BALIK KÜLTÜRÜ

Hazırlayan : Alparslan ATALAR 2009

I. Bölüm
AKYA Lichia amia AY BALIĞI Mola Mola BAKALYARO Merlangius Merlangos BARBUNYA Mullus Barbatus BERBER BALIĞI Anthias Anthias BERLAM Merluccius Merluccius CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI Galeorhinus Galeus ÇAÇA Sprattus Sprattus ÇAMUKA Atherina Hepsetus ÇİPURA Sparus Aurata ÇİTARİ Boops Salpa ÇİZGİLİ MERCAN Lithognathus Mormyrus ÇİZGİLİ ORKİNOS Katsowonus Pelamis DENİZ Salmo Labrax ALASI Trutta DÜLGER Zeus Faber DİKENLİ KIRLANGIÇ Aspitriglia Cuculus DİKENLİ ÖKSÜZ Prestedion Cataphractum DİL BALIĞI Arnoglossus Laterna ELEKTRİK BALIĞI Torpedo Marmorata EŞKİNA Sciana Umbra FANGRİ MERCAN Sparus Pagrus FENER Lophius Piscatorius GELİNCİK Gaidropsarus Mediterraneus GÜMÜŞ ATERİNA Atherina Presbyter GÜNEŞ Coris Julis HAMSİ Engraulis Encrasicolus /

HOROZBİNA Parablennius Gattorugine ISKARMOZ Sphyraena Sphyraena KAĞIT BALIĞI Trachipetrus Trachypetrus KALKAN Psetta Maxima KANATLI KIRLANGIÇ Cephalacanth us Volitans KARAGÖZ Diplodus Vulgaris KAYIŞ BALIĞI Ophidion Barbatum KEDİ BALIĞI Scyliorhinus Canicula KEFAL Mugil Cephalus KELER Squatina Squatina KIKLA LAPİN Labrus Berggylta KILIÇ Xiphias Gladius KIRLANGIÇ Triglia Lucerna KIRMA MERCAN Pagellus Acerne KOLYOZ Scomber Japonicus

KÖMÜRCÜ KAYASI Gobius Niger KUM TRAKONYASI Trachinus Araneus KUPEZ Boops Boops KURBAĞA BALIĞI Uranoscopus Scaber LAHOZ / GİRİDA Epinephelus Aeneus LEKELİ MERCAN Pagellus Bogaraveo LEVREK Dicentrarhus Labrax LÜFER Pomatomus Saltator LİPSOS Scorpaena Scrofa MALTA PALAMUDU Naucrates Ductor MAVRİ - KEFAL Chelon Labrosus MAVİ KÖPEK BALIĞI Prionace Glauca MAZAK Trigloporus Lastoviza MELANURYA Oblade Melanura

MERCAN Pagellus Erythrinus MERSİN Acipenser Sturio MEZGİT Merlangius Euxinus MIĞRI Conger Conger MÜREN Murenea Helena MİNAKOP Umbrna Cirrosa ORFOZ Epinephelus Guaza ORKİNOS Thunnus Thynnus ÖRDEK BALIĞI Labrus Mixtus PALAMUT / TORİK Sarda Sarda PAPAĞAN BALIĞI Sparisoma Cretense PAPAZ BALIĞI Chromis Chromis PİSİ Pleuronectes Platessa RİNA Dasyatis Pastinaca SARDALYA Sardine Pilchardus SARIAĞIZ Argyrosomus Regius SARIGÖZ Spondyliosom a Cantharus SARIKUYRUK Seriola Dumerili SAZ KAYASI BALIĞI ZosterisessorO phiocphalus SİNARİT Dentex Dentex SİVRİBURUN KARAGÖZ Diplodus Puntazzo TEKİR Mullus Surmuletus TRAKONYA Trachinus Draco TRANÇA Pagrus Ehrenbergi TİRSİ Alosa Fallax UÇAN BALIK Exocoetus Volitans USKUMRU Scomber Scombrus ÜZGÜN Callionymus Iyra VATOZ Raja Clavata YAZILI HANİ Serranus Scriba .

İSKORPİT Scorpaena Porcus İSKORPİT HANİSİ Polyprion Americanus İSPARİ ISPAROZ Diplodus Annularis İSTAVRİT Trachurus Trachurus İSTRONGİLOS Spicara Smaris İZMARİT Maena Smaris ZARGANA Belone Belone ZURNA BALIĞI Scomberesox Saurus / Ege ve Akdeniz'in sahillerine akan içsularda yaşar. Yumuşakçalar. Çeşitli türleri ülkemizde yaygındır. Üreme devresi nisanhaziran arasıdır. Canavar balıklardandır. en çok 9 santimetreye kadar büyür. Nehirlerin yavaş akıntılı veya durgun bölümlerinde yuvalanır. Dişisi uzun hortumuyla yumurtalarını bir midyenin içine ustaca bırakır. dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Akvaryum balığı olarak da yetiştirilir. Bitkiler ve küçük hayvancıklarla beslenir. Acı ve tuzlu sulara da uyum gösterir. AFANGUS (Aphanius fasciatus) AKYA (Lichia amia) Kuzu. Korunması gerekir. Boylan 5-6 santimetre olur. Erkek de spermlerini midyenin açılıp-kapanarak emdiği suya bırakarak yumurtaları döller. Bahar aylarında üremelerini yapıp. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek. Böylece küçük cüsselerine rağmen emniyetli üreme tamamlanır. yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakır. ACIBALIK (Rhodeus seiceus amarus) Trakya. Kabuklular ve özellikle su yüzeyindeki sinek-böcek larvalarıyla beslenir. leka ve iskender balığı olarak da anılır. çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Marmara ve Karadeniz'de ağır akışlı akarsular veya göllerde yaşar. Ortalama 5-6. çıplak. Genelde 50-100 santimetre en çok 180 santimetre ve 60 kilogram ağırlıkta olabilir. midyeyi terkeder. . 2-3 haftada olgunlaşan yavrular.

bazen derinlerde. Yaşam öyküsü pullu sazan gibidir. Çok sığ suların yüksek ısısına dayanabilir. Đyi yüzemeyen. sahillere yakın yerlerde yapar. Bahardan yaz sonlarına kadar 300 milyona varan yumurta döker. bazen de su yüzeyinde yan yatarak dolaşır.000 ton sazan üretimi yapılmaktadır BAKALYARO (Merlangius merlangus) Mezgit ve gelincikle aynı türdendir.ANKARA ÇAMURBALIĞI (Neomacheilus angorae) Orta ve Doğu Anadolu'nun göl ve akarsularının çamurlu. AYNALI SAZAN (Cypnnus carpio) Pullu sazanın çıplak-çizgili ve aynalı sazan olarak adlandırılan yan türlerinin üretime en elverişli olanıdır. Okyanuslar ve Akdeniz'in açıklarında uzun göçler yapmadan. kumlu ve sazlı zeminlerinde yayılış gösterir. Mayıshaziran arasında yapışkan yumurtalarını kıyıların kumluk ve çakıllarına bırakır. ahtapot. Çeşitli ülkelerde yılda 200.500 kilogram ağırlığa erişip 2025 yıl yaşayabilir. Kolay ürediği için çeşitli yörelerde ve özellikle baraj göllerinde üretimi yapılmaktadır. Ege'de az bulunur. Mezgitle eş. Doğa dengesini korur. Karadeniz'de yaygın. Deniz anaları. küçük hayvanlar. böcekler ve larvaları seçerek besinlenir. . Đsmi de ordan gelir. çakıllı ve yosunlu diplerinde. en çok 45-50 santimetre boyunda olur. Genelde 15-20. Üremelerini şubat-mayıs arasında. Sahillerin 3-4 metreye kadar derinliklerindeki sığların kumlu. küçük balıklar ve karides gibi canlılarla beslenir. mürekkep balığı ve diğer balıklarla beslenir. 2. Eti lezzetsiz ve kötü kokulu olduğu için insan besini yönü ve ekonomik değeri yoktur. Bu yumurtaların çoğu diğer balıklara yem olur. fazla göçler yapmadan yaşar. 6-7 santimetreye kadar büyüyebilir.5-3 metre boydan 1. Ekonomik değeri çok yüksektir. AY BALIĞI (Mola mola) Pervane balığı da denir. hareketsiz bir balıktır. beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir. Balık yumurtaları. Zeminlerden emdiği çamurlardan.

çaça.BERLAM (Merluccius merluccius) BARBUNYA (Mullus barbatus) Sıcak ve ılık denizlerin kumlu.5-2 kilogram. Gündüzleri 80-300 metreye varan derin sularda. Ilık denizlerin orta sularında yaşar.00030. Nisan-haziran arası 15100. . Üremeleri diğer hani cinsi balıklar gibidir. BIYIKLI BALIK (Barbus barbus) Genelde 30-50 santimetre uzunlukta ve 0. Kolyoz. mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Sıcak ve ılıman denizlerin kayalık. Mayıshaziran arasında üreme yapar ve 5. hamsi ve benzeri küçük balıklarla beslenir. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile. 25 santimetre uzunluğa erişebilir. Etinin lezzet ve kalitesi mezgitle eştir. Marmara ve Akdeniz'de yaygın. Az bulunduğu için fazla ekonomik değeri yoktur. Oksijeni bol. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Büyüklerine seyrek rastlanır. Bu devresinde yumurtaları zehirlidir. Ülkemizin çeşitli yörelerinde türleri bulunur. en çok 3 kilogram ağırlıkta olur. BERBER BALIĞI ( Anthias anthias ) Hani ailesinden bir balıktır. çakıl ve bazen çamurlu bölgelerinde ve 50-300 metre derinliklerde yaşayan berber balığı. hızlı akan nehirlerin berrak kum tabanlı bölümlerinde yaşar.000 yumurta döker. gezinip geceleri avlanmak için kıyılara ve yüzeye yaklaşır. Denizlere renk güzelliği verir. Eti fazla değerli olmamakla beraber avcılığı yönünden değerli bir balıktır. Ege. Karadeniz'de seyrek bulunur. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.000 yumurta döker. Mayıstan ağustosa kadar sahillere yakın yerlerde üremelerini yapar. Taze olarak her mevsimde yendiği için ekonomik değeri yüksektir. En çok 80-100 santimetre boy ve 10 kilogram ağırlığa erişebilir.

Eti fazla lezzetli değildir. dişiler yumurtalarını ince ipliklerle kumsallara yapıştırır. Açık denizlerde erkek tarafindan döllenen dişiler. ahtapot. Mayıs-haziran arasında üreme yapar.Erkekler de gözcülük eder. Küçük kabuklular. Yuva edindiği bölgeye çok bağlıdır. Eti lezzetli ve sağlığa yararlıdır. Ekonomik değeri bölgeseldir. Kuzey Avmpa Ülkelerinde konservesi çeşitli isimlerle pazarlanır. en çok 45 santimetre boy ve 100500 gram ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Sürüler halinde yaşar. Başka ülkelerde yenilmesine rağmen yakalananlar. balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Suların ısı şartlarına göre nisan-haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi. Sıcak yaz günlerinde ağır hareketlerle su yüzeyinde yüzer. Boyları 12-18. BÜYÜKBAŞ KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) kessleri) Trakya ve Karadeniz Kıyılarına akan nehirlerde yaygındır. Omurgasızlar. 20-30. Buna karşın denizlerde ekonomik değeri çök yüksek olan uskumru.BODUR YAYIN (lctalurus melas) Güneydoğu'daki akarsu ve göllerin kumlu. en çok 22 santimetre olur. Oldukça obur bir bahktır. Nisan-mayıs arası. boylan 4-5 metreden 10-15 metreye ulaşan. ülkemizde balık unu üretiminde kullanılır. . nehirlerin içlerine girer. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. omurgasızlar (mürekkep balığı. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. çamurlu zeminlerinde yaşayan. Karadeniz'in batısında 13-15 santimetre olanlarına da rastlanır. balık larvaları ve kurbağalar da dahil ne bulursa yer. CAMGÖZ KÖPEKBALIĞI (Galeorhinusgaleus) Sıcak ve ılık denizlerin 100 metrenin altındaki serin sularında tek başırıa yaşayan. küçükbalıklar. medusalar) ve sürü halindeki küçük balıklan yiyerek beslenen bir köpek balığı türüdür. Besinleri planktonlar ve balık yavrularıdır. ÇAÇA (Sprattus sprattus) Sardalya-tirsi ailesindendir. palamut. Bu nedenle özel avcılığı yapılmaz. Acı suların taşlık veya sert kumlu zeminlerinde dolaşıp. buraya zorla gelen balıklara saldırgan olur. Boyu 6-8 santimetre. yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. 8-14 arası canlı yavru doğurur. Rahatsız edilmezse saldırgan değildir. torik gibi bahklar için yem değeri vardır.

Marmara. Sarpan balığı da denir.000 yumurta ile üreme yapar. Ege ve Akdeniz'de bol. mayıs-haziran arası yaklaşık 100. Marmara'da seyrek bulunur. balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Kurtlar. kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. ÇĐTARĐ (Boops salpa) Karagöz ailesinden bir balıktır. Yaşam karakteri ve üremeleri. . 10 yıl yaşayabilir. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Eti çok lezzetlidir. Suyun tuzluluk oranı ve oksijen değerine uyum gösterir.5-3 kilogram ağırlıkta. ÇAPAK BALIĞI (Abramis brama) Marmara ve Karadeniz'in akarsu ve göllerinde. en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Yaz devresinde sığlarda.000 yumurta doker. Boyları ortalama 30-40 santimetreden 70 santimetre ve 3 kilogramdan 6 kilograma ulaşabilir. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları. Karadeniz'de seyrek rastlanır. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. bazı türleri de Ankara ve Kırşehir'de yaşar. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Etçil bir balıktır. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Suların bölgesel sıcaklığına göre nisan-eylül arasında ürer. 1 kilogramın üstündekilerin eti lezzetlidir. böcekler ve yosunlarla beslenir. karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir. küçükleri ise yem veya av bahğı olarak değerlidir. Boyu 10-12. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur. 100-150. Fazla derin olmayan sahillerin sıcak ve ılıman sulannda. kumlu veya çakıllı bölgelerde sürüler halinde ve balık yavruları. en çok 16-18 santimetre olabilir. Boyları 45 santimetre olabilir. Bu nedenle göllerde bile yaşayabilir.ÇAMUKA (Atherina hepsetus) Gümüş türündendir. ÇĐPURA (Spanıs aurata) Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. Beyaz ve çok lezzetli etiyle ekonomik değeri yüksektir.

Ömrünun bir kısmını denizde geçirdikten sonra üremek için nehirlere girer. Bu gidiş-gelişler Karadeniz ve Marmara'daki yerli balıkların doğal dengesini oluşturur. Dişileri yaklaşık 3. Etinin insan gıdası olarak çeşitli değerlendirilmesi ve avcılık yönüyle aşırı tüketimi. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir. kayalık. Zaman zaman nehirlere de girer. hem orkinos türünü hem de onunla akım sağlayan diğer balık türlerini tehlikeli olarak etkilemektedir. DENĐZ ALASI (Salmo trutta Iabrax) ÇĐZGĐLĐ ORKĐNOS (Katsowonus pelamis) Karadeniz. Marmara ve Kuzey Ege'ye kadar sularımızda rastlanan orkinos türlerinden biridir. Acı su bölgelerine de girer.500 yumurta bırakır. Genelde 50-80 santimetre boy ve 3-7 kilogram ağırlıktan.ÇĐZGĐLĐ MERCAN (Uthognathus mormynıs) Mırmır balığı da denir. Mercana göre vücudu daha uzundur. Kuvvetli çenesi olan yırtıcı bir balıktır. berrak ve temiz sularında yaşar. Genellikle Akdeniz'de bulunur ve en çok 30 santimetreye kadar büyür.000 yumurta döker. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı ekim-ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. yumurtasından da kırmızı havyar elde edilir.000-16. Küçük balıklar ve kabuklularla beslenir. . Boyu ortalama 60-100 santimetre olur. hem de benzerliği vardır. Bir türü de Akdeniz'de yaşar. Karadeniz alabalığı. Ekonomik değeri çok yüksektir. Etinin lezzetli olmasına rağmen az bulunan ve sadece taze tüketilen bir balıktır. som balığı olarak da tanınır. geliştiği teorisi vardır. Ağırlığına oranla 2. Boyu 40-60 santimetreden 1 metreye. Biyolojik yaşamı karagöz-mercan gibidir. Eti çok lezzetli olduğu gibi. en çok 100 santimetre ve 25 kilograma erişenlerine rastlanır. Sığ suların bitkilerle örtülü taşlık. Bilimsel olarak dünyanın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp. Somon balığı ile hem arkabalığı. ağırlığı da 1-3 kilogramdan 14 kilograma olabilir. Yemlendiği balık sürülerini önüne katarak Karadeniz'e çıkar ve orada sular ısınınca üreme yapar. kumluk bölgelerinde yaşar. Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk. DAĞ ALABALIĞI (Salmo trutta macrosügma) Çoruh.

Boyları 30-40.5-2 metre sıçrayarak yüzer. en çok 50 santimetre boyda olur.000-3. nehirlerin denize karışan acı su bölgelerinde ve zaman zaman nehirlerde yaşayan küçük bir balıktır. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. dişileri 1.DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario) Soğuk. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.18° C sularda haftalık aralıklarla ürer. Az akıntılı suların kumsal diplerinde fazla hareket etmeden yaşar. 5-6 yılda yavaş büyüyerek 12-20 santimetre boya ulaşır. en çok 60 santimetre ve 0. Fazla hareket etmeden sualtında yatarak ömrünü geçirir. dikenceyi ilginç bir doğa olayı yapar. Bölgesine kıskançtır. Etçil bir balıktır. Akdeniz'de fazla rastlanır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak şubat-mayıs arasında ürer ve 800. DĐKENCE (Gasterosteus aculeatus) Denizlerin kıyı kesimlerinde.000 yumurta verir. dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Büyük balıkları avlamak için yem olarak da kullanılır. . Zaman zaman akıntılara karşı 1. DERE KAYABALIĞI (Gobio gobio) Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerine göre adlar alır.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir.000 yumurta bırakır.000 dolayında yumurtasının erkek balık tarafından bir yuva yapılarak korunması. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Boyu 7-9 santimetre olup vücudu kalın pullarla kaplıdır. Eti lezzetlidir. Çeşitli renklerinin güzelliği ve 300-1. Ortalama 25-30. Erkekleri 2. DERE PĐSĐSĐ (Pleeuronectes Besus) Nehirlerin denizlere karışan acı su bölgelerinde veya akarsulann daha içerlerinde yaşayan bir pisi türüdür. Ekonomik bir değeri yoktur. başka balıkların gelmesini istemez. Nisan-haziranda 12 . temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar.

Akdeniz ve Marmara'da bulunur. Marmara ve kısmen de Karadeniz'de yaşayan. Sırt ön yüzgeçlerinin sivriliği ve uzunluğu. büyüklerine çuka denir. Đzmir-Antalya arası yörelerimizde peygamber. beyaz ve yararlıdır. Dipteki omurgasızlar.DĐL BALIĞI (Amogtossus latema) DĐKENLĐ KIRLANGIÇ (Aspitriglıa cuculus) Kırlangıç ailesinin bir türüdür. Çiftler halinde gezerek yosunlar. çamurlu veya çakıllı diplerinde fazla hareket etmeden ve uzun göçler yapmadan yaşar. Denizlerimizde sayısı kırlangıçtan daha azdır. dikenli peygamber balığı olarak da tanılır. Ekonomik değeri vardır. Eti lezzetlli ve yararlıdır. Boyları 10-15. Ege. Mayısta Marmara'dan Karadeniz'e çıkar. Marmara. . bazen de 100-250 metre derinliğe inerek yaşar. En çok 45 santimetre boyda olur. etobur bir balıktır. yan taraflanndaki sert kabuklarla kırlangıçtan aynlır. Küçüklerine mıcır. en çok 30 santimetre olabilir. yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenir. Dülger balığı. Boyu 50-60 santimetreye ulaşan dülger balığı. Akdeniz. Ege. Bahardan itibaren kıyılara sokularak haziran-temmuz arasında üreme yapar. kalın pullarla örtülü dülger balığı. geçici balıktır. Eti lezzetlidir fakat çok seyrek bulunur. Genelde 60-70 santimetre derinliklerde yaşar. Eti lezzetli. küçük balıklar ve böceklerle beslenir. Kış aylarında eti dolgun ve lezzettli olur. ekonomik değeri yüksek olan bir balıktır. Genelde her mevsimde bulunan. otlar. DÜLGER (Zeus faber) DĐKENLĐ ÖKSÜZ (Prestedion cataphractum) Đsim benzerliğine karşın kırlangıç ailesinden öksüz ile soydaşhğı yoktur. Mayıs-temmuz arası ürer. Genelde 30 metre derinlikte durgun sularda. Karadeniz'de rastlanmaz. kumlu. Denizlerimizde 10 metreden 300-500 metreye kadar derinliklerinde. Büyük ağzıyla kendinden küçük pek çok balığı yutarcasına yer. Boyları 20-25 santimetre olur. Kış mevsiminden sonra suların ısınmasıyla mayıs ayından başlayarak temmuz sonuna kadar üremelerini sürdürür. çakıllı yosun kaplı zeminlerinde yaşar. Ege ve Akdeniz sahillerinin 30400 metreye varan derinliklerin kumlu.

çamurlu zeminlerinde yaşar. insan için tehlikeli fakat öldürücü olmayan kısa süreli elektrik çarpması yapar. Boyu 150 santimetre olabilir. Dişileri 14-15 canlı yavru yapar. Eti yenebilir. Trakya ve Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Bütün denizlerimizde bulunur. EŞKĐNA (Scıana umbra) Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metre taşlık. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Bahar sonu. Üremesi bahardan ağustosa kadar sürer. Gezgin bir balık değildir. yaz aylarında üreyen eşkina. ELEKTRĐK BALIĞl (Torpedo marmorata) Bir köpek balığı türüdür. Boyları 25-35 santimetre en çok 50 santimetre ve 450500 gram ağırlıkta olur. Aynı zamanda taşbalığı ve mavruşgil balığı olarak da tanınır. fakat ülkemizde fazla tüketilmez. FANGRĐ MERCAN (Sparus pagrus) Bir mercan türüdür. 3-4 yaşırıda olgunluğa erişip mayıs-haziran arası üreme yapar. Düz ve ağır akışlı suların. kayalık ve mercanlı bölgelerinde yaşar. . en çok 80 santimetre boyda sıcak denizlerde.EGREZ BALIĞI (Vimba vmıba) Kuzey Ege. kumluk. Güney Ege ve Akdeniz'de yaygın bulunan kabuklular. Ortalama 25-35. Etinin güzelliği ve bolca avlanılmasıyla ekonomik değeri vardır. 30-35 santimetre uzunluk ve 500-600 gram ağırlığa erişir. Genelde avlanmak için veya tehlike halinde 100220 volta varan. Bahar-yaz aylarında çiftleşerek ürer. ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir. Beyaz ve çok lezzetli eti ile ekonomik değeri yüksektir. Marmara. Sıcak ve ılıman denizlerin 100-150 metreye varan diplerinde fazla göç etmeden yaşar. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Mercan ailesi içinde eti en lezzetli olanlardandır.

oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştirmeye en çok uyum gösteren. Temiz. Eti beyaz ve çok lezzetlidir. Durgun. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir.000 yumurta verir. Etinin lezzeti ve bol üretimiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Çevik. tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür. GAMBUSYA (Gambusia affims) Anayurdu ABD'nin güney bölgelerinden. Ekonomik değeri yüksektir. 30 günlük hamilelikten sonra dişi yaklaşık 60 yavru doğurur. Üremesini sonbaharda yapar. 1 milyon yumurta verir. Sıcak ve ılıman suların taşlık.GELĐNCĐK (Gaidropsanıs mediterraneus) Bakalyaro ve mezgitle ayni türdendir. Pulsuz ve çıplak vücudunu kapsayan sıvı. Doğa dengesi ve sağlığa yararı ile çok değerlidir. daha çabuk büyüme gösterir. 6-7 yaşırıda bir dişi. spermlerini dişinin üreme boşluğuna bırakır.'ye kadar dayanabilir. Aynca yosunları ve kabukluları da yer. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. FENER (Lophius piscatorius) Kıyılardan 500 metreye kadar derinlerde yaşayan. ilk kez fener balığı pankreasından elde edilmiştir. GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Salmo gairdneri) Kuzey Amerika kökenlidir. Erkekler 2. Mart-ağustos arası derinlere inerek ürer. insan cildi için tehlikelidir. Özellikle sivrisinek larvalanyla beslenir. 0'dan +30° C. . Derisi çok kaygandır. Erkekleri. boyları 2 metreye erişebilen. kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. bu arada ülkemize de getirilmiştir. Hareketsiz yatar ve antenleriyle avını kendine çekerek çok büyük ağzıyla kendi büyüklüğündeki balıklan bile yutar.0005. dişileri 3 yılda olgunlaşıp kilogram /ağırlığına göre yaklaşık 1. sivrisinek ve sıtma mücadelesi için ülkemize getirilmiştir. Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ensülin ilacı. 6 santimetre olur. Denizde yetiştirilenleri. yırtıcı ve saldırgandır. Ortalama 20. sığ ve sıcak sulara çok toleranslıdır. Nisan-ekim arasında erkekleri. 3-5 santimetre dişileri. en çok 40 santimetre boyda olur. bir dip balığıdır. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış.

Boyları ortalama 25-40. Đznik ve Köyceğiz Göllerinde yaşayan bir türüdür. Çeşitli türleri vardır. Eti yenebilir. Mayıs-haziran arası 160380. kabuklular ve böcek-sinek larvalarıyla beslenir. . planktonlar. Nisan-mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkilerin arasına bırakır. Genelde temiz. böcekler. boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Kış aylarını daha derince sularda geçirir. Su yüzeyine yakın. Havuz veya akvaryumlarda süs balığı olarak yaşatılır. Daha büyüklerine de rastlanır. sazan veya diğer havuz balıklarının döllediği de olur. bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden. çakıllı zeminlere bırakır. Kurtlar. böcek larvaları ve sualtı hayvancıklarıyla beslenerek yaşar. Sıcak sularda. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir. yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. en çok 25 santimetre olur.000 yumurta döker. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. kumlu. Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. fakat av yemi olarak değerlendirilir. Mayıs-eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını. ekonomik değeri bölgeseldir. Marmara ve Trakya'da fazla hareketli olmayan akarsuların zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. GÜMÜŞ HAVUZBALIĞI (Carassius auratus gibelio) GÖRDEK (Ruülus rubilio) Kızılgöz ailesindendir. sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yem olur. Trakya ve Doğu Karadeniz'in yumuşak zeminli. Büyümesi daha hızlı olup 3-4 yaşırıda 15-20 santimetreye erişir. bol bitkili akarsularında yayılış gösteren bir carrasius türüdür.GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris) Kuzeybatı Anadolu. Bazı hallerde bu yumurtaları. GÜMÜŞ (Atherma boyeri) Denizlerimizde yaygın olan Gümüş'ün Sapanca. Türüne göre renk. Eti yenebilir. Kuzey Ege. Besin yönüyle değersizdir. Eti çok lezzetli. dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Üretimi yapılmaz. Boyu 15-20.

HASKEFAL (Mugu cephalus) Denizlerimizde yaygın bulunan bir kefal türüdür. Boyları ortalama 20 santimetre olur. Marmara'da da bulunur. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir. Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. Nisan-haziran arasında üremelerini yaparlar ve türüne göre 600-20.000 yumurta döker. hatta nehirlerin içlerine girerler. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir.000-1 milyon yumurta verir. Yağsız ve lezzetli eti. lagünlere.000 yumurta verir. en çok 75 santimetre boyda olabilir. sularda. 1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . Ortalama 30-50. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. Bazen beslenmek için sürüler halinde acı sulara. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. Ortalama 100-120 santimetre boy ve 20 kilogram ağırlığa erişirler. Yaz aylarında üreyip 150. yaklaşık 40.HAMSI (Engraulis encrasicolus) GÜMÜŞ SAZAN (Hypophtalmichthys molitmc) Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Bu nedenle ülkemize de getirtilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir.20° C. . Fido planktonlarla beslenir.000 taneye kadar yumurta döker. GÜNEŞ (Coris julis) Bu balık da lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir. Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır. 3 yaşırıda cinsel olgunluğa erişip. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir. Çin'de değerli bir yiyecektir. Beyaz etinin lezzeti ve mumlanarak pazarlanan havyar yumurtasıyla ekonomik değeri çok yüksektir. 20 . Etinin lezzeti.'de ve üstündeki sularda kilogram ağırlığına oranla 140.22° C. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. Bütün kefaller gibi ürkek ve çevik bir balıktır. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. Açık denizle sahiller arasında gidip gelirler. Gövdesini çevreleyen renklerin güzelliği ile denizlere güzellik katarlar.

Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler.000 yumurta dökerler. Suyun kirliliği ve oksijen değerine toleranslı bir balıktır. kurtlar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Bölgesel değerlenir. Çıplak ve pulsuz derisi. . Çeşitli türleri olduğu gibi tatlı sularda yaşayanları da vardır. Planktonlar. Nisan-mayıs arası üreyip. midye. Boyları 15-20 santimetre olur. Batı ülkelerinde üretimi de yapılmaktadır. kurtlar. Van çevresinde darah ismiyle anılır. dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Boyları denizde yaşayanlara göre daha küçüktür. sert ve kılçıklıdır. yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır.000-15. Yeşilırmak Deltaları ve Çoruh Havzası'nda yayılış gösterir. Kızılırmak. kayalık ve yosunlu bölümlerinde gizlenerek. yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Erkekler de 20-25 günlük kuluçka döneminde bazen dalgalar içinde atlıya atlıya yumurtalara bekçilik yaparlar. istridye kabukları arasına dişiler. Orta Anadolu'da Gökçe. Yaşam şartlanna göre böcekler. sularda 150-300. Marmara. ĐNCĐ BALIĞI (Albunus albunius) Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. çoğunlukla çift yaşar. 2. en çok 45 santimetre ve 2-3 kilogram da ağırlıkta olur. Ekonomik bir değeri yoktur. Manyas ve Ulubat Göllerinde bolca bulunur. en çok 15 santimetre. Su içindeki otlar. Bu nedenle ekonomik değeri yoktur. Eti lezzetli sayılır. Mayıs-haziran arası 14-20° C. böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri yakalayarak beslenir. Bahar ve yaz sürecinde erkeklerin ustaca hazırladıkları taş oyukları.HOROZBĐNA (Blennius fluviatilis) HAVUZ BALIĞI (Can-asius carrasius) Trakya-Marmara Bölgeleri.000 yumurtasını 2-3 defada otların üzerine bırakır. Su altındaki küçük hayvanlar veya böcek larvalarıyla beslenir. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Sazana benzer ve akrabadır. Boylan 1525. HOROZBĐNA (Parablennius gattorugine) Dalgalı sahillerin taşlık. Akdenizdeki türleri ise 20 santimetreye ulaşabilir. 8-12. Ege ve Akdeniz akarsuları ve bunların deniz kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Eti lezzetsiz.

ĐSPARĐ ĐSPAROZ (Diplodus annıüaris) Bütün denizlerimizin sıcak ve ılık sahil bölgelerinde yaşayan bir karagöz türüdür. Eti lezzetli ve çok yararlıdır. Boyu 1 metreye erişen ıskarmoz balığı. Eti beyaz. çaça. Đlkbahardan yaz sonuna kadar üremelerini sürdürür.ISKARMOZ (Sphyraena sphyraena) Bütün sıcak ve ılık denizlerin sığ sularından 100 metre derinliğe kadar orta sularda yaşayan bir balıktır. Boylan karagözde 15-25 santimetre. 16-20 santimetreye büyüyebilir. Lezzetli eti. yağlı ve lezzetlidir. Deniz kurtlan. en çok 30 santimetre. . Hamsi. ĐSKORPĐT (Scorpaena porcus) Yaşamı aynı aileden olan Lipsoz'un aynıdır. Bu nedenle yakalandığında dikkat edilmelidir. Gezici balıklardır. Akdeniz barakudası olarak da adlandınlır. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır. barakuda olarak okyanuslarda 3 metreye kadar büyüyebilir. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Sürü halinde dolaşıp özellikle köpek balıklarına hücum ederler. Göçer balıklardandır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Et yiyen cinsinden ve avlarına karşı yırtıcıdır. Ege ve Akdeniz'de fazlaca bulunur. Đskorpitin de dikenleri lipsoz gibi çok zehirlidir. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Farkları. yosunlar ve balık yavrulanyla beslenir. karides. iskorpitin lipsoza göre daha küçük olması (ortalama 20-30 santimetre) ve renginin koyuluğudur. Fazla yırtıcılığı ve etinin de gıda değeri olmadığı için ekonomik yönü yoktur. Küçüklerine kraça denir. Marmara'da az.

Sportif yönü zevklidir.000'e yakın yumurtasını çakıllann üstüne yapıştınr. bazen de temmuza kadar üreyip 40-60. gelirler. KABABURUN (Chondrostoma nasus) Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenir. Yaz aylarıda sahillere kadar sokulur. . dişileri 2 yaşırıda olgunlaşıp. Küçüklerine kancur. ĐZMARĐT (Maena smans) Denizlerimizin yerli balıklarındandır. 60-70. Mayıs-haziran arası üreme yapar. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı olarak düşünülen bir balıktır. dişileri 15-20 santimetre boy ve 50100 gram ağırlıkda olur. Hareketli ve kurnazdır. Erkekleri 1316.ĐSTRONGĐLOS (Spicara smaris) Bütün denizlerimizde ve denizlerin nehirle karışan acı su bölgelerinde yaşar. Balık yumurtaları. Batar ve yara yapar. en çok 50 santimetre olur. ön dikenleri tehlikelidir. KADĐFE BALIĞI (Tınca tinca) Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veya yavaş akıntılı sularında yaşar. dişileri daha küçük olur. bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir. Erkekleri 3.000 yumurta döker. Boylan 25-40. Üst. Planktonlar. yavruları ve yosunlarla beslenir. büyüklerine kanal izmariti denir. Boyu ortalama 15 santimetre. Planktonlar. Göl ve nehirlerin giriş-çıkışlarının dibe yakınlannda çakıllı bölgelerde yaşar. Eti lezzetlidir. küçük hayvanlar ve deniz bitkileriyle beslenir. Nisan-mayıs. Taşlara yapışık yosunlar. Eti lezzetlidir. Đzmaritle aynı ailedendir.000 yumurta verir. Genelde 30-40 santimetre en çok 60-70 santimetre olur. bol bulunduğu için ekonomik değeri vardır. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Bol tüketilir. Farklı türleri. Suların ısısına göre açık denizle kıyılar arasında gidip. bitki kökleri ve dip hayvanlanyla beslenir. Eti beyaz ve lezzetlidir. 10-12 yıl yaşayabilir. Mart-mayıs arası ürer ve 100.

bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. mayıs-temmuz arası ürer. Karadeniz'de rastlanmaz. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. Ilık denizlerin 15-20 metre derinliklerinde. KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 10-80 metre derinliklerde yumuşakçalar. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Erkekleri 5-6. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Đlginç bir balık olarak denizleri süsler. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde. diğer denizlerde seyrek görülür.5 metre yüksekte 1-10 saniyelik sürede 30-35 m. KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. güzel ve bezeli renkleriyle Ege ve Akdeniz'de yaşar. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenen. göç etmeyip ısı şartlarına göre yer değiştiren planktonlar. Boğazlar. Gezici balık değildir. Suların ısınmasıyla beraber sahillere yaklaşarak. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. boyları 3 metre olabilen bir balıktır. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Sakin.'lik uçuşlarla denizleri süsler. . Bahara doğru sahillere sokularak iklim şartlanna göre yaz boyunca ürer. Marmara. Su yüzeyinden 1-1. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. yavaş ve ahenkli yüzen. 1 metre boya erişebilir.KAĞIT BALIĞI (Trachipetnıs trachypetrus) Çok yassı vücuduyla kağıt ismini alır. Batı Akdeniz. sırasında çok hareketli olabilen bir canlıdır. kabuklular ve böceklerle beslenir. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. Sürüler halinde yaşar. KANATLI KIRLANGIÇ (Cephalacanthus volitans) Boyları 50 santimetreye ulaşabilen ve kırlangıçın bir türü olan bu balıklar. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer.

Üremeye yakın erkekleri.000 yumurta döker. Sıcak ve ılıman denizlerin 3 metreden 1. omurgasızlar ve balıklarla beslenir. Eti lezzetli olup yenilebilir. Boyu 2 metreye ulaşabilir. Kabuklular. gruplar oluşturarak sahillere yakınlarda döllenir. Büyük ağzıyla dipteki ölü veya diri balıkları.000 metreye varan derinliklerinde fazla göç etmeden yaşar. üstü bitkilerle örtülü kumsal. çamurlu alanlarda fazla göç etmeden yaşar. Bahar sonu yaz aylannda dişiler. Kuşlar gibi çiftleşip. Dişleri çok kuvvetlidir. kumlu. Bir mevsimde birkaç kez yumurtlayabilir. Boyları ortalama 80150 santimetre olur. yumurtlayarak nrer. Eti lezzetlidir.KAYIŞ BALIĞI (Ophidion barbatum) Denizlerimizde seyrek rastlanan. 18-20 ay sonra tek başlarına 10-18 arası canlı yavru doğurur. çakıllı diplerde fazla göç etmeden yaşayan bir balıktır. Yüzgeçlerinin eti yenebilir. Sıcak ve ılıman denizlerin 5-100 metre derinlerinde sahil yakınlarında veya 70-400 metre açıklarında. Bahar-yaz sonu üreme yapıp 1518. Boylan 30 santimetre olabilir. KIKLA LAPĐN (Labrus berggylta) Ilık ve sıcak denizlerimizin yosun ve bitkilerle kaplı taşlıkların 2-30 metre derinlerinde yaşar. . Boyları 30-40. Kuluçka süresi 15 gündür. Aynca sportif avcılığı değerlidir. deniz bitkileriyle dişiye yuva hazırlar. KELER (Squatina sguatina) Köpekbalığı ailesindendir. KEDĐ BALIĞI (Scyliorhinus canicula) Köpekbalığı ailesindendir. Bahar aylarında yumurtalarını bir torba içinde kayalıklar arasına bırakır. Dişi ve erkekleri arasında boy ve renk farkları görülür. karaciğerinden yağ ve vitamin elde edilir. Aynca sportif avcılığı da yapılır. kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-ağustos arasında yumurta verir. Eti lezzetlidir. 2-3 metreden 150 metreye kadar derinliklerde. omurgasızlarla sürü halindeki balıkları yutarcasına yiyerek beslenir. Yumuşakçalar. Yumuşakçalar ve kabuklularla beslenir. en çok 60 santimetre (dişilerde) olabilir. Fakat seyrek bulunduğu için ekonomik değeri yoktur.

000 yumurta bırakır. 3 yaşırıda olgunlaşıp sahillerden uzakta üremelerini yapar. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar. Eti değerli olmadığı için daha ziyade yem olarak kullanılır. Çin'de ve Japonya'da üretilen çeşitli türleri ve formları vardır. Eti beyaz. gevrek ve lezzetlidir. 15-20 yıllık yaşamı vardır. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. yumuşakçalar. Trakya. Bahar aylarında ürer ve 50-100.. Nehir ve kıyılardaki yırtıcı balıklar ve kuşlar içinde iyi bir besindir. Küçük kabuklular. yerli balığıdır. Ekonomik değeri yüksektir. Etinin lezzet ve yararıyla. en çok 50 santimetreye büyür. KIZILGÖZ (Rutilus mtilus) Karadeniz. KIRMA MERCAN (Pagellus aceme) Mercan ailesindendir. Marmara ve Kuzey Batı Anadolu'nun sahil bölgelerindeki nehirlerde yaşar. Kızılkanatla büyük benzerliği vardır. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. Marmara. kabuklular ve omurgasızlarla besinlenir. Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. Küçük canlılar ve bitkilerle beslenir.KIRMIZI HAVUZBALIĞI KIRLANGIÇ (Trigüa lucema) Ege. her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Ihk denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar.15-20 cm boyu ve renginin güzelliği ile eski çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Biyolojik yaşamı diğer havuz balığı türleri gibidir. Küçüklerine derviş balığı da denir. . Yaşam çevresi taşlık. Ortalama 25-50 santimetre olur. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak ağustosa kadar üremeleri sürer. 25-30. Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen. Diğer Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de bol tüketilir. Kısmen Karadeniz'de rastlanır. deniz bitkileri ve böceklerle beslenir. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır.

75 metreye kadar derinliklerin kumlu. yavrular ve planktonlarla beslenir. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. Yaşam karakteri bu balığın aynı olan "aps.0006. yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Sis balığı olarak tanınır. Cinsel olgunluğa 4-5 yaşlarında ulaşıp nisan-temmuz arasında 80-100. Eti beyaz. vorax" türü Fırat ve Dicle Nehirlerinde yaygındır. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir. Boyları 40 santimetre olur. Erginleri yalnız dolaşır. Mart-mayıs arasında 1. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger) KOCAAĞlZ (Aspius aspius) Trakya.000 yumurtasını denize bırakır.000 yumurta verir. Etçil bir balıktır. 2040 santimetre boy ve 200-400 gram ağırlıkta olur. Küçük kabuklular. Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın. su içindeki her türlü hayvanla beslenir. en çok 100 santimetre boy ve 2-4 kilogramdan 10 kilogram ağırlığa erişebilirler. Marmara ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Küçük balıklar. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır.KOLYOZ (Scomber japonicus) KIZILKANAT (Scardinius eıythrophthalmus) Kuzey Anadolu'da soğuk olmayan ağır akışlı nehirler. bazen de acı su bölgelerinde. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomîk değeri bölgeseldir. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber. lezzetli ve yararlıdır. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400. Ortalama 6080. Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. göl ve göletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek 10-11 yıl yaşar. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür.000 yumurta döker. 3-4 yaşırıda olgunlaşıp kg/ağırlığına göre 600. taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.000 arasında yumurta vererek ürer. Tuma gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir. . Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir.

Ege ve Marmara'da bulunur. Eti lezzetlidir. Eti lezzetlidir. Ancak bölgesel değerlenir. erkek bekçilik yapar. Altınkuşak da denir. avlar.KÜÇÜK KAYABALIĞI (Gobius (Ponücola) syrman) KUPES (Boops boops) Karadeniz kıyılarına akan nehirlerin küçük kabuklular ve yosunlarla kaplı zeminlerinde acı su-tatlı su karışımı sahillere yakın yerlerde yaşar. KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus) Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında ömür geçirir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Nisan-mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere. mart başırıdan itibaren sığlara sokulup. Boyları 15-25. Eti lezzetli olmakla beraber tehlikesinden ötürü az avlanıldığı için ekonomik değeri yoktur. . önce plarıktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir. Yosunlar. yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Kg. Yavrular. bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. Beslendiği küçük balıklar. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir. Ekononıik değeri bölgelere göre değişir. KURBAĞA BALIĞI (Uranoscopus scaber) Akdeniz.000 yumurta döker. Nisan-mayıs arası doğan yavrulara. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. Diğer kayabalıkları gibi eti beyaz. balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Üremelerini bahar sonunda yapar. Yumuşakçalar ve özellikle kabuklularla beslenir. en çok 35 santimetre olur. Özel avcılığı yapılmadığı için ekonomik değeri azdır. en çok 25 santimetre olur. Kışı derin sularda geçirip. Boyu 1822. lezzetli ve yararlıdır. Dipte yatarak başırıın üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp.000-20. Akdeniz. böcek. Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar./ağırlığına göre 10. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. yaz sonuna kadar üreme yapar.

Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek. hem de dişilik karakteri gösterir. Küçük balıklar. yüksek bir üreme gösterir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Oldukça yırtıcı. karanlık ve kuytu yerlerdir. boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Hermafrodit bir balıktır.000-2. Ege ve Akdeniz'de yaygındır.LERKĐT BALIĞI (Rutilus frisu) LAHOZ/GĐRĐDA (Epinephelus aeneus) Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan. Fazla derinlere gitmeden kayalık. yerli balıklardan sayılır. omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Nisan-mayıs aylarında nehirlerin içlerine ve göllere girerek üreme yapar. omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. Hem erkeklik. Ocak-mart arasında 500. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. Đrili ufaklı her türlü kabuklular. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular. LEVREK (Dicentrarhus labrax) LEKELĐ MERCAN (Pagellus bogaraveo) Mandagöz mercan da denir. . Ekonomik değeri yüksektir. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir. ekonomik değeri olduğu gibi.000. Fazla gezici olmayan levrek. Genelde 40-50. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir. Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. amatör olta avcıları için de kıymetlidir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. sonraları tek başırıa yaşar. gevrek ve lezzetlidir. etçil bir balıktır. Akdeniz'in eti çok lezzetlli. Hani ailesindendir. en çok 70 santimetre boy ve 5 kilogram ağırlıkta olabilir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.000 yumurta dökerek. şöhretli balıklarındandır. Eti beyaz. Yaşam ortamı. kurtlar ve böcek yumurtalarıyla beslenir. Gençken gruplar halinde. Etinin gıda yönüyle. Karadeniz'in doğu ve batısıyla Trakya'daki nehirler ve bu nehirlerin denizle kanşımı acı su bölgelerinde yaşar. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır.

Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler. Buna göre: boyları. kabuklular ve özellikle köpekbalıklarından arta kalarılarla besinlenir. Yaklaşık 3.000 yumurta verir. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır. dudaklı kefal gibi çeşitli türleri vardır. Lüfer. taşlık. denizlerimizin sıcak ve ılık bölgelerinde. ilkbahar aylarında ürer. Eti ve yumurtası yönünden değerli bir balıktır. MALTA PALAMUDU (Naucrates ductor) Eskiden gemilerin altlarında. Denizlerimizde haskefal.000 yumurta döker. . genelde köpekbalıklarına eşlik ederek yüzen. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır. mavri kefal. deniz kurtları. Et yiyen bir balık oları lipsoz. Üremeleri. Ortalama 40 santimetre boyda olur. Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır. Sıcak ve ılıman denizleri sever. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı. 6-7 yaşlarından itibaren yaz aylarında üreyerek 150 binden 7 milyona kadar yumurta verirler. denizle ilişkili nehir ağızlarında aynca içsularda ve sürüler halinde yaşayan bir balık türüdür. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. kıyılara yakın. bahar sonu ile yaz başıdır. Etinin gıda değeri yoktur. Yaklaşık 15 yıllık ömrü oları kefaller. sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde. topbaşkefal. Türlerine göre 25 santimetreden 90 santimetre boya erişirler. Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. Kademeli olarak 60-80. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer. Ayrıca büyüklüklerine göre de isimlendirilir. çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. Dikenleri çok zehirlidir. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. yosunlar. bu nedenle pilot balığı da denen çevik hareketli bir balıktır. MAVĐ-KEFAL (Chelon labrosus) Kefal. 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. altınbaşkefal.LĐPSOZ (Scorpaena scrofa) 50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları. LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer. Deniz dibi bitkileri ve yumuşakçalarla beslenir. Sonbaharla kış ayları arasında üreme yapar. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar. bitkilerle örtülü.

Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik. Ortalama 20-25. Taze olarak tüketilen eti. MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. Denizlerin taşlık. kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Üremesi bahar sonuna kadar sürer. yumurtalarını denize bırakır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. . Boyları yaklaşık 20-30. yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir.MAZAK (Trigloporus lastoviza) Benzerliğinden ötürü kırlarıgıcın küçüğü sanılır. kırlarıgıç gibi yararlı ve lezzetlidir. Diğer mercan türlerinden farklı olarak sualtı bitkileriyle beslenir. MELANURYA (Oblade melarıura) Mercan ailesindendir. Eti bütün mercan ailesi gibi beyaz ve lezzetlidir. fazla göç etmeden yaşar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Ancak az avlarııldığı ve taze tüketildiği için ekonomik değeri fazla değildir. Etçildir. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. diğer denizlerimizde az rastlanır. yaz sonunda olgunlaşır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Ege ve Akdeniz'in 2-3 metre sığ sularında. kırlangıçla eştir. su yüzeyine yakınlarda. Kabuklular. Lezzetli eti ve her mevsimde bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Mikroplarıktonlarla beslenen yavrular. en çok 70 santimetre olabilir. hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile ağustos arası ürer. Aynı soydan fakat ayrı balıklardır. Bütün kırlangıç türleri gibi ılıman denizlerin kumlu zeminlerinde yaşar. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Akdeniz'de yaşayanları 40 santimetreye ulaşabilir. MERCAN (Pagellus erythnnus) Sıcak ve ılıman denizlerin en ünlü balıklarındandır. En fazla 30 santimetreye büyür. hamsi. Marmara. Marmara. Biyolojik yapısı.

Đlk ve sonbahar arası 100-150 metre derinlerde. yazın sığ suların. Mayıshaziran arası yaklaşık 1. en çok 14 santimetre (dişileri) boyunda olur. Nehirlere giremez. Boyları 2 metre hatta daha da fazla olabilir. Ancak. ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar sürer. Yumuşakça. Bütün denizlerimizin az derinliklerinde ve kuytu yerlerde yaşar. Bütün denizlerimizin taşlık. oksijeni zengin akarsu ve göllerin dibi çakıllı bölgelerinde. . 30 yıla kadar ömrü olan. karanlıkta avlanır. Ürkütüldüğü veya tahrik edildiğinde fazla saldırgan olup.000 yumurtasını taşlara yapıştırır. hareketli ve kurnaz bir balıktır. dibe yakınlarında yalnız yaşar. kumlu ve çamurlu zeminlerinde yaşayan bir balıktır. 3-5 milyon yumurta döker. Sert. MÜREN (Murenea helena) Merina balığı da denir. eski Roma çağlarından beri etinin çok lezzetli oluşu bilinmektedir. Etçil ve yırtıcı bir balıktır. 7-10. kabuklu ve kurtlarla beslenir. Eşkina ve sarıağızla aynı türdendir. Üreme devresinde başırıın üstünde ind benzeri pullar oluşur. sinekler dip hayvancıkları ve balık yumurtaları yiyerek yaşar. su yüzeyindeki böcekler. kışın 150 metre derinliklerin taşlık. Avlanmasının tehlikesi ve denizlerde az bulunuşu nedeniyle fazla ekonomik sayılmaz.MIĞRI (Conger conger) 2-3 metre boydan 50-60 kilogram erişebilen. Eti lezzetli ve besin değeri çok yüksektir. Gündüzlerini yatarak geçirip. kayalık bölgelerinin 100-150 metreye varan derinliklerinde. Suyu berrak. Zaman zaman acı sulara ve nehir ağızlarına da girer. hareketli ve yırtıcıdır. Su içinde bulduğu her canlıyı yiyebilir. MĐNAKOP (Umbma cirrosa) Kötek balığı da denir. Yaşadığı bölgenin şartlarına göre üremesini nisandan ağustosa kadar sürdürür. MĐNĐ ĐNCĐ BALIĞI (Phoxinus phoxinus) Trakya Bölgesi'ndeki akarsularda yayılış gösterir. açık denize. Üremeleri. Sert ve beyaz etinin lezzeti levreğe yaklaşır. Küçük. çevresindeki insanlar için tehlikeli olur. Alabalık yumurtalarını aşırı tüketmesi ile zararlı bir canlı sayılır.

su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında. Đrili. ÖRDEK BALIĞI (Labrus nüxtus) Boyu 40 santimetre ağırlığı 1 kilogram olabilen ve 15-17 yıl yaşayabilen. Doğa değeriyle korunması gerekli bir balıktır. Üreme mevsimi nisan-ağustos arasıdır. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. zaman zaman akıntılara karşı yüzerek yaşar. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. Çeşitli türleri vardır.NOKTALI ĐNCĐBALIĞI (Albumus bıpunctatus) Karadeniz. ufaklı kabuklular ve yumuşakçalarla beslenir. Taşlık. Trakya ve Marmara'daki akarsularda yaygındır. Denizdeki küçük hayvanlar ve balıklarla beslenir. Genelde 10-100. seyrek olarak 180 metre derinlerde yaşar. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. dişileriyle erkekleri arasında renk farkı olan çok güzel renkli bir lapin cinsidir. Yaşam süreleri. Boyları 9-13. Avcılıkta yem olarak kullanılmasının yanısıra. Eti çok lezzetli olmakla beraber yaşlıları kuru ve lifli olur. çakıllı sahillere bırakır. doğadaki değeri daha önemlidir. Daha sonra yumurtaları korumak için erkekleri nöbet tutar. Orkinos. Bu esnada çiftler halinde kaya oyuklarını yuva olarak kullanırlar. kumluk ve yosunlu sahil bölgelerinin 8 metreden 150 metre derinliklerine kadar yalnız yaşar. Etoburdur. Denizlerimizde az bulunmasına rağmen sualtı zıpkın avcıları tarafından türün yaşamı açısından tehlikeli bir şekilde tüketilmektedir. Mayıs-haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu. en çok 16 santimetre olur.5 metre boy ve 30-40 kilogram ağırlığa erişebilir. Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip. ORFOZ (Epinephelus guaza) Hani türünden ve levrekle akrabadır. Ortalama 60-70 santimetreden 1-1. Genel olarak üst sularda yaşarlar. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. . Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir. ortalama 15 yıldır. ORKĐNOS (Thunnus thynnus) Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Ege ve Akdeniz balığıdır.

ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. Taze tüketimi. Süratli ve iyi yüzücüdür. 55-60 LAPAZ BALIĞI (Chromis chromis) Sıcak ve ılıman denizlerin 50 metreye inen. Otobur bir balıktır. Sürü halindeki uskumru. dibi kayalık. Doğu Akdeniz'de yaygın bulunan. 6-10 santimetre boya eriştikten sonra sadece bitkilerle beslenir. Bütün denizlerimizde bulunur. PAPAĞAN BALIĞI (Sparisoma cretense) Ege'de seyrek. . 65-70 santimetre altıparmak.000 yıldan beri Çin'de sazan üretimi ile beraber yetiştirilir. Az bulunduğu için korunmalıdır. 60-65 santimetre sivri. Deniz yosunlarıyla beslenir. Bu nedenle havuzlarda ot mücadelesi için mükemmel bir canlıdır. Iskaroz balığı da denir. hamsi. 2. santimetre torik.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Yaz aylarında üreme yapar ve 812. En çok 12-30 kilogram ağırlığa ulaşabilir. kolyoz. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. Boyları 12-18 santimetre olabilir.000 yumurta verir. mağaralı bölümlerinde yaşar. Plarıktonlar ve balık larvalarıyla beslenir. taşlık ve bol bitkili. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. fazla göçler yapmadan sıcak denizlerin sığ. Anayurdu Çin'den dünyaya yayılan. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. 40-45 santimetre kestane palamudu. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. 30-35 santimetre palamut. Ortalama 4080 santimetre boy ve 2-5 kilogram ağırlıkta olur. Günde ağırlığının %120'si kadar ot yer.000 yumurta verir. çok çeşitli ve güzel renkleri olan bir balıktır. Bahar sonundan ağustosa kadar üreme yapar ve yumurtalarını çok iyi gizler. 10-25 santimetre çingene palamudu. bazen de acı su bölgelerinde yaşayan. Ülkemizde henüz tüketim değeri yoktur. 18-20° C. istavrit. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. sardalya gibi balıklara saldırarak yer.OT SAZANI (Ctenopharyngodon idella) Ot balığı olarak da tanımlanır. 50-55 santimetre zindandelen. sularda 400. 5-6 yaşlarında olgunluğa erişir ve kg/ağırlığına göre 120. Çanakkale'ye kadar iner. Sert ve yavan eti yenmez. bu arada ülkemize de getirilen bir kültür balığıdır. Sert ve lezzetsiz eti yenmez. Doğa değeri yönü ile korunmahdır.

Köpekbalığı ailesinden olup. 15-18 yıla kadar yaşar. Marmara. Sıcak ayları diplerde geçirip. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip. tatlı sulara ve lagünlere yaklaşır. Su böcekleri.000 gram ağırlıkta olur. Çiftleşerek ürer. Denizlerin kumlu. ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır. ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Kışları derinlerde geçirip yaz aylarında kıyılara. 78 yavru yapar. Tüketim değeri yoktur. Üremelerini ocak-mart arasında 56° C. çakıllı diplerinde. Boyları 150 santimetreye ulaşabilir. ortalama 15 santimetre en çok 20-22 santimetre olur. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Etinin lezzeti ve çeşitli kullanım alanıyla ekonomik değeri çok yüksektir. Doğal yetişenlerinin 100 santimetre ve 25 kilogram olarılarına rastlanır. kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir. PULLU SAZAN (Cyprinus carpio) 13. dikenleri ise tehlikeli şekilde zehirlidir. Gebelik süresi 15-18 aydır. Sportif avcılığı değerlidir.000-1 milyon yumurta verir.-14. Çanakkale Boğazı Bölgesi ve Kuzey Ege'de bol bulunur.000 yumurta verir. nehir ağızlarına kadar sokulur. kışın derin sularda yaşayan gezici balıklardır. yazın orta. Sahillerin 60 metreden 200 metreye varan derinlerin kumlu. Deniz içinde henüz yumurtadan çıkmış balık yavruları ve planktonları yiyerek beslenir. 800. kolay yetişen. Çeşitli balıklar ve omurgasızlar başlıca gıdasıdır. 3-4 yaşlarında olgunlaşıp 200-300. sularda yapar. Üremeleri nisandan eylüle kadar geniş bir devrede ve çok kerelerde olur. Kamçı benzeri kuyruğu yaralayıcı. Eskiden deniz üstünü ateşin aydınlatmasıyla avcılığından ötürü ateş balığı diye de tanınır. kışın sahillere yaklaşır. Eti lezzetsizdir. şeklen vatoza benzer. SARDALYA (Sardine pilchardus) Sürü halinde. Ortalama 30-40 santimetre boy ve 500-1.000 yumurta verir. Yaklaşık 20.PĐSĐ (Pleuronectes platessa) RĐNA (Dasyatis pastmaca) Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250350 gram ağırlıkta olabilen. Karadeniz. çamurlu diplerinde hareketsiz yatarak avlanır. Acı sulara. yüzyıldan beri kültür üretimi yapılan. . eti lezzetli. Boyları.

Boyları 50 santimetre olabilir. Başlıca besinleri küçük kabuklular. Etçil bir balıktır.SARIAĞIZ (Argyrosomus regius) Sıcak ve ılık denizlerde 100-150 metre derinliklerin taşlık. Fazla gezici bir balık değildir. . Kabuklular. deniz soluncanları ve özellikle karidestir. erken ilkbahar aylarından başlayarak yaz sonuna kadar devam eder. Ege ve Akdeniz'in sert. Üremeleri.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. gevrek ve lezzetlidir. Karagöz ailesinden olan sinağrit. Üreme devresi. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir. yiyebilir. kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. Diğer ülkelerde 150-200 santimetre olanlarına rastlanır. Kendinden küçük ne bulursa yer. Ilık sahil bölgelerinde ve bunların uzantısı ılıman denizlerde yaşar. Yumuşakçalar. Đlkbahar aylarında üreme yapar. Denizin ısı şartlarına göre bahar ortalarından ağustosa kadar üremelerini sürdürürler. Etleri de karagöz ve mercan gibi beyaz. kabuklular ve küçük balıkları avlayarak beslendiği kayalık sahillerde küçük sürüler halinde yaşar. Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp. en çok 100 santimetre olabilen istavrit türünden bir balıktır. Ortalama boyu. kayalık bölümlerinde. Etinin lezzet ve verimliliği ile bolca avlarıılmasından dolayı ekonomik değeri yüksektir. SARIKUYRUK (Seriola dumerili) Akdeniz'de yaşayan. SĐNAĞRĐT (Dentex dentex) SARIGÖZ (Spondyliosoma cantharus) Sparidae ailesinden bir balıktır. bahardan yaz sonuna kadardır. mercan. Japonya'da bol miktarda üretimi yapılır. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Yazın kıyıların taşlık. genelde 30-50 santimetre. Yaşam çevresi kayalık ve kuytu yerlerdir. hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. kayalık bölgelerinde yaşar. yumuşakçalar ve özellikle mürekkep bahğı ile beslenir. Eti lezzetlidir. Anatomisi karagöze benzer. 1-1. Karadeniz'de az bulunur. 50-60 en çok 2 metre ve 75 kilogram olanlarına da rastlanır.

Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış.0001. sinekler. 40-70 santimetreden 130 santimetre boy ve 15 kg'dan 12 kilogram ağırlıkta olabilen. Kendinden küçük balıklarla beslenir. avlarımak için sabah erken veya akşam üzerleri su yüzeyine çıkar. Ege ve Akdeniz kıyılarımızın en tanınmış balıklarındandır. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Sakin akan nehirlerin çamur veya kumlu zeminlerinde. Nisan-mayıs arasında 200. Hızlı akarsuların.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Boyu.000 yumurta vererek ürer. ortalama 60-100 santimetre. Gündüzlerini dipte geçirip. 0-400 metre derinliklerde yaşar. SĐYAH SAZAN (Mylophaıyngodan piceus) Çamur sazanı da denir. kabuklular ve yumuşakçalarla beslenerek yaşar. 35 santimetreye kadar büyüyebilen. avcılığı zevkli bir balıktır. Karadeniz Bölgesi'nde de rastlanır. Ekonomik değeri çok yüksektir. çakılları arasında bitkileri ve küçük kabuklularla besinlenir. Çin'de üretimi yapılmasına karşın ülkemizde değerlendirilmesi henüz araştınlmaktadır. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. Etoburdur. kışlama gibi nedenlerle oldukça uzun mesafelerde göç eden bahklardır. mevsimsel olarak beslenme. Etinin deniz levreğine yakın lezzeti ve bol verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksek bir tatlı su balığıdır. En çok 80 santimetre boya ulaşır. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. tekrar acı sulara iniş yapar. SUDAK (Stizostedion fucioperca) Marmara. Doğan yavrular. Sivriburun karagöz. . Trakya. Karadeniz ve Göller Bölgesi'nde 10-15 yıl yaşayan. oksijeni bol temiz sularında yaşar. üreme. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Bu balıkların mensup olduğu spridea familyasına ait pek çok balık türü sularımızda yaşar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Marmara. Böcekler. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. sürü halinde yaşayan. derinlerde.000 km. 150 santimetreye ulaşanları olur.SOMON (Salmo salar) SĐVRĐBURUN KARAGÖZ (Diplodus puntazzo) Karagöz balıkları.000. hareketli. Kıyıların taşlık. Eti lezzetlidir. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir.

bu arada avları ile beraber kumları da ağzına alarak çiğner. . gününü kumlu diplerde geçirip geceleri avlanır. Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir. doğa dengesi yönü ile değerlidir. sığ ve bitkisi bol bölümlerinde yaşar. Göllerde de yaşam gösterir. Boyları ortalama 12-13 santimetre en çok 20 santimetre olur. Eti gevrek ve lezzetlidir. bitkiler ve özellikle alabalık yumurtalarıyla beslenir. Genelde ekon balıkların yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılır. 5-12 santimetre boyda olabilen taşısıran. bitki saplarına bırakır. topluca yumurta verir.TAŞISIRAN BALlĞl (Cobitis taenia) Yavaş akıntılı nehirler veya göllerin. Karadeniz'e akan akarsuların diplerinde fazlaca rastlanan. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür. Üreme devresi şubat mayıs arasıdır. TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhmus mannoratus) TAŞALTI BALIĞI (Cottus gobio) Kuvvetli akan dere ve ırmakların berrak sularında. taşlar arasında yaşar. 2-3 yaşlarında olgunlaşan dişileri. Su içindeki balık yavruları. Doğa dengesi balığıdır. en çok 25-35 santimetre olabilir. Çeşitli türleri vardır. Çok yavaş büyür. Küçük organizmalar ve hayvanlarla beslenir. Nisan-haziran arası ürer. köklere. yapışkan yumurtalarını taşlara. suyu berrak. boyları en çok 11-12 santimetre olabilen bir balıktır. Mayıs-temmuz arası üreme yapar. Erkekler de nöbet tutarak yumurtaları bekler. kumlu zeminlerinde yaşar. Planktonlar. yaşamı diğer kaya balıklarıyla benzerlik gösteren. küçük canlılar ve bitkilerle beslenir. Tath su levreği ve tuma balığı için de kendisi yem olur. Eti çok kılçıklı ve lezzetsizdir. Tatlı sulara girişinde böcek larvaları da yer. 3-5 yaşlarında 10-12. Taşısıran balıkları. TAHTA BALIĞI (Blicca bjoerkna) Marmara ve Trakya Bölgesi'nde ağır akışlı nehirlerin sıcak.

Yaşlandıkça yırtıcı olup kurbağa ve sıçrayarak su dışındaki kelebekleri de yiyebilir. akarsu ve göllerle. Etinin lezzeti. . Yavru safhasında küçük kurtlar. Eti. Planktonlar. çakıllık dere kenarlarına bırakır. en çok 12 santimetre olan. 7-8° C. TATLISU KOLYOZ BALIĞI (Chalcalbumııs chalcoides) Marmara. karides ve böcek yavrularıyla beslenirken. Kuzey bölgelerimizdeki. 15-30 santimetre boyunda olabilir. sularda haziranekim aylarında yumurtalarını açık suya bırakarak ürer. Kuzey Ege ve Karadeniz'in doğusundaki akarsu ve göllerin yüzeyinde yaşar.000 yumurta dökerek ürer. büyüyünce ot da yer. bölgesel olan bir balıktır. 710 yaşlarında 30-40 santimetre boy ve 600-1. Boyları 7-8.. Zaman zaman da nehirlerin denizle karışımı acı su bölgelerine iner. Boyu 20-35 santimetre en çok 50 santimetre olabilir. bölgesel olarak tüketilir. Beyaz ve lezzetli etiyle taze olarak tüketildiği gibi olta avcıları içinde kıymetli bir balıktır. Daha ziyade alabalık yetiştiriciliğinde yem balığı olarak değerlendirilir. 2-3 yaşlarında olgunlaşıp 10-14° C. sularda mart-haziran arası üreme yapar. hızlı akan dere veya nehirlerde. Fazla göç etmez. Böylece acı su-tatlı sular arasında göçler yapar.000 yumurtasını taşlık. Đznik Gölü'nde de yaşamaktadır. Mayıs-haziran arasında 1525. Planktonlar. sinek larvaları (sivrisinek) ve küçük canlılarla beslenir. Nisan-haziran arası 45-50. 1943'de de ülkemizde Ulubat (Apolyont) Gölü'nde rastlanmıştır. Yıllar öncesi "chalealbumus chalcoides Đstanbulensis" türü Haliç'te Kağıthane Deresi'nde yaşardı. Etinin lezzetsiz ve değersiz oluşuna karşın avcılığı çok makbuldür. küçük balıklar ve balık yumurtalarıyla beslenir. Yumuşakçalar.000 gram ağırlığa erişen bir kefal türüdür. bunların denizle ilişkili acı su bölgelerinde yaşar.TATLISU KEFALI (Leuciscus cephalus) TATLISU LEVREĞÎ (Perca lluviatHîs) Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaygın olan. küçük su hayvanları ve omurgasızlarla beslenir. sürü halinde dolaşan bir ringa/tirsi türüdür. TATLISU SARDALYASI (Clupeonella abrau muhusi) Đlk kez Rusya'nın Abrau Gölü'nde bulunmuş.

Hareketsiz bir balıktır. Denizlerimizde yaşayan en zehirli balıklardandır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Ortalama 17-18. Kış aylarında derinlere çekilir. Boyları 15-35. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi. Boyları 1835 santimetre olur. en çok 25 santimetre olabilir.TRAKONYA (Trachinus draco) TEKIR (Mullus surmuletus) Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Zehirleri bir insanı sakat bırakabilir. . Kurtlar. bunların deniz bağlarıtılı acı su bölgelerinin kumlu zeminlerinde sürü ile yaşar. tuzlama ve tütsülü olarak yenir. Özel olarak avcılığı yapılmaz. bir karadeniz balığıdır. Kumluk. balık yumurtaları. böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Ekonomik değeri yüksektir. hatta öldükten sonra dahi zehirliliği devam eder. küçük balık ve kabuklularla beslenir. Eti lezzetlidir. eski Roma çağlarından beri namlıdır. Fakat deniz dibinde avlarına karşı çok süratlidir. Aynı zamanda çarpan balığı olarak adlandırılan trakonya. en çok 35-40 santimetre boya erişir. Üreme mevsimleri ilkbahardır. Üremelerini nisan-mayıs arasında yapar. küçük kabuklular ve sinek larvalarıyla beslenir. Diplerdeki kabuklular. TĐRSĐ (Alosa fallax) Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen tirsi. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Oburluğu diğer değerli balıkların besinleriyle yumurta ve larvaları için zarar vericidir. TRAKYA LEVREĞÎ (Gymnocephalus cemua) Trakya'nın Karadeniz sahillerine dökülen ağır akışlı nehirlerle. Eti lezzetli olmakla beraber az avlandığından ekonomik değeri yoktur. Denizden çıktıktan. ekonomik değeri yüksek bir balıktır. Bol avlanılması doğa için yararlı olur. Etinin lezzeti. Bol avlanılan. Đstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. taze. çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar.

dişileri ise 150 santimetreye kadar büyür. Spor avcılığının en namlı balıklarındandır. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. Planktonlar. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. hamsi.UÇAN BALIK (Exocoetus vofitans) Güney Ege ve Akdeniz'de dibe inmeden deniz yüzeyinde yaşar. adeta tükenmiş bir balıktır. Bölgesel değerlenir. Yaşam şartları elverirse 20-25 yıl yaşar. Ege'nin ünlü balığıdır. Tatlı su balıklarının en hareketlisi ve en yırtıcısıdır. hem de dişi karakteri gösterir. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. Boyu 30-50. Yaz aylarında üreme yapar.000 yumurta vererek üremeye başlar. Genç ve küçüklerinin (1-3 kilogram ) eti lezzetlidir. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Bazen büyük balıklardan kurtulmak. USKUMRU (Scomber scombrus) TURNA BALIĞI (Esox lucius) Karadeniz'e akan nehirlerin berrak ve bol bitkili sularında ve çeşitli göllerimizde yaşar. 8-10 yıl yaşar. Torik ve kofana baş düşmanıdır. Planktonlar. yumurtalarını yosun. Aynca dip hayvanları ve balıklar da besinine ek olur. Eti lezzetlidir. ağaç dalı gibi herhangi birşeye yapıştırarak ürer.'yi bulan yüzme hızı gereği. Kendi yavrularını da yediği olur. TRANÇA (Pagrus ehrenbergi) Mercan ailesinden ve fangri ile aynı türdendir. omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenir. su yüzeyinden 25-50 santimetre yükselip büyük kanatlarıyla 2-13 saniye ve 50250 m. Erkekleri en çok 100. 350400. hatta yaban ördeklerine saldırır. deniz ortasında. Geçmişte aşırı avlanılması.000 yumurtasını denize bırakır. Boyu 20-30 santimetre olabilir. Hem erkek. Genelde 25-35 santimetre olan. Tüm balıklara. neslini çok azaltmıştır.'lik planör uçuşları yapar. Eti beyaz ve lezzetlidir. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. . Normalde. Gümüş ve kefala benzer. 2-3 yaşırıdan itibaren ilkbahar aylarında yaklaşık 200. Kuvvetli çenesi ve dişleriyle her türlü kabukluyu kırıp yiyebilir. Kış aylarında 150 metre derinlere iner. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. bazen de saatte 80 km. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. en çok 75 santimetre olur. Baharla yaz arasında. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Sıcak ve ılık denizlerin 20-25 metre derinlerinde yosun ve bitki örtülü kumluk veya taşlıklarda tek başırıa yaşar.

000-25. belirli bölgelerde yanlız yaşar. deniz yıldızı. Kendinden küçük balıklar. Bütün dünya denizlerinde çok çeşitli türleri yaşar.000 yumurta döker. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Boyları 25 santimetre kadar olabilen bu balık.ÜZGÜN (Callionymus lyra) Renklerinin güzelliğinden ötürü mine balığı adıyla da tanınır. yengeç. Üremeleri mayıshaziran arasında olup cins ve türlerine göre 18-900 bin yumurta döker. Ekonomik değeri çok yüksektir. dipte hareketsiz yatarak yaşar. karides gibi kabuklularla beslenir.'yi aşan boy ve 40-50 kilogram ağırlıkta olanlarına rastlanır. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Denizlerimizde yaygın olarak bulunur. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. deniz kestanesi. 1 m. Kabuklular ve küçük balıklarla beslenir. Ekonomik değeri vardır. Yaklaşık 30 metre derinlerde. Etobur bir balıktır. Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Dişileri. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Yavaş akan nehirlerde. omurgasızlar ve yosunlar gibi çeşitli besinlerle yaşar. Belli bölgelerde yalnız yaşar. YAYIN (Silunıs glarıis) Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. Baş kısmındaki çeşitli renk ve süslemelerden "yazılı" ismini alır. Fakat az tutulur. Bahar ve yaz aylarında sahillere yaklaşarak üreme yapar. Karaciğerinden A vitamini ve yağ üretilir. VATOZ (Raja clavata) Köpekbalığı ailesindendir. göllerde. karides. YAZILI HANĐ (Serranus scriba) Uzunluğu en çok 25 santimetre olabilen yazılı hani. Etinin kıymetli olmayışı. Levrek balığı ailesindendir. Eti lezzetlidir. 10-30 yumurta verir. dikenlerinin az da olsa zehirli oluşu ile herhangi bir ekonomik yönü yoktur. kendi türünün tipik bir ömeğidir. . Uzun geziler yapmadan 15-20 metreden 100-150 metreye varan derinlerde kumlara gömülü yatarak av bekler. Sığ sulardan 300350 metre derinliklere inebilir.

sularda yaklaşık 1. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. . Ilık ve sıcak denizlerin üst düzeylerinde ve sahillerden uzakta yaşar.000-1. Hamsi. 820 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusu'nda Sargossa Denizi'ne yönelirler. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. ZARGANA (Belone belone) 60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan zargana. çamuka ve kıraça gibi küçük balıklarla besinlenir. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. 20-30'lu gruplar halinde gezerler.ZURNA BALIĞI (Scomberesox saurus) Uskumru turnası da denir. Đlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir. YILAN BALIĞI (Anguilla anguilla) Erkekleri 30-50 santimetre. Etçil bir balıktır ve sürü halindeki küçük balıklarla beslenir. Etleri beyaz ve lezzetli olmakla beraber. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Bilhassa Ege ve Akdeniz'de rastlanır. Burada 710° C. Eti yönünden değerlidir. kabuklular ve balıklarla beslenir.500 olmak üzere 7-8 defa yumurta verirler. çaça. ortalama 18 yıl yaşar. hem tatlı. Dönüşü başarabilen yavrular. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir. dişileri 45100 santimetre olabilen. Doğumu ve 3 yıllık gelişmesinden sonra tatlı sulara girer.000 metre derinlerde milyonlarca yumurta dökerler.000-3. Erken ilkbahardan yaza kadar her seferinde 1. Yumuşakça. tekrar acı su bölgelerine gelirler. hem de tuzlu sularda yayılış gösteren bir balıktır. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. kütle avcılığı yapılamadığı için ekonomik değeri önemsizdir. Uzunlukları ortalama 50 santimetredir.

yağ bulunur. Đnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. Buğulamanın başka bir uygulamasında da balık. hamsi. Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. Bazen de ağzı kapalı bir kapta tereyağı. yağsızı ise 10 gr protein içerir. Buğulaması yapılacak balıklar. şeker ve nişasta çok azdır. kalsiyum. Bir de alabalık. Haşlamadan kalan balık suyu çorba olarak kullanılır. sudak gibi beyaz etli büyük balıklar haşlamaya elverişlidir. Hangi balık ne zaman yenir. Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlı olup. B2 ve D vitaminleri. sindirimi de zordur. yayın. 200 . koku ve lezzet verici baharatlar ilave edilerek balık kokusunun ağırlaşması önlenir. Bölüm Balıkla Đlgili Önemli Bilgiler Doğru zamanda doğru balığın doğru şekilde pişirilmesi ile hazırlanan sofralarda dostlarla birlikte en az balık yakalar kadar zevkli anlar geçirilir. Buğu ile pişirmede de haşlama olduğu gibi lezzet ve koku için maydonoz.II. kokuyu almak için az beyaz şarap ile kendi buharında pişirilir. torik. kereviz. B1. defne yaprağı gibi kokulu ot ve yapraklar da eklenebilir. Buğulama daha çok beyaz etli balıklardan yapılır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir. kalkan. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkündür. eti biraz ağırdır. Beyaz etli balıkların sindirimi. genelde kendi suyuyla ya da domates ilavesiyle kısık ateşte veya fırında pişirilir. 100 gramlık yağlı balıkta 1 gr. tekir. lüfer. zargana. Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran. dil. Balıkta. Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur. soman gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır. buğulama yerine fırında domatesli hazırlanırsa daha lezzetli olur. Haşlama yaparken suyun içine çeşitli sebzeler. kolyoz. gümüş. kefal. çipura. Beyaz etli balıklara örnek olarak barbunya. levrek. kefal. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir. mersin balığı. Bu terbiyeye damak zevkine göre kekik. Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. Protein açısından oldukça zengindir. çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır. Fırında pişirme de sık kullanılan bir yöntemdir. istavrit. diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz. defne yaprağı. sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır. Siyah etli balıklar. Buğulama. kabuğu soyulmuş limon. siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. mercan. hücre onaran özellikleri de vardır. hangi balık nasıl pişirilir gibi bilgileri aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. fosfor. kılıç. patates gibi sebzeler ilave edilir. yayın. kırlangıç. Bu şekkilde pişirilecek balık birkaç saat zeytinyağı ve limon karışımında bekletilerek terbiyelenmelidir. kırlangıç. mezgit. Palamut. uskumru. Pişirme yöntemlerine kısaca göz atarsak: Levrek. başka bir yöntemdir. iyot gibi tuzlar bolca bulunur. Daha sonra balıklar zeytinyağlı bir tepsiye yerleştirilip. yağlı kağıt ya da alüminyum folyoya sarılı olarak kendi buğusuyla da pişirilir ki kağıtta balık hakikaten enfes olur. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’ini kullanır. sudak ve turna balıkları verilebilir. 100 gram yağlı balık 22 gr. havuç. Bileşiminde A.

yağ ve su eklenerek de pişirilebilir. iyot ve flor içerir. Balıklar ızgaraya konmadan sıvı yağ ile yağlanarak yapışmaları önlenir. ayrıca piyazlık soğan. Fırında balık. küçük ve siyah etli balıklar da biraya batırılırsa çıtır çıtır olurlar. Yani kısaca soğan. bol miktarda fosfor. Kalan harç. Bu da işin sosyetik detayı. Küçük kılçıklı balıklar. mangalda pişiriliyor ise ateş çok harlı olmamalı. karbohidrat yok denecek kadar azdır. Güveç kabının içine yarım bardak sirke. ince kıyılmış maydanoz ile kavrulur. Kızartılacak balıklar kızartılmadan önce çırpılmış yumurtaya da bulanabilir. B1. Izgara yapılacak balıklar ayıklanıp yıkandıktan sonra suları süzdürülür. Ayrıca balıklar tuzlanarak. havuç. Đstenirse balıklar. Izgarada pişirme. Balık. her kilogram için 30-40 dakika hesabı ile pişirilir. kalsiyum. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. bu şekilde kızartılan balık kimine göre biraz ağır olur. Balığın sofra adabına göre yeri çorbadan sonradır. balıklar ateşten yeterince uzak tutulmalıdır. Balık küçükse bütün bütün. su. yağın yakılmaması gerekir. şeker eklenerek balık pişirilir. tuz. En çok bilinen ve uygulanan yöntem de yağda kızartmadır (tava). Tavada yağın az olmaması. bunun için yavaş ateşte değilde kızgın yağda hızlı ateşte kızartılmalıdır. 100 gram yağlı balık yaklaşık 22 gram. Suyu süzülen balıklar tuzlanıp unlanır ya da tuz ve karabiber karıştırılmış una bulanarak kızartılır. tuz ve karabiber serpilip 510 dakika bekletilir. limon suyu. defne yaprağı. balığın üstüne serilir. Đnsan vücudu bu proteinin %93’ünden faydalanır. piyaz şeklinde doğranmış soğan. bir bardak su ve mevsimine göre iri domates parçaları veya salça eklenir güveç fırına konur. Balık eti A.dereceye ısıtılmış fırında. . Kızartma için yıkanan balıkların sularının iyice süzülmesi amacı ile balıklar bir kevgirde bir süre bekletilir. Fırında balık yapılırken bir yöntem de güveçte pişirmedir. Balık pilakisinde de pilakilerin bütün genel yöntemleri geçerlidir. B2 ve D vitaminleri açısından da zengindir. kıyılmış maydanoz. Bu oran kırmızı etlerde ve diğer beyaz etlerde çok düşüktür. sarmısak zeytinyağında kavrulur. büyükse birkaç parçaya bölünerek hazırlanır. Balık aynı zamanda proteininden en çok faydalanılan besin türüdür. Balık az karbohidrat içermesinin yanı sıra madensel tuzlar ve mineraller açısından son derece zengindir. fileto çıkartılan balıklar veya kemikli dilimlenmiş balıklar bu şekilde hazırlanabilir. güveçte bu harcın üzerine yatırılır. Daha geniş tarifleri balık yemekleri kısmında var. yağsız balık ise 10 gram protein içerir. Fırında pişirme yöntemlerinden biri olan balık pilakiler. yani et veya tavuktan önce servisi yapılır. aslında bu yöntemin balıkların az yağlı olduğu dönemlerde ve normalde yağsız balıklara uygulanması gerekir. Pullu balıkların ızgarada pullarıyla birlikte pişirilebilir. Protein açısından ise son derece zengindir. Beyaz etli balıklar unlanmadan önce süte. beyaz ya da siyah etli balıklar yağlı oldukları dönemde tercih edilen oldukça sağlıklı bir yöntemdir. kurutularak veya tütsülenerek de tüketilir. kereviz. diğer tüm pilakiler gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Tavada kızartma yaparken balığa yağ emdirmemeğe dikkat etmek gerekir. Hangi balık nasıl yenir BALIK SAĞLIKTIR Balıkta şeker. tuz ve karabiber karışımı terbiyede 15 dakika bekletilir.

III. Bölüm
SĐYAH ETLĐBEYAZ ETLĐ BALIKLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, her geçen gün artan çevre kirliliğine rağmen balık çeşitleri açısından son derece zengin bir ülkedir. Deniz balıkları siyah etli-beyaz etli, yerli ve göçmen olarak sınıflara ayrılırlar. Beyaz etli balıkların sindirimi siyah etlilere nazaran daha kolaydır. Jelatin içerdiklerinden haşlamaya elverişlidirler. Tavası, ızgarası, yağlı oldukları mevsimlerde de ızgarası yapılır. Bunlara örnek olarak barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çipura, dil, pisi ve kırlangıçı gösterebiliriz. Torik, palamut, uskumru, kolyos, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar da siyah etli balıklar sınıfına girerler. Bu balıklar beyaz etlilere nazaran daha yağlıdırlar ve daha az jelatin içerirler. Bu nedenle haşlamaya uygun değildirler ve hazımları daha zordur.

BARBUNYA (Mullus barbatus)
Sıcak ve ılık denizlerin kumlu, çamurlu sahillerinde 300 metreye varan derinliklerinde sürüler halinde yaşar. Ortalama 12-15 santimetreden en çok 40 santimetreye kadar büyür. Suyun ısı şartlarına göre derinlerden sahile, mevsimsel göçler yapar. 10 yıl yaşayabilir. Nisan-haziran arası 15100,000 yumurta döker. Etinin lezzeti ve bol avanılmasıyla ekonomik değeri yüksektir.

Denizlerimizin bu tatlı balığı genellikle Ege ve Akdeniz’de bulunur. Yerli bir balık türü olan barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu deniz diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar.Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Bunların içinde en makbulu kaya barbunyasıdır. Sırtı kırmızı ve karın kısmı beyaz olan kaya barbununun sırtında hiç gri leke bulunmaz. Kum ve ot barbunyasında ise sırt gri ile kırmızı renklerin karmaşası halindedir. Paşa barbununun her iki yanında, çeneden kuyruğa doğru sarı bir şerit bulunur. Tekir ile çok karıştırılan bu balığın en lezzetli zamanı Temmuz ile Ekim ayları arasıdır. Bu süre zarfında tavası, ızgarası ve kağıtta kebabı çok güzel olur. Tekirden en büyük farklılığı kafasının daha uzun oluşudur. Tekirin kafası küttür ve çene altında iki adet sakalı bulunur.

TEKIR (Mullus surmuletus)
Karadeniz dışında diğer denizlerimizde yazın rastlanır. Boyları 15-35, en çok 25 santimetre olabilir. Kumluk, çamur veya taşlık kıyı kesimlerinin 3 metreden 100 metreye kadar derinlerinde gidip gelerek yaşar. Diplerdeki kabuklular, böcekler ve diğer canlılarla beslenir. Yaz aylarında üreyip yapışkan yumurtalarını 10-60 metre derinlere bırakır. Etinin lezzeti, eski Roma çağlarından beri namlıdır. Bol avlanılan, ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

ÇĐPURA (Spanıs aurata)
Ege ve Akdeniz'in bu namlı balığı, Marmara'da seyrek bulunur. Ortalama 25-35 santimetre boy ve 0.5-3 kilogram ağırlıkta, en çok 60 santimetre ve 6 kilogramda olabilir. Etçil bir balıktır. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35-40 metre derinliklerde yaşar. Đki yaşırı üstündekiler daha da derinlere iner. Üremeleri ekim-aralık aylarında olur; 100-150,000 yumurta doker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Barbunyaya çok benzeyen ve yakın akrabası olan bu balık bütün denizlerimizde avlanır. Karadeniz ve Marmara’da avlanılanlar 6 ila 10 cm arasındadır. Ege ve Akdeniz’de ise boyları Barbunya’yı yakalar. Çene altı bıyıklarının uzunluğu, küt kafası ve birinci sırt yüzgeçindeki sarı-siyah benekleri ile Barbunya’dan ayrılır. Dört mevsim yenebilecek bu balığın en lezzetli zamanı, aynen Barbunya’da olduğu gibi Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavası ve kağıt kebabı çok güzel olur.

Ege’nin meşhur yerli balığı olan ve küçük sürüler halinde gezen Çipura son yıllarda çiftliklerde de üretilmeye başlanmıştır. Çipura Elips biçiminde yassı vücudu, beyaz karnı, koyu gri sırtı ve pembemsi yanakları ile tanınır. Atlas Okyanusu, Kuzeybatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Bir zamanlar Marmara Denizi’nde de yakalanan ve Alyanak adıyla tanınan bu balığın maalesef nesli tükenmiş bulunmaktadır. Genelde 20 ila 35 cm arasındadır. Ancak 6-7 kg’ya varanlarına da rastlanmıştır. Her mevsimde zevkle yenebilen bu balığın ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını çok güzel olur. Izgara için ideal büyüklük 250 ila 350 gram’dır (3 ila 4 adet/kilo). Daha büyüklerinin fırında pişirilmesi tercih edilmelidir.Buğulama ve çorba için her boyu kullanılabilir. Tadı nefis olan bu balığı katkısız, yani ızgara veya fırında yenmesi tercih edilmelidir. Đsparoz ve lidaki bu türün küçük çeşitleridir.

DERE ALABALIĞI (Salmo trutta fario)

GÖL ALABALIĞI (Salmo trutta lacustris)

Soğuk, temiz ve hızlı akıntılı nehirlerde çevresine bağlı olarak yaşar. Bölgesine kıskançtır, başka balıkların gelmesini istemez. Boyları 30-40, en çok 60 santimetre ve 0.5-2 kilogram ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar ve yavru balıklarla beslenir. Erkekleri 2, dişileri 3 yaşırıda olgunlaşıp ekim-ocak arasında yumurta bırakır. Zaman zaman akıntılara karşı 1.5-2 metre sıçrayarak yüzer. En değerli tatlı su balıklarından biridir. Lezzetli ve yararlı etiyle ekonomik değeri çok yüksektir.

Kuzeybatı Anadolu, Abant ve 7 Göller Bölgesi'nde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli soğuk sularda fazla gezinmeden; planktonlar, dip hayvanlan ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25-40, yabanlarında 60-70 santimetre olabilir. Eylül-ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli, ekonomik değeri bölgeseldir.

DĐL BALIĞI

Dil balığı da yerli balıklarımızdan olup Ege ve Akdeniz’de bolca yakalanır. Her mevsimde yenebilir. En lezzetli zamanı kasım ila şubat ayları arasıdır. Tavası çok güzel olur. Đrilerinden fileto çıkarılıp şiş veya salçalı fileto yapılabilir.

1 yaşırıdan itibaren olgunluğa erişip 18 . Gündüzleri 30-40 metre derinlerde. fırın.Yaz aylarında yağsız olduğu için ızgara yerine tava veya buğulaması tercih edilmelidir. buğulaması ve pilakisi yapılabilir. Sürüler halinde yaşar ve 20 santimetreye kadar büyür. 1988 yılında 90. Kurutularak. daha küçük ve göç etmeyen bir hamsi türü de vardır. Sardalya Akdeniz’de 15-20 cm dolaylarındadır. yahni gibi. Sicilya ve Malta için de aynı şeydir. Gümüş balığı (Aterina) da hamsinin akrabasıdır. Đspanya’nın Atlas Okyanusu kıyıları. Izgara.000 ton ile toplam balık avcılığımızın yaklaşık üçte ikisini meydana getirmektedir (40. pilaki. Buna ançovi tabir edilir. Boyu ortalama 12 cm olup azami 18-20 cm’ye kadar büyürler ve çok büyük sürüler halinde gezerler. 1988 yılında toplam 480. Bu sürede çeşitli ızgaraları. Ayrıca Hamsinin yakın akrabası sardalya sürüler halinde yaşar ve kıyılar boyunca göç eder. Nisan ayında da yumurtlamak üzere Karadeniz’e çıkar.000 ton). yaklaşık 40. Nisan sonunda da kuzeye göç ederler. hamsiyi de tehlikeli olarak etkilemektedir. sularda. Azak Denizi’nde üreyip kışlamak üzere güneye.buğulama. Fiyatının ucuz olması nedeniyle çok geniş kitleler tarafından tüketilir. Karadeniz hamsisi ise Kuzeybatı Karadeniz’de ürer. Aynı tür Kuzey Ege’de de bulunur. kağıt kebabı. tava. Ülkemizde Kuzey Ege’de bolca yakalanan sardalyanın en lezzetli mevsimi Temmuz-Ekim aylarıdır. Hamsi Karadeniz için neyse sardalya’da Portekiz. Ayrıca balık yağı ve balık unu üretiminde de kullanılmaktadır. Marmara Hamsisi denilen. Bu hamsinin sırt rengi daha açıktır. kışlamak üzere Kasım’dan Şubat’a kadar Trakya kıyılarına ve Marmara’ya göç eder. Karadeniz hamsisi Azak ve Karadeniz olmak üzere ikiye ayrılır. Kasım-Haziran arasında ise ancak pilaki ve buğulaması yapılabilirse . Aşırı avlanılması ve orkinos-palamut-uskumru/torik sisteminde dengenin bozulması. 25-60 metre derinlikte ve az tuzlu sularda üreyip. temel protein kaynağıdır. Hamsi gibi Ticari değeri çok yüksek bir balıktır.20° C. Hatta ringa konservesine de aynı ad verilir. Azak hamsisinin burnu daha küttür. Siyah etli balık olmasına rağmen buğulamaya son derece uygundur. Sardalya adı konserve işleminden dolayı konserve ile özdeşleşmiştir. fırını ve kağıt kebabı. Hamsi özellikle Karadeniz yöremizin temel gıdası.Hamsinin hemen her türlü yemeği yapılır. SARDALYA 1988 yılında 310. Kış aylarında yakalanan hamsi tuzlanıp saklanır. Marmara'da da bulunur. Bu ülkelerde birçok yemek sardalya üzerine kurulmuştur. Etinin lezzeti. geceleri yüzeye yakınlarda dolaşır. yalnız Marmara’da çıkan.000 yumurta döker. çeşitli tüketim yönleriyle ekonomik değeri çok yüksektir.000 ton tatlı su üretim ve avcılığı dahil. bizim Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine inerler. tuzlanarak hatta balık yağı ve balık unu elde etmekte kullanılır. Okyanusta ise 30 cm’ye kadar büyürler. Gözlerinin gerisine kayan ağzı ve yivrilmiş burnu ile yakın akrabası Sardalya’dan kolaylıkla ayrılır. Ocakmart arasında beslenmek içm sahillere yaklaşır ve bol av verir.HAMSI (Engraulis encrasicolus) Karadeniz'in insan yaşamıyla birleşen balığıdır.000 ton ile hemen hamsiden sonra yer alır.

Yazın yakalananlar ise pilaki ve tava için uygundur. fırını ve çorbası çok güzel olur.Bu mevsimlerde yağlı olduğundan tavası tavsiye edilmez. bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Ortalama 20-25 cm. Kıl tarzında çok kılçığı vardır ve sardalya kadar lezzetli değildir. çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan. Denizlerimizde 30 cm civarında olan uskumru Kuzey Denizi’nde 50 cm’ye kadar büyür. rengi koyu. dolması. En küçüğü kalinarya’dır. Mart ila Haziran aylarında da Karadeniz’e döner. elips şeklinde. köftesi ve tuzlaması çok güzel olur. Uskumru büyüklüğüne göre üç değişik ad ile adlandırılır. Uskumrunun kuyruk çatalının içi boş ve iki çizgiden ibaret bir “V” harfi tarzındadır. En lezzetli olduğu dönem Eylül ayından yumurtlamaya başladığı Ocak ayı sonuna kadardır. uskumrunun ise açıktır. kağıt kebabı. dönüş uskumrusu ise çiroz olarak adlandırılır. Uskumrunun gözleri neredeyse toplu iğne başı kadar küçük. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz/ispari olarak tanınır. özellikle Mayıs-Temmuz ayları haricinde daha yağlı ve lezzetlidir. Sargos ve Mırmır gibi çeşitleri vardır. Uskumru ile kolyosun sırt desenleri birbirine benzemekle birlikte kolyosun Çipuranın yakın akrabası olan Karagöz. Yazın taşlık ve yosunluk. Kolyosa çok benzeyen ve sürüler halinde dolaşan göçmen bir balıktır. 2025 cm civarında ve yağlı olanları uskumru. . Çeşitli türleri sularımızda yaşar. buğulaması. Şubat’tan itibaren yağını kaybetmeye başladığından tavası yapılabilir. . Yazın yakalananlara ise lipari denir. 1 kg ve daha büyüklerinin fırını tercih edilmelidir. Bu süre içinde ızgarası. midyesi bol yerlerde yaşar. . Her mevsimde yenebilen bu balık. Uskumrunun kolyostan önemli farklılıkları aşağıdadır. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. gümüşi pulları olan yerli bir balıktır. Sürüler halinde yaşar. Aynen Çipura gibi ızgarası.de bir önceki döneminki kadar lezzetli olmaz. en 50 cm boyunda olur. Esas adı çiroz kurusu olan bu kurutulmuş balığa geçen zaman içinde ismi kısaltılarak yalnızca çiroz denmeye başlanmıştır. Kışın derin sulara çekilir. Tirsi ise sardalya azmanıdır. Yaz aylarını Karadeniz’de geçiren uskumru Eylül ve Ekim aylarında Marmara’ya iner ve kışı burada geçirip yumurtlar. kolyosun ise oldukça iridir. Sivrigaga. Sardalyanın küçüğüne papalina tabir edilir. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır. ayıklamadan yemeği yapılır. Đlkbaharda Karadeniz’e dönüş yapan çirozlar kurutulur. . . Kolyosunki ise doludur. yassı. USKUMRU KARAGÖZ (Diplodus vulgaris) Bütün denizlerimizde. Baltabaş.

......... Lüfer çeşitleri şöyledir: .. Çinekopun da ızgarası çok iyi olur. lüfer (4-8 adet/kg) .... Ayrıca Marmara ve Ege Denizi’nde yerli türleri de bulunur. 18-25 santimetreye kadar olanlar sarıkanat. Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda sürüler dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır.... kofana ( yaklaşık 1 kg/adet veya daha büyük). ancak mevsimi lüfere göre kısadır. kağıt kebabı ve tavası olur..... Tadı uskumruya nazaran oldukça yavan olduğundan genelde tavası yapılır. 17-20 cm arası..Karadeniz.... Akdeniz. 35 cm’den büyük. kabaçinekop (10-15 adet/kg) .... Ülkemizde Karadeniz’de ve Đstanbul Boğazı ile Marmara Denizi’nde yakalananların tadı muhteşemdir.. 10 santimetreye kadar olarılar defheyaprağı. büyüklüğüne göre pilakisi.. 10 cm’ye kadar...... 15-18 santimetreye kadar olanlar çinakop. Kasım sonundan itibaren azalmaya başlar... çinekop(16-19 adet/kg) . bahar sonu ile yaz başıdır... hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Bu devre içinde ızgarası tavsiye edilir. Büyümesinin aşamaları içinde değişik isimler alır........ Diğer zamanlarda..... Đlkbaharada son derece yağsız olduklarından tava.. 21-30 cm arası .. Buna göre: boyları. Yaz ortalarından sonbahara kadar da kışlamaya geçerler...... pilaki ve buğulaması tercih edilmelidir. Ocak ayı en yağlı zamanı olduğundan tuzlama için en ideal zamanıdır..... 14-16 cm arası..... Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır....000 yumurta verir. kaba lüfer(2-3 adet/kg) ... Bol verimliliği ve etinin lezzetiyle ekonomik değeri çok yüksektir..... Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı... Üremeleri.. buğulaması. sarıkanat (9-14 adet/kg) .. Ilık suların 10-200 metre derinliklerinde yaşar..........KOLYOS Uskumruya çok benzeyen bu balık uskumruyla beraber sürüler halinde göç eder... Soğuk denizlerde yaşayanları daha yağlı olduğundan daha da lezzetli olur......... LÜFER (Pomatomus saltator) Gezici balıklardan oları lüfer.... Tuzlaması çok güzel olur. Lüfer.. yaprak (20 adet/kg) .. 11-13 cm arası... Marmara........ Daha güney denizlerimize inildikçe yavanlaşır ve kendisine mahsus o güzel tad ve kokuyu kaybeder. sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar. Lüfer büyüklüğüne göre en çok isim alan balıktır.. 31-35 cm arası... 28-35 santimetreye kadar olanlar lüfer.......... Eylül ortasından Ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı ve lezzetli zamanıdır. .. Kademeli olarak 60-80. 35 santimetreden fazla olanları da kofana diye adlandırılır.....

65-70 santimetre altıparmak. Bu familyanın çeşitleri bütün denizlerimizde görülmekle birlikte en lezzetlileri Karadeniz ve Marmara’da avlanılan tipleridir. 10-25 santimetre çingene palamudu. Ama çok kişi bu özelliği bilmeyip “palamut” diye aldanır ve sonra palamuttan soğur. Tombik. Yazın Karadeniz'e çıktıktan sonra sonbaharda Marmara'ya ve oradan da Ege'ye geçerek hemen bütün Akdeniz'i dolaşırlar. sularda 400. sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya. En lezzetli zamanı da Eylül başından Şubat ortalarına kadar olan zamandır. ekonomik değerini tehlikeli boyutlara indirmektedir. hakiki palamuta nazaran hiç güzel değildir. 60-65 santimetre sivri. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. Sırtı çizgili. Palamutun boyuna göre isimlendirilmesi . Orkinos. ihraç ve endüstri yönleriyle çok değerli olan bu balığın üretimindeki azalma. Bu cinsin etinin tadı. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir. 40-45 Uskumru. Uzunluğu 1 metreye kadar varır. Uzunlukları 3-4 metre ve ağırlıkları da 100-150 kilogramdan 800 kilograma kadar olabilir.torik ve orkinosu içeren bir familyadandır. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. ortalama 15 yıldır. hamsi. 55-60 santimetre torik. karnı gümüş rengindedir. Benekli Orkinos ve Yazılı Orkinos isimleri alan yakın akrabasında ise sırttan karına doğru dalgalar halinde inen en az 16 adet alacalı bant ile karın civarında en az üç adet siyah benek bulunur. Çanakkale'ye kadar iner. Yaşam süreleri. istavrit. sürü halinde yaşayan gezici balıklardandır. kolyoz. 18-20° C. üçü açık menevişli yedi adet bant bulunur. Eylül’den itibaren de palamut gelmeye başlar. siyah etli bir göçmen balıktır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz'e çıkıp. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco. Çeşitli türleri vardır. Süratli ve iyi yüzücüdür. Martağustos arasında ürerler ve yaklaşık 1 milyona yakın yumurta verirler. Bu gezilerinde saatte 4060 kmetre hızla yol alabilirler. Sürüler halinde yaşayan pulsuz. Önce Karadeniz’den sürüler halinde vanoz ve çingene palamutu. Genel olarak üst sularda yaşarlar. 30-35 santimetre palamut. sardalya gibi balıklara saldırarak yer. 70 santimetre ve üstü peçuta olarak adlandırılır. Ege’de yaşayan. Palamut avı Ağustos ayında başlar. Karadeniz ve Marmara palamutunda baştan kuyruğa doğru muntazam çizgiler halinde giden. Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır.ORKĐNOS (Thunnus thynnus) santimetre kestane palamudu.000'den birkaç milyona kadar yumurta dökerek açık denizde ürer. Taze tüketimi. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez. Đhracat ve gıda endüstrisi yönünden ekonomik değeri çok yüksektir. dördü koyu. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar. Sürü halindeki uskumru. PALAMUT/TORĐK (Sarda sarda) Karadeniz ve Marmara'nın en ünlü balığıdır. 50-55 santimetre zindandelen.

. 65-70 cm arası........... gözlerinin arkasında herbiri 4-5 gram ağırlığında iki adet beyaz taş bulunur.. Genelde tek gezen.. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir.sivri ...... Vücutları iğ biçiminde ve yandan hafif basıktır. Başının içinde...... 20 cm’ye kadar.. Halk arasında bu taşların idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olduğuna inanılır.... Karnı gümüşi beyazdır....... Her türlü yemeği yapılan levreğin buğulaması.... En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır... alt bölümleri gümüşi. Erişkinler kıyıya yakın kayalık dipleri... Gençken gruplar halinde..... alt yüzgeçi ise sarımsıdır... 31-40 cm arası....... yüksek bir üreme gösterir. Bayağı levrek ve benekli levrek olmak üzere iki tipi mevcuttur.. yerli balıklardan sayılır......000-2.torik ..... 70 cm’den büyük........ palamut vanozu . Hani ailesindendir..... 61-65 cm arası.. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek............ Karnı ise sarı-beyaz menevişlidir..... bayağı levrek ise bütün denizlerimizde görülür..... 3-4 kiloluk irilerine de rastlanmıştır.....kestane palamutu . geceleri avlanan ve oyuklar arasından süzülürcesine dolaşan bu balığın başlıca besini karides ve yavru balıklardır. 20-30 cm arası.. 51-60 cm arası...... 1 metreden büyük ve 20-25 kg olanlarına da rastlanmıştır.. Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider..... Ülkemiz denizlerinde 20 ila 60 cm arasında olurlar. Sırtlarındaki çok sayıda benek ile ayrılırlar.. Eşkine ise bütün denizlerimizde görünen kıyıya yakın kayalık diplerde yaşıyan bir türdür.Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır.......... MĐNEKOP.. ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir... Pulları oldukça iri olan levreklerin yanları genelde beyaz.. LEVREK (Dicentrarhus labrax) Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar... fıfırnda kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur.. Ocak-mart arasında 500....... En irileri 1 metreyi geçebilir......... .. LEVREK..... Ortalama 30 cm ve 600 gramdır.. Bu nedenle tuzlama ve lakerdası tercih edilir.. Küçük yavru balıklarla beslenir... Sırtı kamburumsudur ve koyu kahve ile lacivert arası bir renktedir..... Benekli levrek Güney Ege ve Akdeniz’de. EŞKĐNE 12 değişik türden meydana gelen bu familya ılık ve tropik suların sığ kesimlerinde yaşar. yavrular ise akarsu ağızlarını tercih ederler.. Eti en lezzetli balıkların başırıda gelir......çingene palamutu ..altıparmak . Bu nedenle de ekonomik değeri çok yüksektir.. Yaşam ortamı.... Fazla gezici olmayan levrek... 40-50 cm arası...zindandelen Torik ve toriğin büyük boyları palamuttan daha çok yağlıdır.. Bu nedenle gemi batıkları veya kaya oyuklarında yuvalanır....000..palamut .. Eşkineye çok benzeyen minekoplar 30 ila 80 cm arasında olur...000 yumurta dökerek.. karanlık ve kuytu yerlerdir..aşağıdaki gibidir: ......... Parlak mavimsi-gri renkteki vücudu sırttan karına doğru inen sarı menevişli çizgilerle bezenmiştir......... sonraları tek başırıa yaşar.. Karadeniz’de kötek olarak ta bilinen minekop ta bu familyanın diğer bir türüdür.

Sonbahar ve kış aylarında ızgarası dahi yapılır. Đzmarit midye. Her mevsimde yakalanan istavritin en lezzetli olduğu zaman Kasım ila Şubat ayları arasıdır. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayrı familyalara mensupturlar. bağırsakları ve kılçıkları ayıklanır. sarıkanatta ise 30-50 santimetre olur. mayıs’tan itibaren de Karadeniz’e geri dönmeye başlarlar. Marmara. Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanılan bir isimdir. Tavası ve fırını çok güzel olur. Đstavritler sonbaharda Marmara’ya iner. sırt-göğüs ve anüs yüzgeçleri sert diken ışınlı bir balıktır. Lezzetli eti.SĐNARĐT vücudu iğ biçiminde olan göçmen bir balıktır. Ege’de 30 cm civarında olurlar. dişleri ince. Karadeniz’in doğusunda istavritler palamut büyüklüğünde.Sarıkuyruk istavrit veya sarıkanat istavrit diye anılan tipi sularımızda en çok bulunan türüdür. çeşitli yemekleri ve bol avlanmasıyla ekonomik değeri en yüksek balıklardandır ĐZMARĐT Ağzı körüklü. Ege ve Karadeniz’de yaşayan yerli türleri de vardır. Đstavrit. yaklaşık 50 cm boyunda olurlar. deniz solucanı ve balık yumurtaları ile beslenen bir dip balığıdır. Đzmaritin erkekleri dişilerden daha iri olurlar. Olduğu gibi pişirilip bilahare derisi. Marmara ve Boğaz’da balık avlamaya başlayanların ilk tanıştıkları balıktır. kuyruğu derin çatallı ve . Marmara’da boyu 10 cm’nin altında olan küçük istavritlere kıraça tabir edilir. Gezici balıklardır. Üzerine limon ve zeytinyağı ile kıyılmış maydanoz eklenerek hazırlanır.TRANÇA. Tavası güzel olur. Boylan karagözde 15-25 santimetre. Dişiler 20 cm civarında olurken erkekler 25 cm’ye kadar uzayabilir. çamuka gibi küçük balıkların yavrulanyla beslenir. Pulları kazındıktan sonra derisi tulum çıkarılarak yapılan tavası da çok güzel olur. Mayıs-ağustos arası sürüler halinde ürer. Sularımızda iki türü vardır: menekşe izmarit ve istargilos. Küçüklerine kraça denir. gözleri iri. Eti beyaz ve son derece lezzetlidir. en çok 30 santimetre. çaça. Hamsi. gözleri iri. ĐSTAVRĐT (Trachurus trachurus) Denizlerimizde sankanat istavrit (Akdeniz) ve karagöz istavrit (Karadeniz-Marmara) olarak iki türü yaşar. Marmara’da 15-20 cm.Ağzı öne uzayabilen. Đzmaritler ızgara yapılırken ayıklanmaz.

Karadeniz’de ise yalnız yaz ayları görülür. Kaya kalkanı daha çok Sinop. Bu balığın en güzel defne yapraklı şişi olur. Sarı kulak kefalin tavası ve fileto ızgarası da yapılır. Kalkan karadeniz içinde. En lezzetli zamanı Ocak sonundan Mart ortalarına kadardır. Marmara. Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Erkekleri 5-6. Kış ve Đlkbahar’da çok lezzetlidir. Đstanbul Boğazı’nın kuzeyinde. bir mezedir. Çünkü kefal kirli ve bulanık suları çok sever ve buralarda diğer balıklar yaşamazken o yaşar. kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. . Bu gibi sularda yakalanmış kefal insan sağlığı için büyük tehlike arzeder. 1 metre boya erişebilir. Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde.KALKAN (Psetta maxima) Bir dip balığı olan kalkan. Her iki tarafı siyah olan kaya kalkanı’na da nadiren rastlanır. Örneğin Đzmir Körfezi’nde diğer balıklar yaşamazken kefal bol miktarda bulunmaktadır. bir tarafı siyaha yakın diğer tarafı beyaz rengi ve beyaz tarafındaki düğmeleri ile tanınır. tercihan tanıdık balıkçıdan almak gerekir. Sahillerde 510 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Sonbahar. Buğulaması ve kağıt kebabı da yapılır. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır. Üremeleri 10°-15° C sularda nisandan hazirana kadar sürer. bir tarafı beyaz olan bayağı kalkandır. Karadeniz’in bu ünlü balığı bütün yassı. Ayrıca likorinoz denilen tütsülüsü de çok makbuldur. Kefal alırken çok dikkat etmek. Tavası çok güzel olur. Kefalin buğulaması ve pilakisi çok güzel olur. Kılıç gibi uzun üst çenesi. oval vücudu. Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Milyonlarca yumurta vermesi yanında etinin lezzeti ve verimliliği ile ekonomik değeri çok yüksektir. Boğazlar. Batı Akdeniz. Đlkbahar sonlarından itibaren Ağustos ayına kadar yakalanan kalkan yavrularının tavası nefis olur. Akdeniz ve Ege’de yıl boyunca. Her mevsimde yenebilen kılıçın en lezzetli zamanı Eylül-Şubat arasıdır. kışın kuzeyden güneye göç eder. Her mevsim avlanan kalkan bütün sene boyunca yenebilir. lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası marlin bizim sularımızda bulunmaz. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Gezici balık değildir. kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yücgeçi ve yuvarlak yerine enine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. Bütün denizlerimizde yetişir. Karadeniz’in batısında avlanan kalkan bir tarafı siyah. Bir kefal türü olan haskefalin kurutulmuş yumurtaları çok aranan bir deniz ürünü. Samsun yörelerinde çıkar. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Daha çok Atlas Okyanusu’nda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi. dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir. KEFAL Yaz ayları dışında lezzetli olan pullu ve göçmen olmayan bir balıktır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı. KILIÇ Türkiye’mizi çevreleyen denizlerde artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür.

Normalde. üretilmek üzere de ülkemize getirilmiştir. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlarıılmasıyla ekonomik değeri yüksektir. 150 Genelde 25-35 santimetre olan. 8-10 yıl yaşar. Üreme devresi şubat-nisan arasıdır. oksijeni bol temiz sularında yaşar.000 km. kabuklular ve irili-ufaklı balıklarla beslenir. Bölgesel şartlara göre şubat-mayıs arasında üreme yapar. Yetişkinleri denize de uyum gösterir. Ekonomik değeri çok yüksektir. Geçmişte Karadeniz ve Ege arasında büyük göçler yapan. Böcekler. 350400.'lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada ekim-kasım arası üreme yapar. Mezgitin yumurtalı tavası. . Torik ve kofana baş düşmanıdır. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. çaça gibi küçük balıklar ve yavrular besinidir. 40 santimetreye kadar büyüyebilen. Tatlı su balıklarından eti en lezzetli olanıdır. Yaşam ortamı tekrar varolduğunda ekonomik değeri en yüksek balıklardan biridir. sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. sinekler. SOMON (Salmo salar) Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış.MEZGĐT (Merlarıgius euxmus) Marmara ve Karadeniz'de bol. eti çok lezzetli olan ve bol avlanılan uskumru. ortalama 60-100 santimetre. USKUMRU (Scomber scombrus) Tavuk balığı olarak ta bilinen mezgit bütün denizlerimizde bulunmakla beraber en çok Karadeniz’de bulunur. adeta tükenmiş bir balıktır. domatesli sotesi güzel olur. sürüler halinde yaşayan Marmara'nın yerli balığıdır. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri. ağırlığı da 3-15 kilogram olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir.000 yumurtasını denize bırakır. diğer denizlerimizde az rastlanır. Yaz hariç devamlı yumurtalı durumdadır. Hızlı akarsuların. Planktonlar. şimdilerde ekolojik nedenlerle seyrek rastlanan. Gündüzleri yüzeylere çıkarak. santimetreye ulaşanları olur. Etoburdur. Boyları 20-40 santimetre olabilir. tekrar acı sulara iniş yapar. hamsi. Doğal yetişenleri 23 metre yükseğe atlayıp yüzerek 23. Boyu. hamsi. Doğan yavrular. Az yağlı ve kurutulmuşuna çiroz denır. Atlarıtik'te yaşayan lezzetsiz bir türü daha vardır.

adabeyi ise genelde Ege’e bulunur. Tatlı su balıkları içinde eti en lezzetli balıklardan biridir. inilti gibi değişik frekanslarda ses çıkarırlar. ve öksüzün ördek gagasını andıran ağız yapısı ile ayrılır. Etobur bir balıktır. Yavaş akan nehirlerde.000-25. . Ortalama 1-2 m'den 3 metreye kadar boy ve 150 kilogram ağırlığa erişebilir. Her ikisi de lezzetli olup genelde kırlangıç tercih edilir. Çok gelişmiş solungaçları ve gırtlak yapısı medeniyle uğultu. Dişileri ağırlığına oranla kilogram başırıa 7. Đskorpit bütün denizlerimizde. 35-40 yıldan 100 yıla kadar da yaşayabilir. Haşlanmış kırlangıçın ayıklanmış etleri mayonezli veya zeytinyağ-limon sıkarak soğuk olarak ta meze olarak lezzetle yenebilir. Yakın akrabası olan öksüz’den. karuın ise pembe veya beyazdır. Buğulaması. Her ne kadar aynı familyadan olmamakla beraber etleri ve uygun oldukları yemekler açısından çok benzerlik gösterirler.000 yumurta döker. özellikle çorbası çok lezzetli olur. Mayıs-haziran arasında gece sessizliğinde yumurta dökerler. Sırt rengi kırmızıpembe. Bütün denizlerimizde bulunan kırlangıç ortalama 25-30 cm olup nadiren 75 cm’ye kadar olanlarına da rastlanmaktadır. bu balığın pembe-gri veya komple gri sırtı. ADABEYĐ Kırlangıçtan bahsedince iskorpit ve adabeyini atlamak olmaz.YAYIN (Silunıs glarıis) KIRLANGIÇ Akarsu ve göllerde yaşayan balıkların en büyüğüdür ve aynı zamanda en uzun yaşayanıdır. göllerde. ĐSKORPĐT. Đskorpitin sırt dikenleri zehirlidir. Sualtındaki bütün hayvanları yiyebilir. Kırlangıç ızgara ve tavaya uygun değildir. Bu ses nedeniyle bir birçok balıkçı tarafından inleyen balık diye adlandırılır ve uğursuz sayılır. Ekonomik değeri çok yüksektir. dipte hareketsiz yatarak yaşar. Bu nedenle balıkçıya ayıklattırılmalıdır.

Palamut Çinekop Çipura Deniz Alası DenizYılanı Dil Gelincik Gümüş Güneş Hamsi Hani Đskorpit Đspendek Đzmarit Kalamar Kalkan KalkanYav Karagöz Kaya Kılıç Kırlangıç Kofana Kolyoz Lahos Levrek Lipsoz Lüfer Mercan MercanYav Mersin Mezgit Minakop Mırlam Morina Orkinos Palamut Pisi AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE MAE BKM BK BKM EA A A MAE BMK MBE AE KMB M BM MAEB MB EA KM KM KABME MB ME AKEM KBM MB EA BKM AEM KMBEA EAM MBE KME KB KE MEAB KM AEBM KME AKEM .Balık Takvimi Balıklar Ahtapot Akya Barbunya Ç.

Kaya Kefal Levrek Sazan Turna Yayın Yılan Yöre Akdeniz Boğaz Ege Karadeniz Marmara A B E K M Lezzet Lezzetli Yenebilir Yenmemeli .Balıklar Rofoz Sardalya Sarı Kanat Sarıağız Sinarit Strangolos Sübye Tekir Torik Trança Uskumru AYLAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 YÖRE AE ME BKM AE MAE ME AME KMABE KBM AE KBME Tatlısu Alabalık Alabalık Çifl.

havucu. Üzerlerine küçük doğranmış taze soğan serpin. kekik. Balıkları. Eritilmiş yağın içine soğanı. Alabalık Dolması Malzeme: 4 1 1 2 50 1.5 3 2 4 çorba kaşığı adet adet diş gr çay kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı adet Margarin Kuru soğan (orta b. karabiber ve tuzu karıştırın. kekik.büyüklüğünde) Dekor için ceviz parçaları ve limon dilimleri Hazırlanışı: Terayağını mikrodalgaya dayanıklı bir fırın kabında fırının 800 Watt konumunda 45 saniye kabın ağzı kağıt havlu ile kapatılmış olarak eritin. Sebze karışımınz. tuz ve bir çorba kaşığı sirkeyi ekleyip yine fırının 800 Watt konumunda arada bir kere karıştırarak. kılçıklarını çıkartın.. Geniş bir tencerenin yarısına kadar su doldurup kaynatın. Bölüm Balık Yemekleri Taze Soğanlı Baharatlı Alabalık Malzeme: 2 1 1 1 5 adet tatlı kaşığı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet Alabalık (iri) Zeytinyağı Kekik Karabiber Soğan Tuz Hazırlanışı: Balıkları ikiye bölüp. Bir kasede zeytinyağı. Tencerenin kapağını kapatıp. tencerenin içine oturacak genişlikte bir kevgire veya buhar süzgecine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı balıkların her tarafına sürün. . Taze soğanları ince doğrayın. 3 dakika pişirin. kısık ateşte balıklar yumuşayana kadar pişirin. sarımsağı ve cevizleri ilave edip fırının 800 Watt konumunda iki kere karıştırarak. Soslu balıkları buzdolabında yarım saat bekletin.IV. ince kıyılmış) Havuç (çok küçük doğranmış) Sarımsak Ceviz içi (ince çekilmiş) Kekik Tuz Sirke Zeytinyağı Alabalık (her biri 225-275 gr.

Pişirme süresinin yarısında balıkları çevirin. alabalık olabilir) Haşlanmış bir miktar pazı yaprağı içi Pirinç Orta Boy Soğan Fıstık Kuş Üzümü . Ayıklanıp yıkanan yeşil salatalar ince ince kesilir. sirke ve zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu dökerek servis yapın. soğan. kereviz yaprağı. Tabağın kenarı da yeşillik karışımıyla süslenir ve ayrı bir kapta bir buçuk limonun suyu yarım bardak zeytinyağıyla çırpılır ve balığın üzerine döküldükten sonra servis yapılır. 2 dal maydanoz. zeytinyağı.1. ince kıyılmış maydanoz. Üstü örtülecek kadar su konur.5 1 1 1 2 100 1 1 2 1 2. Diğer yanda yumurtalar katı olarak pişirilir. Galeta ununu ekleyip karıştırın. defne yaprakları. Sebzeli Alabalık Malzeme: 1200 2 2 0.5 gr'lık adet adet adet demet sap adet adet gr adet adet adet tutam su bardağı 1 Ad. Bir kaşık sirkeyi balıkların üstüne dökün ve sırçayla zeytinyağını sürün. Hazırlanan harcı balıklara eşit miktarda doldurun. Alabalık Limon Defne Yaprağı Soğan Maydanoz Kereviz Yaprağı Havuç Yeşil Salata Kornişon Kırmızı Biber Dolmalık Biber Yumurta Karabiber Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: Alabalık temizlenip yıkandıktan sonra uzun bir kaba oturtulur. Alabalıkların başlarını kesip içlerini ve kılçıklarını ayıklayıp tuzlayın. Balığın eti bozulmadan gövdesindeki deri çıkarılır. yarım limonun suyu. Kırmızı biberler ile dolmalık biberler de küçük veya ince uzun parçalara doğranır ve bunlar da karışıma katılır. Balık Dolması Malzeme: 6 1. zeytinyağı. sarımsak. Bu işlemii kalan balıklar için de tekrarlayın. Mikrodalgaya dayanıklı siğ bir tepsinin içine iki adet balığı yerleştirin. servis tabağına yerleştirilir. yeteri kadar tuz ve karabiber katılır ve 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Balıkları dilimleyerek arzu ederseniz. tuz ve karabiber karışımı dökülür. tuz ve karabiber katılarak iyice karıştırılır. Kıyılmış maydanoz. Kabukları ayıklanıp sarıları iyice ezilir. Kornişon turşuları ve yumurtaların beyazları küçük parçalara bölünür ve yeşilliğe katılır. Havuç. Üzerine yukarıda anlatılan maydanoz.5 2 1 1 parça su bardağı adet kahve fincanı kahve fincanı Fileto Balık (mezgit.5 dakika pişirin. Tepsinin ağzını strech filmle kapatıp fırının 800 Watt konumunda 4 dakika pişirin.

ortasını çukurlaştırın. Soğanı sıvıyağda pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra fileto balık tuzlanır. Tava Balık Malzeme: 5 adet Balık (200-300 gr'lık bütün balık) ya da (125-150 gr'lık balık filetosu) . 1/2 su bardağı su ilave edin. Küçük parçalara ayırın. Süslenerek servis yapılır. Pirinci ekleyip hafifçe kavurun. Hazırladığınız balıklı harçtan bir miktarı yaprağın ortasına koyun. Tencerenin kapağını kapatıp. Yağlanmış cam pişirme kabına aktarılır. fıstık ve haşlanmış pirinç ilave edilir. Sarmaları yaprakların katlanan kısmı alta gelecek şekilde yayvan bir tencereye yerleştirin. nane. Dolmalık fıstık ve üzümü ilave edin. Tuz. Üzerine pazı ve iç konularak rulo yapılır. Yaprağın kenarlarını harcın üzerine kapatarak bohça gibi sarın. maydanoz ve tuzu ilave edin. Kuş üzümü.1 0. Balıklı Zeytinyağlı Sarma Malzeme: 2 1 2 1 1 1 150 1 1 1 adet su bardağı adet tatlı kaşığı çorba kaşığı çay bardağı gr çorba kaşığı çorba kaşığı çorba kaşığı Mezgit Balığı Filetosu Pirinç Soğan Dolmalık Fıstık Dolmalık Üzüm Sıvı Yağ Yaprak Nane (kıyılmış) Maydanoz (kıyılmış) Dereoto (kıyılmış) Karabiber Tuz Hazırlanışı: Balığı kaynar suda biraz haşlayın. kara biber ve biraz un serpilir. Ateşten almadan önce ince kıyılmış dereotu. Balığı ekleyip bir kaç dakika daha kavurun. fırında pişirilir. Diğer sarmaları da aynı şekilde hazırlayın. Yaprağı yumurtalığın içine yerleştirip. kısık ateşte 15 dakika pişirin.5 çay kaşığı bir tutam bir tutam fincan Tuz Karabiber Yenibahar Soya Yağı Hazırlanışı: Soğanlar yağda kavrulur.

bir kez çevirerek her iki yanını da altın sarısı bir renk alıncaya kadar. safran.5 1 3 0. Süzgece alıp suyunun süzülmesi için bekletin.5 çay kaşığı adet su bardağı su bardağı Tuz Beyaz ya da karabiber Limonun suyu Un (elenmiş) Zeytinyağı ya da ayçiçekyağı Hazırlanışı: Balıklar bütünse pullarını kazıyın. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. atın. fazla yağını süzdürün. Zeytinyağı ve suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Đyi pişmiş balık isteniyorsa balığın her iki yanını da birkaç yerinden bıçakla hafifçe çizin. Yine her iki yanını da iyice una bulayıp fazla ununu silkeleyip. Kağıt havlu üzerine çıkartıp. biberleyin ve limon suyunu serpin. tuz ve karabiber ilave edin. yaklaşık 1012 dakika pişirin. Balıkların her iki yanını tuzlayıp. Balıkları fırın kalıbına dizin. Soyulmuş sarmısak.0. Havuç ve kabakları ince ince dilimleyip soğanları halka halka doğrayın. Yağ iyice kızınca balıkları tavaya koyup. Sırt kılçığını dilerseniz kuyruk ve kanatlarını makasla kesin. Yıkayıp kurulayın. Domatesleri dilimleyin. kekik. Hazırladığınız sebzeleri değişimli olarak balıkların üzerine yerleştirin. kıyılmış maydanoz. adet adet adet adet su bardağı çorba kaşığı tutam diş çorba kaşığı adet dal Barbunya Balığı Kabak Havuç Domates Soğan Su Zeytinyağı Safran (kırmızı) Sarmısak Mayonez Taze Soğan Sapı Maydanoz Tuz Karabiber Kekik Hazırlanışı: Balıkları temizleyip yıkayın. Barbunya Balığı Garnitürlü Malzeme: 1 2 2 3 2 1 5 1 1 5 3-4 4-5 kg. Barbunya Tava . Balıkları maşayla tavadan yağını süzdürerek alın. Servis tabağına alıp mayonez eşliğinde üzerine kıyılmış taze soğan sapı serperek servis yapın.

yıkanmış. Domatesler. biberleyin ve biraya batırın.5 5 kg çay kaşığı su bardağı su bardağı su bardağı adet bağ çorba kaşığı Barbunya (temizlenip. kabukları soyulmuş ve ince dilimlenmiş olarak yanlarına yerleştirilir. Orta boy bir tepsinin içine. Barbunya tavasını limon ve maydanozla süsleyip. 2 defne yaprağı. balıkları örtecek kadar maydanoz konur ve tepsinin üstü kapatılarak 15 dakika kadar hafif ateşte pişirilir. Çinakop Buğulama Malzeme: 3-5 50 2 2 adet gr adet baş Çinakop (istenildiği kadar) Domates Yeşil Dolmalık Biber Tereyağ Defne Yaprağı Sarımsak Maydanoz Limon Karabiber Hazırlanışı: Çinakoplar temizlenir. Önceden ısıtılmış tabaklara alın. Gene. domateslerin üstüne konur. Margarini bir tavada eritin. kahverengileşmeye başlar başlamaz balıkların üzerine dökün. kurulanmış) Tuz Beyazbiber Bira Un (elenmiş) Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Margarin Hazırlanışı: Balıkları tuzlayıp. Deniz Mahsulleri Güveci . Yeşil dolmalık biber. Hafifçe tuzlanıp biraz bekletilir. istenilirse küçük parçalara ayrılmış 2 baş sarımsak da ilâve edilebilir. fazla ununu silkeledikten sonra balıkları tavada kızdırdığınız zeytinyağında. isteğe bağlı olarak. kanı akıtılır. sıcak olarak servis yapın. her iki tarafı da kızarana dek kızartın. ince dilimler halinde.5 1 0. Yağ iyice kızıp. üstüne limon sıkılır ya da karabiber eklenerek servis yapılır.Malzeme: 1 0. 50 gr. Not: Limona sadece çinakop kızartma ya da ızgara değil. üst üste gelmemek şartıyla dizilir. Üzerine. Kağıt havlu üzerinde fazla yağlarını süzdürün. Una bulayıp.5 1 3 0. tereyağ. buğulama olduğu için öneriliyor.

sıcak olarak servis yapın. kaşar peyniri eriyip yer yer yanmaya başlayıncaya kadar pişirin.Malzeme: 2 400 1 500 20 10 0. Margarinin 1 çorba kaşığını eritin ve domatesi karıştırıp.5 0. balıkları tuzlayıp unladıktan sonra içine yatırın. fırında. Margarinin kalanını eritin. Balık ve deniz ürünlerini ilave edin. Not: Trança ve akya gibi sert etli balıklar daha uzun pişme süresi isterler. gr. Balık ve deniz ürünlerini ağır ateşte 1 dakika daha krema ile pişirin. Đçine maydanozu ilave edin. Balık ve deniz ürünlerini bir güvece alıp domates sosunu da üzerine dökün. levrek. Balık ve deniz ürünlerini bir maşayla arasıra karıştırarak kızgın yağda diriliklerini kaybetmeyecek şekilde yaklaşık ½ dakika sote edin. Dil Balığı (orta boy-derisi soyulmuş) Margarin Badem (Kabuğu çıkartılarak kıyılmış) Maydanoz Tuz (yeterince) 1/2 demet Hazırlanışı: Margarini bir tavaya koyup kızdırın. laos akya vb) Midye içi Karides (orta boy) Tuz Beyazbiber Sek Beyaz şarap (isteğe bağlı) Krema Kaşar peyniri (rendelenmiş) Hazırlanışı: Önce fırını 170 0C'ye getirip ısıtın. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpip. Dil Balığı Bademli Malzeme: 4 200 100 adet gr. Tavada kalan margarini başka bir kaba koyup bademleri içine atın. minekop. suyunu çekene dek pişirin.5 1 1 çorba kaşığı gr demet gr adet adet çay kaşığı fincan çorba kaşığı su bardağı Margarin Domates (konkase) Maydanoz (ince kıyılmış) Balık filetosu (beyaz etli. Beyaz şarabı ilave edip 2-3 dakika daha pişirin. Tuz ve biberini serpin. Buna karşılık dilbalığı gibi kırılgan etli balıklar çok daha çabuk pişer. . sağ sol çevirerek pişirin. Fırından çıkarıp. Balık ve deniz ürünlerinin pişirilmesinde et sertliği mutlaka gözönüne alınmalıdır. Kremayı karıştırın. Pişenleri servis kabına alın.

5 2 2 1 1 su bardağı yemek kaşığı adet adet adet çay kaşığı yemek kaşığı tutam Tavuk Suyu Mısır Nişastası Limon Kabuğunun Rendesi Limon Suyu Yumurta Sarısı Şeker Kuru Tarhun Toz Zencefil Hazırlanışı: 4 adet dil balığı filetolarını limonlayıp tuz ve biberleyiniz. iyice pişen tavuk suyunu azar azar yediriniz ve tekrar pişen tavuk suyuna ilave edip ocaktan alınız. Mısır nişastası ile limonun suyunu karıştırıp tıkırdayan tavuk suyuna ilave edip 5 dakika boyunca devamlı karıştırınız. Ruloları yatık olarak dizip üzerine kapatacak şekilde su koyunuz. Derin bir tavanın dibini margarin ile yağlayınız.Bademler kızarırken maydanozu da yağ ile eritip hemen balıkların üzerine döküp servis yapın. Sosu için. Dil Balığı Sarması (Curry'li) Malzeme: 600 80 10 2 1 2 40 2 1 gr gr adet adet diş gr dl çay kaşığı Dil Balığı Filetosu Nuar Defne Yaprağı Havuç (orta boy) Kereviz Sapı Sarmısak Tereyağ Krema Curry . Dil Balığı Filetosu Limonun Suyu Enginar . Üzerini kapatıp 7-8 dakika pişiriniz. Dil balığı filetolarının içine 2'şer dilim çubuk enginar dilimlerini koyup rulo yapınız. limon kabuğu rendesi ile bir tencereye koyup kaynama noktasına getirip orta ateşte 5 dakika tıkırdatınız. Yumurta sarılarına şekeri ekleyip. haşlanmış dil balıklarını tabağa koyup üzerine sosu döküp servis yapınız. Dil Balığı Limonlu Malzeme: 4 1 2 25 adet adet adet gr.5 1 1/2 1. Tarhun ve zencefili ekleyerek. tavuk suyunu.Haşlanmış (parmak boyunda dilimlenmiş) Margarin Sosu Đçin: 1.

Üzerlerine nuarları yerleştirin ve yuvarlayarak bir silindir şekline getirip. Her balığın ortasına eşit miktarda maydanozlu margarinden koyun.Tuz Karabiber Hazırlanışı: Defne yapraklarını ince ince kıyıp. Hazırladığınız bu karışımı ateşe dayanıklı bir kaba dökün ve içine dilbalığı sarmalarını yerleştirin. Dil Balığı Tava Malzeme: 5 5 0. her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. tuz ve biberi ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar ısıtın. Filetoları fırından çıkardıktan hemen sonra servis yapın. maydanoz ve kırmızı biber ile birlikte ezin. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Haşlanmış sebzelerle servis yapın. Önce margarini hazırlayın ve limon suyu.25 2 1 adet çorba kaşığı adet çorba kaşığı tutam Dil Balığı (250 gr'lık) Margarin (ezilerek yumuşatılmış) Limon Maydanoz (ince kıyılmış) Kırmızı biber Un Yumurta sarısı (suyla çırpılmış) Galeta Unu Ayçiçek Yağı (kızartmak için) Hazırlanışı: Dil balıklarını temizleyin. Kızarmış dil balıklarını süzdürerek yağdan çıkartın. Üzerine krema. Kestiğiniz hizadan fileto çıkarır gibi her iki tarafın etini kılçığından koparmadan sıyırın. Dil balıklarını una. Kereviz sapını ve havuçları küpler halinde kesin ve bir tavada tereyağ ve 2 çay kaşığı su ile kızartın. Üzerine havlu kağıt serilmiş bir tabağa aktarın. Yağı buzdolabında soğutun. derisini çıkartın ve yıkayın. filetoların üzerine dökün ve hafifçe tuzlayın. curry. Yağ kızınca balıkları tavaya koyup. bir kürdan batırın. . Orta kılçığını takip ederek başından kuyruğuna kadar bir kesik atın. yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Kestiğiniz orta kısım iki yana doğru kıvrılacaktır.

Terbiyesi için yumurta sarısını limon suyu ile çırpın.Fener Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 2 1 0. tuz. ince kıyılmış biberi ve . Đri küp şeklinde doğranmış havuç. Bir tavada ince doğranmış soğanı hafif pembeleştirin. Fener Balıklı Lazanya Malzeme: 400 8 2 2 1 1 2 100 gr adet adet adet diş adet çorba kaşığı gr Fener Balığı Filetosu Lazanya Domates Sivri Biber Sarmısak Soğan (küçük boy) Zeytinyağı Kaşar Peynir Karabiber Tuz Galeta Unu Hazırlanışı: Fener balığı filetosunu ve soyulmuş domatesi küçük kuşbaşı doğrayın. Un ve suyu ilave edip karıştırın. Đri küp şeklinde doğranmış patates ve kereviz ile kerevizin ince doğranmış yapraklarını ekleyip. karabiber ve sıvı yağı ilave edin.3 dakika önce. 10 dakika daha pişirin. su. 2 taşım daha kaynattıktan sonra sıcak olarak servis yapın. Ateşten indirmeden 2 . hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin. Orta ateşte 15 dakika pişirin. sarmısağı.5 3 kg adet adet adet çay bardağı su bardağı Fener Balığı Filetosu Havuç Patates Kereviz (yapraklı) Zeytinyağı Su Tuz Karabiber 1 1 1 1 Yumurta Sarısı Terbiye: Limon Su adet adet Un çorba kaşığı çorba kaşığı Hazırlanışı: Fileto şeklinde hazırlanmış fener balığını geniş bir tencereye koyun.

süzün.fener balığını ilave edip 3 dakika sote edin. Dörder dakika alt üst kızartıp bir servis tabağına çıkartın. Sonra alt üst una bulayın. Kalkan Balığı Amandin Malzeme: 8 6 2 3 1 1 1 dilim çorba kaşığı çorba kaşığı kahve fincanı avuç çay fincanı tutam Kalkan Balığı Süt Tereyağı Rafine Yağı Kabuklu Badem Un Karabiber Tuz Hazırlanışı: Bademleri kaynar suda bir dakika haşlayıp hemen süzgece dökün ve kabuklarını soyup boyuna ince olarak dilimleyin. Balıkları bir kaba koyup süt. Diğer lazanyaları da aynı şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Domates. limon suyunu balıkların üzerine serpip badem ile tereyağını müsavi olarak üzerlerine döküp servis edin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri dökün. sıcak olarak servis yapın. Bir tavaya yağı koyup kızdırın. tepsiye birbirinin üzerine çapraz gelecek şekilde yerleştirin. Kalkanları yan yana yatırın. Lazanyaları haşlayıp. Bir tavada tereyağını kızdırıp bademi ekleyin. kenarları birbirini üzerine kapatıp kürdanla tutturun. tuz biber ilave ederek karıştırın. Küçük bir kapla orta ateşli fırına koyup kontrol ederek yakmadan zaman zaman karıştırıp sarı olarak kızartın. Bir fırın tepsisini yağlayın. Bir dakika sote yapın. Fırın yoksa bademleri az yağda tavada kızartıp süzgece boşaltıp yağını süzdürün. Kalkan Fırında Ağız Tadı Malzeme: 1 300 50 0. en üste galeta unu serpin. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir miktar koyup. tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. Lazanyalardan iki tanesini alın.5 1 kg'lık gr gr kg demet Kalkan Mantar Margarin Domates Maydanoz .

. Yanında hollandez sos servis edin. tuzlanır.25 0. biberlenir pişmeye bırakılır.5 1 bardak adet çorba kaşığı çorba kaşığı Sek Beyaz Şarap Limon Un Kurutulmuş Ekmek Tozu Tuz Karabiber Hazırlanışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. tuz ve sütü bir tencereye koyup bir kere kaynatın. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür.5 1 10 dilim su bardağı çorba kaşığı su bardağı Sos için: adet çorba kaşığı kahve fincanı çorba kaşığı adet gr tatlı kaşığı adet Kalkan Balığı Süt Tuz Su 10 1 1 2 4 500 0. Öte yanda balık kaba konur. Domatesler süzgeçten geçirilir. sirke dibinde az bir miktar kalıncaya kadar kaynatın. servis yapılır. Kalkan Haşlama Hollandez Malzeme: 8 0. tahta kaşıkla karıştırılarak şarap konulur. kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. sıcak fırına sürülür. Sos iyice koyulaşmadan balık içine konur. Sosun hazırlanışı: Soğanı karabiberi ve sirkeyi ağır ateşte. Balıkları ekleyip ağır ağır kaynatarak 15 dakika haşlayıp bir kevgirle bir balık kabına koyarak içine biraz suyundan koyun. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. Bir dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. Balık pişince kaptan alınır. Maydanoz ince ince kıyılır. Balık kabı yoksa bir güvece veya ograten tabağına koyup üzerine biraz suyundan koyarak servis edin. Tuzlanır. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir.1 1 0. Mantarlar limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır.5 Hazırlanışı: Ezilmiş Tane Karabiber Đnce Kıyılmış Soğan Sirke Su Yumurta sarısı Tereyağı (eritilmiş suyu alınmış) Tuz Limonun Suyu Su. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır.

Krema ve balık suyunu birbirine ilave ederek yarıya ininceye kadar kaynatın.Đlk sıcaklığı geçince içine su.5 1. Kalkan Tava Malzeme: 1. Đnce süzgeçten geçirip kullanın. Bir kapta kremayı yarısına ininceye kadar kaynatın.5 0. biber serperek yağlanmış bir tepsiye dizip buzdolabında bekletin. Ayrıca ılık yerde korunmalıdır yoksa sos kesilebilir. yumurta iyice kabarıp koyulaşmalı ama pişmemelidir. yedirin. kaybolmamalıdır. Sos kesilirse bir kapta biraz suya azar azar yedirin.5 0. Sos çok koyulaşmasın sonra kesilir. Yumurta parçaları top top kalmalı. Çırpma teli ile dikkatlice ve devamlı karıştırın. Örülmüş balıkları tuz. Pişirdiğiniz balığı sosun üzerine koyarak servis yapın. Sonra tereyağını ip gibi akıtarak yumurtaya karıştırın. Yağ ılık olmalıdır. soğuk olursa sos kesilir.5 0. Balık suyunu diğer bir kapta yarısına ininceye kadar kaynatın. Marmara Kalkanı Malzeme: 180 20 20 10 gr ml ml ml Marmara Kalkanı Filetosu Krema Balık Suyu Beyaz Şarap Tuz Biber Hazırlanışı: Balık filetolarını 1x1 cm kalınlığında uzun şeritler halinde kesin.5 1 kg çay bardağı çay bardağı çay kaşığı su bardağı su bardağı Kalkan Balığı (dilimlenmiş) Limon Suyu Zeytinyağı Karabiber Ayçiçek Yağı Un Tuz . limon suyu ve yumurta sarısını ekleyin. tuz. Bu şeritleri sepet örgüsü biçiminde örün. Balığı 150° C ayarlanmış fırında beyaz şarabı ilave ederek pişirin. Hazırlamış olduğunuz sosu tabağa yayın.

. karabiber ve havuç koyup. Fırına vereceğiniz tepsiyi yağlayın. maydanoz. Büyük karidesleri tuzlu ve sirkeli suda haşlayıp ayıklayın. balıkların baş ve kemiklerinin haşlandığı tencereye ilave edin. Elde ettiğiniz balık suyunu tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. üç saat kadar pişirin. Hazır oldukları anda ayrı bir tabağa alın. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. balıkların baş ve kemiklerini. tuzlu su ve filetolardan arta kalan şarap kanşımında pişirin. Balık filetolarını şarap içinde 10 dakika kadar pişirin. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. çok küçük parçalara kesip tereyağında kavurun. gerekirse su takviyesi yapın. Üzerine beşamel sos döküp fırında pişirin. Midyelerin içinde piştikleri suyu. midye ve karidesleri koyun. Küçük karidesleri ayıklayın.Hazırlanışı: Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. içine balık filetolarını dizin. Karidesli Balık Graten Malzeme: 12 1 0. üstüne mantar. fazla unlarını silkeleyin. yumuşadıklan zaman çok ince bir tel süzgeçten tahta kaşıkla bastırarak geçirin. Limon dilimleri ile servis yapın. soğan. oluşan karides peltesini beşamel salçasına ilave edin. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın.5 250 750 1 1 50 1 50 75 2 1 adet kutu litre gr gr demet baş adet adet gr gr adet su bardağı Dil Balığı Filetosu Mantar Konservesi Beyaz Şarap Karides (ufak) Karides (iri) Maydanoz Kereviz Midye Soğan Margarin Tereyağ Havuç Sirke Karabiber Hazırlanışı: Bir tencere suya. kereviz. Diğer yanda midyeleri. ateşe oturtun. Bundan 5 su bardağı alıp margarin ve un ile bir beşamel salçası yapın. Karides Sote Provensal Malzeme: 24 adet Đri Karides .

Tuz çay kaşığı Karabiber (taze çekilmiş) su bardağı demet diş çorba kaş. Kefal balığı dilimlerini bir tepsiye dizin. 2-3 dakika sote yapın. Küçük bir tavada tereyağını kızartıp üzerlerine dökün. Limon suyunu da dökün. Maydanoz suyu . Zeytinyağı ya da ayçiçek yağını ilave edip karıştırın. ısıtın.1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 tatlı kaşığı diş kahve fincanı tatlı kaşığı çorba kaşığı adet avuç adet bağ az tutam (çiğ. Sonra alt üst hafif una bulayın. . karidesleri 2-3 dakika alt üst kızartıp ateşten alın. Domates bırakacağı suyu çekinceye kadar 7-8 dakika pişirin. kabukları soyulmuş) Soğan (çok ince kıyılmış) Sarmısak (ince kıyılmış) Rafine Yağ Margarin Tereyağı Domates (ince dağranmış) Mantar (dilimlenmiş) Limonun Suyu Maydanoz (kıyılmış) Tuz Karabiber Hazırlanışı: Karideslerin başını ve kuyruğunu koparmadan sırtlarından yararak kelebek gibi açın. Fırından alıp. Bir tencereye bir kaşık margarin koyup kızdırıp sarımsak ve soğanı ilave ederek bir dakika karıştırıp mantarı ilave edin.5 Su Maydanoz Karanfil Zeytinyağı (ya da ayçiçek yağı) Kefal (ayıklanıp. Tuz ve biberini serpin. domatesi. yıkanıp kurulanmış) Soğan (rendelenmiş) Domates (rendelenmiş) gr Limon suyu gr çorba kaş. Rendelenmiş domates ve soğanı balıkların üzerine dökün. halka doğranmış. Tuzlayıp biberleyin ve biraz limon suyu serpin. Limon suyu ve maydanoz serpin. Bir kapta 2 su bardağı suyu. Sonra bir servis tabağına alıp üzerine pişirdiğiniz karidesleri dizin. önceden ısıtılmış tabaklarda sıcak olarak servis yapın. süzdürün. kg Hazırlanışı: Önceden fırını 170 0C'ye getirip. su yarı yarıya çekinceye kadar kaynatın. Rafine yağı bir tavada kızdırıp. maydanoz ve karanfili koyup. Kefal Fırında Malzeme: 2 1 2 5 1 300 300 2. tuz ve biberi ekleyin.5 0.zeytinyağı karışımını da balıların üzerine gezdirin. Fırında balıklar pişinceye kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Balıkların üzerine kekiği ve tarhun otunu serpin.5-2 adet kg'lık) adet Limon çorba kaşığı Soğan (orta boy) diş Margarin Sarmısak 0. Kabı ısıtılmış fırına sunup. Zeytinyağı ve elma sirkesini balıkların üzerine gezdirin. bıçakla yukarıdan aşağıya doğru kabuklarını zarı ile beraber kesin. Fırın kabının ağzını alüminyum folyo ile kapatın. Balığı fırından alıp sıcak veya soğuk olarak yanında limon ile servis yapın. Limonun iki ucunu kesin. ısıtın. Fırınızı 200°C'ye getirip.25 demet (ince dilimlenmiş) Maydanoz 1 çorba kaşığı (yaprakları 3 çorba kaşığı ayrılmış) Zeytinyağı Elma Sirkesi Tuz Karabiber (taze çekilmiş) Tarhun Otu Kekik Hazırlanışı: Kefal balığını temizleyip yıkayın. Zarlarını arasından keserek. Balıkları tuzlayın ve biberleyin. Dik olarak doğrama tahtasına oturtup. Yuvarlak dilimlere bölüp.5 2 2 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet çorba kaşığı dal adet Kılıç Balığı Filetosu Beyaz Sirke Şeker Kırmızı Soğan (küp küp doğranmış) Zeytinyağı Kıyılmış Nane Salatalık (doğranmış) . Soğan ve sarmısak dilimlerini yağlanmış tepsiye döşeyin kefal balığı dilimlerini üzerine yerleştirin.Kefal Plaki Malzeme: 1 1 3 1 3 adet Kefal Balığı (1. limon dilimlerini yerleştirin. Bir fırın kabını margarin ile yağlayın. 40-45 dakika balığın eti yumuşayınca kadar pişirin. Kılıç Balığı Izgara Malzeme: 2 1 1 1 2. soyulmuş limon dilimleri elde edin. kurulayın.

telle çırpılır. balıkların etleri erimeden bir kevgirle dışarı alınıp soğumaya bırakılır. nane. Kaynayan suya balıklar ilave edilir. çok ağır ateşte tekrar bir taşım kaynatılır. 1 kaşık zeytinyağı ve şekeri iyice karıştırın. bir taşım kaynayınca balıklar konup. Tabaklara alıp naneli salata ile servis yapın. sirke. Servis yaparken üzerine çentilmiş maydanoz konulabilir. tencere içine gene yavaş yavaş bir şekilde dökülür. defne yaprakları. kaynar haşlanmış suyu ilave edilip. kereviz yaprağı tencereye konulur ve bol su ile kaynatılır. Tuzlayıp biberleyin. Tencerede kalan sebzeler iyice pişinceye kadar kaynatılır. soğan. Limonla çırpılmış yumurta sarıları ve karabiber üzerine bir kepçe ile ağır ağır çorbanın suyu ilave edilip terbiye yapılır. Mangalda veya fırının ızgarasında her tarafını 5'er dakika pişirin. Balığı kalan zeytinyağı ile iyice yağlayın. Sonra kevgirle alınıp çok küçük parçalar halinde kesilir. Kırlangıç Balığı Çorbası Malzeme: 1 2 1 2-3 1 1/2 1 1/2 3 kg adet adet adet çorba kaşığı çay bardağı adet adet adet Kırlangıç Balığı Đri Patates Büyük Soğan Defne Yaprağı Tereyağı Zeytinyağı Kereviz Yaprağı Limon Suyu Yumurta Sarısı Tuz Karabiber Maydanoz Hazırlanışı: Soyulmuş patates ve havuçlar bütün olarak. Fırında Krema Soslu Lahos Malzeme: . Ilıyınca mümkün olduğunca büyük parçalar halinde ayıklanır. Süzülmüş.Hazırlanışı: Salatalık. Daha sonra sebzeler tencereye konulur. Bir başka tencereye yağ konulup un pembeleşinceye kadar kavrulur. tuz. dörde bölünmüş kuru soğan. Isı dereceleri aynı olunca terbiye geriye.

Güvecin ağzını tekrar folyo ile kapatarak.5 1 3 1 2 5 0. biberleyin ve üzerlerine biraz limon suyu gezdirin. Sosu. Güvecin ağzını alüminyum folyo ile sıkıca sarıp. Domateslerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. balık suyunu ve kremayı ekleyin. ısıtın. Bu süre sonunda.5 adet çorba kaşığı adet demet adet dilim su bardağı su bardağı çorba kaşığı çorba kaşığı çay kaşığı Lahos Filetosu (180'er gr'lık) Limon Suyu Küçük Domates Maydanoz Defne Yaprağı Limon (yuvarlak kesilmiş) Elma Sirkesi Balık Suyu Krema Margarin Mısır Nişastası Tuz Taze Çekilmiş Karabiber Hazırlanışı: Lahos filetolarını yıkayıp süzdürün. yarısı dalları üzerinde) Defne yaprağı (5 parça halinde kesilmiş) Domates (kabukları soyulup.5 çorba kaşığı gr adet demet adet orta boy adet çay kaşığı Margarin Levrek Filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) Limon (kabuğu soyulup. balıkları sıcak tutun. Tuzlayın. mısır nişastasını katın. Üzerine elma sirkesini . balıkları 20 dakika pişirin. halka dilimlenmiş) Maydanoz (yarısı ince kıyılmış.25 su bardağı 5 çorba kaşığı . Fırınınızı 180°C'ye getirip. Tavadaki sosa. Balıkları. 5 parça halinde kesilmiş) Tuz Tane karabiber Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk. halka doğranmış) Sivribiber (temizlenmiş. Önceden ısıtılmış fırında. kısık ateşte sürekli karıştırarak bir taşım kaynatıp ateşten alın.20 1 5 1 0. Koyulaşmış sosu balıkların üzerine gezdirerek servis yapın. domates ve limon dilimlerini tabaklara bölüştürün. Maydanozu ince ince kıyın. fırına sürün.haşlanması) Krema (isteğe bağlı) 5 çorba kaşığı 0. domates ve limon dilimlerini yerleştirin. balıkların suyunu güveçten bir tavaya süzdürün. Güvece dizilmiş balıkların üzerine defne yaprağı. Levrek Buğulama Malzeme: 3 750 1 1 2 2 1 0.

ufalanmış ekmeği. Levrek filetolarına limon. lüferlerin içine eşit olarak koyun. Orta kılçığı çıkarırken. Kızdırdığınız yağda. balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. ince kıyılmış dereotunu. dikin. Ortadan yarıp kılçığını çıkarın. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. defne yaprağı. yıkayın. Kalan bir çorba kaşığı soğutulmuş margarini küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edip. domates. kabın üzerini örterek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin.5 çorba kaşığı orta boy çorba kaşığı çay kaşığı adet su bardağı demet Ayçiçek Yağı (ızgara telini yağlamak için) Lüfer (temizlenip yıkandıktan sonra kurulanmış) Un Tuz Beyaz biber Limonun suyu Zeytinyağı Maydanoz (ince kıyılmış) . Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın. Đnce kıyılmış maydanozu da ilave edin. Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin.5 2 0. Levrekler pişince kabın kapağını açıp. balık suyu ve kremasını da koyup. Kalan bir çorba kaşığı margarini küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın.Hazırlanışı: Đki çorba kaşığı margarini bir kapta eritin. karabiberi. Şarap. Balıkların kenarlarının açılmaması için. kuş üzümünü. her iki tarafı da altın sarısı oluncaya kadar kızartın ve servis yapın. telle kuvvetlice çırparak yedirin. dal maydanoz. Bu karışımı. ve küçük parçalara ayrılmış balık etini bir tavaya koyup hafifçe kavurun. çırpılmış yumurtaya. sivribiber. yarı yarıya çektirin. tuz ve tane biberini ilave edin. Baş ve kuyruğunu gövdeden ayırmamaya dikkat edin. Bir kenarda sıcak olarak bekletin.5 0. sonra da una bulayın. Önce. lüferlerin etinden de bir miktarını dış derisini zedelemeden çıkarın. Lüfer Dolması Jülide Ergüder Malzeme: 4 2 2 1 4 1 4 adet adet çorba kaşığı demet dilim çorba kaşığı adet Lüfer (orta boy) Soğan Kuş Üzümü Dereotu Tost Ekmeği Karabiber (tane) Yumurta Un Zeytinyağı Hazırlanışı: Lüferleri temizledikten sonra. Kıyılmış soğanı. Lüfer Izgara Malzeme: 1 4 4 0.

biberi karıştırın. 1 ölçü limon suyuna 4 ölçü zeytinyağı olacak şekilde bir sos hazırlayın. Lüfer Plaki Malzeme: 2 1 0.zeytinyağı karışımına kıyılmış maydanozu ilave edin. Küp şeklinde doğranmış patates.5 1 1 2 adet adet su bardağı adet adet adet Lüfer Soğan Zeytinyağı Patates Havuç Yeşil Biber Maydanoz Hazırlanışı: Lüferlerin filetosu çıkarılıp kuşbaşı doğranır. kekik) Kıyılmış Maydanoz Çiğ Krema Yumurta Sarısı Tuz 1 3 2 çorba kaşığı çorba kaşığı adet . sıcak olarak servis yapın. Izgara telini yaklaşık 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı ile yağlayın. Bu harcın yarısı tepsiye konur ve üzerine balık parçaları yerleştirilir. Tuz ve bir bardak su eklendikten sonra kısık ateşte 15 dakika pişirilir. Balıkları sıcak ızgaraya yerleştirin. Balıklar pişerken. Yaklaşık 5 dakika sonra balıkları alt üst ederek. Limon suyunun 2 çorba kaşığını bir kenara ayırıp. havuç ve biber eklenir. 170 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Balıkların iyi pişmesi isteniyorsa her iki taraflarına da bıçakla birer çentik atın. zeytinyağı .limon sosuyla birlikte. Midye Buğulaması Malzeme: 50 1 2 1 1 6 adet bardak adet adet diş adet Midye Beyaz Şarap Arpacık Soğan (çok ince kıyılmış) Havuç (ince kıyılmış) Sarımsak (dövülmüş) Tane Karabiber Buket Garni (birbirine bağlanmış defne yaprağı. Balıkları una bulayıp. Kalan harç kıyılmış maydanozla karıştırılıp üzerine yayılır.Hazırlanışı: Önce ızgarayı yakın. Balıkları önceden ısıtılmış tabaklara alın. Kalan limon suyu . temiz bir fırçayla arasıra hazırlamış olduğunuz bu sostan üzerlerine sürün. kalanını balıkların üzerine serpin. Soğan yarım halka şeklinde doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavrulur. maydanoz. Izgara lüferleri. Unu ve tuzu birlikte eleyip. Eğer az pişmiş isteniyorsa bu işlemi yapmayın. diğer yanlarını da 5 dakika kadar pişirin. fazla ununu silkeleyin.

Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar hafif ateşte bırakın. kıyılmış maydanoz.5 0.Tuz. üzerlerinde hiçbir kalıntı bulunmayacak tarzda iyice ayıklayın. soğan. ayıklanmış maydanoz ve kararınca tuz ile birlikte midyeleri sıcak suya atıp kaynatın. Çorba kaselerine bölüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin.5 1 adet adet tatlı kaşığı su bardağı su bardağı adet tabaka Midye (kabuklu ) Önceden Hazırlanmış Zeytinyağlı Dolma Đçi Kuru Soğan Toz Şeker Su (sıcak) Zeytinyağı Limon (dilimlenmiş) Yağlı Kağıt Tuz .Hazırlanışı: Midyeleri soğuk suda güzelce yıkayın. Sonra alıp servis tabağına sıralayın ve sıcak tutun. Midyeleri. şarap. Bu işlemi yaparken kabukların içlerindeki suları korumaya özen gösterin ve suları ayrı bir kapta toplayın. karabiber tanesi ve buket garni ile bir tencereye koyup ağır ağır kaynatın. sarımsak.25 0.5 adet çorba kaşığı çorba kaşığı adet demet Midye (ayıklanmamış) Tereyağı Un Kuru Soğan Maydanoz Tuz Karabiber Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarının üstlerini bir bıçak yardımıyla. Midye sularını ve ardından midyeleri ilave edip yarım saat pişirin. karabiber ilave ederek tatlandırın. Tenceredeki suyu yarı yarıya azalıncaya kadar kaynatın. Midyeler açılıncaya kadar tencereyi hafif sallayın. Midye Çorbası Malzeme: 25-30 1 2 1 0. Bir bıçak yardımıyla açıp içlerini ayıklayın.25 0. Dörde bölünmüş soğan. Sosu midyelerin üzerine dökün ve hemen servis yapın.5 1. Midyeleri çıkarıp soğumaya bırakın. 2 bardak su. çiğ krema ve yumurta sarısını ilave edip ağır ateşte sık sık karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Midyeleri haşladığınız sudan takviye yapın. Ayrı bir kapta tereyağını eritip unu kavurun. Midye Dolması Malzeme: 15 1. havuç.

Bir süre sonra kısık ateşte suyunu iyice çekip sos kıvamına gelene kadar pişirilir. biraz su ve yemeklik zeytinyağ ilave edilip önce yüksek ateşte kaynatılır.. Yarım su bardağı un ile 0. toz şeker. mevsimine göre varsa birkaç ince kıyılmış kereviz sapı. Unlanmış midyeleri bulamaça batırıp bol kızgın yağa atın. Midyelerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile açın ve içlerindeki sakalımsı kısımlarını kesip temizleyin. sıcak su ve zeytinyağını midyelerin üzerine serptikten sonra limon dilimlerini yerleştirin ve en üste de ıslatılmış yağlı kağıt örtüp ağırlık yapması için bir tabak koyun. kalan suyunu da çeksin. 8-10 adet karabiber (toz karabiber de olabilir) çayın yanında gelen şekilde kesilmiş limon dilimleri tuz. Soğanları irice doğrayın ve midyeleri pişireceğiniz tencerenin dibine döşeyin.. kağıt havlu serilmiş bir kaba alıp fazla yağlarını çekmesini sağlayın. Tencerenin içindeki su çekilip. Midye Pilavı . Hazırladığınız dolma içi ile midyelerin içini doldurun. Midyelerin üzerine tuz serperek yanında tarator ile sofraya getirin. Midyeleri açarak her iki tarafını unlayın.50 0. Bir tepsiye bir su bardağı unu yayın. birkaç diş ince kıyılmış sarmısak. Midye dolmalarını limon dilimleri ve dereotu ile servis yapabilirsiniz. Sonra aynı tencereye bol kıyılmış maydanoz. Her iki tarafını altın sarısı renk alıncaya kadar çevirerek kızartın. Sonra ılınmaya bırakılır. Bol suda yıkayıp süzülmeye bırakın.25 0. Midyeleri yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. Islatılmış yağlı kağıdı soğanların üzerine kapatın..75 su bardağı birayı karıştırıp bir bulamaç elde edin. küçük kare parçalar halinde doğranmış patates.Hazırlanışı: Midyelerin kabuklarını tel bir fırça ile temizleyin ve bol suda yıkayın. Midye Plaki Midyeler soğuk suda güzelce yıkanır. Kızarmış olanları.. Kabukları elinizle bastırarak sıkıca kapanmalarını sağlayın. havuç. Kapağını açmadan tencereyi soğumaya bırakın.75 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı su bardağı Midye (iri) Ayçiçek Yağı Un Bira Un Hazırlanışı: Ayıklanıp siyah sakalları alınmış midyeleri iyice yıkayıp süzün. süzülür. Mutfak kağıdının üzerine yayın. midyelerin kabukları da açılmaya başladığı zaman tencereyi ateşten alın. Tencerenin kapağını kapatıp harlı ateşte bir taşım kaynattıktan sonra ateşin altını kısın ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Daha sonra kabuksuz olarak bir su kaynatılıp suyu dökülür. Tuz. Midye Tava Malzeme: 30 0.

tuz. Piştikten sonra 20 dakika dinlendirin. Midyeleri yıkayıp suyunu süzün. Sırasıyla kuru üzüm. Palamut Fırında Malzeme: 2 4 1 3 1 adet adet adet çorba kaşığı adet Palamut Domates (büyük boy) Soğan Zeytinyağı Limon Tuz Karabiber Hazırlanışı: Palamutların içi temizlenir. soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun. fındık. Zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye balık filetoları içleri yukarı gelecek biçimde yerleştirilir.Malzeme: 350 200 500 50 100 100 50 1. Hazırladığınız karışıma midyeleri ve sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Dilimlenmiş domatesleri de balıkların üstüne ve çevresine yaydıktan sonra. Pirinci yıkayıp suyunu süzün. Kalan zeytinyağı da gezdirilerek dökülür ve tepsi orta ısılı fırına sürülür.3 gr gr gr gr ml gr gr lt Pirinç Soğan Midye Toz Şeker Soya Yağı Fındık içi Kuru Üzüm Kaynamış Su Tuz Kuru nane Yenibahar Karabiber Limon Hazırlanışı: Soğanları ince ince kıyın. Balıklar pişince fırından çıkarılır ve servis yapılır. Fırında Palamut Malzeme: 1. başı atılır ve yüzgeçleri kesilir. nane ve yenibaharı ekleyip biraz daha kavurun. Tuz ve karabiber serpildikten sonra rendelenmiş ve sıkılarak suyu alınmış soğan üstüne yayılır. Servis tabağına alıp yanında limon ile sıcak servis yapın. çeşitli biçimlerde kesilmiş limon dilimleriyle süslenir.5 Palamut (orta boy) . şeker. Soya yağında pembeleşinceye kadar kavurun. Đyice yıkandıktan sonra da her balıktan ikişer fileto çıkarılır.

Servis tabağına alarak sıcak olarak servis yapın.5 0. Dilerseniz havuç ve kerevizle süsleyebilirsiniz. Sıcak olarak. Üzerine tuzu ve karabiberi döküp karıştırın. sonra folyoyu alarak üstü açık biçimde balıklar biraz kızarana kadar pişirin. Palamut Izgara Malzeme: 1 1 1 1 adet tatlı kaşığı çay kaşığı çay bardağı Palamut (iri boy) Tuz Karabiber Sıvıyağ Garnitür: 1 adet 1 adet 1 adet Kırmızı Turp Patates dilimleri (haşlanmış) Limon Hazırlanışı: Sıvıyağı bir kaba aktarın. Đyice yıkanmış ve suyu süzülmüş balığı yuvarlak dilimleyin. sap ve çekirdekleri çıkarılıp iki eşit parçaya bölünmüş biberleri ve yaprakları ayıklanıp ince kıyılmış maydanozu balıkların üzerine döşeyin.5 1. Balıkları hazırladığınız sıvıyağ sosuna bulayın ve buzdolabında 40 dakika bekletin. Kabukları soyulup halka halka doğranmış soğan ve domatesleri. garnitürlerle birlikte servis yapın. biberler yumuşayıncaya kadar üstü kapalı olarak. Bir fırın tepsisine dizin. Sonrasında balıkları ızgarada ya da yağsız teflon tavada arkalı önlü pişirin. Kiremitte Palamut Malzeme: 1 1 1 1 2 2 1 3 adet adet su bardağı adet adet adet tatlı kaşığı çorba kaşığı Palamut (iri boy) Patates Mantar (haşlanmış) Soğan Domates Sivri Biber Tuz Sıvıyağ .5 0. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında.5 1 2 3 adet adet demet çay bardağı adet adet adet Domates Kuru Soğan Maydanoz Zeytinyağı Limon Defne Yaprağı Sivribiber Tuz Hazırlanışı: Balıkları temizleyip iki parmak kalınlığında halka halka kesin. Kabuğunu soyup kestiğiniz limon dilimlerini balıkların üstüne yerleştirin. Tepsinin üstünü alimünyum folyo ile örtün. zeytinyağını gezdirerek dökün. Üstüne defne yapraklarını koyun. hafifçe tuzlayın.1.

Ceviz ve sarmısağı ilave edip dövün.5 5-6 2 1 adet adet çay bardağı adet adet adet Palamut Filetosu Domates Sıvı Yağ Sivri Biber Soğan Limon Soya Sosu Tuz Hazırlanışı: Palamudu balıkçımıza fileto olarak hazırlatıp. Karışımı bir havana koyun.Hazırlanışı: Patatesin kabuğunu soyup yuvarlak dilimleyin ve güvecin tabanına dizin. Sıcak servis yapın. Mantarları da boşluklara yerleştirin. Yuvarlak dilimlenmiş balığı da patates dilimlerinin üzerine dizin. Soya Soslu Palamut Malzeme: 2 3 1. karışım parlak bir görünüm alıncaya kadar karıştırmaya devam edin ve sirke ekleyin. balık filetosunu 4 parçaya keserek . Sarmısak Soslu Palamut Malzeme: 1 3-4 1. Üzerine sıvıyağı gezdirin. biraz tuz ekleyip ezin. Kabukları soyulup. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.5 500 adet diş su bardağı gr Palamut (büyük) Badem veya Ceviz Sarmısak Zeytinyağı Ekmek Sirke Tuz Hazırlanışı: Cevizlerin kabuğunu soyup sarmısak ve bir bardak zeytinyağı ile mutfak robotunda karıştırın. Dilimlenmiş ve kızartılmış palamutu bu sosla birlikte servis yapın. yavaş yavaş zeytinyağı ekleyin. yuvarlak doğranmış soğan ve domatesleri en üste dizin. Son olarak iri doğranmış biberleri koyun ve tuzunu ayarlayın.

5 1 adet adet adet bağ fincan çay kaşığı Lüfer (250'şer gramlık) Portakal Limon Maydanoz Zeytinyağı Tuz Hazırlanışı: . Una buladığınız balık dilimlerini suya batırıp çıkarın ve suyunu süzdürün.5 0. Balıkları tavadan alıp. Ardından domateslerin kabuklarını soyup tavla zarı iriliğinde doğrayarak tavaya alalım. Sonrasında unu geniş bir tabağa yayın. Balığı tavadan almak üzereyken soya sosunu balıklara döküp birlikte 3-4 dakika daha pişirelim (soya sosunu balıklara dökmeden önce tavadaki yağı başka bir kaba alın ki tavada yağ kalmasın). ince doğranmış sivri biberleri yumuşayana dek kavuralım. Kalan sıvı yağı tavaya aktarıp balık parçalarını arkalı önlü kızartalım. Tavaya 3-4 kaşık sıvı yağ aktaralım. Palamut Tava Malzeme: 1 1 1 1 1 adet su bardağı su bardağı su bardağı tatlı kaşığı Palamut Un Sıvıyağ Su Tuz Garnitür: 3-4 dal 0. Isınan yağa.25 adet Roka Soğan (kırmızı) Limon Patates dilimleri (haşlanmış) Hazırlanışı: Yuvarlak dilimlenmiş palamutları tuzlayıp bir kaba dizin. balık dilimlerini atın. Piyaz doğranmış soğan ve limon dilimleri ile birlikte servis yapalım. Sıvıyağı tavaya koyup ısıtın. Sıcak olarak. Portakallı Buğulama Malzeme: 4 1 0. Her iki tarafı da 4'er dakika pişirin.bekletelim. bu sosu bekletelim.5 adet 0. Buzdolabında 30 dakika bekletin. garnitürlerle birlikte servis yapın. biberli domatesli sosu balıkların üzerine gezdirelim. Domatesler piştiğinde ateşten alıp. Balık dilimlerini una bulayın.5 0.

-ıslak bir bezle silinip. Somon Hachee Malzeme: 600 2 4 gr adet adet Somon Balığı Yumurta Akı Domates Taze Kara Biber Kereviz Yaprağı Yeşil Soğan Zeytinyağ Roka Tuz Hazırlanışı: Somonları iyice yıkayıp. Sosu emmesi için buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. Servis yapmadan önce. Kabın üzerini kapayıp.5 çay kaşığı 2-3 2 çorba kaşığı Hazırlanışı: Önce fırınınızı 170 0C'ye getirip ısıtın.-ayıklanmış. Elde ettiğiniz karışımı birer porsiyon halinde kaselere koyun. Buğulamayı. Sıvı yağı servis sırasında çiğ olarak buğulamanın üzerine dökün. Portakalın ve limonun suyunu. Yarım bağ maydanozu ince ince kıyarak balıkların üzerine serpin. iyice karıştırın. ılık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. domatesleri dilimleyip. Somon Kağıtta Malzeme: 3 5 5 2 1 250 5 0. mikser rendesinden geçirin. süzgeçten geçirin. biber ve fındık rendesini de katıp. ince doğranmış) Maydanoz (doğranmış) Domates (konkase) Beyaz şarap (isteğe bağlı) Balık suyu (balık kafa ve kılçıklarının 20 dk.Balıkları tepsiye veya büyükçe bir sahana yanyana dizin.haşlanması) Somon balığı filetosu Tuz Tane karabiber Defne yaprağı Krema (isteğe bağlı) 750 gr 0. 3 yemek kaşığı zeytinyağ. sonra. biraz tuz.5 çorba kaşığı adet adet adet demet gr çorba kaşığı su bardağı Margarin Mantar(iri b. tuzladığınız balıkların üzerine dökün. tabağı süsleyin. . Diğer yanda yumurta aklarını hafifçe çırpıp somonların üzerine dökün. iri doğranmış) Sivribiber(orta b. ince doğranmış) Taze soğan (ayıklanıp. orta derecedeki ateşte 20 dakika süreyle tutun.

Margarini bir kapta eritin. 24 cm çapında yağlanmış bir teflon tavaya dökün. taze soğanı ve maydanozu ilave edin. 5 dakika daha pişirin.5 2 1 Krep için: su bardağı adet su bardağı çorba kaşığı çay kaşığı Hazırlanışı: Krep hamurunu hazırlamak için.2 su bardağı diş su bardağı Mayonez Sarmısak (dövülmüş) Zeytinyağı . Krepleri buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra. Çekirdeklerini çıkarın. Sote edilmiş sebzeleri.5 adet dilim adet demet kutu Avokado Somon Füme Limonun Suyu Dereoto Labne Peyniri Tuz Karabiber Un Yumurta Süt Sıvı Yağ Tuz 1 2 0. somon filetosunu. Hamur bitinceye kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hamuru 15 dakika dinlendirin. kabuklarını soymadan uzunlamasına ortadan 2'ye kesin. Avokadoları. Krebin iki tarafını da pişirin. Ateşten alın. Avokadolu krepleri. Đçine malzemeyi yerleştirdiğiniz yağlı kağıt ya da aluminyum folyoyu sıkıca kapatın ve tepsiye yerleştirip. Avokado. dikkatlice kağıdı açın ve önceden ısıtılmış tabaklarda servis yapın. labne peyniri.5 0.2 2 0. Beyaz şarabı ilave edip. Balık suyunu koyup. Yumurtaları ekleyip karıştırmaya devam edin. Avokado parçalarının üzerine limon suyu sıkın. Tuz ve biber serpin. Somon filetosunu 5 eşit parçaya bölün. Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe alıp. Ateşin üzerinde bir kaç kez karıştırdıktan sonra domatesi katın. Üzerine 1 dilim somon füme koyup rulo şeklinde sarın. Avokado ve Somon Fümeli Krep Malzeme: 2 6 1 0. yumurta. Kağıtta somonları fırından çıkarıp. Yağ kızınca mantarları. Çay kaşığı ile oyarak içlerini çıkarın. karabiber ve derotunu blendırda karıştırın. Aioli Soslu Malzeme: 1. süt. Hazırladığınız kreplerin içine avokadolu karışımdan sürün. tuz. 2 cm eninde dilimleyin. yeşil salata yaprakları ile servis yapın. limon dilimleri ve defne yapraklarını.sivribiberi. un. Uskumru. kremayı yağlı kağıt ya da aluminyum folyonun içine yerleştirin. sıvı yağ ve tuzu karıştırın. hafif ateşte domatesler suyunu çekip tekrar bırakıncaya kadar pişirin. yaklaşık 10-15 dakika fırında pişirin.

sık sık karıştırarak. Unlanmış balıkları ızgaranın üzerine yerleştirin. tavayı orta ateşe oturtarak. hardal. Unu. ara sıra karıştırarak. üstlerine tuz. tavadaki sosu balıkların üstüne boşaltın. Izgara edilmiş uskumruların üzerine eritilmiş margarini bir fırça ile sürün. yağı ısıtın. zeytinyağı ile iyice yağlayın.5 0. tavanın üstünü kapatarak. balıkları alacak büyüklükte bir kaba eleyin. Kenarlarındaki derileri alıp attıktan sonra. Tavayı ateşten alıp.10 dakika) kaynatın.5 1 2 1 1 orta boy çay kaşığı su bardağı çorba kaşığı adet demet Uskumru Tuz Un Margarin Limon (süsleme için) Maydanoz (süsleme için) Hazırlanışı: Izgarayı yakıp. Balık dilimlerini sebzelerin üstlerine yerleştirip. yaklaşık 1/2 su bardağı kalıncaya kadar (yaklaşık 5 . Maydanoz dallarıyla süsleyip. kanı tamamen gidinceye kadar yıkadıktan sonra süzülmeye bırakın. yanında aioli sosla. Önce aioli sosu hazırlayın. karabiber ve kırmızıbiberi serpin. Üzerlerine kalan zeytinyağını arasıra bir fırça ile sürerek bir kere çevirip her iki yanını da renk alıncaya kadar yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Margarini bir kapta eritin. 1 dakika pişirin. sıcak olarak servis yapın. sarımsaklı levreği ılık (ya da soğuduktan sonra) servis yapın. uzunlamasına 2'ye kesin). tabağı alüminyum folyoyla örtüp (böylece. Yine her iki yanını una bulayıp. balıkların kuruması önlenmiş olur) bir kenara bırakın. bir taşım kaynattıktan sonra. sirke koyduğunuzdadövülmüş sarmısağı da ilave edin. ateşi kısın ve sık sık karıştırarak. Balıkları temizleyip. Balık suyunu ekleyip. Balıkların her iki yanını hafifçe tuzlayın. Sarımsaklar sivri yeşil biberler ve kıyılmış maydanozları da serpiştirip. . Delikli spatulayla balık dilimlerini çukur bir servis tabağına çıkarın. Sonra tıpkı mayonez yapılır gibi zeytinyağını bir sicim gibi akıtarak bu malzemeye yedirin. irice kareler biçiminde doğranmış) 20 diş sarımsak (çok ince kıyılmış) 1 sivri yeşil biber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra ince doğranmış) 6 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) birkaç maydanoz dalı (süsleme için) 1/4 tatlı kaşığı tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber 2 su bardağı balık suyu Levrek dilimlerini soğuk su altında yıkayıp. Daha iyi bir yöntem olarak mayonez yapmaya başlarken karıştırma kabına yumurta sarısı. yaklaşık 2 dakika pişirin. Bunun için dövülmüş sarmısakla mayonezi bir telle iyice karıştırın. silkeleyerek fazla unlarını atın. servis tabağının üstündeki alüminyum folyoyu atarak. Isınınca dolmalık biber parçalarını serpiştirip. Uskumruları dilerseniz limon ve maydanozla süsleyip. kâğıt mutfak havlusuyla kurulayın (çok iriyseler. ateşi kısın ve balıkları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Sarımsaklı Levrek 600 g levrek dilimi 2 çorba kaşığı ayçiçek yağı 2 kırmızı dolmalık biber (sap ve çekirdekleri ayıklandıktan sonra. Tavadaki pişme suyunu. Levrek dilimlerini yan yana alacak büyüklükte kalın dipli bir tavaya ayçiçek yağını koyup.

Mantarlı Levrek Yahnisi 600 g levrek (ya da benzeri bir beyaz etli balık) filetosu 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) 1/4 tatlı kaşığı karabiber (taze çekilmiş) 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 4 çorba kaşığı elma sirkesi 25 cl. Isınınca tel süzgeçteki balık parçalarını ekleyip. Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayınız.1 tatlı kaşığı biberiye . verevine ince dilimlenmiş) 125 g mantar (yıkanıp. taze soğanlar ve mantarları ekleyerek. Yahniyi büyük bir çorba kâsesine aktarıp. Kâsedeki karışımın suyunu bir tel süzgeçten başka bir kâseye süzüp. oda sıcaklığında 20 dakika bekletin.10 adet taze soğan . bir taşım kaynatın. kurulandıktan sonra. . yağı ısıtın. Yayvan bir tencerede 2 yemek kaşığı sıvı Sana?yı kızdırıp. bir kenara bırakın.2 yemek kaşığı sirke . Bir çorba kâsesine sirke. verevine ince dilimlenmiş) 4 taze soğan (ayıklanıp. sarımsak ve karabiberi koyup. taze soğanları ve sarımsağı sote ediniz. Napoli Usulü Levrek (Đtalya) Malzeme . biberiye ve doğranmış domatesi ilave edip.Tuz-karabiber . karışımı bir taşım kaynatın. kağıt havlu ile kurulayınız. Delikli kaşıkla balık parçalarını bir tabağa çıkarın. tencereyi ateşten alın. Suda eritilmiş mısır nişastası. havuçlar.2 tatlı kaşığı kekik . soya sosu ve kâseye süzmüş olduğunuz bekletme suyunu tencereye koyup. tuz ve karabiber ile tatlandırınız. iyice karıştırdıktan sonra. ateşi kısarak. Domatesler yumuşayınca ateşten alınız. servis yapın. karıştırın. Sarımsak ve taze soğanları ayıklayıp. tencereyi orta ateşe oturtarak. ince kıyılmış) 4 tatlı kaşığı mısır nişastası (2 çorba kaşığı suda eritilmiş) 1 bağ suteresi (ya da pazı. kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra. (1 su bardağı) balık suyu 1 tatlı kaşığı soya sosu 2 havuç (kazınıp. karışımı havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 8 dakika) pişirin. Kaynayınca tencerenin kapağını kapatıp. kıyınız. sutereleri ve tabaktaki balıkları ekleyip.2 adet levrek . sürekli karıştırarak. iyice yıkayın. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirip (suyu iyice koyulaşmalıdır).1 su bardağı balıksuyu Hazırlanışı Balığı fileto çıkartıp. Şeker ve sirkeyi ilave edip.3 dakika) pişirin.2 yemek kaşığı sıvı Sana . balıklar saydamlıklarını yitirinceye kadar (2 . irice küpler halinde doğrayın.1 tatlı kaşığı toz şeker .4 diş sarımsak . sapları ayıklanmış) Balık filetolarını soğuk su altında yıkayıp. 5 dakika kaynatınız. Kekik. Bir tencereye ayçiçek yağını koyup.5 adet domates . Balık suyu. Balık parçalarını ekleyip.

30 g (2 çorba kaşığı) Sana .1 sivribiber (sap ve çekirdekleri temizlendikten sonra 5 parça halinde kesilmiş) . Levrek buğulamayı sıcak olarak servis yapın.50 cm x 80 cm boyutlarında yağlı kâğıt . konkâse domates ve sıcak balık suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika suyunu yarı yarıya çektirin. kalan yarısı dalları üzerinde bırakılmış) . bir tarafına balıkları dizin.1 adet defneyaprağı . çekirdekleri temizlendikten sonra halka doğranmış) .5 adet iri mantar (ince dilimlenmiş) . Balık suyu ve kremasını da koyup. kabın üzerini örerek ağır ateşte 10-15 dakika pişirin. Bir kenarda sıcak olarak bekletin.1 çorba kaşığı ince kıyılmış arpacık soğanı .Tuz . Yağlı kâğıttan kalbi bir fırın tepsisine yerleştirin.Đçini yağlayarak bir kenarda bekletin. sivribiber. En son üzerine balık suyunu gezdiriniz. .2 defneyaprağı (5 parça halinde kesilmiş) . yarı yarıya çektirin.Balıkları fırın kabına koyup.300 g (yaklaşık 1 su bardağı) konkâse domates .60 ml (1/4 su bardağı) balık suyu (beyaz etli balık kafa ve kılçıklarının suda 20 dakika haşlanması ile elde edilmiş) . fazla küçültmeden kalp biçiminde kesin. sosu üzerine dökünüz. Önceden 195 ºC ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriniz. Sıcak olarak servis ediniz. Levrek Buğulama Malzeme .5 çorba kaşığı krema (isteğe bağlı) Hazırlanışı 2 çorba kaşığı Sana'yı bir kapta eritin. Kalan 1 çorba kaşığı soğutulmuş Sana'yı küçük parçalar halinde çektirdiğiniz sosa ilave edin.½ demet maydanoz (ince kıyılmış) Hazırlanışı Hazırlık: Yağlı kâğıdı ikiye katlayıp. Kağıtta Levrek Malzeme . balıkları bir paletle önceden ısıtılmış tabaklara aktarın. Kalan bir çorba kaşığı Sana'yı küçük parçalar halinde kesip buzdolabının buzluğuna kaldırın.200 g (orta boy) domates (kabukları soyulup.250 ml (1 su bardağı) balık suyu . defneyaprağı.1 limon kabuğu (soyulup. Levrek filetolarına limon.45 g (3 çorba kaşığı) Sana . Kızarmış balıkların olduğu tavaya mantar.½ çay kaşığı tuz . Bu sosu levreklerin üzerine gezdirin.750 g levrek filetosu (150 gr'lık 5 parça halinde) .10 adet 90 gr'lık levrek filetosu . defneyaprağı. tuz ve tane biberini ilave edin.Tuzunu kontrol edin. Pişme suyunu küçük bir tencereye aktarıp. Levrekler pişince kabın kapağını açıp.Tane karabiber . dal maydanoz.Üzerine tavada ki mantarlı karışımı gezdirin. halka dilimlenmiş) .1 demet maydanoz (yarısı ince kıyılmış. domates.Kalbin öteki yarısını balıkların üzerine kapatıp.

.k. Balık suyunu bir kenarda sıcak olarak tutun. kâğıdını dikkatlice açın ve sıcak olarak yanında haşlanmış patates ile servis yapın. Ana Yemek: Ön hazırlık olarak. Soğuduktan sonra yenmesi daha iyidir. biber ve soğan kuşbaşı doğranarak tepsiye yayılır. Fırınınızı 170°C'ye getirip.kekik.kekikve pul biber serpilir. karabiber. Tuz. Balıkları alabilecek genişlikte bir tavada Sana'nın bir çorba kaşığını eritin. AFĐYET OLSUN.kırmızı biber.pul biber Yapılışı: Tavaya yuvarlak doğranmış 2 . Fırında Levrek Malzemeler: * 4 adet levrek * 2 adet soğan * 3 adet domates * 1 adet biber * 100 gr kaşar peyniri * Tuz.kenarlarını sıkıca kıvırın. Özel soslu ızgara levrek MALZEMELER 6 levrek 1 su bardağı sıvıyağ 2 defne yaprağı Karabiber Sos için: 6 domates 3 soğan 1 havuç 1 defne yaprağı 1 çay kaşığı kekik 2 diş sarımsak 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un 1 tutam tozşeker YAPILIŞ TARĐFĐ . Yağ kızınca soğanı ilave edip. Domates. 200 derecedeki fırına konur.. 10 dakika pişirin. Sos koyulaştıktan sonra kalan Sana ve maydanozu katıp. zeytinyağı. Fırından çıkarılıp sıcak servis yapılır. hafifçe pembeleştirin.biber. Temizlenen levrekler yağlanmış tepsiye dizilir. Balıkları uzun uzun kesip aralıklarla üstüne dizin. Kâğıtta levreği fırından çıkartıp. Đçerisine kaşar peyniri konur. Hazırlık bölümünde gösterilen biçimde sosu yapın. ısıtın. Balıkları ve mantarlı domatesli sosu aşağıda gösterildiği biçimde kağıda yerleştirip. kâğıdın kenarlarını kıvırın. Üstünü kapatıp fırına verin. 30 dk kadar pişirilir. her iki taraflarının iyice kızarmasını sağlayın. Balıkları da katarak. yağlı kâğıdı yan sayfadaki gibi kesin. Levreklerin üzerine tuz.3 havuçla. biraz et suyu koyun. Kâğıtta levreği önceden ısıtılmış fırına sürüp. Limon da sıkılırsa güzel olur. ateşten alın. kıyılmış bir soğan ve üç beş maydanoz kökünü döşeyin.karabiber. biber.

Soğan pizayı ile sofraya alınız. Havuç. Havucu temizleyip ince ince rendeleyin. 1 fincan zeytinyağı. Domatesleri ve soğanları soyup küçük küpler halinde doğrayın. 9.5 su bardağı su 3 çorba kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tarçın Tuz. Fırında Lüfer MALZEMELER 6 adet Lüfer 2 tatli kasigi Tuz . defne yaprağı ve karabiberi geniş bir kapta karıştırın. Đyice yıkayıp ortadan ikiye kesin.Balıkları servis tabağına yerleştiriniz. Balıkları bu karışımın içinde yarım saat bekleterek marine edin. Unu ekleyip pembeleştirin. Hafif karıştırıp balıkları üzerine dizin. maydanoz. tuz. 6.Yemeğe 20 dakika kala tuzlayıp.5 bardak su ekleyin.Kömür ateşi veya fırında veya elektrik ızgarasında 10-12 dakika her iki yüzünü pişiriniz. ince kıyılmış maydanoz ilave ediniz. Sarımsakları soyup ezin. Đki taraflı olarak 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın. 5. 3. Pirinci yıkayıp süzün. Balıkları marinattan süzerek alıp yağlanmış ızgaraya yerleştirin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat bekletin. Hafif tuzlayıp süzgece alın.Balıkları temizleyip yıkayın. tuz ve karabiberi ilave edin. 2. Domatesi ilave edip pişirin. LEVREK FĐLETOSU IZGARASI Malzeme : 1 kg.Izgaraya diziniz. Balıkları temizleyin. Pilavı servis tabaklarına paylaştırıp üzerlerine balıkları yerleştirin. Balıkları bir servis tabağına alın. Kapağı kapalı olarak 1 dakika harlı ateşte pişirin. 7. 4. Su kaynamaya başlayınca sıvıyağ. Pilava tarçın serpip hafif karıştırın. karabiber 1. biberleyip yağlayınız. Tencereyi ocaktan alıp üzerine kâğıt havlu serin ve 10 dakika demlendirin. Levrek (parça).Bu karışıma tuz. karabiber ve şekeri serpin. Servis tabağına alıp hazırladığınız sos eşliğinde sıcak olarak servis yapın. Yapılışı: 1. Lüfer Pilavı (Đstanbul) 2 orta boy lüfer balığı 1 su bardağı pirinç 1. defne yaprağı. Margarini eritip soğanı sote edin. limon.Üzerlerine bu sosu dökünüz.Balıkları ayıklayıp yıkayınız. pirinç. Sıvıyağ. Tuz. Yayvan bir tencereye 1. kekik ve sarımsağı ilave edip kavurun. karabiber.Kalan zeytinyağın içerisine bir limon suyu koyup beyaz-laşıncaya kadar karıştırınız. 4. 3. 8. 2. Ateşi kısıp 10-15 dakika daha pişirin. Süzüp duru su bırakıncaya kadar iyice yıkayın.

3 orta boy Sogan 1 orta boy Havuç 3 orta boy Domates 1 orta boy Limon 1/4 su bardagi Zeytinyagi Kara Biber, Kekik 1/2 tabaka Yagli Kagit YAPILIŞ TARĐFĐ Baliklari temizleyip, yikayin, tuzla, süzgeçte 15 dakika bekletin. Keskin bir biçakla üzerlerine, enine 3 paralel yarik yapin. Bu arada sebzeleri yikayarak, sogan havuç ve domatesi yarim santimetre kalinlikta halka seklinde dograyin. Limonun kabugunu soyup, halka seklinde dilimleyin ve tepsiyi 1 tatli kasigi zeytinyagi ile yaglayin. Soganin yarisini tepsiye döseyip, üzerilerine domates ve havuçlari yerlestirin, kalan sogani da onlarin üzerine koyarak baliklari sebzelerin üzerine yerlestirin ve üzerlerine zeytinyagini gezdirin. Kara biber ve kekigi serpip, en üste limonlari dizin. Tepsinin üzerini kagitla kapatarak önceden isitilmis orta sicakliktaki firinda yaklasik 40 dakika pisirin.

Kağıtta Lüfer
4 adet lüfer 3 adet kuru soğan 3 adet domates 4 adet sivri biber 1 demet maydanoz 1 kahve fincanı zeytinyağı 1 adet limon tuz karabiber Lüferleri temizleyip flato çıkartın, yıkayın, suyunu süzün. Soğanları yarım halka doğrayın, tuz serpip ovun. Đnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Domatesleri soyup ince doğrayın. Yağlı kağıdın içine zeytinyağı sürün, soğanlı maydanozun yarısını kağıda serin, 2 adet falatoyu soğanların üzerine döşeyin, tuz ve biber, serpin, balıkların üzerine soğanlı harcı serin, onun da üzerine domates ve sivri biberi koyarak kağıdı sıcıka kapatın. Balıklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Balık paketlerini orta ısılı fırında 45 dakika pişirin. Limon suyu gezdirerek sofraya getirin.

Portakal Limon Soslu Kalkan Haşlama
500 g kalkan filetosu 1 1/2 su bardağı balık suyu 1/2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış) 1 çorba kaşığı limon suyu (taze sıkılmış) 2 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 tatlı kaşığı kekik bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 30 g (2 çorba kaşığı) tuzsuz tereyağı 1/2 marul (yaprakları ayıklanıp, yıkanmış) 1/2 tatlı kaşığı tuz Haşlama suyunu hazırlamak için balık suyu, portakal suyu, limon suyu, arpacik soğanlarının yarısı, kekiğin yarısı ve karabiberin yarısını bir tavaya koyup, karıştırdıktan sonra, tavayı orta ateşe oturtarak, karışımı bir taşım kaynatın. Kaynayınca ateşi kısıp, haşlama suyunu 10 dakika ağır ağır kaynatın. Filetoları soğuk su altında çalkalayıp, kâğıt mutfak havlusuyla kuruladıktan sonra,

filetoyu verevine ikiye keserek, 1 kalın, 1 de ince parça haline getirin. Kalın fileto parçalarını tavadaki haşlama suyuna koyup, 1 dakika hafifçe haşlayın. Sonra ince filetoları koyup, saydamlıklarını yitirinceye kadar (3 - 4 dakika) haşlayın. Filetoları delikli spatulayla bir tabağa çıkarıp, üstlerini örterek ılık kalmalarını sağlayın. Ateşi biraz açıp, tavadaki haşlama suyunu buharlaşarak 1/2 su bardağı kalıncaya kadar kaynatın. Sonra tavayı ateşten alıp, sosu bir tel süzgeçten küçük bir tencereye süzerek, bir kenara bırakın. Yağın yarısını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı eritin. Kalan arpacık soğanları ve kalan kekiği koyup, sürekli karıştırarak, soğanları 1 dakika pişirin. Marul yaprakları, tuzun yarısı ve kalan karabiberi ekleyip, karıştırarak, marul yaprakları diriliklerini yitirinceye kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Tencereyi ateşten alıp, içindeki karışımı ısıtılmış bir servis tabağına aktarın. Küçük tencereye süzdüğünüz sosu orta ateşe oturtup, kalan tuzu ve kalan tereyağını ekleyerek, karıştırın. Tabaktaki balık parçalarını, servis tabağındaki marul yapraklarının üstüne aktardıktan sonra, tencereyi ateşten alarak, sosu balık parçalarının üstüne boşaltın ve bekletmeden servis yapın. Not: Bu tarifte istenirse, kalkan yerine pisibalığı ya da dilbalığı kullanılabilir.

Körili Domates Soslu Kalkan
4 kalkan filetosu (her biri yaklaşık 125 g, yıkanıp, kurulanmış) 1 arpacık soğanı (ince doğranmış) 1 diş sarımsak (ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 6 çorba kaşığı balık suyu ya da su birkaç maydanoz dalı Körili domates sosu: 1 çorba kaşığı natürel zeytinyağı 2 diş sarımsak (ince kıyılmış) 2 tatlı kaşığı köri 1250 g olgun domates (kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarıldıktan sonra, ince kıyılmış) bir tutam tuz bir tutam karabiber (taze çekilmiş) 2 tatlı kaşığı salça 1 çorba kaşığı maydanoz (kıyılmış) Sosu hazırlamak için zeytinyağını bir tencereye koyup, tencereyi orta ateşe oturtarak, yağı ısıtın. Isınınca sarımsakları koyup, yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 30 saniye) pişirin (sarımsakların kahverengileşmemesine dikkat edin). Köryi serpip, sürekli karıştırarak 30 saniye pişirdikten sonra, domatesler, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşi kısın ve domatesleri yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Domates salçasını da ekleyip, iyice karıştırarak karışımı püre haline getirdikten sonra, tencereyi ateşten alın ve bir kenara bırakın. Önce fırınınızı 220 °C'a ısıtın. Bir fırın tepsisini biraz zeytinyağıyla hafifçe yağlayın. Tepsinin boyutlarında bir yağlı kâğıt ya da alüminyum folyo kesip, kestiğiniz bu parçanın bir yüzünü de hafifçe yağlayın. Arpacık soğanları ve sarmısakları tepsiye serpip, balık filetolarını ikiye katlayarak, tepsiye yan yana dizin. Üstlerine tuz ve karabiberi serpip, balık suyunu (ya da suyu) ekleyerek, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) yağlı bölüm alta gelecek biçimde balıkların üstlerine serin ve tepsiyi fırına verip, filetoları saydamlıklarını yitirinceye kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin. Tepsiyi fırından alıp, yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) bir kenara bırakın, ikiye katlanmış filetoları ısıtılmış bir servis tabağına çıkarıp, üstlerini yağlı kâğıtla (ya da alüminyum folyoyla) yeniden örterek, sıcak kalmalarını sağlayın. Tepsideki pişme suyunu tel süzgeçten süzüp, domates sosuna karıştırın. Sos tenceresini orta ateşe

oturtup, bir taşım kaynattıktan sonra, ateşi kısarak, koyulaşıncaya kadar (yaklaşık 2 dakika) pişirin. Maydanozları ekleyip, karıştırdıktan sonra, tencereyi ateşten alın. Tabağın üstündeki yağlı kâğıdı (ya da alüminyum folyoyu) kaldırıp, filetoları maydanoz dallarıyla süsledikten sonra, her filetonun çevresine biraz sos dökerek, yanında kalan sosla servis yapın.

Tartar Soslu Kalkan Balığı Tava
Malzeme 400 gr. kalkan balığı (4 dilim sırt) 1 çay bardağı Bizim Ayçiçek Yağı 2 çorba kaşığı Bizim Mutfak Un Tuz Karabiber ½ limonun suyu Tartar sos için: 4 çorba kaşığı Bizim Mutfak Mayonez 2 adet kornişon turşu (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı maydanoz (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı kaperi çiçeği (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı soğan (Đnce kıyılmış) 1 tatlı kaşığı dereotu (Đnce kıyılmış) ½ limonun suyu Tuz Hazırlanışı • Tavada yağı kızdırın. • Bir tabak içinde balıklara limon suyunu damlatın ve tuz ile karabiberi her tarafına yedirin. • Daha sonra balıkları tek tek una bulayıp, tavaya yatırın. Alt üst ederek kızartın ve servis tabağına alın. • Bizim Mutfak Mayonez'i çukur bir kabın içine koyun. Tüm malzemeyi içine ilave ederek karıştırın. • Balığı servis yaparken beraberinde verin.

Kalkan Tavası
Malzeme - 10 dilim 125'er gr'lık kalkan balığı - Tuz - Taze çekilmiş karabiber - 1 limonun suyu - Un

Sıcak olarak yanında tartar sosu ile servis yapın. Mısır iyice piştikten sonra blenderdan geçirin. 1/2 kg domates. Kalkan Fırında Kullanılacak malzeme (4 kişilik): 1 kg 'lık kalkan. 1 demet maydanoz. Kalkan dilimlerinin suyunu süzdürerek marine ettiğiniz kaptan alıp. Üzerine kabukları soyulmuş domatesleri koyun ve fümeleyin. maydanoz. Üzerilerine limon suyunu gezdirip 2 saat serin bir yerde dinlendirin. salatalık turşusu. küçük pırasa karışık taze baharat 125 gr. 1 limon. mısır. tarhun otu ve taze soğanı katıp karıştırın. Arpacık soğan ve mısırı kavurun üzerine tavuk suyu ekleyin. unlayın. biberleyin. Talaşın üzerine bir tel koyun. Kalkan dilimlerini marinattan çıkartıp.- 125 ml (3/5 su bardağı) ayçiçek yağı Tartar Sos 200 g mayonez 2 çorba kaşığı ince kıyılmış kapari 2 çorba kaşığı ince kıyılmış salatalık turşusu 1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz 1/3 çorba kaşığı ince kıyılmış tarhun otu 1 çorba kaşağı ince kıyılmış taze soğan Hazırlanışı Hazırlık: Kalkan dilimlerini yıkayın. Üzerine ızgarada pişirilmiş balıkları ekleyin. Fazla unlarını silkeleyerek kızgın yağda her iki taraflarını 3'er dakika kızartın. Tabağın ortasına mısırlı püreyi koyun. biber) (odun talaşında) 2 adet füme domates (dumanlanmış domates) Mısır sos (100 gr. KALKAN FĐLETO (FRANSA) Malzemeler: 150 gr. tuz. her iki taraflarını una bulayın. . Tabağın kenarına füme domatesleri ve sosunu ekleyin ve servise hazır hale getirin. patates püresi (taze haşlanmış mısırlı) 100 gr. 50 gr margarin. Hazırlanan mısır sosunu patates püresiyle karıştırın. Diğer kısmını ise kare şeklinde doğrayın. Domateslerin bir kısmını blenderda zeytinyağı ile çekin ve sos hazırlayın. tavuk suyu) Kalkanları tuz ve taze baharat ile marine edin. Kalkan dilimlerinin fazla ununu silkeleyerek tavaya yerleştirip her iki tarafları da altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 3'er dakika kızartın. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kalkan dilimlerini süzdürerek tavadan alıp. Hafif derince bir kaba yerleştirin. lık kemiksiz 2 parça kalkan balığı Füme domates sos (domates. üzerine havlu kâğıt serilmiş bir servis tabağına aktarın. her biri ince kıyılmış kapari. Ana Yemek: Kalkan balığını temizleyip. 300 gr mantar. 3 adet arpacık soğan. Tartar sosu hazırlamak için 200 g mayonezi. Hazırlık bölümündeki gibi tuzlanıp biberlenmiş kalkan dilimlerini limon suyuna yatırarak 2 saat serin bir yerde dinlendirin. tuzlayıp. yıkayın ve dilimleyin.

Mantarlar temizlenip üzerindeki zar çıkarılır. biberlenir pişmeye bırakılır. Yapılışı: Kalkan iyice temizlenip bol suda yıkanır. limon suyu ve zeytinyağında dinlendirin. Mantarların suyu süzdürülüp yağa atılır. dilimlenmiş Tuz 5 kişilik HAZIRLANIŞI Kalkanları 3 er santimlik şeritler halinde dilimleyip karabiber. Limon dilimleri ile servis yapın. Mantarlar iyice pişmeden balık kaba konur. yeteri kadar tuz. biberlenir ve her iki yanı çevrilerek pişirilir.5 kg kalkan balığı. Kapta kalan mantarların üzerine un serpilir. Kalkanın üzeri kızarınca fırından çıkarılır. tuzlanır.1/2 çorba kaşığı un.5 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı un 1. Maydanoz ince ince kıyılır. Sos koyulaşınca balığın üzerine kalan yağ sürülür. Balık Sosları CENOVA SOS Malzeme: 125 150 75 2 1 15 gr gr gr adet dal gr Margarin Havuç (ince doğranmış) Kereviz (ince doğranmış) Defne Yaprağı Kekik Soğan . Domatesler süzgeçten geçirilir. KALKAN TAVA MALZEMELER Yarım çay bardağı limon suyu Yarım çay bardağı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber 1. Maydanozun yarısı üzerine serpilir ve sos koyulaşıncaya kadar pişirilir.Kalkanları terbiye etmeden de pişirebilirsiniz. kalan maydanoz üzerine serpiştirilir. 1 dakika sonra süzülmüş domates suyu katılır. sıcak fırına sürülür. üzerine kurutulmuş ekmek tozu serpilir. Sos. fazla unlarını silkeleyin. Balık pişince kaptan alınır. Marine edilmiş kalkan balıklarını unlayın. Geniş bir tavada yağı kızdırın ve balıkların her iki tarafını alt üst ederek altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. karabiber. Tuzlanır. Balıkları bir mutfak kağıdının üzerine koyup fazla yağını alın. iyice koyulaşmadan balık sosun içine konur. limonlu soğuk suyun içinde tutularak doğranır. 1 çorba kaşığı kurutulmuş ekmek tozu. Cam kapta 30 gr margarin eritilir. servis yapılır.

Somon balığının baş ve kemiklerini katın. HOLLANDEZ SOS Malzeme: 500 35 8 3 1 1 ml ml adet adet çay kaşığı çay kaşığı Tereyağ Sirke Tane Beyaz Biber (dövülmüş) Yumurta Sarısı Tuz Limon Suyu Hazırlanışı: Tereyağını bir tencereye koyup benmaride eritin. soğan ve karabiberi ilave edip. Kalan margarini ekleyin ve servise sunun. sürekli çırpmaya devam ederek soğutun. üzerine bir kapak kapatıp. karıştırın. Đnce bir süzgeçten geçirip tekrar süzün. Oluşan kefi alıp ılık tutun. Pişince benmariden alın. HARDAL SOSU Malzeme: 900 50 100 20 1 1 1 ml gr ml gr çay kaşığı tutam çay kaşığı Beşamel Sos (sıcak) Margarin Çiğ Krema Hardal Tuz Beyazbiber (taze çekilmiş) Kırmızıbiber Hazırlanışı: Sıcak beşamel sosa margarini ve kremayı katıp iyice karıştırın. Hardalı çok az su ile sulandırın. Kırmızı şarap ve demi glace sosu ekleyip. Sosa karıştırarak ilave edin. Havuç.10 500 500 500 1 1 gr gr ml ml çorba kaşığı lt Karabiber Somon balığı (baş ve kemikler) Kırmızı Şarap Demi Glace Sos Ançuez Ezmesi Balık Suyu Hazırlanışı: Derin bir tavada 75 gram margarini kızdırın. Not: Bu sos ızgara balıkların yanında servis edilebilir. Ateşten alın. kısık ateşte 30 dk pişirin. kereviz. Biraz toz kırmızı biber ekleyerek sosu tamamlayın. Temiz bir tavaya süzün. defne yaprağı. Uygun kıvama gelinceye kadar sosu çektirin. Sirkeyi ve beyaz biberleri bir tavaya koyun ve kısık ateşte suyunun hemen hemen tamamını çektirin. Ançuez ezmesini de katıp tekrar karıştırın. Çırpmaya devam ederek eritilmiş tereyağını . Not: Bu sos özellikle somon ve alabalığın yanında servis edilir. ocağın bir kenarında 10 dk pişirin. taze kekik. Tuz ve biberini katın. renk aldırmadan sote edin. Yumurta sarılarını ekleyin ve benmaride sürekli çırparak pişirin. Balık suyunu ilave edip. Soğumaya bırakın ve yaklaşık 25 ml su ilave edip karıştırın.

Bu transit ticaret nedeniyle ülkemiz insanı da baharatlarla tanışmış ve bunları. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. ülkemizden geçen ticaret yolu ile ve kervanlarla Avrupa’ya taşınmıştır.ekleyin. Çin’de. Đnce bir süzgeçten geçirip süzün. Not: Bu sos ızgara balıklarla servis edilir. Limon suyunu katarak sosu tamamlayın. taze ot buketini. Otların bir kısmı ise ülkemizde üretilmekte. Hangi Ot ve Baharat Hangi Balık ile Deniz Ürününde Kullanılır Baharatların büyük bir kısmının üretim yeri uzak doğudur. Baharatını sadece tuz ilavesiyle ayarlayın. uzakdoğu kadar olmasa bile genede kullanmaya başlamıştır. Hindistan’da ve Güneydoğu Asya’da üretilen baharatlar uzun yıllar boyu "Đpek Yolu" diye bildiğimiz. balık suyunu ve kremayı derin bir tavaya koyup. içine karidesli tereyağını katın ve karıştırın. Sosa biraz kırmızı toz biber ilavesiyle tamamlayın. Bir tavada margarini eritin. kısık ateşte uygun kıvama gelinceye kadar spatula ile dibini tutmaması için sürekli karıştırın. Otlar da baharatlarla birlikte yemeklerimizi tatlandırmakta kullanılmakrtadır. Oluşan kefi alın. ançuez ezmesini katıp. bir kısmı ise ithal edilmektedir. Sosu ateşten alıp. Not: Bu sos haşlanmış ve fırında pişirilmiş balıkların yanında servis edilir. KARĐDES SOS Malzeme: 800 300 200 75 25 100 1 1 1 ml ml ml gr gr gr çay kaşığı çay kaşığı çimdik Beşamel Sos Balık Suyu Çiğ Krema Karidesli Tereyağ Margarin Karides (ayıklanmış) Tuz Kırmızı Toz Biber Taze Çekilmiş Beyaz Biber Hazırlanışı: Beşamelsosu. Aynı şekilde ot ve baharatlar balık ve deniz ürünleri . Karidesleri ilave edip ısıtın ve sosa katın. REMULAD SOSU Malzeme: 900 25 50 1 1 gr gr gr çorba kaşığı çorba kaşığı Mayonez Kapari (kaba doğranmış) Kornişan (kaba doğranmış) Doğranmış Taze Ot Buketi Ançuez Ezmesi Hazırlanışı: Mayoneze her biri kabaca doğranmış kapari ve kornişonu. hepsini iyice karıştırın ve servise sunun. Tuz ve karabiberini katıp sosu kontrol edin.

• • • • . bulabildiğim kadarıyla bütün Dünya mutfaklarındaki kullanımları esas alarak yazdım Fesleğen: Yengeç. haşlama ve dolmalarda Zencefil: Bütün balık yemeklerinde. soslarda.soslarda (özellikle limon sosunda). Tazeyken veya tazeliğini muhafaza ederken tüketilmesi gereklidir. midyede Köri: Uzakdoğu balık yemeklerinde. Balık Satın Almanın ve Pişirmenin Đncelikleri • Solungaçları açık pembeye dönüşmüş. zencefile alternatif olarak (zaten içinde zencefil vardır) Mercankökü Balık yanında sunulan tereyağında. güveçlerde Adaçayı: Dolma ve güveçlerde Kekik: Bütün deniz ürünleri ile birlikte Tarhun: Fırın ve soslu balık yemeklerinde Biberiye: Tadı nispeten yavan olan balıkların fırın. trakonya gibi zehirli dikenleri olan balıkları balıkçınıza temizletin. fileto çıkartırken kör bıçak kullanmayın. iskorpit. bastırdığınızda parmağınızın izi kalan balığı almayın. soslarda ve dolmalarda Hardal: Toz halinde güveçlerde. gözleri matlaşmış. zeytinyağlı soslarda Ceviz: Tarator ve benzeri soslarda Badem: Cevizin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak Kapari: Turşu halinde buğulamalarda Balık nasıl saklanır? Yapacağınız yemeğin tatlı ve sağlıklı olması için balığın alınmasının ve saklanmasının çok iyi bilinmesi gerekir. kavurmalarda. soslu fırın.yemeklerinde de kullanılmaktadır. dolmalarda Karabiber-beyaz karabiber (tane ve toz): Bütün balık ve deniz ürünü yemeklerinde tadlandırmak için Kırmızı biber (toz veya pul): Buğulama ve haşlamalarda. çünkü kırmızı etlerde olduğu gibi uzun süre dinlendirilmeye ve terbiyeye gelmez. çorbalarda. Balığı buzdolabında uzun süre saklamayın. çorbalarda. Burada yalnız Türk mutfağındaki değil. Balığı temizlerken. Çirozun kafasını koparıp yıkamadan yemeyin. Bu nedenle ot ve baharatların kısa tanımları ile kullanıldığı deniz yemeklerini aşağıda sunmaya çalışacağım. Defne yaprağı: Bilumum balık buğulamalarında. sos yapımında. haşlamalarda. Bu nedenle dondurulacak balığın da satın alınırken taze olması gerekir. istakozda. balık şişte Keraviye: Buğulama. karides tavada Paprika: Dolma ve güveçlerde Maydanoz: Balık yanında sunulan tereyağında. istakoz ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinden yapılan yemeklerde.. kavurma ve yahnilerinde Sarmısak: Buğulamalarda. Lipsos. balık çorbasında. Muskat: Yengeç ve istakozla Nane: Balık ızgaralarda.

Balığı unlayıp tavaya atmadan önce üstüne biraz rakı serpin. böylece etrafa saçılmaz. Balığı pişirmeden önce bol suyla yıkayıp tuzladıktan sonra 15 dakika kadar kevgirde süzülmeye bırakın. gittiğiniz balık lokantasında garsona ‘‘Balıklarınız taze mi?’’ diye sorup komik olmayın. Balığı pişirirken içine limon ilave etmeyin. Balık kokusunu gidermek için ellerinizi limonlu suyla yıkayın. . Özellikle dubalara ve demir iskele ayaklarına yapışmış midyeleri koparıp yemeyin. en iyisi midyeden uzuk durun. kaşıkla temizleyin. yağın sıçramaması için tavanın içine birkaç küçük ekmek parçası atın. • • • • Balığı çok kızgın yağda kızartın. Balığı mevsiminde yiyin. Tava yaparken balıkların birbirine değmemesine özen gösterin.• • • • • • Balığın pullarını bıçağın tersiyle değil. Balığı eski bez peçete veya kağıt üzerinde temizlerseniz suyu çekilmiş olur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful