BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm
AKYA Lichia amia AY BALIĞI Mola Mola BAKALYARO Merlangius Merlangos BARBUNYA Mullus Barbatus BERBER BALIĞI Anthias Anthias BERLAM Merluccius Merluccius CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI Galeorhinus Galeus ÇAÇA Sprattus Sprattus ÇAMUKA Atherina Hepsetus ÇİPURA Sparus Aurata ÇİTARİ Boops Salpa ÇİZGİLİ MERCAN Lithognathus Mormyrus ÇİZGİLİ ORKİNOS Katsowonus Pelamis DENİZ Salmo Labrax ALASI Trutta DÜLGER Zeus Faber DİKENLİ KIRLANGIÇ Aspitriglia Cuculus DİKENLİ ÖKSÜZ Prestedion Cataphractum DİL BALIĞI Arnoglossus Laterna ELEKTRİK BALIĞI Torpedo Marmorata EŞKİNA Sciana Umbra FANGRİ MERCAN Sparus Pagrus FENER Lophius Piscatorius GELİNCİK Gaidropsarus Mediterraneus GÜMÜŞ ATERİNA Atherina Presbyter GÜNEŞ Coris Julis HAMSİ Engraulis Encrasicolus /

HOROZBİNA Parablennius Gattorugine ISKARMOZ Sphyraena Sphyraena KAĞIT BALIĞI Trachipetrus Trachypetrus KALKAN Psetta Maxima KANATLI KIRLANGIÇ Cephalacanth us Volitans KARAGÖZ Diplodus Vulgaris KAYIŞ BALIĞI Ophidion Barbatum KEDİ BALIĞI Scyliorhinus Canicula KEFAL Mugil Cephalus KELER Squatina Squatina KIKLA LAPİN Labrus Berggylta KILIÇ Xiphias Gladius KIRLANGIÇ Triglia Lucerna KIRMA MERCAN Pagellus Acerne KOLYOZ Scomber Japonicus

KÖMÜRCÜ KAYASI Gobius Niger KUM TRAKONYASI Trachinus Araneus KUPEZ Boops Boops KURBAĞA BALIĞI Uranoscopus Scaber LAHOZ / GİRİDA Epinephelus Aeneus LEKELİ MERCAN Pagellus Bogaraveo LEVREK Dicentrarhus Labrax LÜFER Pomatomus Saltator LİPSOS Scorpaena Scrofa MALTA PALAMUDU Naucrates Ductor MAVRİ - KEFAL Chelon Labrosus MAVİ KÖPEK BALIĞI Prionace Glauca MAZAK Trigloporus Lastoviza MELANURYA Oblade Melanura

MERCAN Pagellus Erythrinus MERSİN Acipenser Sturio MEZGİT Merlangius Euxinus MIĞRI Conger Conger MÜREN Murenea Helena MİNAKOP Umbrna Cirrosa ORFOZ Epinephelus Guaza ORKİNOS Thunnus Thynnus ÖRDEK BALIĞI Labrus Mixtus PALAMUT / TORİK Sarda Sarda PAPAĞAN BALIĞI Sparisoma Cretense PAPAZ BALIĞI Chromis Chromis PİSİ Pleuronectes Platessa RİNA Dasyatis Pastinaca SARDALYA Sardine Pilchardus SARIAĞIZ Argyrosomus Regius SARIGÖZ Spondyliosom a Cantharus SARIKUYRUK Seriola Dumerili SAZ KAYASI BALIĞI ZosterisessorO phiocphalus SİNARİT Dentex Dentex SİVRİBURUN KARAGÖZ Diplodus Puntazzo TEKİR Mullus Surmuletus TRAKONYA Trachinus Draco TRANÇA Pagrus Ehrenbergi TİRSİ Alosa Fallax UÇAN BALIK Exocoetus Volitans USKUMRU Scomber Scombrus ÜZGÜN Callionymus Iyra VATOZ Raja Clavata YAZILI HANİ Serranus Scriba .

Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Canavar balıklardandır. Yumuşakçalar. Ortalama 5-6. ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) Trakya.İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus İSPARİ ISPAROZ Diplodus Annularis İSTAVRİT Trachurus Trachurus İSTRONGİLOS Spicara Smaris İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus / Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek. . Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. midyeyi terkeder. çıplak. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. leka ve iskender balığı olarak da anılır. Korunması gerekir. Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Bahar aylarında üremelerini yapıp. en çok 9 santimetreye kadar büyür. yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Üreme devresi nisanhaziran arasıdır. AFANGUS (Aphanius fasciatus) AKYA (Lichia amia) Kuzu. Boylan 5-6 santimetre olur. çevresindeki balıkları yok edercesine yer. dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır.

Deniz anaları. beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu. AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Çeşitli ülkelerde yılda 200. çakıllı ve yosunlu diplerinde. küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. . Doğa dengesini korur. Ekonomik değeri çok yüksektir. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Genelde 15-20. Zeminlerden emdiği çamurlardan. bazen derinlerde.500 kilogram ağırlığa erişip 2025 yıl yaşayabilir. Üremelerini şubat-mayıs arasında. Ege'de az bulunur. sahillere yakın yerlerde yapar. ahtapot. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan. Mayıshaziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. Balık yumurtaları. küçük hayvanlar.000 ton sazan üretimi yapılmaktadır BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Mezgitle eş. mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. Đsmi de ordan gelir. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. fazla göçler yapmadan yaşar. Karadeniz'de yaygın. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu. hareketsiz bir balıktır. AY BALIĞI (Mola mola) Pervane balığı da denir. 2. böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. en çok 45-50 santimetre boyunda olur.5-3 metre boydan 1. Đyi yüzemeyen.

hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Mayıshaziran arasında üreme yapar ve 5. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Marmara ve Akdeniz'de yaygın. Karadeniz'de seyrek bulunur. gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) Hani ailesinden bir balıktır. .5-2 kilogram. Oksijeni bol.BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Sıcak ve ılık denizlerin kumlu. BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur.000 yumurta döker. 10 yıl yaşayabilir. Büyüklerine seyrek rastlanır. çaça. Ege. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile. en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Nisan-haziran arası 15100. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık. çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Denizlere renk güzelliği verir.00030. Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Kolyoz. mevsimsel göçler yapar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir.000 yumurta döker. çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar.

medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Oldukça obur bir bahktır. omurgasızlar (mürekkep balığı. Eti fazla lezzetli değildir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Boyu 6-8 santimetre. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru.BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu. en çok 22 santimetre olur. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. torik gibi bahklar için yem değeri vardır. nehirlerin içlerine girer. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler. Küçük kabuklular. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. 20-30. balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. 8-14 arası canlı yavru doğurur. buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. en çok 45 santimetre boy ve 100500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. . dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır.Erkekler de gözcülük eder. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp. Nisan-mayıs arası. ahtapot. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. palamut. küçükbalıklar. Boyları 12-18. Sürüler halinde yaşar. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi. balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar. çamurlu zeminlerinde yaşayan. ÇAÇA (Sprattus sprattus) Sardalya-tirsi ailesindendir. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus) Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan. boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan. ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. Ekonomik değeri bölgeseldir. Omurgasızlar. yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır.

kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları. Karadeniz'de seyrek rastlanır. . kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. 10 yıl yaşayabilir.000 yumurta ile üreme yapar. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. böcekler ve yosunlarla beslenir. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir. en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir.ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Marmara. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda. Kurtlar. ÇĐPURA (Spanıs aurata) Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Marmara'da seyrek bulunur. 100-150. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur. Etçil bir balıktır. Ege ve Akdeniz'de bol. balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Boyu 10-12. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir. Eti çok lezzetlidir.000 yumurta doker. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Karagöz ailesinden bir balıktır. Yaz devresinde sığlarda. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde. Boyları 45 santimetre olabilir. bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları. Sarpan balığı da denir. mayıs-haziran arası yaklaşık 100. küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir. Yaşam karakteri ve üremeleri. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner.5-3 kilogram ağırlıkta. en çok 16-18 santimetre olabilir.

Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz'e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Marmara ve Kuzey Ege'ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir. Karadeniz alabalığı. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır. DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus pelamis) Karadeniz. Dişileri yaklaşık 3.000 yumurta döker. yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. Genellikle Akdeniz'de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. Mercana göre vücudu daha uzundur. som balığı olarak da tanınır. kumluk bölgelerinde yaşar. ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. hem de benzerliği vardır. berrak ve temiz sularında yaşar. geliştiği teorisi vardır. Bir türü de Akdeniz'de yaşar. Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk.000-16. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma) Çoruh. Zaman zaman nehirlere de girer. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır. Acı su bölgelerine de girer. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye. Ekonomik değeri çok yüksektir. kayalık. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara'daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır. Ağırlığına oranla 2. Eti çok lezzetli olduğu gibi.500 yumurta bırakır. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. . Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık. hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Somon balığı ile hem arkabalığı.ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus mormynıs) Mırmır balığı da denir.

DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür.18° C sularda haftalık aralıklarla ürer. Erkekleri 2.000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.000-3.DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Soğuk. dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Akdeniz'de fazla rastlanır. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Boyları 30-40. DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) Denizlerin kıyı kesimlerinde. dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. en çok 50 santimetre boyda olur. nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. en çok 60 santimetre ve 0. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır. Nisan-haziranda 12 . Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. başka balıkların gelmesini istemez. Eti lezzetlidir. dişileri 1. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir.000 yumurta bırakır. temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Zaman zaman akıntılara karşı 1.000 yumurta verir. . Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır.5-2 metre sıçrayarak yüzer. Etçil bir balıktır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Ortalama 25-30. Ekonomik bir değeri yoktur. Bölgesine kıskançtır.

yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde. Akdeniz ve Marmara'da bulunur. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Đzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber. Marmara.DĐL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus) Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı. kumlu. Ege ve Akdeniz sahillerinin 30400 metreye varan derinliklerin kumlu. Dülger balığı. Ege. etobur bir balıktır. otlar. yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. kalın pullarla örtülü dülger balığı. büyüklerine çuka denir. Çiftler halinde gezerek yosunlar. Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan. Eti lezzetlli ve yararlıdır. Küçüklerine mıcır. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Đsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Ege. en çok 30 santimetre olabilir. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Dipteki omurgasızlar. Mayıs-temmuz arası ürer. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu. beyaz ve yararlıdır. çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda. . Boyları 20-25 santimetre olur. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. Ekonomik değeri vardır. En çok 45 santimetre boyda olur. Boyları 10-15. Eti lezzetli. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. küçük balıklar ve böceklerle beslenir. ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Genelde her mevsimde bulunan. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Karadeniz'de rastlanmaz. bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar. Akdeniz. geçici balıktır.

3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. çamurlu zeminlerinde yaşar. Bütün denizlerimizde bulunur. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. fakat ülkemizde fazla tüketilmez. FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) Bir mercan türüdür. kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Düz ve ağır akışlı suların. EŞKĐNA (Scıana umbra) Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık. . Marmara. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. Gezgin bir balık değildir. Bahar sonu. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer.EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Eti yenebilir. en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde. Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Ortalama 25-35. yaz aylarında üreyen eşkina. 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir. Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450500 gram ağırlıkta olur. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100220 volta varan. Boyu 150 santimetre olabilir. kumluk.

. Durgun. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır.0005. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir. Ekonomik değeri yüksektir. dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1. Derisi çok kaygandır. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. 6 santimetre olur. Çevik. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. 1 milyon yumurta verir. Sıcak ve ılıman suların taşlık. Denizde yetiştirilenleri. 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Erkekler 2. GAMBUSYA (Gambusia affims) Anayurdu ABD'nin güney bölgelerinden. sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. 0'dan +30° C. en çok 40 santimetre boyda olur. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Temiz.000 yumurta verir. tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir. insan cildi için tehlikelidir. bu arada ülkemize de getirilmiştir. yırtıcı ve saldırgandır. 3-5 santimetre dişileri. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. boyları 2 metreye erişebilen. Ortalama 20. daha çabuk büyüme gösterir. oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren. FENER (Lophius piscatorius) Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan. bir dip balığıdır. sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı. Üremesini sonbaharda yapar. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. Erkekleri. 6-7 yaşırıda bir dişi. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir.'ye kadar dayanabilir. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. Nisan-ekim arasında erkekleri. kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar.GELĐNCĐK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı.

GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Kızılgöz ailesindendir. kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. Kurtlar. Boyları ortalama 25-40. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını. Genelde temiz. . Boyu 15-20. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Đznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. Kuzey Ege. Su yüzeyine yakın. dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Besin yönüyle değersizdir. Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Eti yenebilir. fakat av yemi olarak değerlendirilir. sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Trakya ve Doğu Karadeniz'in yumuşak zeminli. böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. kumlu. böcekler. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. en çok 25 santimetre olur. GÜMÜŞ (Atherma boyeri) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş'ün Sapanca. bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür. Türüne göre renk. Daha büyüklerine de rastlanır. Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar.000 yumurta döker. Üretimi yapılmaz. Sıcak sularda. Bazı hallerde bu yumurtaları.GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris) Kuzeybatı Anadolu. Eti çok lezzetli. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir. Çeşitli türleri vardır. bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden. Mayıs-haziran arası 160380. yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. çakıllı zeminlere bırakır. sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Eti yenebilir. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır. ekonomik değeri bölgeseldir. planktonlar.

Çin'de değerli bir yiyecektir. 20 . Boyları ortalama 20 santimetre olur. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması.000 yumurta verir. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip.HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc) Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır.22° C. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir. . Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. lagünlere. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde.000 yumurta döker. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.000 taneye kadar yumurta döker. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir.20° C. HASKEFAL (Mugu cephalus) Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara. Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır.000-1 milyon yumurta verir. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . en çok 75 santimetre boyda olabilir. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. yaklaşık 40. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip. Fido planktonlarla beslenir. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Yağsız ve lezzetli eti. Etinin lezzeti.'de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. hatta nehirlerin içlerine girerler. Ortalama 30-50. Marmara'da da bulunur. Yaz aylarında üreyip 150. sularda. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir.

kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek. Planktonlar. Eti lezzetsiz. Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası'nda yayılış gösterir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. 2. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları. Kızılırmak. Boyları 15-20 santimetre olur. Çıplak ve pulsuz derisi. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Eti lezzetli sayılır. en çok 15 santimetre. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. sularda 150-300. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Yaşam şartlanna göre böcekler. Sazana benzer ve akrabadır. böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. HOROZBĐNA (Parablennius gattorugine) Dalgalı sahillerin taşlık. Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar.000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Orta Anadolu'da Gökçe. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. Su içindeki otlar. kurtlar. yapışkan bir sıvı ile kaplıdır.HOROZBĐNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Trakya-Marmara Bölgeleri. . istridye kabukları arasına dişiler. Boylan 1525. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar.000-15. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. midye. Marmara. Nisan-mayıs arası üreyip. yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. 8-12. Van çevresinde darah ismiyle anılır. Ekonomik bir değeri yoktur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. çoğunlukla çift yaşar. sert ve kılçıklıdır. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Bölgesel değerlenir.000 yumurta dökerler.

Gezici balıklardır. ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus annıüaris) Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Eti beyaz. Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Hamsi. 16-20 santimetreye büyüyebilir. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. Eti lezzetli ve çok yararlıdır. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. karides. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Đlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır. çaça. . yağlı ve lezzetlidir. Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. Marmara'da az. Farkları.ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz'un aynıdır. Lezzetli eti. Deniz kurtlan. Küçüklerine kraça denir. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. en çok 30 santimetre. Göçer balıklardandır. iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur.

Farklı türleri.000 yumurta döker. 10-12 yıl yaşayabilir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. büyüklerine kanal izmariti denir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Bol tüketilir. bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Nisan-mayıs. Planktonlar. Hareketli ve kurnazdır. Eti lezzetlidir. yavruları ve yosunlarla beslenir. Boylan 25-40. dişileri daha küçük olur. Eti lezzetlidir. Planktonlar. gelirler. dişileri 15-20 santimetre boy ve 50100 gram ağırlıkda olur. dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp.ĐSTRONGĐLOS (Spicara smaris) Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. ön dikenleri tehlikelidir. Đzmaritle aynı ailedendir. bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir. Küçüklerine kancur. ĐZMARĐT (Maena smans) Denizlerimizin yerli balıklarındandır.000 yumurta verir. Eti beyaz ve lezzetlidir. Üst. bazen de temmuza kadar üreyip 40-60. Balık yumurtaları. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar.000'e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. Batar ve yara yapar. 60-70. Sportif yönü zevklidir. Mayıs-haziran arası üreme yapar. Mart-mayıs arası ürer ve 100. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır. Erkekleri 3. Taşlara yapışık yosunlar. . Boyu ortalama 15 santimetre. küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. KABABURUN (Chondrostoma nasus) Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Erkekleri 1316. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip. en çok 50 santimetre olur.

Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. boyları 3 metre olabilen bir balıktır.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m. Su yüzeyinden 1-1. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar. Sakin. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. diğer denizlerde seyrek görülür. Gezici balık değildir. . 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. mayıs-temmuz arası ürer. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. kabuklular ve böceklerle beslenir. Marmara. sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. Boğazlar. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Çeşitli türleri sularımızda yaşar.'lik uçuşlarla denizleri süsler. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Sürüler halinde yaşar. Karadeniz'de rastlanmaz. güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz'de yaşar. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. yavaş ve ahenkli yüzen. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Batı Akdeniz. 1 metre boya erişebilir. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar.KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak. Erkekleri 5-6. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde.

Üremeye yakın erkekleri. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur. Yüzgeçlerinin eti yenebilir. Eti lezzetli olup yenilebilir. Yumuşakçalar. gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. Kabuklular. KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında. karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir. 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları. omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Boylan 30 santimetre olabilir. kumlu. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. . Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Kuluçka süresi 15 gündür. Boyu 2 metreye ulaşabilir. en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. KELER (Squatina sguatina) Köpekbalığı ailesindendir. Eti lezzetlidir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1. üstü bitkilerle örtülü kumsal. Bahar sonu yaz aylannda dişiler. Dişleri çok kuvvetlidir. Kuşlar gibi çiftleşip. Boyları 30-40.000 yumurta döker. Boyları ortalama 80150 santimetre olur. Aynca sportif avcılığı da yapılır. yumurtlayarak nrer. Eti lezzetlidir.000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 1518. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Aynca sportif avcılığı değerlidir.KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan.

Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. Ekonomik değeri yüksektir. Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen. deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. 15-20 yıllık yaşamı vardır. Yaşam çevresi taşlık. . kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir.. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir. Bahar aylarında ürer ve 50-100. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir. Marmara ve Kuzey Batı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. Eti beyaz. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Çin'de ve Japonya'da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır. Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir.000 yumurta bırakır. Marmara. Ortalama 25-50 santimetre olur. Küçüklerine derviş balığı da denir.KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Ege. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir. yumuşakçalar. Kısmen Karadeniz'de rastlanır. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. 25-30. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz. gevrek ve lezzetlidir. Etinin lezzet ve yararıyla. Trakya. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. yerli balığıdır. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Küçük kabuklular. en çok 50 santimetreye büyür.

Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "aps. Ortalama 6080. Küçük balıklar. yavrular ve planktonlarla beslenir. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Trakya.000 yumurta verir. lezzetli ve yararlıdır. . 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Eti beyaz. Boyları 40 santimetre olur. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. Erginleri yalnız dolaşır. Sis balığı olarak tanınır. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber.0006. Küçük kabuklular. 75 metreye kadar derinliklerin kumlu.000 yumurta döker. göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. bazen de acı su bölgelerinde. su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar.000 arasında yumurta vererek ürer. Etçil bir balıktır. vorax" türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.000 yumurtasını denize bırakır.KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Kuzey Anadolu'da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler. 2040 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100. Mart-mayıs arasında 1. Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir.

avlar. Yosunlar. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara. Yavrular. Kışı derin sularda geçirip. böcek. en çok 25 santimetre olur. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp. Beslendiği küçük balıklar. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber) Akdeniz. Ege ve Marmara'da bulunur. en çok 35 santimetre olur. Boyları 15-25. mart başırıdan itibaren sığlara sokulup. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Eti lezzetlidir. bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. erkek bekçilik yapar. Boyu 1822. Ancak bölgesel değerlenir. balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Altınkuşak da denir. Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere.000 yumurta döker. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir.KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. Eti lezzetlidir. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir. Akdeniz. .000-20. Üremelerini bahar sonunda yapar. yaz sonuna kadar üreme yapar. lezzetli ve yararlıdır. Kg. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz./ağırlığına göre 10. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir.

Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular. yüksek bir üreme gösterir. Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. hem de dişilik karakteri gösterir. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek. Küçük balıklar. ekonomik değeri olduğu gibi. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. Etinin gıda yönüyle. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. . 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir.LERKĐT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus aeneus) Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. sonraları tek başırıa yaşar. yerli balıklardan sayılır. karanlık ve kuytu yerlerdir. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Yaşam ortamı. Ekonomik değeri yüksektir. etçil bir balıktır. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus bogaraveo) Mandagöz mercan da denir. boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür.000 yumurta dökerek. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hem erkeklik.000. omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Genelde 40-50. Gençken gruplar halinde. Ocak-mart arasında 500. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Đrili ufaklı her türlü kabuklular. Fazla gezici olmayan levrek. Hani ailesindendir. Oldukça yırtıcı. şöhretli balıklarındandır.000-2. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. gevrek ve lezzetlidir. kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. Fazla derinlere gitmeden kayalık. Eti beyaz. Küçük yavru balıklarla beslenir. Akdeniz'in eti çok lezzetlli. Hermafrodit bir balıktır.

. genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. Buna göre: boyları. ilkbahar aylarında ürer. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. Sıcak ve ılıman denizleri sever. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. kıyılara yakın. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Dikenleri çok zehirlidir. kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. topbaşkefal. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. taşlık. mavri kefal. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Lüfer. Etinin gıda değeri yoktur. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. bahar sonu ile yaz başıdır. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer. Ortalama 40 santimetre boyda olur. deniz kurtları. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı.000 yumurta verir. altınbaşkefal. Üremeleri. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Kefal. Kademeli olarak 60-80. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. Yaklaşık 3. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır.LĐPSOZ (Scorpaena scrofa) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları. bitkilerle örtülü. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller. MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) Eskiden gemilerin altlarında. yosunlar. dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. Et yiyen bir balık oları lipsoz. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar.000 yumurta döker. denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde. Denizlerimizde haskefal. sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde.

Etçildir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Boyları yaklaşık 20-30. Boyları 20-40 santimetre olabilir. fazla göç etmeden yaşar. Ortalama 20-25. Denizlerin taşlık. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. MELANURYA (Oblade melarıura) Mercan ailesindendir. kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir. Akdeniz'de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. diğer denizlerimizde az rastlanır. Taze olarak tüketilen eti. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik. Marmara. su yüzeyine yakınlarda. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. En fazla 30 santimetreye büyür. yumurtalarını denize bırakır. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Marmara. Kabuklular. Ege ve Akdeniz'in 2-3 metre sığ sularında.MAZAK (Trigloporus lastoviza) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. kırlangıçla eştir. . Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Biyolojik yapısı. hamsi. yaz sonunda olgunlaşır. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. en çok 70 santimetre olabilir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Üremesi bahar sonuna kadar sürer. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. MERCAN (Pagellus erythnnus) Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır.

Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. dibe yakınlarında yalnız yaşar. Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. su yüzeyindeki böcekler. Sert. hareketli ve kurnaz bir balıktır. açık denize. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup. oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde.MIĞRI (Conger conger) 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen. Nehirlere giremez. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer. kabuklu ve kurtlarla beslenir. . MĐNĐ ĐNCĐ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) Trakya Bölgesi'ndeki akarsularda yayılış gösterir. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. Mayıshaziran arası yaklaşık 1. kışın 150 metre derinliklerin taşlık. MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. Gündüzlerini yatarak geçirip. Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. hareketli ve yırtıcıdır. Ancak. Đlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Suyu berrak. 7-10. Yumuşakça. karanlıkta avlanır. MĐNAKOP (Umbma cirrosa) Kötek balığı da denir. kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde. 30 yıla kadar ömrü olan. Bütün denizlerimizin taşlık.000 yumurtasını taşlara yapıştırır. eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. Üremeleri. yazın sığ suların. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. 3-5 milyon yumurta döker. Küçük. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır. kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar.

Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. Taşlık. Đrili. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. Yaşam süreleri. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. ortalama 15 yıldır.NOKTALI ĐNCĐBALIĞI (Albumus bıpunctatus) Karadeniz. ORKĐNOS (Thunnus thynnus) Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Genelde 10-100. çakıllı sahillere bırakır. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. en çok 16 santimetre olur. seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Orkinos. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip. Çeşitli türleri vardır. Etoburdur. ORFOZ (Epinephelus guaza) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Ege ve Akdeniz balığıdır. doğadaki değeri daha önemlidir. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen. ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Boyları 9-13. Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır.5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. .

Taze tüketimi. .000 yumurta verir. 10-25 santimetre çingene palamudu. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. Doğu Akdeniz'de yaygın bulunan. bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. mağaralı bölümlerinde yaşar. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. 18-20° C. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır.000 yumurta verir. Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan. Çanakkale'ye kadar iner. Deniz yosunlarıyla beslenir. sularda 400. Yaz aylarında üreme yapar ve 812. 30-35 santimetre palamut. 60-65 santimetre sivri. fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ. 40-45 santimetre kestane palamudu. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. 50-55 santimetre zindandelen. 65-70 santimetre altıparmak. Boyları 12-18 santimetre olabilir. Sert ve yavan eti yenmez. 55-60 LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. Ortalama 4080 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. Doğa değeri yönü ile korunmahdır. Otobur bir balıktır. Iskaroz balığı da denir. Süratli ve iyi yüzücüdür. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120. 2.000 yıldan beri Çin'de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. hamsi. kolyoz. Sürü halindeki uskumru. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Sert ve lezzetsiz eti yenmez. bazen de acı su bölgelerinde yaşayan. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. santimetre torik. taşlık ve bol bitkili. Az bulunduğu için korunmalıdır. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense) Ege'de seyrek. dibi kayalık. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. istavrit. Günde ağırlığının %120'si kadar ot yer.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer.OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Bütün denizlerimizde bulunur. çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır.

Üremelerini ocak-mart arasında 56° C. sularda yapar. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu.000-1 milyon yumurta verir. Marmara. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) 13. Sıcak ayları diplerde geçirip. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip. Eti lezzetsizdir. ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. . Yaklaşık 20. Karadeniz. Su böcekleri. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı. eti lezzetli. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. kolay yetişen. 15-18 yıla kadar yaşar. çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. Köpekbalığı ailesinden olup.000 yumurta verir. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Tüketim değeri yoktur.000 gram ağırlıkta olur. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara. kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. 78 yavru yapar. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir. Denizlerin kumlu.PĐSĐ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250350 gram ağırlıkta olabilen. şeklen vatoza benzer. dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir. kışın sahillere yaklaşır. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. Boyları. Çiftleşerek ürer.000 yumurta verir. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300. yazın orta. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır.-14. Acı sulara. SARDALYA (Sardine pilchardus) Sürü halinde. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. çakıllı diplerinde. ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Gebelik süresi 15-18 aydır. tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Sportif avcılığı değerlidir. 800. nehir ağızlarına kadar sokulur. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır.

kayalık bölümlerinde. kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. Đlkbahar aylarında üreme yapar. hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp. Etçil bir balıktır. . Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. bahardan yaz sonuna kadardır. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus) Sparidae ailesinden bir balıktır. yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir.SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık. deniz soluncanları ve özellikle karidestir. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. Karagöz ailesinden olan sinağrit. mercan. Kendinden küçük ne bulursa yer. Ortalama boyu. Boyları 50 santimetre olabilir. yiyebilir. kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. kayalık bölgelerinde yaşar. genelde 30-50 santimetre. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir. Kabuklular. Üreme devresi. gevrek ve lezzetlidir. Üremeleri. Eti lezzetlidir. en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Akdeniz'de yaşayan. Fazla gezici bir balık değildir. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Yumuşakçalar. erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder. Başlıca besinleri küçük kabuklular. Ege ve Akdeniz'in sert. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz. 1-1.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Karadeniz'de az bulunur. Japonya'da bol miktarda üretimi yapılır. Anatomisi karagöze benzer. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler. Yazın kıyıların taşlık.

Sivriburun karagöz. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir. sinekler. sürü halinde yaşayan. 0-400 metre derinliklerde yaşar. En çok 80 santimetre boya ulaşır. Hızlı akarsuların.000.000 yumurta vererek ürer. Çin'de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştınlmaktadır. ortalama 60-100 santimetre. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Kıyıların taşlık. Etoburdur. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. Böcekler. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde. Kendinden küçük balıklarla beslenir. 35 santimetreye kadar büyüyebilen. oksijeni bol temiz sularında yaşar. Nisan-mayıs arasında 200. Yetişkinleri denize de uyum gösterir.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır. tekrar acı sulara iniş yapar. avcılığı zevkli bir balıktır. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Ekonomik değeri çok yüksektir. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. SUDAK (Stizostedion fucioperca) Marmara. Trakya. Eti lezzetlidir. 150 santimetreye ulaşanları olur. derinlerde. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar. Gündüzlerini dipte geçirip. Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. Marmara. Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanır. . Boyu. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden bahklardır.000 km. hareketli.SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo) Karagöz balıkları. mevsimsel olarak beslenme. Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde 10-15 yıl yaşayan. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Doğan yavrular. 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 15 kg'dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen. üreme.0001.

kumlu zeminlerinde yaşar.TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. 3-5 yaşlarında 10-12. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. Çeşitli türleri vardır. bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren. suyu berrak. boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. en çok 25-35 santimetre olabilir. küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. doğa dengesi yönü ile değerlidir. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. köklere. Eti gevrek ve lezzetlidir. Karadeniz'e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir. Su içindeki balık yavruları. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Çok yavaş büyür. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında. Nisan-haziran arası ürer. gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ağır akışlı nehirlerin sıcak. topluca yumurta verir. Planktonlar. yapışkan yumurtalarını taşlara. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. taşlar arasında yaşar. Taşısıran balıkları. . Doğa dengesi balığıdır. sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. bitki saplarına bırakır. Göllerde de yaşam gösterir. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir.

15-30 santimetre boyunda olabilir. Yıllar öncesi "chalealbumus chalcoides Đstanbulensis" türü Haliç'te Kağıthane Deresi'nde yaşardı. sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. çakıllık dere kenarlarına bırakır.000 yumurtasını taşlık. en çok 12 santimetre olan. büyüyünce ot da yer. Nisan-haziran arası 45-50. küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. Đznik Gölü'nde de yaşamaktadır. bölgesel olarak tüketilir. Kuzey bölgelerimizdeki. Eti. 710 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1. Mayıs-haziran arasında 1525.000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. Etinin lezzeti.. akarsu ve göllerle. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. 1943'de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü'nde rastlanmıştır. Boyları 7-8. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Yumuşakçalar. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. Yavru safhasında küçük kurtlar. . Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. sularda haziranekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. Fazla göç etmez. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. 7-8° C. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır.TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuş. Planktonlar. karides ve böcek yavrularıyla beslenirken. sularda mart-haziran arası üreme yapar. küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. bölgesel olan bir balıktır. bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar. sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides) Marmara.000 yumurta dökerek ürer. Planktonlar. hızlı akan dere veya nehirlerde.

Ortalama 17-18. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Diplerdeki kabuklular. Bu nedenle dikkat edilmelidir. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua) Trakya'nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk. çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Kış aylarında derinlere çekilir. hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. tuzlama ve tütsülü olarak yenir. bir karadeniz balığıdır. Đstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Özel olarak avcılığı yapılmaz. ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Ekonomik değeri yüksektir. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. eski Roma çağlarından beri namlıdır. Denizden çıktıktan. . küçük balık ve kabuklularla beslenir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur. Kurtlar. balık yumurtaları. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Boyları 1835 santimetre olur. Bol avlanılan. Hareketsiz bir balıktır. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya. Eti lezzetlidir. bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Etinin lezzeti. küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Boyları 15-35. TĐRSĐ (Alosa fallax) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi. en çok 35-40 santimetre boya erişir. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi. böcekler ve diğer canlılarla beslenir.TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. taze.

hamsi. Yaz aylarında üreme yapar. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. Genelde 25-35 santimetre olan. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Hem erkek. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Baharla yaz arasında.000 yumurtasını denize bırakır. 350400. Eti lezzetlidir. hem de dişi karakteri gösterir. omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Boyu 30-50. bazen de saatte 80 km. Erkekleri en çok 100. ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer. Tüm balıklara. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. en çok 75 santimetre olur. deniz ortasında. Geçmişte aşırı avlanılması. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. Bölgesel değerlenir. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. Kendi yavrularını da yediği olur. yumurtalarını yosun. Planktonlar. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır. Bazen büyük balıklardan kurtulmak.'yi bulan yüzme hızı gereği. Eti beyaz ve lezzetlidir. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır.UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans) Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50250 m. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. hatta yaban ördeklerine saldırır. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. . Normalde. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar. Boyu 20-30 santimetre olabilir. 8-10 yıl yaşar.000 yumurta vererek üremeye başlar. Planktonlar.'lik planör uçuşları yapar. USKUMRU (Scomber scombrus) TURNA BALIĞI (Esox lucius) Karadeniz'e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. neslini çok azaltmıştır. adeta tükenmiş bir balıktır. Ege'nin ünlü balığıdır. dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi) Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. Gümüş ve kefala benzer.

Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Yavaş akan nehirlerde. dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir.'yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Yaklaşık 30 metre derinlerde. Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Sığ sulardan 300350 metre derinliklere inebilir. göllerde. YAZILI HANĐ (Serranus scriba) Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. 10-30 yumurta verir.000 yumurta döker. Fakat az tutulur. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. kendi türünün tipik bir ömeğidir. karides gibi kabuklularla beslenir. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. Dişileri. Belli bölgelerde yalnız yaşar. VATOZ (Raja clavata) Köpekbalığı ailesindendir.ÜZGÜN (Callionymus lyra) Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Ekonomik değeri vardır. belirli bölgelerde yanlız yaşar. . Ekonomik değeri çok yüksektir. Üremeleri mayıshaziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker. Etobur bir balıktır. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. 1 m. Etinin kıymetli olmayışı. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Eti lezzetlidir. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Levrek balığı ailesindendir. deniz kestanesi. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. deniz yıldızı. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden "yazılı" ismini alır. yengeç.000-25. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. karides. YAYIN (Silunıs glarıis) Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Kendinden küçük balıklar.

ortalama 18 yıl yaşar. 820 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu'nda Sargossa Denizi'ne yönelirler. hem tatlı. 20-30'lu gruplar halinde gezerler. dişileri 45100 santimetre olabilen. YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Erkekleri 30-50 santimetre. Eti yönünden değerlidir. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir.000-1. çaça. tekrar acı su bölgelerine gelirler. sularda yaklaşık 1. çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır.000-3. Burada 710° C. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir. . kabuklular ve balıklarla beslenir.000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Đlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. Hamsi. ZARGANA (Belone belone) 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana. Bilhassa Ege ve Akdeniz'de rastlanır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir.500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler.ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus) Uskumru turnası da denir. Yumuşakça. Dönüşü başarabilen yavrular. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1.

hamsi. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. levrek. B1. yayın. yayın. Siyah etli balıklar. kereviz. genelde kendi suyuyla ya da domates ilavesiyle kısık ateşte veya fırında pişirilir. Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. kefal. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’ini kullanır. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. fosfor. Buğu ile pişirmede de haşlama olduğu gibi lezzet ve koku için maydonoz. iyot gibi tuzlar bolca bulunur. tekir. Beyaz etli balıklara örnek olarak barbunya. çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır. Bu terbiyeye damak zevkine göre kekik. patates gibi sebzeler ilave edilir. torik. koku ve lezzet verici baharatlar ilave edilerek balık kokusunun ağırlaşması önlenir. sudak ve turna balıkları verilebilir. uskumru. diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz. mercan. şeker ve nişasta çok azdır. başka bir yöntemdir. kokuyu almak için az beyaz şarap ile kendi buharında pişirilir. Bir de alabalık. yağsızı ise 10 gr protein içerir. lüfer. sindirimi de zordur. Haşlamadan kalan balık suyu çorba olarak kullanılır. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlı olup. yağ bulunur. 100 gram yağlı balık 22 gr. gümüş. kalkan. buğulama yerine fırında domatesli hazırlanırsa daha lezzetli olur. çipura. kırlangıç. eti biraz ağırdır. 200 . mersin balığı. Buğulama daha çok beyaz etli balıklardan yapılır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. Daha sonra balıklar zeytinyağlı bir tepsiye yerleştirilip. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran. hücre onaran özellikleri de vardır. Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur. Fırında pişirme de sık kullanılan bir yöntemdir. Bileşiminde A. sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır. Pişirme yöntemlerine kısaca göz atarsak: Levrek. Bazen de ağzı kapalı bir kapta tereyağı. Buğulaması yapılacak balıklar. zargana. Palamut. kırlangıç. havuç. Protein açısından oldukça zengindir. Buğulamanın başka bir uygulamasında da balık. Beyaz etli balıkların sindirimi. hangi balık nasıl pişirilir gibi bilgileri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Hangi balık ne zaman yenir. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılı olarak kendi buğusuyla da pişirilir ki kağıtta balık hakikaten enfes olur. Haşlama yaparken suyun içine çeşitli sebzeler. istavrit. Đnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. kılıç. kefal. kolyoz. defne yaprağı gibi kokulu ot ve yapraklar da eklenebilir. kalsiyum. mezgit. B2 ve D vitaminleri. sudak gibi beyaz etli büyük balıklar haşlamaya elverişlidir. Bölüm Balıkla Đlgili Önemli Bilgiler Doğru zamanda doğru balığın doğru şekilde pişirilmesi ile hazırlanan sofralarda dostlarla birlikte en az balık yakalar kadar zevkli anlar geçirilir. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkündür. Buğulama. soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır. dil. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gr.II. Bu şekkilde pişirilecek balık birkaç saat zeytinyağı ve limon karışımında bekletilerek terbiyelenmelidir. kabuğu soyulmuş limon. defne yaprağı. Balıkta.

Izgara yapılacak balıklar ayıklanıp yıkandıktan sonra suları süzdürülür. defne yaprağı. Bu da işin sosyetik detayı. Fırında pişirme yöntemlerinden biri olan balık pilakiler. yağın yakılmaması gerekir. Yani kısaca soğan. balığın üstüne serilir. Daha geniş tarifleri balık yemekleri kısmında var. Kızartılacak balıklar kızartılmadan önce çırpılmış yumurtaya da bulanabilir. Balık küçükse bütün bütün. Balık. ince kıyılmış maydanoz ile kavrulur. limon suyu. yağsız balık ise 10 gram protein içerir. kereviz. güveçte bu harcın üzerine yatırılır. tuz ve karabiber serpilip 510 dakika bekletilir. diğer tüm pilakiler gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Pullu balıkların ızgarada pullarıyla birlikte pişirilebilir. piyaz şeklinde doğranmış soğan. bir bardak su ve mevsimine göre iri domates parçaları veya salça eklenir güveç fırına konur. bol miktarda fosfor. Balıklar ızgaraya konmadan sıvı yağ ile yağlanarak yapışmaları önlenir. bu şekilde kızartılan balık kimine göre biraz ağır olur. aslında bu yöntemin balıkların az yağlı olduğu dönemlerde ve normalde yağsız balıklara uygulanması gerekir. Tavada kızartma yaparken balığa yağ emdirmemeğe dikkat etmek gerekir. Güveç kabının içine yarım bardak sirke. kıyılmış maydanoz. Hangi balık nasıl yenir BALIK SAĞLIKTIR Balıkta şeker. Tavada yağın az olmaması. Đnsan vücudu bu proteinin %93’ünden faydalanır. her kilogram için 30-40 dakika hesabı ile pişirilir.dereceye ısıtılmış fırında. Ayrıca balıklar tuzlanarak. beyaz ya da siyah etli balıklar yağlı oldukları dönemde tercih edilen oldukça sağlıklı bir yöntemdir. karbohidrat yok denecek kadar azdır. su. Balık pilakisinde de pilakilerin bütün genel yöntemleri geçerlidir. . Protein açısından ise son derece zengindir. Đstenirse balıklar. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. Izgarada pişirme. kurutularak veya tütsülenerek de tüketilir. tuz. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. 100 gram yağlı balık yaklaşık 22 gram. fileto çıkartılan balıklar veya kemikli dilimlenmiş balıklar bu şekilde hazırlanabilir. Suyu süzülen balıklar tuzlanıp unlanır ya da tuz ve karabiber karıştırılmış una bulanarak kızartılır. Beyaz etli balıklar unlanmadan önce süte. havuç. tuz ve karabiber karışımı terbiyede 15 dakika bekletilir. mangalda pişiriliyor ise ateş çok harlı olmamalı. ayrıca piyazlık soğan. yani et veya tavuktan önce servisi yapılır. balıklar ateşten yeterince uzak tutulmalıdır. büyükse birkaç parçaya bölünerek hazırlanır. bunun için yavaş ateşte değilde kızgın yağda hızlı ateşte kızartılmalıdır. küçük ve siyah etli balıklar da biraya batırılırsa çıtır çıtır olurlar. iyot ve flor içerir. Kızartma için yıkanan balıkların sularının iyice süzülmesi amacı ile balıklar bir kevgirde bir süre bekletilir. Kalan harç. sarmısak zeytinyağında kavrulur. B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. Küçük kılçıklı balıklar. Balık aynı zamanda proteininden en çok faydalanılan besin türüdür. Fırında balık. Balık eti A. B1. En çok bilinen ve uygulanan yöntem de yağda kızartmadır (tava). Balık az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengindir. Fırında balık yapılırken bir yöntem de güveçte pişirmedir. kalsiyum. şeker eklenerek balık pişirilir. Balığın sofra adabına göre yeri çorbadan sonradır. yağ ve su eklenerek de pişirilebilir.

III. Bölüm
SĐYAH ETLĐBEYAZ ETLĐ BALIKLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, her geçen gün artan çevre kirliliğine rağmen balık çeşitleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Deniz balıkları siyah etli-beyaz etli, yerli ve göçmen olarak sınıflara ayrılırlar. Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya elverişlidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara örnek olarak barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çipura, dil, pisi ve kırlangıçı gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha yağlıdırlar ve daha az jelatin içerirler. Bu nedenle haşlamaya uygun değildirler ve hazımları daha zordur.

BARBUNYA (Mullus barbatus)
Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir balık türü olan barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu deniz diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar.Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Bunların içinde en makbulu kaya barbunyasıdır. Sırtı kırmızı ve karın kısmı beyaz olan kaya barbununun sırtında hiç gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasında ise sırt gri ile kırmızı renklerin karmaşası halindedir. Paşa barbununun her iki yanında, çeneden kuyruğa doğru sarı bir şerit bulunur. Tekir ile çok karıştırılan bu balığın en lezzetli zamanı Temmuz ile Ekim ayları arasıdır. Bu süre zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı çok güzel olur. Tekirden en büyük farklılığı kafasının daha uzun oluşudur. Tekirin kafası küttür ve çene altında iki adet sakalı bulunur.

TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

ÇĐPURA (Spanıs aurata)
Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı, Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Barbunyaya çok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık bütün denizlerimizde avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanılanlar 6 ila 10 cm arasındadır. Ege ve Akdeniz’de ise boyları Barbunya’yı yakalar. Çene altı bıyıklarının uzunluğu, küt kafası ve birinci sırt yüzgeçindeki sarı-siyah benekleri ile Barbunya’dan ayrılır. Dört mevsim yenebilecek bu balığın en lezzetli zamanı, aynen Barbunya’da olduğu gibi Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavası ve kağıt kebabı çok güzel olur.

Ege’nin meşhur yerli balığı olan ve küçük sürüler halinde gezen Çipura son yıllarda çiftliklerde de üretilmeye başlanmıştır. Çipura Elips biçiminde yassı vücudu, beyaz karnı, koyu gri sırtı ve pembemsi yanakları ile tanınır. Atlas Okyanusu, Kuzeybatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıyla tanınan bu balığın maalesef nesli tükenmiş bulunmaktadır. Genelde 20 ila 35 cm arasındadır. Ancak 6-7 kg’ya varanlarına da rastlanmıştır. Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gram’dır (3 ila 4 adet/kilo). Daha büyüklerinin fırında pişirilmesi tercih edilmelidir.Buğulama ve çorba için her boyu kullanılabilir. Tadı nefis olan bu balığı katkısız, yani ızgara veya fırında yenmesi tercih edilmelidir. Đsparoz ve lidaki bu türün küçük çeşitleridir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanır. Her mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. Đrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir.

Nisan sonunda da kuzeye göç ederler. 1988 yılında 90. Buna ançovi tabir edilir.buğulama. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. sularda. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. Gümüş balığı (Aterina) da hamsinin akrabasıdır. kışlamak üzere Kasım’dan Şubat’a kadar Trakya kıyılarına ve Marmara’ya göç eder. Ayrıca balık yağı ve balık unu üretiminde de kullanılmaktadır. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarındadır. Ayrıca Hamsinin yakın akrabası sardalya sürüler halinde yaşar ve kıyılar boyunca göç eder.000 ton). Sicilya ve Malta için de aynı şeydir. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar büyürler ve çok büyük sürüler halinde gezerler. Bu hamsinin sırt rengi daha açıktır.HAMSI (Engraulis encrasicolus) Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. Kış aylarında yakalanan hamsi tuzlanıp saklanır. temel protein kaynağıdır. Bu sürede çeşitli ızgaraları. Hamsi gibi Ticari değeri çok yüksek bir balıktır. 1988 yılında toplam 480. Đspanya’nın Atlas Okyanusu kıyıları. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Marmara Hamsisi denilen. yaklaşık 40. Hatta ringa konservesine de aynı ad verilir. Karadeniz hamsisi ise Kuzeybatı Karadeniz’de ürer. SARDALYA 1988 yılında 310. Sardalya adı konserve işleminden dolayı konserve ile özdeşleşmiştir. Gözlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmiş burnu ile yakın akrabası Sardalya’dan kolaylıkla ayrılır.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklaşık üçte ikisini meydana getirmektedir (40. buğulaması ve pilakisi yapılabilir. kağıt kebabı. fırın. Fiyatının ucuz olması nedeniyle çok geniş kitleler tarafından tüketilir.20° C. yahni gibi. pilaki. fırını ve kağıt kebabı. Ülkemizde Kuzey Ege’de bolca yakalanan sardalyanın en lezzetli mevsimi Temmuz-Ekim aylarıdır. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde.000 yumurta döker. yalnız Marmara’da çıkan. Aynı tür Kuzey Ege’de de bulunur. Nisan ayında da yumurtlamak üzere Karadeniz’e çıkar. Azak hamsisinin burnu daha küttür. Etinin lezzeti. Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse . Hamsi özellikle Karadeniz yöremizin temel gıdası. Izgara. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . Marmara'da da bulunur. daha küçük ve göç etmeyen bir hamsi türü de vardır. bizim Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine inerler. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır. Okyanusta ise 30 cm’ye kadar büyürler.Hamsinin hemen her türlü yemeği yapılır. Bu ülkelerde birçok yemek sardalya üzerine kurulmuştur. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. Azak Denizi’nde üreyip kışlamak üzere güneye. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur. Hamsi Karadeniz için neyse sardalya’da Portekiz.Yaz aylarında yağsız olduğu için ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir. Kurutularak.000 ton ile hemen hamsiden sonra yer alır.000 ton tatlı su üretim ve avcılığı dahil. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak üzere ikiye ayrılır. tava.

Yazın yakalananlara ise lipari denir. Kolyosunki ise doludur. kolyosun ise oldukça iridir. yassı. 1 kg ve daha büyüklerinin fırını tercih edilmelidir. . Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar büyür. USKUMRU KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. gümüşi pulları olan yerli bir balıktır. ayıklamadan yemeği yapılır. En lezzetli olduğu dönem Eylül ayından yumurtlamaya başladığı Ocak ayı sonuna kadardır. . 2025 cm civarında ve yağlı olanları uskumru. Mart ila Haziran aylarında da Karadeniz’e döner. uskumrunun ise açıktır. Sivrigaga.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez.de bir önceki döneminki kadar lezzetli olmaz. fırını ve çorbası çok güzel olur. Kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurutulmuş balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. En küçüğü kalinarya’dır. Uskumru ile kolyosun sırt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun Çipuranın yakın akrabası olan Karagöz. Tirsi ise sardalya azmanıdır. kağıt kebabı. özellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir. Her mevsimde yenebilen bu balık. Baltabaş. elips şeklinde. Đlkbaharda Karadeniz’e dönüş yapan çirozlar kurutulur. dolması. . Ortalama 20-25 cm. Kışın derin sulara çekilir. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Yazın taşlık ve yosunluk. Yazın yakalananlar ise pilaki ve tava için uygundur. Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. Uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir “V” harfi tarzındadır. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. buğulaması. rengi koyu. Uskumrunun kolyostan önemli farklılıkları aşağıdadır. Aynen Çipura gibi ızgarası. en 50 cm boyunda olur. Kıl tarzında çok kılçığı vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir. dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. . . Yaz aylarını Karadeniz’de geçiren uskumru Eylül ve Ekim aylarında Marmara’ya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. köftesi ve tuzlaması çok güzel olur. midyesi bol yerlerde yaşar. Şubat’tan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir. Sardalyanın küçüğüne papalina tabir edilir. Sargos ve Mırmır gibi çeşitleri vardır. Bu süre içinde ızgarası. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Sürüler halinde yaşar. Uskumrunun gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük.

lüfer (4-8 adet/kg) ... ancak mevsimi lüfere göre kısadır.... Bu devre içinde ızgarası tavsiye edilir... Marmara... 31-35 cm arası... buğulaması.. Akdeniz. kofana ( yaklaşık 1 kg/adet veya daha büyük). 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Buna göre: boyları.... pilaki ve buğulaması tercih edilmelidir. 14-16 cm arası. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar.. Daha güney denizlerimize inildikçe yavanlaşır ve kendisine mahsus o güzel tad ve kokuyu kaybeder... Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır........ kaba lüfer(2-3 adet/kg) . yaprak (20 adet/kg) .. 21-30 cm arası ... Lüfer büyüklüğüne göre en çok isim alan balıktır...... Diğer zamanlarda. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer.. Tuzlaması çok güzel olur...... 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop.... Ülkemizde Karadeniz’de ve Đstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde yakalananların tadı muhteşemdir....... LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer.. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı.... hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür.. 11-13 cm arası. Soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı olduğundan daha da lezzetli olur. Tadı uskumruya nazaran oldukça yavan olduğundan genelde tavası yapılır... Lüfer çeşitleri şöyledir: ... .............. Lüfer.. 35 cm’den büyük. Üremeleri. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler.. Eylül ortasından Ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetli zamanıdır.000 yumurta verir.. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı.. Kademeli olarak 60-80... 10 cm’ye kadar...... Đlkbaharada son derece yağsız olduklarından tava... sarıkanat (9-14 adet/kg) .. bahar sonu ile yaz başıdır........ Kasım sonundan itibaren azalmaya başlar.. Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda sürüler dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır.... çinekop(16-19 adet/kg) .......KOLYOS Uskumruya çok benzeyen bu balık uskumruyla beraber sürüler halinde göç eder. Ocak ayı en yağlı zamanı olduğundan tuzlama için en ideal zamanıdır. 17-20 cm arası... kabaçinekop (10-15 adet/kg) .. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar.. kağıt kebabı ve tavası olur. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir... 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır....... Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli türleri de bulunur... büyüklüğüne göre pilakisi....... Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır...Karadeniz..... Çinekopun da ızgarası çok iyi olur.

Önce Karadeniz’den sürüler halinde vanoz ve çingene palamutu. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. Bu familyanın çeşitleri bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanılan tipleridir. 10-25 santimetre çingene palamudu. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. 55-60 santimetre torik. 65-70 santimetre altıparmak. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır.ORKĐNOS (Thunnus thynnus) santimetre kestane palamudu. Sürü halindeki uskumru. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Eylül’den itibaren de palamut gelmeye başlar. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. dördü koyu. Sürüler halinde yaşayan pulsuz. Ege’de yaşayan. Orkinos. Tombik. istavrit. 18-20° C. Taze tüketimi. kolyoz. Uzunluğu 1 metreye kadar varır. hamsi. Çeşitli türleri vardır. hakiki palamuta nazaran hiç güzel değildir. 30-35 santimetre palamut. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir. Palamutun boyuna göre isimlendirilmesi . 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar.torik ve orkinosu içeren bir familyadandır. Palamut avı Ağustos ayında başlar. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. Yaşam süreleri. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. 50-55 santimetre zindandelen. 40-45 Uskumru. Sırtı çizgili. sularda 400. Ama çok kişi bu özelliği bilmeyip “palamut” diye aldanır ve sonra palamuttan soğur. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Karadeniz ve Marmara palamutunda baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden. Çanakkale'ye kadar iner. üçü açık menevişli yedi adet bant bulunur. ortalama 15 yıldır. karnı gümüş rengindedir. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Süratli ve iyi yüzücüdür. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. siyah etli bir göçmen balıktır.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez. 60-65 santimetre sivri. Bu cinsin etinin tadı. Benekli Orkinos ve Yazılı Orkinos isimleri alan yakın akrabasında ise sırttan karına doğru dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalı bant ile karın civarında en az üç adet siyah benek bulunur.

........ Halk arasında bu taşların idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olduğuna inanılır............ Sırtlarındaki çok sayıda benek ile ayrılırlar. Küçük yavru balıklarla beslenir.. 70 cm’den büyük. 1 metreden büyük ve 20-25 kg olanlarına da rastlanmıştır... yavrular ise akarsu ağızlarını tercih ederler....... Eşkine ise bütün denizlerimizde görünen kıyıya yakın kayalık diplerde yaşıyan bir türdür. Gençken gruplar halinde.. Ortalama 30 cm ve 600 gramdır.. Fazla gezici olmayan levrek..000... Bayağı levrek ve benekli levrek olmak üzere iki tipi mevcuttur.aşağıdaki gibidir: ....000-2.... 51-60 cm arası.. Eşkineye çok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasında olur...... 20 cm’ye kadar.......... Ocak-mart arasında 500.. gözlerinin arkasında herbiri 4-5 gram ağırlığında iki adet beyaz taş bulunur..... sonraları tek başırıa yaşar........ Her türlü yemeği yapılan levreğin buğulaması.... Karadeniz’de kötek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanın diğer bir türüdür..... Karnı gümüşi beyazdır. Parlak mavimsi-gri renkteki vücudu sırttan karına doğru inen sarı menevişli çizgilerle bezenmiştir..... Karnı ise sarı-beyaz menevişlidir.. 20-30 cm arası... bayağı levrek ise bütün denizlerimizde görülür......torik . EŞKĐNE 12 değişik türden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ kesimlerinde yaşar. Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider........ geceleri avlanan ve oyuklar arasından süzülürcesine dolaşan bu balığın başlıca besini karides ve yavru balıklardır.. Hani ailesindendir.. 31-40 cm arası.çingene palamutu ......... 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir..palamut ................. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir... 61-65 cm arası. 65-70 cm arası. Ülkemiz denizlerinde 20 ila 60 cm arasında olurlar.. Genelde tek gezen.... 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıştır. .. LEVREK...... En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır.... Erişkinler kıyıya yakın kayalık dipleri. alt yüzgeçi ise sarımsıdır. Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basıktır.000 yumurta dökerek. karanlık ve kuytu yerlerdir..... Başının içinde........ Yaşam ortamı. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır......Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır..... Benekli levrek Güney Ege ve Akdeniz’de.. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek.. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. LEVREK (Dicentrarhus labrax) Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar.. palamut vanozu ... Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir.. Bu nedenle tuzlama ve lakerdası tercih edilir...sivri ........... alt bölümleri gümüşi. MĐNEKOP...... 40-50 cm arası..altıparmak .... yerli balıklardan sayılır. Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz..... yüksek bir üreme gösterir..zindandelen Torik ve toriğin büyük boyları palamuttan daha çok yağlıdır. En irileri 1 metreyi geçebilir... fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur..kestane palamutu . Sırtı kamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arası bir renktedir......

Karadeniz’in doğusunda istavritler palamut büyüklüğünde. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Lezzetli eti.Ağzı öne uzayabilen.TRANÇA. Dişiler 20 cm civarında olurken erkekler 25 cm’ye kadar uzayabilir. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. gözleri iri.SĐNARĐT vücudu iğ biçiminde olan göçmen bir balıktır. gözleri iri. Đstavritler sonbaharda Marmara’ya iner. Küçüklerine kraça denir. Ege’de 30 cm civarında olurlar. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar. Hamsi. Marmara’da boyu 10 cm’nin altında olan küçük istavritlere kıraça tabir edilir. deniz solucanı ve balık yumurtaları ile beslenen bir dip balığıdır. Sonbahar ve kış aylarında ızgarası dahi yapılır. Đzmaritin erkekleri dişilerden daha iri olurlar. kuyruğu derin çatallı ve . Ege ve Karadeniz’de yaşayan yerli türleri de vardır. Eti beyaz ve son derece lezzetlidir. bağırsakları ve kılçıkları ayıklanır. Marmara’da 15-20 cm. en çok 30 santimetre. Tavası güzel olur. Tavası ve fırını çok güzel olur. Üzerine limon ve zeytinyağı ile kıyılmış maydanoz eklenerek hazırlanır. mayıs’tan itibaren de Karadeniz’e geri dönmeye başlarlar. çaça.Sarıkuyruk istavrit veya sarıkanat istavrit diye anılan tipi sularımızda en çok bulunan türüdür. Đstavrit. Marmara. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman Kasım ila Şubat ayları arasıdır. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanılan bir isimdir. yaklaşık 50 cm boyunda olurlar. Sularımızda iki türü vardır: menekşe izmarit ve istargilos. Olduğu gibi pişirilip bilahare derisi. Marmara ve Boğaz’da balık avlamaya başlayanların ilk tanıştıkları balıktır. Đzmarit midye. sırt-göğüs ve anüs yüzgeçleri sert diken ışınlı bir balıktır. dişleri ince. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır ĐZMARĐT Ağzı körüklü. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum çıkarılarak yapılan tavası da çok güzel olur. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Gezici balıklardır.

25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Gezici balık değildir. Sonbahar. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Her mevsim avlanan kalkan bütün sene boyunca yenebilir. bir tarafı beyaz olan bayağı kalkandır. Kefal alırken çok dikkat etmek. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan kalkan yavrularının tavası nefis olur. Batı Akdeniz. tercihan tanıdık balıkçıdan almak gerekir. bir mezedir. kışın kuzeyden güneye göç eder. lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası marlin bizim sularımızda bulunmaz. Karadeniz’de ise yalnız yaz ayları görülür. Kalkan karadeniz içinde.KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Karadeniz’in bu ünlü balığı bütün yassı. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Bir kefal türü olan haskefalin kurutulmuş yumurtaları çok aranan bir deniz ürünü. Çünkü kefal kirli ve bulanık suları çok sever ve buralarda diğer balıklar yaşamazken o yaşar. Marmara. Akdeniz ve Ege’de yıl boyunca. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. Ayrıca likorinoz denilen tütsülüsü de çok makbuldur. KEFAL Yaz ayları dışında lezzetli olan pullu ve göçmen olmayan bir balıktır. Bu balığın en güzel defne yapraklı şişi olur. Tavası çok güzel olur. Örneğin Đzmir Körfezi’nde diğer balıklar yaşamazken kefal bol miktarda bulunmaktadır. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Boğazlar. Đstanbul Boğazı’nın kuzeyinde. Bütün denizlerimizde yetişir. Erkekleri 5-6. kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yücgeçi ve yuvarlak yerine enine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. En lezzetli zamanı Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır. Kefalin buğulaması ve pilakisi çok güzel olur. Her mevsimde yenebilen kılıçın en lezzetli zamanı Eylül-Şubat arasıdır. Kaya kalkanı daha çok Sinop. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. 1 metre boya erişebilir. . KILIÇ Türkiye’mizi çevreleyen denizlerde artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür. Buğulaması ve kağıt kebabı da yapılır. Karadeniz’in batısında avlanan kalkan bir tarafı siyah. Kılıç gibi uzun üst çenesi. Bu gibi sularda yakalanmış kefal insan sağlığı için büyük tehlike arzeder. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. oval vücudu. Daha çok Atlas Okyanusu’nda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi. Her iki tarafı siyah olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanır. bir tarafı siyaha yakın diğer tarafı beyaz rengi ve beyaz tarafındaki düğmeleri ile tanınır. Samsun yörelerinde çıkar. Kış ve Đlkbahar’da çok lezzetlidir.

'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. santimetreye ulaşanları olur. sinekler. Yaz hariç devamlı yumurtalı durumdadır. USKUMRU (Scomber scombrus) Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit bütün denizlerimizde bulunmakla beraber en çok Karadeniz’de bulunur. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Planktonlar. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 8-10 yıl yaşar. adeta tükenmiş bir balıktır. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. hamsi. Boyları 20-40 santimetre olabilir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Normalde. domatesli sotesi güzel olur. Ekonomik değeri çok yüksektir. hamsi. oksijeni bol temiz sularında yaşar. Torik ve kofana baş düşmanıdır. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. 150 Genelde 25-35 santimetre olan. Mezgitin yumurtalı tavası. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. 350400. diğer denizlerimizde az rastlanır. tekrar acı sulara iniş yapar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. ortalama 60-100 santimetre. Hızlı akarsuların.000 yumurtasını denize bırakır. SOMON (Salmo salar) Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Etoburdur.MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. Doğan yavrular. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. Boyu.000 km. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. Böcekler. . sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır.

ve öksüzün ördek gagasını andıran ağız yapısı ile ayrılır. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. karuın ise pembe veya beyazdır. Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı medeniyle uğultu. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Sırt rengi kırmızıpembe. Buğulaması. özellikle çorbası çok lezzetli olur. Đskorpit bütün denizlerimizde. inilti gibi değişik frekanslarda ses çıkarırlar. Haşlanmış kırlangıçın ayıklanmış etleri mayonezli veya zeytinyağ-limon sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir. Her ne kadar aynı familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler açısından çok benzerlik gösterirler. Bütün denizlerimizde bulunan kırlangıç ortalama 25-30 cm olup nadiren 75 cm’ye kadar olanlarına da rastlanmaktadır. adabeyi ise genelde Ege’e bulunur.000 yumurta döker. bu balığın pembe-gri veya komple gri sırtı. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Her ikisi de lezzetli olup genelde kırlangıç tercih edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir. göllerde. Bu ses nedeniyle bir birçok balıkçı tarafından inleyen balık diye adlandırılır ve uğursuz sayılır. Kırlangıç ızgara ve tavaya uygun değildir.YAYIN (Silunıs glarıis) KIRLANGIÇ Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. ĐSKORPĐT.000-25. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Bu nedenle balıkçıya ayıklattırılmalıdır. Đskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. Yavaş akan nehirlerde. ADABEYĐ Kırlangıçtan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. . Etobur bir balıktır. Yakın akrabası olan öksüz’den.

Palamut Çinekop Çipura Deniz Alası DenizYılanı Dil Gelincik Gümüş Güneş Hamsi Hani Đskorpit Đspendek Đzmarit Kalamar Kalkan KalkanYav Karagöz Kaya Kılıç Kırlangıç Kofana Kolyoz Lahos Levrek Lipsoz Lüfer Mercan MercanYav Mersin Mezgit Minakop Mırlam Morina Orkinos Palamut Pisi AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE MAE BKM BK BKM EA A A MAE BMK MBE AE KMB M BM MAEB MB EA KM KM KABME MB ME AKEM KBM MB EA BKM AEM KMBEA EAM MBE KME KB KE MEAB KM AEBM KME AKEM .Balık Takvimi Balıklar Ahtapot Akya Barbunya Ç.

Kaya Kefal Levrek Sazan Turna Yayın Yılan Yöre Akdeniz Boğaz Ege Karadeniz Marmara A B E K M Lezzet Lezzetli Yenebilir Yenmemeli .Balıklar Rofoz Sardalya Sarı Kanat Sarıağız Sinarit Strangolos Sübye Tekir Torik Trança Uskumru AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE ME BKM AE MAE ME AME KMABE KBM AE KBME Tatlısu Alabalık Alabalık Çifl.

. karabiber ve tuzu karıştırın. tuz ve bir çorba kaşığı sirkeyi ekleyip yine fırının 800 Watt konumunda arada bir kere karıştırarak. kekik. Balıkları. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynatın. Alabalık Dolması Malzeme: 4 1 1 2 50 1.5 3 2 4 çorba kaşığı adet adet diş gr çay kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı adet Margarin Kuru soğan (orta b. . Taze soğanları ince doğrayın. Bölüm Balık Yemekleri Taze Soğanlı Baharatlı Alabalık Malzeme: 2 1 1 1 5 adet tatlı kaşığı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet Alabalık (iri) Zeytinyağı Kekik Karabiber Soğan Tuz Hazırlanışı: Balıkları ikiye bölüp.IV. kılçıklarını çıkartın.büyüklüğünde) Dekor için ceviz parçaları ve limon dilimleri Hazırlanışı: Terayağını mikrodalgaya dayanıklı bir fırın kabında fırının 800 Watt konumunda 45 saniye kabın ağzı kağıt havlu ile kapatılmış olarak eritin. Sebze karışımınz. ince kıyılmış) Havuç (çok küçük doğranmış) Sarımsak Ceviz içi (ince çekilmiş) Kekik Tuz Sirke Zeytinyağı Alabalık (her biri 225-275 gr. havucu. sarımsağı ve cevizleri ilave edip fırının 800 Watt konumunda iki kere karıştırarak. Soslu balıkları buzdolabında yarım saat bekletin. tencerenin içine oturacak genişlikte bir kevgire veya buhar süzgecine yerleştirin. kekik. Üzerlerine küçük doğranmış taze soğan serpin. Tencerenin kapağını kapatıp. 3 dakika pişirin. kısık ateşte balıklar yumuşayana kadar pişirin. Eritilmiş yağın içine soğanı. Bir kasede zeytinyağı. Hazırladığınız karışımı balıkların her tarafına sürün.

Üstü örtülecek kadar su konur. Kornişon turşuları ve yumurtaların beyazları küçük parçalara bölünür ve yeşilliğe katılır. Tepsinin ağzını strech filmle kapatıp fırının 800 Watt konumunda 4 dakika pişirin. sarımsak. Balığın eti bozulmadan gövdesindeki deri çıkarılır. yarım limonun suyu.5 1 1 1 2 100 1 1 2 1 2. ince kıyılmış maydanoz. servis tabağına yerleştirilir. Balıkları dilimleyerek arzu ederseniz.5 dakika pişirin. soğan. yeteri kadar tuz ve karabiber katılır ve 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. zeytinyağı. Kıyılmış maydanoz. Diğer yanda yumurtalar katı olarak pişirilir. Kırmızı biberler ile dolmalık biberler de küçük veya ince uzun parçalara doğranır ve bunlar da karışıma katılır. Bu işlemii kalan balıklar için de tekrarlayın. Balık Dolması Malzeme: 6 1. sirke ve zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu dökerek servis yapın. Üzerine yukarıda anlatılan maydanoz. 2 dal maydanoz. Alabalık Limon Defne Yaprağı Soğan Maydanoz Kereviz Yaprağı Havuç Yeşil Salata Kornişon Kırmızı Biber Dolmalık Biber Yumurta Karabiber Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: Alabalık temizlenip yıkandıktan sonra uzun bir kaba oturtulur. Tabağın kenarı da yeşillik karışımıyla süslenir ve ayrı bir kapta bir buçuk limonun suyu yarım bardak zeytinyağıyla çırpılır ve balığın üzerine döküldükten sonra servis yapılır. Kabukları ayıklanıp sarıları iyice ezilir. kereviz yaprağı. Bir kaşık sirkeyi balıkların üstüne dökün ve sırçayla zeytinyağını sürün. Ayıklanıp yıkanan yeşil salatalar ince ince kesilir. Galeta ununu ekleyip karıştırın. Sebzeli Alabalık Malzeme: 1200 2 2 0. Havuç. Alabalıkların başlarını kesip içlerini ve kılçıklarını ayıklayıp tuzlayın. alabalık olabilir) Haşlanmış bir miktar pazı yaprağı içi Pirinç Orta Boy Soğan Fıstık Kuş Üzümü . tuz ve karabiber katılarak iyice karıştırılır.5 2 1 1 parça su bardağı adet kahve fincanı kahve fincanı Fileto Balık (mezgit. Mikrodalgaya dayanıklı siğ bir tepsinin içine iki adet balığı yerleştirin. zeytinyağı.1. Hazırlanan harcı balıklara eşit miktarda doldurun. Pişirme süresinin yarısında balıkları çevirin.5 gr'lık adet adet adet demet sap adet adet gr adet adet adet tutam su bardağı 1 Ad. defne yaprakları. tuz ve karabiber karışımı dökülür.

Tuz. Hazırladığınız balıklı harçtan bir miktarı yaprağın ortasına koyun. maydanoz ve tuzu ilave edin. fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir. 1/2 su bardağı su ilave edin. Yaprağı yumurtalığın içine yerleştirip. Sonra fileto balık tuzlanır. Tencerenin kapağını kapatıp. Balığı ekleyip bir kaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü. Sarmaları yaprakların katlanan kısmı alta gelecek şekilde yayvan bir tencereye yerleştirin.1 0. kara biber ve biraz un serpilir. Ateşten almadan önce ince kıyılmış dereotu. Üzerine pazı ve iç konularak rulo yapılır. Küçük parçalara ayırın. kısık ateşte 15 dakika pişirin. ortasını çukurlaştırın. fırında pişirilir. Yaprağın kenarlarını harcın üzerine kapatarak bohça gibi sarın. nane. Diğer sarmaları da aynı şekilde hazırlayın.5 çay kaşığı bir tutam bir tutam fincan Tuz Karabiber Yenibahar Soya Yağı Hazırlanışı: Soğanlar yağda kavrulur. Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Dolmalık fıstık ve üzümü ilave edin. Balıklı Zeytinyağlı Sarma Malzeme: 2 1 2 1 1 1 150 1 1 1 adet su bardağı adet tatlı kaşığı çorba kaşığı çay bardağı gr çorba kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı Mezgit Balığı Filetosu Pirinç Soğan Dolmalık Fıstık Dolmalık Üzüm Sıvı Yağ Yaprak Nane (kıyılmış) Maydanoz (kıyılmış) Dereoto (kıyılmış) Karabiber Tuz Hazırlanışı: Balığı kaynar suda biraz haşlayın. Yağlanmış cam pişirme kabına aktarılır. Tava Balık Malzeme: 5 adet Balık (200-300 gr'lık bütün balık) ya da (125-150 gr'lık balık filetosu) . Süslenerek servis yapılır. Soğanı sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Balıkların her iki yanını tuzlayıp. bir kez çevirerek her iki yanını da altın sarısı bir renk alıncaya kadar. Yine her iki yanını da iyice una bulayıp fazla ununu silkeleyip. Barbunya Balığı Garnitürlü Malzeme: 1 2 2 3 2 1 5 1 1 5 3-4 4-5 kg. yaklaşık 1012 dakika pişirin. biberleyin ve limon suyunu serpin. Hazırladığınız sebzeleri değişimli olarak balıkların üzerine yerleştirin.0. safran. Servis tabağına alıp mayonez eşliğinde üzerine kıyılmış taze soğan sapı serperek servis yapın.5 1 3 0. Havuç ve kabakları ince ince dilimleyip soğanları halka halka doğrayın. Süzgece alıp suyunun süzülmesi için bekletin. Sırt kılçığını dilerseniz kuyruk ve kanatlarını makasla kesin. fazla yağını süzdürün. Kağıt havlu üzerine çıkartıp. Balıkları maşayla tavadan yağını süzdürerek alın. kekik. Soyulmuş sarmısak. tuz ve karabiber ilave edin. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Zeytinyağı ve suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. adet adet adet adet su bardağı çorba kaşığı tutam diş çorba kaşığı adet dal Barbunya Balığı Kabak Havuç Domates Soğan Su Zeytinyağı Safran (kırmızı) Sarmısak Mayonez Taze Soğan Sapı Maydanoz Tuz Karabiber Kekik Hazırlanışı: Balıkları temizleyip yıkayın.5 çay kaşığı adet su bardağı su bardağı Tuz Beyaz ya da karabiber Limonun suyu Un (elenmiş) Zeytinyağı ya da ayçiçekyağı Hazırlanışı: Balıklar bütünse pullarını kazıyın. atın. Barbunya Tava . Domatesleri dilimleyin. Yıkayıp kurulayın. Yağ iyice kızınca balıkları tavaya koyup. Balıkları fırın kalıbına dizin. kıyılmış maydanoz. Đyi pişmiş balık isteniyorsa balığın her iki yanını da birkaç yerinden bıçakla hafifçe çizin.

5 1 0. isteğe bağlı olarak. yıkanmış. Orta boy bir tepsinin içine. Deniz Mahsulleri Güveci . kurulanmış) Tuz Beyazbiber Bira Un (elenmiş) Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Margarin Hazırlanışı: Balıkları tuzlayıp. kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş olarak yanlarına yerleştirilir.Malzeme: 1 0. Domatesler. Not: Limona sadece çinakop kızartma ya da ızgara değil. biberleyin ve biraya batırın. buğulama olduğu için öneriliyor.5 1 3 0. Margarini bir tavada eritin. istenilirse küçük parçalara ayrılmış 2 baş sarımsak da ilâve edilebilir. üst üste gelmemek şartıyla dizilir. Kağıt havlu üzerinde fazla yağlarını süzdürün. tereyağ. Yağ iyice kızıp. üstüne limon sıkılır ya da karabiber eklenerek servis yapılır. domateslerin üstüne konur. balıkları örtecek kadar maydanoz konur ve tepsinin üstü kapatılarak 15 dakika kadar hafif ateşte pişirilir. kahverengileşmeye başlar başlamaz balıkların üzerine dökün. sıcak olarak servis yapın. ince dilimler halinde. Yeşil dolmalık biber. Önceden ısıtılmış tabaklara alın. 50 gr. 2 defne yaprağı. Hafifçe tuzlanıp biraz bekletilir.5 5 kg çay kaşığı su bardağı su bardağı su bardağı adet bağ çorba kaşığı Barbunya (temizlenip. fazla ununu silkeledikten sonra balıkları tavada kızdırdığınız zeytinyağında. Üzerine. Gene. kanı akıtılır. Una bulayıp. Barbunya tavasını limon ve maydanozla süsleyip. Çinakop Buğulama Malzeme: 3-5 50 2 2 adet gr adet baş Çinakop (istenildiği kadar) Domates Yeşil Dolmalık Biber Tereyağ Defne Yaprağı Sarımsak Maydanoz Limon Karabiber Hazırlanışı: Çinakoplar temizlenir. her iki tarafı da kızarana dek kızartın.

Fırından çıkarıp. fırında. Margarinin kalanını eritin. . minekop.5 0. Pişenleri servis kabına alın. gr. suyunu çekene dek pişirin. Tuz ve biberini serpin. kaşar peyniri eriyip yer yer yanmaya başlayıncaya kadar pişirin. Dil Balığı Bademli Malzeme: 4 200 100 adet gr. Balık ve deniz ürünlerini bir güvece alıp domates sosunu da üzerine dökün. Balık ve deniz ürünlerini ağır ateşte 1 dakika daha krema ile pişirin. Balık ve deniz ürünlerini bir maşayla arasıra karıştırarak kızgın yağda diriliklerini kaybetmeyecek şekilde yaklaşık ½ dakika sote edin. Not: Trança ve akya gibi sert etli balıklar daha uzun pişme süresi isterler. Kremayı karıştırın. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip. Đçine maydanozu ilave edin. Dil Balığı (orta boy-derisi soyulmuş) Margarin Badem (Kabuğu çıkartılarak kıyılmış) Maydanoz Tuz (yeterince) 1/2 demet Hazırlanışı: Margarini bir tavaya koyup kızdırın. laos akya vb) Midye içi Karides (orta boy) Tuz Beyazbiber Sek Beyaz şarap (isteğe bağlı) Krema Kaşar peyniri (rendelenmiş) Hazırlanışı: Önce fırını 170 0C'ye getirip ısıtın. levrek.5 1 1 çorba kaşığı gr demet gr adet adet çay kaşığı fincan çorba kaşığı su bardağı Margarin Domates (konkase) Maydanoz (ince kıyılmış) Balık filetosu (beyaz etli.Malzeme: 2 400 1 500 20 10 0. Margarinin 1 çorba kaşığını eritin ve domatesi karıştırıp. sağ sol çevirerek pişirin. Beyaz şarabı ilave edip 2-3 dakika daha pişirin. balıkları tuzlayıp unladıktan sonra içine yatırın. sıcak olarak servis yapın. Balık ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde et sertliği mutlaka gözönüne alınmalıdır. Buna karşılık dilbalığı gibi kırılgan etli balıklar çok daha çabuk pişer. Balık ve deniz ürünlerini ilave edin. Tavada kalan margarini başka bir kaba koyup bademleri içine atın.

Tarhun ve zencefili ekleyerek. Ruloları yatık olarak dizip üzerine kapatacak şekilde su koyunuz. tavuk suyunu.Bademler kızarırken maydanozu da yağ ile eritip hemen balıkların üzerine döküp servis yapın. Yumurta sarılarına şekeri ekleyip. limon kabuğu rendesi ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirip orta ateşte 5 dakika tıkırdatınız. haşlanmış dil balıklarını tabağa koyup üzerine sosu döküp servis yapınız. Mısır nişastası ile limonun suyunu karıştırıp tıkırdayan tavuk suyuna ilave edip 5 dakika boyunca devamlı karıştırınız. Dil balığı filetolarının içine 2'şer dilim çubuk enginar dilimlerini koyup rulo yapınız.Haşlanmış (parmak boyunda dilimlenmiş) Margarin Sosu Đçin: 1.5 2 2 1 1 su bardağı yemek kaşığı adet adet adet çay kaşığı yemek kaşığı tutam Tavuk Suyu Mısır Nişastası Limon Kabuğunun Rendesi Limon Suyu Yumurta Sarısı Şeker Kuru Tarhun Toz Zencefil Hazırlanışı: 4 adet dil balığı filetolarını limonlayıp tuz ve biberleyiniz. Dil Balığı Filetosu Limonun Suyu Enginar . Sosu için. Derin bir tavanın dibini margarin ile yağlayınız. Dil Balığı Sarması (Curry'li) Malzeme: 600 80 10 2 1 2 40 2 1 gr gr adet adet diş gr dl çay kaşığı Dil Balığı Filetosu Nuar Defne Yaprağı Havuç (orta boy) Kereviz Sapı Sarmısak Tereyağ Krema Curry .5 1 1/2 1. iyice pişen tavuk suyunu azar azar yediriniz ve tekrar pişen tavuk suyuna ilave edip ocaktan alınız. Üzerini kapatıp 7-8 dakika pişiriniz. Dil Balığı Limonlu Malzeme: 4 1 2 25 adet adet adet gr.

Kestiğiniz orta kısım iki yana doğru kıvrılacaktır. Dil Balığı Tava Malzeme: 5 5 0. Yağ kızınca balıkları tavaya koyup. Yağı buzdolabında soğutun. Hazırladığınız bu karışımı ateşe dayanıklı bir kaba dökün ve içine dilbalığı sarmalarını yerleştirin. Orta kılçığını takip ederek başından kuyruğuna kadar bir kesik atın. curry. maydanoz ve kırmızı biber ile birlikte ezin. filetoların üzerine dökün ve hafifçe tuzlayın.25 2 1 adet çorba kaşığı adet çorba kaşığı tutam Dil Balığı (250 gr'lık) Margarin (ezilerek yumuşatılmış) Limon Maydanoz (ince kıyılmış) Kırmızı biber Un Yumurta sarısı (suyla çırpılmış) Galeta Unu Ayçiçek Yağı (kızartmak için) Hazırlanışı: Dil balıklarını temizleyin. Filetoları fırından çıkardıktan hemen sonra servis yapın. yumurtaya ve galeta ununa bulayın. . Kereviz sapını ve havuçları küpler halinde kesin ve bir tavada tereyağ ve 2 çay kaşığı su ile kızartın. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın. her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. bir kürdan batırın. Her balığın ortasına eşit miktarda maydanozlu margarinden koyun. tuz ve biberi ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin. derisini çıkartın ve yıkayın. Üzerlerine nuarları yerleştirin ve yuvarlayarak bir silindir şekline getirip. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Haşlanmış sebzelerle servis yapın. Dil balıklarını una. Önce margarini hazırlayın ve limon suyu. Kestiğiniz hizadan fileto çıkarır gibi her iki tarafın etini kılçığından koparmadan sıyırın. Üzerine krema. Kızarmış dil balıklarını süzdürerek yağdan çıkartın.Tuz Karabiber Hazırlanışı: Defne yapraklarını ince ince kıyıp. Üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa aktarın.

Bir tavada ince doğranmış soğanı hafif pembeleştirin. karabiber ve sıvı yağı ilave edin. su. hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin. Đri küp şeklinde doğranmış havuç. ince kıyılmış biberi ve . Ateşten indirmeden 2 .5 3 kg adet adet adet çay bardağı su bardağı Fener Balığı Filetosu Havuç Patates Kereviz (yapraklı) Zeytinyağı Su Tuz Karabiber 1 1 1 1 Yumurta Sarısı Terbiye: Limon Su adet adet Un çorba kaşığı çorba kaşığı Hazırlanışı: Fileto şeklinde hazırlanmış fener balığını geniş bir tencereye koyun. sarmısağı. Fener Balıklı Lazanya Malzeme: 400 8 2 2 1 1 2 100 gr adet adet adet diş adet çorba kaşığı gr Fener Balığı Filetosu Lazanya Domates Sivri Biber Sarmısak Soğan (küçük boy) Zeytinyağı Kaşar Peynir Karabiber Tuz Galeta Unu Hazırlanışı: Fener balığı filetosunu ve soyulmuş domatesi küçük kuşbaşı doğrayın.3 dakika önce. Orta ateşte 15 dakika pişirin. 10 dakika daha pişirin. Un ve suyu ilave edip karıştırın. tuz. Đri küp şeklinde doğranmış patates ve kereviz ile kerevizin ince doğranmış yapraklarını ekleyip.Fener Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 2 1 0. Terbiyesi için yumurta sarısını limon suyu ile çırpın. 2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

fener balığını ilave edip 3 dakika sote edin. süzün. Domates. Kalkan Balığı Amandin Malzeme: 8 6 2 3 1 1 1 dilim çorba kaşığı çorba kaşığı kahve fincanı avuç çay fincanı tutam Kalkan Balığı Süt Tereyağı Rafine Yağı Kabuklu Badem Un Karabiber Tuz Hazırlanışı: Bademleri kaynar suda bir dakika haşlayıp hemen süzgece dökün ve kabuklarını soyup boyuna ince olarak dilimleyin. Kalkanları yan yana yatırın. Lazanyalardan iki tanesini alın. Küçük bir kapla orta ateşli fırına koyup kontrol ederek yakmadan zaman zaman karıştırıp sarı olarak kızartın. Sonra alt üst una bulayın. Bir tavada tereyağını kızdırıp bademi ekleyin. Bir dakika sote yapın. tuz biber ilave ederek karıştırın. Bir fırın tepsisini yağlayın. Kalkan Fırında Ağız Tadı Malzeme: 1 300 50 0. limon suyunu balıkların üzerine serpip badem ile tereyağını müsavi olarak üzerlerine döküp servis edin. Diğer lazanyaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.5 1 kg'lık gr gr kg demet Kalkan Mantar Margarin Domates Maydanoz . sıcak olarak servis yapın. en üste galeta unu serpin. Balıkları bir kaba koyup süt. Dörder dakika alt üst kızartıp bir servis tabağına çıkartın. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir miktar koyup. Fırın yoksa bademleri az yağda tavada kızartıp süzgece boşaltıp yağını süzdürün. Lazanyaları haşlayıp. tepsiye birbirinin üzerine çapraz gelecek şekilde yerleştirin. tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. Bir tavaya yağı koyup kızdırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökün. kenarları birbirini üzerine kapatıp kürdanla tutturun.

Öte yanda balık kaba konur. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. sirke dibinde az bir miktar kalıncaya kadar kaynatın. Sosun hazırlanışı: Soğanı karabiberi ve sirkeyi ağır ateşte. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir.5 1 bardak adet çorba kaşığı çorba kaşığı Sek Beyaz Şarap Limon Un Kurutulmuş Ekmek Tozu Tuz Karabiber Hazırlanışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır.5 Hazırlanışı: Ezilmiş Tane Karabiber Đnce Kıyılmış Soğan Sirke Su Yumurta sarısı Tereyağı (eritilmiş suyu alınmış) Tuz Limonun Suyu Su. Kalkan Haşlama Hollandez Malzeme: 8 0. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. biberlenir pişmeye bırakılır.1 1 0. Balık pişince kaptan alınır. Tuzlanır. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Balık kabı yoksa bir güvece veya ograten tabağına koyup üzerine biraz suyundan koyarak servis edin. Bir dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır.5 1 10 dilim su bardağı çorba kaşığı su bardağı Sos için: adet çorba kaşığı kahve fincanı çorba kaşığı adet gr tatlı kaşığı adet Kalkan Balığı Süt Tuz Su 10 1 1 2 4 500 0. tuz ve sütü bir tencereye koyup bir kere kaynatın.25 0. . Balıkları ekleyip ağır ağır kaynatarak 15 dakika haşlayıp bir kevgirle bir balık kabına koyarak içine biraz suyundan koyun. Sos iyice koyulaşmadan balık içine konur. servis yapılır. Mantarlar limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Maydanoz ince ince kıyılır. Yanında hollandez sos servis edin. Domatesler süzgeçten geçirilir. tahta kaşıkla karıştırılarak şarap konulur. sıcak fırına sürülür. tuzlanır. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır.

Balığı 150° C ayarlanmış fırında beyaz şarabı ilave ederek pişirin. yedirin. soğuk olursa sos kesilir. yumurta iyice kabarıp koyulaşmalı ama pişmemelidir. Sos çok koyulaşmasın sonra kesilir.5 0. Ayrıca ılık yerde korunmalıdır yoksa sos kesilebilir. Çırpma teli ile dikkatlice ve devamlı karıştırın. Sos kesilirse bir kapta biraz suya azar azar yedirin. tuz. Örülmüş balıkları tuz. Kalkan Tava Malzeme: 1. Bu şeritleri sepet örgüsü biçiminde örün. Sonra tereyağını ip gibi akıtarak yumurtaya karıştırın. Hazırlamış olduğunuz sosu tabağa yayın. Yumurta parçaları top top kalmalı. Krema ve balık suyunu birbirine ilave ederek yarıya ininceye kadar kaynatın.5 1. kaybolmamalıdır. limon suyu ve yumurta sarısını ekleyin.5 0. biber serperek yağlanmış bir tepsiye dizip buzdolabında bekletin. Yağ ılık olmalıdır.5 0. Balık suyunu diğer bir kapta yarısına ininceye kadar kaynatın.Đlk sıcaklığı geçince içine su.5 1 kg çay bardağı çay bardağı çay kaşığı su bardağı su bardağı Kalkan Balığı (dilimlenmiş) Limon Suyu Zeytinyağı Karabiber Ayçiçek Yağı Un Tuz . Marmara Kalkanı Malzeme: 180 20 20 10 gr ml ml ml Marmara Kalkanı Filetosu Krema Balık Suyu Beyaz Şarap Tuz Biber Hazırlanışı: Balık filetolarını 1x1 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. Đnce süzgeçten geçirip kullanın. Bir kapta kremayı yarısına ininceye kadar kaynatın. Pişirdiğiniz balığı sosun üzerine koyarak servis yapın.

ateşe oturtun. üç saat kadar pişirin. oluşan karides peltesini beşamel salçasına ilave edin. Büyük karidesleri tuzlu ve sirkeli suda haşlayıp ayıklayın. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. balıkların baş ve kemiklerinin haşlandığı tencereye ilave edin. Balık filetolarını şarap içinde 10 dakika kadar pişirin. Midyelerin içinde piştikleri suyu. Elde ettiğiniz balık suyunu tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Limon dilimleri ile servis yapın. üstüne mantar. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. içine balık filetolarını dizin. yumuşadıklan zaman çok ince bir tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. maydanoz. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Üzerine beşamel sos döküp fırında pişirin.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. gerekirse su takviyesi yapın. Karidesli Balık Graten Malzeme: 12 1 0. soğan. Küçük karidesleri ayıklayın. fazla unlarını silkeleyin. Hazır oldukları anda ayrı bir tabağa alın. . Bundan 5 su bardağı alıp margarin ve un ile bir beşamel salçası yapın. Diğer yanda midyeleri. kereviz. çok küçük parçalara kesip tereyağında kavurun. karabiber ve havuç koyup. midye ve karidesleri koyun. balıkların baş ve kemiklerini. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. tuzlu su ve filetolardan arta kalan şarap kanşımında pişirin. Fırına vereceğiniz tepsiyi yağlayın.Hazırlanışı: Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Karides Sote Provensal Malzeme: 24 adet Đri Karides .5 250 750 1 1 50 1 50 75 2 1 adet kutu litre gr gr demet baş adet adet gr gr adet su bardağı Dil Balığı Filetosu Mantar Konservesi Beyaz Şarap Karides (ufak) Karides (iri) Maydanoz Kereviz Midye Soğan Margarin Tereyağ Havuç Sirke Karabiber Hazırlanışı: Bir tencere suya.

Bir tencereye bir kaşık margarin koyup kızdırıp sarımsak ve soğanı ilave ederek bir dakika karıştırıp mantarı ilave edin. su yarı yarıya çekinceye kadar kaynatın. yıkanıp kurulanmış) Soğan (rendelenmiş) Domates (rendelenmiş) gr Limon suyu gr çorba kaş. önceden ısıtılmış tabaklarda sıcak olarak servis yapın. Maydanoz suyu . tuz ve biberi ekleyin. Tuz çay kaşığı Karabiber (taze çekilmiş) su bardağı demet diş çorba kaş. Fırında balıklar pişinceye kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 tatlı kaşığı diş kahve fincanı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet avuç adet bağ az tutam (çiğ. Rafine yağı bir tavada kızdırıp. Domates bırakacağı suyu çekinceye kadar 7-8 dakika pişirin. 2-3 dakika sote yapın. kg Hazırlanışı: Önceden fırını 170 0C'ye getirip. kabukları soyulmuş) Soğan (çok ince kıyılmış) Sarmısak (ince kıyılmış) Rafine Yağ Margarin Tereyağı Domates (ince dağranmış) Mantar (dilimlenmiş) Limonun Suyu Maydanoz (kıyılmış) Tuz Karabiber Hazırlanışı: Karideslerin başını ve kuyruğunu koparmadan sırtlarından yararak kelebek gibi açın. Tuzlayıp biberleyin ve biraz limon suyu serpin. domatesi. halka doğranmış. Tuz ve biberini serpin. Sonra bir servis tabağına alıp üzerine pişirdiğiniz karidesleri dizin. Kefal Fırında Malzeme: 2 1 2 5 1 300 300 2. Limon suyunu da dökün. Küçük bir tavada tereyağını kızartıp üzerlerine dökün.zeytinyağı karışımını da balıların üzerine gezdirin.5 0. . süzdürün. Sonra alt üst hafif una bulayın. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını ilave edip karıştırın. maydanoz ve karanfili koyup. Fırından alıp.5 Su Maydanoz Karanfil Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Kefal (ayıklanıp. Rendelenmiş domates ve soğanı balıkların üzerine dökün. ısıtın. Bir kapta 2 su bardağı suyu. Kefal balığı dilimlerini bir tepsiye dizin. Limon suyu ve maydanoz serpin. karidesleri 2-3 dakika alt üst kızartıp ateşten alın.

Kefal Plaki Malzeme: 1 1 3 1 3 adet Kefal Balığı (1. bıçakla yukarıdan aşağıya doğru kabuklarını zarı ile beraber kesin. 40-45 dakika balığın eti yumuşayınca kadar pişirin. Balığı fırından alıp sıcak veya soğuk olarak yanında limon ile servis yapın. Kılıç Balığı Izgara Malzeme: 2 1 1 1 2. kurulayın. soyulmuş limon dilimleri elde edin. Kabı ısıtılmış fırına sunup.25 demet (ince dilimlenmiş) Maydanoz 1 çorba kaşığı (yaprakları 3 çorba kaşığı ayrılmış) Zeytinyağı Elma Sirkesi Tuz Karabiber (taze çekilmiş) Tarhun Otu Kekik Hazırlanışı: Kefal balığını temizleyip yıkayın. Fırınızı 200°C'ye getirip.5 2 2 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet çorba kaşığı dal adet Kılıç Balığı Filetosu Beyaz Sirke Şeker Kırmızı Soğan (küp küp doğranmış) Zeytinyağı Kıyılmış Nane Salatalık (doğranmış) . Limonun iki ucunu kesin. Soğan ve sarmısak dilimlerini yağlanmış tepsiye döşeyin kefal balığı dilimlerini üzerine yerleştirin. Balıkların üzerine kekiği ve tarhun otunu serpin. Dik olarak doğrama tahtasına oturtup. Zarlarını arasından keserek. Yuvarlak dilimlere bölüp. Zeytinyağı ve elma sirkesini balıkların üzerine gezdirin. Bir fırın kabını margarin ile yağlayın. ısıtın. limon dilimlerini yerleştirin.5-2 adet kg'lık) adet Limon çorba kaşığı Soğan (orta boy) diş Margarin Sarmısak 0. Fırın kabının ağzını alüminyum folyo ile kapatın. Balıkları tuzlayın ve biberleyin.

telle çırpılır. Fırında Krema Soslu Lahos Malzeme: . Bir başka tencereye yağ konulup un pembeleşinceye kadar kavrulur. bir taşım kaynayınca balıklar konup. soğan. Kaynayan suya balıklar ilave edilir. Kırlangıç Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 1 2-3 1 1/2 1 1/2 3 kg adet adet adet çorba kaşığı çay bardağı adet adet adet Kırlangıç Balığı Đri Patates Büyük Soğan Defne Yaprağı Tereyağı Zeytinyağı Kereviz Yaprağı Limon Suyu Yumurta Sarısı Tuz Karabiber Maydanoz Hazırlanışı: Soyulmuş patates ve havuçlar bütün olarak. Isı dereceleri aynı olunca terbiye geriye. çok ağır ateşte tekrar bir taşım kaynatılır. Tuzlayıp biberleyin. Tabaklara alıp naneli salata ile servis yapın. sirke. Mangalda veya fırının ızgarasında her tarafını 5'er dakika pişirin. Ilıyınca mümkün olduğunca büyük parçalar halinde ayıklanır. kereviz yaprağı tencereye konulur ve bol su ile kaynatılır. Daha sonra sebzeler tencereye konulur. tuz. 1 kaşık zeytinyağı ve şekeri iyice karıştırın. Servis yaparken üzerine çentilmiş maydanoz konulabilir. Süzülmüş. Balığı kalan zeytinyağı ile iyice yağlayın. kaynar haşlanmış suyu ilave edilip.Hazırlanışı: Salatalık. tencere içine gene yavaş yavaş bir şekilde dökülür. defne yaprakları. nane. balıkların etleri erimeden bir kevgirle dışarı alınıp soğumaya bırakılır. Limonla çırpılmış yumurta sarıları ve karabiber üzerine bir kepçe ile ağır ağır çorbanın suyu ilave edilip terbiye yapılır. dörde bölünmüş kuru soğan. Sonra kevgirle alınıp çok küçük parçalar halinde kesilir. Tencerede kalan sebzeler iyice pişinceye kadar kaynatılır.

haşlanması) Krema (isteğe bağlı) 5 çorba kaşığı 0.5 adet çorba kaşığı adet demet adet dilim su bardağı su bardağı çorba kaşığı çorba kaşığı çay kaşığı Lahos Filetosu (180'er gr'lık) Limon Suyu Küçük Domates Maydanoz Defne Yaprağı Limon (yuvarlak kesilmiş) Elma Sirkesi Balık Suyu Krema Margarin Mısır Nişastası Tuz Taze Çekilmiş Karabiber Hazırlanışı: Lahos filetolarını yıkayıp süzdürün. yarısı dalları üzerinde) Defne yaprağı (5 parça halinde kesilmiş) Domates (kabukları soyulup. Domateslerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. balıkları sıcak tutun. 5 parça halinde kesilmiş) Tuz Tane karabiber Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. domates ve limon dilimlerini yerleştirin. mısır nişastasını katın.25 su bardağı 5 çorba kaşığı .20 1 5 1 0. halka dilimlenmiş) Maydanoz (yarısı ince kıyılmış. balıkların suyunu güveçten bir tavaya süzdürün. Fırınınızı 180°C'ye getirip. Güvece dizilmiş balıkların üzerine defne yaprağı. Üzerine elma sirkesini . Güvecin ağzını tekrar folyo ile kapatarak. Sosu. halka doğranmış) Sivribiber (temizlenmiş. Koyulaşmış sosu balıkların üzerine gezdirerek servis yapın. balıkları 20 dakika pişirin. Önceden ısıtılmış fırında. Maydanozu ince ince kıyın. Balıkları. domates ve limon dilimlerini tabaklara bölüştürün. Tavadaki sosa. ısıtın. biberleyin ve üzerlerine biraz limon suyu gezdirin. kısık ateşte sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşten alın. Tuzlayın. Bu süre sonunda. Levrek Buğulama Malzeme: 3 750 1 1 2 2 1 0.5 çorba kaşığı gr adet demet adet orta boy adet çay kaşığı Margarin Levrek Filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) Limon (kabuğu soyulup. fırına sürün.5 1 3 1 2 5 0. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca sarıp. balık suyunu ve kremayı ekleyin.

Levrekler pişince kabın kapağını açıp. karabiberi. balık suyu ve kremasını da koyup. Önce. Kalan bir çorba kaşığı margarini küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın.Hazırlanışı: Đki çorba kaşığı margarini bir kapta eritin. dikin. ince kıyılmış dereotunu. Lüfer Izgara Malzeme: 1 4 4 0. lüferlerin etinden de bir miktarını dış derisini zedelemeden çıkarın. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın.5 0. Ortadan yarıp kılçığını çıkarın. sonra da una bulayın. yarı yarıya çektirin. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. Kıyılmış soğanı. Kalan bir çorba kaşığı soğutulmuş margarini küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edip. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin.5 çorba kaşığı orta boy çorba kaşığı çay kaşığı adet su bardağı demet Ayçiçek Yağı (ızgara telini yağlamak için) Lüfer (temizlenip yıkandıktan sonra kurulanmış) Un Tuz Beyaz biber Limonun suyu Zeytinyağı Maydanoz (ince kıyılmış) . Levrek filetolarına limon. Baş ve kuyruğunu gövdeden ayırmamaya dikkat edin. domates. dal maydanoz. Şarap. Orta kılçığı çıkarırken. lüferlerin içine eşit olarak koyun. Đnce kıyılmış maydanozu da ilave edin. her iki tarafı da altın sarısı oluncaya kadar kızartın ve servis yapın. tuz ve tane biberini ilave edin. ve küçük parçalara ayrılmış balık etini bir tavaya koyup hafifçe kavurun. Balıkların kenarlarının açılmaması için. Bu karışımı. Bir kenarda sıcak olarak bekletin. Kızdırdığınız yağda.5 2 0. kuş üzümünü. ufalanmış ekmeği. Lüfer Dolması Jülide Ergüder Malzeme: 4 2 2 1 4 1 4 adet adet çorba kaşığı demet dilim çorba kaşığı adet Lüfer (orta boy) Soğan Kuş Üzümü Dereotu Tost Ekmeği Karabiber (tane) Yumurta Un Zeytinyağı Hazırlanışı: Lüferleri temizledikten sonra. telle kuvvetlice çırparak yedirin. çırpılmış yumurtaya. sivribiber. kabın üzerini örterek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. defne yaprağı. yıkayın. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.

Soğan yarım halka şeklinde doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur. Balıkları una bulayıp. zeytinyağı . havuç ve biber eklenir. biberi karıştırın. Midye Buğulaması Malzeme: 50 1 2 1 1 6 adet bardak adet adet diş adet Midye Beyaz Şarap Arpacık Soğan (çok ince kıyılmış) Havuç (ince kıyılmış) Sarımsak (dövülmüş) Tane Karabiber Buket Garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı. 170 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Bu harcın yarısı tepsiye konur ve üzerine balık parçaları yerleştirilir.5 1 1 2 adet adet su bardağı adet adet adet Lüfer Soğan Zeytinyağı Patates Havuç Yeşil Biber Maydanoz Hazırlanışı: Lüferlerin filetosu çıkarılıp kuşbaşı doğranır. temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek. kalanını balıkların üzerine serpin.limon sosuyla birlikte. maydanoz.zeytinyağı karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin. Tuz ve bir bardak su eklendikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirilir. Küp şeklinde doğranmış patates. Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın. sıcak olarak servis yapın. Lüfer Plaki Malzeme: 2 1 0. Unu ve tuzu birlikte eleyip.Hazırlanışı: Önce ızgarayı yakın. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın. diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin. kekik) Kıyılmış Maydanoz Çiğ Krema Yumurta Sarısı Tuz 1 3 2 çorba kaşığı çorba kaşığı adet . Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Kalan limon suyu . Izgara lüferleri. fazla ununu silkeleyin. Balıklar pişerken. Kalan harç kıyılmış maydanozla karıştırılıp üzerine yayılır. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın.

Midyeleri.25 0. kıyılmış maydanoz. Midyeleri çıkarıp soğumaya bırakın.25 0. Bir bıçak yardımıyla açıp içlerini ayıklayın.Tuz. Midye Dolması Malzeme: 15 1. Sosu midyelerin üzerine dökün ve hemen servis yapın. Çorba kaselerine bölüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Dörde bölünmüş soğan. Ayrı bir kapta tereyağını eritip unu kavurun. sarımsak. Midye Çorbası Malzeme: 25-30 1 2 1 0. Sonra alıp servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın. havuç.5 1. karabiber tanesi ve buket garni ile bir tencereye koyup ağır ağır kaynatın. üzerlerinde hiçbir kalıntı bulunmayacak tarzda iyice ayıklayın. Midye sularını ve ardından midyeleri ilave edip yarım saat pişirin.Hazırlanışı: Midyeleri soğuk suda güzelce yıkayın. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar hafif ateşte bırakın. çiğ krema ve yumurta sarısını ilave edip ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Bu işlemi yaparken kabukların içlerindeki suları korumaya özen gösterin ve suları ayrı bir kapta toplayın. şarap. Midyeleri haşladığınız sudan takviye yapın. ayıklanmış maydanoz ve kararınca tuz ile birlikte midyeleri sıcak suya atıp kaynatın. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafif sallayın. soğan. 2 bardak su.5 1 adet adet tatlı kaşığı su bardağı su bardağı adet tabaka Midye (kabuklu ) Önceden Hazırlanmış Zeytinyağlı Dolma Đçi Kuru Soğan Toz Şeker Su (sıcak) Zeytinyağı Limon (dilimlenmiş) Yağlı Kağıt Tuz . karabiber ilave ederek tatlandırın.5 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet demet Midye (ayıklanmamış) Tereyağı Un Kuru Soğan Maydanoz Tuz Karabiber Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarının üstlerini bir bıçak yardımıyla.5 0.

Hazırladığınız dolma içi ile midyelerin içini doldurun.50 0. Midyelerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile açın ve içlerindeki sakalımsı kısımlarını kesip temizleyin. Sonra ılınmaya bırakılır. Islatılmış yağlı kağıdı soğanların üzerine kapatın. Yarım su bardağı un ile 0. birkaç diş ince kıyılmış sarmısak.. mevsimine göre varsa birkaç ince kıyılmış kereviz sapı.. Tuz.. Mutfak kağıdının üzerine yayın. sıcak su ve zeytinyağını midyelerin üzerine serptikten sonra limon dilimlerini yerleştirin ve en üste de ıslatılmış yağlı kağıt örtüp ağırlık yapması için bir tabak koyun. Midye Pilavı . Bol suda yıkayıp süzülmeye bırakın. Midyeleri açarak her iki tarafını unlayın.25 0. kalan suyunu da çeksin. Daha sonra kabuksuz olarak bir su kaynatılıp suyu dökülür. Sonra aynı tencereye bol kıyılmış maydanoz. 8-10 adet karabiber (toz karabiber de olabilir) çayın yanında gelen şekilde kesilmiş limon dilimleri tuz. Midye Plaki Midyeler soğuk suda güzelce yıkanır. küçük kare parçalar halinde doğranmış patates. Midye dolmalarını limon dilimleri ve dereotu ile servis yapabilirsiniz. Soğanları irice doğrayın ve midyeleri pişireceğiniz tencerenin dibine döşeyin. Midyelerin üzerine tuz serperek yanında tarator ile sofraya getirin. Her iki tarafını altın sarısı renk alıncaya kadar çevirerek kızartın. Kapağını açmadan tencereyi soğumaya bırakın. süzülür. Unlanmış midyeleri bulamaça batırıp bol kızgın yağa atın.75 su bardağı birayı karıştırıp bir bulamaç elde edin.Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarını tel bir fırça ile temizleyin ve bol suda yıkayın. Bir tepsiye bir su bardağı unu yayın.75 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı Midye (iri) Ayçiçek Yağı Un Bira Un Hazırlanışı: Ayıklanıp siyah sakalları alınmış midyeleri iyice yıkayıp süzün. Midyeleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Kızarmış olanları. biraz su ve yemeklik zeytinyağ ilave edilip önce yüksek ateşte kaynatılır. midyelerin kabukları da açılmaya başladığı zaman tencereyi ateşten alın.. toz şeker. kağıt havlu serilmiş bir kaba alıp fazla yağlarını çekmesini sağlayın. Tencerenin kapağını kapatıp harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. havuç. Kabukları elinizle bastırarak sıkıca kapanmalarını sağlayın. Bir süre sonra kısık ateşte suyunu iyice çekip sos kıvamına gelene kadar pişirilir. Tencerenin içindeki su çekilip. Midye Tava Malzeme: 30 0.

3 gr gr gr gr ml gr gr lt Pirinç Soğan Midye Toz Şeker Soya Yağı Fındık içi Kuru Üzüm Kaynamış Su Tuz Kuru nane Yenibahar Karabiber Limon Hazırlanışı: Soğanları ince ince kıyın. Midyeleri yıkayıp suyunu süzün. fındık. nane ve yenibaharı ekleyip biraz daha kavurun. Zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye balık filetoları içleri yukarı gelecek biçimde yerleştirilir. Đyice yıkandıktan sonra da her balıktan ikişer fileto çıkarılır. Fırında Palamut Malzeme: 1.Malzeme: 350 200 500 50 100 100 50 1. çeşitli biçimlerde kesilmiş limon dilimleriyle süslenir. soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun.5 Palamut (orta boy) . şeker. Dilimlenmiş domatesleri de balıkların üstüne ve çevresine yaydıktan sonra. Servis tabağına alıp yanında limon ile sıcak servis yapın. Sırasıyla kuru üzüm. tuz. Tuz ve karabiber serpildikten sonra rendelenmiş ve sıkılarak suyu alınmış soğan üstüne yayılır. Hazırladığınız karışıma midyeleri ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Soya yağında pembeleşinceye kadar kavurun. Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin. Kalan zeytinyağı da gezdirilerek dökülür ve tepsi orta ısılı fırına sürülür. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Balıklar pişince fırından çıkarılır ve servis yapılır. başı atılır ve yüzgeçleri kesilir. Palamut Fırında Malzeme: 2 4 1 3 1 adet adet adet çorba kaşığı adet Palamut Domates (büyük boy) Soğan Zeytinyağı Limon Tuz Karabiber Hazırlanışı: Palamutların içi temizlenir.

Üzerine tuzu ve karabiberi döküp karıştırın. Servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında.5 0. sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu balıkların üzerine döşeyin. Đyice yıkanmış ve suyu süzülmüş balığı yuvarlak dilimleyin. zeytinyağını gezdirerek dökün. garnitürlerle birlikte servis yapın. sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin. Bir fırın tepsisine dizin. biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak. Üstüne defne yapraklarını koyun. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri. Sonrasında balıkları ızgarada ya da yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin. Palamut Izgara Malzeme: 1 1 1 1 adet tatlı kaşığı çay kaşığı çay bardağı Palamut (iri boy) Tuz Karabiber Sıvıyağ Garnitür: 1 adet 1 adet 1 adet Kırmızı Turp Patates dilimleri (haşlanmış) Limon Hazırlanışı: Sıvıyağı bir kaba aktarın. hafifçe tuzlayın. Dilerseniz havuç ve kerevizle süsleyebilirsiniz.5 0. Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün.1. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin. Kiremitte Palamut Malzeme: 1 1 1 1 2 2 1 3 adet adet su bardağı adet adet adet tatlı kaşığı çorba kaşığı Palamut (iri boy) Patates Mantar (haşlanmış) Soğan Domates Sivri Biber Tuz Sıvıyağ .5 1 2 3 adet adet demet çay bardağı adet adet adet Domates Kuru Soğan Maydanoz Zeytinyağı Limon Defne Yaprağı Sivribiber Tuz Hazırlanışı: Balıkları temizleyip iki parmak kalınlığında halka halka kesin.5 1. Balıkları hazırladığınız sıvıyağ sosuna bulayın ve buzdolabında 40 dakika bekletin. Sıcak olarak.

Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın. yavaş yavaş zeytinyağı ekleyin. Sıcak servis yapın. Kabukları soyulup. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soya Soslu Palamut Malzeme: 2 3 1.Hazırlanışı: Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. karışım parlak bir görünüm alıncaya kadar karıştırmaya devam edin ve sirke ekleyin. biraz tuz ekleyip ezin.5 5-6 2 1 adet adet çay bardağı adet adet adet Palamut Filetosu Domates Sıvı Yağ Sivri Biber Soğan Limon Soya Sosu Tuz Hazırlanışı: Palamudu balıkçımıza fileto olarak hazırlatıp. Sarmısak Soslu Palamut Malzeme: 1 3-4 1. Dilimlenmiş ve kızartılmış palamutu bu sosla birlikte servis yapın. balık filetosunu 4 parçaya keserek . yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. Ceviz ve sarmısağı ilave edip dövün. Üzerine sıvıyağı gezdirin. Karışımı bir havana koyun. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Mantarları da boşluklara yerleştirin.5 500 adet diş su bardağı gr Palamut (büyük) Badem veya Ceviz Sarmısak Zeytinyağı Ekmek Sirke Tuz Hazırlanışı: Cevizlerin kabuğunu soyup sarmısak ve bir bardak zeytinyağı ile mutfak robotunda karıştırın.

biberli domatesli sosu balıkların üzerine gezdirelim. balık dilimlerini atın. Sonrasında unu geniş bir tabağa yayın. Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağ aktaralım. Balık dilimlerini una bulayın.5 0.5 adet 0. Piyaz doğranmış soğan ve limon dilimleri ile birlikte servis yapalım. Sıvıyağı tavaya koyup ısıtın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Her iki tarafı da 4'er dakika pişirin. Ardından domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı iriliğinde doğrayarak tavaya alalım. Kalan sıvı yağı tavaya aktarıp balık parçalarını arkalı önlü kızartalım. garnitürlerle birlikte servis yapın.5 0. Balığı tavadan almak üzereyken soya sosunu balıklara döküp birlikte 3-4 dakika daha pişirelim (soya sosunu balıklara dökmeden önce tavadaki yağı başka bir kaba alın ki tavada yağ kalmasın). Una buladığınız balık dilimlerini suya batırıp çıkarın ve suyunu süzdürün. bu sosu bekletelim. Portakallı Buğulama Malzeme: 4 1 0. ince doğranmış sivri biberleri yumuşayana dek kavuralım. Balıkları tavadan alıp.5 1 adet adet adet bağ fincan çay kaşığı Lüfer (250'şer gramlık) Portakal Limon Maydanoz Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: . Domatesler piştiğinde ateşten alıp. Palamut Tava Malzeme: 1 1 1 1 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı tatlı kaşığı Palamut Un Sıvıyağ Su Tuz Garnitür: 3-4 dal 0. Isınan yağa. Sıcak olarak.25 adet Roka Soğan (kırmızı) Limon Patates dilimleri (haşlanmış) Hazırlanışı: Yuvarlak dilimlenmiş palamutları tuzlayıp bir kaba dizin.bekletelim.

ılık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Portakalın ve limonun suyunu. biraz tuz. Sıvı yağı servis sırasında çiğ olarak buğulamanın üzerine dökün. Yarım bağ maydanozu ince ince kıyarak balıkların üzerine serpin.5 çay kaşığı 2-3 2 çorba kaşığı Hazırlanışı: Önce fırınınızı 170 0C'ye getirip ısıtın. Somon Hachee Malzeme: 600 2 4 gr adet adet Somon Balığı Yumurta Akı Domates Taze Kara Biber Kereviz Yaprağı Yeşil Soğan Zeytinyağ Roka Tuz Hazırlanışı: Somonları iyice yıkayıp. biber ve fındık rendesini de katıp.-ıslak bir bezle silinip. sonra. Diğer yanda yumurta aklarını hafifçe çırpıp somonların üzerine dökün. Servis yapmadan önce. . tuzladığınız balıkların üzerine dökün.-ayıklanmış. ince doğranmış) Maydanoz (doğranmış) Domates (konkase) Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. 3 yemek kaşığı zeytinyağ. mikser rendesinden geçirin. domatesleri dilimleyip. iri doğranmış) Sivribiber(orta b. Sosu emmesi için buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. orta derecedeki ateşte 20 dakika süreyle tutun. Buğulamayı. tabağı süsleyin. Somon Kağıtta Malzeme: 3 5 5 2 1 250 5 0. süzgeçten geçirin.haşlanması) Somon balığı filetosu Tuz Tane karabiber Defne yaprağı Krema (isteğe bağlı) 750 gr 0.Balıkları tepsiye veya büyükçe bir sahana yanyana dizin. ince doğranmış) Taze soğan (ayıklanıp. Kabın üzerini kapayıp. Elde ettiğiniz karışımı birer porsiyon halinde kaselere koyun.5 çorba kaşığı adet adet adet demet gr çorba kaşığı su bardağı Margarin Mantar(iri b. iyice karıştırın.

5 adet dilim adet demet kutu Avokado Somon Füme Limonun Suyu Dereoto Labne Peyniri Tuz Karabiber Un Yumurta Süt Sıvı Yağ Tuz 1 2 0.sivribiberi. Üzerine 1 dilim somon füme koyup rulo şeklinde sarın. Avokadolu krepleri.2 2 0.Margarini bir kapta eritin. taze soğanı ve maydanozu ilave edin. Avokado ve Somon Fümeli Krep Malzeme: 2 6 1 0. Hazırladığınız kreplerin içine avokadolu karışımdan sürün. Çekirdeklerini çıkarın. Kağıtta somonları fırından çıkarıp. 5 dakika daha pişirin. Avokado parçalarının üzerine limon suyu sıkın. tuz. Avokadoları. Somon filetosunu 5 eşit parçaya bölün. yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin. Balık suyunu koyup. Yağ kızınca mantarları. labne peyniri.5 0. Tuz ve biber serpin. Beyaz şarabı ilave edip. Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin. somon filetosunu. Krebin iki tarafını da pişirin. kabuklarını soymadan uzunlamasına ortadan 2'ye kesin. dikkatlice kağıdı açın ve önceden ısıtılmış tabaklarda servis yapın. karabiber ve derotunu blendırda karıştırın. sıvı yağ ve tuzu karıştırın. kremayı yağlı kağıt ya da aluminyum folyonun içine yerleştirin. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. limon dilimleri ve defne yapraklarını. un. Hamuru 15 dakika dinlendirin. 24 cm çapında yağlanmış bir teflon tavaya dökün. Avokado. yumurta. süt. Ateşin üzerinde bir kaç kez karıştırdıktan sonra domatesi katın. Krepleri buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra. Ateşten alın. 2 cm eninde dilimleyin. Aioli Soslu Malzeme: 1.5 2 1 Krep için: su bardağı adet su bardağı çorba kaşığı çay kaşığı Hazırlanışı: Krep hamurunu hazırlamak için. Uskumru. yeşil salata yaprakları ile servis yapın. Đçine malzemeyi yerleştirdiğiniz yağlı kağıt ya da aluminyum folyoyu sıkıca kapatın ve tepsiye yerleştirip. Çay kaşığı ile oyarak içlerini çıkarın. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp. hafif ateşte domatesler suyunu çekip tekrar bırakıncaya kadar pişirin. Sote edilmiş sebzeleri.2 su bardağı diş su bardağı Mayonez Sarmısak (dövülmüş) Zeytinyağı .

yağı ısıtın. bir taşım kaynattıktan sonra. Unlanmış balıkları ızgaranın üzerine yerleştirin. Izgara edilmiş uskumruların üzerine eritilmiş margarini bir fırça ile sürün. balıkların kuruması önlenmiş olur) bir kenara bırakın. Levrek dilimlerini yan yana alacak büyüklükte kalın dipli bir tavaya ayçiçek yağını koyup. tavanın üstünü kapatarak. Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya başlarken karıştırma kabına yumurta sarısı. ateşi kısın ve sık sık karıştırarak. Yine her iki yanını una bulayıp. tavayı orta ateşe oturtarak. sarımsaklı levreği ılık (ya da soğuduktan sonra) servis yapın. Isınınca dolmalık biber parçalarını serpiştirip. yanında aioli sosla. Delikli spatulayla balık dilimlerini çukur bir servis tabağına çıkarın.10 dakika) kaynatın.5 1 2 1 1 orta boy çay kaşığı su bardağı çorba kaşığı adet demet Uskumru Tuz Un Margarin Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Hazırlanışı: Izgarayı yakıp. zeytinyağı ile iyice yağlayın. tabağı alüminyum folyoyla örtüp (böylece. Sarımsaklar sivri yeşil biberler ve kıyılmış maydanozları da serpiştirip. hardal. Balık dilimlerini sebzelerin üstlerine yerleştirip. irice kareler biçiminde doğranmış) 20 diş sarımsak (çok ince kıyılmış) 1 sivri yeşil biber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra ince doğranmış) 6 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) birkaç maydanoz dalı (süsleme için) 1/4 tatlı kaşığı tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 2 su bardağı balık suyu Levrek dilimlerini soğuk su altında yıkayıp. uzunlamasına 2'ye kesin). Unu. Balıkların her iki yanını hafifçe tuzlayın. Tavadaki pişme suyunu. üstlerine tuz. sıcak olarak servis yapın. 1 dakika pişirin. tavadaki sosu balıkların üstüne boşaltın. silkeleyerek fazla unlarını atın. yaklaşık 2 dakika pişirin. Uskumruları dilerseniz limon ve maydanozla süsleyip. . kâğıt mutfak havlusuyla kurulayın (çok iriyseler. Maydanoz dallarıyla süsleyip. balıkları alacak büyüklükte bir kaba eleyin. sık sık karıştırarak. servis tabağının üstündeki alüminyum folyoyu atarak. Margarini bir kapta eritin. Bunun için dövülmüş sarmısakla mayonezi bir telle iyice karıştırın. sirke koyduğunuzdadövülmüş sarmısağı da ilave edin. Sarımsaklı Levrek 600 g levrek dilimi 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı 2 kırmızı dolmalık biber (sap ve çekirdekleri ayıklandıktan sonra. ara sıra karıştırarak. Üzerlerine kalan zeytinyağını arasıra bir fırça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanını da renk alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. karabiber ve kırmızıbiberi serpin.5 0. Sonra tıpkı mayonez yapılır gibi zeytinyağını bir sicim gibi akıtarak bu malzemeye yedirin. Balık suyunu ekleyip. ateşi kısın ve balıkları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Tavayı ateşten alıp. kanı tamamen gidinceye kadar yıkadıktan sonra süzülmeye bırakın. Balıkları temizleyip. Önce aioli sosu hazırlayın. yaklaşık 1/2 su bardağı kalıncaya kadar (yaklaşık 5 . Kenarlarındaki derileri alıp attıktan sonra.

Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayınız. taze soğanlar ve mantarları ekleyerek. Şeker ve sirkeyi ilave edip. Kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp. Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı Sana?yı kızdırıp.Mantarlı Levrek Yahnisi 600 g levrek (ya da benzeri bir beyaz etli balık) filetosu 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) 1/4 tatlı kaşığı karabiber (taze çekilmiş) 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 4 çorba kaşığı elma sirkesi 25 cl. (1 su bardağı) balık suyu 1 tatlı kaşığı soya sosu 2 havuç (kazınıp. biberiye ve doğranmış domatesi ilave edip. kağıt havlu ile kurulayınız. tencereyi ateşten alın. Yahniyi büyük bir çorba kâsesine aktarıp.1 tatlı kaşığı toz şeker . Delikli kaşıkla balık parçalarını bir tabağa çıkarın. balıklar saydamlıklarını yitirinceye kadar (2 . verevine ince dilimlenmiş) 125 g mantar (yıkanıp. karıştırın. bir kenara bırakın. iyice karıştırdıktan sonra.5 adet domates . karışımı havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Sarımsak ve taze soğanları ayıklayıp. kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra. kıyınız.2 yemek kaşığı sıvı Sana . servis yapın. taze soğanları ve sarımsağı sote ediniz. havuçlar. karışımı bir taşım kaynatın. soya sosu ve kâseye süzmüş olduğunuz bekletme suyunu tencereye koyup. Balık suyu.10 adet taze soğan . Isınınca tel süzgeçteki balık parçalarını ekleyip. irice küpler halinde doğrayın. yağı ısıtın. sarımsak ve karabiberi koyup. tencereyi orta ateşe oturtarak.2 tatlı kaşığı kekik . sutereleri ve tabaktaki balıkları ekleyip. . ateşi kısarak. Napoli Usulü Levrek (Đtalya) Malzeme . Kâsedeki karışımın suyunu bir tel süzgeçten başka bir kâseye süzüp. 5 dakika kaynatınız.Tuz-karabiber . Suda eritilmiş mısır nişastası. Bir tencereye ayçiçek yağını koyup. oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. kurulandıktan sonra. Kekik. bir taşım kaynatın.1 su bardağı balıksuyu Hazırlanışı Balığı fileto çıkartıp. Domatesler yumuşayınca ateşten alınız.1 tatlı kaşığı biberiye . Bir çorba kâsesine sirke. tuz ve karabiber ile tatlandırınız.2 adet levrek .3 dakika) pişirin. verevine ince dilimlenmiş) 4 taze soğan (ayıklanıp. sapları ayıklanmış) Balık filetolarını soğuk su altında yıkayıp. sürekli karıştırarak. iyice yıkayın. ince kıyılmış) 4 tatlı kaşığı mısır nişastası (2 çorba kaşığı suda eritilmiş) 1 bağ suteresi (ya da pazı.2 yemek kaşığı sirke . Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirip (suyu iyice koyulaşmalıdır). Balık parçalarını ekleyip.4 diş sarımsak .

dal maydanoz.5 çorba kaşığı krema (isteğe bağlı) Hazırlanışı 2 çorba kaşığı Sana'yı bir kapta eritin. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp.Üzerine tavada ki mantarlı karışımı gezdirin.1 adet defneyaprağı . Kalan 1 çorba kaşığı soğutulmuş Sana'yı küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edin.½ demet maydanoz (ince kıyılmış) Hazırlanışı Hazırlık: Yağlı kâğıdı ikiye katlayıp.Kalbin öteki yarısını balıkların üzerine kapatıp. .1 limon kabuğu (soyulup.2 defneyaprağı (5 parça halinde kesilmiş) . kalan yarısı dalları üzerinde bırakılmış) .Tuz . yarı yarıya çektirin. Levrek Buğulama Malzeme . Yağlı kâğıttan kalbi bir fırın tepsisine yerleştirin.Balıkları fırın kabına koyup. domates. çekirdekleri temizlendikten sonra halka doğranmış) . Kızarmış balıkların olduğu tavaya mantar. sivribiber. kabın üzerini örerek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin.Tane karabiber .1 demet maydanoz (yarısı ince kıyılmış. Kağıtta Levrek Malzeme .45 g (3 çorba kaşığı) Sana . Kalan bir çorba kaşığı Sana'yı küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın.5 adet iri mantar (ince dilimlenmiş) .60 ml (1/4 su bardağı) balık suyu (beyaz etli balık kafa ve kılçıklarının suda 20 dakika haşlanması ile elde edilmiş) .1 sivribiber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra 5 parça halinde kesilmiş) . Levrek filetolarına limon. defneyaprağı. Balık suyu ve kremasını da koyup. defneyaprağı. En son üzerine balık suyunu gezdiriniz. sosu üzerine dökünüz.30 g (2 çorba kaşığı) Sana . Levrekler pişince kabın kapağını açıp.200 g (orta boy) domates (kabukları soyulup.750 g levrek filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) .10 adet 90 gr'lık levrek filetosu . bir tarafına balıkları dizin.Tuzunu kontrol edin. tuz ve tane biberini ilave edin. halka dilimlenmiş) . balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.½ çay kaşığı tuz . Sıcak olarak servis ediniz.1 çorba kaşığı ince kıyılmış arpacık soğanı .300 g (yaklaşık 1 su bardağı) konkâse domates .250 ml (1 su bardağı) balık suyu .50 cm x 80 cm boyutlarında yağlı kâğıt . Önceden 195 ºC ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriniz. fazla küçültmeden kalp biçiminde kesin. Bir kenarda sıcak olarak bekletin.Đçini yağlayarak bir kenarda bekletin. konkâse domates ve sıcak balık suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika suyunu yarı yarıya çektirin.

Temizlenen levrekler yağlanmış tepsiye dizilir. Kâğıtta levreği fırından çıkartıp. biber ve soğan kuşbaşı doğranarak tepsiye yayılır. Balıkları alabilecek genişlikte bir tavada Sana'nın bir çorba kaşığını eritin. ateşten alın.k.kenarlarını sıkıca kıvırın. Limon da sıkılırsa güzel olur. Đçerisine kaşar peyniri konur. Üstünü kapatıp fırına verin..biber. ısıtın. Balıkları ve mantarlı domatesli sosu aşağıda gösterildiği biçimde kağıda yerleştirip. yağlı kâğıdı yan sayfadaki gibi kesin.karabiber. Fırından çıkarılıp sıcak servis yapılır. Soğuduktan sonra yenmesi daha iyidir. biber. Balık suyunu bir kenarda sıcak olarak tutun. 200 derecedeki fırına konur.kırmızı biber. kâğıdın kenarlarını kıvırın. AFĐYET OLSUN. Balıkları da katarak. kıyılmış bir soğan ve üç beş maydanoz kökünü döşeyin. Balıkları uzun uzun kesip aralıklarla üstüne dizin.. Tuz. hafifçe pembeleştirin.kekik. 30 dk kadar pişirilir. Hazırlık bölümünde gösterilen biçimde sosu yapın.kekikve pul biber serpilir. Özel soslu ızgara levrek MALZEMELER 6 levrek 1 su bardağı sıvıyağ 2 defne yaprağı Karabiber Sos için: 6 domates 3 soğan 1 havuç 1 defne yaprağı 1 çay kaşığı kekik 2 diş sarımsak 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un 1 tutam tozşeker YAPILIŞ TARĐFĐ . biraz et suyu koyun.3 havuçla. Kâğıtta levreği önceden ısıtılmış fırına sürüp. Ana Yemek: Ön hazırlık olarak. her iki taraflarının iyice kızarmasını sağlayın. karabiber. 10 dakika pişirin. Fırında Levrek Malzemeler: * 4 adet levrek * 2 adet soğan * 3 adet domates * 1 adet biber * 100 gr kaşar peyniri * Tuz. Domates. Levreklerin üzerine tuz. Fırınınızı 170°C'ye getirip. Yağ kızınca soğanı ilave edip. zeytinyağı. kâğıdını dikkatlice açın ve sıcak olarak yanında haşlanmış patates ile servis yapın. Sos koyulaştıktan sonra kalan Sana ve maydanozu katıp.pul biber Yapılışı: Tavaya yuvarlak doğranmış 2 .

Kömür ateşi veya fırında veya elektrik ızgarasında 10-12 dakika her iki yüzünü pişiriniz. Sarımsakları soyup ezin. Balıkları bir servis tabağına alın. Balıkları marinattan süzerek alıp yağlanmış ızgaraya yerleştirin. Pilavı servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine balıkları yerleştirin. 8. Tencereyi ocaktan alıp üzerine kâğıt havlu serin ve 10 dakika demlendirin. Ateşi kısıp 10-15 dakika daha pişirin.Kalan zeytinyağın içerisine bir limon suyu koyup beyaz-laşıncaya kadar karıştırınız. 7. Levrek (parça). LEVREK FĐLETOSU IZGARASI Malzeme : 1 kg. tuz. karabiber. Yapılışı: 1. Unu ekleyip pembeleştirin. Sıvıyağ. 2. Pilava tarçın serpip hafif karıştırın. Fırında Lüfer MALZEMELER 6 adet Lüfer 2 tatli kasigi Tuz . Hafif tuzlayıp süzgece alın. Lüfer Pilavı (Đstanbul) 2 orta boy lüfer balığı 1 su bardağı pirinç 1. Balıkları temizleyin. Domatesleri ve soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Domatesi ilave edip pişirin. 4. Đyice yıkayıp ortadan ikiye kesin.Üzerlerine bu sosu dökünüz. Pirinci yıkayıp süzün.Soğan pizayı ile sofraya alınız. 2. Tuz. defne yaprağı ve karabiberi geniş bir kapta karıştırın. biberleyip yağlayınız.5 bardak su ekleyin. Hafif karıştırıp balıkları üzerine dizin. maydanoz. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat bekletin. Sıcak olarak servis yapın. limon. 6.Izgaraya diziniz.Balıkları temizleyip yıkayın. 1 fincan zeytinyağı. Süzüp duru su bırakıncaya kadar iyice yıkayın.Yemeğe 20 dakika kala tuzlayıp. Havuç. Kapağı kapalı olarak 1 dakika harlı ateşte pişirin. 3.5 su bardağı su 3 çorba kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tarçın Tuz. 9. Havucu temizleyip ince ince rendeleyin. 4.Balıkları ayıklayıp yıkayınız. Đki taraflı olarak 15-20 dakika pişirin. karabiber ve şekeri serpin. Balıkları bu karışımın içinde yarım saat bekleterek marine edin.Balıkları servis tabağına yerleştiriniz. Yayvan bir tencereye 1. kekik ve sarımsağı ilave edip kavurun.Bu karışıma tuz. karabiber 1. pirinç. ince kıyılmış maydanoz ilave ediniz. 5. Servis tabağına alıp hazırladığınız sos eşliğinde sıcak olarak servis yapın. Margarini eritip soğanı sote edin. Su kaynamaya başlayınca sıvıyağ. 3. tuz ve karabiberi ilave edin. defne yaprağı.

3 orta boy Sogan 1 orta boy Havuç 3 orta boy Domates 1 orta boy Limon 1/4 su bardagi Zeytinyagi Kara Biber, Kekik 1/2 tabaka Yagli Kagit YAPILIŞ TARĐFĐ Baliklari temizleyip, yikayin, tuzla, süzgeçte 15 dakika bekletin. Keskin bir biçakla üzerlerine, enine 3 paralel yarik yapin. Bu arada sebzeleri yikayarak, sogan havuç ve domatesi yarim santimetre kalinlikta halka seklinde dograyin. Limonun kabugunu soyup, halka seklinde dilimleyin ve tepsiyi 1 tatli kasigi zeytinyagi ile yaglayin. Soganin yarisini tepsiye döseyip, üzerilerine domates ve havuçlari yerlestirin, kalan sogani da onlarin üzerine koyarak baliklari sebzelerin üzerine yerlestirin ve üzerlerine zeytinyagini gezdirin. Kara biber ve kekigi serpip, en üste limonlari dizin. Tepsinin üzerini kagitla kapatarak önceden isitilmis orta sicakliktaki firinda yaklasik 40 dakika pisirin.

Kağıtta Lüfer
4 adet lüfer 3 adet kuru soğan 3 adet domates 4 adet sivri biber 1 demet maydanoz 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 adet limon tuz karabiber Lüferleri temizleyip flato çıkartın, yıkayın, suyunu süzün. Soğanları yarım halka doğrayın, tuz serpip ovun. Đnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Domatesleri soyup ince doğrayın. Yağlı kağıdın içine zeytinyağı sürün, soğanlı maydanozun yarısını kağıda serin, 2 adet falatoyu soğanların üzerine döşeyin, tuz ve biber, serpin, balıkların üzerine soğanlı harcı serin, onun da üzerine domates ve sivri biberi koyarak kağıdı sıcıka kapatın. Balıklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Balık paketlerini orta ısılı fırında 45 dakika pişirin. Limon suyu gezdirerek sofraya getirin.

Portakal Limon Soslu Kalkan Haşlama
500 g kalkan filetosu 1 1/2 su bardağı balık suyu 1/2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış) 1 çorba kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) 2 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı kekik bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 30 g (2 çorba kaşığı) tuzsuz tereyağı 1/2 marul (yaprakları ayıklanıp, yıkanmış) 1/2 tatlı kaşığı tuz Haşlama suyunu hazırlamak için balık suyu, portakal suyu, limon suyu, arpacik soğanlarının yarısı, kekiğin yarısı ve karabiberin yarısını bir tavaya koyup, karıştırdıktan sonra, tavayı orta ateşe oturtarak, karışımı bir taşım kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp, haşlama suyunu 10 dakika ağır ağır kaynatın. Filetoları soğuk su altında çalkalayıp, kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra,

filetoyu verevine ikiye keserek, 1 kalın, 1 de ince parça haline getirin. Kalın fileto parçalarını tavadaki haşlama suyuna koyup, 1 dakika hafifçe haşlayın. Sonra ince filetoları koyup, saydamlıklarını yitirinceye kadar (3 - 4 dakika) haşlayın. Filetoları delikli spatulayla bir tabağa çıkarıp, üstlerini örterek ılık kalmalarını sağlayın. Ateşi biraz açıp, tavadaki haşlama suyunu buharlaşarak 1/2 su bardağı kalıncaya kadar kaynatın. Sonra tavayı ateşten alıp, sosu bir tel süzgeçten küçük bir tencereye süzerek, bir kenara bırakın. Yağın yarısını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı eritin. Kalan arpacık soğanları ve kalan kekiği koyup, sürekli karıştırarak, soğanları 1 dakika pişirin. Marul yaprakları, tuzun yarısı ve kalan karabiberi ekleyip, karıştırarak, marul yaprakları diriliklerini yitirinceye kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Tencereyi ateşten alıp, içindeki karışımı ısıtılmış bir servis tabağına aktarın. Küçük tencereye süzdüğünüz sosu orta ateşe oturtup, kalan tuzu ve kalan tereyağını ekleyerek, karıştırın. Tabaktaki balık parçalarını, servis tabağındaki marul yapraklarının üstüne aktardıktan sonra, tencereyi ateşten alarak, sosu balık parçalarının üstüne boşaltın ve bekletmeden servis yapın. Not: Bu tarifte istenirse, kalkan yerine pisibalığı ya da dilbalığı kullanılabilir.

Körili Domates Soslu Kalkan
4 kalkan filetosu (her biri yaklaşık 125 g, yıkanıp, kurulanmış) 1 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 6 çorba kaşığı balık suyu ya da su birkaç maydanoz dalı Körili domates sosu: 1 çorba kaşığı natürel zeytinyağı 2 diş sarımsak (ince kıyılmış) 2 tatlı kaşığı köri 1250 g olgun domates (kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 2 tatlı kaşığı salça 1 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) Sosu hazırlamak için zeytinyağını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı ısıtın. Isınınca sarımsakları koyup, yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 30 saniye) pişirin (sarımsakların kahverengileşmemesine dikkat edin). Köryi serpip, sürekli karıştırarak 30 saniye pişirdikten sonra, domatesler, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşi kısın ve domatesleri yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Domates salçasını da ekleyip, iyice karıştırarak karışımı püre haline getirdikten sonra, tencereyi ateşten alın ve bir kenara bırakın. Önce fırınınızı 220 °C'a ısıtın. Bir fırın tepsisini biraz zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Tepsinin boyutlarında bir yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo kesip, kestiğiniz bu parçanın bir yüzünü de hafifçe yağlayın. Arpacık soğanları ve sarmısakları tepsiye serpip, balık filetolarını ikiye katlayarak, tepsiye yan yana dizin. Üstlerine tuz ve karabiberi serpip, balık suyunu (ya da suyu) ekleyerek, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) yağlı bölüm alta gelecek biçimde balıkların üstlerine serin ve tepsiyi fırına verip, filetoları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin. Tepsiyi fırından alıp, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) bir kenara bırakın, ikiye katlanmış filetoları ısıtılmış bir servis tabağına çıkarıp, üstlerini yağlı kâğıtla (ya da alüminyum folyoyla) yeniden örterek, sıcak kalmalarını sağlayın. Tepsideki pişme suyunu tel süzgeçten süzüp, domates sosuna karıştırın. Sos tenceresini orta ateşe

oturtup, bir taşım kaynattıktan sonra, ateşi kısarak, koyulaşıncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Maydanozları ekleyip, karıştırdıktan sonra, tencereyi ateşten alın. Tabağın üstündeki yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) kaldırıp, filetoları maydanoz dallarıyla süsledikten sonra, her filetonun çevresine biraz sos dökerek, yanında kalan sosla servis yapın.

Tartar Soslu Kalkan Balığı Tava
Malzeme 400 gr. kalkan balığı (4 dilim sırt) 1 çay bardağı Bizim Ayçiçek Yağı 2 çorba kaşığı Bizim Mutfak Un Tuz Karabiber ½ limonun suyu Tartar sos için: 4 çorba kaşığı Bizim Mutfak Mayonez 2 adet kornişon turşu (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı maydanoz (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı kaperi çiçeği (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı soğan (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı dereotu (Đnce kıyılmış) ½ limonun suyu Tuz Hazırlanışı • Tavada yağı kızdırın. • Bir tabak içinde balıklara limon suyunu damlatın ve tuz ile karabiberi her tarafına yedirin. • Daha sonra balıkları tek tek una bulayıp, tavaya yatırın. Alt üst ederek kızartın ve servis tabağına alın. • Bizim Mutfak Mayonez'i çukur bir kabın içine koyun. Tüm malzemeyi içine ilave ederek karıştırın. • Balığı servis yaparken beraberinde verin.

Kalkan Tavası
Malzeme - 10 dilim 125'er gr'lık kalkan balığı - Tuz - Taze çekilmiş karabiber - 1 limonun suyu - Un

1 limon. Üzerine kabukları soyulmuş domatesleri koyun ve fümeleyin. tuzlayıp. Hazırlanan mısır sosunu patates püresiyle karıştırın. Fazla unlarını silkeleyerek kızgın yağda her iki taraflarını 3'er dakika kızartın. patates püresi (taze haşlanmış mısırlı) 100 gr. Üzerilerine limon suyunu gezdirip 2 saat serin bir yerde dinlendirin. Tartar sosu hazırlamak için 200 g mayonezi. her iki taraflarını una bulayın. Arpacık soğan ve mısırı kavurun üzerine tavuk suyu ekleyin. Domateslerin bir kısmını blenderda zeytinyağı ile çekin ve sos hazırlayın. Tabağın kenarına füme domatesleri ve sosunu ekleyin ve servise hazır hale getirin. 1/2 kg domates. Hazırlık bölümündeki gibi tuzlanıp biberlenmiş kalkan dilimlerini limon suyuna yatırarak 2 saat serin bir yerde dinlendirin. maydanoz. 300 gr mantar. Üzerine ızgarada pişirilmiş balıkları ekleyin. biberleyin. Ana Yemek: Kalkan balığını temizleyip. Kalkan dilimlerini marinattan çıkartıp. Mısır iyice piştikten sonra blenderdan geçirin. mısır. Kalkan dilimlerini süzdürerek tavadan alıp. 1 demet maydanoz. Kalkan dilimlerinin suyunu süzdürerek marine ettiğiniz kaptan alıp. Diğer kısmını ise kare şeklinde doğrayın. unlayın. her biri ince kıyılmış kapari. Sıcak olarak yanında tartar sosu ile servis yapın. Kalkan dilimlerinin fazla ununu silkeleyerek tavaya yerleştirip her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 3'er dakika kızartın. Talaşın üzerine bir tel koyun. biber) (odun talaşında) 2 adet füme domates (dumanlanmış domates) Mısır sos (100 gr. salatalık turşusu. 50 gr margarin. üzerine havlu kâğıt serilmiş bir servis tabağına aktarın. tarhun otu ve taze soğanı katıp karıştırın. Tabağın ortasına mısırlı püreyi koyun. KALKAN FĐLETO (FRANSA) Malzemeler: 150 gr. tuz. yıkayın ve dilimleyin.- 125 ml (3/5 su bardağı) ayçiçek yağı Tartar Sos 200 g mayonez 2 çorba kaşığı ince kıyılmış kapari 2 çorba kaşığı ince kıyılmış salatalık turşusu 1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz 1/3 çorba kaşığı ince kıyılmış tarhun otu 1 çorba kaşağı ince kıyılmış taze soğan Hazırlanışı Hazırlık: Kalkan dilimlerini yıkayın. . tavuk suyu) Kalkanları tuz ve taze baharat ile marine edin. küçük pırasa karışık taze baharat 125 gr. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kalkan Fırında Kullanılacak malzeme (4 kişilik): 1 kg 'lık kalkan. lık kemiksiz 2 parça kalkan balığı Füme domates sos (domates. 3 adet arpacık soğan. Hafif derince bir kaba yerleştirin.

Cam kapta 30 gr margarin eritilir.5 kg kalkan balığı. Mantarlar temizlenip üzerindeki zar çıkarılır. yeteri kadar tuz. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. 1 dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Yapılışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. iyice koyulaşmadan balık sosun içine konur. Domatesler süzgeçten geçirilir. Balık Sosları CENOVA SOS Malzeme: 125 150 75 2 1 15 gr gr gr adet dal gr Margarin Havuç (ince doğranmış) Kereviz (ince doğranmış) Defne Yaprağı Kekik Soğan .Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz.1/2 çorba kaşığı un. sıcak fırına sürülür. Tuzlanır. Sos. Balık pişince kaptan alınır. KALKAN TAVA MALZEMELER Yarım çay bardağı limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber 1. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Maydanoz ince ince kıyılır. Mantarlar iyice pişmeden balık kaba konur. üzerine kurutulmuş ekmek tozu serpilir. limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır.5 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı un 1. Limon dilimleri ile servis yapın. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. fazla unlarını silkeleyin. biberlenir pişmeye bırakılır. 1 çorba kaşığı kurutulmuş ekmek tozu. servis yapılır. karabiber. tuzlanır. dilimlenmiş Tuz 5 kişilik HAZIRLANIŞI Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır.

Oluşan kefi alıp ılık tutun. Yumurta sarılarını ekleyin ve benmaride sürekli çırparak pişirin. HOLLANDEZ SOS Malzeme: 500 35 8 3 1 1 ml ml adet adet çay kaşığı çay kaşığı Tereyağ Sirke Tane Beyaz Biber (dövülmüş) Yumurta Sarısı Tuz Limon Suyu Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye koyup benmaride eritin. Ateşten alın. Hardalı çok az su ile sulandırın. Not: Bu sos ızgara balıkların yanında servis edilebilir. Çırpmaya devam ederek eritilmiş tereyağını . sürekli çırpmaya devam ederek soğutun. soğan ve karabiberi ilave edip. Uygun kıvama gelinceye kadar sosu çektirin. Đnce bir süzgeçten geçirip tekrar süzün. kereviz.10 500 500 500 1 1 gr gr ml ml çorba kaşığı lt Karabiber Somon balığı (baş ve kemikler) Kırmızı Şarap Demi Glace Sos Ançuez Ezmesi Balık Suyu Hazırlanışı: Derin bir tavada 75 gram margarini kızdırın. kısık ateşte 30 dk pişirin. Havuç. renk aldırmadan sote edin. Sosa karıştırarak ilave edin. Soğumaya bırakın ve yaklaşık 25 ml su ilave edip karıştırın. Somon balığının baş ve kemiklerini katın. defne yaprağı. Kırmızı şarap ve demi glace sosu ekleyip. Sirkeyi ve beyaz biberleri bir tavaya koyun ve kısık ateşte suyunun hemen hemen tamamını çektirin. karıştırın. Temiz bir tavaya süzün. Kalan margarini ekleyin ve servise sunun. Tuz ve biberini katın. Not: Bu sos özellikle somon ve alabalığın yanında servis edilir. Ançuez ezmesini de katıp tekrar karıştırın. HARDAL SOSU Malzeme: 900 50 100 20 1 1 1 ml gr ml gr çay kaşığı tutam çay kaşığı Beşamel Sos (sıcak) Margarin Çiğ Krema Hardal Tuz Beyazbiber (taze çekilmiş) Kırmızıbiber Hazırlanışı: Sıcak beşamel sosa margarini ve kremayı katıp iyice karıştırın. taze kekik. Pişince benmariden alın. üzerine bir kapak kapatıp. ocağın bir kenarında 10 dk pişirin. Balık suyunu ilave edip. Biraz toz kırmızı biber ekleyerek sosu tamamlayın.

Sosu ateşten alıp. Hangi Ot ve Baharat Hangi Balık ile Deniz Ürününde Kullanılır Baharatların büyük bir kısmının üretim yeri uzak doğudur. Otlar da baharatlarla birlikte yemeklerimizi tatlandırmakta kullanılmakrtadır. Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’da üretilen baharatlar uzun yıllar boyu "Đpek Yolu" diye bildiğimiz. balık suyunu ve kremayı derin bir tavaya koyup. içine karidesli tereyağını katın ve karıştırın. bir kısmı ise ithal edilmektedir. Oluşan kefi alın. Çin’de. Sosa biraz kırmızı toz biber ilavesiyle tamamlayın. uzakdoğu kadar olmasa bile genede kullanmaya başlamıştır. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. hepsini iyice karıştırın ve servise sunun. Bu transit ticaret nedeniyle ülkemiz insanı da baharatlarla tanışmış ve bunları. kısık ateşte uygun kıvama gelinceye kadar spatula ile dibini tutmaması için sürekli karıştırın. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. taze ot buketini. KARĐDES SOS Malzeme: 800 300 200 75 25 100 1 1 1 ml ml ml gr gr gr çay kaşığı çay kaşığı çimdik Beşamel Sos Balık Suyu Çiğ Krema Karidesli Tereyağ Margarin Karides (ayıklanmış) Tuz Kırmızı Toz Biber Taze Çekilmiş Beyaz Biber Hazırlanışı: Beşamelsosu. Karidesleri ilave edip ısıtın ve sosa katın. Not: Bu sos haşlanmış ve fırında pişirilmiş balıkların yanında servis edilir. ülkemizden geçen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya taşınmıştır.ekleyin. Not: Bu sos ızgara balıklarla servis edilir. Baharatını sadece tuz ilavesiyle ayarlayın. Bir tavada margarini eritin. REMULAD SOSU Malzeme: 900 25 50 1 1 gr gr gr çorba kaşığı çorba kaşığı Mayonez Kapari (kaba doğranmış) Kornişan (kaba doğranmış) Doğranmış Taze Ot Buketi Ançuez Ezmesi Hazırlanışı: Mayoneze her biri kabaca doğranmış kapari ve kornişonu. Limon suyunu katarak sosu tamamlayın. Otların bir kısmı ise ülkemizde üretilmekte. Aynı şekilde ot ve baharatlar balık ve deniz ürünleri . Tuz ve karabiberini katıp sosu kontrol edin. ançuez ezmesini katıp.

trakonya gibi zehirli dikenleri olan balıkları balıkçınıza temizletin. balık çorbasında. Balık Satın Almanın ve Pişirmenin Đncelikleri • Solungaçları açık pembeye dönüşmüş. çorbalarda. istakoz ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yemeklerde. Bu nedenle dondurulacak balığın da satın alınırken taze olması gerekir. Lipsos. Tazeyken veya tazeliğini muhafaza ederken tüketilmesi gereklidir. soslarda ve dolmalarda Hardal: Toz halinde güveçlerde. çünkü kırmızı etlerde olduğu gibi uzun süre dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez. Balığı temizlerken. zencefile alternatif olarak (zaten içinde zencefil vardır) Mercankökü Balık yanında sunulan tereyağında. soslu fırın. midyede Köri: Uzakdoğu balık yemeklerinde. istakozda. Muskat: Yengeç ve istakozla Nane: Balık ızgaralarda. Burada yalnız Türk mutfağındaki değil. kavurma ve yahnilerinde Sarmısak: Buğulamalarda. fileto çıkartırken kör bıçak kullanmayın. Defne yaprağı: Bilumum balık buğulamalarında. karides tavada Paprika: Dolma ve güveçlerde Maydanoz: Balık yanında sunulan tereyağında. kavurmalarda. Çirozun kafasını koparıp yıkamadan yemeyin. gözleri matlaşmış. dolmalarda Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz): Bütün balık ve deniz ürünü yemeklerinde tadlandırmak için Kırmızı biber (toz veya pul): Buğulama ve haşlamalarda.yemeklerinde de kullanılmaktadır. bulabildiğim kadarıyla bütün Dünya mutfaklarındaki kullanımları esas alarak yazdım Fesleğen: Yengeç. Balığı buzdolabında uzun süre saklamayın. güveçlerde Adaçayı: Dolma ve güveçlerde Kekik: Bütün deniz ürünleri ile birlikte Tarhun: Fırın ve soslu balık yemeklerinde Biberiye: Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın. soslarda. haşlama ve dolmalarda Zencefil: Bütün balık yemeklerinde. çorbalarda. zeytinyağlı soslarda Ceviz: Tarator ve benzeri soslarda Badem: Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak Kapari: Turşu halinde buğulamalarda Balık nasıl saklanır? Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması için balığın alınmasının ve saklanmasının çok iyi bilinmesi gerekir. bastırdığınızda parmağınızın izi kalan balığı almayın.. iskorpit. balık şişte Keraviye: Buğulama. haşlamalarda. sos yapımında.soslarda (özellikle limon sosunda). • • • • . Bu nedenle ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı deniz yemeklerini aşağıda sunmaya çalışacağım.

Balığı eski bez peçete veya kağıt üzerinde temizlerseniz suyu çekilmiş olur. Balığı mevsiminde yiyin. • • • • Balığı çok kızgın yağda kızartın. gittiğiniz balık lokantasında garsona ‘‘Balıklarınız taze mi?’’ diye sorup komik olmayın. yağın sıçramaması için tavanın içine birkaç küçük ekmek parçası atın.• • • • • • Balığın pullarını bıçağın tersiyle değil. en iyisi midyeden uzuk durun. Özellikle dubalara ve demir iskele ayaklarına yapışmış midyeleri koparıp yemeyin. Balığı unlayıp tavaya atmadan önce üstüne biraz rakı serpin. . Balık kokusunu gidermek için ellerinizi limonlu suyla yıkayın. Balığı pişirirken içine limon ilave etmeyin. Tava yaparken balıkların birbirine değmemesine özen gösterin. kaşıkla temizleyin. böylece etrafa saçılmaz. Balığı pişirmeden önce bol suyla yıkayıp tuzladıktan sonra 15 dakika kadar kevgirde süzülmeye bırakın.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful