1

2

ÖNSÖZ
Bu kitap, Tragna ekolünün çalışma notlarından meydana gelen Kblan kitabının tamamı ve elden geçirilip, düzeltilmiş halidir. Majikal çalışmaların esasını, enstrumanlarını ve aşamalarını anlatır. Her ne kadar talismanik majiye çok fazla yer verilmişse de kitabın amacı katları ve katlarda yapılan sonsuz yolculuğu tariftir. Çalışmalar ve bu kitapta anlatılan bilgilerin geçirilişi yaklaşık olarak yedi yıldır devam etmektedir. Astral katlarda yapılan çalışmalar aslında sonsuz bir yolculuk ve öğrenimdir. Bu yüzden her zaman için Magician, Sihirbaz, Büyücü ya da bazı batılı yazarlar gibi Adept, vs, gibi deyimler yerine Yolcu deyimini kullanmayı tercih ediyorum. Aleister Crowley, Maji’yi tarif için ”Olacak olan şeylerde isteğe uygun değişimler yapabilme bilim ve sanatı” demiştir. Bu ifadeyi değişik zamanlarda, bazı kimselere fizik plandaki majikal çalışmaların tarifini yapabilmek için ben de kullanıyorum fakat maji aslında bu değildir. Kat çalışmaları istekleri elde etmek için kullanılan şeyler gibi görünmekle birlikte kişiyi felsefi ve spiritüel açıdan geliştirir. Bilgi ve tecrübe kazandırır. Sonuç kaçınılmaz olarak kişinin ya da yolcunun değişimidir. Bu yüzden de ben, “Kişi diğer insanları ve olayları değiştirebilirse bu onun kendi gücünü gösterir, kişi kendisini değiştirebilirse bu gerçek majinin gücünü gösterir” diyorum. Çalışmalar, ruhsal ve fiziksel gelişimin yanısıra katlar içinde devamlı ilerlemektir. Bu yüzden çalışmaları yapanları anlatan en iyi deyim Yolcu’dur. Yolculuk bitmez. Sadece duraklayabilir. Ve o zaman da hayat biter ve yeni bir yolculuk ya da yolculuğun değişik bir aşaması başlar.

3

Bu kitap özgün olarak ancak bir, iki kişinin faydalanabileceği, daha doğrusu anlayabileceği çalışma notlarıdır. Bilgisayarla dizilmesinin ve bütün gereken çizimlerin yerli yerine koyulmasının sebebi elde devamlı kullanılan, karıştırılan çalışma notlarının ya da fotokopilerinin yıpranmaları, dağınık ve çirkin bir görünümde olmalarıdır. Bununla beraber, iş başladıktan sonra, çok emek istediği farkedildi. Elimizdeki çalışma notları ve gereken çizimlerin miktarı hakkında meğer önceden gerçekçi bir fikrimiz yokmuş. Bu durumda madem bu emek verilecek, o zaman çalışma notları olarak değil, Kblan kitabının tamamı, kitap olarak düşünülsün dedik. Gene de Kblan kitabını en azından Türkiye’de bastırtmak gibi bir arzumuz da yok. Burada istenilen şey Yola yeni başlaması mümkün olan kimselere bilgi ve Yolun kitabını, yolculara verebilmek. Bu yüzden de, bu kitap biraz, belli bir ekolde maji öğreten bir kitap, biraz gezi notları, biraz bir gurubun çalışma notları, biraz bir geminin seyir defteri biraz da kişisel hatıra defteri gibi bir şey oldu. Bülent Kısa 1 Ekim 1994 İstanbul - Bakırköy

4

5

6

KBILANTOR ZKİRUKLAM

7

8 .

Saki ya da diğer Astral bekçiler tarafından ekol ismi olarak. ciddiye alınması mümkün olan bütün batı gelenekleri Astral seviyeler üzerine kuruludur ve katlar Kabala'dan alınma bir deyimle. O zamanlarda Tisan sistemi ya da Tisan ekolü denilmekteydi. sistem.ASTRAL KATLAR Astral alemin değişik seviyeler ya da başka bir ifadeyle titreşim seviyelerinden meydana gelen bir bütün olduğu bilinir. İslami ekollerin bu katlara ya da titreşim seviyelerine az temas etmelerine karşılık. Tisan ismi çalışmalar. aramızdaki konuşmalarda Tisan sistemi. Bu seviyelere değişik geleneklerde (Tradition). Saki. Saki özellikle “Bu. 1 Çalışmaların ilk zamanlarında ve bu kitabın ilk hazırlandığı yıllarda Tragna ismi yoktu. Konuyu tarif edebilmek için burada. Tragna sistemi diye bir isim de verilmemiştir. “İlahi gök katları” denilmiştir. değişik isimler verilir. Ak Şemsüddin'in yazdığı "Yedi kapı. ekol. Kullanmakta olduğumuz KAT deyimi. “Şems ül Maarif'“ isimli kitapta. her ne ise. Daha sonraki yıllarda boyutlarla ilgili çalışmlar başladıktan sonra gruba ve ekole Saki tarafından ilk defa isim koyulmuş ve Kblan Tragna ismi verilmiştir. ismi Kblan Tragna ya da kısaca Tragna sistemidir. alışılmış bir ifade olmasından dolayı Sefirot veya Sefira deyimlerini kullanmaya çalışmışlar ve kendi aralarında bu isimleri kullanmakta ısrar etmişler fakat Saki ve katlardaki bölümlerin bekçileri de ısrarla bunu benimsemeyip. Mesela. 9 . TRAGNA1 çalışmalarından gelmektedir. kat deyimini kullanmışlardır. Anlaşılacağı gibi grup. ekole veya sisteme Saki tarafından verilmiş bir isim değildir. ona benzer. bundan sonra da kendi. Kırk makam" isimli küçük bir kitapçıkta da bu katlar anlatılır. Fakat o isim Kabala içindir. Tragna sistemi. genellikle “Sephirot” (Sefirot) ismiyle bilinirler. sadece alfabe ismi olarak Tisan alfabesi demiş. bu isim tercih edilmiştir. Çalışmaların başlangıç dönemlerinde Ozan ve Bülent. Tisan talismanları deyimlerini devamlı kullanmaktan Tisan ekolü ismini yerleştirmiştik. Bülent Kısa ve Ozan Güner üçlüsünün ortak çalışmalarıyla bu boyuta geçirilmiştir. Aslında. Kullanılan alfabenin ismi sorulduğu zaman Saki. Bu aynı şey değildir” demiştir.

konular hakkında az bilgisi olanlara yardımcı olsun diye dış kaynaklardan eklenmiştir. Boyut varlığının rehberliği teşkil etmektedir. Bununla beraber Saki. Ayrıca o dönemlerde. Tragna çalışmalarının tabanını. kendisini Saki ismiyle tanıtan 6. Bu kitapta bundan sonra. Saki. Tragna alfabesi ve Tragna Invocation’ları ile tanışıldıktan sonraysa bir daha Kabalistik terminolojiye baş vurulmamıştır. Saki tarafından kullanılmış. Aşağıdaki notlar tam olarak Kblan kitabından alınmıştır. Çalışmalar bu gün de. dönem dönem bazı İbranice sözler geçmiş ve bazan da Golden Dawn'ın pentagram ritüeli biraz değişik olarak yapılmıştır.Bununla beraber kat çalışmaları sırasında bir defaya mahsus olarak bir sefira ismi (Yesod). gene Tragna zikirleri alınana kadar Kabalistik isimlerden başka İslami ve Latince Invocation’lar da kullanılmıştır. anlam olarak belki aynı şeyi tam olarak vermez fakat ifade ettiği fikri biliyoruz. 10 . bu ismin kısaltılışıdır. Kblan (Kıblan Okunur). yaklaşık olarak yirmi ay kadar süren bir çalışma sonucunda aynanın bu tarafına geçirilmiştir. Bununla beraber. Tragna çalışmaları ve KBLAN kitabı. bu Kabalistik isim ve Invocation’ların. bizlerin bilinçaltlarımızda bulunan. aşağıda rastlanabilecek olan Kabalistik ve İslami Havass'la ilgili bazı sözler ya da açıklamalar Kblan'da mevcut olmayıp. bazı şekil değişiklikleriyle sürmektedir. Kblan kitabının tam ismi Kbılantor Zkiruklam’dır. bir anlamda çalışmanın dış (Astral) şefidir. Kitaba bu isim Saki tarafından verilmiştir. konuya en uygun şeyler olmalarından dolayı kullanıldığını da belirtmiştir. Invocation kelimesi yerine daima. Kısaca Zikirler kitabı ya da gücün zikirlerinin kitabı anlamındadır. Türkçe “Hitabe” deyimi kullanılacatır. batılı.

taban uzunluğundan fazla olan piramittir. Kefren piramitidir. Tabii bütün geometrik şekiller içinde de en fazla piramit ve onun iki boyutlu gösterimi olan Üçgen önemlidir. Gerek fizik ve gerekse de Astral planlarda esas olarak üç tip piramit mevcuttur. yüksekliğinden fazla olan piramittir. Yani taban dörtse. b) Bu piramitte. (b) Piramitine fizik planda en fazla uyan örnekse. piramitlerin oranları özet olarak şöyledir: (a): y = (t/4)*3 (b): y = t (c): y = (t/4)*5 Çeşitli devirlerde. yükseklik de dörttür. Hernedense bu araştırma ve deneylerde daima Keops ele alınmıştır. Tragna çalışmalarının esası piramit ve diğer geometrik şekiller üzerine kurulmuştur. olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir. (b) ve (c) piramitleri olarak isimlendiriyoruz. Bunları (a). Keops'un boyutları burada örnek olsun diye verilen orana uymayabilir. c) Yüksekliği.MAJİKAL PİRAMİTLER Katlar konusunda daha derine inmeden önce Majikal piramitin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. yükseklik beştir. taban yüksekliğe eşittir. Mesela. piramitler hakkında bir çok araştırma ve deney yapılmıştır. Bu tip piramitin fizik planda bir öneği olup. Taban uzunluğu dört ise yükseklik üçtür. Özellikle Talismanik maji ile ilgili çalışmalar kesin bir geometrik bütünlük istemektedir. eğer taban dörtse. Tabii. değişik kimseler tarafından ve gene değişik amaçlarla. Bunda da. a) Taban uzunluğu. Bunun fizik plandaki en iyi örneği Keops pirmitidir. 11 .

altına bir cisim koyulup. Bunlardan başka. merkezdeki enerji sütunu üzerindeki merkez odağı da bir tane (Piramitin merkezinde olan) değildir.Keops'un küçültülmüş modellerinin mekezine yerleştirilen traş bıçaklarının kendiliklerden bilendiği. Piramitin içindeki ve altındaki enerji odakları fizik ve Astral enerji odaklarıdır. piramitin geometrik yapısının. Dünya da tam bir küre değil. 12 . Piramitin enerji açılımı tabanda bitmez. Mesela. çalışma yaparken piramitin kendi ekseni etrafında durmadan döndüğü ve durduğu zaman da dört yüzünün dört ana yön doğrultusunda durduğu (Genellikle) gözlemlenmiştir. tabandan aşağıda da bir enerji odağı vardır. piramitlerle ilgili bir çok kitap bulabilirler. Taban tabana yerleştirilen iki tane Keops modelinin basık bir şekil oluşturduğu görülür. Tamamen dünyayı. bozulduğu. tarafımızdan bazı kesin olmayan deneyler de yapılmıştır. Bundan başka. (a) Piramiti fizik dünyayı gösteren piramittir. Majikal teoriye2 göre. Bir yere asılan küçük piramit modellerinin çok az salınım yaptığı. Bu deneylerden. basık bir geometrik yapıdadır. balık ve benzeri gıda maddelerinin daha geç kokuşup. daha doğrusu tepeden tabana inen bir enerji odağı yarattığı sonucu çıkartılmıştır. dünyanın merkezine doğru inmeye devam eder. dünyanın manyetik akımını odakladığı ve merkezde bir enerji odağı oluşturduğu. ekmeklerin daha geç bayatladığı. Bu ikinci. tabanla merkez arasındaki mesafe kadar. alt odak noktası da Majikal maksatlarla kullanılır. (a) Piramitinin fizik örneği Keops'tur. bitik pillerin şarj ettikleri ve daha bir çok benzeri şey bilinmektedir. Burada anlatılan piramit modelleri de bir anlamda Fizik ve Astral alemlerin sembolleridir. maddeyi ve fizik planı anlatır. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler yurdumuzda da yayınlanmış olan. 2 Tabii ki. burada ve bütün kitapta kullanılan her "Majikal teori" sözü sadece Tragna ekolünün görüşünü ifade etmektedir.

Astral alem ve fizik plandır. gezegenler ve galaksiler bu piramitin 13 . Bütün evreni bir piramit şeklinde düşünebiliriz. (a). (c) Piramitine gelince. Piramitler Evrenin sembolüdür. majikal etkileri anlatır. Bu şekiller üstüste konduğu takdirde de (c)'nin. aksine bir kayıt olmadığı takdirde kesin olarak (b) piramitini anlatacaktır. Yıldızlar. Çok üst seviyeleri ve bazı yardımcı etkileri sembolize eder.b ve c piramitleri Tanrı veya Tanrı'nın gücü. Bu piramir Astral alemi ve ruhu. Taban tabana yapıştırılan iki (c) piramiti de oldukça sivri bir şekil yaratır. Bu piramitlerden de iki tanesi taban tabana yapıştırılırsa daha sivri bir şekil meydana çıkar. (b)'yi ve (b)'nin de (a)'yı içine aldığı görülür. Fizik plandaki tesir ve deneyleri gösterirken (b). Başka bir ifadeyle a.(b) Tipi piramit için örnek olarak Kefren gösterilmişti. Bu piramit üst Astrala aittir. fizik ortamda da uzayı sembolize eder. Bu çalışma notlarında bundan sonra geçecek olan herhangi bir piramit sözü.

diğeri beyaz iki üçgenle göstermiştir. piramitin enerji açılımının zeminden aşağıya doğru uzandığı belirtilmişti. Her iki piramitte de. aydınlık ve karanlık yanlar vardır. Kara piramiti. Ayrıca evren gerçekten de piramit şeklinde olsa bile bunu bilemeyiz. Piramitin. Kabala'nın Kliphoth'u ile eşitleyebiliriz fakat bu tam olarak doğru olmaz. Bununla beraber bu sembolizm piramit esasında düşünülmemiş de olabilir fakat sonuç aynıdır. ve enerji açılımları çizilirse ve bu çizim belli bir noktadan kesilirse ortaya tam bir Hexagram çıkar. Sembolizm tam olarak uysa bile fizik plandaki madde ve antimadde dünyaları değil. kağıt üzerindeki iki boyutlu. Yukarda. Kara piramit. biri siyah. aynı şekilde bir anti. Kara piramit Şeytani bir etkiden ziyade antimadde evrenidir. Tabii. aynı şekilde Kara piramitin enerji açılımı da zeminden yukarıya doğru devam eder. beyazın tabanından başlar. Tanrı da ortadaki enerji sütunudur. Bunu sebebi burada anlatılan madde ve antimadde evreni fikridir. burada söz konusu edilen kara ve beyaz piramitlerle Astral alem ifade edilmek istenmektedir. bu sözlerle evrenin gerçekten de piramit şeklinde olduğu kastedilmiyor. Yani evrenin gerçek sembolü taban tabana yapışık olan iki piramitten meydana gelir. Şu da kesinlikle anlaşılmalıdır ki. yani Beyaz ve Kara piramitlerde. ve bizim terminolojimize göre. bir Kara piramit mevcuttur. Bir çok eski okültist hexagramı. Kabalistik anlayışa göre. tipik gösterimi üçgendir. Nasıl ki. 14 .duvarlarındadır. İki piramit veya iki boyutlu alandaki gösterimleri olan iki üçgen. bir anti evrenin ve/veya bir antimadde dünyasının var olduğu kabul ediliyorsa.

Kat çalışmalarında Astra'nın bir eşi imajinatif olarak boyuna asılır fakat bu imajinatif Astra'nın üzerinde sadece Jüpiter sembolü vardır. Bu harfler esas olarak Tragna alfabesiyle yazılır. Şın. Tragna alfabesiyle yazılışı da iki şekildedir. Astra'nın sarıldığı bez ya da içine konulduğu torbanın üzerine de yaldızla talismanın şekli çizilir. Aynayı görebilecek şekilde dururken diğeri bir bantla kişinin alnına tutturulur. Çalışmaya katılan herkes için iki Astra hazırlamak olasıdır. Latin alfabesi veya başka bir alfabe ile yapılamaz. Sıfır katında koruyucu olarak Astra kullanılır. Tragna Alfabesinin dışında Arapça ya da İbranice olabilir. Herşeyin başı ve sonu olan ana talismandır. Bu talismanın aslında bir ismi olmamakla birlikte. Çevre harfleri yoktur. Tepesinde Arapça. 15 . Bunların birisi Altar üzerinde.ASTRA (İLK TALİSMAN) Bu talisman çalışmaların en başında alınan bir irtibat talismanıdır. Çalışmalara yeni başlayan bir kimse Sıfır katını geçene kadar Gümüş Eşkenar dörtgen talismanı kullanamaz. bizim dil ve alışkanlıklarımıza en uygun isim olan Astra verilmiş ya da bu isim türetilmiştir. Çalışma haricinde Astra Kırmızı kadifeye sarılarak karanlık bir yerde ve yabancıların göremeyeceği şekilde saklanır. Piramit ve piramit enerjisinin sembolüdür. Birincisi. Saki tarafından. sağ el tarafında Nun ve sol el tarafında Elif harfleri vardır. tarif için bir isim gerekince. Astra ortasında Jüpiter sembolü olan bir üçgendir.

İçi dolu değildir. İkinci şekil Arapça harflerin isimlerinin Tragna diline göre dörder harfle katlanarak yazılmasıdır. Fiziksel talismanlar kağıt üzerine çizildikleri takdirde Üçgen kahverengi. Elif havayı. Alef sarı. Çalışmada kullanılan esas talismanlarsa daire şeklinde dökülmüş kurşun üzerine önce oyulur sonra oyuklar boyayla doldurulur veya oyulmadan. doğrudan boyanır. kahverengi bir çerçevedir. Şian.yukarda görüldüğü gibi her harfin kendi özel sembolüyle gösterilişidir. Kurşuna yapılan talismanlarda üçgen. Üçgen. üçgen de aynı zamanda toprağı ifade ederse de Talisman bütün olarak Ateş elementiyle ilgilidir. Jüpiter sembolü Ether. Şin Ateşi. ruh ya da kullanıcının kendisini sembolize eder. Jüpiter yeşil. Nun suyu. Piramitin iki boyutlu gösterimidir. 16 . Naun mavi ve Şian kırmızı renkle çizilir. Alef ve Naun şeklinde yazılır.

MAJİKAL AYNA Ayna. ya da çok zor çıkar. Bir boyuttan diğerine geçiş kapısıdır. Sadece Jüpiter'in ayna görüntüsü çizilidir ve Nun'la Elif harfleri yer değiştirmiştir. Spirit celselerdeki ektoplazmanın.NEGATİF ASTRA Renkler tam olarak aynıdir. Sadece bir bakma aracı değildir. medyumun bedeninden yayıldığı iddia edilir. Bu tür çalışmalarda hiç bir zaman acele edilmemelidir. Piramitten sonra çalışmanın en önemli faktörlerinden birisidir. Öyle bile olsa. Ayna emici güçtür. Aksi takdirde kişinin bilinci aynada kalır ve bir daha çıkamaz. Aynadan çıkabilecek ya da çıkartılabilecek çeşitli imajlar vardır. 17 . Varlıklar ortaya çıkarlarken spiritüel celselerdeki ektoplazma olayının karşılığı olan bir tür soğuk buğu yayarlar. Majikal tezahürlerdeki soğuk ve buğu boyutlar arası kontaktan meydana gelir. bu hiç bir zaman tek taraflı değildir. Odada bazı tezahürler yaratabilir.

Bu işlem. Çalışma aynasına Triakmlnon çizilecekse. Çalışma aynasının dört köşesine sahibinin isim talismanı veya sicili yazılır. “Bu sembol Evreni temsil eder . Çalışmalarda kullanılan aynalara başkası bakmamalıdır. Çizim son derece orantılı olmalıdır.Saki”. Hangi boyuttan olursa olsun önemli değildir. dört tane koruyucu hexegram çizilmelidir. Bakan yabancı kişinin bilinci karışabilir. onun dört yanın. Aynada istenen kişinin imajı yaratılır ve dışarıya alınabilir.Çalışma aynaları çeşit çeşittir ve kişi onlara baktığı zaman kendisini küçük ya da büyük ölçüde görebilir. Ayna yansıtıcıdır ve kişi ona girdiği zaman istediği ebatta olabilir. Birden fazla kişi çalışıyorsa siciller köşelere ya da uygun şekilde aynanın çevresine yerleştirilir. çevre tesir ve tehlikelerinden kişiyi korur. Aynada olmadık şeyler gördüğünü zannedebilir. Hexagramların içine kişinin sicili veya ismi yazılır. İsterse bir nokta olur ve diğer boyuttan aynı şekilde çıkar. 18 . taranmış uçlardan meydana gelen dört üçgen ayrılır. Oranlar şöyledir: Önce büyük bir Hexagram çizilir ve aşağıdaki şekilde görülen.

Eşit olarak uzaklaştırılırlar ve üzerlerine gene eşit büyüklükteki birer üçgen çizilir. Ortada kalan büyük eşkenar dörtgenin içi de Triakmlnon ya da Pentigmlnon şekliyle doldurulur. 19 . Bu şekilde dört küçük hexagram elde edilir.

İstisnai olarak bazı karanlık yan çalışmalarında yukarda belirtilen tütsüye ilave olarak "Cin elması" da yakılır. BUHUR Bütün çalışmalarda Amber ve Buhur otundan meydana gelen bir karışım yakılır. İstendiği takdirde gün ışığında ya da tam karanlıkta da çalışılır. Ayna veya aynaların altarı ve piramiti görmesi yeterlidir. Kişi rahat ettiği herhangi bir şekilde oturabilir veya isterse uzanabilir. Ortasına bir piramit koyulur. İdeal ölçü. Tragna çalışmalarında mum ritüelistik bir malzeme değil sadece bir aydınlatma aracıdır. Çalışmalarda mum ya da mumların. Çalışmaya katılanları görmese de olur.ALTAR Altar gerek ilk çalışmalarda. Kişi ya da kişilere ait Astra talismanları varsa bunlar da (Şayet takılmıyorlarsa) piramidin yanlarına ya da çevresine yerleştirilirler. Altarın kırmızı veya siyah örtülü ya da çıplak olması farketmez. Altarın arkasına bir ya da çalışmanın gereğine göre iki ayna yerleştirilir. taban eşittir yükseklik oranındaki (b) piramitidir. Altarın karşısında bulunmak ya da oturmak da gerekli değildir. Tahta. İstendiği takdirde odanın bir köşesine. gerekse sonraki. Mumların mutlaka altarda durmaları gerekmez. Piramit. ileri seviyelerdeki çalışmaların bir çoğunda doğuya bakar şekilde tanzim edilir. Altar olarak bir masa kullanmak bile gerekli değildir. gözü almıyacak şekilde odanın çeşitli yerlerine yerleştirilmesi caizdir. Cam. Karton. yere kurulması da mümkündür. Bazı katlarda değişik yönlere doğru tanzim edilmesine rağmen altarın ana yönü doğudur. ÇALIŞMA PİRAMİTİ Majikal uygulamalar olan pratik çalışmalarda kullanılacak olan piramit. vs'den yapılabilir. taban uzunluğu 20 .

çalışma haricinde de piramitin altında saklanabilir. Daha değişik maksatlarla.20 cm olan piramittir. Birincisi tahta veya karton gibi saydam olmayan piramittir. tepesinden asılır. İstenen etkinin. tabanı zeminden 10 cm. Şayet herhangi bir malzeme kullanılmadan çalışılıyorsa istenen iş veya kişi. Ayrıca üzerinde çalışılan objenin. üzerinde çalışılan obje asılı piramitin altından alınıp. Piramit iki şekilde kullanılır. asılı olmayan cam piramitin kullanılmasıdır. içi dolu kristal piramitler kullanılması da mümkündür. hiç bir Talisman kullanılmayan imajinatif çalışmalar için oldukça iyidir. yoğunlaşan enerjiyi hedefe sevkeden bir anten görevi de yapar. bekleme süresinde de cam piramite alınması mümkündür. Kristal piramitler. Altarın üzerine. Çünkü. asılı piramitin altında ya da saydam piramitin içinde imajine edilebilir. Piramitin pratikteki ikinci kullanım şekli. Eğer bir kimse üzerinde çalışılmıyor veya kişiyi piramitin altında imajine etmeye uygun bir çalışma yapılmıyorsa bile altarda daima piramit olmalıdır. gereken bütün operasyonlar bittikten sonra. Çalışmaların önce asılı. yüksekte kalacak şekilde asılmalıdır. Çalışma süresi sonunda. istenildiği gibi kanalize edilmesi haricinde gücü dışarı salmaz. 21 . Yirmi santimlik piramit. aynı zamanda. onun görevlerinden biri de Astral enerjiyi toplayan bir odak noktası olmaktır. çalışma sırasında elde tutularak şarj edilmesi ve çalışma aralarında cam piramitte saklanması yöntemi de uygulanabilir. Bu yöntem. içine kurbanın formunu imajine etmekte yararlıdırlar. Üzerinde çalışılan obje tam merkezin altına yerleştirilir. Bu ikinci piramit cam ya da saydam olmayan herhangi bir malzemeden yapılabilir. Cam piramitin tabanı ayna olmalıdır ve onun asılı olmasına gerek yoktur. asılı olmayan başka bir piramit altında saklanabilir. Üzerinde çalışılan cisim. pratik çalışmalarda. karton piramit altında başlatılması. Cam piramit aldığı tesiri kendi içinde devamlı olarak yansıtır. Bu çalışmalar pratik majiden ziyade durugörü veya Astral enerji yoğunlaştırma çalışmaları ya da Kat geçişleri gibi şeylerdir.

görülürler. Girişteki heykeller karşılıklı olarak dörder tanedir. altında olur. Çalışmanın türü ve şekli ne olursa olsun. Çalışmaların hemen ilk günlerinde görülmelerine ve her çalışmada önlerinden geçilmesine rağmen haklarında ancak Altıncı kata giriş sırasında ilk bilgiler verilmiştir. kat çalışmalarını öncesi. Heykeller ya da formlar bu enerjilerin tecessüm etmiş şekilleridir. piramitin altına bırakılması da mümkündür. Bununla beraber bu tarifler de saçmadır çünkü onların hepsi. yani burada anlatılan ikinci dörtlü ise. Altarda daima bir piramit bulunur. kristal piramitin talismanik çalışmalarda kullanılması da olasıdır. Daha sonraki çalışmalarda da dönem dönem onlarla ilgili bazı bilgiler ve zikirler verilmiştir. yani burada anlatılan ilk dörtlü. Sağ yan. Bu durumda talisman elde tutulur. SEKİZ TANRI FORMU Burada anlatılan Sekiz form. Gene karşılıklı olarak iki erkek. Bütün çalışmalar onlara ya da onlardan birine ithaf edilir. iki dişi form vardır. karanlık yanın efendileridirler. girişin dışındaki sıfır bölgesinde (Sıfır katı değil). 22 . Onlarla görüşmek mümkün değildir fakat onlardan yardım alınır.İstenildiği takdirde. esas olarak aydınlık yanın efendileridirler. Kurbanın formu da piramitte imajine edilir. Tabii bu durumda talisman piramitin içinde değil. Aynı şekilde talismanın. Bu tanrı formları heykel şeklinde görülürler. Sol taraf. heryanda geçerlidir. Her birinin Atlantis ve Mu dönemlerinden ya da daha da eskiden kalmış olan ilahi hayat enerjileri oldukları söylenir. Katların dışında ve her yerdedirler. Aslında her biri. bir bilinçli enerjidir.

sağ yumruğun önünü kapatmıştır. Sol baş parmak..SEKİZ FORMUN HİTABESİ İnnas e Estragon e Ankolia e Tıkaslion e Arinna e Gasteris e Elipha e Kanteris e İntra. Sol elin avucu. sağ yumruğun üzerine kıvrılmışlardır. imha ve intikamdır. Selamlama haraketi: Sağ elin yumruğu sıkılı. sağ baş 23 . Estragon adına seni. Fonksiyonları: Savaş. Pelerinli ve kapşonludur. Bundan sonra normal çalışma ne ise ona devam edilir. şöyle şöyle yapıyorum" denilir. kendi vücut simetri ekseni önünde tutmmaktadır. Vücut fildişi gibi olabilir. Sol el açıktır. Bu hitabe bir tür besmeledir. İki el çenenin önündedeir. (İsim). Bir kılıcı sapından iki eliyle dik olarak.. Çalışma başında bu tanrı formuna ithafta bulunulur ve kurbana hitaben. "Ey . dirsekler yüz derece kadar kırık. Kuertis kimeron kalbien e kimeron karties e rigel ariel kurtak bikenon dikor hakil e Amen. BİRİNCİ DÖRTLÜ: SAĞ TARAF ESTRAGON Lotüs oturuşunda duran bir erkek. Bütün çalışmaların öncesinde okunur ve katlardaki bazı uygulamalarda çeşitli selamlama haraketleri ile tekrarlanır. Bu sözler söylenirken Estragon'un özel selamlama haraketi yapılır. Parmaklar bitişik olarak.

Her iki elin baş parmak tarafları surata bakar durumdadır. Alına dokunurlar ve el pozu bozulmadan aşağıya solar plexüs üzerine inerler. Birleştirme ve güzellik. tanrıları selamlama pozuna benzer.parmağın altındadır. eller çözülürler ve yanlara açılırlar. Bu poz. Eski deniz kızı tasvirlerindekine benzer bir pozdadır. yarı uzanmış çıplak bir kadın. Elinde bir Lir var. Dönülecek yön önemli değildir. Bu konumda ithaf yapılır ve aynı anda eller alına doğru çekilir. solar plexüs'ün önünde. ANKOLİA Hafif yan oturmuş. Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır ve eller göğüsün ortasında. Kollar bileklerden çaprazlanmış durumdadır. Vücut. Bu poz da. Bu noktada. Eski Mısır tasvirlerinde görülen. Eller açık ve avuç içleri karşıya bakar durumdadır. Eski Mısır mumyalarının ya da firavunların çaprazlanmış olan kol pozlarına 24 . Vücut diktir. iki diz üzerinde ve diktir. Fonksiyonları: Evlilik. Selamlama haraketi: İki diz üzerinde durulur. vücuda bitişik olarak birleştirilir.

götürmek. TIKASLİON Pan'a benzeyen bir tip. Küre ve Alev avuç içlerindedir. 25 . Selamlama haraketi: Sağ yumruk sıkılır ve sağ dirsek kırılarak. vs. Eğer çalışma gereği içilecek bir iksir. Sıkıntı ve acı vermek. Kollar kırkbeş derece yanlara açıktır. Fonksiyonları: Ölüm. şarap. koyunun boğazına bir bıçak dayamış pozdadır. havada duruyormuş gibi görünen ve parlayan büyük bir disk vardır. istenileni yaptırmaktır fakat seksüel amaçlı değildir. Bundan sonra sağ dirsek düzeltilerek kol. Arinna’nın iki eli yanlara açıktır. Dağ keçisi gibi uzun boynuzlu ve keçi sakallı. yumruk kalbin önüne çekilir. Önünde bir koyun vardır ve Tıkaslion. dik olarak durmaktadır. avuç içleri tukarıta dönüktür. varsa bu haraket bittikten sonra Tıkaslion'un şerefine içilir. ARİNNA Çıplak bir kadın. İki kol yanlara ve aşağıya açılarak haraket bitirilir. göğüse temas eder ve bu anda çalışmanın ithafı yapılır. sağ yana. Yumruk. Arkasında. Belden aşağısı keçi ve ayakları toynaklı. sol elinde bir küre vardır. Sağ elinde ateş. Fonksiyonları: Kadınlara hükmetmek. parmaklar vücuda dönük şekilde.benzer. dirsekler hafif kırıktır. kırkbeş derece aşağıya açılır. Avuçlar açık ve göğüse temas eder durumdadır. getirip.

kavuşturulur. Sağ el. Kollar. Çalışmanın ithafı yapılır ve bundan sonra kollar hala göğüse ve yere paralel tutulmaya devam edilerek.2). Bir erkek Sentor formudur. dirsekler kırılmadan. Selamlama haraketi: Bir asa alınır. sol elin parmakları yukarıya bakar (Şekil -1). Elinde yay ve ok vardır. İntra ile birlikte kullanılabilir. Yani. sol pazunun üzerindedir. Başında. oldukça büyük. sağ kol aşağıya inerken. İki elle tutularak. Pentegramın kendisi siyah. göğüse ve zemine paralele olarak uzatılır. kafa genişliğindedir. Sağ elin parmakları yere. Her iki el ve asa. İKİNCİ DÖRTLÜ: SOL TARAF GASTERİS Gasteris tam olarak Estragon'un karşısındadır. göğüsün ortasının önünde saat yönünde çevrilirler. Bu selamlama iki diz üzerinde değil. 26 . sağ dirseğin üzerinde. sol kol yukarıya çıkar. vücut simetri ekseninin önüne gelir (Şekil . Çalışmanın ithafı bu durumda yapılır. Şaha kalkmıştır.Selamlama haraketi: İki el omuz yüksekliğinde öne uzatılır. Fonksiyonları: Güç vermek. Yay burcunun klasik sembolüne benzer. Yıldız. alnına bantla tutturulmuş olan bir ters pentagram vardır. yönetmek. Gasteris koyu renkli ya da kahverengidir. ileriye. ayakta yapılır. Karanlık güçleri ele geçirip. Sol avuç. Eller açık ve avuç içleri yere bakar durumdadır.

vücut simetri ekseni önünde ve kırkbeş derece öne yatıktır. Bu selamlamada asa yerine kılıç kullanılması da mümkündür.Şekil ikideki. sanki bir kılıcın sapı iki elle tutuluyormuş gibi tutulmaktadır. Şimdi asa. saat aksi yöndedir çünkü resim. Asa surat yüksekliğinde ve zemine diktir (Şekil . Bir bayrak sopası tutuluyormuş gibi bir pozdur. asanın dönüşünü gösteren oklar saat yönünde değil. 27 . karşıdan görünüşü gösterir.3). Bundan sonra gene dirsekler kırılmadan kollar alçaltılır ve asa göbeğin önüne indirilir. Bu haraket yapılırken sol el asa boyunca kaydırılark indirilir. Asa göbek yüksekliğinde.

İki dizi üzerinde durmaktadır. göğüse ve zemine paraleldir. Çalışma yapan kadınsa uygulamada bir şey farketmez fakat bu durumda kadın üstte olmalıdır. cinsel birleşme kesilip. ingilizcedeki gibi Elifa olarak değil. sol dizinin altında yatmaktadır ve kafası Elipha'nın. bacakları arasına girilir. İki önkol. Çıplak bir erkek. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde ileriye uzatılır. Boşalma yapılmadan yüz defa gitgel yapılır. Eller solar plexüs onünde tam olarak Hıristiyan dua pozunda birleştirilmiştir.ELİPHA Tamamen çıplak bir seks tanrıçası. Gene boşalma olmadan. çalışmaya geçilir. Şayet kadın yoksa iki diz üzerinde durulur. Elipha. İthaf yapılır ve iki el göğüsün önüne çekilir. Elipha olarak okunur. sağ tarafına doğrudur. Kadının içindeyken. Karşı cins gerektiren selamlama pozlarının tek olarak yapılması fazla bir şey ifade etmez. Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılıp. erkeğin fallusu üzerindedir. Önce kadının göbeği öpülür ve bundan sonra cinsel birleşme durumuna girilir. ithaf yapılır. 28 . eller kadının göğüsleri üzerine koyulup. Sağ elindeki bir kupadan bir şey içmektedir. Fonksiyonları: Seks ve her türlü seksüel çılgınlık. Elipha'nın sol eli. Bundan sonra kollar alçaltılır ve yanlara açılır.

Hançerin ucu saat yönünde daire çizdirilerek. Bundan sonra hançer sağ elde kalarak. İki elinin arasında uzun ve üzerinde eşit kollu haç sembolü olan bir hançer vardır. yanlara açılır. ucu aşağıya dönük olarak tutmaktadır. yukarıya kaldırılır. Selamlama haraketi: İki kol omuz yüksekliğinde öne uzatılmıştır. Hançeri havaya kaldırmış. kafası Kanteris'in sağına bakar şekilde sırtüstü yatmaktadır. alçalmaz. hançerin döndürülmesinden önce yapılmalıdır. İthaf. Ruh gömmek. eller göğüse temas ettirilir. Kollar yükselip. Bu haraket bileklerin dönüşüyle yapılır. Hançer döndükten sonra vücuda yaklaştırılır ve zemine dik tutulmaya devam edilerek. 29 . Ellerin arasında ucu aşağıya bakar şekilde bir hançer veya asa tutulur. iki kol aşağıya. Önündeki kurban taşında çıplak bir kadın. Sol el üsttedir ve her iki elin baş parmak yanları zemine doğrudur. Ayakta duruyor. İnsanı obsesyonel durumlara sokmak.KANTERİS İskelet yüzlü ve kara pelerinli bir erkek formu. Fonksiyonları: Öldürmek.

Selamlama haraketi: Bir kadın sırtüstü yatırılır. dokuz yaşlarında bir çocuk tutmaktadır. Bundan sonra masturbasyon yapılır. Eller iki diz üzerindedir. Bundan sonra sağ yanına geçilir. İthaf yapılır. İNTRA Çıplak bir kadın kucağında gene çıplak olan sekiz. İthaf yapılır. boşalmadan yüz gitgel yapılır ve çalışmaya geçilir. Kanını emmektedir. İntra'dan yardım istenerek. Fonksiyonları: Şeytani işler. Eller avuç içleri karşıya bakar şekilde öne uzatılır. Karanlık güçler. Başının üzerine geçilir ve kafası iki yandan tutulur. hükmedilebilecek yapıdaki. Oral seks pozuna girilir (Kadın erkeğe oral seks yapar). 30 . Her ikiside sarışındır. karşıdan bakan birisinin görüş açısına göre çizilmiştir. Sol el üsttedir. uygulamayı yapanın değil. Resim. Kadın olmadığı takdirde lotüs pozunda oturulur. geri antiteler çağırılır. Vampir gibi dişleri vardır. İntra çocuğu göğsünün soluna bastırıyor.Kanteris'in selamlanışında. Alnından göğüs ortasına kadar öpülür. Eller kadının başı üzerine uzatılıp. Çalışmayı yapan kadınsa haraketler aynıdır fakat erkekle kadın yer değiştirmiştir. Gene boşalmadan yüz haraket yapılmalıdır. Eller göğüse çekilir ve bileklerden çaprazlanır. Avuçlar ve kollar vücuda temas eder. hançerin ilk tutuluş şekli yukardadır. Dişlerini çocuğun boynuna geçirmiştir.

Bu sonuncusu hem şekil ve hem de harfin özel dalga boyundan kaynaklanır. Beth ya da gerçek ismiyle Beyt ev. aşağıda. Tragna ekolü. Eski Mısır'da yazı sadece rahipler kastının tekelinde olan bir şeydi. Cimel deve. Majikal amaçlarla kullanılan alfabelerin en eskilerinden biri olan İbrani alfabesi aşağıdadır. Ve en sonra da Düşünce olarak.” Tragna ekolünde özel Tragna alfabesi kullanılır. Diğer Alfabeler bizden çok uzaktır. kendi orijinal anlatımından ziyade ana fikir olarak verilmiştir.MAJİKAL ALFABELER Dünyadaki bütün uygarlıklar ve bütün zamanlardaki majikal geleneklerin hepsinde kullanılan bir alfabe ve sayı sistemi vardır. “Harflerdeki güç üç ayrı şekildedir. Bilinen en ilkel toplum olan Avusturalya yerlilerinden yazısı olmayan. ikinci olarak sesle okundukları vakit ses vibrasyonu olarak meydana getirdikleri ya da daha doğru bir ifadeyle uyandırdıkları güç. kendi alfabesinden sonra sadece Arap ve İbrani alfabelerini kabul eder. Önce onların kağıt üzerindeki çizilmeleriyle. Tragna alfabesine geçmeden önce diğer kullanılması mümkün olan alfabelere bakalım. Her harfin bir ismi ve bir de EBCED değeri denilen sayı değeri vardır. resim olararak Astral'da uyandırdıkları titreşim. 31 . Harflerin isimlerinin özel bir anlamı yoktur. Latin harflerindeyse gereken Astral güç henüz oluşmamıştır. Mesela Alef Öküz. demektir. Harfler ve onların majikal değerleri hakkında bir çok şey söylenmesi mümkündür fakat burada yeni bir şeyler türetmek yerine Muhiddini Arabi'nin düşüncelerini nakletmek daha kolaydır. Hayattan alınma şeylerle harfler isimlendirilmiştir. Arabi’nin fikri. Çünkü Latin harfleri dünyada çok yaygın olmakla birlikte majikal amaçlarla kullanılmaları pek azdır ve gereken Astral birikime sahip değildirler. Yod El vs. dünyanın değişik yerlerindeki kabilelere kadar bütün ilkel toplumlarda bile bazı kutsal sembol ve çizimler vardır. Ayin göz. meydana getirdikleri vibrasyon.

Mesela Arapça'da "Elif" sadece bir harf ismidir fakat İbranice'de "Öküz" demektir. İbrani alfabesinden daha yeni olan Arap Alfabesi ve Arapça ebced bütün olarak İbranice'den alınmıştır.Kaph. Mem. Tragna sisteminde. Tragna alfabesi alınana kadar Arap alfabesi kullanıldığı için Arap alfabesini biraz daha etraflıca incelemek gereklidir. Pe ve Tzaddi harfleri kelimenin sonuna geldikleri zaman farklı biçimde yazılırlar ve sayı değerleri de değişir. 32 . Harflerin şekilleri farklı olmakla birlikte isimleri İbranice'dir. Nun.

tamamen ters çevrilir. 33 . Bir talismana yazılan isim ya da isimler. Ayna görüntüsü olan yazıdaki harfler birleştirilir ve sağdan sola doğru ikiye katlanır. ortasındaki ve sonundaki şekilleri farklıdır fakat ebced değeri değişmez.ARAP ALFABESİ Arap alfabesinde. ayrık harflerle yazılır ve ayna görüntüsü olarak. Tragna ekolünde Arap alfabesi aynen kullanılmakla birlikte bazı farklı uygulamalar da mevcuttur. İSMİN KATLANIŞI (İSMİN MAJİKAL YAZILIŞI) İsim Arapça. "İsmin katlanışı" denilen bir işlemden geçerler. Örnek olarak Bülent (Arapçada Bülend şeklinde yazılır) ismini alalım. harfin kelimenin başındaki.

isimler katlı olarak yazılırlar. ayrı bir satır olarak yazılır. Burada isim. Ortadaki harf bırakılıp. kişinin gücünü sembolize eder. Renkli çalışılan talismanlarda Jüpiter'in. bu harfler Astra'nın içine alınır. 34 . Tragna alfabesi kullanılmaya başlanıldıktan sonra bu yöntem hiç kullanılmamıştır. Astra'daki. Tabii ki. diğerleri bilindiği gibi katlanır. Bu. Astra'daki rengi olan yeşille yazılır. en alta. ismin katlanışı sadece Astra yazmak için değildir. Harf sayısı tek olan isimlerde katlama şöyle yapılır: Önce ismin tersi alınır. Bütün Tragna talisman sisteminde. Kalan orta harf.Bundan sonra. Bununla beraber ismin katlanışı yöntemi sadece Arap alfabesi kullanıldığı zaman geçerlidir. Jüpiter sembolünün yerindedir.

Aşağıda Kadın isinin birinci harfi K1.K2 . 35 . Örnek olarak.E3 .İki kişinin isminin birlikte kırılması da şöyle yapılır: İki isim yanyana yazılır ve ters çevrilir. bir harf ikinci isimden alınarak iki harfli guruplar yapılır. Erkek isminin birinci harfi E1 olarak gösterilmiştir.K3 K5 Şayet her iki ismin harfleri çift sayılı ve dörder harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 Ve şayet isimler beşten fazla. Katlamak için bir harf birinci isimden. E2 . altı harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 E5 K5 Şekillerinde kırılır ve katlanırlar.K4 . KADIN ve ERKEK kelimelerini birer isim olarak kabul edelim ve ters çevirelim.E1 .K1 E4 .

Bu tablo her tür majikal çalışma ve talisman için yeterlidir.3 Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardır. Aşağıdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hali görülmektedir. Dolayısıyla her harfin dört ana şekli vardır. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanılır. Bununla beraber Yolcunun.3. On harflide de 3. 36 . 3. ortasındaki ve sonundaki yazılışları ayrı ayrıdır. Tisan kelimesi aslında alfabenin ismi olmakla birlikte.3. uzun zaman için bizim tarafımızdan ekolün ismi olarak da kabul edilmiştir. Saki Tarafından ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiştir. Ve mesela sekiz harfliyse 3. TİSAN ALFABESİ Tisan. alfabenin her halini öğrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir. tek tek yazılışları (Bir tür kapital).Tek kelimelerin yani ismin katlanışındaki beş harfli şekli yukarda gördük. İsim altı harfliyse üçer üçer katlanır.3. Bunların yalnız başlarına. Yedi harfli. kelimenin başındaki.3.1 şeklinde yapılır.3.1 şeklinde olur. burada görülen alfabenin ismidir. 3 Çok çok sonra.3.2 dokuz harfliyse 3.

Harfler ikişerli guruplar halinde birleştirilerek heceler yazılır. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrı birer harf sayılırlar. Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karışımı bir dilin alfabesi olduğu söylenmiştir. İkiye bölmede tam sayı çıkmazsa. Her hecenin yazılış şekli de ayrıdır. Çıkan sayı hecenin değeridir ve hece bir harf sayılır. Hecelerin de Ebced değerleri farklıdır. Sesli hecelerde birinci harf sessiz. Toplanır ve çıkan sayı dörtle çarpılır. Mesela AR. Mesela 1988 şu şekilde yazılır 8891 TİSAN EBCEDİ Harflerin kendilerine göre Ebced değerleri vardır. Kelimenin harflerinin toplamı bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayıyla çarpılır. İkili hecelerden başka üçlü heceler de vardır fakat bizim kullandığımız dünya dilleri için gerekli değildirler. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Buradaki sayı sembolleri bizim kullandığımız ondalık sisteme göre Astralda oluşturulmuştur. Sayılar da yazı gibi sağdan sola yazılırlar. Arapça ve İbranice gibi sağ el tarafından sol el tarafına doğru yazılır. Ebced tutarının hesaplanışı biraz farklıdır. Sayılar ondalık sisteme göre yazılırlar. mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye 37 . Sayıların yazılışında bir farklılık vardır. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced değerleri alınır. Dolayısıyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayısı oldukça yükselir. Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrılırlar. Mesela RA. ikinci harf seslidir. Bunlar da şu şekilde bulunur: İki harfin değeri toplanır ve ikiye bölünür. Tragna sayı sembolleri de farklıdır. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer.

Bu durumda sayı yükseltilerek yuvarlanır ve 11 kabul edilir. bizim Türkçe fonetiğimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiş ve orijinalinden biraz farklılaşmıştır. Her hece bir harf sayıldığı için Bülent ya da daha doğru yazılışıyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir.5 = 8 Sekiz. (B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltı. (32+8+20+4) X 4 = 192. Bu sistene göre Bülent ismi. tek başına bir harf yada hece kabul edilir. Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. D hecesinin tutarıdır. Burada n. Hece yazılışlarında sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baştaki şekli kullanılırken. Tragna alfabesi. N hecesiniz tutarıdır. Türkçede fazla bir kullanımı olmayan X harfi de aynı zamanda Ks sesi için kullanılır.bölersek çıkan sayı 10.5 olur. (N=20) Yirmi. Şayet çalışmalarda gerekirse. sesli harfin daima ortadaki şekli kullanılır. Bunun için her Arapça harf dört Tisan 38 . (D=4) Dört. Vefk ve Sicil gibi şeylerde kullanıldığı zaman işlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri olan çok eski bir sistemdir. Le hecesinin tutarıdır. J yazmak gerektiği zaman S harfi ve Ce hecesinin birleşiminden meydana gelen bir üçlü gurup kullanılır. BÜ-LE-N-T şeklinde hecelere ayrılarak hesaplanır. Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür. Bülent isminin tutarı 192'dir. Bü hecesinin tutarıdır. (L=10)+(E=5)=15 15/2=7. Esasında hecelerin de kelimenin başında ortasında ve sonundaki yazılışları farklıdır fakat pek fazla önemli değildir. Bu tek harf olarak kabul edilir. Tisan alfabesi Talisman.

farklılaştırılmış harfler asla kullanılmaz. Türkçe'deki her harfin karşılığı yoktur. katlarla ilgili kısımlarda da çalışmaların Arap ve İbrani dillerine bağlı olarak alınan kısımları ve talismanlar burada gene o. Bu harflerin. aralarında yazılı haberleşme yapabilmeleri için tarafımızdan uyarlanmıştır. O zamandan sonra bütün çalışmalar Tragna talismanları. Tisan dili ve alfabesi aslında kısmen yapay şeylerdir. Talisman yazılımlarında yukardaki. Bunların ebced değeri de. zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. harflerin özgün şekilleri kullanılır. 39 . Çalışmaların büyük bölümü İslami zikirlere ve Arap diline odaklanıyordu. Beşinci kat geçildikten sonra yapılan bazı özel çalışmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alındı. dört harfin toplamının dörtle çarpılmasıyla bulunur. Aşağıdaki. TÜRKÇE HARFLER Tisan alfabesinde. alındıkları dil ve alfabe ile yazılmışlardır. Yapaydırlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmıştır. TİSAN ALFABESİ VE TİSAN DİLİ Tisan majikal ekolü aynanın bu yanına geçirilmeye ilk başlanıldığı sıralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanılırdı.harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrı birer ismi vardır. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklılaştırılmış harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse.

ister Atlantis ve Mu uygarlıkları öncesinin kayıp dillerinden biri olsun. Latince. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide. Ancak. Eski Yunanca benzeri. Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltından çıkmış olması fikrini biraz çürütmektedir. daha doğrusu bu dilleri çağırıştıran kelime vardır. Harfin. ya bazı bilinen mitolojilerden alınmış ya da bunları çağırıştıran şekildedir. Saki tarafından. Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklı şekilde yazılır. Bu da J harfidir. her durumda bize göre uyarlanmıştır. Bu nokta. bir çok şeyin bizim bilinçaltımızdaki kalıplardan alındığını. Kısaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuşlardır.daha doğrusu sembollerin çok çok eski uygarlıklar zamanında kullanıldıkları Saki tarafından belirtilmiştir fakat gerek dil.4 Veriliş sebebinin Tisan dilindeki bazı zikirlerin ve invocationların yazılması için gerekmesinden olduğu tahmin edilmektedir. Sözkonusu çalışmalar daha farklı aşamalara ait çalışmalar oldukları için bu kitaba eklenmemişlerdir. ortasında ve sonundaki şekilleri farklı 4 Alfabenin verilişi ve daha sonraları bu satırların yazıldığı sıralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yıllar sonra değişik çalışma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranın hemen hemen hepsinde X harfinn kullanıldığını gördük. E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanılmaktadır. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiştir. yazabilmek her zaman için ters oluyor. daha doğrusu verilenlerin. bizim algılayabileceğimiz şekilde verildiğini düşünerek bunu izah edebiliriz. 40 . Tragna hitabelerinde bir çok Arapça. Eğer öyle olsaydı bilinçaltımız X ve heceleri yerine J ve hecelerini uydururdu. alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak şekillendirildiği söylenmiştir. Buna karşılık Türkçede hemen hemen hiç kullanılmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardır. Katlarda karşılaşılan bir çok varlığın ismi de. kelimenin başında. İbranice. gerek alfabe ister bir Astral dil olsun. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu.

İkinci istisna A yada I harfidir. Üçgen ya da balık şekli her yerde kullanılır. Sessiz hecelerde. başta. U’nun O ile ve İ’nin de E ile aynı sembol olduğu unutulmamalıdır. Z harflerinden önceyse bilinen düz şeklindedir. L. Her Arap harfi. M. V harflerinden önceyse sağ el yanına yatık şekildedir. S. Bu değişmez kuraldır. dört Tisan harfi ile yazılan bir isme sahiptir. önündeki sessiz harfe göre yön değiştirir. A. E ve O ile olan heceler gösterilmiştir. X harflerinden önceyse başaşağıdır. Harflerin dört ana şeklinden başka hecelerdeki şekilleri de farklıdır. Mesela ikinci harf. As. H. Birincisi J harfidir. P. kapital. Bu şekil harfin kapital hali değil. A’yı temsil eden üçgense. yani Ob. hece tablolarındaki sembollerin de değişebilecekleri unutulmamalıdır. 41 . C. Bu harf. D. İki tane istisna vardır. T. Gene sessiz hecelerde bir kural vardır. Ö. B. hecenin. K. Aşağıda sesli ve sessiz hece tabloları görülmektedir fakat bu tabloların örnek olarak yapıldıkları. Y harflerinden önceyse sol el yanına yatık şekildedir. Çalışmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanıldığı dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karşılıkları tablosu aşağıda görülmektedir. El gibi hecelerde hecelerin sadece üç şekli. Hece kelimenin neresinde olursa olsun değişmez. F. Bu da aşağıdaki harf tablosunda görülen balığa benzer şekildir. A üçgen şekliyle gösterilir ve her durumda aynı yazılır fakat A’nın bir de değişik şekli vardır. ortasında ya da sonunda oluşuna göre. ortada ve sonda olmasına bakılmaksızın hep aynı yazılır. A ile. I’nın.olduğu gibi tek tek yazılışları yani Kapital harf şekilleri de farklıdır. farklı şeklidir. R. Ü. G. Hecenin ilk harfi olan sesli harf. kelimenin başında.

HARFLERİN ANA ŞEKİLLERİ 42 .

SESLİ HECELER 43 .

SESSİZ HECELER 44 .

45 .

Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri Triangl ve Pentagram kelimelerini çağrıştırmakla birlikte bu kelimelerle ilgili olmadıkları söylenmiştir. Bütün yaptıkları ve gücü kullanabilme derecesi onun ana talismanı üzerinde kayıtlıdır. Bu takdirde geometrik bütünlük bozulur. alt ve üst üçgenlerin oranları ile kenarların düzgünlüğü muntazam olmalıdır. Eşkenar dörtgen şekli iki tane. tabanı yüksekliğine eşit olan (b) piramitinin. Pentigmlnon karanlık tarafa aittir. Veya vardır da pek fark etmez. Eşkenar dörtgenin kullanılan diğer talismanların haricinde iki ana şekil vardır ki. Yolcu yeni başladığı sıralarda ancak Triakmlnon'u kullanabilir. taban tabana yapıştırılmış şeklinin. Kısaca o. kullanılması mümkün olmakla birlikte onun ana metali gümüştür. iki boyutlu gösterimidir. Eşkenar dörtgenle yapılan talismanlarda kağıt vs. Eşkenar dörtgende geometrik orantılar çok önemlidir. Bu ana talismanlara Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri verilir. diğerinde pentagram vardır. evrenin sembolüdür. bunlar güçle kontağı sağlarlar. Ayrıca bu seviyeden sonra iki yan diye bir şey de yoktur. Aslında bu seviyeden sonra.TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON Tragna çalışmalarının ana formu eşkenar dörtgen şeklidir. Bu çağrışım. Diğerinin vibrasyonları oldukça güçlüdür ve ancak beşinci kat seviyesi geçildikten sonra kullanılması caizdir. Triakmlnon aydınlık. iki talisman arasında bir fark yoktur. zevkine uygun olanını kullanabilir. Madalyon olarak kullanılan eşkenar dörtgenlerin bir ucuna küçük bir delik açılarak halka takılır. talismanların üzerlerindeki şekillere göre. üzerlerindeki şekillerle de ilgilidir çünkü birinde üçgen. 46 . Halka asla gövdeye kaynatılmamalıdır. Ayrıca bu talismanlar yolcunun bir tür künyesidir. Yolcu. Her iki yanda da her iki talisman kullanılır. Gümüşten kesilen bir eşkenar dörtgende köşelerin sivirliği. Hemen hemen her talisman ve her fikir onun üzerine kuruludur.

yüksekliğine eşittir. Triakmlnon ve Pentigmlnon Altıncı kattan gelir. Ortadaki jüpiter yolcunun kendisini sembolize eder. Eşkenar dörtgen Daireler Üçgen : Mavi : Dış daire kırmızı. Sembolik manaları ve güçleri ileri katlarda verilir. iç daire siyah : Kahverengi 47 . Bu talisman kağıt üzerine hazırlandığı zaman kendisine göre bazı renkler kullanılır. iki dairenin içindeki üçgenin tabanı. Eşkenar dörtgen şekli. Bu renkler şu şekildedir. insanlarla telapatik ilişki kurmak. Kısa süre içinde beyin ona alışır. uzaktan istenen haraketi yaptırabilmek veya korunmak amacıyla kullanılır. TRİAKMLNON Triakmlnon şeklinde.Triakmlnon. İlk takıldığında son derece güçlü baş ağrıları verebilir çünkü beyinle direk ilişkilidir. yolcunun eğitimine ilk başladığı sırada takılır. Aynı zamanda talismanın kaynağı olan ana katı da gösterir. Bu üçgen majikal piramiti temsil eder. İlk katlarda.

enerji kapsamını anlatırlar. Merkez (Jüpiter sembolü): TRİKON. eşkenar dörtgen şeklinde kesilir. Bu 48 . Elif. Alef. Çevre harfleri ve üçgen elementlerin sembolleridir. Naun'dur. İdare eden anlamındadır. Sarı veya Kırmızı : Gümüş. Venüs En tepedeki. Eğer kağıt üzerine çizilecekse kağıt. Şayet sadece belli bir kimseye tesir etmek amacıyla hazırlanırsa Mars. Ayrıca bir çerçeve çizilmez. Nun ya da Tisanca karşılıkları olan Şian. Sağ el köşesi (Şian harfi): OTKLİNON. Tabii bu isim de gümüş rengi. Köşe harfleri Arapça Şın. kendine göre özel isimleri vardır. Triakmlnon ve Astra'daki çevre harflerinin sıralanışı farklıdır.Jüpiter Naun Alef Şian Tritan Driton Mars. Mars ve Venüs sembolleri taşırsa erkek ve kadın bütün insanları etkiler. Üst Köşe (Naun harfi): KRİNON. Triakmlnon. TRİAKMLNON: Yöneten. Sol el köşesi (Alef harfi): GHAOL. doğrudan doğruya majikal piramiti anlatır. sarı yada kırmızıyla yazılmalıdır. Triakmlnon'un taşıdığı bütün sembollerin birer isim ve manası vardır. eşkenar dörtgen şeklinde kesilmiş bile olsa ayrıca bir çerçeve çizilmelidir. Venüs yerine o kişinin ismi yazılır veya isim sicili yapılır. Yolcunun sicili : Yeşil : Mavi : Sarı : Kırmızı : Sarı : Yeşil : Gümüş. Sarı veya Kırmızı Triakmlnon veya Pentigmlnon gümüş üzerine hazırlandığı zaman gümüş. Aynı zamanda da kişinin güç kaynaklarını. Bununla beraber köşelerin ve merkezin. Üçgen.

güç kaynaklarının olmasındandır. bir bölüm üstteki kısmı. Tritan: Yer güçlerini temsil eder.farklılık. PENTİGMLNON 49 . Evrenin (+) ve (-) güçlerini. Karanlık yanın olduğunu belirtir. ve enerji kapsamlarının farklı Mars. ateş elementi ile rabıtalı bir semboldür. Çizgi. Venüs sembolleri: Dişi ve erkek fonksiyonlarını çeker. Astral ve fizik planları ve zıtlıkları temsil eder. yüce ruhu ve onun himayesi altında bulunmayı anlatır. Bir açıdan. Driton: Nokta kişinin maddi varlığını anlatır.

en altta olmalarına karşılık burada en üsttedirler. her iki yanda kullanılır ve bilgi alınır. sahibinin isim sicili alttadır. Karşı gelen veya İsyan eden anlamındadır.Triakmlnon'un. Evrendeki erkek ve dişi fonksiyonlarını anlatırlar. Her ikisi de. Belli bazı seviyelerden sonraysa. Bu talismanın ya da mührün üzerindeki her sembolün ayrı bir mana ve ismi vardır. (+) ve (-) güçleri sembolize ve invoke ederler. Triakmlnon'dakilerin aynı olmakla birlikte. Astral ve Fizik planları ifade ederler. üstteki altta ve ayna görüntüsü halindedir. İlk Astral katlarda sadece Triakmlnon kullanılır. gücün karanlık yanını ifade eder. Çizgiyle ayrılan üstteki bölüm. Venüs sembolleri: Triakmlnon'da. Uzayı. Pentigmlnon'daki. Pentigmlnon. idare eden manasında olmasına karşılık PENTİGMLNON. Mars. Bu isimler ve yorumları aşağıdadır. Yöneten. Driton: Alttaki nokta kişinin maddi varlığını anlatır. üstteki yüce ruhu ve onun himayesi altında olmayı ifade eder. Astral alemleri. ikisinden birini kullanmanın farkı yoktur. Güçler dengesini ve Fizik evreni anlatır. mesela yedinci kattan itibaren. Pentigmlnon'daki semboller. Eşkenar dörtgen: En başta da anlatıldığı gibi bütün olarak. 50 . Triakmlnon'un aydınlık tarafı anlatmasına karşılık.

SRİNKON: Kendini affettirme veya kurtulmaya çalışmak için bu kapıya gidilir. 51 . takdis sözleri ve manaları da aşağıdadır.Tritan: Burada. Pentagramın çevre harfleri de aslında harf değil stilize edilmiş birer sicildirler. Yer güçlerini temsil eder. Burada yolcuya dışardan gelebilecek zararlar önlenir ve tam olarak geri yollanır. Hangi şekilde çizilirse çizilsin. Ölüm talismanıyla birlikte kullanılırsa tam yok olur. Bir iş yaptırınca kişinin tam olarak ortadan kalkması veya çok kötü durumlara düşmesi. KİMTRYAN: Yok olma. İsmi aynıdır. Astral varlıklarla temas kurmak için kullanılır. Bu sicilleri isimlerin. Ateş elementiyle ilişkilidir. İmtihanlar vs. HRİKSLAS: Öğrenim ya da öğretim. İki tarafa geçiş. Kişileri tam olarak yolcuya bağlamakta ve onun istediklerini almasında kullanılır. Pentigmlnon'daki şeklinin ayna görüntüsüdür. OTİKSLAS: Cehennemin kapısına giden manasındadır. Karanlık yanın olduğunu belirtir.

çevre harfleri üçgenin içindedir. Orta noktanın takdis sözü olup. PENTAGRAM: Gücün aşağıdan yukarıya akışını. Yedinci kat seviyesine gelinceye kadar Triakmlnon ya da Pentigmlnon'un arka yüzlerinin sadece üst kısmı yazılır. alt yarıdan düz bir çizgiyle ayrılır. Bununla birlikte.ARKTRYAN: Zevkler ülkesi. KULLİSUS: Bu isim ters Satürn'den ziyade gücün ana yönetimini anlatır. yüksek Astral planlardaki isimlerinden biridir. Üstte kalan üçgenin içine bir Astra çizilir. Jüpiter'in ucu kıvrık değil. Üst yarı. Bir tür dört rakamına benzer. EŞMERKEZLİ DAİRELER: Astral katları ve fizik planı ifade ederler. Lüsifer'in. Seksüel kölelik. karanlık yanın gücünü anlatır. Ayrıca buradaki Jüpiter sembolü farklıdır. Alt kısım boş kalır. TRİAKMLNON VE PENTİGMLNON'UN ARKA YÜZLERİ Her iki talismanın da arka yüzleri aynıdır. Köleleştirmek. Buradaki Astra'da. Seks çalışması. düzdür. Sadist zevkleri açıklayan kapı. 52 .

Driton ve Tritan şekillerinin anlamlarıysa 53 . SEMBOLLERİN YORUMLARI Triakmlnon ve Pentigmlnon’da bulunan sembollerin yukarda anlatılandan daha geniş anlamları vardır. yeni başlamış olan kimselerin burayı rasgele bazı talisman ya da sembollerle doldurmaları da kendileri için düşünülemiyecek kadar olumsuz sonuç verebilir.Alt kısma gelince. Bu ters üçgenin alt ucuna bir ters Satürn ve merkeze de talisman sahibinin isim sicili yada düpedüz ismi yazılır. Bu takdirde kişinin başına bir çok olumsuzluk gelebilir. gerektiği sürece boş kalmalıdır. Yolcuların dikkat etmesi gereken nokta: Talismanlardaki alt üçgeni zamansız doldurmaktan kaçınmak gereğidir. Ayrıca alttaki boş kısma ne yazılması gerektiğini bilmeyen. Eşkenar dörtgen şeklinin pozitif ve negatif evrenlerle olan ilişkisi kitabın başında. piramitler bahsinde incelenmişti. Boş yerler.

her iki yanda da yani karanlık veya aydınlık yanda olması farketmeksizin mutlaka kendi yapı ve anlayışına uygun bir spiritüel rehber bulmak zorundadır. Şeyhin her dediğini kabul etmek. Bunlar aslında gereğince yapılırsa kötü şeyler değildir. İkisinin de kendisine göre tehlike. Talismanlar spiritüel tekamüldeki iki farklı ilerleme yolunu anlatırlar. Bunların hiç biri Karanlık ve aydınlık yana ait değildir. Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini rehberlerinin eline bırakırlar. yumuşakmı yaklaşacağını göstermez. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir. İsimlerin hiç bir anlamlarının olmaması da mümkün olabileceği gibi. Tarihte görülen bir çok ya da hemen hemen bütün mutasavvıflar Dervişin yolunu izlemişlerdir. bizim bilinçaltımızdan alınmış şeyler de olabilirler. bu talismanları taşıyan kimsenin diğer insanlar üzerinde yapabileceği etkileri. silik kimselere ait olmamakla birlikte zayıf ve silik kimseler dervişin yolunu izlerler. ahlaki ve spiritüel kurallara tam olarak uymak. zorluk ve keyifleri vardır. sertmi. Dervişin yolundan giden kimse. Bu anlamlar isimlerin Türkçeye tam tercümesi değil. daha doğrusu sicilleri. maji. Rehberin fizik planda yaşayan bir bedenli ya da bir Astral varlık olması pek farketmez. Bununla beraber gerçek bir spiritüel ve fiziksel disiplin içine girebilecek kadar sağlam kimselerin yanı sıra tembel ve güçsüz kimseler de Dervişin yolu tarafından cezbedilirler. İnanç. Pentigmlnon karşı gelen anlamlarındadır. Spiritüalizm ya da herhangi bir budist ekolün izleyicisi olabilir. Dervişin yolu ve Savaşçının yolu. Triakmlnon yöneten. Koyulan fiziksel. pentagramın çevre harfleri. Kendini üstün bir gücün yönetim ve ihtimamına terketmek. Aslında dervişin yolu kişiliksiz. inanma ve söylenileni irdelemeden kabul etmek. Burada esas olan imandır. Yönetilmekten hoşlanmak. Burada ek olarak ele alınması gereken semboller. tasavvuf.yeterince açıktır. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin. Bazı sahte 54 . Pentigmlnon ve Triakmlnon isimlernin anlamlarıdır. onların ifade ettikleri fikirlerdir. Yöneten ve İsyan eden. Yoga.

Bununla beraber o da kendisini fazla büyük görmek. Savaşçının yolunu izleyen yolcuya gelince. Ayrıca devamlı olarak dervişin yolunu tercih etse bile bir zaman gelir ki. Karar vermek için yardım alamaz. Kandi beğendiğini alır. Kendi üzerindeki güçleri kabul etmez. Dervişin yolundan giderek kendisini disipline edeceği yerde isyan ve tahakküm duygularını serbest bırakıp. Genel olarak bilinen bir üste. boyun eğmez. O. Tisan ekolünde zaman zaman hem karanlık. Mutasavvıflar arasından savaşçının yolunu izleyenler tek tük çıkmıştır fakat kayda değer bir majikal ilerleme göstermiş olan majisyenlerin bir çoğu savaşçının yolunu izlemişlerdir. obsesyon değilse bile hasara uğramak ve sık sık yanlış kararlar vermek gibi tehlikelere açıktır. Kendi kurallarını kendisi koyar. zaten bu tür şeylere isyan etmiştir. Kişi kendi kararlarını vermek zorundadır. hem aydınlık yanlarda çalışmak zorunludur. Savaşçının yolundan gidenin bağlı olduğu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur. emir almaz ve gerekirse bunlarla savaşır. sadece eğitimi için bile olsa savaşçının yolunu tanımak zorunda kalır. İlk başlayanlar da genel olarak Dervişin yolunu izlemek zorundadırlar çünkü kişi öz olarak ne derece güçlü olursa olsun yeni başladığı zaman savaşçının yolundan gitmeye gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez. Tisan ekolü bu yolların ikisini de kabul edip uygular ancak yolcuların eğilimleri hangi yola sapacaklarını belirler. Bunlar dervişin yolunun tehlikeleridir. kendi öz değerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir.şeyhler insanları rahatlıkla istismar edebilir ya da kendisini Astral rehber olarak gösteren değersiz varlıklar yolcuyu obsede edebilir. 55 . tevekkül ve teslimiyet. Bu yolu da özetlemek herekirse Savaşçının yolu başkaldırmayı. Özet olarak dervişin yolu. gücünün yetmiyeceği boyuttaki güçlerle karşılaşmak. şeyh ya da yönetici varlığa fazla tahammülü ve hayranlığı yoktur. Onun spiritüel rehberi daha arka plandadır ve genel olarak kendisini ortaya sürmez. Bu kimse daha dik başlı yapıdadır. Savaşçının yolundan giden yolcu her şeyi irdeler. beslemektedir. diğerlerine hizmet yoludur.

Pentagramın çevre sicillerine gelince. Sadece basit büyücülük uygulamalarını anlatır 56 . Astral alemde ya da spiritüel tekamül içinde bu yönlerde dönüleceğini değil. Aslında Triakmlnon’daki üçgen yukardan gelen gücü ve ilahi güç altında himaye edilmeyi anlatırken Pentagram aşağıdan gelen gücü ve kişinin kendi kararlarıyla üstün güçleri tanımamasını anlatır. Burada. Bunlar tam olarak beş kapıyı anlatırlar. Bu kapılar kişinin yola çıkış. Daha sonra ise karanlık ve aydınlık tam olarak birleşir. İlk başta kişi her şeyi karıştırır ve hangi yanda olduğunu bile kendisine söylenmeden anlayamaz. Fakat burada artık Triakmlnon ve Pentigmlnon da söz konusu değildir. Yolun sonunda deyimini kullanmıyorum çünkü yolculuğun sonu yoktur. saat yönünde ya da saat aksi yönde yolculuğa başlayabilir. Tapılacak. Her ne olursa olsun savaşçının yolunu ifade etmek için yeterlidir. Şimdi Pentagram’ın çevre sicillerini ele alalım. Bunların izafi kavramlar oldukları idrak edilir. Şimdi en alt uçtan başlayarak. ömrü yeterse mutlaka Pentagramın çarkını tamamlar ve başladığı yere değişim geçirmiş olarak gelir. İşaretlerin yukarda anlatılan yorumları oldukça basit ve hatta saçma görünmektedir. Pentagramın çevresindeki sicillerin sıralanışını anlatır. ister kişi yeterince geliştiği zaman karanlık ve aydınlık yanlar ya da Dervişin ve Savaşçının yolu diye devam yolları kalmaz. İster bu noktada. Triakmlnon ve Pentigmlnon gibi ikiz sembollerin yerini Quadramagnaton alır.Triakmlnon ve Pentigmlnon’daki Driton ve Tritan sembolleri bu yolları açıklar. Sonundaysa. yolculuğa başlama seviyeleridir. saat aksi yönde sicilleri inceleyelim. Buradaki saat yönü ve saat aksi yön deyimleri tabii ki. korkulacak ya da savaşılacak bir gücün varlığı ihtiyaç olmaktan çıkar. Pentagram şekli için gücün aşağıdan yukarıya akışı ve karanlık yanın temsili denildi fakat pentagram şekli bizdeki batı majisi kültürü yüzünden verilmiş bir sembol de olabilir. Bu yeni aşamada semboller de değişir. Kişi hangi durumda olursa olsun bu kapılardan herhangi birinden girerek. Yollar bir noktada kesişirler.

Yok oluş: Yok oluş kapısı. Bunların belli bir sırası yoktur. Buraya Hrikslas’tan sonra ya da saat yönünü izliyorsak önce gelebiliriz. Eski benliği aldığı bilgileri hazmedip. Ya da bir önceki kapıdan geçerken öğretme seviyesinde ise gene yok olur çünkü bilgi ve benliğini öğrettiğine nakletmiştir. Savaşçının yolunda ilerlemek daha egoist. Ya da tekamülünün uygun aşamasındaysa öğretir. Hrikslas. Cehennemin kapısına giden: Bunun tarifinde. en azından bir hayat süresince veda edebilir. Gerçeği ve gerçek nedenleri sezer. kendi cehennemine mahküm etme tehlikesiyle karşı karşıyadır. gerçek cehennem fikrine inanmasak ve Cehennem kelimesini sembolik bir ifade olarak kabul etsek bile bir noktada kendisini. yok olur. öğrenimden sonradır. Kubbe içindeki nokta ile oluşturulan sembol bunu ve kişinin cehennemin kapısında bile yardımsız bırakılmıyacağını gösterir. Bu 57 . yolculuğunun herhangi bir aşamasında geçebilir. daha sert olduğundan ve kişi bu gibi tehlikelere daha açık olduğundan semboller bu madalyonda yer alır. Kimtryan.gibidirler. Yolcunu. Otikslas. yolculuğunun ilk aşamalarında bunların derin anlamlarını bilmesi de önemli ve gerekli değildir. Obsede olabilir. Burası aynı zamanda da imtihan kapısıdır. silinip. Hrikslas’tan sonra gelinmişse bilgi hazmedilir ve yolcu transformasyon geçirir. Astral bedeni imha olabilir ya da en azından kafası karışarak her türlü tekamüle. Bu semboller Pentigmlnon üzerinde yani savaşçının yolunu temsil eden madalyondadır fakat Dervişin yolunda da geçerlidirler. Astral güçlerle uğraşan ve bu yola çıkan kimse. Yolcu beş kapının ilki olarak kabul ettiğimiz bu kapıdan. Öğretmesi bedenlilere de olabilir. Katların zekalarına da. Bununla beraber kişi gene de koruma altındadır. Çıldırabilir. Zaten Katların ilk seviyeleri de tam bir cehennemdir. Öğrenim ya da öğretim: Bu kapıda yolcu iç sezgisiyle ya da eğitimi sayesinde bilgi alır. Bu aşamada. Astral varlıklarla ilişki kurmak deniliyor fakat daha derin alınırsa Astrala geçiş anlamına geldiği de görülür.

Bu nokta beş kapının güç ve bilgisini toplar. savaşçının yoluna geçişi ya da tam tersini veya ikisini birden uygulamaya başlamayı. Eğer bu aşamaya diğer yandan gelinirse yani Arktryan’dan geçilmişse. yeni oluşumlara yer açmak için yapmıştır. astral alemle tanışmanın zevk ve şaşkınlığıdır. Eskisi uygulanıp. kişi yeni aşamasında gene yok olur. Bunların hangisi kişinin dış yanına hakimse. Karanlık ve aydınlık yanların karışımını vurgular. menfi. Bu kapıya şayet aksi yönden gelinmişse. yani öğrenim yerine kendini affettirmeden gelinmişse.belki kendine hizmet yolunda saçma gibi görünebilir fakat yolcu bunu başkasına hizmet için değil. katların gücünün verdiği kayfi ve gücü kullanmayı. nakledilmezse yeni bilgi gelmez. Yola ilk buradan. Yolcuyu yasak saydığı ve kendisini kısıtladığı şeylerden haberdar edip. Zevk: Bu kapı dünya hayatına dalmayı. Satürn. Lusifer: Bu sembol kapıların merkezi ve kişinin kendi öz benliğidir. Çünkü yeni enkarnasyonları ve yolculuktaki araları da anlatır. Arktryan. Ters satürnle sembolize edilir çünkü kişinin daha ziyade egoist. Bu durumda Kimtryan kapısı kendini spiritüel tekamüle adayan. iç yandaki diğer etkiyi açığa çıkartıp. katların gücünü kullanan kimsenin kendisini yargılama ve yeniden yapılandırma yeri ya da aşamasıdır. katların gücünü kullanmasının yorumu. Srinkon. Bu kapı. Affedilme: Her şeyden önce yeni enkarnasyonları anlatır. Eskinin üzerine sünger çeker. cismani zevkleri anlatır. hem sağlamlık ve bilgiyi ifade eder. bu aşamadan çıkmak da olasıdır. yasakları kaldırır. benliğini bırakmaya hazır olan ya da yeni doğmuş veya yeniden doğmak için ölmüş olan kimselere uygundur. yolcunun. Dervişin yolundan. kendine hizmet yanını anlatır. Bu kapı önemlidir ve geçilmesi zorunludur. Kullisus. kişinin yapısını dengeler. daha ciddi durumlarla ilgilenmesinin başlangıcı olabilir. Ancak Astroloji’de Satürn hem engelleme ve kötülükleri. 58 . Yolculuğunun herhangi bir aşamasında duraklayan yolcunun yola devam etmesidir. Affedilmeden sonraki gevşeme yeni güçlerin gelişini ifade ettiği kadar. Otikslas’tan sonra girilmişse.

kendi temsil ettikleri alanlarda doğmuş. alta (yukardaki şekilde “İsim” yazısının bulunduğu yere) çocuğun ismi yazılır. ÇOCUK TRİAKMLNON’U Küçük bir çocuğu. Arka yüze ortadan yatay bir çizgiyle bölünmüş ve altı bir çeyrek daire ile kapatılmış üçgen yapılır. üçgenin ortasında. Jüpiter sembolünün olduğu yere yöneticinin ismi yazılır.Görüldüğü gibi kişi hayatının herhangi bir aşamasında bu kapıların herhangi birinden yolculuğa başlayabilir. yani hayata o aşamadan başlayan kimseleri de gösterebilir. Astral güçlerle kontağa sokmak. Talismanın tepesine çocuğun ismi. Bu talisman çocuklar için olduğu kadar kısmen etki altında olması istenen harici kimselere de uygun olabilir. Üst bölüme yöneticinin ismi. Hiç birisi başlangıç ve son olmadığı gibi izlenecek bir yön de yoktur. güce hazırlamak ve gücü üzerine toplamak için aşağıdaki Triakmlnon’un hazırlanması mümkündür. Bununla beraber harici kimseler ve yeni başlayanlar için aşağıda daha uygun bir model vardır. onu. 59 . Kapılar.

Katlarda. orantılı olarak. Jüpiter yerine kişinin ismi yazılır. I. L. Bu durmda harfler S. N. spiral şeklinde Saki. Kblan kitabının alınışı sırasında girilmemiş yerlere de girilebilir.5 5 Bu Talisman bilgi olarak alınmakla birlikte kullanılmamıştır. O. dört küçük üçgen çizilir. Ortaya. İlk odak noktası sekiz form ve merdivenler olan giriştir. Ozan. tekrarlayan harfler atılarak. D. Yeni başlayan kimseler için asla Pentigmlnon hazırlanmamalıdır. hızlı bir geçişle ilerlenir.DİĞER KİMSELER İÇİN TRİAKMLNON Çalışma gurubunun genişletilmesi istendiği takdirde yeni üyeler için aşağıdaki Triakmlnon hazırlanır. Arka yüze. saat yönünde yazılır. Z. dört yana bakan. K. A. 60 . Çalışmalarda sıfır katından başlanıp. Üçgenlerin ortasına merkezden başlayarak. Daha sonraları çalışmaların yapısı değiştikçe söz konusu çalışma talismanlarının kullanılış şartları da değişmiş ve yeni başlayan kimseler için de istendiği takdirde Pentigmlnon hazırlanmıştır. B. Bülent isimleri. Üstte gene kişi vardır (Şekilde A harfleri olan yerler). harfleridir. tam olarak bir dairenin üzerindeymiş gibi.

Arap harfler bir tek şekilde yazılır buna karşılık Tisan karşılıkları üç. Arapça. İKİZ TALİSMANLAR Triakmlnon ve Pentigmlnon’un aynı gümüş levha üzerine sırt sırta yazılmaları mümkün değildir. Elif. NAUN. Bunların hangisinin kullanıldığı önemli değildir. Bunlar tepeden aşağıya. Nun harfleri ya da Tisan karşılıkları olan Naun. SİAN. Alef. İki talismanın aynı anda taşınabilmeleri için Saki tarafından yeni bir talisman dizayn edildi. Yeni dizayna göre Triakmlnon’un ortası aşağıdaki gibidir. İkinci şekil olarak aynı şekillerin kullanılması fakat Alef’in balık şekli yerine üçgenle gösterilmesi de mümkündür. ALEF. Sian’dır. harfler Yukarda. Buna göre. Bu durumda birbirlerini nötrleştirecekleri için etkisiz kalırlar. her iki talisman da aynı. Son olarak da aşağıdaki şekilde görülen sembollerle yazılmaları mümkündür. Arap harflerinin tisan karşılıkları olan dört harfli guruplar olarak yazılabilir. Üçüncü şekil olarak. Şin.TRİAKMLNON’UN ÇEVRE SEMBOLLERİNDEKİ FARKLAR Triakmlnon üçgeninin çevresinde üç tane sembol vardır. 61 . dört şekilde yazılabilir. Birinci şekil yukardaki triakmlnon örneklerinde görülmektedir. üçgen yerine Balık sembolü ile yazılabilir. Tabii burada da Alef. saat aksi yönde. Farklılık ortadaki dairelerin içindeki ek sembollerde. Tisan dili ve alfabesi bölümünde görüldüğü gibi.

Pentigmlnon’daki değişiklikler ise şu şekildedir. beş sembol işlenir. Pentagramın çevresindeki beş boşluğa.Görüldüğü gibi. Soldaki. En tepedeki daire içindeki üçgenin içinde BO sicili vardır. 62 . daire içindeki düz yıldız aydınlık yanı ve aydınlık akımları. saat yönündedir. üçgenin üç yanındaki boşluklarda birer sembol vardır. alttaki heksagram her ikisini toplar. Yazılım sırası tepeden başlayarak. sağdaki ters yıldız karanlık yanı ve karanlık güçleri anlatırken.

elementlerin uyumlu oldukları işlerle ilgili talismanların altına ayrıca yazıldıkları takdirde işlerin daha çabuklaşabileceği söylenmiştir. Saki dahil hiç kimseye pratik gelmediği için bir daha konuları geçmedi. diğerinde O harfleri yazılıdır. Hitabeler yazılırken mutlaka üçer satır olarak yazılmalıdırlar. Elementin ismi Elemental kral ATEŞ Zielle Utas TOPRAK HAVA Akton Nirkon Kalios Naşat SU Kierra Kimer Dörtyön ve dört elemental kralın birer hitabesi de vardır. 63 . bu elemental enerjilerin üzerlerinde fazla durulmamıştır. hangisinin solda olacağı önemli değildir. Bunların hangisinin sağda. İkiz talismanlar. Element ve kral isimleri haricinde tamamen birbirinin aynıdır. ancak Saki’nin çalıştığı Astral planda yapılabilir. Burada değil. Bununlaberaber. dört santim genişliğinde olan gümüş eşkenar dörtgenler üzerine anlaşılır şekilde oyulmaları imkansız gibidir. Herne kadar çizimler burada görülüyorlarsa da sekiz santim yüksekliğinde.Sağ ve sol iki altta aynı şekil ve sicilin başaşağı şekli çizilmiştir. ELEMENTAL KRALLAR Tragna ekolünün geçirilişi sırasında dört yön ve dört elementle ilgili olarak dört elemental kraldan ya da dört elementin efendilerinden bahsedilmiştir. İki yanda kalan üçgenlerin birinde B. Hitabeler. Bu hitabeler. Dolayısıyla talismanlar.

SU Kimer Kieles rites kante Kierra Koine verga kintes Kierra Kimer karies lekon tigel Amen. HAVA Naşat Kieles rites kante Nirkon Koine verga kintes Nirkon Naşat karies lekon tigel Amen. Bu da.ATEŞ Utas Kieles rites kante zielle Koine verga kintes zielle Utas karies lekon tigel Amen. 'Utas. Bütün ateş varlıklarını. TOPRAK Kalios Kieles rites kante Akton Koine verga kintes Akton Kalios karies lekon tigel Amen. ihtiyacım olduğu sürece emrime amade kıl. Bu hitabelerin anlamı vardır. 64 . Amin' şeklinde tercüme edilebilir. mesela Ateş için.

Bir çok yerde ve konuda kullanılır fakat sadece sözlü olarak. Vefk. 6 İslami esmalar özellikle benim tarafımdan bir çok yerde başarılı olarak kullanılmıştır. iki esmanın kombinesi ile yapılan zikirler oldukça iyi çalışmaktadır. Kısa 65 . yorumlar tamamen Tragna ekolüne aittir. Muska ya da Talisman gibi şeylerde yazılı olarak kullanılamaz. Özellikle bir. İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan. ALLAH Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir. Esmaların ait oldukları yıldızların veya başka bir ifade ile Astrolojik uyumlulukların Tragna ekolü ile pek bir ilgileri yoktur.ESMAÜL HÜSNA’NIN YORUMU Tragna zikir ve alfabesi alınana kadar bütün çalışmalarda İslami esmalar ve Arap ebcedi kullanılmıştı. Aydınlık ve Karanlık. Arap ve Tragna ebcedlerine göre ayrı çıkartılmıştır. Aşağıda Esmaül Hüsna ve isimlerin nerelerde kullanılabilecekleri verilmiştir. Yani sadece esma İslamidir. Eğer kullanılıyorsa. aksine oldukça güçlüdür. Son olarak. zikirlerin güçlü oluşları da olabilir. .6 Aşağıdaki yorumlarda görülen adedler. Bunlar tamamen islami ekole göredir. Anlamlar Arapça isimlerin tercümeleridir. kullanılan talismanlar Tragna talismanları ve ebced hesaplamaları Tragna ebcedidir.B. Tragna zikirlerinden sonra İslami esmalarla yapılan maksatlı uygulamalar birara tamamen bırakıldı fakat İslami esmalarla yapılan çalışmalar zayıf değil. Pozitif ve Negatif. Bu başarının sebebi benim yıllarca süren çalışma ve şartlanmam olabileceği gibi. Adedi Arap 66 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Tanrı ve Şeytan. Uygulama şekli tamamen Tragna ekolüdür. Bilgi ve cehalet. Yorumu Bu bir anahtar kelimedir.

Bu esma da tek başına kullanılmaz. Şifa ve refah. isimdir. isimdir. Yorumu Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak. Korku ya da bunalımdan kurtulmak. Ruhsal ve fiziksel şifa. isimdir. merhamet eden. İşlerin düzelmesi. İnayet ve ihsanda bulunan. manevi sıkıntılardan kurtarır. Diğer esmalarla birleştirilir. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir. Hata ve eksikliği olmayan. Adedi Arap 170 Tragna 404 Yıldızı Jüpiter Anlamı Temiz olan. EL MELİK Esmaül Hüsna'daki 4. ER RAHİM Esmaül Hüsna'daki 3. Adedi Arap 298 Tragna 260 Yıldızı Güneş Anlamı Affedip. İsteklerin olması. Adedi Arap 258 Tragna 159 Yıldızı Güneş Anlamı Şefkat ve merhameti sınırsız olan. isimdir. İnsanların arasını düzeltmek. Adedi Arap 90 Tragna 90 Yıldızı Güneş Anlamı Evrenin sahibi ve hükümdarı. Yorumu Yardım sağlamak. Yorumu Kişiyi maddi. İnayeti her şeyi kapsayan. Bolluk. Tek kullanılmaz. Hayranlık ve saygınlık kazanmak.ER RAHMAN Esmaül Hüsna'daki 2. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. 66 . Ahlaken güçlenmek. EL KUDDÜS Esmaül Hüsna'daki 5. Yorumu Rızk sağlamak. Medyumluğu geliştirmek.

isimdir. Zorluktan selamete çıkmak. Hiçbir şeyden zarar görmeyen. EL MÜHEYMİN Esmaül Hüsna'daki 8. Yorumu Yücelticidir. Adedi Arap 131 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Tehlikeden kurtaran. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Kendisine sığınanlara aman veren. isimdir. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz. Yorumu Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır. EL MÜMİN Esmaül Hüsna'daki 7. isimdir. Adedi Arap 94 Tragna 2008 Yıldızı Güneş Anlamı Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan. Kişinin manen rahatlaması. Rahata kavuşmak. Adedi Arap 145 Tragna 825 Yıldızı Jüpiter Anlamı Gözetici ve koruyucu.ES SELAM Esmaül Hüsna'daki 6. Yorumu Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Yorumu Rızk. İman ışığı uyandıran. Ruhsal şifa. isimdir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur. EL AZİZ Esmaül Hüsna'daki 9. 67 . Başarı. Adedi Arap 174 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Azaptan kurtaran.

Yorumu Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir. Adedi Arap 206 Tragna 232 Yıldızı Mars Anlamı Emirlerine karşı gelinemeyen. isimdir. EL BARİ Esmaül Hüsna'daki 13.. Herşeyde büyüklüğü görülen. Adedi Arap 371 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Yoktan yaratan. Güç ve iktidar kazanmak. isimdir. kişinin kendisi de farkında olmadan. isimdir. Yorumu Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. EL MÜTEKEBBİR Esmaül Hüsna'daki 11. Korunma. Yorumu Korunma. Adedi Arap 662 Tragna 756 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğünü herşeyde gösteren. kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.EL CEBBAR Esmaül Hüsna'daki 10. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez. 68 . Yorumu Baskıları sona erdirip. EL HALİK Esmaül Hüsna'daki 12. sıkıntı veren konulardan kurtarır. Her şeyi önceden belirleyen. isimdir. Kırıkları yenileyen. Adedi Arap 214 Tragna 60 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyi en uygun durumda yaratan.

Adedi Arap 306 Tragna 272 Yıldızı Mars Anlamı Her istediğini yapmaya gücü yeten. Herhangi bir şeyi oluşturmak. Yorumu Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek.EL MUSAVVİR Esmaül Hüsna'daki 14. isimdir. EL KAHHAR Esmaül Hüsna'daki 16. EL VEHHAB Esmaül Hüsna'daki 17. EL GAFFAR Esmaül Hüsna'daki 15. Yorumu Sanat ve meslekte başarı. Adedi Arap 336 Tragna 1145 Yıldızı Ay Anlamı Şekil veren. Adedi Arap 1281 Tragna 256 Yıldızı Venüs Anlamı Affı sınırsız olan. isimdir. Yorumu Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek. isimdir. isimdir. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür. Kadınların kolay doğum yapması. Kişinin kendisini disipline edip. Yorumu Rızk ve maddi çıkar sağlamak. Kendisine. 69 . Adedi Arap 14 Tragna 232 Yıldızı Venüs Anlamı Nimetleri karşılıksız ihsan eden. Hükümlerinde galip ve hakim olan. kulun günahlarını unutturan. istemediği hislerden kurtulması. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek.

Bilimi sınırsız ve kendisine has olan. Adedi Arap 150 Tragna 38 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her şeyi bilen. Adedi Arap 489 Tragna 480 Yıldızı Merkür Anlamı Kapıları açan. Zorlukları çözen. Yorumu İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek. Dünyasal menfaat ve bolluk. Yorumu Rızk. Para kazanmak. 70 . Adedi Arap 308 Tragna 6152 Yıldızı Venüs Anlamı İhtiyaç duyulan her şeyi veren. isimdir. çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür. isimdir. Daraltan. Yorumu Rızk sağlamak. isimdir. EL FETTAH Esmaül Hüsna'daki 19. EL ALİM Esmaül Hüsna'daki 20. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. EL KAABIZ Esmaül Hüsna'daki 21. Adedi Arap 903 Tragna 1524 Yıldızı Jüpiter Anlamı Sıkan. Yorumu Bu esmanın. isimdir.ER REZZAK Esmaül Hüsna'daki 18.

Adedi Arap 351 Tragna 64 Yıldızı Güneş Anlamı Yükseltip. İş bozmak. Genişleten. hastalığa. Şereflendiren. isimdir. Yorumu Güç ve itibar kazanmak. isimdir. Yok etmek. ER RAFİ Esmaül Hüsna'daki 24. isimdir. Adedi Arap 117 Tragna 1065 Yıldızı Güneş Anlamı İzzet veren. cehle dönüştüren. "Muidül Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur. kaldıran. Dereceleri arttıran. Yorumu Kişiye lanet. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar. İktidar sahibi olmak. 71 . EL MUİZ Esmaül Hüsna'daki 25. yokluğa. Adedi Arap 72 Tragna 309 Yıldızı Venüs Anlamı Açan.EL BASIT Esmaül Hüsna'daki 22. isimdir. Yorumu İtibar ve şeref kazanmak. Ruhsal güzellik ve rahatlık. (Başka bir ifadeyle Her şeyi pozitife dönüştüren). EL HAFID Esmaül Hüsna'daki 23. (Başka bir anlatımla Her şeyi negatif hale sokan). Yorumu Ruhsal şifa. Adedi Arap 1481 Tragna 39 Yıldızı Güneş Anlamı Alçaltan.

isimdir. İktidar ve şerefi alan. Adedi Arap 770 Tragna 1614 Yıldızı Mars Anlamı Kötü ve sefil eden.EL MÜZİL Esmaül Hüsna'daki 26. Adedi Arap 68 Tragna 96 Yıldızı Güneş Anlamı Hakkı yerine getiren. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Adedi Arap 80 Tragna 92 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi duyan. isimdir. Daha az oranda da kulak medyumluğu. EL HAKEM Esmaül Hüsna'daki 29. ES SEMİ Esmaül Hüsna'daki 27. Yorumu İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Aşk. Sıkıntı çektiren. isimdir. sevgi. 72 . Yorumu Kahır. Düşmana üstün gelmek. EL BASİR Esmaül Hüsna'daki 28 . Süründüren. Mahkemeler. Hakla hükmeden. isimdir. Yorumu Yardım etmek. cinsel baştan çıkartmalar. Yorumu Kişinin zihninin açılması. Ölüm. Adedi Arap 302 Tragna 255 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyi gören.

En ince şeyleri yaratan. Cin. Yorumu Bu esma. EL HABİR Esmaül Hüsna'daki 32. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez. kişinin istihare denilen yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade. Yorumu Dileklerin olması. isimdir. Yorumu Bu esmanın. ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Adedi Arap 812 Tragna 177 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin gizli yanını bilen. Sevgi ve beğeni kazanmak. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara. klasik yorumlarda görülebileceği gibi. Adedi Arap 104 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız adaletli. isimdir. Adedi Arap 129 Tragna 150 Yıldızı Venüs Anlamı Her şeyin bütün inceliğini bilen. diğer esmalarla birleştirilerek. başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. isimdir.EL ADİL Esmaül Hüsna'daki 30. Şifa. EL LATİF Esmaül Hüsna'daki 31. 73 . Astral kontaklar kurmak. kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur. kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır.

isimdir. 74 . EL AZİM Esmaül Hüsna'daki 34. Adedi Arap 88 Tragna 99 Yıldızı Satürn Anlamı Affı ve bilimi sınırsız olan. Adedi Arap 526 Tragna 219 Yıldızı Güneş Anlamı Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren. Yorumu Rızk ve şans. EŞ ŞEKÜR Esmaül Hüsna'daki 36. Yorumu Gaffar ismi ile aynıdir. isimdir.EL HALİM Esmaül Hüsna'daki 33. EL GAFUR Esmaül Hüsna'daki 35. Yorumu Kişinin sabrını yükseltmek. Adedi Arap 1286 Tragna 216 Yıldızı Güneş Anlamı Suç ve günahları unutturup. isimdir. Samed ismiyle aynı. Yorumu Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır. isimdir. Adedi Arap 1020 Tragna 1028 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklüğü sınırsız olan. bağışlayan. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.

Adedi Arap 998 Tragna 3033 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyi saklayan. EL MUKİT Esmaül Hüsna'daki 40. ulaştıran. isimdir. Yorumu Saygı ve itibar kazanmak. EL KEBİR Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir. EL HAFİZ Esmaül Hüsna'daki 39. Adedi Arap 550 Tragna 306 Yıldızı Güneş Anlamı Rızkları verip. Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. isimdir. Adedi Arap 110 Tragna 22 Yıldızı Güneş Anlamı Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan. 75 . Yorumu Koruma ve korunma. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.EL ALİ Esmaül Hüsna'daki 37. Yorumu Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Adedi Arap 232 Tragna 183 Yıldızı Jüpiter Anlamı Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen. Kaza ve beladan koruyan. isimdir.

EL HASİB Esmaül Hüsna'daki 41. Adedi Arap 73 Tragna 66 Yıldızı Güneş Anlamı Şanı. isimdir. Manyetik güç kazanmak. Adedi Arap 312 Tragna 105 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan. EL CELİL Esmaül Hüsna'daki 42. ER RAKİB Esmaül Hüsna'daki 44. Adedi Arap 270 Tragna 165 Yıldızı Venüs Anlamı Keremi sınırsız derecede bol olan. Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka birisi adına çalışılamaz. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi. azameti. Yorumu Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. isimdir. Hafızayı güçlendirmek. İnsanlar üzerinde etki sağlamak. EL KERİM Esmaül Hüsna'daki 43. Yorumu Koruma. Adedi Arap 80 Tragna 120 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin hesabını tutan. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir. korunma. Yorumu Parayla ilgili işlerde kullanılır. 76 . Yorumu Güçlü olmak. isimdir. ululuğu büyük olan. isimdir.

Yorumu Barıştırma. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan. EL HAKİM Esmaül Hüsna'daki 47. Adedi Arap 78 Tragna 96 Yıldızı Venüs Anlamı Emir ve işleri hikmetli olan. EL VASİ Esmaül Hüsna'daki 46. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Aşk. Yorumu İnsanı yönetici konumlara getirir. EL VEDUD Esmaül Hüsna'daki 48. Adedi Arap 137 Tragna 148 Yıldızı Ay Anlamı Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan. Eğer kötü amaçlarla. Ahlaki değerlerde güçlenme. Adedi Arap 20 Tragna 192 Yıldızı Ay Anlamı Sevilip. isimdir. Sevgi. Bunu.EL MÜCİB Esmaül Hüsna'daki 45. isimdir. Yorumu Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir. isimdir. Bir insana hakim olmayı da sağlar. hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar. Rızk. 77 . Adedi Arap 55 Tragna 93 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. Yorumu Sağlık. isimdir. Cinsel baştan çıkartmalar. Bolluk.

Adedi Arap 66 Tragna 180 Yıldızı Venüs Anlamı Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan. parlaklığı yüce olan. isimdir. Otorite ve ikdidar kazanmak. EL BAİS Esmaül Hüsna'daki 50. Yorumu Rızk sağlamak. Adedi Arap 57 Tragna 63 Yıldızı Venüs Anlamı Şanı. şerefi. isimdir. Yorumu Yalandan korunma. Medyumluğu geliştirmek. isimdir. Adedi Arap 108 Tragna 28 Yıldızı Güneş Anlamı Varlığı değişmeden duran. EŞ ŞEHİD Esmaül Hüsna'daki 51. Ölüleri dirilten. 78 . Yorumu İşini başkasına yaptırmak. isimdir. Birisini kendine temsilci kılmak. Adedi Arap 319 Tragna 32 Yıldızı Jüpiter Anlamı Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.EL MECİD Esmaül Hüsna'daki 49. EL VEKİL Esmaül Hüsna'daki 53. Adedi Arap 573 Tragna 70 Yıldızı Güneş Anlamı Sebep olan. isimdir. EL HAK Esmaül Hüsna'daki 52. Yorumu Alacağını kurtarmak. Yorumu İtibar kazanmak.

Adedi Arap 66 Tragna 66 Yıldızı Jüpiter. Yorumu Şifa ve dayanıklılık. isimdir. 79 . Yorumu Vücut direnci sağlar. Yorumu Hikmet sahibi olmak. Adedi Arap 500 Tragna 213 Yıldızı Venüs Anlamı Çok sağlam olan. EL HAMİD Esmaül Hüsna'daki 57. Şifa ve şifacılık. Anlamı Tek öğülüp. isimdir. Güçlü olan. hamdedilecek olan. isimdir. EL VELİ Esmaül Hüsna'daki 56. Adedi Arap 116 Tragna 96 Yıldızı Mars Anlamı Yenilmeyen. Adedi Arap 46 Tragna 102 Yıldızı Satürn Anlamı Şefkat ve iyilik gösteren. Sosyal seviyede. isimdir. EL METİN Esmaül Hüsna'daki 55. Yorumu Kişiyi yüceltmek. Diğer esmalar için güçlendiricidir.EL KAVİ Esmaül Hüsna'daki 54. meslekte ve Astral katlarda yükselmek. Şifa.

örneksiz olarak yaratan. isimdir. isimdir. EL MUİD Esmaül Hüsna'daki 60. EL MUHYİ Esmaül Hüsna'daki 61. Ölüm. Ölümü meydana getiren. Adedi Arap 57 Tragna 96 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi ilk başta. Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur. Yorumu Şifa ve Şifacılık. Yorumu Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması. Adedi Arap 148 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Her şeyin sayısını bilen. Adedi Arap 490 Tragna 324 Yıldızı Mars Anlamı Öldüren. Adedi Arap 68 Tragna 258 Yıldızı Venüs Anlamı Dirilten. Adedi Arap 124 Tragna 60 Yıldızı Satürn Anlamı Yok ettikten sonra tekrar dirilten. isimdir. Yorumu Başarı kazanmak. isimdir. EL MÜBDİ Esmaül Hüsna'daki 59.EL MUHSİ Esmaül Hüsna'daki 58. Yorumu Zeka kazanmak. EL MÜMİT Esmaül Hüsna'daki 62. Yorumu Kahır. mahveden. isimdir. 80 . Can veren.

Adedi Arap 14 Tragna 147 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini. Adedi Arap 150 Tragna 760 Yıldızı Jüpiter Anlamı Varlığıyla evreni ayakta tutan. Adedi Arap 48 Tragna 57 Yıldızı Venüs Anlamı Parlaklığı büyük. EL VACİD Esmaül Hüsna'daki 65. cömertliği sonsuz olan. Adedi Arap 18 Tragna 615 Yıldızı Güneş Anlamı Diriliği sınırsız olup. Yorumu Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek. 81 . isimdir. Yorumu Medyumluğun geliştirilmesi. başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması. istediği anda bulan.EL HAYY Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir. Beğeni ve saygınlık kazanmak. isimdir. EL KAYYUM Esmaül Hüsna'daki 64. EL MACİD Esmaül Hüsna'daki 66. Cin ve ruh obsesyon ve posesyonlarının tedavisi. Yorumu Kişinin. Yorumu Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi. isimdir. herşeye hayat veren.

Bilim ve sanatta başarı. 82 . Şifa. Benzeri ve ortağı olmayan. eşini kendisine bağlaması. Adedi Arap 744 Tragna 635 Yıldızı Güneş Anlamı Her varlığı kendi gücü altında tutan. EL MUKTEDİR Esmaül Hüsna'daki 70. Yorumu Başarı. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur. isimdir. Adedi Arap 305 Tragna 108 Yıldızı Güneş Anlamı Her istediğini yapabilen. saygınlık ve iktidar kazanmak. Adedi Arap 134 Tragna 144 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstekleri veren. isimdir. Düşmandan korunmak. Adedi Arap 63 Tragna 364 Yıldızı Mars Anlamı Tek olan. Izdırapları gideren.EL VAHİDÜLAHAD Esmaül Hüsna'daki 67. isimdir. Yorumu Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır. Rızk. Kişinin. Yorumu Şans açılması. ES SAMED Esmaül Hüsna'daki 68. EL KAADİR Esmaül Hüsna'daki 69. isimdir. Yorumu Güç ve kuvvet kazanmak.

Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. birilerinin. Adedi Arap 37 Tragna 288 Yıldızı Güneş Anlamı Herşeyin evveli. istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir. Adedi Arap 847 Tragna 348 Yıldızı Satürn Anlamı Geri bırakan. EL MÜAHHİR Esmaül Hüsna'daki 72. Geciktiren. Yorumu Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Bu esma ayrıca. İleriye geçiren. EL EVVEL Esmaül Hüsna'daki 73. isimdir. Yorumu İstenen bir kimseyi. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. isimdir. Kişileri. Adedi Arap 184 Tragna 295 Yıldızı Satürn Anlamı İstediğini öne alan. aşırı şeyler yaptırıp. bir yerden çıkmalarını da sağlar. 83 .EL MUKADDİM Esmaül Hüsna'daki 71. isimdir. dağıtarak ayırır. Yorumu Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.

Zafer kazanmak. isimdir. Yorumu Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. EL VALİ Esmaül Hüsna'daki 77. yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek. Güçlenmek. görünmez olan.EL AHİR Esmaül Hüsna'daki 74. EL BATIN Esmaül Hüsna'daki 76. kırmızı kalemle çalışılmalıdır. isimdir. Yorumu Güç arttırmak. gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine. 84 . Yorumu Sezgi. Yorumu Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler. Adedi Arap 47 Tragna 198 Yıldızı Güneş Anlamı Evreni tek başına idare eden. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Adedi Arap 1106 Tragna 1674 Yıldızı Satürn Anlamı Her yerde görülen ve her yere tecelli eden. İşinde terfii etmek. Kırmızı zemin üzerine. Adedi Arap 62 Tragna 174 Yıldızı Ay Anlamı Gizli. Adedi Arap 801 Tragna 66 Yıldızı Mars Anlamı Sonsuz. isimdir. İstihare. isimdir. EZ ZAHİR Esmaül Hüsna'daki 75.

ET TEVVAB Esmaül Hüsna'daki 80. EL MÜNTEKİM Esmaül Hüsna'daki 81. isimdir. Yorumu Ahlak temizliği ve korunma. Hoşgörülü olan. Adedi Arap 630 Tragna 550 Yıldızı Mars Anlamı Ceza veren.EL MÜTEAL Esmaül Hüsna'daki 78. Adedi Arap 551 Tragna 207 Yıldızı Satürn Anlamı Herşeyden üstün ve münezzeh olan. EL BERR Esmaül Hüsna'daki 79. Adedi Arap 202 Tragna 312 Yıldızı Venüs Anlamı İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Yorumu Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifa işlerinde kullanılır. isimdir. 85 . Yorumu Zafer kazanmak. isimdir. Yorumu Ahlak ve rızk kazanmak. Adedi Arap 409 Tragna 644 Yıldızı Jüpiter Anlamı Tövbeleri kabul eden. isimdir. Acizlerin intikamını alan.

Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır.EL AFÜVV Esmaül Hüsna'daki 82. Adedi Arap 165 Tragna 444 Yıldızı Güneş Anlamı Suçları affeden. Yorumu Kişiyi çevre baskısından kurtarır. isimdir. Yorumu Mülk edinmek. Adedi Arap 1100 Tragna 6434 Yıldızı Güneş Anlamı Büyüklük ve kerem sahibi. Yorumu Aşk. Adedi Arap 387 Tragna 64 Yıldızı Satürn Anlamı Acıyan. ER RAUF Esmaül Hüsna'daki 83. EL MALİKELMÜLK Esmaül Hüsna'daki 84. 86 . saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür. Cinsel baştan çıkartmalar. isimdir. Kahır ve hemen hemen herşey. ZÜLCELALİVELİKRAM Esmaül Hüsna'daki 85. Sevgi. isimdir. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. Adedi Arap 212 Tragna 56 Yıldızı Merkür Anlamı Mülkün ebedi sahibi. Yorumu Aşk. Şefkat ve merhamet eden. Bir anlamda. isimdir.

Yorumu Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. 87 . istediği kadar zengin eden. EL GANİ Esmaül Hüsna'daki 88. isimdir. istediği an ve yerde toplayan. Adedi Arap 1100 Tragna 135 Yıldızı Venüs Anlamı İstediğini. isimdir. istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir. Yorumu Rızkı çoğaltan. Adedi Arap 1060 Tragna 34 Yıldızı Güneş Anlamı Zenginliği sınırsız olan. Toprak ve hasat bereketi. isimdir.EL MUKSİT Esmaül Hüsna'daki 86. Yorumu Rızk ve parayı bereketlendirmek. isimdir. Adedi Arap 209 Tragna 528 Yıldızı Jüpiter Anlamı Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan. EL CAMİ Esmaül Hüsna'daki 87. Bu esmanın kullanım niyetine göre. Yorumu Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen. Adedi Arap 114 Tragna 30 Yıldızı Jüpiter Anlamı İstediğini. EL MUGNİ Esmaül Hüsna'daki 89. çalınmış şeylerin geri getirilmesinde pek etkili değildir.

EN NUR Esmaül Hüsna'daki 93. istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. daha doğrusu. isimdir. EN NAFİ Esmaül Hüsna'daki 92. Yorumu Kahır. isimdir. İstenen. isimdir. Yorumu İş konularında yükseltici olarak kullanılır. Başka esmalarla birleştirilerek ölüm. Adedi Arap 1001 Tragna 206 Yıldızı Mars Anlamı Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan. varlığıyla aydınlatan. Adedi Arap 201 Tragna 34 Yıldızı Satürn Anlamı Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan. isimdir. 88 . Yorumu Kişiyi yüceltir ve arıtır. ED DARR Esmaül Hüsna'daki 91. Mesela iki kimsenin birleşmesini engellemek için Ya Maniül Cami. Adedi Arap 161 Tragna 48 Yıldızı Satürn Anlamı Engel olan. Düşmandan kurtuluş. şeklinde kullanılır. Akıl ve idrak veren. Korunma. İstenen kimseye kabus göstermek. Sıkıntı vermek.EL MANİ Esmaül Hüsna'daki 90. Yorumu Engel olmak. Adedi Arap 256 Tragna 150 Yıldızı Jüpiter Anlamı Evreni.

EL HADİ Esmaül Hüsna'daki 94. Devam edecek olan. isimdir. Adedi Arap 86 Tragna 42 Yıldızı Jüpiter Anlamı Alemleri yoktan yaratan. Yorumu Sağlık kazanmak. sürekli olmaları. isimdir. Adedi Arap 113 Tragna 18 Yıldızı Güneş Anlamı Sonsuz olan. isimdir. isimdir. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. Olumlu ya da olumsuz kullanılır. Adedi Arap 20 Tragna 20 Yıldızı Güneş Anlamı Yön veren. Adedi Arap 707 Tragna 387 Yıldızı Venüs Anlamı Herşeyin sahibi. EL BEDİİ Esmaül Hüsna'daki 95. Ufak konularda kullanılır. Yorumu Kendine ait olanı almak. 89 . Yorumu İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. EL BAKİ Esmaül Hüsna'daki 96. EL VARİS Esmaül Hüsna'daki 97. Dileklerin yerine gelip. Yorumu Barıştırma.

Adedi Arap 298 Tragna 291 Yıldızı Güneş Anlamı Sınırsız sabrı olan. Astral alemle ve manevi konularla daha uyumludur. Her esma yeteri kadar güce sahip olmakla bilikte. ESMALARIN SEÇİLMESİ VE HESAPLANIŞI Yukarda. istenen işe tam olarak cavap verse bile.ER REŞİD Esmaül Hüsna'daki 98. Sadece o esma. yukardaki listede zayıf olarak belirtilen esmaları değil. dünyasal arzular için çok zor ulaşılan bir vibrasyon seviyesinde olabilir. Herhangi bir esma. bazıları dünyasal isteklerle kullanılınca fazla cevap vermeyebilirler. Yorumu Sabır ve sabırdan gelen başarı. isimdir. hemen hemen hepsini bazı güçlendirici esmalarla birlikte kullanmak gerekir. ES SABUR Esmaül Hüsna'daki 99. isimdir. Adedi Arap 514 Tragna 195 Yıldızı Güneş Anlamı Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp. kullanım yerleri verilmiştir. Yorumu Ahlak güzelliği. 90 . Ya da fizik plandaki olaylardan çok. esmaları tek tek kulanmak yerine ikili. Ayrıca. sona ulaştıran. Esmaül hüsna'nın hemen hemen her insani arzuya uyan. üçlü kombinasyonlar halinde kullanmak daha verimlidir. Bunun sebebi o esmanın güçsüz olması değildir. Bu yüzden sadece.

Güçlendirici olarak Esmaül Hüsna'dan seçilecek isimler yerine. O tam olarak tarafsız bir güçtür ve her niyete uyar.GÜÇLENDİRİCİ ESMALAR Güçlendirici esmalar da. üç esma kullanılıyorsa ortaya gelmesidir. sert ya da yumuşak vasıflar göstermeyip. Vasi. bir diğerinin tamamlayıcısı ve güçlendiricisi olabilir. Cebbar. Aziz. Ancak bunları tam olarak kavrayıp. Bununla beraber seçilebilecek olan herhangi bir söz. tamamen tarafsız olurlar ve güçlendirici olarak eklendikleri esmanın vasıflarını desteklerler. Mesela karşı cinsten birisinin aşkı ve istenen kimseyle bir araya gelmesi istendiğini varsayalım. Cami ve Mani'dir. fonetik olarak uyumlu olması için Arapça olmaları gerekir. eğer iki esma kullanılıyorsa başa. bazı basit sözler kullanılması da caizdir fakat bu sözlerin de. güçlendirici esmalar 91 . Aşk için Vedud. Mukaddim. Ayırıcı olarak da. yorumlarında gösterilen amaçlar için kullanılmakla beraber. Fettah. sert ve kavgalı bir ayrılık olması için. Evvel. Evvel. Güçlendirici esmalar sırasıyla. güçlendirici olarak seçilen esmanın. Bu esmalar kendi başarına. Bu durumda yapılacak zikir "Ya Vedudül Kaviül Camii" şeklinde olur. Kavi. Bu durumda da zikir "Ya Evvelül Kahharül Müahhir" olur. yani esas çalışma esması olarak da Müahhir ismini kullanırız. Dikkat edilmesi gereken şey. Çabuklaştırıcı olması için. Yukarda sayılan güçlendirici esmaların en fazla kullanılan ve en etkilisi ise Kavi'dir. kendi yorumlarında olmayan her iş için kullanılabilirler. isteğe göre kombine edebilmek tecrübe sorunudur. Musavvir. Kaabız. Kahhar. Bu iki esmaya güçlendirici olarak da Kavi ismini kullanalım. Ali. Güçlendirici esmalara ve esma kombinasyonlarına bazı örnekler verelim. Esmaül Hüsna'daki isimlerin bazılarıdır. Hatta kendi yorumlarına zıt işlerde de kullanılırlar. Kahhar esmalarını seçeriz. birleşme ve aşk için camii isimlerini seçelim. Bununla beraber doksan dokuz esmanın her biri. Güçlendirici olarak kullanıldıkları zaman. Gene iki kişiyi ayırmak istediğimizi var sayalım.

Üç esma olduğu için üçle çarpılır. ESMALARIN HESAPLANIŞI Esmalar bu kitapta verilen Ebced tablosuna göre toplanıp. Eğer birden fazla esma kullanılıyorsa iş değişir. YA VedudÜL KaviÜL Cami. Mesela Bir insanı alçaltmak için "Kahharül Ali" zikri yapılacaksa. Yani söylenecek olan sözün tutarıdır. Ya ve iki kere tekrerlanan Ül sözleri hesaplanmamıştır. isteyen ve istenenle sınırlı tutulur ya da Ya ve Ül sözlerinin tutarları da adede eklenir. Bununla beraber Ya ve ül sözlerinin adede eklenip eklenmemesi uygulayıcının içinden gelmesine bağlıdır. Sayılarda önemli olan. istenenin de 128 ise bunlar da eklenir ve zikir sayısı 961 olur. (Kahhar = 306) + (Ali = 110) = 416 adedi bulunur. 62 + 11 = 73 Bu sayı da 961'e eklenir ve zikir sayısı 1034 olur. Ya. zikrin sayısıdır. 832 olur.Buna isteyen ve istenenin isimlerinin adetleri eklenmiştir fakat hala bir şeyler eksiktir. Ancak.kadar etkili değildir. Burada iki değişik devam yolu ortaya çıkmaktadır. 92 . Bir esma tek olarak kullanılırken bu şekilde toplanır. Mesela Latif esmasının ebced tutarı: (Lam = 30) + (Tı = 9) + (Ye = 10) + (Fe = 80) = 129'dur. Çünkü basit sözlerin. İstenen kişi ya da kişilerin isimleri de ayrı ayrı bulunup. 747 olur. ‘Ya Vedudül Kaviül Cami' şeklinde belirlenmiştir. Burada söylenecek söz. Mesela isteyen kimsenin adedi 86. 31 değerindedirler. yüzyıllardır zikir olarak kullanıla Tanrı isimleri kadar Astral birikimleri yoktur. iki esma kullanıldığı için önce esmaların tutarı iki ile çarpılır. adetleri bulunur. Ül iki kere geçtiği için 62 olur. esmanın değerine eklenir. Ya zikir adedi sadece Tanrı isimleri.Bu adede istenen kimsenin isminin adedi eklenmeden önce. Bu şekilde çalışmalarda yapılacak zikir adedi ortaya çıkar. yapılmaması isteğe ve tecrübeye bağlıdır. bunun yapılıp. (Vedud =20) + (Kavi = 116) + (Cami = 113) = 249 eder. Eğer üç esma kullanılıyorsa. 11 ve Ül. mesela yukardaki örneklerden "Ya Vedudül Kaviül Cami" zikri kullanılacaksa. Bu sayıya istenen kimsenin isminin adedi eklenir.

Bu durumda esmaların anlamlarına göre. gerçekleştirilmesi istenen duruma göre seçilip.ESMALARIN YORUM DIŞI KULLANIMI Yukarda bütün esmaların yorumları yani kullanım yerleri görülmektedir fakat istenen bir iş için bu yorumların hiç biri uygun olmayabilir. ÇALIŞMALARDA KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN BAZI ARAPÇA KELİMELER Aşağıdaki Arapça sözlerin. Esmaül hüsna ile kombine edilerek kullanılması mümkündür. tanrı sıfatı olarak kabul edilirler. Sıfat Baştan çıkatıcı Çıldırtıcı Hızlandırıcı Öldürücü Şehvet verici Teşvik edici Sevindirici Zina ettirici Düzeltici Taşıyıcı Getirici Arapçası Mudıll Mücennin Musri Kıtal (Katil) Müşhi Müşevvik Musirr Muzni Musallih (Musahhih) Hamil (Hammal) Muzhib Arap ebcedi ile adedi 870 143 370 531 531 355 446 300 800 168 146 79 79 747 93 . kombine edilmelidir. Bunlar hiç bir özellikleri olmayan sıradan kelimeler olmalarına rağmen Arapça olan esmalarla fonetik uyumları vardır ve zikir içinde. isteğe uygun olan bir iki tanesi seçilip. Bazı sözlerin anlamları oldukça kötü gibi görünebilir fakat her şey bir bütünün parçası ve tanrıdan gelmiş olduğuna göre gücün bu vasıflarını çağırabilmek için bunları tanrı sıfatı olarak kabul etmekte hiç bir sakınca yoktur.

günde 24000 yerine altı günde 24000 tamamlanır. Altıncı kat girişinde bir defada verilmişlerdir. Bunlar da sırası geldikçe. katların anlatımı sırasında görülecektir.Kazandıran (Müci) Muksib 53 122 Bu sözlerin hiç bir geleneksel değerleri yoktur ve vibrasyonel olarak da enerjileri düşüktür. Esmaül hüsna’daki isimlerle birleştirilerek de kullanılabilirler. Her birisinin kullanılacağı talisman şekli daha ilerki sayfalardadır. Kullanıldıkları zaman Tragna ya da Arap ebcedi ile alınan değerleri ikiyle çarpılmalı ve toplama öyle eklenmeli. Altıncı kat Tragna zikirleri aşağıdadır. bu sayı altıya bölünür. Bu zikirlerin bazıları aşağıda. toplam altı gün çalışılacaksa ve adet 24000 olmuşsa. Hesaplamalardan çıkan adetler çok yüksek olabilir. Ayrıca bu sözler esmalarla birleştirildiği zaman iki esmanın arasında olmalı ve güçlendirici olarak düşünülmelidir. çalışma günü sayısına bölünür. Aynı sözleri İblis 103 ve Şeytan 370 isimleriyle kullanmak da mümkündür. Ayrıca özellikle ileri katlarda her değişik uygulama için ayrı bir zikir verilmişitr. gereken her türlü yazılım ve hesaplamalar Tragna alfabesi ve ebcedi ile olmalıdır. Bu zikirler. Gene aynı şekilde İblis ve Şeytan isimleri de Esmaül Hüsna’daki isimlerle birlikte iki esmanın arasında kullanılabilir. Direk olarak bir Astral dilden geldikleri için etkileri dolaysız ve çok yüksektir. Her durumda. Tabii bütün Tragna zikirleri bunlar değildir. TRAGNA ZİKİRLERİ Tragna zikirleri altıncı kattan itibaren Arapça zikir ve esmaların yerine kullanılmıştır. Mesela. Kişileri seksüel açıdan birleştirmek Aynı cinsten kişileri seksüel açıdan birleştirmek (Homoseksüelite) Kurtan Sante Kurtan Signa 94 . yaplacak operasyonlara göre tasnif edilmiştir. Bu durumda adet.

Seksüel baştan çıkartmalar Cakiren Signa Kişiyi köleleştirmek Rüyaya olumlu girmek Rüyaya olumsuz girmek Yolcunun. Kslan Kryos Zakiro Okiola Zakiro Okiola Arkiden Zakiro Yakın mesafede olan kimseyi getirmek Tiaken + İstenen kişinin adı. kişiyi kendisi için seksüel olarak baştan çıkartması Kişiyi uzaklaştırmak İpnoz ve telkin için Alacağını kurtarmak Saygı uyandırmak Korku uyandırmak Seks gücünü bağlamak Tunkar Ardien + Kişi Tarken Makilo Tarken Kikran Kurtan + Yolcunun ismi Karien Dekalont Aitun Kuryan Ditar Tikaren Harkium Kurrersa Zantikor Kirtas Mimkar Nurdak 95 .Uzakta bulunan birisini getirmek Sıkıntı vermek Olumlu olarak telapatik etki yapmak Korkutucu telepatik etki İki ya da daha çok kimseyi ayırmak Takiren Segnil + kişinin ismi.

normal birleştirmek Zikomen Tukiales Kintares Kortila Krikto Kitan Krikon Talanes Krikon Kalteris İden İdor Kuelas İdor Kirra Kueri Sintar İnnes Zikor Epikore Rantum Entares Partium Zikeyon Kuanteris Kuisteros Tantaris Kimeron Aklies Zyrkon (Zirkon) Kikran Kabriel Tarken Kazidel İkren Signa 96 . için Kişiyi işten kovdurmak Kişiyi bir yerden def etmek.Fizik beden olarak güçlenmek Hastalık. çıkartmak Aynı cinsten kişileri. felç vs. seks amaçlı olmadan. vermek Kişiyi gömmek Obsede ettirtmek Öldürmek Antite çağırmak Antite kovmak (Exorsism) Kişinin işini bozmak Para gelmesi İşi güçlendirmek Şifa ya da şifa vermek Büyü bozmak Büyüden korunmak Yolculuğa ya da bir işe mami olmak Nazar vs.

normal birleştirmek Kişi üzerinde hakimiyet Medyumluk.Farklı cinsiyetteki kişileri. vizyon. herhangi bir kimseyi bulunulan yerden anında kovalamak Şans açılması Evlilik sağlamak İkren Sante Tunkar + Kişi ismi. seks amaçlı olmadan. vs İmtihanda başarılı olmak Sıkıntıdan kurtulmak Telepatik olarak. Kudahel Zantes Kutuier Kipros Kuerro Cimnaz Kanteris Argimen Ksento Kudit Manes Likan Kinter 97 .

Bu haraketlerin ilk onaltısı özel bir çalışmada alınmış.a ). Her iki diz de yere yapışıktır. beklenir. Her iki pozda da kısa bir süre konsantre olup. bacakların üzerinde (Kucakta. Suntar tarafından gösterilmiştir. Ellerin kenetlenişi bozulmadan. Eller. kasıkların önünde). devamı ise altıncı katta. Aşırı fiziksel yorgunluk durumlarında da kısa bir meditasyon ile enerji toplamak için kullanılabilir. kollar dümdüz. İlk olarak bağdaş kurmuş olarak ya da başka bir ifade ile Lotüs oturuşunda oturulur. nefes ayarlanır. meditasyon türü çalışmalarda ya da bilgi almaya yönelik eğitim çalışmalarında kullanılır. sağ el üstte. sol altta olmak üzere parmaklardan kenetlenmiştir ( Şekil 1 ve 1 .EL HARAKETLERİ Bu bölümdeki el ve kollarla yapılan jestler özel bir amaca yönelik operasyonlardan çok. ve zemine doksan derece dik olarak kaldırılır ( Şekil 2 ). 98 .

99 . omuz ve dirsek arası oynatılmadan.Eller tekrar kucağa. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 4 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 5 ). Eller omuz yüksekliğinde. yirmibeş saniye kadar beklenir. ilk başlangıç konumuna indirilir. el pozu bozulmadan. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. Bu süreden sonra. Burada kısa bir süre durulur ( Şekil 3 ). avuç içleri yukarıya. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 6 ). sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Haraket. Bu konumda da yirmi.

Bu konumda da yirmi. 100 . avuç içleri yukarıya.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 10 ). el pozu bozulmadan. sağ dışta. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır ( Şekil 7 ). sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 9 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır (Şekil 8 ). Bu süreden sonra. Kollar. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Haraket. Eller omuz yüksekliğinde. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. yirmibeş saniye kadar beklenir.

101 . Bu süreden sonra. Dirsekler yukarıda ve dik durumdadırlar ( Şekil 14 ). el pozu bozulmadan. sağ dışta. Dirsekler eksen olarak kullanılarak her iki kol yukarıya kaldırılır. omuz ve dirsek arası oynatılmadan. sanki tavanı yukarıya itiyormuş gibi yapılır ( Şekil 13 ). Bu konumda da yirmi. Eller omuz yüksekliğinde. avuç içleri yukarıya. sol el sağ omuza ve sağ el sol omuza koyulur. Haraket. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 11 ). Eller direk olarak yanlardan yukarıya itilir. parmak uçları omuz doğrultusunda yanlara bakar ve ellerin sırtları zemine paralel durumdadır ( Şekil 12 ).Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. Kollar. yirmibeş saniye kadar beklenir.

Şekil 1 . solar plexüs’ün önüne yükseltilir. 6. sol içte olarak göğüste çaprazlanmış durumdadır (Şekil 15 ). sağ dışta. Ön kollar yere paraleldir. 4 ve 7 arasındaki aynı haraketler üç defa tekrarlanır. 5. Şekil 4. 15 aynı seridir. 14. Burada da kısa bir süre durulur ( Şekil 17 ). 7’nin ve tariflerinin üç defa aynen tekrarlandığı görülür. 102 .11 ve Şekil 12. 13.a’daki poz bozulmadan göğüsün.Eller omuzlara yapışık tutularak dirsekler aşağıya indirilir. 9. Buraya kadar olan haraketlere dikkat edilirse. 10. En sonunda eller ilk başlangıç konum ve pozuna indirilir. Kollar. Eller. Yani Şekil 8. Burada da bir süre durulur ( Şekil 16 ).

bir ısı ve enerji akımı meydana gelene kadar. Bu durumda iki el arasında. Dirsek kırıklık derecesi bozulmaz. Omuzlar eksen olarak kullanılarak. 103 . kollar vücudun önüne getirilir. Dirsekler doksan derece kırıktır. karıncalanma vs’yi hissedene kadar beklenir ve iki avuç bir birine yaklaştırılıp.Dirsekler oynatılmadan kollar yanlara açılır. ya da bu ısı ve enerjiyi. iki duvar itilirmiş gibi davranılır ( Şekil 18 ). Burada da sanki iki yandaki. temas ettirilir ( Şekil 20 ). Parmak uçları yukarı bakar. İki avuç içi birbirini görür durumdadır ve eller arasında yaklaşık bir karış kadar aralık vardır ( Şekil 19 ). Avuç içleri yanlara bakar.

yukarıya uzatılır ( Şekil 21 ). eller omuz yüksekliğinde kalacak kadar aşağıya çekilir. Her zamanki beklemeden sonra iki kol. Kollarda haraket yoktur. Avuç içleri kafaya bakar. bileklerden dışa çevrilir ve bilekler dışa doğru kırılır ( Şekil 23 ). Parmak uçları yukarıya doğru ve bilekler içe doğru kırkbeş derece kırıktır. Avuçlar birbirinden ayrılmadan. Böylece ellerle bir üçgen çizilmiş olunur ( Şekil 22 ). yirmi saniye kadar beklenir. nefes ayarlanır. parmak uçları yukarıya doğru olarak kollar dimdik.Burada da bir süre. 104 . Eller.

105 .İki el. konsantre olmak gereklidir. her haraket arasında en az yirmi saniye bekleyip. Haraketler yapılırken. Elllerin çevrede meydana getirdiği enerji akımını görmek lazımdır. Bu şekilde Astral enerji toplanmış ve ek olarak da çevreye bir enerji piramiti kurulmuş olunur. üçgenin devamı olarak dümdüz aşağıya iner ve avuç içleri yere yapışır ( Şekil 24 ). Haraket serisi bu kadardır.

Talisman. Aslında Tragna ekolünde Talisman diye bir deyim yoktur. onu gereken planeter angelic güçlerle techiz eder. pozitif yolla çalışırken.TALİSMANİK MAJİ Tragna ekolünde Talisman sözü bilinen madalyon vs. Tamamen farklı uygulamalar olmalarına rağmen. Eski Yunancadan geldiğini iddia eden kaynaklar da vardır. Tragna ekolü talismanları Batılı talismanlardan oldukça farklıdır. Amulet. Amulet'e en iyi örnek olarak halk arasında çok yaygın olan nazar boncuklarını gösterebiliriz. Bununla beraber sağlığı koruyan bir Amulet ve hastalandıktan sonra sağlığı düzelten bir Talisman hemen hemen aynı fonksiyonlara sahiptirler. Talisman kullanıldıkça daha fazla enerji çekip kendi bünyesine katarak fonksiyonunu devam ettirir. BATILI TALİSMAN VE AMULETLER Batıda kullanılan Talisman kelimesi Arapça Tılsım sözünden çekilmiştir. Hazırlanma zamanı. Tisan Ekolünde Amulet karşılığı bir şey yoktur. Enerji bir defa uyarılınca veya talismana eklenince talisman şarj edilmiş olur ve Evren yasalarının prensipleriyle işler. istenmeyen kötü etkileri daha onlar ilerlemeden etkisiz bırakır. Amulet Latince. majisyenin onu isteme sebebine bağlıdır. Gerçek bir majikal talismanın. Amuletum'dan gelir fakat kökeni bilinmez. Amulet daha pasif fonksiyonlara sahiptir. şeklindeki talismanları ifade eder. aynı zamanda Amuletik maji olarak da kabul edilebilir. Sözün. Enerjinin gerçek karakteri. Bu yüzden Talismanik maji. Bu isim bilinen bir şey olduğu için tarafımızdan kullanılmıştır. kendi amaçlarını meydana getirebilecek olan güçleri çekip. en azından genel kültür olsun diye batı talismanları hakkında da bazı şeyler bilimnesi gereklidir. kendi kendisini şarj eden bir bataryaya benzediği iddia edilir. 106 .

107 . Yeşil bakır bulunmadığı için hemen hemen daima yeşil kağıt kullanılır. Majisyen genel ezoterik geleneğe sadıksa herhangi bir majikal text kitabından bir talismanı kopyalayabilir.Batıdaki Talismanik maji lanetlerde de görülür. Buraya kadar genel olarak anlatılanların Tragna ekolü ve Kblan kitabıyla hiç bir ilgileri olmadığı. sadece batı majisi hakkında bazı açıklamalar yapıldığı unutulmamalıdır. Astrolojik olarak en uygunuysa. talismanın üzerine oyulacağı metal Bakır'dır. Eğer herhangi bir sebeple güç hedeften yansırsa geri teper. talismanın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken bir parça taş. Venüs saati seçilir. Talismanın gerçek çizimi majisyene bağlıdır. Niyet için hangi planeter uyumluluğun gerektiği kararlaştırılır. istenen gücü fizik plana açıkça ileten birer objedirler. Hatta hedefe başarıyla vursa bile negatif etkilerinin uzun zaman majisyenle kaldığı söylenir. Batı majisi ve batılı Kabalistik ekollerdeTalisman yapımı için ilk yapılacak şey. Bu açıdan talismanlar. Önemli olan bu talismanın. (Günün birinci ve sekizinci saatleri). Venüs'ün Terazi veya Boğa burçlarında olduğu zamanlardır. lanetleme durumlarında sonucun her zaman memnuniyet verici olmadığı da söylenir. bunu en iyi Venüs sağlar. Demek ki. Bununla beraber. Uyumlu renk ise yeşildir. Mesela aşk talismanı yapılacaksa. Bütün majikal çalışmalarda olduğu gibi Talisman yapımı da Etherik enerjinin başka tarafa çevrilmesi faraziyesine dayanır. Venüs'ün en uyumlu olduğu zamanda yapılmasıdır. metal ya da parşömeni seçmektir. Gene mesela bir cuma günü.

TRAGNA TALİSMANLARI Aşağıda görülen talismanların çoğu. zikir ve imajinatif çalışmayla iş bitirilebilir. Özel bir talisman da hazırlanmayabilir. Her zaman uygulanan sistem ne ise o uygulanır. Bu talismanlar mesela İslami vefklere ek olarak kullanılabilirler. Mesela aşağıdaki pentagramın uygulamalarında görülen çalışmalar. sadece Tragna zikir ve yazısı kullanılarak yapılırlar. Dua. başka bir sistem kullanmadan. Arapça zikir ve alfabe kullanıldığı görülmektedir. Sıfır katı talismanları yeni başlayanlar için olmakla birlikte. Bu talismanlar sadece olayı güçlendirir. olmadan da kullanılırlar. Zaten örnekler de Tragna zikir ve alfabesi değil. burada anlatılan bal mumu bebek vs.Bu tip uygulamalar ileri seviyedeki yolcular içindir. 108 . Bu son söylenenlerin yeni başlayanlarda hiç bir sonuca ulaşmıyacağı unutulmamalıdır. zikir ya da gereken şey yapılır. ileri seviyelerde. Sadece çizilen büyük bir pentagramın karışında oturup. bilinen majikal operasyonlara güçlendirici olarak kullanılırlar.

Çevresindeki harfler değişiktir. Satanik amaçlı ters pentagram doğru olmakla birlikte Tisan ekolünde bazı değişiklikler vardır.SIFIR KATI TALİSMANLARI Buradaki ana başlık sıfıt katı olmakla birlikte talismanlar ve uygulamalar sıfır katıyla. tek bir dairenin içine çizilir. PENTAGRAMIN UYGULAMALARI Değişik geleneklerde fakat özellikle Anton le Vay'in Satanik ayinlerinde görülen. ayna görüntüsünün tersidir. beşinci kat arasında alınmışlardır. Daha geleneksel olması için bez üzerine çizilebilir. sicildir. Bu pentagram tam olarak gücün karanlık yanını anlatır. Pentagramın yapılışı şu şekildedir: Siyah karton üzerine yaldızla çizilir. Tragna ekolünün pentagramı. Satürn'ün. Satanik pentagram olarak çizilen keçi kafalı pentagramdan daha anlamlıdır. Pentagram içiçe iki dairenin içine değil. Her şeyden önce bu pentagram doğrudan doğruya şeytanı temsil etmediği gibi. Ortadaki sembol de keçi kafası değil. Buradaki işaretler aslında harf değil. şeytan tapımıyla da ilgisi yoktur. Bu çizim 109 . Çevre ve merkez sicilleri hakkında Triakmlnon ve Pentigmlnon bölümünde geniş bilgi verilmiştir.

Çalışma süresi dört gündür. atılmak için değildir. bezin üzerine de çizilir. kaç 110 . Bu yüzden bez daha dayanıklı olur.bir defa kullanılıp. Yaldız gümüş rengi olmalıdır. Dikkat edilecek nokta zikirde sadece zikir sözlerinin kullanılması. En alttaki ucun altındaki sicilin altında istenen kimsenin ismi ve onun da altında pentagramın merkezi sembolü olan ters Satürn çizilmiştir. Bu talisman bir balmumu bebeğin içine. şeytani güçler ya da karanlık güçler adına kurban edilir. Devamlı kullanılır. Dolunay sıfır Orb'dayken yapılır.4 . Bu talismanın kullanımı ve bununla yapılan irtibat çalışmaları tehlikelidir. Bebek kırmızı beze sarılır ve Ayn talisman. Kan ıslakken üzerine toz yaldız dökülür. Pentagram tam dolunay zamanında. Zikir için Esmaül hüsna'dan maksada uygun bazı zikirler seçilebilir. Çevre sicilleri yazılırken en alt uçtan başlanıp. çizimin yapılacağı yüzeye fırçayla sürülerek. Kısaca onaltı günde çalışır. saat aksi yönde devam edilir. Bunların hemen hemen hepsinde temel çizim ve uygulama aynıdır. Okumada.24 gün de olabilir. önce bir siyah horoz. çizim kanla yapılır. Bununla beraber bu period 4 . Ancak belli dereceler ilerlendikten sonra başvurulmalıdır. Mesela Ya Evvelül Cima + Kişi ismi veya Ya Evvelül Camiül cima + Kişi ismi kullanılabilir. gene gümüşle. Çok daha geleneksel olması için. Yansıması dört gün ve oluşumu da dört gün sürer. Ortada isteyenin ismi katlanmış olarak yazılıdır. Kan kuruyunca ıslatılmış yaldız zemine yapışıp kalır. Bu pentagramın oldukça değişik kullanım alanları vardır. Önce horozun kanı. şeytan. zikirin ebced değerine isteyen ve istenenin isimlerinin ebced değerlerinin toplamı eklenir ve o kadar zikir yapılır. istenen kişiye ait olan diğer meteryalle birlikte koyulur. kişi isimlerinin kullanılmasının gerekli olmadığı ve zikirdeki Ya ve Ül sözlerinin ebced değerlerinin de. ŞEHVET VE BAŞTAN ÇIKARTMA ÇALIŞMALARI Kırmızı kağıda gümüşle yazılır.

Pentagramlar siyaha. Periodu 8 -8 -16 toplam 32 gündür. Kişiler normal şekilde değil.kere geçiyorlarsa o kadar toplama eklenmeleridir. gümüşle yazılırlar. 111 . AYIRMA ÇALIŞMALARI Aynı pentagram ayırma işlemlerinde de kullanılır. Erkeğin talismanı erkek bebeğe. Mesela Ya Müahhir Ül Kahhar gibi bir zikir yapılır. kadınınki dişi bebeğe koyulur. Biri erkek biri dişi iki bebek hazırlanır. Birbirlerine zarar vererek ayrılıp. Bu talismanın örneği aşağıda görülmektedir. dağılırlar.

Önemli olan kişinin isminin planeter sembolle Astra arasında sıkışmasıdır). Eğer Kahhar. Bez veya torba. Bebeğin kalbi üzerine de kadının ismi yazılır. Anne ismi vs. mümkünse kendi renkleriyle Astra çizilir. Bezin üzerine de yaldızla Astra çizilir. uygun bir sert esma ile birleştirilirse etki daha da güçlü olur. yapana karşı da son derece küçük düşer. Bu çalışma hedef kişinin kabuslar görmesine neden olur. Ayaklarının altına da kadını yani dişi cinsi temsilen Venüs sembolü çizilir (Resim yerine direk olrak kişinin isminin yazılması da mümkündür. İbrani ya da Tisan alfabesiyle yapılmalıdır. 112 . KADININ ERKEĞİ İSTEMESİ İÇİN Kağıda bir kadın resmi yapılır. Başının üzerine. Herkes onu hor görür. Kalbinin üzerine istenen kadının ismi yazılır. kurban bunların yapandan geldiğini de anlayabilir. Balmumundan bir dişi bebek yapılır. gerekli değildir. alçalır. bebeğin göğsüne gömülür. çalışma sırasında mumun eriyerek vücudu kirletmemesi içindir çünkü çalışırken bebek sağ elde tutulur veya boyuna asılır. Kurban. Bebek siyah beze sarılır ve bezin üzerine de gümüşle Aynı talisman çizilir. Bütün yazılımlar Arap.KÖTÜ RÜYA Aynı pentagram gümüşle. Eğer niyet edilirse. Kağıt kıvrılıp. siyaha yazılarak bebeğe koyulur. Kahhar zikriyle şarj edilirse kurban türlü dertlerle karşılaşır ve insanlar arasında şerefsizleşip. Ya Habir Ül Kahhar ya da rüyayla ilgili başka bir esma ile sert bir esma birleştirilir.Bebek kırmızı bir beze sarılır. KİŞİYİ ZOR DURUMLARA DÜŞÜRMEK Aynı bebek.

Bilinen herhangi bir zikir. birbirlerine sarılarak koyulur. gibi çalışmalar için karanlık sembol daha uygundur. Bu çalışma iki ayrı insanın birleşmesi için de uygulanır. İmajlarda 113 . kadın için yapılanla hemen hemen Aynıdır. Çalışmalar sırasında torba ya da örtü kullanılmasa bile çalışma haricinde bebek tarif edildiği gibi kırmızı ve üzerinde Astra olan bir beze sarılarak. üzerine asılmaz. Pozitif Astra da kullanılır fakat baştan çıkartmak vs. Bu çalışmalarda yolcu başka birisine vekaletten çalışıyorsa Yeşil. dua vs.Torbalı ya da torbasız. biri erkeği temsil eden iki talisman hazırlanır. Yani. Yani Yolcu'nun kendisinin haricindeki iki kişi için çalışması olasıdır. Eğer bebek piramit içinde muhafaza ediliyorsa piramitin üzeri de ayrıca örtülmelidir. kumaş parçası gibi herhangi bir malzeme varsa bunlar da bebeğin içine. İKİ FARKLI KİŞİNİN BİRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMA İki bebek ve biri kadını. karanlık bir yerde saklanmalıdır. erkek talismanında alttaki planet sembolünün Venüs yerine Mars olmasıdır. kadınınki sol elde tutulur. Tabii bebeklerin de biri erkek. Bu sefer bebekler yeşil beze sarılırlar veya yeşil torbalara koyulurlar. Aradaki fark. ERKEĞİN KADINI İSTEMESİ İÇİN Erkek için yapılan talisman. bebeğin tene deymesi gerekir. Yukardaki örnekte görülen Astra. Çalışmada uygun bir zikir veya dua yapılırken erkeğin bebeği sağ. Bez veya torbaların üzerlerine gene yaldızla Astra çizilir. gömlek vs. Aynı şekilde kişilerin meteryalleri de bebeklere yerleştirilir. kazak. biri kadındır. negatif Astra'dır. çalışması yapılır. saç. talismanla birlikte. kendisi için çalışıyorsa kırmızı bez veya torba kullanır. Kişiye ait resim.

üçgenin içine istenenin isimleri yazılır. Her durumda Satürn sembolü ve renkler değişmez. mumlanmış olarak üzerinde taşır veya yatağının. Bebekler siyah beze sarılırlar ve gene gümüş yaldızla Astra çizilir. Kırmızı kağıt üzerine gümüş kalemle yazılır veya kalıcı olması istenirse gümüş levha üzerine kazılarak boyunda taşınır. AYIRMA. Mesela bir İslami vefkle birleştirilir. Bu çalışmaları başlatmak için yani çizim. Pazartesi ve Perşembe günleri 01:30 ve 03:00 arasıdır. Bu talisman da öncekiler gibi bilinen diğer çalışmalara ek olarak kullanılır. ayet veya dua her neyse o yazılır. İsteyen kimse.negatif Astra varsa beze de negatif Astra çizilmelidir. yastığının altında saklar. 114 . Bu işlem iki insanı ayırmak kadar. En alta getirici olarak seçilen zikir. Resimlerin altlarına Mars ve Venüs değil. alta. için uygun gün ve saatler. hazırlık vs. UZAKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Aynı bebekler hazırlanır. Mümkün olduğu takdirde Astraların kendi renkleriyle çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Çarşamba veya Cuma günü 01:30 ve 03:30 arasında hazırlanır. bu talismanı ve vefki muska halinde. KİŞİLERİ İSTENİLEN YERE GETİRMEK En üste isteyenin. her ikisine de Satürn sembolü çizilir. Yaldız daima gümüş yaldızdır. birisini kendinden uzaklaştırmak için de kullanılır.

onu isteyen ve çağırıcı esma arasına sıkıştırır. Uygulama şekli şöyledir: İstenen kimse için kullanılacak olan esmayla bir vefk hazırlanır. aynı şekilde üzerine yaldızla Astra 115 . En üste isteyenin. Ya Mukaddimül cima zikri uygun görülmüştür. Bebek. gibi meteryali veya herhangi bir eşya parçası vefkin içine sarılır. Üçgen gücün yukardan tabana inmesini sembolize eder. Vefke sarılı bütün meteryal bebeğin göğsüne gömülür. Bu çalışma Çarşamba ve Cuma günleri 01:30 ve 03:00 arasında yapılabiir. bulunduğu yere çekmesi için kulanılır. En alta da seçilen çağırıcı esma yazılır. Diğer maksatlarla yapılan çalışmalarda sadece Ya Mukaddim zikri kullanılabilir. Burada örnek olarak. Bununla beraber arada her iki tarafı da tanıyan birilerinin bulunması iyi olur. Talisman istenen kimsenin gücünü sınırlayıp. Yani bu talisman seks amaçlı bir çağırma içindir. İstenen kişi. üçgenle daire arasında kalan alttaki boşluğa arapça rakamlarla istenenin ebced tutarı yazılır. Yukardaki talisman ince ve küçük bir kurşun levhaya yazılır ve daha mum sıcakken bebeğin göğsü üzerine yapıştırılır. Yolcu kendisini tanımayan ve bulunduğu yeri bilmeyen birisini kendi bulunduğu yere getirebilir ve onun üzerinde bütün arzularını ifa edebilir. İstenen kimsenin cinsiyetinde bir balmumu bebek hazırlanır. Kişinin resmi ve varsa saç vs. gideceği kişiyi rüyasında görebilir veya farkında olmadan ona gidebilir. üçgenin içine istenenin isimleri.TANIMAYAN BİR KİMSEYİ GETİRMEK Bu uygulama yolcunun kendisini tanımayan ve hatta yerini bile bilmeyen bir kimseyi kendisine. Talismandaki daire kişinin gücünü sınırlar.

üçgenin içine istenmeyenin ismi alta. en alta da gönderici esma ya da ayet yazılır. Çalışmalarda bebek bezi veya torbasıyla birlikte boyuna asılır ve tene temas eder. Aynı esmayla bir vefk hazırlanır. erkeğin gelmesi için yapılıyorsa talisman aşağıdaki gibi olur. erkekse Mars sembolü çizilir. daha doğrusu istemeyenin ismi. Okunması adedince sürdürülür. İstenmeyen kişi nihayi olarak gider. mumlanır. Üste isteyenin. alta. Bu çalışma Pazartesi ve 116 . Şayet uygulamayı yapan bir kadınsa ya da kadın adına. İstenmeyen kimsenin bulunduğu yere veya yatağının altına ya da sık temas ettiği bir şeye saklanır. dairenin dışına istenmeyen kadınsa Venüs.çizilmiş olan kırmızı bir beze sarılır veya torbaya koyulur ve vefk adedi kadar okunur. Burada örnek olarak Ya Dafi zikri yazılmıştır. İSTENMEYEN KİŞİYİ DEF ETMEK Yandaki talisman siyah kağıda gümüş yaldızla çizilir. Talisman ve vefk muska haline getirilip.

mümkünse daire şeklinde kesilmiş gümüşe. en fazla dört günde görülmesi gerekir. değilse kağıda yazılır. Kısa bir konsantre karşı tarafın düşüncelerini kontrole alır. Çalışmanın etkisinin üç.Perşembe günleri saat 01:30 ve 03:00 arasında hazırlanmalı ve başlamalıdır. Cevap vermek ve doğru söylemek istek ve ihtiyacını güçlendirir. PARA GELMESİ Para konusunda Jüpiter + Merkür. dünyevi işlerde para kazanmayı gösterir. Talisman. Talisman boyunda taşınır. talismanın ısındığını hisseder. YALAN SÖYLENMEMESİ İÇİN Yukardaki talisman varsa daire. kelimenin ortasındaki yazılış şekli vardır. Üstte Zal. sağ el tarafında Mim. Bu talisman Çarşamba günü güneş doğarken hazırlanır. Üçgenin altında isteyenin ismi yazılıdır. sol el tarafında Ayın harfinin. Özel bir zikri ve çalışması yoktur. Bu sırada takan. yoksa kare şeklindeki bir gümüş levhaya kazılır. Üçgenin ortasına talismanın sahibinin 117 .

Kağıt muska haline getirilip. Jüpiter yeşil. Talisman ince bir kurşun levha üzerine yazılır. Geleneksel olarak kadın daima alt seviyeli varlık olarak kabul edildiği için buradaki üçgen terstir. Bu işleme başlanırken önce kadının ismi yazılıp. onu eblehleştirir. isim yeşil renkle yazılacaktır. ÜSTÜNLÜK KURMAK Aşağıdaki talisman kocasının baskı ve huzursuzluğundan kurtulup. Okunuşu dört gün sürdürülür. Mars kırmızı. ters çevrilir. Çok kesin ve kalıcı bir etki istenirse talismanlar bebek içinde şarj edilirler. Kağıda yazılan talismanlarda Daire siyah. serbest kalmak isteyen bir kadın için yapılmıştır. Kurşun levha bebeğin göğsüne yapıştırılır ve şarj işlemi bittikten sonra çıkartılıp. Venüs pembe renkle çizilmelidir. Çalışmaya uygun bir dua veya zikir eklenir. Aynı talismanın küçük bir sureti kağıda çizilip. Kağıda çizildiği takdirde üçgen kahverengi. Dua veya zikir sözü talismanın arkasına vefk olarak yazılır. Pazar sabahı güneş doğarken hazırlanmalıdır.isminin katlı hali yazılıdır. isimler yeşildir. Çalışma çarşamba günü 03:00 . Talisman üstte ve tercihen boyunda taşınır. Gücün aşağıdan yukarıya çevrilişini ve kadının üstün oluşunu anlatır. Uygun bir zikir veya dua ile desteklenmelidir. Bebeğin üzerine talisman tekrar çizilir ve bir mezara gömülür. katlanır. Bu levhayı kadın üzerinde veya çantasında taşır. mumlanır. 118 . altına duası yazılır. daire siyah Merkür turuncu. Erkeğin baskısını kırıp. Evde erkeğin yatağının altına veya kapı üzerine veya erkeğin sık temas ettiği bir yere saklanır. Üçgenin içine iki ismin katlanmış hali yazılır.04:00 arasında yapılmalıdır. muskayla birlikte sahibine verilir.

kişi kimin vasıtasıyla kontrol altında tutulacaksa onun isminin katlı hali. onun herhangi bir işi için talisman verilirken istenildiği takdirde o kişi devamlı olarak bağımlı hale getirilir. Bu talismanın defter veya dosya üzerine yazılması veya bir dolaba konması yeterlidir. İki çalışma yeterlidir. talismanın sahibinin isminin harfleri birer birer yazılır.KİŞİLERİ BAĞIMLI KILMAK Bir kişiye. Mesela. Eğer talisman gurup çalışmalarının korunmasında kullanılacaksa arka arkaya bütün isimler harf harf yazılmalıdırlar. KORUYUCU TALİSMAN Çalışma notları. Nun. Şın sırasıyla. Elif. Bu talisman aşk çalışmalarındaki talismanın eşidir. İsimlerin karıştırılmasıyla ufak bir zikir yapılır. gibi şeylerin başka kişiler tarafından karıştırılmaması için veya çalışma odasına kimsenin girmemesi. 119 . onun altına da kişinin cinsiyetine göre Venüs veya Mars sembolü yazılır. kişi kime bağımlı olacaksa onun isminin katlı hali yazılır. Eğer bu kişi gurup çalışmalarında kullanılacak bir kobay olarak düşünülüyorsa en üste. Bunun için talismanın yapıldığı meteryalin arkasına ikinci bir talisman yapılır. Daire siyah. Bundan sonra Şın'dan başlanarak saat yönünde yani Şın. üçgenin iki yanına da bütün kişilerin isimleri katlı olarak yazılır. harfler yeşildir. dolap vs. altına isim. Ek bir çalışma istemez. En üste. Önce Astra kendi renkleriyle çizilir. Astra. Bundan sonra talisman daire içine alınır. uzaklaşması için aşağıdaki talisman kullanılır.

Uygulamadan sonra derhal bebek uygulamalarıyla aşk talismanları çalıştırılmalıdır. Bitince bir hafta için etkili olur. Üçgen yatık olarak çizilir.İKİ KİŞİNİN ARASINA GİRMEK Üçüncü bir kişi. Sivri uca araya girmek isteyenin ismi. iki kişinin mesela bir kadınla erkeğin arasına girmek isterse yukardaki talismanı hazırlar. 120 . alta kadının ismi yazılır. Çalışma süresi dört gündür. Bu uygulama bir anlık bozukluklar yaratır fakat geçicidir. üste erkeğin.

kişiye ait bazı meteryallerle birlikte koyulur. En üstte isteyen kişinin ismi düz. siyah kağıda gümüş kalemle çizer. bir erkeğin başka bir erkeği ve bir kadının başka bir kadını uzaklaştırması için yapılır. Bundan sonra bebek cam piramidin merkezine yerleştirilir. bir kadını kendisinden uzaklaştırmak isterse aşağıdaki talismanı. Dört gün tamamlanınca bebek olayın yansıması için dört gün daha piramitte bırakılır. Elif harfleri yazılmaz. pazartesi veya perşembe günü saat 01:00 ile 03:00 arasında. Yani 4 + 4 + 8 Toplam 16 günde olay gerçekleşir. Şayet bu talisman dışardan birisinin hesabına yapılıyorsa üçgenin köşelerine Şın. ters Satürn ve üçgen arasına gidecek olanın ismi yazılır. Talisman. Altta. Ya Zahirüddafi zikri. Bu örnek bir erkeğin bir kadını. Bezin üzerine de gene gümüş yaldızla aynı talisman çizilir.UZAKLAŞTIRMA TALİSMANLARI Bir erkek. üçgenin merkezine gene isteyen kişinin ismi katlı olarak yazılır. Dört gün. Bebek siyah beze sarılır. Bir kadının bir erkeği uzaklaştırması için aşağıdaki şekil kullanılır. Nun. ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadar yapılır. bir balmumu bebeğin içine. 121 . Bundan sonra da sekiz gün olayın oluşumu sürer.

bir mekandan uzaklaştırılması söz konusuysa levha o kişinin uzaklaşması istenen yere de saklanabilir. kadının kadını engellemesi içindir. Sürenin sonunda taşıması için isteyen kişiye verilir.En üste ters Satürn. Zikir olarak Ya Dafiül Cebbar gibi bir zikir de kullanılabilir. 122 . En alttaki bölüme durdurulacak kimsenin adı yazılır. Levha okuma ve yansıma süresince bebeğin üzerinde bırakılır. Üste kişi adı. üçgenin içine kadının ismi katlı ve en alta gene kadının ismi düz olarak yazılır. Daire şeklinde kesilmiş gümüşe çizilir. Bu talisman erkeğin kadını. Eğer bir kimsenin. Kişinin kendisini etkilemek isteyen kimseye hakim olmasını ve onun etkinliğini önleyici tesirdir. Eğer talisman gurup dışı birisi için yapılıyorsa ayrıca yuvarlak bir gümüş levhaya çizilir. Bu durumda en alta ve ortaya korunan kişinin ismi. erkeğin erkeği. altına erkeğin ismi. Sivri ucu aşağıya doğru olan üçegenli talismansa kadının erkeği engellemesi içindir. Çalışması Aynıdır. Gümüşün üzerine ayrıca daire şekli çizilmez. ortadaki katlı olarak yazılır. ortaya gene kişi adı katlı olarak yazılır. BÜYÜ BOZMA VE KORUMA Bu talisman bir tür durdurucudur. Üstteki kısmaysa engellenecek kişinin ismi yazılır.

Haftada bir zikir yapılır. RÜYAYA GİRMEK Bu sistem bir insanın rüyasına olumlu şekilde girmek için kullanılır. Talisman yan kenarları uzatılmış ve altı bir yayla kapatılmış olan Astra üçgenidir. istenen kimsenin meteryal ve resmi ile birlikte bir balmumu bebeğin içine koyulur.Talisman bebek içinde dört gün şarj edilir. Bebek korunacak kişinin bebeğidir. kişiye verilir. varsa. Etkinin sürekli olması için bebek sürekli olarak piramitte tutulmalıdır. Mesela aşk için yapılıyorsa "Ya Habirül Vedud" gibi olabilir. Zikir. Esmaül hüsna’dan Habir ve isteğe uygun türde bir esmanın birleşmesinden meydana gelir. Çalışma sonucunda talisman bebekten çıkartılıp. Üçgenin ortasına yönetici 123 . Talisman bir parça kağıt üzerine çizilip. Eğer korunacak kişi durumdan haberdar değilse ona farkettirmeden elbisesine veya bulunduğu yere saklanır. Bezin üzerine gene aynı talisman çizilir. Bebek çalışma sırasında siyah beze sarılmalıdır. Bebeğin üzerine de kişinin ismi yazılır.

Çalışma süresi altı gündür. Harfler. Mesela 2 .Sonuç devreleri her talisman için geçerlidir. BİR KİŞİNİN. Güneş doğarken hazırlanır. mesela iki kişi etkilenecekse isteyen kimseyle birlikte üç bebek hazırlanır. beş harfli ise pentagram. Tepeden başlanıp.12’dir. dört harfliyse kare. Bu iki devrenin toplamı oniki gündür ve kişide istenen tepkilerin meydana gelmesi yani sonuç alınması da ayrıca oniki gün sürer. Dairenin içine ve üçgenin üzerine etki altına alacak olan kimse onun ismi düz olarak yazılır. Etkilenecek kişilerin bebeklerine aşağıdaki talisman aynen yazılıp koyulur. İstenen kişi sayısı kadar ve kişilerin cinsiyetlerinde balmumu bebek hazırlanır. Çevre harfleri yapanın isminin yayılmış halidir. 124 . isim altı harfliyse heksagram.2 .6 .4. Bu period yani Çalışma . yani kişide tepkiler uyandırması da altı gün sürer.Oluşum .3 .ya da isteyenin ismi katlı olarak.6 gibi. üç harfliyse üçgen düzeninde yazılır. alttaki kısma istenenin ismi düz olarak yazılır. Periodu 6 . 3 . BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEMESİ Pazar sabahı. saat aksi yönde ilerlenir. Talismanların periodu şu şekilde açıklanabilir: Çalışması altı gün olan bir talismanın oluşumu.

gibi ifadeler tabii talismanın alınış amacına uygundur. herbiri kendi ailesini etkiliyor demektir. istenen işe uygun bir talisman istenilmesinin sebebi iki aile arasında. Yapan ve isteyen kişinin aynı kimse olması gerekmez. BİRKAÇ KİŞİYİ ETKİ ALTINDA TUTMASI Bu talismanın özel alınış amacı. etkileyecek ve etkilenecek bütün kişilerin isimleriyle beraber hesaplanır ve sonuç ikiyle çarpılır. dört bebek vs. Talisman cuma sabahı. Bütün çalışmaları da bir kişi. 125 . onlara vekaletten yapabilir. Aşağıdaki izahtaki iki kişi. alttaki bölüme sadece o kişinin kendi ismi yazılmalıdır. Talisman. hatta diğerlerine belli etmeden bile. Başka bir durumda kullanılırken sayılar vs. siyah zemine gümüş renkli kalemle yazılması gereklidir. İKİ KİŞİNİN. başka bir topluluğu ya da bağımsız farklı toplulukları etki altında tutması ve her tür amaç için kullanılabilir. şartlara göre değişmelidir. isteyen kimsenin bebeğine koyulacak olan talisman içindir. yani özellikle. evilik konusunu kolaylaştırmaktır. Etkilenecek kimselerin bebeklerine koyulacak olan talismanlarda.Aynı kişinin ismi üçgenin içine katlı olarak koyulur. Bütün talismanların yani bu işte kullanılacak olan bütün talismanların. bir erkek ve kadının kendi ailelerini etkileyerek evliliğe rıza göstermelerini sağlamak için alınmış olmakla beraber iki ya da daha çok kimsenin. güneş doğarken. Zikir olarak 2X Mukaddim + Konuya uyan bir esma kullanılır Adetler. beyaz üzerine yeşille veya yeşil üzerine beyazla hazırlanır. Bu tarif. Bu durumda erkek ve kadın. Üçgenin altında kalan kapalı kısım içine istenen kimselerin isimleri düz olarak ve satır satır yazılır.

yansıması beş. Aşağıdaki bölümlere de. Torbaların üzerlerine birer üçgen çizilip. babalar ve anneleri temsilen). Kullanılacak zikir bu amaç için (Ya Camiül vedud X2 + anne + anne + baba + baba adedindedir). Herkesin bebeğine kendi ismi yazılır ve içine talismanı koyulur. ikisi dişi dört adet balmumu bebek hazırlanır (İki ailedeki. yukardaki örnekte görülen ‘YAPAN KATLI’ yazan yere kızın ismi katlı olarak yazılır. Kızın anne ve babası için hazırlanmış olan talismanlara da. gene aynı şekilde karışık olarak erkeğin ve kızın isimleri ve üçgene. birine annesinin. 126 . Çalışması beş. baba anne şeklinde koyulur. Erkeğin anne ve babası için hazırlanmış talismanın üçgenine erkeği ismi katlı olarak yazılır. üçgenlerin üzerine erkek ve kızın isimleri birlikte katlanmış olarak yazılır. İki tane yeşil torba hazırlanır ve iki aile torbalara baba anne.İkisi erkek. Yani erkeğin anne ve babasının isimleri yazılır. diğerine babasının ismi yazılır. oluşması yirmibeş gündür. Üçgenlerin çevreleri boştur. Üçgenin üzerine erkeğin ve kızın isimleri harf harf karıştırılarak ve erkeğin isminden başlayarak yazılır. Alttaki ‘İSİM’ yazılı olan yere babanın ve ikincisine annenin isimleri yazılır.

isimlerinin harf harf yazılışıdır. Bu harfler birbirlerine ve harflere temas etmeyen çizgilerle birleştirilirler. Üçgenin çevresindeki harfler talismanı yapan ya da yapanların birlikte. hastalığa ya da sağlıksız bölgeye göre değişir.ŞİFA TALİSMANLARI Aşağıdaki şifa talismanları ve onlardan sonra görülen özel para talismanı Dördüncü kat. şifa ile ilgili kısa ve herhangibir zikir yapılır ve isteyene verilir. 127 . Dairenin içine isteyen kimsenin adı düz olarak yazılır. Buna tepeden başlanıp. Üçgen ve daire arasındaki harfler. Aslında Dördüncü kat çalışmalarının açıklanışı sırasında yazılmaları gerekmektedir fakat bu talismanlar bölüm olarak ayrı bir bütünlüğe sahip oldukları için bu bölümde veriliyorlar. Hastalık meydana geldiği zaman yazılır. birinci bölümdeki Işık adamlardan alınmıştır. Hastalıklar ve vücut bölümleri ile ilgili harfler aşağıda görülmektedir. Bu talismanların yazılabilmesi için belli bir gün ve saat aranmaz. saat aksi yönde devam edilir.

Şifa talismanları aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi de çizilebilirler. Basit bir kurşun kalemle de yapılabilirler. soğukluk durumları yada fiziksel zayıflıkları tedavi için kullanılır. seksüel yetersizlikler. Renk önemli değildir. Hasta kimseye verilmeden önce zikir çalışması sadece bir gün yapılır. 128 . Aşağıdaki talisman. Zikri ‘Ya Kaviül Vedud’tur.

kırmızı bir torbaya koyulur. bebeğin içine koyulur. müzmin bir durumsa Kişinin bebeği yapılıp. Bundan sonra bilindiği gibi çalışılır. Müzmin durumlarda diğer hastalıklar için de böyle çalışmak gerekir. 129 .zikir adedi 356 + kişi ismidir. Aynı talismandan bir tane daha yapılıp. Aynen yukardakiler gibi bir defa okunup. Hastalık kalıcı. kişiye verilir.

Üsten başlanıp.Dairenin içi.Jüpiter sembolleri. 1 . Fakat anlatım sırasına göre şu şekilde yazılabilir. sarı kağıt üzerine. 6 . güneş doğarken.ÖZEL PARA TALİSMANI Salı sabahı. herhangibir renkle (Kırmızı tercih edilir) yapılır. Herhangi bir yazılım sırası yoktur. 2 .İç daire. 4 .Üçgen. 5 .Dış harfler. 130 . b) Y harfine benzeyen. Beyaz bir kağıda sarı kalemle yapılması da mümkündür. c) S işaretleri. En alttaki daire önce yapılır ve saat aksi yönde devam edilir.Dış daireler. Zikri ‘Ya Kaviül Mugni X 2 + kişi ismidir. a) Daire. 3 . daireyi üçe bölen çizgi. d) İçteki küçük daireler. saat aksi yönde devam edilir.

sadizim. Asıl çalışma için gereken talismanlar ya da talismandan ayrı olarak yazılır ve operasyon talismanı ile birlikte kişinin bebeğine koyulur.ANORMAL ŞEHVET İTİLİMLERİNİ MEYDANA ÇIKARTMAK Bu talisman seksüel amaçlı çalışmalara ek olarak uygulanır. Bu talisman ve bu bölümün sonuna kadar olan talismanlar beşinci katta alınmışlardır. pentagramın ucundan inen çizginin. Pentagramın ve yan üçgenlerin içine isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. Harf adedi fazlaysa tam daire dahi olabilir. saat aksi yönde yarım daire şeklinde yazılır. Alttaki daire ise. Özel bir zikir ya da çalışma gerekmez. 131 . Önemli olan. istenen kimsenin ismi düz olarak. mazohizm gibi duygular ve ahlak dışı meyiller uyandırır. ismin orta harfinin üzerinden ya da orta harflerin arasından geçmesidir. Üzerinde çalışılan kişide anormal derecede seksüel istek.

ismin hemen altına. Pazartesi sabahı başlayarak. İFLAS ETTİRTMEK VEYA YÜKSELTMEK Bu talisman siyah üzerine sarı ya da kırmızı veya sarı yaldızla hazırlanır. Yukardaki örnekte iki pentagram arasında görülen iki satırın üstteki isim. 4746 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. Çalışmalarda aşağıdaki zikirler kullanılır. İki pentagramın arasına istenen kimsenin ismi.KİŞİ YA DA ŞİRKETLERİ BATIRIP. üzerinde altı gün çalışılır ve sonra hedef olan iş yerine bırakılır. alttaki iflas kelimesidir. 4419 + Kişi ya da şirket isminin tutarı. Batırmak için : Ya Mugniül İblisül Kahhar. olması gereken iş yazılır. 132 . Şayet konu bir şirketse. kişi ismi yerine şirket ismi yazılır. Yükseltmek için : Ya Mugmiül Azimül Kaviül Mukaddim.

Her biri kendi bulunduğu pentagrama göre düz durumdadır.2 şeklinde yazılır. Eğer söz konusu olan bir şirket değil de kişi ise talisman bebekte şarj edilebilir. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Mukaddim. İki kişi üzerinde çalışılacaksa isimler 1 . 133 . düşüncelerini başka alanlara kaydırmak gerekir. Şayet Mars ve Satürn sembolleri kullanılırsa tam sınırlama ve çökme olur. fakirleştirmekte kullanılır. şirket ismi yerine o şirkette yönetici durumda olan kimselerin isimleri de yazılabilir. Sırasıyla.1 .2 . Normal sembol para açısından destekler ve kullanıma göre küçültür. Kurbanların konsantrelerini sıfıra indirmek. Pentagramlar. Üç kişi üzerinde çalışılacaksa üç pentagrama isim yazılıp. Pentagramların içinde kurban durumundaki kişilerin isimleri düz olarak yazılır. Eğer kişi sayısı dörtten fazlaysa her pentagrama birden fazla isim yazılması da mümkündür. dıştaki oval sınır ve merkezdeki küçük daire çizilir.Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Aziz. Şayet saptırılacak kişi sayısı tekse her pentagrama aynı isim yazılır. Jüpiterin ayna görüntüsü. Talismanın alt bölümündeki Jüpiter sembolü olayların büyüme ya da küçülmesini gösterir. Yükseltmek için : Ya Mugniül Kaviül Aziz. Yani karşılıklı pentagramlar aynı isimleri taşır. KİŞİLERİ SAPTIRMAK Aşağıdaki talisman bir ya da birkaç kişiyi yapacakları veya yapmakta oldukları işten saptırmak için kullanılır. Her durumda Mars sembolü vardır. Bu durum genel olarak seks fikriyle sağlanabilir fakat başka şeyler de olabilir. İç dairenin içine yönetici yani çalışmayı yapan yolcunun ya da işi isteyen kimsenin ismi katlı olarak yazılır. biri boş bırakılır. Şirketler üzerinde çalışılırken.

gücün odak noktasıdır. Katlar bölümünde 134 .Her pentagramın merkezinden yanlardaki pentagramların merkezlerine birer çizgi ve gene her pentagramın merkezinden orta daireye bir çizgi çekilir. Aded. Mesela seks düşüncelerinin ön plana çıkması isteniyorsa Cıma kelimesi de zikre eklenebilir. Bununla beraber. Mesela sıkıntı vermek için Hafid. Bu talismanla. Zikirler iki ayrı bölüm olarak yapılır. Çalışmada dörtlü esmalar gereklidir. İki gün çalışılır. Zarar vermek için Mümit ve uzaklaştırmak için Dafi olabilir. orta dairedeki yönetici. Esmalar çeşitli olabilir. Altıncı kata kadar verilen bütün talismanlar tamamlanmış oluyor. Burada. Çalışma için başlama günü önemli değildir. (Ya Hafidül Mümit X 2) + (( Ya Cımaül X3) Maniüd Dafi X 2 (Veya Cıma kelimesi varsa X3)) + Kişi isimleri şeklinde hesaplanır. Gücü toplar ve dört bir yana o dağıtır. toplumdan uzaklaştırmak ve blokaj için Mani. Ya Hafidül Mümit ve Ya Cımaül Maniüd Dafi.

görüleceği gibi özellikle beşinci katta verilen daha bir çok talisman vardır. talisman harici alınan bazı çalışmaların incelenmesi de yerinde olur. işi biten imajların ne yapılmaları gerektiği. Altıncı kata girene kadar çalışmaların Arapça esasında yapıldığı daha önceleri de söylenilmişti. 135 . Buraya kadar yazılanlar çalışma notlarında geliş sırası ve bir çoğunun da hangi katta verildiği belli olmayan. Bu bölümü bitirmeden önce tütsü. Katlar bölümünde. İlk çalışmalarda yolcular için verilen koruyucu talismanlar ve ilk beş katta. kıyafet. ilk talismanlardır. Bütün bu Arapça talismanların kullanımda Tisan alfabe ve istenen işe uygun olan Tragna zikirlerine çevrilerek kullanılmaları mümkün ve daha iyidir. Beşinci kat talismanlarının da Arapça oldukları görülecek.

Daha sıradan çalışmalar için özel bir kıyafet gerekli değildir. Tanrı ve Şeytan’ın ya da bunları sembolize eden güçlerin insanın üzerine aynı anda gelmelerine sebep olur. BEBEKLER Talismanların incelenişleri sırasında sık sık bebek deyimi kullanılmıştır. Bebeğin başına ya da göğsüne kişinin ismi yazılır. Bazı durumlarda üzerine bir de Astra ya da negatif Astra çizilir. Amber ve Kizbere (Kişniş) karışımı yakılır. Bu kelime kurbanın cinsiyetinde yapılan balmumu bebekleri anlatır. BEBEK GİBİ MALZEME İşi biten bebeklerden kurtulmak için toprağa gömülmeleri mümkündür. TÜTSÜ Normal çalışmalarda daima Buhurotu ismi verilen tütsü yakılır. KIYAFET. tırnak. Çalışmadan sonra eğer gerekiyorsa içlerindeki şarj etmiş talisman alınır. İŞİ BİTEN TALİSMAN. Kişiye ait saç.TÜTSÜ. giyim eşyası parçası gibi meteryal talismanla birlikte bebeğin içine koyulur. Siyah cüppe ve meydana gelen sembolizm. resim. Özel irtibat çalışmalarında buhurotu ve Amber karışımı ve bazı çok özel durumlarda da Buhurotu. Bebekler çalışma boyunca ya da daha sonraları istenildiği kadar piramit altında saklanır. Eğer bebeklerin aynı kurban üzerinde ilerde tekrar kullanılmaları ihtimali varsa siyah bir beze sarılarak saklanılmaları 136 . KORUNMA KIYAFET Özel irtibat çalışmaları için en azından ilk dokuz kat geçilene kadar siyah ve kapşonlu cüppeler giyilir. isteyen kişiye verilir ya da kurbanın olduğu bir yere sakalanır.

eriyebilen bir metale yapılmışlarsa aynı şekilde eritilirler. KORUYUCU TALİSMAN Bu talisman gümüş levha üzerine hazırlanır. Bebekleri gömmek yerine. Karanlık yan çalışmalarında. 137 . Astra’dan hemen sonra verilmişlerdir. yeni başlayan. Bebeklerden elde edilen mum başka bir işte kullanılmaz. gelen imajların aldatıcılığından ve hücumlarından korur. KORUYUCU VE İRTİBAT SAĞLAYICI TALİSMANLAR Aşağıdaki iki talisman çalışmaların en başında alınmıştır. Başka bir metalse gömülürler. Ancak hiç kullanılmadılar ve pratik olarak hiç yapılmadılar. katlarla yeni tanışan ve daha Triakmlnon’u takacak sebiyeye gelmemiş olan yolcular için gereklidir. erime sırasında da dağıtıcı bir zikir yapılması mümkündür. Talismanlar Triakmlnon öncesi. İşi biten talismanlar eğer kurşun gibi. işi biten bütün bebeklerin bir kapta yavaş yavaş eritilmeleri. Kağıt talismanların ufak ufak kesilip. Bunların ikisinin yerine de Triakmlnon kullanıldı.da olasıdır. yakılmaları mümkündür.

Bu talisman bağımsız olarak verilmiş ve sonra da Triakmlnon ve Pentigmlnon’un arka yüzlerinin üst kısmında yer almıştır. Üst uca bir delik açılır ve buradan boyuna takılır. Talisman gerekli planlarla devamlı olarak iletişim halinde olmayı ve iletişimin kolaylaşmasını sağlar. Pentagram: Z. Her yerde kullanılır. Sol yandaki kesişen üç çizgi: K. başlangıcı ya da bitişi de anlatır. A. ağzı açık bir 4 rakamına benzer. 138 . Çalışmalar sırasında talisman boyuna takılır. Ortadaki sembol bilinen Jüpiter sembolünden farklı olarak. Ayrıca koruyucu vasıftadır.Gümüş tam bir kare olmalıdır. İRTİBAT TALİSMANI Üçgen şeklinde kesilmiş olan gümüş levhaya hazırlanır. Yıldız şekli aslında joker gibidir. Sağ yanındaki iki dalgalı çizgi: B. Balık şekli. Üzerindeki şekillerin anlamları şunlardır. Devamlı olarak taşınır.

Bu işlemden sonra kadın yere. Saki’nin umurunda olduğu zannedilmiyor. Çalışma öncesi kişiye hipnotik iksir verilmelidir. 4 + 4 + 1 = 9 kendi yansımasıyla birlikte 99 defa. Şayet zemin uygunsa üçgenin tebeşirle çizilmesi daha iyi olabilir. Kadının kafası üçgenin tabanına ve üçgenin sivri ucu doğuya doğru olmalıdır. kişilik ve bilinçte karışıklıklar yaratarak bilinçaltındaki kişiliği üste çıkartır. Obsedör varlıklar daha ziyade hayvani karakter ve yapıya yakındırlar. tam olarak tezahür edebilmesi için onu iyice tahrik etmek gerekir. Ortaya ya Jüpiter sembolü veya operasyonu yapanların isimleri karışık olarak yazılır. Hipnozun iyi kullanılması ve çalışmayı yürütenlerin Triakmlnon takmış olmaları gereklidir (Bu uygulamanın alındığı sıralarda Triakmlnon’dan sonraki pentigmlnon. En mantıklı düşünce Saki’nin bu uygulamayı sadece pratik olsun diye verdiğidir. Aslında obsesyon tedavisinin. Bunu saglamak için seks kullanılır. Kadına önce anal seks yapılır. Operasyonu yürütenlerin hepsi yapmalı fakat kesinlikle boşalma olmamalıdır.BAZI SEKS MAJİ UYGULAMALARI Aşağıda anlatılan seks maji uygulamaları kötü şekilde obsesyon altında olan bir kadının tedavisi için verilmiştir. Gitgel haraketleri sayılıdır. Üçgenin uçlarına Astra’nın uç harfleri ya kendi renklerindeki kağıtlara gümüş yaldızla çizilerek bırakılır ya da gene kendi renklerindeki tebeşirle çizilir. ismi bilinmiyorsa kullanılacak olan zikrin adedinin katlanması kadardır. Bu işlem sırasında kadının canı yanarsa daha iyidir. Mesela isim adedi 441 ise. İksir. Qadramagnaton vs. Sayı obsedörün isminin. Bu uygulama çalışmaların ilk günlerinde verildi. Kadın tamamen çıplak olmalı ve sırtüstü yatmalı. Onun acı çekmesi obsedörü tahrik ederek ortaya çıkartır. Bu da gene kendi rengindeki kağıda veya kendi rengindeki tebeşirle zemine 139 . gibi talismanlar bilinmiyordu). Bu yüzden. paket ipinden yapılmış olan üçgenin içine yatırılır.

Bu durumda kadın üçgene düz yatar. İşlem aynen yukarda anlatılan ters uygulama gibidir. Bu. Bu şekilde işlemler bitirilir. Gene boşalma yapılmaz. 150 yada 150’nin katları kadar gitgel yapılır. İşlemin ana fikri gücü kadının vücuduna toplayıp. direk olarak vajinal seksle başlanır. Bu sefer boşalma olur ve bu da gücün rahim kanalında kalmasını sağlar. BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Seks maji iki kişiyi birleştirmek için hipnoz yapılamadan da uygulanır. Operasyon bitince 140 . Kadının balmumu bebeği hazırlanır ve kalbine minik bir kurşun Astra gömülür. gibi meteryali kadının eline vermekle mümkün olur. Hareket adedi aynıdır. Yolcu aynı şekilde fakat üçgenin taban tarafına oturur ya da durur. kadına yutturulur. Bu da kişilere ait. Zikir sesli yapılmalıdır. bebek vs. gücün aşağıdan yukarıya yayılmasını sağlar. Yolcular da o uca oturur ya da ayakta dururlar. Bunun yerine Tragna kovma zikri veya ikisinin birden yapılması mümkündür. Bebek. Yarım saat kadar zikir yapılır. Yani başı Şin harfi ucundadır. yolcularla kadının arasındadır. Astra yerine antite kovma talismanı da olabilir. Kadına sadece gevşetici iksir verilir. Bebek kırmızı bir torbaya koyulup. Spermin kadının kanına karışması lazımdır. Bütün seks maji uygulamaları peşpeşe altı gün veya birer gün arayla altı defa yapılmalıdır. Bundan sonra yolcular sırayla vajinal seks yaparlar. Bundan sonra kadının ağzına aynı adette gitgel yapılır ve boşalıp. Bu sayı zikir adedi ya da zikir adedinin katlanmış hali kadar da olabilir. Bu sefer anal seks yapılmaz. Kadının bebeği gene ortadadır. köleşeştirmek için de yapılması olasıdır. yollamaktır. Bu durumda yarım saat kadar "Ya Kayyum" zikri yapılır.yaplır. kadının ayaklarının olduğu uca bırakılır (Şin ucu). Çizmek daha etkilidir. Kadının iki memesinin arasına kurşun üzerine hazırlanmış bir Astra bırakılır veya doğrudan doğruya vücuda çizilir. TERS UYGULAMA Aynı işlemin kişiyi aşırı derecede bağımlı kılmak. Bu sırada kadın biraz acı çekebilir.

Aç karnına verilmemeli ve içirirken içi görünmeyen bir kapla. çağırılacak varlık adına bir kara horoz kesilip kanı alınır. tuttuğu bebekler veya meteryallerle birlikte göğsünde birleştirir. Kadın üçgene başı Şin’e doğru yatar. Boşalma mutlaka yapılmalıdır. istenen seks pozlarını alır. Beyni her türlü baskıdan kurtulur. Zikir normal sayısı kadardır. istenen irtibatları kurabilir. Kadın çıplak olmalıdır. Bununla beraber etki sürdüğü sırada yeniden içirilerek süre uzatılabilir. arzusu hilafına gelmiş olması önemli değildir.yeniden zikir gerekir. İşlem böyle tamamlanır. Ayırma çalışmalarında da işlemler aynıdır. İksir kansız hazırlanacaksa sadece hipnotik durumlara sebep olur. Kadının üzerinde her türlü seksüel arzu tatmin edilir o kadar. Eğer Şeytani bir davet yapılacaksa. HİPNOTİK İKSİR Bu iksir özellikle seks maji maksadıyla bir kadına uygulanır. Çalışma aralarında bebekler aynı şekilde saklanır. Bilinçaltı direnişin haricinde. iki yemek kaşığı kadar koyulur. Bebek ya da bebekler kadının eline verilip. mesela porselen fincanla verilmelidir. Etki altındayken her telkini alır. eğer obsesyonlu ise obsedörü hipnotik transa izin vermeyebilir. isteneni yapar. Katıldığı şey önemli değildir. Sadece seks sırasında zikir iki kişinin üzerine yapılır. Çok fazlası derin uykuya sebep olabilir. Kişi bu çalışmaları kendisi istemiş bile olsa iksir. zikrin ve çalışmanın sonuna kadar böyle kalmasıdır. Mesela çaya bir. Başlarken iki elini. bilinçaltı direnme olmaması için ona farkettirilmeden içirilmelidir. sıcak ya da soğuk herhangi bir içecekle verilebilir. İksir. Bacakları ayrıktır. başlarken kadının ellerinin ortada olması ve yavaş yavaş yanlara açılması. Kanlı iksir verilirse bir antitenin daveti gerçekleşir. İksiri alan kadın altı dakika kadar sonra uyuşur. Tek fark. İksirin etkisi altında iken gerekli telkinler yapılırsa. İksir hazırlandığı andan 141 . etki geçtikten sonra kadın hiç bir şey hatırlamaz. zikir yaptırılır. Kişi obsesyonlu ise etki altında iken obsedör varlık ortaya çıkar. İksir kadın ya da erkek herkese verilebilir. İksirin etkisi bir buçuk saat kadar sürer. Kadının kendi bilinci ile veya majikal uygulamalarla.

mesela esrar eklenir. Herşeye rağmen acemi bir yolcunun direk olarak Tragna zikirleri ve ileri seviyeli talismanlarla değil de buraya kadar verilmiş olan basit talisman ve Arapça zikirlerle başlaması daha güçlü sonuçlar verir. Buraya kadar verilen bilgilerle ilk katlarda alınan talisman ve uygulamalar sona ermektedir. Altıncı katın incelenişi sırasında verilmesi daha uygun görülmektedir. İksirin hazırlanışı için eşit oranda. kişilere ait meteryaller vs. Dinlenmiş iksir şişeye alınırken dipteki tortu bırakıldığı için çalkalanabilir. Buraya kadar görülen talismanlar aslında birer talismandan çok büyücülük uygulamalarına daha çok benzerler. Az miktarda şeker ve yine az miktarda narkotik madde. İksirin iyice süzülmesi gerekir çünkü tortuludur. Bundan sonra ışık geçirmeyen bir şişede saklanır. İleri seviyelere ait olan ve katların incelenişi sırasında görülecek olan talismanlar ise kendileri operasyondur. Kan katılmazsa sadece hipnotik durum meydana gelir. Buradaki talismanlar balmumu bebekler. çalışmaların el yazması notlarıdır. iksirin kokusunu bastırabilecek bir içecekle verilmesi iyi olur. 142 . süzüldükten sonra eklenmelidir. Onların genellikle. Bundan sonra majikal ipnotik gücünü kaybeder. ile yapılan uygulamaların bir parçasıdır. Şayet kan kullanılacaksa su tülbentten geçirilip. toparlanmış bir kitap değil. kullanmadan önce çalkalamak lazımdır. Süzülmüş madde tortusu dibe çökene kadar bekletilir. Satanik irtibatlar gerçekleşmez. Su iyice kaynatılır. mesela birer tutam Buhurotu ve Misk suya koyulur. ile desteklenmeleri gerekmemektedir. Kblan kitabının orijinal el yazmasında Altıncı katın girişinde alınmış olan talismanlar da basit talismanların arasındadır. Keskin kokulu olabileceği için (Misk miktarına göre) kokulu. Fakat el yazması buradaki gibi sistematize edilip. Süzüldükten sonra bile iyice tortulu kalır.itibaren bir buçuk gün içinde etkilidir. bebek vs. Bu yüzden altıncı kat talismanlarının.

Sekmet çalışmalarında Astral alemin bazı bölgelerinde oldukça başarılı sonuçlar alınmıştı. Dışardan bakılınca Sekmet tapınağı bir piramit şeklinde görüldü. Astral Bölgedeki imajinatif bir Sekmet tapınağında. Zaten sıfır katının sonunda Sekmet’ten bahsedilecektir. Duvarlar kütüphane şeklinde. Amacımız majikal çalışmalara genel bakış değil de Tragna ekolü olduğuna göre Sekmet’i o gaye ile yazılmış bir bölüm ya da ayrı bir yazıda incelemek gerekir. İlk birkaç görülüşünde bu piramit altından zannedildi çünkü içinden sarı pırıltılar geliyordu. Ona girildi. Sekmet çalışmaları oldukça kapsamlı ve ilginç olmakla birlikte bu kitapta bulunması konuyu saptırır. Sekmet’in heykelinin solunda kalan büyük bir ayna görüldü. o anda yapılan rastgele bir çalışmayı bitirirken Saki ile karşılaşıldı. Piramitin 143 . Bu piramitin içinde bazı odalar vardı. Saki yolcuları buradan geçirip. İbrani Kabalası ve Eski Mısır tanrı formlarına ve de özellikle Sekmet’e yönelik özel çalışmalar uygulanmış. Üzerinde yaklaşık olarak yirmi santim yüksekliğinde kristalden yapılmış bir piramit var. İlerde büyükçe bir kara piramit vardı. Bu olaydan önce uzun süre İslami Havass. dışarı çıkarttı. Ortada büyük ve siyah mermerden yapılmış bir çalışma masası var. Bir çalışma odasına girildi.ASTRAL KATLAR KATLARA GİRİŞ Astral katlara giriş çalışma grubunun Saki ile karşılaşmasıyla başlamıştır. Tragna çalışmalarının başlamasında Sekmet önemli bir faktördür. Sekmet’e yönelik bir çalışmada.

Oda ve havadaki piramit tam olarak görülmelidir. on santim kadar yüksekte.üzerinde. Bir süre daha geçince Saki ve oda iyice belirginleşir. Ancak Saki bunun şart olduğunu. Saki’nin Astral formu. Fiziksel kontak denilince. ani bir sıçramaya sebep oldu. Sisler açılınca yolcular kendilerini kara piramitteki çalışma odasında. bu visualizasyon fizik plandaki çalışma yerinde. Burası bir tür izolasyon bölgesi gibi. masanın karşısında. yolcunun Astral formuna dokunmuştu. bizi anlayabilmesi ve kendi meramını anlatabilmesi çok daha güçlü. Buradan dışarı çıkılır. tabii ki. İlk çalışmalarda iletişim sorunlarının yanısıra başka zorluklar ve ani şoklarla da karşılaşıldı. kendi renkleri ile Astra talismanı çizili. dört yüzünde de. koltuk benzeri şeylere otururken bulurlar. topraklama sağlayana kadar yüksek voltajlı bir elektirik çarpması gibi etki gösterdi. çalışma yerini görerek yapılacaktır. Ancak şok fizik plandaki bedende kötü şekilde hissedildi. saat aksi yönde yavaş yavaş dönüyor. Bu piramit. maddeleşmiş gibi olur. Sonraki çeşitli fiziksel bütünleşmelerde böyle bir olay yaşanmadı. Mesela bir defasında Saki ile yapılan fiziksel bir kontak oldukça korkutucu bir fiziksel şoka sebep olmuştu. Buna katlanmak gerekliydi. yakın temas gerektiğini söyledi. Bir süre sonra arka plan yavaş yavaş kararır. Dışardan bakılınca kara piramitin dört yüzünde de Astra çizili olduğu görülür. Saki’nin çalışma masasındaki piramittir. Astra ilk olarak burada görülmüştür. Burada karşılıklı iletişim ve Saki’nin istediği bir çizimi gösterebilmesi. yolcular elele tutuşup. Sonra her yanı kesif bir sis kaplar. Tabii ki. Piramit masanın üzerinde oturmuyor. Saki’nin anlattığına göre yolcuların fizik bedenleri bu gibi temaslara alışık 144 . Çalışmalara başlarken önce havada. Saki. Visualize piramitin üzerinde de Astra şekillerini görmek gereklidir. Saki ve yolcular Astral plandaydılar. saat aksi yönde dönen piramit visualize edilir. bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için giriş noktasının bu oda olduğunu belirtti. Çalışmaların sonraki bölümlerinde katların dolaşılması için devamlı olarak dışarı çıkıldı fakat Saki talisman benzeri şeyleri daima bu odada vermiştir. dedi.

Adeta bir bilgisayar gibiydi. Geçen zaman içinde yavaş yavaş kişiliklerimiz karışmış olabilir. o ciddiyetle devenin başını anlatmaya ya da anlattığı şeyle deve başının ilgisi olmadığını söylemeye çalışıyordu. Göğsüne. İstenen bilgiyi metodik ve kuru bir şekilde veriyordu. Gordon isimli çizgi romandaki imparator Ming’e oldukça benziyor. ilk şoktan sonra beden alışıyor. Saki. Bu cüppe bizim çalışma kılıklarımızın aynı. her olaya daha mantıklı yaklaşımlar ve isbetli yorumlar yapabilmek gibi şeyler gelişirken Saki’de de espiri anlayışı yerleşti. solar plexüse kadar inen sivri bir sakalı var. İlk zamanlarda. Mesela ilk günlerde "Yok devenin başı" gibi bir cümle sarfetsek. birbuçuk yıl içinde Saki daha mekanik bir kişiliğe sahipti. Mesela yıllar sonra cüppesinin rengi beyaz oldu. Bizlerde daha derin sezgiler. Tabii bu 145 . Kabak kafalı. Aslında bu görünümün Saki’nin tercihi mi. sivri kulaklı. Her ne ise. Espiri anlayışı sıfırdı. uzun yüzlü. İnce. yani ilk bir. Sonraki temaslarda enerji aynı. Başlangıç için belirtilmesi gereken son şey Saki’nin tercih ettiği görünümün tarifidir. kapşonlu ve siyah bir cüppe giyiyor. uzun. yoksa bizim bilinçaltı yakıştırmamız mı olduğu da şüpheli bir konudur. Sonraki yıllar içindeki çalışmalar sırasında Saki’de de bazı değişimler meydana geldi. Bu gibi görünüm değişikliklerinin olası sebepleri ilerki bölümlerde ele alınacaktır. Sakalları beyazken siyahlaştı.değil. hatta çok daha güçlü olduğu halde duyulmuyor.

duvarın üzerinde önce bir Tisan kapital A harfi görüldü. katlardaki zeki enerjileri bilinçaltımızın bizim anlayabileceğimiz şekilde. Kara piramit ve bu bölge dünya astralında. Bunun neyi sembolize ettiği anlaşılamamıştır. İlk geçişlerde. onlara en fazla uyan formla tercüme etmesi olabilir. eskilikleri. dünyaya en yakın boyuttadır. herhangi bir haraket yoktur. Gerek Saki ve gerekse katlarda karşılaşılan diğer varlıkların görünümleri gördüğümüz çeşitli filmler ve çizgi romanlardaki tiplere benziyordu. Hepsi olmasa bile çoğu zaman bu böyleydi. İlk geçişlerde büyük taşlardan yapılmış bir duvar olarak görüldü fakat yıllar sonra aynı bölgeye girilince duvar çok daha ayrıntılı olarak farkedildi. Bir tür alacakaranlık bölge diyebiliriz. Hava son derece durgundur. üzerindeki bir çok çizim ve harf farkedildi. Sanki zamanın donduğu bir ortam gibidir. Taşların aralıkları.geçen zamanla birlikte iletişimin artması ve sağlamlaşması yüzünden de olabilir. Biraz daha ilerlenince sağ tarafta oldukça yüksek bir duvar görülür. ölü atmosfer sürmektedir. YOL Kara piramitten çıkıldığı zaman bir çöl manzarasıyla karşılaşılır. Çevre yeşerir. Burası aradaki bölgedir. 146 . Hiç bir ses ya da rüzgar esintisi. Bunun sebebi. Biraz ilerlenilince manzara değişir. bitki ve çiçekler arasında yürünür fakat atmosferdeki yoğun basınç ve durgunluk. İlk geçişlerde bilinç daha kapalıydı ve ancak farkedilmesi şart olan şeyler farkediliyordu.

Tanrı ve Şeytan kavramlarının kaybolmasını. Bütün katları ve sonunda insanın kendisini ve ulaşması gereken noktayı sembolik olarak ifade eder. Piramitler Eski Mısır’da görülmelerine rağmen Mısır’dan çok daha eskiye dayanırlar. B. Sütun geçildikten sonra çok büyük ve bir merdivenle çıkılan bir tapınakla karşılaşılır. Aynanın kullanılışı ve piramit uygulamaları o çağlara aittir. Bu sütun zamanında. dış uzay varlıklarıyla telapatik haberleşmeler için kullanılırmış. Bu yoldan alınan majikal ekol. piramitlerle ilgili uygulamalar Millattan 5000 yıl öncesinden gelen bilgiler ve geleneklerdir. Atlantis uygarlığında bilinirlerdi. "Tanrı ile Şeytan’ın birleştiği yer" deyimini kullanmıştır. alfabenin ve girişin öğrenim noktasıdır. Burası için Saki. Buradaki bölge de Tibet’in astraldaki yansımasıdır. "Burası başlangıç yeri. Her şey beyaz mermerden. Üzerinde gene bir Tisan kapital A harfi görülür. Majikal ekolün kaynağı bu günkü Tibet bölgesine odaklanır." Duvardan sonra büyük ve ışıltılı bir sütunla karşılaşılır.K. Merdivenin iki yanında değişik ve acayip varlıkların heykelleri görülmektedir. Bu duvar ve bölge hakkında Saki’den alınan bilgiler öz olarak aşağıdaki gibidir. alfabe. 7 Aslında bu tapınak ve ifade ettiği fikir bütün çalışmanın özüdür. Piramitler de öyledir. bir farlılık ifade etmediklerini anlatır.7 Daha ilerde. Bu ismin ya da sembolik anlatım Tanrı ve Şeytan’ın bir araya toplanmasını değil. 147 .Bundan sonra Tisan alfabesinin harfleri ve bu harflerle yazılmış bazı cümleler ve isimler vardı (Beşinci katın bitirilişinden sonra alfabe bu duvarın önünde öğretildi). Sütun parlamaz fakat kendiliğinden ışıklıdır. bilgi. tapınağın içinde uzun bir merdiven görülür.

Bu disk için Gücün temsilcisi denilmiştir. Yolun üzerinde iki yanda dörder tane heykel görülür. oturmak için değil de sembolik bir şey olduğu belli olan çok büyük bir taht görülür.Merdivenin tepesinde. KAPI Kapının arkasında aşağıya ve yukarıya doğru uzanan onüç kat vardır. Yukarda iki kanatlı büyük bir kapıyla karşılaşılır. Mesela dördüncü kattan ikinci. Sekiz formun heykelleri de geçildikten sonra uzun merdivenden çıkılır. Her katın özel bir vasfı ve rengi vardır. Bu heykeller çok çok büyüktür. En alta inip. bir süre sonra merdiven belirdi. Şu anda bulunulan giriş beşinci kat seviyesindedir. toplu ismiyle anlatılmışlardır. Diskin üzerinde kendi renkleriyle çizilmiş olan bir Astra görülür. Sisin içinde hemen hemen her renkten oluşan renk girdapları dansediyordu. bir daha değiştirilemez. Koruyucular. çalışma içindeki durumumuzla ilgili izafi bir ölçü. Işıltılı. Merdiven bizim bilincimiz için gerekli. oradan kademe kademe yükselmek. Aslında katlar zaten içiçe. aynı yer ve zamanda varlar. bu kitabın ilk kısımlarında anlatılan sekiz tanrı formudur. yukarı çıkıp. Gerçekte merdiven de yok. birdenbire dördüncü kata çıkılamaz fakat daha önce geçilmiş olan. gümüş gibi bir sis. Katlar arasındaki uzaklık olarak bize göre. Kadim tanrı formlarıdır. aşağıya doğru öğrenmek ya da direk giriş. her katın arasında 150 basamak olduğu söylendi fakat bu sadece bizim. Bizler o boşluğa dalmakta tereddüt edince. girildimi. Mesela birinci kattan. Üzerinde kimsenin oturamıyacağı tahtın tapınağından çıkılınca da her yanın beyaz mermerden olduğu farkedilir. İlk görüldüğünde kapının ardında sisli bir boşluk vardı. Zenciye benzeyen iriyarı bir adam elindeki tokmakla gonga vurur ve ses tınısı kapıyı açar. altta kalan katlara istenildiği gibi gidilebilir. İki yanında iki sütun ve arkasındaki duvarda büyük bir altın disk vardır. Bu durum kişinin kendi tercihine bağlıdır fakat bir defa tercih yapılıp. kapı sağ yanda kalmaktadır ve iki sütun arasında zincirle bağlı büyük bir gong vardır. Bunun da iki yanı sütunludur. Yolcular bu noktada bir tercihle karşılaşırlar. birinci ya da 148 . Bunlar.

Yukardan başlayan. ast ve astın üste saygı ve itaati kavramı oluşturmuşlardır. hayır. Altıncı kata ilk defa ulaşabilmek için önce beşi bir defa geçmiş olmak gerekir. Kişiler hangi ekol söz konusu olursa olsun katları ya da Kabalistik geleneğe göre Sefiraları bir okulun sınıfları gibi görme eğilimindeler. beşinci sınıfın öğrencilieri.sıfır katına direk geçilebilir fakat beş atlanıp. Mesela. Aşağıdan giren sıfır dahil altı kat geçmiştir. yukardan başlayan da onbire kadar ulaşmış olursa durum ne olur. diğeri aşağıdan yukarıyı tercih edebilir. altıncı kata geçilemez. Bu noktada hemen hemen herkesin ve hemen hemen bütün majikal ekollerin düştüğü bir hataya işaret etmek gereklidir. aptalca hiyeraşik düzenler yoktur. birinci sınıf öğrencilerinden daha bilgili ve büyüktür. Tabii ki. yukardan başlayan ise sadece üç kat geçmiştir. Masonluk dahil bütün batılı ezoterik ekoller kendi içlerinde belli bir hiyeraşik düzen kurmuşlar ve her derece için belli isimler. Bir üst. Tisan ekolünde bu yüzden belli dereceler. Gerçi yolculuk bütün olarak bir eğitim dönemidir fakat katlar bir okulun sınıfları değildir. iki farklı insanın birisi yukardan aşağıyı. aşağıdan başlayan yolcu beşinci kata kadar ulaştığı zaman. Bu durumda. 149 . rütbe ve kıdemi bulunduğu ya da ulaştığı katın kaçıncı kat oluşuyla ölçülmez. Ayrıca katlar. semboller oluşturmuşlardır. memuriyetteki kıdem sırası gibi bir şey de değildir. İnsanın bu işteki değer. askerlikteki rütbe. rütbeler. geldiği katın ismi onbir diye daha yüksek seviyede mi olur. Bu insanın kendi küçüklüğünü göstermektedir. Girişte tercih yaparak başlama noktasını kararlaştırmak mümkün olduğuna göre.

Elde tutulabilecek büyüklüktedir. kabiliyet. Karşılaşılan bütün kapı. Bunlar bir defaya mahsus olarak kullanılmıştır.Saki”.Burada yolcunun derecesini belirleyen Astral alemde ne kadar kaldığı ve ne kadar katı tanıdığıdır. Burun kanamaları ve benzeri rahatsızlıklar bu yüzdendir. MERDİVEN Burası aslında "Olmayan merdiven" dir. . 150 . üstünlük belirtisi de değidir. Katlar arasında yükselmek kişinin beyninin kullanılmayan kısımlarının kullanılmaya başlamasını sembolize eder. Bulunduğu katın sayısı ya da yüksekliği değildir. Katlarda yükselirken devamlı olarak baş ağrısı çekmek olasıdır ve bunları aspirin ya da herhangibir yatıştırıcı ilaç da kesemez. Kapıdan girerken söylenecek olan bazı anahtar sözler vardır. merdiven gibi sembollerin insan astral bedeninin çeşitli boyut değişimlerini ifade ettkleri söylenmiştir. geçit. Jüpiter sembolü için "Bu aslında sizin anladığınız anlamda bir Astrolojik sembol değildir. Sözleri giriş sırasında Saki telaffuz etmiştir. aynı şekilde üst katlarda bulunabilmek bir rütbe. “Her çıkılan basamak beynin başka bir noktasının açılmasıdır. Girişte kullanılan ilk majikal enstruman ya da anahtar bir Jüpiter sembolüdür. Bir tür eşitlemedir" denilmiştir. ‘İMRA VAHE KEHA YESOD’ Saki daha sonra bu Yesod kelimesinin İbranicedeki Yesod’a sadece ses olarak benzediğini söylemiştir.

ani baş ağrıları. ızdırap çeker. Bu bölgeye yanlışlıkla girmek mümkündür. bizim ölçülerimize göre 750 basamak inmenin karşılığıdır. Obsede durumda olan ya da Astral beden olarak hapsedilmiş olan kişiler özellikle katıldıkları ruh celseleri ve benzeri şeylerde çevreleri için tehlikeli olurlar. Getirip bu bölgenin bir yerlerinde hapsederler. Bunlar yaklaştıkları kimseler kötü titreşimler yansıtmak kadar yeni yeni obsesyonlara da yol açabilirler. Merdiven sola doğru kıvrılarak iner. aşırı çatırtı çıtırtı olabilir. Merdiven çok uzun. Gelişimleri durur. Bununla beraber kişiden kişiye uzunluk daha fazla ya da az olabilir.Kapıdan girince sarı ve mor sis kümeleri içinde aşağıya inilir. Spiritüel medyumlar da aynı şekilde buraya gelebilirler. Kişiler katlarla ilgili çalışmalar yapmasalar da. Bunların dışında obsesyon ve özellikle de kaba ve mütecaviz obsesyonların obsedörleri genellikle bu katın varlıklarıdır. fizik planda obsede ya da posese edilen kimselerin astral kalıpları ya da ruhları vardır. Fazla merak ve ihtirasın kurbanı olan kişilerin ruhları da buradadır. Duvarlardaki karşılıklı olarak yanan meşaleler yolu aydınlatır. Astral beden olarak buraya hapsedilenlerse majikal etkinlik olarak sıfırlanırlar. Fiziksel çalışma odasında sert hava akımları. İki yanda büyük ve muntazam taşlardan örülmüş sonsuz yüksek duvarlar vardır. Ruh buradan ya hiç kurtulamaz ya da çok çok uzun zaman gömülüp. Bu gibi kimselerin katıldıkları ruh celseleri çok ağır ve 151 . Sanki çok çok geniş bir kule merdiveni gibi. bilinç ve bilinçaltının alışma süresidir. Birinci kat hizasına gelince her iki yanda da kapalı kapıların olduğu görülür. Bu insanlar aldıkları etkileri kendileri taşıdıkları gibi çevrelerine de yansıtırlar. Bunların hissedilmesi aynı odada bulunan ve çalışmaya iştirak etmeyen kimseler için de geçerlidir. Bu kapıların ardında buralara yanlışlıkla gelenlerin. İniş sırasında gerek Astral'da ve gerekse içinde bulunulan fizik ortamda ısınma olur. Daha doğrusu bu. fizik beden devamlı olarak ağır ve kötü titreşimler altında kalır. Kişiler majikal çalışmalarda bilinçsizce bu bölgeye kayabilirler. Merdiven taştır. Bunlardan çeşitli iniltiler ve ızdırap çeken insan sesleri gelmektedir. büyücülük benzeri şeylerle uğraşanların astral enerjileri kendileri farkında olmasalar da sıfır katına kayabilir. Eğer bu gibi varlıklar yeterince uzaklaştırılmamışlarsa kurbanlarını onun ölümünden sonra da bırakmazlar.

Aynanın yolcuları değil. Bunlar kurşun üzerine oyulmuştur. Piramitin altı aynadır.Saki”. altar ve piramiti görmesi önemlidir. Yolcular siyah. Yolcuların oturuş düzeni serbesttir. Zemin çimen üzerinde yüründüğü hissini vermektedir. Altar görevini yapan masa. her ne ise. altarı görebilecek şekilde yerleştirilmiş olan büyük bir ayna vardır. Altarın arkasında. sehpa. Bütün Evren bunun üzerinde kuruludur . Aydınlanmayı sağlayan mum altarın üzerine ya da gözü rahatsız etmeyeceği herhangibir yere koyulur. Her yan aynı şekilde taşla örülmüştür. Bu gibi kurbanların ölüm sonrası durakları ise burasıdır. kapşonlu cüppelerine 152 . merdiven ve ilk giriş için altar düzeni aşağıda tarif edildiği gibi olmalıdır. Yani yol sağa kıvrılır ve hala aşağıya döğru meyillidir. Ana zemin. ya da bu çalışmanın yapıldığı odadaki bilinç durumumuza göre. Merdiven bittikten sonra sağa dönülür. “Var oluşun başlangıcı.kirli ortamlardır. SIFIR KATI Sıfır katı. Spiritüel terminolojiye göre bu gibi varlıklar ağır teşevvüştedirler. Piramitin çevresine yolcuları temsil eden birer Astra koyulur. odanın doğu yönüne kurulur. Tunelden çıkınca karanlık gece ortamıyla karşılaşılır. bize göre sağa dönülür. örtü. “Yapılan bazı majikal çalışma ya da Astral yolculuk denemeleriyle bu bölgeye rasgele ya da yanlışlıkla da girilebilir fakat bu gibi girişlerde bir şey öğrenilemez Saki”. Üzerinde bir cam piramit vardır. İster yere. Duvarlarda gene meşaleler takılıdır. Uzanmaları da mümkündür. Yolcuların dönük olmaları gereken bir yön de yoktur fakat altara karşı oturmaları daha ciddi olabilir. Burası ana zemindir. ister sandalyeye otururlar.

Katların gerçek bilgeliğini burada yazılanlarla kıyaslamak hata olur. İnceleyebildiklerimiz ya da sadece geçmemiz gerektiği için geçip de. herhangibir diğer sistemle eşleme gereği de duymuyoruz. Eğer hazırlanmış olan gümüş. Sıfır katı da. daire şeklindeki kurşun üzerine yapılmış olan isim talismanını tutturur. alınan bilgiler ya da bilginin türü bizim şuur durumumuz gibi şeylerle sınırlıdır. inceleyemediklerimiz. diğer katlar gibi kendi içinde katlara ya da bölümlere ayrılır. bu kat filan Sefira’nın karşılığıdır gibi bazı ibareler olacaktır. 153 . Sıfır katı. Aşağıda. burada anlatılan değildir. en başta. Gene şunu da untmamak gerekir ki. sayı ve planeter uyumluluklarına bakarak yapılmıştır. koruyucu talismanları yoksa herkes alnına bir bantla. Acemi yolculurın. Daha sonraları burayı Kliphoth ya da Malkuth Kliphoth’u ile eşlemeye çalıştık fakat şimdi bunlardan emin değiliz. Herhangibir katı ömür boyu gezmek de olasıdır. Benzeri çalışmalar yapan kimseler ya da spirit medyumlar bu katla ilişkiye girebilirler fakat bu. Kabalistik çalışmalardaki Malkuth bölgesi ile bir kabul etmiştik. Ayrıca aynı bölüme giren kimseler de aynı görüntüleri algılayamazlar.8 Sıfır katının bütünü tabii ki.sarınmışlardır. diğer katların incelenişi sırasında da. burada anlatılan manzara ya da varlıklar. Katlardaki her bölüm de gene kendi içinde alt bölümlere ayrılır. bizim geçmemiz şart olan kısımlardır. Bu bütün katlar için geçerli bir noktadır. Bu yüzden Sıfır ya da herhangibir katta kaybolmak yani insanın bilincinin oralarda bir yerlere takılıp kalması oldukça kolaydır. Fakat hangi Kabala. Geleneksel İbrani Kanalasında zaten Batı kabalasının uyumluluk ve diğer şeyleri pek söz konusu değil. ille de burada anlatılan şeylerle karşılacaklar ve burada anlatılan şeyleri alacaklar anlamına gelmez. Ayrıca artık sistemi. Çünkü söz konusu olan ekol tamamen farklı bir şey. Aslında burada yazılanlar ya da yolculuğun o bölümünde görülebilenler sıfır katının ancak bir kırıntısı olabilir. Fikir ve 8 Bu kitabın ilk alınışı ve notların bir bütün haline getirilişi sıralarında Sıfır katını. Benzetmeler sadece Batı kabalasının renk. Sıfır katında kişilerin bilinçlerine göre karşılaşabilecekleri sonsuz sayıda bölüm vardır. sıfır katıdır. acil geçişlerinden başka bir şey değildir. Amber ve buhur otu karışımı yakılmaktadır. Gerçekten de bazı katlar Kabalistik Sefiraların tam karşılığı gibi.

bilince. kukuletaların altında gizlidir. yanlışlıkla girenleri engellerler. Ellerinde kocaman bir haç taşırlar. Sıfırda bazı majikal çalışmaların yapılabileceği çok elverişli alanlar da vardır fakat ne olursa olsun atmosfer ağırdır. Sıfırın bekçileri kara cüppeli ve kukuletalı insan imajlarıdır. SIFIR KATI BEKÇİLERİ Bulunulan nokta sıfır katının normal girişlerinden biridir ve burada bekçilerle karşılaşılır. ihtiyaç ve sempatizasyonlarıyla ilgili bir tercüme. ızdırap ve kirlilik önce buraya gelir. Çünkü burası Astral boyutun. Daha ileri geçirmeyecek oldukları ve buraya 154 . Bu haç Hıristiyan haçı değil. bekçileri ilkeldir. her ihtiras. Daha ince vasıflı varlıklar ve ruhlar diğer katlara sızarlar ve burası bir tür çöplük olarak kalır. Yolcular üzerlerindeki basınç ve gerilimi hissederler. Sıfırın varlıkları saldırgan. Dünyadaki her düşünce. Sıfır katında oldukça ağır bir atmosfer hissedilir. yorum. derin maden ocaklarının en dip tunellerinde duyulan hisse benzer. eşit kollu bir güneş haçıdır (+). Sıfır katında iyi ya da yolculara iyi görünebilecek şeylere rastlamak imkanı çok azdır. Bu durum kişilerin istek.semboller aynı olabilir fakat dönem dönem aynı çalışma içindeki kişiler bile. aldığı enerji ve etkiyi tercüme etmesi sorunudur. Bununla beraber yapılan tarif biraz spiritüel seviyede kalmaktadır. Bekçiler yol gösterek geçmesi gerekenleri daha ileri seviyelere sevkederler. Taşıdıkları sembol birisinde ya da birkaçında olabilir fakat bekçiler daima birden fazladır. fikir ve semboller aynı olmakla birlikte farklı görüntüler alabilirler. diğeri kan ve irinden oluşan bir su birikintisi algılayabilir. Bu. yansır. Mesela iki kişiden biri berrak ve masmavi suları olan bir göl görürken. En kara ruh varlıkları ve Astral enerjiler de buradadır. bedenli olarak yaşadığımız fizik boyuta en yakın olan ve en ağır titreşimli bölgesidir. Suratları. bilinçaltının.

upuzun bir yolla karşılaşılır. Hiç bir zaman kurtulamazlar. Buradaki insan formları da merdiven bölümünde anlatılanlar gibi hapistirler. Hayal ve isteklerinizin esiri olmayın . onlardan istenmiş olması gerekir. Kişi sınıra eriştiği zaman bekçiler kendiliklerinden gelirler. büyük fareler ve kocaman sürüngenler vardır. Burada da bu bölümün kendi bekçileri ya da varlıklarıyla karşılaşılır. Sadece güneş haçı sembolü değişmez.bilerek. Biraz ilerlenince çıkış kapısıyla karşılaşılır. Ondan sonra insan. 155 . Tabii ki. Üstüste yığılmış insan formları. “Aslında böyle bir yer yoktur. Onları arayıp bulmak gerekmez. Bilinçsiz giren kişiler bekçileri görebilir ya da görneyebilir fakat bekçiler daima vardır. Taşınan jüpiter sembolü çıkmadan önce kapının önüne. Burası da karanlık ve ağır basınç altında olan bir yerdir. kişiler bir şeyler arayarak ve talep ederek girmişlerse olabilir. zindan gibi bir yerdir. domuz ve çeşitli hayvanların karışımından oluşan bir varlık gelir. bir çalışma yapmak için girmiş olan kimseleri uygun çalışma ortamlarına yönlendirirler. Bunlar oldukça ilkel yapıda olan varlıklardır.BİRİNCİ BÖLÜM (İTİLMİŞLERİN YERİ) Bekçiler geçildikten sonra karşılaşılan ilk kapıdan birinci bölüme girilir.Saki-”. bu. Bu bölgede bekçilerin bir ya da birkaçı yolculara rehberlik edebilir. dört bölümlü. Önce kocaman bir yeşil kertenkele ile karşılaşılır. yere bırakılır. Daha ilerisi hapishane. SIFIR KATI . Dört şeritli asfalt yola benzeyen. Bunun da olabilmesi için. Değişik kişiler bekçileri değişik formlarda görebilir. Bunlar ilkel olmalarına karşılık bilinçsiz ya da yetkisiz gelen kimseleri geri çevirebilecek kadar güçlüdürler.

Bu kimseleri zor durumlarda ve imdat isterken de görebilir. Bekçilerden biri Meduza görünümünde bir kadındır.İKİNCİ BÖLÜM (YAKİ’NİN KORİDORU) Kapı. özlediği ya da istediği bazı kimselerin formları ile karşılaşması olasıdır. buraya gelin” diye çağıran boğuk sesler duyulur. Sağda solda dalgalar kabarır. sevdiği. Talismanla. kanatlarının üzerinde kulplar olan. Yağmur yağmaktadır. Bir tür koruma ve geçiş sembolüdür. Yolcunun tanıdığı. Daha doğrusu burası yağmur atmosferine sahip bir ortamdır. hiç bir sesi dinlememek ve bir şeye dokunmamak gerekir. Bu bölümün bekçileriyle biraz daha ilerde karşılaşılır. aynı talisman çizilir. kapının kulbuna dokunulur ve kapı açılır. Talisman üste alınır ve sopa ile zemine. Hayvani iniltiler duyulur. iki kanatlı. Bu talismanın fizik planda yapılması gerekmez. İçerde ilk karşılaşılan şey ışıklı sis bulutlarıdır. Bu karşılaşma daha önce yada sonra da gerçekleşebilir. büyük ve kırmızı bir kapıdır. “Buraya gelin. Şimşekler çakar. Bu bölümün majikal enstrumanları uzun ve düz bir asa ile Tisan S harfinin yarısı olan yukarda görülen yuvarlak talismandır.SIFIR KATI . Görüş mesafesi kısıtlıdır. güzel ve cinsel çekiciliği olan tipler de görebilir. Biraz daha ilerlenince aşırı soğuk hissedilir. Karşı cinsten. Sadece Astral planda taşınan ve çizilen bir şeydir. Diğer bekçi ise Yaki’dir. 156 . Bu bölümün ilk geçilişinde hiç bir şeye bakmamak. Burada bölümün başlangıcını tayin eder.

Yolcunun ilk geçişinde saldırır fakat daha yüksek katlara çıktıktan sonra buraya dönülünce sadece aptal bir varlık olduğu görülür. Hatta yolcunun astral bedenini orada tutabilirler. bilinci ve enerjisi ile davet edilmiş olur. imajinatif formu düşünülmemelidir. Bunu yapamadıkları takdirde ki. Elinde uzun bir mızrak taşır. onlara direk olarak bakılmazsa yapamazlar. Çıkış mutlaka normal şekilde. Yaki'nin saldırısına aldırmamak. Hiç bir zarar veremez fakat ilk geçişlerde gerçekten de tehlikeli olabilir. Aksi takdirde Yaki fizik plana. En azından uzun süre için yolcunun zihninde görüntüleri kalır. Görünümü de o kadar iğrenç ve korkunç gelmez. istenen kimsele etki yapıp. açık gözlerle görülmesi bile mümkündür. buraya onların astral kalıplarını gömmek ya da enerjilerini emmesi 157 . Buradaki saldırısının amacı da yolcunun ani bir korkuyla fizik ortama fırlamasını ve astral bedeni ile ilişkisini kesmesini sağlamak istenmesidir. Ancak ileri planlara ulaştıktan sonra buralara anında gelmek ve anında çıkmak tehlikesizce mümkün olabilir. yok saymak ve arka dönülerek yürümeye devam etmek gereklidir. İki uzun dişi ve iğrenç bir görünümü vardır. Obsesyonel durumlara sebep olabilirler ve yolcunun bilincine yapışarak uzun süre onun enerjisini emmek isterler. Eğer yolcu birdenbire fizik ortama fırlarsa Yaki’yi de birlikte sürüklemiş olur. Eğer Yaki ya da meduza başlı kadına bakılırsa yani onlarla göz göze gelinirse bakışlarıyla yolcuyu bir tür hipnotik hale sokabilirler. Hatta bölümlerin fizik planda otururken.Yaki saldırgandır. asla gözleri açmamak lazımdır. Asla fizik beden olarak uyanmamak ya da gözler kapalı olarak imajinatif çalışma yapılıyorsa. Esas olarak enerjiyle beslenen varlıklardır. Bu bölgede birçok çalışma yapmak. Çalışmadan sonra Yaki’nin ismi kişi tarafından sözlü ya da zihinsel olarak zikir gibi tekrarlanmamalıdır. Yaki saldırır. gelindiği gibi. merdivenler ve kapılar kullanılarak yapılmalıdır.

Kayıktan inilir. Bu ağaç aynı şeye eşittir -Saki“. Biraz ilerlenince kapıyla karşılaşılır. Tunel aşağıya doğru meyillidir ve kayık akıntıyla gitmektedir. bilinen herhangi bir kimsenin astral kalıbına da rastlanabilir. astral kalıp burada bırakılıp. Çevre yeşilliktir. Çıkmadan önce aynı koruyucu talismanın ayna görüntüsü zemine çizilir. Burası aslında bir mağaranın içidir.9 Yaki geçildikten sonra büyük ve mavi bir göle akan bir şelale ile karşılaşılır. Nehir biter. Suyun içinde iri. Uzaktan su sesleri gelir. Bir kayığa binilir ve kürek çekerek karşıya geçilir. Sıfır katı notları bölümünde Yaki’den daha ayrıntılı şekilde bahsedilecektir. pirhanaya benzeyen balıklar vardır. Bir süre sonra kanal düzleşir ve su maviye döner. Bu bölgede büyü etkisi altında olan. Sanki bir piknik yerine benzeyen bir ortama gelinmiştir. duvarlarında çeşitli resimler ve tanrı formları çizili olan dar bir kanal ya da tunelin içine girer. Rüzgar artar ve kayık. Bunun olabilmesi için. yani büyü etkisindeki kimselerin astral kalıplarının burada bulunabilmesi için büyü çalışmasını yapmış olan büyücünün buraları bilinçli olarak bilip. şeffaf ve zümrüt rengi olduğu görülür. Şayet daha ileri katlardan gelinmişse. Yakından bakınca suyun parlak. sizin kendi kitabınızda bundan bahsedilir. “Müslümanlığa göre. Lezzetleri güzeldir. 158 . fizik plana çıkış yapılması mümkündür.için yaki’ye vermek veya daha iyisi herhangibir kimsenin Yaki tarafından obsede edilmesini sağlamak mümkündür. Daha doğrusu yemesi gerekir. 10 Burası istenirse dinlenmeye uygun bir yerdir. Sonra kanaldan çıkılır. tanıması da gerekmez. 10 Saki’nin anlam veremediğimiz açıklamalarından biri. Hurma ağaçları vardır ve yolcu isterse bunların meyvelerinden yiyebilir. 9 Sıfır katının sonunda. yırtıcı görünümlü.

gerek şato hakkında söylediği sözlerin açık ve sembolik anlamları hala bilinmemektedir . Çiçeğe dokunmamak gerekir. (Buraların anlamını kavrayabilmek için Saki bazı ayet ve sureler okunmasını.Saki”. Şatoya girilir. ufuk sıra dağlarla kaplıdır. geri dönülür. 159 .ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (MAVİ ÇİÇEĞİN KORİDORU) Bu kapıdan girilince karla kaplı ve göz alabildeğine geniş. Kapının üzerinde daire içinde olan bir hexagram vardır. ilk gelişte girildi.SIFIR KATI . biçimsiz şekillerdir. karların içinde büyük yapraklı mavi bir çiçek görülür. Her durumda bu bölge ile bir daha ilgilenilmedi. “Bu soğukta dayanabilen tek cennet çiçeği . Buraya fazla önem vermemiş olabiliriz ya da fizik plandaki isteklerimizi doyuracak olan diğer çalışmalardan zaman bulup felsefi çalışmalar yapamamış olabiliriz. düz bir araziyle karşılaşılır. 11 Bu bölgeye sadece bir defa. Biraz ilerlenince uzakta. Ne bir şey yapıldı ve ne de bir bilgi alındı. Bunlar insan imajları değil. Çok uzaklarda.11 Girdikten hemen sonra çıkıp. Şatoya girildi ve çalışmanın ileri saatleri olduğu için hemen çıkıldı. şatoya benzer bir bina olduğu farkedilir. Ortam oldukça soğuktur. Üstte mavi renkli sis ve bulutlar görülür. Buranın sembolik anlamı ve Saki’nin bu bölgede gerek çiçek. Şatoya yaklaşınca karların içinde duran bazı varlıklar görülür. Şatoya doğru ilerlenir ve yolda.

deforme surat görülür.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (OBSEDÖRLERİN KORİDORU) Bu bölge. kötülük. Hemen hemen hepsinde sıkıntı çekermiş gibi bir ifade vardır. SIFIR KATI . çıkılır ya da bir sonraki bölüme geçilir.incelenmesini istedi fakat bunlar da tam olarak anlaşılamadı). Herşey yalan. sis gibi. Bu formlar fazla sıkıntı verici olmaya başlarlarsa Merkür asası ile dağıtılmaları mümkündür. söylenen ilahilere benzeyen sesler “Spiritüel celselerin çoğu tebliğleri buradan gelmektedir. Bölümün majikal enstrumanı ucunda Merkür sembolü olan uzun bir asadır (Bu bölümdeki ve önceki bölümlerdeki uzun asa tarifinden insan boyundan az uzun bir asa anlaşılmalıdır). Koro halinde duyulmaktadır. 160 .Saki”. sahte ve aldatıcıdı . Bölüm çok büyük bir mağaradır. ilk bölümlere göre bir üst seviyedir. Merdivenlerden girilir. Buradan merdivene geçip. saflık ve aklık görülmüştür. içiçe girmiş. Buradan hiç bir şey alınmamalıdır. Gülen ya da mutlu bir yüz yoktur. “Buraya kadar Cehennem ve Cennet olayının ana temeli.Saki”. Her yan tamamen mavi ve zemin kumludur. Bir sürü bulanık. . Duvara çizilmiş olan bir başaşağı Merkür sembolü bu bölgeyi sembolize eder.

Budist rahiplerin kıyafetlerine benzer şeyler giymişlerdir. Kapı açılınca o da ikiye ayrılır. Zaten kendileri de Budist rahipler gibidir. Sarı ışıkla aydınlanmıştır. . İki tane sarı elbiseli bekçi vardır.BEŞİNCİ BÖLÜM (SOĞUK CENNET) Bu bölüm bir öncekinden daha sıcak olmakla birlikte gene de oldukça soğuktur. elenerek yukarıya çıkarlar. İlerde görülen bir sarı ışıkla beşinci bölüme girilir. Sağda mavi bir göl görülür. Saçmalık! Soğuk cennet. Yalancı cennet te denilebilir. SIFIR KATI . “Burası dünyadaki insanların yarattığı cennettir. Burası en altın bir üstüdür ve Astral aleme açılan her imajın ilk geldiği yerdir. Sadece insanların etkilenmesi içindir. En iyisi hızlanmaktır çünkü buradan elde edilebilecek ve oyalanmayı gerektiren bir şey yoktur.Saki”. 161 . Sıkıntılı ruhlardır ve geçiş sırasında yolcuları rahatsız ederler. İnsan sesleri duyulr. Saldırmaları halinde ya asa ile müdafaa yapılmalı ya da aşırı hızlanarak bu bölge terk edilmelidir. Üzerinde yatay bir örümcek motifi vardır. Önce en alta gelirler. Buna sebep insanların toplumsal yapısıdır. Burası saldırgan olanların yeridir. Donuk mermerden sütünların arasındaki bir merdivenden yükselinir. Spiritüel celselerdeki varlıkların daha üst seviyelerden gelebilmeleri için celse gurubundakilerin oldukça tekamül etmiş olan kimseler olmaları gerekir.Saki”.“Buradaki bütün imajları insanlar yaratır. Büyük ve iki kanatlıdır. Sekiz ayaklıdır ve kapının ortasındadır. Buradaki varlıklar dünya planına çok bağlıdırlar. Burada saldırgan ve obsedör olan gerçek varlıklar da vardır. Yukarda bir kapı vardır. .

BK. Bütün havası ve çekim gücü alınmış. Bu yüzden yapılan şeylerin çoğu yerine ulaşamaz ve burada takılırlar. 162 . bir üst bölüm için geçittir. Düşünce olarak. boşluğa açılır gibi bir yerdir. Ağır ağır. burada böyle çizildi. Bu bölümde yürünemez. Fakat geçiş sırasında böyle algılandığı için. SIFIR KATI . Yanlış ve bilgisizce yapılan şeyler buraya takılırlar. ay yüzeyi gibi vakumlu bir ortamdır. . kıvrıntı ve birikintiler görülmektedir. Buradaki döküntüler fizik alemdeki insanlar tarafından yapılan fakat yanlış uygulanan ya da hedefine ulaşmamış olan veya işe yaramayan büyü türü şeylerdir. “Mevcut bütün majikal gelenekler toplumun yapısına göre değiştirilmiştir. Buraya kadar gelmeden önce de bir yerlere takılmaları mümkündür.ALTINCI BÖLÜM (BOŞLUK BÖLGESİ) Bu bölüm upuzun. belirsiz. . İlerlenince.Saki”. Burası bir bölümden ziyade. Bütün bölüme tam bir sessizlik hakimdir. üzerinde gene aynı örümcek motifi olan bir kapıyla daha karşılaşılır. dönerek uçan bu cisimler yazılı kağıtlar. muskalar ya da değişik büyücülük objeleridir. Bu kapıdan normal ısıdaki bir ortama geçilir. İnsanlar arasında bir çok şey yanlış iletilir. Dolayısıyla ana tema kaybolmuştur. uçarak gitmek gerekir. İlerlerken boşlukta başıboş dolaşan bazı kalıntılar görülür. Büyük gök taşlarına benzeyen ve üzerinde durulması mümkün olan cisimler de vardır.Yukarda görülen örümcek formunun örümceğe benzemediğini biliyoruz. Aşağıda volkanik akıntılardan meydana gelmiş gibi duran kanal.

Bu. Zeus heykeline benzeyen sakallı ve gözleri yakut gibi kırmızı pırıltılar saçan bir heykel vardır. Sesi çok gürdür. tam ortada. “Burası insanların yarattığı tanrı evidir. Sütunların üzerlerinde hiyeroglif benzeri resim. Bu heykel bir zamanlar yaratılanların en büyüğüdür (Çevrede başka heykeller de vardır). bağlanmış kaşıklar. yazı ve işaretler vardır. temsil ettikleri enerjinin görünür formu değil. Bunlar hala insanlar üzerinde etkilidir ve bu daha yıllarca sürecektir. SIFIR KATI . vefk. . Hala onlara çeşitli şeyler adarlar. 163 . Bir büyü operasyonunun mutlaka bu gibi objelerle yapılması gerekmez. Dolayısıyla burada görülen cisimler. dünyanın büyük bir kısmı ritüel maji veya seks maji uygular.YEDİNCİ BÖLÜM (SAHTE TANRILARIN TAPINAĞI. Ancak bu sayılan şeylerin görülür bir fizik formu olmadığı için.Saki”. İnsanlar kendileri yaratırlar ve kendi yarattıklarına inanmak isterler. iğnelenmiş bebekler. ağaçlıklı bir ortamdır. Bölge geçilirken eldeki asa kendiliğinden yıldırım şeklindeki bir asaya dönüşür. Sadece zikir ya da imajinasyon yoluyla yapılan büyüler de olduğu gibi. düğümlenmiş ipler ya da yazılı kağıtlar gibi şeylerdir.Bu bölümden geçerken görülen büyü objeleri genellikle muska. bu gibi etkilerin şuurumuza yansıması ancak bilinçaltımızdaki değersiz büyülerle birleşen imajlar yoluyla olur. eski Yunan ya da Roma mimarisine benzer fakat aslında hiçbir mimariye ait değildir. YA DA YARATILMIŞ TANRILARIN KORİDORU) Burası yeşil rengin hakim olduğu. Tapınağın içinde. Bu heykel konuşabilmektedir. Sadece andırır. Bir tapınak görülür. kurban verirler. bilinçaltımızdaki yansımalarıdır.

Tapınaktan çıkınca sola dönülür. Tabii, geçiş sırasında tapınağa girilmemişse tapınağın önünden sağa dönülür ve bir kapıyla daha karşılaşılır.

SIFIR KATI - SEKİZİNCİ BÖLÜM (SEKMET’İN TAPINAĞI)
Bu bölümde zemin kumdur. Bir sürü piramit ve önlerinde duran Eski Mısır tanrı formları görülür. Bunlar Mısır'ı (Dünya’yı) kendilerinin yarattığını söylerler ve dünya ötesi bazı kozmik sistemlerden bahsederler. Burasının hep mevcut olduğunu ve mevcut olacağını söylerler. “Aslında bunlar da insanlar tarafından yaratılmış tanrılardır. - Saki”. Biraz daha ilerleyince karanlık içinde ve büyük sütunlar arasında başka bir mabet görülür. Bu mabet ve sütünlar siyahtır. İki yanda ateşler yanmaktadır. Ortada Sekmet durur. Diğer tanrı formlarının aksine Sekmet heykel formunda değil, canlıdır. Etli kanlı bir bedenle görülür. Elbisesi siyah, yaklaşımları dostçadır. Kendisinin, ona yönelik olarak yapılan çalışmalarda yol gösterici olduğunu, rehberlik yaptığını, kişiyi bu yolculuk yönünde ve diğer majikal konularda yönlerdirdiğini fakat işlevinin sınırlı olduğun söyler. Burası sıfır katının sonudur. Sıfır Sekmet’le kapanır. Başka bir ifade ile sıfırı saymazsak, Sekmet yolun başıdır. “Buraya kadar dünya astralı, bilinenler ve insan yaratıları incelendi. Astral alemin en kaba tabakaları geçildi. - Saki”. Yolculuğun bundan sonrası Birinci katta sürer.

164

SIFIR KATI NOTLARI
Sıfır katının geçilişi burada belki biraz basite indirgenerek anlatıldı fakat bu kitapta sadece konunun esası, ana hatları veriliyor. Aslında gerek sıfırın ve gerekse Birinci ve daha ilerdeki bazı katların geçilişi bizler için tam bir Astral "Camel Trophy" sayılır. Çalışmalar son derece yorucu olduğu gibi, fizik plandaki odadaki soğuk da dayanılmazdı. Çalışma haricindeki, aspirin vs, ilaçların durduramadığı baş ağrıları ve pek ender görülen burun kanamaları da işin cilası oluyordu. Kat geçişleri sırasında, yani eğitim döneminde ulaştığı katın enerjisi ve bilinci yolcuyu kaplamakta ve fiziksel hayatına yansımaktadır. Mesela Beşinci katın geçilişinde, kat içindeki yolculuk sürdüğü sürece kişinin aşırı sinirli olması ve günlük hayatına bunu yansıtması gibi. Bu yüzden özellikle acemilik döneminde geçilen sıfır katında bundan fazla oyalanılamazdı. Sonradan yapılan dönüş çalışmalarında da görülmüştür ki, Sıfır (Tabii diğer bütün katlar da) burada anlatılamıyacak kadar geniş ve sayısız bölümlere sahip. Daima yeni bir bilgi ve çalışma alanı bulmak olası. Sıfırdaki en ilginç şeylerden birisi Yaki’dir. Yaki fazla bir özelliğe sahip olmamakla birlikte bizler için ön planda sayılır. Çünkü geçen yıllar içinde kendisiyle bir çok çalışma yapıldı. Sayısız insanın Astral formu onunla birleştirildi ve zamanla Yaki transformasyona uğradı. Şekli farklılaştı. Bilinç kazandı. Ancak bu, Sıfırın o bölgesinde, anlatılan gibi bir Yaki artık yok anlamına gelmez.. İlk defa girecek olan yolcular için daima, saldırgan bir Yaki ya da benzeri varlık olacaktır. Yaki hakında söylenebilecek en önemli şey onunla çalışırken dikkatli olmak gerekir. Ona, formları verilen insanlar fizik planda bir daha iflah olmamaktadırlar. Sonradan kurtarmak istenecek bir kimse Yaki’ye verilmemelidir. Yaki aldığını geri vermez. Ya da çok zor verir. Bu durumda bile kişide bulaşıklık kalır. İkinci önemli nokta Sekmet’tir. Son bölümde Sekmet’in görülmesi ve onun canlı vücutta olması ya ona yönelik olan önceki çalışmalarımızdan dolayı formun uyandırılmış olmasından veya

165

bizdeki sempatizasyondan olabilir. Sekmet’le ilgili çalışmalar ve Sekmet’in işlevleri aslında burada gösterilenden daha komplikedir.

BİRİNCİ KAT
Birinci kat çalışmaları tamamen karanlık yanda geçer. Bu çalışmaların özelliği, çalışma yapanların hepsinin altarın karşısında oturmalarının gerekli olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarda not tutulamamıştır. Altar düzeni ve yönü aynı olmakla birlikte buhurda, Buhur otu ve amberden başka kizbere de kulanılmalıdır.

BİRİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM (TRİAKMLNON’UN KORİDORU)

Burası aslında birinci kat ve Sıfır katı arasındaki bir geçiş koridorudur. Birinci katın bölgelerinden değildir. Buraya girmeden önce bölümün majikal enstrumanı olan Astra boyuna takılır. Bu Astra’da çevre harfleri yoktur ve yukarda görüldüğü gibi sadece Jüpiter sembolü yazılıdır. Bu madalyonun fizik planda hazırlanıp, takılması gerekmez. Sadece Astral planda takılır. Bu talisman her şeyi anlayabilmek için bir tür çeviricidir. Bölümün ikinci majikal enstrumanı uzun bir asadır. Üzerinde bir arslan kafası, onun üzerinde de bir üçgen veya piramit vardır. Bölümün kapısı oldukça büyüktür ve her iki kanadında da yukarda görülen Astra talismanı vardır. Gıcırdayarak açılır ve içeri girince büyük bir hızla kapanır. İlk anda içerde hiç bir şey görülmez. Sonra, boyundaki Astranın yaydığı mavimsi ışıkla

166

içersi aydınlanır. İçerde kalın ve büyük, deri kaplı bir kitap vardır. Kitap, ortaçağda görülen, kitaplar için yapılan bir yükseltinin üzerinde açık olarak, göğüs yüksekliğinde durmaktadır. Baş sayfasında, bir + ve X içiçe girmiş durumdadır. X’in kolları, +’dan kısadır. Bunun altında da ışıldayan harflerle şunlar yazılıdır.

“Tanrı sizleri yarattı. Bazı insanlar bunları öğrenmek için dünyaya geldi. Bunları öğrenesiniz ki, gerekli yerlere yollayasınız”. Yazının tercümesi tam olarak böyle olmayabilir fakat öz olarak çıkartabilinen sonuç buna benzer bir şey. Bu bölümde, Saki tarafından, asanın ucuyla yere çizilerek, Triakmlnon anlatılmış ve çalışmaların, ana talismanının bundan sonra o olacağı söylenmiştir. Gene ilk defa burada çalışmalarda kullanılacak olan buhurun terkibi tarif edilmiştir. Bu noktaya kadar olan çalışmalarda günlük yakılmaktaydı.

167

Hemen şunu belirtmek gerekir ki, o zamanlar daha Tisan alfabesi alınmadığı için Triakmlnon’un çevre harfleri Arapça Nun, Elif ve Şın’dı. Buhur, geçmiş bölümlerde de anlatıldığı gibi Buhurotu, Amber ve Kişniş karışımıdır. Kişniş sadece karanlık yanla ilgili çalışmalarda kullanılır. Bunların her biri eşit oranda karıştırılır. Burada yapılacak olan yapıldıktan sonra yani gerekli bilgiler alındıktan sonra asanın ucundan çıkan bir ışığın vurmasıyla (Yada asanın ucunun dokunmasıyla) kapı açılır ve merdivenlere çıkılır.

BİRİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (AYNANIN KARANLIK YANI)
Bu bölüme girmeden önce fizik planda çalışmanın hazırlıklarının yapılması gerekir. Altarın üzerine çalışanları ve altarı görebilecek şekilde bir ayna asılır. Ayna doğuya asılmış, batıyı görür durumdadır.

168

Tütsü çok kuvvetli yakılmalıdır. Altara, aynanın önüne bir piramit koyulur (Cam piramit). Piramitin çevresine çalışanların her birini temsilen, kurşuna yaplmış bir Astra yerleştirilir. Kara cüppeler giyilir. “Bu, Tanrı ve Şeytan’ın etkilerini kişinin üzerine aynı anda çeker - Saki”. Saki’nin bu sözleriyle çalışmanın tamamını mı, yoksa sadece cüppeleri mi kastettiği belli değildir. Eğer gümüşe oyulmuş olan Triakmlnon yoksa, alına, kurşuna yapılmış koruyucu isim talismanları yerleştirilir. Bu talismanlar, kurşun üzerine, daire siyah, üçgen kahverengi, isimler yeşille yazılarak hazırlanır. Çalışma başlamadan önce yıkanmış olmak gerekir fakat İslami abdest şart değildir. Buraya yapılan ilk geçişte yolcunun bir grup çalışması içinde olması çok daha iyidir. Tek başına yapılacak olan bir deneme en azından kişinin burada takılmasına ve kendi hayalinin eseri olan ilerlemeleri görmesine fakat aslında hiç bir şey elde edememesine sebep olur. Bunun dışında kişi, aynanın diğer yanında kaybolabilir ve majikal faaliyetlere veda eder. Ayrıca Astral bedenin kaybolması, imha olması da mümkündür. Bu sebeplerden dolayı ilk geçiş çalışması en az iki kişi olmalıdır. İki kişi olunca manyetizasyon, aura ve benzeri şeyler çok daha güçlü olur. Ayrıca bir rehberin (Bedenli ya da bedensiz) varlığı da şarttır. Mesela burada rehber Saki’dir. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, iki ya da daha çok kişilik çalışmalarda birisi ani bir şoka girerse diğeri ya da diğerleri ona dokunarak topraklama yaparlar ve şoku önlerler (Bunun örnekleri, bu kitapta yazılı olmamakla birlikte ilk çalışmalarda yaşanmıştır). Astral alemdeki majikal enstrumanlar aynı, Triakmlnon’un kridorundaki asa ve talismandır. Bu bölüme, merdivenlerden ilk girişte, Rusça şarkıları andıran, ilahi benzeri şeylerin oldukça gür seslerle söylendiği duyulur. Müzik ve koro.

169

Burası parlak ve uzun bir koridordur. Yüksek seviyedeki statik elektiriklenme orada ve fizik plandaki odada açıkça hissedilmektedir. Kuru ve sıcak bir atmosfer vardır. Zemin taştır. Çok büyük bir yere gelinir. Yukarda tavan ya da gök benzeri bir şey görünmemektedir. Çevre tozlu ve loştur. Isı biraz düşmüştür. Duvarda çok büyük, bütün duvarı kaplayan bir ayna vardır. Aynaya doğru ilerlenir ve bir hamlede geçilir. Bu geçişle, ikinci katta anlatılacak olan ayna yolculuğuyla karıştırılmamalıdır. Burada sadece bir enerji şoku hissedilir o kadar. Aynanın diğer tarafı fazla büyük olmayan alçak tavanlı bir mağaradır. Bu geçişle birlikte Saki yolcuları katlarda ilk defa yalnız bırakmaktadır. Daha önceki, Triakmlnon’un verilişi çalışması Saki’nin bizzat girdiği son kat çalışması olmuş ve katlar tam olarak bitirilene kadar bir daha Saki yolcularla birlikte kata girmemiş, sadece karşılaşılabilecek şeyler hakkında bilgi vermiş ve uyarılarda bulunmuştur. Zaman zaman ve özellikle de zor durumlarda Saki’nin sadece sesi, uzaktan, telapatik olarak algılanmıştır. Tabii, kat geçişleri arasında ve çalışmaların başlangıç ve sonunda Saki ile devamlı görüşülmüştür. Her yanda, çeşitli açılarda kıvrılan, yılan gibi tüneller görülür. Tünellerin zemin ve duvarları gayrı muntazamdır. Toprakta rasgele oyulmuş solucan yolları gibi. Zaten burası da oldukça büyük ve karışık bir karınca yuvasına benzeyen bir bölümdür. Burada karşılaşılacak olan şeyleri belirleyen kişinin kendi iç benliğidir. Bu yüzden birinci katı tarif edebilmek sıfır katı gibi kolay değildir. Aynı kimsenin her girişinde değişik bir şeyle karşılaşması olasıdır. Tabii, direk olarak, belli bir amaçla, belli bir yere gidiliyorsa böyle olmaz. Eğer birden fazla kişi varsa gidilecek yönleri herkes sırayla seçmelidir. Yani her turda başka birisi lider olur. Burada ışık yoktur. Çoğu zaman koruyucu talismanın yaydığı ışıkla ilerlenir.

170

karşılaşılan her şeyi yolcuların bilinç ve bilinçaltı yapıları meydana getirir. Bu bölümdeki. Buna karşılık olarak dönem dönem insanı körleştirecek kadar parlak ve güçlü ışıklar altından da geçilir. Eeğer kaybolunursa yolcu kendi ismini tekrarlarken aynı anda üzerine imajinatif bir piramit inşaa etmelidir. Kapıdan bakınca girdap ya da boşluk görülür. Bir çok varlıkla karşılaşılır. alt bölümler genellikle mağaradır. Kapı ya da geçitlerde ters pentagram ya da 171 . Bir çok kapı vardır. Aslında buradan da bazı majikal formüller ve talismanlar almak mümkündür fakat almayıp. İşkence yapan gruplar. kapılardan girilir fakat bazılarında insanı hapsetmek isteyen tuzakçı varlıklar olabilir. Gerektiği takdirde bütün karanlık taraf yolculukları bu gibi bir şeffaf piramit içinde yapılabilir. Bataklık arazilerden geçilir ve buralardaki bazı noktalar insanı dibe çekebilir. sadece gezmek daha iyidir.Çevre siyah ya da kırmızı siyahtır. Herhangi bir kaybolma durumunda yolcunun uygulayabileceği en iyi çare kendi ismini zikir şeklinde tektarlamaktır. Ortaçağın geleneksel Majikal dairesi yerine piramittir. Piramit kendiliğinden yolcuyu çıkış aynasının önüne götürür. Şüpheli durumlarda hemen çıkmak gerekir. Aynı zamanda içine düşülünce insanı sıfır katı zindanlarına atan girdaplar vardır. Korkuya kapılmamak lazımdır. canavarlar ve Satanik gücün en ilkel yansımaları ile karşılaşılır. Fakat fazla bakmamak gerekir. Bu piramit gene resmi çalışma piramitinin oranlarında ve şeffaftır. Bu durumda da bir şey görülmediği için. Bir tür haraket aracı gibidir. Bunlar bir kulübe ya da şato görünümünde de olabilirler. inanmamak gerekir. insanı kovalayan kılıçlı iskeletler. Hepsi de saldırgan ve ilkeldir. Bir çok etken yolcuyu aniden fizik plana fırlamaya zorlar. gene ışık yok sayılır. Yolculuk sırasında kişiler birbirlerinden ayrılmamalıdırlar. Bunların söyliyecekleri şeylere aldırmamak. Üstelik bu durumda koruyucu talismanın ışığı da yoktur ya da genel parlaklık içinde belli olmaz. Korunma aracı olarak da en güçlü imaj.

172 . Koruyucu talisman bilinen isim talismanıdır.başaşağı insan imajları vardır. Aynı şekilde kapıdan girilip. sisler içindeki merdivenlerden inilir. Sadece bir ayna vardır. Bu talisman Astral planda sağ ele takılmış bir yüzük haline girer. Çalışmanın tamamı. Bu bölüm tehlikeli bölümlerden biridir. Bu bölümde aynanın kullanılışına dair bazı bilgiler alınır ve ayna geçişi öğrenilir. Kişiye göre değişen başka semboller de olabilir. giriş vs. inlemeler duyulur. sayılmazsa dört bölümdür. Çalışma sırasında aynada dalgalanmalar olması ve gözle görülür bazı görüntülerin oluşması kuvvetle olasıdır. İniş sırasında gene önceki inişlerde olduğu gibi çeşitli sesler. İkinci katta herhangi bir kapı yoktur. ilk koridor.BİRİNCİ BÖLÜM (AYNALAR KORİDORU) Bu bölümün majikal enstrumanı Eski Mısır resimlerindeki gibi yandan görülen bir insan figürü ve altında uzayan bir asadır. Gene siyah cüppeler giyilir ve yoğun şekilde buhur yakılır. Yani insan figürü uçlu bir asa. Koruyucu talisman fizik planda sağ elde tutulur. Genel imaj ters Satürn sembolüdür. İKİNCİ KAT İKİNCİ KAT .

Yürüyüşün bu derece uzun olmasının sebebi yolcuların bu bölüme alışmaları ve aynaların tesirini iyice hissetmeleri gereğidir. Aynanın içi bir merdiveni andırır görünümdedir. içiçe yansıyan aynaların meydana getirdiği koridorda bulur. ucu bucağı görünmeyen bir koridor. Sonraki girişlerde bu koridorun geçilişi bu derece uzun sürmez. girilirmiş gibi. Bu koridorda uzun süre yürünür. fizik bedende açıkça duyulur.Uzun. Bu tek boyutlu. girişten hemen sonraki ilk yansıması içinde durulur ve alışmak için bir süre beklenir. kulakla değil. Düz bir koridor ve üzerinde basamak gibi görünen çizgiler. vücutla hissedilen çıtırtılar ve keskin bir soğuktur. Piramitler cam ya da kristaldir ve içlerinde parlayan Jüpiter sembolü görülmektedir. İki tarafı tamamen aynalarla kaplı. Ayna tek parça değil. 173 . parçalar halinde. mesela kağıda çizilmiş bir merdiven gibi durur. hepsi ellerine 20 cm. Bu parçalı koridorun. Girişten sonra yolcu kendisini. Bu giriş kesinlikle aynanın karanlık yanına giriş değildir. Arkaya bakılınca da koridorun sonsuza uzadığı görülür. Giriş sırasında duyulan his. Koridorun sonuna gelince sağdaki aynadan içeriye girilir. bir yere. çıplak vücutla. Aynaya giren her kaç kişi ise. Bu hisler. Piramitlerden altın gibi bir pırıltı çıkmaktadır. kadar taban kenarı ve yüksekliği olan birer piramit alırlar. çok ince bir buz tabakasını delip. Karşılıklı aynalar birbirlerinin içine yansırlar ve her iki yanda da sonsuza giden ayna koridorları oluştururlar. Sadece bir yolculuktur.

sonsuzlukta kaybolunur. Buradaki bekleyişten sonra yürünür. Veya hiç çıkamayıp. Çizgiler tek bir devamlı çizgi gibi görünmeye başlar. . Fiziksel zaman ölçüsüyle bir iki dakika sonra hız azalır. Bunlar dönüşte çıkılacak olan noktayı belli ederler.Bekleme iki. Duvara ayrıca. Yolcular fizik bedenlerinde de bu hızı hissederler. Çalışma aynası üzerine yapılan talismanlar sadece koruyucu değildir. Bunlar aynanın kendi moleküler titreşimleridir. 174 . Bu bekleme süresi de gene ilk geçiş için söz konusudur.Saki” İlerlerken sanki bir ayna kırılıyormuş gibi çıtırtılar ve tınlamalar duylur. Burası hem öne. Ya girilen yerden. asanın ucuyla bir Tisan kapital A harfi çizilir (Balığa benzeyen harf). “İşaret bırakmak önemlidir. hızlanılır ve hız arttıkça aynalar git gide küçülür. Soğuma. aynanın kendi soğukluğundandır. Çıkarken de alınmayıp. oldukları yerde bırakılırlar. ya da başka bir yerden çıkılır. Bu dalgalanmalar enerji çekildiğini gösterir. Şayet bu karıştırılırsa dönüş yolu bulunamaz. Fizik planda da dayanılmaz derecede soğuma hissedilir. İlk yansımanın içinde eldeki piramitler yere bırakılır. yere bırakılan piramitlerden başka bir belirti yoktur. Ayna. Aynada kaybolmak ölüm gibi bir sonuca götürmez. Bilincin içinde bulunduğu aynada ve bu arada fizik plandaki çalışma odasındaki fiziksel aynada şiddetli dalgalanmalar olur. flöresant lambası ışığı gibi bir ışıkla aydınlanmıştır. Her yan donuk bir ışıkla. üzerine belli bir gücü çekmektedir. Bu sırada soğuk iyice artar. üç dakika kadar sürer. hem arkaya giden sonsuz bir koridor olarak görünür ve giriş noktasına dair. Bunlar aynı zamanda kişinin ve aynanın üzerine enerji çeken odak noktalarıdır.

Bunun olması da normaldir. piramitin içinde de kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre değişik mekanlar yaratabilir. kale. ne ikinci bölüme aittir. Burada anlatılan üs piramiti. manzaralar.İKİNCİ BÖLÜM (ÜS PİRAMİTİ) Burası aslında bir bölüm değildir. Hız azalır. Haraket merkezi. bundan sonraki bütün çalışmaların odak noktasıdır. buradan ileriye gidememesi için de hiç bir sebep yoktur. En fazla buradaki notları okuyup. Benzeri çalışmalar yapan ya da bu notları şu veya bu şekilde okumayı başaran herkesin böyle bir piramitle karşılaşması beklenemez. İKİNCİ KAT . dört çalışma sonra dönmeye ve sonraki geçişlerde bütün o ayna ve merdiven yollarını geçmeye gerek kalmaz. Eğer buraya kadar gerçekten ulaşan olabilirse. Ne birinci. Sadece yöntemler ve karşılaşılan varlıklar. 175 . şeyler değişik olabilir. Bu gibi yavaş ayna yolculukları sırasında bazı değişik varlıklarla karşılaşmak da mümkündür. Zaten herhangi bir inisiyatörün yardımı olmadan kişi bu planlara ulaşamaz. Aynadan çıkılır. Katın sistemlerinden istifade etmek zor değildir. Bununla beraber herhangi bir kimsenin çalışmalarına devam etmek için bu gibi bir piramiti imajinatif olarak inşaa etmesi fazla zor değildir. bundan sonra da sürekli bulunan bir yerdir. Aynalar gene büyür ve sonra bir noktada durulur. ya da mesela 3. iki ayrı parça imiş gibi hisler de duyabilir.Gene sonraki geçişlerde bu süre de oldukça azalır. hayal kurar ve kendisinin de aynı şeylerle karşılaştığını zanneder. Gene bu katın karanlık tarafında anlatılacak olan kara piramiti yaratmak. uygulamalar vs. Ayrıca kişi. Ayna geçilirken kişi kendisinde ikiye ayrılmış. Katlar arasında. Burası yeni bir boyuttur. hatta sıfıra iner. dinlenme merkezi ve Astral kalıpların bırakıldığı bir müstahkem mevkii ya da ikmal merkezidir. Üs. Buradan aynı şekilde ayna yoluyla dönülebilir fakat üç.

Fizik plandan da direk buraya geçilir. Diğer izlenim biraz daha farklıdır. Aşağısı düz ve çok çok geniş bir vadidir. Burada iki kişinin aldığı. Bu bölüme ilk gelişte. aynı vadi fakat gök mavi.Beden olarak kullanılan Astral kalıplar piramitte bırakılarak ayrılınır. piramit beşinci kat seviyesine ulaşınca kapıya yaklaşabilir ve kapıdan çıkıp. Ufukta çepeçevre sıra dağlar görünmektedir. İnsan tuhaf bir coşku duyuyor. bazı çalışmaları almak mümkün olabilir. Asla ürkütücü değil.Burası kişilerin bilinç seviyesine göre en fazla değişiklik gösteren bölgedir. Piramit yükselip. Gerçek görüntü bunlar değil fakat önemi yok . aynadan çıkıldığı zaman karşılaşılan manzara kişiye göre değişir. Aynı şekilde. Elmas gibi parlak fakat atmosfer olmadığı için donuk duran yıldızlar vardır. heryan sarımtırak veya krem rengi. donuk renkli. Her yan yemyeşil ve çiçekli. Burada hem atmosfer yok. kat değiştirir. Aynı tepeler. Katlar içinde.Saki”.12 Tabii bizler gerçek görüntünün nasıl olduğunu sekiz yıl sonra hala bilmiyoruz 1996 . İlk görünüm bir tepenin. iki farklı görüntünün tarifi vardır. çeşitli çalışmalar için piramit terkedilirken asla kapısı açık bırakılmamalıdır. Çevrede devamlı ve yüksek sesli bir çınlama var. Güneş ısı veriyor. “Bunların ikisi de yanlış. İlk karşılaşmada. kayıp. Pırıl pırıl bir güneş var. Katlar arasında yolculuk yapılırken artık yürümek ve merdiven çıkmak gibi şeylere gerek kalmaz.BK. görüntülere bilinçli bir şekilde hazırlanmamış olan kişilere mat beyazlık görüntüsü gelebilir. hem de her yanda hayatiyetin olduğu hissediliyor. Fakat bir süre sonra alışılır ve çevreden bazı görüntüler gelmeye başlar. Gök yüzü simsiyahtır. ay yüzeyi gibi bir görünüme sahiptir. Yani bilinç buradan direk olarak fizik plana aktarılır. Dağlar ve vadi. daha doğrusu yüksek bir dağın yamacından çıkmış olmaktır. 12 176 .

kendi yuvası içinde yukarıya kayarak açılır. Normal büyüklükte bir oda kapısı ebadındadır. İlerde altın gibi parlayan bir piramit görülür. Piramit dönse de. Astral alemdeki yönleri göstermezler. Böylece kendi aramızda konuşurken ve bu notları yazıya dökerken yön tayin etmemiz kolaylaştı. yer değiştirse de bizim için doğu duvarı. Piramitin kapısı. piramite bakan yatık tarafıdır. İlerdeki çalışmalarda da sözü edilecek olan yönler hep buna göre hesaplanmıştır. İçeri girince çevre kendiliğinden aydınlanır. Üzerinde Astra sembolleri vardır. Mısır piramitleri gibi basamaklı değil. enerjiyi dağıtır. Piramit insani kavramlar arasında bulunmayan çok çok eski bir çağa aittir Saki”. Yüzeyin tam ortasında bir kapı var. korkunç bir teknolojinin ürünü gibi. Nasıl bir maddeden yapıldığı meçhül. Namlu. Girişin yapıldığı. Doğu kapısı dedik. parlak ve dümdüzdür. Sanki bir bilim kurgu filmi için yapılmış. batı duvarı yerine A duvarı.Vadiye inip. Buradaki yönler sadece isimdir. Çok canlı parlamaktadırlar. Bu sembol kişilerde toplanan gücü. B duvarı da diyebilirdik. üzerinde kapı olan duvara devamlı olarak Doğu duvarı. ilerlenir. Kapının önünde yere aşağıdaki işaret çizilir. Sanki üzerinde bir enerji alanı varmış gibi titreşimler yapıyor. Doğu. Piramit. Bu öyle çok geniş bir kapı değildir. gelinen yönde bulunan. İşaretin yatık ucu piramite doğrudur. Asanın ucuyla çizilir. doğu duvarıdır. “Bu bölüm gerçek gücün başlangıç yeriidir. 177 .

Pentigmilnon’un arkasındaki Jüpiter sembolünden. Yani ayna dik. adımlayarak yapılan ölçümlere göre. Doğu duvarında. 20 metre taban uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindedir. Bu dolapta. Masanın biraz arkasında kalır. Bunun altında durulunca sütun. Masanın ortasında parlak ve üç boyutlu bir Jüpiter sembolü durmaktadır. ikinci bölümünde çalışırken Masanın bulunduğu orta bölüm yaklaşık yedi metre kadar aşağıya iner. iki metre kadar yüksekliği olan bir ayna var. yani ikinci katın. İçi doludur ve altındandır. Ayrıca bir sürü de kitap var. Ucu piramitin tepesinden çıkar. Çapraz olarak asılmış iki kılıç görülür. Sonraki çalışmalarda. devamlı olarak piramitte kalmaya başlanınca bu sütun da yok olmuştur. Güney duvarına doğru. Piramitin duvarı yükseldikçe içe eğimli fakat aynanın yalnız üst ucu duvara temas ediyor. Piramit kabaca. Kılıçların sayısının. Merkezde. kartotext sistemi gibi tanzim edilmiş bazı bilgi tabletleri var. kapının solunda. Masanın güney tarafında bir. Daha sonraki katlarda bu aynanın yerinde çeşitli kapı ve aynalar belirecektir. Bu sembol daha eşit kollu dört şeklinde. Yaklaşık üç metre yüksekte kesilir. Piramit zaten kendiliğinden topladığı Astral enerjiyi. altında duran kişilere yüklemeye başlar. göğüs yüksekliğinde bir dolap var. kapıyla dolap arasında. içindeki kalıplara yükler. kişi sayısına göre değişeceği sanılmaktadır. 178 . tam tepeden aşağıya doğru kalın bir sütun iner. Ayna ve aşağıda bahsedilecek olan orta sütun haricinde. Kuzey duvarında boydan boya. Kılıçların Kabza korkulukları üzerinde kullanıcıların isimleri yazılıdır. kuzey tarafında iki koltuk görülür. Resmi çalışma piramitinin büyültülmüş modelidir.Piramitin tam merkezinde fakat merkezin biraz dışında da olabilir. Güney duvarında gene boydan boya ve duvardan ileriye doğru yaklaşık iki metre kadar çıkıntılı. evrenden topladığı enerjiyi. siyah mermerden yapılmış bir masa var. piramitte başka bir önemli değişiklik olmuyor. Zemine kadar inmez. Burada.

Bu sözlerin burada zikredilmesinin Kabalistik gelenekle ilgisi yoktur. iki tane delik vardır. Eski Mısır kıyafetli bir kadın yatmaktadır. tanrı formu ve yazıyla kaplıdır fakat yazılar Mısır hiyeroglifi değil. Yolcular aşağıya inerken Saki tarafından bir anahtar söz söyleni. İKİNCİ KAT . İlk çalışmada ilerki bölümlere geçmemek lazımdır. Oda çok geniş değildir ve lahitle duvarlar arasında fazla mesafe yoktur. Yod He Vau He (YHVH). Bundan sonraki çalışmalarda ayna geçişleri açık gözlerle yapılabilir ve yapılmalıdır. Aslında burada söylenmesi gereken sözler olmamakla birlikte O zamanlar duruma uygun olan ve bizim bildiğimiz isim olduğu için söylenmiştir. istenildiği zaman kalkıp. orta yerde büyük bir lahit olan. Duvarlar Eski Mısır mezarları gibi bir sürü resim. dikdörtgen şeklinde bir oda vardır. masanın önünde küçük bir kapak açılır ve aşağıya doğru inen merdivenler görülür. Lahidin baş tarafında ve inilen merdivenin karşısında kalan duvarda. 13 Bu sözler İbranice bir tanrı ismidir. Yukarda görülen kılıçlar bu deliklere sokulur ve kılıçların anahtar görevi yapmasıyla ilk girişe göre sağda kalan duvarda bir kapı açılır. çalışma masası alt merkeze inince yerde.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (IŞIK YİYENLER) Piramitin tabanı aşağıya çöküp. Çıkarken masa bölgesi tekrar yükselir. 179 . bölümün vibrasyonlarına alışılır. konuşan. Tisan yazısıdır. Üs piramitinde kalıp. Saki tarafından söylenmiştir.Lahitin içinde.13 Aşağıda.Bu piramitin gücünün odaklanması içindir.

Tünellerde ilerlenir. Kişiye bir sürü uzaylı varlık ve ufo tebliği verebilirler. 180 . Yolcuya. Verdikleri cevapların yarısı doğru. Bunu kendileri de söylerler. Burada çeşitli tuzak odalarla karşılaşmak mümkündür. Hiç bir şeye inanmayın. Onlara akla gelen her şeyi sormak mümkündür. Bu da onları biraz yorar. Biraz daha ilerledikten sonra bu koridorun varlıklarıyla karşılaşılır. Sadece telapatik iletişim kurarlar. kapı kapatılır. yolcunun vücudunu tam olarak kaplayıp. Bunlar ince vücutlu. Buradaki notlarda mevcut olmamakla birlikte çok uzun konuşmalar yapıldı. Işık Yiyenler birer ışık topu haline girip. Bu odalara girilince kapıları kapanarak insanı hapseder. Fazlasıyla pohpohlayıp. Kat haricinde en uzun zamanda geçilen bölüm olmuştur. konuşmak daha uygun olabilir. Bu bölüm. Yolculuk sırasında burayı atlamak mümkün olmadığı için girmek gerekir. Çünkü verilen bilgiler yolcuyu saptırabilir. Bunların dışında her konuya açıktırlar. İhtarı yapılmıştır. Bu bölgede fazla takılmamak gerekir. Bu bölüm de bir bilgi bölümüdür fakat yolculuğun bu seviyesinde buradan faydalanabilmek pek mümkün değil gibi görünmektedir. Gene de varlıkların etkisinden kurtulmak kolay olmadı. cüppeli. Bu bölümden çıkarken lahitli salondaki kılıçlar duvardan çekilip. Xenon kendilerini.Kapıdan geçilince bir mağaralar sistemine girilmiş olunur. kafalarının beyin bölümü çok geniş olan tiplerdir.14 14 Bu bölüme girerken Saki tarafından. Tamamen ışıktan yapılmış varlıklardır. Fal sayılabilecek şeylere ve dini konulara cevap vermezler. daha derin boyutlara götürebilirler. Fakat buralarda da fazla önemli bir şeyle karşılaşılmaz. Her şeye güvenmemek gerekir. Bu varlıkların sözcülerinin ismi XENON’dur. Daha yüksek seviyelere çıktıktan buraya dönüp. Düşünce akımları oldukça yüksektir Anlaşabilmek için hem yolcuların bir süre bekleyip alışmaları. 5. Kafalar oldukça karıştı. özel bir varlık olduğunu söylerler. yarısı yalandır. "Işık Yiyenler" ya da "Işıktan Bedenliler" olarak tanıtır. burada duyacağınız şeylerin yarısı yalandır. hem de varlıkların kendi hızlarını iyice düşürmeleri gerekir. kendisinin seçilmiş. onu havalandırıp. şişirirler.

Bu piramit baş aşağı olarak yarıya kadar toprağa gömülmüştür. Buradaki formlar. üstüste bırakılır. Aslında piramitin tabanında olmakla birlikte sonsuz bir arazide imiş gibi gezmek mümkündür. tabanın merkezine gelmek mümkün fakat dolaşırken merkezi ve kenarları olan. taştan bir karenin üzerinde değil de büyük bir arazide dolaşılıyormuş gibi olmaktadır. Biraz ilerleyince çok çok büyük bir kara piramitle karşılaşılır. Bu talismanlar boyuna asılır ve koşarak. Tabanın merkezine kurşun isim talismanları. Karanlık yanda kalındığı sürece cam piramit yolcunun üzerinde kalır. üs piramitinin kuzey duvarındaki aynaya dalınır. Yer yer bataklık gibi. sadık birer köpek gibi yolcuların peşinden gelirler. Burada iken. Tabanı yukardadır. Geçişten önce. Bütün uğraşları yolcuları saptırmak. 181 . Bizim tecrübemizde görülen varlıklar Rönesans Avrupasında. Ayna bir anda geçilir ve geçiş yapıldığı anda yolcunun ya da yolcuların üzerinde cam bir piramit. Onlara uymamak gerekir. Bu talismanlar bundan sonra daima orada kalacaklardır. Geçişten sonra. birbirinden ayırmak gibi şeylere yöneliktir. İlerlenir ve piramit üzerindeki ya da altındaki yolculukta değişik tecrübeler yaşanır. Karşılaşılan merdivenden yukarıya yani piramidin tabanına çıkılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KARA PİRAMİT) Bu bölümün majikal silahı ya da enstrumanı. Yanında görülen kapıdan girilir. Çorak bir arazi parçası. büyük binaların üzerine yapılan Goblin heykellerine benzeyen şeylerdi.İKİNCİ KAT . önce karanlık bir ortamla karşılaşılır. Yolcuları kendi istedikleri yönlere saptırmaya çalışan değişik varlıklarla da karşılaşılır. Değişik kimselerin yapabilecekleri benzer tecrübelerde bu şekillerin değişebilmeleri mümkündür. Çevrede kertenkeleye benzeyen sürüngenler dolaşmaktadır. Burası çok geniş bir mekandır. Önce tabanın tam ortasına gelinir. Tabanın ortası deyimini kullanmak da biraz acayip olmaktadır. karanlık yanda bulunulduğu sürece. üzerine yolcunun isminin katlanmış hali yazılı olan ve kurşundan yapılan isim talismanlarıdır. Gök gri. daha aynanın diğer tarafında iken bu koridorun ilkel varlıkları. kendiliğinden belirir. aynanın içinde ve iki yanda görülürler.

İçerisi geniş bir salondur. Kapının üzerinde Bir hilal ve Satürn sembolü vardır. Biraz ilerde başka bir kapı görülür. gözlerinden alevler çıkan bir kurukafa görülür. Bunun üzerinde de bir başaşağı Neptün sembolü vardır. Bu salonun dibinde başka bir kapı görülür ve buradan girince yolcular. Kayaların üzerine ters 182 . mavi gözlü bir varlıktır. Burada her yan kırmızı siyahtır. Bir çok çıplak kadın. Buradaki Şeytan'a ruh satma olayının da tamamen bilinçaltından kaynaklandığına eminiz. Kafasının üzerinde içinde pentagram bulunan bir daire çizilidir. üzerlerindeki piramitle birlikte uzay boşuğuna ya da uzay boşluğuna benzeyen garip bir mekana fırlarlar. İçersi tamamen erotik bir ortamdır. Nihayet sağ yanda bir kapı görülür. Bunların direk olarak piramitin ucu önünde olanları dağıtılan bir gaz bulutu gibi parçalanıp. “Burası ruhunu şeytana satmak isteyenlerin geldiği yerdir. Bunun Kara Sirius olduğu söylenir. Kurukafanın önünde. sanki gazdan yapılmış gibi duran bir çok büyük surata sürünerek geçilir. vardır. zemine de ayrıca. erkek. Deforme olmuş. İlerde görülen parlak bir yıldıza doğru düşülür. çalışmaların yapıldığı zamanlardaki bilinçleri yeterli değildi. Burası gerçekten de garip bir uzaydır. Yapmak istermiydiniz” der. Bir çok varlıkla doludur. Bu bölümün bekçisi insan görünümünde. Burnunun yerinde yakuta benzer bir taş bulunmaktadır. dağılırlar. Aslında burada çok daha farklı şeyler olması gerekmektedir ancak yolcuların.Aynanın ilk geçilişinde görülen Goblinler de yolcularla birlikte gelmektedir. oldukça büyük bir daire çizilmiştir. havuzlar vs. Koruyucu piramitin ucu doğrultusunda oldukça hızlı bir uçuş yapılır. Ortada. Hilalin uçları sağ el yanına bakmaktadır.

Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. Bu kan bize adanan varlıkların kanıdır. bu katta okunamaz. Bunlardan biri de Satanik ritüellerin esasını anlatan bir kitapla ilgilidir. İki tane kara sütun görülür. İsmi bile görülmemiştir. Buraya akıtılır ve enerji gideceği yere buradan kanalize edilir” der. Bu görüntü Lusifer’in bu plandaki ilkel bir yansımasıdır. Gölün çevresinde çeşitli sahnelerle karşılaşılmıştır. Burada. Gökyüzü kırmızı. Geri dönülünce piramitin tabanındaki bir girişten aşağıya inilir. Renkler son derece canlı ve parlaktır. aynı kapıdan çıkılır. Burada sağa veya sola gitmek mümkündür. Şimşekten surat. Gökte. Kitap Sekizinci ve daha ilerisindeki katlara aittir. Çok yüksek bir kapıdan girilir. Bu bölümdeki çeşitli yerlerden birisi de kan denizi tapınağıdır. Zemin. kocaman kareler şeklindeki taşlardandır. Kapının arkası çok büyük bir göl manzarasıdır.pentagramlar kazılmıştır. Bir tapınakla karşılaşılır. Aşağısı. ucu bucağı görünmeyecek kadar büyük fakat kapalı bir mekandır. Sütunların arasından bir kan denizi görülmektedir. 183 . Yani kırmızı ve siyah olarak parlaktır. Işık Yiyenler'in anti yansımalarıyla karşılaşılır. Anti Xenon da yolcuyu bu alemde gezdirebilir. Bununla beraber bu kitap. Üzerleri birleşik olan iki sütunun arasından geçilir ve sağda bir kapı görülür. Anti Xenon daha koyu ve karanlık görünümdedir. “Bu su anti gücün yansımasıdır. şimşeklerden oluşan dev bir surat görülür. Üzerlerinde birer tane ters pentagram vardır. Sütunlar garip bir şekilde zeminden hem yukarıya. Bundan sonra istenildiği kadar dolaşmak ya da Kara piramitin tabanındaki yolculuğa dönmek mümkündür. yarısı yalandır. Burada söylenenlerin de yarısı doğru. bulutlar karadır. Bununla konuşmak nümkündür. Bunun çevresi dolaşılıp. hem aşağıya doğru uzamaktadırlar.

Kitabın elde edilebilmesi için kişinin kendinden vaz geçmesi ve tam olarak karanlığa biat etmesi gereklidir. Bu bölge ile İkinci kat çalışmaları bitirilmiştir. Çıkışta. bu bölümde yolcuların bilinçaltları önemli rol oynamaktadır. Burası kişinin benliğinin değişme yeridir. Sembolik olarak ölür ve yeniden dirilir.Burada görülen onun bir yansımasıdır. Bunlar doğu söylerler ve geçişi yaptırabilirler fakat bu şekilde geçmemek daha doğrudur. “Anti enerjinin. Satanik enerjiye dönüşmesinin sembolü . Burada bir infaz yeri vardır. Belki de İkinci kattan alınması gereken asıl şeyler alınamadı. çıkılır. Talismanlar ve piramitler öylece bırakılıp.Saki”. Girilen kapıdan çıkılınca diğer yöne yani. sonra kara piramite girilir. Cellat. 184 . Birkaç defa belirtildiği gibi. kara piramidin tabanının merkezine bırakılan isim talismanlarının önüne oturulur. Buraya tekrar gelmek gerekirse önce üstteki piramit kaldırılır. kafa kesme kütüğü vs. Bundan başka. hapsetmesi imajine edilir. kara piramiti tam olarak örtmesi. üstteki piramitin tekrar kurulması gereklidir. piramitin tabanından iniş yönüne göre sola gidilir. Kişi kendi negatif yönlerini ortaya çıkartır. Kısa bir süre konsantre olunur ve Tepe noktasından başlayan ve dört yandan aşağıya inen dev bir piramitin. katın öğretisi bilinçaltına kaydedilmiştir. Çıkışta. Kitabın üzerinde bir üçgenle bir ters pentagram içiçe girmiş olarak görülmektedir. Bu katta her şey oldukça sembolik ve ağdalı idi. bir üst kata hemen geçmeyi teklif eden bazı varlıklarla karşılaşılır. Herhangi bir çalışma bundan sonra yapılır. Ancak ne olursa olsun.

ÜÇÜNCÜ KAT Bu katın çalışmalarında altarın üzerine iki ayna. “Herhangi birşey ya da herhangi bir tamamen beyin gücüyle durdurulur .Saki”. Altar Doğudadır. İki kişi olursa hançerler indirilirken uçları çaprazlanır. Gerçek majikal imajinatif uygulamalar bu katta başlar. Altarın üzerine ve tabii aynaların ortasına bir cam piramit ve piramitin çevresine de çalışmaya katılan herkes için bir tane Astra koyulur. piramiti. Bir yerden ya da bir durumdan acele çıkmak istendiği takdirde Hançer havaya kaldırılır ve kol kırılmadan dümdüz indirilir. Üçüncü katın majikal enstrumanı bir hançerdir fakat bu hançer bir silah değildir. Aynalar birbirlerini. Astraları ve Altarın karşısındaki yolcuları görebilecek şekildedir. birbirlerini görebilmelerine izin verecek bir açıda yerleştirilir. 185 . durum Ayrıca silaha gerek yoktur. Yani Altara karşı oturan yolcuların sırtları batıya dönük olur.

Aşağıda ağaçlıklı. Kabza korkuluğu üzerinde sahibinin ismi yazılıdır. bu seviyede kalmak ya da geçmek için bir imtihan yeridir. Müzik ve kuş sesleri duyulmaktadır. Daha kısa çalışmalarla da geçilebililir.Hançerin şekli şöyledir: Altından yapılmıştır. Kabzası yakut ve zümrüt kaplıdır. Üçüncü kata geçiş için piramitin batı duvarındaki kapı açılır ve çıkılır. orta yol nötr ve sol yol karanlık bölge olarak nitelendirilmiştir. düz ve simetriktir. Çevrede oldukça güzel görünümlü. Yani üçüncü kat için bilinç bu alanda meteryalize olur. Zincir ince ve hançer tutulurken kolu tam olarak uzatmaya yetecek uzunluktadır. Üçüncü katın normal olarak oniki bölüm olduğu fakat daha da uzun sürebileceği söylendi. kimine göre şeker pembesidir. Yol kıvrılarak aşağıya doğru iner. Bu noktada sağa. Mesela biz sadece beş bölüm gördük. yeşil bir alan vardır. Arkada kalan yol piramite giden yoldur. Hıristiyan haçına benzer. Bundan sonraki çalışmalar için başlangıç yeri burasıdır. Sonraki çalışmalarda. Yol kimine göre yeşil. kabzanın ucundan boyuna asılır. bilincin odaklanacağı nokta burasıdır. iki yanı boşluk olan. Seviyelere uygun olarak piramit haraket eder. köprü gibi bir yol vardır. Boyuna asılınca parlar. ışıklı yüzlü bir çok insan yolculara aldırmadan dolaşmaktadır. Şimdiki durum için sağ taraf normal. bu katla ilgili çalışmalar yapılırken. sola ve ileriye giden üç yol görülür. Kişinin vücut enerjisini kontrol ve sevk edicidir. Kabzanın dibinde yakuttan bir topuz ve topuzun üzerinde de Jüpiter sembolü vardır. Bu katta da çalışma yapmak için çıkınca kapının açık bırakılmayıp. şekli ve yönü değişir. Karanlıkta kalan nokta yoktur ve genel görünüm çizgi filmleri andırır. piramit başka katlara geçtikten sonra. 186 . Dışarda upuzun. Bir zincirle. Bu kat. Bu kata geçiş ve bundan sonrası için artık merdiven imajı kullanılmaz. Buradaki bütün renkler canlıdır. arkadan kapatılacağı unutulmamalıdır. Bu hançer bir tür anahtardır. İnce.

Meydanın karşısındaki bir saraya. Kıyıda katamaran tipi. barıştırma. Sokaklar şen ve güzel görünümlü insanlarla doludur. Değişik renklerdedirler. : Sağlık. Sarayın kapısının üzerinde içinde bir nokta olan Arslan burcu sembolü yada Arslan burcu sembolü ile birleştirilmiş Güneş sembolü görülür.ÜÇÜNCÜ KAT . Siyah ve gri kişiyi sınırlayıp. İlerlenir ve ilerde. Binilince kayık kendi kendine açılır. : Enerji. İlerde tam ortada. : Birleştirme. : Bir şeyden kurtulmak. üzerinde “Refah dairesi” yazan bir kapı görülür. Orta yerde büyük bir meydan vardır. Bu renkler istenen şeye göre seçilir. Çevrede bir sürü raf ve bunlarda da daha küçük küreler vardır. Suyun içinden büyük sütunlu binalardan meydana gelen bir şehir yükselir. İçerisi elektirik şeraresi mavisi bir renktedir. durdurmak için kullanıldığı için bu bölümde kullanılamazlar. bir masa ya da yükseltinin üzerinde büyük ve kendiliğinden ışık saçan bir küre vardır. Pembe Mavi Sarı Turuncu Kırmızı Yeşil Kahverengi : Sevgi ve hayal dünyası. çift tekneli bir kayık vardır. merdivenlerden çıkarak girilir. Altarın karşısında da bir koltuk vardır. İçerde bir sürü güzel ve çıplak kız olan bir salonla karşılaşılır. Küçük kürelerin içleri boş ve altları bir insan kafasının geçebileceği kadar açıktır. Bu küre bir enerji varlığıdır ve bu odada insanlara güç ve enerji vermek için formlar oluşturulur. Bu odada istenilen kişinin formu 187 . : Şehvet. : Zeka.BİRİNCİ BÖLÜM (ENERJİ KÜRELERİ) Ağaçlık bölgeden sağa doğru ilerleyince çok büyük bir göl ya da denizle karşılaşılır.

Buraya istenen kişinin formu ve Büyük küre de yolcularla birlikte geçmiştir. pembeli çiçekleri olan bir alana çıkılır. Aynı yoldan geriye dönülür. Silindir şekli sınırlayıcı olduğu için burada kullanılmamalıdır. Burada bırakılacaksa direk olarak toprak üzerine bırakılmaz çünkü toprak da sınırlayıcıdır ve gömmeye yarar. Dönüşte saray tekrar denize batar ve kayık. Bu yüzden formun bulunduğu küre ya da piramit. kıyıdaki. Form bırakılınca ortam gene değişir ve mavi kürenin odasına geçilir. üç yönden ışık yağarak onu beslemeye başlar ve bu hep böyle kalır. Sütunun üzerinde gene pırıl pırıl parlayan kırmızı bir venüs sembolü vardır. Yolcular kısa bir süre için istenen şeyi forma.Saki”. üzerinde. Form ya burada bırakılır ya da istenilen bir yere taşınır. Bu noktada formun çevresine imajinatif olarak küre ya da piramit şeklinde bir zarf inşaa edilir. İstenen renkteki küre uçarak gelir ve kişinin başına geçer. Bundan sonra küre formun kafasından çıkar ve havada. pırıltısı dışardan görülecek kadar parlar. mavili. Zarf olarak küre kullanılması bu bölümün varlıklarıyla daha iyi uyum sağlayabilir. formun göğsünün önüne gelir. Formun içindeki küçük kürenin pırıltısı devam etmektedir. Sonra göğüsten içeri girerek vücut içinde tamamen kaybolur fakat içerde. sesli olarak telkin ederler. 188 . “Fakat en iyisi siz gene piramit formunu kullanın çünkü küre de bir noktada sınırlayıcıdır . Form sütuna otuturulduğu anda yukardan. binilen noktaya yanaşır. elektirik sandalyesine benzeyen koltuğa oturtulur. Form büyük kürenin karşısındaki. Çevre görüntüsü değişir ve yeşilli. çanak şeklinde genişlik olan çok parlak ve ince bir sütunun üzerine yerleştirilir.oluşturulur.

İksirin içine ayrıca insan kanı koyulması gereklidir. şeker vs. Arkasında kalan bölgede iki. amber kabuğu eşit miktarda karıştırılır ve kaynatılır. ilerde bir ateş ve çevresinde oturan dört tane kızılderiliye benzeyen. Rüzgar vardır ve saman çöpü gibi bazı şeyler uçuşmaktadır. Devamlı başarısız ve şanssız olur. Bunlardan. Zemin çöl gibidir. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır. Ayna buradan da görülmektedir. kuru papatya. Kan 189 . Burada iki sütun arasında duran bir ayna ya da ayna benzeri şeyle karşılaşılır. Dağın üstü yayla gibi düzdür. ruhsal depresyonlara uğrar. çalışmaya katılan yolcular tarafından içilir.İKİNCİ BÖLÜM (KIZILDERİLİ KANYONU) İlk girişteki ağaçlık bölgeden denize kadar gidilir ve kayığa binmeyip. çevresinden tecrit ve hatta afaroz edilir. üç çift sıra sütun ve karanlık vardır. Bu şey insan boyu yüksekliğindedir. Arkası bir dağın üzeridir. İKSİR: Buhurotu. Bir süre sonra arazinin görünümü çoraklaşır. istenilen kimsenin ruhunu ya da Astral kalıbını çağırmak ve onu Astral planda hapis etmenin veya gömmenin yöntemleri öğrenilir. İçi kıpır kıpır kıpırdayan parlak bir maddeyle kaplıdır. Aşağıya inen bir ip merdiven görülür. RUH GÖMME ÇALIŞMASI Bu çalışmanın amacı istenen bir kimsenin ruhunu Astral planda gömmektir. eklenir. Bu sayede hedef kişi günlük hayatında çeşitli ızdıraplar çeker. Bir kaşık bal ya da tatlı madde. Aşağıda. yola devam edilir. Çalışma için bir iksir hazırlanır ve iksir çalışma sırasında. örgülü saçlı tip görülür.ÜÇÜNCÜ KAT . Bu uygulamalar daima burada yapılır fakat uygulama için gelindiğinde kızılderililerle karşılaşılmaması da mümkündür. Aynanın içinden geçilirken elektirik atlaması gibi çıtırtılar duyulur. Çevre Meksika taraflarındaki kanyonlara benzemektedir.

Kurbana ait saç. İki resim varsa birisi atılabilir. Hepsinin gücünün tepede birleştiği imajine edilir. Bir. Kurbanın kötülüğünü asıl isteyen yolcu fizik planda yüzü doğuya dönük olarak oturur. Eğer tek kişi çalışıyorsa kendi formundan üç tane yaratır. Gömme töreni esas olarak dört kişilik bir çalışmadır fakat bir ya da iki kişiyle de yapılabilir. resim. Dört kişi (Yani dört insan. mesela iki kişi çalışıyorsa kanyona geldikten sonra herkes kendi imajinatif formundan birer tane daha oluşturur ve herkesin kendi formu. cam gibidir. Astral plandaki geliş yolundan dönerek çıkılmaz. Bundan sonra tekrar direk olarak kanyona dönülür. oturan kişilerden başlayan bir piramit yaratılmıştır. Geleneksel olarak kan sol elin başparmağının dibindeki etli kısım kesilerek alınır fakat başka bir yerin. Kurbanın resminin de iksire atılması mümkündür fakat resim varsa onun çalışma sırasında ortada hazır bulundurulması daha iyidir. Piramit şeffaf. Bu durumda kişiler bir piramitin dört yan yüzeyi gibi düşünülür. yaklaşık üçer metre uzaklıkta otururlar. iki insan iki form ya da bir insan üç form). İkinci yolcu varsa onun tam karşısına oturur. Şimdi tam ortada. Yöntem hep aynıdır. üç insan bir form. birbirlerinden üçer adım. iki damla kan yeterli olur. mesela kolun kesilmesi de caizdir. Bu noktaya gelindiği zaman çalışmayı yapan veya yapanlar fizik plandaki çalışma odasına dönerler. kurbanı hapsetmeleridir. elbise parçası gibi bir meteryal varsa o da kaynayan iksirin içine atılır. Oturuş şekli bir kare oluşturur. Yani bu çıkış ve giriş direktir fakat çalışma bitirilince son dönüş yine girerken yapıldığı 190 . Bu gibi durumlarda. Bundan sonrası için çalışanların sayısı önemli değildir. kendi sağ tarafına oturur. Dolayısıyla uygulamanın bundan sonrası dört kişi olarak anlatılacaktır. Bunun için bilincin direk olarak fizik plana alınması gerekir. İşlem kişilerin kendilerini piramit haline sokup.yolcuların kendi kanlarıdır. Fiziksel çalışma odasında iksir hazırlanır ve içilir. Bütün formlar ve yolcu ya da yolcular aynı kılıkta ve aynı hançer enstrumana sahiptirler.

Hançerlerini kandırıp. istenilen bölgesine götürülüp bırakılır ya da toprağa gömülür. Zikir başladığı sırada dışarda. Zikir bitince kurban piramitle beraber istenilen katın. Kurban gömüldüğü yerden piramitle birlikte kanyona getirilir. Bulunulan noktadan kurban önden görülürken yanlardan da profili görülebilir. ikinci piramitin zirvesi. yeşilalan ve üspiramitine giriş yoluyla yapılmalıdır. İçteki. Çalışmada kullanılacak olan zikir isteğe göre seçilir. Kanyona dönünce zikir başlar.gibi ip merdivenden çıkış. Kurbanın alnının ortasında bir enerji pırıltısı vardır. Girdapa atılan bir kurbanı. hem fizik planda. Bundan sonra sadece yolcu isterse buradan çıkabilir. ayna geçişi. Ortaya bırakılır. Zikir yapılırken gerçek veya imajinatif dört kişi de zikir yapar. gölkıyısı. Yapılan çalışma kötü niyetli bir çalışma olduğuna göre kurbanın sıfır katının karanlık bölgelerine ya da birinci kattaki zindanlara gömülmesi en uygunudur. Bu noktada bir anda değişik katlara kayıvermek mümkündür. zeka ve tekamül seviyesine göre değişir. Kurbanın yüzü ve tabii vücudunun önü her çalışan tarafından önden görülür. yani oluşturulan kare ve piramitin dışında kurbanın formu belirir. zikir sırasında kendiliğinden yavaşça piramitin içine girer ve ortaya oturur. Tabii fizik planda hançerler yoktur). kurbanın kafasıdır. Sanki sırt sırta yapışık dört kurban varmış gibi durur. ilgili olan yolcu istese bile geri alamaz. Dört kişi ortada. ayakta durup (Hem Astral. Serbest bırakmak için yapılacak çalışmada iksir gerekmez. Bu olursa kendiliğinden geçilen bu bölgeler kurbanın akıl. Tabii girdapa atılmamışsa. İstenirse çalışmanın yapıldığı kanyonda da bırakılması ya da gömülmesi mümkündür. 191 . Eğer geri dönüşü olmayan bir çalışma yapılacaksa kurban içinde olduğu piramitle birlikte birinci kattaki tuzak girdaplardan birine atılabilir. Kurbanın formu. Çalışmayı yapanların alınlarının ortasından çıkan birer enerji akımı kurbanın kafasının tam üzerinde birleşir ve onun üzerine inerek ikinci bir piramit meydana getirir. Tanrı ya da Şeytan isimleri ya da uygun Tragna zikirleri olabilir.

Kollar kırılmadan. Bu durumda kendi formunu kurbanla seksüel ilişki pozuna sokup. Bu şekilde Exorsizm çalışmaları da yapılabilir. İki sütun arasından geçilir ve Eski Roma yollarına benzeyen taş döşenmiş bir yoldan ilerlenir. İksire ilave olarak çalışmayı yapanın bir iki damla spermi koyulur (Çalışmayı yapan kadınsa. saçsız bir adam halini alır. Biraz sonra yol aşağıya doğru meyillenir. CİNSEL AMAÇLI GÖMME ÇALIŞMASI Aynı şekilde kanyona gelinir ve çıkıp. Kurban istenen fakat henüz tanışılmamış birisi de olabilir. Piramitin için kendi yatak odası şeklinde de imajine edebilir. Ortaya kurbanın bir resmi bırakılır. yukarı uzatırlar. adet kanı kullanır). Önde. öyle bırakır. Hançerlerin uçları ortada. Kurban piramite alınıp. ÜÇÜNCÜ KAT .ileriye. Sağda solda bazı anlamlı ya da anlamsız heykeller olabilir. Çevre görüntüleri değişir. Gömme çalışması cinsel amaçlı olarak da yapılabilir. Herşeye rağmen. serbest bırakma çalışmalarında da kansız bir iksir hazırlanması iyi olabilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SOKANTİ TAPINAĞI) Başlangıç yeri olan yeşil alandan sağa sola sapmadan dümdüz ilerlenir ve bir süre sonra yeşillik biter. Eski Roma kıyafetine benzeyen. 192 . siyah cüppeli. tünik giymiş olan. Çocuk birden şekil değiştirip. Bu bir tür obsesyon olayıdır. piramitin zirvesinde çatışınca Piramit ve kurbanın formu bir çatırtıyla birlikte yok olur. dümdüz piramitin üzerine indirilir. sarışın ve mavi gözlü bir çocukla karşılaşılır. Çalışma yöntemi ve giriş. çıkışlar hep aynıdır. istenen şeye uygun bir kat ve bölüme bırakılır. Adam iki elini kaldırır ve “Sokanti adına” diye bağırır. Şimşekler çakmaktadır. iksir hazırlanır. İsteyen kendi formundan bir tane daha yaratıp. tapınak benzeri bir yer görünür. Çocuk kendisinin takip edilmesini ister. onu da piramite sokabilir.

Tapınak ya da tapınağın kapısı ikiye ayrılarak açılır. İlk defa gelindiğinde altarın ardında bir rahibin durduğu görülür. Bu işlem sırasında akan kan altara ulaştığı anda altar iki metre kadar yükselir ve altında bir kapı olduğu görülür. Uygulama için gelindiği zaman rahip olmayacak ve rahibin rolünü. Kullanılması planlanan talisman kalp ve göbek arasına tam olarak çizilir. normal majikal uygulamalar mutlaka yapılmalıdır. Burada yapılan işlemler bir tür Astral balmumu bebek oluşturmuş olur.Coleman Smyth Tarot destesinin şeytan kartına benzeyen bir şeytan heykeli görülür. Altarda sadece örnek olarak kullanılması için bir kadın formu yatmaktadır. Burası sadece ek ve hazırlayıcıdır. Burada yapılan bütün çizimler tam kalp üzerinden başlamalıdır. Bu çalışmadan sonra. Bu heykelin Tarot kartındaki resimden farkı. Kadının başı heykelin soluna doğrudur. Öylesine oluşturulmuştur ve bir tür mankendir. vs. olayı isteyen yolcu üstlenecektir. İstenen kişinin formu altar üzerinde oluşturulur. Bu bölümde sadece kadınlar üzerinde yapılacak olan çalışmalar vardır. İlerde bir altar ve onun arkasında da tıpkı Waite . Önde. yanlara kırkbeşer derece açıktır. kurban üzerinde her ne yapılacaksa. Kapı açılınca içinde ucu pluto sembolü şeklinde olan bir asa çıkar. Sadece gerçek çalışma sırasında uygulamayı yapacak olan kişinin rahibin yerinde durması yeterlidir. üzerinde durduğu kaideye zincirlenmiş insan figürlerinin olmamasıdır. Kolaylaştırma verir. aşağıya inen geniş bir taş merdiven görülür. sol elinde Pluto’nun Astrolojik sembolünü tutmaktadır. gerekmez. Bu geliş bir eğitim olduğu için rahip vardır. iksir. Herhangi bir özel şart. Bu form daha ilerki çalışmalarda da sık sık görülen bir boş Astral formdur. Yapılacak çalışma rahip tarafından bu formun üzerinde örneklenerek öğretilir. Hançer kalbinin üzerine üç santim kadar sokulur. Ayrıca heykelin iki kolu da aşağıda. Sağ elinde bir yıldırım. Aşağıda aynı şekilde saçsız olan bir çok adam vardır. 193 . Daha doğrusu asa buradan alınır.

Yolda gene “Sokanti adına” denilerek tapınak kapatılır. gerçekleştikten sonra silinmesi istenirse önce diğer bölümlerde yapılan çalışmalar silinir. eski haline girer. ÜÇÜNCÜ KAT . Asa ileriye uzatılır ve bir anda ortam değişir. Çevrede kare. Form burada bırakılıp çıkılır. İlk gelişten sonraki gelişlerde rehber görünmeyebilir. Dönüş için asa tekrar uzatılır ve tapınağa geçilir. burada kalır ve artık onunla ilgilenilmez. İçerideki zemin satranç tahtası gibi siyahlı beyazlı karelerden oluşmuştur. altarın altındaki kapıdan içeriye bırakılır. sadece düşünerek de olabilir. Karanlık bir ortama geçilir. Kapı açıldığı zaman içerden sis ya da duman bulutlarının çıktığı görülür. Kurbanın formu altardan indirilir. ne yapılacağını göstermek için. Yükselirken yolcuların çevresinde şeffaf. Tam ortadan sis bulutu gibi bir şey yükselmektedir. piramit. Çalışmayı kuş kafalı adam anlatır. İstenirse buraya gömülür. buraya getiren rehberle birlikte dönülür. başka çalışmalar yapılacaksa yeni bir form üretilir. başka şekilde kullanılacaksa piramite koyulur. Eğer ilerde çıkartılıp. Altar alçalıp. Daha sonraki çalışmalarda içerde sadece asa bulunur. Buradaki. Asa kurbana doğru uzatılır ve istenen şekil onun üzerine inşaa edilir. 194 . küp. Niyet her ne ise.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ARİNNA AYİNİ) Ağaçlıklı bölgeden sola gidilir ve bir süre ilerlendikten sonra büyük sütunlar arasında olan bir kapıyla karşılaşılır. koruyucu piramit oluşur. Bu yolcuların tutmasıyla da olabilir. İlerlenir.Olayın ilk öğrenimi sırasında. Ortaya gelinince zeminin dönüşü hızlanır ve kişi aşağıdan gelen bir akımla havalanır. asayı tutan kuş kafalı bir adam çıkmıştır. Bu durumda anahtar sözleri yolcunun kendisi söyler. Sonra buraya gelinir ve form kanyon bölümündeki silme işlemi gibi silinir. Aynı kişi için başka bölümlerde. silindir gibi bir çok değişik geometrik şekil vardır. Amaç tam olarak mahfetmekse silindir kullanılır (Obsesyon). Bütün zemin kendi ekseni etranında yavaşça dönmektedir. Merdivenden çıkılıp. kendiliğinden. Asa.

Zed. Buhur otu. Bu sembol bir madalyon vs. yolcunun bir iki damla kanı ve spermi ile biraz bal ya da tatlı maddenin birlikte kaynatılmasıyla hazırlanır. Kendisinin izlenmesini ister. Onu takip ederek Dağlık bir arazideki büyük bir gölün kıyısına ulaşılır. İmajinatif çalışma yapılıyorsa iksiri yolcunun kendisi içer.15 Genç görünümlüdür. Zaman ve mekan yolcuların yapılarına bağlıdır. Soyunmasının sebebi budur. Bu varlığın bilinen tanınan birisinin formunda olması da kuvvetle muhtemeldir. Dairenin altına çizilen çizgilerle Venüs sembolü oluşturulur. Biraz sonra piramit alçalır ve aşağıda bir şehir görülür. bu bölgenin bekçisi ya da rehber varlığı olan Zed’le karşılaşılır. Zed bir kadındır. Aslında varlık ismi yoktur. Burada Zed. Şehirde. Bu şehir yaşanılan ülkede mevcut olan şehirlerden birisinin Astral karşılığı olabilir. Ondan çalışma sırasında yardım görmek ya da yeni şeyler almak mümkündür. Yapıldıktan sonra en fazla iki saat içinde etkilidir. Sonraki gelişlerde de burada Zed’le karşılaşılır. olmayıp tenine bir şekilde çizilmiş bir şeydir. Çalışma için bir iksir hazırlanır. 195 . papatya kurusu. 15 Buraya ilk girildiğinde karşılaşlan form çok iyi tanıdğımız birisinin suretindeydi. bir miktar herhangi bir narkotik madde. Burası kadınlara hakim olabilecek ya da onları tamamen köleleştirecek türden çalışmalara uygundur. İksir. Zed çalışmayı gösterbilmek için kendisi kurban rolüne girerek uygulama yapar. misk. çalışmanın yapıldığı şehir olması şart değildir. bu bölgede yapılabilecek olan küçük bir çalışma anlatır. Yani görülen şehir Bilinen bir yerse.Bir süre uzay boşluğu gibi karanlık bir boşlukta ilerlenir ve bu sırada bazı garip imajların görülmesi olasıdır. Üçgen. Hiç tanınmadık bir yer de olabilir. Günün modasına uyan modern ve spor bir kılıktadır. Eğer fiziksel plandaki çalışmada gerçek bir kadın varsa iksir ona içirilir. zemine büyük bir üçgen ve onun çevresine de bir daire çizer. İki göğsünün arasında bir Venüs sembolü vardır. Bu isim bizim tarafımızdan çok sonradan verilmiştir. Burada zed tamamen soyunur. Mesela buraya ilk gelindiği zaman karşılaşılan şehir İzmir çağrışımı yapmıştır. amber kabuğu.

yanına gidilir fakat bu durumda da piramit kaldırılmaz. 196 . Resim yoksa ismi yazılır. Zemine mesela pakat ipinden üçgen ve Venüs hazırlanır. Fizik planda da küçük bir sembol hazırlanır. Tabii. Tabii bu arada Astral plandaki bu bölgeye geçmiş olması ve çalışmayı aynı zamanda burada da yapması gereklidir. Fizik plandaki çalışmalarda gerçek kadın yoksa anlatılan minik sembol hazırlanır. Fiziksel çalışmada yolcu koruyucu piramiti imajinatif olarak üzerinde tutmaya dikkat etmelidir. Uygulamadaki ya da imajinatif kadın tamamen çıplak olmalıdır. sırtı kuzeye. İşi isteyen yolcu dairenin dışında kalacak şekilde. Yani çalışma Fizik ve Astral planda aynı anda yürütülür. Üçgenin içine kadının resmi koyulur. Eğer fizik plandaki çalışma için gerçek bir kadın kullanılıyorsa ona önceden ipnotik iksir içirilerek hipnoz yapılır. İksiri içer ve “Arinna adına filaneyi kendime adıyorum” der. Artık ona ne istenirse yapılabilir. çalışma piramiti altında saklanması olasıdır. kadın piramitin içine alınır. Buradaki kuzey fizik planda yapılacak olan çalışmalardaki yönü belirtmek için kullanıldı. Kadın soyunur ve herşey tarif edildiği gibi yürütülür. çalışma için mutlaka bu bölge ile rabıta kurmak gereklidir. Bunun küçük hazırlanıp. yüzü güneye dönük olarak onun karşısına geçer. tekrar tekrar belirtildiği gibi Astral planda kuzey. yüzü kuzeye bakar şekilde durur. Kadın üçgenin ortasına geçip.üst ucu kuzeye bakar şekilde çizilir. İstenildiği kadar üzerinde çalışılır. Kadın gerekli şeyi söyledikten sonra üçgene girip. Fizik planda iksir. Yolcunun bu işlemi kendisiyle hiç tanışmadığı bir kadın için yapması da mümkündür. Yolcu aynı şekilde yüzü güneye bakar şekilde karşısına geçer. Kadın iksiri içer ve iki kolunu havaya kaldırarak “Arinna adına kendimi sana adıyorum” der. güney gibi yönler yoktur. Burada da unutulmamalıdır ki. kadın hipnoza sokulduktan sonra hazırlanmalı ve içirilmelidir.

Burada Eski Yunan kıyafetleri giymiş olan bir sürü insan görünümlü tip vardır. Zeus heykellerinin yüzlerine benzeyen büyük suratlar görülür. Dışarı çıkınca Satir yolcuları sırtına alır ve yükselmeye başlar. Ortada yüksekçe bir platform vardır. sıfır katına ya da başka bir yere koyulur veya gömülür. Bölüme gidermiş gibi sola ilerlenir. Sentor olması daha akla yakındır. büyük bir avluya girildi fakat hiç bir şey algılanamadığı için tekrar çıkıldı. Buradan değişik bir bölüme girilmesi olasıdır. üçgeni çizen de işi isteyen yolcunun kendisi olmalıdır. Buradan geçince koruyucu piramit gene kendiliğinden oluşur ve bu bölgeden çıkana kadar kalır. Dev yüzlerin içlerinden geçilir ve tuhaf bir sarayın avlusuna girilir. İlerde kare şeklinde taşlardan yapılmış olan saray gibi bir bina vardır. kurbana ne olması istenirse o söylenmelidir.BEŞİNCİ BÖLÜM (TIKANİON BÖLGESİ) Bu bölümde de 3. Bu işlem yapılırken. Girişteki yeşil alana göre 45 derece sol arkada kalan bir yönde Zed izlenir. Bu varlık bir görüşe göre Sentor. Satir’le konuşmasından sonra bu bölgeye geçilir. Ağaçlıklı bölgeden. flüt çalan bir satir görülür. Şimdilerde Gasteris ya da Kanteris isminin kullanılması daha uygundur) adına seni şöyle şöyle yapıyorum” denilerek.ÜÇÜNCÜ KAT . Bu sırada da hançerle adamın sırtına bir üçgen çizip. Aynanın diğer yanında gene Zed’le karşılaşılır. sarayın içine. başka bir görüşe göre Satir şeklindedir. Gerçek uygulama çalışmasında cinsel birleşmeyi yapan da. işkence aleti gibi bir şeye bağlıdır. Platformun üzerinde öne eğilmiş durumda olan bir adam. Bölümdekine benzer çalışmalar yapılır. Gökte. Bu noktada. Zed’in. 4. içine ismini yazar. 197 . “Büyük tanrı Seth (Çalışmanın alındığı dönem için geçerli idi. Bundan sonra adam piramit ya da silindir içine alınarak. Oradaki formlardan birisi adamla cinsel birleşmede bulunur. Fakat burada kadınlar yerine erkekler üzerinde çalışılır. İlerde bir ağacın altında oturmuş. Sisli bir bölge. Yolun sol tarafında bir kara ayna görülür. İlerde araştırmak üzere saray terkedildi.

Üçüncü katın geçilmesi ile yolcuların eğitim süreçlerinin belli bir aşaması da tamamlanmış olur. Herne kadar Tragna ekolünün Kabala ile ilgisi olmadığı söylenmişse de. Orta bölüm tarafsız. Tarih boyunca çeşitli okültistler burayı aşmak için değişik imajlar kullanmışlardır. Tabii biz daha fantastik bir vasıta kullandık. Oldukça ilerdeki çalışmalarda katların ve görülen imajların bizlere göre 198 . Sentorun bölgesine girmek ve uzun uçuşlar gerekli değildir. Kabalist gelenekte de Hayat ağacındaki Tiphareth’e geçebilmek için Paroketh ismi verilen batak bir bölgeden geçilmesi gerekmektedir.Bu ilk girişten sonraki gelişler yoldaki kara aynadan direk geçiş şeklinde olur. kendiliğinden gelen bir imajdı. Bunların hepsinde hemen hemen aynı olan. Kimisi kayıkla. Güneş’le uyumludur. kimisi bataklıkla boğuşarak geçtiğini belirtir. Beş yol izlenmiştir. Bu bilinçli olarak düşünülmüş bir şey değil. aradadır. benzer çalışmalar yapılır. Girerken ve çıkarken “Tıkanion adına” cümlesi söylenmelidir. gerek bu katın. katlar içindeki ilk ulaşımı zor bölgedir. Bu katta daha yedi yol vardır (Belki de daha çok çünkü aslında katlar sonsuzdur). DÖRDÜNCÜ KAT Bu kat. Kabalist gelenekteki karşılığı gibi. Soldan ikisi karanlık yana. Sağdaki ikisi beyaz tarafa aittir. gerekse yedinci katın geçişleri Kabala ile paralellik göstermektedir. ÜÇÜNCÜ KAT NOTLARI Üçüncü kat pratikleri buraya kadardır.

Kuş bir süre uçtuktan sonra uzaktaki bir dağın üzerindeki daire şeklindeki bir platforma iner. merkezinde altın renkli bir nokta olan saydam bir küre vardır. Bunlara karşılık çalışma medyumunun Kabala hakkında da. çizim aracı. TAKDİS TÖRENİ Adamın elinde de aynı asanın küçültülmüş bir modeli vardır. Bu asa silah. asanın ucuyla birer daire ve içlerine de birer üçgen çizip. Ayrıca ikinci katta da. Parçalar daha doğrusu uzun şeritler birbirlerine dolanarak inerler ve uca doğru sivrileşirler. bir dağın yamacında küçük bir köy ya da bir şato görülür. Bu talismanların bundan sonra burada. Adam işini bitirince Elindeki asanın ucunu yolcuların başlarına deydirir. Üst ucu çanak gibi geniştir ve üzerinde. Geçiş için üs piramitinin merkezinde durulur ve asa havaya kaldırılır. Şimdi piramitin tepesinde bir kenarı üç metre olan bir düzlük oluşmuştur. Bu. anahtar ya da geçiş işareti olmak gibi bir çok fonksiyona sahiptir. Bu katın majikal enstrumanı gene kendine has bir asadır. İlerde. Piramitin merkez bolümü. Ona binilir. Sonraki girişlerde buraya uğranılmaz. kare şeklinde. koruyucu ve destekleyici olarak kalmaları gerekmektedir. Tepeye yaklaşınca piramitin üst kısmındaki dört kenar. Bunlar bilinen isim talismanlarıdır. yukardaki sayfalarda belirtildiği gibi görülen bir manzaranın farklı farklı yorumlanmasına karşılık Saki. Güneş sembolüdür. üçgenlerin içine yolcuların isimlerini katlı olarak yazar. Üç parçalıdır. aslında gerçeğin bunların ikisi de olmadığını söylemiştir. Bulunulan ortam bir anda değişir. Bu törenin sadece ilk geçişte yapılması gerekmektedir. Ortada büyük bir küre ve başında duran bir adam görülür. Uzaktan. kapak gibi yanlara açılır ve yükselen parça tepe boşluğuna oturur. Ayrıca sonraki girişlerde aşağıda anlatılan şato benzeri yerlere de uğranılmaz. Yaklaşır ve yolcuların iki yanına. sırtında oturmak için eğere benzeyen bir donanımı olan büyük bir kuş gelir.şekillendiği belirtilmiştir. Bütün 199 . asansör gibi yükselmeye başlar. Hayat ağacı hakkında da bilgisi yoktur. direk geçilir. zemine.

Kapının üzerinde büyük bir sembol vardır. Hepsi bu kitabın önceki sayfalarındadır. Yaklaşınca büyük bir kapıyla karşılaşılır. İçerde puro şeklinde ve ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın. görebilmek için çok fazladır. Işık. hiç bir kumanda aleti ya da benzeri şey yoktur.BİRİNCİ BÖLÜM (IŞIK VARLIKLARI) Kapı kendiliğinden açılır. Heryan kör edici bir beyazlıktadır.duvarlar bembeyaz. Gene beyaz mermerden bir mekana gidip. kullanılan bir işaret vardır. Dışarıya çıkılır. Venüs çevresinde bazı gök taşları ve büyükçe uydular bile görülmüştür. duvarlar şeffaflaşır. Buradan alınan para talismanı yolculara özeldir ve başkalarına verilmemesi tavsiye edilmiştir. damlar kırmızıdır. Gemi hızla Güneş’in içine girer. Gemi havalanır ve Güneş’e doğru ilerlemeye başlar. oturulur. Geminin üzerinde daha önceki katlarda da zaman zaman görülüp. İçerde oturacak koltuklar olmasına karşılık. uzay gemisinden başka bir şeye benzetemediğimiz bir araç vardır. 200 . Herşey aslına çok uygun fakat aslından çok daha hızlıdır. Venüs ve Merkür’ün yörüngelerinden geçildiği görülür. Dışarda koyu lekeler halinde bazı varlıklar görülür. Çevre hayal meyal belli olmaktadır. Asa bu sembolün ortasına doğrultulunca ya da dokununca kapı açılır. DÖRDÜNCÜ KAT . Buradaki varlıklar özel bir para talismanı ve bazı sağlık talismanları verirler.

diğer sembolün tersten çizilmişidir. aydınlık yan ayırımı yoktur. insanları tam olarak ele geçirmek istediğini belirtir. kendilerinin izni olmadan kimsenin Güneş bölgesini terkedemiyeceğini söylerler ve yolcuları karanlık yana geçirirler. bu kattaki yansıması olan varlıkla karşılaşılaşılır. yarı kaza kötülükler. Bu güç. Bu ancak çok çok özel bazı durumlarda olabilir. dünya da sadece onüç kişinin karanlığa tam olarak biat etmeye 201 . Aydınlık bölgenin aksine burası kör karanlıktır. İki taraf arasında gider gelirler.İKİNCİ BÖLÜM (KARA GÜNEŞ) Bu bölgeye geçilen aynanın üzerinde aşağıdaki işaret vardır. Fakat bunlar geri varlıklar değildir. Şimdiye kadar. Yolcuların üzerinde de koruyucu piramit belirmez. “Burada sürgün kişilerin ruhları var" derler. Buradaki varlıklar ise beyaz lekeler halinde görülürler. Bunu sağlamak için de seks güdüsünü kullandığını söyler. Bu bölümden itibaren artık karanlık yan. daha sonra da fiziksel evreni ele geçirmek üzerineymiş. Programı önce karanlık yanı. DÖRDÜNCÜ KAT . sonra aynanın diğer tarafını. yolculara ızdırap çektikleri hislerini veren bazı varlıkların. Kimin sürdüğü hakkındaki soruya verilen cevap “Bir noktada Tanrı” şeklindedir. Çoğu zaman yolcular karanlık yanda mı yoksa aydınlık yanda mı olduklarını bile anlayamazlar. İki yanın öğretilerini de almak zorundadırlar. buradakiler aslında iyi şeyler yaptığını zannederek kötü şeyler yapan ruhlarmış. Yarı bilinçli. karanlık ya da Şeytani gücün merkezi idare mekanizması içindeki. Bu bölümün bekçileri. Bu sembol.Bundan sonra varlıklar. Çevrede. Bu bölümde. Anlatıldığına göre. mevcudiyeti sezilir.

16 DÖRDÜNCÜ KAT .Kısa) 202 . Piramitin üzerinden kuşa binilir ve direk olarak gelinir.muaffak olduğunu söyler. Dördüncü kata uçuş için aslında uzay gemisi vs. uzay gemisi. Bundan sonra bu bölümden çıkıp. Astral planda imajinatif olarak görülür. Altın levha üzerindedir ve boyuna asılır. o zamanlar dinsel inançları güçlü olan çalışma meyumunun bilinçaltı baskıları yüzünden bazı dinsel ya da spiritüel görüntülerin çalışmaya karıştığı fikrindeyim. törensel maji hem de Astral plandaki imajinatif çalışmalar birlikte kullanılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SİGNA VENTA’NIN ÖĞRETTİKLERİ) Bu bölümün majikal enstrumanı yukardaki. kuş ve piramit sırasıyla geriye dönülür. Bu durumlarda hep aynı noktaya iniş yapılır. (B. Buralarda hem talismanik maji. bundan önceki ve sonraki bölümlerin en faal ve zor olan bölümleridir. Üzerine yolcuların isimleri karışık ve katlı olarak yazılmıştır. Kişi tekse sadece kandi isminin katlı hali ya da sicili olabilir. Bunun fizik planda yapılması gereksizdir. gibi fantastik imajlara gerek yoktur. Bir tür güç odaklayıcı görevi yapar. Kitabın ilerki bölümlerinde görüleceği gibi beşinci kat çalışmaları bu kattakilerden çok daha uzun ve zordur fakat bu kat bir geçiş noktasıdır ve içinde yaşarken beşinci kattan çok daha zordur. Bu bölüm ve bundan sonraki bölümler. birleşik isim talismanıdır. İlk 16 Dördüncü kat çalışmaları sırasında. ile de desteklenen tam komplike çalışmalardır. hem ritüel. Fizik planda yapılan zikir vs.

beş basamak yüksekte duran büyük bir altın disk görülür. Bir kapı ile karşılaşılır. iki sütunun arasındadır ve üzerinde aşağıdaki hexagram ve semboller vardır. Kapının üzerinde bir daire. Disk. Sıcak fakat rahatsız etmeyen bir atmosfer çevreye hakimdir. Yürünen zemin beyaz mermemdendir. Kırmızılık alev rengi değil.gelişten sonraki gelişlerde kör beyazlık bölgesine geçilmez. Üzerinde durulan zemin hafifçe çöker gibi olur. ve sütunların üzerinde de yanan ateşler vardır. İki varlık öne düşer. Kapıya kadar 203 . koyu. birinci bölümdeki aynı ışıklı varlıklarla karşılaşılır. Geriye dönülür ve aynı kapıdan çıkılır. Şimdi çıkılan ortam kıpkırmızıdır. Onların da ellerinde Güneş asaları vardır fakat onların asalarının boyları. İnilen yerde herşey daha açık seçiktir. Artık diğer bütün hazırlayıcı bölgelerden geçmek gerekli değildir. Dördüncü kat geçişi sırasında yani ilk geçiş aşamasında yolcu. direk olarak bu noktaya uçar ya da daha ileri seviyelerde fizik plandaki çalışma odasından direk bu noktaya meteryalize olur. Sütunların arka tarafı ve gök parlak laciverttir. kendi boylarından daha uzundur. çalışmak ya da eğitim için buraya gelirken kuşla. İçerde. bordoya yakın ve gölgelidir. Varlık asasının Güneş topu olan ucunu diskin ve dolayısıyla da hexagramın ortasına bastırır. içinde bir üçgen ve onun da içinde de iki noktadan oluşan bir sembol vardır. Onlar takip edilirken ayak seslarinin tınlamaları açıkça duyulur. İki yanda gene beyaz mermerden yüksek sütünlar. İlerde dört. Havada çeşitli renklerde ışıklar uçuşmaktadır.

Döner merdiven gibi bir yere gelinir. aynı Güneş asasını ortaya bırakır. diğer üç parmağı alabildiğine açıktır. Cüce varlık burada kalır ve yolcular iner. bütün duvar büyüklüğünde bir arslan kafası kabartması vardır. Aslında da bir kapıdır. el aynı selamlama pozunda uzatılır. Bu varlığın ismi Signa Venta’dır. Saat aksi yönde iki tur kadar inilir. Bu yapıldıktan sonra çalışmaya oturulur. Küçük parmak ve yüzük parmağı kapalı. Siyah denilebilecek kadar koyu kırmızı bir pelerin giymektedir. Ağızın iki yanında nöbetçi gibi iki varlık durmaktadır. Kafasında aynı arslan başı şeklinde olan ve bütün başı kaplayan bir miğfer vardır. Ya da cüceyi andırır. Yardımcı olur ve öğretir. Varlık. Yolcular da asalarını bırakırlar. Yolcular da ellerini aynı şekilde uzatırlar ve parmakları birbirine dokunur. Kapı/ağızın iki yanındaki varlıklar da aynı kılıktadırlar. Aşağısı oldukça geniş bir salondur. Bu işlemden sonra karşılıklı konuşmak mümkün hale gelir.getiren ışıklı varlıklar bu kırmızı salona girmezler. Altarın arkasındaki duvarda. İnce. masif taştan yapılmış olan altara eğilir ve elindeki. güzel ve keskin hatlı bir kadın yüzüne sahiptir. İlerde bir altar. fizik planda. Signa Venta miğfreini çıkartır. Gözleri parlayan kocaman taşlardandır ve yakut oldukları hissini verirler. Ağızdan üçüncü bir varlık çıkar. Burada yapılan bütün pratik çalışmalarda bulunur. Bu bir tür şükran gösterimidir. Pelerin. Asaların karşılıklı olarak bırakılması işlemi sadece ilk geliş ve iletişim kurabilmek içindir. etekleri yere sürünecek kadar uzundur. göğüse getirilir ve parmaklar kalp üzerine deydirilir. Burada da bütün renkler kırmızının tonlarıdır. Bundan sonraki girişlerde direk anlaşmak mümkündür. Asalar altardan alınır. Bu varlık bir cücedir. Bu bölgeyle ilgili herhangi bir çalışmaya başlarken. Asalar arasında elektrik şeraresi gibi bir enerji akımı olur. Varlık elini kaldırarak bir selamlama işareti yapar. İçerde başka bir varlık hemen hemen koşarak gelir ve geriye dönüp yürür. Bu 204 . Ağzı açıktır ve bir kapı kadar büyüktür.

cinsel olaylar için sola. İsmin yazılması şöyle yapılır. İş konuları için arslanın ağzından direk ileriye. Duruma göre davranılır.KİŞİYİ YAKMAK “Buradaki yakma işlemleri kesinlikle öldürmek değildir. Buradaki çalışmalara hexagram sembolü hakimdir. lanet ve sıkıntı için arkaya yani girişin olduğu yöne. yardımcı olarak kullanır.Signa Venta”. çalışmanın türüne göre şu yönlere gidilir. Bu bölümde yapılacak olan çalışmalarda. 205 . İsteklerin iyi ya da kötü olması farketmez. Bu geçişler kişinin arzusuna göredir. Yönler aynıdır. Her şey bir yansıma içine girer. Kişiye kabuslar gördürmek. Her iki yanla da aynı anda çalışılır”. konuyu asıl isteyen yolcu da hazırlayabilir. İnsanları sıkıntıya sokmak için yapılır. yardım ettirtir. RUH TOPU . Signa Venta’ya göre. içeri girilir.bölgede. . Eğer tek çalışılacaksa Yolcu kendi formundan bir tane daha yaratıp. Pentagram tek yönlü bir çalışma verir. Bu bölümdeki bütün çalışmalar iki kişilik çalışmalardır. Geçişler birdenbire olur ve insan hangi yanda olduğunu ayıramaz. Kişi Pentagramdan çıkabilir fakat hexagramdan çıkamaz. diskin üzerine aşağıdaki gibi yayılır. Kişiyi sıkıntı içine soktuktan sonra birdenbire iyiye çıkartmak mümkün olur. korkutucu etkiler yollamak için sağa. Hexagram ise iki yönü de anlatır. insanların Astral kalıplarını ruh topu haline getirmek ve çeşitli maji uygulamaları öğretilir. Önce bir disk üzerine istenilen kişinin ismi uygun şekilde yayılarak yazılır. Bunu Signa Venta’nın kendisi de hazırlayabilir. dolaşır durur. Tören öğrenilirken kullanılan isim beş harfli bir isimdi. İsim. Nereye çıkacağını kestiremez. “Burada karanlık yan yoktur. Veya iki kişilik guruptaki arkadaşının formunu getirip.

Yukardaki örnekte ismin Latin. Çalışmanın alınışı sırasında isim. Yazılış sırası aşağıdaki gibidir. bizim tarafımızdan. Bu isim. Bununla beraber yukardaki örnekte üç alfabe de kullanılmıştır. örneğimizde görüldüğü gib yanlış yazıldığı için burada da düzeltilmedi. bu alfabelerin herhangi birisini ya da mesela İbranice gibi başka bir alfabenin kullanılması olasıdır. D (Dal) harfleriyle yazılır. Lam ve 4 değerindek. Resimde bulunan Arapça örnekteki isim yanlış olarak 5 değerindeki He ile yazılmıştır. Bu sadece bir öğrenim çalışması ve burada yazılı olan ismin de bir önemi yok. Arap17 ve Tisan alfabeleri ile yazılışı görülmektedir. Bu bölümde. Elif. hexagramın merkezine koyulur. Altarın üzerine büyük bir hexagram çizilir. Uygulamayı yapanların isimleri heksagramın çevresine saat aksi yönde dağıtılır. olduğu gibi bırakıldı. Bu da çalışanların iki ya da tek kişi olmalarına göre aşağıdaki gibi değişebilir. Arap alfabesi ile 600 değerindeki Hı. Çalışma ilk alındığı zaman henüz Tisan alfabesi geçirilmemiş olduğu için Arap alfabesi kullanılmıştı. 17 206 . Disk.

bir hançer boyuna inerler. Bu sefer asalar aşağıya batırılıp. Bu işlem iki kişi tarafından aynı anda yapılmalıdır. Her biri kendi tarafına ve aşağıya çekerek indirir. Şimdi yolcular tarafından kurbanın vücuduna yeniden bir hexagram çizilmelidir. Hexagram tamamlanmıştır. sırtüstü yatar şekilde belirir. Kurbanın formu tamamen çıplaktır ve arslan başı olan duvara sağ yanı dönüktür. Aynı anda da diskin bulunduğu yerde kurbanın vücudu. Bülent ve Ozan isimleri. Bu noktada Signa Venta. Göbek hizasına gelince ortaya ilerlenir ve çizgiler birleşir. yukarıya çekilirler. Olması istenen işe uygun bir esma seçilir. kurbanın baş tarafına ve olayı yürüten. Kurbanın insanlar arasında küçük düşmesi. İki yanda duran yolcular minik asalarının sivri uçlarını aynı anda kurbanın iki göğsünün ortasına batırırlar.Örnekte Arapça olarak iki kişilik çalışma. yolcular solundadırlar. Bu yazılar ve çizimler altarın üzerine. Latin alfabesi ile tek kişilik çalışma için sadece Bülent ismi ile yazılış şekilleri görülmektedir. Bu yapıldığı 207 . Ortada birleşerek ikinci üçgeni oluştururlar. asıl isteyen yolcu sağ tarafına geçerler. Bu esma yönetici olan yolcu tarafından asa ile kurbanın vücuduna oyulmuş olan heksagramın ortasına kazılır. Ya da yolcu kendi elini gezdirerek yazıları oluşturur. Yazı bittiği anda dikdörtgen şeklindeki altar değişerek hexagram şeklini alır. Birinci üçgen tamamlanmıştır. gerekse yolcuların ellerindeki asalar küçülüp. Bu arada gerek Signa Venta’nın. her bakımdan zorluk ve rezillik içinde olması için mesela KAHHAR ismi seçilir. Signa Venta sağında. Signa Venta’nın elini gezdirmesi ile kendiliğinden yazılır.

Gözleri açık olmakla birlikte nereye baktığı pek belli değildir. Bu sözler haraketlerle aynı anda başlayıp. Bundan sonra parmaklar ayrılmadan dirsekler kırılarak ön kollar kaldırılır. İki ön kol yere paraleldir. Ve Gedulah. kollarını dümdüz yukarıya kaldırıp. Bu noktada dirsekler biraz yanlara açılmıştır. Kazanın içinde kaynayan şey su değil. Üçer parmak temas halindedir. Tam ilerde büyük bir kapı vardır. aynı anda da biter. Yanmış. Signa Venta Asanın topuzuyla dokunarak ya da işaret ederek kapıyı açar ve Signa Venta önde olarak girilir. Bilekler kırılarak parmak uçları yukarıya bakar şekilde çevrilmiştir. Poz tam olarak Hıristiyan dua etme pozuna benzer sadece ellerin ikişer parmakları yumulmuştur. Kapının üzerinde yani üst eşiğin üzerinde de bir arslan başı kabartması görülür. Birer kolundan tutarlar. Signa Venta Kollarını yukarıya kaldırdığı anda “Ateh. diğeri soluna geçer. orada kalırlar. İki kanatlı büyük. İlgili yolcu sağına. Yürüme pozuna alınır. Giriş salonun yani dikdörtgenin kısa kenarlarından birindedir. Le Olaham Amen” der. Malkuth. Dirseklerde kırıklık yoktur. Ve Geburah. yanmaya başlarlar. Diğer ellerinde tekrar normal boyuna çıkmış olan asaları vardır. görkemli bir kapı. sağ ve 208 . Kazana gelmeden önce zeminde büyük bir kapak olduğu görülür. Yanma işlemi bitince el sürülmeden sadece düşünce ile kurbanın formu kaldırılır. Kısaca buradaki sözlerin kabalist gelenekle ilgisi yoktur. Signa Venta ellerini üç parmaklı selamlama pozuna geçirip. Kollarını hiç kırmadan birer yarım daire çizdirerek yanlardan aşağıya indirir ve kasıklarının önünde parmaklarını tekrar birleştirir. Bu sözler İbranice olmakla birlikte buradaki duruma uygun olarak. üçer parmağını birleştirir. Kazanın hizasında. alevdir. Her yan adeta siyaha yakın koyu kırmızıdır. Kurban ipnotik uykuya benzer bir durumdadır. Bu sırada kurbanın ızdırap çekmesi ve kıvranması olasıdır. o zamanlar bilinen en uyumlu sözlerdi. başının üzerinde iki elinin. Karşıki duvarda aynı arslan başı kabartması ve tam önünde kaynayan bir kazan vardır.anda bütün harf ve çizgiler bir anda kızarıp. dağlanmış olarak ete gömülüp. İçersi dikdörtgen şeklinde olan bir salondur. Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır fakat bu hitabe o zamanlar henüz geçirilmemişti.

harf harf yazılıdır. Topun üzerine başlangıçtaki diskin üzerindeki aynı dizaynla kurbanın ismi yazılır. çevresinde gene isimler yazılı olan fakat saat aksi yönde dönen hexagramlar vardır. Kapı kapatılınca hexagram saat yönünde dönmeye başlar. tepede bitecek şekilde tersten yapılır. yani uçlarında saat aksi yönde yolcunun ismi. iki yolcunun ismi de karışık olarak yayılmıştır. Buradan dışarıya çıkınca altarın yeniden normal dikdörtgen şekline girmiş olduğu görülür. 209 . Kazanın yanına gidilir ve kurban kaldırılıp. duvarda. Altarın önünde oturulacak koltuklar ve karşıda Signa Venta için bir koltuk vardır. Bir çığlıkla beraber kurban kaybolur. Tamamen kurban yolcunun ya da yolcuların kontrolünde ve sıkıntı halinde olur. Bir anda kazanın alevleri söner. KURTARMA İŞLEMİ Top hexagramlı kapağın içinden alınır ve salonun kapısı ile kazan arasında. Top buraya atılır ve atılırken aynı sözler söylenir “Ateh. Tam karşıda. Bu yapılırken Signa Venta aynı sözleri söyleyip. Bu kazandan kurban gene normal bedeni ile çıkartılır. Bu hexagramın çevresinde. Eğer iki kişinin birden ilgilendiği bir çalışmaysa. koyulduğu soldaki duvardaki kapaktan alınıp buraya koyulursa kişinin yani kurbanın sıkıntıları biter. Top. Bu top.sol duvarlarda hexagram şeklinde bazı kapaklar vardır. İstenilen yere götürülüp. Top içeriye atılır ve kapak kapatılır. Kişi bu kata ulaşınca özel bölmeleri kendiliğinden teşekkül eder. kurbanın astral kalıbının ruh topudur. Kapak açılır ve içi kan dolu bir kazan yukarıya çıkar. Bununla beraber kişinin tamamen düzelmesi istenirse yapılması gereken işlem farklıdır. istenilen çalışma yapılır fakat çizimler kurbanın vücudunda kalır. zeminde bulunan kapağa asanın toplu ucu ile dokunulur. Solda bulunan hexagram şeklindeki kapak açılır. aynı jesti yapar. Bunlar artık hiç silinemezler ve kişiyi devamlı olarak yolcunun kontrolü altında tutarlar. Topun burada durduğu sürece kurban kurtulamaz. Ve Geburah. Bu bölmelerden ayrıca her yolcu için birer tane vardır. Ve Gedulah Le Olaham Amen” denilir fakat el jesti aşağıdan başlayıp. Malkuth. içine atılır. Signa Venta ya da ilgili yolcu elini daldırır ve kazandan bir top çıkartır.

Kurbanın göğsüne hexagram gene iki kişi tarafından çizilir fakat ilgili olan yolcu tek başına. karşıki duvardaki. Katlamalı değildir. Bu hexagram saat aksi yönde döner. Yazı ve çizimlerin yanmasından sonra ilgili yolcu kurbanı kucağına alır.DÖRDÜNCÜ KAT . takdis edermiş gibi deydirir. Topun atılmasından sonra Signa Venta yolcuya diz çöktürür Elindeki asayı başına. saat yönünde dönen heksagramın içine yerleştirilir. İstenen kişi önce aynı şekilde hexagrama alınır. İkisinin ismi karışık olarak yazılır. Daireye tepeden başlanıp.’yı hayatının sonuna kadar (Veya önceden tayin 210 . Yolcunun çevresinde parlak. Olay seksle ilgili olduğu için merkezde Venüs sembolü vardır. Bu yüzden Signa Venta. saat aksi yönde çizilir. Sağa sapılır. heksagramın ortasına bir daire çizer. Bu odada da kırmızı hakim olmakla beraber pembe. Bu odada top sağdaki hexagramın içine koyulur. Top atılmadan önce gene üzerine isim yazılır. İsim ya da isimler düz yazılır. kısımlar da görülür. Karşıdaki duvarda gene bir arslan başı kabartması ve ortada kazan vardır. Olayı durdurmak için top buradan alınıp. İki kişi de istiyorsa. Öğrenim sırasında üzerinde uygulama yapılan kişinin ismi sekiz harfliydi. “Venüs adına . Aşağıda birleşirler.. Bundan sonra asayı yolcunun sağ ve sol omuzlarına dokundurup. yeşil. ismi diskin üzerine daha değişik bir şekilde yazdı. piramit gibi bir şey oluşur... Çizimi yapan yolcu dairenin merkezine kendi ismini yazar.. vs.CİNSEL AMAÇLI YAKMALAR) Cinsel amaçlar için altarın sağına gidilir. Kurbandan iki kişi de istifade edecekse dairenin çizimi için hançerler aynı anda en tepeye batırılır ve herkes kendi yönündeki yarım daireyi çizer.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA . Bu çalışma da iki kişi tarafından yapılır. Fakat istenen kişiyi her ikisinin de kullanması şart değildir.

Kazanın olduğu odada duvarlar bir pemde. yatağının sallanması ve benzeri şeylerdir. Kişiyi anında kabuslarla rahatsız etmek. Aşağısı tamamen kırmızı bir odadır. bulunduğu odada çeşitli tıkırtılar. “Sen (Kurbanın İsmi) şu anda. Ortada bir masa ya da kurban taşı benzeri bir şey vardır. yılan. durdurmak için sola atılır. Kısaca her ne istenirse o telkin edilmelidir.Signa Venta”. Kırmızı bölümler sert amaçlı seksüel yaklaşımlar içindir. Tabii Sigan Venta her zaman mevcuttur. Sadece hexagramın ortasına Neptün sembolü koyulur. Buradaki çalışma yöntemi de aynıdır. Bu işlemlerden sonra altarın olduğu ana salona dönülür. rüyanda beni (Ya da Bizi) şu şekilde görmeni istiyorum (ya da istiyoruz)”. göğsüne aynı şekilde hexagram. sıkıntı vermek. Burası tamamen şeytani işler ve köleleştirme türü şeyler içindir.edilmiş süre kadar) her türlü isteğini yerine getirmesi için sana veriyorum” der. . Bundan sonra formla birlikte soldaki odaya girilir. DÖRDÜNCÜ KAT . kazan ve duvarlarda hexagramlı kapaklar vardır. Yolcu bir köpek.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KABUS ODASI) “Kişiye kabus vermek yakmakla aynı şey değildir. fantastik bir canavar imajı verebilir veya isterse kendi görüntüsünü korkunç ve rahatsız edecek şekilde gönderebilir. Kurbanın formu masaya yatırılır. İki ya da tek kişi çalışılması farketmez. Burada kurbanın ne görmesi isteniyorsa o söylenecek. Kurbana şu şekilde hitap edilir. Elleriyle birer kolundan tutarlar. Bu odada da ortada bir kapak vardır fakat buradan kazan çıkmaz. Burada top sağa. bir kırmızıdır. Kurbanın formu buraya yatırılır. Kapak açılır ve aşağıya inilir. 211 . diğeri soluna geçer. Çizilenler yanar. İki kişi uğraşılacaksa biri sağına. korkutucu şeyler meydana getirmek. şekiller ve harfler çizilir. Burada da arslan. Bu odadaki imajlar daha değişiktir.

Arapça. Kişinin formu. Topa aynı telkinler yapılır ve çalışma sonunda duvardaki hexagramın içine kapatılır. tırnak. Ondan sonraki günlerde de kurban sallandığını 212 . Hexagram doğu batı doğrultusunda çizilmelidir. Zeminde bir hexagram ve hexagramın ortasında da kürenin oturabileceği gibi. İlk iki gün sallanır. Bu odada sadece sol duvarda hexagramlı kapaklar vardır. İsim yaldızla yazılır. Ondan sonra kurbana yoğunlaşılır . Bu işlemin yapılışı da şöyledir. Siyah oda. onun üzerine de kurbanla ilgili meteryal koyulur. Diskin hazırlanışında sadece harfler yazılır. yuvarlak kesilmiş siyah kartondan hazırlanır. Bu işlem fiziksel plandaki bir çalışmayla da desteklenebilir .Signa Venta”. asıl ilgili. aynı şeyler yapılıp. Fizik planda bir hexagram çizilmesi şarttır. Fizik planda ruh topu olamıyacağı için hexagramın ortasına kurbanla ilgili saç. Asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır ve aşağıya inilir. Buradan kontrol altında tutulup. Top ortaya koyulur. Saat yönünde dönmektedir. İki yolcu hexagramın iki üçgeninin sivri uçlarına otururlar. çıkartılır. Kartonun kendisi daire şeklinde kesilir. Disk kartonu hexagramın merkezine. Bunun için iki kişi olunması şarttır. Etkiler yaklaşık olarak bir hafta sürer. resim gibi meteryaller koyulur. Kurbanla ilgili disk. “Burada istenen şeye göre.Signa Venta”. Kişi ruh topu haline getirilip öyle çalışılır . Karşılıklı otururken batıya. yüzü doğuya dönük olarak. fazla derin olmayan çanak şeklinde bir çöküntü ya da bir çanak vardır. Bu kolaydır. Türkçe ya da Tragna alfabesi ile yazılması farketmez. Kişinin yattığı yatağın hafif hafif oynadığı düşünülür.“Bu da yeterli görülmezse burada bir kazan vardır. Önce kurbanın ruh topu yapılır. “Bu tip bir denemeyi ilk başta bulunduğunuz odada bile yapabilirsiniz.Signa Venta”. Daire çizilmez. Herhangibir tıkırtı ya da bir cismi oynatmak gibi. Aşağısı karanlık bir ortamdır. herşey anında gönderilip. Kurbanın odasında poltegeist olaylarının oluşması için de aynı işlem yapılır. idareci yolcu oturur. mesela sürekli olarak yatağının sallanması filan için belli bir süre imajinasyon yapılmalıdır. aynı şeyler söylenerek kazanda ruh topu haline getirilir.

Çalışma sırasında Signa Vent burada bulunup. işlemler yapılır. Buraya gelinir. Çalışma sistemi aynıdır. Sadece iyi rüya olur . İş konularında olaylar daha değişiktir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞ KONULARI) Arslan tapınağında düz ilerlenip. Fizik planda zemine sarı bir kağıt koyulur. Burada sadece para ve iş konularında batırma ve yükselme çalışmaları yapılır.zanneder. Yalnız kişiler teker teker ele alınarak (Yani şirket gibi kuruluşlarda) 213 . Bunu devamlı olarak yapmak mümkündür. gibi geniş kapsamlı olaylar da olabilir. Bu noktada fizik plana dönülüp. Turuncu odada iki. Dolayısıyla kurban odasında bu tipleri de görebilir. Asıl gönderici gene doğuya dönük olarak oturur. Bunlar bu odanın bekçileridir. Mavi olanlar tıkırtı yaparlarken kırmızılar direk olarak kurbanla ilgilenirler. yeniden top yapılmaz. sayıda kişi üzerinde çalışılır. arslanın ağzından girince turuncu bir odaya girilir. Üzerine şekil ve isim yazılır. yardımcı olur. Burada bazı kısa boylu tipler. vs. Aynı kişi üzerinde çalışmanın tekrarı istenirse top hexagram hücresinden alınır ve üzerinde çalışılır. Gene ortada hexagram vardır. Ancak bu çalışmalar sadece olumlu yönde olabilir. Top hexagrama yerleştirilip. Bunların çalışması sonraki bölümde bulunur.. Bunlar mavi ve kırmızı varlıklardır. O tür bir kuruluşu batırmak bir çok kişiyi birden etkilemektir. Aynı şekilde yere oturulur. Şirket vs. Çalışma sonunda top hexagram hücresine kapatılır. “Bu şekilde sıkıntı olmaz. Gene kişinin bir resmi ya da meteryali gerekir fakat tanıdık birisi veya birileri olursa sadece isim de yeterlidir.Signa Venta”. Yukardaki odada rüyaya girme çalışmaları da yapılabilir. DÖRDÜNCÜ KAT . Mesela üç. oturulur. Hiç bir zorluğu yoktur. Bununla beraber yolcular siyah odada çalışırken her zaman bu varlıkları görmeyebilirler. üç. dört kişi olabilir. Bütün işlemler aslında bu varlıkları kullanarak yapılır. Onu rahatsız ederler. Çalışmada gözler kapalı olacağı için zaten siyah oda ile bağıntılı olunur. cüceler vardır. Fizik planda çalışırken de önce buraya gelinir.

aynı şekilde çalışılacaktır. Kurbanın iflas ettirilmesi için arslana arka dönülür. Çalışma bir hafta sürer. Satürn. odadaki ayrı bir kazana atılacaktır. Her gün aynı yere gelinip. yere bir hexagram çizilir. Eğer bir şirkete yardımcı olunmak istenirse aynı çalışma yapılır fakat top diğer duvardaki. asanın dokunuşu ile yerdeki kapak açılır. Mesela bu şirket dışarıya yönelik iş yapıyorsa o kesilecektir. Top. Yükseltme işlerinde planeter sembollerde Satürn yerine Jüpier yapılmalıdır. Bu işlem şirketi tamamen iptal eder. Olay tamamen sonuçlanınca yani istenen iş fizik planda tamamlanınca top buradan alınıp. Ona ait olan ne varsa elinden alınacaktır. Burada da aynı şekilde bir kazan. Çalışmada şirket bölüm bölüm yükseltilir. Vücutlara gene hexagram çizilir. Gerekli işlemden sonra kurbanla birlikte turuncu odaya geçilir. Neptün sembolleri çizilir. zeminde kapak. Bu son kazandan top geri alınmaz. karşı duvarda Arslan kafası ve yanlarda hexagramlı dolaplar vardır. bu şirket yolcular olacaktır. Önce diske isim yazılır. grup sistemidir. Gereken her şey önceden hesaplanıp. Altı gün sonra top yukarı çıkartılıp. Burada üç. sonra kişi orada oluşur. saat aksi yönde dönen hexagramın arkasına kapatılır ve o şirket tekrar batırılmak istenene kadar orada kalır. 214 . Şirketi temsil eden top altı gün boyunca burada bırakılır. Hexagram gene aynı şekilde dışardaki salonda çizilir. İlk önce şirketin bütün durumları imajinasyonla incelenir.çalışılır. sıkıntıya sokmak içindir. bilinmelidir. Güç buradan çeşitli yerlere kanalize olur. Şirketin her gün ayrı bir bölümü çökertilir. Şirketin ismi de olmalıdır. dört top varsa hepsi birden bir büyük kürenin içinde toplanacaktır. Sonra bu şirketin başka bir şirket tarafından ki. dört kişi birden de olabilir çünkü sistem. Ne gerekiyorsa yapılır. Hexagramın ortasına Merkür. Bunda da altı gün çalışılır. Aşağıda. saat yönünde dönen hexagramın arkasına kapatılır. Bu semboller batırıp. Kurbanların formları özellikle çıplaktır. Şirketi meydana getiren kişilere ait üç. batırılması planlanacaktır. aynı kabus odasındaki gibi ortaya koyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KAYIPLAR BÖLGESİ) Bu bölüm için majikal enstruman olarak bir kağıda hexagram çizilir ortasına yolcunun ismi düz olarak yazılıp. Pan’a benzeyen varlığın elinde de. Yolcuların girişinden sonra kapı kapanır. üç metre boyunda bir varlık oturmaktadır. Yatık elips biçimindedir. birbirine karışmış yüzler görülür. İlerlenir ve karanlık bir odaya girilir. Burada görülecek fazla bir şey yoktur. Kırmızı bölgeye geldikten sonra sağdaki kapıdan girilir. Sıcak bir hava akımı vardır. Işıktan kaçan bir sürü acayip varlık farkedilir. yolcularda olan aynı Güneş asasından vardır fakat onun asasının ucundaki Güneş sembolü küre şeklinde değildir. DÖRDÜNCÜ KAT . Dışarda gene aynı Pan’a benzeyen varlık beklemektedir. boyuna asılır. Olaylar sanki bir film şeridi gibi seyredilir. Değişik insan figürleri. İlerde kaya gibi bir şeyin üzerinde Pan’a benzeyen. Burası üçüncü bölümün alt bölümüdür. İstendiği takdirde toplar buradan alınıp başka bir bölüme götürülür. bu katlara direk olarak ya da bilinçsizce kayanların kaybolduğu bölgelerden biridir. İçersi boyunlardaki hexagramlardan gelen ışıkla hafif hafif aydınlanmaktadır. 215 . Buradaki pencerelerden çalışmaların gelecekteki olası sonuçları izlenir. Pan dışarda kalmıştır. kırmızı. vs. Varlık yolcuları sağ taraftaki bir odaya sokar. Bir sürü çıplak insan formu farkedilir. Asayla kapı açılır ve çıkılır. renk girdapları oynaşır. Orada yapılan çalışmaların geldiği yerdir. en az ikibuçuk. Buradaki varlıklar yeni gelen varlığın enerjisini emerler. Bazı sesler duyulmaktadır ve boyuna asılmış olan hexagramlar hafif hafif parlamaktadır. Gene sütunlu bir yoldan yürünür.DÖRDÜNCÜ KAT . İçerde mor. Yolcular bu bölgeden geçişleri sırasında sütunların ardından bazı görünmeyen varlıkların kendilerini gözlediğini açıkça hissetmişlerdi. İçerde erotik bir atmosfer vardır. Burası yolunu kaybedenlerin düştüğü.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SONUÇ PENCERELERİ) İlerlenir ve duvarlarında bazı pencereler olan bir koridora çıkılır.

Boyunda taşınan hexagramların ışıltısı varlıkları kaçırtır. burada kazana atılan top. Kurban taşının çevresinde bazı tipler ve taşta yatan bir insan formu görülür. İlerde zemine çizilmiş olan çok büyük bir hexagram görülür. Merdivenler çıkılır. insan yüzlü. beden olarak çıkar. Sonraki gelişlerde insan figürü ve varlıklar yoktur. Bir anda gri bir ortama çıkılır. arkada ve ilerde. Buradaki odada da aynı arslan vardır fakat daha koyu renkli ve vahşi görünümlüdür. gene mesela kişi ayrıca narkotik maddelere müptela hale getirilebilir. topların birlikte getirilmeleri ve tekrar yukardaki hexagramlı dolaplara atılmaları gerekir. Burada bazı varlıklarla karşılaşmak mümkündür. Bunlar gerektikleri zaman 216 . hexagramın dışında sivri uç hizasında bir taht. İstenilen ilaveler yapılır ve sonra ikinci bir kazanda tekrar top haline getirilir. Bu bölümde olaylar güçlendirilir. Bu görünüm ilk gelişteki öğrenim içindir. Arslanlar da aşağıda kalır. Aşağıda toplar üzerinde çalışma yapılmışsa.Ve gene istenirse olaylar daha yumuşağa ya da serte çevrilebilir. Göz alabildiğine düz bir arazi. Bu bölümde sola dönülür ve düz bir yolla karşılaşılır. Mesela bunlardan birisi. Mesela lanet çalışmalarında. Burada bekleyen büyük arslanların üzerinde ilerlenir. tahtın arkasında da bir keçi tanrı heykeli vardır. Burada yukarıya çıkılan direk bir yol vardır. Dişlerinden kan damlar. Simsiyah bir boşlukta yukarıya çeken bir girdabın içinde yükselinir. Pan’a benzeyen varlık buradan sonra gelmez. Bunu yapabilmek için iki gün çalışmak lazımdır. havalanan toz gibi gri bir kül tabakası ile kaplıdır.BEŞİNCİ BÖLÜM (RUH YIRTMAK) Kırmızı giriş odasından sola sapılır ve buradaki kapıdan girilir. keçi kafalı ve vücutlu. DÖRDÜNCÜ KAT . Zemin adım attıkça bulut gibi dağıp. İlerde bir merdiven görülür. Merdivenler bitince ilk baştaki kırmızı salona gelinir. Gök yüzü daha açık gridir. Ortasında bir kurban taşı. kafasının iki yanında boynuzlar olan bir varlıktır.

Bunlara infazcılar denilir. Gözleri fosforlu yeşil. Bu sözler söylenince keçi tanrının enerjisi kurbana girer. Pan ya da Tıkaslion denilebilir) takdis (Ya da kurban) ediyorum” der. soldakinin ismi Kindar ve ayak tarafında duranın ismi de Zoksen’dir. Ondan. Hatta ilk gelişte rasgele bir formun üzerinde uygulama yaparak yolcuya öğretirler. kincilik kendini yok etme meyilleri. üç. göz bebekleri ve irisleri siyahtır. Bir anda tahtta kurbanın aynısı oluşur. Gözleri yukarda tarif edildiği gibidir. Bundan sonra hançerler bırakılır ve eller kurbanın üzerine uzatılır. Tek olma durumunda yolcu diğer üç yardımcı varlığı çağırır (İki kişiyseler. Dört kişi aynı anda hançerlerini yukarıya kaldırırlar ve saplarmış gibi indirirler. Tamamen çıplaktır. Başı taht yönündedir.yolcular tarafından çağırılırlar. Form kurban taşına yatırılır. buraya gelinir ve kurbanın formu oluşturulur. Artık kurbanın kendisine ait olan bütün negatif yanları. Suratı sert. yok etmek. Saplamaya gerek yoktur. kıskançlık. Baş taraftaki yolcunun sağında duran varlığın ismi Setoh. 217 . intikam. Kurban titremeye başlar ve göğsü yırtılır. dört ya da tek kişi tarafından yapılabilir. ÇALIŞMA Çalışma iki. keskin hatlı ve şeytani ifadelidir. Çıkan kötü bir varlıktır. Bundan sonra yolcu ellerini kurbanın başına koyar ve “Seni keçi tanrı adına (Baphomet. Bu varlık kurbanın benliğini tamamen ele geçirdiği için mutludur. burada yapılacak olan ruh yırtma ya da ruh parçalama töreni öğrenilir. Yolcu kurbanın baş tarafına geçer. İki kişiyseler birisi ayak tarafında durur. iki yardımcı çağırılır). Taht boştur. Tırtırlı bir sesi vardır. şeytani vasıfları. İçinden başka bir varlık çıkar. İlk geliş durumunda tahtta oturan bir de kadın figürü vardır.

En az altı ay içinde görülür. alkol ve narkotik maddelere meyil gibi vasıfları tamamen ortaya çıkmıştır. Bu bölümde yapılan çalışmanın geri dönüşü yoktur. yani dördüncü çalışmanın bitiminde negatif varlık bu kata ait bir parça olup. Yolcunun yüzü doğuya dönüktür. Zemine makul büyüklükte bir hexagram çizilir ve içinde çalışılır. 218 . Çalışma bitince her şey olduğu gibi bırakılıp. Çalışmanın sonunda. DÖRDÜNCÜ KAT NOTLARI Dördüncü katta alınan bazı bilgilerde ayıklama yapılması gereklidir. Çalışmayı fiziki planda desteklemek de mümkündür. burada kalır. Bu andan itibaren varlık ve kurban yolcunun kontrolündedirler. İstenildiği kadar. Yolcu ellerini kurbanın kafasına koyar ve “Artık senin kişiliğin bu şekildedir” diye telkin verilir. infazcılar ve tahttaki varlık aynı şekilde bekler bulunur. Dolayısıyla yolcuların bilinçleri daha hamdı ve maji konularında. çeşitli telkinler verilebilir. kurban taşına kurbanın bir meteryali ya da mum bebeği koyulur ve bu bölümle rabıtalı olarak çalışma yapılır. Ancak her telkinin beş defa tekrarlanması gerekir. dönülür. Tabii yırtma işlemi sadece birinci çalışma içindir. Çalışmalar peşpeşe ya da gün aşırı yapılabilir. Bu törenle istenilen olayların gerçekleşmesi çok uzun sürer. DİKKAT: Herhangi birisine bu işlmler uygulanmadan önce iyi düşünmek gereklidir. Zaten Saki de bu gibi şeyleri yani ruhunu Şeytan’a satmak gibi Ortaçağ inançlarını ciddiye almamaktadır. Kblan çalışmalarının ilk dönemleridir. suratı mum gibidir. Kblan çalışmalarında bu gibi şeyler yoktur. Kişi yavaş yavaş değişir ve tezahürler izlenir. Kara Güneş başlıklı kısımda görüşülen varlıklar Karanlık yana geçiş. Her gelişte kurban. İkinci bölümde. Bu çalışmaların yapıldığı dönem. Kurban taşındaki kişi yırtık durumda. Mesela. Bu çalışma dört defa tekrarlanır.intihar. kanlar içinde. Şeytani güçlere biat etmek gibi şeylerden bahsetmişlerdir. bilinçaltlarında bulunan bazı şeyler yüzünden saçmalanmış olabilir. Ortaya.

diğeri güney duvarına koyulur. Yani çift ayna enerjisi ilk girişler ve eğitim çalışmalarında şarttır. güney doğrultusuna yerleştirilir.” sözü. Aynaların biri kuzey. yeşilli. çalışmanın herhangibir sembol ya da güce ithafı içindir. Bu katta çalışma yapılırken.İkinci olarak. Yolcuların aynada görülmeleri fazla önem taşımaz. Burada Ankolia. Bu kata geçiş üs piramitinin toptan haraketi ile olur. Piramitin dışındaki çevreye mavili. Seksüel amaçlı ruh yakma bölümünde kullanılan “Venüs adına. Bununla beraber çift ayna düzeni ilerlemiş çalışmalarda fazla gerekli olmayabilir. Beşinci katın girişinin majikal enstrumanı bir asadır.. kırmızılı renklerin hakim olduğu görülür. fiziksel plandaki çalışma odasında iki tane ayna bulunması gereklidir. Daire gelen herhangi bir etkiyi ayna gibi geriye yansıtır. Altar ve yolcular aynaların arasındadır. Piramit. Tepesinde minik bir kırmızı piramit vardır. Dönüş yavaşlar ve sonunda tam olarak durur. Arinna vs. Cephe güneye doğrudur. Aynaların birbirlerini ve altrarı görmeleri gereklidir. Aynı zamanda koruyucudur.. Durduktan sonra dışarısının simsiyah bir 219 . içinde bulunulan fizik plandaki çalışma yerine göre kuzey yönünde ilerler. BEŞİNCİ KAT Bu katın bütün bölümlerine ait çalışmalar için fizik plandaki altar kuzey. Bir süre sonra piramitin dönüşü hızlanır ve duvarları kısmen şeffaflaşır. Altındandır ve her yanı yakut kaplıdır. yolcularla beraber yükselir ve hafif hafif saat aksi yönde dönerek.Bütün katlar birer geçiş bölümü olmakla beraber Beşinci kat özellikle bir geçiş bölümüdür ve aynı zamanda yolcunun gücünün bir derece artmasıdır. gibi isimler de kullanılabilir. yere ya da havaya bir şeyler çizmek için kullanılır. Bu uç. Asa uzun bir Hırıstiyan haçına benzer.

Zamin kuru.mürekkep denizi gibi olduğu görülür. Piramitin altı şeffaftır ve içi görülmektedir. Asasını yolcuların asaları ile çatıştırır ve havada bir ışın dalgalanması olur. Bir süre daha geçip. Bundan sonra bekçi tamam der ve takip edilmesini işaret edip. Bundan başka hiç bir yazı yada sembol yoktur. Burası Beşinci Kat’tır ve Kabalist ekoldeki planeter temsilcisi Mars olan sefiranın karşılığıdır. Bir süre bekleyip. Zeminde bir beşgen şekli ve 220 . Kapı. İlerlendikçe aydınlık da tedricen artar. piramitin içine göre olan izafi kuzeye dönmüştür. Bu nokta yolcuların şuur yapılarına göre değişir. kuru ve taşlıktır. kat girişinin bekçisidir. Bekçi asasını sağa sola sallar ve tapınak yukardan aşağıya doğru aydınlanır. yukarıya kayarak açılır ve yolcular çıkarlar. Aşağıda da her yan simsiyahtır. havada durduğu görülür. Yolcular sırtlarını masaya dönerler. Artık. ortama alışınca gök yüzünün koyu lacivert olduğu ve ufukta. dağların arasında çok hafif bir aydınlanmanın olduğu görülür. Bu varlık. Aşağıya inmek ya da yukarıya çıkmak için inmeyi ya da çıkmayı düşünmek yeterlidir. klasik Yunan tapınakları gibi bir yapı. Sütunlardan meydana gelmiş. Tapınağın ortasına doğru ilerlenir. Aşağısı. kırmızı toprak ya da kildir. onun yerine bir kapı vardır. ortama alıştıktan sonra aşağıya doğru inen ip merdiven yada benzeri bir şey görülür. Doğrudan boşluğa atlamak ya da herhangibir başka şekille karşılaşmak mümkündür. Burada sözü edilen merdiven imajinatif bir şeydir. Dışarsı tam bir siyah mürekkep denizinin dibi gibidir. Aydınlanmanın doğrultusunda ilerlenir. Hiç bir gölge yoktur. Siyah cüppeli ve kukuletalıdır. Sadece geriye bakılınca piramitin içi ve kapı görülür. yukarsı yoktur. Sırtına gümüş simle daire içinde olan bir pentagram işlenmiştir. Tapınak görünümünde olan ve çok eski olduğu izlenimlerini uyandıran bir yere gelinir. Arazi geniş. Yüzler. Piramitin zeminden beş metre kadar yüksekte. karşı duvardaki ayna görülmemektedir. İlerden bir varlığın geldiği görülür. Sanki Güneş doğarmış gibidir. Elinde aynı asadan bir tane taşımaktadır. geriye döner.

pentağram düzeninde. Ateş çemberi aralanarak yol verir ve yolcular bu bölümün rehberi ile karşılaşırlar. Rehber elinde aynı asadan bir tane tutar durumda ve yüzü açık olarak yerde oturmaktadır. ateş çemberine doğru ilerlerler. sarp ve vahşi yerler. Beşgenin ortası yani yolcuların bulunduğu yer dönmez. ateşin çevesindeki beş kişinin bulundukları doğrultularla çakışır durumdır. gitmiştir ve platformun üzerinde sadece yolcular vardır. Ayağa kalkar. hem de yön olarak hızlanmaya başlar ve hızla. Saçları iki yanda örgülüdür. Kızılderiliye benzer bir tip. karanlıklar içinde geniş bir meydanın olduğu farkedilir. Tapınağa girdikten sonra. Yıldızın daireye alınması tamamlanınca havadaki şekil kendiliğinden yatık 221 . Aşağıda. TAKDİS TÖRENİ Üzerinde durulan beşgen hafif hafif dönerek havalanır. İlerlenen doğrultuya “Bir” denilirse. Platform hem dönüş olarak. oraya kadar götürmüş olan bekçi ayrılıp. beş köşeye oturmuş olan beş tane varlık ya da bekçi vardır. yolcuların geldikleri yöne doğru ilerler. Yıldızın ortasında durulur. Platform ateş çemberinin tam ortasına iner. havaya bir düz yıldız çizer. Platformun çevresindeki pentagramın kolları. Yolcular pentagramın üst ucu doğrultusunda dümdüz. Çevresini daireye alır. Pentagramın kolları saat yönünde döner. Meydanın ortasında çember şeklinde ateş yanmaktadır. Donuk beyaz saçlı. Bulunulan noktadan beş yöne doğru. beş tane yol vardır.ortasında bir yıldız vardır. Çevre alaca karanlıktır ve sadece bulunulan yere donuk bir aydınlık hakimdir. durum aşağıdaki şekildeki gibi tanımlanabilir. Yolcunun doğrulmasını ister ve asası ile yolcunun kafasının önünde. yaşlı bir erkek görünümündedir. yanardağlar görülür. Ateşin çevresindeyse. Sol elini uzatır. Aşağıda volkanik bir arazi. Yolcular önünde eğilirler ve elini öperler. Çevrede daire şelinde dizilmiş otuz tane sütun olduğu sayılmıştır. Önce birinci kola girilir. Parmağında aynı daire ve düz pentagram sembollü bir yüzük vardır ( ).

Elinde asa tutan. 2 . İlerde bir göl görülür. altmış basamak kadar indikten sonra kırmızı bir kapıyla karşılaşılır.BİRİNCİ BÖLÜM (SAVAŞ TANRISININ TAPINAĞI) Yol aşağıya doğru meyil kazanır. Bundan sonra rehber dönüp ilerler.Tek boynuzlu bir at. 3 . Ve Geburah. Yapılan işlem bir enerji kaplamasıdır ve bu katın bütün bölümlerinde koruyucudur. İçersi koridor gibi uzun bir salondur. Bu işlem yapılırken rehber “Ateh. Asa sembolün ortasına dokundurulunca kapı açılır. Bir anda derinlik kazanarak ışıktan bir silindir gibi yolcunun vücudunu kaplar ve kaybolur. Malkuth. kanatlı ve kartal başlı bir erkek. Her iki yanda eski savaş tanrılarının heykelleri görülmektedir. Fosforlu boya dökülmüş gibi ışıl ışıl yanan cam göbeği renginde bir göl. Merdivenli bir giriş belirir. Heykeller girişten ileriye doğru şöyledir: 1 . Elli. Merdiven mavimsi bir ışıkla aydınlatılmıştır. Donmuş gölün üzerinde yürünür. 222 . Yolcular onu birkaç adım arkasından takip ederler.duruma girer ve yolcunun kafasından geçer. Rehber asasını indirip suya dokunur ve su bir anda donar. 4 . Aynı işlem diğer yolcuya da tekrarlanır. Her heykelin aynısınden bir tane de tam karşısında vardır. Ve Gedulah Leolaham Amen” sözlerini teleffuz eder. İniş sırasında duvardaki buz kristalleri açıkça görülmektedir. BEŞİNCİ KAT . Kapının üzerinde beş oklu bir Mars sembolü vardır.Herkül tipli iriyarı bir erkek.Sekmet yada ona benzeyen bir tip. Yani her iki yandaki heykeller aynıdır. Tam ortasına gelince rehber tekrar asasını zemine dokundurur ve buzun bir bölümü çökerek açılır.

18 Bunlar tarih boyunca bütün kavimlerce tanınmış olan ve benimsenen çeşitli savaş tanrılarının sentezleridirler. Burada çalışma yapılırken heykelin gözleri açılır ve pentagramın ortasına enerji verir. Burada da bir yolcu başında boynuzlar olan bir tip görürken diğeri. Daha ilerde siyah taştan. Bu sadece yolcuların kendilerine kullanılır. boynuzlu miğfer giymiş bir tipleme algılamıştır. farklı imajlar algılamalarındandır. Bu da kendine kullanılır. Şimşekler gücü temsil eder. ortadaki kollarda birer kılıç ve üstteki kollarda da birer yıldırım vardır. Bununla beraber bunların üçü de istenildiği takdirde dışarıya kullanılır fakat mızraklar asla kendine veya iyi niyetle dışarıya karşı kullanılamaz. Burada kişilerin gücünü emmek. Pentagramın iki bacağı giriş yönüne yani yolculara dönüktür. Mızraklar yok etmek içindir ve bu sadece dışarıya kullanılır. Bulunulan meydanın en dış tarafında daire şeklinde dizilmiş sütular vardır. Zemin beyaz dalgalı siyah mermerdendir. elindeki mızrağı atış pozunda tutan bir erkek. üç farklı şekilde olabileceklerinin belirtilmesinin nedeni çalışma sırasında farklı yolcuların.Boynuzlu veya boynuzlu miğfer giymiş. İki el birleşir ve alındaki enerji ile birleşerek ortaya gereken tür enerjiyi yollar. diye iki. Heykelin gözleri kapalıdır. karşılaşılan şekillerin şöyle veya böyle. 18 Gerek burada. En alttaki iki elde adeta birer hançer büyüklüğünde birer küçük mızak. yok etmek. Heykelin her yanında üçer kolu vardır. gerekse başka bazı yerlerde. Tanrı formunun ellerindeki aletler buna göre kullanılır. İlerlenir ve koridor geçilince daire şeklinde bir meydana çıkılır. Miğferin üstünde üç yana bakan birer kartal kafası vardır. Başında bir miğfer vardır. altı kollu bir tanrı heykeli görülür.5 . Kılıçlar savaşmak içindir. Ortada yuvarlak ve üzerine bir pentagram çizilmiş olan bir masa vardır. 223 . enerjisini almak veya güçlenmek. güç vermek için çalışmalar yapılabilir.

çevresini tahrip etmek ve benzeri şeyler için yapılacak çalışma anlatılmaktadır. Olayı yürütecek olan yolcu yıldızın giriş yönüne göre sağda kalan ayağının hizasındadır. kendisini de bir sürü değişik yerden birine yollamaktır. Önemli olan bilinen bir savaş tanrısı 224 . hayatının silikleşmesini ve hiç bir şey yapamamasını İndra’dan istiyoruz”. Pentaramın beş ucunda da birer büyük çivi görülür. Rauf’un bütün enerjisinin bir ay müddetince bitip kaybolmasını. YOK ETME ÇALIŞMASI Burada kurbanı öldürmek. enerjisini yok etmek. Buna rağmen. Rehber pentagramın sivri ucuna geçer. Bu süre bir saatten bir yıla veya sonsuza kadar olabilir.Buradaki savaş tanrısı çağlar boyu kavimden kavime ismi ve şekli değişmiş olan savaş tanrısının. çalışmanın yapıldığı sırada rasgele seçilmiştir.19 19 Buradaki ithafa kullanılan İndra ismi Hint mitolojisinden. Eğer niyet ölüm değilse istenilen şeyin ne kadar süre içinde faal olmasının istendiği önceden belirlenmelidir. Bir anda soldaki duvarda bir pentagram meydana gelir. Buradaki form aslında cinsiyetsiz fakat başta erkek gibi kabul edildi. “İndra adına bu seramoniyi açıyorum. bilinen form uymasa da. Bilinen herhangibir mitolojik savaş tanrısının ismiyle anılması hiç farketmez. Şimdiki uygulama kurbanın enerjisini alıp. savaş enerjisinin tecessüm etmiş halidir. Burada duvarlar haraketlidir ve pentagram kayarak heykelin tam karşısına gelir. uygulamaya göre şekilden şekile değişir. Bunlar kurbanı germek için kullanılırlar fakat bu. Çevresinde bir daire vardır. mesela Sekmet de denilebilir. Bunun yerine herhangi bir isim olabilir. Çalışmanın hitabesi şu şekilde yapılmalıdır.

Herne kadar bu sadece bir eğitim çalışmasıysa ve gerçekte fazla bir şey beklenilmemişse de Dr. Rauf’un belli bir olaydan vazgeçmesi. Sağ kasığın önüne indirilirken “Le Olaham” ve tekrar baş üzerine. başlama noktasına çıkartılırken “Amen” denilir. Pentagramın küçük ritüeli” veya “Kabalistik haç ritüeli”nin biraz değişik bir şeklidir. isminin kullanılmasıdır. Herkesin yüzü tanrı formuna dönüktür. Sağ omuzun önüne yükseltirken “Ve Geburah”. Rauf pasifize oldu. bir süre ortadan kayboldu. Yukardaki ithafta kullanılan Rauf ismi rasgele seçilmedi. sol omuzun önüne yatay olarak çekerken “Ve Gedulah”. Asa yukarda iken “Ateh” denilir. Denek olarak o alındı. eğitim amacıyla kullanılması gereken bir denek gerekliydi. buraya göre tadil edilmişlerdir. 225 . Haraketler de öyle. Sol kasığın önüne indirirken “Malkuth”. Bu işlem Golden Dawn’ın bilinen. işleri hep ters gitti. Çalışmanın alındığı sırada. Rauf istenilen hale girdi. bir kılıç gibi havaya kaldırırlar. uzaklaşması. O dönemde ortalarda olan bir Dr. Başarısız evlilikler yaptı. ayin ya da çalışma denilmesi de mümkündür. Hepsi sizden alınıp. “Burada kullanılan bu İbranice kelimeler sizin bildiğiniz ve duruma en uygun olan sözlerdir. Dr. Kısaca hayatı tam olarak pasifize oldu.Bu noktada rehber ve yolcu veya yolcular asalarını iki elleri ile kavrayıp. Bu şekilde havada bir pentagram çizilmiş olunur. İstekler bir ayla sınırlı olmakla beraber etki yıllarca sürdü. Seramoni kelimesi yerine ritüel. tam olarak pasifize edilmesi gerekliydi.

Rehber eliyle kurbanın önce alnına sonra kalbinin üzerine birer pentagram çizer. Pano kendi ekseni etrafında saat aksi yönde dönmeye başlar ve tanrı heykeline doğru yaklaşır. Pentagramların çevrelerine birer daire çizip. Bu 226 . Vücutta sağ omuzdan. Bu işlem tamamlandığı anda ortadaki masa birdenbire boşalır ve kurbanın şekli aynen duvardaki panoya geçer. merkeze doğru indirir.Durumun gerçek gereği olan sözler ve haraketler değildirler. Bu anda kurbanın formu masanın üzerinde. hizasında durduğu kolu boyunca. Rahatlıkla kullanılabilirler. Elindeki asayı vücut simetri ekseni üzerinden ve masanın üzerindeki pentagramın. Yolcular da pentagramın kendi bulundukları ayaklarının hizasından asalarını aynı şekilde indirirler. saat aksi yönde yayar.Rehber”. sağ elindeki mızrak fırlar ve kurbanın kalbinin tam ortasına saplanıp. Yıldızın bütün boşluklarına isteyen yolcunun ismini yazar. sol kalçaya kadar inen bir çizgi belirir. vücudun içinde kaybolur. pentagrama gerili olarak belirir. Heykelin gözleri açılır. Asaların uçları tam ortada çakışırlar. Kolları. Fakat hiç bir sakıncaları yoktur. bacakları aynen pentagram şeklinde gerilmiştir. çevresine de yolcunun ismini harf harf. Bu noktada rehber asasını indirmeden yüzünü yolculara döner. .

Savaş tanrısının hitabesi yapılır. Bundan sonra pano eski yerine gerilereyerek tanrı heykelinden uzaklaşır. kurbanın gerili olduğu disk. Gözlerden gelen ışın kesilir fakat kurbanın formu hala ışıldamaya devam etmektedir. Yukarda anlatılığı gibi.. Heykelin gözlerinden kırmızı. Bu diske hiç dokunulmadan. hitabe okunur. yerde veya bir masada çalışılır. Burada herşey yerli yerinde. 227 .sefer tanrı heykelinin sol elindeki mızrak fırlar ve gene kalbe girip kaybolur. yolcular ve rehber istenilen kata inerler ve rehber elindeki asa ile diski istenilen yere atar. Cephe ve pentagramın sivri ucu doğu yönüne bakar durumdadır. Pano yerinden kurtulur ve boşlukta dönmeye devam eder. Fizik planda.20 REHBER TARAFINDAN ANLATILAN. siyah karışımı bir ışın çıkmaya başlar ve panoya vurur. Yönetici olan. Sıfır katında. ortasında yolcunun ismi yazan büyük bir kırmızı pentagram oluşur. Çalışma sırasında bu kat ve bu tapınakla devamlı olarak zihinsel irtibat devam ettirilmelidir. Kurbanın formu titremeye başlar. Yönetici sağda durur. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA. Kurbanın göğsünde bu defa sol omuzdan sağ kalçaya inen bir çizgi belirir. Tekrar tapınağa dönülür. asa iki elle tutularak havaya pentagram çizilip. Yaki’ye verilmiştir. Büyük bir alan olması gerekmez. ilk girişteki gibi bulunur. Kurbanın formunu masa üzerine yatırmak. 20 Bu çalışmanın deneği olan Dr. Çevresinde. yani kurbanın akibeti ile asıl ilgili olan yolcu yere veya masaya pentagramı çizer. kişinin resmi ya da herhangibir meteryali ile mümkün olur. Fizik planda savaş tanrısının heykelinin doğuda bulunduğu farzedilir. Rauf’un formu. Şimdi kurbanın üzerinde tekrar bir daire ve yıldız belirir.

Bundan sonra üzerine tekrar pentagram oluşturup. vs. Bütün katlar için normal fizik planda bebek. Eğer yolcu yalnız çalışıyorsa kendisi için yardımcı olarak kendi formundan iki tane yaratır. Bütün çalışmalarda bekçi mutlaka buradadır. O. Direk olarak burada yapmak bir iş yaramaz. Böylelikle enerji sağa sola yollanabilir. sürekli enerji alır halde bırakılası mümkündür. bütün pentagramı üzerine çizip. Vücutta meydana gelen çarpı da düz çizgiler değil. aynen tekrarlanır. tam olarak kurtulamaz hale getirir. Çizgilerin belirip. gözlerden gelen akım kesildikten sonra duvardaki form oldukça bitkin görünür. Bundan sonra kişi istenilen yere atılır. talisman. pano. Önce fizik planda dört gün çalışılacak. Çalışmada kullanılan bebek.Havada pentagram çiziminin bitmesinden sonra oturmak ya da isteğe göre ayakta devam etmek mümkündür. Işınlar başına vurup. bekleme 228 . balmumu veya akla gelen her malzemeden olabilir. Meteryal piramit içine alınır. Bundan sonra Astral plana geçilir. Fizik plandaki bebeğin önce başına sonra göğsüne pentagram çizilir. Yukarda görülen bütün çalışmalar. bütün vücudu kaplaması ile oluşan çarpı aslında çizgi değil mızraklardır. masaya götürülür ve iki form birleştirilir. çalışanların önünde böylece kalacaktır. yolcu kendisi enerji alıyorsa yolcunun ismi yazar. Üzerindeki pentagramın içinde yönetici ismi. Bu. Pentagramdaki form çıkartılıp. şimşek şeklinde kırık çizgilerden oluşur ve ışıl ışıl yanar. ismi yazılır. orada dururken masada aniden yeni bir form belirir. zikir gibi çalışmalar yapıldıktan sonra buraya gelinir. Şimşekler yollanırsa kişinin enerjisi artar. Formlar içiçe geçip tek olurlar ve masadan kalkar. Ortasına yönetici ismi yazılır fakat isim daire içine alınmaz. ENERJİ YÜKLEMEK Bütün uygulama aynıdır fakat bu sefer şimşekler atılır. tahta. Mızrakların kişinin içinde erimesi acı çekmektir. Bu çalışmada. Gözlerden gelen ışık parlak kırmızıdır ve dalga dalga gelir. Aslında istenen kişinin ya da yolcunun kendi formunun devamlı olarak panoda.

Kapı zeminden yüksekte. yüksekte duran beşgen şeklinde bir platform görülür. Ortası parlamaktadır. Üzerine çıkılınce havalanır.süresi yerine buraya gelinip. İki yanında sütunlar vardır . İlerde altıgen şeklinde bir kapı görülür.Saki. İlerde. Dört gün yerine talismanın normal çalışma süresi ne ise o da olabilir. Arkaya bakıldığı zaman geçilen kapı değil de bir duvar görülür. 30 cm. telkinler yapılır. Kemer sağa kıvrılır. zemini kül kaplı olan alacakaranlık ortamla karşılaşılır. . İki. Köprü ya da su kemeri gibi bir şeyin üzerinde durulmaktadır. Piramitten inilir ve aynı. Havada zeminden 20. Duvarın üzerinde Koç burcu ve Jüpiter’in birbirine geçmiş sembolleri vardır. Bu levha bir tür geçiş parolası. Buradan geçilirken statik elektirik çıtırtılarına benzer sesler duyulur. BEŞİNCİ KAT . üç basamakla çıkılır. boşlukta durmaktadır. dağlar arasında 229 . anahtarıdır. BİRİNCİ ÇALIŞMA (SEKS TANRIÇASININ TAPINAĞI) Bu bölümde asa kullanılmaz. Aşağısı gene karanlıktır. Zemin mermerdendir.İKİNCİ BÖLÜM. Bölümün majikal enstrumanı üzerine ters pentagram çizilmiş olan bir altıgen levhadır.

Bundan sonra bekçi geçişi kabul eder ve kendisinin takip edilmesini ister. güneş kısaca herşey kırmızıdır. kadınları kendine ya da istenen kimseye bağlamak ve bu gibi. pentagramın ortasındaki beşgen bölgeye iner ve tam olarak intibak eder. Yolcuların getirdikleri levha bu boşluğa tam olarak uyar. varlık çağırma işlemlerinde kullanabilmek yöntemleri öğrenilir. Bu bölgede gök. toprak. seks maji kullanarak bazı varlıkları çağırmak ve onlarla kontak kurmak. Bu durumda yolcunun kendisi tarafsız kalıp. Bulunulan yer pentagramın ikinci kolu.çember şeklinde ateş görülür. sağ taraftır. Burada iki kişilik çalışma tarzı anlatılmıştır fakat tek çalışmak da mümkündür.Bekçi. kurbanın gözünde tam seks sembolü olması ve kendi anlayışına göre ona tapmasıdır . Aslında mağara olmayan fakat mağaraya benzeyen bir yere gelinir. yolcuların geliş yönüne göre ters durmaktadır. Pentagramın sivri ucuna yani geliş yönüne doğru bakan ucuna yürünür. çalışmayı erkek ve kadın formlarına yaptırtır. Bu bölgenin bekçisinden seksüel konularla ilgili çeşitli teknikler. Bekçinin bir el haraketi ile yolcular da soyunmuş olarak görülürler. üçgen düzeninde oturulur. Gene altıgen biçiminde bir bölgeye. Bu sefer çemberin içinde bir de pentagram vardır.Pentagram. Ondaki levha daha büyüktür ve ortası boştur. Üzerinde bulunulan platform. Birşey farketmez. "Maksat cinsel organların. Oraya oturtturulur. İstenen formlar çıplak olarak gelirler. Başka birisi için çalışılıyorsa isteyen kişinin formunu da oluşturmak gerekir." 230 . istenilen kimse ya da kimselerin formları oluşturulur. Elide aynı şekilde altıgen bir levha tutan bir adamla karşılaşılır. BAŞTAN ÇIKARTMA VE KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMALARI Bulunulan noktada.

Disk. 21 231 . bekçi ve formların üzerinde oldukları disk havalanır. dururken.21 Yolcular. Heykel. Burası büyük bir salon veya tapınağın içidir. Oldukça güzel bir kadın formudur. Tanrıça fallusu zemine doksan derece dik olarak havada tutmaktadır. İsteyen kadın. Buradaki çalışmada iki çift için iki ve bekçi için bir olarak üç koltuk vardır. Eğer bir yolcu varsa üçgen düzeninde. Heykel oldukça büyüktür.Bu noktada kurbanlar ve yolcular platformun üzerine aşağıdaki düzende yerleşirler. başka bir kişi hesabına çalışılıyorsa eşkenar dörtgen tarzında oturulur. fallus. haraket halindeyken saat aksi yönde döner. yolcular iki orta kol hizasında. Hepsi aynı yöne bakmaktadırlar ve ilerde gene altı kollu olan bir tanrıça heykeli vardır. En alttaki iki eli ile insan boyunda büyük bir fallus tutmaktadır. Bulunan çift sayısı artı bekçi kadar. pentagramın bacakları doğrultusunda uzanmış durumdadırlar. bacakları. bekçiye ait olan koltuk biraz geridedir. Yani fallus vücudun bir eklentisi değildir. beyaz dalgalı kırmızı mermerden koltuk görülür. istenenin erkek olması ya da yolcunun kadın olması halinde bazı değişikliklerle. B Y1 K1 Y2 K2 Oturuş pentagram düzenindedir. Bekçi pentagramın üst ucu doğrultusunda. Kadınlar. kafaları merkeze. kadın formları alt kollar hizasındadır. Disk biraz yükseldiktan sonra bir noktada durur. erkeğe karşı da uygulama yapılabilir. koltuklar ve herşey kırmızı Bu çalışmalar sadece erkeğin kadına hakimiyeti üzerine kurulmuşlardır fakat bunun çalışmanın alınışındaki yolcuların erkek olmalarına bağlıyorum. Bu durumlarda kadın daima altta. Koltuklar yer değiştirebilmekte ve istenildiği takdirde yatak şeklinde de imajine edilebilmektedirler. bekçi üsttedir. Diğer kollarında ne olduğu ilk bakışta farkedilmez. kendi ekseni etrafında saat yönünde. Ortadaki.

daire ile birleştirilir.mermerdendir. sicil ve yazılar mutlaka Tisan alfabesi ile yazılmalıdır.Pentagramın ortasına yolcunun ismi ya da sicili yazılır. Kurbanlar oral seks yapmaya devam ederlerken bekçi gelir ve yolcuların önünde eğilip. kadının ismi için alınır. Burada tanrıçanın ismi önemli değildir. 4 .Dairenin üzerine “Bu kadın (İsmi) yolcunun (İsmi) istediği sürece onun her istediğini yapacaktır” yazılır.Pentagram daire içine alınır.Alttaki yarım daire çizilip. Aşağıda görülen bu yazı ve çizimler şu sıraya göre yapılır: 1 . 3 . Tanith olabilir. Çizim tamamlandıktan sonra bütün çizim ve yazılar kurbanın formunun içinde eriyerek gözden kaybolurlar. kurbanların sırtlarına devamlı bağlı kalmaları için bazı şeyler yazar. Ankolia olabilir. Yolcunun bildiği herhangi bir isim olabilir. Eğilirler ve yolculara oral seks yapmaya başlarlar. Bu. Koltuklara. Bundan sonra kurbanlar bir tür trans haline girip. sırtlarını yolculara dönüp anal seks konumunda yolcuların kucağına otururlar. 6 . heykele karşı oturulur.Önce bir ters pentagram yapılır. kalkıp inerek kendiliklerinden cinsel teması devam ettirirler.Sivri ucun altına kadının ismi veya sicili yazılır. Kurbanlar sırtlarını heykele dönerek yolcuların önünde diz çökerler. yüz yıllardan beri kavimden kavime değişen seks tanrıçasının isim ve formlarının Astraldaki sentezidir. Ellerini koltukların kollarına dayayıp. 5 . yüzlerini heykele. Bütün isim. İştar olabilir.Üzerine bir Astra çizilir ve üçgenin bacakları uzatılıp. 7 . Bu işlem sürerken tanrıça heykelinin iki gözünden 232 . Önemli olan çalışmanın herhangibir seks tanrıçasına adanmasıdır. Arkada bulunan bekçi iki elini kaldırarak tanrıçanın hitabesini okur. 2 .

Bu yüzden. Işın kesilir. Dairenin ortasına kurbanın ismi yazılıp. B. İşlem çalışır. Tanrıça heykelinin önünde. Fallus kaybolur. Kurbanların formları. Ortam değişir ve çıkılır. Bunlar bebek içinde saklanır. Kurban artık buradan dönemez. Yolcular koltuklardan tekrar giyinmiş ve kurbanların formları içlerinde olarak kalkarlar. yolcular önde ve yanyanadır. Şimdi iki orta kolun büyük bir kılıç tuttuğu görülür. Buradaki işlem bitmiştir. Tanrıça kılıcı önce bekçiye sonra yolculara deydirir. dört gün içinde görülür. Elleri gene eski konumuna çakilir. 22 Bu çalışmanın notları titizlikle kayda geçti fakat yine de yıllar sonra olay üzerinde düşündükçe bazı karışıklıklar olduğuna inanıyorum.22 FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Kırmızı kalemle. Bekçi ellerini kaldırıp şunları söyler. Olayın fizik plandaki yansıması üç. Gözlerden gelen ışın yavaş yavaş kurbanları şeffaflaştırır ve kurbanlar yolcuların formları içine batıp kaybolurlar. “(Kadının ismi). Bekçi arkada. formların tekrar dışa alınması ise ancak etkiyi sona erdirnek için olmabilir. Kılıç dairenin içindekileri bir tür etki altında tutar. Yolcu istediği sürece onun kontrolünde kalır. Bu işlemin yapıldığı bebeğin başka bir operasyonda da kullanılıyor durumda olması önemli değildir. ortasına bir daire çizilir. Ortada büyük bir daire ve içinde kurbanlar görülür. çalışma notlarında karışıklık olduğu düşüncesine kapılıyorum. (Erkeğin ismi) istediği kadar bunu yapacaktır”. Tanrıça kılıcı dik olarak dairemin ortasına saplar. yolcuların içinde kaybolduktan sonra orada kalmalıdırlar.kurbanlara kırmızı bir ışın yağmaya başlar. gibi şeylere gerek yoktur. Teorik olarak zikir vs.Kısa 233 . çevresine yolcunun ismi yayılır. Tragna çalışmalarının genel yapısının bu şekilde olmdığını düşünüyorum. Tanrıça heykelinin önünde üçgen formunda durulur. yaldız veya kurşun kalemle veya beyaz üzerine kırmızı kalemle büyük bir üçgen. Heykelin iki kolu fallusu bu üçgenin ortasına dik olarak bırakır. Kblan kitabı tamamlandıktan sonra yapılan daha ileri seviyeli çalışmalara da bakarak. Koltuklar kaybolur veya geriye kayarak gözden kaybolurlar.

Yolcu sayısına göre tek yatak da olabilir. Yatakların başları birbirlerine 45 derecelik açı yapar. iki bin defa uygun bir zikir yapılması.Teorik olarak herhangi bir çalışma gerekmez denilmesine rağmen pratikte günde bir. tanrıça heykelinin altındaki bir kapıdan girilir. Tabii burada görülen pentagram şeklindeki yataklar gibi malzemeleri fizik planda sağlamanın pek imkanı yoktur. İKİNCİ ÇALIŞMA (SEKS MAJİ YÖNTEMLERİ İLE VARLIKLARLA İLİŞKİ KURMAK) Aynı tapınakta.Saki. Yani pentagramların üst uçları ile iki alt ucun arasından 234 . Burada görülen ve yapılan uygulamaları normal fiziksel planda aynen tatbik etmek gereklidir. aynı bebeğin içine bir de etki altına alma talismanı konulması daha iyi sonuç verebilir . Olayların sadece imajinasyonda kalmaları fazla bir fayda sağlamaz.İKİNCİ BÖLÜM. Kırmızı bir odaya ulaşılır. Burası Envocation ya da davet yapmakta kullanılan bir bölümdür. Bu odada iki tane pentagram şeklinde yatak vardır. Bekçi öndedir ve yolcular kurbanları kucaklarında taşımaktadırlar. BEŞİNCİ KAT .

Yolcular haraketlerini durdururlar. Tekrar yerine geçer ve sırtı yolculara dönük olarak ellerini şaldırıp ismi üç defa söyler. Bekçi kadınlara yaklaşıp pentagramları sanki damgalar gibi sırtlarına deydirir. (Aslında burada sekiz formun hitabesi kullanılır). Malkuth. Bu ve bu (Kadınların isimleri. Hayvansal hisleri yükseltmek. Her yan kırmızı. Bundan sonra varlıkla konuşulur. çağırılan varlığın sesidir. Yarı erkek. Bunların söylenişi sırasında pentagramları birbirine deydirir. “Bu kadınların ruhlarına girmeni istiyorum” deyip. ve gedulah. Sırtüstü dönerek normal ilişkiye girerler. Şimdi çok istekli görünmektedirler.Bekçi. Bekçi kaldırdığı pentagramları sanki takdis eder gibi yolcuların başlarına indirir ve bir güç yansıması olur. Bu. Önce anal seks gereklidir. Kişinin acı duyması iyidir . pentagram şeklinde yatırılırlar. Yolcular bacaklarının arasına girer ve derhal anal seks yapmaya başlarlar. zemin siyahtır. Bitirince kollarını açıp. Ortalarına varlığın ismini kazır. Bekçinin ellerinde iki tane pentagram belirir. pek anlaşılamayan bir hitabe okur. Bu sırada odada bazı değişiklikler olmaya başlar. biraz da ilkelleştirmek içindir. ve geburah. Pentagramları kadınların başlarına bırakır. Ellerini havada tutarak “Ateh. le olaham Amen” sözlerini söyler. Demoniak kontaklar için bu tür şeylere gerek vardır. Bekçi pentagramları çeker ve çağırılacak olan varlığın ismini söyler. Eğer kişi tekse tabii. tek isim. şu sözleri söyler: “(Varlık ismi). Yolcular gitgel hareketlerini yeniden devam ettirmeye başlarlar.geçen bir hayali çizgi olursa bu iki çizginin çakışması 45 derecelik açı meydana getirir. Kadınlar hafifçe farklılaşırlar. Sizin demon olarak nitelendirdiğiniz enerjiler biraz ilkeldirler. kişiyi ters duygular içine sokmak. Bekçi kollarını kaldırınca pentagramlar da ters pentagram oluyorlar. yarı kadın bir sesle ne istendiğini sorarlar. Kurbanlar kolları ve ayakları açık olarak yüzüstü. bir 235 . Konuşma sırasında kadınlar zaman zaman doğrulup.) kadınların ruhlarına girmeni istiyorum”. Bu pentagramların üst uçları biraz uzuncadır bekçi bunları sanki atış bıçağı gibi uçlarından avucuna oturtmuş olarak tutmaktadır.

Çağırılan varlık kendi fonksiyonlarının dışında. bunun varlık için gereken enerjinin sağlanması maksadıyla yapıldığını söylemiştir. küçük boynuzları var. Tragna ekolü varlıklar ile görüşülüyorsa Tragna sistemine göre sicili hazırlanmalı. Konuşması kadınların ağzındandır. Mavi gözlü. Sarışın bir erkek. Çağırılan varlığın sicili de ayrıca duvara çizilmelidir. bu çalışmanın ortak sicilidir. Astroloji. Çalışma yerinin duvarında da birbiri üzerine kapanmış iki pentagramdan oluşan bir sembol vardır. Tarot vs. Bu şekil. Bu çalışmanın alındığı sırada karşılaşılan varlık bir sentor formuydu. belki efemine bir tip. Bu şekil. daha modern zamanların çalışmalarından bazı antiteler çağırılabilir ya da tamamen Tragna ekolünden bir varlık seçilebilir. Bekçi. Bu çalışma için herhangibir eski grimoire’dan herhangibir sprit seçilebilir. Gelen varlık kendi fonksiyonlarının ilgili olduğu konularda bilgi verebilir. Herne kadar erkek bir atsa da insan kısmı biraz kadınsı. Bu odada bazı bilgiler almak ve çağırılan varlıkla daha ileri görüşmeler yapmak mümkündür. Çalışılan salonun dibinde başka bir kapı vardır. Bunun dışında gene varlığın fonksiyonlarına göre belli işlerde görevlendirilebilir ya da denek olarak kullanılan kadınların üzerinde etki gösterebilir.süre oral seks durumuna geçip. Eğer başka çalışmalardan bir varlıkla irtibat kurulması isteniyorsa varlığın sicili bilinmeli. ondan sonra tekrar devam ederler. öğretebilir fakat bilgi istenen konularda yolcuların belli bir altyapıların olması gereklidir. Çağırılan varlık kadınların içinden çıkacaktır. Mesela fal bakabilr. Fakat zaman zaman gene onlarla bütünleşebilir. denek kadınlara kendi karaktrini de aşılayabilir ve daha sonrası için bir tür possesion durumunda kalabilir. Aşağıda görüldüğü gibi iki pentagramdan ziyade bir sekizgeni andırır. Bunun üzerinde birbirine yapışık iki neptünden oluşan bir işaret görülür. 236 .

Kol ve bacakları gene açıktır. üzerine bir üçgen geçirilir. Üç köşesine de çevre harfleri koyularak. Yolcu da aynı şekilde üzerine yatarak ikinci pentagramı oluşturur.FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMALAR Pratik uygulamanın ilk çalışmasında mümkünse. Bundan sonra şayet giyinikse soyunulur. Eller bir süre açık tutulur. Kadının ellerini kapatmasına engel olunmalıdır. Durum beş. Önce sırtına elle bir pentagram çizilip. Burada önce gevşetici bir masaj yapılması gerekir. Kadın ters çavrilir. Sevişme sırasında alnının ortasına bir pentagram projekte edilip. kadın. Bu sırada giyinik olması önemli değildir. ortasında pentagram olan imajinatif bir Astra yaratılır. on dakika kadar sürdürüldükten sonra kurban transa benzer bir duruma girebilir. kolları ve bacakları açık olarak pentagram düzeninde yatırılmalıdır. Bu konum varlığın yolcuyu kullanarak kadına geçmesini sağlar. kadının alnında. ortasına bir daire 237 .

Bu çizimler elle yapılır yani kalem. Önce göğsüne bir pentagram çizilir. Bundan da sonra kadın sırtüstü yatırılır. Bu işlemden sonra sırt masajına geçilir. Bir süre sonra kadın kendiliğinden kalçalarını kaldırmaya başlar. Pentagramın iki bacağı arasına kadının ismi yazılıp. iki bacağın arası bir çemberle kapatılır. Kadının acı duyması önemli değil hatta daha iyidir. Buraya boşalma yapılır. Çizimin bitiminden sonra göğüs masajına geçilir Sonra da normal seks ilişkisine başlanır. Bu sefer de boşalma gereklidir. çevresine saat aksi yönde yolcunun isminin harfleri yayılır. Önce arkadan yapılır. Bundan sonra oral sekse geçilir. Bu sefer boşalma gerekli değildir. Varlık çağırılır ve yukardaki Astral çalışmada 238 . Bu yaklaşık olarak onbeş dakika kadar sürdürülmelidir. Başka bir gün kadın hipnoza sokulur. Pentagram daireye alınıp. mürekkep gibi şeyler kullanılmaz.dairenin ortasına da bir üçgen çizilip. üçgenin içine yolcunun ismi yazılır. Çizimin kendisi imajinatiftir. İlk çalışmada çağırılan varlıkla direk konuşmaya çalışmamalı.

Bundan sonra haraket tekrar yukardan başlar. SIRT MASAJI Eller kadının omuzlarına koyulur. Baş parmaklar gırtlak çukuruna basarak başlanır. 239 . bileklerin kıvrılmasıyla ve baş parmaklar eksen olarak kullanılarak ve kıçına basınç yaparak aşağıya inerler.anlatıldığı gibi yatılır. Yolcunun boşalması ancak herşey bittiği zaman olmalıdır. Eller. Baş parmaklar cinsel organ üzerine inince eller. GÖĞÜS MASAJI Aynı şekilde yapılır. kasıklara bastırılarak aşağıya kıvrılır. Eller yanlardan vücuda bastırarak. Aynı şekilde yukarıya itilir fakat bu sefer baş parmakların teması kesilir ve sekiz parmak vücut simetri eksenie basarak göbeğe kadar yukarıya çekilirler. Baş parmaklar kuyruk sokumu üzerine gelince sabit kalırlar. Bu şekilde eller. vücudu sıvazlayarak ve baş parmaklar birbirlerine temas eder durumda omurgaya basınç yaparak aşağıya indirilirler. Baş parmaklar birbirlerine temas eder şekilde sekizinci omurun üzerindedirler. eller vücudu kaldırmak istermiş gibi yukarıya itilirler. kürek kemikleri üzerinden koltuk altlarına gelirler. Haraket çok yavaş olmamalı fakat çok süratli de yapılmamalı. Baş parmakların vücut simetri eksenine yaptığı basınçla eller aşağıya iner. Baş parmaklar hala sabit ve sekizinci omur üzerindedirler. Bu sefer konuşulur ve istenilen alınır. Sekiz parmağın da uçları makat ve cinsel organ arasındaki bölgeye gelince parnaklar makata bir şey tıkarmış gibi basınç yaparak.

ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA23 Bölüm girişi için üs piramitinde gene ortasında pentagram olan altıgen levha alınır. yukarda görülen seks tanrıçasının tapınağına geçilir. Çalışma bizzat Saki’nin kontrolünde ve yönetiminde yapılmıştır. eski yolcular içindir. kadını ilgili Bu çalışma aslında resmi çalışma notlarından değil. “Burası piramitin içindekileri canlandırma yeridir. Kişi üzerinde fizik planda yapılan çalışmaların meteryallerinin bulunduğu cam piramit Astral plana. Aksi takdirde sadece bir yerlere geçtiklerini zannedip. 24 Aslında katların her bölününden diğer herhangi bir bölüme anında geçilebilir. birinci ya da ikinci katın herhangibir bölümünde yapacakları bir çalışma için giriş. İçinde meteryallerin bulunduğu cam piramit masaya bırakılır. bir piramit oluşturur. bir özel uygulamadır. Piramit açılır ve içindekiler canlı bir beden olarak çıkar. İlerlenip. (Burada yapılabilecek bir çalışmada Saki’nin yerini bekçi alabilir) elleri havada. Direk geçişler Beşinci kat ve üstünde tavsiye edilir. Saki”. KUNTA TİGLE” Tam ortada bir ışık dalgası belirir ve dörde bölünüp. Üspiramitinden doğrudan doğruya. başka bir odaya geçilir. Önde Saki. 23 240 .İKİNCİ BÖLÜM. üs piramitine alınır. Bu çalışma ilk direk geçişlerden biridir. Yolculara ve kadın formuna çarpan ışık. Bu çalışmaların geçirildiği sırada biz de kat geçişlerini sırasıyla yapmaktaydık.24 Burada başka bir odaya girilir. Arkada yolcular ve ortada kadın olarak durulur. Bu çalışmalara yeni başlayan yolcular mesela ikinci kat seviyesine gelmişlerse. Saki. avuç içleri karşıya bakar durumdadır. merdivenler ve istedikleri bölümden önceki bütün bölümleri sırasıyla geçmek zorundadırlar. Buraya hem fikir vermesi için hem de bu bilgilerin geçirilişi sırasında yapılmış olduğu için alınmıştır. herhangi bir yerine direk geçmek olasıdır fakat bu durum bir süre çalışmış olan. Ortada Altar taşına benzeyen bir masa vardır. Ellerini birbirine döndürür. Aynı şekilde fizik plandaki çalışma mekanından herhangi bir katın.BEŞİNCİ KAT . yaklaştırıp çırpar ve aşağıya indirir ve şü sözleri telaffuz eder: “KONTİNİ HATİM. hayal kurmuş olmaktan öte gidemezler.

Parlak ve yoğun bir kırmızı ışık belirir. Kadın formu tekrar piramitin içine talisman olarak sokulur. Işık kadının üzerinde incelermiş gibi gezinip. Odada bir ışık dalgalanması olur. İştar’ın kadın formu olmasına karşılık Astaroth erkek ya da iki cinsiyetlidir. “Bu kadının ruh sistemine girmeni istiyorum” der. İçinde talismanın olduğu cam piramit. İştar kadının Göbeğine. göğsüne ve başına asasını deydirip. Bastet vs. Bundan sonra tam ortaya gelip bir kırmızı ışık topu olur ve kadın forumun içine girer.yolcuya yaklaştırır. daire içindeki bir heksagramın 25 Saki tarafından maksada uygun antite isimleri bulunması istenince Eski savaş ve Seks tanrıçası İştarın ismi ve İştar’ın sonraki yıllardaki hali olan Astaroth seçildiler. Ortamda değişimler olur. Düz saçlı. Tekrar çıkar. Burada sadece vasıfları bilinen bir isim gereklidir. Saki. Bunu kurbanın kafasına koyar. sağın üzerinde olarak göbeğinde kavuşturulmuş durumdadır. elleri sol. Bu anda tam karşıda seks tanrıçasının heykeli ve onun karşısında da pentagram şekilli yatak görülür. Saki. içinde meteryaller olan piramit vardır. Tanrıça heykeli aynı heykel olmakla beraber bu sefer elleri boştur. Bundan sonra Saki. hafifçe bastırarak kan çıkartır ve asasını ilgili yolcuya uzatarak içmesini ister. Bu çalışmada seçilen isimler iştar ve Astaroth'tur. Kadın25 sırtüstü. O da önce inceleme yapar. Bunun yerine mesela Tanith. Burası yukardaki bölümde anlatılan. 241 . Saki’nin elinde. Elinde bir asa. Işık buradan Saki’ye çarpar ve bir üç yüzlü piramit oluşturur. Ortaya gelip. Bunlar bizim tarafımızdan rasgele seçilmiş isimlerdir. gibi herhangi bir isim de seçilebilirdi. Şimdi piramidin içinde kırmızı ışıklı bir top vardır. ortada durur. insan formuna geçer. bazı varlıkların çağırıldığı odadır. “Buna gerçek kadınlık gücü aşılamanı istiyorum” der. Burada Saki Cinsellikle ilgili bazı tanrı veya antiteleri çağırır. Saki’nin elleri havadadır. Buradan üs piramitine dönülür. Bir süre devam eder ve bitirir. kurbanın Ajna şakra bölgesinden girer. Astaroth bir ışık hüzmesi haline girip. İştar’ı çağırır. Işık dalgasından Astaroth şeffaf bir şekilde belirir ve kurbanın içine girer. uzun boyludur. alnında çok parlak bir disk vardır. Masalı odaya geçilir. Sonra çıkar ve üzerine geçip onunla seksüel birleşmeye girer. Bundan sonra kadın kaldırılır.

Heksagramın merkezinde ilgili yolcunun ismi yazılıdır. Çevrede ışık yansımaları vardır. Okunan hitabe de duruna uyan. Pentagramın ortasında L. 26 Harfleri vardır. İçersi korkunç derecede soğuktur. Pentagramın her bacağında yukardan aşağıya doğru aşağıdaki şekiller vardır. Kapının üzerinde.F. Yolun iki yanında tepelerinde ateşler yanan kara sütunlar görülmektedir ve ön yüzlerinde çeşitli insan ve hayvan 26 Bu harfler bizde Lusifer çağrışımı yaptı. içinde bir pentagram olan dev gibi bir daire vardır.merkezinde ve havada saat aksi yönde döner şekilde bırakılır.C. bildiğimiz tek hitabe olduğu içindir. 242 . BEŞİNCİ KAT . Aslında buradaki varlığın Lüsifer ile ilgisi yok. Karşıdan siyah cüppeli ve gözleri ışıklı bir varlık gelir ve yolcuları götürür. Lüsifer’in. Upuzun siyah bir yol. Gene bir platforma binilir. Pentagramın ortasına inilince üçüncü bacağa ilerlenir. Bu bölümdeki çalışmalarda daima.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölüm için yola çıkılırken majikal enstruman veya geçiş anahtarı olarak alınan şey bir pentagramdır. Üs piramitinden çıkıp ilerlerken karga sesi gibi sesler duymak mümkündür. Simsiyah bir yer ve bir kapı görülür. Bordo renkli bir ortama girilir. Grimorium Verum’daki invocation’unun okunması bu çağrışımdan dolayıdır.

Bu varlık daha önceki katların karanlık yanlarında karşılaşılan şeytani yansımanın bu bölümdeki tecessümüdür. kapı açılır. Bu noktada yolcu.LCF”. Kurban sırtüstü yatar. Asansör gibi bir platform yükselir. cüppeli. Aynı şekilde LCF harflerinin anlamı da başka bir şey olabilir. Eğer çalışmayı tek kişi yaparsa tam ortada. LCF kalkar. Hançeri kabzasından iki eli ile tutup sanki kurbana saplayacakmış gibi havaya kaldırır. siyah pelerinli ve sakallı bir varlıkla karşılaşılır. İlerlenir ve büyük bir kapıyla karşılaşılır. Aşağıda zemin tamamen lavdan meydana gelmiştir. Bizim yakıştırmamızdır. Aşağıdan alevler yükselmektedir. LCF’nin hizasında durur. LCF. Önündeki zemin bir fotograf makinesi diyaframı gibi fakat pentagram şeklinde açılır. kollarını kaldırıp indirir ve ortaya bir işaret yapar. LCF’nin elinde bir hançer belirir. büyük bir taht ve üzerinde oturan en az ikibuçuk metre boyunda. Ona LCF ismini verdik. LCF asasını uzatır. kurbanı masaya yatırır. Bu isim varlığın kendisi tarafından verilmedi. İlerde. kafası pentagramın iki bacağı yönündedir. Aslında gereken hitabe bu değildir. çirkin varlıklar vardır. Aslında ismi başka herhangibir şey de olabilir. kolları yanlara açık. pentegram şeklinde bir masa ve çevresinde dolaşan kısa boylu.figürleri. aşağıya inerler. Lusifer’in Grimorium Verum’daki hitabesini okur. Bacakları bitişik. İçerde ortasında bir haç olan. LCF’nin iki yanında karga kafalı iki varlık daha vardır. Yolcular LCF ile birlikte buna binip. “Burası infaz odasıdır . Fakat çalışmanın alındığı sırada sekiz formun hitabesi henüz 243 . yolcular aşağıda iki yandadırlar. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen çizimler vardır. LCF kurbanın başında. Burada istenen kurbanın formu yaratılır ya da çağırılır. Bu alanda yapılan çalışmaların gayesi ölüme yakın derecede ızdırap vermektir.

geçirilmemişti ve ezbere bilinen. Şimşek önce LCF’nin elindeki hançere çarpar ve oradan sekerek kurbanın kalbine iner. CASMIEL. Bundan sonra kurban siyah bir top haline getirilip üzerine aynı talisman çizilir ve odadaki bir kapaktan atılır. LCF hançeri kurbanın kalbine bastırıp. Oradan sağ memesine çıkar ve devam ederek bir ters pentagram oluşturur. İki bacağın arasına yolcunun ismini ya da sicilini yazar. Bundan sonra hançerle yırtmaya devam ederek pentagramın iki bacağının arasını üçgen şekli ile kapatır. duruma uygun tek şey buydu. Yukarıya bir üçgen daha çizer. VENITE LUCIFER AMEN. NAYDRUS. Bundan sonra kurbanı bırakır. Hitabe okunup bitince havada bir şimşek çakar. LCF kurbanın yan tarafına gelir ve okunan hitabeyi tekrarlar. Çıkartınca hançerin. CHAMERON. Fizik planda aynı talisman siyah veya kırmızı üzerine yeşille çizilir. Ortasına ters Satürn sembolünü çizer. Bu gerçekleşirken oda kararır. Kurbanı temsilen yapılan bir 244 . göbeğine kadar yırtar. EPARINESONT. ESTIOT. SODIRNO. PREMY. namlusundan damlayan zümrüt yeşili bir sıvıyla kaplandığı görülür. ESMONY. DANOCHAR. Gözleri açıktır ve gözlerin tamamı beyazdır. PEATHAM. DUMASSON. HAYRAS. Kurban bir tür trans halindedir. LUCIFER. MENDOUSIN. ALISEON. LCF hançeri kupaya daldırır. ORIET. Asıl ilgili yolcu kurbanın başının sol yanına geçer ve onu oral sekse zorlar. OYAR. FABELLERONTHOU. Boşalma olunca kurbana spermin tamamı yutturulur. Diğer varlıklar bir kupa getirirler. Pentagramın sivri ucunun altına da kurbanın ismini yazar ve bunu da bir yarım daire ile kapatır.

ilerlemeye devam edilir. Resim çok büyüktür ve kapının kanatları açılırken o da ortadan açılır. Ortada metalik görünüşlü bir kuyu korkuluğu vardır. üç varlık daha gelir. Kapının ortasında stilize edilmiş bir yarasa ya da ne olduğu belli olmayan. büyük bir kuş resmi vardır.bebeğin içine koyulur. Bu çalışmanın yapılması şart olmamakla beraber yapılması olayı çabuklaştırır ve kesinleştirir. İki kanatlı olan bir kapının önüne ulaşılır. 245 . kanatlarını açmış. İlerlenilen yönde. Bu koridorda ilerlenirken zeminde. Yolcuların sayısına göre iki. Üzerinde sekiz gün çalışılır. İlerler ve çekmecelerden birini çekip. Oradan cüppeli va kafası kapşonlu bir varlık iner. İKİNCİ ÇALIŞMA (YAKMA ÇALIŞMASI) Bu bölümün majikal enstrumanı gene aynı üçgenli pentagramdır. Topun üzerinde aynı talisman vardır. İlk gelen varlık taht yönünde ve pentagramın üst ucu hizasındadır. Bu noktada sağa sapıp. bir önceki bölümde yapılana ek bir çalışma verilir. tamamının beş kişi olması gerekmektedir. peşpeşe yapılmaları mümkündür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Taş zeminli. LCF gene oradadır. Kuyudan ısı dalgalarının yükseldiği görülmektedir. Yukardaki çalışmada görülen sütunlu koridordan ilerlenir ve tahtın karşısına gelinir. BEŞİNCİ KAT . ortada merdivenle çıkılan yüksek bir taht vardır. Yolcular dahil. Sağlı sollu çekmece benzeri kapaklar olan bir koridorda ilerlenir. yuvarlak bir alana çıkılır. İstenildiği takdirde başka bir gün de yapılabilir. Sivri sakallı ve kırışık yüzlüdür. Yeni gelen varlıklar da ilk gelene benzemektedirler. Zikri “Ya Kahharüd Dafieş Şeytan”dır. birbirine sırtsırta yapışık olan iki Satürn sembolü görülür. oradan daha önceki bölümde yapılmış olan kara topu çıkartıp yolcuya verir. Bu bölgede. Aynı çalışmanın içinde. Kuyunun çevresinde pentagram düzeninde durulur.

Bundan sonra ilk adam şunları söyler: “Lusifer Koros. Bu sözler söylendiği anda top şekil değiştirir ve bir önceki bölümde yakılan kurban haline gelir. İkisi birden kurbanı. Yeni beliren varlıklar kurban taşına benzer bir şeyi birlikte getirmektedirler. Adamın elinde bir hançer belirir. hançerle keserler. Bu sözleri herkes kelime kelime tekrarlar. suratına. Yüceliğin adına bu topu sana kurban ediyoruz”. Gelir ve havada tam kuyunun üzerinde durur. Adam elindeki hançeri ilgili yolcuya verir ve yolcu hançeri kullanarak aynı talismanı bir daha çizer. alnından başlayıp. Ve Geduleh. Bundan sonra kurbanın baş tarafına geçerek hançerle. Taş havada kendiliğinden gelmektedir. üst ucu alında. tabanı çenede olan bir üçgen çizer. Varlık. kurbanın kollarının yanlara açık durmasına izin verecek kadar geniştir. Bundan sonra adam yani ilk varlık yolcunun ellerini tutar. Hançerle taşa dokunarak yolcuya işaret eder.Eğer yolcu tek başına çalışıyorsa Y1 konumunda durur. Kurban taşı aşağıdaki iki şekilden birisi olabilir. dört varlık daha belirir. yolcular ve sonradan gelen varlıklar hep birlikte ellerini kaldırırlar ve hep birlikte “Ateh. Adam “Lusifer Koros adına bu topun tekrar kendi kişiliğini kazanmasını istiyorum” der. Malkuth. Le Olaham Amen” derler. Varlıklar sadece yanısıra yürümektedirler. Yolcu topu taşın ortasındaki yuvaya bırakır. Ve Geburah. Başka bir ifade ile. Bunların yapılışı sırasında üç. Kurbanın kolları açıktır ve kurban taşının o kısmı. cinsel organına kadar yırtarlar. bir asa getirir. Birden fazla yolcu varsa asıl ilgili olan yolcu Y1 konumuna geçer. Orada bulunan diğer varlıklardan biri. Kurbanın bütün vücudu yarılır fakat iç organlara benzer bir şey görülmemektedir. Ortasında kara topun oturabileceği gibi çanak şeklinde bir çukurluk vardır. Asa siyah renklidir ve üzerinde 246 .

Varlık duvardan. eski haline gelir. Mumya gibidir. Tekrar Lusifer’in hitabesini okur. Bu şekilde bir çok şey için çalışma yapılabilir. Sisle. Asayı uçlarından tutarak kurbanın vücudundaki yarığa yerleştirirler. Varlık bir işaret yapar ve yarık kapanıp. Oldukça büyük boyutlardadır. Lusifer’den ziyade Mephistopheles’in tasvirine benzer. Burada. yolcu ayaklarından tutarak kurbanı kaldırırlar. kurbanın benliğine yerleştirmek de olasıdır. Bu tasvir Lusifer’in alışılmış. Fizik plandaki çevresinde korkutucu olaylara sebep olur. Yolcu kurbanı alır ve hep birlikte ilerlenir. Sivri çeneli. Varlık yolcuya kalem benzeri bir şey verir ve yolcu bununla. Kurbanın baş tarafına varlık. ayak tarafına da ilgili yolcu geçer. Seksüel amaçla kullanılması bile mümkündür. daha alt kademelerden bir varlık getirip. Kullanılan talisman kişiye hem kötü etki yapar hem kabuslar görmesine sebep olur. Bundan sonra varlık başından. 247 . Yolcu ve varlık kurbanı serbest bırakırlar ve vücut ağır ağır kuyunun işine doğru alçalır. bıyıklı bir surattır. geleneksel tasvirlerinden hiç birisine benzemez. Görüntü bir an sonra kaybolur ve kurban kuyudan dikine çıkar. Kuyudaki sis yukarıya doğru şiddetle fışkırır. morglarda ceset konulan çekmecelere benzereyen bir çekmece açar. siyah saçlı. imajın anlatılan şekilde görülmesini engellemez. aynı talismanı dolabın üzerine çizer ve yanına “Sadece ben istediğim sürece açılacaktır” yazar. bunun böyle olduğunu bilmek. Kurban içine yatırılır ve kapatılır.uzunlamasına olarak zikir ve sonunda da “Lusifer Koros” yazılıdır. Yolcu ellerini kaldırıp öne ve 45 derece yukarıya doğru uzatır. Bu bir tür obsesyon çalışmasıdır. Buradan çıkılır. Alttaki kurban taşı kaybolur ve kuyudan yükselen sis kurbanı sarar. Artık işlem tamamlanmıştır. önceki bölülmerde görülen mavi gözlü surat oluşur. Bununla beraber. sivri sakallı.

BİRİNCİ ÇALIŞMA (İŞKENCE MAHZENİ) Bu bölümün majikal enstrumanı (H) harfi şeklindeki garip bir alettir. İlerden yavaş yavaş gelen bir varlık daha görülür. Tutulduğu zaman cisim öne. göğsünün ortasına aşağıdaki şekli dağlarlar. Kişinin bilinçaltında sakladığı şeyleri üste çıkartmak için bir tür sorguya çekerler. Elle.BEŞİNCİ KAT . Dört ucunda birar tane top vardır. Elinde aynı sembolü tutan bir varlıkla karşılaşılır. Aşağıda bazı işkence aletleri ve her aletin başında duran kısa boylu adamlar vardır. Davula benzeyen ve kolarla çevrilen bir çark. ortasındaki yatık kısmından tutulur. Duvarlarda bir sürü daire sembolü. Aletler sırasıyla şöyledir: İnsanı germeye yarayan bir masa. çevrede insan sesleri vardır. Burası sıkıcı. Varlıkla birlikte bir kapıdan geçilir. Adamın yüzü kızgın demirlerle dağlanmış gibi kırış kırıştır. Bu sonuncusunun içine insan koyuluyor. Burası mavi ve kırmızı renklerin karışım halinde olduğu bir ortamdır. küf ve ıslak saman kokan bir yerdir. Ortaçağ Avrupa’sında kullanılan e Nürümberg bakiresi ismi verilen. dağlanarak yapılmış bir pentagram sembolü vardır. Parmakları sıkıştırmakta kullanılan teçhizat ve ipler. çevredeki ateş çemberi yoktur. Gözlerinin üzerinde iki yanağına kadar taşan. Burada kurbanın formu çağırılır. Dağlamakla görevli varlıklar kızgın demirle. Yola çıkılır ve aynı uçan platformla pentagramın ortasına inilir. İlerledikçe sağlı sollu. Mavi rengin hakim olduğu bir koridordan geçilir. Kıpkırmızı bir yer ve dönerek aşağıya inen bir merdivenle karşılaşılır. Burası oldukça sıcaktır. arkaya dönebilir. İlerdeki dar bir kapıdan girilir. İstenen şey için gereken telkinler yapılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Ortada bir masa ve arkasında kukuletalı bir adam vardır. Burası acı çektirme. dik duran. Gene insanı bağlamak için kullanılan prangalar. kapağının içi çivili tabut. Bu sefer pentagramın dördüncü bacağına ilerlenir. Kısa boylu varlıklar onu germe aletine bağlarlar. sıkıntı verme ve işkence odasıdır. Semboller çarpıştırılır ve yolcularla varlık senkronize olur. demir parmaklıklı kapılar görülür. 248 . Dağlama mangalı. Bu yolda.

Sapı siyah ve iki elle tutulabilecek kadar uzundur. Çark bir süre döndürülür ve durdurulup. 249 . iki kişi ise bir üçgen oluşur. Havada ağır bir atmosfer vardır. Kapak kapatılır. Kapıdan girilir ve kırmızı bir ortama geçilir. Ata binilir ve gene pentagrama inilir. Çığlıklar içindedir. Bu işlem birbirine düşman olmaları istenen iki kişi arasında karşılıklı yapılarak formları birbirlerine rahatsız edici varlıklar olarak gönderilebilir. Burada bir beyaz atla karşılaşılır. diğeri canlıdır. Atın kanatları olduğu görülebilir ya da görülmeyebilir fakat her durumda uçarak gider.Bundan sonra kurban çivili tabuta koyulur. Kalan benlik bu bölgenin kontrolünde her isteneni yapar. Sol yanda elektirik şerarelerinden oluşan bir kapı belirir. Burada yaratılan varlık başka bir insana obsedör olarak yollanabilir. Bir noktada enerji yana yatırılmış olur. Cesedi buradan alınıp yukarda bahsedilen çarkın içine koyulur. Birisi delik deşik ve ölü. Üs piramitinden çıkınca sola ilerlenir. BEŞİNCİ KAT . Elinde aynı kılıçtan tutan bir varlıkla karşılaşılır. Varlık”. Kişi üzerinde diğer katlar ya da bölümlerde yürütülen çalışmalara ek olarak yapılabilir. Bir elektirik şeraresi oluşur. Ceset varlıklar tarafından götürülür. Bu alet hançerden çok kısa bir kılıca benzer. İçinde kurbanın formundan iki tane vardır. Sağlam olanı kalır. İKİNCİ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı bir hançerdir. Bu bölümün fizik planda yapılması gereken özel bir çalışması yoktur. Sapın dibinde çelik bir hilal ve onun üzerinde de yumurta şeklinde siyah bir taş vardır. Kılıçların uçları ayrılmadan kollar sol yana doğru yatırılır. Kötü benlik ortaya çıkartılır. tekrar açılır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. Tekrar açılınca kurban delik deşik ve ölmüş olarak görülür. Varlık dahil. Kılıçlar havaya kaldırılır ve uçları çatıştırılır. “Buradaki işlemlerle kişinin benliği ikiye ayrılır. üç kişi ise bir üçgen piramit. Dördüncü yoldan ilerlenir.

Kalabalığın arasından ortaya ilerlenir. Kelenin önünde çok büyük bir kapı vardır ve her yana kırmızı hakimdir. Ortası. Uzun. fizik plandaki çalışma odasında aşırı soğuma olur ve çalışma aynasından gelen soğuk enerji akımı açıkça hissedilir. İlerlenir. denize ay vuruyormuş gibi parlaktır. İlerlerken atmosferin kırmızılığı tutuncua dönüşür. sarı saçlı. enaz 1. gösterişli ve iri yarı bir kadın çıkar. Yolcular içeriye girerler. taştan yapılmış olan su kemeri benzeri bir şeyin üzerinde ilerlenir. Yerde yılan benzeri bazı varlıklar ve yer yer insan kemikleri vardır.80 boyunda. Kalenin avlusunda. Köprüyü indiren varlık yüzü parça parça olmuş. Yolcuları girmekten caydırmak istermiş gibi bir ifadesi ve hüzünlü bir hali vardır. Çevrede zaman zaman elektirik atlamaları olmaktadır. Bu sırada. İlerdeki bir tepenin ardından göğe çok koyu kırmızı bir ışık yansımaktadır. kısa boylu. İlerlenince birben bire elektirik çarpması gibi bir his ve akımla başka bir yere geçilir. alnının ortasında büyük bir ben olan. Yıldırımlar bu kemer ya da köprü benzeri şeye vurup dağılmaktadırlar. çevrenin enerji alanları ile dolduğu hissedilir. Astral planda. Sadece damlar mavidir. İlerde bir tepenin üzerinde eski görünümlü bir kalenin olduğu farkedilir. Solda kalan karanlık bir bölgen uzun sarı saçlı bir kız çocuğu belirir ve yolcuları çağırır. Yürürken 250 . Taş bir yoldan ilerlenir. Kulelerin damları mavi renkte ve koni şeklindedir. şarap rengindedir. Sağ tarafta son derece kıpırtısız ve koyu renkli bir deniz görülmektedir. Kadın erotik bir kılıkta veya çıplak olabilir. Tepeye ulaşılınca aşağıda toplanmış çok sayıda.Hamama girilmiş gibi bir his duyulur. Çok koyu kırmızı. Elinde uzun bir kılıç vardır. Çocuk kaybolmuştur. Büyük bir uğultu vardır. karışık tipli varlık görülür. Burası kayalık ve rüzgarlı bir arazidir. Çok koyu kırmızılıklar içinde ve yüksek bir tepenin üzerinde durulmaktadır. kambur ve çok çirkin bir tiptir. Kapıyı açan bekçi ve buraya getiren rehber dışarda kalır. Kalenin girişindeki köprü gıcırtıyla iner. Kulelerin üzerlerine hala yıldırımlar inmektedir. Kelenin sekiz tane burcu vardır ve sekizgen şeklinde bir yapıdır. Damlara sürekli olarak şimşekler yağmaktadır.

sanki arkasında iz bırakmak ister gibi kılıcın ucunu yere sürtmektedir. Kadın yolcuları anfi benzeri ve oldukça karanlık bir yere götürür.

Ortada büyük bir ters pentagram ve içinde bir düz üçgen vardır. Yaklaşılınca pentagram saat yönünde, içindeki üçgen saat aksi yönde dönmeye başlarlar. Şekil yavaş yavaş zeminden yükselir. Bazı ışık dalgalanmaları olur. Eğer buradaki varlıkların yolculara karşı kötü niyetli bir yaklaşımı varsa, şekilden gelen ışık dalgaları yolcuları sarabilir ve bu ışınların geriye yansıtılmaları gerekir. Biraz sonra bir kadın daha gelir. Elinde çaprazlamasına tuttuğu bir asa vardır. Asanın bir ucu son derece sivridir. Diğer ucundaysa üzerinde bir ters pentagram olan bir disk ya da küre vardır. Asa kırmızı ve siyah, iki parçadan oluşur. Parçalar burgu gibi birbirlerine dolanarak inerler. Yeni gelen kadın daha çirkincedir. Büyük ve kalkık burunlu, dağınık ve açık sarı saçlıdır. Bu da yaklaşık 1.80 boyundadır. Yaklaşınca asasını yere saplar. Bu varlık da yolculara karşi, asası ile veya dokunma teşebbüsleri ile bazı hücum deneleri yapabilir. sonunda ortam değişir ve bir odaya gelinir. Burada iki tane masa ve zeminde aynı üçgenli pentagram vardır. Zemin kırmızıdır. Burada ikinci gelen kadından başka, bir çok erotik görünümlü kadın vardır. İkinci gelen kadının ismi "Hanna"dır. Burada Hanna tarafıdan yolculara, erkekleri eşcinselleştirme işlemleri öğretilir. Buraya kadar anlatılan

251

kısımlar ilk geliş içindir. Sonraki gelişlerde direk olarak bu odaya geçilir.

HANNA’NIN ÇALIŞMASI
Masaların veya altar taşlarının birer ucu birbirine yakındır. Yani ikisi bir tür (V) harfi oluştururlar. yolcuların solunda kalan masanın üzerinde istenilen erkeğin formu oluşturulur. sağdaki masaya, orada bulunan kadınlardan biri kendiliğinden uzanır. İkisinin de kafaları masaların birbirine yakın uçlarındadır. Hanna, her iki eline birer tane, yukarda tarif edilen asadan alır. Topuzları kadının ve erkeğin alınlarına deydirir. Kendi vücudu ışıldamaya başlar. “Arinna’nın, Kibel’in yarattığı bütün kadınsı güçleri bu erkeğe iletiyorum. Bu andan, hayatının sonuna kadar bu erkek feminen etkiler taşıyacak ve yavaş yavaş çökecektir” der. Hanna bunları söylerken öbür masadaki kadın yavaş yavaş küçülür ve sonunda kaybolur. Kurban, aynen yatmaktadır. Bundan sonra kurbanın yatmakta olduğu masa pentagramın ortasına alınır. Yolcu veya yolcular da pentagramın içine girerler. Kurban masada, kol ve bacakları açık olarak, pentagram düzeninde yatmaktadır. Yüzüstü çevrilir. Hanna, yolculara birer tane hançer verir ve bunlarla, fizik planda kullanılacak olan talisman, kurbanın sırtına oyulur. Bu işlemden sonra yolcuların kurbanla cinsel ilişkide bulunmaları da mümkündür. Birisi için bu operasyonun yapılması isenildiği zaman, fizik plandaki çalışmadan önce buraya gelinir ve yukarda anlatılan çalışma yapılır. Buraya çalışmak için gelirken direk olarak bu odaya konsantre olunur. Bu çalışmadan sonra fizik plandaki çalışma ve talisman yapılır. Talismanın yapılışı şöyledir. Çizim, siyah üzerine yeşille yapılmalıdır. Önce pentagram çizilir. İçine üçgen çizilip, onun içine de yönetici yani işi isteyen yolcunun ismi katlı olarak yazılır (Bu çalışma alındığı zaman henüz Tisan alfabesi alınmamıştı. İsmin Tisan alfabesiyle, sicil olarak yazılması daha iyidir). Pentagramın altına kurbanın ismi düz

252

olarak yazılır. Onun altına da sekiz kollu mars sembolü çizilir. Bunun anlamı mars etki ve enerjisinin bütün yönlere dağılmasıdır. Mars sembolünü içine alacak şekilde bir Venüs ve Venüs’ü içine alıp, çemberi pentagramın alt ucuna dokunan bir daire çizilir. Hepsinin dışına bir dış daire çizilir. Yazılımlar her alfabe ile olabilir. Yazma tepeden başlayıp, saat aksi yönde gider. Seçilen değiştirici zikir, Mesela “Ya Kaviül Bariüd Dafi” (Bari, baskıdan kurtarır). Tepeden başlayıp, dış çemberin içine, saat aksi yönde, harf harf yazılır. Sadece ikinci dairenin içi ve pentagramın boşlukları doldurulmaz. Dış çemberin dışına yolcunun ismi tepeden başlayıp, saat aksi yönde çepeçevre yazılır. Bu talismanın şarjı dört gündür. Bebekle çalışılabilir. Çalışma sonunda talisman bebekten alınıp, katlanıp, mumlanıp, istenen kimsenin çevresinde bir yere bırakılır. Çalşma için özel gün yoktur fakat Salı sabahı başlanabilir.

253

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA
Yukardaki bölümden ikinci bir mağaraya geçilir. Burası erkeklere acı çektirilen bir tür ceza odasıdır. Tavana bazı erkek formlarının ayaklarından asılmış olduğu görülür. Çıplaktırlar. Bazı kadın formları da onlarla oral seks konumundadırlar. Bir taraftan da ellerindeki hançerleri onlara dürtüp, saplamaktadırlar. Burada, seçilen erkeklerin ruhlarına girip, onlardaki feminen özellikler geliştirilir. Hem işkence, hem seks yapılır. Bir tür posesyona sebep olunur.

BEŞİNCİ KAT - DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA
(BÜYÜK KUŞUN ÇALIŞMASI) Hanna’nın mağarasına götüren kız çocuğu, ilk karşılaşılan noktadan sağa saparak yolcuları Büyük kuşun bölümüne sokar. Burası normal bir ortamdır. Karga sesi gibi kuş sesleri duyulmaktadır. Çok büyük bir kuşun gürültülü kanat sesleri işitilir ve kırmızı gözlü, dev gibi bir kuş gelir. Onun sırtına binilir ve kuş yükselir. Mavi, kırmızı ve bordo renkli bulutların arasında uçar. Bir süre sonra, bulutların arasında, üzerinden yanardağ gibi alevler saçan bir piramitle karşılaşılır. Boşlukta, piramitin yanında bir varlık durmaktadır. Bu varlığın gözleri kafasının iki yanındadır. burada insanlara felç ve sıkıntı verme dersleri alınır. Kuş boşlukta sabit olarak durur. İnilir. Varlık, gene boşlukta duran ve üzerinde pentagram şekli olan bir masa oluşturur. Kurbanın formu bu masanın üzerinde belirir. Aşağıda, mesela kişinin yüzünde felç yaratma çalışmasının örneği vardır.

254

Masa kendi etrafında, saat yönünde dönmeye başlar. Varlığın elinde küt uçlu bir hançer vardır. Bunu aşağıya doğru tutar ve masa döndükçe hançer bir pikap iğnesi veya torna makinesi gibi, kurbanın vücudunun çeşitli yerlerine çarpar. Hançerin, kurbanın vücuduna temas etmesi gerekir. Kısa bir süre sonra masanın dönüşü durur. Varlık elindeki sopa benzeri hançeri kuşa uzatır. Kuş gagası ile hançeri alır ve yutar. Bundan sonra kurbanın suratını gagalar. Kan fışkırır. Aynı şekilde kalp üzerine vurur ve aşağıya doğru gagalayarak iner ve kaybolur. Diğer varlık tekrar elinde hançerle görülür. Kurbanın başından aşağıya, vücudun simetri ekseni üzerine, hançerle bir çizgi çeker ve yolculara “Sağamı, solamı” diye sorar. Burada sağ taraf seçilirse gaga darbelerinin yaraları aniden sağa geçer. Hangi yana istendiğinin önceden kararlaştırılması mümkündür. Varlık vücudun istenen tarafına bir pentagram çizer ve çalışma biter. Bu çalışanın yapılabilmesi için önce direk olarak buraya gelinir. Bu varlık bulunur ve anlatılan çalışma yapılır. Bundan sonra fizik plandaki çalışmalar hazırlanır ve yapılır.

255

FİZİK PLANDA
Bir insan silueti çizilip, kafasının üzerine kurbanın ismi yazılır. Yukardan aşağıya, bir çizgi ile ikiye bölünür. Kişinin felç, tik, sakatlık gibi şeyler istenilen yanı tamamen boyanarak doldurulur. kafadan ayağa kadar üç satır zikir yazılır. Zikir olarak mesela “Ya Kahharüd Darr” kullanılabilir. Bundan sonra, formu ikiye bölen çizgiyi taban olarak kullanarak büyük bir üçgen çizilir. Vücudun yarısı üçgenin içinde kalmıştır. Üçgenin ucuna, merkezi üçgenin ucuyla çakışan bir ters pentagram çizilir. Talisman bebekte saklanır. Altı gün çalışılır. Bundan sonra çıkartılıp, kişinin yakınlarında bir yere bırakılır fakat bu olmasa da olur. Talisman siyah üzerine kırmızı ile yazılır. Balmumu bebeğin istenilen yarısını da kırmızıya boyamak ve yanına pentagram çizmek mümkündür.27

BEŞİNCİ KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM, BİRİNCİ ÇALIŞMA
(SENTOR’UN BÖLÜMÜ) Bu bölüme çıkmak için üs piramiti 45 derece saat aksi yönde döner. Aynı kılıçlar gene mevcuttur. Kapıdan çıkılıp, kapı doğrultusunda ilerlenir. Zaminde farklılık yoktur. İlerden küçük boynuzları olan bir sentor gelir. Yolcular sentor’un sırtına binerler. sentor elinde tuttuğu bir flütle on defa “Do - Sol - Sibemol - Mibemol - Re- Do” dizisini hızlı hızlı peşpeşe çalar. Bu yapılınca içinde bulunulan ortam değişir. Şimdi heryan yemyeşildir. Sık ağaçlar vardır. Ağaçların yürümeye izin verecek kadar seyrek olduğu bir yoldan ilerlenir. Gene ağaçların arasında olan küçük bir evle karşılaşılır. Burada, başında şapka olan bir kadınla karşılaşılır. Bu bölgede sadece
27

Bu çalışma hatırlandığı kadarıyla iki defa yapılmıştır. Birinde kurban gerçekten, kalıcı bir yüz felcine uğradı. Diğerinde felç olmadı fakat kişi eğer durumu bilseydi felç olmayı tercih edecek kadar kötü şeyler yaşadı.

256

insanları cinsel açıdan birleştirmek hakkında talismanlar alınır. Başka bir faaliyet yoktur. Alınan talismanların yapılması gereken kat çalışmaları herhangi bir katın duruma uyan herhangi bir bölümünde yapılabilir. Kadın, istenen talismanları büyük, kalın ve deri kaplı bir kitaptan yazdırır. Buradaki tanışma çalışmasında bir tek talisman alınmıştır fakat istenilirse kişiye özel, farklı talismanlar da alınabilir.

Talisman perşembe sabahı, yeşil üzerine siyahla çizilir. Bebeğe koyulur, beş gün çalışılır. Venüs sembolünün içindeki üçgenin üç kenarına birer defa istenenin ismi yazılır. Çevresine iki sıra, kaç tane sığarsa o kadar, isteyen kişinin ismi yazılır. Önemli olan isteyenin isminin, üçgen ve istenenin isimlerini örtmesidir. Boşluklara üç tane minik pentagram çizilir. Kullanılacak zikir iki sıra olarak venüs sembolünün çevresine yazılır. Zikir, Esmaül Hüsna’dan seçilirse en az iki esmalı olmalıdır. Mesela yukardaki

257

Fakat Tisan zikirleri de kullanılabilir (Mesela: Kurtan Sante olabilir). Aslında dikkati başka yere 258 . Talisman yapılmadan önce mesela Seks tanrıçası tapınağı olarak adlandırılan bölgede çalışması yapılır. Saptırmak. “Sol Sibemol . Dağın tepesindeki karlar yarılır ve büyük bir ters pentagram yükselir. sekiz defa çalar. İçeriye çağırır.Sol”.örnekte “Ya Camiül Cımaül Vedud” kullanılmıştır. Sentor yükselir ve havada yol alır. Yukardaki örnek erkeğin.BEŞİNCİ BÖLÜM. bir alt oktavda hızla.Mi .Re .Fa .Mi . İlerde görülen büyük.Fa .Re .Do . İKİNCİ ÇALIŞMA Aynı Sentor’un sırtına binilir. Sentor bu sefer daha değişik bir melodi çalar.Si .Sol . BEŞİNCİ KAT .Re . Yanında ayrıca bir Satir tipi vardır.Re .Sol Mibemol . Bu durumda ana çizim aşağıdaki gibi olur. soğuk ve karlı bir dağın zirvesine yakın bir yerde yere inilir. İniş durduktan sonra varlık kendi fonksiyonlarını anlatır. kişileri yapacak veya yapmakta oldukları işten saptırmaktır. Pentagramın ortası kapı gibi açılır ve bir varlık iner.Fa . sonra talisman hazırlanır. İçersi oldukça soğuktur.La . Burada kişileri saptırmak öğretilir. Kadının erkeği istemesi durumunda venüs sembolüne iki tane Mars kolu eklenir ve iç üçgen çizilmez. Yukarıya bulutlar toplanır ve yıldırımlar düşmeye başlar. Bunu bir üst. Kapı kapanır ve bulunulan ortam asansör gibi aşağıya inmeye başlar. Pentagramın iki orta kolunda insanımsı bazı yaratıklar asılıdır. Çevre kararır. kadını istemesi hali içindir.

Arkadan kapı kapanır. Çocuğun saçları yok denecek kadar az ve üstüste ikişerli olarak dört tane gözü vardır. Hızla ilerlenir. Burada başka talismanlar alınması da mümkündür. Burada bir varlık ve yanında bir kız çocuğu görülür. Havada giderken varlık sadece dimdik durup. konsantre genellikle seks gibi duygularla bozulur. ileriye bakmaktadır. Konuşulanlarla hiç illgilenmez. İlerlenir ve bir varlıkla karşılaşılır. Hafif bir rüzgar ve küf kokusu gibi bir koku duyulur. ilk sayfalardaki talismanlar bölümündedir. Görevi sadece yolcuları belli bir noktaya kadar götürmektir. Bu varlık. BEŞİNCİ KAT . Bir çok ses duyulur. Aşağıda pentagram görülür. sağa sola bakmayan. Yanında havada duran bir platform vardır.çekerek konsantreyi sıfıra indirmektir. Kılıçlar bunlara sokulunca önde bir kapı açılır. Yüzü maske gibi bir şeyle kaplı ve belindeki parlak kemerde bir kılıç takılıdır. pentagramın ortasının ancak yarısını örtebilecek büyüklüktedir. BİRİNCİ ÇALIŞMA Majikal silah olarak gene bilinen sapı hilalli kılıçlar alınır. Odanın her yanı aynalarla kaplıdır.ALTINCI BÖLÜM. İçersi oldukça kalabalıktır. Bu aynalar şeffaf. Zeminde bazı delikler vardır. Bu platform. Yapılabilecek bir tatbikat yoktur. Karanlık bir yer. Hep birlikte buna binilir. sol elinde elektirik şeraresine benzeyen bir şimşek tutmaktadır. Bu sefer kılıçların renkleri biraz daha kırmızıya dönüşmüş durumdadır ve üzerlerindeki yumurta şeklindeki kara taş yoktur.Sağ elinde bir yıldırım. Ortasına inilir. Ellerindekileri hiç bırakmıyor. Takip edilirken gözden kaybolur fakat bu arada oda gibi bir yere girilmiş olunur. Çocuk. Bununla ilgili talisman. sanki cam 259 . yolculara takip etmelerini işaret ederek hızla sağa doğru koşar. İlerlenir. İlerde kale burçlarını andıran iki tane köşeli sütun görülür. (Kişileri saptırmak). hiç bir şeye ilgilenmeyen ilkel bir robota benzemektedir. Bu bölümden çıkılır.

gibidir ve arkaları da görülmektedir. Sonra her iki eşkenarın üst uçlarından. İçersi bir savaş meydanına benzer. Burada kişiler arasında anlaşmazlık çıkartmakta kullanılan bir talisman alınır ve çıkılır. Ata benzeyen. Çiziminde. geometrik orantılar çok önemlidir. “Burası savaş bölümüdür. 260 . Bir insanı bulunduğu yerden kovmak. İlk gösterilişinde varlığın masaya sapldığı hançerden yayılan ışıkla. Ayrıca eş ya da ortakları ayırmak gibi amaçlarla kullanılması da mümkündür. açık arazidir. eğilerek selamlar. Çizimin oranları şöyledir. Bu talisman çok komplike bir çizimdir. çok yüksek birtakım hayvanlara binmiş ve yüzleri kapalı olan bazı varlıklar görülür. Gelenin elinde bir hançer vardır. Normal oranlarında iki tane eşkenar dörtgen yanyana çizilir. Aslında oldukça basittir. Başka bir varlığı daha çağırır. havaya kaldırır ve önünde beliren bir masaya hızla saplar. Birisini kendinden uzaklaştırmak. İlerleyince İçlerinden biri iner. Bir veya bir kaç kişiye karşı istenilen alanda üsünlük sağlamak da olabilir. İlk varlık hançeri alır. Aynalardan biri bir kapı gibi kalkar. Bunların alt ve üst uçları birer çizgiyle birleştirilir. Aynı anda tam üzerinde bir de ters piramit oluşur. üç boyutlu olarak meydana geldi ve bu şeklin üzerinde anlatıldı. Hançerin kabzasından dört yana birer ışık demeti yayılarak bir piramit meydana getirir. Esas olarak alınırken anlaşılandan çok daha farklı bir kullanımının olması gerekmektedir. Savaş ve barış fakat genellikle saldırgan hisler” der. alt uçlarına birer dikme çizilir. Kollarını göğsünde çaprazlayıp. Gene de oranların alınışında zorluk çekildi.

Bundan sonra yarı çapı merkezden. okları dışa bakan birer Mars sembolü çizilir. devamlı zıtlaşıp. Bundan sonra alttaki üçgenden başlanarak. birkaç insan arasında veya üzerinde bütün konularda veya bütün ruh durumlarında derhal birbirlerine düşman olmaları. savaşmalarıdır. saat aksi yönde gidilerek her üçgene istenen kişi ya da kişilerin isimleri doldurulur. Her üçgen kendi tabanına göre düz olacak şekilde yazılmalıdır. Her iki yan uca. Çembere yaklaştıkça harfler küçülür. için diğer bütün boşluklar “Ya 261 . Merkezde yani her iki astranın üst ucu sayılan noktada tek bir Sian düz olarak durur. alttakiler düzdür. Bundan sonra da her yan üçgenin. Bundan sonra ayırma. eşkenarın orta dikmesine kadar olan bir daire çizilir. her nokta isimle doldurulmalıdır. Üçgenin manası. Bu çizgilerin içi ve dairenin içi silinirse talismanın ana şekli ortaya çıkar. Bundan sonra daire yönetici ismiyle doldurulur. Silinme ve çizgilerden dolayı ana şekli pek belli olmayan alt ve üst üçgenler birer Astra’dır. İsim büyük yazılır. En büyük isim ortadadır. ihtilaf vs. Üsttekiler başaşağıya. Dairenin içine. Sian bu ismin ortasındadır. Astraların köşe harfleri yazılır. Dairede hiç boş yer kalmamalı. yan ucundan. üst ve alt üçgenlerin taban ortalarına birer çizgi çekilir. merkeze yönetici ismi yazılır.

Hedef tek kişi ise bir bebekte çalışılır. Yönetici kendisi taraf olmak istemezse Dairenin içine bir küçük eşkenar dörtgen çizer.Darül Müahhir” ile doldurulur. dikmelerin meydana getirdiği dış boşluklar da “Ya Dafi” ile doldurulur ve esas zikre ilave olarak her çalışmada 1000 adet “Ya Dafi” zikri yapılır. yönetici olmak için “El Aziz” yazılır. Birkaç kişi ise her üçgene birkaç isim yazılabilir ve talisman üstte taşınır. birine düz olarak yazar. Dafi yazılan yerlere. İki ayrı üçgene böler. İsmini birine ters. 262 .

Buradan alınacak olan talisman alındıktan sonra çıkılır. Rehber. İhtilaf. BEŞİNCİ KAT . Varlık üst elleriyle yıldırımlar. Ortada. Dönerek inilir. o ata benzeyen hayvana binmiş olarak başka bir yere götürür. pentagramların ortalarına. Önde bir kapı açılır. Pentagramlar yapılır. Çıkartılınca durur. birbirine düşürmek ve Ölüm çalışmaları vardır. buradaki bir masanın üzerinde çizimiş olan bir talisman hakkında bilgi verir. Talismanı isteyen kişi üzerinde taşır. Üç gün çalışmak gerekir. Küpün bir yüzünde. Bu bölümde fırsat bulduğu anda kaçmak isteyen bazı esir tipler vardır. Küp şeklindeki bir binanın önüne gelinir. elindeki bir taşı oraya yerleştirir. Oluşum periyodu çok uzundur. daire çemberine giden yatay çizgiler çizilir. ortadaki elleriyle küçük hançerler ve alt elleriyle de büyük kılıçlar tutmaktadır. Varlık. birine 263 . bir taşın üzerinde bağaş kurarak oturmuş olan altı kollu bir varlığın resmi vardır. Pentagramların bacaklarından. Genel görünümleri zombi gibidir. İdareci ismi. ÖLÜM TALİSMANI Yazılış sırası şöyledir. aşağıya doğru dik inen bir merdiven görülür. Binada herhangi bir kapı görülmemektedir. onlarla gözgöze gelmemeye dikkat etmelidir. Herkes iner. İçersi sanki dışardan güneş ışığı giriyormuş gibi aydınlıktır. Bunların hepsi havaya bakar durumdadır. Varlıklar genellikle yolcunun bilincine sızmak isterler. Burada acı çektirmek. Buranın bekçileri kaçmak isteyenlere engel olurlar. İKİNCİ ÇALIŞMA Bir önceki bölümdeki aynı varlık.Bu. isteyenin girdiği gurupta ve onun kontrolünde olur. Yolcu.ALTINCI BÖLÜM. Tam alnının ortasında bir delik vardır. Taşındığı sürece şarj eder. Aşağıda bir sürü insan vardır. Önce daire çizilir. işkence yapmak. isteyenin yönettiği olaylarda kişilerin birbirine düşmesini sağlar.

diğeri Kahhar olabilir. İksir aynı talismandan bir tanesinin buhur otuyla beraber kaynatılmasıyla yapılır. Esmalar boşluklara şu sırayla yazılır. pentagramın harfleri üçer defa yazılır. siyah üzerine gümüş rengi ile veya beyaza kurşun kalemle yazılır.Mümit. Buhurotu olayı netleştirir. çemberden merkeze doğru gittikçe ufalarak yapılır. Zikir: Adet X 2 olarak 6 gün yapılır. 264 . Saat aksi yönde giderek. İdareci ismi dairenin dışına birbirine ekli olarak 21 defa yazılır. Sonuç ikibuçuk ay kadar sürer. sadece su da olabilir.Mümit. İdareci talismanı kendi üzerinde taşır ve üzerinde şarj eder. Herhangibir içecekle verilir. pentagramların bacaklarına. Mesela biri Mümit. Pentaramların arasındaki boşluk tamamen kurbanın ismiyle doldurulur. 2 . Ayrıca kurbana bir iksir içirmek mümkün olursa iyi olur.düz. Esmalar seçilir. diğerine ters yazılır.Kahhar. 1 . 3 . 4 . Piramitte saklamaz. Salı sabahı 03:00’te.Kahhar. Yazım.

Bu sadece bir çalışma şeklidir. ilk pentagrama gelince. Kurbanın ismi dört harften fazlaysa. Fakat konu şehvet değilse 265 . Burada bırakılan bir formun çevresinde silindirik bir alan oluşur. Form orada kalır ve yavaş yavaş aşağıya kayar veya istenirse ilerde başka çalışmalar yapılabilir. İlerde büyük bir taş vardır. 2500 defa ya Kaviül Hafıd okunur. Bu enerji dalgları ortada birleşip. Zikir.ALTINCI BÖLÜM. Burası. Bu da sadece çevreye kötü etkiler yaymak içindir. Bu bölümde bir çalışma daha vardır. Tepeden başlanıp. Yukarda görülen talismana ek olarak kullanılabilir. Ek olarak kullanılan bir talisman yoktur. BEŞİNCİ KAT . Pentagramların bacaklarına. yeni bir mekana girilir. yere inerler. istenilen şeye göre herhangibir lanetleyici zikir olabilir. üç harf de olabilir. daire içinde olan bir pentagram çizilidir ve enerji bunun ortasına yağar. yazmaya devam edilir. Talismanın yapılış şekli ve çalışması şöyledir: Dairenin ortasına yönetici ismi yazılır. Zeminde.BEŞİNCİ KAT .ALTINCI BÖLÜM. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Aynı rehber gene yolcularla birliktedir ve gene bir girişten geçip. ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Son bölümdeki küp şeklindeki binanın biraz ilersinde pentagram şeklinde dizilmiş olan beş tane sütun ve sütunların üzerlerinde çanak gibi bir şeyler görülür ve onların da her birinin üzerinde bir enerji akımı oluşmaktadır. Bu durumda bazı pentagramlarda iki. saat aksi yönde devam edilir. Kurbanın ismi her pentagramın ortasına harf harf yazılır. pentagramın bacak harfleri üçer defa yazılır. kişiye acı çektiren bir negatif enerji bölümüdür. Daire ile pentagramların arasındaki boşluklara zikir yazılır. Zikirde güçlendirici olarak muhakkak “Kavi” kullanılmalıdır. Taşın üzerinde alt uçları birbirine deyen dört tane pentagram vardır. Bu işlem yapılırken ufak bir zikir yapılır.

kurşun kalemle yazılıp. Ölüm talismanlarının çalışmalarında mutlaka kendinizi koruyun. Çalışmalara ilave olarak yapın.Saki” 266 . 04:30’da yazılır. Kişinin formu buraya getirilir. Ölüm olduğu için korunmak gerekir. “Yapılan şeylerde acele etmeyin. Beyaza. Arada olmayanlar sizi yıldırmasın.5 aydır. Kişileri kötü ilişkilere iter. döğüş. Yoksa kötü şekilde geri döner. taşa çizilir. Sekiz gün çalışılır. Pazartesi sabahı. taşa yatırılır ve istenirse çalışmalar burada da yapılabilir. Oluşum süresi 1. üstte taşınır. İstek olana kadar taşınır. . Astral planda şekil. Kendi seçtiğiniz bir koruma zikri yapın veya klasik yöntemlerle kendinizi daireye alın. Kavga. cinsel çılgınlıklar ve herşey yapılır.Kahhar da kullanılabilir. siyah beze sarılıp. şehvet.

Varlık. Lucipher’in invocation’unu okur. Bu kan toplanır ve herhangi bir içecekle içilir. DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA Bu bölümün majikal enstrumanı çevresi kırmızı şeritle kaplı ve ortasında parlak bir siyah taş bulunan bir pentagramdır Bu pentagram çıkıştan önce bu bölümde bırakılacaktır ve tabii bu ilk giriş içindir. Pentagramın beş boşluğuna birer tane buhur yerleştirilir. Bu bölümde insanlardaki zevk unsurlarını yükselterek onları sıkıntıya sokmak ve öldürme çalışmaları öğrenilir. sola kayıp. doğrulabilir. biraz yüksekçe duran bir takke vardır. arkaya. Masanın yarattığı enerji alanına girilir. Uzun kapşonlu kara bir cüppe giyen bir varlıkla karşılaşılır. örnek olarak kullanılmak üzere bir insan kalıbı oluşturur. Pentagram şeklinde bir masa görülür. Yönetici yolcu ayrıca kurbanın el ve ayak bileklerine birer çizik atar ve buralardan masaya kan damlar.ALTINCI BÖLÜM. Üs piramitinden çıkıp ilerlenir. Sonraki girişler için herhangibir şey gerekmez. üzerindeki çalışma kılığının göğüs kısmı açıktır. Durumun icabına göre öne. Bu varlık bir taşıyıcıdır ve her ortamda gitmektedir. İlerde görünen bir suyun tam üzerinde durulur. Masa haraketlidir. Onun kanı elle alınarak 267 . Duman ancak bundan sonra oluşur. Üzerinde oldukça değişik bir kıyafet vardır. Varlık yolcuları yüksek bir dağın tepesine çıkartır. sağa. Suyun içinden platform gibi yükselen bir pentagramın üzerine inilir. beyaz buluta benzeyen bir şekil oluşturur. Yunusa benzeyen bir varlığa binmektedir.BEŞİNCİ KAT . Buhurların meydana getiriği duman kurbanın üzerinde haraketli. Yüzü kapalı başka bir varlık belirir. Kurban yani örnek form masaya pentagram şeklinde yatırılır. Yolcular da aynı varlığa binerler ve ilerlenir. Burada yolcu. Büyük bir kısmı da kurbana içirilir. Kurbanın yattığı masanın yanında bir sehpa daha vardır ve bunun üzerinde kurban edimiş bir hayvan ölüsü görülür. Kapşonu açıktır ve başında ayrıca. Uygulamada yönetici olan yolcu kendi göğsüne bir çizik atarak biraz kan çıkartır.

Elif harfleri sağdan sola doğru. Pentagram terstir. Üste arapça Sin. Birer gün ara ile yapılabilir. Her Gün yapılması şart değildir. Gözler cam gibidir. “Bu bir kurşun levhaya veya kağıda. Böyle durumlarda anında hazırlanıp. Çaprazın iç tarafına aynı harflerin ayna görüntüleri yazılır. Vav. Varlık kurbanı götürür ve bilinmeyen bir bölgeye herhangi bir şekilde koyar. Hayvan kanı ile yazılırsa daha iyi netice verir. Tam kalp üzeri ve pentagramın merkez noktasına bir çarpı atılır. Mim.Bu talisman isteyen kimsenin üzerinde taşınır. Zal. 268 . Yanlar açıktır. Fizik planda yöneticinin göğsünü kesmesi gerekli değildir fakat gene de biraz kan akıtmak iyi olur. Zikir. Cumartesi sabahı. (Buradaki He harfi 5 değerindeki he’dir). Göğüsten olması şart değildir. Burası önemli olmadığı gibi yolcunun olayı takip etmesi de gerekmez.kurbanın üzerine bir ters pentagram çizilir. Önemli olan 10 çalışmanın tamamlanmasıdır. (Zikir X 3 + Yönetici ismi + Kurban ismi) kadardır. Ba. Tı. Bu yapıldıktan sonra kurbanın gözleri kendiliğinden açılır. Kenar boşluklar ise zikirle doldurulur. Bu kanın kurbana içirilmesi ise ancak karşılıklı oturma yani bir arada bulunmakla mümkün olabilir. Cim. Bu çalışmada da yolcuların kendilerini korumaya almaları gerekir. He. Harfler yazılır. Bu bütün yan boşluklara doldurulur. bebekte çalışılıp piramitte saklanır veya kurbanın çevresinde bir yerlere saklanır. Göğüs ortasına kurbanın ismi yazılır. Yani adam başaşağıya durur. alta ve üste 370’er defa yazılarak doldurulur. Çalışması 10 gündür. Zikir adedi. . Elif. Ya Hafidüd Dafiül Kaabız’dır. Oluşumu altı aydır. kurşuni renkle yazılır. kurşini renkle çizilir. Alta gene soldan sağa. Ortasına yolcu kendi ismini gene kanla yazar. bir şeyin içinde verilebilir.Varlık”. Pentagramın merkezi tam kalp üzerine gelmelidir. Çaprazın içindeki boşluklar yöneticinin ismi. Nun. Elif harfleri yazılır. yani buradaki latin harfleriyle yazılmış dizinin tersine yazılır. FİZİK PLANDAKİ ÇALIŞMA: Bir kağıda aşağıdaki şekil çizilir Adam şekli pentagrama alınır.

269 .

Bu. Ayrıca sadece seks yoluyla elde edilebilen inisiyasyonu sağlayıp. Bu bölüm bu kadardı. Aslında geçiş sırasında yedi değişik bölüm görülmüştür ve yazılmamış olan iki çalışma daha vardır. daima sürecektir ve yolcuların fizik plandaki seks maji uygulamaları için enerji sağlayacaktır. Bu olay Saki’nin hoşuna gitmedi. Neyin ne zaman gerekeceğini bilemezsiniz. Bazılarıysa alındı. Burada oldukça modern görünümlü varlıklarla karşılaşılır. Buralar oldukça modern görünümdedir. sezgisel güçlerde artış sağlayacak. yolcuların Astral enerji ile olan kontağını sürdürecektir. Herhangi bir.BEŞİNCİ KATIN SONU Beşinci kat eğitimi buraya kadar anlattılan altı bölüm ve değişik çalışmalarla bitirilmiştir. İkinci bölümden sonra zeminde açılan bir kapıyla başka bir bölüme geçilir. hiç bir fonksiyonu olmayan fakat çok çekici görünen birer dişi formla cinsel birleşme halinde bırakılır. Akılda kaldığı kadarıyla aşağıdaki gibidirler. Sonraki bölümde son derece detaylı ve fizik planda gerçekleştirilmesi çok pahallı olabilecek bir banyo odası görüldü. yani verilecek olan bilgi geri çevrildi. çalışma notları kaybolduğu için buraya alınamadılar. Gerekmese bile öğrenseydiniz. dedi. maksatlı çalışma veya talismanik uygulama olmadı. Bu bölümler. Yolcuların birer formu burada. Bir uzay gemisi içi ile Bilim kurgu hikayeleri arasında bir dekor vardır. 270 . Burada seksüel amaçlı su masajları ve bazı değişik aletlerle uygulanan seks teknikleri gösterildi fakat ortamı fizik planda hazırlamak zor olduğu için bazı çalışmalar tarafımızdan kabul edilmedi.

Gök mavidir ve bulutlar da mavinin değişik tonlarındadır. kendilerini geliştirmeleri için yarattı. kapıdan başlayan ve ilk giriş sırasında kullanılan merdiven görülmemektedir. Burada. Piramit yükselir ve bir süre uzay boşluğu gibi bir ortamda gidilir. Piramit çıkışa bitişik olarak boşlukta durmaktadır. Bundan önce Arapça alınmış olan talismanlar da Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. Piramit gene saat aksi yönde dönerek ilerler. Saki. İlk konuşmaların yapıldığı kara piramite geçilir. Şimdi. havada durur ve dönmeye devam eder. o an oluşturduğu bir masaya oturarak Tisan alfabesini ve kullanılışını öğretir. Piramit bunun tam üzerinde. Burası Altıncı kattır. damarlı taştır. heykeller. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra üs piramitine dönülür. Alfabenin öğretilmesinden sonra heykellerin önüne gidilir. Buradaki çalışmalar kaç gün sürerse sürsün üspiramiti kapıda kalır. sütun. Başka hiç bir şey yoktur. Ufukta mavi dağlar vardır. 271 . Dışarsı rahatlıkla görülmektedir. Daha sonra mavinin çeşitli tonlarından geçilir. Bu nokta geçildikten sonra artık bütün çalışmalarda sadece bu alfabe kullanılacaktır. duvar ve herşey yerliyerindedir. Alfabenin yazılı olduğu duvarda. Kısa bir süre sonra girişteki kapıya yanaşır. piramitin oturabileceği gibi kare şeklinde bir platform görülür. Sonra. Heryer türkuaz renkli. diğerleri tarafınan yok edileceklerdir”. burada öğrenilir. Bunlar sekiz formun heykelleridir.GİRİŞE DÖNÜŞ Beşinci kat çalışmaları tamamlandıktan sonra üs piramiti kendi ekseni etrafında. burada. fonksiyonları. üzerinde harfler bulunan duvara gidilir. selamlama tarzları vs. saat aksi yönde hafif hafif dönerek bulunulan fiziksel ortama göre kuzeye doğru kaymaya başlar. Gong. Artık piramitin duvarları ve tabanı şeffaflaşmıştır. Buna uymayanlar. Sonra dışarsı gök mavisi rengine döner. Şekilleri. Kapıdan çıkılır. yukardan aşağıya doğru yazılmış olan şöyle bir yazı vardır: “Tanrı insanları. zeminde. En sonunda türkuaz renkli bir ortama girilir. Piramitin dışı uzay boşluğu gibi fakat çeşitli renk girdaplarıyla dolu bir ortamdır.

Sai.ALTINCI KAT Altıncı kat çalışmalarında. Bu bölümün majikal enstrumanı bir Sai’dir. Dağın zirvesi küçük bir yayla gibi düzdür. Taşın üzeri elmas gibi traşlıdır. biri geriye bakar. Üçüncü kattaki gibi tanzim edilir. Çünkü buradaki hançer. bulunulan fiziksel ortama göre güney doğu yönüne kayar. Çok yüksek bir dağın tam üzerinde. biri düz. Burada Saki piramitten çıkar ve küçük bir takdis töreni yapar. eşkenar dörtgen şeklinde mavi bir taş vardır. fizik plandaki altar. Bununla beraber Altıncı katta kullanılan ve yukarda görülenle aynı şekilde olan gerçek Sai modelleri de vardır (Okinawa Sai). diğeri ters iki Jüpiter sembolünü temsil eder. yuvarlaklık ve orantı olarak tam bir Sai’dir fakat bu benzerlik tesadüfidir. Uçları birbirine temas etmez. klasik Sai’den biraz farklıdır. Kabza korkuluğunun tam ortasında üzerinde Jüpiter sembolü olan. Hızlanır. 272 . Buradaki. Piramitin enerji açılımının zemine kadar indiği görülür. Her yan mavidir. havada durur. Tek fark iki aynanın arasının açık olmasıdır. Piramit yükselir. Sai’nin kendisi altındır fakat mavimsi parlar. Kabza korkuluklarından biri ileriye. Piramitin altında bir kapak açılır ve yolcular aşağıya inerler.

Boşlukta bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. “Ozan e Bülent İnta kiemne sagit tami zielle” der. 273 . Yolcuların ve Saki’nin konumları üçgen düzenindedir ve piramitin altında durulmaktadır. Saki kılıcı aşağıya indirir ve “İnta” der. Sol üste çekerek “Kuino”. Saki kılıcı iki eliyle tutar ve yolculara sırtını döner. Yatay olarak sağa çekerek “Datke” ve tekrar yukarıya. Kılıç havada iken “Kuentos himmel kantes zielle” der. başlangıç noktasına çekerek “Ekeris” der.SAKİ’NİN TÖRENİ Saki’nin ve yolcuların ellerinde yukarda tarif edilen kılıçlardan vardır. Kılıcı indirir. İki eli solar plexüs hizasında ve kılıcın ucu yukarıya bakar şekildedir.

. Işık bir piramit daha oluşturur. kullanmak içindir. Amen” diyerek bitirir. 274 .” Bu katın ikinci majikal enstrumanı kalın bir mavi yüzüktür. Yüzük bunlara ve daha bir çok şeye karşı kullanılacak bir enstrumandır.Saki. Bu yüzük çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Tisan alfabesine çevirip. “Bunlar. Unutulmaması ve daima bulundurulması gerekir. yolculara doğru döner. üzerinde çalışmak gerekir. Ellerini tekrar havaya kaldırır ve “Kartes Ozan e Bülent Kielle.Geriye. Bitirince Jüpiter altın gibi parlamaya başlar. Az sonra ışık kesilir ve ikinci piramit kaybolur. Saki’nin gidişinden sonra da ışık kalır. Piramitin altından mavi sarı bir ışık dalgası çıkar ve Saki yukarıya çekilir. Şimdi altalta iki piramit olmuştur. Kılıçla yere bir üçgen ve içine bir Jüpiter çizer. bu bölgedeki bazı güçleri çağırıp. Üzerinde bir Jüpiter sembolü ve “İntas Kuinos” yazısı vardır. Burada inanılacak ve inanılmayacak şeylerle karşılaşılabilir.

Eşkenar dörtgenin kendisi şeffaftır ve çok hızlı haraket etmektedir. boşlukta kendi ekseni etrafında.1.King ve diğer bütün kehanet yöntemleri bu kattadır. o bölüm tamamlandıktan sonra geri dönülüp. parlayan ve altından yapılmış gibi duran bir şato görülür. çok hızlı olarak dönen bir eşkenar dörtgen şekli belirir. KAT ÇALIŞMALARI HAKKINDA Altıncı kat çalışmaları oldukça karışık geçmiştir. binaya benzeyen bazı parlak şeyler de görülür.6. Bir kapak gibi açılır. Bazan bir bölümün ortasında başka bir bölüme geçilip. başka bölüme geçilmiştir. Astroloji. Sıfır katında karşılaşılan Hexagramlı şatonun. Zemin türküaz renkli taşlardan 275 . ALTINCI KAT . Yükseldikçe havanın maviliği açılır ve sonuna gök mavisine döner. türkuaz renkli taştandır. Tarot. Yaklaşır. daha fazla ilerlemeden kalınabilecek kadar geniştir. dini konularla ilgili şeyler ve mistisizm bu kattadır. yolcuları içine alır ve havalanır. Remil. Yolcuların önünde. Şatonun kapısına gelince eşkenar dörtgen kaybolur. Dönüşü yüksek gerilim hatlarının yakınında duyulan türden bir vınlama meydana getirmektedir. Jüpiter sembollüsü gibidir. Göl civarında ayrıca. Şato. Her yan damarlı. Bununla beraber altı ve daha üst katlarda. Altıncı kat. ilk bölüm çalışılmış. Bu karmaşa daha ilerdeki katlarda da görülür. ömür boyu buradan bir şeyler alarak. İlerde uzun kuleleri olan. bazı zamanlarda da ilk bölüm tamamen yarım bırakılıp. Eşkenar dörtgen dönerek sağa doğru ilerler. Yolcuların çevresinde bir tur atar ve tam karşılarında durur. Aslında bu katı bölümlere ayırmadan bütün olarak ele almak daha doğru olabilir. Yi . Çoğu zaman hangi bölümde bulunulduğu bile belli değildir. Gene. BÖLÜM (ALTIN ŞATO) Piramitin altından çıkınca hemen önde. aşağıya doğru inen bir rampa görülür. Bunlardan altın sarısı ışık yansımaktadır. Avluya girilir. buraya kadar olan çalışmalarda görüldüğü gibi muntazam bölüm çalışmaları pek de önemli değildir. Sola doğru inilir ve ilerde göle benzer bir yerle karşılaşılır.

Yanyana bir sürü kapı vardır. “Burası sizin kendi gerçek bağımlı olduğunuz yerdir. Artık iyice şarj olmuşlardır. Lotüs pozunda. İçerde bir masa. Elbisesi beyazımsı. İnta. Böylelikle boynunuza taktığınız şeyin tam olarak ne oluğunu öğrenebileceksiniz. elbisesinde çift Jüpiter sembolü vardır. Size verilen isimleri (Saki’nin törenindeki) muhakkak çevirin. üzerinde piramite benzer bir şekil. oturmuş bir varlık görülür. Bu varlığın ismi “İnta” dır. Yüzü görülmez. Yolcuları zemini gene taş döşeli olan bir koridora sokar. havada duruyor. İçerde iki yanı sütunlu bir koridor ve ilerde bir disk görülür.yapılmış olan büyük karelerle döşelidir. Diskin üzerinde Bir eşkenar dörtgen şekli vardır. Saçı yoktur. Seyrek uzun sakallıdır. Bir varlık gelir. Sağdaki ilk kapıdan girilir. Lusifer’in yansıması olan karanlık yüzlü adamın yüzüne benzer. Bunun vücudunuzda yarattığı etkileşim karşınızdaki insanı tam olarak tesir altına almaya yarayacaktır. Yüzü. bir küp ve bir Sai vardır fakat bunun korkuluğu tek taraflıdır. masanın başına geçerek yolculara kendi konumları hakkında bilgi verir. açık mavidir. Tabii şu anda değil. Onda gizli gücü bulacaksınız. Diskin önünde lotüs oturuşunda. Her isim üç defa 276 . Öğretilecektir. Varlıkla birlikte içeriye girilir. Zemine oturmuyor.

güneş doğarken. kendi istediğiniz şeyi yaratmayı öğrenecek. ikinci kapının önüne gelinir. Size o öğretilecek. İçersi son derece aydınlıktır. Kapının üzerinde aşağıdaki sembol vardır. İki gün çalışıldıktan sonra bir hafta üstte taşınır. Talisman ve yapılışı aşağıdadır. Bundan sonra evin herhangi bir yerinde ya da çalışma piramitinin altında saklanır. Bu bölümde para konularında ilerlemeler kaydedilecek. Saçları çok az. 277 . sadece yolcuları sokar. Bazı kağıtlar tutmaktadır. Bu talisman. Kısa bir süre sonra kendisini yolcuların frekansına indirerek görünür hale gelir. Bu formun üzerinde kapşonlu bir cüppe vardır. Sonra onun bir şekli var. Sarı. ten rengi çok açıktır. Kendisi içeriye girmez. Odada oluşan masaya gidip para talismanını gösterir. beyaza yakın saçlıdır. kalın taşlı yüzük vardır.kullanılmıştır. mavi üzerine gümüş rengi veya beyaz üzerine kurşun kalemle çizilir. İnta. Bu odanın bekçisi saf ışık ve enerji şeklindedir ve ilk başta görülemez. Yazın. Perşembe sabahı. 4. elineki Sai ile bu sembolün ortasına dokunur ve kapı açılır. Elinde aynı. iyi veya kötü istediğiniz yönde kullanacaksınız”. Katta verilenin aksine dışarıya verilebilir. Buradan çıkıp. Olaylar karşısında şansınızı kullanmayı.

İçteki küçük eşkenar dörtgenle dikdörtgen arasında kalan boşluklara. Yani yazının üst tarafı daima dikdörtgene doğrudur. mavi üzerine kırmızı ile yazılır. Veya Tisan zikirlerinden “İnnes Zikor” kullanılır. Dik dörtgen ve İntas kuinos yazısı arasına yani dikdörtgenin çevresine isteyen kişinin ismi ayrıca. Zikir adedi. iki satır olarak yazılır (3 ve 4). mesela “Ya Mugni” olabilir. Bu talismana ek olarak ayrıca aşağıda görülen talisman. Bu yazı.Yazılışı şöyledir: Önce yukardaki şekil çizilir. harf harf yayılarak iki tur yazılır. harf harf zikir yazılır (2). Kullanılacak zikir Esmaül Hüsna’dan bir isim. Ortaya Jüpiter sembolü koyulur. talisman hangi şekilde tutulursa tutulsun daima düz durur. Dikdörtgen ve dış eşkenar dörtgen arasında kalan dört üçgene birer defa “İntas kuinos vertes kilde” yazısı. Jüpiter’in alt ve üstüne isteyen kimsenin adı yazılır (1). Ya Mugni (Veya İnnes Zikor) + İsteyen kişinin ismi kadardır. yukardan aşağıya doğru. 278 .

Yapılışı şu şekiledir: Ortaya birbirinin ayna görüntüsü olan iki tane büyük Tisan (Y) harfi yazılır. mesela cüzdanda taşınır. Çevrede statik elektirik çıtırtıları gibi sesler duyulmaktadır. Ek bir çalışması yoktur. Tepede birleşir. Normal formda göründüğü zaman da çevresinde çeşitli ışık ve enerji akımları oluşmaktaydı. harf harf yazılır. Yukarıya doğru ilerlenir. Zemini mavi olan. İçinde bulunulan ortam yolcuları sanki vakumla emermiş gibi çok hızlı ilerletmektedir. Yolcular oraya girerler. Varlık talismanı naklettikten sonra gene ışık ve enerji formunu almaya başlar. Bu talismanın kullanım amacıyla yapılmış bir örneği aşağıdadır. Bunlardan yukarıya doğru kişinin ismi gittikçe küçülen harflerle. Tepedeki sonuncu harf tektir. sarı bir ortamda ilerlenir. Tepede bir kapak veya çıkış gibi bir şey görülür. Tekrar aşağıya doğru inmeye başlanır ve aşağıda tamamen altından bir 279 .Bu talisman küçük boyutta yapılır ve daima üstte. Odanın içinde daire şeklinde bir giriş belirir.

Bu sadece batırma çalışmaları ile ilgilidir. Talismanın temel şekli iki pentagramdır. Kimer e Amen” şeklindedir. Bu dört ismin ebced tutarı alınıp. Kapısında. Yolcularla birlikte. asası ile yolcuları gösterir. ellerinde uzun asalar vardır. yolcuları sürükleyerek adamın karşısınaki koltuklara oturtur. ilahiye benzeyen bazı sesler gelmektedir. Bundan sonra kalkıp. Onlar da yolcuları farkederler ve bakarlar. Talisman yolcular tarafından. Burası iş konularında yüceltme. Birisi. Aşağıdan. Semboller çakışırlar. Çevre. Hala piramitin altında bulunulmaktadır.şehir görülür. İçerde bir ışık dalgası ve 280 . Bazıları çok değişiktir. dörde bölünür ve çalışmanın kendi zikrine eklenir. Gerekli zikir yapıldıktan sonra bu dua okunur. varlıklar izlenir. Kalios. Bunun duası “Utas. Bundan sonra yolculardan ilerlemeleri istenir. Varlık asasını yolcuların kafalarına dokundurur ve yolcuların çevresinde bir ışık dalgası oluşur. yükseltme ve batırma ile ilgili bölgedir. Naşat. yerde büyük bir daire ve içinde eşkenar dörtgen şekli görülür (Bu işaret. Bir piramitin önünde durulur. yukardaki sayfalarda görülenin aynıdir). elleri kılıçlı bazı formlar görülür. Kalabalık. Çok geniş bir merdiven ve iki yanda muhafıza benzeyen. İlerde. Bu işaret tam olarak yüzüklerin oturabileceği gibidir. İlerde siyahlara bürünmüş olan üç varlık görülür. üzerinde ters Jüpiter sembolü bulunan bir işaret vardır. Bu çalışmalar için bazı isimler gerekir. Hepsi yukarıya bakmaktadır. Orta Amerika’daki merdivenli piramitlere benzeyen bir çok bina ve çok sayıda dişi varlık vardır. altın tozu gibi nokta nokta parlamaktadır. nereden çıktığı belli olmayan bir kalabalık da aşağıya inmektedir. temel şeklin üzerine üretilebilir. Piramit tam olarak aşağıya iner ve merdiven gibi bir şey oluşur. Büyük bir kapı görülür. Yüzük buraya bastırılır.

enerji. 281 . Naşat. Bu edinilen güçleri sağlamlaştırır ve bazı zıt güçlere karşı yolcuları korur. Rahip sopayı kaldırarak. Kimer e Amen” hitabesini okur. dünyaya ait olmayan bir Astral dindir. ayırma. Kuntire. ayrı ayrı kullanılırlar. “Kuntire” dini hakkında bazı bilgiler verir. getirme. insanları kontrol etmek. Temel olarak dört tane isim vardır. Su ve Toprak ise feminen güçlerdir. Bu dinin sistemi. Toprak ve Su dişi güçlerdir. Hepsi birden değil. Kalios. Diğer elementlerde de hitabe aynıdır. Hava. insanın her konudaki gerçek isteği olan faaliyetler. Ateş’in hitabesidir. uzaklaştırma. Bu. Ateş ve Hava erkek. Birleştirme. yükseltmek. Kuntire. Su elementlerini temsil ederler. Amen”. Yolcular onun önünde dururlar. Daha yumuşaktırlar. yok etmek. kişinin tamamen kendi benlik sistemine göre haraket etmesini sağlayan bir temeldedir. Burada rahip. Elinde düz bir asa tutan bir rahip görülür. Kalios. “Utas. Bunu yaparken asayı yolcuların başlarına deydirir ve baş üzerinde imajinatif olarak bir daire çizip. yolcuların başlarına geçirir. Katlardaki bütün tanrısal sistemler bu kaynakla çalışır. evlilik gibi işlerde kullanılırlar. Toprak. “Utas. kişinin kendi güçlerine göre yönlenmesinin imkanını ve üstteki ana güçle koordineli çalışmasını sağlar.dua edilirmiş gibi sesler vardır. barıştırmak ve bu tür şeylerde aktiftirler. Bunlar sırasıyla Ateş. Hitabe üç satır halinde yazılır. “Utas kieles rites kante Zielle Koine verga kintes Zielle Utas karies lekon tigel. Sadece Utas ve Ateş anlamındaki Zielle değişir. Kimer e Amen” İçersi kalabalıktır. Erkek güçler daima canlılık. Naşat.

Bir. Otuz. Şeklin orta çizgisi aşağıya doğru inen bir merdivendir. Kısa bir yürüyüşten sonra üs piramiti gözden kaybolur ve iki yanı sütunlu bir koridora çıkılır. Adam yoktur. İlerlenince yerde çizili olan bir şekille karşılaşılır. Ağzını oynatmadan sadece düşünce olarak konuşur. İlk bölümde görülen yüzükler haricinde hiç bir majikal enstruman yoktur. Önünde. İtince kapağı yana kayarak açılır. insan vücutlu ve kanatlı bir adamla karşılaşılır. Varlık başını açınca kafasının tam bir kartal başı olduğu görülür. BÖLÜM (KUŞ ADAMLAR) Üspiramitinin altında açılan bir kapaktan aşağıya inilir. Kanatlar kapalıyken vücudu pelerin gibi sarıyor. iki basamak yükseklikte altın bir disk ve üzerinde bir Jüpiter sembolü görülür. Asalar helezoniktir ve uçları gaga gibidir. Ellerini açar ve asaları çapraz olarak birbirine vurur. Zemin dalgalı mavidir. Yürürken sanki kapalı ve çok büyük bir yerde. Adamın gözlerinde bir ışık meydana gelir ve doğrulur. Rüzgar ve fırtına vardır. 282 . Şimdi yolcular bir dağın tepesindedirler.2. mermer üzerinde yürünüyormuş gibi ayak sesleri her adımda tınlamalar yapmaktadır. Şimşek gibi bir ışık çakar. Kolları firavunlar gibi çaprazdır ve göğsünde gene çapraz olarak iki asa tutar. Kartal başlı.ALTINCI KAT . Varlıkla birlikte aşağıya inilir. Geniş ve ışıklı bir merdiven. İçinde mumyayı andıran bir adam yatmaktadır. Tapınak izlenimleri veren bir yere gelinir. kırk basamak inince büyük bir meydana çıkılır. Devamlı olarak şimşekler çakmaktadır. lahit benzeri bir şey vardır. Ortam birdenbire değişir. Sütunlar mavidir ve duvarda meşaleler yanmaktadır. Merdivenin başında kafası kapşonlu bir varlık durmaktadır.

Takip edilir. Konuşulan kuş adam başkanları ve sırtında aynı sembol var. Gene tapınağımsı. Aşağıdan bazı formlar çekip. gönerilir. hem kötü bir çok şey yapabilir fakat esas olarak Kanteris ismi ile işlev görür. Salon gibi bir yer. Kanatlarını çırpınca ortam kendiliğinden değişir. mavi kırmızı bir yere geçilir. Bunlarda bazı insan formları vardır. çekmece şeklinde dolap vardır. Kuş adam kendi ismi olarak “Kondor” ismini verdi. Yapılan etkileri taşırlar. Bir kapıdan geçilir. Burada Kanteris adı altında işlev görüyorlar. 283 . Kendisi hem iyi. Bütün vücut parlak ve rengarenk tüylerle kaplı. Yolcular sırtına sarılır. Morg gibi. Kuş adam yolcuların arasından geçip. Bir durumu veya işi veya meteryal bir şeyi yok etmek ve ayırmakla ilgili bir talismn ve zikir verir. ilerler. Bu isim bilinen bir kuş türüne ait olmakla birlikte başka bir özel isim verme gereği duymadı. Burada kalabalık bir kuş adam halkı var. Kondor gereken şeyleri anlatır.Kanatlar açılınca iki. ikibuçuk metre kadar açıklığa ulaşıyor. Kondor kanatlarını açar. burada çeşitli uygulamalar yapıp. Talismanda esas olan Kanteris’in sicilidir. Girilen odada daha önceki katlarda görüldüğü gibi. Kuş adamlar bir taşıyıcı faktör. Şekil olarak hepsi birbirine benzemekte. Soldakilerden birini açar. Bir masaya oturulur. bir çok. İki tarafta kapılar var. O da düşünce ile konuşuyor.

284 . ((Zikir X 2) + Kişi) şeklinde hesaplanır.3. iş ya da maddi bir şeyi yok etmek için. Bölümdür fakat araya giren bu çalışma yüzünden. ALTINCI KAT . Bölümde bazı talismanlar ve onlara uygun Tragna zikirleri alındı fakat zikirlerin geçirilişinde. yukardaki şekilde (K) harfleri olan yerlere kişi ismi ya da konu yazılır. Pentagramın iki yanındaki boşluklara. Zikir “Kurtan Zegel” dir. Bu sefer pentagramın sağına ve soluna kişilerin isimleri yazılır. Bir sonraki çalışma sadece üspiramitinde. o bölgeyi 4 olarak tasnif etmemiz gerekti. burayı 3.AYIRMA VE İŞ YOK ETMEK Bu talisman. Ayırmalar için siyah üzerine kırmızı ile perşembe günü güneş doğarken yazılır. Ortaya Kanteris sicili koyulur. Salı günü. Adedi. Sonra kişilerin veya kişilerden birinin civarına saklanır. Saki önce istenebilecek her işin bir liste olarak hazırlanmasını istedi. Bu stilize edilmiş çift Satürn sembolüdür. Mümkün olmadığı takdirde üstte taşınır. BÖLÜM (DUKİRAN) Altıncı katın ikinci bölümünden sonra. Bundan sonra ya istek olana kadar üstte taşınır veya mümkün olursa istenen iş yerinin yada şeyin civarına saklanır. Zikir “Erken Summel” dir. algılanışında büyük zorluklarla karşılaşılığı için yolcular Saki tarafından geriye çekildiler. mavi üzerine siyahla çizilir. 4. Bölüm olarak belirtilen bölüme geçildi. Güneş doğarken yazılır. Aslında o bölge 3. Beş gün çalışılır. Her iki çalışmada da zikirler dairenin çevresine çepeçevre yazılmalıdır. Bunun da hesaplanışı ((Zikir X 2) + Kişi + Kişi) şeklinedir. aşağıda 4. Üç gün çalışılır.

ortasına bırakır. Bölüme geçilip talismanların şekil ve uygulamaları alındı. 285 . Zemin bir asansör gibi iner ve üstteki kapak kapanır. Ellerinden çıkan bir ışın piramite çarpıp geriye yansır. Yolcuları mavi mermer merdivenlerden bir yere götürür. Bölüme geçmeden önce ise. Kuş adamla birlikte hızla ilerlenir ve bir ateş çemberi ile karşılaşılır. akla gelen her iş için gereken Tragna zikirlerini kendisi yazdırdı. 4. Çevrede gene kilise ilahilerine benzeyen sesler vardır. Bir dağın üzerinde durulur ve dışarıya çıkılır. Piramit yolcuların üzerinde aniden oluşur. Bu sırada piramitin çevresinde dev gibi ve üç boyutlu bir eşkenar dörtgen oluşur.Saki ile konuşma olarak geçti. Saki istenebilecek. Ariel. zikirlerin ve tekrarlanmalarının sebep olduğu bazı negatif enerji akımlarının dağıtılıp. Kuş adam yolcuları çemberin üzerinden geçirip. Kadın bunun içinde durur. Işıktan veya sisten oluşan bazı varlıklar yolculara ürkütücü ihtarlarda bulunabilirler. Kadın kollarını kaldırıp. Yolculara birer tane uzun ve düz kılıç verir. Likan” sözlerini söyler. Karanlık bir ortamda çeşitli enerji ve ışık dalgalanmları görülür. Burada üç boyutlu bir eşkenar dörtgen ve içinde çift Jüpiter sembolü vardır. Kadın yok olur. Siyah. Kimer. Kapıdan girilince bir kuş adamla karşılaşılır. Sonuçta “Dukiran” ismi verilen bir bölgeye gelinir. Kat. siyah pelerinli bir kadın gelir. düz ve omuz yüksekliğinde saçlı. Üs piramiti havada çeşitli enerji tabakalarından geçmeye başlar. Bundan sonraki çalışmada tekrar 6. nötrleşmeleri için bazı şeylerin yapılması gerekti. Dağda bir kapı ve üzerinde de aşağıdki işaret vardır. Sonra yolcuları bir piramitin içine alır. “Unna. 4.

Bundan sonra ortam değişir ve yolcular kendilerini dağdaki ilk kapının önünde bulurlar. Kondor.4. “Kristos. bordo rengi karışımı bir atmosfer vardır. Yaşlı kuş adamın da düşünce yoluyla konuşmasına rağmen ince bir ses ayrıca duyularak konuşmayı tekrarlamaktadır. insanlar tarafından bilinmeyen bir efsane kitaptır”. sağlı sollu kapılar olan yer. BÖLÜM KRİSTOS KİTABI Üspiramitinden çıkılır ve kısa bir yürüyüşle kuş adamların sütunlu koridoruna geçilir. sağdan üçüncü odanın kapısına bir çarpı atar ve yolcuları içeriye sokar. Kitabın ilk sayfsında Tisan harfleri ile ve kalın bir yazıyla “KRİSTOS” sözü yazılıdır. sayfa boyu çizilmiş bir talisman vardır. Aynı. Açılan ilk sayfada. Kitabın üzerinde aşağıdaki çizim vardır. İçerde kırmızı. Kuş adam. ALTINCI KAT . Ortada büyük bir masa. üzerinde gene büyük bir kristal küre. bir kitap ve masanın ardında oturan yaşlı bir kuş adam görülür. eşkenar dörtgen sembolü için “Alttan ve üstten gelen gücü gösterir. 286 . Üspiramitine girilir ve piramit eski yerine döner. Kondor orada beklemektedir. Güç dengesidir” demişti. mavi.

Herhangi bir zikri. Çalışma günleri daha azdır ve her tür malzeme ile yapılabilirler. Bundan sonra kitaptan aşağıaki talismanlar alınır. günü. rengi yoktur. 287 . KRİSTOS TALİSMANLARI Bunların ekserisi özel bir gün ve renk gerektirmez. çalışması. Talismanlar doğrudan çalışma piramitinde şarj edilirler. sonra da yaşanılan evin bir yerinde saklanmalıdır. Ayrıca önceki bölümlerdeki gibi bebek çalışmalarına gerek yoktur. Kat çalışmaları bitene kadar üstte taşınmalı.Bu talisman her yolcu tarafından ayrı ayrı çizilmeli ve 6.

Eşkenar dörtgenin içi (2) zikirle 288 . üstte taşınır. Şayet erkek. “Kurtan Signa”. şekile (1) ile işaretlenmiş yerler. kadını isterse bir tane dört kollu Venüs çizilir. Talismanın yapılışı şu şekildedir: İki yandaki. bir kadının bir erkeği ya da bir kadının başka bir kadını cinsel amaçlı olarak kendisine bağlaması için yapılır. Herhangi bir günü. olmaması veya bu tür duygulardan uzak olması farketmez. Duruma göre ortadaki Jüpiter sembolünün altındaki semboller değişir. erkeğin kadını yada kadının erkeği istemesi hali içindir. erkeği isterse bunların yerine bir tane dört kollu Mars ve kadın. Zikir sayısı ((Zikir X 2) + istenenin ismi + İsteyenin ismi) şeklinde hesaplanır. Eğer istenen iş bir eşcinsel ilişki ise. İstenildiği an hazırlanır. Aynı cins birbirini isterse zikir. Eğer çalışmayı yapan kişi yani yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir “Kurtan + Kendi ismi” dir. istenen kişinin eşcinsel olup.CİNSEL AMAÇLI BİRLEŞTİRMELER Bu talisman bir erkeğin bir kadını. bir erkeğin başka bir erkeği. İki gün çalışılıp. Yukardaki Mars. Venüs sembolleri. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa zikir ((Kurtan + Kendi ismi) X 2 + İstenen)’dir. farlı cinsler birbirini isterse “Kurtan Sante” dir. saati yoktur. yöneticinin kendi ismi ile doldurulur. aşağıya inen üçgenler.

Bu talismanın. Bir kişinin eşcinsel olması istenmektedir. mümkün olduğu kadar çok ve sık yazılmalı ve bütün boşluklar doldurulmalı. Yazılar küçük küçük. Aşağıdaki çizim. Eğer isteyen kadınsa talismanın ana şekli aşağıdaki gibi olmalıdır. Sağ el tarafındaki alt üçgen (3) isteyenin. sol el tarafındaki alt üçgen (4) istenenin isimleri ile doldurulur. isteyen ve istenen yoktur. Bu örnekteki yazıların. Bu örnekte ayrı ayrı. 289 . bir erkekte heşcinsel eğilimler uyanması için hazırlanmış bir örnektir.doldurulur. Bitmiş talisman aşağıdaki gibi olur. Buradaki bütün örnekler isteyenin erkek olması durumu içindir. anlaşılmaları için biraz büyük yazıldıkları ve gerçekte daha küçük çalışılması gerektiği unutulmamalı.

(1) nolu yarım daireler tamamen zikirle doldurulur. kadın ismi en alttadır.AŞIK ETME ÇALIŞMASI Aslında ayrıca bir aşık etme çalışması pek gerekli değildir çünkü bütün bu işler cinsel tabanlıdır. Eğer isteyen kadınsa altta görülen kalıp kullanılır. Bununla beraber aşağıdaki talisman istenirse ayrıca kullanılabiilir. alta istenenin isimleri birer defa. iki satır halinde yazılır. (3) nolu boşluğa. (2) nolu üçgene yönetici ismi bir defa. Yani erkek ismi üstte. İnsanlar aşk ve romantizmi kendileri uydururlar. Bu ana şekil erkeğin kadını istemesi durumu içindir. üste isteyenin. 290 .

isteyenin evlilik imkanlarıyla karşılaşması içindir. Bu talisman belli kişilerin arasında evlilik olması için değil. Şayet yönetici kendisi için çalışacaksa zikir ve adet hesaplanışı değişir. Eğer yönetici kendisi için çalışıyorsa direk olarak (3) nolu yere bir defa. Bu durumda mesela yöneticinin ismi Ozan’sa ve istediği Ayşe ise. yani erkeğin ismi yazılır. İki gün çalışılıp.Bu durumda da üçgenden sonra isteyeni. Belli iki kişinin evliliği için yapılacak olan talismanda bazı farklılıklar vardır. Ahmet’i istiyorsa zikir “ Leyla kurtan sante Ahmet” dir. Dört gün çalışılır ve isteyene taşıttırılır. taşıması için verilir. isteyene. Hesaplanışı ( (Ayşe + Ozan + Kurtan + Kirten) X 4) şeklinde yapılır. “ Ayşe kurtan Ozan Kirten” dir. Eşkenar dötgenin içi “Likan Kinter” zikriyle doldurulur. Zikir “Likan Kinter”. EVLİLİK SAĞLAMAK Çalışmaya başlama günü serbesttir. Leyla’yı istiyorsa zikir “ Ahmet kurtan sante Leyla” dır. Ayrıca bu 291 . istediği kişinin ismini yazar. Leyla. yani kadının ismi. Ortadaki daireye bir defa isteyenin ismi yazılır. Zikir şu şekilde düzenlenir: Mesela Amet. zikir adedi ((Likan Kinter X 2) + İsteyenin ismi) dir. en üste de istenenin. zikir. Adetlerin hesaplanışı şöyledir: (Ahmet + Leyla + ((Kurtan + Sante) X 2)). Siyah üzerine gümüşle yazılır ya da istenirse gümüş levhaya oyulabilir.

Alt bölgeye üste erkek. Çalışma ve zikir aynıddir. alta evlenmesi istenen kimenin ismi yazılır. Genel evlilik için orta daire aşağıdaki gibi yapılır. Üste yönetici ismi. alta kadının isimleri yazılır. Dairenin içine bir üçgen çizilir.Üçgenin altı açıktır ve ortadan bir çizgiyle bölünmüştür. Bunda da zikir ve çalışma aynıdir. İki kişinin evliliği içinse.talismanda da alındıktan çok sonra bazı düzeltmeler yapılmıştır. Orta daire aynı şekilde çizilir. 292 .

sola (5) kadının adı yazılır. 293 . Adet. Üçgenler isteyen ve istenenin isimleri ile tamamen doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi (3) ve (4) “İnna Ankolia Takiren segnil” zikri ile tamamen doldurulur. Çalışma süresi dört gündür. “İnna Ankolia (İsteyenin ismi) e (İstenenin ismi) Takiren Segnil”. alt daireye (2) istenenin adı birer defa yazılır. ((Takiren Segnil) X 2)+ İsteyen + İstenen) şekline hesaplanır. sağa (6) erkeğin. Çalışma zikrinin tamamı şu şekildedir.UZAKTAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Aşağıdaki getirme çalışması kadının erkeğe gelmesi içindir. Şayet erkeğin kadına gelmesi istenirse eşkenar dörtgene. Eşkenar dörtgeneki üst daireye (1) isteyenin adı. sol el tarafındaki serbest bırakılır. istenen sol el tarafına yazılır. sağ el tarafındaki üçgen bağlanır. İsteyen ve istenen aynı cinsiyette ise çizim yukardaki gibi olur ve isteyen sağ el tarafına. Daima.

NAZO Burada latin alfabesi kullanılmaktadır fakat gerçekte Tisan alfabesi kullanılacağı için yukardaki isimler. Venüs sembolleri hariç boştur. ((Tiaken + İstenen) X 2) olarak hesaplanır. Bundan sonra isteyen ve istenenin isimleri harf harf karıştırılır. Her isimden bir harf alarak karıştırma yapılır. yan üçgen (3) ve (4) tam olarak doldurulur. Aşağıdaki talismanda kullanılacak zikir “Tiaken İstenen” dir. ENŞAYZAO Bu karışımla iki. İsteyen ve istenen har harf aynı şekilde karıştırılır ve talismanın tepesinden başlayıp. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) bir defa isteyenin ismi yazılır. Alttaki üçgen (2) İstenenin ismiyle doldurulur. 294 .YAKINDAKİ KİŞİYİ GETİRMEK Yakınlık ve uzaklık kavramları mesafe kadar kişilerin birbirlerine olan duygu. yakınlık ve tanışıklık derecelerine göre de değişir. Aded. Son olarak zikir. Tisan alfabesi esasına uygun olarak sağdan sola yazılmışlardır. İstenen Ayşe ise karıştırma şu şekilde olur. saat aksi yönde giderek çevresine dört tur yazılır. Mesela İsteyen Ozan. Eşkenar dörtgenin içi Mars. EŞYA .

Çalışmanın ana fonksiyonu karşılaşma sağlamaktır. alta istenenin isimleri yazıılır. 295 . En alttaki açıklık da Ankolia ismiyle kapatılır. Astra üçgeninin altı uzatılır ve bir eşkenar dörtgenin ucuymuş gibi içe kapatılır.İYİ TANINAN FAKAT YERİ BİLİNMEYEN VE ELDE HİÇ BİR METERYALİ BULUNMAYAN KİŞİYİ GETİRMEK Bu çalışmada. istenen kimsenin de isteyenin yerini bilmediği kabul edilir. Üçgenin içine isteyenin.

Mesela iş yapmak isteyen bir erkek ve kadın. 3 gün. “Amen” sözü ile bitirilir. mavi ile yazılır. Çarşamba günü güneş doğarken yapılır. Zikir + İsteyen + İstenen kadardır. dargın veya tanışmayan kişiler. erkeğin ismi sağ el tarafındaki üçgene (2).Bunun çevresine. Talisman burada farklı cinsiyetler için anlatılmakla birlikte aynı cinsiyetteki kişiler için de kullanılabilir. üstte bir hafta taşınır. SEKS AMAÇLI OLMAYAN BİRLEŞTİRMELER Bu çalışmanın zikri “İkren Sante” dir. Piramitte iki gün çalışılır. iki kardeş. Çalışmada zikir sözü olarak “Kommel” kelimesi kullanılır. Hitabe her çalışmanın başında ve sonunda 20 defa okunup. Eşkenar dörtgenin içi boştur. Üst üçgenler erkek ismi ve zikirle (Mesela: Ali İkren Sante). alt üçgenler kadın ismi ve zikirle (Mesela: Ayşe İkren Sante) doldurulur. Salı günü kırmızıya. Daire çizilmez. AYIRMA ÇALIŞMALARI Ayrılmaları istenen kimselerin biri erkek diğeri kadınsa. Amacı farklı cinsiyetteki kimseleri seksüel amaç olmadan birleştirmektir. Zikir + Erkek + kadın adedinde çalışılır. Ortaya yönetici ismi yazılır. daire şeklinde. Çalışmadan sonra mumlanıp. yazı daire şeklinde çepeçevre yazılır. kadının ismi sol el tarafındaki üçgene (5) 296 . Adet. İstenirse bebekle çalışılması da mümkündür. “Ankolia nirkon kreta (İsteyen) e (İstenen) artien kommel zielle” hitabesi yazılır.

Kat'ın enerji akımıdır.doldurulur. 4 Veya 6 gün çalışılır. kişiyi. Üçgenler ve eşkenar dörtgenin arasındaki boşluklar (3) ve (4) “Kadın ismi Arkiden Zakiro erkek ismi” şeklinde dolurulur. Zikir adedi ((Arkien Zakiro X 2) + Kişi + Kişi) kadardır. Kristos talismanları 6. Kat ve 6. Kat'tan enerji alırlar. Ayrıca ayırma ve uzaklaştırma çalışmaları için yapılan talismanların genel olarak siyah üzerine kırmızı ile yazılmaları daha iyidir şeklinde de düşünülebilir. Bu düşünceler şayet majikal ve/veya Astrolojik uyumluluklar düşünülürse doğrudur fakat buradaki talismanlar söz konusu olduğu zaman yanlıştır. Burada söz konusu olan şey tamamen 6. Neden? Ayırmak. olayı engellemek gibi şeyler Majikal olarak da Astrolojik olarak da Satürn ile ilgilidir ve Kblan Tragna ekolü uygulalamarı da hesaba alınırsa en uygun sembol ve gezegensel uyum ters Satürn sembolüdür fakat burada söz konusu olan şey Majikal uyumluluk veya Astrolojik anlamlar değildir. Çalışmada kullanılacak zikir sadece “Arkiden Zakiro” dur. 297 . Eşkenar dörtgenin içi (1) tamamen “İnna Kanterisis Arkiden Zakiro” sözleri ile doldurulur. İkisi de aynı cinsiyettense herbiri bir üçgene yazılır. iş bozmak. bir şeyi. Bu semboller zaten geçmişten gelen kökü sembolik anlamlararı olan majikal şeyler de değildirler. yok etmek. Bu talismanlarda kullanılan gezegensel semboller ne Astrolojik ve ne de majikaldir. Jüpiter yerine ters Satürn kullanılması daha uygun görülebilir. Bu modern sembollerin talismanlarda kullanılış nedenleri sadece bizim yani kullanıcı. Astroloji ve Astronomi amaçlı olarak yakın dönemler içinde insanlar tarafından yakıştırılan sembollerdir ve herhangi bir majikal güçleri de yoktur. GEZEGEN SEMBOLLERİ VE ÖNEMLERİ Bu talismanda Jüpiter sembolü kullanılmış olmakla beraber çalışmanın karakteri icabı.

Talismanı yardımcı kadın taşır. Kadın söz konusu kişileri ayırmakta kullanılır ve talismanı kendi üzerinde taşır. iki göğsü arasında. uygulayıcı her ne denilirse o. ana güç konumunda olan Jüpiter sembolleri Astrolojik ve Majikal uyumlulukları değil. Çalışmada Kadın pentagram düzeninde yatar ve seks ilişkisi sırasında adedi kadar “Arkiden Zakiro” zikri yapar. Talismanı mümkünse boynunda. mümkün değilse herhangibir yerinde taşır. Sadece taşıyıcıdır. Katın gücünü. Yöneticinin kadına yardımcı olacak şekilde ritmli git gel haraketleri yapması iyi olur.yönetici. 6. Onun hiç bir rolü veya etki altında kalması imkanı yoktur. Kat enerjisi ile özleştirmektir. Bu işlemde erkek zikir yapmaz sadece ilişkiyi sürdürür. 6. Talisman. Bu yüzden de Majikal ve/veya Astrolojik olarak hiç bir ilgisi olmasa da çalışmalar ne amaçlı olursa olsun Jüpiter veya en fazla ters Jüpiter sembolü kullanılır. zihnimiz ve bilinçaltımızla 6. Buradaki talimsanlarda yönetici. taşıyana etki yapmaz. Kat arasında bir köprü kurmak. Bu yöntemde iki kişiyi ayırmak için taşıyıcı görevi yapacak olan ikinci bir kadına gerek vardır fakat bu kadının önceden bazı işlemlerden geçirilmiş olması seks maji çalışma ve tekniklerine alışık olması gerekir. Ayırma çalışması için daha komplike bir çalışma sistemi vardır. Kat enerjisinin yönetici durumunu belirtir. olayı 6. Bir kişiyi uzaklaştırmak için de aynı şekile çalışılır. 298 .

BULUNULAN YERDEN UZAKLAŞTIRMAK Bir kimseyi. alttakine başaşağı olarak birer defa yönetici ismi yazılır. BİR KİMSEYİ. bulunulan yerden telapatik olarak anında uzaklaştırabilmek için talisman ve çalışmanın önceden yapılıp. Mars sembollerinin arasına (2) bütün insanları temsilen “Homo Kitan” yazılır. duruma göre varlığı istenmeyecek olan herhangi bir kimse içindir. Yani önceden belirlenmiş bir hedefi yoktur. Şayet devamlı 299 . Talismandaki iki üçgenin arasındaki. İki üçgenin içine (1).Bitirilmiş bir ayırma talismanı yukardaki gibidir. Bu çalışma belirli bir kimse için değil. hazırlanmış olması gerekir. üsttekine normal.

Kullanılan zikir ayrıca. saat aksi yönde iki tur yazılır. Zikri “Kanteris Argimen Ksento” dur. Bu talismanın genel amaçlısının bitirilmiş örneği yandadır. tepeden başlanıp. “Karien Dekalont”. varlığı istenmeyen belli bir kimse varsa “Homo Kitan” yerine onun ismi yazılır. 300 . Normal veya siyah kağıda yazılır. Zikir. Kullanılan zikir. Üç gün çalışılır. zihinden yapılır. üçgenlerin çevresine (3). Adedi Zikir X2 + kişi ismidir. Harfler ve isimler Tisan alfabesi ile yazılır. KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK Katlar bölümünden önceki talismanlar bölümündeki uzaklaştırma talisman ve çalışması aynen kullanılır.olarak. Tisan zikridir. Belli bir gün ve saati yoktur. Talisman daima üstte taşınır ve bulunulan yerde istenmeyen bir kimse olduğu zaman zikir o kişi için. talismanın çevresine dört tur yazılır. Zikir. Bu durumda talisman sadece bir kişi için çalışır. ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + (Homo Kitan X 2)) adedinde veya ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + Kişi adı) adedinde yapılır.

HAKİMİYET KURMAK Genel maksatlıdır. “Tunkar + İstenen kişi ismi” adedi kadar çalışılır. Adedi. Seks amacıyla kullanılırsa herhangi bir birleştirme talismanı ile birlikte yapılabilir. Mesela. dış eşkenar dörtgen zikirle doldurulur. istenen kişinin ismi Mehmet ise karışım şu şekilde olur: TUNKAR ARDİEN MEHMET TNEEMİHDERMATREAMKHNEUMT Bütün bunlar Tisan alfabesi ile hazırlanacaktır. Zikir “Tunkar Kişi” (Mesela: Tunkar Mehmet)’tir. Tunkar Ardien X 2 + istenenin ismi kadardır. Eşkenar dörtgenin içi istenen kimsenin ve “Tunkar Ardien” zikrinin harf harf karıştırılmasıyla meydana gelen cümle ile tamamen doldurulur. Bir kimsenin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanılır. 301 . İstenirse zikirler de birleştirilir. Orta daireye (1) sadece isteyenin ismi yazılır. Zikir sözü Tunkar Ardien’dir. Dört gün. İç eşkenar dörtgen kişi ismiyle. KÖLELEŞTİRME ÇALIŞMASI Bir kimseyi köleleştirmek için kullanılır. Dört gün çalışılır.

Zikir “Aitun Kuryan” dır.HİPNOZ VE TELKİN ÇALIŞMALARI Pentagramın ortasına (1). Üçgenin çevresine (5) ise zikir ve isteyenin ismi. isteyenin. Pentagramın bacaklarına (2). Üçgen (4) zikirle tamamen doldurulur. harf harf karışık olarak üç tur yazılır. Bacakların arasındaki boşluklara (3) telkinin ana fikri ve kişi ismi yazılır. Adedi Zikir sözü X 2 + istenenin ismi kadardır. saat aksi yönde gidilir. Dört gün ya da istenildiği kadar çalışılır. TELAPATİK OLARAK EMİR VERMEK 302 . Kilit söz. Bunda üçgenin tepesinden başlanıp. hipnozu yapacak olanın ismi yazılır.

Olumlu yada olumsuz kullanılır. Arada kalan boşluklara (3) Gösterilmek ya da anlatılmak istenen her ne ise o yazılır. Adedi Zikir X 2 + İsteyen + İstenen’dir. zikir X 2 + Kişi 303 . Olumlu zikir “Tarken Makilo”. Zikri “Zakiro Okiola” dır. Üçgenin altındaki yarım daire ile çevrilmiş kısma (2) istenen kişinin ismi yazılır. 4 gün çalışılır. Zikir adedi. Üçgenin içine (1) yönetici ismi yazılır. olumsuz zikir “Tarken Kikran” dır. sol el tarafındaki üçgenin içi (2) istenen kişinin ismiyle ve dairenin içi verilecek emir veya emirlerle tamamen doldurulur. Sağ el tarafındaki üçgenin içi (3) isteyenin ismiyle. En uçlarda kalan harfler birer çizgi ile birleştirilir.Eşkenar dörtgenin içi (1) zikirle. Altı gün veya istenildiği sürece çalışılır. harf harf üçgenin uçlarının doğrultusunda içten dışa doğru yazılır. RÜYAYA GİRMEK Bu talisman bir kimsenin rüyasına olumlu ya da olumsuz olarak girmek için kullanılır. Hangi zikir kullanılacaksa o. Sadece zikir değişir. Bu boşluklar tamamen doldurulur. Konu cümlesi zikirle beraber yazılmalıdır.

İstenen “ yazılır. SIKINTI VERMEK Çalışma süresi üç gündür. Özel bir gün ve rengi yoktur. tepeden başlanıp. İstendiği takdirde çalışmanın uzatılması veya dönem dönem tekrarlanması mümkündür. Üçgenlerin arasına (2) istenen kimsenin ismi düz olarak yazılır ve Çevreye (3). “Gasteris . Zikir sözleri alt üçgene (1) sığabildiği kadar yazılır.İsteyenin ismi .e İstenenin ismi .İsteyen . Dört gün çalışılır. 304 . İŞTEN KOVDURTMAK Üst üçgene (1) yönetici ismi düz.Kislan Kryos” tur. Zikri. saat aksi yönde bir tur “Kikran Kabriel . alt üçgene (1) gene yönetici ismi ters olarak (Başaşağı) yazılır.Ati . Zikir sadece “Kikran Kabriel” dir.adıdır.

Üst üçgene (1) yönetici ismi yazılır. Hastalanmasına. İstenmeyen işin talismanını dairenin içine yapmak ve o işin zikri ile engel olma zikrini birleştirmek mümkündür. Evlilik zikri ile engelleme zikri birleştirilip çalışılır. Bu çalışma iyi veya kötü kullanılabilir. Ek talisman yapılmasa bile zikir daima “Kimeron Aklies + istenmeyen iş” şeklinde yapılır. Birisinin işine. yolculuğuna veya iyileşmesine engel olunabileceği gibi. işten çıkartılmasına. Mesela evlilik talismanı yapılmaz ve Kimeron Aklies’ten sonra evlilik zikri ve kişi ismi yazılarak daire doldurulursa (Ek olarak “Evlilik” kelimesi de yazılabilir) zikir. ayrılmasına. 305 .BİR İŞE VEYA ŞEYE ENGEL OLMAK Engel olma zikri “Kimeron Aklies” tir. Daire (2) zikir + neye veya kime engel olunacağı ile doldurulur. evliliğine. Çalışma her iş için üç gündür. Mesela evliliğe engel olmak için daireye bir evlilik talismanı yapılır. (Kimeron Aklies X 2) + (Likan Kinter X 2) + Kişi ismi adedinde ve şeklindedir. kaza geçirmesine de engel olmak mümkündür ve aynı şeydir.

bir evden. zikir X 2 + kişi adı kadardır. Üçgeni çevrelemez. 306 . herhangibir mekandan def etmek için kullanılır. zikir X 2 + istenen kişi adı adedinde çalışılır. Alt üçgenler (3). FELÇ VS Zikri “Kintares Kortila” dır. tepeden başlayarak bir tur istenen hastalık ismi. Dört gün çalışılır. Bu yazı sadece dairenin çevresindedir. Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Mümkün olmazsa işi isteyen kimse kendi üzerinde taşır. Üç gün. Veya gene daire içine şifa talismanı yapılır. Bir kişiyi. Bu çalışma engel olma talismanıyla birleştirilebilir. Bu talismanda yönetici ismi olarak kendi ismini yazmamak daha doğrudur. KİŞİYİ YERİNDEN KOVMAK (TERHİL) Dairenin içine (1) yönetici. Engel olma talismanının dairesinin içine şifa zikirleri (Entares Partium). Daireye Kanteris gibi bir isim yazılabilir. Dairenin çevresine dört tur hastalık ismi yazılır. yani çalışmayı yapanın ismi yazılır. Bundan sonra kişinin çıkması gereken yerde saklanır. Alttaki. engel olma zikri ve kişi ismi yazılır (Doldurulur). Zikir adedi. Çevresine. altı açık üçgen (5) kovulacak olan kişinin ismiyle tamamen doldurulur. (4) Zikir + yönetici ismiyle doldurulur.HASTALIK.. iş yerinden. onun çevresine de dört tur zikir yazılır. Alttaki üçgen (2) Kişi ismi ile doldurulur. Eşkenar dörtgenin içi (2) sadece “Tarken Kazidel” zikriyle doldurulur.

Bundan sonra eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda birer tane ters pentagram yapılır. Alt üçgenler (2). Zikir adedi. Eşkenar döretgenin dört dış kenarına birer tane zikir yazılır. Eşkenar dörtgenin içi zikirle doldurulur. Zikirler yan uçlardan. Zikir X 2 + istenenin ismi kadardır. Çevresine zikir beş tur yazılır. KİŞİNİN SEKS GÜCÜNÜ YOK ETMEK Zikri “Mimkar Nurdak” tır. saat aksi yönde giderek harf harf yazılır. Bu pentagramların ortalarına Mars sembolü koyulur ve bacakların uçlarına KLİKE kelimesi alt uçtan başlanıp. alt ve ust uçlara doğru yazılırlar. Eşkenar dörtgenin içi (1) İstenen kişinin ismiyle doldurulur. İstenilen kişinin iş yerine bırakılır veya konuyu isteyen tarafından taşınır.İŞ BOZMAK Zikri “Kueri Sintar” dır. 307 . İki gün çalışılır. (3). İçteki küçük eşkenar dörtgenin ortasındaki daireye istenen kişinin ismi yazılır. işin şekli ya da ne olması istendiği ile doldurulur.

Bu daire.Bu işlenden sonra bunların hepsi birden büyük bir eşkenar dörtgenin içine alınır. Daire çizgi olarak çizilmez. 308 . Dört gün çalışılır sonra istenen kimsenin çevresine saklanır. en dışa daire halinde zikir mümkün olduğu kadar çok yazılır. dıştaki büyük eşkenar dörtgenin alt ve üst uçlarının daireye temas edeceği kadar büyüktür. yazı daire şeklinde yazılır. Zikir adedi zikir X 2 + İstenenin ismi kadardır. Çevreye. Bu mümkün olmazsa isteyen kimse tarafından taşınır.

yönetici ve isteyeni dönüş şokundan korumak maksadıyla dört tane küçük Triakmlnon çizilir. “Krikon Kalteris İden” dir. Bu talismanlarda taşıyanın ismi üstte yazılı değildir.ÖLÜM ÇALIŞMASI Bu talisman kişiyi öldürmek için yapılır. Alttaki pentagrama yazılan isim. dört misli büyüktür. tersinden. saat aksi yönde ilerleyerek beş tur zikir + kişi adı yazılır. ayna görüntüsü olarak ve başaşağı yazılır. Koruma için yapılan Triakmlnon yandaki gibidir. saat aksi yönde üç tur “Santorus Killer” yazılır (Bunun İngilizcedeki Killer kelimesi ile ilgisi yoktur). Bu isim sicil şeklinde yazılmalıdır. iki pentagramın bacakları arasındaki boşluğa da aynen yazılır. İki pentagramın da bütün bacaklarına “Santorus” kelimesi yazılır. Altı gün çalışılır ve kişinin bulunduğu bir yere bırakmak mümkünse bırakılır. Eşkenar dörtgenin dört ucu doğrultusunda. Bunun da çevresine gene tepeden başlayıp. 309 . Zikir. Eşkenar dörtgenin çevresine tepeden başlayıp. Krikon Kalteris İden X 3 + Kişi adı kadardır. koruma triakmlnonlarına göre üç. Yazı. Mesela ölmesi istenen kimsenin ismi Mehmet ise eşkenar dörtgenin içi “Krikon Kalteris İden Mehmet” cümlesi ile doldurulur. Pentagramların ortalarına isteyenin ya da yöneticinin ismi yazılır. Esas talisman. Bunun yerine yönetici ismi yazılmıştır. Eşkenar dörtgenin içi zikir + kurban ismi ile doldurulur. Hepsinin dışına. Zikir adedi. Üçgenin ortasında Jüpiter sembolü yoktur.

310 .

ZORLAMAK. İstendiği takdirde dört gün de olabilir. tepeden başlanarak pentagram düzeninde yazılır. Sadece zikir değişir ve çevredeki dört Triakmlnon gerekli değildir. Zikri “Zantikor Kirtas” tır. Zikri “Krikto Kitan” dır. KOVMAK Bu çalışmanın üç ayrı zikri vardır. Bu dairenin içindeki üçgene yönetici ismi yazılır. Tragna. Eşkenar dörtgenin üst kısmındaki dairenin yarı çapı. KİŞİYİ ASTRAL BÖLGEDE GÖMMEK Bu çalışmanın bazı katlardaki ruh enerjisini gömme çalışmalarına destek olarak kullanılması mümkündür. Bu da Ölüm çalışmasıyla aynıdır fakat korku çalışması gibi bunda da çevre koruyucuları gerekmez. Antite çağırma esması “İdor Kuelas”. Eşkenar dörtgenin yüksekliğinin altıda biridir. Adedi. Eşkenar 311 . Yönetici ismi ayrıca harf harf. “Ya Kuddüsül Kavi” ve “Ya Dafiül Kuddüs” zikirleri ayrı ayrı yapılır. Zikir X 2 + Kişi ismi (Ya da bütün insanları temsilen Homo Kitan 2 X) kadardır. herhangi bir varlıkla ilişkiden en az üç gün önce başlanır. Ya Kuddüsül Kavi X2 + isim. dairenin çevresine. Bu da istenildiği kadar çalışılabilir. Çalışmaya. Bu talismanın bazı orantılara dikkat edilerek çizilmesi gerekmektedir. ANTİTELERE HÜKMETMEK. Hesaplanışları şu şekildedir: İdor Kuelas X 2 + İsteyenin ismi. Ya Dafiül Kudüs X 2 + isim.KORKU UYANDIRMAK Çevrede ya da belli bir kişi üzerinde korku hisleri uyandırmak ölüm çalışması ile aynıdır.

yani minik eşkenarın çevresi “İdor Kuelas” zikriyle doldurulur. Üçgenin içindeki minik eşkenar dörtgende gene yönetici ismi yazılıdır. Bu talisman Siyah üzerine kırmızı ile yazılır. pentagramların alt ve yan kolları ile birleşirler. dairenin çapı kadardır ve iki üst ucu birer ters pentagramdır. yani dairenin çevresi “Ya Kuddüsül Kavi” ile doldurulur. Talismanı oluşturan ana eşkenar dörtgenin üst yarısı. Üçgenin çevresi olan alt kısım “Ya Dafiül Kuddüs” ile doldurulur.dörtgenin alt yarısındaki üçgenin taban uzunluğu. yani üçgen ve daire çemberi arasında kalan kısım ile aşağıdaki üçgenin içi. Dairenin içi. Çizgiler. 312 .

ANTİTE ÇAĞIRMA TALİSMANI
Eşkenar dörtgenin içindeki bütün boşluklar “Kanteris” ismi ile doldurulur. Çağırılması planlanan antitenin ismi pentagramın bacaklarına birer defa yazılır. Eğer belli bir antite ismi yoksa buralara genel anlamlı, bütün antiteleri temsilen “Antes” yazılır. Bu talisman çalışmalarda davet için kullanılır. Şayet davette kadın kullanılacak ve talisman ona taşıttırılacaksa dört köşedeki Neptün sembollerinin yanlarına birer tane de Venüs sembolü çizilir. Eğer antite bir kimseye musallat etmek için çağırılacaksa pentagramın bacaklarına Antite ismi (Antite ismi yoksa, Oppositer) + Kişi ismi yazılmalıdır. Cuma günü hazırlanır ve üç gün şarj edilir. Üçgenin içine yönetici ismi, pentagramın ortasına ise yönetici ismi veya isteyen kimsenin ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içine Kanteris veya antite ismi veya Antes kelimesi doldurulur. Bu tamamlandıktan sonra eşkenar dörtgenin en üst noktasından başlayarak çevresine, saat aksi yönde dört tur “İdor Kuelas” yazılmalıdır. Zikir adedi: İdor Kuelas X 2 + Çalışmaya katılan kişilerin isimleri + Antes (Veya antite ismi) kadardır. Zikir sadece İdor Kuelas’tır.

313

EKSORSİZM ÇALIŞMASI
Üst üçgene isteyenin ismi, pentagramın ortasına isteyenin isminin ayna görüntüsü, ters olarak yazılır. Pentagramın her bacağına bir defa “Antes”, veya antite ismi belli ise o yazılır. Üç gün çalışılır. Talisman obsedenin boynuna veya vücudunun herhangibir yerine takılır. Daha iyisi iki göğüs arasına çizilmesidir. Çalışma tarzı bilinen obsesyon tedavisi çalışmalarından biridir. Zikir “İdor Kirra”, zikir adedi: ((İdor Kirra X 2) + İsteyen + Antes veya antite ismi).

314

NAZARDAN KORUMA / KORUNMAK
Dairelerin içine (1) ateş elementinin lordu olan Utas’ın ismi yazılır. İki dairenin arasına (2) nazardan korunacak olan çocuk, kişi veya şeyin ismi yazılır. Nazardan korunma zikri olarak “Ya Rahmanirrahim + İsim” veya “Zyrkon (Zirkon Okunur) + İsim” kullanılır. Üç gün çalışılıp, korunacak olan kişiye veya şeye takılır. Mavi üzerine gümüş yaldız veya kurşun kalemle yazılması veya beyaza, maviyle yazılması iyi olur.

ŞANS AÇILMASI
Çalışmaya başlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüş yaldızla yazılır. İstenirse gümüş levha üzerine oyulması da mümkündür. Eşkenar dörtgein içi “Kudit Manes” zikriyle doldurulur. Dairenin içine bir defa, isteyenin ismi yazılır. Zikir adedi ((Kudit Manes X 2) + İstetenin ismi) kadardır. İki gün çalışılp, isteyene verilir. Bu talismanda orta dairenin aşağıdaki bibi hazırlanması daha iyi olabilir.

Üst üçgene yönetici ismi, alttaki bölüme isteyenin ismi yazılır. Zikir ve çalışma aynıdır.

315

SIKINTIDAN KURTULMAK / KURTARMAK
Zikir “Anties Liken e + İsteyenin ismi” dir. Zikir adedince üç gün çalışılır. Üçgenin içine isteyenin ismi, dairenin çevresine, kare şeklinde dört defa zikir yazılır. Yazım tepeden başlanıp, saat aksi yönde gidilir.

316

ALACAĞINI KURTARMAK
Eşkenar dörtgenim içi “Aires Pariniekeno Gasteris” cümlesiyle tamamen doldurulur. Bu çalışmanın zikri “Ditar Tikaren” dir. Zikir, Eşkenar dörtgenin çevresine dört tur yazılır. Yazıma tepeden başlanır ve saat aksi yönde ilerlenir. Hepsinin dışına, dört köşeye dört tane Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacakları arasında kalan beş boşluğa da birer Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramın bacaklarına (1) borçlu ismi birer defa ve pentagramın ortasına (2) bir defa alacaklı ismi yazılır. Altı gün çalışılır ve talisman borçlunun olduğu yere saklanır. Mümkün değilse alacaklıya taşıttırılır ve istenildiği kadar çalışılır.

İMTİHANDA BAŞARI
Bu çalışmanın zikri “Kutuier Kipros” tur. Ortaya kişi ismi yazılır. Eşkenar dörtgenin içi “İmtihan” kelimesi ile doldurulur. Çevresine (ZZZ) zikir üç tur yazılır. Üç gün çalışılır veya imtihan öncesi bir gün çalışılıp, isteyene verilir.

317

BÜYÜDEN KORUNMAK / KORUMAK
Bu çalışma ve talismanın şekli Nazar talismanı ile aynıdir. Sadece zikir değişir. Zikir “Kuisteros Tantaris” tir.

BÜYÜ BOZMAK
Engel olma talismanı büyü ile birleştirilerek kullanılır. Büyü bozma zikri “Zikeyon Kuanteris” tir.

SAYGI UYANDIRMAK
Zikri “Harkium Kurrersa” dır. Üçgene isteyenin ismi, Eşkenar dörtgenin içine, tamamını dolduracana kadar “Korisentum İnalas” yazlır. Çevresine (1), tepeden başlayıp, saat aksi yönde giderek dört tur zikir yazılır. Zikir adedi: ((Zikir X 2) + Kişi adı)’dır. İstenildiği kadar çalışılır. Üstte taşınır.

ŞİFA
Eşkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazılır. Alttaki üçgen (2) şifa verilecek kişinin ismiyle doldurulur. Çevreye, tepeden başlayıp, saat aksi yönde bir tur hastalığın ismi, onun çevresine de dört tur şifa zikri yazılır. “Entares Partium”. Dört gün, ((Zikir X 2) + Kişi) adedince çalışılıp, isteyene verilir.

318

İŞİ GÜÇLENDİRMEK
İç eşkenar dörtgenin içi (1), İsteyenin ismiyle doldurulur. Alttaki iki üçgenin içleri (2), (3) işin şekli yazılarak doldurulur. Çevresine tepeden başlayıp, saat aksi yönde beş tur zikir yazılır. Zikir “Epikore Rantum” dur. Adedi ((Zikir X 2) + Kişi adı) kadardır. İki gün çalışılıp, üstte taşınır yada iş yerinde bırakılır. Kristos talismanları burada sona ermektedir. Daha alt katlarda alınan talismanlar ve ilerde karşılaşılacak olanlar bir operasyonun parçalarıdırlar. Kristos talismanlarının farkı onların başka bir operasyonun parçası olmayıp, başlıbaşına operasyon, Talismanik Maji olmalarıdır.

ALTINCI KAT - BEŞİNCİ BÖLÜM (ASTROLOJİ VE TAROT)
Aynı salonda, sağdaki odalardan birinde Kuş kadınla karşılaşılır. Burada bütün ezoterik Astroloji bilgilerini almak mümkündür. Ayrıca Kuş kadın, Tarot ve diğer bütün kehanet metodları hakkında istenen bilgiyi verebilir. Bilgileri her ekol için mevcut olan kalın kitaplardan okuyarak verir. Bu gibi bilgilerin alınabilmesi için isteyen yolcuda, istediği konuyla ilgili ön hazırlıkların, alt yapının mevcut olması gereklidir.

319

saat aksi yönde hafif hafif dönüyor. Yukarsı parlak gri. Üspiramit'inde. Renk tonları aşağıdan yukarıya doğru. yandaki şekli ve altındaki “AGMA ESKO” sözlerini bir kağıda yazmıştır. Üspiramiti çok yüksek bir dağın tepesindeymiş hissi veriyor ve kendi ekseni etrafında. yatay şeritler halinde koyu maviden basamak basamak açılıp. Piramit yükselmeye devam eder ve bir süre sonra çevre kararır. üzerinde fazla durulmadan geçiştirilen konular 320 . Hiçbirşey olmayan yıldızsız uzay boşluğu ya da bir siyah mürekkep denizi gibi.YEDİNCİ KAT YEDİNCİ KATA GİRİŞ Geçiş başlamadan önce. zaman zaman oldukça yükselen baş ağrıları ve miğde bulantıları duyuldu. Bunun da sebebi ve niçini anlaşılamamıştır. Bu noktada Saki. Buraya kadar olan çalışmalarda görünüm olarak Üspiramiti’nin duvarları ve tabanı çoğu zaman geçirgen değildi. griye dönüşüyor. Bundan sonraki bütün çalışmalarda da böyle kaldı. Daha sonraki aşamalarda da karşılaşılan yeni şeylerle ilgilenmekten dolayı bu gibi.28 28 Çalışma sırasındaki gerek duygusal ve gerekse fiziksel baskıdan dolayı bazı şeylerin sorulması ihmal edilmektedir. Bunlar hemen hemen geçiş tamamlana kadar değişik şiddetlerde devam etti. İçinde bulunulan fiziksel çalışma ortamına göre hafif hafif kuzey yönüne kayarmış gibi hisler algılanmaktadır. Saki’nin kılıç benzeri bir şeyin üzerine bazı harfler yazarak birşeyler hazırladığı görüldü fakat bu nesne her ne ise çalışma sonuna kadar bir daha hiç görülmedi. Piramit belirsiz bir yöne doğru yatay olarak kaymaktadır. Bu noktadan sonra Piramit’in tabanı ve duvarları şeffaflaştı ve çevre rahatlıkla görünür hale geldi. Geçiş başladığı zaman önce bir yükselme hissi ve yolcuların fizik plandaki bedenlerinde. Aşağıda parlak mavi bulutlar görülüyor.

yazıya geçirilmesi ise ancak birkaç ay sonra yapılabildiği için olayın üzerinden çok zaman geçmiş oluyor. Çapraz koyulmuşlar. İlerlenince. Oldukça geniş olan yol hafifçe sağa kıvrılmakta. İki tarafında sıra dağlar olan kanal gibi bir yol. Bu durumda da. buranın kendi giriş işaretidir . bir noktada dağların bittiği fakat yolun devam ettiği görülür.Saki”. Bunlar yolun yan sınırlarını belirtir gibi yanlarda. Sütunun tam ortasındaysa cam gibi parlayan bir bölge vardır. fakat bu sefer bir daire içinde görülür. Biraz ilerde büyük bir sütunla karşılaşılır. Parlak bölge içe çekermiş gibi vakum duygusu vermekteir. Bu notların banttan dinlenip. nerede ve ne zaman karşılaşılaşıldığı bilgisi oluyor. unutulmaktadır. “Bu. Her taşın üzerinde aşağıdaki sembol görülmektedir. Yerde. toprağa gömülü olan büyük. oldukça aralıklı olarak dizilmişler fakat karşılıklı değiller. Çok çok ilerde beyaz bir gökkuşağı görülmekte fakat bunun içi de dolu. Elde kalan tek şey görür görmez anında yapılan çizim ve banttaki anlatımdan çıkan. 321 . Dağlık bir bölge. Önemli birşey olsaydı üzerinde durulurdu düşüncesi ile boş veriliyor.Bundan sonra çevre tekrar grileşir ve piramit durur. Tam olarak yarım bir disk gibi bir şey. kare şeklinde taşlar var. Burası soğuk ve kuru bir ortamdır. Daha başka bir ifade ile uzun bir kanyonun içi. Sütunun tepesinde aynı yol işareti.

25 metre yükseklikte. Oto yarış pistine benzeyen ve kıvrılarak giden bir yol. İki yanda duvar gibi bir şey ve üzerinde dev. Çevre boş gibidir ve lomboz şeklindeki pencereler değişip. 322 . En garip şey varlığın boyudur. Yani yaklaşık olarak 20 metre taban uzunluğuna.Saki”. Sanki dev bir flöresant tüpünün içindeymiş gibi bir durum. Çok yavaş şekilde yükselinir ve kapıdan geçtikten sonra aşağıda kalan kapının tekrar kapandığı görülür. Girilen mekan çok geniş bir yerdir ve yolcularda ikiye ayrılma duyguları uyandırmaktadır. onu tamamen kaplar. hapishane parmaklıklarına benzer bir hale girmişlerdir. çap olarak piramitlerden bir kaç defa daha geniş ve kör edici derecede beyaz olan bir ışık sütunu iner. Bu pencereler yoldan tarafa doğru bombelidir. Varlığın elinde de uzun bir kırbaç vardır. Parmaklıkların ardından iniltiler gelmektedir. Buradan gitmek yolu biraz daha uzatır. Bu varlık Üspiramitinden yaklaşık on defa daha uzundur. Gene öyle dev gibi. Tabanı Üspiramiti ile aynı ebatta olmakla birlikte tepesi daha yüksek. Üspiramiti gene bir yolun üzerindedir. Yani insan oranlarına göre 200 metre boyunda olabilir. piramitleri içine alır ve yukarıya çeker. Piramitin önünde bir duvar ve basamak vardır. parmaklıklardan uzananları geriye püskürtür ve yolculara yol gösterir. İçerden dışarıya imdat istermiş gibi uzanan kollar ve garip suratlar farkedilir. Yukardan. Bu noktada ikinci piramit Üspiramitinin üzerinden ayrılır. Gri olan üst taraf açılır.“Gidilecek yer buranın bir üstüdür. Öbür piramitle birlikte tekrar sola dönülür ve bir süre sonra piramitler durur. kafasına cellat kukuletası gibi bir maske geçirmiş olan bir varlık görülür. İkinci piramit. İlerde. gemi lombozlarına benzeyen şeyler vardır. . Sağa dönülür ve beyazlık kaybolur. Piramit döner (Sola döndüğü sanılıyor). Parmaklıklar biter. Yani. İki yanı mavi ve gri karışımı bir yer. İlerde gene havada duran ikinci bir piramitle karşılaşılır. Şimdi görüş şartları daha iyidir. Üspiramiti ile içiçe girip. Sıkıntılı bir ortam. gök yüzünün kapı gibi açıldığı görülür. Boş bir piramit. Varlık.

cüppe giymiş olan ve sırtı dönük bir adam görülür. Kapının iç yüzünde (Belki de burası dış yüzüdür. Çevrede heryanın simsiyah olmasına rağmen cisimler ve cizgiler çok net olarak görülmektedir. Piramit ilerlemeye devam edip. Üspiramiti ilerler ve gökkuşağının altından geçer. Girip. Ağzı haraket etmeden konuşur. gerek Astral planda devamlı olarak ısınmaktadırlar. Adam döner. Büyük ve iki kanatlı bir kapı. Aşağıda yola benzer bir şey var. Her kapının üzerinde bir işaret görülmektedir. piramitin kendisinden taraf olan yüzüne. Gözleri vardır fakat içleri görünmez. Deminki insanlar. Bu şeyler olurken yolcuların boyunlarında fiziksel olarak takılı olan gümüş eşkenar dörgenler gerek fizik planda. "Bu. Burası. Bir kapı daha açılır ve aydınlığa çıkılır. imtihan vereceksiniz. havada gitmektedir. Çevre kendiliğinden 323 .Varlık". Geçişi sırasında üzerine toz veya su gibi bir şey iner ve yapışır. İçersi karanlıktır. Yüzü Saki’ye benzer olarak algılanmakla birlikte iskelet suratlı da olabilir. Karanlık içinde duran yedi renkli gökkuşağı. bundan sonra sürekli olarak burada kalacaktır. Sağlı sollu sekiz kapı veya giriş vardır. Arkadan varlık elini uzatır ve bir işaretle. . yandaki işaretleri yazar. çok uzakta bir gökkuşağı görülür. bu katın ve ilersinin sıfır katı gibi bir yerdir.Varlık" Sol yanda görülen bir kapı açılır. varlığın karşısında yere konar. Bazı kişiler ya burada tutulup cezalandırılırlar veya duruma göre daha aşağıya gönderilirler. . Sanki bir terslik olmuş gibidir. şimdiye kadar verilenleri iyi kullanamayanlar. Üspiramiti ile birlikte ilerlenir. Piramit bunun tam üzerinde. yukardan aşağıya doğru.) içinde dört Satürn sembolü olan bir eşkenar dörtgen çizimi vardır. boyluboyunca. sağa sapar. Piramit. Kapı arkadan kapanır. “Bu bölgeye girmeden önce geçilecek bir yer vardır. Bir tür imtihan gibi. Önce derin bir sessizlikle karşılaşılır sonra rüzgar sesi duyulur ve ilerde.

normal boyuttaki insana göre. Gözleri diğer varlıklarınki gibi petek şeklinde ya da sinek gözü gibidir. Yolcuları tekneye çağırır. Piramite oranla çok büyük bir tekne. Varlık sesini yolculara göre düzenleyerek konuşur. İsmi “Xingor” (İksingor). yola benzer bir yer ve tekne havada kaymaktadır. Tekne. Teknenin tamamı gümüşten yapılmıştır fakat çevre renklerini yansıttığı için ilk bakışta parlak bakırdan olduğu da zannedilebilir. Burası kayalık bir arazidir.değişir ve gene aydınlık bir ortama çıkılır. Üspiramitiyle birlikte tekneye girilir. Teknenin durduğu kanalda su yoktur. Bu varlık da diğerleri gibi dev boyutlardadır. içinde su olmayan kanalda ilerler. Aşağıda kürekçiler görülmektedir. 324 . Bir kanalda duran. Eski Mısır teknelerine benzeyen küçük bir kadırga görülür. Elinde Üspiramitinden daha büyük boyutlarda olan bir kitap tutmaktadır. Kanal. Çevredeki herşey istisnasız olarak bakır renginde ve parlaktır. Piramit hala yolculara göre yirmi metre yüksekliğindedir fakat teknenin içinde. Cüppeli ve saçsız bir varlık gelir. Piramit teknenin arkasında bir yere oturur. Kitabın üzerinde aşağıdaki şekil görülmektedir. yirmi santim yüksekliğindeki bir biblo gibi kalmıştır.

Sanki yabancı dildeki bir şiirin Türkçe’ye tercümesi gibi izlenimler uyandırmaktadır. İyi veya kötü her şekilde kullanacaktır onu. talisman vs. Bunlar oldukça yüksek seviyeli varlıklardır. Hepsi birbirine benzemektedir. “Bu kitap. Onların görüş açılarına göre bu gibi şeyler yetersizlik belirtisidir. Xingor yolculara madalyonlarını geri verir. Piramitin merkezine tam ortadan türkuaz renkli bir ışın iner. Tekne onların yüzleri hizasına kadar yükselir. Disk ortadan açılır ve tekne girer. diğerlerine gösterir. Hangi şeyi 325 . her kimdirki. gücü ne dereceye kadar ve ne kadar sık kullandıklarını belli ederler. Çevrede sekiz tane dev görülür. Bir tür majikal künye gibidirler. Yolcuların yaptıkları ve yapmakta oldukları majikal uygulamalarda kullandıkları zikir. Bu gibi bazı konuşmalardan sonra tekne tekrar alçalır ve durur. İsterseniz burada bitirin fakat devam ederseniz gireceğiniz herşey güç içindir ve devam kararı verdikten sonra artık vaz geçemezsiniz. etrafı aydınlatır. bundan sonra öğreneceğiniz herşey sadece gücü arttırmak için yapılacak şeylerdir. gibi şeylerin gerekliliğini kabul etmezler. Tekne hala ilerlemektedir. “Gördüğünüz gibi. Önünde büyük bir disk belirir. Burada madalyonlar bir tür kayıt cihazı gibi varlıklara.” Yukardaki sözler buraya. Işık piramitin tepesine çarpınca çevreye dağılıp. İçersi karanlık. Kurtulmak istese bile ancak bunu kendi hayatıyla ödeyecektir. Kitapta aşağıdaki sözler yazılıdır. Xingor elindeki kitabı açar. aynen kitapta yazıldığı gibi alınmış ve cümle yapısında herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Xingor "Bunları getirdim" der ve yolculardaki madalyonları alıp. Bir çok varlık olduğu hissedilir fakat ilk önce Xingor'dan başkası görülmez. Kitap kapanır ve Xingor şunları söyler.Xingor kitabı açar. yolcuların. Bu işe hayatının sonuna kadar bağlı kalmak zorundadır. okuyan hak kazanır.

Bu noktada çeşitli geçiş denemeleri yaşanmıştır. Yer. Ayrıca. gider. yemin etmeleri gereklidir. piramite yaklaşır. Yedinci kat hakkında buraya kadar anlatılanlar ve bu denemeler tamamen yolcuların bilinç yapılarından kaynaklanan şeylerdir. çalışmalara alt seviyelerde devam ederken. gök heryan bakır rengi. devamlı bağlantı halinde olacaksınız. Burası gri ve kayalık bir ortamdır. Bu noktadan sonra devam edebilmek için Yolcuların. İleriye doğru bakmaktadır. Bu kısım onuncu alana gider. Eğer bu yapılmazsa buraya kadar alınan bilgiler ve talismanik uygulamalar bundan sonra da kullanılabilir. Upuzun ve derin bir kanyon. vaz geçip. ilerleme kararı verilemez. Bundan sonra Üspiramitinin dışında normal insan boyutlarında bir varlık görülür. bu çalışmaları bundan sonra asla bırakmayacaklarına ve eşkenardörtgen şekilli madalyonlarını terketmeyeceklerine dair söz verip. Parlak yeşil gözlüdür ve göz irisleri kedi gözü gibi elips şeklindedir. Sadece Yedinci katın ana hatlarının birbirini tutabileceği ve diğer teferruatın. Yedinci ve bir sürü şey başlayacaktır. Ancak bir süre sonra”. dişi görünümlü bir varlıktır ve yolcularla görüşmek için onların boyutlarına indirilmiştir. Üstten bir ışık hüzmesi inip. Varlık takip edilerek. Çevre tamamen amber rengine dönüşmüştür. Tekne durur. Yolcuya karar verebilme ya da tercihte bulunabilme hakkı bir defa verilir. Sadece düşünmek yeterli olacaktır. çeşitli şekillerde alt katlarda dolaşılabilir fakat daha ileriye geçilemez. İçinden yüzü olmayan ve tamamen beyazlar içinde başka bir varlık çıkar ve sadece bakıp. Bir merdivenle yükselinir ve piramit bir tepenin üzerine oturur. Varlığın sadece yüzü net olarak seçilebilmektedir.yaparsanız yapın. Bu. Çok zor şeyler geliyor. kişilerin 326 . Karar verin. piramitle beraber tekneden inilir. Bu noktada terketme kararı alındıktan sonra. Varlık dışardadır. Bulutlar bile bakır rengindedir.

İlerden bir yerden bir kadın kahkahası duyulur. Meduza başlı bir yılan. Bir süre sonra karalıklar içinde bir yerde zemine oturur. kişiye göre değişebilen tecrübeler olmalarına rağmen geçiş vizyonları özet olarak verilmiştir. “Hazırlıklar yeterli olmadığı için denge kurulamadı. ısı dalgaları hava akımları gibi. Burada yaşanan şeyler genel olmayıp. Küçülünce sizin gibi. Önünde bulunan hava tabakasında bazı haraketler var. İlerde bir şey açılır ve piramitin gene gümüş kadırganın arkasındaki yerinde olduğu görülür. Kadın gülüyor. Önden dev bir yılan fırlar. Aslında buradaki varlıklarda boy farkı yoktur fakat size göre çok uzak boyuttalar. Sola döner. Bir süre beklenir. Güldüğü zaman yüzü değişti ve bir kurukafa halini aldı. Yavaş ilerlemektedir. Bir şekil var fakat yüzü simetrik değil. Ayrıca sabit durmayıp. Otuzbeş. Ancak majikal ekollerden gelenler çıkabilirler . Bunun kafası bir kadın kafasıdır fakat saçları yılanlardan oluşmaktadır. Bir çok. Bu hava akımı kadını kaldırır ve Üspiramitine yaklaştırır. İlerledikçe bu fark azalacaktır. oldukça uzaktaki başka bir tepenin üzerinde bağdaş kurarak oturmuş dev bir kadın imajı görülüyor. Kafası süratle büyür ve aniden piramiti içine alır. Piramitin durduğu tepenin ilersinde. elmacık kemikleri çıkık bir tip.Saki. Kırk yaşlarında. Önünde bir ateş yanmakta ve kadın değişik bir hitabe söylemekte.şuur yapıları ve müşterek bilinç alanlarına göre değişebilecek şeyler olduğu zannedilmektedir. Xingor oradadır. kayıyor. İnce bir ses. Gözler gene kedi gözü gibi ve parlak yeşil. Piramit karanlığa gömülür ve hızla ilerlemeye başlar. dalgalanıp. Çevrede garip ışıltılar görülmektedir. kişiye özel. Bu seviyeye spiritüal medyumlar asla çıkamazlar. Tekne geriye döner fakat aynı yere gitmez. değişik korkutma 327 .”. o yeşil gözlü varlık gibi olurlar. Burası çok önemli bir kapıdır. Bu haraketlenmeler. Fakat inceleme normaldir.

Hep birlikte bir odada durulmaktadır. Oldukça yaşlı. Çocuk normal boyutlardadır. bitkin. kendilerini değişik formlarda. Değişik bir şey. Artık Üspiramiti kullanılmayacaktır.imajından sonra durduğu görülür. Ayrıca Saki de oradadır. teşevvüş. gene aynı tepeye çıkarttı. ilerlenir. Sarışın. Bir tür. Bundan sonraki çalışmalarda bilincin projekte olacağı yer ve çalışma merkezi bu odadır. dinç. Bu noktada çalışmaya ara verildi. düşünce olarak daima yolcuların yanında bulunacaktır. Daha sonra tekrar devam edildiği zaman aynı yeşil gözlü tip gelip. Bununla beraber Saki. Piramit ve Saki 6. bir şato’ya kayarlar.BİRİNCİ BÖLÜM (AMBER ŞATO) Giriş ve geçiş bölümlerinin son derece karışık vizyonlarından sonra yolcular birdenbire. YEDİNCİ KAT . Çevre. Buradan da çıkılır. herşey Amber rengindedir. genç. Bunların büyük bir çoğunluğu yolcuların bilinçaltlarıyla ilgilidir. Saki ile görüşmek istenirse 6. kılıçlı. Bir su istiyor. Burada artık üzerlerinde Üspiramiti yoktur ve Xingor yolcuların boyundadır. oda. ince sesli bir çocukla karşılaşılır. Aynı tünelden geçilir. yolcuların ruhlarının görüntüleri olduğunu. bunların. piramiti yutması vs. mavi gözlü. Ve gene aynı imajlar görüldü. eski hayatları hatırlamak denilebilecek şeyler yaşandı. Gene de karşılıklı bir görüşme için 328 . Xingor. Kata aittirler ve oradaki normal yerleşim konumunda kalacaklardır. kitaplı. yolcular tekamül ettikçe görüntülerin de değişeceğini söylemiştir. Odada yolcu sayısı kadar ayna vardır. değişik kılıklı. Kata inmek gerekecektir. Bundan sonra oldukça acayip görüntüler alındı. vs. Ne olduğu anlaşlamayan bir su istiyor. Yolcular bu aynalarda. Ölüm. şekillerde görebilirler. Tekne/Piramitin kanalın kenarında sakince Çok yavaş haraket eden tekneden çıkıp. Bağdaş kurmuş kadın.

giriş bölümü bitirilmiş olur. Buraya ulaşmakla 7.yolcuların 6. İsmi Artimel. Bu seviyelerde. Gene kürekçiler vardır. Sütunlu bir yol. Sadece belli bölümler içinde bilinçli ilerleme yapılıyor. İlerde çok büyük bir yanardağ var. Hafif tombul. Artimel kalkar ve dışarıya çıkılır. Yolcular kendilerini bir anda dışarda veya gidilecek yerde buluyorlar. Kata inmeleri şarttır. 329 . İKİNCİ BÖLÜM (ZAMAN YOLCULUĞU) Amber şatodaki odadan çıkıp. Gene aynı Eski Mısır kadırgasıyla karşılaşılır fakat bu sefer yolculara göre normal boyutlardadır. Bir rampadan aşağıya inilir. Burada gerek görüntü. Artimel havada gitmektedir. Katın birinci bölümüne girilmiş. merdiven inip yada tünellerden geçip dışarıya çıkmak veya içeriye girmek gibi şeyler olmuyor. Kadırga ilerler. Bir vadiye girilir. İlerde camdan yapılmış bir lahitin içinde yatan bir adam görülür. Havada şimşekler ve bulutlar var. miğde bulantısı olmaktadır. Burada güç dalgaları çok yoğundur ve yolcularda baş dönmesi. Tabii şimşekler ve bulutlar da bakır renginin değişik tonları. Xingor. buradan ileriye Artimel’in götüreceğini söyler. Ani geçişler bir tür şok meydana getiriyor ve toparlanmak için kısa bir zaman gerekiyor. Dağın dibinde bir kapı ve kapının üzerinde Eşkenar dörtgen içindeki dörtlü Satürn sembolü vardır. daha aşağı katlardaki gibi yürüyüp. Derisi yeşilimtıraktır. Saç yok. Uzun sivri sakallı. Kafasının üzerinden beyin kıvrımları belli olmaktadır. Xingor’la birlikte sağa yürünür. gerek ses dalgalanmalar halindedir. Gene her zamanki gibi yer gök bakır rengidir. Yolcular arkadaki kısma binerler. YEDİNCİ KAT . Fırtınalı bir ortam. Çevre ilkel bir görünümde bir çok yanardağ görülüyor.

üç boyutlu. Diğer varlıklar biraz uzakta durmaktadırlar. Varlık. Yolcular masanın yanına gidip. Küre ortası dar bir silindirin üzerine oturmuştur. Musa ve on emir tabletleri vs. Kendisinin bilinen ya da 330 . belirsiz bir surattır. ilk görüşülen kişi olarak Xingor’u söyler ve bundan sonra onunla görüşüleceğini belirtir. Atavistik kayıtlarınıza ve başkalarınınkilere girebilirsiniz. Zaman zaman çok eski çalışmalara dönebilirsiniz (Dönmek ve eskileri tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz anlamında). Yöntemleriniz bu çalışma gurubuna özeldir. İyi kullanırsanız başarılı olursunuz. Küre biraz büyür. Şekil. Sizin kontrolünüz altında olan çalışmaların dışında başka hiç kimse bir şey elde edemez.Artimel’in elinde de aynı sembolden olduğu görülür. İster devam edin. gibi şeyler. ellerini masaya dayarlar. Çevre aydınlanır. burun ve ağız farkedilmektedir. “Bundan sonra göreceğiniz bölümlerden sıkılabilirsiniz. Sadece ilerde bazı ışık yansımalarının olduğu görülür. ister etmeyin. 8. Mesela Meryem ve bebek İsa. İki göz. “Şimdiye kadar olanları rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Küre ve içindeki surat biraz daha büyür. Artimel ile bazı şeyler görüşürler ve hep birlikte ilerlenir. Kabe. Yüzü gene belirli değildir. Bunlar. Kata girince daha da sıkıcı olabilir fakat sıkılmamanız tavsiye edilir. Bazı karışık görüntülerden sonra bir şekil oluşur.” der. İçersi karanlık ve soğuktur. Size verilen alfabe sistemi sizin beyin sisteminize göre verilmiştir. Dağın içi konik olarak boştur. Bu varlığın sesi oldukça kalındır. İki sembol üstüste çakışınca kapı açılır. “ Varlık buları söyledikten sonra ortada meteryalize olur. Ortada daire şeklinde bir masa ve onun da ortasında büyük bir küre vardır. Budha. Burası dev bir koninin altıdır. Herhangi bir isim de vermez. Gene ilerde. sağda bir lav yığını vardır. İlerlenir. Duvarda bir çok resim görülür. Cüppeli ve kapşonlu bazı varlıklarla karşılaşılır. Burada eski talismanları göremeyeceksiniz. Beyaz bir cüppe içindedir. Bunlar dünyadaki bütün dinlere ait kalıplaşmış sembolleri gösterirler.

10 000 yıllık zaman dilimi içinde gidilebilirmiş. Bir süre simsiyah boşlukta uçtuktan sonra Uzayda.5000 ve + 5000 yıl arasında. demon. Yolcuların. Ortam bir anda değişir. yolculukları da programlanmıştır fakat ne ölçüde ilerlenebileceği kişilere kalmıştır. İçinde bulunulan kubbe.düşünülebilen türde varlıklardan olmadığını söyler. . Çok gerilerde bazı piramitlerin varlığı hissedilir. vs. Bunun altında develerden inilir. gibi katı maddelerden de geçebilirler. O sıradaki şartlanmalardan dolayı uzayda gidiyor hissine kapılmış olabiliriz. Vahaya benzeyen bir yerden geçtikten sonra garip bir bina ile karşılaşılır. bir zaman düzenleyicisi olduğu söylenir. Cin. Zaten programlanmış olan bir sistem vardır. Modern bilgisayarlar ve çok ileri sistemler görülür. Bununla beraber girilen zaman içinde etkin olamazlar. sütundan yukarıya kubbeye çıkılır. görülen zaman ve mekana geçilir. 331 . Bir bölüme girerek. Kapısının üzerinde gene aynı. Kişi kendi jenerasyonu ile ilgili bölümlere geçebilir. Bu bölümün rehberi olan varlığa göre kader yoktur. de değildir. Yukarda görülen aletlerden birinin. Develere binilerek ilerlenir. eşkenardörtgen içinde dörtlü Satrürn sembolü vardır. Buradaki sistemle Dünya’nın istenilen yer ve zamanına girilebilirmiş. Varlık ve yolcular bir çöldedirler ve kum fırtınası vardır. bilinçlerin alşık olmamasından kaynaklanan karanlıktı. Çok ileri bir bilgi işlem merkezi veya bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinin içi gibi.29 Satürn’e benzeyen halkalı bir gezegen görünür 29 Belki de bu siyahlık uçuş değil de geçiş sırasında. İçersi son derece değişik bir yer. Sadece gözlemci olarak kalabilirler. Asansör gibi bir şeyle. sütunun üzerinden havalanır ve yolcularla birlikte ilerler. Buradaki insanlar yolcuları göremedikleri gibi yolcular duvar vs. Bina mantara benzeyen bir şeydir.

Aynı zaman monitörü burada da vardır. Ellerin birbirinden ayrık tutulmaları da mümkündür. sol el üsttedir. tam göbek hizasındadır. Cisme el dokundurarak bu pek kolay yapılabilir. haraket ettiği düşünülür. Burası bu varlıkların merkezidir. Rehber. gene sütun şeklinde bir kubbe ayağına oturur. bir odaya götürür. Gözler. modern ve metaliktir. Dünyevi işlerle ilgileri yoktur. Beynin yapısı ile ilgili şeylerdir. Burası hava alanı gibi bir yerdir. Vücut diktir. sağa gibi emirler verilebilir. Çok yorucudur. 332 . Talismanın çevresine iki defa. Cismin hızı ayarlanamazsa ayrıca fiziksel tehlike yaratabilir. İnsan işlerinde kullanılamazlar. Beyin damarları zayıf kimseler için tehlikeli olabilir. İlk başlangıçta. Çalışma için bağdaş kurararak oturulur. Her yer son derece beyaz. Talisman bakır üzerine oyulur. Beyinin buna alışması lazımdır. Tamamen beyazlar içinde olan bazı varlıklar vardır. On dakika kadar nefes düzenlenir. “Buradaki talismanlar insanlara göre talismanlar değildir. En az günde bir saat çalışma yapmak gerekir. Bu talisman bir Güç toplayıcıdır. bir ay kadar gözler kapalı olarak denenmeli ve olmazsa yılmamalı. Bu çalışma yapılırken talisman beyinde bir ağrı yaratabilir. isteğe bağlı olarak açık ya da kapalı olabilir. Bu takdirde iki talisman hazırlanır ve avuç içlerinde birbirlerini görebilecek şekilde karşılıklı tutulurlar. Zemine yakın bir yükseklikte ilerlenir ve kubbe.Gaz bulutları ve yoğun bir renk karmaşası vardır. Hemen çalışmaz. Rehberlik yapan aynı varlık. Telekinezi çalışmaları içindir. Buradaki varlıklar da yolculara talisman benzeri bazı şeyler verirler fakat burada verilenler farklı şeylerdir. Önce çok hafif cisimlerle denemeli. Talisman iki avucun arasına alınır. küçük bir cismin havaya kalktığı. Bunlar aslında pek talisman sayılmazlar. Yani omurga zemine doksan derece diktir. Üzerinde çalışılan. Eller. bacakların üzerinde. Cisim havalanınca bir süre sonra. Burada kalın bir camın ardında. sola. Sağ el altta.” Aşağıda buradan alınan talismanlardan biri olan “Güç toplayıcı” vardır. Beyin güçlendiricisi. ufuktaki bakır renkli dağlar görülmektedir.

saat aksi yönde yukarıya giderken. İstenildiği takdirde. Tek zorluğu haraketleri ve zemini ayarlayabilmektir. Dengesiz kullanılırsa kişinin beynine zarar verebilir. tepeleri dairenin merkezine doğru olacak şekilde yazılmaları da mümkündür. Bu kişinin estetik görüşüne kalmıştır. Yazıların birisi dipten başlanıp. diğeri tepeden başlayıp. 333 . Dikkat edilecek şey. saat yönünde aşağıya iner. bu yazıların harflerinin.SKALMİN ANLIX KBİRTON SİXKTON yazılır. yazıların yönlerinin değişmemesidir. Çalışma sırasında herhangi bir zikir yapmaya gerek yoktur.

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA)
Yukarda anlatılan aynı salonda bir talisman daha alınmıştır. Bu da beyin gücüne yönelik olan, hiç bir şarj ve çalışma gerektirmeyen talismanlardandır. Doğrudan doğruya beyin enerjisi ile daha yazılırken kendi kendisini şarj eder. Bu talisman normal kağıt üzerine çizilir ve eski talismanların hepsi bunun arasına koyulur. Bu çizim onları daima şarjlı tutar. İki yarım daire ve üçgenler birbirlerinden, aralarına asıl talismanın girebileceği kadar ayrı çizilirler. Satürn sembollerinin altına kullanıcı ismi yazılır. Eğer kullanıcı küçük bir çocuksa, Arapça’daki gibi (İslami Havas’taki gibi) annesinin ismiyle beraber yazılır. Çizim sırasında önce daireler çizilir sonra üçgenin çizgileri çekilir. Araya yazılacak olan talisman altı açık üçgenlerden içeriye girmez. Sanki üçgenlerin altları kapalıymış gibi düşünülmelidir. Talisman araya yapılır. Hepsi tek seferde aynı kağıda yazılır. Bu çizim olumlu işler ve birleştirme çalışmaları içindir. Eğer bir ayırma talismanı yapılacaksa, Ayrılacak kişilerin isim talismanları iki yana yazılır ve daireler sırtsırta, yatık olarak yapılır. İki yarım dairenin arası açıksa ayrılma hafif olur ve gene birleşebilirler. Şayet araya bir pentagram koyulursa sert ayrılırlar. Ayırma üçgenlerinde Jüpiter yerine yönetici ismi yazılır. Talisman katlanır ve çalışma piramitinin altına koyulur. İstenen kişilere ait meteryal varsa o da talismanın arasına koyulur. Fakat isim de yeterlidir.

334

YEDİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA)
Bu çalışmanın başında, bu kitapta verilen Tragna zikirlerinin bir kısmı ve kitabın ilk bölümünde görülen, üzerine eşkenar dörtgen çizilen çalışma aynasının bilgileri alınmıştır. Bunlardan sonra bir hipnotik talisman verildi. Bu talisman aşağıdadır.

Heksagramın ortasına yönetici ismi, çevreye ise dört defa üzerinde çalışılacak olan kişinin ismi yazılır (Yukardaki çizimde, KİŞİ yazan yerlere). Bu uygulama kolay telkin almayan beyinleri, operatöre ayarlayabilmek içindir. Kişinin çıplak vücuduna, göbeğine ya da alnına çizilir. Başka hiçbirşeye gerek yoktur. Her türlü şey yapılabilir. Talisman bir bakıra oyulup saklanabilir ve aynı kişi ile yapılan bütün çalışmalarda alnına iliştirilir. İpnoza alınan kişi direk olarak bu bölgeye sokulur. Daha alt katlara, çeşitli çalışmalar için

335

buradan indirilir fakat kesinlikle üst katlara çıkartılmamalıdır. Alt katlara indirip, bir çok değişik şey yakalamak mümkündür. Talisman, alttan üstten birer şarj kubbesine alınır. İpnozdaki kişiye dağlık bir yer imajine ettirilir. Heryer bakır rengidir. Tepeden bakılınca eşkenardörtgen şeklinde olan bir dağ görülür. Tam ortasında bir kubbe vardır. Kubbe, cam veya ne şekilde istenirse ondandır. Kişi içine sokulur. Ortada bir yatak veya altar taşı vardır. Kişi buna yatırılır ve birisiyle görüşmesi istenir. Gerisini kişinin beyni algılar.

SEKİZİNCİ KAT
SEKİZİNCİ KATA GEÇİŞ
Yedinci katta, Amber şatodaki salondan bir boşluk içine geçilir ve çevre süratle serinler. Yolcular, fizik bedenlerinin bulunduğu ortama göre sağa doğru ilerlerler. Üstü kemerli bir yolda, daha doğrusu ters (U) harfi gibi bir tünelde ilerlenmektedir. “Buradan” diyen bir ses duyulmaktadır. Ayrıca opera ve kilise ilahileri arası, uğultulu bir müzik ve koro duyulmaktadır. Çavre yavaş yavaş aydınlanır. Koridor, zemin ve tavan tamamen büyük, kare şeklinde taşlardandır. Duvarlarda bazı resimlerin olduğu farkedilir. Bunlar çok karışık görüntüler. Sitil olarak Picasso’nun tablolarına benziyorlar. Yolcuların önünde yüzleri kağıt beyazı renkte üç tane varlık belirir (Dört tane de olabilirler). Birbirlerinden açıkta durmaktadırlar. Cüppeli ve kapşonludurlar. Ellerini kavuşturmuş olarak bakıyorlar. Ellerinde bir metre kadar uzunluğunda boru gibi bir şey var. Yüzleri ışıklı, iriyarı, uzun boylular. Mermer gibiler. Varlıklar geriye dönüp ilerlerler ve yolcular onları takip ederler. Zemin düz. Çevre daha da aydınlanır. Hafifçe sağa dönülür ve meydanlık bir yere çıkılır. Geniş ve tavanı çok çok yüksek bir yer. Ortada bir daire içinde, içiçe geçmiş iki tane heksagram var.

336

Onikigen şekli. Dairenin dışında eşkenardörtgenden oluşan bir şekil var.

da

iki

tane

çapraz

İlerde başka bir varlık görülür. Bu varlığın elinde, yerde görülen çift eşkenardörtgen şeklinin aynı vardır.

Bu şekli ilk önce “Görün” diyerek yolculara gösterir sonra havaya atar. Şekil havada dönerek yolcuların başlarının üzerinde durur ve gitgide büyür. Havadaki dönüşü ile de yolcuların üzerine bir ışık piramiti indirir. Bu ışık ya da enerji piramiti dalga dalga inerken varlığın gözlerinden de bir ışık çıkıp, yolcuların iki kaş arasındaki şakra bölgelerine çarpar. Piramit yere ulaşırken varlık yolcuların Solar Pleksüs bölgelerine de birer ışın yollar. Piramit yere ulaştığı anda silinir. Varlık bundan sonra, “Şimdi gelebilirsiniz” der. Buradaki enerji piramiti artık görünmemesine rağmen daima vardır ve sekizinci kat gezilirken dönem dönem belli olur. Salonun bir

337

trafında bir masa var. Masanın üzerinde, bir koninin ucuna, bir ucundan saplanmış olan bir eşkenardörtgen şekli vardır. Yürürken zeminden metalik sesler gelmektedir. Zemin gri olmakla birlikte zaman zaman bordo renginde de görülmektedir. Varlık yolcuları sola döndürür. Karşıda eski görünümlü, uzun siyah tahtalardan yapılmış, iki kanatlı, çok uzun ve halka şekline kocaman bir tokmağı olan bir kapı var. İki kanadın tam ortasında Merkezde birleşmiş olan dört tane Neptün sembolünden oluşan bir şekil var.

SEKİZİNCİ KAT - BİRİNCİ BÖLÜM
Kapı içe doğru açılır ve upuzun bir yol görülür. İki yan ağaçlı fakat burada herşey siyah beyaz cizgi romanlardaki gibi renksiz ve gene çizgi roman gibi tramlı. Yol, küçük paket taşlarından yapılmış gibi çok düzgün ve net. Hafif bir rüzgar var ve ilahiye benzeyen koro gene duyulmaktadır. Hafif hafif kıvrılan yol, ufukta incelmektedir. Aynı varlıktan bir tane de önde belirir. Bunun yüzü daha belirgindir. kendilerini, “Neptün’ün Efendileri” olarak tanıtıyorlar (Bu asla ciddiye alınmadı). Burada, ilk girişte görülen dörtlü eşkenardörtgen şekli yolcuların çevresinde gene bir enerji piramiti oluşturur. Hafif bir enerji dalgalanması içinde başka bir varlık görülür. Yolcuların arkasında ve piramitin içinde ayna gibi bir şey belirir. Bu aynada Xingor ve Saki karışımı bir yüz vardır. “Çoğu şeye fazla güvenmeyin” diyor. Dörtlü eşkenar tepede devamlı dönüyor. Karşıdaki varlığın yüzü parlıyor. Bu varlık takip edilerek içeri girilir

338

va arkadan kapı kapanır. Önde o varlıkla gidilirken çevrede bir sürü cüce belirir. Onlar da birlikte yürümektedirler. Ellerinde, kendi boylarından büyük birer üç çatallı mızrak ve daha doğrusu ortası uzun birer Neptün sembolü var. Yürürken, yolun iki yanı aniden çöker. Aşağısı kıpkızıldır ve sıcak gelmektedir. Sol tarafta, aşağıya inen bir merdiven görülür. Aşağısı kırmızı bir ortam. Elinde gene üç çatallı mızraktan tutan garip bir şekil gelir. Bu varlığı ancak şekil sözü ile anlatmak mümkündür çünkü tam olarak biraz komik bir çizgi roman şeytanına benziyor. Gülüyor fakat yolcuları görmezmiş gibi davranıyor. Burada bir de kazan var. İki cüce bir insan formu getirip bir yere asarlar ve kazanın başına geçerler. Bir iksir hazırlarlar. Şeytan formu, insanı gıdıklarken cüceler iksiri ağzına dökerler. Adam canlanır ve acı çığlıklar içinde kurt adam gibi bir şey olur. Sonra ortadan kaybolur. Bundan sonra şeytan kılıklı varlık yolcularla konuşur.

DEMON OBSESYONU
Burada yapılan işlem kişinin ana varlığına bir tür demon enjekte etmektir. İçirilen iksirin formülü çok basittir. Buhurotu, Fesleğen çiçeği tohumu ya da kendisi, Tarçın kabuğu veya amber kabuğu havanda dövlüp, toz haline getirilir ve suyla, malzeme eriyip, tortusu kalıncaya kadar kaynatılır. Tortu haline gelince bir tutam tuz ve limon kabuğu eklenip, bir daha karıştırılır. Kalan toz az miktarda ve macun gibi bir şeydir. Kaymak gibi bir şeyle karıştırılıp kişiye yedirilir ayrıca suyu da şekerle karıştırılıp, içirilir. Bunan sonra kişi hemen hipnoza sokulup, istenilen bir antite çağırılıp, yerleştirilebilir. Kişi direk olarak bu kata çıkartılıp, filan antite ile görüşmek istiyoruz denildiği zaman, kişi uyanınca o antite obsesyon olarak kalır.

339

SEKİZİNCİ KAT - İKİNCİ BÖLÜM
Buradan çıkınca yolun iki yanı gene düzleşir, yanlaran ağaçlar yükselir. Biraz ilerlenince iki yan gene çöker ve bir iniş daha görülür. Bazı kadın sesleri duyulmaktadır. Aşağıda iki tane kadın vardır. Bunlar iriyarı, vampir dişli, sivri kulaklı ve bikinili tiplerdir. Gene cüceler taşıyarak bir kadın formu getirirler. Getirdikleri dişi insan formunu pentagram şeklindeki bir altara yatırırlar. Kurban çıplaktır. Altar pentagramı sanki heksagrammış gibi ortasında bir uzantı daha vardır.

Formu bunun üzerine kolları bacakları açık olarak yatırırlar. İki dişi varlıktan birisi gelir ve dişlerini kurbanın sol göğsüne geçirir. Kurbanın memesinden kan akmaya başlar. Bu, kan içmek amacıyla yapılan bir işlem değildir. Sadece kan akar. Bundan sonra kurbanı altarla birlikte kaldırırlar ve altarı ortasındaki çıkıntıdan yere dikerler. Kurbanın göğsünden aşağıya doğru kan akmaya devam etmektedir. Bir erkek formu belirir. Kadınlar ona zorla kurbanın kanını yalatırlar. Kurban adama sarılır ve çiftleşirler. Olay biter. Burada vahşi, sadist cinsel duygular uyarılır ve kurban her istenileni yapar hale getirilir. Kadınlar, insanı bu hale getirmenin kolay olduğunu çünkü bunların her insanın içinde zaten olan hisler olduğunu söylerler. Bu koridorda hep bu tür şeyler yapılır. Kadını bu hale sokmak için iksir de verilebilir fakat iksir güçlü narkotikler ihtiva eder. Ayrıca cüce bir kitap getirir ve işin telkinle oluşabilmesi için bir talisman gösterir. Bu talismanın herhangibir zikri yoktur. Kişiye sadece seks konusunda istenilen herşeyi yaptırttır. Neptün sembolünün çanağının iki gözüne (1), (2) istenen kimsenin ismi birer defa yazılır.

340

Varlık bir masaya oturur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Buradan çıkıldığı zaman yolun iki yanı gene normal bir görünüm kazanır fakat hala heryan siyah beyaz. Bunlar. Cücelerden. bitince 341 . kara kalem çizimi gibidir. Bu damga kişilerdeki homoseksüel eğilimleri yüzeye çıkartır. Bundan sonra. kızdırılmış bir damgayı iki meme arasına basarlar. Aşağısı kuru bir ortamdır. Çok iriyarı. burasının farklı bölümler halinde olduğu. Kadın veya erkek farketmez. bu tip şeylerin görülebileceği. Hava mavi ve aydınlık olur. Kişinin isminin harflerinin adedi dörtten azsa. Eşkenardörtgen ve Neptün sembolü arasındaki bölüm (5) “Yönetici ismi İKSİS Kurbanın ismi QUİNOS KANİEL ZAREN CİNES” sözleri ile tamamen doldurulur. İkinci harfi ikinci bölgeye vs. Deniz kenarına inilince aniden oluşan bir girdap. Müzik sesi devam etmektedir. kırmızı vs. Onu sadist. Kişinin isminin birinci harfi birinci bölgeye. Sağ tarafta bir deniz belirir. şişman ve kafası maskeli bir adam gelir. bu bölgede de bir üspiramiti kurulabileceği fakat bu kat dış etkilere açık olduğu için korunmaya alınması gerektiği öğrenilmiştir. Hapishane benzeri ve karanlık bir yer. Alttaki iki bölüme (3). Damganın şeklinde bir talisman hazırlanır. piramitin içindeki aynada görülen Saki/Xingor karışımı varlık tarafından da doğrulanmıştır. Bir erkek formu getirirler ve bir mangaldan alınan. Çevrede metalik çarpma sesleri var. Cüceler bu işlemi anlatırlar. yazılır. Damga yandaki şekildedir. Yolcular ilerlerken cüceler de gelmeye devam ederler. yolcuları aşağıya çeker. yeşil. Denizde bir kayığın olduğu görülür. Elinde bir anahtar destesi var ve burası bir işkence odasıdır. SEKİZİNCİ KAT . Denizin rengi mavi. damgalanmış olan form gönderilir.Neptün’ün üzeri yönetici ismi ile örtülür. Sadece kadın için yapılır. Çok sert zorlayıcı bir etkidir. olarak devamlı değişmektedir. (4) istenilen şey ne ise o yazılır. mazohist ya da istenilen bir hale sokar.

kişinin homoseksüel hislerini abartarak ortaya çıkartır. Aynı cinsten iki kişinin birbiriyle ilişki kurması isteniyorsa her ikisinin de isimleri aynı yöntemle harf harf yazılır. Yazı merkezden başlar ve gittikçe genişleyen çemberler halinde daireyi doldurur.öndeki ilk bölgeye gene ilk harf yazılır ve böylece dairenin tamamı dolana kadar devam edilir. Yapılıp. daire halinde kullanıcının ismi yazılır. Üst yaş sınırı yirmidir. Bu yazı ayrıca dairenin çevresine kişi veya kişilerin isimleri + yazı şeklinde beş tur yazılır. Talismanın çevresine bir tur. Yoksa zikir “Amen kigna kule kiner kanti kimren” dir. çalışıldıktan bir hafta sonra aktive olur. 342 .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Buradan alınan talisman ondört ve altındaki yaşlarda çocuklar için yapılır. Bu talisman kadın ya da erkek. Siyah üzerine yaldızla yazılıp. Önceden bu işlerde kullanılan bir talisman varsa çalışmalar onun zikriyle devam ettirilir. zikir + Kurban + isteyen toplamı kadardır. Buradan sonra bir bölgeye daha girildi ve oradan çocuklarla seks yapma konusunda bir talisman alındı. Zikir. Üç gün çalışılır. Çocuğu istenileni yapan köle haline getirir. Çalışmanın bundan sonrası kayıtlarda yoktur. kişi veya kişilerin ismi ve “Kimen Zime Binel Gagni” cümlesinin toplamının beş katı kadardır. Adedi. SEKİZİNCİ KAT . beş gün çalışılır.

Bu meydanda kristalden. alt uçlarından birleşen dört Neptün sembolünden oluşur. Şekilde (Y) harfleriyle belirtilen daire biçiminde de kullanıcı ismi yazılır.Talisman. Yolun iki yanı genişliyor ve ortada bir meydan açılıyor. SEKİZİNCİ KATIN SONU Bu talismanın alınışından sonra yolda ilerlenip. Boyutları ve içi aynen eski üspiramiti gibidir. 343 . Meydandan sonra yol gene devam ediyor. Yeni inşaa edilen piramite girilir ve çalışma bitirilir. Neptün sembollerinin çanaklarına (1) çocuğun ismi yazılır. parlak bir piramit inşaa edilir. Daha doğrusu bazı tek uygulamalar yapılmış fakat grup çalışması olmamıştır. Sekizinci katta bundan başka çalışma yapılmamıştır. yol terkedilmiş de olabilir). Gene ağaçlar var (Çalıma notları olmadığı için kesin bilinmiyor fakat bu meydana ulaşmak için bir kapıdan geçilip. meydanlık bir yere gelindi. Eski piramit Saki ile birlikte altıncı katta kalmıştır ve istenildiği anda ziyaret edilmesi mümkündür.

Bu dönemde yolcular. Küçük boyutlu bir şey ve çevresinde bıçaklar var. Üçgen tabanlı ve üç yüzlü. Buradan bir geçiş bölümüne çıkıldı ve bir çok imaj veya halüsinasyonla karşılaşıldı (Bunlar Vizyon değil. Burada yirmi kadar varlık var. 344 . Mesela tehditler yağdıran ve dev gibi bir kazanı karıştıran bir witch. Burada ışık veya karanlık yoktur. demir maskeli bir adam. Bir süre sonra yolcular tekrar bir araya gelirler ve kareli mermer zemini olan mahkeme salonu gibi bir yere çıkılır. Dokuzuncu kata ayrı ayrı geçilmiş olduğu halde. Bunlar kağıt beyazı ve yüzleri yok. törensel bir şekilde. imkanlar ölçüsünde tek denemeler yaptılar. Kat kaymalarında görülen varlıkların aynı tipler oldukları farkedildi. Saldıracak gibi duruyordu fakat sonra hepsi taş oldu. bu 9. Bunun sebebi yolculuktaki duraklamadır. Bu tek çalışmalarda herkes kendi başına. Yapılan ilk çalışmada da. ışıklı bir piramit. Halüsinasyon). Dönerek gelir ve yolcuların bedenlerinin içinden geçerek gider. üç başlı bir köpeğin zincirini tutan. Yolcular ilk başta bir süre birbirlerinden ayrı olarak yürütülürler. hemen hemen aynı zamanlarda farkında olmadan 9. Altıncı kattan bazı bilgiler alındı ve Dokuzuncu kata geçildi. Daha sonra yapılan toplantıda. sanki ilk defa geçilirmiş gibi birlikte geçildi.YOLCULUKTAKİ ARA Yukardaki son çalışmadan sonra yolculuğa dört ay kadar mecburi ara verildi. Saki ile görüşüldü. Bu bölge sadece düşünce varlıklarına ait bir yer ve aynı anda birden fazla varlıkla muhatab olunuyor. Kata değişik kaymalar yaşadı. bazı durumlarda da hiç görememektedirler. Bu ilerleyişte birbirlerini çok uzaktan görmekte. Bir kapının önünde duran. DOKUZUNCU KATA GEÇİŞ İlk çalışmada önce Altıncı Kata gidip.

Kat. Bu dönem içinde. bantların dinlenmesi ve ilk defa yazıya dökülmesi. zamanı geldikçe kendiliğinden toplanılacağı söyenir. Zaman zaman bazı tutarsızlıklar oldu. talisman çizimlerinin. bu kitabın 6. Varlıklar “Hoşgeldiniz” derler ve bazı bilgiler verirler.31 30 Bu yazıldı sözü ile tabii. kafa olarak hazır olmamasından kaynaklanan şeylerdir.Bunlardan sonra gene ilk salonda olunduğu görüldü. bilinen majikal uygulama çalışmaları geliştirilir. Kata geçildi. Çalışmaların normal insanlara göre “Karanlık taraf” olan şekle kaymasıdır. ilk alındıkları sırada yapılan taslak şekillerden. Çalışmanın akışı yolcular tarafından etkilenip. vs. Kristos talismanlarından itibaren olan son bölümleri yazıldı. Yolcuların programlarının sonuna yaklaştıkları ve bundan sonraki ilerlemenin çok aralıklı olacağı. YOLCULUKTAKİ İKİNCİ ARA Yukardaki çalışmalardan sonra. düzgün çizimlere geçirilmesi yani Kblan kitabının ilk el yazması orijinalinin hazırlanması kastedilmektedir. yönlendirilmiştir. 31 Aradan sonraki ilk çalışmada 10. Katta bazı zamanlar ilk katlara dönüldü. Çalışmalara benim tarafımdan yapılan saptırmalarsa. Bu tutarsızlıklar Ozan’ın bilgi türü şeyler almaya. yeni şeyler görüldü fakat bunlar grup çalışmaları dışındaki özel tecrübeler oldukları için Kblan kitabının el yazmasına geçirilmediler. Bilgi verilmeye çalışıldı fakat devamı getirilemedi. Sezgiler artar.30 Bir çok tek çalışma yapıldı ve farklı şeylerle karşılaşılıp. Kısaca Ozan’ın o zamanki beyin yapısı bilgi değil. Çoğu zaman bilgi yerine eski uygulamalara benzer şeyler alındı. 345 . Bununla beraber bu tip sapmaların bir eksiklik olduğunu ne biz düşünüyoruz ne de Saki. uygulamaladan öte gidemiyordu. Aynı şekilde buraya alınmaları da gerekli değildir. basit büyücülük denilebilecek talisman vs. Önceleri karışık ve tarafsız bilgiler gelirken benim bilinçaltımla yönlenerek bir süre sonra sadece negatif yan denilebilecek bir bilgi akışı içine girildi. bu sefer dört ay kadar süren bir duraklama dönemi daha yaşandı. 10. Burada şimdilik herşey yapılabilir.

Eşkenar dörtgen havada dönerken dörtlü eşkenar dörtgen şeklini alıyor. Zemine inip. 346 .İKİNCİ ÇALIŞMA (10. Burada birçok varlık. çok kopuk ilerlediği ve çok karışık olduğu için buradaki anlatım tam olarak alınış sırasına göre olmayabilir. Üçgen şeklinde olan bir tunele girilir. yolcuların karşısında hilal şeklinde dizilmiş olarak oturmaktadırlar. Hepsi sırayla bir şeyler söyler. aslında beşinci bölüm olabilir. Ellerini birbirinden ayrık olarak tutan biri var. Onuncu katın ilk çalışması gene aynı dev piramitin içinde başladı. Yani mesela üçüncü bölüm.BİRİNCİ BÖLÜM Bu noktadan itibaren olan çalışmalar çok uzun bir döneme yayıldığı. Bundan sonra 10. Bir süre ilerledikten sonra çok çok büyük bir piramitin içine çıkılır. Çapraz eşkenar dörtgen yerde aynen durmaktadır. KATA GEÇİŞ) Çalışma başında bir grup varlık görüldü. Yolculara ne yapmak istedikleri. avuçlar birbirine bakar şekilde ellerinin arasında boşlukta dönen bir eşkenar dörtgen var. ONUNCU KAT ONUNCU KAT . Katta ve kendileriyle çalışılacağını söylerler ve çalışma burada bitirilir. Şekil havada dönerek yolcuların üzerlerine gelir ve büyür. durur. Eller göğüs yüksekliğinde. genel amaçları sorulur.DOKUZUNCU KAT . Yolcular onun üzerinde ilerlerler.

heryanı altın işlemeli olan ve yüksek. Çevresinde hilal şeklinde dizilmiş olan ve gene oturan bir kalabalık var fakat onlar sadece siluet halinde görünüyorlar. aynı etkinin kullanılan Pentigmlnon veya Triakmlnonlarla da yapılabileceğini söyler. Suntar kalkar. Yolcuların arkalarında bir aydınlanma olur ve bir ayna belirir. Yaklaşır ve aynanın üzerine çizerek. Hipnotik etki yapmak için de özel bir eşkenar dörtgen çizimi gösterir fakat bunun pek önemi olmadığını. felç ya da hipnotik etki yayabileceğini söyler. solar pleksüs yüksekliğinde asılı oldukları farkedilir.Karşıda tahta benzeyen. Kalkınca onun çok uzun boylu bir varlık olduğu görülür. Bu şekil yaklaşık olarak onbeş santim boyundadır ve boşlukta yatay olarak durmaktadır. Suntar’ın elindeki havada yatay olarak ve çok hızlı dönmektedir. Sadece minderi kırmızı.32 Bundan sonra Suntar’ın elleri arasında bir eşkenar dörtgen şekli belirir. bu kitabın ilk kısımlarında. Oturan varlık Saki’ye benzeyen bir tip. kare şeklinde arkalıklı bir koltuk var. 32 Bu bilgiler. Buradaki varlıkların hepsinin boynunda aynı büyüklükte eşkenar dörtgenlerin. Koltuktaki varlığın ismi “Suntar”. Suntar bunun silah olarak da kullanılabileceğini. Bundan sonra obsesyon tedavisi hakkında bazı açıklamalar yapar ve yeni yöntemler anlatır. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimli bölümlerde verilen bilgilerdir. düz. Bu madalyonlar hakkındaki tamamlayıcı bilgiler ilk defa burada alınmıştır 347 . İpnotik eşkenar dörtgen aşağıdadır. kullanılan Pentigmlnon ve Triakmlnon şekilleri hakkında bilgi verir.

Gümüş üzerine oyulmalıdır. Bu talisman sadece hipnoz ve telkin çalışmalarında kullanılır. şarj ettikçe parlarlar fakat parlamamaları da mümkündür. İki yüzü de aynıdır. ASTAR MAG NATNOGN 348 . içiçe çizilmiş beş eşmerkezli dairenin içinde bir ters pentagram çizilidir. Ortasında ve tepesinde birer tane minik delik açılır. Bu takdirde uygun bir parlatıcıyla parlatılmalıdırlar. Ortada.Eşkenar dörtgenin iki ucunda ve merkezinde birer heksagram vardır. İpnoz çalışmaları için parlak durumda olmaları gereklidir. Bu talisman ve kullanılan diğer Pentigmlnon ve Triakmlnonlar kullanılıp. Buralardan asılması ve yatay veya dikey olarak kullanılması mümkündür.

Tabii bu çizim kalıcı olacak şekilde. Astar Mag Natnogn esas olarak eski majisyenlerin majikal asaları gibi bir şeydir. düşünce 349 . gümüş yaldızla yapılmalıdır. Klasik ortaçağ majisindeki asanın Tragna ekolündeki şeklidir. üsttür ve yere çizilirken kuzey doğrultusundadır. İki yüzü farklıdır fakat yüzlerinden biri ön. dört yön doğrultusundadır. bir yüzü. Dört uç. Bunun özel tutuş ve kullanılış şekilleri vardır. Astar Mag Natnogn ile çalışmalar yapılabilir Ortasına delinen minik bir delikten yatay olarak asılır ve eller iki yanda tutularak. çalışma odasının tabanına çok büyük boyutta çizilmesi mümkündür. Bunun adı Astar Mag Natnogn’dur. "Tanrı’nın gücünü dörtbir yana yayan" demektir. Buradaki çizimlerde üstte görülen uç.İpnotik talismanın verilmesinden sonra Suntar yerdeki dörtlü eşkenardörtgen hakkında bilgi verir. Her iki yüz de kendisine göre öndür. ikinci yüz heksagramlıdır. Astar Mag Natnogn da gümüş üzerine oyularak hazırlanır. diğeri arka değildir. pentagramlı. Astar Mag Natnogn’un her iki yüzü yukardadır. Bu isim. İsteğe göre iki yüzünden birisini.

TRİAKMLNON VE ASTAR MAG NATNOGN'UN TUTULMALARI VE ÇALIŞMALARIN TAKDİSİNDE KULLANILIŞLARI Eşkenardörtgen baş ve işaret parmakları arasında sustalı çakı tutuş sitili ile tutulur. Talismanın dışta kalan. Eğer Triakmlnon kullanılıyorsa üçgenin tabanı dışa. Bu tutuş durumunda talisman parmaklar arasında 90 derece saat yönünde döndürülür. Şayet Pentigmlnon kullanılıyorsa baş parmak pentagramın merkezinde. alt ucu dışa bakar şekildedir. Baş parmak tam üçgenin merkezindedir. üçgen veya pentagram çizilir. Triak/Pentigmlnon ortadan ve iki uçtan delinir. Bu işlem Triak/Pentgmlnon bir yere asılarak onunla da yapılabilir. PENTİGMLNON. Astar Mag Natnogn. yan ucu ile yapılacak işin üzerine. boşlukta döndürülebilirse bir ışık demeti çıkartır. hem hipnoza alınanın zihin gücü ile olabilir. eşkenardörtgenin üstü avuca. İpnoz çalışmalarında zihin gücü ile döndürülerek kişi etkiye alınır. hem yolcunun. asılı olmadan. Bu. Bu enerjiyle herşeyin yapılması mümkündür. Bunun yöntemi şu şekildedir: 350 .gücüyle döndürülmeye çalışılır. kullanılan talismana göre. eşkenardörtgenin üstü sayılan kısım avuca bakar şekilde tutulur.

Sağ omuza dokunup. “KULLİSUS” denilir. 351 . Eğer bu işlem Astar Mag Natnogn ile yapılıyorsa tutuşta aşağıdaki şekil avuca doğrudur. Avuçta tutulan eşkenardörtgen geriye çekilirken parmaklar arasında çevrilerek başlangıç konumuna alınır. Sağ omuz.ÜÇGEN ÇİZİMİ Kişinin alnına dokunulurken. “OTİKSLAS” denilir. Son olarak da Solar peksüsüne dokunup. Yatar veya oturur. Dokunuş sırası kadın veya erkek için kullanılacak olmasına bağlıdır. dokunurken. PENTAGRAM ÇİZİMİ Önce kişinin sol omuzuna dokunulup. Kişinin hipnotik durumda sırtüstü ve çırılçıplak yatar durumda olması gereklidir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. Cinsel organ üzerindeki kemiğe dokunup. “HRİKSLAS” denilir. Eller. Bu işlem. onun üzerine de aynı yöntemle üçgen veya pentagram yapılır. Bu takdis şayet bir talisman ya da herhangibir meteryal üzerine yapılıyorsa. “OTLİNON” denilir. Sol avucunun içine dokunulur ve “GHAOL” denilir. Tekrar sol omuza çıkıp durulur. kişi hipnoza sokulmuşsa dokunarak yapılır. Bu işlem kadın içindir. Sol dirseğin içi. Sağ avucunun içine dokunup. Şayet erkek üzerinde çalışılıyorsa noktalara dokunuş sırası şöyledir: Sağ omuz. “TRİKON” denilir. Sol omuz. “KİMTRYAN” denilir. kollar yanlara 45 derece açık durumdadır. Bundan sonra ortaya inip. başparmak tarafları vücudun yanlarına bakacak şekilde döndürülmüştür. avuç içleri kişinin kendi cephesine bakacak şekilde. “ARKTRYAN” denilir. Şayet hipnotik durum yoksa giyinik ve oturur durumda olması da caizdir. Solar pleksüs. Seks organı üstü. Eşkenardörtgen çevrilir ve çekilir. “KRİNON” denilir. “SRİNKON” denilir. Sol dirseğin iç kısmına dokunup. vücut düz. Sağ dirseğin içi.

istenilen bölümüne indirilir. KOLİEN. erkeğe tavuk kanı içirilir. SUNTAR. HLENKNİN. Kişi istenilen seviyeye inince göğsüne üç tane yani üstüste üç defa pentagram çizilir. KULLİSUS. kendi sözleri söylenerek çizilir. Hipnoz altında iken kadına sperm. KSANTİR. Aslında bu takdisin doğrudan Astar Mag Natnogn kullanılarak yapılması gereklidir. Eşkenardörtgen şekilleri o olmadığı zaman kullanılır. 352 . Şayet kişi üzerinde uzun süre çalışma yapılacaksa göğsünün ortasına da bir tane Astar Mag Natnogn yerleştirilmelidir.En baştan itibaren hipnoz şarttır. TEUTEUN. PRALİN. TUTUNG. PENTİKLNON. QUANTOR. KİCVİREK. Çalışma başında önce üzerine yukarda anlatıldığı gibi pentagram.Dışa bakan uçta ise şu şekil vardır: Başparmak tam Astar Mag Natnogn’un merkezine basmış durumdadır. SINK Bu İşlemden sonra astar mag natnogn göğsüne birakilir ve çalişmanin normal seyri olarak ne planlanmışsa ona devam edİlİr. AĞIR OBSESYONEL DURUMLAR Ağır obseesyon durumlarında veya ağır çalışmalarda kişi sırtüstü ve çıplak olarak yatırılır. Kişi istenilen katın. KOHEM. İNTRAJE. Bu yapılırken her dokunuşta sırasıyla aşağıdaki kelimelerden biri söylenir. ATRIX. Işıklı bir ortamda karşısında pentigmlnon’u ya da bu iş için verilen özel ipnotik talismanı sallamak derin hipnoz sağlar.

Tabii bu talismanın eşkenar şekilli olması gereklidir. Piramit garip bir yapıdadır. cevaplardan özetlenen tekst. eşkenardötgenin içi. bir dağda bulunan kayıp bir şehirdir. ONUNCU KAT . Gümüş madalyonlar tercih edilir. kişileri devamlı etki altında tutmak için onlara. obsesyon. verilen talismanların arkasına Pentagram. bağımlı kılmak. şehvet. Göl kıyısında bir piramit var. harfleri ve çift dairesi ile birlikte yazılır. herhangi bir işleri için yapılıp. Bulunulan seviye 10. sağlanabilir. Burasının fizik planda tekabül ettiği yer. Ayrıca yolcuların beyinlerinin bazı bölümlerini açabilmek için bir tören anlatılmıştır. Bu şekilde.BİRİNCİ BÖLÜM (İKİNCİ ÇALIŞMA) Bu çalışmanın başında uzun bir soru cevap konuşması geçti. 25 Basamak kadar çıktıktan sonra düz devam etmektedir. Katın birinci seviyesidir. Pentagramın çevresi. Alt kısmı basamaklıdır. vs. bilinen tanrı formlarının veya antite isimlerinin birisi ile doldurulur. etkisi istenen varlığın. bilgi olarak aşağıdadır. Sekiz formdan birisinin ismi veya Esmaül Hüsna'dan bir ya da birkaç isim de olabilir. 353 .KİŞİLERİ DEVAMLI ETKİ ALTINDA TUTMAK Erkek ya da kadın. Bunlar anlatılırken vizyon olarak üç dağın arasında kalan bir göl görülüyor.

10. 7. Özel olarak seçilir ve halkın arasından kaçırılırlarmış. KATTA VERİLEN. Kalabalık bir yer değil. Çevrede onlardan çok korkarlarmış. Yapılan bazı işlemlerle kaçırılan çocukların vücut metabolizmaları değiştirilirmiş. Yapılan talismanlarla belli bir kimse değil de genel insanlar etkilenecekse kurban ismi yerine “Homo Kitan” yazılır. Katta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları alınır. iyi veya kötü kullanmak gelişmeye yardımcıdır. KATA GEÇİŞ TÖRENİ Buhur olarak amber kullanılır. Hayat süreleri çok uzun. Onlara “Beyazlı Rahipler” deniliyor. Ömrü uzatabilme güçleri varmış. Sadece kadın cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Şiran” sadece erkek cinsinin etkilenmesi istenirse “Hiikan Qervuk” yazılır (Hiikan Keruk okunur). Çocuklar piramite çıkartılıp. Bu katta eşkenardörtgenle yapılacak şeyler ve güçler öğrenilecek. Buhur çok az yakılmalı ve bulunulan ortamda duman olmamalı. Onlara “Hanna Krişna” gurubu denilirmiş. Başlangıçtan beri görülen eğitimler yolcuların bazı şeyler edinmeleri içindi. Altarda bulunan piramitin zemini 354 .Oldukça yüksekte olan bir dağ. Bu dağın içinde hala süren bazı şeyler ve hala yaşayan bazı rahipler varmış. BEYİNDEKİ BAZI BÖLGELERİ AÇMA VE 11. Az miktarda viski ya da beyin damarlarını rahatlatıcı bir içki alınmalıdır. Kullanmak için bu katın bitirilmesi lazımdır ve güçlü eğitim gereklidir. Daha doğrusu burası bir dağın veya sıradağların üçlü zirvesini arasındaki bir krater gölü de olabilir. Bir rahipler kabilesi. Hepsini gereği kadar. merkezine yükseltilir ve 45 gün bekletilirlermiş. 45 gün sonra vücuda verilen bazı ilaçlar yaşlanma süresini son derece yavaşlatırmış. Hepsinin bütün kılları kesilir ve özel bir su. Bir tür enerji piramiti oluşturacak olan altar hazırlanır. ekmek rejimi uygulanırmış.

Bunlar değişik talismanlar da olabilir. Altarın çevresine. karşılıklı ve iki ayna arasına oturulur. Altardaki çalışma piramitinin altında da bir Pentigmlnon bulunmalıdır. Yukarda verilen törenin notları alındıktan sonra çalışma bitirilir. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR A AL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra eller pİramitin yanlarına temas ettirilir. Zeminde gene aynı büyük Astar Mag Natnogn vardır. Gözler kapalıdır. Bulunulan yer yükselir ve yolcular. sonra aşağıdaki hitabe sekiz defa söylenir. bembeyaz bir manzara görülür. Öndeki ayna şeffaflaşır ve arkada karla kaplı. Bu varlıklardan bazı şeyler alınır. Diğerlerinden çok çok uzun olan beşinci bir sütun tam ortada 355 . “Eakin Yiton Tega” sözlerini söyler. Bunlar kare şeklinde dizilmişlerdir. Önce içki her ne ise içilir. Dört duvarı ayna olan bir odaya gelinir. Isınma hissi de duyulabilir. Karadamı’na (Yeti). ONUNCU KAT . Suntar ona. Varlık yolcuları alır ve kardan geçirir. benzeyen fakat alnının ortasında tek gözü olan bir yaratık gelir. Bazı varlıklarla karşılaşılması mümkündür. Bir yükselme hissi de olabilir. İlerde dört tane sütun görülür. Enerji çok yüksektir. Bunlarla konuşabilme imkanı vardır. Yolcular ve varlık yükselerek yürümektedirler.ayna olmalı. 15 Dakika kadar sonra piramitin içinde bazı haraketler görülebilir. Odada soğumalar olabilir ve kuvvetli baş ağrıları duyulabilir.BİRİNCİ BÖLÜM (ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA) Aynı ortamda durulmaktadır. Bütün haraketler Astar Mag Natnogn’un üzerinde yapılmaktadır. Ellerin piramite baskısıyla bir süre beklenecek. İlerden. Suntar’la birlikte sağa doğru ilerlerler. İlk başta varlıklar yolcuları tanımadıkları için bir durgunluk olabilir. Tam karanlık olmalıdır. Astar Mag Natnogn kendiliğinden ilerler ve haraketli bir platform olarak yolcuları taşır.

çift dairesi ve çevre harfleri ile aynen Pentigmlnon’daki pentagramdır. Ayakları toynaklı. “Burayı görmeniz gerekiyordu” diyor. vücutludur. Akrin tahta oturur ve şekil değiştirerek başka bir varlık halini alır. Sütunların arasındaki alana girilir. koyu saçlıdır. Önde bir kapı açılır. Çıplak ayaklı. Saçları elbise gibi vücudunu sarmıştır. Üstündeki su sathı gibi olan tabaka sadece bir yansıtıcıdır. keçi kafalı. Bu dişi bir varlıktır ve ismi Akrin’dir. Pentagram. ONUNCU KAT . Sağ elini kaldırarak. iki parmağıyla yolcuların önünde bir işaret yapar. Suntar. Şimdi havuzda su yoktur.durmaktadır. Başka bir varlık belirir. 30 . Burada yolcular ve Akrin girerler. Bu suyun ya da sıvının içinde belirsiz insan siluetleri göze çarpmaktadır. iki yanda meşaleler ve korkmuş insanları gösteren resimler var. Havuzun diğer tarafında merdivenle çıkılan ve arkasında büyük bir ters pentagram olan bir taht vardır. Kapı. öndeki iki sütunun arkasındadır. Sütunların arkasında kalan bölge karanlıktır. Açık renk gözlü.35 yaşlarında görünüyor. Buraya Suntar da gelir fakat Karadamı dışarda kalmıştır. O şimdi bilinen formuyla tam bir Mendes Keçisidir. Havuzda oldukça saydam olduğu için içi görülebilen kırmızı bir sıvı var. Duvarlarda. “Dikkatli olun” diyerek dışarda kalır. Havuzun kenarında 356 . Arkası karanlıktır. kadın göğüslü. Meydanın ortasında Çok büyük ve geniş kenarlı bir havuz vardır. Geniş bir meydana çıkılır.İKİNCİ BÖLÜM Yukarıya doğru yükselen bir merdivenle karşılaşılır.

Yüzü görülmeyen kukuletalı bir varlık gelir. Otikslas kapısı pentagramın. Ortada bir masa ve üzerinde bir kitap vardır. Çevrede su soktur. Çevrede çok değişik ve çok sayıda işkence aleti görülmektedir. Dik ve taşlı bir yoldan bir mağaraya inilir. Sayfada bilinen Pentigmlnon var. Bunların yazımında. Pentigmlnon değil. Bu zamana kadar sadece kullanılıyorlardı ve konuşma içinde Eşkenar. 357 . Kişi birini geçince diğerine atlar. Çevre sicilleri. Bir tür damlataşı mağarası. Kapı açılır. Burada. 35. Kitap yaklaşık olarak bir metre boyunda. Kuru ve kıpkırmızı bir oda. Burada çalışma yapılırsa ilk kapı soldan birinci kapıdır (Hrikslas kapısı). girip girmemenin isteğe bağlı olduğu söylenir. yolcuların arkalarında kalan bacağındaki kapıdır. Sarkıt ve dikitler görülüyor. Bir mangal ve içinde kızdırılan bir pentagram damgası vardır. Kırmızı gözlü. Burada Pentigmlnon tanıtılır. Odadaki beş kapının herbirinin üzerinde de Pentagramın çevre sicillerinden birisi vardır. saat yönünde yazılmalıdırlar. havuzun içine inen bir merdiven görülür. küçük boylu bazı varlıklar var. Yolcular kadının el ve ayak 33 Bu kitabın ilk bölümlerinde verilen bilgiler. Ortalarda bir yerde genişçe bir alan var. bilgiler vs. Eşkenar dörtgen sadece şekil olarak eşkenardörtgen. Sayfayı açın” diyen bir ses var. Kapının bulunduğu koridor tıpkı bir pentagramın bacağı gibi daralmaktadır. Buradaki çalışmaların da ilk bölümlere benzediği. Bu noktada sadece bir deneme olsun diye Otikslas kapısından girildi. üzerinde bir kadın formu bağlı olan pentagram şeklinde bir masa var. madalyon ya da Gümüş gibi isimlerle anlatılıyorlardı. Pentagram haricindeki diğer sicillerin bulunduğu kısımlar boş. Kadın formunun gözleri açıktır. Aşağısı çok sıcak. “35. Oda pentagram şeklinde ve her bacağın ucunda bir kapı var. İsimler.33 Pentigmlnon ve Triakmlnon’un isimleri ilk defa burada alınmıştır. bir eşkenardörtgen içindedir. Yolculara bir bıçak verir. siciller dipten başlayarak.aşağıya. Bu damgadaki pentagram yuvarlak değil. Yolcular iner.

Görüntü konuşur. Yukardaki kelimeler Lusifer’den yardım isteyen bir kapı açar. masanın üzerine asılır. Kesikler fazla derin değildir ve kan damlalar halindedir.bileklerindeki damarları keserler.34 Oradan yukarıya Mendes keçisi gibi bir varlık yükselir. içine oturulur. “Bu şeyler istenen bir varlığı çağırma şeklinde kullanılır. Kadın orada durur. Çevresine eşkenardörtgen çizmeye gerek yoktur. LUSİFER KISEARUS KRİSNON A ANPEGEL Bunlar söylenince masa saat aksi yönde dönmeye başlar ve pentagramdaki kan garip bir şekilde ortada toplanır. Yolcular kadını indirip duvara bağlarlar. İpnoz lazımdır. İksirle de olur. Hayvan kanı da kullanılabilir. Masa bilinen Pentigmlnon şeklini alır. Varlık damgayı yolculara verir. Hitabe söylenir. Lusifer’in kendisini çağırmak için bile sözler ve yöntem aynıdir. İşaretler kanla yazılırlarsa daha iyidir. Bu. Zemine pentagram çizilip. masa dönmeye başlayınca merkezhaç kuvveti ile kanın dışa saçılması gerekir. Damga göbeğe basılır ve orada kırmızı olarak belirir. ters Satürn sembolünün yerinde bir boşluk vardır ve kan oraya inmektedir. İki göğüs arasına bir eşkenardörtgen çizilir veya oyulur. Varlık masaya geçer ve aşağıdaki hitabeyi söyler. Yolcular kadını çözerler. Halbuki burada ortaya toplanıyor 358 . Varlık çağırılır. Mühür 10 santimlik eşkenardörtgen büyüklüğünde. Bundan sonra varlık kendisi bir Astar Mag Natnogn mührü alır ve önceden basılan iki mührün arasına basar. Fizik planda hem kurbanın hem yolcunun kanı karıştırılır. Ortadaki. 34 Garip şekilde denilmesinin sebebi. Bu mühür Astar Mag Natnogn’un pentagramlı yüzüdür. Operatörün de biraz uyuşturucu birşeyler alması gerekir”. Gece veya gündüz olması farketmez fakat yapacak kişinin uykusunu almış. yukardaki varlığın görüntüsüdür. Zeminde taşlar vardır ve kan bunların üzerine akar. Bundan sonra iki göğüs arasına basılır. Artık bunları uygulamaya başlayın. Akan kanın bir kısmı ortada toplanır ve taşın üzerindeki pentagramın kollarını kana boyar. Kadın bu sefer ayaklarından başaşağıya. Kişi hipnozda olmalıdır. İnsan kanıyla yapılır. zinde durumda olması gereklidir.

20 ve 18 bunların toplamı da 20 + 18 = 38 veya 2 + 1 + 8 = 11 Bu kitap bir kat atlamaya yarar. Yolcular bunun içine dalarlar. O da pentagramın başına geçer. ONUNCU KAT .Bundan sonra yolcular çıkar ve gelinen yoldan geçerek Suntar’ın salonuna dönülür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Suntar'ın yerinde aynı Astar Mag Natnogn'un üzerinde durulmaktadır. arkası görülmeyen bir şey vardır. sis dalgası gibi. Suntar kitabın adını gösterir. Varlığın elinde büyükçe bir kitap var. 359 . Pentagramın Otikslas bacağında durulur. Yolcular ilerlerler. Kitabın kapağında pentagram sembolü var. Ağını oynatmadan konuşuyor. İçinde ışık oynamaları vardır. Yürürken boyutları büyür. sayıların toplamının bulunmasını söyler. tepeden inen bir ışıklı direk vardır. Ortada. İnsana benzeyen bir şey. Karşıda oturanlar yanlara açılırlar ve bir yol belirir. Sisten çıkınca pentagram şeklinde bir masayla karşılaşılır. Adı "XLITINA". AHKİHİLTON ESCIRYAS 1829 0387 Suntar. Küçük boylu ve dişi bir varlık. Mavilik kaybolur. Ortadaki daire cam göbeği mavisidir. Siyah. Ortasında cam gibi bir daire vardır. Daireden bir sis yükselir ve bir varlık oluşur.

360 . Ve 2. Kapısı daire biçiminde ve üzerinde eşkenardörtgen şekli var. göğüs yüksekliğinde ve sırtsırta duran iki Kurt kadın imajı vardır. mermere benzeyen bir madde. Ayrıca gene iki yanda. 11. Yaklaşık olarak on santim büyüklüğünde filan. Suntar'ın sadece sesi duyuluyor. Dizilişleri ayrı ayrı kapıları açar. Arka fon ve Suntar yok. Mühürde. Sayılar farklı yerlerden. "Gücün yolunda ilerlemek ve onu kullanmak" anlamına gelir. Eş anlamlıdır. Sağa doğru ilerlenir. Orada bir ayna veya açıklık vardır. Yolcular ilerlemeye devam ederler.35 Pentagramdan çıkan varlık mavi ışıklı yerde durur ve kaybolur. bir yerde 2. Kat. Zemin kuma benziyor. 35 Katlar konusunda. Havada dönüyor ve ortası mavi. Çölde ilerlerken bir Astar Mag Natnogn bulunur. Ortada bir daire ve çevreside ayakta duran ve değişik hayvan kafaları olan bir sürü insan silueti görülür. 11. Dairenin ortasında bir sedir ve üzerinde oturan kurt kafalı bir kadın vardır. Işıklı bir bölüm. Tam olarak algılamak zor. İki yanında piramitler olan bir yol. Yankılanma var. Bir tür anahtardırlar. Çöl gibi bir yer fakat yeşillik de olabilir. Zemin ve her yan mat siyah. Üzerinde durulan yol kendiliğindden ilerlemektedir. Sayıların her birinin farklı bir manası vardır. Getirilen erkek formunu ayaklarınndan başaşağı bağlarlar. Önde küp şeklinde bir yapı görülür. Sürükleyerek normal bir insan silueti getirirler.Kitabın ismi. Kurt kadın yolcuları yanına çağırır ve yanındakilere birşeyler söyler. Kurt kadın kalkar ve elindeki bir mührü adamın göbeğine basar. başları arslana benzeyen varlıklar da var. Kat'ın karşılığıdır. Tek tek kullanılarak pek çok bölümden geçilir. arkalarından kapanır. Yolcular girince kapı. İçersi karanlık. farklı yerlere geçmektir.

Kafası. Bir aydınlık. Katların girişindeki sekiz formun da (Estragon. Bir cam ya da ayna. Solda bir kapı var. "Damga ilk kattaki (1. içinde ters 361 . elmacık kemikleri çıkık. Pek rahatmış gibi görünmüyor. Kuşa benzeyen ve göbeğinde ters (U) harfi gibi bir kapı olan bir dağa gelinir. Metalik bir koridor. Bundan sonra istenen form o kişiyle devamlı görüşür. Burada Kurt kadın kaybolur ve kuş adamla devam edilir. İçersi parçalı ışıklı. Kuş adam yolcuları yükselterek götürür. Önünde. vınlamayla açılır. Kat. tanrı formunun mührünü kişiye basarak varlıkla görüştürmektir. Katta bunlar yapılabilir. Beyaz kıyafetli varlıklar var. çekik gözlü. vs. Kişiyi penagrama ters yatırın ve göbek üzerine basın. Kurt kadın yolcuları dolaştırır. Bu yerin ismi yandaki şekilde yazılmakla birlikte telaffuz olarak çevrilemedi. Kapıdan girilir. Eski katlarda yapılabilecek şeyler hakkında tamamlayıcı bilgiler verilmektedir) bir çalışmayla ilgillidir. kartal kafasına benzeyen bir adam gelir. bir pano gösteriyor. Burada yürüyüş devam eder ve 2. Bütün tanrı formlarının mühürleri yapılabilir. Bir kadın formu. Suntar mevcut olmamakla birlikte sesi bilgi vermektedir. kuyruklu ve kanatlı esmer insan formları var. bir karanlık şeritler halinde. Işıklı ve iki tarafında kısa ağaçlar olan bir yoldan ilerleniyor.Mührün basıldığı yerden kan sızarken adamı tekrar götürürler. 1. yarı hayvan zoomorphic varlıklar. etkileşim halinde kalır. Bir varlık. Eski Mısır tanrı formlarından birisini yaratıp. Işıkta oynamalar var. Siyah saçlı. Kata geçilir. Bunu kendiniz yaratacaksınız. Devam edilir.) mühürleri vardır". Büyük bir kapı. Çevrede yarı insan. Kafalarında ışık yayan bir sembol görülüyor. Ankolia. Büyük bir alan. istenilen kişiye empoze etmek. sembolün ortası ışık veriyor. Buğday tenli.

362 . Önce direk olarak Suntar'ın büyük piramitine geçilir. Tam olarak istenirse Gücün zikirleri uygundur. çizimler ve bant kayıtları halindeydi. Kitap hiçbir zaman uydurma veya tesadüfi hazırlanmış değildir. Yolcuların çevresinde dönerek bir tur atar ve dönerek bir form oluşturur. Saki'nin olduğu Üspiramitine gidilir. Gene metalik sesler vardır. Oradan. Bu noktada bazı değişiklikler olur. Yazılar ilk defa. Kapı kapanır." Buradan. Zikirler kitabı olabilir veya gücün yansıtılmasını anlatabilir.37 "Isim olarak KBILANTOR ZKİRUKLAM.Neptün sembolü olan bir ters üçgen görünen bir kapıdan daha girilir. Tepeden ufak bir ışık topu girer. Bu işlemler için başaşağı Ankh kullanılır. Kat çaışmalarına kadar gelmişti. bu noktada. Kitabın ilk bölümlerinin yazıldığı zamandan sonra Saki ile görüşülmüş fakat kitap söz konusu edilmemişti. Burada Saki önce bu kitabı inceledi. O zamanlara kadar parça parça notlar. Sekiz formla ilgili mühür çalışmalarının alınması için 1. Gelinilen yer Stonehange'e benzeyen büyük bir taşlık alandır. Katla ilgili bazı bilgilerin tamamlanması için bilgiyi buradan almak yerine direk olarak oraya inilmesi gerektiğine karar verilir. Çok kısaltıılmış bir isim olarak KBLAN olabilir. (Kıbılantor Zıkriklam okunur) Sizin zikir anlamına gelen kelimeniz. Kata gidildi. Çevrede sekiz formun heykelleri görülüyor. üzerinde konuşulabilecek kadar toparlanmıştır 37 Biz. 2. "Katlar kitabı" gibi bir isim düşünüyorduk. 36 Kblan Kitabı ilk defa bu dönemlerde el yazması olarak yazılmış ve 10.36 Kitap müşterek bir çalışmanın ürünü olduğundan ve burada lider durumunda olan Saki olduğu için ondan kitaba bir isim bulması istendi. Katın ilk seviyesine. 6.

İş bitince form çağırılır. İki eşkenardörtgenden oluşan bir kapıdan girilir. Kata geçilir. 2. Bir dalgalanma görülür ve onun içinden geçilir. Yolcular ve Saki bir üçgene girerler. Kenarlar yeşil. İpnoz kullanılmalıdır. Su. Her yan boşluktur. Kubbeli tepe çok yüksekte. Ve 13.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çalışma gene aynı büyük piramitin içinde başlar. öyle çizilir. Bu varlıklar daha ziyade 7. ONUNCU KAT . Sis perdesi gibi. Metal duvarlarda renkli desenler var. Suntar ilerleyip. Fizik planda göbeğe basılır. Buhur otu. üzerinde durulan zeminle beraber yükselinir. iki siyah bant ve ortası kırmızı. Koyu renk bir ortam.İçine istenilen formun ismi yazılarak tamamı bir üçgene alınıp. kaynatılarak hazırlanır. Amber (Siyah amber) azar azar karıştırılıp. Kişi yatırılır. Bir varlık gelir ve Suntar'a "Tiarkune Teutetrui" şeklinde anlaşılmaz bir şey söyler ve haça benzeyen bir Koç burcu sembolü verir. Suntar gelir ve hep birlikte. Göbek ince bir iğne ile çizilir. Yukarsı ışıklı. 363 . Tarçın otu. Kanla da çizilebilir fakat iğne daha iyidir. Bu siciller kitabın ilk bölümlerinde. üstü kemerli bir yer. Büyük bir alan. Metalik tınılı. Buradan 2. İğne kutsanmış bir suya batırılıp. Sekiz formu anlatan kısımdadır. Siyah misk. açıklık. Zemin üç renk. Ciddi ciddi çizilmelidir. Yürünür. Ayin benzeri bir şey var. beyaz. Buradan tekrar Suntar'ın piramitine çıkılır ve orada Sekiz formun mühürleri yada sicilleri alınır. iğne ona batırılır. Sisten çıkılır. yolcuların arasından geçer ve geri yönde ilerlenir. mühür şeklinde basılır. Katın ışık varlıkları çağırılır ve onlar hakkında eksik kalan bazı bilgiler alınır. Yani kalın siyah bantlarla ayrılan üç şeritli bir koridor. iki yanı duvar olan. Katlarla ilgilidir ve gücü yanlış kullanmışlardır.

Yazı karşı sayfada. Ortada bir masa var. Bunu 364 . Hepsi açık. bir defada söyle" yazılı.Kimi. Lotüs oturuşunda otur. Küçük olabilir. Çevre daire şeklindedir ve 30 derecelik odalar veya bölümler var. Herbir bölüme üç basamakla iniliyor. Kaldırıp. Bir sayfa daha çevirir. "Ankh'ı iki elinle tut. (Gene bir sorunun karşılığıdır). Göğsünde tut. "Bunu tersine çevirirsen herşeyin başını ve sonunu anlarsın" yazılı. Eski Mısır'ın Seth'ine benziyor fakat bu cepheden görünüş. Ankh'ı başaşağıya tuttuğu bir sembol var. Üstünde zincir vs. heksagramın çevresine her harfin sayı değerini yerleştir. Ortada bir varlık resmi var. "Biz herşeyin başlangıcıyız" yazıyor.İlerlenir. Suntar elindeki sembolü masaya diker. Burada. bir kapak açılır ve bir kitap belirir. Uzun kulaklı. Bazı şeyler yazılı. Bunu da Suntar açıklar. bir tür meditasyonla istenilen olay hesaplanır. Sembol olduğu yerde dönmeye başlar. Resim üç boyutlu. "Işığın sembolü" der. Boyutları önemli değildir. Bu şekilde çalışarak. indir. Için halka filan gibi bir şey yok. Elinde bir Ankh var. "Bir ismin sayı değerlerini tek tek toplayıp. Birinciye girilir. işaretler var. ne olursa hepsini topla." Suntar başka bir sayfa çevirir. Sadece Ankh şekli. Bu sembolün açıklamasını Suntar yapıyor. Bir elin. Ankh'ın yapımı için bakır olmaz (O anda sorulan bir soruya karşılıktır). Gümüşten yapılabilir. "Adınla çağır. Saat aksi yönde dizilmelidir. ortasında Jüpiter sembolü olan bir Hexagram vardır.

Üzerinde uzun kollu bir beyaz elbise var. Ortada büyük bir açıklık var. Dışardan gelen herhangi bir çalışma için. sizi bile görebilir. Varlık kalkıp. Taş heykel gibi duran. Anfi gibi bir yer. Bunun altı lavdır. Heryan ateş rengi. Göğsünde bir amblem görülüyor. Bundan sonra gene ilerlemeye devam edilir. Bir kapı açılır ve alev kırmızısı bir ortama girilir. Şimdi varlığın elinde 60 santim kadar uzunluğunda bir sopa vardır. Bağdaş kurmuş ve ellerini ileriye uzatmış durumda. İşin bitince istersen geri al. Sopayı tekrar ortaya getirip. Yolculara bakar ve ellerini açar. Yolcular iki yanına üçgen düzeninde otururlar. Bakıp. kapağın üzerinde durur ve sopayı yolculara deydirir. Jüpiter yerine isminizi yazın. Suntar yürür. Bunu tutup birleştirir ve üçgen haline getirir. Başında bir adam oturuyor. Odanın içine doğru ilerlenir ve ejdere benzeyen bir varlıkla karşılaşılır. Boşlukta "Bizi izleyin" sözleri işitilir. Burada Suntar yoktur. Bir merdivenden inilir. sağ pençesini kaldırmış bir arslan imajı görülür. Özellikle kadınlara verilir. Devamlı taşısın. kendi önüne koyar. Bu varlıktan bazı alt seviye varlıkları hakkında bilgi alındı. Aranızdaki direk bağlantıyı sağlar. Şimdilik arkası boş kalsın". Ayna gibi. Bazı tıkırtılar duyulur. çeker.bir gümüş yuvarlağa oyarak çiz. Yerde büyük bir (T) vardır. Bir kırmızı ışık kümesi görülür. Seth'e benzeyen bir varlık. Lav havuzu saydam bir zeminle kapanır. 365 . Suntar da yolcularla birlikte gelmektedir. Elinde beliren bir diski bunun ortasına koyar. Arada bir şerit oluşur. Uzun burun ve kulaklı.

Ellerini. "Kimenon Kuneare Htra Ki Kasteris" der. Triakmlnon ise Triangle kelimesinin "Tri" hecesi ile "Akmlnon" kelimesinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Saki bu teoriyi reddederek isimlerin olduğu gibi kullanılmalarını ister. Gasteris'ten farklı bir şey. Bundan sonra o sıralarda sağlanmış olan küçük bir kristal piramit gözden geçirilir ve Saki bu gibi içi dolu kristal piramitlerin çalışmalarda kullanılabileceğini.Hiç bir ses yoktur. Bu fikir özet olarak şöyledir. Saki kendi bulunduğu çalışma masasındaki küçük piramiti kaldırır. pentagram kelimesinin "Pent" hecesi ile "İgmlnon" kelimesinin birleşmesinden. Esas olarak Pentigmlnon. Buradaki ateş efendilerinden biri". 366 . Başka hiçbirşey yok. istenirse eski çalışma piramitinin yerine sadece bunların kullanılabileceğini söyler. piramite çarpar ve duvara yansıyarak bir şekil oluşturur. Buradaki Kasteris. Bu durumda biz söz konusu madalyonlara sadece "İgmlnon" ve "Akmlnon" isimlerini de verebilir ya da bunları kısaltılmış isimler olarak kullanabiliriz. Bundan sonra Suntar'ın piramitine dönülür. Dolayısıyla bu isimler bizim bilinçaltımızdaki Pentagram ve üçgene uyan kelimelerden alınmışlardır. Burada daha önceki çalışmalarda yolcular tarafından üretilen bir fikir hakkında konuşuldu. "Sadece bir takdis. İsimler verildikleri gibidir. Tepeden bir ışık inip. Bu K ile. avuç içleri yolculara dönük olarak tutmaktadır.BEŞİNCİ BÖLÜM Bu çalışmanın başında önce Saki'ye gidildi. Bundan sonra yolcular ilk girişe dönerler. Varlık üçgenin sivri ucuna geçer. Pentigmlnon ve Triakmlnon isimleri bizim bilinçaltımızdan çekilmiş uydurma kelimelerdir. ONUNCU KAT .

Zikir "Zikren Tulka" dır. eşkenar dörtgene Triakmlnon'un sembolleri yazılmıştır fakat Pentigmlnon sembolleri de olabilir. Kat yakınlarındaydı.Bu şekil çizilince bir kapı açılır. aradan altı yıl geçmesine rağmen. 6. 367 . Çevreden hızla bazı şeyler geçmektedir. Ve 7. Duvar resimlerinde bazı değişiklikler var. Konuşmanın yapılacağı yeri önceden görmek. Burası aynen Saki'nin piramitinin benzeri bir yerdir. Katların sınırıdır. Talisman kağıda yazılıp. İlk piramit 5. Burası 6. konuşma sırasında elde oynanarak şarj edilmesi de mümkündür. Perşembe'ye bağlayan gece başlanır. Üstte taşınıp. Ankh benzeri şeyler var. Üsttaraf karanlıktır.. Bu talismanda. girdaplar meydana getirmektedirler. Bunun üzerine çıkılıp. elindeki piramiti havaya kaldırır.38 Kapının altından bir platform çıkar. bu satırlar yazılırken düşünüldüğü zaman baş dönmesine ve iki kaşın arasında tuhaf ve rahatsız edici bir baş ağrısına sebep olmaktadır. çok yüksek bir ortamdır. Mavi. 38 Bu görünüm. üçgen bölüme kullanıcı adı yazılır (1). Ortadaki üçgenin en üstündeki. üç veya daha fazla çalışma yapılır. (3). Mısır figürleri. Bundan sonra Saki buradadır ve karşılaşma burada olacaktır. Bundan sonra alttaki bölümlere (2). Yükselinir ve girilir. Dışarsı bulut seviyesinde. Çarşamba'yı. Bir defa da konuşmanın yapılacağı günün gecesi çalışılır. Saki. Bu satırları kişi adedine göre çoğaltmak ya da azaltmak mümkündür. Piramitin içi aynı fakat yeri değişiktir. Burada Saki'den dört yeni talisman alındı. kimin nerede oturacaüını bilmek faydalı olur. Bulutlar çılgın gibi akmakta. gri bir uzay boşluğu gibi. Yukarıya doğru bir ışık çıkarak üstte bir kapı açar. Bunlar bazı kapılar olabilir. Kata en yakın yeridir. Zikir adedi isimlerin toplamı + (Zikir X 2) kadardır. Burası. Katın en üst seviyesi ve 7. mumlanır ve konuşmanın olacağı yere saklanır. Birinci talisman bir konuşma veya tartışmada bütün tarafları etki altında tutmak ve üstün olmak içindir. ilerlenir. Diğer kişilerin isimleri yazılır..

Ortadaki dairenin içindeki dört üçgenin içine birer defa yönetici ismi. 368 . Zikir adedi: (Zikir X 3) + İsteyenin ismi ve hepsi birden X 2'dir. Zikri "Tarken Kikran Tikansit" tir. Bu iki talismandan sonra Saki tarafından iki talisman daha verilmiştir. herbiri kendi yönünde yani üçgenin tabanına göre düz olarak yazılır. Bunlardan birincisi erkeğin bütün kadınları etkilemesi ve genelde cezbetmesi içindir. Bunda Pentigmlnon'un harflerini kullanmak daha doğru olabilir çünkü zikri daha sert etkili bir zikirdir. Eşkenardörtgen ve daire arasındaki kısım bilinen Pentigmlnon şeklindedir. Bu talisman da ilk talismanla aynı şekilde ve günlerde çalışılır. Dairenin içine konunun ismi ve "Konuyla ilgili olarak bütün insanlar etkim altındadır" yazılır ve bu yazıyla daire tamamen doldurulur. Olayın nasıl olması gerektiği hiç değilse bir defa yazılmalıdır.İkinci talisman bir dinleyici kitlesi karşısındayken bütün kitleyi etki altına almak içindir.

dört uca birer defa kullanıcı ismi ya da daha iyisi isminin sicili yazılır. dışa doğru. Bunun köşelerine de bütün erkekler anlamında "Hiikan Pervk (Keruk okunur)" yazılır. Herhangibiri seçilince onun üzerinde bilinen çalışmaların tercih edilen biri yapılır.Çift eşkenardörtgen şeklinin iç köşelerine. Diğer talisman bunu tam tersine kadının bütün erkekleri etkilemesi içindir. kadın cinsi anlamında. 369 . Bu talismanda dört uca kullanıcı ismi yazılmadan önce en uçlara yönetici ismi yada sicili yazılır. Bu talismanlar sadece taşımak içindir. Bunlar genel talismanlardır ve çevreye istenen cinsi toplarlar. "Hiikan Şiran". Herhangibir zikre ya da özel çalışmalara gerek yoktur.

Tiakmlnon'un ortasındaki üçgen olan daire yerine yukardaki talisman vardır. Üçgen ve dairenin arası (3) İstenen mal ve satılmasıyla ilgili bir.Bunlardan sonra da özel bir istek üzerine. aşağıya (2) firma adı ya da satışı isteyen kişinin ismi yazılır. belli bir malın satılması için kullanılacak olan aşağıdaki talisman alındı. Üçgene (1) yönetici ismi. 370 . Bunların hepsi birden sembolleriyle birlikte yazılmış olan normal bir Triakmlnon eşkenar dörtgeni içine alınır. Salı ve Perşembe geceleri çalışılır. iki cümleyle doldurulur. Zikri "Kimel Turan" dır.

Ortaya altar görevi yapacak olan bir sehpa koyulur ve üzerine bir siyah örtü serilir. En sondaki “E Amen” kelimeleri istenirse her seferde. Ayrıca dört tane de. Bu ilahi ya da hitabe. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra önce Saki’nin bu tür geçişler için öğrettiği bir ilahi okunur. INTEKAR KIMERA KISİNAN DİKURO KANT SİKLON KSPAEN SOTR AAL UNKRİAN TA AMEN Bundan sonra karşılıklı olarak eller piramite dayanır. Önkollar zemine paraleldir. İİNAS KOHEN İİAAKAL KİMELON GASTERİS E AMEN Bu yapılınca ortamda bazı değişiklikler olur ve Suntar’ın piramitine geçilir. ayna tabanlı. içi dolu bir kristal piramit koyulur. altarın fizik plana doğuda kalan tarafına geçerler. Altarın ortasına yirmi santim yüksekliğindeki. Oturuş düzenine göre.Çalışmanın bundan sonrasında ara verilerek. 371 . ince. kılıca benzer hançerler tutan beş kişi gelip. Astral planda da aynı şey yapılır. fizik plana geçerler. uçları yukarıya bakar şekilde. kendi ritminde on defa okunur. 11. Mumlar yakılır ve buhur olarak az miktarda amber yakılır. büyük meşelaler taşıyan adam gelir. Ellerinde uzun. cam çalışma piramiti ve onun içine de beş santim yüksekliğinde. Tek farklılık herkesin bakır psikokinezi talismanının kendi oturacağı yere bırakılmış olmasıdır. Buraya Suntar oturur. yolcuların arkalarında birer tane oldukça büyük ayna vardır. 7. Suntar’la birlikte sağa yürünür. zemine doksan derece dik durumdadırlar (Şekil -1). Kristal piramitin altında ve cam piramitin tabanında da bir tane Pentigmlnon vardır. Altarın fizik plana göre batıda kalan yönünde yüksek bir koltuk vardır. Kılıçlar. Kat’a geçiş töreni için odada gereken hazırlıklar yapıldı. Kat’ta verilen ve bakıra oyulan psikokinezi talismanları altarın üzerine ve piramitin yanlarına yerleştirilir. Buradan. Kılıçlı adamlar kılıçlarını iki elleri ile solar pleksüsün biraz üzerinde tutarlar. Yolcular Astral plandan. Viski içilir ve hitabe sekiz defa okunur. istenirse en sonda bir defa söylenir. Burada fizik planda hazırlanan altarın aynısının olduğu görülür. Bir koridordan geçilir ve bir odaya çıkılır.

4). El ve kılıçların konumu bozulmadan ve yukarı.3). aşağıya oynamadan eller düz bir çizgi halinde sol omuzun önüne çekilir (Şekil .Her iki el önce sağ omuzun önüne çekilir. Kılıçların dikliği bozulmadan dümdüz yukarıya kaldırılır (Şekil . 372 . Bu haraket yapılırken kılıçların zemine olan dikliği bozulmaz (Şekil .2).

uçları yukarıya ve ileriye doğru 45 derecelik açı yapar şekildedir. Haraketler tekrarlanır (Şekil . elle göbek altına gelene kadar indirilir (Şekil . Bu durumda kılıçların kabzaları kasık ve göbek arası yükseklikte.6.8). Bundan sonra kılıçlar bu noktadan tekrar sağ ve sol omuzların önüne getirilerek 2.Gene diklik bozulmadan kılıçlar aşağıya. 7. 373 . Ve 3.5).

kılıçlar tam ortaya getirilip.Buradan.9. 374 . 10). çizilen hayali dairenin ortasına doğru düz bir dürtme haraketi yapılır (Şekil 11). ileriye uzatılır ve kılıçların uçlarıyla saat aksi yönde büyük bir daire çizilir (Şekil . Kılıçlar geriye biraz çekilir ve kolların tam uzatılmasıyla.

Bunlar altardaki piramitin altına bırakılır ve ortam terkedilir. Bu hançerlerin namluları kıvrımlıdır.Suntar”. Bundan sonra Suntar’la buluşma yeri bu ortamdır. sonra gümüş bir ortama geçilir. Bundan sonra önce mavi. Yapılan haraketlerle havada bir eşkenardörtgen çizilmiştir. Onuncu katın bir üst seviyesine çıkılmıştır. Bu geçiş altar ve Suntar’la birlikte olur.Son olarak da kılıçlar başlangıç konumuna geriye çekilirler (Şekil 12). Ankh ve hançerin majikal faaliyetlerde anahtar olduklarını. “Bir tür takdis ve korumadır. Burada çalışma bitirilir. Bildiğiniz majikal geleneklerdeki kılıçla yapılan pentagram ritüeli ya da koruma dairesi yerine zaman zaman kullanabilirsiniz. Bulunulan ortamda bazı yerlere girilir. 375 . Suntar. Bu haraketler sırasında kılıçlar daima iki elle tutulur. Astral kapıları açmak ve korunmak için yapılabilir . Kılıçlı ve meşaleli varlıklar orada kalmışlardır. En sonunda da gene değişik bir varlık birer tane elma verir. Son dürtme haraketi sırasında da Pentigmlnon yada Triakmlnon’un ortası imajine edilir. Heryan gümüş sistir. Bunların alınış şekilleri ve bu bölgede girilen yerler hatırlanamıyor. Önce bir dişi varlık yolculara birer ankh verir. Bundan sonra başka bir varlık gene her yolcu için birer tane hançer verir. elmanın ise sadece cinsel konu ve çalışmalarda bir anahtar ve oniki dilim (Herne demekse) olduğunu söyler.

Hepsi birden bir eşkenardörtgen içine alınır. Zikir sadece "Kryan Bülent" şeklindedir. Tabanları birbirinin merkezinden geçen iki üçgenden bir heksagram yapılır. Normal ayırma veya uzaklaştırma talismanın üçgeni aşağıdaki gibi hazırlanır. Telaffuzu "İkserintas akriyan Bülent" tir. heksagramın ortası olan bölgeye neden korunulacaksa o yazılır. Eşkenar dörtgenle heksagramın arasındaki boşluklar X ERİNRAS A KRYAN BÜLENT yazısıyla doldurulur. Talisman gümüşe çizilip. Aralarına yani normal orantılardaki heksagramda. ÖZEL AYIRMA TALİSMANI Aşağıdaki talisman bir kadının kocasını terketmesi için başka bir kadın için özel olarak verilmiştir fakat genel amaçlı olarak da kullanılabilir. Bunların alınış yerleri ve sırası da hatırlanmıyor. Yapılsa da çalışmaz. Kat’ın değişik bölgelerindeki geçiş çalışmaları sırasında Saki tarafından gerek görüldüğü için ya da ondan istendiği için verilmişlerdir. 376 . saklanır. (5000 + Bülent X 2) adedinde yapılır. KORUNMA TALİSMANI Bu talisman yolculardan başka ya da çalışma gurubu dışında olan kimseler için yapılamaz. İki uca yönetici ve aynı zamanda da kullanıcı ismi yazılır.ONUNCU KAT ÇALIŞMALARINDA ALINANLAR Aşağıdaki çalışmalar 10.

Bu çalışmaya ilave olarak "Tarken Kikran" zikri ve rüyaya girme talismanıyla kadına teşvik vermek mümkündür. kocasından sıkıntı duyması için aşağıdaki sıkıntı talismanı kullanılmalıdır. 377 . kocasını terketmesidir. Zikir: Gasteris + (Yönetici + İsteyen) + E + İstenen + (Kslan Kryos X 2) adedindedir. Eşkenardörtgenle üçgenler arasındaki boşluğa. Ayrıca kadının. Zikirler aynıdır fakat zikir adedine yönetici ismi de eklenir (Adet = Yönetici + Kadın + Erkek + olayı isteyen kişi). tepeden başlayarak saat aksi yönde iki tur zikir sözü yazılmalıdır.Burada istenen şey söz konusu kadının bir çirkefliğe sebep olmadan kendiliğinden.

ONBİRİNCİ KAT Ortada üstüste iki heksagramdan oluşan bir onikigen şekli vardır. Bunun ortasında da gene üstüste çizilmiş olan eşmerkezli bir artı ve bir çarpı 378 . sıkıntı duymasını sağlamak için yapılır. Gasteris + İsteyen + e + İstenen + Konuyu ifade eden bir anahtar kelime X 5. Zikir ve adedi şu şekildedir.PİŞMANLIK VERMEK Bu çalışma bir kimseyi. istenilen başka bir kimseye karşı belli bir konudan dolayı pişman edip. Normal sıkıntı verme talismanıyla çalışılır fakat zikir değişiktir. Dört gün çalışılır.

Uçlardaki dört dairenin içlerindeki üçgenlerde BO harflerinden oluşan sicil yazılıdır. Buradaki herşeye siz karar vereceksiniz" der. talismanları çalıştırmaktır. Gelenler tepsileri yere bırakırlar. Bunların ellerinde tepsiler ve tepsilerde de bazı parlak ve şeffaf şeyler vardır. "Yöntem size ait. Yolcular koltuklara otururlar. Ellerinde ucunda arslan kafaları olan uzun asalar vardır. kapının üst pervazında büyük bir mavi bayrak asılı. dairenin içinde bir heksagram ve bunun da ortasında BO sicili vardır. çevresi hendekli şato gibi bir yer. Hançerler bunların bellerine sokuludur. sarı saçlı bir dişi varlık var. gümüş bölgede alınan yılan hançerler orada. Yolcular tepsilerden birer tane kristal eşkenardörtgen alırlar. Kat'a çıkıp. Avluda birçok beyazlı insan görülür. kendiliğinden oluşmuştur. Hep birlikte piramitten çıkılır. Suntar'ın yanında saçları vücudunu elbise gibi saran. Bu talisman genel çalışmalarla ilgili bir şey değildir. ONBİRİNCİ KAT ÇALIŞMALARI Yukardaki talisman ve bilgi Saki'den alındı ve bundan sonra 11. Görevi. Önceden düşünülen ya da konuşulan bir şey değildir. altarın üzerindeki piramitin altında. Mavi siyah. İki yanda da ayrıca birer arslan heykeli vardır. Hazırlanan talismanlar bunun merkezinde ve piramitin altında saklanır.vardır. Büyük bir kapıdan bir salona girilir. Bunlar devamlı olarak kendi etraflarında dönmektedirler. Büyük piramitin içi. Koltuklar yanyana ve kolları arslan başı şeklindedir. Bu durumda piramitin altındaki zemin aynasına gerek yoktur. Karşıda tahta benzeyen iki tane koltuk vardır. Altarın üzerine büyük olarak çizilip. Tahtların 379 . güçleri alıp. Dışarsı bulutlu bir ortamdır. Eski Mısır tanrı formlarına benzeyen iki tane arslan kafalı adam gelir. Yapılan işleri çabuklaştırır. Suntar'la görüşüldü. Bazı başka adamlar gelir. Koruma ve güçlendirme talismanıdır. Kağıda ya da gümüşe çizilip. Bu kıyafetler öylesine. Bunun ortasında kırmızıyla yazılmış olan bir daire. Talismanın genelinde çizime sağ el yanından başlanılır ve saat yönünde gidilir. Önceki çalışmada. Yolcuların üzerlerinde Japon kimonolarına benzeyen bir kılık vardır. Suntar belirir. bir kenarda saklanır. Girişte.

Beyaz aynadan bir adam çıkar.arkasında ayna benzeri birşey vardır. Piramitin oluşmasından sonra herşey kaybolur ve çevre aydınlanır. Işığa yaklaşınca onun küçük bir küreden yayıldığı görülür. "Parlak tarafta bu var. "Burada iki ayna var. diğeri beyaz iki ayna vardır. Çok diplerde bir ışık görülür ve oraya yürünür. Sağdan soldan yolcuları izlermiş gibi görünen insan yüzleri geçmektedir. kırmızı gözlü bir kadın görülür. Masanın ardında sarı saçlı.. Karanlık bir tunelde ilerlenmektedir. Buradan girilir ve büyük bir alana çıkılır. Elinde yazı dolu bir kağıt vardır. Biri siyah. Aynalarda karşılıklı olarak elektirik şerarelerine benzer mavi ışıltılar oluşmaktadır. üç boyutludur ve her yandan görülmektedir. ortada bir taş masa vardır. Kadının önünde bir pentagram havada durmaktadır. Anlatan adam devam devam eder. Kadın ve yolcular pentagramları kaldırırlar. Beyazlar ülkesi ve siyahlar ülkesi. Garip insan sesleri gelmektedir. Kadın duaya benzeyen bazı şeyleri başlangıçtan itibaren devamlı olarak söylemektedir.. Her parlaklıkta bir kara vardır. Üçü havada ve ortada bir noktada birbirlerine deydirilince üç kenarlı bir piramit oluşur. Yolcular yaklaşırlar ve masanın üzerinden aynı üç boyutlu pentagram diskinden birer tane alırlar. Kara tarafın önünde yuvarlak bir kapı vardır. Bu başlangıçtır" der ve bitirir. Yakından bakınca donuk bir ışıktır. Kadın pentagramı tutar ve bir anda arka plan alevler içinde kalır. Karşıda iki sütun. Bundan sonra kara aynanın önüne gidilir. biri beyaz. Bazı çalışmalardan bahseder. İçersi karanlık ve rüzgarlıdır. Siyah ayna aynadan çok ışıklı bir duvara benzemektedir. Girerken şunları yapacaksınız. Kapı bir fotograf makinası diyaframı gibi açılır. Kürenin içine bakılınca içinde bulutlanmalar olur ve Pan'a benzeyen bir şekil oluşur. Pentagram terstir. Bundan sonra kürede Waite Tarotunudaki şeytana benzeyen 380 . Beyaza girerken parlaklığa aldırmayın. Sadece işaretle "Gelin" der." Bu noktada bulunulan ortam kararır. Arkadaki kapı kapanır. Ortada biri kara ışıltlı siyah. Karşılarında oturulur. Elinde bir flüt tutmaktadır. Suntar yolcuların yanındadır. Tekrar aynaların önündeki masada durulmaktadır.

ortasında bir resim olan bir pentagram vardır. B harfleri 381 . Üzerinde çalışma yapılmasına gerek yoktur. Önce bir daire çizilir. ortada resmi olan kişiyi kendi her türlü arzusu için köle yapar. Bu form daha önceleri. Pentaframın bacaklarına kurbandan istenilen şeyler yazılır. Bu pentagram kişiyi hapsetmek içindir. Bacakların uçlarına pentagramın kendi sicilleri yazılır. farkında olmadan kölelik yapar. İç kenarlara. Sağa sola ışık saçar. Küre gidip. Takip edilir. Bir duvar ve üzerinde bazı şekiller görülür. Hiçbir fonksiyonu yoktur. Pan formu gelir ve yolcular onu izlerler. Çevre aydınlanır. kırmızılı. çividi renkler vardır. bir sütunun üzerine oturur. deymemesi farketmez. Ortaya bir insan resmi yerleştirilir. her kenara bir tane olarak yönetici ismi yazılır. Fizik planda resim daire şeklinde kesilir. Duvarda. Yazılıma alt uçtan başlanır. Resim sıkıntı çeken bir insanı andırmaktadır. Resim orada kaldığı sürece kişi ister istemez. Resim dairenin içindedir. Yeşilli. Bu çalışma ile yönetici. Ortam gene değişir ve renklenir. Heykel gibi durmaktadır. Görünüm gene değişir ve güzel bir sarışın kadın olur. Dairenin. Bacakların arasındaki birleştikleri noktalara da beş tane Z. Burası daire şeklinde bir alandır. saat aksi yönde devam edilir. İlerde Şeytan formu oturmuş olarak durmaktadır. Küre bırakılınca ileriye fırlar.bir şeytan suratı belirir. ileri seviyeli katlarda görüldüğü gibi temiz ve yakışıklı bir görünümdedir. pentagramın iç çizgilerine deyip. Şekil yapılır.

istenilirse Saki ile direk irtibat kurulabilir". pentagramın üzerinde dönmektedir. 1-4 2-3 Sonunda tekrar baş tarafa geçer ve hançeri havaya kaldırır. Oda oldukça geniştir ve ortasında bir yarım sütun üzerinde. 6. Suntar tekrar şunları söyler "Burası sizin yönetiminizdedir. Siyah kağıda çizilebilir. iki elini iki sütuna koyunca yatakta kurbanın formu belirir. havada dönen kara bir piramit vardır. Gene arslanlı koltukların olduğu salona dönülmüştür. Ayrıca taştan yapılmış. Şimdi Pan'ın elinde kıvrık yılan hançerinden vardır. göğüs yüksekliğinde sütün vardır.yazılmalıdır. Yatak. yatağın başucuna geçip. Piramit havada. "Efendin Bülent'tir" anlamına gelir. Yapılıp ister taşınır. Yatağın dört köşesinde dört tane. Yatağın üzerinde büyük bir piramit belirir. Kat'ın. Zikir yoktur. Yatağın çevresinde dolaşarak hançerle sütunların tepesine aşağıdaki sırayla dokunur. ister saklanır. haraket edebilecek şekildedir. Oda aydınlanır. İçerde bir çok arslan başlı varlığın olduğu görülür. Sıfır ve Onbir arasındaki her yere direk gidilebilir. zemindeki büyük bir pentagramın ortasında durmaktadır ve zemin üzerinde kayıp. Pan pentagramı piramitin altına koyar. Bu harfler "Zenon Bülent" demektir (Yönetici isminin baş harfi). Bu piramit yirmi santimlik çalışma piramiti büyüklüğündedir. kare şeklinde bir de yatak vardır. istenilen bilgi alınır. Bölümüdür. 11. Pan formu duvardaki pentagramı küçültür ve alır. Sağa doğru ilerlenir ve bir odaya girilir. Buradan çıkılır. Pan. 382 .

Cam ardında kadın siluetleri ve ortada bir masa olduğu görülür. Bir bölüm açılır. Yolcular Pan'la birlikte sağa ilerlerler. masanın başına geçip. kurbanın saçından bir 383 . Aynanın üzerinde kurbanın resmi vardır. Pan. Kat'a çıkılır. Arslanlı koltukların olduğu yere Pan imajı gelir. Elinde bir ayna tutmaktadır.KENDİNE BAĞLAMA ÇALIŞMASI Bu çalışma özel bir istek için alınmıştır. 11.

hepsini birden yakar. Yuvarlar ve bir çay kaşığı içine ateşe tutup eritir ve küçük bir cam şişeye döker. Çevreye daire şeklinde "Zenon Bülent" (Veya Zenon Yönetici ismi) yazılır ve daire şeklindeki yazının içi aynı yazıyla doldurulur. Külleri şişeye boşaltıp. Her pentagramın ortasındaki boşluğa bir defa kurbanın ismi yazılır. Şişe erimiş balmumu ile doldurulup kapatılır ve hep saklanır. pentagramların bacakları arasındaki boşluklara "Ömrünün sonuna kadar benimle olacaksın" yazılır Pentagramların sicilleri vs. karıştırır. Burada dikkat edilecek şey pentagramların ortasına kurban ismi yazılırken yukardaki çizime ve ortadaki yönetici ismine göre altta kalan pentagramlara kurban ismi düz olarak yazılırken. karıştırır ve bir kağıda yukardaki talismanı çizer. Talismanda. onu da şişeye koyar. Talismanın üzerine de kurbanın saçından birkaç tel koyup. vardır.tel alır Saçı erimiş balmumuna batırır ve buhurotu tozuna bular. Kendi saçından da bir tel alıp. KİŞİYİ GETİRMEK 384 . üstte kalanlara başaşağı yazılır.

dört gün 1413 defa zikir yapılır. Üç gün 1412.Merkeze istenen kişinin adı. Cuma olarak haftanın günlerine bölünür. Bu talismanla Salı. Yediye bölünür. Cumartesi. Çarşamba. Bunun anlamı "Efendin Bülent senin kurtarıcındır" gibi bir şeydir. Dıştaki eşkenardörtgenin içine "Çevrende bulunan herkesle kavga etmeni istiyorum" veya benzeri birşey yazılır. Cuma. aynı anda da uygulanabilirler. KAVGA ETTİRTMEK Bu talisman yukardaki getirme çalışmasıyla aynı zamanda ve aynı iş için alınmıştır. Kavga ettirtme talismanı kurbanın çevresinde bulunan herkesle kavga etmesi ve kötü duruma düşmesi içindir. Çarşamba. dairenin çevresine. Zikir "Kimeron yönetici Gisgla Tunka Komme Kurban" şeklindedir. Bunların ayrı ayrı kullanılmaları mümkün olduğu gibi. Salı. Buradaki örnekteki toplam aded 9888'dir. Dışına üç tur zikir yazılır. Çarşamba günleri sırasıyla dört gün çalışılır zikir adedi. çepeçevre "Bana ihtiyacın olduğu için geleceksin" ve üçgenlerin aralarındaki boşluklara da "Zenon Bülend İkera İstenen" yazılır. Perşembe. zikir X 4'tür. İstenen kişinin büyük sıkıntılar içinde mecburiyetten dolayı yöneticiye gelmesini sağlar. Çalışmalar Pazartesi. Pazartesi. 385 .

Saki'nin incelediği çalışma yukarda anlatılan. şişeye koyulan talisman ve saç külü ile karıştırılan saç ve balmumu çalışmasının başka bir talismanla yapılan değişik bir uygulamasıdır.ARA ÇALIŞMA Bu çalışma. çalışmalara uzun bir ara verildikten sonra yapılan bir ara çalışmasıdır. Grup çalışmaları yani kat gezmeleri ve bilgi çalışmaları yaklaşık olarak bir yıldan beri duraklamıştı fakat herkesin kendi amaçlı majikal çalışmaları devam ediyordu. Bundan sonra da gene uzun bir ara verilmiştir. şişenin yukardaki şeklin ve yönetici isim sicilinin tam ortasına koyulmasını söyler. piramitin zemininde duracak. Pan formunun tarif ettiği. gerekse ondan türetilen çalışmalar defalarca kullanılmıştı. Bu çalışma alındıktan sonra gerek anlatılan talisman. Şekil siyah kağıda çizilecek ve tabii ki. Saki ile konuşma tercih edilmiştir. 386 . Saki. Aradan dolayı katlara girilmeyip. Saki ilk önce altarda duran bir şişe ve mum çalışmasını inceledi.

dört yanına birer tane Pentigmlnon çizilir. İki talisman hazırlanır ve onlar da yakılıp külleri kavanoza koyulur. Bundan sonra özel olarak istenilmiş ola aşağıdaki çalışmanın tarifini verir. Üzerine kan da sürülse aynı işi görür. Bu çalışmanın konusu bir adamın karısından ayrılması ve başka bir kadınla evlenmesidir. ateş ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Bunun sebebi çalışmaların aralıklı olmasından dolayı zayıflayan irtibatı güçlendirmektir. Yani Pentigmlnon ortasına bunlar yapılabilecek kadar büyük olmalıdır. Resim veya külü de kavanoza atılır. resim gibi malzemeleri karıştırılarak balmumu ile bir top yapılır. Siyah kağıda gümüşle çizilir. Siyah cam kavanoz bulunamazsa cam boyasıyla boyanabilir. Top atıldıktan sonra biraz buhurotu yakılıp onun külü de kavanoza atılır.Bundan sonra Saki ile birlikte Üspiramitinin sağına doğru ilerlendi. Rengi siyahtır. Ayrılması gereken kadının resmi yakılır. Kavanoz camdan. Üzerine gümüş yaldızla. kumaş. bunun yerine aşağıdaki iki talisman yan yana çizilir. Bu top küçük ve siyah bir kavanoza koyulur. İlk önce isteyen kadının ve adamın saç. Kadına ait başka meteryal varsa onlar da yakılır ve külü kavanoza koyulur. Birinci talisman büyük boy bir Pentigmlnon'dur. Ortasına ters Satürn sembolü çizilmez. Zeminde bir Astar Mag Natnogn vardır. Saki'nin elinde bir çanak olduğu görülür. 387 . Çanağın içindekini yolculara içirir.

Kavanoz sıcak suyun içinde veya ateşte tutularak mum eritilir. Dikdörtgen üzerinde "Aksılum" ismi 388 . isim yazılan yere de isim yazılmaz. Sekiz çalışmada biter. Kat'ta verilen özel para geçirilebileceğini söyledi. Ayrılması istenen kadın için yapılan Tarken Kikran talismanının zikir adedi: (Tarken Kikrar X 2) + Kadının ismi + Yönetici ismidir. Bu çalışmanın verilişinden sonra Saki. Yönetici isminin eklenişi bu çalışma içindir. mesela Estragon'a adanmalı ve onun adına yapılmalıdır. talismanının artık kağıttan gümüşe Bundan sonra sağa doğru ilerlemeye şeklinde bir altarla karşılaşılır. Eriyen mum herşeyi sarar. Bunun yazılıdır. Bir ayla. 4. Çalışmalar bir tanrı formuna. Bu çalışmanın zikir kısmı şu şekilde yapılır. Diğer çalışmalarda yoktur. devam edildi. İstenilirse. İkinci talisman Tarken Kikran zikriyle hazırlanan rüyaya girme talismanıdır. onun yerine şu talisman çizilir.Pentigmlnon'un en altındaki. Çalışmalar bir gün arayla dört gün yapılır. Kavanoz saklanır. Yani bir gün bir çalışma. ikinci gün ikinci çalışma yapılır. Birleştirmek için yapılan talismanlara da yönetici ismi eklenir. isteyen kadın için bir üçüncü veya dördüncü talisman da koyulabilir. Bu da ayrılması istenen kadın için hazırlanır. Hepsinin üzerine parça halinde erimiş balmumu koyulur. birbuçuk ay arasında sonuç alınır.

Çizime gerek yoktur. sicilin ortasına elini koyunca duvar açılır. Güç kazanma mantrası.Ö. 389 . Zikir yeterlidir. Aksılum çok çok eski.Oldukça büyük bir kitapla karşılaşılır. Çok küçük yazılarla doludur. Şayet çizilirse aşağıdaki gibi olmalıdır.AKSILUM Aksılum'un temel şekli şöyledir: Saki. 3000 yıllarından kalma bir anahtar kelimedir. M. Kitap Tisan alfabesi fakat çok daha değişik bir dille yazılmıştır. Bu işareti taşıyan kişi onun etkisinde olur. Aksılum başka bir tanrının isimlerinden biridir.

bir hafta ara vererek sekiz hafta çalışılır. ile çizilerek üstte taşınabilir. İstenilirse hepsi bir günde de yapılabilir. Yani çalışma süresi aslında dört haftadır. Dört veya beş güne de bölünebilir. grup çalışmalarının seyrelmesinden doğan güç kaybını önler.Çevre sembolleri tam bir daire şeklinde çizilmelidir. Bu çalışma. En fazla yedi günde bitmelidir. çizgi yoktur) kesişme Kağıt üzerine gümüş yaldız. vs. Bu şekilde bir hafta çalışıp. Çalışması şu şekildedir. Tutarı 12042'dir. Bir hafta içinde günde 1720 defa ve haftanın herhangibir gününde de 1722 defa yapılır. Zikir: "Bülent Vor gelis Do Aksilum Ozan". Önemli olan yedi gün içinde 12024'ün tamamlanmasıdır. Şu diğer iki sembolü birleştiren hayali çizgilerin (Aslında noktalarına aşağıdaki sıra ile yazılırlar. İçte kalan dört farklı sembol aşağıdaki iki sembolle. 390 .

Burada anlatılan çalışmalardan sonra zaman zaman toplanılıp çalışıldı.SONSÖZ Kblan kitabı burada sona eriyor. Birkaç yıl sonra da yeni bir yoğun çalışma aşaması başladı. Bu günkü görüş açısı oldukça değişiktir. Bu çalışmalar oldukça farklı oldukları için Kblan kitabının içinde verilemezler. Katlarda gezmek. insanlar ve olayları değiştirmeye yönelik. Şimdi ise grubun ismi "Kblan Tragna" gurubu ve Tragna ekolüdür. Kblan kitabı sona erdi fakat çalışmalar. amaçlı operasyonlardı. Artık çalışmaların amacı kişinin kendisini geliştirmesi ve bu kitapta anlatılan Katların tam olarak idrak edilebilmeleridir. çehresi oldukça değişmekle beraber hala devam etmektedir. Kblan kitabının aynanın bu tarafına geçirildiği zamanlar çalışmalar. 31 Ekim 1996 Bakırköy 12:30 391 . Yolculuk hiç bitmeyeceği için çalışanlar hala yolcudur fakat şimdi önemli olan başkasını değil kendini değiştirmektir. Çalışmalar ilk başladığı günlerde Tisan ekolü yada Tisan çalışmaları olarak isimlendiriliyordu. zaman zaman da oldukça uzun aralar verildi.

ya da çok özel çalışmalardır. Doğrusunu söylemek gerekirse. ayıklanıp ayrı ayrı kitaplar haline gelmeleri ancak 1994 yılında mümkün oldu. çizilmesi 1996'ya kadar sürdü. Çok büyük bir ihtimalle de bunlar hiç bir zaman yazıya dökümeyeceklerdir. Fakat yukarda da belirttiğim gibi bunlar ya önemli olmayan. Elimizde pek önemli olmadıkları ya da bir türlü zaman bulunamadığı için toparlanamayan veya kaydedildikleri bantlarda yazıya geçirilmeyi bekleyen daha bir çok şey var. Bütün bunların tasnif edilip. şimdi düşündüğüm zaman hayatım boyunca o kadar kötü olduğum bir gün daha yaşadığımı hatırlamıyorum. Kblan kitabı. hepsi bir arada karışık durumdaydı. tam her iş bitmişti ki. Kitap 1994'te yazılıp bitirildikten. Biriken çalışma notları. Artık gereken sayfa düzenini yapmak ve hataları düzeltmek gibi şeyler gerekiyordu fakat aslında herhangi birisinin en fazla bir haftada yapabileceği bu işler. 1996 sonlarında yazı ve çizim işleri bitti. Bu kazayı başka bir insan yapsaydı herhalde onu o anda öldürürdüm. bütün çizimleri hazırlanıp yerine koyulduktan sonra. Belirtmem gerekir ki. Çalışmalar 1987 yılında İstanbul. gerekli gereksiz konuşmalar ve bilgi notları. bugün "Kblan Tragna" ismi verilen majikal çalışmaların notlarıdır. Hazırlanan çalışmanın da yaklaşık olarak dörtte üçü yok oldu. çalışmanın pratik büyücülük sayılabilecek olan talismanik maji ve katlardaki bizim kişişel deneylerimizle ilgili olan bilgiler ve çalışmaların temel noktaları ile ilgilidir. Kaza herhangi bir bilgi kaybına sebep olmadı fakat herşeyin baştan yazılması. Bu iş çok daha önce yapılabilirdi fakat kişisel tembelliğim yüzünden 1994'e kadar sürdü. çizimler. bilgisayara son defa save edildikten on dakika sonra benim aptalca bir hatamdan dolayı geri alınamaz şekilde silindi. bu kitap için bir yorum kitabı ya da en azından uzunca bir yorum yazısı hazırlamam da şarttır. Alınan diğer bilgiler ve 1994'ten sonra alınan şeyler bu kitapta yoktur. Kblan kitabının şu anda görülen haline girmesi de oldukça uzun bir zaman aldı. "Muhteşem" tembelliğim 392 . Bakırköy'de başladı."SON" SONSÖZ Bu kitap.

Bakırköy 393 . Tabii. Sonuç olarak bunlar sadece Türkçe hataları. son. bu ihmalin ana nedeni Kblan kitabı'nın baskıya girmek veya herkese dağıtmak için hazırlanmış bir kitap olmamasıdır. Bu kitabın devamı ve çalışmaların en önemli kısımları diyebileceğim "Uygulamalar kitabı" bile bu kitabın hazırlanmasından önce bitti. O sadece çalışmalara fiilen katılan ve gruba alınmış kişiler için hazırlanmıştır. Bülent Kısa 4 Kasım 2004 . Doğrusu istenirse. Bu kimselere de zaten elden. konunun kendisine etkileri yok ve tembelliğimi yenerek bu kadarını bile yapabildiğim için mutluyum. Dilerim bu kitap için bir "Son.yüzünden ancak bugün yani 4 Kasım 2004 tarihinde bitebildi. anlatımlar vardır fakat bunlar da zamanla düzelir herhalde. gereken kısımlar verildiği için kitabın bitirilmesinin hiç bir zaman bir aciliyeti olmadı. kitapta düzeltilmesi gereken imla hataları ve abuk sabuk cümleler. sözsöz" daha yazmak zorunda kalmam.

394 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful