BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm
AKYA Lichia amia AY BALIĞI Mola Mola BAKALYARO Merlangius Merlangos BARBUNYA Mullus Barbatus BERBER BALIĞI Anthias Anthias BERLAM Merluccius Merluccius CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI Galeorhinus Galeus ÇAÇA Sprattus Sprattus ÇAMUKA Atherina Hepsetus ÇİPURA Sparus Aurata ÇİTARİ Boops Salpa ÇİZGİLİ MERCAN Lithognathus Mormyrus ÇİZGİLİ ORKİNOS Katsowonus Pelamis DENİZ Salmo Labrax ALASI Trutta DÜLGER Zeus Faber DİKENLİ KIRLANGIÇ Aspitriglia Cuculus DİKENLİ ÖKSÜZ Prestedion Cataphractum DİL BALIĞI Arnoglossus Laterna ELEKTRİK BALIĞI Torpedo Marmorata EŞKİNA Sciana Umbra FANGRİ MERCAN Sparus Pagrus FENER Lophius Piscatorius GELİNCİK Gaidropsarus Mediterraneus GÜMÜŞ ATERİNA Atherina Presbyter GÜNEŞ Coris Julis HAMSİ Engraulis Encrasicolus /

HOROZBİNA Parablennius Gattorugine ISKARMOZ Sphyraena Sphyraena KAĞIT BALIĞI Trachipetrus Trachypetrus KALKAN Psetta Maxima KANATLI KIRLANGIÇ Cephalacanth us Volitans KARAGÖZ Diplodus Vulgaris KAYIŞ BALIĞI Ophidion Barbatum KEDİ BALIĞI Scyliorhinus Canicula KEFAL Mugil Cephalus KELER Squatina Squatina KIKLA LAPİN Labrus Berggylta KILIÇ Xiphias Gladius KIRLANGIÇ Triglia Lucerna KIRMA MERCAN Pagellus Acerne KOLYOZ Scomber Japonicus

KÖMÜRCÜ KAYASI Gobius Niger KUM TRAKONYASI Trachinus Araneus KUPEZ Boops Boops KURBAĞA BALIĞI Uranoscopus Scaber LAHOZ / GİRİDA Epinephelus Aeneus LEKELİ MERCAN Pagellus Bogaraveo LEVREK Dicentrarhus Labrax LÜFER Pomatomus Saltator LİPSOS Scorpaena Scrofa MALTA PALAMUDU Naucrates Ductor MAVRİ - KEFAL Chelon Labrosus MAVİ KÖPEK BALIĞI Prionace Glauca MAZAK Trigloporus Lastoviza MELANURYA Oblade Melanura

MERCAN Pagellus Erythrinus MERSİN Acipenser Sturio MEZGİT Merlangius Euxinus MIĞRI Conger Conger MÜREN Murenea Helena MİNAKOP Umbrna Cirrosa ORFOZ Epinephelus Guaza ORKİNOS Thunnus Thynnus ÖRDEK BALIĞI Labrus Mixtus PALAMUT / TORİK Sarda Sarda PAPAĞAN BALIĞI Sparisoma Cretense PAPAZ BALIĞI Chromis Chromis PİSİ Pleuronectes Platessa RİNA Dasyatis Pastinaca SARDALYA Sardine Pilchardus SARIAĞIZ Argyrosomus Regius SARIGÖZ Spondyliosom a Cantharus SARIKUYRUK Seriola Dumerili SAZ KAYASI BALIĞI ZosterisessorO phiocphalus SİNARİT Dentex Dentex SİVRİBURUN KARAGÖZ Diplodus Puntazzo TEKİR Mullus Surmuletus TRAKONYA Trachinus Draco TRANÇA Pagrus Ehrenbergi TİRSİ Alosa Fallax UÇAN BALIK Exocoetus Volitans USKUMRU Scomber Scombrus ÜZGÜN Callionymus Iyra VATOZ Raja Clavata YAZILI HANİ Serranus Scriba .

Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. çıplak. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Canavar balıklardandır. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir.İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus İSPARİ ISPAROZ Diplodus Annularis İSTAVRİT Trachurus Trachurus İSTRONGİLOS Spicara Smaris İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus / Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Yumuşakçalar. çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. Bahar aylarında üremelerini yapıp. Üreme devresi nisanhaziran arasıdır. leka ve iskender balığı olarak da anılır. ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) Trakya. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. . kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek. yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. en çok 9 santimetreye kadar büyür. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. AFANGUS (Aphanius fasciatus) AKYA (Lichia amia) Kuzu. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Boylan 5-6 santimetre olur. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular. Korunması gerekir. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır. Ortalama 5-6. midyeyi terkeder.

Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Zeminlerden emdiği çamurlardan. böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. Doğa dengesini korur. Çeşitli ülkelerde yılda 200. Balık yumurtaları. ahtapot. Karadeniz'de yaygın.000 ton sazan üretimi yapılmaktadır BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. sahillere yakın yerlerde yapar. 2. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan. Mezgitle eş. kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. . hareketsiz bir balıktır.5-3 metre boydan 1. küçük hayvanlar. Deniz anaları. Ege'de az bulunur. en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. bazen derinlerde. Đyi yüzemeyen. Đsmi de ordan gelir. Üremelerini şubat-mayıs arasında. AY BALIĞI (Mola mola) Pervane balığı da denir. Genelde 15-20. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur. Mayıshaziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. çakıllı ve yosunlu diplerinde. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu. AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir.ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu. mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. fazla göçler yapmadan yaşar. Ekonomik değeri çok yüksektir.500 kilogram ağırlığa erişip 2025 yıl yaşayabilir.

Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir.BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Sıcak ve ılık denizlerin kumlu.00030. çaça. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda. Mayıshaziran arasında üreme yapar ve 5. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Denizlere renk güzelliği verir.000 yumurta döker. en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı. 10 yıl yaşayabilir. Ege.000 yumurta döker. . BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Büyüklerine seyrek rastlanır. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır.5-2 kilogram. 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Karadeniz'de seyrek bulunur. çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Marmara ve Akdeniz'de yaygın. Kolyoz. hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Nisan-haziran arası 15100. mevsimsel göçler yapar. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) Hani ailesinden bir balıktır. hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. Oksijeni bol. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir.

Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp.BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır. dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. Nisan-mayıs arası. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar. balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. . Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. ahtapot. Sürüler halinde yaşar.Erkekler de gözcülük eder. balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır. 8-14 arası canlı yavru doğurur. palamut. Omurgasızlar. ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. Boyu 6-8 santimetre. boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan. nehirlerin içlerine girer. Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. en çok 45 santimetre boy ve 100500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Ekonomik değeri bölgeseldir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. torik gibi bahklar için yem değeri vardır. küçükbalıklar. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler. Eti fazla lezzetli değildir. ÇAÇA (Sprattus sprattus) Sardalya-tirsi ailesindendir. medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. en çok 22 santimetre olur. Oldukça obur bir bahktır. Küçük kabuklular. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus) Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan. buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. 20-30. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Boyları 12-18. yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. çamurlu zeminlerinde yaşayan. omurgasızlar (mürekkep balığı.

10 yıl yaşayabilir.ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir. Kurtlar. en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Karadeniz'de seyrek rastlanır. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Sarpan balığı da denir. Ege ve Akdeniz'de bol. bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları. en çok 16-18 santimetre olabilir. Yaşam karakteri ve üremeleri. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. ÇĐPURA (Spanıs aurata) Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı. 100-150. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Karagöz ailesinden bir balıktır. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Marmara'da seyrek bulunur.000 yumurta doker. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir. Yaz devresinde sığlarda. Marmara. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Etçil bir balıktır. . Boyu 10-12. balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda.5-3 kilogram ağırlıkta. Boyları 45 santimetre olabilir. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir.000 yumurta ile üreme yapar. mayıs-haziran arası yaklaşık 100. böcekler ve yosunlarla beslenir. kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde.

Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. berrak ve temiz sularında yaşar. hem de benzerliği vardır. kayalık. Marmara ve Kuzey Ege'ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir. Mercana göre vücudu daha uzundur.500 yumurta bırakır. Ağırlığına oranla 2. kumluk bölgelerinde yaşar. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp.ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus mormynıs) Mırmır balığı da denir. Eti çok lezzetli olduğu gibi.000 yumurta döker. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz'e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık. ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.000-16. Ekonomik değeri çok yüksektir. Somon balığı ile hem arkabalığı. Karadeniz alabalığı. yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. geliştiği teorisi vardır. . Bir türü de Akdeniz'de yaşar. som balığı olarak da tanınır. Genellikle Akdeniz'de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Zaman zaman nehirlere de girer. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır. en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır. Dişileri yaklaşık 3. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma) Çoruh. DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus pelamis) Karadeniz. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. Acı su bölgelerine de girer. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara'daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir. Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk.

Ortalama 25-30. temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Etçil bir balıktır.000-3. en çok 60 santimetre ve 0.000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. Nisan-haziranda 12 . Akdeniz'de fazla rastlanır. Erkekleri 2. başka balıkların gelmesini istemez. . Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Eti lezzetlidir. Zaman zaman akıntılara karşı 1. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir. nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Bölgesine kıskançtır.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir.000 yumurta bırakır.5-2 metre sıçrayarak yüzer.DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Soğuk. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1. en çok 50 santimetre boyda olur. DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) Denizlerin kıyı kesimlerinde. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar.18° C sularda haftalık aralıklarla ürer. Ekonomik bir değeri yoktur. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800. dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır.000 yumurta verir. Boyları 30-40. dişileri 1.

Ekonomik değeri vardır. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda. Çiftler halinde gezerek yosunlar. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Genelde her mevsimde bulunan. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. otlar. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. en çok 30 santimetre olabilir. Dülger balığı. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. etobur bir balıktır. Akdeniz. Eti lezzetlli ve yararlıdır. Ege. Ege. büyüklerine çuka denir. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu. Mayıs-temmuz arası ürer. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde. Marmara. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Đsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Eti lezzetli. Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan. geçici balıktır.DĐL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus) Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Dipteki omurgasızlar. En çok 45 santimetre boyda olur. Karadeniz'de rastlanmaz. bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. küçük balıklar ve böceklerle beslenir. . Boyları 20-25 santimetre olur. yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. Ege ve Akdeniz sahillerinin 30400 metreye varan derinliklerin kumlu. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Akdeniz ve Marmara'da bulunur. yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Boyları 10-15. beyaz ve yararlıdır. dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. kumlu. Đzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber. Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı. Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar. kalın pullarla örtülü dülger balığı. Küçüklerine mıcır. çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar.

Boyu 150 santimetre olabilir. en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde. Ortalama 25-35. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. Düz ve ağır akışlı suların. yaz aylarında üreyen eşkina. FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) Bir mercan türüdür. Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular. 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar.EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. EŞKĐNA (Scıana umbra) Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık. Gezgin bir balık değildir. Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir. kumluk. . insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Bütün denizlerimizde bulunur. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Eti yenebilir. fakat ülkemizde fazla tüketilmez. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100220 volta varan. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450500 gram ağırlıkta olur. Bahar sonu. çamurlu zeminlerinde yaşar. Marmara.

FENER (Lophius piscatorius) Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan. sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. en çok 40 santimetre boyda olur. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış. tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. Durgun. boyları 2 metreye erişebilen. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. GAMBUSYA (Gambusia affims) Anayurdu ABD'nin güney bölgelerinden. Çevik. bu arada ülkemize de getirilmiştir. Temiz. Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı. Sıcak ve ılıman suların taşlık. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. 1 milyon yumurta verir. ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir.'ye kadar dayanabilir. Ortalama 20. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. insan cildi için tehlikelidir. dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. yırtıcı ve saldırgandır. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı. Denizde yetiştirilenleri. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır.0005. 6 santimetre olur.000 yumurta verir. 6-7 yaşırıda bir dişi. . 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir. Erkekleri. Nisan-ekim arasında erkekleri. Ekonomik değeri yüksektir.GELĐNCĐK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. daha çabuk büyüme gösterir. Derisi çok kaygandır. oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren. kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Erkekler 2. 0'dan +30° C. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir. bir dip balığıdır. 3-5 santimetre dişileri. Üremesini sonbaharda yapar.

Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Trakya ve Doğu Karadeniz'in yumuşak zeminli. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır. Kuzey Ege. Kurtlar. böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir. planktonlar. çakıllı zeminlere bırakır. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını. Türüne göre renk. Daha büyüklerine de rastlanır.000 yumurta döker. boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Eti yenebilir. kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. en çok 25 santimetre olur. GÜMÜŞ (Atherma boyeri) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş'ün Sapanca. Boyları ortalama 25-40. bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür. Eti çok lezzetli. Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. ekonomik değeri bölgeseldir. Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. böcekler. kumlu. sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur.GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris) Kuzeybatı Anadolu. Boyu 15-20. Bazı hallerde bu yumurtaları. Mayıs-haziran arası 160380. Üretimi yapılmaz. Besin yönüyle değersizdir. Genelde temiz. bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden. . fakat av yemi olarak değerlendirilir. sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Eti yenebilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Su yüzeyine yakın. Sıcak sularda. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Kızılgöz ailesindendir. Đznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. Çeşitli türleri vardır.

Yaz aylarında üreyip 150. hatta nehirlerin içlerine girerler. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20. Yağsız ve lezzetli eti. Çin'de değerli bir yiyecektir. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. Boyları ortalama 20 santimetre olur. yaklaşık 40.000 yumurta döker. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.000 taneye kadar yumurta döker. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara. .20° C.'de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140. Ortalama 30-50. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir.HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc) Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Fido planktonlarla beslenir. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması.000 yumurta verir. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 .22° C. 20 . Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. en çok 75 santimetre boyda olabilir. Etinin lezzeti. HASKEFAL (Mugu cephalus) Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir. lagünlere. Marmara'da da bulunur. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. sularda. Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır.000-1 milyon yumurta verir.

. yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Van çevresinde darah ismiyle anılır. Yaşam şartlanna göre böcekler. Planktonlar. Marmara. Kızılırmak. çoğunlukla çift yaşar. Sazana benzer ve akrabadır. 2. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. Büyüklerinin eti lezzetlidir. HOROZBĐNA (Parablennius gattorugine) Dalgalı sahillerin taşlık. Bölgesel değerlenir. kurtlar. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. sert ve kılçıklıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.000 yumurta dökerler. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. Çıplak ve pulsuz derisi. kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir.HOROZBĐNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Trakya-Marmara Bölgeleri. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur.000-15. Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası'nda yayılış gösterir. Orta Anadolu'da Gökçe. Boylan 1525. istridye kabukları arasına dişiler. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. midye. Eti lezzetsiz. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar. sularda 150-300.000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Nisan-mayıs arası üreyip. yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları. Mayıs-haziran arası 14-20° C. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. Su içindeki otlar. Boyları 15-20 santimetre olur. 8-12. Eti lezzetli sayılır. en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. en çok 15 santimetre.

Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur. ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus annıüaris) Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. Marmara'da az. iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. Hamsi. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. yağlı ve lezzetlidir.ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Göçer balıklardandır. Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. en çok 30 santimetre. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. karides. Deniz kurtlan. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır. Lezzetli eti. . Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. Gezici balıklardır. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Küçüklerine kraça denir. Eti beyaz. Farkları. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz'un aynıdır. barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı. çaça. 16-20 santimetreye büyüyebilir. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. Đlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür.

Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur.000 yumurta verir. bazen de temmuza kadar üreyip 40-60. dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp. gelirler. Planktonlar. Hareketli ve kurnazdır. Nisan-mayıs. Sportif yönü zevklidir. Balık yumurtaları. ĐZMARĐT (Maena smans) Denizlerimizin yerli balıklarındandır. yavruları ve yosunlarla beslenir. Mayıs-haziran arası üreme yapar. Bol tüketilir. en çok 50 santimetre olur. dişileri daha küçük olur. Boyu ortalama 15 santimetre.000'e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. ön dikenleri tehlikelidir. Küçüklerine kancur. Erkekleri 3. Taşlara yapışık yosunlar.ĐSTRONGĐLOS (Spicara smaris) Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. Boylan 25-40. Eti lezzetlidir. 10-12 yıl yaşayabilir. dişileri 15-20 santimetre boy ve 50100 gram ağırlıkda olur. Batar ve yara yapar. Farklı türleri. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Eti lezzetlidir. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. 60-70. Mart-mayıs arası ürer ve 100. küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. . KABABURUN (Chondrostoma nasus) Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. büyüklerine kanal izmariti denir. Đzmaritle aynı ailedendir. Planktonlar. Eti beyaz ve lezzetlidir. Erkekleri 1316.000 yumurta döker. küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır. Üst.

25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Karadeniz'de rastlanmaz. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen. Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak. Su yüzeyinden 1-1. mayıs-temmuz arası ürer. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. yavaş ve ahenkli yüzen. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde. güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz'de yaşar. diğer denizlerde seyrek görülür. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. Sürüler halinde yaşar. Erkekleri 5-6. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan.KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar. Gezici balık değildir. Marmara. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. boyları 3 metre olabilen bir balıktır. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. Sakin. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. Boğazlar. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar. .'lik uçuşlarla denizleri süsler. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. Batı Akdeniz. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m. 1 metre boya erişebilir. kabuklular ve böceklerle beslenir.

Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. üstü bitkilerle örtülü kumsal. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur. 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde. Boylan 30 santimetre olabilir. Kuşlar gibi çiftleşip. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları. yumurtlayarak nrer. gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. Kuluçka süresi 15 gündür. çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir. kumlu. Üremeye yakın erkekleri. Eti lezzetlidir. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür.000 yumurta döker. omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Kabuklular. deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. Eti lezzetlidir. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında.000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Boyu 2 metreye ulaşabilir.KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan. KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. Boyları ortalama 80150 santimetre olur. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. KELER (Squatina sguatina) Köpekbalığı ailesindendir. Boyları 30-40. omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Yüzgeçlerinin eti yenebilir. çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Aynca sportif avcılığı değerlidir. Eti lezzetli olup yenilebilir. kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Bahar sonu yaz aylannda dişiler. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1. Aynca sportif avcılığı da yapılır. Yumuşakçalar. . Dişleri çok kuvvetlidir. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 1518.

KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz. Küçük kabuklular. Ekonomik değeri yüksektir. Yaşam çevresi taşlık. kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. gevrek ve lezzetlidir. 15-20 yıllık yaşamı vardır. her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. Bahar aylarında ürer ve 50-100. Trakya. Kısmen Karadeniz'de rastlanır. kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir. 25-30. Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. en çok 50 santimetreye büyür. deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. yerli balığıdır. Küçüklerine derviş balığı da denir. Etinin lezzet ve yararıyla. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir.000 yumurta bırakır. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. Marmara. Ortalama 25-50 santimetre olur.KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Ege. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. yumuşakçalar. Çin'de ve Japonya'da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır. Marmara ve Kuzey Batı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Eti beyaz. Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir.. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. .15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır.

Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100.000 yumurtasını denize bırakır. Küçük balıklar.000 yumurta döker. su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Etçil bir balıktır. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın. Sis balığı olarak tanınır.000 yumurta verir. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber. Mart-mayıs arasında 1. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Trakya. lezzetli ve yararlıdır. çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. . Boyları 40 santimetre olur. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir. 2040 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. vorax" türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. bazen de acı su bölgelerinde. yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Küçük kabuklular. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. 75 metreye kadar derinliklerin kumlu. Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir.0006. Ortalama 6080. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600. Eti beyaz. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "aps. Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. yavrular ve planktonlarla beslenir. Erginleri yalnız dolaşır. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Kuzey Anadolu'da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler.000 arasında yumurta vererek ürer.

000-20. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir. Kg.KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara. Üremelerini bahar sonunda yapar. Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp. bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. . böcek. Ege ve Marmara'da bulunur. önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. lezzetli ve yararlıdır. avlar. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber) Akdeniz. en çok 35 santimetre olur. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Ancak bölgesel değerlenir. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz. Eti lezzetlidir. en çok 25 santimetre olur. Yosunlar. erkek bekçilik yapar. mart başırıdan itibaren sığlara sokulup. Altınkuşak da denir. Eti lezzetlidir. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Yavrular. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. yaz sonuna kadar üreme yapar./ağırlığına göre 10.000 yumurta döker. Boyu 1822. yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. Beslendiği küçük balıklar. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur. Akdeniz. balık yavruları ve kabuklularla beslenir. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Kışı derin sularda geçirip. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. Boyları 15-25.

Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. Küçük balıklar. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. Hermafrodit bir balıktır.LERKĐT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus aeneus) Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan. Boyu 30-50 santimetre olabilir. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. karanlık ve kuytu yerlerdir. omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. etçil bir balıktır. yüksek bir üreme gösterir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Küçük yavru balıklarla beslenir. hem de dişilik karakteri gösterir. . Ocak-mart arasında 500. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti beyaz. şöhretli balıklarındandır. yerli balıklardan sayılır. gevrek ve lezzetlidir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. Ekonomik değeri yüksektir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus bogaraveo) Mandagöz mercan da denir. Hani ailesindendir. kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Genelde 40-50. Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Yaşam ortamı.000 yumurta dökerek. Fazla derinlere gitmeden kayalık. ekonomik değeri olduğu gibi. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. Oldukça yırtıcı. Gençken gruplar halinde.000-2. Fazla gezici olmayan levrek. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Akdeniz'in eti çok lezzetlli. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular. sonraları tek başırıa yaşar. Đrili ufaklı her türlü kabuklular.000. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Etinin gıda yönüyle. Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Hem erkeklik.

Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. taşlık. Et yiyen bir balık oları lipsoz. Ortalama 40 santimetre boyda olur. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Kademeli olarak 60-80. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer. bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. Etinin gıda değeri yoktur. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller. altınbaşkefal. MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Kefal. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır.LĐPSOZ (Scorpaena scrofa) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. Denizlerimizde haskefal. Eti çok lezzetli ve yararlıdır.000 yumurta verir. kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. topbaşkefal. çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir. yosunlar.000 yumurta döker. denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Sıcak ve ılıman denizleri sever. MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) Eskiden gemilerin altlarında. . denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. bitkilerle örtülü. ilkbahar aylarında ürer. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. kıyılara yakın. bahar sonu ile yaz başıdır. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Üremeleri. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Buna göre: boyları. Dikenleri çok zehirlidir. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. Yaklaşık 3. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır. mavri kefal. Lüfer. genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen. deniz kurtları.

yumurtalarını denize bırakır. Ortalama 20-25. yaz sonunda olgunlaşır. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Akdeniz'de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. diğer denizlerimizde az rastlanır. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. Marmara. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. MERCAN (Pagellus erythnnus) Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. En fazla 30 santimetreye büyür. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Üremesi bahar sonuna kadar sürer. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. . en çok 70 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Denizlerin taşlık. Etçildir. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. kırlangıçla eştir. Kabuklular. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik. fazla göç etmeden yaşar. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Taze olarak tüketilen eti. Boyları yaklaşık 20-30. Ege ve Akdeniz'in 2-3 metre sığ sularında. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar.MAZAK (Trigloporus lastoviza) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir. MELANURYA (Oblade melarıura) Mercan ailesindendir. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. hamsi. Marmara. Biyolojik yapısı. su yüzeyine yakınlarda.

su yüzeyindeki böcekler. hareketli ve yırtıcıdır. 7-10. eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. . Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde. Mayıshaziran arası yaklaşık 1. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. dibe yakınlarında yalnız yaşar. ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer. karanlıkta avlanır. MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Suyu berrak. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup. hareketli ve kurnaz bir balıktır. MĐNAKOP (Umbma cirrosa) Kötek balığı da denir. Bütün denizlerimizin taşlık. yazın sığ suların. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir.MIĞRI (Conger conger) 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen. Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. kabuklu ve kurtlarla beslenir. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. kışın 150 metre derinliklerin taşlık. Etçil ve yırtıcı bir balıktır.000 yumurtasını taşlara yapıştırır. Üremeleri. oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Ancak. açık denize. Đlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde. Sert. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. Küçük. kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. MĐNĐ ĐNCĐ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) Trakya Bölgesi'ndeki akarsularda yayılış gösterir. çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. Gündüzlerini yatarak geçirip. Nehirlere giremez. Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. 30 yıla kadar ömrü olan. Yumuşakça. 3-5 milyon yumurta döker. sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur.

Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. Etoburdur.NOKTALI ĐNCĐBALIĞI (Albumus bıpunctatus) Karadeniz. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. ORFOZ (Epinephelus guaza) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Ege ve Akdeniz balığıdır. doğadaki değeri daha önemlidir. seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar.5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Orkinos. Taşlık. su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Çeşitli türleri vardır. çakıllı sahillere bırakır. ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır. Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında. Genel olarak üst sularda yaşarlar. zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. ORKĐNOS (Thunnus thynnus) Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. . en çok 16 santimetre olur. Yaşam süreleri. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1. Boyları 9-13. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Đrili. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. ortalama 15 yıldır. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. Genelde 10-100.

Sert ve yavan eti yenmez. hamsi. Deniz yosunlarıyla beslenir. Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan. 60-65 santimetre sivri. Sürü halindeki uskumru. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. 55-60 LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen.000 yumurta verir. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. . Ortalama 4080 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense) Ege'de seyrek. sularda 400. istavrit. Doğa değeri yönü ile korunmahdır. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır.OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır.000 yıldan beri Çin'de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120. Otobur bir balıktır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır.000 yumurta verir. 30-35 santimetre palamut. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Çanakkale'ye kadar iner. mağaralı bölümlerinde yaşar. 10-25 santimetre çingene palamudu. Günde ağırlığının %120'si kadar ot yer. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. dibi kayalık. bazen de acı su bölgelerinde yaşayan. santimetre torik. 50-55 santimetre zindandelen. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. kolyoz. çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. Süratli ve iyi yüzücüdür. 18-20° C. Yaz aylarında üreme yapar ve 812. Boyları 12-18 santimetre olabilir. Doğu Akdeniz'de yaygın bulunan. Bütün denizlerimizde bulunur. Az bulunduğu için korunmalıdır. 40-45 santimetre kestane palamudu.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. 2. taşlık ve bol bitkili. Taze tüketimi. Iskaroz balığı da denir. 65-70 santimetre altıparmak. Sert ve lezzetsiz eti yenmez. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ.

nehir ağızlarına kadar sokulur. 800. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. Acı sulara. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır.000-1 milyon yumurta verir. SARDALYA (Sardine pilchardus) Sürü halinde. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur.000 gram ağırlıkta olur. kışın sahillere yaklaşır. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan.000 yumurta verir. Eti lezzetsizdir. Üremelerini ocak-mart arasında 56° C. Gebelik süresi 15-18 aydır. Köpekbalığı ailesinden olup. Denizlerin kumlu. Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir. Yaklaşık 20. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. Su böcekleri.PĐSĐ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250350 gram ağırlıkta olabilen. şeklen vatoza benzer. Marmara. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara. tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu. Karadeniz. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) 13. dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir. Sıcak ayları diplerde geçirip. eti lezzetli. 15-18 yıla kadar yaşar. kolay yetişen. Tüketim değeri yoktur.-14. kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. . Çiftleşerek ürer. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. yazın orta. Boyları. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip. 78 yavru yapar. Sportif avcılığı değerlidir. çakıllı diplerinde. sularda yapar.000 yumurta verir.

Olta avcılığı da amatörler için değerlidir. Fazla gezici bir balık değildir. yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Anatomisi karagöze benzer. deniz soluncanları ve özellikle karidestir.SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık. bahardan yaz sonuna kadardır. en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. Yazın kıyıların taşlık. kayalık bölgelerinde yaşar. Üreme devresi. 1-1. kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler. Kendinden küçük ne bulursa yer. Karadeniz'de az bulunur. Başlıca besinleri küçük kabuklular. Ege ve Akdeniz'in sert. . Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp. kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. Karagöz ailesinden olan sinağrit. Etçil bir balıktır. genelde 30-50 santimetre. Ortalama boyu. erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder. gevrek ve lezzetlidir. kayalık bölümlerinde. Kabuklular. Yumuşakçalar. Đlkbahar aylarında üreme yapar. yiyebilir. Boyları 50 santimetre olabilir. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Akdeniz'de yaşayan.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Üremeleri. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. mercan. Japonya'da bol miktarda üretimi yapılır. 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Eti lezzetlidir. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus) Sparidae ailesinden bir balıktır. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir.

Böcekler. 35 santimetreye kadar büyüyebilen. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır. sinekler. avcılığı zevkli bir balıktır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. Kıyıların taşlık. Çin'de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştınlmaktadır. üreme. Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde 10-15 yıl yaşayan. oksijeni bol temiz sularında yaşar.000 km. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar. avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar.SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo) Karagöz balıkları. SUDAK (Stizostedion fucioperca) Marmara. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir. çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir.0001. Ekonomik değeri çok yüksektir. Gündüzlerini dipte geçirip. Hızlı akarsuların. Boyu. hareketli. Etoburdur.000. 0-400 metre derinliklerde yaşar. 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 15 kg'dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. En çok 80 santimetre boya ulaşır.000 yumurta vererek ürer. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. derinlerde. Eti lezzetlidir.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. tekrar acı sulara iniş yapar. 150 santimetreye ulaşanları olur. mevsimsel olarak beslenme. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde. sürü halinde yaşayan. Doğan yavrular. Marmara. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Kendinden küçük balıklarla beslenir. Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanır. Trakya. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Nisan-mayıs arasında 200. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Sivriburun karagöz. kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden bahklardır. . ortalama 60-100 santimetre.

en çok 25-35 santimetre olabilir. küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Göllerde de yaşam gösterir. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür. Planktonlar. gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. taşlar arasında yaşar. Eti gevrek ve lezzetlidir. suyu berrak. kumlu zeminlerinde yaşar. Nisan-haziran arası ürer. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ağır akışlı nehirlerin sıcak. bitki saplarına bırakır. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. . yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren. boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. Karadeniz'e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan. Doğa dengesi balığıdır. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. topluca yumurta verir. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Taşısıran balıkları. Çok yavaş büyür. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında. doğa dengesi yönü ile değerlidir. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri. bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. yapışkan yumurtalarını taşlara. 3-5 yaşlarında 10-12.TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. köklere. Su içindeki balık yavruları. Çeşitli türleri vardır. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer.

Mayıs-haziran arasında 1525. karides ve böcek yavrularıyla beslenirken. sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. sularda mart-haziran arası üreme yapar. çakıllık dere kenarlarına bırakır. Planktonlar. büyüyünce ot da yer. bölgesel olan bir balıktır. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. Kuzey bölgelerimizdeki.. Fazla göç etmez. 710 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1. Eti. Boyları 7-8. 15-30 santimetre boyunda olabilir.000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. Yıllar öncesi "chalealbumus chalcoides Đstanbulensis" türü Haliç'te Kağıthane Deresi'nde yaşardı. Planktonlar. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır. Etinin lezzeti. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir. sularda haziranekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer.TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan. Yumuşakçalar. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuş. . 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. Yavru safhasında küçük kurtlar.000 yumurta dökerek ürer. sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. akarsu ve göllerle. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Đznik Gölü'nde de yaşamaktadır. bölgesel olarak tüketilir. hızlı akan dere veya nehirlerde. 1943'de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü'nde rastlanmıştır. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides) Marmara. bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar. 7-8° C. Nisan-haziran arası 45-50.000 yumurtasını taşlık. küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. en çok 12 santimetre olan.

çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Ortalama 17-18. küçük balık ve kabuklularla beslenir. Kumluk. tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Boyları 15-35. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Etinin lezzeti.TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Denizden çıktıktan. ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Đstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Bol avlanılan. Boyları 1835 santimetre olur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Kış aylarında derinlere çekilir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. Ekonomik değeri yüksektir. TĐRSĐ (Alosa fallax) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua) Trakya'nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi. Diplerdeki kabuklular. . Eti lezzetlidir. küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. en çok 35-40 santimetre boya erişir. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya. hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. eski Roma çağlarından beri namlıdır. en çok 25 santimetre olabilir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. Bol avlanılması doğa için yararlı olur. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. balık yumurtaları. taze. Hareketsiz bir balıktır. Kurtlar. bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Özel olarak avcılığı yapılmaz. bir karadeniz balığıdır.

Tüm balıklara. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. . şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Eti beyaz ve lezzetlidir. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. en çok 75 santimetre olur. Erkekleri en çok 100. Boyu 20-30 santimetre olabilir. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır. Planktonlar. Yaz aylarında üreme yapar. Geçmişte aşırı avlanılması. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. hem de dişi karakteri gösterir. Bölgesel değerlenir. dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür.000 yumurtasını denize bırakır. Ege'nin ünlü balığıdır. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Kendi yavrularını da yediği olur. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200. Normalde. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar. USKUMRU (Scomber scombrus) TURNA BALIĞI (Esox lucius) Karadeniz'e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Boyu 30-50. su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50250 m. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. neslini çok azaltmıştır. bazen de saatte 80 km. Eti lezzetlidir. Baharla yaz arasında. hamsi. Planktonlar. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer.UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans) Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. 8-10 yıl yaşar. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. adeta tükenmiş bir balıktır. deniz ortasında. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Genelde 25-35 santimetre olan. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi) Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. yumurtalarını yosun. Hem erkek.'lik planör uçuşları yapar. Gümüş ve kefala benzer. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar.'yi bulan yüzme hızı gereği.000 yumurta vererek üremeye başlar. Bazen büyük balıklardan kurtulmak. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. hatta yaban ördeklerine saldırır. 350400. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir.

Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık. omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. yengeç.000 yumurta döker. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. Etinin kıymetli olmayışı.ÜZGÜN (Callionymus lyra) Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. . dipte hareketsiz yatarak yaşar. YAYIN (Silunıs glarıis) Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir.000-25. Üremeleri mayıshaziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker. Kendinden küçük balıklar. karides gibi kabuklularla beslenir. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. 1 m. belirli bölgelerde yanlız yaşar. 10-30 yumurta verir. Belli bölgelerde yalnız yaşar. VATOZ (Raja clavata) Köpekbalığı ailesindendir. Sığ sulardan 300350 metre derinliklere inebilir. deniz kestanesi. dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur. karides.'yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. Ekonomik değeri vardır. göllerde. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Fakat az tutulur. deniz yıldızı. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden "yazılı" ismini alır. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Ekonomik değeri çok yüksektir. kendi türünün tipik bir ömeğidir. Etobur bir balıktır. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Yaklaşık 30 metre derinlerde. Yavaş akan nehirlerde. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Eti lezzetlidir. Dişileri. Levrek balığı ailesindendir. YAZILI HANĐ (Serranus scriba) Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani.

Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. kabuklular ve balıklarla beslenir. Đlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir. Hamsi. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler. çaça. 20-30'lu gruplar halinde gezerler.000-3. çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Eti yönünden değerlidir. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Yumuşakça. 820 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu'nda Sargossa Denizi'ne yönelirler. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. hem tatlı. sularda yaklaşık 1. YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Erkekleri 30-50 santimetre. Burada 710° C. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. . Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber.000-1. kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Bilhassa Ege ve Akdeniz'de rastlanır. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. Dönüşü başarabilen yavrular. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1. dişileri 45100 santimetre olabilen. hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır. ortalama 18 yıl yaşar.000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. ZARGANA (Belone belone) 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana. tekrar acı su bölgelerine gelirler.ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus) Uskumru turnası da denir.

yağ bulunur. sudak ve turna balıkları verilebilir. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’ini kullanır. tekir. kalkan. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. gümüş. Beyaz etli balıkların sindirimi. Buğulama daha çok beyaz etli balıklardan yapılır. torik. Daha sonra balıklar zeytinyağlı bir tepsiye yerleştirilip. koku ve lezzet verici baharatlar ilave edilerek balık kokusunun ağırlaşması önlenir. Buğulamanın başka bir uygulamasında da balık. mercan. çipura. şeker ve nişasta çok azdır. Beyaz etli balıklara örnek olarak barbunya. sudak gibi beyaz etli büyük balıklar haşlamaya elverişlidir. kolyoz. kefal. B1. Bir de alabalık. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkündür. Bileşiminde A. patates gibi sebzeler ilave edilir. 200 . kılıç. genelde kendi suyuyla ya da domates ilavesiyle kısık ateşte veya fırında pişirilir. B2 ve D vitaminleri. Bu şekkilde pişirilecek balık birkaç saat zeytinyağı ve limon karışımında bekletilerek terbiyelenmelidir. Fırında pişirme de sık kullanılan bir yöntemdir. yayın. Buğulama. defne yaprağı. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. istavrit. siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. levrek. Hangi balık ne zaman yenir. Bazen de ağzı kapalı bir kapta tereyağı. yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılı olarak kendi buğusuyla da pişirilir ki kağıtta balık hakikaten enfes olur. kabuğu soyulmuş limon. soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır. lüfer. dil. kokuyu almak için az beyaz şarap ile kendi buharında pişirilir. buğulama yerine fırında domatesli hazırlanırsa daha lezzetli olur. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. sindirimi de zordur. fosfor. zargana. Bu terbiyeye damak zevkine göre kekik. Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. Pişirme yöntemlerine kısaca göz atarsak: Levrek. kereviz. kırlangıç. Buğulaması yapılacak balıklar. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran. sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır.II. çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır. defne yaprağı gibi kokulu ot ve yapraklar da eklenebilir. Bölüm Balıkla Đlgili Önemli Bilgiler Doğru zamanda doğru balığın doğru şekilde pişirilmesi ile hazırlanan sofralarda dostlarla birlikte en az balık yakalar kadar zevkli anlar geçirilir. Buğu ile pişirmede de haşlama olduğu gibi lezzet ve koku için maydonoz. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. Siyah etli balıklar. kefal. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlı olup. havuç. hamsi. uskumru. kırlangıç. hücre onaran özellikleri de vardır. Balıkta. yağsızı ise 10 gr protein içerir. Protein açısından oldukça zengindir. Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur. mersin balığı. yayın. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gr. Palamut. Đnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. Haşlama yaparken suyun içine çeşitli sebzeler. başka bir yöntemdir. Haşlamadan kalan balık suyu çorba olarak kullanılır. diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz. 100 gram yağlı balık 22 gr. eti biraz ağırdır. hangi balık nasıl pişirilir gibi bilgileri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. kalsiyum. mezgit. iyot gibi tuzlar bolca bulunur.

tuz ve karabiber karışımı terbiyede 15 dakika bekletilir. bir bardak su ve mevsimine göre iri domates parçaları veya salça eklenir güveç fırına konur. Protein açısından ise son derece zengindir. Izgara yapılacak balıklar ayıklanıp yıkandıktan sonra suları süzdürülür. mangalda pişiriliyor ise ateş çok harlı olmamalı. Yani kısaca soğan. Ayrıca balıklar tuzlanarak. sarmısak zeytinyağında kavrulur. Kızartma için yıkanan balıkların sularının iyice süzülmesi amacı ile balıklar bir kevgirde bir süre bekletilir. Balık. Balık az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengindir. Izgarada pişirme. küçük ve siyah etli balıklar da biraya batırılırsa çıtır çıtır olurlar. yağın yakılmaması gerekir. bol miktarda fosfor. B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. kurutularak veya tütsülenerek de tüketilir. güveçte bu harcın üzerine yatırılır. Küçük kılçıklı balıklar. yağsız balık ise 10 gram protein içerir. havuç. beyaz ya da siyah etli balıklar yağlı oldukları dönemde tercih edilen oldukça sağlıklı bir yöntemdir. kıyılmış maydanoz.dereceye ısıtılmış fırında. Fırında balık yapılırken bir yöntem de güveçte pişirmedir. Suyu süzülen balıklar tuzlanıp unlanır ya da tuz ve karabiber karıştırılmış una bulanarak kızartılır. ayrıca piyazlık soğan. tuz ve karabiber serpilip 510 dakika bekletilir. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. yani et veya tavuktan önce servisi yapılır. şeker eklenerek balık pişirilir. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. Balık eti A. Đnsan vücudu bu proteinin %93’ünden faydalanır. defne yaprağı. . Balık aynı zamanda proteininden en çok faydalanılan besin türüdür. Tavada yağın az olmaması. karbohidrat yok denecek kadar azdır. balığın üstüne serilir. Güveç kabının içine yarım bardak sirke. Balığın sofra adabına göre yeri çorbadan sonradır. B1. Pullu balıkların ızgarada pullarıyla birlikte pişirilebilir. yağ ve su eklenerek de pişirilebilir. aslında bu yöntemin balıkların az yağlı olduğu dönemlerde ve normalde yağsız balıklara uygulanması gerekir. Daha geniş tarifleri balık yemekleri kısmında var. balıklar ateşten yeterince uzak tutulmalıdır. Tavada kızartma yaparken balığa yağ emdirmemeğe dikkat etmek gerekir. 100 gram yağlı balık yaklaşık 22 gram. Balık pilakisinde de pilakilerin bütün genel yöntemleri geçerlidir. su. Beyaz etli balıklar unlanmadan önce süte. ince kıyılmış maydanoz ile kavrulur. diğer tüm pilakiler gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. bunun için yavaş ateşte değilde kızgın yağda hızlı ateşte kızartılmalıdır. Balık küçükse bütün bütün. kereviz. Đstenirse balıklar. Balıklar ızgaraya konmadan sıvı yağ ile yağlanarak yapışmaları önlenir. piyaz şeklinde doğranmış soğan. Kızartılacak balıklar kızartılmadan önce çırpılmış yumurtaya da bulanabilir. fileto çıkartılan balıklar veya kemikli dilimlenmiş balıklar bu şekilde hazırlanabilir. Fırında pişirme yöntemlerinden biri olan balık pilakiler. Bu da işin sosyetik detayı. limon suyu. Kalan harç. her kilogram için 30-40 dakika hesabı ile pişirilir. Fırında balık. bu şekilde kızartılan balık kimine göre biraz ağır olur. En çok bilinen ve uygulanan yöntem de yağda kızartmadır (tava). büyükse birkaç parçaya bölünerek hazırlanır. tuz. iyot ve flor içerir. kalsiyum. Hangi balık nasıl yenir BALIK SAĞLIKTIR Balıkta şeker.

III. Bölüm
SĐYAH ETLĐBEYAZ ETLĐ BALIKLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, her geçen gün artan çevre kirliliğine rağmen balık çeşitleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Deniz balıkları siyah etli-beyaz etli, yerli ve göçmen olarak sınıflara ayrılırlar. Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya elverişlidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara örnek olarak barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çipura, dil, pisi ve kırlangıçı gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha yağlıdırlar ve daha az jelatin içerirler. Bu nedenle haşlamaya uygun değildirler ve hazımları daha zordur.

BARBUNYA (Mullus barbatus)
Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir balık türü olan barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu deniz diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar.Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Bunların içinde en makbulu kaya barbunyasıdır. Sırtı kırmızı ve karın kısmı beyaz olan kaya barbununun sırtında hiç gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasında ise sırt gri ile kırmızı renklerin karmaşası halindedir. Paşa barbununun her iki yanında, çeneden kuyruğa doğru sarı bir şerit bulunur. Tekir ile çok karıştırılan bu balığın en lezzetli zamanı Temmuz ile Ekim ayları arasıdır. Bu süre zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı çok güzel olur. Tekirden en büyük farklılığı kafasının daha uzun oluşudur. Tekirin kafası küttür ve çene altında iki adet sakalı bulunur.

TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

ÇĐPURA (Spanıs aurata)
Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı, Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Barbunyaya çok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık bütün denizlerimizde avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanılanlar 6 ila 10 cm arasındadır. Ege ve Akdeniz’de ise boyları Barbunya’yı yakalar. Çene altı bıyıklarının uzunluğu, küt kafası ve birinci sırt yüzgeçindeki sarı-siyah benekleri ile Barbunya’dan ayrılır. Dört mevsim yenebilecek bu balığın en lezzetli zamanı, aynen Barbunya’da olduğu gibi Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavası ve kağıt kebabı çok güzel olur.

Ege’nin meşhur yerli balığı olan ve küçük sürüler halinde gezen Çipura son yıllarda çiftliklerde de üretilmeye başlanmıştır. Çipura Elips biçiminde yassı vücudu, beyaz karnı, koyu gri sırtı ve pembemsi yanakları ile tanınır. Atlas Okyanusu, Kuzeybatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıyla tanınan bu balığın maalesef nesli tükenmiş bulunmaktadır. Genelde 20 ila 35 cm arasındadır. Ancak 6-7 kg’ya varanlarına da rastlanmıştır. Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gram’dır (3 ila 4 adet/kilo). Daha büyüklerinin fırında pişirilmesi tercih edilmelidir.Buğulama ve çorba için her boyu kullanılabilir. Tadı nefis olan bu balığı katkısız, yani ızgara veya fırında yenmesi tercih edilmelidir. Đsparoz ve lidaki bu türün küçük çeşitleridir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanır. Her mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. Đrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir.

yahni gibi.000 ton). Hamsi özellikle Karadeniz yöremizin temel gıdası. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Ayrıca Hamsinin yakın akrabası sardalya sürüler halinde yaşar ve kıyılar boyunca göç eder. buğulaması ve pilakisi yapılabilir. 1988 yılında toplam 480. Ayrıca balık yağı ve balık unu üretiminde de kullanılmaktadır. Bu hamsinin sırt rengi daha açıktır. Nisan ayında da yumurtlamak üzere Karadeniz’e çıkar. fırını ve kağıt kebabı. Karadeniz hamsisi ise Kuzeybatı Karadeniz’de ürer. Sicilya ve Malta için de aynı şeydir. kışlamak üzere Kasım’dan Şubat’a kadar Trakya kıyılarına ve Marmara’ya göç eder. Đspanya’nın Atlas Okyanusu kıyıları. Izgara.HAMSI (Engraulis encrasicolus) Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Sardalya adı konserve işleminden dolayı konserve ile özdeşleşmiştir. Kış aylarında yakalanan hamsi tuzlanıp saklanır. yalnız Marmara’da çıkan. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. bizim Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine inerler. Azak Denizi’nde üreyip kışlamak üzere güneye. sularda. Kurutularak. temel protein kaynağıdır. Hatta ringa konservesine de aynı ad verilir. Buna ançovi tabir edilir. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. Fiyatının ucuz olması nedeniyle çok geniş kitleler tarafından tüketilir. Hamsi Karadeniz için neyse sardalya’da Portekiz.000 ton ile hemen hamsiden sonra yer alır. Ülkemizde Kuzey Ege’de bolca yakalanan sardalyanın en lezzetli mevsimi Temmuz-Ekim aylarıdır. Marmara Hamsisi denilen. daha küçük ve göç etmeyen bir hamsi türü de vardır. Azak hamsisinin burnu daha küttür. Hamsi gibi Ticari değeri çok yüksek bir balıktır. SARDALYA 1988 yılında 310. Etinin lezzeti. Nisan sonunda da kuzeye göç ederler. 1988 yılında 90.000 ton tatlı su üretim ve avcılığı dahil. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar büyürler ve çok büyük sürüler halinde gezerler. Okyanusta ise 30 cm’ye kadar büyürler.Hamsinin hemen her türlü yemeği yapılır. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Marmara'da da bulunur. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak üzere ikiye ayrılır. Aynı tür Kuzey Ege’de de bulunur.Yaz aylarında yağsız olduğu için ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir. tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır. Bu ülkelerde birçok yemek sardalya üzerine kurulmuştur. Gümüş balığı (Aterina) da hamsinin akrabasıdır. kağıt kebabı.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklaşık üçte ikisini meydana getirmektedir (40. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. fırın. Gözlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmiş burnu ile yakın akrabası Sardalya’dan kolaylıkla ayrılır. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. pilaki.000 yumurta döker. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse . Bu sürede çeşitli ızgaraları.buğulama. yaklaşık 40. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarındadır. tava.20° C. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 .

.de bir önceki döneminki kadar lezzetli olmaz. Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar büyür. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurutulmuş balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. Yazın taşlık ve yosunluk. rengi koyu. kağıt kebabı. Yazın yakalananlara ise lipari denir. 1 kg ve daha büyüklerinin fırını tercih edilmelidir. Đlkbaharda Karadeniz’e dönüş yapan çirozlar kurutulur. . Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. Uskumrunun gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. En küçüğü kalinarya’dır. dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. yassı. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Uskumrunun kolyostan önemli farklılıkları aşağıdadır. kolyosun ise oldukça iridir. Baltabaş. buğulaması. Bu süre içinde ızgarası. Uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir “V” harfi tarzındadır. özellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. Yazın yakalananlar ise pilaki ve tava için uygundur. Sargos ve Mırmır gibi çeşitleri vardır. . çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. elips şeklinde. köftesi ve tuzlaması çok güzel olur. Kolyosunki ise doludur. En lezzetli olduğu dönem Eylül ayından yumurtlamaya başladığı Ocak ayı sonuna kadardır. fırını ve çorbası çok güzel olur. uskumrunun ise açıktır. Her mevsimde yenebilen bu balık. Kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. midyesi bol yerlerde yaşar. Kışın derin sulara çekilir. Kıl tarzında çok kılçığı vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir. . . USKUMRU KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. en 50 cm boyunda olur. Mart ila Haziran aylarında da Karadeniz’e döner. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Sivrigaga. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Aynen Çipura gibi ızgarası. dolması. Yaz aylarını Karadeniz’de geçiren uskumru Eylül ve Ekim aylarında Marmara’ya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. Sardalyanın küçüğüne papalina tabir edilir. 2025 cm civarında ve yağlı olanları uskumru. Uskumru ile kolyosun sırt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun Çipuranın yakın akrabası olan Karagöz. Sürüler halinde yaşar. Ortalama 20-25 cm. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. ayıklamadan yemeği yapılır. Tirsi ise sardalya azmanıdır. Şubat’tan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir. gümüşi pulları olan yerli bir balıktır.

ancak mevsimi lüfere göre kısadır. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır......... Tadı uskumruya nazaran oldukça yavan olduğundan genelde tavası yapılır...... Daha güney denizlerimize inildikçe yavanlaşır ve kendisine mahsus o güzel tad ve kokuyu kaybeder. 10 cm’ye kadar.... Üremeleri.. Akdeniz. Diğer zamanlarda.. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. 31-35 cm arası. sarıkanat (9-14 adet/kg) ........ .. Eylül ortasından Ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetli zamanıdır... bahar sonu ile yaz başıdır.. Đlkbaharada son derece yağsız olduklarından tava..... sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar.. Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda sürüler dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır....... Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli türleri de bulunur..... Buna göre: boyları... Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. çinekop(16-19 adet/kg) ...... 14-16 cm arası.. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür....... Kasım sonundan itibaren azalmaya başlar. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır.. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı..... kabaçinekop (10-15 adet/kg) .... lüfer (4-8 adet/kg) .Karadeniz.. Kademeli olarak 60-80.. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.. kofana ( yaklaşık 1 kg/adet veya daha büyük). Marmara......... 11-13 cm arası..... buğulaması. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. 35 cm’den büyük. 21-30 cm arası ..... kağıt kebabı ve tavası olur. büyüklüğüne göre pilakisi. Çinekopun da ızgarası çok iyi olur. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer....KOLYOS Uskumruya çok benzeyen bu balık uskumruyla beraber sürüler halinde göç eder.. Ülkemizde Karadeniz’de ve Đstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde yakalananların tadı muhteşemdir... Ocak ayı en yağlı zamanı olduğundan tuzlama için en ideal zamanıdır....... Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır.000 yumurta verir.. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Lüfer çeşitleri şöyledir: ..... kaba lüfer(2-3 adet/kg) .. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop..... Bu devre içinde ızgarası tavsiye edilir... Lüfer büyüklüğüne göre en çok isim alan balıktır. 17-20 cm arası. Tuzlaması çok güzel olur..... Soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı olduğundan daha da lezzetli olur.......... yaprak (20 adet/kg) . Lüfer... pilaki ve buğulaması tercih edilmelidir....

70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. 50-55 santimetre zindandelen. 18-20° C. hakiki palamuta nazaran hiç güzel değildir. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar. 40-45 Uskumru. Sürüler halinde yaşayan pulsuz. Bu familyanın çeşitleri bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanılan tipleridir. Karadeniz ve Marmara palamutunda baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden. Uzunluğu 1 metreye kadar varır. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Bu cinsin etinin tadı. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. kolyoz. 10-25 santimetre çingene palamudu. Taze tüketimi. Ama çok kişi bu özelliği bilmeyip “palamut” diye aldanır ve sonra palamuttan soğur. Ege’de yaşayan. sularda 400. dördü koyu.torik ve orkinosu içeren bir familyadandır. Eylül’den itibaren de palamut gelmeye başlar. üçü açık menevişli yedi adet bant bulunur. istavrit. Yaşam süreleri. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. Benekli Orkinos ve Yazılı Orkinos isimleri alan yakın akrabasında ise sırttan karına doğru dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalı bant ile karın civarında en az üç adet siyah benek bulunur. 30-35 santimetre palamut. hamsi. Tombik. Genel olarak üst sularda yaşarlar.ORKĐNOS (Thunnus thynnus) santimetre kestane palamudu. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Sürü halindeki uskumru. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. ortalama 15 yıldır. Çanakkale'ye kadar iner. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez. Süratli ve iyi yüzücüdür. Sırtı çizgili. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. 55-60 santimetre torik. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Palamut avı Ağustos ayında başlar. 60-65 santimetre sivri. Önce Karadeniz’den sürüler halinde vanoz ve çingene palamutu. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. Palamutun boyuna göre isimlendirilmesi . 65-70 santimetre altıparmak. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Çeşitli türleri vardır. karnı gümüş rengindedir. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. siyah etli bir göçmen balıktır. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. Orkinos. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.

... 20 cm’ye kadar.........altıparmak .. 61-65 cm arası................ 31-40 cm arası....sivri . Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz. palamut vanozu . Eşkine ise bütün denizlerimizde görünen kıyıya yakın kayalık diplerde yaşıyan bir türdür... yerli balıklardan sayılır.....çingene palamutu ... Genelde tek gezen.. 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıştır.. Başının içinde. alt bölümleri gümüşi. geceleri avlanan ve oyuklar arasından süzülürcesine dolaşan bu balığın başlıca besini karides ve yavru balıklardır.. Parlak mavimsi-gri renkteki vücudu sırttan karına doğru inen sarı menevişli çizgilerle bezenmiştir. fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur.... Bayağı levrek ve benekli levrek olmak üzere iki tipi mevcuttur...000 yumurta dökerek.... En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır...... LEVREK... Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek.. Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basıktır.. Sırtlarındaki çok sayıda benek ile ayrılırlar.torik . Her türlü yemeği yapılan levreğin buğulaması.... bayağı levrek ise bütün denizlerimizde görülür... Eşkineye çok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasında olur. Erişkinler kıyıya yakın kayalık dipleri...... LEVREK (Dicentrarhus labrax) Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar.... Ocak-mart arasında 500... Bu nedenle tuzlama ve lakerdası tercih edilir. En irileri 1 metreyi geçebilir.... sonraları tek başırıa yaşar. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir.... alt yüzgeçi ise sarımsıdır. MĐNEKOP.. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir....... Karnı ise sarı-beyaz menevişlidir......... 65-70 cm arası. Benekli levrek Güney Ege ve Akdeniz’de.. 70 cm’den büyük... 40-50 cm arası......... EŞKĐNE 12 değişik türden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ kesimlerinde yaşar...000-2....... ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir.... yüksek bir üreme gösterir. Fazla gezici olmayan levrek... Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir...zindandelen Torik ve toriğin büyük boyları palamuttan daha çok yağlıdır....kestane palamutu . Ortalama 30 cm ve 600 gramdır......... karanlık ve kuytu yerlerdir. Gençken gruplar halinde.. Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider...... 1 metreden büyük ve 20-25 kg olanlarına da rastlanmıştır... gözlerinin arkasında herbiri 4-5 gram ağırlığında iki adet beyaz taş bulunur.......... Hani ailesindendir...... Halk arasında bu taşların idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olduğuna inanılır..Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır.... Sırtı kamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arası bir renktedir.... Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır.. Ülkemiz denizlerinde 20 ila 60 cm arasında olurlar. Karnı gümüşi beyazdır.. 20-30 cm arası..palamut ..... ....000.. Yaşam ortamı.. yavrular ise akarsu ağızlarını tercih ederler.... 51-60 cm arası. Küçük yavru balıklarla beslenir................ Karadeniz’de kötek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanın diğer bir türüdür...aşağıdaki gibidir: ...

Ege ve Karadeniz’de yaşayan yerli türleri de vardır. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz. Dişiler 20 cm civarında olurken erkekler 25 cm’ye kadar uzayabilir. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır ĐZMARĐT Ağzı körüklü. Đstavritler sonbaharda Marmara’ya iner. deniz solucanı ve balık yumurtaları ile beslenen bir dip balığıdır. Hamsi. Đzmaritin erkekleri dişilerden daha iri olurlar. Üzerine limon ve zeytinyağı ile kıyılmış maydanoz eklenerek hazırlanır. Tavası güzel olur. yaklaşık 50 cm boyunda olurlar. Marmara’da 15-20 cm. Marmara’da boyu 10 cm’nin altında olan küçük istavritlere kıraça tabir edilir. Marmara ve Boğaz’da balık avlamaya başlayanların ilk tanıştıkları balıktır. Küçüklerine kraça denir. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman Kasım ila Şubat ayları arasıdır.TRANÇA.Ağzı öne uzayabilen. kuyruğu derin çatallı ve . Đstavrit. gözleri iri. Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanılan bir isimdir. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum çıkarılarak yapılan tavası da çok güzel olur. Sonbahar ve kış aylarında ızgarası dahi yapılır. dişleri ince. en çok 30 santimetre.Sarıkuyruk istavrit veya sarıkanat istavrit diye anılan tipi sularımızda en çok bulunan türüdür. bağırsakları ve kılçıkları ayıklanır. Marmara. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Sularımızda iki türü vardır: menekşe izmarit ve istargilos. sırt-göğüs ve anüs yüzgeçleri sert diken ışınlı bir balıktır. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Gezici balıklardır. Đzmarit midye. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur.SĐNARĐT vücudu iğ biçiminde olan göçmen bir balıktır. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Olduğu gibi pişirilip bilahare derisi. Ege’de 30 cm civarında olurlar. çaça. Boylan karagözde 15-25 santimetre. mayıs’tan itibaren de Karadeniz’e geri dönmeye başlarlar. Lezzetli eti. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar. Tavası ve fırını çok güzel olur. gözleri iri. Karadeniz’in doğusunda istavritler palamut büyüklüğünde. Eti beyaz ve son derece lezzetlidir.

Buğulaması ve kağıt kebabı da yapılır. Marmara. Bu gibi sularda yakalanmış kefal insan sağlığı için büyük tehlike arzeder. tercihan tanıdık balıkçıdan almak gerekir. bir mezedir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. oval vücudu. Her mevsim avlanan kalkan bütün sene boyunca yenebilir. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır. Tavası çok güzel olur. Gezici balık değildir. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. bir tarafı beyaz olan bayağı kalkandır. Çünkü kefal kirli ve bulanık suları çok sever ve buralarda diğer balıklar yaşamazken o yaşar. Kaya kalkanı daha çok Sinop. Örneğin Đzmir Körfezi’nde diğer balıklar yaşamazken kefal bol miktarda bulunmaktadır. Karadeniz’in bu ünlü balığı bütün yassı. Bütün denizlerimizde yetişir. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Karadeniz’in batısında avlanan kalkan bir tarafı siyah. Her mevsimde yenebilen kılıçın en lezzetli zamanı Eylül-Şubat arasıdır. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır. KILIÇ Türkiye’mizi çevreleyen denizlerde artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür. Sonbahar. Kalkan karadeniz içinde. Ayrıca likorinoz denilen tütsülüsü de çok makbuldur. Kefal alırken çok dikkat etmek. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Boğazlar. Bir kefal türü olan haskefalin kurutulmuş yumurtaları çok aranan bir deniz ürünü. bir tarafı siyaha yakın diğer tarafı beyaz rengi ve beyaz tarafındaki düğmeleri ile tanınır. Daha çok Atlas Okyanusu’nda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi. Akdeniz ve Ege’de yıl boyunca. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. . kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yücgeçi ve yuvarlak yerine enine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. Bu balığın en güzel defne yapraklı şişi olur. KEFAL Yaz ayları dışında lezzetli olan pullu ve göçmen olmayan bir balıktır. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Karadeniz’de ise yalnız yaz ayları görülür. 1 metre boya erişebilir. Her iki tarafı siyah olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanır. Kefalin buğulaması ve pilakisi çok güzel olur. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Kılıç gibi uzun üst çenesi. En lezzetli zamanı Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan kalkan yavrularının tavası nefis olur. Đstanbul Boğazı’nın kuzeyinde. Batı Akdeniz. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. kışın kuzeyden güneye göç eder. Erkekleri 5-6. lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası marlin bizim sularımızda bulunmaz. Samsun yörelerinde çıkar. Kış ve Đlkbahar’da çok lezzetlidir.KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan.

000 km.000 yumurtasını denize bırakır. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. Hızlı akarsuların. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. hamsi.MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Yaz hariç devamlı yumurtalı durumdadır. sinekler. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. hamsi. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. santimetreye ulaşanları olur. 350400. Böcekler. 150 Genelde 25-35 santimetre olan. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. ortalama 60-100 santimetre. 8-10 yıl yaşar. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. . Boyları 20-40 santimetre olabilir. USKUMRU (Scomber scombrus) Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit bütün denizlerimizde bulunmakla beraber en çok Karadeniz’de bulunur. Doğan yavrular. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Normalde. SOMON (Salmo salar) Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. tekrar acı sulara iniş yapar. Mezgitin yumurtalı tavası. adeta tükenmiş bir balıktır. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. Etoburdur. oksijeni bol temiz sularında yaşar. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. domatesli sotesi güzel olur. Ekonomik değeri çok yüksektir. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyu. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Planktonlar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Yetişkinleri denize de uyum gösterir.

Buğulaması. Sırt rengi kırmızıpembe. Yavaş akan nehirlerde.YAYIN (Silunıs glarıis) KIRLANGIÇ Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. karuın ise pembe veya beyazdır. ADABEYĐ Kırlangıçtan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz. Yakın akrabası olan öksüz’den.000 yumurta döker. Ekonomik değeri çok yüksektir. . Her ne kadar aynı familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler açısından çok benzerlik gösterirler. Her ikisi de lezzetli olup genelde kırlangıç tercih edilir. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Đskorpit bütün denizlerimizde. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Bütün denizlerimizde bulunan kırlangıç ortalama 25-30 cm olup nadiren 75 cm’ye kadar olanlarına da rastlanmaktadır. ĐSKORPĐT. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. ve öksüzün ördek gagasını andıran ağız yapısı ile ayrılır. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Bu nedenle balıkçıya ayıklattırılmalıdır. Bu ses nedeniyle bir birçok balıkçı tarafından inleyen balık diye adlandırılır ve uğursuz sayılır. göllerde. özellikle çorbası çok lezzetli olur. adabeyi ise genelde Ege’e bulunur. Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı medeniyle uğultu. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Đskorpitin sırt dikenleri zehirlidir.000-25. Etobur bir balıktır. inilti gibi değişik frekanslarda ses çıkarırlar. bu balığın pembe-gri veya komple gri sırtı. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Kırlangıç ızgara ve tavaya uygun değildir. Haşlanmış kırlangıçın ayıklanmış etleri mayonezli veya zeytinyağ-limon sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir.

Palamut Çinekop Çipura Deniz Alası DenizYılanı Dil Gelincik Gümüş Güneş Hamsi Hani Đskorpit Đspendek Đzmarit Kalamar Kalkan KalkanYav Karagöz Kaya Kılıç Kırlangıç Kofana Kolyoz Lahos Levrek Lipsoz Lüfer Mercan MercanYav Mersin Mezgit Minakop Mırlam Morina Orkinos Palamut Pisi AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE MAE BKM BK BKM EA A A MAE BMK MBE AE KMB M BM MAEB MB EA KM KM KABME MB ME AKEM KBM MB EA BKM AEM KMBEA EAM MBE KME KB KE MEAB KM AEBM KME AKEM .Balık Takvimi Balıklar Ahtapot Akya Barbunya Ç.

Kaya Kefal Levrek Sazan Turna Yayın Yılan Yöre Akdeniz Boğaz Ege Karadeniz Marmara A B E K M Lezzet Lezzetli Yenebilir Yenmemeli .Balıklar Rofoz Sardalya Sarı Kanat Sarıağız Sinarit Strangolos Sübye Tekir Torik Trança Uskumru AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE ME BKM AE MAE ME AME KMABE KBM AE KBME Tatlısu Alabalık Alabalık Çifl.

Bir kasede zeytinyağı. havucu.5 3 2 4 çorba kaşığı adet adet diş gr çay kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı adet Margarin Kuru soğan (orta b. ince kıyılmış) Havuç (çok küçük doğranmış) Sarımsak Ceviz içi (ince çekilmiş) Kekik Tuz Sirke Zeytinyağı Alabalık (her biri 225-275 gr. karabiber ve tuzu karıştırın. sarımsağı ve cevizleri ilave edip fırının 800 Watt konumunda iki kere karıştırarak. 3 dakika pişirin. Hazırladığınız karışımı balıkların her tarafına sürün. tuz ve bir çorba kaşığı sirkeyi ekleyip yine fırının 800 Watt konumunda arada bir kere karıştırarak. kılçıklarını çıkartın. Üzerlerine küçük doğranmış taze soğan serpin. Sebze karışımınz. tencerenin içine oturacak genişlikte bir kevgire veya buhar süzgecine yerleştirin. Bölüm Balık Yemekleri Taze Soğanlı Baharatlı Alabalık Malzeme: 2 1 1 1 5 adet tatlı kaşığı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet Alabalık (iri) Zeytinyağı Kekik Karabiber Soğan Tuz Hazırlanışı: Balıkları ikiye bölüp. kekik. Tencerenin kapağını kapatıp. kekik. .büyüklüğünde) Dekor için ceviz parçaları ve limon dilimleri Hazırlanışı: Terayağını mikrodalgaya dayanıklı bir fırın kabında fırının 800 Watt konumunda 45 saniye kabın ağzı kağıt havlu ile kapatılmış olarak eritin. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynatın.IV. kısık ateşte balıklar yumuşayana kadar pişirin. Alabalık Dolması Malzeme: 4 1 1 2 50 1. Taze soğanları ince doğrayın. Eritilmiş yağın içine soğanı. Balıkları.. Soslu balıkları buzdolabında yarım saat bekletin.

Diğer yanda yumurtalar katı olarak pişirilir.5 1 1 1 2 100 1 1 2 1 2. Galeta ununu ekleyip karıştırın. Havuç. Alabalıkların başlarını kesip içlerini ve kılçıklarını ayıklayıp tuzlayın. Pişirme süresinin yarısında balıkları çevirin. zeytinyağı.1. soğan.5 gr'lık adet adet adet demet sap adet adet gr adet adet adet tutam su bardağı 1 Ad. Kıyılmış maydanoz. yeteri kadar tuz ve karabiber katılır ve 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Kornişon turşuları ve yumurtaların beyazları küçük parçalara bölünür ve yeşilliğe katılır. defne yaprakları. tuz ve karabiber katılarak iyice karıştırılır.5 2 1 1 parça su bardağı adet kahve fincanı kahve fincanı Fileto Balık (mezgit. Tepsinin ağzını strech filmle kapatıp fırının 800 Watt konumunda 4 dakika pişirin. Bu işlemii kalan balıklar için de tekrarlayın. tuz ve karabiber karışımı dökülür. ince kıyılmış maydanoz. yarım limonun suyu. Balığın eti bozulmadan gövdesindeki deri çıkarılır. Kabukları ayıklanıp sarıları iyice ezilir. Mikrodalgaya dayanıklı siğ bir tepsinin içine iki adet balığı yerleştirin. Bir kaşık sirkeyi balıkların üstüne dökün ve sırçayla zeytinyağını sürün. Balıkları dilimleyerek arzu ederseniz. Balık Dolması Malzeme: 6 1. 2 dal maydanoz. sirke ve zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu dökerek servis yapın. zeytinyağı. Hazırlanan harcı balıklara eşit miktarda doldurun. kereviz yaprağı. Üzerine yukarıda anlatılan maydanoz.5 dakika pişirin. sarımsak. Tabağın kenarı da yeşillik karışımıyla süslenir ve ayrı bir kapta bir buçuk limonun suyu yarım bardak zeytinyağıyla çırpılır ve balığın üzerine döküldükten sonra servis yapılır. servis tabağına yerleştirilir. Ayıklanıp yıkanan yeşil salatalar ince ince kesilir. Alabalık Limon Defne Yaprağı Soğan Maydanoz Kereviz Yaprağı Havuç Yeşil Salata Kornişon Kırmızı Biber Dolmalık Biber Yumurta Karabiber Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: Alabalık temizlenip yıkandıktan sonra uzun bir kaba oturtulur. Sebzeli Alabalık Malzeme: 1200 2 2 0. alabalık olabilir) Haşlanmış bir miktar pazı yaprağı içi Pirinç Orta Boy Soğan Fıstık Kuş Üzümü . Üstü örtülecek kadar su konur. Kırmızı biberler ile dolmalık biberler de küçük veya ince uzun parçalara doğranır ve bunlar da karışıma katılır.

Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Balığı ekleyip bir kaç dakika daha kavurun.1 0. Yaprağın kenarlarını harcın üzerine kapatarak bohça gibi sarın. Küçük parçalara ayırın. Hazırladığınız balıklı harçtan bir miktarı yaprağın ortasına koyun. Diğer sarmaları da aynı şekilde hazırlayın. nane. maydanoz ve tuzu ilave edin. Üzerine pazı ve iç konularak rulo yapılır. Ateşten almadan önce ince kıyılmış dereotu. Tencerenin kapağını kapatıp. 1/2 su bardağı su ilave edin. Kuş üzümü. fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir. fırında pişirilir. Yağlanmış cam pişirme kabına aktarılır. Tava Balık Malzeme: 5 adet Balık (200-300 gr'lık bütün balık) ya da (125-150 gr'lık balık filetosu) . kara biber ve biraz un serpilir. Süslenerek servis yapılır. Tuz. Sarmaları yaprakların katlanan kısmı alta gelecek şekilde yayvan bir tencereye yerleştirin. Soğanı sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun. kısık ateşte 15 dakika pişirin. ortasını çukurlaştırın. Sonra fileto balık tuzlanır. Dolmalık fıstık ve üzümü ilave edin.5 çay kaşığı bir tutam bir tutam fincan Tuz Karabiber Yenibahar Soya Yağı Hazırlanışı: Soğanlar yağda kavrulur. Yaprağı yumurtalığın içine yerleştirip. Balıklı Zeytinyağlı Sarma Malzeme: 2 1 2 1 1 1 150 1 1 1 adet su bardağı adet tatlı kaşığı çorba kaşığı çay bardağı gr çorba kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı Mezgit Balığı Filetosu Pirinç Soğan Dolmalık Fıstık Dolmalık Üzüm Sıvı Yağ Yaprak Nane (kıyılmış) Maydanoz (kıyılmış) Dereoto (kıyılmış) Karabiber Tuz Hazırlanışı: Balığı kaynar suda biraz haşlayın.

Yağ iyice kızınca balıkları tavaya koyup. Sırt kılçığını dilerseniz kuyruk ve kanatlarını makasla kesin. Kağıt havlu üzerine çıkartıp.5 1 3 0. yaklaşık 1012 dakika pişirin. kıyılmış maydanoz. Servis tabağına alıp mayonez eşliğinde üzerine kıyılmış taze soğan sapı serperek servis yapın.0. Zeytinyağı ve suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Yıkayıp kurulayın. Balıkları maşayla tavadan yağını süzdürerek alın. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Balıkları fırın kalıbına dizin. fazla yağını süzdürün. Barbunya Balığı Garnitürlü Malzeme: 1 2 2 3 2 1 5 1 1 5 3-4 4-5 kg. Havuç ve kabakları ince ince dilimleyip soğanları halka halka doğrayın. tuz ve karabiber ilave edin. biberleyin ve limon suyunu serpin. safran. Barbunya Tava . Đyi pişmiş balık isteniyorsa balığın her iki yanını da birkaç yerinden bıçakla hafifçe çizin. Balıkların her iki yanını tuzlayıp. Süzgece alıp suyunun süzülmesi için bekletin. adet adet adet adet su bardağı çorba kaşığı tutam diş çorba kaşığı adet dal Barbunya Balığı Kabak Havuç Domates Soğan Su Zeytinyağı Safran (kırmızı) Sarmısak Mayonez Taze Soğan Sapı Maydanoz Tuz Karabiber Kekik Hazırlanışı: Balıkları temizleyip yıkayın. Soyulmuş sarmısak. Domatesleri dilimleyin. bir kez çevirerek her iki yanını da altın sarısı bir renk alıncaya kadar.5 çay kaşığı adet su bardağı su bardağı Tuz Beyaz ya da karabiber Limonun suyu Un (elenmiş) Zeytinyağı ya da ayçiçekyağı Hazırlanışı: Balıklar bütünse pullarını kazıyın. kekik. Hazırladığınız sebzeleri değişimli olarak balıkların üzerine yerleştirin. Yine her iki yanını da iyice una bulayıp fazla ununu silkeleyip. atın.

Domatesler. Not: Limona sadece çinakop kızartma ya da ızgara değil.Malzeme: 1 0. 50 gr. fazla ununu silkeledikten sonra balıkları tavada kızdırdığınız zeytinyağında. Hafifçe tuzlanıp biraz bekletilir.5 5 kg çay kaşığı su bardağı su bardağı su bardağı adet bağ çorba kaşığı Barbunya (temizlenip. Yağ iyice kızıp. tereyağ. balıkları örtecek kadar maydanoz konur ve tepsinin üstü kapatılarak 15 dakika kadar hafif ateşte pişirilir. Barbunya tavasını limon ve maydanozla süsleyip. isteğe bağlı olarak. 2 defne yaprağı. Deniz Mahsulleri Güveci . Gene. Kağıt havlu üzerinde fazla yağlarını süzdürün. buğulama olduğu için öneriliyor. üstüne limon sıkılır ya da karabiber eklenerek servis yapılır. her iki tarafı da kızarana dek kızartın. istenilirse küçük parçalara ayrılmış 2 baş sarımsak da ilâve edilebilir. Yeşil dolmalık biber.5 1 3 0. Üzerine. kurulanmış) Tuz Beyazbiber Bira Un (elenmiş) Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Margarin Hazırlanışı: Balıkları tuzlayıp. kanı akıtılır.5 1 0. biberleyin ve biraya batırın. domateslerin üstüne konur. Orta boy bir tepsinin içine. kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş olarak yanlarına yerleştirilir. Önceden ısıtılmış tabaklara alın. Margarini bir tavada eritin. Una bulayıp. yıkanmış. Çinakop Buğulama Malzeme: 3-5 50 2 2 adet gr adet baş Çinakop (istenildiği kadar) Domates Yeşil Dolmalık Biber Tereyağ Defne Yaprağı Sarımsak Maydanoz Limon Karabiber Hazırlanışı: Çinakoplar temizlenir. ince dilimler halinde. kahverengileşmeye başlar başlamaz balıkların üzerine dökün. sıcak olarak servis yapın. üst üste gelmemek şartıyla dizilir.

Margarinin 1 çorba kaşığını eritin ve domatesi karıştırıp. suyunu çekene dek pişirin. minekop.5 1 1 çorba kaşığı gr demet gr adet adet çay kaşığı fincan çorba kaşığı su bardağı Margarin Domates (konkase) Maydanoz (ince kıyılmış) Balık filetosu (beyaz etli. Beyaz şarabı ilave edip 2-3 dakika daha pişirin. laos akya vb) Midye içi Karides (orta boy) Tuz Beyazbiber Sek Beyaz şarap (isteğe bağlı) Krema Kaşar peyniri (rendelenmiş) Hazırlanışı: Önce fırını 170 0C'ye getirip ısıtın. sağ sol çevirerek pişirin. kaşar peyniri eriyip yer yer yanmaya başlayıncaya kadar pişirin. sıcak olarak servis yapın. Tuz ve biberini serpin. gr. . Margarinin kalanını eritin. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip. Dil Balığı Bademli Malzeme: 4 200 100 adet gr. Kremayı karıştırın.5 0. levrek. Not: Trança ve akya gibi sert etli balıklar daha uzun pişme süresi isterler. Balık ve deniz ürünlerini ilave edin. Balık ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde et sertliği mutlaka gözönüne alınmalıdır. Dil Balığı (orta boy-derisi soyulmuş) Margarin Badem (Kabuğu çıkartılarak kıyılmış) Maydanoz Tuz (yeterince) 1/2 demet Hazırlanışı: Margarini bir tavaya koyup kızdırın. Tavada kalan margarini başka bir kaba koyup bademleri içine atın. Buna karşılık dilbalığı gibi kırılgan etli balıklar çok daha çabuk pişer.Malzeme: 2 400 1 500 20 10 0. Balık ve deniz ürünlerini ağır ateşte 1 dakika daha krema ile pişirin. Balık ve deniz ürünlerini bir maşayla arasıra karıştırarak kızgın yağda diriliklerini kaybetmeyecek şekilde yaklaşık ½ dakika sote edin. Fırından çıkarıp. balıkları tuzlayıp unladıktan sonra içine yatırın. fırında. Đçine maydanozu ilave edin. Pişenleri servis kabına alın. Balık ve deniz ürünlerini bir güvece alıp domates sosunu da üzerine dökün.

Haşlanmış (parmak boyunda dilimlenmiş) Margarin Sosu Đçin: 1.Bademler kızarırken maydanozu da yağ ile eritip hemen balıkların üzerine döküp servis yapın. Dil Balığı Filetosu Limonun Suyu Enginar . haşlanmış dil balıklarını tabağa koyup üzerine sosu döküp servis yapınız. Tarhun ve zencefili ekleyerek. Ruloları yatık olarak dizip üzerine kapatacak şekilde su koyunuz.5 2 2 1 1 su bardağı yemek kaşığı adet adet adet çay kaşığı yemek kaşığı tutam Tavuk Suyu Mısır Nişastası Limon Kabuğunun Rendesi Limon Suyu Yumurta Sarısı Şeker Kuru Tarhun Toz Zencefil Hazırlanışı: 4 adet dil balığı filetolarını limonlayıp tuz ve biberleyiniz. tavuk suyunu. Dil Balığı Limonlu Malzeme: 4 1 2 25 adet adet adet gr. Mısır nişastası ile limonun suyunu karıştırıp tıkırdayan tavuk suyuna ilave edip 5 dakika boyunca devamlı karıştırınız. limon kabuğu rendesi ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirip orta ateşte 5 dakika tıkırdatınız. Üzerini kapatıp 7-8 dakika pişiriniz. Yumurta sarılarına şekeri ekleyip.5 1 1/2 1. Dil balığı filetolarının içine 2'şer dilim çubuk enginar dilimlerini koyup rulo yapınız. Dil Balığı Sarması (Curry'li) Malzeme: 600 80 10 2 1 2 40 2 1 gr gr adet adet diş gr dl çay kaşığı Dil Balığı Filetosu Nuar Defne Yaprağı Havuç (orta boy) Kereviz Sapı Sarmısak Tereyağ Krema Curry . Derin bir tavanın dibini margarin ile yağlayınız. Sosu için. iyice pişen tavuk suyunu azar azar yediriniz ve tekrar pişen tavuk suyuna ilave edip ocaktan alınız.

Filetoları fırından çıkardıktan hemen sonra servis yapın. Orta kılçığını takip ederek başından kuyruğuna kadar bir kesik atın. Kestiğiniz orta kısım iki yana doğru kıvrılacaktır. Yağı buzdolabında soğutun. Önce margarini hazırlayın ve limon suyu. maydanoz ve kırmızı biber ile birlikte ezin. Hazırladığınız bu karışımı ateşe dayanıklı bir kaba dökün ve içine dilbalığı sarmalarını yerleştirin. Dil Balığı Tava Malzeme: 5 5 0. Kereviz sapını ve havuçları küpler halinde kesin ve bir tavada tereyağ ve 2 çay kaşığı su ile kızartın. Üzerine krema. filetoların üzerine dökün ve hafifçe tuzlayın. curry. Kestiğiniz hizadan fileto çıkarır gibi her iki tarafın etini kılçığından koparmadan sıyırın. derisini çıkartın ve yıkayın. Kızarmış dil balıklarını süzdürerek yağdan çıkartın. Haşlanmış sebzelerle servis yapın. .25 2 1 adet çorba kaşığı adet çorba kaşığı tutam Dil Balığı (250 gr'lık) Margarin (ezilerek yumuşatılmış) Limon Maydanoz (ince kıyılmış) Kırmızı biber Un Yumurta sarısı (suyla çırpılmış) Galeta Unu Ayçiçek Yağı (kızartmak için) Hazırlanışı: Dil balıklarını temizleyin. Dil balıklarını una. yumurtaya ve galeta ununa bulayın. bir kürdan batırın. her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. Üzerlerine nuarları yerleştirin ve yuvarlayarak bir silindir şekline getirip. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın. Üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa aktarın.Tuz Karabiber Hazırlanışı: Defne yapraklarını ince ince kıyıp. tuz ve biberi ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin. Yağ kızınca balıkları tavaya koyup. Her balığın ortasına eşit miktarda maydanozlu margarinden koyun. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın.

Un ve suyu ilave edip karıştırın.5 3 kg adet adet adet çay bardağı su bardağı Fener Balığı Filetosu Havuç Patates Kereviz (yapraklı) Zeytinyağı Su Tuz Karabiber 1 1 1 1 Yumurta Sarısı Terbiye: Limon Su adet adet Un çorba kaşığı çorba kaşığı Hazırlanışı: Fileto şeklinde hazırlanmış fener balığını geniş bir tencereye koyun. sarmısağı. Terbiyesi için yumurta sarısını limon suyu ile çırpın. Đri küp şeklinde doğranmış havuç. Orta ateşte 15 dakika pişirin. su. Fener Balıklı Lazanya Malzeme: 400 8 2 2 1 1 2 100 gr adet adet adet diş adet çorba kaşığı gr Fener Balığı Filetosu Lazanya Domates Sivri Biber Sarmısak Soğan (küçük boy) Zeytinyağı Kaşar Peynir Karabiber Tuz Galeta Unu Hazırlanışı: Fener balığı filetosunu ve soyulmuş domatesi küçük kuşbaşı doğrayın. hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin. Ateşten indirmeden 2 . 10 dakika daha pişirin. Đri küp şeklinde doğranmış patates ve kereviz ile kerevizin ince doğranmış yapraklarını ekleyip.3 dakika önce. karabiber ve sıvı yağı ilave edin. Bir tavada ince doğranmış soğanı hafif pembeleştirin. tuz. 2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.Fener Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 2 1 0. ince kıyılmış biberi ve .

Balıkları bir kaba koyup süt. Bir tavaya yağı koyup kızdırın. tuz biber ilave ederek karıştırın. tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. en üste galeta unu serpin. limon suyunu balıkların üzerine serpip badem ile tereyağını müsavi olarak üzerlerine döküp servis edin. süzün. Lazanyaları haşlayıp. Bir fırın tepsisini yağlayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökün. sıcak olarak servis yapın. Sonra alt üst una bulayın. Bir dakika sote yapın. Lazanyalardan iki tanesini alın. kenarları birbirini üzerine kapatıp kürdanla tutturun. Dörder dakika alt üst kızartıp bir servis tabağına çıkartın. tepsiye birbirinin üzerine çapraz gelecek şekilde yerleştirin.fener balığını ilave edip 3 dakika sote edin. Fırın yoksa bademleri az yağda tavada kızartıp süzgece boşaltıp yağını süzdürün. Kalkan Fırında Ağız Tadı Malzeme: 1 300 50 0. Diğer lazanyaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.5 1 kg'lık gr gr kg demet Kalkan Mantar Margarin Domates Maydanoz . Kalkan Balığı Amandin Malzeme: 8 6 2 3 1 1 1 dilim çorba kaşığı çorba kaşığı kahve fincanı avuç çay fincanı tutam Kalkan Balığı Süt Tereyağı Rafine Yağı Kabuklu Badem Un Karabiber Tuz Hazırlanışı: Bademleri kaynar suda bir dakika haşlayıp hemen süzgece dökün ve kabuklarını soyup boyuna ince olarak dilimleyin. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir miktar koyup. Küçük bir kapla orta ateşli fırına koyup kontrol ederek yakmadan zaman zaman karıştırıp sarı olarak kızartın. Bir tavada tereyağını kızdırıp bademi ekleyin. Kalkanları yan yana yatırın. Domates.

sıcak fırına sürülür. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. Yanında hollandez sos servis edin. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Sosun hazırlanışı: Soğanı karabiberi ve sirkeyi ağır ateşte. Kalkan Haşlama Hollandez Malzeme: 8 0. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. sirke dibinde az bir miktar kalıncaya kadar kaynatın.5 Hazırlanışı: Ezilmiş Tane Karabiber Đnce Kıyılmış Soğan Sirke Su Yumurta sarısı Tereyağı (eritilmiş suyu alınmış) Tuz Limonun Suyu Su. tuz ve sütü bir tencereye koyup bir kere kaynatın. Maydanoz ince ince kıyılır.25 0. tuzlanır.5 1 bardak adet çorba kaşığı çorba kaşığı Sek Beyaz Şarap Limon Un Kurutulmuş Ekmek Tozu Tuz Karabiber Hazırlanışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. Tuzlanır. Öte yanda balık kaba konur.5 1 10 dilim su bardağı çorba kaşığı su bardağı Sos için: adet çorba kaşığı kahve fincanı çorba kaşığı adet gr tatlı kaşığı adet Kalkan Balığı Süt Tuz Su 10 1 1 2 4 500 0. Bir dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. . Mantarlar limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Balıkları ekleyip ağır ağır kaynatarak 15 dakika haşlayıp bir kevgirle bir balık kabına koyarak içine biraz suyundan koyun. Balık pişince kaptan alınır. Sos iyice koyulaşmadan balık içine konur. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir.1 1 0. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. biberlenir pişmeye bırakılır. tahta kaşıkla karıştırılarak şarap konulur. Balık kabı yoksa bir güvece veya ograten tabağına koyup üzerine biraz suyundan koyarak servis edin. Domatesler süzgeçten geçirilir. servis yapılır.

Đnce süzgeçten geçirip kullanın. Sonra tereyağını ip gibi akıtarak yumurtaya karıştırın.5 1. Krema ve balık suyunu birbirine ilave ederek yarıya ininceye kadar kaynatın.Đlk sıcaklığı geçince içine su.5 1 kg çay bardağı çay bardağı çay kaşığı su bardağı su bardağı Kalkan Balığı (dilimlenmiş) Limon Suyu Zeytinyağı Karabiber Ayçiçek Yağı Un Tuz . Balık suyunu diğer bir kapta yarısına ininceye kadar kaynatın. limon suyu ve yumurta sarısını ekleyin.5 0.5 0. yedirin. Örülmüş balıkları tuz. Yumurta parçaları top top kalmalı. Sos çok koyulaşmasın sonra kesilir. Balığı 150° C ayarlanmış fırında beyaz şarabı ilave ederek pişirin. Ayrıca ılık yerde korunmalıdır yoksa sos kesilebilir. Çırpma teli ile dikkatlice ve devamlı karıştırın. biber serperek yağlanmış bir tepsiye dizip buzdolabında bekletin. Marmara Kalkanı Malzeme: 180 20 20 10 gr ml ml ml Marmara Kalkanı Filetosu Krema Balık Suyu Beyaz Şarap Tuz Biber Hazırlanışı: Balık filetolarını 1x1 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. soğuk olursa sos kesilir.5 0. yumurta iyice kabarıp koyulaşmalı ama pişmemelidir. Bu şeritleri sepet örgüsü biçiminde örün. Kalkan Tava Malzeme: 1. Pişirdiğiniz balığı sosun üzerine koyarak servis yapın. tuz. Hazırlamış olduğunuz sosu tabağa yayın. Bir kapta kremayı yarısına ininceye kadar kaynatın. Sos kesilirse bir kapta biraz suya azar azar yedirin. Yağ ılık olmalıdır. kaybolmamalıdır.

Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. Bundan 5 su bardağı alıp margarin ve un ile bir beşamel salçası yapın. çok küçük parçalara kesip tereyağında kavurun. gerekirse su takviyesi yapın. . Limon dilimleri ile servis yapın. maydanoz. Üzerine beşamel sos döküp fırında pişirin. oluşan karides peltesini beşamel salçasına ilave edin. kereviz. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. Karides Sote Provensal Malzeme: 24 adet Đri Karides . Hazır oldukları anda ayrı bir tabağa alın.5 250 750 1 1 50 1 50 75 2 1 adet kutu litre gr gr demet baş adet adet gr gr adet su bardağı Dil Balığı Filetosu Mantar Konservesi Beyaz Şarap Karides (ufak) Karides (iri) Maydanoz Kereviz Midye Soğan Margarin Tereyağ Havuç Sirke Karabiber Hazırlanışı: Bir tencere suya. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. Karidesli Balık Graten Malzeme: 12 1 0. Küçük karidesleri ayıklayın. ateşe oturtun. Balık filetolarını şarap içinde 10 dakika kadar pişirin. Elde ettiğiniz balık suyunu tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin.Hazırlanışı: Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Fırına vereceğiniz tepsiyi yağlayın. Büyük karidesleri tuzlu ve sirkeli suda haşlayıp ayıklayın. yumuşadıklan zaman çok ince bir tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. üstüne mantar. midye ve karidesleri koyun. fazla unlarını silkeleyin. üç saat kadar pişirin. Midyelerin içinde piştikleri suyu. balıkların baş ve kemiklerinin haşlandığı tencereye ilave edin. soğan. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. içine balık filetolarını dizin. tuzlu su ve filetolardan arta kalan şarap kanşımında pişirin. karabiber ve havuç koyup. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. balıkların baş ve kemiklerini. Diğer yanda midyeleri.

halka doğranmış. Sonra bir servis tabağına alıp üzerine pişirdiğiniz karidesleri dizin. Tuzlayıp biberleyin ve biraz limon suyu serpin. Bir kapta 2 su bardağı suyu. Kefal Fırında Malzeme: 2 1 2 5 1 300 300 2. Küçük bir tavada tereyağını kızartıp üzerlerine dökün. . Sonra alt üst hafif una bulayın. kg Hazırlanışı: Önceden fırını 170 0C'ye getirip. Rafine yağı bir tavada kızdırıp. 2-3 dakika sote yapın. Maydanoz suyu . Tuz çay kaşığı Karabiber (taze çekilmiş) su bardağı demet diş çorba kaş. Bir tencereye bir kaşık margarin koyup kızdırıp sarımsak ve soğanı ilave ederek bir dakika karıştırıp mantarı ilave edin.1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 tatlı kaşığı diş kahve fincanı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet avuç adet bağ az tutam (çiğ. tuz ve biberi ekleyin. süzdürün. su yarı yarıya çekinceye kadar kaynatın. karidesleri 2-3 dakika alt üst kızartıp ateşten alın. maydanoz ve karanfili koyup. Domates bırakacağı suyu çekinceye kadar 7-8 dakika pişirin.5 Su Maydanoz Karanfil Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Kefal (ayıklanıp. Fırından alıp. domatesi.zeytinyağı karışımını da balıların üzerine gezdirin. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını ilave edip karıştırın. önceden ısıtılmış tabaklarda sıcak olarak servis yapın. Tuz ve biberini serpin. ısıtın.5 0. yıkanıp kurulanmış) Soğan (rendelenmiş) Domates (rendelenmiş) gr Limon suyu gr çorba kaş. Kefal balığı dilimlerini bir tepsiye dizin. Limon suyunu da dökün. Rendelenmiş domates ve soğanı balıkların üzerine dökün. Limon suyu ve maydanoz serpin. Fırında balıklar pişinceye kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. kabukları soyulmuş) Soğan (çok ince kıyılmış) Sarmısak (ince kıyılmış) Rafine Yağ Margarin Tereyağı Domates (ince dağranmış) Mantar (dilimlenmiş) Limonun Suyu Maydanoz (kıyılmış) Tuz Karabiber Hazırlanışı: Karideslerin başını ve kuyruğunu koparmadan sırtlarından yararak kelebek gibi açın.

Fırınızı 200°C'ye getirip. Zarlarını arasından keserek. soyulmuş limon dilimleri elde edin.5-2 adet kg'lık) adet Limon çorba kaşığı Soğan (orta boy) diş Margarin Sarmısak 0. Balıkları tuzlayın ve biberleyin. Soğan ve sarmısak dilimlerini yağlanmış tepsiye döşeyin kefal balığı dilimlerini üzerine yerleştirin. Yuvarlak dilimlere bölüp. Balığı fırından alıp sıcak veya soğuk olarak yanında limon ile servis yapın. Kılıç Balığı Izgara Malzeme: 2 1 1 1 2. limon dilimlerini yerleştirin. ısıtın. bıçakla yukarıdan aşağıya doğru kabuklarını zarı ile beraber kesin. 40-45 dakika balığın eti yumuşayınca kadar pişirin. Dik olarak doğrama tahtasına oturtup.5 2 2 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet çorba kaşığı dal adet Kılıç Balığı Filetosu Beyaz Sirke Şeker Kırmızı Soğan (küp küp doğranmış) Zeytinyağı Kıyılmış Nane Salatalık (doğranmış) . Balıkların üzerine kekiği ve tarhun otunu serpin. Limonun iki ucunu kesin.Kefal Plaki Malzeme: 1 1 3 1 3 adet Kefal Balığı (1. kurulayın.25 demet (ince dilimlenmiş) Maydanoz 1 çorba kaşığı (yaprakları 3 çorba kaşığı ayrılmış) Zeytinyağı Elma Sirkesi Tuz Karabiber (taze çekilmiş) Tarhun Otu Kekik Hazırlanışı: Kefal balığını temizleyip yıkayın. Bir fırın kabını margarin ile yağlayın. Fırın kabının ağzını alüminyum folyo ile kapatın. Zeytinyağı ve elma sirkesini balıkların üzerine gezdirin. Kabı ısıtılmış fırına sunup.

dörde bölünmüş kuru soğan. sirke. kereviz yaprağı tencereye konulur ve bol su ile kaynatılır. 1 kaşık zeytinyağı ve şekeri iyice karıştırın. Balığı kalan zeytinyağı ile iyice yağlayın. Fırında Krema Soslu Lahos Malzeme: . Tuzlayıp biberleyin. çok ağır ateşte tekrar bir taşım kaynatılır. telle çırpılır. Kaynayan suya balıklar ilave edilir. bir taşım kaynayınca balıklar konup. Mangalda veya fırının ızgarasında her tarafını 5'er dakika pişirin. Tabaklara alıp naneli salata ile servis yapın. nane. soğan. Sonra kevgirle alınıp çok küçük parçalar halinde kesilir. kaynar haşlanmış suyu ilave edilip. Limonla çırpılmış yumurta sarıları ve karabiber üzerine bir kepçe ile ağır ağır çorbanın suyu ilave edilip terbiye yapılır. balıkların etleri erimeden bir kevgirle dışarı alınıp soğumaya bırakılır. Daha sonra sebzeler tencereye konulur. Isı dereceleri aynı olunca terbiye geriye. Süzülmüş. Tencerede kalan sebzeler iyice pişinceye kadar kaynatılır. Servis yaparken üzerine çentilmiş maydanoz konulabilir. Bir başka tencereye yağ konulup un pembeleşinceye kadar kavrulur. Ilıyınca mümkün olduğunca büyük parçalar halinde ayıklanır. Kırlangıç Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 1 2-3 1 1/2 1 1/2 3 kg adet adet adet çorba kaşığı çay bardağı adet adet adet Kırlangıç Balığı Đri Patates Büyük Soğan Defne Yaprağı Tereyağı Zeytinyağı Kereviz Yaprağı Limon Suyu Yumurta Sarısı Tuz Karabiber Maydanoz Hazırlanışı: Soyulmuş patates ve havuçlar bütün olarak.Hazırlanışı: Salatalık. defne yaprakları. tuz. tencere içine gene yavaş yavaş bir şekilde dökülür.

balıkların suyunu güveçten bir tavaya süzdürün. halka dilimlenmiş) Maydanoz (yarısı ince kıyılmış. Levrek Buğulama Malzeme: 3 750 1 1 2 2 1 0. Koyulaşmış sosu balıkların üzerine gezdirerek servis yapın. Tuzlayın. 5 parça halinde kesilmiş) Tuz Tane karabiber Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. balıkları 20 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış fırında. Maydanozu ince ince kıyın. Fırınınızı 180°C'ye getirip. Tavadaki sosa. mısır nişastasını katın. ısıtın. Güvecin ağzını tekrar folyo ile kapatarak. kısık ateşte sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşten alın.5 adet çorba kaşığı adet demet adet dilim su bardağı su bardağı çorba kaşığı çorba kaşığı çay kaşığı Lahos Filetosu (180'er gr'lık) Limon Suyu Küçük Domates Maydanoz Defne Yaprağı Limon (yuvarlak kesilmiş) Elma Sirkesi Balık Suyu Krema Margarin Mısır Nişastası Tuz Taze Çekilmiş Karabiber Hazırlanışı: Lahos filetolarını yıkayıp süzdürün. domates ve limon dilimlerini yerleştirin. Domateslerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün.haşlanması) Krema (isteğe bağlı) 5 çorba kaşığı 0. balık suyunu ve kremayı ekleyin. fırına sürün.25 su bardağı 5 çorba kaşığı . Balıkları. domates ve limon dilimlerini tabaklara bölüştürün. balıkları sıcak tutun. halka doğranmış) Sivribiber (temizlenmiş. Bu süre sonunda. biberleyin ve üzerlerine biraz limon suyu gezdirin.20 1 5 1 0. Üzerine elma sirkesini . yarısı dalları üzerinde) Defne yaprağı (5 parça halinde kesilmiş) Domates (kabukları soyulup.5 çorba kaşığı gr adet demet adet orta boy adet çay kaşığı Margarin Levrek Filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) Limon (kabuğu soyulup.5 1 3 1 2 5 0. Sosu. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca sarıp. Güvece dizilmiş balıkların üzerine defne yaprağı.

tuz ve tane biberini ilave edin. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. Kızdırdığınız yağda. telle kuvvetlice çırparak yedirin. Kalan bir çorba kaşığı soğutulmuş margarini küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edip.5 çorba kaşığı orta boy çorba kaşığı çay kaşığı adet su bardağı demet Ayçiçek Yağı (ızgara telini yağlamak için) Lüfer (temizlenip yıkandıktan sonra kurulanmış) Un Tuz Beyaz biber Limonun suyu Zeytinyağı Maydanoz (ince kıyılmış) . Bir kenarda sıcak olarak bekletin. lüferlerin etinden de bir miktarını dış derisini zedelemeden çıkarın.Hazırlanışı: Đki çorba kaşığı margarini bir kapta eritin. ince kıyılmış dereotunu. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın. ve küçük parçalara ayrılmış balık etini bir tavaya koyup hafifçe kavurun. Kıyılmış soğanı. Lüfer Dolması Jülide Ergüder Malzeme: 4 2 2 1 4 1 4 adet adet çorba kaşığı demet dilim çorba kaşığı adet Lüfer (orta boy) Soğan Kuş Üzümü Dereotu Tost Ekmeği Karabiber (tane) Yumurta Un Zeytinyağı Hazırlanışı: Lüferleri temizledikten sonra. Şarap. sivribiber. ufalanmış ekmeği. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. defne yaprağı. karabiberi. yıkayın. Bu karışımı. her iki tarafı da altın sarısı oluncaya kadar kızartın ve servis yapın. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. çırpılmış yumurtaya.5 2 0. Balıkların kenarlarının açılmaması için.5 0. kuş üzümünü. Kalan bir çorba kaşığı margarini küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın. balık suyu ve kremasını da koyup. yarı yarıya çektirin. Önce. Lüfer Izgara Malzeme: 1 4 4 0. kabın üzerini örterek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. dikin. sonra da una bulayın. Ortadan yarıp kılçığını çıkarın. Orta kılçığı çıkarırken. Baş ve kuyruğunu gövdeden ayırmamaya dikkat edin. domates. Levrek filetolarına limon. Đnce kıyılmış maydanozu da ilave edin. lüferlerin içine eşit olarak koyun. dal maydanoz.

Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin.5 1 1 2 adet adet su bardağı adet adet adet Lüfer Soğan Zeytinyağı Patates Havuç Yeşil Biber Maydanoz Hazırlanışı: Lüferlerin filetosu çıkarılıp kuşbaşı doğranır. Kalan harç kıyılmış maydanozla karıştırılıp üzerine yayılır. Izgara lüferleri. Balıkları una bulayıp. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. Unu ve tuzu birlikte eleyip. Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın. Lüfer Plaki Malzeme: 2 1 0. 170 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Kalan limon suyu . fazla ununu silkeleyin. kekik) Kıyılmış Maydanoz Çiğ Krema Yumurta Sarısı Tuz 1 3 2 çorba kaşığı çorba kaşığı adet . havuç ve biber eklenir.Hazırlanışı: Önce ızgarayı yakın. Bu harcın yarısı tepsiye konur ve üzerine balık parçaları yerleştirilir. Küp şeklinde doğranmış patates.limon sosuyla birlikte. Midye Buğulaması Malzeme: 50 1 2 1 1 6 adet bardak adet adet diş adet Midye Beyaz Şarap Arpacık Soğan (çok ince kıyılmış) Havuç (ince kıyılmış) Sarımsak (dövülmüş) Tane Karabiber Buket Garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı. Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın. zeytinyağı . sıcak olarak servis yapın. diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin. biberi karıştırın. temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Balıklar pişerken. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek. Soğan yarım halka şeklinde doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur. kalanını balıkların üzerine serpin. maydanoz. Tuz ve bir bardak su eklendikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirilir.zeytinyağı karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin.

karabiber tanesi ve buket garni ile bir tencereye koyup ağır ağır kaynatın. Çorba kaselerine bölüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin.25 0. Midye Dolması Malzeme: 15 1.5 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet demet Midye (ayıklanmamış) Tereyağı Un Kuru Soğan Maydanoz Tuz Karabiber Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarının üstlerini bir bıçak yardımıyla. şarap.Tuz. soğan. Sonra alıp servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun.5 1. Ayrı bir kapta tereyağını eritip unu kavurun. çiğ krema ve yumurta sarısını ilave edip ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.25 0.Hazırlanışı: Midyeleri soğuk suda güzelce yıkayın.5 0. Midyeleri çıkarıp soğumaya bırakın. Sosu midyelerin üzerine dökün ve hemen servis yapın. havuç. 2 bardak su.5 1 adet adet tatlı kaşığı su bardağı su bardağı adet tabaka Midye (kabuklu ) Önceden Hazırlanmış Zeytinyağlı Dolma Đçi Kuru Soğan Toz Şeker Su (sıcak) Zeytinyağı Limon (dilimlenmiş) Yağlı Kağıt Tuz . Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafif sallayın. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın. Midye sularını ve ardından midyeleri ilave edip yarım saat pişirin. Dörde bölünmüş soğan. sarımsak. kıyılmış maydanoz. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar hafif ateşte bırakın. ayıklanmış maydanoz ve kararınca tuz ile birlikte midyeleri sıcak suya atıp kaynatın. Midye Çorbası Malzeme: 25-30 1 2 1 0. üzerlerinde hiçbir kalıntı bulunmayacak tarzda iyice ayıklayın. Bir bıçak yardımıyla açıp içlerini ayıklayın. Midyeleri haşladığınız sudan takviye yapın. Midyeleri. karabiber ilave ederek tatlandırın. Bu işlemi yaparken kabukların içlerindeki suları korumaya özen gösterin ve suları ayrı bir kapta toplayın.

sıcak su ve zeytinyağını midyelerin üzerine serptikten sonra limon dilimlerini yerleştirin ve en üste de ıslatılmış yağlı kağıt örtüp ağırlık yapması için bir tabak koyun. midyelerin kabukları da açılmaya başladığı zaman tencereyi ateşten alın. Midye dolmalarını limon dilimleri ve dereotu ile servis yapabilirsiniz.25 0. Yarım su bardağı un ile 0.75 su bardağı birayı karıştırıp bir bulamaç elde edin. Midyelerin üzerine tuz serperek yanında tarator ile sofraya getirin.50 0. Islatılmış yağlı kağıdı soğanların üzerine kapatın. süzülür. kağıt havlu serilmiş bir kaba alıp fazla yağlarını çekmesini sağlayın. biraz su ve yemeklik zeytinyağ ilave edilip önce yüksek ateşte kaynatılır. Sonra ılınmaya bırakılır. Sonra aynı tencereye bol kıyılmış maydanoz. Tencerenin kapağını kapatıp harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin.. Soğanları irice doğrayın ve midyeleri pişireceğiniz tencerenin dibine döşeyin. Midye Pilavı . havuç. birkaç diş ince kıyılmış sarmısak. Midyeleri açarak her iki tarafını unlayın. 8-10 adet karabiber (toz karabiber de olabilir) çayın yanında gelen şekilde kesilmiş limon dilimleri tuz. Kapağını açmadan tencereyi soğumaya bırakın. Kabukları elinizle bastırarak sıkıca kapanmalarını sağlayın.. Kızarmış olanları.. kalan suyunu da çeksin. küçük kare parçalar halinde doğranmış patates. Bol suda yıkayıp süzülmeye bırakın. Unlanmış midyeleri bulamaça batırıp bol kızgın yağa atın. Her iki tarafını altın sarısı renk alıncaya kadar çevirerek kızartın. Midyeleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Midye Plaki Midyeler soğuk suda güzelce yıkanır.. Daha sonra kabuksuz olarak bir su kaynatılıp suyu dökülür. Tencerenin içindeki su çekilip.75 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı Midye (iri) Ayçiçek Yağı Un Bira Un Hazırlanışı: Ayıklanıp siyah sakalları alınmış midyeleri iyice yıkayıp süzün. Tuz. Hazırladığınız dolma içi ile midyelerin içini doldurun. mevsimine göre varsa birkaç ince kıyılmış kereviz sapı. Midye Tava Malzeme: 30 0. Midyelerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile açın ve içlerindeki sakalımsı kısımlarını kesip temizleyin. toz şeker. Mutfak kağıdının üzerine yayın. Bir tepsiye bir su bardağı unu yayın. Bir süre sonra kısık ateşte suyunu iyice çekip sos kıvamına gelene kadar pişirilir.Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarını tel bir fırça ile temizleyin ve bol suda yıkayın.

Tuz ve karabiber serpildikten sonra rendelenmiş ve sıkılarak suyu alınmış soğan üstüne yayılır. Dilimlenmiş domatesleri de balıkların üstüne ve çevresine yaydıktan sonra. Soya yağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balıklar pişince fırından çıkarılır ve servis yapılır.3 gr gr gr gr ml gr gr lt Pirinç Soğan Midye Toz Şeker Soya Yağı Fındık içi Kuru Üzüm Kaynamış Su Tuz Kuru nane Yenibahar Karabiber Limon Hazırlanışı: Soğanları ince ince kıyın. Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin. Hazırladığınız karışıma midyeleri ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. nane ve yenibaharı ekleyip biraz daha kavurun. Servis tabağına alıp yanında limon ile sıcak servis yapın. başı atılır ve yüzgeçleri kesilir. tuz. Kalan zeytinyağı da gezdirilerek dökülür ve tepsi orta ısılı fırına sürülür.Malzeme: 350 200 500 50 100 100 50 1. Palamut Fırında Malzeme: 2 4 1 3 1 adet adet adet çorba kaşığı adet Palamut Domates (büyük boy) Soğan Zeytinyağı Limon Tuz Karabiber Hazırlanışı: Palamutların içi temizlenir. soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun.5 Palamut (orta boy) . fındık. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. şeker. Đyice yıkandıktan sonra da her balıktan ikişer fileto çıkarılır. Sırasıyla kuru üzüm. Zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye balık filetoları içleri yukarı gelecek biçimde yerleştirilir. Fırında Palamut Malzeme: 1. Midyeleri yıkayıp suyunu süzün. çeşitli biçimlerde kesilmiş limon dilimleriyle süslenir.

Üzerine tuzu ve karabiberi döküp karıştırın. hafifçe tuzlayın. Servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın. garnitürlerle birlikte servis yapın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında. Palamut Izgara Malzeme: 1 1 1 1 adet tatlı kaşığı çay kaşığı çay bardağı Palamut (iri boy) Tuz Karabiber Sıvıyağ Garnitür: 1 adet 1 adet 1 adet Kırmızı Turp Patates dilimleri (haşlanmış) Limon Hazırlanışı: Sıvıyağı bir kaba aktarın. Balıkları hazırladığınız sıvıyağ sosuna bulayın ve buzdolabında 40 dakika bekletin. Sonrasında balıkları ızgarada ya da yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin.5 1. zeytinyağını gezdirerek dökün.5 0. sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu balıkların üzerine döşeyin. Üstüne defne yapraklarını koyun. Dilerseniz havuç ve kerevizle süsleyebilirsiniz. sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin. Bir fırın tepsisine dizin.5 0. Kiremitte Palamut Malzeme: 1 1 1 1 2 2 1 3 adet adet su bardağı adet adet adet tatlı kaşığı çorba kaşığı Palamut (iri boy) Patates Mantar (haşlanmış) Soğan Domates Sivri Biber Tuz Sıvıyağ .1. Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak.5 1 2 3 adet adet demet çay bardağı adet adet adet Domates Kuru Soğan Maydanoz Zeytinyağı Limon Defne Yaprağı Sivribiber Tuz Hazırlanışı: Balıkları temizleyip iki parmak kalınlığında halka halka kesin. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri. Sıcak olarak. Đyice yıkanmış ve suyu süzülmüş balığı yuvarlak dilimleyin.

Hazırlanışı: Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. Soya Soslu Palamut Malzeme: 2 3 1. yavaş yavaş zeytinyağı ekleyin. yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin.5 5-6 2 1 adet adet çay bardağı adet adet adet Palamut Filetosu Domates Sıvı Yağ Sivri Biber Soğan Limon Soya Sosu Tuz Hazırlanışı: Palamudu balıkçımıza fileto olarak hazırlatıp. biraz tuz ekleyip ezin. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın.5 500 adet diş su bardağı gr Palamut (büyük) Badem veya Ceviz Sarmısak Zeytinyağı Ekmek Sirke Tuz Hazırlanışı: Cevizlerin kabuğunu soyup sarmısak ve bir bardak zeytinyağı ile mutfak robotunda karıştırın. balık filetosunu 4 parçaya keserek . Sarmısak Soslu Palamut Malzeme: 1 3-4 1. Sıcak servis yapın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. karışım parlak bir görünüm alıncaya kadar karıştırmaya devam edin ve sirke ekleyin. Karışımı bir havana koyun. Dilimlenmiş ve kızartılmış palamutu bu sosla birlikte servis yapın. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Ceviz ve sarmısağı ilave edip dövün. Kabukları soyulup. Üzerine sıvıyağı gezdirin. Mantarları da boşluklara yerleştirin.

Isınan yağa. Piyaz doğranmış soğan ve limon dilimleri ile birlikte servis yapalım.5 0. Sıcak olarak. Sıvıyağı tavaya koyup ısıtın.bekletelim. garnitürlerle birlikte servis yapın. Her iki tarafı da 4'er dakika pişirin. Balık dilimlerini una bulayın. Portakallı Buğulama Malzeme: 4 1 0. balık dilimlerini atın. Palamut Tava Malzeme: 1 1 1 1 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı tatlı kaşığı Palamut Un Sıvıyağ Su Tuz Garnitür: 3-4 dal 0. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Balıkları tavadan alıp.25 adet Roka Soğan (kırmızı) Limon Patates dilimleri (haşlanmış) Hazırlanışı: Yuvarlak dilimlenmiş palamutları tuzlayıp bir kaba dizin. biberli domatesli sosu balıkların üzerine gezdirelim. ince doğranmış sivri biberleri yumuşayana dek kavuralım. Domatesler piştiğinde ateşten alıp.5 adet 0. Una buladığınız balık dilimlerini suya batırıp çıkarın ve suyunu süzdürün.5 1 adet adet adet bağ fincan çay kaşığı Lüfer (250'şer gramlık) Portakal Limon Maydanoz Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: . Ardından domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı iriliğinde doğrayarak tavaya alalım. Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağ aktaralım. Balığı tavadan almak üzereyken soya sosunu balıklara döküp birlikte 3-4 dakika daha pişirelim (soya sosunu balıklara dökmeden önce tavadaki yağı başka bir kaba alın ki tavada yağ kalmasın). bu sosu bekletelim. Kalan sıvı yağı tavaya aktarıp balık parçalarını arkalı önlü kızartalım.5 0. Sonrasında unu geniş bir tabağa yayın.

Diğer yanda yumurta aklarını hafifçe çırpıp somonların üzerine dökün. orta derecedeki ateşte 20 dakika süreyle tutun.-ıslak bir bezle silinip. sonra. Buğulamayı. Servis yapmadan önce. süzgeçten geçirin. ince doğranmış) Taze soğan (ayıklanıp. Elde ettiğiniz karışımı birer porsiyon halinde kaselere koyun. 3 yemek kaşığı zeytinyağ.haşlanması) Somon balığı filetosu Tuz Tane karabiber Defne yaprağı Krema (isteğe bağlı) 750 gr 0. Sosu emmesi için buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. ılık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Yarım bağ maydanozu ince ince kıyarak balıkların üzerine serpin. Kabın üzerini kapayıp.Balıkları tepsiye veya büyükçe bir sahana yanyana dizin. iyice karıştırın. iri doğranmış) Sivribiber(orta b. . Sıvı yağı servis sırasında çiğ olarak buğulamanın üzerine dökün.5 çorba kaşığı adet adet adet demet gr çorba kaşığı su bardağı Margarin Mantar(iri b. biraz tuz. mikser rendesinden geçirin. ince doğranmış) Maydanoz (doğranmış) Domates (konkase) Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. Somon Hachee Malzeme: 600 2 4 gr adet adet Somon Balığı Yumurta Akı Domates Taze Kara Biber Kereviz Yaprağı Yeşil Soğan Zeytinyağ Roka Tuz Hazırlanışı: Somonları iyice yıkayıp. Somon Kağıtta Malzeme: 3 5 5 2 1 250 5 0. Portakalın ve limonun suyunu. biber ve fındık rendesini de katıp. tuzladığınız balıkların üzerine dökün.5 çay kaşığı 2-3 2 çorba kaşığı Hazırlanışı: Önce fırınınızı 170 0C'ye getirip ısıtın.-ayıklanmış. domatesleri dilimleyip. tabağı süsleyin.

5 dakika daha pişirin. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp. hafif ateşte domatesler suyunu çekip tekrar bırakıncaya kadar pişirin. Çay kaşığı ile oyarak içlerini çıkarın. labne peyniri. Krebin iki tarafını da pişirin. un. Uskumru. Beyaz şarabı ilave edip.2 su bardağı diş su bardağı Mayonez Sarmısak (dövülmüş) Zeytinyağı . sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Kağıtta somonları fırından çıkarıp. Çekirdeklerini çıkarın. dikkatlice kağıdı açın ve önceden ısıtılmış tabaklarda servis yapın. süt.5 adet dilim adet demet kutu Avokado Somon Füme Limonun Suyu Dereoto Labne Peyniri Tuz Karabiber Un Yumurta Süt Sıvı Yağ Tuz 1 2 0. yeşil salata yaprakları ile servis yapın. Đçine malzemeyi yerleştirdiğiniz yağlı kağıt ya da aluminyum folyoyu sıkıca kapatın ve tepsiye yerleştirip. karabiber ve derotunu blendırda karıştırın. tuz. Hazırladığınız kreplerin içine avokadolu karışımdan sürün. Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin.2 2 0. somon filetosunu.5 2 1 Krep için: su bardağı adet su bardağı çorba kaşığı çay kaşığı Hazırlanışı: Krep hamurunu hazırlamak için. Aioli Soslu Malzeme: 1. kremayı yağlı kağıt ya da aluminyum folyonun içine yerleştirin. Tuz ve biber serpin. Somon filetosunu 5 eşit parçaya bölün. 2 cm eninde dilimleyin. Avokado parçalarının üzerine limon suyu sıkın. Sote edilmiş sebzeleri. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Krepleri buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra. Avokado ve Somon Fümeli Krep Malzeme: 2 6 1 0. taze soğanı ve maydanozu ilave edin. Üzerine 1 dilim somon füme koyup rulo şeklinde sarın. kabuklarını soymadan uzunlamasına ortadan 2'ye kesin. Avokadolu krepleri. Ateşin üzerinde bir kaç kez karıştırdıktan sonra domatesi katın.Margarini bir kapta eritin. Yağ kızınca mantarları. Hamuru 15 dakika dinlendirin. yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin. Ateşten alın.sivribiberi.5 0. 24 cm çapında yağlanmış bir teflon tavaya dökün. yumurta. Avokado. Balık suyunu koyup. Avokadoları. limon dilimleri ve defne yapraklarını.

Margarini bir kapta eritin. Balık dilimlerini sebzelerin üstlerine yerleştirip. yağı ısıtın. tavayı orta ateşe oturtarak. üstlerine tuz. Balıkların her iki yanını hafifçe tuzlayın. Üzerlerine kalan zeytinyağını arasıra bir fırça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanını da renk alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. sık sık karıştırarak. Izgara edilmiş uskumruların üzerine eritilmiş margarini bir fırça ile sürün. Unlanmış balıkları ızgaranın üzerine yerleştirin.5 0. yanında aioli sosla. Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya başlarken karıştırma kabına yumurta sarısı. Sarımsaklar sivri yeşil biberler ve kıyılmış maydanozları da serpiştirip. balıkları alacak büyüklükte bir kaba eleyin. Sarımsaklı Levrek 600 g levrek dilimi 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı 2 kırmızı dolmalık biber (sap ve çekirdekleri ayıklandıktan sonra. Levrek dilimlerini yan yana alacak büyüklükte kalın dipli bir tavaya ayçiçek yağını koyup. sıcak olarak servis yapın. Balık suyunu ekleyip. uzunlamasına 2'ye kesin). kanı tamamen gidinceye kadar yıkadıktan sonra süzülmeye bırakın.10 dakika) kaynatın. Tavadaki pişme suyunu. Maydanoz dallarıyla süsleyip. yaklaşık 2 dakika pişirin. Isınınca dolmalık biber parçalarını serpiştirip. Bunun için dövülmüş sarmısakla mayonezi bir telle iyice karıştırın. servis tabağının üstündeki alüminyum folyoyu atarak. bir taşım kaynattıktan sonra. sarımsaklı levreği ılık (ya da soğuduktan sonra) servis yapın. karabiber ve kırmızıbiberi serpin. Yine her iki yanını una bulayıp. kâğıt mutfak havlusuyla kurulayın (çok iriyseler. . ateşi kısın ve sık sık karıştırarak. ara sıra karıştırarak. tavanın üstünü kapatarak. yaklaşık 1/2 su bardağı kalıncaya kadar (yaklaşık 5 . Sonra tıpkı mayonez yapılır gibi zeytinyağını bir sicim gibi akıtarak bu malzemeye yedirin. balıkların kuruması önlenmiş olur) bir kenara bırakın. Tavayı ateşten alıp. Balıkları temizleyip. zeytinyağı ile iyice yağlayın. Unu.5 1 2 1 1 orta boy çay kaşığı su bardağı çorba kaşığı adet demet Uskumru Tuz Un Margarin Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Hazırlanışı: Izgarayı yakıp. hardal. ateşi kısın ve balıkları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. sirke koyduğunuzdadövülmüş sarmısağı da ilave edin. silkeleyerek fazla unlarını atın. Kenarlarındaki derileri alıp attıktan sonra. Delikli spatulayla balık dilimlerini çukur bir servis tabağına çıkarın. Önce aioli sosu hazırlayın. tavadaki sosu balıkların üstüne boşaltın. Uskumruları dilerseniz limon ve maydanozla süsleyip. tabağı alüminyum folyoyla örtüp (böylece. 1 dakika pişirin. irice kareler biçiminde doğranmış) 20 diş sarımsak (çok ince kıyılmış) 1 sivri yeşil biber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra ince doğranmış) 6 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) birkaç maydanoz dalı (süsleme için) 1/4 tatlı kaşığı tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 2 su bardağı balık suyu Levrek dilimlerini soğuk su altında yıkayıp.

2 tatlı kaşığı kekik .4 diş sarımsak . tuz ve karabiber ile tatlandırınız. Suda eritilmiş mısır nişastası. kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra.1 tatlı kaşığı biberiye . bir taşım kaynatın. .5 adet domates . bir kenara bırakın. karışımı bir taşım kaynatın. havuçlar. sutereleri ve tabaktaki balıkları ekleyip. 5 dakika kaynatınız. Kekik. Domatesler yumuşayınca ateşten alınız. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirip (suyu iyice koyulaşmalıdır).Tuz-karabiber . kağıt havlu ile kurulayınız. yağı ısıtın. Delikli kaşıkla balık parçalarını bir tabağa çıkarın. iyice yıkayın. taze soğanları ve sarımsağı sote ediniz. kıyınız. biberiye ve doğranmış domatesi ilave edip. iyice karıştırdıktan sonra. tencereyi ateşten alın. Balık suyu.2 adet levrek . Bir çorba kâsesine sirke. ateşi kısarak. karıştırın. sürekli karıştırarak. Bir tencereye ayçiçek yağını koyup. Şeker ve sirkeyi ilave edip.2 yemek kaşığı sirke .1 tatlı kaşığı toz şeker . irice küpler halinde doğrayın.Mantarlı Levrek Yahnisi 600 g levrek (ya da benzeri bir beyaz etli balık) filetosu 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) 1/4 tatlı kaşığı karabiber (taze çekilmiş) 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 4 çorba kaşığı elma sirkesi 25 cl. Isınınca tel süzgeçteki balık parçalarını ekleyip. Yahniyi büyük bir çorba kâsesine aktarıp. balıklar saydamlıklarını yitirinceye kadar (2 . Napoli Usulü Levrek (Đtalya) Malzeme .10 adet taze soğan . tencereyi orta ateşe oturtarak. verevine ince dilimlenmiş) 4 taze soğan (ayıklanıp.2 yemek kaşığı sıvı Sana . Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayınız. soya sosu ve kâseye süzmüş olduğunuz bekletme suyunu tencereye koyup. ince kıyılmış) 4 tatlı kaşığı mısır nişastası (2 çorba kaşığı suda eritilmiş) 1 bağ suteresi (ya da pazı. (1 su bardağı) balık suyu 1 tatlı kaşığı soya sosu 2 havuç (kazınıp. Kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp.3 dakika) pişirin. karışımı havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Kâsedeki karışımın suyunu bir tel süzgeçten başka bir kâseye süzüp. sapları ayıklanmış) Balık filetolarını soğuk su altında yıkayıp.1 su bardağı balıksuyu Hazırlanışı Balığı fileto çıkartıp. Sarımsak ve taze soğanları ayıklayıp. Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı Sana?yı kızdırıp. sarımsak ve karabiberi koyup. oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. kurulandıktan sonra. servis yapın. verevine ince dilimlenmiş) 125 g mantar (yıkanıp. Balık parçalarını ekleyip. taze soğanlar ve mantarları ekleyerek.

domates.1 sivribiber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra 5 parça halinde kesilmiş) .50 cm x 80 cm boyutlarında yağlı kâğıt .60 ml (1/4 su bardağı) balık suyu (beyaz etli balık kafa ve kılçıklarının suda 20 dakika haşlanması ile elde edilmiş) .750 g levrek filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) . Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. fazla küçültmeden kalp biçiminde kesin.5 çorba kaşığı krema (isteğe bağlı) Hazırlanışı 2 çorba kaşığı Sana'yı bir kapta eritin.½ demet maydanoz (ince kıyılmış) Hazırlanışı Hazırlık: Yağlı kâğıdı ikiye katlayıp. sosu üzerine dökünüz.1 adet defneyaprağı . Sıcak olarak servis ediniz.200 g (orta boy) domates (kabukları soyulup.1 çorba kaşığı ince kıyılmış arpacık soğanı .5 adet iri mantar (ince dilimlenmiş) .Tane karabiber .Tuz . konkâse domates ve sıcak balık suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika suyunu yarı yarıya çektirin. Kalan 1 çorba kaşığı soğutulmuş Sana'yı küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edin. kabın üzerini örerek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin.2 defneyaprağı (5 parça halinde kesilmiş) . Yağlı kâğıttan kalbi bir fırın tepsisine yerleştirin.45 g (3 çorba kaşığı) Sana . .Đçini yağlayarak bir kenarda bekletin. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp.Kalbin öteki yarısını balıkların üzerine kapatıp. tuz ve tane biberini ilave edin.1 limon kabuğu (soyulup. çekirdekleri temizlendikten sonra halka doğranmış) . dal maydanoz.30 g (2 çorba kaşığı) Sana . bir tarafına balıkları dizin. Önceden 195 ºC ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriniz.Balıkları fırın kabına koyup. Bir kenarda sıcak olarak bekletin. Kalan bir çorba kaşığı Sana'yı küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın. defneyaprağı.Tuzunu kontrol edin. Kağıtta Levrek Malzeme . Kızarmış balıkların olduğu tavaya mantar.1 demet maydanoz (yarısı ince kıyılmış. halka dilimlenmiş) . kalan yarısı dalları üzerinde bırakılmış) .300 g (yaklaşık 1 su bardağı) konkâse domates . Levrek filetolarına limon. En son üzerine balık suyunu gezdiriniz.10 adet 90 gr'lık levrek filetosu . Levrek Buğulama Malzeme . Balık suyu ve kremasını da koyup. defneyaprağı. sivribiber.Üzerine tavada ki mantarlı karışımı gezdirin. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın. yarı yarıya çektirin.250 ml (1 su bardağı) balık suyu .½ çay kaşığı tuz . balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. Levrekler pişince kabın kapağını açıp.

. zeytinyağı. Yağ kızınca soğanı ilave edip. hafifçe pembeleştirin. Balıkları alabilecek genişlikte bir tavada Sana'nın bir çorba kaşığını eritin. ısıtın. Levreklerin üzerine tuz. biber. Domates. Soğuduktan sonra yenmesi daha iyidir.k. Đçerisine kaşar peyniri konur. Fırınınızı 170°C'ye getirip. 200 derecedeki fırına konur. Balıkları uzun uzun kesip aralıklarla üstüne dizin. ateşten alın. yağlı kâğıdı yan sayfadaki gibi kesin.. biber ve soğan kuşbaşı doğranarak tepsiye yayılır. Üstünü kapatıp fırına verin.kırmızı biber.kenarlarını sıkıca kıvırın. Kâğıtta levreği fırından çıkartıp. Hazırlık bölümünde gösterilen biçimde sosu yapın. Fırında Levrek Malzemeler: * 4 adet levrek * 2 adet soğan * 3 adet domates * 1 adet biber * 100 gr kaşar peyniri * Tuz. kıyılmış bir soğan ve üç beş maydanoz kökünü döşeyin. Limon da sıkılırsa güzel olur.3 havuçla. her iki taraflarının iyice kızarmasını sağlayın.biber. Balık suyunu bir kenarda sıcak olarak tutun.karabiber. Balıkları ve mantarlı domatesli sosu aşağıda gösterildiği biçimde kağıda yerleştirip. karabiber. AFĐYET OLSUN. 30 dk kadar pişirilir. 10 dakika pişirin. Temizlenen levrekler yağlanmış tepsiye dizilir. Balıkları da katarak. Ana Yemek: Ön hazırlık olarak. Kâğıtta levreği önceden ısıtılmış fırına sürüp.kekik. Sos koyulaştıktan sonra kalan Sana ve maydanozu katıp.kekikve pul biber serpilir. kâğıdın kenarlarını kıvırın. Fırından çıkarılıp sıcak servis yapılır. biraz et suyu koyun. Özel soslu ızgara levrek MALZEMELER 6 levrek 1 su bardağı sıvıyağ 2 defne yaprağı Karabiber Sos için: 6 domates 3 soğan 1 havuç 1 defne yaprağı 1 çay kaşığı kekik 2 diş sarımsak 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un 1 tutam tozşeker YAPILIŞ TARĐFĐ . kâğıdını dikkatlice açın ve sıcak olarak yanında haşlanmış patates ile servis yapın.pul biber Yapılışı: Tavaya yuvarlak doğranmış 2 . Tuz.

pirinç. defne yaprağı.Balıkları ayıklayıp yıkayınız. maydanoz. Đki taraflı olarak 15-20 dakika pişirin. Yapılışı: 1. 4. biberleyip yağlayınız. Margarini eritip soğanı sote edin. 7. Hafif tuzlayıp süzgece alın. 9. karabiber. karabiber ve şekeri serpin. Pilava tarçın serpip hafif karıştırın. Su kaynamaya başlayınca sıvıyağ. 6. Hafif karıştırıp balıkları üzerine dizin.Balıkları temizleyip yıkayın. LEVREK FĐLETOSU IZGARASI Malzeme : 1 kg.Üzerlerine bu sosu dökünüz. Süzüp duru su bırakıncaya kadar iyice yıkayın. karabiber 1. Lüfer Pilavı (Đstanbul) 2 orta boy lüfer balığı 1 su bardağı pirinç 1.5 su bardağı su 3 çorba kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tarçın Tuz. Havuç. defne yaprağı ve karabiberi geniş bir kapta karıştırın. Unu ekleyip pembeleştirin. 8. Kapağı kapalı olarak 1 dakika harlı ateşte pişirin. tuz ve karabiberi ilave edin. Tuz.Balıkları servis tabağına yerleştiriniz. 3. limon. tuz. Servis tabağına alıp hazırladığınız sos eşliğinde sıcak olarak servis yapın. Sıvıyağ. 5. Domatesi ilave edip pişirin. Fırında Lüfer MALZEMELER 6 adet Lüfer 2 tatli kasigi Tuz .Kalan zeytinyağın içerisine bir limon suyu koyup beyaz-laşıncaya kadar karıştırınız. Havucu temizleyip ince ince rendeleyin. Balıkları bu karışımın içinde yarım saat bekleterek marine edin. ince kıyılmış maydanoz ilave ediniz.Soğan pizayı ile sofraya alınız. 1 fincan zeytinyağı. Tencereyi ocaktan alıp üzerine kâğıt havlu serin ve 10 dakika demlendirin. 2.Bu karışıma tuz. Ateşi kısıp 10-15 dakika daha pişirin. 2. Balıkları bir servis tabağına alın. 4.Yemeğe 20 dakika kala tuzlayıp. Balıkları marinattan süzerek alıp yağlanmış ızgaraya yerleştirin.5 bardak su ekleyin. Sarımsakları soyup ezin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat bekletin. Levrek (parça).Izgaraya diziniz. 3.Kömür ateşi veya fırında veya elektrik ızgarasında 10-12 dakika her iki yüzünü pişiriniz. Pilavı servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine balıkları yerleştirin. kekik ve sarımsağı ilave edip kavurun. Balıkları temizleyin. Sıcak olarak servis yapın. Yayvan bir tencereye 1. Domatesleri ve soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Pirinci yıkayıp süzün. Đyice yıkayıp ortadan ikiye kesin.

3 orta boy Sogan 1 orta boy Havuç 3 orta boy Domates 1 orta boy Limon 1/4 su bardagi Zeytinyagi Kara Biber, Kekik 1/2 tabaka Yagli Kagit YAPILIŞ TARĐFĐ Baliklari temizleyip, yikayin, tuzla, süzgeçte 15 dakika bekletin. Keskin bir biçakla üzerlerine, enine 3 paralel yarik yapin. Bu arada sebzeleri yikayarak, sogan havuç ve domatesi yarim santimetre kalinlikta halka seklinde dograyin. Limonun kabugunu soyup, halka seklinde dilimleyin ve tepsiyi 1 tatli kasigi zeytinyagi ile yaglayin. Soganin yarisini tepsiye döseyip, üzerilerine domates ve havuçlari yerlestirin, kalan sogani da onlarin üzerine koyarak baliklari sebzelerin üzerine yerlestirin ve üzerlerine zeytinyagini gezdirin. Kara biber ve kekigi serpip, en üste limonlari dizin. Tepsinin üzerini kagitla kapatarak önceden isitilmis orta sicakliktaki firinda yaklasik 40 dakika pisirin.

Kağıtta Lüfer
4 adet lüfer 3 adet kuru soğan 3 adet domates 4 adet sivri biber 1 demet maydanoz 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 adet limon tuz karabiber Lüferleri temizleyip flato çıkartın, yıkayın, suyunu süzün. Soğanları yarım halka doğrayın, tuz serpip ovun. Đnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Domatesleri soyup ince doğrayın. Yağlı kağıdın içine zeytinyağı sürün, soğanlı maydanozun yarısını kağıda serin, 2 adet falatoyu soğanların üzerine döşeyin, tuz ve biber, serpin, balıkların üzerine soğanlı harcı serin, onun da üzerine domates ve sivri biberi koyarak kağıdı sıcıka kapatın. Balıklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Balık paketlerini orta ısılı fırında 45 dakika pişirin. Limon suyu gezdirerek sofraya getirin.

Portakal Limon Soslu Kalkan Haşlama
500 g kalkan filetosu 1 1/2 su bardağı balık suyu 1/2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış) 1 çorba kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) 2 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı kekik bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 30 g (2 çorba kaşığı) tuzsuz tereyağı 1/2 marul (yaprakları ayıklanıp, yıkanmış) 1/2 tatlı kaşığı tuz Haşlama suyunu hazırlamak için balık suyu, portakal suyu, limon suyu, arpacik soğanlarının yarısı, kekiğin yarısı ve karabiberin yarısını bir tavaya koyup, karıştırdıktan sonra, tavayı orta ateşe oturtarak, karışımı bir taşım kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp, haşlama suyunu 10 dakika ağır ağır kaynatın. Filetoları soğuk su altında çalkalayıp, kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra,

filetoyu verevine ikiye keserek, 1 kalın, 1 de ince parça haline getirin. Kalın fileto parçalarını tavadaki haşlama suyuna koyup, 1 dakika hafifçe haşlayın. Sonra ince filetoları koyup, saydamlıklarını yitirinceye kadar (3 - 4 dakika) haşlayın. Filetoları delikli spatulayla bir tabağa çıkarıp, üstlerini örterek ılık kalmalarını sağlayın. Ateşi biraz açıp, tavadaki haşlama suyunu buharlaşarak 1/2 su bardağı kalıncaya kadar kaynatın. Sonra tavayı ateşten alıp, sosu bir tel süzgeçten küçük bir tencereye süzerek, bir kenara bırakın. Yağın yarısını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı eritin. Kalan arpacık soğanları ve kalan kekiği koyup, sürekli karıştırarak, soğanları 1 dakika pişirin. Marul yaprakları, tuzun yarısı ve kalan karabiberi ekleyip, karıştırarak, marul yaprakları diriliklerini yitirinceye kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Tencereyi ateşten alıp, içindeki karışımı ısıtılmış bir servis tabağına aktarın. Küçük tencereye süzdüğünüz sosu orta ateşe oturtup, kalan tuzu ve kalan tereyağını ekleyerek, karıştırın. Tabaktaki balık parçalarını, servis tabağındaki marul yapraklarının üstüne aktardıktan sonra, tencereyi ateşten alarak, sosu balık parçalarının üstüne boşaltın ve bekletmeden servis yapın. Not: Bu tarifte istenirse, kalkan yerine pisibalığı ya da dilbalığı kullanılabilir.

Körili Domates Soslu Kalkan
4 kalkan filetosu (her biri yaklaşık 125 g, yıkanıp, kurulanmış) 1 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 6 çorba kaşığı balık suyu ya da su birkaç maydanoz dalı Körili domates sosu: 1 çorba kaşığı natürel zeytinyağı 2 diş sarımsak (ince kıyılmış) 2 tatlı kaşığı köri 1250 g olgun domates (kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 2 tatlı kaşığı salça 1 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) Sosu hazırlamak için zeytinyağını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı ısıtın. Isınınca sarımsakları koyup, yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 30 saniye) pişirin (sarımsakların kahverengileşmemesine dikkat edin). Köryi serpip, sürekli karıştırarak 30 saniye pişirdikten sonra, domatesler, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşi kısın ve domatesleri yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Domates salçasını da ekleyip, iyice karıştırarak karışımı püre haline getirdikten sonra, tencereyi ateşten alın ve bir kenara bırakın. Önce fırınınızı 220 °C'a ısıtın. Bir fırın tepsisini biraz zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Tepsinin boyutlarında bir yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo kesip, kestiğiniz bu parçanın bir yüzünü de hafifçe yağlayın. Arpacık soğanları ve sarmısakları tepsiye serpip, balık filetolarını ikiye katlayarak, tepsiye yan yana dizin. Üstlerine tuz ve karabiberi serpip, balık suyunu (ya da suyu) ekleyerek, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) yağlı bölüm alta gelecek biçimde balıkların üstlerine serin ve tepsiyi fırına verip, filetoları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin. Tepsiyi fırından alıp, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) bir kenara bırakın, ikiye katlanmış filetoları ısıtılmış bir servis tabağına çıkarıp, üstlerini yağlı kâğıtla (ya da alüminyum folyoyla) yeniden örterek, sıcak kalmalarını sağlayın. Tepsideki pişme suyunu tel süzgeçten süzüp, domates sosuna karıştırın. Sos tenceresini orta ateşe

oturtup, bir taşım kaynattıktan sonra, ateşi kısarak, koyulaşıncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Maydanozları ekleyip, karıştırdıktan sonra, tencereyi ateşten alın. Tabağın üstündeki yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) kaldırıp, filetoları maydanoz dallarıyla süsledikten sonra, her filetonun çevresine biraz sos dökerek, yanında kalan sosla servis yapın.

Tartar Soslu Kalkan Balığı Tava
Malzeme 400 gr. kalkan balığı (4 dilim sırt) 1 çay bardağı Bizim Ayçiçek Yağı 2 çorba kaşığı Bizim Mutfak Un Tuz Karabiber ½ limonun suyu Tartar sos için: 4 çorba kaşığı Bizim Mutfak Mayonez 2 adet kornişon turşu (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı maydanoz (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı kaperi çiçeği (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı soğan (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı dereotu (Đnce kıyılmış) ½ limonun suyu Tuz Hazırlanışı • Tavada yağı kızdırın. • Bir tabak içinde balıklara limon suyunu damlatın ve tuz ile karabiberi her tarafına yedirin. • Daha sonra balıkları tek tek una bulayıp, tavaya yatırın. Alt üst ederek kızartın ve servis tabağına alın. • Bizim Mutfak Mayonez'i çukur bir kabın içine koyun. Tüm malzemeyi içine ilave ederek karıştırın. • Balığı servis yaparken beraberinde verin.

Kalkan Tavası
Malzeme - 10 dilim 125'er gr'lık kalkan balığı - Tuz - Taze çekilmiş karabiber - 1 limonun suyu - Un

tavuk suyu) Kalkanları tuz ve taze baharat ile marine edin. . tuz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. 300 gr mantar. Diğer kısmını ise kare şeklinde doğrayın. mısır. 1/2 kg domates. her biri ince kıyılmış kapari. Tabağın ortasına mısırlı püreyi koyun. salatalık turşusu. lık kemiksiz 2 parça kalkan balığı Füme domates sos (domates. Kalkan dilimlerini marinattan çıkartıp. Hazırlanan mısır sosunu patates püresiyle karıştırın. 3 adet arpacık soğan. patates püresi (taze haşlanmış mısırlı) 100 gr. Mısır iyice piştikten sonra blenderdan geçirin. biberleyin. tuzlayıp. Hafif derince bir kaba yerleştirin. Kalkan dilimlerini süzdürerek tavadan alıp. Fazla unlarını silkeleyerek kızgın yağda her iki taraflarını 3'er dakika kızartın. Ana Yemek: Kalkan balığını temizleyip. biber) (odun talaşında) 2 adet füme domates (dumanlanmış domates) Mısır sos (100 gr. 50 gr margarin. her iki taraflarını una bulayın. KALKAN FĐLETO (FRANSA) Malzemeler: 150 gr. Domateslerin bir kısmını blenderda zeytinyağı ile çekin ve sos hazırlayın. küçük pırasa karışık taze baharat 125 gr. 1 demet maydanoz. üzerine havlu kâğıt serilmiş bir servis tabağına aktarın. Üzerilerine limon suyunu gezdirip 2 saat serin bir yerde dinlendirin. Tabağın kenarına füme domatesleri ve sosunu ekleyin ve servise hazır hale getirin. maydanoz. 1 limon. unlayın. Üzerine ızgarada pişirilmiş balıkları ekleyin. Arpacık soğan ve mısırı kavurun üzerine tavuk suyu ekleyin. yıkayın ve dilimleyin. Kalkan Fırında Kullanılacak malzeme (4 kişilik): 1 kg 'lık kalkan.- 125 ml (3/5 su bardağı) ayçiçek yağı Tartar Sos 200 g mayonez 2 çorba kaşığı ince kıyılmış kapari 2 çorba kaşığı ince kıyılmış salatalık turşusu 1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz 1/3 çorba kaşığı ince kıyılmış tarhun otu 1 çorba kaşağı ince kıyılmış taze soğan Hazırlanışı Hazırlık: Kalkan dilimlerini yıkayın. Talaşın üzerine bir tel koyun. Kalkan dilimlerinin fazla ununu silkeleyerek tavaya yerleştirip her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 3'er dakika kızartın. Üzerine kabukları soyulmuş domatesleri koyun ve fümeleyin. Kalkan dilimlerinin suyunu süzdürerek marine ettiğiniz kaptan alıp. Hazırlık bölümündeki gibi tuzlanıp biberlenmiş kalkan dilimlerini limon suyuna yatırarak 2 saat serin bir yerde dinlendirin. Sıcak olarak yanında tartar sosu ile servis yapın. Tartar sosu hazırlamak için 200 g mayonezi. tarhun otu ve taze soğanı katıp karıştırın.

1 çorba kaşığı kurutulmuş ekmek tozu. biberlenir pişmeye bırakılır.5 kg kalkan balığı. Balık Sosları CENOVA SOS Malzeme: 125 150 75 2 1 15 gr gr gr adet dal gr Margarin Havuç (ince doğranmış) Kereviz (ince doğranmış) Defne Yaprağı Kekik Soğan . KALKAN TAVA MALZEMELER Yarım çay bardağı limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber 1. iyice koyulaşmadan balık sosun içine konur. üzerine kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir.5 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı un 1. karabiber. Balık pişince kaptan alınır. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. Limon dilimleri ile servis yapın. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın.1/2 çorba kaşığı un. fazla unlarını silkeleyin. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. servis yapılır. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. 1 dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. yeteri kadar tuz.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. sıcak fırına sürülür. limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Maydanoz ince ince kıyılır. Yapılışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. Domatesler süzgeçten geçirilir. Mantarlar iyice pişmeden balık kaba konur. Tuzlanır. Sos. tuzlanır. dilimlenmiş Tuz 5 kişilik HAZIRLANIŞI Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Mantarlar temizlenip üzerindeki zar çıkarılır. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır.

üzerine bir kapak kapatıp. HARDAL SOSU Malzeme: 900 50 100 20 1 1 1 ml gr ml gr çay kaşığı tutam çay kaşığı Beşamel Sos (sıcak) Margarin Çiğ Krema Hardal Tuz Beyazbiber (taze çekilmiş) Kırmızıbiber Hazırlanışı: Sıcak beşamel sosa margarini ve kremayı katıp iyice karıştırın. Kırmızı şarap ve demi glace sosu ekleyip. Sosa karıştırarak ilave edin. kısık ateşte 30 dk pişirin. Çırpmaya devam ederek eritilmiş tereyağını . Not: Bu sos ızgara balıkların yanında servis edilebilir. HOLLANDEZ SOS Malzeme: 500 35 8 3 1 1 ml ml adet adet çay kaşığı çay kaşığı Tereyağ Sirke Tane Beyaz Biber (dövülmüş) Yumurta Sarısı Tuz Limon Suyu Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye koyup benmaride eritin. Yumurta sarılarını ekleyin ve benmaride sürekli çırparak pişirin.10 500 500 500 1 1 gr gr ml ml çorba kaşığı lt Karabiber Somon balığı (baş ve kemikler) Kırmızı Şarap Demi Glace Sos Ançuez Ezmesi Balık Suyu Hazırlanışı: Derin bir tavada 75 gram margarini kızdırın. soğan ve karabiberi ilave edip. Ançuez ezmesini de katıp tekrar karıştırın. Kalan margarini ekleyin ve servise sunun. Biraz toz kırmızı biber ekleyerek sosu tamamlayın. Sirkeyi ve beyaz biberleri bir tavaya koyun ve kısık ateşte suyunun hemen hemen tamamını çektirin. kereviz. sürekli çırpmaya devam ederek soğutun. taze kekik. Somon balığının baş ve kemiklerini katın. Tuz ve biberini katın. defne yaprağı. renk aldırmadan sote edin. Temiz bir tavaya süzün. Soğumaya bırakın ve yaklaşık 25 ml su ilave edip karıştırın. ocağın bir kenarında 10 dk pişirin. Havuç. Oluşan kefi alıp ılık tutun. Not: Bu sos özellikle somon ve alabalığın yanında servis edilir. Balık suyunu ilave edip. Hardalı çok az su ile sulandırın. Ateşten alın. karıştırın. Uygun kıvama gelinceye kadar sosu çektirin. Đnce bir süzgeçten geçirip tekrar süzün. Pişince benmariden alın.

REMULAD SOSU Malzeme: 900 25 50 1 1 gr gr gr çorba kaşığı çorba kaşığı Mayonez Kapari (kaba doğranmış) Kornişan (kaba doğranmış) Doğranmış Taze Ot Buketi Ançuez Ezmesi Hazırlanışı: Mayoneze her biri kabaca doğranmış kapari ve kornişonu. içine karidesli tereyağını katın ve karıştırın. ançuez ezmesini katıp. Bu transit ticaret nedeniyle ülkemiz insanı da baharatlarla tanışmış ve bunları. Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’da üretilen baharatlar uzun yıllar boyu "Đpek Yolu" diye bildiğimiz. Otlar da baharatlarla birlikte yemeklerimizi tatlandırmakta kullanılmakrtadır. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. kısık ateşte uygun kıvama gelinceye kadar spatula ile dibini tutmaması için sürekli karıştırın. Hangi Ot ve Baharat Hangi Balık ile Deniz Ürününde Kullanılır Baharatların büyük bir kısmının üretim yeri uzak doğudur. Tuz ve karabiberini katıp sosu kontrol edin.ekleyin. uzakdoğu kadar olmasa bile genede kullanmaya başlamıştır. KARĐDES SOS Malzeme: 800 300 200 75 25 100 1 1 1 ml ml ml gr gr gr çay kaşığı çay kaşığı çimdik Beşamel Sos Balık Suyu Çiğ Krema Karidesli Tereyağ Margarin Karides (ayıklanmış) Tuz Kırmızı Toz Biber Taze Çekilmiş Beyaz Biber Hazırlanışı: Beşamelsosu. Limon suyunu katarak sosu tamamlayın. Not: Bu sos haşlanmış ve fırında pişirilmiş balıkların yanında servis edilir. Oluşan kefi alın. Çin’de. Aynı şekilde ot ve baharatlar balık ve deniz ürünleri . Karidesleri ilave edip ısıtın ve sosa katın. taze ot buketini. Baharatını sadece tuz ilavesiyle ayarlayın. hepsini iyice karıştırın ve servise sunun. Bir tavada margarini eritin. Sosu ateşten alıp. Sosa biraz kırmızı toz biber ilavesiyle tamamlayın. balık suyunu ve kremayı derin bir tavaya koyup. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. Not: Bu sos ızgara balıklarla servis edilir. bir kısmı ise ithal edilmektedir. Otların bir kısmı ise ülkemizde üretilmekte. ülkemizden geçen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya taşınmıştır.

balık şişte Keraviye: Buğulama. bastırdığınızda parmağınızın izi kalan balığı almayın. midyede Köri: Uzakdoğu balık yemeklerinde. trakonya gibi zehirli dikenleri olan balıkları balıkçınıza temizletin. zencefile alternatif olarak (zaten içinde zencefil vardır) Mercankökü Balık yanında sunulan tereyağında. karides tavada Paprika: Dolma ve güveçlerde Maydanoz: Balık yanında sunulan tereyağında. Balığı temizlerken. Burada yalnız Türk mutfağındaki değil. kavurmalarda. soslu fırın. haşlamalarda. Defne yaprağı: Bilumum balık buğulamalarında. Lipsos.. • • • • . Tazeyken veya tazeliğini muhafaza ederken tüketilmesi gereklidir. istakoz ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yemeklerde. soslarda ve dolmalarda Hardal: Toz halinde güveçlerde. Balığı buzdolabında uzun süre saklamayın. güveçlerde Adaçayı: Dolma ve güveçlerde Kekik: Bütün deniz ürünleri ile birlikte Tarhun: Fırın ve soslu balık yemeklerinde Biberiye: Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın. istakozda. Bu nedenle ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı deniz yemeklerini aşağıda sunmaya çalışacağım. haşlama ve dolmalarda Zencefil: Bütün balık yemeklerinde. Bu nedenle dondurulacak balığın da satın alınırken taze olması gerekir. çorbalarda. Çirozun kafasını koparıp yıkamadan yemeyin. çünkü kırmızı etlerde olduğu gibi uzun süre dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez. dolmalarda Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz): Bütün balık ve deniz ürünü yemeklerinde tadlandırmak için Kırmızı biber (toz veya pul): Buğulama ve haşlamalarda. kavurma ve yahnilerinde Sarmısak: Buğulamalarda.yemeklerinde de kullanılmaktadır. soslarda. balık çorbasında. çorbalarda. gözleri matlaşmış. zeytinyağlı soslarda Ceviz: Tarator ve benzeri soslarda Badem: Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak Kapari: Turşu halinde buğulamalarda Balık nasıl saklanır? Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması için balığın alınmasının ve saklanmasının çok iyi bilinmesi gerekir. Balık Satın Almanın ve Pişirmenin Đncelikleri • Solungaçları açık pembeye dönüşmüş. iskorpit. Muskat: Yengeç ve istakozla Nane: Balık ızgaralarda. bulabildiğim kadarıyla bütün Dünya mutfaklarındaki kullanımları esas alarak yazdım Fesleğen: Yengeç. sos yapımında. fileto çıkartırken kör bıçak kullanmayın.soslarda (özellikle limon sosunda).

. böylece etrafa saçılmaz. Balığı pişirmeden önce bol suyla yıkayıp tuzladıktan sonra 15 dakika kadar kevgirde süzülmeye bırakın. gittiğiniz balık lokantasında garsona ‘‘Balıklarınız taze mi?’’ diye sorup komik olmayın. Balığı unlayıp tavaya atmadan önce üstüne biraz rakı serpin. Özellikle dubalara ve demir iskele ayaklarına yapışmış midyeleri koparıp yemeyin. Balığı pişirirken içine limon ilave etmeyin. en iyisi midyeden uzuk durun. Tava yaparken balıkların birbirine değmemesine özen gösterin.• • • • • • Balığın pullarını bıçağın tersiyle değil. yağın sıçramaması için tavanın içine birkaç küçük ekmek parçası atın. Balık kokusunu gidermek için ellerinizi limonlu suyla yıkayın. Balığı eski bez peçete veya kağıt üzerinde temizlerseniz suyu çekilmiş olur. kaşıkla temizleyin. • • • • Balığı çok kızgın yağda kızartın. Balığı mevsiminde yiyin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful