1

2

ÖNSÖZ
Bu kitap, Tragna ekolünün çalışma notlarından meydana gelen Kblan kitabının tamamı ve elden geçirilip, düzeltilmiş halidir. Majikal çalışmaların esasını, enstrumanlarını ve aşamalarını anlatır. Her ne kadar talismanik majiye çok fazla yer verilmişse de kitabın amacı katları ve katlarda yapılan sonsuz yolculuğu tariftir. Çalışmalar ve bu kitapta anlatılan bilgilerin geçirilişi yaklaşık olarak yedi yıldır devam etmektedir. Astral katlarda yapılan çalışmalar aslında sonsuz bir yolculuk ve öğrenimdir. Bu yüzden her zaman için Magician, Sihirbaz, Büyücü ya da bazı batılı yazarlar gibi Adept, vs, gibi deyimler yerine Yolcu deyimini kullanmayı tercih ediyorum. Aleister Crowley, Maji’yi tarif için ”Olacak olan şeylerde isteğe uygun değişimler yapabilme bilim ve sanatı” demiştir. Bu ifadeyi değişik zamanlarda, bazı kimselere fizik plandaki majikal çalışmaların tarifini yapabilmek için ben de kullanıyorum fakat maji aslında bu değildir. Kat çalışmaları istekleri elde etmek için kullanılan şeyler gibi görünmekle birlikte kişiyi felsefi ve spiritüel açıdan geliştirir. Bilgi ve tecrübe kazandırır. Sonuç kaçınılmaz olarak kişinin ya da yolcunun değişimidir. Bu yüzden de ben, “Kişi diğer insanları ve olayları değiştirebilirse bu onun kendi gücünü gösterir, kişi kendisini değiştirebilirse bu gerçek majinin gücünü gösterir” diyorum. Çalışmalar, ruhsal ve fiziksel gelişimin yanısıra katlar içinde devamlı ilerlemektir. Bu yüzden çalışmaları yapanları anlatan en iyi deyim Yolcu’dur. Yolculuk bitmez. Sadece duraklayabilir. Ve o zaman da hayat biter ve yeni bir yolculuk ya da yolculuğun değişik bir aşaması başlar.

3

Bu kitap özgün olarak ancak bir, iki kişinin faydalanabileceği, daha doğrusu anlayabileceği çalışma notlarıdır. Bilgisayarla dizilmesinin ve bütün gereken çizimlerin yerli yerine koyulmasının sebebi elde devamlı kullanılan, karıştırılan çalışma notlarının ya da fotokopilerinin yıpranmaları, dağınık ve çirkin bir görünümde olmalarıdır. Bununla beraber, iş başladıktan sonra, çok emek istediği farkedildi. Elimizdeki çalışma notları ve gereken çizimlerin miktarı hakkında meğer önceden gerçekçi bir fikrimiz yokmuş. Bu durumda madem bu emek verilecek, o zaman çalışma notları olarak değil, Kblan kitabının tamamı, kitap olarak düşünülsün dedik. Gene de Kblan kitabını en azından Türkiye’de bastırtmak gibi bir arzumuz da yok. Burada istenilen şey Yola yeni başlaması mümkün olan kimselere bilgi ve Yolun kitabını, yolculara verebilmek. Bu yüzden de, bu kitap biraz, belli bir ekolde maji öğreten bir kitap, biraz gezi notları, biraz bir gurubun çalışma notları, biraz bir geminin seyir defteri biraz da kişisel hatıra defteri gibi bir şey oldu. Bülent Kısa 1 Ekim 1994 İstanbul - Bakırköy

4

5

6

KBILANTOR ZKİRUKLAM

7

8 .

Tisan ismi çalışmalar. Tragna sistemi diye bir isim de verilmemiştir. sadece alfabe ismi olarak Tisan alfabesi demiş. ekol. bu isim tercih edilmiştir. Fakat o isim Kabala içindir. alışılmış bir ifade olmasından dolayı Sefirot veya Sefira deyimlerini kullanmaya çalışmışlar ve kendi aralarında bu isimleri kullanmakta ısrar etmişler fakat Saki ve katlardaki bölümlerin bekçileri de ısrarla bunu benimsemeyip. ekole veya sisteme Saki tarafından verilmiş bir isim değildir. sistem. “İlahi gök katları” denilmiştir. “Şems ül Maarif'“ isimli kitapta. Kullanmakta olduğumuz KAT deyimi. Kullanılan alfabenin ismi sorulduğu zaman Saki. Saki. Daha sonraki yıllarda boyutlarla ilgili çalışmlar başladıktan sonra gruba ve ekole Saki tarafından ilk defa isim koyulmuş ve Kblan Tragna ismi verilmiştir. İslami ekollerin bu katlara ya da titreşim seviyelerine az temas etmelerine karşılık. Konuyu tarif edebilmek için burada. Kırk makam" isimli küçük bir kitapçıkta da bu katlar anlatılır. aramızdaki konuşmalarda Tisan sistemi. ismi Kblan Tragna ya da kısaca Tragna sistemidir. her ne ise. Saki ya da diğer Astral bekçiler tarafından ekol ismi olarak. 1 Çalışmaların ilk zamanlarında ve bu kitabın ilk hazırlandığı yıllarda Tragna ismi yoktu. Çalışmaların başlangıç dönemlerinde Ozan ve Bülent. bundan sonra da kendi. Bu seviyelere değişik geleneklerde (Tradition). Ak Şemsüddin'in yazdığı "Yedi kapı. Bu aynı şey değildir” demiştir.ASTRAL KATLAR Astral alemin değişik seviyeler ya da başka bir ifadeyle titreşim seviyelerinden meydana gelen bir bütün olduğu bilinir. genellikle “Sephirot” (Sefirot) ismiyle bilinirler. kat deyimini kullanmışlardır. Aslında. Tisan talismanları deyimlerini devamlı kullanmaktan Tisan ekolü ismini yerleştirmiştik. ciddiye alınması mümkün olan bütün batı gelenekleri Astral seviyeler üzerine kuruludur ve katlar Kabala'dan alınma bir deyimle. 9 . Bülent Kısa ve Ozan Güner üçlüsünün ortak çalışmalarıyla bu boyuta geçirilmiştir. ona benzer. Tragna sistemi. Anlaşılacağı gibi grup. O zamanlarda Tisan sistemi ya da Tisan ekolü denilmekteydi. değişik isimler verilir. TRAGNA1 çalışmalarından gelmektedir. Saki özellikle “Bu. Mesela.

anlam olarak belki aynı şeyi tam olarak vermez fakat ifade ettiği fikri biliyoruz. konular hakkında az bilgisi olanlara yardımcı olsun diye dış kaynaklardan eklenmiştir. Ayrıca o dönemlerde. konuya en uygun şeyler olmalarından dolayı kullanıldığını da belirtmiştir. Saki. gene Tragna zikirleri alınana kadar Kabalistik isimlerden başka İslami ve Latince Invocation’lar da kullanılmıştır. Tragna çalışmalarının tabanını. Tragna çalışmaları ve KBLAN kitabı. Çalışmalar bu gün de.Bununla beraber kat çalışmaları sırasında bir defaya mahsus olarak bir sefira ismi (Yesod). Kblan (Kıblan Okunur). batılı. Invocation kelimesi yerine daima. Bununla beraber Saki. dönem dönem bazı İbranice sözler geçmiş ve bazan da Golden Dawn'ın pentagram ritüeli biraz değişik olarak yapılmıştır. kendisini Saki ismiyle tanıtan 6. bir anlamda çalışmanın dış (Astral) şefidir. Tragna alfabesi ve Tragna Invocation’ları ile tanışıldıktan sonraysa bir daha Kabalistik terminolojiye baş vurulmamıştır. Aşağıdaki notlar tam olarak Kblan kitabından alınmıştır. Kısaca Zikirler kitabı ya da gücün zikirlerinin kitabı anlamındadır. bizlerin bilinçaltlarımızda bulunan. Kitaba bu isim Saki tarafından verilmiştir. Boyut varlığının rehberliği teşkil etmektedir. aşağıda rastlanabilecek olan Kabalistik ve İslami Havass'la ilgili bazı sözler ya da açıklamalar Kblan'da mevcut olmayıp. yaklaşık olarak yirmi ay kadar süren bir çalışma sonucunda aynanın bu tarafına geçirilmiştir. Türkçe “Hitabe” deyimi kullanılacatır. bazı şekil değişiklikleriyle sürmektedir. bu ismin kısaltılışıdır. 10 . Bu kitapta bundan sonra. bu Kabalistik isim ve Invocation’ların. Bununla beraber. Saki tarafından kullanılmış. Kblan kitabının tam ismi Kbılantor Zkiruklam’dır.

Tragna çalışmalarının esası piramit ve diğer geometrik şekiller üzerine kurulmuştur. (b) ve (c) piramitleri olarak isimlendiriyoruz. Taban uzunluğu dört ise yükseklik üçtür. (b) Piramitine fizik planda en fazla uyan örnekse. Gerek fizik ve gerekse de Astral planlarda esas olarak üç tip piramit mevcuttur. Kefren piramitidir. Yani taban dörtse. Tabii bütün geometrik şekiller içinde de en fazla piramit ve onun iki boyutlu gösterimi olan Üçgen önemlidir. Tabii. eğer taban dörtse. taban uzunluğundan fazla olan piramittir. değişik kimseler tarafından ve gene değişik amaçlarla. piramitler hakkında bir çok araştırma ve deney yapılmıştır. b) Bu piramitte. Bu tip piramitin fizik planda bir öneği olup. Hernedense bu araştırma ve deneylerde daima Keops ele alınmıştır.MAJİKAL PİRAMİTLER Katlar konusunda daha derine inmeden önce Majikal piramitin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. a) Taban uzunluğu. Özellikle Talismanik maji ile ilgili çalışmalar kesin bir geometrik bütünlük istemektedir. olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir. piramitlerin oranları özet olarak şöyledir: (a): y = (t/4)*3 (b): y = t (c): y = (t/4)*5 Çeşitli devirlerde. yükseklik beştir. yüksekliğinden fazla olan piramittir. Bunda da. Mesela. 11 . taban yüksekliğe eşittir. Bunun fizik plandaki en iyi örneği Keops pirmitidir. c) Yüksekliği. Bunları (a). Keops'un boyutları burada örnek olsun diye verilen orana uymayabilir. yükseklik de dörttür.

Bunlardan başka. (a) Piramitinin fizik örneği Keops'tur. dünyanın manyetik akımını odakladığı ve merkezde bir enerji odağı oluşturduğu. piramitin geometrik yapısının. tarafımızdan bazı kesin olmayan deneyler de yapılmıştır. basık bir geometrik yapıdadır. daha doğrusu tepeden tabana inen bir enerji odağı yarattığı sonucu çıkartılmıştır. Taban tabana yerleştirilen iki tane Keops modelinin basık bir şekil oluşturduğu görülür. Majikal teoriye2 göre. Dünya da tam bir küre değil. (a) Piramiti fizik dünyayı gösteren piramittir. balık ve benzeri gıda maddelerinin daha geç kokuşup.Keops'un küçültülmüş modellerinin mekezine yerleştirilen traş bıçaklarının kendiliklerden bilendiği. burada ve bütün kitapta kullanılan her "Majikal teori" sözü sadece Tragna ekolünün görüşünü ifade etmektedir. alt odak noktası da Majikal maksatlarla kullanılır. bozulduğu. Bir yere asılan küçük piramit modellerinin çok az salınım yaptığı. Bu ikinci. tabanla merkez arasındaki mesafe kadar. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler yurdumuzda da yayınlanmış olan. 2 Tabii ki. Mesela. dünyanın merkezine doğru inmeye devam eder. altına bir cisim koyulup. 12 . piramitlerle ilgili bir çok kitap bulabilirler. tabandan aşağıda da bir enerji odağı vardır. maddeyi ve fizik planı anlatır. Bundan başka. çalışma yaparken piramitin kendi ekseni etrafında durmadan döndüğü ve durduğu zaman da dört yüzünün dört ana yön doğrultusunda durduğu (Genellikle) gözlemlenmiştir. bitik pillerin şarj ettikleri ve daha bir çok benzeri şey bilinmektedir. Piramitin enerji açılımı tabanda bitmez. Bu deneylerden. merkezdeki enerji sütunu üzerindeki merkez odağı da bir tane (Piramitin merkezinde olan) değildir. Piramitin içindeki ve altındaki enerji odakları fizik ve Astral enerji odaklarıdır. Burada anlatılan piramit modelleri de bir anlamda Fizik ve Astral alemlerin sembolleridir. Tamamen dünyayı. ekmeklerin daha geç bayatladığı.

Çok üst seviyeleri ve bazı yardımcı etkileri sembolize eder. Başka bir ifadeyle a. Piramitler Evrenin sembolüdür. Astral alem ve fizik plandır. majikal etkileri anlatır. aksine bir kayıt olmadığı takdirde kesin olarak (b) piramitini anlatacaktır. Bu çalışma notlarında bundan sonra geçecek olan herhangi bir piramit sözü. (a). Bu piramit üst Astrala aittir. Bütün evreni bir piramit şeklinde düşünebiliriz. Taban tabana yapıştırılan iki (c) piramiti de oldukça sivri bir şekil yaratır. Fizik plandaki tesir ve deneyleri gösterirken (b). Bu şekiller üstüste konduğu takdirde de (c)'nin. fizik ortamda da uzayı sembolize eder.(b) Tipi piramit için örnek olarak Kefren gösterilmişti. Bu piramir Astral alemi ve ruhu. (c) Piramitine gelince.b ve c piramitleri Tanrı veya Tanrı'nın gücü. Bu piramitlerden de iki tanesi taban tabana yapıştırılırsa daha sivri bir şekil meydana çıkar. Yıldızlar. (b)'yi ve (b)'nin de (a)'yı içine aldığı görülür. gezegenler ve galaksiler bu piramitin 13 .

Bunu sebebi burada anlatılan madde ve antimadde evreni fikridir. aynı şekilde bir anti. ve enerji açılımları çizilirse ve bu çizim belli bir noktadan kesilirse ortaya tam bir Hexagram çıkar. Sembolizm tam olarak uysa bile fizik plandaki madde ve antimadde dünyaları değil. Kara piramiti. Yukarda. Bununla beraber bu sembolizm piramit esasında düşünülmemiş de olabilir fakat sonuç aynıdır. diğeri beyaz iki üçgenle göstermiştir. 14 . bir anti evrenin ve/veya bir antimadde dünyasının var olduğu kabul ediliyorsa. aynı şekilde Kara piramitin enerji açılımı da zeminden yukarıya doğru devam eder. Nasıl ki. Kara piramit. tipik gösterimi üçgendir. Tanrı da ortadaki enerji sütunudur. Yani evrenin gerçek sembolü taban tabana yapışık olan iki piramitten meydana gelir. Kara piramit Şeytani bir etkiden ziyade antimadde evrenidir. Şu da kesinlikle anlaşılmalıdır ki. Tabii. piramitin enerji açılımının zeminden aşağıya doğru uzandığı belirtilmişti. beyazın tabanından başlar. aydınlık ve karanlık yanlar vardır. kağıt üzerindeki iki boyutlu. Ayrıca evren gerçekten de piramit şeklinde olsa bile bunu bilemeyiz. ve bizim terminolojimize göre. biri siyah. Bir çok eski okültist hexagramı. bu sözlerle evrenin gerçekten de piramit şeklinde olduğu kastedilmiyor. Kabalistik anlayışa göre. Kabala'nın Kliphoth'u ile eşitleyebiliriz fakat bu tam olarak doğru olmaz. İki piramit veya iki boyutlu alandaki gösterimleri olan iki üçgen. Her iki piramitte de. Piramitin. burada söz konusu edilen kara ve beyaz piramitlerle Astral alem ifade edilmek istenmektedir. bir Kara piramit mevcuttur. yani Beyaz ve Kara piramitlerde.duvarlarındadır.

Çalışmalara yeni başlayan bir kimse Sıfır katını geçene kadar Gümüş Eşkenar dörtgen talismanı kullanamaz.ASTRA (İLK TALİSMAN) Bu talisman çalışmaların en başında alınan bir irtibat talismanıdır. Kat çalışmalarında Astra'nın bir eşi imajinatif olarak boyuna asılır fakat bu imajinatif Astra'nın üzerinde sadece Jüpiter sembolü vardır. Bunların birisi Altar üzerinde. Birincisi. Sıfır katında koruyucu olarak Astra kullanılır. Aynayı görebilecek şekilde dururken diğeri bir bantla kişinin alnına tutturulur. Tragna Alfabesinin dışında Arapça ya da İbranice olabilir. 15 . Bu talismanın aslında bir ismi olmamakla birlikte. Saki tarafından. Çalışma haricinde Astra Kırmızı kadifeye sarılarak karanlık bir yerde ve yabancıların göremeyeceği şekilde saklanır. Çevre harfleri yoktur. bizim dil ve alışkanlıklarımıza en uygun isim olan Astra verilmiş ya da bu isim türetilmiştir. sağ el tarafında Nun ve sol el tarafında Elif harfleri vardır. Şın. tarif için bir isim gerekince. Tragna alfabesiyle yazılışı da iki şekildedir. Herşeyin başı ve sonu olan ana talismandır. Astra ortasında Jüpiter sembolü olan bir üçgendir. Çalışmaya katılan herkes için iki Astra hazırlamak olasıdır. Bu harfler esas olarak Tragna alfabesiyle yazılır. Astra'nın sarıldığı bez ya da içine konulduğu torbanın üzerine de yaldızla talismanın şekli çizilir. Latin alfabesi veya başka bir alfabe ile yapılamaz. Tepesinde Arapça. Piramit ve piramit enerjisinin sembolüdür.

Jüpiter yeşil.yukarda görüldüğü gibi her harfin kendi özel sembolüyle gösterilişidir. Fiziksel talismanlar kağıt üzerine çizildikleri takdirde Üçgen kahverengi. kahverengi bir çerçevedir. Nun suyu. Elif havayı. Şin Ateşi. Jüpiter sembolü Ether. Kurşuna yapılan talismanlarda üçgen. 16 . Şian. Piramitin iki boyutlu gösterimidir. doğrudan boyanır. İkinci şekil Arapça harflerin isimlerinin Tragna diline göre dörder harfle katlanarak yazılmasıdır. Alef ve Naun şeklinde yazılır. Çalışmada kullanılan esas talismanlarsa daire şeklinde dökülmüş kurşun üzerine önce oyulur sonra oyuklar boyayla doldurulur veya oyulmadan. ruh ya da kullanıcının kendisini sembolize eder. üçgen de aynı zamanda toprağı ifade ederse de Talisman bütün olarak Ateş elementiyle ilgilidir. Naun mavi ve Şian kırmızı renkle çizilir. Üçgen. İçi dolu değildir. Alef sarı.

Spirit celselerdeki ektoplazmanın. Ayna emici güçtür. Piramitten sonra çalışmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Öyle bile olsa. bu hiç bir zaman tek taraflı değildir. 17 .NEGATİF ASTRA Renkler tam olarak aynıdir. Varlıklar ortaya çıkarlarken spiritüel celselerdeki ektoplazma olayının karşılığı olan bir tür soğuk buğu yayarlar. Odada bazı tezahürler yaratabilir. Sadece bir bakma aracı değildir. MAJİKAL AYNA Ayna. Bu tür çalışmalarda hiç bir zaman acele edilmemelidir. Aynadan çıkabilecek ya da çıkartılabilecek çeşitli imajlar vardır. Aksi takdirde kişinin bilinci aynada kalır ve bir daha çıkamaz. ya da çok zor çıkar. Sadece Jüpiter'in ayna görüntüsü çizilidir ve Nun'la Elif harfleri yer değiştirmiştir. Majikal tezahürlerdeki soğuk ve buğu boyutlar arası kontaktan meydana gelir. medyumun bedeninden yayıldığı iddia edilir. Bir boyuttan diğerine geçiş kapısıdır.

Hexagramların içine kişinin sicili veya ismi yazılır. Bu işlem. Çalışma aynasına Triakmlnon çizilecekse. Aynada istenen kişinin imajı yaratılır ve dışarıya alınabilir. Çizim son derece orantılı olmalıdır. dört tane koruyucu hexegram çizilmelidir. 18 . Ayna yansıtıcıdır ve kişi ona girdiği zaman istediği ebatta olabilir. Birden fazla kişi çalışıyorsa siciller köşelere ya da uygun şekilde aynanın çevresine yerleştirilir. Bakan yabancı kişinin bilinci karışabilir. Oranlar şöyledir: Önce büyük bir Hexagram çizilir ve aşağıdaki şekilde görülen.Çalışma aynaları çeşit çeşittir ve kişi onlara baktığı zaman kendisini küçük ya da büyük ölçüde görebilir. Çalışma aynasının dört köşesine sahibinin isim talismanı veya sicili yazılır. onun dört yanın.Saki”. çevre tesir ve tehlikelerinden kişiyi korur. taranmış uçlardan meydana gelen dört üçgen ayrılır. “Bu sembol Evreni temsil eder . Aynada olmadık şeyler gördüğünü zannedebilir. Çalışmalarda kullanılan aynalara başkası bakmamalıdır. İsterse bir nokta olur ve diğer boyuttan aynı şekilde çıkar. Hangi boyuttan olursa olsun önemli değildir.

19 . Bu şekilde dört küçük hexagram elde edilir.Eşit olarak uzaklaştırılırlar ve üzerlerine gene eşit büyüklükteki birer üçgen çizilir. Ortada kalan büyük eşkenar dörtgenin içi de Triakmlnon ya da Pentigmlnon şekliyle doldurulur.

taban uzunluğu 20 .ALTAR Altar gerek ilk çalışmalarda. Ayna veya aynaların altarı ve piramiti görmesi yeterlidir. vs'den yapılabilir. gözü almıyacak şekilde odanın çeşitli yerlerine yerleştirilmesi caizdir. Tahta. İstendiği takdirde odanın bir köşesine. ileri seviyelerdeki çalışmaların bir çoğunda doğuya bakar şekilde tanzim edilir. yere kurulması da mümkündür. Ortasına bir piramit koyulur. İstendiği takdirde gün ışığında ya da tam karanlıkta da çalışılır. Kişi rahat ettiği herhangi bir şekilde oturabilir veya isterse uzanabilir. İstisnai olarak bazı karanlık yan çalışmalarında yukarda belirtilen tütsüye ilave olarak "Cin elması" da yakılır. ÇALIŞMA PİRAMİTİ Majikal uygulamalar olan pratik çalışmalarda kullanılacak olan piramit. Altarın kırmızı veya siyah örtülü ya da çıplak olması farketmez. Altar olarak bir masa kullanmak bile gerekli değildir. taban eşittir yükseklik oranındaki (b) piramitidir. gerekse sonraki. Karton. Piramit. Tragna çalışmalarında mum ritüelistik bir malzeme değil sadece bir aydınlatma aracıdır. Çalışmaya katılanları görmese de olur. İdeal ölçü. Altarın karşısında bulunmak ya da oturmak da gerekli değildir. Altarın arkasına bir ya da çalışmanın gereğine göre iki ayna yerleştirilir. Bazı katlarda değişik yönlere doğru tanzim edilmesine rağmen altarın ana yönü doğudur. Kişi ya da kişilere ait Astra talismanları varsa bunlar da (Şayet takılmıyorlarsa) piramidin yanlarına ya da çevresine yerleştirilirler. BUHUR Bütün çalışmalarda Amber ve Buhur otundan meydana gelen bir karışım yakılır. Çalışmalarda mum ya da mumların. Cam. Mumların mutlaka altarda durmaları gerekmez.

yüksekte kalacak şekilde asılmalıdır. Kristal piramitler. karton piramit altında başlatılması. Yirmi santimlik piramit. çalışma haricinde de piramitin altında saklanabilir. Bu ikinci piramit cam ya da saydam olmayan herhangi bir malzemeden yapılabilir. pratik çalışmalarda. Birincisi tahta veya karton gibi saydam olmayan piramittir. yoğunlaşan enerjiyi hedefe sevkeden bir anten görevi de yapar. asılı olmayan cam piramitin kullanılmasıdır. Çünkü. içi dolu kristal piramitler kullanılması da mümkündür. Üzerinde çalışılan obje tam merkezin altına yerleştirilir. Bu çalışmalar pratik majiden ziyade durugörü veya Astral enerji yoğunlaştırma çalışmaları ya da Kat geçişleri gibi şeylerdir. onun görevlerinden biri de Astral enerjiyi toplayan bir odak noktası olmaktır. Üzerinde çalışılan cisim. asılı piramitin altında ya da saydam piramitin içinde imajine edilebilir. asılı olmayan başka bir piramit altında saklanabilir. Eğer bir kimse üzerinde çalışılmıyor veya kişiyi piramitin altında imajine etmeye uygun bir çalışma yapılmıyorsa bile altarda daima piramit olmalıdır. Çalışma süresi sonunda. Ayrıca üzerinde çalışılan objenin. Daha değişik maksatlarla. gereken bütün operasyonlar bittikten sonra. Cam piramit aldığı tesiri kendi içinde devamlı olarak yansıtır. Çalışmaların önce asılı. tepesinden asılır.20 cm olan piramittir. Altarın üzerine. bekleme süresinde de cam piramite alınması mümkündür. çalışma sırasında elde tutularak şarj edilmesi ve çalışma aralarında cam piramitte saklanması yöntemi de uygulanabilir. üzerinde çalışılan obje asılı piramitin altından alınıp. Cam piramitin tabanı ayna olmalıdır ve onun asılı olmasına gerek yoktur. Piramit iki şekilde kullanılır. 21 . içine kurbanın formunu imajine etmekte yararlıdırlar. aynı zamanda. Bu yöntem. istenildiği gibi kanalize edilmesi haricinde gücü dışarı salmaz. Şayet herhangi bir malzeme kullanılmadan çalışılıyorsa istenen iş veya kişi. hiç bir Talisman kullanılmayan imajinatif çalışmalar için oldukça iyidir. Piramitin pratikteki ikinci kullanım şekli. tabanı zeminden 10 cm. İstenen etkinin.

kristal piramitin talismanik çalışmalarda kullanılması da olasıdır. yani burada anlatılan ilk dörtlü. esas olarak aydınlık yanın efendileridirler. Bütün çalışmalar onlara ya da onlardan birine ithaf edilir. Heykeller ya da formlar bu enerjilerin tecessüm etmiş şekilleridir. Bu durumda talisman elde tutulur. yani burada anlatılan ikinci dörtlü ise. Aslında her biri. Sağ yan. iki dişi form vardır. karanlık yanın efendileridirler. Tabii bu durumda talisman piramitin içinde değil. kat çalışmalarını öncesi. Kurbanın formu da piramitte imajine edilir. bir bilinçli enerjidir. girişin dışındaki sıfır bölgesinde (Sıfır katı değil). heryanda geçerlidir. Gene karşılıklı olarak iki erkek. Bununla beraber bu tarifler de saçmadır çünkü onların hepsi. altında olur. görülürler. Altarda daima bir piramit bulunur. piramitin altına bırakılması da mümkündür. Sol taraf.İstenildiği takdirde. Katların dışında ve her yerdedirler. Daha sonraki çalışmalarda da dönem dönem onlarla ilgili bazı bilgiler ve zikirler verilmiştir. Aynı şekilde talismanın. Çalışmanın türü ve şekli ne olursa olsun. Girişteki heykeller karşılıklı olarak dörder tanedir. Onlarla görüşmek mümkün değildir fakat onlardan yardım alınır. Her birinin Atlantis ve Mu dönemlerinden ya da daha da eskiden kalmış olan ilahi hayat enerjileri oldukları söylenir. Bu tanrı formları heykel şeklinde görülürler. SEKİZ TANRI FORMU Burada anlatılan Sekiz form. Çalışmaların hemen ilk günlerinde görülmelerine ve her çalışmada önlerinden geçilmesine rağmen haklarında ancak Altıncı kata giriş sırasında ilk bilgiler verilmiştir. 22 .

(İsim). Sol baş parmak. Fonksiyonları: Savaş. sağ baş 23 . Bu sözler söylenirken Estragon'un özel selamlama haraketi yapılır.. Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil e Amen. dirsekler yüz derece kadar kırık. "Ey . Parmaklar bitişik olarak. Bütün çalışmaların öncesinde okunur ve katlardaki bazı uygulamalarda çeşitli selamlama haraketleri ile tekrarlanır. Estragon adına seni. Sol el açıktır. Selamlama haraketi: Sağ elin yumruğu sıkılı. Sol elin avucu. Pelerinli ve kapşonludur.. Vücut fildişi gibi olabilir. sağ yumruğun önünü kapatmıştır. İki el çenenin önündedeir. sağ yumruğun üzerine kıvrılmışlardır. imha ve intikamdır. Bir kılıcı sapından iki eliyle dik olarak.SEKİZ FORMUN HİTABESİ İnnas e Estragon e Ankolia e Tıkaslion e Arinna e Gasteris e Elipha e Kanteris e İntra. Bu hitabe bir tür besmeledir. Bundan sonra normal çalışma ne ise ona devam edilir. şöyle şöyle yapıyorum" denilir. BİRİNCİ DÖRTLÜ: SAĞ TARAF ESTRAGON Lotüs oturuşunda duran bir erkek. kendi vücut simetri ekseni önünde tutmmaktadır. Çalışma başında bu tanrı formuna ithafta bulunulur ve kurbana hitaben.

Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır ve eller göğüsün ortasında. Eski Mısır mumyalarının ya da firavunların çaprazlanmış olan kol pozlarına 24 . solar plexüs'ün önünde. vücuda bitişik olarak birleştirilir. Eski Mısır tasvirlerinde görülen. eller çözülürler ve yanlara açılırlar. Elinde bir Lir var. Birleştirme ve güzellik. Eski deniz kızı tasvirlerindekine benzer bir pozdadır. Eller açık ve avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Dönülecek yön önemli değildir. Alına dokunurlar ve el pozu bozulmadan aşağıya solar plexüs üzerine inerler. Vücut. Her iki elin baş parmak tarafları surata bakar durumdadır. Vücut diktir.parmağın altındadır. iki diz üzerinde ve diktir. Bu poz. yarı uzanmış çıplak bir kadın. Kollar bileklerden çaprazlanmış durumdadır. Selamlama haraketi: İki diz üzerinde durulur. tanrıları selamlama pozuna benzer. Fonksiyonları: Evlilik. ANKOLİA Hafif yan oturmuş. Bu noktada. Bu konumda ithaf yapılır ve aynı anda eller alına doğru çekilir. Bu poz da.

şarap. Dağ keçisi gibi uzun boynuzlu ve keçi sakallı. avuç içleri tukarıta dönüktür. kırkbeş derece aşağıya açılır. Fonksiyonları: Kadınlara hükmetmek. Arkasında. yumruk kalbin önüne çekilir. Sağ elinde ateş. ARİNNA Çıplak bir kadın. dik olarak durmaktadır. Yumruk. havada duruyormuş gibi görünen ve parlayan büyük bir disk vardır. koyunun boğazına bir bıçak dayamış pozdadır. Avuçlar açık ve göğüse temas eder durumdadır. getirip. göğüse temas eder ve bu anda çalışmanın ithafı yapılır. İki kol yanlara ve aşağıya açılarak haraket bitirilir. varsa bu haraket bittikten sonra Tıkaslion'un şerefine içilir. Eğer çalışma gereği içilecek bir iksir. Fonksiyonları: Ölüm.benzer. Önünde bir koyun vardır ve Tıkaslion. TIKASLİON Pan'a benzeyen bir tip. Belden aşağısı keçi ve ayakları toynaklı. Arinna’nın iki eli yanlara açıktır. vs. Bundan sonra sağ dirsek düzeltilerek kol. dirsekler hafif kırıktır. Selamlama haraketi: Sağ yumruk sıkılır ve sağ dirsek kırılarak. istenileni yaptırmaktır fakat seksüel amaçlı değildir. sol elinde bir küre vardır. götürmek. Küre ve Alev avuç içlerindedir. parmaklar vücuda dönük şekilde. Sıkıntı ve acı vermek. Kollar kırkbeş derece yanlara açıktır. 25 . sağ yana.

Selamlama haraketi: Bir asa alınır.Selamlama haraketi: İki el omuz yüksekliğinde öne uzatılır. Bu selamlama iki diz üzerinde değil. ileriye. Yani. sağ kol aşağıya inerken. Her iki el ve asa. sol elin parmakları yukarıya bakar (Şekil -1). Elinde yay ve ok vardır. Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır. Fonksiyonları: Güç vermek.2). Kollar. vücut simetri ekseninin önüne gelir (Şekil . Sağ elin parmakları yere. sol kol yukarıya çıkar. Sol avuç. yönetmek. Şaha kalkmıştır. Gasteris koyu renkli ya da kahverengidir. Başında. İki elle tutularak. sağ dirseğin üzerinde. Sağ el. İKİNCİ DÖRTLÜ: SOL TARAF GASTERİS Gasteris tam olarak Estragon'un karşısındadır. alnına bantla tutturulmuş olan bir ters pentagram vardır. Karanlık güçleri ele geçirip. İntra ile birlikte kullanılabilir. Çalışmanın ithafı yapılır ve bundan sonra kollar hala göğüse ve yere paralel tutulmaya devam edilerek. oldukça büyük. dirsekler kırılmadan. Pentegramın kendisi siyah. göğüse ve zemine paralele olarak uzatılır. göğüsün ortasının önünde saat yönünde çevrilirler. Bir erkek Sentor formudur. Yay burcunun klasik sembolüne benzer. 26 . ayakta yapılır. sol pazunun üzerindedir. Eller açık ve avuç içleri yere bakar durumdadır. kafa genişliğindedir. kavuşturulur. Yıldız.

Şimdi asa. Bu selamlamada asa yerine kılıç kullanılması da mümkündür. Bundan sonra gene dirsekler kırılmadan kollar alçaltılır ve asa göbeğin önüne indirilir. vücut simetri ekseni önünde ve kırkbeş derece öne yatıktır. 27 . Asa surat yüksekliğinde ve zemine diktir (Şekil .Şekil ikideki.3). karşıdan görünüşü gösterir. Bu haraket yapılırken sol el asa boyunca kaydırılark indirilir. sanki bir kılıcın sapı iki elle tutuluyormuş gibi tutulmaktadır. saat aksi yöndedir çünkü resim. Asa göbek yüksekliğinde. asanın dönüşünü gösteren oklar saat yönünde değil. Bir bayrak sopası tutuluyormuş gibi bir pozdur.

Çıplak bir erkek. Fonksiyonları: Seks ve her türlü seksüel çılgınlık. Önce kadının göbeği öpülür ve bundan sonra cinsel birleşme durumuna girilir. cinsel birleşme kesilip. Şayet kadın yoksa iki diz üzerinde durulur. bacakları arasına girilir. Gene boşalma olmadan. İki dizi üzerinde durmaktadır. Çalışma yapan kadınsa uygulamada bir şey farketmez fakat bu durumda kadın üstte olmalıdır. Sağ elindeki bir kupadan bir şey içmektedir. Eller solar plexüs onünde tam olarak Hıristiyan dua pozunda birleştirilmiştir. eller kadının göğüsleri üzerine koyulup. İthaf yapılır ve iki el göğüsün önüne çekilir. sağ tarafına doğrudur. Boşalma yapılmadan yüz defa gitgel yapılır. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılıp. ithaf yapılır. göğüse ve zemine paraleldir. erkeğin fallusu üzerindedir. Bundan sonra kollar alçaltılır ve yanlara açılır. Elipha olarak okunur. Kadının içindeyken. İki önkol. çalışmaya geçilir. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde ileriye uzatılır. Karşı cins gerektiren selamlama pozlarının tek olarak yapılması fazla bir şey ifade etmez. 28 . Elipha'nın sol eli. sol dizinin altında yatmaktadır ve kafası Elipha'nın.ELİPHA Tamamen çıplak bir seks tanrıçası. ingilizcedeki gibi Elifa olarak değil. Elipha.

Bundan sonra hançer sağ elde kalarak. Selamlama haraketi: İki kol omuz yüksekliğinde öne uzatılmıştır. İnsanı obsesyonel durumlara sokmak. Önündeki kurban taşında çıplak bir kadın. Ruh gömmek. Hançerin ucu saat yönünde daire çizdirilerek. Ayakta duruyor. İki elinin arasında uzun ve üzerinde eşit kollu haç sembolü olan bir hançer vardır. 29 . Hançer döndükten sonra vücuda yaklaştırılır ve zemine dik tutulmaya devam edilerek. yukarıya kaldırılır. Sol el üsttedir ve her iki elin baş parmak yanları zemine doğrudur. İthaf. Bu haraket bileklerin dönüşüyle yapılır.KANTERİS İskelet yüzlü ve kara pelerinli bir erkek formu. ucu aşağıya dönük olarak tutmaktadır. iki kol aşağıya. Ellerin arasında ucu aşağıya bakar şekilde bir hançer veya asa tutulur. Fonksiyonları: Öldürmek. alçalmaz. kafası Kanteris'in sağına bakar şekilde sırtüstü yatmaktadır. yanlara açılır. eller göğüse temas ettirilir. hançerin döndürülmesinden önce yapılmalıdır. Kollar yükselip. Hançeri havaya kaldırmış.

Resim.Kanteris'in selamlanışında. hükmedilebilecek yapıdaki. Eller göğüse çekilir ve bileklerden çaprazlanır. Bundan sonra masturbasyon yapılır. İthaf yapılır. Avuçlar ve kollar vücuda temas eder. Çalışmayı yapan kadınsa haraketler aynıdır fakat erkekle kadın yer değiştirmiştir. Dişlerini çocuğun boynuna geçirmiştir. Başının üzerine geçilir ve kafası iki yandan tutulur. Eller kadının başı üzerine uzatılıp. İntra çocuğu göğsünün soluna bastırıyor. Kadın olmadığı takdirde lotüs pozunda oturulur. Alnından göğüs ortasına kadar öpülür. Her ikiside sarışındır. Vampir gibi dişleri vardır. Oral seks pozuna girilir (Kadın erkeğe oral seks yapar). boşalmadan yüz gitgel yapılır ve çalışmaya geçilir. İNTRA Çıplak bir kadın kucağında gene çıplak olan sekiz. uygulamayı yapanın değil. Bundan sonra sağ yanına geçilir. geri antiteler çağırılır. İthaf yapılır. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılır. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde öne uzatılır. dokuz yaşlarında bir çocuk tutmaktadır. hançerin ilk tutuluş şekli yukardadır. İntra'dan yardım istenerek. Sol el üsttedir. Kanını emmektedir. karşıdan bakan birisinin görüş açısına göre çizilmiştir. Karanlık güçler. Fonksiyonları: Şeytani işler. Eller iki diz üzerindedir. 30 . Gene boşalmadan yüz haraket yapılmalıdır.

Önce onların kağıt üzerindeki çizilmeleriyle.” Tragna ekolünde özel Tragna alfabesi kullanılır. ikinci olarak sesle okundukları vakit ses vibrasyonu olarak meydana getirdikleri ya da daha doğru bir ifadeyle uyandırdıkları güç. Yod El vs. Beth ya da gerçek ismiyle Beyt ev. 31 . meydana getirdikleri vibrasyon. Bilinen en ilkel toplum olan Avusturalya yerlilerinden yazısı olmayan. Çünkü Latin harfleri dünyada çok yaygın olmakla birlikte majikal amaçlarla kullanılmaları pek azdır ve gereken Astral birikime sahip değildirler. Cimel deve. Bu sonuncusu hem şekil ve hem de harfin özel dalga boyundan kaynaklanır. demektir. Majikal amaçlarla kullanılan alfabelerin en eskilerinden biri olan İbrani alfabesi aşağıdadır. Diğer Alfabeler bizden çok uzaktır. “Harflerdeki güç üç ayrı şekildedir. Eski Mısır'da yazı sadece rahipler kastının tekelinde olan bir şeydi. Her harfin bir ismi ve bir de EBCED değeri denilen sayı değeri vardır. resim olararak Astral'da uyandırdıkları titreşim. Ve en sonra da Düşünce olarak. Harflerin isimlerinin özel bir anlamı yoktur. Tragna ekolü. Mesela Alef Öküz. kendi orijinal anlatımından ziyade ana fikir olarak verilmiştir. aşağıda. Tragna alfabesine geçmeden önce diğer kullanılması mümkün olan alfabelere bakalım. kendi alfabesinden sonra sadece Arap ve İbrani alfabelerini kabul eder. Arabi’nin fikri. Hayattan alınma şeylerle harfler isimlendirilmiştir.MAJİKAL ALFABELER Dünyadaki bütün uygarlıklar ve bütün zamanlardaki majikal geleneklerin hepsinde kullanılan bir alfabe ve sayı sistemi vardır. dünyanın değişik yerlerindeki kabilelere kadar bütün ilkel toplumlarda bile bazı kutsal sembol ve çizimler vardır. Ayin göz. Latin harflerindeyse gereken Astral güç henüz oluşmamıştır. Harfler ve onların majikal değerleri hakkında bir çok şey söylenmesi mümkündür fakat burada yeni bir şeyler türetmek yerine Muhiddini Arabi'nin düşüncelerini nakletmek daha kolaydır.

Pe ve Tzaddi harfleri kelimenin sonuna geldikleri zaman farklı biçimde yazılırlar ve sayı değerleri de değişir. İbrani alfabesinden daha yeni olan Arap Alfabesi ve Arapça ebced bütün olarak İbranice'den alınmıştır. Tragna alfabesi alınana kadar Arap alfabesi kullanıldığı için Arap alfabesini biraz daha etraflıca incelemek gereklidir. Mem. 32 . Nun. Tragna sisteminde. Mesela Arapça'da "Elif" sadece bir harf ismidir fakat İbranice'de "Öküz" demektir. Harflerin şekilleri farklı olmakla birlikte isimleri İbranice'dir.Kaph.

İSMİN KATLANIŞI (İSMİN MAJİKAL YAZILIŞI) İsim Arapça. ortasındaki ve sonundaki şekilleri farklıdır fakat ebced değeri değişmez. Bir talismana yazılan isim ya da isimler. ayrık harflerle yazılır ve ayna görüntüsü olarak. Örnek olarak Bülent (Arapçada Bülend şeklinde yazılır) ismini alalım. Ayna görüntüsü olan yazıdaki harfler birleştirilir ve sağdan sola doğru ikiye katlanır. tamamen ters çevrilir. 33 . harfin kelimenin başındaki. Tragna ekolünde Arap alfabesi aynen kullanılmakla birlikte bazı farklı uygulamalar da mevcuttur.ARAP ALFABESİ Arap alfabesinde. "İsmin katlanışı" denilen bir işlemden geçerler.

Tabii ki. Harf sayısı tek olan isimlerde katlama şöyle yapılır: Önce ismin tersi alınır. Astra'daki rengi olan yeşille yazılır. Bununla beraber ismin katlanışı yöntemi sadece Arap alfabesi kullanıldığı zaman geçerlidir. Tragna alfabesi kullanılmaya başlanıldıktan sonra bu yöntem hiç kullanılmamıştır. diğerleri bilindiği gibi katlanır. isimler katlı olarak yazılırlar. ismin katlanışı sadece Astra yazmak için değildir. 34 . Ortadaki harf bırakılıp. ayrı bir satır olarak yazılır. Burada isim. Renkli çalışılan talismanlarda Jüpiter'in. en alta. Bu. Kalan orta harf. kişinin gücünü sembolize eder. Jüpiter sembolünün yerindedir. Bütün Tragna talisman sisteminde. bu harfler Astra'nın içine alınır.Bundan sonra. Astra'daki.

E1 . altı harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 E5 K5 Şekillerinde kırılır ve katlanırlar. E2 .K3 K5 Şayet her iki ismin harfleri çift sayılı ve dörder harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 Ve şayet isimler beşten fazla. 35 .K2 .E3 . Aşağıda Kadın isinin birinci harfi K1. bir harf ikinci isimden alınarak iki harfli guruplar yapılır.K4 .İki kişinin isminin birlikte kırılması da şöyle yapılır: İki isim yanyana yazılır ve ters çevrilir.K1 E4 . Katlamak için bir harf birinci isimden. KADIN ve ERKEK kelimelerini birer isim olarak kabul edelim ve ters çevirelim. Erkek isminin birinci harfi E1 olarak gösterilmiştir. Örnek olarak.

TİSAN ALFABESİ Tisan. tek tek yazılışları (Bir tür kapital).3 Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardır. Saki Tarafından ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiştir. İsim altı harfliyse üçer üçer katlanır.2 dokuz harfliyse 3. uzun zaman için bizim tarafımızdan ekolün ismi olarak da kabul edilmiştir.3.1 şeklinde yapılır. 3 Çok çok sonra. Dolayısıyla her harfin dört ana şekli vardır. burada görülen alfabenin ismidir.1 şeklinde olur.3. Bunların yalnız başlarına.3. On harflide de 3. Bununla beraber Yolcunun. Bu tablo her tür majikal çalışma ve talisman için yeterlidir.Tek kelimelerin yani ismin katlanışındaki beş harfli şekli yukarda gördük. 36 . Ve mesela sekiz harfliyse 3. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanılır. Aşağıdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hali görülmektedir.3. Yedi harfli. alfabenin her halini öğrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir. kelimenin başındaki. Tisan kelimesi aslında alfabenin ismi olmakla birlikte.3. 3. ortasındaki ve sonundaki yazılışları ayrı ayrıdır.3.

Her hecenin yazılış şekli de ayrıdır. Dolayısıyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayısı oldukça yükselir. Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karışımı bir dilin alfabesi olduğu söylenmiştir. Hecelerin de Ebced değerleri farklıdır. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Sayıların yazılışında bir farklılık vardır. Çıkan sayı hecenin değeridir ve hece bir harf sayılır. Ebced tutarının hesaplanışı biraz farklıdır. Mesela AR. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer. Sayılar ondalık sisteme göre yazılırlar. Mesela RA. ikinci harf seslidir. Mesela 1988 şu şekilde yazılır 8891 TİSAN EBCEDİ Harflerin kendilerine göre Ebced değerleri vardır. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced değerleri alınır.Harfler ikişerli guruplar halinde birleştirilerek heceler yazılır. Bunlar da şu şekilde bulunur: İki harfin değeri toplanır ve ikiye bölünür. Tragna sayı sembolleri de farklıdır. Buradaki sayı sembolleri bizim kullandığımız ondalık sisteme göre Astralda oluşturulmuştur. Arapça ve İbranice gibi sağ el tarafından sol el tarafına doğru yazılır. Kelimenin harflerinin toplamı bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayıyla çarpılır. İkiye bölmede tam sayı çıkmazsa. mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye 37 . İkili hecelerden başka üçlü heceler de vardır fakat bizim kullandığımız dünya dilleri için gerekli değildirler. Sesli hecelerde birinci harf sessiz. Sayılar da yazı gibi sağdan sola yazılırlar. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrı birer harf sayılırlar. Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrılırlar. Toplanır ve çıkan sayı dörtle çarpılır.

Bu sistene göre Bülent ismi. BÜ-LE-N-T şeklinde hecelere ayrılarak hesaplanır. N hecesiniz tutarıdır. Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. Hece yazılışlarında sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baştaki şekli kullanılırken. Burada n. (B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltı.bölersek çıkan sayı 10. (D=4) Dört. (N=20) Yirmi. bizim Türkçe fonetiğimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiş ve orijinalinden biraz farklılaşmıştır. Bülent isminin tutarı 192'dir. Tisan alfabesi Talisman.5 olur. sesli harfin daima ortadaki şekli kullanılır. Şayet çalışmalarda gerekirse. Tragna alfabesi. Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür. Her hece bir harf sayıldığı için Bülent ya da daha doğru yazılışıyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir. (32+8+20+4) X 4 = 192. Bunun için her Arapça harf dört Tisan 38 . Vefk ve Sicil gibi şeylerde kullanıldığı zaman işlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri olan çok eski bir sistemdir.5 = 8 Sekiz. D hecesinin tutarıdır. Le hecesinin tutarıdır. Bu durumda sayı yükseltilerek yuvarlanır ve 11 kabul edilir. Türkçede fazla bir kullanımı olmayan X harfi de aynı zamanda Ks sesi için kullanılır. Bu tek harf olarak kabul edilir. (L=10)+(E=5)=15 15/2=7. Esasında hecelerin de kelimenin başında ortasında ve sonundaki yazılışları farklıdır fakat pek fazla önemli değildir. J yazmak gerektiği zaman S harfi ve Ce hecesinin birleşiminden meydana gelen bir üçlü gurup kullanılır. tek başına bir harf yada hece kabul edilir. Bü hecesinin tutarıdır.

alındıkları dil ve alfabe ile yazılmışlardır. TÜRKÇE HARFLER Tisan alfabesinde. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklılaştırılmış harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse. aralarında yazılı haberleşme yapabilmeleri için tarafımızdan uyarlanmıştır. harflerin özgün şekilleri kullanılır. Bunların ebced değeri de. Yapaydırlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmıştır. dört harfin toplamının dörtle çarpılmasıyla bulunur. zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. farklılaştırılmış harfler asla kullanılmaz. TİSAN ALFABESİ VE TİSAN DİLİ Tisan majikal ekolü aynanın bu yanına geçirilmeye ilk başlanıldığı sıralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanılırdı. Talisman yazılımlarında yukardaki. 39 . Çalışmaların büyük bölümü İslami zikirlere ve Arap diline odaklanıyordu. Bu harflerin. Beşinci kat geçildikten sonra yapılan bazı özel çalışmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alındı. Aşağıdaki. Tisan dili ve alfabesi aslında kısmen yapay şeylerdir. katlarla ilgili kısımlarda da çalışmaların Arap ve İbrani dillerine bağlı olarak alınan kısımları ve talismanlar burada gene o. Türkçe'deki her harfin karşılığı yoktur. O zamandan sonra bütün çalışmalar Tragna talismanları.harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrı birer ismi vardır.

ister Atlantis ve Mu uygarlıkları öncesinin kayıp dillerinden biri olsun. Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltından çıkmış olması fikrini biraz çürütmektedir. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S. Harfin. ortasında ve sonundaki şekilleri farklı 4 Alfabenin verilişi ve daha sonraları bu satırların yazıldığı sıralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yıllar sonra değişik çalışma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranın hemen hemen hepsinde X harfinn kullanıldığını gördük.4 Veriliş sebebinin Tisan dilindeki bazı zikirlerin ve invocationların yazılması için gerekmesinden olduğu tahmin edilmektedir. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu. Tragna hitabelerinde bir çok Arapça. bizim algılayabileceğimiz şekilde verildiğini düşünerek bunu izah edebiliriz. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide. ya bazı bilinen mitolojilerden alınmış ya da bunları çağırıştıran şekildedir. Latince. Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklı şekilde yazılır. alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak şekillendirildiği söylenmiştir. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiştir. kelimenin başında. Saki tarafından. Sözkonusu çalışmalar daha farklı aşamalara ait çalışmalar oldukları için bu kitaba eklenmemişlerdir. yazabilmek her zaman için ters oluyor. her durumda bize göre uyarlanmıştır.daha doğrusu sembollerin çok çok eski uygarlıklar zamanında kullanıldıkları Saki tarafından belirtilmiştir fakat gerek dil. gerek alfabe ister bir Astral dil olsun. Bu da J harfidir. Eski Yunanca benzeri. Ancak. Kısaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuşlardır. Buna karşılık Türkçede hemen hemen hiç kullanılmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardır. Bu nokta. Katlarda karşılaşılan bir çok varlığın ismi de. E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanılmaktadır. 40 . daha doğrusu verilenlerin. bir çok şeyin bizim bilinçaltımızdaki kalıplardan alındığını. daha doğrusu bu dilleri çağırıştıran kelime vardır. Eğer öyle olsaydı bilinçaltımız X ve heceleri yerine J ve hecelerini uydururdu. İbranice.

E ve O ile olan heceler gösterilmiştir. Ö. Aşağıda sesli ve sessiz hece tabloları görülmektedir fakat bu tabloların örnek olarak yapıldıkları. I’nın. Ü. Bu değişmez kuraldır. Hecenin ilk harfi olan sesli harf. Gene sessiz hecelerde bir kural vardır. A üçgen şekliyle gösterilir ve her durumda aynı yazılır fakat A’nın bir de değişik şekli vardır. önündeki sessiz harfe göre yön değiştirir. Harflerin dört ana şeklinden başka hecelerdeki şekilleri de farklıdır. İki tane istisna vardır. İkinci istisna A yada I harfidir. kelimenin başında. Bu da aşağıdaki harf tablosunda görülen balığa benzer şekildir. Hece kelimenin neresinde olursa olsun değişmez. F. R. ortada ve sonda olmasına bakılmaksızın hep aynı yazılır. Her Arap harfi. P. Bu harf. farklı şeklidir. hece tablolarındaki sembollerin de değişebilecekleri unutulmamalıdır. T. Sessiz hecelerde. X harflerinden önceyse başaşağıdır. Birincisi J harfidir. As. L. Üçgen ya da balık şekli her yerde kullanılır. A ile. V harflerinden önceyse sağ el yanına yatık şekildedir. ortasında ya da sonunda oluşuna göre. Mesela ikinci harf. yani Ob. D.olduğu gibi tek tek yazılışları yani Kapital harf şekilleri de farklıdır. C. G. M. hecenin. başta. S. A’yı temsil eden üçgense. Çalışmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanıldığı dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karşılıkları tablosu aşağıda görülmektedir. Y harflerinden önceyse sol el yanına yatık şekildedir. Bu şekil harfin kapital hali değil. A. Z harflerinden önceyse bilinen düz şeklindedir. K. U’nun O ile ve İ’nin de E ile aynı sembol olduğu unutulmamalıdır. B. H. El gibi hecelerde hecelerin sadece üç şekli. kapital. dört Tisan harfi ile yazılan bir isme sahiptir. 41 .

HARFLERİN ANA ŞEKİLLERİ 42 .

SESLİ HECELER 43 .

SESSİZ HECELER 44 .

45 .

diğerinde pentagram vardır. Yolcu. Halka asla gövdeye kaynatılmamalıdır. Aslında bu seviyeden sonra. Ayrıca bu talismanlar yolcunun bir tür künyesidir. Madalyon olarak kullanılan eşkenar dörtgenlerin bir ucuna küçük bir delik açılarak halka takılır. Ayrıca bu seviyeden sonra iki yan diye bir şey de yoktur. evrenin sembolüdür. Bu takdirde geometrik bütünlük bozulur. taban tabana yapıştırılmış şeklinin. iki talisman arasında bir fark yoktur. Bu çağrışım.TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON Tragna çalışmalarının ana formu eşkenar dörtgen şeklidir. Bütün yaptıkları ve gücü kullanabilme derecesi onun ana talismanı üzerinde kayıtlıdır. kullanılması mümkün olmakla birlikte onun ana metali gümüştür. Her iki yanda da her iki talisman kullanılır. Eşkenar dörtgende geometrik orantılar çok önemlidir. Eşkenar dörtgenin kullanılan diğer talismanların haricinde iki ana şekil vardır ki. Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri Triangl ve Pentagram kelimelerini çağrıştırmakla birlikte bu kelimelerle ilgili olmadıkları söylenmiştir. Hemen hemen her talisman ve her fikir onun üzerine kuruludur. 46 . Eşkenar dörtgen şekli iki tane. Pentigmlnon karanlık tarafa aittir. Diğerinin vibrasyonları oldukça güçlüdür ve ancak beşinci kat seviyesi geçildikten sonra kullanılması caizdir. Triakmlnon aydınlık. üzerlerindeki şekillerle de ilgilidir çünkü birinde üçgen. Eşkenar dörtgenle yapılan talismanlarda kağıt vs. Gümüşten kesilen bir eşkenar dörtgende köşelerin sivirliği. Yolcu yeni başladığı sıralarda ancak Triakmlnon'u kullanabilir. alt ve üst üçgenlerin oranları ile kenarların düzgünlüğü muntazam olmalıdır. Kısaca o. iki boyutlu gösterimidir. talismanların üzerlerindeki şekillere göre. bunlar güçle kontağı sağlarlar. tabanı yüksekliğine eşit olan (b) piramitinin. Bu ana talismanlara Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri verilir. zevkine uygun olanını kullanabilir. Veya vardır da pek fark etmez.

uzaktan istenen haraketi yaptırabilmek veya korunmak amacıyla kullanılır. Triakmlnon ve Pentigmlnon Altıncı kattan gelir. Bu talisman kağıt üzerine hazırlandığı zaman kendisine göre bazı renkler kullanılır. Eşkenar dörtgen Daireler Üçgen : Mavi : Dış daire kırmızı. Kısa süre içinde beyin ona alışır. Eşkenar dörtgen şekli. İlk takıldığında son derece güçlü baş ağrıları verebilir çünkü beyinle direk ilişkilidir. iki dairenin içindeki üçgenin tabanı. Ortadaki jüpiter yolcunun kendisini sembolize eder. Aynı zamanda talismanın kaynağı olan ana katı da gösterir. TRİAKMLNON Triakmlnon şeklinde. yolcunun eğitimine ilk başladığı sırada takılır.Triakmlnon. Bu renkler şu şekildedir. iç daire siyah : Kahverengi 47 . yüksekliğine eşittir. insanlarla telapatik ilişki kurmak. İlk katlarda. Bu üçgen majikal piramiti temsil eder. Sembolik manaları ve güçleri ileri katlarda verilir.

Köşe harfleri Arapça Şın. doğrudan doğruya majikal piramiti anlatır. Aynı zamanda da kişinin güç kaynaklarını. Üst Köşe (Naun harfi): KRİNON. enerji kapsamını anlatırlar. Naun'dur. Bununla beraber köşelerin ve merkezin. Sağ el köşesi (Şian harfi): OTKLİNON. Çevre harfleri ve üçgen elementlerin sembolleridir. Sol el köşesi (Alef harfi): GHAOL. eşkenar dörtgen şeklinde kesilir. Merkez (Jüpiter sembolü): TRİKON. Sarı veya Kırmızı : Gümüş. Triakmlnon ve Astra'daki çevre harflerinin sıralanışı farklıdır. Triakmlnon. kendine göre özel isimleri vardır. TRİAKMLNON: Yöneten. Alef. eşkenar dörtgen şeklinde kesilmiş bile olsa ayrıca bir çerçeve çizilmelidir. Triakmlnon'un taşıdığı bütün sembollerin birer isim ve manası vardır. Mars ve Venüs sembolleri taşırsa erkek ve kadın bütün insanları etkiler. Ayrıca bir çerçeve çizilmez. Venüs yerine o kişinin ismi yazılır veya isim sicili yapılır. İdare eden anlamındadır. Şayet sadece belli bir kimseye tesir etmek amacıyla hazırlanırsa Mars. Sarı veya Kırmızı Triakmlnon veya Pentigmlnon gümüş üzerine hazırlandığı zaman gümüş. Eğer kağıt üzerine çizilecekse kağıt.Jüpiter Naun Alef Şian Tritan Driton Mars. Bu 48 . Yolcunun sicili : Yeşil : Mavi : Sarı : Kırmızı : Sarı : Yeşil : Gümüş. Nun ya da Tisanca karşılıkları olan Şian. sarı yada kırmızıyla yazılmalıdır. Venüs En tepedeki. Üçgen. Tabii bu isim de gümüş rengi. Elif.

Venüs sembolleri: Dişi ve erkek fonksiyonlarını çeker. güç kaynaklarının olmasındandır. yüce ruhu ve onun himayesi altında bulunmayı anlatır. Tritan: Yer güçlerini temsil eder. Driton: Nokta kişinin maddi varlığını anlatır. bir bölüm üstteki kısmı. PENTİGMLNON 49 . Bir açıdan. ve enerji kapsamlarının farklı Mars. Astral ve fizik planları ve zıtlıkları temsil eder.farklılık. Karanlık yanın olduğunu belirtir. ateş elementi ile rabıtalı bir semboldür. Çizgi. Evrenin (+) ve (-) güçlerini.

Venüs sembolleri: Triakmlnon'da. Uzayı. Bu isimler ve yorumları aşağıdadır. Astral alemleri. Her ikisi de. en altta olmalarına karşılık burada en üsttedirler. idare eden manasında olmasına karşılık PENTİGMLNON. Güçler dengesini ve Fizik evreni anlatır. Triakmlnon'dakilerin aynı olmakla birlikte. gücün karanlık yanını ifade eder. üstteki yüce ruhu ve onun himayesi altında olmayı ifade eder. Belli bazı seviyelerden sonraysa. Eşkenar dörtgen: En başta da anlatıldığı gibi bütün olarak. Bu talismanın ya da mührün üzerindeki her sembolün ayrı bir mana ve ismi vardır. Pentigmlnon. Driton: Alttaki nokta kişinin maddi varlığını anlatır. her iki yanda kullanılır ve bilgi alınır. mesela yedinci kattan itibaren. Mars. üstteki altta ve ayna görüntüsü halindedir. Evrendeki erkek ve dişi fonksiyonlarını anlatırlar. Pentigmlnon'daki. ikisinden birini kullanmanın farkı yoktur.Triakmlnon'un. (+) ve (-) güçleri sembolize ve invoke ederler. Karşı gelen veya İsyan eden anlamındadır. sahibinin isim sicili alttadır. Astral ve Fizik planları ifade ederler. Pentigmlnon'daki semboller. Çizgiyle ayrılan üstteki bölüm. İlk Astral katlarda sadece Triakmlnon kullanılır. 50 . Yöneten. Triakmlnon'un aydınlık tarafı anlatmasına karşılık.

SRİNKON: Kendini affettirme veya kurtulmaya çalışmak için bu kapıya gidilir. OTİKSLAS: Cehennemin kapısına giden manasındadır. HRİKSLAS: Öğrenim ya da öğretim. takdis sözleri ve manaları da aşağıdadır. Kişileri tam olarak yolcuya bağlamakta ve onun istediklerini almasında kullanılır. Ateş elementiyle ilişkilidir. Burada yolcuya dışardan gelebilecek zararlar önlenir ve tam olarak geri yollanır. İsmi aynıdır. Ölüm talismanıyla birlikte kullanılırsa tam yok olur. İmtihanlar vs. Hangi şekilde çizilirse çizilsin. Pentigmlnon'daki şeklinin ayna görüntüsüdür. İki tarafa geçiş. KİMTRYAN: Yok olma. Astral varlıklarla temas kurmak için kullanılır. Pentagramın çevre harfleri de aslında harf değil stilize edilmiş birer sicildirler. Yer güçlerini temsil eder. Karanlık yanın olduğunu belirtir. Bir iş yaptırınca kişinin tam olarak ortadan kalkması veya çok kötü durumlara düşmesi.Tritan: Burada. Bu sicilleri isimlerin. 51 .

karanlık yanın gücünü anlatır. Köleleştirmek. EŞMERKEZLİ DAİRELER: Astral katları ve fizik planı ifade ederler. alt yarıdan düz bir çizgiyle ayrılır. çevre harfleri üçgenin içindedir. Seksüel kölelik. Üst yarı. TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON'UN ARKA YÜZLERİ Her iki talismanın da arka yüzleri aynıdır. Buradaki Astra'da. düzdür. yüksek Astral planlardaki isimlerinden biridir. Yedinci kat seviyesine gelinceye kadar Triakmlnon ya da Pentigmlnon'un arka yüzlerinin sadece üst kısmı yazılır. Lüsifer'in. KULLİSUS: Bu isim ters Satürn'den ziyade gücün ana yönetimini anlatır. Bununla birlikte. Orta noktanın takdis sözü olup. Jüpiter'in ucu kıvrık değil. Bir tür dört rakamına benzer.ARKTRYAN: Zevkler ülkesi. Sadist zevkleri açıklayan kapı. Üstte kalan üçgenin içine bir Astra çizilir. 52 . Alt kısım boş kalır. PENTAGRAM: Gücün aşağıdan yukarıya akışını. Seks çalışması. Ayrıca buradaki Jüpiter sembolü farklıdır.

Ayrıca alttaki boş kısma ne yazılması gerektiğini bilmeyen. Boş yerler. Eşkenar dörtgen şeklinin pozitif ve negatif evrenlerle olan ilişkisi kitabın başında. gerektiği sürece boş kalmalıdır. Bu ters üçgenin alt ucuna bir ters Satürn ve merkeze de talisman sahibinin isim sicili yada düpedüz ismi yazılır. yeni başlamış olan kimselerin burayı rasgele bazı talisman ya da sembollerle doldurmaları da kendileri için düşünülemiyecek kadar olumsuz sonuç verebilir. Bu takdirde kişinin başına bir çok olumsuzluk gelebilir. Driton ve Tritan şekillerinin anlamlarıysa 53 .Alt kısma gelince. piramitler bahsinde incelenmişti. SEMBOLLERİN YORUMLARI Triakmlnon ve Pentigmlnon’da bulunan sembollerin yukarda anlatılandan daha geniş anlamları vardır. Yolcuların dikkat etmesi gereken nokta: Talismanlardaki alt üçgeni zamansız doldurmaktan kaçınmak gereğidir.

Burada esas olan imandır. Tarihte görülen bir çok ya da hemen hemen bütün mutasavvıflar Dervişin yolunu izlemişlerdir. Yöneten ve İsyan eden. Aslında dervişin yolu kişiliksiz. Talismanlar spiritüel tekamüldeki iki farklı ilerleme yolunu anlatırlar.yeterince açıktır. bu talismanları taşıyan kimsenin diğer insanlar üzerinde yapabileceği etkileri. inanma ve söylenileni irdelemeden kabul etmek. ahlaki ve spiritüel kurallara tam olarak uymak. İkisinin de kendisine göre tehlike. daha doğrusu sicilleri. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir. Burada ek olarak ele alınması gereken semboller. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin. Rehberin fizik planda yaşayan bir bedenli ya da bir Astral varlık olması pek farketmez. silik kimselere ait olmamakla birlikte zayıf ve silik kimseler dervişin yolunu izlerler. Triakmlnon yöneten. Yoga. İsimlerin hiç bir anlamlarının olmaması da mümkün olabileceği gibi. pentagramın çevre harfleri. Kendini üstün bir gücün yönetim ve ihtimamına terketmek. Bunların hiç biri Karanlık ve aydınlık yana ait değildir. Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini rehberlerinin eline bırakırlar. Yönetilmekten hoşlanmak. İnanç. her iki yanda da yani karanlık veya aydınlık yanda olması farketmeksizin mutlaka kendi yapı ve anlayışına uygun bir spiritüel rehber bulmak zorundadır. Spiritüalizm ya da herhangi bir budist ekolün izleyicisi olabilir. Dervişin yolu ve Savaşçının yolu. maji. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimlernin anlamlarıdır. Şeyhin her dediğini kabul etmek. Koyulan fiziksel. bizim bilinçaltımızdan alınmış şeyler de olabilirler. Bu anlamlar isimlerin Türkçeye tam tercümesi değil. zorluk ve keyifleri vardır. tasavvuf. onların ifade ettikleri fikirlerdir. sertmi. Bunlar aslında gereğince yapılırsa kötü şeyler değildir. yumuşakmı yaklaşacağını göstermez. Pentigmlnon karşı gelen anlamlarındadır. Bazı sahte 54 . Bununla beraber gerçek bir spiritüel ve fiziksel disiplin içine girebilecek kadar sağlam kimselerin yanı sıra tembel ve güçsüz kimseler de Dervişin yolu tarafından cezbedilirler. Dervişin yolundan giden kimse.

Karar vermek için yardım alamaz. İlk başlayanlar da genel olarak Dervişin yolunu izlemek zorundadırlar çünkü kişi öz olarak ne derece güçlü olursa olsun yeni başladığı zaman savaşçının yolundan gitmeye gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez. Savaşçının yolunu izleyen yolcuya gelince. Ayrıca devamlı olarak dervişin yolunu tercih etse bile bir zaman gelir ki. Onun spiritüel rehberi daha arka plandadır ve genel olarak kendisini ortaya sürmez. Kendi kurallarını kendisi koyar. Kişi kendi kararlarını vermek zorundadır. Özet olarak dervişin yolu. O. kendi öz değerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir. 55 . Savaşçının yolundan giden yolcu her şeyi irdeler. Savaşçının yolundan gidenin bağlı olduğu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur. şeyh ya da yönetici varlığa fazla tahammülü ve hayranlığı yoktur. emir almaz ve gerekirse bunlarla savaşır. Genel olarak bilinen bir üste. hem aydınlık yanlarda çalışmak zorunludur. diğerlerine hizmet yoludur. Mutasavvıflar arasından savaşçının yolunu izleyenler tek tük çıkmıştır fakat kayda değer bir majikal ilerleme göstermiş olan majisyenlerin bir çoğu savaşçının yolunu izlemişlerdir. Bu yolu da özetlemek herekirse Savaşçının yolu başkaldırmayı. boyun eğmez. Tisan ekolü bu yolların ikisini de kabul edip uygular ancak yolcuların eğilimleri hangi yola sapacaklarını belirler. sadece eğitimi için bile olsa savaşçının yolunu tanımak zorunda kalır. Bu kimse daha dik başlı yapıdadır. gücünün yetmiyeceği boyuttaki güçlerle karşılaşmak. Bunlar dervişin yolunun tehlikeleridir.şeyhler insanları rahatlıkla istismar edebilir ya da kendisini Astral rehber olarak gösteren değersiz varlıklar yolcuyu obsede edebilir. Kandi beğendiğini alır. Tisan ekolünde zaman zaman hem karanlık. beslemektedir. Dervişin yolundan giderek kendisini disipline edeceği yerde isyan ve tahakküm duygularını serbest bırakıp. Bununla beraber o da kendisini fazla büyük görmek. Kendi üzerindeki güçleri kabul etmez. obsesyon değilse bile hasara uğramak ve sık sık yanlış kararlar vermek gibi tehlikelere açıktır. tevekkül ve teslimiyet. zaten bu tür şeylere isyan etmiştir.

Buradaki saat yönü ve saat aksi yön deyimleri tabii ki. Aslında Triakmlnon’daki üçgen yukardan gelen gücü ve ilahi güç altında himaye edilmeyi anlatırken Pentagram aşağıdan gelen gücü ve kişinin kendi kararlarıyla üstün güçleri tanımamasını anlatır. saat yönünde ya da saat aksi yönde yolculuğa başlayabilir. Fakat burada artık Triakmlnon ve Pentigmlnon da söz konusu değildir. Sonundaysa. Bunların izafi kavramlar oldukları idrak edilir. Şimdi en alt uçtan başlayarak. Pentagram şekli için gücün aşağıdan yukarıya akışı ve karanlık yanın temsili denildi fakat pentagram şekli bizdeki batı majisi kültürü yüzünden verilmiş bir sembol de olabilir. Bu kapılar kişinin yola çıkış. Astral alemde ya da spiritüel tekamül içinde bu yönlerde dönüleceğini değil. ömrü yeterse mutlaka Pentagramın çarkını tamamlar ve başladığı yere değişim geçirmiş olarak gelir. yolculuğa başlama seviyeleridir. ister kişi yeterince geliştiği zaman karanlık ve aydınlık yanlar ya da Dervişin ve Savaşçının yolu diye devam yolları kalmaz. Tapılacak. Sadece basit büyücülük uygulamalarını anlatır 56 . Her ne olursa olsun savaşçının yolunu ifade etmek için yeterlidir. Triakmlnon ve Pentigmlnon gibi ikiz sembollerin yerini Quadramagnaton alır. Şimdi Pentagram’ın çevre sicillerini ele alalım. Bunlar tam olarak beş kapıyı anlatırlar. saat aksi yönde sicilleri inceleyelim. Daha sonra ise karanlık ve aydınlık tam olarak birleşir. korkulacak ya da savaşılacak bir gücün varlığı ihtiyaç olmaktan çıkar. Burada. Pentagramın çevresindeki sicillerin sıralanışını anlatır. Bu yeni aşamada semboller de değişir. Pentagramın çevre sicillerine gelince. İşaretlerin yukarda anlatılan yorumları oldukça basit ve hatta saçma görünmektedir. İlk başta kişi her şeyi karıştırır ve hangi yanda olduğunu bile kendisine söylenmeden anlayamaz. İster bu noktada. Kişi hangi durumda olursa olsun bu kapılardan herhangi birinden girerek. Yollar bir noktada kesişirler.Triakmlnon ve Pentigmlnon’daki Driton ve Tritan sembolleri bu yolları açıklar. Yolun sonunda deyimini kullanmıyorum çünkü yolculuğun sonu yoktur.

Hrikslas’tan sonra gelinmişse bilgi hazmedilir ve yolcu transformasyon geçirir. Burası aynı zamanda da imtihan kapısıdır. gerçek cehennem fikrine inanmasak ve Cehennem kelimesini sembolik bir ifade olarak kabul etsek bile bir noktada kendisini. Kubbe içindeki nokta ile oluşturulan sembol bunu ve kişinin cehennemin kapısında bile yardımsız bırakılmıyacağını gösterir. Zaten Katların ilk seviyeleri de tam bir cehennemdir. Astral güçlerle uğraşan ve bu yola çıkan kimse. Astral bedeni imha olabilir ya da en azından kafası karışarak her türlü tekamüle. Öğrenim ya da öğretim: Bu kapıda yolcu iç sezgisiyle ya da eğitimi sayesinde bilgi alır. Kimtryan. Çıldırabilir. daha sert olduğundan ve kişi bu gibi tehlikelere daha açık olduğundan semboller bu madalyonda yer alır. Bu semboller Pentigmlnon üzerinde yani savaşçının yolunu temsil eden madalyondadır fakat Dervişin yolunda da geçerlidirler. Ya da tekamülünün uygun aşamasındaysa öğretir. silinip. Savaşçının yolunda ilerlemek daha egoist. yok olur. Ya da bir önceki kapıdan geçerken öğretme seviyesinde ise gene yok olur çünkü bilgi ve benliğini öğrettiğine nakletmiştir. öğrenimden sonradır. yolculuğunun ilk aşamalarında bunların derin anlamlarını bilmesi de önemli ve gerekli değildir. Otikslas. Katların zekalarına da. Yolcu beş kapının ilki olarak kabul ettiğimiz bu kapıdan. Obsede olabilir. Bununla beraber kişi gene de koruma altındadır. Eski benliği aldığı bilgileri hazmedip. Cehennemin kapısına giden: Bunun tarifinde. Bunların belli bir sırası yoktur. Astral varlıklarla ilişki kurmak deniliyor fakat daha derin alınırsa Astrala geçiş anlamına geldiği de görülür. Hrikslas. yolculuğunun herhangi bir aşamasında geçebilir. en azından bir hayat süresince veda edebilir. kendi cehennemine mahküm etme tehlikesiyle karşı karşıyadır.gibidirler. Yok oluş: Yok oluş kapısı. Gerçeği ve gerçek nedenleri sezer. Öğretmesi bedenlilere de olabilir. Bu 57 . Yolcunu. Buraya Hrikslas’tan sonra ya da saat yönünü izliyorsak önce gelebiliriz. Bu aşamada.

daha ciddi durumlarla ilgilenmesinin başlangıcı olabilir. savaşçının yoluna geçişi ya da tam tersini veya ikisini birden uygulamaya başlamayı. Yola ilk buradan. Eskinin üzerine sünger çeker. Çünkü yeni enkarnasyonları ve yolculuktaki araları da anlatır. Dervişin yolundan. astral alemle tanışmanın zevk ve şaşkınlığıdır. katların gücünü kullanan kimsenin kendisini yargılama ve yeniden yapılandırma yeri ya da aşamasıdır. Karanlık ve aydınlık yanların karışımını vurgular. Ters satürnle sembolize edilir çünkü kişinin daha ziyade egoist. Zevk: Bu kapı dünya hayatına dalmayı. Yolcuyu yasak saydığı ve kendisini kısıtladığı şeylerden haberdar edip. Bu kapıya şayet aksi yönden gelinmişse. nakledilmezse yeni bilgi gelmez. Yolculuğunun herhangi bir aşamasında duraklayan yolcunun yola devam etmesidir. katların gücünü kullanmasının yorumu. yeni oluşumlara yer açmak için yapmıştır. Ancak Astroloji’de Satürn hem engelleme ve kötülükleri. yasakları kaldırır. benliğini bırakmaya hazır olan ya da yeni doğmuş veya yeniden doğmak için ölmüş olan kimselere uygundur. kendine hizmet yanını anlatır. cismani zevkleri anlatır. yolcunun. katların gücünün verdiği kayfi ve gücü kullanmayı. yani öğrenim yerine kendini affettirmeden gelinmişse. bu aşamadan çıkmak da olasıdır. Eğer bu aşamaya diğer yandan gelinirse yani Arktryan’dan geçilmişse. iç yandaki diğer etkiyi açığa çıkartıp. Bu nokta beş kapının güç ve bilgisini toplar. Bunların hangisi kişinin dış yanına hakimse. 58 . Satürn. kişinin yapısını dengeler. Eskisi uygulanıp.belki kendine hizmet yolunda saçma gibi görünebilir fakat yolcu bunu başkasına hizmet için değil. Affedilme: Her şeyden önce yeni enkarnasyonları anlatır. Srinkon. Kullisus. Lusifer: Bu sembol kapıların merkezi ve kişinin kendi öz benliğidir. kişi yeni aşamasında gene yok olur. Arktryan. Otikslas’tan sonra girilmişse. Affedilmeden sonraki gevşeme yeni güçlerin gelişini ifade ettiği kadar. hem sağlamlık ve bilgiyi ifade eder. Bu kapı. Bu kapı önemlidir ve geçilmesi zorunludur. menfi. Bu durumda Kimtryan kapısı kendini spiritüel tekamüle adayan.

Hiç birisi başlangıç ve son olmadığı gibi izlenecek bir yön de yoktur. Arka yüze ortadan yatay bir çizgiyle bölünmüş ve altı bir çeyrek daire ile kapatılmış üçgen yapılır. yani hayata o aşamadan başlayan kimseleri de gösterebilir. onu. Talismanın tepesine çocuğun ismi. Jüpiter sembolünün olduğu yere yöneticinin ismi yazılır. Bu talisman çocuklar için olduğu kadar kısmen etki altında olması istenen harici kimselere de uygun olabilir. ÇOCUK TRİAKMLNON’U Küçük bir çocuğu. 59 . Bununla beraber harici kimseler ve yeni başlayanlar için aşağıda daha uygun bir model vardır.Görüldüğü gibi kişi hayatının herhangi bir aşamasında bu kapıların herhangi birinden yolculuğa başlayabilir. kendi temsil ettikleri alanlarda doğmuş. güce hazırlamak ve gücü üzerine toplamak için aşağıdaki Triakmlnon’un hazırlanması mümkündür. Üst bölüme yöneticinin ismi. Kapılar. alta (yukardaki şekilde “İsim” yazısının bulunduğu yere) çocuğun ismi yazılır. üçgenin ortasında. Astral güçlerle kontağa sokmak.

60 . Bu durmda harfler S. İlk odak noktası sekiz form ve merdivenler olan giriştir. hızlı bir geçişle ilerlenir. A. Arka yüze. dört yana bakan. K. D. orantılı olarak. spiral şeklinde Saki. Üstte gene kişi vardır (Şekilde A harfleri olan yerler). Ortaya. Jüpiter yerine kişinin ismi yazılır. O. Bülent isimleri. Yeni başlayan kimseler için asla Pentigmlnon hazırlanmamalıdır. Üçgenlerin ortasına merkezden başlayarak. B. Kblan kitabının alınışı sırasında girilmemiş yerlere de girilebilir. I. N. dört küçük üçgen çizilir. Çalışmalarda sıfır katından başlanıp. tam olarak bir dairenin üzerindeymiş gibi. Z. Ozan. Daha sonraları çalışmaların yapısı değiştikçe söz konusu çalışma talismanlarının kullanılış şartları da değişmiş ve yeni başlayan kimseler için de istendiği takdirde Pentigmlnon hazırlanmıştır. Katlarda. saat yönünde yazılır. harfleridir.5 5 Bu Talisman bilgi olarak alınmakla birlikte kullanılmamıştır. L. tekrarlayan harfler atılarak.DİĞER KİMSELER İÇİN TRİAKMLNON Çalışma gurubunun genişletilmesi istendiği takdirde yeni üyeler için aşağıdaki Triakmlnon hazırlanır.

harfler Yukarda. Sian’dır. SİAN. İki talismanın aynı anda taşınabilmeleri için Saki tarafından yeni bir talisman dizayn edildi. Tabii burada da Alef. Elif. Bunların hangisinin kullanıldığı önemli değildir. Yeni dizayna göre Triakmlnon’un ortası aşağıdaki gibidir. Arap harfler bir tek şekilde yazılır buna karşılık Tisan karşılıkları üç. Buna göre. İKİZ TALİSMANLAR Triakmlnon ve Pentigmlnon’un aynı gümüş levha üzerine sırt sırta yazılmaları mümkün değildir. Alef. üçgen yerine Balık sembolü ile yazılabilir. Son olarak da aşağıdaki şekilde görülen sembollerle yazılmaları mümkündür. Şin.TRİAKMLNON’UN ÇEVRE SEMBOLLERİNDEKİ FARKLAR Triakmlnon üçgeninin çevresinde üç tane sembol vardır. Birinci şekil yukardaki triakmlnon örneklerinde görülmektedir. Tisan dili ve alfabesi bölümünde görüldüğü gibi. saat aksi yönde. Farklılık ortadaki dairelerin içindeki ek sembollerde. dört şekilde yazılabilir. her iki talisman da aynı. ALEF. İkinci şekil olarak aynı şekillerin kullanılması fakat Alef’in balık şekli yerine üçgenle gösterilmesi de mümkündür. Arapça. Bu durumda birbirlerini nötrleştirecekleri için etkisiz kalırlar. Nun harfleri ya da Tisan karşılıkları olan Naun. Arap harflerinin tisan karşılıkları olan dört harfli guruplar olarak yazılabilir. NAUN. Bunlar tepeden aşağıya. Üçüncü şekil olarak. 61 .

saat yönündedir. alttaki heksagram her ikisini toplar. 62 . daire içindeki düz yıldız aydınlık yanı ve aydınlık akımları. beş sembol işlenir. Soldaki. Pentagramın çevresindeki beş boşluğa. üçgenin üç yanındaki boşluklarda birer sembol vardır. Pentigmlnon’daki değişiklikler ise şu şekildedir. Yazılım sırası tepeden başlayarak.Görüldüğü gibi. En tepedeki daire içindeki üçgenin içinde BO sicili vardır. sağdaki ters yıldız karanlık yanı ve karanlık güçleri anlatırken.

Element ve kral isimleri haricinde tamamen birbirinin aynıdır. 63 .Sağ ve sol iki altta aynı şekil ve sicilin başaşağı şekli çizilmiştir. Herne kadar çizimler burada görülüyorlarsa da sekiz santim yüksekliğinde. Elementin ismi Elemental kral ATEŞ Zielle Utas TOPRAK HAVA Akton Nirkon Kalios Naşat SU Kierra Kimer Dörtyön ve dört elemental kralın birer hitabesi de vardır. ELEMENTAL KRALLAR Tragna ekolünün geçirilişi sırasında dört yön ve dört elementle ilgili olarak dört elemental kraldan ya da dört elementin efendilerinden bahsedilmiştir. Bu hitabeler. Bunların hangisinin sağda. Saki dahil hiç kimseye pratik gelmediği için bir daha konuları geçmedi. diğerinde O harfleri yazılıdır. İkiz talismanlar. bu elemental enerjilerin üzerlerinde fazla durulmamıştır. hangisinin solda olacağı önemli değildir. ancak Saki’nin çalıştığı Astral planda yapılabilir. elementlerin uyumlu oldukları işlerle ilgili talismanların altına ayrıca yazıldıkları takdirde işlerin daha çabuklaşabileceği söylenmiştir. Bununlaberaber. Hitabeler yazılırken mutlaka üçer satır olarak yazılmalıdırlar. Hitabeler. İki yanda kalan üçgenlerin birinde B. Burada değil. dört santim genişliğinde olan gümüş eşkenar dörtgenler üzerine anlaşılır şekilde oyulmaları imkansız gibidir. Dolayısıyla talismanlar.

ATEŞ Utas Kieles rites kante zielle Koine verga kintes zielle Utas karies lekon tigel Amen. Bu da. 'Utas. SU Kimer Kieles rites kante Kierra Koine verga kintes Kierra Kimer karies lekon tigel Amen. ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Bu hitabelerin anlamı vardır. Amin' şeklinde tercüme edilebilir. TOPRAK Kalios Kieles rites kante Akton Koine verga kintes Akton Kalios karies lekon tigel Amen. mesela Ateş için. Bütün ateş varlıklarını. 64 . HAVA Naşat Kieles rites kante Nirkon Koine verga kintes Nirkon Naşat karies lekon tigel Amen.

Kısa 65 . Esmaların ait oldukları yıldızların veya başka bir ifade ile Astrolojik uyumlulukların Tragna ekolü ile pek bir ilgileri yoktur. iki esmanın kombinesi ile yapılan zikirler oldukça iyi çalışmaktadır. ALLAH Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir. Bunlar tamamen islami ekole göredir. 6 İslami esmalar özellikle benim tarafımdan bir çok yerde başarılı olarak kullanılmıştır. yorumlar tamamen Tragna ekolüne aittir. İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan. Aydınlık ve Karanlık.ESMAÜL HÜSNA’NIN YORUMU Tragna zikir ve alfabesi alınana kadar bütün çalışmalarda İslami esmalar ve Arap ebcedi kullanılmıştı. Arap ve Tragna ebcedlerine göre ayrı çıkartılmıştır. Vefk. Yorumu Bu bir anahtar kelimedir. Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece sözlü olarak. Bilgi ve cehalet. zikirlerin güçlü oluşları da olabilir. aksine oldukça güçlüdür. Aşağıda Esmaül Hüsna ve isimlerin nerelerde kullanılabilecekleri verilmiştir. Uygulama şekli tamamen Tragna ekolüdür. Adedi Arap 66 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Tanrı ve Şeytan. Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz. Eğer kullanılıyorsa. Tragna zikirlerinden sonra İslami esmalarla yapılan maksatlı uygulamalar birara tamamen bırakıldı fakat İslami esmalarla yapılan çalışmalar zayıf değil. Son olarak. Yani sadece esma İslamidir. Özellikle bir.6 Aşağıdaki yorumlarda görülen adedler.B. Bu başarının sebebi benim yıllarca süren çalışma ve şartlanmam olabileceği gibi. kullanılan talismanlar Tragna talismanları ve ebced hesaplamaları Tragna ebcedidir. . Pozitif ve Negatif. Anlamlar Arapça isimlerin tercümeleridir.

isimdir. Adedi Arap 170 Tragna 404 Yıldızı Jüpiter Anlamı Temiz olan. merhamet eden. Adedi Arap 298 Tragna 260 Yıldızı Güneş Anlamı Affedip. Adedi Arap 90 Tragna 90 Yıldızı Güneş Anlamı Evrenin sahibi ve hükümdarı. Yorumu Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak. ER RAHİM Esmaül Hüsna'daki 3.ER RAHMAN Esmaül Hüsna'daki 2. EL MELİK Esmaül Hüsna'daki 4. 66 . Şifa ve refah. Yorumu Kişiyi maddi. İşlerin düzelmesi. Ahlaken güçlenmek. İnayet ve ihsanda bulunan. Adedi Arap 258 Tragna 159 Yıldızı Güneş Anlamı Şefkat ve merhameti sınırsız olan. manevi sıkıntılardan kurtarır. Tek kullanılmaz. İnayeti her şeyi kapsayan. İnsanların arasını düzeltmek. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. isimdir. Yorumu Yardım sağlamak. Diğer esmalarla birleştirilir. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. EL KUDDÜS Esmaül Hüsna'daki 5. isimdir. Medyumluğu geliştirmek. Hata ve eksikliği olmayan. isimdir. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. Yorumu Rızk sağlamak. Ruhsal ve fiziksel şifa. Bu esma da tek başına kullanılmaz. Bolluk. İsteklerin olması.

Kişinin manen rahatlaması. Adedi Arap 145 Tragna 825 Yıldızı Jüpiter Anlamı Gözetici ve koruyucu. isimdir. EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna'daki 8. İman ışığı uyandıran. Adedi Arap 94 Tragna 2008 Yıldızı Güneş Anlamı Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz. Ruhsal şifa. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur. Hiçbir şeyden zarar görmeyen. isimdir. Kendisine sığınanlara aman veren.ES SELAM Esmaül Hüsna'daki 6. Başarı. EL AZİZ Esmaül Hüsna'daki 9. Adedi Arap 174 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Azaptan kurtaran. Yorumu Yücelticidir. 67 . Adedi Arap 131 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Tehlikeden kurtaran. isimdir. Yorumu Rızk. isimdir. Zorluktan selamete çıkmak. Yorumu Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Rahata kavuşmak. EL MÜMİN Esmaül Hüsna'daki 7. Yorumu Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır.

Herşeyde büyüklüğü görülen. Yorumu Baskıları sona erdirip. EL HALİK Esmaül Hüsna'daki 12. kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir. Yorumu Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. isimdir. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez. isimdir. Adedi Arap 206 Tragna 232 Yıldızı Mars Anlamı Emirlerine karşı gelinemeyen. Güç ve iktidar kazanmak. Her şeyi önceden belirleyen. Yorumu Korunma. Adedi Arap 214 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyi en uygun durumda yaratan.. 68 . Korunma. kişinin kendisi de farkında olmadan. Yorumu Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir. EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna'daki 11. Adedi Arap 371 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Yoktan yaratan. sıkıntı veren konulardan kurtarır. EL BARİ Esmaül Hüsna'daki 13. isimdir.EL CEBBAR Esmaül Hüsna'daki 10. Adedi Arap 662 Tragna 756 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Kırıkları yenileyen. isimdir.

isimdir. istemediği hislerden kurtulması. isimdir. Yorumu Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Herhangi bir şeyi oluşturmak. EL VEHHAB Esmaül Hüsna'daki 17. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür. Yorumu Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek. Kendisine. Hükümlerinde galip ve hakim olan. Yorumu Rızk ve maddi çıkar sağlamak. isimdir. Adedi Arap 1281 Tragna 256 Yıldızı Venüs Anlamı Affı sınırsız olan. isimdir. Kadınların kolay doğum yapması. EL KAHHAR Esmaül Hüsna'daki 16. EL GAFFAR Esmaül Hüsna'daki 15. Adedi Arap 306 Tragna 272 Yıldızı Mars Anlamı Her istediğini yapmaya gücü yeten. Kişinin kendisini disipline edip.EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna'daki 14. Yorumu Sanat ve meslekte başarı. Adedi Arap 336 Tragna 1145 Yıldızı Ay Anlamı Şekil veren. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. Adedi Arap 14 Tragna 232 Yıldızı Venüs Anlamı Nimetleri karşılıksız ihsan eden. 69 . kulun günahlarını unutturan.

isimdir. Yorumu Bu esmanın. Adedi Arap 150 Tragna 38 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her şeyi bilen. Adedi Arap 903 Tragna 1524 Yıldızı Jüpiter Anlamı Sıkan. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan. Zorlukları çözen. EL FETTAH Esmaül Hüsna'daki 19. EL ALİM Esmaül Hüsna'daki 20. çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür. 70 . Yorumu Rızk. Yorumu Rızk sağlamak. Yorumu İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek. Dünyasal menfaat ve bolluk. Para kazanmak. EL KAABIZ Esmaül Hüsna'daki 21. isimdir.ER REZZAK Esmaül Hüsna'daki 18. isimdir. Adedi Arap 489 Tragna 480 Yıldızı Merkür Anlamı Kapıları açan. Daraltan. isimdir. Adedi Arap 308 Tragna 6152 Yıldızı Venüs Anlamı İhtiyaç duyulan her şeyi veren.

Yorumu Kişiye lanet. 71 . Adedi Arap 1481 Tragna 39 Yıldızı Güneş Anlamı Alçaltan. (Başka bir anlatımla Her şeyi negatif hale sokan).EL BASIT Esmaül Hüsna'daki 22. "Muidül Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur. isimdir. hastalığa. Adedi Arap 351 Tragna 64 Yıldızı Güneş Anlamı Yükseltip. cehle dönüştüren. kaldıran. Şereflendiren. isimdir. (Başka bir ifadeyle Her şeyi pozitife dönüştüren). isimdir. isimdir. Genişleten. EL MUİZ Esmaül Hüsna'daki 25. Yok etmek. Yorumu İtibar ve şeref kazanmak. Yorumu Güç ve itibar kazanmak. Adedi Arap 72 Tragna 309 Yıldızı Venüs Anlamı Açan. İktidar sahibi olmak. yokluğa. Dereceleri arttıran. EL HAFID Esmaül Hüsna'daki 23. Yorumu Ruhsal şifa. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar. ER RAFİ Esmaül Hüsna'daki 24. Adedi Arap 117 Tragna 1065 Yıldızı Güneş Anlamı İzzet veren. İş bozmak. Ruhsal güzellik ve rahatlık.

isimdir. 72 . isimdir. isimdir. Yorumu Kahır. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. cinsel baştan çıkartmalar. Düşmana üstün gelmek. Sıkıntı çektiren. sevgi. Yorumu Kişinin zihninin açılması. Yorumu İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. İktidar ve şerefi alan. Adedi Arap 302 Tragna 255 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyi gören. Yorumu Yardım etmek. ES SEMİ Esmaül Hüsna'daki 27. Ölüm. Süründüren. Adedi Arap 68 Tragna 96 Yıldızı Güneş Anlamı Hakkı yerine getiren. Adedi Arap 80 Tragna 92 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi duyan. isimdir. Mahkemeler.EL MÜZİL Esmaül Hüsna'daki 26. EL HAKEM Esmaül Hüsna'daki 29. Aşk. Adedi Arap 770 Tragna 1614 Yıldızı Mars Anlamı Kötü ve sefil eden. EL BASİR Esmaül Hüsna'daki 28 . Daha az oranda da kulak medyumluğu. Hakla hükmeden.

Cin. isimdir. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara. EL HABİR Esmaül Hüsna'daki 32. kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır. Adedi Arap 104 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız adaletli. Yorumu Dileklerin olması. Yorumu Bu esma. isimdir.EL ADİL Esmaül Hüsna'daki 30. kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade. Adedi Arap 129 Tragna 150 Yıldızı Venüs Anlamı Her şeyin bütün inceliğini bilen. Yorumu Bu esmanın. klasik yorumlarda görülebileceği gibi. Sevgi ve beğeni kazanmak. 73 . EL LATİF Esmaül Hüsna'daki 31. başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. diğer esmalarla birleştirilerek. Şifa. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez. Adedi Arap 812 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin gizli yanını bilen. En ince şeyleri yaratan. kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur. ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Astral kontaklar kurmak. isimdir.

isimdir.EL HALİM Esmaül Hüsna'daki 33. EL AZİM Esmaül Hüsna'daki 34. bağışlayan. Adedi Arap 526 Tragna 219 Yıldızı Güneş Anlamı Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren. isimdir. 74 . Yorumu Gaffar ismi ile aynıdir. Yorumu Rızk ve şans. EŞ ŞEKÜR Esmaül Hüsna'daki 36. isimdir. Adedi Arap 88 Tragna 99 Yıldızı Satürn Anlamı Affı ve bilimi sınırsız olan. Adedi Arap 1286 Tragna 216 Yıldızı Güneş Anlamı Suç ve günahları unutturup. Yorumu Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır. Yorumu Kişinin sabrını yükseltmek. Adedi Arap 1020 Tragna 1028 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklüğü sınırsız olan. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır. Samed ismiyle aynı. EL GAFUR Esmaül Hüsna'daki 35. isimdir.

Adedi Arap 998 Tragna 3033 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyi saklayan. Adedi Arap 110 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan. isimdir. EL MUKİT Esmaül Hüsna'daki 40.EL ALİ Esmaül Hüsna'daki 37. EL KEBİR Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir. Yorumu Koruma ve korunma. Kaza ve beladan koruyan. Yorumu Saygı ve itibar kazanmak. ulaştıran. Yorumu Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. 75 . Adedi Arap 550 Tragna 306 Yıldızı Güneş Anlamı Rızkları verip. EL HAFİZ Esmaül Hüsna'daki 39. Adedi Arap 232 Tragna 183 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen. isimdir. isimdir. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

İnsanlar üzerinde etki sağlamak. Hafızayı güçlendirmek. Adedi Arap 73 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Şanı. isimdir.EL HASİB Esmaül Hüsna'daki 41. isimdir. isimdir. isimdir. Başka birisi adına çalışılamaz. ululuğu büyük olan. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi. Yorumu Koruma. EL KERİM Esmaül Hüsna'daki 43. Adedi Arap 270 Tragna 165 Yıldızı Venüs Anlamı Keremi sınırsız derecede bol olan. Yorumu Güçlü olmak. Yorumu Parayla ilgili işlerde kullanılır. Mistik anlayışı arttırabilmek. ER RAKİB Esmaül Hüsna'daki 44. Adedi Arap 312 Tragna 105 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan. Yorumu Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Adedi Arap 80 Tragna 120 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin hesabını tutan. korunma. EL CELİL Esmaül Hüsna'daki 42. 76 . Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir. azameti. Manyetik güç kazanmak.

EL VEDUD Esmaül Hüsna'daki 48. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. EL HAKİM Esmaül Hüsna'daki 47. EL VASİ Esmaül Hüsna'daki 46.EL MÜCİB Esmaül Hüsna'daki 45. Yorumu Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir. Sevgi. Adedi Arap 137 Tragna 148 Yıldızı Ay Anlamı Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan. isimdir. dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan. isimdir. Yorumu Barıştırma. isimdir. Rızk. dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. 77 . hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar. Aşk. Bir insana hakim olmayı da sağlar. Bunu. Adedi Arap 78 Tragna 96 Yıldızı Venüs Anlamı Emir ve işleri hikmetli olan. Bolluk. Adedi Arap 55 Tragna 93 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. Cinsel baştan çıkartmalar. Yorumu Sağlık. isimdir. Adedi Arap 20 Tragna 192 Yıldızı Ay Anlamı Sevilip. Ahlaki değerlerde güçlenme. Yorumu İnsanı yönetici konumlara getirir. Eğer kötü amaçlarla. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir.

isimdir. EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna'daki 51. Adedi Arap 319 Tragna 32 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan. EL VEKİL Esmaül Hüsna'daki 53. Medyumluğu geliştirmek. isimdir. Yorumu Yalandan korunma. Birisini kendine temsilci kılmak. Otorite ve ikdidar kazanmak. isimdir. parlaklığı yüce olan. 78 . Adedi Arap 108 Tragna 28 Yıldızı Güneş Anlamı Varlığı değişmeden duran. Yorumu Alacağını kurtarmak. isimdir. şerefi. Adedi Arap 66 Tragna 180 Yıldızı Venüs Anlamı Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan. Ölüleri dirilten. isimdir. Adedi Arap 57 Tragna 63 Yıldızı Venüs Anlamı Şanı.EL MECİD Esmaül Hüsna'daki 49. EL HAK Esmaül Hüsna'daki 52. EL BAİS Esmaül Hüsna'daki 50. Yorumu Rızk sağlamak. Yorumu İtibar kazanmak. Yorumu İşini başkasına yaptırmak. Adedi Arap 573 Tragna 70 Yıldızı Güneş Anlamı Sebep olan.

Adedi Arap 66 Tragna 66 Yıldızı Jüpiter. Şifa. Adedi Arap 46 Tragna 102 Yıldızı Satürn Anlamı Şefkat ve iyilik gösteren. Şifa ve şifacılık. Yorumu Kişiyi yüceltmek. 79 . Güçlü olan. hamdedilecek olan. Yorumu Vücut direnci sağlar. Sosyal seviyede. isimdir. EL METİN Esmaül Hüsna'daki 55. Anlamı Tek öğülüp.EL KAVİ Esmaül Hüsna'daki 54. isimdir. isimdir. Yorumu Şifa ve dayanıklılık. Adedi Arap 116 Tragna 96 Yıldızı Mars Anlamı Yenilmeyen. EL VELİ Esmaül Hüsna'daki 56. Adedi Arap 500 Tragna 213 Yıldızı Venüs Anlamı Çok sağlam olan. isimdir. Diğer esmalar için güçlendiricidir. meslekte ve Astral katlarda yükselmek. EL HAMİD Esmaül Hüsna'daki 57. Yorumu Hikmet sahibi olmak.

Yorumu Zeka kazanmak. isimdir. EL MUHYİ Esmaül Hüsna'daki 61. Yorumu Şifa ve Şifacılık. Adedi Arap 148 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyin sayısını bilen. Adedi Arap 57 Tragna 96 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi ilk başta. isimdir. 80 . isimdir. EL MUİD Esmaül Hüsna'daki 60. EL MÜMİT Esmaül Hüsna'daki 62. örneksiz olarak yaratan. Can veren. Ölümü meydana getiren. mahveden. Adedi Arap 68 Tragna 258 Yıldızı Venüs Anlamı Dirilten. isimdir.EL MUHSİ Esmaül Hüsna'daki 58. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur. Yorumu Başarı kazanmak. EL MÜBDİ Esmaül Hüsna'daki 59. Yorumu Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması. Yorumu Kahır. Adedi Arap 124 Tragna 60 Yıldızı Satürn Anlamı Yok ettikten sonra tekrar dirilten. Adedi Arap 490 Tragna 324 Yıldızı Mars Anlamı Öldüren. isimdir. Ölüm.

Yorumu Medyumluğun geliştirilmesi. EL VACİD Esmaül Hüsna'daki 65. cömertliği sonsuz olan. Yorumu Kişinin. isimdir. EL KAYYUM Esmaül Hüsna'daki 64. 81 . Adedi Arap 150 Tragna 760 Yıldızı Jüpiter Anlamı Varlığıyla evreni ayakta tutan. herşeye hayat veren. Adedi Arap 14 Tragna 147 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini. başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. isimdir. Yorumu Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.EL HAYY Esmaül Hüsna'daki 63. Adedi Arap 48 Tragna 57 Yıldızı Venüs Anlamı Parlaklığı büyük. Yorumu Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek. isimdir. istediği anda bulan. Adedi Arap 18 Tragna 615 Yıldızı Güneş Anlamı Diriliği sınırsız olup. isimdir. Beğeni ve saygınlık kazanmak. EL MACİD Esmaül Hüsna'daki 66.

EL VAHİDÜLAHAD Esmaül Hüsna'daki 67. Izdırapları gideren. Benzeri ve ortağı olmayan. eşini kendisine bağlaması. Adedi Arap 305 Tragna 108 Yıldızı Güneş Anlamı Her istediğini yapabilen. EL KAADİR Esmaül Hüsna'daki 69. Yorumu Rızk. saygınlık ve iktidar kazanmak. Bilim ve sanatta başarı. ES SAMED Esmaül Hüsna'daki 68. Şifa. 82 . EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna'daki 70. Rızk. Adedi Arap 63 Tragna 364 Yıldızı Mars Anlamı Tek olan. Düşmandan korunmak. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur. Yorumu Başarı. Adedi Arap 134 Tragna 144 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. Yorumu Şans açılması. Adedi Arap 744 Tragna 635 Yıldızı Güneş Anlamı Her varlığı kendi gücü altında tutan. isimdir. Kişinin. isimdir. isimdir. Yorumu Güç ve kuvvet kazanmak. isimdir. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.

Yorumu Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. aşırı şeyler yaptırıp. EL EVVEL Esmaül Hüsna'daki 73. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. dağıtarak ayırır. isimdir. Adedi Arap 184 Tragna 295 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini öne alan. isimdir. Adedi Arap 847 Tragna 348 Yıldızı Satürn Anlamı Geri bırakan. Bu esma ayrıca. İleriye geçiren. bir yerden çıkmalarını da sağlar. birilerinin. EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna'daki 72. Adedi Arap 37 Tragna 288 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin evveli. 83 . Geciktiren. Yorumu İstenen bir kimseyi. isimdir. Yorumu Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.EL MUKADDİM Esmaül Hüsna'daki 71. Kişileri.

isimdir. görünmez olan. Kırmızı zemin üzerine. Yorumu Güç arttırmak. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Adedi Arap 47 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Evreni tek başına idare eden. yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek. Güçlenmek. EL VALİ Esmaül Hüsna'daki 77. isimdir. Yorumu Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. EZ ZAHİR Esmaül Hüsna'daki 75.EL AHİR Esmaül Hüsna'daki 74. 84 . EL BATIN Esmaül Hüsna'daki 76. Adedi Arap 1106 Tragna 1674 Yıldızı Satürn Anlamı Her yerde görülen ve her yere tecelli eden. İşinde terfii etmek. gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine. kırmızı kalemle çalışılmalıdır. isimdir. Adedi Arap 801 Tragna 66 Yıldızı Mars Anlamı Sonsuz. Zafer kazanmak. İstihare. Adedi Arap 62 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Gizli. isimdir. Yorumu Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler. Yorumu Sezgi.

Yorumu Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır. Adedi Arap 409 Tragna 644 Yıldızı Jüpiter Anlamı Tövbeleri kabul eden. isimdir. EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna'daki 81. Adedi Arap 202 Tragna 312 Yıldızı Venüs Anlamı İyilik ve ihsanı sınırsız olan. EL BERR Esmaül Hüsna'daki 79. isimdir. Yorumu Ahlak temizliği ve korunma. Yorumu Zafer kazanmak. Hoşgörülü olan. Acizlerin intikamını alan. Adedi Arap 551 Tragna 207 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyden üstün ve münezzeh olan. ET TEVVAB Esmaül Hüsna'daki 80. 85 . Yorumu Ahlak ve rızk kazanmak. isimdir. isimdir. Adedi Arap 630 Tragna 550 Yıldızı Mars Anlamı Ceza veren.EL MÜTEAL Esmaül Hüsna'daki 78.

Adedi Arap 1100 Tragna 6434 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklük ve kerem sahibi. Adedi Arap 165 Tragna 444 Yıldızı Güneş Anlamı Suçları affeden. Cinsel baştan çıkartmalar. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Yorumu Aşk. isimdir. Bir anlamda. saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür. isimdir. Sevgi. ER RAUF Esmaül Hüsna'daki 83. Yorumu Kişiyi çevre baskısından kurtarır. isimdir. Şefkat ve merhamet eden. isimdir. Yorumu Aşk. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Yorumu Mülk edinmek. 86 . Kahır ve hemen hemen herşey. Adedi Arap 387 Tragna 64 Yıldızı Satürn Anlamı Acıyan. EL MALİKELMÜLK Esmaül Hüsna'daki 84. ZÜLCELALİVELİKRAM Esmaül Hüsna'daki 85. Adedi Arap 212 Tragna 56 Yıldızı Merkür Anlamı Mülkün ebedi sahibi.EL AFÜVV Esmaül Hüsna'daki 82.

istediği an ve yerde toplayan. Yorumu Rızk ve parayı bereketlendirmek. isimdir.EL MUKSİT Esmaül Hüsna'daki 86. EL CAMİ Esmaül Hüsna'daki 87. isimdir. istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir. EL GANİ Esmaül Hüsna'daki 88. Adedi Arap 1100 Tragna 135 Yıldızı Venüs Anlamı İstediğini. Yorumu Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Bu esmanın kullanım niyetine göre. Adedi Arap 209 Tragna 528 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan. isimdir. Adedi Arap 1060 Tragna 34 Yıldızı Güneş Anlamı Zenginliği sınırsız olan. istediği kadar zengin eden. isimdir. 87 . Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. Klasik yorumlarda görülen. EL MUGNİ Esmaül Hüsna'daki 89. Yorumu Rızkı çoğaltan. çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. Toprak ve hasat bereketi. Adedi Arap 114 Tragna 30 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstediğini.

isimdir. Yorumu Engel olmak. EN NAFİ Esmaül Hüsna'daki 92. istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. 88 . Akıl ve idrak veren. isimdir. varlığıyla aydınlatan. İstenen kimseye kabus göstermek. daha doğrusu. Düşmandan kurtuluş. isimdir. ED DARR Esmaül Hüsna'daki 91. Korunma. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami. Adedi Arap 1001 Tragna 206 Yıldızı Mars Anlamı Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. Adedi Arap 256 Tragna 150 Yıldızı Jüpiter Anlamı Evreni. Yorumu İş konularında yükseltici olarak kullanılır. Adedi Arap 201 Tragna 34 Yıldızı Satürn Anlamı Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan. Başka esmalarla birleştirilerek ölüm. Yorumu Kahır. Adedi Arap 161 Tragna 48 Yıldızı Satürn Anlamı Engel olan. EN NUR Esmaül Hüsna'daki 93. şeklinde kullanılır.EL MANİ Esmaül Hüsna'daki 90. Sıkıntı vermek. Yorumu Kişiyi yüceltir ve arıtır. İstenen. isimdir.

Yorumu Kendine ait olanı almak. isimdir. Olumlu ya da olumsuz kullanılır. Adedi Arap 113 Tragna 18 Yıldızı Güneş Anlamı Sonsuz olan. sürekli olmaları. Adedi Arap 20 Tragna 20 Yıldızı Güneş Anlamı Yön veren. isimdir. Adedi Arap 86 Tragna 42 Yıldızı Jüpiter Anlamı Alemleri yoktan yaratan. EL BEDİİ Esmaül Hüsna'daki 95. Yorumu Sağlık kazanmak. Yorumu Barıştırma. EL BAKİ Esmaül Hüsna'daki 96. Yorumu İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Devam edecek olan. Dileklerin yerine gelip. EL VARİS Esmaül Hüsna'daki 97. Ufak konularda kullanılır. Terfi. Adedi Arap 707 Tragna 387 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin sahibi. 89 .EL HADİ Esmaül Hüsna'daki 94. İstenen kimseyi yönlendirmek. isimdir. isimdir.

ER REŞİD Esmaül Hüsna'daki 98. isimdir. Ayrıca. Herhangi bir esma. bazıları dünyasal isteklerle kullanılınca fazla cevap vermeyebilirler. Yorumu Sabır ve sabırdan gelen başarı. Her esma yeteri kadar güce sahip olmakla bilikte. isimdir. dünyasal arzular için çok zor ulaşılan bir vibrasyon seviyesinde olabilir. Adedi Arap 514 Tragna 195 Yıldızı Güneş Anlamı Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp. 90 . üçlü kombinasyonlar halinde kullanmak daha verimlidir. Bu yüzden sadece. ES SABUR Esmaül Hüsna'daki 99. Astral alemle ve manevi konularla daha uyumludur. kullanım yerleri verilmiştir. Esmaül hüsna'nın hemen hemen her insani arzuya uyan. Bunun sebebi o esmanın güçsüz olması değildir. ESMALARIN SEÇİLMESİ VE HESAPLANIŞI Yukarda. Yorumu Ahlak güzelliği. yukardaki listede zayıf olarak belirtilen esmaları değil. hemen hemen hepsini bazı güçlendirici esmalarla birlikte kullanmak gerekir. esmaları tek tek kulanmak yerine ikili. istenen işe tam olarak cavap verse bile. Sadece o esma. Adedi Arap 298 Tragna 291 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız sabrı olan. sona ulaştıran. Ya da fizik plandaki olaylardan çok.

güçlendirici olarak seçilen esmanın. Bu esmalar kendi başarına. tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler. Kahhar esmalarını seçeriz. Mukaddim. sert ve kavgalı bir ayrılık olması için. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim.GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR Güçlendirici esmalar da. Aziz. Kahhar. Kavi. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. birleşme ve aşk için camii isimlerini seçelim. Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır. Çabuklaştırıcı olması için. Ayırıcı olarak da. isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur. eğer iki esma kullanılıyorsa başa. Dikkat edilmesi gereken şey. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar. bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Musavvir. Evvel. Fettah. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir. Cebbar. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar. Kaabız. yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber. Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman. Aşk için Vedud. Cami ve Mani'dir. Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine. güçlendirici esmalar 91 . fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de. Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. Güçlendirici esmalar sırasıyla. Bununla beraber seçilebilecek olan herhangi bir söz. Evvel. kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip. Vasi. yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. Ali. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım. Ancak bunları tam olarak kavrayıp. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Camii" şeklinde olur. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur. Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri.

‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir. mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa.Bu adede istenen kimsenin isminin adedi eklenmeden önce. adetleri bulunur. (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. 832 olur. 11 ve Ül. ESMALARIN HESAPLANIŞI Esmalar bu kitapta verilen Ebced tablosuna göre toplanıp.kadar etkili değildir. 31 değerindedirler. esmanın değerine eklenir. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Mesela Bir insanı alçaltmak için "Kahharül Ali" zikri yapılacaksa. iki esma kullanıldığı için önce esmaların tutarı iki ile çarpılır. Bir esma tek olarak kullanılırken bu şekilde toplanır. Ya ve iki kere tekrerlanan Ül sözleri hesaplanmamıştır. Mesela Latif esmasının ebced tutarı: (Lam = 30) + (Tı = 9) + (Ye = 10) + (Fe = 80) = 129'dur. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. 747 olur. İstenen kişi ya da kişilerin isimleri de ayrı ayrı bulunup. (Kahhar = 306) + (Ali = 110) = 416 adedi bulunur. Bu şekilde çalışmalarda yapılacak zikir adedi ortaya çıkar. isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da Ya ve Ül sözlerinin tutarları da adede eklenir.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. bunun yapılıp. Ya. yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur. yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır. Mesela isteyen kimsenin adedi 86. Eğer birden fazla esma kullanılıyorsa iş değişir. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. Burada söylenecek söz. 92 . YA VedudÜL KaviÜL Cami. Çünkü basit sözlerin. Sayılarda önemli olan. Üç esma olduğu için üçle çarpılır. zikrin sayısıdır. Bu sayıya istenen kimsenin isminin adedi eklenir. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri. Ancak. Bununla beraber Ya ve ül sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine bağlıdır. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Eğer üç esma kullanılıyorsa. istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur.

ÇALIŞMALARDA KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN BAZI ARAPÇA KELİMELER Aşağıdaki Arapça sözlerin. gerçekleştirilmesi istenen duruma göre seçilip. Sıfat Baştan çıkatıcı Çıldırtıcı Hızlandırıcı Öldürücü Şehvet verici Teşvik edici Sevindirici Zina ettirici Düzeltici Taşıyıcı Getirici Arapçası Mudıll Mücennin Musri Kıtal (Katil) Müşhi Müşevvik Musirr Muzni Musallih (Musahhih) Hamil (Hammal) Muzhib Arap ebcedi ile adedi 870 143 370 531 531 355 446 300 800 168 146 79 79 747 93 . isteğe uygun olan bir iki tanesi seçilip. kombine edilmelidir. tanrı sıfatı olarak kabul edilirler. Esmaül hüsna ile kombine edilerek kullanılması mümkündür. Bazı sözlerin anlamları oldukça kötü gibi görünebilir fakat her şey bir bütünün parçası ve tanrıdan gelmiş olduğuna göre gücün bu vasıflarını çağırabilmek için bunları tanrı sıfatı olarak kabul etmekte hiç bir sakınca yoktur.ESMALARIN YORUM DIŞI KULLANIMI Yukarda bütün esmaların yorumları yani kullanım yerleri görülmektedir fakat istenen bir iş için bu yorumların hiç biri uygun olmayabilir. Bunlar hiç bir özellikleri olmayan sıradan kelimeler olmalarına rağmen Arapça olan esmalarla fonetik uyumları vardır ve zikir içinde. Bu durumda esmaların anlamlarına göre.

Her durumda. Esmaül hüsna’daki isimlerle birleştirilerek de kullanılabilirler. Ayrıca bu sözler esmalarla birleştirildiği zaman iki esmanın arasında olmalı ve güçlendirici olarak düşünülmelidir. Kişileri seksüel açıdan birleştirmek Aynı cinsten kişileri seksüel açıdan birleştirmek (Homoseksüelite) Kurtan Sante Kurtan Signa 94 . Kullanıldıkları zaman Tragna ya da Arap ebcedi ile alınan değerleri ikiyle çarpılmalı ve toplama öyle eklenmeli. Altıncı kat girişinde bir defada verilmişlerdir. katların anlatımı sırasında görülecektir. bu sayı altıya bölünür. Hesaplamalardan çıkan adetler çok yüksek olabilir. günde 24000 yerine altı günde 24000 tamamlanır. yaplacak operasyonlara göre tasnif edilmiştir. Direk olarak bir Astral dilden geldikleri için etkileri dolaysız ve çok yüksektir. TRAGNA ZİKİRLERİ Tragna zikirleri altıncı kattan itibaren Arapça zikir ve esmaların yerine kullanılmıştır. gereken her türlü yazılım ve hesaplamalar Tragna alfabesi ve ebcedi ile olmalıdır. Gene aynı şekilde İblis ve Şeytan isimleri de Esmaül Hüsna’daki isimlerle birlikte iki esmanın arasında kullanılabilir. Aynı sözleri İblis 103 ve Şeytan 370 isimleriyle kullanmak da mümkündür. Altıncı kat Tragna zikirleri aşağıdadır. Bu zikirlerin bazıları aşağıda. Tabii bütün Tragna zikirleri bunlar değildir. Bunlar da sırası geldikçe. Bu zikirler. çalışma günü sayısına bölünür. toplam altı gün çalışılacaksa ve adet 24000 olmuşsa. Ayrıca özellikle ileri katlarda her değişik uygulama için ayrı bir zikir verilmişitr. Mesela. Bu durumda adet. Her birisinin kullanılacağı talisman şekli daha ilerki sayfalardadır.Kazandıran (Müci) Muksib 53 122 Bu sözlerin hiç bir geleneksel değerleri yoktur ve vibrasyonel olarak da enerjileri düşüktür.

Seksüel baştan çıkartmalar Cakiren Signa Kişiyi köleleştirmek Rüyaya olumlu girmek Rüyaya olumsuz girmek Yolcunun.Uzakta bulunan birisini getirmek Sıkıntı vermek Olumlu olarak telapatik etki yapmak Korkutucu telepatik etki İki ya da daha çok kimseyi ayırmak Takiren Segnil + kişinin ismi. kişiyi kendisi için seksüel olarak baştan çıkartması Kişiyi uzaklaştırmak İpnoz ve telkin için Alacağını kurtarmak Saygı uyandırmak Korku uyandırmak Seks gücünü bağlamak Tunkar Ardien + Kişi Tarken Makilo Tarken Kikran Kurtan + Yolcunun ismi Karien Dekalont Aitun Kuryan Ditar Tikaren Harkium Kurrersa Zantikor Kirtas Mimkar Nurdak 95 . Kslan Kryos Zakiro Okiola Zakiro Okiola Arkiden Zakiro Yakın mesafede olan kimseyi getirmek Tiaken + İstenen kişinin adı.

için Kişiyi işten kovdurmak Kişiyi bir yerden def etmek. çıkartmak Aynı cinsten kişileri. felç vs. vermek Kişiyi gömmek Obsede ettirtmek Öldürmek Antite çağırmak Antite kovmak (Exorsism) Kişinin işini bozmak Para gelmesi İşi güçlendirmek Şifa ya da şifa vermek Büyü bozmak Büyüden korunmak Yolculuğa ya da bir işe mami olmak Nazar vs.Fizik beden olarak güçlenmek Hastalık. normal birleştirmek Zikomen Tukiales Kintares Kortila Krikto Kitan Krikon Talanes Krikon Kalteris İden İdor Kuelas İdor Kirra Kueri Sintar İnnes Zikor Epikore Rantum Entares Partium Zikeyon Kuanteris Kuisteros Tantaris Kimeron Aklies Zyrkon (Zirkon) Kikran Kabriel Tarken Kazidel İkren Signa 96 . seks amaçlı olmadan.

herhangi bir kimseyi bulunulan yerden anında kovalamak Şans açılması Evlilik sağlamak İkren Sante Tunkar + Kişi ismi. vizyon.Farklı cinsiyetteki kişileri. Kudahel Zantes Kutuier Kipros Kuerro Cimnaz Kanteris Argimen Ksento Kudit Manes Likan Kinter 97 . seks amaçlı olmadan. vs İmtihanda başarılı olmak Sıkıntıdan kurtulmak Telepatik olarak. normal birleştirmek Kişi üzerinde hakimiyet Medyumluk.

kollar dümdüz. ve zemine doksan derece dik olarak kaldırılır ( Şekil 2 ).a ). Bu haraketlerin ilk onaltısı özel bir çalışmada alınmış. Eller.EL HARAKETLERİ Bu bölümdeki el ve kollarla yapılan jestler özel bir amaca yönelik operasyonlardan çok. 98 . meditasyon türü çalışmalarda ya da bilgi almaya yönelik eğitim çalışmalarında kullanılır. sağ el üstte. nefes ayarlanır. bacakların üzerinde (Kucakta. İlk olarak bağdaş kurmuş olarak ya da başka bir ifade ile Lotüs oturuşunda oturulur. Her iki pozda da kısa bir süre konsantre olup. Suntar tarafından gösterilmiştir. Her iki diz de yere yapışıktır. Ellerin kenetlenişi bozulmadan. kasıkların önünde). beklenir. devamı ise altıncı katta. sol altta olmak üzere parmaklardan kenetlenmiştir ( Şekil 1 ve 1 . Aşırı fiziksel yorgunluk durumlarında da kısa bir meditasyon ile enerji toplamak için kullanılabilir.

Haraket. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 6 ). Bu konumda da yirmi. Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. ilk başlangıç konumuna indirilir. Burada kısa bir süre durulur ( Şekil 3 ). avuç içleri yukarıya. yirmibeş saniye kadar beklenir. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 5 ).Eller tekrar kucağa. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 4 ). Eller omuz yüksekliğinde. Bu süreden sonra. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. el pozu bozulmadan. 99 .

Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. yirmibeş saniye kadar beklenir. sağ dışta. 100 . Eller omuz yüksekliğinde. el pozu bozulmadan. Bu konumda da yirmi. Kollar. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır ( Şekil 7 ). avuç içleri yukarıya. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır (Şekil 8 ). sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Bu süreden sonra. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Haraket. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 9 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 10 ).

Bu konumda da yirmi. Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. Bu süreden sonra. Kollar. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 12 ). Eller omuz yüksekliğinde. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 13 ).Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Haraket. 101 . sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 11 ). avuç içleri yukarıya. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. el pozu bozulmadan. sağ dışta. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 14 ). omuz ve dirsek arası oynatılmadan. yirmibeş saniye kadar beklenir.

13. 4 ve 7 arasındaki aynı haraketler üç defa tekrarlanır. Şekil 4.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. Burada da kısa bir süre durulur ( Şekil 17 ). En sonunda eller ilk başlangıç konum ve pozuna indirilir.11 ve Şekil 12. 14. Şekil 1 . 10. solar plexüs’ün önüne yükseltilir. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 15 ). 102 . 7’nin ve tariflerinin üç defa aynen tekrarlandığı görülür. Kollar. Buraya kadar olan haraketlere dikkat edilirse. sağ dışta. Ön kollar yere paraleldir. 5. Eller. 15 aynı seridir.a’daki poz bozulmadan göğüsün. Yani Şekil 8. 6. Burada da bir süre durulur ( Şekil 16 ). 9.

temas ettirilir ( Şekil 20 ). 103 . ya da bu ısı ve enerjiyi. Parmak uçları yukarı bakar. İki avuç içi birbirini görür durumdadır ve eller arasında yaklaşık bir karış kadar aralık vardır ( Şekil 19 ). Burada da sanki iki yandaki. Avuç içleri yanlara bakar. karıncalanma vs’yi hissedene kadar beklenir ve iki avuç bir birine yaklaştırılıp.Dirsekler oynatılmadan kollar yanlara açılır. Dirsekler doksan derece kırıktır. bir ısı ve enerji akımı meydana gelene kadar. kollar vücudun önüne getirilir. Omuzlar eksen olarak kullanılarak. iki duvar itilirmiş gibi davranılır ( Şekil 18 ). Bu durumda iki el arasında. Dirsek kırıklık derecesi bozulmaz.

eller omuz yüksekliğinde kalacak kadar aşağıya çekilir. parmak uçları yukarıya doğru olarak kollar dimdik. bileklerden dışa çevrilir ve bilekler dışa doğru kırılır ( Şekil 23 ).Burada da bir süre. nefes ayarlanır. Avuçlar birbirinden ayrılmadan. Her zamanki beklemeden sonra iki kol. Böylece ellerle bir üçgen çizilmiş olunur ( Şekil 22 ). Eller. yirmi saniye kadar beklenir. Avuç içleri kafaya bakar. Parmak uçları yukarıya doğru ve bilekler içe doğru kırkbeş derece kırıktır. 104 . yukarıya uzatılır ( Şekil 21 ). Kollarda haraket yoktur.

Haraket serisi bu kadardır. Haraketler yapılırken. konsantre olmak gereklidir. her haraket arasında en az yirmi saniye bekleyip. Bu şekilde Astral enerji toplanmış ve ek olarak da çevreye bir enerji piramiti kurulmuş olunur.İki el. Elllerin çevrede meydana getirdiği enerji akımını görmek lazımdır. 105 . üçgenin devamı olarak dümdüz aşağıya iner ve avuç içleri yere yapışır ( Şekil 24 ).

kendi kendisini şarj eden bir bataryaya benzediği iddia edilir. aynı zamanda Amuletik maji olarak da kabul edilebilir. Amuletum'dan gelir fakat kökeni bilinmez. Gerçek bir majikal talismanın. Amulet'e en iyi örnek olarak halk arasında çok yaygın olan nazar boncuklarını gösterebiliriz. şeklindeki talismanları ifade eder.TALİSMANİK MAJİ Tragna ekolünde Talisman sözü bilinen madalyon vs. Amulet daha pasif fonksiyonlara sahiptir. Hazırlanma zamanı. Eski Yunancadan geldiğini iddia eden kaynaklar da vardır. kendi amaçlarını meydana getirebilecek olan güçleri çekip. Sözün. 106 . Bununla beraber sağlığı koruyan bir Amulet ve hastalandıktan sonra sağlığı düzelten bir Talisman hemen hemen aynı fonksiyonlara sahiptirler. onu gereken planeter angelic güçlerle techiz eder. majisyenin onu isteme sebebine bağlıdır. Bu isim bilinen bir şey olduğu için tarafımızdan kullanılmıştır. Amulet. Amulet Latince. Enerjinin gerçek karakteri. en azından genel kültür olsun diye batı talismanları hakkında da bazı şeyler bilimnesi gereklidir. Tisan Ekolünde Amulet karşılığı bir şey yoktur. pozitif yolla çalışırken. istenmeyen kötü etkileri daha onlar ilerlemeden etkisiz bırakır. Tamamen farklı uygulamalar olmalarına rağmen. Bu yüzden Talismanik maji. BATILI TALİSMAN VE AMULETLER Batıda kullanılan Talisman kelimesi Arapça Tılsım sözünden çekilmiştir. Aslında Tragna ekolünde Talisman diye bir deyim yoktur. Tragna ekolü talismanları Batılı talismanlardan oldukça farklıdır. Enerji bir defa uyarılınca veya talismana eklenince talisman şarj edilmiş olur ve Evren yasalarının prensipleriyle işler. Talisman kullanıldıkça daha fazla enerji çekip kendi bünyesine katarak fonksiyonunu devam ettirir. Talisman.

Buraya kadar genel olarak anlatılanların Tragna ekolü ve Kblan kitabıyla hiç bir ilgileri olmadığı. Bu açıdan talismanlar. metal ya da parşömeni seçmektir. bunu en iyi Venüs sağlar. (Günün birinci ve sekizinci saatleri). Astrolojik olarak en uygunuysa. Yeşil bakır bulunmadığı için hemen hemen daima yeşil kağıt kullanılır. talismanın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken bir parça taş.Batıdaki Talismanik maji lanetlerde de görülür. Venüs'ün en uyumlu olduğu zamanda yapılmasıdır. 107 . talismanın üzerine oyulacağı metal Bakır'dır. Majisyen genel ezoterik geleneğe sadıksa herhangi bir majikal text kitabından bir talismanı kopyalayabilir. Bununla beraber. Niyet için hangi planeter uyumluluğun gerektiği kararlaştırılır. Mesela aşk talismanı yapılacaksa. Venüs'ün Terazi veya Boğa burçlarında olduğu zamanlardır. Talismanın gerçek çizimi majisyene bağlıdır. istenen gücü fizik plana açıkça ileten birer objedirler. Uyumlu renk ise yeşildir. Eğer herhangi bir sebeple güç hedeften yansırsa geri teper. Hatta hedefe başarıyla vursa bile negatif etkilerinin uzun zaman majisyenle kaldığı söylenir. Venüs saati seçilir. Gene mesela bir cuma günü. sadece batı majisi hakkında bazı açıklamalar yapıldığı unutulmamalıdır. Önemli olan bu talismanın. Demek ki. Bütün majikal çalışmalarda olduğu gibi Talisman yapımı da Etherik enerjinin başka tarafa çevrilmesi faraziyesine dayanır. Batı majisi ve batılı Kabalistik ekollerdeTalisman yapımı için ilk yapılacak şey. lanetleme durumlarında sonucun her zaman memnuniyet verici olmadığı da söylenir.

Özel bir talisman da hazırlanmayabilir. bilinen majikal operasyonlara güçlendirici olarak kullanılırlar. başka bir sistem kullanmadan. Bu talismanlar mesela İslami vefklere ek olarak kullanılabilirler. zikir ve imajinatif çalışmayla iş bitirilebilir. Mesela aşağıdaki pentagramın uygulamalarında görülen çalışmalar. Bu talismanlar sadece olayı güçlendirir. sadece Tragna zikir ve yazısı kullanılarak yapılırlar. Sıfır katı talismanları yeni başlayanlar için olmakla birlikte.TRAGNA TALİSMANLARI Aşağıda görülen talismanların çoğu. Her zaman uygulanan sistem ne ise o uygulanır. Zaten örnekler de Tragna zikir ve alfabesi değil. Dua. Sadece çizilen büyük bir pentagramın karışında oturup. zikir ya da gereken şey yapılır. Bu son söylenenlerin yeni başlayanlarda hiç bir sonuca ulaşmıyacağı unutulmamalıdır. olmadan da kullanılırlar.Bu tip uygulamalar ileri seviyedeki yolcular içindir. 108 . burada anlatılan bal mumu bebek vs. Arapça zikir ve alfabe kullanıldığı görülmektedir. ileri seviyelerde.

Daha geleneksel olması için bez üzerine çizilebilir. Bu pentagram tam olarak gücün karanlık yanını anlatır. şeytan tapımıyla da ilgisi yoktur. Pentagramın yapılışı şu şekildedir: Siyah karton üzerine yaldızla çizilir. Satürn'ün. Çevresindeki harfler değişiktir. Her şeyden önce bu pentagram doğrudan doğruya şeytanı temsil etmediği gibi. beşinci kat arasında alınmışlardır. Çevre ve merkez sicilleri hakkında Triakmlnon ve Pentigmlnon bölümünde geniş bilgi verilmiştir. Satanik pentagram olarak çizilen keçi kafalı pentagramdan daha anlamlıdır. Bu çizim 109 . PENTAGRAMIN UYGULAMALARI Değişik geleneklerde fakat özellikle Anton le Vay'in Satanik ayinlerinde görülen. tek bir dairenin içine çizilir.SIFIR KATI TALİSMANLARI Buradaki ana başlık sıfıt katı olmakla birlikte talismanlar ve uygulamalar sıfır katıyla. Ortadaki sembol de keçi kafası değil. Pentagram içiçe iki dairenin içine değil. Tragna ekolünün pentagramı. sicildir. ayna görüntüsünün tersidir. Satanik amaçlı ters pentagram doğru olmakla birlikte Tisan ekolünde bazı değişiklikler vardır. Buradaki işaretler aslında harf değil.

saat aksi yönde devam edilir. bezin üzerine de çizilir. Önce horozun kanı. gene gümüşle.4 . Devamlı kullanılır. En alttaki ucun altındaki sicilin altında istenen kimsenin ismi ve onun da altında pentagramın merkezi sembolü olan ters Satürn çizilmiştir. önce bir siyah horoz. şeytan. ŞEHVET VE BAŞTAN ÇIKARTMA ÇALIŞMALARI Kırmızı kağıda gümüşle yazılır. Kan ıslakken üzerine toz yaldız dökülür. Ortada isteyenin ismi katlanmış olarak yazılıdır. çizimin yapılacağı yüzeye fırçayla sürülerek. Mesela Ya Evvelül Cima + Kişi ismi veya Ya Evvelül Camiül cima + Kişi ismi kullanılabilir. Pentagram tam dolunay zamanında. şeytani güçler ya da karanlık güçler adına kurban edilir. kişi isimlerinin kullanılmasının gerekli olmadığı ve zikirdeki Ya ve Ül sözlerinin ebced değerlerinin de. zikirin ebced değerine isteyen ve istenenin isimlerinin ebced değerlerinin toplamı eklenir ve o kadar zikir yapılır. Bu talismanın kullanımı ve bununla yapılan irtibat çalışmaları tehlikelidir. Çevre sicilleri yazılırken en alt uçtan başlanıp. Ancak belli dereceler ilerlendikten sonra başvurulmalıdır. istenen kişiye ait olan diğer meteryalle birlikte koyulur. Dikkat edilecek nokta zikirde sadece zikir sözlerinin kullanılması. Çok daha geleneksel olması için. Yaldız gümüş rengi olmalıdır.24 gün de olabilir. Çalışma süresi dört gündür. Bu yüzden bez daha dayanıklı olur. Bebek kırmızı beze sarılır ve Ayn talisman. çizim kanla yapılır. kaç 110 . Bunların hemen hemen hepsinde temel çizim ve uygulama aynıdır. Yansıması dört gün ve oluşumu da dört gün sürer. Bununla beraber bu period 4 . Kan kuruyunca ıslatılmış yaldız zemine yapışıp kalır. Okumada. Bu pentagramın oldukça değişik kullanım alanları vardır. Zikir için Esmaül hüsna'dan maksada uygun bazı zikirler seçilebilir. Dolunay sıfır Orb'dayken yapılır. Bu talisman bir balmumu bebeğin içine.bir defa kullanılıp. Kısaca onaltı günde çalışır. atılmak için değildir.

Kişiler normal şekilde değil. dağılırlar. Birbirlerine zarar vererek ayrılıp.kere geçiyorlarsa o kadar toplama eklenmeleridir. Bu talismanın örneği aşağıda görülmektedir. Pentagramlar siyaha. Periodu 8 -8 -16 toplam 32 gündür. 111 . Biri erkek biri dişi iki bebek hazırlanır. gümüşle yazılırlar. AYIRMA ÇALIŞMALARI Aynı pentagram ayırma işlemlerinde de kullanılır. Mesela Ya Müahhir Ül Kahhar gibi bir zikir yapılır. kadınınki dişi bebeğe koyulur. Erkeğin talismanı erkek bebeğe.

Kalbinin üzerine istenen kadının ismi yazılır. Bütün yazılımlar Arap.Bebek kırmızı bir beze sarılır. Kurban. 112 . Bez veya torba. Ya Habir Ül Kahhar ya da rüyayla ilgili başka bir esma ile sert bir esma birleştirilir. Herkes onu hor görür. Eğer Kahhar. Kağıt kıvrılıp. Başının üzerine. gerekli değildir. mümkünse kendi renkleriyle Astra çizilir. Bezin üzerine de yaldızla Astra çizilir. Eğer niyet edilirse. Bu çalışma hedef kişinin kabuslar görmesine neden olur. Balmumundan bir dişi bebek yapılır. alçalır. İbrani ya da Tisan alfabesiyle yapılmalıdır. siyaha yazılarak bebeğe koyulur. Ayaklarının altına da kadını yani dişi cinsi temsilen Venüs sembolü çizilir (Resim yerine direk olrak kişinin isminin yazılması da mümkündür. çalışma sırasında mumun eriyerek vücudu kirletmemesi içindir çünkü çalışırken bebek sağ elde tutulur veya boyuna asılır. Bebeğin kalbi üzerine de kadının ismi yazılır. KİŞİYİ ZOR DURUMLARA DÜŞÜRMEK Aynı bebek. uygun bir sert esma ile birleştirilirse etki daha da güçlü olur.KÖTÜ RÜYA Aynı pentagram gümüşle. Anne ismi vs. kurban bunların yapandan geldiğini de anlayabilir. bebeğin göğsüne gömülür. Bebek siyah beze sarılır ve bezin üzerine de gümüşle Aynı talisman çizilir. Kahhar zikriyle şarj edilirse kurban türlü dertlerle karşılaşır ve insanlar arasında şerefsizleşip. KADININ ERKEĞİ İSTEMESİ İÇİN Kağıda bir kadın resmi yapılır. yapana karşı da son derece küçük düşer. Önemli olan kişinin isminin planeter sembolle Astra arasında sıkışmasıdır).

Kişiye ait resim. Bez veya torbaların üzerlerine gene yaldızla Astra çizilir. Bu çalışma iki ayrı insanın birleşmesi için de uygulanır. kendisi için çalışıyorsa kırmızı bez veya torba kullanır. gibi çalışmalar için karanlık sembol daha uygundur.Torbalı ya da torbasız. kadınınki sol elde tutulur. talismanla birlikte. Çalışmalar sırasında torba ya da örtü kullanılmasa bile çalışma haricinde bebek tarif edildiği gibi kırmızı ve üzerinde Astra olan bir beze sarılarak. kadın için yapılanla hemen hemen Aynıdır. üzerine asılmaz. Bu sefer bebekler yeşil beze sarılırlar veya yeşil torbalara koyulurlar. birbirlerine sarılarak koyulur. kazak. dua vs. ERKEĞİN KADINI İSTEMESİ İÇİN Erkek için yapılan talisman. Aynı şekilde kişilerin meteryalleri de bebeklere yerleştirilir. Çalışmada uygun bir zikir veya dua yapılırken erkeğin bebeği sağ. saç. karanlık bir yerde saklanmalıdır. İmajlarda 113 . Tabii bebeklerin de biri erkek. Bilinen herhangi bir zikir. biri erkeği temsil eden iki talisman hazırlanır. kumaş parçası gibi herhangi bir malzeme varsa bunlar da bebeğin içine. Yani Yolcu'nun kendisinin haricindeki iki kişi için çalışması olasıdır. Pozitif Astra da kullanılır fakat baştan çıkartmak vs. bebeğin tene deymesi gerekir. negatif Astra'dır. çalışması yapılır. gömlek vs. biri kadındır. Eğer bebek piramit içinde muhafaza ediliyorsa piramitin üzeri de ayrıca örtülmelidir. erkek talismanında alttaki planet sembolünün Venüs yerine Mars olmasıdır. Aradaki fark. Yukardaki örnekte görülen Astra. Bu çalışmalarda yolcu başka birisine vekaletten çalışıyorsa Yeşil. İKİ FARKLI KİŞİNİN BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA İki bebek ve biri kadını. Yani.

Yaldız daima gümüş yaldızdır. mumlanmış olarak üzerinde taşır veya yatağının. alta. İsteyen kimse. Her durumda Satürn sembolü ve renkler değişmez. 114 . Mesela bir İslami vefkle birleştirilir. Mümkün olduğu takdirde Astraların kendi renkleriyle çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Resimlerin altlarına Mars ve Venüs değil. her ikisine de Satürn sembolü çizilir.negatif Astra varsa beze de negatif Astra çizilmelidir. Bu çalışmaları başlatmak için yani çizim. Bu talisman da öncekiler gibi bilinen diğer çalışmalara ek olarak kullanılır. ayet veya dua her neyse o yazılır. Bebekler siyah beze sarılırlar ve gene gümüş yaldızla Astra çizilir. UZAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Aynı bebekler hazırlanır. AYIRMA. Çarşamba veya Cuma günü 01:30 ve 03:30 arasında hazırlanır. Kırmızı kağıt üzerine gümüş kalemle yazılır veya kalıcı olması istenirse gümüş levha üzerine kazılarak boyunda taşınır. bu talismanı ve vefki muska halinde. KİŞİLERİ İSTENİLEN YERE GETİRMEK En üste isteyenin. üçgenin içine istenenin isimleri yazılır. birisini kendinden uzaklaştırmak için de kullanılır. Pazartesi ve Perşembe günleri 01:30 ve 03:00 arasıdır. için uygun gün ve saatler. hazırlık vs. Bu işlem iki insanı ayırmak kadar. yastığının altında saklar. En alta getirici olarak seçilen zikir.

Bununla beraber arada her iki tarafı da tanıyan birilerinin bulunması iyi olur. aynı şekilde üzerine yaldızla Astra 115 . Bu çalışma Çarşamba ve Cuma günleri 01:30 ve 03:00 arasında yapılabiir. Burada örnek olarak. Kişinin resmi ve varsa saç vs. Uygulama şekli şöyledir: İstenen kimse için kullanılacak olan esmayla bir vefk hazırlanır. üçgenle daire arasında kalan alttaki boşluğa arapça rakamlarla istenenin ebced tutarı yazılır. onu isteyen ve çağırıcı esma arasına sıkıştırır. Bebek. İstenen kimsenin cinsiyetinde bir balmumu bebek hazırlanır. Vefke sarılı bütün meteryal bebeğin göğsüne gömülür. Talisman istenen kimsenin gücünü sınırlayıp. Ya Mukaddimül cima zikri uygun görülmüştür. En üste isteyenin. Yani bu talisman seks amaçlı bir çağırma içindir. bulunduğu yere çekmesi için kulanılır. gideceği kişiyi rüyasında görebilir veya farkında olmadan ona gidebilir. Talismandaki daire kişinin gücünü sınırlar. gibi meteryali veya herhangi bir eşya parçası vefkin içine sarılır. Üçgen gücün yukardan tabana inmesini sembolize eder. İstenen kişi. üçgenin içine istenenin isimleri. Diğer maksatlarla yapılan çalışmalarda sadece Ya Mukaddim zikri kullanılabilir.TANIMAYAN BİR KİMSEYİ GETİRMEK Bu uygulama yolcunun kendisini tanımayan ve hatta yerini bile bilmeyen bir kimseyi kendisine. Yukardaki talisman ince ve küçük bir kurşun levhaya yazılır ve daha mum sıcakken bebeğin göğsü üzerine yapıştırılır. En alta da seçilen çağırıcı esma yazılır. Yolcu kendisini tanımayan ve bulunduğu yeri bilmeyen birisini kendi bulunduğu yere getirebilir ve onun üzerinde bütün arzularını ifa edebilir.

Talisman ve vefk muska haline getirilip. Üste isteyenin.çizilmiş olan kırmızı bir beze sarılır veya torbaya koyulur ve vefk adedi kadar okunur. alta. Burada örnek olarak Ya Dafi zikri yazılmıştır. daha doğrusu istemeyenin ismi. İstenmeyen kimsenin bulunduğu yere veya yatağının altına ya da sık temas ettiği bir şeye saklanır. erkekse Mars sembolü çizilir. İstenmeyen kişi nihayi olarak gider. Çalışmalarda bebek bezi veya torbasıyla birlikte boyuna asılır ve tene temas eder. erkeğin gelmesi için yapılıyorsa talisman aşağıdaki gibi olur. Şayet uygulamayı yapan bir kadınsa ya da kadın adına. Okunması adedince sürdürülür. Aynı esmayla bir vefk hazırlanır. Bu çalışma Pazartesi ve 116 . üçgenin içine istenmeyenin ismi alta. İSTENMEYEN KİŞİYİ DEF ETMEK Yandaki talisman siyah kağıda gümüş yaldızla çizilir. mumlanır. en alta da gönderici esma ya da ayet yazılır. dairenin dışına istenmeyen kadınsa Venüs.

YALAN SÖYLENMEMESİ İÇİN Yukardaki talisman varsa daire. dünyevi işlerde para kazanmayı gösterir. Cevap vermek ve doğru söylemek istek ve ihtiyacını güçlendirir. PARA GELMESİ Para konusunda Jüpiter + Merkür. Bu sırada takan.Perşembe günleri saat 01:30 ve 03:00 arasında hazırlanmalı ve başlamalıdır. sağ el tarafında Mim. talismanın ısındığını hisseder. Üçgenin ortasına talismanın sahibinin 117 . kelimenin ortasındaki yazılış şekli vardır. değilse kağıda yazılır. Çalışmanın etkisinin üç. en fazla dört günde görülmesi gerekir. yoksa kare şeklindeki bir gümüş levhaya kazılır. Talisman boyunda taşınır. sol el tarafında Ayın harfinin. Talisman. Bu talisman Çarşamba günü güneş doğarken hazırlanır. mümkünse daire şeklinde kesilmiş gümüşe. Üçgenin altında isteyenin ismi yazılıdır. Üstte Zal. Kısa bir konsantre karşı tarafın düşüncelerini kontrole alır. Özel bir zikri ve çalışması yoktur.

Bebeğin üzerine talisman tekrar çizilir ve bir mezara gömülür. onu eblehleştirir. Bu işleme başlanırken önce kadının ismi yazılıp. ters çevrilir. muskayla birlikte sahibine verilir. Çalışmaya uygun bir dua veya zikir eklenir. Talisman üstte ve tercihen boyunda taşınır. Kurşun levha bebeğin göğsüne yapıştırılır ve şarj işlemi bittikten sonra çıkartılıp. Bu levhayı kadın üzerinde veya çantasında taşır. Kağıt muska haline getirilip. Gücün aşağıdan yukarıya çevrilişini ve kadının üstün oluşunu anlatır. Çalışma çarşamba günü 03:00 . Aynı talismanın küçük bir sureti kağıda çizilip. Çok kesin ve kalıcı bir etki istenirse talismanlar bebek içinde şarj edilirler. altına duası yazılır. Dua veya zikir sözü talismanın arkasına vefk olarak yazılır. Pazar sabahı güneş doğarken hazırlanmalıdır. katlanır. Üçgenin içine iki ismin katlanmış hali yazılır. 118 . Jüpiter yeşil. isim yeşil renkle yazılacaktır. Kağıda çizildiği takdirde üçgen kahverengi. Mars kırmızı. Uygun bir zikir veya dua ile desteklenmelidir. serbest kalmak isteyen bir kadın için yapılmıştır. Okunuşu dört gün sürdürülür. ÜSTÜNLÜK KURMAK Aşağıdaki talisman kocasının baskı ve huzursuzluğundan kurtulup. Geleneksel olarak kadın daima alt seviyeli varlık olarak kabul edildiği için buradaki üçgen terstir.isminin katlı hali yazılıdır. Venüs pembe renkle çizilmelidir. Kağıda yazılan talismanlarda Daire siyah. Evde erkeğin yatağının altına veya kapı üzerine veya erkeğin sık temas ettiği bir yere saklanır. isimler yeşildir. mumlanır.04:00 arasında yapılmalıdır. Talisman ince bir kurşun levha üzerine yazılır. daire siyah Merkür turuncu. Erkeğin baskısını kırıp.

Bu talisman aşk çalışmalarındaki talismanın eşidir. Nun. Elif. KORUYUCU TALİSMAN Çalışma notları. onun altına da kişinin cinsiyetine göre Venüs veya Mars sembolü yazılır. En üste. Ek bir çalışma istemez. Eğer talisman gurup çalışmalarının korunmasında kullanılacaksa arka arkaya bütün isimler harf harf yazılmalıdırlar.KİŞİLERİ BAĞIMLI KILMAK Bir kişiye. Daire siyah. altına isim. talismanın sahibinin isminin harfleri birer birer yazılır. Bundan sonra talisman daire içine alınır. Bunun için talismanın yapıldığı meteryalin arkasına ikinci bir talisman yapılır. gibi şeylerin başka kişiler tarafından karıştırılmaması için veya çalışma odasına kimsenin girmemesi. üçgenin iki yanına da bütün kişilerin isimleri katlı olarak yazılır. Eğer bu kişi gurup çalışmalarında kullanılacak bir kobay olarak düşünülüyorsa en üste. Bu talismanın defter veya dosya üzerine yazılması veya bir dolaba konması yeterlidir. Mesela. Bundan sonra Şın'dan başlanarak saat yönünde yani Şın. dolap vs. İki çalışma yeterlidir. harfler yeşildir. 119 . onun herhangi bir işi için talisman verilirken istenildiği takdirde o kişi devamlı olarak bağımlı hale getirilir. kişi kimin vasıtasıyla kontrol altında tutulacaksa onun isminin katlı hali. kişi kime bağımlı olacaksa onun isminin katlı hali yazılır. İsimlerin karıştırılmasıyla ufak bir zikir yapılır. Şın sırasıyla. Önce Astra kendi renkleriyle çizilir. Astra. uzaklaşması için aşağıdaki talisman kullanılır.

İKİ KİŞİNİN ARASINA GİRMEK Üçüncü bir kişi. Çalışma süresi dört gündür. alta kadının ismi yazılır. 120 . Üçgen yatık olarak çizilir. Bitince bir hafta için etkili olur. iki kişinin mesela bir kadınla erkeğin arasına girmek isterse yukardaki talismanı hazırlar. üste erkeğin. Uygulamadan sonra derhal bebek uygulamalarıyla aşk talismanları çalıştırılmalıdır. Bu uygulama bir anlık bozukluklar yaratır fakat geçicidir. Sivri uca araya girmek isteyenin ismi.

bir balmumu bebeğin içine. kişiye ait bazı meteryallerle birlikte koyulur. bir erkeğin başka bir erkeği ve bir kadının başka bir kadını uzaklaştırması için yapılır. Bezin üzerine de gene gümüş yaldızla aynı talisman çizilir. Bundan sonra da sekiz gün olayın oluşumu sürer. Bir kadının bir erkeği uzaklaştırması için aşağıdaki şekil kullanılır. ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadar yapılır. Yani 4 + 4 + 8 Toplam 16 günde olay gerçekleşir. En üstte isteyen kişinin ismi düz. Dört gün. 121 . pazartesi veya perşembe günü saat 01:00 ile 03:00 arasında. Elif harfleri yazılmaz. ters Satürn ve üçgen arasına gidecek olanın ismi yazılır. Şayet bu talisman dışardan birisinin hesabına yapılıyorsa üçgenin köşelerine Şın. bir kadını kendisinden uzaklaştırmak isterse aşağıdaki talismanı. Bebek siyah beze sarılır. siyah kağıda gümüş kalemle çizer.UZAKLAŞTIRMA TALİSMANLARI Bir erkek. Bundan sonra bebek cam piramidin merkezine yerleştirilir. Nun. Dört gün tamamlanınca bebek olayın yansıması için dört gün daha piramitte bırakılır. Talisman. Altta. Bu örnek bir erkeğin bir kadını. üçgenin merkezine gene isteyen kişinin ismi katlı olarak yazılır. Ya Zahirüddafi zikri.

Zikir olarak Ya Dafiül Cebbar gibi bir zikir de kullanılabilir. Levha okuma ve yansıma süresince bebeğin üzerinde bırakılır. bir mekandan uzaklaştırılması söz konusuysa levha o kişinin uzaklaşması istenen yere de saklanabilir. Üste kişi adı. Bu durumda en alta ve ortaya korunan kişinin ismi. Gümüşün üzerine ayrıca daire şekli çizilmez. altına erkeğin ismi. Daire şeklinde kesilmiş gümüşe çizilir. Sivri ucu aşağıya doğru olan üçegenli talismansa kadının erkeği engellemesi içindir. erkeğin erkeği. ortadaki katlı olarak yazılır. Eğer talisman gurup dışı birisi için yapılıyorsa ayrıca yuvarlak bir gümüş levhaya çizilir. Eğer bir kimsenin. 122 . Kişinin kendisini etkilemek isteyen kimseye hakim olmasını ve onun etkinliğini önleyici tesirdir. kadının kadını engellemesi içindir. Çalışması Aynıdır. BÜYÜ BOZMA VE KORUMA Bu talisman bir tür durdurucudur. Bu talisman erkeğin kadını. ortaya gene kişi adı katlı olarak yazılır. üçgenin içine kadının ismi katlı ve en alta gene kadının ismi düz olarak yazılır. En alttaki bölüme durdurulacak kimsenin adı yazılır.En üste ters Satürn. Sürenin sonunda taşıması için isteyen kişiye verilir. Üstteki kısmaysa engellenecek kişinin ismi yazılır.

RÜYAYA GİRMEK Bu sistem bir insanın rüyasına olumlu şekilde girmek için kullanılır. Bebeğin üzerine de kişinin ismi yazılır. Bebek çalışma sırasında siyah beze sarılmalıdır. Mesela aşk için yapılıyorsa "Ya Habirül Vedud" gibi olabilir. kişiye verilir. varsa. Bebek korunacak kişinin bebeğidir. Talisman bir parça kağıt üzerine çizilip. Etkinin sürekli olması için bebek sürekli olarak piramitte tutulmalıdır. Bezin üzerine gene aynı talisman çizilir. Zikir. Talisman yan kenarları uzatılmış ve altı bir yayla kapatılmış olan Astra üçgenidir.Talisman bebek içinde dört gün şarj edilir. Çalışma sonucunda talisman bebekten çıkartılıp. Esmaül hüsna’dan Habir ve isteğe uygun türde bir esmanın birleşmesinden meydana gelir. Eğer korunacak kişi durumdan haberdar değilse ona farkettirmeden elbisesine veya bulunduğu yere saklanır. Haftada bir zikir yapılır. istenen kimsenin meteryal ve resmi ile birlikte bir balmumu bebeğin içine koyulur. Üçgenin ortasına yönetici 123 .

mesela iki kişi etkilenecekse isteyen kimseyle birlikte üç bebek hazırlanır. beş harfli ise pentagram. BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEMESİ Pazar sabahı. Güneş doğarken hazırlanır. 3 . Talismanların periodu şu şekilde açıklanabilir: Çalışması altı gün olan bir talismanın oluşumu. İstenen kişi sayısı kadar ve kişilerin cinsiyetlerinde balmumu bebek hazırlanır. Etkilenecek kişilerin bebeklerine aşağıdaki talisman aynen yazılıp koyulur.6 .6 gibi.4.ya da isteyenin ismi katlı olarak. yani kişide tepkiler uyandırması da altı gün sürer. Harfler. Çevre harfleri yapanın isminin yayılmış halidir.12’dir.Oluşum . Mesela 2 . Çalışma süresi altı gündür. Dairenin içine ve üçgenin üzerine etki altına alacak olan kimse onun ismi düz olarak yazılır. 124 .2 . Bu period yani Çalışma .Sonuç devreleri her talisman için geçerlidir. Bu iki devrenin toplamı oniki gündür ve kişide istenen tepkilerin meydana gelmesi yani sonuç alınması da ayrıca oniki gün sürer. Periodu 6 . isim altı harfliyse heksagram. üç harfliyse üçgen düzeninde yazılır. BİR KİŞİNİN. saat aksi yönde ilerlenir.3 . Tepeden başlanıp. dört harfliyse kare. alttaki kısma istenenin ismi düz olarak yazılır.

Talisman. istenen işe uygun bir talisman istenilmesinin sebebi iki aile arasında. onlara vekaletten yapabilir. Aşağıdaki izahtaki iki kişi. dört bebek vs. bir erkek ve kadının kendi ailelerini etkileyerek evliliğe rıza göstermelerini sağlamak için alınmış olmakla beraber iki ya da daha çok kimsenin. 125 . siyah zemine gümüş renkli kalemle yazılması gereklidir. evilik konusunu kolaylaştırmaktır. Bu durumda erkek ve kadın. Bütün çalışmaları da bir kişi. BİRKAÇ KİŞİYİ ETKİ ALTINDA TUTMASI Bu talismanın özel alınış amacı. şartlara göre değişmelidir. hatta diğerlerine belli etmeden bile. başka bir topluluğu ya da bağımsız farklı toplulukları etki altında tutması ve her tür amaç için kullanılabilir. Zikir olarak 2X Mukaddim + Konuya uyan bir esma kullanılır Adetler. Bu tarif. Bütün talismanların yani bu işte kullanılacak olan bütün talismanların.Aynı kişinin ismi üçgenin içine katlı olarak koyulur. etkileyecek ve etkilenecek bütün kişilerin isimleriyle beraber hesaplanır ve sonuç ikiyle çarpılır. gibi ifadeler tabii talismanın alınış amacına uygundur. Üçgenin altında kalan kapalı kısım içine istenen kimselerin isimleri düz olarak ve satır satır yazılır. yani özellikle. güneş doğarken. alttaki bölüme sadece o kişinin kendi ismi yazılmalıdır. Talisman cuma sabahı. isteyen kimsenin bebeğine koyulacak olan talisman içindir. Yapan ve isteyen kişinin aynı kimse olması gerekmez. herbiri kendi ailesini etkiliyor demektir. Etkilenecek kimselerin bebeklerine koyulacak olan talismanlarda. beyaz üzerine yeşille veya yeşil üzerine beyazla hazırlanır. Başka bir durumda kullanılırken sayılar vs. İKİ KİŞİNİN.

Çalışması beş. Erkeğin anne ve babası için hazırlanmış talismanın üçgenine erkeği ismi katlı olarak yazılır. ikisi dişi dört adet balmumu bebek hazırlanır (İki ailedeki. Aşağıdaki bölümlere de.İkisi erkek. Kullanılacak zikir bu amaç için (Ya Camiül vedud X2 + anne + anne + baba + baba adedindedir). Yani erkeğin anne ve babasının isimleri yazılır. Herkesin bebeğine kendi ismi yazılır ve içine talismanı koyulur. yukardaki örnekte görülen ‘YAPAN KATLI’ yazan yere kızın ismi katlı olarak yazılır. İki tane yeşil torba hazırlanır ve iki aile torbalara baba anne. Kızın anne ve babası için hazırlanmış olan talismanlara da. Üçgenlerin çevreleri boştur. 126 . baba anne şeklinde koyulur. Torbaların üzerlerine birer üçgen çizilip. gene aynı şekilde karışık olarak erkeğin ve kızın isimleri ve üçgene. birine annesinin. babalar ve anneleri temsilen). yansıması beş. üçgenlerin üzerine erkek ve kızın isimleri birlikte katlanmış olarak yazılır. oluşması yirmibeş gündür. diğerine babasının ismi yazılır. Üçgenin üzerine erkeğin ve kızın isimleri harf harf karıştırılarak ve erkeğin isminden başlayarak yazılır. Alttaki ‘İSİM’ yazılı olan yere babanın ve ikincisine annenin isimleri yazılır.

ŞİFA TALİSMANLARI Aşağıdaki şifa talismanları ve onlardan sonra görülen özel para talismanı Dördüncü kat. isimlerinin harf harf yazılışıdır. Hastalıklar ve vücut bölümleri ile ilgili harfler aşağıda görülmektedir. 127 . Üçgenin çevresindeki harfler talismanı yapan ya da yapanların birlikte. birinci bölümdeki Işık adamlardan alınmıştır. Hastalık meydana geldiği zaman yazılır. saat aksi yönde devam edilir. Bu talismanların yazılabilmesi için belli bir gün ve saat aranmaz. Aslında Dördüncü kat çalışmalarının açıklanışı sırasında yazılmaları gerekmektedir fakat bu talismanlar bölüm olarak ayrı bir bütünlüğe sahip oldukları için bu bölümde veriliyorlar. Buna tepeden başlanıp. Bu harfler birbirlerine ve harflere temas etmeyen çizgilerle birleştirilirler. hastalığa ya da sağlıksız bölgeye göre değişir. şifa ile ilgili kısa ve herhangibir zikir yapılır ve isteyene verilir. Dairenin içine isteyen kimsenin adı düz olarak yazılır. Üçgen ve daire arasındaki harfler.

Hasta kimseye verilmeden önce zikir çalışması sadece bir gün yapılır. 128 .Şifa talismanları aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi de çizilebilirler. Basit bir kurşun kalemle de yapılabilirler. soğukluk durumları yada fiziksel zayıflıkları tedavi için kullanılır. Zikri ‘Ya Kaviül Vedud’tur. seksüel yetersizlikler. Renk önemli değildir. Aşağıdaki talisman.

Aynı talismandan bir tane daha yapılıp. Müzmin durumlarda diğer hastalıklar için de böyle çalışmak gerekir. 129 . kırmızı bir torbaya koyulur. Aynen yukardakiler gibi bir defa okunup. Bundan sonra bilindiği gibi çalışılır. bebeğin içine koyulur.zikir adedi 356 + kişi ismidir. kişiye verilir. Hastalık kalıcı. müzmin bir durumsa Kişinin bebeği yapılıp.

b) Y harfine benzeyen. c) S işaretleri. d) İçteki küçük daireler. daireyi üçe bölen çizgi. 5 . Herhangi bir yazılım sırası yoktur.Üçgen. 3 . herhangibir renkle (Kırmızı tercih edilir) yapılır. saat aksi yönde devam edilir. 2 .ÖZEL PARA TALİSMANI Salı sabahı. Zikri ‘Ya Kaviül Mugni X 2 + kişi ismidir.İç daire. Beyaz bir kağıda sarı kalemle yapılması da mümkündür. 6 . 130 . güneş doğarken. 4 .Jüpiter sembolleri. a) Daire.Dış daireler. 1 .Dairenin içi. En alttaki daire önce yapılır ve saat aksi yönde devam edilir. Fakat anlatım sırasına göre şu şekilde yazılabilir. sarı kağıt üzerine.Dış harfler. Üsten başlanıp.

ismin orta harfinin üzerinden ya da orta harflerin arasından geçmesidir. 131 . Asıl çalışma için gereken talismanlar ya da talismandan ayrı olarak yazılır ve operasyon talismanı ile birlikte kişinin bebeğine koyulur. saat aksi yönde yarım daire şeklinde yazılır. Üzerinde çalışılan kişide anormal derecede seksüel istek.ANORMAL ŞEHVET İTİLİMLERİNİ MEYDANA ÇIKARTMAK Bu talisman seksüel amaçlı çalışmalara ek olarak uygulanır. Pentagramın ve yan üçgenlerin içine isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Bu talisman ve bu bölümün sonuna kadar olan talismanlar beşinci katta alınmışlardır. mazohizm gibi duygular ve ahlak dışı meyiller uyandırır. sadizim. istenen kimsenin ismi düz olarak. Özel bir zikir ya da çalışma gerekmez. Önemli olan. Alttaki daire ise. pentagramın ucundan inen çizginin. Harf adedi fazlaysa tam daire dahi olabilir.

üzerinde altı gün çalışılır ve sonra hedef olan iş yerine bırakılır. İki pentagramın arasına istenen kimsenin ismi. Yukardaki örnekte iki pentagram arasında görülen iki satırın üstteki isim. Yükseltmek için : Ya Mugmiül Azimül Kaviül Mukaddim. ismin hemen altına. Pazartesi sabahı başlayarak. 4746 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. alttaki iflas kelimesidir. olması gereken iş yazılır.KİŞİ YA DA ŞİRKETLERİ BATIRIP. İFLAS ETTİRTMEK VEYA YÜKSELTMEK Bu talisman siyah üzerine sarı ya da kırmızı veya sarı yaldızla hazırlanır. Çalışmalarda aşağıdaki zikirler kullanılır. kişi ismi yerine şirket ismi yazılır. Şayet konu bir şirketse. 132 . 4419 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. Batırmak için : Ya Mugniül İblisül Kahhar.

Şayet saptırılacak kişi sayısı tekse her pentagrama aynı isim yazılır. Pentagramlar. KİŞİLERİ SAPTIRMAK Aşağıdaki talisman bir ya da birkaç kişiyi yapacakları veya yapmakta oldukları işten saptırmak için kullanılır. Sırasıyla. biri boş bırakılır. Pentagramların içinde kurban durumundaki kişilerin isimleri düz olarak yazılır. 133 . İç dairenin içine yönetici yani çalışmayı yapan yolcunun ya da işi isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Eğer kişi sayısı dörtten fazlaysa her pentagrama birden fazla isim yazılması da mümkündür. Her durumda Mars sembolü vardır.Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Aziz. Bu durum genel olarak seks fikriyle sağlanabilir fakat başka şeyler de olabilir. İki kişi üzerinde çalışılacaksa isimler 1 .2 . Jüpiterin ayna görüntüsü. fakirleştirmekte kullanılır. Yani karşılıklı pentagramlar aynı isimleri taşır. Yükseltmek için : Ya Mugniül Kaviül Aziz.2 şeklinde yazılır. Normal sembol para açısından destekler ve kullanıma göre küçültür. Talismanın alt bölümündeki Jüpiter sembolü olayların büyüme ya da küçülmesini gösterir. dıştaki oval sınır ve merkezdeki küçük daire çizilir. Her biri kendi bulunduğu pentagrama göre düz durumdadır.1 . düşüncelerini başka alanlara kaydırmak gerekir. Kurbanların konsantrelerini sıfıra indirmek. şirket ismi yerine o şirkette yönetici durumda olan kimselerin isimleri de yazılabilir. Eğer söz konusu olan bir şirket değil de kişi ise talisman bebekte şarj edilebilir. Şirketler üzerinde çalışılırken. Şayet Mars ve Satürn sembolleri kullanılırsa tam sınırlama ve çökme olur. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Mukaddim. Üç kişi üzerinde çalışılacaksa üç pentagrama isim yazılıp.

orta dairedeki yönetici. toplumdan uzaklaştırmak ve blokaj için Mani. (Ya Hafidül Mümit X 2) + (( Ya Cımaül X3) Maniüd Dafi X 2 (Veya Cıma kelimesi varsa X3)) + Kişi isimleri şeklinde hesaplanır. Zikirler iki ayrı bölüm olarak yapılır. Burada. gücün odak noktasıdır. Katlar bölümünde 134 . Mesela seks düşüncelerinin ön plana çıkması isteniyorsa Cıma kelimesi de zikre eklenebilir. Bu talismanla. Çalışma için başlama günü önemli değildir. Çalışmada dörtlü esmalar gereklidir.Her pentagramın merkezinden yanlardaki pentagramların merkezlerine birer çizgi ve gene her pentagramın merkezinden orta daireye bir çizgi çekilir. Zarar vermek için Mümit ve uzaklaştırmak için Dafi olabilir. Bununla beraber. Mesela sıkıntı vermek için Hafid. Ya Hafidül Mümit ve Ya Cımaül Maniüd Dafi. Gücü toplar ve dört bir yana o dağıtır. İki gün çalışılır. Esmalar çeşitli olabilir. Altıncı kata kadar verilen bütün talismanlar tamamlanmış oluyor. Aded.

Buraya kadar yazılanlar çalışma notlarında geliş sırası ve bir çoğunun da hangi katta verildiği belli olmayan. Bütün bu Arapça talismanların kullanımda Tisan alfabe ve istenen işe uygun olan Tragna zikirlerine çevrilerek kullanılmaları mümkün ve daha iyidir. İlk çalışmalarda yolcular için verilen koruyucu talismanlar ve ilk beş katta. Bu bölümü bitirmeden önce tütsü. Altıncı kata girene kadar çalışmaların Arapça esasında yapıldığı daha önceleri de söylenilmişti. işi biten imajların ne yapılmaları gerektiği. Katlar bölümünde.görüleceği gibi özellikle beşinci katta verilen daha bir çok talisman vardır. 135 . Beşinci kat talismanlarının da Arapça oldukları görülecek. ilk talismanlardır. kıyafet. talisman harici alınan bazı çalışmaların incelenmesi de yerinde olur.

TÜTSÜ. Amber ve Kizbere (Kişniş) karışımı yakılır. Daha sıradan çalışmalar için özel bir kıyafet gerekli değildir. Eğer bebeklerin aynı kurban üzerinde ilerde tekrar kullanılmaları ihtimali varsa siyah bir beze sarılarak saklanılmaları 136 . Siyah cüppe ve meydana gelen sembolizm. Bazı durumlarda üzerine bir de Astra ya da negatif Astra çizilir. KORUNMA KIYAFET Özel irtibat çalışmaları için en azından ilk dokuz kat geçilene kadar siyah ve kapşonlu cüppeler giyilir. Çalışmadan sonra eğer gerekiyorsa içlerindeki şarj etmiş talisman alınır. Bebeğin başına ya da göğsüne kişinin ismi yazılır. Tanrı ve Şeytan’ın ya da bunları sembolize eden güçlerin insanın üzerine aynı anda gelmelerine sebep olur. tırnak. isteyen kişiye verilir ya da kurbanın olduğu bir yere sakalanır. KIYAFET. TÜTSÜ Normal çalışmalarda daima Buhurotu ismi verilen tütsü yakılır. Bu kelime kurbanın cinsiyetinde yapılan balmumu bebekleri anlatır. Bebekler çalışma boyunca ya da daha sonraları istenildiği kadar piramit altında saklanır. resim. Özel irtibat çalışmalarında buhurotu ve Amber karışımı ve bazı çok özel durumlarda da Buhurotu. BEBEKLER Talismanların incelenişleri sırasında sık sık bebek deyimi kullanılmıştır. giyim eşyası parçası gibi meteryal talismanla birlikte bebeğin içine koyulur. BEBEK GİBİ MALZEME İşi biten bebeklerden kurtulmak için toprağa gömülmeleri mümkündür. İŞİ BİTEN TALİSMAN. Kişiye ait saç.

Başka bir metalse gömülürler. İşi biten talismanlar eğer kurşun gibi. Karanlık yan çalışmalarında. eriyebilen bir metale yapılmışlarsa aynı şekilde eritilirler. Bebekleri gömmek yerine. erime sırasında da dağıtıcı bir zikir yapılması mümkündür. 137 . KORUYUCU VE İRTİBAT SAĞLAYICI TALİSMANLAR Aşağıdaki iki talisman çalışmaların en başında alınmıştır. yakılmaları mümkündür. Bebeklerden elde edilen mum başka bir işte kullanılmaz. gelen imajların aldatıcılığından ve hücumlarından korur. KORUYUCU TALİSMAN Bu talisman gümüş levha üzerine hazırlanır. katlarla yeni tanışan ve daha Triakmlnon’u takacak sebiyeye gelmemiş olan yolcular için gereklidir. Talismanlar Triakmlnon öncesi. Ancak hiç kullanılmadılar ve pratik olarak hiç yapılmadılar. Bunların ikisinin yerine de Triakmlnon kullanıldı. Kağıt talismanların ufak ufak kesilip. işi biten bütün bebeklerin bir kapta yavaş yavaş eritilmeleri. yeni başlayan.da olasıdır. Astra’dan hemen sonra verilmişlerdir.

başlangıcı ya da bitişi de anlatır. Bu talisman bağımsız olarak verilmiş ve sonra da Triakmlnon ve Pentigmlnon’un arka yüzlerinin üst kısmında yer almıştır. Sol yandaki kesişen üç çizgi: K. Çalışmalar sırasında talisman boyuna takılır. ağzı açık bir 4 rakamına benzer.Gümüş tam bir kare olmalıdır. Sağ yanındaki iki dalgalı çizgi: B. İRTİBAT TALİSMANI Üçgen şeklinde kesilmiş olan gümüş levhaya hazırlanır. Devamlı olarak taşınır. Ortadaki sembol bilinen Jüpiter sembolünden farklı olarak. Her yerde kullanılır. Üst uca bir delik açılır ve buradan boyuna takılır. A. Talisman gerekli planlarla devamlı olarak iletişim halinde olmayı ve iletişimin kolaylaşmasını sağlar. Ayrıca koruyucu vasıftadır. Yıldız şekli aslında joker gibidir. Üzerindeki şekillerin anlamları şunlardır. Pentagram: Z. Balık şekli. 138 .

Sayı obsedörün isminin.BAZI SEKS MAJİ UYGULAMALARI Aşağıda anlatılan seks maji uygulamaları kötü şekilde obsesyon altında olan bir kadının tedavisi için verilmiştir. Üçgenin uçlarına Astra’nın uç harfleri ya kendi renklerindeki kağıtlara gümüş yaldızla çizilerek bırakılır ya da gene kendi renklerindeki tebeşirle çizilir. Çalışma öncesi kişiye hipnotik iksir verilmelidir. Kadın tamamen çıplak olmalı ve sırtüstü yatmalı. Kadının kafası üçgenin tabanına ve üçgenin sivri ucu doğuya doğru olmalıdır. ismi bilinmiyorsa kullanılacak olan zikrin adedinin katlanması kadardır. paket ipinden yapılmış olan üçgenin içine yatırılır. Bu işlem sırasında kadının canı yanarsa daha iyidir. Ortaya ya Jüpiter sembolü veya operasyonu yapanların isimleri karışık olarak yazılır. En mantıklı düşünce Saki’nin bu uygulamayı sadece pratik olsun diye verdiğidir. Bu işlemden sonra kadın yere. Obsedör varlıklar daha ziyade hayvani karakter ve yapıya yakındırlar. Bunu saglamak için seks kullanılır. Operasyonu yürütenlerin hepsi yapmalı fakat kesinlikle boşalma olmamalıdır. Qadramagnaton vs. Bu yüzden. Mesela isim adedi 441 ise. tam olarak tezahür edebilmesi için onu iyice tahrik etmek gerekir. Hipnozun iyi kullanılması ve çalışmayı yürütenlerin Triakmlnon takmış olmaları gereklidir (Bu uygulamanın alındığı sıralarda Triakmlnon’dan sonraki pentigmlnon. Saki’nin umurunda olduğu zannedilmiyor. İksir. Kadına önce anal seks yapılır. Şayet zemin uygunsa üçgenin tebeşirle çizilmesi daha iyi olabilir. 4 + 4 + 1 = 9 kendi yansımasıyla birlikte 99 defa. Bu da gene kendi rengindeki kağıda veya kendi rengindeki tebeşirle zemine 139 . gibi talismanlar bilinmiyordu). Aslında obsesyon tedavisinin. Bu uygulama çalışmaların ilk günlerinde verildi. Onun acı çekmesi obsedörü tahrik ederek ortaya çıkartır. Gitgel haraketleri sayılıdır. kişilik ve bilinçte karışıklıklar yaratarak bilinçaltındaki kişiliği üste çıkartır.

Zikir sesli yapılmalıdır. Kadının balmumu bebeği hazırlanır ve kalbine minik bir kurşun Astra gömülür. Bu sefer boşalma olur ve bu da gücün rahim kanalında kalmasını sağlar. Çizmek daha etkilidir. Bu şekilde işlemler bitirilir. BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Seks maji iki kişiyi birleştirmek için hipnoz yapılamadan da uygulanır. gücün aşağıdan yukarıya yayılmasını sağlar. Kadının bebeği gene ortadadır. 150 yada 150’nin katları kadar gitgel yapılır. TERS UYGULAMA Aynı işlemin kişiyi aşırı derecede bağımlı kılmak. Spermin kadının kanına karışması lazımdır. gibi meteryali kadının eline vermekle mümkün olur. Astra yerine antite kovma talismanı da olabilir. Bu. İşlemin ana fikri gücü kadının vücuduna toplayıp. direk olarak vajinal seksle başlanır. köleşeştirmek için de yapılması olasıdır. Hareket adedi aynıdır.yaplır. Kadına sadece gevşetici iksir verilir. Bundan sonra yolcular sırayla vajinal seks yaparlar. bebek vs. yolcularla kadının arasındadır. kadının ayaklarının olduğu uca bırakılır (Şin ucu). Yolcu aynı şekilde fakat üçgenin taban tarafına oturur ya da durur. Bu sefer anal seks yapılmaz. İşlem aynen yukarda anlatılan ters uygulama gibidir. Bebek. yollamaktır. Yani başı Şin harfi ucundadır. Kadının iki memesinin arasına kurşun üzerine hazırlanmış bir Astra bırakılır veya doğrudan doğruya vücuda çizilir. Gene boşalma yapılmaz. Yolcular da o uca oturur ya da ayakta dururlar. Bu durumda yarım saat kadar "Ya Kayyum" zikri yapılır. Bütün seks maji uygulamaları peşpeşe altı gün veya birer gün arayla altı defa yapılmalıdır. Bu sayı zikir adedi ya da zikir adedinin katlanmış hali kadar da olabilir. Bunun yerine Tragna kovma zikri veya ikisinin birden yapılması mümkündür. Bu sırada kadın biraz acı çekebilir. Bu da kişilere ait. kadına yutturulur. Bu durumda kadın üçgene düz yatar. Yarım saat kadar zikir yapılır. Operasyon bitince 140 . Bebek kırmızı bir torbaya koyulup. Bundan sonra kadının ağzına aynı adette gitgel yapılır ve boşalıp.

etki geçtikten sonra kadın hiç bir şey hatırlamaz. çağırılacak varlık adına bir kara horoz kesilip kanı alınır. Kadının kendi bilinci ile veya majikal uygulamalarla. Çok fazlası derin uykuya sebep olabilir. Boşalma mutlaka yapılmalıdır. Etki altındayken her telkini alır. Mesela çaya bir. İksirin etkisi altında iken gerekli telkinler yapılırsa. Kadın çıplak olmalıdır. Bebek ya da bebekler kadının eline verilip. eğer obsesyonlu ise obsedörü hipnotik transa izin vermeyebilir. tuttuğu bebekler veya meteryallerle birlikte göğsünde birleştirir. Eğer Şeytani bir davet yapılacaksa. Çalışma aralarında bebekler aynı şekilde saklanır. İşlem böyle tamamlanır. İksiri alan kadın altı dakika kadar sonra uyuşur. zikir yaptırılır. Kişi obsesyonlu ise etki altında iken obsedör varlık ortaya çıkar. Başlarken iki elini. İksir kansız hazırlanacaksa sadece hipnotik durumlara sebep olur. Kadın üçgene başı Şin’e doğru yatar. Ayırma çalışmalarında da işlemler aynıdır. İksir. bilinçaltı direnme olmaması için ona farkettirilmeden içirilmelidir. Bilinçaltı direnişin haricinde. Kişi bu çalışmaları kendisi istemiş bile olsa iksir. mesela porselen fincanla verilmelidir. isteneni yapar.yeniden zikir gerekir. Zikir normal sayısı kadardır. iki yemek kaşığı kadar koyulur. Sadece seks sırasında zikir iki kişinin üzerine yapılır. istenen irtibatları kurabilir. İksirin etkisi bir buçuk saat kadar sürer. istenen seks pozlarını alır. başlarken kadının ellerinin ortada olması ve yavaş yavaş yanlara açılması. Bununla beraber etki sürdüğü sırada yeniden içirilerek süre uzatılabilir. sıcak ya da soğuk herhangi bir içecekle verilebilir. zikrin ve çalışmanın sonuna kadar böyle kalmasıdır. Beyni her türlü baskıdan kurtulur. HİPNOTİK İKSİR Bu iksir özellikle seks maji maksadıyla bir kadına uygulanır. Kanlı iksir verilirse bir antitenin daveti gerçekleşir. İksir hazırlandığı andan 141 . Kadının üzerinde her türlü seksüel arzu tatmin edilir o kadar. Tek fark. arzusu hilafına gelmiş olması önemli değildir. Bacakları ayrıktır. Aç karnına verilmemeli ve içirirken içi görünmeyen bir kapla. Katıldığı şey önemli değildir. İksir kadın ya da erkek herkese verilebilir.

Satanik irtibatlar gerçekleşmez. çalışmaların el yazması notlarıdır. Kan katılmazsa sadece hipnotik durum meydana gelir. Buraya kadar görülen talismanlar aslında birer talismandan çok büyücülük uygulamalarına daha çok benzerler. Şayet kan kullanılacaksa su tülbentten geçirilip. Dinlenmiş iksir şişeye alınırken dipteki tortu bırakıldığı için çalkalanabilir. Buradaki talismanlar balmumu bebekler. Bundan sonra majikal ipnotik gücünü kaybeder. ile desteklenmeleri gerekmemektedir. toparlanmış bir kitap değil. Altıncı katın incelenişi sırasında verilmesi daha uygun görülmektedir. Fakat el yazması buradaki gibi sistematize edilip. Keskin kokulu olabileceği için (Misk miktarına göre) kokulu. 142 . mesela birer tutam Buhurotu ve Misk suya koyulur. Bu yüzden altıncı kat talismanlarının. Herşeye rağmen acemi bir yolcunun direk olarak Tragna zikirleri ve ileri seviyeli talismanlarla değil de buraya kadar verilmiş olan basit talisman ve Arapça zikirlerle başlaması daha güçlü sonuçlar verir. mesela esrar eklenir. İksirin hazırlanışı için eşit oranda. Onların genellikle. bebek vs. iksirin kokusunu bastırabilecek bir içecekle verilmesi iyi olur. Az miktarda şeker ve yine az miktarda narkotik madde. İleri seviyelere ait olan ve katların incelenişi sırasında görülecek olan talismanlar ise kendileri operasyondur. İksirin iyice süzülmesi gerekir çünkü tortuludur. Süzüldükten sonra bile iyice tortulu kalır. Kblan kitabının orijinal el yazmasında Altıncı katın girişinde alınmış olan talismanlar da basit talismanların arasındadır. Bundan sonra ışık geçirmeyen bir şişede saklanır. kişilere ait meteryaller vs. kullanmadan önce çalkalamak lazımdır. Süzülmüş madde tortusu dibe çökene kadar bekletilir. Su iyice kaynatılır. süzüldükten sonra eklenmelidir. ile yapılan uygulamaların bir parçasıdır. Buraya kadar verilen bilgilerle ilk katlarda alınan talisman ve uygulamalar sona ermektedir.itibaren bir buçuk gün içinde etkilidir.

Ona girildi. İbrani Kabalası ve Eski Mısır tanrı formlarına ve de özellikle Sekmet’e yönelik özel çalışmalar uygulanmış. Zaten sıfır katının sonunda Sekmet’ten bahsedilecektir. Dışardan bakılınca Sekmet tapınağı bir piramit şeklinde görüldü. İlk birkaç görülüşünde bu piramit altından zannedildi çünkü içinden sarı pırıltılar geliyordu. o anda yapılan rastgele bir çalışmayı bitirirken Saki ile karşılaşıldı. Piramitin 143 . İlerde büyükçe bir kara piramit vardı. dışarı çıkarttı. Amacımız majikal çalışmalara genel bakış değil de Tragna ekolü olduğuna göre Sekmet’i o gaye ile yazılmış bir bölüm ya da ayrı bir yazıda incelemek gerekir.ASTRAL KATLAR KATLARA GİRİŞ Astral katlara giriş çalışma grubunun Saki ile karşılaşmasıyla başlamıştır. Saki yolcuları buradan geçirip. Astral Bölgedeki imajinatif bir Sekmet tapınağında. Sekmet çalışmalarında Astral alemin bazı bölgelerinde oldukça başarılı sonuçlar alınmıştı. Tragna çalışmalarının başlamasında Sekmet önemli bir faktördür. Sekmet’e yönelik bir çalışmada. Bu olaydan önce uzun süre İslami Havass. Üzerinde yaklaşık olarak yirmi santim yüksekliğinde kristalden yapılmış bir piramit var. Bu piramitin içinde bazı odalar vardı. Sekmet’in heykelinin solunda kalan büyük bir ayna görüldü. Bir çalışma odasına girildi. Duvarlar kütüphane şeklinde. Ortada büyük ve siyah mermerden yapılmış bir çalışma masası var. Sekmet çalışmaları oldukça kapsamlı ve ilginç olmakla birlikte bu kitapta bulunması konuyu saptırır.

saat aksi yönde dönen piramit visualize edilir.üzerinde. Buna katlanmak gerekliydi. ani bir sıçramaya sebep oldu. Ancak şok fizik plandaki bedende kötü şekilde hissedildi. Buradan dışarı çıkılır. dedi. Burası bir tür izolasyon bölgesi gibi. bizi anlayabilmesi ve kendi meramını anlatabilmesi çok daha güçlü. Mesela bir defasında Saki ile yapılan fiziksel bir kontak oldukça korkutucu bir fiziksel şoka sebep olmuştu. İlk çalışmalarda iletişim sorunlarının yanısıra başka zorluklar ve ani şoklarla da karşılaşıldı. saat aksi yönde yavaş yavaş dönüyor. koltuk benzeri şeylere otururken bulurlar. Fiziksel kontak denilince. Oda ve havadaki piramit tam olarak görülmelidir. Sonraki çeşitli fiziksel bütünleşmelerde böyle bir olay yaşanmadı. yolcunun Astral formuna dokunmuştu. yakın temas gerektiğini söyledi. Bir süre sonra arka plan yavaş yavaş kararır. Saki. Astra ilk olarak burada görülmüştür. bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için giriş noktasının bu oda olduğunu belirtti. Ancak Saki bunun şart olduğunu. Çalışmaların sonraki bölümlerinde katların dolaşılması için devamlı olarak dışarı çıkıldı fakat Saki talisman benzeri şeyleri daima bu odada vermiştir. Sonra her yanı kesif bir sis kaplar. Saki’nin anlattığına göre yolcuların fizik bedenleri bu gibi temaslara alışık 144 . tabii ki. Tabii ki. Visualize piramitin üzerinde de Astra şekillerini görmek gereklidir. on santim kadar yüksekte. maddeleşmiş gibi olur. bu visualizasyon fizik plandaki çalışma yerinde. Bu piramit. Sisler açılınca yolcular kendilerini kara piramitteki çalışma odasında. Saki’nin Astral formu. masanın karşısında. çalışma yerini görerek yapılacaktır. dört yüzünde de. Bir süre daha geçince Saki ve oda iyice belirginleşir. Saki ve yolcular Astral plandaydılar. Çalışmalara başlarken önce havada. Saki’nin çalışma masasındaki piramittir. Burada karşılıklı iletişim ve Saki’nin istediği bir çizimi gösterebilmesi. kendi renkleri ile Astra talismanı çizili. Piramit masanın üzerinde oturmuyor. Dışardan bakılınca kara piramitin dört yüzünde de Astra çizili olduğu görülür. topraklama sağlayana kadar yüksek voltajlı bir elektirik çarpması gibi etki gösterdi. yolcular elele tutuşup.

solar plexüse kadar inen sivri bir sakalı var.değil. yani ilk bir. Bizlerde daha derin sezgiler. Mesela ilk günlerde "Yok devenin başı" gibi bir cümle sarfetsek. Göğsüne. o ciddiyetle devenin başını anlatmaya ya da anlattığı şeyle deve başının ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyordu. Saki. Tabii bu 145 . İlk zamanlarda. Sonraki yıllar içindeki çalışmalar sırasında Saki’de de bazı değişimler meydana geldi. Başlangıç için belirtilmesi gereken son şey Saki’nin tercih ettiği görünümün tarifidir. Sonraki temaslarda enerji aynı. ilk şoktan sonra beden alışıyor. Her ne ise. birbuçuk yıl içinde Saki daha mekanik bir kişiliğe sahipti. uzun yüzlü. uzun. İstenen bilgiyi metodik ve kuru bir şekilde veriyordu. her olaya daha mantıklı yaklaşımlar ve isbetli yorumlar yapabilmek gibi şeyler gelişirken Saki’de de espiri anlayışı yerleşti. kapşonlu ve siyah bir cüppe giyiyor. yoksa bizim bilinçaltı yakıştırmamız mı olduğu da şüpheli bir konudur. Sakalları beyazken siyahlaştı. Mesela yıllar sonra cüppesinin rengi beyaz oldu. Bu gibi görünüm değişikliklerinin olası sebepleri ilerki bölümlerde ele alınacaktır. sivri kulaklı. hatta çok daha güçlü olduğu halde duyulmuyor. Geçen zaman içinde yavaş yavaş kişiliklerimiz karışmış olabilir. Adeta bir bilgisayar gibiydi. Aslında bu görünümün Saki’nin tercihi mi. Gordon isimli çizgi romandaki imparator Ming’e oldukça benziyor. İnce. Bu cüppe bizim çalışma kılıklarımızın aynı. Kabak kafalı. Espiri anlayışı sıfırdı.

Bir tür alacakaranlık bölge diyebiliriz. katlardaki zeki enerjileri bilinçaltımızın bizim anlayabileceğimiz şekilde. Bunun sebebi. dünyaya en yakın boyuttadır. Biraz daha ilerlenince sağ tarafta oldukça yüksek bir duvar görülür. Hiç bir ses ya da rüzgar esintisi. İlk geçişlerde bilinç daha kapalıydı ve ancak farkedilmesi şart olan şeyler farkediliyordu. 146 . Biraz ilerlenilince manzara değişir. bitki ve çiçekler arasında yürünür fakat atmosferdeki yoğun basınç ve durgunluk. Hepsi olmasa bile çoğu zaman bu böyleydi. Hava son derece durgundur. YOL Kara piramitten çıkıldığı zaman bir çöl manzarasıyla karşılaşılır.geçen zamanla birlikte iletişimin artması ve sağlamlaşması yüzünden de olabilir. Sanki zamanın donduğu bir ortam gibidir. duvarın üzerinde önce bir Tisan kapital A harfi görüldü. Burası aradaki bölgedir. üzerindeki bir çok çizim ve harf farkedildi. onlara en fazla uyan formla tercüme etmesi olabilir. Taşların aralıkları. herhangi bir haraket yoktur. İlk geçişlerde büyük taşlardan yapılmış bir duvar olarak görüldü fakat yıllar sonra aynı bölgeye girilince duvar çok daha ayrıntılı olarak farkedildi. Bunun neyi sembolize ettiği anlaşılamamıştır. eskilikleri. Gerek Saki ve gerekse katlarda karşılaşılan diğer varlıkların görünümleri gördüğümüz çeşitli filmler ve çizgi romanlardaki tiplere benziyordu. ölü atmosfer sürmektedir. Kara piramit ve bu bölge dünya astralında. İlk geçişlerde. Çevre yeşerir.

147 . piramitlerle ilgili uygulamalar Millattan 5000 yıl öncesinden gelen bilgiler ve geleneklerdir. Her şey beyaz mermerden. Bu yoldan alınan majikal ekol. Sütun geçildikten sonra çok büyük ve bir merdivenle çıkılan bir tapınakla karşılaşılır. "Tanrı ile Şeytan’ın birleştiği yer" deyimini kullanmıştır. "Burası başlangıç yeri. Atlantis uygarlığında bilinirlerdi. Aynanın kullanılışı ve piramit uygulamaları o çağlara aittir. Tanrı ve Şeytan kavramlarının kaybolmasını. alfabenin ve girişin öğrenim noktasıdır." Duvardan sonra büyük ve ışıltılı bir sütunla karşılaşılır. dış uzay varlıklarıyla telapatik haberleşmeler için kullanılırmış. Burası için Saki.K. Bütün katları ve sonunda insanın kendisini ve ulaşması gereken noktayı sembolik olarak ifade eder. Bu duvar ve bölge hakkında Saki’den alınan bilgiler öz olarak aşağıdaki gibidir. Buradaki bölge de Tibet’in astraldaki yansımasıdır. Üzerinde gene bir Tisan kapital A harfi görülür. Majikal ekolün kaynağı bu günkü Tibet bölgesine odaklanır.Bundan sonra Tisan alfabesinin harfleri ve bu harflerle yazılmış bazı cümleler ve isimler vardı (Beşinci katın bitirilişinden sonra alfabe bu duvarın önünde öğretildi). bir farlılık ifade etmediklerini anlatır. Piramitler Eski Mısır’da görülmelerine rağmen Mısır’dan çok daha eskiye dayanırlar. bilgi. tapınağın içinde uzun bir merdiven görülür. Bu ismin ya da sembolik anlatım Tanrı ve Şeytan’ın bir araya toplanmasını değil. Bu sütun zamanında. 7 Aslında bu tapınak ve ifade ettiği fikir bütün çalışmanın özüdür. Piramitler de öyledir. alfabe. B.7 Daha ilerde. Sütun parlamaz fakat kendiliğinden ışıklıdır. Merdivenin iki yanında değişik ve acayip varlıkların heykelleri görülmektedir.

birdenbire dördüncü kata çıkılamaz fakat daha önce geçilmiş olan. En alta inip. Bunun da iki yanı sütunludur. Aslında katlar zaten içiçe. Katlar arasındaki uzaklık olarak bize göre. kapı sağ yanda kalmaktadır ve iki sütun arasında zincirle bağlı büyük bir gong vardır. Bizler o boşluğa dalmakta tereddüt edince. Her katın özel bir vasfı ve rengi vardır. Bu heykeller çok çok büyüktür. Işıltılı. Yolun üzerinde iki yanda dörder tane heykel görülür. her katın arasında 150 basamak olduğu söylendi fakat bu sadece bizim. birinci ya da 148 . gümüş gibi bir sis. toplu ismiyle anlatılmışlardır. Bunlar. Üzerinde kimsenin oturamıyacağı tahtın tapınağından çıkılınca da her yanın beyaz mermerden olduğu farkedilir. altta kalan katlara istenildiği gibi gidilebilir. Gerçekte merdiven de yok. Şu anda bulunulan giriş beşinci kat seviyesindedir. Koruyucular. Merdiven bizim bilincimiz için gerekli. Sisin içinde hemen hemen her renkten oluşan renk girdapları dansediyordu. Mesela dördüncü kattan ikinci. KAPI Kapının arkasında aşağıya ve yukarıya doğru uzanan onüç kat vardır. Bu disk için Gücün temsilcisi denilmiştir. yukarı çıkıp. aynı yer ve zamanda varlar. Yolcular bu noktada bir tercihle karşılaşırlar. girildimi. Kadim tanrı formlarıdır. Diskin üzerinde kendi renkleriyle çizilmiş olan bir Astra görülür. bir daha değiştirilemez. bu kitabın ilk kısımlarında anlatılan sekiz tanrı formudur. İki yanında iki sütun ve arkasındaki duvarda büyük bir altın disk vardır. aşağıya doğru öğrenmek ya da direk giriş.Merdivenin tepesinde. İlk görüldüğünde kapının ardında sisli bir boşluk vardı. Mesela birinci kattan. Sekiz formun heykelleri de geçildikten sonra uzun merdivenden çıkılır. çalışma içindeki durumumuzla ilgili izafi bir ölçü. Zenciye benzeyen iriyarı bir adam elindeki tokmakla gonga vurur ve ses tınısı kapıyı açar. bir süre sonra merdiven belirdi. oturmak için değil de sembolik bir şey olduğu belli olan çok büyük bir taht görülür. Yukarda iki kanatlı büyük bir kapıyla karşılaşılır. Bu durum kişinin kendi tercihine bağlıdır fakat bir defa tercih yapılıp. oradan kademe kademe yükselmek.

149 . birinci sınıf öğrencilerinden daha bilgili ve büyüktür. Altıncı kata ilk defa ulaşabilmek için önce beşi bir defa geçmiş olmak gerekir. beşinci sınıfın öğrencilieri. Bu noktada hemen hemen herkesin ve hemen hemen bütün majikal ekollerin düştüğü bir hataya işaret etmek gereklidir. Bu durumda. Aşağıdan giren sıfır dahil altı kat geçmiştir. askerlikteki rütbe. Masonluk dahil bütün batılı ezoterik ekoller kendi içlerinde belli bir hiyeraşik düzen kurmuşlar ve her derece için belli isimler. altıncı kata geçilemez. rütbe ve kıdemi bulunduğu ya da ulaştığı katın kaçıncı kat oluşuyla ölçülmez. yukardan başlayan ise sadece üç kat geçmiştir. iki farklı insanın birisi yukardan aşağıyı. hayır. yukardan başlayan da onbire kadar ulaşmış olursa durum ne olur.sıfır katına direk geçilebilir fakat beş atlanıp. geldiği katın ismi onbir diye daha yüksek seviyede mi olur. Yukardan başlayan. memuriyetteki kıdem sırası gibi bir şey de değildir. Gerçi yolculuk bütün olarak bir eğitim dönemidir fakat katlar bir okulun sınıfları değildir. semboller oluşturmuşlardır. ast ve astın üste saygı ve itaati kavramı oluşturmuşlardır. Tisan ekolünde bu yüzden belli dereceler. rütbeler. diğeri aşağıdan yukarıyı tercih edebilir. Girişte tercih yaparak başlama noktasını kararlaştırmak mümkün olduğuna göre. aşağıdan başlayan yolcu beşinci kata kadar ulaştığı zaman. Mesela. İnsanın bu işteki değer. aptalca hiyeraşik düzenler yoktur. Ayrıca katlar. Bir üst. Tabii ki. Kişiler hangi ekol söz konusu olursa olsun katları ya da Kabalistik geleneğe göre Sefiraları bir okulun sınıfları gibi görme eğilimindeler. Bu insanın kendi küçüklüğünü göstermektedir.

Bir tür eşitlemedir" denilmiştir. “Her çıkılan basamak beynin başka bir noktasının açılmasıdır. MERDİVEN Burası aslında "Olmayan merdiven" dir. Karşılaşılan bütün kapı. Katlarda yükselirken devamlı olarak baş ağrısı çekmek olasıdır ve bunları aspirin ya da herhangibir yatıştırıcı ilaç da kesemez.Saki”. Bulunduğu katın sayısı ya da yüksekliği değildir. ‘İMRA VAHE KEHA YESOD’ Saki daha sonra bu Yesod kelimesinin İbranicedeki Yesod’a sadece ses olarak benzediğini söylemiştir. Sözleri giriş sırasında Saki telaffuz etmiştir. aynı şekilde üst katlarda bulunabilmek bir rütbe. Bunlar bir defaya mahsus olarak kullanılmıştır. Kapıdan girerken söylenecek olan bazı anahtar sözler vardır. Jüpiter sembolü için "Bu aslında sizin anladığınız anlamda bir Astrolojik sembol değildir. . Katlar arasında yükselmek kişinin beyninin kullanılmayan kısımlarının kullanılmaya başlamasını sembolize eder. geçit.Burada yolcunun derecesini belirleyen Astral alemde ne kadar kaldığı ve ne kadar katı tanıdığıdır. Elde tutulabilecek büyüklüktedir. üstünlük belirtisi de değidir. merdiven gibi sembollerin insan astral bedeninin çeşitli boyut değişimlerini ifade ettkleri söylenmiştir. kabiliyet. 150 . Burun kanamaları ve benzeri rahatsızlıklar bu yüzdendir. Girişte kullanılan ilk majikal enstruman ya da anahtar bir Jüpiter sembolüdür.

Kişiler katlarla ilgili çalışmalar yapmasalar da. Bu insanlar aldıkları etkileri kendileri taşıdıkları gibi çevrelerine de yansıtırlar. bilinç ve bilinçaltının alışma süresidir. fizik planda obsede ya da posese edilen kimselerin astral kalıpları ya da ruhları vardır. Bu kapıların ardında buralara yanlışlıkla gelenlerin. Bunların dışında obsesyon ve özellikle de kaba ve mütecaviz obsesyonların obsedörleri genellikle bu katın varlıklarıdır. Fazla merak ve ihtirasın kurbanı olan kişilerin ruhları da buradadır. Daha doğrusu bu. Bunlar yaklaştıkları kimseler kötü titreşimler yansıtmak kadar yeni yeni obsesyonlara da yol açabilirler. Getirip bu bölgenin bir yerlerinde hapsederler. ani baş ağrıları. İki yanda büyük ve muntazam taşlardan örülmüş sonsuz yüksek duvarlar vardır. Birinci kat hizasına gelince her iki yanda da kapalı kapıların olduğu görülür. Spiritüel medyumlar da aynı şekilde buraya gelebilirler. Merdiven sola doğru kıvrılarak iner. Astral beden olarak buraya hapsedilenlerse majikal etkinlik olarak sıfırlanırlar. Gelişimleri durur. İniş sırasında gerek Astral'da ve gerekse içinde bulunulan fizik ortamda ısınma olur. Bununla beraber kişiden kişiye uzunluk daha fazla ya da az olabilir. Bu bölgeye yanlışlıkla girmek mümkündür. Sanki çok çok geniş bir kule merdiveni gibi. Merdiven çok uzun. Merdiven taştır. Bunların hissedilmesi aynı odada bulunan ve çalışmaya iştirak etmeyen kimseler için de geçerlidir. Ruh buradan ya hiç kurtulamaz ya da çok çok uzun zaman gömülüp.Kapıdan girince sarı ve mor sis kümeleri içinde aşağıya inilir. aşırı çatırtı çıtırtı olabilir. Eğer bu gibi varlıklar yeterince uzaklaştırılmamışlarsa kurbanlarını onun ölümünden sonra da bırakmazlar. Duvarlardaki karşılıklı olarak yanan meşaleler yolu aydınlatır. Fiziksel çalışma odasında sert hava akımları. ızdırap çeker. Kişiler majikal çalışmalarda bilinçsizce bu bölgeye kayabilirler. büyücülük benzeri şeylerle uğraşanların astral enerjileri kendileri farkında olmasalar da sıfır katına kayabilir. Obsede durumda olan ya da Astral beden olarak hapsedilmiş olan kişiler özellikle katıldıkları ruh celseleri ve benzeri şeylerde çevreleri için tehlikeli olurlar. Bunlardan çeşitli iniltiler ve ızdırap çeken insan sesleri gelmektedir. Bu gibi kimselerin katıldıkları ruh celseleri çok ağır ve 151 . bizim ölçülerimize göre 750 basamak inmenin karşılığıdır. fizik beden devamlı olarak ağır ve kötü titreşimler altında kalır.

Uzanmaları da mümkündür. Bu gibi kurbanların ölüm sonrası durakları ise burasıdır. her ne ise. İster yere. Yolcuların dönük olmaları gereken bir yön de yoktur fakat altara karşı oturmaları daha ciddi olabilir. ister sandalyeye otururlar. Duvarlarda gene meşaleler takılıdır. odanın doğu yönüne kurulur. Her yan aynı şekilde taşla örülmüştür. ya da bu çalışmanın yapıldığı odadaki bilinç durumumuza göre. Aydınlanmayı sağlayan mum altarın üzerine ya da gözü rahatsız etmeyeceği herhangibir yere koyulur. Zemin çimen üzerinde yüründüğü hissini vermektedir. altar ve piramiti görmesi önemlidir. Ana zemin. Burası ana zemindir. Yolcular siyah. SIFIR KATI Sıfır katı. “Yapılan bazı majikal çalışma ya da Astral yolculuk denemeleriyle bu bölgeye rasgele ya da yanlışlıkla da girilebilir fakat bu gibi girişlerde bir şey öğrenilemez Saki”. Bütün Evren bunun üzerinde kuruludur . Tunelden çıkınca karanlık gece ortamıyla karşılaşılır.kirli ortamlardır. Bunlar kurşun üzerine oyulmuştur. Merdiven bittikten sonra sağa dönülür.Saki”. Piramitin altı aynadır. merdiven ve ilk giriş için altar düzeni aşağıda tarif edildiği gibi olmalıdır. bize göre sağa dönülür. Üzerinde bir cam piramit vardır. Aynanın yolcuları değil. Yolcuların oturuş düzeni serbesttir. Spiritüel terminolojiye göre bu gibi varlıklar ağır teşevvüştedirler. Altarın arkasında. örtü. Altar görevini yapan masa. sehpa. Piramitin çevresine yolcuları temsil eden birer Astra koyulur. “Var oluşun başlangıcı. Yani yol sağa kıvrılır ve hala aşağıya döğru meyillidir. altarı görebilecek şekilde yerleştirilmiş olan büyük bir ayna vardır. kapşonlu cüppelerine 152 .

Sıfır katında kişilerin bilinçlerine göre karşılaşabilecekleri sonsuz sayıda bölüm vardır. diğer katlar gibi kendi içinde katlara ya da bölümlere ayrılır. Sıfır katı. Kabalistik çalışmalardaki Malkuth bölgesi ile bir kabul etmiştik. sıfır katıdır. Ayrıca artık sistemi. Benzeri çalışmalar yapan kimseler ya da spirit medyumlar bu katla ilişkiye girebilirler fakat bu. Katlardaki her bölüm de gene kendi içinde alt bölümlere ayrılır. en başta. inceleyemediklerimiz. Sıfır katı da. Bu yüzden Sıfır ya da herhangibir katta kaybolmak yani insanın bilincinin oralarda bir yerlere takılıp kalması oldukça kolaydır. Benzetmeler sadece Batı kabalasının renk. Çünkü söz konusu olan ekol tamamen farklı bir şey. Gene şunu da untmamak gerekir ki.8 Sıfır katının bütünü tabii ki. alınan bilgiler ya da bilginin türü bizim şuur durumumuz gibi şeylerle sınırlıdır. burada anlatılan manzara ya da varlıklar.sarınmışlardır. Aşağıda. Gerçekten de bazı katlar Kabalistik Sefiraların tam karşılığı gibi. bizim geçmemiz şart olan kısımlardır. acil geçişlerinden başka bir şey değildir. Ayrıca aynı bölüme giren kimseler de aynı görüntüleri algılayamazlar. Aslında burada yazılanlar ya da yolculuğun o bölümünde görülebilenler sıfır katının ancak bir kırıntısı olabilir. koruyucu talismanları yoksa herkes alnına bir bantla. burada anlatılan değildir. sayı ve planeter uyumluluklarına bakarak yapılmıştır. Herhangibir katı ömür boyu gezmek de olasıdır. herhangibir diğer sistemle eşleme gereği de duymuyoruz. diğer katların incelenişi sırasında da. Daha sonraları burayı Kliphoth ya da Malkuth Kliphoth’u ile eşlemeye çalıştık fakat şimdi bunlardan emin değiliz. daire şeklindeki kurşun üzerine yapılmış olan isim talismanını tutturur. Acemi yolculurın. 153 . Fakat hangi Kabala. ille de burada anlatılan şeylerle karşılacaklar ve burada anlatılan şeyleri alacaklar anlamına gelmez. bu kat filan Sefira’nın karşılığıdır gibi bazı ibareler olacaktır. Bu bütün katlar için geçerli bir noktadır. Eğer hazırlanmış olan gümüş. Geleneksel İbrani Kanalasında zaten Batı kabalasının uyumluluk ve diğer şeyleri pek söz konusu değil. Amber ve buhur otu karışımı yakılmaktadır. İnceleyebildiklerimiz ya da sadece geçmemiz gerektiği için geçip de. Katların gerçek bilgeliğini burada yazılanlarla kıyaslamak hata olur. Fikir ve 8 Bu kitabın ilk alınışı ve notların bir bütün haline getirilişi sıralarında Sıfır katını.

Sıfırın bekçileri kara cüppeli ve kukuletalı insan imajlarıdır. Bekçiler yol gösterek geçmesi gerekenleri daha ileri seviyelere sevkederler. Bu haç Hıristiyan haçı değil. bilince. Bu. ızdırap ve kirlilik önce buraya gelir. kukuletaların altında gizlidir. derin maden ocaklarının en dip tunellerinde duyulan hisse benzer. Sıfır katında oldukça ağır bir atmosfer hissedilir. Daha ileri geçirmeyecek oldukları ve buraya 154 . bekçileri ilkeldir. SIFIR KATI BEKÇİLERİ Bulunulan nokta sıfır katının normal girişlerinden biridir ve burada bekçilerle karşılaşılır. Ellerinde kocaman bir haç taşırlar. Suratları. Çünkü burası Astral boyutun. Mesela iki kişiden biri berrak ve masmavi suları olan bir göl görürken. Sıfırın varlıkları saldırgan. Taşıdıkları sembol birisinde ya da birkaçında olabilir fakat bekçiler daima birden fazladır. bilinçaltının. yorum.semboller aynı olabilir fakat dönem dönem aynı çalışma içindeki kişiler bile. yanlışlıkla girenleri engellerler. aldığı enerji ve etkiyi tercüme etmesi sorunudur. eşit kollu bir güneş haçıdır (+). Yolcular üzerlerindeki basınç ve gerilimi hissederler. bedenli olarak yaşadığımız fizik boyuta en yakın olan ve en ağır titreşimli bölgesidir. Dünyadaki her düşünce. Bu durum kişilerin istek. Sıfırda bazı majikal çalışmaların yapılabileceği çok elverişli alanlar da vardır fakat ne olursa olsun atmosfer ağırdır. yansır. fikir ve semboller aynı olmakla birlikte farklı görüntüler alabilirler. En kara ruh varlıkları ve Astral enerjiler de buradadır. her ihtiras. Daha ince vasıflı varlıklar ve ruhlar diğer katlara sızarlar ve burası bir tür çöplük olarak kalır. diğeri kan ve irinden oluşan bir su birikintisi algılayabilir. ihtiyaç ve sempatizasyonlarıyla ilgili bir tercüme. Bununla beraber yapılan tarif biraz spiritüel seviyede kalmaktadır. Sıfır katında iyi ya da yolculara iyi görünebilecek şeylere rastlamak imkanı çok azdır.

zindan gibi bir yerdir. Ondan sonra insan. Buradaki insan formları da merdiven bölümünde anlatılanlar gibi hapistirler. SIFIR KATI . Burada da bu bölümün kendi bekçileri ya da varlıklarıyla karşılaşılır. Bunlar ilkel olmalarına karşılık bilinçsiz ya da yetkisiz gelen kimseleri geri çevirebilecek kadar güçlüdürler. büyük fareler ve kocaman sürüngenler vardır. onlardan istenmiş olması gerekir. “Aslında böyle bir yer yoktur.bilerek. bu. 155 . Kişi sınıra eriştiği zaman bekçiler kendiliklerinden gelirler. Bu bölgede bekçilerin bir ya da birkaçı yolculara rehberlik edebilir. Önce kocaman bir yeşil kertenkele ile karşılaşılır. Taşınan jüpiter sembolü çıkmadan önce kapının önüne. Tabii ki.BİRİNCİ BÖLÜM (İTİLMİŞLERİN YERİ) Bekçiler geçildikten sonra karşılaşılan ilk kapıdan birinci bölüme girilir. Daha ilerisi hapishane. upuzun bir yolla karşılaşılır. Hiç bir zaman kurtulamazlar. Burası da karanlık ve ağır basınç altında olan bir yerdir. yere bırakılır. Dört şeritli asfalt yola benzeyen. Biraz ilerlenince çıkış kapısıyla karşılaşılır. Bilinçsiz giren kişiler bekçileri görebilir ya da görneyebilir fakat bekçiler daima vardır. Sadece güneş haçı sembolü değişmez. domuz ve çeşitli hayvanların karışımından oluşan bir varlık gelir. dört bölümlü. Değişik kişiler bekçileri değişik formlarda görebilir. Hayal ve isteklerinizin esiri olmayın . Onları arayıp bulmak gerekmez.Saki-”. Üstüste yığılmış insan formları. Bunun da olabilmesi için. bir çalışma yapmak için girmiş olan kimseleri uygun çalışma ortamlarına yönlendirirler. Bunlar oldukça ilkel yapıda olan varlıklardır. kişiler bir şeyler arayarak ve talep ederek girmişlerse olabilir.

buraya gelin” diye çağıran boğuk sesler duyulur. Sadece Astral planda taşınan ve çizilen bir şeydir. Biraz daha ilerlenince aşırı soğuk hissedilir. sevdiği. Bu kimseleri zor durumlarda ve imdat isterken de görebilir. “Buraya gelin. Bu bölümün bekçileriyle biraz daha ilerde karşılaşılır. Bekçilerden biri Meduza görünümünde bir kadındır. Daha doğrusu burası yağmur atmosferine sahip bir ortamdır. Şimşekler çakar. İçerde ilk karşılaşılan şey ışıklı sis bulutlarıdır. Yolcunun tanıdığı. Talismanla. Talisman üste alınır ve sopa ile zemine. özlediği ya da istediği bazı kimselerin formları ile karşılaşması olasıdır. 156 . Bu bölümün ilk geçilişinde hiç bir şeye bakmamak.SIFIR KATI . Karşı cinsten. Bu talismanın fizik planda yapılması gerekmez. Bir tür koruma ve geçiş sembolüdür. kapının kulbuna dokunulur ve kapı açılır. kanatlarının üzerinde kulplar olan. Görüş mesafesi kısıtlıdır. Hayvani iniltiler duyulur. aynı talisman çizilir. Sağda solda dalgalar kabarır. Bu bölümün majikal enstrumanları uzun ve düz bir asa ile Tisan S harfinin yarısı olan yukarda görülen yuvarlak talismandır. iki kanatlı.İKİNCİ BÖLÜM (YAKİ’NİN KORİDORU) Kapı. Yağmur yağmaktadır. Bu karşılaşma daha önce yada sonra da gerçekleşebilir. hiç bir sesi dinlememek ve bir şeye dokunmamak gerekir. Burada bölümün başlangıcını tayin eder. büyük ve kırmızı bir kapıdır. Diğer bekçi ise Yaki’dir. güzel ve cinsel çekiciliği olan tipler de görebilir.

Obsesyonel durumlara sebep olabilirler ve yolcunun bilincine yapışarak uzun süre onun enerjisini emmek isterler. Esas olarak enerjiyle beslenen varlıklardır. merdivenler ve kapılar kullanılarak yapılmalıdır. asla gözleri açmamak lazımdır. Eğer Yaki ya da meduza başlı kadına bakılırsa yani onlarla göz göze gelinirse bakışlarıyla yolcuyu bir tür hipnotik hale sokabilirler. Hatta yolcunun astral bedenini orada tutabilirler. Hiç bir zarar veremez fakat ilk geçişlerde gerçekten de tehlikeli olabilir. Aksi takdirde Yaki fizik plana. imajinatif formu düşünülmemelidir. Görünümü de o kadar iğrenç ve korkunç gelmez. Çalışmadan sonra Yaki’nin ismi kişi tarafından sözlü ya da zihinsel olarak zikir gibi tekrarlanmamalıdır. yok saymak ve arka dönülerek yürümeye devam etmek gereklidir. onlara direk olarak bakılmazsa yapamazlar. En azından uzun süre için yolcunun zihninde görüntüleri kalır. Eğer yolcu birdenbire fizik ortama fırlarsa Yaki’yi de birlikte sürüklemiş olur. Bu bölgede birçok çalışma yapmak. gelindiği gibi. bilinci ve enerjisi ile davet edilmiş olur. Bunu yapamadıkları takdirde ki. Çıkış mutlaka normal şekilde. açık gözlerle görülmesi bile mümkündür. istenen kimsele etki yapıp. Yaki saldırır. Yolcunun ilk geçişinde saldırır fakat daha yüksek katlara çıktıktan sonra buraya dönülünce sadece aptal bir varlık olduğu görülür. İki uzun dişi ve iğrenç bir görünümü vardır. Buradaki saldırısının amacı da yolcunun ani bir korkuyla fizik ortama fırlamasını ve astral bedeni ile ilişkisini kesmesini sağlamak istenmesidir. Yaki'nin saldırısına aldırmamak. Asla fizik beden olarak uyanmamak ya da gözler kapalı olarak imajinatif çalışma yapılıyorsa. buraya onların astral kalıplarını gömmek ya da enerjilerini emmesi 157 . Ancak ileri planlara ulaştıktan sonra buralara anında gelmek ve anında çıkmak tehlikesizce mümkün olabilir.Yaki saldırgandır. Hatta bölümlerin fizik planda otururken. Elinde uzun bir mızrak taşır.

şeffaf ve zümrüt rengi olduğu görülür. pirhanaya benzeyen balıklar vardır. duvarlarında çeşitli resimler ve tanrı formları çizili olan dar bir kanal ya da tunelin içine girer. bilinen herhangi bir kimsenin astral kalıbına da rastlanabilir. yırtıcı görünümlü. Uzaktan su sesleri gelir. Çevre yeşilliktir. Lezzetleri güzeldir. Sanki bir piknik yerine benzeyen bir ortama gelinmiştir. sizin kendi kitabınızda bundan bahsedilir. Bu bölgede büyü etkisi altında olan.için yaki’ye vermek veya daha iyisi herhangibir kimsenin Yaki tarafından obsede edilmesini sağlamak mümkündür. Biraz ilerlenince kapıyla karşılaşılır. Şayet daha ileri katlardan gelinmişse. 9 Sıfır katının sonunda. 158 . Suyun içinde iri. Çıkmadan önce aynı koruyucu talismanın ayna görüntüsü zemine çizilir. 10 Saki’nin anlam veremediğimiz açıklamalarından biri. Kayıktan inilir. Nehir biter. Burası aslında bir mağaranın içidir. Tunel aşağıya doğru meyillidir ve kayık akıntıyla gitmektedir. “Müslümanlığa göre. Yakından bakınca suyun parlak. Sonra kanaldan çıkılır. Sıfır katı notları bölümünde Yaki’den daha ayrıntılı şekilde bahsedilecektir. 10 Burası istenirse dinlenmeye uygun bir yerdir. Rüzgar artar ve kayık. Daha doğrusu yemesi gerekir. Bir kayığa binilir ve kürek çekerek karşıya geçilir. fizik plana çıkış yapılması mümkündür. Bu ağaç aynı şeye eşittir -Saki“.9 Yaki geçildikten sonra büyük ve mavi bir göle akan bir şelale ile karşılaşılır. Bir süre sonra kanal düzleşir ve su maviye döner. yani büyü etkisindeki kimselerin astral kalıplarının burada bulunabilmesi için büyü çalışmasını yapmış olan büyücünün buraları bilinçli olarak bilip. astral kalıp burada bırakılıp. tanıması da gerekmez. Bunun olabilmesi için. Hurma ağaçları vardır ve yolcu isterse bunların meyvelerinden yiyebilir.

Şatoya doğru ilerlenir ve yolda. karların içinde büyük yapraklı mavi bir çiçek görülür. Buraya fazla önem vermemiş olabiliriz ya da fizik plandaki isteklerimizi doyuracak olan diğer çalışmalardan zaman bulup felsefi çalışmalar yapamamış olabiliriz.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (MAVİ ÇİÇEĞİN KORİDORU) Bu kapıdan girilince karla kaplı ve göz alabildeğine geniş. gerek şato hakkında söylediği sözlerin açık ve sembolik anlamları hala bilinmemektedir . geri dönülür. Kapının üzerinde daire içinde olan bir hexagram vardır. düz bir araziyle karşılaşılır. Şatoya girilir. ufuk sıra dağlarla kaplıdır. Şatoya girildi ve çalışmanın ileri saatleri olduğu için hemen çıkıldı.11 Girdikten hemen sonra çıkıp. biçimsiz şekillerdir. 11 Bu bölgeye sadece bir defa. 159 . Her durumda bu bölge ile bir daha ilgilenilmedi. Bunlar insan imajları değil. (Buraların anlamını kavrayabilmek için Saki bazı ayet ve sureler okunmasını. ilk gelişte girildi. Biraz ilerlenince uzakta. şatoya benzer bir bina olduğu farkedilir. Üstte mavi renkli sis ve bulutlar görülür.SIFIR KATI . Ne bir şey yapıldı ve ne de bir bilgi alındı.Saki”. Şatoya yaklaşınca karların içinde duran bazı varlıklar görülür. Ortam oldukça soğuktur. Buranın sembolik anlamı ve Saki’nin bu bölgede gerek çiçek. Çiçeğe dokunmamak gerekir. Çok uzaklarda. “Bu soğukta dayanabilen tek cennet çiçeği .

“Buraya kadar Cehennem ve Cennet olayının ana temeli. Merdivenlerden girilir. Buradan hiç bir şey alınmamalıdır. deforme surat görülür. SIFIR KATI . ilk bölümlere göre bir üst seviyedir. kötülük. çıkılır ya da bir sonraki bölüme geçilir. Her yan tamamen mavi ve zemin kumludur. sahte ve aldatıcıdı . . Koro halinde duyulmaktadır. Bölüm çok büyük bir mağaradır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (OBSEDÖRLERİN KORİDORU) Bu bölge. Bölümün majikal enstrumanı ucunda Merkür sembolü olan uzun bir asadır (Bu bölümdeki ve önceki bölümlerdeki uzun asa tarifinden insan boyundan az uzun bir asa anlaşılmalıdır). içiçe girmiş.Saki”. Bu formlar fazla sıkıntı verici olmaya başlarlarsa Merkür asası ile dağıtılmaları mümkündür. Gülen ya da mutlu bir yüz yoktur.Saki”. Bir sürü bulanık. Herşey yalan.incelenmesini istedi fakat bunlar da tam olarak anlaşılamadı). Duvara çizilmiş olan bir başaşağı Merkür sembolü bu bölgeyi sembolize eder. söylenen ilahilere benzeyen sesler “Spiritüel celselerin çoğu tebliğleri buradan gelmektedir. Hemen hemen hepsinde sıkıntı çekermiş gibi bir ifade vardır. saflık ve aklık görülmüştür. Buradan merdivene geçip. sis gibi. 160 .

Donuk mermerden sütünların arasındaki bir merdivenden yükselinir. Önce en alta gelirler. Yukarda bir kapı vardır. Zaten kendileri de Budist rahipler gibidir. Spiritüel celselerdeki varlıkların daha üst seviyelerden gelebilmeleri için celse gurubundakilerin oldukça tekamül etmiş olan kimseler olmaları gerekir. Budist rahiplerin kıyafetlerine benzer şeyler giymişlerdir. .Saki”. Burada saldırgan ve obsedör olan gerçek varlıklar da vardır. Yalancı cennet te denilebilir. Büyük ve iki kanatlıdır. Sekiz ayaklıdır ve kapının ortasındadır. elenerek yukarıya çıkarlar. Saçmalık! Soğuk cennet. Buna sebep insanların toplumsal yapısıdır. Sadece insanların etkilenmesi içindir. İki tane sarı elbiseli bekçi vardır. Buradaki varlıklar dünya planına çok bağlıdırlar. Kapı açılınca o da ikiye ayrılır. 161 .“Buradaki bütün imajları insanlar yaratır. “Burası dünyadaki insanların yarattığı cennettir. . En iyisi hızlanmaktır çünkü buradan elde edilebilecek ve oyalanmayı gerektiren bir şey yoktur. Sarı ışıkla aydınlanmıştır. Saldırmaları halinde ya asa ile müdafaa yapılmalı ya da aşırı hızlanarak bu bölge terk edilmelidir. Sıkıntılı ruhlardır ve geçiş sırasında yolcuları rahatsız ederler. Burası en altın bir üstüdür ve Astral aleme açılan her imajın ilk geldiği yerdir. İlerde görülen bir sarı ışıkla beşinci bölüme girilir.BEŞİNCİ BÖLÜM (SOĞUK CENNET) Bu bölüm bir öncekinden daha sıcak olmakla birlikte gene de oldukça soğuktur. SIFIR KATI . Sağda mavi bir göl görülür.Saki”. Burası saldırgan olanların yeridir. İnsan sesleri duyulr. Üzerinde yatay bir örümcek motifi vardır.

“Mevcut bütün majikal gelenekler toplumun yapısına göre değiştirilmiştir. Yanlış ve bilgisizce yapılan şeyler buraya takılırlar.Saki”. kıvrıntı ve birikintiler görülmektedir. muskalar ya da değişik büyücülük objeleridir. 162 . Fakat geçiş sırasında böyle algılandığı için. Ağır ağır. İnsanlar arasında bir çok şey yanlış iletilir. Burası bir bölümden ziyade.ALTINCI BÖLÜM (BOŞLUK BÖLGESİ) Bu bölüm upuzun. ay yüzeyi gibi vakumlu bir ortamdır. Dolayısıyla ana tema kaybolmuştur. İlerlerken boşlukta başıboş dolaşan bazı kalıntılar görülür. . Bu bölümde yürünemez.Yukarda görülen örümcek formunun örümceğe benzemediğini biliyoruz. İlerlenince. bir üst bölüm için geçittir. Düşünce olarak. Buradaki döküntüler fizik alemdeki insanlar tarafından yapılan fakat yanlış uygulanan ya da hedefine ulaşmamış olan veya işe yaramayan büyü türü şeylerdir. boşluğa açılır gibi bir yerdir. Büyük gök taşlarına benzeyen ve üzerinde durulması mümkün olan cisimler de vardır. dönerek uçan bu cisimler yazılı kağıtlar. belirsiz. Bu kapıdan normal ısıdaki bir ortama geçilir. üzerinde gene aynı örümcek motifi olan bir kapıyla daha karşılaşılır. .BK. uçarak gitmek gerekir. Aşağıda volkanik akıntılardan meydana gelmiş gibi duran kanal. burada böyle çizildi. Bütün bölüme tam bir sessizlik hakimdir. Bütün havası ve çekim gücü alınmış. Bu yüzden yapılan şeylerin çoğu yerine ulaşamaz ve burada takılırlar. Buraya kadar gelmeden önce de bir yerlere takılmaları mümkündür. SIFIR KATI .

kurban verirler.Bu bölümden geçerken görülen büyü objeleri genellikle muska. “Burası insanların yarattığı tanrı evidir. düğümlenmiş ipler ya da yazılı kağıtlar gibi şeylerdir. bu gibi etkilerin şuurumuza yansıması ancak bilinçaltımızdaki değersiz büyülerle birleşen imajlar yoluyla olur. Ancak bu sayılan şeylerin görülür bir fizik formu olmadığı için. bilinçaltımızdaki yansımalarıdır. Bölge geçilirken eldeki asa kendiliğinden yıldırım şeklindeki bir asaya dönüşür. YA DA YARATILMIŞ TANRILARIN KORİDORU) Burası yeşil rengin hakim olduğu. Bunlar hala insanlar üzerinde etkilidir ve bu daha yıllarca sürecektir. Zeus heykeline benzeyen sakallı ve gözleri yakut gibi kırmızı pırıltılar saçan bir heykel vardır. Sesi çok gürdür. Sadece andırır. vefk. SIFIR KATI . bağlanmış kaşıklar.YEDİNCİ BÖLÜM (SAHTE TANRILARIN TAPINAĞI. ağaçlıklı bir ortamdır. temsil ettikleri enerjinin görünür formu değil. Sadece zikir ya da imajinasyon yoluyla yapılan büyüler de olduğu gibi. Bir büyü operasyonunun mutlaka bu gibi objelerle yapılması gerekmez. yazı ve işaretler vardır. Bir tapınak görülür. Sütunların üzerlerinde hiyeroglif benzeri resim. Bu heykel konuşabilmektedir. İnsanlar kendileri yaratırlar ve kendi yarattıklarına inanmak isterler. Tapınağın içinde. Bu heykel bir zamanlar yaratılanların en büyüğüdür (Çevrede başka heykeller de vardır). Bu. dünyanın büyük bir kısmı ritüel maji veya seks maji uygular. tam ortada. 163 . eski Yunan ya da Roma mimarisine benzer fakat aslında hiçbir mimariye ait değildir. Dolayısıyla burada görülen cisimler. iğnelenmiş bebekler. .Saki”. Hala onlara çeşitli şeyler adarlar.

Tapınaktan çıkınca sola dönülür. Tabii, geçiş sırasında tapınağa girilmemişse tapınağın önünden sağa dönülür ve bir kapıyla daha karşılaşılır.

SIFIR KATI - SEKİZİNCİ BÖLÜM (SEKMET’İN TAPINAĞI)
Bu bölümde zemin kumdur. Bir sürü piramit ve önlerinde duran Eski Mısır tanrı formları görülür. Bunlar Mısır'ı (Dünya’yı) kendilerinin yarattığını söylerler ve dünya ötesi bazı kozmik sistemlerden bahsederler. Burasının hep mevcut olduğunu ve mevcut olacağını söylerler. “Aslında bunlar da insanlar tarafından yaratılmış tanrılardır. - Saki”. Biraz daha ilerleyince karanlık içinde ve büyük sütunlar arasında başka bir mabet görülür. Bu mabet ve sütünlar siyahtır. İki yanda ateşler yanmaktadır. Ortada Sekmet durur. Diğer tanrı formlarının aksine Sekmet heykel formunda değil, canlıdır. Etli kanlı bir bedenle görülür. Elbisesi siyah, yaklaşımları dostçadır. Kendisinin, ona yönelik olarak yapılan çalışmalarda yol gösterici olduğunu, rehberlik yaptığını, kişiyi bu yolculuk yönünde ve diğer majikal konularda yönlerdirdiğini fakat işlevinin sınırlı olduğun söyler. Burası sıfır katının sonudur. Sıfır Sekmet’le kapanır. Başka bir ifade ile sıfırı saymazsak, Sekmet yolun başıdır. “Buraya kadar dünya astralı, bilinenler ve insan yaratıları incelendi. Astral alemin en kaba tabakaları geçildi. - Saki”. Yolculuğun bundan sonrası Birinci katta sürer.

164

SIFIR KATI NOTLARI
Sıfır katının geçilişi burada belki biraz basite indirgenerek anlatıldı fakat bu kitapta sadece konunun esası, ana hatları veriliyor. Aslında gerek sıfırın ve gerekse Birinci ve daha ilerdeki bazı katların geçilişi bizler için tam bir Astral "Camel Trophy" sayılır. Çalışmalar son derece yorucu olduğu gibi, fizik plandaki odadaki soğuk da dayanılmazdı. Çalışma haricindeki, aspirin vs, ilaçların durduramadığı baş ağrıları ve pek ender görülen burun kanamaları da işin cilası oluyordu. Kat geçişleri sırasında, yani eğitim döneminde ulaştığı katın enerjisi ve bilinci yolcuyu kaplamakta ve fiziksel hayatına yansımaktadır. Mesela Beşinci katın geçilişinde, kat içindeki yolculuk sürdüğü sürece kişinin aşırı sinirli olması ve günlük hayatına bunu yansıtması gibi. Bu yüzden özellikle acemilik döneminde geçilen sıfır katında bundan fazla oyalanılamazdı. Sonradan yapılan dönüş çalışmalarında da görülmüştür ki, Sıfır (Tabii diğer bütün katlar da) burada anlatılamıyacak kadar geniş ve sayısız bölümlere sahip. Daima yeni bir bilgi ve çalışma alanı bulmak olası. Sıfırdaki en ilginç şeylerden birisi Yaki’dir. Yaki fazla bir özelliğe sahip olmamakla birlikte bizler için ön planda sayılır. Çünkü geçen yıllar içinde kendisiyle bir çok çalışma yapıldı. Sayısız insanın Astral formu onunla birleştirildi ve zamanla Yaki transformasyona uğradı. Şekli farklılaştı. Bilinç kazandı. Ancak bu, Sıfırın o bölgesinde, anlatılan gibi bir Yaki artık yok anlamına gelmez.. İlk defa girecek olan yolcular için daima, saldırgan bir Yaki ya da benzeri varlık olacaktır. Yaki hakında söylenebilecek en önemli şey onunla çalışırken dikkatli olmak gerekir. Ona, formları verilen insanlar fizik planda bir daha iflah olmamaktadırlar. Sonradan kurtarmak istenecek bir kimse Yaki’ye verilmemelidir. Yaki aldığını geri vermez. Ya da çok zor verir. Bu durumda bile kişide bulaşıklık kalır. İkinci önemli nokta Sekmet’tir. Son bölümde Sekmet’in görülmesi ve onun canlı vücutta olması ya ona yönelik olan önceki çalışmalarımızdan dolayı formun uyandırılmış olmasından veya

165

bizdeki sempatizasyondan olabilir. Sekmet’le ilgili çalışmalar ve Sekmet’in işlevleri aslında burada gösterilenden daha komplikedir.

BİRİNCİ KAT
Birinci kat çalışmaları tamamen karanlık yanda geçer. Bu çalışmaların özelliği, çalışma yapanların hepsinin altarın karşısında oturmalarının gerekli olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarda not tutulamamıştır. Altar düzeni ve yönü aynı olmakla birlikte buhurda, Buhur otu ve amberden başka kizbere de kulanılmalıdır.

BİRİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM (TRİAKMLNON’UN KORİDORU)

Burası aslında birinci kat ve Sıfır katı arasındaki bir geçiş koridorudur. Birinci katın bölgelerinden değildir. Buraya girmeden önce bölümün majikal enstrumanı olan Astra boyuna takılır. Bu Astra’da çevre harfleri yoktur ve yukarda görüldüğü gibi sadece Jüpiter sembolü yazılıdır. Bu madalyonun fizik planda hazırlanıp, takılması gerekmez. Sadece Astral planda takılır. Bu talisman her şeyi anlayabilmek için bir tür çeviricidir. Bölümün ikinci majikal enstrumanı uzun bir asadır. Üzerinde bir arslan kafası, onun üzerinde de bir üçgen veya piramit vardır. Bölümün kapısı oldukça büyüktür ve her iki kanadında da yukarda görülen Astra talismanı vardır. Gıcırdayarak açılır ve içeri girince büyük bir hızla kapanır. İlk anda içerde hiç bir şey görülmez. Sonra, boyundaki Astranın yaydığı mavimsi ışıkla

166

içersi aydınlanır. İçerde kalın ve büyük, deri kaplı bir kitap vardır. Kitap, ortaçağda görülen, kitaplar için yapılan bir yükseltinin üzerinde açık olarak, göğüs yüksekliğinde durmaktadır. Baş sayfasında, bir + ve X içiçe girmiş durumdadır. X’in kolları, +’dan kısadır. Bunun altında da ışıldayan harflerle şunlar yazılıdır.

“Tanrı sizleri yarattı. Bazı insanlar bunları öğrenmek için dünyaya geldi. Bunları öğrenesiniz ki, gerekli yerlere yollayasınız”. Yazının tercümesi tam olarak böyle olmayabilir fakat öz olarak çıkartabilinen sonuç buna benzer bir şey. Bu bölümde, Saki tarafından, asanın ucuyla yere çizilerek, Triakmlnon anlatılmış ve çalışmaların, ana talismanının bundan sonra o olacağı söylenmiştir. Gene ilk defa burada çalışmalarda kullanılacak olan buhurun terkibi tarif edilmiştir. Bu noktaya kadar olan çalışmalarda günlük yakılmaktaydı.

167

Hemen şunu belirtmek gerekir ki, o zamanlar daha Tisan alfabesi alınmadığı için Triakmlnon’un çevre harfleri Arapça Nun, Elif ve Şın’dı. Buhur, geçmiş bölümlerde de anlatıldığı gibi Buhurotu, Amber ve Kişniş karışımıdır. Kişniş sadece karanlık yanla ilgili çalışmalarda kullanılır. Bunların her biri eşit oranda karıştırılır. Burada yapılacak olan yapıldıktan sonra yani gerekli bilgiler alındıktan sonra asanın ucundan çıkan bir ışığın vurmasıyla (Yada asanın ucunun dokunmasıyla) kapı açılır ve merdivenlere çıkılır.

BİRİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (AYNANIN KARANLIK YANI)
Bu bölüme girmeden önce fizik planda çalışmanın hazırlıklarının yapılması gerekir. Altarın üzerine çalışanları ve altarı görebilecek şekilde bir ayna asılır. Ayna doğuya asılmış, batıyı görür durumdadır.

168

Tütsü çok kuvvetli yakılmalıdır. Altara, aynanın önüne bir piramit koyulur (Cam piramit). Piramitin çevresine çalışanların her birini temsilen, kurşuna yaplmış bir Astra yerleştirilir. Kara cüppeler giyilir. “Bu, Tanrı ve Şeytan’ın etkilerini kişinin üzerine aynı anda çeker - Saki”. Saki’nin bu sözleriyle çalışmanın tamamını mı, yoksa sadece cüppeleri mi kastettiği belli değildir. Eğer gümüşe oyulmuş olan Triakmlnon yoksa, alına, kurşuna yapılmış koruyucu isim talismanları yerleştirilir. Bu talismanlar, kurşun üzerine, daire siyah, üçgen kahverengi, isimler yeşille yazılarak hazırlanır. Çalışma başlamadan önce yıkanmış olmak gerekir fakat İslami abdest şart değildir. Buraya yapılan ilk geçişte yolcunun bir grup çalışması içinde olması çok daha iyidir. Tek başına yapılacak olan bir deneme en azından kişinin burada takılmasına ve kendi hayalinin eseri olan ilerlemeleri görmesine fakat aslında hiç bir şey elde edememesine sebep olur. Bunun dışında kişi, aynanın diğer yanında kaybolabilir ve majikal faaliyetlere veda eder. Ayrıca Astral bedenin kaybolması, imha olması da mümkündür. Bu sebeplerden dolayı ilk geçiş çalışması en az iki kişi olmalıdır. İki kişi olunca manyetizasyon, aura ve benzeri şeyler çok daha güçlü olur. Ayrıca bir rehberin (Bedenli ya da bedensiz) varlığı da şarttır. Mesela burada rehber Saki’dir. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, iki ya da daha çok kişilik çalışmalarda birisi ani bir şoka girerse diğeri ya da diğerleri ona dokunarak topraklama yaparlar ve şoku önlerler (Bunun örnekleri, bu kitapta yazılı olmamakla birlikte ilk çalışmalarda yaşanmıştır). Astral alemdeki majikal enstrumanlar aynı, Triakmlnon’un kridorundaki asa ve talismandır. Bu bölüme, merdivenlerden ilk girişte, Rusça şarkıları andıran, ilahi benzeri şeylerin oldukça gür seslerle söylendiği duyulur. Müzik ve koro.

169

Burası parlak ve uzun bir koridordur. Yüksek seviyedeki statik elektiriklenme orada ve fizik plandaki odada açıkça hissedilmektedir. Kuru ve sıcak bir atmosfer vardır. Zemin taştır. Çok büyük bir yere gelinir. Yukarda tavan ya da gök benzeri bir şey görünmemektedir. Çevre tozlu ve loştur. Isı biraz düşmüştür. Duvarda çok büyük, bütün duvarı kaplayan bir ayna vardır. Aynaya doğru ilerlenir ve bir hamlede geçilir. Bu geçişle, ikinci katta anlatılacak olan ayna yolculuğuyla karıştırılmamalıdır. Burada sadece bir enerji şoku hissedilir o kadar. Aynanın diğer tarafı fazla büyük olmayan alçak tavanlı bir mağaradır. Bu geçişle birlikte Saki yolcuları katlarda ilk defa yalnız bırakmaktadır. Daha önceki, Triakmlnon’un verilişi çalışması Saki’nin bizzat girdiği son kat çalışması olmuş ve katlar tam olarak bitirilene kadar bir daha Saki yolcularla birlikte kata girmemiş, sadece karşılaşılabilecek şeyler hakkında bilgi vermiş ve uyarılarda bulunmuştur. Zaman zaman ve özellikle de zor durumlarda Saki’nin sadece sesi, uzaktan, telapatik olarak algılanmıştır. Tabii, kat geçişleri arasında ve çalışmaların başlangıç ve sonunda Saki ile devamlı görüşülmüştür. Her yanda, çeşitli açılarda kıvrılan, yılan gibi tüneller görülür. Tünellerin zemin ve duvarları gayrı muntazamdır. Toprakta rasgele oyulmuş solucan yolları gibi. Zaten burası da oldukça büyük ve karışık bir karınca yuvasına benzeyen bir bölümdür. Burada karşılaşılacak olan şeyleri belirleyen kişinin kendi iç benliğidir. Bu yüzden birinci katı tarif edebilmek sıfır katı gibi kolay değildir. Aynı kimsenin her girişinde değişik bir şeyle karşılaşması olasıdır. Tabii, direk olarak, belli bir amaçla, belli bir yere gidiliyorsa böyle olmaz. Eğer birden fazla kişi varsa gidilecek yönleri herkes sırayla seçmelidir. Yani her turda başka birisi lider olur. Burada ışık yoktur. Çoğu zaman koruyucu talismanın yaydığı ışıkla ilerlenir.

170

Korkuya kapılmamak lazımdır. Piramit kendiliğinden yolcuyu çıkış aynasının önüne götürür. Bu piramit gene resmi çalışma piramitinin oranlarında ve şeffaftır. Üstelik bu durumda koruyucu talismanın ışığı da yoktur ya da genel parlaklık içinde belli olmaz. insanı kovalayan kılıçlı iskeletler. Herhangi bir kaybolma durumunda yolcunun uygulayabileceği en iyi çare kendi ismini zikir şeklinde tektarlamaktır. alt bölümler genellikle mağaradır. Aslında buradan da bazı majikal formüller ve talismanlar almak mümkündür fakat almayıp. kapılardan girilir fakat bazılarında insanı hapsetmek isteyen tuzakçı varlıklar olabilir. Bir çok etken yolcuyu aniden fizik plana fırlamaya zorlar. Bunların söyliyecekleri şeylere aldırmamak. sadece gezmek daha iyidir. gene ışık yok sayılır. Fakat fazla bakmamak gerekir. Bunlar bir kulübe ya da şato görünümünde de olabilirler. İşkence yapan gruplar. inanmamak gerekir. karşılaşılan her şeyi yolcuların bilinç ve bilinçaltı yapıları meydana getirir. Ortaçağın geleneksel Majikal dairesi yerine piramittir. Buna karşılık olarak dönem dönem insanı körleştirecek kadar parlak ve güçlü ışıklar altından da geçilir. Bataklık arazilerden geçilir ve buralardaki bazı noktalar insanı dibe çekebilir. Korunma aracı olarak da en güçlü imaj.Çevre siyah ya da kırmızı siyahtır. Kapıdan bakınca girdap ya da boşluk görülür. canavarlar ve Satanik gücün en ilkel yansımaları ile karşılaşılır. Bir çok kapı vardır. Bir tür haraket aracı gibidir. Aynı zamanda içine düşülünce insanı sıfır katı zindanlarına atan girdaplar vardır. Bu durumda da bir şey görülmediği için. Yolculuk sırasında kişiler birbirlerinden ayrılmamalıdırlar. Hepsi de saldırgan ve ilkeldir. Şüpheli durumlarda hemen çıkmak gerekir. Bir çok varlıkla karşılaşılır. Gerektiği takdirde bütün karanlık taraf yolculukları bu gibi bir şeffaf piramit içinde yapılabilir. Bu bölümdeki. Kapı ya da geçitlerde ters pentagram ya da 171 . Eeğer kaybolunursa yolcu kendi ismini tekrarlarken aynı anda üzerine imajinatif bir piramit inşaa etmelidir.

Bu talisman Astral planda sağ ele takılmış bir yüzük haline girer. inlemeler duyulur. Bu bölümde aynanın kullanılışına dair bazı bilgiler alınır ve ayna geçişi öğrenilir. Genel imaj ters Satürn sembolüdür. Çalışma sırasında aynada dalgalanmalar olması ve gözle görülür bazı görüntülerin oluşması kuvvetle olasıdır.başaşağı insan imajları vardır. ilk koridor. giriş vs. Koruyucu talisman bilinen isim talismanıdır. İKİNCİ KAT İKİNCİ KAT . Yani insan figürü uçlu bir asa. İkinci katta herhangi bir kapı yoktur. Bu bölüm tehlikeli bölümlerden biridir. İniş sırasında gene önceki inişlerde olduğu gibi çeşitli sesler.BİRİNCİ BÖLÜM (AYNALAR KORİDORU) Bu bölümün majikal enstrumanı Eski Mısır resimlerindeki gibi yandan görülen bir insan figürü ve altında uzayan bir asadır. Koruyucu talisman fizik planda sağ elde tutulur. Kişiye göre değişen başka semboller de olabilir. Aynı şekilde kapıdan girilip. 172 . Çalışmanın tamamı. sisler içindeki merdivenlerden inilir. Gene siyah cüppeler giyilir ve yoğun şekilde buhur yakılır. sayılmazsa dört bölümdür. Sadece bir ayna vardır.

ucu bucağı görünmeyen bir koridor. Piramitlerden altın gibi bir pırıltı çıkmaktadır. İki tarafı tamamen aynalarla kaplı. 173 . Koridorun sonuna gelince sağdaki aynadan içeriye girilir. girişten hemen sonraki ilk yansıması içinde durulur ve alışmak için bir süre beklenir. parçalar halinde. girilirmiş gibi. kulakla değil. Bu tek boyutlu. Sadece bir yolculuktur. Piramitler cam ya da kristaldir ve içlerinde parlayan Jüpiter sembolü görülmektedir. vücutla hissedilen çıtırtılar ve keskin bir soğuktur. Girişten sonra yolcu kendisini. çıplak vücutla. Karşılıklı aynalar birbirlerinin içine yansırlar ve her iki yanda da sonsuza giden ayna koridorları oluştururlar. bir yere. Bu koridorda uzun süre yürünür.Uzun. Sonraki girişlerde bu koridorun geçilişi bu derece uzun sürmez. Giriş sırasında duyulan his. Aynanın içi bir merdiveni andırır görünümdedir. çok ince bir buz tabakasını delip. Düz bir koridor ve üzerinde basamak gibi görünen çizgiler. Aynaya giren her kaç kişi ise. mesela kağıda çizilmiş bir merdiven gibi durur. Ayna tek parça değil. Bu parçalı koridorun. Bu giriş kesinlikle aynanın karanlık yanına giriş değildir. Bu hisler. fizik bedende açıkça duyulur. Arkaya bakılınca da koridorun sonsuza uzadığı görülür. Yürüyüşün bu derece uzun olmasının sebebi yolcuların bu bölüme alışmaları ve aynaların tesirini iyice hissetmeleri gereğidir. hepsi ellerine 20 cm. kadar taban kenarı ve yüksekliği olan birer piramit alırlar. içiçe yansıyan aynaların meydana getirdiği koridorda bulur.

Bu bekleme süresi de gene ilk geçiş için söz konusudur.Saki” İlerlerken sanki bir ayna kırılıyormuş gibi çıtırtılar ve tınlamalar duylur. Çıkarken de alınmayıp. Buradaki bekleyişten sonra yürünür. Veya hiç çıkamayıp. Yolcular fizik bedenlerinde de bu hızı hissederler. hızlanılır ve hız arttıkça aynalar git gide küçülür. flöresant lambası ışığı gibi bir ışıkla aydınlanmıştır. oldukları yerde bırakılırlar. İlk yansımanın içinde eldeki piramitler yere bırakılır. Bunlar dönüşte çıkılacak olan noktayı belli ederler. Duvara ayrıca. Bunlar aynanın kendi moleküler titreşimleridir. ya da başka bir yerden çıkılır. yere bırakılan piramitlerden başka bir belirti yoktur. Bu sırada soğuk iyice artar. Fizik planda da dayanılmaz derecede soğuma hissedilir. Çizgiler tek bir devamlı çizgi gibi görünmeye başlar.Bekleme iki. aynanın kendi soğukluğundandır. Çalışma aynası üzerine yapılan talismanlar sadece koruyucu değildir. Ayna. hem arkaya giden sonsuz bir koridor olarak görünür ve giriş noktasına dair. sonsuzlukta kaybolunur. Fiziksel zaman ölçüsüyle bir iki dakika sonra hız azalır. Bu dalgalanmalar enerji çekildiğini gösterir. Ya girilen yerden. üzerine belli bir gücü çekmektedir. Aynada kaybolmak ölüm gibi bir sonuca götürmez. Burası hem öne. Bunlar aynı zamanda kişinin ve aynanın üzerine enerji çeken odak noktalarıdır. 174 . asanın ucuyla bir Tisan kapital A harfi çizilir (Balığa benzeyen harf). Bilincin içinde bulunduğu aynada ve bu arada fizik plandaki çalışma odasındaki fiziksel aynada şiddetli dalgalanmalar olur. . Şayet bu karıştırılırsa dönüş yolu bulunamaz. Soğuma. “İşaret bırakmak önemlidir. Her yan donuk bir ışıkla. üç dakika kadar sürer.

Gene bu katın karanlık tarafında anlatılacak olan kara piramiti yaratmak. hatta sıfıra iner. Bunun olması da normaldir. Katlar arasında. Burada anlatılan üs piramiti. Benzeri çalışmalar yapan ya da bu notları şu veya bu şekilde okumayı başaran herkesin böyle bir piramitle karşılaşması beklenemez. dinlenme merkezi ve Astral kalıpların bırakıldığı bir müstahkem mevkii ya da ikmal merkezidir. Zaten herhangi bir inisiyatörün yardımı olmadan kişi bu planlara ulaşamaz. şeyler değişik olabilir. 175 . dört çalışma sonra dönmeye ve sonraki geçişlerde bütün o ayna ve merdiven yollarını geçmeye gerek kalmaz. Aynadan çıkılır. manzaralar. Üs. piramitin içinde de kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre değişik mekanlar yaratabilir. Sadece yöntemler ve karşılaşılan varlıklar. Aynalar gene büyür ve sonra bir noktada durulur. Ne birinci. iki ayrı parça imiş gibi hisler de duyabilir. Bu gibi yavaş ayna yolculukları sırasında bazı değişik varlıklarla karşılaşmak da mümkündür. Bununla beraber herhangi bir kimsenin çalışmalarına devam etmek için bu gibi bir piramiti imajinatif olarak inşaa etmesi fazla zor değildir. En fazla buradaki notları okuyup. Eğer buraya kadar gerçekten ulaşan olabilirse.Gene sonraki geçişlerde bu süre de oldukça azalır. kale. Katın sistemlerinden istifade etmek zor değildir. ne ikinci bölüme aittir. Buradan aynı şekilde ayna yoluyla dönülebilir fakat üç. Ayna geçilirken kişi kendisinde ikiye ayrılmış. Haraket merkezi. bundan sonraki bütün çalışmaların odak noktasıdır. uygulamalar vs. buradan ileriye gidememesi için de hiç bir sebep yoktur.İKİNCİ BÖLÜM (ÜS PİRAMİTİ) Burası aslında bir bölüm değildir. İKİNCİ KAT . Ayrıca kişi. Burası yeni bir boyuttur. Hız azalır. ya da mesela 3. hayal kurar ve kendisinin de aynı şeylerle karşılaştığını zanneder. bundan sonra da sürekli bulunan bir yerdir.

BK. daha doğrusu yüksek bir dağın yamacından çıkmış olmaktır. Dağlar ve vadi. Elmas gibi parlak fakat atmosfer olmadığı için donuk duran yıldızlar vardır. piramit beşinci kat seviyesine ulaşınca kapıya yaklaşabilir ve kapıdan çıkıp. kat değiştirir. Katlar arasında yolculuk yapılırken artık yürümek ve merdiven çıkmak gibi şeylere gerek kalmaz. bazı çalışmaları almak mümkün olabilir. Fakat bir süre sonra alışılır ve çevreden bazı görüntüler gelmeye başlar. kayıp.12 Tabii bizler gerçek görüntünün nasıl olduğunu sekiz yıl sonra hala bilmiyoruz 1996 . Bu bölüme ilk gelişte. Aşağısı düz ve çok çok geniş bir vadidir. Burada hem atmosfer yok. hem de her yanda hayatiyetin olduğu hissediliyor. İnsan tuhaf bir coşku duyuyor. donuk renkli. İlk karşılaşmada.Burası kişilerin bilinç seviyesine göre en fazla değişiklik gösteren bölgedir. Pırıl pırıl bir güneş var. iki farklı görüntünün tarifi vardır. Gerçek görüntü bunlar değil fakat önemi yok . ay yüzeyi gibi bir görünüme sahiptir. Çevrede devamlı ve yüksek sesli bir çınlama var.Beden olarak kullanılan Astral kalıplar piramitte bırakılarak ayrılınır. Aynı şekilde. görüntülere bilinçli bir şekilde hazırlanmamış olan kişilere mat beyazlık görüntüsü gelebilir. Burada iki kişinin aldığı. Asla ürkütücü değil. “Bunların ikisi de yanlış. Diğer izlenim biraz daha farklıdır. Yani bilinç buradan direk olarak fizik plana aktarılır. Katlar içinde. aynadan çıkıldığı zaman karşılaşılan manzara kişiye göre değişir. çeşitli çalışmalar için piramit terkedilirken asla kapısı açık bırakılmamalıdır. Piramit yükselip. Gök yüzü simsiyahtır. aynı vadi fakat gök mavi. İlk görünüm bir tepenin. 12 176 . Aynı tepeler. Her yan yemyeşil ve çiçekli. Güneş ısı veriyor.Saki”. Fizik plandan da direk buraya geçilir. heryan sarımtırak veya krem rengi. Ufukta çepeçevre sıra dağlar görünmektedir.

piramite bakan yatık tarafıdır. Namlu. Asanın ucuyla çizilir. Bu sembol kişilerde toplanan gücü. “Bu bölüm gerçek gücün başlangıç yeriidir. Piramit dönse de. Piramit insani kavramlar arasında bulunmayan çok çok eski bir çağa aittir Saki”. Buradaki yönler sadece isimdir. Çok canlı parlamaktadırlar. İçeri girince çevre kendiliğinden aydınlanır. Doğu kapısı dedik. Sanki üzerinde bir enerji alanı varmış gibi titreşimler yapıyor. yer değiştirse de bizim için doğu duvarı. Girişin yapıldığı. Piramitin kapısı. Doğu. Sanki bir bilim kurgu filmi için yapılmış. İşaretin yatık ucu piramite doğrudur. Normal büyüklükte bir oda kapısı ebadındadır. B duvarı da diyebilirdik. 177 . Üzerinde Astra sembolleri vardır. üzerinde kapı olan duvara devamlı olarak Doğu duvarı. Böylece kendi aramızda konuşurken ve bu notları yazıya dökerken yön tayin etmemiz kolaylaştı. ilerlenir. Kapının önünde yere aşağıdaki işaret çizilir. Nasıl bir maddeden yapıldığı meçhül. batı duvarı yerine A duvarı. Astral alemdeki yönleri göstermezler. İlerdeki çalışmalarda da sözü edilecek olan yönler hep buna göre hesaplanmıştır.Vadiye inip. Piramit. Bu öyle çok geniş bir kapı değildir. parlak ve dümdüzdür. gelinen yönde bulunan. doğu duvarıdır. kendi yuvası içinde yukarıya kayarak açılır. korkunç bir teknolojinin ürünü gibi. Yüzeyin tam ortasında bir kapı var. İlerde altın gibi parlayan bir piramit görülür. enerjiyi dağıtır. Mısır piramitleri gibi basamaklı değil.

Çapraz olarak asılmış iki kılıç görülür. Zemine kadar inmez. Masanın biraz arkasında kalır. ikinci bölümünde çalışırken Masanın bulunduğu orta bölüm yaklaşık yedi metre kadar aşağıya iner. yani ikinci katın. Piramitin duvarı yükseldikçe içe eğimli fakat aynanın yalnız üst ucu duvara temas ediyor. siyah mermerden yapılmış bir masa var. Ayna ve aşağıda bahsedilecek olan orta sütun haricinde. Bu dolapta. Yani ayna dik. kişi sayısına göre değişeceği sanılmaktadır. 178 . göğüs yüksekliğinde bir dolap var. Merkezde. Kuzey duvarında boydan boya. Kılıçların sayısının. Sonraki çalışmalarda. Pentigmilnon’un arkasındaki Jüpiter sembolünden. Bunun altında durulunca sütun. altında duran kişilere yüklemeye başlar. Doğu duvarında. kartotext sistemi gibi tanzim edilmiş bazı bilgi tabletleri var. adımlayarak yapılan ölçümlere göre. 20 metre taban uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindedir. tam tepeden aşağıya doğru kalın bir sütun iner. Burada. Kılıçların Kabza korkulukları üzerinde kullanıcıların isimleri yazılıdır. Bu sembol daha eşit kollu dört şeklinde. evrenden topladığı enerjiyi. Piramit zaten kendiliğinden topladığı Astral enerjiyi. iki metre kadar yüksekliği olan bir ayna var. Daha sonraki katlarda bu aynanın yerinde çeşitli kapı ve aynalar belirecektir. devamlı olarak piramitte kalmaya başlanınca bu sütun da yok olmuştur. Masanın ortasında parlak ve üç boyutlu bir Jüpiter sembolü durmaktadır. kapının solunda. içindeki kalıplara yükler. Ucu piramitin tepesinden çıkar. kapıyla dolap arasında. Yaklaşık üç metre yüksekte kesilir. Ayrıca bir sürü de kitap var. kuzey tarafında iki koltuk görülür. Piramit kabaca. Güney duvarına doğru. Masanın güney tarafında bir. İçi doludur ve altındandır. piramitte başka bir önemli değişiklik olmuyor. Güney duvarında gene boydan boya ve duvardan ileriye doğru yaklaşık iki metre kadar çıkıntılı.Piramitin tam merkezinde fakat merkezin biraz dışında da olabilir. Resmi çalışma piramitinin büyültülmüş modelidir.

179 . çalışma masası alt merkeze inince yerde. bölümün vibrasyonlarına alışılır. masanın önünde küçük bir kapak açılır ve aşağıya doğru inen merdivenler görülür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (IŞIK YİYENLER) Piramitin tabanı aşağıya çöküp. Saki tarafından söylenmiştir. Tisan yazısıdır. 13 Bu sözler İbranice bir tanrı ismidir. İKİNCİ KAT . Üs piramitinde kalıp. İlk çalışmada ilerki bölümlere geçmemek lazımdır. dikdörtgen şeklinde bir oda vardır. Bundan sonraki çalışmalarda ayna geçişleri açık gözlerle yapılabilir ve yapılmalıdır.Bu piramitin gücünün odaklanması içindir. Lahidin baş tarafında ve inilen merdivenin karşısında kalan duvarda. Yolcular aşağıya inerken Saki tarafından bir anahtar söz söyleni. Eski Mısır kıyafetli bir kadın yatmaktadır. orta yerde büyük bir lahit olan. Duvarlar Eski Mısır mezarları gibi bir sürü resim.Lahitin içinde. iki tane delik vardır. konuşan. Yod He Vau He (YHVH). tanrı formu ve yazıyla kaplıdır fakat yazılar Mısır hiyeroglifi değil.13 Aşağıda. Bu sözlerin burada zikredilmesinin Kabalistik gelenekle ilgisi yoktur. Oda çok geniş değildir ve lahitle duvarlar arasında fazla mesafe yoktur. Aslında burada söylenmesi gereken sözler olmamakla birlikte O zamanlar duruma uygun olan ve bizim bildiğimiz isim olduğu için söylenmiştir. Yukarda görülen kılıçlar bu deliklere sokulur ve kılıçların anahtar görevi yapmasıyla ilk girişe göre sağda kalan duvarda bir kapı açılır. Çıkarken masa bölgesi tekrar yükselir. istenildiği zaman kalkıp.

14 14 Bu bölüme girerken Saki tarafından. burada duyacağınız şeylerin yarısı yalandır. kapı kapatılır. Fakat buralarda da fazla önemli bir şeyle karşılaşılmaz. Bu da onları biraz yorar. Kişiye bir sürü uzaylı varlık ve ufo tebliği verebilirler. konuşmak daha uygun olabilir. Bu bölgede fazla takılmamak gerekir. daha derin boyutlara götürebilirler. yarısı yalandır. Bu odalara girilince kapıları kapanarak insanı hapseder. cüppeli. Fal sayılabilecek şeylere ve dini konulara cevap vermezler. Bunların dışında her konuya açıktırlar. Onlara akla gelen her şeyi sormak mümkündür. Sadece telapatik iletişim kurarlar. onu havalandırıp. Bu bölüm de bir bilgi bölümüdür fakat yolculuğun bu seviyesinde buradan faydalanabilmek pek mümkün değil gibi görünmektedir. Biraz daha ilerledikten sonra bu koridorun varlıklarıyla karşılaşılır. Fazlasıyla pohpohlayıp. Tünellerde ilerlenir. Buradaki notlarda mevcut olmamakla birlikte çok uzun konuşmalar yapıldı. Bu varlıkların sözcülerinin ismi XENON’dur. "Işık Yiyenler" ya da "Işıktan Bedenliler" olarak tanıtır. 5. hem de varlıkların kendi hızlarını iyice düşürmeleri gerekir. Bu bölüm. Kat haricinde en uzun zamanda geçilen bölüm olmuştur. kendisinin seçilmiş. özel bir varlık olduğunu söylerler. şişirirler. 180 . Xenon kendilerini. Yolculuk sırasında burayı atlamak mümkün olmadığı için girmek gerekir. İhtarı yapılmıştır. Her şeye güvenmemek gerekir. Gene de varlıkların etkisinden kurtulmak kolay olmadı.Kapıdan geçilince bir mağaralar sistemine girilmiş olunur. Tamamen ışıktan yapılmış varlıklardır. Işık Yiyenler birer ışık topu haline girip. Hiç bir şeye inanmayın. Bu bölümden çıkarken lahitli salondaki kılıçlar duvardan çekilip. Burada çeşitli tuzak odalarla karşılaşmak mümkündür. Verdikleri cevapların yarısı doğru. yolcunun vücudunu tam olarak kaplayıp. kafalarının beyin bölümü çok geniş olan tiplerdir. Düşünce akımları oldukça yüksektir Anlaşabilmek için hem yolcuların bir süre bekleyip alışmaları. Bunlar ince vücutlu. Yolcuya. Çünkü verilen bilgiler yolcuyu saptırabilir. Kafalar oldukça karıştı. Bunu kendileri de söylerler. Daha yüksek seviyelere çıktıktan buraya dönüp.

İlerlenir ve piramit üzerindeki ya da altındaki yolculukta değişik tecrübeler yaşanır. Bu talismanlar bundan sonra daima orada kalacaklardır. Değişik kimselerin yapabilecekleri benzer tecrübelerde bu şekillerin değişebilmeleri mümkündür. aynanın içinde ve iki yanda görülürler. Tabanın merkezine kurşun isim talismanları. Yanında görülen kapıdan girilir. birbirinden ayırmak gibi şeylere yöneliktir. Bu piramit baş aşağı olarak yarıya kadar toprağa gömülmüştür. Biraz ilerleyince çok çok büyük bir kara piramitle karşılaşılır. büyük binaların üzerine yapılan Goblin heykellerine benzeyen şeylerdi. Geçişten önce. Yer yer bataklık gibi. Geçişten sonra. Bütün uğraşları yolcuları saptırmak. Tabanı yukardadır. Burada iken. Ayna bir anda geçilir ve geçiş yapıldığı anda yolcunun ya da yolcuların üzerinde cam bir piramit.İKİNCİ KAT .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KARA PİRAMİT) Bu bölümün majikal silahı ya da enstrumanı. Aslında piramitin tabanında olmakla birlikte sonsuz bir arazide imiş gibi gezmek mümkündür. Onlara uymamak gerekir. taştan bir karenin üzerinde değil de büyük bir arazide dolaşılıyormuş gibi olmaktadır. Buradaki formlar. sadık birer köpek gibi yolcuların peşinden gelirler. tabanın merkezine gelmek mümkün fakat dolaşırken merkezi ve kenarları olan. Önce tabanın tam ortasına gelinir. Çorak bir arazi parçası. Karanlık yanda kalındığı sürece cam piramit yolcunun üzerinde kalır. 181 . Karşılaşılan merdivenden yukarıya yani piramidin tabanına çıkılır. Yolcuları kendi istedikleri yönlere saptırmaya çalışan değişik varlıklarla da karşılaşılır. üzerine yolcunun isminin katlanmış hali yazılı olan ve kurşundan yapılan isim talismanlarıdır. üs piramitinin kuzey duvarındaki aynaya dalınır. Tabanın ortası deyimini kullanmak da biraz acayip olmaktadır. karanlık yanda bulunulduğu sürece. Çevrede kertenkeleye benzeyen sürüngenler dolaşmaktadır. Burası çok geniş bir mekandır. daha aynanın diğer tarafında iken bu koridorun ilkel varlıkları. Bizim tecrübemizde görülen varlıklar Rönesans Avrupasında. Bu talismanlar boyuna asılır ve koşarak. kendiliğinden belirir. önce karanlık bir ortamla karşılaşılır. Gök gri. üstüste bırakılır.

Aynanın ilk geçilişinde görülen Goblinler de yolcularla birlikte gelmektedir. Bu bölümün bekçisi insan görünümünde. Bunların direk olarak piramitin ucu önünde olanları dağıtılan bir gaz bulutu gibi parçalanıp. Aslında burada çok daha farklı şeyler olması gerekmektedir ancak yolcuların. mavi gözlü bir varlıktır. “Burası ruhunu şeytana satmak isteyenlerin geldiği yerdir. İlerde görülen parlak bir yıldıza doğru düşülür. Bunun üzerinde de bir başaşağı Neptün sembolü vardır. Buradaki Şeytan'a ruh satma olayının da tamamen bilinçaltından kaynaklandığına eminiz. gözlerinden alevler çıkan bir kurukafa görülür. Burnunun yerinde yakuta benzer bir taş bulunmaktadır. Burada her yan kırmızı siyahtır. dağılırlar. zemine de ayrıca. Kafasının üzerinde içinde pentagram bulunan bir daire çizilidir. Hilalin uçları sağ el yanına bakmaktadır. Kayaların üzerine ters 182 . Yapmak istermiydiniz” der. erkek. Kapının üzerinde Bir hilal ve Satürn sembolü vardır. çalışmaların yapıldığı zamanlardaki bilinçleri yeterli değildi. havuzlar vs. sanki gazdan yapılmış gibi duran bir çok büyük surata sürünerek geçilir. Ortada. Burası gerçekten de garip bir uzaydır. oldukça büyük bir daire çizilmiştir. Deforme olmuş. Biraz ilerde başka bir kapı görülür. İçersi tamamen erotik bir ortamdır. vardır. Bunun Kara Sirius olduğu söylenir. Bu salonun dibinde başka bir kapı görülür ve buradan girince yolcular. Kurukafanın önünde. üzerlerindeki piramitle birlikte uzay boşuğuna ya da uzay boşluğuna benzeyen garip bir mekana fırlarlar. Koruyucu piramitin ucu doğrultusunda oldukça hızlı bir uçuş yapılır. İçerisi geniş bir salondur. Bir çok varlıkla doludur. Nihayet sağ yanda bir kapı görülür. Bir çok çıplak kadın.

Bundan sonra istenildiği kadar dolaşmak ya da Kara piramitin tabanındaki yolculuğa dönmek mümkündür. Sütunların arasından bir kan denizi görülmektedir. Bunun çevresi dolaşılıp. şimşeklerden oluşan dev bir surat görülür. Sütunlar garip bir şekilde zeminden hem yukarıya. İsmi bile görülmemiştir. Gökte. Bu kan bize adanan varlıkların kanıdır. Burada sağa veya sola gitmek mümkündür. Renkler son derece canlı ve parlaktır. Bu bölümdeki çeşitli yerlerden birisi de kan denizi tapınağıdır. Bir tapınakla karşılaşılır. Kapının arkası çok büyük bir göl manzarasıdır. Gökyüzü kırmızı. hem aşağıya doğru uzamaktadırlar. Aşağısı. İki tane kara sütun görülür. Şimşekten surat. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. Geri dönülünce piramitin tabanındaki bir girişten aşağıya inilir. Yani kırmızı ve siyah olarak parlaktır. Anti Xenon da yolcuyu bu alemde gezdirebilir. aynı kapıdan çıkılır. Bununla beraber bu kitap. Anti Xenon daha koyu ve karanlık görünümdedir. Bu görüntü Lusifer’in bu plandaki ilkel bir yansımasıdır. Üzerlerinde birer tane ters pentagram vardır. Çok yüksek bir kapıdan girilir. Zemin. Kitap Sekizinci ve daha ilerisindeki katlara aittir. Buraya akıtılır ve enerji gideceği yere buradan kanalize edilir” der. Burada. ucu bucağı görünmeyecek kadar büyük fakat kapalı bir mekandır. Işık Yiyenler'in anti yansımalarıyla karşılaşılır. Üzerleri birleşik olan iki sütunun arasından geçilir ve sağda bir kapı görülür. Gölün çevresinde çeşitli sahnelerle karşılaşılmıştır. Burada söylenenlerin de yarısı doğru. yarısı yalandır. “Bu su anti gücün yansımasıdır. 183 .pentagramlar kazılmıştır. bulutlar karadır. kocaman kareler şeklindeki taşlardandır. Bununla konuşmak nümkündür. bu katta okunamaz. Bunlardan biri de Satanik ritüellerin esasını anlatan bir kitapla ilgilidir.

üstteki piramitin tekrar kurulması gereklidir. 184 . kafa kesme kütüğü vs. kara piramidin tabanının merkezine bırakılan isim talismanlarının önüne oturulur. Cellat. kara piramiti tam olarak örtmesi. çıkılır. bir üst kata hemen geçmeyi teklif eden bazı varlıklarla karşılaşılır. Bunlar doğu söylerler ve geçişi yaptırabilirler fakat bu şekilde geçmemek daha doğrudur. Bu katta her şey oldukça sembolik ve ağdalı idi. sonra kara piramite girilir. Burada bir infaz yeri vardır. bu bölümde yolcuların bilinçaltları önemli rol oynamaktadır. Talismanlar ve piramitler öylece bırakılıp. hapsetmesi imajine edilir. Kişi kendi negatif yönlerini ortaya çıkartır. Herhangi bir çalışma bundan sonra yapılır.Saki”. Çıkışta. Belki de İkinci kattan alınması gereken asıl şeyler alınamadı. Birkaç defa belirtildiği gibi. Girilen kapıdan çıkılınca diğer yöne yani. Kitabın elde edilebilmesi için kişinin kendinden vaz geçmesi ve tam olarak karanlığa biat etmesi gereklidir. katın öğretisi bilinçaltına kaydedilmiştir. Bundan başka. Ancak ne olursa olsun. “Anti enerjinin. Bu bölge ile İkinci kat çalışmaları bitirilmiştir. Buraya tekrar gelmek gerekirse önce üstteki piramit kaldırılır. Kitabın üzerinde bir üçgenle bir ters pentagram içiçe girmiş olarak görülmektedir. Sembolik olarak ölür ve yeniden dirilir. Satanik enerjiye dönüşmesinin sembolü .Burada görülen onun bir yansımasıdır. Çıkışta. Kısa bir süre konsantre olunur ve Tepe noktasından başlayan ve dört yandan aşağıya inen dev bir piramitin. Burası kişinin benliğinin değişme yeridir. piramitin tabanından iniş yönüne göre sola gidilir.

Saki”. durum Ayrıca silaha gerek yoktur. Yani Altara karşı oturan yolcuların sırtları batıya dönük olur. 185 . piramiti. Bir yerden ya da bir durumdan acele çıkmak istendiği takdirde Hançer havaya kaldırılır ve kol kırılmadan dümdüz indirilir. birbirlerini görebilmelerine izin verecek bir açıda yerleştirilir. Altarın üzerine ve tabii aynaların ortasına bir cam piramit ve piramitin çevresine de çalışmaya katılan herkes için bir tane Astra koyulur. Aynalar birbirlerini.ÜÇÜNCÜ KAT Bu katın çalışmalarında altarın üzerine iki ayna. “Herhangi birşey ya da herhangi bir tamamen beyin gücüyle durdurulur . Altar Doğudadır. Gerçek majikal imajinatif uygulamalar bu katta başlar. Astraları ve Altarın karşısındaki yolcuları görebilecek şekildedir. Üçüncü katın majikal enstrumanı bir hançerdir fakat bu hançer bir silah değildir. İki kişi olursa hançerler indirilirken uçları çaprazlanır.

Boyuna asılınca parlar. Kişinin vücut enerjisini kontrol ve sevk edicidir. Buradaki bütün renkler canlıdır. Kabzası yakut ve zümrüt kaplıdır. iki yanı boşluk olan. düz ve simetriktir. Kabza korkuluğu üzerinde sahibinin ismi yazılıdır. bu katla ilgili çalışmalar yapılırken. köprü gibi bir yol vardır. Sonraki çalışmalarda. İnce. Zincir ince ve hançer tutulurken kolu tam olarak uzatmaya yetecek uzunluktadır. yeşil bir alan vardır. Yani üçüncü kat için bilinç bu alanda meteryalize olur. Bu hançer bir tür anahtardır. piramit başka katlara geçtikten sonra. Bundan sonraki çalışmalar için başlangıç yeri burasıdır. Mesela biz sadece beş bölüm gördük. Daha kısa çalışmalarla da geçilebililir.Hançerin şekli şöyledir: Altından yapılmıştır. Yol kimine göre yeşil. Çevrede oldukça güzel görünümlü. Kabzanın dibinde yakuttan bir topuz ve topuzun üzerinde de Jüpiter sembolü vardır. Aşağıda ağaçlıklı. kabzanın ucundan boyuna asılır. Müzik ve kuş sesleri duyulmaktadır. bilincin odaklanacağı nokta burasıdır. orta yol nötr ve sol yol karanlık bölge olarak nitelendirilmiştir. Şimdiki durum için sağ taraf normal. 186 . Bu katta da çalışma yapmak için çıkınca kapının açık bırakılmayıp. sola ve ileriye giden üç yol görülür. Bu kat. Arkada kalan yol piramite giden yoldur. şekli ve yönü değişir. Bir zincirle. Hıristiyan haçına benzer. Bu noktada sağa. Dışarda upuzun. kimine göre şeker pembesidir. arkadan kapatılacağı unutulmamalıdır. Üçüncü katın normal olarak oniki bölüm olduğu fakat daha da uzun sürebileceği söylendi. Karanlıkta kalan nokta yoktur ve genel görünüm çizgi filmleri andırır. Yol kıvrılarak aşağıya doğru iner. Üçüncü kata geçiş için piramitin batı duvarındaki kapı açılır ve çıkılır. Bu kata geçiş ve bundan sonrası için artık merdiven imajı kullanılmaz. Seviyelere uygun olarak piramit haraket eder. ışıklı yüzlü bir çok insan yolculara aldırmadan dolaşmaktadır. bu seviyede kalmak ya da geçmek için bir imtihan yeridir.

: Zeka. durdurmak için kullanıldığı için bu bölümde kullanılamazlar. : Şehvet. Binilince kayık kendi kendine açılır. Kıyıda katamaran tipi. Siyah ve gri kişiyi sınırlayıp.BİRİNCİ BÖLÜM (ENERJİ KÜRELERİ) Ağaçlık bölgeden sağa doğru ilerleyince çok büyük bir göl ya da denizle karşılaşılır. Sokaklar şen ve güzel görünümlü insanlarla doludur. merdivenlerden çıkarak girilir. : Bir şeyden kurtulmak. üzerinde “Refah dairesi” yazan bir kapı görülür. Meydanın karşısındaki bir saraya. Orta yerde büyük bir meydan vardır. Değişik renklerdedirler. İçerisi elektirik şeraresi mavisi bir renktedir. İçerde bir sürü güzel ve çıplak kız olan bir salonla karşılaşılır. İlerde tam ortada. Sarayın kapısının üzerinde içinde bir nokta olan Arslan burcu sembolü yada Arslan burcu sembolü ile birleştirilmiş Güneş sembolü görülür. Bu küre bir enerji varlığıdır ve bu odada insanlara güç ve enerji vermek için formlar oluşturulur. bir masa ya da yükseltinin üzerinde büyük ve kendiliğinden ışık saçan bir küre vardır. Bu renkler istenen şeye göre seçilir. Bu odada istenilen kişinin formu 187 . barıştırma. : Enerji.ÜÇÜNCÜ KAT . : Birleştirme. Çevrede bir sürü raf ve bunlarda da daha küçük küreler vardır. Altarın karşısında da bir koltuk vardır. Pembe Mavi Sarı Turuncu Kırmızı Yeşil Kahverengi : Sevgi ve hayal dünyası. İlerlenir ve ilerde. çift tekneli bir kayık vardır. Suyun içinden büyük sütunlu binalardan meydana gelen bir şehir yükselir. : Sağlık. Küçük kürelerin içleri boş ve altları bir insan kafasının geçebileceği kadar açıktır.

formun göğsünün önüne gelir. Aynı yoldan geriye dönülür. çanak şeklinde genişlik olan çok parlak ve ince bir sütunun üzerine yerleştirilir. Buraya istenen kişinin formu ve Büyük küre de yolcularla birlikte geçmiştir. Dönüşte saray tekrar denize batar ve kayık. Sütunun üzerinde gene pırıl pırıl parlayan kırmızı bir venüs sembolü vardır. Form ya burada bırakılır ya da istenilen bir yere taşınır. mavili. kıyıdaki. üç yönden ışık yağarak onu beslemeye başlar ve bu hep böyle kalır.oluşturulur. pembeli çiçekleri olan bir alana çıkılır. Form sütuna otuturulduğu anda yukardan. Bu noktada formun çevresine imajinatif olarak küre ya da piramit şeklinde bir zarf inşaa edilir. Form bırakılınca ortam gene değişir ve mavi kürenin odasına geçilir. Yolcular kısa bir süre için istenen şeyi forma. “Fakat en iyisi siz gene piramit formunu kullanın çünkü küre de bir noktada sınırlayıcıdır . Form büyük kürenin karşısındaki. Çevre görüntüsü değişir ve yeşilli. Sonra göğüsten içeri girerek vücut içinde tamamen kaybolur fakat içerde. sesli olarak telkin ederler. İstenen renkteki küre uçarak gelir ve kişinin başına geçer. pırıltısı dışardan görülecek kadar parlar. elektirik sandalyesine benzeyen koltuğa oturtulur. Formun içindeki küçük kürenin pırıltısı devam etmektedir. Burada bırakılacaksa direk olarak toprak üzerine bırakılmaz çünkü toprak da sınırlayıcıdır ve gömmeye yarar. Silindir şekli sınırlayıcı olduğu için burada kullanılmamalıdır. binilen noktaya yanaşır. Bu yüzden formun bulunduğu küre ya da piramit. Bundan sonra küre formun kafasından çıkar ve havada.Saki”. üzerinde. Zarf olarak küre kullanılması bu bölümün varlıklarıyla daha iyi uyum sağlayabilir. 188 .

ÜÇÜNCÜ KAT . Arkası bir dağın üzeridir. çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. İKSİR: Buhurotu. ilerde bir ateş ve çevresinde oturan dört tane kızılderiliye benzeyen. istenilen kimsenin ruhunu ya da Astral kalıbını çağırmak ve onu Astral planda hapis etmenin veya gömmenin yöntemleri öğrenilir. Aşağıda. Çalışma için bir iksir hazırlanır ve iksir çalışma sırasında. amber kabuğu eşit miktarda karıştırılır ve kaynatılır. eklenir. örgülü saçlı tip görülür. şeker vs. Rüzgar vardır ve saman çöpü gibi bazı şeyler uçuşmaktadır. çalışmaya katılan yolcular tarafından içilir. İksirin içine ayrıca insan kanı koyulması gereklidir. Burada iki sütun arasında duran bir ayna ya da ayna benzeri şeyle karşılaşılır. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar çeker. Devamlı başarısız ve şanssız olur. Bir kaşık bal ya da tatlı madde. Bir süre sonra arazinin görünümü çoraklaşır. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır. yola devam edilir. Çevre Meksika taraflarındaki kanyonlara benzemektedir. Bu şey insan boyu yüksekliğindedir. ruhsal depresyonlara uğrar. Aynanın içinden geçilirken elektirik atlaması gibi çıtırtılar duyulur. Bunlardan. Dağın üstü yayla gibi düzdür. Kan 189 . üç çift sıra sütun ve karanlık vardır. Ayna buradan da görülmektedir.İKİNCİ BÖLÜM (KIZILDERİLİ KANYONU) İlk girişteki ağaçlık bölgeden denize kadar gidilir ve kayığa binmeyip. Aşağıya inen bir ip merdiven görülür. Bu uygulamalar daima burada yapılır fakat uygulama için gelindiğinde kızılderililerle karşılaşılmaması da mümkündür. RUH GÖMME ÇALIŞMASI Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda gömmektir. İçi kıpır kıpır kıpırdayan parlak bir maddeyle kaplıdır. Zemin çöl gibidir. Arkasında kalan bölgede iki. kuru papatya.

İki resim varsa birisi atılabilir. Yani bu çıkış ve giriş direktir fakat çalışma bitirilince son dönüş yine girerken yapıldığı 190 . kurbanı hapsetmeleridir. Bütün formlar ve yolcu ya da yolcular aynı kılıkta ve aynı hançer enstrumana sahiptirler. Bu noktaya gelindiği zaman çalışmayı yapan veya yapanlar fizik plandaki çalışma odasına dönerler. kendi sağ tarafına oturur. Yöntem hep aynıdır. Fiziksel çalışma odasında iksir hazırlanır ve içilir. Kurbanın resminin de iksire atılması mümkündür fakat resim varsa onun çalışma sırasında ortada hazır bulundurulması daha iyidir. Bunun için bilincin direk olarak fizik plana alınması gerekir. üç insan bir form. iki insan iki form ya da bir insan üç form). Kurbanın kötülüğünü asıl isteyen yolcu fizik planda yüzü doğuya dönük olarak oturur. Şimdi tam ortada. mesela kolun kesilmesi de caizdir. Kurbana ait saç. Geleneksel olarak kan sol elin başparmağının dibindeki etli kısım kesilerek alınır fakat başka bir yerin. resim. Bir. İkinci yolcu varsa onun tam karşısına oturur. Bundan sonra tekrar direk olarak kanyona dönülür. Hepsinin gücünün tepede birleştiği imajine edilir. Bundan sonrası için çalışanların sayısı önemli değildir. Oturuş şekli bir kare oluşturur. iki damla kan yeterli olur. Gömme töreni esas olarak dört kişilik bir çalışmadır fakat bir ya da iki kişiyle de yapılabilir. mesela iki kişi çalışıyorsa kanyona geldikten sonra herkes kendi imajinatif formundan birer tane daha oluşturur ve herkesin kendi formu. Astral plandaki geliş yolundan dönerek çıkılmaz. birbirlerinden üçer adım. Dolayısıyla uygulamanın bundan sonrası dört kişi olarak anlatılacaktır. Dört kişi (Yani dört insan. oturan kişilerden başlayan bir piramit yaratılmıştır. cam gibidir. İşlem kişilerin kendilerini piramit haline sokup. Bu durumda kişiler bir piramitin dört yan yüzeyi gibi düşünülür.yolcuların kendi kanlarıdır. Bu gibi durumlarda. yaklaşık üçer metre uzaklıkta otururlar. elbise parçası gibi bir meteryal varsa o da kaynayan iksirin içine atılır. Eğer tek kişi çalışıyorsa kendi formundan üç tane yaratır. Piramit şeffaf.

Tanrı ya da Şeytan isimleri ya da uygun Tragna zikirleri olabilir. Zikir yapılırken gerçek veya imajinatif dört kişi de zikir yapar. Çalışmayı yapanların alınlarının ortasından çıkan birer enerji akımı kurbanın kafasının tam üzerinde birleşir ve onun üzerine inerek ikinci bir piramit meydana getirir. Tabii fizik planda hançerler yoktur). Eğer geri dönüşü olmayan bir çalışma yapılacaksa kurban içinde olduğu piramitle birlikte birinci kattaki tuzak girdaplardan birine atılabilir. Hançerlerini kandırıp. Kurbanın yüzü ve tabii vücudunun önü her çalışan tarafından önden görülür. Tabii girdapa atılmamışsa. Girdapa atılan bir kurbanı. Çalışmada kullanılacak olan zikir isteğe göre seçilir. Bu noktada bir anda değişik katlara kayıvermek mümkündür. İçteki. gölkıyısı. kurbanın kafasıdır. Yapılan çalışma kötü niyetli bir çalışma olduğuna göre kurbanın sıfır katının karanlık bölgelerine ya da birinci kattaki zindanlara gömülmesi en uygunudur. 191 . Kurbanın alnının ortasında bir enerji pırıltısı vardır. Bu olursa kendiliğinden geçilen bu bölgeler kurbanın akıl. Bundan sonra sadece yolcu isterse buradan çıkabilir. Kanyona dönünce zikir başlar. Serbest bırakmak için yapılacak çalışmada iksir gerekmez. ayna geçişi. ayakta durup (Hem Astral. Kurbanın formu. ikinci piramitin zirvesi. Dört kişi ortada. hem fizik planda. yani oluşturulan kare ve piramitin dışında kurbanın formu belirir. Ortaya bırakılır. Kurban gömüldüğü yerden piramitle birlikte kanyona getirilir. zikir sırasında kendiliğinden yavaşça piramitin içine girer ve ortaya oturur.gibi ip merdivenden çıkış. Zikir bitince kurban piramitle beraber istenilen katın. İstenirse çalışmanın yapıldığı kanyonda da bırakılması ya da gömülmesi mümkündür. Zikir başladığı sırada dışarda. Bulunulan noktadan kurban önden görülürken yanlardan da profili görülebilir. Sanki sırt sırta yapışık dört kurban varmış gibi durur. ilgili olan yolcu istese bile geri alamaz. zeka ve tekamül seviyesine göre değişir. istenilen bölgesine götürülüp bırakılır ya da toprağa gömülür. yeşilalan ve üspiramitine giriş yoluyla yapılmalıdır.

adet kanı kullanır). Çocuk kendisinin takip edilmesini ister. Çocuk birden şekil değiştirip.ileriye.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SOKANTİ TAPINAĞI) Başlangıç yeri olan yeşil alandan sağa sola sapmadan dümdüz ilerlenir ve bir süre sonra yeşillik biter. öyle bırakır. CİNSEL AMAÇLI GÖMME ÇALIŞMASI Aynı şekilde kanyona gelinir ve çıkıp. 192 . Kurban piramite alınıp. Piramitin için kendi yatak odası şeklinde de imajine edebilir. tapınak benzeri bir yer görünür. serbest bırakma çalışmalarında da kansız bir iksir hazırlanması iyi olabilir. Biraz sonra yol aşağıya doğru meyillenir. tünik giymiş olan. Kollar kırılmadan. Çalışma yöntemi ve giriş. Adam iki elini kaldırır ve “Sokanti adına” diye bağırır. siyah cüppeli. Eski Roma kıyafetine benzeyen. Bu durumda kendi formunu kurbanla seksüel ilişki pozuna sokup. Bu şekilde Exorsizm çalışmaları da yapılabilir. Kurban istenen fakat henüz tanışılmamış birisi de olabilir. Gömme çalışması cinsel amaçlı olarak da yapılabilir. İksire ilave olarak çalışmayı yapanın bir iki damla spermi koyulur (Çalışmayı yapan kadınsa. İki sütun arasından geçilir ve Eski Roma yollarına benzeyen taş döşenmiş bir yoldan ilerlenir. Ortaya kurbanın bir resmi bırakılır. saçsız bir adam halini alır. Çevre görüntüleri değişir. Bu bir tür obsesyon olayıdır. istenen şeye uygun bir kat ve bölüme bırakılır. İsteyen kendi formundan bir tane daha yaratıp. onu da piramite sokabilir. Sağda solda bazı anlamlı ya da anlamsız heykeller olabilir. ÜÇÜNCÜ KAT . sarışın ve mavi gözlü bir çocukla karşılaşılır. iksir hazırlanır. Önde. yukarı uzatırlar. çıkışlar hep aynıdır. Şimşekler çakmaktadır. dümdüz piramitin üzerine indirilir. Hançerlerin uçları ortada. piramitin zirvesinde çatışınca Piramit ve kurbanın formu bir çatırtıyla birlikte yok olur. Herşeye rağmen.

aşağıya inen geniş bir taş merdiven görülür. İstenen kişinin formu altar üzerinde oluşturulur. Bu heykelin Tarot kartındaki resimden farkı. Kullanılması planlanan talisman kalp ve göbek arasına tam olarak çizilir. Kolaylaştırma verir. Ayrıca heykelin iki kolu da aşağıda. Burada yapılan bütün çizimler tam kalp üzerinden başlamalıdır. Öylesine oluşturulmuştur ve bir tür mankendir. Yapılacak çalışma rahip tarafından bu formun üzerinde örneklenerek öğretilir. kurban üzerinde her ne yapılacaksa. İlk defa gelindiğinde altarın ardında bir rahibin durduğu görülür. normal majikal uygulamalar mutlaka yapılmalıdır. vs. olayı isteyen yolcu üstlenecektir. iksir. 193 .Coleman Smyth Tarot destesinin şeytan kartına benzeyen bir şeytan heykeli görülür. Kapı açılınca içinde ucu pluto sembolü şeklinde olan bir asa çıkar. Bu çalışmadan sonra. Hançer kalbinin üzerine üç santim kadar sokulur. Bu geliş bir eğitim olduğu için rahip vardır. Bu form daha ilerki çalışmalarda da sık sık görülen bir boş Astral formdur. Önde. Daha doğrusu asa buradan alınır. Aşağıda aynı şekilde saçsız olan bir çok adam vardır. Sağ elinde bir yıldırım. Sadece gerçek çalışma sırasında uygulamayı yapacak olan kişinin rahibin yerinde durması yeterlidir. Burası sadece ek ve hazırlayıcıdır.Tapınak ya da tapınağın kapısı ikiye ayrılarak açılır. Kadının başı heykelin soluna doğrudur. Bu işlem sırasında akan kan altara ulaştığı anda altar iki metre kadar yükselir ve altında bir kapı olduğu görülür. Burada yapılan işlemler bir tür Astral balmumu bebek oluşturmuş olur. Bu bölümde sadece kadınlar üzerinde yapılacak olan çalışmalar vardır. Altarda sadece örnek olarak kullanılması için bir kadın formu yatmaktadır. Uygulama için gelindiği zaman rahip olmayacak ve rahibin rolünü. yanlara kırkbeşer derece açıktır. sol elinde Pluto’nun Astrolojik sembolünü tutmaktadır. Herhangi bir özel şart. İlerde bir altar ve onun arkasında da tıpkı Waite . gerekmez. üzerinde durduğu kaideye zincirlenmiş insan figürlerinin olmamasıdır.

Asa. Altar alçalıp. başka şekilde kullanılacaksa piramite koyulur. Eğer ilerde çıkartılıp. Sonra buraya gelinir ve form kanyon bölümündeki silme işlemi gibi silinir. Buradaki. Yolda gene “Sokanti adına” denilerek tapınak kapatılır. altarın altındaki kapıdan içeriye bırakılır. İlerlenir. Yükselirken yolcuların çevresinde şeffaf. Amaç tam olarak mahfetmekse silindir kullanılır (Obsesyon). sadece düşünerek de olabilir. başka çalışmalar yapılacaksa yeni bir form üretilir. Kurbanın formu altardan indirilir. Niyet her ne ise. İçerideki zemin satranç tahtası gibi siyahlı beyazlı karelerden oluşmuştur. gerçekleştikten sonra silinmesi istenirse önce diğer bölümlerde yapılan çalışmalar silinir. Ortaya gelinince zeminin dönüşü hızlanır ve kişi aşağıdan gelen bir akımla havalanır. koruyucu piramit oluşur. Asa kurbana doğru uzatılır ve istenen şekil onun üzerine inşaa edilir. İlk gelişten sonraki gelişlerde rehber görünmeyebilir. Dönüş için asa tekrar uzatılır ve tapınağa geçilir. kendiliğinden. Asa ileriye uzatılır ve bir anda ortam değişir. Daha sonraki çalışmalarda içerde sadece asa bulunur.Olayın ilk öğrenimi sırasında. burada kalır ve artık onunla ilgilenilmez. küp. silindir gibi bir çok değişik geometrik şekil vardır. buraya getiren rehberle birlikte dönülür. Aynı kişi için başka bölümlerde.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ARİNNA AYİNİ) Ağaçlıklı bölgeden sola gidilir ve bir süre ilerlendikten sonra büyük sütunlar arasında olan bir kapıyla karşılaşılır. Bütün zemin kendi ekseni etranında yavaşça dönmektedir. Form burada bırakılıp çıkılır. asayı tutan kuş kafalı bir adam çıkmıştır. 194 . Kapı açıldığı zaman içerden sis ya da duman bulutlarının çıktığı görülür. Bu durumda anahtar sözleri yolcunun kendisi söyler. Merdivenden çıkılıp. ÜÇÜNCÜ KAT . İstenirse buraya gömülür. eski haline girer. Çalışmayı kuş kafalı adam anlatır. ne yapılacağını göstermek için. Tam ortadan sis bulutu gibi bir şey yükselmektedir. Karanlık bir ortama geçilir. Bu yolcuların tutmasıyla da olabilir. piramit. Çevrede kare.

Mesela buraya ilk gelindiği zaman karşılaşılan şehir İzmir çağrışımı yapmıştır. İmajinatif çalışma yapılıyorsa iksiri yolcunun kendisi içer. yolcunun bir iki damla kanı ve spermi ile biraz bal ya da tatlı maddenin birlikte kaynatılmasıyla hazırlanır. Buhur otu. Üçgen. Günün modasına uyan modern ve spor bir kılıktadır. Biraz sonra piramit alçalır ve aşağıda bir şehir görülür. Şehirde. Aslında varlık ismi yoktur. Soyunmasının sebebi budur. Zed bir kadındır. Burada zed tamamen soyunur. zemine büyük bir üçgen ve onun çevresine de bir daire çizer. papatya kurusu. Hiç tanınmadık bir yer de olabilir. Burası kadınlara hakim olabilecek ya da onları tamamen köleleştirecek türden çalışmalara uygundur. misk. olmayıp tenine bir şekilde çizilmiş bir şeydir. bu bölgede yapılabilecek olan küçük bir çalışma anlatır. bu bölgenin bekçisi ya da rehber varlığı olan Zed’le karşılaşılır. Eğer fiziksel plandaki çalışmada gerçek bir kadın varsa iksir ona içirilir. Zaman ve mekan yolcuların yapılarına bağlıdır. amber kabuğu. Zed çalışmayı gösterbilmek için kendisi kurban rolüne girerek uygulama yapar. çalışmanın yapıldığı şehir olması şart değildir. İki göğsünün arasında bir Venüs sembolü vardır. 195 . Bu sembol bir madalyon vs. Dairenin altına çizilen çizgilerle Venüs sembolü oluşturulur. Kendisinin izlenmesini ister. Bu varlığın bilinen tanınan birisinin formunda olması da kuvvetle muhtemeldir. Bu isim bizim tarafımızdan çok sonradan verilmiştir. Zed. İksir. Yani görülen şehir Bilinen bir yerse. Ondan çalışma sırasında yardım görmek ya da yeni şeyler almak mümkündür.Bir süre uzay boşluğu gibi karanlık bir boşlukta ilerlenir ve bu sırada bazı garip imajların görülmesi olasıdır. Burada Zed.15 Genç görünümlüdür. Sonraki gelişlerde de burada Zed’le karşılaşılır. Yapıldıktan sonra en fazla iki saat içinde etkilidir. 15 Buraya ilk girildiğinde karşılaşlan form çok iyi tanıdğımız birisinin suretindeydi. Onu takip ederek Dağlık bir arazideki büyük bir gölün kıyısına ulaşılır. bir miktar herhangi bir narkotik madde. Bu şehir yaşanılan ülkede mevcut olan şehirlerden birisinin Astral karşılığı olabilir. Çalışma için bir iksir hazırlanır.

İstenildiği kadar üzerinde çalışılır. çalışma için mutlaka bu bölge ile rabıta kurmak gereklidir. Tabii bu arada Astral plandaki bu bölgeye geçmiş olması ve çalışmayı aynı zamanda burada da yapması gereklidir. Yani çalışma Fizik ve Astral planda aynı anda yürütülür. yüzü güneye dönük olarak onun karşısına geçer. çalışma piramiti altında saklanması olasıdır. Kadın üçgenin ortasına geçip. tekrar tekrar belirtildiği gibi Astral planda kuzey. İşi isteyen yolcu dairenin dışında kalacak şekilde. Artık ona ne istenirse yapılabilir. Uygulamadaki ya da imajinatif kadın tamamen çıplak olmalıdır. Tabii. Kadın soyunur ve herşey tarif edildiği gibi yürütülür. Zemine mesela pakat ipinden üçgen ve Venüs hazırlanır. yanına gidilir fakat bu durumda da piramit kaldırılmaz. Kadın iksiri içer ve iki kolunu havaya kaldırarak “Arinna adına kendimi sana adıyorum” der. Resim yoksa ismi yazılır. kadın hipnoza sokulduktan sonra hazırlanmalı ve içirilmelidir. sırtı kuzeye. Fiziksel çalışmada yolcu koruyucu piramiti imajinatif olarak üzerinde tutmaya dikkat etmelidir. güney gibi yönler yoktur. Bunun küçük hazırlanıp. Fizik plandaki çalışmalarda gerçek kadın yoksa anlatılan minik sembol hazırlanır. Kadın gerekli şeyi söyledikten sonra üçgene girip.üst ucu kuzeye bakar şekilde çizilir. Yolcunun bu işlemi kendisiyle hiç tanışmadığı bir kadın için yapması da mümkündür. Buradaki kuzey fizik planda yapılacak olan çalışmalardaki yönü belirtmek için kullanıldı. yüzü kuzeye bakar şekilde durur. Burada da unutulmamalıdır ki. Fizik planda iksir. 196 . Üçgenin içine kadının resmi koyulur. İksiri içer ve “Arinna adına filaneyi kendime adıyorum” der. Eğer fizik plandaki çalışma için gerçek bir kadın kullanılıyorsa ona önceden ipnotik iksir içirilerek hipnoz yapılır. Fizik planda da küçük bir sembol hazırlanır. kadın piramitin içine alınır. Yolcu aynı şekilde yüzü güneye bakar şekilde karşısına geçer.

Aynanın diğer yanında gene Zed’le karşılaşılır. içine ismini yazar. Platformun üzerinde öne eğilmiş durumda olan bir adam. Zed’in.ÜÇÜNCÜ KAT . Bu varlık bir görüşe göre Sentor. sıfır katına ya da başka bir yere koyulur veya gömülür. Bölümdekine benzer çalışmalar yapılır. Bölüme gidermiş gibi sola ilerlenir. Yolun sol tarafında bir kara ayna görülür.BEŞİNCİ BÖLÜM (TIKANİON BÖLGESİ) Bu bölümde de 3. İlerde araştırmak üzere saray terkedildi. büyük bir avluya girildi fakat hiç bir şey algılanamadığı için tekrar çıkıldı. flüt çalan bir satir görülür. Gökte. Bu işlem yapılırken. Sentor olması daha akla yakındır. Buradan değişik bir bölüme girilmesi olasıdır. Bundan sonra adam piramit ya da silindir içine alınarak. İlerde kare şeklinde taşlardan yapılmış olan saray gibi bir bina vardır. Şimdilerde Gasteris ya da Kanteris isminin kullanılması daha uygundur) adına seni şöyle şöyle yapıyorum” denilerek. Satir’le konuşmasından sonra bu bölgeye geçilir. Oradaki formlardan birisi adamla cinsel birleşmede bulunur. Dev yüzlerin içlerinden geçilir ve tuhaf bir sarayın avlusuna girilir. İlerde bir ağacın altında oturmuş. Fakat burada kadınlar yerine erkekler üzerinde çalışılır. üçgeni çizen de işi isteyen yolcunun kendisi olmalıdır. Burada Eski Yunan kıyafetleri giymiş olan bir sürü insan görünümlü tip vardır. Ortada yüksekçe bir platform vardır. Zeus heykellerinin yüzlerine benzeyen büyük suratlar görülür. Dışarı çıkınca Satir yolcuları sırtına alır ve yükselmeye başlar. Gerçek uygulama çalışmasında cinsel birleşmeyi yapan da. 4. başka bir görüşe göre Satir şeklindedir. Bu sırada da hançerle adamın sırtına bir üçgen çizip. işkence aleti gibi bir şeye bağlıdır. sarayın içine. Bu noktada. Buradan geçince koruyucu piramit gene kendiliğinden oluşur ve bu bölgeden çıkana kadar kalır. Ağaçlıklı bölgeden. kurbana ne olması istenirse o söylenmelidir. 197 . Sisli bir bölge. Girişteki yeşil alana göre 45 derece sol arkada kalan bir yönde Zed izlenir. “Büyük tanrı Seth (Çalışmanın alındığı dönem için geçerli idi.

Bunların hepsinde hemen hemen aynı olan. Bu katta daha yedi yol vardır (Belki de daha çok çünkü aslında katlar sonsuzdur). Bu bilinçli olarak düşünülmüş bir şey değil. Sağdaki ikisi beyaz tarafa aittir. Tarih boyunca çeşitli okültistler burayı aşmak için değişik imajlar kullanmışlardır.Bu ilk girişten sonraki gelişler yoldaki kara aynadan direk geçiş şeklinde olur. Kabalist gelenekte de Hayat ağacındaki Tiphareth’e geçebilmek için Paroketh ismi verilen batak bir bölgeden geçilmesi gerekmektedir. aradadır. Girerken ve çıkarken “Tıkanion adına” cümlesi söylenmelidir. Orta bölüm tarafsız. kendiliğinden gelen bir imajdı. ÜÇÜNCÜ KAT NOTLARI Üçüncü kat pratikleri buraya kadardır. Tabii biz daha fantastik bir vasıta kullandık. benzer çalışmalar yapılır. DÖRDÜNCÜ KAT Bu kat. Sentorun bölgesine girmek ve uzun uçuşlar gerekli değildir. Beş yol izlenmiştir. gerek bu katın. kimisi bataklıkla boğuşarak geçtiğini belirtir. Herne kadar Tragna ekolünün Kabala ile ilgisi olmadığı söylenmişse de. Üçüncü katın geçilmesi ile yolcuların eğitim süreçlerinin belli bir aşaması da tamamlanmış olur. katlar içindeki ilk ulaşımı zor bölgedir. gerekse yedinci katın geçişleri Kabala ile paralellik göstermektedir. Kabalist gelenekteki karşılığı gibi. Güneş’le uyumludur. Soldan ikisi karanlık yana. Oldukça ilerdeki çalışmalarda katların ve görülen imajların bizlere göre 198 . Kimisi kayıkla.

Bulunulan ortam bir anda değişir. Bu talismanların bundan sonra burada. Sonraki girişlerde buraya uğranılmaz. Yaklaşır ve yolcuların iki yanına. Tepeye yaklaşınca piramitin üst kısmındaki dört kenar. Şimdi piramitin tepesinde bir kenarı üç metre olan bir düzlük oluşmuştur. kare şeklinde. Geçiş için üs piramitinin merkezinde durulur ve asa havaya kaldırılır. direk geçilir. Ortada büyük bir küre ve başında duran bir adam görülür. Üst ucu çanak gibi geniştir ve üzerinde. Bu asa silah. üçgenlerin içine yolcuların isimlerini katlı olarak yazar. TAKDİS TÖRENİ Adamın elinde de aynı asanın küçültülmüş bir modeli vardır. Uzaktan. Bu törenin sadece ilk geçişte yapılması gerekmektedir. Ona binilir.şekillendiği belirtilmiştir. zemine. Kuş bir süre uçtuktan sonra uzaktaki bir dağın üzerindeki daire şeklindeki bir platforma iner. Bütün 199 . Bunlara karşılık çalışma medyumunun Kabala hakkında da. koruyucu ve destekleyici olarak kalmaları gerekmektedir. Bu. sırtında oturmak için eğere benzeyen bir donanımı olan büyük bir kuş gelir. Piramitin merkez bolümü. Ayrıca sonraki girişlerde aşağıda anlatılan şato benzeri yerlere de uğranılmaz. bir dağın yamacında küçük bir köy ya da bir şato görülür. aslında gerçeğin bunların ikisi de olmadığını söylemiştir. İlerde. Hayat ağacı hakkında da bilgisi yoktur. Parçalar daha doğrusu uzun şeritler birbirlerine dolanarak inerler ve uca doğru sivrileşirler. asanın ucuyla birer daire ve içlerine de birer üçgen çizip. anahtar ya da geçiş işareti olmak gibi bir çok fonksiyona sahiptir. kapak gibi yanlara açılır ve yükselen parça tepe boşluğuna oturur. Ayrıca ikinci katta da. Bunlar bilinen isim talismanlarıdır. Adam işini bitirince Elindeki asanın ucunu yolcuların başlarına deydirir. çizim aracı. Üç parçalıdır. asansör gibi yükselmeye başlar. Güneş sembolüdür. merkezinde altın renkli bir nokta olan saydam bir küre vardır. Bu katın majikal enstrumanı gene kendine has bir asadır. yukardaki sayfalarda belirtildiği gibi görülen bir manzaranın farklı farklı yorumlanmasına karşılık Saki.

uzay gemisinden başka bir şeye benzetemediğimiz bir araç vardır. Geminin üzerinde daha önceki katlarda da zaman zaman görülüp. İçerde puro şeklinde ve ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın. damlar kırmızıdır. Kapının üzerinde büyük bir sembol vardır. Çevre hayal meyal belli olmaktadır. Dışarıya çıkılır. duvarlar şeffaflaşır. Hepsi bu kitabın önceki sayfalarındadır. DÖRDÜNCÜ KAT . Yaklaşınca büyük bir kapıyla karşılaşılır. Buradan alınan para talismanı yolculara özeldir ve başkalarına verilmemesi tavsiye edilmiştir. Heryan kör edici bir beyazlıktadır.duvarlar bembeyaz.BİRİNCİ BÖLÜM (IŞIK VARLIKLARI) Kapı kendiliğinden açılır. kullanılan bir işaret vardır. Buradaki varlıklar özel bir para talismanı ve bazı sağlık talismanları verirler. Venüs ve Merkür’ün yörüngelerinden geçildiği görülür. Gemi havalanır ve Güneş’e doğru ilerlemeye başlar. Asa bu sembolün ortasına doğrultulunca ya da dokununca kapı açılır. hiç bir kumanda aleti ya da benzeri şey yoktur. görebilmek için çok fazladır. Işık. Gene beyaz mermerden bir mekana gidip. 200 . Gemi hızla Güneş’in içine girer. İçerde oturacak koltuklar olmasına karşılık. Venüs çevresinde bazı gök taşları ve büyükçe uydular bile görülmüştür. Dışarda koyu lekeler halinde bazı varlıklar görülür. oturulur. Herşey aslına çok uygun fakat aslından çok daha hızlıdır.

Çevrede. Kimin sürdüğü hakkındaki soruya verilen cevap “Bir noktada Tanrı” şeklindedir. Bunu sağlamak için de seks güdüsünü kullandığını söyler. Bu bölümün bekçileri. DÖRDÜNCÜ KAT . Aydınlık bölgenin aksine burası kör karanlıktır. Yolcuların üzerinde de koruyucu piramit belirmez. yolculara ızdırap çektikleri hislerini veren bazı varlıkların. aydınlık yan ayırımı yoktur. yarı kaza kötülükler. Bu güç. diğer sembolün tersten çizilmişidir. Programı önce karanlık yanı. Şimdiye kadar. Bu ancak çok çok özel bazı durumlarda olabilir. daha sonra da fiziksel evreni ele geçirmek üzerineymiş. buradakiler aslında iyi şeyler yaptığını zannederek kötü şeyler yapan ruhlarmış. dünya da sadece onüç kişinin karanlığa tam olarak biat etmeye 201 .İKİNCİ BÖLÜM (KARA GÜNEŞ) Bu bölgeye geçilen aynanın üzerinde aşağıdaki işaret vardır. Fakat bunlar geri varlıklar değildir. Yarı bilinçli. “Burada sürgün kişilerin ruhları var" derler. Bu bölümden itibaren artık karanlık yan. karanlık ya da Şeytani gücün merkezi idare mekanizması içindeki. Bu sembol. Çoğu zaman yolcular karanlık yanda mı yoksa aydınlık yanda mı olduklarını bile anlayamazlar. kendilerinin izni olmadan kimsenin Güneş bölgesini terkedemiyeceğini söylerler ve yolcuları karanlık yana geçirirler. sonra aynanın diğer tarafını.Bundan sonra varlıklar. Buradaki varlıklar ise beyaz lekeler halinde görülürler. insanları tam olarak ele geçirmek istediğini belirtir. Anlatıldığına göre. İki yanın öğretilerini de almak zorundadırlar. mevcudiyeti sezilir. bu kattaki yansıması olan varlıkla karşılaşılaşılır. Bu bölümde. İki taraf arasında gider gelirler.

(B. kuş ve piramit sırasıyla geriye dönülür. Fizik planda yapılan zikir vs. uzay gemisi. Üzerine yolcuların isimleri karışık ve katlı olarak yazılmıştır.16 DÖRDÜNCÜ KAT .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SİGNA VENTA’NIN ÖĞRETTİKLERİ) Bu bölümün majikal enstrumanı yukardaki. Piramitin üzerinden kuşa binilir ve direk olarak gelinir.Kısa) 202 . Bu bölüm ve bundan sonraki bölümler. bundan önceki ve sonraki bölümlerin en faal ve zor olan bölümleridir.muaffak olduğunu söyler. o zamanlar dinsel inançları güçlü olan çalışma meyumunun bilinçaltı baskıları yüzünden bazı dinsel ya da spiritüel görüntülerin çalışmaya karıştığı fikrindeyim. ile de desteklenen tam komplike çalışmalardır. Dördüncü kata uçuş için aslında uzay gemisi vs. hem ritüel. Bundan sonra bu bölümden çıkıp. Kişi tekse sadece kandi isminin katlı hali ya da sicili olabilir. İlk 16 Dördüncü kat çalışmaları sırasında. Altın levha üzerindedir ve boyuna asılır. Buralarda hem talismanik maji. birleşik isim talismanıdır. törensel maji hem de Astral plandaki imajinatif çalışmalar birlikte kullanılır. Astral planda imajinatif olarak görülür. Kitabın ilerki bölümlerinde görüleceği gibi beşinci kat çalışmaları bu kattakilerden çok daha uzun ve zordur fakat bu kat bir geçiş noktasıdır ve içinde yaşarken beşinci kattan çok daha zordur. Bunun fizik planda yapılması gereksizdir. gibi fantastik imajlara gerek yoktur. Bu durumlarda hep aynı noktaya iniş yapılır. Bir tür güç odaklayıcı görevi yapar.

Havada çeşitli renklerde ışıklar uçuşmaktadır. Dördüncü kat geçişi sırasında yani ilk geçiş aşamasında yolcu. İnilen yerde herşey daha açık seçiktir. Yürünen zemin beyaz mermemdendir. beş basamak yüksekte duran büyük bir altın disk görülür. Kapıya kadar 203 . Kapının üzerinde bir daire. ve sütunların üzerinde de yanan ateşler vardır. içinde bir üçgen ve onun da içinde de iki noktadan oluşan bir sembol vardır. Artık diğer bütün hazırlayıcı bölgelerden geçmek gerekli değildir. birinci bölümdeki aynı ışıklı varlıklarla karşılaşılır. İçerde. Kırmızılık alev rengi değil. kendi boylarından daha uzundur. çalışmak ya da eğitim için buraya gelirken kuşla. İki varlık öne düşer. direk olarak bu noktaya uçar ya da daha ileri seviyelerde fizik plandaki çalışma odasından direk bu noktaya meteryalize olur. Varlık asasının Güneş topu olan ucunu diskin ve dolayısıyla da hexagramın ortasına bastırır. Geriye dönülür ve aynı kapıdan çıkılır. iki sütunun arasındadır ve üzerinde aşağıdaki hexagram ve semboller vardır. bordoya yakın ve gölgelidir. İlerde dört. Sütunların arka tarafı ve gök parlak laciverttir. İki yanda gene beyaz mermerden yüksek sütünlar. Onlar takip edilirken ayak seslarinin tınlamaları açıkça duyulur. Bir kapı ile karşılaşılır. Üzerinde durulan zemin hafifçe çöker gibi olur. Disk. koyu.gelişten sonraki gelişlerde kör beyazlık bölgesine geçilmez. Onların da ellerinde Güneş asaları vardır fakat onların asalarının boyları. Şimdi çıkılan ortam kıpkırmızıdır. Sıcak fakat rahatsız etmeyen bir atmosfer çevreye hakimdir.

İlerde bir altar. Ağızdan üçüncü bir varlık çıkar. Varlık. aynı Güneş asasını ortaya bırakır. masif taştan yapılmış olan altara eğilir ve elindeki. Siyah denilebilecek kadar koyu kırmızı bir pelerin giymektedir. Küçük parmak ve yüzük parmağı kapalı. Burada da bütün renkler kırmızının tonlarıdır. Saat aksi yönde iki tur kadar inilir. Varlık elini kaldırarak bir selamlama işareti yapar. Yolcular da ellerini aynı şekilde uzatırlar ve parmakları birbirine dokunur. Bu 204 . göğüse getirilir ve parmaklar kalp üzerine deydirilir. Ağızın iki yanında nöbetçi gibi iki varlık durmaktadır. Ya da cüceyi andırır. Bu işlemden sonra karşılıklı konuşmak mümkün hale gelir. Asalar arasında elektrik şeraresi gibi bir enerji akımı olur. Asaların karşılıklı olarak bırakılması işlemi sadece ilk geliş ve iletişim kurabilmek içindir. Aşağısı oldukça geniş bir salondur. Cüce varlık burada kalır ve yolcular iner. Bu bir tür şükran gösterimidir. Gözleri parlayan kocaman taşlardandır ve yakut oldukları hissini verirler. Döner merdiven gibi bir yere gelinir. Yolcular da asalarını bırakırlar. Signa Venta miğfreini çıkartır. Asalar altardan alınır. Ağzı açıktır ve bir kapı kadar büyüktür. Pelerin. İçerde başka bir varlık hemen hemen koşarak gelir ve geriye dönüp yürür. İnce. Burada yapılan bütün pratik çalışmalarda bulunur. Aslında da bir kapıdır. bütün duvar büyüklüğünde bir arslan kafası kabartması vardır. Kafasında aynı arslan başı şeklinde olan ve bütün başı kaplayan bir miğfer vardır. fizik planda. Bu varlık bir cücedir. Bu yapıldıktan sonra çalışmaya oturulur. etekleri yere sürünecek kadar uzundur. diğer üç parmağı alabildiğine açıktır. Altarın arkasındaki duvarda. Bundan sonraki girişlerde direk anlaşmak mümkündür. el aynı selamlama pozunda uzatılır. Yardımcı olur ve öğretir. Bu varlığın ismi Signa Venta’dır. Kapı/ağızın iki yanındaki varlıklar da aynı kılıktadırlar. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir çalışmaya başlarken.getiren ışıklı varlıklar bu kırmızı salona girmezler. güzel ve keskin hatlı bir kadın yüzüne sahiptir.

Signa Venta’ya göre. “Burada karanlık yan yoktur. İsteklerin iyi ya da kötü olması farketmez. RUH TOPU . Hexagram ise iki yönü de anlatır. İş konuları için arslanın ağzından direk ileriye. Her iki yanla da aynı anda çalışılır”. yardım ettirtir. Önce bir disk üzerine istenilen kişinin ismi uygun şekilde yayılarak yazılır. Duruma göre davranılır. Eğer tek çalışılacaksa Yolcu kendi formundan bir tane daha yaratıp. İsim. İsmin yazılması şöyle yapılır. Veya iki kişilik guruptaki arkadaşının formunu getirip. cinsel olaylar için sola. Buradaki çalışmalara hexagram sembolü hakimdir. İnsanları sıkıntıya sokmak için yapılır. 205 . diskin üzerine aşağıdaki gibi yayılır. yardımcı olarak kullanır. Kişi Pentagramdan çıkabilir fakat hexagramdan çıkamaz. Bu bölümdeki bütün çalışmalar iki kişilik çalışmalardır.Signa Venta”. Yönler aynıdır.KİŞİYİ YAKMAK “Buradaki yakma işlemleri kesinlikle öldürmek değildir. Kişiye kabuslar gördürmek. Nereye çıkacağını kestiremez. Bu bölümde yapılacak olan çalışmalarda. korkutucu etkiler yollamak için sağa. konuyu asıl isteyen yolcu da hazırlayabilir. Geçişler birdenbire olur ve insan hangi yanda olduğunu ayıramaz. Bu geçişler kişinin arzusuna göredir. insanların Astral kalıplarını ruh topu haline getirmek ve çeşitli maji uygulamaları öğretilir.bölgede. Pentagram tek yönlü bir çalışma verir. dolaşır durur. Tören öğrenilirken kullanılan isim beş harfli bir isimdi. Her şey bir yansıma içine girer. Bunu Signa Venta’nın kendisi de hazırlayabilir. lanet ve sıkıntı için arkaya yani girişin olduğu yöne. çalışmanın türüne göre şu yönlere gidilir. Kişiyi sıkıntı içine soktuktan sonra birdenbire iyiye çıkartmak mümkün olur. . içeri girilir.

Arap17 ve Tisan alfabeleri ile yazılışı görülmektedir. Lam ve 4 değerindek. Bununla beraber yukardaki örnekte üç alfabe de kullanılmıştır. Bu sadece bir öğrenim çalışması ve burada yazılı olan ismin de bir önemi yok. hexagramın merkezine koyulur.Yukardaki örnekte ismin Latin. 17 206 . Yazılış sırası aşağıdaki gibidir. olduğu gibi bırakıldı. örneğimizde görüldüğü gib yanlış yazıldığı için burada da düzeltilmedi. Çalışma ilk alındığı zaman henüz Tisan alfabesi geçirilmemiş olduğu için Arap alfabesi kullanılmıştı. Elif. Bu bölümde. Disk. bu alfabelerin herhangi birisini ya da mesela İbranice gibi başka bir alfabenin kullanılması olasıdır. D (Dal) harfleriyle yazılır. Çalışmanın alınışı sırasında isim. bizim tarafımızdan. Altarın üzerine büyük bir hexagram çizilir. Resimde bulunan Arapça örnekteki isim yanlış olarak 5 değerindeki He ile yazılmıştır. Arap alfabesi ile 600 değerindeki Hı. Bu isim. Bu da çalışanların iki ya da tek kişi olmalarına göre aşağıdaki gibi değişebilir. Uygulamayı yapanların isimleri heksagramın çevresine saat aksi yönde dağıtılır.

Aynı anda da diskin bulunduğu yerde kurbanın vücudu. Hexagram tamamlanmıştır. Her biri kendi tarafına ve aşağıya çekerek indirir. Ya da yolcu kendi elini gezdirerek yazıları oluşturur. Bu noktada Signa Venta. Bu yapıldığı 207 . Bülent ve Ozan isimleri. Signa Venta’nın elini gezdirmesi ile kendiliğinden yazılır. Göbek hizasına gelince ortaya ilerlenir ve çizgiler birleşir. Şimdi yolcular tarafından kurbanın vücuduna yeniden bir hexagram çizilmelidir. Latin alfabesi ile tek kişilik çalışma için sadece Bülent ismi ile yazılış şekilleri görülmektedir. İki yanda duran yolcular minik asalarının sivri uçlarını aynı anda kurbanın iki göğsünün ortasına batırırlar. Kurbanın insanlar arasında küçük düşmesi. Olması istenen işe uygun bir esma seçilir. Bu sefer asalar aşağıya batırılıp. asıl isteyen yolcu sağ tarafına geçerler. Signa Venta sağında. Bu esma yönetici olan yolcu tarafından asa ile kurbanın vücuduna oyulmuş olan heksagramın ortasına kazılır. gerekse yolcuların ellerindeki asalar küçülüp. Bu işlem iki kişi tarafından aynı anda yapılmalıdır. Birinci üçgen tamamlanmıştır. kurbanın baş tarafına ve olayı yürüten. Yazı bittiği anda dikdörtgen şeklindeki altar değişerek hexagram şeklini alır. Bu arada gerek Signa Venta’nın. bir hançer boyuna inerler. Ortada birleşerek ikinci üçgeni oluştururlar. sırtüstü yatar şekilde belirir. Bu yazılar ve çizimler altarın üzerine. yolcular solundadırlar.Örnekte Arapça olarak iki kişilik çalışma. yukarıya çekilirler. Kurbanın formu tamamen çıplaktır ve arslan başı olan duvara sağ yanı dönüktür. her bakımdan zorluk ve rezillik içinde olması için mesela KAHHAR ismi seçilir.

Bilekler kırılarak parmak uçları yukarıya bakar şekilde çevrilmiştir. Giriş salonun yani dikdörtgenin kısa kenarlarından birindedir. yanmaya başlarlar. Bu sözler İbranice olmakla birlikte buradaki duruma uygun olarak. Kurban ipnotik uykuya benzer bir durumdadır. görkemli bir kapı. dağlanmış olarak ete gömülüp. Yanma işlemi bitince el sürülmeden sadece düşünce ile kurbanın formu kaldırılır. İlgili yolcu sağına. Kazanın içinde kaynayan şey su değil. İki kanatlı büyük. Kısaca buradaki sözlerin kabalist gelenekle ilgisi yoktur. başının üzerinde iki elinin. Yanmış. aynı anda da biter. Ve Gedulah. İki ön kol yere paraleldir. Gözleri açık olmakla birlikte nereye baktığı pek belli değildir. o zamanlar bilinen en uyumlu sözlerdi. alevdir. Poz tam olarak Hıristiyan dua etme pozuna benzer sadece ellerin ikişer parmakları yumulmuştur. Signa Venta Asanın topuzuyla dokunarak ya da işaret ederek kapıyı açar ve Signa Venta önde olarak girilir. İçersi dikdörtgen şeklinde olan bir salondur. kollarını dümdüz yukarıya kaldırıp. Kollarını hiç kırmadan birer yarım daire çizdirerek yanlardan aşağıya indirir ve kasıklarının önünde parmaklarını tekrar birleştirir. Her yan adeta siyaha yakın koyu kırmızıdır. Birer kolundan tutarlar. Signa Venta Kollarını yukarıya kaldırdığı anda “Ateh. Malkuth. Ve Geburah. orada kalırlar. Kazana gelmeden önce zeminde büyük bir kapak olduğu görülür. Dirseklerde kırıklık yoktur. Karşıki duvarda aynı arslan başı kabartması ve tam önünde kaynayan bir kazan vardır. Tam ilerde büyük bir kapı vardır. Bundan sonra parmaklar ayrılmadan dirsekler kırılarak ön kollar kaldırılır. diğeri soluna geçer. sağ ve 208 . Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır fakat bu hitabe o zamanlar henüz geçirilmemişti. Bu sözler haraketlerle aynı anda başlayıp. Le Olaham Amen” der. Üçer parmak temas halindedir. Kazanın hizasında. Diğer ellerinde tekrar normal boyuna çıkmış olan asaları vardır. Bu sırada kurbanın ızdırap çekmesi ve kıvranması olasıdır. Signa Venta ellerini üç parmaklı selamlama pozuna geçirip. üçer parmağını birleştirir. Yürüme pozuna alınır.anda bütün harf ve çizgiler bir anda kızarıp. Kapının üzerinde yani üst eşiğin üzerinde de bir arslan başı kabartması görülür. Bu noktada dirsekler biraz yanlara açılmıştır.

tepede bitecek şekilde tersten yapılır. Bu kazandan kurban gene normal bedeni ile çıkartılır. Kazanın yanına gidilir ve kurban kaldırılıp.sol duvarlarda hexagram şeklinde bazı kapaklar vardır. Bu hexagramın çevresinde. koyulduğu soldaki duvardaki kapaktan alınıp buraya koyulursa kişinin yani kurbanın sıkıntıları biter. Top içeriye atılır ve kapak kapatılır. Buradan dışarıya çıkınca altarın yeniden normal dikdörtgen şekline girmiş olduğu görülür. Ve Geburah. Altarın önünde oturulacak koltuklar ve karşıda Signa Venta için bir koltuk vardır. 209 . Topun burada durduğu sürece kurban kurtulamaz. Malkuth. Eğer iki kişinin birden ilgilendiği bir çalışmaysa. Top buraya atılır ve atılırken aynı sözler söylenir “Ateh. Ve Gedulah Le Olaham Amen” denilir fakat el jesti aşağıdan başlayıp. Bu top. Bu yapılırken Signa Venta aynı sözleri söyleyip. iki yolcunun ismi de karışık olarak yayılmıştır. aynı jesti yapar. Topun üzerine başlangıçtaki diskin üzerindeki aynı dizaynla kurbanın ismi yazılır. kurbanın astral kalıbının ruh topudur. Solda bulunan hexagram şeklindeki kapak açılır. KURTARMA İŞLEMİ Top hexagramlı kapağın içinden alınır ve salonun kapısı ile kazan arasında. duvarda. Bir çığlıkla beraber kurban kaybolur. Kişi bu kata ulaşınca özel bölmeleri kendiliğinden teşekkül eder. zeminde bulunan kapağa asanın toplu ucu ile dokunulur. yani uçlarında saat aksi yönde yolcunun ismi. İstenilen yere götürülüp. Tamamen kurban yolcunun ya da yolcuların kontrolünde ve sıkıntı halinde olur. Top. istenilen çalışma yapılır fakat çizimler kurbanın vücudunda kalır. Bunlar artık hiç silinemezler ve kişiyi devamlı olarak yolcunun kontrolü altında tutarlar. Kapı kapatılınca hexagram saat yönünde dönmeye başlar. çevresinde gene isimler yazılı olan fakat saat aksi yönde dönen hexagramlar vardır. Bununla beraber kişinin tamamen düzelmesi istenirse yapılması gereken işlem farklıdır. Tam karşıda. Kapak açılır ve içi kan dolu bir kazan yukarıya çıkar. Bu bölmelerden ayrıca her yolcu için birer tane vardır. Bir anda kazanın alevleri söner. içine atılır. harf harf yazılıdır. Signa Venta ya da ilgili yolcu elini daldırır ve kazandan bir top çıkartır.

. İstenen kişi önce aynı şekilde hexagrama alınır. takdis edermiş gibi deydirir. yeşil. heksagramın ortasına bir daire çizer. Bu yüzden Signa Venta. Öğrenim sırasında üzerinde uygulama yapılan kişinin ismi sekiz harfliydi. Bu odada top sağdaki hexagramın içine koyulur. Olay seksle ilgili olduğu için merkezde Venüs sembolü vardır. Yolcunun çevresinde parlak. Aşağıda birleşirler. Olayı durdurmak için top buradan alınıp. Top atılmadan önce gene üzerine isim yazılır. Sağa sapılır. Bu odada da kırmızı hakim olmakla beraber pembe. Daireye tepeden başlanıp..’yı hayatının sonuna kadar (Veya önceden tayin 210 . Fakat istenen kişiyi her ikisinin de kullanması şart değildir. saat yönünde dönen heksagramın içine yerleştirilir. piramit gibi bir şey oluşur. kısımlar da görülür. “Venüs adına .. vs. İsim ya da isimler düz yazılır. Çizimi yapan yolcu dairenin merkezine kendi ismini yazar. Bu çalışma da iki kişi tarafından yapılır.DÖRDÜNCÜ KAT .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA . ismi diskin üzerine daha değişik bir şekilde yazdı. İki kişi de istiyorsa. saat aksi yönde çizilir.CİNSEL AMAÇLI YAKMALAR) Cinsel amaçlar için altarın sağına gidilir. Kurbandan iki kişi de istifade edecekse dairenin çizimi için hançerler aynı anda en tepeye batırılır ve herkes kendi yönündeki yarım daireyi çizer. karşıki duvardaki.. İkisinin ismi karışık olarak yazılır. Yazı ve çizimlerin yanmasından sonra ilgili yolcu kurbanı kucağına alır. Bu hexagram saat aksi yönde döner. Bundan sonra asayı yolcunun sağ ve sol omuzlarına dokundurup. Kurbanın göğsüne hexagram gene iki kişi tarafından çizilir fakat ilgili olan yolcu tek başına. Katlamalı değildir. Karşıdaki duvarda gene bir arslan başı kabartması ve ortada kazan vardır. Topun atılmasından sonra Signa Venta yolcuya diz çöktürür Elindeki asayı başına.

fantastik bir canavar imajı verebilir veya isterse kendi görüntüsünü korkunç ve rahatsız edecek şekilde gönderebilir. Burada kurbanın ne görmesi isteniyorsa o söylenecek. Sadece hexagramın ortasına Neptün sembolü koyulur. şekiller ve harfler çizilir. sıkıntı vermek. 211 .edilmiş süre kadar) her türlü isteğini yerine getirmesi için sana veriyorum” der. Kazanın olduğu odada duvarlar bir pemde. Bundan sonra formla birlikte soldaki odaya girilir. yılan. DÖRDÜNCÜ KAT . bulunduğu odada çeşitli tıkırtılar. İki kişi uğraşılacaksa biri sağına. diğeri soluna geçer. Kırmızı bölümler sert amaçlı seksüel yaklaşımlar içindir. rüyanda beni (Ya da Bizi) şu şekilde görmeni istiyorum (ya da istiyoruz)”. Kısaca her ne istenirse o telkin edilmelidir.Signa Venta”. “Sen (Kurbanın İsmi) şu anda. Kurbana şu şekilde hitap edilir. Bu işlemlerden sonra altarın olduğu ana salona dönülür. Yolcu bir köpek. bir kırmızıdır. Burada top sağa. Elleriyle birer kolundan tutarlar. Bu odada da ortada bir kapak vardır fakat buradan kazan çıkmaz. İki ya da tek kişi çalışılması farketmez. göğsüne aynı şekilde hexagram. Kapak açılır ve aşağıya inilir. Burası tamamen şeytani işler ve köleleştirme türü şeyler içindir. Ortada bir masa ya da kurban taşı benzeri bir şey vardır. Aşağısı tamamen kırmızı bir odadır. Kişiyi anında kabuslarla rahatsız etmek. Tabii Sigan Venta her zaman mevcuttur. Kurbanın formu masaya yatırılır. Çizilenler yanar. korkutucu şeyler meydana getirmek. Kurbanın formu buraya yatırılır. yatağının sallanması ve benzeri şeylerdir. durdurmak için sola atılır. .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KABUS ODASI) “Kişiye kabus vermek yakmakla aynı şey değildir. Burada da arslan. Buradaki çalışma yöntemi de aynıdır. Bu odadaki imajlar daha değişiktir. kazan ve duvarlarda hexagramlı kapaklar vardır.

Signa Venta”. “Bu tip bir denemeyi ilk başta bulunduğunuz odada bile yapabilirsiniz. Buradan kontrol altında tutulup.Signa Venta”. çıkartılır. Bu işlem fiziksel plandaki bir çalışmayla da desteklenebilir . Fizik planda ruh topu olamıyacağı için hexagramın ortasına kurbanla ilgili saç. aynı şeyler söylenerek kazanda ruh topu haline getirilir. Aşağısı karanlık bir ortamdır. İlk iki gün sallanır. Türkçe ya da Tragna alfabesi ile yazılması farketmez. Karşılıklı otururken batıya. İsim yaldızla yazılır.“Bu da yeterli görülmezse burada bir kazan vardır. herşey anında gönderilip. Fizik planda bir hexagram çizilmesi şarttır. Zeminde bir hexagram ve hexagramın ortasında da kürenin oturabileceği gibi. Kişinin yattığı yatağın hafif hafif oynadığı düşünülür. fazla derin olmayan çanak şeklinde bir çöküntü ya da bir çanak vardır. Topa aynı telkinler yapılır ve çalışma sonunda duvardaki hexagramın içine kapatılır. Diskin hazırlanışında sadece harfler yazılır. Hexagram doğu batı doğrultusunda çizilmelidir. Herhangibir tıkırtı ya da bir cismi oynatmak gibi. Top ortaya koyulur. Ondan sonraki günlerde de kurban sallandığını 212 . aynı şeyler yapılıp. Kurbanla ilgili disk. Kartonun kendisi daire şeklinde kesilir. “Burada istenen şeye göre. Önce kurbanın ruh topu yapılır. Disk kartonu hexagramın merkezine. resim gibi meteryaller koyulur.Signa Venta”. Arapça. İki yolcu hexagramın iki üçgeninin sivri uçlarına otururlar. mesela sürekli olarak yatağının sallanması filan için belli bir süre imajinasyon yapılmalıdır. Etkiler yaklaşık olarak bir hafta sürer. tırnak. Bu odada sadece sol duvarda hexagramlı kapaklar vardır. Saat yönünde dönmektedir. yuvarlak kesilmiş siyah kartondan hazırlanır. Asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır ve aşağıya inilir. Siyah oda. asıl ilgili. Ondan sonra kurbana yoğunlaşılır . Daire çizilmez. Bu kolaydır. yüzü doğuya dönük olarak. Kurbanın odasında poltegeist olaylarının oluşması için de aynı işlem yapılır. onun üzerine de kurbanla ilgili meteryal koyulur. Bunun için iki kişi olunması şarttır. idareci yolcu oturur. Kişi ruh topu haline getirilip öyle çalışılır . Bu işlemin yapılışı da şöyledir. Kişinin formu.

Yukardaki odada rüyaya girme çalışmaları da yapılabilir. Çalışma sistemi aynıdır. Turuncu odada iki. Sadece iyi rüya olur . Aynı kişi üzerinde çalışmanın tekrarı istenirse top hexagram hücresinden alınır ve üzerinde çalışılır. oturulur. Bunu devamlı olarak yapmak mümkündür. gibi geniş kapsamlı olaylar da olabilir. Fizik planda zemine sarı bir kağıt koyulur.. DÖRDÜNCÜ KAT . Ancak bu çalışmalar sadece olumlu yönde olabilir. Onu rahatsız ederler. Aynı şekilde yere oturulur. üç. Buraya gelinir. Dolayısıyla kurban odasında bu tipleri de görebilir. Gene kişinin bir resmi ya da meteryali gerekir fakat tanıdık birisi veya birileri olursa sadece isim de yeterlidir. cüceler vardır. Asıl gönderici gene doğuya dönük olarak oturur. sayıda kişi üzerinde çalışılır. Bununla beraber yolcular siyah odada çalışırken her zaman bu varlıkları görmeyebilirler. Top hexagrama yerleştirilip. dört kişi olabilir. Bunlar mavi ve kırmızı varlıklardır. Bunların çalışması sonraki bölümde bulunur. Üzerine şekil ve isim yazılır.Signa Venta”. Gene ortada hexagram vardır. Bütün işlemler aslında bu varlıkları kullanarak yapılır. Burada sadece para ve iş konularında batırma ve yükselme çalışmaları yapılır. Bunlar bu odanın bekçileridir. Bu noktada fizik plana dönülüp. İş konularında olaylar daha değişiktir. Şirket vs. Fizik planda çalışırken de önce buraya gelinir. arslanın ağzından girince turuncu bir odaya girilir. vs.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ KONULARI) Arslan tapınağında düz ilerlenip. Burada bazı kısa boylu tipler. “Bu şekilde sıkıntı olmaz. Mavi olanlar tıkırtı yaparlarken kırmızılar direk olarak kurbanla ilgilenirler. Yalnız kişiler teker teker ele alınarak (Yani şirket gibi kuruluşlarda) 213 . Mesela üç. Hiç bir zorluğu yoktur. işlemler yapılır. Çalışmada gözler kapalı olacağı için zaten siyah oda ile bağıntılı olunur. Çalışma sırasında Signa Vent burada bulunup. O tür bir kuruluşu batırmak bir çok kişiyi birden etkilemektir. yeniden top yapılmaz.zanneder. Çalışma sonunda top hexagram hücresine kapatılır. yardımcı olur.

karşı duvarda Arslan kafası ve yanlarda hexagramlı dolaplar vardır. Eğer bir şirkete yardımcı olunmak istenirse aynı çalışma yapılır fakat top diğer duvardaki. Aşağıda. Ne gerekiyorsa yapılır. Şirketi meydana getiren kişilere ait üç. dört kişi birden de olabilir çünkü sistem. bilinmelidir. batırılması planlanacaktır. Gerekli işlemden sonra kurbanla birlikte turuncu odaya geçilir. Olay tamamen sonuçlanınca yani istenen iş fizik planda tamamlanınca top buradan alınıp. Bu işlem şirketi tamamen iptal eder. grup sistemidir. Gereken her şey önceden hesaplanıp. saat aksi yönde dönen hexagramın arkasına kapatılır ve o şirket tekrar batırılmak istenene kadar orada kalır. dört top varsa hepsi birden bir büyük kürenin içinde toplanacaktır. Çalışma bir hafta sürer. yere bir hexagram çizilir. odadaki ayrı bir kazana atılacaktır. Satürn. Burada üç. 214 . Çalışmada şirket bölüm bölüm yükseltilir. aynı kabus odasındaki gibi ortaya koyulur. bu şirket yolcular olacaktır. Hexagram gene aynı şekilde dışardaki salonda çizilir. sonra kişi orada oluşur. Vücutlara gene hexagram çizilir. Şirketi temsil eden top altı gün boyunca burada bırakılır. Bunda da altı gün çalışılır. Hexagramın ortasına Merkür. Kurbanların formları özellikle çıplaktır. Mesela bu şirket dışarıya yönelik iş yapıyorsa o kesilecektir. sıkıntıya sokmak içindir. Sonra bu şirketin başka bir şirket tarafından ki. aynı şekilde çalışılacaktır. Burada da aynı şekilde bir kazan. Ona ait olan ne varsa elinden alınacaktır. Her gün aynı yere gelinip. Şirketin her gün ayrı bir bölümü çökertilir. Kurbanın iflas ettirilmesi için arslana arka dönülür. zeminde kapak. İlk önce şirketin bütün durumları imajinasyonla incelenir. saat yönünde dönen hexagramın arkasına kapatılır. Bu semboller batırıp. Yükseltme işlerinde planeter sembollerde Satürn yerine Jüpier yapılmalıdır. asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır.çalışılır. Neptün sembolleri çizilir. Top. Altı gün sonra top yukarı çıkartılıp. Bu son kazandan top geri alınmaz. Şirketin ismi de olmalıdır. Güç buradan çeşitli yerlere kanalize olur. Önce diske isim yazılır.

Gene sütunlu bir yoldan yürünür. Bazı sesler duyulmaktadır ve boyuna asılmış olan hexagramlar hafif hafif parlamaktadır. yolcularda olan aynı Güneş asasından vardır fakat onun asasının ucundaki Güneş sembolü küre şeklinde değildir. Buradaki pencerelerden çalışmaların gelecekteki olası sonuçları izlenir. Değişik insan figürleri.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KAYIPLAR BÖLGESİ) Bu bölüm için majikal enstruman olarak bir kağıda hexagram çizilir ortasına yolcunun ismi düz olarak yazılıp. Varlık yolcuları sağ taraftaki bir odaya sokar. Burada görülecek fazla bir şey yoktur. birbirine karışmış yüzler görülür. Asayla kapı açılır ve çıkılır. bu katlara direk olarak ya da bilinçsizce kayanların kaybolduğu bölgelerden biridir. İlerde kaya gibi bir şeyin üzerinde Pan’a benzeyen. İlerlenir ve karanlık bir odaya girilir. İçerde mor. Sıcak bir hava akımı vardır. renk girdapları oynaşır. üç metre boyunda bir varlık oturmaktadır. DÖRDÜNCÜ KAT . Pan’a benzeyen varlığın elinde de. Kırmızı bölgeye geldikten sonra sağdaki kapıdan girilir. Yolcular bu bölgeden geçişleri sırasında sütunların ardından bazı görünmeyen varlıkların kendilerini gözlediğini açıkça hissetmişlerdi. İstendiği takdirde toplar buradan alınıp başka bir bölüme götürülür. kırmızı. Olaylar sanki bir film şeridi gibi seyredilir. Yolcuların girişinden sonra kapı kapanır. Orada yapılan çalışmaların geldiği yerdir. en az ikibuçuk. Burası yolunu kaybedenlerin düştüğü. boyuna asılır. Pan dışarda kalmıştır. Yatık elips biçimindedir. İçersi boyunlardaki hexagramlardan gelen ışıkla hafif hafif aydınlanmaktadır.DÖRDÜNCÜ KAT .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SONUÇ PENCERELERİ) İlerlenir ve duvarlarında bazı pencereler olan bir koridora çıkılır. 215 . Dışarda gene aynı Pan’a benzeyen varlık beklemektedir. Işıktan kaçan bir sürü acayip varlık farkedilir. Buradaki varlıklar yeni gelen varlığın enerjisini emerler. Bir sürü çıplak insan formu farkedilir. Burası üçüncü bölümün alt bölümüdür. İçerde erotik bir atmosfer vardır. vs.

Mesela bunlardan birisi. Simsiyah bir boşlukta yukarıya çeken bir girdabın içinde yükselinir. Merdivenler bitince ilk baştaki kırmızı salona gelinir. burada kazana atılan top. insan yüzlü. Bu bölümde sola dönülür ve düz bir yolla karşılaşılır. Kurban taşının çevresinde bazı tipler ve taşta yatan bir insan formu görülür.Ve gene istenirse olaylar daha yumuşağa ya da serte çevrilebilir. Bir anda gri bir ortama çıkılır. DÖRDÜNCÜ KAT . tahtın arkasında da bir keçi tanrı heykeli vardır. İstenilen ilaveler yapılır ve sonra ikinci bir kazanda tekrar top haline getirilir. Mesela lanet çalışmalarında. Boyunda taşınan hexagramların ışıltısı varlıkları kaçırtır. Aşağıda toplar üzerinde çalışma yapılmışsa. keçi kafalı ve vücutlu. Burada bazı varlıklarla karşılaşmak mümkündür. beden olarak çıkar. Bu görünüm ilk gelişteki öğrenim içindir. Buradaki odada da aynı arslan vardır fakat daha koyu renkli ve vahşi görünümlüdür. Göz alabildiğine düz bir arazi. Bunlar gerektikleri zaman 216 .BEŞİNCİ BÖLÜM (RUH YIRTMAK) Kırmızı giriş odasından sola sapılır ve buradaki kapıdan girilir. Dişlerinden kan damlar. İlerde zemine çizilmiş olan çok büyük bir hexagram görülür. Sonraki gelişlerde insan figürü ve varlıklar yoktur. Merdivenler çıkılır. Arslanlar da aşağıda kalır. topların birlikte getirilmeleri ve tekrar yukardaki hexagramlı dolaplara atılmaları gerekir. Bunu yapabilmek için iki gün çalışmak lazımdır. hexagramın dışında sivri uç hizasında bir taht. Pan’a benzeyen varlık buradan sonra gelmez. kafasının iki yanında boynuzlar olan bir varlıktır. İlerde bir merdiven görülür. havalanan toz gibi gri bir kül tabakası ile kaplıdır. Burada bekleyen büyük arslanların üzerinde ilerlenir. gene mesela kişi ayrıca narkotik maddelere müptela hale getirilebilir. Bu bölümde olaylar güçlendirilir. Burada yukarıya çıkılan direk bir yol vardır. arkada ve ilerde. Ortasında bir kurban taşı. Zemin adım attıkça bulut gibi dağıp. Gök yüzü daha açık gridir.

Bundan sonra hançerler bırakılır ve eller kurbanın üzerine uzatılır. Tamamen çıplaktır. üç. Artık kurbanın kendisine ait olan bütün negatif yanları. Tek olma durumunda yolcu diğer üç yardımcı varlığı çağırır (İki kişiyseler. Bu varlık kurbanın benliğini tamamen ele geçirdiği için mutludur. soldakinin ismi Kindar ve ayak tarafında duranın ismi de Zoksen’dir. Bu sözler söylenince keçi tanrının enerjisi kurbana girer. Bunlara infazcılar denilir. burada yapılacak olan ruh yırtma ya da ruh parçalama töreni öğrenilir. Ondan. Yolcu kurbanın baş tarafına geçer. Bir anda tahtta kurbanın aynısı oluşur. Çıkan kötü bir varlıktır. kincilik kendini yok etme meyilleri. İki kişiyseler birisi ayak tarafında durur. intikam. Bundan sonra yolcu ellerini kurbanın başına koyar ve “Seni keçi tanrı adına (Baphomet. kıskançlık. buraya gelinir ve kurbanın formu oluşturulur. Başı taht yönündedir. Kurban titremeye başlar ve göğsü yırtılır. Tırtırlı bir sesi vardır. Saplamaya gerek yoktur. dört ya da tek kişi tarafından yapılabilir.yolcular tarafından çağırılırlar. İçinden başka bir varlık çıkar. Gözleri yukarda tarif edildiği gibidir. şeytani vasıfları. 217 . göz bebekleri ve irisleri siyahtır. Hatta ilk gelişte rasgele bir formun üzerinde uygulama yaparak yolcuya öğretirler. Gözleri fosforlu yeşil. keskin hatlı ve şeytani ifadelidir. iki yardımcı çağırılır). İlk geliş durumunda tahtta oturan bir de kadın figürü vardır. Dört kişi aynı anda hançerlerini yukarıya kaldırırlar ve saplarmış gibi indirirler. ÇALIŞMA Çalışma iki. Pan ya da Tıkaslion denilebilir) takdis (Ya da kurban) ediyorum” der. Suratı sert. Taht boştur. Form kurban taşına yatırılır. Baş taraftaki yolcunun sağında duran varlığın ismi Setoh. yok etmek.

dönülür. Ancak her telkinin beş defa tekrarlanması gerekir. burada kalır. Kişi yavaş yavaş değişir ve tezahürler izlenir. 218 . Kblan çalışmalarının ilk dönemleridir. DÖRDÜNCÜ KAT NOTLARI Dördüncü katta alınan bazı bilgilerde ayıklama yapılması gereklidir. suratı mum gibidir. İstenildiği kadar. Bu çalışma dört defa tekrarlanır. çeşitli telkinler verilebilir. Çalışmayı fiziki planda desteklemek de mümkündür. Ortaya. Bu çalışmaların yapıldığı dönem. Zaten Saki de bu gibi şeyleri yani ruhunu Şeytan’a satmak gibi Ortaçağ inançlarını ciddiye almamaktadır. bilinçaltlarında bulunan bazı şeyler yüzünden saçmalanmış olabilir. DİKKAT: Herhangi birisine bu işlmler uygulanmadan önce iyi düşünmek gereklidir. Çalışma bitince her şey olduğu gibi bırakılıp. Yolcu ellerini kurbanın kafasına koyar ve “Artık senin kişiliğin bu şekildedir” diye telkin verilir. Bu törenle istenilen olayların gerçekleşmesi çok uzun sürer. En az altı ay içinde görülür. Zemine makul büyüklükte bir hexagram çizilir ve içinde çalışılır. Mesela. Kara Güneş başlıklı kısımda görüşülen varlıklar Karanlık yana geçiş. yani dördüncü çalışmanın bitiminde negatif varlık bu kata ait bir parça olup. infazcılar ve tahttaki varlık aynı şekilde bekler bulunur. Yolcunun yüzü doğuya dönüktür. Bu bölümde yapılan çalışmanın geri dönüşü yoktur. kanlar içinde. Dolayısıyla yolcuların bilinçleri daha hamdı ve maji konularında. Çalışmanın sonunda. Kurban taşındaki kişi yırtık durumda. Bu andan itibaren varlık ve kurban yolcunun kontrolündedirler. alkol ve narkotik maddelere meyil gibi vasıfları tamamen ortaya çıkmıştır. Her gelişte kurban. İkinci bölümde. Şeytani güçlere biat etmek gibi şeylerden bahsetmişlerdir. Çalışmalar peşpeşe ya da gün aşırı yapılabilir. Kblan çalışmalarında bu gibi şeyler yoktur. Tabii yırtma işlemi sadece birinci çalışma içindir. kurban taşına kurbanın bir meteryali ya da mum bebeği koyulur ve bu bölümle rabıtalı olarak çalışma yapılır.intihar.

Seksüel amaçlı ruh yakma bölümünde kullanılan “Venüs adına. Bu kata geçiş üs piramitinin toptan haraketi ile olur. Yani çift ayna enerjisi ilk girişler ve eğitim çalışmalarında şarttır. Cephe güneye doğrudur. Arinna vs. BEŞİNCİ KAT Bu katın bütün bölümlerine ait çalışmalar için fizik plandaki altar kuzey. gibi isimler de kullanılabilir.Bütün katlar birer geçiş bölümü olmakla beraber Beşinci kat özellikle bir geçiş bölümüdür ve aynı zamanda yolcunun gücünün bir derece artmasıdır. Aynaların biri kuzey. Altındandır ve her yanı yakut kaplıdır. Piramit. Bununla beraber çift ayna düzeni ilerlemiş çalışmalarda fazla gerekli olmayabilir. Asa uzun bir Hırıstiyan haçına benzer. yere ya da havaya bir şeyler çizmek için kullanılır. Yolcuların aynada görülmeleri fazla önem taşımaz. fiziksel plandaki çalışma odasında iki tane ayna bulunması gereklidir. Bu katta çalışma yapılırken. diğeri güney duvarına koyulur. yolcularla beraber yükselir ve hafif hafif saat aksi yönde dönerek. Tepesinde minik bir kırmızı piramit vardır.. içinde bulunulan fizik plandaki çalışma yerine göre kuzey yönünde ilerler. Aynaların birbirlerini ve altrarı görmeleri gereklidir. Aynı zamanda koruyucudur. kırmızılı renklerin hakim olduğu görülür. Burada Ankolia. Piramitin dışındaki çevreye mavili. Bir süre sonra piramitin dönüşü hızlanır ve duvarları kısmen şeffaflaşır.İkinci olarak. Bu uç. Altar ve yolcular aynaların arasındadır. Durduktan sonra dışarısının simsiyah bir 219 . Daire gelen herhangi bir etkiyi ayna gibi geriye yansıtır.. güney doğrultusuna yerleştirilir.” sözü. Dönüş yavaşlar ve sonunda tam olarak durur. yeşilli. Beşinci katın girişinin majikal enstrumanı bir asadır. çalışmanın herhangibir sembol ya da güce ithafı içindir.

ortama alışınca gök yüzünün koyu lacivert olduğu ve ufukta. yukarsı yoktur. Tapınağın ortasına doğru ilerlenir. Sanki Güneş doğarmış gibidir. yukarıya kayarak açılır ve yolcular çıkarlar. Hiç bir gölge yoktur. Siyah cüppeli ve kukuletalıdır.mürekkep denizi gibi olduğu görülür. dağların arasında çok hafif bir aydınlanmanın olduğu görülür. karşı duvardaki ayna görülmemektedir. Bekçi asasını sağa sola sallar ve tapınak yukardan aşağıya doğru aydınlanır. Yüzler. Tapınak görünümünde olan ve çok eski olduğu izlenimlerini uyandıran bir yere gelinir. Bir süre daha geçip. Burası Beşinci Kat’tır ve Kabalist ekoldeki planeter temsilcisi Mars olan sefiranın karşılığıdır. klasik Yunan tapınakları gibi bir yapı. Bir süre bekleyip. onun yerine bir kapı vardır. Bu varlık. Zeminde bir beşgen şekli ve 220 . İlerlendikçe aydınlık da tedricen artar. Aşağıya inmek ya da yukarıya çıkmak için inmeyi ya da çıkmayı düşünmek yeterlidir. geriye döner. Sütunlardan meydana gelmiş. Arazi geniş. ortama alıştıktan sonra aşağıya doğru inen ip merdiven yada benzeri bir şey görülür. kat girişinin bekçisidir. Sırtına gümüş simle daire içinde olan bir pentagram işlenmiştir. Burada sözü edilen merdiven imajinatif bir şeydir. Bundan sonra bekçi tamam der ve takip edilmesini işaret edip. Piramitin altı şeffaftır ve içi görülmektedir. Bundan başka hiç bir yazı yada sembol yoktur. Dışarsı tam bir siyah mürekkep denizinin dibi gibidir. Sadece geriye bakılınca piramitin içi ve kapı görülür. Kapı. Aydınlanmanın doğrultusunda ilerlenir. kırmızı toprak ya da kildir. Artık. Aşağıda da her yan simsiyahtır. Elinde aynı asadan bir tane taşımaktadır. kuru ve taşlıktır. Zamin kuru. havada durduğu görülür. Asasını yolcuların asaları ile çatıştırır ve havada bir ışın dalgalanması olur. Piramitin zeminden beş metre kadar yüksekte. Bu nokta yolcuların şuur yapılarına göre değişir. İlerden bir varlığın geldiği görülür. Doğrudan boşluğa atlamak ya da herhangibir başka şekille karşılaşmak mümkündür. Yolcular sırtlarını masaya dönerler. piramitin içine göre olan izafi kuzeye dönmüştür. Aşağısı.

İlerlenen doğrultuya “Bir” denilirse. Çevresini daireye alır. Aşağıda. ateş çemberine doğru ilerlerler. Platform ateş çemberinin tam ortasına iner. Beşgenin ortası yani yolcuların bulunduğu yer dönmez. Yıldızın daireye alınması tamamlanınca havadaki şekil kendiliğinden yatık 221 . Ateşin çevresindeyse. Parmağında aynı daire ve düz pentagram sembollü bir yüzük vardır ( ). Sol elini uzatır. oraya kadar götürmüş olan bekçi ayrılıp. Platform hem dönüş olarak. Saçları iki yanda örgülüdür. Yolcular önünde eğilirler ve elini öperler. TAKDİS TÖRENİ Üzerinde durulan beşgen hafif hafif dönerek havalanır. Pentagramın kolları saat yönünde döner. beş tane yol vardır. Yolcular pentagramın üst ucu doğrultusunda dümdüz. gitmiştir ve platformun üzerinde sadece yolcular vardır. Ateş çemberi aralanarak yol verir ve yolcular bu bölümün rehberi ile karşılaşırlar. Rehber elinde aynı asadan bir tane tutar durumda ve yüzü açık olarak yerde oturmaktadır.ortasında bir yıldız vardır. pentağram düzeninde. ateşin çevesindeki beş kişinin bulundukları doğrultularla çakışır durumdır. hem de yön olarak hızlanmaya başlar ve hızla. Yıldızın ortasında durulur. karanlıklar içinde geniş bir meydanın olduğu farkedilir. Platformun çevresindeki pentagramın kolları. Çevre alaca karanlıktır ve sadece bulunulan yere donuk bir aydınlık hakimdir. Donuk beyaz saçlı. sarp ve vahşi yerler. Çevrede daire şelinde dizilmiş otuz tane sütun olduğu sayılmıştır. Önce birinci kola girilir. Aşağıda volkanik bir arazi. yaşlı bir erkek görünümündedir. durum aşağıdaki şekildeki gibi tanımlanabilir. Kızılderiliye benzer bir tip. Tapınağa girdikten sonra. beş köşeye oturmuş olan beş tane varlık ya da bekçi vardır. Bulunulan noktadan beş yöne doğru. yolcuların geldikleri yöne doğru ilerler. Meydanın ortasında çember şeklinde ateş yanmaktadır. yanardağlar görülür. havaya bir düz yıldız çizer. Ayağa kalkar. Yolcunun doğrulmasını ister ve asası ile yolcunun kafasının önünde.

Malkuth. Elli.Herkül tipli iriyarı bir erkek. kanatlı ve kartal başlı bir erkek. İçersi koridor gibi uzun bir salondur. Asa sembolün ortasına dokundurulunca kapı açılır. Tam ortasına gelince rehber tekrar asasını zemine dokundurur ve buzun bir bölümü çökerek açılır. Her heykelin aynısınden bir tane de tam karşısında vardır. Yani her iki yandaki heykeller aynıdır. Donmuş gölün üzerinde yürünür. Rehber asasını indirip suya dokunur ve su bir anda donar.duruma girer ve yolcunun kafasından geçer. 222 . Heykeller girişten ileriye doğru şöyledir: 1 . İniş sırasında duvardaki buz kristalleri açıkça görülmektedir. 2 .Elinde asa tutan. Kapının üzerinde beş oklu bir Mars sembolü vardır. İlerde bir göl görülür. Bundan sonra rehber dönüp ilerler.Sekmet yada ona benzeyen bir tip. 3 . Fosforlu boya dökülmüş gibi ışıl ışıl yanan cam göbeği renginde bir göl. altmış basamak kadar indikten sonra kırmızı bir kapıyla karşılaşılır. Merdiven mavimsi bir ışıkla aydınlatılmıştır. Aynı işlem diğer yolcuya da tekrarlanır. 4 . Bir anda derinlik kazanarak ışıktan bir silindir gibi yolcunun vücudunu kaplar ve kaybolur. Ve Gedulah Leolaham Amen” sözlerini teleffuz eder. Merdivenli bir giriş belirir. BEŞİNCİ KAT .Tek boynuzlu bir at. Yapılan işlem bir enerji kaplamasıdır ve bu katın bütün bölümlerinde koruyucudur. Yolcular onu birkaç adım arkasından takip ederler. Her iki yanda eski savaş tanrılarının heykelleri görülmektedir.BİRİNCİ BÖLÜM (SAVAŞ TANRISININ TAPINAĞI) Yol aşağıya doğru meyil kazanır. Bu işlem yapılırken rehber “Ateh. Ve Geburah.

diye iki. altı kollu bir tanrı heykeli görülür. Miğferin üstünde üç yana bakan birer kartal kafası vardır. Pentagramın iki bacağı giriş yönüne yani yolculara dönüktür. Burada kişilerin gücünü emmek. karşılaşılan şekillerin şöyle veya böyle. Başında bir miğfer vardır.5 .Boynuzlu veya boynuzlu miğfer giymiş. Mızraklar yok etmek içindir ve bu sadece dışarıya kullanılır. Zemin beyaz dalgalı siyah mermerdendir. Ortada yuvarlak ve üzerine bir pentagram çizilmiş olan bir masa vardır. İki el birleşir ve alındaki enerji ile birleşerek ortaya gereken tür enerjiyi yollar. farklı imajlar algılamalarındandır. Şimşekler gücü temsil eder.18 Bunlar tarih boyunca bütün kavimlerce tanınmış olan ve benimsenen çeşitli savaş tanrılarının sentezleridirler. Burada çalışma yapılırken heykelin gözleri açılır ve pentagramın ortasına enerji verir. elindeki mızrağı atış pozunda tutan bir erkek. İlerlenir ve koridor geçilince daire şeklinde bir meydana çıkılır. enerjisini almak veya güçlenmek. Heykelin gözleri kapalıdır. yok etmek. Bulunulan meydanın en dış tarafında daire şeklinde dizilmiş sütular vardır. Bu sadece yolcuların kendilerine kullanılır. Tanrı formunun ellerindeki aletler buna göre kullanılır. gerekse başka bazı yerlerde. 18 Gerek burada. güç vermek için çalışmalar yapılabilir. Kılıçlar savaşmak içindir. 223 . üç farklı şekilde olabileceklerinin belirtilmesinin nedeni çalışma sırasında farklı yolcuların. Burada da bir yolcu başında boynuzlar olan bir tip görürken diğeri. ortadaki kollarda birer kılıç ve üstteki kollarda da birer yıldırım vardır. Bununla beraber bunların üçü de istenildiği takdirde dışarıya kullanılır fakat mızraklar asla kendine veya iyi niyetle dışarıya karşı kullanılamaz. Heykelin her yanında üçer kolu vardır. Daha ilerde siyah taştan. boynuzlu miğfer giymiş bir tipleme algılamıştır. En alttaki iki elde adeta birer hançer büyüklüğünde birer küçük mızak. Bu da kendine kullanılır.

Olayı yürütecek olan yolcu yıldızın giriş yönüne göre sağda kalan ayağının hizasındadır. Buradaki form aslında cinsiyetsiz fakat başta erkek gibi kabul edildi. uygulamaya göre şekilden şekile değişir. kendisini de bir sürü değişik yerden birine yollamaktır. Rauf’un bütün enerjisinin bir ay müddetince bitip kaybolmasını. Bu süre bir saatten bir yıla veya sonsuza kadar olabilir. enerjisini yok etmek. Bunlar kurbanı germek için kullanılırlar fakat bu. Bunun yerine herhangi bir isim olabilir. Bilinen herhangibir mitolojik savaş tanrısının ismiyle anılması hiç farketmez. bilinen form uymasa da.Buradaki savaş tanrısı çağlar boyu kavimden kavime ismi ve şekli değişmiş olan savaş tanrısının. çalışmanın yapıldığı sırada rasgele seçilmiştir. Çevresinde bir daire vardır. çevresini tahrip etmek ve benzeri şeyler için yapılacak çalışma anlatılmaktadır. Çalışmanın hitabesi şu şekilde yapılmalıdır.19 19 Buradaki ithafa kullanılan İndra ismi Hint mitolojisinden. Bir anda soldaki duvarda bir pentagram meydana gelir. Önemli olan bilinen bir savaş tanrısı 224 . “İndra adına bu seramoniyi açıyorum. YOK ETME ÇALIŞMASI Burada kurbanı öldürmek. Burada duvarlar haraketlidir ve pentagram kayarak heykelin tam karşısına gelir. hayatının silikleşmesini ve hiç bir şey yapamamasını İndra’dan istiyoruz”. Rehber pentagramın sivri ucuna geçer. Pentaramın beş ucunda da birer büyük çivi görülür. Buna rağmen. Eğer niyet ölüm değilse istenilen şeyin ne kadar süre içinde faal olmasının istendiği önceden belirlenmelidir. savaş enerjisinin tecessüm etmiş halidir. mesela Sekmet de denilebilir. Şimdiki uygulama kurbanın enerjisini alıp.

bir kılıç gibi havaya kaldırırlar. Denek olarak o alındı. isminin kullanılmasıdır. tam olarak pasifize edilmesi gerekliydi. İstekler bir ayla sınırlı olmakla beraber etki yıllarca sürdü. Bu şekilde havada bir pentagram çizilmiş olunur. Çalışmanın alındığı sırada. sol omuzun önüne yatay olarak çekerken “Ve Gedulah”. bir süre ortadan kayboldu. uzaklaşması. Herne kadar bu sadece bir eğitim çalışmasıysa ve gerçekte fazla bir şey beklenilmemişse de Dr. “Burada kullanılan bu İbranice kelimeler sizin bildiğiniz ve duruma en uygun olan sözlerdir. Rauf pasifize oldu. buraya göre tadil edilmişlerdir. Pentagramın küçük ritüeli” veya “Kabalistik haç ritüeli”nin biraz değişik bir şeklidir. Asa yukarda iken “Ateh” denilir. ayin ya da çalışma denilmesi de mümkündür. Hepsi sizden alınıp. işleri hep ters gitti. Herkesin yüzü tanrı formuna dönüktür. Yukardaki ithafta kullanılan Rauf ismi rasgele seçilmedi. eğitim amacıyla kullanılması gereken bir denek gerekliydi. Başarısız evlilikler yaptı. Seramoni kelimesi yerine ritüel. O dönemde ortalarda olan bir Dr. Kısaca hayatı tam olarak pasifize oldu. Rauf’un belli bir olaydan vazgeçmesi. Sol kasığın önüne indirirken “Malkuth”. Haraketler de öyle. Rauf istenilen hale girdi. 225 .Bu noktada rehber ve yolcu veya yolcular asalarını iki elleri ile kavrayıp. Sağ kasığın önüne indirilirken “Le Olaham” ve tekrar baş üzerine. Sağ omuzun önüne yükseltirken “Ve Geburah”. başlama noktasına çıkartılırken “Amen” denilir. Dr. Bu işlem Golden Dawn’ın bilinen.

vücudun içinde kaybolur. sağ elindeki mızrak fırlar ve kurbanın kalbinin tam ortasına saplanıp. çevresine de yolcunun ismini harf harf. Rahatlıkla kullanılabilirler. Pano kendi ekseni etrafında saat aksi yönde dönmeye başlar ve tanrı heykeline doğru yaklaşır. Yıldızın bütün boşluklarına isteyen yolcunun ismini yazar. merkeze doğru indirir.Durumun gerçek gereği olan sözler ve haraketler değildirler. Bu 226 . . Vücutta sağ omuzdan. saat aksi yönde yayar. Yolcular da pentagramın kendi bulundukları ayaklarının hizasından asalarını aynı şekilde indirirler. Fakat hiç bir sakıncaları yoktur. Bu noktada rehber asasını indirmeden yüzünü yolculara döner. Heykelin gözleri açılır. sol kalçaya kadar inen bir çizgi belirir. Kolları. Bu işlem tamamlandığı anda ortadaki masa birdenbire boşalır ve kurbanın şekli aynen duvardaki panoya geçer.Rehber”. Elindeki asayı vücut simetri ekseni üzerinden ve masanın üzerindeki pentagramın. Rehber eliyle kurbanın önce alnına sonra kalbinin üzerine birer pentagram çizer. Asaların uçları tam ortada çakışırlar. Pentagramların çevrelerine birer daire çizip. hizasında durduğu kolu boyunca. pentagrama gerili olarak belirir. Bu anda kurbanın formu masanın üzerinde. bacakları aynen pentagram şeklinde gerilmiştir.

ortasında yolcunun ismi yazan büyük bir kırmızı pentagram oluşur. Tekrar tapınağa dönülür. Kurbanın formunu masa üzerine yatırmak. Bu diske hiç dokunulmadan. 20 Bu çalışmanın deneği olan Dr. Yönetici sağda durur. Yönetici olan. Çalışma sırasında bu kat ve bu tapınakla devamlı olarak zihinsel irtibat devam ettirilmelidir. Savaş tanrısının hitabesi yapılır. Rauf’un formu. Çevresinde.20 REHBER TARAFINDAN ANLATILAN. Cephe ve pentagramın sivri ucu doğu yönüne bakar durumdadır. kurbanın gerili olduğu disk. Gözlerden gelen ışın kesilir fakat kurbanın formu hala ışıldamaya devam etmektedir. Yaki’ye verilmiştir. yani kurbanın akibeti ile asıl ilgili olan yolcu yere veya masaya pentagramı çizer. asa iki elle tutularak havaya pentagram çizilip. yolcular ve rehber istenilen kata inerler ve rehber elindeki asa ile diski istenilen yere atar. kişinin resmi ya da herhangibir meteryali ile mümkün olur. Yukarda anlatılığı gibi. siyah karışımı bir ışın çıkmaya başlar ve panoya vurur. Fizik planda. Büyük bir alan olması gerekmez.. Kurbanın göğsünde bu defa sol omuzdan sağ kalçaya inen bir çizgi belirir. Heykelin gözlerinden kırmızı. Sıfır katında. Kurbanın formu titremeye başlar. hitabe okunur. ilk girişteki gibi bulunur. Bundan sonra pano eski yerine gerilereyerek tanrı heykelinden uzaklaşır. Pano yerinden kurtulur ve boşlukta dönmeye devam eder. 227 . Fizik planda savaş tanrısının heykelinin doğuda bulunduğu farzedilir. yerde veya bir masada çalışılır. Burada herşey yerli yerinde.sefer tanrı heykelinin sol elindeki mızrak fırlar ve gene kalbe girip kaybolur. Şimdi kurbanın üzerinde tekrar bir daire ve yıldız belirir. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA.

bekleme 228 . vs. ENERJİ YÜKLEMEK Bütün uygulama aynıdır fakat bu sefer şimşekler atılır. tahta. talisman. Pentagramdaki form çıkartılıp. orada dururken masada aniden yeni bir form belirir. Bundan sonra üzerine tekrar pentagram oluşturup.Havada pentagram çiziminin bitmesinden sonra oturmak ya da isteğe göre ayakta devam etmek mümkündür. Şimşekler yollanırsa kişinin enerjisi artar. gözlerden gelen akım kesildikten sonra duvardaki form oldukça bitkin görünür. zikir gibi çalışmalar yapıldıktan sonra buraya gelinir. Mızrakların kişinin içinde erimesi acı çekmektir. masaya götürülür ve iki form birleştirilir. Vücutta meydana gelen çarpı da düz çizgiler değil. Bundan sonra kişi istenilen yere atılır. Bütün katlar için normal fizik planda bebek. pano. ismi yazılır. Böylelikle enerji sağa sola yollanabilir. Bütün çalışmalarda bekçi mutlaka buradadır. yolcu kendisi enerji alıyorsa yolcunun ismi yazar. Aslında istenen kişinin ya da yolcunun kendi formunun devamlı olarak panoda. çalışanların önünde böylece kalacaktır. Gözlerden gelen ışık parlak kırmızıdır ve dalga dalga gelir. Formlar içiçe geçip tek olurlar ve masadan kalkar. Çalışmada kullanılan bebek. O. Yukarda görülen bütün çalışmalar. Ortasına yönetici ismi yazılır fakat isim daire içine alınmaz. Önce fizik planda dört gün çalışılacak. Çizgilerin belirip. Işınlar başına vurup. tam olarak kurtulamaz hale getirir. bütün vücudu kaplaması ile oluşan çarpı aslında çizgi değil mızraklardır. şimşek şeklinde kırık çizgilerden oluşur ve ışıl ışıl yanar. sürekli enerji alır halde bırakılası mümkündür. Meteryal piramit içine alınır. bütün pentagramı üzerine çizip. Bu çalışmada. aynen tekrarlanır. Bu. balmumu veya akla gelen her malzemeden olabilir. Eğer yolcu yalnız çalışıyorsa kendisi için yardımcı olarak kendi formundan iki tane yaratır. Fizik plandaki bebeğin önce başına sonra göğsüne pentagram çizilir. Üzerindeki pentagramın içinde yönetici ismi. Bundan sonra Astral plana geçilir. Direk olarak burada yapmak bir iş yaramaz.

Aşağısı gene karanlıktır. İki yanında sütunlar vardır . Zemin mermerdendir. Duvarın üzerinde Koç burcu ve Jüpiter’in birbirine geçmiş sembolleri vardır. Köprü ya da su kemeri gibi bir şeyin üzerinde durulmaktadır. telkinler yapılır. Arkaya bakıldığı zaman geçilen kapı değil de bir duvar görülür.süresi yerine buraya gelinip. Dört gün yerine talismanın normal çalışma süresi ne ise o da olabilir. yüksekte duran beşgen şeklinde bir platform görülür. zemini kül kaplı olan alacakaranlık ortamla karşılaşılır. BİRİNCİ ÇALIŞMA (SEKS TANRIÇASININ TAPINAĞI) Bu bölümde asa kullanılmaz.Saki. anahtarıdır. Ortası parlamaktadır. Üzerine çıkılınce havalanır. Piramitten inilir ve aynı. Havada zeminden 20. üç basamakla çıkılır. Kapı zeminden yüksekte. Kemer sağa kıvrılır. İlerde. BEŞİNCİ KAT . Buradan geçilirken statik elektirik çıtırtılarına benzer sesler duyulur. İlerde altıgen şeklinde bir kapı görülür. İki. dağlar arasında 229 . Bu levha bir tür geçiş parolası. .İKİNCİ BÖLÜM. boşlukta durmaktadır. Bölümün majikal enstrumanı üzerine ters pentagram çizilmiş olan bir altıgen levhadır. 30 cm.

Bu sefer çemberin içinde bir de pentagram vardır. üçgen düzeninde oturulur. Başka birisi için çalışılıyorsa isteyen kişinin formunu da oluşturmak gerekir. Oraya oturtturulur. Aslında mağara olmayan fakat mağaraya benzeyen bir yere gelinir. "Maksat cinsel organların. Pentagramın sivri ucuna yani geliş yönüne doğru bakan ucuna yürünür. pentagramın ortasındaki beşgen bölgeye iner ve tam olarak intibak eder. BAŞTAN ÇIKARTMA VE KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bulunulan noktada. Bekçinin bir el haraketi ile yolcular da soyunmuş olarak görülürler.çember şeklinde ateş görülür. çalışmayı erkek ve kadın formlarına yaptırtır. kadınları kendine ya da istenen kimseye bağlamak ve bu gibi. Bulunulan yer pentagramın ikinci kolu. istenilen kimse ya da kimselerin formları oluşturulur. Bundan sonra bekçi geçişi kabul eder ve kendisinin takip edilmesini ister." 230 . toprak.Bekçi. varlık çağırma işlemlerinde kullanabilmek yöntemleri öğrenilir. Elide aynı şekilde altıgen bir levha tutan bir adamla karşılaşılır. seks maji kullanarak bazı varlıkları çağırmak ve onlarla kontak kurmak. Ondaki levha daha büyüktür ve ortası boştur. güneş kısaca herşey kırmızıdır. Yolcuların getirdikleri levha bu boşluğa tam olarak uyar. Gene altıgen biçiminde bir bölgeye. sağ taraftır. Burada iki kişilik çalışma tarzı anlatılmıştır fakat tek çalışmak da mümkündür. yolcuların geliş yönüne göre ters durmaktadır. Bu bölgenin bekçisinden seksüel konularla ilgili çeşitli teknikler. Üzerinde bulunulan platform. Bu durumda yolcunun kendisi tarafsız kalıp. kurbanın gözünde tam seks sembolü olması ve kendi anlayışına göre ona tapmasıdır .Pentagram. İstenen formlar çıplak olarak gelirler. Birşey farketmez. Bu bölgede gök.

Eğer bir yolcu varsa üçgen düzeninde.Bu noktada kurbanlar ve yolcular platformun üzerine aşağıdaki düzende yerleşirler.21 Yolcular. Bekçi pentagramın üst ucu doğrultusunda. İsteyen kadın. Disk. En alttaki iki eli ile insan boyunda büyük bir fallus tutmaktadır. koltuklar ve herşey kırmızı Bu çalışmalar sadece erkeğin kadına hakimiyeti üzerine kurulmuşlardır fakat bunun çalışmanın alınışındaki yolcuların erkek olmalarına bağlıyorum. Ortadaki. bekçi üsttedir. dururken. Heykel. kafaları merkeze. Kadınlar. Hepsi aynı yöne bakmaktadırlar ve ilerde gene altı kollu olan bir tanrıça heykeli vardır. Buradaki çalışmada iki çift için iki ve bekçi için bir olarak üç koltuk vardır. B Y1 K1 Y2 K2 Oturuş pentagram düzenindedir. beyaz dalgalı kırmızı mermerden koltuk görülür. haraket halindeyken saat aksi yönde döner. Heykel oldukça büyüktür. erkeğe karşı da uygulama yapılabilir. bekçi ve formların üzerinde oldukları disk havalanır. istenenin erkek olması ya da yolcunun kadın olması halinde bazı değişikliklerle. yolcular iki orta kol hizasında. Burası büyük bir salon veya tapınağın içidir. pentagramın bacakları doğrultusunda uzanmış durumdadırlar. Bu durumlarda kadın daima altta. Disk biraz yükseldiktan sonra bir noktada durur. Oldukça güzel bir kadın formudur. kadın formları alt kollar hizasındadır. kendi ekseni etrafında saat yönünde. fallus. Koltuklar yer değiştirebilmekte ve istenildiği takdirde yatak şeklinde de imajine edilebilmektedirler. Tanrıça fallusu zemine doksan derece dik olarak havada tutmaktadır. bacakları. Bulunan çift sayısı artı bekçi kadar. bekçiye ait olan koltuk biraz geridedir. Diğer kollarında ne olduğu ilk bakışta farkedilmez. 21 231 . Yani fallus vücudun bir eklentisi değildir. başka bir kişi hesabına çalışılıyorsa eşkenar dörtgen tarzında oturulur.

sicil ve yazılar mutlaka Tisan alfabesi ile yazılmalıdır. heykele karşı oturulur.Sivri ucun altına kadının ismi veya sicili yazılır.Dairenin üzerine “Bu kadın (İsmi) yolcunun (İsmi) istediği sürece onun her istediğini yapacaktır” yazılır. 3 . 4 . Ellerini koltukların kollarına dayayıp. 2 . İştar olabilir. kadının ismi için alınır. Çizim tamamlandıktan sonra bütün çizim ve yazılar kurbanın formunun içinde eriyerek gözden kaybolurlar. yüz yıllardan beri kavimden kavime değişen seks tanrıçasının isim ve formlarının Astraldaki sentezidir. Burada tanrıçanın ismi önemli değildir. Önemli olan çalışmanın herhangibir seks tanrıçasına adanmasıdır. kurbanların sırtlarına devamlı bağlı kalmaları için bazı şeyler yazar.Pentagramın ortasına yolcunun ismi ya da sicili yazılır. Bütün isim. Arkada bulunan bekçi iki elini kaldırarak tanrıçanın hitabesini okur. Yolcunun bildiği herhangi bir isim olabilir. Aşağıda görülen bu yazı ve çizimler şu sıraya göre yapılır: 1 . Koltuklara. Bundan sonra kurbanlar bir tür trans haline girip. Tanith olabilir. sırtlarını yolculara dönüp anal seks konumunda yolcuların kucağına otururlar. 5 . Bu işlem sürerken tanrıça heykelinin iki gözünden 232 .Alttaki yarım daire çizilip.Üzerine bir Astra çizilir ve üçgenin bacakları uzatılıp. Kurbanlar sırtlarını heykele dönerek yolcuların önünde diz çökerler.Önce bir ters pentagram yapılır. Eğilirler ve yolculara oral seks yapmaya başlarlar. Kurbanlar oral seks yapmaya devam ederlerken bekçi gelir ve yolcuların önünde eğilip. 7 . Bu. 6 . yüzlerini heykele. kalkıp inerek kendiliklerinden cinsel teması devam ettirirler.mermerdendir. Ankolia olabilir.Pentagram daire içine alınır. daire ile birleştirilir.

İşlem çalışır. (Erkeğin ismi) istediği kadar bunu yapacaktır”. Kurbanların formları. Işın kesilir. 22 Bu çalışmanın notları titizlikle kayda geçti fakat yine de yıllar sonra olay üzerinde düşündükçe bazı karışıklıklar olduğuna inanıyorum. Bu yüzden. formların tekrar dışa alınması ise ancak etkiyi sona erdirnek için olmabilir.kurbanlara kırmızı bir ışın yağmaya başlar. Kılıç dairenin içindekileri bir tür etki altında tutar. Bekçi ellerini kaldırıp şunları söyler. yolcular önde ve yanyanadır. Şimdi iki orta kolun büyük bir kılıç tuttuğu görülür. Elleri gene eski konumuna çakilir. gibi şeylere gerek yoktur. Gözlerden gelen ışın yavaş yavaş kurbanları şeffaflaştırır ve kurbanlar yolcuların formları içine batıp kaybolurlar. Bekçi arkada. Ortam değişir ve çıkılır. çevresine yolcunun ismi yayılır. Teorik olarak zikir vs. yolcuların içinde kaybolduktan sonra orada kalmalıdırlar. Kurban artık buradan dönemez. Yolcu istediği sürece onun kontrolünde kalır. Fallus kaybolur. Bunlar bebek içinde saklanır. Koltuklar kaybolur veya geriye kayarak gözden kaybolurlar. Tragna çalışmalarının genel yapısının bu şekilde olmdığını düşünüyorum. Tanrıça kılıcı dik olarak dairemin ortasına saplar.22 FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Kırmızı kalemle. Olayın fizik plandaki yansıması üç. Buradaki işlem bitmiştir. yaldız veya kurşun kalemle veya beyaz üzerine kırmızı kalemle büyük bir üçgen. Yolcular koltuklardan tekrar giyinmiş ve kurbanların formları içlerinde olarak kalkarlar. Kblan kitabı tamamlandıktan sonra yapılan daha ileri seviyeli çalışmalara da bakarak. çalışma notlarında karışıklık olduğu düşüncesine kapılıyorum. Dairenin ortasına kurbanın ismi yazılıp. Tanrıça heykelinin önünde üçgen formunda durulur. “(Kadının ismi). B. Ortada büyük bir daire ve içinde kurbanlar görülür. dört gün içinde görülür. Tanrıça heykelinin önünde. ortasına bir daire çizilir. Bu işlemin yapıldığı bebeğin başka bir operasyonda da kullanılıyor durumda olması önemli değildir. Heykelin iki kolu fallusu bu üçgenin ortasına dik olarak bırakır. Tanrıça kılıcı önce bekçiye sonra yolculara deydirir.Kısa 233 .

Tabii burada görülen pentagram şeklindeki yataklar gibi malzemeleri fizik planda sağlamanın pek imkanı yoktur. Burası Envocation ya da davet yapmakta kullanılan bir bölümdür. Burada görülen ve yapılan uygulamaları normal fiziksel planda aynen tatbik etmek gereklidir. Kırmızı bir odaya ulaşılır. aynı bebeğin içine bir de etki altına alma talismanı konulması daha iyi sonuç verebilir . Olayların sadece imajinasyonda kalmaları fazla bir fayda sağlamaz.Saki. Yani pentagramların üst uçları ile iki alt ucun arasından 234 . İKİNCİ ÇALIŞMA (SEKS MAJİ YÖNTEMLERİ İLE VARLIKLARLA İLİŞKİ KURMAK) Aynı tapınakta. tanrıça heykelinin altındaki bir kapıdan girilir. Yolcu sayısına göre tek yatak da olabilir. Bu odada iki tane pentagram şeklinde yatak vardır. Bekçi öndedir ve yolcular kurbanları kucaklarında taşımaktadırlar.Teorik olarak herhangi bir çalışma gerekmez denilmesine rağmen pratikte günde bir. BEŞİNCİ KAT .İKİNCİ BÖLÜM. Yatakların başları birbirlerine 45 derecelik açı yapar. iki bin defa uygun bir zikir yapılması.

Bunların söylenişi sırasında pentagramları birbirine deydirir. Bekçinin ellerinde iki tane pentagram belirir. Bekçi kollarını kaldırınca pentagramlar da ters pentagram oluyorlar. şu sözleri söyler: “(Varlık ismi). Kadınlar hafifçe farklılaşırlar. biraz da ilkelleştirmek içindir. ve geburah. Tekrar yerine geçer ve sırtı yolculara dönük olarak ellerini şaldırıp ismi üç defa söyler. Her yan kırmızı. Şimdi çok istekli görünmektedirler. bir 235 . Sizin demon olarak nitelendirdiğiniz enerjiler biraz ilkeldirler. ve gedulah. Bu sırada odada bazı değişiklikler olmaya başlar.geçen bir hayali çizgi olursa bu iki çizginin çakışması 45 derecelik açı meydana getirir. Bu ve bu (Kadınların isimleri. pek anlaşılamayan bir hitabe okur. Bundan sonra varlıkla konuşulur. Yolcular bacaklarının arasına girer ve derhal anal seks yapmaya başlarlar. Demoniak kontaklar için bu tür şeylere gerek vardır. Bekçi kadınlara yaklaşıp pentagramları sanki damgalar gibi sırtlarına deydirir. (Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır). Bu pentagramların üst uçları biraz uzuncadır bekçi bunları sanki atış bıçağı gibi uçlarından avucuna oturtmuş olarak tutmaktadır. zemin siyahtır. Bitirince kollarını açıp. Yolcular haraketlerini durdururlar. Konuşma sırasında kadınlar zaman zaman doğrulup. Kurbanlar kolları ve ayakları açık olarak yüzüstü. Bu. Yolcular gitgel hareketlerini yeniden devam ettirmeye başlarlar. Yarı erkek. Bekçi kaldırdığı pentagramları sanki takdis eder gibi yolcuların başlarına indirir ve bir güç yansıması olur. le olaham Amen” sözlerini söyler. “Bu kadınların ruhlarına girmeni istiyorum” deyip. Bekçi pentagramları çeker ve çağırılacak olan varlığın ismini söyler. Malkuth. Kişinin acı duyması iyidir . tek isim.) kadınların ruhlarına girmeni istiyorum”. çağırılan varlığın sesidir. Ellerini havada tutarak “Ateh. yarı kadın bir sesle ne istendiğini sorarlar.Bekçi. Önce anal seks gereklidir. Hayvansal hisleri yükseltmek. Pentagramları kadınların başlarına bırakır. Eğer kişi tekse tabii. Sırtüstü dönerek normal ilişkiye girerler. pentagram şeklinde yatırılırlar. kişiyi ters duygular içine sokmak. Ortalarına varlığın ismini kazır.

denek kadınlara kendi karaktrini de aşılayabilir ve daha sonrası için bir tür possesion durumunda kalabilir. küçük boynuzları var. Bunun dışında gene varlığın fonksiyonlarına göre belli işlerde görevlendirilebilir ya da denek olarak kullanılan kadınların üzerinde etki gösterebilir. Bu şekil. bunun varlık için gereken enerjinin sağlanması maksadıyla yapıldığını söylemiştir. Astroloji. Sarışın bir erkek. Tragna ekolü varlıklar ile görüşülüyorsa Tragna sistemine göre sicili hazırlanmalı. Bu çalışmanın alındığı sırada karşılaşılan varlık bir sentor formuydu. Mavi gözlü. Çalışılan salonun dibinde başka bir kapı vardır. Herne kadar erkek bir atsa da insan kısmı biraz kadınsı. Bunun üzerinde birbirine yapışık iki neptünden oluşan bir işaret görülür. Çağırılan varlık kadınların içinden çıkacaktır. daha modern zamanların çalışmalarından bazı antiteler çağırılabilir ya da tamamen Tragna ekolünden bir varlık seçilebilir. Konuşması kadınların ağzındandır. Çağırılan varlık kendi fonksiyonlarının dışında. belki efemine bir tip. Çalışma yerinin duvarında da birbiri üzerine kapanmış iki pentagramdan oluşan bir sembol vardır. Fakat zaman zaman gene onlarla bütünleşebilir. Mesela fal bakabilr. 236 . Çağırılan varlığın sicili de ayrıca duvara çizilmelidir. ondan sonra tekrar devam ederler. bu çalışmanın ortak sicilidir. Eğer başka çalışmalardan bir varlıkla irtibat kurulması isteniyorsa varlığın sicili bilinmeli. öğretebilir fakat bilgi istenen konularda yolcuların belli bir altyapıların olması gereklidir. Bu çalışma için herhangibir eski grimoire’dan herhangibir sprit seçilebilir. Gelen varlık kendi fonksiyonlarının ilgili olduğu konularda bilgi verebilir.süre oral seks durumuna geçip. Aşağıda görüldüğü gibi iki pentagramdan ziyade bir sekizgeni andırır. Bekçi. Tarot vs. Bu odada bazı bilgiler almak ve çağırılan varlıkla daha ileri görüşmeler yapmak mümkündür. Bu şekil.

kadının alnında. Bundan sonra şayet giyinikse soyunulur. Kadının ellerini kapatmasına engel olunmalıdır. Bu sırada giyinik olması önemli değildir. Eller bir süre açık tutulur. on dakika kadar sürdürüldükten sonra kurban transa benzer bir duruma girebilir. ortasına bir daire 237 . Burada önce gevşetici bir masaj yapılması gerekir. Bu konum varlığın yolcuyu kullanarak kadına geçmesini sağlar. Sevişme sırasında alnının ortasına bir pentagram projekte edilip.FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Pratik uygulamanın ilk çalışmasında mümkünse. Üç köşesine de çevre harfleri koyularak. ortasında pentagram olan imajinatif bir Astra yaratılır. Durum beş. Önce sırtına elle bir pentagram çizilip. üzerine bir üçgen geçirilir. Kadın ters çavrilir. kolları ve bacakları açık olarak pentagram düzeninde yatırılmalıdır. Yolcu da aynı şekilde üzerine yatarak ikinci pentagramı oluşturur. Kol ve bacakları gene açıktır. kadın.

Çizimin kendisi imajinatiftir. Önce göğsüne bir pentagram çizilir. Önce arkadan yapılır. üçgenin içine yolcunun ismi yazılır. Başka bir gün kadın hipnoza sokulur. Çizimin bitiminden sonra göğüs masajına geçilir Sonra da normal seks ilişkisine başlanır. çevresine saat aksi yönde yolcunun isminin harfleri yayılır. mürekkep gibi şeyler kullanılmaz. Pentagramın iki bacağı arasına kadının ismi yazılıp. Bu sefer boşalma gerekli değildir. Varlık çağırılır ve yukardaki Astral çalışmada 238 . Bir süre sonra kadın kendiliğinden kalçalarını kaldırmaya başlar. Bu işlemden sonra sırt masajına geçilir. Bundan sonra oral sekse geçilir. Kadının acı duyması önemli değil hatta daha iyidir. Bu çizimler elle yapılır yani kalem. Buraya boşalma yapılır. Bundan da sonra kadın sırtüstü yatırılır. iki bacağın arası bir çemberle kapatılır. Bu yaklaşık olarak onbeş dakika kadar sürdürülmelidir. Bu sefer de boşalma gereklidir. İlk çalışmada çağırılan varlıkla direk konuşmaya çalışmamalı.dairenin ortasına da bir üçgen çizilip. Pentagram daireye alınıp.

Haraket çok yavaş olmamalı fakat çok süratli de yapılmamalı. SIRT MASAJI Eller kadının omuzlarına koyulur. 239 . Eller. bileklerin kıvrılmasıyla ve baş parmaklar eksen olarak kullanılarak ve kıçına basınç yaparak aşağıya inerler. Baş parmaklar hala sabit ve sekizinci omur üzerindedirler. Baş parmaklar kuyruk sokumu üzerine gelince sabit kalırlar. kürek kemikleri üzerinden koltuk altlarına gelirler. Aynı şekilde yukarıya itilir fakat bu sefer baş parmakların teması kesilir ve sekiz parmak vücut simetri eksenie basarak göbeğe kadar yukarıya çekilirler. Bundan sonra haraket tekrar yukardan başlar. Sekiz parmağın da uçları makat ve cinsel organ arasındaki bölgeye gelince parnaklar makata bir şey tıkarmış gibi basınç yaparak. Yolcunun boşalması ancak herşey bittiği zaman olmalıdır. Eller yanlardan vücuda bastırarak. Baş parmakların vücut simetri eksenine yaptığı basınçla eller aşağıya iner. eller vücudu kaldırmak istermiş gibi yukarıya itilirler. Baş parmaklar gırtlak çukuruna basarak başlanır. Bu şekilde eller. Bu sefer konuşulur ve istenilen alınır. GÖĞÜS MASAJI Aynı şekilde yapılır. Baş parmaklar birbirlerine temas eder şekilde sekizinci omurun üzerindedirler. vücudu sıvazlayarak ve baş parmaklar birbirlerine temas eder durumda omurgaya basınç yaparak aşağıya indirilirler. Baş parmaklar cinsel organ üzerine inince eller. kasıklara bastırılarak aşağıya kıvrılır.anlatıldığı gibi yatılır.

BEŞİNCİ KAT . “Burası piramitin içindekileri canlandırma yeridir. Bu çalışmaların geçirildiği sırada biz de kat geçişlerini sırasıyla yapmaktaydık. Bu çalışma ilk direk geçişlerden biridir. üs piramitine alınır. Aksi takdirde sadece bir yerlere geçtiklerini zannedip. 24 Aslında katların her bölününden diğer herhangi bir bölüme anında geçilebilir. Arkada yolcular ve ortada kadın olarak durulur. başka bir odaya geçilir. (Burada yapılabilecek bir çalışmada Saki’nin yerini bekçi alabilir) elleri havada. herhangi bir yerine direk geçmek olasıdır fakat bu durum bir süre çalışmış olan.24 Burada başka bir odaya girilir. kadını ilgili Bu çalışma aslında resmi çalışma notlarından değil. birinci ya da ikinci katın herhangibir bölümünde yapacakları bir çalışma için giriş. merdivenler ve istedikleri bölümden önceki bütün bölümleri sırasıyla geçmek zorundadırlar. Kişi üzerinde fizik planda yapılan çalışmaların meteryallerinin bulunduğu cam piramit Astral plana. Yolculara ve kadın formuna çarpan ışık. bir piramit oluşturur. Direk geçişler Beşinci kat ve üstünde tavsiye edilir. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA23 Bölüm girişi için üs piramitinde gene ortasında pentagram olan altıgen levha alınır. Bu çalışmalara yeni başlayan yolcular mesela ikinci kat seviyesine gelmişlerse. yukarda görülen seks tanrıçasının tapınağına geçilir. 23 240 . Saki. Üspiramitinden doğrudan doğruya. Çalışma bizzat Saki’nin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır. Aynı şekilde fizik plandaki çalışma mekanından herhangi bir katın. yaklaştırıp çırpar ve aşağıya indirir ve şü sözleri telaffuz eder: “KONTİNİ HATİM. İlerlenip. avuç içleri karşıya bakar durumdadır.İKİNCİ BÖLÜM. Önde Saki. İçinde meteryallerin bulunduğu cam piramit masaya bırakılır. Piramit açılır ve içindekiler canlı bir beden olarak çıkar. bir özel uygulamadır. Ortada Altar taşına benzeyen bir masa vardır. Saki”. KUNTA TİGLE” Tam ortada bir ışık dalgası belirir ve dörde bölünüp. eski yolcular içindir. Ellerini birbirine döndürür. hayal kurmuş olmaktan öte gidemezler. Buraya hem fikir vermesi için hem de bu bilgilerin geçirilişi sırasında yapılmış olduğu için alınmıştır.

alnında çok parlak bir disk vardır. Bundan sonra kadın kaldırılır. Bir süre devam eder ve bitirir. Burada Saki Cinsellikle ilgili bazı tanrı veya antiteleri çağırır. daire içindeki bir heksagramın 25 Saki tarafından maksada uygun antite isimleri bulunması istenince Eski savaş ve Seks tanrıçası İştarın ismi ve İştar’ın sonraki yıllardaki hali olan Astaroth seçildiler. Masalı odaya geçilir. Saki. Bunun yerine mesela Tanith. Işık dalgasından Astaroth şeffaf bir şekilde belirir ve kurbanın içine girer. Işık kadının üzerinde incelermiş gibi gezinip. hafifçe bastırarak kan çıkartır ve asasını ilgili yolcuya uzatarak içmesini ister. Ortaya gelip. insan formuna geçer. 241 . “Bu kadının ruh sistemine girmeni istiyorum” der. Saki’nin elleri havadadır. elleri sol. İştar kadının Göbeğine. kurbanın Ajna şakra bölgesinden girer. Burada sadece vasıfları bilinen bir isim gereklidir. Bu anda tam karşıda seks tanrıçasının heykeli ve onun karşısında da pentagram şekilli yatak görülür. O da önce inceleme yapar. Odada bir ışık dalgalanması olur. içinde meteryaller olan piramit vardır. Bundan sonra Saki.yolcuya yaklaştırır. İştar’ı çağırır. Şimdi piramidin içinde kırmızı ışıklı bir top vardır. gibi herhangi bir isim de seçilebilirdi. Saki. İçinde talismanın olduğu cam piramit. Kadın25 sırtüstü. Astaroth bir ışık hüzmesi haline girip. Tekrar çıkar. bazı varlıkların çağırıldığı odadır. Tanrıça heykeli aynı heykel olmakla beraber bu sefer elleri boştur. Sonra çıkar ve üzerine geçip onunla seksüel birleşmeye girer. Saki’nin elinde. Bunu kurbanın kafasına koyar. Buradan üs piramitine dönülür. sağın üzerinde olarak göbeğinde kavuşturulmuş durumdadır. Düz saçlı. Işık buradan Saki’ye çarpar ve bir üç yüzlü piramit oluşturur. Elinde bir asa. göğsüne ve başına asasını deydirip. Bu çalışmada seçilen isimler iştar ve Astaroth'tur. İştar’ın kadın formu olmasına karşılık Astaroth erkek ya da iki cinsiyetlidir. “Buna gerçek kadınlık gücü aşılamanı istiyorum” der. Bastet vs. ortada durur. Kadın formu tekrar piramitin içine talisman olarak sokulur. Bunlar bizim tarafımızdan rasgele seçilmiş isimlerdir. Bundan sonra tam ortaya gelip bir kırmızı ışık topu olur ve kadın forumun içine girer. Parlak ve yoğun bir kırmızı ışık belirir. Burası yukardaki bölümde anlatılan. Ortamda değişimler olur. uzun boyludur.

Yolun iki yanında tepelerinde ateşler yanan kara sütunlar görülmektedir ve ön yüzlerinde çeşitli insan ve hayvan 26 Bu harfler bizde Lusifer çağrışımı yaptı. Pentagramın ortasında L. Kapının üzerinde. içinde bir pentagram olan dev gibi bir daire vardır. Aslında buradaki varlığın Lüsifer ile ilgisi yok. Okunan hitabe de duruna uyan. İçersi korkunç derecede soğuktur. bildiğimiz tek hitabe olduğu içindir. Grimorium Verum’daki invocation’unun okunması bu çağrışımdan dolayıdır. Karşıdan siyah cüppeli ve gözleri ışıklı bir varlık gelir ve yolcuları götürür. Çevrede ışık yansımaları vardır. Pentagramın ortasına inilince üçüncü bacağa ilerlenir. Üs piramitinden çıkıp ilerlerken karga sesi gibi sesler duymak mümkündür. Upuzun siyah bir yol. Gene bir platforma binilir. Simsiyah bir yer ve bir kapı görülür. 26 Harfleri vardır.merkezinde ve havada saat aksi yönde döner şekilde bırakılır.F.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölüm için yola çıkılırken majikal enstruman veya geçiş anahtarı olarak alınan şey bir pentagramdır. 242 . BEŞİNCİ KAT . Lüsifer’in.C. Bu bölümdeki çalışmalarda daima. Heksagramın merkezinde ilgili yolcunun ismi yazılıdır. Pentagramın her bacağında yukardan aşağıya doğru aşağıdaki şekiller vardır. Bordo renkli bir ortama girilir.

Bu varlık daha önceki katların karanlık yanlarında karşılaşılan şeytani yansımanın bu bölümdeki tecessümüdür. Kurban sırtüstü yatar. Eğer çalışmayı tek kişi yaparsa tam ortada.figürleri. siyah pelerinli ve sakallı bir varlıkla karşılaşılır. Aşağıda zemin tamamen lavdan meydana gelmiştir. cüppeli. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen çizimler vardır. LCF kurbanın başında. kolları yanlara açık. kapı açılır. İlerlenir ve büyük bir kapıyla karşılaşılır. LCF’nin iki yanında karga kafalı iki varlık daha vardır. aşağıya inerler. Bu alanda yapılan çalışmaların gayesi ölüme yakın derecede ızdırap vermektir. Fakat çalışmanın alındığı sırada sekiz formun hitabesi henüz 243 . Aslında ismi başka herhangibir şey de olabilir. LCF. İçerde ortasında bir haç olan. Önündeki zemin bir fotograf makinesi diyaframı gibi fakat pentagram şeklinde açılır. Aynı şekilde LCF harflerinin anlamı da başka bir şey olabilir. Bu noktada yolcu. kafası pentagramın iki bacağı yönündedir. kurbanı masaya yatırır. Burada istenen kurbanın formu yaratılır ya da çağırılır. LCF kalkar. “Burası infaz odasıdır . Hançeri kabzasından iki eli ile tutup sanki kurbana saplayacakmış gibi havaya kaldırır. Bizim yakıştırmamızdır. Ona LCF ismini verdik. büyük bir taht ve üzerinde oturan en az ikibuçuk metre boyunda. İlerde. LCF’nin elinde bir hançer belirir. Bu isim varlığın kendisi tarafından verilmedi.LCF”. Aslında gereken hitabe bu değildir. kollarını kaldırıp indirir ve ortaya bir işaret yapar. Asansör gibi bir platform yükselir. yolcular aşağıda iki yandadırlar. Lusifer’in Grimorium Verum’daki hitabesini okur. Bacakları bitişik. LCF asasını uzatır. pentegram şeklinde bir masa ve çevresinde dolaşan kısa boylu. LCF’nin hizasında durur. Aşağıdan alevler yükselmektedir. çirkin varlıklar vardır. Yolcular LCF ile birlikte buna binip.

DANOCHAR. göbeğine kadar yırtar. LUCIFER. Hitabe okunup bitince havada bir şimşek çakar. Gözleri açıktır ve gözlerin tamamı beyazdır. Bundan sonra kurban siyah bir top haline getirilip üzerine aynı talisman çizilir ve odadaki bir kapaktan atılır. ORIET. Fizik planda aynı talisman siyah veya kırmızı üzerine yeşille çizilir. OYAR. Asıl ilgili yolcu kurbanın başının sol yanına geçer ve onu oral sekse zorlar. Çıkartınca hançerin. CASMIEL. Kurban bir tür trans halindedir. Oradan sağ memesine çıkar ve devam ederek bir ters pentagram oluşturur. namlusundan damlayan zümrüt yeşili bir sıvıyla kaplandığı görülür. PEATHAM. HAYRAS. LCF hançeri kupaya daldırır. VENITE LUCIFER AMEN. Boşalma olunca kurbana spermin tamamı yutturulur. Şimşek önce LCF’nin elindeki hançere çarpar ve oradan sekerek kurbanın kalbine iner. Bu gerçekleşirken oda kararır. Bundan sonra hançerle yırtmaya devam ederek pentagramın iki bacağının arasını üçgen şekli ile kapatır. FABELLERONTHOU.geçirilmemişti ve ezbere bilinen. DUMASSON. Bundan sonra kurbanı bırakır. Diğer varlıklar bir kupa getirirler. LCF hançeri kurbanın kalbine bastırıp. duruma uygun tek şey buydu. Yukarıya bir üçgen daha çizer. NAYDRUS. İki bacağın arasına yolcunun ismini ya da sicilini yazar. Pentagramın sivri ucunun altına da kurbanın ismini yazar ve bunu da bir yarım daire ile kapatır. ESTIOT. LCF kurbanın yan tarafına gelir ve okunan hitabeyi tekrarlar. ESMONY. Ortasına ters Satürn sembolünü çizer. ALISEON. Kurbanı temsilen yapılan bir 244 . CHAMERON. EPARINESONT. MENDOUSIN. PREMY. SODIRNO.

Zikri “Ya Kahharüd Dafieş Şeytan”dır. Kapının ortasında stilize edilmiş bir yarasa ya da ne olduğu belli olmayan. tamamının beş kişi olması gerekmektedir. büyük bir kuş resmi vardır. yuvarlak bir alana çıkılır. peşpeşe yapılmaları mümkündür. Sivri sakallı ve kırışık yüzlüdür. İlerler ve çekmecelerden birini çekip.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. İstenildiği takdirde başka bir gün de yapılabilir. İki kanatlı olan bir kapının önüne ulaşılır. ilerlemeye devam edilir. Taş zeminli. İKİNCİ ÇALIŞMA (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölümün majikal enstrumanı gene aynı üçgenli pentagramdır. Sağlı sollu çekmece benzeri kapaklar olan bir koridorda ilerlenir. Yeni gelen varlıklar da ilk gelene benzemektedirler. Oradan cüppeli va kafası kapşonlu bir varlık iner. Yolcular dahil. İlk gelen varlık taht yönünde ve pentagramın üst ucu hizasındadır. Bu noktada sağa sapıp. Üzerinde sekiz gün çalışılır. Aynı çalışmanın içinde. Bu bölgede. 245 .bebeğin içine koyulur. Topun üzerinde aynı talisman vardır. Bu çalışmanın yapılması şart olmamakla beraber yapılması olayı çabuklaştırır ve kesinleştirir. üç varlık daha gelir. birbirine sırtsırta yapışık olan iki Satürn sembolü görülür. ortada merdivenle çıkılan yüksek bir taht vardır. Kuyudan ısı dalgalarının yükseldiği görülmektedir. İlerlenilen yönde. oradan daha önceki bölümde yapılmış olan kara topu çıkartıp yolcuya verir. Yukardaki çalışmada görülen sütunlu koridordan ilerlenir ve tahtın karşısına gelinir. Yolcuların sayısına göre iki. LCF gene oradadır. bir önceki bölümde yapılana ek bir çalışma verilir. Kuyunun çevresinde pentagram düzeninde durulur. Ortada metalik görünüşlü bir kuyu korkuluğu vardır. kanatlarını açmış. BEŞİNCİ KAT . Bu koridorda ilerlenirken zeminde. Resim çok büyüktür ve kapının kanatları açılırken o da ortadan açılır.

Kurbanın bütün vücudu yarılır fakat iç organlara benzer bir şey görülmemektedir. Malkuth. bir asa getirir. Taş havada kendiliğinden gelmektedir. Yüceliğin adına bu topu sana kurban ediyoruz”. Kurban taşı aşağıdaki iki şekilden birisi olabilir. Adamın elinde bir hançer belirir. Le Olaham Amen” derler. hançerle keserler. üst ucu alında. Orada bulunan diğer varlıklardan biri. Birden fazla yolcu varsa asıl ilgili olan yolcu Y1 konumuna geçer. İkisi birden kurbanı. tabanı çenede olan bir üçgen çizer. Bu sözleri herkes kelime kelime tekrarlar. Bunların yapılışı sırasında üç. Adam elindeki hançeri ilgili yolcuya verir ve yolcu hançeri kullanarak aynı talismanı bir daha çizer. Varlıklar sadece yanısıra yürümektedirler. Bundan sonra ilk adam şunları söyler: “Lusifer Koros. kurbanın kollarının yanlara açık durmasına izin verecek kadar geniştir. Hançerle taşa dokunarak yolcuya işaret eder. suratına. Yolcu topu taşın ortasındaki yuvaya bırakır. Kurbanın kolları açıktır ve kurban taşının o kısmı. Varlık. Bu sözler söylendiği anda top şekil değiştirir ve bir önceki bölümde yakılan kurban haline gelir. Gelir ve havada tam kuyunun üzerinde durur. Ve Geduleh. Başka bir ifade ile. Yeni beliren varlıklar kurban taşına benzer bir şeyi birlikte getirmektedirler. dört varlık daha belirir. Bundan sonra adam yani ilk varlık yolcunun ellerini tutar.Eğer yolcu tek başına çalışıyorsa Y1 konumunda durur. Adam “Lusifer Koros adına bu topun tekrar kendi kişiliğini kazanmasını istiyorum” der. Ve Geburah. cinsel organına kadar yırtarlar. Ortasında kara topun oturabileceği gibi çanak şeklinde bir çukurluk vardır. alnından başlayıp. Asa siyah renklidir ve üzerinde 246 . Bundan sonra kurbanın baş tarafına geçerek hançerle. yolcular ve sonradan gelen varlıklar hep birlikte ellerini kaldırırlar ve hep birlikte “Ateh.

Bununla beraber. Yolcu kurbanı alır ve hep birlikte ilerlenir. Kurban içine yatırılır ve kapatılır. imajın anlatılan şekilde görülmesini engellemez. Fizik plandaki çevresinde korkutucu olaylara sebep olur. 247 . Varlık yolcuya kalem benzeri bir şey verir ve yolcu bununla. önceki bölülmerde görülen mavi gözlü surat oluşur. morglarda ceset konulan çekmecelere benzereyen bir çekmece açar.uzunlamasına olarak zikir ve sonunda da “Lusifer Koros” yazılıdır. yolcu ayaklarından tutarak kurbanı kaldırırlar. Bu bir tür obsesyon çalışmasıdır. Asayı uçlarından tutarak kurbanın vücudundaki yarığa yerleştirirler. Sisle. geleneksel tasvirlerinden hiç birisine benzemez. bıyıklı bir surattır. Kullanılan talisman kişiye hem kötü etki yapar hem kabuslar görmesine sebep olur. ayak tarafına da ilgili yolcu geçer. Kurbanın baş tarafına varlık. sivri sakallı. Mumya gibidir. Seksüel amaçla kullanılması bile mümkündür. Sivri çeneli. Buradan çıkılır. Görüntü bir an sonra kaybolur ve kurban kuyudan dikine çıkar. aynı talismanı dolabın üzerine çizer ve yanına “Sadece ben istediğim sürece açılacaktır” yazar. siyah saçlı. Bundan sonra varlık başından. Artık işlem tamamlanmıştır. Bu tasvir Lusifer’in alışılmış. Lusifer’den ziyade Mephistopheles’in tasvirine benzer. kurbanın benliğine yerleştirmek de olasıdır. Varlık duvardan. Yolcu ellerini kaldırıp öne ve 45 derece yukarıya doğru uzatır. eski haline gelir. Bu şekilde bir çok şey için çalışma yapılabilir. Oldukça büyük boyutlardadır. Alttaki kurban taşı kaybolur ve kuyudan yükselen sis kurbanı sarar. Yolcu ve varlık kurbanı serbest bırakırlar ve vücut ağır ağır kuyunun işine doğru alçalır. Kuyudaki sis yukarıya doğru şiddetle fışkırır. daha alt kademelerden bir varlık getirip. Burada. Varlık bir işaret yapar ve yarık kapanıp. bunun böyle olduğunu bilmek. Tekrar Lusifer’in hitabesini okur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Dağlama mangalı. Burası mavi ve kırmızı renklerin karışım halinde olduğu bir ortamdır. Gene insanı bağlamak için kullanılan prangalar. Mavi rengin hakim olduğu bir koridordan geçilir.BEŞİNCİ KAT . dağlanarak yapılmış bir pentagram sembolü vardır. Tutulduğu zaman cisim öne. göğsünün ortasına aşağıdaki şekli dağlarlar. Dağlamakla görevli varlıklar kızgın demirle. Varlıkla birlikte bir kapıdan geçilir. İstenen şey için gereken telkinler yapılır. Elle. Kişinin bilinçaltında sakladığı şeyleri üste çıkartmak için bir tür sorguya çekerler. Aşağıda bazı işkence aletleri ve her aletin başında duran kısa boylu adamlar vardır. kapağının içi çivili tabut. İlerdeki dar bir kapıdan girilir. Ortada bir masa ve arkasında kukuletalı bir adam vardır. Gözlerinin üzerinde iki yanağına kadar taşan. Kısa boylu varlıklar onu germe aletine bağlarlar. Semboller çarpıştırılır ve yolcularla varlık senkronize olur. Kıpkırmızı bir yer ve dönerek aşağıya inen bir merdivenle karşılaşılır. çevredeki ateş çemberi yoktur. küf ve ıslak saman kokan bir yerdir. Yola çıkılır ve aynı uçan platformla pentagramın ortasına inilir. Dört ucunda birar tane top vardır. Parmakları sıkıştırmakta kullanılan teçhizat ve ipler. Burada kurbanın formu çağırılır. Aletler sırasıyla şöyledir: İnsanı germeye yarayan bir masa. İlerledikçe sağlı sollu. Bu sefer pentagramın dördüncü bacağına ilerlenir. Burası sıkıcı. Burası oldukça sıcaktır. BİRİNCİ ÇALIŞMA (İŞKENCE MAHZENİ) Bu bölümün majikal enstrumanı (H) harfi şeklindeki garip bir alettir. Bu yolda. Bu sonuncusunun içine insan koyuluyor. Duvarlarda bir sürü daire sembolü. 248 . Ortaçağ Avrupa’sında kullanılan e Nürümberg bakiresi ismi verilen. demir parmaklıklı kapılar görülür. çevrede insan sesleri vardır. dik duran. Burası acı çektirme. İlerden yavaş yavaş gelen bir varlık daha görülür. ortasındaki yatık kısmından tutulur. Elinde aynı sembolü tutan bir varlıkla karşılaşılır. Davula benzeyen ve kolarla çevrilen bir çark. Adamın yüzü kızgın demirlerle dağlanmış gibi kırış kırıştır. sıkıntı verme ve işkence odasıdır. arkaya dönebilir.

İKİNCİ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı bir hançerdir. Varlık dahil. Burada yaratılan varlık başka bir insana obsedör olarak yollanabilir. Bir noktada enerji yana yatırılmış olur. üç kişi ise bir üçgen piramit. Varlık”. iki kişi ise bir üçgen oluşur. Kalan benlik bu bölgenin kontrolünde her isteneni yapar. Cesedi buradan alınıp yukarda bahsedilen çarkın içine koyulur. Çark bir süre döndürülür ve durdurulup. Sol yanda elektirik şerarelerinden oluşan bir kapı belirir. Atın kanatları olduğu görülebilir ya da görülmeyebilir fakat her durumda uçarak gider. Ceset varlıklar tarafından götürülür. Havada ağır bir atmosfer vardır. Elinde aynı kılıçtan tutan bir varlıkla karşılaşılır. Kılıçların uçları ayrılmadan kollar sol yana doğru yatırılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 249 . Tekrar açılınca kurban delik deşik ve ölmüş olarak görülür. Bu bölümün fizik planda yapılması gereken özel bir çalışması yoktur. Birisi delik deşik ve ölü. diğeri canlıdır. Çığlıklar içindedir. tekrar açılır. Kılıçlar havaya kaldırılır ve uçları çatıştırılır. Üs piramitinden çıkınca sola ilerlenir. Bu alet hançerden çok kısa bir kılıca benzer. Kötü benlik ortaya çıkartılır. Sağlam olanı kalır. Bir elektirik şeraresi oluşur. BEŞİNCİ KAT . Kişi üzerinde diğer katlar ya da bölümlerde yürütülen çalışmalara ek olarak yapılabilir. Kapıdan girilir ve kırmızı bir ortama geçilir. Sapı siyah ve iki elle tutulabilecek kadar uzundur. “Buradaki işlemlerle kişinin benliği ikiye ayrılır.Bundan sonra kurban çivili tabuta koyulur. Kapak kapatılır. Sapın dibinde çelik bir hilal ve onun üzerinde de yumurta şeklinde siyah bir taş vardır. Burada bir beyaz atla karşılaşılır. Bu işlem birbirine düşman olmaları istenen iki kişi arasında karşılıklı yapılarak formları birbirlerine rahatsız edici varlıklar olarak gönderilebilir. Dördüncü yoldan ilerlenir. Ata binilir ve gene pentagrama inilir. İçinde kurbanın formundan iki tane vardır.

Sağ tarafta son derece kıpırtısız ve koyu renkli bir deniz görülmektedir. Yürürken 250 . Kapıyı açan bekçi ve buraya getiren rehber dışarda kalır. Çevrede zaman zaman elektirik atlamaları olmaktadır. Kelenin önünde çok büyük bir kapı vardır ve her yana kırmızı hakimdir. Tepeye ulaşılınca aşağıda toplanmış çok sayıda. Köprüyü indiren varlık yüzü parça parça olmuş. İlerlenince birben bire elektirik çarpması gibi bir his ve akımla başka bir yere geçilir. İlerlenir. Kulelerin üzerlerine hala yıldırımlar inmektedir. Kulelerin damları mavi renkte ve koni şeklindedir. Yolcular içeriye girerler. sarı saçlı. Astral planda. Yerde yılan benzeri bazı varlıklar ve yer yer insan kemikleri vardır. Ortası. İlerde bir tepenin üzerinde eski görünümlü bir kalenin olduğu farkedilir. Kalenin avlusunda. Büyük bir uğultu vardır. Elinde uzun bir kılıç vardır. şarap rengindedir. denize ay vuruyormuş gibi parlaktır. Taş bir yoldan ilerlenir. Solda kalan karanlık bir bölgen uzun sarı saçlı bir kız çocuğu belirir ve yolcuları çağırır. Çok koyu kırmızılıklar içinde ve yüksek bir tepenin üzerinde durulmaktadır. gösterişli ve iri yarı bir kadın çıkar.Hamama girilmiş gibi bir his duyulur. İlerlerken atmosferin kırmızılığı tutuncua dönüşür.80 boyunda. Sadece damlar mavidir. Çok koyu kırmızı. kısa boylu. Uzun. Kelenin sekiz tane burcu vardır ve sekizgen şeklinde bir yapıdır. Burası kayalık ve rüzgarlı bir arazidir. Bu sırada. kambur ve çok çirkin bir tiptir. çevrenin enerji alanları ile dolduğu hissedilir. Kalabalığın arasından ortaya ilerlenir. İlerdeki bir tepenin ardından göğe çok koyu kırmızı bir ışık yansımaktadır. taştan yapılmış olan su kemeri benzeri bir şeyin üzerinde ilerlenir. karışık tipli varlık görülür. Kalenin girişindeki köprü gıcırtıyla iner. Kadın erotik bir kılıkta veya çıplak olabilir. Yıldırımlar bu kemer ya da köprü benzeri şeye vurup dağılmaktadırlar. fizik plandaki çalışma odasında aşırı soğuma olur ve çalışma aynasından gelen soğuk enerji akımı açıkça hissedilir. Çocuk kaybolmuştur. alnının ortasında büyük bir ben olan. Yolcuları girmekten caydırmak istermiş gibi bir ifadesi ve hüzünlü bir hali vardır. Damlara sürekli olarak şimşekler yağmaktadır. enaz 1.

sanki arkasında iz bırakmak ister gibi kılıcın ucunu yere sürtmektedir. Kadın yolcuları anfi benzeri ve oldukça karanlık bir yere götürür.

Ortada büyük bir ters pentagram ve içinde bir düz üçgen vardır. Yaklaşılınca pentagram saat yönünde, içindeki üçgen saat aksi yönde dönmeye başlarlar. Şekil yavaş yavaş zeminden yükselir. Bazı ışık dalgalanmaları olur. Eğer buradaki varlıkların yolculara karşı kötü niyetli bir yaklaşımı varsa, şekilden gelen ışık dalgaları yolcuları sarabilir ve bu ışınların geriye yansıtılmaları gerekir. Biraz sonra bir kadın daha gelir. Elinde çaprazlamasına tuttuğu bir asa vardır. Asanın bir ucu son derece sivridir. Diğer ucundaysa üzerinde bir ters pentagram olan bir disk ya da küre vardır. Asa kırmızı ve siyah, iki parçadan oluşur. Parçalar burgu gibi birbirlerine dolanarak inerler. Yeni gelen kadın daha çirkincedir. Büyük ve kalkık burunlu, dağınık ve açık sarı saçlıdır. Bu da yaklaşık 1.80 boyundadır. Yaklaşınca asasını yere saplar. Bu varlık da yolculara karşi, asası ile veya dokunma teşebbüsleri ile bazı hücum deneleri yapabilir. sonunda ortam değişir ve bir odaya gelinir. Burada iki tane masa ve zeminde aynı üçgenli pentagram vardır. Zemin kırmızıdır. Burada ikinci gelen kadından başka, bir çok erotik görünümlü kadın vardır. İkinci gelen kadının ismi "Hanna"dır. Burada Hanna tarafıdan yolculara, erkekleri eşcinselleştirme işlemleri öğretilir. Buraya kadar anlatılan

251

kısımlar ilk geliş içindir. Sonraki gelişlerde direk olarak bu odaya geçilir.

HANNA’NIN ÇALIŞMASI
Masaların veya altar taşlarının birer ucu birbirine yakındır. Yani ikisi bir tür (V) harfi oluştururlar. yolcuların solunda kalan masanın üzerinde istenilen erkeğin formu oluşturulur. sağdaki masaya, orada bulunan kadınlardan biri kendiliğinden uzanır. İkisinin de kafaları masaların birbirine yakın uçlarındadır. Hanna, her iki eline birer tane, yukarda tarif edilen asadan alır. Topuzları kadının ve erkeğin alınlarına deydirir. Kendi vücudu ışıldamaya başlar. “Arinna’nın, Kibel’in yarattığı bütün kadınsı güçleri bu erkeğe iletiyorum. Bu andan, hayatının sonuna kadar bu erkek feminen etkiler taşıyacak ve yavaş yavaş çökecektir” der. Hanna bunları söylerken öbür masadaki kadın yavaş yavaş küçülür ve sonunda kaybolur. Kurban, aynen yatmaktadır. Bundan sonra kurbanın yatmakta olduğu masa pentagramın ortasına alınır. Yolcu veya yolcular da pentagramın içine girerler. Kurban masada, kol ve bacakları açık olarak, pentagram düzeninde yatmaktadır. Yüzüstü çevrilir. Hanna, yolculara birer tane hançer verir ve bunlarla, fizik planda kullanılacak olan talisman, kurbanın sırtına oyulur. Bu işlemden sonra yolcuların kurbanla cinsel ilişkide bulunmaları da mümkündür. Birisi için bu operasyonun yapılması isenildiği zaman, fizik plandaki çalışmadan önce buraya gelinir ve yukarda anlatılan çalışma yapılır. Buraya çalışmak için gelirken direk olarak bu odaya konsantre olunur. Bu çalışmadan sonra fizik plandaki çalışma ve talisman yapılır. Talismanın yapılışı şöyledir. Çizim, siyah üzerine yeşille yapılmalıdır. Önce pentagram çizilir. İçine üçgen çizilip, onun içine de yönetici yani işi isteyen yolcunun ismi katlı olarak yazılır (Bu çalışma alındığı zaman henüz Tisan alfabesi alınmamıştı. İsmin Tisan alfabesiyle, sicil olarak yazılması daha iyidir). Pentagramın altına kurbanın ismi düz

252

olarak yazılır. Onun altına da sekiz kollu mars sembolü çizilir. Bunun anlamı mars etki ve enerjisinin bütün yönlere dağılmasıdır. Mars sembolünü içine alacak şekilde bir Venüs ve Venüs’ü içine alıp, çemberi pentagramın alt ucuna dokunan bir daire çizilir. Hepsinin dışına bir dış daire çizilir. Yazılımlar her alfabe ile olabilir. Yazma tepeden başlayıp, saat aksi yönde gider. Seçilen değiştirici zikir, Mesela “Ya Kaviül Bariüd Dafi” (Bari, baskıdan kurtarır). Tepeden başlayıp, dış çemberin içine, saat aksi yönde, harf harf yazılır. Sadece ikinci dairenin içi ve pentagramın boşlukları doldurulmaz. Dış çemberin dışına yolcunun ismi tepeden başlayıp, saat aksi yönde çepeçevre yazılır. Bu talismanın şarjı dört gündür. Bebekle çalışılabilir. Çalışma sonunda talisman bebekten alınıp, katlanıp, mumlanıp, istenen kimsenin çevresinde bir yere bırakılır. Çalşma için özel gün yoktur fakat Salı sabahı başlanabilir.

253

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA
Yukardaki bölümden ikinci bir mağaraya geçilir. Burası erkeklere acı çektirilen bir tür ceza odasıdır. Tavana bazı erkek formlarının ayaklarından asılmış olduğu görülür. Çıplaktırlar. Bazı kadın formları da onlarla oral seks konumundadırlar. Bir taraftan da ellerindeki hançerleri onlara dürtüp, saplamaktadırlar. Burada, seçilen erkeklerin ruhlarına girip, onlardaki feminen özellikler geliştirilir. Hem işkence, hem seks yapılır. Bir tür posesyona sebep olunur.

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA
(BÜYÜK KUŞUN ÇALIŞMASI) Hanna’nın mağarasına götüren kız çocuğu, ilk karşılaşılan noktadan sağa saparak yolcuları Büyük kuşun bölümüne sokar. Burası normal bir ortamdır. Karga sesi gibi kuş sesleri duyulmaktadır. Çok büyük bir kuşun gürültülü kanat sesleri işitilir ve kırmızı gözlü, dev gibi bir kuş gelir. Onun sırtına binilir ve kuş yükselir. Mavi, kırmızı ve bordo renkli bulutların arasında uçar. Bir süre sonra, bulutların arasında, üzerinden yanardağ gibi alevler saçan bir piramitle karşılaşılır. Boşlukta, piramitin yanında bir varlık durmaktadır. Bu varlığın gözleri kafasının iki yanındadır. burada insanlara felç ve sıkıntı verme dersleri alınır. Kuş boşlukta sabit olarak durur. İnilir. Varlık, gene boşlukta duran ve üzerinde pentagram şekli olan bir masa oluşturur. Kurbanın formu bu masanın üzerinde belirir. Aşağıda, mesela kişinin yüzünde felç yaratma çalışmasının örneği vardır.

254

Masa kendi etrafında, saat yönünde dönmeye başlar. Varlığın elinde küt uçlu bir hançer vardır. Bunu aşağıya doğru tutar ve masa döndükçe hançer bir pikap iğnesi veya torna makinesi gibi, kurbanın vücudunun çeşitli yerlerine çarpar. Hançerin, kurbanın vücuduna temas etmesi gerekir. Kısa bir süre sonra masanın dönüşü durur. Varlık elindeki sopa benzeri hançeri kuşa uzatır. Kuş gagası ile hançeri alır ve yutar. Bundan sonra kurbanın suratını gagalar. Kan fışkırır. Aynı şekilde kalp üzerine vurur ve aşağıya doğru gagalayarak iner ve kaybolur. Diğer varlık tekrar elinde hançerle görülür. Kurbanın başından aşağıya, vücudun simetri ekseni üzerine, hançerle bir çizgi çeker ve yolculara “Sağamı, solamı” diye sorar. Burada sağ taraf seçilirse gaga darbelerinin yaraları aniden sağa geçer. Hangi yana istendiğinin önceden kararlaştırılması mümkündür. Varlık vücudun istenen tarafına bir pentagram çizer ve çalışma biter. Bu çalışanın yapılabilmesi için önce direk olarak buraya gelinir. Bu varlık bulunur ve anlatılan çalışma yapılır. Bundan sonra fizik plandaki çalışmalar hazırlanır ve yapılır.

255

FİZİK PLANDA
Bir insan silueti çizilip, kafasının üzerine kurbanın ismi yazılır. Yukardan aşağıya, bir çizgi ile ikiye bölünür. Kişinin felç, tik, sakatlık gibi şeyler istenilen yanı tamamen boyanarak doldurulur. kafadan ayağa kadar üç satır zikir yazılır. Zikir olarak mesela “Ya Kahharüd Darr” kullanılabilir. Bundan sonra, formu ikiye bölen çizgiyi taban olarak kullanarak büyük bir üçgen çizilir. Vücudun yarısı üçgenin içinde kalmıştır. Üçgenin ucuna, merkezi üçgenin ucuyla çakışan bir ters pentagram çizilir. Talisman bebekte saklanır. Altı gün çalışılır. Bundan sonra çıkartılıp, kişinin yakınlarında bir yere bırakılır fakat bu olmasa da olur. Talisman siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Balmumu bebeğin istenilen yarısını da kırmızıya boyamak ve yanına pentagram çizmek mümkündür.27

BEŞİNCİ KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM, BİRİNCİ ÇALIŞMA
(SENTOR’UN BÖLÜMÜ) Bu bölüme çıkmak için üs piramiti 45 derece saat aksi yönde döner. Aynı kılıçlar gene mevcuttur. Kapıdan çıkılıp, kapı doğrultusunda ilerlenir. Zaminde farklılık yoktur. İlerden küçük boynuzları olan bir sentor gelir. Yolcular sentor’un sırtına binerler. sentor elinde tuttuğu bir flütle on defa “Do - Sol - Sibemol - Mibemol - Re- Do” dizisini hızlı hızlı peşpeşe çalar. Bu yapılınca içinde bulunulan ortam değişir. Şimdi heryan yemyeşildir. Sık ağaçlar vardır. Ağaçların yürümeye izin verecek kadar seyrek olduğu bir yoldan ilerlenir. Gene ağaçların arasında olan küçük bir evle karşılaşılır. Burada, başında şapka olan bir kadınla karşılaşılır. Bu bölgede sadece
27

Bu çalışma hatırlandığı kadarıyla iki defa yapılmıştır. Birinde kurban gerçekten, kalıcı bir yüz felcine uğradı. Diğerinde felç olmadı fakat kişi eğer durumu bilseydi felç olmayı tercih edecek kadar kötü şeyler yaşadı.

256

insanları cinsel açıdan birleştirmek hakkında talismanlar alınır. Başka bir faaliyet yoktur. Alınan talismanların yapılması gereken kat çalışmaları herhangi bir katın duruma uyan herhangi bir bölümünde yapılabilir. Kadın, istenen talismanları büyük, kalın ve deri kaplı bir kitaptan yazdırır. Buradaki tanışma çalışmasında bir tek talisman alınmıştır fakat istenilirse kişiye özel, farklı talismanlar da alınabilir.

Talisman perşembe sabahı, yeşil üzerine siyahla çizilir. Bebeğe koyulur, beş gün çalışılır. Venüs sembolünün içindeki üçgenin üç kenarına birer defa istenenin ismi yazılır. Çevresine iki sıra, kaç tane sığarsa o kadar, isteyen kişinin ismi yazılır. Önemli olan isteyenin isminin, üçgen ve istenenin isimlerini örtmesidir. Boşluklara üç tane minik pentagram çizilir. Kullanılacak zikir iki sıra olarak venüs sembolünün çevresine yazılır. Zikir, Esmaül Hüsna’dan seçilirse en az iki esmalı olmalıdır. Mesela yukardaki

257

Pentagramın iki orta kolunda insanımsı bazı yaratıklar asılıdır. sekiz defa çalar.Re . Fakat Tisan zikirleri de kullanılabilir (Mesela: Kurtan Sante olabilir).Re .BEŞİNCİ BÖLÜM. Sentor yükselir ve havada yol alır.Re . kişileri yapacak veya yapmakta oldukları işten saptırmaktır.Fa .Mi .Fa .Si . Bu durumda ana çizim aşağıdaki gibi olur.Mi . İçersi oldukça soğuktur. Saptırmak. sonra talisman hazırlanır. İçeriye çağırır. Yukarıya bulutlar toplanır ve yıldırımlar düşmeye başlar. Kapı kapanır ve bulunulan ortam asansör gibi aşağıya inmeye başlar. Burada kişileri saptırmak öğretilir. Bunu bir üst. soğuk ve karlı bir dağın zirvesine yakın bir yerde yere inilir. “Sol Sibemol . Yanında ayrıca bir Satir tipi vardır. Aslında dikkati başka yere 258 . kadını istemesi hali içindir. Yukardaki örnek erkeğin.Sol . Çevre kararır.La .Re . İlerde görülen büyük. İKİNCİ ÇALIŞMA Aynı Sentor’un sırtına binilir.Sol Mibemol .Do .Fa . İniş durduktan sonra varlık kendi fonksiyonlarını anlatır. Dağın tepesindeki karlar yarılır ve büyük bir ters pentagram yükselir. Talisman yapılmadan önce mesela Seks tanrıçası tapınağı olarak adlandırılan bölgede çalışması yapılır. Pentagramın ortası kapı gibi açılır ve bir varlık iner. Sentor bu sefer daha değişik bir melodi çalar. BEŞİNCİ KAT . bir alt oktavda hızla.örnekte “Ya Camiül Cımaül Vedud” kullanılmıştır.Sol”. Kadının erkeği istemesi durumunda venüs sembolüne iki tane Mars kolu eklenir ve iç üçgen çizilmez.

İçersi oldukça kalabalıktır. (Kişileri saptırmak). yolculara takip etmelerini işaret ederek hızla sağa doğru koşar.ALTINCI BÖLÜM. İlerlenir. Konuşulanlarla hiç illgilenmez. Yanında havada duran bir platform vardır. Kılıçlar bunlara sokulunca önde bir kapı açılır. Hızla ilerlenir. Burada bir varlık ve yanında bir kız çocuğu görülür. Havada giderken varlık sadece dimdik durup. Zeminde bazı delikler vardır. Görevi sadece yolcuları belli bir noktaya kadar götürmektir. Ellerindekileri hiç bırakmıyor. BİRİNCİ ÇALIŞMA Majikal silah olarak gene bilinen sapı hilalli kılıçlar alınır. Bu sefer kılıçların renkleri biraz daha kırmızıya dönüşmüş durumdadır ve üzerlerindeki yumurta şeklindeki kara taş yoktur. Bu aynalar şeffaf. Çocuğun saçları yok denecek kadar az ve üstüste ikişerli olarak dört tane gözü vardır. Bununla ilgili talisman. Ortasına inilir. Bu varlık. Burada başka talismanlar alınması da mümkündür. ileriye bakmaktadır. İlerde kale burçlarını andıran iki tane köşeli sütun görülür. Takip edilirken gözden kaybolur fakat bu arada oda gibi bir yere girilmiş olunur.çekerek konsantreyi sıfıra indirmektir. Karanlık bir yer. BEŞİNCİ KAT . Bir çok ses duyulur. Yüzü maske gibi bir şeyle kaplı ve belindeki parlak kemerde bir kılıç takılıdır. sol elinde elektirik şeraresine benzeyen bir şimşek tutmaktadır. sanki cam 259 . Odanın her yanı aynalarla kaplıdır. sağa sola bakmayan. Aşağıda pentagram görülür. Bu bölümden çıkılır. pentagramın ortasının ancak yarısını örtebilecek büyüklüktedir. ilk sayfalardaki talismanlar bölümündedir. İlerlenir ve bir varlıkla karşılaşılır. hiç bir şeye ilgilenmeyen ilkel bir robota benzemektedir. Hafif bir rüzgar ve küf kokusu gibi bir koku duyulur. konsantre genellikle seks gibi duygularla bozulur. Bu platform.Sağ elinde bir yıldırım. Yapılabilecek bir tatbikat yoktur. Hep birlikte buna binilir. Arkadan kapı kapanır. Çocuk.

260 . Sonra her iki eşkenarın üst uçlarından. Savaş ve barış fakat genellikle saldırgan hisler” der. İlk varlık hançeri alır. Esas olarak alınırken anlaşılandan çok daha farklı bir kullanımının olması gerekmektedir. açık arazidir. Ata benzeyen. alt uçlarına birer dikme çizilir. çok yüksek birtakım hayvanlara binmiş ve yüzleri kapalı olan bazı varlıklar görülür. Kollarını göğsünde çaprazlayıp. Normal oranlarında iki tane eşkenar dörtgen yanyana çizilir. eğilerek selamlar. Başka bir varlığı daha çağırır. Bir veya bir kaç kişiye karşı istenilen alanda üsünlük sağlamak da olabilir. “Burası savaş bölümüdür. Bu talisman çok komplike bir çizimdir. İlerleyince İçlerinden biri iner.gibidir ve arkaları da görülmektedir. Aslında oldukça basittir. Bir insanı bulunduğu yerden kovmak. Bunların alt ve üst uçları birer çizgiyle birleştirilir. Hançerin kabzasından dört yana birer ışık demeti yayılarak bir piramit meydana getirir. Çizimin oranları şöyledir. Burada kişiler arasında anlaşmazlık çıkartmakta kullanılan bir talisman alınır ve çıkılır. Ayrıca eş ya da ortakları ayırmak gibi amaçlarla kullanılması da mümkündür. İlk gösterilişinde varlığın masaya sapldığı hançerden yayılan ışıkla. Aynı anda tam üzerinde bir de ters piramit oluşur. Gene de oranların alınışında zorluk çekildi. Aynalardan biri bir kapı gibi kalkar. geometrik orantılar çok önemlidir. Gelenin elinde bir hançer vardır. havaya kaldırır ve önünde beliren bir masaya hızla saplar. Birisini kendinden uzaklaştırmak. üç boyutlu olarak meydana geldi ve bu şeklin üzerinde anlatıldı. Çiziminde. İçersi bir savaş meydanına benzer.

Her iki yan uca. merkeze yönetici ismi yazılır. okları dışa bakan birer Mars sembolü çizilir. Bundan sonra da her yan üçgenin. Sian bu ismin ortasındadır. alttakiler düzdür. Bundan sonra ayırma. için diğer bütün boşluklar “Ya 261 . Merkezde yani her iki astranın üst ucu sayılan noktada tek bir Sian düz olarak durur. yan ucundan. En büyük isim ortadadır. Astraların köşe harfleri yazılır.Bundan sonra yarı çapı merkezden. üst ve alt üçgenlerin taban ortalarına birer çizgi çekilir. Silinme ve çizgilerden dolayı ana şekli pek belli olmayan alt ve üst üçgenler birer Astra’dır. eşkenarın orta dikmesine kadar olan bir daire çizilir. Üsttekiler başaşağıya. Her üçgen kendi tabanına göre düz olacak şekilde yazılmalıdır. ihtilaf vs. devamlı zıtlaşıp. birkaç insan arasında veya üzerinde bütün konularda veya bütün ruh durumlarında derhal birbirlerine düşman olmaları. Dairede hiç boş yer kalmamalı. Çembere yaklaştıkça harfler küçülür. Bu çizgilerin içi ve dairenin içi silinirse talismanın ana şekli ortaya çıkar. Bundan sonra alttaki üçgenden başlanarak. Dairenin içine. savaşmalarıdır. her nokta isimle doldurulmalıdır. saat aksi yönde gidilerek her üçgene istenen kişi ya da kişilerin isimleri doldurulur. Üçgenin manası. İsim büyük yazılır. Bundan sonra daire yönetici ismiyle doldurulur.

Yönetici kendisi taraf olmak istemezse Dairenin içine bir küçük eşkenar dörtgen çizer. dikmelerin meydana getirdiği dış boşluklar da “Ya Dafi” ile doldurulur ve esas zikre ilave olarak her çalışmada 1000 adet “Ya Dafi” zikri yapılır.Darül Müahhir” ile doldurulur. 262 . birine düz olarak yazar. Dafi yazılan yerlere. İki ayrı üçgene böler. İsmini birine ters. Birkaç kişi ise her üçgene birkaç isim yazılabilir ve talisman üstte taşınır. yönetici olmak için “El Aziz” yazılır. Hedef tek kişi ise bir bebekte çalışılır.

Buradan alınacak olan talisman alındıktan sonra çıkılır. Ortada. işkence yapmak. Dönerek inilir. Çıkartılınca durur.Bu. Pentagramların bacaklarından. ÖLÜM TALİSMANI Yazılış sırası şöyledir. birbirine düşürmek ve Ölüm çalışmaları vardır. Pentagramlar yapılır. İKİNCİ ÇALIŞMA Bir önceki bölümdeki aynı varlık. Herkes iner. daire çemberine giden yatay çizgiler çizilir. İhtilaf. isteyenin yönettiği olaylarda kişilerin birbirine düşmesini sağlar. buradaki bir masanın üzerinde çizimiş olan bir talisman hakkında bilgi verir. ortadaki elleriyle küçük hançerler ve alt elleriyle de büyük kılıçlar tutmaktadır. bir taşın üzerinde bağaş kurarak oturmuş olan altı kollu bir varlığın resmi vardır. Varlık üst elleriyle yıldırımlar. İçersi sanki dışardan güneş ışığı giriyormuş gibi aydınlıktır. o ata benzeyen hayvana binmiş olarak başka bir yere götürür. Varlık. Talismanı isteyen kişi üzerinde taşır. pentagramların ortalarına. Küpün bir yüzünde. onlarla gözgöze gelmemeye dikkat etmelidir. Oluşum periyodu çok uzundur. Aşağıda bir sürü insan vardır. Bunların hepsi havaya bakar durumdadır. Küp şeklindeki bir binanın önüne gelinir. Taşındığı sürece şarj eder. Önce daire çizilir. Yolcu. Üç gün çalışmak gerekir. isteyenin girdiği gurupta ve onun kontrolünde olur. Tam alnının ortasında bir delik vardır. Bu bölümde fırsat bulduğu anda kaçmak isteyen bazı esir tipler vardır. Genel görünümleri zombi gibidir. Rehber. Burada acı çektirmek. Varlıklar genellikle yolcunun bilincine sızmak isterler. BEŞİNCİ KAT . İdareci ismi. aşağıya doğru dik inen bir merdiven görülür. Binada herhangi bir kapı görülmemektedir. Önde bir kapı açılır.ALTINCI BÖLÜM. birine 263 . Buranın bekçileri kaçmak isteyenlere engel olurlar. elindeki bir taşı oraya yerleştirir.

Mümit. İksir aynı talismandan bir tanesinin buhur otuyla beraber kaynatılmasıyla yapılır. Herhangibir içecekle verilir.Kahhar. Salı sabahı 03:00’te. 1 . Esmalar seçilir.düz. 264 . çemberden merkeze doğru gittikçe ufalarak yapılır.Kahhar. siyah üzerine gümüş rengi ile veya beyaza kurşun kalemle yazılır. İdareci ismi dairenin dışına birbirine ekli olarak 21 defa yazılır. diğeri Kahhar olabilir. Buhurotu olayı netleştirir. Ayrıca kurbana bir iksir içirmek mümkün olursa iyi olur. pentagramın harfleri üçer defa yazılır. diğerine ters yazılır. 3 . Pentaramların arasındaki boşluk tamamen kurbanın ismiyle doldurulur. pentagramların bacaklarına. Saat aksi yönde giderek. 4 . sadece su da olabilir. Esmalar boşluklara şu sırayla yazılır. Sonuç ikibuçuk ay kadar sürer. 2 .Mümit. Zikir: Adet X 2 olarak 6 gün yapılır. Yazım. Piramitte saklamaz. İdareci talismanı kendi üzerinde taşır ve üzerinde şarj eder. Mesela biri Mümit.

ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Aynı rehber gene yolcularla birliktedir ve gene bir girişten geçip. Burası. Bu da sadece çevreye kötü etkiler yaymak içindir. Bu durumda bazı pentagramlarda iki.ALTINCI BÖLÜM. Zeminde. Fakat konu şehvet değilse 265 . Kurbanın ismi dört harften fazlaysa. istenilen şeye göre herhangibir lanetleyici zikir olabilir. Bu sadece bir çalışma şeklidir. Form orada kalır ve yavaş yavaş aşağıya kayar veya istenirse ilerde başka çalışmalar yapılabilir. Yukarda görülen talismana ek olarak kullanılabilir. Bu bölümde bir çalışma daha vardır. pentagramın bacak harfleri üçer defa yazılır. yeni bir mekana girilir. kişiye acı çektiren bir negatif enerji bölümüdür. Kurbanın ismi her pentagramın ortasına harf harf yazılır. 2500 defa ya Kaviül Hafıd okunur. Tepeden başlanıp. ilk pentagrama gelince. İlerde büyük bir taş vardır. Pentagramların bacaklarına. yere inerler. Taşın üzerinde alt uçları birbirine deyen dört tane pentagram vardır. Bu işlem yapılırken ufak bir zikir yapılır. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Son bölümdeki küp şeklindeki binanın biraz ilersinde pentagram şeklinde dizilmiş olan beş tane sütun ve sütunların üzerlerinde çanak gibi bir şeyler görülür ve onların da her birinin üzerinde bir enerji akımı oluşmaktadır. yazmaya devam edilir.BEŞİNCİ KAT .ALTINCI BÖLÜM. Talismanın yapılış şekli ve çalışması şöyledir: Dairenin ortasına yönetici ismi yazılır. daire içinde olan bir pentagram çizilidir ve enerji bunun ortasına yağar. Ek olarak kullanılan bir talisman yoktur. Daire ile pentagramların arasındaki boşluklara zikir yazılır. saat aksi yönde devam edilir. BEŞİNCİ KAT . Burada bırakılan bir formun çevresinde silindirik bir alan oluşur. Zikirde güçlendirici olarak muhakkak “Kavi” kullanılmalıdır. Zikir. Bu enerji dalgları ortada birleşip. üç harf de olabilir.

Kendi seçtiğiniz bir koruma zikri yapın veya klasik yöntemlerle kendinizi daireye alın. şehvet. taşa yatırılır ve istenirse çalışmalar burada da yapılabilir. . 04:30’da yazılır. Çalışmalara ilave olarak yapın.5 aydır. Kavga. Oluşum süresi 1. Kişinin formu buraya getirilir. Yoksa kötü şekilde geri döner. Kişileri kötü ilişkilere iter. siyah beze sarılıp. Beyaza. İstek olana kadar taşınır. Pazartesi sabahı. taşa çizilir. döğüş. kurşun kalemle yazılıp. Astral planda şekil. cinsel çılgınlıklar ve herşey yapılır. Ölüm talismanlarının çalışmalarında mutlaka kendinizi koruyun.Saki” 266 . “Yapılan şeylerde acele etmeyin. Sekiz gün çalışılır. üstte taşınır.Kahhar da kullanılabilir. Ölüm olduğu için korunmak gerekir. Arada olmayanlar sizi yıldırmasın.

üzerindeki çalışma kılığının göğüs kısmı açıktır. Onun kanı elle alınarak 267 . Büyük bir kısmı da kurbana içirilir. beyaz buluta benzeyen bir şekil oluşturur. Yönetici yolcu ayrıca kurbanın el ve ayak bileklerine birer çizik atar ve buralardan masaya kan damlar. Yüzü kapalı başka bir varlık belirir. Varlık yolcuları yüksek bir dağın tepesine çıkartır. doğrulabilir. Üzerinde oldukça değişik bir kıyafet vardır. arkaya. Masanın yarattığı enerji alanına girilir. Yunusa benzeyen bir varlığa binmektedir. Kapşonu açıktır ve başında ayrıca. Pentagram şeklinde bir masa görülür.ALTINCI BÖLÜM. Uzun kapşonlu kara bir cüppe giyen bir varlıkla karşılaşılır.BEŞİNCİ KAT . DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı çevresi kırmızı şeritle kaplı ve ortasında parlak bir siyah taş bulunan bir pentagramdır Bu pentagram çıkıştan önce bu bölümde bırakılacaktır ve tabii bu ilk giriş içindir. Burada yolcu. Bu varlık bir taşıyıcıdır ve her ortamda gitmektedir. Varlık. Kurban yani örnek form masaya pentagram şeklinde yatırılır. Bu kan toplanır ve herhangi bir içecekle içilir. İlerde görünen bir suyun tam üzerinde durulur. Suyun içinden platform gibi yükselen bir pentagramın üzerine inilir. Sonraki girişler için herhangibir şey gerekmez. biraz yüksekçe duran bir takke vardır. Lucipher’in invocation’unu okur. Buhurların meydana getiriği duman kurbanın üzerinde haraketli. sağa. Masa haraketlidir. Yolcular da aynı varlığa binerler ve ilerlenir. örnek olarak kullanılmak üzere bir insan kalıbı oluşturur. Duman ancak bundan sonra oluşur. Uygulamada yönetici olan yolcu kendi göğsüne bir çizik atarak biraz kan çıkartır. Kurbanın yattığı masanın yanında bir sehpa daha vardır ve bunun üzerinde kurban edimiş bir hayvan ölüsü görülür. Pentagramın beş boşluğuna birer tane buhur yerleştirilir. Üs piramitinden çıkıp ilerlenir. Bu bölümde insanlardaki zevk unsurlarını yükselterek onları sıkıntıya sokmak ve öldürme çalışmaları öğrenilir. Durumun icabına göre öne. sola kayıp.

Çaprazın iç tarafına aynı harflerin ayna görüntüleri yazılır. Böyle durumlarda anında hazırlanıp. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA: Bir kağıda aşağıdaki şekil çizilir Adam şekli pentagrama alınır. Zikir. Harfler yazılır. Oluşumu altı aydır. bir şeyin içinde verilebilir. He. Bu yapıldıktan sonra kurbanın gözleri kendiliğinden açılır. Pentagram terstir. Hayvan kanı ile yazılırsa daha iyi netice verir. Önemli olan 10 çalışmanın tamamlanmasıdır. Göğüsten olması şart değildir. alta ve üste 370’er defa yazılarak doldurulur. (Buradaki He harfi 5 değerindeki he’dir). Burası önemli olmadığı gibi yolcunun olayı takip etmesi de gerekmez. Elif. Pentagramın merkezi tam kalp üzerine gelmelidir.Bu talisman isteyen kimsenin üzerinde taşınır. Çaprazın içindeki boşluklar yöneticinin ismi. Elif harfleri yazılır. Ya Hafidüd Dafiül Kaabız’dır. Yani adam başaşağıya durur. Birer gün ara ile yapılabilir. kurşini renkle çizilir. Ortasına yolcu kendi ismini gene kanla yazar. Varlık kurbanı götürür ve bilinmeyen bir bölgeye herhangi bir şekilde koyar. Bu çalışmada da yolcuların kendilerini korumaya almaları gerekir. Elif harfleri sağdan sola doğru. Fizik planda yöneticinin göğsünü kesmesi gerekli değildir fakat gene de biraz kan akıtmak iyi olur. 268 . Mim. Çalışması 10 gündür. bebekte çalışılıp piramitte saklanır veya kurbanın çevresinde bir yerlere saklanır. Bu bütün yan boşluklara doldurulur. Tı. Tam kalp üzeri ve pentagramın merkez noktasına bir çarpı atılır. “Bu bir kurşun levhaya veya kağıda. kurşuni renkle yazılır. Kenar boşluklar ise zikirle doldurulur. Gözler cam gibidir. Bu kanın kurbana içirilmesi ise ancak karşılıklı oturma yani bir arada bulunmakla mümkün olabilir. Zal. Göğüs ortasına kurbanın ismi yazılır. (Zikir X 3 + Yönetici ismi + Kurban ismi) kadardır. . Nun. Cumartesi sabahı. Üste arapça Sin. yani buradaki latin harfleriyle yazılmış dizinin tersine yazılır. Her Gün yapılması şart değildir. Yanlar açıktır. Vav. Alta gene soldan sağa.Varlık”.kurbanın üzerine bir ters pentagram çizilir. Zikir adedi. Ba. Cim.

269 .

Aslında geçiş sırasında yedi değişik bölüm görülmüştür ve yazılmamış olan iki çalışma daha vardır. Buralar oldukça modern görünümdedir. hiç bir fonksiyonu olmayan fakat çok çekici görünen birer dişi formla cinsel birleşme halinde bırakılır. çalışma notları kaybolduğu için buraya alınamadılar. Bu olay Saki’nin hoşuna gitmedi. Yolcuların birer formu burada. sezgisel güçlerde artış sağlayacak. Bu. Bir uzay gemisi içi ile Bilim kurgu hikayeleri arasında bir dekor vardır. Herhangi bir. Bu bölümler. yani verilecek olan bilgi geri çevrildi.BEŞİNCİ KATIN SONU Beşinci kat eğitimi buraya kadar anlattılan altı bölüm ve değişik çalışmalarla bitirilmiştir. Burada oldukça modern görünümlü varlıklarla karşılaşılır. maksatlı çalışma veya talismanik uygulama olmadı. Gerekmese bile öğrenseydiniz. 270 . dedi. Sonraki bölümde son derece detaylı ve fizik planda gerçekleştirilmesi çok pahallı olabilecek bir banyo odası görüldü. Neyin ne zaman gerekeceğini bilemezsiniz. İkinci bölümden sonra zeminde açılan bir kapıyla başka bir bölüme geçilir. Bazılarıysa alındı. Bu bölüm bu kadardı. yolcuların Astral enerji ile olan kontağını sürdürecektir. Akılda kaldığı kadarıyla aşağıdaki gibidirler. daima sürecektir ve yolcuların fizik plandaki seks maji uygulamaları için enerji sağlayacaktır. Burada seksüel amaçlı su masajları ve bazı değişik aletlerle uygulanan seks teknikleri gösterildi fakat ortamı fizik planda hazırlamak zor olduğu için bazı çalışmalar tarafımızdan kabul edilmedi. Ayrıca sadece seks yoluyla elde edilebilen inisiyasyonu sağlayıp.

selamlama tarzları vs. Piramitin dışı uzay boşluğu gibi fakat çeşitli renk girdaplarıyla dolu bir ortamdır. burada öğrenilir. Alfabenin öğretilmesinden sonra heykellerin önüne gidilir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üs piramitine dönülür. piramitin oturabileceği gibi kare şeklinde bir platform görülür. fonksiyonları. Kısa bir süre sonra girişteki kapıya yanaşır. Piramit yükselir ve bir süre uzay boşluğu gibi bir ortamda gidilir. En sonunda türkuaz renkli bir ortama girilir. Sonra dışarsı gök mavisi rengine döner. Daha sonra mavinin çeşitli tonlarından geçilir. Heryer türkuaz renkli. Piramit bunun tam üzerinde. sütun. Dışarsı rahatlıkla görülmektedir. Gong. zeminde. İlk konuşmaların yapıldığı kara piramite geçilir. Bunlar sekiz formun heykelleridir. Sonra. heykeller. kendilerini geliştirmeleri için yarattı. saat aksi yönde hafif hafif dönerek bulunulan fiziksel ortama göre kuzeye doğru kaymaya başlar. üzerinde harfler bulunan duvara gidilir. Buna uymayanlar. Piramit gene saat aksi yönde dönerek ilerler. Bundan önce Arapça alınmış olan talismanlar da Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır.GİRİŞE DÖNÜŞ Beşinci kat çalışmaları tamamlandıktan sonra üs piramiti kendi ekseni etrafında. burada. havada durur ve dönmeye devam eder. Gök mavidir ve bulutlar da mavinin değişik tonlarındadır. 271 . Burası Altıncı kattır. Ufukta mavi dağlar vardır. Bu nokta geçildikten sonra artık bütün çalışmalarda sadece bu alfabe kullanılacaktır. Başka hiç bir şey yoktur. Şimdi. duvar ve herşey yerliyerindedir. Artık piramitin duvarları ve tabanı şeffaflaşmıştır. o an oluşturduğu bir masaya oturarak Tisan alfabesini ve kullanılışını öğretir. Kapıdan çıkılır. Şekilleri. Piramit çıkışa bitişik olarak boşlukta durmaktadır. Burada. diğerleri tarafınan yok edileceklerdir”. Buradaki çalışmalar kaç gün sürerse sürsün üspiramiti kapıda kalır. yukardan aşağıya doğru yazılmış olan şöyle bir yazı vardır: “Tanrı insanları. Alfabenin yazılı olduğu duvarda. damarlı taştır. kapıdan başlayan ve ilk giriş sırasında kullanılan merdiven görülmemektedir. Saki.

Üçüncü kattaki gibi tanzim edilir. klasik Sai’den biraz farklıdır. Piramitin enerji açılımının zemine kadar indiği görülür. Burada Saki piramitten çıkar ve küçük bir takdis töreni yapar. Uçları birbirine temas etmez.ALTINCI KAT Altıncı kat çalışmalarında. biri düz. 272 . Dağın zirvesi küçük bir yayla gibi düzdür. Taşın üzeri elmas gibi traşlıdır. Kabza korkuluğunun tam ortasında üzerinde Jüpiter sembolü olan. Tek fark iki aynanın arasının açık olmasıdır. Hızlanır. Çünkü buradaki hançer. Piramit yükselir. fizik plandaki altar. Sai’nin kendisi altındır fakat mavimsi parlar. diğeri ters iki Jüpiter sembolünü temsil eder. Bu bölümün majikal enstrumanı bir Sai’dir. Bununla beraber Altıncı katta kullanılan ve yukarda görülenle aynı şekilde olan gerçek Sai modelleri de vardır (Okinawa Sai). bulunulan fiziksel ortama göre güney doğu yönüne kayar. Sai. Piramitin altında bir kapak açılır ve yolcular aşağıya inerler. Kabza korkuluklarından biri ileriye. eşkenar dörtgen şeklinde mavi bir taş vardır. Çok yüksek bir dağın tam üzerinde. yuvarlaklık ve orantı olarak tam bir Sai’dir fakat bu benzerlik tesadüfidir. Buradaki. biri geriye bakar. Her yan mavidir. havada durur.

273 . Yolcuların ve Saki’nin konumları üçgen düzenindedir ve piramitin altında durulmaktadır. başlangıç noktasına çekerek “Ekeris” der. Saki kılıcı iki eliyle tutar ve yolculara sırtını döner. Sol üste çekerek “Kuino”. Saki kılıcı aşağıya indirir ve “İnta” der. Kılıç havada iken “Kuentos himmel kantes zielle” der. Boşlukta bir eşkenar dörtgen çizilmiştir.SAKİ’NİN TÖRENİ Saki’nin ve yolcuların ellerinde yukarda tarif edilen kılıçlardan vardır. Yatay olarak sağa çekerek “Datke” ve tekrar yukarıya. İki eli solar plexüs hizasında ve kılıcın ucu yukarıya bakar şekildedir. Kılıcı indirir. “Ozan e Bülent İnta kiemne sagit tami zielle” der.

Ellerini tekrar havaya kaldırır ve “Kartes Ozan e Bülent Kielle. Unutulmaması ve daima bulundurulması gerekir. Üzerinde bir Jüpiter sembolü ve “İntas Kuinos” yazısı vardır. yolculara doğru döner. Bu yüzük çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tisan alfabesine çevirip. Piramitin altından mavi sarı bir ışık dalgası çıkar ve Saki yukarıya çekilir.Saki. Kılıçla yere bir üçgen ve içine bir Jüpiter çizer. 274 .Geriye. Bitirince Jüpiter altın gibi parlamaya başlar. Amen” diyerek bitirir. kullanmak içindir. . Işık bir piramit daha oluşturur. Yüzük bunlara ve daha bir çok şeye karşı kullanılacak bir enstrumandır. Burada inanılacak ve inanılmayacak şeylerle karşılaşılabilir.” Bu katın ikinci majikal enstrumanı kalın bir mavi yüzüktür. Saki’nin gidişinden sonra da ışık kalır. “Bunlar. üzerinde çalışmak gerekir. Şimdi altalta iki piramit olmuştur. Az sonra ışık kesilir ve ikinci piramit kaybolur. bu bölgedeki bazı güçleri çağırıp.

ömür boyu buradan bir şeyler alarak. Altıncı kat. dini konularla ilgili şeyler ve mistisizm bu kattadır. Sıfır katında karşılaşılan Hexagramlı şatonun. yolcuları içine alır ve havalanır. Çoğu zaman hangi bölümde bulunulduğu bile belli değildir. çok hızlı olarak dönen bir eşkenar dörtgen şekli belirir. Tarot. daha fazla ilerlemeden kalınabilecek kadar geniştir.1. Bu karmaşa daha ilerdeki katlarda da görülür. İlerde uzun kuleleri olan. aşağıya doğru inen bir rampa görülür. BÖLÜM (ALTIN ŞATO) Piramitin altından çıkınca hemen önde. Yi . Astroloji. Şato. o bölüm tamamlandıktan sonra geri dönülüp. buraya kadar olan çalışmalarda görüldüğü gibi muntazam bölüm çalışmaları pek de önemli değildir. Remil. Bazan bir bölümün ortasında başka bir bölüme geçilip. Her yan damarlı. Eşkenar dörtgenin kendisi şeffaftır ve çok hızlı haraket etmektedir. Jüpiter sembollüsü gibidir. ALTINCI KAT . parlayan ve altından yapılmış gibi duran bir şato görülür. türkuaz renkli taştandır. Yolcuların çevresinde bir tur atar ve tam karşılarında durur. başka bölüme geçilmiştir. Göl civarında ayrıca. Sola doğru inilir ve ilerde göle benzer bir yerle karşılaşılır. Yolcuların önünde.King ve diğer bütün kehanet yöntemleri bu kattadır. Gene. bazı zamanlarda da ilk bölüm tamamen yarım bırakılıp. KAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA Altıncı kat çalışmaları oldukça karışık geçmiştir. boşlukta kendi ekseni etrafında.6. Bunlardan altın sarısı ışık yansımaktadır. Yaklaşır. Dönüşü yüksek gerilim hatlarının yakınında duyulan türden bir vınlama meydana getirmektedir. Avluya girilir. ilk bölüm çalışılmış. Aslında bu katı bölümlere ayırmadan bütün olarak ele almak daha doğru olabilir. Bununla beraber altı ve daha üst katlarda. Şatonun kapısına gelince eşkenar dörtgen kaybolur. binaya benzeyen bazı parlak şeyler de görülür. Bir kapak gibi açılır. Zemin türküaz renkli taşlardan 275 . Yükseldikçe havanın maviliği açılır ve sonuna gök mavisine döner. Eşkenar dörtgen dönerek sağa doğru ilerler.

Artık iyice şarj olmuşlardır. Size verilen isimleri (Saki’nin törenindeki) muhakkak çevirin. İçerde iki yanı sütunlu bir koridor ve ilerde bir disk görülür. Yüzü. “Burası sizin kendi gerçek bağımlı olduğunuz yerdir. Bir varlık gelir. Lusifer’in yansıması olan karanlık yüzlü adamın yüzüne benzer. masanın başına geçerek yolculara kendi konumları hakkında bilgi verir. Sağdaki ilk kapıdan girilir. açık mavidir. İçerde bir masa. Diskin önünde lotüs oturuşunda. havada duruyor. Öğretilecektir. Tabii şu anda değil. Seyrek uzun sakallıdır. Lotüs pozunda. elbisesinde çift Jüpiter sembolü vardır. Bunun vücudunuzda yarattığı etkileşim karşınızdaki insanı tam olarak tesir altına almaya yarayacaktır. Diskin üzerinde Bir eşkenar dörtgen şekli vardır. Yüzü görülmez. Yanyana bir sürü kapı vardır. üzerinde piramite benzer bir şekil. oturmuş bir varlık görülür. Onda gizli gücü bulacaksınız. Bu varlığın ismi “İnta” dır. Saçı yoktur. İnta. Zemine oturmuyor. Varlıkla birlikte içeriye girilir. bir küp ve bir Sai vardır fakat bunun korkuluğu tek taraflıdır.yapılmış olan büyük karelerle döşelidir. Her isim üç defa 276 . Elbisesi beyazımsı. Yolcuları zemini gene taş döşeli olan bir koridora sokar. Böylelikle boynunuza taktığınız şeyin tam olarak ne oluğunu öğrenebileceksiniz.

kullanılmıştır. Kapının üzerinde aşağıdaki sembol vardır. iyi veya kötü istediğiniz yönde kullanacaksınız”. Bu formun üzerinde kapşonlu bir cüppe vardır. Olaylar karşısında şansınızı kullanmayı. Kendisi içeriye girmez. Saçları çok az. beyaza yakın saçlıdır. Yazın. 277 . 4. Size o öğretilecek. Buradan çıkıp. Bundan sonra evin herhangi bir yerinde ya da çalışma piramitinin altında saklanır. ten rengi çok açıktır. Bu bölümde para konularında ilerlemeler kaydedilecek. Odada oluşan masaya gidip para talismanını gösterir. Bu talisman. Perşembe sabahı. Bazı kağıtlar tutmaktadır. güneş doğarken. kalın taşlı yüzük vardır. İnta. Bu odanın bekçisi saf ışık ve enerji şeklindedir ve ilk başta görülemez. kendi istediğiniz şeyi yaratmayı öğrenecek. İki gün çalışıldıktan sonra bir hafta üstte taşınır. Talisman ve yapılışı aşağıdadır. İçersi son derece aydınlıktır. mavi üzerine gümüş rengi veya beyaz üzerine kurşun kalemle çizilir. ikinci kapının önüne gelinir. Kısa bir süre sonra kendisini yolcuların frekansına indirerek görünür hale gelir. sadece yolcuları sokar. Sarı. Elinde aynı. Sonra onun bir şekli var. Katta verilenin aksine dışarıya verilebilir. elineki Sai ile bu sembolün ortasına dokunur ve kapı açılır.

Kullanılacak zikir Esmaül Hüsna’dan bir isim. mavi üzerine kırmızı ile yazılır. Bu talismana ek olarak ayrıca aşağıda görülen talisman. harf harf yayılarak iki tur yazılır. Bu yazı. Ortaya Jüpiter sembolü koyulur. Ya Mugni (Veya İnnes Zikor) + İsteyen kişinin ismi kadardır. Jüpiter’in alt ve üstüne isteyen kimsenin adı yazılır (1). Zikir adedi. Dikdörtgen ve dış eşkenar dörtgen arasında kalan dört üçgene birer defa “İntas kuinos vertes kilde” yazısı. Dik dörtgen ve İntas kuinos yazısı arasına yani dikdörtgenin çevresine isteyen kişinin ismi ayrıca. yukardan aşağıya doğru. İçteki küçük eşkenar dörtgenle dikdörtgen arasında kalan boşluklara. mesela “Ya Mugni” olabilir.Yazılışı şöyledir: Önce yukardaki şekil çizilir. iki satır olarak yazılır (3 ve 4). harf harf zikir yazılır (2). 278 . talisman hangi şekilde tutulursa tutulsun daima düz durur. Veya Tisan zikirlerinden “İnnes Zikor” kullanılır. Yani yazının üst tarafı daima dikdörtgene doğrudur.

Zemini mavi olan. Yukarıya doğru ilerlenir. Yolcular oraya girerler. İçinde bulunulan ortam yolcuları sanki vakumla emermiş gibi çok hızlı ilerletmektedir. Tepede birleşir. sarı bir ortamda ilerlenir. Tekrar aşağıya doğru inmeye başlanır ve aşağıda tamamen altından bir 279 . Ek bir çalışması yoktur. Çevrede statik elektirik çıtırtıları gibi sesler duyulmaktadır. Tepede bir kapak veya çıkış gibi bir şey görülür.Bu talisman küçük boyutta yapılır ve daima üstte. harf harf yazılır. Normal formda göründüğü zaman da çevresinde çeşitli ışık ve enerji akımları oluşmaktaydı. Bunlardan yukarıya doğru kişinin ismi gittikçe küçülen harflerle. Tepedeki sonuncu harf tektir. mesela cüzdanda taşınır. Bu talismanın kullanım amacıyla yapılmış bir örneği aşağıdadır. Yapılışı şu şekiledir: Ortaya birbirinin ayna görüntüsü olan iki tane büyük Tisan (Y) harfi yazılır. Varlık talismanı naklettikten sonra gene ışık ve enerji formunu almaya başlar. Odanın içinde daire şeklinde bir giriş belirir.

Naşat. Bundan sonra kalkıp. Çevre. İlerde siyahlara bürünmüş olan üç varlık görülür. temel şeklin üzerine üretilebilir. Talismanın temel şekli iki pentagramdır. Hepsi yukarıya bakmaktadır. Yüzük buraya bastırılır. ilahiye benzeyen bazı sesler gelmektedir. Gerekli zikir yapıldıktan sonra bu dua okunur. İlerde. asası ile yolcuları gösterir. Bu sadece batırma çalışmaları ile ilgilidir. yerde büyük bir daire ve içinde eşkenar dörtgen şekli görülür (Bu işaret. üzerinde ters Jüpiter sembolü bulunan bir işaret vardır. altın tozu gibi nokta nokta parlamaktadır. İçerde bir ışık dalgası ve 280 . Büyük bir kapı görülür. Bazıları çok değişiktir. Talisman yolcular tarafından. Semboller çakışırlar. yükseltme ve batırma ile ilgili bölgedir. Bu işaret tam olarak yüzüklerin oturabileceği gibidir. Kalios. dörde bölünür ve çalışmanın kendi zikrine eklenir. ellerinde uzun asalar vardır. Kalabalık. Bir piramitin önünde durulur. Onlar da yolcuları farkederler ve bakarlar. yukardaki sayfalarda görülenin aynıdir). varlıklar izlenir. Bundan sonra yolculardan ilerlemeleri istenir. Kapısında. Bu çalışmalar için bazı isimler gerekir. Burası iş konularında yüceltme. yolcuları sürükleyerek adamın karşısınaki koltuklara oturtur. Kimer e Amen” şeklindedir. Aşağıdan.şehir görülür. Hala piramitin altında bulunulmaktadır. Varlık asasını yolcuların kafalarına dokundurur ve yolcuların çevresinde bir ışık dalgası oluşur. Orta Amerika’daki merdivenli piramitlere benzeyen bir çok bina ve çok sayıda dişi varlık vardır. Bu dört ismin ebced tutarı alınıp. nereden çıktığı belli olmayan bir kalabalık da aşağıya inmektedir. Birisi. Bunun duası “Utas. Piramit tam olarak aşağıya iner ve merdiven gibi bir şey oluşur. elleri kılıçlı bazı formlar görülür. Yolcularla birlikte. Çok geniş bir merdiven ve iki yanda muhafıza benzeyen.

“Utas. Temel olarak dört tane isim vardır. Hepsi birden değil. Naşat. insanları kontrol etmek. Bu edinilen güçleri sağlamlaştırır ve bazı zıt güçlere karşı yolcuları korur. Ateş ve Hava erkek. Erkek güçler daima canlılık. Su ve Toprak ise feminen güçlerdir. getirme. Bunlar sırasıyla Ateş. uzaklaştırma.dua edilirmiş gibi sesler vardır. Katlardaki bütün tanrısal sistemler bu kaynakla çalışır. Toprak ve Su dişi güçlerdir. Su elementlerini temsil ederler. evlilik gibi işlerde kullanılırlar. Bunu yaparken asayı yolcuların başlarına deydirir ve baş üzerinde imajinatif olarak bir daire çizip. Yolcular onun önünde dururlar. Burada rahip. Hava. Kalios. yolcuların başlarına geçirir. dünyaya ait olmayan bir Astral dindir. Naşat. Sadece Utas ve Ateş anlamındaki Zielle değişir. “Utas kieles rites kante Zielle Koine verga kintes Zielle Utas karies lekon tigel. “Kuntire” dini hakkında bazı bilgiler verir. “Utas. barıştırmak ve bu tür şeylerde aktiftirler. Hitabe üç satır halinde yazılır. Daha yumuşaktırlar. Kimer e Amen” İçersi kalabalıktır. Bu. Bu dinin sistemi. Kimer e Amen” hitabesini okur. ayırma. Diğer elementlerde de hitabe aynıdır. Kuntire. insanın her konudaki gerçek isteği olan faaliyetler. Elinde düz bir asa tutan bir rahip görülür. 281 . yok etmek. Ateş’in hitabesidir. Amen”. ayrı ayrı kullanılırlar. kişinin kendi güçlerine göre yönlenmesinin imkanını ve üstteki ana güçle koordineli çalışmasını sağlar. kişinin tamamen kendi benlik sistemine göre haraket etmesini sağlayan bir temeldedir. Kuntire. Rahip sopayı kaldırarak. Birleştirme. yükseltmek. enerji. Toprak. Kalios.

282 . İtince kapağı yana kayarak açılır. Şimşek gibi bir ışık çakar. mermer üzerinde yürünüyormuş gibi ayak sesleri her adımda tınlamalar yapmaktadır. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır.ALTINCI KAT . Şimdi yolcular bir dağın tepesindedirler. Merdivenin başında kafası kapşonlu bir varlık durmaktadır. Geniş ve ışıklı bir merdiven. Zemin dalgalı mavidir. İlerlenince yerde çizili olan bir şekille karşılaşılır. Rüzgar ve fırtına vardır. Varlıkla birlikte aşağıya inilir.2. Kanatlar kapalıyken vücudu pelerin gibi sarıyor. Otuz. İçinde mumyayı andıran bir adam yatmaktadır. BÖLÜM (KUŞ ADAMLAR) Üspiramitinin altında açılan bir kapaktan aşağıya inilir. Bir. Kartal başlı. kırk basamak inince büyük bir meydana çıkılır. İlk bölümde görülen yüzükler haricinde hiç bir majikal enstruman yoktur. Ellerini açar ve asaları çapraz olarak birbirine vurur. Önünde. Sütunlar mavidir ve duvarda meşaleler yanmaktadır. lahit benzeri bir şey vardır. Yürürken sanki kapalı ve çok büyük bir yerde. Varlık başını açınca kafasının tam bir kartal başı olduğu görülür. insan vücutlu ve kanatlı bir adamla karşılaşılır. iki basamak yükseklikte altın bir disk ve üzerinde bir Jüpiter sembolü görülür. Ağzını oynatmadan sadece düşünce olarak konuşur. Kolları firavunlar gibi çaprazdır ve göğsünde gene çapraz olarak iki asa tutar. Kısa bir yürüyüşten sonra üs piramiti gözden kaybolur ve iki yanı sütunlu bir koridora çıkılır. Asalar helezoniktir ve uçları gaga gibidir. Tapınak izlenimleri veren bir yere gelinir. Ortam birdenbire değişir. Adamın gözlerinde bir ışık meydana gelir ve doğrulur. Şeklin orta çizgisi aşağıya doğru inen bir merdivendir. Adam yoktur.

Gene tapınağımsı. O da düşünce ile konuşuyor. Kondor gereken şeyleri anlatır.Kanatlar açılınca iki. gönerilir. Burada kalabalık bir kuş adam halkı var. Bu isim bilinen bir kuş türüne ait olmakla birlikte başka bir özel isim verme gereği duymadı. bir çok. Bir kapıdan geçilir. İki tarafta kapılar var. Şekil olarak hepsi birbirine benzemekte. Bir durumu veya işi veya meteryal bir şeyi yok etmek ve ayırmakla ilgili bir talismn ve zikir verir. Kanatlarını çırpınca ortam kendiliğinden değişir. Kuş adamlar bir taşıyıcı faktör. Bir masaya oturulur. Burada Kanteris adı altında işlev görüyorlar. Kuş adam yolcuların arasından geçip. 283 . Kuş adam kendi ismi olarak “Kondor” ismini verdi. ilerler. Salon gibi bir yer. Morg gibi. Takip edilir. çekmece şeklinde dolap vardır. Talismanda esas olan Kanteris’in sicilidir. mavi kırmızı bir yere geçilir. Konuşulan kuş adam başkanları ve sırtında aynı sembol var. Bunlarda bazı insan formları vardır. Girilen odada daha önceki katlarda görüldüğü gibi. Soldakilerden birini açar. Yapılan etkileri taşırlar. hem kötü bir çok şey yapabilir fakat esas olarak Kanteris ismi ile işlev görür. ikibuçuk metre kadar açıklığa ulaşıyor. burada çeşitli uygulamalar yapıp. Yolcular sırtına sarılır. Aşağıdan bazı formlar çekip. Bütün vücut parlak ve rengarenk tüylerle kaplı. Kondor kanatlarını açar. Kendisi hem iyi.

Bu sefer pentagramın sağına ve soluna kişilerin isimleri yazılır. Güneş doğarken yazılır. Sonra kişilerin veya kişilerden birinin civarına saklanır. o bölgeyi 4 olarak tasnif etmemiz gerekti. 284 . Her iki çalışmada da zikirler dairenin çevresine çepeçevre yazılmalıdır. Bundan sonra ya istek olana kadar üstte taşınır veya mümkün olursa istenen iş yerinin yada şeyin civarına saklanır. Ayırmalar için siyah üzerine kırmızı ile perşembe günü güneş doğarken yazılır. Salı günü.AYIRMA VE İŞ YOK ETMEK Bu talisman. Bir sonraki çalışma sadece üspiramitinde. ALTINCI KAT . Beş gün çalışılır. Pentagramın iki yanındaki boşluklara. Zikir “Kurtan Zegel” dir. Zikir “Erken Summel” dir. mavi üzerine siyahla çizilir. Bunun da hesaplanışı ((Zikir X 2) + Kişi + Kişi) şeklinedir. Bölümdür fakat araya giren bu çalışma yüzünden. BÖLÜM (DUKİRAN) Altıncı katın ikinci bölümünden sonra. iş ya da maddi bir şeyi yok etmek için. Adedi. Aslında o bölge 3.3. Bu stilize edilmiş çift Satürn sembolüdür. 4. Bölümde bazı talismanlar ve onlara uygun Tragna zikirleri alındı fakat zikirlerin geçirilişinde. Bölüm olarak belirtilen bölüme geçildi. Mümkün olmadığı takdirde üstte taşınır. burayı 3. aşağıda 4. algılanışında büyük zorluklarla karşılaşılığı için yolcular Saki tarafından geriye çekildiler. yukardaki şekilde (K) harfleri olan yerlere kişi ismi ya da konu yazılır. ((Zikir X 2) + Kişi) şeklinde hesaplanır. Ortaya Kanteris sicili koyulur. Üç gün çalışılır. Saki önce istenebilecek her işin bir liste olarak hazırlanmasını istedi.

4. Piramit yolcuların üzerinde aniden oluşur. Kadın kollarını kaldırıp. Yolcuları mavi mermer merdivenlerden bir yere götürür. Çevrede gene kilise ilahilerine benzeyen sesler vardır. Dağda bir kapı ve üzerinde de aşağıdki işaret vardır. düz ve omuz yüksekliğinde saçlı. “Unna. 4. siyah pelerinli bir kadın gelir. Üs piramiti havada çeşitli enerji tabakalarından geçmeye başlar. nötrleşmeleri için bazı şeylerin yapılması gerekti. Kapıdan girilince bir kuş adamla karşılaşılır. Bölüme geçilip talismanların şekil ve uygulamaları alındı. Bölüme geçmeden önce ise. Kuş adam yolcuları çemberin üzerinden geçirip. Sonuçta “Dukiran” ismi verilen bir bölgeye gelinir. Kat. Ariel. Ellerinden çıkan bir ışın piramite çarpıp geriye yansır. Zemin bir asansör gibi iner ve üstteki kapak kapanır. Saki istenebilecek. Sonra yolcuları bir piramitin içine alır. Bir dağın üzerinde durulur ve dışarıya çıkılır. Yolculara birer tane uzun ve düz kılıç verir. Kuş adamla birlikte hızla ilerlenir ve bir ateş çemberi ile karşılaşılır. Bu sırada piramitin çevresinde dev gibi ve üç boyutlu bir eşkenar dörtgen oluşur. Siyah. Işıktan veya sisten oluşan bazı varlıklar yolculara ürkütücü ihtarlarda bulunabilirler. Bundan sonraki çalışmada tekrar 6. zikirlerin ve tekrarlanmalarının sebep olduğu bazı negatif enerji akımlarının dağıtılıp. Kadın bunun içinde durur. ortasına bırakır. Karanlık bir ortamda çeşitli enerji ve ışık dalgalanmları görülür. Likan” sözlerini söyler. akla gelen her iş için gereken Tragna zikirlerini kendisi yazdırdı. 285 .Saki ile konuşma olarak geçti. Kadın yok olur. Burada üç boyutlu bir eşkenar dörtgen ve içinde çift Jüpiter sembolü vardır. Kimer.

286 . Güç dengesidir” demişti. “Kristos. sayfa boyu çizilmiş bir talisman vardır. İçerde kırmızı. Kitabın üzerinde aşağıdaki çizim vardır. Ortada büyük bir masa. Yaşlı kuş adamın da düşünce yoluyla konuşmasına rağmen ince bir ses ayrıca duyularak konuşmayı tekrarlamaktadır. sağlı sollu kapılar olan yer.4. bordo rengi karışımı bir atmosfer vardır. Üspiramitine girilir ve piramit eski yerine döner. üzerinde gene büyük bir kristal küre. ALTINCI KAT . Açılan ilk sayfada. sağdan üçüncü odanın kapısına bir çarpı atar ve yolcuları içeriye sokar. Kuş adam.Bundan sonra ortam değişir ve yolcular kendilerini dağdaki ilk kapının önünde bulurlar. Kondor orada beklemektedir. insanlar tarafından bilinmeyen bir efsane kitaptır”. Kitabın ilk sayfsında Tisan harfleri ile ve kalın bir yazıyla “KRİSTOS” sözü yazılıdır. BÖLÜM KRİSTOS KİTABI Üspiramitinden çıkılır ve kısa bir yürüyüşle kuş adamların sütunlu koridoruna geçilir. Aynı. mavi. bir kitap ve masanın ardında oturan yaşlı bir kuş adam görülür. Kondor. eşkenar dörtgen sembolü için “Alttan ve üstten gelen gücü gösterir.

Bu talisman her yolcu tarafından ayrı ayrı çizilmeli ve 6. Herhangi bir zikri. rengi yoktur. 287 . Talismanlar doğrudan çalışma piramitinde şarj edilirler. Bundan sonra kitaptan aşağıaki talismanlar alınır. çalışması. Çalışma günleri daha azdır ve her tür malzeme ile yapılabilirler. KRİSTOS TALİSMANLARI Bunların ekserisi özel bir gün ve renk gerektirmez. sonra da yaşanılan evin bir yerinde saklanmalıdır. günü. Ayrıca önceki bölümlerdeki gibi bebek çalışmalarına gerek yoktur. Kat çalışmaları bitene kadar üstte taşınmalı.

kadını isterse bir tane dört kollu Venüs çizilir. Herhangi bir günü. bir kadının bir erkeği ya da bir kadının başka bir kadını cinsel amaçlı olarak kendisine bağlaması için yapılır. Zikir sayısı ((Zikir X 2) + istenenin ismi + İsteyenin ismi) şeklinde hesaplanır. aşağıya inen üçgenler. yöneticinin kendi ismi ile doldurulur. bir erkeğin başka bir erkeği. saati yoktur. Aynı cins birbirini isterse zikir. istenen kişinin eşcinsel olup. üstte taşınır. farlı cinsler birbirini isterse “Kurtan Sante” dir. olmaması veya bu tür duygulardan uzak olması farketmez.CİNSEL AMAÇLI BİRLEŞTİRMELER Bu talisman bir erkeğin bir kadını. Talismanın yapılışı şu şekildedir: İki yandaki. Eşkenar dörtgenin içi (2) zikirle 288 . “Kurtan Signa”. Duruma göre ortadaki Jüpiter sembolünün altındaki semboller değişir. erkeğin kadını yada kadının erkeği istemesi hali içindir. şekile (1) ile işaretlenmiş yerler. Yukardaki Mars. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir ((Kurtan + Kendi ismi) X 2 + İstenen)’dir. Eğer çalışmayı yapan kişi yani yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir “Kurtan + Kendi ismi” dir. Eğer istenen iş bir eşcinsel ilişki ise. Venüs sembolleri. Şayet erkek. İki gün çalışılıp. İstenildiği an hazırlanır. erkeği isterse bunların yerine bir tane dört kollu Mars ve kadın.

sol el tarafındaki alt üçgen (4) istenenin isimleri ile doldurulur. Sağ el tarafındaki alt üçgen (3) isteyenin. bir erkekte heşcinsel eğilimler uyanması için hazırlanmış bir örnektir. Buradaki bütün örnekler isteyenin erkek olması durumu içindir. isteyen ve istenen yoktur. anlaşılmaları için biraz büyük yazıldıkları ve gerçekte daha küçük çalışılması gerektiği unutulmamalı. Bu örnekteki yazıların. Eğer isteyen kadınsa talismanın ana şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu talismanın. 289 . Bir kişinin eşcinsel olması istenmektedir.doldurulur. Aşağıdaki çizim. Bu örnekte ayrı ayrı. Bitmiş talisman aşağıdaki gibi olur. mümkün olduğu kadar çok ve sık yazılmalı ve bütün boşluklar doldurulmalı. Yazılar küçük küçük.

iki satır halinde yazılır. 290 . Bununla beraber aşağıdaki talisman istenirse ayrıca kullanılabiilir. Bu ana şekil erkeğin kadını istemesi durumu içindir. (2) nolu üçgene yönetici ismi bir defa. (3) nolu boşluğa. alta istenenin isimleri birer defa. Eğer isteyen kadınsa altta görülen kalıp kullanılır. (1) nolu yarım daireler tamamen zikirle doldurulur. İnsanlar aşk ve romantizmi kendileri uydururlar.AŞIK ETME ÇALIŞMASI Aslında ayrıca bir aşık etme çalışması pek gerekli değildir çünkü bütün bu işler cinsel tabanlıdır. Yani erkek ismi üstte. kadın ismi en alttadır. üste isteyenin.

zikir adedi ((Likan Kinter X 2) + İsteyenin ismi) dir. Ahmet’i istiyorsa zikir “ Leyla kurtan sante Ahmet” dir. Dört gün çalışılır ve isteyene taşıttırılır. Zikir “Likan Kinter”. Siyah üzerine gümüşle yazılır ya da istenirse gümüş levhaya oyulabilir. Zikir şu şekilde düzenlenir: Mesela Amet. Leyla’yı istiyorsa zikir “ Ahmet kurtan sante Leyla” dır. zikir. EVLİLİK SAĞLAMAK Çalışmaya başlama günü serbesttir. Adetlerin hesaplanışı şöyledir: (Ahmet + Leyla + ((Kurtan + Sante) X 2)). “ Ayşe kurtan Ozan Kirten” dir. taşıması için verilir. yani kadının ismi. en üste de istenenin. Ayrıca bu 291 .Bu durumda da üçgenden sonra isteyeni. Hesaplanışı ( (Ayşe + Ozan + Kurtan + Kirten) X 4) şeklinde yapılır. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa direk olarak (3) nolu yere bir defa. İki gün çalışılıp. Leyla. yani erkeğin ismi yazılır. Şayet yönetici kendisi için çalışacaksa zikir ve adet hesaplanışı değişir. Ortadaki daireye bir defa isteyenin ismi yazılır. Eşkenar dötgenin içi “Likan Kinter” zikriyle doldurulur. Bu durumda mesela yöneticinin ismi Ozan’sa ve istediği Ayşe ise. isteyenin evlilik imkanlarıyla karşılaşması içindir. istediği kişinin ismini yazar. Bu talisman belli kişilerin arasında evlilik olması için değil. isteyene. Belli iki kişinin evliliği için yapılacak olan talismanda bazı farklılıklar vardır.

İki kişinin evliliği içinse. Alt bölgeye üste erkek. Bunda da zikir ve çalışma aynıdir. Üste yönetici ismi.Üçgenin altı açıktır ve ortadan bir çizgiyle bölünmüştür. Dairenin içine bir üçgen çizilir. alta evlenmesi istenen kimenin ismi yazılır.talismanda da alındıktan çok sonra bazı düzeltmeler yapılmıştır. Genel evlilik için orta daire aşağıdaki gibi yapılır. Çalışma ve zikir aynıddir. 292 . Orta daire aynı şekilde çizilir. alta kadının isimleri yazılır.

sol el tarafındaki serbest bırakılır. Adet. sola (5) kadının adı yazılır. Eşkenar dörtgeneki üst daireye (1) isteyenin adı. Eşkenar dörtgenin içi (3) ve (4) “İnna Ankolia Takiren segnil” zikri ile tamamen doldurulur. Daima. Üçgenler isteyen ve istenenin isimleri ile tamamen doldurulur. sağa (6) erkeğin. sağ el tarafındaki üçgen bağlanır. Çalışma süresi dört gündür. “İnna Ankolia (İsteyenin ismi) e (İstenenin ismi) Takiren Segnil”. istenen sol el tarafına yazılır. Çalışma zikrinin tamamı şu şekildedir. Şayet erkeğin kadına gelmesi istenirse eşkenar dörtgene. alt daireye (2) istenenin adı birer defa yazılır. ((Takiren Segnil) X 2)+ İsteyen + İstenen) şekline hesaplanır. 293 . İsteyen ve istenen aynı cinsiyette ise çizim yukardaki gibi olur ve isteyen sağ el tarafına.UZAKTAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Aşağıdaki getirme çalışması kadının erkeğe gelmesi içindir.

Mesela İsteyen Ozan.NAZO Burada latin alfabesi kullanılmaktadır fakat gerçekte Tisan alfabesi kullanılacağı için yukardaki isimler. Aded. 294 . Son olarak zikir. Alttaki üçgen (2) İstenenin ismiyle doldurulur. yan üçgen (3) ve (4) tam olarak doldurulur. Bundan sonra isteyen ve istenenin isimleri harf harf karıştırılır. ENŞAYZAO Bu karışımla iki. Venüs sembolleri hariç boştur.YAKINDAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Yakınlık ve uzaklık kavramları mesafe kadar kişilerin birbirlerine olan duygu. ((Tiaken + İstenen) X 2) olarak hesaplanır. yakınlık ve tanışıklık derecelerine göre de değişir. saat aksi yönde giderek çevresine dört tur yazılır. Aşağıdaki talismanda kullanılacak zikir “Tiaken İstenen” dir. Eşkenar dörtgenin içi Mars. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) bir defa isteyenin ismi yazılır. Tisan alfabesi esasına uygun olarak sağdan sola yazılmışlardır. Her isimden bir harf alarak karıştırma yapılır. EŞYA . İstenen Ayşe ise karıştırma şu şekilde olur. İsteyen ve istenen har harf aynı şekilde karıştırılır ve talismanın tepesinden başlayıp.

Çalışmanın ana fonksiyonu karşılaşma sağlamaktır.İYİ TANINAN FAKAT YERİ BİLİNMEYEN VE ELDE HİÇ BİR METERYALİ BULUNMAYAN KİŞİYİ GETİRMEK Bu çalışmada. 295 . En alttaki açıklık da Ankolia ismiyle kapatılır. istenen kimsenin de isteyenin yerini bilmediği kabul edilir. alta istenenin isimleri yazıılır. Üçgenin içine isteyenin. Astra üçgeninin altı uzatılır ve bir eşkenar dörtgenin ucuymuş gibi içe kapatılır.

üstte bir hafta taşınır. Talisman burada farklı cinsiyetler için anlatılmakla birlikte aynı cinsiyetteki kişiler için de kullanılabilir. Piramitte iki gün çalışılır.Bunun çevresine. 3 gün. Amacı farklı cinsiyetteki kimseleri seksüel amaç olmadan birleştirmektir. Eşkenar dörtgenin içi boştur. yazı daire şeklinde çepeçevre yazılır. dargın veya tanışmayan kişiler. kadının ismi sol el tarafındaki üçgene (5) 296 . iki kardeş. Zikir + İsteyen + İstenen kadardır. Zikir + Erkek + kadın adedinde çalışılır. Ortaya yönetici ismi yazılır. AYIRMA ÇALIŞMALARI Ayrılmaları istenen kimselerin biri erkek diğeri kadınsa. İstenirse bebekle çalışılması da mümkündür. daire şeklinde. Hitabe her çalışmanın başında ve sonunda 20 defa okunup. alt üçgenler kadın ismi ve zikirle (Mesela: Ayşe İkren Sante) doldurulur. “Amen” sözü ile bitirilir. Üst üçgenler erkek ismi ve zikirle (Mesela: Ali İkren Sante). “Ankolia nirkon kreta (İsteyen) e (İstenen) artien kommel zielle” hitabesi yazılır. Mesela iş yapmak isteyen bir erkek ve kadın. Çalışmada zikir sözü olarak “Kommel” kelimesi kullanılır. Çarşamba günü güneş doğarken yapılır. Daire çizilmez. erkeğin ismi sağ el tarafındaki üçgene (2). Çalışmadan sonra mumlanıp. Salı günü kırmızıya. mavi ile yazılır. SEKS AMAÇLI OLMAYAN BİRLEŞTİRMELER Bu çalışmanın zikri “İkren Sante” dir. Adet.

Ayrıca ayırma ve uzaklaştırma çalışmaları için yapılan talismanların genel olarak siyah üzerine kırmızı ile yazılmaları daha iyidir şeklinde de düşünülebilir. Çalışmada kullanılacak zikir sadece “Arkiden Zakiro” dur. iş bozmak. yok etmek. Üçgenler ve eşkenar dörtgenin arasındaki boşluklar (3) ve (4) “Kadın ismi Arkiden Zakiro erkek ismi” şeklinde dolurulur. Kat ve 6. GEZEGEN SEMBOLLERİ VE ÖNEMLERİ Bu talismanda Jüpiter sembolü kullanılmış olmakla beraber çalışmanın karakteri icabı. Astroloji ve Astronomi amaçlı olarak yakın dönemler içinde insanlar tarafından yakıştırılan sembollerdir ve herhangi bir majikal güçleri de yoktur. Eşkenar dörtgenin içi (1) tamamen “İnna Kanterisis Arkiden Zakiro” sözleri ile doldurulur. bir şeyi. Bu düşünceler şayet majikal ve/veya Astrolojik uyumluluklar düşünülürse doğrudur fakat buradaki talismanlar söz konusu olduğu zaman yanlıştır. Bu talismanlarda kullanılan gezegensel semboller ne Astrolojik ve ne de majikaldir. Kat'tan enerji alırlar. Jüpiter yerine ters Satürn kullanılması daha uygun görülebilir. Kat'ın enerji akımıdır. Neden? Ayırmak. Zikir adedi ((Arkien Zakiro X 2) + Kişi + Kişi) kadardır. olayı engellemek gibi şeyler Majikal olarak da Astrolojik olarak da Satürn ile ilgilidir ve Kblan Tragna ekolü uygulalamarı da hesaba alınırsa en uygun sembol ve gezegensel uyum ters Satürn sembolüdür fakat burada söz konusu olan şey Majikal uyumluluk veya Astrolojik anlamlar değildir. Burada söz konusu olan şey tamamen 6. İkisi de aynı cinsiyettense herbiri bir üçgene yazılır. 297 . 4 Veya 6 gün çalışılır.doldurulur. Bu semboller zaten geçmişten gelen kökü sembolik anlamlararı olan majikal şeyler de değildirler. kişiyi. Kristos talismanları 6. Bu modern sembollerin talismanlarda kullanılış nedenleri sadece bizim yani kullanıcı.

Bu işlemde erkek zikir yapmaz sadece ilişkiyi sürdürür. 6. Kadın söz konusu kişileri ayırmakta kullanılır ve talismanı kendi üzerinde taşır. Talismanı mümkünse boynunda. iki göğsü arasında. 298 . Yöneticinin kadına yardımcı olacak şekilde ritmli git gel haraketleri yapması iyi olur. taşıyana etki yapmaz. Katın gücünü. olayı 6. Sadece taşıyıcıdır. Talismanı yardımcı kadın taşır. zihnimiz ve bilinçaltımızla 6. mümkün değilse herhangibir yerinde taşır. Bu yöntemde iki kişiyi ayırmak için taşıyıcı görevi yapacak olan ikinci bir kadına gerek vardır fakat bu kadının önceden bazı işlemlerden geçirilmiş olması seks maji çalışma ve tekniklerine alışık olması gerekir. Talisman. ana güç konumunda olan Jüpiter sembolleri Astrolojik ve Majikal uyumlulukları değil. Kat enerjisinin yönetici durumunu belirtir. Kat enerjisi ile özleştirmektir. 6. uygulayıcı her ne denilirse o. Çalışmada Kadın pentagram düzeninde yatar ve seks ilişkisi sırasında adedi kadar “Arkiden Zakiro” zikri yapar. Bu yüzden de Majikal ve/veya Astrolojik olarak hiç bir ilgisi olmasa da çalışmalar ne amaçlı olursa olsun Jüpiter veya en fazla ters Jüpiter sembolü kullanılır. Onun hiç bir rolü veya etki altında kalması imkanı yoktur.yönetici. Ayırma çalışması için daha komplike bir çalışma sistemi vardır. Buradaki talimsanlarda yönetici. Bir kişiyi uzaklaştırmak için de aynı şekile çalışılır. Kat arasında bir köprü kurmak.

duruma göre varlığı istenmeyecek olan herhangi bir kimse içindir. BULUNULAN YERDEN UZAKLAŞTIRMAK Bir kimseyi. İki üçgenin içine (1). hazırlanmış olması gerekir. Bu çalışma belirli bir kimse için değil. Mars sembollerinin arasına (2) bütün insanları temsilen “Homo Kitan” yazılır. Yani önceden belirlenmiş bir hedefi yoktur. üsttekine normal. alttakine başaşağı olarak birer defa yönetici ismi yazılır. bulunulan yerden telapatik olarak anında uzaklaştırabilmek için talisman ve çalışmanın önceden yapılıp.Bitirilmiş bir ayırma talismanı yukardaki gibidir. Şayet devamlı 299 . BİR KİMSEYİ. Talismandaki iki üçgenin arasındaki.

Kullanılan zikir ayrıca. Bu talismanın genel amaçlısının bitirilmiş örneği yandadır. Zikir. Belli bir gün ve saati yoktur. Normal veya siyah kağıda yazılır. tepeden başlanıp. Kullanılan zikir. Zikri “Kanteris Argimen Ksento” dur. KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK Katlar bölümünden önceki talismanlar bölümündeki uzaklaştırma talisman ve çalışması aynen kullanılır. Tisan zikridir.olarak. ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + (Homo Kitan X 2)) adedinde veya ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + Kişi adı) adedinde yapılır. üçgenlerin çevresine (3). Bu durumda talisman sadece bir kişi için çalışır. Adedi Zikir X2 + kişi ismidir. Üç gün çalışılır. Harfler ve isimler Tisan alfabesi ile yazılır. 300 . “Karien Dekalont”. Zikir. Talisman daima üstte taşınır ve bulunulan yerde istenmeyen bir kimse olduğu zaman zikir o kişi için. saat aksi yönde iki tur yazılır. talismanın çevresine dört tur yazılır. zihinden yapılır. varlığı istenmeyen belli bir kimse varsa “Homo Kitan” yerine onun ismi yazılır.

istenen kişinin ismi Mehmet ise karışım şu şekilde olur: TUNKAR ARDİEN MEHMET TNEEMİHDERMATREAMKHNEUMT Bütün bunlar Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. Orta daireye (1) sadece isteyenin ismi yazılır. 301 . “Tunkar + İstenen kişi ismi” adedi kadar çalışılır. Seks amacıyla kullanılırsa herhangi bir birleştirme talismanı ile birlikte yapılabilir. İstenirse zikirler de birleştirilir. Bir kimsenin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanılır. Zikir sözü Tunkar Ardien’dir. Tunkar Ardien X 2 + istenenin ismi kadardır.HAKİMİYET KURMAK Genel maksatlıdır. Dört gün. Dört gün çalışılır. İç eşkenar dörtgen kişi ismiyle. Zikir “Tunkar Kişi” (Mesela: Tunkar Mehmet)’tir. Eşkenar dörtgenin içi istenen kimsenin ve “Tunkar Ardien” zikrinin harf harf karıştırılmasıyla meydana gelen cümle ile tamamen doldurulur. Mesela. dış eşkenar dörtgen zikirle doldurulur. KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMASI Bir kimseyi köleleştirmek için kullanılır. Adedi.

Bunda üçgenin tepesinden başlanıp. saat aksi yönde gidilir. Üçgen (4) zikirle tamamen doldurulur. Üçgenin çevresine (5) ise zikir ve isteyenin ismi.HİPNOZ VE TELKİN ÇALIŞMALARI Pentagramın ortasına (1). Zikir “Aitun Kuryan” dır. Dört gün ya da istenildiği kadar çalışılır. TELAPATİK OLARAK EMİR VERMEK 302 . Pentagramın bacaklarına (2). hipnozu yapacak olanın ismi yazılır. Kilit söz. Adedi Zikir sözü X 2 + istenenin ismi kadardır. isteyenin. harf harf karışık olarak üç tur yazılır. Bacakların arasındaki boşluklara (3) telkinin ana fikri ve kişi ismi yazılır.

Arada kalan boşluklara (3) Gösterilmek ya da anlatılmak istenen her ne ise o yazılır. Olumlu yada olumsuz kullanılır. Konu cümlesi zikirle beraber yazılmalıdır. En uçlarda kalan harfler birer çizgi ile birleştirilir. Zikri “Zakiro Okiola” dır. Altı gün veya istenildiği sürece çalışılır. zikir X 2 + Kişi 303 . Olumlu zikir “Tarken Makilo”.Eşkenar dörtgenin içi (1) zikirle. Zikir adedi. RÜYAYA GİRMEK Bu talisman bir kimsenin rüyasına olumlu ya da olumsuz olarak girmek için kullanılır. 4 gün çalışılır. Sadece zikir değişir. Adedi Zikir X 2 + İsteyen + İstenen’dir. olumsuz zikir “Tarken Kikran” dır. Sağ el tarafındaki üçgenin içi (3) isteyenin ismiyle. Üçgenin altındaki yarım daire ile çevrilmiş kısma (2) istenen kişinin ismi yazılır. sol el tarafındaki üçgenin içi (2) istenen kişinin ismiyle ve dairenin içi verilecek emir veya emirlerle tamamen doldurulur. harf harf üçgenin uçlarının doğrultusunda içten dışa doğru yazılır. Üçgenin içine (1) yönetici ismi yazılır. Bu boşluklar tamamen doldurulur. Hangi zikir kullanılacaksa o.

alt üçgene (1) gene yönetici ismi ters olarak (Başaşağı) yazılır. Zikir sözleri alt üçgene (1) sığabildiği kadar yazılır.İsteyenin ismi .İstenen “ yazılır.Kislan Kryos” tur. 304 .İsteyen . “Gasteris . Özel bir gün ve rengi yoktur. tepeden başlanıp.e İstenenin ismi . Üçgenlerin arasına (2) istenen kimsenin ismi düz olarak yazılır ve Çevreye (3). saat aksi yönde bir tur “Kikran Kabriel . Zikir sadece “Kikran Kabriel” dir.adıdır. SIKINTI VERMEK Çalışma süresi üç gündür. İstendiği takdirde çalışmanın uzatılması veya dönem dönem tekrarlanması mümkündür. İŞTEN KOVDURTMAK Üst üçgene (1) yönetici ismi düz.Ati . Dört gün çalışılır. Zikri.

Ek talisman yapılmasa bile zikir daima “Kimeron Aklies + istenmeyen iş” şeklinde yapılır. işten çıkartılmasına. İstenmeyen işin talismanını dairenin içine yapmak ve o işin zikri ile engel olma zikrini birleştirmek mümkündür. Hastalanmasına. (Kimeron Aklies X 2) + (Likan Kinter X 2) + Kişi ismi adedinde ve şeklindedir. yolculuğuna veya iyileşmesine engel olunabileceği gibi. Mesela evlilik talismanı yapılmaz ve Kimeron Aklies’ten sonra evlilik zikri ve kişi ismi yazılarak daire doldurulursa (Ek olarak “Evlilik” kelimesi de yazılabilir) zikir. ayrılmasına. Çalışma her iş için üç gündür. evliliğine. Mesela evliliğe engel olmak için daireye bir evlilik talismanı yapılır. Birisinin işine.BİR İŞE VEYA ŞEYE ENGEL OLMAK Engel olma zikri “Kimeron Aklies” tir. Daire (2) zikir + neye veya kime engel olunacağı ile doldurulur. Evlilik zikri ile engelleme zikri birleştirilip çalışılır. Bu çalışma iyi veya kötü kullanılabilir. Üst üçgene (1) yönetici ismi yazılır. 305 . kaza geçirmesine de engel olmak mümkündür ve aynı şeydir.

. Bir kişiyi. tepeden başlayarak bir tur istenen hastalık ismi. Engel olma talismanının dairesinin içine şifa zikirleri (Entares Partium). zikir X 2 + kişi adı kadardır. Dairenin çevresine dört tur hastalık ismi yazılır.HASTALIK. bir evden. Zikir adedi. Bu çalışma engel olma talismanıyla birleştirilebilir. FELÇ VS Zikri “Kintares Kortila” dır. Bundan sonra kişinin çıkması gereken yerde saklanır. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Veya gene daire içine şifa talismanı yapılır. 306 . zikir X 2 + istenen kişi adı adedinde çalışılır. Alt üçgenler (3). Bu talismanda yönetici ismi olarak kendi ismini yazmamak daha doğrudur. KİŞİYİ YERİNDEN KOVMAK (TERHİL) Dairenin içine (1) yönetici. Üç gün. Dört gün çalışılır. Mümkün olmazsa işi isteyen kimse kendi üzerinde taşır. Üçgeni çevrelemez. Alttaki. Çevresine. iş yerinden. herhangibir mekandan def etmek için kullanılır. yani çalışmayı yapanın ismi yazılır. altı açık üçgen (5) kovulacak olan kişinin ismiyle tamamen doldurulur. Alttaki üçgen (2) Kişi ismi ile doldurulur. onun çevresine de dört tur zikir yazılır. Bu yazı sadece dairenin çevresindedir. Daireye Kanteris gibi bir isim yazılabilir. (4) Zikir + yönetici ismiyle doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi (2) sadece “Tarken Kazidel” zikriyle doldurulur. engel olma zikri ve kişi ismi yazılır (Doldurulur).

Çevresine zikir beş tur yazılır. KİŞİNİN SEKS GÜCÜNÜ YOK ETMEK Zikri “Mimkar Nurdak” tır. Bu pentagramların ortalarına Mars sembolü koyulur ve bacakların uçlarına KLİKE kelimesi alt uçtan başlanıp. İstenilen kişinin iş yerine bırakılır veya konuyu isteyen tarafından taşınır. İki gün çalışılır. Bundan sonra eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda birer tane ters pentagram yapılır. Alt üçgenler (2). İçteki küçük eşkenar dörtgenin ortasındaki daireye istenen kişinin ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içi (1) İstenen kişinin ismiyle doldurulur. (3). Eşkenar dörtgenin içi zikirle doldurulur. Eşkenar döretgenin dört dış kenarına birer tane zikir yazılır. Zikir X 2 + istenenin ismi kadardır. saat aksi yönde giderek harf harf yazılır.İŞ BOZMAK Zikri “Kueri Sintar” dır. işin şekli ya da ne olması istendiği ile doldurulur. 307 . alt ve ust uçlara doğru yazılırlar. Zikir adedi. Zikirler yan uçlardan.

Çevreye. Daire çizgi olarak çizilmez. Bu mümkün olmazsa isteyen kimse tarafından taşınır. Bu daire. en dışa daire halinde zikir mümkün olduğu kadar çok yazılır. yazı daire şeklinde yazılır. Dört gün çalışılır sonra istenen kimsenin çevresine saklanır. 308 .Bu işlenden sonra bunların hepsi birden büyük bir eşkenar dörtgenin içine alınır. dıştaki büyük eşkenar dörtgenin alt ve üst uçlarının daireye temas edeceği kadar büyüktür. Zikir adedi zikir X 2 + İstenenin ismi kadardır.

Esas talisman. Eşkenar dörtgenin içi zikir + kurban ismi ile doldurulur. Pentagramların ortalarına isteyenin ya da yöneticinin ismi yazılır. koruma triakmlnonlarına göre üç.ÖLÜM ÇALIŞMASI Bu talisman kişiyi öldürmek için yapılır. dört misli büyüktür. “Krikon Kalteris İden” dir. Yazı. Krikon Kalteris İden X 3 + Kişi adı kadardır. Bunun da çevresine gene tepeden başlayıp. Mesela ölmesi istenen kimsenin ismi Mehmet ise eşkenar dörtgenin içi “Krikon Kalteris İden Mehmet” cümlesi ile doldurulur. Üçgenin ortasında Jüpiter sembolü yoktur. Bu isim sicil şeklinde yazılmalıdır. iki pentagramın bacakları arasındaki boşluğa da aynen yazılır. Bu talismanlarda taşıyanın ismi üstte yazılı değildir. Eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda. Alttaki pentagrama yazılan isim. Koruma için yapılan Triakmlnon yandaki gibidir. Eşkenar dörtgenin çevresine tepeden başlayıp. saat aksi yönde ilerleyerek beş tur zikir + kişi adı yazılır. Bunun yerine yönetici ismi yazılmıştır. yönetici ve isteyeni dönüş şokundan korumak maksadıyla dört tane küçük Triakmlnon çizilir. 309 . tersinden. saat aksi yönde üç tur “Santorus Killer” yazılır (Bunun İngilizcedeki Killer kelimesi ile ilgisi yoktur). Zikir. Altı gün çalışılır ve kişinin bulunduğu bir yere bırakmak mümkünse bırakılır. İki pentagramın da bütün bacaklarına “Santorus” kelimesi yazılır. Hepsinin dışına. ayna görüntüsü olarak ve başaşağı yazılır. Zikir adedi.

310 .

ANTİTELERE HÜKMETMEK. Sadece zikir değişir ve çevredeki dört Triakmlnon gerekli değildir. ZORLAMAK. Ya Kuddüsül Kavi X2 + isim. Çalışmaya. Eşkenar dörtgenin yüksekliğinin altıda biridir. herhangi bir varlıkla ilişkiden en az üç gün önce başlanır. Antite çağırma esması “İdor Kuelas”. Adedi. Eşkenar dörtgenin üst kısmındaki dairenin yarı çapı. Bu dairenin içindeki üçgene yönetici ismi yazılır. KOVMAK Bu çalışmanın üç ayrı zikri vardır. tepeden başlanarak pentagram düzeninde yazılır. Bu talismanın bazı orantılara dikkat edilerek çizilmesi gerekmektedir. dairenin çevresine. KİŞİYİ ASTRAL BÖLGEDE GÖMMEK Bu çalışmanın bazı katlardaki ruh enerjisini gömme çalışmalarına destek olarak kullanılması mümkündür. Hesaplanışları şu şekildedir: İdor Kuelas X 2 + İsteyenin ismi. Ya Dafiül Kudüs X 2 + isim. Zikir X 2 + Kişi ismi (Ya da bütün insanları temsilen Homo Kitan 2 X) kadardır. Eşkenar 311 . İstendiği takdirde dört gün de olabilir. Tragna. Bu da Ölüm çalışmasıyla aynıdır fakat korku çalışması gibi bunda da çevre koruyucuları gerekmez. “Ya Kuddüsül Kavi” ve “Ya Dafiül Kuddüs” zikirleri ayrı ayrı yapılır. Zikri “Krikto Kitan” dır. Bu da istenildiği kadar çalışılabilir. Yönetici ismi ayrıca harf harf.KORKU UYANDIRMAK Çevrede ya da belli bir kişi üzerinde korku hisleri uyandırmak ölüm çalışması ile aynıdır. Zikri “Zantikor Kirtas” tır.

yani üçgen ve daire çemberi arasında kalan kısım ile aşağıdaki üçgenin içi. yani dairenin çevresi “Ya Kuddüsül Kavi” ile doldurulur. dairenin çapı kadardır ve iki üst ucu birer ters pentagramdır. Çizgiler.dörtgenin alt yarısındaki üçgenin taban uzunluğu. 312 . Bu talisman Siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Üçgenin içindeki minik eşkenar dörtgende gene yönetici ismi yazılıdır. pentagramların alt ve yan kolları ile birleşirler. Üçgenin çevresi olan alt kısım “Ya Dafiül Kuddüs” ile doldurulur. Dairenin içi. Talismanı oluşturan ana eşkenar dörtgenin üst yarısı. yani minik eşkenarın çevresi “İdor Kuelas” zikriyle doldurulur.

ANTİTE ÇAĞIRMA TALİSMANI
Eşkenar dörtgenin içindeki bütün boşluklar “Kanteris” ismi ile doldurulur. Çağırılması planlanan antitenin ismi pentagramın bacaklarına birer defa yazılır. Eğer belli bir antite ismi yoksa buralara genel anlamlı, bütün antiteleri temsilen “Antes” yazılır. Bu talisman çalışmalarda davet için kullanılır. Şayet davette kadın kullanılacak ve talisman ona taşıttırılacaksa dört köşedeki Neptün sembollerinin yanlarına birer tane de Venüs sembolü çizilir. Eğer antite bir kimseye musallat etmek için çağırılacaksa pentagramın bacaklarına Antite ismi (Antite ismi yoksa, Oppositer) + Kişi ismi yazılmalıdır. Cuma günü hazırlanır ve üç gün şarj edilir. Üçgenin içine yönetici ismi, pentagramın ortasına ise yönetici ismi veya isteyen kimsenin ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içine Kanteris veya antite ismi veya Antes kelimesi doldurulur. Bu tamamlandıktan sonra eşkenar dörtgenin en üst noktasından başlayarak çevresine, saat aksi yönde dört tur “İdor Kuelas” yazılmalıdır. Zikir adedi: İdor Kuelas X 2 + Çalışmaya katılan kişilerin isimleri + Antes (Veya antite ismi) kadardır. Zikir sadece İdor Kuelas’tır.

313

EKSORSİZM ÇALIŞMASI
Üst üçgene isteyenin ismi, pentagramın ortasına isteyenin isminin ayna görüntüsü, ters olarak yazılır. Pentagramın her bacağına bir defa “Antes”, veya antite ismi belli ise o yazılır. Üç gün çalışılır. Talisman obsedenin boynuna veya vücudunun herhangibir yerine takılır. Daha iyisi iki göğüs arasına çizilmesidir. Çalışma tarzı bilinen obsesyon tedavisi çalışmalarından biridir. Zikir “İdor Kirra”, zikir adedi: ((İdor Kirra X 2) + İsteyen + Antes veya antite ismi).

314

NAZARDAN KORUMA / KORUNMAK
Dairelerin içine (1) ateş elementinin lordu olan Utas’ın ismi yazılır. İki dairenin arasına (2) nazardan korunacak olan çocuk, kişi veya şeyin ismi yazılır. Nazardan korunma zikri olarak “Ya Rahmanirrahim + İsim” veya “Zyrkon (Zirkon Okunur) + İsim” kullanılır. Üç gün çalışılıp, korunacak olan kişiye veya şeye takılır. Mavi üzerine gümüş yaldız veya kurşun kalemle yazılması veya beyaza, maviyle yazılması iyi olur.

ŞANS AÇILMASI
Çalışmaya başlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüş yaldızla yazılır. İstenirse gümüş levha üzerine oyulması da mümkündür. Eşkenar dörtgein içi “Kudit Manes” zikriyle doldurulur. Dairenin içine bir defa, isteyenin ismi yazılır. Zikir adedi ((Kudit Manes X 2) + İstetenin ismi) kadardır. İki gün çalışılp, isteyene verilir. Bu talismanda orta dairenin aşağıdaki bibi hazırlanması daha iyi olabilir.

Üst üçgene yönetici ismi, alttaki bölüme isteyenin ismi yazılır. Zikir ve çalışma aynıdır.

315

SIKINTIDAN KURTULMAK / KURTARMAK
Zikir “Anties Liken e + İsteyenin ismi” dir. Zikir adedince üç gün çalışılır. Üçgenin içine isteyenin ismi, dairenin çevresine, kare şeklinde dört defa zikir yazılır. Yazım tepeden başlanıp, saat aksi yönde gidilir.

316

ALACAĞINI KURTARMAK
Eşkenar dörtgenim içi “Aires Pariniekeno Gasteris” cümlesiyle tamamen doldurulur. Bu çalışmanın zikri “Ditar Tikaren” dir. Zikir, Eşkenar dörtgenin çevresine dört tur yazılır. Yazıma tepeden başlanır ve saat aksi yönde ilerlenir. Hepsinin dışına, dört köşeye dört tane Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacakları arasında kalan beş boşluğa da birer Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacaklarına (1) borçlu ismi birer defa ve pentagramın ortasına (2) bir defa alacaklı ismi yazılır. Altı gün çalışılır ve talisman borçlunun olduğu yere saklanır. Mümkün değilse alacaklıya taşıttırılır ve istenildiği kadar çalışılır.

İMTİHANDA BAŞARI
Bu çalışmanın zikri “Kutuier Kipros” tur. Ortaya kişi ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içi “İmtihan” kelimesi ile doldurulur. Çevresine (ZZZ) zikir üç tur yazılır. Üç gün çalışılır veya imtihan öncesi bir gün çalışılıp, isteyene verilir.

317

BÜYÜDEN KORUNMAK / KORUMAK
Bu çalışma ve talismanın şekli Nazar talismanı ile aynıdir. Sadece zikir değişir. Zikir “Kuisteros Tantaris” tir.

BÜYÜ BOZMAK
Engel olma talismanı büyü ile birleştirilerek kullanılır. Büyü bozma zikri “Zikeyon Kuanteris” tir.

SAYGI UYANDIRMAK
Zikri “Harkium Kurrersa” dır. Üçgene isteyenin ismi, Eşkenar dörtgenin içine, tamamını dolduracana kadar “Korisentum İnalas” yazlır. Çevresine (1), tepeden başlayıp, saat aksi yönde giderek dört tur zikir yazılır. Zikir adedi: ((Zikir X 2) + Kişi adı)’dır. İstenildiği kadar çalışılır. Üstte taşınır.

ŞİFA
Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Alttaki üçgen (2) şifa verilecek kişinin ismiyle doldurulur. Çevreye, tepeden başlayıp, saat aksi yönde bir tur hastalığın ismi, onun çevresine de dört tur şifa zikri yazılır. “Entares Partium”. Dört gün, ((Zikir X 2) + Kişi) adedince çalışılıp, isteyene verilir.

318

İŞİ GÜÇLENDİRMEK
İç eşkenar dörtgenin içi (1), İsteyenin ismiyle doldurulur. Alttaki iki üçgenin içleri (2), (3) işin şekli yazılarak doldurulur. Çevresine tepeden başlayıp, saat aksi yönde beş tur zikir yazılır. Zikir “Epikore Rantum” dur. Adedi ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadardır. İki gün çalışılıp, üstte taşınır yada iş yerinde bırakılır. Kristos talismanları burada sona ermektedir. Daha alt katlarda alınan talismanlar ve ilerde karşılaşılacak olanlar bir operasyonun parçalarıdırlar. Kristos talismanlarının farkı onların başka bir operasyonun parçası olmayıp, başlıbaşına operasyon, Talismanik Maji olmalarıdır.

ALTINCI KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM (ASTROLOJİ VE TAROT)
Aynı salonda, sağdaki odalardan birinde Kuş kadınla karşılaşılır. Burada bütün ezoterik Astroloji bilgilerini almak mümkündür. Ayrıca Kuş kadın, Tarot ve diğer bütün kehanet metodları hakkında istenen bilgiyi verebilir. Bilgileri her ekol için mevcut olan kalın kitaplardan okuyarak verir. Bu gibi bilgilerin alınabilmesi için isteyen yolcuda, istediği konuyla ilgili ön hazırlıkların, alt yapının mevcut olması gereklidir.

319

üzerinde fazla durulmadan geçiştirilen konular 320 . Saki’nin kılıç benzeri bir şeyin üzerine bazı harfler yazarak birşeyler hazırladığı görüldü fakat bu nesne her ne ise çalışma sonuna kadar bir daha hiç görülmedi. saat aksi yönde hafif hafif dönüyor.YEDİNCİ KAT YEDİNCİ KATA GİRİŞ Geçiş başlamadan önce. yandaki şekli ve altındaki “AGMA ESKO” sözlerini bir kağıda yazmıştır. Piramit belirsiz bir yöne doğru yatay olarak kaymaktadır. Üspiramit'inde. Bu noktada Saki. Üspiramiti çok yüksek bir dağın tepesindeymiş hissi veriyor ve kendi ekseni etrafında. Hiçbirşey olmayan yıldızsız uzay boşluğu ya da bir siyah mürekkep denizi gibi. Bundan sonraki bütün çalışmalarda da böyle kaldı. Geçiş başladığı zaman önce bir yükselme hissi ve yolcuların fizik plandaki bedenlerinde. Piramit yükselmeye devam eder ve bir süre sonra çevre kararır. Daha sonraki aşamalarda da karşılaşılan yeni şeylerle ilgilenmekten dolayı bu gibi. griye dönüşüyor. Aşağıda parlak mavi bulutlar görülüyor. yatay şeritler halinde koyu maviden basamak basamak açılıp. Bunun da sebebi ve niçini anlaşılamamıştır. zaman zaman oldukça yükselen baş ağrıları ve miğde bulantıları duyuldu. İçinde bulunulan fiziksel çalışma ortamına göre hafif hafif kuzey yönüne kayarmış gibi hisler algılanmaktadır. Yukarsı parlak gri.28 28 Çalışma sırasındaki gerek duygusal ve gerekse fiziksel baskıdan dolayı bazı şeylerin sorulması ihmal edilmektedir. Renk tonları aşağıdan yukarıya doğru. Buraya kadar olan çalışmalarda görünüm olarak Üspiramiti’nin duvarları ve tabanı çoğu zaman geçirgen değildi. Bunlar hemen hemen geçiş tamamlana kadar değişik şiddetlerde devam etti. Bu noktadan sonra Piramit’in tabanı ve duvarları şeffaflaştı ve çevre rahatlıkla görünür hale geldi.

Biraz ilerde büyük bir sütunla karşılaşılır.Bundan sonra çevre tekrar grileşir ve piramit durur. Tam olarak yarım bir disk gibi bir şey. Yerde. Parlak bölge içe çekermiş gibi vakum duygusu vermekteir. nerede ve ne zaman karşılaşılaşıldığı bilgisi oluyor. Bu notların banttan dinlenip. Her taşın üzerinde aşağıdaki sembol görülmektedir. Bu durumda da. 321 . Bunlar yolun yan sınırlarını belirtir gibi yanlarda. Daha başka bir ifade ile uzun bir kanyonun içi. Çok çok ilerde beyaz bir gökkuşağı görülmekte fakat bunun içi de dolu. fakat bu sefer bir daire içinde görülür. bir noktada dağların bittiği fakat yolun devam ettiği görülür.Saki”. yazıya geçirilmesi ise ancak birkaç ay sonra yapılabildiği için olayın üzerinden çok zaman geçmiş oluyor. Oldukça geniş olan yol hafifçe sağa kıvrılmakta. oldukça aralıklı olarak dizilmişler fakat karşılıklı değiller. Çapraz koyulmuşlar. Elde kalan tek şey görür görmez anında yapılan çizim ve banttaki anlatımdan çıkan. Burası soğuk ve kuru bir ortamdır. İlerlenince. İki tarafında sıra dağlar olan kanal gibi bir yol. Önemli birşey olsaydı üzerinde durulurdu düşüncesi ile boş veriliyor. kare şeklinde taşlar var. toprağa gömülü olan büyük. buranın kendi giriş işaretidir . “Bu. Sütunun tepesinde aynı yol işareti. Sütunun tam ortasındaysa cam gibi parlayan bir bölge vardır. unutulmaktadır. Dağlık bir bölge.

Üspiramiti ile içiçe girip.“Gidilecek yer buranın bir üstüdür. . onu tamamen kaplar. Parmaklıklar biter. Varlığın elinde de uzun bir kırbaç vardır. Yani insan oranlarına göre 200 metre boyunda olabilir. Yukardan. Şimdi görüş şartları daha iyidir. Çok yavaş şekilde yükselinir ve kapıdan geçtikten sonra aşağıda kalan kapının tekrar kapandığı görülür. İki yanı mavi ve gri karışımı bir yer. çap olarak piramitlerden bir kaç defa daha geniş ve kör edici derecede beyaz olan bir ışık sütunu iner. parmaklıklardan uzananları geriye püskürtür ve yolculara yol gösterir. Sanki dev bir flöresant tüpünün içindeymiş gibi bir durum. Çevre boş gibidir ve lomboz şeklindeki pencereler değişip. Buradan gitmek yolu biraz daha uzatır. hapishane parmaklıklarına benzer bir hale girmişlerdir. İçerden dışarıya imdat istermiş gibi uzanan kollar ve garip suratlar farkedilir. gemi lombozlarına benzeyen şeyler vardır. Sıkıntılı bir ortam. Parmaklıkların ardından iniltiler gelmektedir. Bu noktada ikinci piramit Üspiramitinin üzerinden ayrılır. Boş bir piramit. 25 metre yükseklikte. Girilen mekan çok geniş bir yerdir ve yolcularda ikiye ayrılma duyguları uyandırmaktadır. Yani. İkinci piramit. Piramitin önünde bir duvar ve basamak vardır. Tabanı Üspiramiti ile aynı ebatta olmakla birlikte tepesi daha yüksek. Öbür piramitle birlikte tekrar sola dönülür ve bir süre sonra piramitler durur. 322 . İlerde gene havada duran ikinci bir piramitle karşılaşılır. İki yanda duvar gibi bir şey ve üzerinde dev. Varlık. kafasına cellat kukuletası gibi bir maske geçirmiş olan bir varlık görülür. Gene öyle dev gibi. Sağa dönülür ve beyazlık kaybolur.Saki”. Oto yarış pistine benzeyen ve kıvrılarak giden bir yol. Yani yaklaşık olarak 20 metre taban uzunluğuna. İlerde. piramitleri içine alır ve yukarıya çeker. gök yüzünün kapı gibi açıldığı görülür. Üspiramiti gene bir yolun üzerindedir. Bu varlık Üspiramitinden yaklaşık on defa daha uzundur. Bu pencereler yoldan tarafa doğru bombelidir. En garip şey varlığın boyudur. Piramit döner (Sola döndüğü sanılıyor). Gri olan üst taraf açılır.

Girip. Kapının iç yüzünde (Belki de burası dış yüzüdür. Çevre kendiliğinden 323 . yukardan aşağıya doğru. Bir kapı daha açılır ve aydınlığa çıkılır. Her kapının üzerinde bir işaret görülmektedir. . gerek Astral planda devamlı olarak ısınmaktadırlar. Yüzü Saki’ye benzer olarak algılanmakla birlikte iskelet suratlı da olabilir. Üspiramiti ile birlikte ilerlenir.Varlık". Burası. boyluboyunca.cüppe giymiş olan ve sırtı dönük bir adam görülür.Varlık" Sol yanda görülen bir kapı açılır. Piramit ilerlemeye devam edip. piramitin kendisinden taraf olan yüzüne. “Bu bölgeye girmeden önce geçilecek bir yer vardır. Kapı arkadan kapanır. Adam döner. İçersi karanlıktır. Sanki bir terslik olmuş gibidir. Deminki insanlar. Önce derin bir sessizlikle karşılaşılır sonra rüzgar sesi duyulur ve ilerde. havada gitmektedir. yandaki işaretleri yazar. "Bu. Gözleri vardır fakat içleri görünmez. Sağlı sollu sekiz kapı veya giriş vardır. Ağzı haraket etmeden konuşur. şimdiye kadar verilenleri iyi kullanamayanlar. çok uzakta bir gökkuşağı görülür. Büyük ve iki kanatlı bir kapı. Bir tür imtihan gibi. Piramit bunun tam üzerinde. Arkadan varlık elini uzatır ve bir işaretle. bundan sonra sürekli olarak burada kalacaktır. Piramit. bu katın ve ilersinin sıfır katı gibi bir yerdir. Bu şeyler olurken yolcuların boyunlarında fiziksel olarak takılı olan gümüş eşkenar dörgenler gerek fizik planda. Geçişi sırasında üzerine toz veya su gibi bir şey iner ve yapışır. Üspiramiti ilerler ve gökkuşağının altından geçer.) içinde dört Satürn sembolü olan bir eşkenar dörtgen çizimi vardır. . Karanlık içinde duran yedi renkli gökkuşağı. Çevrede heryanın simsiyah olmasına rağmen cisimler ve cizgiler çok net olarak görülmektedir. varlığın karşısında yere konar. Aşağıda yola benzer bir şey var. imtihan vereceksiniz. sağa sapar. Bazı kişiler ya burada tutulup cezalandırılırlar veya duruma göre daha aşağıya gönderilirler.

Bu varlık da diğerleri gibi dev boyutlardadır.değişir ve gene aydınlık bir ortama çıkılır. Bir kanalda duran. Tekne. yola benzer bir yer ve tekne havada kaymaktadır. Elinde Üspiramitinden daha büyük boyutlarda olan bir kitap tutmaktadır. Aşağıda kürekçiler görülmektedir. Varlık sesini yolculara göre düzenleyerek konuşur. Piramite oranla çok büyük bir tekne. Yolcuları tekneye çağırır. Cüppeli ve saçsız bir varlık gelir. Piramit hala yolculara göre yirmi metre yüksekliğindedir fakat teknenin içinde. Teknenin durduğu kanalda su yoktur. normal boyuttaki insana göre. Kanal. Burası kayalık bir arazidir. 324 . içinde su olmayan kanalda ilerler. Üspiramitiyle birlikte tekneye girilir. yirmi santim yüksekliğindeki bir biblo gibi kalmıştır. Çevredeki herşey istisnasız olarak bakır renginde ve parlaktır. İsmi “Xingor” (İksingor). Piramit teknenin arkasında bir yere oturur. Eski Mısır teknelerine benzeyen küçük bir kadırga görülür. Gözleri diğer varlıklarınki gibi petek şeklinde ya da sinek gözü gibidir. Teknenin tamamı gümüşten yapılmıştır fakat çevre renklerini yansıttığı için ilk bakışta parlak bakırdan olduğu da zannedilebilir. Kitabın üzerinde aşağıdaki şekil görülmektedir.

“Gördüğünüz gibi. Çevrede sekiz tane dev görülür. okuyan hak kazanır. Işık piramitin tepesine çarpınca çevreye dağılıp. Disk ortadan açılır ve tekne girer. İsterseniz burada bitirin fakat devam ederseniz gireceğiniz herşey güç içindir ve devam kararı verdikten sonra artık vaz geçemezsiniz. Bir tür majikal künye gibidirler. Tekne hala ilerlemektedir. Yolcuların yaptıkları ve yapmakta oldukları majikal uygulamalarda kullandıkları zikir. Burada madalyonlar bir tür kayıt cihazı gibi varlıklara.” Yukardaki sözler buraya. İyi veya kötü her şekilde kullanacaktır onu. aynen kitapta yazıldığı gibi alınmış ve cümle yapısında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. her kimdirki. gücü ne dereceye kadar ve ne kadar sık kullandıklarını belli ederler. Hepsi birbirine benzemektedir. Tekne onların yüzleri hizasına kadar yükselir.Xingor kitabı açar. Bunlar oldukça yüksek seviyeli varlıklardır. Hangi şeyi 325 . İçersi karanlık. Piramitin merkezine tam ortadan türkuaz renkli bir ışın iner. Kitapta aşağıdaki sözler yazılıdır. Xingor elindeki kitabı açar. Bir çok varlık olduğu hissedilir fakat ilk önce Xingor'dan başkası görülmez. Xingor "Bunları getirdim" der ve yolculardaki madalyonları alıp. bundan sonra öğreneceğiniz herşey sadece gücü arttırmak için yapılacak şeylerdir. Sanki yabancı dildeki bir şiirin Türkçe’ye tercümesi gibi izlenimler uyandırmaktadır. Önünde büyük bir disk belirir. Xingor yolculara madalyonlarını geri verir. yolcuların. Bu gibi bazı konuşmalardan sonra tekne tekrar alçalır ve durur. etrafı aydınlatır. diğerlerine gösterir. Bu işe hayatının sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır. Onların görüş açılarına göre bu gibi şeyler yetersizlik belirtisidir. Kitap kapanır ve Xingor şunları söyler. Kurtulmak istese bile ancak bunu kendi hayatıyla ödeyecektir. “Bu kitap. talisman vs. gibi şeylerin gerekliliğini kabul etmezler.

Bu noktada çeşitli geçiş denemeleri yaşanmıştır. Sadece düşünmek yeterli olacaktır. gök heryan bakır rengi. Bu kısım onuncu alana gider. dişi görünümlü bir varlıktır ve yolcularla görüşmek için onların boyutlarına indirilmiştir. ilerleme kararı verilemez. Yolcuya karar verebilme ya da tercihte bulunabilme hakkı bir defa verilir. Bir merdivenle yükselinir ve piramit bir tepenin üzerine oturur. Çok zor şeyler geliyor. Yedinci ve bir sürü şey başlayacaktır. yemin etmeleri gereklidir. Ayrıca. piramitle beraber tekneden inilir. Eğer bu yapılmazsa buraya kadar alınan bilgiler ve talismanik uygulamalar bundan sonra da kullanılabilir. Çevre tamamen amber rengine dönüşmüştür. Upuzun ve derin bir kanyon. gider. Burası gri ve kayalık bir ortamdır. çalışmalara alt seviyelerde devam ederken. Karar verin. Varlık takip edilerek. İçinden yüzü olmayan ve tamamen beyazlar içinde başka bir varlık çıkar ve sadece bakıp. kişilerin 326 . Sadece Yedinci katın ana hatlarının birbirini tutabileceği ve diğer teferruatın. çeşitli şekillerde alt katlarda dolaşılabilir fakat daha ileriye geçilemez. devamlı bağlantı halinde olacaksınız. Yedinci kat hakkında buraya kadar anlatılanlar ve bu denemeler tamamen yolcuların bilinç yapılarından kaynaklanan şeylerdir. Ancak bir süre sonra”. Yer. piramite yaklaşır. Bu noktada terketme kararı alındıktan sonra. Bulutlar bile bakır rengindedir.yaparsanız yapın. Bundan sonra Üspiramitinin dışında normal insan boyutlarında bir varlık görülür. bu çalışmaları bundan sonra asla bırakmayacaklarına ve eşkenardörtgen şekilli madalyonlarını terketmeyeceklerine dair söz verip. Üstten bir ışık hüzmesi inip. Parlak yeşil gözlüdür ve göz irisleri kedi gözü gibi elips şeklindedir. Tekne durur. Varlık dışardadır. İleriye doğru bakmaktadır. Bu. Bu noktadan sonra devam edebilmek için Yolcuların. Varlığın sadece yüzü net olarak seçilebilmektedir. vaz geçip.

Bir şekil var fakat yüzü simetrik değil. Tekne geriye döner fakat aynı yere gitmez. İnce bir ses. Meduza başlı bir yılan. Bir süre sonra karalıklar içinde bir yerde zemine oturur. Ayrıca sabit durmayıp. ısı dalgaları hava akımları gibi. Bunun kafası bir kadın kafasıdır fakat saçları yılanlardan oluşmaktadır. Kadın gülüyor.”. dalgalanıp. kayıyor. kişiye özel. Piramit karanlığa gömülür ve hızla ilerlemeye başlar. Bu hava akımı kadını kaldırır ve Üspiramitine yaklaştırır. o yeşil gözlü varlık gibi olurlar. Yavaş ilerlemektedir. Gözler gene kedi gözü gibi ve parlak yeşil. Kafası süratle büyür ve aniden piramiti içine alır. Güldüğü zaman yüzü değişti ve bir kurukafa halini aldı. Aslında buradaki varlıklarda boy farkı yoktur fakat size göre çok uzak boyuttalar. Çevrede garip ışıltılar görülmektedir. elmacık kemikleri çıkık bir tip. İlerde bir şey açılır ve piramitin gene gümüş kadırganın arkasındaki yerinde olduğu görülür. Bu seviyeye spiritüal medyumlar asla çıkamazlar. Sola döner.şuur yapıları ve müşterek bilinç alanlarına göre değişebilecek şeyler olduğu zannedilmektedir. Ancak majikal ekollerden gelenler çıkabilirler . Bir süre beklenir. Otuzbeş. Önünde bir ateş yanmakta ve kadın değişik bir hitabe söylemekte.Saki. Önünde bulunan hava tabakasında bazı haraketler var. Xingor oradadır. oldukça uzaktaki başka bir tepenin üzerinde bağdaş kurarak oturmuş dev bir kadın imajı görülüyor. Önden dev bir yılan fırlar. Burada yaşanan şeyler genel olmayıp. Bir çok. İlerden bir yerden bir kadın kahkahası duyulur. kişiye göre değişebilen tecrübeler olmalarına rağmen geçiş vizyonları özet olarak verilmiştir. Küçülünce sizin gibi. İlerledikçe bu fark azalacaktır. Kırk yaşlarında. Fakat inceleme normaldir. Burası çok önemli bir kapıdır. “Hazırlıklar yeterli olmadığı için denge kurulamadı. Bu haraketlenmeler. Piramitin durduğu tepenin ilersinde. değişik korkutma 327 .

Değişik bir şey. Kata aittirler ve oradaki normal yerleşim konumunda kalacaklardır. dinç. vs. Artık Üspiramiti kullanılmayacaktır. şekillerde görebilirler. kılıçlı. kendilerini değişik formlarda. Saki ile görüşmek istenirse 6. bunların. YEDİNCİ KAT . Tekne/Piramitin kanalın kenarında sakince Çok yavaş haraket eden tekneden çıkıp. Ayrıca Saki de oradadır. Ne olduğu anlaşlamayan bir su istiyor. bir şato’ya kayarlar. Çocuk normal boyutlardadır. ilerlenir. Oldukça yaşlı. herşey Amber rengindedir. Bundan sonra oldukça acayip görüntüler alındı. Ölüm. Bununla beraber Saki. kitaplı. Bağdaş kurmuş kadın. Hep birlikte bir odada durulmaktadır. piramiti yutması vs. Xingor.imajından sonra durduğu görülür. gene aynı tepeye çıkarttı. mavi gözlü. teşevvüş. Gene de karşılıklı bir görüşme için 328 .BİRİNCİ BÖLÜM (AMBER ŞATO) Giriş ve geçiş bölümlerinin son derece karışık vizyonlarından sonra yolcular birdenbire. Bu noktada çalışmaya ara verildi. Aynı tünelden geçilir. ince sesli bir çocukla karşılaşılır. genç. düşünce olarak daima yolcuların yanında bulunacaktır. Sarışın. Piramit ve Saki 6. Kata inmek gerekecektir. yolcular tekamül ettikçe görüntülerin de değişeceğini söylemiştir. Buradan da çıkılır. Çevre. yolcuların ruhlarının görüntüleri olduğunu. Burada artık üzerlerinde Üspiramiti yoktur ve Xingor yolcuların boyundadır. Yolcular bu aynalarda. eski hayatları hatırlamak denilebilecek şeyler yaşandı. Odada yolcu sayısı kadar ayna vardır. Bundan sonraki çalışmalarda bilincin projekte olacağı yer ve çalışma merkezi bu odadır. bitkin. Bunların büyük bir çoğunluğu yolcuların bilinçaltlarıyla ilgilidir. oda. Daha sonra tekrar devam edildiği zaman aynı yeşil gözlü tip gelip. Bir su istiyor. Bir tür. Ve gene aynı imajlar görüldü. değişik kılıklı.

Bir rampadan aşağıya inilir. Gene her zamanki gibi yer gök bakır rengidir. Dağın dibinde bir kapı ve kapının üzerinde Eşkenar dörtgen içindeki dörtlü Satürn sembolü vardır. Gene aynı Eski Mısır kadırgasıyla karşılaşılır fakat bu sefer yolculara göre normal boyutlardadır. YEDİNCİ KAT . Artimel kalkar ve dışarıya çıkılır. Sütunlu bir yol. Kafasının üzerinden beyin kıvrımları belli olmaktadır. Tabii şimşekler ve bulutlar da bakır renginin değişik tonları. Derisi yeşilimtıraktır. Yolcular kendilerini bir anda dışarda veya gidilecek yerde buluyorlar. Havada şimşekler ve bulutlar var. gerek ses dalgalanmalar halindedir. buradan ileriye Artimel’in götüreceğini söyler. miğde bulantısı olmaktadır. Bu seviyelerde. merdiven inip yada tünellerden geçip dışarıya çıkmak veya içeriye girmek gibi şeyler olmuyor. Kata inmeleri şarttır. Yolcular arkadaki kısma binerler. Xingor’la birlikte sağa yürünür. Çevre ilkel bir görünümde bir çok yanardağ görülüyor. Fırtınalı bir ortam. Gene kürekçiler vardır. Artimel havada gitmektedir. Katın birinci bölümüne girilmiş. Ani geçişler bir tür şok meydana getiriyor ve toparlanmak için kısa bir zaman gerekiyor. Sadece belli bölümler içinde bilinçli ilerleme yapılıyor. Burada gerek görüntü. İKİNCİ BÖLÜM (ZAMAN YOLCULUĞU) Amber şatodaki odadan çıkıp.yolcuların 6. Saç yok. Buraya ulaşmakla 7. Burada güç dalgaları çok yoğundur ve yolcularda baş dönmesi. Bir vadiye girilir. Kadırga ilerler. İsmi Artimel. İlerde camdan yapılmış bir lahitin içinde yatan bir adam görülür. Hafif tombul. giriş bölümü bitirilmiş olur. Xingor. 329 . daha aşağı katlardaki gibi yürüyüp. İlerde çok büyük bir yanardağ var. Uzun sivri sakallı.

Burada eski talismanları göremeyeceksiniz. Herhangi bir isim de vermez. Size verilen alfabe sistemi sizin beyin sisteminize göre verilmiştir. İki sembol üstüste çakışınca kapı açılır. Varlık. sağda bir lav yığını vardır. Küre ortası dar bir silindirin üzerine oturmuştur. Kabe. Gene ilerde. Ortada daire şeklinde bir masa ve onun da ortasında büyük bir küre vardır. Cüppeli ve kapşonlu bazı varlıklarla karşılaşılır. ister etmeyin. Mesela Meryem ve bebek İsa. Burası dev bir koninin altıdır. Beyaz bir cüppe içindedir. Diğer varlıklar biraz uzakta durmaktadırlar. İster devam edin. üç boyutlu. Yüzü gene belirli değildir. belirsiz bir surattır. İlerlenir.” der. İçersi karanlık ve soğuktur. Bazı karışık görüntülerden sonra bir şekil oluşur. “Bundan sonra göreceğiniz bölümlerden sıkılabilirsiniz. Bunlar. Sadece ilerde bazı ışık yansımalarının olduğu görülür. Sizin kontrolünüz altında olan çalışmaların dışında başka hiç kimse bir şey elde edemez. Bunlar dünyadaki bütün dinlere ait kalıplaşmış sembolleri gösterirler. Bu varlığın sesi oldukça kalındır. Yöntemleriniz bu çalışma gurubuna özeldir. gibi şeyler. İki göz. İyi kullanırsanız başarılı olursunuz. Kata girince daha da sıkıcı olabilir fakat sıkılmamanız tavsiye edilir. Kendisinin bilinen ya da 330 . Şekil. Budha. Duvarda bir çok resim görülür. Artimel ile bazı şeyler görüşürler ve hep birlikte ilerlenir. “ Varlık buları söyledikten sonra ortada meteryalize olur. ellerini masaya dayarlar. Dağın içi konik olarak boştur. Yolcular masanın yanına gidip. “Şimdiye kadar olanları rahatlıkla uygulayabilirsiniz. 8. Küre ve içindeki surat biraz daha büyür. Atavistik kayıtlarınıza ve başkalarınınkilere girebilirsiniz. Zaman zaman çok eski çalışmalara dönebilirsiniz (Dönmek ve eskileri tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz anlamında). Musa ve on emir tabletleri vs. ilk görüşülen kişi olarak Xingor’u söyler ve bundan sonra onunla görüşüleceğini belirtir. Çevre aydınlanır.Artimel’in elinde de aynı sembolden olduğu görülür. burun ve ağız farkedilmektedir. Küre biraz büyür.

Bu bölümün rehberi olan varlığa göre kader yoktur. Çok gerilerde bazı piramitlerin varlığı hissedilir. Yolcuların. sütundan yukarıya kubbeye çıkılır. İçinde bulunulan kubbe. 10 000 yıllık zaman dilimi içinde gidilebilirmiş. demon. Asansör gibi bir şeyle. Vahaya benzeyen bir yerden geçtikten sonra garip bir bina ile karşılaşılır. Çok ileri bir bilgi işlem merkezi veya bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinin içi gibi. vs. Buradaki insanlar yolcuları göremedikleri gibi yolcular duvar vs. Ortam bir anda değişir. Modern bilgisayarlar ve çok ileri sistemler görülür. Varlık ve yolcular bir çöldedirler ve kum fırtınası vardır. Bununla beraber girilen zaman içinde etkin olamazlar. bir zaman düzenleyicisi olduğu söylenir. görülen zaman ve mekana geçilir.29 Satürn’e benzeyen halkalı bir gezegen görünür 29 Belki de bu siyahlık uçuş değil de geçiş sırasında. Develere binilerek ilerlenir. Cin.5000 ve + 5000 yıl arasında. bilinçlerin alşık olmamasından kaynaklanan karanlıktı. O sıradaki şartlanmalardan dolayı uzayda gidiyor hissine kapılmış olabiliriz. eşkenardörtgen içinde dörtlü Satrürn sembolü vardır. yolculukları da programlanmıştır fakat ne ölçüde ilerlenebileceği kişilere kalmıştır. de değildir. sütunun üzerinden havalanır ve yolcularla birlikte ilerler. Kişi kendi jenerasyonu ile ilgili bölümlere geçebilir. . Kapısının üzerinde gene aynı. Yukarda görülen aletlerden birinin.düşünülebilen türde varlıklardan olmadığını söyler. Sadece gözlemci olarak kalabilirler. Bir süre simsiyah boşlukta uçtuktan sonra Uzayda. Bir bölüme girerek. Buradaki sistemle Dünya’nın istenilen yer ve zamanına girilebilirmiş. İçersi son derece değişik bir yer. gibi katı maddelerden de geçebilirler. Bina mantara benzeyen bir şeydir. Zaten programlanmış olan bir sistem vardır. 331 . Bunun altında develerden inilir.

ufuktaki bakır renkli dağlar görülmektedir. Beyinin buna alışması lazımdır. Bu talisman bir Güç toplayıcıdır. Rehber. küçük bir cismin havaya kalktığı. Beyin güçlendiricisi. Talismanın çevresine iki defa. Çok yorucudur. En az günde bir saat çalışma yapmak gerekir. Vücut diktir. 332 . Beynin yapısı ile ilgili şeylerdir. modern ve metaliktir. Talisman iki avucun arasına alınır. “Buradaki talismanlar insanlara göre talismanlar değildir. Gözler. Talisman bakır üzerine oyulur. Cisme el dokundurarak bu pek kolay yapılabilir. Burası bu varlıkların merkezidir. bir ay kadar gözler kapalı olarak denenmeli ve olmazsa yılmamalı. bacakların üzerinde. İlk başlangıçta. bir odaya götürür. haraket ettiği düşünülür. Dünyevi işlerle ilgileri yoktur.Gaz bulutları ve yoğun bir renk karmaşası vardır. Beyin damarları zayıf kimseler için tehlikeli olabilir. Bu çalışma yapılırken talisman beyinde bir ağrı yaratabilir. Çalışma için bağdaş kurararak oturulur. isteğe bağlı olarak açık ya da kapalı olabilir. Sağ el altta. sola. Ellerin birbirinden ayrık tutulmaları da mümkündür. Zemine yakın bir yükseklikte ilerlenir ve kubbe. Her yer son derece beyaz. Cismin hızı ayarlanamazsa ayrıca fiziksel tehlike yaratabilir. Aynı zaman monitörü burada da vardır. Bu takdirde iki talisman hazırlanır ve avuç içlerinde birbirlerini görebilecek şekilde karşılıklı tutulurlar. sağa gibi emirler verilebilir. Önce çok hafif cisimlerle denemeli. gene sütun şeklinde bir kubbe ayağına oturur. Eller. Burası hava alanı gibi bir yerdir. On dakika kadar nefes düzenlenir. Yani omurga zemine doksan derece diktir. Burada kalın bir camın ardında. tam göbek hizasındadır. Tamamen beyazlar içinde olan bazı varlıklar vardır. Cisim havalanınca bir süre sonra. Bunlar aslında pek talisman sayılmazlar. Üzerinde çalışılan. Rehberlik yapan aynı varlık. sol el üsttedir. Telekinezi çalışmaları içindir.” Aşağıda buradan alınan talismanlardan biri olan “Güç toplayıcı” vardır. Buradaki varlıklar da yolculara talisman benzeri bazı şeyler verirler fakat burada verilenler farklı şeylerdir. Hemen çalışmaz. İnsan işlerinde kullanılamazlar.

saat aksi yönde yukarıya giderken. yazıların yönlerinin değişmemesidir. Dikkat edilecek şey. saat yönünde aşağıya iner. Yazıların birisi dipten başlanıp. 333 . Dengesiz kullanılırsa kişinin beynine zarar verebilir. Tek zorluğu haraketleri ve zemini ayarlayabilmektir. Bu kişinin estetik görüşüne kalmıştır. Çalışma sırasında herhangi bir zikir yapmaya gerek yoktur. İstenildiği takdirde. diğeri tepeden başlayıp. tepeleri dairenin merkezine doğru olacak şekilde yazılmaları da mümkündür.SKALMİN ANLIX KBİRTON SİXKTON yazılır. bu yazıların harflerinin.

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA)
Yukarda anlatılan aynı salonda bir talisman daha alınmıştır. Bu da beyin gücüne yönelik olan, hiç bir şarj ve çalışma gerektirmeyen talismanlardandır. Doğrudan doğruya beyin enerjisi ile daha yazılırken kendi kendisini şarj eder. Bu talisman normal kağıt üzerine çizilir ve eski talismanların hepsi bunun arasına koyulur. Bu çizim onları daima şarjlı tutar. İki yarım daire ve üçgenler birbirlerinden, aralarına asıl talismanın girebileceği kadar ayrı çizilirler. Satürn sembollerinin altına kullanıcı ismi yazılır. Eğer kullanıcı küçük bir çocuksa, Arapça’daki gibi (İslami Havas’taki gibi) annesinin ismiyle beraber yazılır. Çizim sırasında önce daireler çizilir sonra üçgenin çizgileri çekilir. Araya yazılacak olan talisman altı açık üçgenlerden içeriye girmez. Sanki üçgenlerin altları kapalıymış gibi düşünülmelidir. Talisman araya yapılır. Hepsi tek seferde aynı kağıda yazılır. Bu çizim olumlu işler ve birleştirme çalışmaları içindir. Eğer bir ayırma talismanı yapılacaksa, Ayrılacak kişilerin isim talismanları iki yana yazılır ve daireler sırtsırta, yatık olarak yapılır. İki yarım dairenin arası açıksa ayrılma hafif olur ve gene birleşebilirler. Şayet araya bir pentagram koyulursa sert ayrılırlar. Ayırma üçgenlerinde Jüpiter yerine yönetici ismi yazılır. Talisman katlanır ve çalışma piramitinin altına koyulur. İstenen kişilere ait meteryal varsa o da talismanın arasına koyulur. Fakat isim de yeterlidir.

334

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA)
Bu çalışmanın başında, bu kitapta verilen Tragna zikirlerinin bir kısmı ve kitabın ilk bölümünde görülen, üzerine eşkenar dörtgen çizilen çalışma aynasının bilgileri alınmıştır. Bunlardan sonra bir hipnotik talisman verildi. Bu talisman aşağıdadır.

Heksagramın ortasına yönetici ismi, çevreye ise dört defa üzerinde çalışılacak olan kişinin ismi yazılır (Yukardaki çizimde, KİŞİ yazan yerlere). Bu uygulama kolay telkin almayan beyinleri, operatöre ayarlayabilmek içindir. Kişinin çıplak vücuduna, göbeğine ya da alnına çizilir. Başka hiçbirşeye gerek yoktur. Her türlü şey yapılabilir. Talisman bir bakıra oyulup saklanabilir ve aynı kişi ile yapılan bütün çalışmalarda alnına iliştirilir. İpnoza alınan kişi direk olarak bu bölgeye sokulur. Daha alt katlara, çeşitli çalışmalar için

335

buradan indirilir fakat kesinlikle üst katlara çıkartılmamalıdır. Alt katlara indirip, bir çok değişik şey yakalamak mümkündür. Talisman, alttan üstten birer şarj kubbesine alınır. İpnozdaki kişiye dağlık bir yer imajine ettirilir. Heryer bakır rengidir. Tepeden bakılınca eşkenardörtgen şeklinde olan bir dağ görülür. Tam ortasında bir kubbe vardır. Kubbe, cam veya ne şekilde istenirse ondandır. Kişi içine sokulur. Ortada bir yatak veya altar taşı vardır. Kişi buna yatırılır ve birisiyle görüşmesi istenir. Gerisini kişinin beyni algılar.

SEKİZİNCİ KAT
SEKİZİNCİ KATA GEÇİŞ
Yedinci katta, Amber şatodaki salondan bir boşluk içine geçilir ve çevre süratle serinler. Yolcular, fizik bedenlerinin bulunduğu ortama göre sağa doğru ilerlerler. Üstü kemerli bir yolda, daha doğrusu ters (U) harfi gibi bir tünelde ilerlenmektedir. “Buradan” diyen bir ses duyulmaktadır. Ayrıca opera ve kilise ilahileri arası, uğultulu bir müzik ve koro duyulmaktadır. Çavre yavaş yavaş aydınlanır. Koridor, zemin ve tavan tamamen büyük, kare şeklinde taşlardandır. Duvarlarda bazı resimlerin olduğu farkedilir. Bunlar çok karışık görüntüler. Sitil olarak Picasso’nun tablolarına benziyorlar. Yolcuların önünde yüzleri kağıt beyazı renkte üç tane varlık belirir (Dört tane de olabilirler). Birbirlerinden açıkta durmaktadırlar. Cüppeli ve kapşonludurlar. Ellerini kavuşturmuş olarak bakıyorlar. Ellerinde bir metre kadar uzunluğunda boru gibi bir şey var. Yüzleri ışıklı, iriyarı, uzun boylular. Mermer gibiler. Varlıklar geriye dönüp ilerlerler ve yolcular onları takip ederler. Zemin düz. Çevre daha da aydınlanır. Hafifçe sağa dönülür ve meydanlık bir yere çıkılır. Geniş ve tavanı çok çok yüksek bir yer. Ortada bir daire içinde, içiçe geçmiş iki tane heksagram var.

336

Onikigen şekli. Dairenin dışında eşkenardörtgenden oluşan bir şekil var.

da

iki

tane

çapraz

İlerde başka bir varlık görülür. Bu varlığın elinde, yerde görülen çift eşkenardörtgen şeklinin aynı vardır.

Bu şekli ilk önce “Görün” diyerek yolculara gösterir sonra havaya atar. Şekil havada dönerek yolcuların başlarının üzerinde durur ve gitgide büyür. Havadaki dönüşü ile de yolcuların üzerine bir ışık piramiti indirir. Bu ışık ya da enerji piramiti dalga dalga inerken varlığın gözlerinden de bir ışık çıkıp, yolcuların iki kaş arasındaki şakra bölgelerine çarpar. Piramit yere ulaşırken varlık yolcuların Solar Pleksüs bölgelerine de birer ışın yollar. Piramit yere ulaştığı anda silinir. Varlık bundan sonra, “Şimdi gelebilirsiniz” der. Buradaki enerji piramiti artık görünmemesine rağmen daima vardır ve sekizinci kat gezilirken dönem dönem belli olur. Salonun bir

337

trafında bir masa var. Masanın üzerinde, bir koninin ucuna, bir ucundan saplanmış olan bir eşkenardörtgen şekli vardır. Yürürken zeminden metalik sesler gelmektedir. Zemin gri olmakla birlikte zaman zaman bordo renginde de görülmektedir. Varlık yolcuları sola döndürür. Karşıda eski görünümlü, uzun siyah tahtalardan yapılmış, iki kanatlı, çok uzun ve halka şekline kocaman bir tokmağı olan bir kapı var. İki kanadın tam ortasında Merkezde birleşmiş olan dört tane Neptün sembolünden oluşan bir şekil var.

SEKİZİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM
Kapı içe doğru açılır ve upuzun bir yol görülür. İki yan ağaçlı fakat burada herşey siyah beyaz cizgi romanlardaki gibi renksiz ve gene çizgi roman gibi tramlı. Yol, küçük paket taşlarından yapılmış gibi çok düzgün ve net. Hafif bir rüzgar var ve ilahiye benzeyen koro gene duyulmaktadır. Hafif hafif kıvrılan yol, ufukta incelmektedir. Aynı varlıktan bir tane de önde belirir. Bunun yüzü daha belirgindir. kendilerini, “Neptün’ün Efendileri” olarak tanıtıyorlar (Bu asla ciddiye alınmadı). Burada, ilk girişte görülen dörtlü eşkenardörtgen şekli yolcuların çevresinde gene bir enerji piramiti oluşturur. Hafif bir enerji dalgalanması içinde başka bir varlık görülür. Yolcuların arkasında ve piramitin içinde ayna gibi bir şey belirir. Bu aynada Xingor ve Saki karışımı bir yüz vardır. “Çoğu şeye fazla güvenmeyin” diyor. Dörtlü eşkenar tepede devamlı dönüyor. Karşıdaki varlığın yüzü parlıyor. Bu varlık takip edilerek içeri girilir

338

va arkadan kapı kapanır. Önde o varlıkla gidilirken çevrede bir sürü cüce belirir. Onlar da birlikte yürümektedirler. Ellerinde, kendi boylarından büyük birer üç çatallı mızrak ve daha doğrusu ortası uzun birer Neptün sembolü var. Yürürken, yolun iki yanı aniden çöker. Aşağısı kıpkızıldır ve sıcak gelmektedir. Sol tarafta, aşağıya inen bir merdiven görülür. Aşağısı kırmızı bir ortam. Elinde gene üç çatallı mızraktan tutan garip bir şekil gelir. Bu varlığı ancak şekil sözü ile anlatmak mümkündür çünkü tam olarak biraz komik bir çizgi roman şeytanına benziyor. Gülüyor fakat yolcuları görmezmiş gibi davranıyor. Burada bir de kazan var. İki cüce bir insan formu getirip bir yere asarlar ve kazanın başına geçerler. Bir iksir hazırlarlar. Şeytan formu, insanı gıdıklarken cüceler iksiri ağzına dökerler. Adam canlanır ve acı çığlıklar içinde kurt adam gibi bir şey olur. Sonra ortadan kaybolur. Bundan sonra şeytan kılıklı varlık yolcularla konuşur.

DEMON OBSESYONU
Burada yapılan işlem kişinin ana varlığına bir tür demon enjekte etmektir. İçirilen iksirin formülü çok basittir. Buhurotu, Fesleğen çiçeği tohumu ya da kendisi, Tarçın kabuğu veya amber kabuğu havanda dövlüp, toz haline getirilir ve suyla, malzeme eriyip, tortusu kalıncaya kadar kaynatılır. Tortu haline gelince bir tutam tuz ve limon kabuğu eklenip, bir daha karıştırılır. Kalan toz az miktarda ve macun gibi bir şeydir. Kaymak gibi bir şeyle karıştırılıp kişiye yedirilir ayrıca suyu da şekerle karıştırılıp, içirilir. Bunan sonra kişi hemen hipnoza sokulup, istenilen bir antite çağırılıp, yerleştirilebilir. Kişi direk olarak bu kata çıkartılıp, filan antite ile görüşmek istiyoruz denildiği zaman, kişi uyanınca o antite obsesyon olarak kalır.

339

SEKİZİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM
Buradan çıkınca yolun iki yanı gene düzleşir, yanlaran ağaçlar yükselir. Biraz ilerlenince iki yan gene çöker ve bir iniş daha görülür. Bazı kadın sesleri duyulmaktadır. Aşağıda iki tane kadın vardır. Bunlar iriyarı, vampir dişli, sivri kulaklı ve bikinili tiplerdir. Gene cüceler taşıyarak bir kadın formu getirirler. Getirdikleri dişi insan formunu pentagram şeklindeki bir altara yatırırlar. Kurban çıplaktır. Altar pentagramı sanki heksagrammış gibi ortasında bir uzantı daha vardır.

Formu bunun üzerine kolları bacakları açık olarak yatırırlar. İki dişi varlıktan birisi gelir ve dişlerini kurbanın sol göğsüne geçirir. Kurbanın memesinden kan akmaya başlar. Bu, kan içmek amacıyla yapılan bir işlem değildir. Sadece kan akar. Bundan sonra kurbanı altarla birlikte kaldırırlar ve altarı ortasındaki çıkıntıdan yere dikerler. Kurbanın göğsünden aşağıya doğru kan akmaya devam etmektedir. Bir erkek formu belirir. Kadınlar ona zorla kurbanın kanını yalatırlar. Kurban adama sarılır ve çiftleşirler. Olay biter. Burada vahşi, sadist cinsel duygular uyarılır ve kurban her istenileni yapar hale getirilir. Kadınlar, insanı bu hale getirmenin kolay olduğunu çünkü bunların her insanın içinde zaten olan hisler olduğunu söylerler. Bu koridorda hep bu tür şeyler yapılır. Kadını bu hale sokmak için iksir de verilebilir fakat iksir güçlü narkotikler ihtiva eder. Ayrıca cüce bir kitap getirir ve işin telkinle oluşabilmesi için bir talisman gösterir. Bu talismanın herhangibir zikri yoktur. Kişiye sadece seks konusunda istenilen herşeyi yaptırttır. Neptün sembolünün çanağının iki gözüne (1), (2) istenen kimsenin ismi birer defa yazılır.

340

olarak devamlı değişmektedir. Denizin rengi mavi. Eşkenardörtgen ve Neptün sembolü arasındaki bölüm (5) “Yönetici ismi İKSİS Kurbanın ismi QUİNOS KANİEL ZAREN CİNES” sözleri ile tamamen doldurulur. yeşil. Bu damga kişilerdeki homoseksüel eğilimleri yüzeye çıkartır. Yolcular ilerlerken cüceler de gelmeye devam ederler. yazılır. bu tip şeylerin görülebileceği. mazohist ya da istenilen bir hale sokar. Bir erkek formu getirirler ve bir mangaldan alınan. Damga yandaki şekildedir. SEKİZİNCİ KAT . Sağ tarafta bir deniz belirir.Neptün’ün üzeri yönetici ismi ile örtülür. Kişinin isminin harflerinin adedi dörtten azsa. kızdırılmış bir damgayı iki meme arasına basarlar. Kadın veya erkek farketmez. bitince 341 . Aşağısı kuru bir ortamdır. Bundan sonra. Cücelerden. Elinde bir anahtar destesi var ve burası bir işkence odasıdır. Bunlar. damgalanmış olan form gönderilir. Kişinin isminin birinci harfi birinci bölgeye. kırmızı vs. Müzik sesi devam etmektedir. Denizde bir kayığın olduğu görülür. Çok iriyarı. Alttaki iki bölüme (3). Damganın şeklinde bir talisman hazırlanır. (4) istenilen şey ne ise o yazılır. Cüceler bu işlemi anlatırlar. burasının farklı bölümler halinde olduğu. piramitin içindeki aynada görülen Saki/Xingor karışımı varlık tarafından da doğrulanmıştır. kara kalem çizimi gibidir. Varlık bir masaya oturur. Çevrede metalik çarpma sesleri var. yolcuları aşağıya çeker. Hapishane benzeri ve karanlık bir yer. Hava mavi ve aydınlık olur. Sadece kadın için yapılır. Deniz kenarına inilince aniden oluşan bir girdap.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Buradan çıkıldığı zaman yolun iki yanı gene normal bir görünüm kazanır fakat hala heryan siyah beyaz. İkinci harfi ikinci bölgeye vs. Çok sert zorlayıcı bir etkidir. şişman ve kafası maskeli bir adam gelir. bu bölgede de bir üspiramiti kurulabileceği fakat bu kat dış etkilere açık olduğu için korunmaya alınması gerektiği öğrenilmiştir. Onu sadist.

Çocuğu istenileni yapan köle haline getirir. beş gün çalışılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Buradan alınan talisman ondört ve altındaki yaşlarda çocuklar için yapılır. Önceden bu işlerde kullanılan bir talisman varsa çalışmalar onun zikriyle devam ettirilir. kişi veya kişilerin ismi ve “Kimen Zime Binel Gagni” cümlesinin toplamının beş katı kadardır. Bu yazı ayrıca dairenin çevresine kişi veya kişilerin isimleri + yazı şeklinde beş tur yazılır. Buradan sonra bir bölgeye daha girildi ve oradan çocuklarla seks yapma konusunda bir talisman alındı. zikir + Kurban + isteyen toplamı kadardır. Üst yaş sınırı yirmidir. Talismanın çevresine bir tur. çalışıldıktan bir hafta sonra aktive olur.öndeki ilk bölgeye gene ilk harf yazılır ve böylece dairenin tamamı dolana kadar devam edilir. Adedi. 342 . Siyah üzerine yaldızla yazılıp. Çalışmanın bundan sonrası kayıtlarda yoktur. Yapılıp. Yazı merkezden başlar ve gittikçe genişleyen çemberler halinde daireyi doldurur. SEKİZİNCİ KAT . Aynı cinsten iki kişinin birbiriyle ilişki kurması isteniyorsa her ikisinin de isimleri aynı yöntemle harf harf yazılır. Yoksa zikir “Amen kigna kule kiner kanti kimren” dir. Zikir. daire halinde kullanıcının ismi yazılır. kişinin homoseksüel hislerini abartarak ortaya çıkartır. Bu talisman kadın ya da erkek. Üç gün çalışılır.

yol terkedilmiş de olabilir). Yeni inşaa edilen piramite girilir ve çalışma bitirilir. Daha doğrusu bazı tek uygulamalar yapılmış fakat grup çalışması olmamıştır. Neptün sembollerinin çanaklarına (1) çocuğun ismi yazılır. 343 . Yolun iki yanı genişliyor ve ortada bir meydan açılıyor. Eski piramit Saki ile birlikte altıncı katta kalmıştır ve istenildiği anda ziyaret edilmesi mümkündür. Bu meydanda kristalden. parlak bir piramit inşaa edilir. alt uçlarından birleşen dört Neptün sembolünden oluşur. Şekilde (Y) harfleriyle belirtilen daire biçiminde de kullanıcı ismi yazılır. SEKİZİNCİ KATIN SONU Bu talismanın alınışından sonra yolda ilerlenip. Sekizinci katta bundan başka çalışma yapılmamıştır. Boyutları ve içi aynen eski üspiramiti gibidir. Gene ağaçlar var (Çalıma notları olmadığı için kesin bilinmiyor fakat bu meydana ulaşmak için bir kapıdan geçilip. meydanlık bir yere gelindi. Meydandan sonra yol gene devam ediyor.Talisman.

Dönerek gelir ve yolcuların bedenlerinin içinden geçerek gider. Burada yirmi kadar varlık var. sanki ilk defa geçilirmiş gibi birlikte geçildi. Halüsinasyon). Kat kaymalarında görülen varlıkların aynı tipler oldukları farkedildi. Bir süre sonra yolcular tekrar bir araya gelirler ve kareli mermer zemini olan mahkeme salonu gibi bir yere çıkılır. ışıklı bir piramit. Daha sonra yapılan toplantıda. Bu ilerleyişte birbirlerini çok uzaktan görmekte. Bunlar kağıt beyazı ve yüzleri yok. bazı durumlarda da hiç görememektedirler. üç başlı bir köpeğin zincirini tutan. Yolcular ilk başta bir süre birbirlerinden ayrı olarak yürütülürler. Küçük boyutlu bir şey ve çevresinde bıçaklar var. Saki ile görüşüldü. Bu dönemde yolcular. Dokuzuncu kata ayrı ayrı geçilmiş olduğu halde. Bu tek çalışmalarda herkes kendi başına. 344 . Bunun sebebi yolculuktaki duraklamadır. bu 9. Bu bölge sadece düşünce varlıklarına ait bir yer ve aynı anda birden fazla varlıkla muhatab olunuyor.YOLCULUKTAKİ ARA Yukardaki son çalışmadan sonra yolculuğa dört ay kadar mecburi ara verildi. DOKUZUNCU KATA GEÇİŞ İlk çalışmada önce Altıncı Kata gidip. demir maskeli bir adam. imkanlar ölçüsünde tek denemeler yaptılar. Bir kapının önünde duran. Yapılan ilk çalışmada da. Kata değişik kaymalar yaşadı. Saldıracak gibi duruyordu fakat sonra hepsi taş oldu. hemen hemen aynı zamanlarda farkında olmadan 9. Burada ışık veya karanlık yoktur. törensel bir şekilde. Üçgen tabanlı ve üç yüzlü. Buradan bir geçiş bölümüne çıkıldı ve bir çok imaj veya halüsinasyonla karşılaşıldı (Bunlar Vizyon değil. Mesela tehditler yağdıran ve dev gibi bir kazanı karıştıran bir witch. Altıncı kattan bazı bilgiler alındı ve Dokuzuncu kata geçildi.

31 30 Bu yazıldı sözü ile tabii. Bu tutarsızlıklar Ozan’ın bilgi türü şeyler almaya. bilinen majikal uygulama çalışmaları geliştirilir. Önceleri karışık ve tarafsız bilgiler gelirken benim bilinçaltımla yönlenerek bir süre sonra sadece negatif yan denilebilecek bir bilgi akışı içine girildi.30 Bir çok tek çalışma yapıldı ve farklı şeylerle karşılaşılıp. 345 . Bununla beraber bu tip sapmaların bir eksiklik olduğunu ne biz düşünüyoruz ne de Saki. Kata geçildi. bantların dinlenmesi ve ilk defa yazıya dökülmesi. Varlıklar “Hoşgeldiniz” derler ve bazı bilgiler verirler. Çalışmanın akışı yolcular tarafından etkilenip. Burada şimdilik herşey yapılabilir. uygulamaladan öte gidemiyordu. Çoğu zaman bilgi yerine eski uygulamalara benzer şeyler alındı. Bu dönem içinde. yönlendirilmiştir. Kristos talismanlarından itibaren olan son bölümleri yazıldı. ilk alındıkları sırada yapılan taslak şekillerden. YOLCULUKTAKİ İKİNCİ ARA Yukardaki çalışmalardan sonra. Çalışmaların normal insanlara göre “Karanlık taraf” olan şekle kaymasıdır. talisman çizimlerinin. bu sefer dört ay kadar süren bir duraklama dönemi daha yaşandı. düzgün çizimlere geçirilmesi yani Kblan kitabının ilk el yazması orijinalinin hazırlanması kastedilmektedir. 10. Katta bazı zamanlar ilk katlara dönüldü. Çalışmalara benim tarafımdan yapılan saptırmalarsa. Yolcuların programlarının sonuna yaklaştıkları ve bundan sonraki ilerlemenin çok aralıklı olacağı. Kısaca Ozan’ın o zamanki beyin yapısı bilgi değil. Zaman zaman bazı tutarsızlıklar oldu.Bunlardan sonra gene ilk salonda olunduğu görüldü. vs. kafa olarak hazır olmamasından kaynaklanan şeylerdir. basit büyücülük denilebilecek talisman vs. Bilgi verilmeye çalışıldı fakat devamı getirilemedi. bu kitabın 6. zamanı geldikçe kendiliğinden toplanılacağı söyenir. Aynı şekilde buraya alınmaları da gerekli değildir. yeni şeyler görüldü fakat bunlar grup çalışmaları dışındaki özel tecrübeler oldukları için Kblan kitabının el yazmasına geçirilmediler. Sezgiler artar. Kat. 31 Aradan sonraki ilk çalışmada 10.

Çapraz eşkenar dörtgen yerde aynen durmaktadır. genel amaçları sorulur. Şekil havada dönerek yolcuların üzerlerine gelir ve büyür. Yolculara ne yapmak istedikleri.BİRİNCİ BÖLÜM Bu noktadan itibaren olan çalışmalar çok uzun bir döneme yayıldığı. Bir süre ilerledikten sonra çok çok büyük bir piramitin içine çıkılır. Onuncu katın ilk çalışması gene aynı dev piramitin içinde başladı. Eşkenar dörtgen havada dönerken dörtlü eşkenar dörtgen şeklini alıyor. 346 . yolcuların karşısında hilal şeklinde dizilmiş olarak oturmaktadırlar. durur. Yani mesela üçüncü bölüm. KATA GEÇİŞ) Çalışma başında bir grup varlık görüldü.DOKUZUNCU KAT . Burada birçok varlık. Zemine inip. Üçgen şeklinde olan bir tunele girilir. Eller göğüs yüksekliğinde. avuçlar birbirine bakar şekilde ellerinin arasında boşlukta dönen bir eşkenar dörtgen var. Bundan sonra 10.İKİNCİ ÇALIŞMA (10. çok kopuk ilerlediği ve çok karışık olduğu için buradaki anlatım tam olarak alınış sırasına göre olmayabilir. ONUNCU KAT ONUNCU KAT . Katta ve kendileriyle çalışılacağını söylerler ve çalışma burada bitirilir. Hepsi sırayla bir şeyler söyler. aslında beşinci bölüm olabilir. Yolcular onun üzerinde ilerlerler. Ellerini birbirinden ayrık olarak tutan biri var.

32 Bu bilgiler. kullanılan Pentigmlnon ve Triakmlnon şekilleri hakkında bilgi verir.Karşıda tahta benzeyen. Koltuktaki varlığın ismi “Suntar”. bu kitabın ilk kısımlarında. heryanı altın işlemeli olan ve yüksek. Kalkınca onun çok uzun boylu bir varlık olduğu görülür. Bu madalyonlar hakkındaki tamamlayıcı bilgiler ilk defa burada alınmıştır 347 . Çevresinde hilal şeklinde dizilmiş olan ve gene oturan bir kalabalık var fakat onlar sadece siluet halinde görünüyorlar. düz. Suntar bunun silah olarak da kullanılabileceğini. Oturan varlık Saki’ye benzeyen bir tip. aynı etkinin kullanılan Pentigmlnon veya Triakmlnonlarla da yapılabileceğini söyler. Bundan sonra obsesyon tedavisi hakkında bazı açıklamalar yapar ve yeni yöntemler anlatır. Bu şekil yaklaşık olarak onbeş santim boyundadır ve boşlukta yatay olarak durmaktadır. solar pleksüs yüksekliğinde asılı oldukları farkedilir. İpnotik eşkenar dörtgen aşağıdadır. Hipnotik etki yapmak için de özel bir eşkenar dörtgen çizimi gösterir fakat bunun pek önemi olmadığını. Suntar’ın elindeki havada yatay olarak ve çok hızlı dönmektedir. kare şeklinde arkalıklı bir koltuk var.32 Bundan sonra Suntar’ın elleri arasında bir eşkenar dörtgen şekli belirir. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimli bölümlerde verilen bilgilerdir. Yolcuların arkalarında bir aydınlanma olur ve bir ayna belirir. Sadece minderi kırmızı. felç ya da hipnotik etki yayabileceğini söyler. Suntar kalkar. Buradaki varlıkların hepsinin boynunda aynı büyüklükte eşkenar dörtgenlerin. Yaklaşır ve aynanın üzerine çizerek.

İki yüzü de aynıdır. şarj ettikçe parlarlar fakat parlamamaları da mümkündür. İpnoz çalışmaları için parlak durumda olmaları gereklidir. Ortada. Ortasında ve tepesinde birer tane minik delik açılır. ASTAR MAG NATNOGN 348 . Bu talisman sadece hipnoz ve telkin çalışmalarında kullanılır. Bu talisman ve kullanılan diğer Pentigmlnon ve Triakmlnonlar kullanılıp.Eşkenar dörtgenin iki ucunda ve merkezinde birer heksagram vardır. Bu takdirde uygun bir parlatıcıyla parlatılmalıdırlar. Buralardan asılması ve yatay veya dikey olarak kullanılması mümkündür. içiçe çizilmiş beş eşmerkezli dairenin içinde bir ters pentagram çizilidir. Gümüş üzerine oyulmalıdır.

"Tanrı’nın gücünü dörtbir yana yayan" demektir. Astar Mag Natnogn esas olarak eski majisyenlerin majikal asaları gibi bir şeydir. gümüş yaldızla yapılmalıdır.İpnotik talismanın verilmesinden sonra Suntar yerdeki dörtlü eşkenardörtgen hakkında bilgi verir. Astar Mag Natnogn’un her iki yüzü yukardadır. ikinci yüz heksagramlıdır. düşünce 349 . diğeri arka değildir. pentagramlı. Dört uç. Bu isim. dört yön doğrultusundadır. İsteğe göre iki yüzünden birisini. üsttür ve yere çizilirken kuzey doğrultusundadır. Klasik ortaçağ majisindeki asanın Tragna ekolündeki şeklidir. bir yüzü. Bunun adı Astar Mag Natnogn’dur. İki yüzü farklıdır fakat yüzlerinden biri ön. çalışma odasının tabanına çok büyük boyutta çizilmesi mümkündür. Astar Mag Natnogn ile çalışmalar yapılabilir Ortasına delinen minik bir delikten yatay olarak asılır ve eller iki yanda tutularak. Bunun özel tutuş ve kullanılış şekilleri vardır. Tabii bu çizim kalıcı olacak şekilde. Her iki yüz de kendisine göre öndür. Astar Mag Natnogn da gümüş üzerine oyularak hazırlanır. Buradaki çizimlerde üstte görülen uç.

TRİAKMLNON VE ASTAR MAG NATNOGN'UN TUTULMALARI VE ÇALIŞMALARIN TAKDİSİNDE KULLANILIŞLARI Eşkenardörtgen baş ve işaret parmakları arasında sustalı çakı tutuş sitili ile tutulur. Bu tutuş durumunda talisman parmaklar arasında 90 derece saat yönünde döndürülür. hem hipnoza alınanın zihin gücü ile olabilir. eşkenardörtgenin üstü avuca. asılı olmadan. kullanılan talismana göre. hem yolcunun. Baş parmak tam üçgenin merkezindedir. Bu. yan ucu ile yapılacak işin üzerine. PENTİGMLNON. Bu enerjiyle herşeyin yapılması mümkündür. eşkenardörtgenin üstü sayılan kısım avuca bakar şekilde tutulur. boşlukta döndürülebilirse bir ışık demeti çıkartır. Astar Mag Natnogn. Şayet Pentigmlnon kullanılıyorsa baş parmak pentagramın merkezinde.gücüyle döndürülmeye çalışılır. üçgen veya pentagram çizilir. İpnoz çalışmalarında zihin gücü ile döndürülerek kişi etkiye alınır. Bunun yöntemi şu şekildedir: 350 . Triak/Pentigmlnon ortadan ve iki uçtan delinir. alt ucu dışa bakar şekildedir. Eğer Triakmlnon kullanılıyorsa üçgenin tabanı dışa. Talismanın dışta kalan. Bu işlem Triak/Pentgmlnon bir yere asılarak onunla da yapılabilir.

Şayet hipnotik durum yoksa giyinik ve oturur durumda olması da caizdir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Sağ dirseğin içi. Seks organı üstü. Son olarak da Solar peksüsüne dokunup. Dokunuş sırası kadın veya erkek için kullanılacak olmasına bağlıdır. Solar pleksüs. vücut düz. Avuçta tutulan eşkenardörtgen geriye çekilirken parmaklar arasında çevrilerek başlangıç konumuna alınır. “ARKTRYAN” denilir. Cinsel organ üzerindeki kemiğe dokunup. Bu işlem kadın içindir. onun üzerine de aynı yöntemle üçgen veya pentagram yapılır. Sağ omuz. PENTAGRAM ÇİZİMİ Önce kişinin sol omuzuna dokunulup. “SRİNKON” denilir. Sol avucunun içine dokunulur ve “GHAOL” denilir. “KULLİSUS” denilir. Sol dirseğin içi. “HRİKSLAS” denilir. kollar yanlara 45 derece açık durumdadır. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Şayet erkek üzerinde çalışılıyorsa noktalara dokunuş sırası şöyledir: Sağ omuz. Sol omuz. Sağ avucunun içine dokunup.ÜÇGEN ÇİZİMİ Kişinin alnına dokunulurken. “OTİKSLAS” denilir. Eğer bu işlem Astar Mag Natnogn ile yapılıyorsa tutuşta aşağıdaki şekil avuca doğrudur. Bu işlem. “KRİNON” denilir. Yatar veya oturur. Kişinin hipnotik durumda sırtüstü ve çırılçıplak yatar durumda olması gereklidir. 351 . Eller. “TRİKON” denilir. başparmak tarafları vücudun yanlarına bakacak şekilde döndürülmüştür. dokunurken. kişi hipnoza sokulmuşsa dokunarak yapılır. Bu takdis şayet bir talisman ya da herhangibir meteryal üzerine yapılıyorsa. Eşkenardörtgen çevrilir ve çekilir. “KİMTRYAN” denilir. Bundan sonra ortaya inip. “OTLİNON” denilir. Tekrar sol omuza çıkıp durulur. Sağ omuza dokunup. avuç içleri kişinin kendi cephesine bakacak şekilde.

ATRIX. SINK Bu İşlemden sonra astar mag natnogn göğsüne birakilir ve çalişmanin normal seyri olarak ne planlanmışsa ona devam edİlİr. TUTUNG. Aslında bu takdisin doğrudan Astar Mag Natnogn kullanılarak yapılması gereklidir. Bu yapılırken her dokunuşta sırasıyla aşağıdaki kelimelerden biri söylenir. Kişi istenilen katın. Hipnoz altında iken kadına sperm. Işıklı bir ortamda karşısında pentigmlnon’u ya da bu iş için verilen özel ipnotik talismanı sallamak derin hipnoz sağlar. KİCVİREK. PENTİKLNON. Eşkenardörtgen şekilleri o olmadığı zaman kullanılır. PRALİN. 352 . HLENKNİN.Dışa bakan uçta ise şu şekil vardır: Başparmak tam Astar Mag Natnogn’un merkezine basmış durumdadır. AĞIR OBSESYONEL DURUMLAR Ağır obseesyon durumlarında veya ağır çalışmalarda kişi sırtüstü ve çıplak olarak yatırılır. TEUTEUN. KULLİSUS. KSANTİR. KOLİEN. SUNTAR.En baştan itibaren hipnoz şarttır. erkeğe tavuk kanı içirilir. kendi sözleri söylenerek çizilir. KOHEM. Çalışma başında önce üzerine yukarda anlatıldığı gibi pentagram. QUANTOR. Şayet kişi üzerinde uzun süre çalışma yapılacaksa göğsünün ortasına da bir tane Astar Mag Natnogn yerleştirilmelidir. istenilen bölümüne indirilir. Kişi istenilen seviyeye inince göğsüne üç tane yani üstüste üç defa pentagram çizilir. İNTRAJE.

Bunlar anlatılırken vizyon olarak üç dağın arasında kalan bir göl görülüyor. Katın birinci seviyesidir. bilinen tanrı formlarının veya antite isimlerinin birisi ile doldurulur. harfleri ve çift dairesi ile birlikte yazılır. kişileri devamlı etki altında tutmak için onlara. bir dağda bulunan kayıp bir şehirdir. Sekiz formdan birisinin ismi veya Esmaül Hüsna'dan bir ya da birkaç isim de olabilir.KİŞİLERİ DEVAMLI ETKİ ALTINDA TUTMAK Erkek ya da kadın. Pentagramın çevresi. cevaplardan özetlenen tekst. Alt kısmı basamaklıdır. herhangi bir işleri için yapılıp. Göl kıyısında bir piramit var. vs. Gümüş madalyonlar tercih edilir.BİRİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA) Bu çalışmanın başında uzun bir soru cevap konuşması geçti. Ayrıca yolcuların beyinlerinin bazı bölümlerini açabilmek için bir tören anlatılmıştır. etkisi istenen varlığın. 25 Basamak kadar çıktıktan sonra düz devam etmektedir. ONUNCU KAT . bağımlı kılmak. 353 . Bulunulan seviye 10. Burasının fizik planda tekabül ettiği yer. Tabii bu talismanın eşkenar şekilli olması gereklidir. obsesyon. sağlanabilir. bilgi olarak aşağıdadır. eşkenardötgenin içi. şehvet. Piramit garip bir yapıdadır. verilen talismanların arkasına Pentagram. Bu şekilde.

Daha doğrusu burası bir dağın veya sıradağların üçlü zirvesini arasındaki bir krater gölü de olabilir. Bu katta eşkenardörtgenle yapılacak şeyler ve güçler öğrenilecek. merkezine yükseltilir ve 45 gün bekletilirlermiş. Kalabalık bir yer değil. Sadece kadın cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Şiran” sadece erkek cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Qervuk” yazılır (Hiikan Keruk okunur). ekmek rejimi uygulanırmış. Çocuklar piramite çıkartılıp. Onlara “Beyazlı Rahipler” deniliyor. 7.Oldukça yüksekte olan bir dağ. Hepsini gereği kadar. Altarda bulunan piramitin zemini 354 . Katta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları alınır. Yapılan bazı işlemlerle kaçırılan çocukların vücut metabolizmaları değiştirilirmiş. BEYİNDEKİ BAZI BÖLGELERİ AÇMA VE 11. KATA GEÇİŞ TÖRENİ Buhur olarak amber kullanılır. Başlangıçtan beri görülen eğitimler yolcuların bazı şeyler edinmeleri içindi. Özel olarak seçilir ve halkın arasından kaçırılırlarmış. Bu dağın içinde hala süren bazı şeyler ve hala yaşayan bazı rahipler varmış. KATTA VERİLEN. Hepsinin bütün kılları kesilir ve özel bir su. 10. Az miktarda viski ya da beyin damarlarını rahatlatıcı bir içki alınmalıdır. Ömrü uzatabilme güçleri varmış. Onlara “Hanna Krişna” gurubu denilirmiş. Buhur çok az yakılmalı ve bulunulan ortamda duman olmamalı. 45 gün sonra vücuda verilen bazı ilaçlar yaşlanma süresini son derece yavaşlatırmış. Hayat süreleri çok uzun. Bir tür enerji piramiti oluşturacak olan altar hazırlanır. Çevrede onlardan çok korkarlarmış. Bir rahipler kabilesi. Yapılan talismanlarla belli bir kimse değil de genel insanlar etkilenecekse kurban ismi yerine “Homo Kitan” yazılır. Kullanmak için bu katın bitirilmesi lazımdır ve güçlü eğitim gereklidir. iyi veya kötü kullanmak gelişmeye yardımcıdır.

INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR A AL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra eller pİramitin yanlarına temas ettirilir. benzeyen fakat alnının ortasında tek gözü olan bir yaratık gelir. Diğerlerinden çok çok uzun olan beşinci bir sütun tam ortada 355 . Bunlar kare şeklinde dizilmişlerdir. Bazı varlıklarla karşılaşılması mümkündür. Bunlar değişik talismanlar da olabilir. İlerde dört tane sütun görülür. İlk başta varlıklar yolcuları tanımadıkları için bir durgunluk olabilir. Bulunulan yer yükselir ve yolcular. sonra aşağıdaki hitabe sekiz defa söylenir. Önce içki her ne ise içilir. Zeminde gene aynı büyük Astar Mag Natnogn vardır. “Eakin Yiton Tega” sözlerini söyler.ayna olmalı. İlerden. Yolcular ve varlık yükselerek yürümektedirler. Astar Mag Natnogn kendiliğinden ilerler ve haraketli bir platform olarak yolcuları taşır. Enerji çok yüksektir. bembeyaz bir manzara görülür. Varlık yolcuları alır ve kardan geçirir. Dört duvarı ayna olan bir odaya gelinir. karşılıklı ve iki ayna arasına oturulur. Gözler kapalıdır. Karadamı’na (Yeti). Ellerin piramite baskısıyla bir süre beklenecek. Öndeki ayna şeffaflaşır ve arkada karla kaplı. Altardaki çalışma piramitinin altında da bir Pentigmlnon bulunmalıdır. Isınma hissi de duyulabilir. Suntar’la birlikte sağa doğru ilerlerler. Odada soğumalar olabilir ve kuvvetli baş ağrıları duyulabilir. Bir yükselme hissi de olabilir. Altarın çevresine. Tam karanlık olmalıdır. ONUNCU KAT . Suntar ona. Yukarda verilen törenin notları alındıktan sonra çalışma bitirilir.BİRİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA) Aynı ortamda durulmaktadır. Bütün haraketler Astar Mag Natnogn’un üzerinde yapılmaktadır. Bu varlıklardan bazı şeyler alınır. 15 Dakika kadar sonra piramitin içinde bazı haraketler görülebilir. Bunlarla konuşabilme imkanı vardır.

Arkası karanlıktır. Sütunların arkasında kalan bölge karanlıktır. koyu saçlıdır. Önde bir kapı açılır. Bu suyun ya da sıvının içinde belirsiz insan siluetleri göze çarpmaktadır.İKİNCİ BÖLÜM Yukarıya doğru yükselen bir merdivenle karşılaşılır. çift dairesi ve çevre harfleri ile aynen Pentigmlnon’daki pentagramdır. öndeki iki sütunun arkasındadır. Buraya Suntar da gelir fakat Karadamı dışarda kalmıştır. Çıplak ayaklı. O şimdi bilinen formuyla tam bir Mendes Keçisidir. Kapı. iki yanda meşaleler ve korkmuş insanları gösteren resimler var. Sağ elini kaldırarak. Ayakları toynaklı. Başka bir varlık belirir. Burada yolcular ve Akrin girerler. Havuzun kenarında 356 . Şimdi havuzda su yoktur. Havuzun diğer tarafında merdivenle çıkılan ve arkasında büyük bir ters pentagram olan bir taht vardır. vücutludur. kadın göğüslü. Geniş bir meydana çıkılır. iki parmağıyla yolcuların önünde bir işaret yapar. Meydanın ortasında Çok büyük ve geniş kenarlı bir havuz vardır. “Burayı görmeniz gerekiyordu” diyor. Pentagram. Suntar. Havuzda oldukça saydam olduğu için içi görülebilen kırmızı bir sıvı var. Sütunların arasındaki alana girilir. Bu dişi bir varlıktır ve ismi Akrin’dir. Üstündeki su sathı gibi olan tabaka sadece bir yansıtıcıdır.durmaktadır.35 yaşlarında görünüyor. Saçları elbise gibi vücudunu sarmıştır. ONUNCU KAT . Duvarlarda. 30 . “Dikkatli olun” diyerek dışarda kalır. keçi kafalı. Açık renk gözlü. Akrin tahta oturur ve şekil değiştirerek başka bir varlık halini alır.

Çevrede çok değişik ve çok sayıda işkence aleti görülmektedir. Sayfada bilinen Pentigmlnon var. Yolcular kadının el ve ayak 33 Bu kitabın ilk bölümlerinde verilen bilgiler.aşağıya. Kırmızı gözlü. Kapının bulunduğu koridor tıpkı bir pentagramın bacağı gibi daralmaktadır. Buradaki çalışmaların da ilk bölümlere benzediği. Odadaki beş kapının herbirinin üzerinde de Pentagramın çevre sicillerinden birisi vardır. 357 . Pentigmlnon değil. “35. Sarkıt ve dikitler görülüyor. Yüzü görülmeyen kukuletalı bir varlık gelir. Burada. İsimler. Kadın formunun gözleri açıktır. Kuru ve kıpkırmızı bir oda. Kitap yaklaşık olarak bir metre boyunda. Bir mangal ve içinde kızdırılan bir pentagram damgası vardır. madalyon ya da Gümüş gibi isimlerle anlatılıyorlardı. Burada Pentigmlnon tanıtılır. Ortada bir masa ve üzerinde bir kitap vardır. Oda pentagram şeklinde ve her bacağın ucunda bir kapı var. Bu noktada sadece bir deneme olsun diye Otikslas kapısından girildi. Otikslas kapısı pentagramın. saat yönünde yazılmalıdırlar. havuzun içine inen bir merdiven görülür. Çevrede su soktur. Pentagram haricindeki diğer sicillerin bulunduğu kısımlar boş. Aşağısı çok sıcak. küçük boylu bazı varlıklar var. Yolcular iner. Kişi birini geçince diğerine atlar. Eşkenar dörtgen sadece şekil olarak eşkenardörtgen. bilgiler vs. Bu zamana kadar sadece kullanılıyorlardı ve konuşma içinde Eşkenar.33 Pentigmlnon ve Triakmlnon’un isimleri ilk defa burada alınmıştır. Sayfayı açın” diyen bir ses var. yolcuların arkalarında kalan bacağındaki kapıdır. Bu damgadaki pentagram yuvarlak değil. Burada çalışma yapılırsa ilk kapı soldan birinci kapıdır (Hrikslas kapısı). siciller dipten başlayarak. Bunların yazımında. Dik ve taşlı bir yoldan bir mağaraya inilir. üzerinde bir kadın formu bağlı olan pentagram şeklinde bir masa var. 35. Çevre sicilleri. bir eşkenardörtgen içindedir. Ortalarda bir yerde genişçe bir alan var. girip girmemenin isteğe bağlı olduğu söylenir. Kapı açılır. Yolculara bir bıçak verir. Bir tür damlataşı mağarası.

Varlık çağırılır. Kadın orada durur. Halbuki burada ortaya toplanıyor 358 . Kesikler fazla derin değildir ve kan damlalar halindedir. 34 Garip şekilde denilmesinin sebebi. Çevresine eşkenardörtgen çizmeye gerek yoktur. İşaretler kanla yazılırlarsa daha iyidir. Operatörün de biraz uyuşturucu birşeyler alması gerekir”. İpnoz lazımdır. masanın üzerine asılır. Mühür 10 santimlik eşkenardörtgen büyüklüğünde.bileklerindeki damarları keserler. Yolcular kadını indirip duvara bağlarlar. ters Satürn sembolünün yerinde bir boşluk vardır ve kan oraya inmektedir. Bu. Masa bilinen Pentigmlnon şeklini alır. Zemine pentagram çizilip. Bundan sonra varlık kendisi bir Astar Mag Natnogn mührü alır ve önceden basılan iki mührün arasına basar. Damga göbeğe basılır ve orada kırmızı olarak belirir. Varlık masaya geçer ve aşağıdaki hitabeyi söyler. LUSİFER KISEARUS KRİSNON A ANPEGEL Bunlar söylenince masa saat aksi yönde dönmeye başlar ve pentagramdaki kan garip bir şekilde ortada toplanır. Bu mühür Astar Mag Natnogn’un pentagramlı yüzüdür. içine oturulur. İksirle de olur. İnsan kanıyla yapılır. Lusifer’in kendisini çağırmak için bile sözler ve yöntem aynıdir. Hayvan kanı da kullanılabilir. zinde durumda olması gereklidir. Bundan sonra iki göğüs arasına basılır. Zeminde taşlar vardır ve kan bunların üzerine akar. Varlık damgayı yolculara verir.34 Oradan yukarıya Mendes keçisi gibi bir varlık yükselir. İki göğüs arasına bir eşkenardörtgen çizilir veya oyulur. Hitabe söylenir. Artık bunları uygulamaya başlayın. yukardaki varlığın görüntüsüdür. masa dönmeye başlayınca merkezhaç kuvveti ile kanın dışa saçılması gerekir. Yolcular kadını çözerler. “Bu şeyler istenen bir varlığı çağırma şeklinde kullanılır. Ortadaki. Yukardaki kelimeler Lusifer’den yardım isteyen bir kapı açar. Görüntü konuşur. Kadın bu sefer ayaklarından başaşağıya. Akan kanın bir kısmı ortada toplanır ve taşın üzerindeki pentagramın kollarını kana boyar. Fizik planda hem kurbanın hem yolcunun kanı karıştırılır. Gece veya gündüz olması farketmez fakat yapacak kişinin uykusunu almış. Kişi hipnozda olmalıdır.

Pentagramın Otikslas bacağında durulur.Bundan sonra yolcular çıkar ve gelinen yoldan geçerek Suntar’ın salonuna dönülür. İnsana benzeyen bir şey. Suntar kitabın adını gösterir. Siyah. Yolcular ilerlerler. Yürürken boyutları büyür. Yolcular bunun içine dalarlar. Ortada. AHKİHİLTON ESCIRYAS 1829 0387 Suntar. Ortasında cam gibi bir daire vardır. ONUNCU KAT . Küçük boylu ve dişi bir varlık. Kitabın kapağında pentagram sembolü var. tepeden inen bir ışıklı direk vardır. 359 . Sisten çıkınca pentagram şeklinde bir masayla karşılaşılır. Daireden bir sis yükselir ve bir varlık oluşur. Ortadaki daire cam göbeği mavisidir. 20 ve 18 bunların toplamı da 20 + 18 = 38 veya 2 + 1 + 8 = 11 Bu kitap bir kat atlamaya yarar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Suntar'ın yerinde aynı Astar Mag Natnogn'un üzerinde durulmaktadır. Adı "XLITINA". Ağını oynatmadan konuşuyor. İçinde ışık oynamaları vardır. Varlığın elinde büyükçe bir kitap var. sayıların toplamının bulunmasını söyler. arkası görülmeyen bir şey vardır. O da pentagramın başına geçer. Karşıda oturanlar yanlara açılırlar ve bir yol belirir. Mavilik kaybolur. sis dalgası gibi.

Eş anlamlıdır. 11. Tek tek kullanılarak pek çok bölümden geçilir. Ve 2. Yankılanma var. Kat. Zemin ve her yan mat siyah. Sayılar farklı yerlerden. Sağa doğru ilerlenir. farklı yerlere geçmektir. Çöl gibi bir yer fakat yeşillik de olabilir. Çölde ilerlerken bir Astar Mag Natnogn bulunur. Getirilen erkek formunu ayaklarınndan başaşağı bağlarlar. Ayrıca gene iki yanda. Orada bir ayna veya açıklık vardır. Arka fon ve Suntar yok. Suntar'ın sadece sesi duyuluyor. Işıklı bir bölüm. Tam olarak algılamak zor. başları arslana benzeyen varlıklar da var. Sayıların her birinin farklı bir manası vardır. Zemin kuma benziyor. "Gücün yolunda ilerlemek ve onu kullanmak" anlamına gelir. Havada dönüyor ve ortası mavi. Önde küp şeklinde bir yapı görülür. arkalarından kapanır. Kurt kadın yolcuları yanına çağırır ve yanındakilere birşeyler söyler. Üzerinde durulan yol kendiliğindden ilerlemektedir. Kapısı daire biçiminde ve üzerinde eşkenardörtgen şekli var. Sürükleyerek normal bir insan silueti getirirler. mermere benzeyen bir madde. 11.Kitabın ismi. Yaklaşık olarak on santim büyüklüğünde filan.35 Pentagramdan çıkan varlık mavi ışıklı yerde durur ve kaybolur. Yolcular ilerlemeye devam ederler. 360 . Yolcular girince kapı. Mühürde. Ortada bir daire ve çevreside ayakta duran ve değişik hayvan kafaları olan bir sürü insan silueti görülür. İki yanında piramitler olan bir yol. Kat'ın karşılığıdır. Dizilişleri ayrı ayrı kapıları açar. bir yerde 2. göğüs yüksekliğinde ve sırtsırta duran iki Kurt kadın imajı vardır. İçersi karanlık. Kurt kadın kalkar ve elindeki bir mührü adamın göbeğine basar. Dairenin ortasında bir sedir ve üzerinde oturan kurt kafalı bir kadın vardır. Bir tür anahtardırlar. 35 Katlar konusunda.

Kuş adam yolcuları yükselterek götürür. Katta bunlar yapılabilir. Kafası. vınlamayla açılır. etkileşim halinde kalır. kartal kafasına benzeyen bir adam gelir. Işıklı ve iki tarafında kısa ağaçlar olan bir yoldan ilerleniyor. Pek rahatmış gibi görünmüyor. Kat. Büyük bir alan. sembolün ortası ışık veriyor. Kata geçilir. Suntar mevcut olmamakla birlikte sesi bilgi vermektedir. çekik gözlü. Bir cam ya da ayna. içinde ters 361 . Kişiyi penagrama ters yatırın ve göbek üzerine basın. elmacık kemikleri çıkık. kuyruklu ve kanatlı esmer insan formları var. Bütün tanrı formlarının mühürleri yapılabilir. Kuşa benzeyen ve göbeğinde ters (U) harfi gibi bir kapı olan bir dağa gelinir. Solda bir kapı var. Bir varlık. Kurt kadın yolcuları dolaştırır. Eski Mısır tanrı formlarından birisini yaratıp. Siyah saçlı. Bu yerin ismi yandaki şekilde yazılmakla birlikte telaffuz olarak çevrilemedi. Bir aydınlık. Kapıdan girilir. "Damga ilk kattaki (1. Bunu kendiniz yaratacaksınız. Bundan sonra istenen form o kişiyle devamlı görüşür. yarı hayvan zoomorphic varlıklar. Ankolia. Eski katlarda yapılabilecek şeyler hakkında tamamlayıcı bilgiler verilmektedir) bir çalışmayla ilgillidir. 1.Mührün basıldığı yerden kan sızarken adamı tekrar götürürler. İçersi parçalı ışıklı. bir karanlık şeritler halinde. Burada yürüyüş devam eder ve 2. bir pano gösteriyor. Bir kadın formu. Metalik bir koridor. Işıkta oynamalar var.) mühürleri vardır". Önünde. tanrı formunun mührünü kişiye basarak varlıkla görüştürmektir. Kafalarında ışık yayan bir sembol görülüyor. vs. Devam edilir. Büyük bir kapı. Çevrede yarı insan. Beyaz kıyafetli varlıklar var. Katların girişindeki sekiz formun da (Estragon. Burada Kurt kadın kaybolur ve kuş adamla devam edilir. istenilen kişiye empoze etmek. Buğday tenli.

Tam olarak istenirse Gücün zikirleri uygundur. Kata gidildi. Çok kısaltıılmış bir isim olarak KBLAN olabilir.36 Kitap müşterek bir çalışmanın ürünü olduğundan ve burada lider durumunda olan Saki olduğu için ondan kitaba bir isim bulması istendi. Burada Saki önce bu kitabı inceledi. bu noktada. Gelinilen yer Stonehange'e benzeyen büyük bir taşlık alandır. üzerinde konuşulabilecek kadar toparlanmıştır 37 Biz. Önce direk olarak Suntar'ın büyük piramitine geçilir. Saki'nin olduğu Üspiramitine gidilir. Kitap hiçbir zaman uydurma veya tesadüfi hazırlanmış değildir. Çevrede sekiz formun heykelleri görülüyor." Buradan. (Kıbılantor Zıkriklam okunur) Sizin zikir anlamına gelen kelimeniz. Katla ilgili bazı bilgilerin tamamlanması için bilgiyi buradan almak yerine direk olarak oraya inilmesi gerektiğine karar verilir. "Katlar kitabı" gibi bir isim düşünüyorduk. 2. Kitabın ilk bölümlerinin yazıldığı zamandan sonra Saki ile görüşülmüş fakat kitap söz konusu edilmemişti. Zikirler kitabı olabilir veya gücün yansıtılmasını anlatabilir. Bu noktada bazı değişiklikler olur. Tepeden ufak bir ışık topu girer. 362 . Kapı kapanır. Katın ilk seviyesine. O zamanlara kadar parça parça notlar.37 "Isim olarak KBILANTOR ZKİRUKLAM. 6.Neptün sembolü olan bir ters üçgen görünen bir kapıdan daha girilir. 36 Kblan Kitabı ilk defa bu dönemlerde el yazması olarak yazılmış ve 10. Oradan. Sekiz formla ilgili mühür çalışmalarının alınması için 1. Yazılar ilk defa. Kat çaışmalarına kadar gelmişti. Bu işlemler için başaşağı Ankh kullanılır. Gene metalik sesler vardır. çizimler ve bant kayıtları halindeydi. Yolcuların çevresinde dönerek bir tur atar ve dönerek bir form oluşturur.

beyaz. Bir dalgalanma görülür ve onun içinden geçilir. Sis perdesi gibi. Amber (Siyah amber) azar azar karıştırılıp. Bu siciller kitabın ilk bölümlerinde. Metal duvarlarda renkli desenler var. Büyük bir alan. Suntar gelir ve hep birlikte. üzerinde durulan zeminle beraber yükselinir. üstü kemerli bir yer. Siyah misk. Katlarla ilgilidir ve gücü yanlış kullanmışlardır. Yürünür. kaynatılarak hazırlanır. Her yan boşluktur. Katın ışık varlıkları çağırılır ve onlar hakkında eksik kalan bazı bilgiler alınır. mühür şeklinde basılır. Buradan tekrar Suntar'ın piramitine çıkılır ve orada Sekiz formun mühürleri yada sicilleri alınır. Buradan 2.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma gene aynı büyük piramitin içinde başlar. 363 . açıklık. Ve 13. Tarçın otu. iğne ona batırılır. Buhur otu. Yolcular ve Saki bir üçgene girerler. iki siyah bant ve ortası kırmızı. Bir varlık gelir ve Suntar'a "Tiarkune Teutetrui" şeklinde anlaşılmaz bir şey söyler ve haça benzeyen bir Koç burcu sembolü verir. Su. İş bitince form çağırılır. ONUNCU KAT . İğne kutsanmış bir suya batırılıp. iki yanı duvar olan. Kişi yatırılır. Kubbeli tepe çok yüksekte. yolcuların arasından geçer ve geri yönde ilerlenir. Sekiz formu anlatan kısımdadır. Suntar ilerleyip. Yani kalın siyah bantlarla ayrılan üç şeritli bir koridor. Kanla da çizilebilir fakat iğne daha iyidir. öyle çizilir. Bu varlıklar daha ziyade 7. Ayin benzeri bir şey var. Kenarlar yeşil. Sisten çıkılır. Metalik tınılı.İçine istenilen formun ismi yazılarak tamamı bir üçgene alınıp. Zemin üç renk. İpnoz kullanılmalıdır. Yukarsı ışıklı. Fizik planda göbeğe basılır. 2. İki eşkenardörtgenden oluşan bir kapıdan girilir. Ciddi ciddi çizilmelidir. Göbek ince bir iğne ile çizilir. Kata geçilir. Koyu renk bir ortam.

Için halka filan gibi bir şey yok. Sadece Ankh şekli. indir. heksagramın çevresine her harfin sayı değerini yerleştir. Birinciye girilir. Ortada bir masa var. Üstünde zincir vs. Göğsünde tut. (Gene bir sorunun karşılığıdır). ortasında Jüpiter sembolü olan bir Hexagram vardır. bir tür meditasyonla istenilen olay hesaplanır. Ankh'ı başaşağıya tuttuğu bir sembol var.Kimi. Uzun kulaklı. Saat aksi yönde dizilmelidir. Sembol olduğu yerde dönmeye başlar. işaretler var. "Biz herşeyin başlangıcıyız" yazıyor. Lotüs oturuşunda otur. Küçük olabilir. Bir elin. ne olursa hepsini topla. "Işığın sembolü" der. "Bunu tersine çevirirsen herşeyin başını ve sonunu anlarsın" yazılı." Suntar başka bir sayfa çevirir. Ankh'ın yapımı için bakır olmaz (O anda sorulan bir soruya karşılıktır). Yazı karşı sayfada. "Bir ismin sayı değerlerini tek tek toplayıp. bir kapak açılır ve bir kitap belirir. Çevre daire şeklindedir ve 30 derecelik odalar veya bölümler var. Kaldırıp. Bir sayfa daha çevirir. "Ankh'ı iki elinle tut. Bunu 364 . Bu şekilde çalışarak. Hepsi açık.İlerlenir. Herbir bölüme üç basamakla iniliyor. Boyutları önemli değildir. Gümüşten yapılabilir. Ortada bir varlık resmi var. bir defada söyle" yazılı. Bazı şeyler yazılı. Burada. Elinde bir Ankh var. Bu sembolün açıklamasını Suntar yapıyor. Eski Mısır'ın Seth'ine benziyor fakat bu cepheden görünüş. Suntar elindeki sembolü masaya diker. Bunu da Suntar açıklar. Resim üç boyutlu. "Adınla çağır.

Heryan ateş rengi. Varlık kalkıp. Elinde beliren bir diski bunun ortasına koyar. Bunun altı lavdır. Sopayı tekrar ortaya getirip. Suntar da yolcularla birlikte gelmektedir. Burada Suntar yoktur. Yolcular iki yanına üçgen düzeninde otururlar. Boşlukta "Bizi izleyin" sözleri işitilir. Ayna gibi. Bir kapı açılır ve alev kırmızısı bir ortama girilir. 365 . Başında bir adam oturuyor. Dışardan gelen herhangi bir çalışma için. Bir kırmızı ışık kümesi görülür. Bazı tıkırtılar duyulur. Ortada büyük bir açıklık var. kendi önüne koyar. Odanın içine doğru ilerlenir ve ejdere benzeyen bir varlıkla karşılaşılır. Devamlı taşısın. Seth'e benzeyen bir varlık. Jüpiter yerine isminizi yazın. Arada bir şerit oluşur. Bakıp. kapağın üzerinde durur ve sopayı yolculara deydirir. Bunu tutup birleştirir ve üçgen haline getirir. İşin bitince istersen geri al. Bundan sonra gene ilerlemeye devam edilir.bir gümüş yuvarlağa oyarak çiz. Özellikle kadınlara verilir. sağ pençesini kaldırmış bir arslan imajı görülür. Yerde büyük bir (T) vardır. Aranızdaki direk bağlantıyı sağlar. sizi bile görebilir. Bu varlıktan bazı alt seviye varlıkları hakkında bilgi alındı. Şimdi varlığın elinde 60 santim kadar uzunluğunda bir sopa vardır. Bağdaş kurmuş ve ellerini ileriye uzatmış durumda. Şimdilik arkası boş kalsın". Taş heykel gibi duran. Üzerinde uzun kollu bir beyaz elbise var. Lav havuzu saydam bir zeminle kapanır. Anfi gibi bir yer. Yolculara bakar ve ellerini açar. Uzun burun ve kulaklı. Göğsünde bir amblem görülüyor. Suntar yürür. Bir merdivenden inilir. çeker.

"Sadece bir takdis. Gasteris'ten farklı bir şey. Bu fikir özet olarak şöyledir. piramite çarpar ve duvara yansıyarak bir şekil oluşturur. Bundan sonra o sıralarda sağlanmış olan küçük bir kristal piramit gözden geçirilir ve Saki bu gibi içi dolu kristal piramitlerin çalışmalarda kullanılabileceğini. İsimler verildikleri gibidir. pentagram kelimesinin "Pent" hecesi ile "İgmlnon" kelimesinin birleşmesinden. Bu K ile. Buradaki Kasteris. Buradaki ateş efendilerinden biri". Bu durumda biz söz konusu madalyonlara sadece "İgmlnon" ve "Akmlnon" isimlerini de verebilir ya da bunları kısaltılmış isimler olarak kullanabiliriz. Ellerini.Hiç bir ses yoktur. Varlık üçgenin sivri ucuna geçer. Burada daha önceki çalışmalarda yolcular tarafından üretilen bir fikir hakkında konuşuldu. ONUNCU KAT . Bundan sonra yolcular ilk girişe dönerler. Bundan sonra Suntar'ın piramitine dönülür. Triakmlnon ise Triangle kelimesinin "Tri" hecesi ile "Akmlnon" kelimesinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Başka hiçbirşey yok. 366 . avuç içleri yolculara dönük olarak tutmaktadır. "Kimenon Kuneare Htra Ki Kasteris" der. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimleri bizim bilinçaltımızdan çekilmiş uydurma kelimelerdir. Saki bu teoriyi reddederek isimlerin olduğu gibi kullanılmalarını ister. Saki kendi bulunduğu çalışma masasındaki küçük piramiti kaldırır. Tepeden bir ışık inip.BEŞİNCİ BÖLÜM Bu çalışmanın başında önce Saki'ye gidildi. Esas olarak Pentigmlnon. istenirse eski çalışma piramitinin yerine sadece bunların kullanılabileceğini söyler. Dolayısıyla bu isimler bizim bilinçaltımızdaki Pentagram ve üçgene uyan kelimelerden alınmışlardır.

Katın en üst seviyesi ve 7. Üstte taşınıp. konuşma sırasında elde oynanarak şarj edilmesi de mümkündür. Burası 6. 38 Bu görünüm. Bunun üzerine çıkılıp. Dışarsı bulut seviyesinde. Zikir "Zikren Tulka" dır. Ankh benzeri şeyler var. Çevreden hızla bazı şeyler geçmektedir. Üsttaraf karanlıktır.. Mavi. üçgen bölüme kullanıcı adı yazılır (1). mumlanır ve konuşmanın olacağı yere saklanır. aradan altı yıl geçmesine rağmen. Burası. Kat yakınlarındaydı. (3). girdaplar meydana getirmektedirler. İlk piramit 5. Birinci talisman bir konuşma veya tartışmada bütün tarafları etki altında tutmak ve üstün olmak içindir. Burada Saki'den dört yeni talisman alındı. Ve 7. Bu talismanda. elindeki piramiti havaya kaldırır. Burası aynen Saki'nin piramitinin benzeri bir yerdir. Bir defa da konuşmanın yapılacağı günün gecesi çalışılır. Yükselinir ve girilir. Kata en yakın yeridir. 367 . Diğer kişilerin isimleri yazılır. Bunlar bazı kapılar olabilir. 6.. Konuşmanın yapılacağı yeri önceden görmek. Yukarıya doğru bir ışık çıkarak üstte bir kapı açar. Mısır figürleri. Perşembe'ye bağlayan gece başlanır. Çarşamba'yı. kimin nerede oturacaüını bilmek faydalı olur.Bu şekil çizilince bir kapı açılır. Ortadaki üçgenin en üstündeki. Katların sınırıdır. üç veya daha fazla çalışma yapılır. gri bir uzay boşluğu gibi.38 Kapının altından bir platform çıkar. Bulutlar çılgın gibi akmakta. bu satırlar yazılırken düşünüldüğü zaman baş dönmesine ve iki kaşın arasında tuhaf ve rahatsız edici bir baş ağrısına sebep olmaktadır. Talisman kağıda yazılıp. Piramitin içi aynı fakat yeri değişiktir. Bundan sonra alttaki bölümlere (2). eşkenar dörtgene Triakmlnon'un sembolleri yazılmıştır fakat Pentigmlnon sembolleri de olabilir. çok yüksek bir ortamdır. Duvar resimlerinde bazı değişiklikler var. Saki. Bundan sonra Saki buradadır ve karşılaşma burada olacaktır. Zikir adedi isimlerin toplamı + (Zikir X 2) kadardır. ilerlenir. Bu satırları kişi adedine göre çoğaltmak ya da azaltmak mümkündür.

Eşkenardörtgen ve daire arasındaki kısım bilinen Pentigmlnon şeklindedir. Bu talisman da ilk talismanla aynı şekilde ve günlerde çalışılır. herbiri kendi yönünde yani üçgenin tabanına göre düz olarak yazılır. Zikir adedi: (Zikir X 3) + İsteyenin ismi ve hepsi birden X 2'dir.İkinci talisman bir dinleyici kitlesi karşısındayken bütün kitleyi etki altına almak içindir. Bu iki talismandan sonra Saki tarafından iki talisman daha verilmiştir. Zikri "Tarken Kikran Tikansit" tir. Olayın nasıl olması gerektiği hiç değilse bir defa yazılmalıdır. Dairenin içine konunun ismi ve "Konuyla ilgili olarak bütün insanlar etkim altındadır" yazılır ve bu yazıyla daire tamamen doldurulur. Ortadaki dairenin içindeki dört üçgenin içine birer defa yönetici ismi. 368 . Bunlardan birincisi erkeğin bütün kadınları etkilemesi ve genelde cezbetmesi içindir. Bunda Pentigmlnon'un harflerini kullanmak daha doğru olabilir çünkü zikri daha sert etkili bir zikirdir.

Bu talismanlar sadece taşımak içindir. Bu talismanda dört uca kullanıcı ismi yazılmadan önce en uçlara yönetici ismi yada sicili yazılır. dışa doğru. Bunlar genel talismanlardır ve çevreye istenen cinsi toplarlar. Herhangibiri seçilince onun üzerinde bilinen çalışmaların tercih edilen biri yapılır. 369 . "Hiikan Şiran". Bunun köşelerine de bütün erkekler anlamında "Hiikan Pervk (Keruk okunur)" yazılır.Çift eşkenardörtgen şeklinin iç köşelerine. kadın cinsi anlamında. Herhangibir zikre ya da özel çalışmalara gerek yoktur. Diğer talisman bunu tam tersine kadının bütün erkekleri etkilemesi içindir. dört uca birer defa kullanıcı ismi ya da daha iyisi isminin sicili yazılır.

Salı ve Perşembe geceleri çalışılır. Zikri "Kimel Turan" dır. 370 . Üçgene (1) yönetici ismi. Üçgen ve dairenin arası (3) İstenen mal ve satılmasıyla ilgili bir.Bunlardan sonra da özel bir istek üzerine. iki cümleyle doldurulur. aşağıya (2) firma adı ya da satışı isteyen kişinin ismi yazılır. Tiakmlnon'un ortasındaki üçgen olan daire yerine yukardaki talisman vardır. Bunların hepsi birden sembolleriyle birlikte yazılmış olan normal bir Triakmlnon eşkenar dörtgeni içine alınır. belli bir malın satılması için kullanılacak olan aşağıdaki talisman alındı.

altarın fizik plana doğuda kalan tarafına geçerler. Bu ilahi ya da hitabe. istenirse en sonda bir defa söylenir. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR AAL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra karşılıklı olarak eller piramite dayanır. İİNAS KOHEN İİAAKAL KİMELON GASTERİS E AMEN Bu yapılınca ortamda bazı değişiklikler olur ve Suntar’ın piramitine geçilir. Oturuş düzenine göre. Yolcular Astral plandan. 7. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra önce Saki’nin bu tür geçişler için öğrettiği bir ilahi okunur. 371 . Astral planda da aynı şey yapılır. yolcuların arkalarında birer tane oldukça büyük ayna vardır. Mumlar yakılır ve buhur olarak az miktarda amber yakılır. Altarın ortasına yirmi santim yüksekliğindeki. Önkollar zemine paraleldir. uçları yukarıya bakar şekilde. Ellerinde uzun. Tek farklılık herkesin bakır psikokinezi talismanının kendi oturacağı yere bırakılmış olmasıdır. 11. Buraya Suntar oturur. Burada fizik planda hazırlanan altarın aynısının olduğu görülür. Kılıçlar. cam çalışma piramiti ve onun içine de beş santim yüksekliğinde. ince.Çalışmanın bundan sonrasında ara verilerek. Altarın fizik plana göre batıda kalan yönünde yüksek bir koltuk vardır. Kılıçlı adamlar kılıçlarını iki elleri ile solar pleksüsün biraz üzerinde tutarlar. Suntar’la birlikte sağa yürünür. Bir koridordan geçilir ve bir odaya çıkılır. Viski içilir ve hitabe sekiz defa okunur. Kristal piramitin altında ve cam piramitin tabanında da bir tane Pentigmlnon vardır. Kat’ta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları altarın üzerine ve piramitin yanlarına yerleştirilir. büyük meşelaler taşıyan adam gelir. ayna tabanlı. içi dolu bir kristal piramit koyulur. fizik plana geçerler. Ayrıca dört tane de. kılıca benzer hançerler tutan beş kişi gelip. En sondaki “E Amen” kelimeleri istenirse her seferde. kendi ritminde on defa okunur. Kat’a geçiş töreni için odada gereken hazırlıklar yapıldı. Ortaya altar görevi yapacak olan bir sehpa koyulur ve üzerine bir siyah örtü serilir. zemine doksan derece dik durumdadırlar (Şekil -1). Buradan.

aşağıya oynamadan eller düz bir çizgi halinde sol omuzun önüne çekilir (Şekil . Bu haraket yapılırken kılıçların zemine olan dikliği bozulmaz (Şekil . Kılıçların dikliği bozulmadan dümdüz yukarıya kaldırılır (Şekil .3).Her iki el önce sağ omuzun önüne çekilir. El ve kılıçların konumu bozulmadan ve yukarı.2).4). 372 .

6. Ve 3. Bundan sonra kılıçlar bu noktadan tekrar sağ ve sol omuzların önüne getirilerek 2. 373 .5). Bu durumda kılıçların kabzaları kasık ve göbek arası yükseklikte. Haraketler tekrarlanır (Şekil . uçları yukarıya ve ileriye doğru 45 derecelik açı yapar şekildedir. 7.8).Gene diklik bozulmadan kılıçlar aşağıya. elle göbek altına gelene kadar indirilir (Şekil .

10).Buradan. 374 . Kılıçlar geriye biraz çekilir ve kolların tam uzatılmasıyla. kılıçlar tam ortaya getirilip.9. çizilen hayali dairenin ortasına doğru düz bir dürtme haraketi yapılır (Şekil 11). ileriye uzatılır ve kılıçların uçlarıyla saat aksi yönde büyük bir daire çizilir (Şekil .

“Bir tür takdis ve korumadır. Onuncu katın bir üst seviyesine çıkılmıştır. Bildiğiniz majikal geleneklerdeki kılıçla yapılan pentagram ritüeli ya da koruma dairesi yerine zaman zaman kullanabilirsiniz. 375 . Yapılan haraketlerle havada bir eşkenardörtgen çizilmiştir. Bundan sonra Suntar’la buluşma yeri bu ortamdır. Bu hançerlerin namluları kıvrımlıdır. Bunların alınış şekilleri ve bu bölgede girilen yerler hatırlanamıyor. sonra gümüş bir ortama geçilir. Ankh ve hançerin majikal faaliyetlerde anahtar olduklarını. elmanın ise sadece cinsel konu ve çalışmalarda bir anahtar ve oniki dilim (Herne demekse) olduğunu söyler. Bundan sonra önce mavi. Bundan sonra başka bir varlık gene her yolcu için birer tane hançer verir. Bu geçiş altar ve Suntar’la birlikte olur. Astral kapıları açmak ve korunmak için yapılabilir . Bu haraketler sırasında kılıçlar daima iki elle tutulur. Burada çalışma bitirilir. Bulunulan ortamda bazı yerlere girilir. Suntar. Son dürtme haraketi sırasında da Pentigmlnon yada Triakmlnon’un ortası imajine edilir.Suntar”. Heryan gümüş sistir. En sonunda da gene değişik bir varlık birer tane elma verir. Bunlar altardaki piramitin altına bırakılır ve ortam terkedilir.Son olarak da kılıçlar başlangıç konumuna geriye çekilirler (Şekil 12). Önce bir dişi varlık yolculara birer ankh verir. Kılıçlı ve meşaleli varlıklar orada kalmışlardır.

KORUNMA TALİSMANI Bu talisman yolculardan başka ya da çalışma gurubu dışında olan kimseler için yapılamaz. Bunların alınış yerleri ve sırası da hatırlanmıyor. Telaffuzu "İkserintas akriyan Bülent" tir. Eşkenar dörtgenle heksagramın arasındaki boşluklar X ERİNRAS A KRYAN BÜLENT yazısıyla doldurulur. Talisman gümüşe çizilip. Zikir sadece "Kryan Bülent" şeklindedir. ÖZEL AYIRMA TALİSMANI Aşağıdaki talisman bir kadının kocasını terketmesi için başka bir kadın için özel olarak verilmiştir fakat genel amaçlı olarak da kullanılabilir. Hepsi birden bir eşkenardörtgen içine alınır. Aralarına yani normal orantılardaki heksagramda. (5000 + Bülent X 2) adedinde yapılır. Yapılsa da çalışmaz. İki uca yönetici ve aynı zamanda da kullanıcı ismi yazılır. Tabanları birbirinin merkezinden geçen iki üçgenden bir heksagram yapılır. heksagramın ortası olan bölgeye neden korunulacaksa o yazılır. Kat’ın değişik bölgelerindeki geçiş çalışmaları sırasında Saki tarafından gerek görüldüğü için ya da ondan istendiği için verilmişlerdir.ONUNCU KAT ÇALIŞMALARINDA ALINANLAR Aşağıdaki çalışmalar 10. Normal ayırma veya uzaklaştırma talismanın üçgeni aşağıdaki gibi hazırlanır. saklanır. 376 .

Burada istenen şey söz konusu kadının bir çirkefliğe sebep olmadan kendiliğinden. tepeden başlayarak saat aksi yönde iki tur zikir sözü yazılmalıdır. Zikir: Gasteris + (Yönetici + İsteyen) + E + İstenen + (Kslan Kryos X 2) adedindedir. kocasından sıkıntı duyması için aşağıdaki sıkıntı talismanı kullanılmalıdır. Ayrıca kadının. Eşkenardörtgenle üçgenler arasındaki boşluğa. 377 . Zikirler aynıdır fakat zikir adedine yönetici ismi de eklenir (Adet = Yönetici + Kadın + Erkek + olayı isteyen kişi). kocasını terketmesidir. Bu çalışmaya ilave olarak "Tarken Kikran" zikri ve rüyaya girme talismanıyla kadına teşvik vermek mümkündür.

istenilen başka bir kimseye karşı belli bir konudan dolayı pişman edip. sıkıntı duymasını sağlamak için yapılır. Normal sıkıntı verme talismanıyla çalışılır fakat zikir değişiktir.PİŞMANLIK VERMEK Bu çalışma bir kimseyi. Dört gün çalışılır. Zikir ve adedi şu şekildedir. Gasteris + İsteyen + e + İstenen + Konuyu ifade eden bir anahtar kelime X 5. Bunun ortasında da gene üstüste çizilmiş olan eşmerkezli bir artı ve bir çarpı 378 . ONBİRİNCİ KAT Ortada üstüste iki heksagramdan oluşan bir onikigen şekli vardır.

Tahtların 379 . kapının üst pervazında büyük bir mavi bayrak asılı. kendiliğinden oluşmuştur. Karşıda tahta benzeyen iki tane koltuk vardır. Kat'a çıkıp. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen iki tane arslan kafalı adam gelir. dairenin içinde bir heksagram ve bunun da ortasında BO sicili vardır. Büyük piramitin içi. Kağıda ya da gümüşe çizilip. Bu talisman genel çalışmalarla ilgili bir şey değildir. Yolcular tepsilerden birer tane kristal eşkenardörtgen alırlar. Suntar belirir. çevresi hendekli şato gibi bir yer. Talismanın genelinde çizime sağ el yanından başlanılır ve saat yönünde gidilir. güçleri alıp. Önceki çalışmada. Hançerler bunların bellerine sokuludur. Önceden düşünülen ya da konuşulan bir şey değildir. Bunların ellerinde tepsiler ve tepsilerde de bazı parlak ve şeffaf şeyler vardır. "Yöntem size ait. Hazırlanan talismanlar bunun merkezinde ve piramitin altında saklanır. Hep birlikte piramitten çıkılır. Gelenler tepsileri yere bırakırlar. Dışarsı bulutlu bir ortamdır. Ellerinde ucunda arslan kafaları olan uzun asalar vardır. Altarın üzerine büyük olarak çizilip. talismanları çalıştırmaktır. ONBİRİNCİ KAT ÇALIŞMALARI Yukardaki talisman ve bilgi Saki'den alındı ve bundan sonra 11. Suntar'la görüşüldü. Koltuklar yanyana ve kolları arslan başı şeklindedir. Bu durumda piramitin altındaki zemin aynasına gerek yoktur. Buradaki herşeye siz karar vereceksiniz" der. altarın üzerindeki piramitin altında. sarı saçlı bir dişi varlık var. Yolcuların üzerlerinde Japon kimonolarına benzeyen bir kılık vardır. Suntar'ın yanında saçları vücudunu elbise gibi saran. bir kenarda saklanır. Yapılan işleri çabuklaştırır. Girişte. Avluda birçok beyazlı insan görülür. Mavi siyah. Bunlar devamlı olarak kendi etraflarında dönmektedirler. Bazı başka adamlar gelir. Büyük bir kapıdan bir salona girilir. gümüş bölgede alınan yılan hançerler orada. İki yanda da ayrıca birer arslan heykeli vardır. Bu kıyafetler öylesine. Koruma ve güçlendirme talismanıdır. Uçlardaki dört dairenin içlerindeki üçgenlerde BO harflerinden oluşan sicil yazılıdır. Görevi. Bunun ortasında kırmızıyla yazılmış olan bir daire. Yolcular koltuklara otururlar.vardır.

Garip insan sesleri gelmektedir. Sağdan soldan yolcuları izlermiş gibi görünen insan yüzleri geçmektedir. Sadece işaretle "Gelin" der. Bazı çalışmalardan bahseder. Karşıda iki sütun. ortada bir taş masa vardır. Kadın ve yolcular pentagramları kaldırırlar. Kara tarafın önünde yuvarlak bir kapı vardır.. Kürenin içine bakılınca içinde bulutlanmalar olur ve Pan'a benzeyen bir şekil oluşur. Üçü havada ve ortada bir noktada birbirlerine deydirilince üç kenarlı bir piramit oluşur. Piramitin oluşmasından sonra herşey kaybolur ve çevre aydınlanır. Anlatan adam devam devam eder. Beyaza girerken parlaklığa aldırmayın. Beyazlar ülkesi ve siyahlar ülkesi. Karanlık bir tunelde ilerlenmektedir. Elinde bir flüt tutmaktadır. "Burada iki ayna var. Pentagram terstir.. Bu başlangıçtır" der ve bitirir. Işığa yaklaşınca onun küçük bir küreden yayıldığı görülür. Her parlaklıkta bir kara vardır. diğeri beyaz iki ayna vardır. Bundan sonra kara aynanın önüne gidilir. Suntar yolcuların yanındadır. Beyaz aynadan bir adam çıkar. Kadının önünde bir pentagram havada durmaktadır. Kadın duaya benzeyen bazı şeyleri başlangıçtan itibaren devamlı olarak söylemektedir. biri beyaz. Masanın ardında sarı saçlı." Bu noktada bulunulan ortam kararır. "Parlak tarafta bu var. Çok diplerde bir ışık görülür ve oraya yürünür. kırmızı gözlü bir kadın görülür. İçersi karanlık ve rüzgarlıdır. Bundan sonra kürede Waite Tarotunudaki şeytana benzeyen 380 . Elinde yazı dolu bir kağıt vardır. Kadın pentagramı tutar ve bir anda arka plan alevler içinde kalır. Girerken şunları yapacaksınız. Yolcular yaklaşırlar ve masanın üzerinden aynı üç boyutlu pentagram diskinden birer tane alırlar. Kapı bir fotograf makinası diyaframı gibi açılır. Yakından bakınca donuk bir ışıktır. Arkadaki kapı kapanır. Karşılarında oturulur. Ortada biri kara ışıltlı siyah. Siyah ayna aynadan çok ışıklı bir duvara benzemektedir. üç boyutludur ve her yandan görülmektedir.arkasında ayna benzeri birşey vardır. Buradan girilir ve büyük bir alana çıkılır. Tekrar aynaların önündeki masada durulmaktadır. Biri siyah. Aynalarda karşılıklı olarak elektirik şerarelerine benzer mavi ışıltılar oluşmaktadır.

Bacakların uçlarına pentagramın kendi sicilleri yazılır. Bu form daha önceleri. Üzerinde çalışma yapılmasına gerek yoktur. Bu pentagram kişiyi hapsetmek içindir. Yeşilli. Sağa sola ışık saçar. Ortam gene değişir ve renklenir. ortada resmi olan kişiyi kendi her türlü arzusu için köle yapar. Fizik planda resim daire şeklinde kesilir. çividi renkler vardır. saat aksi yönde devam edilir. farkında olmadan kölelik yapar. Dairenin. Pan formu gelir ve yolcular onu izlerler. Takip edilir. İç kenarlara. Heykel gibi durmaktadır. Resim orada kaldığı sürece kişi ister istemez. Pentaframın bacaklarına kurbandan istenilen şeyler yazılır. Ortaya bir insan resmi yerleştirilir. Görünüm gene değişir ve güzel bir sarışın kadın olur. Duvarda. ileri seviyeli katlarda görüldüğü gibi temiz ve yakışıklı bir görünümdedir. Hiçbir fonksiyonu yoktur. B harfleri 381 . Resim dairenin içindedir. Şekil yapılır. Bir duvar ve üzerinde bazı şekiller görülür. pentagramın iç çizgilerine deyip. Çevre aydınlanır. kırmızılı. Resim sıkıntı çeken bir insanı andırmaktadır. Bacakların arasındaki birleştikleri noktalara da beş tane Z. Küre bırakılınca ileriye fırlar. Yazılıma alt uçtan başlanır. Bu çalışma ile yönetici. Küre gidip.bir şeytan suratı belirir. her kenara bir tane olarak yönetici ismi yazılır. ortasında bir resim olan bir pentagram vardır. Burası daire şeklinde bir alandır. İlerde Şeytan formu oturmuş olarak durmaktadır. deymemesi farketmez. Önce bir daire çizilir. bir sütunun üzerine oturur.

Pan pentagramı piramitin altına koyar. yatağın başucuna geçip. Suntar tekrar şunları söyler "Burası sizin yönetiminizdedir. Piramit havada. Zikir yoktur. pentagramın üzerinde dönmektedir. Bu piramit yirmi santimlik çalışma piramiti büyüklüğündedir. Gene arslanlı koltukların olduğu salona dönülmüştür. iki elini iki sütuna koyunca yatakta kurbanın formu belirir. Yatağın çevresinde dolaşarak hançerle sütunların tepesine aşağıdaki sırayla dokunur. havada dönen kara bir piramit vardır. Yatağın üzerinde büyük bir piramit belirir. Pan formu duvardaki pentagramı küçültür ve alır. "Efendin Bülent'tir" anlamına gelir. Ayrıca taştan yapılmış. Yatak. göğüs yüksekliğinde sütün vardır. haraket edebilecek şekildedir. 382 . kare şeklinde bir de yatak vardır. Sağa doğru ilerlenir ve bir odaya girilir. ister saklanır. Şimdi Pan'ın elinde kıvrık yılan hançerinden vardır. istenilen bilgi alınır. Yapılıp ister taşınır. 6. Bölümüdür. Pan. istenilirse Saki ile direk irtibat kurulabilir". 1-4 2-3 Sonunda tekrar baş tarafa geçer ve hançeri havaya kaldırır. Yatağın dört köşesinde dört tane.yazılmalıdır. zemindeki büyük bir pentagramın ortasında durmaktadır ve zemin üzerinde kayıp. Kat'ın. Oda aydınlanır. Siyah kağıda çizilebilir. Buradan çıkılır. İçerde bir çok arslan başlı varlığın olduğu görülür. 11. Sıfır ve Onbir arasındaki her yere direk gidilebilir. Oda oldukça geniştir ve ortasında bir yarım sütun üzerinde. Bu harfler "Zenon Bülent" demektir (Yönetici isminin baş harfi).

Arslanlı koltukların olduğu yere Pan imajı gelir. Cam ardında kadın siluetleri ve ortada bir masa olduğu görülür. Yolcular Pan'la birlikte sağa ilerlerler. Kat'a çıkılır. Aynanın üzerinde kurbanın resmi vardır. kurbanın saçından bir 383 .KENDİNE BAĞLAMA ÇALIŞMASI Bu çalışma özel bir istek için alınmıştır. Pan. Elinde bir ayna tutmaktadır. masanın başına geçip. 11. Bir bölüm açılır.

onu da şişeye koyar. KİŞİYİ GETİRMEK 384 . üstte kalanlara başaşağı yazılır. Şişe erimiş balmumu ile doldurulup kapatılır ve hep saklanır. Çevreye daire şeklinde "Zenon Bülent" (Veya Zenon Yönetici ismi) yazılır ve daire şeklindeki yazının içi aynı yazıyla doldurulur. Her pentagramın ortasındaki boşluğa bir defa kurbanın ismi yazılır. Talismanda. karıştırır. Külleri şişeye boşaltıp. hepsini birden yakar. pentagramların bacakları arasındaki boşluklara "Ömrünün sonuna kadar benimle olacaksın" yazılır Pentagramların sicilleri vs. Talismanın üzerine de kurbanın saçından birkaç tel koyup. Kendi saçından da bir tel alıp. karıştırır ve bir kağıda yukardaki talismanı çizer. Burada dikkat edilecek şey pentagramların ortasına kurban ismi yazılırken yukardaki çizime ve ortadaki yönetici ismine göre altta kalan pentagramlara kurban ismi düz olarak yazılırken. Yuvarlar ve bir çay kaşığı içine ateşe tutup eritir ve küçük bir cam şişeye döker. vardır.tel alır Saçı erimiş balmumuna batırır ve buhurotu tozuna bular.

Cuma. aynı anda da uygulanabilirler. Perşembe. Çarşamba günleri sırasıyla dört gün çalışılır zikir adedi. 385 . dört gün 1413 defa zikir yapılır. zikir X 4'tür. Bu talismanla Salı. dairenin çevresine. Cuma olarak haftanın günlerine bölünür. Yediye bölünür. Pazartesi. Zikir "Kimeron yönetici Gisgla Tunka Komme Kurban" şeklindedir. Çarşamba. Çalışmalar Pazartesi. Çarşamba. Dışına üç tur zikir yazılır.Merkeze istenen kişinin adı. Dıştaki eşkenardörtgenin içine "Çevrende bulunan herkesle kavga etmeni istiyorum" veya benzeri birşey yazılır. çepeçevre "Bana ihtiyacın olduğu için geleceksin" ve üçgenlerin aralarındaki boşluklara da "Zenon Bülend İkera İstenen" yazılır. İstenen kişinin büyük sıkıntılar içinde mecburiyetten dolayı yöneticiye gelmesini sağlar. Bunun anlamı "Efendin Bülent senin kurtarıcındır" gibi bir şeydir. Bunların ayrı ayrı kullanılmaları mümkün olduğu gibi. KAVGA ETTİRTMEK Bu talisman yukardaki getirme çalışmasıyla aynı zamanda ve aynı iş için alınmıştır. Kavga ettirtme talismanı kurbanın çevresinde bulunan herkesle kavga etmesi ve kötü duruma düşmesi içindir. Salı. Cumartesi. Buradaki örnekteki toplam aded 9888'dir. Üç gün 1412.

Şekil siyah kağıda çizilecek ve tabii ki. Grup çalışmaları yani kat gezmeleri ve bilgi çalışmaları yaklaşık olarak bir yıldan beri duraklamıştı fakat herkesin kendi amaçlı majikal çalışmaları devam ediyordu. 386 . şişenin yukardaki şeklin ve yönetici isim sicilinin tam ortasına koyulmasını söyler. şişeye koyulan talisman ve saç külü ile karıştırılan saç ve balmumu çalışmasının başka bir talismanla yapılan değişik bir uygulamasıdır. gerekse ondan türetilen çalışmalar defalarca kullanılmıştı. çalışmalara uzun bir ara verildikten sonra yapılan bir ara çalışmasıdır. Saki. piramitin zemininde duracak. Saki'nin incelediği çalışma yukarda anlatılan.ARA ÇALIŞMA Bu çalışma. Aradan dolayı katlara girilmeyip. Bundan sonra da gene uzun bir ara verilmiştir. Saki ile konuşma tercih edilmiştir. Saki ilk önce altarda duran bir şişe ve mum çalışmasını inceledi. Pan formunun tarif ettiği. Bu çalışma alındıktan sonra gerek anlatılan talisman.

Bundan sonra özel olarak istenilmiş ola aşağıdaki çalışmanın tarifini verir. Ayrılması gereken kadının resmi yakılır.Bundan sonra Saki ile birlikte Üspiramitinin sağına doğru ilerlendi. dört yanına birer tane Pentigmlnon çizilir. Üzerine kan da sürülse aynı işi görür. kumaş. Çanağın içindekini yolculara içirir. Siyah kağıda gümüşle çizilir. Siyah cam kavanoz bulunamazsa cam boyasıyla boyanabilir. Ortasına ters Satürn sembolü çizilmez. ateş ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Bunun sebebi çalışmaların aralıklı olmasından dolayı zayıflayan irtibatı güçlendirmektir. Yani Pentigmlnon ortasına bunlar yapılabilecek kadar büyük olmalıdır. Kavanoz camdan. Rengi siyahtır. İlk önce isteyen kadının ve adamın saç. resim gibi malzemeleri karıştırılarak balmumu ile bir top yapılır. Bu çalışmanın konusu bir adamın karısından ayrılması ve başka bir kadınla evlenmesidir. Saki'nin elinde bir çanak olduğu görülür. Üzerine gümüş yaldızla. Resim veya külü de kavanoza atılır. bunun yerine aşağıdaki iki talisman yan yana çizilir. Top atıldıktan sonra biraz buhurotu yakılıp onun külü de kavanoza atılır. 387 . Zeminde bir Astar Mag Natnogn vardır. İki talisman hazırlanır ve onlar da yakılıp külleri kavanoza koyulur. Kadına ait başka meteryal varsa onlar da yakılır ve külü kavanoza koyulur. Birinci talisman büyük boy bir Pentigmlnon'dur. Bu top küçük ve siyah bir kavanoza koyulur.

Bunun yazılıdır. Yani bir gün bir çalışma. ikinci gün ikinci çalışma yapılır. Bu da ayrılması istenen kadın için hazırlanır. Bu çalışmanın verilişinden sonra Saki. Dikdörtgen üzerinde "Aksılum" ismi 388 . Diğer çalışmalarda yoktur. Yönetici isminin eklenişi bu çalışma içindir. İkinci talisman Tarken Kikran zikriyle hazırlanan rüyaya girme talismanıdır. İstenilirse. Sekiz çalışmada biter. Çalışmalar bir tanrı formuna. Birleştirmek için yapılan talismanlara da yönetici ismi eklenir. mesela Estragon'a adanmalı ve onun adına yapılmalıdır. Eriyen mum herşeyi sarar. Kavanoz sıcak suyun içinde veya ateşte tutularak mum eritilir. talismanının artık kağıttan gümüşe Bundan sonra sağa doğru ilerlemeye şeklinde bir altarla karşılaşılır. Kavanoz saklanır. onun yerine şu talisman çizilir. 4. Ayrılması istenen kadın için yapılan Tarken Kikran talismanının zikir adedi: (Tarken Kikrar X 2) + Kadının ismi + Yönetici ismidir. Bir ayla. birbuçuk ay arasında sonuç alınır. isteyen kadın için bir üçüncü veya dördüncü talisman da koyulabilir. isim yazılan yere de isim yazılmaz. Hepsinin üzerine parça halinde erimiş balmumu koyulur.Pentigmlnon'un en altındaki. devam edildi. Kat'ta verilen özel para geçirilebileceğini söyledi. Bu çalışmanın zikir kısmı şu şekilde yapılır. Çalışmalar bir gün arayla dört gün yapılır.

M. Çizime gerek yoktur. Kitap Tisan alfabesi fakat çok daha değişik bir dille yazılmıştır. 389 . 3000 yıllarından kalma bir anahtar kelimedir. Güç kazanma mantrası.AKSILUM Aksılum'un temel şekli şöyledir: Saki. Aksılum çok çok eski.Oldukça büyük bir kitapla karşılaşılır. Zikir yeterlidir.Ö. sicilin ortasına elini koyunca duvar açılır. Şayet çizilirse aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu işareti taşıyan kişi onun etkisinde olur. Aksılum başka bir tanrının isimlerinden biridir. Çok küçük yazılarla doludur.

En fazla yedi günde bitmelidir. Önemli olan yedi gün içinde 12024'ün tamamlanmasıdır. bir hafta ara vererek sekiz hafta çalışılır. Tutarı 12042'dir. 390 . Çalışması şu şekildedir. Yani çalışma süresi aslında dört haftadır. Bu çalışma. çizgi yoktur) kesişme Kağıt üzerine gümüş yaldız.Çevre sembolleri tam bir daire şeklinde çizilmelidir. Bu şekilde bir hafta çalışıp. ile çizilerek üstte taşınabilir. İçte kalan dört farklı sembol aşağıdaki iki sembolle. grup çalışmalarının seyrelmesinden doğan güç kaybını önler. İstenilirse hepsi bir günde de yapılabilir. Bir hafta içinde günde 1720 defa ve haftanın herhangibir gününde de 1722 defa yapılır. Şu diğer iki sembolü birleştiren hayali çizgilerin (Aslında noktalarına aşağıdaki sıra ile yazılırlar. Zikir: "Bülent Vor gelis Do Aksilum Ozan". Dört veya beş güne de bölünebilir. vs.

Kblan kitabı sona erdi fakat çalışmalar.SONSÖZ Kblan kitabı burada sona eriyor. Artık çalışmaların amacı kişinin kendisini geliştirmesi ve bu kitapta anlatılan Katların tam olarak idrak edilebilmeleridir. Çalışmalar ilk başladığı günlerde Tisan ekolü yada Tisan çalışmaları olarak isimlendiriliyordu. Bu günkü görüş açısı oldukça değişiktir. Birkaç yıl sonra da yeni bir yoğun çalışma aşaması başladı. 31 Ekim 1996 Bakırköy 12:30 391 . Bu çalışmalar oldukça farklı oldukları için Kblan kitabının içinde verilemezler. Burada anlatılan çalışmalardan sonra zaman zaman toplanılıp çalışıldı. amaçlı operasyonlardı. Kblan kitabının aynanın bu tarafına geçirildiği zamanlar çalışmalar. Katlarda gezmek. insanlar ve olayları değiştirmeye yönelik. Yolculuk hiç bitmeyeceği için çalışanlar hala yolcudur fakat şimdi önemli olan başkasını değil kendini değiştirmektir. Şimdi ise grubun ismi "Kblan Tragna" gurubu ve Tragna ekolüdür. çehresi oldukça değişmekle beraber hala devam etmektedir. zaman zaman da oldukça uzun aralar verildi.

Belirtmem gerekir ki. çizilmesi 1996'ya kadar sürdü. Kblan kitabının şu anda görülen haline girmesi de oldukça uzun bir zaman aldı. Kaza herhangi bir bilgi kaybına sebep olmadı fakat herşeyin baştan yazılması. bütün çizimleri hazırlanıp yerine koyulduktan sonra. Artık gereken sayfa düzenini yapmak ve hataları düzeltmek gibi şeyler gerekiyordu fakat aslında herhangi birisinin en fazla bir haftada yapabileceği bu işler. bilgisayara son defa save edildikten on dakika sonra benim aptalca bir hatamdan dolayı geri alınamaz şekilde silindi. Çalışmalar 1987 yılında İstanbul. Fakat yukarda da belirttiğim gibi bunlar ya önemli olmayan. Elimizde pek önemli olmadıkları ya da bir türlü zaman bulunamadığı için toparlanamayan veya kaydedildikleri bantlarda yazıya geçirilmeyi bekleyen daha bir çok şey var. bugün "Kblan Tragna" ismi verilen majikal çalışmaların notlarıdır. şimdi düşündüğüm zaman hayatım boyunca o kadar kötü olduğum bir gün daha yaşadığımı hatırlamıyorum. Çok büyük bir ihtimalle de bunlar hiç bir zaman yazıya dökümeyeceklerdir. Alınan diğer bilgiler ve 1994'ten sonra alınan şeyler bu kitapta yoktur. Kitap 1994'te yazılıp bitirildikten. gerekli gereksiz konuşmalar ve bilgi notları. Bu kazayı başka bir insan yapsaydı herhalde onu o anda öldürürdüm. Hazırlanan çalışmanın da yaklaşık olarak dörtte üçü yok oldu. ayıklanıp ayrı ayrı kitaplar haline gelmeleri ancak 1994 yılında mümkün oldu. tam her iş bitmişti ki. çizimler. Bu iş çok daha önce yapılabilirdi fakat kişisel tembelliğim yüzünden 1994'e kadar sürdü. ya da çok özel çalışmalardır. Biriken çalışma notları. Bakırköy'de başladı. Bütün bunların tasnif edilip. bu kitap için bir yorum kitabı ya da en azından uzunca bir yorum yazısı hazırlamam da şarttır. Kblan kitabı. Doğrusunu söylemek gerekirse. hepsi bir arada karışık durumdaydı."SON" SONSÖZ Bu kitap. çalışmanın pratik büyücülük sayılabilecek olan talismanik maji ve katlardaki bizim kişişel deneylerimizle ilgili olan bilgiler ve çalışmaların temel noktaları ile ilgilidir. 1996 sonlarında yazı ve çizim işleri bitti. "Muhteşem" tembelliğim 392 .

son. anlatımlar vardır fakat bunlar da zamanla düzelir herhalde. Bu kimselere de zaten elden. Bu kitabın devamı ve çalışmaların en önemli kısımları diyebileceğim "Uygulamalar kitabı" bile bu kitabın hazırlanmasından önce bitti. kitapta düzeltilmesi gereken imla hataları ve abuk sabuk cümleler. Tabii. Doğrusu istenirse. gereken kısımlar verildiği için kitabın bitirilmesinin hiç bir zaman bir aciliyeti olmadı.Bakırköy 393 . O sadece çalışmalara fiilen katılan ve gruba alınmış kişiler için hazırlanmıştır. Bülent Kısa 4 Kasım 2004 . konunun kendisine etkileri yok ve tembelliğimi yenerek bu kadarını bile yapabildiğim için mutluyum. Dilerim bu kitap için bir "Son. sözsöz" daha yazmak zorunda kalmam.yüzünden ancak bugün yani 4 Kasım 2004 tarihinde bitebildi. bu ihmalin ana nedeni Kblan kitabı'nın baskıya girmek veya herkese dağıtmak için hazırlanmış bir kitap olmamasıdır. Sonuç olarak bunlar sadece Türkçe hataları.

394 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful