay gemisi. o zamanlar dinsel inançları güçlü olan çalışma meyumunun bilinçaltı baskıları yüzünden bazı dinsel ya da spiritüel görüntülerin çalışmaya karıştığı fikrindeyim. birleşik isim talismanıdır. Altın levha üzerindedir ve boyuna asılır. Buralarda hem talismanik maji. Kişi tekse sadece kandi isminin katlı hali ya da sicili olabilir.16 DÖRDÜNCÜ KAT . Bunun fizik planda yapılması gereksizdir. İlk 16 Dördüncü kat çalışmaları sırasında. Bu durumlarda hep aynı noktaya iniş yapılır. Üzerine yolcuların isimleri karışık ve katlı olarak yazılmıştır. (B. gibi fantastik imajlara gerek yoktur. Bundan sonra bu bölümden çıkıp.muaffak olduğunu söyler. Piramitin üzerinden kuşa binilir ve direk olarak gelinir. Fizik planda yapılan zikir vs.

Üzerinde durulan zemin hafifçe çöker gibi olur. Kapıya kadar 203 . Bir kapı ile karşılaşılır. Onların da ellerinde Güneş asaları vardır fakat onların asalarının boyları. İçerde. Yürünen zemin beyaz mermemdendir. Artık diğer bütün hazırlayıcı bölgelerden geçmek gerekli değildir. İlerde dört.gelişten sonraki gelişlerde kör beyazlık bölgesine geçilmez. İki yanda gene beyaz mermerden yüksek sütünlar. iki sütunun arasındadır ve üzerinde aşağıdaki hexagram ve semboller vardır. Dördüncü kat geçişi sırasında yani ilk geçiş aşamasında yolcu. Kırmızılık alev rengi değil. direk olarak bu noktaya uçar ya da daha ileri seviyelerde fizik plandaki çalışma odasından direk bu noktaya meteryalize olur. Sütunların arka tarafı ve gök parlak laciverttir. Havada çeşitli renklerde ışıklar uçuşmaktadır. içinde bir üçgen ve onun da içinde de iki noktadan oluşan bir sembol vardır. çalışmak ya da eğitim için buraya gelirken kuşla. beş basamak yüksekte duran büyük bir altın disk görülür. bordoya yakın ve gölgelidir. birinci bölümdeki aynı ışıklı varlıklarla karşılaşılır. kendi boylarından daha uzundur. Şimdi çıkılan ortam kıpkırmızıdır. Onlar takip edilirken ayak seslarinin tınlamaları açıkça duyulur. İnilen yerde herşey daha açık seçiktir. Varlık asasının Güneş topu olan ucunu diskin ve dolayısıyla da hexagramın ortasına bastırır. Kapının üzerinde bir daire. Sıcak fakat rahatsız etmeyen bir atmosfer çevreye hakimdir. koyu. ve sütunların üzerinde de yanan ateşler vardır. Disk. Geriye dönülür ve aynı kapıdan çıkılır. İki varlık öne düşer.

Bu varlığın ismi Signa Venta’dır. Ağızın iki yanında nöbetçi gibi iki varlık durmaktadır. Gözleri parlayan kocaman taşlardandır ve yakut oldukları hissini verirler. Asalar arasında elektrik şeraresi gibi bir enerji akımı olur. Altarın arkasındaki duvarda. Pelerin. Bu işlemden sonra karşılıklı konuşmak mümkün hale gelir. Bu yapıldıktan sonra çalışmaya oturulur. Varlık elini kaldırarak bir selamlama işareti yapar. Asalar altardan alınır. Yardımcı olur ve öğretir. Bundan sonraki girişlerde direk anlaşmak mümkündür. Döner merdiven gibi bir yere gelinir. Burada da bütün renkler kırmızının tonlarıdır. Cüce varlık burada kalır ve yolcular iner. Küçük parmak ve yüzük parmağı kapalı. göğüse getirilir ve parmaklar kalp üzerine deydirilir. Siyah denilebilecek kadar koyu kırmızı bir pelerin giymektedir. etekleri yere sürünecek kadar uzundur.getiren ışıklı varlıklar bu kırmızı salona girmezler. Kapı/ağızın iki yanındaki varlıklar da aynı kılıktadırlar. el aynı selamlama pozunda uzatılır. Ağzı açıktır ve bir kapı kadar büyüktür. Yolcular da asalarını bırakırlar. Bu varlık bir cücedir. Aşağısı oldukça geniş bir salondur. Saat aksi yönde iki tur kadar inilir. Signa Venta miğfreini çıkartır. Yolcular da ellerini aynı şekilde uzatırlar ve parmakları birbirine dokunur. İnce. Aslında da bir kapıdır. Kafasında aynı arslan başı şeklinde olan ve bütün başı kaplayan bir miğfer vardır. aynı Güneş asasını ortaya bırakır. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir çalışmaya başlarken. Bu 204 . diğer üç parmağı alabildiğine açıktır. Bu bir tür şükran gösterimidir. Asaların karşılıklı olarak bırakılması işlemi sadece ilk geliş ve iletişim kurabilmek içindir. masif taştan yapılmış olan altara eğilir ve elindeki. güzel ve keskin hatlı bir kadın yüzüne sahiptir. İlerde bir altar. Varlık. Burada yapılan bütün pratik çalışmalarda bulunur. fizik planda. İçerde başka bir varlık hemen hemen koşarak gelir ve geriye dönüp yürür. bütün duvar büyüklüğünde bir arslan kafası kabartması vardır. Ya da cüceyi andırır. Ağızdan üçüncü bir varlık çıkar.

Bu geçişler kişinin arzusuna göredir. lanet ve sıkıntı için arkaya yani girişin olduğu yöne. 205 .KİŞİYİ YAKMAK “Buradaki yakma işlemleri kesinlikle öldürmek değildir. Her iki yanla da aynı anda çalışılır”. Kişi Pentagramdan çıkabilir fakat hexagramdan çıkamaz. İsim. RUH TOPU . Signa Venta’ya göre. cinsel olaylar için sola. . Tören öğrenilirken kullanılan isim beş harfli bir isimdi. diskin üzerine aşağıdaki gibi yayılır. Veya iki kişilik guruptaki arkadaşının formunu getirip. konuyu asıl isteyen yolcu da hazırlayabilir. Bunu Signa Venta’nın kendisi de hazırlayabilir.Signa Venta”. yardım ettirtir.bölgede. Bu bölümde yapılacak olan çalışmalarda. Yönler aynıdır. içeri girilir. Hexagram ise iki yönü de anlatır. yardımcı olarak kullanır. İş konuları için arslanın ağzından direk ileriye. Geçişler birdenbire olur ve insan hangi yanda olduğunu ayıramaz. İsteklerin iyi ya da kötü olması farketmez. Kişiye kabuslar gördürmek. dolaşır durur. korkutucu etkiler yollamak için sağa. Eğer tek çalışılacaksa Yolcu kendi formundan bir tane daha yaratıp. Bu bölümdeki bütün çalışmalar iki kişilik çalışmalardır. Pentagram tek yönlü bir çalışma verir. İsmin yazılması şöyle yapılır. Önce bir disk üzerine istenilen kişinin ismi uygun şekilde yayılarak yazılır. Duruma göre davranılır. Kişiyi sıkıntı içine soktuktan sonra birdenbire iyiye çıkartmak mümkün olur. Buradaki çalışmalara hexagram sembolü hakimdir. Nereye çıkacağını kestiremez. “Burada karanlık yan yoktur. İnsanları sıkıntıya sokmak için yapılır. çalışmanın türüne göre şu yönlere gidilir. Her şey bir yansıma içine girer. insanların Astral kalıplarını ruh topu haline getirmek ve çeşitli maji uygulamaları öğretilir.

bizim tarafımızdan. 17 206 . Disk. Elif. örneğimizde görüldüğü gib yanlış yazıldığı için burada da düzeltilmedi. Bununla beraber yukardaki örnekte üç alfabe de kullanılmıştır. Resimde bulunan Arapça örnekteki isim yanlış olarak 5 değerindeki He ile yazılmıştır. Bu sadece bir öğrenim çalışması ve burada yazılı olan ismin de bir önemi yok. Arap alfabesi ile 600 değerindeki Hı. Arap17 ve Tisan alfabeleri ile yazılışı görülmektedir. olduğu gibi bırakıldı. Bu da çalışanların iki ya da tek kişi olmalarına göre aşağıdaki gibi değişebilir. Çalışmanın alınışı sırasında isim. Bu bölümde. Lam ve 4 değerindek. bu alfabelerin herhangi birisini ya da mesela İbranice gibi başka bir alfabenin kullanılması olasıdır. hexagramın merkezine koyulur. D (Dal) harfleriyle yazılır. Çalışma ilk alındığı zaman henüz Tisan alfabesi geçirilmemiş olduğu için Arap alfabesi kullanılmıştı. Uygulamayı yapanların isimleri heksagramın çevresine saat aksi yönde dağıtılır. Bu isim. Altarın üzerine büyük bir hexagram çizilir. Yazılış sırası aşağıdaki gibidir.Yukardaki örnekte ismin Latin.

Hexagram tamamlanmıştır. bir hançer boyuna inerler. gerekse yolcuların ellerindeki asalar küçülüp. yukarıya çekilirler. Signa Venta sağında. Bu sefer asalar aşağıya batırılıp. Bu noktada Signa Venta. Bu yapıldığı 207 . Olması istenen işe uygun bir esma seçilir. kurbanın baş tarafına ve olayı yürüten. Bu esma yönetici olan yolcu tarafından asa ile kurbanın vücuduna oyulmuş olan heksagramın ortasına kazılır. Bu arada gerek Signa Venta’nın. Ya da yolcu kendi elini gezdirerek yazıları oluşturur. sırtüstü yatar şekilde belirir. Şimdi yolcular tarafından kurbanın vücuduna yeniden bir hexagram çizilmelidir. Kurbanın insanlar arasında küçük düşmesi. Her biri kendi tarafına ve aşağıya çekerek indirir. Ortada birleşerek ikinci üçgeni oluştururlar. Bu yazılar ve çizimler altarın üzerine. yolcular solundadırlar. Aynı anda da diskin bulunduğu yerde kurbanın vücudu. Kurbanın formu tamamen çıplaktır ve arslan başı olan duvara sağ yanı dönüktür. Latin alfabesi ile tek kişilik çalışma için sadece Bülent ismi ile yazılış şekilleri görülmektedir. asıl isteyen yolcu sağ tarafına geçerler. Göbek hizasına gelince ortaya ilerlenir ve çizgiler birleşir. Yazı bittiği anda dikdörtgen şeklindeki altar değişerek hexagram şeklini alır. her bakımdan zorluk ve rezillik içinde olması için mesela KAHHAR ismi seçilir. Birinci üçgen tamamlanmıştır. Signa Venta’nın elini gezdirmesi ile kendiliğinden yazılır. Bu işlem iki kişi tarafından aynı anda yapılmalıdır. İki yanda duran yolcular minik asalarının sivri uçlarını aynı anda kurbanın iki göğsünün ortasına batırırlar.Örnekte Arapça olarak iki kişilik çalışma. Bülent ve Ozan isimleri.

Her yan adeta siyaha yakın koyu kırmızıdır. Kapının üzerinde yani üst eşiğin üzerinde de bir arslan başı kabartması görülür. görkemli bir kapı. Ve Geburah. Bu noktada dirsekler biraz yanlara açılmıştır. Kollarını hiç kırmadan birer yarım daire çizdirerek yanlardan aşağıya indirir ve kasıklarının önünde parmaklarını tekrar birleştirir.anda bütün harf ve çizgiler bir anda kızarıp. Kurban ipnotik uykuya benzer bir durumdadır. Bilekler kırılarak parmak uçları yukarıya bakar şekilde çevrilmiştir. Poz tam olarak Hıristiyan dua etme pozuna benzer sadece ellerin ikişer parmakları yumulmuştur. Karşıki duvarda aynı arslan başı kabartması ve tam önünde kaynayan bir kazan vardır. İki kanatlı büyük. Bu sözler İbranice olmakla birlikte buradaki duruma uygun olarak. üçer parmağını birleştirir. Kazanın içinde kaynayan şey su değil. İçersi dikdörtgen şeklinde olan bir salondur. İki ön kol yere paraleldir. kollarını dümdüz yukarıya kaldırıp. Üçer parmak temas halindedir. Diğer ellerinde tekrar normal boyuna çıkmış olan asaları vardır. başının üzerinde iki elinin. Giriş salonun yani dikdörtgenin kısa kenarlarından birindedir. dağlanmış olarak ete gömülüp. Kısaca buradaki sözlerin kabalist gelenekle ilgisi yoktur. Bu sırada kurbanın ızdırap çekmesi ve kıvranması olasıdır. Malkuth. Bundan sonra parmaklar ayrılmadan dirsekler kırılarak ön kollar kaldırılır. Yanma işlemi bitince el sürülmeden sadece düşünce ile kurbanın formu kaldırılır. Signa Venta Asanın topuzuyla dokunarak ya da işaret ederek kapıyı açar ve Signa Venta önde olarak girilir. Kazana gelmeden önce zeminde büyük bir kapak olduğu görülür. Yanmış. İlgili yolcu sağına. alevdir. aynı anda da biter. Signa Venta ellerini üç parmaklı selamlama pozuna geçirip. orada kalırlar. sağ ve 208 . Le Olaham Amen” der. yanmaya başlarlar. Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır fakat bu hitabe o zamanlar henüz geçirilmemişti. Gözleri açık olmakla birlikte nereye baktığı pek belli değildir. Dirseklerde kırıklık yoktur. o zamanlar bilinen en uyumlu sözlerdi. Yürüme pozuna alınır. Ve Gedulah. Birer kolundan tutarlar. Tam ilerde büyük bir kapı vardır. diğeri soluna geçer. Signa Venta Kollarını yukarıya kaldırdığı anda “Ateh. Kazanın hizasında. Bu sözler haraketlerle aynı anda başlayıp.

Bunlar artık hiç silinemezler ve kişiyi devamlı olarak yolcunun kontrolü altında tutarlar. KURTARMA İŞLEMİ Top hexagramlı kapağın içinden alınır ve salonun kapısı ile kazan arasında. Eğer iki kişinin birden ilgilendiği bir çalışmaysa. Bu top. Bir anda kazanın alevleri söner. Bu bölmelerden ayrıca her yolcu için birer tane vardır. Topun burada durduğu sürece kurban kurtulamaz. iki yolcunun ismi de karışık olarak yayılmıştır. Bu kazandan kurban gene normal bedeni ile çıkartılır. Bu yapılırken Signa Venta aynı sözleri söyleyip. Kapı kapatılınca hexagram saat yönünde dönmeye başlar. aynı jesti yapar. Buradan dışarıya çıkınca altarın yeniden normal dikdörtgen şekline girmiş olduğu görülür. Ve Geburah. Bu hexagramın çevresinde. içine atılır. Top. Bir çığlıkla beraber kurban kaybolur. kurbanın astral kalıbının ruh topudur. İstenilen yere götürülüp. Ve Gedulah Le Olaham Amen” denilir fakat el jesti aşağıdan başlayıp. Malkuth. Top içeriye atılır ve kapak kapatılır. 209 .sol duvarlarda hexagram şeklinde bazı kapaklar vardır. tepede bitecek şekilde tersten yapılır. Altarın önünde oturulacak koltuklar ve karşıda Signa Venta için bir koltuk vardır. Solda bulunan hexagram şeklindeki kapak açılır. Tamamen kurban yolcunun ya da yolcuların kontrolünde ve sıkıntı halinde olur. Kazanın yanına gidilir ve kurban kaldırılıp. Kapak açılır ve içi kan dolu bir kazan yukarıya çıkar. Kişi bu kata ulaşınca özel bölmeleri kendiliğinden teşekkül eder. harf harf yazılıdır. Signa Venta ya da ilgili yolcu elini daldırır ve kazandan bir top çıkartır. Topun üzerine başlangıçtaki diskin üzerindeki aynı dizaynla kurbanın ismi yazılır. zeminde bulunan kapağa asanın toplu ucu ile dokunulur. Tam karşıda. istenilen çalışma yapılır fakat çizimler kurbanın vücudunda kalır. çevresinde gene isimler yazılı olan fakat saat aksi yönde dönen hexagramlar vardır. duvarda. Bununla beraber kişinin tamamen düzelmesi istenirse yapılması gereken işlem farklıdır. Top buraya atılır ve atılırken aynı sözler söylenir “Ateh. koyulduğu soldaki duvardaki kapaktan alınıp buraya koyulursa kişinin yani kurbanın sıkıntıları biter. yani uçlarında saat aksi yönde yolcunun ismi.

piramit gibi bir şey oluşur. saat aksi yönde çizilir. Kurbandan iki kişi de istifade edecekse dairenin çizimi için hançerler aynı anda en tepeye batırılır ve herkes kendi yönündeki yarım daireyi çizer.. Kurbanın göğsüne hexagram gene iki kişi tarafından çizilir fakat ilgili olan yolcu tek başına. Bu yüzden Signa Venta. İki kişi de istiyorsa.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA . Yolcunun çevresinde parlak.DÖRDÜNCÜ KAT . Bundan sonra asayı yolcunun sağ ve sol omuzlarına dokundurup. kısımlar da görülür. Bu odada top sağdaki hexagramın içine koyulur. Daireye tepeden başlanıp.. Olay seksle ilgili olduğu için merkezde Venüs sembolü vardır. vs. Bu hexagram saat aksi yönde döner. Katlamalı değildir. ismi diskin üzerine daha değişik bir şekilde yazdı. Sağa sapılır. yeşil.. karşıki duvardaki. İstenen kişi önce aynı şekilde hexagrama alınır. “Venüs adına . Yazı ve çizimlerin yanmasından sonra ilgili yolcu kurbanı kucağına alır. Fakat istenen kişiyi her ikisinin de kullanması şart değildir.CİNSEL AMAÇLI YAKMALAR) Cinsel amaçlar için altarın sağına gidilir. saat yönünde dönen heksagramın içine yerleştirilir. Öğrenim sırasında üzerinde uygulama yapılan kişinin ismi sekiz harfliydi. heksagramın ortasına bir daire çizer. Bu odada da kırmızı hakim olmakla beraber pembe. takdis edermiş gibi deydirir. Bu çalışma da iki kişi tarafından yapılır. Çizimi yapan yolcu dairenin merkezine kendi ismini yazar. Top atılmadan önce gene üzerine isim yazılır.’yı hayatının sonuna kadar (Veya önceden tayin 210 . Aşağıda birleşirler. Karşıdaki duvarda gene bir arslan başı kabartması ve ortada kazan vardır.. Topun atılmasından sonra Signa Venta yolcuya diz çöktürür Elindeki asayı başına. İkisinin ismi karışık olarak yazılır. İsim ya da isimler düz yazılır. Olayı durdurmak için top buradan alınıp.

Ortada bir masa ya da kurban taşı benzeri bir şey vardır. “Sen (Kurbanın İsmi) şu anda. şekiller ve harfler çizilir. sıkıntı vermek. Kapak açılır ve aşağıya inilir. Sadece hexagramın ortasına Neptün sembolü koyulur. Kişiyi anında kabuslarla rahatsız etmek. Aşağısı tamamen kırmızı bir odadır. durdurmak için sola atılır. Kazanın olduğu odada duvarlar bir pemde. göğsüne aynı şekilde hexagram. Kurbanın formu masaya yatırılır.Signa Venta”. Kurbanın formu buraya yatırılır. Burası tamamen şeytani işler ve köleleştirme türü şeyler içindir. Kırmızı bölümler sert amaçlı seksüel yaklaşımlar içindir. Bundan sonra formla birlikte soldaki odaya girilir. Buradaki çalışma yöntemi de aynıdır. yılan. Bu odadaki imajlar daha değişiktir. fantastik bir canavar imajı verebilir veya isterse kendi görüntüsünü korkunç ve rahatsız edecek şekilde gönderebilir. Bu işlemlerden sonra altarın olduğu ana salona dönülür. korkutucu şeyler meydana getirmek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KABUS ODASI) “Kişiye kabus vermek yakmakla aynı şey değildir. Çizilenler yanar. rüyanda beni (Ya da Bizi) şu şekilde görmeni istiyorum (ya da istiyoruz)”. Bu odada da ortada bir kapak vardır fakat buradan kazan çıkmaz. bulunduğu odada çeşitli tıkırtılar. bir kırmızıdır. Kurbana şu şekilde hitap edilir. kazan ve duvarlarda hexagramlı kapaklar vardır. Burada kurbanın ne görmesi isteniyorsa o söylenecek. İki ya da tek kişi çalışılması farketmez. 211 . Burada da arslan. Burada top sağa. Elleriyle birer kolundan tutarlar. Tabii Sigan Venta her zaman mevcuttur. diğeri soluna geçer. İki kişi uğraşılacaksa biri sağına.edilmiş süre kadar) her türlü isteğini yerine getirmesi için sana veriyorum” der. Kısaca her ne istenirse o telkin edilmelidir. . yatağının sallanması ve benzeri şeylerdir. DÖRDÜNCÜ KAT . Yolcu bir köpek.

Siyah oda. Bu kolaydır. Ondan sonra kurbana yoğunlaşılır .“Bu da yeterli görülmezse burada bir kazan vardır. Karşılıklı otururken batıya. yuvarlak kesilmiş siyah kartondan hazırlanır. resim gibi meteryaller koyulur. Top ortaya koyulur. Bu işlem fiziksel plandaki bir çalışmayla da desteklenebilir . Arapça. Kurbanın odasında poltegeist olaylarının oluşması için de aynı işlem yapılır. herşey anında gönderilip. Buradan kontrol altında tutulup. Aşağısı karanlık bir ortamdır. asıl ilgili. Türkçe ya da Tragna alfabesi ile yazılması farketmez. Diskin hazırlanışında sadece harfler yazılır. çıkartılır. Kişinin yattığı yatağın hafif hafif oynadığı düşünülür.Signa Venta”. idareci yolcu oturur. Hexagram doğu batı doğrultusunda çizilmelidir. Kişi ruh topu haline getirilip öyle çalışılır . İki yolcu hexagramın iki üçgeninin sivri uçlarına otururlar. Kurbanla ilgili disk. Saat yönünde dönmektedir. Önce kurbanın ruh topu yapılır. mesela sürekli olarak yatağının sallanması filan için belli bir süre imajinasyon yapılmalıdır. Kartonun kendisi daire şeklinde kesilir. Fizik planda ruh topu olamıyacağı için hexagramın ortasına kurbanla ilgili saç. onun üzerine de kurbanla ilgili meteryal koyulur. “Bu tip bir denemeyi ilk başta bulunduğunuz odada bile yapabilirsiniz. Daire çizilmez. “Burada istenen şeye göre.Signa Venta”. Topa aynı telkinler yapılır ve çalışma sonunda duvardaki hexagramın içine kapatılır. İlk iki gün sallanır. yüzü doğuya dönük olarak. Herhangibir tıkırtı ya da bir cismi oynatmak gibi. Bunun için iki kişi olunması şarttır. Kişinin formu. Disk kartonu hexagramın merkezine. İsim yaldızla yazılır. Asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır ve aşağıya inilir. Fizik planda bir hexagram çizilmesi şarttır. tırnak. Zeminde bir hexagram ve hexagramın ortasında da kürenin oturabileceği gibi. Ondan sonraki günlerde de kurban sallandığını 212 . Bu işlemin yapılışı da şöyledir. Etkiler yaklaşık olarak bir hafta sürer. fazla derin olmayan çanak şeklinde bir çöküntü ya da bir çanak vardır.Signa Venta”. aynı şeyler yapılıp. Bu odada sadece sol duvarda hexagramlı kapaklar vardır. aynı şeyler söylenerek kazanda ruh topu haline getirilir.

Burada bazı kısa boylu tipler. üç. Aynı şekilde yere oturulur. işlemler yapılır. Burada sadece para ve iş konularında batırma ve yükselme çalışmaları yapılır. Bütün işlemler aslında bu varlıkları kullanarak yapılır. Üzerine şekil ve isim yazılır. Bu noktada fizik plana dönülüp. sayıda kişi üzerinde çalışılır. Gene kişinin bir resmi ya da meteryali gerekir fakat tanıdık birisi veya birileri olursa sadece isim de yeterlidir. Mavi olanlar tıkırtı yaparlarken kırmızılar direk olarak kurbanla ilgilenirler. Şirket vs. dört kişi olabilir. Çalışma sistemi aynıdır. oturulur. Turuncu odada iki. Buraya gelinir. yardımcı olur. İş konularında olaylar daha değişiktir. Top hexagrama yerleştirilip. Asıl gönderici gene doğuya dönük olarak oturur. “Bu şekilde sıkıntı olmaz. Çalışmada gözler kapalı olacağı için zaten siyah oda ile bağıntılı olunur.. Çalışma sonunda top hexagram hücresine kapatılır. Bunu devamlı olarak yapmak mümkündür. Bununla beraber yolcular siyah odada çalışırken her zaman bu varlıkları görmeyebilirler. Bunlar mavi ve kırmızı varlıklardır. Hiç bir zorluğu yoktur. Fizik planda çalışırken de önce buraya gelinir. Ancak bu çalışmalar sadece olumlu yönde olabilir. Bunlar bu odanın bekçileridir. Fizik planda zemine sarı bir kağıt koyulur. vs. DÖRDÜNCÜ KAT .Signa Venta”. Yukardaki odada rüyaya girme çalışmaları da yapılabilir. Dolayısıyla kurban odasında bu tipleri de görebilir.zanneder. Aynı kişi üzerinde çalışmanın tekrarı istenirse top hexagram hücresinden alınır ve üzerinde çalışılır. Çalışma sırasında Signa Vent burada bulunup. Sadece iyi rüya olur .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ KONULARI) Arslan tapınağında düz ilerlenip. gibi geniş kapsamlı olaylar da olabilir. Mesela üç. O tür bir kuruluşu batırmak bir çok kişiyi birden etkilemektir. cüceler vardır. arslanın ağzından girince turuncu bir odaya girilir. Bunların çalışması sonraki bölümde bulunur. yeniden top yapılmaz. Onu rahatsız ederler. Yalnız kişiler teker teker ele alınarak (Yani şirket gibi kuruluşlarda) 213 . Gene ortada hexagram vardır.

çalışılır. Top. Neptün sembolleri çizilir. aynı şekilde çalışılacaktır. Şirketi meydana getiren kişilere ait üç. dört kişi birden de olabilir çünkü sistem. Bunda da altı gün çalışılır. grup sistemidir. İlk önce şirketin bütün durumları imajinasyonla incelenir. sonra kişi orada oluşur. Hexagram gene aynı şekilde dışardaki salonda çizilir. Altı gün sonra top yukarı çıkartılıp. Vücutlara gene hexagram çizilir. Satürn. Kurbanların formları özellikle çıplaktır. aynı kabus odasındaki gibi ortaya koyulur. Eğer bir şirkete yardımcı olunmak istenirse aynı çalışma yapılır fakat top diğer duvardaki. Her gün aynı yere gelinip. Önce diske isim yazılır. sıkıntıya sokmak içindir. Sonra bu şirketin başka bir şirket tarafından ki. saat yönünde dönen hexagramın arkasına kapatılır. bu şirket yolcular olacaktır. bilinmelidir. Şirketi temsil eden top altı gün boyunca burada bırakılır. saat aksi yönde dönen hexagramın arkasına kapatılır ve o şirket tekrar batırılmak istenene kadar orada kalır. Yükseltme işlerinde planeter sembollerde Satürn yerine Jüpier yapılmalıdır. asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır. Gerekli işlemden sonra kurbanla birlikte turuncu odaya geçilir. Gereken her şey önceden hesaplanıp. Mesela bu şirket dışarıya yönelik iş yapıyorsa o kesilecektir. Çalışmada şirket bölüm bölüm yükseltilir. Kurbanın iflas ettirilmesi için arslana arka dönülür. Ona ait olan ne varsa elinden alınacaktır. Aşağıda. Bu işlem şirketi tamamen iptal eder. Şirketin her gün ayrı bir bölümü çökertilir. dört top varsa hepsi birden bir büyük kürenin içinde toplanacaktır. Burada üç. Hexagramın ortasına Merkür. odadaki ayrı bir kazana atılacaktır. Bu son kazandan top geri alınmaz. Güç buradan çeşitli yerlere kanalize olur. Burada da aynı şekilde bir kazan. Bu semboller batırıp. karşı duvarda Arslan kafası ve yanlarda hexagramlı dolaplar vardır. Şirketin ismi de olmalıdır. Çalışma bir hafta sürer. batırılması planlanacaktır. zeminde kapak. Olay tamamen sonuçlanınca yani istenen iş fizik planda tamamlanınca top buradan alınıp. Ne gerekiyorsa yapılır. 214 . yere bir hexagram çizilir.

Olaylar sanki bir film şeridi gibi seyredilir. vs. yolcularda olan aynı Güneş asasından vardır fakat onun asasının ucundaki Güneş sembolü küre şeklinde değildir. İlerlenir ve karanlık bir odaya girilir. İçerde mor. Buradaki varlıklar yeni gelen varlığın enerjisini emerler. Değişik insan figürleri. boyuna asılır. Bir sürü çıplak insan formu farkedilir. İçersi boyunlardaki hexagramlardan gelen ışıkla hafif hafif aydınlanmaktadır. Burası yolunu kaybedenlerin düştüğü. Burada görülecek fazla bir şey yoktur. bu katlara direk olarak ya da bilinçsizce kayanların kaybolduğu bölgelerden biridir. Burası üçüncü bölümün alt bölümüdür. İstendiği takdirde toplar buradan alınıp başka bir bölüme götürülür. Gene sütunlu bir yoldan yürünür. Pan’a benzeyen varlığın elinde de.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SONUÇ PENCERELERİ) İlerlenir ve duvarlarında bazı pencereler olan bir koridora çıkılır. Sıcak bir hava akımı vardır. renk girdapları oynaşır. üç metre boyunda bir varlık oturmaktadır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KAYIPLAR BÖLGESİ) Bu bölüm için majikal enstruman olarak bir kağıda hexagram çizilir ortasına yolcunun ismi düz olarak yazılıp. Asayla kapı açılır ve çıkılır. Yatık elips biçimindedir. DÖRDÜNCÜ KAT . İlerde kaya gibi bir şeyin üzerinde Pan’a benzeyen. 215 . İçerde erotik bir atmosfer vardır. Pan dışarda kalmıştır. Işıktan kaçan bir sürü acayip varlık farkedilir. Yolcuların girişinden sonra kapı kapanır. Varlık yolcuları sağ taraftaki bir odaya sokar. kırmızı. Dışarda gene aynı Pan’a benzeyen varlık beklemektedir. Kırmızı bölgeye geldikten sonra sağdaki kapıdan girilir. Yolcular bu bölgeden geçişleri sırasında sütunların ardından bazı görünmeyen varlıkların kendilerini gözlediğini açıkça hissetmişlerdi. Bazı sesler duyulmaktadır ve boyuna asılmış olan hexagramlar hafif hafif parlamaktadır. Orada yapılan çalışmaların geldiği yerdir. en az ikibuçuk. Buradaki pencerelerden çalışmaların gelecekteki olası sonuçları izlenir.DÖRDÜNCÜ KAT . birbirine karışmış yüzler görülür.

Sonraki gelişlerde insan figürü ve varlıklar yoktur. Buradaki odada da aynı arslan vardır fakat daha koyu renkli ve vahşi görünümlüdür. burada kazana atılan top. Bunlar gerektikleri zaman 216 . Mesela lanet çalışmalarında. Merdivenler bitince ilk baştaki kırmızı salona gelinir. İlerde bir merdiven görülür. beden olarak çıkar. keçi kafalı ve vücutlu. Pan’a benzeyen varlık buradan sonra gelmez. gene mesela kişi ayrıca narkotik maddelere müptela hale getirilebilir. Burada bekleyen büyük arslanların üzerinde ilerlenir. İstenilen ilaveler yapılır ve sonra ikinci bir kazanda tekrar top haline getirilir. Burada bazı varlıklarla karşılaşmak mümkündür. Bu bölümde olaylar güçlendirilir.BEŞİNCİ BÖLÜM (RUH YIRTMAK) Kırmızı giriş odasından sola sapılır ve buradaki kapıdan girilir. Zemin adım attıkça bulut gibi dağıp.Ve gene istenirse olaylar daha yumuşağa ya da serte çevrilebilir. Göz alabildiğine düz bir arazi. Aşağıda toplar üzerinde çalışma yapılmışsa. Merdivenler çıkılır. DÖRDÜNCÜ KAT . tahtın arkasında da bir keçi tanrı heykeli vardır. Kurban taşının çevresinde bazı tipler ve taşta yatan bir insan formu görülür. Mesela bunlardan birisi. kafasının iki yanında boynuzlar olan bir varlıktır. hexagramın dışında sivri uç hizasında bir taht. İlerde zemine çizilmiş olan çok büyük bir hexagram görülür. Bir anda gri bir ortama çıkılır. Bunu yapabilmek için iki gün çalışmak lazımdır. topların birlikte getirilmeleri ve tekrar yukardaki hexagramlı dolaplara atılmaları gerekir. Dişlerinden kan damlar. Boyunda taşınan hexagramların ışıltısı varlıkları kaçırtır. Arslanlar da aşağıda kalır. Bu görünüm ilk gelişteki öğrenim içindir. Simsiyah bir boşlukta yukarıya çeken bir girdabın içinde yükselinir. arkada ve ilerde. insan yüzlü. Gök yüzü daha açık gridir. havalanan toz gibi gri bir kül tabakası ile kaplıdır. Ortasında bir kurban taşı. Burada yukarıya çıkılan direk bir yol vardır. Bu bölümde sola dönülür ve düz bir yolla karşılaşılır.

Form kurban taşına yatırılır. Tamamen çıplaktır. kıskançlık. göz bebekleri ve irisleri siyahtır. İki kişiyseler birisi ayak tarafında durur. burada yapılacak olan ruh yırtma ya da ruh parçalama töreni öğrenilir. İçinden başka bir varlık çıkar. Gözleri yukarda tarif edildiği gibidir. Bu varlık kurbanın benliğini tamamen ele geçirdiği için mutludur. Kurban titremeye başlar ve göğsü yırtılır. Gözleri fosforlu yeşil. Saplamaya gerek yoktur. Hatta ilk gelişte rasgele bir formun üzerinde uygulama yaparak yolcuya öğretirler. dört ya da tek kişi tarafından yapılabilir. iki yardımcı çağırılır). Çıkan kötü bir varlıktır.yolcular tarafından çağırılırlar. Bundan sonra yolcu ellerini kurbanın başına koyar ve “Seni keçi tanrı adına (Baphomet. Ondan. üç. keskin hatlı ve şeytani ifadelidir. Suratı sert. Bundan sonra hançerler bırakılır ve eller kurbanın üzerine uzatılır. buraya gelinir ve kurbanın formu oluşturulur. Taht boştur. Bu sözler söylenince keçi tanrının enerjisi kurbana girer. Artık kurbanın kendisine ait olan bütün negatif yanları. Yolcu kurbanın baş tarafına geçer. Tek olma durumunda yolcu diğer üç yardımcı varlığı çağırır (İki kişiyseler. ÇALIŞMA Çalışma iki. şeytani vasıfları. Tırtırlı bir sesi vardır. İlk geliş durumunda tahtta oturan bir de kadın figürü vardır. soldakinin ismi Kindar ve ayak tarafında duranın ismi de Zoksen’dir. kincilik kendini yok etme meyilleri. 217 . Bir anda tahtta kurbanın aynısı oluşur. Dört kişi aynı anda hançerlerini yukarıya kaldırırlar ve saplarmış gibi indirirler. Pan ya da Tıkaslion denilebilir) takdis (Ya da kurban) ediyorum” der. yok etmek. Baş taraftaki yolcunun sağında duran varlığın ismi Setoh. Başı taht yönündedir. Bunlara infazcılar denilir. intikam.

Bu törenle istenilen olayların gerçekleşmesi çok uzun sürer. suratı mum gibidir. Şeytani güçlere biat etmek gibi şeylerden bahsetmişlerdir. burada kalır. Kurban taşındaki kişi yırtık durumda. Bu andan itibaren varlık ve kurban yolcunun kontrolündedirler. Bu çalışma dört defa tekrarlanır. kanlar içinde. Zaten Saki de bu gibi şeyleri yani ruhunu Şeytan’a satmak gibi Ortaçağ inançlarını ciddiye almamaktadır. bilinçaltlarında bulunan bazı şeyler yüzünden saçmalanmış olabilir. DİKKAT: Herhangi birisine bu işlmler uygulanmadan önce iyi düşünmek gereklidir. DÖRDÜNCÜ KAT NOTLARI Dördüncü katta alınan bazı bilgilerde ayıklama yapılması gereklidir. Çalışmalar peşpeşe ya da gün aşırı yapılabilir. Ortaya. dönülür.intihar. Mesela. Ancak her telkinin beş defa tekrarlanması gerekir. Kişi yavaş yavaş değişir ve tezahürler izlenir. Zemine makul büyüklükte bir hexagram çizilir ve içinde çalışılır. 218 . Kblan çalışmalarının ilk dönemleridir. İstenildiği kadar. Her gelişte kurban. Çalışma bitince her şey olduğu gibi bırakılıp. Çalışmanın sonunda. alkol ve narkotik maddelere meyil gibi vasıfları tamamen ortaya çıkmıştır. Yolcu ellerini kurbanın kafasına koyar ve “Artık senin kişiliğin bu şekildedir” diye telkin verilir. çeşitli telkinler verilebilir. En az altı ay içinde görülür. Çalışmayı fiziki planda desteklemek de mümkündür. Kara Güneş başlıklı kısımda görüşülen varlıklar Karanlık yana geçiş. İkinci bölümde. Yolcunun yüzü doğuya dönüktür. yani dördüncü çalışmanın bitiminde negatif varlık bu kata ait bir parça olup. kurban taşına kurbanın bir meteryali ya da mum bebeği koyulur ve bu bölümle rabıtalı olarak çalışma yapılır. Dolayısıyla yolcuların bilinçleri daha hamdı ve maji konularında. Bu çalışmaların yapıldığı dönem. Kblan çalışmalarında bu gibi şeyler yoktur. Tabii yırtma işlemi sadece birinci çalışma içindir. Bu bölümde yapılan çalışmanın geri dönüşü yoktur. infazcılar ve tahttaki varlık aynı şekilde bekler bulunur.

fiziksel plandaki çalışma odasında iki tane ayna bulunması gereklidir. Piramit. Beşinci katın girişinin majikal enstrumanı bir asadır. diğeri güney duvarına koyulur.Bütün katlar birer geçiş bölümü olmakla beraber Beşinci kat özellikle bir geçiş bölümüdür ve aynı zamanda yolcunun gücünün bir derece artmasıdır. Altındandır ve her yanı yakut kaplıdır. içinde bulunulan fizik plandaki çalışma yerine göre kuzey yönünde ilerler. Piramitin dışındaki çevreye mavili. Altar ve yolcular aynaların arasındadır. Seksüel amaçlı ruh yakma bölümünde kullanılan “Venüs adına. güney doğrultusuna yerleştirilir. BEŞİNCİ KAT Bu katın bütün bölümlerine ait çalışmalar için fizik plandaki altar kuzey. Dönüş yavaşlar ve sonunda tam olarak durur. Tepesinde minik bir kırmızı piramit vardır.. Bununla beraber çift ayna düzeni ilerlemiş çalışmalarda fazla gerekli olmayabilir. Daire gelen herhangi bir etkiyi ayna gibi geriye yansıtır. Bir süre sonra piramitin dönüşü hızlanır ve duvarları kısmen şeffaflaşır. Aynaların birbirlerini ve altrarı görmeleri gereklidir.” sözü. gibi isimler de kullanılabilir. Burada Ankolia. Durduktan sonra dışarısının simsiyah bir 219 . kırmızılı renklerin hakim olduğu görülür.İkinci olarak. çalışmanın herhangibir sembol ya da güce ithafı içindir. Bu uç. Bu katta çalışma yapılırken. Aynı zamanda koruyucudur. Aynaların biri kuzey. Asa uzun bir Hırıstiyan haçına benzer. yere ya da havaya bir şeyler çizmek için kullanılır. Yolcuların aynada görülmeleri fazla önem taşımaz. Cephe güneye doğrudur. Arinna vs. yolcularla beraber yükselir ve hafif hafif saat aksi yönde dönerek. Bu kata geçiş üs piramitinin toptan haraketi ile olur. Yani çift ayna enerjisi ilk girişler ve eğitim çalışmalarında şarttır. yeşilli..

Elinde aynı asadan bir tane taşımaktadır. Artık. Aydınlanmanın doğrultusunda ilerlenir. Sadece geriye bakılınca piramitin içi ve kapı görülür. Bundan başka hiç bir yazı yada sembol yoktur. ortama alıştıktan sonra aşağıya doğru inen ip merdiven yada benzeri bir şey görülür. Bekçi asasını sağa sola sallar ve tapınak yukardan aşağıya doğru aydınlanır. Siyah cüppeli ve kukuletalıdır. Bir süre bekleyip. Dışarsı tam bir siyah mürekkep denizinin dibi gibidir. karşı duvardaki ayna görülmemektedir. Yolcular sırtlarını masaya dönerler.mürekkep denizi gibi olduğu görülür. Zamin kuru. kat girişinin bekçisidir. Piramitin altı şeffaftır ve içi görülmektedir. dağların arasında çok hafif bir aydınlanmanın olduğu görülür. Aşağıda da her yan simsiyahtır. onun yerine bir kapı vardır. Tapınağın ortasına doğru ilerlenir. Sanki Güneş doğarmış gibidir. Bundan sonra bekçi tamam der ve takip edilmesini işaret edip. Kapı. Bu nokta yolcuların şuur yapılarına göre değişir. Sütunlardan meydana gelmiş. Tapınak görünümünde olan ve çok eski olduğu izlenimlerini uyandıran bir yere gelinir. İlerlendikçe aydınlık da tedricen artar. Hiç bir gölge yoktur. Aşağıya inmek ya da yukarıya çıkmak için inmeyi ya da çıkmayı düşünmek yeterlidir. Asasını yolcuların asaları ile çatıştırır ve havada bir ışın dalgalanması olur. Sırtına gümüş simle daire içinde olan bir pentagram işlenmiştir. havada durduğu görülür. İlerden bir varlığın geldiği görülür. piramitin içine göre olan izafi kuzeye dönmüştür. Zeminde bir beşgen şekli ve 220 . Bir süre daha geçip. kırmızı toprak ya da kildir. Doğrudan boşluğa atlamak ya da herhangibir başka şekille karşılaşmak mümkündür. Burası Beşinci Kat’tır ve Kabalist ekoldeki planeter temsilcisi Mars olan sefiranın karşılığıdır. kuru ve taşlıktır. Bu varlık. Piramitin zeminden beş metre kadar yüksekte. yukarıya kayarak açılır ve yolcular çıkarlar. Arazi geniş. Yüzler. Burada sözü edilen merdiven imajinatif bir şeydir. ortama alışınca gök yüzünün koyu lacivert olduğu ve ufukta. yukarsı yoktur. geriye döner. Aşağısı. klasik Yunan tapınakları gibi bir yapı.

hem de yön olarak hızlanmaya başlar ve hızla. İlerlenen doğrultuya “Bir” denilirse. Parmağında aynı daire ve düz pentagram sembollü bir yüzük vardır ( ). Meydanın ortasında çember şeklinde ateş yanmaktadır. Aşağıda volkanik bir arazi. Yolcunun doğrulmasını ister ve asası ile yolcunun kafasının önünde. Rehber elinde aynı asadan bir tane tutar durumda ve yüzü açık olarak yerde oturmaktadır. Yıldızın ortasında durulur. Çevresini daireye alır. Ateşin çevresindeyse. Tapınağa girdikten sonra. Bulunulan noktadan beş yöne doğru. yolcuların geldikleri yöne doğru ilerler. Saçları iki yanda örgülüdür. Pentagramın kolları saat yönünde döner. gitmiştir ve platformun üzerinde sadece yolcular vardır. yaşlı bir erkek görünümündedir. durum aşağıdaki şekildeki gibi tanımlanabilir. Donuk beyaz saçlı. Çevrede daire şelinde dizilmiş otuz tane sütun olduğu sayılmıştır. Ateş çemberi aralanarak yol verir ve yolcular bu bölümün rehberi ile karşılaşırlar. Yolcular önünde eğilirler ve elini öperler. Platform ateş çemberinin tam ortasına iner. havaya bir düz yıldız çizer. ateş çemberine doğru ilerlerler. sarp ve vahşi yerler.ortasında bir yıldız vardır. ateşin çevesindeki beş kişinin bulundukları doğrultularla çakışır durumdır. TAKDİS TÖRENİ Üzerinde durulan beşgen hafif hafif dönerek havalanır. Beşgenin ortası yani yolcuların bulunduğu yer dönmez. Platformun çevresindeki pentagramın kolları. Yıldızın daireye alınması tamamlanınca havadaki şekil kendiliğinden yatık 221 . karanlıklar içinde geniş bir meydanın olduğu farkedilir. oraya kadar götürmüş olan bekçi ayrılıp. Ayağa kalkar. pentağram düzeninde. Sol elini uzatır. Önce birinci kola girilir. beş tane yol vardır. Platform hem dönüş olarak. Yolcular pentagramın üst ucu doğrultusunda dümdüz. beş köşeye oturmuş olan beş tane varlık ya da bekçi vardır. Kızılderiliye benzer bir tip. Çevre alaca karanlıktır ve sadece bulunulan yere donuk bir aydınlık hakimdir. yanardağlar görülür. Aşağıda.

Kapının üzerinde beş oklu bir Mars sembolü vardır. Ve Geburah. İçersi koridor gibi uzun bir salondur. altmış basamak kadar indikten sonra kırmızı bir kapıyla karşılaşılır. Merdivenli bir giriş belirir. Donmuş gölün üzerinde yürünür. 3 . Yolcular onu birkaç adım arkasından takip ederler. 2 . kanatlı ve kartal başlı bir erkek.duruma girer ve yolcunun kafasından geçer. Fosforlu boya dökülmüş gibi ışıl ışıl yanan cam göbeği renginde bir göl. BEŞİNCİ KAT .BİRİNCİ BÖLÜM (SAVAŞ TANRISININ TAPINAĞI) Yol aşağıya doğru meyil kazanır. Bir anda derinlik kazanarak ışıktan bir silindir gibi yolcunun vücudunu kaplar ve kaybolur. İlerde bir göl görülür. Rehber asasını indirip suya dokunur ve su bir anda donar.Herkül tipli iriyarı bir erkek. Asa sembolün ortasına dokundurulunca kapı açılır. Her iki yanda eski savaş tanrılarının heykelleri görülmektedir. Tam ortasına gelince rehber tekrar asasını zemine dokundurur ve buzun bir bölümü çökerek açılır.Elinde asa tutan. 4 . Yapılan işlem bir enerji kaplamasıdır ve bu katın bütün bölümlerinde koruyucudur. 222 . Malkuth.Tek boynuzlu bir at. Aynı işlem diğer yolcuya da tekrarlanır. İniş sırasında duvardaki buz kristalleri açıkça görülmektedir. Elli. Bu işlem yapılırken rehber “Ateh. Ve Gedulah Leolaham Amen” sözlerini teleffuz eder. Her heykelin aynısınden bir tane de tam karşısında vardır. Bundan sonra rehber dönüp ilerler. Merdiven mavimsi bir ışıkla aydınlatılmıştır.Sekmet yada ona benzeyen bir tip. Yani her iki yandaki heykeller aynıdır. Heykeller girişten ileriye doğru şöyledir: 1 .

Şimşekler gücü temsil eder. 223 . En alttaki iki elde adeta birer hançer büyüklüğünde birer küçük mızak. karşılaşılan şekillerin şöyle veya böyle. Burada da bir yolcu başında boynuzlar olan bir tip görürken diğeri. Bu da kendine kullanılır. Pentagramın iki bacağı giriş yönüne yani yolculara dönüktür. Heykelin her yanında üçer kolu vardır.5 . Daha ilerde siyah taştan. Burada kişilerin gücünü emmek. güç vermek için çalışmalar yapılabilir. Ortada yuvarlak ve üzerine bir pentagram çizilmiş olan bir masa vardır. Bu sadece yolcuların kendilerine kullanılır. diye iki. 18 Gerek burada. boynuzlu miğfer giymiş bir tipleme algılamıştır. gerekse başka bazı yerlerde. ortadaki kollarda birer kılıç ve üstteki kollarda da birer yıldırım vardır. Bulunulan meydanın en dış tarafında daire şeklinde dizilmiş sütular vardır. Zemin beyaz dalgalı siyah mermerdendir. Bununla beraber bunların üçü de istenildiği takdirde dışarıya kullanılır fakat mızraklar asla kendine veya iyi niyetle dışarıya karşı kullanılamaz. İlerlenir ve koridor geçilince daire şeklinde bir meydana çıkılır.Boynuzlu veya boynuzlu miğfer giymiş. Kılıçlar savaşmak içindir. üç farklı şekilde olabileceklerinin belirtilmesinin nedeni çalışma sırasında farklı yolcuların. Mızraklar yok etmek içindir ve bu sadece dışarıya kullanılır. İki el birleşir ve alındaki enerji ile birleşerek ortaya gereken tür enerjiyi yollar. Başında bir miğfer vardır. elindeki mızrağı atış pozunda tutan bir erkek. enerjisini almak veya güçlenmek. altı kollu bir tanrı heykeli görülür. Burada çalışma yapılırken heykelin gözleri açılır ve pentagramın ortasına enerji verir. Miğferin üstünde üç yana bakan birer kartal kafası vardır.18 Bunlar tarih boyunca bütün kavimlerce tanınmış olan ve benimsenen çeşitli savaş tanrılarının sentezleridirler. Heykelin gözleri kapalıdır. farklı imajlar algılamalarındandır. yok etmek. Tanrı formunun ellerindeki aletler buna göre kullanılır.

hayatının silikleşmesini ve hiç bir şey yapamamasını İndra’dan istiyoruz”. Rauf’un bütün enerjisinin bir ay müddetince bitip kaybolmasını. Çalışmanın hitabesi şu şekilde yapılmalıdır. uygulamaya göre şekilden şekile değişir. Çevresinde bir daire vardır. savaş enerjisinin tecessüm etmiş halidir. Buna rağmen. Bunlar kurbanı germek için kullanılırlar fakat bu. bilinen form uymasa da. Rehber pentagramın sivri ucuna geçer. Olayı yürütecek olan yolcu yıldızın giriş yönüne göre sağda kalan ayağının hizasındadır. çevresini tahrip etmek ve benzeri şeyler için yapılacak çalışma anlatılmaktadır. Bu süre bir saatten bir yıla veya sonsuza kadar olabilir. Bir anda soldaki duvarda bir pentagram meydana gelir. Pentaramın beş ucunda da birer büyük çivi görülür. “İndra adına bu seramoniyi açıyorum. kendisini de bir sürü değişik yerden birine yollamaktır. Eğer niyet ölüm değilse istenilen şeyin ne kadar süre içinde faal olmasının istendiği önceden belirlenmelidir. mesela Sekmet de denilebilir. YOK ETME ÇALIŞMASI Burada kurbanı öldürmek. enerjisini yok etmek.Buradaki savaş tanrısı çağlar boyu kavimden kavime ismi ve şekli değişmiş olan savaş tanrısının. Önemli olan bilinen bir savaş tanrısı 224 . Şimdiki uygulama kurbanın enerjisini alıp. çalışmanın yapıldığı sırada rasgele seçilmiştir. Bilinen herhangibir mitolojik savaş tanrısının ismiyle anılması hiç farketmez.19 19 Buradaki ithafa kullanılan İndra ismi Hint mitolojisinden. Bunun yerine herhangi bir isim olabilir. Buradaki form aslında cinsiyetsiz fakat başta erkek gibi kabul edildi. Burada duvarlar haraketlidir ve pentagram kayarak heykelin tam karşısına gelir.

ayin ya da çalışma denilmesi de mümkündür. Herkesin yüzü tanrı formuna dönüktür. İstekler bir ayla sınırlı olmakla beraber etki yıllarca sürdü. Denek olarak o alındı. O dönemde ortalarda olan bir Dr.Bu noktada rehber ve yolcu veya yolcular asalarını iki elleri ile kavrayıp. Herne kadar bu sadece bir eğitim çalışmasıysa ve gerçekte fazla bir şey beklenilmemişse de Dr. Bu şekilde havada bir pentagram çizilmiş olunur. Asa yukarda iken “Ateh” denilir. Haraketler de öyle. sol omuzun önüne yatay olarak çekerken “Ve Gedulah”. bir kılıç gibi havaya kaldırırlar. Dr. bir süre ortadan kayboldu. Çalışmanın alındığı sırada. Bu işlem Golden Dawn’ın bilinen. Kısaca hayatı tam olarak pasifize oldu. Pentagramın küçük ritüeli” veya “Kabalistik haç ritüeli”nin biraz değişik bir şeklidir. Sol kasığın önüne indirirken “Malkuth”. uzaklaşması. işleri hep ters gitti. isminin kullanılmasıdır. Rauf pasifize oldu. eğitim amacıyla kullanılması gereken bir denek gerekliydi. Rauf istenilen hale girdi. buraya göre tadil edilmişlerdir. Hepsi sizden alınıp. başlama noktasına çıkartılırken “Amen” denilir. tam olarak pasifize edilmesi gerekliydi. Rauf’un belli bir olaydan vazgeçmesi. Sağ kasığın önüne indirilirken “Le Olaham” ve tekrar baş üzerine. Yukardaki ithafta kullanılan Rauf ismi rasgele seçilmedi. 225 . Seramoni kelimesi yerine ritüel. “Burada kullanılan bu İbranice kelimeler sizin bildiğiniz ve duruma en uygun olan sözlerdir. Sağ omuzun önüne yükseltirken “Ve Geburah”. Başarısız evlilikler yaptı.

bacakları aynen pentagram şeklinde gerilmiştir. hizasında durduğu kolu boyunca.Rehber”. çevresine de yolcunun ismini harf harf. Bu işlem tamamlandığı anda ortadaki masa birdenbire boşalır ve kurbanın şekli aynen duvardaki panoya geçer. Bu 226 . vücudun içinde kaybolur. sağ elindeki mızrak fırlar ve kurbanın kalbinin tam ortasına saplanıp. sol kalçaya kadar inen bir çizgi belirir. merkeze doğru indirir. saat aksi yönde yayar. Vücutta sağ omuzdan. Kolları.Durumun gerçek gereği olan sözler ve haraketler değildirler. Yıldızın bütün boşluklarına isteyen yolcunun ismini yazar. Pano kendi ekseni etrafında saat aksi yönde dönmeye başlar ve tanrı heykeline doğru yaklaşır. pentagrama gerili olarak belirir. Rahatlıkla kullanılabilirler. Bu noktada rehber asasını indirmeden yüzünü yolculara döner. Heykelin gözleri açılır. Rehber eliyle kurbanın önce alnına sonra kalbinin üzerine birer pentagram çizer. Pentagramların çevrelerine birer daire çizip. Asaların uçları tam ortada çakışırlar. . Fakat hiç bir sakıncaları yoktur. Yolcular da pentagramın kendi bulundukları ayaklarının hizasından asalarını aynı şekilde indirirler. Bu anda kurbanın formu masanın üzerinde. Elindeki asayı vücut simetri ekseni üzerinden ve masanın üzerindeki pentagramın.

yolcular ve rehber istenilen kata inerler ve rehber elindeki asa ile diski istenilen yere atar. Heykelin gözlerinden kırmızı. asa iki elle tutularak havaya pentagram çizilip. Yönetici sağda durur. Büyük bir alan olması gerekmez. Yönetici olan. Çevresinde. ortasında yolcunun ismi yazan büyük bir kırmızı pentagram oluşur. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA. Yukarda anlatılığı gibi. kişinin resmi ya da herhangibir meteryali ile mümkün olur. Savaş tanrısının hitabesi yapılır. Sıfır katında.. Yaki’ye verilmiştir. Çalışma sırasında bu kat ve bu tapınakla devamlı olarak zihinsel irtibat devam ettirilmelidir. ilk girişteki gibi bulunur. kurbanın gerili olduğu disk. Fizik planda. siyah karışımı bir ışın çıkmaya başlar ve panoya vurur. Kurbanın formunu masa üzerine yatırmak. yani kurbanın akibeti ile asıl ilgili olan yolcu yere veya masaya pentagramı çizer. Burada herşey yerli yerinde. Kurbanın göğsünde bu defa sol omuzdan sağ kalçaya inen bir çizgi belirir. Bu diske hiç dokunulmadan. yerde veya bir masada çalışılır. Fizik planda savaş tanrısının heykelinin doğuda bulunduğu farzedilir. Pano yerinden kurtulur ve boşlukta dönmeye devam eder. Rauf’un formu. Cephe ve pentagramın sivri ucu doğu yönüne bakar durumdadır. Tekrar tapınağa dönülür. Gözlerden gelen ışın kesilir fakat kurbanın formu hala ışıldamaya devam etmektedir. Bundan sonra pano eski yerine gerilereyerek tanrı heykelinden uzaklaşır. Şimdi kurbanın üzerinde tekrar bir daire ve yıldız belirir. hitabe okunur. Kurbanın formu titremeye başlar.sefer tanrı heykelinin sol elindeki mızrak fırlar ve gene kalbe girip kaybolur. 20 Bu çalışmanın deneği olan Dr.20 REHBER TARAFINDAN ANLATILAN. 227 .

Yukarda görülen bütün çalışmalar. Şimşekler yollanırsa kişinin enerjisi artar. Aslında istenen kişinin ya da yolcunun kendi formunun devamlı olarak panoda. çalışanların önünde böylece kalacaktır. Bu. Formlar içiçe geçip tek olurlar ve masadan kalkar. Çizgilerin belirip. tam olarak kurtulamaz hale getirir. Bu çalışmada. Bundan sonra üzerine tekrar pentagram oluşturup. Bundan sonra Astral plana geçilir. Eğer yolcu yalnız çalışıyorsa kendisi için yardımcı olarak kendi formundan iki tane yaratır. Meteryal piramit içine alınır. Pentagramdaki form çıkartılıp. zikir gibi çalışmalar yapıldıktan sonra buraya gelinir. Üzerindeki pentagramın içinde yönetici ismi. şimşek şeklinde kırık çizgilerden oluşur ve ışıl ışıl yanar. O. Direk olarak burada yapmak bir iş yaramaz. aynen tekrarlanır. masaya götürülür ve iki form birleştirilir. Vücutta meydana gelen çarpı da düz çizgiler değil. pano. sürekli enerji alır halde bırakılası mümkündür. Fizik plandaki bebeğin önce başına sonra göğsüne pentagram çizilir. bekleme 228 . Mızrakların kişinin içinde erimesi acı çekmektir. Ortasına yönetici ismi yazılır fakat isim daire içine alınmaz. ENERJİ YÜKLEMEK Bütün uygulama aynıdır fakat bu sefer şimşekler atılır. gözlerden gelen akım kesildikten sonra duvardaki form oldukça bitkin görünür. orada dururken masada aniden yeni bir form belirir. Bundan sonra kişi istenilen yere atılır. balmumu veya akla gelen her malzemeden olabilir. Gözlerden gelen ışık parlak kırmızıdır ve dalga dalga gelir. Işınlar başına vurup. Böylelikle enerji sağa sola yollanabilir. bütün pentagramı üzerine çizip. vs. yolcu kendisi enerji alıyorsa yolcunun ismi yazar. Çalışmada kullanılan bebek. Bütün çalışmalarda bekçi mutlaka buradadır. Bütün katlar için normal fizik planda bebek. talisman. bütün vücudu kaplaması ile oluşan çarpı aslında çizgi değil mızraklardır. tahta.Havada pentagram çiziminin bitmesinden sonra oturmak ya da isteğe göre ayakta devam etmek mümkündür. ismi yazılır. Önce fizik planda dört gün çalışılacak.

İlerde altıgen şeklinde bir kapı görülür. yüksekte duran beşgen şeklinde bir platform görülür. zemini kül kaplı olan alacakaranlık ortamla karşılaşılır. anahtarıdır. dağlar arasında 229 . 30 cm. İlerde. Buradan geçilirken statik elektirik çıtırtılarına benzer sesler duyulur. Köprü ya da su kemeri gibi bir şeyin üzerinde durulmaktadır. üç basamakla çıkılır. boşlukta durmaktadır. Piramitten inilir ve aynı.İKİNCİ BÖLÜM. Duvarın üzerinde Koç burcu ve Jüpiter’in birbirine geçmiş sembolleri vardır. BEŞİNCİ KAT . İki. İki yanında sütunlar vardır . Ortası parlamaktadır. BİRİNCİ ÇALIŞMA (SEKS TANRIÇASININ TAPINAĞI) Bu bölümde asa kullanılmaz. Kemer sağa kıvrılır.süresi yerine buraya gelinip. Aşağısı gene karanlıktır. Dört gün yerine talismanın normal çalışma süresi ne ise o da olabilir.Saki. telkinler yapılır. . Havada zeminden 20. Kapı zeminden yüksekte. Bu levha bir tür geçiş parolası. Üzerine çıkılınce havalanır. Zemin mermerdendir. Arkaya bakıldığı zaman geçilen kapı değil de bir duvar görülür. Bölümün majikal enstrumanı üzerine ters pentagram çizilmiş olan bir altıgen levhadır.

Bu bölgede gök. güneş kısaca herşey kırmızıdır. Yolcuların getirdikleri levha bu boşluğa tam olarak uyar. seks maji kullanarak bazı varlıkları çağırmak ve onlarla kontak kurmak. kadınları kendine ya da istenen kimseye bağlamak ve bu gibi. çalışmayı erkek ve kadın formlarına yaptırtır. toprak. istenilen kimse ya da kimselerin formları oluşturulur.Pentagram. Bu bölgenin bekçisinden seksüel konularla ilgili çeşitli teknikler. Başka birisi için çalışılıyorsa isteyen kişinin formunu da oluşturmak gerekir. Bu durumda yolcunun kendisi tarafsız kalıp.çember şeklinde ateş görülür. Aslında mağara olmayan fakat mağaraya benzeyen bir yere gelinir. kurbanın gözünde tam seks sembolü olması ve kendi anlayışına göre ona tapmasıdır . Pentagramın sivri ucuna yani geliş yönüne doğru bakan ucuna yürünür. Bu sefer çemberin içinde bir de pentagram vardır. "Maksat cinsel organların. Gene altıgen biçiminde bir bölgeye. Burada iki kişilik çalışma tarzı anlatılmıştır fakat tek çalışmak da mümkündür. Bundan sonra bekçi geçişi kabul eder ve kendisinin takip edilmesini ister. İstenen formlar çıplak olarak gelirler. varlık çağırma işlemlerinde kullanabilmek yöntemleri öğrenilir. sağ taraftır. üçgen düzeninde oturulur. Üzerinde bulunulan platform. Bekçinin bir el haraketi ile yolcular da soyunmuş olarak görülürler." 230 . Elide aynı şekilde altıgen bir levha tutan bir adamla karşılaşılır.Bekçi. Ondaki levha daha büyüktür ve ortası boştur. Birşey farketmez. yolcuların geliş yönüne göre ters durmaktadır. Oraya oturtturulur. pentagramın ortasındaki beşgen bölgeye iner ve tam olarak intibak eder. Bulunulan yer pentagramın ikinci kolu. BAŞTAN ÇIKARTMA VE KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bulunulan noktada.

başka bir kişi hesabına çalışılıyorsa eşkenar dörtgen tarzında oturulur. Ortadaki. haraket halindeyken saat aksi yönde döner. Heykel oldukça büyüktür. bekçiye ait olan koltuk biraz geridedir. kafaları merkeze. Tanrıça fallusu zemine doksan derece dik olarak havada tutmaktadır. En alttaki iki eli ile insan boyunda büyük bir fallus tutmaktadır. kendi ekseni etrafında saat yönünde. B Y1 K1 Y2 K2 Oturuş pentagram düzenindedir. bekçi ve formların üzerinde oldukları disk havalanır. erkeğe karşı da uygulama yapılabilir.21 Yolcular. bekçi üsttedir. Burası büyük bir salon veya tapınağın içidir. Kadınlar. Disk. Heykel. Diğer kollarında ne olduğu ilk bakışta farkedilmez. yolcular iki orta kol hizasında. İsteyen kadın. Koltuklar yer değiştirebilmekte ve istenildiği takdirde yatak şeklinde de imajine edilebilmektedirler. 21 231 . Bulunan çift sayısı artı bekçi kadar. kadın formları alt kollar hizasındadır. Eğer bir yolcu varsa üçgen düzeninde. Hepsi aynı yöne bakmaktadırlar ve ilerde gene altı kollu olan bir tanrıça heykeli vardır. bacakları. Disk biraz yükseldiktan sonra bir noktada durur. beyaz dalgalı kırmızı mermerden koltuk görülür. fallus. Yani fallus vücudun bir eklentisi değildir. koltuklar ve herşey kırmızı Bu çalışmalar sadece erkeğin kadına hakimiyeti üzerine kurulmuşlardır fakat bunun çalışmanın alınışındaki yolcuların erkek olmalarına bağlıyorum. Oldukça güzel bir kadın formudur. Bekçi pentagramın üst ucu doğrultusunda. Bu durumlarda kadın daima altta. pentagramın bacakları doğrultusunda uzanmış durumdadırlar. Buradaki çalışmada iki çift için iki ve bekçi için bir olarak üç koltuk vardır. istenenin erkek olması ya da yolcunun kadın olması halinde bazı değişikliklerle.Bu noktada kurbanlar ve yolcular platformun üzerine aşağıdaki düzende yerleşirler. dururken.

kadının ismi için alınır. sicil ve yazılar mutlaka Tisan alfabesi ile yazılmalıdır. kurbanların sırtlarına devamlı bağlı kalmaları için bazı şeyler yazar. heykele karşı oturulur. yüz yıllardan beri kavimden kavime değişen seks tanrıçasının isim ve formlarının Astraldaki sentezidir. Arkada bulunan bekçi iki elini kaldırarak tanrıçanın hitabesini okur. Bütün isim. Burada tanrıçanın ismi önemli değildir. sırtlarını yolculara dönüp anal seks konumunda yolcuların kucağına otururlar. daire ile birleştirilir. 2 . Bu işlem sürerken tanrıça heykelinin iki gözünden 232 . Bundan sonra kurbanlar bir tür trans haline girip. Çizim tamamlandıktan sonra bütün çizim ve yazılar kurbanın formunun içinde eriyerek gözden kaybolurlar.Pentagramın ortasına yolcunun ismi ya da sicili yazılır.Dairenin üzerine “Bu kadın (İsmi) yolcunun (İsmi) istediği sürece onun her istediğini yapacaktır” yazılır. Aşağıda görülen bu yazı ve çizimler şu sıraya göre yapılır: 1 . Tanith olabilir. Ellerini koltukların kollarına dayayıp. 4 . Kurbanlar oral seks yapmaya devam ederlerken bekçi gelir ve yolcuların önünde eğilip.Sivri ucun altına kadının ismi veya sicili yazılır.Alttaki yarım daire çizilip. 3 . Önemli olan çalışmanın herhangibir seks tanrıçasına adanmasıdır.Önce bir ters pentagram yapılır. Ankolia olabilir. Bu.mermerdendir. Koltuklara. İştar olabilir. kalkıp inerek kendiliklerinden cinsel teması devam ettirirler. Yolcunun bildiği herhangi bir isim olabilir. Kurbanlar sırtlarını heykele dönerek yolcuların önünde diz çökerler. 6 .Üzerine bir Astra çizilir ve üçgenin bacakları uzatılıp. Eğilirler ve yolculara oral seks yapmaya başlarlar. yüzlerini heykele. 5 . 7 .Pentagram daire içine alınır.

Kurbanların formları. Gözlerden gelen ışın yavaş yavaş kurbanları şeffaflaştırır ve kurbanlar yolcuların formları içine batıp kaybolurlar. Yolcular koltuklardan tekrar giyinmiş ve kurbanların formları içlerinde olarak kalkarlar. formların tekrar dışa alınması ise ancak etkiyi sona erdirnek için olmabilir. Ortada büyük bir daire ve içinde kurbanlar görülür. yaldız veya kurşun kalemle veya beyaz üzerine kırmızı kalemle büyük bir üçgen.22 FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Kırmızı kalemle. Kılıç dairenin içindekileri bir tür etki altında tutar. Bekçi ellerini kaldırıp şunları söyler. gibi şeylere gerek yoktur. Bu yüzden. Yolcu istediği sürece onun kontrolünde kalır. B. Bekçi arkada. Tragna çalışmalarının genel yapısının bu şekilde olmdığını düşünüyorum. Tanrıça kılıcı dik olarak dairemin ortasına saplar. Kblan kitabı tamamlandıktan sonra yapılan daha ileri seviyeli çalışmalara da bakarak. Fallus kaybolur. Kurban artık buradan dönemez. Koltuklar kaybolur veya geriye kayarak gözden kaybolurlar. “(Kadının ismi). 22 Bu çalışmanın notları titizlikle kayda geçti fakat yine de yıllar sonra olay üzerinde düşündükçe bazı karışıklıklar olduğuna inanıyorum. dört gün içinde görülür. Tanrıça heykelinin önünde.Kısa 233 . Heykelin iki kolu fallusu bu üçgenin ortasına dik olarak bırakır. Olayın fizik plandaki yansıması üç. çevresine yolcunun ismi yayılır. yolcuların içinde kaybolduktan sonra orada kalmalıdırlar. Teorik olarak zikir vs. ortasına bir daire çizilir. Şimdi iki orta kolun büyük bir kılıç tuttuğu görülür. Buradaki işlem bitmiştir. Bu işlemin yapıldığı bebeğin başka bir operasyonda da kullanılıyor durumda olması önemli değildir. Tanrıça heykelinin önünde üçgen formunda durulur. Işın kesilir. Elleri gene eski konumuna çakilir. çalışma notlarında karışıklık olduğu düşüncesine kapılıyorum. Ortam değişir ve çıkılır. Tanrıça kılıcı önce bekçiye sonra yolculara deydirir.kurbanlara kırmızı bir ışın yağmaya başlar. Bunlar bebek içinde saklanır. İşlem çalışır. (Erkeğin ismi) istediği kadar bunu yapacaktır”. yolcular önde ve yanyanadır. Dairenin ortasına kurbanın ismi yazılıp.

İKİNCİ ÇALIŞMA (SEKS MAJİ YÖNTEMLERİ İLE VARLIKLARLA İLİŞKİ KURMAK) Aynı tapınakta. Kırmızı bir odaya ulaşılır. Bekçi öndedir ve yolcular kurbanları kucaklarında taşımaktadırlar. Burada görülen ve yapılan uygulamaları normal fiziksel planda aynen tatbik etmek gereklidir. Olayların sadece imajinasyonda kalmaları fazla bir fayda sağlamaz. Burası Envocation ya da davet yapmakta kullanılan bir bölümdür. Yani pentagramların üst uçları ile iki alt ucun arasından 234 . iki bin defa uygun bir zikir yapılması.Teorik olarak herhangi bir çalışma gerekmez denilmesine rağmen pratikte günde bir. Bu odada iki tane pentagram şeklinde yatak vardır. Yatakların başları birbirlerine 45 derecelik açı yapar. Tabii burada görülen pentagram şeklindeki yataklar gibi malzemeleri fizik planda sağlamanın pek imkanı yoktur. tanrıça heykelinin altındaki bir kapıdan girilir. BEŞİNCİ KAT .İKİNCİ BÖLÜM. Yolcu sayısına göre tek yatak da olabilir.Saki. aynı bebeğin içine bir de etki altına alma talismanı konulması daha iyi sonuç verebilir .

Kadınlar hafifçe farklılaşırlar. Yolcular haraketlerini durdururlar. Bekçi kaldırdığı pentagramları sanki takdis eder gibi yolcuların başlarına indirir ve bir güç yansıması olur. Hayvansal hisleri yükseltmek. Bekçi kollarını kaldırınca pentagramlar da ters pentagram oluyorlar. ve geburah. pek anlaşılamayan bir hitabe okur. biraz da ilkelleştirmek içindir. Sizin demon olarak nitelendirdiğiniz enerjiler biraz ilkeldirler. Yarı erkek. pentagram şeklinde yatırılırlar. Bu. Her yan kırmızı. Yolcular gitgel hareketlerini yeniden devam ettirmeye başlarlar. Tekrar yerine geçer ve sırtı yolculara dönük olarak ellerini şaldırıp ismi üç defa söyler. Pentagramları kadınların başlarına bırakır.Bekçi. Bu pentagramların üst uçları biraz uzuncadır bekçi bunları sanki atış bıçağı gibi uçlarından avucuna oturtmuş olarak tutmaktadır. tek isim. Konuşma sırasında kadınlar zaman zaman doğrulup. Bekçi pentagramları çeker ve çağırılacak olan varlığın ismini söyler. Sırtüstü dönerek normal ilişkiye girerler. Kişinin acı duyması iyidir . le olaham Amen” sözlerini söyler. (Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır). Malkuth. şu sözleri söyler: “(Varlık ismi). Ellerini havada tutarak “Ateh. kişiyi ters duygular içine sokmak. “Bu kadınların ruhlarına girmeni istiyorum” deyip. Önce anal seks gereklidir.geçen bir hayali çizgi olursa bu iki çizginin çakışması 45 derecelik açı meydana getirir. çağırılan varlığın sesidir. ve gedulah. Bundan sonra varlıkla konuşulur. Bitirince kollarını açıp. Bekçi kadınlara yaklaşıp pentagramları sanki damgalar gibi sırtlarına deydirir. zemin siyahtır. Eğer kişi tekse tabii. Bu sırada odada bazı değişiklikler olmaya başlar. Bekçinin ellerinde iki tane pentagram belirir. Yolcular bacaklarının arasına girer ve derhal anal seks yapmaya başlarlar. Bu ve bu (Kadınların isimleri. Ortalarına varlığın ismini kazır. Bunların söylenişi sırasında pentagramları birbirine deydirir. Kurbanlar kolları ve ayakları açık olarak yüzüstü. bir 235 . Şimdi çok istekli görünmektedirler.) kadınların ruhlarına girmeni istiyorum”. Demoniak kontaklar için bu tür şeylere gerek vardır. yarı kadın bir sesle ne istendiğini sorarlar.

Bunun üzerinde birbirine yapışık iki neptünden oluşan bir işaret görülür. ondan sonra tekrar devam ederler. Bu şekil. bunun varlık için gereken enerjinin sağlanması maksadıyla yapıldığını söylemiştir. bu çalışmanın ortak sicilidir. Bu çalışma için herhangibir eski grimoire’dan herhangibir sprit seçilebilir. Bekçi. Gelen varlık kendi fonksiyonlarının ilgili olduğu konularda bilgi verebilir. Çağırılan varlık kadınların içinden çıkacaktır. Bu şekil. Mavi gözlü. Tragna ekolü varlıklar ile görüşülüyorsa Tragna sistemine göre sicili hazırlanmalı.süre oral seks durumuna geçip. Bu odada bazı bilgiler almak ve çağırılan varlıkla daha ileri görüşmeler yapmak mümkündür. daha modern zamanların çalışmalarından bazı antiteler çağırılabilir ya da tamamen Tragna ekolünden bir varlık seçilebilir. belki efemine bir tip. Tarot vs. Sarışın bir erkek. Astroloji. Eğer başka çalışmalardan bir varlıkla irtibat kurulması isteniyorsa varlığın sicili bilinmeli. Çalışma yerinin duvarında da birbiri üzerine kapanmış iki pentagramdan oluşan bir sembol vardır. Konuşması kadınların ağzındandır. öğretebilir fakat bilgi istenen konularda yolcuların belli bir altyapıların olması gereklidir. Mesela fal bakabilr. Fakat zaman zaman gene onlarla bütünleşebilir. Çağırılan varlık kendi fonksiyonlarının dışında. Bunun dışında gene varlığın fonksiyonlarına göre belli işlerde görevlendirilebilir ya da denek olarak kullanılan kadınların üzerinde etki gösterebilir. 236 . Bu çalışmanın alındığı sırada karşılaşılan varlık bir sentor formuydu. denek kadınlara kendi karaktrini de aşılayabilir ve daha sonrası için bir tür possesion durumunda kalabilir. Çağırılan varlığın sicili de ayrıca duvara çizilmelidir. Herne kadar erkek bir atsa da insan kısmı biraz kadınsı. Çalışılan salonun dibinde başka bir kapı vardır. küçük boynuzları var. Aşağıda görüldüğü gibi iki pentagramdan ziyade bir sekizgeni andırır.

FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Pratik uygulamanın ilk çalışmasında mümkünse. Bu konum varlığın yolcuyu kullanarak kadına geçmesini sağlar. Yolcu da aynı şekilde üzerine yatarak ikinci pentagramı oluşturur. Burada önce gevşetici bir masaj yapılması gerekir. Kadının ellerini kapatmasına engel olunmalıdır. Kol ve bacakları gene açıktır. kadının alnında. Kadın ters çavrilir. kolları ve bacakları açık olarak pentagram düzeninde yatırılmalıdır. Eller bir süre açık tutulur. Sevişme sırasında alnının ortasına bir pentagram projekte edilip. üzerine bir üçgen geçirilir. Bu sırada giyinik olması önemli değildir. ortasına bir daire 237 . Üç köşesine de çevre harfleri koyularak. ortasında pentagram olan imajinatif bir Astra yaratılır. on dakika kadar sürdürüldükten sonra kurban transa benzer bir duruma girebilir. Önce sırtına elle bir pentagram çizilip. Bundan sonra şayet giyinikse soyunulur. kadın. Durum beş.

Bir süre sonra kadın kendiliğinden kalçalarını kaldırmaya başlar. Bu sefer de boşalma gereklidir. İlk çalışmada çağırılan varlıkla direk konuşmaya çalışmamalı. Bu çizimler elle yapılır yani kalem. Bu sefer boşalma gerekli değildir. Önce arkadan yapılır. Kadının acı duyması önemli değil hatta daha iyidir. Başka bir gün kadın hipnoza sokulur. Bundan sonra oral sekse geçilir. Pentagram daireye alınıp. Bu yaklaşık olarak onbeş dakika kadar sürdürülmelidir. Buraya boşalma yapılır. Varlık çağırılır ve yukardaki Astral çalışmada 238 . Önce göğsüne bir pentagram çizilir. iki bacağın arası bir çemberle kapatılır. üçgenin içine yolcunun ismi yazılır. Bundan da sonra kadın sırtüstü yatırılır. Bu işlemden sonra sırt masajına geçilir. Çizimin kendisi imajinatiftir. Çizimin bitiminden sonra göğüs masajına geçilir Sonra da normal seks ilişkisine başlanır. Pentagramın iki bacağı arasına kadının ismi yazılıp. çevresine saat aksi yönde yolcunun isminin harfleri yayılır. mürekkep gibi şeyler kullanılmaz.dairenin ortasına da bir üçgen çizilip.

Haraket çok yavaş olmamalı fakat çok süratli de yapılmamalı. Bu sefer konuşulur ve istenilen alınır. GÖĞÜS MASAJI Aynı şekilde yapılır. Eller. SIRT MASAJI Eller kadının omuzlarına koyulur. eller vücudu kaldırmak istermiş gibi yukarıya itilirler. Baş parmaklar cinsel organ üzerine inince eller. Yolcunun boşalması ancak herşey bittiği zaman olmalıdır. Sekiz parmağın da uçları makat ve cinsel organ arasındaki bölgeye gelince parnaklar makata bir şey tıkarmış gibi basınç yaparak. Baş parmakların vücut simetri eksenine yaptığı basınçla eller aşağıya iner. Baş parmaklar gırtlak çukuruna basarak başlanır. vücudu sıvazlayarak ve baş parmaklar birbirlerine temas eder durumda omurgaya basınç yaparak aşağıya indirilirler. Baş parmaklar hala sabit ve sekizinci omur üzerindedirler.anlatıldığı gibi yatılır. Bundan sonra haraket tekrar yukardan başlar. Eller yanlardan vücuda bastırarak. kürek kemikleri üzerinden koltuk altlarına gelirler. Baş parmaklar birbirlerine temas eder şekilde sekizinci omurun üzerindedirler. Aynı şekilde yukarıya itilir fakat bu sefer baş parmakların teması kesilir ve sekiz parmak vücut simetri eksenie basarak göbeğe kadar yukarıya çekilirler. kasıklara bastırılarak aşağıya kıvrılır. Baş parmaklar kuyruk sokumu üzerine gelince sabit kalırlar. bileklerin kıvrılmasıyla ve baş parmaklar eksen olarak kullanılarak ve kıçına basınç yaparak aşağıya inerler. 239 . Bu şekilde eller.

Üspiramitinden doğrudan doğruya. İçinde meteryallerin bulunduğu cam piramit masaya bırakılır. Bu çalışmalara yeni başlayan yolcular mesela ikinci kat seviyesine gelmişlerse. yaklaştırıp çırpar ve aşağıya indirir ve şü sözleri telaffuz eder: “KONTİNİ HATİM. Yolculara ve kadın formuna çarpan ışık. 23 240 . Piramit açılır ve içindekiler canlı bir beden olarak çıkar. herhangi bir yerine direk geçmek olasıdır fakat bu durum bir süre çalışmış olan. başka bir odaya geçilir. Arkada yolcular ve ortada kadın olarak durulur. Ortada Altar taşına benzeyen bir masa vardır. Saki”. avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Bu çalışma ilk direk geçişlerden biridir. Önde Saki. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA23 Bölüm girişi için üs piramitinde gene ortasında pentagram olan altıgen levha alınır. Buraya hem fikir vermesi için hem de bu bilgilerin geçirilişi sırasında yapılmış olduğu için alınmıştır.BEŞİNCİ KAT . Çalışma bizzat Saki’nin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır. Saki. (Burada yapılabilecek bir çalışmada Saki’nin yerini bekçi alabilir) elleri havada. merdivenler ve istedikleri bölümden önceki bütün bölümleri sırasıyla geçmek zorundadırlar. “Burası piramitin içindekileri canlandırma yeridir. Bu çalışmaların geçirildiği sırada biz de kat geçişlerini sırasıyla yapmaktaydık. 24 Aslında katların her bölününden diğer herhangi bir bölüme anında geçilebilir. Aksi takdirde sadece bir yerlere geçtiklerini zannedip. Aynı şekilde fizik plandaki çalışma mekanından herhangi bir katın. yukarda görülen seks tanrıçasının tapınağına geçilir.24 Burada başka bir odaya girilir. üs piramitine alınır. KUNTA TİGLE” Tam ortada bir ışık dalgası belirir ve dörde bölünüp. İlerlenip. Ellerini birbirine döndürür. bir piramit oluşturur. kadını ilgili Bu çalışma aslında resmi çalışma notlarından değil. Kişi üzerinde fizik planda yapılan çalışmaların meteryallerinin bulunduğu cam piramit Astral plana. eski yolcular içindir.İKİNCİ BÖLÜM. bir özel uygulamadır. Direk geçişler Beşinci kat ve üstünde tavsiye edilir. birinci ya da ikinci katın herhangibir bölümünde yapacakları bir çalışma için giriş. hayal kurmuş olmaktan öte gidemezler.

“Buna gerçek kadınlık gücü aşılamanı istiyorum” der. daire içindeki bir heksagramın 25 Saki tarafından maksada uygun antite isimleri bulunması istenince Eski savaş ve Seks tanrıçası İştarın ismi ve İştar’ın sonraki yıllardaki hali olan Astaroth seçildiler. gibi herhangi bir isim de seçilebilirdi. Bu anda tam karşıda seks tanrıçasının heykeli ve onun karşısında da pentagram şekilli yatak görülür. Bir süre devam eder ve bitirir. Bundan sonra tam ortaya gelip bir kırmızı ışık topu olur ve kadın forumun içine girer. Bunu kurbanın kafasına koyar. Işık kadının üzerinde incelermiş gibi gezinip. Masalı odaya geçilir. Parlak ve yoğun bir kırmızı ışık belirir. Saki’nin elinde. Kadın25 sırtüstü. “Bu kadının ruh sistemine girmeni istiyorum” der. İştar’ın kadın formu olmasına karşılık Astaroth erkek ya da iki cinsiyetlidir. Elinde bir asa. Buradan üs piramitine dönülür.yolcuya yaklaştırır. ortada durur. Bu çalışmada seçilen isimler iştar ve Astaroth'tur. Şimdi piramidin içinde kırmızı ışıklı bir top vardır. göğsüne ve başına asasını deydirip. Astaroth bir ışık hüzmesi haline girip. İştar’ı çağırır. Burası yukardaki bölümde anlatılan. Odada bir ışık dalgalanması olur. Saki’nin elleri havadadır. uzun boyludur. alnında çok parlak bir disk vardır. içinde meteryaller olan piramit vardır. kurbanın Ajna şakra bölgesinden girer. insan formuna geçer. elleri sol. Ortaya gelip. Saki. Ortamda değişimler olur. 241 . İştar kadının Göbeğine. Işık buradan Saki’ye çarpar ve bir üç yüzlü piramit oluşturur. Bundan sonra kadın kaldırılır. hafifçe bastırarak kan çıkartır ve asasını ilgili yolcuya uzatarak içmesini ister. İçinde talismanın olduğu cam piramit. Işık dalgasından Astaroth şeffaf bir şekilde belirir ve kurbanın içine girer. O da önce inceleme yapar. Tanrıça heykeli aynı heykel olmakla beraber bu sefer elleri boştur. Tekrar çıkar. Bastet vs. sağın üzerinde olarak göbeğinde kavuşturulmuş durumdadır. Burada Saki Cinsellikle ilgili bazı tanrı veya antiteleri çağırır. Sonra çıkar ve üzerine geçip onunla seksüel birleşmeye girer. Kadın formu tekrar piramitin içine talisman olarak sokulur. Burada sadece vasıfları bilinen bir isim gereklidir. Düz saçlı. bazı varlıkların çağırıldığı odadır. Bunun yerine mesela Tanith. Bunlar bizim tarafımızdan rasgele seçilmiş isimlerdir. Saki. Bundan sonra Saki.

bildiğimiz tek hitabe olduğu içindir. Lüsifer’in. Gene bir platforma binilir. 26 Harfleri vardır. Pentagramın ortasında L. Bu bölümdeki çalışmalarda daima. Upuzun siyah bir yol. Pentagramın her bacağında yukardan aşağıya doğru aşağıdaki şekiller vardır. Heksagramın merkezinde ilgili yolcunun ismi yazılıdır. Grimorium Verum’daki invocation’unun okunması bu çağrışımdan dolayıdır. Çevrede ışık yansımaları vardır. Bordo renkli bir ortama girilir. İçersi korkunç derecede soğuktur. BEŞİNCİ KAT . 242 . Üs piramitinden çıkıp ilerlerken karga sesi gibi sesler duymak mümkündür.F.C.merkezinde ve havada saat aksi yönde döner şekilde bırakılır. Kapının üzerinde. Yolun iki yanında tepelerinde ateşler yanan kara sütunlar görülmektedir ve ön yüzlerinde çeşitli insan ve hayvan 26 Bu harfler bizde Lusifer çağrışımı yaptı. Pentagramın ortasına inilince üçüncü bacağa ilerlenir. Simsiyah bir yer ve bir kapı görülür. içinde bir pentagram olan dev gibi bir daire vardır. Aslında buradaki varlığın Lüsifer ile ilgisi yok. Karşıdan siyah cüppeli ve gözleri ışıklı bir varlık gelir ve yolcuları götürür. Okunan hitabe de duruna uyan.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölüm için yola çıkılırken majikal enstruman veya geçiş anahtarı olarak alınan şey bir pentagramdır.

İlerde. kapı açılır. çirkin varlıklar vardır. İçerde ortasında bir haç olan. pentegram şeklinde bir masa ve çevresinde dolaşan kısa boylu. kolları yanlara açık. LCF’nin hizasında durur. Burada istenen kurbanın formu yaratılır ya da çağırılır. Bu noktada yolcu. Aslında ismi başka herhangibir şey de olabilir. aşağıya inerler. Önündeki zemin bir fotograf makinesi diyaframı gibi fakat pentagram şeklinde açılır. Aynı şekilde LCF harflerinin anlamı da başka bir şey olabilir. Asansör gibi bir platform yükselir. Bu alanda yapılan çalışmaların gayesi ölüme yakın derecede ızdırap vermektir. Aşağıda zemin tamamen lavdan meydana gelmiştir. Ona LCF ismini verdik. Bu isim varlığın kendisi tarafından verilmedi. kafası pentagramın iki bacağı yönündedir. LCF’nin elinde bir hançer belirir. İlerlenir ve büyük bir kapıyla karşılaşılır. LCF’nin iki yanında karga kafalı iki varlık daha vardır. “Burası infaz odasıdır . Bacakları bitişik. kollarını kaldırıp indirir ve ortaya bir işaret yapar. Yolcular LCF ile birlikte buna binip. LCF asasını uzatır. cüppeli. Aslında gereken hitabe bu değildir. Bu varlık daha önceki katların karanlık yanlarında karşılaşılan şeytani yansımanın bu bölümdeki tecessümüdür. kurbanı masaya yatırır. LCF. Fakat çalışmanın alındığı sırada sekiz formun hitabesi henüz 243 .LCF”. Lusifer’in Grimorium Verum’daki hitabesini okur. Hançeri kabzasından iki eli ile tutup sanki kurbana saplayacakmış gibi havaya kaldırır. siyah pelerinli ve sakallı bir varlıkla karşılaşılır. LCF kurbanın başında. Aşağıdan alevler yükselmektedir. Eğer çalışmayı tek kişi yaparsa tam ortada.figürleri. yolcular aşağıda iki yandadırlar. büyük bir taht ve üzerinde oturan en az ikibuçuk metre boyunda. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen çizimler vardır. Kurban sırtüstü yatar. LCF kalkar. Bizim yakıştırmamızdır.

LUCIFER. Pentagramın sivri ucunun altına da kurbanın ismini yazar ve bunu da bir yarım daire ile kapatır. Hitabe okunup bitince havada bir şimşek çakar. Ortasına ters Satürn sembolünü çizer. PEATHAM. Asıl ilgili yolcu kurbanın başının sol yanına geçer ve onu oral sekse zorlar. namlusundan damlayan zümrüt yeşili bir sıvıyla kaplandığı görülür. Fizik planda aynı talisman siyah veya kırmızı üzerine yeşille çizilir. NAYDRUS. Boşalma olunca kurbana spermin tamamı yutturulur. OYAR. göbeğine kadar yırtar. duruma uygun tek şey buydu. Gözleri açıktır ve gözlerin tamamı beyazdır. Kurban bir tür trans halindedir. FABELLERONTHOU. İki bacağın arasına yolcunun ismini ya da sicilini yazar. CHAMERON. Bundan sonra hançerle yırtmaya devam ederek pentagramın iki bacağının arasını üçgen şekli ile kapatır. CASMIEL. ORIET. Bu gerçekleşirken oda kararır. EPARINESONT. LCF hançeri kurbanın kalbine bastırıp. ESTIOT. PREMY. ALISEON. Bundan sonra kurbanı bırakır. DUMASSON. ESMONY. LCF kurbanın yan tarafına gelir ve okunan hitabeyi tekrarlar. LCF hançeri kupaya daldırır. Oradan sağ memesine çıkar ve devam ederek bir ters pentagram oluşturur. Şimşek önce LCF’nin elindeki hançere çarpar ve oradan sekerek kurbanın kalbine iner. Çıkartınca hançerin. SODIRNO. Yukarıya bir üçgen daha çizer. VENITE LUCIFER AMEN. DANOCHAR. Bundan sonra kurban siyah bir top haline getirilip üzerine aynı talisman çizilir ve odadaki bir kapaktan atılır. MENDOUSIN. HAYRAS. Kurbanı temsilen yapılan bir 244 .geçirilmemişti ve ezbere bilinen. Diğer varlıklar bir kupa getirirler.

peşpeşe yapılmaları mümkündür. Kapının ortasında stilize edilmiş bir yarasa ya da ne olduğu belli olmayan. Kuyudan ısı dalgalarının yükseldiği görülmektedir. Yolcular dahil. Aynı çalışmanın içinde. kanatlarını açmış. İlerlenilen yönde. BEŞİNCİ KAT . Bu çalışmanın yapılması şart olmamakla beraber yapılması olayı çabuklaştırır ve kesinleştirir. üç varlık daha gelir. Yeni gelen varlıklar da ilk gelene benzemektedirler. Topun üzerinde aynı talisman vardır. İKİNCİ ÇALIŞMA (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölümün majikal enstrumanı gene aynı üçgenli pentagramdır. Resim çok büyüktür ve kapının kanatları açılırken o da ortadan açılır. Oradan cüppeli va kafası kapşonlu bir varlık iner. Zikri “Ya Kahharüd Dafieş Şeytan”dır. İlk gelen varlık taht yönünde ve pentagramın üst ucu hizasındadır. İstenildiği takdirde başka bir gün de yapılabilir. Üzerinde sekiz gün çalışılır. Sivri sakallı ve kırışık yüzlüdür. Bu noktada sağa sapıp. Bu bölgede. büyük bir kuş resmi vardır. Yolcuların sayısına göre iki.bebeğin içine koyulur. ortada merdivenle çıkılan yüksek bir taht vardır. Ortada metalik görünüşlü bir kuyu korkuluğu vardır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. yuvarlak bir alana çıkılır. Taş zeminli. bir önceki bölümde yapılana ek bir çalışma verilir. oradan daha önceki bölümde yapılmış olan kara topu çıkartıp yolcuya verir. Sağlı sollu çekmece benzeri kapaklar olan bir koridorda ilerlenir. Yukardaki çalışmada görülen sütunlu koridordan ilerlenir ve tahtın karşısına gelinir. tamamının beş kişi olması gerekmektedir. ilerlemeye devam edilir. LCF gene oradadır. birbirine sırtsırta yapışık olan iki Satürn sembolü görülür. Bu koridorda ilerlenirken zeminde. 245 . İlerler ve çekmecelerden birini çekip. İki kanatlı olan bir kapının önüne ulaşılır. Kuyunun çevresinde pentagram düzeninde durulur.

Bundan sonra ilk adam şunları söyler: “Lusifer Koros. Yüceliğin adına bu topu sana kurban ediyoruz”. Varlıklar sadece yanısıra yürümektedirler. Le Olaham Amen” derler. Adamın elinde bir hançer belirir. Gelir ve havada tam kuyunun üzerinde durur. Kurban taşı aşağıdaki iki şekilden birisi olabilir. Bu sözleri herkes kelime kelime tekrarlar. Adam elindeki hançeri ilgili yolcuya verir ve yolcu hançeri kullanarak aynı talismanı bir daha çizer. Yolcu topu taşın ortasındaki yuvaya bırakır. yolcular ve sonradan gelen varlıklar hep birlikte ellerini kaldırırlar ve hep birlikte “Ateh. Malkuth. suratına. Birden fazla yolcu varsa asıl ilgili olan yolcu Y1 konumuna geçer. kurbanın kollarının yanlara açık durmasına izin verecek kadar geniştir. Yeni beliren varlıklar kurban taşına benzer bir şeyi birlikte getirmektedirler. Hançerle taşa dokunarak yolcuya işaret eder. İkisi birden kurbanı.Eğer yolcu tek başına çalışıyorsa Y1 konumunda durur. cinsel organına kadar yırtarlar. Kurbanın kolları açıktır ve kurban taşının o kısmı. Varlık. Orada bulunan diğer varlıklardan biri. dört varlık daha belirir. Bu sözler söylendiği anda top şekil değiştirir ve bir önceki bölümde yakılan kurban haline gelir. Bundan sonra kurbanın baş tarafına geçerek hançerle. Adam “Lusifer Koros adına bu topun tekrar kendi kişiliğini kazanmasını istiyorum” der. Ortasında kara topun oturabileceği gibi çanak şeklinde bir çukurluk vardır. hançerle keserler. Ve Geburah. Bunların yapılışı sırasında üç. Başka bir ifade ile. Kurbanın bütün vücudu yarılır fakat iç organlara benzer bir şey görülmemektedir. alnından başlayıp. Asa siyah renklidir ve üzerinde 246 . üst ucu alında. Taş havada kendiliğinden gelmektedir. tabanı çenede olan bir üçgen çizer. Bundan sonra adam yani ilk varlık yolcunun ellerini tutar. Ve Geduleh. bir asa getirir.

Buradan çıkılır. Kurban içine yatırılır ve kapatılır. siyah saçlı. Sivri çeneli. Artık işlem tamamlanmıştır. geleneksel tasvirlerinden hiç birisine benzemez. Varlık bir işaret yapar ve yarık kapanıp. aynı talismanı dolabın üzerine çizer ve yanına “Sadece ben istediğim sürece açılacaktır” yazar. önceki bölülmerde görülen mavi gözlü surat oluşur. Yolcu ve varlık kurbanı serbest bırakırlar ve vücut ağır ağır kuyunun işine doğru alçalır. Mumya gibidir. Sisle. Bununla beraber. Tekrar Lusifer’in hitabesini okur. Yolcu kurbanı alır ve hep birlikte ilerlenir. morglarda ceset konulan çekmecelere benzereyen bir çekmece açar. Oldukça büyük boyutlardadır. Bu tasvir Lusifer’in alışılmış. sivri sakallı. yolcu ayaklarından tutarak kurbanı kaldırırlar. Kuyudaki sis yukarıya doğru şiddetle fışkırır. Bundan sonra varlık başından. Seksüel amaçla kullanılması bile mümkündür. bunun böyle olduğunu bilmek. ayak tarafına da ilgili yolcu geçer. Varlık yolcuya kalem benzeri bir şey verir ve yolcu bununla. Lusifer’den ziyade Mephistopheles’in tasvirine benzer. Kurbanın baş tarafına varlık. Burada. Fizik plandaki çevresinde korkutucu olaylara sebep olur. eski haline gelir. Asayı uçlarından tutarak kurbanın vücudundaki yarığa yerleştirirler.uzunlamasına olarak zikir ve sonunda da “Lusifer Koros” yazılıdır. Yolcu ellerini kaldırıp öne ve 45 derece yukarıya doğru uzatır. 247 . Bu şekilde bir çok şey için çalışma yapılabilir. imajın anlatılan şekilde görülmesini engellemez. kurbanın benliğine yerleştirmek de olasıdır. daha alt kademelerden bir varlık getirip. Alttaki kurban taşı kaybolur ve kuyudan yükselen sis kurbanı sarar. bıyıklı bir surattır. Görüntü bir an sonra kaybolur ve kurban kuyudan dikine çıkar. Bu bir tür obsesyon çalışmasıdır. Kullanılan talisman kişiye hem kötü etki yapar hem kabuslar görmesine sebep olur. Varlık duvardan.

Burası oldukça sıcaktır.BEŞİNCİ KAT . İlerdeki dar bir kapıdan girilir. Kişinin bilinçaltında sakladığı şeyleri üste çıkartmak için bir tür sorguya çekerler. Bu sonuncusunun içine insan koyuluyor. Parmakları sıkıştırmakta kullanılan teçhizat ve ipler. İstenen şey için gereken telkinler yapılır. sıkıntı verme ve işkence odasıdır. Burası mavi ve kırmızı renklerin karışım halinde olduğu bir ortamdır. dik duran. Dört ucunda birar tane top vardır. Dağlamakla görevli varlıklar kızgın demirle. Bu sefer pentagramın dördüncü bacağına ilerlenir. çevrede insan sesleri vardır. ortasındaki yatık kısmından tutulur. Burada kurbanın formu çağırılır. Ortada bir masa ve arkasında kukuletalı bir adam vardır. kapağının içi çivili tabut. Tutulduğu zaman cisim öne. demir parmaklıklı kapılar görülür. dağlanarak yapılmış bir pentagram sembolü vardır. Ortaçağ Avrupa’sında kullanılan e Nürümberg bakiresi ismi verilen. Dağlama mangalı. 248 . Aşağıda bazı işkence aletleri ve her aletin başında duran kısa boylu adamlar vardır. çevredeki ateş çemberi yoktur. Burası acı çektirme. Elle. Adamın yüzü kızgın demirlerle dağlanmış gibi kırış kırıştır. Kısa boylu varlıklar onu germe aletine bağlarlar. Gene insanı bağlamak için kullanılan prangalar. Varlıkla birlikte bir kapıdan geçilir. Gözlerinin üzerinde iki yanağına kadar taşan. Semboller çarpıştırılır ve yolcularla varlık senkronize olur. Davula benzeyen ve kolarla çevrilen bir çark. İlerledikçe sağlı sollu. Bu yolda. arkaya dönebilir. Mavi rengin hakim olduğu bir koridordan geçilir. göğsünün ortasına aşağıdaki şekli dağlarlar. Kıpkırmızı bir yer ve dönerek aşağıya inen bir merdivenle karşılaşılır. Aletler sırasıyla şöyledir: İnsanı germeye yarayan bir masa. Burası sıkıcı. Yola çıkılır ve aynı uçan platformla pentagramın ortasına inilir. BİRİNCİ ÇALIŞMA (İŞKENCE MAHZENİ) Bu bölümün majikal enstrumanı (H) harfi şeklindeki garip bir alettir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. küf ve ıslak saman kokan bir yerdir. İlerden yavaş yavaş gelen bir varlık daha görülür. Elinde aynı sembolü tutan bir varlıkla karşılaşılır. Duvarlarda bir sürü daire sembolü.

Bundan sonra kurban çivili tabuta koyulur. Üs piramitinden çıkınca sola ilerlenir. Bir elektirik şeraresi oluşur. tekrar açılır. BEŞİNCİ KAT . Ata binilir ve gene pentagrama inilir. İçinde kurbanın formundan iki tane vardır. Dördüncü yoldan ilerlenir. Kişi üzerinde diğer katlar ya da bölümlerde yürütülen çalışmalara ek olarak yapılabilir. Kılıçlar havaya kaldırılır ve uçları çatıştırılır. üç kişi ise bir üçgen piramit. Atın kanatları olduğu görülebilir ya da görülmeyebilir fakat her durumda uçarak gider. Bu alet hançerden çok kısa bir kılıca benzer. İKİNCİ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı bir hançerdir. Burada yaratılan varlık başka bir insana obsedör olarak yollanabilir. Bu işlem birbirine düşman olmaları istenen iki kişi arasında karşılıklı yapılarak formları birbirlerine rahatsız edici varlıklar olarak gönderilebilir. Çark bir süre döndürülür ve durdurulup. Kötü benlik ortaya çıkartılır. Ceset varlıklar tarafından götürülür. Sapın dibinde çelik bir hilal ve onun üzerinde de yumurta şeklinde siyah bir taş vardır. diğeri canlıdır. Bir noktada enerji yana yatırılmış olur. Kılıçların uçları ayrılmadan kollar sol yana doğru yatırılır. Bu bölümün fizik planda yapılması gereken özel bir çalışması yoktur. Varlık dahil. Kalan benlik bu bölgenin kontrolünde her isteneni yapar. Burada bir beyaz atla karşılaşılır. Havada ağır bir atmosfer vardır. Çığlıklar içindedir. Sapı siyah ve iki elle tutulabilecek kadar uzundur. Elinde aynı kılıçtan tutan bir varlıkla karşılaşılır. Kapak kapatılır. Birisi delik deşik ve ölü. Cesedi buradan alınıp yukarda bahsedilen çarkın içine koyulur. 249 . Sol yanda elektirik şerarelerinden oluşan bir kapı belirir. iki kişi ise bir üçgen oluşur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Varlık”. Tekrar açılınca kurban delik deşik ve ölmüş olarak görülür. Sağlam olanı kalır. Kapıdan girilir ve kırmızı bir ortama geçilir. “Buradaki işlemlerle kişinin benliği ikiye ayrılır.

Burası kayalık ve rüzgarlı bir arazidir. Uzun. Çocuk kaybolmuştur. Büyük bir uğultu vardır. Sadece damlar mavidir. Çok koyu kırmızılıklar içinde ve yüksek bir tepenin üzerinde durulmaktadır. Çok koyu kırmızı. Yerde yılan benzeri bazı varlıklar ve yer yer insan kemikleri vardır. fizik plandaki çalışma odasında aşırı soğuma olur ve çalışma aynasından gelen soğuk enerji akımı açıkça hissedilir. Yürürken 250 . İlerlerken atmosferin kırmızılığı tutuncua dönüşür. İlerlenince birben bire elektirik çarpması gibi bir his ve akımla başka bir yere geçilir. Sağ tarafta son derece kıpırtısız ve koyu renkli bir deniz görülmektedir. Tepeye ulaşılınca aşağıda toplanmış çok sayıda. Köprüyü indiren varlık yüzü parça parça olmuş. sarı saçlı. Kalenin girişindeki köprü gıcırtıyla iner. Solda kalan karanlık bir bölgen uzun sarı saçlı bir kız çocuğu belirir ve yolcuları çağırır. İlerlenir. kısa boylu. Astral planda. İlerdeki bir tepenin ardından göğe çok koyu kırmızı bir ışık yansımaktadır. karışık tipli varlık görülür. kambur ve çok çirkin bir tiptir. Yolcular içeriye girerler. denize ay vuruyormuş gibi parlaktır.Hamama girilmiş gibi bir his duyulur. Bu sırada. İlerde bir tepenin üzerinde eski görünümlü bir kalenin olduğu farkedilir. Kulelerin damları mavi renkte ve koni şeklindedir. Kalabalığın arasından ortaya ilerlenir. şarap rengindedir. Taş bir yoldan ilerlenir. taştan yapılmış olan su kemeri benzeri bir şeyin üzerinde ilerlenir. Kulelerin üzerlerine hala yıldırımlar inmektedir. Çevrede zaman zaman elektirik atlamaları olmaktadır. Kalenin avlusunda.80 boyunda. Kadın erotik bir kılıkta veya çıplak olabilir. Kapıyı açan bekçi ve buraya getiren rehber dışarda kalır. gösterişli ve iri yarı bir kadın çıkar. Yolcuları girmekten caydırmak istermiş gibi bir ifadesi ve hüzünlü bir hali vardır. enaz 1. Damlara sürekli olarak şimşekler yağmaktadır. Kelenin sekiz tane burcu vardır ve sekizgen şeklinde bir yapıdır. Kelenin önünde çok büyük bir kapı vardır ve her yana kırmızı hakimdir. Ortası. Elinde uzun bir kılıç vardır. Yıldırımlar bu kemer ya da köprü benzeri şeye vurup dağılmaktadırlar. alnının ortasında büyük bir ben olan. çevrenin enerji alanları ile dolduğu hissedilir.

sanki arkasında iz bırakmak ister gibi kılıcın ucunu yere sürtmektedir. Kadın yolcuları anfi benzeri ve oldukça karanlık bir yere götürür.

Ortada büyük bir ters pentagram ve içinde bir düz üçgen vardır. Yaklaşılınca pentagram saat yönünde, içindeki üçgen saat aksi yönde dönmeye başlarlar. Şekil yavaş yavaş zeminden yükselir. Bazı ışık dalgalanmaları olur. Eğer buradaki varlıkların yolculara karşı kötü niyetli bir yaklaşımı varsa, şekilden gelen ışık dalgaları yolcuları sarabilir ve bu ışınların geriye yansıtılmaları gerekir. Biraz sonra bir kadın daha gelir. Elinde çaprazlamasına tuttuğu bir asa vardır. Asanın bir ucu son derece sivridir. Diğer ucundaysa üzerinde bir ters pentagram olan bir disk ya da küre vardır. Asa kırmızı ve siyah, iki parçadan oluşur. Parçalar burgu gibi birbirlerine dolanarak inerler. Yeni gelen kadın daha çirkincedir. Büyük ve kalkık burunlu, dağınık ve açık sarı saçlıdır. Bu da yaklaşık 1.80 boyundadır. Yaklaşınca asasını yere saplar. Bu varlık da yolculara karşi, asası ile veya dokunma teşebbüsleri ile bazı hücum deneleri yapabilir. sonunda ortam değişir ve bir odaya gelinir. Burada iki tane masa ve zeminde aynı üçgenli pentagram vardır. Zemin kırmızıdır. Burada ikinci gelen kadından başka, bir çok erotik görünümlü kadın vardır. İkinci gelen kadının ismi "Hanna"dır. Burada Hanna tarafıdan yolculara, erkekleri eşcinselleştirme işlemleri öğretilir. Buraya kadar anlatılan

251

kısımlar ilk geliş içindir. Sonraki gelişlerde direk olarak bu odaya geçilir.

HANNA’NIN ÇALIŞMASI
Masaların veya altar taşlarının birer ucu birbirine yakındır. Yani ikisi bir tür (V) harfi oluştururlar. yolcuların solunda kalan masanın üzerinde istenilen erkeğin formu oluşturulur. sağdaki masaya, orada bulunan kadınlardan biri kendiliğinden uzanır. İkisinin de kafaları masaların birbirine yakın uçlarındadır. Hanna, her iki eline birer tane, yukarda tarif edilen asadan alır. Topuzları kadının ve erkeğin alınlarına deydirir. Kendi vücudu ışıldamaya başlar. “Arinna’nın, Kibel’in yarattığı bütün kadınsı güçleri bu erkeğe iletiyorum. Bu andan, hayatının sonuna kadar bu erkek feminen etkiler taşıyacak ve yavaş yavaş çökecektir” der. Hanna bunları söylerken öbür masadaki kadın yavaş yavaş küçülür ve sonunda kaybolur. Kurban, aynen yatmaktadır. Bundan sonra kurbanın yatmakta olduğu masa pentagramın ortasına alınır. Yolcu veya yolcular da pentagramın içine girerler. Kurban masada, kol ve bacakları açık olarak, pentagram düzeninde yatmaktadır. Yüzüstü çevrilir. Hanna, yolculara birer tane hançer verir ve bunlarla, fizik planda kullanılacak olan talisman, kurbanın sırtına oyulur. Bu işlemden sonra yolcuların kurbanla cinsel ilişkide bulunmaları da mümkündür. Birisi için bu operasyonun yapılması isenildiği zaman, fizik plandaki çalışmadan önce buraya gelinir ve yukarda anlatılan çalışma yapılır. Buraya çalışmak için gelirken direk olarak bu odaya konsantre olunur. Bu çalışmadan sonra fizik plandaki çalışma ve talisman yapılır. Talismanın yapılışı şöyledir. Çizim, siyah üzerine yeşille yapılmalıdır. Önce pentagram çizilir. İçine üçgen çizilip, onun içine de yönetici yani işi isteyen yolcunun ismi katlı olarak yazılır (Bu çalışma alındığı zaman henüz Tisan alfabesi alınmamıştı. İsmin Tisan alfabesiyle, sicil olarak yazılması daha iyidir). Pentagramın altına kurbanın ismi düz

252

olarak yazılır. Onun altına da sekiz kollu mars sembolü çizilir. Bunun anlamı mars etki ve enerjisinin bütün yönlere dağılmasıdır. Mars sembolünü içine alacak şekilde bir Venüs ve Venüs’ü içine alıp, çemberi pentagramın alt ucuna dokunan bir daire çizilir. Hepsinin dışına bir dış daire çizilir. Yazılımlar her alfabe ile olabilir. Yazma tepeden başlayıp, saat aksi yönde gider. Seçilen değiştirici zikir, Mesela “Ya Kaviül Bariüd Dafi” (Bari, baskıdan kurtarır). Tepeden başlayıp, dış çemberin içine, saat aksi yönde, harf harf yazılır. Sadece ikinci dairenin içi ve pentagramın boşlukları doldurulmaz. Dış çemberin dışına yolcunun ismi tepeden başlayıp, saat aksi yönde çepeçevre yazılır. Bu talismanın şarjı dört gündür. Bebekle çalışılabilir. Çalışma sonunda talisman bebekten alınıp, katlanıp, mumlanıp, istenen kimsenin çevresinde bir yere bırakılır. Çalşma için özel gün yoktur fakat Salı sabahı başlanabilir.

253

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA
Yukardaki bölümden ikinci bir mağaraya geçilir. Burası erkeklere acı çektirilen bir tür ceza odasıdır. Tavana bazı erkek formlarının ayaklarından asılmış olduğu görülür. Çıplaktırlar. Bazı kadın formları da onlarla oral seks konumundadırlar. Bir taraftan da ellerindeki hançerleri onlara dürtüp, saplamaktadırlar. Burada, seçilen erkeklerin ruhlarına girip, onlardaki feminen özellikler geliştirilir. Hem işkence, hem seks yapılır. Bir tür posesyona sebep olunur.

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA
(BÜYÜK KUŞUN ÇALIŞMASI) Hanna’nın mağarasına götüren kız çocuğu, ilk karşılaşılan noktadan sağa saparak yolcuları Büyük kuşun bölümüne sokar. Burası normal bir ortamdır. Karga sesi gibi kuş sesleri duyulmaktadır. Çok büyük bir kuşun gürültülü kanat sesleri işitilir ve kırmızı gözlü, dev gibi bir kuş gelir. Onun sırtına binilir ve kuş yükselir. Mavi, kırmızı ve bordo renkli bulutların arasında uçar. Bir süre sonra, bulutların arasında, üzerinden yanardağ gibi alevler saçan bir piramitle karşılaşılır. Boşlukta, piramitin yanında bir varlık durmaktadır. Bu varlığın gözleri kafasının iki yanındadır. burada insanlara felç ve sıkıntı verme dersleri alınır. Kuş boşlukta sabit olarak durur. İnilir. Varlık, gene boşlukta duran ve üzerinde pentagram şekli olan bir masa oluşturur. Kurbanın formu bu masanın üzerinde belirir. Aşağıda, mesela kişinin yüzünde felç yaratma çalışmasının örneği vardır.

254

Masa kendi etrafında, saat yönünde dönmeye başlar. Varlığın elinde küt uçlu bir hançer vardır. Bunu aşağıya doğru tutar ve masa döndükçe hançer bir pikap iğnesi veya torna makinesi gibi, kurbanın vücudunun çeşitli yerlerine çarpar. Hançerin, kurbanın vücuduna temas etmesi gerekir. Kısa bir süre sonra masanın dönüşü durur. Varlık elindeki sopa benzeri hançeri kuşa uzatır. Kuş gagası ile hançeri alır ve yutar. Bundan sonra kurbanın suratını gagalar. Kan fışkırır. Aynı şekilde kalp üzerine vurur ve aşağıya doğru gagalayarak iner ve kaybolur. Diğer varlık tekrar elinde hançerle görülür. Kurbanın başından aşağıya, vücudun simetri ekseni üzerine, hançerle bir çizgi çeker ve yolculara “Sağamı, solamı” diye sorar. Burada sağ taraf seçilirse gaga darbelerinin yaraları aniden sağa geçer. Hangi yana istendiğinin önceden kararlaştırılması mümkündür. Varlık vücudun istenen tarafına bir pentagram çizer ve çalışma biter. Bu çalışanın yapılabilmesi için önce direk olarak buraya gelinir. Bu varlık bulunur ve anlatılan çalışma yapılır. Bundan sonra fizik plandaki çalışmalar hazırlanır ve yapılır.

255

FİZİK PLANDA
Bir insan silueti çizilip, kafasının üzerine kurbanın ismi yazılır. Yukardan aşağıya, bir çizgi ile ikiye bölünür. Kişinin felç, tik, sakatlık gibi şeyler istenilen yanı tamamen boyanarak doldurulur. kafadan ayağa kadar üç satır zikir yazılır. Zikir olarak mesela “Ya Kahharüd Darr” kullanılabilir. Bundan sonra, formu ikiye bölen çizgiyi taban olarak kullanarak büyük bir üçgen çizilir. Vücudun yarısı üçgenin içinde kalmıştır. Üçgenin ucuna, merkezi üçgenin ucuyla çakışan bir ters pentagram çizilir. Talisman bebekte saklanır. Altı gün çalışılır. Bundan sonra çıkartılıp, kişinin yakınlarında bir yere bırakılır fakat bu olmasa da olur. Talisman siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Balmumu bebeğin istenilen yarısını da kırmızıya boyamak ve yanına pentagram çizmek mümkündür.27

BEŞİNCİ KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM, BİRİNCİ ÇALIŞMA
(SENTOR’UN BÖLÜMÜ) Bu bölüme çıkmak için üs piramiti 45 derece saat aksi yönde döner. Aynı kılıçlar gene mevcuttur. Kapıdan çıkılıp, kapı doğrultusunda ilerlenir. Zaminde farklılık yoktur. İlerden küçük boynuzları olan bir sentor gelir. Yolcular sentor’un sırtına binerler. sentor elinde tuttuğu bir flütle on defa “Do - Sol - Sibemol - Mibemol - Re- Do” dizisini hızlı hızlı peşpeşe çalar. Bu yapılınca içinde bulunulan ortam değişir. Şimdi heryan yemyeşildir. Sık ağaçlar vardır. Ağaçların yürümeye izin verecek kadar seyrek olduğu bir yoldan ilerlenir. Gene ağaçların arasında olan küçük bir evle karşılaşılır. Burada, başında şapka olan bir kadınla karşılaşılır. Bu bölgede sadece
27

Bu çalışma hatırlandığı kadarıyla iki defa yapılmıştır. Birinde kurban gerçekten, kalıcı bir yüz felcine uğradı. Diğerinde felç olmadı fakat kişi eğer durumu bilseydi felç olmayı tercih edecek kadar kötü şeyler yaşadı.

256

insanları cinsel açıdan birleştirmek hakkında talismanlar alınır. Başka bir faaliyet yoktur. Alınan talismanların yapılması gereken kat çalışmaları herhangi bir katın duruma uyan herhangi bir bölümünde yapılabilir. Kadın, istenen talismanları büyük, kalın ve deri kaplı bir kitaptan yazdırır. Buradaki tanışma çalışmasında bir tek talisman alınmıştır fakat istenilirse kişiye özel, farklı talismanlar da alınabilir.

Talisman perşembe sabahı, yeşil üzerine siyahla çizilir. Bebeğe koyulur, beş gün çalışılır. Venüs sembolünün içindeki üçgenin üç kenarına birer defa istenenin ismi yazılır. Çevresine iki sıra, kaç tane sığarsa o kadar, isteyen kişinin ismi yazılır. Önemli olan isteyenin isminin, üçgen ve istenenin isimlerini örtmesidir. Boşluklara üç tane minik pentagram çizilir. Kullanılacak zikir iki sıra olarak venüs sembolünün çevresine yazılır. Zikir, Esmaül Hüsna’dan seçilirse en az iki esmalı olmalıdır. Mesela yukardaki

257

Re . soğuk ve karlı bir dağın zirvesine yakın bir yerde yere inilir. “Sol Sibemol .Do . Aslında dikkati başka yere 258 .Sol Mibemol .Fa . Bunu bir üst. sekiz defa çalar. Pentagramın iki orta kolunda insanımsı bazı yaratıklar asılıdır. Yukardaki örnek erkeğin. Yanında ayrıca bir Satir tipi vardır. Yukarıya bulutlar toplanır ve yıldırımlar düşmeye başlar. BEŞİNCİ KAT . kişileri yapacak veya yapmakta oldukları işten saptırmaktır. Saptırmak.Mi . Sentor yükselir ve havada yol alır. Çevre kararır. Talisman yapılmadan önce mesela Seks tanrıçası tapınağı olarak adlandırılan bölgede çalışması yapılır. İçersi oldukça soğuktur.Sol”. İniş durduktan sonra varlık kendi fonksiyonlarını anlatır. Sentor bu sefer daha değişik bir melodi çalar. bir alt oktavda hızla.BEŞİNCİ BÖLÜM.Re . kadını istemesi hali içindir. Kapı kapanır ve bulunulan ortam asansör gibi aşağıya inmeye başlar.örnekte “Ya Camiül Cımaül Vedud” kullanılmıştır. Burada kişileri saptırmak öğretilir. Bu durumda ana çizim aşağıdaki gibi olur. İKİNCİ ÇALIŞMA Aynı Sentor’un sırtına binilir. İlerde görülen büyük.Si .Fa . Fakat Tisan zikirleri de kullanılabilir (Mesela: Kurtan Sante olabilir). Kadının erkeği istemesi durumunda venüs sembolüne iki tane Mars kolu eklenir ve iç üçgen çizilmez. Pentagramın ortası kapı gibi açılır ve bir varlık iner.Sol . Dağın tepesindeki karlar yarılır ve büyük bir ters pentagram yükselir.Mi .Re .Fa .La .Re . sonra talisman hazırlanır. İçeriye çağırır.

Bu sefer kılıçların renkleri biraz daha kırmızıya dönüşmüş durumdadır ve üzerlerindeki yumurta şeklindeki kara taş yoktur.çekerek konsantreyi sıfıra indirmektir. konsantre genellikle seks gibi duygularla bozulur. Burada bir varlık ve yanında bir kız çocuğu görülür. ilk sayfalardaki talismanlar bölümündedir. Bununla ilgili talisman. Bu aynalar şeffaf. Havada giderken varlık sadece dimdik durup. yolculara takip etmelerini işaret ederek hızla sağa doğru koşar. Hafif bir rüzgar ve küf kokusu gibi bir koku duyulur. Odanın her yanı aynalarla kaplıdır. Bu bölümden çıkılır. BEŞİNCİ KAT . Çocuğun saçları yok denecek kadar az ve üstüste ikişerli olarak dört tane gözü vardır. Zeminde bazı delikler vardır.ALTINCI BÖLÜM. Hızla ilerlenir. ileriye bakmaktadır. Karanlık bir yer. (Kişileri saptırmak). sanki cam 259 . BİRİNCİ ÇALIŞMA Majikal silah olarak gene bilinen sapı hilalli kılıçlar alınır. Bu platform. Burada başka talismanlar alınması da mümkündür. İçersi oldukça kalabalıktır. Yüzü maske gibi bir şeyle kaplı ve belindeki parlak kemerde bir kılıç takılıdır. Hep birlikte buna binilir. Arkadan kapı kapanır. sol elinde elektirik şeraresine benzeyen bir şimşek tutmaktadır.Sağ elinde bir yıldırım. Takip edilirken gözden kaybolur fakat bu arada oda gibi bir yere girilmiş olunur. Ortasına inilir. Ellerindekileri hiç bırakmıyor. hiç bir şeye ilgilenmeyen ilkel bir robota benzemektedir. Bu varlık. Görevi sadece yolcuları belli bir noktaya kadar götürmektir. Aşağıda pentagram görülür. İlerde kale burçlarını andıran iki tane köşeli sütun görülür. Bir çok ses duyulur. Yapılabilecek bir tatbikat yoktur. Çocuk. İlerlenir ve bir varlıkla karşılaşılır. pentagramın ortasının ancak yarısını örtebilecek büyüklüktedir. sağa sola bakmayan. İlerlenir. Yanında havada duran bir platform vardır. Konuşulanlarla hiç illgilenmez. Kılıçlar bunlara sokulunca önde bir kapı açılır.

Birisini kendinden uzaklaştırmak. Bu talisman çok komplike bir çizimdir. Burada kişiler arasında anlaşmazlık çıkartmakta kullanılan bir talisman alınır ve çıkılır. Savaş ve barış fakat genellikle saldırgan hisler” der. Gelenin elinde bir hançer vardır. havaya kaldırır ve önünde beliren bir masaya hızla saplar. Ata benzeyen. Esas olarak alınırken anlaşılandan çok daha farklı bir kullanımının olması gerekmektedir. Çizimin oranları şöyledir. açık arazidir. alt uçlarına birer dikme çizilir. Bir veya bir kaç kişiye karşı istenilen alanda üsünlük sağlamak da olabilir. Kollarını göğsünde çaprazlayıp. Bir insanı bulunduğu yerden kovmak. eğilerek selamlar. 260 . Gene de oranların alınışında zorluk çekildi. İlk gösterilişinde varlığın masaya sapldığı hançerden yayılan ışıkla. “Burası savaş bölümüdür. Başka bir varlığı daha çağırır. İlk varlık hançeri alır. Aynalardan biri bir kapı gibi kalkar. üç boyutlu olarak meydana geldi ve bu şeklin üzerinde anlatıldı. Ayrıca eş ya da ortakları ayırmak gibi amaçlarla kullanılması da mümkündür. Aslında oldukça basittir.gibidir ve arkaları da görülmektedir. İlerleyince İçlerinden biri iner. Sonra her iki eşkenarın üst uçlarından. İçersi bir savaş meydanına benzer. Bunların alt ve üst uçları birer çizgiyle birleştirilir. Hançerin kabzasından dört yana birer ışık demeti yayılarak bir piramit meydana getirir. Aynı anda tam üzerinde bir de ters piramit oluşur. Çiziminde. çok yüksek birtakım hayvanlara binmiş ve yüzleri kapalı olan bazı varlıklar görülür. Normal oranlarında iki tane eşkenar dörtgen yanyana çizilir. geometrik orantılar çok önemlidir.

saat aksi yönde gidilerek her üçgene istenen kişi ya da kişilerin isimleri doldurulur. savaşmalarıdır. Her üçgen kendi tabanına göre düz olacak şekilde yazılmalıdır. üst ve alt üçgenlerin taban ortalarına birer çizgi çekilir.Bundan sonra yarı çapı merkezden. devamlı zıtlaşıp. Üçgenin manası. eşkenarın orta dikmesine kadar olan bir daire çizilir. Üsttekiler başaşağıya. Dairenin içine. En büyük isim ortadadır. Astraların köşe harfleri yazılır. Merkezde yani her iki astranın üst ucu sayılan noktada tek bir Sian düz olarak durur. Dairede hiç boş yer kalmamalı. için diğer bütün boşluklar “Ya 261 . Çembere yaklaştıkça harfler küçülür. birkaç insan arasında veya üzerinde bütün konularda veya bütün ruh durumlarında derhal birbirlerine düşman olmaları. Bundan sonra da her yan üçgenin. Her iki yan uca. Silinme ve çizgilerden dolayı ana şekli pek belli olmayan alt ve üst üçgenler birer Astra’dır. alttakiler düzdür. Bundan sonra ayırma. Sian bu ismin ortasındadır. her nokta isimle doldurulmalıdır. İsim büyük yazılır. okları dışa bakan birer Mars sembolü çizilir. ihtilaf vs. yan ucundan. Bu çizgilerin içi ve dairenin içi silinirse talismanın ana şekli ortaya çıkar. Bundan sonra daire yönetici ismiyle doldurulur. Bundan sonra alttaki üçgenden başlanarak. merkeze yönetici ismi yazılır.

Dafi yazılan yerlere. 262 . Birkaç kişi ise her üçgene birkaç isim yazılabilir ve talisman üstte taşınır. İki ayrı üçgene böler. yönetici olmak için “El Aziz” yazılır. Hedef tek kişi ise bir bebekte çalışılır.Darül Müahhir” ile doldurulur. dikmelerin meydana getirdiği dış boşluklar da “Ya Dafi” ile doldurulur ve esas zikre ilave olarak her çalışmada 1000 adet “Ya Dafi” zikri yapılır. İsmini birine ters. Yönetici kendisi taraf olmak istemezse Dairenin içine bir küçük eşkenar dörtgen çizer. birine düz olarak yazar.

Buranın bekçileri kaçmak isteyenlere engel olurlar. Üç gün çalışmak gerekir. Bu bölümde fırsat bulduğu anda kaçmak isteyen bazı esir tipler vardır. Taşındığı sürece şarj eder. Binada herhangi bir kapı görülmemektedir. işkence yapmak. aşağıya doğru dik inen bir merdiven görülür. Genel görünümleri zombi gibidir. isteyenin girdiği gurupta ve onun kontrolünde olur. birine 263 . Varlık. Rehber. Dönerek inilir. Önce daire çizilir. İdareci ismi. İKİNCİ ÇALIŞMA Bir önceki bölümdeki aynı varlık. Küp şeklindeki bir binanın önüne gelinir. BEŞİNCİ KAT . Tam alnının ortasında bir delik vardır. Pentagramların bacaklarından. bir taşın üzerinde bağaş kurarak oturmuş olan altı kollu bir varlığın resmi vardır. elindeki bir taşı oraya yerleştirir. Ortada. Yolcu. pentagramların ortalarına. isteyenin yönettiği olaylarda kişilerin birbirine düşmesini sağlar. ÖLÜM TALİSMANI Yazılış sırası şöyledir. Buradan alınacak olan talisman alındıktan sonra çıkılır. birbirine düşürmek ve Ölüm çalışmaları vardır. Pentagramlar yapılır. Bunların hepsi havaya bakar durumdadır.ALTINCI BÖLÜM. Aşağıda bir sürü insan vardır. Varlıklar genellikle yolcunun bilincine sızmak isterler.Bu. ortadaki elleriyle küçük hançerler ve alt elleriyle de büyük kılıçlar tutmaktadır. Burada acı çektirmek. İçersi sanki dışardan güneş ışığı giriyormuş gibi aydınlıktır. onlarla gözgöze gelmemeye dikkat etmelidir. Küpün bir yüzünde. daire çemberine giden yatay çizgiler çizilir. buradaki bir masanın üzerinde çizimiş olan bir talisman hakkında bilgi verir. Varlık üst elleriyle yıldırımlar. Herkes iner. Talismanı isteyen kişi üzerinde taşır. o ata benzeyen hayvana binmiş olarak başka bir yere götürür. İhtilaf. Önde bir kapı açılır. Çıkartılınca durur. Oluşum periyodu çok uzundur.

2 . Herhangibir içecekle verilir. Esmalar boşluklara şu sırayla yazılır. Pentaramların arasındaki boşluk tamamen kurbanın ismiyle doldurulur. İksir aynı talismandan bir tanesinin buhur otuyla beraber kaynatılmasıyla yapılır. Esmalar seçilir.Mümit. pentagramların bacaklarına. 264 .Mümit. Zikir: Adet X 2 olarak 6 gün yapılır.düz. Salı sabahı 03:00’te. Buhurotu olayı netleştirir. sadece su da olabilir. İdareci talismanı kendi üzerinde taşır ve üzerinde şarj eder. 1 . 4 . Yazım. çemberden merkeze doğru gittikçe ufalarak yapılır. Mesela biri Mümit. İdareci ismi dairenin dışına birbirine ekli olarak 21 defa yazılır. pentagramın harfleri üçer defa yazılır. Piramitte saklamaz. Saat aksi yönde giderek. siyah üzerine gümüş rengi ile veya beyaza kurşun kalemle yazılır. diğerine ters yazılır.Kahhar.Kahhar. 3 . Ayrıca kurbana bir iksir içirmek mümkün olursa iyi olur. Sonuç ikibuçuk ay kadar sürer. diğeri Kahhar olabilir.

2500 defa ya Kaviül Hafıd okunur. Zikirde güçlendirici olarak muhakkak “Kavi” kullanılmalıdır. Bu bölümde bir çalışma daha vardır. Burada bırakılan bir formun çevresinde silindirik bir alan oluşur. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Aynı rehber gene yolcularla birliktedir ve gene bir girişten geçip. Burası. Bu durumda bazı pentagramlarda iki. istenilen şeye göre herhangibir lanetleyici zikir olabilir. Zikir. ilk pentagrama gelince. yazmaya devam edilir. Form orada kalır ve yavaş yavaş aşağıya kayar veya istenirse ilerde başka çalışmalar yapılabilir. Bu sadece bir çalışma şeklidir. Fakat konu şehvet değilse 265 .ALTINCI BÖLÜM. Tepeden başlanıp. daire içinde olan bir pentagram çizilidir ve enerji bunun ortasına yağar. yere inerler. Pentagramların bacaklarına. Bu işlem yapılırken ufak bir zikir yapılır. BEŞİNCİ KAT . Yukarda görülen talismana ek olarak kullanılabilir. Talismanın yapılış şekli ve çalışması şöyledir: Dairenin ortasına yönetici ismi yazılır. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Son bölümdeki küp şeklindeki binanın biraz ilersinde pentagram şeklinde dizilmiş olan beş tane sütun ve sütunların üzerlerinde çanak gibi bir şeyler görülür ve onların da her birinin üzerinde bir enerji akımı oluşmaktadır. Ek olarak kullanılan bir talisman yoktur.ALTINCI BÖLÜM. yeni bir mekana girilir. Taşın üzerinde alt uçları birbirine deyen dört tane pentagram vardır. Kurbanın ismi dört harften fazlaysa. Daire ile pentagramların arasındaki boşluklara zikir yazılır. Bu enerji dalgları ortada birleşip. üç harf de olabilir. İlerde büyük bir taş vardır. saat aksi yönde devam edilir. Bu da sadece çevreye kötü etkiler yaymak içindir. pentagramın bacak harfleri üçer defa yazılır.BEŞİNCİ KAT . Zeminde. Kurbanın ismi her pentagramın ortasına harf harf yazılır. kişiye acı çektiren bir negatif enerji bölümüdür.

döğüş. Kendi seçtiğiniz bir koruma zikri yapın veya klasik yöntemlerle kendinizi daireye alın. . Pazartesi sabahı. üstte taşınır. Ölüm talismanlarının çalışmalarında mutlaka kendinizi koruyun. Kavga. Kişileri kötü ilişkilere iter. siyah beze sarılıp. Çalışmalara ilave olarak yapın. kurşun kalemle yazılıp. şehvet.Saki” 266 . Arada olmayanlar sizi yıldırmasın. Sekiz gün çalışılır. Oluşum süresi 1. Ölüm olduğu için korunmak gerekir. İstek olana kadar taşınır. cinsel çılgınlıklar ve herşey yapılır. Kişinin formu buraya getirilir. Astral planda şekil.5 aydır. “Yapılan şeylerde acele etmeyin. taşa çizilir. taşa yatırılır ve istenirse çalışmalar burada da yapılabilir. Beyaza. 04:30’da yazılır. Yoksa kötü şekilde geri döner.Kahhar da kullanılabilir.

Lucipher’in invocation’unu okur. Yüzü kapalı başka bir varlık belirir. DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı çevresi kırmızı şeritle kaplı ve ortasında parlak bir siyah taş bulunan bir pentagramdır Bu pentagram çıkıştan önce bu bölümde bırakılacaktır ve tabii bu ilk giriş içindir. Bu varlık bir taşıyıcıdır ve her ortamda gitmektedir. Pentagramın beş boşluğuna birer tane buhur yerleştirilir. sağa. Üs piramitinden çıkıp ilerlenir.BEŞİNCİ KAT . Burada yolcu. Duman ancak bundan sonra oluşur. Yunusa benzeyen bir varlığa binmektedir. biraz yüksekçe duran bir takke vardır. Varlık yolcuları yüksek bir dağın tepesine çıkartır. Pentagram şeklinde bir masa görülür. beyaz buluta benzeyen bir şekil oluşturur. üzerindeki çalışma kılığının göğüs kısmı açıktır. Varlık. Kurban yani örnek form masaya pentagram şeklinde yatırılır. Buhurların meydana getiriği duman kurbanın üzerinde haraketli. Üzerinde oldukça değişik bir kıyafet vardır. Kapşonu açıktır ve başında ayrıca.ALTINCI BÖLÜM. Onun kanı elle alınarak 267 . Büyük bir kısmı da kurbana içirilir. Masanın yarattığı enerji alanına girilir. Yönetici yolcu ayrıca kurbanın el ve ayak bileklerine birer çizik atar ve buralardan masaya kan damlar. Kurbanın yattığı masanın yanında bir sehpa daha vardır ve bunun üzerinde kurban edimiş bir hayvan ölüsü görülür. Masa haraketlidir. Bu bölümde insanlardaki zevk unsurlarını yükselterek onları sıkıntıya sokmak ve öldürme çalışmaları öğrenilir. doğrulabilir. Uygulamada yönetici olan yolcu kendi göğsüne bir çizik atarak biraz kan çıkartır. Suyun içinden platform gibi yükselen bir pentagramın üzerine inilir. sola kayıp. İlerde görünen bir suyun tam üzerinde durulur. Bu kan toplanır ve herhangi bir içecekle içilir. Yolcular da aynı varlığa binerler ve ilerlenir. Sonraki girişler için herhangibir şey gerekmez. arkaya. örnek olarak kullanılmak üzere bir insan kalıbı oluşturur. Uzun kapşonlu kara bir cüppe giyen bir varlıkla karşılaşılır. Durumun icabına göre öne.

Gözler cam gibidir. Harfler yazılır. Ya Hafidüd Dafiül Kaabız’dır.Varlık”. Böyle durumlarda anında hazırlanıp. Alta gene soldan sağa. kurşini renkle çizilir. Pentagram terstir. He. Zikir. bir şeyin içinde verilebilir. Elif harfleri yazılır. “Bu bir kurşun levhaya veya kağıda. Elif harfleri sağdan sola doğru. Yani adam başaşağıya durur. Çaprazın iç tarafına aynı harflerin ayna görüntüleri yazılır. Mim. alta ve üste 370’er defa yazılarak doldurulur. Vav. Varlık kurbanı götürür ve bilinmeyen bir bölgeye herhangi bir şekilde koyar. kurşuni renkle yazılır. Yanlar açıktır. Hayvan kanı ile yazılırsa daha iyi netice verir. Nun. Tı. (Zikir X 3 + Yönetici ismi + Kurban ismi) kadardır. Burası önemli olmadığı gibi yolcunun olayı takip etmesi de gerekmez. yani buradaki latin harfleriyle yazılmış dizinin tersine yazılır.kurbanın üzerine bir ters pentagram çizilir. Her Gün yapılması şart değildir. Bu yapıldıktan sonra kurbanın gözleri kendiliğinden açılır. Üste arapça Sin. Çaprazın içindeki boşluklar yöneticinin ismi. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA: Bir kağıda aşağıdaki şekil çizilir Adam şekli pentagrama alınır. Cim. Göğüsten olması şart değildir. Elif. Çalışması 10 gündür. Önemli olan 10 çalışmanın tamamlanmasıdır. Zikir adedi. Göğüs ortasına kurbanın ismi yazılır. bebekte çalışılıp piramitte saklanır veya kurbanın çevresinde bir yerlere saklanır. Bu kanın kurbana içirilmesi ise ancak karşılıklı oturma yani bir arada bulunmakla mümkün olabilir. Cumartesi sabahı. Zal. Bu bütün yan boşluklara doldurulur. 268 . (Buradaki He harfi 5 değerindeki he’dir).Bu talisman isteyen kimsenin üzerinde taşınır. Birer gün ara ile yapılabilir. Bu çalışmada da yolcuların kendilerini korumaya almaları gerekir. . Pentagramın merkezi tam kalp üzerine gelmelidir. Kenar boşluklar ise zikirle doldurulur. Ortasına yolcu kendi ismini gene kanla yazar. Fizik planda yöneticinin göğsünü kesmesi gerekli değildir fakat gene de biraz kan akıtmak iyi olur. Tam kalp üzeri ve pentagramın merkez noktasına bir çarpı atılır. Oluşumu altı aydır. Ba.

269 .

Buralar oldukça modern görünümdedir. maksatlı çalışma veya talismanik uygulama olmadı. çalışma notları kaybolduğu için buraya alınamadılar.BEŞİNCİ KATIN SONU Beşinci kat eğitimi buraya kadar anlattılan altı bölüm ve değişik çalışmalarla bitirilmiştir. Sonraki bölümde son derece detaylı ve fizik planda gerçekleştirilmesi çok pahallı olabilecek bir banyo odası görüldü. Herhangi bir. Gerekmese bile öğrenseydiniz. Bu bölüm bu kadardı. dedi. Bu bölümler. Bir uzay gemisi içi ile Bilim kurgu hikayeleri arasında bir dekor vardır. Ayrıca sadece seks yoluyla elde edilebilen inisiyasyonu sağlayıp. sezgisel güçlerde artış sağlayacak. Neyin ne zaman gerekeceğini bilemezsiniz. Aslında geçiş sırasında yedi değişik bölüm görülmüştür ve yazılmamış olan iki çalışma daha vardır. Burada oldukça modern görünümlü varlıklarla karşılaşılır. yolcuların Astral enerji ile olan kontağını sürdürecektir. Bu olay Saki’nin hoşuna gitmedi. yani verilecek olan bilgi geri çevrildi. Bu. daima sürecektir ve yolcuların fizik plandaki seks maji uygulamaları için enerji sağlayacaktır. İkinci bölümden sonra zeminde açılan bir kapıyla başka bir bölüme geçilir. Akılda kaldığı kadarıyla aşağıdaki gibidirler. hiç bir fonksiyonu olmayan fakat çok çekici görünen birer dişi formla cinsel birleşme halinde bırakılır. Bazılarıysa alındı. 270 . Yolcuların birer formu burada. Burada seksüel amaçlı su masajları ve bazı değişik aletlerle uygulanan seks teknikleri gösterildi fakat ortamı fizik planda hazırlamak zor olduğu için bazı çalışmalar tarafımızdan kabul edilmedi.

Başka hiç bir şey yoktur. Piramitin dışı uzay boşluğu gibi fakat çeşitli renk girdaplarıyla dolu bir ortamdır. zeminde. heykeller. burada öğrenilir. fonksiyonları. Sonra dışarsı gök mavisi rengine döner. o an oluşturduğu bir masaya oturarak Tisan alfabesini ve kullanılışını öğretir. Bunlar sekiz formun heykelleridir. Buna uymayanlar. Alfabenin yazılı olduğu duvarda. İlk konuşmaların yapıldığı kara piramite geçilir. Piramit gene saat aksi yönde dönerek ilerler. Burası Altıncı kattır. Ufukta mavi dağlar vardır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üs piramitine dönülür. Bu nokta geçildikten sonra artık bütün çalışmalarda sadece bu alfabe kullanılacaktır. piramitin oturabileceği gibi kare şeklinde bir platform görülür. Heryer türkuaz renkli. En sonunda türkuaz renkli bir ortama girilir. damarlı taştır. Dışarsı rahatlıkla görülmektedir. Gong. Kapıdan çıkılır. Daha sonra mavinin çeşitli tonlarından geçilir. Piramit bunun tam üzerinde. Burada. havada durur ve dönmeye devam eder. Kısa bir süre sonra girişteki kapıya yanaşır. Piramit yükselir ve bir süre uzay boşluğu gibi bir ortamda gidilir. saat aksi yönde hafif hafif dönerek bulunulan fiziksel ortama göre kuzeye doğru kaymaya başlar. Artık piramitin duvarları ve tabanı şeffaflaşmıştır. Şekilleri. Gök mavidir ve bulutlar da mavinin değişik tonlarındadır. sütun. Şimdi. kapıdan başlayan ve ilk giriş sırasında kullanılan merdiven görülmemektedir. kendilerini geliştirmeleri için yarattı. diğerleri tarafınan yok edileceklerdir”. Piramit çıkışa bitişik olarak boşlukta durmaktadır. selamlama tarzları vs. Buradaki çalışmalar kaç gün sürerse sürsün üspiramiti kapıda kalır. Sonra.GİRİŞE DÖNÜŞ Beşinci kat çalışmaları tamamlandıktan sonra üs piramiti kendi ekseni etrafında. Alfabenin öğretilmesinden sonra heykellerin önüne gidilir. duvar ve herşey yerliyerindedir. burada. Bundan önce Arapça alınmış olan talismanlar da Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. üzerinde harfler bulunan duvara gidilir. Saki. 271 . yukardan aşağıya doğru yazılmış olan şöyle bir yazı vardır: “Tanrı insanları.

Buradaki. bulunulan fiziksel ortama göre güney doğu yönüne kayar. Üçüncü kattaki gibi tanzim edilir. Dağın zirvesi küçük bir yayla gibi düzdür.ALTINCI KAT Altıncı kat çalışmalarında. biri geriye bakar. yuvarlaklık ve orantı olarak tam bir Sai’dir fakat bu benzerlik tesadüfidir. Piramitin altında bir kapak açılır ve yolcular aşağıya inerler. Bununla beraber Altıncı katta kullanılan ve yukarda görülenle aynı şekilde olan gerçek Sai modelleri de vardır (Okinawa Sai). Burada Saki piramitten çıkar ve küçük bir takdis töreni yapar. Uçları birbirine temas etmez. Sai. Çok yüksek bir dağın tam üzerinde. eşkenar dörtgen şeklinde mavi bir taş vardır. Piramit yükselir. 272 . Hızlanır. Kabza korkuluğunun tam ortasında üzerinde Jüpiter sembolü olan. Her yan mavidir. Tek fark iki aynanın arasının açık olmasıdır. Piramitin enerji açılımının zemine kadar indiği görülür. Bu bölümün majikal enstrumanı bir Sai’dir. biri düz. Sai’nin kendisi altındır fakat mavimsi parlar. diğeri ters iki Jüpiter sembolünü temsil eder. Kabza korkuluklarından biri ileriye. Çünkü buradaki hançer. fizik plandaki altar. havada durur. klasik Sai’den biraz farklıdır. Taşın üzeri elmas gibi traşlıdır.

Boşlukta bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. Yatay olarak sağa çekerek “Datke” ve tekrar yukarıya. “Ozan e Bülent İnta kiemne sagit tami zielle” der. İki eli solar plexüs hizasında ve kılıcın ucu yukarıya bakar şekildedir. başlangıç noktasına çekerek “Ekeris” der. 273 . Sol üste çekerek “Kuino”. Kılıç havada iken “Kuentos himmel kantes zielle” der. Kılıcı indirir.SAKİ’NİN TÖRENİ Saki’nin ve yolcuların ellerinde yukarda tarif edilen kılıçlardan vardır. Saki kılıcı iki eliyle tutar ve yolculara sırtını döner. Saki kılıcı aşağıya indirir ve “İnta” der. Yolcuların ve Saki’nin konumları üçgen düzenindedir ve piramitin altında durulmaktadır.

kullanmak içindir. Unutulmaması ve daima bulundurulması gerekir. Amen” diyerek bitirir. 274 . Bitirince Jüpiter altın gibi parlamaya başlar. yolculara doğru döner. Piramitin altından mavi sarı bir ışık dalgası çıkar ve Saki yukarıya çekilir. Kılıçla yere bir üçgen ve içine bir Jüpiter çizer. Burada inanılacak ve inanılmayacak şeylerle karşılaşılabilir. “Bunlar. Tisan alfabesine çevirip. Şimdi altalta iki piramit olmuştur.” Bu katın ikinci majikal enstrumanı kalın bir mavi yüzüktür.Geriye. Üzerinde bir Jüpiter sembolü ve “İntas Kuinos” yazısı vardır.Saki. Yüzük bunlara ve daha bir çok şeye karşı kullanılacak bir enstrumandır. Ellerini tekrar havaya kaldırır ve “Kartes Ozan e Bülent Kielle. Işık bir piramit daha oluşturur. Bu yüzük çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Saki’nin gidişinden sonra da ışık kalır. . bu bölgedeki bazı güçleri çağırıp. üzerinde çalışmak gerekir. Az sonra ışık kesilir ve ikinci piramit kaybolur.

Jüpiter sembollüsü gibidir. başka bölüme geçilmiştir. Sola doğru inilir ve ilerde göle benzer bir yerle karşılaşılır. ömür boyu buradan bir şeyler alarak. Bazan bir bölümün ortasında başka bir bölüme geçilip.6. KAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA Altıncı kat çalışmaları oldukça karışık geçmiştir. Bir kapak gibi açılır.King ve diğer bütün kehanet yöntemleri bu kattadır. Şatonun kapısına gelince eşkenar dörtgen kaybolur. Çoğu zaman hangi bölümde bulunulduğu bile belli değildir. ilk bölüm çalışılmış.1. Astroloji. Remil. Yükseldikçe havanın maviliği açılır ve sonuna gök mavisine döner. Tarot. parlayan ve altından yapılmış gibi duran bir şato görülür. Eşkenar dörtgen dönerek sağa doğru ilerler. bazı zamanlarda da ilk bölüm tamamen yarım bırakılıp. Aslında bu katı bölümlere ayırmadan bütün olarak ele almak daha doğru olabilir. Avluya girilir. Sıfır katında karşılaşılan Hexagramlı şatonun. buraya kadar olan çalışmalarda görüldüğü gibi muntazam bölüm çalışmaları pek de önemli değildir. ALTINCI KAT . Bununla beraber altı ve daha üst katlarda. Bunlardan altın sarısı ışık yansımaktadır. Gene. Yi . yolcuları içine alır ve havalanır. o bölüm tamamlandıktan sonra geri dönülüp. Yolcuların önünde. Yaklaşır. Şato. İlerde uzun kuleleri olan. Dönüşü yüksek gerilim hatlarının yakınında duyulan türden bir vınlama meydana getirmektedir. Eşkenar dörtgenin kendisi şeffaftır ve çok hızlı haraket etmektedir. Göl civarında ayrıca. türkuaz renkli taştandır. Altıncı kat. dini konularla ilgili şeyler ve mistisizm bu kattadır. Her yan damarlı. Yolcuların çevresinde bir tur atar ve tam karşılarında durur. binaya benzeyen bazı parlak şeyler de görülür. BÖLÜM (ALTIN ŞATO) Piramitin altından çıkınca hemen önde. çok hızlı olarak dönen bir eşkenar dörtgen şekli belirir. boşlukta kendi ekseni etrafında. Bu karmaşa daha ilerdeki katlarda da görülür. aşağıya doğru inen bir rampa görülür. Zemin türküaz renkli taşlardan 275 . daha fazla ilerlemeden kalınabilecek kadar geniştir.

Diskin önünde lotüs oturuşunda. havada duruyor. “Burası sizin kendi gerçek bağımlı olduğunuz yerdir. Seyrek uzun sakallıdır. İnta. İçerde bir masa. Sağdaki ilk kapıdan girilir. bir küp ve bir Sai vardır fakat bunun korkuluğu tek taraflıdır. Onda gizli gücü bulacaksınız. Yüzü görülmez. Diskin üzerinde Bir eşkenar dörtgen şekli vardır. Bunun vücudunuzda yarattığı etkileşim karşınızdaki insanı tam olarak tesir altına almaya yarayacaktır. Size verilen isimleri (Saki’nin törenindeki) muhakkak çevirin. Öğretilecektir. Böylelikle boynunuza taktığınız şeyin tam olarak ne oluğunu öğrenebileceksiniz. Zemine oturmuyor. İçerde iki yanı sütunlu bir koridor ve ilerde bir disk görülür. masanın başına geçerek yolculara kendi konumları hakkında bilgi verir. Her isim üç defa 276 . elbisesinde çift Jüpiter sembolü vardır. Lotüs pozunda. Yanyana bir sürü kapı vardır. açık mavidir. Varlıkla birlikte içeriye girilir. Yüzü. Elbisesi beyazımsı. Saçı yoktur. Bu varlığın ismi “İnta” dır. Yolcuları zemini gene taş döşeli olan bir koridora sokar. Bir varlık gelir. Lusifer’in yansıması olan karanlık yüzlü adamın yüzüne benzer. üzerinde piramite benzer bir şekil. oturmuş bir varlık görülür. Tabii şu anda değil. Artık iyice şarj olmuşlardır.yapılmış olan büyük karelerle döşelidir.

Kendisi içeriye girmez. Size o öğretilecek. Yazın. Bundan sonra evin herhangi bir yerinde ya da çalışma piramitinin altında saklanır. Olaylar karşısında şansınızı kullanmayı. Talisman ve yapılışı aşağıdadır. Bu bölümde para konularında ilerlemeler kaydedilecek. iyi veya kötü istediğiniz yönde kullanacaksınız”. İki gün çalışıldıktan sonra bir hafta üstte taşınır. Sarı. ten rengi çok açıktır. Bu odanın bekçisi saf ışık ve enerji şeklindedir ve ilk başta görülemez. kendi istediğiniz şeyi yaratmayı öğrenecek. 4. İçersi son derece aydınlıktır. kalın taşlı yüzük vardır. ikinci kapının önüne gelinir. Elinde aynı. beyaza yakın saçlıdır. elineki Sai ile bu sembolün ortasına dokunur ve kapı açılır. Bazı kağıtlar tutmaktadır. Bu formun üzerinde kapşonlu bir cüppe vardır. İnta. Buradan çıkıp. mavi üzerine gümüş rengi veya beyaz üzerine kurşun kalemle çizilir. Sonra onun bir şekli var. Kapının üzerinde aşağıdaki sembol vardır. Bu talisman. Perşembe sabahı. sadece yolcuları sokar. Katta verilenin aksine dışarıya verilebilir. 277 . Odada oluşan masaya gidip para talismanını gösterir. Kısa bir süre sonra kendisini yolcuların frekansına indirerek görünür hale gelir.kullanılmıştır. güneş doğarken. Saçları çok az.

Bu yazı. yukardan aşağıya doğru. İçteki küçük eşkenar dörtgenle dikdörtgen arasında kalan boşluklara. Bu talismana ek olarak ayrıca aşağıda görülen talisman. mesela “Ya Mugni” olabilir. iki satır olarak yazılır (3 ve 4).Yazılışı şöyledir: Önce yukardaki şekil çizilir. Yani yazının üst tarafı daima dikdörtgene doğrudur. Kullanılacak zikir Esmaül Hüsna’dan bir isim. Dik dörtgen ve İntas kuinos yazısı arasına yani dikdörtgenin çevresine isteyen kişinin ismi ayrıca. Zikir adedi. harf harf yayılarak iki tur yazılır. mavi üzerine kırmızı ile yazılır. talisman hangi şekilde tutulursa tutulsun daima düz durur. Ya Mugni (Veya İnnes Zikor) + İsteyen kişinin ismi kadardır. harf harf zikir yazılır (2). Ortaya Jüpiter sembolü koyulur. Jüpiter’in alt ve üstüne isteyen kimsenin adı yazılır (1). Dikdörtgen ve dış eşkenar dörtgen arasında kalan dört üçgene birer defa “İntas kuinos vertes kilde” yazısı. 278 . Veya Tisan zikirlerinden “İnnes Zikor” kullanılır.

Bu talisman küçük boyutta yapılır ve daima üstte. Tepede bir kapak veya çıkış gibi bir şey görülür. Odanın içinde daire şeklinde bir giriş belirir. Varlık talismanı naklettikten sonra gene ışık ve enerji formunu almaya başlar. Tepedeki sonuncu harf tektir. İçinde bulunulan ortam yolcuları sanki vakumla emermiş gibi çok hızlı ilerletmektedir. Çevrede statik elektirik çıtırtıları gibi sesler duyulmaktadır. Tekrar aşağıya doğru inmeye başlanır ve aşağıda tamamen altından bir 279 . Yukarıya doğru ilerlenir. harf harf yazılır. Bunlardan yukarıya doğru kişinin ismi gittikçe küçülen harflerle. sarı bir ortamda ilerlenir. Bu talismanın kullanım amacıyla yapılmış bir örneği aşağıdadır. Normal formda göründüğü zaman da çevresinde çeşitli ışık ve enerji akımları oluşmaktaydı. Ek bir çalışması yoktur. Yolcular oraya girerler. Yapılışı şu şekiledir: Ortaya birbirinin ayna görüntüsü olan iki tane büyük Tisan (Y) harfi yazılır. mesela cüzdanda taşınır. Tepede birleşir. Zemini mavi olan.

Kalabalık. temel şeklin üzerine üretilebilir. Çevre. yukardaki sayfalarda görülenin aynıdir). yerde büyük bir daire ve içinde eşkenar dörtgen şekli görülür (Bu işaret. üzerinde ters Jüpiter sembolü bulunan bir işaret vardır. Bundan sonra yolculardan ilerlemeleri istenir. Bu işaret tam olarak yüzüklerin oturabileceği gibidir. Kalios. Birisi. asası ile yolcuları gösterir. İlerde. ilahiye benzeyen bazı sesler gelmektedir. yükseltme ve batırma ile ilgili bölgedir. altın tozu gibi nokta nokta parlamaktadır. Talismanın temel şekli iki pentagramdır. Bu sadece batırma çalışmaları ile ilgilidir. Yolcularla birlikte. Kimer e Amen” şeklindedir. dörde bölünür ve çalışmanın kendi zikrine eklenir. Gerekli zikir yapıldıktan sonra bu dua okunur.şehir görülür. Çok geniş bir merdiven ve iki yanda muhafıza benzeyen. Bazıları çok değişiktir. Naşat. yolcuları sürükleyerek adamın karşısınaki koltuklara oturtur. Onlar da yolcuları farkederler ve bakarlar. Burası iş konularında yüceltme. İlerde siyahlara bürünmüş olan üç varlık görülür. Kapısında. Bu dört ismin ebced tutarı alınıp. Bu çalışmalar için bazı isimler gerekir. Bunun duası “Utas. Büyük bir kapı görülür. ellerinde uzun asalar vardır. varlıklar izlenir. Bir piramitin önünde durulur. Piramit tam olarak aşağıya iner ve merdiven gibi bir şey oluşur. İçerde bir ışık dalgası ve 280 . Orta Amerika’daki merdivenli piramitlere benzeyen bir çok bina ve çok sayıda dişi varlık vardır. Varlık asasını yolcuların kafalarına dokundurur ve yolcuların çevresinde bir ışık dalgası oluşur. Yüzük buraya bastırılır. Aşağıdan. Semboller çakışırlar. Bundan sonra kalkıp. Talisman yolcular tarafından. nereden çıktığı belli olmayan bir kalabalık da aşağıya inmektedir. elleri kılıçlı bazı formlar görülür. Hepsi yukarıya bakmaktadır. Hala piramitin altında bulunulmaktadır.

Su ve Toprak ise feminen güçlerdir. Rahip sopayı kaldırarak. Kalios. Katlardaki bütün tanrısal sistemler bu kaynakla çalışır. ayırma. Kuntire. Ateş’in hitabesidir. Toprak. yükseltmek. uzaklaştırma. Kuntire. Daha yumuşaktırlar. Toprak ve Su dişi güçlerdir. Hepsi birden değil. insanları kontrol etmek. Hava. enerji. Kimer e Amen” hitabesini okur. Yolcular onun önünde dururlar. Kalios. insanın her konudaki gerçek isteği olan faaliyetler. Bu. Naşat. “Kuntire” dini hakkında bazı bilgiler verir. Bu edinilen güçleri sağlamlaştırır ve bazı zıt güçlere karşı yolcuları korur. ayrı ayrı kullanılırlar. “Utas. Hitabe üç satır halinde yazılır. “Utas kieles rites kante Zielle Koine verga kintes Zielle Utas karies lekon tigel. getirme. Sadece Utas ve Ateş anlamındaki Zielle değişir. Elinde düz bir asa tutan bir rahip görülür. Naşat. Birleştirme. Bunlar sırasıyla Ateş. Diğer elementlerde de hitabe aynıdır. Burada rahip. Amen”. Bu dinin sistemi. barıştırmak ve bu tür şeylerde aktiftirler. 281 . Temel olarak dört tane isim vardır. yolcuların başlarına geçirir. Erkek güçler daima canlılık. Ateş ve Hava erkek. Bunu yaparken asayı yolcuların başlarına deydirir ve baş üzerinde imajinatif olarak bir daire çizip. evlilik gibi işlerde kullanılırlar. Su elementlerini temsil ederler. Kimer e Amen” İçersi kalabalıktır. kişinin kendi güçlerine göre yönlenmesinin imkanını ve üstteki ana güçle koordineli çalışmasını sağlar. “Utas. kişinin tamamen kendi benlik sistemine göre haraket etmesini sağlayan bir temeldedir.dua edilirmiş gibi sesler vardır. yok etmek. dünyaya ait olmayan bir Astral dindir.

2. İtince kapağı yana kayarak açılır. Varlık başını açınca kafasının tam bir kartal başı olduğu görülür. lahit benzeri bir şey vardır. İlk bölümde görülen yüzükler haricinde hiç bir majikal enstruman yoktur. Varlıkla birlikte aşağıya inilir. 282 . Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. insan vücutlu ve kanatlı bir adamla karşılaşılır. Şimşek gibi bir ışık çakar. Zemin dalgalı mavidir. İlerlenince yerde çizili olan bir şekille karşılaşılır. Tapınak izlenimleri veren bir yere gelinir. Adamın gözlerinde bir ışık meydana gelir ve doğrulur. Bir. Şeklin orta çizgisi aşağıya doğru inen bir merdivendir.ALTINCI KAT . Ortam birdenbire değişir. Ağzını oynatmadan sadece düşünce olarak konuşur. iki basamak yükseklikte altın bir disk ve üzerinde bir Jüpiter sembolü görülür. İçinde mumyayı andıran bir adam yatmaktadır. Yürürken sanki kapalı ve çok büyük bir yerde. Asalar helezoniktir ve uçları gaga gibidir. Otuz. Adam yoktur. Şimdi yolcular bir dağın tepesindedirler. Önünde. mermer üzerinde yürünüyormuş gibi ayak sesleri her adımda tınlamalar yapmaktadır. BÖLÜM (KUŞ ADAMLAR) Üspiramitinin altında açılan bir kapaktan aşağıya inilir. kırk basamak inince büyük bir meydana çıkılır. Kısa bir yürüyüşten sonra üs piramiti gözden kaybolur ve iki yanı sütunlu bir koridora çıkılır. Kanatlar kapalıyken vücudu pelerin gibi sarıyor. Kartal başlı. Sütunlar mavidir ve duvarda meşaleler yanmaktadır. Rüzgar ve fırtına vardır. Merdivenin başında kafası kapşonlu bir varlık durmaktadır. Ellerini açar ve asaları çapraz olarak birbirine vurur. Geniş ve ışıklı bir merdiven. Kolları firavunlar gibi çaprazdır ve göğsünde gene çapraz olarak iki asa tutar.

çekmece şeklinde dolap vardır. Kendisi hem iyi. Aşağıdan bazı formlar çekip. 283 . Takip edilir. ikibuçuk metre kadar açıklığa ulaşıyor. Burada Kanteris adı altında işlev görüyorlar. Bütün vücut parlak ve rengarenk tüylerle kaplı. Konuşulan kuş adam başkanları ve sırtında aynı sembol var. Talismanda esas olan Kanteris’in sicilidir. Salon gibi bir yer. Kuş adam yolcuların arasından geçip. Kanatlarını çırpınca ortam kendiliğinden değişir. Kuş adamlar bir taşıyıcı faktör. Kondor kanatlarını açar. Şekil olarak hepsi birbirine benzemekte. Bir kapıdan geçilir. Burada kalabalık bir kuş adam halkı var. Bu isim bilinen bir kuş türüne ait olmakla birlikte başka bir özel isim verme gereği duymadı.Kanatlar açılınca iki. Kuş adam kendi ismi olarak “Kondor” ismini verdi. O da düşünce ile konuşuyor. Bir masaya oturulur. Morg gibi. Bir durumu veya işi veya meteryal bir şeyi yok etmek ve ayırmakla ilgili bir talismn ve zikir verir. Gene tapınağımsı. Yapılan etkileri taşırlar. Girilen odada daha önceki katlarda görüldüğü gibi. burada çeşitli uygulamalar yapıp. Soldakilerden birini açar. gönerilir. Yolcular sırtına sarılır. Kondor gereken şeyleri anlatır. ilerler. mavi kırmızı bir yere geçilir. Bunlarda bazı insan formları vardır. bir çok. İki tarafta kapılar var. hem kötü bir çok şey yapabilir fakat esas olarak Kanteris ismi ile işlev görür.

Bölümdür fakat araya giren bu çalışma yüzünden. Zikir “Erken Summel” dir. Aslında o bölge 3.3. Bölümde bazı talismanlar ve onlara uygun Tragna zikirleri alındı fakat zikirlerin geçirilişinde. Mümkün olmadığı takdirde üstte taşınır. ((Zikir X 2) + Kişi) şeklinde hesaplanır. 4. Pentagramın iki yanındaki boşluklara. burayı 3. Bir sonraki çalışma sadece üspiramitinde.AYIRMA VE İŞ YOK ETMEK Bu talisman. yukardaki şekilde (K) harfleri olan yerlere kişi ismi ya da konu yazılır. Ortaya Kanteris sicili koyulur. BÖLÜM (DUKİRAN) Altıncı katın ikinci bölümünden sonra. iş ya da maddi bir şeyi yok etmek için. Güneş doğarken yazılır. Bölüm olarak belirtilen bölüme geçildi. aşağıda 4. ALTINCI KAT . Bunun da hesaplanışı ((Zikir X 2) + Kişi + Kişi) şeklinedir. Beş gün çalışılır. Bundan sonra ya istek olana kadar üstte taşınır veya mümkün olursa istenen iş yerinin yada şeyin civarına saklanır. Üç gün çalışılır. Ayırmalar için siyah üzerine kırmızı ile perşembe günü güneş doğarken yazılır. o bölgeyi 4 olarak tasnif etmemiz gerekti. Her iki çalışmada da zikirler dairenin çevresine çepeçevre yazılmalıdır. Bu sefer pentagramın sağına ve soluna kişilerin isimleri yazılır. Zikir “Kurtan Zegel” dir. algılanışında büyük zorluklarla karşılaşılığı için yolcular Saki tarafından geriye çekildiler. mavi üzerine siyahla çizilir. Adedi. Sonra kişilerin veya kişilerden birinin civarına saklanır. Bu stilize edilmiş çift Satürn sembolüdür. Saki önce istenebilecek her işin bir liste olarak hazırlanmasını istedi. Salı günü. 284 .

Saki istenebilecek. 4. siyah pelerinli bir kadın gelir. Sonra yolcuları bir piramitin içine alır. Kadın yok olur. Bölüme geçmeden önce ise. Ellerinden çıkan bir ışın piramite çarpıp geriye yansır. Kuş adam yolcuları çemberin üzerinden geçirip. ortasına bırakır. Sonuçta “Dukiran” ismi verilen bir bölgeye gelinir. Yolculara birer tane uzun ve düz kılıç verir. Işıktan veya sisten oluşan bazı varlıklar yolculara ürkütücü ihtarlarda bulunabilirler. 4. Zemin bir asansör gibi iner ve üstteki kapak kapanır. Üs piramiti havada çeşitli enerji tabakalarından geçmeye başlar. Çevrede gene kilise ilahilerine benzeyen sesler vardır. Kadın kollarını kaldırıp. Bu sırada piramitin çevresinde dev gibi ve üç boyutlu bir eşkenar dörtgen oluşur. Kapıdan girilince bir kuş adamla karşılaşılır. Ariel. Karanlık bir ortamda çeşitli enerji ve ışık dalgalanmları görülür. Burada üç boyutlu bir eşkenar dörtgen ve içinde çift Jüpiter sembolü vardır. Likan” sözlerini söyler. nötrleşmeleri için bazı şeylerin yapılması gerekti. “Unna. Bölüme geçilip talismanların şekil ve uygulamaları alındı. düz ve omuz yüksekliğinde saçlı. Kadın bunun içinde durur. Kuş adamla birlikte hızla ilerlenir ve bir ateş çemberi ile karşılaşılır. Kimer. zikirlerin ve tekrarlanmalarının sebep olduğu bazı negatif enerji akımlarının dağıtılıp. Siyah. Kat. Bundan sonraki çalışmada tekrar 6. Bir dağın üzerinde durulur ve dışarıya çıkılır. Yolcuları mavi mermer merdivenlerden bir yere götürür. akla gelen her iş için gereken Tragna zikirlerini kendisi yazdırdı. Piramit yolcuların üzerinde aniden oluşur. Dağda bir kapı ve üzerinde de aşağıdki işaret vardır.Saki ile konuşma olarak geçti. 285 .

Güç dengesidir” demişti. sağlı sollu kapılar olan yer. Yaşlı kuş adamın da düşünce yoluyla konuşmasına rağmen ince bir ses ayrıca duyularak konuşmayı tekrarlamaktadır.4. Kondor. bir kitap ve masanın ardında oturan yaşlı bir kuş adam görülür. Kitabın ilk sayfsında Tisan harfleri ile ve kalın bir yazıyla “KRİSTOS” sözü yazılıdır. eşkenar dörtgen sembolü için “Alttan ve üstten gelen gücü gösterir. Aynı. mavi. üzerinde gene büyük bir kristal küre. insanlar tarafından bilinmeyen bir efsane kitaptır”. İçerde kırmızı. ALTINCI KAT . Kuş adam. “Kristos. BÖLÜM KRİSTOS KİTABI Üspiramitinden çıkılır ve kısa bir yürüyüşle kuş adamların sütunlu koridoruna geçilir. sayfa boyu çizilmiş bir talisman vardır. Kondor orada beklemektedir. 286 . bordo rengi karışımı bir atmosfer vardır. Kitabın üzerinde aşağıdaki çizim vardır. Açılan ilk sayfada. Ortada büyük bir masa.Bundan sonra ortam değişir ve yolcular kendilerini dağdaki ilk kapının önünde bulurlar. sağdan üçüncü odanın kapısına bir çarpı atar ve yolcuları içeriye sokar. Üspiramitine girilir ve piramit eski yerine döner.

Bu talisman her yolcu tarafından ayrı ayrı çizilmeli ve 6. Talismanlar doğrudan çalışma piramitinde şarj edilirler. Ayrıca önceki bölümlerdeki gibi bebek çalışmalarına gerek yoktur. Bundan sonra kitaptan aşağıaki talismanlar alınır. KRİSTOS TALİSMANLARI Bunların ekserisi özel bir gün ve renk gerektirmez. 287 . Herhangi bir zikri. çalışması. Kat çalışmaları bitene kadar üstte taşınmalı. rengi yoktur. Çalışma günleri daha azdır ve her tür malzeme ile yapılabilirler. sonra da yaşanılan evin bir yerinde saklanmalıdır. günü.

üstte taşınır. Eğer istenen iş bir eşcinsel ilişki ise. Duruma göre ortadaki Jüpiter sembolünün altındaki semboller değişir. aşağıya inen üçgenler. erkeğin kadını yada kadının erkeği istemesi hali içindir. farlı cinsler birbirini isterse “Kurtan Sante” dir. olmaması veya bu tür duygulardan uzak olması farketmez. şekile (1) ile işaretlenmiş yerler. Aynı cins birbirini isterse zikir. istenen kişinin eşcinsel olup. Eğer çalışmayı yapan kişi yani yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir “Kurtan + Kendi ismi” dir. “Kurtan Signa”. İstenildiği an hazırlanır. Talismanın yapılışı şu şekildedir: İki yandaki. Şayet erkek. İki gün çalışılıp. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir ((Kurtan + Kendi ismi) X 2 + İstenen)’dir.CİNSEL AMAÇLI BİRLEŞTİRMELER Bu talisman bir erkeğin bir kadını. saati yoktur. kadını isterse bir tane dört kollu Venüs çizilir. Zikir sayısı ((Zikir X 2) + istenenin ismi + İsteyenin ismi) şeklinde hesaplanır. yöneticinin kendi ismi ile doldurulur. bir erkeğin başka bir erkeği. Herhangi bir günü. Venüs sembolleri. bir kadının bir erkeği ya da bir kadının başka bir kadını cinsel amaçlı olarak kendisine bağlaması için yapılır. erkeği isterse bunların yerine bir tane dört kollu Mars ve kadın. Yukardaki Mars. Eşkenar dörtgenin içi (2) zikirle 288 .

Bu örnekte ayrı ayrı. Yazılar küçük küçük. Aşağıdaki çizim. 289 . Buradaki bütün örnekler isteyenin erkek olması durumu içindir. Eğer isteyen kadınsa talismanın ana şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.doldurulur. Bu örnekteki yazıların. mümkün olduğu kadar çok ve sık yazılmalı ve bütün boşluklar doldurulmalı. Bu talismanın. isteyen ve istenen yoktur. sol el tarafındaki alt üçgen (4) istenenin isimleri ile doldurulur. Sağ el tarafındaki alt üçgen (3) isteyenin. Bitmiş talisman aşağıdaki gibi olur. anlaşılmaları için biraz büyük yazıldıkları ve gerçekte daha küçük çalışılması gerektiği unutulmamalı. bir erkekte heşcinsel eğilimler uyanması için hazırlanmış bir örnektir. Bir kişinin eşcinsel olması istenmektedir.

üste isteyenin. Bununla beraber aşağıdaki talisman istenirse ayrıca kullanılabiilir. 290 . alta istenenin isimleri birer defa. (3) nolu boşluğa. Yani erkek ismi üstte. iki satır halinde yazılır.AŞIK ETME ÇALIŞMASI Aslında ayrıca bir aşık etme çalışması pek gerekli değildir çünkü bütün bu işler cinsel tabanlıdır. Bu ana şekil erkeğin kadını istemesi durumu içindir. Eğer isteyen kadınsa altta görülen kalıp kullanılır. (1) nolu yarım daireler tamamen zikirle doldurulur. (2) nolu üçgene yönetici ismi bir defa. kadın ismi en alttadır. İnsanlar aşk ve romantizmi kendileri uydururlar.

en üste de istenenin. Adetlerin hesaplanışı şöyledir: (Ahmet + Leyla + ((Kurtan + Sante) X 2)). İki gün çalışılıp. Eşkenar dötgenin içi “Likan Kinter” zikriyle doldurulur. Ayrıca bu 291 . Belli iki kişinin evliliği için yapılacak olan talismanda bazı farklılıklar vardır.Bu durumda da üçgenden sonra isteyeni. Dört gün çalışılır ve isteyene taşıttırılır. Siyah üzerine gümüşle yazılır ya da istenirse gümüş levhaya oyulabilir. Ahmet’i istiyorsa zikir “ Leyla kurtan sante Ahmet” dir. zikir adedi ((Likan Kinter X 2) + İsteyenin ismi) dir. EVLİLİK SAĞLAMAK Çalışmaya başlama günü serbesttir. Şayet yönetici kendisi için çalışacaksa zikir ve adet hesaplanışı değişir. taşıması için verilir. Zikir “Likan Kinter”. Bu talisman belli kişilerin arasında evlilik olması için değil. Ortadaki daireye bir defa isteyenin ismi yazılır. Leyla’yı istiyorsa zikir “ Ahmet kurtan sante Leyla” dır. yani kadının ismi. Hesaplanışı ( (Ayşe + Ozan + Kurtan + Kirten) X 4) şeklinde yapılır. “ Ayşe kurtan Ozan Kirten” dir. isteyene. istediği kişinin ismini yazar. Bu durumda mesela yöneticinin ismi Ozan’sa ve istediği Ayşe ise. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa direk olarak (3) nolu yere bir defa. Leyla. isteyenin evlilik imkanlarıyla karşılaşması içindir. Zikir şu şekilde düzenlenir: Mesela Amet. zikir. yani erkeğin ismi yazılır.

İki kişinin evliliği içinse. alta kadının isimleri yazılır.talismanda da alındıktan çok sonra bazı düzeltmeler yapılmıştır. alta evlenmesi istenen kimenin ismi yazılır. 292 . Genel evlilik için orta daire aşağıdaki gibi yapılır. Üste yönetici ismi. Çalışma ve zikir aynıddir. Bunda da zikir ve çalışma aynıdir. Dairenin içine bir üçgen çizilir. Orta daire aynı şekilde çizilir.Üçgenin altı açıktır ve ortadan bir çizgiyle bölünmüştür. Alt bölgeye üste erkek.

alt daireye (2) istenenin adı birer defa yazılır. Şayet erkeğin kadına gelmesi istenirse eşkenar dörtgene. 293 . Eşkenar dörtgenin içi (3) ve (4) “İnna Ankolia Takiren segnil” zikri ile tamamen doldurulur. İsteyen ve istenen aynı cinsiyette ise çizim yukardaki gibi olur ve isteyen sağ el tarafına. Eşkenar dörtgeneki üst daireye (1) isteyenin adı. Üçgenler isteyen ve istenenin isimleri ile tamamen doldurulur. sağa (6) erkeğin. Çalışma zikrinin tamamı şu şekildedir.UZAKTAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Aşağıdaki getirme çalışması kadının erkeğe gelmesi içindir. sola (5) kadının adı yazılır. sol el tarafındaki serbest bırakılır. Daima. Çalışma süresi dört gündür. Adet. ((Takiren Segnil) X 2)+ İsteyen + İstenen) şekline hesaplanır. “İnna Ankolia (İsteyenin ismi) e (İstenenin ismi) Takiren Segnil”. istenen sol el tarafına yazılır. sağ el tarafındaki üçgen bağlanır.

ENŞAYZAO Bu karışımla iki. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) bir defa isteyenin ismi yazılır.YAKINDAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Yakınlık ve uzaklık kavramları mesafe kadar kişilerin birbirlerine olan duygu. ((Tiaken + İstenen) X 2) olarak hesaplanır. 294 .NAZO Burada latin alfabesi kullanılmaktadır fakat gerçekte Tisan alfabesi kullanılacağı için yukardaki isimler. Alttaki üçgen (2) İstenenin ismiyle doldurulur. Tisan alfabesi esasına uygun olarak sağdan sola yazılmışlardır. Eşkenar dörtgenin içi Mars. Aşağıdaki talismanda kullanılacak zikir “Tiaken İstenen” dir. EŞYA . Son olarak zikir. yan üçgen (3) ve (4) tam olarak doldurulur. Mesela İsteyen Ozan. Aded. yakınlık ve tanışıklık derecelerine göre de değişir. Her isimden bir harf alarak karıştırma yapılır. Bundan sonra isteyen ve istenenin isimleri harf harf karıştırılır. İsteyen ve istenen har harf aynı şekilde karıştırılır ve talismanın tepesinden başlayıp. İstenen Ayşe ise karıştırma şu şekilde olur. saat aksi yönde giderek çevresine dört tur yazılır. Venüs sembolleri hariç boştur.

En alttaki açıklık da Ankolia ismiyle kapatılır. Astra üçgeninin altı uzatılır ve bir eşkenar dörtgenin ucuymuş gibi içe kapatılır. Üçgenin içine isteyenin. Çalışmanın ana fonksiyonu karşılaşma sağlamaktır.İYİ TANINAN FAKAT YERİ BİLİNMEYEN VE ELDE HİÇ BİR METERYALİ BULUNMAYAN KİŞİYİ GETİRMEK Bu çalışmada. istenen kimsenin de isteyenin yerini bilmediği kabul edilir. alta istenenin isimleri yazıılır. 295 .

Piramitte iki gün çalışılır. Ortaya yönetici ismi yazılır. yazı daire şeklinde çepeçevre yazılır. 3 gün. kadının ismi sol el tarafındaki üçgene (5) 296 . mavi ile yazılır. SEKS AMAÇLI OLMAYAN BİRLEŞTİRMELER Bu çalışmanın zikri “İkren Sante” dir. Üst üçgenler erkek ismi ve zikirle (Mesela: Ali İkren Sante). “Amen” sözü ile bitirilir. Çarşamba günü güneş doğarken yapılır. Çalışmada zikir sözü olarak “Kommel” kelimesi kullanılır. erkeğin ismi sağ el tarafındaki üçgene (2). Salı günü kırmızıya. AYIRMA ÇALIŞMALARI Ayrılmaları istenen kimselerin biri erkek diğeri kadınsa. üstte bir hafta taşınır. Mesela iş yapmak isteyen bir erkek ve kadın. Çalışmadan sonra mumlanıp. Zikir + İsteyen + İstenen kadardır. dargın veya tanışmayan kişiler. Adet. Daire çizilmez. daire şeklinde.Bunun çevresine. Eşkenar dörtgenin içi boştur. “Ankolia nirkon kreta (İsteyen) e (İstenen) artien kommel zielle” hitabesi yazılır. alt üçgenler kadın ismi ve zikirle (Mesela: Ayşe İkren Sante) doldurulur. Talisman burada farklı cinsiyetler için anlatılmakla birlikte aynı cinsiyetteki kişiler için de kullanılabilir. Zikir + Erkek + kadın adedinde çalışılır. iki kardeş. Hitabe her çalışmanın başında ve sonunda 20 defa okunup. Amacı farklı cinsiyetteki kimseleri seksüel amaç olmadan birleştirmektir. İstenirse bebekle çalışılması da mümkündür.

İkisi de aynı cinsiyettense herbiri bir üçgene yazılır. Astroloji ve Astronomi amaçlı olarak yakın dönemler içinde insanlar tarafından yakıştırılan sembollerdir ve herhangi bir majikal güçleri de yoktur. Eşkenar dörtgenin içi (1) tamamen “İnna Kanterisis Arkiden Zakiro” sözleri ile doldurulur. bir şeyi. Burada söz konusu olan şey tamamen 6.doldurulur. 4 Veya 6 gün çalışılır. olayı engellemek gibi şeyler Majikal olarak da Astrolojik olarak da Satürn ile ilgilidir ve Kblan Tragna ekolü uygulalamarı da hesaba alınırsa en uygun sembol ve gezegensel uyum ters Satürn sembolüdür fakat burada söz konusu olan şey Majikal uyumluluk veya Astrolojik anlamlar değildir. yok etmek. Kristos talismanları 6. kişiyi. Bu modern sembollerin talismanlarda kullanılış nedenleri sadece bizim yani kullanıcı. Zikir adedi ((Arkien Zakiro X 2) + Kişi + Kişi) kadardır. Bu düşünceler şayet majikal ve/veya Astrolojik uyumluluklar düşünülürse doğrudur fakat buradaki talismanlar söz konusu olduğu zaman yanlıştır. Üçgenler ve eşkenar dörtgenin arasındaki boşluklar (3) ve (4) “Kadın ismi Arkiden Zakiro erkek ismi” şeklinde dolurulur. Ayrıca ayırma ve uzaklaştırma çalışmaları için yapılan talismanların genel olarak siyah üzerine kırmızı ile yazılmaları daha iyidir şeklinde de düşünülebilir. Kat'ın enerji akımıdır. Bu semboller zaten geçmişten gelen kökü sembolik anlamlararı olan majikal şeyler de değildirler. GEZEGEN SEMBOLLERİ VE ÖNEMLERİ Bu talismanda Jüpiter sembolü kullanılmış olmakla beraber çalışmanın karakteri icabı. Çalışmada kullanılacak zikir sadece “Arkiden Zakiro” dur. 297 . iş bozmak. Kat ve 6. Jüpiter yerine ters Satürn kullanılması daha uygun görülebilir. Neden? Ayırmak. Bu talismanlarda kullanılan gezegensel semboller ne Astrolojik ve ne de majikaldir. Kat'tan enerji alırlar.

Onun hiç bir rolü veya etki altında kalması imkanı yoktur. Ayırma çalışması için daha komplike bir çalışma sistemi vardır. uygulayıcı her ne denilirse o. mümkün değilse herhangibir yerinde taşır. taşıyana etki yapmaz. Buradaki talimsanlarda yönetici. Kat enerjisi ile özleştirmektir. olayı 6. Kat arasında bir köprü kurmak. Bu işlemde erkek zikir yapmaz sadece ilişkiyi sürdürür. zihnimiz ve bilinçaltımızla 6. Yöneticinin kadına yardımcı olacak şekilde ritmli git gel haraketleri yapması iyi olur. Sadece taşıyıcıdır. Bir kişiyi uzaklaştırmak için de aynı şekile çalışılır. 6. Talismanı yardımcı kadın taşır. ana güç konumunda olan Jüpiter sembolleri Astrolojik ve Majikal uyumlulukları değil. iki göğsü arasında. Bu yüzden de Majikal ve/veya Astrolojik olarak hiç bir ilgisi olmasa da çalışmalar ne amaçlı olursa olsun Jüpiter veya en fazla ters Jüpiter sembolü kullanılır. 298 . Bu yöntemde iki kişiyi ayırmak için taşıyıcı görevi yapacak olan ikinci bir kadına gerek vardır fakat bu kadının önceden bazı işlemlerden geçirilmiş olması seks maji çalışma ve tekniklerine alışık olması gerekir.yönetici. Çalışmada Kadın pentagram düzeninde yatar ve seks ilişkisi sırasında adedi kadar “Arkiden Zakiro” zikri yapar. Talismanı mümkünse boynunda. Talisman. Kadın söz konusu kişileri ayırmakta kullanılır ve talismanı kendi üzerinde taşır. Katın gücünü. Kat enerjisinin yönetici durumunu belirtir. 6.

alttakine başaşağı olarak birer defa yönetici ismi yazılır. Yani önceden belirlenmiş bir hedefi yoktur.Bitirilmiş bir ayırma talismanı yukardaki gibidir. bulunulan yerden telapatik olarak anında uzaklaştırabilmek için talisman ve çalışmanın önceden yapılıp. Mars sembollerinin arasına (2) bütün insanları temsilen “Homo Kitan” yazılır. duruma göre varlığı istenmeyecek olan herhangi bir kimse içindir. İki üçgenin içine (1). BULUNULAN YERDEN UZAKLAŞTIRMAK Bir kimseyi. Şayet devamlı 299 . üsttekine normal. BİR KİMSEYİ. hazırlanmış olması gerekir. Talismandaki iki üçgenin arasındaki. Bu çalışma belirli bir kimse için değil.

Talisman daima üstte taşınır ve bulunulan yerde istenmeyen bir kimse olduğu zaman zikir o kişi için. üçgenlerin çevresine (3). Normal veya siyah kağıda yazılır. Bu talismanın genel amaçlısının bitirilmiş örneği yandadır. Adedi Zikir X2 + kişi ismidir. Tisan zikridir. saat aksi yönde iki tur yazılır. Kullanılan zikir ayrıca. Belli bir gün ve saati yoktur. varlığı istenmeyen belli bir kimse varsa “Homo Kitan” yerine onun ismi yazılır. KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK Katlar bölümünden önceki talismanlar bölümündeki uzaklaştırma talisman ve çalışması aynen kullanılır. Bu durumda talisman sadece bir kişi için çalışır. Zikir. tepeden başlanıp.olarak. “Karien Dekalont”. Harfler ve isimler Tisan alfabesi ile yazılır. ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + (Homo Kitan X 2)) adedinde veya ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + Kişi adı) adedinde yapılır. zihinden yapılır. talismanın çevresine dört tur yazılır. Kullanılan zikir. Zikri “Kanteris Argimen Ksento” dur. 300 . Zikir. Üç gün çalışılır.

İç eşkenar dörtgen kişi ismiyle. Zikir sözü Tunkar Ardien’dir. Dört gün çalışılır. Bir kimsenin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanılır. Dört gün. 301 .HAKİMİYET KURMAK Genel maksatlıdır. Tunkar Ardien X 2 + istenenin ismi kadardır. istenen kişinin ismi Mehmet ise karışım şu şekilde olur: TUNKAR ARDİEN MEHMET TNEEMİHDERMATREAMKHNEUMT Bütün bunlar Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. “Tunkar + İstenen kişi ismi” adedi kadar çalışılır. Zikir “Tunkar Kişi” (Mesela: Tunkar Mehmet)’tir. Mesela. dış eşkenar dörtgen zikirle doldurulur. Adedi. KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMASI Bir kimseyi köleleştirmek için kullanılır. Eşkenar dörtgenin içi istenen kimsenin ve “Tunkar Ardien” zikrinin harf harf karıştırılmasıyla meydana gelen cümle ile tamamen doldurulur. Seks amacıyla kullanılırsa herhangi bir birleştirme talismanı ile birlikte yapılabilir. Orta daireye (1) sadece isteyenin ismi yazılır. İstenirse zikirler de birleştirilir.

saat aksi yönde gidilir. Pentagramın bacaklarına (2). harf harf karışık olarak üç tur yazılır. Zikir “Aitun Kuryan” dır.HİPNOZ VE TELKİN ÇALIŞMALARI Pentagramın ortasına (1). Bacakların arasındaki boşluklara (3) telkinin ana fikri ve kişi ismi yazılır. Dört gün ya da istenildiği kadar çalışılır. isteyenin. hipnozu yapacak olanın ismi yazılır. Üçgen (4) zikirle tamamen doldurulur. Bunda üçgenin tepesinden başlanıp. Üçgenin çevresine (5) ise zikir ve isteyenin ismi. TELAPATİK OLARAK EMİR VERMEK 302 . Adedi Zikir sözü X 2 + istenenin ismi kadardır. Kilit söz.

harf harf üçgenin uçlarının doğrultusunda içten dışa doğru yazılır. Sadece zikir değişir. Bu boşluklar tamamen doldurulur.Eşkenar dörtgenin içi (1) zikirle. Olumlu zikir “Tarken Makilo”. Hangi zikir kullanılacaksa o. Arada kalan boşluklara (3) Gösterilmek ya da anlatılmak istenen her ne ise o yazılır. RÜYAYA GİRMEK Bu talisman bir kimsenin rüyasına olumlu ya da olumsuz olarak girmek için kullanılır. Altı gün veya istenildiği sürece çalışılır. Üçgenin altındaki yarım daire ile çevrilmiş kısma (2) istenen kişinin ismi yazılır. En uçlarda kalan harfler birer çizgi ile birleştirilir. Konu cümlesi zikirle beraber yazılmalıdır. Zikri “Zakiro Okiola” dır. sol el tarafındaki üçgenin içi (2) istenen kişinin ismiyle ve dairenin içi verilecek emir veya emirlerle tamamen doldurulur. zikir X 2 + Kişi 303 . Olumlu yada olumsuz kullanılır. Üçgenin içine (1) yönetici ismi yazılır. Sağ el tarafındaki üçgenin içi (3) isteyenin ismiyle. 4 gün çalışılır. Adedi Zikir X 2 + İsteyen + İstenen’dir. olumsuz zikir “Tarken Kikran” dır. Zikir adedi.

İstendiği takdirde çalışmanın uzatılması veya dönem dönem tekrarlanması mümkündür. Zikri. saat aksi yönde bir tur “Kikran Kabriel . Üçgenlerin arasına (2) istenen kimsenin ismi düz olarak yazılır ve Çevreye (3).e İstenenin ismi .adıdır.İsteyen . alt üçgene (1) gene yönetici ismi ters olarak (Başaşağı) yazılır. 304 . tepeden başlanıp. Zikir sözleri alt üçgene (1) sığabildiği kadar yazılır. Özel bir gün ve rengi yoktur. Dört gün çalışılır. “Gasteris . SIKINTI VERMEK Çalışma süresi üç gündür.İstenen “ yazılır. İŞTEN KOVDURTMAK Üst üçgene (1) yönetici ismi düz.Ati .Kislan Kryos” tur. Zikir sadece “Kikran Kabriel” dir.İsteyenin ismi .

Çalışma her iş için üç gündür. (Kimeron Aklies X 2) + (Likan Kinter X 2) + Kişi ismi adedinde ve şeklindedir. Mesela evliliğe engel olmak için daireye bir evlilik talismanı yapılır. İstenmeyen işin talismanını dairenin içine yapmak ve o işin zikri ile engel olma zikrini birleştirmek mümkündür. Hastalanmasına. Evlilik zikri ile engelleme zikri birleştirilip çalışılır. Bu çalışma iyi veya kötü kullanılabilir. Mesela evlilik talismanı yapılmaz ve Kimeron Aklies’ten sonra evlilik zikri ve kişi ismi yazılarak daire doldurulursa (Ek olarak “Evlilik” kelimesi de yazılabilir) zikir. 305 . evliliğine. Birisinin işine. kaza geçirmesine de engel olmak mümkündür ve aynı şeydir. işten çıkartılmasına. ayrılmasına. Üst üçgene (1) yönetici ismi yazılır. yolculuğuna veya iyileşmesine engel olunabileceği gibi. Ek talisman yapılmasa bile zikir daima “Kimeron Aklies + istenmeyen iş” şeklinde yapılır.BİR İŞE VEYA ŞEYE ENGEL OLMAK Engel olma zikri “Kimeron Aklies” tir. Daire (2) zikir + neye veya kime engel olunacağı ile doldurulur.

Bu yazı sadece dairenin çevresindedir. iş yerinden. Dairenin çevresine dört tur hastalık ismi yazılır. Engel olma talismanının dairesinin içine şifa zikirleri (Entares Partium). herhangibir mekandan def etmek için kullanılır. onun çevresine de dört tur zikir yazılır. Bu talismanda yönetici ismi olarak kendi ismini yazmamak daha doğrudur. 306 . Mümkün olmazsa işi isteyen kimse kendi üzerinde taşır. Eşkenar dörtgenin içi (2) sadece “Tarken Kazidel” zikriyle doldurulur. Veya gene daire içine şifa talismanı yapılır. zikir X 2 + kişi adı kadardır.HASTALIK. (4) Zikir + yönetici ismiyle doldurulur. Alt üçgenler (3). Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Bundan sonra kişinin çıkması gereken yerde saklanır. tepeden başlayarak bir tur istenen hastalık ismi. engel olma zikri ve kişi ismi yazılır (Doldurulur). Bu çalışma engel olma talismanıyla birleştirilebilir. Üç gün. Daireye Kanteris gibi bir isim yazılabilir. FELÇ VS Zikri “Kintares Kortila” dır.. Çevresine. Zikir adedi. KİŞİYİ YERİNDEN KOVMAK (TERHİL) Dairenin içine (1) yönetici. Üçgeni çevrelemez. Alttaki. Alttaki üçgen (2) Kişi ismi ile doldurulur. bir evden. zikir X 2 + istenen kişi adı adedinde çalışılır. altı açık üçgen (5) kovulacak olan kişinin ismiyle tamamen doldurulur. yani çalışmayı yapanın ismi yazılır. Bir kişiyi. Dört gün çalışılır.

Eşkenar döretgenin dört dış kenarına birer tane zikir yazılır. İstenilen kişinin iş yerine bırakılır veya konuyu isteyen tarafından taşınır. İki gün çalışılır. Bu pentagramların ortalarına Mars sembolü koyulur ve bacakların uçlarına KLİKE kelimesi alt uçtan başlanıp. saat aksi yönde giderek harf harf yazılır. Zikirler yan uçlardan.İŞ BOZMAK Zikri “Kueri Sintar” dır. Zikir adedi. Zikir X 2 + istenenin ismi kadardır. Bundan sonra eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda birer tane ters pentagram yapılır. (3). işin şekli ya da ne olması istendiği ile doldurulur. 307 . Alt üçgenler (2). Eşkenar dörtgenin içi zikirle doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi (1) İstenen kişinin ismiyle doldurulur. İçteki küçük eşkenar dörtgenin ortasındaki daireye istenen kişinin ismi yazılır. alt ve ust uçlara doğru yazılırlar. Çevresine zikir beş tur yazılır. KİŞİNİN SEKS GÜCÜNÜ YOK ETMEK Zikri “Mimkar Nurdak” tır.

Zikir adedi zikir X 2 + İstenenin ismi kadardır. en dışa daire halinde zikir mümkün olduğu kadar çok yazılır. Çevreye. Daire çizgi olarak çizilmez. Dört gün çalışılır sonra istenen kimsenin çevresine saklanır. dıştaki büyük eşkenar dörtgenin alt ve üst uçlarının daireye temas edeceği kadar büyüktür. Bu daire. yazı daire şeklinde yazılır. Bu mümkün olmazsa isteyen kimse tarafından taşınır. 308 .Bu işlenden sonra bunların hepsi birden büyük bir eşkenar dörtgenin içine alınır.

Yazı. dört misli büyüktür. koruma triakmlnonlarına göre üç. Eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda. Koruma için yapılan Triakmlnon yandaki gibidir. Krikon Kalteris İden X 3 + Kişi adı kadardır. Bu talismanlarda taşıyanın ismi üstte yazılı değildir. saat aksi yönde üç tur “Santorus Killer” yazılır (Bunun İngilizcedeki Killer kelimesi ile ilgisi yoktur). saat aksi yönde ilerleyerek beş tur zikir + kişi adı yazılır. yönetici ve isteyeni dönüş şokundan korumak maksadıyla dört tane küçük Triakmlnon çizilir. tersinden. Altı gün çalışılır ve kişinin bulunduğu bir yere bırakmak mümkünse bırakılır. Mesela ölmesi istenen kimsenin ismi Mehmet ise eşkenar dörtgenin içi “Krikon Kalteris İden Mehmet” cümlesi ile doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi zikir + kurban ismi ile doldurulur. Bunun da çevresine gene tepeden başlayıp. “Krikon Kalteris İden” dir. Eşkenar dörtgenin çevresine tepeden başlayıp. Zikir. Alttaki pentagrama yazılan isim. Hepsinin dışına. Zikir adedi. Bu isim sicil şeklinde yazılmalıdır.ÖLÜM ÇALIŞMASI Bu talisman kişiyi öldürmek için yapılır. İki pentagramın da bütün bacaklarına “Santorus” kelimesi yazılır. iki pentagramın bacakları arasındaki boşluğa da aynen yazılır. ayna görüntüsü olarak ve başaşağı yazılır. 309 . Üçgenin ortasında Jüpiter sembolü yoktur. Bunun yerine yönetici ismi yazılmıştır. Esas talisman. Pentagramların ortalarına isteyenin ya da yöneticinin ismi yazılır.

310 .

KOVMAK Bu çalışmanın üç ayrı zikri vardır. Eşkenar 311 . “Ya Kuddüsül Kavi” ve “Ya Dafiül Kuddüs” zikirleri ayrı ayrı yapılır. KİŞİYİ ASTRAL BÖLGEDE GÖMMEK Bu çalışmanın bazı katlardaki ruh enerjisini gömme çalışmalarına destek olarak kullanılması mümkündür. Yönetici ismi ayrıca harf harf. Zikri “Krikto Kitan” dır. ZORLAMAK. Çalışmaya. Eşkenar dörtgenin yüksekliğinin altıda biridir. dairenin çevresine. Bu da Ölüm çalışmasıyla aynıdır fakat korku çalışması gibi bunda da çevre koruyucuları gerekmez. tepeden başlanarak pentagram düzeninde yazılır. Bu dairenin içindeki üçgene yönetici ismi yazılır. Hesaplanışları şu şekildedir: İdor Kuelas X 2 + İsteyenin ismi. Antite çağırma esması “İdor Kuelas”. Bu da istenildiği kadar çalışılabilir.KORKU UYANDIRMAK Çevrede ya da belli bir kişi üzerinde korku hisleri uyandırmak ölüm çalışması ile aynıdır. Ya Kuddüsül Kavi X2 + isim. Sadece zikir değişir ve çevredeki dört Triakmlnon gerekli değildir. Ya Dafiül Kudüs X 2 + isim. Tragna. ANTİTELERE HÜKMETMEK. herhangi bir varlıkla ilişkiden en az üç gün önce başlanır. Adedi. Eşkenar dörtgenin üst kısmındaki dairenin yarı çapı. Zikri “Zantikor Kirtas” tır. İstendiği takdirde dört gün de olabilir. Zikir X 2 + Kişi ismi (Ya da bütün insanları temsilen Homo Kitan 2 X) kadardır. Bu talismanın bazı orantılara dikkat edilerek çizilmesi gerekmektedir.

312 . yani dairenin çevresi “Ya Kuddüsül Kavi” ile doldurulur. Üçgenin çevresi olan alt kısım “Ya Dafiül Kuddüs” ile doldurulur. yani üçgen ve daire çemberi arasında kalan kısım ile aşağıdaki üçgenin içi. yani minik eşkenarın çevresi “İdor Kuelas” zikriyle doldurulur. dairenin çapı kadardır ve iki üst ucu birer ters pentagramdır. Dairenin içi. pentagramların alt ve yan kolları ile birleşirler.dörtgenin alt yarısındaki üçgenin taban uzunluğu. Talismanı oluşturan ana eşkenar dörtgenin üst yarısı. Çizgiler. Bu talisman Siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Üçgenin içindeki minik eşkenar dörtgende gene yönetici ismi yazılıdır.

ANTİTE ÇAĞIRMA TALİSMANI
Eşkenar dörtgenin içindeki bütün boşluklar “Kanteris” ismi ile doldurulur. Çağırılması planlanan antitenin ismi pentagramın bacaklarına birer defa yazılır. Eğer belli bir antite ismi yoksa buralara genel anlamlı, bütün antiteleri temsilen “Antes” yazılır. Bu talisman çalışmalarda davet için kullanılır. Şayet davette kadın kullanılacak ve talisman ona taşıttırılacaksa dört köşedeki Neptün sembollerinin yanlarına birer tane de Venüs sembolü çizilir. Eğer antite bir kimseye musallat etmek için çağırılacaksa pentagramın bacaklarına Antite ismi (Antite ismi yoksa, Oppositer) + Kişi ismi yazılmalıdır. Cuma günü hazırlanır ve üç gün şarj edilir. Üçgenin içine yönetici ismi, pentagramın ortasına ise yönetici ismi veya isteyen kimsenin ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içine Kanteris veya antite ismi veya Antes kelimesi doldurulur. Bu tamamlandıktan sonra eşkenar dörtgenin en üst noktasından başlayarak çevresine, saat aksi yönde dört tur “İdor Kuelas” yazılmalıdır. Zikir adedi: İdor Kuelas X 2 + Çalışmaya katılan kişilerin isimleri + Antes (Veya antite ismi) kadardır. Zikir sadece İdor Kuelas’tır.

313

EKSORSİZM ÇALIŞMASI
Üst üçgene isteyenin ismi, pentagramın ortasına isteyenin isminin ayna görüntüsü, ters olarak yazılır. Pentagramın her bacağına bir defa “Antes”, veya antite ismi belli ise o yazılır. Üç gün çalışılır. Talisman obsedenin boynuna veya vücudunun herhangibir yerine takılır. Daha iyisi iki göğüs arasına çizilmesidir. Çalışma tarzı bilinen obsesyon tedavisi çalışmalarından biridir. Zikir “İdor Kirra”, zikir adedi: ((İdor Kirra X 2) + İsteyen + Antes veya antite ismi).

314

NAZARDAN KORUMA / KORUNMAK
Dairelerin içine (1) ateş elementinin lordu olan Utas’ın ismi yazılır. İki dairenin arasına (2) nazardan korunacak olan çocuk, kişi veya şeyin ismi yazılır. Nazardan korunma zikri olarak “Ya Rahmanirrahim + İsim” veya “Zyrkon (Zirkon Okunur) + İsim” kullanılır. Üç gün çalışılıp, korunacak olan kişiye veya şeye takılır. Mavi üzerine gümüş yaldız veya kurşun kalemle yazılması veya beyaza, maviyle yazılması iyi olur.

ŞANS AÇILMASI
Çalışmaya başlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüş yaldızla yazılır. İstenirse gümüş levha üzerine oyulması da mümkündür. Eşkenar dörtgein içi “Kudit Manes” zikriyle doldurulur. Dairenin içine bir defa, isteyenin ismi yazılır. Zikir adedi ((Kudit Manes X 2) + İstetenin ismi) kadardır. İki gün çalışılp, isteyene verilir. Bu talismanda orta dairenin aşağıdaki bibi hazırlanması daha iyi olabilir.

Üst üçgene yönetici ismi, alttaki bölüme isteyenin ismi yazılır. Zikir ve çalışma aynıdır.

315

SIKINTIDAN KURTULMAK / KURTARMAK
Zikir “Anties Liken e + İsteyenin ismi” dir. Zikir adedince üç gün çalışılır. Üçgenin içine isteyenin ismi, dairenin çevresine, kare şeklinde dört defa zikir yazılır. Yazım tepeden başlanıp, saat aksi yönde gidilir.

316

ALACAĞINI KURTARMAK
Eşkenar dörtgenim içi “Aires Pariniekeno Gasteris” cümlesiyle tamamen doldurulur. Bu çalışmanın zikri “Ditar Tikaren” dir. Zikir, Eşkenar dörtgenin çevresine dört tur yazılır. Yazıma tepeden başlanır ve saat aksi yönde ilerlenir. Hepsinin dışına, dört köşeye dört tane Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacakları arasında kalan beş boşluğa da birer Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacaklarına (1) borçlu ismi birer defa ve pentagramın ortasına (2) bir defa alacaklı ismi yazılır. Altı gün çalışılır ve talisman borçlunun olduğu yere saklanır. Mümkün değilse alacaklıya taşıttırılır ve istenildiği kadar çalışılır.

İMTİHANDA BAŞARI
Bu çalışmanın zikri “Kutuier Kipros” tur. Ortaya kişi ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içi “İmtihan” kelimesi ile doldurulur. Çevresine (ZZZ) zikir üç tur yazılır. Üç gün çalışılır veya imtihan öncesi bir gün çalışılıp, isteyene verilir.

317

BÜYÜDEN KORUNMAK / KORUMAK
Bu çalışma ve talismanın şekli Nazar talismanı ile aynıdir. Sadece zikir değişir. Zikir “Kuisteros Tantaris” tir.

BÜYÜ BOZMAK
Engel olma talismanı büyü ile birleştirilerek kullanılır. Büyü bozma zikri “Zikeyon Kuanteris” tir.

SAYGI UYANDIRMAK
Zikri “Harkium Kurrersa” dır. Üçgene isteyenin ismi, Eşkenar dörtgenin içine, tamamını dolduracana kadar “Korisentum İnalas” yazlır. Çevresine (1), tepeden başlayıp, saat aksi yönde giderek dört tur zikir yazılır. Zikir adedi: ((Zikir X 2) + Kişi adı)’dır. İstenildiği kadar çalışılır. Üstte taşınır.

ŞİFA
Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Alttaki üçgen (2) şifa verilecek kişinin ismiyle doldurulur. Çevreye, tepeden başlayıp, saat aksi yönde bir tur hastalığın ismi, onun çevresine de dört tur şifa zikri yazılır. “Entares Partium”. Dört gün, ((Zikir X 2) + Kişi) adedince çalışılıp, isteyene verilir.

318

İŞİ GÜÇLENDİRMEK
İç eşkenar dörtgenin içi (1), İsteyenin ismiyle doldurulur. Alttaki iki üçgenin içleri (2), (3) işin şekli yazılarak doldurulur. Çevresine tepeden başlayıp, saat aksi yönde beş tur zikir yazılır. Zikir “Epikore Rantum” dur. Adedi ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadardır. İki gün çalışılıp, üstte taşınır yada iş yerinde bırakılır. Kristos talismanları burada sona ermektedir. Daha alt katlarda alınan talismanlar ve ilerde karşılaşılacak olanlar bir operasyonun parçalarıdırlar. Kristos talismanlarının farkı onların başka bir operasyonun parçası olmayıp, başlıbaşına operasyon, Talismanik Maji olmalarıdır.

ALTINCI KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM (ASTROLOJİ VE TAROT)
Aynı salonda, sağdaki odalardan birinde Kuş kadınla karşılaşılır. Burada bütün ezoterik Astroloji bilgilerini almak mümkündür. Ayrıca Kuş kadın, Tarot ve diğer bütün kehanet metodları hakkında istenen bilgiyi verebilir. Bilgileri her ekol için mevcut olan kalın kitaplardan okuyarak verir. Bu gibi bilgilerin alınabilmesi için isteyen yolcuda, istediği konuyla ilgili ön hazırlıkların, alt yapının mevcut olması gereklidir.

319

Aşağıda parlak mavi bulutlar görülüyor. Bunlar hemen hemen geçiş tamamlana kadar değişik şiddetlerde devam etti. Bunun da sebebi ve niçini anlaşılamamıştır.28 28 Çalışma sırasındaki gerek duygusal ve gerekse fiziksel baskıdan dolayı bazı şeylerin sorulması ihmal edilmektedir. griye dönüşüyor. Saki’nin kılıç benzeri bir şeyin üzerine bazı harfler yazarak birşeyler hazırladığı görüldü fakat bu nesne her ne ise çalışma sonuna kadar bir daha hiç görülmedi. Renk tonları aşağıdan yukarıya doğru.YEDİNCİ KAT YEDİNCİ KATA GİRİŞ Geçiş başlamadan önce. Bundan sonraki bütün çalışmalarda da böyle kaldı. Piramit belirsiz bir yöne doğru yatay olarak kaymaktadır. Hiçbirşey olmayan yıldızsız uzay boşluğu ya da bir siyah mürekkep denizi gibi. Üspiramiti çok yüksek bir dağın tepesindeymiş hissi veriyor ve kendi ekseni etrafında. Yukarsı parlak gri. üzerinde fazla durulmadan geçiştirilen konular 320 . Piramit yükselmeye devam eder ve bir süre sonra çevre kararır. zaman zaman oldukça yükselen baş ağrıları ve miğde bulantıları duyuldu. Bu noktadan sonra Piramit’in tabanı ve duvarları şeffaflaştı ve çevre rahatlıkla görünür hale geldi. yandaki şekli ve altındaki “AGMA ESKO” sözlerini bir kağıda yazmıştır. yatay şeritler halinde koyu maviden basamak basamak açılıp. Bu noktada Saki. saat aksi yönde hafif hafif dönüyor. İçinde bulunulan fiziksel çalışma ortamına göre hafif hafif kuzey yönüne kayarmış gibi hisler algılanmaktadır. Buraya kadar olan çalışmalarda görünüm olarak Üspiramiti’nin duvarları ve tabanı çoğu zaman geçirgen değildi. Geçiş başladığı zaman önce bir yükselme hissi ve yolcuların fizik plandaki bedenlerinde. Daha sonraki aşamalarda da karşılaşılan yeni şeylerle ilgilenmekten dolayı bu gibi. Üspiramit'inde.

Sütunun tepesinde aynı yol işareti. Daha başka bir ifade ile uzun bir kanyonun içi. Her taşın üzerinde aşağıdaki sembol görülmektedir. Çapraz koyulmuşlar. kare şeklinde taşlar var. “Bu. Tam olarak yarım bir disk gibi bir şey. Parlak bölge içe çekermiş gibi vakum duygusu vermekteir. oldukça aralıklı olarak dizilmişler fakat karşılıklı değiller. nerede ve ne zaman karşılaşılaşıldığı bilgisi oluyor. Sütunun tam ortasındaysa cam gibi parlayan bir bölge vardır. Yerde. yazıya geçirilmesi ise ancak birkaç ay sonra yapılabildiği için olayın üzerinden çok zaman geçmiş oluyor. Elde kalan tek şey görür görmez anında yapılan çizim ve banttaki anlatımdan çıkan. Önemli birşey olsaydı üzerinde durulurdu düşüncesi ile boş veriliyor. İki tarafında sıra dağlar olan kanal gibi bir yol. buranın kendi giriş işaretidir . bir noktada dağların bittiği fakat yolun devam ettiği görülür. Bu durumda da. Bu notların banttan dinlenip. Oldukça geniş olan yol hafifçe sağa kıvrılmakta.Bundan sonra çevre tekrar grileşir ve piramit durur. unutulmaktadır. Biraz ilerde büyük bir sütunla karşılaşılır. Çok çok ilerde beyaz bir gökkuşağı görülmekte fakat bunun içi de dolu. toprağa gömülü olan büyük. Burası soğuk ve kuru bir ortamdır. Dağlık bir bölge. fakat bu sefer bir daire içinde görülür.Saki”. 321 . İlerlenince. Bunlar yolun yan sınırlarını belirtir gibi yanlarda.

Yani yaklaşık olarak 20 metre taban uzunluğuna. En garip şey varlığın boyudur. onu tamamen kaplar.“Gidilecek yer buranın bir üstüdür. Çevre boş gibidir ve lomboz şeklindeki pencereler değişip. Parmaklıkların ardından iniltiler gelmektedir. Sanki dev bir flöresant tüpünün içindeymiş gibi bir durum. İçerden dışarıya imdat istermiş gibi uzanan kollar ve garip suratlar farkedilir. çap olarak piramitlerden bir kaç defa daha geniş ve kör edici derecede beyaz olan bir ışık sütunu iner. Gri olan üst taraf açılır. Üspiramiti ile içiçe girip. İki yanı mavi ve gri karışımı bir yer. Bu varlık Üspiramitinden yaklaşık on defa daha uzundur. Üspiramiti gene bir yolun üzerindedir. 25 metre yükseklikte. İlerde gene havada duran ikinci bir piramitle karşılaşılır. Girilen mekan çok geniş bir yerdir ve yolcularda ikiye ayrılma duyguları uyandırmaktadır. Parmaklıklar biter. Yani. gemi lombozlarına benzeyen şeyler vardır. Bu pencereler yoldan tarafa doğru bombelidir. Sıkıntılı bir ortam. Şimdi görüş şartları daha iyidir. kafasına cellat kukuletası gibi bir maske geçirmiş olan bir varlık görülür. Sağa dönülür ve beyazlık kaybolur. . Buradan gitmek yolu biraz daha uzatır. Yani insan oranlarına göre 200 metre boyunda olabilir. Varlık. Piramitin önünde bir duvar ve basamak vardır. Varlığın elinde de uzun bir kırbaç vardır. İki yanda duvar gibi bir şey ve üzerinde dev. parmaklıklardan uzananları geriye püskürtür ve yolculara yol gösterir. Tabanı Üspiramiti ile aynı ebatta olmakla birlikte tepesi daha yüksek. İlerde. İkinci piramit. Bu noktada ikinci piramit Üspiramitinin üzerinden ayrılır. Gene öyle dev gibi. piramitleri içine alır ve yukarıya çeker. hapishane parmaklıklarına benzer bir hale girmişlerdir. Öbür piramitle birlikte tekrar sola dönülür ve bir süre sonra piramitler durur. Yukardan. Boş bir piramit. 322 .Saki”. Oto yarış pistine benzeyen ve kıvrılarak giden bir yol. gök yüzünün kapı gibi açıldığı görülür. Piramit döner (Sola döndüğü sanılıyor). Çok yavaş şekilde yükselinir ve kapıdan geçtikten sonra aşağıda kalan kapının tekrar kapandığı görülür.

. İçersi karanlıktır. Üspiramiti ile birlikte ilerlenir. Piramit ilerlemeye devam edip. Bazı kişiler ya burada tutulup cezalandırılırlar veya duruma göre daha aşağıya gönderilirler.Varlık". bundan sonra sürekli olarak burada kalacaktır. varlığın karşısında yere konar. Deminki insanlar. Piramit bunun tam üzerinde. şimdiye kadar verilenleri iyi kullanamayanlar. havada gitmektedir. Ağzı haraket etmeden konuşur. gerek Astral planda devamlı olarak ısınmaktadırlar. sağa sapar. Karanlık içinde duran yedi renkli gökkuşağı. Sağlı sollu sekiz kapı veya giriş vardır. Sanki bir terslik olmuş gibidir. Büyük ve iki kanatlı bir kapı. Üspiramiti ilerler ve gökkuşağının altından geçer. Piramit. Çevre kendiliğinden 323 . Girip. Çevrede heryanın simsiyah olmasına rağmen cisimler ve cizgiler çok net olarak görülmektedir. Bir kapı daha açılır ve aydınlığa çıkılır.) içinde dört Satürn sembolü olan bir eşkenar dörtgen çizimi vardır. Geçişi sırasında üzerine toz veya su gibi bir şey iner ve yapışır. Gözleri vardır fakat içleri görünmez. Aşağıda yola benzer bir şey var. Adam döner. imtihan vereceksiniz. yandaki işaretleri yazar. piramitin kendisinden taraf olan yüzüne. Her kapının üzerinde bir işaret görülmektedir. . Burası.Varlık" Sol yanda görülen bir kapı açılır. Yüzü Saki’ye benzer olarak algılanmakla birlikte iskelet suratlı da olabilir. yukardan aşağıya doğru. "Bu.cüppe giymiş olan ve sırtı dönük bir adam görülür. çok uzakta bir gökkuşağı görülür. “Bu bölgeye girmeden önce geçilecek bir yer vardır. Arkadan varlık elini uzatır ve bir işaretle. bu katın ve ilersinin sıfır katı gibi bir yerdir. Bu şeyler olurken yolcuların boyunlarında fiziksel olarak takılı olan gümüş eşkenar dörgenler gerek fizik planda. Kapı arkadan kapanır. boyluboyunca. Kapının iç yüzünde (Belki de burası dış yüzüdür. Bir tür imtihan gibi. Önce derin bir sessizlikle karşılaşılır sonra rüzgar sesi duyulur ve ilerde.

Piramite oranla çok büyük bir tekne. yirmi santim yüksekliğindeki bir biblo gibi kalmıştır. Aşağıda kürekçiler görülmektedir. Kanal. Piramit teknenin arkasında bir yere oturur. Tekne. Cüppeli ve saçsız bir varlık gelir. İsmi “Xingor” (İksingor). yola benzer bir yer ve tekne havada kaymaktadır. Teknenin tamamı gümüşten yapılmıştır fakat çevre renklerini yansıttığı için ilk bakışta parlak bakırdan olduğu da zannedilebilir. Varlık sesini yolculara göre düzenleyerek konuşur. Bir kanalda duran. Yolcuları tekneye çağırır. Piramit hala yolculara göre yirmi metre yüksekliğindedir fakat teknenin içinde. 324 . Kitabın üzerinde aşağıdaki şekil görülmektedir. Gözleri diğer varlıklarınki gibi petek şeklinde ya da sinek gözü gibidir. Elinde Üspiramitinden daha büyük boyutlarda olan bir kitap tutmaktadır. Üspiramitiyle birlikte tekneye girilir. Teknenin durduğu kanalda su yoktur. Eski Mısır teknelerine benzeyen küçük bir kadırga görülür.değişir ve gene aydınlık bir ortama çıkılır. normal boyuttaki insana göre. içinde su olmayan kanalda ilerler. Burası kayalık bir arazidir. Çevredeki herşey istisnasız olarak bakır renginde ve parlaktır. Bu varlık da diğerleri gibi dev boyutlardadır.

bundan sonra öğreneceğiniz herşey sadece gücü arttırmak için yapılacak şeylerdir. Burada madalyonlar bir tür kayıt cihazı gibi varlıklara. etrafı aydınlatır. “Gördüğünüz gibi. Xingor yolculara madalyonlarını geri verir. Sanki yabancı dildeki bir şiirin Türkçe’ye tercümesi gibi izlenimler uyandırmaktadır. aynen kitapta yazıldığı gibi alınmış ve cümle yapısında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Önünde büyük bir disk belirir. Işık piramitin tepesine çarpınca çevreye dağılıp. Bir tür majikal künye gibidirler. Bunlar oldukça yüksek seviyeli varlıklardır. okuyan hak kazanır. İçersi karanlık.Xingor kitabı açar. Yolcuların yaptıkları ve yapmakta oldukları majikal uygulamalarda kullandıkları zikir. İsterseniz burada bitirin fakat devam ederseniz gireceğiniz herşey güç içindir ve devam kararı verdikten sonra artık vaz geçemezsiniz. her kimdirki. gibi şeylerin gerekliliğini kabul etmezler. Kitapta aşağıdaki sözler yazılıdır. Hepsi birbirine benzemektedir. Hangi şeyi 325 . Piramitin merkezine tam ortadan türkuaz renkli bir ışın iner. Tekne hala ilerlemektedir. Kurtulmak istese bile ancak bunu kendi hayatıyla ödeyecektir. Tekne onların yüzleri hizasına kadar yükselir. Kitap kapanır ve Xingor şunları söyler. Bu gibi bazı konuşmalardan sonra tekne tekrar alçalır ve durur. Çevrede sekiz tane dev görülür. gücü ne dereceye kadar ve ne kadar sık kullandıklarını belli ederler. Onların görüş açılarına göre bu gibi şeyler yetersizlik belirtisidir. Disk ortadan açılır ve tekne girer. İyi veya kötü her şekilde kullanacaktır onu. Xingor elindeki kitabı açar. yolcuların. “Bu kitap. Bir çok varlık olduğu hissedilir fakat ilk önce Xingor'dan başkası görülmez. diğerlerine gösterir. Bu işe hayatının sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır. talisman vs. Xingor "Bunları getirdim" der ve yolculardaki madalyonları alıp.” Yukardaki sözler buraya.

Çok zor şeyler geliyor. Tekne durur. piramitle beraber tekneden inilir. Sadece düşünmek yeterli olacaktır. piramite yaklaşır. Burası gri ve kayalık bir ortamdır. devamlı bağlantı halinde olacaksınız. İleriye doğru bakmaktadır. Bu noktada çeşitli geçiş denemeleri yaşanmıştır. Parlak yeşil gözlüdür ve göz irisleri kedi gözü gibi elips şeklindedir. Bu noktada terketme kararı alındıktan sonra. Bulutlar bile bakır rengindedir. vaz geçip. Karar verin. Yer. Bir merdivenle yükselinir ve piramit bir tepenin üzerine oturur. Sadece Yedinci katın ana hatlarının birbirini tutabileceği ve diğer teferruatın. İçinden yüzü olmayan ve tamamen beyazlar içinde başka bir varlık çıkar ve sadece bakıp. Varlık takip edilerek. Yedinci kat hakkında buraya kadar anlatılanlar ve bu denemeler tamamen yolcuların bilinç yapılarından kaynaklanan şeylerdir. Ancak bir süre sonra”. Varlığın sadece yüzü net olarak seçilebilmektedir. Eğer bu yapılmazsa buraya kadar alınan bilgiler ve talismanik uygulamalar bundan sonra da kullanılabilir. ilerleme kararı verilemez. Yolcuya karar verebilme ya da tercihte bulunabilme hakkı bir defa verilir. Ayrıca. Bundan sonra Üspiramitinin dışında normal insan boyutlarında bir varlık görülür. dişi görünümlü bir varlıktır ve yolcularla görüşmek için onların boyutlarına indirilmiştir. Üstten bir ışık hüzmesi inip. çalışmalara alt seviyelerde devam ederken. Bu. gök heryan bakır rengi. çeşitli şekillerde alt katlarda dolaşılabilir fakat daha ileriye geçilemez. Yedinci ve bir sürü şey başlayacaktır. gider. kişilerin 326 . yemin etmeleri gereklidir. Varlık dışardadır.yaparsanız yapın. Çevre tamamen amber rengine dönüşmüştür. bu çalışmaları bundan sonra asla bırakmayacaklarına ve eşkenardörtgen şekilli madalyonlarını terketmeyeceklerine dair söz verip. Bu noktadan sonra devam edebilmek için Yolcuların. Upuzun ve derin bir kanyon. Bu kısım onuncu alana gider.

şuur yapıları ve müşterek bilinç alanlarına göre değişebilecek şeyler olduğu zannedilmektedir. Çevrede garip ışıltılar görülmektedir. Bir süre beklenir. Kadın gülüyor. Burada yaşanan şeyler genel olmayıp. Bir süre sonra karalıklar içinde bir yerde zemine oturur. ısı dalgaları hava akımları gibi. Bu hava akımı kadını kaldırır ve Üspiramitine yaklaştırır. Önden dev bir yılan fırlar. Bir şekil var fakat yüzü simetrik değil. Kırk yaşlarında. Otuzbeş. Gözler gene kedi gözü gibi ve parlak yeşil. Aslında buradaki varlıklarda boy farkı yoktur fakat size göre çok uzak boyuttalar. kişiye göre değişebilen tecrübeler olmalarına rağmen geçiş vizyonları özet olarak verilmiştir. Ayrıca sabit durmayıp. Bu haraketlenmeler. Bunun kafası bir kadın kafasıdır fakat saçları yılanlardan oluşmaktadır. Önünde bir ateş yanmakta ve kadın değişik bir hitabe söylemekte. İlerde bir şey açılır ve piramitin gene gümüş kadırganın arkasındaki yerinde olduğu görülür. dalgalanıp. Küçülünce sizin gibi. kişiye özel. Xingor oradadır. Kafası süratle büyür ve aniden piramiti içine alır. İlerden bir yerden bir kadın kahkahası duyulur. İnce bir ses. Piramitin durduğu tepenin ilersinde. oldukça uzaktaki başka bir tepenin üzerinde bağdaş kurarak oturmuş dev bir kadın imajı görülüyor. Yavaş ilerlemektedir. elmacık kemikleri çıkık bir tip. Güldüğü zaman yüzü değişti ve bir kurukafa halini aldı. Ancak majikal ekollerden gelenler çıkabilirler . değişik korkutma 327 . Önünde bulunan hava tabakasında bazı haraketler var. Bu seviyeye spiritüal medyumlar asla çıkamazlar. kayıyor. İlerledikçe bu fark azalacaktır. Fakat inceleme normaldir. Burası çok önemli bir kapıdır. o yeşil gözlü varlık gibi olurlar. Bir çok.”. Meduza başlı bir yılan. Sola döner. “Hazırlıklar yeterli olmadığı için denge kurulamadı. Tekne geriye döner fakat aynı yere gitmez. Piramit karanlığa gömülür ve hızla ilerlemeye başlar.Saki.

Saki ile görüşmek istenirse 6. Değişik bir şey. yolcuların ruhlarının görüntüleri olduğunu. Odada yolcu sayısı kadar ayna vardır. vs. kılıçlı. bitkin. dinç. Artık Üspiramiti kullanılmayacaktır. Bir tür. Hep birlikte bir odada durulmaktadır. gene aynı tepeye çıkarttı. Kata aittirler ve oradaki normal yerleşim konumunda kalacaklardır. Xingor. Sarışın. bunların. şekillerde görebilirler. Bağdaş kurmuş kadın. mavi gözlü. Tekne/Piramitin kanalın kenarında sakince Çok yavaş haraket eden tekneden çıkıp. oda. Bunların büyük bir çoğunluğu yolcuların bilinçaltlarıyla ilgilidir. düşünce olarak daima yolcuların yanında bulunacaktır. Daha sonra tekrar devam edildiği zaman aynı yeşil gözlü tip gelip. Aynı tünelden geçilir. kendilerini değişik formlarda. ince sesli bir çocukla karşılaşılır.BİRİNCİ BÖLÜM (AMBER ŞATO) Giriş ve geçiş bölümlerinin son derece karışık vizyonlarından sonra yolcular birdenbire. Çocuk normal boyutlardadır. Kata inmek gerekecektir. Çevre. Bununla beraber Saki. genç. ilerlenir. Ne olduğu anlaşlamayan bir su istiyor. Bundan sonraki çalışmalarda bilincin projekte olacağı yer ve çalışma merkezi bu odadır. eski hayatları hatırlamak denilebilecek şeyler yaşandı. Bu noktada çalışmaya ara verildi. Ve gene aynı imajlar görüldü. Ayrıca Saki de oradadır. yolcular tekamül ettikçe görüntülerin de değişeceğini söylemiştir. Oldukça yaşlı. Bir su istiyor. Ölüm. bir şato’ya kayarlar. YEDİNCİ KAT . teşevvüş. Burada artık üzerlerinde Üspiramiti yoktur ve Xingor yolcuların boyundadır.imajından sonra durduğu görülür. kitaplı. Bundan sonra oldukça acayip görüntüler alındı. Gene de karşılıklı bir görüşme için 328 . Buradan da çıkılır. piramiti yutması vs. değişik kılıklı. Yolcular bu aynalarda. Piramit ve Saki 6. herşey Amber rengindedir.

Burada gerek görüntü.yolcuların 6. Xingor’la birlikte sağa yürünür. Gene her zamanki gibi yer gök bakır rengidir. Kata inmeleri şarttır. buradan ileriye Artimel’in götüreceğini söyler. Havada şimşekler ve bulutlar var. merdiven inip yada tünellerden geçip dışarıya çıkmak veya içeriye girmek gibi şeyler olmuyor. giriş bölümü bitirilmiş olur. Hafif tombul. Tabii şimşekler ve bulutlar da bakır renginin değişik tonları. Artimel kalkar ve dışarıya çıkılır. gerek ses dalgalanmalar halindedir. Ani geçişler bir tür şok meydana getiriyor ve toparlanmak için kısa bir zaman gerekiyor. Kafasının üzerinden beyin kıvrımları belli olmaktadır. Uzun sivri sakallı. Burada güç dalgaları çok yoğundur ve yolcularda baş dönmesi. İlerde camdan yapılmış bir lahitin içinde yatan bir adam görülür. Katın birinci bölümüne girilmiş. 329 . Gene kürekçiler vardır. Çevre ilkel bir görünümde bir çok yanardağ görülüyor. Bu seviyelerde. Artimel havada gitmektedir. Yolcular arkadaki kısma binerler. Kadırga ilerler. Bir vadiye girilir. Yolcular kendilerini bir anda dışarda veya gidilecek yerde buluyorlar. Saç yok. Sadece belli bölümler içinde bilinçli ilerleme yapılıyor. Sütunlu bir yol. miğde bulantısı olmaktadır. Buraya ulaşmakla 7. daha aşağı katlardaki gibi yürüyüp. YEDİNCİ KAT . Bir rampadan aşağıya inilir. İKİNCİ BÖLÜM (ZAMAN YOLCULUĞU) Amber şatodaki odadan çıkıp. Xingor. Derisi yeşilimtıraktır. İsmi Artimel. Fırtınalı bir ortam. Dağın dibinde bir kapı ve kapının üzerinde Eşkenar dörtgen içindeki dörtlü Satürn sembolü vardır. İlerde çok büyük bir yanardağ var. Gene aynı Eski Mısır kadırgasıyla karşılaşılır fakat bu sefer yolculara göre normal boyutlardadır.

Atavistik kayıtlarınıza ve başkalarınınkilere girebilirsiniz. Budha. Zaman zaman çok eski çalışmalara dönebilirsiniz (Dönmek ve eskileri tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz anlamında). Gene ilerde. Küre ortası dar bir silindirin üzerine oturmuştur. Varlık. “Şimdiye kadar olanları rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bunlar dünyadaki bütün dinlere ait kalıplaşmış sembolleri gösterirler. Çevre aydınlanır. Artimel ile bazı şeyler görüşürler ve hep birlikte ilerlenir. Sadece ilerde bazı ışık yansımalarının olduğu görülür. Yüzü gene belirli değildir. Şekil. İki göz. Diğer varlıklar biraz uzakta durmaktadırlar. Burası dev bir koninin altıdır. Burada eski talismanları göremeyeceksiniz. Cüppeli ve kapşonlu bazı varlıklarla karşılaşılır. Duvarda bir çok resim görülür. Musa ve on emir tabletleri vs. Kabe. ellerini masaya dayarlar. Kata girince daha da sıkıcı olabilir fakat sıkılmamanız tavsiye edilir. Bazı karışık görüntülerden sonra bir şekil oluşur. Sizin kontrolünüz altında olan çalışmaların dışında başka hiç kimse bir şey elde edemez. burun ve ağız farkedilmektedir. İçersi karanlık ve soğuktur. Herhangi bir isim de vermez. Size verilen alfabe sistemi sizin beyin sisteminize göre verilmiştir. Küre biraz büyür. ister etmeyin. ilk görüşülen kişi olarak Xingor’u söyler ve bundan sonra onunla görüşüleceğini belirtir. İyi kullanırsanız başarılı olursunuz. sağda bir lav yığını vardır. İster devam edin. belirsiz bir surattır. Bunlar.” der. Küre ve içindeki surat biraz daha büyür. 8. Yolcular masanın yanına gidip. Dağın içi konik olarak boştur. Mesela Meryem ve bebek İsa. üç boyutlu. İlerlenir. “Bundan sonra göreceğiniz bölümlerden sıkılabilirsiniz. Yöntemleriniz bu çalışma gurubuna özeldir. gibi şeyler. Bu varlığın sesi oldukça kalındır. Kendisinin bilinen ya da 330 . “ Varlık buları söyledikten sonra ortada meteryalize olur. Beyaz bir cüppe içindedir. İki sembol üstüste çakışınca kapı açılır. Ortada daire şeklinde bir masa ve onun da ortasında büyük bir küre vardır.Artimel’in elinde de aynı sembolden olduğu görülür.

Develere binilerek ilerlenir. 10 000 yıllık zaman dilimi içinde gidilebilirmiş. Buradaki sistemle Dünya’nın istenilen yer ve zamanına girilebilirmiş. Çok gerilerde bazı piramitlerin varlığı hissedilir. eşkenardörtgen içinde dörtlü Satrürn sembolü vardır. . Varlık ve yolcular bir çöldedirler ve kum fırtınası vardır. Bununla beraber girilen zaman içinde etkin olamazlar. Buradaki insanlar yolcuları göremedikleri gibi yolcular duvar vs. Yolcuların. gibi katı maddelerden de geçebilirler. demon. O sıradaki şartlanmalardan dolayı uzayda gidiyor hissine kapılmış olabiliriz. bilinçlerin alşık olmamasından kaynaklanan karanlıktı. Sadece gözlemci olarak kalabilirler. Zaten programlanmış olan bir sistem vardır. Bir bölüme girerek. Bir süre simsiyah boşlukta uçtuktan sonra Uzayda.5000 ve + 5000 yıl arasında. Bina mantara benzeyen bir şeydir.düşünülebilen türde varlıklardan olmadığını söyler. vs. Yukarda görülen aletlerden birinin. Kişi kendi jenerasyonu ile ilgili bölümlere geçebilir. Bu bölümün rehberi olan varlığa göre kader yoktur.29 Satürn’e benzeyen halkalı bir gezegen görünür 29 Belki de bu siyahlık uçuş değil de geçiş sırasında. 331 . de değildir. yolculukları da programlanmıştır fakat ne ölçüde ilerlenebileceği kişilere kalmıştır. Ortam bir anda değişir. Kapısının üzerinde gene aynı. İçersi son derece değişik bir yer. Asansör gibi bir şeyle. Çok ileri bir bilgi işlem merkezi veya bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinin içi gibi. bir zaman düzenleyicisi olduğu söylenir. sütundan yukarıya kubbeye çıkılır. Bunun altında develerden inilir. Cin. sütunun üzerinden havalanır ve yolcularla birlikte ilerler. Modern bilgisayarlar ve çok ileri sistemler görülür. Vahaya benzeyen bir yerden geçtikten sonra garip bir bina ile karşılaşılır. İçinde bulunulan kubbe. görülen zaman ve mekana geçilir.

Beynin yapısı ile ilgili şeylerdir. Cisim havalanınca bir süre sonra. Talisman bakır üzerine oyulur. Üzerinde çalışılan. sola. Zemine yakın bir yükseklikte ilerlenir ve kubbe. Cismin hızı ayarlanamazsa ayrıca fiziksel tehlike yaratabilir. sol el üsttedir. Bu çalışma yapılırken talisman beyinde bir ağrı yaratabilir. Bu takdirde iki talisman hazırlanır ve avuç içlerinde birbirlerini görebilecek şekilde karşılıklı tutulurlar. Beyinin buna alışması lazımdır. Yani omurga zemine doksan derece diktir. sağa gibi emirler verilebilir. Bu talisman bir Güç toplayıcıdır. Burada kalın bir camın ardında. Telekinezi çalışmaları içindir. Burası bu varlıkların merkezidir. “Buradaki talismanlar insanlara göre talismanlar değildir. İlk başlangıçta. modern ve metaliktir. haraket ettiği düşünülür. Rehber. Beyin güçlendiricisi. En az günde bir saat çalışma yapmak gerekir. On dakika kadar nefes düzenlenir. Sağ el altta. isteğe bağlı olarak açık ya da kapalı olabilir. Vücut diktir. Hemen çalışmaz. Çok yorucudur. bir odaya götürür. 332 . Çalışma için bağdaş kurararak oturulur. gene sütun şeklinde bir kubbe ayağına oturur. Dünyevi işlerle ilgileri yoktur. Talismanın çevresine iki defa. bacakların üzerinde. Beyin damarları zayıf kimseler için tehlikeli olabilir. Gözler. Aynı zaman monitörü burada da vardır. Burası hava alanı gibi bir yerdir. Bunlar aslında pek talisman sayılmazlar. bir ay kadar gözler kapalı olarak denenmeli ve olmazsa yılmamalı.Gaz bulutları ve yoğun bir renk karmaşası vardır. Her yer son derece beyaz. Cisme el dokundurarak bu pek kolay yapılabilir. Ellerin birbirinden ayrık tutulmaları da mümkündür. ufuktaki bakır renkli dağlar görülmektedir. Talisman iki avucun arasına alınır.” Aşağıda buradan alınan talismanlardan biri olan “Güç toplayıcı” vardır. Buradaki varlıklar da yolculara talisman benzeri bazı şeyler verirler fakat burada verilenler farklı şeylerdir. Tamamen beyazlar içinde olan bazı varlıklar vardır. İnsan işlerinde kullanılamazlar. küçük bir cismin havaya kalktığı. Eller. tam göbek hizasındadır. Önce çok hafif cisimlerle denemeli. Rehberlik yapan aynı varlık.

diğeri tepeden başlayıp. Dengesiz kullanılırsa kişinin beynine zarar verebilir.SKALMİN ANLIX KBİRTON SİXKTON yazılır. yazıların yönlerinin değişmemesidir. Tek zorluğu haraketleri ve zemini ayarlayabilmektir. Çalışma sırasında herhangi bir zikir yapmaya gerek yoktur. saat aksi yönde yukarıya giderken. saat yönünde aşağıya iner. Dikkat edilecek şey. tepeleri dairenin merkezine doğru olacak şekilde yazılmaları da mümkündür. Bu kişinin estetik görüşüne kalmıştır. bu yazıların harflerinin. İstenildiği takdirde. 333 . Yazıların birisi dipten başlanıp.

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA)
Yukarda anlatılan aynı salonda bir talisman daha alınmıştır. Bu da beyin gücüne yönelik olan, hiç bir şarj ve çalışma gerektirmeyen talismanlardandır. Doğrudan doğruya beyin enerjisi ile daha yazılırken kendi kendisini şarj eder. Bu talisman normal kağıt üzerine çizilir ve eski talismanların hepsi bunun arasına koyulur. Bu çizim onları daima şarjlı tutar. İki yarım daire ve üçgenler birbirlerinden, aralarına asıl talismanın girebileceği kadar ayrı çizilirler. Satürn sembollerinin altına kullanıcı ismi yazılır. Eğer kullanıcı küçük bir çocuksa, Arapça’daki gibi (İslami Havas’taki gibi) annesinin ismiyle beraber yazılır. Çizim sırasında önce daireler çizilir sonra üçgenin çizgileri çekilir. Araya yazılacak olan talisman altı açık üçgenlerden içeriye girmez. Sanki üçgenlerin altları kapalıymış gibi düşünülmelidir. Talisman araya yapılır. Hepsi tek seferde aynı kağıda yazılır. Bu çizim olumlu işler ve birleştirme çalışmaları içindir. Eğer bir ayırma talismanı yapılacaksa, Ayrılacak kişilerin isim talismanları iki yana yazılır ve daireler sırtsırta, yatık olarak yapılır. İki yarım dairenin arası açıksa ayrılma hafif olur ve gene birleşebilirler. Şayet araya bir pentagram koyulursa sert ayrılırlar. Ayırma üçgenlerinde Jüpiter yerine yönetici ismi yazılır. Talisman katlanır ve çalışma piramitinin altına koyulur. İstenen kişilere ait meteryal varsa o da talismanın arasına koyulur. Fakat isim de yeterlidir.

334

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA)
Bu çalışmanın başında, bu kitapta verilen Tragna zikirlerinin bir kısmı ve kitabın ilk bölümünde görülen, üzerine eşkenar dörtgen çizilen çalışma aynasının bilgileri alınmıştır. Bunlardan sonra bir hipnotik talisman verildi. Bu talisman aşağıdadır.

Heksagramın ortasına yönetici ismi, çevreye ise dört defa üzerinde çalışılacak olan kişinin ismi yazılır (Yukardaki çizimde, KİŞİ yazan yerlere). Bu uygulama kolay telkin almayan beyinleri, operatöre ayarlayabilmek içindir. Kişinin çıplak vücuduna, göbeğine ya da alnına çizilir. Başka hiçbirşeye gerek yoktur. Her türlü şey yapılabilir. Talisman bir bakıra oyulup saklanabilir ve aynı kişi ile yapılan bütün çalışmalarda alnına iliştirilir. İpnoza alınan kişi direk olarak bu bölgeye sokulur. Daha alt katlara, çeşitli çalışmalar için

335

buradan indirilir fakat kesinlikle üst katlara çıkartılmamalıdır. Alt katlara indirip, bir çok değişik şey yakalamak mümkündür. Talisman, alttan üstten birer şarj kubbesine alınır. İpnozdaki kişiye dağlık bir yer imajine ettirilir. Heryer bakır rengidir. Tepeden bakılınca eşkenardörtgen şeklinde olan bir dağ görülür. Tam ortasında bir kubbe vardır. Kubbe, cam veya ne şekilde istenirse ondandır. Kişi içine sokulur. Ortada bir yatak veya altar taşı vardır. Kişi buna yatırılır ve birisiyle görüşmesi istenir. Gerisini kişinin beyni algılar.

SEKİZİNCİ KAT
SEKİZİNCİ KATA GEÇİŞ
Yedinci katta, Amber şatodaki salondan bir boşluk içine geçilir ve çevre süratle serinler. Yolcular, fizik bedenlerinin bulunduğu ortama göre sağa doğru ilerlerler. Üstü kemerli bir yolda, daha doğrusu ters (U) harfi gibi bir tünelde ilerlenmektedir. “Buradan” diyen bir ses duyulmaktadır. Ayrıca opera ve kilise ilahileri arası, uğultulu bir müzik ve koro duyulmaktadır. Çavre yavaş yavaş aydınlanır. Koridor, zemin ve tavan tamamen büyük, kare şeklinde taşlardandır. Duvarlarda bazı resimlerin olduğu farkedilir. Bunlar çok karışık görüntüler. Sitil olarak Picasso’nun tablolarına benziyorlar. Yolcuların önünde yüzleri kağıt beyazı renkte üç tane varlık belirir (Dört tane de olabilirler). Birbirlerinden açıkta durmaktadırlar. Cüppeli ve kapşonludurlar. Ellerini kavuşturmuş olarak bakıyorlar. Ellerinde bir metre kadar uzunluğunda boru gibi bir şey var. Yüzleri ışıklı, iriyarı, uzun boylular. Mermer gibiler. Varlıklar geriye dönüp ilerlerler ve yolcular onları takip ederler. Zemin düz. Çevre daha da aydınlanır. Hafifçe sağa dönülür ve meydanlık bir yere çıkılır. Geniş ve tavanı çok çok yüksek bir yer. Ortada bir daire içinde, içiçe geçmiş iki tane heksagram var.

336

Onikigen şekli. Dairenin dışında eşkenardörtgenden oluşan bir şekil var.

da

iki

tane

çapraz

İlerde başka bir varlık görülür. Bu varlığın elinde, yerde görülen çift eşkenardörtgen şeklinin aynı vardır.

Bu şekli ilk önce “Görün” diyerek yolculara gösterir sonra havaya atar. Şekil havada dönerek yolcuların başlarının üzerinde durur ve gitgide büyür. Havadaki dönüşü ile de yolcuların üzerine bir ışık piramiti indirir. Bu ışık ya da enerji piramiti dalga dalga inerken varlığın gözlerinden de bir ışık çıkıp, yolcuların iki kaş arasındaki şakra bölgelerine çarpar. Piramit yere ulaşırken varlık yolcuların Solar Pleksüs bölgelerine de birer ışın yollar. Piramit yere ulaştığı anda silinir. Varlık bundan sonra, “Şimdi gelebilirsiniz” der. Buradaki enerji piramiti artık görünmemesine rağmen daima vardır ve sekizinci kat gezilirken dönem dönem belli olur. Salonun bir

337

trafında bir masa var. Masanın üzerinde, bir koninin ucuna, bir ucundan saplanmış olan bir eşkenardörtgen şekli vardır. Yürürken zeminden metalik sesler gelmektedir. Zemin gri olmakla birlikte zaman zaman bordo renginde de görülmektedir. Varlık yolcuları sola döndürür. Karşıda eski görünümlü, uzun siyah tahtalardan yapılmış, iki kanatlı, çok uzun ve halka şekline kocaman bir tokmağı olan bir kapı var. İki kanadın tam ortasında Merkezde birleşmiş olan dört tane Neptün sembolünden oluşan bir şekil var.

SEKİZİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM
Kapı içe doğru açılır ve upuzun bir yol görülür. İki yan ağaçlı fakat burada herşey siyah beyaz cizgi romanlardaki gibi renksiz ve gene çizgi roman gibi tramlı. Yol, küçük paket taşlarından yapılmış gibi çok düzgün ve net. Hafif bir rüzgar var ve ilahiye benzeyen koro gene duyulmaktadır. Hafif hafif kıvrılan yol, ufukta incelmektedir. Aynı varlıktan bir tane de önde belirir. Bunun yüzü daha belirgindir. kendilerini, “Neptün’ün Efendileri” olarak tanıtıyorlar (Bu asla ciddiye alınmadı). Burada, ilk girişte görülen dörtlü eşkenardörtgen şekli yolcuların çevresinde gene bir enerji piramiti oluşturur. Hafif bir enerji dalgalanması içinde başka bir varlık görülür. Yolcuların arkasında ve piramitin içinde ayna gibi bir şey belirir. Bu aynada Xingor ve Saki karışımı bir yüz vardır. “Çoğu şeye fazla güvenmeyin” diyor. Dörtlü eşkenar tepede devamlı dönüyor. Karşıdaki varlığın yüzü parlıyor. Bu varlık takip edilerek içeri girilir

338

va arkadan kapı kapanır. Önde o varlıkla gidilirken çevrede bir sürü cüce belirir. Onlar da birlikte yürümektedirler. Ellerinde, kendi boylarından büyük birer üç çatallı mızrak ve daha doğrusu ortası uzun birer Neptün sembolü var. Yürürken, yolun iki yanı aniden çöker. Aşağısı kıpkızıldır ve sıcak gelmektedir. Sol tarafta, aşağıya inen bir merdiven görülür. Aşağısı kırmızı bir ortam. Elinde gene üç çatallı mızraktan tutan garip bir şekil gelir. Bu varlığı ancak şekil sözü ile anlatmak mümkündür çünkü tam olarak biraz komik bir çizgi roman şeytanına benziyor. Gülüyor fakat yolcuları görmezmiş gibi davranıyor. Burada bir de kazan var. İki cüce bir insan formu getirip bir yere asarlar ve kazanın başına geçerler. Bir iksir hazırlarlar. Şeytan formu, insanı gıdıklarken cüceler iksiri ağzına dökerler. Adam canlanır ve acı çığlıklar içinde kurt adam gibi bir şey olur. Sonra ortadan kaybolur. Bundan sonra şeytan kılıklı varlık yolcularla konuşur.

DEMON OBSESYONU
Burada yapılan işlem kişinin ana varlığına bir tür demon enjekte etmektir. İçirilen iksirin formülü çok basittir. Buhurotu, Fesleğen çiçeği tohumu ya da kendisi, Tarçın kabuğu veya amber kabuğu havanda dövlüp, toz haline getirilir ve suyla, malzeme eriyip, tortusu kalıncaya kadar kaynatılır. Tortu haline gelince bir tutam tuz ve limon kabuğu eklenip, bir daha karıştırılır. Kalan toz az miktarda ve macun gibi bir şeydir. Kaymak gibi bir şeyle karıştırılıp kişiye yedirilir ayrıca suyu da şekerle karıştırılıp, içirilir. Bunan sonra kişi hemen hipnoza sokulup, istenilen bir antite çağırılıp, yerleştirilebilir. Kişi direk olarak bu kata çıkartılıp, filan antite ile görüşmek istiyoruz denildiği zaman, kişi uyanınca o antite obsesyon olarak kalır.

339

SEKİZİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM
Buradan çıkınca yolun iki yanı gene düzleşir, yanlaran ağaçlar yükselir. Biraz ilerlenince iki yan gene çöker ve bir iniş daha görülür. Bazı kadın sesleri duyulmaktadır. Aşağıda iki tane kadın vardır. Bunlar iriyarı, vampir dişli, sivri kulaklı ve bikinili tiplerdir. Gene cüceler taşıyarak bir kadın formu getirirler. Getirdikleri dişi insan formunu pentagram şeklindeki bir altara yatırırlar. Kurban çıplaktır. Altar pentagramı sanki heksagrammış gibi ortasında bir uzantı daha vardır.

Formu bunun üzerine kolları bacakları açık olarak yatırırlar. İki dişi varlıktan birisi gelir ve dişlerini kurbanın sol göğsüne geçirir. Kurbanın memesinden kan akmaya başlar. Bu, kan içmek amacıyla yapılan bir işlem değildir. Sadece kan akar. Bundan sonra kurbanı altarla birlikte kaldırırlar ve altarı ortasındaki çıkıntıdan yere dikerler. Kurbanın göğsünden aşağıya doğru kan akmaya devam etmektedir. Bir erkek formu belirir. Kadınlar ona zorla kurbanın kanını yalatırlar. Kurban adama sarılır ve çiftleşirler. Olay biter. Burada vahşi, sadist cinsel duygular uyarılır ve kurban her istenileni yapar hale getirilir. Kadınlar, insanı bu hale getirmenin kolay olduğunu çünkü bunların her insanın içinde zaten olan hisler olduğunu söylerler. Bu koridorda hep bu tür şeyler yapılır. Kadını bu hale sokmak için iksir de verilebilir fakat iksir güçlü narkotikler ihtiva eder. Ayrıca cüce bir kitap getirir ve işin telkinle oluşabilmesi için bir talisman gösterir. Bu talismanın herhangibir zikri yoktur. Kişiye sadece seks konusunda istenilen herşeyi yaptırttır. Neptün sembolünün çanağının iki gözüne (1), (2) istenen kimsenin ismi birer defa yazılır.

340

(4) istenilen şey ne ise o yazılır. Eşkenardörtgen ve Neptün sembolü arasındaki bölüm (5) “Yönetici ismi İKSİS Kurbanın ismi QUİNOS KANİEL ZAREN CİNES” sözleri ile tamamen doldurulur. piramitin içindeki aynada görülen Saki/Xingor karışımı varlık tarafından da doğrulanmıştır. Yolcular ilerlerken cüceler de gelmeye devam ederler. mazohist ya da istenilen bir hale sokar. bu bölgede de bir üspiramiti kurulabileceği fakat bu kat dış etkilere açık olduğu için korunmaya alınması gerektiği öğrenilmiştir. Varlık bir masaya oturur. yolcuları aşağıya çeker. Aşağısı kuru bir ortamdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Buradan çıkıldığı zaman yolun iki yanı gene normal bir görünüm kazanır fakat hala heryan siyah beyaz. Sadece kadın için yapılır. Denizin rengi mavi. Cücelerden. olarak devamlı değişmektedir. Çevrede metalik çarpma sesleri var. Elinde bir anahtar destesi var ve burası bir işkence odasıdır. Çok sert zorlayıcı bir etkidir. bitince 341 . Bir erkek formu getirirler ve bir mangaldan alınan. damgalanmış olan form gönderilir. Alttaki iki bölüme (3). Bunlar. Damga yandaki şekildedir. bu tip şeylerin görülebileceği. Bundan sonra. Cüceler bu işlemi anlatırlar. Sağ tarafta bir deniz belirir. Damganın şeklinde bir talisman hazırlanır. Kişinin isminin birinci harfi birinci bölgeye. kırmızı vs. Kişinin isminin harflerinin adedi dörtten azsa. Hapishane benzeri ve karanlık bir yer. Onu sadist. Hava mavi ve aydınlık olur. kızdırılmış bir damgayı iki meme arasına basarlar. Çok iriyarı. Denizde bir kayığın olduğu görülür. yazılır. burasının farklı bölümler halinde olduğu.Neptün’ün üzeri yönetici ismi ile örtülür. Kadın veya erkek farketmez. kara kalem çizimi gibidir. Deniz kenarına inilince aniden oluşan bir girdap. Bu damga kişilerdeki homoseksüel eğilimleri yüzeye çıkartır. şişman ve kafası maskeli bir adam gelir. SEKİZİNCİ KAT . yeşil. Müzik sesi devam etmektedir. İkinci harfi ikinci bölgeye vs.

Bu talisman kadın ya da erkek. Yoksa zikir “Amen kigna kule kiner kanti kimren” dir. Buradan sonra bir bölgeye daha girildi ve oradan çocuklarla seks yapma konusunda bir talisman alındı. Çalışmanın bundan sonrası kayıtlarda yoktur. Zikir. Talismanın çevresine bir tur.öndeki ilk bölgeye gene ilk harf yazılır ve böylece dairenin tamamı dolana kadar devam edilir. Adedi. Siyah üzerine yaldızla yazılıp. beş gün çalışılır. Üç gün çalışılır. daire halinde kullanıcının ismi yazılır. Bu yazı ayrıca dairenin çevresine kişi veya kişilerin isimleri + yazı şeklinde beş tur yazılır. kişi veya kişilerin ismi ve “Kimen Zime Binel Gagni” cümlesinin toplamının beş katı kadardır. SEKİZİNCİ KAT . kişinin homoseksüel hislerini abartarak ortaya çıkartır. çalışıldıktan bir hafta sonra aktive olur. 342 . Yazı merkezden başlar ve gittikçe genişleyen çemberler halinde daireyi doldurur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Buradan alınan talisman ondört ve altındaki yaşlarda çocuklar için yapılır. Aynı cinsten iki kişinin birbiriyle ilişki kurması isteniyorsa her ikisinin de isimleri aynı yöntemle harf harf yazılır. Üst yaş sınırı yirmidir. zikir + Kurban + isteyen toplamı kadardır. Yapılıp. Önceden bu işlerde kullanılan bir talisman varsa çalışmalar onun zikriyle devam ettirilir. Çocuğu istenileni yapan köle haline getirir.

parlak bir piramit inşaa edilir. Meydandan sonra yol gene devam ediyor. SEKİZİNCİ KATIN SONU Bu talismanın alınışından sonra yolda ilerlenip. Boyutları ve içi aynen eski üspiramiti gibidir. Neptün sembollerinin çanaklarına (1) çocuğun ismi yazılır. Yolun iki yanı genişliyor ve ortada bir meydan açılıyor. Sekizinci katta bundan başka çalışma yapılmamıştır. yol terkedilmiş de olabilir). Gene ağaçlar var (Çalıma notları olmadığı için kesin bilinmiyor fakat bu meydana ulaşmak için bir kapıdan geçilip.Talisman. Daha doğrusu bazı tek uygulamalar yapılmış fakat grup çalışması olmamıştır. alt uçlarından birleşen dört Neptün sembolünden oluşur. meydanlık bir yere gelindi. Yeni inşaa edilen piramite girilir ve çalışma bitirilir. 343 . Bu meydanda kristalden. Şekilde (Y) harfleriyle belirtilen daire biçiminde de kullanıcı ismi yazılır. Eski piramit Saki ile birlikte altıncı katta kalmıştır ve istenildiği anda ziyaret edilmesi mümkündür.

imkanlar ölçüsünde tek denemeler yaptılar. Saldıracak gibi duruyordu fakat sonra hepsi taş oldu. Kat kaymalarında görülen varlıkların aynı tipler oldukları farkedildi. Mesela tehditler yağdıran ve dev gibi bir kazanı karıştıran bir witch. Yapılan ilk çalışmada da. Üçgen tabanlı ve üç yüzlü. DOKUZUNCU KATA GEÇİŞ İlk çalışmada önce Altıncı Kata gidip. Burada ışık veya karanlık yoktur. demir maskeli bir adam. Bu bölge sadece düşünce varlıklarına ait bir yer ve aynı anda birden fazla varlıkla muhatab olunuyor. sanki ilk defa geçilirmiş gibi birlikte geçildi. Daha sonra yapılan toplantıda. Bir süre sonra yolcular tekrar bir araya gelirler ve kareli mermer zemini olan mahkeme salonu gibi bir yere çıkılır. Saki ile görüşüldü. Dönerek gelir ve yolcuların bedenlerinin içinden geçerek gider. Bu dönemde yolcular. hemen hemen aynı zamanlarda farkında olmadan 9. Buradan bir geçiş bölümüne çıkıldı ve bir çok imaj veya halüsinasyonla karşılaşıldı (Bunlar Vizyon değil. Bunlar kağıt beyazı ve yüzleri yok. ışıklı bir piramit. Burada yirmi kadar varlık var. Bir kapının önünde duran. Bunun sebebi yolculuktaki duraklamadır. Bu tek çalışmalarda herkes kendi başına. bu 9. Altıncı kattan bazı bilgiler alındı ve Dokuzuncu kata geçildi. Kata değişik kaymalar yaşadı. üç başlı bir köpeğin zincirini tutan. törensel bir şekilde. Halüsinasyon). bazı durumlarda da hiç görememektedirler. Bu ilerleyişte birbirlerini çok uzaktan görmekte. Dokuzuncu kata ayrı ayrı geçilmiş olduğu halde. Yolcular ilk başta bir süre birbirlerinden ayrı olarak yürütülürler.YOLCULUKTAKİ ARA Yukardaki son çalışmadan sonra yolculuğa dört ay kadar mecburi ara verildi. Küçük boyutlu bir şey ve çevresinde bıçaklar var. 344 .

yeni şeyler görüldü fakat bunlar grup çalışmaları dışındaki özel tecrübeler oldukları için Kblan kitabının el yazmasına geçirilmediler. Kat. Bununla beraber bu tip sapmaların bir eksiklik olduğunu ne biz düşünüyoruz ne de Saki.31 30 Bu yazıldı sözü ile tabii. Aynı şekilde buraya alınmaları da gerekli değildir. Sezgiler artar. bilinen majikal uygulama çalışmaları geliştirilir. Kısaca Ozan’ın o zamanki beyin yapısı bilgi değil. talisman çizimlerinin.30 Bir çok tek çalışma yapıldı ve farklı şeylerle karşılaşılıp. Katta bazı zamanlar ilk katlara dönüldü. basit büyücülük denilebilecek talisman vs. bu kitabın 6. Çalışmanın akışı yolcular tarafından etkilenip. Bu tutarsızlıklar Ozan’ın bilgi türü şeyler almaya. kafa olarak hazır olmamasından kaynaklanan şeylerdir. yönlendirilmiştir. Varlıklar “Hoşgeldiniz” derler ve bazı bilgiler verirler. 10. Zaman zaman bazı tutarsızlıklar oldu. bu sefer dört ay kadar süren bir duraklama dönemi daha yaşandı. Kata geçildi. 345 .Bunlardan sonra gene ilk salonda olunduğu görüldü. düzgün çizimlere geçirilmesi yani Kblan kitabının ilk el yazması orijinalinin hazırlanması kastedilmektedir. 31 Aradan sonraki ilk çalışmada 10. YOLCULUKTAKİ İKİNCİ ARA Yukardaki çalışmalardan sonra. ilk alındıkları sırada yapılan taslak şekillerden. vs. Kristos talismanlarından itibaren olan son bölümleri yazıldı. Yolcuların programlarının sonuna yaklaştıkları ve bundan sonraki ilerlemenin çok aralıklı olacağı. uygulamaladan öte gidemiyordu. bantların dinlenmesi ve ilk defa yazıya dökülmesi. Çoğu zaman bilgi yerine eski uygulamalara benzer şeyler alındı. Çalışmaların normal insanlara göre “Karanlık taraf” olan şekle kaymasıdır. Bilgi verilmeye çalışıldı fakat devamı getirilemedi. Önceleri karışık ve tarafsız bilgiler gelirken benim bilinçaltımla yönlenerek bir süre sonra sadece negatif yan denilebilecek bir bilgi akışı içine girildi. zamanı geldikçe kendiliğinden toplanılacağı söyenir. Burada şimdilik herşey yapılabilir. Çalışmalara benim tarafımdan yapılan saptırmalarsa. Bu dönem içinde.

İKİNCİ ÇALIŞMA (10. 346 .DOKUZUNCU KAT . Yolculara ne yapmak istedikleri. KATA GEÇİŞ) Çalışma başında bir grup varlık görüldü. Onuncu katın ilk çalışması gene aynı dev piramitin içinde başladı. genel amaçları sorulur. Zemine inip. Bir süre ilerledikten sonra çok çok büyük bir piramitin içine çıkılır. Ellerini birbirinden ayrık olarak tutan biri var. Burada birçok varlık.BİRİNCİ BÖLÜM Bu noktadan itibaren olan çalışmalar çok uzun bir döneme yayıldığı. çok kopuk ilerlediği ve çok karışık olduğu için buradaki anlatım tam olarak alınış sırasına göre olmayabilir. Yani mesela üçüncü bölüm. avuçlar birbirine bakar şekilde ellerinin arasında boşlukta dönen bir eşkenar dörtgen var. Yolcular onun üzerinde ilerlerler. Şekil havada dönerek yolcuların üzerlerine gelir ve büyür. Katta ve kendileriyle çalışılacağını söylerler ve çalışma burada bitirilir. Eşkenar dörtgen havada dönerken dörtlü eşkenar dörtgen şeklini alıyor. aslında beşinci bölüm olabilir. Hepsi sırayla bir şeyler söyler. Bundan sonra 10. durur. yolcuların karşısında hilal şeklinde dizilmiş olarak oturmaktadırlar. Üçgen şeklinde olan bir tunele girilir. Çapraz eşkenar dörtgen yerde aynen durmaktadır. Eller göğüs yüksekliğinde. ONUNCU KAT ONUNCU KAT .

Suntar’ın elindeki havada yatay olarak ve çok hızlı dönmektedir. Sadece minderi kırmızı. Bu şekil yaklaşık olarak onbeş santim boyundadır ve boşlukta yatay olarak durmaktadır. Bu madalyonlar hakkındaki tamamlayıcı bilgiler ilk defa burada alınmıştır 347 . Koltuktaki varlığın ismi “Suntar”. Hipnotik etki yapmak için de özel bir eşkenar dörtgen çizimi gösterir fakat bunun pek önemi olmadığını. aynı etkinin kullanılan Pentigmlnon veya Triakmlnonlarla da yapılabileceğini söyler. İpnotik eşkenar dörtgen aşağıdadır. Bundan sonra obsesyon tedavisi hakkında bazı açıklamalar yapar ve yeni yöntemler anlatır. 32 Bu bilgiler. kullanılan Pentigmlnon ve Triakmlnon şekilleri hakkında bilgi verir. Suntar kalkar. kare şeklinde arkalıklı bir koltuk var. Kalkınca onun çok uzun boylu bir varlık olduğu görülür. düz. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimli bölümlerde verilen bilgilerdir. Yaklaşır ve aynanın üzerine çizerek. Çevresinde hilal şeklinde dizilmiş olan ve gene oturan bir kalabalık var fakat onlar sadece siluet halinde görünüyorlar.32 Bundan sonra Suntar’ın elleri arasında bir eşkenar dörtgen şekli belirir. solar pleksüs yüksekliğinde asılı oldukları farkedilir. bu kitabın ilk kısımlarında. felç ya da hipnotik etki yayabileceğini söyler. heryanı altın işlemeli olan ve yüksek. Buradaki varlıkların hepsinin boynunda aynı büyüklükte eşkenar dörtgenlerin. Yolcuların arkalarında bir aydınlanma olur ve bir ayna belirir. Oturan varlık Saki’ye benzeyen bir tip. Suntar bunun silah olarak da kullanılabileceğini.Karşıda tahta benzeyen.

içiçe çizilmiş beş eşmerkezli dairenin içinde bir ters pentagram çizilidir. İki yüzü de aynıdır. Bu talisman ve kullanılan diğer Pentigmlnon ve Triakmlnonlar kullanılıp. İpnoz çalışmaları için parlak durumda olmaları gereklidir. Bu takdirde uygun bir parlatıcıyla parlatılmalıdırlar. Gümüş üzerine oyulmalıdır.Eşkenar dörtgenin iki ucunda ve merkezinde birer heksagram vardır. Ortada. ASTAR MAG NATNOGN 348 . Bu talisman sadece hipnoz ve telkin çalışmalarında kullanılır. şarj ettikçe parlarlar fakat parlamamaları da mümkündür. Ortasında ve tepesinde birer tane minik delik açılır. Buralardan asılması ve yatay veya dikey olarak kullanılması mümkündür.

İpnotik talismanın verilmesinden sonra Suntar yerdeki dörtlü eşkenardörtgen hakkında bilgi verir. Tabii bu çizim kalıcı olacak şekilde. İsteğe göre iki yüzünden birisini. bir yüzü. Her iki yüz de kendisine göre öndür. Klasik ortaçağ majisindeki asanın Tragna ekolündeki şeklidir. Astar Mag Natnogn esas olarak eski majisyenlerin majikal asaları gibi bir şeydir. çalışma odasının tabanına çok büyük boyutta çizilmesi mümkündür. Astar Mag Natnogn da gümüş üzerine oyularak hazırlanır. Bunun adı Astar Mag Natnogn’dur. Astar Mag Natnogn’un her iki yüzü yukardadır. üsttür ve yere çizilirken kuzey doğrultusundadır. dört yön doğrultusundadır. ikinci yüz heksagramlıdır. Dört uç. Buradaki çizimlerde üstte görülen uç. gümüş yaldızla yapılmalıdır. Astar Mag Natnogn ile çalışmalar yapılabilir Ortasına delinen minik bir delikten yatay olarak asılır ve eller iki yanda tutularak. Bunun özel tutuş ve kullanılış şekilleri vardır. pentagramlı. Bu isim. "Tanrı’nın gücünü dörtbir yana yayan" demektir. diğeri arka değildir. İki yüzü farklıdır fakat yüzlerinden biri ön. düşünce 349 .

Bu işlem Triak/Pentgmlnon bir yere asılarak onunla da yapılabilir. kullanılan talismana göre. Şayet Pentigmlnon kullanılıyorsa baş parmak pentagramın merkezinde. Triak/Pentigmlnon ortadan ve iki uçtan delinir. Baş parmak tam üçgenin merkezindedir. TRİAKMLNON VE ASTAR MAG NATNOGN'UN TUTULMALARI VE ÇALIŞMALARIN TAKDİSİNDE KULLANILIŞLARI Eşkenardörtgen baş ve işaret parmakları arasında sustalı çakı tutuş sitili ile tutulur. boşlukta döndürülebilirse bir ışık demeti çıkartır. Bu tutuş durumunda talisman parmaklar arasında 90 derece saat yönünde döndürülür. asılı olmadan. Eğer Triakmlnon kullanılıyorsa üçgenin tabanı dışa. Bu. Talismanın dışta kalan. eşkenardörtgenin üstü sayılan kısım avuca bakar şekilde tutulur. hem hipnoza alınanın zihin gücü ile olabilir. alt ucu dışa bakar şekildedir. Bunun yöntemi şu şekildedir: 350 . eşkenardörtgenin üstü avuca. hem yolcunun.gücüyle döndürülmeye çalışılır. yan ucu ile yapılacak işin üzerine. Bu enerjiyle herşeyin yapılması mümkündür. İpnoz çalışmalarında zihin gücü ile döndürülerek kişi etkiye alınır. PENTİGMLNON. Astar Mag Natnogn. üçgen veya pentagram çizilir.

Seks organı üstü. Sağ omuz. Bundan sonra ortaya inip. Sağ dirseğin içi. “KİMTRYAN” denilir. Cinsel organ üzerindeki kemiğe dokunup. Son olarak da Solar peksüsüne dokunup. dokunurken. kişi hipnoza sokulmuşsa dokunarak yapılır. “HRİKSLAS” denilir. Kişinin hipnotik durumda sırtüstü ve çırılçıplak yatar durumda olması gereklidir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. “SRİNKON” denilir. 351 . Sağ omuza dokunup. Sol omuz. Yatar veya oturur. Şayet hipnotik durum yoksa giyinik ve oturur durumda olması da caizdir. “ARKTRYAN” denilir. Sol dirseğin içi. “KRİNON” denilir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Şayet erkek üzerinde çalışılıyorsa noktalara dokunuş sırası şöyledir: Sağ omuz. PENTAGRAM ÇİZİMİ Önce kişinin sol omuzuna dokunulup. Sağ avucunun içine dokunup. onun üzerine de aynı yöntemle üçgen veya pentagram yapılır. Tekrar sol omuza çıkıp durulur. “OTLİNON” denilir. Bu takdis şayet bir talisman ya da herhangibir meteryal üzerine yapılıyorsa. avuç içleri kişinin kendi cephesine bakacak şekilde. Avuçta tutulan eşkenardörtgen geriye çekilirken parmaklar arasında çevrilerek başlangıç konumuna alınır. “KULLİSUS” denilir. “TRİKON” denilir. Eşkenardörtgen çevrilir ve çekilir. Bu işlem kadın içindir.ÜÇGEN ÇİZİMİ Kişinin alnına dokunulurken. “OTİKSLAS” denilir. Sol avucunun içine dokunulur ve “GHAOL” denilir. Dokunuş sırası kadın veya erkek için kullanılacak olmasına bağlıdır. Eller. vücut düz. Solar pleksüs. Eğer bu işlem Astar Mag Natnogn ile yapılıyorsa tutuşta aşağıdaki şekil avuca doğrudur. kollar yanlara 45 derece açık durumdadır. başparmak tarafları vücudun yanlarına bakacak şekilde döndürülmüştür. Bu işlem.

İNTRAJE. istenilen bölümüne indirilir. KULLİSUS. Bu yapılırken her dokunuşta sırasıyla aşağıdaki kelimelerden biri söylenir. KOLİEN. TUTUNG. KİCVİREK. Eşkenardörtgen şekilleri o olmadığı zaman kullanılır. 352 . ATRIX. erkeğe tavuk kanı içirilir. kendi sözleri söylenerek çizilir. SUNTAR. Kişi istenilen katın. Işıklı bir ortamda karşısında pentigmlnon’u ya da bu iş için verilen özel ipnotik talismanı sallamak derin hipnoz sağlar. PRALİN. Şayet kişi üzerinde uzun süre çalışma yapılacaksa göğsünün ortasına da bir tane Astar Mag Natnogn yerleştirilmelidir. KSANTİR. AĞIR OBSESYONEL DURUMLAR Ağır obseesyon durumlarında veya ağır çalışmalarda kişi sırtüstü ve çıplak olarak yatırılır. Aslında bu takdisin doğrudan Astar Mag Natnogn kullanılarak yapılması gereklidir. TEUTEUN. KOHEM.En baştan itibaren hipnoz şarttır. PENTİKLNON. SINK Bu İşlemden sonra astar mag natnogn göğsüne birakilir ve çalişmanin normal seyri olarak ne planlanmışsa ona devam edİlİr. Çalışma başında önce üzerine yukarda anlatıldığı gibi pentagram.Dışa bakan uçta ise şu şekil vardır: Başparmak tam Astar Mag Natnogn’un merkezine basmış durumdadır. QUANTOR. Hipnoz altında iken kadına sperm. HLENKNİN. Kişi istenilen seviyeye inince göğsüne üç tane yani üstüste üç defa pentagram çizilir.

25 Basamak kadar çıktıktan sonra düz devam etmektedir. şehvet. Göl kıyısında bir piramit var. etkisi istenen varlığın. Burasının fizik planda tekabül ettiği yer. harfleri ve çift dairesi ile birlikte yazılır.KİŞİLERİ DEVAMLI ETKİ ALTINDA TUTMAK Erkek ya da kadın.BİRİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA) Bu çalışmanın başında uzun bir soru cevap konuşması geçti. cevaplardan özetlenen tekst. sağlanabilir. Bu şekilde. Bunlar anlatılırken vizyon olarak üç dağın arasında kalan bir göl görülüyor. bağımlı kılmak. herhangi bir işleri için yapılıp. Piramit garip bir yapıdadır. kişileri devamlı etki altında tutmak için onlara. bilgi olarak aşağıdadır. verilen talismanların arkasına Pentagram. bir dağda bulunan kayıp bir şehirdir. Tabii bu talismanın eşkenar şekilli olması gereklidir. Ayrıca yolcuların beyinlerinin bazı bölümlerini açabilmek için bir tören anlatılmıştır. Sekiz formdan birisinin ismi veya Esmaül Hüsna'dan bir ya da birkaç isim de olabilir. Alt kısmı basamaklıdır. Katın birinci seviyesidir. bilinen tanrı formlarının veya antite isimlerinin birisi ile doldurulur. 353 . Pentagramın çevresi. Gümüş madalyonlar tercih edilir. obsesyon. eşkenardötgenin içi. ONUNCU KAT . vs. Bulunulan seviye 10.

Bu katta eşkenardörtgenle yapılacak şeyler ve güçler öğrenilecek. Altarda bulunan piramitin zemini 354 . Hepsinin bütün kılları kesilir ve özel bir su. Onlara “Beyazlı Rahipler” deniliyor. Sadece kadın cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Şiran” sadece erkek cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Qervuk” yazılır (Hiikan Keruk okunur). Özel olarak seçilir ve halkın arasından kaçırılırlarmış. 7. Daha doğrusu burası bir dağın veya sıradağların üçlü zirvesini arasındaki bir krater gölü de olabilir. 45 gün sonra vücuda verilen bazı ilaçlar yaşlanma süresini son derece yavaşlatırmış. Kullanmak için bu katın bitirilmesi lazımdır ve güçlü eğitim gereklidir. Ömrü uzatabilme güçleri varmış. KATA GEÇİŞ TÖRENİ Buhur olarak amber kullanılır. Katta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları alınır. Bir rahipler kabilesi. Buhur çok az yakılmalı ve bulunulan ortamda duman olmamalı.Oldukça yüksekte olan bir dağ. Çevrede onlardan çok korkarlarmış. Onlara “Hanna Krişna” gurubu denilirmiş. merkezine yükseltilir ve 45 gün bekletilirlermiş. Yapılan talismanlarla belli bir kimse değil de genel insanlar etkilenecekse kurban ismi yerine “Homo Kitan” yazılır. Bir tür enerji piramiti oluşturacak olan altar hazırlanır. iyi veya kötü kullanmak gelişmeye yardımcıdır. Az miktarda viski ya da beyin damarlarını rahatlatıcı bir içki alınmalıdır. Kalabalık bir yer değil. Başlangıçtan beri görülen eğitimler yolcuların bazı şeyler edinmeleri içindi. Çocuklar piramite çıkartılıp. BEYİNDEKİ BAZI BÖLGELERİ AÇMA VE 11. Hepsini gereği kadar. Yapılan bazı işlemlerle kaçırılan çocukların vücut metabolizmaları değiştirilirmiş. KATTA VERİLEN. Hayat süreleri çok uzun. 10. Bu dağın içinde hala süren bazı şeyler ve hala yaşayan bazı rahipler varmış. ekmek rejimi uygulanırmış.

“Eakin Yiton Tega” sözlerini söyler. 15 Dakika kadar sonra piramitin içinde bazı haraketler görülebilir. Varlık yolcuları alır ve kardan geçirir. İlerden. İlerde dört tane sütun görülür. Öndeki ayna şeffaflaşır ve arkada karla kaplı. bembeyaz bir manzara görülür. sonra aşağıdaki hitabe sekiz defa söylenir. İlk başta varlıklar yolcuları tanımadıkları için bir durgunluk olabilir. Bunlar değişik talismanlar da olabilir. Enerji çok yüksektir. Yolcular ve varlık yükselerek yürümektedirler. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR A AL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra eller pİramitin yanlarına temas ettirilir. benzeyen fakat alnının ortasında tek gözü olan bir yaratık gelir. Yukarda verilen törenin notları alındıktan sonra çalışma bitirilir. Altardaki çalışma piramitinin altında da bir Pentigmlnon bulunmalıdır. Karadamı’na (Yeti). Ellerin piramite baskısıyla bir süre beklenecek. Bütün haraketler Astar Mag Natnogn’un üzerinde yapılmaktadır. Bazı varlıklarla karşılaşılması mümkündür. Bunlarla konuşabilme imkanı vardır. Suntar ona. karşılıklı ve iki ayna arasına oturulur. Isınma hissi de duyulabilir. Önce içki her ne ise içilir. Bu varlıklardan bazı şeyler alınır. Odada soğumalar olabilir ve kuvvetli baş ağrıları duyulabilir. Altarın çevresine. Dört duvarı ayna olan bir odaya gelinir. Zeminde gene aynı büyük Astar Mag Natnogn vardır. ONUNCU KAT . Diğerlerinden çok çok uzun olan beşinci bir sütun tam ortada 355 .ayna olmalı. Bunlar kare şeklinde dizilmişlerdir. Bulunulan yer yükselir ve yolcular. Bir yükselme hissi de olabilir.BİRİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA) Aynı ortamda durulmaktadır. Astar Mag Natnogn kendiliğinden ilerler ve haraketli bir platform olarak yolcuları taşır. Gözler kapalıdır. Tam karanlık olmalıdır. Suntar’la birlikte sağa doğru ilerlerler.

“Burayı görmeniz gerekiyordu” diyor. Havuzun kenarında 356 . keçi kafalı. Akrin tahta oturur ve şekil değiştirerek başka bir varlık halini alır. Saçları elbise gibi vücudunu sarmıştır. Şimdi havuzda su yoktur. Üstündeki su sathı gibi olan tabaka sadece bir yansıtıcıdır. Duvarlarda. kadın göğüslü. Başka bir varlık belirir. Burada yolcular ve Akrin girerler. 30 .35 yaşlarında görünüyor. vücutludur. Kapı. Ayakları toynaklı.durmaktadır. Sağ elini kaldırarak. Suntar. öndeki iki sütunun arkasındadır. Meydanın ortasında Çok büyük ve geniş kenarlı bir havuz vardır. Arkası karanlıktır. Sütunların arasındaki alana girilir. Havuzun diğer tarafında merdivenle çıkılan ve arkasında büyük bir ters pentagram olan bir taht vardır. çift dairesi ve çevre harfleri ile aynen Pentigmlnon’daki pentagramdır. Açık renk gözlü. Önde bir kapı açılır. Havuzda oldukça saydam olduğu için içi görülebilen kırmızı bir sıvı var. “Dikkatli olun” diyerek dışarda kalır. Geniş bir meydana çıkılır. Çıplak ayaklı. O şimdi bilinen formuyla tam bir Mendes Keçisidir. koyu saçlıdır. Buraya Suntar da gelir fakat Karadamı dışarda kalmıştır. Pentagram. iki yanda meşaleler ve korkmuş insanları gösteren resimler var. Bu suyun ya da sıvının içinde belirsiz insan siluetleri göze çarpmaktadır. ONUNCU KAT . Bu dişi bir varlıktır ve ismi Akrin’dir. Sütunların arkasında kalan bölge karanlıktır. iki parmağıyla yolcuların önünde bir işaret yapar.İKİNCİ BÖLÜM Yukarıya doğru yükselen bir merdivenle karşılaşılır.

küçük boylu bazı varlıklar var. Sayfada bilinen Pentigmlnon var. 35. Oda pentagram şeklinde ve her bacağın ucunda bir kapı var. Kadın formunun gözleri açıktır. Yolculara bir bıçak verir.33 Pentigmlnon ve Triakmlnon’un isimleri ilk defa burada alınmıştır. Aşağısı çok sıcak. madalyon ya da Gümüş gibi isimlerle anlatılıyorlardı. bilgiler vs. Otikslas kapısı pentagramın. Eşkenar dörtgen sadece şekil olarak eşkenardörtgen. Ortada bir masa ve üzerinde bir kitap vardır. Buradaki çalışmaların da ilk bölümlere benzediği. Çevrede su soktur. Bir tür damlataşı mağarası. Çevrede çok değişik ve çok sayıda işkence aleti görülmektedir. Burada çalışma yapılırsa ilk kapı soldan birinci kapıdır (Hrikslas kapısı). Kapının bulunduğu koridor tıpkı bir pentagramın bacağı gibi daralmaktadır. Bir mangal ve içinde kızdırılan bir pentagram damgası vardır. Kuru ve kıpkırmızı bir oda. Odadaki beş kapının herbirinin üzerinde de Pentagramın çevre sicillerinden birisi vardır. Bunların yazımında. Sayfayı açın” diyen bir ses var. Burada Pentigmlnon tanıtılır. yolcuların arkalarında kalan bacağındaki kapıdır. “35. Bu zamana kadar sadece kullanılıyorlardı ve konuşma içinde Eşkenar. siciller dipten başlayarak. Kapı açılır. Yüzü görülmeyen kukuletalı bir varlık gelir. Bu damgadaki pentagram yuvarlak değil. Çevre sicilleri. Dik ve taşlı bir yoldan bir mağaraya inilir. Pentagram haricindeki diğer sicillerin bulunduğu kısımlar boş.aşağıya. Bu noktada sadece bir deneme olsun diye Otikslas kapısından girildi. Kırmızı gözlü. girip girmemenin isteğe bağlı olduğu söylenir. havuzun içine inen bir merdiven görülür. saat yönünde yazılmalıdırlar. Pentigmlnon değil. bir eşkenardörtgen içindedir. Burada. Ortalarda bir yerde genişçe bir alan var. Kitap yaklaşık olarak bir metre boyunda. Kişi birini geçince diğerine atlar. İsimler. üzerinde bir kadın formu bağlı olan pentagram şeklinde bir masa var. Yolcular kadının el ve ayak 33 Bu kitabın ilk bölümlerinde verilen bilgiler. 357 . Yolcular iner. Sarkıt ve dikitler görülüyor.

Yolcular kadını indirip duvara bağlarlar. Bundan sonra iki göğüs arasına basılır. Kesikler fazla derin değildir ve kan damlalar halindedir. Akan kanın bir kısmı ortada toplanır ve taşın üzerindeki pentagramın kollarını kana boyar. Varlık damgayı yolculara verir. masanın üzerine asılır. Fizik planda hem kurbanın hem yolcunun kanı karıştırılır. Görüntü konuşur. zinde durumda olması gereklidir. “Bu şeyler istenen bir varlığı çağırma şeklinde kullanılır. Kadın orada durur. Zemine pentagram çizilip. Kişi hipnozda olmalıdır. içine oturulur. ters Satürn sembolünün yerinde bir boşluk vardır ve kan oraya inmektedir. 34 Garip şekilde denilmesinin sebebi. Hayvan kanı da kullanılabilir.34 Oradan yukarıya Mendes keçisi gibi bir varlık yükselir. Mühür 10 santimlik eşkenardörtgen büyüklüğünde. Artık bunları uygulamaya başlayın. Masa bilinen Pentigmlnon şeklini alır. İşaretler kanla yazılırlarsa daha iyidir. LUSİFER KISEARUS KRİSNON A ANPEGEL Bunlar söylenince masa saat aksi yönde dönmeye başlar ve pentagramdaki kan garip bir şekilde ortada toplanır. Operatörün de biraz uyuşturucu birşeyler alması gerekir”. Hitabe söylenir. Zeminde taşlar vardır ve kan bunların üzerine akar. Ortadaki. masa dönmeye başlayınca merkezhaç kuvveti ile kanın dışa saçılması gerekir. Lusifer’in kendisini çağırmak için bile sözler ve yöntem aynıdir. Bundan sonra varlık kendisi bir Astar Mag Natnogn mührü alır ve önceden basılan iki mührün arasına basar. Halbuki burada ortaya toplanıyor 358 . Yolcular kadını çözerler. İpnoz lazımdır. Damga göbeğe basılır ve orada kırmızı olarak belirir. yukardaki varlığın görüntüsüdür. Gece veya gündüz olması farketmez fakat yapacak kişinin uykusunu almış. Kadın bu sefer ayaklarından başaşağıya. Çevresine eşkenardörtgen çizmeye gerek yoktur. Bu. Bu mühür Astar Mag Natnogn’un pentagramlı yüzüdür. Yukardaki kelimeler Lusifer’den yardım isteyen bir kapı açar. İksirle de olur. Varlık masaya geçer ve aşağıdaki hitabeyi söyler. İki göğüs arasına bir eşkenardörtgen çizilir veya oyulur.bileklerindeki damarları keserler. İnsan kanıyla yapılır. Varlık çağırılır.

Varlığın elinde büyükçe bir kitap var. Mavilik kaybolur. Karşıda oturanlar yanlara açılırlar ve bir yol belirir. arkası görülmeyen bir şey vardır. 359 . ONUNCU KAT . Ortasında cam gibi bir daire vardır. Yürürken boyutları büyür. Suntar kitabın adını gösterir. sayıların toplamının bulunmasını söyler. AHKİHİLTON ESCIRYAS 1829 0387 Suntar. Adı "XLITINA". Ortada. Kitabın kapağında pentagram sembolü var. İçinde ışık oynamaları vardır. Küçük boylu ve dişi bir varlık. İnsana benzeyen bir şey. tepeden inen bir ışıklı direk vardır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Suntar'ın yerinde aynı Astar Mag Natnogn'un üzerinde durulmaktadır. 20 ve 18 bunların toplamı da 20 + 18 = 38 veya 2 + 1 + 8 = 11 Bu kitap bir kat atlamaya yarar.Bundan sonra yolcular çıkar ve gelinen yoldan geçerek Suntar’ın salonuna dönülür. Siyah. Ağını oynatmadan konuşuyor. Yolcular bunun içine dalarlar. Sisten çıkınca pentagram şeklinde bir masayla karşılaşılır. Yolcular ilerlerler. sis dalgası gibi. O da pentagramın başına geçer. Pentagramın Otikslas bacağında durulur. Daireden bir sis yükselir ve bir varlık oluşur. Ortadaki daire cam göbeği mavisidir.

Zemin kuma benziyor. Ayrıca gene iki yanda. İçersi karanlık. Ve 2. Orada bir ayna veya açıklık vardır. Eş anlamlıdır. Çöl gibi bir yer fakat yeşillik de olabilir. 35 Katlar konusunda. Kurt kadın yolcuları yanına çağırır ve yanındakilere birşeyler söyler. bir yerde 2.Kitabın ismi. Sayıların her birinin farklı bir manası vardır. Çölde ilerlerken bir Astar Mag Natnogn bulunur. Kapısı daire biçiminde ve üzerinde eşkenardörtgen şekli var. Getirilen erkek formunu ayaklarınndan başaşağı bağlarlar. Dizilişleri ayrı ayrı kapıları açar. Tek tek kullanılarak pek çok bölümden geçilir. İki yanında piramitler olan bir yol. Mühürde. göğüs yüksekliğinde ve sırtsırta duran iki Kurt kadın imajı vardır. 360 . Yolcular ilerlemeye devam ederler. Üzerinde durulan yol kendiliğindden ilerlemektedir. 11. Bir tür anahtardırlar. Yaklaşık olarak on santim büyüklüğünde filan. Zemin ve her yan mat siyah. Sağa doğru ilerlenir. Havada dönüyor ve ortası mavi.35 Pentagramdan çıkan varlık mavi ışıklı yerde durur ve kaybolur. Kat'ın karşılığıdır. Işıklı bir bölüm. Kat. "Gücün yolunda ilerlemek ve onu kullanmak" anlamına gelir. Tam olarak algılamak zor. Ortada bir daire ve çevreside ayakta duran ve değişik hayvan kafaları olan bir sürü insan silueti görülür. farklı yerlere geçmektir. Önde küp şeklinde bir yapı görülür. Dairenin ortasında bir sedir ve üzerinde oturan kurt kafalı bir kadın vardır. 11. Yolcular girince kapı. arkalarından kapanır. başları arslana benzeyen varlıklar da var. Yankılanma var. Sayılar farklı yerlerden. mermere benzeyen bir madde. Arka fon ve Suntar yok. Suntar'ın sadece sesi duyuluyor. Kurt kadın kalkar ve elindeki bir mührü adamın göbeğine basar. Sürükleyerek normal bir insan silueti getirirler.

) mühürleri vardır". kuyruklu ve kanatlı esmer insan formları var. Katta bunlar yapılabilir. Bir varlık. istenilen kişiye empoze etmek. Eski katlarda yapılabilecek şeyler hakkında tamamlayıcı bilgiler verilmektedir) bir çalışmayla ilgillidir. yarı hayvan zoomorphic varlıklar. çekik gözlü. "Damga ilk kattaki (1. Işıkta oynamalar var. Kat. sembolün ortası ışık veriyor. Büyük bir alan. İçersi parçalı ışıklı. Metalik bir koridor. Kuş adam yolcuları yükselterek götürür. bir karanlık şeritler halinde. Çevrede yarı insan. Solda bir kapı var. Siyah saçlı. Bir cam ya da ayna. Kata geçilir. Ankolia. Suntar mevcut olmamakla birlikte sesi bilgi vermektedir. Kuşa benzeyen ve göbeğinde ters (U) harfi gibi bir kapı olan bir dağa gelinir. Bunu kendiniz yaratacaksınız. Kurt kadın yolcuları dolaştırır. Bundan sonra istenen form o kişiyle devamlı görüşür. içinde ters 361 . Işıklı ve iki tarafında kısa ağaçlar olan bir yoldan ilerleniyor. Beyaz kıyafetli varlıklar var. etkileşim halinde kalır. Kişiyi penagrama ters yatırın ve göbek üzerine basın. Kapıdan girilir. Burada yürüyüş devam eder ve 2. bir pano gösteriyor. Pek rahatmış gibi görünmüyor. Önünde. 1. Bütün tanrı formlarının mühürleri yapılabilir. Bu yerin ismi yandaki şekilde yazılmakla birlikte telaffuz olarak çevrilemedi. Bir kadın formu. Burada Kurt kadın kaybolur ve kuş adamla devam edilir. Katların girişindeki sekiz formun da (Estragon. Buğday tenli. Büyük bir kapı. Devam edilir. Bir aydınlık. kartal kafasına benzeyen bir adam gelir. tanrı formunun mührünü kişiye basarak varlıkla görüştürmektir.Mührün basıldığı yerden kan sızarken adamı tekrar götürürler. elmacık kemikleri çıkık. vınlamayla açılır. Kafalarında ışık yayan bir sembol görülüyor. vs. Eski Mısır tanrı formlarından birisini yaratıp. Kafası.

Tam olarak istenirse Gücün zikirleri uygundur.Neptün sembolü olan bir ters üçgen görünen bir kapıdan daha girilir. bu noktada. Yolcuların çevresinde dönerek bir tur atar ve dönerek bir form oluşturur.36 Kitap müşterek bir çalışmanın ürünü olduğundan ve burada lider durumunda olan Saki olduğu için ondan kitaba bir isim bulması istendi. Gelinilen yer Stonehange'e benzeyen büyük bir taşlık alandır. Çok kısaltıılmış bir isim olarak KBLAN olabilir. 2. Kitap hiçbir zaman uydurma veya tesadüfi hazırlanmış değildir. O zamanlara kadar parça parça notlar. Önce direk olarak Suntar'ın büyük piramitine geçilir." Buradan. Kitabın ilk bölümlerinin yazıldığı zamandan sonra Saki ile görüşülmüş fakat kitap söz konusu edilmemişti. 6. Çevrede sekiz formun heykelleri görülüyor. 36 Kblan Kitabı ilk defa bu dönemlerde el yazması olarak yazılmış ve 10. Bu işlemler için başaşağı Ankh kullanılır. Oradan. (Kıbılantor Zıkriklam okunur) Sizin zikir anlamına gelen kelimeniz. Burada Saki önce bu kitabı inceledi. Kapı kapanır. 362 . Gene metalik sesler vardır. Yazılar ilk defa. Sekiz formla ilgili mühür çalışmalarının alınması için 1.37 "Isim olarak KBILANTOR ZKİRUKLAM. üzerinde konuşulabilecek kadar toparlanmıştır 37 Biz. Kata gidildi. çizimler ve bant kayıtları halindeydi. Kat çaışmalarına kadar gelmişti. Tepeden ufak bir ışık topu girer. Bu noktada bazı değişiklikler olur. Saki'nin olduğu Üspiramitine gidilir. Zikirler kitabı olabilir veya gücün yansıtılmasını anlatabilir. Katla ilgili bazı bilgilerin tamamlanması için bilgiyi buradan almak yerine direk olarak oraya inilmesi gerektiğine karar verilir. "Katlar kitabı" gibi bir isim düşünüyorduk. Katın ilk seviyesine.

Kata geçilir. İş bitince form çağırılır. Bu siciller kitabın ilk bölümlerinde. Kenarlar yeşil.İçine istenilen formun ismi yazılarak tamamı bir üçgene alınıp. üstü kemerli bir yer. Zemin üç renk. kaynatılarak hazırlanır. Kişi yatırılır. Bir varlık gelir ve Suntar'a "Tiarkune Teutetrui" şeklinde anlaşılmaz bir şey söyler ve haça benzeyen bir Koç burcu sembolü verir. Katın ışık varlıkları çağırılır ve onlar hakkında eksik kalan bazı bilgiler alınır. Koyu renk bir ortam. İğne kutsanmış bir suya batırılıp. Yani kalın siyah bantlarla ayrılan üç şeritli bir koridor. ONUNCU KAT . öyle çizilir. Yukarsı ışıklı. Yürünür. Fizik planda göbeğe basılır. Katlarla ilgilidir ve gücü yanlış kullanmışlardır. Suntar gelir ve hep birlikte. Suntar ilerleyip. Buhur otu. Her yan boşluktur. Sis perdesi gibi. Siyah misk. Buradan 2. mühür şeklinde basılır. Buradan tekrar Suntar'ın piramitine çıkılır ve orada Sekiz formun mühürleri yada sicilleri alınır. Ve 13. beyaz. Ciddi ciddi çizilmelidir. Sekiz formu anlatan kısımdadır. Kanla da çizilebilir fakat iğne daha iyidir. yolcuların arasından geçer ve geri yönde ilerlenir. üzerinde durulan zeminle beraber yükselinir. Bu varlıklar daha ziyade 7. 2. Bir dalgalanma görülür ve onun içinden geçilir. iğne ona batırılır. iki yanı duvar olan. Ayin benzeri bir şey var. 363 . Kubbeli tepe çok yüksekte. Sisten çıkılır. iki siyah bant ve ortası kırmızı. Büyük bir alan. İki eşkenardörtgenden oluşan bir kapıdan girilir. açıklık. Tarçın otu. Göbek ince bir iğne ile çizilir. Yolcular ve Saki bir üçgene girerler. Su. Metalik tınılı. İpnoz kullanılmalıdır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma gene aynı büyük piramitin içinde başlar. Metal duvarlarda renkli desenler var. Amber (Siyah amber) azar azar karıştırılıp.

Üstünde zincir vs. Boyutları önemli değildir. Resim üç boyutlu. Küçük olabilir. Ankh'ı başaşağıya tuttuğu bir sembol var. bir kapak açılır ve bir kitap belirir. ortasında Jüpiter sembolü olan bir Hexagram vardır. ne olursa hepsini topla. "Biz herşeyin başlangıcıyız" yazıyor. Çevre daire şeklindedir ve 30 derecelik odalar veya bölümler var. indir. Herbir bölüme üç basamakla iniliyor. bir defada söyle" yazılı. "Bunu tersine çevirirsen herşeyin başını ve sonunu anlarsın" yazılı. Uzun kulaklı. "Adınla çağır.İlerlenir. Lotüs oturuşunda otur. Eski Mısır'ın Seth'ine benziyor fakat bu cepheden görünüş. Bir sayfa daha çevirir. Ankh'ın yapımı için bakır olmaz (O anda sorulan bir soruya karşılıktır). Sadece Ankh şekli. Göğsünde tut. "Ankh'ı iki elinle tut. "Bir ismin sayı değerlerini tek tek toplayıp. Gümüşten yapılabilir. Burada. Birinciye girilir. Yazı karşı sayfada. Elinde bir Ankh var. (Gene bir sorunun karşılığıdır).Kimi. işaretler var. Bir elin. "Işığın sembolü" der. heksagramın çevresine her harfin sayı değerini yerleştir. Ortada bir masa var. Bunu 364 . Bu şekilde çalışarak. Hepsi açık. Saat aksi yönde dizilmelidir. Suntar elindeki sembolü masaya diker. Için halka filan gibi bir şey yok. Bunu da Suntar açıklar. Ortada bir varlık resmi var. Kaldırıp. Sembol olduğu yerde dönmeye başlar." Suntar başka bir sayfa çevirir. Bazı şeyler yazılı. bir tür meditasyonla istenilen olay hesaplanır. Bu sembolün açıklamasını Suntar yapıyor.

Taş heykel gibi duran. Bundan sonra gene ilerlemeye devam edilir. Yolcular iki yanına üçgen düzeninde otururlar. Bir kırmızı ışık kümesi görülür. Özellikle kadınlara verilir. Göğsünde bir amblem görülüyor. Ortada büyük bir açıklık var. kendi önüne koyar. Bazı tıkırtılar duyulur. Seth'e benzeyen bir varlık. Bağdaş kurmuş ve ellerini ileriye uzatmış durumda. Bunun altı lavdır. Odanın içine doğru ilerlenir ve ejdere benzeyen bir varlıkla karşılaşılır. Sopayı tekrar ortaya getirip. Üzerinde uzun kollu bir beyaz elbise var. Anfi gibi bir yer. Devamlı taşısın. Şimdi varlığın elinde 60 santim kadar uzunluğunda bir sopa vardır. Heryan ateş rengi. Bu varlıktan bazı alt seviye varlıkları hakkında bilgi alındı. Burada Suntar yoktur. Bir merdivenden inilir. Yerde büyük bir (T) vardır. Bir kapı açılır ve alev kırmızısı bir ortama girilir. Elinde beliren bir diski bunun ortasına koyar. Varlık kalkıp. Suntar yürür. 365 . Suntar da yolcularla birlikte gelmektedir. kapağın üzerinde durur ve sopayı yolculara deydirir. Başında bir adam oturuyor. Uzun burun ve kulaklı. Boşlukta "Bizi izleyin" sözleri işitilir. İşin bitince istersen geri al. sizi bile görebilir. Şimdilik arkası boş kalsın". çeker. Ayna gibi. Arada bir şerit oluşur. sağ pençesini kaldırmış bir arslan imajı görülür. Aranızdaki direk bağlantıyı sağlar. Bakıp.bir gümüş yuvarlağa oyarak çiz. Bunu tutup birleştirir ve üçgen haline getirir. Yolculara bakar ve ellerini açar. Lav havuzu saydam bir zeminle kapanır. Dışardan gelen herhangi bir çalışma için. Jüpiter yerine isminizi yazın.

Bu durumda biz söz konusu madalyonlara sadece "İgmlnon" ve "Akmlnon" isimlerini de verebilir ya da bunları kısaltılmış isimler olarak kullanabiliriz. piramite çarpar ve duvara yansıyarak bir şekil oluşturur. Burada daha önceki çalışmalarda yolcular tarafından üretilen bir fikir hakkında konuşuldu. "Kimenon Kuneare Htra Ki Kasteris" der. "Sadece bir takdis. Bundan sonra o sıralarda sağlanmış olan küçük bir kristal piramit gözden geçirilir ve Saki bu gibi içi dolu kristal piramitlerin çalışmalarda kullanılabileceğini. istenirse eski çalışma piramitinin yerine sadece bunların kullanılabileceğini söyler.Hiç bir ses yoktur. Bundan sonra Suntar'ın piramitine dönülür. Saki kendi bulunduğu çalışma masasındaki küçük piramiti kaldırır. Dolayısıyla bu isimler bizim bilinçaltımızdaki Pentagram ve üçgene uyan kelimelerden alınmışlardır. Gasteris'ten farklı bir şey. avuç içleri yolculara dönük olarak tutmaktadır. Ellerini. Buradaki Kasteris. Tepeden bir ışık inip. ONUNCU KAT . Bu K ile. Bu fikir özet olarak şöyledir. pentagram kelimesinin "Pent" hecesi ile "İgmlnon" kelimesinin birleşmesinden. Varlık üçgenin sivri ucuna geçer. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimleri bizim bilinçaltımızdan çekilmiş uydurma kelimelerdir. Esas olarak Pentigmlnon. İsimler verildikleri gibidir.BEŞİNCİ BÖLÜM Bu çalışmanın başında önce Saki'ye gidildi. Saki bu teoriyi reddederek isimlerin olduğu gibi kullanılmalarını ister. Triakmlnon ise Triangle kelimesinin "Tri" hecesi ile "Akmlnon" kelimesinin birleştirilmesinden türetilmiştir. 366 . Başka hiçbirşey yok. Buradaki ateş efendilerinden biri". Bundan sonra yolcular ilk girişe dönerler.

ilerlenir. Bulutlar çılgın gibi akmakta.. Bundan sonra Saki buradadır ve karşılaşma burada olacaktır. Mavi. aradan altı yıl geçmesine rağmen. Ve 7. Bu satırları kişi adedine göre çoğaltmak ya da azaltmak mümkündür. Dışarsı bulut seviyesinde. Duvar resimlerinde bazı değişiklikler var. (3). Perşembe'ye bağlayan gece başlanır. Konuşmanın yapılacağı yeri önceden görmek. eşkenar dörtgene Triakmlnon'un sembolleri yazılmıştır fakat Pentigmlnon sembolleri de olabilir. Üstte taşınıp. Burası 6. 367 . Ortadaki üçgenin en üstündeki. Zikir adedi isimlerin toplamı + (Zikir X 2) kadardır. Zikir "Zikren Tulka" dır. Birinci talisman bir konuşma veya tartışmada bütün tarafları etki altında tutmak ve üstün olmak içindir. mumlanır ve konuşmanın olacağı yere saklanır. Bunlar bazı kapılar olabilir. Burada Saki'den dört yeni talisman alındı. Çarşamba'yı. Bu talismanda. Bir defa da konuşmanın yapılacağı günün gecesi çalışılır. Kat yakınlarındaydı. Saki.Bu şekil çizilince bir kapı açılır. girdaplar meydana getirmektedirler. Piramitin içi aynı fakat yeri değişiktir. elindeki piramiti havaya kaldırır. Katın en üst seviyesi ve 7. üçgen bölüme kullanıcı adı yazılır (1). 6. Diğer kişilerin isimleri yazılır. Burası aynen Saki'nin piramitinin benzeri bir yerdir.38 Kapının altından bir platform çıkar.. Yükselinir ve girilir. gri bir uzay boşluğu gibi. Talisman kağıda yazılıp. üç veya daha fazla çalışma yapılır. Yukarıya doğru bir ışık çıkarak üstte bir kapı açar. Ankh benzeri şeyler var. kimin nerede oturacaüını bilmek faydalı olur. Çevreden hızla bazı şeyler geçmektedir. Mısır figürleri. konuşma sırasında elde oynanarak şarj edilmesi de mümkündür. Burası. Bunun üzerine çıkılıp. 38 Bu görünüm. Kata en yakın yeridir. çok yüksek bir ortamdır. Üsttaraf karanlıktır. bu satırlar yazılırken düşünüldüğü zaman baş dönmesine ve iki kaşın arasında tuhaf ve rahatsız edici bir baş ağrısına sebep olmaktadır. İlk piramit 5. Bundan sonra alttaki bölümlere (2). Katların sınırıdır.

Ortadaki dairenin içindeki dört üçgenin içine birer defa yönetici ismi. Eşkenardörtgen ve daire arasındaki kısım bilinen Pentigmlnon şeklindedir. 368 . herbiri kendi yönünde yani üçgenin tabanına göre düz olarak yazılır. Zikir adedi: (Zikir X 3) + İsteyenin ismi ve hepsi birden X 2'dir. Bunda Pentigmlnon'un harflerini kullanmak daha doğru olabilir çünkü zikri daha sert etkili bir zikirdir. Bu talisman da ilk talismanla aynı şekilde ve günlerde çalışılır. Olayın nasıl olması gerektiği hiç değilse bir defa yazılmalıdır. Bunlardan birincisi erkeğin bütün kadınları etkilemesi ve genelde cezbetmesi içindir.İkinci talisman bir dinleyici kitlesi karşısındayken bütün kitleyi etki altına almak içindir. Dairenin içine konunun ismi ve "Konuyla ilgili olarak bütün insanlar etkim altındadır" yazılır ve bu yazıyla daire tamamen doldurulur. Zikri "Tarken Kikran Tikansit" tir. Bu iki talismandan sonra Saki tarafından iki talisman daha verilmiştir.

Bunun köşelerine de bütün erkekler anlamında "Hiikan Pervk (Keruk okunur)" yazılır. Herhangibir zikre ya da özel çalışmalara gerek yoktur. Bunlar genel talismanlardır ve çevreye istenen cinsi toplarlar. dışa doğru. Herhangibiri seçilince onun üzerinde bilinen çalışmaların tercih edilen biri yapılır. Diğer talisman bunu tam tersine kadının bütün erkekleri etkilemesi içindir. "Hiikan Şiran". kadın cinsi anlamında. dört uca birer defa kullanıcı ismi ya da daha iyisi isminin sicili yazılır. Bu talismanlar sadece taşımak içindir. 369 . Bu talismanda dört uca kullanıcı ismi yazılmadan önce en uçlara yönetici ismi yada sicili yazılır.Çift eşkenardörtgen şeklinin iç köşelerine.

Tiakmlnon'un ortasındaki üçgen olan daire yerine yukardaki talisman vardır.Bunlardan sonra da özel bir istek üzerine. Üçgen ve dairenin arası (3) İstenen mal ve satılmasıyla ilgili bir. Üçgene (1) yönetici ismi. Zikri "Kimel Turan" dır. 370 . iki cümleyle doldurulur. aşağıya (2) firma adı ya da satışı isteyen kişinin ismi yazılır. Salı ve Perşembe geceleri çalışılır. belli bir malın satılması için kullanılacak olan aşağıdaki talisman alındı. Bunların hepsi birden sembolleriyle birlikte yazılmış olan normal bir Triakmlnon eşkenar dörtgeni içine alınır.

zemine doksan derece dik durumdadırlar (Şekil -1). Astral planda da aynı şey yapılır. Kılıçlı adamlar kılıçlarını iki elleri ile solar pleksüsün biraz üzerinde tutarlar. Suntar’la birlikte sağa yürünür. Ayrıca dört tane de. Kat’a geçiş töreni için odada gereken hazırlıklar yapıldı. cam çalışma piramiti ve onun içine de beş santim yüksekliğinde. Burada fizik planda hazırlanan altarın aynısının olduğu görülür. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR AAL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra karşılıklı olarak eller piramite dayanır. Ellerinde uzun. Viski içilir ve hitabe sekiz defa okunur. kendi ritminde on defa okunur. büyük meşelaler taşıyan adam gelir. Oturuş düzenine göre. Bu ilahi ya da hitabe.Çalışmanın bundan sonrasında ara verilerek. ayna tabanlı. Yolcular Astral plandan. kılıca benzer hançerler tutan beş kişi gelip. ince. Altarın fizik plana göre batıda kalan yönünde yüksek bir koltuk vardır. Kat’ta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları altarın üzerine ve piramitin yanlarına yerleştirilir. Kristal piramitin altında ve cam piramitin tabanında da bir tane Pentigmlnon vardır. Altarın ortasına yirmi santim yüksekliğindeki. Tek farklılık herkesin bakır psikokinezi talismanının kendi oturacağı yere bırakılmış olmasıdır. fizik plana geçerler. 7. En sondaki “E Amen” kelimeleri istenirse her seferde. içi dolu bir kristal piramit koyulur. Ortaya altar görevi yapacak olan bir sehpa koyulur ve üzerine bir siyah örtü serilir. 11. Önkollar zemine paraleldir. uçları yukarıya bakar şekilde. Buraya Suntar oturur. Bir koridordan geçilir ve bir odaya çıkılır. altarın fizik plana doğuda kalan tarafına geçerler. Kılıçlar. İİNAS KOHEN İİAAKAL KİMELON GASTERİS E AMEN Bu yapılınca ortamda bazı değişiklikler olur ve Suntar’ın piramitine geçilir. istenirse en sonda bir defa söylenir. Buradan. Mumlar yakılır ve buhur olarak az miktarda amber yakılır. yolcuların arkalarında birer tane oldukça büyük ayna vardır. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra önce Saki’nin bu tür geçişler için öğrettiği bir ilahi okunur. 371 .

Kılıçların dikliği bozulmadan dümdüz yukarıya kaldırılır (Şekil . aşağıya oynamadan eller düz bir çizgi halinde sol omuzun önüne çekilir (Şekil .2).3).Her iki el önce sağ omuzun önüne çekilir.4). 372 . El ve kılıçların konumu bozulmadan ve yukarı. Bu haraket yapılırken kılıçların zemine olan dikliği bozulmaz (Şekil .

Ve 3.6. uçları yukarıya ve ileriye doğru 45 derecelik açı yapar şekildedir. Bundan sonra kılıçlar bu noktadan tekrar sağ ve sol omuzların önüne getirilerek 2. 7.5). Bu durumda kılıçların kabzaları kasık ve göbek arası yükseklikte. 373 . elle göbek altına gelene kadar indirilir (Şekil .Gene diklik bozulmadan kılıçlar aşağıya.8). Haraketler tekrarlanır (Şekil .

ileriye uzatılır ve kılıçların uçlarıyla saat aksi yönde büyük bir daire çizilir (Şekil . Kılıçlar geriye biraz çekilir ve kolların tam uzatılmasıyla. 374 . 10). çizilen hayali dairenin ortasına doğru düz bir dürtme haraketi yapılır (Şekil 11). kılıçlar tam ortaya getirilip.9.Buradan.

375 .Suntar”. Bulunulan ortamda bazı yerlere girilir. Bildiğiniz majikal geleneklerdeki kılıçla yapılan pentagram ritüeli ya da koruma dairesi yerine zaman zaman kullanabilirsiniz. Suntar. Bu hançerlerin namluları kıvrımlıdır. Son dürtme haraketi sırasında da Pentigmlnon yada Triakmlnon’un ortası imajine edilir. Bundan sonra önce mavi. Bunların alınış şekilleri ve bu bölgede girilen yerler hatırlanamıyor. Önce bir dişi varlık yolculara birer ankh verir.Son olarak da kılıçlar başlangıç konumuna geriye çekilirler (Şekil 12). Bundan sonra Suntar’la buluşma yeri bu ortamdır. Onuncu katın bir üst seviyesine çıkılmıştır. Burada çalışma bitirilir. Heryan gümüş sistir. Astral kapıları açmak ve korunmak için yapılabilir . Bu haraketler sırasında kılıçlar daima iki elle tutulur. “Bir tür takdis ve korumadır. Kılıçlı ve meşaleli varlıklar orada kalmışlardır. Bunlar altardaki piramitin altına bırakılır ve ortam terkedilir. sonra gümüş bir ortama geçilir. Bundan sonra başka bir varlık gene her yolcu için birer tane hançer verir. Yapılan haraketlerle havada bir eşkenardörtgen çizilmiştir. Ankh ve hançerin majikal faaliyetlerde anahtar olduklarını. Bu geçiş altar ve Suntar’la birlikte olur. En sonunda da gene değişik bir varlık birer tane elma verir. elmanın ise sadece cinsel konu ve çalışmalarda bir anahtar ve oniki dilim (Herne demekse) olduğunu söyler.

Hepsi birden bir eşkenardörtgen içine alınır. (5000 + Bülent X 2) adedinde yapılır. Bunların alınış yerleri ve sırası da hatırlanmıyor. Aralarına yani normal orantılardaki heksagramda. Normal ayırma veya uzaklaştırma talismanın üçgeni aşağıdaki gibi hazırlanır. İki uca yönetici ve aynı zamanda da kullanıcı ismi yazılır. KORUNMA TALİSMANI Bu talisman yolculardan başka ya da çalışma gurubu dışında olan kimseler için yapılamaz. ÖZEL AYIRMA TALİSMANI Aşağıdaki talisman bir kadının kocasını terketmesi için başka bir kadın için özel olarak verilmiştir fakat genel amaçlı olarak da kullanılabilir. Talisman gümüşe çizilip. Telaffuzu "İkserintas akriyan Bülent" tir. saklanır. Tabanları birbirinin merkezinden geçen iki üçgenden bir heksagram yapılır. heksagramın ortası olan bölgeye neden korunulacaksa o yazılır. Kat’ın değişik bölgelerindeki geçiş çalışmaları sırasında Saki tarafından gerek görüldüğü için ya da ondan istendiği için verilmişlerdir. Eşkenar dörtgenle heksagramın arasındaki boşluklar X ERİNRAS A KRYAN BÜLENT yazısıyla doldurulur.ONUNCU KAT ÇALIŞMALARINDA ALINANLAR Aşağıdaki çalışmalar 10. 376 . Yapılsa da çalışmaz. Zikir sadece "Kryan Bülent" şeklindedir.

Bu çalışmaya ilave olarak "Tarken Kikran" zikri ve rüyaya girme talismanıyla kadına teşvik vermek mümkündür. 377 .Burada istenen şey söz konusu kadının bir çirkefliğe sebep olmadan kendiliğinden. tepeden başlayarak saat aksi yönde iki tur zikir sözü yazılmalıdır. kocasından sıkıntı duyması için aşağıdaki sıkıntı talismanı kullanılmalıdır. Eşkenardörtgenle üçgenler arasındaki boşluğa. Zikirler aynıdır fakat zikir adedine yönetici ismi de eklenir (Adet = Yönetici + Kadın + Erkek + olayı isteyen kişi). Ayrıca kadının. Zikir: Gasteris + (Yönetici + İsteyen) + E + İstenen + (Kslan Kryos X 2) adedindedir. kocasını terketmesidir.

PİŞMANLIK VERMEK Bu çalışma bir kimseyi. Normal sıkıntı verme talismanıyla çalışılır fakat zikir değişiktir. ONBİRİNCİ KAT Ortada üstüste iki heksagramdan oluşan bir onikigen şekli vardır. Dört gün çalışılır. sıkıntı duymasını sağlamak için yapılır. istenilen başka bir kimseye karşı belli bir konudan dolayı pişman edip. Bunun ortasında da gene üstüste çizilmiş olan eşmerkezli bir artı ve bir çarpı 378 . Gasteris + İsteyen + e + İstenen + Konuyu ifade eden bir anahtar kelime X 5. Zikir ve adedi şu şekildedir.

talismanları çalıştırmaktır. Hep birlikte piramitten çıkılır. Büyük bir kapıdan bir salona girilir. Avluda birçok beyazlı insan görülür. Suntar'la görüşüldü. Bunun ortasında kırmızıyla yazılmış olan bir daire. Karşıda tahta benzeyen iki tane koltuk vardır. Suntar'ın yanında saçları vücudunu elbise gibi saran. sarı saçlı bir dişi varlık var. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen iki tane arslan kafalı adam gelir. Dışarsı bulutlu bir ortamdır. Uçlardaki dört dairenin içlerindeki üçgenlerde BO harflerinden oluşan sicil yazılıdır. kapının üst pervazında büyük bir mavi bayrak asılı. Mavi siyah. Gelenler tepsileri yere bırakırlar. altarın üzerindeki piramitin altında. İki yanda da ayrıca birer arslan heykeli vardır. Yolcuların üzerlerinde Japon kimonolarına benzeyen bir kılık vardır. Altarın üzerine büyük olarak çizilip. çevresi hendekli şato gibi bir yer. Hazırlanan talismanlar bunun merkezinde ve piramitin altında saklanır. Önceden düşünülen ya da konuşulan bir şey değildir. güçleri alıp. Bu kıyafetler öylesine. Kağıda ya da gümüşe çizilip. Görevi. gümüş bölgede alınan yılan hançerler orada. bir kenarda saklanır. Koltuklar yanyana ve kolları arslan başı şeklindedir. Ellerinde ucunda arslan kafaları olan uzun asalar vardır. Önceki çalışmada. Koruma ve güçlendirme talismanıdır. Bu talisman genel çalışmalarla ilgili bir şey değildir. Bunların ellerinde tepsiler ve tepsilerde de bazı parlak ve şeffaf şeyler vardır. Girişte. kendiliğinden oluşmuştur. Bazı başka adamlar gelir. ONBİRİNCİ KAT ÇALIŞMALARI Yukardaki talisman ve bilgi Saki'den alındı ve bundan sonra 11. Buradaki herşeye siz karar vereceksiniz" der. Büyük piramitin içi.vardır. dairenin içinde bir heksagram ve bunun da ortasında BO sicili vardır. "Yöntem size ait. Kat'a çıkıp. Suntar belirir. Yolcular tepsilerden birer tane kristal eşkenardörtgen alırlar. Hançerler bunların bellerine sokuludur. Tahtların 379 . Talismanın genelinde çizime sağ el yanından başlanılır ve saat yönünde gidilir. Bu durumda piramitin altındaki zemin aynasına gerek yoktur. Bunlar devamlı olarak kendi etraflarında dönmektedirler. Yapılan işleri çabuklaştırır. Yolcular koltuklara otururlar.

Sağdan soldan yolcuları izlermiş gibi görünen insan yüzleri geçmektedir. Suntar yolcuların yanındadır. Kara tarafın önünde yuvarlak bir kapı vardır. Girerken şunları yapacaksınız. Bundan sonra kürede Waite Tarotunudaki şeytana benzeyen 380 . Her parlaklıkta bir kara vardır. "Parlak tarafta bu var. Elinde bir flüt tutmaktadır. Sadece işaretle "Gelin" der. Işığa yaklaşınca onun küçük bir küreden yayıldığı görülür. Yolcular yaklaşırlar ve masanın üzerinden aynı üç boyutlu pentagram diskinden birer tane alırlar. Masanın ardında sarı saçlı. Beyaza girerken parlaklığa aldırmayın. Aynalarda karşılıklı olarak elektirik şerarelerine benzer mavi ışıltılar oluşmaktadır. Kadın ve yolcular pentagramları kaldırırlar. Elinde yazı dolu bir kağıt vardır.. Tekrar aynaların önündeki masada durulmaktadır." Bu noktada bulunulan ortam kararır. Buradan girilir ve büyük bir alana çıkılır.. Ortada biri kara ışıltlı siyah. Beyaz aynadan bir adam çıkar. Pentagram terstir. Bundan sonra kara aynanın önüne gidilir. Garip insan sesleri gelmektedir. Piramitin oluşmasından sonra herşey kaybolur ve çevre aydınlanır. diğeri beyaz iki ayna vardır. Bu başlangıçtır" der ve bitirir.arkasında ayna benzeri birşey vardır. Bazı çalışmalardan bahseder. Siyah ayna aynadan çok ışıklı bir duvara benzemektedir. Kürenin içine bakılınca içinde bulutlanmalar olur ve Pan'a benzeyen bir şekil oluşur. Anlatan adam devam devam eder. ortada bir taş masa vardır. Kadının önünde bir pentagram havada durmaktadır. Arkadaki kapı kapanır. Kadın pentagramı tutar ve bir anda arka plan alevler içinde kalır. Karşılarında oturulur. Biri siyah. Kadın duaya benzeyen bazı şeyleri başlangıçtan itibaren devamlı olarak söylemektedir. biri beyaz. İçersi karanlık ve rüzgarlıdır. Üçü havada ve ortada bir noktada birbirlerine deydirilince üç kenarlı bir piramit oluşur. kırmızı gözlü bir kadın görülür. üç boyutludur ve her yandan görülmektedir. "Burada iki ayna var. Karşıda iki sütun. Yakından bakınca donuk bir ışıktır. Çok diplerde bir ışık görülür ve oraya yürünür. Kapı bir fotograf makinası diyaframı gibi açılır. Karanlık bir tunelde ilerlenmektedir. Beyazlar ülkesi ve siyahlar ülkesi.

saat aksi yönde devam edilir. Bir duvar ve üzerinde bazı şekiller görülür.bir şeytan suratı belirir. Dairenin. Ortaya bir insan resmi yerleştirilir. İç kenarlara. Küre bırakılınca ileriye fırlar. Hiçbir fonksiyonu yoktur. B harfleri 381 . Pan formu gelir ve yolcular onu izlerler. farkında olmadan kölelik yapar. Resim dairenin içindedir. Burası daire şeklinde bir alandır. pentagramın iç çizgilerine deyip. Bacakların arasındaki birleştikleri noktalara da beş tane Z. Duvarda. Resim orada kaldığı sürece kişi ister istemez. bir sütunun üzerine oturur. Bu form daha önceleri. deymemesi farketmez. Heykel gibi durmaktadır. Takip edilir. ortada resmi olan kişiyi kendi her türlü arzusu için köle yapar. Resim sıkıntı çeken bir insanı andırmaktadır. ileri seviyeli katlarda görüldüğü gibi temiz ve yakışıklı bir görünümdedir. çividi renkler vardır. Bacakların uçlarına pentagramın kendi sicilleri yazılır. Küre gidip. Çevre aydınlanır. ortasında bir resim olan bir pentagram vardır. Şekil yapılır. Sağa sola ışık saçar. Bu pentagram kişiyi hapsetmek içindir. Pentaframın bacaklarına kurbandan istenilen şeyler yazılır. Üzerinde çalışma yapılmasına gerek yoktur. her kenara bir tane olarak yönetici ismi yazılır. Bu çalışma ile yönetici. Görünüm gene değişir ve güzel bir sarışın kadın olur. Yazılıma alt uçtan başlanır. kırmızılı. Yeşilli. Fizik planda resim daire şeklinde kesilir. Önce bir daire çizilir. İlerde Şeytan formu oturmuş olarak durmaktadır. Ortam gene değişir ve renklenir.

Yapılıp ister taşınır. yatağın başucuna geçip. Sıfır ve Onbir arasındaki her yere direk gidilebilir. Ayrıca taştan yapılmış. 1-4 2-3 Sonunda tekrar baş tarafa geçer ve hançeri havaya kaldırır. Bölümüdür. havada dönen kara bir piramit vardır. istenilirse Saki ile direk irtibat kurulabilir". iki elini iki sütuna koyunca yatakta kurbanın formu belirir. Pan formu duvardaki pentagramı küçültür ve alır. 11. Bu piramit yirmi santimlik çalışma piramiti büyüklüğündedir. Buradan çıkılır. Oda aydınlanır. göğüs yüksekliğinde sütün vardır. Pan. Zikir yoktur. Yatağın üzerinde büyük bir piramit belirir. pentagramın üzerinde dönmektedir. istenilen bilgi alınır. Şimdi Pan'ın elinde kıvrık yılan hançerinden vardır. Kat'ın. ister saklanır. Yatağın dört köşesinde dört tane. Piramit havada. Oda oldukça geniştir ve ortasında bir yarım sütun üzerinde. 6.yazılmalıdır. "Efendin Bülent'tir" anlamına gelir. kare şeklinde bir de yatak vardır. Gene arslanlı koltukların olduğu salona dönülmüştür. 382 . Sağa doğru ilerlenir ve bir odaya girilir. Bu harfler "Zenon Bülent" demektir (Yönetici isminin baş harfi). Pan pentagramı piramitin altına koyar. zemindeki büyük bir pentagramın ortasında durmaktadır ve zemin üzerinde kayıp. Yatak. Siyah kağıda çizilebilir. Yatağın çevresinde dolaşarak hançerle sütunların tepesine aşağıdaki sırayla dokunur. haraket edebilecek şekildedir. Suntar tekrar şunları söyler "Burası sizin yönetiminizdedir. İçerde bir çok arslan başlı varlığın olduğu görülür.

Kat'a çıkılır. Pan. Arslanlı koltukların olduğu yere Pan imajı gelir. Cam ardında kadın siluetleri ve ortada bir masa olduğu görülür. masanın başına geçip. Aynanın üzerinde kurbanın resmi vardır.KENDİNE BAĞLAMA ÇALIŞMASI Bu çalışma özel bir istek için alınmıştır. 11. Yolcular Pan'la birlikte sağa ilerlerler. Elinde bir ayna tutmaktadır. Bir bölüm açılır. kurbanın saçından bir 383 .

Kendi saçından da bir tel alıp. Şişe erimiş balmumu ile doldurulup kapatılır ve hep saklanır. pentagramların bacakları arasındaki boşluklara "Ömrünün sonuna kadar benimle olacaksın" yazılır Pentagramların sicilleri vs. Talismanda. Yuvarlar ve bir çay kaşığı içine ateşe tutup eritir ve küçük bir cam şişeye döker. Burada dikkat edilecek şey pentagramların ortasına kurban ismi yazılırken yukardaki çizime ve ortadaki yönetici ismine göre altta kalan pentagramlara kurban ismi düz olarak yazılırken. karıştırır. vardır. hepsini birden yakar. üstte kalanlara başaşağı yazılır. Çevreye daire şeklinde "Zenon Bülent" (Veya Zenon Yönetici ismi) yazılır ve daire şeklindeki yazının içi aynı yazıyla doldurulur. Talismanın üzerine de kurbanın saçından birkaç tel koyup. Her pentagramın ortasındaki boşluğa bir defa kurbanın ismi yazılır.tel alır Saçı erimiş balmumuna batırır ve buhurotu tozuna bular. onu da şişeye koyar. Külleri şişeye boşaltıp. KİŞİYİ GETİRMEK 384 . karıştırır ve bir kağıda yukardaki talismanı çizer.

Dışına üç tur zikir yazılır. Perşembe. aynı anda da uygulanabilirler. çepeçevre "Bana ihtiyacın olduğu için geleceksin" ve üçgenlerin aralarındaki boşluklara da "Zenon Bülend İkera İstenen" yazılır. dairenin çevresine. Çarşamba. dört gün 1413 defa zikir yapılır. Cuma olarak haftanın günlerine bölünür. Bunun anlamı "Efendin Bülent senin kurtarıcındır" gibi bir şeydir. Çarşamba. zikir X 4'tür. Buradaki örnekteki toplam aded 9888'dir. İstenen kişinin büyük sıkıntılar içinde mecburiyetten dolayı yöneticiye gelmesini sağlar. Zikir "Kimeron yönetici Gisgla Tunka Komme Kurban" şeklindedir. Cumartesi. Üç gün 1412. Bunların ayrı ayrı kullanılmaları mümkün olduğu gibi. Kavga ettirtme talismanı kurbanın çevresinde bulunan herkesle kavga etmesi ve kötü duruma düşmesi içindir. Çarşamba günleri sırasıyla dört gün çalışılır zikir adedi.Merkeze istenen kişinin adı. Dıştaki eşkenardörtgenin içine "Çevrende bulunan herkesle kavga etmeni istiyorum" veya benzeri birşey yazılır. Bu talismanla Salı. 385 . Cuma. Yediye bölünür. Salı. Çalışmalar Pazartesi. KAVGA ETTİRTMEK Bu talisman yukardaki getirme çalışmasıyla aynı zamanda ve aynı iş için alınmıştır. Pazartesi.

çalışmalara uzun bir ara verildikten sonra yapılan bir ara çalışmasıdır. 386 . Şekil siyah kağıda çizilecek ve tabii ki. piramitin zemininde duracak. Saki ilk önce altarda duran bir şişe ve mum çalışmasını inceledi. şişenin yukardaki şeklin ve yönetici isim sicilinin tam ortasına koyulmasını söyler. Bundan sonra da gene uzun bir ara verilmiştir. Saki.ARA ÇALIŞMA Bu çalışma. şişeye koyulan talisman ve saç külü ile karıştırılan saç ve balmumu çalışmasının başka bir talismanla yapılan değişik bir uygulamasıdır. Saki ile konuşma tercih edilmiştir. Grup çalışmaları yani kat gezmeleri ve bilgi çalışmaları yaklaşık olarak bir yıldan beri duraklamıştı fakat herkesin kendi amaçlı majikal çalışmaları devam ediyordu. gerekse ondan türetilen çalışmalar defalarca kullanılmıştı. Pan formunun tarif ettiği. Bu çalışma alındıktan sonra gerek anlatılan talisman. Aradan dolayı katlara girilmeyip. Saki'nin incelediği çalışma yukarda anlatılan.

Üzerine kan da sürülse aynı işi görür. 387 . Bunun sebebi çalışmaların aralıklı olmasından dolayı zayıflayan irtibatı güçlendirmektir. Saki'nin elinde bir çanak olduğu görülür. Kadına ait başka meteryal varsa onlar da yakılır ve külü kavanoza koyulur. İki talisman hazırlanır ve onlar da yakılıp külleri kavanoza koyulur.Bundan sonra Saki ile birlikte Üspiramitinin sağına doğru ilerlendi. Bundan sonra özel olarak istenilmiş ola aşağıdaki çalışmanın tarifini verir. Çanağın içindekini yolculara içirir. Yani Pentigmlnon ortasına bunlar yapılabilecek kadar büyük olmalıdır. İlk önce isteyen kadının ve adamın saç. Zeminde bir Astar Mag Natnogn vardır. Top atıldıktan sonra biraz buhurotu yakılıp onun külü de kavanoza atılır. Bu top küçük ve siyah bir kavanoza koyulur. Kavanoz camdan. Ayrılması gereken kadının resmi yakılır. Birinci talisman büyük boy bir Pentigmlnon'dur. resim gibi malzemeleri karıştırılarak balmumu ile bir top yapılır. ateş ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Siyah cam kavanoz bulunamazsa cam boyasıyla boyanabilir. Rengi siyahtır. Bu çalışmanın konusu bir adamın karısından ayrılması ve başka bir kadınla evlenmesidir. kumaş. Siyah kağıda gümüşle çizilir. Resim veya külü de kavanoza atılır. dört yanına birer tane Pentigmlnon çizilir. Ortasına ters Satürn sembolü çizilmez. bunun yerine aşağıdaki iki talisman yan yana çizilir. Üzerine gümüş yaldızla.

İkinci talisman Tarken Kikran zikriyle hazırlanan rüyaya girme talismanıdır. devam edildi.Pentigmlnon'un en altındaki. Yani bir gün bir çalışma. Kavanoz saklanır. Kat'ta verilen özel para geçirilebileceğini söyledi. Bu çalışmanın verilişinden sonra Saki. Çalışmalar bir gün arayla dört gün yapılır. talismanının artık kağıttan gümüşe Bundan sonra sağa doğru ilerlemeye şeklinde bir altarla karşılaşılır. Çalışmalar bir tanrı formuna. Kavanoz sıcak suyun içinde veya ateşte tutularak mum eritilir. Bir ayla. isteyen kadın için bir üçüncü veya dördüncü talisman da koyulabilir. Bunun yazılıdır. onun yerine şu talisman çizilir. Sekiz çalışmada biter. Dikdörtgen üzerinde "Aksılum" ismi 388 . Bu da ayrılması istenen kadın için hazırlanır. birbuçuk ay arasında sonuç alınır. 4. Hepsinin üzerine parça halinde erimiş balmumu koyulur. İstenilirse. isim yazılan yere de isim yazılmaz. ikinci gün ikinci çalışma yapılır. Ayrılması istenen kadın için yapılan Tarken Kikran talismanının zikir adedi: (Tarken Kikrar X 2) + Kadının ismi + Yönetici ismidir. Diğer çalışmalarda yoktur. mesela Estragon'a adanmalı ve onun adına yapılmalıdır. Bu çalışmanın zikir kısmı şu şekilde yapılır. Birleştirmek için yapılan talismanlara da yönetici ismi eklenir. Eriyen mum herşeyi sarar. Yönetici isminin eklenişi bu çalışma içindir.

Şayet çizilirse aşağıdaki gibi olmalıdır. Aksılum çok çok eski. Güç kazanma mantrası. 3000 yıllarından kalma bir anahtar kelimedir. Bu işareti taşıyan kişi onun etkisinde olur.Oldukça büyük bir kitapla karşılaşılır. 389 . Çizime gerek yoktur.Ö. Aksılum başka bir tanrının isimlerinden biridir.AKSILUM Aksılum'un temel şekli şöyledir: Saki. M. Çok küçük yazılarla doludur. Zikir yeterlidir. Kitap Tisan alfabesi fakat çok daha değişik bir dille yazılmıştır. sicilin ortasına elini koyunca duvar açılır.

Bu şekilde bir hafta çalışıp. 390 . çizgi yoktur) kesişme Kağıt üzerine gümüş yaldız. vs. En fazla yedi günde bitmelidir. Tutarı 12042'dir. Şu diğer iki sembolü birleştiren hayali çizgilerin (Aslında noktalarına aşağıdaki sıra ile yazılırlar. ile çizilerek üstte taşınabilir. Dört veya beş güne de bölünebilir. İstenilirse hepsi bir günde de yapılabilir. Çalışması şu şekildedir. İçte kalan dört farklı sembol aşağıdaki iki sembolle. bir hafta ara vererek sekiz hafta çalışılır. Bir hafta içinde günde 1720 defa ve haftanın herhangibir gününde de 1722 defa yapılır. Önemli olan yedi gün içinde 12024'ün tamamlanmasıdır. Yani çalışma süresi aslında dört haftadır. Zikir: "Bülent Vor gelis Do Aksilum Ozan". Bu çalışma. grup çalışmalarının seyrelmesinden doğan güç kaybını önler.Çevre sembolleri tam bir daire şeklinde çizilmelidir.

Bu günkü görüş açısı oldukça değişiktir. Burada anlatılan çalışmalardan sonra zaman zaman toplanılıp çalışıldı. 31 Ekim 1996 Bakırköy 12:30 391 . Kblan kitabının aynanın bu tarafına geçirildiği zamanlar çalışmalar. Katlarda gezmek. Artık çalışmaların amacı kişinin kendisini geliştirmesi ve bu kitapta anlatılan Katların tam olarak idrak edilebilmeleridir. Çalışmalar ilk başladığı günlerde Tisan ekolü yada Tisan çalışmaları olarak isimlendiriliyordu. zaman zaman da oldukça uzun aralar verildi. Şimdi ise grubun ismi "Kblan Tragna" gurubu ve Tragna ekolüdür. insanlar ve olayları değiştirmeye yönelik. Bu çalışmalar oldukça farklı oldukları için Kblan kitabının içinde verilemezler. Birkaç yıl sonra da yeni bir yoğun çalışma aşaması başladı. çehresi oldukça değişmekle beraber hala devam etmektedir. amaçlı operasyonlardı. Kblan kitabı sona erdi fakat çalışmalar.SONSÖZ Kblan kitabı burada sona eriyor. Yolculuk hiç bitmeyeceği için çalışanlar hala yolcudur fakat şimdi önemli olan başkasını değil kendini değiştirmektir.

Fakat yukarda da belirttiğim gibi bunlar ya önemli olmayan. Artık gereken sayfa düzenini yapmak ve hataları düzeltmek gibi şeyler gerekiyordu fakat aslında herhangi birisinin en fazla bir haftada yapabileceği bu işler. bu kitap için bir yorum kitabı ya da en azından uzunca bir yorum yazısı hazırlamam da şarttır. bugün "Kblan Tragna" ismi verilen majikal çalışmaların notlarıdır. Kaza herhangi bir bilgi kaybına sebep olmadı fakat herşeyin baştan yazılması. bilgisayara son defa save edildikten on dakika sonra benim aptalca bir hatamdan dolayı geri alınamaz şekilde silindi. Belirtmem gerekir ki. Elimizde pek önemli olmadıkları ya da bir türlü zaman bulunamadığı için toparlanamayan veya kaydedildikleri bantlarda yazıya geçirilmeyi bekleyen daha bir çok şey var. bütün çizimleri hazırlanıp yerine koyulduktan sonra. ya da çok özel çalışmalardır. ayıklanıp ayrı ayrı kitaplar haline gelmeleri ancak 1994 yılında mümkün oldu. Kblan kitabı. şimdi düşündüğüm zaman hayatım boyunca o kadar kötü olduğum bir gün daha yaşadığımı hatırlamıyorum. "Muhteşem" tembelliğim 392 . Bakırköy'de başladı. Çok büyük bir ihtimalle de bunlar hiç bir zaman yazıya dökümeyeceklerdir. çizilmesi 1996'ya kadar sürdü. Çalışmalar 1987 yılında İstanbul. Biriken çalışma notları. Bu iş çok daha önce yapılabilirdi fakat kişisel tembelliğim yüzünden 1994'e kadar sürdü. tam her iş bitmişti ki. çizimler."SON" SONSÖZ Bu kitap. çalışmanın pratik büyücülük sayılabilecek olan talismanik maji ve katlardaki bizim kişişel deneylerimizle ilgili olan bilgiler ve çalışmaların temel noktaları ile ilgilidir. gerekli gereksiz konuşmalar ve bilgi notları. hepsi bir arada karışık durumdaydı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu kazayı başka bir insan yapsaydı herhalde onu o anda öldürürdüm. Bütün bunların tasnif edilip. 1996 sonlarında yazı ve çizim işleri bitti. Kblan kitabının şu anda görülen haline girmesi de oldukça uzun bir zaman aldı. Kitap 1994'te yazılıp bitirildikten. Alınan diğer bilgiler ve 1994'ten sonra alınan şeyler bu kitapta yoktur. Hazırlanan çalışmanın da yaklaşık olarak dörtte üçü yok oldu.

bu ihmalin ana nedeni Kblan kitabı'nın baskıya girmek veya herkese dağıtmak için hazırlanmış bir kitap olmamasıdır. gereken kısımlar verildiği için kitabın bitirilmesinin hiç bir zaman bir aciliyeti olmadı. Bu kimselere de zaten elden. kitapta düzeltilmesi gereken imla hataları ve abuk sabuk cümleler.Bakırköy 393 . Dilerim bu kitap için bir "Son. Bu kitabın devamı ve çalışmaların en önemli kısımları diyebileceğim "Uygulamalar kitabı" bile bu kitabın hazırlanmasından önce bitti. anlatımlar vardır fakat bunlar da zamanla düzelir herhalde. konunun kendisine etkileri yok ve tembelliğimi yenerek bu kadarını bile yapabildiğim için mutluyum.yüzünden ancak bugün yani 4 Kasım 2004 tarihinde bitebildi. Doğrusu istenirse. sözsöz" daha yazmak zorunda kalmam. Sonuç olarak bunlar sadece Türkçe hataları. O sadece çalışmalara fiilen katılan ve gruba alınmış kişiler için hazırlanmıştır. Tabii. Bülent Kısa 4 Kasım 2004 . son.

394 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful