BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm
AKYA Lichia amia AY BALIĞI Mola Mola BAKALYARO Merlangius Merlangos BARBUNYA Mullus Barbatus BERBER BALIĞI Anthias Anthias BERLAM Merluccius Merluccius CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI Galeorhinus Galeus ÇAÇA Sprattus Sprattus ÇAMUKA Atherina Hepsetus ÇİPURA Sparus Aurata ÇİTARİ Boops Salpa ÇİZGİLİ MERCAN Lithognathus Mormyrus ÇİZGİLİ ORKİNOS Katsowonus Pelamis DENİZ Salmo Labrax ALASI Trutta DÜLGER Zeus Faber DİKENLİ KIRLANGIÇ Aspitriglia Cuculus DİKENLİ ÖKSÜZ Prestedion Cataphractum DİL BALIĞI Arnoglossus Laterna ELEKTRİK BALIĞI Torpedo Marmorata EŞKİNA Sciana Umbra FANGRİ MERCAN Sparus Pagrus FENER Lophius Piscatorius GELİNCİK Gaidropsarus Mediterraneus GÜMÜŞ ATERİNA Atherina Presbyter GÜNEŞ Coris Julis HAMSİ Engraulis Encrasicolus /

HOROZBİNA Parablennius Gattorugine ISKARMOZ Sphyraena Sphyraena KAĞIT BALIĞI Trachipetrus Trachypetrus KALKAN Psetta Maxima KANATLI KIRLANGIÇ Cephalacanth us Volitans KARAGÖZ Diplodus Vulgaris KAYIŞ BALIĞI Ophidion Barbatum KEDİ BALIĞI Scyliorhinus Canicula KEFAL Mugil Cephalus KELER Squatina Squatina KIKLA LAPİN Labrus Berggylta KILIÇ Xiphias Gladius KIRLANGIÇ Triglia Lucerna KIRMA MERCAN Pagellus Acerne KOLYOZ Scomber Japonicus

KÖMÜRCÜ KAYASI Gobius Niger KUM TRAKONYASI Trachinus Araneus KUPEZ Boops Boops KURBAĞA BALIĞI Uranoscopus Scaber LAHOZ / GİRİDA Epinephelus Aeneus LEKELİ MERCAN Pagellus Bogaraveo LEVREK Dicentrarhus Labrax LÜFER Pomatomus Saltator LİPSOS Scorpaena Scrofa MALTA PALAMUDU Naucrates Ductor MAVRİ - KEFAL Chelon Labrosus MAVİ KÖPEK BALIĞI Prionace Glauca MAZAK Trigloporus Lastoviza MELANURYA Oblade Melanura

MERCAN Pagellus Erythrinus MERSİN Acipenser Sturio MEZGİT Merlangius Euxinus MIĞRI Conger Conger MÜREN Murenea Helena MİNAKOP Umbrna Cirrosa ORFOZ Epinephelus Guaza ORKİNOS Thunnus Thynnus ÖRDEK BALIĞI Labrus Mixtus PALAMUT / TORİK Sarda Sarda PAPAĞAN BALIĞI Sparisoma Cretense PAPAZ BALIĞI Chromis Chromis PİSİ Pleuronectes Platessa RİNA Dasyatis Pastinaca SARDALYA Sardine Pilchardus SARIAĞIZ Argyrosomus Regius SARIGÖZ Spondyliosom a Cantharus SARIKUYRUK Seriola Dumerili SAZ KAYASI BALIĞI ZosterisessorO phiocphalus SİNARİT Dentex Dentex SİVRİBURUN KARAGÖZ Diplodus Puntazzo TEKİR Mullus Surmuletus TRAKONYA Trachinus Draco TRANÇA Pagrus Ehrenbergi TİRSİ Alosa Fallax UÇAN BALIK Exocoetus Volitans USKUMRU Scomber Scombrus ÜZGÜN Callionymus Iyra VATOZ Raja Clavata YAZILI HANİ Serranus Scriba .

en çok 9 santimetreye kadar büyür. Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek. yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Üreme devresi nisanhaziran arasıdır. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Boylan 5-6 santimetre olur. midyeyi terkeder. ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) Trakya. çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. .İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus İSPARİ ISPAROZ Diplodus Annularis İSTAVRİT Trachurus Trachurus İSTRONGİLOS Spicara Smaris İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus / Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Bahar aylarında üremelerini yapıp. AFANGUS (Aphanius fasciatus) AKYA (Lichia amia) Kuzu. Canavar balıklardandır. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. Yumuşakçalar. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. çıplak. leka ve iskender balığı olarak da anılır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Korunması gerekir. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Ortalama 5-6.

2. mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. Balık yumurtaları.ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu. Karadeniz'de yaygın. Üremelerini şubat-mayıs arasında. küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. Ege'de az bulunur. bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. küçük hayvanlar. Genelde 15-20. Zeminlerden emdiği çamurlardan. kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. Çeşitli ülkelerde yılda 200. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Đyi yüzemeyen. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur. Mayıshaziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. sahillere yakın yerlerde yapar. Ekonomik değeri çok yüksektir. hareketsiz bir balıktır.5-3 metre boydan 1. AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır.000 ton sazan üretimi yapılmaktadır BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. çakıllı ve yosunlu diplerinde. bazen derinlerde. Mezgitle eş. AY BALIĞI (Mola mola) Pervane balığı da denir. fazla göçler yapmadan yaşar. en çok 45-50 santimetre boyunda olur. .500 kilogram ağırlığa erişip 2025 yıl yaşayabilir. böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. Doğa dengesini korur. Deniz anaları. Đsmi de ordan gelir. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan. ahtapot.

çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) Hani ailesinden bir balıktır. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda.000 yumurta döker.5-2 kilogram. çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı. en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. Karadeniz'de seyrek bulunur. 10 yıl yaşayabilir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. . Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Nisan-haziran arası 15100. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir.000 yumurta döker. Mayıshaziran arasında üreme yapar ve 5. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık.BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Sıcak ve ılık denizlerin kumlu. Denizlere renk güzelliği verir. Marmara ve Akdeniz'de yaygın. Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır. Kolyoz. 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. mevsimsel göçler yapar. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir. çaça. Ege.00030. Büyüklerine seyrek rastlanır. BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile. Oksijeni bol. hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar.

Kılçıksız eti çok lezzetlidir. 8-14 arası canlı yavru doğurur. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. . ahtapot. 20-30. Ekonomik değeri bölgeseldir. boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru. medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. Boyu 6-8 santimetre. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus) Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan. torik gibi bahklar için yem değeri vardır. küçükbalıklar. Boyları 12-18. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Sürüler halinde yaşar. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Küçük kabuklular. çamurlu zeminlerinde yaşayan. nehirlerin içlerine girer. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi.Erkekler de gözcülük eder. en çok 45 santimetre boy ve 100500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Eti fazla lezzetli değildir. Nisan-mayıs arası. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. ÇAÇA (Sprattus sprattus) Sardalya-tirsi ailesindendir. omurgasızlar (mürekkep balığı.BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu. ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır. en çok 22 santimetre olur. Oldukça obur bir bahktır. dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Omurgasızlar. palamut.

10 yıl yaşayabilir. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Karadeniz'de seyrek rastlanır. kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Karagöz ailesinden bir balıktır. mayıs-haziran arası yaklaşık 100. küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Sarpan balığı da denir. Yaşam karakteri ve üremeleri. kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. ÇĐPURA (Spanıs aurata) Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı. Kurtlar. karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir. Yaz devresinde sığlarda.5-3 kilogram ağırlıkta. en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Boyları 45 santimetre olabilir. Marmara'da seyrek bulunur. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir.000 yumurta doker. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur.ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde. balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Marmara. 100-150. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Ege ve Akdeniz'de bol. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir. en çok 16-18 santimetre olabilir. böcekler ve yosunlarla beslenir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda. Boyu 10-12. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. . Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0. Eti çok lezzetlidir. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları.000 yumurta ile üreme yapar.

geliştiği teorisi vardır. DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus pelamis) Karadeniz. Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır. hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir. Karadeniz alabalığı. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye. ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. Genellikle Akdeniz'de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan.000 yumurta döker. Dişileri yaklaşık 3. berrak ve temiz sularında yaşar. Bir türü de Akdeniz'de yaşar. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma) Çoruh. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. Zaman zaman nehirlere de girer. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır. hem de benzerliği vardır. Ağırlığına oranla 2. Eti çok lezzetli olduğu gibi. yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. kayalık. kumluk bölgelerinde yaşar. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz'e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. som balığı olarak da tanınır. Mercana göre vücudu daha uzundur. Ekonomik değeri çok yüksektir. en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır.000-16. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık. Somon balığı ile hem arkabalığı. Acı su bölgelerine de girer.500 yumurta bırakır. . Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara'daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. Marmara ve Kuzey Ege'ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir.ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus mormynıs) Mırmır balığı da denir.

Ortalama 25-30. .000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması.DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Soğuk. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. Nisan-haziranda 12 . DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) Denizlerin kıyı kesimlerinde. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Etçil bir balıktır. Erkekleri 2.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Bölgesine kıskançtır. Akdeniz'de fazla rastlanır. nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir.000 yumurta bırakır. Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır.5-2 metre sıçrayarak yüzer.000-3. Boyları 30-40. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1.18° C sularda haftalık aralıklarla ürer. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. dişileri 1. en çok 50 santimetre boyda olur.000 yumurta verir. dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Eti lezzetlidir. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur. en çok 60 santimetre ve 0. DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. başka balıkların gelmesini istemez. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Zaman zaman akıntılara karşı 1. temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

Eti lezzetlli ve yararlıdır. Çiftler halinde gezerek yosunlar. beyaz ve yararlıdır. büyüklerine çuka denir. En çok 45 santimetre boyda olur. otlar. Dipteki omurgasızlar. Đzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber. Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar. yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Ege. Dülger balığı. kumlu. çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. etobur bir balıktır. Ege ve Akdeniz sahillerinin 30400 metreye varan derinliklerin kumlu. kalın pullarla örtülü dülger balığı. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan. Boyları 10-15. Ekonomik değeri vardır. Akdeniz. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde. Marmara. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. geçici balıktır. . Akdeniz ve Marmara'da bulunur. yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Đsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Mayıs-temmuz arası ürer. ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. Ege. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. Boyları 20-25 santimetre olur. dikenli peygamber balığı olarak da tanılır.DĐL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus) Kırlangıç ailesinin bir türüdür. en çok 30 santimetre olabilir. Eti lezzetli. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda. Genelde her mevsimde bulunan. Karadeniz'de rastlanmaz. küçük balıklar ve böceklerle beslenir. çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Küçüklerine mıcır. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür.

Boyu 150 santimetre olabilir. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Bütün denizlerimizde bulunur.EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege. kumluk. fakat ülkemizde fazla tüketilmez. Ortalama 25-35. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. EŞKĐNA (Scıana umbra) Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Marmara. çamurlu zeminlerinde yaşar. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. Bahar sonu. 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100220 volta varan. Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular. ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir. FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) Bir mercan türüdür. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır. Gezgin bir balık değildir. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Düz ve ağır akışlı suların. insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde. yaz aylarında üreyen eşkina. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Eti yenebilir. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450500 gram ağırlıkta olur. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. . Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar.

Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı. Denizde yetiştirilenleri. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. GAMBUSYA (Gambusia affims) Anayurdu ABD'nin güney bölgelerinden. bir dip balığıdır.0005. 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren.'ye kadar dayanabilir. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış. Durgun. yırtıcı ve saldırgandır. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir.GELĐNCĐK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Erkekler 2. 3-5 santimetre dişileri. 0'dan +30° C. Ortalama 20. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. daha çabuk büyüme gösterir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir. FENER (Lophius piscatorius) Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. 6-7 yaşırıda bir dişi. insan cildi için tehlikelidir. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. Ekonomik değeri yüksektir. 6 santimetre olur. Üremesini sonbaharda yapar. Erkekleri. dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı. tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. . Çevik. Nisan-ekim arasında erkekleri. boyları 2 metreye erişebilen. sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir. Sıcak ve ılıman suların taşlık. 1 milyon yumurta verir. Derisi çok kaygandır. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. bu arada ülkemize de getirilmiştir. en çok 40 santimetre boyda olur. Temiz. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar.000 yumurta verir. spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır.

Boyları ortalama 25-40. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir. Trakya ve Doğu Karadeniz'in yumuşak zeminli.GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris) Kuzeybatı Anadolu. Eti yenebilir. Çeşitli türleri vardır. Mayıs-haziran arası 160380. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Kızılgöz ailesindendir. Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. . Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. çakıllı zeminlere bırakır. Eti yenebilir. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını. bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Genelde temiz. Boyu 15-20. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. böcekler. ekonomik değeri bölgeseldir. GÜMÜŞ (Atherma boyeri) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş'ün Sapanca. Sıcak sularda. bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür. Đznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır. dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Bazı hallerde bu yumurtaları. sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur.000 yumurta döker. Üretimi yapılmaz. Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Eti çok lezzetli. yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. planktonlar. en çok 25 santimetre olur. Besin yönüyle değersizdir. kumlu. Türüne göre renk. kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. boy ve beslenme farklılıkları gösterir. fakat av yemi olarak değerlendirilir. sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. Kurtlar. Kuzey Ege. böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Su yüzeyine yakın. Daha büyüklerine de rastlanır.

sularda. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara. Marmara'da da bulunur. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir.22° C. en çok 75 santimetre boyda olabilir. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir. lagünlere.20° C. Fido planktonlarla beslenir. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip.HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc) Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Etinin lezzeti. Ortalama 30-50. HASKEFAL (Mugu cephalus) Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür.000-1 milyon yumurta verir. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Yağsız ve lezzetli eti. 20 . Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. hatta nehirlerin içlerine girerler.'de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Yaz aylarında üreyip 150.000 taneye kadar yumurta döker. . 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip.000 yumurta verir. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 .000 yumurta döker. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Boyları ortalama 20 santimetre olur. yaklaşık 40. Çin'de değerli bir yiyecektir. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir.

000 yumurta dökerler. Marmara. 2. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları. böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. Eti lezzetsiz.HOROZBĐNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Trakya-Marmara Bölgeleri. kurtlar. sularda 150-300. Kızılırmak. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. Boylan 1525. sert ve kılçıklıdır. Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası'nda yayılış gösterir. 8-12. Ekonomik bir değeri yoktur. Bölgesel değerlenir. Orta Anadolu'da Gökçe.000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Nisan-mayıs arası üreyip. yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır.000-15. en çok 15 santimetre. Su içindeki otlar. çoğunlukla çift yaşar. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Yaşam şartlanna göre böcekler. Boyları 15-20 santimetre olur. dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Van çevresinde darah ismiyle anılır. . Eti lezzetli sayılır. midye. HOROZBĐNA (Parablennius gattorugine) Dalgalı sahillerin taşlık. istridye kabukları arasına dişiler. kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek. kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar. Çıplak ve pulsuz derisi. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Planktonlar. Sazana benzer ve akrabadır.

Đlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Lezzetli eti. Eti beyaz. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. . Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Eti lezzetli ve çok yararlıdır. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Göçer balıklardandır. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Farkları. Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz'un aynıdır. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. çaça. Küçüklerine kraça denir. karides. ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus annıüaris) Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. Hamsi. yağlı ve lezzetlidir. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Gezici balıklardır.ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı. 16-20 santimetreye büyüyebilir. en çok 30 santimetre. Marmara'da az. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. Deniz kurtlan. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir.

Taşlara yapışık yosunlar. Mart-mayıs arası ürer ve 100. bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Hareketli ve kurnazdır.000'e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. gelirler. Boylan 25-40. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. Sportif yönü zevklidir. Üst. Bol tüketilir. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp. dişileri daha küçük olur. . bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir. bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır. bazen de temmuza kadar üreyip 40-60. Farklı türleri. Erkekleri 1316. ön dikenleri tehlikelidir. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip. küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. büyüklerine kanal izmariti denir. 10-12 yıl yaşayabilir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Batar ve yara yapar. Eti lezzetlidir. Nisan-mayıs. Planktonlar. ĐZMARĐT (Maena smans) Denizlerimizin yerli balıklarındandır.000 yumurta döker. Đzmaritle aynı ailedendir. KABABURUN (Chondrostoma nasus) Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. yavruları ve yosunlarla beslenir. Boyu ortalama 15 santimetre. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. en çok 50 santimetre olur. Mayıs-haziran arası üreme yapar. 60-70.000 yumurta verir. KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Küçüklerine kancur. Eti lezzetlidir. Planktonlar. Balık yumurtaları.ĐSTRONGĐLOS (Spicara smaris) Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. dişileri 15-20 santimetre boy ve 50100 gram ağırlıkda olur. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Eti beyaz ve lezzetlidir. Erkekleri 3.

Boğazlar. yavaş ve ahenkli yüzen. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Su yüzeyinden 1-1. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. diğer denizlerde seyrek görülür. Sürüler halinde yaşar.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m. mayıs-temmuz arası ürer. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. . Çeşitli türleri sularımızda yaşar. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde.'lik uçuşlarla denizleri süsler. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. boyları 3 metre olabilen bir balıktır. Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Gezici balık değildir. güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz'de yaşar. Marmara. kabuklular ve böceklerle beslenir. Sakin. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Batı Akdeniz. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır.KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. Erkekleri 5-6. Karadeniz'de rastlanmaz. 1 metre boya erişebilir. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde.

Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. yumurtlayarak nrer. Kabuklular. en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Boyları ortalama 80150 santimetre olur. KELER (Squatina sguatina) Köpekbalığı ailesindendir. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. Üremeye yakın erkekleri.000 yumurta döker. Aynca sportif avcılığı da yapılır. Aynca sportif avcılığı değerlidir. Eti lezzetli olup yenilebilir. omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. Kuşlar gibi çiftleşip. Bahar sonu yaz aylannda dişiler. omurgasızlar ve balıklarla beslenir. karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir.000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. Yüzgeçlerinin eti yenebilir. gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde.KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan. kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Yumuşakçalar. deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 1518. KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. . üstü bitkilerle örtülü kumsal. Eti lezzetlidir. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. Eti lezzetlidir. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Dişleri çok kuvvetlidir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1. Boyları 30-40. kumlu. çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Boylan 30 santimetre olabilir. Kuluçka süresi 15 gündür. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur. çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır.

KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz. Marmara ve Kuzey Batı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. yumuşakçalar. Etinin lezzet ve yararıyla. Ekonomik değeri yüksektir. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. Küçük kabuklular. Yaşam çevresi taşlık.. Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. Küçüklerine derviş balığı da denir. . Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir. 15-20 yıllık yaşamı vardır. kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir. Eti beyaz. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. 25-30. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar. gevrek ve lezzetlidir. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır.000 yumurta bırakır. yerli balığıdır. kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Çin'de ve Japonya'da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Ortalama 25-50 santimetre olur. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Trakya. Marmara.KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Ege. Bahar aylarında ürer ve 50-100. en çok 50 santimetreye büyür. Kısmen Karadeniz'de rastlanır.

Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın.000 arasında yumurta vererek ürer. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir.000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır.KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Kuzey Anadolu'da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600. bazen de acı su bölgelerinde. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. 2040 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. Küçük balıklar. yavrular ve planktonlarla beslenir.0006. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Trakya. lezzetli ve yararlıdır. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. Mart-mayıs arasında 1. Eti beyaz. taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır. Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Etçil bir balıktır. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100. Erginleri yalnız dolaşır. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber. 75 metreye kadar derinliklerin kumlu. çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. Sis balığı olarak tanınır. vorax" türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Ortalama 6080. . en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Küçük kabuklular. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "aps.000 yumurta döker.000 yumurtasını denize bırakır. göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. Boyları 40 santimetre olur. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir.

Altınkuşak da denir. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir.KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. böcek. Boyları 15-25.000 yumurta döker. Akdeniz. lezzetli ve yararlıdır. en çok 25 santimetre olur. yaz sonuna kadar üreme yapar. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. Üremelerini bahar sonunda yapar. Eti lezzetlidir. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Yosunlar. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar./ağırlığına göre 10. Ancak bölgesel değerlenir. Ege ve Marmara'da bulunur. Beslendiği küçük balıklar. Kg. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber) Akdeniz. mart başırıdan itibaren sığlara sokulup. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir.000-20. avlar. en çok 35 santimetre olur. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere. . Ekononıik değeri bölgelere göre değişir. erkek bekçilik yapar. Boyu 1822. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp. yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. Kışı derin sularda geçirip. balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Eti lezzetlidir. Yavrular. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz.

. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus bogaraveo) Mandagöz mercan da denir. Fazla derinlere gitmeden kayalık.000. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. sonraları tek başırıa yaşar. Gençken gruplar halinde. Oldukça yırtıcı. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Hani ailesindendir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Hem erkeklik. en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. Akdeniz'in eti çok lezzetlli. taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Ocak-mart arasında 500.000 yumurta dökerek. Eti beyaz. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Yaşam ortamı. yüksek bir üreme gösterir. boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür.LERKĐT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus aeneus) Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan. Etinin gıda yönüyle. Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Fazla gezici olmayan levrek. Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Hermafrodit bir balıktır. şöhretli balıklarındandır. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular. yerli balıklardan sayılır. etçil bir balıktır. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir. Đrili ufaklı her türlü kabuklular. karanlık ve kuytu yerlerdir. Boyu 30-50 santimetre olabilir.000-2. ekonomik değeri olduğu gibi. Küçük balıklar. Genelde 40-50. hem de dişilik karakteri gösterir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir.

denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde. ilkbahar aylarında ürer. Üremeleri. Dikenleri çok zehirlidir. bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.LĐPSOZ (Scorpaena scrofa) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. . Yaklaşık 3. çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. topbaşkefal. taşlık. deniz kurtları. Ortalama 40 santimetre boyda olur. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. Etinin gıda değeri yoktur. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır. Denizlerimizde haskefal. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Kademeli olarak 60-80. sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. kıyılara yakın. dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. mavri kefal. Et yiyen bir balık oları lipsoz. MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Kefal. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler.000 yumurta verir. bahar sonu ile yaz başıdır. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. altınbaşkefal. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. Sıcak ve ılıman denizleri sever. 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) Eskiden gemilerin altlarında. Lüfer. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer. yosunlar. bitkilerle örtülü. kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Buna göre: boyları. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller.000 yumurta döker. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır.

Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Marmara. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Marmara. MERCAN (Pagellus erythnnus) Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. Ege ve Akdeniz'in 2-3 metre sığ sularında. Denizlerin taşlık. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. . Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. Kabuklular. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir. fazla göç etmeden yaşar. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. MELANURYA (Oblade melarıura) Mercan ailesindendir. kırlangıçla eştir. yaz sonunda olgunlaşır. yumurtalarını denize bırakır. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. diğer denizlerimizde az rastlanır. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. Akdeniz'de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. su yüzeyine yakınlarda. kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Taze olarak tüketilen eti. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. En fazla 30 santimetreye büyür. Üremesi bahar sonuna kadar sürer. Ortalama 20-25.MAZAK (Trigloporus lastoviza) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. en çok 70 santimetre olabilir. hamsi. MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. Etçildir. hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Boyları yaklaşık 20-30. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik. Biyolojik yapısı.

Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Mayıshaziran arası yaklaşık 1.000 yumurtasını taşlara yapıştırır. karanlıkta avlanır. Sert.MIĞRI (Conger conger) 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen. eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. MĐNĐ ĐNCĐ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) Trakya Bölgesi'ndeki akarsularda yayılış gösterir. Suyu berrak. . Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır. kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. Ancak. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. açık denize. yazın sığ suların. Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. Gündüzlerini yatarak geçirip. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup. 30 yıla kadar ömrü olan. Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. hareketli ve kurnaz bir balıktır. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır. 3-5 milyon yumurta döker. Üremeleri. Nehirlere giremez. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. kışın 150 metre derinliklerin taşlık. 7-10. sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde. dibe yakınlarında yalnız yaşar. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. hareketli ve yırtıcıdır. kabuklu ve kurtlarla beslenir. su yüzeyindeki böcekler. kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde. en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. MĐNAKOP (Umbma cirrosa) Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taşlık. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. Küçük. Đlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde. ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Yumuşakça.

Yaşam süreleri. kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Genel olarak üst sularda yaşarlar. doğadaki değeri daha önemlidir. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır. en çok 16 santimetre olur. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra.5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Etoburdur. Taşlık. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1. ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. Orkinos.NOKTALI ĐNCĐBALIĞI (Albumus bıpunctatus) Karadeniz. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. ORFOZ (Epinephelus guaza) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. Çeşitli türleri vardır. Boyları 9-13. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. ORKĐNOS (Thunnus thynnus) Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Genelde 10-100. su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır. Ege ve Akdeniz balığıdır. seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. çakıllı sahillere bırakır. . Đrili. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen. ortalama 15 yıldır. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar.

000 yumurta verir. 65-70 santimetre altıparmak. Otobur bir balıktır. Ortalama 4080 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. Doğu Akdeniz'de yaygın bulunan. . mağaralı bölümlerinde yaşar. taşlık ve bol bitkili. 50-55 santimetre zindandelen. Çanakkale'ye kadar iner. sularda 400. Sürü halindeki uskumru. 30-35 santimetre palamut. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Süratli ve iyi yüzücüdür. Deniz yosunlarıyla beslenir. Yaz aylarında üreme yapar ve 812. Sert ve yavan eti yenmez. santimetre torik. 18-20° C. Iskaroz balığı da denir. Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan. 2.000 yıldan beri Çin'de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. hamsi. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. Sert ve lezzetsiz eti yenmez.000 yumurta verir. Günde ağırlığının %120'si kadar ot yer. çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Boyları 12-18 santimetre olabilir. Doğa değeri yönü ile korunmahdır. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. kolyoz. dibi kayalık. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. Bütün denizlerimizde bulunur. 10-25 santimetre çingene palamudu. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır.OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. 60-65 santimetre sivri. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense) Ege'de seyrek. fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ. 40-45 santimetre kestane palamudu. bazen de acı su bölgelerinde yaşayan. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. istavrit. Az bulunduğu için korunmalıdır. Taze tüketimi. 55-60 LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler.

Boyları. Sportif avcılığı değerlidir. 800. . Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1. nehir ağızlarına kadar sokulur.000 yumurta verir. 15-18 yıla kadar yaşar. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. SARDALYA (Sardine pilchardus) Sürü halinde. eti lezzetli. şeklen vatoza benzer. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir. 78 yavru yapar. tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Denizlerin kumlu. kolay yetişen.PĐSĐ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250350 gram ağırlıkta olabilen. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip. Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. Gebelik süresi 15-18 aydır. Karadeniz. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Köpekbalığı ailesinden olup. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. kışın sahillere yaklaşır. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) 13. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu.000-1 milyon yumurta verir. Tüketim değeri yoktur.000 yumurta verir. yazın orta.-14. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı. Eti lezzetsizdir. çakıllı diplerinde. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara. sularda yapar. Üremelerini ocak-mart arasında 56° C. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır.000 gram ağırlıkta olur. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300. kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir. Sıcak ayları diplerde geçirip. Yaklaşık 20. Su böcekleri. Marmara. Çiftleşerek ürer. Acı sulara. ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur.

kayalık bölümlerinde. Ortalama boyu. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. Yazın kıyıların taşlık. Karagöz ailesinden olan sinağrit. 1-1. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir. genelde 30-50 santimetre. Anatomisi karagöze benzer. Fazla gezici bir balık değildir. kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. deniz soluncanları ve özellikle karidestir. . Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Đlkbahar aylarında üreme yapar. yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Boyları 50 santimetre olabilir. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus) Sparidae ailesinden bir balıktır. mercan. Üreme devresi. Kendinden küçük ne bulursa yer. kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz. Ege ve Akdeniz'in sert. en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. kayalık bölgelerinde yaşar. Kabuklular. bahardan yaz sonuna kadardır. Üremeleri. Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp. erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Japonya'da bol miktarda üretimi yapılır. SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Akdeniz'de yaşayan. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler. Karadeniz'de az bulunur. gevrek ve lezzetlidir. Yumuşakçalar. hareketli ve kuvvetli bir balığıdır.SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık. Eti lezzetlidir.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Başlıca besinleri küçük kabuklular. yiyebilir. Etçil bir balıktır.

SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo) Karagöz balıkları. ortalama 60-100 santimetre.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde 10-15 yıl yaşayan. Sivriburun karagöz. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. SUDAK (Stizostedion fucioperca) Marmara. En çok 80 santimetre boya ulaşır. 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 15 kg'dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen. Gündüzlerini dipte geçirip. Nisan-mayıs arasında 200. çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir. sürü halinde yaşayan. 35 santimetreye kadar büyüyebilen. Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır. Boyu. avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar.000 yumurta vererek ürer. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. Ekonomik değeri çok yüksektir. 150 santimetreye ulaşanları olur. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. sinekler. Kıyıların taşlık. Çin'de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştınlmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanır. . Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Hızlı akarsuların. Kendinden küçük balıklarla beslenir. oksijeni bol temiz sularında yaşar. derinlerde. Marmara. 0-400 metre derinliklerde yaşar. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar. avcılığı zevkli bir balıktır. kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden bahklardır. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Etoburdur. Böcekler.000 km. Trakya. Doğan yavrular. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. üreme.0001. mevsimsel olarak beslenme. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir.000. hareketli. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde. Eti lezzetlidir. tekrar acı sulara iniş yapar.

Çok yavaş büyür. . Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. suyu berrak. Eti gevrek ve lezzetlidir. doğa dengesi yönü ile değerlidir. bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. Nisan-haziran arası ürer. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ağır akışlı nehirlerin sıcak. Planktonlar. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri. Su içindeki balık yavruları. kumlu zeminlerinde yaşar. bitki saplarına bırakır. boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. Karadeniz'e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Çeşitli türleri vardır. gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. taşlar arasında yaşar. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. Doğa dengesi balığıdır. 3-5 yaşlarında 10-12. yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren. sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. köklere. Mayıs-temmuz arası üreme yapar.TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin. en çok 25-35 santimetre olabilir. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran. bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. yapışkan yumurtalarını taşlara. küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. topluca yumurta verir. Taşısıran balıkları. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir. Göllerde de yaşam gösterir. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır.

Planktonlar. sularda mart-haziran arası üreme yapar. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. 710 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1. küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. bölgesel olan bir balıktır. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. en çok 12 santimetre olan. Nisan-haziran arası 45-50. küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. Eti. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. sularda haziranekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Fazla göç etmez. Etinin lezzeti. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides) Marmara. büyüyünce ot da yer.TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan. çakıllık dere kenarlarına bırakır.000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. Đznik Gölü'nde de yaşamaktadır. karides ve böcek yavrularıyla beslenirken. Yumuşakçalar. Kuzey bölgelerimizdeki. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır. 7-8° C. akarsu ve göllerle. Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. Planktonlar. Yıllar öncesi "chalealbumus chalcoides Đstanbulensis" türü Haliç'te Kağıthane Deresi'nde yaşardı.000 yumurtasını taşlık.. bölgesel olarak tüketilir. bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar.000 yumurta dökerek ürer. Yavru safhasında küçük kurtlar. sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuş. hızlı akan dere veya nehirlerde. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. 15-30 santimetre boyunda olabilir. . 1943'de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü'nde rastlanmıştır. Boyları 7-8. Mayıs-haziran arasında 1525.

Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. bir karadeniz balığıdır. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. . en çok 35-40 santimetre boya erişir. Boyları 15-35. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar.TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Đstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Hareketsiz bir balıktır. Eti lezzetlidir. Boyları 1835 santimetre olur. balık yumurtaları. eski Roma çağlarından beri namlıdır. Denizden çıktıktan. çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18. Kış aylarında derinlere çekilir. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua) Trakya'nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Bol avlanılan. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Ekonomik değeri yüksektir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur. küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kumluk. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. böcekler ve diğer canlılarla beslenir. küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya. bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Diplerdeki kabuklular. ekonomik değeri yüksek bir balıktır. taze. TĐRSĐ (Alosa fallax) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi. Etinin lezzeti. Üreme mevsimleri ilkbahardır. tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Kurtlar. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. en çok 25 santimetre olabilir.

Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar.000 yumurtasını denize bırakır. deniz ortasında. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50250 m. hem de dişi karakteri gösterir.UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans) Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. Planktonlar. Planktonlar. Gümüş ve kefala benzer. Hem erkek. yumurtalarını yosun. bazen de saatte 80 km. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. USKUMRU (Scomber scombrus) TURNA BALIĞI (Esox lucius) Karadeniz'e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. Boyu 30-50. Genelde 25-35 santimetre olan. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. en çok 75 santimetre olur. Eti beyaz ve lezzetlidir. . Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Kendi yavrularını da yediği olur. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi) Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer. Geçmişte aşırı avlanılması. Tüm balıklara. hamsi. Bölgesel değerlenir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. adeta tükenmiş bir balıktır. Normalde. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır. Ege'nin ünlü balığıdır.'lik planör uçuşları yapar. Bazen büyük balıklardan kurtulmak. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. Yaz aylarında üreme yapar. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. 8-10 yıl yaşar. Erkekleri en çok 100. Torik ve kofana baş düşmanıdır.000 yumurta vererek üremeye başlar. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. 350400. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. neslini çok azaltmıştır.'yi bulan yüzme hızı gereği. Baharla yaz arasında. dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. Boyu 20-30 santimetre olabilir. hatta yaban ördeklerine saldırır. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Eti lezzetlidir. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır.

deniz yıldızı. YAZILI HANĐ (Serranus scriba) Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Yaklaşık 30 metre derinlerde. göllerde. omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Etobur bir balıktır. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir.000-25.'yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur. Üremeleri mayıshaziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Kendinden küçük balıklar. VATOZ (Raja clavata) Köpekbalığı ailesindendir. YAYIN (Silunıs glarıis) Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. 1 m. Etinin kıymetli olmayışı. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık. Levrek balığı ailesindendir. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir.ÜZGÜN (Callionymus lyra) Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. belirli bölgelerde yanlız yaşar. Fakat az tutulur. . 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. karides gibi kabuklularla beslenir. Sığ sulardan 300350 metre derinliklere inebilir. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden "yazılı" ismini alır. 10-30 yumurta verir. Dişileri. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. yengeç. Belli bölgelerde yalnız yaşar. Eti lezzetlidir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Ekonomik değeri çok yüksektir. karides.000 yumurta döker. Ekonomik değeri vardır. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. Yavaş akan nehirlerde. deniz kestanesi. kendi türünün tipik bir ömeğidir.

tekrar acı su bölgelerine gelirler. 20-30'lu gruplar halinde gezerler. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. hem tatlı. ortalama 18 yıl yaşar. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1. Hamsi. Bilhassa Ege ve Akdeniz'de rastlanır. kabuklular ve balıklarla beslenir. hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır. dişileri 45100 santimetre olabilen. sularda yaklaşık 1. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Đlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Eti yönünden değerlidir. çaça.ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus) Uskumru turnası da denir.000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Yumuşakça. 820 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu'nda Sargossa Denizi'ne yönelirler. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir. ZARGANA (Belone belone) 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana. Dönüşü başarabilen yavrular.000-3. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir.500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber. . YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Erkekleri 30-50 santimetre. kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir.000-1. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. Burada 710° C.

kabuğu soyulmuş limon. torik. 100 gram yağlı balık 22 gr. Buğulama daha çok beyaz etli balıklardan yapılır. kefal. tekir. kırlangıç. istavrit. patates gibi sebzeler ilave edilir. Bileşiminde A. Bir de alabalık. kefal. soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır. Bu şekkilde pişirilecek balık birkaç saat zeytinyağı ve limon karışımında bekletilerek terbiyelenmelidir. sudak gibi beyaz etli büyük balıklar haşlamaya elverişlidir. Palamut. Buğu ile pişirmede de haşlama olduğu gibi lezzet ve koku için maydonoz. Hangi balık ne zaman yenir. Beyaz etli balıklara örnek olarak barbunya. yağsızı ise 10 gr protein içerir. gümüş. Buğulama. kereviz. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’ini kullanır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. eti biraz ağırdır. iyot gibi tuzlar bolca bulunur. kokuyu almak için az beyaz şarap ile kendi buharında pişirilir. Buğulamanın başka bir uygulamasında da balık. defne yaprağı gibi kokulu ot ve yapraklar da eklenebilir. defne yaprağı. yayın. mercan. Buğulaması yapılacak balıklar. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. hamsi. kırlangıç. Pişirme yöntemlerine kısaca göz atarsak: Levrek. Haşlama yaparken suyun içine çeşitli sebzeler. hangi balık nasıl pişirilir gibi bilgileri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. hücre onaran özellikleri de vardır. kılıç. Bazen de ağzı kapalı bir kapta tereyağı. kolyoz. Protein açısından oldukça zengindir. zargana. Haşlamadan kalan balık suyu çorba olarak kullanılır. Đnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. Bu terbiyeye damak zevkine göre kekik. Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur. Daha sonra balıklar zeytinyağlı bir tepsiye yerleştirilip. sudak ve turna balıkları verilebilir. B1. B2 ve D vitaminleri. havuç. şeker ve nişasta çok azdır. Balıkta. fosfor.II. kalsiyum. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. başka bir yöntemdir. dil. yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılı olarak kendi buğusuyla da pişirilir ki kağıtta balık hakikaten enfes olur. mezgit. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlı olup. Fırında pişirme de sık kullanılan bir yöntemdir. yayın. levrek. kalkan. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gr. genelde kendi suyuyla ya da domates ilavesiyle kısık ateşte veya fırında pişirilir. 200 . çipura. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkündür. sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır. çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır. yağ bulunur. sindirimi de zordur. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. Beyaz etli balıkların sindirimi. mersin balığı. buğulama yerine fırında domatesli hazırlanırsa daha lezzetli olur. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran. lüfer. koku ve lezzet verici baharatlar ilave edilerek balık kokusunun ağırlaşması önlenir. Siyah etli balıklar. Bölüm Balıkla Đlgili Önemli Bilgiler Doğru zamanda doğru balığın doğru şekilde pişirilmesi ile hazırlanan sofralarda dostlarla birlikte en az balık yakalar kadar zevkli anlar geçirilir. uskumru. diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz.

Balığın sofra adabına göre yeri çorbadan sonradır. Suyu süzülen balıklar tuzlanıp unlanır ya da tuz ve karabiber karıştırılmış una bulanarak kızartılır. B1. 100 gram yağlı balık yaklaşık 22 gram. kıyılmış maydanoz. Balık pilakisinde de pilakilerin bütün genel yöntemleri geçerlidir. havuç. Pullu balıkların ızgarada pullarıyla birlikte pişirilebilir. fileto çıkartılan balıklar veya kemikli dilimlenmiş balıklar bu şekilde hazırlanabilir. mangalda pişiriliyor ise ateş çok harlı olmamalı. Balık. aslında bu yöntemin balıkların az yağlı olduğu dönemlerde ve normalde yağsız balıklara uygulanması gerekir. Balık az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengindir. Kızartılacak balıklar kızartılmadan önce çırpılmış yumurtaya da bulanabilir. beyaz ya da siyah etli balıklar yağlı oldukları dönemde tercih edilen oldukça sağlıklı bir yöntemdir. her kilogram için 30-40 dakika hesabı ile pişirilir. kereviz. bu şekilde kızartılan balık kimine göre biraz ağır olur. tuz ve karabiber karışımı terbiyede 15 dakika bekletilir. yağın yakılmaması gerekir. Beyaz etli balıklar unlanmadan önce süte. küçük ve siyah etli balıklar da biraya batırılırsa çıtır çıtır olurlar. sarmısak zeytinyağında kavrulur. bunun için yavaş ateşte değilde kızgın yağda hızlı ateşte kızartılmalıdır. Tavada kızartma yaparken balığa yağ emdirmemeğe dikkat etmek gerekir. yani et veya tavuktan önce servisi yapılır. Küçük kılçıklı balıklar. Balıklar ızgaraya konmadan sıvı yağ ile yağlanarak yapışmaları önlenir. Balık küçükse bütün bütün. Protein açısından ise son derece zengindir. kalsiyum. Yani kısaca soğan.dereceye ısıtılmış fırında. Fırında pişirme yöntemlerinden biri olan balık pilakiler. tuz. Daha geniş tarifleri balık yemekleri kısmında var. Kalan harç. yağsız balık ise 10 gram protein içerir. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. karbohidrat yok denecek kadar azdır. Fırında balık. bol miktarda fosfor. Tavada yağın az olmaması. Đstenirse balıklar. balığın üstüne serilir. balıklar ateşten yeterince uzak tutulmalıdır. Bu da işin sosyetik detayı. şeker eklenerek balık pişirilir. En çok bilinen ve uygulanan yöntem de yağda kızartmadır (tava). Güveç kabının içine yarım bardak sirke. tuz ve karabiber serpilip 510 dakika bekletilir. defne yaprağı. Fırında balık yapılırken bir yöntem de güveçte pişirmedir. Hangi balık nasıl yenir BALIK SAĞLIKTIR Balıkta şeker. Balık eti A. yağ ve su eklenerek de pişirilebilir. kurutularak veya tütsülenerek de tüketilir. ince kıyılmış maydanoz ile kavrulur. limon suyu. piyaz şeklinde doğranmış soğan. Kızartma için yıkanan balıkların sularının iyice süzülmesi amacı ile balıklar bir kevgirde bir süre bekletilir. B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. güveçte bu harcın üzerine yatırılır. su. diğer tüm pilakiler gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Izgarada pişirme. Izgara yapılacak balıklar ayıklanıp yıkandıktan sonra suları süzdürülür. iyot ve flor içerir. büyükse birkaç parçaya bölünerek hazırlanır. ayrıca piyazlık soğan. Đnsan vücudu bu proteinin %93’ünden faydalanır. Ayrıca balıklar tuzlanarak. bir bardak su ve mevsimine göre iri domates parçaları veya salça eklenir güveç fırına konur. . Balık aynı zamanda proteininden en çok faydalanılan besin türüdür.

III. Bölüm
SĐYAH ETLĐBEYAZ ETLĐ BALIKLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, her geçen gün artan çevre kirliliğine rağmen balık çeşitleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Deniz balıkları siyah etli-beyaz etli, yerli ve göçmen olarak sınıflara ayrılırlar. Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya elverişlidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara örnek olarak barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çipura, dil, pisi ve kırlangıçı gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha yağlıdırlar ve daha az jelatin içerirler. Bu nedenle haşlamaya uygun değildirler ve hazımları daha zordur.

BARBUNYA (Mullus barbatus)
Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir balık türü olan barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu deniz diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar.Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Bunların içinde en makbulu kaya barbunyasıdır. Sırtı kırmızı ve karın kısmı beyaz olan kaya barbununun sırtında hiç gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasında ise sırt gri ile kırmızı renklerin karmaşası halindedir. Paşa barbununun her iki yanında, çeneden kuyruğa doğru sarı bir şerit bulunur. Tekir ile çok karıştırılan bu balığın en lezzetli zamanı Temmuz ile Ekim ayları arasıdır. Bu süre zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı çok güzel olur. Tekirden en büyük farklılığı kafasının daha uzun oluşudur. Tekirin kafası küttür ve çene altında iki adet sakalı bulunur.

TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

ÇĐPURA (Spanıs aurata)
Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı, Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Barbunyaya çok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık bütün denizlerimizde avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanılanlar 6 ila 10 cm arasındadır. Ege ve Akdeniz’de ise boyları Barbunya’yı yakalar. Çene altı bıyıklarının uzunluğu, küt kafası ve birinci sırt yüzgeçindeki sarı-siyah benekleri ile Barbunya’dan ayrılır. Dört mevsim yenebilecek bu balığın en lezzetli zamanı, aynen Barbunya’da olduğu gibi Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavası ve kağıt kebabı çok güzel olur.

Ege’nin meşhur yerli balığı olan ve küçük sürüler halinde gezen Çipura son yıllarda çiftliklerde de üretilmeye başlanmıştır. Çipura Elips biçiminde yassı vücudu, beyaz karnı, koyu gri sırtı ve pembemsi yanakları ile tanınır. Atlas Okyanusu, Kuzeybatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıyla tanınan bu balığın maalesef nesli tükenmiş bulunmaktadır. Genelde 20 ila 35 cm arasındadır. Ancak 6-7 kg’ya varanlarına da rastlanmıştır. Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gram’dır (3 ila 4 adet/kilo). Daha büyüklerinin fırında pişirilmesi tercih edilmelidir.Buğulama ve çorba için her boyu kullanılabilir. Tadı nefis olan bu balığı katkısız, yani ızgara veya fırında yenmesi tercih edilmelidir. Đsparoz ve lidaki bu türün küçük çeşitleridir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanır. Her mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. Đrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir.

000 ton ile hemen hamsiden sonra yer alır. fırını ve kağıt kebabı. Nisan ayında da yumurtlamak üzere Karadeniz’e çıkar. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Marmara'da da bulunur. Okyanusta ise 30 cm’ye kadar büyürler.Hamsinin hemen her türlü yemeği yapılır. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip.000 ton tatlı su üretim ve avcılığı dahil. Izgara. kışlamak üzere Kasım’dan Şubat’a kadar Trakya kıyılarına ve Marmara’ya göç eder. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. Hatta ringa konservesine de aynı ad verilir. 1988 yılında 90. tava. Hamsi Karadeniz için neyse sardalya’da Portekiz. Hamsi özellikle Karadeniz yöremizin temel gıdası. Ayrıca Hamsinin yakın akrabası sardalya sürüler halinde yaşar ve kıyılar boyunca göç eder.000 yumurta döker. Đspanya’nın Atlas Okyanusu kıyıları. bizim Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine inerler. Aynı tür Kuzey Ege’de de bulunur. buğulaması ve pilakisi yapılabilir. Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse . yalnız Marmara’da çıkan. sularda. tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır. pilaki. Gümüş balığı (Aterina) da hamsinin akrabasıdır. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarındadır. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. yaklaşık 40. temel protein kaynağıdır. Karadeniz hamsisi ise Kuzeybatı Karadeniz’de ürer. fırın.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklaşık üçte ikisini meydana getirmektedir (40. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . Kurutularak. Sardalya adı konserve işleminden dolayı konserve ile özdeşleşmiştir. Sicilya ve Malta için de aynı şeydir.Yaz aylarında yağsız olduğu için ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir. Etinin lezzeti.000 ton). Bu ülkelerde birçok yemek sardalya üzerine kurulmuştur. Buna ançovi tabir edilir. Ülkemizde Kuzey Ege’de bolca yakalanan sardalyanın en lezzetli mevsimi Temmuz-Ekim aylarıdır. Azak hamsisinin burnu daha küttür. Bu hamsinin sırt rengi daha açıktır. Bu sürede çeşitli ızgaraları.20° C. Fiyatının ucuz olması nedeniyle çok geniş kitleler tarafından tüketilir. SARDALYA 1988 yılında 310. Kış aylarında yakalanan hamsi tuzlanıp saklanır. kağıt kebabı. Gözlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmiş burnu ile yakın akrabası Sardalya’dan kolaylıkla ayrılır. Azak Denizi’nde üreyip kışlamak üzere güneye. Nisan sonunda da kuzeye göç ederler. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak üzere ikiye ayrılır.buğulama. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar büyürler ve çok büyük sürüler halinde gezerler. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Ayrıca balık yağı ve balık unu üretiminde de kullanılmaktadır. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Hamsi gibi Ticari değeri çok yüksek bir balıktır. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Marmara Hamsisi denilen. 1988 yılında toplam 480. daha küçük ve göç etmeyen bir hamsi türü de vardır. yahni gibi.HAMSI (Engraulis encrasicolus) Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur.

gümüşi pulları olan yerli bir balıktır. fırını ve çorbası çok güzel olur. Tirsi ise sardalya azmanıdır. . Yaz aylarını Karadeniz’de geçiren uskumru Eylül ve Ekim aylarında Marmara’ya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. USKUMRU KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurutulmuş balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. Kışın derin sulara çekilir. En küçüğü kalinarya’dır. Uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir “V” harfi tarzındadır. Đlkbaharda Karadeniz’e dönüş yapan çirozlar kurutulur. dolması. uskumrunun ise açıktır. buğulaması. Mart ila Haziran aylarında da Karadeniz’e döner. Baltabaş. Şubat’tan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir.de bir önceki döneminki kadar lezzetli olmaz. özellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Sivrigaga. kağıt kebabı. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Her mevsimde yenebilen bu balık. . Aynen Çipura gibi ızgarası. midyesi bol yerlerde yaşar. . En lezzetli olduğu dönem Eylül ayından yumurtlamaya başladığı Ocak ayı sonuna kadardır. . Ortalama 20-25 cm. köftesi ve tuzlaması çok güzel olur. Yazın yakalananlar ise pilaki ve tava için uygundur. Kıl tarzında çok kılçığı vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir. Uskumru ile kolyosun sırt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun Çipuranın yakın akrabası olan Karagöz.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. Sargos ve Mırmır gibi çeşitleri vardır. kolyosun ise oldukça iridir. Yazın yakalananlara ise lipari denir. dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Uskumrunun gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük. en 50 cm boyunda olur. 1 kg ve daha büyüklerinin fırını tercih edilmelidir. . ayıklamadan yemeği yapılır. Sürüler halinde yaşar. Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar büyür. 2025 cm civarında ve yağlı olanları uskumru. rengi koyu. Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. Yazın taşlık ve yosunluk. Bu süre içinde ızgarası. Kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. elips şeklinde. yassı. Kolyosunki ise doludur. Uskumrunun kolyostan önemli farklılıkları aşağıdadır. Sardalyanın küçüğüne papalina tabir edilir.

... 10 cm’ye kadar. 11-13 cm arası..... Kademeli olarak 60-80. Lüfer çeşitleri şöyledir: ....... 17-20 cm arası....Karadeniz. ancak mevsimi lüfere göre kısadır. 31-35 cm arası.. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür... 35 cm’den büyük...000 yumurta verir. Ocak ayı en yağlı zamanı olduğundan tuzlama için en ideal zamanıdır. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar.. Ülkemizde Karadeniz’de ve Đstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde yakalananların tadı muhteşemdir.. Marmara..... 14-16 cm arası.. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. Đlkbaharada son derece yağsız olduklarından tava.............. Bu devre içinde ızgarası tavsiye edilir..... Kasım sonundan itibaren azalmaya başlar.. Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli türleri de bulunur.. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır.. Lüfer. Daha güney denizlerimize inildikçe yavanlaşır ve kendisine mahsus o güzel tad ve kokuyu kaybeder.. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer...... Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. büyüklüğüne göre pilakisi... Diğer zamanlarda. Tadı uskumruya nazaran oldukça yavan olduğundan genelde tavası yapılır... 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı olduğundan daha da lezzetli olur..... Üremeleri..... kabaçinekop (10-15 adet/kg) ............ Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda sürüler dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır... 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. Akdeniz. kofana ( yaklaşık 1 kg/adet veya daha büyük).. . Çinekopun da ızgarası çok iyi olur...... buğulaması. lüfer (4-8 adet/kg) .. 21-30 cm arası . kağıt kebabı ve tavası olur. sarıkanat (9-14 adet/kg) .. Lüfer büyüklüğüne göre en çok isim alan balıktır...... çinekop(16-19 adet/kg) .. pilaki ve buğulaması tercih edilmelidir... Eylül ortasından Ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetli zamanıdır.... Tuzlaması çok güzel olur....... Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir....... Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar.KOLYOS Uskumruya çok benzeyen bu balık uskumruyla beraber sürüler halinde göç eder.... 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop... kaba lüfer(2-3 adet/kg) ... Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. bahar sonu ile yaz başıdır.... 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer..... Buna göre: boyları.. yaprak (20 adet/kg) ...

Bu cinsin etinin tadı. karnı gümüş rengindedir. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. ortalama 15 yıldır. 30-35 santimetre palamut. Ama çok kişi bu özelliği bilmeyip “palamut” diye aldanır ve sonra palamuttan soğur. dördü koyu. sularda 400. Süratli ve iyi yüzücüdür. hakiki palamuta nazaran hiç güzel değildir. Çeşitli türleri vardır. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Önce Karadeniz’den sürüler halinde vanoz ve çingene palamutu. Orkinos. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. Sırtı çizgili. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Palamutun boyuna göre isimlendirilmesi . 65-70 santimetre altıparmak. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. hamsi. Genel olarak üst sularda yaşarlar. kolyoz. 18-20° C. Palamut avı Ağustos ayında başlar. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır. Ege’de yaşayan. Tombik. Yaşam süreleri. istavrit. Uzunluğu 1 metreye kadar varır. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. 50-55 santimetre zindandelen. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Taze tüketimi. Sürüler halinde yaşayan pulsuz. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. üçü açık menevişli yedi adet bant bulunur. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Sürü halindeki uskumru. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. 10-25 santimetre çingene palamudu. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. siyah etli bir göçmen balıktır. 55-60 santimetre torik. 40-45 Uskumru. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Karadeniz ve Marmara palamutunda baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden. 60-65 santimetre sivri.ORKĐNOS (Thunnus thynnus) santimetre kestane palamudu. Benekli Orkinos ve Yazılı Orkinos isimleri alan yakın akrabasında ise sırttan karına doğru dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalı bant ile karın civarında en az üç adet siyah benek bulunur.torik ve orkinosu içeren bir familyadandır. Çanakkale'ye kadar iner. Eylül’den itibaren de palamut gelmeye başlar. Bu familyanın çeşitleri bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanılan tipleridir.

Fazla gezici olmayan levrek.... Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir.000... Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider.. Sırtı kamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arası bir renktedir..... yüksek bir üreme gösterir. En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır.000-2.. ..... MĐNEKOP... Başının içinde. Ülkemiz denizlerinde 20 ila 60 cm arasında olurlar... 70 cm’den büyük.... yavrular ise akarsu ağızlarını tercih ederler... 31-40 cm arası. alt yüzgeçi ise sarımsıdır...... Erişkinler kıyıya yakın kayalık dipleri. karanlık ve kuytu yerlerdir.... Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.......torik .... Karnı ise sarı-beyaz menevişlidir. Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basıktır. Her türlü yemeği yapılan levreğin buğulaması... LEVREK. Eşkine ise bütün denizlerimizde görünen kıyıya yakın kayalık diplerde yaşıyan bir türdür.... bayağı levrek ise bütün denizlerimizde görülür..... Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz.... 1 metreden büyük ve 20-25 kg olanlarına da rastlanmıştır....... 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir........ Sırtlarındaki çok sayıda benek ile ayrılırlar.. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir..kestane palamutu ......Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır.... gözlerinin arkasında herbiri 4-5 gram ağırlığında iki adet beyaz taş bulunur..... Genelde tek gezen.palamut ........... Hani ailesindendir.... En irileri 1 metreyi geçebilir........... fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur... 20-30 cm arası.......000 yumurta dökerek....aşağıdaki gibidir: .. 40-50 cm arası.... 65-70 cm arası... Benekli levrek Güney Ege ve Akdeniz’de.. Yaşam ortamı.... 61-65 cm arası......... Karnı gümüşi beyazdır..... Gençken gruplar halinde. Ocak-mart arasında 500. palamut vanozu . EŞKĐNE 12 değişik türden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ kesimlerinde yaşar. Küçük yavru balıklarla beslenir.............. geceleri avlanan ve oyuklar arasından süzülürcesine dolaşan bu balığın başlıca besini karides ve yavru balıklardır. 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıştır.... Bayağı levrek ve benekli levrek olmak üzere iki tipi mevcuttur..... Ortalama 30 cm ve 600 gramdır. Karadeniz’de kötek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanın diğer bir türüdür..... 51-60 cm arası....zindandelen Torik ve toriğin büyük boyları palamuttan daha çok yağlıdır.......çingene palamutu .... Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek.. alt bölümleri gümüşi... Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Eşkineye çok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasında olur... Parlak mavimsi-gri renkteki vücudu sırttan karına doğru inen sarı menevişli çizgilerle bezenmiştir. sonraları tek başırıa yaşar.. Halk arasında bu taşların idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olduğuna inanılır...altıparmak . LEVREK (Dicentrarhus labrax) Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. 20 cm’ye kadar.. Bu nedenle tuzlama ve lakerdası tercih edilir.. yerli balıklardan sayılır.......sivri .......

Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanılan bir isimdir. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum çıkarılarak yapılan tavası da çok güzel olur. Karadeniz’in doğusunda istavritler palamut büyüklüğünde.Ağzı öne uzayabilen.SĐNARĐT vücudu iğ biçiminde olan göçmen bir balıktır.TRANÇA. yaklaşık 50 cm boyunda olurlar. dişleri ince. bağırsakları ve kılçıkları ayıklanır. Sularımızda iki türü vardır: menekşe izmarit ve istargilos. çaça. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Hamsi. Đzmarit midye. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman Kasım ila Şubat ayları arasıdır. Đzmaritin erkekleri dişilerden daha iri olurlar. Tavası güzel olur. mayıs’tan itibaren de Karadeniz’e geri dönmeye başlarlar. Marmara ve Boğaz’da balık avlamaya başlayanların ilk tanıştıkları balıktır. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar. Marmara. Đstavrit. Üzerine limon ve zeytinyağı ile kıyılmış maydanoz eklenerek hazırlanır. deniz solucanı ve balık yumurtaları ile beslenen bir dip balığıdır. kuyruğu derin çatallı ve . Ege’de 30 cm civarında olurlar. Lezzetli eti. Đstavritler sonbaharda Marmara’ya iner. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz. Gezici balıklardır. sırt-göğüs ve anüs yüzgeçleri sert diken ışınlı bir balıktır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Marmara’da 15-20 cm. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Sonbahar ve kış aylarında ızgarası dahi yapılır. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Tavası ve fırını çok güzel olur. Küçüklerine kraça denir. Dişiler 20 cm civarında olurken erkekler 25 cm’ye kadar uzayabilir. Marmara’da boyu 10 cm’nin altında olan küçük istavritlere kıraça tabir edilir. Olduğu gibi pişirilip bilahare derisi. gözleri iri. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır ĐZMARĐT Ağzı körüklü. Eti beyaz ve son derece lezzetlidir. Ege ve Karadeniz’de yaşayan yerli türleri de vardır. en çok 30 santimetre.Sarıkuyruk istavrit veya sarıkanat istavrit diye anılan tipi sularımızda en çok bulunan türüdür. gözleri iri. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer.

Daha çok Atlas Okyanusu’nda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi. Kalkan karadeniz içinde. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Bu gibi sularda yakalanmış kefal insan sağlığı için büyük tehlike arzeder. Boğazlar. Her mevsimde yenebilen kılıçın en lezzetli zamanı Eylül-Şubat arasıdır. Kefalin buğulaması ve pilakisi çok güzel olur. tercihan tanıdık balıkçıdan almak gerekir. oval vücudu. KILIÇ Türkiye’mizi çevreleyen denizlerde artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan kalkan yavrularının tavası nefis olur. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır. Gezici balık değildir. Ayrıca likorinoz denilen tütsülüsü de çok makbuldur. Samsun yörelerinde çıkar. Batı Akdeniz. Çünkü kefal kirli ve bulanık suları çok sever ve buralarda diğer balıklar yaşamazken o yaşar. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır. Đstanbul Boğazı’nın kuzeyinde. Kefal alırken çok dikkat etmek. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. bir tarafı beyaz olan bayağı kalkandır. Örneğin Đzmir Körfezi’nde diğer balıklar yaşamazken kefal bol miktarda bulunmaktadır. En lezzetli zamanı Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır. Tavası çok güzel olur. Karadeniz’in batısında avlanan kalkan bir tarafı siyah. Erkekleri 5-6. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Her mevsim avlanan kalkan bütün sene boyunca yenebilir. Akdeniz ve Ege’de yıl boyunca. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Bir kefal türü olan haskefalin kurutulmuş yumurtaları çok aranan bir deniz ürünü. 1 metre boya erişebilir. Sonbahar. Karadeniz’de ise yalnız yaz ayları görülür. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Kaya kalkanı daha çok Sinop. Buğulaması ve kağıt kebabı da yapılır. kışın kuzeyden güneye göç eder. Marmara. Karadeniz’in bu ünlü balığı bütün yassı. Bütün denizlerimizde yetişir.KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Kılıç gibi uzun üst çenesi. kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yücgeçi ve yuvarlak yerine enine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Kış ve Đlkbahar’da çok lezzetlidir. bir mezedir. . bir tarafı siyaha yakın diğer tarafı beyaz rengi ve beyaz tarafındaki düğmeleri ile tanınır. Bu balığın en güzel defne yapraklı şişi olur. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Her iki tarafı siyah olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanır. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası marlin bizim sularımızda bulunmaz. KEFAL Yaz ayları dışında lezzetli olan pullu ve göçmen olmayan bir balıktır.

Hızlı akarsuların. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. 8-10 yıl yaşar. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. hamsi. 350400. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Yaz hariç devamlı yumurtalı durumdadır.000 km. ortalama 60-100 santimetre. Ekonomik değeri çok yüksektir. Normalde. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. Etoburdur. Böcekler. oksijeni bol temiz sularında yaşar. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. adeta tükenmiş bir balıktır. SOMON (Salmo salar) Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. domatesli sotesi güzel olur. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. USKUMRU (Scomber scombrus) Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit bütün denizlerimizde bulunmakla beraber en çok Karadeniz’de bulunur. Planktonlar.000 yumurtasını denize bırakır. Doğan yavrular. tekrar acı sulara iniş yapar. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Mezgitin yumurtalı tavası. .'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Torik ve kofana baş düşmanıdır. hamsi. Boyu. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. diğer denizlerimizde az rastlanır. santimetreye ulaşanları olur. sinekler. 150 Genelde 25-35 santimetre olan.MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol.

Kırlangıç ızgara ve tavaya uygun değildir. Her ikisi de lezzetli olup genelde kırlangıç tercih edilir. inilti gibi değişik frekanslarda ses çıkarırlar. Buğulaması. Ekonomik değeri çok yüksektir. adabeyi ise genelde Ege’e bulunur. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Her ne kadar aynı familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler açısından çok benzerlik gösterirler. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. özellikle çorbası çok lezzetli olur.YAYIN (Silunıs glarıis) KIRLANGIÇ Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. göllerde. Bütün denizlerimizde bulunan kırlangıç ortalama 25-30 cm olup nadiren 75 cm’ye kadar olanlarına da rastlanmaktadır. Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı medeniyle uğultu. Bu nedenle balıkçıya ayıklattırılmalıdır.000-25. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Đskorpit bütün denizlerimizde. ADABEYĐ Kırlangıçtan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz. ĐSKORPĐT. Etobur bir balıktır. Sırt rengi kırmızıpembe. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Yakın akrabası olan öksüz’den. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Bu ses nedeniyle bir birçok balıkçı tarafından inleyen balık diye adlandırılır ve uğursuz sayılır. bu balığın pembe-gri veya komple gri sırtı.000 yumurta döker. Đskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. Haşlanmış kırlangıçın ayıklanmış etleri mayonezli veya zeytinyağ-limon sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir. ve öksüzün ördek gagasını andıran ağız yapısı ile ayrılır. . karuın ise pembe veya beyazdır. Yavaş akan nehirlerde.

Balık Takvimi Balıklar Ahtapot Akya Barbunya Ç. Palamut Çinekop Çipura Deniz Alası DenizYılanı Dil Gelincik Gümüş Güneş Hamsi Hani Đskorpit Đspendek Đzmarit Kalamar Kalkan KalkanYav Karagöz Kaya Kılıç Kırlangıç Kofana Kolyoz Lahos Levrek Lipsoz Lüfer Mercan MercanYav Mersin Mezgit Minakop Mırlam Morina Orkinos Palamut Pisi AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE MAE BKM BK BKM EA A A MAE BMK MBE AE KMB M BM MAEB MB EA KM KM KABME MB ME AKEM KBM MB EA BKM AEM KMBEA EAM MBE KME KB KE MEAB KM AEBM KME AKEM .

Balıklar Rofoz Sardalya Sarı Kanat Sarıağız Sinarit Strangolos Sübye Tekir Torik Trança Uskumru AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE ME BKM AE MAE ME AME KMABE KBM AE KBME Tatlısu Alabalık Alabalık Çifl. Kaya Kefal Levrek Sazan Turna Yayın Yılan Yöre Akdeniz Boğaz Ege Karadeniz Marmara A B E K M Lezzet Lezzetli Yenebilir Yenmemeli .

. 3 dakika pişirin. karabiber ve tuzu karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp. kekik. Hazırladığınız karışımı balıkların her tarafına sürün.IV. Üzerlerine küçük doğranmış taze soğan serpin. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynatın. Bir kasede zeytinyağı. tencerenin içine oturacak genişlikte bir kevgire veya buhar süzgecine yerleştirin. Alabalık Dolması Malzeme: 4 1 1 2 50 1. havucu. . sarımsağı ve cevizleri ilave edip fırının 800 Watt konumunda iki kere karıştırarak. tuz ve bir çorba kaşığı sirkeyi ekleyip yine fırının 800 Watt konumunda arada bir kere karıştırarak. kısık ateşte balıklar yumuşayana kadar pişirin. Balıkları. Taze soğanları ince doğrayın.büyüklüğünde) Dekor için ceviz parçaları ve limon dilimleri Hazırlanışı: Terayağını mikrodalgaya dayanıklı bir fırın kabında fırının 800 Watt konumunda 45 saniye kabın ağzı kağıt havlu ile kapatılmış olarak eritin. ince kıyılmış) Havuç (çok küçük doğranmış) Sarımsak Ceviz içi (ince çekilmiş) Kekik Tuz Sirke Zeytinyağı Alabalık (her biri 225-275 gr. Soslu balıkları buzdolabında yarım saat bekletin. kılçıklarını çıkartın. kekik.5 3 2 4 çorba kaşığı adet adet diş gr çay kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı adet Margarin Kuru soğan (orta b. Bölüm Balık Yemekleri Taze Soğanlı Baharatlı Alabalık Malzeme: 2 1 1 1 5 adet tatlı kaşığı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet Alabalık (iri) Zeytinyağı Kekik Karabiber Soğan Tuz Hazırlanışı: Balıkları ikiye bölüp. Eritilmiş yağın içine soğanı. Sebze karışımınz.

Kırmızı biberler ile dolmalık biberler de küçük veya ince uzun parçalara doğranır ve bunlar da karışıma katılır. sirke ve zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu dökerek servis yapın. alabalık olabilir) Haşlanmış bir miktar pazı yaprağı içi Pirinç Orta Boy Soğan Fıstık Kuş Üzümü . Kabukları ayıklanıp sarıları iyice ezilir. Tabağın kenarı da yeşillik karışımıyla süslenir ve ayrı bir kapta bir buçuk limonun suyu yarım bardak zeytinyağıyla çırpılır ve balığın üzerine döküldükten sonra servis yapılır. Havuç. 2 dal maydanoz. Bir kaşık sirkeyi balıkların üstüne dökün ve sırçayla zeytinyağını sürün. servis tabağına yerleştirilir. Balık Dolması Malzeme: 6 1. Kornişon turşuları ve yumurtaların beyazları küçük parçalara bölünür ve yeşilliğe katılır. Sebzeli Alabalık Malzeme: 1200 2 2 0. yeteri kadar tuz ve karabiber katılır ve 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. kereviz yaprağı. ince kıyılmış maydanoz.1. Alabalık Limon Defne Yaprağı Soğan Maydanoz Kereviz Yaprağı Havuç Yeşil Salata Kornişon Kırmızı Biber Dolmalık Biber Yumurta Karabiber Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: Alabalık temizlenip yıkandıktan sonra uzun bir kaba oturtulur. soğan. Galeta ununu ekleyip karıştırın.5 dakika pişirin. Balığın eti bozulmadan gövdesindeki deri çıkarılır. tuz ve karabiber katılarak iyice karıştırılır. Mikrodalgaya dayanıklı siğ bir tepsinin içine iki adet balığı yerleştirin. zeytinyağı.5 1 1 1 2 100 1 1 2 1 2.5 gr'lık adet adet adet demet sap adet adet gr adet adet adet tutam su bardağı 1 Ad. Üstü örtülecek kadar su konur. Ayıklanıp yıkanan yeşil salatalar ince ince kesilir. Diğer yanda yumurtalar katı olarak pişirilir. yarım limonun suyu. Bu işlemii kalan balıklar için de tekrarlayın. sarımsak. Alabalıkların başlarını kesip içlerini ve kılçıklarını ayıklayıp tuzlayın. Pişirme süresinin yarısında balıkları çevirin. tuz ve karabiber karışımı dökülür. defne yaprakları. zeytinyağı. Hazırlanan harcı balıklara eşit miktarda doldurun. Kıyılmış maydanoz.5 2 1 1 parça su bardağı adet kahve fincanı kahve fincanı Fileto Balık (mezgit. Tepsinin ağzını strech filmle kapatıp fırının 800 Watt konumunda 4 dakika pişirin. Üzerine yukarıda anlatılan maydanoz. Balıkları dilimleyerek arzu ederseniz.

Diğer sarmaları da aynı şekilde hazırlayın. Balıklı Zeytinyağlı Sarma Malzeme: 2 1 2 1 1 1 150 1 1 1 adet su bardağı adet tatlı kaşığı çorba kaşığı çay bardağı gr çorba kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı Mezgit Balığı Filetosu Pirinç Soğan Dolmalık Fıstık Dolmalık Üzüm Sıvı Yağ Yaprak Nane (kıyılmış) Maydanoz (kıyılmış) Dereoto (kıyılmış) Karabiber Tuz Hazırlanışı: Balığı kaynar suda biraz haşlayın. Yaprağı yumurtalığın içine yerleştirip. Yaprağın kenarlarını harcın üzerine kapatarak bohça gibi sarın. Sarmaları yaprakların katlanan kısmı alta gelecek şekilde yayvan bir tencereye yerleştirin. Soğanı sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun. Tuz. Ateşten almadan önce ince kıyılmış dereotu. Tencerenin kapağını kapatıp. Üzerine pazı ve iç konularak rulo yapılır.5 çay kaşığı bir tutam bir tutam fincan Tuz Karabiber Yenibahar Soya Yağı Hazırlanışı: Soğanlar yağda kavrulur. fırında pişirilir. Sonra fileto balık tuzlanır.1 0. fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir. Hazırladığınız balıklı harçtan bir miktarı yaprağın ortasına koyun. Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Süslenerek servis yapılır. kara biber ve biraz un serpilir. Kuş üzümü. Balığı ekleyip bir kaç dakika daha kavurun. Dolmalık fıstık ve üzümü ilave edin. Tava Balık Malzeme: 5 adet Balık (200-300 gr'lık bütün balık) ya da (125-150 gr'lık balık filetosu) . kısık ateşte 15 dakika pişirin. Yağlanmış cam pişirme kabına aktarılır. 1/2 su bardağı su ilave edin. maydanoz ve tuzu ilave edin. ortasını çukurlaştırın. nane. Küçük parçalara ayırın.

safran.5 çay kaşığı adet su bardağı su bardağı Tuz Beyaz ya da karabiber Limonun suyu Un (elenmiş) Zeytinyağı ya da ayçiçekyağı Hazırlanışı: Balıklar bütünse pullarını kazıyın. yaklaşık 1012 dakika pişirin. Domatesleri dilimleyin. Balıkları fırın kalıbına dizin. Yine her iki yanını da iyice una bulayıp fazla ununu silkeleyip. Kağıt havlu üzerine çıkartıp. Sırt kılçığını dilerseniz kuyruk ve kanatlarını makasla kesin. Soyulmuş sarmısak.5 1 3 0. Đyi pişmiş balık isteniyorsa balığın her iki yanını da birkaç yerinden bıçakla hafifçe çizin. Yıkayıp kurulayın. biberleyin ve limon suyunu serpin. Zeytinyağı ve suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Havuç ve kabakları ince ince dilimleyip soğanları halka halka doğrayın. Balıkları maşayla tavadan yağını süzdürerek alın. tuz ve karabiber ilave edin. kıyılmış maydanoz. adet adet adet adet su bardağı çorba kaşığı tutam diş çorba kaşığı adet dal Barbunya Balığı Kabak Havuç Domates Soğan Su Zeytinyağı Safran (kırmızı) Sarmısak Mayonez Taze Soğan Sapı Maydanoz Tuz Karabiber Kekik Hazırlanışı: Balıkları temizleyip yıkayın. atın. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. bir kez çevirerek her iki yanını da altın sarısı bir renk alıncaya kadar. kekik. Barbunya Tava .0. Servis tabağına alıp mayonez eşliğinde üzerine kıyılmış taze soğan sapı serperek servis yapın. Hazırladığınız sebzeleri değişimli olarak balıkların üzerine yerleştirin. fazla yağını süzdürün. Balıkların her iki yanını tuzlayıp. Yağ iyice kızınca balıkları tavaya koyup. Barbunya Balığı Garnitürlü Malzeme: 1 2 2 3 2 1 5 1 1 5 3-4 4-5 kg. Süzgece alıp suyunun süzülmesi için bekletin.

fazla ununu silkeledikten sonra balıkları tavada kızdırdığınız zeytinyağında. üst üste gelmemek şartıyla dizilir. Çinakop Buğulama Malzeme: 3-5 50 2 2 adet gr adet baş Çinakop (istenildiği kadar) Domates Yeşil Dolmalık Biber Tereyağ Defne Yaprağı Sarımsak Maydanoz Limon Karabiber Hazırlanışı: Çinakoplar temizlenir. istenilirse küçük parçalara ayrılmış 2 baş sarımsak da ilâve edilebilir.5 5 kg çay kaşığı su bardağı su bardağı su bardağı adet bağ çorba kaşığı Barbunya (temizlenip. Yeşil dolmalık biber. Orta boy bir tepsinin içine. her iki tarafı da kızarana dek kızartın. Hafifçe tuzlanıp biraz bekletilir. kanı akıtılır. kurulanmış) Tuz Beyazbiber Bira Un (elenmiş) Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Margarin Hazırlanışı: Balıkları tuzlayıp. Yağ iyice kızıp. Gene. Una bulayıp. biberleyin ve biraya batırın. yıkanmış. Margarini bir tavada eritin. ince dilimler halinde. Kağıt havlu üzerinde fazla yağlarını süzdürün. sıcak olarak servis yapın. Barbunya tavasını limon ve maydanozla süsleyip. Deniz Mahsulleri Güveci .Malzeme: 1 0.5 1 3 0. tereyağ. Domatesler. Önceden ısıtılmış tabaklara alın. balıkları örtecek kadar maydanoz konur ve tepsinin üstü kapatılarak 15 dakika kadar hafif ateşte pişirilir. 50 gr. buğulama olduğu için öneriliyor.5 1 0. kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş olarak yanlarına yerleştirilir. kahverengileşmeye başlar başlamaz balıkların üzerine dökün. 2 defne yaprağı. domateslerin üstüne konur. Not: Limona sadece çinakop kızartma ya da ızgara değil. isteğe bağlı olarak. üstüne limon sıkılır ya da karabiber eklenerek servis yapılır. Üzerine.

levrek. kaşar peyniri eriyip yer yer yanmaya başlayıncaya kadar pişirin. Balık ve deniz ürünlerini bir güvece alıp domates sosunu da üzerine dökün. Đçine maydanozu ilave edin. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip. Beyaz şarabı ilave edip 2-3 dakika daha pişirin. Not: Trança ve akya gibi sert etli balıklar daha uzun pişme süresi isterler. Buna karşılık dilbalığı gibi kırılgan etli balıklar çok daha çabuk pişer. balıkları tuzlayıp unladıktan sonra içine yatırın. minekop. laos akya vb) Midye içi Karides (orta boy) Tuz Beyazbiber Sek Beyaz şarap (isteğe bağlı) Krema Kaşar peyniri (rendelenmiş) Hazırlanışı: Önce fırını 170 0C'ye getirip ısıtın. fırında. Margarinin kalanını eritin. Balık ve deniz ürünlerini ağır ateşte 1 dakika daha krema ile pişirin. Balık ve deniz ürünlerini ilave edin. Balık ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde et sertliği mutlaka gözönüne alınmalıdır. Margarinin 1 çorba kaşığını eritin ve domatesi karıştırıp. . Dil Balığı Bademli Malzeme: 4 200 100 adet gr. Tavada kalan margarini başka bir kaba koyup bademleri içine atın. Balık ve deniz ürünlerini bir maşayla arasıra karıştırarak kızgın yağda diriliklerini kaybetmeyecek şekilde yaklaşık ½ dakika sote edin.5 1 1 çorba kaşığı gr demet gr adet adet çay kaşığı fincan çorba kaşığı su bardağı Margarin Domates (konkase) Maydanoz (ince kıyılmış) Balık filetosu (beyaz etli.Malzeme: 2 400 1 500 20 10 0. Fırından çıkarıp. Tuz ve biberini serpin. Pişenleri servis kabına alın. Dil Balığı (orta boy-derisi soyulmuş) Margarin Badem (Kabuğu çıkartılarak kıyılmış) Maydanoz Tuz (yeterince) 1/2 demet Hazırlanışı: Margarini bir tavaya koyup kızdırın. Kremayı karıştırın. sıcak olarak servis yapın.5 0. gr. suyunu çekene dek pişirin. sağ sol çevirerek pişirin.

5 2 2 1 1 su bardağı yemek kaşığı adet adet adet çay kaşığı yemek kaşığı tutam Tavuk Suyu Mısır Nişastası Limon Kabuğunun Rendesi Limon Suyu Yumurta Sarısı Şeker Kuru Tarhun Toz Zencefil Hazırlanışı: 4 adet dil balığı filetolarını limonlayıp tuz ve biberleyiniz. limon kabuğu rendesi ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirip orta ateşte 5 dakika tıkırdatınız. Dil Balığı Limonlu Malzeme: 4 1 2 25 adet adet adet gr. Üzerini kapatıp 7-8 dakika pişiriniz. haşlanmış dil balıklarını tabağa koyup üzerine sosu döküp servis yapınız. tavuk suyunu. Dil Balığı Sarması (Curry'li) Malzeme: 600 80 10 2 1 2 40 2 1 gr gr adet adet diş gr dl çay kaşığı Dil Balığı Filetosu Nuar Defne Yaprağı Havuç (orta boy) Kereviz Sapı Sarmısak Tereyağ Krema Curry . Yumurta sarılarına şekeri ekleyip. Dil Balığı Filetosu Limonun Suyu Enginar .Haşlanmış (parmak boyunda dilimlenmiş) Margarin Sosu Đçin: 1. Ruloları yatık olarak dizip üzerine kapatacak şekilde su koyunuz.5 1 1/2 1. Tarhun ve zencefili ekleyerek. Mısır nişastası ile limonun suyunu karıştırıp tıkırdayan tavuk suyuna ilave edip 5 dakika boyunca devamlı karıştırınız.Bademler kızarırken maydanozu da yağ ile eritip hemen balıkların üzerine döküp servis yapın. Dil balığı filetolarının içine 2'şer dilim çubuk enginar dilimlerini koyup rulo yapınız. iyice pişen tavuk suyunu azar azar yediriniz ve tekrar pişen tavuk suyuna ilave edip ocaktan alınız. Sosu için. Derin bir tavanın dibini margarin ile yağlayınız.

. tuz ve biberi ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin. Kereviz sapını ve havuçları küpler halinde kesin ve bir tavada tereyağ ve 2 çay kaşığı su ile kızartın.25 2 1 adet çorba kaşığı adet çorba kaşığı tutam Dil Balığı (250 gr'lık) Margarin (ezilerek yumuşatılmış) Limon Maydanoz (ince kıyılmış) Kırmızı biber Un Yumurta sarısı (suyla çırpılmış) Galeta Unu Ayçiçek Yağı (kızartmak için) Hazırlanışı: Dil balıklarını temizleyin. her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. derisini çıkartın ve yıkayın. Orta kılçığını takip ederek başından kuyruğuna kadar bir kesik atın. Üzerlerine nuarları yerleştirin ve yuvarlayarak bir silindir şekline getirip. Her balığın ortasına eşit miktarda maydanozlu margarinden koyun. Filetoları fırından çıkardıktan hemen sonra servis yapın. Yağ kızınca balıkları tavaya koyup. bir kürdan batırın. curry. maydanoz ve kırmızı biber ile birlikte ezin. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kestiğiniz hizadan fileto çıkarır gibi her iki tarafın etini kılçığından koparmadan sıyırın. Kızarmış dil balıklarını süzdürerek yağdan çıkartın. Yağı buzdolabında soğutun. filetoların üzerine dökün ve hafifçe tuzlayın. Kestiğiniz orta kısım iki yana doğru kıvrılacaktır. Önce margarini hazırlayın ve limon suyu. Üzerine krema. Haşlanmış sebzelerle servis yapın. Dil Balığı Tava Malzeme: 5 5 0.Tuz Karabiber Hazırlanışı: Defne yapraklarını ince ince kıyıp. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın. Hazırladığınız bu karışımı ateşe dayanıklı bir kaba dökün ve içine dilbalığı sarmalarını yerleştirin. Dil balıklarını una. Üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa aktarın. yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

ince kıyılmış biberi ve . karabiber ve sıvı yağı ilave edin. Ateşten indirmeden 2 .3 dakika önce.Fener Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 2 1 0. Đri küp şeklinde doğranmış patates ve kereviz ile kerevizin ince doğranmış yapraklarını ekleyip. Un ve suyu ilave edip karıştırın. 10 dakika daha pişirin. tuz. su. 2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın. Fener Balıklı Lazanya Malzeme: 400 8 2 2 1 1 2 100 gr adet adet adet diş adet çorba kaşığı gr Fener Balığı Filetosu Lazanya Domates Sivri Biber Sarmısak Soğan (küçük boy) Zeytinyağı Kaşar Peynir Karabiber Tuz Galeta Unu Hazırlanışı: Fener balığı filetosunu ve soyulmuş domatesi küçük kuşbaşı doğrayın.5 3 kg adet adet adet çay bardağı su bardağı Fener Balığı Filetosu Havuç Patates Kereviz (yapraklı) Zeytinyağı Su Tuz Karabiber 1 1 1 1 Yumurta Sarısı Terbiye: Limon Su adet adet Un çorba kaşığı çorba kaşığı Hazırlanışı: Fileto şeklinde hazırlanmış fener balığını geniş bir tencereye koyun. sarmısağı. Terbiyesi için yumurta sarısını limon suyu ile çırpın. hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin. Bir tavada ince doğranmış soğanı hafif pembeleştirin. Đri küp şeklinde doğranmış havuç. Orta ateşte 15 dakika pişirin.

5 1 kg'lık gr gr kg demet Kalkan Mantar Margarin Domates Maydanoz . Kalkan Balığı Amandin Malzeme: 8 6 2 3 1 1 1 dilim çorba kaşığı çorba kaşığı kahve fincanı avuç çay fincanı tutam Kalkan Balığı Süt Tereyağı Rafine Yağı Kabuklu Badem Un Karabiber Tuz Hazırlanışı: Bademleri kaynar suda bir dakika haşlayıp hemen süzgece dökün ve kabuklarını soyup boyuna ince olarak dilimleyin. limon suyunu balıkların üzerine serpip badem ile tereyağını müsavi olarak üzerlerine döküp servis edin. sıcak olarak servis yapın. Kalkan Fırında Ağız Tadı Malzeme: 1 300 50 0. Diğer lazanyaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. tepsiye birbirinin üzerine çapraz gelecek şekilde yerleştirin. Kalkanları yan yana yatırın. süzün. Bir tavaya yağı koyup kızdırın. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir miktar koyup. Domates. Küçük bir kapla orta ateşli fırına koyup kontrol ederek yakmadan zaman zaman karıştırıp sarı olarak kızartın. kenarları birbirini üzerine kapatıp kürdanla tutturun. Dörder dakika alt üst kızartıp bir servis tabağına çıkartın. Bir fırın tepsisini yağlayın. en üste galeta unu serpin. Sonra alt üst una bulayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökün. Fırın yoksa bademleri az yağda tavada kızartıp süzgece boşaltıp yağını süzdürün. tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. tuz biber ilave ederek karıştırın. Lazanyalardan iki tanesini alın. Balıkları bir kaba koyup süt. Bir tavada tereyağını kızdırıp bademi ekleyin. Lazanyaları haşlayıp.fener balığını ilave edip 3 dakika sote edin. Bir dakika sote yapın.

5 1 10 dilim su bardağı çorba kaşığı su bardağı Sos için: adet çorba kaşığı kahve fincanı çorba kaşığı adet gr tatlı kaşığı adet Kalkan Balığı Süt Tuz Su 10 1 1 2 4 500 0. Yanında hollandez sos servis edin. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. tuzlanır. Sosun hazırlanışı: Soğanı karabiberi ve sirkeyi ağır ateşte.25 0. Balık kabı yoksa bir güvece veya ograten tabağına koyup üzerine biraz suyundan koyarak servis edin. Tuzlanır. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. Bir dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. biberlenir pişmeye bırakılır. sıcak fırına sürülür. Sos iyice koyulaşmadan balık içine konur. Maydanoz ince ince kıyılır. Öte yanda balık kaba konur. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. Balıkları ekleyip ağır ağır kaynatarak 15 dakika haşlayıp bir kevgirle bir balık kabına koyarak içine biraz suyundan koyun.5 1 bardak adet çorba kaşığı çorba kaşığı Sek Beyaz Şarap Limon Un Kurutulmuş Ekmek Tozu Tuz Karabiber Hazırlanışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. Kalkan Haşlama Hollandez Malzeme: 8 0. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. Balık pişince kaptan alınır. servis yapılır. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. kurutulmuş ekmek tozu serpilir. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. . Mantarlar limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir.5 Hazırlanışı: Ezilmiş Tane Karabiber Đnce Kıyılmış Soğan Sirke Su Yumurta sarısı Tereyağı (eritilmiş suyu alınmış) Tuz Limonun Suyu Su. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir.1 1 0. Domatesler süzgeçten geçirilir. tahta kaşıkla karıştırılarak şarap konulur. sirke dibinde az bir miktar kalıncaya kadar kaynatın. tuz ve sütü bir tencereye koyup bir kere kaynatın.

Sos kesilirse bir kapta biraz suya azar azar yedirin. Yumurta parçaları top top kalmalı. Đnce süzgeçten geçirip kullanın. yedirin. biber serperek yağlanmış bir tepsiye dizip buzdolabında bekletin. Sonra tereyağını ip gibi akıtarak yumurtaya karıştırın. Bu şeritleri sepet örgüsü biçiminde örün.5 0.5 1.5 1 kg çay bardağı çay bardağı çay kaşığı su bardağı su bardağı Kalkan Balığı (dilimlenmiş) Limon Suyu Zeytinyağı Karabiber Ayçiçek Yağı Un Tuz . Çırpma teli ile dikkatlice ve devamlı karıştırın.5 0. Hazırlamış olduğunuz sosu tabağa yayın. Örülmüş balıkları tuz. soğuk olursa sos kesilir. Pişirdiğiniz balığı sosun üzerine koyarak servis yapın. tuz. kaybolmamalıdır.5 0. Ayrıca ılık yerde korunmalıdır yoksa sos kesilebilir. yumurta iyice kabarıp koyulaşmalı ama pişmemelidir.Đlk sıcaklığı geçince içine su. Marmara Kalkanı Malzeme: 180 20 20 10 gr ml ml ml Marmara Kalkanı Filetosu Krema Balık Suyu Beyaz Şarap Tuz Biber Hazırlanışı: Balık filetolarını 1x1 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Yağ ılık olmalıdır. Balık suyunu diğer bir kapta yarısına ininceye kadar kaynatın. Bir kapta kremayı yarısına ininceye kadar kaynatın. limon suyu ve yumurta sarısını ekleyin. Krema ve balık suyunu birbirine ilave ederek yarıya ininceye kadar kaynatın. Kalkan Tava Malzeme: 1. Sos çok koyulaşmasın sonra kesilir. Balığı 150° C ayarlanmış fırında beyaz şarabı ilave ederek pişirin.

. oluşan karides peltesini beşamel salçasına ilave edin.5 250 750 1 1 50 1 50 75 2 1 adet kutu litre gr gr demet baş adet adet gr gr adet su bardağı Dil Balığı Filetosu Mantar Konservesi Beyaz Şarap Karides (ufak) Karides (iri) Maydanoz Kereviz Midye Soğan Margarin Tereyağ Havuç Sirke Karabiber Hazırlanışı: Bir tencere suya. karabiber ve havuç koyup. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. balıkların baş ve kemiklerinin haşlandığı tencereye ilave edin. Midyelerin içinde piştikleri suyu. Hazır oldukları anda ayrı bir tabağa alın.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. Elde ettiğiniz balık suyunu tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Bundan 5 su bardağı alıp margarin ve un ile bir beşamel salçası yapın. gerekirse su takviyesi yapın. üstüne mantar. Limon dilimleri ile servis yapın. Balık filetolarını şarap içinde 10 dakika kadar pişirin. Karidesli Balık Graten Malzeme: 12 1 0. soğan. maydanoz. üç saat kadar pişirin. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. kereviz. Karides Sote Provensal Malzeme: 24 adet Đri Karides . Büyük karidesleri tuzlu ve sirkeli suda haşlayıp ayıklayın. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın.Hazırlanışı: Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Üzerine beşamel sos döküp fırında pişirin. içine balık filetolarını dizin. balıkların baş ve kemiklerini. midye ve karidesleri koyun. Fırına vereceğiniz tepsiyi yağlayın. fazla unlarını silkeleyin. ateşe oturtun. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. çok küçük parçalara kesip tereyağında kavurun. Diğer yanda midyeleri. Küçük karidesleri ayıklayın. yumuşadıklan zaman çok ince bir tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. tuzlu su ve filetolardan arta kalan şarap kanşımında pişirin.

süzdürün. halka doğranmış. Tuzlayıp biberleyin ve biraz limon suyu serpin. Küçük bir tavada tereyağını kızartıp üzerlerine dökün. Kefal balığı dilimlerini bir tepsiye dizin. Rafine yağı bir tavada kızdırıp. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını ilave edip karıştırın. Limon suyunu da dökün. Bir tencereye bir kaşık margarin koyup kızdırıp sarımsak ve soğanı ilave ederek bir dakika karıştırıp mantarı ilave edin. yıkanıp kurulanmış) Soğan (rendelenmiş) Domates (rendelenmiş) gr Limon suyu gr çorba kaş. kabukları soyulmuş) Soğan (çok ince kıyılmış) Sarmısak (ince kıyılmış) Rafine Yağ Margarin Tereyağı Domates (ince dağranmış) Mantar (dilimlenmiş) Limonun Suyu Maydanoz (kıyılmış) Tuz Karabiber Hazırlanışı: Karideslerin başını ve kuyruğunu koparmadan sırtlarından yararak kelebek gibi açın. Limon suyu ve maydanoz serpin. Tuz ve biberini serpin. maydanoz ve karanfili koyup. ısıtın. önceden ısıtılmış tabaklarda sıcak olarak servis yapın. . tuz ve biberi ekleyin.5 Su Maydanoz Karanfil Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Kefal (ayıklanıp. Domates bırakacağı suyu çekinceye kadar 7-8 dakika pişirin. karidesleri 2-3 dakika alt üst kızartıp ateşten alın. Maydanoz suyu . Bir kapta 2 su bardağı suyu.1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 tatlı kaşığı diş kahve fincanı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet avuç adet bağ az tutam (çiğ. Rendelenmiş domates ve soğanı balıkların üzerine dökün. Tuz çay kaşığı Karabiber (taze çekilmiş) su bardağı demet diş çorba kaş. su yarı yarıya çekinceye kadar kaynatın. Fırında balıklar pişinceye kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Sonra bir servis tabağına alıp üzerine pişirdiğiniz karidesleri dizin. Fırından alıp.zeytinyağı karışımını da balıların üzerine gezdirin.5 0. Kefal Fırında Malzeme: 2 1 2 5 1 300 300 2. kg Hazırlanışı: Önceden fırını 170 0C'ye getirip. Sonra alt üst hafif una bulayın. 2-3 dakika sote yapın. domatesi.

Limonun iki ucunu kesin. kurulayın. Fırınızı 200°C'ye getirip. Dik olarak doğrama tahtasına oturtup. Balığı fırından alıp sıcak veya soğuk olarak yanında limon ile servis yapın. Fırın kabının ağzını alüminyum folyo ile kapatın.5 2 2 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet çorba kaşığı dal adet Kılıç Balığı Filetosu Beyaz Sirke Şeker Kırmızı Soğan (küp küp doğranmış) Zeytinyağı Kıyılmış Nane Salatalık (doğranmış) . 40-45 dakika balığın eti yumuşayınca kadar pişirin. Soğan ve sarmısak dilimlerini yağlanmış tepsiye döşeyin kefal balığı dilimlerini üzerine yerleştirin.25 demet (ince dilimlenmiş) Maydanoz 1 çorba kaşığı (yaprakları 3 çorba kaşığı ayrılmış) Zeytinyağı Elma Sirkesi Tuz Karabiber (taze çekilmiş) Tarhun Otu Kekik Hazırlanışı: Kefal balığını temizleyip yıkayın. Balıkların üzerine kekiği ve tarhun otunu serpin. Zeytinyağı ve elma sirkesini balıkların üzerine gezdirin. Bir fırın kabını margarin ile yağlayın. soyulmuş limon dilimleri elde edin.Kefal Plaki Malzeme: 1 1 3 1 3 adet Kefal Balığı (1. ısıtın. Kılıç Balığı Izgara Malzeme: 2 1 1 1 2.5-2 adet kg'lık) adet Limon çorba kaşığı Soğan (orta boy) diş Margarin Sarmısak 0. limon dilimlerini yerleştirin. Kabı ısıtılmış fırına sunup. Yuvarlak dilimlere bölüp. Balıkları tuzlayın ve biberleyin. bıçakla yukarıdan aşağıya doğru kabuklarını zarı ile beraber kesin. Zarlarını arasından keserek.

sirke. Sonra kevgirle alınıp çok küçük parçalar halinde kesilir. Kırlangıç Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 1 2-3 1 1/2 1 1/2 3 kg adet adet adet çorba kaşığı çay bardağı adet adet adet Kırlangıç Balığı Đri Patates Büyük Soğan Defne Yaprağı Tereyağı Zeytinyağı Kereviz Yaprağı Limon Suyu Yumurta Sarısı Tuz Karabiber Maydanoz Hazırlanışı: Soyulmuş patates ve havuçlar bütün olarak. tuz. Bir başka tencereye yağ konulup un pembeleşinceye kadar kavrulur. Fırında Krema Soslu Lahos Malzeme: . Isı dereceleri aynı olunca terbiye geriye. çok ağır ateşte tekrar bir taşım kaynatılır. telle çırpılır. nane. Limonla çırpılmış yumurta sarıları ve karabiber üzerine bir kepçe ile ağır ağır çorbanın suyu ilave edilip terbiye yapılır. kereviz yaprağı tencereye konulur ve bol su ile kaynatılır. defne yaprakları. kaynar haşlanmış suyu ilave edilip. Tuzlayıp biberleyin.Hazırlanışı: Salatalık. Kaynayan suya balıklar ilave edilir. Tabaklara alıp naneli salata ile servis yapın. soğan. Daha sonra sebzeler tencereye konulur. Süzülmüş. tencere içine gene yavaş yavaş bir şekilde dökülür. dörde bölünmüş kuru soğan. Ilıyınca mümkün olduğunca büyük parçalar halinde ayıklanır. Mangalda veya fırının ızgarasında her tarafını 5'er dakika pişirin. Servis yaparken üzerine çentilmiş maydanoz konulabilir. Tencerede kalan sebzeler iyice pişinceye kadar kaynatılır. 1 kaşık zeytinyağı ve şekeri iyice karıştırın. balıkların etleri erimeden bir kevgirle dışarı alınıp soğumaya bırakılır. Balığı kalan zeytinyağı ile iyice yağlayın. bir taşım kaynayınca balıklar konup.

haşlanması) Krema (isteğe bağlı) 5 çorba kaşığı 0. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca sarıp. Güvece dizilmiş balıkların üzerine defne yaprağı. fırına sürün. balıkları sıcak tutun. Sosu. Balıkları. Bu süre sonunda. domates ve limon dilimlerini yerleştirin. halka dilimlenmiş) Maydanoz (yarısı ince kıyılmış. ısıtın. balık suyunu ve kremayı ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. biberleyin ve üzerlerine biraz limon suyu gezdirin. kısık ateşte sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşten alın. Tuzlayın.5 1 3 1 2 5 0. Koyulaşmış sosu balıkların üzerine gezdirerek servis yapın. Güvecin ağzını tekrar folyo ile kapatarak. Maydanozu ince ince kıyın. Önceden ısıtılmış fırında. Levrek Buğulama Malzeme: 3 750 1 1 2 2 1 0. halka doğranmış) Sivribiber (temizlenmiş. balıkları 20 dakika pişirin. Üzerine elma sirkesini . mısır nişastasını katın.5 çorba kaşığı gr adet demet adet orta boy adet çay kaşığı Margarin Levrek Filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) Limon (kabuğu soyulup. Tavadaki sosa.20 1 5 1 0. balıkların suyunu güveçten bir tavaya süzdürün.25 su bardağı 5 çorba kaşığı . Fırınınızı 180°C'ye getirip. yarısı dalları üzerinde) Defne yaprağı (5 parça halinde kesilmiş) Domates (kabukları soyulup. domates ve limon dilimlerini tabaklara bölüştürün.5 adet çorba kaşığı adet demet adet dilim su bardağı su bardağı çorba kaşığı çorba kaşığı çay kaşığı Lahos Filetosu (180'er gr'lık) Limon Suyu Küçük Domates Maydanoz Defne Yaprağı Limon (yuvarlak kesilmiş) Elma Sirkesi Balık Suyu Krema Margarin Mısır Nişastası Tuz Taze Çekilmiş Karabiber Hazırlanışı: Lahos filetolarını yıkayıp süzdürün. 5 parça halinde kesilmiş) Tuz Tane karabiber Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk.

Bir kenarda sıcak olarak bekletin. dikin. Kalan bir çorba kaşığı margarini küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın. kabın üzerini örterek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. Lüfer Izgara Malzeme: 1 4 4 0. Şarap.5 2 0. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. Ortadan yarıp kılçığını çıkarın. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. çırpılmış yumurtaya. Balıkların kenarlarının açılmaması için. Orta kılçığı çıkarırken. her iki tarafı da altın sarısı oluncaya kadar kızartın ve servis yapın. lüferlerin etinden de bir miktarını dış derisini zedelemeden çıkarın. ve küçük parçalara ayrılmış balık etini bir tavaya koyup hafifçe kavurun. defne yaprağı. Bu karışımı. yarı yarıya çektirin. Kızdırdığınız yağda.Hazırlanışı: Đki çorba kaşığı margarini bir kapta eritin. Önce. karabiberi. telle kuvvetlice çırparak yedirin. yıkayın. ufalanmış ekmeği. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.5 0. lüferlerin içine eşit olarak koyun. Levrek filetolarına limon. ince kıyılmış dereotunu. Baş ve kuyruğunu gövdeden ayırmamaya dikkat edin. Kıyılmış soğanı. balık suyu ve kremasını da koyup. Đnce kıyılmış maydanozu da ilave edin. sonra da una bulayın. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. dal maydanoz. kuş üzümünü.5 çorba kaşığı orta boy çorba kaşığı çay kaşığı adet su bardağı demet Ayçiçek Yağı (ızgara telini yağlamak için) Lüfer (temizlenip yıkandıktan sonra kurulanmış) Un Tuz Beyaz biber Limonun suyu Zeytinyağı Maydanoz (ince kıyılmış) . Kalan bir çorba kaşığı soğutulmuş margarini küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edip. Lüfer Dolması Jülide Ergüder Malzeme: 4 2 2 1 4 1 4 adet adet çorba kaşığı demet dilim çorba kaşığı adet Lüfer (orta boy) Soğan Kuş Üzümü Dereotu Tost Ekmeği Karabiber (tane) Yumurta Un Zeytinyağı Hazırlanışı: Lüferleri temizledikten sonra. sivribiber. tuz ve tane biberini ilave edin. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. domates.

temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Bu harcın yarısı tepsiye konur ve üzerine balık parçaları yerleştirilir. Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. biberi karıştırın.zeytinyağı karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin. Lüfer Plaki Malzeme: 2 1 0.5 1 1 2 adet adet su bardağı adet adet adet Lüfer Soğan Zeytinyağı Patates Havuç Yeşil Biber Maydanoz Hazırlanışı: Lüferlerin filetosu çıkarılıp kuşbaşı doğranır. Balıkları una bulayıp. Tuz ve bir bardak su eklendikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirilir.limon sosuyla birlikte. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın.Hazırlanışı: Önce ızgarayı yakın. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek. kekik) Kıyılmış Maydanoz Çiğ Krema Yumurta Sarısı Tuz 1 3 2 çorba kaşığı çorba kaşığı adet . 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın. Kalan limon suyu . maydanoz. Unu ve tuzu birlikte eleyip. Küp şeklinde doğranmış patates. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. fazla ununu silkeleyin. 170 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. sıcak olarak servis yapın. havuç ve biber eklenir. Kalan harç kıyılmış maydanozla karıştırılıp üzerine yayılır. Midye Buğulaması Malzeme: 50 1 2 1 1 6 adet bardak adet adet diş adet Midye Beyaz Şarap Arpacık Soğan (çok ince kıyılmış) Havuç (ince kıyılmış) Sarımsak (dövülmüş) Tane Karabiber Buket Garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Izgara lüferleri. kalanını balıkların üzerine serpin. diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin. Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp. Balıklar pişerken. zeytinyağı . Soğan yarım halka şeklinde doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur.

Hazırlanışı: Midyeleri soğuk suda güzelce yıkayın. Ayrı bir kapta tereyağını eritip unu kavurun. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafif sallayın.25 0. şarap. çiğ krema ve yumurta sarısını ilave edip ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Midyeleri haşladığınız sudan takviye yapın. kıyılmış maydanoz. karabiber tanesi ve buket garni ile bir tencereye koyup ağır ağır kaynatın. Midye sularını ve ardından midyeleri ilave edip yarım saat pişirin.Tuz. Çorba kaselerine bölüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Midyeleri. Midyeleri çıkarıp soğumaya bırakın. Midye Çorbası Malzeme: 25-30 1 2 1 0. Sosu midyelerin üzerine dökün ve hemen servis yapın. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın.5 1. soğan. Bir bıçak yardımıyla açıp içlerini ayıklayın. havuç. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar hafif ateşte bırakın.25 0. Sonra alıp servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun.5 0. Bu işlemi yaparken kabukların içlerindeki suları korumaya özen gösterin ve suları ayrı bir kapta toplayın. Dörde bölünmüş soğan. sarımsak. ayıklanmış maydanoz ve kararınca tuz ile birlikte midyeleri sıcak suya atıp kaynatın. karabiber ilave ederek tatlandırın.5 1 adet adet tatlı kaşığı su bardağı su bardağı adet tabaka Midye (kabuklu ) Önceden Hazırlanmış Zeytinyağlı Dolma Đçi Kuru Soğan Toz Şeker Su (sıcak) Zeytinyağı Limon (dilimlenmiş) Yağlı Kağıt Tuz . Midye Dolması Malzeme: 15 1. 2 bardak su. üzerlerinde hiçbir kalıntı bulunmayacak tarzda iyice ayıklayın.5 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet demet Midye (ayıklanmamış) Tereyağı Un Kuru Soğan Maydanoz Tuz Karabiber Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarının üstlerini bir bıçak yardımıyla.

Bir süre sonra kısık ateşte suyunu iyice çekip sos kıvamına gelene kadar pişirilir.. havuç.Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarını tel bir fırça ile temizleyin ve bol suda yıkayın. Midyelerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile açın ve içlerindeki sakalımsı kısımlarını kesip temizleyin. Islatılmış yağlı kağıdı soğanların üzerine kapatın.25 0. Yarım su bardağı un ile 0. küçük kare parçalar halinde doğranmış patates. kağıt havlu serilmiş bir kaba alıp fazla yağlarını çekmesini sağlayın.. Kabukları elinizle bastırarak sıkıca kapanmalarını sağlayın.. Kapağını açmadan tencereyi soğumaya bırakın. Soğanları irice doğrayın ve midyeleri pişireceğiniz tencerenin dibine döşeyin. Midyeleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Hazırladığınız dolma içi ile midyelerin içini doldurun. Tencerenin kapağını kapatıp harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin.75 su bardağı birayı karıştırıp bir bulamaç elde edin. Bir tepsiye bir su bardağı unu yayın. Midye dolmalarını limon dilimleri ve dereotu ile servis yapabilirsiniz. midyelerin kabukları da açılmaya başladığı zaman tencereyi ateşten alın. Midye Plaki Midyeler soğuk suda güzelce yıkanır. 8-10 adet karabiber (toz karabiber de olabilir) çayın yanında gelen şekilde kesilmiş limon dilimleri tuz. Midye Pilavı . Tencerenin içindeki su çekilip. Midyelerin üzerine tuz serperek yanında tarator ile sofraya getirin. biraz su ve yemeklik zeytinyağ ilave edilip önce yüksek ateşte kaynatılır. Sonra aynı tencereye bol kıyılmış maydanoz. Her iki tarafını altın sarısı renk alıncaya kadar çevirerek kızartın.50 0. Kızarmış olanları. Unlanmış midyeleri bulamaça batırıp bol kızgın yağa atın. süzülür. Mutfak kağıdının üzerine yayın. toz şeker. kalan suyunu da çeksin. Daha sonra kabuksuz olarak bir su kaynatılıp suyu dökülür. Bol suda yıkayıp süzülmeye bırakın. Sonra ılınmaya bırakılır..75 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı Midye (iri) Ayçiçek Yağı Un Bira Un Hazırlanışı: Ayıklanıp siyah sakalları alınmış midyeleri iyice yıkayıp süzün. Tuz. Midye Tava Malzeme: 30 0. sıcak su ve zeytinyağını midyelerin üzerine serptikten sonra limon dilimlerini yerleştirin ve en üste de ıslatılmış yağlı kağıt örtüp ağırlık yapması için bir tabak koyun. birkaç diş ince kıyılmış sarmısak. Midyeleri açarak her iki tarafını unlayın. mevsimine göre varsa birkaç ince kıyılmış kereviz sapı.

Dilimlenmiş domatesleri de balıkların üstüne ve çevresine yaydıktan sonra. fındık.Malzeme: 350 200 500 50 100 100 50 1. Sırasıyla kuru üzüm. Soya yağında pembeleşinceye kadar kavurun. çeşitli biçimlerde kesilmiş limon dilimleriyle süslenir. Fırında Palamut Malzeme: 1. Zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye balık filetoları içleri yukarı gelecek biçimde yerleştirilir. Kalan zeytinyağı da gezdirilerek dökülür ve tepsi orta ısılı fırına sürülür. tuz.3 gr gr gr gr ml gr gr lt Pirinç Soğan Midye Toz Şeker Soya Yağı Fındık içi Kuru Üzüm Kaynamış Su Tuz Kuru nane Yenibahar Karabiber Limon Hazırlanışı: Soğanları ince ince kıyın. soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun. Hazırladığınız karışıma midyeleri ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Tuz ve karabiber serpildikten sonra rendelenmiş ve sıkılarak suyu alınmış soğan üstüne yayılır. şeker. başı atılır ve yüzgeçleri kesilir. Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin. nane ve yenibaharı ekleyip biraz daha kavurun. Đyice yıkandıktan sonra da her balıktan ikişer fileto çıkarılır. Midyeleri yıkayıp suyunu süzün. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Servis tabağına alıp yanında limon ile sıcak servis yapın. Balıklar pişince fırından çıkarılır ve servis yapılır. Palamut Fırında Malzeme: 2 4 1 3 1 adet adet adet çorba kaşığı adet Palamut Domates (büyük boy) Soğan Zeytinyağı Limon Tuz Karabiber Hazırlanışı: Palamutların içi temizlenir.5 Palamut (orta boy) .

Servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri. Sıcak olarak. Palamut Izgara Malzeme: 1 1 1 1 adet tatlı kaşığı çay kaşığı çay bardağı Palamut (iri boy) Tuz Karabiber Sıvıyağ Garnitür: 1 adet 1 adet 1 adet Kırmızı Turp Patates dilimleri (haşlanmış) Limon Hazırlanışı: Sıvıyağı bir kaba aktarın.5 1 2 3 adet adet demet çay bardağı adet adet adet Domates Kuru Soğan Maydanoz Zeytinyağı Limon Defne Yaprağı Sivribiber Tuz Hazırlanışı: Balıkları temizleyip iki parmak kalınlığında halka halka kesin. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin. sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin.5 0. zeytinyağını gezdirerek dökün.5 0. Üzerine tuzu ve karabiberi döküp karıştırın. Đyice yıkanmış ve suyu süzülmüş balığı yuvarlak dilimleyin. Dilerseniz havuç ve kerevizle süsleyebilirsiniz. Kiremitte Palamut Malzeme: 1 1 1 1 2 2 1 3 adet adet su bardağı adet adet adet tatlı kaşığı çorba kaşığı Palamut (iri boy) Patates Mantar (haşlanmış) Soğan Domates Sivri Biber Tuz Sıvıyağ . Balıkları hazırladığınız sıvıyağ sosuna bulayın ve buzdolabında 40 dakika bekletin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında. hafifçe tuzlayın. Bir fırın tepsisine dizin. garnitürlerle birlikte servis yapın.5 1. Sonrasında balıkları ızgarada ya da yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin. sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu balıkların üzerine döşeyin. Üstüne defne yapraklarını koyun.1. Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak.

biraz tuz ekleyip ezin. Dilimlenmiş ve kızartılmış palamutu bu sosla birlikte servis yapın. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin.Hazırlanışı: Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. karışım parlak bir görünüm alıncaya kadar karıştırmaya devam edin ve sirke ekleyin. Ceviz ve sarmısağı ilave edip dövün. Karışımı bir havana koyun. Kabukları soyulup. Mantarları da boşluklara yerleştirin. yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. yavaş yavaş zeytinyağı ekleyin.5 5-6 2 1 adet adet çay bardağı adet adet adet Palamut Filetosu Domates Sıvı Yağ Sivri Biber Soğan Limon Soya Sosu Tuz Hazırlanışı: Palamudu balıkçımıza fileto olarak hazırlatıp. balık filetosunu 4 parçaya keserek . Soya Soslu Palamut Malzeme: 2 3 1. Sıcak servis yapın. Sarmısak Soslu Palamut Malzeme: 1 3-4 1. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın. Üzerine sıvıyağı gezdirin.5 500 adet diş su bardağı gr Palamut (büyük) Badem veya Ceviz Sarmısak Zeytinyağı Ekmek Sirke Tuz Hazırlanışı: Cevizlerin kabuğunu soyup sarmısak ve bir bardak zeytinyağı ile mutfak robotunda karıştırın.

Balığı tavadan almak üzereyken soya sosunu balıklara döküp birlikte 3-4 dakika daha pişirelim (soya sosunu balıklara dökmeden önce tavadaki yağı başka bir kaba alın ki tavada yağ kalmasın).bekletelim. bu sosu bekletelim. Isınan yağa. Palamut Tava Malzeme: 1 1 1 1 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı tatlı kaşığı Palamut Un Sıvıyağ Su Tuz Garnitür: 3-4 dal 0. garnitürlerle birlikte servis yapın. Sıvıyağı tavaya koyup ısıtın. Ardından domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı iriliğinde doğrayarak tavaya alalım. Kalan sıvı yağı tavaya aktarıp balık parçalarını arkalı önlü kızartalım. Her iki tarafı da 4'er dakika pişirin. Balıkları tavadan alıp. Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağ aktaralım. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Balık dilimlerini una bulayın.5 0. Una buladığınız balık dilimlerini suya batırıp çıkarın ve suyunu süzdürün. ince doğranmış sivri biberleri yumuşayana dek kavuralım. Domatesler piştiğinde ateşten alıp. biberli domatesli sosu balıkların üzerine gezdirelim. Portakallı Buğulama Malzeme: 4 1 0.25 adet Roka Soğan (kırmızı) Limon Patates dilimleri (haşlanmış) Hazırlanışı: Yuvarlak dilimlenmiş palamutları tuzlayıp bir kaba dizin.5 adet 0.5 0.5 1 adet adet adet bağ fincan çay kaşığı Lüfer (250'şer gramlık) Portakal Limon Maydanoz Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: . balık dilimlerini atın. Piyaz doğranmış soğan ve limon dilimleri ile birlikte servis yapalım. Sıcak olarak. Sonrasında unu geniş bir tabağa yayın.

5 çay kaşığı 2-3 2 çorba kaşığı Hazırlanışı: Önce fırınınızı 170 0C'ye getirip ısıtın. tabağı süsleyin.Balıkları tepsiye veya büyükçe bir sahana yanyana dizin. Somon Kağıtta Malzeme: 3 5 5 2 1 250 5 0. ılık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Diğer yanda yumurta aklarını hafifçe çırpıp somonların üzerine dökün. iyice karıştırın.-ayıklanmış. süzgeçten geçirin. 3 yemek kaşığı zeytinyağ. biber ve fındık rendesini de katıp. iri doğranmış) Sivribiber(orta b.haşlanması) Somon balığı filetosu Tuz Tane karabiber Defne yaprağı Krema (isteğe bağlı) 750 gr 0. ince doğranmış) Taze soğan (ayıklanıp. mikser rendesinden geçirin. sonra. biraz tuz.5 çorba kaşığı adet adet adet demet gr çorba kaşığı su bardağı Margarin Mantar(iri b. Somon Hachee Malzeme: 600 2 4 gr adet adet Somon Balığı Yumurta Akı Domates Taze Kara Biber Kereviz Yaprağı Yeşil Soğan Zeytinyağ Roka Tuz Hazırlanışı: Somonları iyice yıkayıp. Sıvı yağı servis sırasında çiğ olarak buğulamanın üzerine dökün. domatesleri dilimleyip. orta derecedeki ateşte 20 dakika süreyle tutun. Sosu emmesi için buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. Servis yapmadan önce. Portakalın ve limonun suyunu. . Buğulamayı. Yarım bağ maydanozu ince ince kıyarak balıkların üzerine serpin. Kabın üzerini kapayıp. tuzladığınız balıkların üzerine dökün. Elde ettiğiniz karışımı birer porsiyon halinde kaselere koyun. ince doğranmış) Maydanoz (doğranmış) Domates (konkase) Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk.-ıslak bir bezle silinip.

Somon filetosunu 5 eşit parçaya bölün. Beyaz şarabı ilave edip. Ateşten alın. kremayı yağlı kağıt ya da aluminyum folyonun içine yerleştirin. 5 dakika daha pişirin. Sote edilmiş sebzeleri. yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin. Ateşin üzerinde bir kaç kez karıştırdıktan sonra domatesi katın. Avokadoları. Avokado. Yağ kızınca mantarları. Hamuru 15 dakika dinlendirin. yeşil salata yaprakları ile servis yapın. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. sıvı yağ ve tuzu karıştırın.5 adet dilim adet demet kutu Avokado Somon Füme Limonun Suyu Dereoto Labne Peyniri Tuz Karabiber Un Yumurta Süt Sıvı Yağ Tuz 1 2 0.sivribiberi. Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin. taze soğanı ve maydanozu ilave edin. tuz. Hazırladığınız kreplerin içine avokadolu karışımdan sürün. Çekirdeklerini çıkarın. Uskumru. 2 cm eninde dilimleyin. Krebin iki tarafını da pişirin.5 2 1 Krep için: su bardağı adet su bardağı çorba kaşığı çay kaşığı Hazırlanışı: Krep hamurunu hazırlamak için. Aioli Soslu Malzeme: 1. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp. Kağıtta somonları fırından çıkarıp. dikkatlice kağıdı açın ve önceden ısıtılmış tabaklarda servis yapın. somon filetosunu.2 su bardağı diş su bardağı Mayonez Sarmısak (dövülmüş) Zeytinyağı . Avokado parçalarının üzerine limon suyu sıkın. Balık suyunu koyup. Üzerine 1 dilim somon füme koyup rulo şeklinde sarın. hafif ateşte domatesler suyunu çekip tekrar bırakıncaya kadar pişirin. 24 cm çapında yağlanmış bir teflon tavaya dökün. un. Avokadolu krepleri. karabiber ve derotunu blendırda karıştırın. kabuklarını soymadan uzunlamasına ortadan 2'ye kesin. Đçine malzemeyi yerleştirdiğiniz yağlı kağıt ya da aluminyum folyoyu sıkıca kapatın ve tepsiye yerleştirip. süt. Avokado ve Somon Fümeli Krep Malzeme: 2 6 1 0. Krepleri buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra. limon dilimleri ve defne yapraklarını. labne peyniri.Margarini bir kapta eritin.5 0. Tuz ve biber serpin.2 2 0. Çay kaşığı ile oyarak içlerini çıkarın. yumurta.

Unlanmış balıkları ızgaranın üzerine yerleştirin. sıcak olarak servis yapın. balıkların kuruması önlenmiş olur) bir kenara bırakın. Isınınca dolmalık biber parçalarını serpiştirip. Tavadaki pişme suyunu. uzunlamasına 2'ye kesin). Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya başlarken karıştırma kabına yumurta sarısı. ara sıra karıştırarak. Balıkların her iki yanını hafifçe tuzlayın.10 dakika) kaynatın. servis tabağının üstündeki alüminyum folyoyu atarak. Maydanoz dallarıyla süsleyip. yağı ısıtın. tavadaki sosu balıkların üstüne boşaltın. kâğıt mutfak havlusuyla kurulayın (çok iriyseler. Unu. zeytinyağı ile iyice yağlayın. Balık dilimlerini sebzelerin üstlerine yerleştirip. silkeleyerek fazla unlarını atın. ateşi kısın ve balıkları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Izgara edilmiş uskumruların üzerine eritilmiş margarini bir fırça ile sürün. Balık suyunu ekleyip. yaklaşık 2 dakika pişirin. kanı tamamen gidinceye kadar yıkadıktan sonra süzülmeye bırakın. tavanın üstünü kapatarak. 1 dakika pişirin. üstlerine tuz. sarımsaklı levreği ılık (ya da soğuduktan sonra) servis yapın. . Yine her iki yanını una bulayıp. Üzerlerine kalan zeytinyağını arasıra bir fırça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanını da renk alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. karabiber ve kırmızıbiberi serpin. tabağı alüminyum folyoyla örtüp (böylece. irice kareler biçiminde doğranmış) 20 diş sarımsak (çok ince kıyılmış) 1 sivri yeşil biber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra ince doğranmış) 6 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) birkaç maydanoz dalı (süsleme için) 1/4 tatlı kaşığı tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 2 su bardağı balık suyu Levrek dilimlerini soğuk su altında yıkayıp. Uskumruları dilerseniz limon ve maydanozla süsleyip. yanında aioli sosla. ateşi kısın ve sık sık karıştırarak. sirke koyduğunuzdadövülmüş sarmısağı da ilave edin. hardal. Margarini bir kapta eritin. Sarımsaklı Levrek 600 g levrek dilimi 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı 2 kırmızı dolmalık biber (sap ve çekirdekleri ayıklandıktan sonra.5 0. Sarımsaklar sivri yeşil biberler ve kıyılmış maydanozları da serpiştirip. Kenarlarındaki derileri alıp attıktan sonra. balıkları alacak büyüklükte bir kaba eleyin. Tavayı ateşten alıp.5 1 2 1 1 orta boy çay kaşığı su bardağı çorba kaşığı adet demet Uskumru Tuz Un Margarin Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Hazırlanışı: Izgarayı yakıp. Levrek dilimlerini yan yana alacak büyüklükte kalın dipli bir tavaya ayçiçek yağını koyup. Önce aioli sosu hazırlayın. Balıkları temizleyip. Delikli spatulayla balık dilimlerini çukur bir servis tabağına çıkarın. bir taşım kaynattıktan sonra. Sonra tıpkı mayonez yapılır gibi zeytinyağını bir sicim gibi akıtarak bu malzemeye yedirin. yaklaşık 1/2 su bardağı kalıncaya kadar (yaklaşık 5 . Bunun için dövülmüş sarmısakla mayonezi bir telle iyice karıştırın. sık sık karıştırarak. tavayı orta ateşe oturtarak.

Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayınız. kağıt havlu ile kurulayınız. Yahniyi büyük bir çorba kâsesine aktarıp. taze soğanları ve sarımsağı sote ediniz.5 adet domates . ince kıyılmış) 4 tatlı kaşığı mısır nişastası (2 çorba kaşığı suda eritilmiş) 1 bağ suteresi (ya da pazı. havuçlar. Domatesler yumuşayınca ateşten alınız. sürekli karıştırarak. kıyınız. taze soğanlar ve mantarları ekleyerek. balıklar saydamlıklarını yitirinceye kadar (2 .2 tatlı kaşığı kekik . tencereyi ateşten alın.2 yemek kaşığı sıvı Sana . . Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı Sana?yı kızdırıp. sapları ayıklanmış) Balık filetolarını soğuk su altında yıkayıp. iyice yıkayın.2 adet levrek . Suda eritilmiş mısır nişastası.Tuz-karabiber . Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirip (suyu iyice koyulaşmalıdır). Bir çorba kâsesine sirke. servis yapın. verevine ince dilimlenmiş) 4 taze soğan (ayıklanıp. Delikli kaşıkla balık parçalarını bir tabağa çıkarın. bir taşım kaynatın. Sarımsak ve taze soğanları ayıklayıp. kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra. Napoli Usulü Levrek (Đtalya) Malzeme . yağı ısıtın. Balık parçalarını ekleyip.1 tatlı kaşığı toz şeker . oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. bir kenara bırakın.3 dakika) pişirin. biberiye ve doğranmış domatesi ilave edip. Kekik. Bir tencereye ayçiçek yağını koyup. (1 su bardağı) balık suyu 1 tatlı kaşığı soya sosu 2 havuç (kazınıp. tuz ve karabiber ile tatlandırınız. iyice karıştırdıktan sonra.1 tatlı kaşığı biberiye . Kâsedeki karışımın suyunu bir tel süzgeçten başka bir kâseye süzüp.2 yemek kaşığı sirke .1 su bardağı balıksuyu Hazırlanışı Balığı fileto çıkartıp. Balık suyu. karışımı bir taşım kaynatın. karışımı havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. ateşi kısarak. soya sosu ve kâseye süzmüş olduğunuz bekletme suyunu tencereye koyup.4 diş sarımsak .10 adet taze soğan . sarımsak ve karabiberi koyup. Şeker ve sirkeyi ilave edip. Isınınca tel süzgeçteki balık parçalarını ekleyip. karıştırın. sutereleri ve tabaktaki balıkları ekleyip. kurulandıktan sonra. 5 dakika kaynatınız. irice küpler halinde doğrayın. tencereyi orta ateşe oturtarak.Mantarlı Levrek Yahnisi 600 g levrek (ya da benzeri bir beyaz etli balık) filetosu 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) 1/4 tatlı kaşığı karabiber (taze çekilmiş) 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 4 çorba kaşığı elma sirkesi 25 cl. verevine ince dilimlenmiş) 125 g mantar (yıkanıp. Kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp.

En son üzerine balık suyunu gezdiriniz.30 g (2 çorba kaşığı) Sana . Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.2 defneyaprağı (5 parça halinde kesilmiş) . Levrek filetolarına limon.750 g levrek filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) .1 sivribiber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra 5 parça halinde kesilmiş) .Tuzunu kontrol edin.1 limon kabuğu (soyulup. yarı yarıya çektirin. konkâse domates ve sıcak balık suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika suyunu yarı yarıya çektirin. Kızarmış balıkların olduğu tavaya mantar. sosu üzerine dökünüz.Đçini yağlayarak bir kenarda bekletin.5 çorba kaşığı krema (isteğe bağlı) Hazırlanışı 2 çorba kaşığı Sana'yı bir kapta eritin. kabın üzerini örerek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. kalan yarısı dalları üzerinde bırakılmış) . Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. Bir kenarda sıcak olarak bekletin. halka dilimlenmiş) .200 g (orta boy) domates (kabukları soyulup. domates. Yağlı kâğıttan kalbi bir fırın tepsisine yerleştirin.½ çay kaşığı tuz .50 cm x 80 cm boyutlarında yağlı kâğıt .5 adet iri mantar (ince dilimlenmiş) . defneyaprağı. Kağıtta Levrek Malzeme . defneyaprağı. dal maydanoz.1 demet maydanoz (yarısı ince kıyılmış. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis ediniz.60 ml (1/4 su bardağı) balık suyu (beyaz etli balık kafa ve kılçıklarının suda 20 dakika haşlanması ile elde edilmiş) .Kalbin öteki yarısını balıkların üzerine kapatıp. .45 g (3 çorba kaşığı) Sana .Tane karabiber .300 g (yaklaşık 1 su bardağı) konkâse domates . balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın.Balıkları fırın kabına koyup.Tuz . fazla küçültmeden kalp biçiminde kesin.1 adet defneyaprağı . Önceden 195 ºC ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriniz. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. Kalan 1 çorba kaşığı soğutulmuş Sana'yı küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edin. tuz ve tane biberini ilave edin. bir tarafına balıkları dizin. çekirdekleri temizlendikten sonra halka doğranmış) . Levrek Buğulama Malzeme .Üzerine tavada ki mantarlı karışımı gezdirin. sivribiber.½ demet maydanoz (ince kıyılmış) Hazırlanışı Hazırlık: Yağlı kâğıdı ikiye katlayıp. Balık suyu ve kremasını da koyup.1 çorba kaşığı ince kıyılmış arpacık soğanı .10 adet 90 gr'lık levrek filetosu . Kalan bir çorba kaşığı Sana'yı küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın.250 ml (1 su bardağı) balık suyu .

k. Tuz. Hazırlık bölümünde gösterilen biçimde sosu yapın.3 havuçla. biraz et suyu koyun. 10 dakika pişirin.biber. Đçerisine kaşar peyniri konur.pul biber Yapılışı: Tavaya yuvarlak doğranmış 2 .. ateşten alın.kenarlarını sıkıca kıvırın. Özel soslu ızgara levrek MALZEMELER 6 levrek 1 su bardağı sıvıyağ 2 defne yaprağı Karabiber Sos için: 6 domates 3 soğan 1 havuç 1 defne yaprağı 1 çay kaşığı kekik 2 diş sarımsak 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un 1 tutam tozşeker YAPILIŞ TARĐFĐ . kâğıdın kenarlarını kıvırın. Balıkları uzun uzun kesip aralıklarla üstüne dizin. Balıkları alabilecek genişlikte bir tavada Sana'nın bir çorba kaşığını eritin.kekikve pul biber serpilir.kırmızı biber. Domates. Limon da sıkılırsa güzel olur. hafifçe pembeleştirin. Temizlenen levrekler yağlanmış tepsiye dizilir. Balık suyunu bir kenarda sıcak olarak tutun. biber. Üstünü kapatıp fırına verin.kekik. Soğuduktan sonra yenmesi daha iyidir. kâğıdını dikkatlice açın ve sıcak olarak yanında haşlanmış patates ile servis yapın. Fırından çıkarılıp sıcak servis yapılır. Kâğıtta levreği fırından çıkartıp. yağlı kâğıdı yan sayfadaki gibi kesin. kıyılmış bir soğan ve üç beş maydanoz kökünü döşeyin. Balıkları ve mantarlı domatesli sosu aşağıda gösterildiği biçimde kağıda yerleştirip. Ana Yemek: Ön hazırlık olarak. zeytinyağı. biber ve soğan kuşbaşı doğranarak tepsiye yayılır. her iki taraflarının iyice kızarmasını sağlayın. Fırınınızı 170°C'ye getirip. Fırında Levrek Malzemeler: * 4 adet levrek * 2 adet soğan * 3 adet domates * 1 adet biber * 100 gr kaşar peyniri * Tuz. Levreklerin üzerine tuz.karabiber. AFĐYET OLSUN. Kâğıtta levreği önceden ısıtılmış fırına sürüp. 200 derecedeki fırına konur. 30 dk kadar pişirilir. Yağ kızınca soğanı ilave edip. Sos koyulaştıktan sonra kalan Sana ve maydanozu katıp. Balıkları da katarak. ısıtın.. karabiber.

Fırında Lüfer MALZEMELER 6 adet Lüfer 2 tatli kasigi Tuz . Sıvıyağ.Yemeğe 20 dakika kala tuzlayıp. Balıkları temizleyin. karabiber 1. tuz ve karabiberi ilave edin. 8.Kalan zeytinyağın içerisine bir limon suyu koyup beyaz-laşıncaya kadar karıştırınız. defne yaprağı ve karabiberi geniş bir kapta karıştırın. pirinç. karabiber. Pirinci yıkayıp süzün. Kapağı kapalı olarak 1 dakika harlı ateşte pişirin.Soğan pizayı ile sofraya alınız. Sıcak olarak servis yapın. 7. 4. Balıkları bir servis tabağına alın. Ateşi kısıp 10-15 dakika daha pişirin. Margarini eritip soğanı sote edin. Hafif karıştırıp balıkları üzerine dizin. 2. biberleyip yağlayınız. 9. kekik ve sarımsağı ilave edip kavurun. Balıkları bu karışımın içinde yarım saat bekleterek marine edin. Domatesleri ve soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Havuç.Üzerlerine bu sosu dökünüz. Servis tabağına alıp hazırladığınız sos eşliğinde sıcak olarak servis yapın. 3. Yapılışı: 1.Bu karışıma tuz. maydanoz. ince kıyılmış maydanoz ilave ediniz.5 bardak su ekleyin. Yayvan bir tencereye 1.5 su bardağı su 3 çorba kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tarçın Tuz.Izgaraya diziniz. Domatesi ilave edip pişirin. Pilavı servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine balıkları yerleştirin. limon. LEVREK FĐLETOSU IZGARASI Malzeme : 1 kg. Đyice yıkayıp ortadan ikiye kesin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat bekletin. Hafif tuzlayıp süzgece alın. tuz. 3. Lüfer Pilavı (Đstanbul) 2 orta boy lüfer balığı 1 su bardağı pirinç 1.Kömür ateşi veya fırında veya elektrik ızgarasında 10-12 dakika her iki yüzünü pişiriniz. karabiber ve şekeri serpin. Süzüp duru su bırakıncaya kadar iyice yıkayın.Balıkları temizleyip yıkayın. 4. Balıkları marinattan süzerek alıp yağlanmış ızgaraya yerleştirin. Tuz. Pilava tarçın serpip hafif karıştırın. Đki taraflı olarak 15-20 dakika pişirin. Havucu temizleyip ince ince rendeleyin. defne yaprağı.Balıkları servis tabağına yerleştiriniz. 1 fincan zeytinyağı. 6. Unu ekleyip pembeleştirin. Levrek (parça). Su kaynamaya başlayınca sıvıyağ. Tencereyi ocaktan alıp üzerine kâğıt havlu serin ve 10 dakika demlendirin. Sarımsakları soyup ezin. 2.Balıkları ayıklayıp yıkayınız. 5.

3 orta boy Sogan 1 orta boy Havuç 3 orta boy Domates 1 orta boy Limon 1/4 su bardagi Zeytinyagi Kara Biber, Kekik 1/2 tabaka Yagli Kagit YAPILIŞ TARĐFĐ Baliklari temizleyip, yikayin, tuzla, süzgeçte 15 dakika bekletin. Keskin bir biçakla üzerlerine, enine 3 paralel yarik yapin. Bu arada sebzeleri yikayarak, sogan havuç ve domatesi yarim santimetre kalinlikta halka seklinde dograyin. Limonun kabugunu soyup, halka seklinde dilimleyin ve tepsiyi 1 tatli kasigi zeytinyagi ile yaglayin. Soganin yarisini tepsiye döseyip, üzerilerine domates ve havuçlari yerlestirin, kalan sogani da onlarin üzerine koyarak baliklari sebzelerin üzerine yerlestirin ve üzerlerine zeytinyagini gezdirin. Kara biber ve kekigi serpip, en üste limonlari dizin. Tepsinin üzerini kagitla kapatarak önceden isitilmis orta sicakliktaki firinda yaklasik 40 dakika pisirin.

Kağıtta Lüfer
4 adet lüfer 3 adet kuru soğan 3 adet domates 4 adet sivri biber 1 demet maydanoz 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 adet limon tuz karabiber Lüferleri temizleyip flato çıkartın, yıkayın, suyunu süzün. Soğanları yarım halka doğrayın, tuz serpip ovun. Đnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Domatesleri soyup ince doğrayın. Yağlı kağıdın içine zeytinyağı sürün, soğanlı maydanozun yarısını kağıda serin, 2 adet falatoyu soğanların üzerine döşeyin, tuz ve biber, serpin, balıkların üzerine soğanlı harcı serin, onun da üzerine domates ve sivri biberi koyarak kağıdı sıcıka kapatın. Balıklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Balık paketlerini orta ısılı fırında 45 dakika pişirin. Limon suyu gezdirerek sofraya getirin.

Portakal Limon Soslu Kalkan Haşlama
500 g kalkan filetosu 1 1/2 su bardağı balık suyu 1/2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış) 1 çorba kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) 2 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı kekik bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 30 g (2 çorba kaşığı) tuzsuz tereyağı 1/2 marul (yaprakları ayıklanıp, yıkanmış) 1/2 tatlı kaşığı tuz Haşlama suyunu hazırlamak için balık suyu, portakal suyu, limon suyu, arpacik soğanlarının yarısı, kekiğin yarısı ve karabiberin yarısını bir tavaya koyup, karıştırdıktan sonra, tavayı orta ateşe oturtarak, karışımı bir taşım kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp, haşlama suyunu 10 dakika ağır ağır kaynatın. Filetoları soğuk su altında çalkalayıp, kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra,

filetoyu verevine ikiye keserek, 1 kalın, 1 de ince parça haline getirin. Kalın fileto parçalarını tavadaki haşlama suyuna koyup, 1 dakika hafifçe haşlayın. Sonra ince filetoları koyup, saydamlıklarını yitirinceye kadar (3 - 4 dakika) haşlayın. Filetoları delikli spatulayla bir tabağa çıkarıp, üstlerini örterek ılık kalmalarını sağlayın. Ateşi biraz açıp, tavadaki haşlama suyunu buharlaşarak 1/2 su bardağı kalıncaya kadar kaynatın. Sonra tavayı ateşten alıp, sosu bir tel süzgeçten küçük bir tencereye süzerek, bir kenara bırakın. Yağın yarısını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı eritin. Kalan arpacık soğanları ve kalan kekiği koyup, sürekli karıştırarak, soğanları 1 dakika pişirin. Marul yaprakları, tuzun yarısı ve kalan karabiberi ekleyip, karıştırarak, marul yaprakları diriliklerini yitirinceye kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Tencereyi ateşten alıp, içindeki karışımı ısıtılmış bir servis tabağına aktarın. Küçük tencereye süzdüğünüz sosu orta ateşe oturtup, kalan tuzu ve kalan tereyağını ekleyerek, karıştırın. Tabaktaki balık parçalarını, servis tabağındaki marul yapraklarının üstüne aktardıktan sonra, tencereyi ateşten alarak, sosu balık parçalarının üstüne boşaltın ve bekletmeden servis yapın. Not: Bu tarifte istenirse, kalkan yerine pisibalığı ya da dilbalığı kullanılabilir.

Körili Domates Soslu Kalkan
4 kalkan filetosu (her biri yaklaşık 125 g, yıkanıp, kurulanmış) 1 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 6 çorba kaşığı balık suyu ya da su birkaç maydanoz dalı Körili domates sosu: 1 çorba kaşığı natürel zeytinyağı 2 diş sarımsak (ince kıyılmış) 2 tatlı kaşığı köri 1250 g olgun domates (kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 2 tatlı kaşığı salça 1 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) Sosu hazırlamak için zeytinyağını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı ısıtın. Isınınca sarımsakları koyup, yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 30 saniye) pişirin (sarımsakların kahverengileşmemesine dikkat edin). Köryi serpip, sürekli karıştırarak 30 saniye pişirdikten sonra, domatesler, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşi kısın ve domatesleri yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Domates salçasını da ekleyip, iyice karıştırarak karışımı püre haline getirdikten sonra, tencereyi ateşten alın ve bir kenara bırakın. Önce fırınınızı 220 °C'a ısıtın. Bir fırın tepsisini biraz zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Tepsinin boyutlarında bir yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo kesip, kestiğiniz bu parçanın bir yüzünü de hafifçe yağlayın. Arpacık soğanları ve sarmısakları tepsiye serpip, balık filetolarını ikiye katlayarak, tepsiye yan yana dizin. Üstlerine tuz ve karabiberi serpip, balık suyunu (ya da suyu) ekleyerek, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) yağlı bölüm alta gelecek biçimde balıkların üstlerine serin ve tepsiyi fırına verip, filetoları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin. Tepsiyi fırından alıp, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) bir kenara bırakın, ikiye katlanmış filetoları ısıtılmış bir servis tabağına çıkarıp, üstlerini yağlı kâğıtla (ya da alüminyum folyoyla) yeniden örterek, sıcak kalmalarını sağlayın. Tepsideki pişme suyunu tel süzgeçten süzüp, domates sosuna karıştırın. Sos tenceresini orta ateşe

oturtup, bir taşım kaynattıktan sonra, ateşi kısarak, koyulaşıncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Maydanozları ekleyip, karıştırdıktan sonra, tencereyi ateşten alın. Tabağın üstündeki yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) kaldırıp, filetoları maydanoz dallarıyla süsledikten sonra, her filetonun çevresine biraz sos dökerek, yanında kalan sosla servis yapın.

Tartar Soslu Kalkan Balığı Tava
Malzeme 400 gr. kalkan balığı (4 dilim sırt) 1 çay bardağı Bizim Ayçiçek Yağı 2 çorba kaşığı Bizim Mutfak Un Tuz Karabiber ½ limonun suyu Tartar sos için: 4 çorba kaşığı Bizim Mutfak Mayonez 2 adet kornişon turşu (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı maydanoz (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı kaperi çiçeği (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı soğan (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı dereotu (Đnce kıyılmış) ½ limonun suyu Tuz Hazırlanışı • Tavada yağı kızdırın. • Bir tabak içinde balıklara limon suyunu damlatın ve tuz ile karabiberi her tarafına yedirin. • Daha sonra balıkları tek tek una bulayıp, tavaya yatırın. Alt üst ederek kızartın ve servis tabağına alın. • Bizim Mutfak Mayonez'i çukur bir kabın içine koyun. Tüm malzemeyi içine ilave ederek karıştırın. • Balığı servis yaparken beraberinde verin.

Kalkan Tavası
Malzeme - 10 dilim 125'er gr'lık kalkan balığı - Tuz - Taze çekilmiş karabiber - 1 limonun suyu - Un

Hafif derince bir kaba yerleştirin. salatalık turşusu. biber) (odun talaşında) 2 adet füme domates (dumanlanmış domates) Mısır sos (100 gr. Kalkan dilimlerinin suyunu süzdürerek marine ettiğiniz kaptan alıp. tavuk suyu) Kalkanları tuz ve taze baharat ile marine edin. Üzerine ızgarada pişirilmiş balıkları ekleyin. Üzerine kabukları soyulmuş domatesleri koyun ve fümeleyin. Sıcak olarak yanında tartar sosu ile servis yapın. Arpacık soğan ve mısırı kavurun üzerine tavuk suyu ekleyin. küçük pırasa karışık taze baharat 125 gr.- 125 ml (3/5 su bardağı) ayçiçek yağı Tartar Sos 200 g mayonez 2 çorba kaşığı ince kıyılmış kapari 2 çorba kaşığı ince kıyılmış salatalık turşusu 1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz 1/3 çorba kaşığı ince kıyılmış tarhun otu 1 çorba kaşağı ince kıyılmış taze soğan Hazırlanışı Hazırlık: Kalkan dilimlerini yıkayın. Hazırlık bölümündeki gibi tuzlanıp biberlenmiş kalkan dilimlerini limon suyuna yatırarak 2 saat serin bir yerde dinlendirin. Tabağın kenarına füme domatesleri ve sosunu ekleyin ve servise hazır hale getirin. lık kemiksiz 2 parça kalkan balığı Füme domates sos (domates. mısır. Kalkan dilimlerini marinattan çıkartıp. 50 gr margarin. yıkayın ve dilimleyin. tuzlayıp. Talaşın üzerine bir tel koyun. Kalkan dilimlerinin fazla ununu silkeleyerek tavaya yerleştirip her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 3'er dakika kızartın. Ana Yemek: Kalkan balığını temizleyip. Diğer kısmını ise kare şeklinde doğrayın. 1/2 kg domates. Hazırlanan mısır sosunu patates püresiyle karıştırın. her iki taraflarını una bulayın. Mısır iyice piştikten sonra blenderdan geçirin. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. tarhun otu ve taze soğanı katıp karıştırın. her biri ince kıyılmış kapari. 1 limon. 1 demet maydanoz. Tartar sosu hazırlamak için 200 g mayonezi. Kalkan Fırında Kullanılacak malzeme (4 kişilik): 1 kg 'lık kalkan. üzerine havlu kâğıt serilmiş bir servis tabağına aktarın. Üzerilerine limon suyunu gezdirip 2 saat serin bir yerde dinlendirin. biberleyin. patates püresi (taze haşlanmış mısırlı) 100 gr. Domateslerin bir kısmını blenderda zeytinyağı ile çekin ve sos hazırlayın. 3 adet arpacık soğan. maydanoz. Fazla unlarını silkeleyerek kızgın yağda her iki taraflarını 3'er dakika kızartın. tuz. Tabağın ortasına mısırlı püreyi koyun. KALKAN FĐLETO (FRANSA) Malzemeler: 150 gr. unlayın. 300 gr mantar. Kalkan dilimlerini süzdürerek tavadan alıp. .

5 kg kalkan balığı. Mantarlar temizlenip üzerindeki zar çıkarılır. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. yeteri kadar tuz. iyice koyulaşmadan balık sosun içine konur.1/2 çorba kaşığı un. karabiber. Tuzlanır. sıcak fırına sürülür. Balık pişince kaptan alınır.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. Yapılışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. 1 çorba kaşığı kurutulmuş ekmek tozu. Domatesler süzgeçten geçirilir. dilimlenmiş Tuz 5 kişilik HAZIRLANIŞI Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. Balık Sosları CENOVA SOS Malzeme: 125 150 75 2 1 15 gr gr gr adet dal gr Margarin Havuç (ince doğranmış) Kereviz (ince doğranmış) Defne Yaprağı Kekik Soğan . Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. biberlenir pişmeye bırakılır. KALKAN TAVA MALZEMELER Yarım çay bardağı limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber 1. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. tuzlanır. üzerine kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Sos.5 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı un 1. fazla unlarını silkeleyin. servis yapılır. Mantarlar iyice pişmeden balık kaba konur. Maydanoz ince ince kıyılır. 1 dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Limon dilimleri ile servis yapın.

Temiz bir tavaya süzün. Not: Bu sos ızgara balıkların yanında servis edilebilir. Yumurta sarılarını ekleyin ve benmaride sürekli çırparak pişirin. Balık suyunu ilave edip. Çırpmaya devam ederek eritilmiş tereyağını . soğan ve karabiberi ilave edip. üzerine bir kapak kapatıp. Kalan margarini ekleyin ve servise sunun. Ateşten alın. Sirkeyi ve beyaz biberleri bir tavaya koyun ve kısık ateşte suyunun hemen hemen tamamını çektirin. Not: Bu sos özellikle somon ve alabalığın yanında servis edilir. taze kekik. ocağın bir kenarında 10 dk pişirin. Biraz toz kırmızı biber ekleyerek sosu tamamlayın. Tuz ve biberini katın. Kırmızı şarap ve demi glace sosu ekleyip. kereviz. Pişince benmariden alın. HARDAL SOSU Malzeme: 900 50 100 20 1 1 1 ml gr ml gr çay kaşığı tutam çay kaşığı Beşamel Sos (sıcak) Margarin Çiğ Krema Hardal Tuz Beyazbiber (taze çekilmiş) Kırmızıbiber Hazırlanışı: Sıcak beşamel sosa margarini ve kremayı katıp iyice karıştırın. Sosa karıştırarak ilave edin. Somon balığının baş ve kemiklerini katın.10 500 500 500 1 1 gr gr ml ml çorba kaşığı lt Karabiber Somon balığı (baş ve kemikler) Kırmızı Şarap Demi Glace Sos Ançuez Ezmesi Balık Suyu Hazırlanışı: Derin bir tavada 75 gram margarini kızdırın. defne yaprağı. Oluşan kefi alıp ılık tutun. Hardalı çok az su ile sulandırın. Ançuez ezmesini de katıp tekrar karıştırın. karıştırın. HOLLANDEZ SOS Malzeme: 500 35 8 3 1 1 ml ml adet adet çay kaşığı çay kaşığı Tereyağ Sirke Tane Beyaz Biber (dövülmüş) Yumurta Sarısı Tuz Limon Suyu Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye koyup benmaride eritin. Uygun kıvama gelinceye kadar sosu çektirin. Đnce bir süzgeçten geçirip tekrar süzün. Havuç. sürekli çırpmaya devam ederek soğutun. kısık ateşte 30 dk pişirin. renk aldırmadan sote edin. Soğumaya bırakın ve yaklaşık 25 ml su ilave edip karıştırın.

Hangi Ot ve Baharat Hangi Balık ile Deniz Ürününde Kullanılır Baharatların büyük bir kısmının üretim yeri uzak doğudur. Bu transit ticaret nedeniyle ülkemiz insanı da baharatlarla tanışmış ve bunları. Otların bir kısmı ise ülkemizde üretilmekte. balık suyunu ve kremayı derin bir tavaya koyup. içine karidesli tereyağını katın ve karıştırın. taze ot buketini. Otlar da baharatlarla birlikte yemeklerimizi tatlandırmakta kullanılmakrtadır. Çin’de. Sosa biraz kırmızı toz biber ilavesiyle tamamlayın. REMULAD SOSU Malzeme: 900 25 50 1 1 gr gr gr çorba kaşığı çorba kaşığı Mayonez Kapari (kaba doğranmış) Kornişan (kaba doğranmış) Doğranmış Taze Ot Buketi Ançuez Ezmesi Hazırlanışı: Mayoneze her biri kabaca doğranmış kapari ve kornişonu. Limon suyunu katarak sosu tamamlayın. Baharatını sadece tuz ilavesiyle ayarlayın. KARĐDES SOS Malzeme: 800 300 200 75 25 100 1 1 1 ml ml ml gr gr gr çay kaşığı çay kaşığı çimdik Beşamel Sos Balık Suyu Çiğ Krema Karidesli Tereyağ Margarin Karides (ayıklanmış) Tuz Kırmızı Toz Biber Taze Çekilmiş Beyaz Biber Hazırlanışı: Beşamelsosu. uzakdoğu kadar olmasa bile genede kullanmaya başlamıştır. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. Sosu ateşten alıp. Not: Bu sos haşlanmış ve fırında pişirilmiş balıkların yanında servis edilir. Oluşan kefi alın. Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’da üretilen baharatlar uzun yıllar boyu "Đpek Yolu" diye bildiğimiz.ekleyin. Aynı şekilde ot ve baharatlar balık ve deniz ürünleri . Karidesleri ilave edip ısıtın ve sosa katın. ülkemizden geçen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya taşınmıştır. kısık ateşte uygun kıvama gelinceye kadar spatula ile dibini tutmaması için sürekli karıştırın. Not: Bu sos ızgara balıklarla servis edilir. Bir tavada margarini eritin. bir kısmı ise ithal edilmektedir. Tuz ve karabiberini katıp sosu kontrol edin. ançuez ezmesini katıp. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. hepsini iyice karıştırın ve servise sunun.

gözleri matlaşmış. haşlama ve dolmalarda Zencefil: Bütün balık yemeklerinde. dolmalarda Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz): Bütün balık ve deniz ürünü yemeklerinde tadlandırmak için Kırmızı biber (toz veya pul): Buğulama ve haşlamalarda. soslarda. balık çorbasında. bulabildiğim kadarıyla bütün Dünya mutfaklarındaki kullanımları esas alarak yazdım Fesleğen: Yengeç. zeytinyağlı soslarda Ceviz: Tarator ve benzeri soslarda Badem: Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak Kapari: Turşu halinde buğulamalarda Balık nasıl saklanır? Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması için balığın alınmasının ve saklanmasının çok iyi bilinmesi gerekir. sos yapımında.soslarda (özellikle limon sosunda). Muskat: Yengeç ve istakozla Nane: Balık ızgaralarda. kavurma ve yahnilerinde Sarmısak: Buğulamalarda. güveçlerde Adaçayı: Dolma ve güveçlerde Kekik: Bütün deniz ürünleri ile birlikte Tarhun: Fırın ve soslu balık yemeklerinde Biberiye: Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın. Bu nedenle dondurulacak balığın da satın alınırken taze olması gerekir. Balığı temizlerken. Bu nedenle ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı deniz yemeklerini aşağıda sunmaya çalışacağım. trakonya gibi zehirli dikenleri olan balıkları balıkçınıza temizletin. istakoz ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yemeklerde. Burada yalnız Türk mutfağındaki değil. bastırdığınızda parmağınızın izi kalan balığı almayın. midyede Köri: Uzakdoğu balık yemeklerinde. Tazeyken veya tazeliğini muhafaza ederken tüketilmesi gereklidir. çorbalarda. çünkü kırmızı etlerde olduğu gibi uzun süre dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez. • • • • .yemeklerinde de kullanılmaktadır. Lipsos. Balığı buzdolabında uzun süre saklamayın. haşlamalarda. kavurmalarda. Balık Satın Almanın ve Pişirmenin Đncelikleri • Solungaçları açık pembeye dönüşmüş. soslarda ve dolmalarda Hardal: Toz halinde güveçlerde. Çirozun kafasını koparıp yıkamadan yemeyin.. istakozda. soslu fırın. balık şişte Keraviye: Buğulama. iskorpit. çorbalarda. zencefile alternatif olarak (zaten içinde zencefil vardır) Mercankökü Balık yanında sunulan tereyağında. fileto çıkartırken kör bıçak kullanmayın. Defne yaprağı: Bilumum balık buğulamalarında. karides tavada Paprika: Dolma ve güveçlerde Maydanoz: Balık yanında sunulan tereyağında.

. kaşıkla temizleyin. böylece etrafa saçılmaz. yağın sıçramaması için tavanın içine birkaç küçük ekmek parçası atın. Özellikle dubalara ve demir iskele ayaklarına yapışmış midyeleri koparıp yemeyin. Balık kokusunu gidermek için ellerinizi limonlu suyla yıkayın. gittiğiniz balık lokantasında garsona ‘‘Balıklarınız taze mi?’’ diye sorup komik olmayın. Tava yaparken balıkların birbirine değmemesine özen gösterin. Balığı pişirmeden önce bol suyla yıkayıp tuzladıktan sonra 15 dakika kadar kevgirde süzülmeye bırakın.• • • • • • Balığın pullarını bıçağın tersiyle değil. Balığı unlayıp tavaya atmadan önce üstüne biraz rakı serpin. Balığı mevsiminde yiyin. Balığı eski bez peçete veya kağıt üzerinde temizlerseniz suyu çekilmiş olur. Balığı pişirirken içine limon ilave etmeyin. • • • • Balığı çok kızgın yağda kızartın. en iyisi midyeden uzuk durun.