BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm
AKYA Lichia amia AY BALIĞI Mola Mola BAKALYARO Merlangius Merlangos BARBUNYA Mullus Barbatus BERBER BALIĞI Anthias Anthias BERLAM Merluccius Merluccius CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI Galeorhinus Galeus ÇAÇA Sprattus Sprattus ÇAMUKA Atherina Hepsetus ÇİPURA Sparus Aurata ÇİTARİ Boops Salpa ÇİZGİLİ MERCAN Lithognathus Mormyrus ÇİZGİLİ ORKİNOS Katsowonus Pelamis DENİZ Salmo Labrax ALASI Trutta DÜLGER Zeus Faber DİKENLİ KIRLANGIÇ Aspitriglia Cuculus DİKENLİ ÖKSÜZ Prestedion Cataphractum DİL BALIĞI Arnoglossus Laterna ELEKTRİK BALIĞI Torpedo Marmorata EŞKİNA Sciana Umbra FANGRİ MERCAN Sparus Pagrus FENER Lophius Piscatorius GELİNCİK Gaidropsarus Mediterraneus GÜMÜŞ ATERİNA Atherina Presbyter GÜNEŞ Coris Julis HAMSİ Engraulis Encrasicolus /

HOROZBİNA Parablennius Gattorugine ISKARMOZ Sphyraena Sphyraena KAĞIT BALIĞI Trachipetrus Trachypetrus KALKAN Psetta Maxima KANATLI KIRLANGIÇ Cephalacanth us Volitans KARAGÖZ Diplodus Vulgaris KAYIŞ BALIĞI Ophidion Barbatum KEDİ BALIĞI Scyliorhinus Canicula KEFAL Mugil Cephalus KELER Squatina Squatina KIKLA LAPİN Labrus Berggylta KILIÇ Xiphias Gladius KIRLANGIÇ Triglia Lucerna KIRMA MERCAN Pagellus Acerne KOLYOZ Scomber Japonicus

KÖMÜRCÜ KAYASI Gobius Niger KUM TRAKONYASI Trachinus Araneus KUPEZ Boops Boops KURBAĞA BALIĞI Uranoscopus Scaber LAHOZ / GİRİDA Epinephelus Aeneus LEKELİ MERCAN Pagellus Bogaraveo LEVREK Dicentrarhus Labrax LÜFER Pomatomus Saltator LİPSOS Scorpaena Scrofa MALTA PALAMUDU Naucrates Ductor MAVRİ - KEFAL Chelon Labrosus MAVİ KÖPEK BALIĞI Prionace Glauca MAZAK Trigloporus Lastoviza MELANURYA Oblade Melanura

MERCAN Pagellus Erythrinus MERSİN Acipenser Sturio MEZGİT Merlangius Euxinus MIĞRI Conger Conger MÜREN Murenea Helena MİNAKOP Umbrna Cirrosa ORFOZ Epinephelus Guaza ORKİNOS Thunnus Thynnus ÖRDEK BALIĞI Labrus Mixtus PALAMUT / TORİK Sarda Sarda PAPAĞAN BALIĞI Sparisoma Cretense PAPAZ BALIĞI Chromis Chromis PİSİ Pleuronectes Platessa RİNA Dasyatis Pastinaca SARDALYA Sardine Pilchardus SARIAĞIZ Argyrosomus Regius SARIGÖZ Spondyliosom a Cantharus SARIKUYRUK Seriola Dumerili SAZ KAYASI BALIĞI ZosterisessorO phiocphalus SİNARİT Dentex Dentex SİVRİBURUN KARAGÖZ Diplodus Puntazzo TEKİR Mullus Surmuletus TRAKONYA Trachinus Draco TRANÇA Pagrus Ehrenbergi TİRSİ Alosa Fallax UÇAN BALIK Exocoetus Volitans USKUMRU Scomber Scombrus ÜZGÜN Callionymus Iyra VATOZ Raja Clavata YAZILI HANİ Serranus Scriba .

çevresindeki balıkları yok edercesine yer. 2-3 haftada olgunlaşan yavrular. dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek. çıplak. Boylan 5-6 santimetre olur. . Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır. en çok 9 santimetreye kadar büyür. Korunması gerekir. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Bahar aylarında üremelerini yapıp. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. Canavar balıklardandır. ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) Trakya. Yumuşakçalar. Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. AFANGUS (Aphanius fasciatus) AKYA (Lichia amia) Kuzu. midyeyi terkeder. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. Üreme devresi nisanhaziran arasıdır. leka ve iskender balığı olarak da anılır. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. Ortalama 5-6.İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus İSPARİ ISPAROZ Diplodus Annularis İSTAVRİT Trachurus Trachurus İSTRONGİLOS Spicara Smaris İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus / Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller.

kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur. Üremelerini şubat-mayıs arasında. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir. Ege'de az bulunur. fazla göçler yapmadan yaşar. Mayıshaziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. en çok 45-50 santimetre boyunda olur. bazen derinlerde. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. Karadeniz'de yaygın. Doğa dengesini korur.500 kilogram ağırlığa erişip 2025 yıl yaşayabilir. böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Deniz anaları. Đsmi de ordan gelir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Çeşitli ülkelerde yılda 200.000 ton sazan üretimi yapılmaktadır BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir.5-3 metre boydan 1. Mezgitle eş. ahtapot. AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Balık yumurtaları. sahillere yakın yerlerde yapar. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Zeminlerden emdiği çamurlardan. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu. hareketsiz bir balıktır. çakıllı ve yosunlu diplerinde. 2. bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan. . AY BALIĞI (Mola mola) Pervane balığı da denir. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. küçük hayvanlar. Genelde 15-20.ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu. mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. Đyi yüzemeyen. küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir.

hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) Hani ailesinden bir balıktır. mevsimsel göçler yapar. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile. Mayıshaziran arasında üreme yapar ve 5.5-2 kilogram. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda. Karadeniz'de seyrek bulunur. BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0.000 yumurta döker. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir. Ilık denizlerin orta sularında yaşar. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. 10 yıl yaşayabilir. Ege. Büyüklerine seyrek rastlanır.000 yumurta döker. en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. . Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık.BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Sıcak ve ılık denizlerin kumlu. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır. çaça. çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar.00030. 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Denizlere renk güzelliği verir. Nisan-haziran arası 15100. Oksijeni bol. hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Marmara ve Akdeniz'de yaygın. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir. Kolyoz.

en çok 22 santimetre olur. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp. çamurlu zeminlerinde yaşayan. buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler. Boyu 6-8 santimetre. Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır. Eti fazla lezzetli değildir. palamut. Boyları 12-18. omurgasızlar (mürekkep balığı. medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. küçükbalıklar. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Oldukça obur bir bahktır. balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar. Küçük kabuklular. en çok 45 santimetre boy ve 100500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. nehirlerin içlerine girer. balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer.Erkekler de gözcülük eder. boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan. 8-14 arası canlı yavru doğurur. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. ÇAÇA (Sprattus sprattus) Sardalya-tirsi ailesindendir. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi. Sürüler halinde yaşar. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus) Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan. torik gibi bahklar için yem değeri vardır. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru. 20-30. dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır.BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu. Ekonomik değeri bölgeseldir. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. ahtapot. Omurgasızlar. . Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır. ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Nisan-mayıs arası.

kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda.ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. 100-150. ÇĐPURA (Spanıs aurata) Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir. kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Marmara'da seyrek bulunur. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. Boyları 45 santimetre olabilir. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Karagöz ailesinden bir balıktır.5-3 kilogram ağırlıkta. karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir. en çok 16-18 santimetre olabilir. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. . en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Eti çok lezzetlidir.000 yumurta ile üreme yapar. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Sarpan balığı da denir. Yaşam karakteri ve üremeleri. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Ege ve Akdeniz'de bol. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir. Yaz devresinde sığlarda.000 yumurta doker. Marmara. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir. kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları. bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. Boyu 10-12. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir. mayıs-haziran arası yaklaşık 100. balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. böcekler ve yosunlarla beslenir. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde. Etçil bir balıktır. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur. Karadeniz'de seyrek rastlanır. Kurtlar. 10 yıl yaşayabilir.

ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus mormynıs) Mırmır balığı da denir. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan. . DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus pelamis) Karadeniz. berrak ve temiz sularında yaşar. Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır.500 yumurta bırakır. kumluk bölgelerinde yaşar.000-16. yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. geliştiği teorisi vardır. Ekonomik değeri çok yüksektir. Eti çok lezzetli olduğu gibi. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır. Genellikle Akdeniz'de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür. Karadeniz alabalığı. hem de benzerliği vardır. kayalık. Bir türü de Akdeniz'de yaşar. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz'e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. Ağırlığına oranla 2. Acı su bölgelerine de girer. en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara'daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. Marmara ve Kuzey Ege'ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir. Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık. Somon balığı ile hem arkabalığı. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye. Dişileri yaklaşık 3. Zaman zaman nehirlere de girer. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma) Çoruh. Mercana göre vücudu daha uzundur. som balığı olarak da tanınır. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir.000 yumurta döker. hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir.

5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. Erkekleri 2. başka balıkların gelmesini istemez.000 yumurta bırakır. DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Zaman zaman akıntılara karşı 1. en çok 60 santimetre ve 0. dişileri 1.000-3.5-2 metre sıçrayarak yüzer. en çok 50 santimetre boyda olur. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır.18° C sularda haftalık aralıklarla ürer.000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması.000 yumurta verir. Ekonomik bir değeri yoktur. En değerli tatlı su balıklarından biridir. DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) Denizlerin kıyı kesimlerinde. Ortalama 25-30. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Etçil bir balıktır. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır. Boyları 30-40. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800. Bölgesine kıskançtır. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir. . temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1.DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Soğuk. dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Akdeniz'de fazla rastlanır. Nisan-haziranda 12 . 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. Eti lezzetlidir.

Ege. Çiftler halinde gezerek yosunlar. Đzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber. Dipteki omurgasızlar. büyüklerine çuka denir. Genelde her mevsimde bulunan.DĐL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus) Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. otlar. . Eti lezzetlli ve yararlıdır. Karadeniz'de rastlanmaz. Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı. kumlu. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. etobur bir balıktır. En çok 45 santimetre boyda olur. Eti lezzetli. kalın pullarla örtülü dülger balığı. geçici balıktır. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. Mayıs-temmuz arası ürer. Ege ve Akdeniz sahillerinin 30400 metreye varan derinliklerin kumlu. Akdeniz ve Marmara'da bulunur. beyaz ve yararlıdır. Marmara. çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Küçüklerine mıcır. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. Dülger balığı. Ekonomik değeri vardır. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde. ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar. Ege. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Đsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. Boyları 10-15. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. en çok 30 santimetre olabilir. çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Akdeniz. Boyları 20-25 santimetre olur. yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. küçük balıklar ve böceklerle beslenir.

Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Marmara. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır. Eti yenebilir. insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450500 gram ağırlıkta olur. Boyu 150 santimetre olabilir. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100220 volta varan. FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) Bir mercan türüdür. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. . Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Ortalama 25-35. kumluk. yaz aylarında üreyen eşkina. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. Düz ve ağır akışlı suların. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular. ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde. kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar. Gezgin bir balık değildir. Bahar sonu. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. fakat ülkemizde fazla tüketilmez. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. EŞKĐNA (Scıana umbra) Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık. Bütün denizlerimizde bulunur.EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege. çamurlu zeminlerinde yaşar.

dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1. Sıcak ve ılıman suların taşlık. kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Erkekler 2. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür.GELĐNCĐK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Temiz. Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı. 0'dan +30° C. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir. 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır. daha çabuk büyüme gösterir. Nisan-ekim arasında erkekleri. yırtıcı ve saldırgandır. sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir.'ye kadar dayanabilir. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. bir dip balığıdır. bu arada ülkemize de getirilmiştir. Ortalama 20. Üremesini sonbaharda yapar. Erkekleri.0005. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar. sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. 1 milyon yumurta verir. oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren. GAMBUSYA (Gambusia affims) Anayurdu ABD'nin güney bölgelerinden. en çok 40 santimetre boyda olur. 3-5 santimetre dişileri. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı. Ekonomik değeri yüksektir. FENER (Lophius piscatorius) Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan. Derisi çok kaygandır. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. Çevik. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir. 6-7 yaşırıda bir dişi.000 yumurta verir. ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir. Durgun. insan cildi için tehlikelidir. 6 santimetre olur. Denizde yetiştirilenleri. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. . boyları 2 metreye erişebilen.

Bazı hallerde bu yumurtaları. bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür. yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. kumlu. . Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır. Çeşitli türleri vardır. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. Boyu 15-20. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını. Kurtlar. planktonlar. bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden. böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Trakya ve Doğu Karadeniz'in yumuşak zeminli. Eti çok lezzetli. Besin yönüyle değersizdir. fakat av yemi olarak değerlendirilir. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. Mayıs-haziran arası 160380. Đznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. en çok 25 santimetre olur. çakıllı zeminlere bırakır. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Eti yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir. GÜMÜŞ (Atherma boyeri) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş'ün Sapanca. dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Daha büyüklerine de rastlanır. Üretimi yapılmaz. kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Boyları ortalama 25-40. Genelde temiz. Türüne göre renk. böcekler.000 yumurta döker. Kuzey Ege. sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Su yüzeyine yakın. Sıcak sularda.GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris) Kuzeybatı Anadolu. ekonomik değeri bölgeseldir. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Kızılgöz ailesindendir. Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Eti yenebilir.

'de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. yaklaşık 40. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. sularda. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler.000-1 milyon yumurta verir. Boyları ortalama 20 santimetre olur. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir. Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. hatta nehirlerin içlerine girerler. Marmara'da da bulunur. lagünlere. Ortalama 30-50. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20. HASKEFAL (Mugu cephalus) Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. 20 . . Etinin lezzeti. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Fido planktonlarla beslenir.000 taneye kadar yumurta döker. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar.20° C.000 yumurta verir. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir.HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc) Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip.000 yumurta döker. Çin'de değerli bir yiyecektir. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. en çok 75 santimetre boyda olabilir.22° C. Yaz aylarında üreyip 150. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Yağsız ve lezzetli eti. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler.

HOROZBĐNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Trakya-Marmara Bölgeleri. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. Boylan 1525. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. sert ve kılçıklıdır. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar. kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek. istridye kabukları arasına dişiler. Marmara. Orta Anadolu'da Gökçe. Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar.000 yumurta dökerler. Yaşam şartlanna göre böcekler. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları. Van çevresinde darah ismiyle anılır. en çok 15 santimetre.000-15. Kızılırmak. Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. 8-12.000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. . Su içindeki otlar. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Mayıs-haziran arası 14-20° C. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Çıplak ve pulsuz derisi. Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. Planktonlar. yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. HOROZBĐNA (Parablennius gattorugine) Dalgalı sahillerin taşlık. çoğunlukla çift yaşar. Sazana benzer ve akrabadır. yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır. Bölgesel değerlenir. dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. 2. Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası'nda yayılış gösterir. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. Boyları 15-20 santimetre olur. midye. kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Eti lezzetli sayılır. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Nisan-mayıs arası üreyip. sularda 150-300. Ekonomik bir değeri yoktur. kurtlar. Eti lezzetsiz. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır.

Lezzetli eti. Göçer balıklardandır. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Eti beyaz. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır. Deniz kurtlan.ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. karides. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. Gezici balıklardır. Đlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur. Boylan karagözde 15-25 santimetre. . Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. 16-20 santimetreye büyüyebilir. yağlı ve lezzetlidir. Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. Küçüklerine kraça denir. Marmara'da az. iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus annıüaris) Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz'un aynıdır. çaça. en çok 30 santimetre. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Farkları. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Eti lezzetli ve çok yararlıdır. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. Hamsi.

Bol tüketilir. bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır. dişileri 15-20 santimetre boy ve 50100 gram ağırlıkda olur. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip. Küçüklerine kancur. Farklı türleri. . en çok 50 santimetre olur. 10-12 yıl yaşayabilir.000 yumurta verir. ön dikenleri tehlikelidir. Eti lezzetlidir. bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Sportif yönü zevklidir. dişileri daha küçük olur. Erkekleri 1316. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar.000 yumurta döker. bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir. Eti beyaz ve lezzetlidir. Eti lezzetlidir. 60-70. Mart-mayıs arası ürer ve 100. büyüklerine kanal izmariti denir. Đzmaritle aynı ailedendir. KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. yavruları ve yosunlarla beslenir. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur.ĐSTRONGĐLOS (Spicara smaris) Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. Planktonlar. bazen de temmuza kadar üreyip 40-60. ĐZMARĐT (Maena smans) Denizlerimizin yerli balıklarındandır. Erkekleri 3. Hareketli ve kurnazdır. Nisan-mayıs. Taşlara yapışık yosunlar. Boylan 25-40. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. Batar ve yara yapar. Mayıs-haziran arası üreme yapar. küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Boyu ortalama 15 santimetre. gelirler. Balık yumurtaları. dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp. Üst. KABABURUN (Chondrostoma nasus) Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. Planktonlar. küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir.000'e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr.

Marmara. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. yavaş ve ahenkli yüzen. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Sürüler halinde yaşar. diğer denizlerde seyrek görülür. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. boyları 3 metre olabilen bir balıktır.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m. Gezici balık değildir. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Sakin. Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. Su yüzeyinden 1-1. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. Erkekleri 5-6. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar. Batı Akdeniz. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz'de yaşar. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. 1 metre boya erişebilir. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Karadeniz'de rastlanmaz. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Boğazlar.'lik uçuşlarla denizleri süsler. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. mayıs-temmuz arası ürer. . göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar.KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. kabuklular ve böceklerle beslenir.

Üremeye yakın erkekleri. yumurtlayarak nrer. Boyları ortalama 80150 santimetre olur. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 1518. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir. . Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları. Aynca sportif avcılığı da yapılır. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur. Kuşlar gibi çiftleşip.000 yumurta döker. Kabuklular. Kuluçka süresi 15 gündür. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. Yüzgeçlerinin eti yenebilir. kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. üstü bitkilerle örtülü kumsal.000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. KELER (Squatina sguatina) Köpekbalığı ailesindendir. en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Yumuşakçalar. kumlu. Eti lezzetlidir. deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar.KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan. Boyları 30-40. KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. omurgasızlar ve balıklarla beslenir. 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Aynca sportif avcılığı değerlidir. Eti lezzetli olup yenilebilir. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. Bahar sonu yaz aylannda dişiler. Boylan 30 santimetre olabilir. çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında. omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. Eti lezzetlidir. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1. Dişleri çok kuvvetlidir.

Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen. kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir. Marmara. gevrek ve lezzetlidir. yerli balığıdır. Küçüklerine derviş balığı da denir. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir. her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir.KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Ege. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir.. Çin'de ve Japonya'da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz.000 yumurta bırakır. Yaşam çevresi taşlık. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. yumuşakçalar. Bahar aylarında ürer ve 50-100. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Kısmen Karadeniz'de rastlanır. Trakya. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. Ekonomik değeri yüksektir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 25-30. Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. Marmara ve Kuzey Batı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. . Etinin lezzet ve yararıyla. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. Eti beyaz. Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir. en çok 50 santimetreye büyür.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Küçük kabuklular. 15-20 yıllık yaşamı vardır. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar. Ortalama 25-50 santimetre olur. kayalık ve dibe yakın yerlerdir.

KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Trakya. Eti beyaz. Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "aps. Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın. vorax" türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Erginleri yalnız dolaşır. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. Etçil bir balıktır.KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Kuzey Anadolu'da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler. bazen de acı su bölgelerinde. su içindeki her türlü hayvanla beslenir. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. . Sis balığı olarak tanınır. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır.0006. Mart-mayıs arasında 1. Küçük kabuklular.000 yumurta verir. 2040 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. lezzetli ve yararlıdır. 75 metreye kadar derinliklerin kumlu. Boyları 40 santimetre olur. yavrular ve planktonlarla beslenir. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır. çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar.000 arasında yumurta vererek ürer. en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar.000 yumurta döker.000 yumurtasını denize bırakır. Küçük balıklar. Ortalama 6080.

avlar. Eti lezzetlidir. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Kg. böcek. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz. Yosunlar. . erkek bekçilik yapar. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. mart başırıdan itibaren sığlara sokulup. en çok 25 santimetre olur. Akdeniz. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır.000-20. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar./ağırlığına göre 10. bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar.KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. en çok 35 santimetre olur. Boyları 15-25. Ege ve Marmara'da bulunur. Ancak bölgesel değerlenir. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. yaz sonuna kadar üreme yapar. Üremelerini bahar sonunda yapar. lezzetli ve yararlıdır. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber) Akdeniz. balık yavruları ve kabuklularla beslenir. yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. Yavrular.000 yumurta döker. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp. Eti lezzetlidir. Beslendiği küçük balıklar. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir. Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Boyu 1822. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere. Kışı derin sularda geçirip. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. Altınkuşak da denir. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur.

Oldukça yırtıcı. Ocak-mart arasında 500. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular. Hermafrodit bir balıktır. Etinin gıda yönüyle. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. hem de dişilik karakteri gösterir. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Fazla derinlere gitmeden kayalık. yerli balıklardan sayılır. Hem erkeklik. en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. yüksek bir üreme gösterir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. şöhretli balıklarındandır.000-2. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. Ege ve Akdeniz'de yaygındır.000. Akdeniz'in eti çok lezzetlli. Küçük yavru balıklarla beslenir. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır. . Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. Küçük balıklar. gevrek ve lezzetlidir. Yaşam ortamı.000 yumurta dökerek. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Đrili ufaklı her türlü kabuklular. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus bogaraveo) Mandagöz mercan da denir. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Fazla gezici olmayan levrek.LERKĐT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus aeneus) Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan. sonraları tek başırıa yaşar. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek. etçil bir balıktır. karanlık ve kuytu yerlerdir. omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. ekonomik değeri olduğu gibi. Gençken gruplar halinde. Genelde 40-50. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir. kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Eti beyaz. Ekonomik değeri yüksektir.

MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) Eskiden gemilerin altlarında. MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Kefal. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. taşlık. bitkilerle örtülü. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Yaklaşık 3. topbaşkefal. çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. yosunlar. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Dikenleri çok zehirlidir. Buna göre: boyları. dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. mavri kefal. kıyılara yakın. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar.LĐPSOZ (Scorpaena scrofa) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı.000 yumurta döker. bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde. Lüfer. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. Kademeli olarak 60-80. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Etinin gıda değeri yoktur. ilkbahar aylarında ürer. altınbaşkefal. Üremeleri. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. . denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen. kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. bahar sonu ile yaz başıdır. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Et yiyen bir balık oları lipsoz. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. deniz kurtları. Sıcak ve ılıman denizleri sever. 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler.000 yumurta verir. Ortalama 40 santimetre boyda olur. Denizlerimizde haskefal.

Boyları 20-40 santimetre olabilir.MAZAK (Trigloporus lastoviza) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. Ortalama 20-25. Ege ve Akdeniz'in 2-3 metre sığ sularında. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Etçildir. Denizlerin taşlık. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. MERCAN (Pagellus erythnnus) Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. fazla göç etmeden yaşar. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. En fazla 30 santimetreye büyür. MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Marmara. MELANURYA (Oblade melarıura) Mercan ailesindendir. diğer denizlerimizde az rastlanır. su yüzeyine yakınlarda. Biyolojik yapısı. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. . Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. Taze olarak tüketilen eti. Marmara. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. en çok 70 santimetre olabilir. Boyları yaklaşık 20-30. yumurtalarını denize bırakır. kırlangıçla eştir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. yaz sonunda olgunlaşır. hamsi. Kabuklular. kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Akdeniz'de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir. Üremesi bahar sonuna kadar sürer. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. Küçük.000 yumurtasını taşlara yapıştırır. . Yumuşakça. açık denize.MIĞRI (Conger conger) 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen. Sert. kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde. karanlıkta avlanır. 3-5 milyon yumurta döker. çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. 7-10. ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer. Bütün denizlerimizin taşlık. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz. yazın sığ suların. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. MĐNAKOP (Umbma cirrosa) Kötek balığı da denir. kışın 150 metre derinliklerin taşlık. Nehirlere giremez. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. Suyu berrak. eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. Ancak. Gündüzlerini yatarak geçirip. 30 yıla kadar ömrü olan. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. Mayıshaziran arası yaklaşık 1. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde. MĐNĐ ĐNCĐ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) Trakya Bölgesi'ndeki akarsularda yayılış gösterir. Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır. dibe yakınlarında yalnız yaşar. Üremeleri. Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. kabuklu ve kurtlarla beslenir. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. hareketli ve kurnaz bir balıktır. sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. Đlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde. su yüzeyindeki böcekler. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. hareketli ve yırtıcıdır. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır. kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. Etçil ve yırtıcı bir balıktır.

Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar.NOKTALI ĐNCĐBALIĞI (Albumus bıpunctatus) Karadeniz. ORKĐNOS (Thunnus thynnus) Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında. Taşlık. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır. Yaşam süreleri. doğadaki değeri daha önemlidir. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Genelde 10-100. en çok 16 santimetre olur. ortalama 15 yıldır. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1. ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. . zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. Orkinos. su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu. seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. çakıllı sahillere bırakır.5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Ege ve Akdeniz balığıdır. Đrili. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Boyları 9-13. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. Çeşitli türleri vardır. ORFOZ (Epinephelus guaza) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Etoburdur. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır.

6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. taşlık ve bol bitkili. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. Doğu Akdeniz'de yaygın bulunan. 65-70 santimetre altıparmak. 40-45 santimetre kestane palamudu. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir.000 yıldan beri Çin'de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. 30-35 santimetre palamut. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Iskaroz balığı da denir. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. dibi kayalık. 50-55 santimetre zindandelen. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Çanakkale'ye kadar iner. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. istavrit. Günde ağırlığının %120'si kadar ot yer. Sürü halindeki uskumru. Süratli ve iyi yüzücüdür. Az bulunduğu için korunmalıdır. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense) Ege'de seyrek. mağaralı bölümlerinde yaşar. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. Deniz yosunlarıyla beslenir. santimetre torik. hamsi. Taze tüketimi. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir.OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır. Doğa değeri yönü ile korunmahdır. sularda 400. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. . Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan. Yaz aylarında üreme yapar ve 812. 2. 18-20° C. 10-25 santimetre çingene palamudu. kolyoz. bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. Boyları 12-18 santimetre olabilir. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120. 55-60 LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen. çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Sert ve lezzetsiz eti yenmez.000 yumurta verir. bazen de acı su bölgelerinde yaşayan. 60-65 santimetre sivri. fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ. Sert ve yavan eti yenmez.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Bütün denizlerimizde bulunur. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Otobur bir balıktır. Ortalama 4080 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur.000 yumurta verir.

kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) 13. Yaklaşık 20. Sıcak ayları diplerde geçirip. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. şeklen vatoza benzer. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1. Sportif avcılığı değerlidir. Karadeniz. nehir ağızlarına kadar sokulur.000 yumurta verir.000-1 milyon yumurta verir. Eti lezzetsizdir. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. Marmara. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan.-14. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir.000 gram ağırlıkta olur. çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. 78 yavru yapar. Çiftleşerek ürer. . SARDALYA (Sardine pilchardus) Sürü halinde. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. kolay yetişen. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara. Üremelerini ocak-mart arasında 56° C. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir. Acı sulara. Gebelik süresi 15-18 aydır. Tüketim değeri yoktur. 800. ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Su böcekleri. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur.000 yumurta verir. kışın sahillere yaklaşır. çakıllı diplerinde. Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. Boyları.PĐSĐ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250350 gram ağırlıkta olabilen. tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. sularda yapar. eti lezzetli. Köpekbalığı ailesinden olup. yazın orta. 15-18 yıla kadar yaşar. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu. Denizlerin kumlu.

Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp. Üreme devresi. SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Akdeniz'de yaşayan. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. Anatomisi karagöze benzer. Kabuklular. yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Đlkbahar aylarında üreme yapar. Karagöz ailesinden olan sinağrit. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. kayalık bölgelerinde yaşar. kayalık bölümlerinde. en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. Üremeleri. Kendinden küçük ne bulursa yer.SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık. kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz. kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. bahardan yaz sonuna kadardır. Boyları 50 santimetre olabilir. Fazla gezici bir balık değildir. Ege ve Akdeniz'in sert. erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Yumuşakçalar. Etçil bir balıktır.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Ortalama boyu. genelde 30-50 santimetre. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. . Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. Japonya'da bol miktarda üretimi yapılır. Karadeniz'de az bulunur. 1-1. yiyebilir. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus) Sparidae ailesinden bir balıktır. mercan. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler. Başlıca besinleri küçük kabuklular. deniz soluncanları ve özellikle karidestir. Eti lezzetlidir. Yazın kıyıların taşlık. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir. 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır. gevrek ve lezzetlidir.

Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23.000 km. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir. sinekler. . En çok 80 santimetre boya ulaşır. Böcekler. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir. Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 15 kg'dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen. 0-400 metre derinliklerde yaşar. 150 santimetreye ulaşanları olur. ortalama 60-100 santimetre. sürü halinde yaşayan. hareketli. Kıyıların taşlık.000 yumurta vererek ürer. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde. üreme. kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden bahklardır. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Doğan yavrular. Hızlı akarsuların. oksijeni bol temiz sularında yaşar. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir.000. tekrar acı sulara iniş yapar. Trakya. Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde 10-15 yıl yaşayan. Sivriburun karagöz. 35 santimetreye kadar büyüyebilen. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Kendinden küçük balıklarla beslenir.0001. Nisan-mayıs arasında 200. Eti lezzetlidir. Etoburdur. avcılığı zevkli bir balıktır. Çin'de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştınlmaktadır. Marmara. Boyu. mevsimsel olarak beslenme. avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. SUDAK (Stizostedion fucioperca) Marmara. Gündüzlerini dipte geçirip.SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo) Karagöz balıkları. derinlerde. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar. Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanır. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Ekonomik değeri çok yüksektir.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir.

topluca yumurta verir. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. Karadeniz'e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan. Çeşitli türleri vardır. kumlu zeminlerinde yaşar. 3-5 yaşlarında 10-12. . 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır.TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. taşlar arasında yaşar. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren. doğa dengesi yönü ile değerlidir. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür. en çok 25-35 santimetre olabilir. suyu berrak. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. Doğa dengesi balığıdır. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ağır akışlı nehirlerin sıcak. küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir. yapışkan yumurtalarını taşlara. Su içindeki balık yavruları. Taşısıran balıkları. bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Planktonlar. bitki saplarına bırakır. Eti gevrek ve lezzetlidir. Çok yavaş büyür. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran. köklere. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Nisan-haziran arası ürer. Göllerde de yaşam gösterir.

Mayıs-haziran arasında 1525. Eti. 7-8° C.000 yumurta dökerek ürer. Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. büyüyünce ot da yer.000 yumurtasını taşlık. sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. hızlı akan dere veya nehirlerde. Yıllar öncesi "chalealbumus chalcoides Đstanbulensis" türü Haliç'te Kağıthane Deresi'nde yaşardı. 1943'de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü'nde rastlanmıştır. Yumuşakçalar. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar. Etinin lezzeti. akarsu ve göllerle. bölgesel olan bir balıktır. Yavru safhasında küçük kurtlar. küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. sularda mart-haziran arası üreme yapar. sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. bölgesel olarak tüketilir. Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar. Đznik Gölü'nde de yaşamaktadır. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir. Fazla göç etmez.TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuş.000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. karides ve böcek yavrularıyla beslenirken. küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. Kuzey bölgelerimizdeki. sularda haziranekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer.. çakıllık dere kenarlarına bırakır. en çok 12 santimetre olan. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides) Marmara. Nisan-haziran arası 45-50. 710 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1. Planktonlar. Planktonlar. . Boyları 7-8. 15-30 santimetre boyunda olabilir. bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner.

küçük balık ve kabuklularla beslenir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. en çok 35-40 santimetre boya erişir. Üreme mevsimleri ilkbahardır. balık yumurtaları. . Denizden çıktıktan. çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Eti lezzetlidir. tuzlama ve tütsülü olarak yenir. küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Ekonomik değeri yüksektir. Bol avlanılması doğa için yararlı olur. Đstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Etinin lezzeti. Bol avlanılan. hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. en çok 25 santimetre olabilir. böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Boyları 1835 santimetre olur. Özel olarak avcılığı yapılmaz. Hareketsiz bir balıktır. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi. TĐRSĐ (Alosa fallax) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. eski Roma çağlarından beri namlıdır.TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35. taze. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya. Ortalama 17-18. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Diplerdeki kabuklular. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua) Trakya'nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. Kurtlar. Kumluk. Kış aylarında derinlere çekilir. bir karadeniz balığıdır. Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir.

hamsi. dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. Yaz aylarında üreme yapar. Planktonlar. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Kendi yavrularını da yediği olur. Boyu 20-30 santimetre olabilir. Planktonlar.000 yumurtasını denize bırakır. omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. hem de dişi karakteri gösterir. Normalde. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. Bölgesel değerlenir. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Genelde 25-35 santimetre olan. . Eti beyaz ve lezzetlidir.000 yumurta vererek üremeye başlar.UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans) Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. en çok 75 santimetre olur. su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50250 m. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Bazen büyük balıklardan kurtulmak. 350400. Ege'nin ünlü balığıdır. Hem erkek. Erkekleri en çok 100. adeta tükenmiş bir balıktır. Torik ve kofana baş düşmanıdır. deniz ortasında. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. hatta yaban ördeklerine saldırır. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi) Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. yumurtalarını yosun.'lik planör uçuşları yapar. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. USKUMRU (Scomber scombrus) TURNA BALIĞI (Esox lucius) Karadeniz'e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar.'yi bulan yüzme hızı gereği. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Geçmişte aşırı avlanılması. 8-10 yıl yaşar. Tüm balıklara. Boyu 30-50. Gümüş ve kefala benzer. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. neslini çok azaltmıştır. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. Baharla yaz arasında. bazen de saatte 80 km. Eti lezzetlidir.

YAZILI HANĐ (Serranus scriba) Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani. 10-30 yumurta verir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. 1 m. karides gibi kabuklularla beslenir. VATOZ (Raja clavata) Köpekbalığı ailesindendir. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Yaklaşık 30 metre derinlerde. Fakat az tutulur. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden "yazılı" ismini alır. Levrek balığı ailesindendir. Etobur bir balıktır. Eti lezzetlidir. Kendinden küçük balıklar.ÜZGÜN (Callionymus lyra) Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. yengeç. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık. omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar.000-25. deniz yıldızı. kendi türünün tipik bir ömeğidir. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Yavaş akan nehirlerde. YAYIN (Silunıs glarıis) Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. karides. Sığ sulardan 300350 metre derinliklere inebilir. dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur. belirli bölgelerde yanlız yaşar. Ekonomik değeri çok yüksektir. Ekonomik değeri vardır. Üremeleri mayıshaziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker. Dişileri. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar. deniz kestanesi. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur.000 yumurta döker. Belli bölgelerde yalnız yaşar. göllerde.'yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. . Etinin kıymetli olmayışı.

Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yumuşakça. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. sularda yaklaşık 1. Đlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir. tekrar acı su bölgelerine gelirler. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. 820 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu'nda Sargossa Denizi'ne yönelirler. Bilhassa Ege ve Akdeniz'de rastlanır. hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır.000-3. ortalama 18 yıl yaşar. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir. çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. dişileri 45100 santimetre olabilen.500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler. YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Erkekleri 30-50 santimetre. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir. . kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Burada 710° C. Eti yönünden değerlidir.000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler. Hamsi. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber. hem tatlı. 20-30'lu gruplar halinde gezerler. kabuklular ve balıklarla beslenir. Dönüşü başarabilen yavrular.000-1. ZARGANA (Belone belone) 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana. Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar. çaça.ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus) Uskumru turnası da denir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1.

yağ bulunur. zargana. yayın. levrek. Buğulamanın başka bir uygulamasında da balık. Haşlama yaparken suyun içine çeşitli sebzeler. Pişirme yöntemlerine kısaca göz atarsak: Levrek. kolyoz. kokuyu almak için az beyaz şarap ile kendi buharında pişirilir. defne yaprağı. Bu şekkilde pişirilecek balık birkaç saat zeytinyağı ve limon karışımında bekletilerek terbiyelenmelidir. genelde kendi suyuyla ya da domates ilavesiyle kısık ateşte veya fırında pişirilir. kefal. Đnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gr. istavrit. Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. Palamut. çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır. Buğu ile pişirmede de haşlama olduğu gibi lezzet ve koku için maydonoz. Daha sonra balıklar zeytinyağlı bir tepsiye yerleştirilip. Bileşiminde A. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkündür. tekir. kereviz. sudak ve turna balıkları verilebilir. şeker ve nişasta çok azdır. Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur. torik. sindirimi de zordur. Buğulama daha çok beyaz etli balıklardan yapılır. kefal. çipura. kılıç. hamsi. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran. Siyah etli balıklar. defne yaprağı gibi kokulu ot ve yapraklar da eklenebilir. başka bir yöntemdir. gümüş. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlı olup. Haşlamadan kalan balık suyu çorba olarak kullanılır. mersin balığı. sudak gibi beyaz etli büyük balıklar haşlamaya elverişlidir. B2 ve D vitaminleri. Bölüm Balıkla Đlgili Önemli Bilgiler Doğru zamanda doğru balığın doğru şekilde pişirilmesi ile hazırlanan sofralarda dostlarla birlikte en az balık yakalar kadar zevkli anlar geçirilir. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. Hangi balık ne zaman yenir. kırlangıç. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. uskumru. buğulama yerine fırında domatesli hazırlanırsa daha lezzetli olur. Beyaz etli balıklara örnek olarak barbunya. Bazen de ağzı kapalı bir kapta tereyağı. 200 . kırlangıç. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. eti biraz ağırdır. lüfer. Fırında pişirme de sık kullanılan bir yöntemdir. hangi balık nasıl pişirilir gibi bilgileri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. koku ve lezzet verici baharatlar ilave edilerek balık kokusunun ağırlaşması önlenir. mezgit. yayın. kabuğu soyulmuş limon. iyot gibi tuzlar bolca bulunur. diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz. Protein açısından oldukça zengindir. sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır. yağsızı ise 10 gr protein içerir. Beyaz etli balıkların sindirimi. fosfor. Bir de alabalık. havuç. Bu terbiyeye damak zevkine göre kekik. dil. siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. kalkan. yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılı olarak kendi buğusuyla da pişirilir ki kağıtta balık hakikaten enfes olur. hücre onaran özellikleri de vardır. B1. Buğulama. kalsiyum. mercan. 100 gram yağlı balık 22 gr.II. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. patates gibi sebzeler ilave edilir. Buğulaması yapılacak balıklar. Balıkta. soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’ini kullanır.

yağ ve su eklenerek de pişirilebilir. En çok bilinen ve uygulanan yöntem de yağda kızartmadır (tava). şeker eklenerek balık pişirilir. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. bol miktarda fosfor. bu şekilde kızartılan balık kimine göre biraz ağır olur. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. tuz ve karabiber serpilip 510 dakika bekletilir. piyaz şeklinde doğranmış soğan. tuz ve karabiber karışımı terbiyede 15 dakika bekletilir. Protein açısından ise son derece zengindir. Daha geniş tarifleri balık yemekleri kısmında var. küçük ve siyah etli balıklar da biraya batırılırsa çıtır çıtır olurlar. balıklar ateşten yeterince uzak tutulmalıdır. Balıklar ızgaraya konmadan sıvı yağ ile yağlanarak yapışmaları önlenir. bir bardak su ve mevsimine göre iri domates parçaları veya salça eklenir güveç fırına konur. Kızartılacak balıklar kızartılmadan önce çırpılmış yumurtaya da bulanabilir. mangalda pişiriliyor ise ateş çok harlı olmamalı. . Balık. Yani kısaca soğan. B1. Hangi balık nasıl yenir BALIK SAĞLIKTIR Balıkta şeker. fileto çıkartılan balıklar veya kemikli dilimlenmiş balıklar bu şekilde hazırlanabilir. iyot ve flor içerir. Fırında balık. Balık eti A. sarmısak zeytinyağında kavrulur. tuz. Ayrıca balıklar tuzlanarak. Beyaz etli balıklar unlanmadan önce süte. kalsiyum. defne yaprağı. Kızartma için yıkanan balıkların sularının iyice süzülmesi amacı ile balıklar bir kevgirde bir süre bekletilir. Izgara yapılacak balıklar ayıklanıp yıkandıktan sonra suları süzdürülür. su. beyaz ya da siyah etli balıklar yağlı oldukları dönemde tercih edilen oldukça sağlıklı bir yöntemdir. Đnsan vücudu bu proteinin %93’ünden faydalanır. ince kıyılmış maydanoz ile kavrulur. balığın üstüne serilir. 100 gram yağlı balık yaklaşık 22 gram. karbohidrat yok denecek kadar azdır. bunun için yavaş ateşte değilde kızgın yağda hızlı ateşte kızartılmalıdır. Balığın sofra adabına göre yeri çorbadan sonradır. her kilogram için 30-40 dakika hesabı ile pişirilir. yağın yakılmaması gerekir. Bu da işin sosyetik detayı. Balık az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengindir. diğer tüm pilakiler gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Balık aynı zamanda proteininden en çok faydalanılan besin türüdür. Güveç kabının içine yarım bardak sirke. Tavada kızartma yaparken balığa yağ emdirmemeğe dikkat etmek gerekir. limon suyu. Tavada yağın az olmaması. yağsız balık ise 10 gram protein içerir. kıyılmış maydanoz. Đstenirse balıklar. ayrıca piyazlık soğan. kereviz. Kalan harç. yani et veya tavuktan önce servisi yapılır. havuç. büyükse birkaç parçaya bölünerek hazırlanır. Pullu balıkların ızgarada pullarıyla birlikte pişirilebilir. B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. Izgarada pişirme. Balık küçükse bütün bütün. kurutularak veya tütsülenerek de tüketilir. aslında bu yöntemin balıkların az yağlı olduğu dönemlerde ve normalde yağsız balıklara uygulanması gerekir. Balık pilakisinde de pilakilerin bütün genel yöntemleri geçerlidir.dereceye ısıtılmış fırında. Küçük kılçıklı balıklar. Suyu süzülen balıklar tuzlanıp unlanır ya da tuz ve karabiber karıştırılmış una bulanarak kızartılır. güveçte bu harcın üzerine yatırılır. Fırında pişirme yöntemlerinden biri olan balık pilakiler. Fırında balık yapılırken bir yöntem de güveçte pişirmedir.

III. Bölüm
SĐYAH ETLĐBEYAZ ETLĐ BALIKLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, her geçen gün artan çevre kirliliğine rağmen balık çeşitleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Deniz balıkları siyah etli-beyaz etli, yerli ve göçmen olarak sınıflara ayrılırlar. Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya elverişlidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara örnek olarak barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çipura, dil, pisi ve kırlangıçı gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha yağlıdırlar ve daha az jelatin içerirler. Bu nedenle haşlamaya uygun değildirler ve hazımları daha zordur.

BARBUNYA (Mullus barbatus)
Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir balık türü olan barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu deniz diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar.Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Bunların içinde en makbulu kaya barbunyasıdır. Sırtı kırmızı ve karın kısmı beyaz olan kaya barbununun sırtında hiç gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasında ise sırt gri ile kırmızı renklerin karmaşası halindedir. Paşa barbununun her iki yanında, çeneden kuyruğa doğru sarı bir şerit bulunur. Tekir ile çok karıştırılan bu balığın en lezzetli zamanı Temmuz ile Ekim ayları arasıdır. Bu süre zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı çok güzel olur. Tekirden en büyük farklılığı kafasının daha uzun oluşudur. Tekirin kafası küttür ve çene altında iki adet sakalı bulunur.

TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

ÇĐPURA (Spanıs aurata)
Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı, Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Barbunyaya çok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık bütün denizlerimizde avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanılanlar 6 ila 10 cm arasındadır. Ege ve Akdeniz’de ise boyları Barbunya’yı yakalar. Çene altı bıyıklarının uzunluğu, küt kafası ve birinci sırt yüzgeçindeki sarı-siyah benekleri ile Barbunya’dan ayrılır. Dört mevsim yenebilecek bu balığın en lezzetli zamanı, aynen Barbunya’da olduğu gibi Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavası ve kağıt kebabı çok güzel olur.

Ege’nin meşhur yerli balığı olan ve küçük sürüler halinde gezen Çipura son yıllarda çiftliklerde de üretilmeye başlanmıştır. Çipura Elips biçiminde yassı vücudu, beyaz karnı, koyu gri sırtı ve pembemsi yanakları ile tanınır. Atlas Okyanusu, Kuzeybatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıyla tanınan bu balığın maalesef nesli tükenmiş bulunmaktadır. Genelde 20 ila 35 cm arasındadır. Ancak 6-7 kg’ya varanlarına da rastlanmıştır. Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gram’dır (3 ila 4 adet/kilo). Daha büyüklerinin fırında pişirilmesi tercih edilmelidir.Buğulama ve çorba için her boyu kullanılabilir. Tadı nefis olan bu balığı katkısız, yani ızgara veya fırında yenmesi tercih edilmelidir. Đsparoz ve lidaki bu türün küçük çeşitleridir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanır. Her mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. Đrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir.

Marmara Hamsisi denilen. sularda. Hamsi Karadeniz için neyse sardalya’da Portekiz. Bu sürede çeşitli ızgaraları. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar büyürler ve çok büyük sürüler halinde gezerler. Aynı tür Kuzey Ege’de de bulunur. Buna ançovi tabir edilir. pilaki. Gümüş balığı (Aterina) da hamsinin akrabasıdır. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarındadır. Ayrıca balık yağı ve balık unu üretiminde de kullanılmaktadır. Okyanusta ise 30 cm’ye kadar büyürler. Nisan ayında da yumurtlamak üzere Karadeniz’e çıkar. Kurutularak. Ülkemizde Kuzey Ege’de bolca yakalanan sardalyanın en lezzetli mevsimi Temmuz-Ekim aylarıdır. Karadeniz hamsisi ise Kuzeybatı Karadeniz’de ürer. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur.000 ton ile hemen hamsiden sonra yer alır.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklaşık üçte ikisini meydana getirmektedir (40. Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse . Azak hamsisinin burnu daha küttür. 1988 yılında 90.000 ton). Nisan sonunda da kuzeye göç ederler. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Hamsi gibi Ticari değeri çok yüksek bir balıktır. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. daha küçük ve göç etmeyen bir hamsi türü de vardır. Hamsi özellikle Karadeniz yöremizin temel gıdası. yaklaşık 40. Azak Denizi’nde üreyip kışlamak üzere güneye. temel protein kaynağıdır. yahni gibi.000 ton tatlı su üretim ve avcılığı dahil. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak üzere ikiye ayrılır.20° C. Fiyatının ucuz olması nedeniyle çok geniş kitleler tarafından tüketilir. yalnız Marmara’da çıkan. tava. 1988 yılında toplam 480. Đspanya’nın Atlas Okyanusu kıyıları. kışlamak üzere Kasım’dan Şubat’a kadar Trakya kıyılarına ve Marmara’ya göç eder. buğulaması ve pilakisi yapılabilir.Hamsinin hemen her türlü yemeği yapılır. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. Bu ülkelerde birçok yemek sardalya üzerine kurulmuştur. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Etinin lezzeti. fırın. Ayrıca Hamsinin yakın akrabası sardalya sürüler halinde yaşar ve kıyılar boyunca göç eder.Yaz aylarında yağsız olduğu için ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir. bizim Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine inerler. Sardalya adı konserve işleminden dolayı konserve ile özdeşleşmiştir. fırını ve kağıt kebabı. Marmara'da da bulunur. Izgara. tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır. Hatta ringa konservesine de aynı ad verilir. kağıt kebabı.HAMSI (Engraulis encrasicolus) Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır.000 yumurta döker. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . Sicilya ve Malta için de aynı şeydir. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. SARDALYA 1988 yılında 310. Gözlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmiş burnu ile yakın akrabası Sardalya’dan kolaylıkla ayrılır. Kış aylarında yakalanan hamsi tuzlanıp saklanır.buğulama. Bu hamsinin sırt rengi daha açıktır. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir.

Mart ila Haziran aylarında da Karadeniz’e döner. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. USKUMRU KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. Şubat’tan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. Bu süre içinde ızgarası. ayıklamadan yemeği yapılır. midyesi bol yerlerde yaşar. Yazın taşlık ve yosunluk. Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. Sürüler halinde yaşar.de bir önceki döneminki kadar lezzetli olmaz. kolyosun ise oldukça iridir. . Đlkbaharda Karadeniz’e dönüş yapan çirozlar kurutulur. Her mevsimde yenebilen bu balık. köftesi ve tuzlaması çok güzel olur. dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. Sardalyanın küçüğüne papalina tabir edilir. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. uskumrunun ise açıktır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. 2025 cm civarında ve yağlı olanları uskumru. Uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir “V” harfi tarzındadır. gümüşi pulları olan yerli bir balıktır. Uskumrunun gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük. Sivrigaga. Baltabaş. Uskumru ile kolyosun sırt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun Çipuranın yakın akrabası olan Karagöz. Yaz aylarını Karadeniz’de geçiren uskumru Eylül ve Ekim aylarında Marmara’ya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurutulmuş balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. Kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. 1 kg ve daha büyüklerinin fırını tercih edilmelidir. Yazın yakalananlara ise lipari denir. Aynen Çipura gibi ızgarası. Uskumrunun kolyostan önemli farklılıkları aşağıdadır. Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar büyür. . dolması. fırını ve çorbası çok güzel olur. Kıl tarzında çok kılçığı vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir. yassı. buğulaması. rengi koyu. . En lezzetli olduğu dönem Eylül ayından yumurtlamaya başladığı Ocak ayı sonuna kadardır. Kışın derin sulara çekilir. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. en 50 cm boyunda olur. En küçüğü kalinarya’dır. Ortalama 20-25 cm. Sargos ve Mırmır gibi çeşitleri vardır. . . Kolyosunki ise doludur. elips şeklinde. özellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. kağıt kebabı. Yazın yakalananlar ise pilaki ve tava için uygundur. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Tirsi ise sardalya azmanıdır.

buğulaması.. Marmara.... Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli türleri de bulunur. yaprak (20 adet/kg) ... LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer.... kaba lüfer(2-3 adet/kg) ... Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır... 10 cm’ye kadar......... Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Lüfer büyüklüğüne göre en çok isim alan balıktır. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat.. Kasım sonundan itibaren azalmaya başlar.. Eylül ortasından Ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetli zamanıdır.. kağıt kebabı ve tavası olur.... Lüfer çeşitleri şöyledir: ......... 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. Đlkbaharada son derece yağsız olduklarından tava... Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır.. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar... 17-20 cm arası... Üremeleri....... 14-16 cm arası. Kademeli olarak 60-80. çinekop(16-19 adet/kg) . bahar sonu ile yaz başıdır. lüfer (4-8 adet/kg) . Ocak ayı en yağlı zamanı olduğundan tuzlama için en ideal zamanıdır. ancak mevsimi lüfere göre kısadır. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır.. Daha güney denizlerimize inildikçe yavanlaşır ve kendisine mahsus o güzel tad ve kokuyu kaybeder.. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop.. Soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı olduğundan daha da lezzetli olur. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. 31-35 cm arası............... Çinekopun da ızgarası çok iyi olur. Diğer zamanlarda........000 yumurta verir........... kofana ( yaklaşık 1 kg/adet veya daha büyük). Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda sürüler dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır.. kabaçinekop (10-15 adet/kg) . 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı..KOLYOS Uskumruya çok benzeyen bu balık uskumruyla beraber sürüler halinde göç eder. . Buna göre: boyları.. Ülkemizde Karadeniz’de ve Đstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde yakalananların tadı muhteşemdir. Akdeniz.. 11-13 cm arası..Karadeniz. pilaki ve buğulaması tercih edilmelidir. büyüklüğüne göre pilakisi........... Lüfer. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir.............. sarıkanat (9-14 adet/kg) .... Bu devre içinde ızgarası tavsiye edilir.. 35 cm’den büyük..... Tuzlaması çok güzel olur...... 21-30 cm arası .... hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür.. Tadı uskumruya nazaran oldukça yavan olduğundan genelde tavası yapılır.

Orkinos. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. 18-20° C. Sırtı çizgili. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar. Benekli Orkinos ve Yazılı Orkinos isimleri alan yakın akrabasında ise sırttan karına doğru dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalı bant ile karın civarında en az üç adet siyah benek bulunur. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Karadeniz ve Marmara palamutunda baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden. karnı gümüş rengindedir. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. Palamutun boyuna göre isimlendirilmesi . 65-70 santimetre altıparmak. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. 55-60 santimetre torik. Ege’de yaşayan. dördü koyu.torik ve orkinosu içeren bir familyadandır. Çeşitli türleri vardır. Uzunluğu 1 metreye kadar varır. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. sularda 400. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Bu cinsin etinin tadı.ORKĐNOS (Thunnus thynnus) santimetre kestane palamudu. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir. kolyoz. Eylül’den itibaren de palamut gelmeye başlar. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Sürüler halinde yaşayan pulsuz.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. siyah etli bir göçmen balıktır. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. Taze tüketimi. Süratli ve iyi yüzücüdür. Ama çok kişi bu özelliği bilmeyip “palamut” diye aldanır ve sonra palamuttan soğur. hakiki palamuta nazaran hiç güzel değildir. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Genel olarak üst sularda yaşarlar. 40-45 Uskumru. istavrit. Sürü halindeki uskumru. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. 50-55 santimetre zindandelen. hamsi. Çanakkale'ye kadar iner. 60-65 santimetre sivri. 10-25 santimetre çingene palamudu. Palamut avı Ağustos ayında başlar. Tombik. üçü açık menevişli yedi adet bant bulunur. ortalama 15 yıldır. Bu familyanın çeşitleri bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanılan tipleridir. Önce Karadeniz’den sürüler halinde vanoz ve çingene palamutu. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır. 30-35 santimetre palamut. Yaşam süreleri.

. 51-60 cm arası............. 20-30 cm arası.sivri . 65-70 cm arası...... yavrular ise akarsu ağızlarını tercih ederler. Hani ailesindendir...... LEVREK (Dicentrarhus labrax) Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar.... Karadeniz’de kötek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanın diğer bir türüdür......altıparmak . 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıştır.. MĐNEKOP....palamut .. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir.. Sırtı kamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arası bir renktedir.... Küçük yavru balıklarla beslenir.. 40-50 cm arası. Fazla gezici olmayan levrek..... Genelde tek gezen.zindandelen Torik ve toriğin büyük boyları palamuttan daha çok yağlıdır. En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır. En irileri 1 metreyi geçebilir. karanlık ve kuytu yerlerdir..000... Eşkine ise bütün denizlerimizde görünen kıyıya yakın kayalık diplerde yaşıyan bir türdür...aşağıdaki gibidir: .... 61-65 cm arası.. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek.. yerli balıklardan sayılır. Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider........ 70 cm’den büyük...000 yumurta dökerek.............. Erişkinler kıyıya yakın kayalık dipleri. Parlak mavimsi-gri renkteki vücudu sırttan karına doğru inen sarı menevişli çizgilerle bezenmiştir......... Karnı gümüşi beyazdır..........torik .Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır.. Başının içinde. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. Bu nedenle tuzlama ve lakerdası tercih edilir..... Ortalama 30 cm ve 600 gramdır.... sonraları tek başırıa yaşar...çingene palamutu ....... alt yüzgeçi ise sarımsıdır.... 1 metreden büyük ve 20-25 kg olanlarına da rastlanmıştır... Ülkemiz denizlerinde 20 ila 60 cm arasında olurlar.... Karnı ise sarı-beyaz menevişlidir.. palamut vanozu ..... Halk arasında bu taşların idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olduğuna inanılır. Bayağı levrek ve benekli levrek olmak üzere iki tipi mevcuttur...... bayağı levrek ise bütün denizlerimizde görülür.. yüksek bir üreme gösterir. Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basıktır.. geceleri avlanan ve oyuklar arasından süzülürcesine dolaşan bu balığın başlıca besini karides ve yavru balıklardır.... Yaşam ortamı......... Benekli levrek Güney Ege ve Akdeniz’de.... Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.. LEVREK..000-2. alt bölümleri gümüşi. Eşkineye çok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasında olur...kestane palamutu ..... Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır.. Sırtlarındaki çok sayıda benek ile ayrılırlar.. Ocak-mart arasında 500.... 31-40 cm arası..... Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz.. fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur............. Her türlü yemeği yapılan levreğin buğulaması... . EŞKĐNE 12 değişik türden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ kesimlerinde yaşar...... gözlerinin arkasında herbiri 4-5 gram ağırlığında iki adet beyaz taş bulunur.... 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. 20 cm’ye kadar. Gençken gruplar halinde...........

çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır ĐZMARĐT Ağzı körüklü. yaklaşık 50 cm boyunda olurlar. Đzmarit midye. mayıs’tan itibaren de Karadeniz’e geri dönmeye başlarlar. dişleri ince. kuyruğu derin çatallı ve . Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanılan bir isimdir. Küçüklerine kraça denir. Sularımızda iki türü vardır: menekşe izmarit ve istargilos. Lezzetli eti. gözleri iri. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum çıkarılarak yapılan tavası da çok güzel olur.SĐNARĐT vücudu iğ biçiminde olan göçmen bir balıktır. Dişiler 20 cm civarında olurken erkekler 25 cm’ye kadar uzayabilir. bağırsakları ve kılçıkları ayıklanır. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar. Marmara’da 15-20 cm. deniz solucanı ve balık yumurtaları ile beslenen bir dip balığıdır. Karadeniz’in doğusunda istavritler palamut büyüklüğünde. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz. Ege ve Karadeniz’de yaşayan yerli türleri de vardır. Üzerine limon ve zeytinyağı ile kıyılmış maydanoz eklenerek hazırlanır. çaça. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Đzmaritin erkekleri dişilerden daha iri olurlar. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Đstavrit. Sonbahar ve kış aylarında ızgarası dahi yapılır. Marmara ve Boğaz’da balık avlamaya başlayanların ilk tanıştıkları balıktır. en çok 30 santimetre. Đstavritler sonbaharda Marmara’ya iner.Ağzı öne uzayabilen. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman Kasım ila Şubat ayları arasıdır. Tavası güzel olur.TRANÇA. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur.Sarıkuyruk istavrit veya sarıkanat istavrit diye anılan tipi sularımızda en çok bulunan türüdür. sırt-göğüs ve anüs yüzgeçleri sert diken ışınlı bir balıktır. Marmara’da boyu 10 cm’nin altında olan küçük istavritlere kıraça tabir edilir. Gezici balıklardır. Ege’de 30 cm civarında olurlar. Eti beyaz ve son derece lezzetlidir. Olduğu gibi pişirilip bilahare derisi. Tavası ve fırını çok güzel olur. gözleri iri. Hamsi. Marmara.

Kefalin buğulaması ve pilakisi çok güzel olur. Her mevsimde yenebilen kılıçın en lezzetli zamanı Eylül-Şubat arasıdır. Sonbahar. kışın kuzeyden güneye göç eder. Kalkan karadeniz içinde. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Samsun yörelerinde çıkar. KILIÇ Türkiye’mizi çevreleyen denizlerde artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür. Örneğin Đzmir Körfezi’nde diğer balıklar yaşamazken kefal bol miktarda bulunmaktadır. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. Buğulaması ve kağıt kebabı da yapılır. Đstanbul Boğazı’nın kuzeyinde. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Her iki tarafı siyah olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanır. Ayrıca likorinoz denilen tütsülüsü de çok makbuldur. tercihan tanıdık balıkçıdan almak gerekir. Karadeniz’de ise yalnız yaz ayları görülür. Tavası çok güzel olur. Karadeniz’in bu ünlü balığı bütün yassı. Bütün denizlerimizde yetişir. Kış ve Đlkbahar’da çok lezzetlidir. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Çünkü kefal kirli ve bulanık suları çok sever ve buralarda diğer balıklar yaşamazken o yaşar. Gezici balık değildir. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır. bir tarafı siyaha yakın diğer tarafı beyaz rengi ve beyaz tarafındaki düğmeleri ile tanınır. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Bu gibi sularda yakalanmış kefal insan sağlığı için büyük tehlike arzeder. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. . Daha çok Atlas Okyanusu’nda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi. Kaya kalkanı daha çok Sinop. Kılıç gibi uzun üst çenesi. Marmara. Batı Akdeniz. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Karadeniz’in batısında avlanan kalkan bir tarafı siyah. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. Boğazlar. Her mevsim avlanan kalkan bütün sene boyunca yenebilir. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan kalkan yavrularının tavası nefis olur. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. Erkekleri 5-6. oval vücudu. kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yücgeçi ve yuvarlak yerine enine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası marlin bizim sularımızda bulunmaz. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır. Kefal alırken çok dikkat etmek. bir mezedir. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. Bu balığın en güzel defne yapraklı şişi olur. Bir kefal türü olan haskefalin kurutulmuş yumurtaları çok aranan bir deniz ürünü.KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. 1 metre boya erişebilir. En lezzetli zamanı Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır. KEFAL Yaz ayları dışında lezzetli olan pullu ve göçmen olmayan bir balıktır. Akdeniz ve Ege’de yıl boyunca. bir tarafı beyaz olan bayağı kalkandır.

adeta tükenmiş bir balıktır. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. . Torik ve kofana baş düşmanıdır. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Boyu. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. Planktonlar.MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. sinekler. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir.000 km. Boyları 20-40 santimetre olabilir. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Doğan yavrular. Etoburdur. domatesli sotesi güzel olur. USKUMRU (Scomber scombrus) Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit bütün denizlerimizde bulunmakla beraber en çok Karadeniz’de bulunur. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. hamsi. 150 Genelde 25-35 santimetre olan.000 yumurtasını denize bırakır. ortalama 60-100 santimetre. hamsi. 8-10 yıl yaşar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. tekrar acı sulara iniş yapar. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. 350400. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. oksijeni bol temiz sularında yaşar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. diğer denizlerimizde az rastlanır. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Mezgitin yumurtalı tavası. Yaz hariç devamlı yumurtalı durumdadır. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. SOMON (Salmo salar) Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Normalde. Böcekler. santimetreye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların. Ekonomik değeri çok yüksektir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir.

000 yumurta döker. Sırt rengi kırmızıpembe. adabeyi ise genelde Ege’e bulunur. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Yakın akrabası olan öksüz’den. ADABEYĐ Kırlangıçtan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz.000-25. Đskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. özellikle çorbası çok lezzetli olur. Haşlanmış kırlangıçın ayıklanmış etleri mayonezli veya zeytinyağ-limon sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir. karuın ise pembe veya beyazdır. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Yavaş akan nehirlerde. ĐSKORPĐT. Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı medeniyle uğultu. Bu ses nedeniyle bir birçok balıkçı tarafından inleyen balık diye adlandırılır ve uğursuz sayılır. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Bu nedenle balıkçıya ayıklattırılmalıdır. Bütün denizlerimizde bulunan kırlangıç ortalama 25-30 cm olup nadiren 75 cm’ye kadar olanlarına da rastlanmaktadır.YAYIN (Silunıs glarıis) KIRLANGIÇ Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. . Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Etobur bir balıktır. göllerde. Đskorpit bütün denizlerimizde. Her ikisi de lezzetli olup genelde kırlangıç tercih edilir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. inilti gibi değişik frekanslarda ses çıkarırlar. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. bu balığın pembe-gri veya komple gri sırtı. Ekonomik değeri çok yüksektir. Buğulaması. ve öksüzün ördek gagasını andıran ağız yapısı ile ayrılır. Her ne kadar aynı familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler açısından çok benzerlik gösterirler. Kırlangıç ızgara ve tavaya uygun değildir. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7.

Palamut Çinekop Çipura Deniz Alası DenizYılanı Dil Gelincik Gümüş Güneş Hamsi Hani Đskorpit Đspendek Đzmarit Kalamar Kalkan KalkanYav Karagöz Kaya Kılıç Kırlangıç Kofana Kolyoz Lahos Levrek Lipsoz Lüfer Mercan MercanYav Mersin Mezgit Minakop Mırlam Morina Orkinos Palamut Pisi AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE MAE BKM BK BKM EA A A MAE BMK MBE AE KMB M BM MAEB MB EA KM KM KABME MB ME AKEM KBM MB EA BKM AEM KMBEA EAM MBE KME KB KE MEAB KM AEBM KME AKEM .Balık Takvimi Balıklar Ahtapot Akya Barbunya Ç.

Kaya Kefal Levrek Sazan Turna Yayın Yılan Yöre Akdeniz Boğaz Ege Karadeniz Marmara A B E K M Lezzet Lezzetli Yenebilir Yenmemeli .Balıklar Rofoz Sardalya Sarı Kanat Sarıağız Sinarit Strangolos Sübye Tekir Torik Trança Uskumru AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE ME BKM AE MAE ME AME KMABE KBM AE KBME Tatlısu Alabalık Alabalık Çifl.

Eritilmiş yağın içine soğanı. Üzerlerine küçük doğranmış taze soğan serpin. sarımsağı ve cevizleri ilave edip fırının 800 Watt konumunda iki kere karıştırarak.IV. . Bir kasede zeytinyağı. kılçıklarını çıkartın.büyüklüğünde) Dekor için ceviz parçaları ve limon dilimleri Hazırlanışı: Terayağını mikrodalgaya dayanıklı bir fırın kabında fırının 800 Watt konumunda 45 saniye kabın ağzı kağıt havlu ile kapatılmış olarak eritin. ince kıyılmış) Havuç (çok küçük doğranmış) Sarımsak Ceviz içi (ince çekilmiş) Kekik Tuz Sirke Zeytinyağı Alabalık (her biri 225-275 gr. Soslu balıkları buzdolabında yarım saat bekletin. havucu. Bölüm Balık Yemekleri Taze Soğanlı Baharatlı Alabalık Malzeme: 2 1 1 1 5 adet tatlı kaşığı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet Alabalık (iri) Zeytinyağı Kekik Karabiber Soğan Tuz Hazırlanışı: Balıkları ikiye bölüp.5 3 2 4 çorba kaşığı adet adet diş gr çay kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı adet Margarin Kuru soğan (orta b. tencerenin içine oturacak genişlikte bir kevgire veya buhar süzgecine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp. tuz ve bir çorba kaşığı sirkeyi ekleyip yine fırının 800 Watt konumunda arada bir kere karıştırarak. karabiber ve tuzu karıştırın. Taze soğanları ince doğrayın. kısık ateşte balıklar yumuşayana kadar pişirin. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynatın. kekik. Alabalık Dolması Malzeme: 4 1 1 2 50 1. Sebze karışımınz. kekik.. Hazırladığınız karışımı balıkların her tarafına sürün. Balıkları. 3 dakika pişirin.

2 dal maydanoz. Bu işlemii kalan balıklar için de tekrarlayın. yarım limonun suyu. kereviz yaprağı. Hazırlanan harcı balıklara eşit miktarda doldurun.5 dakika pişirin. Tabağın kenarı da yeşillik karışımıyla süslenir ve ayrı bir kapta bir buçuk limonun suyu yarım bardak zeytinyağıyla çırpılır ve balığın üzerine döküldükten sonra servis yapılır. zeytinyağı. yeteri kadar tuz ve karabiber katılır ve 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Kırmızı biberler ile dolmalık biberler de küçük veya ince uzun parçalara doğranır ve bunlar da karışıma katılır. Kornişon turşuları ve yumurtaların beyazları küçük parçalara bölünür ve yeşilliğe katılır. ince kıyılmış maydanoz. Bir kaşık sirkeyi balıkların üstüne dökün ve sırçayla zeytinyağını sürün. Galeta ununu ekleyip karıştırın. Üstü örtülecek kadar su konur. Kıyılmış maydanoz. Balıkları dilimleyerek arzu ederseniz. tuz ve karabiber katılarak iyice karıştırılır. Havuç. servis tabağına yerleştirilir. defne yaprakları. Balık Dolması Malzeme: 6 1. Diğer yanda yumurtalar katı olarak pişirilir. sirke ve zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu dökerek servis yapın. Alabalıkların başlarını kesip içlerini ve kılçıklarını ayıklayıp tuzlayın. tuz ve karabiber karışımı dökülür. Tepsinin ağzını strech filmle kapatıp fırının 800 Watt konumunda 4 dakika pişirin. sarımsak.1. soğan. Kabukları ayıklanıp sarıları iyice ezilir. Ayıklanıp yıkanan yeşil salatalar ince ince kesilir. Pişirme süresinin yarısında balıkları çevirin. Üzerine yukarıda anlatılan maydanoz. zeytinyağı. Alabalık Limon Defne Yaprağı Soğan Maydanoz Kereviz Yaprağı Havuç Yeşil Salata Kornişon Kırmızı Biber Dolmalık Biber Yumurta Karabiber Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: Alabalık temizlenip yıkandıktan sonra uzun bir kaba oturtulur.5 2 1 1 parça su bardağı adet kahve fincanı kahve fincanı Fileto Balık (mezgit. Balığın eti bozulmadan gövdesindeki deri çıkarılır. Mikrodalgaya dayanıklı siğ bir tepsinin içine iki adet balığı yerleştirin. Sebzeli Alabalık Malzeme: 1200 2 2 0. alabalık olabilir) Haşlanmış bir miktar pazı yaprağı içi Pirinç Orta Boy Soğan Fıstık Kuş Üzümü .5 gr'lık adet adet adet demet sap adet adet gr adet adet adet tutam su bardağı 1 Ad.5 1 1 1 2 100 1 1 2 1 2.

Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Yaprağı yumurtalığın içine yerleştirip. fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir.5 çay kaşığı bir tutam bir tutam fincan Tuz Karabiber Yenibahar Soya Yağı Hazırlanışı: Soğanlar yağda kavrulur. Üzerine pazı ve iç konularak rulo yapılır. Balıklı Zeytinyağlı Sarma Malzeme: 2 1 2 1 1 1 150 1 1 1 adet su bardağı adet tatlı kaşığı çorba kaşığı çay bardağı gr çorba kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı Mezgit Balığı Filetosu Pirinç Soğan Dolmalık Fıstık Dolmalık Üzüm Sıvı Yağ Yaprak Nane (kıyılmış) Maydanoz (kıyılmış) Dereoto (kıyılmış) Karabiber Tuz Hazırlanışı: Balığı kaynar suda biraz haşlayın. Süslenerek servis yapılır. Hazırladığınız balıklı harçtan bir miktarı yaprağın ortasına koyun. 1/2 su bardağı su ilave edin. maydanoz ve tuzu ilave edin. Kuş üzümü. kara biber ve biraz un serpilir. Soğanı sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun. Küçük parçalara ayırın. Tuz. Tencerenin kapağını kapatıp. Sarmaları yaprakların katlanan kısmı alta gelecek şekilde yayvan bir tencereye yerleştirin. fırında pişirilir. nane. Yağlanmış cam pişirme kabına aktarılır. Tava Balık Malzeme: 5 adet Balık (200-300 gr'lık bütün balık) ya da (125-150 gr'lık balık filetosu) . Diğer sarmaları da aynı şekilde hazırlayın. Balığı ekleyip bir kaç dakika daha kavurun. ortasını çukurlaştırın. Sonra fileto balık tuzlanır. kısık ateşte 15 dakika pişirin.1 0. Ateşten almadan önce ince kıyılmış dereotu. Yaprağın kenarlarını harcın üzerine kapatarak bohça gibi sarın. Dolmalık fıstık ve üzümü ilave edin.

Sırt kılçığını dilerseniz kuyruk ve kanatlarını makasla kesin. Süzgece alıp suyunun süzülmesi için bekletin. Yağ iyice kızınca balıkları tavaya koyup.5 1 3 0. bir kez çevirerek her iki yanını da altın sarısı bir renk alıncaya kadar. Servis tabağına alıp mayonez eşliğinde üzerine kıyılmış taze soğan sapı serperek servis yapın. biberleyin ve limon suyunu serpin. Yıkayıp kurulayın. Hazırladığınız sebzeleri değişimli olarak balıkların üzerine yerleştirin. Balıkları maşayla tavadan yağını süzdürerek alın. kıyılmış maydanoz. Havuç ve kabakları ince ince dilimleyip soğanları halka halka doğrayın. safran. Đyi pişmiş balık isteniyorsa balığın her iki yanını da birkaç yerinden bıçakla hafifçe çizin. atın. kekik. tuz ve karabiber ilave edin. Barbunya Tava . fazla yağını süzdürün.0. adet adet adet adet su bardağı çorba kaşığı tutam diş çorba kaşığı adet dal Barbunya Balığı Kabak Havuç Domates Soğan Su Zeytinyağı Safran (kırmızı) Sarmısak Mayonez Taze Soğan Sapı Maydanoz Tuz Karabiber Kekik Hazırlanışı: Balıkları temizleyip yıkayın. yaklaşık 1012 dakika pişirin.5 çay kaşığı adet su bardağı su bardağı Tuz Beyaz ya da karabiber Limonun suyu Un (elenmiş) Zeytinyağı ya da ayçiçekyağı Hazırlanışı: Balıklar bütünse pullarını kazıyın. Balıkların her iki yanını tuzlayıp. Zeytinyağı ve suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Domatesleri dilimleyin. Yine her iki yanını da iyice una bulayıp fazla ununu silkeleyip. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Kağıt havlu üzerine çıkartıp. Soyulmuş sarmısak. Balıkları fırın kalıbına dizin. Barbunya Balığı Garnitürlü Malzeme: 1 2 2 3 2 1 5 1 1 5 3-4 4-5 kg.

Hafifçe tuzlanıp biraz bekletilir. 50 gr. yıkanmış. üst üste gelmemek şartıyla dizilir. sıcak olarak servis yapın. domateslerin üstüne konur. fazla ununu silkeledikten sonra balıkları tavada kızdırdığınız zeytinyağında. isteğe bağlı olarak. Orta boy bir tepsinin içine. Kağıt havlu üzerinde fazla yağlarını süzdürün. kahverengileşmeye başlar başlamaz balıkların üzerine dökün. buğulama olduğu için öneriliyor.Malzeme: 1 0. Barbunya tavasını limon ve maydanozla süsleyip. kurulanmış) Tuz Beyazbiber Bira Un (elenmiş) Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Margarin Hazırlanışı: Balıkları tuzlayıp. Una bulayıp. balıkları örtecek kadar maydanoz konur ve tepsinin üstü kapatılarak 15 dakika kadar hafif ateşte pişirilir. Çinakop Buğulama Malzeme: 3-5 50 2 2 adet gr adet baş Çinakop (istenildiği kadar) Domates Yeşil Dolmalık Biber Tereyağ Defne Yaprağı Sarımsak Maydanoz Limon Karabiber Hazırlanışı: Çinakoplar temizlenir. 2 defne yaprağı.5 5 kg çay kaşığı su bardağı su bardağı su bardağı adet bağ çorba kaşığı Barbunya (temizlenip. tereyağ. istenilirse küçük parçalara ayrılmış 2 baş sarımsak da ilâve edilebilir. Yeşil dolmalık biber. Margarini bir tavada eritin. Üzerine. üstüne limon sıkılır ya da karabiber eklenerek servis yapılır. Domatesler. kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş olarak yanlarına yerleştirilir.5 1 0. her iki tarafı da kızarana dek kızartın. Gene. biberleyin ve biraya batırın.5 1 3 0. Deniz Mahsulleri Güveci . ince dilimler halinde. Yağ iyice kızıp. kanı akıtılır. Not: Limona sadece çinakop kızartma ya da ızgara değil. Önceden ısıtılmış tabaklara alın.

5 1 1 çorba kaşığı gr demet gr adet adet çay kaşığı fincan çorba kaşığı su bardağı Margarin Domates (konkase) Maydanoz (ince kıyılmış) Balık filetosu (beyaz etli. Margarinin 1 çorba kaşığını eritin ve domatesi karıştırıp. Balık ve deniz ürünlerini bir güvece alıp domates sosunu da üzerine dökün. suyunu çekene dek pişirin. fırında. Đçine maydanozu ilave edin. Tuz ve biberini serpin. Balık ve deniz ürünlerini ilave edin. Balık ve deniz ürünlerini ağır ateşte 1 dakika daha krema ile pişirin. Beyaz şarabı ilave edip 2-3 dakika daha pişirin. Dil Balığı Bademli Malzeme: 4 200 100 adet gr. kaşar peyniri eriyip yer yer yanmaya başlayıncaya kadar pişirin. sıcak olarak servis yapın. Not: Trança ve akya gibi sert etli balıklar daha uzun pişme süresi isterler. balıkları tuzlayıp unladıktan sonra içine yatırın. sağ sol çevirerek pişirin.Malzeme: 2 400 1 500 20 10 0. Margarinin kalanını eritin. Tavada kalan margarini başka bir kaba koyup bademleri içine atın. levrek. . minekop. Dil Balığı (orta boy-derisi soyulmuş) Margarin Badem (Kabuğu çıkartılarak kıyılmış) Maydanoz Tuz (yeterince) 1/2 demet Hazırlanışı: Margarini bir tavaya koyup kızdırın. Pişenleri servis kabına alın. Kremayı karıştırın. Balık ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde et sertliği mutlaka gözönüne alınmalıdır. gr. laos akya vb) Midye içi Karides (orta boy) Tuz Beyazbiber Sek Beyaz şarap (isteğe bağlı) Krema Kaşar peyniri (rendelenmiş) Hazırlanışı: Önce fırını 170 0C'ye getirip ısıtın. Buna karşılık dilbalığı gibi kırılgan etli balıklar çok daha çabuk pişer. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip. Balık ve deniz ürünlerini bir maşayla arasıra karıştırarak kızgın yağda diriliklerini kaybetmeyecek şekilde yaklaşık ½ dakika sote edin.5 0. Fırından çıkarıp.

limon kabuğu rendesi ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirip orta ateşte 5 dakika tıkırdatınız.Bademler kızarırken maydanozu da yağ ile eritip hemen balıkların üzerine döküp servis yapın.5 1 1/2 1. Dil Balığı Filetosu Limonun Suyu Enginar . tavuk suyunu. Tarhun ve zencefili ekleyerek.Haşlanmış (parmak boyunda dilimlenmiş) Margarin Sosu Đçin: 1. Üzerini kapatıp 7-8 dakika pişiriniz. Yumurta sarılarına şekeri ekleyip. Ruloları yatık olarak dizip üzerine kapatacak şekilde su koyunuz. Dil Balığı Limonlu Malzeme: 4 1 2 25 adet adet adet gr. Dil balığı filetolarının içine 2'şer dilim çubuk enginar dilimlerini koyup rulo yapınız. Derin bir tavanın dibini margarin ile yağlayınız. haşlanmış dil balıklarını tabağa koyup üzerine sosu döküp servis yapınız. Mısır nişastası ile limonun suyunu karıştırıp tıkırdayan tavuk suyuna ilave edip 5 dakika boyunca devamlı karıştırınız.5 2 2 1 1 su bardağı yemek kaşığı adet adet adet çay kaşığı yemek kaşığı tutam Tavuk Suyu Mısır Nişastası Limon Kabuğunun Rendesi Limon Suyu Yumurta Sarısı Şeker Kuru Tarhun Toz Zencefil Hazırlanışı: 4 adet dil balığı filetolarını limonlayıp tuz ve biberleyiniz. Sosu için. iyice pişen tavuk suyunu azar azar yediriniz ve tekrar pişen tavuk suyuna ilave edip ocaktan alınız. Dil Balığı Sarması (Curry'li) Malzeme: 600 80 10 2 1 2 40 2 1 gr gr adet adet diş gr dl çay kaşığı Dil Balığı Filetosu Nuar Defne Yaprağı Havuç (orta boy) Kereviz Sapı Sarmısak Tereyağ Krema Curry .

yumurtaya ve galeta ununa bulayın. derisini çıkartın ve yıkayın. Kestiğiniz hizadan fileto çıkarır gibi her iki tarafın etini kılçığından koparmadan sıyırın.Tuz Karabiber Hazırlanışı: Defne yapraklarını ince ince kıyıp. Kereviz sapını ve havuçları küpler halinde kesin ve bir tavada tereyağ ve 2 çay kaşığı su ile kızartın. filetoların üzerine dökün ve hafifçe tuzlayın. bir kürdan batırın. Her balığın ortasına eşit miktarda maydanozlu margarinden koyun. Kızarmış dil balıklarını süzdürerek yağdan çıkartın. Filetoları fırından çıkardıktan hemen sonra servis yapın. Yağı buzdolabında soğutun. curry. Hazırladığınız bu karışımı ateşe dayanıklı bir kaba dökün ve içine dilbalığı sarmalarını yerleştirin. Üzerlerine nuarları yerleştirin ve yuvarlayarak bir silindir şekline getirip. . Orta kılçığını takip ederek başından kuyruğuna kadar bir kesik atın. Üzerine krema. Haşlanmış sebzelerle servis yapın. Üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa aktarın. her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. Kestiğiniz orta kısım iki yana doğru kıvrılacaktır. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Dil balıklarını una. tuz ve biberi ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin. maydanoz ve kırmızı biber ile birlikte ezin. Önce margarini hazırlayın ve limon suyu. Dil Balığı Tava Malzeme: 5 5 0.25 2 1 adet çorba kaşığı adet çorba kaşığı tutam Dil Balığı (250 gr'lık) Margarin (ezilerek yumuşatılmış) Limon Maydanoz (ince kıyılmış) Kırmızı biber Un Yumurta sarısı (suyla çırpılmış) Galeta Unu Ayçiçek Yağı (kızartmak için) Hazırlanışı: Dil balıklarını temizleyin. Yağ kızınca balıkları tavaya koyup. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın.

2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın. Ateşten indirmeden 2 . Un ve suyu ilave edip karıştırın. su. ince kıyılmış biberi ve . tuz. hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin.5 3 kg adet adet adet çay bardağı su bardağı Fener Balığı Filetosu Havuç Patates Kereviz (yapraklı) Zeytinyağı Su Tuz Karabiber 1 1 1 1 Yumurta Sarısı Terbiye: Limon Su adet adet Un çorba kaşığı çorba kaşığı Hazırlanışı: Fileto şeklinde hazırlanmış fener balığını geniş bir tencereye koyun. sarmısağı. karabiber ve sıvı yağı ilave edin. Orta ateşte 15 dakika pişirin. Đri küp şeklinde doğranmış havuç. 10 dakika daha pişirin. Fener Balıklı Lazanya Malzeme: 400 8 2 2 1 1 2 100 gr adet adet adet diş adet çorba kaşığı gr Fener Balığı Filetosu Lazanya Domates Sivri Biber Sarmısak Soğan (küçük boy) Zeytinyağı Kaşar Peynir Karabiber Tuz Galeta Unu Hazırlanışı: Fener balığı filetosunu ve soyulmuş domatesi küçük kuşbaşı doğrayın. Đri küp şeklinde doğranmış patates ve kereviz ile kerevizin ince doğranmış yapraklarını ekleyip.Fener Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 2 1 0. Bir tavada ince doğranmış soğanı hafif pembeleştirin. Terbiyesi için yumurta sarısını limon suyu ile çırpın.3 dakika önce.

Bir dakika sote yapın. Diğer lazanyaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kalkan Fırında Ağız Tadı Malzeme: 1 300 50 0. Bir tavaya yağı koyup kızdırın. kenarları birbirini üzerine kapatıp kürdanla tutturun. Bir tavada tereyağını kızdırıp bademi ekleyin. Küçük bir kapla orta ateşli fırına koyup kontrol ederek yakmadan zaman zaman karıştırıp sarı olarak kızartın. Fırın yoksa bademleri az yağda tavada kızartıp süzgece boşaltıp yağını süzdürün. tepsiye birbirinin üzerine çapraz gelecek şekilde yerleştirin. Lazanyaları haşlayıp. Dörder dakika alt üst kızartıp bir servis tabağına çıkartın. Bir fırın tepsisini yağlayın.5 1 kg'lık gr gr kg demet Kalkan Mantar Margarin Domates Maydanoz . tuz biber ilave ederek karıştırın. Lazanyalardan iki tanesini alın. Kalkan Balığı Amandin Malzeme: 8 6 2 3 1 1 1 dilim çorba kaşığı çorba kaşığı kahve fincanı avuç çay fincanı tutam Kalkan Balığı Süt Tereyağı Rafine Yağı Kabuklu Badem Un Karabiber Tuz Hazırlanışı: Bademleri kaynar suda bir dakika haşlayıp hemen süzgece dökün ve kabuklarını soyup boyuna ince olarak dilimleyin. en üste galeta unu serpin. Balıkları bir kaba koyup süt. sıcak olarak servis yapın. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir miktar koyup.fener balığını ilave edip 3 dakika sote edin. tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. süzün. limon suyunu balıkların üzerine serpip badem ile tereyağını müsavi olarak üzerlerine döküp servis edin. Kalkanları yan yana yatırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökün. Domates. Sonra alt üst una bulayın.

Bir dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. tuzlanır. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Sos iyice koyulaşmadan balık içine konur. Balık pişince kaptan alınır. Kalkan Haşlama Hollandez Malzeme: 8 0.25 0. biberlenir pişmeye bırakılır. Balıkları ekleyip ağır ağır kaynatarak 15 dakika haşlayıp bir kevgirle bir balık kabına koyarak içine biraz suyundan koyun.5 1 bardak adet çorba kaşığı çorba kaşığı Sek Beyaz Şarap Limon Un Kurutulmuş Ekmek Tozu Tuz Karabiber Hazırlanışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. Sosun hazırlanışı: Soğanı karabiberi ve sirkeyi ağır ateşte.5 Hazırlanışı: Ezilmiş Tane Karabiber Đnce Kıyılmış Soğan Sirke Su Yumurta sarısı Tereyağı (eritilmiş suyu alınmış) Tuz Limonun Suyu Su. Maydanoz ince ince kıyılır. Cam kapta 30 gr margarin eritilir.5 1 10 dilim su bardağı çorba kaşığı su bardağı Sos için: adet çorba kaşığı kahve fincanı çorba kaşığı adet gr tatlı kaşığı adet Kalkan Balığı Süt Tuz Su 10 1 1 2 4 500 0. Balık kabı yoksa bir güvece veya ograten tabağına koyup üzerine biraz suyundan koyarak servis edin. servis yapılır. tuz ve sütü bir tencereye koyup bir kere kaynatın. Öte yanda balık kaba konur. Domatesler süzgeçten geçirilir. sıcak fırına sürülür. tahta kaşıkla karıştırılarak şarap konulur. Mantarlar limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. Yanında hollandez sos servis edin. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. . kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Tuzlanır.1 1 0. sirke dibinde az bir miktar kalıncaya kadar kaynatın. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir.

Marmara Kalkanı Malzeme: 180 20 20 10 gr ml ml ml Marmara Kalkanı Filetosu Krema Balık Suyu Beyaz Şarap Tuz Biber Hazırlanışı: Balık filetolarını 1x1 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin. tuz.5 0. Bu şeritleri sepet örgüsü biçiminde örün. soğuk olursa sos kesilir.Đlk sıcaklığı geçince içine su. Bir kapta kremayı yarısına ininceye kadar kaynatın. limon suyu ve yumurta sarısını ekleyin. Yağ ılık olmalıdır. Pişirdiğiniz balığı sosun üzerine koyarak servis yapın. Đnce süzgeçten geçirip kullanın. Yumurta parçaları top top kalmalı. Örülmüş balıkları tuz. biber serperek yağlanmış bir tepsiye dizip buzdolabında bekletin. Ayrıca ılık yerde korunmalıdır yoksa sos kesilebilir.5 1. yedirin.5 1 kg çay bardağı çay bardağı çay kaşığı su bardağı su bardağı Kalkan Balığı (dilimlenmiş) Limon Suyu Zeytinyağı Karabiber Ayçiçek Yağı Un Tuz . Balık suyunu diğer bir kapta yarısına ininceye kadar kaynatın. kaybolmamalıdır. Balığı 150° C ayarlanmış fırında beyaz şarabı ilave ederek pişirin. Çırpma teli ile dikkatlice ve devamlı karıştırın. yumurta iyice kabarıp koyulaşmalı ama pişmemelidir. Kalkan Tava Malzeme: 1. Hazırlamış olduğunuz sosu tabağa yayın. Krema ve balık suyunu birbirine ilave ederek yarıya ininceye kadar kaynatın.5 0. Sonra tereyağını ip gibi akıtarak yumurtaya karıştırın. Sos çok koyulaşmasın sonra kesilir. Sos kesilirse bir kapta biraz suya azar azar yedirin.5 0.

Diğer yanda midyeleri. Fırına vereceğiniz tepsiyi yağlayın. balıkların baş ve kemiklerinin haşlandığı tencereye ilave edin. . içine balık filetolarını dizin. midye ve karidesleri koyun. yumuşadıklan zaman çok ince bir tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Elde ettiğiniz balık suyunu tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Üzerine beşamel sos döküp fırında pişirin. balıkların baş ve kemiklerini. Bundan 5 su bardağı alıp margarin ve un ile bir beşamel salçası yapın. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. karabiber ve havuç koyup. soğan. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin.5 250 750 1 1 50 1 50 75 2 1 adet kutu litre gr gr demet baş adet adet gr gr adet su bardağı Dil Balığı Filetosu Mantar Konservesi Beyaz Şarap Karides (ufak) Karides (iri) Maydanoz Kereviz Midye Soğan Margarin Tereyağ Havuç Sirke Karabiber Hazırlanışı: Bir tencere suya. üstüne mantar. Hazır oldukları anda ayrı bir tabağa alın. Balık filetolarını şarap içinde 10 dakika kadar pişirin. Karidesli Balık Graten Malzeme: 12 1 0. üç saat kadar pişirin. maydanoz. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. Karides Sote Provensal Malzeme: 24 adet Đri Karides . Midyelerin içinde piştikleri suyu. Limon dilimleri ile servis yapın.Hazırlanışı: Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. tuzlu su ve filetolardan arta kalan şarap kanşımında pişirin. çok küçük parçalara kesip tereyağında kavurun. fazla unlarını silkeleyin. ateşe oturtun. oluşan karides peltesini beşamel salçasına ilave edin. kereviz.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. Küçük karidesleri ayıklayın. Büyük karidesleri tuzlu ve sirkeli suda haşlayıp ayıklayın. gerekirse su takviyesi yapın.

Rendelenmiş domates ve soğanı balıkların üzerine dökün.zeytinyağı karışımını da balıların üzerine gezdirin. Fırından alıp. Tuz ve biberini serpin. Limon suyu ve maydanoz serpin.1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 tatlı kaşığı diş kahve fincanı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet avuç adet bağ az tutam (çiğ. Tuzlayıp biberleyin ve biraz limon suyu serpin. Sonra bir servis tabağına alıp üzerine pişirdiğiniz karidesleri dizin.5 Su Maydanoz Karanfil Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Kefal (ayıklanıp. kabukları soyulmuş) Soğan (çok ince kıyılmış) Sarmısak (ince kıyılmış) Rafine Yağ Margarin Tereyağı Domates (ince dağranmış) Mantar (dilimlenmiş) Limonun Suyu Maydanoz (kıyılmış) Tuz Karabiber Hazırlanışı: Karideslerin başını ve kuyruğunu koparmadan sırtlarından yararak kelebek gibi açın. Rafine yağı bir tavada kızdırıp. . Küçük bir tavada tereyağını kızartıp üzerlerine dökün. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını ilave edip karıştırın. karidesleri 2-3 dakika alt üst kızartıp ateşten alın. 2-3 dakika sote yapın. Limon suyunu da dökün. Bir kapta 2 su bardağı suyu. Bir tencereye bir kaşık margarin koyup kızdırıp sarımsak ve soğanı ilave ederek bir dakika karıştırıp mantarı ilave edin. Maydanoz suyu . önceden ısıtılmış tabaklarda sıcak olarak servis yapın. Domates bırakacağı suyu çekinceye kadar 7-8 dakika pişirin. domatesi. yıkanıp kurulanmış) Soğan (rendelenmiş) Domates (rendelenmiş) gr Limon suyu gr çorba kaş. kg Hazırlanışı: Önceden fırını 170 0C'ye getirip. halka doğranmış. maydanoz ve karanfili koyup. su yarı yarıya çekinceye kadar kaynatın. Kefal balığı dilimlerini bir tepsiye dizin. Fırında balıklar pişinceye kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin. süzdürün. ısıtın. tuz ve biberi ekleyin.5 0. Tuz çay kaşığı Karabiber (taze çekilmiş) su bardağı demet diş çorba kaş. Kefal Fırında Malzeme: 2 1 2 5 1 300 300 2. Sonra alt üst hafif una bulayın.

ısıtın.5-2 adet kg'lık) adet Limon çorba kaşığı Soğan (orta boy) diş Margarin Sarmısak 0. Bir fırın kabını margarin ile yağlayın. Dik olarak doğrama tahtasına oturtup. Kılıç Balığı Izgara Malzeme: 2 1 1 1 2. Soğan ve sarmısak dilimlerini yağlanmış tepsiye döşeyin kefal balığı dilimlerini üzerine yerleştirin. Fırınızı 200°C'ye getirip.Kefal Plaki Malzeme: 1 1 3 1 3 adet Kefal Balığı (1. Zeytinyağı ve elma sirkesini balıkların üzerine gezdirin. limon dilimlerini yerleştirin. bıçakla yukarıdan aşağıya doğru kabuklarını zarı ile beraber kesin. Balığı fırından alıp sıcak veya soğuk olarak yanında limon ile servis yapın.5 2 2 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet çorba kaşığı dal adet Kılıç Balığı Filetosu Beyaz Sirke Şeker Kırmızı Soğan (küp küp doğranmış) Zeytinyağı Kıyılmış Nane Salatalık (doğranmış) . Kabı ısıtılmış fırına sunup. kurulayın. soyulmuş limon dilimleri elde edin. Balıkları tuzlayın ve biberleyin. Balıkların üzerine kekiği ve tarhun otunu serpin. Limonun iki ucunu kesin. Zarlarını arasından keserek. 40-45 dakika balığın eti yumuşayınca kadar pişirin. Yuvarlak dilimlere bölüp. Fırın kabının ağzını alüminyum folyo ile kapatın.25 demet (ince dilimlenmiş) Maydanoz 1 çorba kaşığı (yaprakları 3 çorba kaşığı ayrılmış) Zeytinyağı Elma Sirkesi Tuz Karabiber (taze çekilmiş) Tarhun Otu Kekik Hazırlanışı: Kefal balığını temizleyip yıkayın.

Tabaklara alıp naneli salata ile servis yapın. Daha sonra sebzeler tencereye konulur. 1 kaşık zeytinyağı ve şekeri iyice karıştırın. defne yaprakları. Ilıyınca mümkün olduğunca büyük parçalar halinde ayıklanır.Hazırlanışı: Salatalık. Bir başka tencereye yağ konulup un pembeleşinceye kadar kavrulur. dörde bölünmüş kuru soğan. kaynar haşlanmış suyu ilave edilip. Isı dereceleri aynı olunca terbiye geriye. tencere içine gene yavaş yavaş bir şekilde dökülür. Tuzlayıp biberleyin. Limonla çırpılmış yumurta sarıları ve karabiber üzerine bir kepçe ile ağır ağır çorbanın suyu ilave edilip terbiye yapılır. Süzülmüş. Mangalda veya fırının ızgarasında her tarafını 5'er dakika pişirin. tuz. Kaynayan suya balıklar ilave edilir. Kırlangıç Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 1 2-3 1 1/2 1 1/2 3 kg adet adet adet çorba kaşığı çay bardağı adet adet adet Kırlangıç Balığı Đri Patates Büyük Soğan Defne Yaprağı Tereyağı Zeytinyağı Kereviz Yaprağı Limon Suyu Yumurta Sarısı Tuz Karabiber Maydanoz Hazırlanışı: Soyulmuş patates ve havuçlar bütün olarak. Balığı kalan zeytinyağı ile iyice yağlayın. Sonra kevgirle alınıp çok küçük parçalar halinde kesilir. telle çırpılır. Servis yaparken üzerine çentilmiş maydanoz konulabilir. bir taşım kaynayınca balıklar konup. Fırında Krema Soslu Lahos Malzeme: . balıkların etleri erimeden bir kevgirle dışarı alınıp soğumaya bırakılır. Tencerede kalan sebzeler iyice pişinceye kadar kaynatılır. sirke. çok ağır ateşte tekrar bir taşım kaynatılır. kereviz yaprağı tencereye konulur ve bol su ile kaynatılır. soğan. nane.

halka dilimlenmiş) Maydanoz (yarısı ince kıyılmış. balık suyunu ve kremayı ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. balıkların suyunu güveçten bir tavaya süzdürün. Levrek Buğulama Malzeme: 3 750 1 1 2 2 1 0. Tuzlayın. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca sarıp. Tavadaki sosa. ısıtın. fırına sürün. balıkları 20 dakika pişirin. yarısı dalları üzerinde) Defne yaprağı (5 parça halinde kesilmiş) Domates (kabukları soyulup. Güvecin ağzını tekrar folyo ile kapatarak.20 1 5 1 0. Bu süre sonunda. Güvece dizilmiş balıkların üzerine defne yaprağı.25 su bardağı 5 çorba kaşığı .5 adet çorba kaşığı adet demet adet dilim su bardağı su bardağı çorba kaşığı çorba kaşığı çay kaşığı Lahos Filetosu (180'er gr'lık) Limon Suyu Küçük Domates Maydanoz Defne Yaprağı Limon (yuvarlak kesilmiş) Elma Sirkesi Balık Suyu Krema Margarin Mısır Nişastası Tuz Taze Çekilmiş Karabiber Hazırlanışı: Lahos filetolarını yıkayıp süzdürün. Sosu. Üzerine elma sirkesini . mısır nişastasını katın. 5 parça halinde kesilmiş) Tuz Tane karabiber Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk.5 çorba kaşığı gr adet demet adet orta boy adet çay kaşığı Margarin Levrek Filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) Limon (kabuğu soyulup. Balıkları. halka doğranmış) Sivribiber (temizlenmiş. domates ve limon dilimlerini yerleştirin. kısık ateşte sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşten alın. Önceden ısıtılmış fırında.5 1 3 1 2 5 0. balıkları sıcak tutun. Maydanozu ince ince kıyın. biberleyin ve üzerlerine biraz limon suyu gezdirin.haşlanması) Krema (isteğe bağlı) 5 çorba kaşığı 0. Fırınınızı 180°C'ye getirip. Koyulaşmış sosu balıkların üzerine gezdirerek servis yapın. domates ve limon dilimlerini tabaklara bölüştürün.

Levrek filetolarına limon. Bir kenarda sıcak olarak bekletin. lüferlerin etinden de bir miktarını dış derisini zedelemeden çıkarın. Lüfer Dolması Jülide Ergüder Malzeme: 4 2 2 1 4 1 4 adet adet çorba kaşığı demet dilim çorba kaşığı adet Lüfer (orta boy) Soğan Kuş Üzümü Dereotu Tost Ekmeği Karabiber (tane) Yumurta Un Zeytinyağı Hazırlanışı: Lüferleri temizledikten sonra. Şarap.5 2 0. lüferlerin içine eşit olarak koyun. dikin. dal maydanoz. kabın üzerini örterek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. defne yaprağı.5 çorba kaşığı orta boy çorba kaşığı çay kaşığı adet su bardağı demet Ayçiçek Yağı (ızgara telini yağlamak için) Lüfer (temizlenip yıkandıktan sonra kurulanmış) Un Tuz Beyaz biber Limonun suyu Zeytinyağı Maydanoz (ince kıyılmış) . Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. ince kıyılmış dereotunu. Kalan bir çorba kaşığı margarini küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın. Kıyılmış soğanı. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin.Hazırlanışı: Đki çorba kaşığı margarini bir kapta eritin. Kızdırdığınız yağda. karabiberi. Kalan bir çorba kaşığı soğutulmuş margarini küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edip. ve küçük parçalara ayrılmış balık etini bir tavaya koyup hafifçe kavurun. sonra da una bulayın. sivribiber. Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın. telle kuvvetlice çırparak yedirin. balık suyu ve kremasını da koyup. Lüfer Izgara Malzeme: 1 4 4 0. tuz ve tane biberini ilave edin. yarı yarıya çektirin. Bu karışımı. Baş ve kuyruğunu gövdeden ayırmamaya dikkat edin. domates. Ortadan yarıp kılçığını çıkarın. çırpılmış yumurtaya. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. Balıkların kenarlarının açılmaması için. yıkayın. kuş üzümünü. Orta kılçığı çıkarırken. Önce. her iki tarafı da altın sarısı oluncaya kadar kızartın ve servis yapın.5 0. Đnce kıyılmış maydanozu da ilave edin. ufalanmış ekmeği.

Unu ve tuzu birlikte eleyip. sıcak olarak servis yapın. Soğan yarım halka şeklinde doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur. Balıklar pişerken. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. maydanoz. Midye Buğulaması Malzeme: 50 1 2 1 1 6 adet bardak adet adet diş adet Midye Beyaz Şarap Arpacık Soğan (çok ince kıyılmış) Havuç (ince kıyılmış) Sarımsak (dövülmüş) Tane Karabiber Buket Garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın. Balıkları una bulayıp. kekik) Kıyılmış Maydanoz Çiğ Krema Yumurta Sarısı Tuz 1 3 2 çorba kaşığı çorba kaşığı adet . Bu harcın yarısı tepsiye konur ve üzerine balık parçaları yerleştirilir. temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. Lüfer Plaki Malzeme: 2 1 0.limon sosuyla birlikte. biberi karıştırın. Küp şeklinde doğranmış patates. fazla ununu silkeleyin. 170 derecelik fırında 15 dakika pişirilir.zeytinyağı karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin. kalanını balıkların üzerine serpin.5 1 1 2 adet adet su bardağı adet adet adet Lüfer Soğan Zeytinyağı Patates Havuç Yeşil Biber Maydanoz Hazırlanışı: Lüferlerin filetosu çıkarılıp kuşbaşı doğranır. Kalan harç kıyılmış maydanozla karıştırılıp üzerine yayılır. Tuz ve bir bardak su eklendikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirilir. Izgara lüferleri. 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın. Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek. Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin.Hazırlanışı: Önce ızgarayı yakın. Kalan limon suyu . Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp. zeytinyağı . havuç ve biber eklenir.

Midye sularını ve ardından midyeleri ilave edip yarım saat pişirin. Midye Çorbası Malzeme: 25-30 1 2 1 0.5 0. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafif sallayın. Midyeleri çıkarıp soğumaya bırakın. soğan. Sosu midyelerin üzerine dökün ve hemen servis yapın. havuç. Midye Dolması Malzeme: 15 1. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın.25 0. üzerlerinde hiçbir kalıntı bulunmayacak tarzda iyice ayıklayın.25 0.5 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet demet Midye (ayıklanmamış) Tereyağı Un Kuru Soğan Maydanoz Tuz Karabiber Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarının üstlerini bir bıçak yardımıyla. ayıklanmış maydanoz ve kararınca tuz ile birlikte midyeleri sıcak suya atıp kaynatın. kıyılmış maydanoz. Çorba kaselerine bölüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Bu işlemi yaparken kabukların içlerindeki suları korumaya özen gösterin ve suları ayrı bir kapta toplayın. karabiber ilave ederek tatlandırın. Bir bıçak yardımıyla açıp içlerini ayıklayın. Midyeleri haşladığınız sudan takviye yapın. karabiber tanesi ve buket garni ile bir tencereye koyup ağır ağır kaynatın. Midyeleri. 2 bardak su.5 1.Hazırlanışı: Midyeleri soğuk suda güzelce yıkayın. Dörde bölünmüş soğan. çiğ krema ve yumurta sarısını ilave edip ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. sarımsak. Ayrı bir kapta tereyağını eritip unu kavurun. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar hafif ateşte bırakın.5 1 adet adet tatlı kaşığı su bardağı su bardağı adet tabaka Midye (kabuklu ) Önceden Hazırlanmış Zeytinyağlı Dolma Đçi Kuru Soğan Toz Şeker Su (sıcak) Zeytinyağı Limon (dilimlenmiş) Yağlı Kağıt Tuz . Sonra alıp servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun.Tuz. şarap.

.. Tencerenin içindeki su çekilip.. 8-10 adet karabiber (toz karabiber de olabilir) çayın yanında gelen şekilde kesilmiş limon dilimleri tuz. Midye Pilavı . Her iki tarafını altın sarısı renk alıncaya kadar çevirerek kızartın. süzülür. Islatılmış yağlı kağıdı soğanların üzerine kapatın. Midyelerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile açın ve içlerindeki sakalımsı kısımlarını kesip temizleyin. biraz su ve yemeklik zeytinyağ ilave edilip önce yüksek ateşte kaynatılır. Midye Tava Malzeme: 30 0.75 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı Midye (iri) Ayçiçek Yağı Un Bira Un Hazırlanışı: Ayıklanıp siyah sakalları alınmış midyeleri iyice yıkayıp süzün.50 0. Midyeleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Kızarmış olanları. Kabukları elinizle bastırarak sıkıca kapanmalarını sağlayın. kalan suyunu da çeksin. Midyeleri açarak her iki tarafını unlayın. Yarım su bardağı un ile 0. sıcak su ve zeytinyağını midyelerin üzerine serptikten sonra limon dilimlerini yerleştirin ve en üste de ıslatılmış yağlı kağıt örtüp ağırlık yapması için bir tabak koyun. Soğanları irice doğrayın ve midyeleri pişireceğiniz tencerenin dibine döşeyin. Tuz. Unlanmış midyeleri bulamaça batırıp bol kızgın yağa atın. Hazırladığınız dolma içi ile midyelerin içini doldurun. mevsimine göre varsa birkaç ince kıyılmış kereviz sapı. Mutfak kağıdının üzerine yayın. Daha sonra kabuksuz olarak bir su kaynatılıp suyu dökülür.Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarını tel bir fırça ile temizleyin ve bol suda yıkayın. Sonra ılınmaya bırakılır. Midye Plaki Midyeler soğuk suda güzelce yıkanır. Bir süre sonra kısık ateşte suyunu iyice çekip sos kıvamına gelene kadar pişirilir. Sonra aynı tencereye bol kıyılmış maydanoz..75 su bardağı birayı karıştırıp bir bulamaç elde edin.25 0. kağıt havlu serilmiş bir kaba alıp fazla yağlarını çekmesini sağlayın. Midyelerin üzerine tuz serperek yanında tarator ile sofraya getirin. Tencerenin kapağını kapatıp harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. midyelerin kabukları da açılmaya başladığı zaman tencereyi ateşten alın. Midye dolmalarını limon dilimleri ve dereotu ile servis yapabilirsiniz. havuç. küçük kare parçalar halinde doğranmış patates. Kapağını açmadan tencereyi soğumaya bırakın. toz şeker. Bol suda yıkayıp süzülmeye bırakın. Bir tepsiye bir su bardağı unu yayın. birkaç diş ince kıyılmış sarmısak.

Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Balıklar pişince fırından çıkarılır ve servis yapılır. Tuz ve karabiber serpildikten sonra rendelenmiş ve sıkılarak suyu alınmış soğan üstüne yayılır. Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin.5 Palamut (orta boy) . nane ve yenibaharı ekleyip biraz daha kavurun. başı atılır ve yüzgeçleri kesilir. Soya yağında pembeleşinceye kadar kavurun. Dilimlenmiş domatesleri de balıkların üstüne ve çevresine yaydıktan sonra. Kalan zeytinyağı da gezdirilerek dökülür ve tepsi orta ısılı fırına sürülür. Hazırladığınız karışıma midyeleri ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.3 gr gr gr gr ml gr gr lt Pirinç Soğan Midye Toz Şeker Soya Yağı Fındık içi Kuru Üzüm Kaynamış Su Tuz Kuru nane Yenibahar Karabiber Limon Hazırlanışı: Soğanları ince ince kıyın. çeşitli biçimlerde kesilmiş limon dilimleriyle süslenir. Palamut Fırında Malzeme: 2 4 1 3 1 adet adet adet çorba kaşığı adet Palamut Domates (büyük boy) Soğan Zeytinyağı Limon Tuz Karabiber Hazırlanışı: Palamutların içi temizlenir.Malzeme: 350 200 500 50 100 100 50 1. Zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye balık filetoları içleri yukarı gelecek biçimde yerleştirilir. Sırasıyla kuru üzüm. fındık. Đyice yıkandıktan sonra da her balıktan ikişer fileto çıkarılır. Midyeleri yıkayıp suyunu süzün. şeker. Servis tabağına alıp yanında limon ile sıcak servis yapın. soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun. Fırında Palamut Malzeme: 1. tuz.

Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. garnitürlerle birlikte servis yapın. Kiremitte Palamut Malzeme: 1 1 1 1 2 2 1 3 adet adet su bardağı adet adet adet tatlı kaşığı çorba kaşığı Palamut (iri boy) Patates Mantar (haşlanmış) Soğan Domates Sivri Biber Tuz Sıvıyağ . Sonrasında balıkları ızgarada ya da yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin. Üstüne defne yapraklarını koyun. zeytinyağını gezdirerek dökün. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri. sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu balıkların üzerine döşeyin. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin.5 1 2 3 adet adet demet çay bardağı adet adet adet Domates Kuru Soğan Maydanoz Zeytinyağı Limon Defne Yaprağı Sivribiber Tuz Hazırlanışı: Balıkları temizleyip iki parmak kalınlığında halka halka kesin. hafifçe tuzlayın.5 0. Servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın. Balıkları hazırladığınız sıvıyağ sosuna bulayın ve buzdolabında 40 dakika bekletin. biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak.5 0.5 1. Đyice yıkanmış ve suyu süzülmüş balığı yuvarlak dilimleyin. Dilerseniz havuç ve kerevizle süsleyebilirsiniz. Üzerine tuzu ve karabiberi döküp karıştırın. Sıcak olarak. Palamut Izgara Malzeme: 1 1 1 1 adet tatlı kaşığı çay kaşığı çay bardağı Palamut (iri boy) Tuz Karabiber Sıvıyağ Garnitür: 1 adet 1 adet 1 adet Kırmızı Turp Patates dilimleri (haşlanmış) Limon Hazırlanışı: Sıvıyağı bir kaba aktarın. Bir fırın tepsisine dizin.1. sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında.

Karışımı bir havana koyun. Kabukları soyulup.5 5-6 2 1 adet adet çay bardağı adet adet adet Palamut Filetosu Domates Sıvı Yağ Sivri Biber Soğan Limon Soya Sosu Tuz Hazırlanışı: Palamudu balıkçımıza fileto olarak hazırlatıp. Mantarları da boşluklara yerleştirin. karışım parlak bir görünüm alıncaya kadar karıştırmaya devam edin ve sirke ekleyin. Soya Soslu Palamut Malzeme: 2 3 1. yavaş yavaş zeytinyağı ekleyin.5 500 adet diş su bardağı gr Palamut (büyük) Badem veya Ceviz Sarmısak Zeytinyağı Ekmek Sirke Tuz Hazırlanışı: Cevizlerin kabuğunu soyup sarmısak ve bir bardak zeytinyağı ile mutfak robotunda karıştırın.Hazırlanışı: Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. biraz tuz ekleyip ezin. balık filetosunu 4 parçaya keserek . önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. Üzerine sıvıyağı gezdirin. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Ceviz ve sarmısağı ilave edip dövün. Sarmısak Soslu Palamut Malzeme: 1 3-4 1. Dilimlenmiş ve kızartılmış palamutu bu sosla birlikte servis yapın. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın. Sıcak servis yapın.

Sonrasında unu geniş bir tabağa yayın. Balık dilimlerini una bulayın. Piyaz doğranmış soğan ve limon dilimleri ile birlikte servis yapalım. Portakallı Buğulama Malzeme: 4 1 0. bu sosu bekletelim. Balıkları tavadan alıp. Isınan yağa. balık dilimlerini atın. Sıcak olarak. Sıvıyağı tavaya koyup ısıtın. Palamut Tava Malzeme: 1 1 1 1 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı tatlı kaşığı Palamut Un Sıvıyağ Su Tuz Garnitür: 3-4 dal 0. Domatesler piştiğinde ateşten alıp.5 adet 0. ince doğranmış sivri biberleri yumuşayana dek kavuralım.25 adet Roka Soğan (kırmızı) Limon Patates dilimleri (haşlanmış) Hazırlanışı: Yuvarlak dilimlenmiş palamutları tuzlayıp bir kaba dizin.5 0. Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağ aktaralım. garnitürlerle birlikte servis yapın.bekletelim. Her iki tarafı da 4'er dakika pişirin. Una buladığınız balık dilimlerini suya batırıp çıkarın ve suyunu süzdürün.5 0. Ardından domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı iriliğinde doğrayarak tavaya alalım. biberli domatesli sosu balıkların üzerine gezdirelim. Kalan sıvı yağı tavaya aktarıp balık parçalarını arkalı önlü kızartalım.5 1 adet adet adet bağ fincan çay kaşığı Lüfer (250'şer gramlık) Portakal Limon Maydanoz Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: . Buzdolabında 30 dakika bekletin. Balığı tavadan almak üzereyken soya sosunu balıklara döküp birlikte 3-4 dakika daha pişirelim (soya sosunu balıklara dökmeden önce tavadaki yağı başka bir kaba alın ki tavada yağ kalmasın).

sonra.5 çay kaşığı 2-3 2 çorba kaşığı Hazırlanışı: Önce fırınınızı 170 0C'ye getirip ısıtın. domatesleri dilimleyip. ılık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. biraz tuz. orta derecedeki ateşte 20 dakika süreyle tutun. mikser rendesinden geçirin. Yarım bağ maydanozu ince ince kıyarak balıkların üzerine serpin. biber ve fındık rendesini de katıp.5 çorba kaşığı adet adet adet demet gr çorba kaşığı su bardağı Margarin Mantar(iri b. 3 yemek kaşığı zeytinyağ. ince doğranmış) Taze soğan (ayıklanıp.haşlanması) Somon balığı filetosu Tuz Tane karabiber Defne yaprağı Krema (isteğe bağlı) 750 gr 0. Buğulamayı.-ayıklanmış. Somon Hachee Malzeme: 600 2 4 gr adet adet Somon Balığı Yumurta Akı Domates Taze Kara Biber Kereviz Yaprağı Yeşil Soğan Zeytinyağ Roka Tuz Hazırlanışı: Somonları iyice yıkayıp. Elde ettiğiniz karışımı birer porsiyon halinde kaselere koyun. .-ıslak bir bezle silinip. iyice karıştırın. Sosu emmesi için buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. süzgeçten geçirin. Servis yapmadan önce. tabağı süsleyin. Diğer yanda yumurta aklarını hafifçe çırpıp somonların üzerine dökün.Balıkları tepsiye veya büyükçe bir sahana yanyana dizin. iri doğranmış) Sivribiber(orta b. Kabın üzerini kapayıp. Somon Kağıtta Malzeme: 3 5 5 2 1 250 5 0. Sıvı yağı servis sırasında çiğ olarak buğulamanın üzerine dökün. ince doğranmış) Maydanoz (doğranmış) Domates (konkase) Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. Portakalın ve limonun suyunu. tuzladığınız balıkların üzerine dökün.

Margarini bir kapta eritin. labne peyniri. Avokadoları. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp. un. Yağ kızınca mantarları. karabiber ve derotunu blendırda karıştırın. Krebin iki tarafını da pişirin. Çay kaşığı ile oyarak içlerini çıkarın.5 adet dilim adet demet kutu Avokado Somon Füme Limonun Suyu Dereoto Labne Peyniri Tuz Karabiber Un Yumurta Süt Sıvı Yağ Tuz 1 2 0.2 2 0.5 2 1 Krep için: su bardağı adet su bardağı çorba kaşığı çay kaşığı Hazırlanışı: Krep hamurunu hazırlamak için. Avokado parçalarının üzerine limon suyu sıkın. limon dilimleri ve defne yapraklarını. sıvı yağ ve tuzu karıştırın. 24 cm çapında yağlanmış bir teflon tavaya dökün. Krepleri buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra. 5 dakika daha pişirin. yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin. Beyaz şarabı ilave edip. taze soğanı ve maydanozu ilave edin. yeşil salata yaprakları ile servis yapın. Avokado ve Somon Fümeli Krep Malzeme: 2 6 1 0. kabuklarını soymadan uzunlamasına ortadan 2'ye kesin.2 su bardağı diş su bardağı Mayonez Sarmısak (dövülmüş) Zeytinyağı . Üzerine 1 dilim somon füme koyup rulo şeklinde sarın. Aioli Soslu Malzeme: 1. Avokado. 2 cm eninde dilimleyin. dikkatlice kağıdı açın ve önceden ısıtılmış tabaklarda servis yapın. Ateşten alın. yumurta. Kağıtta somonları fırından çıkarıp. Balık suyunu koyup. Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin. Ateşin üzerinde bir kaç kez karıştırdıktan sonra domatesi katın. Tuz ve biber serpin. Đçine malzemeyi yerleştirdiğiniz yağlı kağıt ya da aluminyum folyoyu sıkıca kapatın ve tepsiye yerleştirip. süt. Somon filetosunu 5 eşit parçaya bölün. kremayı yağlı kağıt ya da aluminyum folyonun içine yerleştirin. somon filetosunu. tuz. Sote edilmiş sebzeleri. Uskumru. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın.5 0. hafif ateşte domatesler suyunu çekip tekrar bırakıncaya kadar pişirin.sivribiberi. Avokadolu krepleri. Hazırladığınız kreplerin içine avokadolu karışımdan sürün. Çekirdeklerini çıkarın. Hamuru 15 dakika dinlendirin.

karabiber ve kırmızıbiberi serpin. Balık dilimlerini sebzelerin üstlerine yerleştirip. Sonra tıpkı mayonez yapılır gibi zeytinyağını bir sicim gibi akıtarak bu malzemeye yedirin. Delikli spatulayla balık dilimlerini çukur bir servis tabağına çıkarın.5 0. Yine her iki yanını una bulayıp. balıkları alacak büyüklükte bir kaba eleyin. Margarini bir kapta eritin. 1 dakika pişirin. tavanın üstünü kapatarak. yaklaşık 2 dakika pişirin. Balıkların her iki yanını hafifçe tuzlayın. Unu. balıkların kuruması önlenmiş olur) bir kenara bırakın. Izgara edilmiş uskumruların üzerine eritilmiş margarini bir fırça ile sürün. zeytinyağı ile iyice yağlayın. ateşi kısın ve balıkları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. yanında aioli sosla. servis tabağının üstündeki alüminyum folyoyu atarak.5 1 2 1 1 orta boy çay kaşığı su bardağı çorba kaşığı adet demet Uskumru Tuz Un Margarin Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Hazırlanışı: Izgarayı yakıp.10 dakika) kaynatın. kâğıt mutfak havlusuyla kurulayın (çok iriyseler. sirke koyduğunuzdadövülmüş sarmısağı da ilave edin. Sarımsaklı Levrek 600 g levrek dilimi 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı 2 kırmızı dolmalık biber (sap ve çekirdekleri ayıklandıktan sonra. Balık suyunu ekleyip. Tavayı ateşten alıp. ara sıra karıştırarak. Levrek dilimlerini yan yana alacak büyüklükte kalın dipli bir tavaya ayçiçek yağını koyup. . Maydanoz dallarıyla süsleyip. üstlerine tuz. Unlanmış balıkları ızgaranın üzerine yerleştirin. Balıkları temizleyip. yaklaşık 1/2 su bardağı kalıncaya kadar (yaklaşık 5 . irice kareler biçiminde doğranmış) 20 diş sarımsak (çok ince kıyılmış) 1 sivri yeşil biber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra ince doğranmış) 6 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) birkaç maydanoz dalı (süsleme için) 1/4 tatlı kaşığı tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 2 su bardağı balık suyu Levrek dilimlerini soğuk su altında yıkayıp. kanı tamamen gidinceye kadar yıkadıktan sonra süzülmeye bırakın. tavadaki sosu balıkların üstüne boşaltın. Kenarlarındaki derileri alıp attıktan sonra. Sarımsaklar sivri yeşil biberler ve kıyılmış maydanozları da serpiştirip. sıcak olarak servis yapın. hardal. tabağı alüminyum folyoyla örtüp (böylece. Tavadaki pişme suyunu. Üzerlerine kalan zeytinyağını arasıra bir fırça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanını da renk alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Uskumruları dilerseniz limon ve maydanozla süsleyip. sık sık karıştırarak. tavayı orta ateşe oturtarak. Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya başlarken karıştırma kabına yumurta sarısı. Isınınca dolmalık biber parçalarını serpiştirip. bir taşım kaynattıktan sonra. Önce aioli sosu hazırlayın. uzunlamasına 2'ye kesin). yağı ısıtın. Bunun için dövülmüş sarmısakla mayonezi bir telle iyice karıştırın. silkeleyerek fazla unlarını atın. sarımsaklı levreği ılık (ya da soğuduktan sonra) servis yapın. ateşi kısın ve sık sık karıştırarak.

2 yemek kaşığı sıvı Sana .2 yemek kaşığı sirke . tencereyi ateşten alın.2 tatlı kaşığı kekik . sürekli karıştırarak. Balık suyu.2 adet levrek . balıklar saydamlıklarını yitirinceye kadar (2 . Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayınız. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirip (suyu iyice koyulaşmalıdır). oda sıcaklığında 20 dakika bekletin. taze soğanları ve sarımsağı sote ediniz. Domatesler yumuşayınca ateşten alınız. ateşi kısarak. karışımı havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. bir kenara bırakın.3 dakika) pişirin. Şeker ve sirkeyi ilave edip. Kekik.Mantarlı Levrek Yahnisi 600 g levrek (ya da benzeri bir beyaz etli balık) filetosu 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) 1/4 tatlı kaşığı karabiber (taze çekilmiş) 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 4 çorba kaşığı elma sirkesi 25 cl. Kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp. biberiye ve doğranmış domatesi ilave edip. Delikli kaşıkla balık parçalarını bir tabağa çıkarın. . irice küpler halinde doğrayın. ince kıyılmış) 4 tatlı kaşığı mısır nişastası (2 çorba kaşığı suda eritilmiş) 1 bağ suteresi (ya da pazı. tuz ve karabiber ile tatlandırınız. Kâsedeki karışımın suyunu bir tel süzgeçten başka bir kâseye süzüp. taze soğanlar ve mantarları ekleyerek.4 diş sarımsak . Balık parçalarını ekleyip. servis yapın. kıyınız. verevine ince dilimlenmiş) 4 taze soğan (ayıklanıp.Tuz-karabiber . karışımı bir taşım kaynatın. Bir çorba kâsesine sirke. tencereyi orta ateşe oturtarak.1 tatlı kaşığı biberiye . Suda eritilmiş mısır nişastası. havuçlar.1 su bardağı balıksuyu Hazırlanışı Balığı fileto çıkartıp. (1 su bardağı) balık suyu 1 tatlı kaşığı soya sosu 2 havuç (kazınıp. karıştırın. soya sosu ve kâseye süzmüş olduğunuz bekletme suyunu tencereye koyup. iyice karıştırdıktan sonra. Napoli Usulü Levrek (Đtalya) Malzeme .10 adet taze soğan . iyice yıkayın.1 tatlı kaşığı toz şeker . bir taşım kaynatın. 5 dakika kaynatınız. kağıt havlu ile kurulayınız. yağı ısıtın. sapları ayıklanmış) Balık filetolarını soğuk su altında yıkayıp. Bir tencereye ayçiçek yağını koyup. Isınınca tel süzgeçteki balık parçalarını ekleyip. Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı Sana?yı kızdırıp.5 adet domates . kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra. sarımsak ve karabiberi koyup. kurulandıktan sonra. verevine ince dilimlenmiş) 125 g mantar (yıkanıp. sutereleri ve tabaktaki balıkları ekleyip. Yahniyi büyük bir çorba kâsesine aktarıp. Sarımsak ve taze soğanları ayıklayıp.

Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. fazla küçültmeden kalp biçiminde kesin.750 g levrek filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) .Balıkları fırın kabına koyup. bir tarafına balıkları dizin.45 g (3 çorba kaşığı) Sana .2 defneyaprağı (5 parça halinde kesilmiş) . Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.Tane karabiber . kalan yarısı dalları üzerinde bırakılmış) .½ çay kaşığı tuz . çekirdekleri temizlendikten sonra halka doğranmış) . yarı yarıya çektirin.1 adet defneyaprağı . halka dilimlenmiş) .300 g (yaklaşık 1 su bardağı) konkâse domates .5 adet iri mantar (ince dilimlenmiş) . Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin. domates. Levrek Buğulama Malzeme .Tuzunu kontrol edin.1 sivribiber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra 5 parça halinde kesilmiş) .1 demet maydanoz (yarısı ince kıyılmış.Kalbin öteki yarısını balıkların üzerine kapatıp. defneyaprağı. Kalan 1 çorba kaşığı soğutulmuş Sana'yı küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edin.Tuz .Đçini yağlayarak bir kenarda bekletin. Balık suyu ve kremasını da koyup. Sıcak olarak servis ediniz.1 çorba kaşığı ince kıyılmış arpacık soğanı . Yağlı kâğıttan kalbi bir fırın tepsisine yerleştirin. sivribiber.10 adet 90 gr'lık levrek filetosu .Üzerine tavada ki mantarlı karışımı gezdirin.50 cm x 80 cm boyutlarında yağlı kâğıt .250 ml (1 su bardağı) balık suyu . defneyaprağı. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. En son üzerine balık suyunu gezdiriniz. kabın üzerini örerek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. Önceden 195 ºC ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriniz.5 çorba kaşığı krema (isteğe bağlı) Hazırlanışı 2 çorba kaşığı Sana'yı bir kapta eritin.60 ml (1/4 su bardağı) balık suyu (beyaz etli balık kafa ve kılçıklarının suda 20 dakika haşlanması ile elde edilmiş) .200 g (orta boy) domates (kabukları soyulup. .30 g (2 çorba kaşığı) Sana . sosu üzerine dökünüz.1 limon kabuğu (soyulup. tuz ve tane biberini ilave edin. konkâse domates ve sıcak balık suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika suyunu yarı yarıya çektirin. Kağıtta Levrek Malzeme . Levrek filetolarına limon. Kızarmış balıkların olduğu tavaya mantar. Kalan bir çorba kaşığı Sana'yı küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın. dal maydanoz.½ demet maydanoz (ince kıyılmış) Hazırlanışı Hazırlık: Yağlı kâğıdı ikiye katlayıp. Bir kenarda sıcak olarak bekletin.

Özel soslu ızgara levrek MALZEMELER 6 levrek 1 su bardağı sıvıyağ 2 defne yaprağı Karabiber Sos için: 6 domates 3 soğan 1 havuç 1 defne yaprağı 1 çay kaşığı kekik 2 diş sarımsak 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un 1 tutam tozşeker YAPILIŞ TARĐFĐ . Balıkları da katarak. Yağ kızınca soğanı ilave edip.3 havuçla. Temizlenen levrekler yağlanmış tepsiye dizilir.kenarlarını sıkıca kıvırın. biber ve soğan kuşbaşı doğranarak tepsiye yayılır.pul biber Yapılışı: Tavaya yuvarlak doğranmış 2 . kâğıdını dikkatlice açın ve sıcak olarak yanında haşlanmış patates ile servis yapın. Levreklerin üzerine tuz. Fırından çıkarılıp sıcak servis yapılır.biber. Soğuduktan sonra yenmesi daha iyidir. karabiber. kıyılmış bir soğan ve üç beş maydanoz kökünü döşeyin. yağlı kâğıdı yan sayfadaki gibi kesin. Sos koyulaştıktan sonra kalan Sana ve maydanozu katıp. ateşten alın. Đçerisine kaşar peyniri konur. Balıkları ve mantarlı domatesli sosu aşağıda gösterildiği biçimde kağıda yerleştirip. Domates.kekik. 30 dk kadar pişirilir. Üstünü kapatıp fırına verin. Balık suyunu bir kenarda sıcak olarak tutun.karabiber. Ana Yemek: Ön hazırlık olarak. 10 dakika pişirin. kâğıdın kenarlarını kıvırın. biraz et suyu koyun.k. her iki taraflarının iyice kızarmasını sağlayın.kekikve pul biber serpilir. ısıtın. Kâğıtta levreği önceden ısıtılmış fırına sürüp.. zeytinyağı. Tuz. AFĐYET OLSUN. Hazırlık bölümünde gösterilen biçimde sosu yapın. Fırınınızı 170°C'ye getirip. Limon da sıkılırsa güzel olur. hafifçe pembeleştirin. Balıkları alabilecek genişlikte bir tavada Sana'nın bir çorba kaşığını eritin..kırmızı biber. Balıkları uzun uzun kesip aralıklarla üstüne dizin. 200 derecedeki fırına konur. Fırında Levrek Malzemeler: * 4 adet levrek * 2 adet soğan * 3 adet domates * 1 adet biber * 100 gr kaşar peyniri * Tuz. biber. Kâğıtta levreği fırından çıkartıp.

Đyice yıkayıp ortadan ikiye kesin. karabiber ve şekeri serpin. 7. Havucu temizleyip ince ince rendeleyin.Üzerlerine bu sosu dökünüz. biberleyip yağlayınız. Hafif tuzlayıp süzgece alın.Kalan zeytinyağın içerisine bir limon suyu koyup beyaz-laşıncaya kadar karıştırınız. karabiber. Süzüp duru su bırakıncaya kadar iyice yıkayın.Bu karışıma tuz. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat bekletin.5 su bardağı su 3 çorba kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tarçın Tuz. 5.5 bardak su ekleyin.Soğan pizayı ile sofraya alınız. 8. Balıkları bu karışımın içinde yarım saat bekleterek marine edin. LEVREK FĐLETOSU IZGARASI Malzeme : 1 kg. 2. tuz. 3. pirinç. Margarini eritip soğanı sote edin. ince kıyılmış maydanoz ilave ediniz. Sıcak olarak servis yapın. Đki taraflı olarak 15-20 dakika pişirin. Sıvıyağ. Servis tabağına alıp hazırladığınız sos eşliğinde sıcak olarak servis yapın. Yayvan bir tencereye 1. 6. Yapılışı: 1. Sarımsakları soyup ezin. Kapağı kapalı olarak 1 dakika harlı ateşte pişirin. Tuz. Unu ekleyip pembeleştirin. 9. limon. 4. 1 fincan zeytinyağı. Fırında Lüfer MALZEMELER 6 adet Lüfer 2 tatli kasigi Tuz . 3. maydanoz.Yemeğe 20 dakika kala tuzlayıp. Lüfer Pilavı (Đstanbul) 2 orta boy lüfer balığı 1 su bardağı pirinç 1. Ateşi kısıp 10-15 dakika daha pişirin. Pilavı servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine balıkları yerleştirin. Balıkları marinattan süzerek alıp yağlanmış ızgaraya yerleştirin.Balıkları temizleyip yıkayın. Levrek (parça). Domatesi ilave edip pişirin. Hafif karıştırıp balıkları üzerine dizin.Balıkları ayıklayıp yıkayınız. 2. tuz ve karabiberi ilave edin. karabiber 1. Havuç. Domatesleri ve soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın.Izgaraya diziniz. Balıkları bir servis tabağına alın. defne yaprağı ve karabiberi geniş bir kapta karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp üzerine kâğıt havlu serin ve 10 dakika demlendirin. Pirinci yıkayıp süzün.Balıkları servis tabağına yerleştiriniz. defne yaprağı. Pilava tarçın serpip hafif karıştırın.Kömür ateşi veya fırında veya elektrik ızgarasında 10-12 dakika her iki yüzünü pişiriniz. Balıkları temizleyin. 4. kekik ve sarımsağı ilave edip kavurun. Su kaynamaya başlayınca sıvıyağ.

3 orta boy Sogan 1 orta boy Havuç 3 orta boy Domates 1 orta boy Limon 1/4 su bardagi Zeytinyagi Kara Biber, Kekik 1/2 tabaka Yagli Kagit YAPILIŞ TARĐFĐ Baliklari temizleyip, yikayin, tuzla, süzgeçte 15 dakika bekletin. Keskin bir biçakla üzerlerine, enine 3 paralel yarik yapin. Bu arada sebzeleri yikayarak, sogan havuç ve domatesi yarim santimetre kalinlikta halka seklinde dograyin. Limonun kabugunu soyup, halka seklinde dilimleyin ve tepsiyi 1 tatli kasigi zeytinyagi ile yaglayin. Soganin yarisini tepsiye döseyip, üzerilerine domates ve havuçlari yerlestirin, kalan sogani da onlarin üzerine koyarak baliklari sebzelerin üzerine yerlestirin ve üzerlerine zeytinyagini gezdirin. Kara biber ve kekigi serpip, en üste limonlari dizin. Tepsinin üzerini kagitla kapatarak önceden isitilmis orta sicakliktaki firinda yaklasik 40 dakika pisirin.

Kağıtta Lüfer
4 adet lüfer 3 adet kuru soğan 3 adet domates 4 adet sivri biber 1 demet maydanoz 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 adet limon tuz karabiber Lüferleri temizleyip flato çıkartın, yıkayın, suyunu süzün. Soğanları yarım halka doğrayın, tuz serpip ovun. Đnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Domatesleri soyup ince doğrayın. Yağlı kağıdın içine zeytinyağı sürün, soğanlı maydanozun yarısını kağıda serin, 2 adet falatoyu soğanların üzerine döşeyin, tuz ve biber, serpin, balıkların üzerine soğanlı harcı serin, onun da üzerine domates ve sivri biberi koyarak kağıdı sıcıka kapatın. Balıklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Balık paketlerini orta ısılı fırında 45 dakika pişirin. Limon suyu gezdirerek sofraya getirin.

Portakal Limon Soslu Kalkan Haşlama
500 g kalkan filetosu 1 1/2 su bardağı balık suyu 1/2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış) 1 çorba kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) 2 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı kekik bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 30 g (2 çorba kaşığı) tuzsuz tereyağı 1/2 marul (yaprakları ayıklanıp, yıkanmış) 1/2 tatlı kaşığı tuz Haşlama suyunu hazırlamak için balık suyu, portakal suyu, limon suyu, arpacik soğanlarının yarısı, kekiğin yarısı ve karabiberin yarısını bir tavaya koyup, karıştırdıktan sonra, tavayı orta ateşe oturtarak, karışımı bir taşım kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp, haşlama suyunu 10 dakika ağır ağır kaynatın. Filetoları soğuk su altında çalkalayıp, kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra,

filetoyu verevine ikiye keserek, 1 kalın, 1 de ince parça haline getirin. Kalın fileto parçalarını tavadaki haşlama suyuna koyup, 1 dakika hafifçe haşlayın. Sonra ince filetoları koyup, saydamlıklarını yitirinceye kadar (3 - 4 dakika) haşlayın. Filetoları delikli spatulayla bir tabağa çıkarıp, üstlerini örterek ılık kalmalarını sağlayın. Ateşi biraz açıp, tavadaki haşlama suyunu buharlaşarak 1/2 su bardağı kalıncaya kadar kaynatın. Sonra tavayı ateşten alıp, sosu bir tel süzgeçten küçük bir tencereye süzerek, bir kenara bırakın. Yağın yarısını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı eritin. Kalan arpacık soğanları ve kalan kekiği koyup, sürekli karıştırarak, soğanları 1 dakika pişirin. Marul yaprakları, tuzun yarısı ve kalan karabiberi ekleyip, karıştırarak, marul yaprakları diriliklerini yitirinceye kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Tencereyi ateşten alıp, içindeki karışımı ısıtılmış bir servis tabağına aktarın. Küçük tencereye süzdüğünüz sosu orta ateşe oturtup, kalan tuzu ve kalan tereyağını ekleyerek, karıştırın. Tabaktaki balık parçalarını, servis tabağındaki marul yapraklarının üstüne aktardıktan sonra, tencereyi ateşten alarak, sosu balık parçalarının üstüne boşaltın ve bekletmeden servis yapın. Not: Bu tarifte istenirse, kalkan yerine pisibalığı ya da dilbalığı kullanılabilir.

Körili Domates Soslu Kalkan
4 kalkan filetosu (her biri yaklaşık 125 g, yıkanıp, kurulanmış) 1 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 6 çorba kaşığı balık suyu ya da su birkaç maydanoz dalı Körili domates sosu: 1 çorba kaşığı natürel zeytinyağı 2 diş sarımsak (ince kıyılmış) 2 tatlı kaşığı köri 1250 g olgun domates (kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 2 tatlı kaşığı salça 1 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) Sosu hazırlamak için zeytinyağını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı ısıtın. Isınınca sarımsakları koyup, yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 30 saniye) pişirin (sarımsakların kahverengileşmemesine dikkat edin). Köryi serpip, sürekli karıştırarak 30 saniye pişirdikten sonra, domatesler, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşi kısın ve domatesleri yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Domates salçasını da ekleyip, iyice karıştırarak karışımı püre haline getirdikten sonra, tencereyi ateşten alın ve bir kenara bırakın. Önce fırınınızı 220 °C'a ısıtın. Bir fırın tepsisini biraz zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Tepsinin boyutlarında bir yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo kesip, kestiğiniz bu parçanın bir yüzünü de hafifçe yağlayın. Arpacık soğanları ve sarmısakları tepsiye serpip, balık filetolarını ikiye katlayarak, tepsiye yan yana dizin. Üstlerine tuz ve karabiberi serpip, balık suyunu (ya da suyu) ekleyerek, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) yağlı bölüm alta gelecek biçimde balıkların üstlerine serin ve tepsiyi fırına verip, filetoları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin. Tepsiyi fırından alıp, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) bir kenara bırakın, ikiye katlanmış filetoları ısıtılmış bir servis tabağına çıkarıp, üstlerini yağlı kâğıtla (ya da alüminyum folyoyla) yeniden örterek, sıcak kalmalarını sağlayın. Tepsideki pişme suyunu tel süzgeçten süzüp, domates sosuna karıştırın. Sos tenceresini orta ateşe

oturtup, bir taşım kaynattıktan sonra, ateşi kısarak, koyulaşıncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Maydanozları ekleyip, karıştırdıktan sonra, tencereyi ateşten alın. Tabağın üstündeki yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) kaldırıp, filetoları maydanoz dallarıyla süsledikten sonra, her filetonun çevresine biraz sos dökerek, yanında kalan sosla servis yapın.

Tartar Soslu Kalkan Balığı Tava
Malzeme 400 gr. kalkan balığı (4 dilim sırt) 1 çay bardağı Bizim Ayçiçek Yağı 2 çorba kaşığı Bizim Mutfak Un Tuz Karabiber ½ limonun suyu Tartar sos için: 4 çorba kaşığı Bizim Mutfak Mayonez 2 adet kornişon turşu (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı maydanoz (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı kaperi çiçeği (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı soğan (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı dereotu (Đnce kıyılmış) ½ limonun suyu Tuz Hazırlanışı • Tavada yağı kızdırın. • Bir tabak içinde balıklara limon suyunu damlatın ve tuz ile karabiberi her tarafına yedirin. • Daha sonra balıkları tek tek una bulayıp, tavaya yatırın. Alt üst ederek kızartın ve servis tabağına alın. • Bizim Mutfak Mayonez'i çukur bir kabın içine koyun. Tüm malzemeyi içine ilave ederek karıştırın. • Balığı servis yaparken beraberinde verin.

Kalkan Tavası
Malzeme - 10 dilim 125'er gr'lık kalkan balığı - Tuz - Taze çekilmiş karabiber - 1 limonun suyu - Un

Kalkan dilimlerini süzdürerek tavadan alıp. her iki taraflarını una bulayın. tuzlayıp. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın.- 125 ml (3/5 su bardağı) ayçiçek yağı Tartar Sos 200 g mayonez 2 çorba kaşığı ince kıyılmış kapari 2 çorba kaşığı ince kıyılmış salatalık turşusu 1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz 1/3 çorba kaşığı ince kıyılmış tarhun otu 1 çorba kaşağı ince kıyılmış taze soğan Hazırlanışı Hazırlık: Kalkan dilimlerini yıkayın. Diğer kısmını ise kare şeklinde doğrayın. Kalkan dilimlerini marinattan çıkartıp. Üzerine ızgarada pişirilmiş balıkları ekleyin. 1 limon. lık kemiksiz 2 parça kalkan balığı Füme domates sos (domates. her biri ince kıyılmış kapari. tavuk suyu) Kalkanları tuz ve taze baharat ile marine edin. mısır. salatalık turşusu. Mısır iyice piştikten sonra blenderdan geçirin. 50 gr margarin. Sıcak olarak yanında tartar sosu ile servis yapın. Talaşın üzerine bir tel koyun. 3 adet arpacık soğan. Üzerine kabukları soyulmuş domatesleri koyun ve fümeleyin. 1/2 kg domates. tarhun otu ve taze soğanı katıp karıştırın. 1 demet maydanoz. Fazla unlarını silkeleyerek kızgın yağda her iki taraflarını 3'er dakika kızartın. Arpacık soğan ve mısırı kavurun üzerine tavuk suyu ekleyin. biberleyin. Kalkan dilimlerinin fazla ununu silkeleyerek tavaya yerleştirip her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 3'er dakika kızartın. patates püresi (taze haşlanmış mısırlı) 100 gr. unlayın. Tartar sosu hazırlamak için 200 g mayonezi. Üzerilerine limon suyunu gezdirip 2 saat serin bir yerde dinlendirin. . Domateslerin bir kısmını blenderda zeytinyağı ile çekin ve sos hazırlayın. yıkayın ve dilimleyin. Hafif derince bir kaba yerleştirin. Kalkan dilimlerinin suyunu süzdürerek marine ettiğiniz kaptan alıp. Hazırlık bölümündeki gibi tuzlanıp biberlenmiş kalkan dilimlerini limon suyuna yatırarak 2 saat serin bir yerde dinlendirin. tuz. Tabağın ortasına mısırlı püreyi koyun. Kalkan Fırında Kullanılacak malzeme (4 kişilik): 1 kg 'lık kalkan. Hazırlanan mısır sosunu patates püresiyle karıştırın. Ana Yemek: Kalkan balığını temizleyip. 300 gr mantar. KALKAN FĐLETO (FRANSA) Malzemeler: 150 gr. üzerine havlu kâğıt serilmiş bir servis tabağına aktarın. küçük pırasa karışık taze baharat 125 gr. biber) (odun talaşında) 2 adet füme domates (dumanlanmış domates) Mısır sos (100 gr. maydanoz. Tabağın kenarına füme domatesleri ve sosunu ekleyin ve servise hazır hale getirin.

1/2 çorba kaşığı un. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. Sos. iyice koyulaşmadan balık sosun içine konur. 1 dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. Limon dilimleri ile servis yapın. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın.5 kg kalkan balığı. karabiber. Yapılışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. Domatesler süzgeçten geçirilir. biberlenir pişmeye bırakılır. sıcak fırına sürülür. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. servis yapılır. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. Tuzlanır. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. Mantarlar temizlenip üzerindeki zar çıkarılır. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. üzerine kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Balık Sosları CENOVA SOS Malzeme: 125 150 75 2 1 15 gr gr gr adet dal gr Margarin Havuç (ince doğranmış) Kereviz (ince doğranmış) Defne Yaprağı Kekik Soğan . dilimlenmiş Tuz 5 kişilik HAZIRLANIŞI Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. yeteri kadar tuz. KALKAN TAVA MALZEMELER Yarım çay bardağı limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber 1. Mantarlar iyice pişmeden balık kaba konur. tuzlanır.5 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı un 1. fazla unlarını silkeleyin. Maydanoz ince ince kıyılır. 1 çorba kaşığı kurutulmuş ekmek tozu. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. Balık pişince kaptan alınır.

HOLLANDEZ SOS Malzeme: 500 35 8 3 1 1 ml ml adet adet çay kaşığı çay kaşığı Tereyağ Sirke Tane Beyaz Biber (dövülmüş) Yumurta Sarısı Tuz Limon Suyu Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye koyup benmaride eritin. Hardalı çok az su ile sulandırın. sürekli çırpmaya devam ederek soğutun. taze kekik. Sirkeyi ve beyaz biberleri bir tavaya koyun ve kısık ateşte suyunun hemen hemen tamamını çektirin. ocağın bir kenarında 10 dk pişirin. Biraz toz kırmızı biber ekleyerek sosu tamamlayın. defne yaprağı. Pişince benmariden alın. Yumurta sarılarını ekleyin ve benmaride sürekli çırparak pişirin. soğan ve karabiberi ilave edip. karıştırın. Temiz bir tavaya süzün. Çırpmaya devam ederek eritilmiş tereyağını . Soğumaya bırakın ve yaklaşık 25 ml su ilave edip karıştırın. Đnce bir süzgeçten geçirip tekrar süzün.10 500 500 500 1 1 gr gr ml ml çorba kaşığı lt Karabiber Somon balığı (baş ve kemikler) Kırmızı Şarap Demi Glace Sos Ançuez Ezmesi Balık Suyu Hazırlanışı: Derin bir tavada 75 gram margarini kızdırın. Sosa karıştırarak ilave edin. Balık suyunu ilave edip. Kırmızı şarap ve demi glace sosu ekleyip. HARDAL SOSU Malzeme: 900 50 100 20 1 1 1 ml gr ml gr çay kaşığı tutam çay kaşığı Beşamel Sos (sıcak) Margarin Çiğ Krema Hardal Tuz Beyazbiber (taze çekilmiş) Kırmızıbiber Hazırlanışı: Sıcak beşamel sosa margarini ve kremayı katıp iyice karıştırın. kereviz. Ançuez ezmesini de katıp tekrar karıştırın. Kalan margarini ekleyin ve servise sunun. Oluşan kefi alıp ılık tutun. kısık ateşte 30 dk pişirin. Not: Bu sos ızgara balıkların yanında servis edilebilir. renk aldırmadan sote edin. Tuz ve biberini katın. Somon balığının baş ve kemiklerini katın. üzerine bir kapak kapatıp. Not: Bu sos özellikle somon ve alabalığın yanında servis edilir. Havuç. Ateşten alın. Uygun kıvama gelinceye kadar sosu çektirin.

Aynı şekilde ot ve baharatlar balık ve deniz ürünleri . Otlar da baharatlarla birlikte yemeklerimizi tatlandırmakta kullanılmakrtadır. uzakdoğu kadar olmasa bile genede kullanmaya başlamıştır. Bir tavada margarini eritin. Sosu ateşten alıp. bir kısmı ise ithal edilmektedir. Limon suyunu katarak sosu tamamlayın. Baharatını sadece tuz ilavesiyle ayarlayın. Tuz ve karabiberini katıp sosu kontrol edin. Karidesleri ilave edip ısıtın ve sosa katın. hepsini iyice karıştırın ve servise sunun. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. taze ot buketini. Oluşan kefi alın. kısık ateşte uygun kıvama gelinceye kadar spatula ile dibini tutmaması için sürekli karıştırın. Hangi Ot ve Baharat Hangi Balık ile Deniz Ürününde Kullanılır Baharatların büyük bir kısmının üretim yeri uzak doğudur. ançuez ezmesini katıp. Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’da üretilen baharatlar uzun yıllar boyu "Đpek Yolu" diye bildiğimiz. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. içine karidesli tereyağını katın ve karıştırın.ekleyin. Not: Bu sos haşlanmış ve fırında pişirilmiş balıkların yanında servis edilir. Otların bir kısmı ise ülkemizde üretilmekte. Çin’de. Not: Bu sos ızgara balıklarla servis edilir. balık suyunu ve kremayı derin bir tavaya koyup. REMULAD SOSU Malzeme: 900 25 50 1 1 gr gr gr çorba kaşığı çorba kaşığı Mayonez Kapari (kaba doğranmış) Kornişan (kaba doğranmış) Doğranmış Taze Ot Buketi Ançuez Ezmesi Hazırlanışı: Mayoneze her biri kabaca doğranmış kapari ve kornişonu. Bu transit ticaret nedeniyle ülkemiz insanı da baharatlarla tanışmış ve bunları. ülkemizden geçen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya taşınmıştır. KARĐDES SOS Malzeme: 800 300 200 75 25 100 1 1 1 ml ml ml gr gr gr çay kaşığı çay kaşığı çimdik Beşamel Sos Balık Suyu Çiğ Krema Karidesli Tereyağ Margarin Karides (ayıklanmış) Tuz Kırmızı Toz Biber Taze Çekilmiş Beyaz Biber Hazırlanışı: Beşamelsosu. Sosa biraz kırmızı toz biber ilavesiyle tamamlayın.

balık çorbasında. Tazeyken veya tazeliğini muhafaza ederken tüketilmesi gereklidir. iskorpit. soslarda ve dolmalarda Hardal: Toz halinde güveçlerde. Lipsos. zeytinyağlı soslarda Ceviz: Tarator ve benzeri soslarda Badem: Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak Kapari: Turşu halinde buğulamalarda Balık nasıl saklanır? Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması için balığın alınmasının ve saklanmasının çok iyi bilinmesi gerekir. Balığı buzdolabında uzun süre saklamayın. balık şişte Keraviye: Buğulama. zencefile alternatif olarak (zaten içinde zencefil vardır) Mercankökü Balık yanında sunulan tereyağında. soslu fırın. çorbalarda. midyede Köri: Uzakdoğu balık yemeklerinde. gözleri matlaşmış. güveçlerde Adaçayı: Dolma ve güveçlerde Kekik: Bütün deniz ürünleri ile birlikte Tarhun: Fırın ve soslu balık yemeklerinde Biberiye: Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın. kavurma ve yahnilerinde Sarmısak: Buğulamalarda. fileto çıkartırken kör bıçak kullanmayın. istakozda. Bu nedenle ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı deniz yemeklerini aşağıda sunmaya çalışacağım. çünkü kırmızı etlerde olduğu gibi uzun süre dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez. Defne yaprağı: Bilumum balık buğulamalarında..soslarda (özellikle limon sosunda). bulabildiğim kadarıyla bütün Dünya mutfaklarındaki kullanımları esas alarak yazdım Fesleğen: Yengeç. bastırdığınızda parmağınızın izi kalan balığı almayın. sos yapımında. karides tavada Paprika: Dolma ve güveçlerde Maydanoz: Balık yanında sunulan tereyağında. Balık Satın Almanın ve Pişirmenin Đncelikleri • Solungaçları açık pembeye dönüşmüş. • • • • . soslarda. çorbalarda. istakoz ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yemeklerde. kavurmalarda. Bu nedenle dondurulacak balığın da satın alınırken taze olması gerekir. Çirozun kafasını koparıp yıkamadan yemeyin. haşlama ve dolmalarda Zencefil: Bütün balık yemeklerinde. haşlamalarda. Burada yalnız Türk mutfağındaki değil. Balığı temizlerken. trakonya gibi zehirli dikenleri olan balıkları balıkçınıza temizletin.yemeklerinde de kullanılmaktadır. dolmalarda Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz): Bütün balık ve deniz ürünü yemeklerinde tadlandırmak için Kırmızı biber (toz veya pul): Buğulama ve haşlamalarda. Muskat: Yengeç ve istakozla Nane: Balık ızgaralarda.

Balık kokusunu gidermek için ellerinizi limonlu suyla yıkayın. . en iyisi midyeden uzuk durun. Tava yaparken balıkların birbirine değmemesine özen gösterin. Balığı eski bez peçete veya kağıt üzerinde temizlerseniz suyu çekilmiş olur. gittiğiniz balık lokantasında garsona ‘‘Balıklarınız taze mi?’’ diye sorup komik olmayın. böylece etrafa saçılmaz. Balığı mevsiminde yiyin. kaşıkla temizleyin. yağın sıçramaması için tavanın içine birkaç küçük ekmek parçası atın. Balığı pişirirken içine limon ilave etmeyin. • • • • Balığı çok kızgın yağda kızartın. Balığı pişirmeden önce bol suyla yıkayıp tuzladıktan sonra 15 dakika kadar kevgirde süzülmeye bırakın.• • • • • • Balığın pullarını bıçağın tersiyle değil. Balığı unlayıp tavaya atmadan önce üstüne biraz rakı serpin. Özellikle dubalara ve demir iskele ayaklarına yapışmış midyeleri koparıp yemeyin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful