1

2

ÖNSÖZ
Bu kitap, Tragna ekolünün çalışma notlarından meydana gelen Kblan kitabının tamamı ve elden geçirilip, düzeltilmiş halidir. Majikal çalışmaların esasını, enstrumanlarını ve aşamalarını anlatır. Her ne kadar talismanik majiye çok fazla yer verilmişse de kitabın amacı katları ve katlarda yapılan sonsuz yolculuğu tariftir. Çalışmalar ve bu kitapta anlatılan bilgilerin geçirilişi yaklaşık olarak yedi yıldır devam etmektedir. Astral katlarda yapılan çalışmalar aslında sonsuz bir yolculuk ve öğrenimdir. Bu yüzden her zaman için Magician, Sihirbaz, Büyücü ya da bazı batılı yazarlar gibi Adept, vs, gibi deyimler yerine Yolcu deyimini kullanmayı tercih ediyorum. Aleister Crowley, Maji’yi tarif için ”Olacak olan şeylerde isteğe uygun değişimler yapabilme bilim ve sanatı” demiştir. Bu ifadeyi değişik zamanlarda, bazı kimselere fizik plandaki majikal çalışmaların tarifini yapabilmek için ben de kullanıyorum fakat maji aslında bu değildir. Kat çalışmaları istekleri elde etmek için kullanılan şeyler gibi görünmekle birlikte kişiyi felsefi ve spiritüel açıdan geliştirir. Bilgi ve tecrübe kazandırır. Sonuç kaçınılmaz olarak kişinin ya da yolcunun değişimidir. Bu yüzden de ben, “Kişi diğer insanları ve olayları değiştirebilirse bu onun kendi gücünü gösterir, kişi kendisini değiştirebilirse bu gerçek majinin gücünü gösterir” diyorum. Çalışmalar, ruhsal ve fiziksel gelişimin yanısıra katlar içinde devamlı ilerlemektir. Bu yüzden çalışmaları yapanları anlatan en iyi deyim Yolcu’dur. Yolculuk bitmez. Sadece duraklayabilir. Ve o zaman da hayat biter ve yeni bir yolculuk ya da yolculuğun değişik bir aşaması başlar.

3

Bu kitap özgün olarak ancak bir, iki kişinin faydalanabileceği, daha doğrusu anlayabileceği çalışma notlarıdır. Bilgisayarla dizilmesinin ve bütün gereken çizimlerin yerli yerine koyulmasının sebebi elde devamlı kullanılan, karıştırılan çalışma notlarının ya da fotokopilerinin yıpranmaları, dağınık ve çirkin bir görünümde olmalarıdır. Bununla beraber, iş başladıktan sonra, çok emek istediği farkedildi. Elimizdeki çalışma notları ve gereken çizimlerin miktarı hakkında meğer önceden gerçekçi bir fikrimiz yokmuş. Bu durumda madem bu emek verilecek, o zaman çalışma notları olarak değil, Kblan kitabının tamamı, kitap olarak düşünülsün dedik. Gene de Kblan kitabını en azından Türkiye’de bastırtmak gibi bir arzumuz da yok. Burada istenilen şey Yola yeni başlaması mümkün olan kimselere bilgi ve Yolun kitabını, yolculara verebilmek. Bu yüzden de, bu kitap biraz, belli bir ekolde maji öğreten bir kitap, biraz gezi notları, biraz bir gurubun çalışma notları, biraz bir geminin seyir defteri biraz da kişisel hatıra defteri gibi bir şey oldu. Bülent Kısa 1 Ekim 1994 İstanbul - Bakırköy

4

5

6

KBILANTOR ZKİRUKLAM

7

8 .

Saki ya da diğer Astral bekçiler tarafından ekol ismi olarak. kat deyimini kullanmışlardır. Tragna sistemi. Tisan talismanları deyimlerini devamlı kullanmaktan Tisan ekolü ismini yerleştirmiştik. Ak Şemsüddin'in yazdığı "Yedi kapı. Bu aynı şey değildir” demiştir. Tisan ismi çalışmalar. Tragna sistemi diye bir isim de verilmemiştir. Daha sonraki yıllarda boyutlarla ilgili çalışmlar başladıktan sonra gruba ve ekole Saki tarafından ilk defa isim koyulmuş ve Kblan Tragna ismi verilmiştir. Aslında. O zamanlarda Tisan sistemi ya da Tisan ekolü denilmekteydi. 9 . ona benzer. 1 Çalışmaların ilk zamanlarında ve bu kitabın ilk hazırlandığı yıllarda Tragna ismi yoktu. “Şems ül Maarif'“ isimli kitapta. her ne ise. Bu seviyelere değişik geleneklerde (Tradition). Konuyu tarif edebilmek için burada. Mesela. Saki. Kullanmakta olduğumuz KAT deyimi. bu isim tercih edilmiştir. Anlaşılacağı gibi grup. ismi Kblan Tragna ya da kısaca Tragna sistemidir. sadece alfabe ismi olarak Tisan alfabesi demiş. Bülent Kısa ve Ozan Güner üçlüsünün ortak çalışmalarıyla bu boyuta geçirilmiştir. ekol. Kırk makam" isimli küçük bir kitapçıkta da bu katlar anlatılır. değişik isimler verilir. ekole veya sisteme Saki tarafından verilmiş bir isim değildir. bundan sonra da kendi. aramızdaki konuşmalarda Tisan sistemi. “İlahi gök katları” denilmiştir. Kullanılan alfabenin ismi sorulduğu zaman Saki.ASTRAL KATLAR Astral alemin değişik seviyeler ya da başka bir ifadeyle titreşim seviyelerinden meydana gelen bir bütün olduğu bilinir. TRAGNA1 çalışmalarından gelmektedir. Çalışmaların başlangıç dönemlerinde Ozan ve Bülent. genellikle “Sephirot” (Sefirot) ismiyle bilinirler. sistem. Fakat o isim Kabala içindir. İslami ekollerin bu katlara ya da titreşim seviyelerine az temas etmelerine karşılık. ciddiye alınması mümkün olan bütün batı gelenekleri Astral seviyeler üzerine kuruludur ve katlar Kabala'dan alınma bir deyimle. Saki özellikle “Bu. alışılmış bir ifade olmasından dolayı Sefirot veya Sefira deyimlerini kullanmaya çalışmışlar ve kendi aralarında bu isimleri kullanmakta ısrar etmişler fakat Saki ve katlardaki bölümlerin bekçileri de ısrarla bunu benimsemeyip.

Boyut varlığının rehberliği teşkil etmektedir. Bununla beraber Saki. Saki. Kblan kitabının tam ismi Kbılantor Zkiruklam’dır. bu Kabalistik isim ve Invocation’ların. Kblan (Kıblan Okunur). bizlerin bilinçaltlarımızda bulunan. batılı. Kısaca Zikirler kitabı ya da gücün zikirlerinin kitabı anlamındadır. bazı şekil değişiklikleriyle sürmektedir. kendisini Saki ismiyle tanıtan 6. yaklaşık olarak yirmi ay kadar süren bir çalışma sonucunda aynanın bu tarafına geçirilmiştir.Bununla beraber kat çalışmaları sırasında bir defaya mahsus olarak bir sefira ismi (Yesod). bu ismin kısaltılışıdır. gene Tragna zikirleri alınana kadar Kabalistik isimlerden başka İslami ve Latince Invocation’lar da kullanılmıştır. Aşağıdaki notlar tam olarak Kblan kitabından alınmıştır. Tragna çalışmaları ve KBLAN kitabı. Tragna çalışmalarının tabanını. Kitaba bu isim Saki tarafından verilmiştir. Bununla beraber. Çalışmalar bu gün de. Bu kitapta bundan sonra. aşağıda rastlanabilecek olan Kabalistik ve İslami Havass'la ilgili bazı sözler ya da açıklamalar Kblan'da mevcut olmayıp. 10 . Invocation kelimesi yerine daima. konular hakkında az bilgisi olanlara yardımcı olsun diye dış kaynaklardan eklenmiştir. dönem dönem bazı İbranice sözler geçmiş ve bazan da Golden Dawn'ın pentagram ritüeli biraz değişik olarak yapılmıştır. bir anlamda çalışmanın dış (Astral) şefidir. Tragna alfabesi ve Tragna Invocation’ları ile tanışıldıktan sonraysa bir daha Kabalistik terminolojiye baş vurulmamıştır. Ayrıca o dönemlerde. anlam olarak belki aynı şeyi tam olarak vermez fakat ifade ettiği fikri biliyoruz. konuya en uygun şeyler olmalarından dolayı kullanıldığını da belirtmiştir. Türkçe “Hitabe” deyimi kullanılacatır. Saki tarafından kullanılmış.

Tabii.MAJİKAL PİRAMİTLER Katlar konusunda daha derine inmeden önce Majikal piramitin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. Tabii bütün geometrik şekiller içinde de en fazla piramit ve onun iki boyutlu gösterimi olan Üçgen önemlidir. (b) Piramitine fizik planda en fazla uyan örnekse. Bu tip piramitin fizik planda bir öneği olup. Tragna çalışmalarının esası piramit ve diğer geometrik şekiller üzerine kurulmuştur. Bunun fizik plandaki en iyi örneği Keops pirmitidir. yükseklik de dörttür. Bunları (a). (b) ve (c) piramitleri olarak isimlendiriyoruz. piramitlerin oranları özet olarak şöyledir: (a): y = (t/4)*3 (b): y = t (c): y = (t/4)*5 Çeşitli devirlerde. Hernedense bu araştırma ve deneylerde daima Keops ele alınmıştır. c) Yüksekliği. yükseklik beştir. taban yüksekliğe eşittir. yüksekliğinden fazla olan piramittir. olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir. a) Taban uzunluğu. Gerek fizik ve gerekse de Astral planlarda esas olarak üç tip piramit mevcuttur. b) Bu piramitte. piramitler hakkında bir çok araştırma ve deney yapılmıştır. eğer taban dörtse. Taban uzunluğu dört ise yükseklik üçtür. Mesela. Yani taban dörtse. 11 . Kefren piramitidir. Özellikle Talismanik maji ile ilgili çalışmalar kesin bir geometrik bütünlük istemektedir. taban uzunluğundan fazla olan piramittir. Keops'un boyutları burada örnek olsun diye verilen orana uymayabilir. değişik kimseler tarafından ve gene değişik amaçlarla. Bunda da.

Mesela. basık bir geometrik yapıdadır. (a) Piramiti fizik dünyayı gösteren piramittir. piramitlerle ilgili bir çok kitap bulabilirler. (a) Piramitinin fizik örneği Keops'tur. çalışma yaparken piramitin kendi ekseni etrafında durmadan döndüğü ve durduğu zaman da dört yüzünün dört ana yön doğrultusunda durduğu (Genellikle) gözlemlenmiştir. daha doğrusu tepeden tabana inen bir enerji odağı yarattığı sonucu çıkartılmıştır. Bunlardan başka. dünyanın manyetik akımını odakladığı ve merkezde bir enerji odağı oluşturduğu. Majikal teoriye2 göre. Bir yere asılan küçük piramit modellerinin çok az salınım yaptığı. Dünya da tam bir küre değil. piramitin geometrik yapısının. dünyanın merkezine doğru inmeye devam eder. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler yurdumuzda da yayınlanmış olan. Burada anlatılan piramit modelleri de bir anlamda Fizik ve Astral alemlerin sembolleridir. Piramitin içindeki ve altındaki enerji odakları fizik ve Astral enerji odaklarıdır. ekmeklerin daha geç bayatladığı. Piramitin enerji açılımı tabanda bitmez. 2 Tabii ki. Taban tabana yerleştirilen iki tane Keops modelinin basık bir şekil oluşturduğu görülür. Bu deneylerden. bitik pillerin şarj ettikleri ve daha bir çok benzeri şey bilinmektedir. altına bir cisim koyulup. Tamamen dünyayı. maddeyi ve fizik planı anlatır. tarafımızdan bazı kesin olmayan deneyler de yapılmıştır. tabandan aşağıda da bir enerji odağı vardır. burada ve bütün kitapta kullanılan her "Majikal teori" sözü sadece Tragna ekolünün görüşünü ifade etmektedir.Keops'un küçültülmüş modellerinin mekezine yerleştirilen traş bıçaklarının kendiliklerden bilendiği. balık ve benzeri gıda maddelerinin daha geç kokuşup. alt odak noktası da Majikal maksatlarla kullanılır. bozulduğu. Bundan başka. Bu ikinci. 12 . merkezdeki enerji sütunu üzerindeki merkez odağı da bir tane (Piramitin merkezinde olan) değildir. tabanla merkez arasındaki mesafe kadar.

Piramitler Evrenin sembolüdür. (c) Piramitine gelince. Bütün evreni bir piramit şeklinde düşünebiliriz. Başka bir ifadeyle a. Yıldızlar. Bu piramitlerden de iki tanesi taban tabana yapıştırılırsa daha sivri bir şekil meydana çıkar. Bu piramit üst Astrala aittir. Taban tabana yapıştırılan iki (c) piramiti de oldukça sivri bir şekil yaratır.b ve c piramitleri Tanrı veya Tanrı'nın gücü. gezegenler ve galaksiler bu piramitin 13 . Çok üst seviyeleri ve bazı yardımcı etkileri sembolize eder. Bu şekiller üstüste konduğu takdirde de (c)'nin. fizik ortamda da uzayı sembolize eder. aksine bir kayıt olmadığı takdirde kesin olarak (b) piramitini anlatacaktır.(b) Tipi piramit için örnek olarak Kefren gösterilmişti. (b)'yi ve (b)'nin de (a)'yı içine aldığı görülür. Bu çalışma notlarında bundan sonra geçecek olan herhangi bir piramit sözü. Astral alem ve fizik plandır. (a). Bu piramir Astral alemi ve ruhu. majikal etkileri anlatır. Fizik plandaki tesir ve deneyleri gösterirken (b).

Tanrı da ortadaki enerji sütunudur. Kara piramit Şeytani bir etkiden ziyade antimadde evrenidir. Her iki piramitte de. Sembolizm tam olarak uysa bile fizik plandaki madde ve antimadde dünyaları değil. tipik gösterimi üçgendir. Yani evrenin gerçek sembolü taban tabana yapışık olan iki piramitten meydana gelir. Yukarda. aynı şekilde bir anti. kağıt üzerindeki iki boyutlu. bir anti evrenin ve/veya bir antimadde dünyasının var olduğu kabul ediliyorsa. bir Kara piramit mevcuttur. piramitin enerji açılımının zeminden aşağıya doğru uzandığı belirtilmişti. Nasıl ki. ve enerji açılımları çizilirse ve bu çizim belli bir noktadan kesilirse ortaya tam bir Hexagram çıkar. Kara piramiti. Tabii. Ayrıca evren gerçekten de piramit şeklinde olsa bile bunu bilemeyiz. ve bizim terminolojimize göre.duvarlarındadır. Kabalistik anlayışa göre. Bir çok eski okültist hexagramı. aydınlık ve karanlık yanlar vardır. 14 . Bunu sebebi burada anlatılan madde ve antimadde evreni fikridir. burada söz konusu edilen kara ve beyaz piramitlerle Astral alem ifade edilmek istenmektedir. Kabala'nın Kliphoth'u ile eşitleyebiliriz fakat bu tam olarak doğru olmaz. Şu da kesinlikle anlaşılmalıdır ki. Kara piramit. diğeri beyaz iki üçgenle göstermiştir. İki piramit veya iki boyutlu alandaki gösterimleri olan iki üçgen. Bununla beraber bu sembolizm piramit esasında düşünülmemiş de olabilir fakat sonuç aynıdır. biri siyah. yani Beyaz ve Kara piramitlerde. aynı şekilde Kara piramitin enerji açılımı da zeminden yukarıya doğru devam eder. beyazın tabanından başlar. bu sözlerle evrenin gerçekten de piramit şeklinde olduğu kastedilmiyor. Piramitin.

ASTRA (İLK TALİSMAN) Bu talisman çalışmaların en başında alınan bir irtibat talismanıdır. Bu talismanın aslında bir ismi olmamakla birlikte. Şın. Saki tarafından. Birincisi. sağ el tarafında Nun ve sol el tarafında Elif harfleri vardır. tarif için bir isim gerekince. Çalışma haricinde Astra Kırmızı kadifeye sarılarak karanlık bir yerde ve yabancıların göremeyeceği şekilde saklanır. 15 . Bunların birisi Altar üzerinde. Tragna Alfabesinin dışında Arapça ya da İbranice olabilir. Tepesinde Arapça. Herşeyin başı ve sonu olan ana talismandır. Çevre harfleri yoktur. Aynayı görebilecek şekilde dururken diğeri bir bantla kişinin alnına tutturulur. Piramit ve piramit enerjisinin sembolüdür. Tragna alfabesiyle yazılışı da iki şekildedir. Astra'nın sarıldığı bez ya da içine konulduğu torbanın üzerine de yaldızla talismanın şekli çizilir. Kat çalışmalarında Astra'nın bir eşi imajinatif olarak boyuna asılır fakat bu imajinatif Astra'nın üzerinde sadece Jüpiter sembolü vardır. bizim dil ve alışkanlıklarımıza en uygun isim olan Astra verilmiş ya da bu isim türetilmiştir. Çalışmalara yeni başlayan bir kimse Sıfır katını geçene kadar Gümüş Eşkenar dörtgen talismanı kullanamaz. Astra ortasında Jüpiter sembolü olan bir üçgendir. Çalışmaya katılan herkes için iki Astra hazırlamak olasıdır. Bu harfler esas olarak Tragna alfabesiyle yazılır. Latin alfabesi veya başka bir alfabe ile yapılamaz. Sıfır katında koruyucu olarak Astra kullanılır.

Üçgen. Piramitin iki boyutlu gösterimidir. ruh ya da kullanıcının kendisini sembolize eder. İçi dolu değildir. Nun suyu. Jüpiter sembolü Ether. Alef ve Naun şeklinde yazılır. Alef sarı. kahverengi bir çerçevedir. doğrudan boyanır. İkinci şekil Arapça harflerin isimlerinin Tragna diline göre dörder harfle katlanarak yazılmasıdır. Jüpiter yeşil. Çalışmada kullanılan esas talismanlarsa daire şeklinde dökülmüş kurşun üzerine önce oyulur sonra oyuklar boyayla doldurulur veya oyulmadan. Elif havayı. Naun mavi ve Şian kırmızı renkle çizilir.yukarda görüldüğü gibi her harfin kendi özel sembolüyle gösterilişidir. Şian. Şin Ateşi. Kurşuna yapılan talismanlarda üçgen. Fiziksel talismanlar kağıt üzerine çizildikleri takdirde Üçgen kahverengi. 16 . üçgen de aynı zamanda toprağı ifade ederse de Talisman bütün olarak Ateş elementiyle ilgilidir.

Spirit celselerdeki ektoplazmanın. Sadece bir bakma aracı değildir. ya da çok zor çıkar. Ayna emici güçtür. Majikal tezahürlerdeki soğuk ve buğu boyutlar arası kontaktan meydana gelir. Bir boyuttan diğerine geçiş kapısıdır. Piramitten sonra çalışmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Aksi takdirde kişinin bilinci aynada kalır ve bir daha çıkamaz. Varlıklar ortaya çıkarlarken spiritüel celselerdeki ektoplazma olayının karşılığı olan bir tür soğuk buğu yayarlar. Odada bazı tezahürler yaratabilir. Bu tür çalışmalarda hiç bir zaman acele edilmemelidir. Aynadan çıkabilecek ya da çıkartılabilecek çeşitli imajlar vardır. MAJİKAL AYNA Ayna. medyumun bedeninden yayıldığı iddia edilir. Öyle bile olsa. Sadece Jüpiter'in ayna görüntüsü çizilidir ve Nun'la Elif harfleri yer değiştirmiştir.NEGATİF ASTRA Renkler tam olarak aynıdir. 17 . bu hiç bir zaman tek taraflı değildir.

Oranlar şöyledir: Önce büyük bir Hexagram çizilir ve aşağıdaki şekilde görülen. 18 . onun dört yanın. Bakan yabancı kişinin bilinci karışabilir. Çalışma aynasına Triakmlnon çizilecekse. Hexagramların içine kişinin sicili veya ismi yazılır. Çizim son derece orantılı olmalıdır. Çalışma aynasının dört köşesine sahibinin isim talismanı veya sicili yazılır. Bu işlem. taranmış uçlardan meydana gelen dört üçgen ayrılır.Çalışma aynaları çeşit çeşittir ve kişi onlara baktığı zaman kendisini küçük ya da büyük ölçüde görebilir. Çalışmalarda kullanılan aynalara başkası bakmamalıdır. İsterse bir nokta olur ve diğer boyuttan aynı şekilde çıkar. çevre tesir ve tehlikelerinden kişiyi korur. Aynada istenen kişinin imajı yaratılır ve dışarıya alınabilir. Hangi boyuttan olursa olsun önemli değildir. Birden fazla kişi çalışıyorsa siciller köşelere ya da uygun şekilde aynanın çevresine yerleştirilir. dört tane koruyucu hexegram çizilmelidir. “Bu sembol Evreni temsil eder .Saki”. Ayna yansıtıcıdır ve kişi ona girdiği zaman istediği ebatta olabilir. Aynada olmadık şeyler gördüğünü zannedebilir.

19 . Bu şekilde dört küçük hexagram elde edilir. Ortada kalan büyük eşkenar dörtgenin içi de Triakmlnon ya da Pentigmlnon şekliyle doldurulur.Eşit olarak uzaklaştırılırlar ve üzerlerine gene eşit büyüklükteki birer üçgen çizilir.

gerekse sonraki. Piramit. taban eşittir yükseklik oranındaki (b) piramitidir. Ortasına bir piramit koyulur. ileri seviyelerdeki çalışmaların bir çoğunda doğuya bakar şekilde tanzim edilir. Tahta. Bazı katlarda değişik yönlere doğru tanzim edilmesine rağmen altarın ana yönü doğudur. İstendiği takdirde odanın bir köşesine. taban uzunluğu 20 . Ayna veya aynaların altarı ve piramiti görmesi yeterlidir. BUHUR Bütün çalışmalarda Amber ve Buhur otundan meydana gelen bir karışım yakılır. Çalışmalarda mum ya da mumların. İstendiği takdirde gün ışığında ya da tam karanlıkta da çalışılır. Cam. Mumların mutlaka altarda durmaları gerekmez. Karton. Altarın kırmızı veya siyah örtülü ya da çıplak olması farketmez. Altarın karşısında bulunmak ya da oturmak da gerekli değildir. ÇALIŞMA PİRAMİTİ Majikal uygulamalar olan pratik çalışmalarda kullanılacak olan piramit. İdeal ölçü. Altar olarak bir masa kullanmak bile gerekli değildir. İstisnai olarak bazı karanlık yan çalışmalarında yukarda belirtilen tütsüye ilave olarak "Cin elması" da yakılır. yere kurulması da mümkündür.ALTAR Altar gerek ilk çalışmalarda. Kişi ya da kişilere ait Astra talismanları varsa bunlar da (Şayet takılmıyorlarsa) piramidin yanlarına ya da çevresine yerleştirilirler. gözü almıyacak şekilde odanın çeşitli yerlerine yerleştirilmesi caizdir. Tragna çalışmalarında mum ritüelistik bir malzeme değil sadece bir aydınlatma aracıdır. Altarın arkasına bir ya da çalışmanın gereğine göre iki ayna yerleştirilir. Çalışmaya katılanları görmese de olur. vs'den yapılabilir. Kişi rahat ettiği herhangi bir şekilde oturabilir veya isterse uzanabilir.

Şayet herhangi bir malzeme kullanılmadan çalışılıyorsa istenen iş veya kişi. aynı zamanda. tabanı zeminden 10 cm. Ayrıca üzerinde çalışılan objenin. Cam piramitin tabanı ayna olmalıdır ve onun asılı olmasına gerek yoktur. çalışma haricinde de piramitin altında saklanabilir. istenildiği gibi kanalize edilmesi haricinde gücü dışarı salmaz. onun görevlerinden biri de Astral enerjiyi toplayan bir odak noktası olmaktır. hiç bir Talisman kullanılmayan imajinatif çalışmalar için oldukça iyidir. asılı olmayan başka bir piramit altında saklanabilir. Eğer bir kimse üzerinde çalışılmıyor veya kişiyi piramitin altında imajine etmeye uygun bir çalışma yapılmıyorsa bile altarda daima piramit olmalıdır. Cam piramit aldığı tesiri kendi içinde devamlı olarak yansıtır. Kristal piramitler. Daha değişik maksatlarla. Piramitin pratikteki ikinci kullanım şekli.20 cm olan piramittir. pratik çalışmalarda. Bu ikinci piramit cam ya da saydam olmayan herhangi bir malzemeden yapılabilir. karton piramit altında başlatılması. yoğunlaşan enerjiyi hedefe sevkeden bir anten görevi de yapar. Üzerinde çalışılan obje tam merkezin altına yerleştirilir. yüksekte kalacak şekilde asılmalıdır. Bu çalışmalar pratik majiden ziyade durugörü veya Astral enerji yoğunlaştırma çalışmaları ya da Kat geçişleri gibi şeylerdir. tepesinden asılır. 21 . içine kurbanın formunu imajine etmekte yararlıdırlar. Birincisi tahta veya karton gibi saydam olmayan piramittir. asılı piramitin altında ya da saydam piramitin içinde imajine edilebilir. İstenen etkinin. Piramit iki şekilde kullanılır. içi dolu kristal piramitler kullanılması da mümkündür. Bu yöntem. Çalışmaların önce asılı. gereken bütün operasyonlar bittikten sonra. Çünkü. Altarın üzerine. asılı olmayan cam piramitin kullanılmasıdır. Üzerinde çalışılan cisim. üzerinde çalışılan obje asılı piramitin altından alınıp. bekleme süresinde de cam piramite alınması mümkündür. Çalışma süresi sonunda. Yirmi santimlik piramit. çalışma sırasında elde tutularak şarj edilmesi ve çalışma aralarında cam piramitte saklanması yöntemi de uygulanabilir.

Tabii bu durumda talisman piramitin içinde değil. Bununla beraber bu tarifler de saçmadır çünkü onların hepsi. esas olarak aydınlık yanın efendileridirler. karanlık yanın efendileridirler. girişin dışındaki sıfır bölgesinde (Sıfır katı değil). piramitin altına bırakılması da mümkündür. SEKİZ TANRI FORMU Burada anlatılan Sekiz form. Bütün çalışmalar onlara ya da onlardan birine ithaf edilir. Katların dışında ve her yerdedirler. altında olur. 22 . kristal piramitin talismanik çalışmalarda kullanılması da olasıdır. Bu tanrı formları heykel şeklinde görülürler. Gene karşılıklı olarak iki erkek. heryanda geçerlidir. Kurbanın formu da piramitte imajine edilir. Aynı şekilde talismanın. Heykeller ya da formlar bu enerjilerin tecessüm etmiş şekilleridir. Daha sonraki çalışmalarda da dönem dönem onlarla ilgili bazı bilgiler ve zikirler verilmiştir. Çalışmaların hemen ilk günlerinde görülmelerine ve her çalışmada önlerinden geçilmesine rağmen haklarında ancak Altıncı kata giriş sırasında ilk bilgiler verilmiştir. bir bilinçli enerjidir. Sol taraf. Girişteki heykeller karşılıklı olarak dörder tanedir. Çalışmanın türü ve şekli ne olursa olsun. Bu durumda talisman elde tutulur. yani burada anlatılan ilk dörtlü.İstenildiği takdirde. Sağ yan. kat çalışmalarını öncesi. Onlarla görüşmek mümkün değildir fakat onlardan yardım alınır. yani burada anlatılan ikinci dörtlü ise. iki dişi form vardır. Her birinin Atlantis ve Mu dönemlerinden ya da daha da eskiden kalmış olan ilahi hayat enerjileri oldukları söylenir. Altarda daima bir piramit bulunur. Aslında her biri. görülürler.

. Sol el açıktır. Çalışma başında bu tanrı formuna ithafta bulunulur ve kurbana hitaben. (İsim). "Ey . Estragon adına seni. Pelerinli ve kapşonludur. dirsekler yüz derece kadar kırık. İki el çenenin önündedeir.SEKİZ FORMUN HİTABESİ İnnas e Estragon e Ankolia e Tıkaslion e Arinna e Gasteris e Elipha e Kanteris e İntra. sağ yumruğun önünü kapatmıştır. kendi vücut simetri ekseni önünde tutmmaktadır. BİRİNCİ DÖRTLÜ: SAĞ TARAF ESTRAGON Lotüs oturuşunda duran bir erkek.. Fonksiyonları: Savaş. sağ baş 23 . Vücut fildişi gibi olabilir. Bir kılıcı sapından iki eliyle dik olarak. şöyle şöyle yapıyorum" denilir. Sol elin avucu. sağ yumruğun üzerine kıvrılmışlardır. imha ve intikamdır. Sol baş parmak. Bundan sonra normal çalışma ne ise ona devam edilir. Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil e Amen. Bütün çalışmaların öncesinde okunur ve katlardaki bazı uygulamalarda çeşitli selamlama haraketleri ile tekrarlanır. Parmaklar bitişik olarak. Selamlama haraketi: Sağ elin yumruğu sıkılı. Bu sözler söylenirken Estragon'un özel selamlama haraketi yapılır. Bu hitabe bir tür besmeledir.

eller çözülürler ve yanlara açılırlar. ANKOLİA Hafif yan oturmuş. Selamlama haraketi: İki diz üzerinde durulur. yarı uzanmış çıplak bir kadın. Bu poz. Eski Mısır tasvirlerinde görülen. Kollar bileklerden çaprazlanmış durumdadır. Alına dokunurlar ve el pozu bozulmadan aşağıya solar plexüs üzerine inerler. Birleştirme ve güzellik.parmağın altındadır. vücuda bitişik olarak birleştirilir. Eller açık ve avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Dönülecek yön önemli değildir. tanrıları selamlama pozuna benzer. Bu poz da. Fonksiyonları: Evlilik. Bu noktada. Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır ve eller göğüsün ortasında. Vücut diktir. Eski deniz kızı tasvirlerindekine benzer bir pozdadır. Eski Mısır mumyalarının ya da firavunların çaprazlanmış olan kol pozlarına 24 . Elinde bir Lir var. Bu konumda ithaf yapılır ve aynı anda eller alına doğru çekilir. Vücut. iki diz üzerinde ve diktir. solar plexüs'ün önünde. Her iki elin baş parmak tarafları surata bakar durumdadır.

yumruk kalbin önüne çekilir. Arinna’nın iki eli yanlara açıktır. şarap. TIKASLİON Pan'a benzeyen bir tip.benzer. Eğer çalışma gereği içilecek bir iksir. Arkasında. sol elinde bir küre vardır. koyunun boğazına bir bıçak dayamış pozdadır. göğüse temas eder ve bu anda çalışmanın ithafı yapılır. İki kol yanlara ve aşağıya açılarak haraket bitirilir. sağ yana. dik olarak durmaktadır. getirip. 25 . Sıkıntı ve acı vermek. Fonksiyonları: Kadınlara hükmetmek. havada duruyormuş gibi görünen ve parlayan büyük bir disk vardır. Bundan sonra sağ dirsek düzeltilerek kol. avuç içleri tukarıta dönüktür. Avuçlar açık ve göğüse temas eder durumdadır. istenileni yaptırmaktır fakat seksüel amaçlı değildir. Selamlama haraketi: Sağ yumruk sıkılır ve sağ dirsek kırılarak. Sağ elinde ateş. Kollar kırkbeş derece yanlara açıktır. ARİNNA Çıplak bir kadın. dirsekler hafif kırıktır. parmaklar vücuda dönük şekilde. kırkbeş derece aşağıya açılır. Yumruk. Önünde bir koyun vardır ve Tıkaslion. Fonksiyonları: Ölüm. götürmek. vs. varsa bu haraket bittikten sonra Tıkaslion'un şerefine içilir. Belden aşağısı keçi ve ayakları toynaklı. Dağ keçisi gibi uzun boynuzlu ve keçi sakallı. Küre ve Alev avuç içlerindedir.

26 . Şaha kalkmıştır. Gasteris koyu renkli ya da kahverengidir. Fonksiyonları: Güç vermek. Kollar. yönetmek. Yani. Başında. sol elin parmakları yukarıya bakar (Şekil -1). sol pazunun üzerindedir. vücut simetri ekseninin önüne gelir (Şekil . Çalışmanın ithafı yapılır ve bundan sonra kollar hala göğüse ve yere paralel tutulmaya devam edilerek. sol kol yukarıya çıkar.Selamlama haraketi: İki el omuz yüksekliğinde öne uzatılır. ayakta yapılır. dirsekler kırılmadan. İki elle tutularak. Karanlık güçleri ele geçirip. İntra ile birlikte kullanılabilir. alnına bantla tutturulmuş olan bir ters pentagram vardır. Pentegramın kendisi siyah. Sağ el. göğüsün ortasının önünde saat yönünde çevrilirler. Her iki el ve asa.2). Sol avuç. Bu selamlama iki diz üzerinde değil. Sağ elin parmakları yere. ileriye. kavuşturulur. sağ kol aşağıya inerken. Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır. Elinde yay ve ok vardır. Yay burcunun klasik sembolüne benzer. Yıldız. Eller açık ve avuç içleri yere bakar durumdadır. kafa genişliğindedir. oldukça büyük. Bir erkek Sentor formudur. İKİNCİ DÖRTLÜ: SOL TARAF GASTERİS Gasteris tam olarak Estragon'un karşısındadır. Selamlama haraketi: Bir asa alınır. sağ dirseğin üzerinde. göğüse ve zemine paralele olarak uzatılır.

Bundan sonra gene dirsekler kırılmadan kollar alçaltılır ve asa göbeğin önüne indirilir. Asa surat yüksekliğinde ve zemine diktir (Şekil . sanki bir kılıcın sapı iki elle tutuluyormuş gibi tutulmaktadır. saat aksi yöndedir çünkü resim.Şekil ikideki. karşıdan görünüşü gösterir. 27 . vücut simetri ekseni önünde ve kırkbeş derece öne yatıktır. asanın dönüşünü gösteren oklar saat yönünde değil.3). Asa göbek yüksekliğinde. Şimdi asa. Bu selamlamada asa yerine kılıç kullanılması da mümkündür. Bu haraket yapılırken sol el asa boyunca kaydırılark indirilir. Bir bayrak sopası tutuluyormuş gibi bir pozdur.

Çalışma yapan kadınsa uygulamada bir şey farketmez fakat bu durumda kadın üstte olmalıdır. Önce kadının göbeği öpülür ve bundan sonra cinsel birleşme durumuna girilir. erkeğin fallusu üzerindedir.ELİPHA Tamamen çıplak bir seks tanrıçası. Fonksiyonları: Seks ve her türlü seksüel çılgınlık. Çıplak bir erkek. Gene boşalma olmadan. Eller solar plexüs onünde tam olarak Hıristiyan dua pozunda birleştirilmiştir. Bundan sonra kollar alçaltılır ve yanlara açılır. Karşı cins gerektiren selamlama pozlarının tek olarak yapılması fazla bir şey ifade etmez. Elipha'nın sol eli. sol dizinin altında yatmaktadır ve kafası Elipha'nın. Boşalma yapılmadan yüz defa gitgel yapılır. göğüse ve zemine paraleldir. İki önkol. bacakları arasına girilir. cinsel birleşme kesilip. İki dizi üzerinde durmaktadır. ingilizcedeki gibi Elifa olarak değil. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılıp. Kadının içindeyken. Elipha olarak okunur. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde ileriye uzatılır. 28 . Elipha. Şayet kadın yoksa iki diz üzerinde durulur. İthaf yapılır ve iki el göğüsün önüne çekilir. sağ tarafına doğrudur. çalışmaya geçilir. Sağ elindeki bir kupadan bir şey içmektedir. ithaf yapılır. eller kadının göğüsleri üzerine koyulup.

Fonksiyonları: Öldürmek. yukarıya kaldırılır. İnsanı obsesyonel durumlara sokmak. Sol el üsttedir ve her iki elin baş parmak yanları zemine doğrudur. alçalmaz. yanlara açılır. 29 . İki elinin arasında uzun ve üzerinde eşit kollu haç sembolü olan bir hançer vardır. Hançerin ucu saat yönünde daire çizdirilerek. Hançeri havaya kaldırmış. Kollar yükselip.KANTERİS İskelet yüzlü ve kara pelerinli bir erkek formu. ucu aşağıya dönük olarak tutmaktadır. Ellerin arasında ucu aşağıya bakar şekilde bir hançer veya asa tutulur. Selamlama haraketi: İki kol omuz yüksekliğinde öne uzatılmıştır. kafası Kanteris'in sağına bakar şekilde sırtüstü yatmaktadır. eller göğüse temas ettirilir. Bu haraket bileklerin dönüşüyle yapılır. Bundan sonra hançer sağ elde kalarak. Hançer döndükten sonra vücuda yaklaştırılır ve zemine dik tutulmaya devam edilerek. Ayakta duruyor. İthaf. Ruh gömmek. Önündeki kurban taşında çıplak bir kadın. iki kol aşağıya. hançerin döndürülmesinden önce yapılmalıdır.

Her ikiside sarışındır. Oral seks pozuna girilir (Kadın erkeğe oral seks yapar). Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılır. Başının üzerine geçilir ve kafası iki yandan tutulur. hançerin ilk tutuluş şekli yukardadır. Eller iki diz üzerindedir. Bundan sonra masturbasyon yapılır. dokuz yaşlarında bir çocuk tutmaktadır. hükmedilebilecek yapıdaki. Resim. Fonksiyonları: Şeytani işler. Avuçlar ve kollar vücuda temas eder. İNTRA Çıplak bir kadın kucağında gene çıplak olan sekiz. İntra'dan yardım istenerek. İthaf yapılır. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde öne uzatılır. Karanlık güçler. Kadın olmadığı takdirde lotüs pozunda oturulur.Kanteris'in selamlanışında. 30 . Vampir gibi dişleri vardır. İthaf yapılır. Alnından göğüs ortasına kadar öpülür. geri antiteler çağırılır. uygulamayı yapanın değil. Kanını emmektedir. karşıdan bakan birisinin görüş açısına göre çizilmiştir. Eller kadının başı üzerine uzatılıp. Sol el üsttedir. Gene boşalmadan yüz haraket yapılmalıdır. Çalışmayı yapan kadınsa haraketler aynıdır fakat erkekle kadın yer değiştirmiştir. Dişlerini çocuğun boynuna geçirmiştir. boşalmadan yüz gitgel yapılır ve çalışmaya geçilir. Eller göğüse çekilir ve bileklerden çaprazlanır. Bundan sonra sağ yanına geçilir. İntra çocuğu göğsünün soluna bastırıyor.

meydana getirdikleri vibrasyon. Her harfin bir ismi ve bir de EBCED değeri denilen sayı değeri vardır. 31 . Beth ya da gerçek ismiyle Beyt ev. Diğer Alfabeler bizden çok uzaktır. Majikal amaçlarla kullanılan alfabelerin en eskilerinden biri olan İbrani alfabesi aşağıdadır. Tragna ekolü. Bilinen en ilkel toplum olan Avusturalya yerlilerinden yazısı olmayan. Tragna alfabesine geçmeden önce diğer kullanılması mümkün olan alfabelere bakalım. Ve en sonra da Düşünce olarak. Yod El vs. Harflerin isimlerinin özel bir anlamı yoktur.” Tragna ekolünde özel Tragna alfabesi kullanılır. dünyanın değişik yerlerindeki kabilelere kadar bütün ilkel toplumlarda bile bazı kutsal sembol ve çizimler vardır. Eski Mısır'da yazı sadece rahipler kastının tekelinde olan bir şeydi. Latin harflerindeyse gereken Astral güç henüz oluşmamıştır. demektir. Hayattan alınma şeylerle harfler isimlendirilmiştir. Bu sonuncusu hem şekil ve hem de harfin özel dalga boyundan kaynaklanır. Cimel deve. Mesela Alef Öküz. Arabi’nin fikri. “Harflerdeki güç üç ayrı şekildedir. aşağıda. kendi orijinal anlatımından ziyade ana fikir olarak verilmiştir. kendi alfabesinden sonra sadece Arap ve İbrani alfabelerini kabul eder. Önce onların kağıt üzerindeki çizilmeleriyle. Harfler ve onların majikal değerleri hakkında bir çok şey söylenmesi mümkündür fakat burada yeni bir şeyler türetmek yerine Muhiddini Arabi'nin düşüncelerini nakletmek daha kolaydır. Çünkü Latin harfleri dünyada çok yaygın olmakla birlikte majikal amaçlarla kullanılmaları pek azdır ve gereken Astral birikime sahip değildirler. resim olararak Astral'da uyandırdıkları titreşim. ikinci olarak sesle okundukları vakit ses vibrasyonu olarak meydana getirdikleri ya da daha doğru bir ifadeyle uyandırdıkları güç. Ayin göz.MAJİKAL ALFABELER Dünyadaki bütün uygarlıklar ve bütün zamanlardaki majikal geleneklerin hepsinde kullanılan bir alfabe ve sayı sistemi vardır.

Harflerin şekilleri farklı olmakla birlikte isimleri İbranice'dir. İbrani alfabesinden daha yeni olan Arap Alfabesi ve Arapça ebced bütün olarak İbranice'den alınmıştır. Tragna sisteminde. Nun. 32 . Pe ve Tzaddi harfleri kelimenin sonuna geldikleri zaman farklı biçimde yazılırlar ve sayı değerleri de değişir.Kaph. Mesela Arapça'da "Elif" sadece bir harf ismidir fakat İbranice'de "Öküz" demektir. Tragna alfabesi alınana kadar Arap alfabesi kullanıldığı için Arap alfabesini biraz daha etraflıca incelemek gereklidir. Mem.

Tragna ekolünde Arap alfabesi aynen kullanılmakla birlikte bazı farklı uygulamalar da mevcuttur. 33 . Ayna görüntüsü olan yazıdaki harfler birleştirilir ve sağdan sola doğru ikiye katlanır. İSMİN KATLANIŞI (İSMİN MAJİKAL YAZILIŞI) İsim Arapça. tamamen ters çevrilir. ortasındaki ve sonundaki şekilleri farklıdır fakat ebced değeri değişmez. harfin kelimenin başındaki.ARAP ALFABESİ Arap alfabesinde. Örnek olarak Bülent (Arapçada Bülend şeklinde yazılır) ismini alalım. Bir talismana yazılan isim ya da isimler. ayrık harflerle yazılır ve ayna görüntüsü olarak. "İsmin katlanışı" denilen bir işlemden geçerler.

Jüpiter sembolünün yerindedir. kişinin gücünü sembolize eder. Bütün Tragna talisman sisteminde.Bundan sonra. Tabii ki. ismin katlanışı sadece Astra yazmak için değildir. en alta. 34 . Burada isim. Kalan orta harf. Ortadaki harf bırakılıp. Bu. bu harfler Astra'nın içine alınır. isimler katlı olarak yazılırlar. Harf sayısı tek olan isimlerde katlama şöyle yapılır: Önce ismin tersi alınır. Tragna alfabesi kullanılmaya başlanıldıktan sonra bu yöntem hiç kullanılmamıştır. Renkli çalışılan talismanlarda Jüpiter'in. Bununla beraber ismin katlanışı yöntemi sadece Arap alfabesi kullanıldığı zaman geçerlidir. ayrı bir satır olarak yazılır. Astra'daki. diğerleri bilindiği gibi katlanır. Astra'daki rengi olan yeşille yazılır.

altı harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 E5 K5 Şekillerinde kırılır ve katlanırlar. bir harf ikinci isimden alınarak iki harfli guruplar yapılır.K4 .K3 K5 Şayet her iki ismin harfleri çift sayılı ve dörder harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 Ve şayet isimler beşten fazla. KADIN ve ERKEK kelimelerini birer isim olarak kabul edelim ve ters çevirelim.K2 . 35 .K1 E4 . Aşağıda Kadın isinin birinci harfi K1. Erkek isminin birinci harfi E1 olarak gösterilmiştir.E1 . E2 . Katlamak için bir harf birinci isimden.İki kişinin isminin birlikte kırılması da şöyle yapılır: İki isim yanyana yazılır ve ters çevrilir. Örnek olarak.E3 .

3 Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardır.3. Dolayısıyla her harfin dört ana şekli vardır. tek tek yazılışları (Bir tür kapital). Bunların yalnız başlarına. 3. ortasındaki ve sonundaki yazılışları ayrı ayrıdır. Yedi harfli.2 dokuz harfliyse 3. 3 Çok çok sonra.3. Tisan kelimesi aslında alfabenin ismi olmakla birlikte. Bununla beraber Yolcunun.Tek kelimelerin yani ismin katlanışındaki beş harfli şekli yukarda gördük. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanılır. uzun zaman için bizim tarafımızdan ekolün ismi olarak da kabul edilmiştir.3.3. 36 . İsim altı harfliyse üçer üçer katlanır. Saki Tarafından ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiştir.1 şeklinde yapılır.3. alfabenin her halini öğrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir. TİSAN ALFABESİ Tisan. Ve mesela sekiz harfliyse 3.3. Aşağıdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hali görülmektedir. On harflide de 3. kelimenin başındaki. Bu tablo her tür majikal çalışma ve talisman için yeterlidir. burada görülen alfabenin ismidir.1 şeklinde olur.

Harfler ikişerli guruplar halinde birleştirilerek heceler yazılır. Arapça ve İbranice gibi sağ el tarafından sol el tarafına doğru yazılır. Toplanır ve çıkan sayı dörtle çarpılır. Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrılırlar. Sayılar da yazı gibi sağdan sola yazılırlar. İkiye bölmede tam sayı çıkmazsa. ikinci harf seslidir. Kelimenin harflerinin toplamı bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayıyla çarpılır. Her hecenin yazılış şekli de ayrıdır. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Mesela RA. Mesela AR. Sesli hecelerde birinci harf sessiz. Tragna sayı sembolleri de farklıdır. mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye 37 . Sayıların yazılışında bir farklılık vardır. Bunlar da şu şekilde bulunur: İki harfin değeri toplanır ve ikiye bölünür. Mesela 1988 şu şekilde yazılır 8891 TİSAN EBCEDİ Harflerin kendilerine göre Ebced değerleri vardır. Buradaki sayı sembolleri bizim kullandığımız ondalık sisteme göre Astralda oluşturulmuştur. İkili hecelerden başka üçlü heceler de vardır fakat bizim kullandığımız dünya dilleri için gerekli değildirler. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrı birer harf sayılırlar. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced değerleri alınır. Hecelerin de Ebced değerleri farklıdır. Sayılar ondalık sisteme göre yazılırlar. Çıkan sayı hecenin değeridir ve hece bir harf sayılır. Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karışımı bir dilin alfabesi olduğu söylenmiştir. Ebced tutarının hesaplanışı biraz farklıdır. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer. Dolayısıyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayısı oldukça yükselir.

5 olur. tek başına bir harf yada hece kabul edilir. Bülent isminin tutarı 192'dir. (32+8+20+4) X 4 = 192. Bü hecesinin tutarıdır. Tragna alfabesi. Vefk ve Sicil gibi şeylerde kullanıldığı zaman işlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri olan çok eski bir sistemdir. Esasında hecelerin de kelimenin başında ortasında ve sonundaki yazılışları farklıdır fakat pek fazla önemli değildir. sesli harfin daima ortadaki şekli kullanılır. Burada n. Şayet çalışmalarda gerekirse. (L=10)+(E=5)=15 15/2=7. Her hece bir harf sayıldığı için Bülent ya da daha doğru yazılışıyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir. D hecesinin tutarıdır.5 = 8 Sekiz. Bunun için her Arapça harf dört Tisan 38 . Bu tek harf olarak kabul edilir. Bu sistene göre Bülent ismi. Tisan alfabesi Talisman. bizim Türkçe fonetiğimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiş ve orijinalinden biraz farklılaşmıştır. (D=4) Dört. Le hecesinin tutarıdır. (N=20) Yirmi. J yazmak gerektiği zaman S harfi ve Ce hecesinin birleşiminden meydana gelen bir üçlü gurup kullanılır. BÜ-LE-N-T şeklinde hecelere ayrılarak hesaplanır. Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür.bölersek çıkan sayı 10. Türkçede fazla bir kullanımı olmayan X harfi de aynı zamanda Ks sesi için kullanılır. Hece yazılışlarında sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baştaki şekli kullanılırken. Bu durumda sayı yükseltilerek yuvarlanır ve 11 kabul edilir. Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. (B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltı. N hecesiniz tutarıdır.

Beşinci kat geçildikten sonra yapılan bazı özel çalışmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alındı. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklılaştırılmış harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse. Çalışmaların büyük bölümü İslami zikirlere ve Arap diline odaklanıyordu. Bu harflerin. aralarında yazılı haberleşme yapabilmeleri için tarafımızdan uyarlanmıştır. TÜRKÇE HARFLER Tisan alfabesinde. zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. Talisman yazılımlarında yukardaki. Tisan dili ve alfabesi aslında kısmen yapay şeylerdir. katlarla ilgili kısımlarda da çalışmaların Arap ve İbrani dillerine bağlı olarak alınan kısımları ve talismanlar burada gene o. Bunların ebced değeri de. alındıkları dil ve alfabe ile yazılmışlardır. TİSAN ALFABESİ VE TİSAN DİLİ Tisan majikal ekolü aynanın bu yanına geçirilmeye ilk başlanıldığı sıralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanılırdı. dört harfin toplamının dörtle çarpılmasıyla bulunur.harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrı birer ismi vardır. O zamandan sonra bütün çalışmalar Tragna talismanları. farklılaştırılmış harfler asla kullanılmaz. Aşağıdaki. 39 . Yapaydırlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmıştır. harflerin özgün şekilleri kullanılır. Türkçe'deki her harfin karşılığı yoktur.

ya bazı bilinen mitolojilerden alınmış ya da bunları çağırıştıran şekildedir. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S. ister Atlantis ve Mu uygarlıkları öncesinin kayıp dillerinden biri olsun. daha doğrusu bu dilleri çağırıştıran kelime vardır. Saki tarafından. Kısaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuşlardır. 40 . Buna karşılık Türkçede hemen hemen hiç kullanılmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardır. her durumda bize göre uyarlanmıştır. Bu nokta. Harfin. İbranice. Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklı şekilde yazılır. alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak şekillendirildiği söylenmiştir. Eski Yunanca benzeri.daha doğrusu sembollerin çok çok eski uygarlıklar zamanında kullanıldıkları Saki tarafından belirtilmiştir fakat gerek dil. Ancak. E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanılmaktadır. ortasında ve sonundaki şekilleri farklı 4 Alfabenin verilişi ve daha sonraları bu satırların yazıldığı sıralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yıllar sonra değişik çalışma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranın hemen hemen hepsinde X harfinn kullanıldığını gördük. Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltından çıkmış olması fikrini biraz çürütmektedir. Sözkonusu çalışmalar daha farklı aşamalara ait çalışmalar oldukları için bu kitaba eklenmemişlerdir. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiştir. yazabilmek her zaman için ters oluyor.4 Veriliş sebebinin Tisan dilindeki bazı zikirlerin ve invocationların yazılması için gerekmesinden olduğu tahmin edilmektedir. daha doğrusu verilenlerin. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu. Tragna hitabelerinde bir çok Arapça. kelimenin başında. bizim algılayabileceğimiz şekilde verildiğini düşünerek bunu izah edebiliriz. Bu da J harfidir. bir çok şeyin bizim bilinçaltımızdaki kalıplardan alındığını. gerek alfabe ister bir Astral dil olsun. Latince. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide. Eğer öyle olsaydı bilinçaltımız X ve heceleri yerine J ve hecelerini uydururdu. Katlarda karşılaşılan bir çok varlığın ismi de.

İkinci istisna A yada I harfidir. P. Bu değişmez kuraldır. Birincisi J harfidir. Hece kelimenin neresinde olursa olsun değişmez. ortasında ya da sonunda oluşuna göre. farklı şeklidir. H. El gibi hecelerde hecelerin sadece üç şekli. önündeki sessiz harfe göre yön değiştirir. Gene sessiz hecelerde bir kural vardır.olduğu gibi tek tek yazılışları yani Kapital harf şekilleri de farklıdır. A’yı temsil eden üçgense. V harflerinden önceyse sağ el yanına yatık şekildedir. E ve O ile olan heceler gösterilmiştir. Harflerin dört ana şeklinden başka hecelerdeki şekilleri de farklıdır. R. F. A üçgen şekliyle gösterilir ve her durumda aynı yazılır fakat A’nın bir de değişik şekli vardır. Bu harf. Bu da aşağıdaki harf tablosunda görülen balığa benzer şekildir. hecenin. Ü. hece tablolarındaki sembollerin de değişebilecekleri unutulmamalıdır. Çalışmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanıldığı dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karşılıkları tablosu aşağıda görülmektedir. kelimenin başında. B. U’nun O ile ve İ’nin de E ile aynı sembol olduğu unutulmamalıdır. başta. A. Her Arap harfi. 41 . Ö. Hecenin ilk harfi olan sesli harf. kapital. X harflerinden önceyse başaşağıdır. As. A ile. Aşağıda sesli ve sessiz hece tabloları görülmektedir fakat bu tabloların örnek olarak yapıldıkları. Bu şekil harfin kapital hali değil. Y harflerinden önceyse sol el yanına yatık şekildedir. ortada ve sonda olmasına bakılmaksızın hep aynı yazılır. Mesela ikinci harf. İki tane istisna vardır. Z harflerinden önceyse bilinen düz şeklindedir. K. S. Üçgen ya da balık şekli her yerde kullanılır. L. C. yani Ob. T. G. M. D. Sessiz hecelerde. I’nın. dört Tisan harfi ile yazılan bir isme sahiptir.

HARFLERİN ANA ŞEKİLLERİ 42 .

SESLİ HECELER 43 .

SESSİZ HECELER 44 .

45 .

Bu çağrışım. Eşkenar dörtgende geometrik orantılar çok önemlidir. iki talisman arasında bir fark yoktur. alt ve üst üçgenlerin oranları ile kenarların düzgünlüğü muntazam olmalıdır. Her iki yanda da her iki talisman kullanılır. üzerlerindeki şekillerle de ilgilidir çünkü birinde üçgen. tabanı yüksekliğine eşit olan (b) piramitinin. Aslında bu seviyeden sonra.TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON Tragna çalışmalarının ana formu eşkenar dörtgen şeklidir. Gümüşten kesilen bir eşkenar dörtgende köşelerin sivirliği. Triakmlnon aydınlık. Yolcu. Bütün yaptıkları ve gücü kullanabilme derecesi onun ana talismanı üzerinde kayıtlıdır. Bu ana talismanlara Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri verilir. Eşkenar dörtgen şekli iki tane. Ayrıca bu talismanlar yolcunun bir tür künyesidir. Yolcu yeni başladığı sıralarda ancak Triakmlnon'u kullanabilir. Bu takdirde geometrik bütünlük bozulur. Hemen hemen her talisman ve her fikir onun üzerine kuruludur. Madalyon olarak kullanılan eşkenar dörtgenlerin bir ucuna küçük bir delik açılarak halka takılır. 46 . evrenin sembolüdür. Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri Triangl ve Pentagram kelimelerini çağrıştırmakla birlikte bu kelimelerle ilgili olmadıkları söylenmiştir. taban tabana yapıştırılmış şeklinin. zevkine uygun olanını kullanabilir. Eşkenar dörtgenle yapılan talismanlarda kağıt vs. bunlar güçle kontağı sağlarlar. Veya vardır da pek fark etmez. Ayrıca bu seviyeden sonra iki yan diye bir şey de yoktur. diğerinde pentagram vardır. Pentigmlnon karanlık tarafa aittir. iki boyutlu gösterimidir. Halka asla gövdeye kaynatılmamalıdır. Diğerinin vibrasyonları oldukça güçlüdür ve ancak beşinci kat seviyesi geçildikten sonra kullanılması caizdir. kullanılması mümkün olmakla birlikte onun ana metali gümüştür. Eşkenar dörtgenin kullanılan diğer talismanların haricinde iki ana şekil vardır ki. Kısaca o. talismanların üzerlerindeki şekillere göre.

Triakmlnon ve Pentigmlnon Altıncı kattan gelir. yüksekliğine eşittir. Ortadaki jüpiter yolcunun kendisini sembolize eder. Aynı zamanda talismanın kaynağı olan ana katı da gösterir. TRİAKMLNON Triakmlnon şeklinde. Sembolik manaları ve güçleri ileri katlarda verilir. Eşkenar dörtgen şekli. Bu talisman kağıt üzerine hazırlandığı zaman kendisine göre bazı renkler kullanılır. Bu renkler şu şekildedir. İlk katlarda. Eşkenar dörtgen Daireler Üçgen : Mavi : Dış daire kırmızı. İlk takıldığında son derece güçlü baş ağrıları verebilir çünkü beyinle direk ilişkilidir. Bu üçgen majikal piramiti temsil eder.Triakmlnon. iki dairenin içindeki üçgenin tabanı. Kısa süre içinde beyin ona alışır. insanlarla telapatik ilişki kurmak. iç daire siyah : Kahverengi 47 . uzaktan istenen haraketi yaptırabilmek veya korunmak amacıyla kullanılır. yolcunun eğitimine ilk başladığı sırada takılır.

Yolcunun sicili : Yeşil : Mavi : Sarı : Kırmızı : Sarı : Yeşil : Gümüş. Triakmlnon'un taşıdığı bütün sembollerin birer isim ve manası vardır. eşkenar dörtgen şeklinde kesilir. Bu 48 . Venüs yerine o kişinin ismi yazılır veya isim sicili yapılır. Aynı zamanda da kişinin güç kaynaklarını. Mars ve Venüs sembolleri taşırsa erkek ve kadın bütün insanları etkiler. Venüs En tepedeki. Naun'dur.Jüpiter Naun Alef Şian Tritan Driton Mars. Ayrıca bir çerçeve çizilmez. Çevre harfleri ve üçgen elementlerin sembolleridir. kendine göre özel isimleri vardır. Tabii bu isim de gümüş rengi. Triakmlnon ve Astra'daki çevre harflerinin sıralanışı farklıdır. Merkez (Jüpiter sembolü): TRİKON. Sarı veya Kırmızı : Gümüş. Sarı veya Kırmızı Triakmlnon veya Pentigmlnon gümüş üzerine hazırlandığı zaman gümüş. TRİAKMLNON: Yöneten. Köşe harfleri Arapça Şın. Şayet sadece belli bir kimseye tesir etmek amacıyla hazırlanırsa Mars. Alef. sarı yada kırmızıyla yazılmalıdır. Triakmlnon. Üst Köşe (Naun harfi): KRİNON. Eğer kağıt üzerine çizilecekse kağıt. Üçgen. Bununla beraber köşelerin ve merkezin. Sağ el köşesi (Şian harfi): OTKLİNON. Nun ya da Tisanca karşılıkları olan Şian. eşkenar dörtgen şeklinde kesilmiş bile olsa ayrıca bir çerçeve çizilmelidir. Sol el köşesi (Alef harfi): GHAOL. enerji kapsamını anlatırlar. Elif. doğrudan doğruya majikal piramiti anlatır. İdare eden anlamındadır.

Bir açıdan. Evrenin (+) ve (-) güçlerini. Tritan: Yer güçlerini temsil eder.farklılık. Venüs sembolleri: Dişi ve erkek fonksiyonlarını çeker. Astral ve fizik planları ve zıtlıkları temsil eder. Driton: Nokta kişinin maddi varlığını anlatır. yüce ruhu ve onun himayesi altında bulunmayı anlatır. ateş elementi ile rabıtalı bir semboldür. güç kaynaklarının olmasındandır. PENTİGMLNON 49 . bir bölüm üstteki kısmı. ve enerji kapsamlarının farklı Mars. Çizgi. Karanlık yanın olduğunu belirtir.

Driton: Alttaki nokta kişinin maddi varlığını anlatır. sahibinin isim sicili alttadır. Astral alemleri. Astral ve Fizik planları ifade ederler. Belli bazı seviyelerden sonraysa. ikisinden birini kullanmanın farkı yoktur.Triakmlnon'un. Triakmlnon'un aydınlık tarafı anlatmasına karşılık. 50 . Venüs sembolleri: Triakmlnon'da. Her ikisi de. Mars. Bu talismanın ya da mührün üzerindeki her sembolün ayrı bir mana ve ismi vardır. Çizgiyle ayrılan üstteki bölüm. Yöneten. Eşkenar dörtgen: En başta da anlatıldığı gibi bütün olarak. İlk Astral katlarda sadece Triakmlnon kullanılır. Triakmlnon'dakilerin aynı olmakla birlikte. Karşı gelen veya İsyan eden anlamındadır. Evrendeki erkek ve dişi fonksiyonlarını anlatırlar. mesela yedinci kattan itibaren. her iki yanda kullanılır ve bilgi alınır. Güçler dengesini ve Fizik evreni anlatır. Uzayı. üstteki altta ve ayna görüntüsü halindedir. (+) ve (-) güçleri sembolize ve invoke ederler. Pentigmlnon'daki semboller. idare eden manasında olmasına karşılık PENTİGMLNON. gücün karanlık yanını ifade eder. Bu isimler ve yorumları aşağıdadır. Pentigmlnon'daki. üstteki yüce ruhu ve onun himayesi altında olmayı ifade eder. en altta olmalarına karşılık burada en üsttedirler. Pentigmlnon.

Pentagramın çevre harfleri de aslında harf değil stilize edilmiş birer sicildirler. Ölüm talismanıyla birlikte kullanılırsa tam yok olur. Karanlık yanın olduğunu belirtir. Pentigmlnon'daki şeklinin ayna görüntüsüdür. Yer güçlerini temsil eder. HRİKSLAS: Öğrenim ya da öğretim. Ateş elementiyle ilişkilidir. Bir iş yaptırınca kişinin tam olarak ortadan kalkması veya çok kötü durumlara düşmesi. İki tarafa geçiş. SRİNKON: Kendini affettirme veya kurtulmaya çalışmak için bu kapıya gidilir. Bu sicilleri isimlerin. Hangi şekilde çizilirse çizilsin. takdis sözleri ve manaları da aşağıdadır. İmtihanlar vs. Burada yolcuya dışardan gelebilecek zararlar önlenir ve tam olarak geri yollanır.Tritan: Burada. Astral varlıklarla temas kurmak için kullanılır. Kişileri tam olarak yolcuya bağlamakta ve onun istediklerini almasında kullanılır. 51 . OTİKSLAS: Cehennemin kapısına giden manasındadır. KİMTRYAN: Yok olma. İsmi aynıdır.

52 .ARKTRYAN: Zevkler ülkesi. Üstte kalan üçgenin içine bir Astra çizilir. alt yarıdan düz bir çizgiyle ayrılır. çevre harfleri üçgenin içindedir. Seksüel kölelik. Sadist zevkleri açıklayan kapı. karanlık yanın gücünü anlatır. Yedinci kat seviyesine gelinceye kadar Triakmlnon ya da Pentigmlnon'un arka yüzlerinin sadece üst kısmı yazılır. PENTAGRAM: Gücün aşağıdan yukarıya akışını. Ayrıca buradaki Jüpiter sembolü farklıdır. Bir tür dört rakamına benzer. KULLİSUS: Bu isim ters Satürn'den ziyade gücün ana yönetimini anlatır. Buradaki Astra'da. Jüpiter'in ucu kıvrık değil. TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON'UN ARKA YÜZLERİ Her iki talismanın da arka yüzleri aynıdır. Köleleştirmek. Bununla birlikte. Seks çalışması. Lüsifer'in. Alt kısım boş kalır. Üst yarı. yüksek Astral planlardaki isimlerinden biridir. Orta noktanın takdis sözü olup. düzdür. EŞMERKEZLİ DAİRELER: Astral katları ve fizik planı ifade ederler.

Bu takdirde kişinin başına bir çok olumsuzluk gelebilir. Yolcuların dikkat etmesi gereken nokta: Talismanlardaki alt üçgeni zamansız doldurmaktan kaçınmak gereğidir. yeni başlamış olan kimselerin burayı rasgele bazı talisman ya da sembollerle doldurmaları da kendileri için düşünülemiyecek kadar olumsuz sonuç verebilir.Alt kısma gelince. piramitler bahsinde incelenmişti. Eşkenar dörtgen şeklinin pozitif ve negatif evrenlerle olan ilişkisi kitabın başında. Boş yerler. SEMBOLLERİN YORUMLARI Triakmlnon ve Pentigmlnon’da bulunan sembollerin yukarda anlatılandan daha geniş anlamları vardır. gerektiği sürece boş kalmalıdır. Ayrıca alttaki boş kısma ne yazılması gerektiğini bilmeyen. Driton ve Tritan şekillerinin anlamlarıysa 53 . Bu ters üçgenin alt ucuna bir ters Satürn ve merkeze de talisman sahibinin isim sicili yada düpedüz ismi yazılır.

maji. Bunların hiç biri Karanlık ve aydınlık yana ait değildir. bu talismanları taşıyan kimsenin diğer insanlar üzerinde yapabileceği etkileri. Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini rehberlerinin eline bırakırlar. Yoga. yumuşakmı yaklaşacağını göstermez. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimlernin anlamlarıdır. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir. Bazı sahte 54 . bizim bilinçaltımızdan alınmış şeyler de olabilirler. Yönetilmekten hoşlanmak. Tarihte görülen bir çok ya da hemen hemen bütün mutasavvıflar Dervişin yolunu izlemişlerdir. Dervişin yolu ve Savaşçının yolu. İkisinin de kendisine göre tehlike. Talismanlar spiritüel tekamüldeki iki farklı ilerleme yolunu anlatırlar. Bunlar aslında gereğince yapılırsa kötü şeyler değildir. silik kimselere ait olmamakla birlikte zayıf ve silik kimseler dervişin yolunu izlerler. İsimlerin hiç bir anlamlarının olmaması da mümkün olabileceği gibi. Rehberin fizik planda yaşayan bir bedenli ya da bir Astral varlık olması pek farketmez. Bu anlamlar isimlerin Türkçeye tam tercümesi değil. Triakmlnon yöneten. Burada esas olan imandır. Burada ek olarak ele alınması gereken semboller. zorluk ve keyifleri vardır. inanma ve söylenileni irdelemeden kabul etmek. Şeyhin her dediğini kabul etmek. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin.yeterince açıktır. Dervişin yolundan giden kimse. Bununla beraber gerçek bir spiritüel ve fiziksel disiplin içine girebilecek kadar sağlam kimselerin yanı sıra tembel ve güçsüz kimseler de Dervişin yolu tarafından cezbedilirler. Kendini üstün bir gücün yönetim ve ihtimamına terketmek. pentagramın çevre harfleri. daha doğrusu sicilleri. Spiritüalizm ya da herhangi bir budist ekolün izleyicisi olabilir. Pentigmlnon karşı gelen anlamlarındadır. Koyulan fiziksel. tasavvuf. her iki yanda da yani karanlık veya aydınlık yanda olması farketmeksizin mutlaka kendi yapı ve anlayışına uygun bir spiritüel rehber bulmak zorundadır. İnanç. ahlaki ve spiritüel kurallara tam olarak uymak. onların ifade ettikleri fikirlerdir. Aslında dervişin yolu kişiliksiz. sertmi. Yöneten ve İsyan eden.

Karar vermek için yardım alamaz. diğerlerine hizmet yoludur. Kendi kurallarını kendisi koyar. Genel olarak bilinen bir üste. Savaşçının yolundan giden yolcu her şeyi irdeler. Kişi kendi kararlarını vermek zorundadır. emir almaz ve gerekirse bunlarla savaşır. O. Savaşçının yolunu izleyen yolcuya gelince. Bunlar dervişin yolunun tehlikeleridir. Dervişin yolundan giderek kendisini disipline edeceği yerde isyan ve tahakküm duygularını serbest bırakıp. tevekkül ve teslimiyet. Kendi üzerindeki güçleri kabul etmez. Tisan ekolü bu yolların ikisini de kabul edip uygular ancak yolcuların eğilimleri hangi yola sapacaklarını belirler. sadece eğitimi için bile olsa savaşçının yolunu tanımak zorunda kalır. Ayrıca devamlı olarak dervişin yolunu tercih etse bile bir zaman gelir ki. beslemektedir. kendi öz değerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir. 55 . Mutasavvıflar arasından savaşçının yolunu izleyenler tek tük çıkmıştır fakat kayda değer bir majikal ilerleme göstermiş olan majisyenlerin bir çoğu savaşçının yolunu izlemişlerdir. Bununla beraber o da kendisini fazla büyük görmek. Savaşçının yolundan gidenin bağlı olduğu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur. Onun spiritüel rehberi daha arka plandadır ve genel olarak kendisini ortaya sürmez. şeyh ya da yönetici varlığa fazla tahammülü ve hayranlığı yoktur. gücünün yetmiyeceği boyuttaki güçlerle karşılaşmak. Kandi beğendiğini alır. hem aydınlık yanlarda çalışmak zorunludur.şeyhler insanları rahatlıkla istismar edebilir ya da kendisini Astral rehber olarak gösteren değersiz varlıklar yolcuyu obsede edebilir. boyun eğmez. zaten bu tür şeylere isyan etmiştir. Tisan ekolünde zaman zaman hem karanlık. Özet olarak dervişin yolu. İlk başlayanlar da genel olarak Dervişin yolunu izlemek zorundadırlar çünkü kişi öz olarak ne derece güçlü olursa olsun yeni başladığı zaman savaşçının yolundan gitmeye gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez. obsesyon değilse bile hasara uğramak ve sık sık yanlış kararlar vermek gibi tehlikelere açıktır. Bu kimse daha dik başlı yapıdadır. Bu yolu da özetlemek herekirse Savaşçının yolu başkaldırmayı.

Şimdi en alt uçtan başlayarak. Bu yeni aşamada semboller de değişir. Sadece basit büyücülük uygulamalarını anlatır 56 . Pentagramın çevre sicillerine gelince. yolculuğa başlama seviyeleridir. ister kişi yeterince geliştiği zaman karanlık ve aydınlık yanlar ya da Dervişin ve Savaşçının yolu diye devam yolları kalmaz. Bunların izafi kavramlar oldukları idrak edilir. Aslında Triakmlnon’daki üçgen yukardan gelen gücü ve ilahi güç altında himaye edilmeyi anlatırken Pentagram aşağıdan gelen gücü ve kişinin kendi kararlarıyla üstün güçleri tanımamasını anlatır. Buradaki saat yönü ve saat aksi yön deyimleri tabii ki. Burada. Daha sonra ise karanlık ve aydınlık tam olarak birleşir. İşaretlerin yukarda anlatılan yorumları oldukça basit ve hatta saçma görünmektedir. Triakmlnon ve Pentigmlnon gibi ikiz sembollerin yerini Quadramagnaton alır. Her ne olursa olsun savaşçının yolunu ifade etmek için yeterlidir. İster bu noktada. Sonundaysa. İlk başta kişi her şeyi karıştırır ve hangi yanda olduğunu bile kendisine söylenmeden anlayamaz. Bunlar tam olarak beş kapıyı anlatırlar. Bu kapılar kişinin yola çıkış. saat aksi yönde sicilleri inceleyelim. Kişi hangi durumda olursa olsun bu kapılardan herhangi birinden girerek. ömrü yeterse mutlaka Pentagramın çarkını tamamlar ve başladığı yere değişim geçirmiş olarak gelir.Triakmlnon ve Pentigmlnon’daki Driton ve Tritan sembolleri bu yolları açıklar. Astral alemde ya da spiritüel tekamül içinde bu yönlerde dönüleceğini değil. Pentagram şekli için gücün aşağıdan yukarıya akışı ve karanlık yanın temsili denildi fakat pentagram şekli bizdeki batı majisi kültürü yüzünden verilmiş bir sembol de olabilir. Pentagramın çevresindeki sicillerin sıralanışını anlatır. Şimdi Pentagram’ın çevre sicillerini ele alalım. Tapılacak. Fakat burada artık Triakmlnon ve Pentigmlnon da söz konusu değildir. korkulacak ya da savaşılacak bir gücün varlığı ihtiyaç olmaktan çıkar. saat yönünde ya da saat aksi yönde yolculuğa başlayabilir. Yollar bir noktada kesişirler. Yolun sonunda deyimini kullanmıyorum çünkü yolculuğun sonu yoktur.

Yolcu beş kapının ilki olarak kabul ettiğimiz bu kapıdan. Ya da tekamülünün uygun aşamasındaysa öğretir. Kimtryan. Öğrenim ya da öğretim: Bu kapıda yolcu iç sezgisiyle ya da eğitimi sayesinde bilgi alır. Bunların belli bir sırası yoktur. Eski benliği aldığı bilgileri hazmedip. Bu 57 . yolculuğunun ilk aşamalarında bunların derin anlamlarını bilmesi de önemli ve gerekli değildir. Cehennemin kapısına giden: Bunun tarifinde. en azından bir hayat süresince veda edebilir. Bununla beraber kişi gene de koruma altındadır. Yolcunu. Obsede olabilir. Buraya Hrikslas’tan sonra ya da saat yönünü izliyorsak önce gelebiliriz.gibidirler. daha sert olduğundan ve kişi bu gibi tehlikelere daha açık olduğundan semboller bu madalyonda yer alır. Astral varlıklarla ilişki kurmak deniliyor fakat daha derin alınırsa Astrala geçiş anlamına geldiği de görülür. Bu aşamada. kendi cehennemine mahküm etme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hrikslas’tan sonra gelinmişse bilgi hazmedilir ve yolcu transformasyon geçirir. silinip. Kubbe içindeki nokta ile oluşturulan sembol bunu ve kişinin cehennemin kapısında bile yardımsız bırakılmıyacağını gösterir. yok olur. Astral güçlerle uğraşan ve bu yola çıkan kimse. Çıldırabilir. Katların zekalarına da. gerçek cehennem fikrine inanmasak ve Cehennem kelimesini sembolik bir ifade olarak kabul etsek bile bir noktada kendisini. Hrikslas. Zaten Katların ilk seviyeleri de tam bir cehennemdir. öğrenimden sonradır. Otikslas. Astral bedeni imha olabilir ya da en azından kafası karışarak her türlü tekamüle. Burası aynı zamanda da imtihan kapısıdır. Savaşçının yolunda ilerlemek daha egoist. Gerçeği ve gerçek nedenleri sezer. Öğretmesi bedenlilere de olabilir. Ya da bir önceki kapıdan geçerken öğretme seviyesinde ise gene yok olur çünkü bilgi ve benliğini öğrettiğine nakletmiştir. Yok oluş: Yok oluş kapısı. yolculuğunun herhangi bir aşamasında geçebilir. Bu semboller Pentigmlnon üzerinde yani savaşçının yolunu temsil eden madalyondadır fakat Dervişin yolunda da geçerlidirler.

Affedilme: Her şeyden önce yeni enkarnasyonları anlatır. yani öğrenim yerine kendini affettirmeden gelinmişse. savaşçının yoluna geçişi ya da tam tersini veya ikisini birden uygulamaya başlamayı. Eğer bu aşamaya diğer yandan gelinirse yani Arktryan’dan geçilmişse. kişinin yapısını dengeler. Affedilmeden sonraki gevşeme yeni güçlerin gelişini ifade ettiği kadar. Bu nokta beş kapının güç ve bilgisini toplar. daha ciddi durumlarla ilgilenmesinin başlangıcı olabilir. Eskisi uygulanıp. 58 . katların gücünü kullanan kimsenin kendisini yargılama ve yeniden yapılandırma yeri ya da aşamasıdır.belki kendine hizmet yolunda saçma gibi görünebilir fakat yolcu bunu başkasına hizmet için değil. Ters satürnle sembolize edilir çünkü kişinin daha ziyade egoist. Çünkü yeni enkarnasyonları ve yolculuktaki araları da anlatır. Eskinin üzerine sünger çeker. katların gücünün verdiği kayfi ve gücü kullanmayı. Satürn. benliğini bırakmaya hazır olan ya da yeni doğmuş veya yeniden doğmak için ölmüş olan kimselere uygundur. bu aşamadan çıkmak da olasıdır. Lusifer: Bu sembol kapıların merkezi ve kişinin kendi öz benliğidir. Srinkon. Yolcuyu yasak saydığı ve kendisini kısıtladığı şeylerden haberdar edip. Bunların hangisi kişinin dış yanına hakimse. menfi. Dervişin yolundan. Bu durumda Kimtryan kapısı kendini spiritüel tekamüle adayan. Ancak Astroloji’de Satürn hem engelleme ve kötülükleri. Zevk: Bu kapı dünya hayatına dalmayı. hem sağlamlık ve bilgiyi ifade eder. Bu kapı. yeni oluşumlara yer açmak için yapmıştır. Bu kapıya şayet aksi yönden gelinmişse. Yola ilk buradan. Yolculuğunun herhangi bir aşamasında duraklayan yolcunun yola devam etmesidir. Arktryan. yolcunun. astral alemle tanışmanın zevk ve şaşkınlığıdır. Kullisus. kişi yeni aşamasında gene yok olur. Otikslas’tan sonra girilmişse. cismani zevkleri anlatır. yasakları kaldırır. Karanlık ve aydınlık yanların karışımını vurgular. katların gücünü kullanmasının yorumu. Bu kapı önemlidir ve geçilmesi zorunludur. iç yandaki diğer etkiyi açığa çıkartıp. nakledilmezse yeni bilgi gelmez. kendine hizmet yanını anlatır.

Hiç birisi başlangıç ve son olmadığı gibi izlenecek bir yön de yoktur. üçgenin ortasında. onu. yani hayata o aşamadan başlayan kimseleri de gösterebilir. alta (yukardaki şekilde “İsim” yazısının bulunduğu yere) çocuğun ismi yazılır. Jüpiter sembolünün olduğu yere yöneticinin ismi yazılır. Bu talisman çocuklar için olduğu kadar kısmen etki altında olması istenen harici kimselere de uygun olabilir. güce hazırlamak ve gücü üzerine toplamak için aşağıdaki Triakmlnon’un hazırlanması mümkündür. Üst bölüme yöneticinin ismi. Talismanın tepesine çocuğun ismi. Kapılar. Bununla beraber harici kimseler ve yeni başlayanlar için aşağıda daha uygun bir model vardır. Arka yüze ortadan yatay bir çizgiyle bölünmüş ve altı bir çeyrek daire ile kapatılmış üçgen yapılır. Astral güçlerle kontağa sokmak. ÇOCUK TRİAKMLNON’U Küçük bir çocuğu.Görüldüğü gibi kişi hayatının herhangi bir aşamasında bu kapıların herhangi birinden yolculuğa başlayabilir. 59 . kendi temsil ettikleri alanlarda doğmuş.

Katlarda. İlk odak noktası sekiz form ve merdivenler olan giriştir. Daha sonraları çalışmaların yapısı değiştikçe söz konusu çalışma talismanlarının kullanılış şartları da değişmiş ve yeni başlayan kimseler için de istendiği takdirde Pentigmlnon hazırlanmıştır. dört yana bakan. L. spiral şeklinde Saki. Çalışmalarda sıfır katından başlanıp. Jüpiter yerine kişinin ismi yazılır. B. Üstte gene kişi vardır (Şekilde A harfleri olan yerler).DİĞER KİMSELER İÇİN TRİAKMLNON Çalışma gurubunun genişletilmesi istendiği takdirde yeni üyeler için aşağıdaki Triakmlnon hazırlanır. dört küçük üçgen çizilir. I. N. harfleridir. A. Kblan kitabının alınışı sırasında girilmemiş yerlere de girilebilir. D. tam olarak bir dairenin üzerindeymiş gibi. saat yönünde yazılır. orantılı olarak. Bu durmda harfler S. O. Z. Bülent isimleri. Ozan. Arka yüze. K. hızlı bir geçişle ilerlenir.5 5 Bu Talisman bilgi olarak alınmakla birlikte kullanılmamıştır. tekrarlayan harfler atılarak. Ortaya. Yeni başlayan kimseler için asla Pentigmlnon hazırlanmamalıdır. 60 . Üçgenlerin ortasına merkezden başlayarak.

Buna göre. Nun harfleri ya da Tisan karşılıkları olan Naun. Elif.TRİAKMLNON’UN ÇEVRE SEMBOLLERİNDEKİ FARKLAR Triakmlnon üçgeninin çevresinde üç tane sembol vardır. Arap harflerinin tisan karşılıkları olan dört harfli guruplar olarak yazılabilir. dört şekilde yazılabilir. Bu durumda birbirlerini nötrleştirecekleri için etkisiz kalırlar. Birinci şekil yukardaki triakmlnon örneklerinde görülmektedir. İKİZ TALİSMANLAR Triakmlnon ve Pentigmlnon’un aynı gümüş levha üzerine sırt sırta yazılmaları mümkün değildir. İki talismanın aynı anda taşınabilmeleri için Saki tarafından yeni bir talisman dizayn edildi. üçgen yerine Balık sembolü ile yazılabilir. NAUN. saat aksi yönde. Tisan dili ve alfabesi bölümünde görüldüğü gibi. İkinci şekil olarak aynı şekillerin kullanılması fakat Alef’in balık şekli yerine üçgenle gösterilmesi de mümkündür. Arap harfler bir tek şekilde yazılır buna karşılık Tisan karşılıkları üç. Yeni dizayna göre Triakmlnon’un ortası aşağıdaki gibidir. Alef. Bunlar tepeden aşağıya. SİAN. her iki talisman da aynı. Sian’dır. Arapça. ALEF. Bunların hangisinin kullanıldığı önemli değildir. Şin. 61 . harfler Yukarda. Üçüncü şekil olarak. Farklılık ortadaki dairelerin içindeki ek sembollerde. Son olarak da aşağıdaki şekilde görülen sembollerle yazılmaları mümkündür. Tabii burada da Alef.

Pentigmlnon’daki değişiklikler ise şu şekildedir. En tepedeki daire içindeki üçgenin içinde BO sicili vardır. üçgenin üç yanındaki boşluklarda birer sembol vardır.Görüldüğü gibi. Yazılım sırası tepeden başlayarak. alttaki heksagram her ikisini toplar. Pentagramın çevresindeki beş boşluğa. beş sembol işlenir. sağdaki ters yıldız karanlık yanı ve karanlık güçleri anlatırken. Soldaki. daire içindeki düz yıldız aydınlık yanı ve aydınlık akımları. 62 . saat yönündedir.

bu elemental enerjilerin üzerlerinde fazla durulmamıştır. İkiz talismanlar. Bu hitabeler. Burada değil. Hitabeler yazılırken mutlaka üçer satır olarak yazılmalıdırlar. dört santim genişliğinde olan gümüş eşkenar dörtgenler üzerine anlaşılır şekilde oyulmaları imkansız gibidir. diğerinde O harfleri yazılıdır. Element ve kral isimleri haricinde tamamen birbirinin aynıdır. ancak Saki’nin çalıştığı Astral planda yapılabilir. Herne kadar çizimler burada görülüyorlarsa da sekiz santim yüksekliğinde.Sağ ve sol iki altta aynı şekil ve sicilin başaşağı şekli çizilmiştir. Bununlaberaber. Dolayısıyla talismanlar. İki yanda kalan üçgenlerin birinde B. hangisinin solda olacağı önemli değildir. Bunların hangisinin sağda. Saki dahil hiç kimseye pratik gelmediği için bir daha konuları geçmedi. 63 . elementlerin uyumlu oldukları işlerle ilgili talismanların altına ayrıca yazıldıkları takdirde işlerin daha çabuklaşabileceği söylenmiştir. Hitabeler. Elementin ismi Elemental kral ATEŞ Zielle Utas TOPRAK HAVA Akton Nirkon Kalios Naşat SU Kierra Kimer Dörtyön ve dört elemental kralın birer hitabesi de vardır. ELEMENTAL KRALLAR Tragna ekolünün geçirilişi sırasında dört yön ve dört elementle ilgili olarak dört elemental kraldan ya da dört elementin efendilerinden bahsedilmiştir.

ATEŞ Utas Kieles rites kante zielle Koine verga kintes zielle Utas karies lekon tigel Amen. 'Utas. mesela Ateş için. Bütün ateş varlıklarını. SU Kimer Kieles rites kante Kierra Koine verga kintes Kierra Kimer karies lekon tigel Amen. HAVA Naşat Kieles rites kante Nirkon Koine verga kintes Nirkon Naşat karies lekon tigel Amen. Bu da. Bu hitabelerin anlamı vardır. TOPRAK Kalios Kieles rites kante Akton Koine verga kintes Akton Kalios karies lekon tigel Amen. 64 . Amin' şeklinde tercüme edilebilir. ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl.

Adedi Arap 66 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Tanrı ve Şeytan.B. iki esmanın kombinesi ile yapılan zikirler oldukça iyi çalışmaktadır. Pozitif ve Negatif. zikirlerin güçlü oluşları da olabilir. Esmaların ait oldukları yıldızların veya başka bir ifade ile Astrolojik uyumlulukların Tragna ekolü ile pek bir ilgileri yoktur. kullanılan talismanlar Tragna talismanları ve ebced hesaplamaları Tragna ebcedidir.6 Aşağıdaki yorumlarda görülen adedler. Yorumu Bu bir anahtar kelimedir. yorumlar tamamen Tragna ekolüne aittir. Bilgi ve cehalet. Arap ve Tragna ebcedlerine göre ayrı çıkartılmıştır. Son olarak. Yani sadece esma İslamidir. Aydınlık ve Karanlık. Tragna zikirlerinden sonra İslami esmalarla yapılan maksatlı uygulamalar birara tamamen bırakıldı fakat İslami esmalarla yapılan çalışmalar zayıf değil. Kısa 65 . Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece sözlü olarak. 6 İslami esmalar özellikle benim tarafımdan bir çok yerde başarılı olarak kullanılmıştır. Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz. Özellikle bir. Bu başarının sebebi benim yıllarca süren çalışma ve şartlanmam olabileceği gibi. İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan. Aşağıda Esmaül Hüsna ve isimlerin nerelerde kullanılabilecekleri verilmiştir.ESMAÜL HÜSNA’NIN YORUMU Tragna zikir ve alfabesi alınana kadar bütün çalışmalarda İslami esmalar ve Arap ebcedi kullanılmıştı. aksine oldukça güçlüdür. . Anlamlar Arapça isimlerin tercümeleridir. Vefk. ALLAH Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir. Eğer kullanılıyorsa. Bunlar tamamen islami ekole göredir. Uygulama şekli tamamen Tragna ekolüdür.

Adedi Arap 170 Tragna 404 Yıldızı Jüpiter Anlamı Temiz olan. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Tek kullanılmaz. Yorumu Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak. Adedi Arap 298 Tragna 260 Yıldızı Güneş Anlamı Affedip. Ruhsal ve fiziksel şifa.ER RAHMAN Esmaül Hüsna'daki 2. merhamet eden. isimdir. EL KUDDÜS Esmaül Hüsna'daki 5. ER RAHİM Esmaül Hüsna'daki 3. Yorumu Rızk sağlamak. Yorumu Yardım sağlamak. manevi sıkıntılardan kurtarır. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. EL MELİK Esmaül Hüsna'daki 4. isimdir. İşlerin düzelmesi. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir. Bu esma da tek başına kullanılmaz. İnayeti her şeyi kapsayan. Adedi Arap 90 Tragna 90 Yıldızı Güneş Anlamı Evrenin sahibi ve hükümdarı. Diğer esmalarla birleştirilir. İnayet ve ihsanda bulunan. Medyumluğu geliştirmek. 66 . isimdir. Yorumu Kişiyi maddi. Hata ve eksikliği olmayan. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Adedi Arap 258 Tragna 159 Yıldızı Güneş Anlamı Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İsteklerin olması. isimdir. Ahlaken güçlenmek. Bolluk.

67 . Ruhsal şifa. Adedi Arap 145 Tragna 825 Yıldızı Jüpiter Anlamı Gözetici ve koruyucu.ES SELAM Esmaül Hüsna'daki 6. Zorluktan selamete çıkmak. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur. Rahata kavuşmak. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. isimdir. Kendisine sığınanlara aman veren. Adedi Arap 174 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Azaptan kurtaran. EL AZİZ Esmaül Hüsna'daki 9. Yorumu Rızk. EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna'daki 8. EL MÜMİN Esmaül Hüsna'daki 7. Yorumu Dini duygu ve anlayışı arttırmak. isimdir. Adedi Arap 94 Tragna 2008 Yıldızı Güneş Anlamı Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan. Başarı. Hiçbir şeyden zarar görmeyen. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz. isimdir. Kişinin manen rahatlaması. Adedi Arap 131 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Tehlikeden kurtaran. isimdir. İman ışığı uyandıran. Yorumu Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır. Yorumu Yücelticidir.

isimdir. Adedi Arap 371 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Yoktan yaratan. Adedi Arap 662 Tragna 756 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğünü herşeyde gösteren. 68 . sıkıntı veren konulardan kurtarır. Korunma. EL BARİ Esmaül Hüsna'daki 13. Yorumu Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. isimdir. Yorumu Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir. Her şeyi önceden belirleyen. Adedi Arap 206 Tragna 232 Yıldızı Mars Anlamı Emirlerine karşı gelinemeyen.. Yorumu Korunma. Güç ve iktidar kazanmak. kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir. Adedi Arap 214 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyi en uygun durumda yaratan. Herşeyde büyüklüğü görülen. EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna'daki 11. isimdir. isimdir. Kırıkları yenileyen. kişinin kendisi de farkında olmadan. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez.EL CEBBAR Esmaül Hüsna'daki 10. Yorumu Baskıları sona erdirip. EL HALİK Esmaül Hüsna'daki 12.

isimdir. Adedi Arap 14 Tragna 232 Yıldızı Venüs Anlamı Nimetleri karşılıksız ihsan eden. Adedi Arap 336 Tragna 1145 Yıldızı Ay Anlamı Şekil veren. Herhangi bir şeyi oluşturmak. isimdir. Yorumu Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Yorumu Rızk ve maddi çıkar sağlamak. isimdir. Adedi Arap 306 Tragna 272 Yıldızı Mars Anlamı Her istediğini yapmaya gücü yeten. Kadınların kolay doğum yapması. kulun günahlarını unutturan. istemediği hislerden kurtulması. Kendisine.EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna'daki 14. 69 . Hükümlerinde galip ve hakim olan. Yorumu Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek. EL KAHHAR Esmaül Hüsna'daki 16. EL VEHHAB Esmaül Hüsna'daki 17. Adedi Arap 1281 Tragna 256 Yıldızı Venüs Anlamı Affı sınırsız olan. Yorumu Sanat ve meslekte başarı. isimdir. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. EL GAFFAR Esmaül Hüsna'daki 15. Kişinin kendisini disipline edip. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.

EL FETTAH Esmaül Hüsna'daki 19. Daraltan. Yorumu Rızk. Yorumu Bu esmanın. Adedi Arap 308 Tragna 6152 Yıldızı Venüs Anlamı İhtiyaç duyulan her şeyi veren. isimdir. Dünyasal menfaat ve bolluk.ER REZZAK Esmaül Hüsna'daki 18. Zorlukları çözen. Adedi Arap 903 Tragna 1524 Yıldızı Jüpiter Anlamı Sıkan. EL ALİM Esmaül Hüsna'daki 20. Adedi Arap 150 Tragna 38 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan. isimdir. EL KAABIZ Esmaül Hüsna'daki 21. Yorumu İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek. çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür. isimdir. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Para kazanmak. 70 . isimdir. Yorumu Rızk sağlamak. Adedi Arap 489 Tragna 480 Yıldızı Merkür Anlamı Kapıları açan.

İktidar sahibi olmak. Dereceleri arttıran. EL HAFID Esmaül Hüsna'daki 23.EL BASIT Esmaül Hüsna'daki 22. "Muidül Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur. Yok etmek. Adedi Arap 117 Tragna 1065 Yıldızı Güneş Anlamı İzzet veren. ER RAFİ Esmaül Hüsna'daki 24. hastalığa. 71 . isimdir. cehle dönüştüren. Genişleten. EL MUİZ Esmaül Hüsna'daki 25. (Başka bir ifadeyle Her şeyi pozitife dönüştüren). Ruhsal güzellik ve rahatlık. İş bozmak. (Başka bir anlatımla Her şeyi negatif hale sokan). isimdir. Adedi Arap 72 Tragna 309 Yıldızı Venüs Anlamı Açan. Adedi Arap 1481 Tragna 39 Yıldızı Güneş Anlamı Alçaltan. isimdir. yokluğa. Yorumu Kişiye lanet. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar. Yorumu İtibar ve şeref kazanmak. Yorumu Güç ve itibar kazanmak. isimdir. Yorumu Ruhsal şifa. kaldıran. Adedi Arap 351 Tragna 64 Yıldızı Güneş Anlamı Yükseltip. Şereflendiren.

İktidar ve şerefi alan. Adedi Arap 770 Tragna 1614 Yıldızı Mars Anlamı Kötü ve sefil eden. Adedi Arap 302 Tragna 255 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyi gören. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Adedi Arap 68 Tragna 96 Yıldızı Güneş Anlamı Hakkı yerine getiren. cinsel baştan çıkartmalar. Yorumu Yardım etmek. ES SEMİ Esmaül Hüsna'daki 27. isimdir. 72 . Sıkıntı çektiren. isimdir. sevgi. Aşk. EL HAKEM Esmaül Hüsna'daki 29. EL BASİR Esmaül Hüsna'daki 28 . Yorumu Kişinin zihninin açılması. Süründüren. Hakla hükmeden. Yorumu İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Ölüm. Adedi Arap 80 Tragna 92 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi duyan. Düşmana üstün gelmek. isimdir. Daha az oranda da kulak medyumluğu.EL MÜZİL Esmaül Hüsna'daki 26. Yorumu Kahır. Mahkemeler. isimdir.

Cin. isimdir. Adedi Arap 129 Tragna 150 Yıldızı Venüs Anlamı Her şeyin bütün inceliğini bilen. isimdir. başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Adedi Arap 104 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız adaletli. kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır. Yorumu Bu esma. En ince şeyleri yaratan. isimdir. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez. Sevgi ve beğeni kazanmak. kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur. 73 . kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade. EL LATİF Esmaül Hüsna'daki 31. Şifa. klasik yorumlarda görülebileceği gibi. EL HABİR Esmaül Hüsna'daki 32.EL ADİL Esmaül Hüsna'daki 30. diğer esmalarla birleştirilerek. Yorumu Dileklerin olması. Adedi Arap 812 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin gizli yanını bilen. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara. Yorumu Bu esmanın. ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Astral kontaklar kurmak.

Adedi Arap 1020 Tragna 1028 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklüğü sınırsız olan.EL HALİM Esmaül Hüsna'daki 33. Yorumu Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır. isimdir. Yorumu Gaffar ismi ile aynıdir. Adedi Arap 88 Tragna 99 Yıldızı Satürn Anlamı Affı ve bilimi sınırsız olan. EL AZİM Esmaül Hüsna'daki 34. Adedi Arap 1286 Tragna 216 Yıldızı Güneş Anlamı Suç ve günahları unutturup. isimdir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır. Yorumu Rızk ve şans. Samed ismiyle aynı. bağışlayan. isimdir. EL GAFUR Esmaül Hüsna'daki 35. 74 . isimdir. Yorumu Kişinin sabrını yükseltmek. Adedi Arap 526 Tragna 219 Yıldızı Güneş Anlamı Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren. EŞ ŞEKÜR Esmaül Hüsna'daki 36.

ulaştıran. Adedi Arap 232 Tragna 183 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen. EL MUKİT Esmaül Hüsna'daki 40. Adedi Arap 998 Tragna 3033 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyi saklayan.EL ALİ Esmaül Hüsna'daki 37. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. Kaza ve beladan koruyan. isimdir. EL HAFİZ Esmaül Hüsna'daki 39. Adedi Arap 110 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan. Yorumu Saygı ve itibar kazanmak. 75 . Yorumu Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. EL KEBİR Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir. Yorumu Koruma ve korunma. isimdir. isimdir. Adedi Arap 550 Tragna 306 Yıldızı Güneş Anlamı Rızkları verip. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.

ululuğu büyük olan. isimdir. Hafızayı güçlendirmek. isimdir. Adedi Arap 80 Tragna 120 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin hesabını tutan. azameti. isimdir. Manyetik güç kazanmak. Yorumu Parayla ilgili işlerde kullanılır. EL KERİM Esmaül Hüsna'daki 43. EL CELİL Esmaül Hüsna'daki 42. Adedi Arap 270 Tragna 165 Yıldızı Venüs Anlamı Keremi sınırsız derecede bol olan. korunma. 76 . Başka birisi adına çalışılamaz. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir. Yorumu Güçlü olmak. Yorumu Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Adedi Arap 312 Tragna 105 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan. ER RAKİB Esmaül Hüsna'daki 44. İnsanlar üzerinde etki sağlamak. Adedi Arap 73 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Şanı. Yorumu Koruma.EL HASİB Esmaül Hüsna'daki 41. Mistik anlayışı arttırabilmek. isimdir.

isimdir. isimdir. 77 . Ahlaki değerlerde güçlenme. EL VASİ Esmaül Hüsna'daki 46. Cinsel baştan çıkartmalar. Bir insana hakim olmayı da sağlar. Bolluk. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır.EL MÜCİB Esmaül Hüsna'daki 45. Adedi Arap 78 Tragna 96 Yıldızı Venüs Anlamı Emir ve işleri hikmetli olan. EL VEDUD Esmaül Hüsna'daki 48. isimdir. Adedi Arap 20 Tragna 192 Yıldızı Ay Anlamı Sevilip. Adedi Arap 55 Tragna 93 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. Sevgi. Rızk. Yorumu Sağlık. Eğer kötü amaçlarla. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Adedi Arap 137 Tragna 148 Yıldızı Ay Anlamı Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan. Aşk. EL HAKİM Esmaül Hüsna'daki 47. Yorumu Barıştırma. hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar. Yorumu İnsanı yönetici konumlara getirir. dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan. Yorumu Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir. Bunu. isimdir.

Yorumu İtibar kazanmak. 78 . Yorumu İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak. isimdir. EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna'daki 51. parlaklığı yüce olan. isimdir. isimdir. şerefi. Yorumu Rızk sağlamak. Adedi Arap 319 Tragna 32 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan. isimdir. Otorite ve ikdidar kazanmak. Ölüleri dirilten. Adedi Arap 57 Tragna 63 Yıldızı Venüs Anlamı Şanı. EL VEKİL Esmaül Hüsna'daki 53.EL MECİD Esmaül Hüsna'daki 49. Adedi Arap 108 Tragna 28 Yıldızı Güneş Anlamı Varlığı değişmeden duran. isimdir. Yorumu Yalandan korunma. EL HAK Esmaül Hüsna'daki 52. Medyumluğu geliştirmek. EL BAİS Esmaül Hüsna'daki 50. Adedi Arap 573 Tragna 70 Yıldızı Güneş Anlamı Sebep olan. Adedi Arap 66 Tragna 180 Yıldızı Venüs Anlamı Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan. Yorumu Alacağını kurtarmak.

Anlamı Tek öğülüp. Yorumu Şifa ve dayanıklılık. Güçlü olan. 79 . EL VELİ Esmaül Hüsna'daki 56. Şifa. Adedi Arap 46 Tragna 102 Yıldızı Satürn Anlamı Şefkat ve iyilik gösteren. EL METİN Esmaül Hüsna'daki 55. Sosyal seviyede. Adedi Arap 116 Tragna 96 Yıldızı Mars Anlamı Yenilmeyen. isimdir. Diğer esmalar için güçlendiricidir.EL KAVİ Esmaül Hüsna'daki 54. Yorumu Vücut direnci sağlar. isimdir. Yorumu Kişiyi yüceltmek. Şifa ve şifacılık. Yorumu Hikmet sahibi olmak. meslekte ve Astral katlarda yükselmek. hamdedilecek olan. isimdir. EL HAMİD Esmaül Hüsna'daki 57. Adedi Arap 500 Tragna 213 Yıldızı Venüs Anlamı Çok sağlam olan. isimdir. Adedi Arap 66 Tragna 66 Yıldızı Jüpiter.

Adedi Arap 148 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyin sayısını bilen. Adedi Arap 68 Tragna 258 Yıldızı Venüs Anlamı Dirilten. EL MÜMİT Esmaül Hüsna'daki 62. Ölüm. Yorumu Başarı kazanmak. 80 . Yorumu Şifa ve Şifacılık. isimdir. mahveden. Yorumu Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.EL MUHSİ Esmaül Hüsna'daki 58. Adedi Arap 490 Tragna 324 Yıldızı Mars Anlamı Öldüren. isimdir. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur. Yorumu Zeka kazanmak. Yorumu Kahır. isimdir. Can veren. EL MUHYİ Esmaül Hüsna'daki 61. Adedi Arap 57 Tragna 96 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi ilk başta. EL MUİD Esmaül Hüsna'daki 60. isimdir. isimdir. EL MÜBDİ Esmaül Hüsna'daki 59. örneksiz olarak yaratan. Ölümü meydana getiren. Adedi Arap 124 Tragna 60 Yıldızı Satürn Anlamı Yok ettikten sonra tekrar dirilten.

isimdir. Adedi Arap 18 Tragna 615 Yıldızı Güneş Anlamı Diriliği sınırsız olup. isimdir. isimdir. Yorumu Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek. Beğeni ve saygınlık kazanmak. isimdir. başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.EL HAYY Esmaül Hüsna'daki 63. istediği anda bulan. EL MACİD Esmaül Hüsna'daki 66. Adedi Arap 14 Tragna 147 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini. Adedi Arap 48 Tragna 57 Yıldızı Venüs Anlamı Parlaklığı büyük. Yorumu Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi. herşeye hayat veren. Yorumu Medyumluğun geliştirilmesi. EL VACİD Esmaül Hüsna'daki 65. EL KAYYUM Esmaül Hüsna'daki 64. 81 . Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. Adedi Arap 150 Tragna 760 Yıldızı Jüpiter Anlamı Varlığıyla evreni ayakta tutan. Yorumu Kişinin. cömertliği sonsuz olan.

Izdırapları gideren. Benzeri ve ortağı olmayan. Adedi Arap 134 Tragna 144 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. saygınlık ve iktidar kazanmak. EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna'daki 70. isimdir. Kişinin. Yorumu Güç ve kuvvet kazanmak. EL KAADİR Esmaül Hüsna'daki 69. Bilim ve sanatta başarı. isimdir. Yorumu Rızk. Adedi Arap 63 Tragna 364 Yıldızı Mars Anlamı Tek olan. Adedi Arap 744 Tragna 635 Yıldızı Güneş Anlamı Her varlığı kendi gücü altında tutan. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur. ES SAMED Esmaül Hüsna'daki 68. Adedi Arap 305 Tragna 108 Yıldızı Güneş Anlamı Her istediğini yapabilen. isimdir. Yorumu Başarı. Yorumu Şans açılması. isimdir. Şifa. Düşmandan korunmak. 82 .EL VAHİDÜLAHAD Esmaül Hüsna'daki 67. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır. eşini kendisine bağlaması. Rızk.

Yorumu Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Adedi Arap 37 Tragna 288 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin evveli. dağıtarak ayırır. Yorumu İstenen bir kimseyi. birilerinin. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir. Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. isimdir. Adedi Arap 184 Tragna 295 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini öne alan. İleriye geçiren. Yorumu Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır. aşırı şeyler yaptırıp. bir yerden çıkmalarını da sağlar. 83 . Kişileri.EL MUKADDİM Esmaül Hüsna'daki 71. Bu esma ayrıca. Adedi Arap 847 Tragna 348 Yıldızı Satürn Anlamı Geri bırakan. EL EVVEL Esmaül Hüsna'daki 73. EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna'daki 72. isimdir. Geciktiren. isimdir.

isimdir. kırmızı kalemle çalışılmalıdır. İstihare.EL AHİR Esmaül Hüsna'daki 74. isimdir. EL VALİ Esmaül Hüsna'daki 77. İşinde terfii etmek. gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine. Adedi Arap 801 Tragna 66 Yıldızı Mars Anlamı Sonsuz. EL BATIN Esmaül Hüsna'daki 76. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Adedi Arap 62 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Gizli. Zafer kazanmak. isimdir. Yorumu Güç arttırmak. Adedi Arap 47 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Evreni tek başına idare eden. Güçlenmek. Yorumu Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler. EZ ZAHİR Esmaül Hüsna'daki 75. Yorumu Sezgi. yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek. 84 . Adedi Arap 1106 Tragna 1674 Yıldızı Satürn Anlamı Her yerde görülen ve her yere tecelli eden. görünmez olan. isimdir. Kırmızı zemin üzerine. Yorumu Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz.

Adedi Arap 202 Tragna 312 Yıldızı Venüs Anlamı İyilik ve ihsanı sınırsız olan. 85 . isimdir.EL MÜTEAL Esmaül Hüsna'daki 78. isimdir. Acizlerin intikamını alan. isimdir. Adedi Arap 630 Tragna 550 Yıldızı Mars Anlamı Ceza veren. Adedi Arap 551 Tragna 207 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyden üstün ve münezzeh olan. isimdir. Adedi Arap 409 Tragna 644 Yıldızı Jüpiter Anlamı Tövbeleri kabul eden. EL BERR Esmaül Hüsna'daki 79. Yorumu Ahlak temizliği ve korunma. ET TEVVAB Esmaül Hüsna'daki 80. Yorumu Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır. EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna'daki 81. Yorumu Ahlak ve rızk kazanmak. Yorumu Zafer kazanmak. Hoşgörülü olan.

ER RAUF Esmaül Hüsna'daki 83. Kahır ve hemen hemen herşey. isimdir. Yorumu Mülk edinmek. Yorumu Aşk. Şefkat ve merhamet eden. Bir anlamda. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Yorumu Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Sevgi. EL MALİKELMÜLK Esmaül Hüsna'daki 84. 86 . ZÜLCELALİVELİKRAM Esmaül Hüsna'daki 85. isimdir.EL AFÜVV Esmaül Hüsna'daki 82. isimdir. Yorumu Aşk. Adedi Arap 387 Tragna 64 Yıldızı Satürn Anlamı Acıyan. Adedi Arap 1100 Tragna 6434 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklük ve kerem sahibi. Adedi Arap 165 Tragna 444 Yıldızı Güneş Anlamı Suçları affeden. Cinsel baştan çıkartmalar. saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür. Adedi Arap 212 Tragna 56 Yıldızı Merkür Anlamı Mülkün ebedi sahibi. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. isimdir.

isimdir. EL MUGNİ Esmaül Hüsna'daki 89. EL GANİ Esmaül Hüsna'daki 88. Adedi Arap 1100 Tragna 135 Yıldızı Venüs Anlamı İstediğini. çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir. isimdir. istediği kadar zengin eden. Adedi Arap 1060 Tragna 34 Yıldızı Güneş Anlamı Zenginliği sınırsız olan. Adedi Arap 114 Tragna 30 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstediğini. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. Adedi Arap 209 Tragna 528 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan. isimdir. Toprak ve hasat bereketi. istediği an ve yerde toplayan. Klasik yorumlarda görülen. istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir. 87 .EL MUKSİT Esmaül Hüsna'daki 86. EL CAMİ Esmaül Hüsna'daki 87. isimdir. Bu esmanın kullanım niyetine göre. Yorumu Rızkı çoğaltan. Yorumu Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Yorumu Rızk ve parayı bereketlendirmek.

Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami. Adedi Arap 1001 Tragna 206 Yıldızı Mars Anlamı Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. isimdir. isimdir. Yorumu Kişiyi yüceltir ve arıtır. Düşmandan kurtuluş. İstenen kimseye kabus göstermek. Yorumu İş konularında yükseltici olarak kullanılır. Korunma. Yorumu Engel olmak. EN NAFİ Esmaül Hüsna'daki 92. Adedi Arap 256 Tragna 150 Yıldızı Jüpiter Anlamı Evreni. Akıl ve idrak veren. şeklinde kullanılır. Sıkıntı vermek. İstenen. istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. daha doğrusu. Başka esmalarla birleştirilerek ölüm. isimdir. varlığıyla aydınlatan. EN NUR Esmaül Hüsna'daki 93. Adedi Arap 201 Tragna 34 Yıldızı Satürn Anlamı Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan. Adedi Arap 161 Tragna 48 Yıldızı Satürn Anlamı Engel olan. 88 . ED DARR Esmaül Hüsna'daki 91.EL MANİ Esmaül Hüsna'daki 90. isimdir. Yorumu Kahır.

EL HADİ Esmaül Hüsna'daki 94. isimdir. EL BEDİİ Esmaül Hüsna'daki 95. Terfi. Yorumu Barıştırma. Adedi Arap 707 Tragna 387 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin sahibi. isimdir. Devam edecek olan. EL VARİS Esmaül Hüsna'daki 97. Yorumu Sağlık kazanmak. Yorumu Kendine ait olanı almak. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz kullanılır. Adedi Arap 20 Tragna 20 Yıldızı Güneş Anlamı Yön veren. Adedi Arap 86 Tragna 42 Yıldızı Jüpiter Anlamı Alemleri yoktan yaratan. Dileklerin yerine gelip. sürekli olmaları. Yorumu İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. EL BAKİ Esmaül Hüsna'daki 96. isimdir. 89 . isimdir. Ufak konularda kullanılır. Adedi Arap 113 Tragna 18 Yıldızı Güneş Anlamı Sonsuz olan.

Yorumu Ahlak güzelliği. dünyasal arzular için çok zor ulaşılan bir vibrasyon seviyesinde olabilir. Esmaül hüsna'nın hemen hemen her insani arzuya uyan. Adedi Arap 514 Tragna 195 Yıldızı Güneş Anlamı Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp. kullanım yerleri verilmiştir. isimdir. Sadece o esma. Bu yüzden sadece. Bunun sebebi o esmanın güçsüz olması değildir. Yorumu Sabır ve sabırdan gelen başarı. Adedi Arap 298 Tragna 291 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız sabrı olan. yukardaki listede zayıf olarak belirtilen esmaları değil. sona ulaştıran. Herhangi bir esma. Ya da fizik plandaki olaylardan çok. ESMALARIN SEÇİLMESİ VE HESAPLANIŞI Yukarda. isimdir. ES SABUR Esmaül Hüsna'daki 99.ER REŞİD Esmaül Hüsna'daki 98. istenen işe tam olarak cavap verse bile. bazıları dünyasal isteklerle kullanılınca fazla cevap vermeyebilirler. Astral alemle ve manevi konularla daha uyumludur. üçlü kombinasyonlar halinde kullanmak daha verimlidir. esmaları tek tek kulanmak yerine ikili. hemen hemen hepsini bazı güçlendirici esmalarla birlikte kullanmak gerekir. Her esma yeteri kadar güce sahip olmakla bilikte. Ayrıca. 90 .

Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri. Cebbar. yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Çabuklaştırıcı olması için. kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. Ayırıcı olarak da. sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım. Güçlendirici esmalar sırasıyla. Ali. bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Camii" şeklinde olur. Mukaddim. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. Vasi. Cami ve Mani'dir. isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur. Dikkat edilmesi gereken şey. Musavvir.GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR Güçlendirici esmalar da. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar. fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. Aşk için Vedud. Aziz. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur. birleşme ve aşk için camii isimlerini seçelim. eğer iki esma kullanılıyorsa başa. Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman. Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. sert ve kavgalı bir ayrılık olması için. Fettah. Kahhar. Kahhar esmalarını seçeriz. Evvel. Evvel. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar. yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler. Bununla beraber seçilebilecek olan herhangi bir söz. güçlendirici esmalar 91 . Kaabız. üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir. Kavi. Bu esmalar kendi başarına. Ancak bunları tam olarak kavrayıp. Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine. güçlendirici olarak seçilen esmanın. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim. Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır.

esmanın değerine eklenir. Ancak. Sayılarda önemli olan. iki esma kullanıldığı için önce esmaların tutarı iki ile çarpılır. Üç esma olduğu için üçle çarpılır. İstenen kişi ya da kişilerin isimleri de ayrı ayrı bulunup. Bu şekilde çalışmalarda yapılacak zikir adedi ortaya çıkar. Mesela Latif esmasının ebced tutarı: (Lam = 30) + (Tı = 9) + (Ye = 10) + (Fe = 80) = 129'dur. Eğer birden fazla esma kullanılıyorsa iş değişir. 92 .Bu adede istenen kimsenin isminin adedi eklenmeden önce. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. zikrin sayısıdır. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir. 747 olur.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. YA VedudÜL KaviÜL Cami. istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur. isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da Ya ve Ül sözlerinin tutarları da adede eklenir. mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa. Mesela isteyen kimsenin adedi 86. yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. Burada söylenecek söz. Ya ve iki kere tekrerlanan Ül sözleri hesaplanmamıştır. Çünkü basit sözlerin. ESMALARIN HESAPLANIŞI Esmalar bu kitapta verilen Ebced tablosuna göre toplanıp. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. Bir esma tek olarak kullanılırken bu şekilde toplanır. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri. 11 ve Ül. Ya. (Kahhar = 306) + (Ali = 110) = 416 adedi bulunur. 832 olur. Bununla beraber Ya ve ül sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine bağlıdır. (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur. Eğer üç esma kullanılıyorsa. Bu sayıya istenen kimsenin isminin adedi eklenir. adetleri bulunur. Mesela Bir insanı alçaltmak için "Kahharül Ali" zikri yapılacaksa. bunun yapılıp.kadar etkili değildir. 31 değerindedirler.

kombine edilmelidir. Bazı sözlerin anlamları oldukça kötü gibi görünebilir fakat her şey bir bütünün parçası ve tanrıdan gelmiş olduğuna göre gücün bu vasıflarını çağırabilmek için bunları tanrı sıfatı olarak kabul etmekte hiç bir sakınca yoktur. Bu durumda esmaların anlamlarına göre. Bunlar hiç bir özellikleri olmayan sıradan kelimeler olmalarına rağmen Arapça olan esmalarla fonetik uyumları vardır ve zikir içinde. tanrı sıfatı olarak kabul edilirler. Esmaül hüsna ile kombine edilerek kullanılması mümkündür. gerçekleştirilmesi istenen duruma göre seçilip. isteğe uygun olan bir iki tanesi seçilip. Sıfat Baştan çıkatıcı Çıldırtıcı Hızlandırıcı Öldürücü Şehvet verici Teşvik edici Sevindirici Zina ettirici Düzeltici Taşıyıcı Getirici Arapçası Mudıll Mücennin Musri Kıtal (Katil) Müşhi Müşevvik Musirr Muzni Musallih (Musahhih) Hamil (Hammal) Muzhib Arap ebcedi ile adedi 870 143 370 531 531 355 446 300 800 168 146 79 79 747 93 . ÇALIŞMALARDA KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN BAZI ARAPÇA KELİMELER Aşağıdaki Arapça sözlerin.ESMALARIN YORUM DIŞI KULLANIMI Yukarda bütün esmaların yorumları yani kullanım yerleri görülmektedir fakat istenen bir iş için bu yorumların hiç biri uygun olmayabilir.

Altıncı kat girişinde bir defada verilmişlerdir. Ayrıca bu sözler esmalarla birleştirildiği zaman iki esmanın arasında olmalı ve güçlendirici olarak düşünülmelidir. Kişileri seksüel açıdan birleştirmek Aynı cinsten kişileri seksüel açıdan birleştirmek (Homoseksüelite) Kurtan Sante Kurtan Signa 94 . Bu zikirlerin bazıları aşağıda. günde 24000 yerine altı günde 24000 tamamlanır. gereken her türlü yazılım ve hesaplamalar Tragna alfabesi ve ebcedi ile olmalıdır. Mesela. Her birisinin kullanılacağı talisman şekli daha ilerki sayfalardadır. Esmaül hüsna’daki isimlerle birleştirilerek de kullanılabilirler.Kazandıran (Müci) Muksib 53 122 Bu sözlerin hiç bir geleneksel değerleri yoktur ve vibrasyonel olarak da enerjileri düşüktür. katların anlatımı sırasında görülecektir. Aynı sözleri İblis 103 ve Şeytan 370 isimleriyle kullanmak da mümkündür. Ayrıca özellikle ileri katlarda her değişik uygulama için ayrı bir zikir verilmişitr. toplam altı gün çalışılacaksa ve adet 24000 olmuşsa. yaplacak operasyonlara göre tasnif edilmiştir. Direk olarak bir Astral dilden geldikleri için etkileri dolaysız ve çok yüksektir. çalışma günü sayısına bölünür. Kullanıldıkları zaman Tragna ya da Arap ebcedi ile alınan değerleri ikiyle çarpılmalı ve toplama öyle eklenmeli. Tabii bütün Tragna zikirleri bunlar değildir. Bu durumda adet. Altıncı kat Tragna zikirleri aşağıdadır. Her durumda. Bu zikirler. Gene aynı şekilde İblis ve Şeytan isimleri de Esmaül Hüsna’daki isimlerle birlikte iki esmanın arasında kullanılabilir. bu sayı altıya bölünür. Hesaplamalardan çıkan adetler çok yüksek olabilir. Bunlar da sırası geldikçe. TRAGNA ZİKİRLERİ Tragna zikirleri altıncı kattan itibaren Arapça zikir ve esmaların yerine kullanılmıştır.

Seksüel baştan çıkartmalar Cakiren Signa Kişiyi köleleştirmek Rüyaya olumlu girmek Rüyaya olumsuz girmek Yolcunun. Kslan Kryos Zakiro Okiola Zakiro Okiola Arkiden Zakiro Yakın mesafede olan kimseyi getirmek Tiaken + İstenen kişinin adı. kişiyi kendisi için seksüel olarak baştan çıkartması Kişiyi uzaklaştırmak İpnoz ve telkin için Alacağını kurtarmak Saygı uyandırmak Korku uyandırmak Seks gücünü bağlamak Tunkar Ardien + Kişi Tarken Makilo Tarken Kikran Kurtan + Yolcunun ismi Karien Dekalont Aitun Kuryan Ditar Tikaren Harkium Kurrersa Zantikor Kirtas Mimkar Nurdak 95 .Uzakta bulunan birisini getirmek Sıkıntı vermek Olumlu olarak telapatik etki yapmak Korkutucu telepatik etki İki ya da daha çok kimseyi ayırmak Takiren Segnil + kişinin ismi.

çıkartmak Aynı cinsten kişileri.Fizik beden olarak güçlenmek Hastalık. vermek Kişiyi gömmek Obsede ettirtmek Öldürmek Antite çağırmak Antite kovmak (Exorsism) Kişinin işini bozmak Para gelmesi İşi güçlendirmek Şifa ya da şifa vermek Büyü bozmak Büyüden korunmak Yolculuğa ya da bir işe mami olmak Nazar vs. seks amaçlı olmadan. normal birleştirmek Zikomen Tukiales Kintares Kortila Krikto Kitan Krikon Talanes Krikon Kalteris İden İdor Kuelas İdor Kirra Kueri Sintar İnnes Zikor Epikore Rantum Entares Partium Zikeyon Kuanteris Kuisteros Tantaris Kimeron Aklies Zyrkon (Zirkon) Kikran Kabriel Tarken Kazidel İkren Signa 96 . felç vs. için Kişiyi işten kovdurmak Kişiyi bir yerden def etmek.

herhangi bir kimseyi bulunulan yerden anında kovalamak Şans açılması Evlilik sağlamak İkren Sante Tunkar + Kişi ismi.Farklı cinsiyetteki kişileri. vizyon. vs İmtihanda başarılı olmak Sıkıntıdan kurtulmak Telepatik olarak. seks amaçlı olmadan. normal birleştirmek Kişi üzerinde hakimiyet Medyumluk. Kudahel Zantes Kutuier Kipros Kuerro Cimnaz Kanteris Argimen Ksento Kudit Manes Likan Kinter 97 .

sağ el üstte.EL HARAKETLERİ Bu bölümdeki el ve kollarla yapılan jestler özel bir amaca yönelik operasyonlardan çok. Ellerin kenetlenişi bozulmadan. Her iki pozda da kısa bir süre konsantre olup. nefes ayarlanır. Aşırı fiziksel yorgunluk durumlarında da kısa bir meditasyon ile enerji toplamak için kullanılabilir. sol altta olmak üzere parmaklardan kenetlenmiştir ( Şekil 1 ve 1 . Bu haraketlerin ilk onaltısı özel bir çalışmada alınmış. meditasyon türü çalışmalarda ya da bilgi almaya yönelik eğitim çalışmalarında kullanılır. kollar dümdüz.a ). Suntar tarafından gösterilmiştir. devamı ise altıncı katta. beklenir. Her iki diz de yere yapışıktır. Eller. ve zemine doksan derece dik olarak kaldırılır ( Şekil 2 ). İlk olarak bağdaş kurmuş olarak ya da başka bir ifade ile Lotüs oturuşunda oturulur. bacakların üzerinde (Kucakta. kasıkların önünde). 98 .

Bu konumda da yirmi. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 4 ). Haraket. 99 . Bu süreden sonra. yirmibeş saniye kadar beklenir. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. el pozu bozulmadan. avuç içleri yukarıya. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. ilk başlangıç konumuna indirilir. Eller omuz yüksekliğinde. Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir.Eller tekrar kucağa. Burada kısa bir süre durulur ( Şekil 3 ). sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 5 ). sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 6 ).

Kollar. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 10 ). Bu süreden sonra. avuç içleri yukarıya. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır ( Şekil 7 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 9 ). sağ dışta. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır (Şekil 8 ). sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. el pozu bozulmadan. Eller omuz yüksekliğinde. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. Haraket. Bu konumda da yirmi. yirmibeş saniye kadar beklenir.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. 100 .

Bu süreden sonra. Bu konumda da yirmi. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 14 ). sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 11 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. Eller omuz yüksekliğinde. Haraket. Kollar. yirmibeş saniye kadar beklenir. sağ dışta. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. 101 . Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 12 ). sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 13 ). el pozu bozulmadan. avuç içleri yukarıya.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir.

Kollar. 9. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 15 ).a’daki poz bozulmadan göğüsün. 5. Burada da kısa bir süre durulur ( Şekil 17 ). sağ dışta. 14. En sonunda eller ilk başlangıç konum ve pozuna indirilir. 7’nin ve tariflerinin üç defa aynen tekrarlandığı görülür.11 ve Şekil 12. Eller. Burada da bir süre durulur ( Şekil 16 ). Yani Şekil 8. Ön kollar yere paraleldir. 6. Şekil 1 .Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. Buraya kadar olan haraketlere dikkat edilirse. 4 ve 7 arasındaki aynı haraketler üç defa tekrarlanır. solar plexüs’ün önüne yükseltilir. 102 . Şekil 4. 15 aynı seridir. 13. 10.

Bu durumda iki el arasında. kollar vücudun önüne getirilir. ya da bu ısı ve enerjiyi. Dirsek kırıklık derecesi bozulmaz. İki avuç içi birbirini görür durumdadır ve eller arasında yaklaşık bir karış kadar aralık vardır ( Şekil 19 ). Parmak uçları yukarı bakar. Burada da sanki iki yandaki. Omuzlar eksen olarak kullanılarak. karıncalanma vs’yi hissedene kadar beklenir ve iki avuç bir birine yaklaştırılıp. iki duvar itilirmiş gibi davranılır ( Şekil 18 ). 103 .Dirsekler oynatılmadan kollar yanlara açılır. Dirsekler doksan derece kırıktır. bir ısı ve enerji akımı meydana gelene kadar. Avuç içleri yanlara bakar. temas ettirilir ( Şekil 20 ).

eller omuz yüksekliğinde kalacak kadar aşağıya çekilir. Her zamanki beklemeden sonra iki kol.Burada da bir süre. bileklerden dışa çevrilir ve bilekler dışa doğru kırılır ( Şekil 23 ). yirmi saniye kadar beklenir. nefes ayarlanır. Böylece ellerle bir üçgen çizilmiş olunur ( Şekil 22 ). Parmak uçları yukarıya doğru ve bilekler içe doğru kırkbeş derece kırıktır. Kollarda haraket yoktur. Avuçlar birbirinden ayrılmadan. parmak uçları yukarıya doğru olarak kollar dimdik. 104 . Avuç içleri kafaya bakar. Eller. yukarıya uzatılır ( Şekil 21 ).

konsantre olmak gereklidir. Bu şekilde Astral enerji toplanmış ve ek olarak da çevreye bir enerji piramiti kurulmuş olunur.İki el. Haraket serisi bu kadardır. Haraketler yapılırken. her haraket arasında en az yirmi saniye bekleyip. 105 . Elllerin çevrede meydana getirdiği enerji akımını görmek lazımdır. üçgenin devamı olarak dümdüz aşağıya iner ve avuç içleri yere yapışır ( Şekil 24 ).

Enerji bir defa uyarılınca veya talismana eklenince talisman şarj edilmiş olur ve Evren yasalarının prensipleriyle işler. Bu yüzden Talismanik maji. Eski Yunancadan geldiğini iddia eden kaynaklar da vardır. Tragna ekolü talismanları Batılı talismanlardan oldukça farklıdır. majisyenin onu isteme sebebine bağlıdır. kendi kendisini şarj eden bir bataryaya benzediği iddia edilir. pozitif yolla çalışırken. Aslında Tragna ekolünde Talisman diye bir deyim yoktur. kendi amaçlarını meydana getirebilecek olan güçleri çekip. Talisman. onu gereken planeter angelic güçlerle techiz eder. Amuletum'dan gelir fakat kökeni bilinmez. Talisman kullanıldıkça daha fazla enerji çekip kendi bünyesine katarak fonksiyonunu devam ettirir. Enerjinin gerçek karakteri. Hazırlanma zamanı. Amulet'e en iyi örnek olarak halk arasında çok yaygın olan nazar boncuklarını gösterebiliriz. Amulet daha pasif fonksiyonlara sahiptir. Sözün. şeklindeki talismanları ifade eder. en azından genel kültür olsun diye batı talismanları hakkında da bazı şeyler bilimnesi gereklidir. Bu isim bilinen bir şey olduğu için tarafımızdan kullanılmıştır. 106 . Amulet. Gerçek bir majikal talismanın. aynı zamanda Amuletik maji olarak da kabul edilebilir. Tisan Ekolünde Amulet karşılığı bir şey yoktur. BATILI TALİSMAN VE AMULETLER Batıda kullanılan Talisman kelimesi Arapça Tılsım sözünden çekilmiştir. istenmeyen kötü etkileri daha onlar ilerlemeden etkisiz bırakır.TALİSMANİK MAJİ Tragna ekolünde Talisman sözü bilinen madalyon vs. Amulet Latince. Bununla beraber sağlığı koruyan bir Amulet ve hastalandıktan sonra sağlığı düzelten bir Talisman hemen hemen aynı fonksiyonlara sahiptirler. Tamamen farklı uygulamalar olmalarına rağmen.

(Günün birinci ve sekizinci saatleri). talismanın üzerine oyulacağı metal Bakır'dır. Hatta hedefe başarıyla vursa bile negatif etkilerinin uzun zaman majisyenle kaldığı söylenir. Bütün majikal çalışmalarda olduğu gibi Talisman yapımı da Etherik enerjinin başka tarafa çevrilmesi faraziyesine dayanır. Talismanın gerçek çizimi majisyene bağlıdır. Demek ki. Venüs'ün en uyumlu olduğu zamanda yapılmasıdır. Venüs'ün Terazi veya Boğa burçlarında olduğu zamanlardır. Mesela aşk talismanı yapılacaksa. Venüs saati seçilir. Majisyen genel ezoterik geleneğe sadıksa herhangi bir majikal text kitabından bir talismanı kopyalayabilir. metal ya da parşömeni seçmektir. sadece batı majisi hakkında bazı açıklamalar yapıldığı unutulmamalıdır. Niyet için hangi planeter uyumluluğun gerektiği kararlaştırılır. Uyumlu renk ise yeşildir. istenen gücü fizik plana açıkça ileten birer objedirler.Batıdaki Talismanik maji lanetlerde de görülür. Yeşil bakır bulunmadığı için hemen hemen daima yeşil kağıt kullanılır. Bu açıdan talismanlar. Eğer herhangi bir sebeple güç hedeften yansırsa geri teper. Batı majisi ve batılı Kabalistik ekollerdeTalisman yapımı için ilk yapılacak şey. Bununla beraber. Önemli olan bu talismanın. lanetleme durumlarında sonucun her zaman memnuniyet verici olmadığı da söylenir. talismanın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken bir parça taş. bunu en iyi Venüs sağlar. 107 . Gene mesela bir cuma günü. Astrolojik olarak en uygunuysa. Buraya kadar genel olarak anlatılanların Tragna ekolü ve Kblan kitabıyla hiç bir ilgileri olmadığı.

Arapça zikir ve alfabe kullanıldığı görülmektedir. Sıfır katı talismanları yeni başlayanlar için olmakla birlikte. zikir ya da gereken şey yapılır.Bu tip uygulamalar ileri seviyedeki yolcular içindir. başka bir sistem kullanmadan. Mesela aşağıdaki pentagramın uygulamalarında görülen çalışmalar. olmadan da kullanılırlar. Dua. bilinen majikal operasyonlara güçlendirici olarak kullanılırlar.TRAGNA TALİSMANLARI Aşağıda görülen talismanların çoğu. burada anlatılan bal mumu bebek vs. Zaten örnekler de Tragna zikir ve alfabesi değil. Her zaman uygulanan sistem ne ise o uygulanır. ileri seviyelerde. Bu talismanlar mesela İslami vefklere ek olarak kullanılabilirler. 108 . zikir ve imajinatif çalışmayla iş bitirilebilir. Bu son söylenenlerin yeni başlayanlarda hiç bir sonuca ulaşmıyacağı unutulmamalıdır. sadece Tragna zikir ve yazısı kullanılarak yapılırlar. Bu talismanlar sadece olayı güçlendirir. Özel bir talisman da hazırlanmayabilir. Sadece çizilen büyük bir pentagramın karışında oturup.

Satanik amaçlı ters pentagram doğru olmakla birlikte Tisan ekolünde bazı değişiklikler vardır. Daha geleneksel olması için bez üzerine çizilebilir. beşinci kat arasında alınmışlardır. Tragna ekolünün pentagramı. şeytan tapımıyla da ilgisi yoktur. Pentagramın yapılışı şu şekildedir: Siyah karton üzerine yaldızla çizilir. Satanik pentagram olarak çizilen keçi kafalı pentagramdan daha anlamlıdır. tek bir dairenin içine çizilir. Satürn'ün. Çevresindeki harfler değişiktir. sicildir. ayna görüntüsünün tersidir. PENTAGRAMIN UYGULAMALARI Değişik geleneklerde fakat özellikle Anton le Vay'in Satanik ayinlerinde görülen. Çevre ve merkez sicilleri hakkında Triakmlnon ve Pentigmlnon bölümünde geniş bilgi verilmiştir.SIFIR KATI TALİSMANLARI Buradaki ana başlık sıfıt katı olmakla birlikte talismanlar ve uygulamalar sıfır katıyla. Buradaki işaretler aslında harf değil. Pentagram içiçe iki dairenin içine değil. Her şeyden önce bu pentagram doğrudan doğruya şeytanı temsil etmediği gibi. Bu çizim 109 . Ortadaki sembol de keçi kafası değil. Bu pentagram tam olarak gücün karanlık yanını anlatır.

Pentagram tam dolunay zamanında. Bu talisman bir balmumu bebeğin içine. Kısaca onaltı günde çalışır. Dikkat edilecek nokta zikirde sadece zikir sözlerinin kullanılması. gene gümüşle. Yaldız gümüş rengi olmalıdır. ŞEHVET VE BAŞTAN ÇIKARTMA ÇALIŞMALARI Kırmızı kağıda gümüşle yazılır. zikirin ebced değerine isteyen ve istenenin isimlerinin ebced değerlerinin toplamı eklenir ve o kadar zikir yapılır. Bu pentagramın oldukça değişik kullanım alanları vardır. Bu yüzden bez daha dayanıklı olur. Ortada isteyenin ismi katlanmış olarak yazılıdır. çizim kanla yapılır. önce bir siyah horoz. atılmak için değildir.4 . Yansıması dört gün ve oluşumu da dört gün sürer. kişi isimlerinin kullanılmasının gerekli olmadığı ve zikirdeki Ya ve Ül sözlerinin ebced değerlerinin de. saat aksi yönde devam edilir. Bu talismanın kullanımı ve bununla yapılan irtibat çalışmaları tehlikelidir. Mesela Ya Evvelül Cima + Kişi ismi veya Ya Evvelül Camiül cima + Kişi ismi kullanılabilir.24 gün de olabilir. Bunların hemen hemen hepsinde temel çizim ve uygulama aynıdır. Bebek kırmızı beze sarılır ve Ayn talisman. Çok daha geleneksel olması için.bir defa kullanılıp. şeytan. bezin üzerine de çizilir. Önce horozun kanı. Çevre sicilleri yazılırken en alt uçtan başlanıp. En alttaki ucun altındaki sicilin altında istenen kimsenin ismi ve onun da altında pentagramın merkezi sembolü olan ters Satürn çizilmiştir. Kan kuruyunca ıslatılmış yaldız zemine yapışıp kalır. şeytani güçler ya da karanlık güçler adına kurban edilir. Dolunay sıfır Orb'dayken yapılır. kaç 110 . Bununla beraber bu period 4 . Kan ıslakken üzerine toz yaldız dökülür. çizimin yapılacağı yüzeye fırçayla sürülerek. Devamlı kullanılır. istenen kişiye ait olan diğer meteryalle birlikte koyulur. Çalışma süresi dört gündür. Okumada. Ancak belli dereceler ilerlendikten sonra başvurulmalıdır. Zikir için Esmaül hüsna'dan maksada uygun bazı zikirler seçilebilir.

Mesela Ya Müahhir Ül Kahhar gibi bir zikir yapılır. Periodu 8 -8 -16 toplam 32 gündür. Bu talismanın örneği aşağıda görülmektedir. kadınınki dişi bebeğe koyulur. gümüşle yazılırlar. Kişiler normal şekilde değil. Pentagramlar siyaha. Birbirlerine zarar vererek ayrılıp. AYIRMA ÇALIŞMALARI Aynı pentagram ayırma işlemlerinde de kullanılır. Biri erkek biri dişi iki bebek hazırlanır. dağılırlar. 111 .kere geçiyorlarsa o kadar toplama eklenmeleridir. Erkeğin talismanı erkek bebeğe.

Bütün yazılımlar Arap. Eğer niyet edilirse. yapana karşı da son derece küçük düşer. Bebek siyah beze sarılır ve bezin üzerine de gümüşle Aynı talisman çizilir. Ayaklarının altına da kadını yani dişi cinsi temsilen Venüs sembolü çizilir (Resim yerine direk olrak kişinin isminin yazılması da mümkündür. Bez veya torba. Eğer Kahhar. Bu çalışma hedef kişinin kabuslar görmesine neden olur.KÖTÜ RÜYA Aynı pentagram gümüşle. bebeğin göğsüne gömülür. çalışma sırasında mumun eriyerek vücudu kirletmemesi içindir çünkü çalışırken bebek sağ elde tutulur veya boyuna asılır. Anne ismi vs. kurban bunların yapandan geldiğini de anlayabilir. Kalbinin üzerine istenen kadının ismi yazılır. Önemli olan kişinin isminin planeter sembolle Astra arasında sıkışmasıdır). Herkes onu hor görür. 112 .Bebek kırmızı bir beze sarılır. Başının üzerine. alçalır. Kahhar zikriyle şarj edilirse kurban türlü dertlerle karşılaşır ve insanlar arasında şerefsizleşip. mümkünse kendi renkleriyle Astra çizilir. Ya Habir Ül Kahhar ya da rüyayla ilgili başka bir esma ile sert bir esma birleştirilir. Kağıt kıvrılıp. siyaha yazılarak bebeğe koyulur. Bebeğin kalbi üzerine de kadının ismi yazılır. KİŞİYİ ZOR DURUMLARA DÜŞÜRMEK Aynı bebek. Bezin üzerine de yaldızla Astra çizilir. uygun bir sert esma ile birleştirilirse etki daha da güçlü olur. Kurban. KADININ ERKEĞİ İSTEMESİ İÇİN Kağıda bir kadın resmi yapılır. Balmumundan bir dişi bebek yapılır. İbrani ya da Tisan alfabesiyle yapılmalıdır. gerekli değildir.

Bez veya torbaların üzerlerine gene yaldızla Astra çizilir. Tabii bebeklerin de biri erkek. biri erkeği temsil eden iki talisman hazırlanır. kadın için yapılanla hemen hemen Aynıdır. Bu sefer bebekler yeşil beze sarılırlar veya yeşil torbalara koyulurlar. negatif Astra'dır. Bu çalışma iki ayrı insanın birleşmesi için de uygulanır. çalışması yapılır. gibi çalışmalar için karanlık sembol daha uygundur. kadınınki sol elde tutulur. üzerine asılmaz. Aradaki fark. saç. gömlek vs. Yukardaki örnekte görülen Astra. kumaş parçası gibi herhangi bir malzeme varsa bunlar da bebeğin içine. talismanla birlikte. Çalışmada uygun bir zikir veya dua yapılırken erkeğin bebeği sağ. Bu çalışmalarda yolcu başka birisine vekaletten çalışıyorsa Yeşil. Bilinen herhangi bir zikir. Pozitif Astra da kullanılır fakat baştan çıkartmak vs. biri kadındır. erkek talismanında alttaki planet sembolünün Venüs yerine Mars olmasıdır. Yani. Eğer bebek piramit içinde muhafaza ediliyorsa piramitin üzeri de ayrıca örtülmelidir. karanlık bir yerde saklanmalıdır.Torbalı ya da torbasız. İKİ FARKLI KİŞİNİN BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA İki bebek ve biri kadını. dua vs. Çalışmalar sırasında torba ya da örtü kullanılmasa bile çalışma haricinde bebek tarif edildiği gibi kırmızı ve üzerinde Astra olan bir beze sarılarak. birbirlerine sarılarak koyulur. Kişiye ait resim. İmajlarda 113 . kazak. bebeğin tene deymesi gerekir. Yani Yolcu'nun kendisinin haricindeki iki kişi için çalışması olasıdır. ERKEĞİN KADINI İSTEMESİ İÇİN Erkek için yapılan talisman. Aynı şekilde kişilerin meteryalleri de bebeklere yerleştirilir. kendisi için çalışıyorsa kırmızı bez veya torba kullanır.

En alta getirici olarak seçilen zikir. üçgenin içine istenenin isimleri yazılır. UZAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Aynı bebekler hazırlanır. 114 . Her durumda Satürn sembolü ve renkler değişmez. Bebekler siyah beze sarılırlar ve gene gümüş yaldızla Astra çizilir. Resimlerin altlarına Mars ve Venüs değil. Yaldız daima gümüş yaldızdır. İsteyen kimse. Kırmızı kağıt üzerine gümüş kalemle yazılır veya kalıcı olması istenirse gümüş levha üzerine kazılarak boyunda taşınır. Mümkün olduğu takdirde Astraların kendi renkleriyle çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu işlem iki insanı ayırmak kadar. Bu çalışmaları başlatmak için yani çizim. hazırlık vs. KİŞİLERİ İSTENİLEN YERE GETİRMEK En üste isteyenin. alta. yastığının altında saklar. için uygun gün ve saatler. Çarşamba veya Cuma günü 01:30 ve 03:30 arasında hazırlanır. Mesela bir İslami vefkle birleştirilir. Pazartesi ve Perşembe günleri 01:30 ve 03:00 arasıdır. birisini kendinden uzaklaştırmak için de kullanılır. Bu talisman da öncekiler gibi bilinen diğer çalışmalara ek olarak kullanılır. ayet veya dua her neyse o yazılır. AYIRMA. mumlanmış olarak üzerinde taşır veya yatağının. bu talismanı ve vefki muska halinde. her ikisine de Satürn sembolü çizilir.negatif Astra varsa beze de negatif Astra çizilmelidir.

üçgenin içine istenenin isimleri. Vefke sarılı bütün meteryal bebeğin göğsüne gömülür. onu isteyen ve çağırıcı esma arasına sıkıştırır. Talismandaki daire kişinin gücünü sınırlar. Bu çalışma Çarşamba ve Cuma günleri 01:30 ve 03:00 arasında yapılabiir.TANIMAYAN BİR KİMSEYİ GETİRMEK Bu uygulama yolcunun kendisini tanımayan ve hatta yerini bile bilmeyen bir kimseyi kendisine. Diğer maksatlarla yapılan çalışmalarda sadece Ya Mukaddim zikri kullanılabilir. Burada örnek olarak. İstenen kimsenin cinsiyetinde bir balmumu bebek hazırlanır. Kişinin resmi ve varsa saç vs. gideceği kişiyi rüyasında görebilir veya farkında olmadan ona gidebilir. Yolcu kendisini tanımayan ve bulunduğu yeri bilmeyen birisini kendi bulunduğu yere getirebilir ve onun üzerinde bütün arzularını ifa edebilir. Bebek. Yukardaki talisman ince ve küçük bir kurşun levhaya yazılır ve daha mum sıcakken bebeğin göğsü üzerine yapıştırılır. Uygulama şekli şöyledir: İstenen kimse için kullanılacak olan esmayla bir vefk hazırlanır. Yani bu talisman seks amaçlı bir çağırma içindir. İstenen kişi. Talisman istenen kimsenin gücünü sınırlayıp. Ya Mukaddimül cima zikri uygun görülmüştür. Bununla beraber arada her iki tarafı da tanıyan birilerinin bulunması iyi olur. En üste isteyenin. bulunduğu yere çekmesi için kulanılır. üçgenle daire arasında kalan alttaki boşluğa arapça rakamlarla istenenin ebced tutarı yazılır. En alta da seçilen çağırıcı esma yazılır. Üçgen gücün yukardan tabana inmesini sembolize eder. gibi meteryali veya herhangi bir eşya parçası vefkin içine sarılır. aynı şekilde üzerine yaldızla Astra 115 .

Okunması adedince sürdürülür. erkeğin gelmesi için yapılıyorsa talisman aşağıdaki gibi olur. Bu çalışma Pazartesi ve 116 . Talisman ve vefk muska haline getirilip. erkekse Mars sembolü çizilir. mumlanır. İstenmeyen kimsenin bulunduğu yere veya yatağının altına ya da sık temas ettiği bir şeye saklanır. İSTENMEYEN KİŞİYİ DEF ETMEK Yandaki talisman siyah kağıda gümüş yaldızla çizilir. dairenin dışına istenmeyen kadınsa Venüs. üçgenin içine istenmeyenin ismi alta.çizilmiş olan kırmızı bir beze sarılır veya torbaya koyulur ve vefk adedi kadar okunur. Çalışmalarda bebek bezi veya torbasıyla birlikte boyuna asılır ve tene temas eder. en alta da gönderici esma ya da ayet yazılır. Üste isteyenin. Şayet uygulamayı yapan bir kadınsa ya da kadın adına. Aynı esmayla bir vefk hazırlanır. Burada örnek olarak Ya Dafi zikri yazılmıştır. daha doğrusu istemeyenin ismi. İstenmeyen kişi nihayi olarak gider. alta.

talismanın ısındığını hisseder. Üstte Zal. Çalışmanın etkisinin üç.Perşembe günleri saat 01:30 ve 03:00 arasında hazırlanmalı ve başlamalıdır. sağ el tarafında Mim. en fazla dört günde görülmesi gerekir. Talisman. Talisman boyunda taşınır. Üçgenin ortasına talismanın sahibinin 117 . Kısa bir konsantre karşı tarafın düşüncelerini kontrole alır. dünyevi işlerde para kazanmayı gösterir. YALAN SÖYLENMEMESİ İÇİN Yukardaki talisman varsa daire. PARA GELMESİ Para konusunda Jüpiter + Merkür. Özel bir zikri ve çalışması yoktur. sol el tarafında Ayın harfinin. Üçgenin altında isteyenin ismi yazılıdır. mümkünse daire şeklinde kesilmiş gümüşe. yoksa kare şeklindeki bir gümüş levhaya kazılır. Bu talisman Çarşamba günü güneş doğarken hazırlanır. kelimenin ortasındaki yazılış şekli vardır. Cevap vermek ve doğru söylemek istek ve ihtiyacını güçlendirir. değilse kağıda yazılır. Bu sırada takan.

katlanır. Çok kesin ve kalıcı bir etki istenirse talismanlar bebek içinde şarj edilirler. Jüpiter yeşil.isminin katlı hali yazılıdır. Kağıt muska haline getirilip. Gücün aşağıdan yukarıya çevrilişini ve kadının üstün oluşunu anlatır. Evde erkeğin yatağının altına veya kapı üzerine veya erkeğin sık temas ettiği bir yere saklanır. muskayla birlikte sahibine verilir. Talisman üstte ve tercihen boyunda taşınır. isimler yeşildir. Aynı talismanın küçük bir sureti kağıda çizilip. Erkeğin baskısını kırıp. Dua veya zikir sözü talismanın arkasına vefk olarak yazılır. Kurşun levha bebeğin göğsüne yapıştırılır ve şarj işlemi bittikten sonra çıkartılıp. Kağıda yazılan talismanlarda Daire siyah. daire siyah Merkür turuncu. Mars kırmızı. mumlanır. Bu işleme başlanırken önce kadının ismi yazılıp. serbest kalmak isteyen bir kadın için yapılmıştır. Çalışmaya uygun bir dua veya zikir eklenir. isim yeşil renkle yazılacaktır. Okunuşu dört gün sürdürülür. Geleneksel olarak kadın daima alt seviyeli varlık olarak kabul edildiği için buradaki üçgen terstir. onu eblehleştirir. altına duası yazılır. Üçgenin içine iki ismin katlanmış hali yazılır. Venüs pembe renkle çizilmelidir. Çalışma çarşamba günü 03:00 . ÜSTÜNLÜK KURMAK Aşağıdaki talisman kocasının baskı ve huzursuzluğundan kurtulup. Bu levhayı kadın üzerinde veya çantasında taşır. Bebeğin üzerine talisman tekrar çizilir ve bir mezara gömülür. Uygun bir zikir veya dua ile desteklenmelidir. Talisman ince bir kurşun levha üzerine yazılır. 118 . Pazar sabahı güneş doğarken hazırlanmalıdır.04:00 arasında yapılmalıdır. ters çevrilir. Kağıda çizildiği takdirde üçgen kahverengi.

onun altına da kişinin cinsiyetine göre Venüs veya Mars sembolü yazılır. İsimlerin karıştırılmasıyla ufak bir zikir yapılır. gibi şeylerin başka kişiler tarafından karıştırılmaması için veya çalışma odasına kimsenin girmemesi. uzaklaşması için aşağıdaki talisman kullanılır. harfler yeşildir. Daire siyah. Ek bir çalışma istemez. Bunun için talismanın yapıldığı meteryalin arkasına ikinci bir talisman yapılır. Bundan sonra Şın'dan başlanarak saat yönünde yani Şın.KİŞİLERİ BAĞIMLI KILMAK Bir kişiye. Bundan sonra talisman daire içine alınır. kişi kimin vasıtasıyla kontrol altında tutulacaksa onun isminin katlı hali. Mesela. Önce Astra kendi renkleriyle çizilir. üçgenin iki yanına da bütün kişilerin isimleri katlı olarak yazılır. Eğer talisman gurup çalışmalarının korunmasında kullanılacaksa arka arkaya bütün isimler harf harf yazılmalıdırlar. Astra. onun herhangi bir işi için talisman verilirken istenildiği takdirde o kişi devamlı olarak bağımlı hale getirilir. Nun. 119 . kişi kime bağımlı olacaksa onun isminin katlı hali yazılır. altına isim. Bu talismanın defter veya dosya üzerine yazılması veya bir dolaba konması yeterlidir. KORUYUCU TALİSMAN Çalışma notları. dolap vs. talismanın sahibinin isminin harfleri birer birer yazılır. Elif. Eğer bu kişi gurup çalışmalarında kullanılacak bir kobay olarak düşünülüyorsa en üste. Bu talisman aşk çalışmalarındaki talismanın eşidir. Şın sırasıyla. En üste. İki çalışma yeterlidir.

Uygulamadan sonra derhal bebek uygulamalarıyla aşk talismanları çalıştırılmalıdır.İKİ KİŞİNİN ARASINA GİRMEK Üçüncü bir kişi. 120 . Sivri uca araya girmek isteyenin ismi. üste erkeğin. Üçgen yatık olarak çizilir. Bitince bir hafta için etkili olur. iki kişinin mesela bir kadınla erkeğin arasına girmek isterse yukardaki talismanı hazırlar. alta kadının ismi yazılır. Çalışma süresi dört gündür. Bu uygulama bir anlık bozukluklar yaratır fakat geçicidir.

Altta. Bezin üzerine de gene gümüş yaldızla aynı talisman çizilir. Bu örnek bir erkeğin bir kadını. bir erkeğin başka bir erkeği ve bir kadının başka bir kadını uzaklaştırması için yapılır. Yani 4 + 4 + 8 Toplam 16 günde olay gerçekleşir. siyah kağıda gümüş kalemle çizer. Talisman. Nun. ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadar yapılır. 121 . En üstte isteyen kişinin ismi düz. kişiye ait bazı meteryallerle birlikte koyulur. Dört gün tamamlanınca bebek olayın yansıması için dört gün daha piramitte bırakılır. Bebek siyah beze sarılır. pazartesi veya perşembe günü saat 01:00 ile 03:00 arasında. Elif harfleri yazılmaz. ters Satürn ve üçgen arasına gidecek olanın ismi yazılır. Bundan sonra da sekiz gün olayın oluşumu sürer. üçgenin merkezine gene isteyen kişinin ismi katlı olarak yazılır. Şayet bu talisman dışardan birisinin hesabına yapılıyorsa üçgenin köşelerine Şın. Bir kadının bir erkeği uzaklaştırması için aşağıdaki şekil kullanılır.UZAKLAŞTIRMA TALİSMANLARI Bir erkek. bir balmumu bebeğin içine. bir kadını kendisinden uzaklaştırmak isterse aşağıdaki talismanı. Dört gün. Bundan sonra bebek cam piramidin merkezine yerleştirilir. Ya Zahirüddafi zikri.

ortadaki katlı olarak yazılır. 122 . Sürenin sonunda taşıması için isteyen kişiye verilir. üçgenin içine kadının ismi katlı ve en alta gene kadının ismi düz olarak yazılır. Bu durumda en alta ve ortaya korunan kişinin ismi. Gümüşün üzerine ayrıca daire şekli çizilmez. Üste kişi adı. Daire şeklinde kesilmiş gümüşe çizilir. Zikir olarak Ya Dafiül Cebbar gibi bir zikir de kullanılabilir. ortaya gene kişi adı katlı olarak yazılır. bir mekandan uzaklaştırılması söz konusuysa levha o kişinin uzaklaşması istenen yere de saklanabilir. altına erkeğin ismi. Bu talisman erkeğin kadını. Üstteki kısmaysa engellenecek kişinin ismi yazılır.En üste ters Satürn. Kişinin kendisini etkilemek isteyen kimseye hakim olmasını ve onun etkinliğini önleyici tesirdir. Levha okuma ve yansıma süresince bebeğin üzerinde bırakılır. Eğer talisman gurup dışı birisi için yapılıyorsa ayrıca yuvarlak bir gümüş levhaya çizilir. En alttaki bölüme durdurulacak kimsenin adı yazılır. Eğer bir kimsenin. Çalışması Aynıdır. Sivri ucu aşağıya doğru olan üçegenli talismansa kadının erkeği engellemesi içindir. BÜYÜ BOZMA VE KORUMA Bu talisman bir tür durdurucudur. erkeğin erkeği. kadının kadını engellemesi içindir.

Talisman bir parça kağıt üzerine çizilip. Zikir. kişiye verilir. Bebek çalışma sırasında siyah beze sarılmalıdır. Üçgenin ortasına yönetici 123 . Çalışma sonucunda talisman bebekten çıkartılıp. varsa. RÜYAYA GİRMEK Bu sistem bir insanın rüyasına olumlu şekilde girmek için kullanılır. Bebek korunacak kişinin bebeğidir. Mesela aşk için yapılıyorsa "Ya Habirül Vedud" gibi olabilir. istenen kimsenin meteryal ve resmi ile birlikte bir balmumu bebeğin içine koyulur. Eğer korunacak kişi durumdan haberdar değilse ona farkettirmeden elbisesine veya bulunduğu yere saklanır. Bebeğin üzerine de kişinin ismi yazılır. Haftada bir zikir yapılır. Bezin üzerine gene aynı talisman çizilir. Talisman yan kenarları uzatılmış ve altı bir yayla kapatılmış olan Astra üçgenidir.Talisman bebek içinde dört gün şarj edilir. Esmaül hüsna’dan Habir ve isteğe uygun türde bir esmanın birleşmesinden meydana gelir. Etkinin sürekli olması için bebek sürekli olarak piramitte tutulmalıdır.

Dairenin içine ve üçgenin üzerine etki altına alacak olan kimse onun ismi düz olarak yazılır. saat aksi yönde ilerlenir.6 . Talismanların periodu şu şekilde açıklanabilir: Çalışması altı gün olan bir talismanın oluşumu. alttaki kısma istenenin ismi düz olarak yazılır. BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEMESİ Pazar sabahı.2 . isim altı harfliyse heksagram. dört harfliyse kare.6 gibi.12’dir.ya da isteyenin ismi katlı olarak.3 . beş harfli ise pentagram. Mesela 2 .4. Çalışma süresi altı gündür. BİR KİŞİNİN. 3 . mesela iki kişi etkilenecekse isteyen kimseyle birlikte üç bebek hazırlanır. Çevre harfleri yapanın isminin yayılmış halidir. Bu period yani Çalışma . Harfler. İstenen kişi sayısı kadar ve kişilerin cinsiyetlerinde balmumu bebek hazırlanır. yani kişide tepkiler uyandırması da altı gün sürer. 124 . Güneş doğarken hazırlanır.Sonuç devreleri her talisman için geçerlidir. Tepeden başlanıp. Periodu 6 . üç harfliyse üçgen düzeninde yazılır. Bu iki devrenin toplamı oniki gündür ve kişide istenen tepkilerin meydana gelmesi yani sonuç alınması da ayrıca oniki gün sürer. Etkilenecek kişilerin bebeklerine aşağıdaki talisman aynen yazılıp koyulur.Oluşum .

başka bir topluluğu ya da bağımsız farklı toplulukları etki altında tutması ve her tür amaç için kullanılabilir. hatta diğerlerine belli etmeden bile. Bütün çalışmaları da bir kişi. Bu tarif. güneş doğarken. BİRKAÇ KİŞİYİ ETKİ ALTINDA TUTMASI Bu talismanın özel alınış amacı. alttaki bölüme sadece o kişinin kendi ismi yazılmalıdır. herbiri kendi ailesini etkiliyor demektir. 125 . Bu durumda erkek ve kadın. Talisman cuma sabahı. Başka bir durumda kullanılırken sayılar vs. Zikir olarak 2X Mukaddim + Konuya uyan bir esma kullanılır Adetler. etkileyecek ve etkilenecek bütün kişilerin isimleriyle beraber hesaplanır ve sonuç ikiyle çarpılır. İKİ KİŞİNİN. dört bebek vs. Talisman. siyah zemine gümüş renkli kalemle yazılması gereklidir. beyaz üzerine yeşille veya yeşil üzerine beyazla hazırlanır. Etkilenecek kimselerin bebeklerine koyulacak olan talismanlarda. evilik konusunu kolaylaştırmaktır. Aşağıdaki izahtaki iki kişi. isteyen kimsenin bebeğine koyulacak olan talisman içindir. istenen işe uygun bir talisman istenilmesinin sebebi iki aile arasında. onlara vekaletten yapabilir. gibi ifadeler tabii talismanın alınış amacına uygundur. yani özellikle. Üçgenin altında kalan kapalı kısım içine istenen kimselerin isimleri düz olarak ve satır satır yazılır.Aynı kişinin ismi üçgenin içine katlı olarak koyulur. Yapan ve isteyen kişinin aynı kimse olması gerekmez. şartlara göre değişmelidir. bir erkek ve kadının kendi ailelerini etkileyerek evliliğe rıza göstermelerini sağlamak için alınmış olmakla beraber iki ya da daha çok kimsenin. Bütün talismanların yani bu işte kullanılacak olan bütün talismanların.

ikisi dişi dört adet balmumu bebek hazırlanır (İki ailedeki.İkisi erkek. Kızın anne ve babası için hazırlanmış olan talismanlara da. oluşması yirmibeş gündür. Kullanılacak zikir bu amaç için (Ya Camiül vedud X2 + anne + anne + baba + baba adedindedir). İki tane yeşil torba hazırlanır ve iki aile torbalara baba anne. diğerine babasının ismi yazılır. babalar ve anneleri temsilen). birine annesinin. baba anne şeklinde koyulur. Alttaki ‘İSİM’ yazılı olan yere babanın ve ikincisine annenin isimleri yazılır. gene aynı şekilde karışık olarak erkeğin ve kızın isimleri ve üçgene. Aşağıdaki bölümlere de. 126 . Torbaların üzerlerine birer üçgen çizilip. Üçgenlerin çevreleri boştur. yansıması beş. Üçgenin üzerine erkeğin ve kızın isimleri harf harf karıştırılarak ve erkeğin isminden başlayarak yazılır. Yani erkeğin anne ve babasının isimleri yazılır. Çalışması beş. yukardaki örnekte görülen ‘YAPAN KATLI’ yazan yere kızın ismi katlı olarak yazılır. Herkesin bebeğine kendi ismi yazılır ve içine talismanı koyulur. Erkeğin anne ve babası için hazırlanmış talismanın üçgenine erkeği ismi katlı olarak yazılır. üçgenlerin üzerine erkek ve kızın isimleri birlikte katlanmış olarak yazılır.

Üçgenin çevresindeki harfler talismanı yapan ya da yapanların birlikte. Aslında Dördüncü kat çalışmalarının açıklanışı sırasında yazılmaları gerekmektedir fakat bu talismanlar bölüm olarak ayrı bir bütünlüğe sahip oldukları için bu bölümde veriliyorlar.ŞİFA TALİSMANLARI Aşağıdaki şifa talismanları ve onlardan sonra görülen özel para talismanı Dördüncü kat. isimlerinin harf harf yazılışıdır. saat aksi yönde devam edilir. Hastalıklar ve vücut bölümleri ile ilgili harfler aşağıda görülmektedir. 127 . Buna tepeden başlanıp. Bu harfler birbirlerine ve harflere temas etmeyen çizgilerle birleştirilirler. Dairenin içine isteyen kimsenin adı düz olarak yazılır. şifa ile ilgili kısa ve herhangibir zikir yapılır ve isteyene verilir. Üçgen ve daire arasındaki harfler. hastalığa ya da sağlıksız bölgeye göre değişir. Hastalık meydana geldiği zaman yazılır. birinci bölümdeki Işık adamlardan alınmıştır. Bu talismanların yazılabilmesi için belli bir gün ve saat aranmaz.

soğukluk durumları yada fiziksel zayıflıkları tedavi için kullanılır. seksüel yetersizlikler.Şifa talismanları aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi de çizilebilirler. Renk önemli değildir. Zikri ‘Ya Kaviül Vedud’tur. Hasta kimseye verilmeden önce zikir çalışması sadece bir gün yapılır. Basit bir kurşun kalemle de yapılabilirler. 128 . Aşağıdaki talisman.

müzmin bir durumsa Kişinin bebeği yapılıp.zikir adedi 356 + kişi ismidir. Bundan sonra bilindiği gibi çalışılır. bebeğin içine koyulur. 129 . kişiye verilir. kırmızı bir torbaya koyulur. Hastalık kalıcı. Aynen yukardakiler gibi bir defa okunup. Müzmin durumlarda diğer hastalıklar için de böyle çalışmak gerekir. Aynı talismandan bir tane daha yapılıp.

Fakat anlatım sırasına göre şu şekilde yazılabilir. 4 . d) İçteki küçük daireler. güneş doğarken. 1 . herhangibir renkle (Kırmızı tercih edilir) yapılır.İç daire. 2 . Üsten başlanıp. c) S işaretleri.Dış harfler. 6 . saat aksi yönde devam edilir. a) Daire.Dış daireler. 130 . Herhangi bir yazılım sırası yoktur. 3 . En alttaki daire önce yapılır ve saat aksi yönde devam edilir. sarı kağıt üzerine.Dairenin içi.Üçgen.Jüpiter sembolleri. b) Y harfine benzeyen. Zikri ‘Ya Kaviül Mugni X 2 + kişi ismidir.ÖZEL PARA TALİSMANI Salı sabahı. Beyaz bir kağıda sarı kalemle yapılması da mümkündür. daireyi üçe bölen çizgi. 5 .

131 . Alttaki daire ise. mazohizm gibi duygular ve ahlak dışı meyiller uyandırır. Harf adedi fazlaysa tam daire dahi olabilir. sadizim. Pentagramın ve yan üçgenlerin içine isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Özel bir zikir ya da çalışma gerekmez. istenen kimsenin ismi düz olarak. Asıl çalışma için gereken talismanlar ya da talismandan ayrı olarak yazılır ve operasyon talismanı ile birlikte kişinin bebeğine koyulur.ANORMAL ŞEHVET İTİLİMLERİNİ MEYDANA ÇIKARTMAK Bu talisman seksüel amaçlı çalışmalara ek olarak uygulanır. Üzerinde çalışılan kişide anormal derecede seksüel istek. pentagramın ucundan inen çizginin. Bu talisman ve bu bölümün sonuna kadar olan talismanlar beşinci katta alınmışlardır. Önemli olan. ismin orta harfinin üzerinden ya da orta harflerin arasından geçmesidir. saat aksi yönde yarım daire şeklinde yazılır.

üzerinde altı gün çalışılır ve sonra hedef olan iş yerine bırakılır. ismin hemen altına. Yukardaki örnekte iki pentagram arasında görülen iki satırın üstteki isim. olması gereken iş yazılır. 132 .KİŞİ YA DA ŞİRKETLERİ BATIRIP. Pazartesi sabahı başlayarak. Çalışmalarda aşağıdaki zikirler kullanılır. Yükseltmek için : Ya Mugmiül Azimül Kaviül Mukaddim. kişi ismi yerine şirket ismi yazılır. İki pentagramın arasına istenen kimsenin ismi. 4419 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. Batırmak için : Ya Mugniül İblisül Kahhar. Şayet konu bir şirketse. 4746 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. İFLAS ETTİRTMEK VEYA YÜKSELTMEK Bu talisman siyah üzerine sarı ya da kırmızı veya sarı yaldızla hazırlanır. alttaki iflas kelimesidir.

Her durumda Mars sembolü vardır. Eğer söz konusu olan bir şirket değil de kişi ise talisman bebekte şarj edilebilir. Şirketler üzerinde çalışılırken. Pentagramların içinde kurban durumundaki kişilerin isimleri düz olarak yazılır. düşüncelerini başka alanlara kaydırmak gerekir. şirket ismi yerine o şirkette yönetici durumda olan kimselerin isimleri de yazılabilir. Normal sembol para açısından destekler ve kullanıma göre küçültür. Şayet saptırılacak kişi sayısı tekse her pentagrama aynı isim yazılır.1 . İki kişi üzerinde çalışılacaksa isimler 1 . fakirleştirmekte kullanılır. Pentagramlar. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Mukaddim. Bu durum genel olarak seks fikriyle sağlanabilir fakat başka şeyler de olabilir.2 . Jüpiterin ayna görüntüsü. Üç kişi üzerinde çalışılacaksa üç pentagrama isim yazılıp. KİŞİLERİ SAPTIRMAK Aşağıdaki talisman bir ya da birkaç kişiyi yapacakları veya yapmakta oldukları işten saptırmak için kullanılır. biri boş bırakılır. Talismanın alt bölümündeki Jüpiter sembolü olayların büyüme ya da küçülmesini gösterir. Kurbanların konsantrelerini sıfıra indirmek.Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Aziz. Yani karşılıklı pentagramlar aynı isimleri taşır. İç dairenin içine yönetici yani çalışmayı yapan yolcunun ya da işi isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Yükseltmek için : Ya Mugniül Kaviül Aziz.2 şeklinde yazılır. Sırasıyla. dıştaki oval sınır ve merkezdeki küçük daire çizilir. 133 . Şayet Mars ve Satürn sembolleri kullanılırsa tam sınırlama ve çökme olur. Eğer kişi sayısı dörtten fazlaysa her pentagrama birden fazla isim yazılması da mümkündür. Her biri kendi bulunduğu pentagrama göre düz durumdadır.

Burada. Çalışma için başlama günü önemli değildir. gücün odak noktasıdır. Zarar vermek için Mümit ve uzaklaştırmak için Dafi olabilir. Altıncı kata kadar verilen bütün talismanlar tamamlanmış oluyor. Zikirler iki ayrı bölüm olarak yapılır. Mesela sıkıntı vermek için Hafid. Bununla beraber. Çalışmada dörtlü esmalar gereklidir. (Ya Hafidül Mümit X 2) + (( Ya Cımaül X3) Maniüd Dafi X 2 (Veya Cıma kelimesi varsa X3)) + Kişi isimleri şeklinde hesaplanır. Esmalar çeşitli olabilir. Katlar bölümünde 134 . Gücü toplar ve dört bir yana o dağıtır. orta dairedeki yönetici.Her pentagramın merkezinden yanlardaki pentagramların merkezlerine birer çizgi ve gene her pentagramın merkezinden orta daireye bir çizgi çekilir. İki gün çalışılır. Aded. toplumdan uzaklaştırmak ve blokaj için Mani. Bu talismanla. Mesela seks düşüncelerinin ön plana çıkması isteniyorsa Cıma kelimesi de zikre eklenebilir. Ya Hafidül Mümit ve Ya Cımaül Maniüd Dafi.

Beşinci kat talismanlarının da Arapça oldukları görülecek. 135 . işi biten imajların ne yapılmaları gerektiği. İlk çalışmalarda yolcular için verilen koruyucu talismanlar ve ilk beş katta. Katlar bölümünde. Bu bölümü bitirmeden önce tütsü. Bütün bu Arapça talismanların kullanımda Tisan alfabe ve istenen işe uygun olan Tragna zikirlerine çevrilerek kullanılmaları mümkün ve daha iyidir. talisman harici alınan bazı çalışmaların incelenmesi de yerinde olur. Altıncı kata girene kadar çalışmaların Arapça esasında yapıldığı daha önceleri de söylenilmişti. Buraya kadar yazılanlar çalışma notlarında geliş sırası ve bir çoğunun da hangi katta verildiği belli olmayan. ilk talismanlardır.görüleceği gibi özellikle beşinci katta verilen daha bir çok talisman vardır. kıyafet.

Siyah cüppe ve meydana gelen sembolizm. resim. Tanrı ve Şeytan’ın ya da bunları sembolize eden güçlerin insanın üzerine aynı anda gelmelerine sebep olur. BEBEK GİBİ MALZEME İşi biten bebeklerden kurtulmak için toprağa gömülmeleri mümkündür. Kişiye ait saç.TÜTSÜ. Özel irtibat çalışmalarında buhurotu ve Amber karışımı ve bazı çok özel durumlarda da Buhurotu. Bebeğin başına ya da göğsüne kişinin ismi yazılır. Amber ve Kizbere (Kişniş) karışımı yakılır. Çalışmadan sonra eğer gerekiyorsa içlerindeki şarj etmiş talisman alınır. İŞİ BİTEN TALİSMAN. Eğer bebeklerin aynı kurban üzerinde ilerde tekrar kullanılmaları ihtimali varsa siyah bir beze sarılarak saklanılmaları 136 . Bazı durumlarda üzerine bir de Astra ya da negatif Astra çizilir. Daha sıradan çalışmalar için özel bir kıyafet gerekli değildir. isteyen kişiye verilir ya da kurbanın olduğu bir yere sakalanır. KORUNMA KIYAFET Özel irtibat çalışmaları için en azından ilk dokuz kat geçilene kadar siyah ve kapşonlu cüppeler giyilir. TÜTSÜ Normal çalışmalarda daima Buhurotu ismi verilen tütsü yakılır. Bebekler çalışma boyunca ya da daha sonraları istenildiği kadar piramit altında saklanır. tırnak. BEBEKLER Talismanların incelenişleri sırasında sık sık bebek deyimi kullanılmıştır. Bu kelime kurbanın cinsiyetinde yapılan balmumu bebekleri anlatır. giyim eşyası parçası gibi meteryal talismanla birlikte bebeğin içine koyulur. KIYAFET.

eriyebilen bir metale yapılmışlarsa aynı şekilde eritilirler. Ancak hiç kullanılmadılar ve pratik olarak hiç yapılmadılar. Bunların ikisinin yerine de Triakmlnon kullanıldı. katlarla yeni tanışan ve daha Triakmlnon’u takacak sebiyeye gelmemiş olan yolcular için gereklidir. Başka bir metalse gömülürler. erime sırasında da dağıtıcı bir zikir yapılması mümkündür. KORUYUCU TALİSMAN Bu talisman gümüş levha üzerine hazırlanır.da olasıdır. 137 . Talismanlar Triakmlnon öncesi. Astra’dan hemen sonra verilmişlerdir. yakılmaları mümkündür. yeni başlayan. işi biten bütün bebeklerin bir kapta yavaş yavaş eritilmeleri. Bebekleri gömmek yerine. gelen imajların aldatıcılığından ve hücumlarından korur. Karanlık yan çalışmalarında. KORUYUCU VE İRTİBAT SAĞLAYICI TALİSMANLAR Aşağıdaki iki talisman çalışmaların en başında alınmıştır. Kağıt talismanların ufak ufak kesilip. İşi biten talismanlar eğer kurşun gibi. Bebeklerden elde edilen mum başka bir işte kullanılmaz.

Talisman gerekli planlarla devamlı olarak iletişim halinde olmayı ve iletişimin kolaylaşmasını sağlar. başlangıcı ya da bitişi de anlatır. Bu talisman bağımsız olarak verilmiş ve sonra da Triakmlnon ve Pentigmlnon’un arka yüzlerinin üst kısmında yer almıştır. Pentagram: Z. A. Ortadaki sembol bilinen Jüpiter sembolünden farklı olarak.Gümüş tam bir kare olmalıdır. Sağ yanındaki iki dalgalı çizgi: B. Üzerindeki şekillerin anlamları şunlardır. Sol yandaki kesişen üç çizgi: K. Çalışmalar sırasında talisman boyuna takılır. Ayrıca koruyucu vasıftadır. Her yerde kullanılır. İRTİBAT TALİSMANI Üçgen şeklinde kesilmiş olan gümüş levhaya hazırlanır. 138 . Yıldız şekli aslında joker gibidir. ağzı açık bir 4 rakamına benzer. Üst uca bir delik açılır ve buradan boyuna takılır. Devamlı olarak taşınır. Balık şekli.

Sayı obsedörün isminin. 4 + 4 + 1 = 9 kendi yansımasıyla birlikte 99 defa.BAZI SEKS MAJİ UYGULAMALARI Aşağıda anlatılan seks maji uygulamaları kötü şekilde obsesyon altında olan bir kadının tedavisi için verilmiştir. Bu uygulama çalışmaların ilk günlerinde verildi. paket ipinden yapılmış olan üçgenin içine yatırılır. Onun acı çekmesi obsedörü tahrik ederek ortaya çıkartır. Bu da gene kendi rengindeki kağıda veya kendi rengindeki tebeşirle zemine 139 . Mesela isim adedi 441 ise. Bu işlemden sonra kadın yere. Obsedör varlıklar daha ziyade hayvani karakter ve yapıya yakındırlar. İksir. Bu yüzden. ismi bilinmiyorsa kullanılacak olan zikrin adedinin katlanması kadardır. Üçgenin uçlarına Astra’nın uç harfleri ya kendi renklerindeki kağıtlara gümüş yaldızla çizilerek bırakılır ya da gene kendi renklerindeki tebeşirle çizilir. Çalışma öncesi kişiye hipnotik iksir verilmelidir. Kadın tamamen çıplak olmalı ve sırtüstü yatmalı. Şayet zemin uygunsa üçgenin tebeşirle çizilmesi daha iyi olabilir. Bunu saglamak için seks kullanılır. gibi talismanlar bilinmiyordu). Aslında obsesyon tedavisinin. Gitgel haraketleri sayılıdır. kişilik ve bilinçte karışıklıklar yaratarak bilinçaltındaki kişiliği üste çıkartır. Ortaya ya Jüpiter sembolü veya operasyonu yapanların isimleri karışık olarak yazılır. Hipnozun iyi kullanılması ve çalışmayı yürütenlerin Triakmlnon takmış olmaları gereklidir (Bu uygulamanın alındığı sıralarda Triakmlnon’dan sonraki pentigmlnon. Bu işlem sırasında kadının canı yanarsa daha iyidir. En mantıklı düşünce Saki’nin bu uygulamayı sadece pratik olsun diye verdiğidir. Operasyonu yürütenlerin hepsi yapmalı fakat kesinlikle boşalma olmamalıdır. Saki’nin umurunda olduğu zannedilmiyor. Qadramagnaton vs. tam olarak tezahür edebilmesi için onu iyice tahrik etmek gerekir. Kadına önce anal seks yapılır. Kadının kafası üçgenin tabanına ve üçgenin sivri ucu doğuya doğru olmalıdır.

BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Seks maji iki kişiyi birleştirmek için hipnoz yapılamadan da uygulanır. Yarım saat kadar zikir yapılır. Bu sefer boşalma olur ve bu da gücün rahim kanalında kalmasını sağlar. Yolcular da o uca oturur ya da ayakta dururlar. Kadına sadece gevşetici iksir verilir. Bundan sonra kadının ağzına aynı adette gitgel yapılır ve boşalıp. Bunun yerine Tragna kovma zikri veya ikisinin birden yapılması mümkündür. Yani başı Şin harfi ucundadır. gücün aşağıdan yukarıya yayılmasını sağlar. Bu. Gene boşalma yapılmaz. bebek vs. Bu da kişilere ait. Bu durumda kadın üçgene düz yatar. Kadının balmumu bebeği hazırlanır ve kalbine minik bir kurşun Astra gömülür. Spermin kadının kanına karışması lazımdır. Bu durumda yarım saat kadar "Ya Kayyum" zikri yapılır. TERS UYGULAMA Aynı işlemin kişiyi aşırı derecede bağımlı kılmak. Kadının iki memesinin arasına kurşun üzerine hazırlanmış bir Astra bırakılır veya doğrudan doğruya vücuda çizilir. Bu sefer anal seks yapılmaz. direk olarak vajinal seksle başlanır. Bebek kırmızı bir torbaya koyulup. Kadının bebeği gene ortadadır. Bu sayı zikir adedi ya da zikir adedinin katlanmış hali kadar da olabilir. yollamaktır. yolcularla kadının arasındadır. köleşeştirmek için de yapılması olasıdır. Bebek. Bütün seks maji uygulamaları peşpeşe altı gün veya birer gün arayla altı defa yapılmalıdır. İşlem aynen yukarda anlatılan ters uygulama gibidir. Bu sırada kadın biraz acı çekebilir.yaplır. Hareket adedi aynıdır. 150 yada 150’nin katları kadar gitgel yapılır. gibi meteryali kadının eline vermekle mümkün olur. Zikir sesli yapılmalıdır. Astra yerine antite kovma talismanı da olabilir. Operasyon bitince 140 . Bu şekilde işlemler bitirilir. Çizmek daha etkilidir. İşlemin ana fikri gücü kadının vücuduna toplayıp. Bundan sonra yolcular sırayla vajinal seks yaparlar. kadına yutturulur. Yolcu aynı şekilde fakat üçgenin taban tarafına oturur ya da durur. kadının ayaklarının olduğu uca bırakılır (Şin ucu).

Aç karnına verilmemeli ve içirirken içi görünmeyen bir kapla. Bebek ya da bebekler kadının eline verilip. Kanlı iksir verilirse bir antitenin daveti gerçekleşir. İksir hazırlandığı andan 141 . Kadının kendi bilinci ile veya majikal uygulamalarla. Kadının üzerinde her türlü seksüel arzu tatmin edilir o kadar. Kişi obsesyonlu ise etki altında iken obsedör varlık ortaya çıkar. Mesela çaya bir. Başlarken iki elini. Bacakları ayrıktır. Çok fazlası derin uykuya sebep olabilir. isteneni yapar. Eğer Şeytani bir davet yapılacaksa. İksir kansız hazırlanacaksa sadece hipnotik durumlara sebep olur. İksirin etkisi altında iken gerekli telkinler yapılırsa. tuttuğu bebekler veya meteryallerle birlikte göğsünde birleştirir.yeniden zikir gerekir. Çalışma aralarında bebekler aynı şekilde saklanır. Boşalma mutlaka yapılmalıdır. Zikir normal sayısı kadardır. Beyni her türlü baskıdan kurtulur. Tek fark. Katıldığı şey önemli değildir. eğer obsesyonlu ise obsedörü hipnotik transa izin vermeyebilir. İksirin etkisi bir buçuk saat kadar sürer. Kadın çıplak olmalıdır. zikir yaptırılır. Etki altındayken her telkini alır. İksir kadın ya da erkek herkese verilebilir. Ayırma çalışmalarında da işlemler aynıdır. çağırılacak varlık adına bir kara horoz kesilip kanı alınır. başlarken kadının ellerinin ortada olması ve yavaş yavaş yanlara açılması. İksiri alan kadın altı dakika kadar sonra uyuşur. arzusu hilafına gelmiş olması önemli değildir. mesela porselen fincanla verilmelidir. Bilinçaltı direnişin haricinde. HİPNOTİK İKSİR Bu iksir özellikle seks maji maksadıyla bir kadına uygulanır. Kadın üçgene başı Şin’e doğru yatar. etki geçtikten sonra kadın hiç bir şey hatırlamaz. İksir. istenen seks pozlarını alır. iki yemek kaşığı kadar koyulur. İşlem böyle tamamlanır. bilinçaltı direnme olmaması için ona farkettirilmeden içirilmelidir. sıcak ya da soğuk herhangi bir içecekle verilebilir. Bununla beraber etki sürdüğü sırada yeniden içirilerek süre uzatılabilir. istenen irtibatları kurabilir. Kişi bu çalışmaları kendisi istemiş bile olsa iksir. Sadece seks sırasında zikir iki kişinin üzerine yapılır. zikrin ve çalışmanın sonuna kadar böyle kalmasıdır.

Dinlenmiş iksir şişeye alınırken dipteki tortu bırakıldığı için çalkalanabilir. kişilere ait meteryaller vs. Fakat el yazması buradaki gibi sistematize edilip. Su iyice kaynatılır. İksirin hazırlanışı için eşit oranda. Buraya kadar verilen bilgilerle ilk katlarda alınan talisman ve uygulamalar sona ermektedir. Bu yüzden altıncı kat talismanlarının. Altıncı katın incelenişi sırasında verilmesi daha uygun görülmektedir. kullanmadan önce çalkalamak lazımdır. mesela esrar eklenir. Herşeye rağmen acemi bir yolcunun direk olarak Tragna zikirleri ve ileri seviyeli talismanlarla değil de buraya kadar verilmiş olan basit talisman ve Arapça zikirlerle başlaması daha güçlü sonuçlar verir. 142 . Süzülmüş madde tortusu dibe çökene kadar bekletilir. Kan katılmazsa sadece hipnotik durum meydana gelir. Bundan sonra ışık geçirmeyen bir şişede saklanır. Buradaki talismanlar balmumu bebekler. iksirin kokusunu bastırabilecek bir içecekle verilmesi iyi olur. Süzüldükten sonra bile iyice tortulu kalır. Bundan sonra majikal ipnotik gücünü kaybeder. mesela birer tutam Buhurotu ve Misk suya koyulur. Şayet kan kullanılacaksa su tülbentten geçirilip. ile desteklenmeleri gerekmemektedir. İleri seviyelere ait olan ve katların incelenişi sırasında görülecek olan talismanlar ise kendileri operasyondur. bebek vs. Satanik irtibatlar gerçekleşmez. süzüldükten sonra eklenmelidir. Kblan kitabının orijinal el yazmasında Altıncı katın girişinde alınmış olan talismanlar da basit talismanların arasındadır. ile yapılan uygulamaların bir parçasıdır. Keskin kokulu olabileceği için (Misk miktarına göre) kokulu. toparlanmış bir kitap değil. Az miktarda şeker ve yine az miktarda narkotik madde. Onların genellikle. Buraya kadar görülen talismanlar aslında birer talismandan çok büyücülük uygulamalarına daha çok benzerler. çalışmaların el yazması notlarıdır. İksirin iyice süzülmesi gerekir çünkü tortuludur.itibaren bir buçuk gün içinde etkilidir.

İlk birkaç görülüşünde bu piramit altından zannedildi çünkü içinden sarı pırıltılar geliyordu. dışarı çıkarttı. İbrani Kabalası ve Eski Mısır tanrı formlarına ve de özellikle Sekmet’e yönelik özel çalışmalar uygulanmış. Amacımız majikal çalışmalara genel bakış değil de Tragna ekolü olduğuna göre Sekmet’i o gaye ile yazılmış bir bölüm ya da ayrı bir yazıda incelemek gerekir. Üzerinde yaklaşık olarak yirmi santim yüksekliğinde kristalden yapılmış bir piramit var. Astral Bölgedeki imajinatif bir Sekmet tapınağında. Ona girildi. Sekmet’e yönelik bir çalışmada. Duvarlar kütüphane şeklinde. o anda yapılan rastgele bir çalışmayı bitirirken Saki ile karşılaşıldı. Tragna çalışmalarının başlamasında Sekmet önemli bir faktördür. Sekmet’in heykelinin solunda kalan büyük bir ayna görüldü. Ortada büyük ve siyah mermerden yapılmış bir çalışma masası var. Sekmet çalışmalarında Astral alemin bazı bölgelerinde oldukça başarılı sonuçlar alınmıştı. Saki yolcuları buradan geçirip. Piramitin 143 .ASTRAL KATLAR KATLARA GİRİŞ Astral katlara giriş çalışma grubunun Saki ile karşılaşmasıyla başlamıştır. Bu piramitin içinde bazı odalar vardı. İlerde büyükçe bir kara piramit vardı. Bu olaydan önce uzun süre İslami Havass. Bir çalışma odasına girildi. Zaten sıfır katının sonunda Sekmet’ten bahsedilecektir. Dışardan bakılınca Sekmet tapınağı bir piramit şeklinde görüldü. Sekmet çalışmaları oldukça kapsamlı ve ilginç olmakla birlikte bu kitapta bulunması konuyu saptırır.

Dışardan bakılınca kara piramitin dört yüzünde de Astra çizili olduğu görülür. maddeleşmiş gibi olur. Çalışmaların sonraki bölümlerinde katların dolaşılması için devamlı olarak dışarı çıkıldı fakat Saki talisman benzeri şeyleri daima bu odada vermiştir. saat aksi yönde yavaş yavaş dönüyor. Burada karşılıklı iletişim ve Saki’nin istediği bir çizimi gösterebilmesi. bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için giriş noktasının bu oda olduğunu belirtti. Mesela bir defasında Saki ile yapılan fiziksel bir kontak oldukça korkutucu bir fiziksel şoka sebep olmuştu. Saki’nin çalışma masasındaki piramittir. yolcular elele tutuşup. Tabii ki. kendi renkleri ile Astra talismanı çizili. Burası bir tür izolasyon bölgesi gibi.üzerinde. Sisler açılınca yolcular kendilerini kara piramitteki çalışma odasında. Ancak Saki bunun şart olduğunu. Buradan dışarı çıkılır. tabii ki. çalışma yerini görerek yapılacaktır. bizi anlayabilmesi ve kendi meramını anlatabilmesi çok daha güçlü. Saki’nin Astral formu. dedi. ani bir sıçramaya sebep oldu. on santim kadar yüksekte. masanın karşısında. İlk çalışmalarda iletişim sorunlarının yanısıra başka zorluklar ve ani şoklarla da karşılaşıldı. koltuk benzeri şeylere otururken bulurlar. Fiziksel kontak denilince. Sonraki çeşitli fiziksel bütünleşmelerde böyle bir olay yaşanmadı. Astra ilk olarak burada görülmüştür. Saki. dört yüzünde de. Buna katlanmak gerekliydi. saat aksi yönde dönen piramit visualize edilir. Çalışmalara başlarken önce havada. Sonra her yanı kesif bir sis kaplar. Bu piramit. Piramit masanın üzerinde oturmuyor. bu visualizasyon fizik plandaki çalışma yerinde. yakın temas gerektiğini söyledi. topraklama sağlayana kadar yüksek voltajlı bir elektirik çarpması gibi etki gösterdi. Ancak şok fizik plandaki bedende kötü şekilde hissedildi. yolcunun Astral formuna dokunmuştu. Bir süre sonra arka plan yavaş yavaş kararır. Saki ve yolcular Astral plandaydılar. Visualize piramitin üzerinde de Astra şekillerini görmek gereklidir. Bir süre daha geçince Saki ve oda iyice belirginleşir. Oda ve havadaki piramit tam olarak görülmelidir. Saki’nin anlattığına göre yolcuların fizik bedenleri bu gibi temaslara alışık 144 .

Kabak kafalı. Göğsüne. o ciddiyetle devenin başını anlatmaya ya da anlattığı şeyle deve başının ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyordu. uzun yüzlü.değil. Aslında bu görünümün Saki’nin tercihi mi. yani ilk bir. Sonraki yıllar içindeki çalışmalar sırasında Saki’de de bazı değişimler meydana geldi. Bu gibi görünüm değişikliklerinin olası sebepleri ilerki bölümlerde ele alınacaktır. Sakalları beyazken siyahlaştı. Başlangıç için belirtilmesi gereken son şey Saki’nin tercih ettiği görünümün tarifidir. Saki. Sonraki temaslarda enerji aynı. yoksa bizim bilinçaltı yakıştırmamız mı olduğu da şüpheli bir konudur. İlk zamanlarda. Mesela yıllar sonra cüppesinin rengi beyaz oldu. uzun. solar plexüse kadar inen sivri bir sakalı var. kapşonlu ve siyah bir cüppe giyiyor. sivri kulaklı. Adeta bir bilgisayar gibiydi. Her ne ise. İnce. Tabii bu 145 . Espiri anlayışı sıfırdı. her olaya daha mantıklı yaklaşımlar ve isbetli yorumlar yapabilmek gibi şeyler gelişirken Saki’de de espiri anlayışı yerleşti. Bu cüppe bizim çalışma kılıklarımızın aynı. Mesela ilk günlerde "Yok devenin başı" gibi bir cümle sarfetsek. Gordon isimli çizgi romandaki imparator Ming’e oldukça benziyor. Bizlerde daha derin sezgiler. Geçen zaman içinde yavaş yavaş kişiliklerimiz karışmış olabilir. ilk şoktan sonra beden alışıyor. hatta çok daha güçlü olduğu halde duyulmuyor. birbuçuk yıl içinde Saki daha mekanik bir kişiliğe sahipti. İstenen bilgiyi metodik ve kuru bir şekilde veriyordu.

duvarın üzerinde önce bir Tisan kapital A harfi görüldü. ölü atmosfer sürmektedir. İlk geçişlerde bilinç daha kapalıydı ve ancak farkedilmesi şart olan şeyler farkediliyordu. Burası aradaki bölgedir. bitki ve çiçekler arasında yürünür fakat atmosferdeki yoğun basınç ve durgunluk. üzerindeki bir çok çizim ve harf farkedildi. katlardaki zeki enerjileri bilinçaltımızın bizim anlayabileceğimiz şekilde. Biraz ilerlenilince manzara değişir. onlara en fazla uyan formla tercüme etmesi olabilir. İlk geçişlerde büyük taşlardan yapılmış bir duvar olarak görüldü fakat yıllar sonra aynı bölgeye girilince duvar çok daha ayrıntılı olarak farkedildi. Kara piramit ve bu bölge dünya astralında. Gerek Saki ve gerekse katlarda karşılaşılan diğer varlıkların görünümleri gördüğümüz çeşitli filmler ve çizgi romanlardaki tiplere benziyordu. Hava son derece durgundur. herhangi bir haraket yoktur. Bir tür alacakaranlık bölge diyebiliriz. YOL Kara piramitten çıkıldığı zaman bir çöl manzarasıyla karşılaşılır. eskilikleri. Bunun sebebi. Sanki zamanın donduğu bir ortam gibidir. 146 . Hepsi olmasa bile çoğu zaman bu böyleydi. Taşların aralıkları. İlk geçişlerde. Çevre yeşerir. Biraz daha ilerlenince sağ tarafta oldukça yüksek bir duvar görülür. Hiç bir ses ya da rüzgar esintisi. dünyaya en yakın boyuttadır.geçen zamanla birlikte iletişimin artması ve sağlamlaşması yüzünden de olabilir. Bunun neyi sembolize ettiği anlaşılamamıştır.

B. Bu sütun zamanında. Piramitler Eski Mısır’da görülmelerine rağmen Mısır’dan çok daha eskiye dayanırlar. Bu duvar ve bölge hakkında Saki’den alınan bilgiler öz olarak aşağıdaki gibidir.K. Burası için Saki. piramitlerle ilgili uygulamalar Millattan 5000 yıl öncesinden gelen bilgiler ve geleneklerdir. Bu yoldan alınan majikal ekol. Aynanın kullanılışı ve piramit uygulamaları o çağlara aittir. Her şey beyaz mermerden. bir farlılık ifade etmediklerini anlatır.Bundan sonra Tisan alfabesinin harfleri ve bu harflerle yazılmış bazı cümleler ve isimler vardı (Beşinci katın bitirilişinden sonra alfabe bu duvarın önünde öğretildi).7 Daha ilerde. alfabenin ve girişin öğrenim noktasıdır. "Tanrı ile Şeytan’ın birleştiği yer" deyimini kullanmıştır. 7 Aslında bu tapınak ve ifade ettiği fikir bütün çalışmanın özüdür." Duvardan sonra büyük ve ışıltılı bir sütunla karşılaşılır. tapınağın içinde uzun bir merdiven görülür. Sütun geçildikten sonra çok büyük ve bir merdivenle çıkılan bir tapınakla karşılaşılır. 147 . bilgi. alfabe. Atlantis uygarlığında bilinirlerdi. Sütun parlamaz fakat kendiliğinden ışıklıdır. Tanrı ve Şeytan kavramlarının kaybolmasını. Üzerinde gene bir Tisan kapital A harfi görülür. dış uzay varlıklarıyla telapatik haberleşmeler için kullanılırmış. Piramitler de öyledir. "Burası başlangıç yeri. Majikal ekolün kaynağı bu günkü Tibet bölgesine odaklanır. Bütün katları ve sonunda insanın kendisini ve ulaşması gereken noktayı sembolik olarak ifade eder. Bu ismin ya da sembolik anlatım Tanrı ve Şeytan’ın bir araya toplanmasını değil. Merdivenin iki yanında değişik ve acayip varlıkların heykelleri görülmektedir. Buradaki bölge de Tibet’in astraldaki yansımasıdır.

bu kitabın ilk kısımlarında anlatılan sekiz tanrı formudur. En alta inip. toplu ismiyle anlatılmışlardır. Aslında katlar zaten içiçe. gümüş gibi bir sis. Yolcular bu noktada bir tercihle karşılaşırlar. çalışma içindeki durumumuzla ilgili izafi bir ölçü. birinci ya da 148 . Işıltılı. KAPI Kapının arkasında aşağıya ve yukarıya doğru uzanan onüç kat vardır. Yukarda iki kanatlı büyük bir kapıyla karşılaşılır. oradan kademe kademe yükselmek. girildimi. Gerçekte merdiven de yok. Kadim tanrı formlarıdır. Bu disk için Gücün temsilcisi denilmiştir. İki yanında iki sütun ve arkasındaki duvarda büyük bir altın disk vardır. Mesela birinci kattan. Bu heykeller çok çok büyüktür. kapı sağ yanda kalmaktadır ve iki sütun arasında zincirle bağlı büyük bir gong vardır. yukarı çıkıp. Sekiz formun heykelleri de geçildikten sonra uzun merdivenden çıkılır. bir daha değiştirilemez. bir süre sonra merdiven belirdi. oturmak için değil de sembolik bir şey olduğu belli olan çok büyük bir taht görülür. Şu anda bulunulan giriş beşinci kat seviyesindedir. Sisin içinde hemen hemen her renkten oluşan renk girdapları dansediyordu. Koruyucular. aynı yer ve zamanda varlar. Her katın özel bir vasfı ve rengi vardır. Merdiven bizim bilincimiz için gerekli. Bunun da iki yanı sütunludur. her katın arasında 150 basamak olduğu söylendi fakat bu sadece bizim. Mesela dördüncü kattan ikinci. Bunlar. aşağıya doğru öğrenmek ya da direk giriş. Yolun üzerinde iki yanda dörder tane heykel görülür.Merdivenin tepesinde. İlk görüldüğünde kapının ardında sisli bir boşluk vardı. Zenciye benzeyen iriyarı bir adam elindeki tokmakla gonga vurur ve ses tınısı kapıyı açar. Üzerinde kimsenin oturamıyacağı tahtın tapınağından çıkılınca da her yanın beyaz mermerden olduğu farkedilir. altta kalan katlara istenildiği gibi gidilebilir. birdenbire dördüncü kata çıkılamaz fakat daha önce geçilmiş olan. Diskin üzerinde kendi renkleriyle çizilmiş olan bir Astra görülür. Katlar arasındaki uzaklık olarak bize göre. Bu durum kişinin kendi tercihine bağlıdır fakat bir defa tercih yapılıp. Bizler o boşluğa dalmakta tereddüt edince.

Masonluk dahil bütün batılı ezoterik ekoller kendi içlerinde belli bir hiyeraşik düzen kurmuşlar ve her derece için belli isimler. Yukardan başlayan. yukardan başlayan ise sadece üç kat geçmiştir. Girişte tercih yaparak başlama noktasını kararlaştırmak mümkün olduğuna göre. memuriyetteki kıdem sırası gibi bir şey de değildir. askerlikteki rütbe. rütbe ve kıdemi bulunduğu ya da ulaştığı katın kaçıncı kat oluşuyla ölçülmez. Mesela. Tisan ekolünde bu yüzden belli dereceler. Kişiler hangi ekol söz konusu olursa olsun katları ya da Kabalistik geleneğe göre Sefiraları bir okulun sınıfları gibi görme eğilimindeler. geldiği katın ismi onbir diye daha yüksek seviyede mi olur. beşinci sınıfın öğrencilieri. Altıncı kata ilk defa ulaşabilmek için önce beşi bir defa geçmiş olmak gerekir. İnsanın bu işteki değer. Bu insanın kendi küçüklüğünü göstermektedir. rütbeler. diğeri aşağıdan yukarıyı tercih edebilir. iki farklı insanın birisi yukardan aşağıyı.sıfır katına direk geçilebilir fakat beş atlanıp. semboller oluşturmuşlardır. Tabii ki. ast ve astın üste saygı ve itaati kavramı oluşturmuşlardır. yukardan başlayan da onbire kadar ulaşmış olursa durum ne olur. aptalca hiyeraşik düzenler yoktur. Ayrıca katlar. Aşağıdan giren sıfır dahil altı kat geçmiştir. 149 . Gerçi yolculuk bütün olarak bir eğitim dönemidir fakat katlar bir okulun sınıfları değildir. Bu durumda. birinci sınıf öğrencilerinden daha bilgili ve büyüktür. hayır. Bu noktada hemen hemen herkesin ve hemen hemen bütün majikal ekollerin düştüğü bir hataya işaret etmek gereklidir. aşağıdan başlayan yolcu beşinci kata kadar ulaştığı zaman. Bir üst. altıncı kata geçilemez.

üstünlük belirtisi de değidir. ‘İMRA VAHE KEHA YESOD’ Saki daha sonra bu Yesod kelimesinin İbranicedeki Yesod’a sadece ses olarak benzediğini söylemiştir. Sözleri giriş sırasında Saki telaffuz etmiştir. Jüpiter sembolü için "Bu aslında sizin anladığınız anlamda bir Astrolojik sembol değildir. Bir tür eşitlemedir" denilmiştir. Katlar arasında yükselmek kişinin beyninin kullanılmayan kısımlarının kullanılmaya başlamasını sembolize eder. Bunlar bir defaya mahsus olarak kullanılmıştır. Girişte kullanılan ilk majikal enstruman ya da anahtar bir Jüpiter sembolüdür. aynı şekilde üst katlarda bulunabilmek bir rütbe.Saki”. geçit. kabiliyet. Elde tutulabilecek büyüklüktedir. MERDİVEN Burası aslında "Olmayan merdiven" dir. merdiven gibi sembollerin insan astral bedeninin çeşitli boyut değişimlerini ifade ettkleri söylenmiştir. 150 .Burada yolcunun derecesini belirleyen Astral alemde ne kadar kaldığı ve ne kadar katı tanıdığıdır. . Burun kanamaları ve benzeri rahatsızlıklar bu yüzdendir. Bulunduğu katın sayısı ya da yüksekliği değildir. Kapıdan girerken söylenecek olan bazı anahtar sözler vardır. Katlarda yükselirken devamlı olarak baş ağrısı çekmek olasıdır ve bunları aspirin ya da herhangibir yatıştırıcı ilaç da kesemez. “Her çıkılan basamak beynin başka bir noktasının açılmasıdır. Karşılaşılan bütün kapı.

Spiritüel medyumlar da aynı şekilde buraya gelebilirler. Bunların dışında obsesyon ve özellikle de kaba ve mütecaviz obsesyonların obsedörleri genellikle bu katın varlıklarıdır. Bu insanlar aldıkları etkileri kendileri taşıdıkları gibi çevrelerine de yansıtırlar. İniş sırasında gerek Astral'da ve gerekse içinde bulunulan fizik ortamda ısınma olur. Fazla merak ve ihtirasın kurbanı olan kişilerin ruhları da buradadır. Bunlar yaklaştıkları kimseler kötü titreşimler yansıtmak kadar yeni yeni obsesyonlara da yol açabilirler. Obsede durumda olan ya da Astral beden olarak hapsedilmiş olan kişiler özellikle katıldıkları ruh celseleri ve benzeri şeylerde çevreleri için tehlikeli olurlar. Merdiven sola doğru kıvrılarak iner. Ruh buradan ya hiç kurtulamaz ya da çok çok uzun zaman gömülüp. Merdiven çok uzun. bilinç ve bilinçaltının alışma süresidir. ızdırap çeker. İki yanda büyük ve muntazam taşlardan örülmüş sonsuz yüksek duvarlar vardır. fizik beden devamlı olarak ağır ve kötü titreşimler altında kalır. Bunların hissedilmesi aynı odada bulunan ve çalışmaya iştirak etmeyen kimseler için de geçerlidir. Bu bölgeye yanlışlıkla girmek mümkündür.Kapıdan girince sarı ve mor sis kümeleri içinde aşağıya inilir. Fiziksel çalışma odasında sert hava akımları. Bu gibi kimselerin katıldıkları ruh celseleri çok ağır ve 151 . Gelişimleri durur. Duvarlardaki karşılıklı olarak yanan meşaleler yolu aydınlatır. fizik planda obsede ya da posese edilen kimselerin astral kalıpları ya da ruhları vardır. Bu kapıların ardında buralara yanlışlıkla gelenlerin. bizim ölçülerimize göre 750 basamak inmenin karşılığıdır. Astral beden olarak buraya hapsedilenlerse majikal etkinlik olarak sıfırlanırlar. Eğer bu gibi varlıklar yeterince uzaklaştırılmamışlarsa kurbanlarını onun ölümünden sonra da bırakmazlar. ani baş ağrıları. Bunlardan çeşitli iniltiler ve ızdırap çeken insan sesleri gelmektedir. aşırı çatırtı çıtırtı olabilir. Birinci kat hizasına gelince her iki yanda da kapalı kapıların olduğu görülür. Getirip bu bölgenin bir yerlerinde hapsederler. Merdiven taştır. Daha doğrusu bu. Kişiler majikal çalışmalarda bilinçsizce bu bölgeye kayabilirler. Bununla beraber kişiden kişiye uzunluk daha fazla ya da az olabilir. Kişiler katlarla ilgili çalışmalar yapmasalar da. Sanki çok çok geniş bir kule merdiveni gibi. büyücülük benzeri şeylerle uğraşanların astral enerjileri kendileri farkında olmasalar da sıfır katına kayabilir.

İster yere. bize göre sağa dönülür. Yani yol sağa kıvrılır ve hala aşağıya döğru meyillidir.Saki”. “Var oluşun başlangıcı. merdiven ve ilk giriş için altar düzeni aşağıda tarif edildiği gibi olmalıdır. ya da bu çalışmanın yapıldığı odadaki bilinç durumumuza göre. Bütün Evren bunun üzerinde kuruludur . Uzanmaları da mümkündür. Altar görevini yapan masa. Aydınlanmayı sağlayan mum altarın üzerine ya da gözü rahatsız etmeyeceği herhangibir yere koyulur. Aynanın yolcuları değil. Bunlar kurşun üzerine oyulmuştur. Her yan aynı şekilde taşla örülmüştür. Tunelden çıkınca karanlık gece ortamıyla karşılaşılır. Piramitin çevresine yolcuları temsil eden birer Astra koyulur. Yolcuların oturuş düzeni serbesttir. sehpa. altarı görebilecek şekilde yerleştirilmiş olan büyük bir ayna vardır. örtü. ister sandalyeye otururlar. Piramitin altı aynadır. Bu gibi kurbanların ölüm sonrası durakları ise burasıdır. Altarın arkasında. Yolcular siyah. SIFIR KATI Sıfır katı. Zemin çimen üzerinde yüründüğü hissini vermektedir. Burası ana zemindir. Yolcuların dönük olmaları gereken bir yön de yoktur fakat altara karşı oturmaları daha ciddi olabilir. kapşonlu cüppelerine 152 . Duvarlarda gene meşaleler takılıdır. Üzerinde bir cam piramit vardır. Merdiven bittikten sonra sağa dönülür. her ne ise.kirli ortamlardır. odanın doğu yönüne kurulur. altar ve piramiti görmesi önemlidir. Spiritüel terminolojiye göre bu gibi varlıklar ağır teşevvüştedirler. Ana zemin. “Yapılan bazı majikal çalışma ya da Astral yolculuk denemeleriyle bu bölgeye rasgele ya da yanlışlıkla da girilebilir fakat bu gibi girişlerde bir şey öğrenilemez Saki”.

Fikir ve 8 Bu kitabın ilk alınışı ve notların bir bütün haline getirilişi sıralarında Sıfır katını. herhangibir diğer sistemle eşleme gereği de duymuyoruz. Aslında burada yazılanlar ya da yolculuğun o bölümünde görülebilenler sıfır katının ancak bir kırıntısı olabilir. Benzetmeler sadece Batı kabalasının renk. bizim geçmemiz şart olan kısımlardır. bu kat filan Sefira’nın karşılığıdır gibi bazı ibareler olacaktır. diğer katların incelenişi sırasında da. İnceleyebildiklerimiz ya da sadece geçmemiz gerektiği için geçip de. alınan bilgiler ya da bilginin türü bizim şuur durumumuz gibi şeylerle sınırlıdır. Geleneksel İbrani Kanalasında zaten Batı kabalasının uyumluluk ve diğer şeyleri pek söz konusu değil. daire şeklindeki kurşun üzerine yapılmış olan isim talismanını tutturur. Çünkü söz konusu olan ekol tamamen farklı bir şey. burada anlatılan manzara ya da varlıklar. Gene şunu da untmamak gerekir ki. sıfır katıdır. Kabalistik çalışmalardaki Malkuth bölgesi ile bir kabul etmiştik. Sıfır katında kişilerin bilinçlerine göre karşılaşabilecekleri sonsuz sayıda bölüm vardır. Benzeri çalışmalar yapan kimseler ya da spirit medyumlar bu katla ilişkiye girebilirler fakat bu.8 Sıfır katının bütünü tabii ki. ille de burada anlatılan şeylerle karşılacaklar ve burada anlatılan şeyleri alacaklar anlamına gelmez. Fakat hangi Kabala. Ayrıca aynı bölüme giren kimseler de aynı görüntüleri algılayamazlar. diğer katlar gibi kendi içinde katlara ya da bölümlere ayrılır. acil geçişlerinden başka bir şey değildir. Daha sonraları burayı Kliphoth ya da Malkuth Kliphoth’u ile eşlemeye çalıştık fakat şimdi bunlardan emin değiliz. Acemi yolculurın. koruyucu talismanları yoksa herkes alnına bir bantla. Sıfır katı da. Sıfır katı. Gerçekten de bazı katlar Kabalistik Sefiraların tam karşılığı gibi. Aşağıda. 153 .sarınmışlardır. Eğer hazırlanmış olan gümüş. Herhangibir katı ömür boyu gezmek de olasıdır. sayı ve planeter uyumluluklarına bakarak yapılmıştır. Bu yüzden Sıfır ya da herhangibir katta kaybolmak yani insanın bilincinin oralarda bir yerlere takılıp kalması oldukça kolaydır. Ayrıca artık sistemi. Katlardaki her bölüm de gene kendi içinde alt bölümlere ayrılır. burada anlatılan değildir. Katların gerçek bilgeliğini burada yazılanlarla kıyaslamak hata olur. inceleyemediklerimiz. en başta. Bu bütün katlar için geçerli bir noktadır. Amber ve buhur otu karışımı yakılmaktadır.

Sıfır katında iyi ya da yolculara iyi görünebilecek şeylere rastlamak imkanı çok azdır. Bu. ızdırap ve kirlilik önce buraya gelir. yansır. Daha ileri geçirmeyecek oldukları ve buraya 154 . SIFIR KATI BEKÇİLERİ Bulunulan nokta sıfır katının normal girişlerinden biridir ve burada bekçilerle karşılaşılır. Dünyadaki her düşünce. Bununla beraber yapılan tarif biraz spiritüel seviyede kalmaktadır. Çünkü burası Astral boyutun. derin maden ocaklarının en dip tunellerinde duyulan hisse benzer. Bu durum kişilerin istek. aldığı enerji ve etkiyi tercüme etmesi sorunudur. Suratları. bedenli olarak yaşadığımız fizik boyuta en yakın olan ve en ağır titreşimli bölgesidir. Yolcular üzerlerindeki basınç ve gerilimi hissederler. ihtiyaç ve sempatizasyonlarıyla ilgili bir tercüme. Daha ince vasıflı varlıklar ve ruhlar diğer katlara sızarlar ve burası bir tür çöplük olarak kalır. yanlışlıkla girenleri engellerler. eşit kollu bir güneş haçıdır (+). Sıfırın varlıkları saldırgan. bekçileri ilkeldir. bilince. her ihtiras. Sıfırın bekçileri kara cüppeli ve kukuletalı insan imajlarıdır. Bekçiler yol gösterek geçmesi gerekenleri daha ileri seviyelere sevkederler.semboller aynı olabilir fakat dönem dönem aynı çalışma içindeki kişiler bile. Bu haç Hıristiyan haçı değil. Mesela iki kişiden biri berrak ve masmavi suları olan bir göl görürken. bilinçaltının. En kara ruh varlıkları ve Astral enerjiler de buradadır. kukuletaların altında gizlidir. fikir ve semboller aynı olmakla birlikte farklı görüntüler alabilirler. diğeri kan ve irinden oluşan bir su birikintisi algılayabilir. Taşıdıkları sembol birisinde ya da birkaçında olabilir fakat bekçiler daima birden fazladır. Sıfır katında oldukça ağır bir atmosfer hissedilir. Ellerinde kocaman bir haç taşırlar. Sıfırda bazı majikal çalışmaların yapılabileceği çok elverişli alanlar da vardır fakat ne olursa olsun atmosfer ağırdır. yorum.

Hiç bir zaman kurtulamazlar. Üstüste yığılmış insan formları. büyük fareler ve kocaman sürüngenler vardır. 155 . “Aslında böyle bir yer yoktur. zindan gibi bir yerdir. Daha ilerisi hapishane. Bunlar oldukça ilkel yapıda olan varlıklardır. kişiler bir şeyler arayarak ve talep ederek girmişlerse olabilir.BİRİNCİ BÖLÜM (İTİLMİŞLERİN YERİ) Bekçiler geçildikten sonra karşılaşılan ilk kapıdan birinci bölüme girilir. Kişi sınıra eriştiği zaman bekçiler kendiliklerinden gelirler. onlardan istenmiş olması gerekir. Burada da bu bölümün kendi bekçileri ya da varlıklarıyla karşılaşılır. domuz ve çeşitli hayvanların karışımından oluşan bir varlık gelir.Saki-”. bir çalışma yapmak için girmiş olan kimseleri uygun çalışma ortamlarına yönlendirirler. Burası da karanlık ve ağır basınç altında olan bir yerdir. dört bölümlü. upuzun bir yolla karşılaşılır. yere bırakılır. Taşınan jüpiter sembolü çıkmadan önce kapının önüne. Değişik kişiler bekçileri değişik formlarda görebilir. SIFIR KATI . bu. Bunun da olabilmesi için.bilerek. Ondan sonra insan. Önce kocaman bir yeşil kertenkele ile karşılaşılır. Dört şeritli asfalt yola benzeyen. Hayal ve isteklerinizin esiri olmayın . Sadece güneş haçı sembolü değişmez. Buradaki insan formları da merdiven bölümünde anlatılanlar gibi hapistirler. Bilinçsiz giren kişiler bekçileri görebilir ya da görneyebilir fakat bekçiler daima vardır. Bunlar ilkel olmalarına karşılık bilinçsiz ya da yetkisiz gelen kimseleri geri çevirebilecek kadar güçlüdürler. Tabii ki. Biraz ilerlenince çıkış kapısıyla karşılaşılır. Onları arayıp bulmak gerekmez. Bu bölgede bekçilerin bir ya da birkaçı yolculara rehberlik edebilir.

Hayvani iniltiler duyulur.İKİNCİ BÖLÜM (YAKİ’NİN KORİDORU) Kapı. Bu talismanın fizik planda yapılması gerekmez. kanatlarının üzerinde kulplar olan. sevdiği. İçerde ilk karşılaşılan şey ışıklı sis bulutlarıdır. aynı talisman çizilir. hiç bir sesi dinlememek ve bir şeye dokunmamak gerekir. Şimşekler çakar. Talismanla. Bu bölümün bekçileriyle biraz daha ilerde karşılaşılır. Diğer bekçi ise Yaki’dir. Sadece Astral planda taşınan ve çizilen bir şeydir. Daha doğrusu burası yağmur atmosferine sahip bir ortamdır.SIFIR KATI . güzel ve cinsel çekiciliği olan tipler de görebilir. Karşı cinsten. Görüş mesafesi kısıtlıdır. büyük ve kırmızı bir kapıdır. 156 . Bu karşılaşma daha önce yada sonra da gerçekleşebilir. Burada bölümün başlangıcını tayin eder. özlediği ya da istediği bazı kimselerin formları ile karşılaşması olasıdır. Talisman üste alınır ve sopa ile zemine. Biraz daha ilerlenince aşırı soğuk hissedilir. Sağda solda dalgalar kabarır. Bekçilerden biri Meduza görünümünde bir kadındır. Bu kimseleri zor durumlarda ve imdat isterken de görebilir. kapının kulbuna dokunulur ve kapı açılır. Bu bölümün majikal enstrumanları uzun ve düz bir asa ile Tisan S harfinin yarısı olan yukarda görülen yuvarlak talismandır. iki kanatlı. “Buraya gelin. Yağmur yağmaktadır. Yolcunun tanıdığı. Bu bölümün ilk geçilişinde hiç bir şeye bakmamak. Bir tür koruma ve geçiş sembolüdür. buraya gelin” diye çağıran boğuk sesler duyulur.

Aksi takdirde Yaki fizik plana. İki uzun dişi ve iğrenç bir görünümü vardır. Eğer Yaki ya da meduza başlı kadına bakılırsa yani onlarla göz göze gelinirse bakışlarıyla yolcuyu bir tür hipnotik hale sokabilirler. Buradaki saldırısının amacı da yolcunun ani bir korkuyla fizik ortama fırlamasını ve astral bedeni ile ilişkisini kesmesini sağlamak istenmesidir. asla gözleri açmamak lazımdır. istenen kimsele etki yapıp. Ancak ileri planlara ulaştıktan sonra buralara anında gelmek ve anında çıkmak tehlikesizce mümkün olabilir. Esas olarak enerjiyle beslenen varlıklardır. gelindiği gibi. buraya onların astral kalıplarını gömmek ya da enerjilerini emmesi 157 . Bunu yapamadıkları takdirde ki. merdivenler ve kapılar kullanılarak yapılmalıdır. bilinci ve enerjisi ile davet edilmiş olur. Çıkış mutlaka normal şekilde.Yaki saldırgandır. Hiç bir zarar veremez fakat ilk geçişlerde gerçekten de tehlikeli olabilir. Eğer yolcu birdenbire fizik ortama fırlarsa Yaki’yi de birlikte sürüklemiş olur. Görünümü de o kadar iğrenç ve korkunç gelmez. yok saymak ve arka dönülerek yürümeye devam etmek gereklidir. açık gözlerle görülmesi bile mümkündür. imajinatif formu düşünülmemelidir. onlara direk olarak bakılmazsa yapamazlar. Hatta yolcunun astral bedenini orada tutabilirler. Yolcunun ilk geçişinde saldırır fakat daha yüksek katlara çıktıktan sonra buraya dönülünce sadece aptal bir varlık olduğu görülür. En azından uzun süre için yolcunun zihninde görüntüleri kalır. Obsesyonel durumlara sebep olabilirler ve yolcunun bilincine yapışarak uzun süre onun enerjisini emmek isterler. Yaki'nin saldırısına aldırmamak. Bu bölgede birçok çalışma yapmak. Elinde uzun bir mızrak taşır. Hatta bölümlerin fizik planda otururken. Asla fizik beden olarak uyanmamak ya da gözler kapalı olarak imajinatif çalışma yapılıyorsa. Çalışmadan sonra Yaki’nin ismi kişi tarafından sözlü ya da zihinsel olarak zikir gibi tekrarlanmamalıdır. Yaki saldırır.

Sıfır katı notları bölümünde Yaki’den daha ayrıntılı şekilde bahsedilecektir. Yakından bakınca suyun parlak. pirhanaya benzeyen balıklar vardır. tanıması da gerekmez. Uzaktan su sesleri gelir. Suyun içinde iri. Burası aslında bir mağaranın içidir.için yaki’ye vermek veya daha iyisi herhangibir kimsenin Yaki tarafından obsede edilmesini sağlamak mümkündür. “Müslümanlığa göre. sizin kendi kitabınızda bundan bahsedilir. Hurma ağaçları vardır ve yolcu isterse bunların meyvelerinden yiyebilir. Sonra kanaldan çıkılır. Tunel aşağıya doğru meyillidir ve kayık akıntıyla gitmektedir. bilinen herhangi bir kimsenin astral kalıbına da rastlanabilir. Sanki bir piknik yerine benzeyen bir ortama gelinmiştir. duvarlarında çeşitli resimler ve tanrı formları çizili olan dar bir kanal ya da tunelin içine girer. Çıkmadan önce aynı koruyucu talismanın ayna görüntüsü zemine çizilir. Bunun olabilmesi için. Bu bölgede büyü etkisi altında olan. 10 Burası istenirse dinlenmeye uygun bir yerdir. 158 . Şayet daha ileri katlardan gelinmişse. Daha doğrusu yemesi gerekir. Lezzetleri güzeldir. Bu ağaç aynı şeye eşittir -Saki“. Bir kayığa binilir ve kürek çekerek karşıya geçilir. astral kalıp burada bırakılıp. Bir süre sonra kanal düzleşir ve su maviye döner. Biraz ilerlenince kapıyla karşılaşılır. yani büyü etkisindeki kimselerin astral kalıplarının burada bulunabilmesi için büyü çalışmasını yapmış olan büyücünün buraları bilinçli olarak bilip. Nehir biter. fizik plana çıkış yapılması mümkündür. 9 Sıfır katının sonunda. 10 Saki’nin anlam veremediğimiz açıklamalarından biri. Çevre yeşilliktir. Rüzgar artar ve kayık.9 Yaki geçildikten sonra büyük ve mavi bir göle akan bir şelale ile karşılaşılır. şeffaf ve zümrüt rengi olduğu görülür. yırtıcı görünümlü. Kayıktan inilir.

Ne bir şey yapıldı ve ne de bir bilgi alındı. Şatoya girilir.SIFIR KATI . karların içinde büyük yapraklı mavi bir çiçek görülür. (Buraların anlamını kavrayabilmek için Saki bazı ayet ve sureler okunmasını.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (MAVİ ÇİÇEĞİN KORİDORU) Bu kapıdan girilince karla kaplı ve göz alabildeğine geniş. Kapının üzerinde daire içinde olan bir hexagram vardır. “Bu soğukta dayanabilen tek cennet çiçeği . ilk gelişte girildi. Bunlar insan imajları değil. Her durumda bu bölge ile bir daha ilgilenilmedi. Üstte mavi renkli sis ve bulutlar görülür. Biraz ilerlenince uzakta. ufuk sıra dağlarla kaplıdır. Şatoya girildi ve çalışmanın ileri saatleri olduğu için hemen çıkıldı. Çok uzaklarda. 159 . biçimsiz şekillerdir. Buraya fazla önem vermemiş olabiliriz ya da fizik plandaki isteklerimizi doyuracak olan diğer çalışmalardan zaman bulup felsefi çalışmalar yapamamış olabiliriz. Şatoya doğru ilerlenir ve yolda.Saki”. gerek şato hakkında söylediği sözlerin açık ve sembolik anlamları hala bilinmemektedir . Şatoya yaklaşınca karların içinde duran bazı varlıklar görülür. geri dönülür. 11 Bu bölgeye sadece bir defa. Buranın sembolik anlamı ve Saki’nin bu bölgede gerek çiçek.11 Girdikten hemen sonra çıkıp. Ortam oldukça soğuktur. Çiçeğe dokunmamak gerekir. şatoya benzer bir bina olduğu farkedilir. düz bir araziyle karşılaşılır.

Gülen ya da mutlu bir yüz yoktur.Saki”. sahte ve aldatıcıdı . Buradan merdivene geçip. Koro halinde duyulmaktadır. Hemen hemen hepsinde sıkıntı çekermiş gibi bir ifade vardır. Bölümün majikal enstrumanı ucunda Merkür sembolü olan uzun bir asadır (Bu bölümdeki ve önceki bölümlerdeki uzun asa tarifinden insan boyundan az uzun bir asa anlaşılmalıdır). Bu formlar fazla sıkıntı verici olmaya başlarlarsa Merkür asası ile dağıtılmaları mümkündür. Bir sürü bulanık. kötülük. içiçe girmiş.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (OBSEDÖRLERİN KORİDORU) Bu bölge. Buradan hiç bir şey alınmamalıdır. 160 . Bölüm çok büyük bir mağaradır. ilk bölümlere göre bir üst seviyedir. söylenen ilahilere benzeyen sesler “Spiritüel celselerin çoğu tebliğleri buradan gelmektedir. çıkılır ya da bir sonraki bölüme geçilir. saflık ve aklık görülmüştür. deforme surat görülür.Saki”. sis gibi. Merdivenlerden girilir. Her yan tamamen mavi ve zemin kumludur. SIFIR KATI . “Buraya kadar Cehennem ve Cennet olayının ana temeli. Duvara çizilmiş olan bir başaşağı Merkür sembolü bu bölgeyi sembolize eder.incelenmesini istedi fakat bunlar da tam olarak anlaşılamadı). . Herşey yalan.

BEŞİNCİ BÖLÜM (SOĞUK CENNET) Bu bölüm bir öncekinden daha sıcak olmakla birlikte gene de oldukça soğuktur. Sağda mavi bir göl görülür. Zaten kendileri de Budist rahipler gibidir. . Donuk mermerden sütünların arasındaki bir merdivenden yükselinir. Spiritüel celselerdeki varlıkların daha üst seviyelerden gelebilmeleri için celse gurubundakilerin oldukça tekamül etmiş olan kimseler olmaları gerekir. İlerde görülen bir sarı ışıkla beşinci bölüme girilir. Sarı ışıkla aydınlanmıştır. Yukarda bir kapı vardır. Buna sebep insanların toplumsal yapısıdır. İki tane sarı elbiseli bekçi vardır. Saldırmaları halinde ya asa ile müdafaa yapılmalı ya da aşırı hızlanarak bu bölge terk edilmelidir. . Kapı açılınca o da ikiye ayrılır.“Buradaki bütün imajları insanlar yaratır. SIFIR KATI . elenerek yukarıya çıkarlar. “Burası dünyadaki insanların yarattığı cennettir. 161 . Burası en altın bir üstüdür ve Astral aleme açılan her imajın ilk geldiği yerdir. Burası saldırgan olanların yeridir. Burada saldırgan ve obsedör olan gerçek varlıklar da vardır. En iyisi hızlanmaktır çünkü buradan elde edilebilecek ve oyalanmayı gerektiren bir şey yoktur.Saki”. Sekiz ayaklıdır ve kapının ortasındadır. Büyük ve iki kanatlıdır. Sıkıntılı ruhlardır ve geçiş sırasında yolcuları rahatsız ederler. Önce en alta gelirler. Buradaki varlıklar dünya planına çok bağlıdırlar. Saçmalık! Soğuk cennet. Budist rahiplerin kıyafetlerine benzer şeyler giymişlerdir. Sadece insanların etkilenmesi içindir.Saki”. İnsan sesleri duyulr. Üzerinde yatay bir örümcek motifi vardır. Yalancı cennet te denilebilir.

Bu yüzden yapılan şeylerin çoğu yerine ulaşamaz ve burada takılırlar. muskalar ya da değişik büyücülük objeleridir. . belirsiz. Bu kapıdan normal ısıdaki bir ortama geçilir. Yanlış ve bilgisizce yapılan şeyler buraya takılırlar. “Mevcut bütün majikal gelenekler toplumun yapısına göre değiştirilmiştir. İlerlerken boşlukta başıboş dolaşan bazı kalıntılar görülür. Buradaki döküntüler fizik alemdeki insanlar tarafından yapılan fakat yanlış uygulanan ya da hedefine ulaşmamış olan veya işe yaramayan büyü türü şeylerdir. boşluğa açılır gibi bir yerdir. SIFIR KATI . Bu bölümde yürünemez. burada böyle çizildi. Ağır ağır. Fakat geçiş sırasında böyle algılandığı için. Bütün bölüme tam bir sessizlik hakimdir. uçarak gitmek gerekir. İlerlenince. üzerinde gene aynı örümcek motifi olan bir kapıyla daha karşılaşılır. Büyük gök taşlarına benzeyen ve üzerinde durulması mümkün olan cisimler de vardır. Aşağıda volkanik akıntılardan meydana gelmiş gibi duran kanal.ALTINCI BÖLÜM (BOŞLUK BÖLGESİ) Bu bölüm upuzun. İnsanlar arasında bir çok şey yanlış iletilir. Buraya kadar gelmeden önce de bir yerlere takılmaları mümkündür. bir üst bölüm için geçittir. . 162 . Bütün havası ve çekim gücü alınmış.Saki”.Yukarda görülen örümcek formunun örümceğe benzemediğini biliyoruz.BK. kıvrıntı ve birikintiler görülmektedir. dönerek uçan bu cisimler yazılı kağıtlar. ay yüzeyi gibi vakumlu bir ortamdır. Düşünce olarak. Burası bir bölümden ziyade. Dolayısıyla ana tema kaybolmuştur.

. dünyanın büyük bir kısmı ritüel maji veya seks maji uygular. SIFIR KATI . Dolayısıyla burada görülen cisimler. Bölge geçilirken eldeki asa kendiliğinden yıldırım şeklindeki bir asaya dönüşür. Zeus heykeline benzeyen sakallı ve gözleri yakut gibi kırmızı pırıltılar saçan bir heykel vardır.Saki”. Tapınağın içinde. İnsanlar kendileri yaratırlar ve kendi yarattıklarına inanmak isterler. Sadece zikir ya da imajinasyon yoluyla yapılan büyüler de olduğu gibi. Bu heykel konuşabilmektedir. bilinçaltımızdaki yansımalarıdır.YEDİNCİ BÖLÜM (SAHTE TANRILARIN TAPINAĞI. Bu. Bu heykel bir zamanlar yaratılanların en büyüğüdür (Çevrede başka heykeller de vardır). düğümlenmiş ipler ya da yazılı kağıtlar gibi şeylerdir. tam ortada. Sadece andırır. Bir tapınak görülür. temsil ettikleri enerjinin görünür formu değil. bağlanmış kaşıklar. Bunlar hala insanlar üzerinde etkilidir ve bu daha yıllarca sürecektir. “Burası insanların yarattığı tanrı evidir. Ancak bu sayılan şeylerin görülür bir fizik formu olmadığı için. kurban verirler.Bu bölümden geçerken görülen büyü objeleri genellikle muska. Sütunların üzerlerinde hiyeroglif benzeri resim. Bir büyü operasyonunun mutlaka bu gibi objelerle yapılması gerekmez. 163 . vefk. iğnelenmiş bebekler. eski Yunan ya da Roma mimarisine benzer fakat aslında hiçbir mimariye ait değildir. YA DA YARATILMIŞ TANRILARIN KORİDORU) Burası yeşil rengin hakim olduğu. Sesi çok gürdür. Hala onlara çeşitli şeyler adarlar. bu gibi etkilerin şuurumuza yansıması ancak bilinçaltımızdaki değersiz büyülerle birleşen imajlar yoluyla olur. yazı ve işaretler vardır. ağaçlıklı bir ortamdır.

Tapınaktan çıkınca sola dönülür. Tabii, geçiş sırasında tapınağa girilmemişse tapınağın önünden sağa dönülür ve bir kapıyla daha karşılaşılır.

SIFIR KATI - SEKİZİNCİ BÖLÜM (SEKMET’İN TAPINAĞI)
Bu bölümde zemin kumdur. Bir sürü piramit ve önlerinde duran Eski Mısır tanrı formları görülür. Bunlar Mısır'ı (Dünya’yı) kendilerinin yarattığını söylerler ve dünya ötesi bazı kozmik sistemlerden bahsederler. Burasının hep mevcut olduğunu ve mevcut olacağını söylerler. “Aslında bunlar da insanlar tarafından yaratılmış tanrılardır. - Saki”. Biraz daha ilerleyince karanlık içinde ve büyük sütunlar arasında başka bir mabet görülür. Bu mabet ve sütünlar siyahtır. İki yanda ateşler yanmaktadır. Ortada Sekmet durur. Diğer tanrı formlarının aksine Sekmet heykel formunda değil, canlıdır. Etli kanlı bir bedenle görülür. Elbisesi siyah, yaklaşımları dostçadır. Kendisinin, ona yönelik olarak yapılan çalışmalarda yol gösterici olduğunu, rehberlik yaptığını, kişiyi bu yolculuk yönünde ve diğer majikal konularda yönlerdirdiğini fakat işlevinin sınırlı olduğun söyler. Burası sıfır katının sonudur. Sıfır Sekmet’le kapanır. Başka bir ifade ile sıfırı saymazsak, Sekmet yolun başıdır. “Buraya kadar dünya astralı, bilinenler ve insan yaratıları incelendi. Astral alemin en kaba tabakaları geçildi. - Saki”. Yolculuğun bundan sonrası Birinci katta sürer.

164

SIFIR KATI NOTLARI
Sıfır katının geçilişi burada belki biraz basite indirgenerek anlatıldı fakat bu kitapta sadece konunun esası, ana hatları veriliyor. Aslında gerek sıfırın ve gerekse Birinci ve daha ilerdeki bazı katların geçilişi bizler için tam bir Astral "Camel Trophy" sayılır. Çalışmalar son derece yorucu olduğu gibi, fizik plandaki odadaki soğuk da dayanılmazdı. Çalışma haricindeki, aspirin vs, ilaçların durduramadığı baş ağrıları ve pek ender görülen burun kanamaları da işin cilası oluyordu. Kat geçişleri sırasında, yani eğitim döneminde ulaştığı katın enerjisi ve bilinci yolcuyu kaplamakta ve fiziksel hayatına yansımaktadır. Mesela Beşinci katın geçilişinde, kat içindeki yolculuk sürdüğü sürece kişinin aşırı sinirli olması ve günlük hayatına bunu yansıtması gibi. Bu yüzden özellikle acemilik döneminde geçilen sıfır katında bundan fazla oyalanılamazdı. Sonradan yapılan dönüş çalışmalarında da görülmüştür ki, Sıfır (Tabii diğer bütün katlar da) burada anlatılamıyacak kadar geniş ve sayısız bölümlere sahip. Daima yeni bir bilgi ve çalışma alanı bulmak olası. Sıfırdaki en ilginç şeylerden birisi Yaki’dir. Yaki fazla bir özelliğe sahip olmamakla birlikte bizler için ön planda sayılır. Çünkü geçen yıllar içinde kendisiyle bir çok çalışma yapıldı. Sayısız insanın Astral formu onunla birleştirildi ve zamanla Yaki transformasyona uğradı. Şekli farklılaştı. Bilinç kazandı. Ancak bu, Sıfırın o bölgesinde, anlatılan gibi bir Yaki artık yok anlamına gelmez.. İlk defa girecek olan yolcular için daima, saldırgan bir Yaki ya da benzeri varlık olacaktır. Yaki hakında söylenebilecek en önemli şey onunla çalışırken dikkatli olmak gerekir. Ona, formları verilen insanlar fizik planda bir daha iflah olmamaktadırlar. Sonradan kurtarmak istenecek bir kimse Yaki’ye verilmemelidir. Yaki aldığını geri vermez. Ya da çok zor verir. Bu durumda bile kişide bulaşıklık kalır. İkinci önemli nokta Sekmet’tir. Son bölümde Sekmet’in görülmesi ve onun canlı vücutta olması ya ona yönelik olan önceki çalışmalarımızdan dolayı formun uyandırılmış olmasından veya

165

bizdeki sempatizasyondan olabilir. Sekmet’le ilgili çalışmalar ve Sekmet’in işlevleri aslında burada gösterilenden daha komplikedir.

BİRİNCİ KAT
Birinci kat çalışmaları tamamen karanlık yanda geçer. Bu çalışmaların özelliği, çalışma yapanların hepsinin altarın karşısında oturmalarının gerekli olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarda not tutulamamıştır. Altar düzeni ve yönü aynı olmakla birlikte buhurda, Buhur otu ve amberden başka kizbere de kulanılmalıdır.

BİRİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM (TRİAKMLNON’UN KORİDORU)

Burası aslında birinci kat ve Sıfır katı arasındaki bir geçiş koridorudur. Birinci katın bölgelerinden değildir. Buraya girmeden önce bölümün majikal enstrumanı olan Astra boyuna takılır. Bu Astra’da çevre harfleri yoktur ve yukarda görüldüğü gibi sadece Jüpiter sembolü yazılıdır. Bu madalyonun fizik planda hazırlanıp, takılması gerekmez. Sadece Astral planda takılır. Bu talisman her şeyi anlayabilmek için bir tür çeviricidir. Bölümün ikinci majikal enstrumanı uzun bir asadır. Üzerinde bir arslan kafası, onun üzerinde de bir üçgen veya piramit vardır. Bölümün kapısı oldukça büyüktür ve her iki kanadında da yukarda görülen Astra talismanı vardır. Gıcırdayarak açılır ve içeri girince büyük bir hızla kapanır. İlk anda içerde hiç bir şey görülmez. Sonra, boyundaki Astranın yaydığı mavimsi ışıkla

166

içersi aydınlanır. İçerde kalın ve büyük, deri kaplı bir kitap vardır. Kitap, ortaçağda görülen, kitaplar için yapılan bir yükseltinin üzerinde açık olarak, göğüs yüksekliğinde durmaktadır. Baş sayfasında, bir + ve X içiçe girmiş durumdadır. X’in kolları, +’dan kısadır. Bunun altında da ışıldayan harflerle şunlar yazılıdır.

“Tanrı sizleri yarattı. Bazı insanlar bunları öğrenmek için dünyaya geldi. Bunları öğrenesiniz ki, gerekli yerlere yollayasınız”. Yazının tercümesi tam olarak böyle olmayabilir fakat öz olarak çıkartabilinen sonuç buna benzer bir şey. Bu bölümde, Saki tarafından, asanın ucuyla yere çizilerek, Triakmlnon anlatılmış ve çalışmaların, ana talismanının bundan sonra o olacağı söylenmiştir. Gene ilk defa burada çalışmalarda kullanılacak olan buhurun terkibi tarif edilmiştir. Bu noktaya kadar olan çalışmalarda günlük yakılmaktaydı.

167

Hemen şunu belirtmek gerekir ki, o zamanlar daha Tisan alfabesi alınmadığı için Triakmlnon’un çevre harfleri Arapça Nun, Elif ve Şın’dı. Buhur, geçmiş bölümlerde de anlatıldığı gibi Buhurotu, Amber ve Kişniş karışımıdır. Kişniş sadece karanlık yanla ilgili çalışmalarda kullanılır. Bunların her biri eşit oranda karıştırılır. Burada yapılacak olan yapıldıktan sonra yani gerekli bilgiler alındıktan sonra asanın ucundan çıkan bir ışığın vurmasıyla (Yada asanın ucunun dokunmasıyla) kapı açılır ve merdivenlere çıkılır.

BİRİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (AYNANIN KARANLIK YANI)
Bu bölüme girmeden önce fizik planda çalışmanın hazırlıklarının yapılması gerekir. Altarın üzerine çalışanları ve altarı görebilecek şekilde bir ayna asılır. Ayna doğuya asılmış, batıyı görür durumdadır.

168

Tütsü çok kuvvetli yakılmalıdır. Altara, aynanın önüne bir piramit koyulur (Cam piramit). Piramitin çevresine çalışanların her birini temsilen, kurşuna yaplmış bir Astra yerleştirilir. Kara cüppeler giyilir. “Bu, Tanrı ve Şeytan’ın etkilerini kişinin üzerine aynı anda çeker - Saki”. Saki’nin bu sözleriyle çalışmanın tamamını mı, yoksa sadece cüppeleri mi kastettiği belli değildir. Eğer gümüşe oyulmuş olan Triakmlnon yoksa, alına, kurşuna yapılmış koruyucu isim talismanları yerleştirilir. Bu talismanlar, kurşun üzerine, daire siyah, üçgen kahverengi, isimler yeşille yazılarak hazırlanır. Çalışma başlamadan önce yıkanmış olmak gerekir fakat İslami abdest şart değildir. Buraya yapılan ilk geçişte yolcunun bir grup çalışması içinde olması çok daha iyidir. Tek başına yapılacak olan bir deneme en azından kişinin burada takılmasına ve kendi hayalinin eseri olan ilerlemeleri görmesine fakat aslında hiç bir şey elde edememesine sebep olur. Bunun dışında kişi, aynanın diğer yanında kaybolabilir ve majikal faaliyetlere veda eder. Ayrıca Astral bedenin kaybolması, imha olması da mümkündür. Bu sebeplerden dolayı ilk geçiş çalışması en az iki kişi olmalıdır. İki kişi olunca manyetizasyon, aura ve benzeri şeyler çok daha güçlü olur. Ayrıca bir rehberin (Bedenli ya da bedensiz) varlığı da şarttır. Mesela burada rehber Saki’dir. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, iki ya da daha çok kişilik çalışmalarda birisi ani bir şoka girerse diğeri ya da diğerleri ona dokunarak topraklama yaparlar ve şoku önlerler (Bunun örnekleri, bu kitapta yazılı olmamakla birlikte ilk çalışmalarda yaşanmıştır). Astral alemdeki majikal enstrumanlar aynı, Triakmlnon’un kridorundaki asa ve talismandır. Bu bölüme, merdivenlerden ilk girişte, Rusça şarkıları andıran, ilahi benzeri şeylerin oldukça gür seslerle söylendiği duyulur. Müzik ve koro.

169

Burası parlak ve uzun bir koridordur. Yüksek seviyedeki statik elektiriklenme orada ve fizik plandaki odada açıkça hissedilmektedir. Kuru ve sıcak bir atmosfer vardır. Zemin taştır. Çok büyük bir yere gelinir. Yukarda tavan ya da gök benzeri bir şey görünmemektedir. Çevre tozlu ve loştur. Isı biraz düşmüştür. Duvarda çok büyük, bütün duvarı kaplayan bir ayna vardır. Aynaya doğru ilerlenir ve bir hamlede geçilir. Bu geçişle, ikinci katta anlatılacak olan ayna yolculuğuyla karıştırılmamalıdır. Burada sadece bir enerji şoku hissedilir o kadar. Aynanın diğer tarafı fazla büyük olmayan alçak tavanlı bir mağaradır. Bu geçişle birlikte Saki yolcuları katlarda ilk defa yalnız bırakmaktadır. Daha önceki, Triakmlnon’un verilişi çalışması Saki’nin bizzat girdiği son kat çalışması olmuş ve katlar tam olarak bitirilene kadar bir daha Saki yolcularla birlikte kata girmemiş, sadece karşılaşılabilecek şeyler hakkında bilgi vermiş ve uyarılarda bulunmuştur. Zaman zaman ve özellikle de zor durumlarda Saki’nin sadece sesi, uzaktan, telapatik olarak algılanmıştır. Tabii, kat geçişleri arasında ve çalışmaların başlangıç ve sonunda Saki ile devamlı görüşülmüştür. Her yanda, çeşitli açılarda kıvrılan, yılan gibi tüneller görülür. Tünellerin zemin ve duvarları gayrı muntazamdır. Toprakta rasgele oyulmuş solucan yolları gibi. Zaten burası da oldukça büyük ve karışık bir karınca yuvasına benzeyen bir bölümdür. Burada karşılaşılacak olan şeyleri belirleyen kişinin kendi iç benliğidir. Bu yüzden birinci katı tarif edebilmek sıfır katı gibi kolay değildir. Aynı kimsenin her girişinde değişik bir şeyle karşılaşması olasıdır. Tabii, direk olarak, belli bir amaçla, belli bir yere gidiliyorsa böyle olmaz. Eğer birden fazla kişi varsa gidilecek yönleri herkes sırayla seçmelidir. Yani her turda başka birisi lider olur. Burada ışık yoktur. Çoğu zaman koruyucu talismanın yaydığı ışıkla ilerlenir.

170

Bu piramit gene resmi çalışma piramitinin oranlarında ve şeffaftır. Eeğer kaybolunursa yolcu kendi ismini tekrarlarken aynı anda üzerine imajinatif bir piramit inşaa etmelidir.Çevre siyah ya da kırmızı siyahtır. Kapıdan bakınca girdap ya da boşluk görülür. Buna karşılık olarak dönem dönem insanı körleştirecek kadar parlak ve güçlü ışıklar altından da geçilir. Gerektiği takdirde bütün karanlık taraf yolculukları bu gibi bir şeffaf piramit içinde yapılabilir. Şüpheli durumlarda hemen çıkmak gerekir. Ortaçağın geleneksel Majikal dairesi yerine piramittir. Yolculuk sırasında kişiler birbirlerinden ayrılmamalıdırlar. canavarlar ve Satanik gücün en ilkel yansımaları ile karşılaşılır. gene ışık yok sayılır. Bunlar bir kulübe ya da şato görünümünde de olabilirler. Kapı ya da geçitlerde ters pentagram ya da 171 . Bir tür haraket aracı gibidir. Bu bölümdeki. Herhangi bir kaybolma durumunda yolcunun uygulayabileceği en iyi çare kendi ismini zikir şeklinde tektarlamaktır. Piramit kendiliğinden yolcuyu çıkış aynasının önüne götürür. karşılaşılan her şeyi yolcuların bilinç ve bilinçaltı yapıları meydana getirir. sadece gezmek daha iyidir. Fakat fazla bakmamak gerekir. İşkence yapan gruplar. kapılardan girilir fakat bazılarında insanı hapsetmek isteyen tuzakçı varlıklar olabilir. Korunma aracı olarak da en güçlü imaj. Bir çok kapı vardır. Bu durumda da bir şey görülmediği için. Üstelik bu durumda koruyucu talismanın ışığı da yoktur ya da genel parlaklık içinde belli olmaz. Bataklık arazilerden geçilir ve buralardaki bazı noktalar insanı dibe çekebilir. Aynı zamanda içine düşülünce insanı sıfır katı zindanlarına atan girdaplar vardır. inanmamak gerekir. insanı kovalayan kılıçlı iskeletler. Hepsi de saldırgan ve ilkeldir. alt bölümler genellikle mağaradır. Bunların söyliyecekleri şeylere aldırmamak. Aslında buradan da bazı majikal formüller ve talismanlar almak mümkündür fakat almayıp. Bir çok varlıkla karşılaşılır. Bir çok etken yolcuyu aniden fizik plana fırlamaya zorlar. Korkuya kapılmamak lazımdır.

Aynı şekilde kapıdan girilip. Gene siyah cüppeler giyilir ve yoğun şekilde buhur yakılır. İkinci katta herhangi bir kapı yoktur.başaşağı insan imajları vardır. sayılmazsa dört bölümdür. ilk koridor. sisler içindeki merdivenlerden inilir. inlemeler duyulur. Bu bölüm tehlikeli bölümlerden biridir.BİRİNCİ BÖLÜM (AYNALAR KORİDORU) Bu bölümün majikal enstrumanı Eski Mısır resimlerindeki gibi yandan görülen bir insan figürü ve altında uzayan bir asadır. Çalışmanın tamamı. Yani insan figürü uçlu bir asa. Kişiye göre değişen başka semboller de olabilir. giriş vs. Çalışma sırasında aynada dalgalanmalar olması ve gözle görülür bazı görüntülerin oluşması kuvvetle olasıdır. Bu bölümde aynanın kullanılışına dair bazı bilgiler alınır ve ayna geçişi öğrenilir. Koruyucu talisman bilinen isim talismanıdır. İKİNCİ KAT İKİNCİ KAT . Bu talisman Astral planda sağ ele takılmış bir yüzük haline girer. Sadece bir ayna vardır. Genel imaj ters Satürn sembolüdür. 172 . İniş sırasında gene önceki inişlerde olduğu gibi çeşitli sesler. Koruyucu talisman fizik planda sağ elde tutulur.

içiçe yansıyan aynaların meydana getirdiği koridorda bulur. fizik bedende açıkça duyulur. Aynaya giren her kaç kişi ise. Arkaya bakılınca da koridorun sonsuza uzadığı görülür. Yürüyüşün bu derece uzun olmasının sebebi yolcuların bu bölüme alışmaları ve aynaların tesirini iyice hissetmeleri gereğidir. Bu koridorda uzun süre yürünür. Düz bir koridor ve üzerinde basamak gibi görünen çizgiler.Uzun. girişten hemen sonraki ilk yansıması içinde durulur ve alışmak için bir süre beklenir. ucu bucağı görünmeyen bir koridor. hepsi ellerine 20 cm. Sadece bir yolculuktur. Piramitlerden altın gibi bir pırıltı çıkmaktadır. 173 . Bu parçalı koridorun. kadar taban kenarı ve yüksekliği olan birer piramit alırlar. Aynanın içi bir merdiveni andırır görünümdedir. İki tarafı tamamen aynalarla kaplı. Girişten sonra yolcu kendisini. Bu hisler. çok ince bir buz tabakasını delip. parçalar halinde. vücutla hissedilen çıtırtılar ve keskin bir soğuktur. çıplak vücutla. Koridorun sonuna gelince sağdaki aynadan içeriye girilir. kulakla değil. Piramitler cam ya da kristaldir ve içlerinde parlayan Jüpiter sembolü görülmektedir. Giriş sırasında duyulan his. Ayna tek parça değil. mesela kağıda çizilmiş bir merdiven gibi durur. Bu giriş kesinlikle aynanın karanlık yanına giriş değildir. Sonraki girişlerde bu koridorun geçilişi bu derece uzun sürmez. girilirmiş gibi. Bu tek boyutlu. Karşılıklı aynalar birbirlerinin içine yansırlar ve her iki yanda da sonsuza giden ayna koridorları oluştururlar. bir yere.

Bunlar aynanın kendi moleküler titreşimleridir. Şayet bu karıştırılırsa dönüş yolu bulunamaz. Ya girilen yerden.Saki” İlerlerken sanki bir ayna kırılıyormuş gibi çıtırtılar ve tınlamalar duylur. Burası hem öne. asanın ucuyla bir Tisan kapital A harfi çizilir (Balığa benzeyen harf). Soğuma. “İşaret bırakmak önemlidir. Çizgiler tek bir devamlı çizgi gibi görünmeye başlar. sonsuzlukta kaybolunur. yere bırakılan piramitlerden başka bir belirti yoktur. Veya hiç çıkamayıp. İlk yansımanın içinde eldeki piramitler yere bırakılır. flöresant lambası ışığı gibi bir ışıkla aydınlanmıştır. 174 . . aynanın kendi soğukluğundandır. Aynada kaybolmak ölüm gibi bir sonuca götürmez. Bunlar dönüşte çıkılacak olan noktayı belli ederler. Yolcular fizik bedenlerinde de bu hızı hissederler. Fizik planda da dayanılmaz derecede soğuma hissedilir. Buradaki bekleyişten sonra yürünür. Fiziksel zaman ölçüsüyle bir iki dakika sonra hız azalır. ya da başka bir yerden çıkılır. Bu sırada soğuk iyice artar. üç dakika kadar sürer. Bu bekleme süresi de gene ilk geçiş için söz konusudur. Çıkarken de alınmayıp. oldukları yerde bırakılırlar.Bekleme iki. Duvara ayrıca. Ayna. hem arkaya giden sonsuz bir koridor olarak görünür ve giriş noktasına dair. Her yan donuk bir ışıkla. Bu dalgalanmalar enerji çekildiğini gösterir. Çalışma aynası üzerine yapılan talismanlar sadece koruyucu değildir. üzerine belli bir gücü çekmektedir. hızlanılır ve hız arttıkça aynalar git gide küçülür. Bilincin içinde bulunduğu aynada ve bu arada fizik plandaki çalışma odasındaki fiziksel aynada şiddetli dalgalanmalar olur. Bunlar aynı zamanda kişinin ve aynanın üzerine enerji çeken odak noktalarıdır.

Aynadan çıkılır. Burada anlatılan üs piramiti. hayal kurar ve kendisinin de aynı şeylerle karşılaştığını zanneder. Benzeri çalışmalar yapan ya da bu notları şu veya bu şekilde okumayı başaran herkesin böyle bir piramitle karşılaşması beklenemez. Sadece yöntemler ve karşılaşılan varlıklar. manzaralar. ne ikinci bölüme aittir. kale. Haraket merkezi. ya da mesela 3. piramitin içinde de kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre değişik mekanlar yaratabilir. Bu gibi yavaş ayna yolculukları sırasında bazı değişik varlıklarla karşılaşmak da mümkündür. uygulamalar vs.Gene sonraki geçişlerde bu süre de oldukça azalır. Buradan aynı şekilde ayna yoluyla dönülebilir fakat üç.İKİNCİ BÖLÜM (ÜS PİRAMİTİ) Burası aslında bir bölüm değildir. Hız azalır. En fazla buradaki notları okuyup. Bununla beraber herhangi bir kimsenin çalışmalarına devam etmek için bu gibi bir piramiti imajinatif olarak inşaa etmesi fazla zor değildir. Üs. Katlar arasında. İKİNCİ KAT . dinlenme merkezi ve Astral kalıpların bırakıldığı bir müstahkem mevkii ya da ikmal merkezidir. Eğer buraya kadar gerçekten ulaşan olabilirse. hatta sıfıra iner. Gene bu katın karanlık tarafında anlatılacak olan kara piramiti yaratmak. Bunun olması da normaldir. şeyler değişik olabilir. Aynalar gene büyür ve sonra bir noktada durulur. Zaten herhangi bir inisiyatörün yardımı olmadan kişi bu planlara ulaşamaz. Burası yeni bir boyuttur. Ne birinci. bundan sonraki bütün çalışmaların odak noktasıdır. Katın sistemlerinden istifade etmek zor değildir. Ayrıca kişi. Ayna geçilirken kişi kendisinde ikiye ayrılmış. 175 . buradan ileriye gidememesi için de hiç bir sebep yoktur. bundan sonra da sürekli bulunan bir yerdir. iki ayrı parça imiş gibi hisler de duyabilir. dört çalışma sonra dönmeye ve sonraki geçişlerde bütün o ayna ve merdiven yollarını geçmeye gerek kalmaz.

ay yüzeyi gibi bir görünüme sahiptir. İlk görünüm bir tepenin. Her yan yemyeşil ve çiçekli. Pırıl pırıl bir güneş var. Elmas gibi parlak fakat atmosfer olmadığı için donuk duran yıldızlar vardır. hem de her yanda hayatiyetin olduğu hissediliyor. daha doğrusu yüksek bir dağın yamacından çıkmış olmaktır. Piramit yükselip. Katlar içinde. Burada hem atmosfer yok. Bu bölüme ilk gelişte.BK. Aynı tepeler. 12 176 . Yani bilinç buradan direk olarak fizik plana aktarılır. Fizik plandan da direk buraya geçilir. Katlar arasında yolculuk yapılırken artık yürümek ve merdiven çıkmak gibi şeylere gerek kalmaz.Beden olarak kullanılan Astral kalıplar piramitte bırakılarak ayrılınır. İlk karşılaşmada. bazı çalışmaları almak mümkün olabilir. “Bunların ikisi de yanlış. Ufukta çepeçevre sıra dağlar görünmektedir. kat değiştirir. Asla ürkütücü değil. İnsan tuhaf bir coşku duyuyor. heryan sarımtırak veya krem rengi. Çevrede devamlı ve yüksek sesli bir çınlama var. iki farklı görüntünün tarifi vardır. donuk renkli. görüntülere bilinçli bir şekilde hazırlanmamış olan kişilere mat beyazlık görüntüsü gelebilir. Aşağısı düz ve çok çok geniş bir vadidir. Diğer izlenim biraz daha farklıdır. aynı vadi fakat gök mavi. aynadan çıkıldığı zaman karşılaşılan manzara kişiye göre değişir.Saki”.12 Tabii bizler gerçek görüntünün nasıl olduğunu sekiz yıl sonra hala bilmiyoruz 1996 . Burada iki kişinin aldığı. Aynı şekilde. kayıp. Fakat bir süre sonra alışılır ve çevreden bazı görüntüler gelmeye başlar. Gerçek görüntü bunlar değil fakat önemi yok . Gök yüzü simsiyahtır. Güneş ısı veriyor. Dağlar ve vadi. piramit beşinci kat seviyesine ulaşınca kapıya yaklaşabilir ve kapıdan çıkıp.Burası kişilerin bilinç seviyesine göre en fazla değişiklik gösteren bölgedir. çeşitli çalışmalar için piramit terkedilirken asla kapısı açık bırakılmamalıdır.

Doğu kapısı dedik. piramite bakan yatık tarafıdır. Astral alemdeki yönleri göstermezler. İlerdeki çalışmalarda da sözü edilecek olan yönler hep buna göre hesaplanmıştır. Buradaki yönler sadece isimdir. “Bu bölüm gerçek gücün başlangıç yeriidir. ilerlenir. doğu duvarıdır. gelinen yönde bulunan. Girişin yapıldığı. yer değiştirse de bizim için doğu duvarı. İlerde altın gibi parlayan bir piramit görülür. korkunç bir teknolojinin ürünü gibi. İşaretin yatık ucu piramite doğrudur. Namlu. Sanki üzerinde bir enerji alanı varmış gibi titreşimler yapıyor.Vadiye inip. Piramit dönse de. parlak ve dümdüzdür. üzerinde kapı olan duvara devamlı olarak Doğu duvarı. Normal büyüklükte bir oda kapısı ebadındadır. Piramit insani kavramlar arasında bulunmayan çok çok eski bir çağa aittir Saki”. Doğu. Bu öyle çok geniş bir kapı değildir. B duvarı da diyebilirdik. Piramitin kapısı. Piramit. enerjiyi dağıtır. Sanki bir bilim kurgu filmi için yapılmış. Asanın ucuyla çizilir. Çok canlı parlamaktadırlar. Üzerinde Astra sembolleri vardır. Mısır piramitleri gibi basamaklı değil. kendi yuvası içinde yukarıya kayarak açılır. Böylece kendi aramızda konuşurken ve bu notları yazıya dökerken yön tayin etmemiz kolaylaştı. Kapının önünde yere aşağıdaki işaret çizilir. batı duvarı yerine A duvarı. Nasıl bir maddeden yapıldığı meçhül. Yüzeyin tam ortasında bir kapı var. Bu sembol kişilerde toplanan gücü. 177 . İçeri girince çevre kendiliğinden aydınlanır.

tam tepeden aşağıya doğru kalın bir sütun iner. Güney duvarına doğru. kuzey tarafında iki koltuk görülür. Piramitin duvarı yükseldikçe içe eğimli fakat aynanın yalnız üst ucu duvara temas ediyor. İçi doludur ve altındandır. Merkezde. içindeki kalıplara yükler. Ayna ve aşağıda bahsedilecek olan orta sütun haricinde. Masanın ortasında parlak ve üç boyutlu bir Jüpiter sembolü durmaktadır. Piramit zaten kendiliğinden topladığı Astral enerjiyi. Kılıçların sayısının. altında duran kişilere yüklemeye başlar. göğüs yüksekliğinde bir dolap var. Pentigmilnon’un arkasındaki Jüpiter sembolünden. Masanın biraz arkasında kalır. evrenden topladığı enerjiyi. iki metre kadar yüksekliği olan bir ayna var. 20 metre taban uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindedir. Burada. Doğu duvarında. kişi sayısına göre değişeceği sanılmaktadır. Ucu piramitin tepesinden çıkar. kartotext sistemi gibi tanzim edilmiş bazı bilgi tabletleri var. Çapraz olarak asılmış iki kılıç görülür. Kılıçların Kabza korkulukları üzerinde kullanıcıların isimleri yazılıdır. Daha sonraki katlarda bu aynanın yerinde çeşitli kapı ve aynalar belirecektir.Piramitin tam merkezinde fakat merkezin biraz dışında da olabilir. piramitte başka bir önemli değişiklik olmuyor. Masanın güney tarafında bir. Yani ayna dik. siyah mermerden yapılmış bir masa var. ikinci bölümünde çalışırken Masanın bulunduğu orta bölüm yaklaşık yedi metre kadar aşağıya iner. Yaklaşık üç metre yüksekte kesilir. 178 . Bunun altında durulunca sütun. Resmi çalışma piramitinin büyültülmüş modelidir. Güney duvarında gene boydan boya ve duvardan ileriye doğru yaklaşık iki metre kadar çıkıntılı. kapıyla dolap arasında. Ayrıca bir sürü de kitap var. Zemine kadar inmez. devamlı olarak piramitte kalmaya başlanınca bu sütun da yok olmuştur. adımlayarak yapılan ölçümlere göre. yani ikinci katın. Piramit kabaca. Kuzey duvarında boydan boya. Sonraki çalışmalarda. kapının solunda. Bu sembol daha eşit kollu dört şeklinde. Bu dolapta.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (IŞIK YİYENLER) Piramitin tabanı aşağıya çöküp. Yukarda görülen kılıçlar bu deliklere sokulur ve kılıçların anahtar görevi yapmasıyla ilk girişe göre sağda kalan duvarda bir kapı açılır. çalışma masası alt merkeze inince yerde. Yolcular aşağıya inerken Saki tarafından bir anahtar söz söyleni.13 Aşağıda. Üs piramitinde kalıp. masanın önünde küçük bir kapak açılır ve aşağıya doğru inen merdivenler görülür. konuşan. istenildiği zaman kalkıp.Bu piramitin gücünün odaklanması içindir. Duvarlar Eski Mısır mezarları gibi bir sürü resim. İKİNCİ KAT . Lahidin baş tarafında ve inilen merdivenin karşısında kalan duvarda. 13 Bu sözler İbranice bir tanrı ismidir. 179 . dikdörtgen şeklinde bir oda vardır. Eski Mısır kıyafetli bir kadın yatmaktadır. bölümün vibrasyonlarına alışılır. Yod He Vau He (YHVH). Saki tarafından söylenmiştir. Tisan yazısıdır. Oda çok geniş değildir ve lahitle duvarlar arasında fazla mesafe yoktur. tanrı formu ve yazıyla kaplıdır fakat yazılar Mısır hiyeroglifi değil. Bu sözlerin burada zikredilmesinin Kabalistik gelenekle ilgisi yoktur. orta yerde büyük bir lahit olan. Çıkarken masa bölgesi tekrar yükselir. İlk çalışmada ilerki bölümlere geçmemek lazımdır. iki tane delik vardır.Lahitin içinde. Bundan sonraki çalışmalarda ayna geçişleri açık gözlerle yapılabilir ve yapılmalıdır. Aslında burada söylenmesi gereken sözler olmamakla birlikte O zamanlar duruma uygun olan ve bizim bildiğimiz isim olduğu için söylenmiştir.

daha derin boyutlara götürebilirler. Fazlasıyla pohpohlayıp. Düşünce akımları oldukça yüksektir Anlaşabilmek için hem yolcuların bir süre bekleyip alışmaları. Bu bölgede fazla takılmamak gerekir. Bunlar ince vücutlu. Bu bölüm de bir bilgi bölümüdür fakat yolculuğun bu seviyesinde buradan faydalanabilmek pek mümkün değil gibi görünmektedir. Fal sayılabilecek şeylere ve dini konulara cevap vermezler. konuşmak daha uygun olabilir. Buradaki notlarda mevcut olmamakla birlikte çok uzun konuşmalar yapıldı. Biraz daha ilerledikten sonra bu koridorun varlıklarıyla karşılaşılır. Yolcuya. Xenon kendilerini. Sadece telapatik iletişim kurarlar. yolcunun vücudunu tam olarak kaplayıp. Kafalar oldukça karıştı. Daha yüksek seviyelere çıktıktan buraya dönüp. Kişiye bir sürü uzaylı varlık ve ufo tebliği verebilirler. Tünellerde ilerlenir. İhtarı yapılmıştır. Yolculuk sırasında burayı atlamak mümkün olmadığı için girmek gerekir. Bu varlıkların sözcülerinin ismi XENON’dur. cüppeli. kafalarının beyin bölümü çok geniş olan tiplerdir. Her şeye güvenmemek gerekir. Kat haricinde en uzun zamanda geçilen bölüm olmuştur. Işık Yiyenler birer ışık topu haline girip. Hiç bir şeye inanmayın. Bunların dışında her konuya açıktırlar. Bu odalara girilince kapıları kapanarak insanı hapseder. Bunu kendileri de söylerler. yarısı yalandır.Kapıdan geçilince bir mağaralar sistemine girilmiş olunur. Çünkü verilen bilgiler yolcuyu saptırabilir. "Işık Yiyenler" ya da "Işıktan Bedenliler" olarak tanıtır. 5. 180 . özel bir varlık olduğunu söylerler.14 14 Bu bölüme girerken Saki tarafından. Fakat buralarda da fazla önemli bir şeyle karşılaşılmaz. Gene de varlıkların etkisinden kurtulmak kolay olmadı. Verdikleri cevapların yarısı doğru. Bu da onları biraz yorar. Burada çeşitli tuzak odalarla karşılaşmak mümkündür. hem de varlıkların kendi hızlarını iyice düşürmeleri gerekir. kapı kapatılır. şişirirler. Onlara akla gelen her şeyi sormak mümkündür. Bu bölüm. kendisinin seçilmiş. Bu bölümden çıkarken lahitli salondaki kılıçlar duvardan çekilip. burada duyacağınız şeylerin yarısı yalandır. onu havalandırıp. Tamamen ışıktan yapılmış varlıklardır.

Çorak bir arazi parçası. Karşılaşılan merdivenden yukarıya yani piramidin tabanına çıkılır. Tabanın ortası deyimini kullanmak da biraz acayip olmaktadır. Onlara uymamak gerekir. Geçişten önce. Burası çok geniş bir mekandır. Burada iken. Bütün uğraşları yolcuları saptırmak. Bizim tecrübemizde görülen varlıklar Rönesans Avrupasında. Geçişten sonra. büyük binaların üzerine yapılan Goblin heykellerine benzeyen şeylerdi. karanlık yanda bulunulduğu sürece. daha aynanın diğer tarafında iken bu koridorun ilkel varlıkları. Buradaki formlar. kendiliğinden belirir. İlerlenir ve piramit üzerindeki ya da altındaki yolculukta değişik tecrübeler yaşanır. Yanında görülen kapıdan girilir. sadık birer köpek gibi yolcuların peşinden gelirler. Gök gri. Karanlık yanda kalındığı sürece cam piramit yolcunun üzerinde kalır. 181 . aynanın içinde ve iki yanda görülürler. birbirinden ayırmak gibi şeylere yöneliktir. Bu talismanlar bundan sonra daima orada kalacaklardır. taştan bir karenin üzerinde değil de büyük bir arazide dolaşılıyormuş gibi olmaktadır. Değişik kimselerin yapabilecekleri benzer tecrübelerde bu şekillerin değişebilmeleri mümkündür. Biraz ilerleyince çok çok büyük bir kara piramitle karşılaşılır.İKİNCİ KAT . üs piramitinin kuzey duvarındaki aynaya dalınır. Önce tabanın tam ortasına gelinir. Çevrede kertenkeleye benzeyen sürüngenler dolaşmaktadır. önce karanlık bir ortamla karşılaşılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KARA PİRAMİT) Bu bölümün majikal silahı ya da enstrumanı. Bu piramit baş aşağı olarak yarıya kadar toprağa gömülmüştür. Yolcuları kendi istedikleri yönlere saptırmaya çalışan değişik varlıklarla da karşılaşılır. Aslında piramitin tabanında olmakla birlikte sonsuz bir arazide imiş gibi gezmek mümkündür. Tabanı yukardadır. üzerine yolcunun isminin katlanmış hali yazılı olan ve kurşundan yapılan isim talismanlarıdır. Tabanın merkezine kurşun isim talismanları. Yer yer bataklık gibi. Bu talismanlar boyuna asılır ve koşarak. tabanın merkezine gelmek mümkün fakat dolaşırken merkezi ve kenarları olan. Ayna bir anda geçilir ve geçiş yapıldığı anda yolcunun ya da yolcuların üzerinde cam bir piramit. üstüste bırakılır.

İlerde görülen parlak bir yıldıza doğru düşülür. sanki gazdan yapılmış gibi duran bir çok büyük surata sürünerek geçilir. Bu bölümün bekçisi insan görünümünde. Hilalin uçları sağ el yanına bakmaktadır. Buradaki Şeytan'a ruh satma olayının da tamamen bilinçaltından kaynaklandığına eminiz. Burada her yan kırmızı siyahtır. Aslında burada çok daha farklı şeyler olması gerekmektedir ancak yolcuların. Kapının üzerinde Bir hilal ve Satürn sembolü vardır. Bunun Kara Sirius olduğu söylenir. Burnunun yerinde yakuta benzer bir taş bulunmaktadır. üzerlerindeki piramitle birlikte uzay boşuğuna ya da uzay boşluğuna benzeyen garip bir mekana fırlarlar. çalışmaların yapıldığı zamanlardaki bilinçleri yeterli değildi. Ortada. Nihayet sağ yanda bir kapı görülür. Yapmak istermiydiniz” der. Kayaların üzerine ters 182 . Bunun üzerinde de bir başaşağı Neptün sembolü vardır. “Burası ruhunu şeytana satmak isteyenlerin geldiği yerdir. Biraz ilerde başka bir kapı görülür. havuzlar vs. Kurukafanın önünde. Koruyucu piramitin ucu doğrultusunda oldukça hızlı bir uçuş yapılır. Bir çok çıplak kadın. gözlerinden alevler çıkan bir kurukafa görülür. Burası gerçekten de garip bir uzaydır. dağılırlar. zemine de ayrıca. İçersi tamamen erotik bir ortamdır. Bu salonun dibinde başka bir kapı görülür ve buradan girince yolcular.Aynanın ilk geçilişinde görülen Goblinler de yolcularla birlikte gelmektedir. İçerisi geniş bir salondur. Bunların direk olarak piramitin ucu önünde olanları dağıtılan bir gaz bulutu gibi parçalanıp. Kafasının üzerinde içinde pentagram bulunan bir daire çizilidir. mavi gözlü bir varlıktır. oldukça büyük bir daire çizilmiştir. Bir çok varlıkla doludur. vardır. Deforme olmuş. erkek.

pentagramlar kazılmıştır. ucu bucağı görünmeyecek kadar büyük fakat kapalı bir mekandır. bu katta okunamaz. Aşağısı. İki tane kara sütun görülür. şimşeklerden oluşan dev bir surat görülür. hem aşağıya doğru uzamaktadırlar. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. Burada. 183 . Renkler son derece canlı ve parlaktır. Kapının arkası çok büyük bir göl manzarasıdır. Sütunların arasından bir kan denizi görülmektedir. Işık Yiyenler'in anti yansımalarıyla karşılaşılır. Burada söylenenlerin de yarısı doğru. Üzerleri birleşik olan iki sütunun arasından geçilir ve sağda bir kapı görülür. Bundan sonra istenildiği kadar dolaşmak ya da Kara piramitin tabanındaki yolculuğa dönmek mümkündür. Bunlardan biri de Satanik ritüellerin esasını anlatan bir kitapla ilgilidir. Yani kırmızı ve siyah olarak parlaktır. Burada sağa veya sola gitmek mümkündür. Üzerlerinde birer tane ters pentagram vardır. Bir tapınakla karşılaşılır. Bununla konuşmak nümkündür. Çok yüksek bir kapıdan girilir. Bu görüntü Lusifer’in bu plandaki ilkel bir yansımasıdır. “Bu su anti gücün yansımasıdır. Anti Xenon daha koyu ve karanlık görünümdedir. Zemin. Şimşekten surat. Bunun çevresi dolaşılıp. Bu kan bize adanan varlıkların kanıdır. yarısı yalandır. Bununla beraber bu kitap. Gölün çevresinde çeşitli sahnelerle karşılaşılmıştır. Gökyüzü kırmızı. Buraya akıtılır ve enerji gideceği yere buradan kanalize edilir” der. Bu bölümdeki çeşitli yerlerden birisi de kan denizi tapınağıdır. Geri dönülünce piramitin tabanındaki bir girişten aşağıya inilir. Gökte. Kitap Sekizinci ve daha ilerisindeki katlara aittir. İsmi bile görülmemiştir. Anti Xenon da yolcuyu bu alemde gezdirebilir. bulutlar karadır. kocaman kareler şeklindeki taşlardandır. aynı kapıdan çıkılır. Sütunlar garip bir şekilde zeminden hem yukarıya.

sonra kara piramite girilir. Ancak ne olursa olsun. Kitabın üzerinde bir üçgenle bir ters pentagram içiçe girmiş olarak görülmektedir. piramitin tabanından iniş yönüne göre sola gidilir. hapsetmesi imajine edilir. Burada bir infaz yeri vardır. Çıkışta. “Anti enerjinin. kafa kesme kütüğü vs. Bu katta her şey oldukça sembolik ve ağdalı idi. Belki de İkinci kattan alınması gereken asıl şeyler alınamadı. Kişi kendi negatif yönlerini ortaya çıkartır. kara piramidin tabanının merkezine bırakılan isim talismanlarının önüne oturulur.Saki”. Bundan başka. Kısa bir süre konsantre olunur ve Tepe noktasından başlayan ve dört yandan aşağıya inen dev bir piramitin. Birkaç defa belirtildiği gibi. Satanik enerjiye dönüşmesinin sembolü . Bu bölge ile İkinci kat çalışmaları bitirilmiştir. çıkılır. katın öğretisi bilinçaltına kaydedilmiştir. Herhangi bir çalışma bundan sonra yapılır. Sembolik olarak ölür ve yeniden dirilir. Çıkışta. bir üst kata hemen geçmeyi teklif eden bazı varlıklarla karşılaşılır. Buraya tekrar gelmek gerekirse önce üstteki piramit kaldırılır. bu bölümde yolcuların bilinçaltları önemli rol oynamaktadır. Kitabın elde edilebilmesi için kişinin kendinden vaz geçmesi ve tam olarak karanlığa biat etmesi gereklidir. üstteki piramitin tekrar kurulması gereklidir. Talismanlar ve piramitler öylece bırakılıp. 184 . Burası kişinin benliğinin değişme yeridir.Burada görülen onun bir yansımasıdır. Bunlar doğu söylerler ve geçişi yaptırabilirler fakat bu şekilde geçmemek daha doğrudur. Girilen kapıdan çıkılınca diğer yöne yani. Cellat. kara piramiti tam olarak örtmesi.

piramiti. Bir yerden ya da bir durumdan acele çıkmak istendiği takdirde Hançer havaya kaldırılır ve kol kırılmadan dümdüz indirilir. Yani Altara karşı oturan yolcuların sırtları batıya dönük olur.ÜÇÜNCÜ KAT Bu katın çalışmalarında altarın üzerine iki ayna. Gerçek majikal imajinatif uygulamalar bu katta başlar. birbirlerini görebilmelerine izin verecek bir açıda yerleştirilir. Aynalar birbirlerini. Altarın üzerine ve tabii aynaların ortasına bir cam piramit ve piramitin çevresine de çalışmaya katılan herkes için bir tane Astra koyulur. 185 . Altar Doğudadır. Üçüncü katın majikal enstrumanı bir hançerdir fakat bu hançer bir silah değildir.Saki”. durum Ayrıca silaha gerek yoktur. İki kişi olursa hançerler indirilirken uçları çaprazlanır. “Herhangi birşey ya da herhangi bir tamamen beyin gücüyle durdurulur . Astraları ve Altarın karşısındaki yolcuları görebilecek şekildedir.

Dışarda upuzun. Sonraki çalışmalarda. düz ve simetriktir. Kabzanın dibinde yakuttan bir topuz ve topuzun üzerinde de Jüpiter sembolü vardır. piramit başka katlara geçtikten sonra. Bu hançer bir tür anahtardır. Hıristiyan haçına benzer. yeşil bir alan vardır. kimine göre şeker pembesidir. Bir zincirle. bu katla ilgili çalışmalar yapılırken. Yani üçüncü kat için bilinç bu alanda meteryalize olur. Daha kısa çalışmalarla da geçilebililir. bu seviyede kalmak ya da geçmek için bir imtihan yeridir. şekli ve yönü değişir. köprü gibi bir yol vardır. Çevrede oldukça güzel görünümlü. orta yol nötr ve sol yol karanlık bölge olarak nitelendirilmiştir.Hançerin şekli şöyledir: Altından yapılmıştır. Buradaki bütün renkler canlıdır. Bundan sonraki çalışmalar için başlangıç yeri burasıdır. Yol kimine göre yeşil. Mesela biz sadece beş bölüm gördük. Karanlıkta kalan nokta yoktur ve genel görünüm çizgi filmleri andırır. İnce. Kabzası yakut ve zümrüt kaplıdır. Bu noktada sağa. Yol kıvrılarak aşağıya doğru iner. bilincin odaklanacağı nokta burasıdır. Şimdiki durum için sağ taraf normal. sola ve ileriye giden üç yol görülür. Kabza korkuluğu üzerinde sahibinin ismi yazılıdır. Müzik ve kuş sesleri duyulmaktadır. 186 . Bu kata geçiş ve bundan sonrası için artık merdiven imajı kullanılmaz. kabzanın ucundan boyuna asılır. ışıklı yüzlü bir çok insan yolculara aldırmadan dolaşmaktadır. iki yanı boşluk olan. Zincir ince ve hançer tutulurken kolu tam olarak uzatmaya yetecek uzunluktadır. arkadan kapatılacağı unutulmamalıdır. Bu kat. Boyuna asılınca parlar. Seviyelere uygun olarak piramit haraket eder. Üçüncü katın normal olarak oniki bölüm olduğu fakat daha da uzun sürebileceği söylendi. Aşağıda ağaçlıklı. Bu katta da çalışma yapmak için çıkınca kapının açık bırakılmayıp. Üçüncü kata geçiş için piramitin batı duvarındaki kapı açılır ve çıkılır. Arkada kalan yol piramite giden yoldur. Kişinin vücut enerjisini kontrol ve sevk edicidir.

bir masa ya da yükseltinin üzerinde büyük ve kendiliğinden ışık saçan bir küre vardır. Meydanın karşısındaki bir saraya. Sokaklar şen ve güzel görünümlü insanlarla doludur. İlerlenir ve ilerde. Kıyıda katamaran tipi. : Sağlık. Siyah ve gri kişiyi sınırlayıp. : Bir şeyden kurtulmak. Çevrede bir sürü raf ve bunlarda da daha küçük küreler vardır. çift tekneli bir kayık vardır. Suyun içinden büyük sütunlu binalardan meydana gelen bir şehir yükselir. : Şehvet. : Enerji. Altarın karşısında da bir koltuk vardır. Değişik renklerdedirler. Sarayın kapısının üzerinde içinde bir nokta olan Arslan burcu sembolü yada Arslan burcu sembolü ile birleştirilmiş Güneş sembolü görülür.ÜÇÜNCÜ KAT . durdurmak için kullanıldığı için bu bölümde kullanılamazlar. Binilince kayık kendi kendine açılır. barıştırma. Pembe Mavi Sarı Turuncu Kırmızı Yeşil Kahverengi : Sevgi ve hayal dünyası. Küçük kürelerin içleri boş ve altları bir insan kafasının geçebileceği kadar açıktır. İçerde bir sürü güzel ve çıplak kız olan bir salonla karşılaşılır. merdivenlerden çıkarak girilir. : Zeka. Bu küre bir enerji varlığıdır ve bu odada insanlara güç ve enerji vermek için formlar oluşturulur. İlerde tam ortada.BİRİNCİ BÖLÜM (ENERJİ KÜRELERİ) Ağaçlık bölgeden sağa doğru ilerleyince çok büyük bir göl ya da denizle karşılaşılır. Bu renkler istenen şeye göre seçilir. Bu odada istenilen kişinin formu 187 . İçerisi elektirik şeraresi mavisi bir renktedir. üzerinde “Refah dairesi” yazan bir kapı görülür. : Birleştirme. Orta yerde büyük bir meydan vardır.

Form büyük kürenin karşısındaki. Sütunun üzerinde gene pırıl pırıl parlayan kırmızı bir venüs sembolü vardır. Burada bırakılacaksa direk olarak toprak üzerine bırakılmaz çünkü toprak da sınırlayıcıdır ve gömmeye yarar. Form bırakılınca ortam gene değişir ve mavi kürenin odasına geçilir. elektirik sandalyesine benzeyen koltuğa oturtulur. Aynı yoldan geriye dönülür. Yolcular kısa bir süre için istenen şeyi forma. Formun içindeki küçük kürenin pırıltısı devam etmektedir. Buraya istenen kişinin formu ve Büyük küre de yolcularla birlikte geçmiştir. 188 . mavili. binilen noktaya yanaşır. pırıltısı dışardan görülecek kadar parlar. Çevre görüntüsü değişir ve yeşilli. sesli olarak telkin ederler. Form ya burada bırakılır ya da istenilen bir yere taşınır. pembeli çiçekleri olan bir alana çıkılır.oluşturulur. çanak şeklinde genişlik olan çok parlak ve ince bir sütunun üzerine yerleştirilir. Silindir şekli sınırlayıcı olduğu için burada kullanılmamalıdır. kıyıdaki. formun göğsünün önüne gelir. üzerinde. Zarf olarak küre kullanılması bu bölümün varlıklarıyla daha iyi uyum sağlayabilir. Sonra göğüsten içeri girerek vücut içinde tamamen kaybolur fakat içerde. üç yönden ışık yağarak onu beslemeye başlar ve bu hep böyle kalır. Form sütuna otuturulduğu anda yukardan. Bundan sonra küre formun kafasından çıkar ve havada. Dönüşte saray tekrar denize batar ve kayık.Saki”. “Fakat en iyisi siz gene piramit formunu kullanın çünkü küre de bir noktada sınırlayıcıdır . Bu noktada formun çevresine imajinatif olarak küre ya da piramit şeklinde bir zarf inşaa edilir. İstenen renkteki küre uçarak gelir ve kişinin başına geçer. Bu yüzden formun bulunduğu küre ya da piramit.

İKSİR: Buhurotu.ÜÇÜNCÜ KAT . istenilen kimsenin ruhunu ya da Astral kalıbını çağırmak ve onu Astral planda hapis etmenin veya gömmenin yöntemleri öğrenilir. Bu uygulamalar daima burada yapılır fakat uygulama için gelindiğinde kızılderililerle karşılaşılmaması da mümkündür. Ayna buradan da görülmektedir. eklenir. Aşağıya inen bir ip merdiven görülür. çalışmaya katılan yolcular tarafından içilir. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır. Dağın üstü yayla gibi düzdür. İksirin içine ayrıca insan kanı koyulması gereklidir. Arkasında kalan bölgede iki. Bir kaşık bal ya da tatlı madde. kuru papatya. çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. ruhsal depresyonlara uğrar. yola devam edilir. ilerde bir ateş ve çevresinde oturan dört tane kızılderiliye benzeyen. Rüzgar vardır ve saman çöpü gibi bazı şeyler uçuşmaktadır. Çalışma için bir iksir hazırlanır ve iksir çalışma sırasında. örgülü saçlı tip görülür.İKİNCİ BÖLÜM (KIZILDERİLİ KANYONU) İlk girişteki ağaçlık bölgeden denize kadar gidilir ve kayığa binmeyip. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar çeker. Çevre Meksika taraflarındaki kanyonlara benzemektedir. İçi kıpır kıpır kıpırdayan parlak bir maddeyle kaplıdır. Bir süre sonra arazinin görünümü çoraklaşır. Bunlardan. Burada iki sütun arasında duran bir ayna ya da ayna benzeri şeyle karşılaşılır. Arkası bir dağın üzeridir. Devamlı başarısız ve şanssız olur. Bu şey insan boyu yüksekliğindedir. amber kabuğu eşit miktarda karıştırılır ve kaynatılır. RUH GÖMME ÇALIŞMASI Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda gömmektir. şeker vs. Aynanın içinden geçilirken elektirik atlaması gibi çıtırtılar duyulur. üç çift sıra sütun ve karanlık vardır. Zemin çöl gibidir. Kan 189 . Aşağıda.

İki resim varsa birisi atılabilir. Yöntem hep aynıdır.yolcuların kendi kanlarıdır. Yani bu çıkış ve giriş direktir fakat çalışma bitirilince son dönüş yine girerken yapıldığı 190 . Bu gibi durumlarda. Bir. Hepsinin gücünün tepede birleştiği imajine edilir. Astral plandaki geliş yolundan dönerek çıkılmaz. iki insan iki form ya da bir insan üç form). Kurbanın kötülüğünü asıl isteyen yolcu fizik planda yüzü doğuya dönük olarak oturur. İşlem kişilerin kendilerini piramit haline sokup. Bundan sonra tekrar direk olarak kanyona dönülür. mesela iki kişi çalışıyorsa kanyona geldikten sonra herkes kendi imajinatif formundan birer tane daha oluşturur ve herkesin kendi formu. üç insan bir form. Fiziksel çalışma odasında iksir hazırlanır ve içilir. Gömme töreni esas olarak dört kişilik bir çalışmadır fakat bir ya da iki kişiyle de yapılabilir. yaklaşık üçer metre uzaklıkta otururlar. Bunun için bilincin direk olarak fizik plana alınması gerekir. Dolayısıyla uygulamanın bundan sonrası dört kişi olarak anlatılacaktır. kurbanı hapsetmeleridir. Geleneksel olarak kan sol elin başparmağının dibindeki etli kısım kesilerek alınır fakat başka bir yerin. birbirlerinden üçer adım. Eğer tek kişi çalışıyorsa kendi formundan üç tane yaratır. Bundan sonrası için çalışanların sayısı önemli değildir. mesela kolun kesilmesi de caizdir. Kurbana ait saç. kendi sağ tarafına oturur. Kurbanın resminin de iksire atılması mümkündür fakat resim varsa onun çalışma sırasında ortada hazır bulundurulması daha iyidir. Şimdi tam ortada. cam gibidir. Bu noktaya gelindiği zaman çalışmayı yapan veya yapanlar fizik plandaki çalışma odasına dönerler. Bu durumda kişiler bir piramitin dört yan yüzeyi gibi düşünülür. Piramit şeffaf. resim. Bütün formlar ve yolcu ya da yolcular aynı kılıkta ve aynı hançer enstrumana sahiptirler. İkinci yolcu varsa onun tam karşısına oturur. iki damla kan yeterli olur. elbise parçası gibi bir meteryal varsa o da kaynayan iksirin içine atılır. oturan kişilerden başlayan bir piramit yaratılmıştır. Dört kişi (Yani dört insan. Oturuş şekli bir kare oluşturur.

Kurban gömüldüğü yerden piramitle birlikte kanyona getirilir. ayna geçişi. Bu olursa kendiliğinden geçilen bu bölgeler kurbanın akıl. Zikir yapılırken gerçek veya imajinatif dört kişi de zikir yapar. Eğer geri dönüşü olmayan bir çalışma yapılacaksa kurban içinde olduğu piramitle birlikte birinci kattaki tuzak girdaplardan birine atılabilir. Çalışmada kullanılacak olan zikir isteğe göre seçilir. yeşilalan ve üspiramitine giriş yoluyla yapılmalıdır. Girdapa atılan bir kurbanı. Bulunulan noktadan kurban önden görülürken yanlardan da profili görülebilir. 191 . Tabii fizik planda hançerler yoktur). Tabii girdapa atılmamışsa. kurbanın kafasıdır. Dört kişi ortada. Çalışmayı yapanların alınlarının ortasından çıkan birer enerji akımı kurbanın kafasının tam üzerinde birleşir ve onun üzerine inerek ikinci bir piramit meydana getirir. Kurbanın formu. Bundan sonra sadece yolcu isterse buradan çıkabilir. Hançerlerini kandırıp. Kanyona dönünce zikir başlar. zeka ve tekamül seviyesine göre değişir. Serbest bırakmak için yapılacak çalışmada iksir gerekmez. Kurbanın alnının ortasında bir enerji pırıltısı vardır. Ortaya bırakılır. zikir sırasında kendiliğinden yavaşça piramitin içine girer ve ortaya oturur. Sanki sırt sırta yapışık dört kurban varmış gibi durur. ikinci piramitin zirvesi. ilgili olan yolcu istese bile geri alamaz. Bu noktada bir anda değişik katlara kayıvermek mümkündür. Tanrı ya da Şeytan isimleri ya da uygun Tragna zikirleri olabilir. gölkıyısı. hem fizik planda. Zikir başladığı sırada dışarda. İçteki. Yapılan çalışma kötü niyetli bir çalışma olduğuna göre kurbanın sıfır katının karanlık bölgelerine ya da birinci kattaki zindanlara gömülmesi en uygunudur. yani oluşturulan kare ve piramitin dışında kurbanın formu belirir.gibi ip merdivenden çıkış. Zikir bitince kurban piramitle beraber istenilen katın. İstenirse çalışmanın yapıldığı kanyonda da bırakılması ya da gömülmesi mümkündür. Kurbanın yüzü ve tabii vücudunun önü her çalışan tarafından önden görülür. istenilen bölgesine götürülüp bırakılır ya da toprağa gömülür. ayakta durup (Hem Astral.

yukarı uzatırlar. Çocuk birden şekil değiştirip. Adam iki elini kaldırır ve “Sokanti adına” diye bağırır. Kurban istenen fakat henüz tanışılmamış birisi de olabilir. adet kanı kullanır). istenen şeye uygun bir kat ve bölüme bırakılır. Bu şekilde Exorsizm çalışmaları da yapılabilir. öyle bırakır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SOKANTİ TAPINAĞI) Başlangıç yeri olan yeşil alandan sağa sola sapmadan dümdüz ilerlenir ve bir süre sonra yeşillik biter. tapınak benzeri bir yer görünür. Bu bir tür obsesyon olayıdır. serbest bırakma çalışmalarında da kansız bir iksir hazırlanması iyi olabilir. Çalışma yöntemi ve giriş. onu da piramite sokabilir. Şimşekler çakmaktadır. Biraz sonra yol aşağıya doğru meyillenir. saçsız bir adam halini alır. İsteyen kendi formundan bir tane daha yaratıp. piramitin zirvesinde çatışınca Piramit ve kurbanın formu bir çatırtıyla birlikte yok olur.ileriye. Önde. Ortaya kurbanın bir resmi bırakılır. Piramitin için kendi yatak odası şeklinde de imajine edebilir. CİNSEL AMAÇLI GÖMME ÇALIŞMASI Aynı şekilde kanyona gelinir ve çıkıp. Çocuk kendisinin takip edilmesini ister. tünik giymiş olan. Kurban piramite alınıp. Bu durumda kendi formunu kurbanla seksüel ilişki pozuna sokup. Kollar kırılmadan. Eski Roma kıyafetine benzeyen. siyah cüppeli. 192 . çıkışlar hep aynıdır. sarışın ve mavi gözlü bir çocukla karşılaşılır. ÜÇÜNCÜ KAT . Hançerlerin uçları ortada. Çevre görüntüleri değişir. dümdüz piramitin üzerine indirilir. Gömme çalışması cinsel amaçlı olarak da yapılabilir. Herşeye rağmen. iksir hazırlanır. İksire ilave olarak çalışmayı yapanın bir iki damla spermi koyulur (Çalışmayı yapan kadınsa. Sağda solda bazı anlamlı ya da anlamsız heykeller olabilir. İki sütun arasından geçilir ve Eski Roma yollarına benzeyen taş döşenmiş bir yoldan ilerlenir.

Aşağıda aynı şekilde saçsız olan bir çok adam vardır. sol elinde Pluto’nun Astrolojik sembolünü tutmaktadır. Altarda sadece örnek olarak kullanılması için bir kadın formu yatmaktadır. Bu bölümde sadece kadınlar üzerinde yapılacak olan çalışmalar vardır. Kapı açılınca içinde ucu pluto sembolü şeklinde olan bir asa çıkar. vs. Burası sadece ek ve hazırlayıcıdır.Tapınak ya da tapınağın kapısı ikiye ayrılarak açılır. Burada yapılan işlemler bir tür Astral balmumu bebek oluşturmuş olur. Hançer kalbinin üzerine üç santim kadar sokulur. Öylesine oluşturulmuştur ve bir tür mankendir. Bu işlem sırasında akan kan altara ulaştığı anda altar iki metre kadar yükselir ve altında bir kapı olduğu görülür. İstenen kişinin formu altar üzerinde oluşturulur. Bu form daha ilerki çalışmalarda da sık sık görülen bir boş Astral formdur. olayı isteyen yolcu üstlenecektir. Kolaylaştırma verir. Herhangi bir özel şart. Bu çalışmadan sonra. kurban üzerinde her ne yapılacaksa. üzerinde durduğu kaideye zincirlenmiş insan figürlerinin olmamasıdır. iksir. Önde. aşağıya inen geniş bir taş merdiven görülür. normal majikal uygulamalar mutlaka yapılmalıdır. İlk defa gelindiğinde altarın ardında bir rahibin durduğu görülür. Sadece gerçek çalışma sırasında uygulamayı yapacak olan kişinin rahibin yerinde durması yeterlidir. Yapılacak çalışma rahip tarafından bu formun üzerinde örneklenerek öğretilir. Kullanılması planlanan talisman kalp ve göbek arasına tam olarak çizilir. yanlara kırkbeşer derece açıktır. Burada yapılan bütün çizimler tam kalp üzerinden başlamalıdır. Uygulama için gelindiği zaman rahip olmayacak ve rahibin rolünü. Kadının başı heykelin soluna doğrudur. Ayrıca heykelin iki kolu da aşağıda. Bu geliş bir eğitim olduğu için rahip vardır.Coleman Smyth Tarot destesinin şeytan kartına benzeyen bir şeytan heykeli görülür. Bu heykelin Tarot kartındaki resimden farkı. Daha doğrusu asa buradan alınır. İlerde bir altar ve onun arkasında da tıpkı Waite . gerekmez. Sağ elinde bir yıldırım. 193 .

Daha sonraki çalışmalarda içerde sadece asa bulunur. Yükselirken yolcuların çevresinde şeffaf. Asa. koruyucu piramit oluşur. Kurbanın formu altardan indirilir. İlk gelişten sonraki gelişlerde rehber görünmeyebilir. Çalışmayı kuş kafalı adam anlatır. ÜÇÜNCÜ KAT . silindir gibi bir çok değişik geometrik şekil vardır. Dönüş için asa tekrar uzatılır ve tapınağa geçilir. Kapı açıldığı zaman içerden sis ya da duman bulutlarının çıktığı görülür. Altar alçalıp. burada kalır ve artık onunla ilgilenilmez. Karanlık bir ortama geçilir. Ortaya gelinince zeminin dönüşü hızlanır ve kişi aşağıdan gelen bir akımla havalanır. Aynı kişi için başka bölümlerde. asayı tutan kuş kafalı bir adam çıkmıştır. Bu durumda anahtar sözleri yolcunun kendisi söyler. Sonra buraya gelinir ve form kanyon bölümündeki silme işlemi gibi silinir. eski haline girer. İlerlenir. Bu yolcuların tutmasıyla da olabilir. Asa ileriye uzatılır ve bir anda ortam değişir. sadece düşünerek de olabilir. Niyet her ne ise. İstenirse buraya gömülür. altarın altındaki kapıdan içeriye bırakılır. Asa kurbana doğru uzatılır ve istenen şekil onun üzerine inşaa edilir. 194 . kendiliğinden. ne yapılacağını göstermek için. başka şekilde kullanılacaksa piramite koyulur. Amaç tam olarak mahfetmekse silindir kullanılır (Obsesyon).DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ARİNNA AYİNİ) Ağaçlıklı bölgeden sola gidilir ve bir süre ilerlendikten sonra büyük sütunlar arasında olan bir kapıyla karşılaşılır. gerçekleştikten sonra silinmesi istenirse önce diğer bölümlerde yapılan çalışmalar silinir.Olayın ilk öğrenimi sırasında. buraya getiren rehberle birlikte dönülür. Tam ortadan sis bulutu gibi bir şey yükselmektedir. başka çalışmalar yapılacaksa yeni bir form üretilir. İçerideki zemin satranç tahtası gibi siyahlı beyazlı karelerden oluşmuştur. Eğer ilerde çıkartılıp. Merdivenden çıkılıp. Bütün zemin kendi ekseni etranında yavaşça dönmektedir. Buradaki. küp. Form burada bırakılıp çıkılır. piramit. Çevrede kare. Yolda gene “Sokanti adına” denilerek tapınak kapatılır.

Eğer fiziksel plandaki çalışmada gerçek bir kadın varsa iksir ona içirilir. çalışmanın yapıldığı şehir olması şart değildir. amber kabuğu. Zed. papatya kurusu. zemine büyük bir üçgen ve onun çevresine de bir daire çizer. Günün modasına uyan modern ve spor bir kılıktadır. İksir. Zed çalışmayı gösterbilmek için kendisi kurban rolüne girerek uygulama yapar. bu bölgenin bekçisi ya da rehber varlığı olan Zed’le karşılaşılır.Bir süre uzay boşluğu gibi karanlık bir boşlukta ilerlenir ve bu sırada bazı garip imajların görülmesi olasıdır. Burada Zed. Şehirde. olmayıp tenine bir şekilde çizilmiş bir şeydir. Bu sembol bir madalyon vs. Zaman ve mekan yolcuların yapılarına bağlıdır. 15 Buraya ilk girildiğinde karşılaşlan form çok iyi tanıdğımız birisinin suretindeydi. Sonraki gelişlerde de burada Zed’le karşılaşılır. İmajinatif çalışma yapılıyorsa iksiri yolcunun kendisi içer. misk. Kendisinin izlenmesini ister. Ondan çalışma sırasında yardım görmek ya da yeni şeyler almak mümkündür. Aslında varlık ismi yoktur. Üçgen. Bu isim bizim tarafımızdan çok sonradan verilmiştir. Soyunmasının sebebi budur. Bu şehir yaşanılan ülkede mevcut olan şehirlerden birisinin Astral karşılığı olabilir. Zed bir kadındır. İki göğsünün arasında bir Venüs sembolü vardır. Hiç tanınmadık bir yer de olabilir. Mesela buraya ilk gelindiği zaman karşılaşılan şehir İzmir çağrışımı yapmıştır. bir miktar herhangi bir narkotik madde. Yapıldıktan sonra en fazla iki saat içinde etkilidir.15 Genç görünümlüdür. Bu varlığın bilinen tanınan birisinin formunda olması da kuvvetle muhtemeldir. yolcunun bir iki damla kanı ve spermi ile biraz bal ya da tatlı maddenin birlikte kaynatılmasıyla hazırlanır. Çalışma için bir iksir hazırlanır. Onu takip ederek Dağlık bir arazideki büyük bir gölün kıyısına ulaşılır. Buhur otu. bu bölgede yapılabilecek olan küçük bir çalışma anlatır. Dairenin altına çizilen çizgilerle Venüs sembolü oluşturulur. 195 . Burada zed tamamen soyunur. Burası kadınlara hakim olabilecek ya da onları tamamen köleleştirecek türden çalışmalara uygundur. Yani görülen şehir Bilinen bir yerse. Biraz sonra piramit alçalır ve aşağıda bir şehir görülür.

güney gibi yönler yoktur. İstenildiği kadar üzerinde çalışılır.üst ucu kuzeye bakar şekilde çizilir. Fizik planda iksir. kadın hipnoza sokulduktan sonra hazırlanmalı ve içirilmelidir. Eğer fizik plandaki çalışma için gerçek bir kadın kullanılıyorsa ona önceden ipnotik iksir içirilerek hipnoz yapılır. yanına gidilir fakat bu durumda da piramit kaldırılmaz. Kadın iksiri içer ve iki kolunu havaya kaldırarak “Arinna adına kendimi sana adıyorum” der. Tabii. yüzü kuzeye bakar şekilde durur. Yolcu aynı şekilde yüzü güneye bakar şekilde karşısına geçer. İksiri içer ve “Arinna adına filaneyi kendime adıyorum” der. Kadın üçgenin ortasına geçip. tekrar tekrar belirtildiği gibi Astral planda kuzey. İşi isteyen yolcu dairenin dışında kalacak şekilde. Kadın gerekli şeyi söyledikten sonra üçgene girip. 196 . Fizik plandaki çalışmalarda gerçek kadın yoksa anlatılan minik sembol hazırlanır. Uygulamadaki ya da imajinatif kadın tamamen çıplak olmalıdır. sırtı kuzeye. Bunun küçük hazırlanıp. Yani çalışma Fizik ve Astral planda aynı anda yürütülür. Fiziksel çalışmada yolcu koruyucu piramiti imajinatif olarak üzerinde tutmaya dikkat etmelidir. Zemine mesela pakat ipinden üçgen ve Venüs hazırlanır. çalışma için mutlaka bu bölge ile rabıta kurmak gereklidir. Yolcunun bu işlemi kendisiyle hiç tanışmadığı bir kadın için yapması da mümkündür. Üçgenin içine kadının resmi koyulur. Tabii bu arada Astral plandaki bu bölgeye geçmiş olması ve çalışmayı aynı zamanda burada da yapması gereklidir. Buradaki kuzey fizik planda yapılacak olan çalışmalardaki yönü belirtmek için kullanıldı. çalışma piramiti altında saklanması olasıdır. Artık ona ne istenirse yapılabilir. kadın piramitin içine alınır. Burada da unutulmamalıdır ki. yüzü güneye dönük olarak onun karşısına geçer. Resim yoksa ismi yazılır. Kadın soyunur ve herşey tarif edildiği gibi yürütülür. Fizik planda da küçük bir sembol hazırlanır.

197 . Ortada yüksekçe bir platform vardır. içine ismini yazar. Bu varlık bir görüşe göre Sentor. Dışarı çıkınca Satir yolcuları sırtına alır ve yükselmeye başlar. Satir’le konuşmasından sonra bu bölgeye geçilir. kurbana ne olması istenirse o söylenmelidir.ÜÇÜNCÜ KAT . “Büyük tanrı Seth (Çalışmanın alındığı dönem için geçerli idi. sarayın içine. Sisli bir bölge. Yolun sol tarafında bir kara ayna görülür. Zed’in. Şimdilerde Gasteris ya da Kanteris isminin kullanılması daha uygundur) adına seni şöyle şöyle yapıyorum” denilerek. Girişteki yeşil alana göre 45 derece sol arkada kalan bir yönde Zed izlenir. flüt çalan bir satir görülür. İlerde kare şeklinde taşlardan yapılmış olan saray gibi bir bina vardır. üçgeni çizen de işi isteyen yolcunun kendisi olmalıdır. Buradan geçince koruyucu piramit gene kendiliğinden oluşur ve bu bölgeden çıkana kadar kalır. Fakat burada kadınlar yerine erkekler üzerinde çalışılır.BEŞİNCİ BÖLÜM (TIKANİON BÖLGESİ) Bu bölümde de 3. Dev yüzlerin içlerinden geçilir ve tuhaf bir sarayın avlusuna girilir. başka bir görüşe göre Satir şeklindedir. Bölümdekine benzer çalışmalar yapılır. 4. Bu sırada da hançerle adamın sırtına bir üçgen çizip. işkence aleti gibi bir şeye bağlıdır. büyük bir avluya girildi fakat hiç bir şey algılanamadığı için tekrar çıkıldı. Bundan sonra adam piramit ya da silindir içine alınarak. Gerçek uygulama çalışmasında cinsel birleşmeyi yapan da. sıfır katına ya da başka bir yere koyulur veya gömülür. Platformun üzerinde öne eğilmiş durumda olan bir adam. Burada Eski Yunan kıyafetleri giymiş olan bir sürü insan görünümlü tip vardır. Buradan değişik bir bölüme girilmesi olasıdır. Bu işlem yapılırken. Sentor olması daha akla yakındır. İlerde bir ağacın altında oturmuş. Oradaki formlardan birisi adamla cinsel birleşmede bulunur. Gökte. Bölüme gidermiş gibi sola ilerlenir. Bu noktada. Zeus heykellerinin yüzlerine benzeyen büyük suratlar görülür. İlerde araştırmak üzere saray terkedildi. Ağaçlıklı bölgeden. Aynanın diğer yanında gene Zed’le karşılaşılır.

Bu bilinçli olarak düşünülmüş bir şey değil. kendiliğinden gelen bir imajdı. Beş yol izlenmiştir. Bunların hepsinde hemen hemen aynı olan. Soldan ikisi karanlık yana. benzer çalışmalar yapılır. gerek bu katın. Oldukça ilerdeki çalışmalarda katların ve görülen imajların bizlere göre 198 . katlar içindeki ilk ulaşımı zor bölgedir. gerekse yedinci katın geçişleri Kabala ile paralellik göstermektedir. Bu katta daha yedi yol vardır (Belki de daha çok çünkü aslında katlar sonsuzdur). ÜÇÜNCÜ KAT NOTLARI Üçüncü kat pratikleri buraya kadardır. DÖRDÜNCÜ KAT Bu kat. Üçüncü katın geçilmesi ile yolcuların eğitim süreçlerinin belli bir aşaması da tamamlanmış olur. Kabalist gelenekte de Hayat ağacındaki Tiphareth’e geçebilmek için Paroketh ismi verilen batak bir bölgeden geçilmesi gerekmektedir.Bu ilk girişten sonraki gelişler yoldaki kara aynadan direk geçiş şeklinde olur. Kabalist gelenekteki karşılığı gibi. Sağdaki ikisi beyaz tarafa aittir. Güneş’le uyumludur. Herne kadar Tragna ekolünün Kabala ile ilgisi olmadığı söylenmişse de. Sentorun bölgesine girmek ve uzun uçuşlar gerekli değildir. Tarih boyunca çeşitli okültistler burayı aşmak için değişik imajlar kullanmışlardır. Orta bölüm tarafsız. Tabii biz daha fantastik bir vasıta kullandık. aradadır. kimisi bataklıkla boğuşarak geçtiğini belirtir. Girerken ve çıkarken “Tıkanion adına” cümlesi söylenmelidir. Kimisi kayıkla.

aslında gerçeğin bunların ikisi de olmadığını söylemiştir. Kuş bir süre uçtuktan sonra uzaktaki bir dağın üzerindeki daire şeklindeki bir platforma iner. asanın ucuyla birer daire ve içlerine de birer üçgen çizip. Bunlar bilinen isim talismanlarıdır. Bu törenin sadece ilk geçişte yapılması gerekmektedir. bir dağın yamacında küçük bir köy ya da bir şato görülür. Tepeye yaklaşınca piramitin üst kısmındaki dört kenar. yukardaki sayfalarda belirtildiği gibi görülen bir manzaranın farklı farklı yorumlanmasına karşılık Saki. sırtında oturmak için eğere benzeyen bir donanımı olan büyük bir kuş gelir. Adam işini bitirince Elindeki asanın ucunu yolcuların başlarına deydirir. Hayat ağacı hakkında da bilgisi yoktur. zemine. anahtar ya da geçiş işareti olmak gibi bir çok fonksiyona sahiptir. Ona binilir. Bunlara karşılık çalışma medyumunun Kabala hakkında da. kare şeklinde. Piramitin merkez bolümü. Ortada büyük bir küre ve başında duran bir adam görülür. İlerde. Şimdi piramitin tepesinde bir kenarı üç metre olan bir düzlük oluşmuştur. TAKDİS TÖRENİ Adamın elinde de aynı asanın küçültülmüş bir modeli vardır. üçgenlerin içine yolcuların isimlerini katlı olarak yazar.şekillendiği belirtilmiştir. Güneş sembolüdür. Bu talismanların bundan sonra burada. Parçalar daha doğrusu uzun şeritler birbirlerine dolanarak inerler ve uca doğru sivrileşirler. koruyucu ve destekleyici olarak kalmaları gerekmektedir. kapak gibi yanlara açılır ve yükselen parça tepe boşluğuna oturur. Bu. Üç parçalıdır. direk geçilir. Uzaktan. asansör gibi yükselmeye başlar. çizim aracı. Bu asa silah. Bulunulan ortam bir anda değişir. Bu katın majikal enstrumanı gene kendine has bir asadır. merkezinde altın renkli bir nokta olan saydam bir küre vardır. Bütün 199 . Sonraki girişlerde buraya uğranılmaz. Ayrıca sonraki girişlerde aşağıda anlatılan şato benzeri yerlere de uğranılmaz. Geçiş için üs piramitinin merkezinde durulur ve asa havaya kaldırılır. Yaklaşır ve yolcuların iki yanına. Ayrıca ikinci katta da. Üst ucu çanak gibi geniştir ve üzerinde.

kullanılan bir işaret vardır. İçerde puro şeklinde ve ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın. Çevre hayal meyal belli olmaktadır. duvarlar şeffaflaşır. Geminin üzerinde daha önceki katlarda da zaman zaman görülüp. Heryan kör edici bir beyazlıktadır. görebilmek için çok fazladır.BİRİNCİ BÖLÜM (IŞIK VARLIKLARI) Kapı kendiliğinden açılır. Gemi hızla Güneş’in içine girer. Dışarda koyu lekeler halinde bazı varlıklar görülür. DÖRDÜNCÜ KAT . Dışarıya çıkılır. uzay gemisinden başka bir şeye benzetemediğimiz bir araç vardır. damlar kırmızıdır. Kapının üzerinde büyük bir sembol vardır. Yaklaşınca büyük bir kapıyla karşılaşılır. 200 . Buradan alınan para talismanı yolculara özeldir ve başkalarına verilmemesi tavsiye edilmiştir. Işık. oturulur. Buradaki varlıklar özel bir para talismanı ve bazı sağlık talismanları verirler. Hepsi bu kitabın önceki sayfalarındadır. hiç bir kumanda aleti ya da benzeri şey yoktur.duvarlar bembeyaz. Asa bu sembolün ortasına doğrultulunca ya da dokununca kapı açılır. İçerde oturacak koltuklar olmasına karşılık. Gemi havalanır ve Güneş’e doğru ilerlemeye başlar. Venüs çevresinde bazı gök taşları ve büyükçe uydular bile görülmüştür. Herşey aslına çok uygun fakat aslından çok daha hızlıdır. Gene beyaz mermerden bir mekana gidip. Venüs ve Merkür’ün yörüngelerinden geçildiği görülür.

dünya da sadece onüç kişinin karanlığa tam olarak biat etmeye 201 . DÖRDÜNCÜ KAT . Şimdiye kadar.Bundan sonra varlıklar. İki taraf arasında gider gelirler. “Burada sürgün kişilerin ruhları var" derler. daha sonra da fiziksel evreni ele geçirmek üzerineymiş. Çevrede. Bu ancak çok çok özel bazı durumlarda olabilir. Bu bölümün bekçileri. bu kattaki yansıması olan varlıkla karşılaşılaşılır. Buradaki varlıklar ise beyaz lekeler halinde görülürler. Yarı bilinçli. Fakat bunlar geri varlıklar değildir. Kimin sürdüğü hakkındaki soruya verilen cevap “Bir noktada Tanrı” şeklindedir. karanlık ya da Şeytani gücün merkezi idare mekanizması içindeki. buradakiler aslında iyi şeyler yaptığını zannederek kötü şeyler yapan ruhlarmış. aydınlık yan ayırımı yoktur. kendilerinin izni olmadan kimsenin Güneş bölgesini terkedemiyeceğini söylerler ve yolcuları karanlık yana geçirirler. diğer sembolün tersten çizilmişidir. Programı önce karanlık yanı. Yolcuların üzerinde de koruyucu piramit belirmez. mevcudiyeti sezilir. yolculara ızdırap çektikleri hislerini veren bazı varlıkların. Bu sembol. sonra aynanın diğer tarafını. Bu bölümde. Bunu sağlamak için de seks güdüsünü kullandığını söyler. Aydınlık bölgenin aksine burası kör karanlıktır. Bu bölümden itibaren artık karanlık yan. Çoğu zaman yolcular karanlık yanda mı yoksa aydınlık yanda mı olduklarını bile anlayamazlar. İki yanın öğretilerini de almak zorundadırlar. Anlatıldığına göre. insanları tam olarak ele geçirmek istediğini belirtir.İKİNCİ BÖLÜM (KARA GÜNEŞ) Bu bölgeye geçilen aynanın üzerinde aşağıdaki işaret vardır. yarı kaza kötülükler. Bu güç.

Fizik planda yapılan zikir vs. Buralarda hem talismanik maji. (B. Altın levha üzerindedir ve boyuna asılır. hem ritüel. Bu bölüm ve bundan sonraki bölümler. Kişi tekse sadece kandi isminin katlı hali ya da sicili olabilir. Piramitin üzerinden kuşa binilir ve direk olarak gelinir. Astral planda imajinatif olarak görülür. Üzerine yolcuların isimleri karışık ve katlı olarak yazılmıştır. o zamanlar dinsel inançları güçlü olan çalışma meyumunun bilinçaltı baskıları yüzünden bazı dinsel ya da spiritüel görüntülerin çalışmaya karıştığı fikrindeyim. kuş ve piramit sırasıyla geriye dönülür. bundan önceki ve sonraki bölümlerin en faal ve zor olan bölümleridir. Bir tür güç odaklayıcı görevi yapar.muaffak olduğunu söyler. Bundan sonra bu bölümden çıkıp. uzay gemisi.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SİGNA VENTA’NIN ÖĞRETTİKLERİ) Bu bölümün majikal enstrumanı yukardaki. Bunun fizik planda yapılması gereksizdir.16 DÖRDÜNCÜ KAT . Bu durumlarda hep aynı noktaya iniş yapılır. Dördüncü kata uçuş için aslında uzay gemisi vs. törensel maji hem de Astral plandaki imajinatif çalışmalar birlikte kullanılır. birleşik isim talismanıdır. ile de desteklenen tam komplike çalışmalardır. Kitabın ilerki bölümlerinde görüleceği gibi beşinci kat çalışmaları bu kattakilerden çok daha uzun ve zordur fakat bu kat bir geçiş noktasıdır ve içinde yaşarken beşinci kattan çok daha zordur.Kısa) 202 . İlk 16 Dördüncü kat çalışmaları sırasında. gibi fantastik imajlara gerek yoktur.

Kapının üzerinde bir daire. Kırmızılık alev rengi değil. Kapıya kadar 203 . Havada çeşitli renklerde ışıklar uçuşmaktadır. Sıcak fakat rahatsız etmeyen bir atmosfer çevreye hakimdir. Yürünen zemin beyaz mermemdendir. Sütunların arka tarafı ve gök parlak laciverttir. İlerde dört. Varlık asasının Güneş topu olan ucunu diskin ve dolayısıyla da hexagramın ortasına bastırır. Disk. Artık diğer bütün hazırlayıcı bölgelerden geçmek gerekli değildir. direk olarak bu noktaya uçar ya da daha ileri seviyelerde fizik plandaki çalışma odasından direk bu noktaya meteryalize olur. Geriye dönülür ve aynı kapıdan çıkılır. koyu. çalışmak ya da eğitim için buraya gelirken kuşla. Onlar takip edilirken ayak seslarinin tınlamaları açıkça duyulur. İçerde. Bir kapı ile karşılaşılır.gelişten sonraki gelişlerde kör beyazlık bölgesine geçilmez. İki varlık öne düşer. İnilen yerde herşey daha açık seçiktir. Dördüncü kat geçişi sırasında yani ilk geçiş aşamasında yolcu. İki yanda gene beyaz mermerden yüksek sütünlar. ve sütunların üzerinde de yanan ateşler vardır. iki sütunun arasındadır ve üzerinde aşağıdaki hexagram ve semboller vardır. Üzerinde durulan zemin hafifçe çöker gibi olur. Onların da ellerinde Güneş asaları vardır fakat onların asalarının boyları. Şimdi çıkılan ortam kıpkırmızıdır. içinde bir üçgen ve onun da içinde de iki noktadan oluşan bir sembol vardır. bordoya yakın ve gölgelidir. kendi boylarından daha uzundur. beş basamak yüksekte duran büyük bir altın disk görülür. birinci bölümdeki aynı ışıklı varlıklarla karşılaşılır.

Bu varlık bir cücedir. İçerde başka bir varlık hemen hemen koşarak gelir ve geriye dönüp yürür. Ağızın iki yanında nöbetçi gibi iki varlık durmaktadır. diğer üç parmağı alabildiğine açıktır. Bundan sonraki girişlerde direk anlaşmak mümkündür. Asalar altardan alınır. Saat aksi yönde iki tur kadar inilir. Burada da bütün renkler kırmızının tonlarıdır. Kafasında aynı arslan başı şeklinde olan ve bütün başı kaplayan bir miğfer vardır. Bu varlığın ismi Signa Venta’dır. Signa Venta miğfreini çıkartır. aynı Güneş asasını ortaya bırakır. Yolcular da asalarını bırakırlar. etekleri yere sürünecek kadar uzundur. Yardımcı olur ve öğretir. Aşağısı oldukça geniş bir salondur. Bu bir tür şükran gösterimidir. Altarın arkasındaki duvarda. Varlık elini kaldırarak bir selamlama işareti yapar. fizik planda. güzel ve keskin hatlı bir kadın yüzüne sahiptir.getiren ışıklı varlıklar bu kırmızı salona girmezler. Varlık. Küçük parmak ve yüzük parmağı kapalı. Cüce varlık burada kalır ve yolcular iner. Gözleri parlayan kocaman taşlardandır ve yakut oldukları hissini verirler. İnce. bütün duvar büyüklüğünde bir arslan kafası kabartması vardır. Burada yapılan bütün pratik çalışmalarda bulunur. Bu 204 . Asalar arasında elektrik şeraresi gibi bir enerji akımı olur. Ağzı açıktır ve bir kapı kadar büyüktür. Asaların karşılıklı olarak bırakılması işlemi sadece ilk geliş ve iletişim kurabilmek içindir. İlerde bir altar. Kapı/ağızın iki yanındaki varlıklar da aynı kılıktadırlar. Bu yapıldıktan sonra çalışmaya oturulur. Döner merdiven gibi bir yere gelinir. Aslında da bir kapıdır. Siyah denilebilecek kadar koyu kırmızı bir pelerin giymektedir. Ya da cüceyi andırır. Yolcular da ellerini aynı şekilde uzatırlar ve parmakları birbirine dokunur. el aynı selamlama pozunda uzatılır. Pelerin. göğüse getirilir ve parmaklar kalp üzerine deydirilir. Bu işlemden sonra karşılıklı konuşmak mümkün hale gelir. Ağızdan üçüncü bir varlık çıkar. masif taştan yapılmış olan altara eğilir ve elindeki. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir çalışmaya başlarken.

Bu bölümde yapılacak olan çalışmalarda. korkutucu etkiler yollamak için sağa. Duruma göre davranılır. Eğer tek çalışılacaksa Yolcu kendi formundan bir tane daha yaratıp. RUH TOPU . Geçişler birdenbire olur ve insan hangi yanda olduğunu ayıramaz. çalışmanın türüne göre şu yönlere gidilir.Signa Venta”. Pentagram tek yönlü bir çalışma verir.bölgede. Kişi Pentagramdan çıkabilir fakat hexagramdan çıkamaz. konuyu asıl isteyen yolcu da hazırlayabilir. İsim. İsteklerin iyi ya da kötü olması farketmez. Bu bölümdeki bütün çalışmalar iki kişilik çalışmalardır. Bunu Signa Venta’nın kendisi de hazırlayabilir. Önce bir disk üzerine istenilen kişinin ismi uygun şekilde yayılarak yazılır. Yönler aynıdır. 205 . cinsel olaylar için sola. Kişiyi sıkıntı içine soktuktan sonra birdenbire iyiye çıkartmak mümkün olur. .KİŞİYİ YAKMAK “Buradaki yakma işlemleri kesinlikle öldürmek değildir. lanet ve sıkıntı için arkaya yani girişin olduğu yöne. Veya iki kişilik guruptaki arkadaşının formunu getirip. insanların Astral kalıplarını ruh topu haline getirmek ve çeşitli maji uygulamaları öğretilir. yardım ettirtir. Her iki yanla da aynı anda çalışılır”. Hexagram ise iki yönü de anlatır. Signa Venta’ya göre. Buradaki çalışmalara hexagram sembolü hakimdir. Kişiye kabuslar gördürmek. Nereye çıkacağını kestiremez. içeri girilir. dolaşır durur. Her şey bir yansıma içine girer. yardımcı olarak kullanır. Tören öğrenilirken kullanılan isim beş harfli bir isimdi. İş konuları için arslanın ağzından direk ileriye. diskin üzerine aşağıdaki gibi yayılır. Bu geçişler kişinin arzusuna göredir. “Burada karanlık yan yoktur. İsmin yazılması şöyle yapılır. İnsanları sıkıntıya sokmak için yapılır.

bu alfabelerin herhangi birisini ya da mesela İbranice gibi başka bir alfabenin kullanılması olasıdır. D (Dal) harfleriyle yazılır. 17 206 . hexagramın merkezine koyulur. Disk. Resimde bulunan Arapça örnekteki isim yanlış olarak 5 değerindeki He ile yazılmıştır. Yazılış sırası aşağıdaki gibidir. Bu sadece bir öğrenim çalışması ve burada yazılı olan ismin de bir önemi yok. olduğu gibi bırakıldı. Bu bölümde. Arap17 ve Tisan alfabeleri ile yazılışı görülmektedir. Bu isim. örneğimizde görüldüğü gib yanlış yazıldığı için burada da düzeltilmedi. Uygulamayı yapanların isimleri heksagramın çevresine saat aksi yönde dağıtılır. bizim tarafımızdan. Elif. Çalışmanın alınışı sırasında isim. Lam ve 4 değerindek. Arap alfabesi ile 600 değerindeki Hı. Bununla beraber yukardaki örnekte üç alfabe de kullanılmıştır. Altarın üzerine büyük bir hexagram çizilir. Bu da çalışanların iki ya da tek kişi olmalarına göre aşağıdaki gibi değişebilir.Yukardaki örnekte ismin Latin. Çalışma ilk alındığı zaman henüz Tisan alfabesi geçirilmemiş olduğu için Arap alfabesi kullanılmıştı.

yolcular solundadırlar. Bu sefer asalar aşağıya batırılıp. gerekse yolcuların ellerindeki asalar küçülüp. Her biri kendi tarafına ve aşağıya çekerek indirir. Bu arada gerek Signa Venta’nın. Signa Venta’nın elini gezdirmesi ile kendiliğinden yazılır. Bu yapıldığı 207 . İki yanda duran yolcular minik asalarının sivri uçlarını aynı anda kurbanın iki göğsünün ortasına batırırlar. asıl isteyen yolcu sağ tarafına geçerler. Aynı anda da diskin bulunduğu yerde kurbanın vücudu. sırtüstü yatar şekilde belirir.Örnekte Arapça olarak iki kişilik çalışma. Ortada birleşerek ikinci üçgeni oluştururlar. Ya da yolcu kendi elini gezdirerek yazıları oluşturur. Signa Venta sağında. Olması istenen işe uygun bir esma seçilir. Bülent ve Ozan isimleri. Kurbanın formu tamamen çıplaktır ve arslan başı olan duvara sağ yanı dönüktür. Yazı bittiği anda dikdörtgen şeklindeki altar değişerek hexagram şeklini alır. bir hançer boyuna inerler. Göbek hizasına gelince ortaya ilerlenir ve çizgiler birleşir. Latin alfabesi ile tek kişilik çalışma için sadece Bülent ismi ile yazılış şekilleri görülmektedir. yukarıya çekilirler. Hexagram tamamlanmıştır. Bu esma yönetici olan yolcu tarafından asa ile kurbanın vücuduna oyulmuş olan heksagramın ortasına kazılır. her bakımdan zorluk ve rezillik içinde olması için mesela KAHHAR ismi seçilir. Bu işlem iki kişi tarafından aynı anda yapılmalıdır. Bu yazılar ve çizimler altarın üzerine. Kurbanın insanlar arasında küçük düşmesi. Bu noktada Signa Venta. Birinci üçgen tamamlanmıştır. Şimdi yolcular tarafından kurbanın vücuduna yeniden bir hexagram çizilmelidir. kurbanın baş tarafına ve olayı yürüten.

Bu sırada kurbanın ızdırap çekmesi ve kıvranması olasıdır. Bundan sonra parmaklar ayrılmadan dirsekler kırılarak ön kollar kaldırılır.anda bütün harf ve çizgiler bir anda kızarıp. İlgili yolcu sağına. diğeri soluna geçer. o zamanlar bilinen en uyumlu sözlerdi. Üçer parmak temas halindedir. İki kanatlı büyük. Ve Gedulah. Tam ilerde büyük bir kapı vardır. Kısaca buradaki sözlerin kabalist gelenekle ilgisi yoktur. Le Olaham Amen” der. aynı anda da biter. Diğer ellerinde tekrar normal boyuna çıkmış olan asaları vardır. Her yan adeta siyaha yakın koyu kırmızıdır. sağ ve 208 . Gözleri açık olmakla birlikte nereye baktığı pek belli değildir. Poz tam olarak Hıristiyan dua etme pozuna benzer sadece ellerin ikişer parmakları yumulmuştur. üçer parmağını birleştirir. Ve Geburah. Kapının üzerinde yani üst eşiğin üzerinde de bir arslan başı kabartması görülür. orada kalırlar. Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır fakat bu hitabe o zamanlar henüz geçirilmemişti. Yanma işlemi bitince el sürülmeden sadece düşünce ile kurbanın formu kaldırılır. Bilekler kırılarak parmak uçları yukarıya bakar şekilde çevrilmiştir. Bu noktada dirsekler biraz yanlara açılmıştır. Signa Venta Kollarını yukarıya kaldırdığı anda “Ateh. İçersi dikdörtgen şeklinde olan bir salondur. görkemli bir kapı. Bu sözler İbranice olmakla birlikte buradaki duruma uygun olarak. Kazanın hizasında. alevdir. başının üzerinde iki elinin. Kazana gelmeden önce zeminde büyük bir kapak olduğu görülür. Giriş salonun yani dikdörtgenin kısa kenarlarından birindedir. Karşıki duvarda aynı arslan başı kabartması ve tam önünde kaynayan bir kazan vardır. İki ön kol yere paraleldir. Malkuth. Bu sözler haraketlerle aynı anda başlayıp. Kurban ipnotik uykuya benzer bir durumdadır. Birer kolundan tutarlar. Signa Venta ellerini üç parmaklı selamlama pozuna geçirip. kollarını dümdüz yukarıya kaldırıp. Signa Venta Asanın topuzuyla dokunarak ya da işaret ederek kapıyı açar ve Signa Venta önde olarak girilir. yanmaya başlarlar. Yürüme pozuna alınır. Kazanın içinde kaynayan şey su değil. Yanmış. Kollarını hiç kırmadan birer yarım daire çizdirerek yanlardan aşağıya indirir ve kasıklarının önünde parmaklarını tekrar birleştirir. Dirseklerde kırıklık yoktur. dağlanmış olarak ete gömülüp.

İstenilen yere götürülüp.sol duvarlarda hexagram şeklinde bazı kapaklar vardır. Kişi bu kata ulaşınca özel bölmeleri kendiliğinden teşekkül eder. aynı jesti yapar. Eğer iki kişinin birden ilgilendiği bir çalışmaysa. Ve Geburah. Kapak açılır ve içi kan dolu bir kazan yukarıya çıkar. 209 . Kazanın yanına gidilir ve kurban kaldırılıp. Bir çığlıkla beraber kurban kaybolur. Altarın önünde oturulacak koltuklar ve karşıda Signa Venta için bir koltuk vardır. Bu kazandan kurban gene normal bedeni ile çıkartılır. Ve Gedulah Le Olaham Amen” denilir fakat el jesti aşağıdan başlayıp. kurbanın astral kalıbının ruh topudur. zeminde bulunan kapağa asanın toplu ucu ile dokunulur. Malkuth. Signa Venta ya da ilgili yolcu elini daldırır ve kazandan bir top çıkartır. Topun üzerine başlangıçtaki diskin üzerindeki aynı dizaynla kurbanın ismi yazılır. Kapı kapatılınca hexagram saat yönünde dönmeye başlar. çevresinde gene isimler yazılı olan fakat saat aksi yönde dönen hexagramlar vardır. tepede bitecek şekilde tersten yapılır. Bu top. Top buraya atılır ve atılırken aynı sözler söylenir “Ateh. Tam karşıda. duvarda. Top. koyulduğu soldaki duvardaki kapaktan alınıp buraya koyulursa kişinin yani kurbanın sıkıntıları biter. Bununla beraber kişinin tamamen düzelmesi istenirse yapılması gereken işlem farklıdır. Bu hexagramın çevresinde. KURTARMA İŞLEMİ Top hexagramlı kapağın içinden alınır ve salonun kapısı ile kazan arasında. Topun burada durduğu sürece kurban kurtulamaz. Top içeriye atılır ve kapak kapatılır. iki yolcunun ismi de karışık olarak yayılmıştır. içine atılır. Bu bölmelerden ayrıca her yolcu için birer tane vardır. Bir anda kazanın alevleri söner. Bunlar artık hiç silinemezler ve kişiyi devamlı olarak yolcunun kontrolü altında tutarlar. yani uçlarında saat aksi yönde yolcunun ismi. Tamamen kurban yolcunun ya da yolcuların kontrolünde ve sıkıntı halinde olur. harf harf yazılıdır. Solda bulunan hexagram şeklindeki kapak açılır. Bu yapılırken Signa Venta aynı sözleri söyleyip. istenilen çalışma yapılır fakat çizimler kurbanın vücudunda kalır. Buradan dışarıya çıkınca altarın yeniden normal dikdörtgen şekline girmiş olduğu görülür.

İstenen kişi önce aynı şekilde hexagrama alınır. Bu odada top sağdaki hexagramın içine koyulur. Kurbandan iki kişi de istifade edecekse dairenin çizimi için hançerler aynı anda en tepeye batırılır ve herkes kendi yönündeki yarım daireyi çizer.’yı hayatının sonuna kadar (Veya önceden tayin 210 . Olayı durdurmak için top buradan alınıp. Daireye tepeden başlanıp.. Bu hexagram saat aksi yönde döner. Aşağıda birleşirler. Fakat istenen kişiyi her ikisinin de kullanması şart değildir. piramit gibi bir şey oluşur. “Venüs adına . saat aksi yönde çizilir.DÖRDÜNCÜ KAT . Yazı ve çizimlerin yanmasından sonra ilgili yolcu kurbanı kucağına alır.. Bundan sonra asayı yolcunun sağ ve sol omuzlarına dokundurup. Öğrenim sırasında üzerinde uygulama yapılan kişinin ismi sekiz harfliydi. heksagramın ortasına bir daire çizer. saat yönünde dönen heksagramın içine yerleştirilir. kısımlar da görülür. Topun atılmasından sonra Signa Venta yolcuya diz çöktürür Elindeki asayı başına. Sağa sapılır. Olay seksle ilgili olduğu için merkezde Venüs sembolü vardır. takdis edermiş gibi deydirir.. İsim ya da isimler düz yazılır.. karşıki duvardaki. Bu çalışma da iki kişi tarafından yapılır. Kurbanın göğsüne hexagram gene iki kişi tarafından çizilir fakat ilgili olan yolcu tek başına. ismi diskin üzerine daha değişik bir şekilde yazdı. Bu odada da kırmızı hakim olmakla beraber pembe. Top atılmadan önce gene üzerine isim yazılır. Çizimi yapan yolcu dairenin merkezine kendi ismini yazar. Bu yüzden Signa Venta.CİNSEL AMAÇLI YAKMALAR) Cinsel amaçlar için altarın sağına gidilir. vs. Karşıdaki duvarda gene bir arslan başı kabartması ve ortada kazan vardır. Katlamalı değildir. Yolcunun çevresinde parlak. İkisinin ismi karışık olarak yazılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA . yeşil. İki kişi de istiyorsa.

Yolcu bir köpek. bir kırmızıdır. . Aşağısı tamamen kırmızı bir odadır. Kırmızı bölümler sert amaçlı seksüel yaklaşımlar içindir. Kurbana şu şekilde hitap edilir. Elleriyle birer kolundan tutarlar. Burada top sağa.Signa Venta”. Kısaca her ne istenirse o telkin edilmelidir. diğeri soluna geçer. Sadece hexagramın ortasına Neptün sembolü koyulur. korkutucu şeyler meydana getirmek. Burası tamamen şeytani işler ve köleleştirme türü şeyler içindir. yılan. sıkıntı vermek. Burada da arslan. Bundan sonra formla birlikte soldaki odaya girilir. kazan ve duvarlarda hexagramlı kapaklar vardır. Kişiyi anında kabuslarla rahatsız etmek. Burada kurbanın ne görmesi isteniyorsa o söylenecek. 211 . Buradaki çalışma yöntemi de aynıdır. Bu odada da ortada bir kapak vardır fakat buradan kazan çıkmaz. durdurmak için sola atılır.edilmiş süre kadar) her türlü isteğini yerine getirmesi için sana veriyorum” der. Ortada bir masa ya da kurban taşı benzeri bir şey vardır. İki kişi uğraşılacaksa biri sağına. Kazanın olduğu odada duvarlar bir pemde.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KABUS ODASI) “Kişiye kabus vermek yakmakla aynı şey değildir. şekiller ve harfler çizilir. yatağının sallanması ve benzeri şeylerdir. bulunduğu odada çeşitli tıkırtılar. Çizilenler yanar. DÖRDÜNCÜ KAT . Tabii Sigan Venta her zaman mevcuttur. İki ya da tek kişi çalışılması farketmez. Kurbanın formu masaya yatırılır. Bu işlemlerden sonra altarın olduğu ana salona dönülür. Kurbanın formu buraya yatırılır. fantastik bir canavar imajı verebilir veya isterse kendi görüntüsünü korkunç ve rahatsız edecek şekilde gönderebilir. rüyanda beni (Ya da Bizi) şu şekilde görmeni istiyorum (ya da istiyoruz)”. göğsüne aynı şekilde hexagram. “Sen (Kurbanın İsmi) şu anda. Kapak açılır ve aşağıya inilir. Bu odadaki imajlar daha değişiktir.

Önce kurbanın ruh topu yapılır. Kurbanın odasında poltegeist olaylarının oluşması için de aynı işlem yapılır. Kişi ruh topu haline getirilip öyle çalışılır . Buradan kontrol altında tutulup. Kişinin yattığı yatağın hafif hafif oynadığı düşünülür. idareci yolcu oturur. aynı şeyler söylenerek kazanda ruh topu haline getirilir. yüzü doğuya dönük olarak. Topa aynı telkinler yapılır ve çalışma sonunda duvardaki hexagramın içine kapatılır. Ondan sonraki günlerde de kurban sallandığını 212 . Saat yönünde dönmektedir. Bu işlemin yapılışı da şöyledir. Daire çizilmez. Bunun için iki kişi olunması şarttır. Kurbanla ilgili disk. Kişinin formu. çıkartılır. fazla derin olmayan çanak şeklinde bir çöküntü ya da bir çanak vardır. onun üzerine de kurbanla ilgili meteryal koyulur. Kartonun kendisi daire şeklinde kesilir. Bu işlem fiziksel plandaki bir çalışmayla da desteklenebilir .Signa Venta”. Disk kartonu hexagramın merkezine. İki yolcu hexagramın iki üçgeninin sivri uçlarına otururlar. Ondan sonra kurbana yoğunlaşılır . tırnak. Zeminde bir hexagram ve hexagramın ortasında da kürenin oturabileceği gibi. İsim yaldızla yazılır.“Bu da yeterli görülmezse burada bir kazan vardır. Fizik planda ruh topu olamıyacağı için hexagramın ortasına kurbanla ilgili saç. Bu odada sadece sol duvarda hexagramlı kapaklar vardır. Arapça. Hexagram doğu batı doğrultusunda çizilmelidir. “Bu tip bir denemeyi ilk başta bulunduğunuz odada bile yapabilirsiniz. Etkiler yaklaşık olarak bir hafta sürer. mesela sürekli olarak yatağının sallanması filan için belli bir süre imajinasyon yapılmalıdır. Herhangibir tıkırtı ya da bir cismi oynatmak gibi.Signa Venta”. Asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır ve aşağıya inilir. Top ortaya koyulur. Aşağısı karanlık bir ortamdır. resim gibi meteryaller koyulur. yuvarlak kesilmiş siyah kartondan hazırlanır. asıl ilgili. Karşılıklı otururken batıya.Signa Venta”. Siyah oda. herşey anında gönderilip. aynı şeyler yapılıp. Diskin hazırlanışında sadece harfler yazılır. İlk iki gün sallanır. Bu kolaydır. Fizik planda bir hexagram çizilmesi şarttır. “Burada istenen şeye göre. Türkçe ya da Tragna alfabesi ile yazılması farketmez.

Fizik planda çalışırken de önce buraya gelinir. Mesela üç. Sadece iyi rüya olur . Bu noktada fizik plana dönülüp. üç. arslanın ağzından girince turuncu bir odaya girilir. dört kişi olabilir. Çalışma sonunda top hexagram hücresine kapatılır. sayıda kişi üzerinde çalışılır. Şirket vs. Burada bazı kısa boylu tipler. gibi geniş kapsamlı olaylar da olabilir. Bunlar bu odanın bekçileridir. Üzerine şekil ve isim yazılır. Bununla beraber yolcular siyah odada çalışırken her zaman bu varlıkları görmeyebilirler. İş konularında olaylar daha değişiktir. Mavi olanlar tıkırtı yaparlarken kırmızılar direk olarak kurbanla ilgilenirler. Gene ortada hexagram vardır. Hiç bir zorluğu yoktur.Signa Venta”. Bunlar mavi ve kırmızı varlıklardır. Fizik planda zemine sarı bir kağıt koyulur. Asıl gönderici gene doğuya dönük olarak oturur. yeniden top yapılmaz. Çalışmada gözler kapalı olacağı için zaten siyah oda ile bağıntılı olunur. Turuncu odada iki. Gene kişinin bir resmi ya da meteryali gerekir fakat tanıdık birisi veya birileri olursa sadece isim de yeterlidir. Bunların çalışması sonraki bölümde bulunur. yardımcı olur. cüceler vardır. “Bu şekilde sıkıntı olmaz.zanneder. Yalnız kişiler teker teker ele alınarak (Yani şirket gibi kuruluşlarda) 213 . oturulur. işlemler yapılır. Bütün işlemler aslında bu varlıkları kullanarak yapılır. Aynı şekilde yere oturulur. Ancak bu çalışmalar sadece olumlu yönde olabilir. Burada sadece para ve iş konularında batırma ve yükselme çalışmaları yapılır. Buraya gelinir. Aynı kişi üzerinde çalışmanın tekrarı istenirse top hexagram hücresinden alınır ve üzerinde çalışılır. Yukardaki odada rüyaya girme çalışmaları da yapılabilir. Çalışma sistemi aynıdır. Çalışma sırasında Signa Vent burada bulunup. DÖRDÜNCÜ KAT . Bunu devamlı olarak yapmak mümkündür. Top hexagrama yerleştirilip.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ KONULARI) Arslan tapınağında düz ilerlenip. vs. O tür bir kuruluşu batırmak bir çok kişiyi birden etkilemektir. Onu rahatsız ederler.. Dolayısıyla kurban odasında bu tipleri de görebilir.

Bunda da altı gün çalışılır. Bu son kazandan top geri alınmaz. Hexagramın ortasına Merkür. grup sistemidir. batırılması planlanacaktır. bu şirket yolcular olacaktır. Çalışma bir hafta sürer. dört kişi birden de olabilir çünkü sistem. Burada üç. asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır. Gereken her şey önceden hesaplanıp. Ne gerekiyorsa yapılır. Top. Eğer bir şirkete yardımcı olunmak istenirse aynı çalışma yapılır fakat top diğer duvardaki. Neptün sembolleri çizilir. İlk önce şirketin bütün durumları imajinasyonla incelenir. Olay tamamen sonuçlanınca yani istenen iş fizik planda tamamlanınca top buradan alınıp. Burada da aynı şekilde bir kazan. Kurbanın iflas ettirilmesi için arslana arka dönülür. Mesela bu şirket dışarıya yönelik iş yapıyorsa o kesilecektir. aynı kabus odasındaki gibi ortaya koyulur. Hexagram gene aynı şekilde dışardaki salonda çizilir.çalışılır. Her gün aynı yere gelinip. Önce diske isim yazılır. Çalışmada şirket bölüm bölüm yükseltilir. Şirketi temsil eden top altı gün boyunca burada bırakılır. Şirketi meydana getiren kişilere ait üç. Satürn. Altı gün sonra top yukarı çıkartılıp. 214 . Aşağıda. Güç buradan çeşitli yerlere kanalize olur. yere bir hexagram çizilir. dört top varsa hepsi birden bir büyük kürenin içinde toplanacaktır. Ona ait olan ne varsa elinden alınacaktır. sıkıntıya sokmak içindir. karşı duvarda Arslan kafası ve yanlarda hexagramlı dolaplar vardır. Sonra bu şirketin başka bir şirket tarafından ki. odadaki ayrı bir kazana atılacaktır. saat aksi yönde dönen hexagramın arkasına kapatılır ve o şirket tekrar batırılmak istenene kadar orada kalır. Vücutlara gene hexagram çizilir. saat yönünde dönen hexagramın arkasına kapatılır. bilinmelidir. Yükseltme işlerinde planeter sembollerde Satürn yerine Jüpier yapılmalıdır. zeminde kapak. Bu semboller batırıp. aynı şekilde çalışılacaktır. Gerekli işlemden sonra kurbanla birlikte turuncu odaya geçilir. sonra kişi orada oluşur. Kurbanların formları özellikle çıplaktır. Şirketin ismi de olmalıdır. Şirketin her gün ayrı bir bölümü çökertilir. Bu işlem şirketi tamamen iptal eder.

renk girdapları oynaşır. DÖRDÜNCÜ KAT . Pan dışarda kalmıştır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KAYIPLAR BÖLGESİ) Bu bölüm için majikal enstruman olarak bir kağıda hexagram çizilir ortasına yolcunun ismi düz olarak yazılıp. üç metre boyunda bir varlık oturmaktadır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SONUÇ PENCERELERİ) İlerlenir ve duvarlarında bazı pencereler olan bir koridora çıkılır. Değişik insan figürleri. İlerde kaya gibi bir şeyin üzerinde Pan’a benzeyen. Olaylar sanki bir film şeridi gibi seyredilir. birbirine karışmış yüzler görülür. Burası yolunu kaybedenlerin düştüğü. Gene sütunlu bir yoldan yürünür. Burada görülecek fazla bir şey yoktur. İlerlenir ve karanlık bir odaya girilir. 215 . Pan’a benzeyen varlığın elinde de. Orada yapılan çalışmaların geldiği yerdir. Kırmızı bölgeye geldikten sonra sağdaki kapıdan girilir. kırmızı. Buradaki pencerelerden çalışmaların gelecekteki olası sonuçları izlenir. Asayla kapı açılır ve çıkılır. Bazı sesler duyulmaktadır ve boyuna asılmış olan hexagramlar hafif hafif parlamaktadır. yolcularda olan aynı Güneş asasından vardır fakat onun asasının ucundaki Güneş sembolü küre şeklinde değildir. boyuna asılır. İçersi boyunlardaki hexagramlardan gelen ışıkla hafif hafif aydınlanmaktadır. Yatık elips biçimindedir. Sıcak bir hava akımı vardır. İstendiği takdirde toplar buradan alınıp başka bir bölüme götürülür. bu katlara direk olarak ya da bilinçsizce kayanların kaybolduğu bölgelerden biridir. Yolcuların girişinden sonra kapı kapanır. Işıktan kaçan bir sürü acayip varlık farkedilir. İçerde mor. Burası üçüncü bölümün alt bölümüdür. en az ikibuçuk. Bir sürü çıplak insan formu farkedilir. Yolcular bu bölgeden geçişleri sırasında sütunların ardından bazı görünmeyen varlıkların kendilerini gözlediğini açıkça hissetmişlerdi. vs. Varlık yolcuları sağ taraftaki bir odaya sokar. Dışarda gene aynı Pan’a benzeyen varlık beklemektedir. İçerde erotik bir atmosfer vardır.DÖRDÜNCÜ KAT . Buradaki varlıklar yeni gelen varlığın enerjisini emerler.

Ortasında bir kurban taşı. Simsiyah bir boşlukta yukarıya çeken bir girdabın içinde yükselinir. Göz alabildiğine düz bir arazi. Kurban taşının çevresinde bazı tipler ve taşta yatan bir insan formu görülür. Bu görünüm ilk gelişteki öğrenim içindir. Dişlerinden kan damlar. insan yüzlü. İlerde bir merdiven görülür. Buradaki odada da aynı arslan vardır fakat daha koyu renkli ve vahşi görünümlüdür. Bu bölümde sola dönülür ve düz bir yolla karşılaşılır. Merdivenler çıkılır. burada kazana atılan top. beden olarak çıkar. Zemin adım attıkça bulut gibi dağıp. Sonraki gelişlerde insan figürü ve varlıklar yoktur. Aşağıda toplar üzerinde çalışma yapılmışsa.BEŞİNCİ BÖLÜM (RUH YIRTMAK) Kırmızı giriş odasından sola sapılır ve buradaki kapıdan girilir. Boyunda taşınan hexagramların ışıltısı varlıkları kaçırtır. DÖRDÜNCÜ KAT . arkada ve ilerde. topların birlikte getirilmeleri ve tekrar yukardaki hexagramlı dolaplara atılmaları gerekir. Mesela bunlardan birisi. Pan’a benzeyen varlık buradan sonra gelmez. kafasının iki yanında boynuzlar olan bir varlıktır. Burada yukarıya çıkılan direk bir yol vardır. Burada bazı varlıklarla karşılaşmak mümkündür. hexagramın dışında sivri uç hizasında bir taht. Bunu yapabilmek için iki gün çalışmak lazımdır.Ve gene istenirse olaylar daha yumuşağa ya da serte çevrilebilir. Bunlar gerektikleri zaman 216 . Burada bekleyen büyük arslanların üzerinde ilerlenir. İstenilen ilaveler yapılır ve sonra ikinci bir kazanda tekrar top haline getirilir. keçi kafalı ve vücutlu. Arslanlar da aşağıda kalır. Merdivenler bitince ilk baştaki kırmızı salona gelinir. Gök yüzü daha açık gridir. havalanan toz gibi gri bir kül tabakası ile kaplıdır. tahtın arkasında da bir keçi tanrı heykeli vardır. gene mesela kişi ayrıca narkotik maddelere müptela hale getirilebilir. Mesela lanet çalışmalarında. İlerde zemine çizilmiş olan çok büyük bir hexagram görülür. Bir anda gri bir ortama çıkılır. Bu bölümde olaylar güçlendirilir.

Çıkan kötü bir varlıktır. Pan ya da Tıkaslion denilebilir) takdis (Ya da kurban) ediyorum” der. ÇALIŞMA Çalışma iki. göz bebekleri ve irisleri siyahtır. kincilik kendini yok etme meyilleri. Gözleri yukarda tarif edildiği gibidir. Ondan. Bu varlık kurbanın benliğini tamamen ele geçirdiği için mutludur. üç. Hatta ilk gelişte rasgele bir formun üzerinde uygulama yaparak yolcuya öğretirler. Tırtırlı bir sesi vardır. Bundan sonra yolcu ellerini kurbanın başına koyar ve “Seni keçi tanrı adına (Baphomet. soldakinin ismi Kindar ve ayak tarafında duranın ismi de Zoksen’dir. Artık kurbanın kendisine ait olan bütün negatif yanları. kıskançlık. Suratı sert. Bunlara infazcılar denilir. Bundan sonra hançerler bırakılır ve eller kurbanın üzerine uzatılır. 217 . iki yardımcı çağırılır). Yolcu kurbanın baş tarafına geçer. Saplamaya gerek yoktur. dört ya da tek kişi tarafından yapılabilir. Baş taraftaki yolcunun sağında duran varlığın ismi Setoh.yolcular tarafından çağırılırlar. Bu sözler söylenince keçi tanrının enerjisi kurbana girer. Başı taht yönündedir. yok etmek. keskin hatlı ve şeytani ifadelidir. İçinden başka bir varlık çıkar. Tamamen çıplaktır. Taht boştur. intikam. Kurban titremeye başlar ve göğsü yırtılır. İlk geliş durumunda tahtta oturan bir de kadın figürü vardır. Bir anda tahtta kurbanın aynısı oluşur. Tek olma durumunda yolcu diğer üç yardımcı varlığı çağırır (İki kişiyseler. buraya gelinir ve kurbanın formu oluşturulur. İki kişiyseler birisi ayak tarafında durur. Gözleri fosforlu yeşil. burada yapılacak olan ruh yırtma ya da ruh parçalama töreni öğrenilir. Dört kişi aynı anda hançerlerini yukarıya kaldırırlar ve saplarmış gibi indirirler. Form kurban taşına yatırılır. şeytani vasıfları.

burada kalır. Her gelişte kurban. İkinci bölümde. En az altı ay içinde görülür. Bu çalışmaların yapıldığı dönem. Kurban taşındaki kişi yırtık durumda. Kara Güneş başlıklı kısımda görüşülen varlıklar Karanlık yana geçiş. İstenildiği kadar. Ancak her telkinin beş defa tekrarlanması gerekir. Tabii yırtma işlemi sadece birinci çalışma içindir. infazcılar ve tahttaki varlık aynı şekilde bekler bulunur. Ortaya. kurban taşına kurbanın bir meteryali ya da mum bebeği koyulur ve bu bölümle rabıtalı olarak çalışma yapılır. Mesela. kanlar içinde. Bu törenle istenilen olayların gerçekleşmesi çok uzun sürer. Bu bölümde yapılan çalışmanın geri dönüşü yoktur.intihar. çeşitli telkinler verilebilir. Zemine makul büyüklükte bir hexagram çizilir ve içinde çalışılır. Yolcunun yüzü doğuya dönüktür. bilinçaltlarında bulunan bazı şeyler yüzünden saçmalanmış olabilir. 218 . Çalışmayı fiziki planda desteklemek de mümkündür. Kişi yavaş yavaş değişir ve tezahürler izlenir. Kblan çalışmalarının ilk dönemleridir. Çalışma bitince her şey olduğu gibi bırakılıp. dönülür. Dolayısıyla yolcuların bilinçleri daha hamdı ve maji konularında. Bu andan itibaren varlık ve kurban yolcunun kontrolündedirler. yani dördüncü çalışmanın bitiminde negatif varlık bu kata ait bir parça olup. DÖRDÜNCÜ KAT NOTLARI Dördüncü katta alınan bazı bilgilerde ayıklama yapılması gereklidir. DİKKAT: Herhangi birisine bu işlmler uygulanmadan önce iyi düşünmek gereklidir. suratı mum gibidir. Kblan çalışmalarında bu gibi şeyler yoktur. Çalışmanın sonunda. Yolcu ellerini kurbanın kafasına koyar ve “Artık senin kişiliğin bu şekildedir” diye telkin verilir. alkol ve narkotik maddelere meyil gibi vasıfları tamamen ortaya çıkmıştır. Bu çalışma dört defa tekrarlanır. Çalışmalar peşpeşe ya da gün aşırı yapılabilir. Şeytani güçlere biat etmek gibi şeylerden bahsetmişlerdir. Zaten Saki de bu gibi şeyleri yani ruhunu Şeytan’a satmak gibi Ortaçağ inançlarını ciddiye almamaktadır.

Bütün katlar birer geçiş bölümü olmakla beraber Beşinci kat özellikle bir geçiş bölümüdür ve aynı zamanda yolcunun gücünün bir derece artmasıdır. çalışmanın herhangibir sembol ya da güce ithafı içindir. fiziksel plandaki çalışma odasında iki tane ayna bulunması gereklidir. Asa uzun bir Hırıstiyan haçına benzer. Bu uç. Piramit. Arinna vs. Tepesinde minik bir kırmızı piramit vardır. Aynaların biri kuzey. Seksüel amaçlı ruh yakma bölümünde kullanılan “Venüs adına. Durduktan sonra dışarısının simsiyah bir 219 . güney doğrultusuna yerleştirilir. yeşilli. Altındandır ve her yanı yakut kaplıdır. Bir süre sonra piramitin dönüşü hızlanır ve duvarları kısmen şeffaflaşır.İkinci olarak. Bu katta çalışma yapılırken. içinde bulunulan fizik plandaki çalışma yerine göre kuzey yönünde ilerler. Aynaların birbirlerini ve altrarı görmeleri gereklidir. kırmızılı renklerin hakim olduğu görülür. Yolcuların aynada görülmeleri fazla önem taşımaz. Beşinci katın girişinin majikal enstrumanı bir asadır.. BEŞİNCİ KAT Bu katın bütün bölümlerine ait çalışmalar için fizik plandaki altar kuzey. Daire gelen herhangi bir etkiyi ayna gibi geriye yansıtır. Aynı zamanda koruyucudur. yere ya da havaya bir şeyler çizmek için kullanılır. Dönüş yavaşlar ve sonunda tam olarak durur. Bununla beraber çift ayna düzeni ilerlemiş çalışmalarda fazla gerekli olmayabilir. diğeri güney duvarına koyulur.. gibi isimler de kullanılabilir. Bu kata geçiş üs piramitinin toptan haraketi ile olur. yolcularla beraber yükselir ve hafif hafif saat aksi yönde dönerek. Cephe güneye doğrudur. Yani çift ayna enerjisi ilk girişler ve eğitim çalışmalarında şarttır. Burada Ankolia. Altar ve yolcular aynaların arasındadır.” sözü. Piramitin dışındaki çevreye mavili.

Arazi geniş. Aşağısı. klasik Yunan tapınakları gibi bir yapı. Zamin kuru. karşı duvardaki ayna görülmemektedir. Burası Beşinci Kat’tır ve Kabalist ekoldeki planeter temsilcisi Mars olan sefiranın karşılığıdır. Siyah cüppeli ve kukuletalıdır. Bundan başka hiç bir yazı yada sembol yoktur. onun yerine bir kapı vardır. Piramitin altı şeffaftır ve içi görülmektedir. Sanki Güneş doğarmış gibidir. havada durduğu görülür. Bir süre daha geçip. İlerden bir varlığın geldiği görülür. Artık. Piramitin zeminden beş metre kadar yüksekte. dağların arasında çok hafif bir aydınlanmanın olduğu görülür. Bekçi asasını sağa sola sallar ve tapınak yukardan aşağıya doğru aydınlanır. geriye döner. Bu nokta yolcuların şuur yapılarına göre değişir. kat girişinin bekçisidir. İlerlendikçe aydınlık da tedricen artar. yukarıya kayarak açılır ve yolcular çıkarlar. kırmızı toprak ya da kildir. Burada sözü edilen merdiven imajinatif bir şeydir. Bundan sonra bekçi tamam der ve takip edilmesini işaret edip. Tapınağın ortasına doğru ilerlenir. Hiç bir gölge yoktur. Zeminde bir beşgen şekli ve 220 . Aşağıya inmek ya da yukarıya çıkmak için inmeyi ya da çıkmayı düşünmek yeterlidir. Bu varlık. Aydınlanmanın doğrultusunda ilerlenir. ortama alıştıktan sonra aşağıya doğru inen ip merdiven yada benzeri bir şey görülür. Yolcular sırtlarını masaya dönerler. Doğrudan boşluğa atlamak ya da herhangibir başka şekille karşılaşmak mümkündür. Bir süre bekleyip.mürekkep denizi gibi olduğu görülür. Asasını yolcuların asaları ile çatıştırır ve havada bir ışın dalgalanması olur. Yüzler. Dışarsı tam bir siyah mürekkep denizinin dibi gibidir. Tapınak görünümünde olan ve çok eski olduğu izlenimlerini uyandıran bir yere gelinir. kuru ve taşlıktır. piramitin içine göre olan izafi kuzeye dönmüştür. ortama alışınca gök yüzünün koyu lacivert olduğu ve ufukta. yukarsı yoktur. Kapı. Elinde aynı asadan bir tane taşımaktadır. Sadece geriye bakılınca piramitin içi ve kapı görülür. Sütunlardan meydana gelmiş. Sırtına gümüş simle daire içinde olan bir pentagram işlenmiştir. Aşağıda da her yan simsiyahtır.

Yıldızın daireye alınması tamamlanınca havadaki şekil kendiliğinden yatık 221 . Çevresini daireye alır. beş köşeye oturmuş olan beş tane varlık ya da bekçi vardır. Parmağında aynı daire ve düz pentagram sembollü bir yüzük vardır ( ). karanlıklar içinde geniş bir meydanın olduğu farkedilir. Çevrede daire şelinde dizilmiş otuz tane sütun olduğu sayılmıştır. oraya kadar götürmüş olan bekçi ayrılıp. Aşağıda. Ateş çemberi aralanarak yol verir ve yolcular bu bölümün rehberi ile karşılaşırlar. Önce birinci kola girilir. ateş çemberine doğru ilerlerler. ateşin çevesindeki beş kişinin bulundukları doğrultularla çakışır durumdır. Meydanın ortasında çember şeklinde ateş yanmaktadır. Yolcunun doğrulmasını ister ve asası ile yolcunun kafasının önünde. yaşlı bir erkek görünümündedir. Donuk beyaz saçlı. pentağram düzeninde. Tapınağa girdikten sonra. Rehber elinde aynı asadan bir tane tutar durumda ve yüzü açık olarak yerde oturmaktadır. Platformun çevresindeki pentagramın kolları. Çevre alaca karanlıktır ve sadece bulunulan yere donuk bir aydınlık hakimdir. Ateşin çevresindeyse. Ayağa kalkar. sarp ve vahşi yerler. Platform ateş çemberinin tam ortasına iner. Beşgenin ortası yani yolcuların bulunduğu yer dönmez. Platform hem dönüş olarak. Aşağıda volkanik bir arazi. Yolcular önünde eğilirler ve elini öperler. durum aşağıdaki şekildeki gibi tanımlanabilir. gitmiştir ve platformun üzerinde sadece yolcular vardır. Yıldızın ortasında durulur. beş tane yol vardır. yolcuların geldikleri yöne doğru ilerler. hem de yön olarak hızlanmaya başlar ve hızla. Bulunulan noktadan beş yöne doğru. havaya bir düz yıldız çizer. Sol elini uzatır. Kızılderiliye benzer bir tip. Pentagramın kolları saat yönünde döner. Yolcular pentagramın üst ucu doğrultusunda dümdüz. İlerlenen doğrultuya “Bir” denilirse. yanardağlar görülür. TAKDİS TÖRENİ Üzerinde durulan beşgen hafif hafif dönerek havalanır. Saçları iki yanda örgülüdür.ortasında bir yıldız vardır.

Her iki yanda eski savaş tanrılarının heykelleri görülmektedir. altmış basamak kadar indikten sonra kırmızı bir kapıyla karşılaşılır. Ve Geburah. Ve Gedulah Leolaham Amen” sözlerini teleffuz eder. Elli. 3 . Bu işlem yapılırken rehber “Ateh.BİRİNCİ BÖLÜM (SAVAŞ TANRISININ TAPINAĞI) Yol aşağıya doğru meyil kazanır. Yani her iki yandaki heykeller aynıdır. İçersi koridor gibi uzun bir salondur. Her heykelin aynısınden bir tane de tam karşısında vardır. Bir anda derinlik kazanarak ışıktan bir silindir gibi yolcunun vücudunu kaplar ve kaybolur. Donmuş gölün üzerinde yürünür. 222 . İniş sırasında duvardaki buz kristalleri açıkça görülmektedir. 4 . İlerde bir göl görülür. Bundan sonra rehber dönüp ilerler.Sekmet yada ona benzeyen bir tip. Fosforlu boya dökülmüş gibi ışıl ışıl yanan cam göbeği renginde bir göl.Elinde asa tutan. Merdivenli bir giriş belirir. Malkuth. 2 .Herkül tipli iriyarı bir erkek.duruma girer ve yolcunun kafasından geçer. Yapılan işlem bir enerji kaplamasıdır ve bu katın bütün bölümlerinde koruyucudur. Kapının üzerinde beş oklu bir Mars sembolü vardır. Aynı işlem diğer yolcuya da tekrarlanır. Asa sembolün ortasına dokundurulunca kapı açılır. Rehber asasını indirip suya dokunur ve su bir anda donar. Yolcular onu birkaç adım arkasından takip ederler. Heykeller girişten ileriye doğru şöyledir: 1 . kanatlı ve kartal başlı bir erkek. Merdiven mavimsi bir ışıkla aydınlatılmıştır. BEŞİNCİ KAT . Tam ortasına gelince rehber tekrar asasını zemine dokundurur ve buzun bir bölümü çökerek açılır.Tek boynuzlu bir at.

Boynuzlu veya boynuzlu miğfer giymiş. Heykelin her yanında üçer kolu vardır. diye iki. Zemin beyaz dalgalı siyah mermerdendir. Bu da kendine kullanılır. İki el birleşir ve alındaki enerji ile birleşerek ortaya gereken tür enerjiyi yollar. Burada kişilerin gücünü emmek. elindeki mızrağı atış pozunda tutan bir erkek. boynuzlu miğfer giymiş bir tipleme algılamıştır. Şimşekler gücü temsil eder. Kılıçlar savaşmak içindir. Bu sadece yolcuların kendilerine kullanılır. güç vermek için çalışmalar yapılabilir. Heykelin gözleri kapalıdır. Burada da bir yolcu başında boynuzlar olan bir tip görürken diğeri. 18 Gerek burada. 223 . Tanrı formunun ellerindeki aletler buna göre kullanılır. farklı imajlar algılamalarındandır. enerjisini almak veya güçlenmek. İlerlenir ve koridor geçilince daire şeklinde bir meydana çıkılır.18 Bunlar tarih boyunca bütün kavimlerce tanınmış olan ve benimsenen çeşitli savaş tanrılarının sentezleridirler. Bulunulan meydanın en dış tarafında daire şeklinde dizilmiş sütular vardır. Başında bir miğfer vardır. Ortada yuvarlak ve üzerine bir pentagram çizilmiş olan bir masa vardır. altı kollu bir tanrı heykeli görülür. Bununla beraber bunların üçü de istenildiği takdirde dışarıya kullanılır fakat mızraklar asla kendine veya iyi niyetle dışarıya karşı kullanılamaz. Daha ilerde siyah taştan. ortadaki kollarda birer kılıç ve üstteki kollarda da birer yıldırım vardır. karşılaşılan şekillerin şöyle veya böyle. Miğferin üstünde üç yana bakan birer kartal kafası vardır. Pentagramın iki bacağı giriş yönüne yani yolculara dönüktür.5 . üç farklı şekilde olabileceklerinin belirtilmesinin nedeni çalışma sırasında farklı yolcuların. En alttaki iki elde adeta birer hançer büyüklüğünde birer küçük mızak. Mızraklar yok etmek içindir ve bu sadece dışarıya kullanılır. yok etmek. gerekse başka bazı yerlerde. Burada çalışma yapılırken heykelin gözleri açılır ve pentagramın ortasına enerji verir.

mesela Sekmet de denilebilir. kendisini de bir sürü değişik yerden birine yollamaktır. çalışmanın yapıldığı sırada rasgele seçilmiştir. Pentaramın beş ucunda da birer büyük çivi görülür. Bir anda soldaki duvarda bir pentagram meydana gelir. enerjisini yok etmek. savaş enerjisinin tecessüm etmiş halidir. Rehber pentagramın sivri ucuna geçer. Buna rağmen. uygulamaya göre şekilden şekile değişir. Bu süre bir saatten bir yıla veya sonsuza kadar olabilir. YOK ETME ÇALIŞMASI Burada kurbanı öldürmek. Çevresinde bir daire vardır. Önemli olan bilinen bir savaş tanrısı 224 . Bilinen herhangibir mitolojik savaş tanrısının ismiyle anılması hiç farketmez. Buradaki form aslında cinsiyetsiz fakat başta erkek gibi kabul edildi. Eğer niyet ölüm değilse istenilen şeyin ne kadar süre içinde faal olmasının istendiği önceden belirlenmelidir. “İndra adına bu seramoniyi açıyorum. Çalışmanın hitabesi şu şekilde yapılmalıdır. Şimdiki uygulama kurbanın enerjisini alıp. Olayı yürütecek olan yolcu yıldızın giriş yönüne göre sağda kalan ayağının hizasındadır. Rauf’un bütün enerjisinin bir ay müddetince bitip kaybolmasını.19 19 Buradaki ithafa kullanılan İndra ismi Hint mitolojisinden. Burada duvarlar haraketlidir ve pentagram kayarak heykelin tam karşısına gelir. Bunun yerine herhangi bir isim olabilir. hayatının silikleşmesini ve hiç bir şey yapamamasını İndra’dan istiyoruz”. Bunlar kurbanı germek için kullanılırlar fakat bu. çevresini tahrip etmek ve benzeri şeyler için yapılacak çalışma anlatılmaktadır.Buradaki savaş tanrısı çağlar boyu kavimden kavime ismi ve şekli değişmiş olan savaş tanrısının. bilinen form uymasa da.

Hepsi sizden alınıp.Bu noktada rehber ve yolcu veya yolcular asalarını iki elleri ile kavrayıp. Bu şekilde havada bir pentagram çizilmiş olunur. bir kılıç gibi havaya kaldırırlar. Denek olarak o alındı. Sağ kasığın önüne indirilirken “Le Olaham” ve tekrar baş üzerine. Rauf istenilen hale girdi. Asa yukarda iken “Ateh” denilir. Sol kasığın önüne indirirken “Malkuth”. işleri hep ters gitti. Sağ omuzun önüne yükseltirken “Ve Geburah”. İstekler bir ayla sınırlı olmakla beraber etki yıllarca sürdü. Kısaca hayatı tam olarak pasifize oldu. 225 . “Burada kullanılan bu İbranice kelimeler sizin bildiğiniz ve duruma en uygun olan sözlerdir. O dönemde ortalarda olan bir Dr. uzaklaşması. Herkesin yüzü tanrı formuna dönüktür. buraya göre tadil edilmişlerdir. Herne kadar bu sadece bir eğitim çalışmasıysa ve gerçekte fazla bir şey beklenilmemişse de Dr. bir süre ortadan kayboldu. eğitim amacıyla kullanılması gereken bir denek gerekliydi. Seramoni kelimesi yerine ritüel. Başarısız evlilikler yaptı. Yukardaki ithafta kullanılan Rauf ismi rasgele seçilmedi. Çalışmanın alındığı sırada. isminin kullanılmasıdır. Pentagramın küçük ritüeli” veya “Kabalistik haç ritüeli”nin biraz değişik bir şeklidir. sol omuzun önüne yatay olarak çekerken “Ve Gedulah”. tam olarak pasifize edilmesi gerekliydi. ayin ya da çalışma denilmesi de mümkündür. Rauf’un belli bir olaydan vazgeçmesi. Rauf pasifize oldu. Dr. Bu işlem Golden Dawn’ın bilinen. başlama noktasına çıkartılırken “Amen” denilir. Haraketler de öyle.

çevresine de yolcunun ismini harf harf. sağ elindeki mızrak fırlar ve kurbanın kalbinin tam ortasına saplanıp. pentagrama gerili olarak belirir. Pano kendi ekseni etrafında saat aksi yönde dönmeye başlar ve tanrı heykeline doğru yaklaşır. Rehber eliyle kurbanın önce alnına sonra kalbinin üzerine birer pentagram çizer. Bu 226 . Fakat hiç bir sakıncaları yoktur. Bu işlem tamamlandığı anda ortadaki masa birdenbire boşalır ve kurbanın şekli aynen duvardaki panoya geçer. Yıldızın bütün boşluklarına isteyen yolcunun ismini yazar. Yolcular da pentagramın kendi bulundukları ayaklarının hizasından asalarını aynı şekilde indirirler. Rahatlıkla kullanılabilirler.Durumun gerçek gereği olan sözler ve haraketler değildirler. hizasında durduğu kolu boyunca. Asaların uçları tam ortada çakışırlar. Heykelin gözleri açılır. merkeze doğru indirir. Vücutta sağ omuzdan. Bu noktada rehber asasını indirmeden yüzünü yolculara döner. bacakları aynen pentagram şeklinde gerilmiştir. vücudun içinde kaybolur. saat aksi yönde yayar. . Elindeki asayı vücut simetri ekseni üzerinden ve masanın üzerindeki pentagramın.Rehber”. Bu anda kurbanın formu masanın üzerinde. sol kalçaya kadar inen bir çizgi belirir. Kolları. Pentagramların çevrelerine birer daire çizip.

Heykelin gözlerinden kırmızı. Çevresinde. Cephe ve pentagramın sivri ucu doğu yönüne bakar durumdadır. Fizik planda savaş tanrısının heykelinin doğuda bulunduğu farzedilir. kurbanın gerili olduğu disk.sefer tanrı heykelinin sol elindeki mızrak fırlar ve gene kalbe girip kaybolur. Bu diske hiç dokunulmadan. Sıfır katında. Pano yerinden kurtulur ve boşlukta dönmeye devam eder. ilk girişteki gibi bulunur. Bundan sonra pano eski yerine gerilereyerek tanrı heykelinden uzaklaşır. ortasında yolcunun ismi yazan büyük bir kırmızı pentagram oluşur. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA. yerde veya bir masada çalışılır. Büyük bir alan olması gerekmez. Yönetici olan. yani kurbanın akibeti ile asıl ilgili olan yolcu yere veya masaya pentagramı çizer. Yaki’ye verilmiştir. siyah karışımı bir ışın çıkmaya başlar ve panoya vurur. Şimdi kurbanın üzerinde tekrar bir daire ve yıldız belirir. asa iki elle tutularak havaya pentagram çizilip. Fizik planda. hitabe okunur. 20 Bu çalışmanın deneği olan Dr. Tekrar tapınağa dönülür. Gözlerden gelen ışın kesilir fakat kurbanın formu hala ışıldamaya devam etmektedir. Kurbanın göğsünde bu defa sol omuzdan sağ kalçaya inen bir çizgi belirir. Burada herşey yerli yerinde. kişinin resmi ya da herhangibir meteryali ile mümkün olur. Yönetici sağda durur. yolcular ve rehber istenilen kata inerler ve rehber elindeki asa ile diski istenilen yere atar. Kurbanın formunu masa üzerine yatırmak. Yukarda anlatılığı gibi. Savaş tanrısının hitabesi yapılır.20 REHBER TARAFINDAN ANLATILAN. Rauf’un formu. Kurbanın formu titremeye başlar.. 227 . Çalışma sırasında bu kat ve bu tapınakla devamlı olarak zihinsel irtibat devam ettirilmelidir.

Bu. Işınlar başına vurup. bekleme 228 . Mızrakların kişinin içinde erimesi acı çekmektir. Bundan sonra Astral plana geçilir. Çalışmada kullanılan bebek. yolcu kendisi enerji alıyorsa yolcunun ismi yazar. Üzerindeki pentagramın içinde yönetici ismi. balmumu veya akla gelen her malzemeden olabilir. şimşek şeklinde kırık çizgilerden oluşur ve ışıl ışıl yanar. Önce fizik planda dört gün çalışılacak. Direk olarak burada yapmak bir iş yaramaz. sürekli enerji alır halde bırakılası mümkündür. Fizik plandaki bebeğin önce başına sonra göğsüne pentagram çizilir. Bu çalışmada. ENERJİ YÜKLEMEK Bütün uygulama aynıdır fakat bu sefer şimşekler atılır. Vücutta meydana gelen çarpı da düz çizgiler değil. Meteryal piramit içine alınır. bütün pentagramı üzerine çizip. Yukarda görülen bütün çalışmalar. Formlar içiçe geçip tek olurlar ve masadan kalkar. Şimşekler yollanırsa kişinin enerjisi artar. bütün vücudu kaplaması ile oluşan çarpı aslında çizgi değil mızraklardır. Eğer yolcu yalnız çalışıyorsa kendisi için yardımcı olarak kendi formundan iki tane yaratır. orada dururken masada aniden yeni bir form belirir. tam olarak kurtulamaz hale getirir. Böylelikle enerji sağa sola yollanabilir. ismi yazılır.Havada pentagram çiziminin bitmesinden sonra oturmak ya da isteğe göre ayakta devam etmek mümkündür. gözlerden gelen akım kesildikten sonra duvardaki form oldukça bitkin görünür. Bundan sonra kişi istenilen yere atılır. zikir gibi çalışmalar yapıldıktan sonra buraya gelinir. Bundan sonra üzerine tekrar pentagram oluşturup. O. aynen tekrarlanır. vs. pano. Bütün çalışmalarda bekçi mutlaka buradadır. talisman. çalışanların önünde böylece kalacaktır. tahta. masaya götürülür ve iki form birleştirilir. Gözlerden gelen ışık parlak kırmızıdır ve dalga dalga gelir. Ortasına yönetici ismi yazılır fakat isim daire içine alınmaz. Pentagramdaki form çıkartılıp. Bütün katlar için normal fizik planda bebek. Aslında istenen kişinin ya da yolcunun kendi formunun devamlı olarak panoda. Çizgilerin belirip.

süresi yerine buraya gelinip. anahtarıdır. Aşağısı gene karanlıktır. dağlar arasında 229 . BİRİNCİ ÇALIŞMA (SEKS TANRIÇASININ TAPINAĞI) Bu bölümde asa kullanılmaz. üç basamakla çıkılır. . Havada zeminden 20. BEŞİNCİ KAT .Saki. İlerde altıgen şeklinde bir kapı görülür. Dört gün yerine talismanın normal çalışma süresi ne ise o da olabilir. İki. boşlukta durmaktadır. Üzerine çıkılınce havalanır. Bu levha bir tür geçiş parolası. 30 cm. Piramitten inilir ve aynı. Arkaya bakıldığı zaman geçilen kapı değil de bir duvar görülür. yüksekte duran beşgen şeklinde bir platform görülür. Kemer sağa kıvrılır. Bölümün majikal enstrumanı üzerine ters pentagram çizilmiş olan bir altıgen levhadır. Buradan geçilirken statik elektirik çıtırtılarına benzer sesler duyulur. zemini kül kaplı olan alacakaranlık ortamla karşılaşılır. İlerde. telkinler yapılır. Ortası parlamaktadır. Köprü ya da su kemeri gibi bir şeyin üzerinde durulmaktadır. İki yanında sütunlar vardır .İKİNCİ BÖLÜM. Zemin mermerdendir. Kapı zeminden yüksekte. Duvarın üzerinde Koç burcu ve Jüpiter’in birbirine geçmiş sembolleri vardır.

Bulunulan yer pentagramın ikinci kolu. Bu sefer çemberin içinde bir de pentagram vardır. Bu bölgede gök. Burada iki kişilik çalışma tarzı anlatılmıştır fakat tek çalışmak da mümkündür. Bundan sonra bekçi geçişi kabul eder ve kendisinin takip edilmesini ister. istenilen kimse ya da kimselerin formları oluşturulur. Bekçinin bir el haraketi ile yolcular da soyunmuş olarak görülürler.Pentagram. kadınları kendine ya da istenen kimseye bağlamak ve bu gibi. Bu bölgenin bekçisinden seksüel konularla ilgili çeşitli teknikler. üçgen düzeninde oturulur. çalışmayı erkek ve kadın formlarına yaptırtır. güneş kısaca herşey kırmızıdır. pentagramın ortasındaki beşgen bölgeye iner ve tam olarak intibak eder. varlık çağırma işlemlerinde kullanabilmek yöntemleri öğrenilir. Bu durumda yolcunun kendisi tarafsız kalıp. Pentagramın sivri ucuna yani geliş yönüne doğru bakan ucuna yürünür. Üzerinde bulunulan platform.Bekçi. Birşey farketmez. Gene altıgen biçiminde bir bölgeye. "Maksat cinsel organların. toprak. sağ taraftır. BAŞTAN ÇIKARTMA VE KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bulunulan noktada. yolcuların geliş yönüne göre ters durmaktadır. İstenen formlar çıplak olarak gelirler. Yolcuların getirdikleri levha bu boşluğa tam olarak uyar." 230 . Elide aynı şekilde altıgen bir levha tutan bir adamla karşılaşılır. seks maji kullanarak bazı varlıkları çağırmak ve onlarla kontak kurmak. Ondaki levha daha büyüktür ve ortası boştur.çember şeklinde ateş görülür. Oraya oturtturulur. Başka birisi için çalışılıyorsa isteyen kişinin formunu da oluşturmak gerekir. Aslında mağara olmayan fakat mağaraya benzeyen bir yere gelinir. kurbanın gözünde tam seks sembolü olması ve kendi anlayışına göre ona tapmasıdır .

Bu durumlarda kadın daima altta.Bu noktada kurbanlar ve yolcular platformun üzerine aşağıdaki düzende yerleşirler. kadın formları alt kollar hizasındadır. kafaları merkeze. Diğer kollarında ne olduğu ilk bakışta farkedilmez. bekçiye ait olan koltuk biraz geridedir. bekçi üsttedir. başka bir kişi hesabına çalışılıyorsa eşkenar dörtgen tarzında oturulur. pentagramın bacakları doğrultusunda uzanmış durumdadırlar. Heykel oldukça büyüktür. Bekçi pentagramın üst ucu doğrultusunda. Tanrıça fallusu zemine doksan derece dik olarak havada tutmaktadır. istenenin erkek olması ya da yolcunun kadın olması halinde bazı değişikliklerle. Heykel. B Y1 K1 Y2 K2 Oturuş pentagram düzenindedir. dururken. 21 231 . Disk. bacakları.21 Yolcular. Koltuklar yer değiştirebilmekte ve istenildiği takdirde yatak şeklinde de imajine edilebilmektedirler. Yani fallus vücudun bir eklentisi değildir. Buradaki çalışmada iki çift için iki ve bekçi için bir olarak üç koltuk vardır. Kadınlar. Hepsi aynı yöne bakmaktadırlar ve ilerde gene altı kollu olan bir tanrıça heykeli vardır. Bulunan çift sayısı artı bekçi kadar. Oldukça güzel bir kadın formudur. İsteyen kadın. Ortadaki. kendi ekseni etrafında saat yönünde. koltuklar ve herşey kırmızı Bu çalışmalar sadece erkeğin kadına hakimiyeti üzerine kurulmuşlardır fakat bunun çalışmanın alınışındaki yolcuların erkek olmalarına bağlıyorum. En alttaki iki eli ile insan boyunda büyük bir fallus tutmaktadır. bekçi ve formların üzerinde oldukları disk havalanır. Eğer bir yolcu varsa üçgen düzeninde. haraket halindeyken saat aksi yönde döner. yolcular iki orta kol hizasında. erkeğe karşı da uygulama yapılabilir. Burası büyük bir salon veya tapınağın içidir. beyaz dalgalı kırmızı mermerden koltuk görülür. fallus. Disk biraz yükseldiktan sonra bir noktada durur.

2 . Yolcunun bildiği herhangi bir isim olabilir.Pentagram daire içine alınır. heykele karşı oturulur. yüz yıllardan beri kavimden kavime değişen seks tanrıçasının isim ve formlarının Astraldaki sentezidir. Bu. Kurbanlar oral seks yapmaya devam ederlerken bekçi gelir ve yolcuların önünde eğilip. 4 . sicil ve yazılar mutlaka Tisan alfabesi ile yazılmalıdır.Önce bir ters pentagram yapılır. yüzlerini heykele. Aşağıda görülen bu yazı ve çizimler şu sıraya göre yapılır: 1 . Bu işlem sürerken tanrıça heykelinin iki gözünden 232 . Ankolia olabilir.Sivri ucun altına kadının ismi veya sicili yazılır.Üzerine bir Astra çizilir ve üçgenin bacakları uzatılıp. Kurbanlar sırtlarını heykele dönerek yolcuların önünde diz çökerler. Bundan sonra kurbanlar bir tür trans haline girip. sırtlarını yolculara dönüp anal seks konumunda yolcuların kucağına otururlar. Tanith olabilir. Ellerini koltukların kollarına dayayıp. kurbanların sırtlarına devamlı bağlı kalmaları için bazı şeyler yazar. daire ile birleştirilir. Arkada bulunan bekçi iki elini kaldırarak tanrıçanın hitabesini okur. Çizim tamamlandıktan sonra bütün çizim ve yazılar kurbanın formunun içinde eriyerek gözden kaybolurlar.Pentagramın ortasına yolcunun ismi ya da sicili yazılır. İştar olabilir. kalkıp inerek kendiliklerinden cinsel teması devam ettirirler. 7 . 3 .mermerdendir.Dairenin üzerine “Bu kadın (İsmi) yolcunun (İsmi) istediği sürece onun her istediğini yapacaktır” yazılır. Eğilirler ve yolculara oral seks yapmaya başlarlar. Koltuklara.Alttaki yarım daire çizilip. Burada tanrıçanın ismi önemli değildir. Bütün isim. Önemli olan çalışmanın herhangibir seks tanrıçasına adanmasıdır. 6 . 5 . kadının ismi için alınır.

Bekçi ellerini kaldırıp şunları söyler. Gözlerden gelen ışın yavaş yavaş kurbanları şeffaflaştırır ve kurbanlar yolcuların formları içine batıp kaybolurlar. yolcular önde ve yanyanadır. Teorik olarak zikir vs. “(Kadının ismi).Kısa 233 . yolcuların içinde kaybolduktan sonra orada kalmalıdırlar. Yolcular koltuklardan tekrar giyinmiş ve kurbanların formları içlerinde olarak kalkarlar. Işın kesilir. Heykelin iki kolu fallusu bu üçgenin ortasına dik olarak bırakır. Fallus kaybolur. Tanrıça heykelinin önünde. Elleri gene eski konumuna çakilir. gibi şeylere gerek yoktur. Tragna çalışmalarının genel yapısının bu şekilde olmdığını düşünüyorum. Bu işlemin yapıldığı bebeğin başka bir operasyonda da kullanılıyor durumda olması önemli değildir. dört gün içinde görülür. çalışma notlarında karışıklık olduğu düşüncesine kapılıyorum. Kurbanların formları. Bunlar bebek içinde saklanır. yaldız veya kurşun kalemle veya beyaz üzerine kırmızı kalemle büyük bir üçgen. Kılıç dairenin içindekileri bir tür etki altında tutar.kurbanlara kırmızı bir ışın yağmaya başlar. (Erkeğin ismi) istediği kadar bunu yapacaktır”. Kurban artık buradan dönemez. Bu yüzden. çevresine yolcunun ismi yayılır. Ortada büyük bir daire ve içinde kurbanlar görülür. ortasına bir daire çizilir. 22 Bu çalışmanın notları titizlikle kayda geçti fakat yine de yıllar sonra olay üzerinde düşündükçe bazı karışıklıklar olduğuna inanıyorum. Olayın fizik plandaki yansıması üç. Koltuklar kaybolur veya geriye kayarak gözden kaybolurlar. formların tekrar dışa alınması ise ancak etkiyi sona erdirnek için olmabilir. Ortam değişir ve çıkılır. Buradaki işlem bitmiştir.22 FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Kırmızı kalemle. Tanrıça heykelinin önünde üçgen formunda durulur. İşlem çalışır. B. Tanrıça kılıcı önce bekçiye sonra yolculara deydirir. Bekçi arkada. Yolcu istediği sürece onun kontrolünde kalır. Şimdi iki orta kolun büyük bir kılıç tuttuğu görülür. Kblan kitabı tamamlandıktan sonra yapılan daha ileri seviyeli çalışmalara da bakarak. Tanrıça kılıcı dik olarak dairemin ortasına saplar. Dairenin ortasına kurbanın ismi yazılıp.

Saki. Kırmızı bir odaya ulaşılır. Burada görülen ve yapılan uygulamaları normal fiziksel planda aynen tatbik etmek gereklidir. Yani pentagramların üst uçları ile iki alt ucun arasından 234 . Bu odada iki tane pentagram şeklinde yatak vardır.İKİNCİ BÖLÜM. Burası Envocation ya da davet yapmakta kullanılan bir bölümdür. aynı bebeğin içine bir de etki altına alma talismanı konulması daha iyi sonuç verebilir . Olayların sadece imajinasyonda kalmaları fazla bir fayda sağlamaz. iki bin defa uygun bir zikir yapılması. Bekçi öndedir ve yolcular kurbanları kucaklarında taşımaktadırlar. İKİNCİ ÇALIŞMA (SEKS MAJİ YÖNTEMLERİ İLE VARLIKLARLA İLİŞKİ KURMAK) Aynı tapınakta. tanrıça heykelinin altındaki bir kapıdan girilir. BEŞİNCİ KAT . Tabii burada görülen pentagram şeklindeki yataklar gibi malzemeleri fizik planda sağlamanın pek imkanı yoktur.Teorik olarak herhangi bir çalışma gerekmez denilmesine rağmen pratikte günde bir. Yatakların başları birbirlerine 45 derecelik açı yapar. Yolcu sayısına göre tek yatak da olabilir.

) kadınların ruhlarına girmeni istiyorum”. ve geburah. Bunların söylenişi sırasında pentagramları birbirine deydirir. Ortalarına varlığın ismini kazır. bir 235 . Pentagramları kadınların başlarına bırakır. Bu sırada odada bazı değişiklikler olmaya başlar. Yarı erkek. Yolcular haraketlerini durdururlar. Yolcular bacaklarının arasına girer ve derhal anal seks yapmaya başlarlar. ve gedulah. çağırılan varlığın sesidir. biraz da ilkelleştirmek içindir. Bekçi pentagramları çeker ve çağırılacak olan varlığın ismini söyler. yarı kadın bir sesle ne istendiğini sorarlar.Bekçi. Bekçi kollarını kaldırınca pentagramlar da ters pentagram oluyorlar. Bundan sonra varlıkla konuşulur. Hayvansal hisleri yükseltmek. Bekçinin ellerinde iki tane pentagram belirir. le olaham Amen” sözlerini söyler. Demoniak kontaklar için bu tür şeylere gerek vardır. Malkuth. zemin siyahtır. Her yan kırmızı. Sırtüstü dönerek normal ilişkiye girerler. Eğer kişi tekse tabii. “Bu kadınların ruhlarına girmeni istiyorum” deyip. Bekçi kaldırdığı pentagramları sanki takdis eder gibi yolcuların başlarına indirir ve bir güç yansıması olur. Yolcular gitgel hareketlerini yeniden devam ettirmeye başlarlar. kişiyi ters duygular içine sokmak. Tekrar yerine geçer ve sırtı yolculara dönük olarak ellerini şaldırıp ismi üç defa söyler. (Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır). pek anlaşılamayan bir hitabe okur. Konuşma sırasında kadınlar zaman zaman doğrulup. Bekçi kadınlara yaklaşıp pentagramları sanki damgalar gibi sırtlarına deydirir. pentagram şeklinde yatırılırlar. Ellerini havada tutarak “Ateh. Bu pentagramların üst uçları biraz uzuncadır bekçi bunları sanki atış bıçağı gibi uçlarından avucuna oturtmuş olarak tutmaktadır.geçen bir hayali çizgi olursa bu iki çizginin çakışması 45 derecelik açı meydana getirir. Bitirince kollarını açıp. Şimdi çok istekli görünmektedirler. Sizin demon olarak nitelendirdiğiniz enerjiler biraz ilkeldirler. Bu. Bu ve bu (Kadınların isimleri. Kişinin acı duyması iyidir . şu sözleri söyler: “(Varlık ismi). Kadınlar hafifçe farklılaşırlar. Önce anal seks gereklidir. Kurbanlar kolları ve ayakları açık olarak yüzüstü. tek isim.

belki efemine bir tip. Bu odada bazı bilgiler almak ve çağırılan varlıkla daha ileri görüşmeler yapmak mümkündür. Mavi gözlü. Gelen varlık kendi fonksiyonlarının ilgili olduğu konularda bilgi verebilir. Bu çalışma için herhangibir eski grimoire’dan herhangibir sprit seçilebilir.süre oral seks durumuna geçip. Herne kadar erkek bir atsa da insan kısmı biraz kadınsı. Aşağıda görüldüğü gibi iki pentagramdan ziyade bir sekizgeni andırır. bunun varlık için gereken enerjinin sağlanması maksadıyla yapıldığını söylemiştir. Bu şekil. Bunun üzerinde birbirine yapışık iki neptünden oluşan bir işaret görülür. Çalışma yerinin duvarında da birbiri üzerine kapanmış iki pentagramdan oluşan bir sembol vardır. Konuşması kadınların ağzındandır. bu çalışmanın ortak sicilidir. ondan sonra tekrar devam ederler. Tarot vs. 236 . öğretebilir fakat bilgi istenen konularda yolcuların belli bir altyapıların olması gereklidir. Eğer başka çalışmalardan bir varlıkla irtibat kurulması isteniyorsa varlığın sicili bilinmeli. Astroloji. Fakat zaman zaman gene onlarla bütünleşebilir. Mesela fal bakabilr. Tragna ekolü varlıklar ile görüşülüyorsa Tragna sistemine göre sicili hazırlanmalı. daha modern zamanların çalışmalarından bazı antiteler çağırılabilir ya da tamamen Tragna ekolünden bir varlık seçilebilir. küçük boynuzları var. Çağırılan varlık kadınların içinden çıkacaktır. Bekçi. Sarışın bir erkek. Çağırılan varlığın sicili de ayrıca duvara çizilmelidir. Bunun dışında gene varlığın fonksiyonlarına göre belli işlerde görevlendirilebilir ya da denek olarak kullanılan kadınların üzerinde etki gösterebilir. Bu çalışmanın alındığı sırada karşılaşılan varlık bir sentor formuydu. denek kadınlara kendi karaktrini de aşılayabilir ve daha sonrası için bir tür possesion durumunda kalabilir. Çağırılan varlık kendi fonksiyonlarının dışında. Çalışılan salonun dibinde başka bir kapı vardır. Bu şekil.

kolları ve bacakları açık olarak pentagram düzeninde yatırılmalıdır. Kol ve bacakları gene açıktır. kadın. Yolcu da aynı şekilde üzerine yatarak ikinci pentagramı oluşturur. üzerine bir üçgen geçirilir. Üç köşesine de çevre harfleri koyularak. Burada önce gevşetici bir masaj yapılması gerekir. Bu konum varlığın yolcuyu kullanarak kadına geçmesini sağlar. on dakika kadar sürdürüldükten sonra kurban transa benzer bir duruma girebilir. ortasına bir daire 237 . ortasında pentagram olan imajinatif bir Astra yaratılır. kadının alnında. Önce sırtına elle bir pentagram çizilip. Bundan sonra şayet giyinikse soyunulur. Kadının ellerini kapatmasına engel olunmalıdır. Eller bir süre açık tutulur.FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Pratik uygulamanın ilk çalışmasında mümkünse. Bu sırada giyinik olması önemli değildir. Sevişme sırasında alnının ortasına bir pentagram projekte edilip. Durum beş. Kadın ters çavrilir.

Önce göğsüne bir pentagram çizilir. Önce arkadan yapılır. Pentagram daireye alınıp. üçgenin içine yolcunun ismi yazılır. iki bacağın arası bir çemberle kapatılır. Pentagramın iki bacağı arasına kadının ismi yazılıp. Bundan da sonra kadın sırtüstü yatırılır. Bu yaklaşık olarak onbeş dakika kadar sürdürülmelidir. Bu sefer boşalma gerekli değildir. Başka bir gün kadın hipnoza sokulur. Çizimin bitiminden sonra göğüs masajına geçilir Sonra da normal seks ilişkisine başlanır.dairenin ortasına da bir üçgen çizilip. Bu sefer de boşalma gereklidir. Bu işlemden sonra sırt masajına geçilir. Bu çizimler elle yapılır yani kalem. çevresine saat aksi yönde yolcunun isminin harfleri yayılır. İlk çalışmada çağırılan varlıkla direk konuşmaya çalışmamalı. Varlık çağırılır ve yukardaki Astral çalışmada 238 . Bundan sonra oral sekse geçilir. Buraya boşalma yapılır. Kadının acı duyması önemli değil hatta daha iyidir. Çizimin kendisi imajinatiftir. mürekkep gibi şeyler kullanılmaz. Bir süre sonra kadın kendiliğinden kalçalarını kaldırmaya başlar.

Yolcunun boşalması ancak herşey bittiği zaman olmalıdır. eller vücudu kaldırmak istermiş gibi yukarıya itilirler. Baş parmaklar hala sabit ve sekizinci omur üzerindedirler. Sekiz parmağın da uçları makat ve cinsel organ arasındaki bölgeye gelince parnaklar makata bir şey tıkarmış gibi basınç yaparak. Baş parmakların vücut simetri eksenine yaptığı basınçla eller aşağıya iner. Eller. Baş parmaklar birbirlerine temas eder şekilde sekizinci omurun üzerindedirler.anlatıldığı gibi yatılır. vücudu sıvazlayarak ve baş parmaklar birbirlerine temas eder durumda omurgaya basınç yaparak aşağıya indirilirler. Aynı şekilde yukarıya itilir fakat bu sefer baş parmakların teması kesilir ve sekiz parmak vücut simetri eksenie basarak göbeğe kadar yukarıya çekilirler. Bundan sonra haraket tekrar yukardan başlar. kasıklara bastırılarak aşağıya kıvrılır. Baş parmaklar kuyruk sokumu üzerine gelince sabit kalırlar. Baş parmaklar cinsel organ üzerine inince eller. 239 . bileklerin kıvrılmasıyla ve baş parmaklar eksen olarak kullanılarak ve kıçına basınç yaparak aşağıya inerler. Bu şekilde eller. Bu sefer konuşulur ve istenilen alınır. Haraket çok yavaş olmamalı fakat çok süratli de yapılmamalı. kürek kemikleri üzerinden koltuk altlarına gelirler. Eller yanlardan vücuda bastırarak. SIRT MASAJI Eller kadının omuzlarına koyulur. Baş parmaklar gırtlak çukuruna basarak başlanır. GÖĞÜS MASAJI Aynı şekilde yapılır.

yaklaştırıp çırpar ve aşağıya indirir ve şü sözleri telaffuz eder: “KONTİNİ HATİM. Saki. Aksi takdirde sadece bir yerlere geçtiklerini zannedip. Kişi üzerinde fizik planda yapılan çalışmaların meteryallerinin bulunduğu cam piramit Astral plana. Aynı şekilde fizik plandaki çalışma mekanından herhangi bir katın. başka bir odaya geçilir.24 Burada başka bir odaya girilir. Saki”. avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Bu çalışma ilk direk geçişlerden biridir. Bu çalışmalara yeni başlayan yolcular mesela ikinci kat seviyesine gelmişlerse. eski yolcular içindir. KUNTA TİGLE” Tam ortada bir ışık dalgası belirir ve dörde bölünüp. herhangi bir yerine direk geçmek olasıdır fakat bu durum bir süre çalışmış olan. (Burada yapılabilecek bir çalışmada Saki’nin yerini bekçi alabilir) elleri havada. Yolculara ve kadın formuna çarpan ışık. Ellerini birbirine döndürür. hayal kurmuş olmaktan öte gidemezler.BEŞİNCİ KAT . Buraya hem fikir vermesi için hem de bu bilgilerin geçirilişi sırasında yapılmış olduğu için alınmıştır. birinci ya da ikinci katın herhangibir bölümünde yapacakları bir çalışma için giriş. 24 Aslında katların her bölününden diğer herhangi bir bölüme anında geçilebilir. “Burası piramitin içindekileri canlandırma yeridir. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA23 Bölüm girişi için üs piramitinde gene ortasında pentagram olan altıgen levha alınır. yukarda görülen seks tanrıçasının tapınağına geçilir. üs piramitine alınır. Arkada yolcular ve ortada kadın olarak durulur. Önde Saki. Çalışma bizzat Saki’nin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır.İKİNCİ BÖLÜM. Piramit açılır ve içindekiler canlı bir beden olarak çıkar. merdivenler ve istedikleri bölümden önceki bütün bölümleri sırasıyla geçmek zorundadırlar. bir piramit oluşturur. Ortada Altar taşına benzeyen bir masa vardır. bir özel uygulamadır. kadını ilgili Bu çalışma aslında resmi çalışma notlarından değil. 23 240 . Bu çalışmaların geçirildiği sırada biz de kat geçişlerini sırasıyla yapmaktaydık. İçinde meteryallerin bulunduğu cam piramit masaya bırakılır. İlerlenip. Üspiramitinden doğrudan doğruya. Direk geçişler Beşinci kat ve üstünde tavsiye edilir.

Şimdi piramidin içinde kırmızı ışıklı bir top vardır. Astaroth bir ışık hüzmesi haline girip. İçinde talismanın olduğu cam piramit. Bunlar bizim tarafımızdan rasgele seçilmiş isimlerdir. göğsüne ve başına asasını deydirip. Saki. Işık kadının üzerinde incelermiş gibi gezinip. Kadın formu tekrar piramitin içine talisman olarak sokulur. Bunu kurbanın kafasına koyar. Tanrıça heykeli aynı heykel olmakla beraber bu sefer elleri boştur. İştar kadının Göbeğine. Buradan üs piramitine dönülür. gibi herhangi bir isim de seçilebilirdi. Burada Saki Cinsellikle ilgili bazı tanrı veya antiteleri çağırır. Düz saçlı. kurbanın Ajna şakra bölgesinden girer. Işık dalgasından Astaroth şeffaf bir şekilde belirir ve kurbanın içine girer. Işık buradan Saki’ye çarpar ve bir üç yüzlü piramit oluşturur. Burada sadece vasıfları bilinen bir isim gereklidir. “Bu kadının ruh sistemine girmeni istiyorum” der. O da önce inceleme yapar. Burası yukardaki bölümde anlatılan. Odada bir ışık dalgalanması olur. hafifçe bastırarak kan çıkartır ve asasını ilgili yolcuya uzatarak içmesini ister. Bir süre devam eder ve bitirir. daire içindeki bir heksagramın 25 Saki tarafından maksada uygun antite isimleri bulunması istenince Eski savaş ve Seks tanrıçası İştarın ismi ve İştar’ın sonraki yıllardaki hali olan Astaroth seçildiler. Saki. Bunun yerine mesela Tanith. Ortamda değişimler olur. ortada durur. “Buna gerçek kadınlık gücü aşılamanı istiyorum” der.yolcuya yaklaştırır. Tekrar çıkar. sağın üzerinde olarak göbeğinde kavuşturulmuş durumdadır. insan formuna geçer. Parlak ve yoğun bir kırmızı ışık belirir. Bundan sonra kadın kaldırılır. Masalı odaya geçilir. elleri sol. 241 . Bu anda tam karşıda seks tanrıçasının heykeli ve onun karşısında da pentagram şekilli yatak görülür. Saki’nin elinde. alnında çok parlak bir disk vardır. İştar’ı çağırır. bazı varlıkların çağırıldığı odadır. Saki’nin elleri havadadır. İştar’ın kadın formu olmasına karşılık Astaroth erkek ya da iki cinsiyetlidir. uzun boyludur. Ortaya gelip. Sonra çıkar ve üzerine geçip onunla seksüel birleşmeye girer. Bundan sonra Saki. içinde meteryaller olan piramit vardır. Bu çalışmada seçilen isimler iştar ve Astaroth'tur. Bundan sonra tam ortaya gelip bir kırmızı ışık topu olur ve kadın forumun içine girer. Bastet vs. Elinde bir asa. Kadın25 sırtüstü.

Upuzun siyah bir yol. İçersi korkunç derecede soğuktur. Heksagramın merkezinde ilgili yolcunun ismi yazılıdır. Lüsifer’in. Simsiyah bir yer ve bir kapı görülür. Yolun iki yanında tepelerinde ateşler yanan kara sütunlar görülmektedir ve ön yüzlerinde çeşitli insan ve hayvan 26 Bu harfler bizde Lusifer çağrışımı yaptı.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölüm için yola çıkılırken majikal enstruman veya geçiş anahtarı olarak alınan şey bir pentagramdır. Pentagramın ortasında L. BEŞİNCİ KAT . Karşıdan siyah cüppeli ve gözleri ışıklı bir varlık gelir ve yolcuları götürür. Pentagramın ortasına inilince üçüncü bacağa ilerlenir. Okunan hitabe de duruna uyan. Üs piramitinden çıkıp ilerlerken karga sesi gibi sesler duymak mümkündür. 242 . 26 Harfleri vardır. bildiğimiz tek hitabe olduğu içindir. Bordo renkli bir ortama girilir. Grimorium Verum’daki invocation’unun okunması bu çağrışımdan dolayıdır. Bu bölümdeki çalışmalarda daima.C. Kapının üzerinde. Pentagramın her bacağında yukardan aşağıya doğru aşağıdaki şekiller vardır. Aslında buradaki varlığın Lüsifer ile ilgisi yok.merkezinde ve havada saat aksi yönde döner şekilde bırakılır. içinde bir pentagram olan dev gibi bir daire vardır. Gene bir platforma binilir. Çevrede ışık yansımaları vardır.F.

LCF kalkar. Yolcular LCF ile birlikte buna binip. Eğer çalışmayı tek kişi yaparsa tam ortada. kafası pentagramın iki bacağı yönündedir. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen çizimler vardır. Fakat çalışmanın alındığı sırada sekiz formun hitabesi henüz 243 . LCF’nin hizasında durur. Bacakları bitişik. İlerde. Bu alanda yapılan çalışmaların gayesi ölüme yakın derecede ızdırap vermektir. siyah pelerinli ve sakallı bir varlıkla karşılaşılır. Önündeki zemin bir fotograf makinesi diyaframı gibi fakat pentagram şeklinde açılır. “Burası infaz odasıdır . Bizim yakıştırmamızdır. pentegram şeklinde bir masa ve çevresinde dolaşan kısa boylu. kapı açılır. Bu varlık daha önceki katların karanlık yanlarında karşılaşılan şeytani yansımanın bu bölümdeki tecessümüdür.figürleri. Kurban sırtüstü yatar. İçerde ortasında bir haç olan. büyük bir taht ve üzerinde oturan en az ikibuçuk metre boyunda. kollarını kaldırıp indirir ve ortaya bir işaret yapar. Aslında gereken hitabe bu değildir. Asansör gibi bir platform yükselir. Burada istenen kurbanın formu yaratılır ya da çağırılır. Bu isim varlığın kendisi tarafından verilmedi. aşağıya inerler. kurbanı masaya yatırır. LCF’nin iki yanında karga kafalı iki varlık daha vardır. çirkin varlıklar vardır. Ona LCF ismini verdik. LCF asasını uzatır. Bu noktada yolcu. LCF’nin elinde bir hançer belirir. yolcular aşağıda iki yandadırlar. Aşağıdan alevler yükselmektedir. LCF kurbanın başında. İlerlenir ve büyük bir kapıyla karşılaşılır. LCF. Aslında ismi başka herhangibir şey de olabilir. Hançeri kabzasından iki eli ile tutup sanki kurbana saplayacakmış gibi havaya kaldırır.LCF”. Lusifer’in Grimorium Verum’daki hitabesini okur. kolları yanlara açık. cüppeli. Aynı şekilde LCF harflerinin anlamı da başka bir şey olabilir. Aşağıda zemin tamamen lavdan meydana gelmiştir.

Kurbanı temsilen yapılan bir 244 . SODIRNO. ORIET. LCF kurbanın yan tarafına gelir ve okunan hitabeyi tekrarlar. Bundan sonra hançerle yırtmaya devam ederek pentagramın iki bacağının arasını üçgen şekli ile kapatır. İki bacağın arasına yolcunun ismini ya da sicilini yazar. FABELLERONTHOU. MENDOUSIN. Oradan sağ memesine çıkar ve devam ederek bir ters pentagram oluşturur. OYAR. Bu gerçekleşirken oda kararır. Gözleri açıktır ve gözlerin tamamı beyazdır. PREMY. göbeğine kadar yırtar. ALISEON.geçirilmemişti ve ezbere bilinen. Fizik planda aynı talisman siyah veya kırmızı üzerine yeşille çizilir. Yukarıya bir üçgen daha çizer. LUCIFER. Çıkartınca hançerin. ESMONY. CASMIEL. Boşalma olunca kurbana spermin tamamı yutturulur. DANOCHAR. LCF hançeri kurbanın kalbine bastırıp. Asıl ilgili yolcu kurbanın başının sol yanına geçer ve onu oral sekse zorlar. NAYDRUS. Hitabe okunup bitince havada bir şimşek çakar. CHAMERON. Şimşek önce LCF’nin elindeki hançere çarpar ve oradan sekerek kurbanın kalbine iner. duruma uygun tek şey buydu. HAYRAS. VENITE LUCIFER AMEN. PEATHAM. Bundan sonra kurbanı bırakır. LCF hançeri kupaya daldırır. Kurban bir tür trans halindedir. Bundan sonra kurban siyah bir top haline getirilip üzerine aynı talisman çizilir ve odadaki bir kapaktan atılır. EPARINESONT. Ortasına ters Satürn sembolünü çizer. namlusundan damlayan zümrüt yeşili bir sıvıyla kaplandığı görülür. Diğer varlıklar bir kupa getirirler. DUMASSON. ESTIOT. Pentagramın sivri ucunun altına da kurbanın ismini yazar ve bunu da bir yarım daire ile kapatır.

İlerler ve çekmecelerden birini çekip. kanatlarını açmış.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Kuyunun çevresinde pentagram düzeninde durulur. Kapının ortasında stilize edilmiş bir yarasa ya da ne olduğu belli olmayan. 245 . BEŞİNCİ KAT . tamamının beş kişi olması gerekmektedir. LCF gene oradadır. Aynı çalışmanın içinde. İlerlenilen yönde. Ortada metalik görünüşlü bir kuyu korkuluğu vardır. Zikri “Ya Kahharüd Dafieş Şeytan”dır. Bu koridorda ilerlenirken zeminde. Üzerinde sekiz gün çalışılır. İki kanatlı olan bir kapının önüne ulaşılır. Sivri sakallı ve kırışık yüzlüdür. Yolcuların sayısına göre iki. Bu bölgede. ortada merdivenle çıkılan yüksek bir taht vardır. İKİNCİ ÇALIŞMA (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölümün majikal enstrumanı gene aynı üçgenli pentagramdır.bebeğin içine koyulur. Topun üzerinde aynı talisman vardır. Bu noktada sağa sapıp. Yeni gelen varlıklar da ilk gelene benzemektedirler. ilerlemeye devam edilir. Yukardaki çalışmada görülen sütunlu koridordan ilerlenir ve tahtın karşısına gelinir. bir önceki bölümde yapılana ek bir çalışma verilir. İstenildiği takdirde başka bir gün de yapılabilir. Oradan cüppeli va kafası kapşonlu bir varlık iner. Resim çok büyüktür ve kapının kanatları açılırken o da ortadan açılır. büyük bir kuş resmi vardır. İlk gelen varlık taht yönünde ve pentagramın üst ucu hizasındadır. oradan daha önceki bölümde yapılmış olan kara topu çıkartıp yolcuya verir. üç varlık daha gelir. Bu çalışmanın yapılması şart olmamakla beraber yapılması olayı çabuklaştırır ve kesinleştirir. Yolcular dahil. Sağlı sollu çekmece benzeri kapaklar olan bir koridorda ilerlenir. birbirine sırtsırta yapışık olan iki Satürn sembolü görülür. Taş zeminli. yuvarlak bir alana çıkılır. peşpeşe yapılmaları mümkündür. Kuyudan ısı dalgalarının yükseldiği görülmektedir.

Bundan sonra adam yani ilk varlık yolcunun ellerini tutar. Bu sözleri herkes kelime kelime tekrarlar. Yolcu topu taşın ortasındaki yuvaya bırakır. dört varlık daha belirir. Hançerle taşa dokunarak yolcuya işaret eder. Birden fazla yolcu varsa asıl ilgili olan yolcu Y1 konumuna geçer. kurbanın kollarının yanlara açık durmasına izin verecek kadar geniştir. Yeni beliren varlıklar kurban taşına benzer bir şeyi birlikte getirmektedirler. yolcular ve sonradan gelen varlıklar hep birlikte ellerini kaldırırlar ve hep birlikte “Ateh. Asa siyah renklidir ve üzerinde 246 . Kurbanın kolları açıktır ve kurban taşının o kısmı. Gelir ve havada tam kuyunun üzerinde durur. Taş havada kendiliğinden gelmektedir. Bunların yapılışı sırasında üç. Adam “Lusifer Koros adına bu topun tekrar kendi kişiliğini kazanmasını istiyorum” der. Ortasında kara topun oturabileceği gibi çanak şeklinde bir çukurluk vardır. Bundan sonra kurbanın baş tarafına geçerek hançerle. Orada bulunan diğer varlıklardan biri. üst ucu alında. İkisi birden kurbanı. hançerle keserler. Kurbanın bütün vücudu yarılır fakat iç organlara benzer bir şey görülmemektedir. Adamın elinde bir hançer belirir. Adam elindeki hançeri ilgili yolcuya verir ve yolcu hançeri kullanarak aynı talismanı bir daha çizer. tabanı çenede olan bir üçgen çizer. Malkuth. Ve Geduleh. Varlıklar sadece yanısıra yürümektedirler.Eğer yolcu tek başına çalışıyorsa Y1 konumunda durur. Yüceliğin adına bu topu sana kurban ediyoruz”. Bu sözler söylendiği anda top şekil değiştirir ve bir önceki bölümde yakılan kurban haline gelir. bir asa getirir. Le Olaham Amen” derler. alnından başlayıp. Kurban taşı aşağıdaki iki şekilden birisi olabilir. Bundan sonra ilk adam şunları söyler: “Lusifer Koros. Başka bir ifade ile. cinsel organına kadar yırtarlar. Varlık. Ve Geburah. suratına.

Burada. daha alt kademelerden bir varlık getirip. önceki bölülmerde görülen mavi gözlü surat oluşur. Alttaki kurban taşı kaybolur ve kuyudan yükselen sis kurbanı sarar. morglarda ceset konulan çekmecelere benzereyen bir çekmece açar. Bundan sonra varlık başından. bunun böyle olduğunu bilmek. Fizik plandaki çevresinde korkutucu olaylara sebep olur. Lusifer’den ziyade Mephistopheles’in tasvirine benzer. kurbanın benliğine yerleştirmek de olasıdır. Sisle. Seksüel amaçla kullanılması bile mümkündür. Yolcu ellerini kaldırıp öne ve 45 derece yukarıya doğru uzatır. sivri sakallı. ayak tarafına da ilgili yolcu geçer. Bu tasvir Lusifer’in alışılmış. yolcu ayaklarından tutarak kurbanı kaldırırlar. imajın anlatılan şekilde görülmesini engellemez. Kurban içine yatırılır ve kapatılır. aynı talismanı dolabın üzerine çizer ve yanına “Sadece ben istediğim sürece açılacaktır” yazar. eski haline gelir. siyah saçlı. Kullanılan talisman kişiye hem kötü etki yapar hem kabuslar görmesine sebep olur. Kuyudaki sis yukarıya doğru şiddetle fışkırır. Bu bir tür obsesyon çalışmasıdır. Bu şekilde bir çok şey için çalışma yapılabilir. 247 . Varlık duvardan. Artık işlem tamamlanmıştır. Varlık bir işaret yapar ve yarık kapanıp. Buradan çıkılır. bıyıklı bir surattır. Asayı uçlarından tutarak kurbanın vücudundaki yarığa yerleştirirler. Kurbanın baş tarafına varlık.uzunlamasına olarak zikir ve sonunda da “Lusifer Koros” yazılıdır. Yolcu ve varlık kurbanı serbest bırakırlar ve vücut ağır ağır kuyunun işine doğru alçalır. Varlık yolcuya kalem benzeri bir şey verir ve yolcu bununla. Oldukça büyük boyutlardadır. Tekrar Lusifer’in hitabesini okur. Bununla beraber. Mumya gibidir. geleneksel tasvirlerinden hiç birisine benzemez. Sivri çeneli. Görüntü bir an sonra kaybolur ve kurban kuyudan dikine çıkar. Yolcu kurbanı alır ve hep birlikte ilerlenir.

İlerdeki dar bir kapıdan girilir. BİRİNCİ ÇALIŞMA (İŞKENCE MAHZENİ) Bu bölümün majikal enstrumanı (H) harfi şeklindeki garip bir alettir. Burada kurbanın formu çağırılır.BEŞİNCİ KAT . küf ve ıslak saman kokan bir yerdir. Dört ucunda birar tane top vardır. çevrede insan sesleri vardır. sıkıntı verme ve işkence odasıdır. Gözlerinin üzerinde iki yanağına kadar taşan. Bu sonuncusunun içine insan koyuluyor. Ortaçağ Avrupa’sında kullanılan e Nürümberg bakiresi ismi verilen. Aletler sırasıyla şöyledir: İnsanı germeye yarayan bir masa. Mavi rengin hakim olduğu bir koridordan geçilir. Kısa boylu varlıklar onu germe aletine bağlarlar. Burası sıkıcı. arkaya dönebilir. Gene insanı bağlamak için kullanılan prangalar. İstenen şey için gereken telkinler yapılır. Burası acı çektirme. Yola çıkılır ve aynı uçan platformla pentagramın ortasına inilir. 248 . Burası mavi ve kırmızı renklerin karışım halinde olduğu bir ortamdır. Kişinin bilinçaltında sakladığı şeyleri üste çıkartmak için bir tür sorguya çekerler. İlerden yavaş yavaş gelen bir varlık daha görülür. demir parmaklıklı kapılar görülür. Semboller çarpıştırılır ve yolcularla varlık senkronize olur. Tutulduğu zaman cisim öne. Ortada bir masa ve arkasında kukuletalı bir adam vardır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Bu sefer pentagramın dördüncü bacağına ilerlenir. Adamın yüzü kızgın demirlerle dağlanmış gibi kırış kırıştır. İlerledikçe sağlı sollu. kapağının içi çivili tabut. dağlanarak yapılmış bir pentagram sembolü vardır. Davula benzeyen ve kolarla çevrilen bir çark. Aşağıda bazı işkence aletleri ve her aletin başında duran kısa boylu adamlar vardır. Duvarlarda bir sürü daire sembolü. Bu yolda. çevredeki ateş çemberi yoktur. ortasındaki yatık kısmından tutulur. Burası oldukça sıcaktır. Dağlamakla görevli varlıklar kızgın demirle. dik duran. Dağlama mangalı. Parmakları sıkıştırmakta kullanılan teçhizat ve ipler. Elle. göğsünün ortasına aşağıdaki şekli dağlarlar. Varlıkla birlikte bir kapıdan geçilir. Kıpkırmızı bir yer ve dönerek aşağıya inen bir merdivenle karşılaşılır. Elinde aynı sembolü tutan bir varlıkla karşılaşılır.

Birisi delik deşik ve ölü. Tekrar açılınca kurban delik deşik ve ölmüş olarak görülür. Ceset varlıklar tarafından götürülür. Kalan benlik bu bölgenin kontrolünde her isteneni yapar. Bu bölümün fizik planda yapılması gereken özel bir çalışması yoktur. 249 .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Çark bir süre döndürülür ve durdurulup. Burada yaratılan varlık başka bir insana obsedör olarak yollanabilir. Bir elektirik şeraresi oluşur. Kılıçlar havaya kaldırılır ve uçları çatıştırılır. Ata binilir ve gene pentagrama inilir. Sağlam olanı kalır. Kötü benlik ortaya çıkartılır. Varlık”. Çığlıklar içindedir. tekrar açılır. Sapın dibinde çelik bir hilal ve onun üzerinde de yumurta şeklinde siyah bir taş vardır. üç kişi ise bir üçgen piramit. Dördüncü yoldan ilerlenir.Bundan sonra kurban çivili tabuta koyulur. Kapak kapatılır. BEŞİNCİ KAT . Bu alet hançerden çok kısa bir kılıca benzer. “Buradaki işlemlerle kişinin benliği ikiye ayrılır. Sapı siyah ve iki elle tutulabilecek kadar uzundur. Burada bir beyaz atla karşılaşılır. Sol yanda elektirik şerarelerinden oluşan bir kapı belirir. diğeri canlıdır. Havada ağır bir atmosfer vardır. Bir noktada enerji yana yatırılmış olur. Kapıdan girilir ve kırmızı bir ortama geçilir. Cesedi buradan alınıp yukarda bahsedilen çarkın içine koyulur. Kılıçların uçları ayrılmadan kollar sol yana doğru yatırılır. Atın kanatları olduğu görülebilir ya da görülmeyebilir fakat her durumda uçarak gider. Elinde aynı kılıçtan tutan bir varlıkla karşılaşılır. Üs piramitinden çıkınca sola ilerlenir. Kişi üzerinde diğer katlar ya da bölümlerde yürütülen çalışmalara ek olarak yapılabilir. Bu işlem birbirine düşman olmaları istenen iki kişi arasında karşılıklı yapılarak formları birbirlerine rahatsız edici varlıklar olarak gönderilebilir. Varlık dahil. İKİNCİ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı bir hançerdir. iki kişi ise bir üçgen oluşur. İçinde kurbanın formundan iki tane vardır.

şarap rengindedir. Solda kalan karanlık bir bölgen uzun sarı saçlı bir kız çocuğu belirir ve yolcuları çağırır. Sadece damlar mavidir. Kulelerin damları mavi renkte ve koni şeklindedir. karışık tipli varlık görülür. Astral planda. Çevrede zaman zaman elektirik atlamaları olmaktadır. Köprüyü indiren varlık yüzü parça parça olmuş. İlerlenir. taştan yapılmış olan su kemeri benzeri bir şeyin üzerinde ilerlenir. İlerlerken atmosferin kırmızılığı tutuncua dönüşür. Kadın erotik bir kılıkta veya çıplak olabilir. Kapıyı açan bekçi ve buraya getiren rehber dışarda kalır. Büyük bir uğultu vardır. fizik plandaki çalışma odasında aşırı soğuma olur ve çalışma aynasından gelen soğuk enerji akımı açıkça hissedilir. Yürürken 250 .Hamama girilmiş gibi bir his duyulur. gösterişli ve iri yarı bir kadın çıkar. Kelenin sekiz tane burcu vardır ve sekizgen şeklinde bir yapıdır. Sağ tarafta son derece kıpırtısız ve koyu renkli bir deniz görülmektedir. Tepeye ulaşılınca aşağıda toplanmış çok sayıda. Damlara sürekli olarak şimşekler yağmaktadır. Kulelerin üzerlerine hala yıldırımlar inmektedir. İlerdeki bir tepenin ardından göğe çok koyu kırmızı bir ışık yansımaktadır. Çok koyu kırmızı. Burası kayalık ve rüzgarlı bir arazidir. enaz 1. çevrenin enerji alanları ile dolduğu hissedilir.80 boyunda. alnının ortasında büyük bir ben olan. Taş bir yoldan ilerlenir. Yerde yılan benzeri bazı varlıklar ve yer yer insan kemikleri vardır. Kalabalığın arasından ortaya ilerlenir. Kalenin girişindeki köprü gıcırtıyla iner. Çocuk kaybolmuştur. Yıldırımlar bu kemer ya da köprü benzeri şeye vurup dağılmaktadırlar. Elinde uzun bir kılıç vardır. kısa boylu. Bu sırada. kambur ve çok çirkin bir tiptir. Kelenin önünde çok büyük bir kapı vardır ve her yana kırmızı hakimdir. denize ay vuruyormuş gibi parlaktır. İlerlenince birben bire elektirik çarpması gibi bir his ve akımla başka bir yere geçilir. sarı saçlı. Yolcuları girmekten caydırmak istermiş gibi bir ifadesi ve hüzünlü bir hali vardır. Kalenin avlusunda. Çok koyu kırmızılıklar içinde ve yüksek bir tepenin üzerinde durulmaktadır. Uzun. İlerde bir tepenin üzerinde eski görünümlü bir kalenin olduğu farkedilir. Yolcular içeriye girerler. Ortası.

sanki arkasında iz bırakmak ister gibi kılıcın ucunu yere sürtmektedir. Kadın yolcuları anfi benzeri ve oldukça karanlık bir yere götürür.

Ortada büyük bir ters pentagram ve içinde bir düz üçgen vardır. Yaklaşılınca pentagram saat yönünde, içindeki üçgen saat aksi yönde dönmeye başlarlar. Şekil yavaş yavaş zeminden yükselir. Bazı ışık dalgalanmaları olur. Eğer buradaki varlıkların yolculara karşı kötü niyetli bir yaklaşımı varsa, şekilden gelen ışık dalgaları yolcuları sarabilir ve bu ışınların geriye yansıtılmaları gerekir. Biraz sonra bir kadın daha gelir. Elinde çaprazlamasına tuttuğu bir asa vardır. Asanın bir ucu son derece sivridir. Diğer ucundaysa üzerinde bir ters pentagram olan bir disk ya da küre vardır. Asa kırmızı ve siyah, iki parçadan oluşur. Parçalar burgu gibi birbirlerine dolanarak inerler. Yeni gelen kadın daha çirkincedir. Büyük ve kalkık burunlu, dağınık ve açık sarı saçlıdır. Bu da yaklaşık 1.80 boyundadır. Yaklaşınca asasını yere saplar. Bu varlık da yolculara karşi, asası ile veya dokunma teşebbüsleri ile bazı hücum deneleri yapabilir. sonunda ortam değişir ve bir odaya gelinir. Burada iki tane masa ve zeminde aynı üçgenli pentagram vardır. Zemin kırmızıdır. Burada ikinci gelen kadından başka, bir çok erotik görünümlü kadın vardır. İkinci gelen kadının ismi "Hanna"dır. Burada Hanna tarafıdan yolculara, erkekleri eşcinselleştirme işlemleri öğretilir. Buraya kadar anlatılan

251

kısımlar ilk geliş içindir. Sonraki gelişlerde direk olarak bu odaya geçilir.

HANNA’NIN ÇALIŞMASI
Masaların veya altar taşlarının birer ucu birbirine yakındır. Yani ikisi bir tür (V) harfi oluştururlar. yolcuların solunda kalan masanın üzerinde istenilen erkeğin formu oluşturulur. sağdaki masaya, orada bulunan kadınlardan biri kendiliğinden uzanır. İkisinin de kafaları masaların birbirine yakın uçlarındadır. Hanna, her iki eline birer tane, yukarda tarif edilen asadan alır. Topuzları kadının ve erkeğin alınlarına deydirir. Kendi vücudu ışıldamaya başlar. “Arinna’nın, Kibel’in yarattığı bütün kadınsı güçleri bu erkeğe iletiyorum. Bu andan, hayatının sonuna kadar bu erkek feminen etkiler taşıyacak ve yavaş yavaş çökecektir” der. Hanna bunları söylerken öbür masadaki kadın yavaş yavaş küçülür ve sonunda kaybolur. Kurban, aynen yatmaktadır. Bundan sonra kurbanın yatmakta olduğu masa pentagramın ortasına alınır. Yolcu veya yolcular da pentagramın içine girerler. Kurban masada, kol ve bacakları açık olarak, pentagram düzeninde yatmaktadır. Yüzüstü çevrilir. Hanna, yolculara birer tane hançer verir ve bunlarla, fizik planda kullanılacak olan talisman, kurbanın sırtına oyulur. Bu işlemden sonra yolcuların kurbanla cinsel ilişkide bulunmaları da mümkündür. Birisi için bu operasyonun yapılması isenildiği zaman, fizik plandaki çalışmadan önce buraya gelinir ve yukarda anlatılan çalışma yapılır. Buraya çalışmak için gelirken direk olarak bu odaya konsantre olunur. Bu çalışmadan sonra fizik plandaki çalışma ve talisman yapılır. Talismanın yapılışı şöyledir. Çizim, siyah üzerine yeşille yapılmalıdır. Önce pentagram çizilir. İçine üçgen çizilip, onun içine de yönetici yani işi isteyen yolcunun ismi katlı olarak yazılır (Bu çalışma alındığı zaman henüz Tisan alfabesi alınmamıştı. İsmin Tisan alfabesiyle, sicil olarak yazılması daha iyidir). Pentagramın altına kurbanın ismi düz

252

olarak yazılır. Onun altına da sekiz kollu mars sembolü çizilir. Bunun anlamı mars etki ve enerjisinin bütün yönlere dağılmasıdır. Mars sembolünü içine alacak şekilde bir Venüs ve Venüs’ü içine alıp, çemberi pentagramın alt ucuna dokunan bir daire çizilir. Hepsinin dışına bir dış daire çizilir. Yazılımlar her alfabe ile olabilir. Yazma tepeden başlayıp, saat aksi yönde gider. Seçilen değiştirici zikir, Mesela “Ya Kaviül Bariüd Dafi” (Bari, baskıdan kurtarır). Tepeden başlayıp, dış çemberin içine, saat aksi yönde, harf harf yazılır. Sadece ikinci dairenin içi ve pentagramın boşlukları doldurulmaz. Dış çemberin dışına yolcunun ismi tepeden başlayıp, saat aksi yönde çepeçevre yazılır. Bu talismanın şarjı dört gündür. Bebekle çalışılabilir. Çalışma sonunda talisman bebekten alınıp, katlanıp, mumlanıp, istenen kimsenin çevresinde bir yere bırakılır. Çalşma için özel gün yoktur fakat Salı sabahı başlanabilir.

253

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA
Yukardaki bölümden ikinci bir mağaraya geçilir. Burası erkeklere acı çektirilen bir tür ceza odasıdır. Tavana bazı erkek formlarının ayaklarından asılmış olduğu görülür. Çıplaktırlar. Bazı kadın formları da onlarla oral seks konumundadırlar. Bir taraftan da ellerindeki hançerleri onlara dürtüp, saplamaktadırlar. Burada, seçilen erkeklerin ruhlarına girip, onlardaki feminen özellikler geliştirilir. Hem işkence, hem seks yapılır. Bir tür posesyona sebep olunur.

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA
(BÜYÜK KUŞUN ÇALIŞMASI) Hanna’nın mağarasına götüren kız çocuğu, ilk karşılaşılan noktadan sağa saparak yolcuları Büyük kuşun bölümüne sokar. Burası normal bir ortamdır. Karga sesi gibi kuş sesleri duyulmaktadır. Çok büyük bir kuşun gürültülü kanat sesleri işitilir ve kırmızı gözlü, dev gibi bir kuş gelir. Onun sırtına binilir ve kuş yükselir. Mavi, kırmızı ve bordo renkli bulutların arasında uçar. Bir süre sonra, bulutların arasında, üzerinden yanardağ gibi alevler saçan bir piramitle karşılaşılır. Boşlukta, piramitin yanında bir varlık durmaktadır. Bu varlığın gözleri kafasının iki yanındadır. burada insanlara felç ve sıkıntı verme dersleri alınır. Kuş boşlukta sabit olarak durur. İnilir. Varlık, gene boşlukta duran ve üzerinde pentagram şekli olan bir masa oluşturur. Kurbanın formu bu masanın üzerinde belirir. Aşağıda, mesela kişinin yüzünde felç yaratma çalışmasının örneği vardır.

254

Masa kendi etrafında, saat yönünde dönmeye başlar. Varlığın elinde küt uçlu bir hançer vardır. Bunu aşağıya doğru tutar ve masa döndükçe hançer bir pikap iğnesi veya torna makinesi gibi, kurbanın vücudunun çeşitli yerlerine çarpar. Hançerin, kurbanın vücuduna temas etmesi gerekir. Kısa bir süre sonra masanın dönüşü durur. Varlık elindeki sopa benzeri hançeri kuşa uzatır. Kuş gagası ile hançeri alır ve yutar. Bundan sonra kurbanın suratını gagalar. Kan fışkırır. Aynı şekilde kalp üzerine vurur ve aşağıya doğru gagalayarak iner ve kaybolur. Diğer varlık tekrar elinde hançerle görülür. Kurbanın başından aşağıya, vücudun simetri ekseni üzerine, hançerle bir çizgi çeker ve yolculara “Sağamı, solamı” diye sorar. Burada sağ taraf seçilirse gaga darbelerinin yaraları aniden sağa geçer. Hangi yana istendiğinin önceden kararlaştırılması mümkündür. Varlık vücudun istenen tarafına bir pentagram çizer ve çalışma biter. Bu çalışanın yapılabilmesi için önce direk olarak buraya gelinir. Bu varlık bulunur ve anlatılan çalışma yapılır. Bundan sonra fizik plandaki çalışmalar hazırlanır ve yapılır.

255

FİZİK PLANDA
Bir insan silueti çizilip, kafasının üzerine kurbanın ismi yazılır. Yukardan aşağıya, bir çizgi ile ikiye bölünür. Kişinin felç, tik, sakatlık gibi şeyler istenilen yanı tamamen boyanarak doldurulur. kafadan ayağa kadar üç satır zikir yazılır. Zikir olarak mesela “Ya Kahharüd Darr” kullanılabilir. Bundan sonra, formu ikiye bölen çizgiyi taban olarak kullanarak büyük bir üçgen çizilir. Vücudun yarısı üçgenin içinde kalmıştır. Üçgenin ucuna, merkezi üçgenin ucuyla çakışan bir ters pentagram çizilir. Talisman bebekte saklanır. Altı gün çalışılır. Bundan sonra çıkartılıp, kişinin yakınlarında bir yere bırakılır fakat bu olmasa da olur. Talisman siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Balmumu bebeğin istenilen yarısını da kırmızıya boyamak ve yanına pentagram çizmek mümkündür.27

BEŞİNCİ KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM, BİRİNCİ ÇALIŞMA
(SENTOR’UN BÖLÜMÜ) Bu bölüme çıkmak için üs piramiti 45 derece saat aksi yönde döner. Aynı kılıçlar gene mevcuttur. Kapıdan çıkılıp, kapı doğrultusunda ilerlenir. Zaminde farklılık yoktur. İlerden küçük boynuzları olan bir sentor gelir. Yolcular sentor’un sırtına binerler. sentor elinde tuttuğu bir flütle on defa “Do - Sol - Sibemol - Mibemol - Re- Do” dizisini hızlı hızlı peşpeşe çalar. Bu yapılınca içinde bulunulan ortam değişir. Şimdi heryan yemyeşildir. Sık ağaçlar vardır. Ağaçların yürümeye izin verecek kadar seyrek olduğu bir yoldan ilerlenir. Gene ağaçların arasında olan küçük bir evle karşılaşılır. Burada, başında şapka olan bir kadınla karşılaşılır. Bu bölgede sadece
27

Bu çalışma hatırlandığı kadarıyla iki defa yapılmıştır. Birinde kurban gerçekten, kalıcı bir yüz felcine uğradı. Diğerinde felç olmadı fakat kişi eğer durumu bilseydi felç olmayı tercih edecek kadar kötü şeyler yaşadı.

256

insanları cinsel açıdan birleştirmek hakkında talismanlar alınır. Başka bir faaliyet yoktur. Alınan talismanların yapılması gereken kat çalışmaları herhangi bir katın duruma uyan herhangi bir bölümünde yapılabilir. Kadın, istenen talismanları büyük, kalın ve deri kaplı bir kitaptan yazdırır. Buradaki tanışma çalışmasında bir tek talisman alınmıştır fakat istenilirse kişiye özel, farklı talismanlar da alınabilir.

Talisman perşembe sabahı, yeşil üzerine siyahla çizilir. Bebeğe koyulur, beş gün çalışılır. Venüs sembolünün içindeki üçgenin üç kenarına birer defa istenenin ismi yazılır. Çevresine iki sıra, kaç tane sığarsa o kadar, isteyen kişinin ismi yazılır. Önemli olan isteyenin isminin, üçgen ve istenenin isimlerini örtmesidir. Boşluklara üç tane minik pentagram çizilir. Kullanılacak zikir iki sıra olarak venüs sembolünün çevresine yazılır. Zikir, Esmaül Hüsna’dan seçilirse en az iki esmalı olmalıdır. Mesela yukardaki

257

Çevre kararır.Re .Sol .Si . Talisman yapılmadan önce mesela Seks tanrıçası tapınağı olarak adlandırılan bölgede çalışması yapılır. Pentagramın ortası kapı gibi açılır ve bir varlık iner. Bunu bir üst. “Sol Sibemol . İKİNCİ ÇALIŞMA Aynı Sentor’un sırtına binilir.Do . Fakat Tisan zikirleri de kullanılabilir (Mesela: Kurtan Sante olabilir).Fa . sonra talisman hazırlanır. Pentagramın iki orta kolunda insanımsı bazı yaratıklar asılıdır. Kapı kapanır ve bulunulan ortam asansör gibi aşağıya inmeye başlar. Sentor bu sefer daha değişik bir melodi çalar. Yukardaki örnek erkeğin. Kadının erkeği istemesi durumunda venüs sembolüne iki tane Mars kolu eklenir ve iç üçgen çizilmez. Sentor yükselir ve havada yol alır.Fa . Burada kişileri saptırmak öğretilir.Mi .Sol”. kadını istemesi hali içindir. Saptırmak.Re .Sol Mibemol . Yukarıya bulutlar toplanır ve yıldırımlar düşmeye başlar.örnekte “Ya Camiül Cımaül Vedud” kullanılmıştır.Fa . sekiz defa çalar. İçersi oldukça soğuktur. Yanında ayrıca bir Satir tipi vardır. İçeriye çağırır. Dağın tepesindeki karlar yarılır ve büyük bir ters pentagram yükselir. soğuk ve karlı bir dağın zirvesine yakın bir yerde yere inilir.Re .La . Aslında dikkati başka yere 258 . Bu durumda ana çizim aşağıdaki gibi olur. kişileri yapacak veya yapmakta oldukları işten saptırmaktır.Mi .Re .BEŞİNCİ BÖLÜM. İniş durduktan sonra varlık kendi fonksiyonlarını anlatır. İlerde görülen büyük. BEŞİNCİ KAT . bir alt oktavda hızla.

Bu varlık.ALTINCI BÖLÜM.Sağ elinde bir yıldırım. Kılıçlar bunlara sokulunca önde bir kapı açılır. Hep birlikte buna binilir. Ortasına inilir. BEŞİNCİ KAT . pentagramın ortasının ancak yarısını örtebilecek büyüklüktedir. Arkadan kapı kapanır. Zeminde bazı delikler vardır. Hafif bir rüzgar ve küf kokusu gibi bir koku duyulur. Yanında havada duran bir platform vardır. Bununla ilgili talisman. Odanın her yanı aynalarla kaplıdır. Yüzü maske gibi bir şeyle kaplı ve belindeki parlak kemerde bir kılıç takılıdır. (Kişileri saptırmak). Takip edilirken gözden kaybolur fakat bu arada oda gibi bir yere girilmiş olunur. sağa sola bakmayan. İlerde kale burçlarını andıran iki tane köşeli sütun görülür. yolculara takip etmelerini işaret ederek hızla sağa doğru koşar. sanki cam 259 .çekerek konsantreyi sıfıra indirmektir. Hızla ilerlenir. İlerlenir ve bir varlıkla karşılaşılır. Bir çok ses duyulur. Burada başka talismanlar alınması da mümkündür. konsantre genellikle seks gibi duygularla bozulur. Bu bölümden çıkılır. Karanlık bir yer. Bu aynalar şeffaf. Görevi sadece yolcuları belli bir noktaya kadar götürmektir. Ellerindekileri hiç bırakmıyor. Yapılabilecek bir tatbikat yoktur. sol elinde elektirik şeraresine benzeyen bir şimşek tutmaktadır. Bu platform. hiç bir şeye ilgilenmeyen ilkel bir robota benzemektedir. Çocuk. Burada bir varlık ve yanında bir kız çocuğu görülür. İçersi oldukça kalabalıktır. Çocuğun saçları yok denecek kadar az ve üstüste ikişerli olarak dört tane gözü vardır. BİRİNCİ ÇALIŞMA Majikal silah olarak gene bilinen sapı hilalli kılıçlar alınır. İlerlenir. ilk sayfalardaki talismanlar bölümündedir. Konuşulanlarla hiç illgilenmez. Aşağıda pentagram görülür. Havada giderken varlık sadece dimdik durup. ileriye bakmaktadır. Bu sefer kılıçların renkleri biraz daha kırmızıya dönüşmüş durumdadır ve üzerlerindeki yumurta şeklindeki kara taş yoktur.

Aynı anda tam üzerinde bir de ters piramit oluşur. İlk varlık hançeri alır. İlk gösterilişinde varlığın masaya sapldığı hançerden yayılan ışıkla. Ayrıca eş ya da ortakları ayırmak gibi amaçlarla kullanılması da mümkündür. Savaş ve barış fakat genellikle saldırgan hisler” der. Başka bir varlığı daha çağırır.gibidir ve arkaları da görülmektedir. Normal oranlarında iki tane eşkenar dörtgen yanyana çizilir. Bir veya bir kaç kişiye karşı istenilen alanda üsünlük sağlamak da olabilir. Gene de oranların alınışında zorluk çekildi. Çizimin oranları şöyledir. İçersi bir savaş meydanına benzer. Aslında oldukça basittir. Esas olarak alınırken anlaşılandan çok daha farklı bir kullanımının olması gerekmektedir. “Burası savaş bölümüdür. Ata benzeyen. Hançerin kabzasından dört yana birer ışık demeti yayılarak bir piramit meydana getirir. Gelenin elinde bir hançer vardır. üç boyutlu olarak meydana geldi ve bu şeklin üzerinde anlatıldı. 260 . Bu talisman çok komplike bir çizimdir. Burada kişiler arasında anlaşmazlık çıkartmakta kullanılan bir talisman alınır ve çıkılır. Bunların alt ve üst uçları birer çizgiyle birleştirilir. Aynalardan biri bir kapı gibi kalkar. İlerleyince İçlerinden biri iner. Çiziminde. Kollarını göğsünde çaprazlayıp. geometrik orantılar çok önemlidir. çok yüksek birtakım hayvanlara binmiş ve yüzleri kapalı olan bazı varlıklar görülür. Birisini kendinden uzaklaştırmak. Bir insanı bulunduğu yerden kovmak. eğilerek selamlar. açık arazidir. alt uçlarına birer dikme çizilir. havaya kaldırır ve önünde beliren bir masaya hızla saplar. Sonra her iki eşkenarın üst uçlarından.

Her iki yan uca. Merkezde yani her iki astranın üst ucu sayılan noktada tek bir Sian düz olarak durur. devamlı zıtlaşıp. saat aksi yönde gidilerek her üçgene istenen kişi ya da kişilerin isimleri doldurulur. merkeze yönetici ismi yazılır. savaşmalarıdır. üst ve alt üçgenlerin taban ortalarına birer çizgi çekilir. eşkenarın orta dikmesine kadar olan bir daire çizilir. ihtilaf vs. En büyük isim ortadadır. okları dışa bakan birer Mars sembolü çizilir. alttakiler düzdür. yan ucundan. birkaç insan arasında veya üzerinde bütün konularda veya bütün ruh durumlarında derhal birbirlerine düşman olmaları. Her üçgen kendi tabanına göre düz olacak şekilde yazılmalıdır. Silinme ve çizgilerden dolayı ana şekli pek belli olmayan alt ve üst üçgenler birer Astra’dır.Bundan sonra yarı çapı merkezden. Dairenin içine. Dairede hiç boş yer kalmamalı. her nokta isimle doldurulmalıdır. Bundan sonra daire yönetici ismiyle doldurulur. Üsttekiler başaşağıya. Bundan sonra da her yan üçgenin. İsim büyük yazılır. Bundan sonra ayırma. için diğer bütün boşluklar “Ya 261 . Çembere yaklaştıkça harfler küçülür. Üçgenin manası. Bundan sonra alttaki üçgenden başlanarak. Bu çizgilerin içi ve dairenin içi silinirse talismanın ana şekli ortaya çıkar. Astraların köşe harfleri yazılır. Sian bu ismin ortasındadır.

birine düz olarak yazar. İsmini birine ters. İki ayrı üçgene böler. Yönetici kendisi taraf olmak istemezse Dairenin içine bir küçük eşkenar dörtgen çizer. Birkaç kişi ise her üçgene birkaç isim yazılabilir ve talisman üstte taşınır. yönetici olmak için “El Aziz” yazılır. 262 .Darül Müahhir” ile doldurulur. Dafi yazılan yerlere. dikmelerin meydana getirdiği dış boşluklar da “Ya Dafi” ile doldurulur ve esas zikre ilave olarak her çalışmada 1000 adet “Ya Dafi” zikri yapılır. Hedef tek kişi ise bir bebekte çalışılır.

Önde bir kapı açılır. Üç gün çalışmak gerekir. daire çemberine giden yatay çizgiler çizilir. aşağıya doğru dik inen bir merdiven görülür. Küpün bir yüzünde. Önce daire çizilir. Buranın bekçileri kaçmak isteyenlere engel olurlar. ortadaki elleriyle küçük hançerler ve alt elleriyle de büyük kılıçlar tutmaktadır. Genel görünümleri zombi gibidir. Buradan alınacak olan talisman alındıktan sonra çıkılır.Bu. Dönerek inilir. Varlık. Küp şeklindeki bir binanın önüne gelinir. işkence yapmak. İhtilaf. Bunların hepsi havaya bakar durumdadır. Ortada. ÖLÜM TALİSMANI Yazılış sırası şöyledir. Rehber. Taşındığı sürece şarj eder. Çıkartılınca durur. Oluşum periyodu çok uzundur. buradaki bir masanın üzerinde çizimiş olan bir talisman hakkında bilgi verir. Herkes iner. elindeki bir taşı oraya yerleştirir. birbirine düşürmek ve Ölüm çalışmaları vardır. Aşağıda bir sürü insan vardır. Pentagramların bacaklarından. pentagramların ortalarına. İKİNCİ ÇALIŞMA Bir önceki bölümdeki aynı varlık. BEŞİNCİ KAT . bir taşın üzerinde bağaş kurarak oturmuş olan altı kollu bir varlığın resmi vardır. isteyenin girdiği gurupta ve onun kontrolünde olur. birine 263 . İçersi sanki dışardan güneş ışığı giriyormuş gibi aydınlıktır. Yolcu. o ata benzeyen hayvana binmiş olarak başka bir yere götürür. Talismanı isteyen kişi üzerinde taşır. Bu bölümde fırsat bulduğu anda kaçmak isteyen bazı esir tipler vardır. İdareci ismi. Pentagramlar yapılır. Tam alnının ortasında bir delik vardır. isteyenin yönettiği olaylarda kişilerin birbirine düşmesini sağlar. onlarla gözgöze gelmemeye dikkat etmelidir.ALTINCI BÖLÜM. Varlık üst elleriyle yıldırımlar. Burada acı çektirmek. Binada herhangi bir kapı görülmemektedir. Varlıklar genellikle yolcunun bilincine sızmak isterler.

Herhangibir içecekle verilir. Yazım. 264 . Esmalar seçilir. Zikir: Adet X 2 olarak 6 gün yapılır. siyah üzerine gümüş rengi ile veya beyaza kurşun kalemle yazılır.Kahhar. pentagramın harfleri üçer defa yazılır. Salı sabahı 03:00’te. İdareci talismanı kendi üzerinde taşır ve üzerinde şarj eder. Mesela biri Mümit. Buhurotu olayı netleştirir. 3 . diğerine ters yazılır. İksir aynı talismandan bir tanesinin buhur otuyla beraber kaynatılmasıyla yapılır.Mümit. Pentaramların arasındaki boşluk tamamen kurbanın ismiyle doldurulur. Sonuç ikibuçuk ay kadar sürer.Kahhar. Piramitte saklamaz. pentagramların bacaklarına. sadece su da olabilir.Mümit. 2 . 1 . Ayrıca kurbana bir iksir içirmek mümkün olursa iyi olur. 4 . çemberden merkeze doğru gittikçe ufalarak yapılır. diğeri Kahhar olabilir. Esmalar boşluklara şu sırayla yazılır. Saat aksi yönde giderek. İdareci ismi dairenin dışına birbirine ekli olarak 21 defa yazılır.düz.

Zikir. pentagramın bacak harfleri üçer defa yazılır. Tepeden başlanıp. yeni bir mekana girilir. Zeminde. Bu da sadece çevreye kötü etkiler yaymak içindir. 2500 defa ya Kaviül Hafıd okunur. istenilen şeye göre herhangibir lanetleyici zikir olabilir. BEŞİNCİ KAT . Talismanın yapılış şekli ve çalışması şöyledir: Dairenin ortasına yönetici ismi yazılır. Burası. üç harf de olabilir. saat aksi yönde devam edilir. Zikirde güçlendirici olarak muhakkak “Kavi” kullanılmalıdır. Kurbanın ismi dört harften fazlaysa. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Aynı rehber gene yolcularla birliktedir ve gene bir girişten geçip. daire içinde olan bir pentagram çizilidir ve enerji bunun ortasına yağar.BEŞİNCİ KAT .ALTINCI BÖLÜM. Kurbanın ismi her pentagramın ortasına harf harf yazılır. Bu durumda bazı pentagramlarda iki. Fakat konu şehvet değilse 265 .ALTINCI BÖLÜM. Daire ile pentagramların arasındaki boşluklara zikir yazılır. Bu sadece bir çalışma şeklidir. kişiye acı çektiren bir negatif enerji bölümüdür. yazmaya devam edilir. Yukarda görülen talismana ek olarak kullanılabilir. İlerde büyük bir taş vardır. ilk pentagrama gelince. Ek olarak kullanılan bir talisman yoktur. Bu işlem yapılırken ufak bir zikir yapılır. Bu enerji dalgları ortada birleşip. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Son bölümdeki küp şeklindeki binanın biraz ilersinde pentagram şeklinde dizilmiş olan beş tane sütun ve sütunların üzerlerinde çanak gibi bir şeyler görülür ve onların da her birinin üzerinde bir enerji akımı oluşmaktadır. Bu bölümde bir çalışma daha vardır. Form orada kalır ve yavaş yavaş aşağıya kayar veya istenirse ilerde başka çalışmalar yapılabilir. Pentagramların bacaklarına. Burada bırakılan bir formun çevresinde silindirik bir alan oluşur. yere inerler. Taşın üzerinde alt uçları birbirine deyen dört tane pentagram vardır.

kurşun kalemle yazılıp. İstek olana kadar taşınır. döğüş. . Çalışmalara ilave olarak yapın. 04:30’da yazılır. üstte taşınır. Yoksa kötü şekilde geri döner. taşa yatırılır ve istenirse çalışmalar burada da yapılabilir. Sekiz gün çalışılır. Ölüm olduğu için korunmak gerekir. Ölüm talismanlarının çalışmalarında mutlaka kendinizi koruyun. taşa çizilir.Saki” 266 . siyah beze sarılıp. Kişileri kötü ilişkilere iter.Kahhar da kullanılabilir. “Yapılan şeylerde acele etmeyin. Kişinin formu buraya getirilir. Beyaza. Arada olmayanlar sizi yıldırmasın. Pazartesi sabahı. Kavga. Astral planda şekil. Kendi seçtiğiniz bir koruma zikri yapın veya klasik yöntemlerle kendinizi daireye alın. cinsel çılgınlıklar ve herşey yapılır.5 aydır. şehvet. Oluşum süresi 1.

Masanın yarattığı enerji alanına girilir. Yüzü kapalı başka bir varlık belirir. Yönetici yolcu ayrıca kurbanın el ve ayak bileklerine birer çizik atar ve buralardan masaya kan damlar. Burada yolcu. Varlık. Lucipher’in invocation’unu okur. Kurbanın yattığı masanın yanında bir sehpa daha vardır ve bunun üzerinde kurban edimiş bir hayvan ölüsü görülür. beyaz buluta benzeyen bir şekil oluşturur. Üs piramitinden çıkıp ilerlenir. Üzerinde oldukça değişik bir kıyafet vardır. Suyun içinden platform gibi yükselen bir pentagramın üzerine inilir. örnek olarak kullanılmak üzere bir insan kalıbı oluşturur. Kurban yani örnek form masaya pentagram şeklinde yatırılır. Pentagramın beş boşluğuna birer tane buhur yerleştirilir. Bu kan toplanır ve herhangi bir içecekle içilir. Kapşonu açıktır ve başında ayrıca. DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı çevresi kırmızı şeritle kaplı ve ortasında parlak bir siyah taş bulunan bir pentagramdır Bu pentagram çıkıştan önce bu bölümde bırakılacaktır ve tabii bu ilk giriş içindir. Pentagram şeklinde bir masa görülür. İlerde görünen bir suyun tam üzerinde durulur. Büyük bir kısmı da kurbana içirilir. arkaya. Bu bölümde insanlardaki zevk unsurlarını yükselterek onları sıkıntıya sokmak ve öldürme çalışmaları öğrenilir. Masa haraketlidir. sağa. üzerindeki çalışma kılığının göğüs kısmı açıktır.BEŞİNCİ KAT . Onun kanı elle alınarak 267 .ALTINCI BÖLÜM. Sonraki girişler için herhangibir şey gerekmez. Bu varlık bir taşıyıcıdır ve her ortamda gitmektedir. Uzun kapşonlu kara bir cüppe giyen bir varlıkla karşılaşılır. Varlık yolcuları yüksek bir dağın tepesine çıkartır. Yunusa benzeyen bir varlığa binmektedir. Duman ancak bundan sonra oluşur. Buhurların meydana getiriği duman kurbanın üzerinde haraketli. doğrulabilir. Uygulamada yönetici olan yolcu kendi göğsüne bir çizik atarak biraz kan çıkartır. biraz yüksekçe duran bir takke vardır. Durumun icabına göre öne. sola kayıp. Yolcular da aynı varlığa binerler ve ilerlenir.

(Buradaki He harfi 5 değerindeki he’dir). Zikir adedi. Yani adam başaşağıya durur. Oluşumu altı aydır. Pentagramın merkezi tam kalp üzerine gelmelidir. . Tam kalp üzeri ve pentagramın merkez noktasına bir çarpı atılır. Bu yapıldıktan sonra kurbanın gözleri kendiliğinden açılır. Bu çalışmada da yolcuların kendilerini korumaya almaları gerekir. Ortasına yolcu kendi ismini gene kanla yazar. Bu bütün yan boşluklara doldurulur. Elif harfleri sağdan sola doğru. bebekte çalışılıp piramitte saklanır veya kurbanın çevresinde bir yerlere saklanır. Böyle durumlarda anında hazırlanıp. Ya Hafidüd Dafiül Kaabız’dır. kurşuni renkle yazılır. Her Gün yapılması şart değildir. Üste arapça Sin. alta ve üste 370’er defa yazılarak doldurulur. Birer gün ara ile yapılabilir. Gözler cam gibidir.kurbanın üzerine bir ters pentagram çizilir. Varlık kurbanı götürür ve bilinmeyen bir bölgeye herhangi bir şekilde koyar. Fizik planda yöneticinin göğsünü kesmesi gerekli değildir fakat gene de biraz kan akıtmak iyi olur. Ba. Burası önemli olmadığı gibi yolcunun olayı takip etmesi de gerekmez. He. Göğüsten olması şart değildir. 268 . Tı. Önemli olan 10 çalışmanın tamamlanmasıdır. Nun. Elif harfleri yazılır. Hayvan kanı ile yazılırsa daha iyi netice verir. yani buradaki latin harfleriyle yazılmış dizinin tersine yazılır. Cumartesi sabahı.Bu talisman isteyen kimsenin üzerinde taşınır. Elif. Harfler yazılır. Çaprazın içindeki boşluklar yöneticinin ismi. Pentagram terstir. Zikir. Kenar boşluklar ise zikirle doldurulur. Cim.Varlık”. (Zikir X 3 + Yönetici ismi + Kurban ismi) kadardır. Vav. Zal. “Bu bir kurşun levhaya veya kağıda. kurşini renkle çizilir. Göğüs ortasına kurbanın ismi yazılır. Çaprazın iç tarafına aynı harflerin ayna görüntüleri yazılır. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA: Bir kağıda aşağıdaki şekil çizilir Adam şekli pentagrama alınır. Bu kanın kurbana içirilmesi ise ancak karşılıklı oturma yani bir arada bulunmakla mümkün olabilir. Çalışması 10 gündür. Yanlar açıktır. Mim. bir şeyin içinde verilebilir. Alta gene soldan sağa.

269 .

270 . Bu bölümler. Sonraki bölümde son derece detaylı ve fizik planda gerçekleştirilmesi çok pahallı olabilecek bir banyo odası görüldü. çalışma notları kaybolduğu için buraya alınamadılar. Buralar oldukça modern görünümdedir. sezgisel güçlerde artış sağlayacak. Bazılarıysa alındı. Bu bölüm bu kadardı. Neyin ne zaman gerekeceğini bilemezsiniz. Bu. dedi. yolcuların Astral enerji ile olan kontağını sürdürecektir. Yolcuların birer formu burada. Bir uzay gemisi içi ile Bilim kurgu hikayeleri arasında bir dekor vardır.BEŞİNCİ KATIN SONU Beşinci kat eğitimi buraya kadar anlattılan altı bölüm ve değişik çalışmalarla bitirilmiştir. İkinci bölümden sonra zeminde açılan bir kapıyla başka bir bölüme geçilir. Herhangi bir. hiç bir fonksiyonu olmayan fakat çok çekici görünen birer dişi formla cinsel birleşme halinde bırakılır. Bu olay Saki’nin hoşuna gitmedi. maksatlı çalışma veya talismanik uygulama olmadı. daima sürecektir ve yolcuların fizik plandaki seks maji uygulamaları için enerji sağlayacaktır. Ayrıca sadece seks yoluyla elde edilebilen inisiyasyonu sağlayıp. Gerekmese bile öğrenseydiniz. yani verilecek olan bilgi geri çevrildi. Burada seksüel amaçlı su masajları ve bazı değişik aletlerle uygulanan seks teknikleri gösterildi fakat ortamı fizik planda hazırlamak zor olduğu için bazı çalışmalar tarafımızdan kabul edilmedi. Burada oldukça modern görünümlü varlıklarla karşılaşılır. Akılda kaldığı kadarıyla aşağıdaki gibidirler. Aslında geçiş sırasında yedi değişik bölüm görülmüştür ve yazılmamış olan iki çalışma daha vardır.

Piramit gene saat aksi yönde dönerek ilerler. Piramit bunun tam üzerinde. Daha sonra mavinin çeşitli tonlarından geçilir. İlk konuşmaların yapıldığı kara piramite geçilir. saat aksi yönde hafif hafif dönerek bulunulan fiziksel ortama göre kuzeye doğru kaymaya başlar. sütun. Bundan önce Arapça alınmış olan talismanlar da Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. Saki. heykeller. üzerinde harfler bulunan duvara gidilir. selamlama tarzları vs. damarlı taştır. zeminde.GİRİŞE DÖNÜŞ Beşinci kat çalışmaları tamamlandıktan sonra üs piramiti kendi ekseni etrafında. Alfabenin yazılı olduğu duvarda. Piramitin dışı uzay boşluğu gibi fakat çeşitli renk girdaplarıyla dolu bir ortamdır. diğerleri tarafınan yok edileceklerdir”. kapıdan başlayan ve ilk giriş sırasında kullanılan merdiven görülmemektedir. yukardan aşağıya doğru yazılmış olan şöyle bir yazı vardır: “Tanrı insanları. Kısa bir süre sonra girişteki kapıya yanaşır. Buna uymayanlar. Burası Altıncı kattır. burada. En sonunda türkuaz renkli bir ortama girilir. Artık piramitin duvarları ve tabanı şeffaflaşmıştır. Şimdi. Sonra. o an oluşturduğu bir masaya oturarak Tisan alfabesini ve kullanılışını öğretir. 271 . Başka hiç bir şey yoktur. duvar ve herşey yerliyerindedir. Gong. Gök mavidir ve bulutlar da mavinin değişik tonlarındadır. Sonra dışarsı gök mavisi rengine döner. Piramit yükselir ve bir süre uzay boşluğu gibi bir ortamda gidilir. Bunlar sekiz formun heykelleridir. Alfabenin öğretilmesinden sonra heykellerin önüne gidilir. piramitin oturabileceği gibi kare şeklinde bir platform görülür. Piramit çıkışa bitişik olarak boşlukta durmaktadır. Kapıdan çıkılır. kendilerini geliştirmeleri için yarattı. fonksiyonları. Bu nokta geçildikten sonra artık bütün çalışmalarda sadece bu alfabe kullanılacaktır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üs piramitine dönülür. Buradaki çalışmalar kaç gün sürerse sürsün üspiramiti kapıda kalır. Heryer türkuaz renkli. Şekilleri. Dışarsı rahatlıkla görülmektedir. Burada. havada durur ve dönmeye devam eder. Ufukta mavi dağlar vardır. burada öğrenilir.

biri düz. bulunulan fiziksel ortama göre güney doğu yönüne kayar. Üçüncü kattaki gibi tanzim edilir. Taşın üzeri elmas gibi traşlıdır. diğeri ters iki Jüpiter sembolünü temsil eder. 272 . Kabza korkuluklarından biri ileriye. Çok yüksek bir dağın tam üzerinde. Hızlanır. Bununla beraber Altıncı katta kullanılan ve yukarda görülenle aynı şekilde olan gerçek Sai modelleri de vardır (Okinawa Sai). Piramit yükselir. biri geriye bakar. eşkenar dörtgen şeklinde mavi bir taş vardır. Çünkü buradaki hançer. Sai’nin kendisi altındır fakat mavimsi parlar. klasik Sai’den biraz farklıdır.ALTINCI KAT Altıncı kat çalışmalarında. fizik plandaki altar. Dağın zirvesi küçük bir yayla gibi düzdür. yuvarlaklık ve orantı olarak tam bir Sai’dir fakat bu benzerlik tesadüfidir. Bu bölümün majikal enstrumanı bir Sai’dir. Tek fark iki aynanın arasının açık olmasıdır. Her yan mavidir. Sai. Kabza korkuluğunun tam ortasında üzerinde Jüpiter sembolü olan. Buradaki. havada durur. Uçları birbirine temas etmez. Piramitin altında bir kapak açılır ve yolcular aşağıya inerler. Piramitin enerji açılımının zemine kadar indiği görülür. Burada Saki piramitten çıkar ve küçük bir takdis töreni yapar.

SAKİ’NİN TÖRENİ Saki’nin ve yolcuların ellerinde yukarda tarif edilen kılıçlardan vardır. 273 . İki eli solar plexüs hizasında ve kılıcın ucu yukarıya bakar şekildedir. başlangıç noktasına çekerek “Ekeris” der. Yolcuların ve Saki’nin konumları üçgen düzenindedir ve piramitin altında durulmaktadır. Saki kılıcı aşağıya indirir ve “İnta” der. Kılıcı indirir. Saki kılıcı iki eliyle tutar ve yolculara sırtını döner. Boşlukta bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. Yatay olarak sağa çekerek “Datke” ve tekrar yukarıya. Kılıç havada iken “Kuentos himmel kantes zielle” der. Sol üste çekerek “Kuino”. “Ozan e Bülent İnta kiemne sagit tami zielle” der.

kullanmak içindir. 274 .” Bu katın ikinci majikal enstrumanı kalın bir mavi yüzüktür. bu bölgedeki bazı güçleri çağırıp. Şimdi altalta iki piramit olmuştur. Kılıçla yere bir üçgen ve içine bir Jüpiter çizer. “Bunlar. Burada inanılacak ve inanılmayacak şeylerle karşılaşılabilir. . Amen” diyerek bitirir. Bitirince Jüpiter altın gibi parlamaya başlar. üzerinde çalışmak gerekir. Üzerinde bir Jüpiter sembolü ve “İntas Kuinos” yazısı vardır. Yüzük bunlara ve daha bir çok şeye karşı kullanılacak bir enstrumandır. Az sonra ışık kesilir ve ikinci piramit kaybolur. Tisan alfabesine çevirip. Saki’nin gidişinden sonra da ışık kalır. Unutulmaması ve daima bulundurulması gerekir. Piramitin altından mavi sarı bir ışık dalgası çıkar ve Saki yukarıya çekilir.Saki. Işık bir piramit daha oluşturur. Bu yüzük çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. yolculara doğru döner.Geriye. Ellerini tekrar havaya kaldırır ve “Kartes Ozan e Bülent Kielle.

yolcuları içine alır ve havalanır. Bazan bir bölümün ortasında başka bir bölüme geçilip. Yi . Altıncı kat. ömür boyu buradan bir şeyler alarak. çok hızlı olarak dönen bir eşkenar dörtgen şekli belirir. Eşkenar dörtgenin kendisi şeffaftır ve çok hızlı haraket etmektedir. Bununla beraber altı ve daha üst katlarda. boşlukta kendi ekseni etrafında. bazı zamanlarda da ilk bölüm tamamen yarım bırakılıp. Göl civarında ayrıca. Gene. binaya benzeyen bazı parlak şeyler de görülür. KAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA Altıncı kat çalışmaları oldukça karışık geçmiştir. buraya kadar olan çalışmalarda görüldüğü gibi muntazam bölüm çalışmaları pek de önemli değildir. İlerde uzun kuleleri olan. BÖLÜM (ALTIN ŞATO) Piramitin altından çıkınca hemen önde. Sola doğru inilir ve ilerde göle benzer bir yerle karşılaşılır. Çoğu zaman hangi bölümde bulunulduğu bile belli değildir. Şatonun kapısına gelince eşkenar dörtgen kaybolur. Yolcuların önünde. türkuaz renkli taştandır. Zemin türküaz renkli taşlardan 275 . Bu karmaşa daha ilerdeki katlarda da görülür. Şato. Yükseldikçe havanın maviliği açılır ve sonuna gök mavisine döner. parlayan ve altından yapılmış gibi duran bir şato görülür. Jüpiter sembollüsü gibidir. ilk bölüm çalışılmış. dini konularla ilgili şeyler ve mistisizm bu kattadır. Astroloji. Bunlardan altın sarısı ışık yansımaktadır. başka bölüme geçilmiştir.King ve diğer bütün kehanet yöntemleri bu kattadır. Avluya girilir. Tarot. ALTINCI KAT . Bir kapak gibi açılır.6. Dönüşü yüksek gerilim hatlarının yakınında duyulan türden bir vınlama meydana getirmektedir. Eşkenar dörtgen dönerek sağa doğru ilerler. Remil. Yolcuların çevresinde bir tur atar ve tam karşılarında durur. aşağıya doğru inen bir rampa görülür. o bölüm tamamlandıktan sonra geri dönülüp.1. Yaklaşır. Sıfır katında karşılaşılan Hexagramlı şatonun. daha fazla ilerlemeden kalınabilecek kadar geniştir. Aslında bu katı bölümlere ayırmadan bütün olarak ele almak daha doğru olabilir. Her yan damarlı.

Bunun vücudunuzda yarattığı etkileşim karşınızdaki insanı tam olarak tesir altına almaya yarayacaktır. Yüzü görülmez. Bir varlık gelir. Elbisesi beyazımsı. Yanyana bir sürü kapı vardır. Bu varlığın ismi “İnta” dır. Yolcuları zemini gene taş döşeli olan bir koridora sokar. Artık iyice şarj olmuşlardır. Zemine oturmuyor. Yüzü. Varlıkla birlikte içeriye girilir. Her isim üç defa 276 . Böylelikle boynunuza taktığınız şeyin tam olarak ne oluğunu öğrenebileceksiniz. İnta. Sağdaki ilk kapıdan girilir. havada duruyor. Onda gizli gücü bulacaksınız. Öğretilecektir. Size verilen isimleri (Saki’nin törenindeki) muhakkak çevirin. elbisesinde çift Jüpiter sembolü vardır. Diskin önünde lotüs oturuşunda. Tabii şu anda değil. Saçı yoktur. oturmuş bir varlık görülür. İçerde iki yanı sütunlu bir koridor ve ilerde bir disk görülür.yapılmış olan büyük karelerle döşelidir. Diskin üzerinde Bir eşkenar dörtgen şekli vardır. açık mavidir. bir küp ve bir Sai vardır fakat bunun korkuluğu tek taraflıdır. üzerinde piramite benzer bir şekil. İçerde bir masa. Seyrek uzun sakallıdır. Lotüs pozunda. Lusifer’in yansıması olan karanlık yüzlü adamın yüzüne benzer. masanın başına geçerek yolculara kendi konumları hakkında bilgi verir. “Burası sizin kendi gerçek bağımlı olduğunuz yerdir.

Talisman ve yapılışı aşağıdadır. Kendisi içeriye girmez. Bazı kağıtlar tutmaktadır. sadece yolcuları sokar. Size o öğretilecek. Elinde aynı. Odada oluşan masaya gidip para talismanını gösterir. Olaylar karşısında şansınızı kullanmayı. 277 . Kısa bir süre sonra kendisini yolcuların frekansına indirerek görünür hale gelir. kalın taşlı yüzük vardır. Bundan sonra evin herhangi bir yerinde ya da çalışma piramitinin altında saklanır. ikinci kapının önüne gelinir. İçersi son derece aydınlıktır. beyaza yakın saçlıdır. Kapının üzerinde aşağıdaki sembol vardır. elineki Sai ile bu sembolün ortasına dokunur ve kapı açılır. Sarı. Bu formun üzerinde kapşonlu bir cüppe vardır. Yazın. İnta. ten rengi çok açıktır. Perşembe sabahı.kullanılmıştır. Bu bölümde para konularında ilerlemeler kaydedilecek. Sonra onun bir şekli var. İki gün çalışıldıktan sonra bir hafta üstte taşınır. güneş doğarken. Katta verilenin aksine dışarıya verilebilir. iyi veya kötü istediğiniz yönde kullanacaksınız”. kendi istediğiniz şeyi yaratmayı öğrenecek. mavi üzerine gümüş rengi veya beyaz üzerine kurşun kalemle çizilir. Bu odanın bekçisi saf ışık ve enerji şeklindedir ve ilk başta görülemez. Saçları çok az. Buradan çıkıp. Bu talisman. 4.

Jüpiter’in alt ve üstüne isteyen kimsenin adı yazılır (1). Zikir adedi. iki satır olarak yazılır (3 ve 4). Kullanılacak zikir Esmaül Hüsna’dan bir isim. yukardan aşağıya doğru. mavi üzerine kırmızı ile yazılır. Yani yazının üst tarafı daima dikdörtgene doğrudur. Bu yazı. Veya Tisan zikirlerinden “İnnes Zikor” kullanılır. Ortaya Jüpiter sembolü koyulur. Bu talismana ek olarak ayrıca aşağıda görülen talisman. 278 .Yazılışı şöyledir: Önce yukardaki şekil çizilir. harf harf yayılarak iki tur yazılır. İçteki küçük eşkenar dörtgenle dikdörtgen arasında kalan boşluklara. harf harf zikir yazılır (2). Dik dörtgen ve İntas kuinos yazısı arasına yani dikdörtgenin çevresine isteyen kişinin ismi ayrıca. talisman hangi şekilde tutulursa tutulsun daima düz durur. Ya Mugni (Veya İnnes Zikor) + İsteyen kişinin ismi kadardır. mesela “Ya Mugni” olabilir. Dikdörtgen ve dış eşkenar dörtgen arasında kalan dört üçgene birer defa “İntas kuinos vertes kilde” yazısı.

Tepede bir kapak veya çıkış gibi bir şey görülür. Tekrar aşağıya doğru inmeye başlanır ve aşağıda tamamen altından bir 279 . Ek bir çalışması yoktur. Odanın içinde daire şeklinde bir giriş belirir. harf harf yazılır. İçinde bulunulan ortam yolcuları sanki vakumla emermiş gibi çok hızlı ilerletmektedir. Varlık talismanı naklettikten sonra gene ışık ve enerji formunu almaya başlar. Yukarıya doğru ilerlenir. Çevrede statik elektirik çıtırtıları gibi sesler duyulmaktadır. Normal formda göründüğü zaman da çevresinde çeşitli ışık ve enerji akımları oluşmaktaydı. Tepedeki sonuncu harf tektir. Yapılışı şu şekiledir: Ortaya birbirinin ayna görüntüsü olan iki tane büyük Tisan (Y) harfi yazılır. Tepede birleşir. Yolcular oraya girerler. Zemini mavi olan. Bunlardan yukarıya doğru kişinin ismi gittikçe küçülen harflerle. Bu talismanın kullanım amacıyla yapılmış bir örneği aşağıdadır. mesela cüzdanda taşınır.Bu talisman küçük boyutta yapılır ve daima üstte. sarı bir ortamda ilerlenir.

Kapısında. Gerekli zikir yapıldıktan sonra bu dua okunur. Bazıları çok değişiktir. Bundan sonra kalkıp. Çok geniş bir merdiven ve iki yanda muhafıza benzeyen. Bundan sonra yolculardan ilerlemeleri istenir. yolcuları sürükleyerek adamın karşısınaki koltuklara oturtur. altın tozu gibi nokta nokta parlamaktadır. Çevre. Bu sadece batırma çalışmaları ile ilgilidir. Hala piramitin altında bulunulmaktadır. dörde bölünür ve çalışmanın kendi zikrine eklenir. İlerde siyahlara bürünmüş olan üç varlık görülür. asası ile yolcuları gösterir. yerde büyük bir daire ve içinde eşkenar dörtgen şekli görülür (Bu işaret. yukardaki sayfalarda görülenin aynıdir). ellerinde uzun asalar vardır. Onlar da yolcuları farkederler ve bakarlar. Bu çalışmalar için bazı isimler gerekir. Yüzük buraya bastırılır. temel şeklin üzerine üretilebilir. üzerinde ters Jüpiter sembolü bulunan bir işaret vardır. Naşat. Aşağıdan. Birisi. Büyük bir kapı görülür. Varlık asasını yolcuların kafalarına dokundurur ve yolcuların çevresinde bir ışık dalgası oluşur.şehir görülür. elleri kılıçlı bazı formlar görülür. İçerde bir ışık dalgası ve 280 . varlıklar izlenir. Bir piramitin önünde durulur. Talismanın temel şekli iki pentagramdır. Bu dört ismin ebced tutarı alınıp. Piramit tam olarak aşağıya iner ve merdiven gibi bir şey oluşur. Bu işaret tam olarak yüzüklerin oturabileceği gibidir. Kalios. Bunun duası “Utas. ilahiye benzeyen bazı sesler gelmektedir. İlerde. Burası iş konularında yüceltme. Yolcularla birlikte. Kalabalık. Hepsi yukarıya bakmaktadır. Orta Amerika’daki merdivenli piramitlere benzeyen bir çok bina ve çok sayıda dişi varlık vardır. Kimer e Amen” şeklindedir. Talisman yolcular tarafından. nereden çıktığı belli olmayan bir kalabalık da aşağıya inmektedir. yükseltme ve batırma ile ilgili bölgedir. Semboller çakışırlar.

yolcuların başlarına geçirir. 281 . evlilik gibi işlerde kullanılırlar. Erkek güçler daima canlılık. “Utas kieles rites kante Zielle Koine verga kintes Zielle Utas karies lekon tigel. Elinde düz bir asa tutan bir rahip görülür. Bu dinin sistemi. Hava. Rahip sopayı kaldırarak. insanları kontrol etmek. Sadece Utas ve Ateş anlamındaki Zielle değişir. “Kuntire” dini hakkında bazı bilgiler verir. Ateş ve Hava erkek. Naşat. barıştırmak ve bu tür şeylerde aktiftirler. ayırma. Toprak. Kalios. kişinin tamamen kendi benlik sistemine göre haraket etmesini sağlayan bir temeldedir. “Utas. Hitabe üç satır halinde yazılır. uzaklaştırma. Kalios. Kimer e Amen” İçersi kalabalıktır. Birleştirme. Amen”. kişinin kendi güçlerine göre yönlenmesinin imkanını ve üstteki ana güçle koordineli çalışmasını sağlar. Su elementlerini temsil ederler. Bu edinilen güçleri sağlamlaştırır ve bazı zıt güçlere karşı yolcuları korur. Naşat. insanın her konudaki gerçek isteği olan faaliyetler. Burada rahip.dua edilirmiş gibi sesler vardır. Bunu yaparken asayı yolcuların başlarına deydirir ve baş üzerinde imajinatif olarak bir daire çizip. Bu. Katlardaki bütün tanrısal sistemler bu kaynakla çalışır. dünyaya ait olmayan bir Astral dindir. yükseltmek. “Utas. Diğer elementlerde de hitabe aynıdır. yok etmek. Kuntire. Kuntire. ayrı ayrı kullanılırlar. Ateş’in hitabesidir. Hepsi birden değil. enerji. Su ve Toprak ise feminen güçlerdir. Bunlar sırasıyla Ateş. Temel olarak dört tane isim vardır. Toprak ve Su dişi güçlerdir. Kimer e Amen” hitabesini okur. getirme. Yolcular onun önünde dururlar. Daha yumuşaktırlar.

Şimşek gibi bir ışık çakar. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. Adamın gözlerinde bir ışık meydana gelir ve doğrulur. Zemin dalgalı mavidir.ALTINCI KAT . Tapınak izlenimleri veren bir yere gelinir. Geniş ve ışıklı bir merdiven. kırk basamak inince büyük bir meydana çıkılır.2. 282 . Ağzını oynatmadan sadece düşünce olarak konuşur. Kısa bir yürüyüşten sonra üs piramiti gözden kaybolur ve iki yanı sütunlu bir koridora çıkılır. Şimdi yolcular bir dağın tepesindedirler. Rüzgar ve fırtına vardır. Yürürken sanki kapalı ve çok büyük bir yerde. Şeklin orta çizgisi aşağıya doğru inen bir merdivendir. İtince kapağı yana kayarak açılır. Varlıkla birlikte aşağıya inilir. Otuz. İlk bölümde görülen yüzükler haricinde hiç bir majikal enstruman yoktur. Kanatlar kapalıyken vücudu pelerin gibi sarıyor. Kartal başlı. iki basamak yükseklikte altın bir disk ve üzerinde bir Jüpiter sembolü görülür. Önünde. Bir. Asalar helezoniktir ve uçları gaga gibidir. insan vücutlu ve kanatlı bir adamla karşılaşılır. Kolları firavunlar gibi çaprazdır ve göğsünde gene çapraz olarak iki asa tutar. Merdivenin başında kafası kapşonlu bir varlık durmaktadır. lahit benzeri bir şey vardır. Adam yoktur. Ellerini açar ve asaları çapraz olarak birbirine vurur. İlerlenince yerde çizili olan bir şekille karşılaşılır. Varlık başını açınca kafasının tam bir kartal başı olduğu görülür. Sütunlar mavidir ve duvarda meşaleler yanmaktadır. BÖLÜM (KUŞ ADAMLAR) Üspiramitinin altında açılan bir kapaktan aşağıya inilir. Ortam birdenbire değişir. İçinde mumyayı andıran bir adam yatmaktadır. mermer üzerinde yürünüyormuş gibi ayak sesleri her adımda tınlamalar yapmaktadır.

çekmece şeklinde dolap vardır. Gene tapınağımsı. Şekil olarak hepsi birbirine benzemekte. Kendisi hem iyi. Kuş adam yolcuların arasından geçip. mavi kırmızı bir yere geçilir. Bir kapıdan geçilir. Konuşulan kuş adam başkanları ve sırtında aynı sembol var. İki tarafta kapılar var. hem kötü bir çok şey yapabilir fakat esas olarak Kanteris ismi ile işlev görür. Bu isim bilinen bir kuş türüne ait olmakla birlikte başka bir özel isim verme gereği duymadı. Kondor gereken şeyleri anlatır. Burada kalabalık bir kuş adam halkı var. Kondor kanatlarını açar. Salon gibi bir yer. ilerler. Aşağıdan bazı formlar çekip. Bunlarda bazı insan formları vardır. Morg gibi. Burada Kanteris adı altında işlev görüyorlar. Girilen odada daha önceki katlarda görüldüğü gibi. Soldakilerden birini açar. gönerilir. O da düşünce ile konuşuyor. Kuş adam kendi ismi olarak “Kondor” ismini verdi. Bir durumu veya işi veya meteryal bir şeyi yok etmek ve ayırmakla ilgili bir talismn ve zikir verir. Bütün vücut parlak ve rengarenk tüylerle kaplı.Kanatlar açılınca iki. bir çok. Yolcular sırtına sarılır. Yapılan etkileri taşırlar. Kanatlarını çırpınca ortam kendiliğinden değişir. Bir masaya oturulur. burada çeşitli uygulamalar yapıp. Kuş adamlar bir taşıyıcı faktör. Talismanda esas olan Kanteris’in sicilidir. ikibuçuk metre kadar açıklığa ulaşıyor. 283 . Takip edilir.

iş ya da maddi bir şeyi yok etmek için. ((Zikir X 2) + Kişi) şeklinde hesaplanır. ALTINCI KAT . Bunun da hesaplanışı ((Zikir X 2) + Kişi + Kişi) şeklinedir. 4.AYIRMA VE İŞ YOK ETMEK Bu talisman. Bölüm olarak belirtilen bölüme geçildi. algılanışında büyük zorluklarla karşılaşılığı için yolcular Saki tarafından geriye çekildiler. o bölgeyi 4 olarak tasnif etmemiz gerekti. Bölümde bazı talismanlar ve onlara uygun Tragna zikirleri alındı fakat zikirlerin geçirilişinde. Beş gün çalışılır. yukardaki şekilde (K) harfleri olan yerlere kişi ismi ya da konu yazılır. mavi üzerine siyahla çizilir. Bu stilize edilmiş çift Satürn sembolüdür. 284 . Mümkün olmadığı takdirde üstte taşınır. Zikir “Erken Summel” dir. Sonra kişilerin veya kişilerden birinin civarına saklanır. Bu sefer pentagramın sağına ve soluna kişilerin isimleri yazılır. Salı günü. BÖLÜM (DUKİRAN) Altıncı katın ikinci bölümünden sonra. Zikir “Kurtan Zegel” dir. Ayırmalar için siyah üzerine kırmızı ile perşembe günü güneş doğarken yazılır. Ortaya Kanteris sicili koyulur. burayı 3. Pentagramın iki yanındaki boşluklara. Üç gün çalışılır. Güneş doğarken yazılır.3. aşağıda 4. Adedi. Her iki çalışmada da zikirler dairenin çevresine çepeçevre yazılmalıdır. Saki önce istenebilecek her işin bir liste olarak hazırlanmasını istedi. Aslında o bölge 3. Bir sonraki çalışma sadece üspiramitinde. Bölümdür fakat araya giren bu çalışma yüzünden. Bundan sonra ya istek olana kadar üstte taşınır veya mümkün olursa istenen iş yerinin yada şeyin civarına saklanır.

Yolcuları mavi mermer merdivenlerden bir yere götürür. nötrleşmeleri için bazı şeylerin yapılması gerekti. 4. akla gelen her iş için gereken Tragna zikirlerini kendisi yazdırdı. Sonuçta “Dukiran” ismi verilen bir bölgeye gelinir. Kuş adam yolcuları çemberin üzerinden geçirip. Kimer. Işıktan veya sisten oluşan bazı varlıklar yolculara ürkütücü ihtarlarda bulunabilirler. düz ve omuz yüksekliğinde saçlı. Karanlık bir ortamda çeşitli enerji ve ışık dalgalanmları görülür. Piramit yolcuların üzerinde aniden oluşur. Saki istenebilecek.Saki ile konuşma olarak geçti. 285 . Dağda bir kapı ve üzerinde de aşağıdki işaret vardır. Ellerinden çıkan bir ışın piramite çarpıp geriye yansır. Burada üç boyutlu bir eşkenar dörtgen ve içinde çift Jüpiter sembolü vardır. Bundan sonraki çalışmada tekrar 6. “Unna. Zemin bir asansör gibi iner ve üstteki kapak kapanır. Bölüme geçmeden önce ise. Kadın bunun içinde durur. siyah pelerinli bir kadın gelir. Bir dağın üzerinde durulur ve dışarıya çıkılır. Likan” sözlerini söyler. Siyah. Bölüme geçilip talismanların şekil ve uygulamaları alındı. Kuş adamla birlikte hızla ilerlenir ve bir ateş çemberi ile karşılaşılır. Sonra yolcuları bir piramitin içine alır. Kat. Kadın kollarını kaldırıp. Bu sırada piramitin çevresinde dev gibi ve üç boyutlu bir eşkenar dörtgen oluşur. Çevrede gene kilise ilahilerine benzeyen sesler vardır. Ariel. ortasına bırakır. Üs piramiti havada çeşitli enerji tabakalarından geçmeye başlar. zikirlerin ve tekrarlanmalarının sebep olduğu bazı negatif enerji akımlarının dağıtılıp. Kadın yok olur. Yolculara birer tane uzun ve düz kılıç verir. Kapıdan girilince bir kuş adamla karşılaşılır. 4.

İçerde kırmızı. Güç dengesidir” demişti. Kitabın ilk sayfsında Tisan harfleri ile ve kalın bir yazıyla “KRİSTOS” sözü yazılıdır. Kondor. 286 . bir kitap ve masanın ardında oturan yaşlı bir kuş adam görülür. eşkenar dörtgen sembolü için “Alttan ve üstten gelen gücü gösterir. Açılan ilk sayfada. Kitabın üzerinde aşağıdaki çizim vardır. bordo rengi karışımı bir atmosfer vardır. Üspiramitine girilir ve piramit eski yerine döner. BÖLÜM KRİSTOS KİTABI Üspiramitinden çıkılır ve kısa bir yürüyüşle kuş adamların sütunlu koridoruna geçilir. sağlı sollu kapılar olan yer. Kuş adam.Bundan sonra ortam değişir ve yolcular kendilerini dağdaki ilk kapının önünde bulurlar.4. üzerinde gene büyük bir kristal küre. sayfa boyu çizilmiş bir talisman vardır. Yaşlı kuş adamın da düşünce yoluyla konuşmasına rağmen ince bir ses ayrıca duyularak konuşmayı tekrarlamaktadır. Ortada büyük bir masa. Kondor orada beklemektedir. ALTINCI KAT . Aynı. insanlar tarafından bilinmeyen bir efsane kitaptır”. sağdan üçüncü odanın kapısına bir çarpı atar ve yolcuları içeriye sokar. “Kristos. mavi.

Çalışma günleri daha azdır ve her tür malzeme ile yapılabilirler. çalışması. günü. KRİSTOS TALİSMANLARI Bunların ekserisi özel bir gün ve renk gerektirmez. sonra da yaşanılan evin bir yerinde saklanmalıdır. Kat çalışmaları bitene kadar üstte taşınmalı. Ayrıca önceki bölümlerdeki gibi bebek çalışmalarına gerek yoktur. rengi yoktur. Bundan sonra kitaptan aşağıaki talismanlar alınır. 287 . Talismanlar doğrudan çalışma piramitinde şarj edilirler.Bu talisman her yolcu tarafından ayrı ayrı çizilmeli ve 6. Herhangi bir zikri.

yöneticinin kendi ismi ile doldurulur. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir ((Kurtan + Kendi ismi) X 2 + İstenen)’dir. şekile (1) ile işaretlenmiş yerler. bir erkeğin başka bir erkeği. Eğer istenen iş bir eşcinsel ilişki ise. Eşkenar dörtgenin içi (2) zikirle 288 . kadını isterse bir tane dört kollu Venüs çizilir. Yukardaki Mars. üstte taşınır.CİNSEL AMAÇLI BİRLEŞTİRMELER Bu talisman bir erkeğin bir kadını. Venüs sembolleri. Herhangi bir günü. saati yoktur. Zikir sayısı ((Zikir X 2) + istenenin ismi + İsteyenin ismi) şeklinde hesaplanır. erkeğin kadını yada kadının erkeği istemesi hali içindir. Aynı cins birbirini isterse zikir. Eğer çalışmayı yapan kişi yani yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir “Kurtan + Kendi ismi” dir. bir kadının bir erkeği ya da bir kadının başka bir kadını cinsel amaçlı olarak kendisine bağlaması için yapılır. farlı cinsler birbirini isterse “Kurtan Sante” dir. aşağıya inen üçgenler. Şayet erkek. istenen kişinin eşcinsel olup. “Kurtan Signa”. Talismanın yapılışı şu şekildedir: İki yandaki. erkeği isterse bunların yerine bir tane dört kollu Mars ve kadın. Duruma göre ortadaki Jüpiter sembolünün altındaki semboller değişir. olmaması veya bu tür duygulardan uzak olması farketmez. İstenildiği an hazırlanır. İki gün çalışılıp.

bir erkekte heşcinsel eğilimler uyanması için hazırlanmış bir örnektir. Bu örnekteki yazıların. 289 . Yazılar küçük küçük. Bu talismanın. sol el tarafındaki alt üçgen (4) istenenin isimleri ile doldurulur. isteyen ve istenen yoktur. Sağ el tarafındaki alt üçgen (3) isteyenin.doldurulur. anlaşılmaları için biraz büyük yazıldıkları ve gerçekte daha küçük çalışılması gerektiği unutulmamalı. Aşağıdaki çizim. Bu örnekte ayrı ayrı. Eğer isteyen kadınsa talismanın ana şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. mümkün olduğu kadar çok ve sık yazılmalı ve bütün boşluklar doldurulmalı. Bitmiş talisman aşağıdaki gibi olur. Bir kişinin eşcinsel olması istenmektedir. Buradaki bütün örnekler isteyenin erkek olması durumu içindir.

İnsanlar aşk ve romantizmi kendileri uydururlar. kadın ismi en alttadır. (2) nolu üçgene yönetici ismi bir defa. alta istenenin isimleri birer defa. (3) nolu boşluğa. Yani erkek ismi üstte.AŞIK ETME ÇALIŞMASI Aslında ayrıca bir aşık etme çalışması pek gerekli değildir çünkü bütün bu işler cinsel tabanlıdır. iki satır halinde yazılır. Bu ana şekil erkeğin kadını istemesi durumu içindir. Bununla beraber aşağıdaki talisman istenirse ayrıca kullanılabiilir. Eğer isteyen kadınsa altta görülen kalıp kullanılır. üste isteyenin. 290 . (1) nolu yarım daireler tamamen zikirle doldurulur.

Eşkenar dötgenin içi “Likan Kinter” zikriyle doldurulur. Ayrıca bu 291 . Leyla. Hesaplanışı ( (Ayşe + Ozan + Kurtan + Kirten) X 4) şeklinde yapılır. Ahmet’i istiyorsa zikir “ Leyla kurtan sante Ahmet” dir. taşıması için verilir. yani kadının ismi. Bu talisman belli kişilerin arasında evlilik olması için değil. Ortadaki daireye bir defa isteyenin ismi yazılır. İki gün çalışılıp. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa direk olarak (3) nolu yere bir defa. Belli iki kişinin evliliği için yapılacak olan talismanda bazı farklılıklar vardır. Zikir “Likan Kinter”. yani erkeğin ismi yazılır.Bu durumda da üçgenden sonra isteyeni. en üste de istenenin. Bu durumda mesela yöneticinin ismi Ozan’sa ve istediği Ayşe ise. zikir adedi ((Likan Kinter X 2) + İsteyenin ismi) dir. Adetlerin hesaplanışı şöyledir: (Ahmet + Leyla + ((Kurtan + Sante) X 2)). EVLİLİK SAĞLAMAK Çalışmaya başlama günü serbesttir. Şayet yönetici kendisi için çalışacaksa zikir ve adet hesaplanışı değişir. “ Ayşe kurtan Ozan Kirten” dir. Siyah üzerine gümüşle yazılır ya da istenirse gümüş levhaya oyulabilir. Dört gün çalışılır ve isteyene taşıttırılır. Leyla’yı istiyorsa zikir “ Ahmet kurtan sante Leyla” dır. zikir. istediği kişinin ismini yazar. Zikir şu şekilde düzenlenir: Mesela Amet. isteyene. isteyenin evlilik imkanlarıyla karşılaşması içindir.

alta kadının isimleri yazılır. Üste yönetici ismi. alta evlenmesi istenen kimenin ismi yazılır. Bunda da zikir ve çalışma aynıdir.talismanda da alındıktan çok sonra bazı düzeltmeler yapılmıştır. Dairenin içine bir üçgen çizilir. Orta daire aynı şekilde çizilir. Alt bölgeye üste erkek. İki kişinin evliliği içinse. Çalışma ve zikir aynıddir. 292 .Üçgenin altı açıktır ve ortadan bir çizgiyle bölünmüştür. Genel evlilik için orta daire aşağıdaki gibi yapılır.

sol el tarafındaki serbest bırakılır. sola (5) kadının adı yazılır. 293 . Çalışma süresi dört gündür. Üçgenler isteyen ve istenenin isimleri ile tamamen doldurulur. alt daireye (2) istenenin adı birer defa yazılır. Çalışma zikrinin tamamı şu şekildedir. ((Takiren Segnil) X 2)+ İsteyen + İstenen) şekline hesaplanır. İsteyen ve istenen aynı cinsiyette ise çizim yukardaki gibi olur ve isteyen sağ el tarafına.UZAKTAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Aşağıdaki getirme çalışması kadının erkeğe gelmesi içindir. Eşkenar dörtgeneki üst daireye (1) isteyenin adı. istenen sol el tarafına yazılır. Şayet erkeğin kadına gelmesi istenirse eşkenar dörtgene. “İnna Ankolia (İsteyenin ismi) e (İstenenin ismi) Takiren Segnil”. Daima. Adet. Eşkenar dörtgenin içi (3) ve (4) “İnna Ankolia Takiren segnil” zikri ile tamamen doldurulur. sağ el tarafındaki üçgen bağlanır. sağa (6) erkeğin.

YAKINDAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Yakınlık ve uzaklık kavramları mesafe kadar kişilerin birbirlerine olan duygu. Bundan sonra isteyen ve istenenin isimleri harf harf karıştırılır. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) bir defa isteyenin ismi yazılır. 294 . Tisan alfabesi esasına uygun olarak sağdan sola yazılmışlardır. yakınlık ve tanışıklık derecelerine göre de değişir. İsteyen ve istenen har harf aynı şekilde karıştırılır ve talismanın tepesinden başlayıp. Mesela İsteyen Ozan. Aşağıdaki talismanda kullanılacak zikir “Tiaken İstenen” dir. saat aksi yönde giderek çevresine dört tur yazılır. Alttaki üçgen (2) İstenenin ismiyle doldurulur. İstenen Ayşe ise karıştırma şu şekilde olur. Aded. EŞYA . ((Tiaken + İstenen) X 2) olarak hesaplanır. Venüs sembolleri hariç boştur. Son olarak zikir. Her isimden bir harf alarak karıştırma yapılır. Eşkenar dörtgenin içi Mars.NAZO Burada latin alfabesi kullanılmaktadır fakat gerçekte Tisan alfabesi kullanılacağı için yukardaki isimler. ENŞAYZAO Bu karışımla iki. yan üçgen (3) ve (4) tam olarak doldurulur.

En alttaki açıklık da Ankolia ismiyle kapatılır. istenen kimsenin de isteyenin yerini bilmediği kabul edilir. Üçgenin içine isteyenin. Çalışmanın ana fonksiyonu karşılaşma sağlamaktır. 295 . alta istenenin isimleri yazıılır. Astra üçgeninin altı uzatılır ve bir eşkenar dörtgenin ucuymuş gibi içe kapatılır.İYİ TANINAN FAKAT YERİ BİLİNMEYEN VE ELDE HİÇ BİR METERYALİ BULUNMAYAN KİŞİYİ GETİRMEK Bu çalışmada.

Daire çizilmez. “Amen” sözü ile bitirilir. AYIRMA ÇALIŞMALARI Ayrılmaları istenen kimselerin biri erkek diğeri kadınsa. Mesela iş yapmak isteyen bir erkek ve kadın. daire şeklinde. 3 gün. kadının ismi sol el tarafındaki üçgene (5) 296 . Üst üçgenler erkek ismi ve zikirle (Mesela: Ali İkren Sante). “Ankolia nirkon kreta (İsteyen) e (İstenen) artien kommel zielle” hitabesi yazılır. dargın veya tanışmayan kişiler. Hitabe her çalışmanın başında ve sonunda 20 defa okunup. iki kardeş. SEKS AMAÇLI OLMAYAN BİRLEŞTİRMELER Bu çalışmanın zikri “İkren Sante” dir. Zikir + Erkek + kadın adedinde çalışılır. üstte bir hafta taşınır. Zikir + İsteyen + İstenen kadardır.Bunun çevresine. Eşkenar dörtgenin içi boştur. yazı daire şeklinde çepeçevre yazılır. alt üçgenler kadın ismi ve zikirle (Mesela: Ayşe İkren Sante) doldurulur. Amacı farklı cinsiyetteki kimseleri seksüel amaç olmadan birleştirmektir. Çalışmada zikir sözü olarak “Kommel” kelimesi kullanılır. Çalışmadan sonra mumlanıp. İstenirse bebekle çalışılması da mümkündür. Talisman burada farklı cinsiyetler için anlatılmakla birlikte aynı cinsiyetteki kişiler için de kullanılabilir. Piramitte iki gün çalışılır. mavi ile yazılır. erkeğin ismi sağ el tarafındaki üçgene (2). Çarşamba günü güneş doğarken yapılır. Ortaya yönetici ismi yazılır. Salı günü kırmızıya. Adet.

Bu talismanlarda kullanılan gezegensel semboller ne Astrolojik ve ne de majikaldir. Kat'ın enerji akımıdır. Kristos talismanları 6. Kat'tan enerji alırlar. Bu semboller zaten geçmişten gelen kökü sembolik anlamlararı olan majikal şeyler de değildirler. GEZEGEN SEMBOLLERİ VE ÖNEMLERİ Bu talismanda Jüpiter sembolü kullanılmış olmakla beraber çalışmanın karakteri icabı. yok etmek. Eşkenar dörtgenin içi (1) tamamen “İnna Kanterisis Arkiden Zakiro” sözleri ile doldurulur.doldurulur. iş bozmak. Neden? Ayırmak. Jüpiter yerine ters Satürn kullanılması daha uygun görülebilir. Çalışmada kullanılacak zikir sadece “Arkiden Zakiro” dur. Burada söz konusu olan şey tamamen 6. kişiyi. 4 Veya 6 gün çalışılır. Zikir adedi ((Arkien Zakiro X 2) + Kişi + Kişi) kadardır. Astroloji ve Astronomi amaçlı olarak yakın dönemler içinde insanlar tarafından yakıştırılan sembollerdir ve herhangi bir majikal güçleri de yoktur. bir şeyi. Bu düşünceler şayet majikal ve/veya Astrolojik uyumluluklar düşünülürse doğrudur fakat buradaki talismanlar söz konusu olduğu zaman yanlıştır. Bu modern sembollerin talismanlarda kullanılış nedenleri sadece bizim yani kullanıcı. olayı engellemek gibi şeyler Majikal olarak da Astrolojik olarak da Satürn ile ilgilidir ve Kblan Tragna ekolü uygulalamarı da hesaba alınırsa en uygun sembol ve gezegensel uyum ters Satürn sembolüdür fakat burada söz konusu olan şey Majikal uyumluluk veya Astrolojik anlamlar değildir. Ayrıca ayırma ve uzaklaştırma çalışmaları için yapılan talismanların genel olarak siyah üzerine kırmızı ile yazılmaları daha iyidir şeklinde de düşünülebilir. Üçgenler ve eşkenar dörtgenin arasındaki boşluklar (3) ve (4) “Kadın ismi Arkiden Zakiro erkek ismi” şeklinde dolurulur. Kat ve 6. İkisi de aynı cinsiyettense herbiri bir üçgene yazılır. 297 .

mümkün değilse herhangibir yerinde taşır. ana güç konumunda olan Jüpiter sembolleri Astrolojik ve Majikal uyumlulukları değil. olayı 6. Kadın söz konusu kişileri ayırmakta kullanılır ve talismanı kendi üzerinde taşır. 6. Yöneticinin kadına yardımcı olacak şekilde ritmli git gel haraketleri yapması iyi olur. Kat enerjisinin yönetici durumunu belirtir. Kat enerjisi ile özleştirmektir. Ayırma çalışması için daha komplike bir çalışma sistemi vardır. Çalışmada Kadın pentagram düzeninde yatar ve seks ilişkisi sırasında adedi kadar “Arkiden Zakiro” zikri yapar. Bu yöntemde iki kişiyi ayırmak için taşıyıcı görevi yapacak olan ikinci bir kadına gerek vardır fakat bu kadının önceden bazı işlemlerden geçirilmiş olması seks maji çalışma ve tekniklerine alışık olması gerekir. Katın gücünü. Talismanı mümkünse boynunda. Bu işlemde erkek zikir yapmaz sadece ilişkiyi sürdürür. Bir kişiyi uzaklaştırmak için de aynı şekile çalışılır. Talismanı yardımcı kadın taşır. zihnimiz ve bilinçaltımızla 6. Buradaki talimsanlarda yönetici. Onun hiç bir rolü veya etki altında kalması imkanı yoktur. 298 . Sadece taşıyıcıdır. Kat arasında bir köprü kurmak. Bu yüzden de Majikal ve/veya Astrolojik olarak hiç bir ilgisi olmasa da çalışmalar ne amaçlı olursa olsun Jüpiter veya en fazla ters Jüpiter sembolü kullanılır.yönetici. Talisman. iki göğsü arasında. 6. taşıyana etki yapmaz. uygulayıcı her ne denilirse o.

Yani önceden belirlenmiş bir hedefi yoktur. BULUNULAN YERDEN UZAKLAŞTIRMAK Bir kimseyi. alttakine başaşağı olarak birer defa yönetici ismi yazılır. Mars sembollerinin arasına (2) bütün insanları temsilen “Homo Kitan” yazılır. üsttekine normal. İki üçgenin içine (1). Şayet devamlı 299 . duruma göre varlığı istenmeyecek olan herhangi bir kimse içindir. BİR KİMSEYİ.Bitirilmiş bir ayırma talismanı yukardaki gibidir. Bu çalışma belirli bir kimse için değil. Talismandaki iki üçgenin arasındaki. hazırlanmış olması gerekir. bulunulan yerden telapatik olarak anında uzaklaştırabilmek için talisman ve çalışmanın önceden yapılıp.

Bu talismanın genel amaçlısının bitirilmiş örneği yandadır. tepeden başlanıp. Üç gün çalışılır. “Karien Dekalont”. talismanın çevresine dört tur yazılır. ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + (Homo Kitan X 2)) adedinde veya ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + Kişi adı) adedinde yapılır.olarak. Tisan zikridir. Adedi Zikir X2 + kişi ismidir. 300 . üçgenlerin çevresine (3). Zikir. Harfler ve isimler Tisan alfabesi ile yazılır. varlığı istenmeyen belli bir kimse varsa “Homo Kitan” yerine onun ismi yazılır. Zikir. KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK Katlar bölümünden önceki talismanlar bölümündeki uzaklaştırma talisman ve çalışması aynen kullanılır. Kullanılan zikir. Bu durumda talisman sadece bir kişi için çalışır. Normal veya siyah kağıda yazılır. Belli bir gün ve saati yoktur. zihinden yapılır. Talisman daima üstte taşınır ve bulunulan yerde istenmeyen bir kimse olduğu zaman zikir o kişi için. Zikri “Kanteris Argimen Ksento” dur. Kullanılan zikir ayrıca. saat aksi yönde iki tur yazılır.

Zikir “Tunkar Kişi” (Mesela: Tunkar Mehmet)’tir. 301 . Dört gün. Tunkar Ardien X 2 + istenenin ismi kadardır. İç eşkenar dörtgen kişi ismiyle. istenen kişinin ismi Mehmet ise karışım şu şekilde olur: TUNKAR ARDİEN MEHMET TNEEMİHDERMATREAMKHNEUMT Bütün bunlar Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. “Tunkar + İstenen kişi ismi” adedi kadar çalışılır. Dört gün çalışılır. Bir kimsenin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanılır. Zikir sözü Tunkar Ardien’dir. Orta daireye (1) sadece isteyenin ismi yazılır. KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMASI Bir kimseyi köleleştirmek için kullanılır. İstenirse zikirler de birleştirilir. Mesela. Seks amacıyla kullanılırsa herhangi bir birleştirme talismanı ile birlikte yapılabilir.HAKİMİYET KURMAK Genel maksatlıdır. Adedi. dış eşkenar dörtgen zikirle doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi istenen kimsenin ve “Tunkar Ardien” zikrinin harf harf karıştırılmasıyla meydana gelen cümle ile tamamen doldurulur.

Pentagramın bacaklarına (2). hipnozu yapacak olanın ismi yazılır. Adedi Zikir sözü X 2 + istenenin ismi kadardır.HİPNOZ VE TELKİN ÇALIŞMALARI Pentagramın ortasına (1). Zikir “Aitun Kuryan” dır. isteyenin. TELAPATİK OLARAK EMİR VERMEK 302 . Bunda üçgenin tepesinden başlanıp. saat aksi yönde gidilir. Üçgen (4) zikirle tamamen doldurulur. Dört gün ya da istenildiği kadar çalışılır. Üçgenin çevresine (5) ise zikir ve isteyenin ismi. harf harf karışık olarak üç tur yazılır. Kilit söz. Bacakların arasındaki boşluklara (3) telkinin ana fikri ve kişi ismi yazılır.

Zikir adedi. Altı gün veya istenildiği sürece çalışılır. zikir X 2 + Kişi 303 . Üçgenin içine (1) yönetici ismi yazılır. Olumlu zikir “Tarken Makilo”. Zikri “Zakiro Okiola” dır. Adedi Zikir X 2 + İsteyen + İstenen’dir. Üçgenin altındaki yarım daire ile çevrilmiş kısma (2) istenen kişinin ismi yazılır. Sağ el tarafındaki üçgenin içi (3) isteyenin ismiyle. sol el tarafındaki üçgenin içi (2) istenen kişinin ismiyle ve dairenin içi verilecek emir veya emirlerle tamamen doldurulur. RÜYAYA GİRMEK Bu talisman bir kimsenin rüyasına olumlu ya da olumsuz olarak girmek için kullanılır. Hangi zikir kullanılacaksa o.Eşkenar dörtgenin içi (1) zikirle. olumsuz zikir “Tarken Kikran” dır. En uçlarda kalan harfler birer çizgi ile birleştirilir. Bu boşluklar tamamen doldurulur. 4 gün çalışılır. Olumlu yada olumsuz kullanılır. harf harf üçgenin uçlarının doğrultusunda içten dışa doğru yazılır. Arada kalan boşluklara (3) Gösterilmek ya da anlatılmak istenen her ne ise o yazılır. Sadece zikir değişir. Konu cümlesi zikirle beraber yazılmalıdır.

Kislan Kryos” tur.adıdır.İsteyenin ismi . İŞTEN KOVDURTMAK Üst üçgene (1) yönetici ismi düz. tepeden başlanıp.İsteyen . SIKINTI VERMEK Çalışma süresi üç gündür. Zikri. alt üçgene (1) gene yönetici ismi ters olarak (Başaşağı) yazılır. “Gasteris . Özel bir gün ve rengi yoktur. İstendiği takdirde çalışmanın uzatılması veya dönem dönem tekrarlanması mümkündür.Ati .İstenen “ yazılır. 304 . Dört gün çalışılır. saat aksi yönde bir tur “Kikran Kabriel . Zikir sadece “Kikran Kabriel” dir. Zikir sözleri alt üçgene (1) sığabildiği kadar yazılır.e İstenenin ismi . Üçgenlerin arasına (2) istenen kimsenin ismi düz olarak yazılır ve Çevreye (3).

yolculuğuna veya iyileşmesine engel olunabileceği gibi. ayrılmasına. Evlilik zikri ile engelleme zikri birleştirilip çalışılır. kaza geçirmesine de engel olmak mümkündür ve aynı şeydir. Bu çalışma iyi veya kötü kullanılabilir. Daire (2) zikir + neye veya kime engel olunacağı ile doldurulur. Hastalanmasına. Mesela evliliğe engel olmak için daireye bir evlilik talismanı yapılır. Ek talisman yapılmasa bile zikir daima “Kimeron Aklies + istenmeyen iş” şeklinde yapılır. 305 . (Kimeron Aklies X 2) + (Likan Kinter X 2) + Kişi ismi adedinde ve şeklindedir.BİR İŞE VEYA ŞEYE ENGEL OLMAK Engel olma zikri “Kimeron Aklies” tir. Çalışma her iş için üç gündür. Mesela evlilik talismanı yapılmaz ve Kimeron Aklies’ten sonra evlilik zikri ve kişi ismi yazılarak daire doldurulursa (Ek olarak “Evlilik” kelimesi de yazılabilir) zikir. Birisinin işine. evliliğine. işten çıkartılmasına. İstenmeyen işin talismanını dairenin içine yapmak ve o işin zikri ile engel olma zikrini birleştirmek mümkündür. Üst üçgene (1) yönetici ismi yazılır.

Mümkün olmazsa işi isteyen kimse kendi üzerinde taşır. altı açık üçgen (5) kovulacak olan kişinin ismiyle tamamen doldurulur. Alttaki. Bir kişiyi. 306 . zikir X 2 + istenen kişi adı adedinde çalışılır. Bu talismanda yönetici ismi olarak kendi ismini yazmamak daha doğrudur. Üçgeni çevrelemez. Dört gün çalışılır. (4) Zikir + yönetici ismiyle doldurulur. iş yerinden. zikir X 2 + kişi adı kadardır. Bundan sonra kişinin çıkması gereken yerde saklanır. yani çalışmayı yapanın ismi yazılır. Çevresine. bir evden. Veya gene daire içine şifa talismanı yapılır. Üç gün. Alttaki üçgen (2) Kişi ismi ile doldurulur. Bu yazı sadece dairenin çevresindedir. onun çevresine de dört tur zikir yazılır. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Bu çalışma engel olma talismanıyla birleştirilebilir. KİŞİYİ YERİNDEN KOVMAK (TERHİL) Dairenin içine (1) yönetici. Engel olma talismanının dairesinin içine şifa zikirleri (Entares Partium). Dairenin çevresine dört tur hastalık ismi yazılır. tepeden başlayarak bir tur istenen hastalık ismi. Alt üçgenler (3). herhangibir mekandan def etmek için kullanılır. Eşkenar dörtgenin içi (2) sadece “Tarken Kazidel” zikriyle doldurulur. engel olma zikri ve kişi ismi yazılır (Doldurulur).HASTALIK. FELÇ VS Zikri “Kintares Kortila” dır. Daireye Kanteris gibi bir isim yazılabilir. Zikir adedi..

Alt üçgenler (2). İstenilen kişinin iş yerine bırakılır veya konuyu isteyen tarafından taşınır. Eşkenar dörtgenin içi (1) İstenen kişinin ismiyle doldurulur. Zikir X 2 + istenenin ismi kadardır. İki gün çalışılır. alt ve ust uçlara doğru yazılırlar.İŞ BOZMAK Zikri “Kueri Sintar” dır. işin şekli ya da ne olması istendiği ile doldurulur. 307 . saat aksi yönde giderek harf harf yazılır. Eşkenar dörtgenin içi zikirle doldurulur. İçteki küçük eşkenar dörtgenin ortasındaki daireye istenen kişinin ismi yazılır. (3). Çevresine zikir beş tur yazılır. KİŞİNİN SEKS GÜCÜNÜ YOK ETMEK Zikri “Mimkar Nurdak” tır. Zikir adedi. Zikirler yan uçlardan. Bundan sonra eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda birer tane ters pentagram yapılır. Bu pentagramların ortalarına Mars sembolü koyulur ve bacakların uçlarına KLİKE kelimesi alt uçtan başlanıp. Eşkenar döretgenin dört dış kenarına birer tane zikir yazılır.

Dört gün çalışılır sonra istenen kimsenin çevresine saklanır. Çevreye. dıştaki büyük eşkenar dörtgenin alt ve üst uçlarının daireye temas edeceği kadar büyüktür.Bu işlenden sonra bunların hepsi birden büyük bir eşkenar dörtgenin içine alınır. 308 . Bu mümkün olmazsa isteyen kimse tarafından taşınır. yazı daire şeklinde yazılır. en dışa daire halinde zikir mümkün olduğu kadar çok yazılır. Bu daire. Daire çizgi olarak çizilmez. Zikir adedi zikir X 2 + İstenenin ismi kadardır.

Krikon Kalteris İden X 3 + Kişi adı kadardır. koruma triakmlnonlarına göre üç. ayna görüntüsü olarak ve başaşağı yazılır. Zikir. yönetici ve isteyeni dönüş şokundan korumak maksadıyla dört tane küçük Triakmlnon çizilir. Eşkenar dörtgenin çevresine tepeden başlayıp. dört misli büyüktür. Mesela ölmesi istenen kimsenin ismi Mehmet ise eşkenar dörtgenin içi “Krikon Kalteris İden Mehmet” cümlesi ile doldurulur. Bunun yerine yönetici ismi yazılmıştır. Eşkenar dörtgenin içi zikir + kurban ismi ile doldurulur. Hepsinin dışına. Bunun da çevresine gene tepeden başlayıp. Bu isim sicil şeklinde yazılmalıdır.ÖLÜM ÇALIŞMASI Bu talisman kişiyi öldürmek için yapılır. iki pentagramın bacakları arasındaki boşluğa da aynen yazılır. 309 . “Krikon Kalteris İden” dir. tersinden. Zikir adedi. Altı gün çalışılır ve kişinin bulunduğu bir yere bırakmak mümkünse bırakılır. saat aksi yönde üç tur “Santorus Killer” yazılır (Bunun İngilizcedeki Killer kelimesi ile ilgisi yoktur). saat aksi yönde ilerleyerek beş tur zikir + kişi adı yazılır. Bu talismanlarda taşıyanın ismi üstte yazılı değildir. Pentagramların ortalarına isteyenin ya da yöneticinin ismi yazılır. Koruma için yapılan Triakmlnon yandaki gibidir. Eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda. Yazı. Esas talisman. Alttaki pentagrama yazılan isim. İki pentagramın da bütün bacaklarına “Santorus” kelimesi yazılır. Üçgenin ortasında Jüpiter sembolü yoktur.

310 .

KİŞİYİ ASTRAL BÖLGEDE GÖMMEK Bu çalışmanın bazı katlardaki ruh enerjisini gömme çalışmalarına destek olarak kullanılması mümkündür. ANTİTELERE HÜKMETMEK. Çalışmaya. Adedi. herhangi bir varlıkla ilişkiden en az üç gün önce başlanır. Ya Dafiül Kudüs X 2 + isim. Zikri “Zantikor Kirtas” tır. Eşkenar 311 . Antite çağırma esması “İdor Kuelas”.KORKU UYANDIRMAK Çevrede ya da belli bir kişi üzerinde korku hisleri uyandırmak ölüm çalışması ile aynıdır. tepeden başlanarak pentagram düzeninde yazılır. Tragna. Bu dairenin içindeki üçgene yönetici ismi yazılır. “Ya Kuddüsül Kavi” ve “Ya Dafiül Kuddüs” zikirleri ayrı ayrı yapılır. Bu talismanın bazı orantılara dikkat edilerek çizilmesi gerekmektedir. Eşkenar dörtgenin üst kısmındaki dairenin yarı çapı. Zikri “Krikto Kitan” dır. KOVMAK Bu çalışmanın üç ayrı zikri vardır. Zikir X 2 + Kişi ismi (Ya da bütün insanları temsilen Homo Kitan 2 X) kadardır. dairenin çevresine. Sadece zikir değişir ve çevredeki dört Triakmlnon gerekli değildir. Eşkenar dörtgenin yüksekliğinin altıda biridir. Bu da Ölüm çalışmasıyla aynıdır fakat korku çalışması gibi bunda da çevre koruyucuları gerekmez. ZORLAMAK. Hesaplanışları şu şekildedir: İdor Kuelas X 2 + İsteyenin ismi. Bu da istenildiği kadar çalışılabilir. Yönetici ismi ayrıca harf harf. Ya Kuddüsül Kavi X2 + isim. İstendiği takdirde dört gün de olabilir.

yani üçgen ve daire çemberi arasında kalan kısım ile aşağıdaki üçgenin içi. Dairenin içi. Üçgenin içindeki minik eşkenar dörtgende gene yönetici ismi yazılıdır.dörtgenin alt yarısındaki üçgenin taban uzunluğu. Bu talisman Siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Çizgiler. Talismanı oluşturan ana eşkenar dörtgenin üst yarısı. dairenin çapı kadardır ve iki üst ucu birer ters pentagramdır. 312 . pentagramların alt ve yan kolları ile birleşirler. yani dairenin çevresi “Ya Kuddüsül Kavi” ile doldurulur. yani minik eşkenarın çevresi “İdor Kuelas” zikriyle doldurulur. Üçgenin çevresi olan alt kısım “Ya Dafiül Kuddüs” ile doldurulur.

ANTİTE ÇAĞIRMA TALİSMANI
Eşkenar dörtgenin içindeki bütün boşluklar “Kanteris” ismi ile doldurulur. Çağırılması planlanan antitenin ismi pentagramın bacaklarına birer defa yazılır. Eğer belli bir antite ismi yoksa buralara genel anlamlı, bütün antiteleri temsilen “Antes” yazılır. Bu talisman çalışmalarda davet için kullanılır. Şayet davette kadın kullanılacak ve talisman ona taşıttırılacaksa dört köşedeki Neptün sembollerinin yanlarına birer tane de Venüs sembolü çizilir. Eğer antite bir kimseye musallat etmek için çağırılacaksa pentagramın bacaklarına Antite ismi (Antite ismi yoksa, Oppositer) + Kişi ismi yazılmalıdır. Cuma günü hazırlanır ve üç gün şarj edilir. Üçgenin içine yönetici ismi, pentagramın ortasına ise yönetici ismi veya isteyen kimsenin ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içine Kanteris veya antite ismi veya Antes kelimesi doldurulur. Bu tamamlandıktan sonra eşkenar dörtgenin en üst noktasından başlayarak çevresine, saat aksi yönde dört tur “İdor Kuelas” yazılmalıdır. Zikir adedi: İdor Kuelas X 2 + Çalışmaya katılan kişilerin isimleri + Antes (Veya antite ismi) kadardır. Zikir sadece İdor Kuelas’tır.

313

EKSORSİZM ÇALIŞMASI
Üst üçgene isteyenin ismi, pentagramın ortasına isteyenin isminin ayna görüntüsü, ters olarak yazılır. Pentagramın her bacağına bir defa “Antes”, veya antite ismi belli ise o yazılır. Üç gün çalışılır. Talisman obsedenin boynuna veya vücudunun herhangibir yerine takılır. Daha iyisi iki göğüs arasına çizilmesidir. Çalışma tarzı bilinen obsesyon tedavisi çalışmalarından biridir. Zikir “İdor Kirra”, zikir adedi: ((İdor Kirra X 2) + İsteyen + Antes veya antite ismi).

314

NAZARDAN KORUMA / KORUNMAK
Dairelerin içine (1) ateş elementinin lordu olan Utas’ın ismi yazılır. İki dairenin arasına (2) nazardan korunacak olan çocuk, kişi veya şeyin ismi yazılır. Nazardan korunma zikri olarak “Ya Rahmanirrahim + İsim” veya “Zyrkon (Zirkon Okunur) + İsim” kullanılır. Üç gün çalışılıp, korunacak olan kişiye veya şeye takılır. Mavi üzerine gümüş yaldız veya kurşun kalemle yazılması veya beyaza, maviyle yazılması iyi olur.

ŞANS AÇILMASI
Çalışmaya başlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüş yaldızla yazılır. İstenirse gümüş levha üzerine oyulması da mümkündür. Eşkenar dörtgein içi “Kudit Manes” zikriyle doldurulur. Dairenin içine bir defa, isteyenin ismi yazılır. Zikir adedi ((Kudit Manes X 2) + İstetenin ismi) kadardır. İki gün çalışılp, isteyene verilir. Bu talismanda orta dairenin aşağıdaki bibi hazırlanması daha iyi olabilir.

Üst üçgene yönetici ismi, alttaki bölüme isteyenin ismi yazılır. Zikir ve çalışma aynıdır.

315

SIKINTIDAN KURTULMAK / KURTARMAK
Zikir “Anties Liken e + İsteyenin ismi” dir. Zikir adedince üç gün çalışılır. Üçgenin içine isteyenin ismi, dairenin çevresine, kare şeklinde dört defa zikir yazılır. Yazım tepeden başlanıp, saat aksi yönde gidilir.

316

ALACAĞINI KURTARMAK
Eşkenar dörtgenim içi “Aires Pariniekeno Gasteris” cümlesiyle tamamen doldurulur. Bu çalışmanın zikri “Ditar Tikaren” dir. Zikir, Eşkenar dörtgenin çevresine dört tur yazılır. Yazıma tepeden başlanır ve saat aksi yönde ilerlenir. Hepsinin dışına, dört köşeye dört tane Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacakları arasında kalan beş boşluğa da birer Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacaklarına (1) borçlu ismi birer defa ve pentagramın ortasına (2) bir defa alacaklı ismi yazılır. Altı gün çalışılır ve talisman borçlunun olduğu yere saklanır. Mümkün değilse alacaklıya taşıttırılır ve istenildiği kadar çalışılır.

İMTİHANDA BAŞARI
Bu çalışmanın zikri “Kutuier Kipros” tur. Ortaya kişi ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içi “İmtihan” kelimesi ile doldurulur. Çevresine (ZZZ) zikir üç tur yazılır. Üç gün çalışılır veya imtihan öncesi bir gün çalışılıp, isteyene verilir.

317

BÜYÜDEN KORUNMAK / KORUMAK
Bu çalışma ve talismanın şekli Nazar talismanı ile aynıdir. Sadece zikir değişir. Zikir “Kuisteros Tantaris” tir.

BÜYÜ BOZMAK
Engel olma talismanı büyü ile birleştirilerek kullanılır. Büyü bozma zikri “Zikeyon Kuanteris” tir.

SAYGI UYANDIRMAK
Zikri “Harkium Kurrersa” dır. Üçgene isteyenin ismi, Eşkenar dörtgenin içine, tamamını dolduracana kadar “Korisentum İnalas” yazlır. Çevresine (1), tepeden başlayıp, saat aksi yönde giderek dört tur zikir yazılır. Zikir adedi: ((Zikir X 2) + Kişi adı)’dır. İstenildiği kadar çalışılır. Üstte taşınır.

ŞİFA
Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Alttaki üçgen (2) şifa verilecek kişinin ismiyle doldurulur. Çevreye, tepeden başlayıp, saat aksi yönde bir tur hastalığın ismi, onun çevresine de dört tur şifa zikri yazılır. “Entares Partium”. Dört gün, ((Zikir X 2) + Kişi) adedince çalışılıp, isteyene verilir.

318

İŞİ GÜÇLENDİRMEK
İç eşkenar dörtgenin içi (1), İsteyenin ismiyle doldurulur. Alttaki iki üçgenin içleri (2), (3) işin şekli yazılarak doldurulur. Çevresine tepeden başlayıp, saat aksi yönde beş tur zikir yazılır. Zikir “Epikore Rantum” dur. Adedi ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadardır. İki gün çalışılıp, üstte taşınır yada iş yerinde bırakılır. Kristos talismanları burada sona ermektedir. Daha alt katlarda alınan talismanlar ve ilerde karşılaşılacak olanlar bir operasyonun parçalarıdırlar. Kristos talismanlarının farkı onların başka bir operasyonun parçası olmayıp, başlıbaşına operasyon, Talismanik Maji olmalarıdır.

ALTINCI KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM (ASTROLOJİ VE TAROT)
Aynı salonda, sağdaki odalardan birinde Kuş kadınla karşılaşılır. Burada bütün ezoterik Astroloji bilgilerini almak mümkündür. Ayrıca Kuş kadın, Tarot ve diğer bütün kehanet metodları hakkında istenen bilgiyi verebilir. Bilgileri her ekol için mevcut olan kalın kitaplardan okuyarak verir. Bu gibi bilgilerin alınabilmesi için isteyen yolcuda, istediği konuyla ilgili ön hazırlıkların, alt yapının mevcut olması gereklidir.

319

Üspiramiti çok yüksek bir dağın tepesindeymiş hissi veriyor ve kendi ekseni etrafında. Bunlar hemen hemen geçiş tamamlana kadar değişik şiddetlerde devam etti. saat aksi yönde hafif hafif dönüyor.YEDİNCİ KAT YEDİNCİ KATA GİRİŞ Geçiş başlamadan önce. Daha sonraki aşamalarda da karşılaşılan yeni şeylerle ilgilenmekten dolayı bu gibi.28 28 Çalışma sırasındaki gerek duygusal ve gerekse fiziksel baskıdan dolayı bazı şeylerin sorulması ihmal edilmektedir. Aşağıda parlak mavi bulutlar görülüyor. Yukarsı parlak gri. Geçiş başladığı zaman önce bir yükselme hissi ve yolcuların fizik plandaki bedenlerinde. griye dönüşüyor. Buraya kadar olan çalışmalarda görünüm olarak Üspiramiti’nin duvarları ve tabanı çoğu zaman geçirgen değildi. Bunun da sebebi ve niçini anlaşılamamıştır. üzerinde fazla durulmadan geçiştirilen konular 320 . Bundan sonraki bütün çalışmalarda da böyle kaldı. Hiçbirşey olmayan yıldızsız uzay boşluğu ya da bir siyah mürekkep denizi gibi. yatay şeritler halinde koyu maviden basamak basamak açılıp. Piramit belirsiz bir yöne doğru yatay olarak kaymaktadır. Bu noktadan sonra Piramit’in tabanı ve duvarları şeffaflaştı ve çevre rahatlıkla görünür hale geldi. Renk tonları aşağıdan yukarıya doğru. Saki’nin kılıç benzeri bir şeyin üzerine bazı harfler yazarak birşeyler hazırladığı görüldü fakat bu nesne her ne ise çalışma sonuna kadar bir daha hiç görülmedi. yandaki şekli ve altındaki “AGMA ESKO” sözlerini bir kağıda yazmıştır. Piramit yükselmeye devam eder ve bir süre sonra çevre kararır. İçinde bulunulan fiziksel çalışma ortamına göre hafif hafif kuzey yönüne kayarmış gibi hisler algılanmaktadır. Bu noktada Saki. zaman zaman oldukça yükselen baş ağrıları ve miğde bulantıları duyuldu. Üspiramit'inde.

Sütunun tam ortasındaysa cam gibi parlayan bir bölge vardır. Bu notların banttan dinlenip. yazıya geçirilmesi ise ancak birkaç ay sonra yapılabildiği için olayın üzerinden çok zaman geçmiş oluyor. Biraz ilerde büyük bir sütunla karşılaşılır. Burası soğuk ve kuru bir ortamdır. Bunlar yolun yan sınırlarını belirtir gibi yanlarda. fakat bu sefer bir daire içinde görülür. Daha başka bir ifade ile uzun bir kanyonun içi. 321 . kare şeklinde taşlar var. Bu durumda da. Oldukça geniş olan yol hafifçe sağa kıvrılmakta. Her taşın üzerinde aşağıdaki sembol görülmektedir. unutulmaktadır. Yerde. İki tarafında sıra dağlar olan kanal gibi bir yol. nerede ve ne zaman karşılaşılaşıldığı bilgisi oluyor. İlerlenince. Tam olarak yarım bir disk gibi bir şey. Elde kalan tek şey görür görmez anında yapılan çizim ve banttaki anlatımdan çıkan. Parlak bölge içe çekermiş gibi vakum duygusu vermekteir. “Bu. oldukça aralıklı olarak dizilmişler fakat karşılıklı değiller. bir noktada dağların bittiği fakat yolun devam ettiği görülür. buranın kendi giriş işaretidir . toprağa gömülü olan büyük. Çapraz koyulmuşlar.Saki”.Bundan sonra çevre tekrar grileşir ve piramit durur. Sütunun tepesinde aynı yol işareti. Çok çok ilerde beyaz bir gökkuşağı görülmekte fakat bunun içi de dolu. Dağlık bir bölge. Önemli birşey olsaydı üzerinde durulurdu düşüncesi ile boş veriliyor.

Yukardan. çap olarak piramitlerden bir kaç defa daha geniş ve kör edici derecede beyaz olan bir ışık sütunu iner. Bu pencereler yoldan tarafa doğru bombelidir. Boş bir piramit. Buradan gitmek yolu biraz daha uzatır. Üspiramiti gene bir yolun üzerindedir. 322 . 25 metre yükseklikte. onu tamamen kaplar. Bu noktada ikinci piramit Üspiramitinin üzerinden ayrılır. Öbür piramitle birlikte tekrar sola dönülür ve bir süre sonra piramitler durur. Piramitin önünde bir duvar ve basamak vardır. İlerde. Yani insan oranlarına göre 200 metre boyunda olabilir. Parmaklıkların ardından iniltiler gelmektedir. Çevre boş gibidir ve lomboz şeklindeki pencereler değişip. Yani yaklaşık olarak 20 metre taban uzunluğuna.Saki”. Çok yavaş şekilde yükselinir ve kapıdan geçtikten sonra aşağıda kalan kapının tekrar kapandığı görülür. Sıkıntılı bir ortam. Gene öyle dev gibi. Sanki dev bir flöresant tüpünün içindeymiş gibi bir durum. . İki yanı mavi ve gri karışımı bir yer. Piramit döner (Sola döndüğü sanılıyor). gemi lombozlarına benzeyen şeyler vardır. Parmaklıklar biter. gök yüzünün kapı gibi açıldığı görülür. Yani. hapishane parmaklıklarına benzer bir hale girmişlerdir. İlerde gene havada duran ikinci bir piramitle karşılaşılır. Varlık. Sağa dönülür ve beyazlık kaybolur. kafasına cellat kukuletası gibi bir maske geçirmiş olan bir varlık görülür.“Gidilecek yer buranın bir üstüdür. Bu varlık Üspiramitinden yaklaşık on defa daha uzundur. parmaklıklardan uzananları geriye püskürtür ve yolculara yol gösterir. İki yanda duvar gibi bir şey ve üzerinde dev. Gri olan üst taraf açılır. İkinci piramit. Girilen mekan çok geniş bir yerdir ve yolcularda ikiye ayrılma duyguları uyandırmaktadır. Üspiramiti ile içiçe girip. İçerden dışarıya imdat istermiş gibi uzanan kollar ve garip suratlar farkedilir. En garip şey varlığın boyudur. Şimdi görüş şartları daha iyidir. piramitleri içine alır ve yukarıya çeker. Tabanı Üspiramiti ile aynı ebatta olmakla birlikte tepesi daha yüksek. Oto yarış pistine benzeyen ve kıvrılarak giden bir yol. Varlığın elinde de uzun bir kırbaç vardır.

) içinde dört Satürn sembolü olan bir eşkenar dörtgen çizimi vardır. Üspiramiti ile birlikte ilerlenir. Sanki bir terslik olmuş gibidir. Her kapının üzerinde bir işaret görülmektedir. “Bu bölgeye girmeden önce geçilecek bir yer vardır. Karanlık içinde duran yedi renkli gökkuşağı. Büyük ve iki kanatlı bir kapı. Kapının iç yüzünde (Belki de burası dış yüzüdür. şimdiye kadar verilenleri iyi kullanamayanlar. Üspiramiti ilerler ve gökkuşağının altından geçer. İçersi karanlıktır. havada gitmektedir. .Varlık". gerek Astral planda devamlı olarak ısınmaktadırlar.Varlık" Sol yanda görülen bir kapı açılır. Piramit ilerlemeye devam edip. Sağlı sollu sekiz kapı veya giriş vardır. Bir kapı daha açılır ve aydınlığa çıkılır. Adam döner. "Bu. Aşağıda yola benzer bir şey var. yukardan aşağıya doğru. Kapı arkadan kapanır. boyluboyunca. sağa sapar. Önce derin bir sessizlikle karşılaşılır sonra rüzgar sesi duyulur ve ilerde. Girip. Piramit. Bazı kişiler ya burada tutulup cezalandırılırlar veya duruma göre daha aşağıya gönderilirler. varlığın karşısında yere konar. çok uzakta bir gökkuşağı görülür. Gözleri vardır fakat içleri görünmez. Piramit bunun tam üzerinde. Ağzı haraket etmeden konuşur. Burası. piramitin kendisinden taraf olan yüzüne. Geçişi sırasında üzerine toz veya su gibi bir şey iner ve yapışır. Yüzü Saki’ye benzer olarak algılanmakla birlikte iskelet suratlı da olabilir. bundan sonra sürekli olarak burada kalacaktır. Deminki insanlar. Arkadan varlık elini uzatır ve bir işaretle.cüppe giymiş olan ve sırtı dönük bir adam görülür. Çevrede heryanın simsiyah olmasına rağmen cisimler ve cizgiler çok net olarak görülmektedir. yandaki işaretleri yazar. Bu şeyler olurken yolcuların boyunlarında fiziksel olarak takılı olan gümüş eşkenar dörgenler gerek fizik planda. Çevre kendiliğinden 323 . . Bir tür imtihan gibi. imtihan vereceksiniz. bu katın ve ilersinin sıfır katı gibi bir yerdir.

Piramit teknenin arkasında bir yere oturur. yola benzer bir yer ve tekne havada kaymaktadır. Üspiramitiyle birlikte tekneye girilir. Kanal. Kitabın üzerinde aşağıdaki şekil görülmektedir. Çevredeki herşey istisnasız olarak bakır renginde ve parlaktır. Burası kayalık bir arazidir. Teknenin tamamı gümüşten yapılmıştır fakat çevre renklerini yansıttığı için ilk bakışta parlak bakırdan olduğu da zannedilebilir. Yolcuları tekneye çağırır. Piramite oranla çok büyük bir tekne. Varlık sesini yolculara göre düzenleyerek konuşur. Bu varlık da diğerleri gibi dev boyutlardadır. Bir kanalda duran. Elinde Üspiramitinden daha büyük boyutlarda olan bir kitap tutmaktadır. Tekne. Aşağıda kürekçiler görülmektedir. İsmi “Xingor” (İksingor). Cüppeli ve saçsız bir varlık gelir. 324 . yirmi santim yüksekliğindeki bir biblo gibi kalmıştır. normal boyuttaki insana göre. Teknenin durduğu kanalda su yoktur. Piramit hala yolculara göre yirmi metre yüksekliğindedir fakat teknenin içinde. içinde su olmayan kanalda ilerler. Eski Mısır teknelerine benzeyen küçük bir kadırga görülür. Gözleri diğer varlıklarınki gibi petek şeklinde ya da sinek gözü gibidir.değişir ve gene aydınlık bir ortama çıkılır.

Bu işe hayatının sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır. etrafı aydınlatır. “Bu kitap. gücü ne dereceye kadar ve ne kadar sık kullandıklarını belli ederler. Xingor "Bunları getirdim" der ve yolculardaki madalyonları alıp. Kitap kapanır ve Xingor şunları söyler. Tekne onların yüzleri hizasına kadar yükselir.Xingor kitabı açar. gibi şeylerin gerekliliğini kabul etmezler. Sanki yabancı dildeki bir şiirin Türkçe’ye tercümesi gibi izlenimler uyandırmaktadır. Kitapta aşağıdaki sözler yazılıdır. Bir çok varlık olduğu hissedilir fakat ilk önce Xingor'dan başkası görülmez. Çevrede sekiz tane dev görülür. Hepsi birbirine benzemektedir. talisman vs. Piramitin merkezine tam ortadan türkuaz renkli bir ışın iner. Hangi şeyi 325 . Xingor elindeki kitabı açar. Kurtulmak istese bile ancak bunu kendi hayatıyla ödeyecektir. aynen kitapta yazıldığı gibi alınmış ve cümle yapısında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. diğerlerine gösterir. Burada madalyonlar bir tür kayıt cihazı gibi varlıklara. İsterseniz burada bitirin fakat devam ederseniz gireceğiniz herşey güç içindir ve devam kararı verdikten sonra artık vaz geçemezsiniz. Disk ortadan açılır ve tekne girer. Xingor yolculara madalyonlarını geri verir. Işık piramitin tepesine çarpınca çevreye dağılıp.” Yukardaki sözler buraya. okuyan hak kazanır. her kimdirki. Bu gibi bazı konuşmalardan sonra tekne tekrar alçalır ve durur. Bunlar oldukça yüksek seviyeli varlıklardır. İçersi karanlık. yolcuların. İyi veya kötü her şekilde kullanacaktır onu. Önünde büyük bir disk belirir. bundan sonra öğreneceğiniz herşey sadece gücü arttırmak için yapılacak şeylerdir. “Gördüğünüz gibi. Tekne hala ilerlemektedir. Yolcuların yaptıkları ve yapmakta oldukları majikal uygulamalarda kullandıkları zikir. Onların görüş açılarına göre bu gibi şeyler yetersizlik belirtisidir. Bir tür majikal künye gibidirler.

kişilerin 326 . çeşitli şekillerde alt katlarda dolaşılabilir fakat daha ileriye geçilemez. Ayrıca. vaz geçip. Üstten bir ışık hüzmesi inip. Sadece düşünmek yeterli olacaktır. bu çalışmaları bundan sonra asla bırakmayacaklarına ve eşkenardörtgen şekilli madalyonlarını terketmeyeceklerine dair söz verip. Yer. çalışmalara alt seviyelerde devam ederken. Varlığın sadece yüzü net olarak seçilebilmektedir. Bu kısım onuncu alana gider. Eğer bu yapılmazsa buraya kadar alınan bilgiler ve talismanik uygulamalar bundan sonra da kullanılabilir. Burası gri ve kayalık bir ortamdır. İçinden yüzü olmayan ve tamamen beyazlar içinde başka bir varlık çıkar ve sadece bakıp. Çevre tamamen amber rengine dönüşmüştür. yemin etmeleri gereklidir. gök heryan bakır rengi. Yedinci kat hakkında buraya kadar anlatılanlar ve bu denemeler tamamen yolcuların bilinç yapılarından kaynaklanan şeylerdir. İleriye doğru bakmaktadır. Bu noktada terketme kararı alındıktan sonra. piramite yaklaşır. Varlık dışardadır. Bu noktadan sonra devam edebilmek için Yolcuların. devamlı bağlantı halinde olacaksınız. Bundan sonra Üspiramitinin dışında normal insan boyutlarında bir varlık görülür.yaparsanız yapın. Bir merdivenle yükselinir ve piramit bir tepenin üzerine oturur. Bu. piramitle beraber tekneden inilir. gider. ilerleme kararı verilemez. Bu noktada çeşitli geçiş denemeleri yaşanmıştır. Parlak yeşil gözlüdür ve göz irisleri kedi gözü gibi elips şeklindedir. Yolcuya karar verebilme ya da tercihte bulunabilme hakkı bir defa verilir. Bulutlar bile bakır rengindedir. Varlık takip edilerek. Yedinci ve bir sürü şey başlayacaktır. Karar verin. Çok zor şeyler geliyor. Upuzun ve derin bir kanyon. Tekne durur. dişi görünümlü bir varlıktır ve yolcularla görüşmek için onların boyutlarına indirilmiştir. Sadece Yedinci katın ana hatlarının birbirini tutabileceği ve diğer teferruatın. Ancak bir süre sonra”.

Bir süre sonra karalıklar içinde bir yerde zemine oturur. Bu haraketlenmeler. Piramitin durduğu tepenin ilersinde. Tekne geriye döner fakat aynı yere gitmez. Meduza başlı bir yılan. Aslında buradaki varlıklarda boy farkı yoktur fakat size göre çok uzak boyuttalar. İlerledikçe bu fark azalacaktır. Kadın gülüyor. Kırk yaşlarında. Bu seviyeye spiritüal medyumlar asla çıkamazlar. Otuzbeş. Ancak majikal ekollerden gelenler çıkabilirler . kayıyor. Çevrede garip ışıltılar görülmektedir. Bunun kafası bir kadın kafasıdır fakat saçları yılanlardan oluşmaktadır. kişiye özel. değişik korkutma 327 . Önünde bulunan hava tabakasında bazı haraketler var. Burası çok önemli bir kapıdır.şuur yapıları ve müşterek bilinç alanlarına göre değişebilecek şeyler olduğu zannedilmektedir. Küçülünce sizin gibi. dalgalanıp. “Hazırlıklar yeterli olmadığı için denge kurulamadı. Sola döner. Bu hava akımı kadını kaldırır ve Üspiramitine yaklaştırır. elmacık kemikleri çıkık bir tip. Ayrıca sabit durmayıp. Fakat inceleme normaldir. oldukça uzaktaki başka bir tepenin üzerinde bağdaş kurarak oturmuş dev bir kadın imajı görülüyor. Bir çok. Bir süre beklenir. Piramit karanlığa gömülür ve hızla ilerlemeye başlar.”. ısı dalgaları hava akımları gibi. o yeşil gözlü varlık gibi olurlar. Yavaş ilerlemektedir. Burada yaşanan şeyler genel olmayıp. Güldüğü zaman yüzü değişti ve bir kurukafa halini aldı. İlerden bir yerden bir kadın kahkahası duyulur. İnce bir ses. İlerde bir şey açılır ve piramitin gene gümüş kadırganın arkasındaki yerinde olduğu görülür. Önünde bir ateş yanmakta ve kadın değişik bir hitabe söylemekte. Kafası süratle büyür ve aniden piramiti içine alır. Bir şekil var fakat yüzü simetrik değil. Önden dev bir yılan fırlar.Saki. Xingor oradadır. Gözler gene kedi gözü gibi ve parlak yeşil. kişiye göre değişebilen tecrübeler olmalarına rağmen geçiş vizyonları özet olarak verilmiştir.

oda. mavi gözlü. Aynı tünelden geçilir. Hep birlikte bir odada durulmaktadır. Tekne/Piramitin kanalın kenarında sakince Çok yavaş haraket eden tekneden çıkıp. teşevvüş. kitaplı. Gene de karşılıklı bir görüşme için 328 . Kata inmek gerekecektir. Sarışın. Artık Üspiramiti kullanılmayacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda bilincin projekte olacağı yer ve çalışma merkezi bu odadır. piramiti yutması vs. Ayrıca Saki de oradadır. bitkin. Odada yolcu sayısı kadar ayna vardır. Ne olduğu anlaşlamayan bir su istiyor. bunların. Ölüm. yolcular tekamül ettikçe görüntülerin de değişeceğini söylemiştir. Bunların büyük bir çoğunluğu yolcuların bilinçaltlarıyla ilgilidir. eski hayatları hatırlamak denilebilecek şeyler yaşandı. Bir su istiyor. Ve gene aynı imajlar görüldü. Kata aittirler ve oradaki normal yerleşim konumunda kalacaklardır. herşey Amber rengindedir. Bir tür. dinç. Bu noktada çalışmaya ara verildi. Çevre. Değişik bir şey.BİRİNCİ BÖLÜM (AMBER ŞATO) Giriş ve geçiş bölümlerinin son derece karışık vizyonlarından sonra yolcular birdenbire. Saki ile görüşmek istenirse 6. gene aynı tepeye çıkarttı. Bundan sonra oldukça acayip görüntüler alındı. Çocuk normal boyutlardadır. şekillerde görebilirler. Yolcular bu aynalarda. ince sesli bir çocukla karşılaşılır. Burada artık üzerlerinde Üspiramiti yoktur ve Xingor yolcuların boyundadır. Piramit ve Saki 6. genç. kılıçlı. Buradan da çıkılır. düşünce olarak daima yolcuların yanında bulunacaktır. değişik kılıklı. yolcuların ruhlarının görüntüleri olduğunu. vs. Bağdaş kurmuş kadın.imajından sonra durduğu görülür. kendilerini değişik formlarda. Bununla beraber Saki. ilerlenir. YEDİNCİ KAT . Daha sonra tekrar devam edildiği zaman aynı yeşil gözlü tip gelip. Xingor. bir şato’ya kayarlar. Oldukça yaşlı.

miğde bulantısı olmaktadır. Kata inmeleri şarttır. Burada gerek görüntü. Dağın dibinde bir kapı ve kapının üzerinde Eşkenar dörtgen içindeki dörtlü Satürn sembolü vardır. Gene aynı Eski Mısır kadırgasıyla karşılaşılır fakat bu sefer yolculara göre normal boyutlardadır. Bu seviyelerde. Buraya ulaşmakla 7. İKİNCİ BÖLÜM (ZAMAN YOLCULUĞU) Amber şatodaki odadan çıkıp. buradan ileriye Artimel’in götüreceğini söyler. Saç yok. Xingor’la birlikte sağa yürünür. Sadece belli bölümler içinde bilinçli ilerleme yapılıyor. Hafif tombul. Derisi yeşilimtıraktır. Yolcular kendilerini bir anda dışarda veya gidilecek yerde buluyorlar. Çevre ilkel bir görünümde bir çok yanardağ görülüyor. YEDİNCİ KAT . Katın birinci bölümüne girilmiş. Havada şimşekler ve bulutlar var. Ani geçişler bir tür şok meydana getiriyor ve toparlanmak için kısa bir zaman gerekiyor. merdiven inip yada tünellerden geçip dışarıya çıkmak veya içeriye girmek gibi şeyler olmuyor. İsmi Artimel. Artimel havada gitmektedir. Xingor. Gene kürekçiler vardır. Burada güç dalgaları çok yoğundur ve yolcularda baş dönmesi. Tabii şimşekler ve bulutlar da bakır renginin değişik tonları. 329 . daha aşağı katlardaki gibi yürüyüp. Fırtınalı bir ortam. Kafasının üzerinden beyin kıvrımları belli olmaktadır. Kadırga ilerler. Yolcular arkadaki kısma binerler. Gene her zamanki gibi yer gök bakır rengidir. Bir vadiye girilir. Bir rampadan aşağıya inilir.yolcuların 6. Artimel kalkar ve dışarıya çıkılır. Sütunlu bir yol. gerek ses dalgalanmalar halindedir. İlerde camdan yapılmış bir lahitin içinde yatan bir adam görülür. Uzun sivri sakallı. İlerde çok büyük bir yanardağ var. giriş bölümü bitirilmiş olur.

Yöntemleriniz bu çalışma gurubuna özeldir.Artimel’in elinde de aynı sembolden olduğu görülür. Kata girince daha da sıkıcı olabilir fakat sıkılmamanız tavsiye edilir. 8. “Bundan sonra göreceğiniz bölümlerden sıkılabilirsiniz. Burası dev bir koninin altıdır. ister etmeyin. sağda bir lav yığını vardır. Bazı karışık görüntülerden sonra bir şekil oluşur. Yolcular masanın yanına gidip. Kendisinin bilinen ya da 330 . “ Varlık buları söyledikten sonra ortada meteryalize olur. üç boyutlu. Beyaz bir cüppe içindedir. Bunlar. Sadece ilerde bazı ışık yansımalarının olduğu görülür. Herhangi bir isim de vermez. Yüzü gene belirli değildir. İyi kullanırsanız başarılı olursunuz. ilk görüşülen kişi olarak Xingor’u söyler ve bundan sonra onunla görüşüleceğini belirtir. Burada eski talismanları göremeyeceksiniz. Çevre aydınlanır. Artimel ile bazı şeyler görüşürler ve hep birlikte ilerlenir. Duvarda bir çok resim görülür. Dağın içi konik olarak boştur. belirsiz bir surattır. Size verilen alfabe sistemi sizin beyin sisteminize göre verilmiştir. Bunlar dünyadaki bütün dinlere ait kalıplaşmış sembolleri gösterirler. Kabe. Budha. Ortada daire şeklinde bir masa ve onun da ortasında büyük bir küre vardır. İlerlenir. İçersi karanlık ve soğuktur. Mesela Meryem ve bebek İsa. burun ve ağız farkedilmektedir. Küre ortası dar bir silindirin üzerine oturmuştur.” der. ellerini masaya dayarlar. İster devam edin. Zaman zaman çok eski çalışmalara dönebilirsiniz (Dönmek ve eskileri tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz anlamında). Varlık. Şekil. İki göz. Küre biraz büyür. Bu varlığın sesi oldukça kalındır. Atavistik kayıtlarınıza ve başkalarınınkilere girebilirsiniz. Küre ve içindeki surat biraz daha büyür. İki sembol üstüste çakışınca kapı açılır. Musa ve on emir tabletleri vs. Diğer varlıklar biraz uzakta durmaktadırlar. “Şimdiye kadar olanları rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Cüppeli ve kapşonlu bazı varlıklarla karşılaşılır. Gene ilerde. gibi şeyler. Sizin kontrolünüz altında olan çalışmaların dışında başka hiç kimse bir şey elde edemez.

görülen zaman ve mekana geçilir. Yukarda görülen aletlerden birinin. Kişi kendi jenerasyonu ile ilgili bölümlere geçebilir. Bina mantara benzeyen bir şeydir. Çok ileri bir bilgi işlem merkezi veya bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinin içi gibi. . Cin. Bir bölüme girerek. sütunun üzerinden havalanır ve yolcularla birlikte ilerler. Ortam bir anda değişir. Varlık ve yolcular bir çöldedirler ve kum fırtınası vardır. Bu bölümün rehberi olan varlığa göre kader yoktur.29 Satürn’e benzeyen halkalı bir gezegen görünür 29 Belki de bu siyahlık uçuş değil de geçiş sırasında. Bir süre simsiyah boşlukta uçtuktan sonra Uzayda. yolculukları da programlanmıştır fakat ne ölçüde ilerlenebileceği kişilere kalmıştır. Modern bilgisayarlar ve çok ileri sistemler görülür. eşkenardörtgen içinde dörtlü Satrürn sembolü vardır. Vahaya benzeyen bir yerden geçtikten sonra garip bir bina ile karşılaşılır. vs. Buradaki insanlar yolcuları göremedikleri gibi yolcular duvar vs. Bunun altında develerden inilir. Çok gerilerde bazı piramitlerin varlığı hissedilir.düşünülebilen türde varlıklardan olmadığını söyler. demon. Kapısının üzerinde gene aynı. 10 000 yıllık zaman dilimi içinde gidilebilirmiş. bilinçlerin alşık olmamasından kaynaklanan karanlıktı. İçinde bulunulan kubbe. Asansör gibi bir şeyle. 331 . sütundan yukarıya kubbeye çıkılır. gibi katı maddelerden de geçebilirler. bir zaman düzenleyicisi olduğu söylenir. de değildir. Bununla beraber girilen zaman içinde etkin olamazlar. O sıradaki şartlanmalardan dolayı uzayda gidiyor hissine kapılmış olabiliriz. Develere binilerek ilerlenir. Sadece gözlemci olarak kalabilirler.5000 ve + 5000 yıl arasında. Yolcuların. Zaten programlanmış olan bir sistem vardır. İçersi son derece değişik bir yer. Buradaki sistemle Dünya’nın istenilen yer ve zamanına girilebilirmiş.

sola. Her yer son derece beyaz. Beynin yapısı ile ilgili şeylerdir. tam göbek hizasındadır. haraket ettiği düşünülür. Dünyevi işlerle ilgileri yoktur.Gaz bulutları ve yoğun bir renk karmaşası vardır. sol el üsttedir. bir odaya götürür. Talisman iki avucun arasına alınır. Beyin güçlendiricisi. Burası hava alanı gibi bir yerdir. Cismin hızı ayarlanamazsa ayrıca fiziksel tehlike yaratabilir. Sağ el altta. Cisim havalanınca bir süre sonra.” Aşağıda buradan alınan talismanlardan biri olan “Güç toplayıcı” vardır. Burada kalın bir camın ardında. gene sütun şeklinde bir kubbe ayağına oturur. Bu çalışma yapılırken talisman beyinde bir ağrı yaratabilir. Zemine yakın bir yükseklikte ilerlenir ve kubbe. Talismanın çevresine iki defa. 332 . Rehberlik yapan aynı varlık. Beyin damarları zayıf kimseler için tehlikeli olabilir. bacakların üzerinde. On dakika kadar nefes düzenlenir. En az günde bir saat çalışma yapmak gerekir. modern ve metaliktir. Önce çok hafif cisimlerle denemeli. Çalışma için bağdaş kurararak oturulur. Aynı zaman monitörü burada da vardır. Hemen çalışmaz. Vücut diktir. Bu talisman bir Güç toplayıcıdır. küçük bir cismin havaya kalktığı. Gözler. Beyinin buna alışması lazımdır. Telekinezi çalışmaları içindir. Rehber. Buradaki varlıklar da yolculara talisman benzeri bazı şeyler verirler fakat burada verilenler farklı şeylerdir. sağa gibi emirler verilebilir. Tamamen beyazlar içinde olan bazı varlıklar vardır. Ellerin birbirinden ayrık tutulmaları da mümkündür. Bunlar aslında pek talisman sayılmazlar. ufuktaki bakır renkli dağlar görülmektedir. Cisme el dokundurarak bu pek kolay yapılabilir. Eller. Yani omurga zemine doksan derece diktir. Üzerinde çalışılan. Bu takdirde iki talisman hazırlanır ve avuç içlerinde birbirlerini görebilecek şekilde karşılıklı tutulurlar. Talisman bakır üzerine oyulur. Burası bu varlıkların merkezidir. İnsan işlerinde kullanılamazlar. İlk başlangıçta. Çok yorucudur. bir ay kadar gözler kapalı olarak denenmeli ve olmazsa yılmamalı. “Buradaki talismanlar insanlara göre talismanlar değildir. isteğe bağlı olarak açık ya da kapalı olabilir.

bu yazıların harflerinin. İstenildiği takdirde. 333 . saat aksi yönde yukarıya giderken. Çalışma sırasında herhangi bir zikir yapmaya gerek yoktur. diğeri tepeden başlayıp. tepeleri dairenin merkezine doğru olacak şekilde yazılmaları da mümkündür. Dengesiz kullanılırsa kişinin beynine zarar verebilir. yazıların yönlerinin değişmemesidir. Yazıların birisi dipten başlanıp.SKALMİN ANLIX KBİRTON SİXKTON yazılır. Bu kişinin estetik görüşüne kalmıştır. Tek zorluğu haraketleri ve zemini ayarlayabilmektir. Dikkat edilecek şey. saat yönünde aşağıya iner.

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA)
Yukarda anlatılan aynı salonda bir talisman daha alınmıştır. Bu da beyin gücüne yönelik olan, hiç bir şarj ve çalışma gerektirmeyen talismanlardandır. Doğrudan doğruya beyin enerjisi ile daha yazılırken kendi kendisini şarj eder. Bu talisman normal kağıt üzerine çizilir ve eski talismanların hepsi bunun arasına koyulur. Bu çizim onları daima şarjlı tutar. İki yarım daire ve üçgenler birbirlerinden, aralarına asıl talismanın girebileceği kadar ayrı çizilirler. Satürn sembollerinin altına kullanıcı ismi yazılır. Eğer kullanıcı küçük bir çocuksa, Arapça’daki gibi (İslami Havas’taki gibi) annesinin ismiyle beraber yazılır. Çizim sırasında önce daireler çizilir sonra üçgenin çizgileri çekilir. Araya yazılacak olan talisman altı açık üçgenlerden içeriye girmez. Sanki üçgenlerin altları kapalıymış gibi düşünülmelidir. Talisman araya yapılır. Hepsi tek seferde aynı kağıda yazılır. Bu çizim olumlu işler ve birleştirme çalışmaları içindir. Eğer bir ayırma talismanı yapılacaksa, Ayrılacak kişilerin isim talismanları iki yana yazılır ve daireler sırtsırta, yatık olarak yapılır. İki yarım dairenin arası açıksa ayrılma hafif olur ve gene birleşebilirler. Şayet araya bir pentagram koyulursa sert ayrılırlar. Ayırma üçgenlerinde Jüpiter yerine yönetici ismi yazılır. Talisman katlanır ve çalışma piramitinin altına koyulur. İstenen kişilere ait meteryal varsa o da talismanın arasına koyulur. Fakat isim de yeterlidir.

334

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA)
Bu çalışmanın başında, bu kitapta verilen Tragna zikirlerinin bir kısmı ve kitabın ilk bölümünde görülen, üzerine eşkenar dörtgen çizilen çalışma aynasının bilgileri alınmıştır. Bunlardan sonra bir hipnotik talisman verildi. Bu talisman aşağıdadır.

Heksagramın ortasına yönetici ismi, çevreye ise dört defa üzerinde çalışılacak olan kişinin ismi yazılır (Yukardaki çizimde, KİŞİ yazan yerlere). Bu uygulama kolay telkin almayan beyinleri, operatöre ayarlayabilmek içindir. Kişinin çıplak vücuduna, göbeğine ya da alnına çizilir. Başka hiçbirşeye gerek yoktur. Her türlü şey yapılabilir. Talisman bir bakıra oyulup saklanabilir ve aynı kişi ile yapılan bütün çalışmalarda alnına iliştirilir. İpnoza alınan kişi direk olarak bu bölgeye sokulur. Daha alt katlara, çeşitli çalışmalar için

335

buradan indirilir fakat kesinlikle üst katlara çıkartılmamalıdır. Alt katlara indirip, bir çok değişik şey yakalamak mümkündür. Talisman, alttan üstten birer şarj kubbesine alınır. İpnozdaki kişiye dağlık bir yer imajine ettirilir. Heryer bakır rengidir. Tepeden bakılınca eşkenardörtgen şeklinde olan bir dağ görülür. Tam ortasında bir kubbe vardır. Kubbe, cam veya ne şekilde istenirse ondandır. Kişi içine sokulur. Ortada bir yatak veya altar taşı vardır. Kişi buna yatırılır ve birisiyle görüşmesi istenir. Gerisini kişinin beyni algılar.

SEKİZİNCİ KAT
SEKİZİNCİ KATA GEÇİŞ
Yedinci katta, Amber şatodaki salondan bir boşluk içine geçilir ve çevre süratle serinler. Yolcular, fizik bedenlerinin bulunduğu ortama göre sağa doğru ilerlerler. Üstü kemerli bir yolda, daha doğrusu ters (U) harfi gibi bir tünelde ilerlenmektedir. “Buradan” diyen bir ses duyulmaktadır. Ayrıca opera ve kilise ilahileri arası, uğultulu bir müzik ve koro duyulmaktadır. Çavre yavaş yavaş aydınlanır. Koridor, zemin ve tavan tamamen büyük, kare şeklinde taşlardandır. Duvarlarda bazı resimlerin olduğu farkedilir. Bunlar çok karışık görüntüler. Sitil olarak Picasso’nun tablolarına benziyorlar. Yolcuların önünde yüzleri kağıt beyazı renkte üç tane varlık belirir (Dört tane de olabilirler). Birbirlerinden açıkta durmaktadırlar. Cüppeli ve kapşonludurlar. Ellerini kavuşturmuş olarak bakıyorlar. Ellerinde bir metre kadar uzunluğunda boru gibi bir şey var. Yüzleri ışıklı, iriyarı, uzun boylular. Mermer gibiler. Varlıklar geriye dönüp ilerlerler ve yolcular onları takip ederler. Zemin düz. Çevre daha da aydınlanır. Hafifçe sağa dönülür ve meydanlık bir yere çıkılır. Geniş ve tavanı çok çok yüksek bir yer. Ortada bir daire içinde, içiçe geçmiş iki tane heksagram var.

336

Onikigen şekli. Dairenin dışında eşkenardörtgenden oluşan bir şekil var.

da

iki

tane

çapraz

İlerde başka bir varlık görülür. Bu varlığın elinde, yerde görülen çift eşkenardörtgen şeklinin aynı vardır.

Bu şekli ilk önce “Görün” diyerek yolculara gösterir sonra havaya atar. Şekil havada dönerek yolcuların başlarının üzerinde durur ve gitgide büyür. Havadaki dönüşü ile de yolcuların üzerine bir ışık piramiti indirir. Bu ışık ya da enerji piramiti dalga dalga inerken varlığın gözlerinden de bir ışık çıkıp, yolcuların iki kaş arasındaki şakra bölgelerine çarpar. Piramit yere ulaşırken varlık yolcuların Solar Pleksüs bölgelerine de birer ışın yollar. Piramit yere ulaştığı anda silinir. Varlık bundan sonra, “Şimdi gelebilirsiniz” der. Buradaki enerji piramiti artık görünmemesine rağmen daima vardır ve sekizinci kat gezilirken dönem dönem belli olur. Salonun bir

337

trafında bir masa var. Masanın üzerinde, bir koninin ucuna, bir ucundan saplanmış olan bir eşkenardörtgen şekli vardır. Yürürken zeminden metalik sesler gelmektedir. Zemin gri olmakla birlikte zaman zaman bordo renginde de görülmektedir. Varlık yolcuları sola döndürür. Karşıda eski görünümlü, uzun siyah tahtalardan yapılmış, iki kanatlı, çok uzun ve halka şekline kocaman bir tokmağı olan bir kapı var. İki kanadın tam ortasında Merkezde birleşmiş olan dört tane Neptün sembolünden oluşan bir şekil var.

SEKİZİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM
Kapı içe doğru açılır ve upuzun bir yol görülür. İki yan ağaçlı fakat burada herşey siyah beyaz cizgi romanlardaki gibi renksiz ve gene çizgi roman gibi tramlı. Yol, küçük paket taşlarından yapılmış gibi çok düzgün ve net. Hafif bir rüzgar var ve ilahiye benzeyen koro gene duyulmaktadır. Hafif hafif kıvrılan yol, ufukta incelmektedir. Aynı varlıktan bir tane de önde belirir. Bunun yüzü daha belirgindir. kendilerini, “Neptün’ün Efendileri” olarak tanıtıyorlar (Bu asla ciddiye alınmadı). Burada, ilk girişte görülen dörtlü eşkenardörtgen şekli yolcuların çevresinde gene bir enerji piramiti oluşturur. Hafif bir enerji dalgalanması içinde başka bir varlık görülür. Yolcuların arkasında ve piramitin içinde ayna gibi bir şey belirir. Bu aynada Xingor ve Saki karışımı bir yüz vardır. “Çoğu şeye fazla güvenmeyin” diyor. Dörtlü eşkenar tepede devamlı dönüyor. Karşıdaki varlığın yüzü parlıyor. Bu varlık takip edilerek içeri girilir

338

va arkadan kapı kapanır. Önde o varlıkla gidilirken çevrede bir sürü cüce belirir. Onlar da birlikte yürümektedirler. Ellerinde, kendi boylarından büyük birer üç çatallı mızrak ve daha doğrusu ortası uzun birer Neptün sembolü var. Yürürken, yolun iki yanı aniden çöker. Aşağısı kıpkızıldır ve sıcak gelmektedir. Sol tarafta, aşağıya inen bir merdiven görülür. Aşağısı kırmızı bir ortam. Elinde gene üç çatallı mızraktan tutan garip bir şekil gelir. Bu varlığı ancak şekil sözü ile anlatmak mümkündür çünkü tam olarak biraz komik bir çizgi roman şeytanına benziyor. Gülüyor fakat yolcuları görmezmiş gibi davranıyor. Burada bir de kazan var. İki cüce bir insan formu getirip bir yere asarlar ve kazanın başına geçerler. Bir iksir hazırlarlar. Şeytan formu, insanı gıdıklarken cüceler iksiri ağzına dökerler. Adam canlanır ve acı çığlıklar içinde kurt adam gibi bir şey olur. Sonra ortadan kaybolur. Bundan sonra şeytan kılıklı varlık yolcularla konuşur.

DEMON OBSESYONU
Burada yapılan işlem kişinin ana varlığına bir tür demon enjekte etmektir. İçirilen iksirin formülü çok basittir. Buhurotu, Fesleğen çiçeği tohumu ya da kendisi, Tarçın kabuğu veya amber kabuğu havanda dövlüp, toz haline getirilir ve suyla, malzeme eriyip, tortusu kalıncaya kadar kaynatılır. Tortu haline gelince bir tutam tuz ve limon kabuğu eklenip, bir daha karıştırılır. Kalan toz az miktarda ve macun gibi bir şeydir. Kaymak gibi bir şeyle karıştırılıp kişiye yedirilir ayrıca suyu da şekerle karıştırılıp, içirilir. Bunan sonra kişi hemen hipnoza sokulup, istenilen bir antite çağırılıp, yerleştirilebilir. Kişi direk olarak bu kata çıkartılıp, filan antite ile görüşmek istiyoruz denildiği zaman, kişi uyanınca o antite obsesyon olarak kalır.

339

SEKİZİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM
Buradan çıkınca yolun iki yanı gene düzleşir, yanlaran ağaçlar yükselir. Biraz ilerlenince iki yan gene çöker ve bir iniş daha görülür. Bazı kadın sesleri duyulmaktadır. Aşağıda iki tane kadın vardır. Bunlar iriyarı, vampir dişli, sivri kulaklı ve bikinili tiplerdir. Gene cüceler taşıyarak bir kadın formu getirirler. Getirdikleri dişi insan formunu pentagram şeklindeki bir altara yatırırlar. Kurban çıplaktır. Altar pentagramı sanki heksagrammış gibi ortasında bir uzantı daha vardır.

Formu bunun üzerine kolları bacakları açık olarak yatırırlar. İki dişi varlıktan birisi gelir ve dişlerini kurbanın sol göğsüne geçirir. Kurbanın memesinden kan akmaya başlar. Bu, kan içmek amacıyla yapılan bir işlem değildir. Sadece kan akar. Bundan sonra kurbanı altarla birlikte kaldırırlar ve altarı ortasındaki çıkıntıdan yere dikerler. Kurbanın göğsünden aşağıya doğru kan akmaya devam etmektedir. Bir erkek formu belirir. Kadınlar ona zorla kurbanın kanını yalatırlar. Kurban adama sarılır ve çiftleşirler. Olay biter. Burada vahşi, sadist cinsel duygular uyarılır ve kurban her istenileni yapar hale getirilir. Kadınlar, insanı bu hale getirmenin kolay olduğunu çünkü bunların her insanın içinde zaten olan hisler olduğunu söylerler. Bu koridorda hep bu tür şeyler yapılır. Kadını bu hale sokmak için iksir de verilebilir fakat iksir güçlü narkotikler ihtiva eder. Ayrıca cüce bir kitap getirir ve işin telkinle oluşabilmesi için bir talisman gösterir. Bu talismanın herhangibir zikri yoktur. Kişiye sadece seks konusunda istenilen herşeyi yaptırttır. Neptün sembolünün çanağının iki gözüne (1), (2) istenen kimsenin ismi birer defa yazılır.

340

Alttaki iki bölüme (3). Sağ tarafta bir deniz belirir. bu tip şeylerin görülebileceği. Damganın şeklinde bir talisman hazırlanır. Varlık bir masaya oturur. Bunlar. Çok iriyarı. kırmızı vs. Eşkenardörtgen ve Neptün sembolü arasındaki bölüm (5) “Yönetici ismi İKSİS Kurbanın ismi QUİNOS KANİEL ZAREN CİNES” sözleri ile tamamen doldurulur. Cücelerden. şişman ve kafası maskeli bir adam gelir. Cüceler bu işlemi anlatırlar. Bir erkek formu getirirler ve bir mangaldan alınan. bu bölgede de bir üspiramiti kurulabileceği fakat bu kat dış etkilere açık olduğu için korunmaya alınması gerektiği öğrenilmiştir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Buradan çıkıldığı zaman yolun iki yanı gene normal bir görünüm kazanır fakat hala heryan siyah beyaz. Deniz kenarına inilince aniden oluşan bir girdap. Onu sadist. İkinci harfi ikinci bölgeye vs. kızdırılmış bir damgayı iki meme arasına basarlar. Elinde bir anahtar destesi var ve burası bir işkence odasıdır. Bu damga kişilerdeki homoseksüel eğilimleri yüzeye çıkartır. Bundan sonra. Hapishane benzeri ve karanlık bir yer. kara kalem çizimi gibidir. Çok sert zorlayıcı bir etkidir. burasının farklı bölümler halinde olduğu. yazılır. Aşağısı kuru bir ortamdır. Denizde bir kayığın olduğu görülür. Müzik sesi devam etmektedir. mazohist ya da istenilen bir hale sokar. yolcuları aşağıya çeker. Damga yandaki şekildedir. Kadın veya erkek farketmez. piramitin içindeki aynada görülen Saki/Xingor karışımı varlık tarafından da doğrulanmıştır. Kişinin isminin harflerinin adedi dörtten azsa. Çevrede metalik çarpma sesleri var. yeşil. Hava mavi ve aydınlık olur. olarak devamlı değişmektedir.Neptün’ün üzeri yönetici ismi ile örtülür. damgalanmış olan form gönderilir. bitince 341 . Kişinin isminin birinci harfi birinci bölgeye. Yolcular ilerlerken cüceler de gelmeye devam ederler. SEKİZİNCİ KAT . Sadece kadın için yapılır. Denizin rengi mavi. (4) istenilen şey ne ise o yazılır.

Çocuğu istenileni yapan köle haline getirir. kişi veya kişilerin ismi ve “Kimen Zime Binel Gagni” cümlesinin toplamının beş katı kadardır. Çalışmanın bundan sonrası kayıtlarda yoktur. Zikir. Bu yazı ayrıca dairenin çevresine kişi veya kişilerin isimleri + yazı şeklinde beş tur yazılır. Yoksa zikir “Amen kigna kule kiner kanti kimren” dir. zikir + Kurban + isteyen toplamı kadardır. kişinin homoseksüel hislerini abartarak ortaya çıkartır. Siyah üzerine yaldızla yazılıp. daire halinde kullanıcının ismi yazılır. Önceden bu işlerde kullanılan bir talisman varsa çalışmalar onun zikriyle devam ettirilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Buradan alınan talisman ondört ve altındaki yaşlarda çocuklar için yapılır. Aynı cinsten iki kişinin birbiriyle ilişki kurması isteniyorsa her ikisinin de isimleri aynı yöntemle harf harf yazılır. Adedi. Yapılıp. 342 . Buradan sonra bir bölgeye daha girildi ve oradan çocuklarla seks yapma konusunda bir talisman alındı. Yazı merkezden başlar ve gittikçe genişleyen çemberler halinde daireyi doldurur. Üç gün çalışılır. Talismanın çevresine bir tur. Bu talisman kadın ya da erkek. çalışıldıktan bir hafta sonra aktive olur. beş gün çalışılır. Üst yaş sınırı yirmidir.öndeki ilk bölgeye gene ilk harf yazılır ve böylece dairenin tamamı dolana kadar devam edilir. SEKİZİNCİ KAT .

Yolun iki yanı genişliyor ve ortada bir meydan açılıyor. 343 . Gene ağaçlar var (Çalıma notları olmadığı için kesin bilinmiyor fakat bu meydana ulaşmak için bir kapıdan geçilip. Şekilde (Y) harfleriyle belirtilen daire biçiminde de kullanıcı ismi yazılır. Sekizinci katta bundan başka çalışma yapılmamıştır. Daha doğrusu bazı tek uygulamalar yapılmış fakat grup çalışması olmamıştır. Neptün sembollerinin çanaklarına (1) çocuğun ismi yazılır. Yeni inşaa edilen piramite girilir ve çalışma bitirilir. yol terkedilmiş de olabilir). Boyutları ve içi aynen eski üspiramiti gibidir. Bu meydanda kristalden. SEKİZİNCİ KATIN SONU Bu talismanın alınışından sonra yolda ilerlenip. parlak bir piramit inşaa edilir. Meydandan sonra yol gene devam ediyor. meydanlık bir yere gelindi.Talisman. Eski piramit Saki ile birlikte altıncı katta kalmıştır ve istenildiği anda ziyaret edilmesi mümkündür. alt uçlarından birleşen dört Neptün sembolünden oluşur.

Bunlar kağıt beyazı ve yüzleri yok. Daha sonra yapılan toplantıda. Üçgen tabanlı ve üç yüzlü. üç başlı bir köpeğin zincirini tutan. demir maskeli bir adam. Bu bölge sadece düşünce varlıklarına ait bir yer ve aynı anda birden fazla varlıkla muhatab olunuyor. Mesela tehditler yağdıran ve dev gibi bir kazanı karıştıran bir witch. Saki ile görüşüldü. Buradan bir geçiş bölümüne çıkıldı ve bir çok imaj veya halüsinasyonla karşılaşıldı (Bunlar Vizyon değil. Dönerek gelir ve yolcuların bedenlerinin içinden geçerek gider. Bu dönemde yolcular. Küçük boyutlu bir şey ve çevresinde bıçaklar var. Yolcular ilk başta bir süre birbirlerinden ayrı olarak yürütülürler.YOLCULUKTAKİ ARA Yukardaki son çalışmadan sonra yolculuğa dört ay kadar mecburi ara verildi. Halüsinasyon). 344 . törensel bir şekilde. Bunun sebebi yolculuktaki duraklamadır. Bu ilerleyişte birbirlerini çok uzaktan görmekte. Dokuzuncu kata ayrı ayrı geçilmiş olduğu halde. hemen hemen aynı zamanlarda farkında olmadan 9. Kat kaymalarında görülen varlıkların aynı tipler oldukları farkedildi. Yapılan ilk çalışmada da. bu 9. Bu tek çalışmalarda herkes kendi başına. Kata değişik kaymalar yaşadı. sanki ilk defa geçilirmiş gibi birlikte geçildi. Burada ışık veya karanlık yoktur. Bir süre sonra yolcular tekrar bir araya gelirler ve kareli mermer zemini olan mahkeme salonu gibi bir yere çıkılır. DOKUZUNCU KATA GEÇİŞ İlk çalışmada önce Altıncı Kata gidip. Saldıracak gibi duruyordu fakat sonra hepsi taş oldu. Altıncı kattan bazı bilgiler alındı ve Dokuzuncu kata geçildi. imkanlar ölçüsünde tek denemeler yaptılar. Bir kapının önünde duran. Burada yirmi kadar varlık var. ışıklı bir piramit. bazı durumlarda da hiç görememektedirler.

Bu dönem içinde. Varlıklar “Hoşgeldiniz” derler ve bazı bilgiler verirler. Çalışmanın akışı yolcular tarafından etkilenip. Bilgi verilmeye çalışıldı fakat devamı getirilemedi. bu kitabın 6. bilinen majikal uygulama çalışmaları geliştirilir. YOLCULUKTAKİ İKİNCİ ARA Yukardaki çalışmalardan sonra. bu sefer dört ay kadar süren bir duraklama dönemi daha yaşandı. kafa olarak hazır olmamasından kaynaklanan şeylerdir. Çalışmaların normal insanlara göre “Karanlık taraf” olan şekle kaymasıdır. Katta bazı zamanlar ilk katlara dönüldü. Çoğu zaman bilgi yerine eski uygulamalara benzer şeyler alındı. basit büyücülük denilebilecek talisman vs.31 30 Bu yazıldı sözü ile tabii. uygulamaladan öte gidemiyordu. Çalışmalara benim tarafımdan yapılan saptırmalarsa. yönlendirilmiştir. 31 Aradan sonraki ilk çalışmada 10. Bu tutarsızlıklar Ozan’ın bilgi türü şeyler almaya. ilk alındıkları sırada yapılan taslak şekillerden. Yolcuların programlarının sonuna yaklaştıkları ve bundan sonraki ilerlemenin çok aralıklı olacağı. Önceleri karışık ve tarafsız bilgiler gelirken benim bilinçaltımla yönlenerek bir süre sonra sadece negatif yan denilebilecek bir bilgi akışı içine girildi. Aynı şekilde buraya alınmaları da gerekli değildir.Bunlardan sonra gene ilk salonda olunduğu görüldü. zamanı geldikçe kendiliğinden toplanılacağı söyenir. Sezgiler artar. Kata geçildi. Kısaca Ozan’ın o zamanki beyin yapısı bilgi değil. 10. 345 . bantların dinlenmesi ve ilk defa yazıya dökülmesi. talisman çizimlerinin.30 Bir çok tek çalışma yapıldı ve farklı şeylerle karşılaşılıp. Kat. yeni şeyler görüldü fakat bunlar grup çalışmaları dışındaki özel tecrübeler oldukları için Kblan kitabının el yazmasına geçirilmediler. Bununla beraber bu tip sapmaların bir eksiklik olduğunu ne biz düşünüyoruz ne de Saki. düzgün çizimlere geçirilmesi yani Kblan kitabının ilk el yazması orijinalinin hazırlanması kastedilmektedir. Zaman zaman bazı tutarsızlıklar oldu. Kristos talismanlarından itibaren olan son bölümleri yazıldı. vs. Burada şimdilik herşey yapılabilir.

Şekil havada dönerek yolcuların üzerlerine gelir ve büyür. Bir süre ilerledikten sonra çok çok büyük bir piramitin içine çıkılır. Yolcular onun üzerinde ilerlerler. genel amaçları sorulur. durur. Çapraz eşkenar dörtgen yerde aynen durmaktadır. Yolculara ne yapmak istedikleri. Ellerini birbirinden ayrık olarak tutan biri var. Zemine inip. çok kopuk ilerlediği ve çok karışık olduğu için buradaki anlatım tam olarak alınış sırasına göre olmayabilir. avuçlar birbirine bakar şekilde ellerinin arasında boşlukta dönen bir eşkenar dörtgen var. aslında beşinci bölüm olabilir. Bundan sonra 10. yolcuların karşısında hilal şeklinde dizilmiş olarak oturmaktadırlar. 346 . Eşkenar dörtgen havada dönerken dörtlü eşkenar dörtgen şeklini alıyor. Yani mesela üçüncü bölüm. Onuncu katın ilk çalışması gene aynı dev piramitin içinde başladı. Katta ve kendileriyle çalışılacağını söylerler ve çalışma burada bitirilir. Burada birçok varlık.BİRİNCİ BÖLÜM Bu noktadan itibaren olan çalışmalar çok uzun bir döneme yayıldığı. ONUNCU KAT ONUNCU KAT .İKİNCİ ÇALIŞMA (10. Hepsi sırayla bir şeyler söyler.DOKUZUNCU KAT . Üçgen şeklinde olan bir tunele girilir. KATA GEÇİŞ) Çalışma başında bir grup varlık görüldü. Eller göğüs yüksekliğinde.

Buradaki varlıkların hepsinin boynunda aynı büyüklükte eşkenar dörtgenlerin. Suntar kalkar.Karşıda tahta benzeyen. Suntar’ın elindeki havada yatay olarak ve çok hızlı dönmektedir. Bu şekil yaklaşık olarak onbeş santim boyundadır ve boşlukta yatay olarak durmaktadır. Çevresinde hilal şeklinde dizilmiş olan ve gene oturan bir kalabalık var fakat onlar sadece siluet halinde görünüyorlar. İpnotik eşkenar dörtgen aşağıdadır. Yaklaşır ve aynanın üzerine çizerek. Suntar bunun silah olarak da kullanılabileceğini. Sadece minderi kırmızı. Bu madalyonlar hakkındaki tamamlayıcı bilgiler ilk defa burada alınmıştır 347 . aynı etkinin kullanılan Pentigmlnon veya Triakmlnonlarla da yapılabileceğini söyler. bu kitabın ilk kısımlarında. Yolcuların arkalarında bir aydınlanma olur ve bir ayna belirir. heryanı altın işlemeli olan ve yüksek. Hipnotik etki yapmak için de özel bir eşkenar dörtgen çizimi gösterir fakat bunun pek önemi olmadığını. felç ya da hipnotik etki yayabileceğini söyler. Oturan varlık Saki’ye benzeyen bir tip. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimli bölümlerde verilen bilgilerdir. Kalkınca onun çok uzun boylu bir varlık olduğu görülür. Bundan sonra obsesyon tedavisi hakkında bazı açıklamalar yapar ve yeni yöntemler anlatır.32 Bundan sonra Suntar’ın elleri arasında bir eşkenar dörtgen şekli belirir. Koltuktaki varlığın ismi “Suntar”. 32 Bu bilgiler. solar pleksüs yüksekliğinde asılı oldukları farkedilir. düz. kullanılan Pentigmlnon ve Triakmlnon şekilleri hakkında bilgi verir. kare şeklinde arkalıklı bir koltuk var.

şarj ettikçe parlarlar fakat parlamamaları da mümkündür. İki yüzü de aynıdır. Gümüş üzerine oyulmalıdır. Bu talisman ve kullanılan diğer Pentigmlnon ve Triakmlnonlar kullanılıp. içiçe çizilmiş beş eşmerkezli dairenin içinde bir ters pentagram çizilidir. Ortada. Bu talisman sadece hipnoz ve telkin çalışmalarında kullanılır. Bu takdirde uygun bir parlatıcıyla parlatılmalıdırlar.Eşkenar dörtgenin iki ucunda ve merkezinde birer heksagram vardır. Ortasında ve tepesinde birer tane minik delik açılır. Buralardan asılması ve yatay veya dikey olarak kullanılması mümkündür. İpnoz çalışmaları için parlak durumda olmaları gereklidir. ASTAR MAG NATNOGN 348 .

Bunun adı Astar Mag Natnogn’dur. düşünce 349 .İpnotik talismanın verilmesinden sonra Suntar yerdeki dörtlü eşkenardörtgen hakkında bilgi verir. Astar Mag Natnogn da gümüş üzerine oyularak hazırlanır. Bunun özel tutuş ve kullanılış şekilleri vardır. dört yön doğrultusundadır. İsteğe göre iki yüzünden birisini. Astar Mag Natnogn esas olarak eski majisyenlerin majikal asaları gibi bir şeydir. Buradaki çizimlerde üstte görülen uç. bir yüzü. Her iki yüz de kendisine göre öndür. Tabii bu çizim kalıcı olacak şekilde. Bu isim. ikinci yüz heksagramlıdır. Dört uç. "Tanrı’nın gücünü dörtbir yana yayan" demektir. Astar Mag Natnogn’un her iki yüzü yukardadır. İki yüzü farklıdır fakat yüzlerinden biri ön. Klasik ortaçağ majisindeki asanın Tragna ekolündeki şeklidir. gümüş yaldızla yapılmalıdır. diğeri arka değildir. pentagramlı. çalışma odasının tabanına çok büyük boyutta çizilmesi mümkündür. Astar Mag Natnogn ile çalışmalar yapılabilir Ortasına delinen minik bir delikten yatay olarak asılır ve eller iki yanda tutularak. üsttür ve yere çizilirken kuzey doğrultusundadır.

boşlukta döndürülebilirse bir ışık demeti çıkartır. Astar Mag Natnogn. İpnoz çalışmalarında zihin gücü ile döndürülerek kişi etkiye alınır. Bunun yöntemi şu şekildedir: 350 . Talismanın dışta kalan. asılı olmadan. Şayet Pentigmlnon kullanılıyorsa baş parmak pentagramın merkezinde.gücüyle döndürülmeye çalışılır. TRİAKMLNON VE ASTAR MAG NATNOGN'UN TUTULMALARI VE ÇALIŞMALARIN TAKDİSİNDE KULLANILIŞLARI Eşkenardörtgen baş ve işaret parmakları arasında sustalı çakı tutuş sitili ile tutulur. eşkenardörtgenin üstü avuca. kullanılan talismana göre. Baş parmak tam üçgenin merkezindedir. Bu enerjiyle herşeyin yapılması mümkündür. Bu işlem Triak/Pentgmlnon bir yere asılarak onunla da yapılabilir. üçgen veya pentagram çizilir. hem hipnoza alınanın zihin gücü ile olabilir. yan ucu ile yapılacak işin üzerine. PENTİGMLNON. Eğer Triakmlnon kullanılıyorsa üçgenin tabanı dışa. eşkenardörtgenin üstü sayılan kısım avuca bakar şekilde tutulur. Bu tutuş durumunda talisman parmaklar arasında 90 derece saat yönünde döndürülür. Bu. Triak/Pentigmlnon ortadan ve iki uçtan delinir. alt ucu dışa bakar şekildedir. hem yolcunun.

“KULLİSUS” denilir. Sol dirseğin içi. Sağ omuz.ÜÇGEN ÇİZİMİ Kişinin alnına dokunulurken. “HRİKSLAS” denilir. “OTİKSLAS” denilir. Seks organı üstü. Son olarak da Solar peksüsüne dokunup. “OTLİNON” denilir. Avuçta tutulan eşkenardörtgen geriye çekilirken parmaklar arasında çevrilerek başlangıç konumuna alınır. Sağ omuza dokunup. kollar yanlara 45 derece açık durumdadır. “KRİNON” denilir. avuç içleri kişinin kendi cephesine bakacak şekilde. Sol omuz. Sağ avucunun içine dokunup. Bu işlem kadın içindir. Cinsel organ üzerindeki kemiğe dokunup. “SRİNKON” denilir. Eller. vücut düz. 351 . Bu işlem. “TRİKON” denilir. Tekrar sol omuza çıkıp durulur. Yatar veya oturur. Sağ dirseğin içi. kişi hipnoza sokulmuşsa dokunarak yapılır. Bu takdis şayet bir talisman ya da herhangibir meteryal üzerine yapılıyorsa. başparmak tarafları vücudun yanlarına bakacak şekilde döndürülmüştür. Kişinin hipnotik durumda sırtüstü ve çırılçıplak yatar durumda olması gereklidir. PENTAGRAM ÇİZİMİ Önce kişinin sol omuzuna dokunulup. Eğer bu işlem Astar Mag Natnogn ile yapılıyorsa tutuşta aşağıdaki şekil avuca doğrudur. Sol avucunun içine dokunulur ve “GHAOL” denilir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Solar pleksüs. “ARKTRYAN” denilir. “KİMTRYAN” denilir. Şayet hipnotik durum yoksa giyinik ve oturur durumda olması da caizdir. dokunurken. Bundan sonra ortaya inip. Şayet erkek üzerinde çalışılıyorsa noktalara dokunuş sırası şöyledir: Sağ omuz. Eşkenardörtgen çevrilir ve çekilir. Dokunuş sırası kadın veya erkek için kullanılacak olmasına bağlıdır. onun üzerine de aynı yöntemle üçgen veya pentagram yapılır.

SINK Bu İşlemden sonra astar mag natnogn göğsüne birakilir ve çalişmanin normal seyri olarak ne planlanmışsa ona devam edİlİr. PENTİKLNON. ATRIX. AĞIR OBSESYONEL DURUMLAR Ağır obseesyon durumlarında veya ağır çalışmalarda kişi sırtüstü ve çıplak olarak yatırılır. İNTRAJE. istenilen bölümüne indirilir. Kişi istenilen katın. Aslında bu takdisin doğrudan Astar Mag Natnogn kullanılarak yapılması gereklidir. Şayet kişi üzerinde uzun süre çalışma yapılacaksa göğsünün ortasına da bir tane Astar Mag Natnogn yerleştirilmelidir. SUNTAR. KSANTİR.En baştan itibaren hipnoz şarttır. erkeğe tavuk kanı içirilir. QUANTOR. Hipnoz altında iken kadına sperm. KOLİEN. Bu yapılırken her dokunuşta sırasıyla aşağıdaki kelimelerden biri söylenir. Kişi istenilen seviyeye inince göğsüne üç tane yani üstüste üç defa pentagram çizilir. HLENKNİN. Çalışma başında önce üzerine yukarda anlatıldığı gibi pentagram. Eşkenardörtgen şekilleri o olmadığı zaman kullanılır. KİCVİREK. kendi sözleri söylenerek çizilir. TEUTEUN. Işıklı bir ortamda karşısında pentigmlnon’u ya da bu iş için verilen özel ipnotik talismanı sallamak derin hipnoz sağlar.Dışa bakan uçta ise şu şekil vardır: Başparmak tam Astar Mag Natnogn’un merkezine basmış durumdadır. TUTUNG. KOHEM. 352 . KULLİSUS. PRALİN.

KİŞİLERİ DEVAMLI ETKİ ALTINDA TUTMAK Erkek ya da kadın. eşkenardötgenin içi. Göl kıyısında bir piramit var. etkisi istenen varlığın. şehvet. ONUNCU KAT . bağımlı kılmak. Gümüş madalyonlar tercih edilir. Piramit garip bir yapıdadır. Pentagramın çevresi. bilgi olarak aşağıdadır. herhangi bir işleri için yapılıp. Bulunulan seviye 10. bilinen tanrı formlarının veya antite isimlerinin birisi ile doldurulur. cevaplardan özetlenen tekst. kişileri devamlı etki altında tutmak için onlara. Tabii bu talismanın eşkenar şekilli olması gereklidir. Burasının fizik planda tekabül ettiği yer. Ayrıca yolcuların beyinlerinin bazı bölümlerini açabilmek için bir tören anlatılmıştır. obsesyon. 25 Basamak kadar çıktıktan sonra düz devam etmektedir. verilen talismanların arkasına Pentagram. Sekiz formdan birisinin ismi veya Esmaül Hüsna'dan bir ya da birkaç isim de olabilir.BİRİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA) Bu çalışmanın başında uzun bir soru cevap konuşması geçti. Katın birinci seviyesidir. sağlanabilir. harfleri ve çift dairesi ile birlikte yazılır. Bunlar anlatılırken vizyon olarak üç dağın arasında kalan bir göl görülüyor. Alt kısmı basamaklıdır. vs. bir dağda bulunan kayıp bir şehirdir. Bu şekilde. 353 .

Yapılan bazı işlemlerle kaçırılan çocukların vücut metabolizmaları değiştirilirmiş. Çocuklar piramite çıkartılıp. Katta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları alınır. KATTA VERİLEN. Onlara “Hanna Krişna” gurubu denilirmiş. BEYİNDEKİ BAZI BÖLGELERİ AÇMA VE 11. Hepsinin bütün kılları kesilir ve özel bir su. Altarda bulunan piramitin zemini 354 . Hepsini gereği kadar. Kalabalık bir yer değil. Kullanmak için bu katın bitirilmesi lazımdır ve güçlü eğitim gereklidir. Daha doğrusu burası bir dağın veya sıradağların üçlü zirvesini arasındaki bir krater gölü de olabilir. KATA GEÇİŞ TÖRENİ Buhur olarak amber kullanılır. merkezine yükseltilir ve 45 gün bekletilirlermiş. Bir tür enerji piramiti oluşturacak olan altar hazırlanır. Bir rahipler kabilesi. 10. Onlara “Beyazlı Rahipler” deniliyor. Buhur çok az yakılmalı ve bulunulan ortamda duman olmamalı. Başlangıçtan beri görülen eğitimler yolcuların bazı şeyler edinmeleri içindi. iyi veya kötü kullanmak gelişmeye yardımcıdır. Özel olarak seçilir ve halkın arasından kaçırılırlarmış. Bu katta eşkenardörtgenle yapılacak şeyler ve güçler öğrenilecek. Az miktarda viski ya da beyin damarlarını rahatlatıcı bir içki alınmalıdır. Çevrede onlardan çok korkarlarmış. Hayat süreleri çok uzun. ekmek rejimi uygulanırmış. 7. Yapılan talismanlarla belli bir kimse değil de genel insanlar etkilenecekse kurban ismi yerine “Homo Kitan” yazılır. 45 gün sonra vücuda verilen bazı ilaçlar yaşlanma süresini son derece yavaşlatırmış. Sadece kadın cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Şiran” sadece erkek cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Qervuk” yazılır (Hiikan Keruk okunur). Ömrü uzatabilme güçleri varmış.Oldukça yüksekte olan bir dağ. Bu dağın içinde hala süren bazı şeyler ve hala yaşayan bazı rahipler varmış.

Altarın çevresine. Karadamı’na (Yeti). Bunlar değişik talismanlar da olabilir. Gözler kapalıdır. “Eakin Yiton Tega” sözlerini söyler. sonra aşağıdaki hitabe sekiz defa söylenir. Enerji çok yüksektir. ONUNCU KAT . Dört duvarı ayna olan bir odaya gelinir. Bir yükselme hissi de olabilir. Bazı varlıklarla karşılaşılması mümkündür. İlerde dört tane sütun görülür. Yolcular ve varlık yükselerek yürümektedirler. Yukarda verilen törenin notları alındıktan sonra çalışma bitirilir. karşılıklı ve iki ayna arasına oturulur. 15 Dakika kadar sonra piramitin içinde bazı haraketler görülebilir. Tam karanlık olmalıdır. Odada soğumalar olabilir ve kuvvetli baş ağrıları duyulabilir.ayna olmalı. Bunlarla konuşabilme imkanı vardır. Ellerin piramite baskısıyla bir süre beklenecek. Suntar’la birlikte sağa doğru ilerlerler. benzeyen fakat alnının ortasında tek gözü olan bir yaratık gelir. Bu varlıklardan bazı şeyler alınır. Isınma hissi de duyulabilir. Öndeki ayna şeffaflaşır ve arkada karla kaplı. Astar Mag Natnogn kendiliğinden ilerler ve haraketli bir platform olarak yolcuları taşır. Bunlar kare şeklinde dizilmişlerdir.BİRİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA) Aynı ortamda durulmaktadır. İlk başta varlıklar yolcuları tanımadıkları için bir durgunluk olabilir. Suntar ona. Önce içki her ne ise içilir. Zeminde gene aynı büyük Astar Mag Natnogn vardır. İlerden. Diğerlerinden çok çok uzun olan beşinci bir sütun tam ortada 355 . Altardaki çalışma piramitinin altında da bir Pentigmlnon bulunmalıdır. Bulunulan yer yükselir ve yolcular. bembeyaz bir manzara görülür. Bütün haraketler Astar Mag Natnogn’un üzerinde yapılmaktadır. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR A AL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra eller pİramitin yanlarına temas ettirilir. Varlık yolcuları alır ve kardan geçirir.

Sağ elini kaldırarak. Çıplak ayaklı. Meydanın ortasında Çok büyük ve geniş kenarlı bir havuz vardır. kadın göğüslü. Pentagram. Kapı. Buraya Suntar da gelir fakat Karadamı dışarda kalmıştır. Saçları elbise gibi vücudunu sarmıştır. 30 .İKİNCİ BÖLÜM Yukarıya doğru yükselen bir merdivenle karşılaşılır. Bu suyun ya da sıvının içinde belirsiz insan siluetleri göze çarpmaktadır. koyu saçlıdır. Üstündeki su sathı gibi olan tabaka sadece bir yansıtıcıdır.35 yaşlarında görünüyor. iki yanda meşaleler ve korkmuş insanları gösteren resimler var. çift dairesi ve çevre harfleri ile aynen Pentigmlnon’daki pentagramdır. Havuzda oldukça saydam olduğu için içi görülebilen kırmızı bir sıvı var. iki parmağıyla yolcuların önünde bir işaret yapar. Havuzun kenarında 356 . Önde bir kapı açılır. Akrin tahta oturur ve şekil değiştirerek başka bir varlık halini alır. O şimdi bilinen formuyla tam bir Mendes Keçisidir. Açık renk gözlü. Arkası karanlıktır. Duvarlarda. ONUNCU KAT . Burada yolcular ve Akrin girerler. Şimdi havuzda su yoktur. Suntar. öndeki iki sütunun arkasındadır.durmaktadır. Başka bir varlık belirir. “Burayı görmeniz gerekiyordu” diyor. Bu dişi bir varlıktır ve ismi Akrin’dir. Sütunların arasındaki alana girilir. vücutludur. Sütunların arkasında kalan bölge karanlıktır. Ayakları toynaklı. “Dikkatli olun” diyerek dışarda kalır. keçi kafalı. Havuzun diğer tarafında merdivenle çıkılan ve arkasında büyük bir ters pentagram olan bir taht vardır. Geniş bir meydana çıkılır.

yolcuların arkalarında kalan bacağındaki kapıdır. Kapının bulunduğu koridor tıpkı bir pentagramın bacağı gibi daralmaktadır. bilgiler vs. Oda pentagram şeklinde ve her bacağın ucunda bir kapı var. Odadaki beş kapının herbirinin üzerinde de Pentagramın çevre sicillerinden birisi vardır. Bu damgadaki pentagram yuvarlak değil. Bu noktada sadece bir deneme olsun diye Otikslas kapısından girildi. Eşkenar dörtgen sadece şekil olarak eşkenardörtgen. 35. üzerinde bir kadın formu bağlı olan pentagram şeklinde bir masa var. saat yönünde yazılmalıdırlar. Dik ve taşlı bir yoldan bir mağaraya inilir. Bu zamana kadar sadece kullanılıyorlardı ve konuşma içinde Eşkenar. siciller dipten başlayarak. Kadın formunun gözleri açıktır. madalyon ya da Gümüş gibi isimlerle anlatılıyorlardı. havuzun içine inen bir merdiven görülür. Kitap yaklaşık olarak bir metre boyunda. Yolcular kadının el ve ayak 33 Bu kitabın ilk bölümlerinde verilen bilgiler. Bir tür damlataşı mağarası.aşağıya. Çevre sicilleri. Kuru ve kıpkırmızı bir oda. Buradaki çalışmaların da ilk bölümlere benzediği. Pentagram haricindeki diğer sicillerin bulunduğu kısımlar boş. 357 . Otikslas kapısı pentagramın. Yolculara bir bıçak verir. Bunların yazımında. Sayfayı açın” diyen bir ses var. Kırmızı gözlü. girip girmemenin isteğe bağlı olduğu söylenir. Ortalarda bir yerde genişçe bir alan var. Yolcular iner. küçük boylu bazı varlıklar var. Sarkıt ve dikitler görülüyor. Çevrede su soktur. Ortada bir masa ve üzerinde bir kitap vardır. “35. Kişi birini geçince diğerine atlar. Aşağısı çok sıcak. Kapı açılır. Bir mangal ve içinde kızdırılan bir pentagram damgası vardır.33 Pentigmlnon ve Triakmlnon’un isimleri ilk defa burada alınmıştır. Burada Pentigmlnon tanıtılır. bir eşkenardörtgen içindedir. Pentigmlnon değil. Çevrede çok değişik ve çok sayıda işkence aleti görülmektedir. İsimler. Yüzü görülmeyen kukuletalı bir varlık gelir. Sayfada bilinen Pentigmlnon var. Burada çalışma yapılırsa ilk kapı soldan birinci kapıdır (Hrikslas kapısı). Burada.

Zemine pentagram çizilip. Kesikler fazla derin değildir ve kan damlalar halindedir. yukardaki varlığın görüntüsüdür. Ortadaki. Yukardaki kelimeler Lusifer’den yardım isteyen bir kapı açar. Bundan sonra iki göğüs arasına basılır. Yolcular kadını çözerler. Artık bunları uygulamaya başlayın. ters Satürn sembolünün yerinde bir boşluk vardır ve kan oraya inmektedir. Bundan sonra varlık kendisi bir Astar Mag Natnogn mührü alır ve önceden basılan iki mührün arasına basar. Varlık masaya geçer ve aşağıdaki hitabeyi söyler. İşaretler kanla yazılırlarsa daha iyidir. masanın üzerine asılır. Lusifer’in kendisini çağırmak için bile sözler ve yöntem aynıdir. Bu mühür Astar Mag Natnogn’un pentagramlı yüzüdür. İpnoz lazımdır. Kişi hipnozda olmalıdır. LUSİFER KISEARUS KRİSNON A ANPEGEL Bunlar söylenince masa saat aksi yönde dönmeye başlar ve pentagramdaki kan garip bir şekilde ortada toplanır.bileklerindeki damarları keserler. Fizik planda hem kurbanın hem yolcunun kanı karıştırılır. İnsan kanıyla yapılır. İki göğüs arasına bir eşkenardörtgen çizilir veya oyulur.34 Oradan yukarıya Mendes keçisi gibi bir varlık yükselir. Varlık damgayı yolculara verir. Hitabe söylenir. Damga göbeğe basılır ve orada kırmızı olarak belirir. Hayvan kanı da kullanılabilir. Masa bilinen Pentigmlnon şeklini alır. Halbuki burada ortaya toplanıyor 358 . Bu. Mühür 10 santimlik eşkenardörtgen büyüklüğünde. içine oturulur. Kadın bu sefer ayaklarından başaşağıya. Zeminde taşlar vardır ve kan bunların üzerine akar. Gece veya gündüz olması farketmez fakat yapacak kişinin uykusunu almış. Kadın orada durur. Varlık çağırılır. 34 Garip şekilde denilmesinin sebebi. “Bu şeyler istenen bir varlığı çağırma şeklinde kullanılır. Operatörün de biraz uyuşturucu birşeyler alması gerekir”. Akan kanın bir kısmı ortada toplanır ve taşın üzerindeki pentagramın kollarını kana boyar. İksirle de olur. Çevresine eşkenardörtgen çizmeye gerek yoktur. masa dönmeye başlayınca merkezhaç kuvveti ile kanın dışa saçılması gerekir. zinde durumda olması gereklidir. Yolcular kadını indirip duvara bağlarlar. Görüntü konuşur.

Ortada. Küçük boylu ve dişi bir varlık. O da pentagramın başına geçer. Ortasında cam gibi bir daire vardır. 20 ve 18 bunların toplamı da 20 + 18 = 38 veya 2 + 1 + 8 = 11 Bu kitap bir kat atlamaya yarar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Suntar'ın yerinde aynı Astar Mag Natnogn'un üzerinde durulmaktadır. Yolcular ilerlerler. sis dalgası gibi. İçinde ışık oynamaları vardır. Varlığın elinde büyükçe bir kitap var. Siyah. tepeden inen bir ışıklı direk vardır. Kitabın kapağında pentagram sembolü var. Mavilik kaybolur. Adı "XLITINA". AHKİHİLTON ESCIRYAS 1829 0387 Suntar. Yolcular bunun içine dalarlar.Bundan sonra yolcular çıkar ve gelinen yoldan geçerek Suntar’ın salonuna dönülür. 359 . Daireden bir sis yükselir ve bir varlık oluşur. Yürürken boyutları büyür. Pentagramın Otikslas bacağında durulur. Suntar kitabın adını gösterir. sayıların toplamının bulunmasını söyler. Ağını oynatmadan konuşuyor. Ortadaki daire cam göbeği mavisidir. ONUNCU KAT . İnsana benzeyen bir şey. Karşıda oturanlar yanlara açılırlar ve bir yol belirir. arkası görülmeyen bir şey vardır. Sisten çıkınca pentagram şeklinde bir masayla karşılaşılır.

Zemin ve her yan mat siyah. Mühürde. Üzerinde durulan yol kendiliğindden ilerlemektedir. Kurt kadın yolcuları yanına çağırır ve yanındakilere birşeyler söyler. arkalarından kapanır. 360 . Sağa doğru ilerlenir.35 Pentagramdan çıkan varlık mavi ışıklı yerde durur ve kaybolur. Arka fon ve Suntar yok. Yolcular ilerlemeye devam ederler. Ve 2. Kapısı daire biçiminde ve üzerinde eşkenardörtgen şekli var. Kat'ın karşılığıdır. Getirilen erkek formunu ayaklarınndan başaşağı bağlarlar. Havada dönüyor ve ortası mavi. Çölde ilerlerken bir Astar Mag Natnogn bulunur. Dizilişleri ayrı ayrı kapıları açar. Önde küp şeklinde bir yapı görülür. Sayıların her birinin farklı bir manası vardır. Yolcular girince kapı. Ayrıca gene iki yanda. Yaklaşık olarak on santim büyüklüğünde filan. Yankılanma var. Dairenin ortasında bir sedir ve üzerinde oturan kurt kafalı bir kadın vardır. Suntar'ın sadece sesi duyuluyor. 35 Katlar konusunda. Ortada bir daire ve çevreside ayakta duran ve değişik hayvan kafaları olan bir sürü insan silueti görülür. İki yanında piramitler olan bir yol. Çöl gibi bir yer fakat yeşillik de olabilir. Eş anlamlıdır. 11. Orada bir ayna veya açıklık vardır. İçersi karanlık. "Gücün yolunda ilerlemek ve onu kullanmak" anlamına gelir. Zemin kuma benziyor. mermere benzeyen bir madde. göğüs yüksekliğinde ve sırtsırta duran iki Kurt kadın imajı vardır. bir yerde 2. Işıklı bir bölüm. başları arslana benzeyen varlıklar da var. farklı yerlere geçmektir. Tek tek kullanılarak pek çok bölümden geçilir. Sayılar farklı yerlerden. Bir tür anahtardırlar.Kitabın ismi. Sürükleyerek normal bir insan silueti getirirler. Tam olarak algılamak zor. Kurt kadın kalkar ve elindeki bir mührü adamın göbeğine basar. Kat. 11.

elmacık kemikleri çıkık. Metalik bir koridor. tanrı formunun mührünü kişiye basarak varlıkla görüştürmektir. Bu yerin ismi yandaki şekilde yazılmakla birlikte telaffuz olarak çevrilemedi. Katta bunlar yapılabilir. Kafalarında ışık yayan bir sembol görülüyor.) mühürleri vardır". Katların girişindeki sekiz formun da (Estragon. Beyaz kıyafetli varlıklar var. çekik gözlü. Eski katlarda yapılabilecek şeyler hakkında tamamlayıcı bilgiler verilmektedir) bir çalışmayla ilgillidir. "Damga ilk kattaki (1. Bir cam ya da ayna. Büyük bir kapı. vs. Bütün tanrı formlarının mühürleri yapılabilir. Buğday tenli. Bunu kendiniz yaratacaksınız. Burada yürüyüş devam eder ve 2. etkileşim halinde kalır. Eski Mısır tanrı formlarından birisini yaratıp. 1. İçersi parçalı ışıklı. kuyruklu ve kanatlı esmer insan formları var. Kata geçilir. Bir kadın formu. Kafası. Devam edilir. Suntar mevcut olmamakla birlikte sesi bilgi vermektedir. sembolün ortası ışık veriyor. Kuşa benzeyen ve göbeğinde ters (U) harfi gibi bir kapı olan bir dağa gelinir. Önünde. Ankolia. Kat. Işıklı ve iki tarafında kısa ağaçlar olan bir yoldan ilerleniyor. kartal kafasına benzeyen bir adam gelir. Kişiyi penagrama ters yatırın ve göbek üzerine basın. Solda bir kapı var. Kurt kadın yolcuları dolaştırır. Kuş adam yolcuları yükselterek götürür. Kapıdan girilir. Burada Kurt kadın kaybolur ve kuş adamla devam edilir. Bir varlık. Çevrede yarı insan. Işıkta oynamalar var.Mührün basıldığı yerden kan sızarken adamı tekrar götürürler. Büyük bir alan. Pek rahatmış gibi görünmüyor. bir pano gösteriyor. içinde ters 361 . Bir aydınlık. bir karanlık şeritler halinde. Bundan sonra istenen form o kişiyle devamlı görüşür. yarı hayvan zoomorphic varlıklar. vınlamayla açılır. istenilen kişiye empoze etmek. Siyah saçlı.

Burada Saki önce bu kitabı inceledi.Neptün sembolü olan bir ters üçgen görünen bir kapıdan daha girilir." Buradan. "Katlar kitabı" gibi bir isim düşünüyorduk. Kat çaışmalarına kadar gelmişti. 2. Saki'nin olduğu Üspiramitine gidilir. O zamanlara kadar parça parça notlar. Bu noktada bazı değişiklikler olur. Zikirler kitabı olabilir veya gücün yansıtılmasını anlatabilir. bu noktada. Yazılar ilk defa. 36 Kblan Kitabı ilk defa bu dönemlerde el yazması olarak yazılmış ve 10. Tam olarak istenirse Gücün zikirleri uygundur. çizimler ve bant kayıtları halindeydi. Oradan. Çok kısaltıılmış bir isim olarak KBLAN olabilir. Tepeden ufak bir ışık topu girer.36 Kitap müşterek bir çalışmanın ürünü olduğundan ve burada lider durumunda olan Saki olduğu için ondan kitaba bir isim bulması istendi. Kata gidildi. Sekiz formla ilgili mühür çalışmalarının alınması için 1. Kitabın ilk bölümlerinin yazıldığı zamandan sonra Saki ile görüşülmüş fakat kitap söz konusu edilmemişti.37 "Isim olarak KBILANTOR ZKİRUKLAM. Kitap hiçbir zaman uydurma veya tesadüfi hazırlanmış değildir. Katla ilgili bazı bilgilerin tamamlanması için bilgiyi buradan almak yerine direk olarak oraya inilmesi gerektiğine karar verilir. (Kıbılantor Zıkriklam okunur) Sizin zikir anlamına gelen kelimeniz. Çevrede sekiz formun heykelleri görülüyor. Önce direk olarak Suntar'ın büyük piramitine geçilir. Kapı kapanır. Bu işlemler için başaşağı Ankh kullanılır. Gene metalik sesler vardır. Katın ilk seviyesine. Gelinilen yer Stonehange'e benzeyen büyük bir taşlık alandır. üzerinde konuşulabilecek kadar toparlanmıştır 37 Biz. Yolcuların çevresinde dönerek bir tur atar ve dönerek bir form oluşturur. 362 . 6.

beyaz.İçine istenilen formun ismi yazılarak tamamı bir üçgene alınıp. İki eşkenardörtgenden oluşan bir kapıdan girilir. Bir varlık gelir ve Suntar'a "Tiarkune Teutetrui" şeklinde anlaşılmaz bir şey söyler ve haça benzeyen bir Koç burcu sembolü verir. Kenarlar yeşil. Katlarla ilgilidir ve gücü yanlış kullanmışlardır. Sis perdesi gibi. 363 . Buhur otu. Yürünür. Buradan tekrar Suntar'ın piramitine çıkılır ve orada Sekiz formun mühürleri yada sicilleri alınır. Amber (Siyah amber) azar azar karıştırılıp.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma gene aynı büyük piramitin içinde başlar. Buradan 2. Koyu renk bir ortam. Zemin üç renk. iğne ona batırılır. İş bitince form çağırılır. ONUNCU KAT . yolcuların arasından geçer ve geri yönde ilerlenir. Suntar ilerleyip. üzerinde durulan zeminle beraber yükselinir. Yukarsı ışıklı. Büyük bir alan. Suntar gelir ve hep birlikte. Fizik planda göbeğe basılır. Yani kalın siyah bantlarla ayrılan üç şeritli bir koridor. Metal duvarlarda renkli desenler var. Kata geçilir. Ve 13. İğne kutsanmış bir suya batırılıp. açıklık. Su. Ciddi ciddi çizilmelidir. Kubbeli tepe çok yüksekte. Kişi yatırılır. Siyah misk. Ayin benzeri bir şey var. iki yanı duvar olan. iki siyah bant ve ortası kırmızı. Bir dalgalanma görülür ve onun içinden geçilir. Kanla da çizilebilir fakat iğne daha iyidir. Tarçın otu. üstü kemerli bir yer. Yolcular ve Saki bir üçgene girerler. Sekiz formu anlatan kısımdadır. Metalik tınılı. Katın ışık varlıkları çağırılır ve onlar hakkında eksik kalan bazı bilgiler alınır. Bu varlıklar daha ziyade 7. öyle çizilir. Her yan boşluktur. Bu siciller kitabın ilk bölümlerinde. mühür şeklinde basılır. Göbek ince bir iğne ile çizilir. Sisten çıkılır. kaynatılarak hazırlanır. 2. İpnoz kullanılmalıdır.

bir kapak açılır ve bir kitap belirir. "Bir ismin sayı değerlerini tek tek toplayıp. Ankh'ın yapımı için bakır olmaz (O anda sorulan bir soruya karşılıktır). ortasında Jüpiter sembolü olan bir Hexagram vardır. Ortada bir masa var. Yazı karşı sayfada. (Gene bir sorunun karşılığıdır). Için halka filan gibi bir şey yok. Lotüs oturuşunda otur. Resim üç boyutlu. Saat aksi yönde dizilmelidir. "Işığın sembolü" der. indir. Sembol olduğu yerde dönmeye başlar. Ankh'ı başaşağıya tuttuğu bir sembol var. işaretler var.İlerlenir. Göğsünde tut. "Adınla çağır.Kimi. Bunu 364 . bir tür meditasyonla istenilen olay hesaplanır. "Biz herşeyin başlangıcıyız" yazıyor. Birinciye girilir. Bir sayfa daha çevirir. Çevre daire şeklindedir ve 30 derecelik odalar veya bölümler var. Küçük olabilir. Bu sembolün açıklamasını Suntar yapıyor. Bazı şeyler yazılı. Burada. "Ankh'ı iki elinle tut. Herbir bölüme üç basamakla iniliyor. Uzun kulaklı." Suntar başka bir sayfa çevirir. Gümüşten yapılabilir. Ortada bir varlık resmi var. Hepsi açık. Bunu da Suntar açıklar. ne olursa hepsini topla. Eski Mısır'ın Seth'ine benziyor fakat bu cepheden görünüş. Bir elin. Sadece Ankh şekli. Suntar elindeki sembolü masaya diker. Kaldırıp. bir defada söyle" yazılı. heksagramın çevresine her harfin sayı değerini yerleştir. Üstünde zincir vs. Bu şekilde çalışarak. "Bunu tersine çevirirsen herşeyin başını ve sonunu anlarsın" yazılı. Elinde bir Ankh var. Boyutları önemli değildir.

Özellikle kadınlara verilir. Odanın içine doğru ilerlenir ve ejdere benzeyen bir varlıkla karşılaşılır. Şimdi varlığın elinde 60 santim kadar uzunluğunda bir sopa vardır. Yerde büyük bir (T) vardır. Bağdaş kurmuş ve ellerini ileriye uzatmış durumda. Bunun altı lavdır. Bakıp. Bir kapı açılır ve alev kırmızısı bir ortama girilir. Yolculara bakar ve ellerini açar. Bazı tıkırtılar duyulur. Ayna gibi. Jüpiter yerine isminizi yazın. Uzun burun ve kulaklı. Boşlukta "Bizi izleyin" sözleri işitilir.bir gümüş yuvarlağa oyarak çiz. Burada Suntar yoktur. 365 . Bunu tutup birleştirir ve üçgen haline getirir. Aranızdaki direk bağlantıyı sağlar. Göğsünde bir amblem görülüyor. Suntar da yolcularla birlikte gelmektedir. sizi bile görebilir. kapağın üzerinde durur ve sopayı yolculara deydirir. Başında bir adam oturuyor. Seth'e benzeyen bir varlık. Sopayı tekrar ortaya getirip. Yolcular iki yanına üçgen düzeninde otururlar. İşin bitince istersen geri al. Heryan ateş rengi. Bu varlıktan bazı alt seviye varlıkları hakkında bilgi alındı. Lav havuzu saydam bir zeminle kapanır. Anfi gibi bir yer. Dışardan gelen herhangi bir çalışma için. Elinde beliren bir diski bunun ortasına koyar. Devamlı taşısın. çeker. kendi önüne koyar. Şimdilik arkası boş kalsın". Varlık kalkıp. Bundan sonra gene ilerlemeye devam edilir. Taş heykel gibi duran. Bir merdivenden inilir. Suntar yürür. sağ pençesini kaldırmış bir arslan imajı görülür. Bir kırmızı ışık kümesi görülür. Arada bir şerit oluşur. Üzerinde uzun kollu bir beyaz elbise var. Ortada büyük bir açıklık var.

Varlık üçgenin sivri ucuna geçer. Dolayısıyla bu isimler bizim bilinçaltımızdaki Pentagram ve üçgene uyan kelimelerden alınmışlardır. Tepeden bir ışık inip. ONUNCU KAT . Buradaki ateş efendilerinden biri".BEŞİNCİ BÖLÜM Bu çalışmanın başında önce Saki'ye gidildi. Bundan sonra Suntar'ın piramitine dönülür. Bundan sonra o sıralarda sağlanmış olan küçük bir kristal piramit gözden geçirilir ve Saki bu gibi içi dolu kristal piramitlerin çalışmalarda kullanılabileceğini. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimleri bizim bilinçaltımızdan çekilmiş uydurma kelimelerdir. 366 . avuç içleri yolculara dönük olarak tutmaktadır. Ellerini. Saki kendi bulunduğu çalışma masasındaki küçük piramiti kaldırır. pentagram kelimesinin "Pent" hecesi ile "İgmlnon" kelimesinin birleşmesinden. Gasteris'ten farklı bir şey.Hiç bir ses yoktur. "Sadece bir takdis. Bu durumda biz söz konusu madalyonlara sadece "İgmlnon" ve "Akmlnon" isimlerini de verebilir ya da bunları kısaltılmış isimler olarak kullanabiliriz. Esas olarak Pentigmlnon. Buradaki Kasteris. piramite çarpar ve duvara yansıyarak bir şekil oluşturur. Triakmlnon ise Triangle kelimesinin "Tri" hecesi ile "Akmlnon" kelimesinin birleştirilmesinden türetilmiştir. "Kimenon Kuneare Htra Ki Kasteris" der. İsimler verildikleri gibidir. Burada daha önceki çalışmalarda yolcular tarafından üretilen bir fikir hakkında konuşuldu. Saki bu teoriyi reddederek isimlerin olduğu gibi kullanılmalarını ister. Bundan sonra yolcular ilk girişe dönerler. Başka hiçbirşey yok. istenirse eski çalışma piramitinin yerine sadece bunların kullanılabileceğini söyler. Bu K ile. Bu fikir özet olarak şöyledir.

Zikir adedi isimlerin toplamı + (Zikir X 2) kadardır.Bu şekil çizilince bir kapı açılır. ilerlenir. Kata en yakın yeridir. Talisman kağıda yazılıp. Diğer kişilerin isimleri yazılır. kimin nerede oturacaüını bilmek faydalı olur. Duvar resimlerinde bazı değişiklikler var. girdaplar meydana getirmektedirler. eşkenar dörtgene Triakmlnon'un sembolleri yazılmıştır fakat Pentigmlnon sembolleri de olabilir. Perşembe'ye bağlayan gece başlanır. 38 Bu görünüm.. İlk piramit 5. Piramitin içi aynı fakat yeri değişiktir. Bulutlar çılgın gibi akmakta.38 Kapının altından bir platform çıkar. Saki. Birinci talisman bir konuşma veya tartışmada bütün tarafları etki altında tutmak ve üstün olmak içindir. Mavi. Zikir "Zikren Tulka" dır. bu satırlar yazılırken düşünüldüğü zaman baş dönmesine ve iki kaşın arasında tuhaf ve rahatsız edici bir baş ağrısına sebep olmaktadır. Mısır figürleri. elindeki piramiti havaya kaldırır. Bunlar bazı kapılar olabilir. Üsttaraf karanlıktır. konuşma sırasında elde oynanarak şarj edilmesi de mümkündür. Bundan sonra alttaki bölümlere (2). Burası 6. Burası aynen Saki'nin piramitinin benzeri bir yerdir. Konuşmanın yapılacağı yeri önceden görmek. Bu talismanda. Ve 7. aradan altı yıl geçmesine rağmen. Üstte taşınıp. Bir defa da konuşmanın yapılacağı günün gecesi çalışılır. Çevreden hızla bazı şeyler geçmektedir. Kat yakınlarındaydı. üç veya daha fazla çalışma yapılır. Katın en üst seviyesi ve 7.. Burası. 367 . Bu satırları kişi adedine göre çoğaltmak ya da azaltmak mümkündür. 6. Katların sınırıdır. üçgen bölüme kullanıcı adı yazılır (1). çok yüksek bir ortamdır. mumlanır ve konuşmanın olacağı yere saklanır. Ortadaki üçgenin en üstündeki. Bunun üzerine çıkılıp. gri bir uzay boşluğu gibi. Burada Saki'den dört yeni talisman alındı. Yukarıya doğru bir ışık çıkarak üstte bir kapı açar. Bundan sonra Saki buradadır ve karşılaşma burada olacaktır. Çarşamba'yı. (3). Ankh benzeri şeyler var. Dışarsı bulut seviyesinde. Yükselinir ve girilir.

Bunda Pentigmlnon'un harflerini kullanmak daha doğru olabilir çünkü zikri daha sert etkili bir zikirdir. 368 . Ortadaki dairenin içindeki dört üçgenin içine birer defa yönetici ismi. Olayın nasıl olması gerektiği hiç değilse bir defa yazılmalıdır. Zikri "Tarken Kikran Tikansit" tir. Dairenin içine konunun ismi ve "Konuyla ilgili olarak bütün insanlar etkim altındadır" yazılır ve bu yazıyla daire tamamen doldurulur. Bu iki talismandan sonra Saki tarafından iki talisman daha verilmiştir. Zikir adedi: (Zikir X 3) + İsteyenin ismi ve hepsi birden X 2'dir. Bu talisman da ilk talismanla aynı şekilde ve günlerde çalışılır.İkinci talisman bir dinleyici kitlesi karşısındayken bütün kitleyi etki altına almak içindir. Eşkenardörtgen ve daire arasındaki kısım bilinen Pentigmlnon şeklindedir. Bunlardan birincisi erkeğin bütün kadınları etkilemesi ve genelde cezbetmesi içindir. herbiri kendi yönünde yani üçgenin tabanına göre düz olarak yazılır.

Çift eşkenardörtgen şeklinin iç köşelerine. dört uca birer defa kullanıcı ismi ya da daha iyisi isminin sicili yazılır. kadın cinsi anlamında. dışa doğru. Herhangibiri seçilince onun üzerinde bilinen çalışmaların tercih edilen biri yapılır. Bu talismanda dört uca kullanıcı ismi yazılmadan önce en uçlara yönetici ismi yada sicili yazılır. 369 . Bunlar genel talismanlardır ve çevreye istenen cinsi toplarlar. Diğer talisman bunu tam tersine kadının bütün erkekleri etkilemesi içindir. Herhangibir zikre ya da özel çalışmalara gerek yoktur. "Hiikan Şiran". Bunun köşelerine de bütün erkekler anlamında "Hiikan Pervk (Keruk okunur)" yazılır. Bu talismanlar sadece taşımak içindir.

Bunların hepsi birden sembolleriyle birlikte yazılmış olan normal bir Triakmlnon eşkenar dörtgeni içine alınır. 370 . belli bir malın satılması için kullanılacak olan aşağıdaki talisman alındı. Salı ve Perşembe geceleri çalışılır.Bunlardan sonra da özel bir istek üzerine. aşağıya (2) firma adı ya da satışı isteyen kişinin ismi yazılır. Zikri "Kimel Turan" dır. iki cümleyle doldurulur. Tiakmlnon'un ortasındaki üçgen olan daire yerine yukardaki talisman vardır. Üçgen ve dairenin arası (3) İstenen mal ve satılmasıyla ilgili bir. Üçgene (1) yönetici ismi.

Oturuş düzenine göre. Buradan. Ortaya altar görevi yapacak olan bir sehpa koyulur ve üzerine bir siyah örtü serilir. büyük meşelaler taşıyan adam gelir. Altarın fizik plana göre batıda kalan yönünde yüksek bir koltuk vardır. Mumlar yakılır ve buhur olarak az miktarda amber yakılır. Kılıçlar. Yolcular Astral plandan. Kristal piramitin altında ve cam piramitin tabanında da bir tane Pentigmlnon vardır. Önkollar zemine paraleldir. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR AAL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra karşılıklı olarak eller piramite dayanır. Altarın ortasına yirmi santim yüksekliğindeki. Bu ilahi ya da hitabe. Kat’ta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları altarın üzerine ve piramitin yanlarına yerleştirilir. uçları yukarıya bakar şekilde. Ellerinde uzun. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra önce Saki’nin bu tür geçişler için öğrettiği bir ilahi okunur. 7. kendi ritminde on defa okunur. 371 . ince. altarın fizik plana doğuda kalan tarafına geçerler. Viski içilir ve hitabe sekiz defa okunur. Kılıçlı adamlar kılıçlarını iki elleri ile solar pleksüsün biraz üzerinde tutarlar. zemine doksan derece dik durumdadırlar (Şekil -1). Bir koridordan geçilir ve bir odaya çıkılır. Buraya Suntar oturur. Tek farklılık herkesin bakır psikokinezi talismanının kendi oturacağı yere bırakılmış olmasıdır.Çalışmanın bundan sonrasında ara verilerek. yolcuların arkalarında birer tane oldukça büyük ayna vardır. içi dolu bir kristal piramit koyulur. fizik plana geçerler. Suntar’la birlikte sağa yürünür. istenirse en sonda bir defa söylenir. cam çalışma piramiti ve onun içine de beş santim yüksekliğinde. Astral planda da aynı şey yapılır. ayna tabanlı. Burada fizik planda hazırlanan altarın aynısının olduğu görülür. Ayrıca dört tane de. Kat’a geçiş töreni için odada gereken hazırlıklar yapıldı. kılıca benzer hançerler tutan beş kişi gelip. En sondaki “E Amen” kelimeleri istenirse her seferde. İİNAS KOHEN İİAAKAL KİMELON GASTERİS E AMEN Bu yapılınca ortamda bazı değişiklikler olur ve Suntar’ın piramitine geçilir. 11.

4).Her iki el önce sağ omuzun önüne çekilir. El ve kılıçların konumu bozulmadan ve yukarı.2). Kılıçların dikliği bozulmadan dümdüz yukarıya kaldırılır (Şekil .3). Bu haraket yapılırken kılıçların zemine olan dikliği bozulmaz (Şekil . 372 . aşağıya oynamadan eller düz bir çizgi halinde sol omuzun önüne çekilir (Şekil .

Haraketler tekrarlanır (Şekil . 373 .5).6.Gene diklik bozulmadan kılıçlar aşağıya. Bu durumda kılıçların kabzaları kasık ve göbek arası yükseklikte.8). elle göbek altına gelene kadar indirilir (Şekil . 7. uçları yukarıya ve ileriye doğru 45 derecelik açı yapar şekildedir. Ve 3. Bundan sonra kılıçlar bu noktadan tekrar sağ ve sol omuzların önüne getirilerek 2.

374 . çizilen hayali dairenin ortasına doğru düz bir dürtme haraketi yapılır (Şekil 11).9. kılıçlar tam ortaya getirilip. 10). Kılıçlar geriye biraz çekilir ve kolların tam uzatılmasıyla. ileriye uzatılır ve kılıçların uçlarıyla saat aksi yönde büyük bir daire çizilir (Şekil .Buradan.

Suntar. Bulunulan ortamda bazı yerlere girilir. Heryan gümüş sistir. Bunlar altardaki piramitin altına bırakılır ve ortam terkedilir.Son olarak da kılıçlar başlangıç konumuna geriye çekilirler (Şekil 12).Suntar”. Önce bir dişi varlık yolculara birer ankh verir. Bundan sonra Suntar’la buluşma yeri bu ortamdır. Bu hançerlerin namluları kıvrımlıdır. Bu haraketler sırasında kılıçlar daima iki elle tutulur. Astral kapıları açmak ve korunmak için yapılabilir . Yapılan haraketlerle havada bir eşkenardörtgen çizilmiştir. Kılıçlı ve meşaleli varlıklar orada kalmışlardır. Son dürtme haraketi sırasında da Pentigmlnon yada Triakmlnon’un ortası imajine edilir. Bundan sonra başka bir varlık gene her yolcu için birer tane hançer verir. Bundan sonra önce mavi. 375 . sonra gümüş bir ortama geçilir. En sonunda da gene değişik bir varlık birer tane elma verir. Onuncu katın bir üst seviyesine çıkılmıştır. Bildiğiniz majikal geleneklerdeki kılıçla yapılan pentagram ritüeli ya da koruma dairesi yerine zaman zaman kullanabilirsiniz. elmanın ise sadece cinsel konu ve çalışmalarda bir anahtar ve oniki dilim (Herne demekse) olduğunu söyler. Ankh ve hançerin majikal faaliyetlerde anahtar olduklarını. Burada çalışma bitirilir. Bu geçiş altar ve Suntar’la birlikte olur. “Bir tür takdis ve korumadır. Bunların alınış şekilleri ve bu bölgede girilen yerler hatırlanamıyor.

Telaffuzu "İkserintas akriyan Bülent" tir. Bunların alınış yerleri ve sırası da hatırlanmıyor. KORUNMA TALİSMANI Bu talisman yolculardan başka ya da çalışma gurubu dışında olan kimseler için yapılamaz. Zikir sadece "Kryan Bülent" şeklindedir. Tabanları birbirinin merkezinden geçen iki üçgenden bir heksagram yapılır. Talisman gümüşe çizilip. Hepsi birden bir eşkenardörtgen içine alınır. Aralarına yani normal orantılardaki heksagramda. 376 .ONUNCU KAT ÇALIŞMALARINDA ALINANLAR Aşağıdaki çalışmalar 10. Yapılsa da çalışmaz. Eşkenar dörtgenle heksagramın arasındaki boşluklar X ERİNRAS A KRYAN BÜLENT yazısıyla doldurulur. heksagramın ortası olan bölgeye neden korunulacaksa o yazılır. Kat’ın değişik bölgelerindeki geçiş çalışmaları sırasında Saki tarafından gerek görüldüğü için ya da ondan istendiği için verilmişlerdir. İki uca yönetici ve aynı zamanda da kullanıcı ismi yazılır. Normal ayırma veya uzaklaştırma talismanın üçgeni aşağıdaki gibi hazırlanır. (5000 + Bülent X 2) adedinde yapılır. ÖZEL AYIRMA TALİSMANI Aşağıdaki talisman bir kadının kocasını terketmesi için başka bir kadın için özel olarak verilmiştir fakat genel amaçlı olarak da kullanılabilir. saklanır.

kocasını terketmesidir. kocasından sıkıntı duyması için aşağıdaki sıkıntı talismanı kullanılmalıdır. Zikir: Gasteris + (Yönetici + İsteyen) + E + İstenen + (Kslan Kryos X 2) adedindedir. 377 . Bu çalışmaya ilave olarak "Tarken Kikran" zikri ve rüyaya girme talismanıyla kadına teşvik vermek mümkündür. tepeden başlayarak saat aksi yönde iki tur zikir sözü yazılmalıdır. Eşkenardörtgenle üçgenler arasındaki boşluğa.Burada istenen şey söz konusu kadının bir çirkefliğe sebep olmadan kendiliğinden. Ayrıca kadının. Zikirler aynıdır fakat zikir adedine yönetici ismi de eklenir (Adet = Yönetici + Kadın + Erkek + olayı isteyen kişi).

Bunun ortasında da gene üstüste çizilmiş olan eşmerkezli bir artı ve bir çarpı 378 . Dört gün çalışılır. Normal sıkıntı verme talismanıyla çalışılır fakat zikir değişiktir. ONBİRİNCİ KAT Ortada üstüste iki heksagramdan oluşan bir onikigen şekli vardır.PİŞMANLIK VERMEK Bu çalışma bir kimseyi. Zikir ve adedi şu şekildedir. istenilen başka bir kimseye karşı belli bir konudan dolayı pişman edip. sıkıntı duymasını sağlamak için yapılır. Gasteris + İsteyen + e + İstenen + Konuyu ifade eden bir anahtar kelime X 5.

Yolcular tepsilerden birer tane kristal eşkenardörtgen alırlar. Büyük bir kapıdan bir salona girilir. Dışarsı bulutlu bir ortamdır. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen iki tane arslan kafalı adam gelir. Kağıda ya da gümüşe çizilip. Bu kıyafetler öylesine. Uçlardaki dört dairenin içlerindeki üçgenlerde BO harflerinden oluşan sicil yazılıdır. Buradaki herşeye siz karar vereceksiniz" der. Bunlar devamlı olarak kendi etraflarında dönmektedirler. Koruma ve güçlendirme talismanıdır. sarı saçlı bir dişi varlık var. çevresi hendekli şato gibi bir yer. Önceki çalışmada. güçleri alıp. Karşıda tahta benzeyen iki tane koltuk vardır. gümüş bölgede alınan yılan hançerler orada. Yapılan işleri çabuklaştırır. Görevi. Yolcular koltuklara otururlar. Hazırlanan talismanlar bunun merkezinde ve piramitin altında saklanır. Gelenler tepsileri yere bırakırlar. ONBİRİNCİ KAT ÇALIŞMALARI Yukardaki talisman ve bilgi Saki'den alındı ve bundan sonra 11. İki yanda da ayrıca birer arslan heykeli vardır. kendiliğinden oluşmuştur. Ellerinde ucunda arslan kafaları olan uzun asalar vardır. Avluda birçok beyazlı insan görülür. Bu durumda piramitin altındaki zemin aynasına gerek yoktur. Koltuklar yanyana ve kolları arslan başı şeklindedir. Altarın üzerine büyük olarak çizilip. Talismanın genelinde çizime sağ el yanından başlanılır ve saat yönünde gidilir. Suntar'la görüşüldü. kapının üst pervazında büyük bir mavi bayrak asılı. Büyük piramitin içi. Suntar'ın yanında saçları vücudunu elbise gibi saran. altarın üzerindeki piramitin altında. Bazı başka adamlar gelir. Yolcuların üzerlerinde Japon kimonolarına benzeyen bir kılık vardır. talismanları çalıştırmaktır. Önceden düşünülen ya da konuşulan bir şey değildir. Girişte. Bunun ortasında kırmızıyla yazılmış olan bir daire. Tahtların 379 . dairenin içinde bir heksagram ve bunun da ortasında BO sicili vardır. Hep birlikte piramitten çıkılır. "Yöntem size ait. Kat'a çıkıp. bir kenarda saklanır. Suntar belirir. Hançerler bunların bellerine sokuludur. Bunların ellerinde tepsiler ve tepsilerde de bazı parlak ve şeffaf şeyler vardır.vardır. Bu talisman genel çalışmalarla ilgili bir şey değildir. Mavi siyah.

Bazı çalışmalardan bahseder. Beyaz aynadan bir adam çıkar. Yakından bakınca donuk bir ışıktır. biri beyaz. Buradan girilir ve büyük bir alana çıkılır. Kadın ve yolcular pentagramları kaldırırlar. Her parlaklıkta bir kara vardır. Kadın duaya benzeyen bazı şeyleri başlangıçtan itibaren devamlı olarak söylemektedir. Bundan sonra kara aynanın önüne gidilir. İçersi karanlık ve rüzgarlıdır.arkasında ayna benzeri birşey vardır. Karanlık bir tunelde ilerlenmektedir.. Beyaza girerken parlaklığa aldırmayın. Kara tarafın önünde yuvarlak bir kapı vardır. Masanın ardında sarı saçlı. Anlatan adam devam devam eder. "Burada iki ayna var. Elinde yazı dolu bir kağıt vardır. Beyazlar ülkesi ve siyahlar ülkesi. üç boyutludur ve her yandan görülmektedir. Karşıda iki sütun. Aynalarda karşılıklı olarak elektirik şerarelerine benzer mavi ışıltılar oluşmaktadır. Üçü havada ve ortada bir noktada birbirlerine deydirilince üç kenarlı bir piramit oluşur. Suntar yolcuların yanındadır. Siyah ayna aynadan çok ışıklı bir duvara benzemektedir. Ortada biri kara ışıltlı siyah. Çok diplerde bir ışık görülür ve oraya yürünür." Bu noktada bulunulan ortam kararır. Tekrar aynaların önündeki masada durulmaktadır. Kürenin içine bakılınca içinde bulutlanmalar olur ve Pan'a benzeyen bir şekil oluşur. Bundan sonra kürede Waite Tarotunudaki şeytana benzeyen 380 . Işığa yaklaşınca onun küçük bir küreden yayıldığı görülür. Elinde bir flüt tutmaktadır. Yolcular yaklaşırlar ve masanın üzerinden aynı üç boyutlu pentagram diskinden birer tane alırlar. Kapı bir fotograf makinası diyaframı gibi açılır. Sadece işaretle "Gelin" der. Pentagram terstir. Girerken şunları yapacaksınız. ortada bir taş masa vardır.. Arkadaki kapı kapanır. diğeri beyaz iki ayna vardır. Sağdan soldan yolcuları izlermiş gibi görünen insan yüzleri geçmektedir. "Parlak tarafta bu var. Karşılarında oturulur. Kadın pentagramı tutar ve bir anda arka plan alevler içinde kalır. Biri siyah. Garip insan sesleri gelmektedir. Bu başlangıçtır" der ve bitirir. Piramitin oluşmasından sonra herşey kaybolur ve çevre aydınlanır. Kadının önünde bir pentagram havada durmaktadır. kırmızı gözlü bir kadın görülür.

her kenara bir tane olarak yönetici ismi yazılır. Heykel gibi durmaktadır. ileri seviyeli katlarda görüldüğü gibi temiz ve yakışıklı bir görünümdedir. Bacakların arasındaki birleştikleri noktalara da beş tane Z. Pan formu gelir ve yolcular onu izlerler. Küre gidip. kırmızılı. Bir duvar ve üzerinde bazı şekiller görülür. Küre bırakılınca ileriye fırlar. Resim orada kaldığı sürece kişi ister istemez. Burası daire şeklinde bir alandır. Ortam gene değişir ve renklenir. bir sütunun üzerine oturur. Sağa sola ışık saçar. Pentaframın bacaklarına kurbandan istenilen şeyler yazılır. Şekil yapılır. Yazılıma alt uçtan başlanır. Takip edilir. B harfleri 381 . saat aksi yönde devam edilir. Görünüm gene değişir ve güzel bir sarışın kadın olur. Bu pentagram kişiyi hapsetmek içindir. Duvarda. Fizik planda resim daire şeklinde kesilir. deymemesi farketmez. Hiçbir fonksiyonu yoktur. İç kenarlara. Ortaya bir insan resmi yerleştirilir. ortada resmi olan kişiyi kendi her türlü arzusu için köle yapar.bir şeytan suratı belirir. Resim sıkıntı çeken bir insanı andırmaktadır. ortasında bir resim olan bir pentagram vardır. İlerde Şeytan formu oturmuş olarak durmaktadır. Çevre aydınlanır. Resim dairenin içindedir. Bu form daha önceleri. çividi renkler vardır. Dairenin. pentagramın iç çizgilerine deyip. Önce bir daire çizilir. Üzerinde çalışma yapılmasına gerek yoktur. Bu çalışma ile yönetici. farkında olmadan kölelik yapar. Yeşilli. Bacakların uçlarına pentagramın kendi sicilleri yazılır.

Oda aydınlanır. havada dönen kara bir piramit vardır. Bu piramit yirmi santimlik çalışma piramiti büyüklüğündedir. istenilen bilgi alınır. zemindeki büyük bir pentagramın ortasında durmaktadır ve zemin üzerinde kayıp. haraket edebilecek şekildedir. Siyah kağıda çizilebilir. Sıfır ve Onbir arasındaki her yere direk gidilebilir. Yatağın dört köşesinde dört tane. İçerde bir çok arslan başlı varlığın olduğu görülür.yazılmalıdır. Sağa doğru ilerlenir ve bir odaya girilir. iki elini iki sütuna koyunca yatakta kurbanın formu belirir. Pan formu duvardaki pentagramı küçültür ve alır. Kat'ın. Ayrıca taştan yapılmış. 382 . Oda oldukça geniştir ve ortasında bir yarım sütun üzerinde. Pan. Suntar tekrar şunları söyler "Burası sizin yönetiminizdedir. Buradan çıkılır. 6. Bu harfler "Zenon Bülent" demektir (Yönetici isminin baş harfi). Piramit havada. Şimdi Pan'ın elinde kıvrık yılan hançerinden vardır. istenilirse Saki ile direk irtibat kurulabilir". 11. göğüs yüksekliğinde sütün vardır. 1-4 2-3 Sonunda tekrar baş tarafa geçer ve hançeri havaya kaldırır. Bölümüdür. Yatağın çevresinde dolaşarak hançerle sütunların tepesine aşağıdaki sırayla dokunur. Pan pentagramı piramitin altına koyar. Zikir yoktur. yatağın başucuna geçip. Gene arslanlı koltukların olduğu salona dönülmüştür. "Efendin Bülent'tir" anlamına gelir. pentagramın üzerinde dönmektedir. Yapılıp ister taşınır. Yatak. Yatağın üzerinde büyük bir piramit belirir. kare şeklinde bir de yatak vardır. ister saklanır.

Yolcular Pan'la birlikte sağa ilerlerler. Cam ardında kadın siluetleri ve ortada bir masa olduğu görülür. Pan.KENDİNE BAĞLAMA ÇALIŞMASI Bu çalışma özel bir istek için alınmıştır. Elinde bir ayna tutmaktadır. kurbanın saçından bir 383 . masanın başına geçip. Arslanlı koltukların olduğu yere Pan imajı gelir. Kat'a çıkılır. 11. Bir bölüm açılır. Aynanın üzerinde kurbanın resmi vardır.

Her pentagramın ortasındaki boşluğa bir defa kurbanın ismi yazılır. Talismanın üzerine de kurbanın saçından birkaç tel koyup. hepsini birden yakar. üstte kalanlara başaşağı yazılır. Talismanda. KİŞİYİ GETİRMEK 384 . karıştırır ve bir kağıda yukardaki talismanı çizer. vardır. Yuvarlar ve bir çay kaşığı içine ateşe tutup eritir ve küçük bir cam şişeye döker. karıştırır. Çevreye daire şeklinde "Zenon Bülent" (Veya Zenon Yönetici ismi) yazılır ve daire şeklindeki yazının içi aynı yazıyla doldurulur.tel alır Saçı erimiş balmumuna batırır ve buhurotu tozuna bular. Burada dikkat edilecek şey pentagramların ortasına kurban ismi yazılırken yukardaki çizime ve ortadaki yönetici ismine göre altta kalan pentagramlara kurban ismi düz olarak yazılırken. onu da şişeye koyar. pentagramların bacakları arasındaki boşluklara "Ömrünün sonuna kadar benimle olacaksın" yazılır Pentagramların sicilleri vs. Külleri şişeye boşaltıp. Şişe erimiş balmumu ile doldurulup kapatılır ve hep saklanır. Kendi saçından da bir tel alıp.

Perşembe. 385 . Bu talismanla Salı. Zikir "Kimeron yönetici Gisgla Tunka Komme Kurban" şeklindedir. Salı. Cumartesi. Çarşamba. Çarşamba günleri sırasıyla dört gün çalışılır zikir adedi. çepeçevre "Bana ihtiyacın olduğu için geleceksin" ve üçgenlerin aralarındaki boşluklara da "Zenon Bülend İkera İstenen" yazılır. Buradaki örnekteki toplam aded 9888'dir. Bunların ayrı ayrı kullanılmaları mümkün olduğu gibi. Yediye bölünür. Bunun anlamı "Efendin Bülent senin kurtarıcındır" gibi bir şeydir. Üç gün 1412. dört gün 1413 defa zikir yapılır. aynı anda da uygulanabilirler. Çalışmalar Pazartesi. Kavga ettirtme talismanı kurbanın çevresinde bulunan herkesle kavga etmesi ve kötü duruma düşmesi içindir. Cuma olarak haftanın günlerine bölünür. Dıştaki eşkenardörtgenin içine "Çevrende bulunan herkesle kavga etmeni istiyorum" veya benzeri birşey yazılır. dairenin çevresine. Çarşamba.Merkeze istenen kişinin adı. zikir X 4'tür. İstenen kişinin büyük sıkıntılar içinde mecburiyetten dolayı yöneticiye gelmesini sağlar. Dışına üç tur zikir yazılır. KAVGA ETTİRTMEK Bu talisman yukardaki getirme çalışmasıyla aynı zamanda ve aynı iş için alınmıştır. Pazartesi. Cuma.

ARA ÇALIŞMA Bu çalışma. 386 . şişenin yukardaki şeklin ve yönetici isim sicilinin tam ortasına koyulmasını söyler. şişeye koyulan talisman ve saç külü ile karıştırılan saç ve balmumu çalışmasının başka bir talismanla yapılan değişik bir uygulamasıdır. Saki ile konuşma tercih edilmiştir. piramitin zemininde duracak. Aradan dolayı katlara girilmeyip. Grup çalışmaları yani kat gezmeleri ve bilgi çalışmaları yaklaşık olarak bir yıldan beri duraklamıştı fakat herkesin kendi amaçlı majikal çalışmaları devam ediyordu. gerekse ondan türetilen çalışmalar defalarca kullanılmıştı. Bundan sonra da gene uzun bir ara verilmiştir. Saki. Şekil siyah kağıda çizilecek ve tabii ki. Saki ilk önce altarda duran bir şişe ve mum çalışmasını inceledi. Pan formunun tarif ettiği. Bu çalışma alındıktan sonra gerek anlatılan talisman. Saki'nin incelediği çalışma yukarda anlatılan. çalışmalara uzun bir ara verildikten sonra yapılan bir ara çalışmasıdır.

İlk önce isteyen kadının ve adamın saç. Zeminde bir Astar Mag Natnogn vardır. Ortasına ters Satürn sembolü çizilmez. Top atıldıktan sonra biraz buhurotu yakılıp onun külü de kavanoza atılır. Kadına ait başka meteryal varsa onlar da yakılır ve külü kavanoza koyulur. Siyah kağıda gümüşle çizilir. bunun yerine aşağıdaki iki talisman yan yana çizilir. Üzerine kan da sürülse aynı işi görür. Rengi siyahtır. Bu top küçük ve siyah bir kavanoza koyulur. Bundan sonra özel olarak istenilmiş ola aşağıdaki çalışmanın tarifini verir. Yani Pentigmlnon ortasına bunlar yapılabilecek kadar büyük olmalıdır. Bunun sebebi çalışmaların aralıklı olmasından dolayı zayıflayan irtibatı güçlendirmektir. kumaş. Çanağın içindekini yolculara içirir. resim gibi malzemeleri karıştırılarak balmumu ile bir top yapılır. Siyah cam kavanoz bulunamazsa cam boyasıyla boyanabilir. 387 .Bundan sonra Saki ile birlikte Üspiramitinin sağına doğru ilerlendi. ateş ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Saki'nin elinde bir çanak olduğu görülür. Kavanoz camdan. dört yanına birer tane Pentigmlnon çizilir. Bu çalışmanın konusu bir adamın karısından ayrılması ve başka bir kadınla evlenmesidir. Birinci talisman büyük boy bir Pentigmlnon'dur. İki talisman hazırlanır ve onlar da yakılıp külleri kavanoza koyulur. Üzerine gümüş yaldızla. Resim veya külü de kavanoza atılır. Ayrılması gereken kadının resmi yakılır.

Kavanoz saklanır. ikinci gün ikinci çalışma yapılır. Çalışmalar bir gün arayla dört gün yapılır. Bir ayla. Kavanoz sıcak suyun içinde veya ateşte tutularak mum eritilir.Pentigmlnon'un en altındaki. Bu çalışmanın zikir kısmı şu şekilde yapılır. Dikdörtgen üzerinde "Aksılum" ismi 388 . 4. talismanının artık kağıttan gümüşe Bundan sonra sağa doğru ilerlemeye şeklinde bir altarla karşılaşılır. Hepsinin üzerine parça halinde erimiş balmumu koyulur. Çalışmalar bir tanrı formuna. Bu da ayrılması istenen kadın için hazırlanır. onun yerine şu talisman çizilir. Ayrılması istenen kadın için yapılan Tarken Kikran talismanının zikir adedi: (Tarken Kikrar X 2) + Kadının ismi + Yönetici ismidir. Yönetici isminin eklenişi bu çalışma içindir. isteyen kadın için bir üçüncü veya dördüncü talisman da koyulabilir. Sekiz çalışmada biter. birbuçuk ay arasında sonuç alınır. mesela Estragon'a adanmalı ve onun adına yapılmalıdır. isim yazılan yere de isim yazılmaz. Diğer çalışmalarda yoktur. Kat'ta verilen özel para geçirilebileceğini söyledi. Bu çalışmanın verilişinden sonra Saki. Bunun yazılıdır. Yani bir gün bir çalışma. İstenilirse. devam edildi. Eriyen mum herşeyi sarar. Birleştirmek için yapılan talismanlara da yönetici ismi eklenir. İkinci talisman Tarken Kikran zikriyle hazırlanan rüyaya girme talismanıdır.

sicilin ortasına elini koyunca duvar açılır. Aksılum başka bir tanrının isimlerinden biridir. Aksılum çok çok eski. 389 . Kitap Tisan alfabesi fakat çok daha değişik bir dille yazılmıştır. Çizime gerek yoktur.Oldukça büyük bir kitapla karşılaşılır. Şayet çizilirse aşağıdaki gibi olmalıdır. Zikir yeterlidir. Çok küçük yazılarla doludur.AKSILUM Aksılum'un temel şekli şöyledir: Saki. M. Bu işareti taşıyan kişi onun etkisinde olur. Güç kazanma mantrası.Ö. 3000 yıllarından kalma bir anahtar kelimedir.

En fazla yedi günde bitmelidir. Bu çalışma. ile çizilerek üstte taşınabilir. 390 .Çevre sembolleri tam bir daire şeklinde çizilmelidir. bir hafta ara vererek sekiz hafta çalışılır. çizgi yoktur) kesişme Kağıt üzerine gümüş yaldız. Dört veya beş güne de bölünebilir. Zikir: "Bülent Vor gelis Do Aksilum Ozan". Bu şekilde bir hafta çalışıp. Yani çalışma süresi aslında dört haftadır. Çalışması şu şekildedir. grup çalışmalarının seyrelmesinden doğan güç kaybını önler. Bir hafta içinde günde 1720 defa ve haftanın herhangibir gününde de 1722 defa yapılır. İstenilirse hepsi bir günde de yapılabilir. vs. Tutarı 12042'dir. Önemli olan yedi gün içinde 12024'ün tamamlanmasıdır. Şu diğer iki sembolü birleştiren hayali çizgilerin (Aslında noktalarına aşağıdaki sıra ile yazılırlar. İçte kalan dört farklı sembol aşağıdaki iki sembolle.

zaman zaman da oldukça uzun aralar verildi. Burada anlatılan çalışmalardan sonra zaman zaman toplanılıp çalışıldı. çehresi oldukça değişmekle beraber hala devam etmektedir. amaçlı operasyonlardı. Çalışmalar ilk başladığı günlerde Tisan ekolü yada Tisan çalışmaları olarak isimlendiriliyordu.SONSÖZ Kblan kitabı burada sona eriyor. Şimdi ise grubun ismi "Kblan Tragna" gurubu ve Tragna ekolüdür. Katlarda gezmek. Yolculuk hiç bitmeyeceği için çalışanlar hala yolcudur fakat şimdi önemli olan başkasını değil kendini değiştirmektir. Bu çalışmalar oldukça farklı oldukları için Kblan kitabının içinde verilemezler. Kblan kitabı sona erdi fakat çalışmalar. Birkaç yıl sonra da yeni bir yoğun çalışma aşaması başladı. insanlar ve olayları değiştirmeye yönelik. Artık çalışmaların amacı kişinin kendisini geliştirmesi ve bu kitapta anlatılan Katların tam olarak idrak edilebilmeleridir. Kblan kitabının aynanın bu tarafına geçirildiği zamanlar çalışmalar. 31 Ekim 1996 Bakırköy 12:30 391 . Bu günkü görüş açısı oldukça değişiktir.

tam her iş bitmişti ki. Kaza herhangi bir bilgi kaybına sebep olmadı fakat herşeyin baştan yazılması. bilgisayara son defa save edildikten on dakika sonra benim aptalca bir hatamdan dolayı geri alınamaz şekilde silindi. çizilmesi 1996'ya kadar sürdü. Bu iş çok daha önce yapılabilirdi fakat kişisel tembelliğim yüzünden 1994'e kadar sürdü. Hazırlanan çalışmanın da yaklaşık olarak dörtte üçü yok oldu. Artık gereken sayfa düzenini yapmak ve hataları düzeltmek gibi şeyler gerekiyordu fakat aslında herhangi birisinin en fazla bir haftada yapabileceği bu işler. Bu kazayı başka bir insan yapsaydı herhalde onu o anda öldürürdüm. Fakat yukarda da belirttiğim gibi bunlar ya önemli olmayan. Kblan kitabı. Alınan diğer bilgiler ve 1994'ten sonra alınan şeyler bu kitapta yoktur. Belirtmem gerekir ki. 1996 sonlarında yazı ve çizim işleri bitti. "Muhteşem" tembelliğim 392 . çalışmanın pratik büyücülük sayılabilecek olan talismanik maji ve katlardaki bizim kişişel deneylerimizle ilgili olan bilgiler ve çalışmaların temel noktaları ile ilgilidir. Bütün bunların tasnif edilip. Doğrusunu söylemek gerekirse. Biriken çalışma notları. şimdi düşündüğüm zaman hayatım boyunca o kadar kötü olduğum bir gün daha yaşadığımı hatırlamıyorum. çizimler. ya da çok özel çalışmalardır. bütün çizimleri hazırlanıp yerine koyulduktan sonra. bugün "Kblan Tragna" ismi verilen majikal çalışmaların notlarıdır. bu kitap için bir yorum kitabı ya da en azından uzunca bir yorum yazısı hazırlamam da şarttır."SON" SONSÖZ Bu kitap. Kitap 1994'te yazılıp bitirildikten. hepsi bir arada karışık durumdaydı. Çalışmalar 1987 yılında İstanbul. Bakırköy'de başladı. ayıklanıp ayrı ayrı kitaplar haline gelmeleri ancak 1994 yılında mümkün oldu. Kblan kitabının şu anda görülen haline girmesi de oldukça uzun bir zaman aldı. Çok büyük bir ihtimalle de bunlar hiç bir zaman yazıya dökümeyeceklerdir. gerekli gereksiz konuşmalar ve bilgi notları. Elimizde pek önemli olmadıkları ya da bir türlü zaman bulunamadığı için toparlanamayan veya kaydedildikleri bantlarda yazıya geçirilmeyi bekleyen daha bir çok şey var.

Doğrusu istenirse. sözsöz" daha yazmak zorunda kalmam.Bakırköy 393 . son. gereken kısımlar verildiği için kitabın bitirilmesinin hiç bir zaman bir aciliyeti olmadı.yüzünden ancak bugün yani 4 Kasım 2004 tarihinde bitebildi. O sadece çalışmalara fiilen katılan ve gruba alınmış kişiler için hazırlanmıştır. Bu kimselere de zaten elden. Dilerim bu kitap için bir "Son. Bülent Kısa 4 Kasım 2004 . Tabii. bu ihmalin ana nedeni Kblan kitabı'nın baskıya girmek veya herkese dağıtmak için hazırlanmış bir kitap olmamasıdır. kitapta düzeltilmesi gereken imla hataları ve abuk sabuk cümleler. anlatımlar vardır fakat bunlar da zamanla düzelir herhalde. Sonuç olarak bunlar sadece Türkçe hataları. Bu kitabın devamı ve çalışmaların en önemli kısımları diyebileceğim "Uygulamalar kitabı" bile bu kitabın hazırlanmasından önce bitti. konunun kendisine etkileri yok ve tembelliğimi yenerek bu kadarını bile yapabildiğim için mutluyum.

394 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful