P. 1
KAYNAKCININ EL KİTABI

KAYNAKCININ EL KİTABI

|Views: 713|Likes:
Yayınlayan: Mahmut Can

More info:

Published by: Mahmut Can on Sep 04, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

pdf

text

original

GEV

Gedik Eğitim Vakfı
Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü

KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI
YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

Prof. Dr. Selâhaddin ANIK

ÖNSÖZ
Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki hızlı gelişimi ve çeşitli endüstri dallarındaki uygulaması, konunun öğretim planlarına girmesini teşvik etmiş ve teknik öğretimin her kademe ve türünde daima aranılan ortak bir teknik haline getirmiştir. Kaynak tekniğinin öğretimi üç temele dayanmaktadır. Bunlardan biri yöntemler, diğeri kaynak kabiliyeti ve üçüncüsü de tasarımdır. Bu eser, bunlardan birincisi olan kaynak yöntemlerini içermektedir. Klasik yöntemler yanında modern yöntemlere de yer verilmiştir. Kitabı hazırlarken mühendislik öğretiminde, İmal Usulleri adı altında verilen Kaynak Tekniği kısmını esas olarak yazmaya çalıştım. Bu kitap Makina Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi Mühendisliği, Sanayi Mühendisliği ve Metalürji Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin daima faydalanacağı bir eserdir. Ayrıca endüstride çalışan

mühendislerimizin de sık sık başvuracağı bir kaynaktır. Eserin yazılarının yazılmasında, resim ve şekillerinin çizilmesinde ellerinden gelen gayreti gösteren doktora öğrencilerim Y.Müh. Vural Ceyhun ve Y.Müh. Murat Vural'a teşekkür ederim. Teşekkürlerimin en büyüğü ve en içteni, kitabın bastırılmasını üstlenen Gedik Holding ve özellikle Sayın Hakkı Gedik'e olacaktır. Selâhaddin ANIK 14. Şubat. 1991 Gayrettepe-İstanbul

2

İÇİNDEKİLER
Önsöz 0. BÖLÜM: Kaynak Teknolojisi ve Günümüz Endüstrisindeki yeri Literatür l.- BÖLÜM: Kaynağın tarifi, Önemi ve Sınıflandırılması 1.- Kaynağın tarifi 2.- Kaynağın Önemi 3.- Kaynağın sınıflandırılması 4.- Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma 5.- Kaynağı gayesine göre sınıflandırma 6.- Kaynağı usulü bakımından sınıflandırma 7.- Kaynağı işlemin cinsine göre sınıflandırma 8.- Metal kaynağı 9.- Plastik malzeme kaynağı 10.-Lehimleme 11.-Literatür II. BÖLÜM: Kaynak Kabiliyeti 1.-Giriş 2.- Eritme kaynağında kaynak kabiliyeti 3.- Elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti 4.- Literatür III. BÖLÜM: Gaz Eritme Kaynağı 1.- Tarifi ve prensibi 2.- Asetilen gazı 3.- Asetilen istihsal cihazları 4.- Erimiş asetilen 5.- Oksijen gazı 6.- Kaynak üfleçleri 7.- Kaynak alevi 8.- Oksi-asetilen kaynağında kullanılan kaynak usulleri 9.- Kaynak pozisyon ve bağlantı çeşitleri 10.- Kaynak ağızları 11.- Literatür IV. BÖLÜM: Elektrik Ark Kaynağı 1.- Tarifi ve tarihçesi 2.- Kaynak arkı ve arkın elektriksel karakteristikleri 3.- Ark üflemesi 4.- Elektrik ark kaynağıyla ilgili bazı deyimler 5.- Akım membaının karakteristikleri 6.- Kaynak makinalarının sınıflandırılması 7.- Doğru akım ve alternatif akım ile kaynağın mukayesesi 8.- Kaynak elektrotları 9.- Kaynak ağızlarının hazırlanması 10.- El ile elektrik ark kaynağında elektrot hareketi 11.- Literatür V. BÖLÜM: Tozaltı Kaynağı 1.- Tanıtımı ve önemi 2.- Tozaltı kaynağının karakteristikleri ve el ile yapılan ark kaynağıyla mukayesesi 1 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 20 22 23 23 24 25 28 29 31 33 36 37 38 40 41 41 42 45 46 47 49 50 51 54 58 58 59 59 60

3

3.- Tozaltı kaynağında kullanılan kaynak telleri 4.- Tozaltı kaynağında kullanılan kaynak tozları 5.- Kaynak dikişinin formu 6.- Tozaltı kaynağında kaynak ağızlarının hazırlanması ve birleştirme şekilleri 7.- Tozaltı kaynağında akım ayarı 8.- Uygulamada kullanılan diğer tozaltı kaynak usulleri 9.- Literatür VI. BÖLÜM: Gazaltı Ark Kaynağı 1.- Tarifi ve sınıflandırması 2.- Ark atom gazaltı ark kaynağı 3.- TIG kaynağı 4.- MIG Kaynağı 5.- MAG Kaynağı 6.- Plazma TIG kaynağı 7.- Darbeli TIG-MIG-MAG Kaynağı 8.- Literatür VII. BÖLÜM: Termik Kesme Usulleri 1.- Oksijenle kesme 2.- Oksijenle rendeleme 3.- Tozaltında oksijenle kesme 4.- Elektrik arkı ile kesme 5.- Koruyucu gazla kesme 6.- Plazma ile kesme ve oyuk açma 7.- Literatür VIII. BÖLÜM: Kaynak Hataları 1.-Çatlaklar 2.- Boşluklar 3.- Kalıntılar 4.- Yetersiz erime 5.-Nüfuziyet azlığı 6.- Dış yüzey hataları 7.- Literatür IX. BÖLÜM: Kaynaklı Parçalarda Meydana Gelen Distorsyonlar ve Gerilmeler 1.- Gerilme ve distorsyonların esasları 2.- Kaynak gerilmelerine ve çarpılmalarına etkiyen faktörler 3.- Distorsyon çeşitleri 4.- Alın dikişlerinde Distorsyonlar 5.- İç köşe birleştirmelerinde distorsyonlar 6.- Kaynak gerilmeleri 7.-Kendini çekme momenti 8.- Distorsyonlara ve gerilmelere engel olmak için alınacak tedbirler 9.- Kaynak planı ve kaynak sırası planı 10.- Kaynak sıralarına ait misaller 11.- Kaynaklı parçalarda distorsyonların düzeltilmesi 12.-Literatür X.BÖLÜM: Doldurma Kaynağı 1.- Tarifi ve önemi

60 61 63 65 70 71 73 74 74 74 75 80 82 84 86 87 88 88 91 93 93 94 95 95 96 96 98 99 99 100 101 103 104 104 105 106 106 107 108 109 110 111 115 115 117 118 118

4

2.- Doldurma malzemelerinin sınıflandırılması 3.- Doldurma malzemeleri ve doldurmaya hazırlama 4.-TIG usulü i|e doldurma 5.- MIG usulü ile doldurma 6.- Tozaltı kaynağı ile doldurma 7.-Püskürtme ile doldurma 8.-Literatür XI. BÖLÜM: Elektrik Direnç Kaynağı 1.- Prensibi 2.- Elektrik direnç kaynağı usulleri 3.-Nokta kaynağı 4.-Dikiş kaynağı 5.- Alın kaynağı 6.-Literatür XII. BÖLÜM: Sürtünme Kaynağı 1.- Tarifi ve prensibi 2.-Sürtünme kaynağının çeşitleri 3.- Sürtünme kaynağının uygulanması 4.- Literatür XIII. BÖLÜM: Elektron Işını İle Kaynak 1.- Prensibi ve önemi 2.- Kaynağın yapılması ve kaynak makinaları 3.- Elektron ışını ile yapılan kaynağın metalürjik özellikleri 4.-Şekillendirmenin esasları 5.- Literatür XIV. BÖLÜM: Laser Işını İle Kaynak ve Kesme 1.-Önemli ve prensibi 2.-Laser ışını ile kaynak işlemi 3.-Laser ışını ile kesme 4.- Laser ışını ile işleme usulleri 5.- Laser ışını ile kaynak ve işlemenin üstünlüğü 6.- Literatür XV. BÖLÜM: Sert Lehimleme 1.-Tarifi ve prensibi 2.- Lehimlemenin sınıflandırılması 3.- Lehimleme işleminin karakteristik değerleri 4.- Dekapanlar ve lehim alaşımları 5.- Lehimleme usulleri 6.- Lehimlemede kullanılan birleştirme ve ağız hazırlama şekilleri 7.- Literatür XVI. BÖLÜM: Metal Püskürtme 1.-Tarifi ve gelişimi 2.-Metal püskürtme usulleri 3.- Arklı püskürtme 4.- Plazma arkı ile püskürtme 5.- Püskürtülecek yüzeyin hazırlanması 6.- Literatür XVII. BÖLÜM: Metal Yapıştırma Tekniği 1.-Giriş 2.- Yapıştırma bağlantılarının diğer çözülemeyenbağlantılarla

118 120 121 122 122 123 123 124 124 124 125 128 131 133 134 134 135 136 137 138 138 141 143 144 144 145 145 147 150 151 151 151 152 152 154 154 157 161 161 163 164 164 164 168 170 171 175 176 176

5

.Özel kaynak usullerinde iş güvenliği 6.-Difüzyon kaynağı 5.. BÖLÜM: Diğer Kaynak Yöntemleri 1.Yapıştırıcı çeşitleri ve özellikleri 6....-Yapıştırmanın esasları 5..Literatür XIX.Plastik malzeme özelliklerinin metal malzemelerle karşılaştırılması 2. BÖLÜM: Kaynaklı İmalatın (Dizaynın) Esasları XXI.Metal yapıştırmanın teknolojisi 8.-Soğuk basınç kaynağı 3.-Literatür XX.-Patlamalı kaynak 4...-Giriş 2..-Sonuç 4..Yapıştırma bağlantılarının mukavemetine etki eden faktörler 7.Literatür XVIII..-UItrason kaynak 2.Literatür 176 178 178 180 182 183 185 186 187 187 188 189 190 194 200 201 201 205 211 211 212 216 216 216 218 220 221 222 6 .karşılaştırılması 3.Kaynak tekniğinde yangın tehlikesi 5.Oksi-Asetilen kaynağında iş güvenliği 3....Termoplastik malzemelere uygulanan kaynak yöntemleri 3.Metal yapıştırma konstrüksiyonlarda dikkat edilecek hususlar 9.Metal yapıştırmanın kullanma sınırları 4.Elektrik ark kaynağında iş güvenliği 4. BÖLÜM: Plastik Malzemelerin Birleştirilmesinde Kullanılan Kaynak Yöntemleri 1..Dar aralık kaynağı 6. BÖLÜM: Kaynak Tekniğinde İş Güvenliği 1.

Örneğin. Acaba kaynaklarımız yeterli olabilecek midir? Bugün mevcut olanlar kısıtlıdır ve hızla azalmaktadır. Bu sorulara verilecek cevaplar. İnsanoğlunun zeka ve becerileri prodüktif olanakları sağlayacaktır. nasıl koruyacak ve boş zamanlarını nasıl değerlendireceğiz? Dünya nüfusundaki artışın. Romalılar zamanında. ufak katkıları ile dünyamıza iyi bir metal birleştirme usulünü armağan etmişlerdir.000 ayak denizin altındaki (5000 m) derinliklerde. endüstrinin geleceğini esaslı bir şekilde etkileyecektir. Fakat bütün bunlara rağmen neye inanmışlar ise. gerçekte bir grup insan kütlesinin tarihidir. bir kısmı da hayal kuranlardır desek daha uygun olur. insanoğlunun fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında metal endüstrinin büyük rol oynaması ve birleştirme (kaynak) teknolojisinin de metal endüstrisinde şimdiye kadar en faydalı bir teknik olarak kullanılmasıdır. uzayda milyonlarca mil uzakta. 8 milyarın üzerine çıkacaktır. Gezegenimizin %70'ini kaplayan deniz ve göller ihtiyacımızı daha birkaç yüzyıl karşılayacak potansiyele sahiptir. işlem ve ürünlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. eğer dünya nüfusu aynı hızla artmağa devam ederse. sık sık kazançlı olmayan araştırmalarla. nasıl besleyecek. önümüzdeki on yıllık uzay harcamalarından fazla olurdu. Mısır firavunları zamanında yapılan çok güzel metal işlerine. lehimleme veyahut da demirci kaynağı ile yapılan birleştirmelerdir. Birleştirme teknolojisinin tarihçesi. uzay çalışmaları yanında çok düşük bir seviyede kalmakta ise de. çeşitli işlemler daha iyi bir şekilde gelişmiştir. Bunun nedeni. Ateş Tanrısı Vulcan'a demircilik ve diğer 1 . Bunların başlıcaları ise. Bu insanlar. eski el yapısı araçlara ve eski Ahid'de de metal işlerine sık sık rastlanmaktadır. okyanusun derinliklerinden gökyüzüne yükselen Polariz Füzeleri.0. bizim prodüktif kapasitemizi nerelere çıkaracağını bugün tahmin etmek oldukça zordur. nasıl giydireceğiz? Onları nasıl taşıyacak. onun için savaşan bu insanlar. Hem uzay hem de hidrosfer aynı sorunları karşımıza çıkarmaktadır. Her ne kadar. güvenle kullanılabilecek yöntem. tanrılardan birine. bugün için hidrosferdeki araştırmalara ayrılan harcamalar. Çok farklı mesafe ve birbirine ters şartlarda. arkadaşlarının alaylarına bile maruz kalmışlardır. okyanustaki kaynakların tümünü kullanışlı hale getirmek için harcanacak çabalar. Roma medeniyetinde demirciliğin taşıdığı önemi. BÖLÜM KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE GÜNÜMÜZ ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ Önümüzdeki on yıl içerisinde gezegenimiz bir milyar daha fazla insan taşımak zorunda kalacaktır. Bunların büyük bir kısmı ufak tamircilik yapan. Onları nasıl barındıracak. Bütün bunların hepsi de kendilerine göre bir katkıda bulunmuştur. Bu yüzyılın sonunda ise. çok farklı basınç ve sıcaklıklara maruz kalmaktadır. 15.

orijinal bir metal birleştirme işlemi olarak nazari itibara alınabilir. Bir külçeden döverek elde edilebilecek altın levhasından daha büyük levha elde etmek iste yen ilk sanatkarlardan biri. Bütün bunlara rağmen. üretim aracı haline de gelmiştir. Japonya. Avrupa'daki trampetlerin gürültüsü arttıkça. yalnız bazı kıyı köşede kalmış demirci atölyelerinde ve yarış hipodromlarının nalbant atölyelerinde görünür hale gelmiştir.9 m (62 ayak) uzunluğunda ve 40. bu arada Çin. Demirci kaynağının bu tip örneklerine dünyanın çeşitli müzelerinde. yaklaşık olarak Milattan önce 1400-1000 yıllarına kadar uzanan arkeolojik kazılar olarak rastlamak mümkündür. artık bir koleksiyon eşyası haline gelmiş. ilk defa iki metal parçasını sıcak veya soğuk durumda çekiçleyerek birleştirmeyi öğrendi. Bugün. Buna da sebep. Bu ise. O zamanlardaki en fazla ergitme/dövme kapasitesinin 9072 gr (20 pound) olduğu kabul edilirse. Bu durgunluğun. Savaş sırasında metalden mamul her şey (gemiler. kaynağın hızlı bir şekilde uygulanması ile 8 ay gibi kısa bir zamanda. Avrupa'da esen savaş rüzgârları. 1939 yılında Amerikan endüstrisinde geniş ölçüde huzursuzluğa yol açmıştı. Bununla beraber. kaynak teknolojisi üzerindeki en önemli etkisi. 1940 ila 1942 yılları arasında kaynak endüstrisi %350 nispetinde fazla bir kapasiteye erişti. altın parçalarının dövülerek birleştirilebileceğini bir şans eseri olarak bulmuştur. büyük bir ihtimal ile İsa zamanında kaynak edilmiştir. yük ve yolcu filosuna 500. sabote edilen Alman gemilerinin tamirinde yapılmıştı. Kuzey ve Güney Avrupa ve Anadolu'da geniş ölçüde kullanılmıştır. Günümüzde demirci kaynağı. Gerçekleştirilen ilk kaynak örneklerinin bazıları. kaynağın en dinamik ve milletin ilgisini çeken bir uygulaması da. sonraları da daha çok bir talep görünmeye başlandı. tanklar. İnsanlar 3. bu gemilerin en azından 18 ila 24 aylık süre zarfında tamire ihtiyaç gösterecek şekilde saf dışı bırakılmaları idi. o günkü kısıtlı olanaklar açısından değerlendirilebilirse. Delhi'de bulunan 18. bütün ülkelerde.000 yıldan çok önceleri. geleceğin ancak bir kısmı idi.6 cm (16 parmak) çapındaki sütunlar. Örs. gelişme hızını yavaşlatması olmuştur. Artık kaynak en üstün bir birleştirme yöntemi haline gelmişti. uçaklar ve silahlar) kaynaklı konstrüksiyon olarak yapılıyordu. Zira bu gemilerin çoğunda onarılması güç yaralar açılmıştı. Lehimleme işlemi eski devirlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde. kıymetleri daha iyi ortaya çıkar. Örneğin. Amerikan endüstrisi gelecek günler için hazırlığa girişti. gemilerin onarılması bitmiş ve bu da Amerika Birleşik Devletlerinde savaş. Alman askeri otoriteleri Amerikan limanlarında esir alınan Alman gemilerinin yok edilmelerini istemişlerdi. arkeologların bulduğu büyük parçaların dövülerek oluşturulduğu açıkça görülür. pratikte her ne kadar unutulmuş ise de. Denizaltı savaşlarının başladığı tarihe rastlayan 1917 yılının bir Şubatında. talep azalmasından dolayı. özellikle tarihi orta bronz devrine. Kaynak endüstrisinde önceleri az.000 gros tonluk bir kapasite artışı sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra kaynak teknolojisi ilerlemelerini sağlamlaştırmış ve tamir yöntemi olarak kullanılması yanında. 2 . demircinin çekici ile yaptığı basınç kaynağı hemen hemen tarihe karışmıştır.metal işçiliğine büyük bir önem atfetmelerinden ileri gelir.

1950'li yıllarda geliştirilen diğer bir kaynak yöntemi de patlamalı (infilak) kaynak yöntemi olup.1i yıllarda gelişen diğer bir yöntemde ultrasonik kaynak yöntemidir. aynı zamanda malzeme ve üretim masraflarını azaltmaya yöneliktir. Her ne kadar patlamalı şekil verme ile ilgili patentler 1900 yıllarında alınmış ise de. Örneğin. Uzun menzilli roket ağızlarına ve uçak gövdesinin petek yapılarına uygulanan patlamalı şekil verme yöntemi çok iyi sonuçlar vermiştir. Nokta kaynağına nazaran mukavemet bakımından daha iyidir. Günümüzde konstrüksiyonlar iş verimi ve güvenliğini arttırmaya. Bugün yarı iletkenler ve ince alüminyum folilerin birleştirilmesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.67'lerin gövdelerinin %10'unda perçinin yerini aldı. üretim tekniği ve konstrüksiyon bakımından önemli avantajlara sahiptir. boyutları ve ağırlığı küçültmeye.5 askeri uçaklarının bir bölümünde ve Sikorsky . Bu usulün verimli olduğu yerler. Rusya'da AN 22 ve AN 24 gibi büyük nakliye uçaklarının bölümlerinin birleştirilmesinde ve ayrıca YAK 40 yolcu uçağında kullanıldı. Ayrıca uzay taşıtlarının yakıt tankları ve oluklu sacların birleştirilmesi bu yöntem ile gerçekleşmiş ve böylece ağırlık ve taşıma gücünden ekonomi sağlanarak hareket olanakları arttırılmıştır. Günümüzde patlamalı kaynak yöntemi farklı metallerin birleştirilmesinde geniş çapta kullanılmaktadır. Daha sonraları da hem endüstride hem de askeri alanda uygulanan tamamen otomatik sistemler geliştirilmiştir. Buna paralel olarak birleştirme teknolojisi de sürekli bir şekilde yeni problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. endüstride hemen hemen bütün yarı otomatik kaynak yöntemlerinde kullanılır hale gelmiştir. Son 40 yıl içerisinde sayılamayacak sayıda gelişmeler kaydedilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise. Bu özellik dinamik yüklerde daha belirgindir. Bu da yapıştırma ve nokta kaynağından aynı zamanda yararlanmak fikrini doğurmuştur. Bu yöntem uçak yapımında nokta kaynağı kalitesini geliştirmek ve nokta kaynağından önce uçak malzemesini temizleme işini kolaylaştırmak gayesini güdüyordu. Korozyon davranışı ve sağlamlığı daha iyi sonuçlar vermiştir. İkinci Dünya Savaşının isteklerinden biri olan Magnezyumdan imal edilen uçakların kaynağı için geliştirilen TIG/WIG kaynak yöntemi. patlamalı kaynak yöntemi yeni yeni çeşitli uygulama alanlarına girmiştir. sacların birleştirilmesinde konstrüktörler. uçak ve roket imali. Kombine edilen yapıştırma ve nokta kaynağı usulü. Bu teknoloji yani yapıştırma 1950'li yıllarda uçak yapımında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. çoğu zaman yapıştırma işlemi ile elektrik direnç nokta kaynağı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmaktadır. Bunların kaynağı genellikle uzay programı ve savunma planlarının sonucu doğan istekler olmuştur. Lockheed C. Bugün her iki yöntemin kombinasyonu ile bu sağlanmaktadır. ağır parçaların düşey pozisyondaki kaynağında 3 . demiryolu ve karayolları taşıtlarının imalidir.Mevcut işlemlerin geliştirilmesi ve yeni yeni geliştirme yöntemlerinin bulunması yolunda yapılan araştırmalar sürmekte ve her geçen yıl bu çabalar daha da büyük bir hız kazanmaktadır. Örneğin. 1960 yılının başında elektrocüruf kaynağı. endüstriye girişi yavaş olmuştur. özellikle hafif konstrüksiyonlar olup. 1950.

Bu usulde. çok geniş bir imalatçı kütlesi tarafından kullanılmaktadır. Sürtünme kaynağına ileride rakip olacağı gözüyle bakılmaktadır. Katı faz bağlantısı olarak bilinen difüzyon kaynağı son senelerde Amerika Birleşik Devletlerinde ve Sovyet Rusya'da yapılan uzun araştırmaların konusu olmuştur. 4 . seri ve tandem usullerle kaynağın gücü arttırılmış ve band şeklindeki ilave metallerle de doldurma kaynağı (kaplama) konusunda büyük gelişmeler olmuştur. çamaşır makinası orta mili ve yumuşak çelik ile paslanmaz çeliğe kadar değişen çeşitli millerin imalinde kullanılmaktadır. gerekse konstrüksiyonunda. Soy gaz ve soy gaz karışımları altında yapılan TIG/WIG kaynak usulü ile bugün bütün metal alaşımlarını kaynak yapmak mümkündür. Özlü tel ile yapılan kaynak usulü de MAG veya MIG gibi birçok otomatik ve yarı otomatik usullere rakip olmakta ve el ile yapılan ark kaynağından da birçok iş koparmaktadır. parçalar çok kısa bir süre içerisinde alın alına kaynak yapılmaktadır. kam. kesme ve metal püskürtmede büyük bir gelişme vaat etmektedir. Örneğin. Karbondioksit atmosferi artında yapılan MAG kaynak usulü de geniş bir uygulama alanı bulmuş ve tozaltı kaynağına gittikçe büyüyen bir rakip haline gelmiştir. Örneğin. Aynı zamanda bisiklet çatalı. Difüzyon kaynağının kullanıldığı başlıca iki önemli yer nükleer ve roket endüstrisidir.kullanılan yegâne yöntemdi. Tozaltı kaynağında da birden fazla tel ile yapılan paralel. Bu usul sayesinde 1/2 inç kalınlığa kadar dikey pozisyondaki kaynağı yapmak mümkün oldu. 1961 yılından itibaren Amerikan menşeli sürtünme kaynağı makinaları da piyasada kendini göstermeye başladı. bu işlemi Falcon ve Mustang modellerinde ön takımlar ve geri hareket dişlisinde. piston. Uçak endüstrisinin gerek yapı. bu tekniğin plazma kesmesi dışında plazma ile metal püskürtmede de geniş çapta kullanılmasına neden olmuştur. Son seneler içerisinde gelişen yeni bir kaynak usulü de döner hareketli arklarda yapılan birleştirmelerdir. TIG-Plazma kaynağının gelişmesi. da matkap. rayba. Belirtilmesinde fayda umulan başka bir yenilik de sürtünme kaynağıdır. Bugün. vakumda yüksek basınca dayanıklı elektronik aletlerin imalinde ve korozyon ile reaktif sıvılara dayanıklı olması gereken valf imalinde difüzyon kaynağı büyük bir önem taşımaktadır. 1959 yılında. Bununla ilgili patentlerin tarihi 1900 yılına kadar uzanır. bıçak ve kalem gibi aletlerin onarımında sürtünme kaynağı kullanılmış ve oldukça büyük bir ekonomi sağlanmıştır. Chevrolet ise hareket milinin imalinde kullanmaktadır. Düşey pozisyonda yapılan kaynakla ilgili diğer bir gelişme de MIG ve MAG kaynaklarıdır. geliştirilmiş sürtünme kaynağı makinaları. Ford Motor Co. Plazma teknolojisi de kaynak. Elektrocüruf kaynağının ortaya çıkması ile daha ince sacların düşey pozisyonda yapılan kaynak işlemi için yeni bir usule duyulan ihtiyaç hemen kendini göstermiştir. ısı değiştirgeçlerinde. Çeşitli araştırma laboratuarlarında girişilen çalışmalar sonunda elektrocüruf kaynak makinasının adaptasyonu ile koruyucu gaz altında özlü elektrodlar kullanarak yapılan yeni bir usul geliştirildi. Çekoslovakya. sürtünme kaynağı bir bakım işlemi olarak Leningrad'da çeşitli işletmelerde ve bazı makina bakım tesislerinde kullanılmaya başlanmıştır. Sürtünme kaynağı anlayışı yeni değildir.

Elektron bombardımanı ile kaynakta en büyük dezavantaj. roket ve uçak inşası gibi. Yapıştırıcıların da uzayda geniş ölçüde kullanılması kaçınılmazdır. ilginç işlemlerden en önemlisi. Burada TASS ajansının bir haberini birlikte okuyalım: "Tass Ajansının bir haberine göre. Düşük vakumlu elektron bombardımanı ile kaynak. Uzayda. Bu konudaki elektron bombardımanı ile kaynağa ilaveten Laser ve difüzyon kaynağını da ümit verici yöntemler arasında sayabiliriz. Örneğin. Uzayda bir miktar hidrojen hariç. Stor. kaynak ve lehim yapma ve püskürtme yolu ile kaplama işlemlerini denedi. 1/4 inç kalınlığa kadar da diğer metallerin birleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bugün uzay çalışmaları hızla ilerlemekte ve sır olan birçok nokta açıklığa kavuşmaktadır. Bu usul. alüminyum kaynağında karşılaştığı güçlükleri yenmek için bu konudaki çalışmalarına devam etti. Elektron ışını ile yapılan kaynağın ilk pratik uygulaması reaktör tekniği. Sovyet Uzay Aracı "Solyut 7". İnsanoğlunun uzayda daha fazla yol alması ve yabancı gezegenlerde bilimsel istasyonlar kurması için (diğer bir deyimle yıldızlara merdiven kurması için) çok daha gelişmiş bir birleştirme yöntem teknolojilerine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda uzayda metalleri birleştirme yollarını da geliştirmek gerekmektedir. 3 saat 55 dakika uzayda kaldılar. J. bu gazlar bulunmadığı için. -1 5 . Sovyet Rusya'da "Bacak Kaynağı" olarak tanınır. uzayda yapılan ve gerilmeye ilk defa uzayda maruz kalan uzay parçalarının yani araçlarının. uzay araçlarında ve platformlarda kullanılacak malzemelerin ömürleri bir faktördür. uzay boşluğunda kullanılacak yöntemlerin başında gelir. uzayda güvenli birleştirme yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Şüphesiz elektron bombardımanı ile kaynak. kısa zamanda daha fazla otomotiv endüstrisi ile diğer imalat alanlarına kaymıştır. "Solyut T-11" ve "Solyut T-12" komplekslerinde bulunan iki bayan. kaynak işleminin vakumda yapılmasıdır (10 ila 10-6 Torr). Burada kullanılan özel malzemelerin işlenmesi şimdiye kadar alışılmış usullerle tatmin edici bir şekilde yapılamadığından.A. tekniğin yeni açılan alanlarında kendini göstermiştir. Uzay istasyonlarının yapımı. berilyum ve magnezyum alaşımlarından yapılan akaryakıt varil kapaklarının kaynak edilmesi. ağırlık ve emniyet açısından. elektron bombardımanı seçilmiştir. Elektron bombardımanı ile metal kaynağını uygulayan ve bunu açık bir şekilde ortaya koyan ilk araştırıcı Fransız Atom Enerjisi Komisyonundan Dr. Yeryüzünde bir yıllık yorulma ömrü olan bir parçanın uzayda 10 ila 20 yıl arasında bir yorulmaya dayanacağı tahmin edilmektedir.Stor olmuştur. Svetlana Savitzkaya. Svetlana Savitzkaya. belirli avantajları olduğu ortaya çıkar.Yapılan kaynak hacmi bakımından.050 inç kalınlığındaki alüminyum. uzayda metal plakaları kesme. elektron bombardımanı (ışını) ile kaynak metalini tavlamak ve eritmek fikri olmuştur. 0. titanyum ile alüminyum. Stor'un yaptığı ilk çalışmalar arasındadır. bir uzay gemisinden enerji sağlayarak çalıştırılmak üzere dizayn edilen bir cihazla. tarihte uzay aracı dışına çıkan ilk kadın oldu. Atmosferimizde bulunan gazların çoğu metallerin yorulma ömrünü azaltmaktadır. Svetlana Savitzkaya ve Vladimir Yaben Jenibekov uçuş programına uygun olarak araç dışına çıktılar. Vladimir Jenibekov'da çeşitli gözlemler yaptı" denilmektedir. derinliğin ene olan büyük oranından ötürü örneğin.

1 metre elektron bombardıman kaynağından. Kaynak. perçin. 30 metre ark kaynağından. döküm. teknik ve kalitatif kriterlerin ışığı altında. Nokta ve ark kaynağının otomatizasyonu öncelikle proses parametrelerinin ve proses akışının otomatik olarak kumanda ve ayarına dayanır. esnek otomatize edilmiş sistemler önem kazanmaktadır. Acaba kaynak tekniğinde otomatizasyon ve robotların kullanılması hakkında neler söylenebilir? Kaynak teknolojisi. özel tip makinalar (yani çok nokta kaynağı makinaları) ve diğer kaynak işleri için esnek üniversal makinalar (yani endüstri robotları) kullanılmıştır.Laser teknolojisinin hızlı gelişimi. Kaynak tekniğinde diğer imalat tekniklerinde olduğu gibi. endüstri robotları 6 . lehimleme.000 nokta kaynağından. Bütün ekonomik. karoseri kaba yapısı için bir entegre imalat sistemi geliştirmiştir. alışılagelmiş malzeme ve konstrüksiyonlarda. gelecek için hedeflenen amaç. Bu sistemde kalite yönünden önem arzeden birleştirmeler için. Dolayısıyla gelişmelerin ağırlık noktası. kaynak donanımı arasında iş parçasının otomatik olarak sevk edilmesi de gereklidir. Diğer taraftan kaynak donanımı içerisinde iş parçasının ve takımın otomatik olarak kullanılmasının yanısıra. gerçek anlamda tam otomatik kaynak prosesini sağlamaktır. Toplam kaynaklar: yaklaşık olarak 5. Kaynakta ekonomikliği sağlamanın yanında. laser ışınından metallerde ve plastik malzemelerde birçok imalat problemlerinin çözümü için faydalanma olanağı doğurmuştur. esnek otomatizasyon tekniklerini geliştirmek ve imalatın çeşitli aşamalarında ortaya konulan değişikliklere kısa bir zaman süresinde uyabilmek için bu teknikleri uygulamak gerekmektedir. esnek veya serbest olarak bağlanabilir. . uygulama ve nakliye olmak üzere üç fonksiyonun entegre edilmiş bir imalat sistemi içerisinde birleştirilmesi gerekir. yapıştırma ve en çok kaynak yoluyla birbirine bağlanmaktadır. elektronik ve elektrik endüstrisindeki ince tel veya levha kaynağında. Otomobil üretiminde binek arabalarının yapımı için 700 preslenmiş ve kesilmiş parça ile 400 adet talaş kaldırılarak işlenmiş parça. Burada temel unsur imalat ve transport donanımlarının bir sistem içerisinde entegrasyonu ve enerji ile malzeme bilgi akışının bu sistem içerisinde nümerik kontrolüdür. "Daimler-Benz" firması. amaca uygun birbirinden farklı kaynak usullerine ve bunun sonucu olarak da farklı otomatizasyon tiplerine gerek duymaktadır. 15 adet de sürtünme kaynağından oluşmaktadır. Böylece bir entegre imalat sisteminde kaynak donanımları rijit ve esnek olarak otomatize edilebilir ve bunlar çeşitli taşıma düzenleri ile rijit. presleme ve kaynak gibi geleneksel imal usullerinde prodüktiviteyi büyük ölçüde arttırmıştır. Elektroniğin hızlı gelişmesi ile desteklenerek. Geçmişte rijit otomatizasyon teknikleri. değişik kullanma alanları nedeniyle. kıvırma. Burada örnek olarak otomobil endüstrisini ele alalım. gelişmelerini henüz tamamlayamamışlardır. cıvata. Otomobil endüstrisinde. Laser. kaynak fonksiyonu için esnek otomatize edilmiş sistemler. Bugün. ultrasonik kaynak usulü ile iyice çekişmektedir. uygulama ve nakliye fonksiyonlarının otomatizasyonunda ve entegre imalat sisteminin nümerik kontrolünde yatmaktadır. bir kalite yükselmesini de gerçekleştiren bu otomatlar. Gelecek için ise. kaynak prosesi nokta kaynağı ve elektrik ark kaynağında geniş ölçüde korunmaktadır. dövme.

Dünya petrol rezervlerinin %50'sinin bulunduğu derin sularda bugüne kadar teşebbüse geçilmemiştir. Ancak 10 yıl içerisinde denizin 20. Kıtaların kıyıları petrol. Okyanusların derinliklerinde yatan potansiyel el değmeden durmaktadır. 15 milyon ton manganez. aradan geçen zaman zarfında yüksek derecede bir otomatizasyona ulaşmıştır. molibden. Bugünkü araştırmaların çoğunun sınırlandırdığı kıyı operasyonları. bugün bu usul çok daha yüksek duyarlılık ve doğruluk istenen yerlerde uygulanmaktadır. altın. Kuzey denizindeki ve Güney Kaliforniya açıklarındaki petrol kuleleri. Diğer taraftan. Ark kaynağı robotlarının ana kullanma alanı MIG ve MAG kaynak usulleridir. kaynak teknolojisi. kalay ve mağnetiti ortaya çıkardı. kobalt. bugün sahip olduğumuz endüstri ve teknolojiden daha ileri bir teknoloji ve endüstriye sahip olmamız gerekmektedir.şeklinde hizmet görmektedir. Ancak uygulama ve nakliye fonksiyonları için esnek otomatize edilmiş. 500 milyon ton gümüş ve 10 milyon ton altını içerdiği tahmin edilmektedir. yağ ve sülfürce zengin olarak bilinmektedir. tıpkı kıyılardaki kuyu açma da olduğu gibi. Bu kaynakların işletilmesi teknolojide fantastik bir ilerlemeyi gerektirmektedir. bakır. kimya aletleri ve reaktör inşası gibi impuls tekniği ile duyarlı iş parçalarında veya zor pozisyonlarda dozlanmış ısı verilmesine tam olarak imkan sağlayan bir usul geliştirilmiştir. Meksika körfezindeki. elmas. Bu yapıldığında. Toplam olarak 335 milyon mil küp (1. Pasifik Okyanusunun dibinde durmaktadır. Büyük bir ekonomik değeri haiz bulunan manganez. 15 milyon ton bakır. demir bakımından zengin olduğu gibi. Günümüzde en büyük gelişme imkanı bulan kaynak usulleri MIG/MAG ve tozaltı kaynaklarıdır. bir ilave sıcak tel verme veya alışılmış normal tellerin yerine band elektrodların kullanılması gibi usullerin uygulanması ile elde edilir ve böylece kalitenin yükseltilmesinde de başarı sağlanmış olur.375 milyon km3) su. Böyle bir maden yatağı.100 metre) derinliğine ulaşabilecek denizaltı araçlarına sahip olacağız.000 ayak (6. Özellikle manganez içeren cevherler. Arkın yüksek frekanslı ateşlemesi. yalnızca TIG kaynağında çok az kullanılır. bütün dünyanın ihtiyaçlarını bugünkü hızla birkaç bin yıl daha karşılayabilir. 7 trilyon ton bor. çok tel tekniğinin ilavesi. Bu usul ile çapı 200 mm'nin üzerindeki boruların çevre dikişlerinin kaynağında uzaktan kumanda edilebilen son derece duyarlı bir kaynak uygulanmaktadır. 7 . vanadyum. Kaynak sonuçlarındaki yüksek kalite ve kaynak parametrelerinin ayarlanabilmesi ve programlanabilmesi imkânlarından dolayı. Örneğin. en önemli bazı su altı buluşlarının işaretidir. bu işlemlerde de önemli bir rol oynayacaktır. aynı zamanda uygun donanımlar ile kaynak kafası ve iş parçası arasında izafi bir hareket de sağlanmaktadır. nikel. çinko ve zirkonyum da içermektedir. okyanuslar hakkında da çok az şey bilinmektedir. 20 milyon ton uranyum. Burada yalnız ilave metal otomatik olarak kaynak yerine gelmemekte. Böyle bir kuyu açmak için. Tozaltı kaynağı tam mekanize edilmiş kaynak için tipik bir örnektir. ekonomik çözümler henüz eksiktir. robotun kumanda sistemini bozacağından. Fakat sürdürülen ve hızlandırılan araştırmaların değerlerini doğrulayacak kadar bilgi edinilmiştir. Eskiden genellikle el ile uygulanan TIG kaynak usulü. Erime gücünün yükseltilmesi ve böylece tozaltı kaynak usulünün ekonomikliğinin ortaya çıkması.

Eğer dünyanın artan nüfusunun ortaya çıkardığı talepleri karşılamak durumu ile karşı karşıya isek. Vakum pompaları. Fransız Kaynak Enstitüsünün daveti ile Paris'te ve İsviçre Asetilen Cemiyetinin daveti ile de Bale'de toplantılar yapan Komite görevini geliştirdi. yaşamak için gerekli gaz depoları ve bir sürü deniz altı yaşantısıyla ilgili cihazların imali gerekecektir. keşfetmek. Deniz altında uzun bir süre yaşanabilecek platformlar ve iş istasyonları. Okyanusların bir takım başka faydaları da vardır. su altında 18. Örneğin basınca dayanıklı gövdelere sahip her çeşit deniz altı araçlarına ihtiyaç duyulacaktır. Fakat bu yapılacaktır. uzaktan kumandalı televizyonlar ve diğer komünikasyon donanımlarında büyük bir artış görülecektir. Bu ortamda araştırmak. Çünkü bu tip malzemenin basınca karşı mukavemeti yüksektir. 9 Haziran 1948'de Belçika Ekonomi bakanlığının himayesinde. Bugün için başarılması gereken konu. 1947 yılında Utrecht'de toplanan bir sempozyumda Hollandalılar tarafından ileri sürüldü. İlk toplantı aynı sene İngiliz Kaynak Enstitüsü tarafından M.Bu ise. İspanya. Danimarka. bizleri yine kaynakla karşı karşıya getirecektir.J. okyanusun dibinin %95'i demektir. Fazla derinlikler için camla kuvvetlendirilmiş kompozit küreler gerekecektir. çeşitli memleket uzmanlarının birbirleriyle temaslarda bulunmalarını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Avusturya. kompresörler. Bunların gövdelerinin %50 ila %60'ının silindirik olması ve ayrıca nükleer veya sıvı yakacak kullanan tesislere sahip bulunması gerekir. titanyumdan ve alüminyumdan yapılabileceği görülmektedir. belki bunları birleştirmek için yepyeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekecektir. Bunlardan biri yiyecek (balık. plankton ve çeşitli bitkiler) diğerleri ise şudur: Okyanusların suyu tasfiye edilerek. Kısaca Milletlerarası Kaynak Organizasyonundan bahsetmek yerinde olacaktır. birleştirme teknolojisinde yeni anlayışlara ve reformcu yaklaşımlara gerek duyacağız demektir.000 ayağa (5. dünya milletleri arasında 1948 yılında "Milletlerarası Kaynak Enstitüsünün" (International Institute of Welding IIW-lnstitut International de la Soudure MS) kurulmasına sebep olmuş ve bu verimli sahanın elde ettiği başarılar. Belçika Kaynak Enstitüsünün daveti ile Brüksel'de yapılan iki günlük bir milletlerarası temas sonucunda Kuzey Afrika. Geçici bir komite kuruldu ve tasarlanan cemiyetin ilk esaslarını kurma görevi bu komiteye verildi. yüksek mukavemetli çeliklerden. Muhtemelen 20 yıl içerisinde. keşfetmek ve yaşamak için yepyeni metallere ve projelere ihtiyaç duyulacak.650 ila 5.500 metre) derinlikte dolaşabilecek denizaltıların imalidir. Milletlerarası bir organizasyonun kurulması fikri. Kaynak tekniğinin özellikle İkinci Dünya Savaşından sonraki hızlı gelişmesi. Bu araçların. Bu malzemelerin istenmesindeki problemler ve birleştirme teknolojisi.500 metre) kadar derinlikte. Adam'ın başkanlığında yapıldı. dünyanın artan su ihtiyacı karşılanabilir. 12 ila 18.L. uzun süre hayatımızı sürdüreceğiz. Amerika 8 . Böylece kaynak teknolojisinden geniş ölçüde yararlanılacaktır.000 ayak (3. madenlerini işletmek ve diplerinde ziraat yapmak için gerekli cihaz ve donanımları düşünmek şu anda olanaksızdır. Okyanusların geniş alanlarını araştırmak. Burada yine metallerden faydalanacağız.

Kaynakta iş güvenliği (VIII). 1947 yılına kadar Eskişehir Kaynak Şube Amirliği yapmıştır. Bu iş için Knoch isimli bir Alman kaynak uzmanı getirildi ve mühendis Nüvit Osmay da kendisine yardımcı tayin edildi. 1931'de Karayolları Merkez Atölyesinde. öğrenim ve araştırma için teknik ve bilimsel bilgilerin alışverişiyle uğraşacaktır. Milletlerarası Standardizasyon Komitesi ile de işbirliği yaparak kaynak standartlarını hazırlamaktadır. çalışmalarını XVI çalışma komisyonu ile yürütmektedir. Enstitünün bu noktaları göz önünde tutan iyi bir politikası vardır. Metal püskürtme gibi. İngiltere. Bu komisyonlara ait şu örnekleri verebiliriz: Gaz kaynağı (l). Türkçenin dahil olduğu ciltleri şöyle verebiliriz: Genel kaynak terimleri. Elektrik direnç kaynağı (III). Türkiye'de kaynak konusunda ilk planlı çalışmaya 1937 yılında Devlet Demiryollarında başlanmıştır. Modern kaynak usulleri. 1934 yılında dağınık durumda birkaç kaynak cihazı mevcuttu. Elektrik ark kaynağı (II). 31 yıl süre ile Enstitünün çalışmalarına katılan Türkiye. Bu iki zat. 1930'da Sümerbank-Hereke Fabrikasında. Lehimleme. Oksi-Asetilen kaynağı. bazısı da 17 dildeki kaynak terim lügatlerinin Türkçesini hazırlamıştır. Fransa. Sizlere kaynak teknolojisinin gelişmesini ve hedeflerini genel bir çerçeve içerisinde vermeye çalıştım. Modern Kaynak Yöntemleri (IV). İtalya. 1933'de Eskişehir Hava İkmal Merkezinde ve 1934'de de Devlet Demir Yolları Eskişehir Fabrikasında kaynağın kullanıldığını görürüz. 1937 yılının Ağustosunda geri dönünce. fakat herhangi bir kuruluşun ticari çıkarına alet olmayacaktır.Birleşik Devletleri. Nüvit beyin Türkiye'de kaynak 9 . olduğunu belirtmektedir. Devlet Demiryollarının Eskişehir Fabrikasında. Tozaltı ve gazaltı kaynağı (XII). Yine Enstitü statüsü: Enstitünün ticari. bu teşkilatın başına Nüvit bey getirildi. Bu arada Memleketimizdeki duruma da kısaca bir göz atalım. Hollanda. Ve bunlar her biri 1000'er kelime olmak üzere Milletlerarası Kaynak Enstitüsü tarafından basılmıştır. Elektrik ark kaynağı. bu arada ilk önce Milletlerarası Kaynak Enstitüsünün hazırladığı. Termik kesme. Türkiye'nin ilk kaynakçıları İbrahim Pekin ve çırağı Ziya Altınışık ustalardır. İsveç ve İsviçre'nin iştirakiyle (13 devlet) Milletlerarası Kaynak Enstitüsü kuruldu. endüstriyel işler ve ücret fiyat ve mümessillik gibi. Milletlerarası Kaynak Enstitüsü. Kaynakta Öğretim (XIV). Türkiye'de kaynak ilk defa 1920 yılında İstinye ve Gölcük tersanelerinde başlamıştır. Norveç. faaliyetlerle uğraşmayacağına işaret etmiştir. Milletlerarası Kaynak Enstitüsünün ikinci maddesi: Enstitünün gayesinin tek veya başka bir organizasyonla ortak olarak. Bunun için Enstitü. Elektrik direnç kaynağı. 1936 yılının Ağustosunda gelen Knoch. kaynağın bütün yöntemleriyle gelişmesini sağlamak. 1929'da Makina Kimya Endüstrisinde. Ayrıca yeni buluşları destekleyecek. Kaynakta dizayn (XV) ve Plastik malzeme kaynağı (XVI). Nüvit Osmay ayrıca 1936/37 yıllarında Alman Devlet Demiryollarının atölyelerinde ve Wittenbergdeki Demiryol Kaynak Eğitim Enstitüsünde kaynak mühendisliği stajı gördü. kaynağın gelişmesini sağlamak üzere. Daha sonraları 1937 yılında özerk bir kaynak bölümü kuruldu ve bütün kaynakçılar buraya bağlandı. hem kaynakta kullanılan ilkel maddelerin hem de kaynak malzemesinin gelişmesine çalışacak. Kaynağın muayene ve kontrolü (V). Kaynak Kabiliyeti (IX). IIW/IIS. kaynakçılığı memleketimizde ilk uygulayanlardır.

programlı nokta kaynağı donanımlarını. Laser ve elektron ışınları ile kaynak. muayene ve kontrolün ciddi olarak yapılmasının önemi büyüktür. çelik konstrüksiyon. çift telle yapılan tan-dem. Memleketimize klasik oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağının dışında. Örneğin Renault Otomobil fabrikasında elektron ışını ile kaynak yapılmaktadır. kullanılmaktadır. endüstrimizin çeşitli alanlarında örneğin buhar kazanları. Hava Kuvvetlerinde ve özel sektör işletmelerinde de görülmektedir. kaynak üfleçleri ve detantörleri. çelik konstrüksiyon gibi. tozaltı ve gazaltı kaynak cihazları. laser ve elektron bombardımanı ile kaynağı ve yapıştırma tekniğini daha çok kullanacaktır. tozaltı ve gazaltı kaynak telleri. Örneğin Teknik Üniversite öğrenim planına kaynağı 1951'de almıştır. Sürtünme kaynağı matkap imalatında. özlü teller. Gazaltında yapılan MAG kaynağında son on yıl içerisinde. seri ve paralel usullerle band elektrod uygulaması henüz yoktur. Şu anda Ülkemizde yapıştırma tekniğinin endüstriyel uygulamasına ait belirgin örnek vermek biraz zordur.tekniğine yaptığı hizmetler çoktur ve sayısız kaynakçı yetiştirmiştir. Türkiye'de kaynağın gelişmesi 1950'li yılların ortasından itibaren olmuştur. Yine aynı Enstitü 1958 yılında Alman Kaynak Tekniği Cemiyetinin esaslarına uygun Kaynak Mühendisliği (Uzmanlığı) kursunu da yapmıştır. gemi inşaatı. halen tozaltı ve gazaltı kaynak usullerinin kullanma alanları büyük bir gelişme göstermiştir. 10 . Gemi inşaatı. Memleketimizde kullanılmaktadır. Çift tabanlı tencereler difüzyon kaynağına ait verilecek örnekler arasında bulunur. bütün kaynak gazları. Soygaz atmosferi altında yapılan TIG/WIG ve MIG kaynakları. basınçlı kablar ve büyük makina konstrüksiyonlarında tozaltı kaynağının klasik tek tel ile yapılan usulü geniş çapta kullanılmasına rağmen. Bu arada Türk Standartları Enstitüsü de kaynak standartlarının çıkarılmasına hız vermiştir. Makina Malzemesi ve İmal Usulleri Enstitüsü endüstriye ilk kaynak kurslarını 1955 yılında açmıştır. artan nispette. nokta kaynağı makinaları. petrokimya tesisleri. yüksek alaşımlı çelik ve demir olmayan malzemelerde geniş bir kullanma alanı bulmuştur. gıda endüstrisi bunların başlıca örnekleri arasındadır. Nümerik kontrollü ve programlı oksijenle kesme makinaları tersanelerimize girmiştir. Bugün memleketimizde bilumum elektrodlar. yaptığı bu hizmetlerden dolayı kutlar ve kendisini saygı ile anarım. Plazma kesmesinin kullanıldığı bir çok endüstri dalı mevcuttur. kaynak tozları ve lehimleme dekapanları üretilmektedir. Bu da sevindirici bir uygulamadır. Nüvit Beyi. Yine bu yöntemlerin uygulanması ile ilgili olarak Petrokimya tesislerinde ve helikopter imalatında titanyum kaynağı tipik örnekleri teşkil eder. Ayrıca Oksi-Asetilen ve Elektrik Ark kaynakları konusunda da iki ciltlik kitap yazmıştır. Kaynak dikişlerinin muayene ve kontrolü da özellikle 1970'li yıllardan sonra geniş çapta uygulama alanına sokulmuş ve ciddi olarak kendisini hissettirmiştir. Memleketimizde kurulmakta olan uçak endüstrisi ister istemez. yumuşak ve sert lehim tel ve alaşımları. elektrik ark kaynak makinaları. oksijenle kesme üfleç ve cihazları. Özellikle dış pazarlara açılan memleketimiz endüstrisinde kalitenin temini için. Kimya endüstrisi.

Literatür (1)-ANIK.ANIK. Sayı 10. Ağustos 1985. Ocak 1985. (3). Selahaddin "Ark kaynağında Endüstri Robotlarının Kullanılması" Böhler Kaynak Dünyası. Selahaddin "Günümüz Endüstrisinde Kaynağın Yeri" Birinci Ulusal Kaynak Sempozyumu. (4).T. 11 . 13-15 Kasım 1984. Sayı 11. Ağustos 1985. İ. Selahaddin "Kaynak Tekniğinde Otomatizasyon" Böhler Kaynak Dünyası.ANIK. (2). Selahaddin "Kaynak Teknolojisinin Gelişmesi" Böhler Kaynak Dünyası. Sayı 11. Makina Fakültesi.Ü.ANIK.

ağırlık ve işçilikten tasarruf sağlar. diğer imal usulleriyle mukayese edilmesi gerekir. d) Kaynak ile. Dolayısıyla geminin hızını azaltmazlar. 2. % 20–35 civarındadır. Perçinde esas malzemenin mukavemetine erişilmemesine rağmen. İşçilikten sağlanan tasarruf ise. ÖNEMİ VE SINIFLANDIRILMASI 1. Ağırlıktan sağlanan tasarruf.. Metal kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten ve erime aralığı aynı veya yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye "metal kaynağı" adı verilir.. Her ne kadar her usulün üstün olduğu sahalar varsa da.Kaynağın tarifi Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre. perçine göre daha kolay ve ucuz bağlantılar elde edilir. 2. perçinli birleştirmelerden daha yüksektir. metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır.I. b) Kaynak ile. kaynakta %100'üne erişilir. Plastik malzeme kaynağı: Aynı veya farklı cinsten termoplastik (sertleşmeyen plastik) malzemeyi ısı ve basınç kullanarak ve aynı cinsten bir plastik ilave malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye. perçine göre daha iyi bir sızdırmazlık elde edilir.1. c) Kaynaklı bağlantıların mukavemeti.Kaynağın önemi Parçaların kaynakla birleştirilmesinin öneminin kavranabilmesi için.Kaynak ile perçinin mukayesesi Parçaların birleştirilmesinde eski bir usul olmasına rağmen. İki parçanın birleştirilmesinde ilave bir malzeme kullanılırsa. şekil 1.. 12 . Çeşitli bağlantı biçimlerinde kaynak ve perçinin nasıl olduğu. kaynağın öneminin bilinebilmesi bakımından perçinle kaynağın karşılaştırılması uygun olacaktır: a) Kaynak. bu malzemeye "ilave metal" adı verilir. "plastik malzeme kaynağı" adı verilir.BÖLÜM KAYNAĞIN TARİFİ. birbirine çok yakın oldukları uygulamalar da vardır. e) Gemi inşaatlarında kaynaklı birleştirmelerin suya karşı dirençleri daha azdır. % 10 ila 30 arasındadır.1'de görülmektedir.

b) Cidar kalınlıkları 6 mm'den az olan parçaların dökümü güçlük arz ederken. döküm daha üstündür. 22.Şekil I. Temel olarak kaynaklanan malzemenin cinsine. kaynakla imalatında bir zorluk yoktur..Kaynağın sınıflandırılması Kaynak metotlarını çeşitli bakımlardan sınıflandırmak mümkündür.Kaynak ile dökümün mukayesesi Kaynak ile dökümün farkları aşağıdaki biçimde sıralanabilir: a) Kaynakta model masrafı yoktur..Çeşitli birleştirme tiplerinde kaynak ile perçinin karşılaştırılması. 5. 4.Kaynağı uygulandığı (esas) malzemeye göre sınıflandırma Kaynak uygulandığı malzeme cinsine göre "Metal Kaynağı" ve "Plastik Malzeme Kaynağı" olmak üzere ikiye ayrılır. d) Kaynak. Ağırlıktan sağlanan kazanç %30 civarındadır.. e) Çok sayıda üretimde. c) Çelik malzemeden dökümle parça yapımında bazı zorluklar ortaya çıkarken...Kaynağı gayesine göre sınıflandırma 13 .1. kaynak sırasında tatbik edilen işlemlere ve kaynak işleminin maksadına göre sınıflandırma yapılır. döküme göre ağırlık tasarruf sağlar. aynı parçanın kaynakla imalatı kolaydır. 3..

6..Yarı mekanize kaynak Kaynak aleti.. malzemeyi genellikle ilave metal katmadan basınç altında bölgesel olarak ısıtıp birleştirmektir (Şekil 1. el yerine tamamen mekanize edilmiş bir makina ile sevk edilir. 14 .3.Birleştirme kaynağı. Bunlar el kaynağı. 6.1.2. gerekse iş parçasının değiştirilmesi gibi bütün ana ve yardımcı işlemler tam olarak mekanize edilmiştir.Eritme kaynağı Eritme kaynağı. 7.. zırhlama ve tampon tabaka kaplama doldurması gibi.2).Basınç Kaynağı Basınç kaynağı..Kaynağı işlemin cinsine göre sınıflandırma 7. 6.Doldurma kaynağı. kaplama. ayrıca korozyona veya aşındırıcı tesirlere karşı korumak maksadıyla üzerine sınırlı bir alan dahilinde malzeme kaynak etmektedir.4.. 7. 6.2.1..2). yalnız el ile sevk edilen bir kaynak aleti vasıtasıyla yapılır. Mesela.2. iki veya daha fazla parçayı çözülmez bir bütün haline getirmek için kaynak yapmaktır.El kaynağı Kaynak.. el yerine kısmen mekanize edilmiş bir vasıta ile sevk edilir. Şekil I.Kaynağı usulü bakımından sınıflandırma Kaynak icrası sırasında takip edilen yola göre dörde ayrılır. malzemeyi yalnız sıcaklığın tesiri ile bölgesel olarak (sınırlandırılmış bir kısmını) eritip. (şekil I. 5. yarı mekanize kaynak.Otomatik kaynak Gerek kaynak işlemi. 5. 6... bir ilave metal katarak veya katmadan birleştirmektir.Kaynak yapılış gayesine göre de "Birleştirme Kaynağı" ve "Doldurma Kaynağı" diye ikiye ayrılır.2...1.Tam mekanize kaynak Kaynak aleti.Eritme ve basınç kaynağının şematik olarak gösterilişi. tam mekanize kaynak ve otomatik kaynaktır. bir iş parçasının hacmindeki eksikliği tamamlamak veya hacmini büyütmek.

Döküm basınç kaynağı 8.2.8.2.-MIG kaynağı a.5. yani sertleşmeyen plastik malzemeyi ısı ve basınç kullanarak aynı cinsten bir plastik malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmektir.6..2..2.3.1..Karbon arkı ile kaynak 8.6.4.Elektrik direnç eritme kaynağı 8. 15 .1. aynı veya farklı cinsten termoplastik.1.2.8.5.Gaz eritme kaynağı 8.2. 8.1. kaynak yapılacak malzemelerin birbirine temas eden yüzeylerinin sıcaklığını sıcak plastik hale gelme sıcaklığına yükseltilerek yapılır.2.Koruyucu gazla kaynak (Gazaltı kaynağı) A..8..8..2.Aktif gazla MIG kaynağı 8. 8.Döküm eritme kaynağı 8.4.2.Gaz basınç kaynağı 8. Bu esnada sınır yüzeylerindeki serbest hareketli molekül zincirleri birbiri içerisine akarak kümeleşirler.Metal koruyucu altında (yalıtılmış elektrod ile) kaynak 8..1.Plastik malzeme kaynağı Plastik malzeme kaynağı.Elektrik direnç kaynağı 8.Normal TIG kaynağı b.Tozaltı kaynağı 8.Elektrik ark basınç kaynağı 8.1.8.Elektrik ark kaynağı 8.Metal arkı ile kaynak 8.7. aşağıdaki usuller kullanılır..9.2.8....4.8.Normal MIG kaynağı b.TIG kaynağı a.4.3.1..1...Ark atom kaynağı B.4.1.1.1..5.1.4..2.4..Elektron bombardımanı ile kaynak Laser ışını ile kaynak Basınç kaynağı usulleri Metallerin basınç kaynağında başlıca aşağıdaki usuller kullanılır..Eritme kaynağı usulleri Metallerin eritme kaynağında başlıca olarak.3.1.1.4..Plazma TIG kaynağı c. Kaynak işlemi..Difüzyon kaynağı 9..Soğuk basınç kaynağı Ultrasonik kaynak Sürtünme kaynağı Ocak kaynağı 8.Metal kaynağı 8.1.2.2.

Lehimleme işlemi yapılırken ayrıca bir dekapan kullanılır.6.Tuz banyosunda lehimleme 10.5.1. bu işleme "lehimleme" adı verilir.1.Ekzoterm lehimleme 10.3.1.1.Lehimin veriliş şekline göre sınıflandırma 10..Yüksek frekans kaynağı 9. Sayı 960.Hareketli lehim banyosunda lehimleme 10.2. 10..2..2.Blokla lehimleme 10..Yumuşak lehimleme 10.-Literatür (1) ANIK.1.4.Endüksiyonla lehimleme 10.Havya ile lehimleme 10..1.Lehim kaynağı 10. işlemden önce yerleştirilmesi ile yapılan lehimleme 10...2.Daldırma lehimleme 11..Lehimleme usulüne göre sınıflandırma 10.3..1..5.2.1.Kapiler lehimleme 10...Ü.-Tarif İki veya daha fazla metalik malzeme.2.9.4..4..4.2.2. Kütüphanesi.5.Lehim yerinin formuna göre sınıflandırma 10..3.Daldırma ile lehimleme 10.3..5..Lehimin.2.İndirekt sıcak eleman kaynağı 9.Ultrasonik (ultrason ile) kaynak 10.2.Lehimleme 10.2. kendileri erimeden erime derecesi daha aşağıda bulunan bir ilave metalin (yani lehim alaşımının) erimesiyle birleşirse.T.2..Lehimleme sıcaklığına göre sınıflandırma 10.4.11 .Lehimin. 1970 (1980) 16 .3. Selahaddin "Kaynak Tekniği Cilt l" İ.5.Sıcak eleman kaynağı A...3.1.2.Alevle lehimleme 10.Direkt sıcak eleman kaynağı B.9.1.Sıcak gaz kaynağı 9.10.Fırında lehimleme 10.2..7.Sert lehimleme 10.5..2.2.8..1...Plastik malzeme kaynağı usulleri 9.Dirençle lehimleme 10. işlem sırasında verilmesi ile yapılan lehimleme 10.Sürtünme kaynağı 9.

1983. 1980 (3) ANIK. Selahaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergür Matbaası.(2) ANIK. 17 . Selahaddin-ANIK.Sabri "Soru ve Yanıtları ile Kaynak Tekniği" Birsen Kitabevi. E.

. kaynak kabiliyetinden bahsedilir.Giriş İmalat tekniğinde gaye. karmaşık bir anlam taşır. kaynak şartları geniş bir aralıkta değişirken hiçbir tedbire gerek kalmadan. hatasız tatminkâr bir kaynak kalitesinin sağlanması bakımından özel tedbirlere ihtiyaç vardır. kaynaklı bağlantılardan da bazı esasları yerine getirmesi istenir. tatminkâr bir netice alabilmek için özel tedbirlere ihtiyaç olduğunu ve kaynak şartlarının çok dar limitler arasında tutulmasının gerektiğini ifade eder. Yüksek sıcaklıklara ısıtılma sebebiyle malzemelerin gerek kaynak bölgelerinde gerekse kaynağa komşu bölgelerinde. bağlantı yerel özellikleri ve bunların konstrüksiyona tesirleri bakımından tayin edilmiş bulunan şartları sağlamalıdır. kaynak usulünün de etkili olduğunu unutmamak gerekir. tamamen hatasız bir kaynak yapmanın meselâ her tip çelik için kolay olmadığını gayet iyi bilir. Uygun bir usul kullanarak kaynaklı metalik bağlantı elde edilgi zaman. bir kaynak usulünde gayet iyi derecede bir kaynak kabiliyeti göstermesine rağmen. uygulamada pek az istisna ile bütün kaynak usullerinde kaynak yerinin erimeye yakın bir sıcaklığa kadar ısıtılmak zorundadır.Eritme kaynağında kaynak kabiliyeti Kaynak kabiliyeti kesin ve kantitatif olarak ifade edilebilen bir özellik olmayıp. Burada kaynak tekniğinde kulanılan ısı membaının.II. kaynaklanan malzemenin "kaynak kabiliyeti" olarak değerlendirilir. BÖLÜM KAYNAK KABİLİYETİ 1. Örneğin yüksek karbonlu çelik malzemelerin kaynağında. diğer bir usulde çok zayıf bir kaynak kabiliyetine sahip olabilir." IIW): International Institute of Welding IIS) : Institut International de la Soudure Yukarıdaki tariften de anlaşılacağı üzere. 2. kaynak usulüne ve kaynaklı konstrüksiyona da bağlıdır. tatminkâr bir kaynak kalitesinin elde edilebilmesi demektir. Kaynak edilen metal ve alaşımlar.. Tecrübeli bir kaynakçı. Düşük derecede kaynak kabiliyeti. kimyasal ve metalurjik pek çok değişme olmaktadır. yüksek soğuma hızı sebebiyle kaynağa komşu bölgede çok yüksek sertlikte bir yapı ortaya çıkmaktadır. Milletlerarası Kaynak Enstitüsünün (IIW-IIS)* IX numaralı "Kaynak Kabiliyeti" Komisyonu. 18 . Bu sebepten. Sözkonusu esasların gerçeklenme derecesi. Bir metal veya alaşım. Aynı zamanda yapılan parçanın çalışma şartlarında bozulmaması ve görevini yerine getirmesi gerekir. verilen bir usul ile bir maksat için bir dereceye kadar kaynak yapılabilir diye kabul edilir. Bir malzemenin yüksek kaynak kabiliyetine sahip olması. kaynak kabiliyetini şöyle tarif etmektedir: "Bir metalik malzeme. kaynak kabiliyeti yalnız malzemeye bağlı bir özellik değildir. yalnızca malzemelerin birleştirilmesiyle parça elde edilmesi değildir. İşte böyle hallerde. Bazı malzemeler için ise hiçbir güçlük olmamasına rağmen. Aynı zamanda.

İyi tasarlanmış bir konstrüksiyon.. bütün kusur malzemeye yüklenemez.Kaynak kabiliyetinin imâl usulü. malzeme ve konstrüksiyon açısından ifadesi a-) Parçaların belirli bir kaynak usulü ile birleştirilebilmesi mümkün olmalıdır. Bu nedenle. malzemenin tipine göre değişir. Diğer faktörler de göz önüne alınmalıdır. malzeme mühendisi ve işletme mühendisi birlikte çalışmak mecburiyetindedir. konstrüksiyon. Kaynak kabiliyeti deyimi kaynağa elverişlilik.Kaynak kabiliyetinin derecesini belirten özellikler.1. kaynak konstrüktörü. Meselâ. konstrüksiyonun kaynak emniyeti ve imalâtta kaynak yapılabilme kavramlarını içine alır.1). birçok çelik malzemenin kaynağında iyi mekanik özellikler elde etmek istenirken. b-) Kaynak edilen malzeme. seçilen malzeme ile bir dereceye kadar gerçekleştirilebilir. ostenitik paslanmaz çeliklerde ısının tesiri altındaki bölgenin korozyona dayanıklı olması istenir. Bir konstrüksiyonun kendisinden beklenenleri sağlaması malzeme. Bir malzemenin kaynak kabiliyetinden söz edebilmek için en azından aşağıdaki iki şart gerçeklenmelidir: Şekil II. imâl usulü ve konstrüksiyonun etkisi altındadır. Fakat bu konstrüksiyonun 19 . Hatalı bir durum ortaya çıktığı zaman. Bu kavramlarda malzeme. (kaynağa elverişlilik deyimi). (Şekil II. imâl usulü ve işletme zorlamaları gibi faktörlerin tesiri altındadır. maruz kalacağı zorlamalara dayanmalıdır (kaynak emniyeti deyimi).

Bileşim b.Sıcaklık f..Kalınlık c.Çeliklerin eritme kaynağında kaynak kabiliyeti Endüstrideki geniş kullanma alanları sebebiyle çelik malzemelerde kaynak kabiliyetinin incelenmesi gereklidir.Saflık derecesi ve homojenlik e.Rijidite c. bir ön tavlama gerekir. c-) Şartlı olarak kaynak edilebilir: Bu tür malzemede ya karbon oranı yüksektir veya bileşiminde çeşitli alaşım elemanları vardır. b-) Kaynak edilebilir: Kaynak yapılacak malzemenin kalınlığı arttıkça. b-) Kaynak metali esas metal ile karıştığı zaman.bekleneni tam olarak verebilmesi için...Süneklik e. gevrek olmayan bir kimyasal bileşim sağlamalıdır. Pratikte kaynak kabiliyetinin ifadesi olarak "iyi kaynak edilebilir"..Erime derecesi (ağız formu) b.Elektrod çapı (kaynak esnasında parçaya verilen ısı yönünden) C-) Diğer faktörler a. Alaşımsız veya hafif alaşımlı yüksek mukavemetli bir çeliğe iyi bir kaynak kabiliyetine sahiptir diyebilmek için.Form faktörü (geçiş durumu) 20 . Bu iki şartın gerçeklenmesine tesir eden faktörler şöyle sıralanabilir: A-) Esas metal a.. Kaynaklı bağlantının geçiş bölgesinde sertleşme ve çatlama tehlikeleri sebebiyle. Bu tür malzeme için. 2.Hidrojen muhtevası d..Akma sınırı ve süneklik c.. aşağıdaki iki şartın bir arada bulunması gerekir: a-) Kaynaktan önce ve sonra iyi bir sünekliğe sahip olmalıdır. kaynak edilebilir deyimi kullanılır. Bu deyimlerin manaları çelik malzeme için şöyle ifade edilebilir: a-) İyi kaynak edilebilir: Malzemenin hiçbir ön ve nihai tavlamaya ihtiyaç olmadan kaynak edilebileceğini ifade eder. "kaynak edilebilir" ve "şartlı olarak kaynak edilebilir" deyimleri kullanılır.Bileşim b..... Ön tavlama tatbik edilmeli ve soğuma kontrollü olmalıdır.. uygun bir imâl usulünün de seçilmesi gerekir..Isıl işlem durumu d. özel tedbirler alınmalıdır..Saflık derecesi ve homojenlik B-) İlâve metal a.1.

karbon cinsinden ifade edilerek "karbon eşdeğeri" terimi ortaya atılmıştır.Çeliklerin eritme kaynağında bağlantı bölgesi Kaynak bölgesi genel olarak iki kışıma ayrılır.30'a çıkarmış ve daima bir ön tavlama önermiştir. Bilhassa bileşimindeki karbon ve manganez oranı kaynak kabiliyeti bakımından çok önemli olup. gazı alınmış çelikler için İsveç'te maksimum karbon oranı %0.2). ısı membaı. Eriyen bölgenin katılaşması. Bu karışımda esas metalin kaynak metaline oranı. kaynağın neticesine tesir eden en önemli faktör esas metalin bileşimidir. kimyasal analiz neticeleri ile aynı değildir. kaynak usulü ve ağız biçimine bağlıdır. Belirli bileşim ve miktarlardaki kaynak metalin karışımından oluşan eriyen bölgenin hesaplanan bileşimi. Manganez ve diğer alaşım elemanlarının kaynak kabiliyeti üzerindeki tesirleri. katılaşmadan önce iyice birbirine karışmış esas ve kaynak metalinden ibarettir.. Milletlerarası Kaynak Cemiyetinin karbon eşdeğeri aşağıdaki ifadeyle verilmektedir: Karbon eşdeğerinden faydalanılarak bir yapı çeliği için gerekli ön tavlama sıcaklığı aşağıdaki tabloda olduğu gibi tavsiye edilmiştir.Kaynak sırası e.2. Bilhassa kalın parçaların derin nüfuziyetli kaynağında. Karbon eşdeğeri çeşitli şekillerde ifade edilmiştir.60'dan yukarı Ön tavlama sıcaklığı (°C gerek yok 100-200 200-350 2.45-0.45'e kadar 0. Amerika Birleşik Devletleri bu sınırı % 0.25 olarak tavsiye edilmiştir. Bu elemanların yanma derecesi. kendini çevreleyen esas metale ısı iletimi ile olur ve yapısı iri ve uzun tanelidir. Çünkü bazı elemanlar kaynak sırasında yanmakta ve kaybolmaktadır. 21 . maksimum miktarları sınırlandırılmıştır. kaynak yerini çevreleyen atmosfer ve kaynak usulüne bağlıdır. Bunlar eriyen bölge ve ısının tesiri altındaki bölgedir. Karbon eşdeğeri (%) 0. eriyen bölgenin ortasında segregasyondan dolayı bir boşluk oluşur (Şekil 11..60 arası 0. Meselâ.d.Kaynakçının şahsiyeti Yapı çeliklerinin kaynağında. a-) Eriyen bölge Kaynak banyosunda meydana gelen türbülanstan dolayı..

Şekil II. kaynak şartlarına bağlı olarak değişmektedir (Şekil II.2.. Şekil II.3).Isının tesiri altındaki bölgedeki (ITAB) tane yapısı değişimi * (*) (ITAB) : Isının Tesiri Altındaki Bölge (WEZ) : Wearmebeeinflusster Zone (HAZ) : Heat Affected Zone (ZTA) : Zone Thermiquement Affectee 22 .Alın ve köşe birleştirmelerinde segregasyon bölgeler (siyah kısımlar).. b-) Isının tesiri altındaki bölge (ITAB)* Isının tesiri altındaki bölge.3. Bu bölgedeki sıcaklık dağılımı. eriyen bölgenin esas metal ile birleştiği kısımdan itibaren takriben 1400 ilâ 700 °C arasında bir sıcaklığın etkisi altındaki bölgedir(Şekil II.4).

kaynaktan sonra bu bölgede meydana gelecek iç yapının tespiti mümkün olmaktadır. kaynak yapılması güçleşir. Elektrik direncinin düşük olması. Ns : Isı enerjisine dönüşen elektrik enerjisi L : Kaynak yapılan parçadan geçen akım şiddeti (kaynak akım şiddeti) R: Kaynak yapılan parçanın elektrik direnci Yukarıdaki ifadeden.5'de görüldüğü gibidir.. elektrik iletkenliği yüksek bir malzemenin kaynak kabiliyeti.Kaynak sırasında ısının tesiri altındaki bölge (ITAB) ITAB'daki sıcaklık dağılımı ve soğuma hızının bilinmesi halinde.Şekil II. Bu yapı gevrek kırılmalara çok uygun bir yapıdır. 3.4.. Elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyetinin tarif 2 23 . ortaya çıkan ısı miktarını azaltacağından. Bir alın kaynağında ITAB’daki sertlik dağılımı Şekil 11.5. Ohm kanununa göre ısıya dönüşen elektrik enerjisi aşağıdaki ifadeyle belirlenir: Ns = l . %0. parçalar ısınır. ITAB'de çatlak oluşumunu önlemek için Milletlerarası Kaynak Enstitüsünün kaynak Kabiliyeti komisyonu bu bölgenin maksimum sertliğinin 350 Vikers değerini aşmamasını tavsiye etmiştir. elektrik iletkenliği düşük malzemeye göre daha kötüdür. Şekil II.. R Burada. birleştirilecek parça malzemenin cinsine göre elektrik akımının geçişine büyük bir direnç gösterir. Bunun sonucu olarak. O halde.Yüksek mukavemetli bir çeliğin kaynağında ITAB'de sertlik dağılımı.25'in üzerinde karbon ihtiva eden alaşımsız yapı çelikleri ve yüksek mukavemetli hafif alaşımlı yapı çeliklerinde ısının tesiri altındaki bölgenin 900 "C'nin üzerinde tavlanan kısımlarında çok sert bir yapı meydana gelir.Elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti Elektik direnç kaynağında. elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyetinin malzemenin cinsine bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

75-2.0'den yukarısı Kaynak kabiliyetinin durumu Kötü Yeterli iyi çok iyi Tablo II.1'de bazı metallerin fiziksel özellikleri ile kaynak kabiliyeti faktörleri.0 arası 2.edilmesinde malzemenin ısı iletkenliğinin ve erime noktasının da göz önüne alınması gerekmektedir.mm2) Isı iletkenliği (cal/cm. Diğer taraftan erime noktasının yüksek olması. Bu sebepten ısı iletkenliği yüksek bir malzemenin elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti düşük olmaktadır. Bu tabloların incelenmesinden meselâ.25-0. bakır alaşımı olan pirincin kaynak kabiliyeti çok iyidir (S =3. Tablo ll. Isı iletkenliğinin yüksek olması. kaynak için gerekli ısı yoğunlaşmasını zorlaştırmaktadır. S : α: λ: te : Kaynak kabiliyeti faktörü Elektrik iletkenliği (m/n..2).°C) Erime noktası (°C)'nı gösterir.25'e kadar 0. 1. saf bakırın kaynak kabiliyeti çok kötü iken (S =0.18).Bazı metallerin fiziksel özellikleri ile kaynak kabiliyeti faktörleri 24 .75 arası 0.2'de ise bazı alaşımların fiziksel özellikleri ve kaynak kabiliyeti faktörleri verilmiştir.sn. Tablo II. kaynak için gerekli ısı miktarını artırmaktadır. ısı iletkenliği ve erime noktası göz önüne alınarak elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti aşağıdaki ifadeyle verilebilir: Burada. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı malzemenin elektrik iletkenliği. Yukarıdaki ifade ile bulunan kaynak kabiliyeti faktörlerine göre elektrik direnç kaynağında kaynak kabiliyeti aşağıdaki biçimde değerlendirilir: Kaynak kabiliyeti faktörü 0.

RUGE. "Handbuch der Schweisstechnik.DİKİCİOĞLU.A. Dergisi.Bazı alaşımların fiziksel özellikleri ile kaynak kabiliyeti faktörleri.T. "Welding Metallurgy (Iron and Steel)" Amerikan Welding Society. sayı MMA-3.Ü.Ü. 1967 (4). 197 (5). 4. G.E.SEFERIAN.TÜLBENTÇİ. Adnan "Yapı Çeliklerinin Kaynak Kabiliyeti" Gemi Mühendisliği Dergisi. Sayı 670.) LINNERT. 1975 (2).-CHEVENARD. 1965 (6).ANtK.M. Selâhaddin. Kütüphanesi.Tablo II. P. Kütüphanesi. Selâhaddin "Metal ve alaşımlarda kaynak kabiliyeti" Sakarya D. "Metallurgie de la Soudure" Dunod.Literatür (1)ANIK. D. J..M.. 2.ANIK.T.Band l: Werkstoffe" 25 . Selâhaddin. Sayı 100. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt III" İ.ANIK. Paris. Nisan 1986 (7). 1966 (3). Kutsal (Baggerud) "Kaynak Metalürjisi" İ. Sayı 1030.

New York.Heidelberg. 1983 26 .Verlag Berlin. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergür Matbaası.Springer. 1980 (8).ANIK.

Yanıcı gazların fiziksel özellikleri. BÖLÜM GAZ ERİTME KAYNAĞI 1.1'deki yanıcı gazların fiziksel özelliklerinin incelenmesinden. e-) Artıksız bir yanma. b-) Yüksek bir alev sıcaklığı c-) Yüksek bir tutuşma hızı. d-) Kaynak banyosunu havaya karşı koruma. 27 . Tablo III. çok farklı değerlere sahip oldukları görülür. 1. Yanıcı gaz olarak ise aşağıdaki gazlar kullanılmaktadır: Asetilen Hidrojen Metan Propan Bütan (C2H2) (H2) (CH4) (C3 H8) (C4H10) Propan. Yakıcı gaz olarak büyük ekseriyetle oksijen kullanılır. (°C) Tutuşma hızı (cm/sn) 3 Asetil en C2H2) Hidro jen (H2) 2580 0 2280 890 an Prop Büta n (C3H10) H avagazı 4 200 2 000 7 05 değeri 0 1360 (C H 2170 0 2780 450 2830 3120 1350 2500 450 Gaz eritme kaynağında kullanılacak gazın seçiminde aşağıdaki şartlar göz önüne alınır: a-) Yüksek bir ısıl değer.1'de görülmektedir. Tablo III... diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla oluşan alevden faydalanılarak yapılan kaynağa "gaz eritme kaynağı" adı verilir.Bütan karışımı (C3H8 -C4H10) Havagazı Benzin ve benzol buharı Yukarıdaki yanıcı gazlardan bazılarının fiziksel özellikleri tablo III.Tarifi ve prensibi Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı.III. Gazlar Özellikler Isıl (kcal/m ) Alev sıcak.

Asetilen üretimi sırasında aşağıdaki reaksiyon meydana gelir: Yukarıdaki kimyasal reaksiyon incelenirse 1 kg karpit için.f-) Ucuz ve kolay üretilebilme. Basınç 2 atmosferi aştığı zaman özel emniyet tedbirleri alınmadığı takdirde. Bu sebepten ekseriyetle gaz eritme kaynağında asetilen gazı kullanılır ve gaz eritme kaynağına "oksi-asetilen" kaynağı da denir. havadan hafiftir. Bu sebepten asetilen cihazlarında 1. 3000 ilâ 3500 Kwh'lik elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Asetilen üretiminde kullanılan karpit (CaC2) ark fırınlarında kireç taşı ile kok kömürünün arasındaki reaksiyon sonucunda elde edilir. 11 misli bir basınç artışıyla infilak eder. 2. Bu değerler teorik değerlerdir. 1. Bu üretimde bir ton karpit için. Asetilen hava ve oksijenle çok tehlikeli karışımlar meydana getirir ve bu karışımların patlaması. ayrışma meyli fazladır. büyük zararlara yol açar. Pratikte 1 kg karpitin 250 litre asetilen verdiği kabul edilir. kendisini oluşturan karbon ve hidrojene ayrılır. asetilendir. Yukarıdaki şartları en iyi şekilde yerine getiren gaz.17 kg/m3 olup.5 atmosferde 60 "C'dir. içerisindeki fosforlu hidrojen sebebiyle sarımsağımsı bir kokuya sahiptir. bir noktadan başlayan ayrışma bütün gaz kütlesine yayılır.. Basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar. Karpit genel olarak tane büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Reaksiyon neticesinde meydana gelen 400 kcal'lık ısı ile. Meselâ DIN 53922'ye göre bu sınıflandırma aşağıdaki biçimdedir: 28 .Asetilen gazı Karpitin su ile teması sonucunda elde edilen bir gazdır. 1.5 atmosferden daha yüksek bir basınçla sıkıştırıldığı ve sıcaklığı da arttığı zaman.5 atmosferden yüksek basınçlara izin verilmez. Bu esnada tutuşma ve yanma olmadan. elde edilir. 760mm cıva basıncı ve "C'de özgül ağırlığı 1. Asetilen atmosferik basınçta 80 °C'de sıvı ve -83 "C'de katı hale geçer. Diğer taraftan sıcaklığında fazla yükselmesine izin verilmemelidir. Asetilen. 10 litre su 40 °C ısıtılabilir.3 ilâ %93 nispetinde asetilen Hava ile %1.5 ilâ %82 nispetinde asetilen Asetilen kararsız bir karbonlu hidrojen olduğu için. Bir kilogramı 760 mm cıva basıncında ve O "C'de 854 litredir. Asetilenin hava ve oksijenle yaptığı patlayıcı gaz karışımları aşağıdaki oranlardadır: Oksijen ile %2.

. Bu sınıflandırmalar aşağıda verilmiştir.1).Daldırma sistemli (sepetli) cihazlar: Bu tip cihazlar metal bir sepet içerisine konan iri taneli karpitin. Uygulamada kullanılan karpitin verdiği asetilen miktarı ise tane büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki gibidir: Ayrıca karpitin su ile temas ederek asetilen haline dönüşme hızı da tane büyüklüğüne bağlıdır. A-) Karpitin su ile temas şekline göre a.. 1. Kimyasal olarak saf karpitin bir kilogram'ından 760 mm cıva basıncında ve O °C'de 350 litre. Şekil III. "asetilen istihsal cihazları" veya "karpit kazanları" adı verilir. sepetle beraber suya daldırılmasıyla çalışır (Şekil III. yine aynı basınç ve 15 "C'de 372 litre asetilen elde edilmektedir. Asetilen istihsal cihazları çeşitli biçimlerde sınıflandırılır.Karpitin tane büyüklüğüne bağlı olarak 1 kg'ından elde edilecek asetilen miktarı değişmektedir.Daldırma sistemli istihsal cihazı 29 .-Asetilen istihsal (üretim) cihazları Karpitin su ile temasını sağlayarak asetilen elde edilmesinde kullanılan vasıtalara. Tane büyüklüğüne bağlı olarak 1 kg teknik karpitin asetilen haline geçme süresi aşağıda tablo halinde verilmiştir: 3.

Püskürtme sistemli 30 . d..2).4).Düşürme sistemli cihazlar: Karpitin suya düşmesiyle çalışır (Şekil III. Şekil III..Düşürme sistemli istihsal cihazı Şekil cihazlar III.2. Şekil III.b.Akıtma sistemli (çekmeceli)cihazlar: Metalden yapılmış ve bölmelere sahip çekmecelerde bulunan karpit üzerine suyun akıtılmasıyla çalışır (Şekil III. Şekil III. c.Püskürtme sistemli cihazlar: Suyun karpit üzerine püskürtülmesiyle çalışır (Şekil III.4.3.Akıtma sistemli istihsal cihazı. 3..3).

Montaj tipi istihsal cihazları: Bu tür kazanlar en çok 2.İnce taneli karpit cihazları: 2-7 mm arasında tane büyüklüğünde karpit kullanılan cihazlardır. c. b. D-) Kullanılan karpitin cins ve büyüklüğüne göre a.Külçe karpit kullanan istihsal cihazları: İri taneli külçe karpitlerin (25-80 mm) kullanıldığı cihazlardır.Alçak basınçlı istihsal cihazları: Elde edilen asetilenin basıncı en fazla 0. Aksi halde çamurdan çıkabilecek asetilen..5). c-) Alçak ve orta basınçlı cihazlarda. patlayıcı karışımların meydana gelmesini önler. 3..Toz karpit cihazları: Çok az kullanılan bir cihaz tipidir ve yalnız sabit tesislerde bulunur.Atölye tipi istihsal cihazları: 2 ilâ 20 kg arasında karpit alabilirler ve genellikle atölyelerde kullanılırlar..Yüksek basınçlı istihsal cihazları: Maksimum gaz basıncının 1. Püskürtmeli sistemde ise.Orta basınçlı istihsal cihazları: Üretilen gazın maksimum basıncının 0.1.. c. patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.Yukarıdaki istihsal cihazlarından ilk üç tanesinde üretim sonunda meydana gelen Ca(OH)2 çamur halindedir. Bu tip bir cihaz için atölyede en az 20 m2'lik alan ve 60 m3'lük bir hacim gereklidir. Asetilen kullanma yerlerine. bu tür cihazlara çamursuz asetilen cihazları da denir. Bu görevi aşağıdaki tarzlarda gerçekleştirir: a-) Üfleçten geri tepen oksijenin kazana veya boru şebekesine geçmesini önler. B-) Karpit kapasitesine göre a.. 31 . d.03 atmosferdir. Kazan daireleri ve içleri. Karpit çamuru. Sulu geri tepme tertibatı genel olarak. b-) Geri tepen alevi söndürür.2 atmosfer olduğu cihaz cinsidir. b. boru şebekeleri ile dağıtılır... c. A-) Sulu geri tepme emniyet tertibatı: Karpit kapasitesinin 1 kg'ı aştığı cihazlarda bulunan bir emniyet tertibatıdır (Şekil III.. havanın emilerek kazana girmesini önler.. C-) İstihsal edilen gazın basıncına göre a.5 atmosfer olduğu cihazlardır.5 kg'a kadar karpit alırlar ve montaj işlerinde kullanılırlar. çöp bidonlarına atılmamalıdır. belirli kaidelere göre tertiplenmelidir. Her kullanma yerinde bir emniyet tertibatı olmalıdır ve bir sulu geri tepme cihazına genel olarak birden fazla üfleç bağlanmamalıdır.-Asetilen istihsal cihazının kısımları İstihsal cihazlarının üzerinde ölçmeler ve emniyet için bazı sistemler vardır.Sabit tip istihsal cihazları: 20 kg'dan fazla karpit alabilen bu cihazlar için özel kazan dairelerine ihtiyaç vardır. Ca(OH)2 toz halinde olup. Asetilen üretiminde artan çamurun atılmasında çok itina gösterilmelidir.Biriket karpit kullanan istihsal cihazları: Toz karpitin bir yapıştırıcı ile preslenmesi neticesinde elde edilen biriketlerin kullanıldığı cihazlardır. b. açılan özel çukurlara doldurulmalıdır.. Bunlardan önemlileri aşağıda ele alınacaktır.

1. 4. gazın serin tutulmasına çalışılır. Bir yerden başlayan ayrışma bütün kütleye yayılmakta ve bir yanma olmadan. Yüksek basınçlarda ve fazla miktarlarda asetilenin doldurulması gerekir. basınç 11 kat artmaktadır. daha sonra ve başka mahallerde kullanılması da mümkündür. Tüplerden sağlanan asetilenin kullanılmasında bu şart. aseton gibi sıvılarda eritilmelidir. 5. otomatik olarak açılan ve basıncı düşüren tertibattır. Asetilenin cihazdan elde edilerek kullanıldığı hallerde basıncın sabit tutulması. Böylece büyük kolaylıklar elde edilmektedir. istihsal cihazından elde edildikten sonra gaz halinde hemen kullanılabileceği gibi. Bu manometre üzerinde 1.. 32 . Asetilenin yüksek ayrışma meyli bunun gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. cihaz ile sulu geri tepme emniyet tertibatı arasına konan bir basınç düşürme regülatörüyle temin edilir.Şekil III.5 atmosferlik sınıra uyularak yapılacak tüp doldurmalar ekonomik değildir.Erimiş asetilen Asetilen. gözenekli (poröz) maddelere iyice yayılmalıdır.5 atmosferi geçmesi halinde. tüplere doldurularak. B-) Emniyet ventili ve manometresi: Yüksek basınç istihsal cihazlarında.Sulu geri tepme emniyet tertibatının görünüşü. basıncın 1.5 atmosferin yeri kırmızı olarak işaretlenmiştir. C-) Basınç regülatörü: Alevin sağladığı üflece gelen asetilen gazı basıncının mümkün olduğu kadar sabit olması istenir.. Asetilenin tüplere doldurulmasında bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır. c-) Gaz. Bunun yanında kazan içerisindeki basıncı gösteren bir manometre vardır. b-) Gaz. Bu ayrışmanın ve ayrışan kısımların yayılmasını önlemek için aşağıdaki tedbirler ele alınabilir: a-) Ayrışmanın bütün kütleye geçmemesi için. basınç düşürme manometreleriyle sağlanır.

Bu asetilen erimiş haldedir. Yaklaşık 50 yıl önce kaynak tekniğinde kullanılmak üzere gaz halinde nakledilirdi. Gaz oksijen kokusuz. 10000 litreye kadar asetilen ihtiva edebilmektedir. Fakat bütün yanmalarda mutlaka bulunması gerekir. Kademeler arasında basıncın meydana getirdiği ısı. Böylece bu ağırlık 1/11'den 1/6'ya düşürülmüş olur. Tüp asetileninin biraz pahalı olmasının yanında. Normal bir tüpten kısa bir süre için saatte en çok 1000 litre ve sürekli kullanma halinde ise en çok 600 litre asetilen çekilebilir. üç kademeye ayrılır. Tüplerde geri kalan hacmin %38'ini aseton kaplar ve aseton gözenekli madde tarafından emilir. b-) Tüp asetileni her türlü hava şartlarında ve her yerde kullanılabilir. 15x400 = 6000 litre asetilen ihtiva eder. Yani inkıtalı kullanmaya uygundur. sıvı hale getirilmesi uygun olmuştur. tatsız ve renksiz olup. 5. Bu tüplerin hacmi 50 litredir. soğutucu spirallerle alınır. kendisi yanmaz. Sıvı oksijen mavimsi renkte olup. Kaynak tekniğinde 150 "C'de sıkıştırılmış 40 litrelik tüplerde bulunur. birden fazla tüpün müştereken kullanılması gerekir. 6000 litre erimiş asetilen ihtiva eden normal tüpler 40 litreliktir. %25 yer işgal eden poröz madde bulunur. tüpteki asetonun da dışarı çıkma tehlikesi vardır. Daha sonraları oksijenin nakliye ve depolanmasında ekonomi sağlamak üzere. emniyet olarak bırakılır. Bu üstünlükleri şöyle sıralanabilir: a-) Tüp asetileni temizdir. Tüplerden asetilen kullanılırken bazı kaidelere uymak gerekir. gaz halinde 1 litre hacme 150 litre oksijen depolanabilir. istihsal cihazından elde edilen asetilene göre biraz daha pahalıdır. Başlangıçta C. Buna göre 15 atmosferlik basınçta doldurulan bir asetilen tüpü.= 150 x 40 = 6000 litre = 6 m 3 33 . Linde usulüyle üretilmekte olan oksijen %99 saflıkta idi. Boyle-Maryot kanununa göre 40 litrelik tüpteki oksijen miktarı: P. Bu değerlerin üzerine çıkılması gerekirse. d-) Tüp asetileni kolayca taşınabilir. Normal endüstriyel tüplerde 15 litre aseton bulunur ve 15 atmosfer basınçta 1 litre asetonda 400 litre asetilen erir. tüp asetilende söz konusu değildir.V. f-) Kireç çamuru gibi artıkların atılması meselesi. Tüplerde son %8'lik hacim ise.Oksijen gazı Kaynak tekniğinde kullanılan oksijen günümüzde havadan elde edilmektedir.. istihsal cihazından elde edilene göre pek çok üstün tarafı da vardır. c-) Tüp asetileni kısa bir süre kullanılacak bile olsa. Bunlar tüp bataryaları olarak adlandırılır.V. Asetilen tüplerinde gözenekli madde olarak. Bir tehlike olmaksızın oksijen istenen basınca sıkıştırabilir. gazın alınması kolaydır. 1 litre sıvı oksijenden 875 litre gaz oksijen meydana gelirken. e-) Tüp asetileni kazalara karşı geniş ölçüde emniyetlidir. Bu değerlerden fazla alınması halinde. -183 "C'de buharlaşır. g-) Tüp asetileni. Son zamanlarda geliştirilen tüpler.Gazların serin tutulmasına bilhassa doldurma sırasında önem verilir ve doldurmada tatbik edilen basınç (15 atmosfer).

Meselâ. Fakat sıvı oksijenin depolama ve nakliyesinde kullanılacak tank ve tankerlerin çok iyi izole edilmesi gerekir.1. Bir kaynak işlemi yapılırken. İki kademeli manometrelerde basınç önce 20 atmosfere.Oksijen tüplerinde basınç ayarı ve oksijen sarfiyatının hesaplanması Tüpün basıncının (150 veya 200 atmosfer) kaynak için gerekli alevin meydana getirildiği üfleçteki kullanma basıncına düşürülmesinde "basınç düşürme manometrelerinden " faydalanılır. Meselâ.Oksijenin daha yüksek basınçlarda sıkıştırılmasını. Böylece %20 kadar bir hacim tasarrufu temin edilmektedir. Kullanma yerlerine getirilen sıvı oksijen. Oksijenin depolama ve taşınmasını daha ekonomik hale getirmek için.90 = 30 atmosferlik azalma neticesinde harcanan oksijen miktarı: 40x30 = 1200 litre (1. Bunlardan tüpe yakın olan tüpün basıncını. Oksijen sarfiyatı kaynak işlemine başlamadan önce ve kaynak işleminden sonra tüp basıncının ölçülmesiyle hesaplanmaktadır.6). sıcaklığa bağlı olarak değişir. Basınç düşürme manometreleri üzerinde iki tane manometre bulunur.2 m 3) olur. ikincisi ise üfleçteki kullanma basıncını gösterir. 34 . Manometreler tek veya iki kademeli olabilir. sıvı hale getirilmesi gerekmektedir. ne kadar oksijen kullanılacağının bilinmesi gerekir. Böylece birim gaz miktarı (1/9 yerine 1/5 veya 1/4) başına taşınan tüp ağırlığı azaltılmış olmaktadır. 50 m3'lük tüplerde 10 m3 oksijenin depolanması mümkün olmuştur. basınçtaki 120 . Yapılan bu hesaplama yaklaşıktır. 40 litrelik standart bir oksijen tüpünün kaynaktan önceki basıncı 120 atmosfer ve kaynaktan sonraki basıncı 90 atmosfer ise. tüp malzemesinin mukavemeti etkilemektedir. 40 x 120 x 0. daha sonra da kullanma basıncına düşer (Şekil III. Sıcaklığa bağlı olarak hesaplamada bir düzeltme faktörü kullanılır. Çünkü sıvı oksijenin normal atmosferik basınçta sıcaklığı -183 "C'dir. gazlayıcılar içerisinde bulundurulur. Son zamanlarda özel çelikten imâl edilen tüplerde 200 atmosferlik basınç değerlerine çıkılarak.94 litre gaz vardır. 120 atmosfer basınçtaki bir tüpte 40 x 120= 4800 litre gaz olması gerekirken.. 5.

normal doldurma basıncının 1. o üflecin gücü olarak ele alınmaktadır.5 katıdır.2. gaz karışım oranları ve hızlarının ayarlanmaları mümkün olmaktadır.6.Oksijen tüplerinin muayenesi Oksijen tüplerinin her beş senede bir hidrolik muayeneye tabi tutulması gerekir.. Pratikte oksi-asetilen kaynağında O2/C2 H2 oranı üflecin gücüne göre 1. Bundan başka her tüpün üzerinde aşağıdaki bilgilerin de bulunması gerekir: a-) Tüpü imâl eden müessesenin adı b-) Tüpün imâlat numarası c-) Doldurulan gazın adı d-) Tüpün boş ağırlığı e-) Tüpün litre olarak hacmi f-) Tüpün dolu ağırlığı g-) Doldurma basıncı 6. Bir üflecin litre cinsinden bir saatte verdiği asetilen miktarı. Üfleçler üzerindeki vanalar yardımıyla. muayene tarihi ve muayeneyi yapan müessesenin adı yazılır. 150 atmosferde doldurulmuş bir tüpün muayene basıncı 225 atmosferdir. Bu muayeneden sonra tüpün boğazına muayene basıncı. Her üflecin gücü yazılıdır. Muayene basıncı.1 35 .İki kademeli bir basınç düşürme manometresi (oksijen için) 5. kaynak alevini meydana getirmeye yarayan gereçlerdir.Şekil III..Kaynak üfleçleri Kaynak üfleçleri. yakıcı ve yanıcı gazların karıştırılarak.

5 atm. Enjektörlü üfleçler.Yanıcı gaz (asetilen) ventili 3. Normal kaynak üfleçleri tek alevlidir.Enjektörlü (emme tipi) kaynak üfleci.. asetilen gazını emer. 1. 7..Oksijen kanalı 4. Gaz karışımının oluşturulma biçimine göre 4 tip kaynak üfleci vardır: a-) Enjektörlü (emme tipli) kaynak üfleçleri: Bu tür üfleçlerde yüksek basınç altında gelen oksijen gazı (2. alçak ve yüksek basınçlı asetilen işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çift alevli üfleçler de vardır.5-1 mm 1-2 mm 2-4 mm 4-6 mm 6-9 mm 9-14 mm 14-20 mm 20-30 mm 3 4 5 5 7 8 9 2 Üfleç Bek Numarası 1 Kaynak sırasında harcanan asetilen miktarının üfleç bek numaralarından faydalanılarak hesaplanması mümkündür. Çift alevli üflecin öndeki alevi parçayı ön tavlamaya tabi tutar.. Hangi levha kalınlığında.3 arasında değişmektedir.).ilâ 1. Kaynak yapılacak levha kalınlığına göre kullanılacak üfleç değişir. 7'de bir enjektörlü üflecin kısımları görülmektedir.Asetilen kanalı 36 . Şekil III. arkadaki alevi ise kaynak yapma işleminde kullanılır.5 mm 0.3-0. Standart tip bir enjektörlü üflecin bek numaraları ve kaynak edilebilecek sac kalınlıkları aşağıdaki gibidir: Sac Kalınlığı 0. hangi üflecin kullanılacağı üfleç üzerindeki numaralardan belirlenir..Oksijen ventili 2. Meselâ 9 +14'lük bir kaynak beki kullanılması halinde harcanan asetilen miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır: Şekil III..

Eşit basınçlı bir üflecin kısımları şekil lll.Ağız parçası (üflecin ucu).... serbest olarak dalgalanan bir alev meydana gelir.-Ağız parçası (üflecin ucu). Dış karışımlı üfleçler yalnız. tavlama üfleci olarak kullanılır. b-) Enjektörsüz (basınçlı tip) kaynak üfleçleri: Oksijen ve asetilenin..Asetilen kanalı 5.Karışım borusu 7. d-) Dış karışımlı kaynak üfleçleri: Bu tür üfleçlerde asetilen ve oksijen.Karışımın başladığı kısım 6.8'de enjektörsüz bir üflecin kısımları görülmektedir.Oksijen basınç memesi 6. Bu sebepten üflecin ucunda.. tablolarda veya işletmelerde verilen çeşitli basınçlarda üflece sevkedildiği üfleç tipidir. 1. Bunlarda da bir emme yoktur ve yüksek basınç işlemlerinde kullanılırlar.9'da görülmektedir.. 37 ...Oksijen ventili 2.Karışım memesi 7.Yanıcı gaz (asetilen) ventili 3. Şekil lll...Karışım borusu 8.Oksijen kanalı 4.5. Bu tip üfleçlerde emme yoktur ve yüksek basınç işletmelerinde kullanılırlar. üflecin ağzından çıktıktan sonra karışır. c-) Eşit basınçlı kaynak üfleçleri: Asetilen ve oksijenin basıncının üfleç hortumuna gelmeden önce özel bir basınç düşürücü tarafından eşit basınca düşürüldüğü üfleçlerdir.

Karışım borusu 7. kimyasal.Oksijen-yanıcı gaz (asetilen) ayar ventilleri 2.Oksijen borusu 3. a-) Kaynak alevinin ısıl karakteristiği: Kaynak yapılırken malzemenin bölgesel olarak eritilmesini sağlayan.Ağız parçası (üflecin ucu). d-) kaynak alevinin ekonomik karakteristiği: Bir alevin ekonomik karakteristiği denilince kaynağın yapılma hızı. 7. c-) Kaynak alevinin endüstriyel karakteristiği: Bu karakteristik. yanma hızı ve yanıcı gaz ile oksijenin karışım oranına bağlıdır. Alevin ayarlanabilirliği. Alevin kararlılığı. Bu sebepten bir kaynak alevinin alev sıcaklığının mümkün olduğu kadar yüksek ve aynı zamanda.. Enjektörlü üfleçlerin gazı iyi emip. Üfleç ağızlarının takılıp çıkarılmasında.Kaynak alevi Gaz eritme kaynağında meydana gelen kaynak alevi incelenirken. yanma için gerekli oksijen miktarı akla gelir. Kaynağın hızı.. sık sık kontrol edilmelidir. 38 . ara somunlarının zedelenmemelerine dikkat edilmelidir. oksijen-asetilen alevinin incelenmesi uygun olacaktır. Isınan üfleçleri suya batırarak soğutmalı. Bu sebepten kaynak alevi istenen karakteri alabilmelidir. gaz karışımının alevlenebilme kabiliyeti sınırlarına bağlıdır. alevin kararlılık ve ayarlanabilme karakterini ifade eder.-Asetilen borusu 4..1. kaynak alevinin ısıl karakteristiğidir. oksitleyici veya karbürleyici alev gerekebilir.Oksijen-asetilen kapama ventilleri 5. kullanılmalarında dikkatli olmak lazımdır. ısıl değerinin de yüksek olması lazımdır. emmediği daima kontrol edilmelidir. Hortum bağlantılarının sızdırmazlığı. kirlenen ağızlar tahta parçası üzerine sürülerek temizlenmelidir. Yanıcı ve yakıcı gazın üflece sevkedilmesinde özel hortumlar kullanılır.. Isıl karakteristik içerisine kaynak alevindeki sıcaklık dağılımı da girer. alev sıcaklığına bağlıdır. Kaynak alevinin incelenmesinde ısıl. Üfleçler gayet hassas aletler olduğundan. Böylece bizim için en uygun gaz karışımının tesbiti mümkün olur. b-) Kaynak alevinin kimyasal karakteristiği: Kaynak yapılacak malzemenin cinsine göre nötr.. Kalın cidarlı olan bu hortumlardan oksijen hortumları 40 ve asetilen hortumları ise 20 atmosferlik basınçlarla kontrol edilirler.. endüstriyel ve ekonomik karakteristiklerinin incelenmesi gerekir. Çünkü en çok kullanılan alev türüdür.

b-) Redükleyici bölge: Redükleyici gazların bulunduğu ve sınırları belirli bir şekilde olan mavimtırak bölgedir.5 m3 oksijene ihtiyaç vardır. maliyeti artırır. Bu şekilde meydana getirilen aleve. 39 . Kaynak üflecine gelen 1 m3 asetilen için. redükleyici bölge ve yelpaze bölgesi olmak üzere üç bölgeden meydana gelir. Gaz karışımının molekülleri bu bölgeyi çok hızlı olarak geçer ve sıcaklığın birdenbire yükselmesiyle. Bu uzaklık üflecin büyüklüğüne (gücüne) göre biraz değişebilir Redükleyici bölgede yalnız CO ve H2 gazları vardır (Şekil III.5 m3 oksijende havadan temin edilir. birinci kademe yanma adı verilen aşağıdaki reaksiyon meydana gelir: C2H2+02 --------. oksijen tüpünden 1 m3'oksijen çekilir. 2.Oksi-asetilen alevi Yanma alevi teorik olarak. mızrak bölgesinin (yani çekirdeğin) ucundan itibaren 2-3 mm uzakta teşekkül eder. nötr veya normal alev denir. Bu bölgelerin özellikleri ve bölgelerdeki reaksiyonlar aşağıdaki şekildedir. Normal bir alev mızrak bölgesi.10).. bir hacim asetilen ile bir hacim oksijenin yanmasıyla meydana gelir. Gerçekte ise 1 m3 asetilenin tam olarak yanabilmesi için. a-) Mızrak (çekirdek) bölgesi: Bu bölgede hiçbir reaksiyon meydana gelmez.1.Oksijen miktarının artması. Stasyoner yanmanın meydana geldiği bölgedir. alevlenme sıcaklığının altında bulunur.. Asetilenoksijen karışımı. 2CO + H2 +106500 cal En yüksek sıcaklık. Geriye kalan 1. 7.

maksimum sıcaklık olan 3100 =°C'de alevdeki bileşenlerin oranları hacimsel olarak aşağıdaki gibidir: CO : %61. 3000 oC'de diatomik hidrojen molekülü (H2) dissosiasyona uğrayarak.Şekil III.. Tablo III.Kaynak alevlerinde yanma ürünleri.10.1'de verilmiştir.. Oksi-Asetilen ana reaksiyonu yalnız CO ve H2 redükleyici gazlarını verir (alevin kimyasal karakteristiği). c-) Yelpaze bölgesi: Bundan önceki bölgelerin en dışında bulunan ve redükleyici bölge ürünleriyle havanın oksijeni arasında yanmanın meydana geldiği dış bölgedir. en yüksek sıcaklığın mızrak bölgesinin ucundan itibaren 5 mm uzakta teşekkül ettiği görülmüştür.Oksi-asetilen alevinde ulaşılan sıcaklıklar. H : %17 Diğer alev türlerinde yanma ürünleri Tablo III. H2 : %22.10). Yelpaze bölgesinde çevredeki havanın oksijeni ile CO ve H2 gazlan arasında ikinci kademe yanma meydana gelir ve aşağıdaki reaksiyonlar oluşur: Oksi-asetilen alevinin ısıl karakteri ele alınacak olursa. oksi-asetilen alevinin endüstriyel karakteri incelenmiş olur. Oksijenle Yakılan Gaz Redükleyici Ürünler H Asetilen Havagazı Propan Bütan Hidrojen 17 7 5 7 H2 22 28 29 45 CO 61 20 36 Oksitleyici Ürünler H20 38 25 48 C02 5 5 Nötr Ürünler N2 2 - Asetilen ile Oksijen arasındaki karışım kabiliyeti ele alınırsa. Alevin bu bölgesi her zaman oksitleyicidir ve bol miktarda azot ihtiva eder. hidrojen atomlarına (H) ayrılır. 1. Mızrak bölgesinden yelpaze bölgesine doğru gittikçe sıcaklık hızla düşmektedir (Şekil III. Asetilen ile oksijen arasındaki karışım oranlarının değiştirilmesiyle üç tip alev elde edilmektedir: 40 . değişik karakterli alevlerin şematik görünümleri.

Bu sırada üflece sağa-sola doğru hareket verilir ve kaynak teli (çubuğu) da alevin önünde çok hafif zikzaklar çizerek ilerler.11). sağa doğru devam edilir ve kaynak banyosu soldan sağa doğru akar (Şekil III.50 olması halinde alev sıcaklığı 3000 oC'ye düşer. Bunun sonucu olarak. oksi-asetilen kaynağında iki temel usul vardır: a.Sola kaynak usulü (şematik). dökme demir ve alüminyum-alüminyum alaşımlarının kaynağında kullanılır. Bu oranın 2... Meselâ O2/C2 oranının 0.Sola kaynak usulü: İleri kaynak usulü olarak da adlandırılan bu usulde. alevin arkasından dairesel hareketler yaparak ilerler. C02 ve H20 oksitlenme ürünlerinin oranı %50'yi bulur. b-) Sağa kaynak usulü: Kaynak işlemine soldan başlanarak.30. Oksitleyici alev alevle doğrultma. dikişin 41 . Karbonlayıcı alev.2.a-) Karbonlayıcı (redükleyici) alev: Asetilen miktarının fazla. Solak kimselerde bu yön terstir. Yumuşak normal alev. ince cidarlı çeliklerin ve sacların kaynağında. Sola kaynak usulü genellikle ince saclara (4 mm'ye kadar) tatbik edilir ve kaynak dikişi kalitesi düşüktür.. Asetilen miktarı arttıkça serbest karbon teşekkül eder ve alevin sıcaklığı düşer. 8. Bu alev türü kendi içinde yumuşak ve sert normal alev olarak ikiye ayrılır. 11. tavlama ve sertleştirme. Şekil III. Kaynak dikişinin yavaş soğuması sebebiyle. yani O2/C2H2 oranının 1'-den küçük olduğu alev türüdür. pirinç malzeme kaynağında kullanılır. c-) Nötr (normal) alev: Asetilen ve oksijen miktarlarının eşit olduğu alev türüdür. kaynakçı kaynağa sağdan başlar ve sola doğru devam eder (Şekil III. kalın cidarlı çelik ve levhaların kaynağında kullanılır.12). Solak kimselerde yine bu yön terstir. Nüfuziyeti ve kaynağın dış görünüşü ise. Üfleç imkân nispetinde sakin tutulur ve kaynak teli. sert normal alev ise.75 olması halinde sıcaklık 2929 °C olur ve %20 karbon teşekkül eder. 12.Oksi-asetilen kaynağında kullanılan kaynak usulleri Üfleç ve kaynak telinin kaynak esnasında hareketi ve kaynağın yapılış yönüne göre. Bu usul genellikle 3 mm'den kalın sacların kaynağında ekonomik olur. sağa kaynağa nazaran daha iyidir.Sağa kaynak usulü (şematik).. b-) Oksitleyici alev: Oksijen miktarının fazla olduğu.50 arasında olan alev türüdür. Şekil III. Böylece kaynak banyosu işlem esnasında karışarak. iyi bir nüfuziyet sağlar. yani 02/C2H2 = 1..

5 2 3.25 4 5 6 teli It/sa Lifletin gücü 200 300 600 800 1000 1200 1 m dikişin süresi (dak) 8-10 9-12 18-24 24-36 30-45 36-54 1 m dikişte asetilen sarf.Kaynak pozisyon ve bağlantı çeşitleri Oksi-asetilen kaynağında kullanılan kaynak pozisyonları aşağıdaki gibi tasnif edilebilir A-) Alın kaynakları: Birleştirilecek parçaların alın alına getirilmesiyle yapılan kaynak türüdür..2'de görülmektedir.14). Şekil lll.13'de şematik olarak görülmektedir.Sağa kaynak usulünde bazı karakteristik değerler.kalitesi (bilhassa uzama kabiliyeti) yüksektir. Sac kalınlığı (mm) 2 3 6 8 10 12 Kaynak çapı (mm) 1. c-) Tavan alın kaynağı (Şekil 111. Sağa kaynak usulünde levha kalınlığına bağlı olarak gerekli değerler Tablo lll. yatay alın kaynağı (korniş pozisyonu). (litre) 35 60 220 400 665 960 9. 42 . Parçaların bulundukları pozisyonlara göre şu alt sınıflandırmaya tabi tutulabilir: a-) Yatay pozisyonda alın kaynağı b-) Dikey pozisyonda.2.. Tablo III.

16) Şekil III. dikey alın kaynağı (Şekil III.Dikey pozisyonda alın kaynağı Şekil III.Dikey pozisyonda.16) 43 . 15. B-) İç köşe kaynakları a-) Yatay pozisyonda iç köşe kaynağı b-) Oluk pozisyonda iç köşe kaynağı (Şekil III.16) e-) Tavandaki oluk pozisyonundaki iç köşe kaynağı (Şekil III.Tavan alın kaynağı d-) Dikey pozisyonda..Şekil III..16) d-) Tavan pozisyonunda iç köşe kaynağı (Şekil III.16) c-) Dikey pozisyonda iç köşe kaynağı (Şekil III.15) e-) Eğik (meyilli) alın kaynağı (Şekil III. 14. dikey alın kaynağı.13..

.. 17..Yatay pozisyonda bindirme kaynağı Tablo III..18'de görülmektedir.Kaynak pozisyonlarının şematik olarak gösterilişi. 3.Kaynak ağızları Oksi-asetilen kaynağında kullanılan kaynak ağzı biçimleri Tablo III.Oksi-asetilen kaynağında kaynak ağzı biçimleri 44 . 17 b-) Korniş pozisyonunda bindirme kaynağı c-) Dikey pozisyonda bindirme kaynağı D-) Dış köşe kaynakları 10. 16. C-) Bindirme kaynakları a-) Yatay pozisyonda bindirme kaynağı (Şekil III.Şekil III. Şekil III.

45 .

G. C. No 14. 1963 (3).T. 1973 (4). Verein für Schweisstechnik.GÜLKILlK."Welding Handbook" (Section 2) American Welding Society. Selâhaddin "Kaynak Tekniği .-Literatür (I)-ANIK. Selâhaddin . Kütüphanesi. 1961 46 .F. Ihsan "Oksi-asetilen Kaynağı" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. 1973 (2).Ü. Basel.ANIK.11.Cilt 1" İ.KEEL. "Der praktische Autogen-Schweisser" Verlag Schweiz. und KEEL. Sayı 960. C.

bugünkü ark kaynağının esasını bulmuştur (Şekil IV.Tel elektrot 6.Tarifi ve tarihçesi Kaynaklı bağlantı için gerekli ısının elektrotlar arasında oluşturulduğu ve ark vasıtasıyla sağlandığı eritme kaynağı türüne "elektrik ark kaynağı" adı verilir..Esas metal 3.. Şekil IV. 1904 yılında İsveçli Oscar Kjellberg. bir de ilâve metal kullanılmıştır (1885).Elektrik arkı 4.Kaynak banyosu 5..IV. erimiş haldeki metali havanın zararlı tesirlerinden korumak mümkün olmamaktadır. 47 .Benardos kaynak Yöntemi 1.... iki karbon elektrot arasında meydana getirmiş ve arkın parçaya üflenmesini magnetik bir bobin vasıtasıyla sağlamıştır.1.2).Hamlaç Yukarıda anlatılan ark kaynağının ilk uygulamalarında. bir karbon elektrot ile iş parçası arasında ark meydana getirilmesi biçiminde olmuştur (Şekil IV. Daha sonra 1889 senesinde Zerener kaynak arkını.. kaynak ağzının doldurulmasını sağlamıştır. Eriyen elektrot.1).BÖLÜM ELEKTRİK ARK KAYNAĞI 1. Elektrik ark kaynağının ilk uygulaması.. Bernardos usulü olarak bilinen bu uygulamada.Karbon elektrot 2. Yine 1889 yılında Slavianoff çıplak metalik bir elektrot ile iş parçası arasında arkı teşekkül ettirerek. metalik çubuk üzerine bir örtü kaplayarak bu mahzuru ortadan kaldırmıştır (örtülü elektrot ile ark kaynağı).

kullanılan elektrot malzemesi ve arkın meydana getirildiği çevreye bağlı olarak değişmektedir (Tablo IV. 48 .1)..Slavianoff Kaynak Yöntemi 1.Kaynak arkı ve arkın elektriksel karakteristikleri Ark. 0..Esas metal 3. katodik leke (elektrodun negatif ucu) ve anodik krater (elektrodun pozitif ucu) arasında dağılır.000 cal/sn arasında değişir. Pratikte kaynak arkının gücü.. Ortaya çıkan toplam enerjinin %85'i ısı ve %15'i de ışık enerjisine dönüşmektedir. Ark demeti. Anodik kraterin Elektrodlar Karbon Gaz Hava Azot Hava Bakır Alüminyum Tungsten Azot Hava Hava Hava Nikel Azot sıcaklığı (°C) 3900 2300 2150 2150 3100 3950 2180 2180 Katodik lekenin sıcaklığı (°C) 3200 2100 1900 1900 3100 2700 2100 2100 Kaynak esnasında elektrodun ve iş parçasının erimeleri.3 ilâ 160 kw ve ısı eşdeğeri de 70 ilâ 40. kuvvetli bir sıcaklık yükselmesi meydana gelir. kızgın bir katottan yayman elektronların. 2.Elektrik arkı 4. Tablo IV. yüksek bir hızla anodu bombardıman etmesi neticesinde oluşur. Bu bombardıman çarpma sonunda nötr moleküllerin iyonize olmasına sebep olduğundan.Hamlaç 2.1... yukarıdaki tabloda görülen yüksek sıcaklıklar sebebiyle olur.Eriyen elektrod 2.Katodik leke ve anodik kraterdeki sıcaklıklar..Kaynak banyosu 5...Kaynak dikişi 6.. Katodik leke ve anodik kraterde meydana gelen sıcaklıklar.Şekil IV.

Kaynak edilecek parçaların üzerleri çoğunlukla yağ. "arkın statik karakteristiği" olarak adlandırılır. 2.1. akımın hızlı değişmelerine karşı koyacak bir şelf ilâve etmek gerekmektedir. O halde düzgün bir kaynak yapılabilmesi için.Bir kaynak arkının statik karakteristiği Elektrik ark kaynağı esnasında metallerin erime miktarı. b ve c ark boylan için gerilim ve akım şiddetinin ölçülmesinin şematik olarak gösterilişi Şekil IV. Akım şiddeti artıkça. kolayca teşkili bakımından başlangıçta. Bir elektrik arkında gerilim ile akım şiddeti arasındaki değişim şekil IV. gerilim de artar.-Metalsel bir arkın elektrik rejimi Arkın uçları arasındaki gerilim ve arktan geçen akım şiddeti. arkın gücüne (sabit kaynak hızlarında) bağlıdır. uçlardaki gerilim önce hızla ve daha sonra da yavaş bir şekilde düşer (Şekil IV.Doğru akım arkının kararlılığı Metalsel bir arkın sabit gerilim altında çalışma kararlılığını sağlamak için. çalışmadakinden daha yüksek bir gerilim tatbik etmek gerekmektedir. ark gerilimi ve akım şiddeti sözkonusudur. Ark geriliminin sabit kalması. Elektrodlar arasındaki uzaklık...4. a. Ohm kanununa göre değişmez.Şekil IV. Arkın kararlılığı üzerinde aşağıdaki faktörler etkili olmaktadır: a-) Metallerin iyonlaşma gerilimleri 49 . arkın kararlılığı olarak adlandırılmaktadır.4'de görüldüğü gibidir ve bu değişim. ark geriliminin sabit tutulması lazımdır (dolayısıyla akım şiddeti sabit kalır). pas ve boya gibi yabancı maddelerle örtülü olduğundan. "ark boyu" olarak adlandırılır.3). Ark boyu arttıkça.3. Doğru akım ark teşkil etmek için. yeterli miktarda direnç seri olarak bağlanmakta ve çok defa bu dirence. Aynı zamanda gerilim ve akım şiddeti ark boyuna da bağlıdır. Arkın gücü denilince. 40 ilâ 70 volt arasında bir gerilim uygulanmaktadır.

b-) Metallerin termo-iyonik kabiliyetleri c-) Metallerin ısı geçirgenliği Metallerin iyonlaşma gerilimleri ve termo-iyonik gerilimleri ne kadar düşükse. 2.5. Böyle durumlarda arkın tutuşmasını ve kararlılığını sağlamak için. Metalin ısı geçirgenliği arttıkça. Şekil IV. Pozitif yönde ortaya çıkan tepe noktası. Tepe noktasının ortaya çıkmasına aşağıdaki faktörler tesir eder: a-) Akımın frekansı b-) Arkın boyu (uzunluğu) c-) Devrede bir şelfin bulunması d-) Elektrot örtüsünün cinsi e-) Elektrodun cinsi f-) Arkı çevreleyen ortamın cinsi Akımın frekansı ve ark boyunun artması.2. Aynı zamanda ark uzunluğu da sabit tutulmalıdır. elektrodun örtüsüne uygun maddelerin katılması gerekir. termo-iyonik kabiliyet ve ısı geçirgenliği arzu edilen değerde tutulmuş olur.Alternatif akım arkının dinamik karakteristiği 50 . alternatif akım arkında gerilim ile akım şiddeti arasındaki değişimi veren diyagram. Arkın kararlılığı arttıkça.5'de görülen ve alternatif akım arkında gerilim ile akım şiddeti arasındaki değişimi veren diyagram. alternatif akım arkının dinamik karakteristiğini belirtir. katodik yayınma azalmakta ve bu sebepten arkın kararsızlığı artmaktadır.. pirinç ve alüminyum bronzlarında arkın teşkili zordur.Alternatif akım arkının kararlılığı Şekil IV.. elektrot örtüsünde oksitler ve karbonatlar gibi katkıların bulunması arkın kararlılığını artırmaktadır. ark o oranda kararlıdır. tepe noktası ortadan kaybolur. Meselâ bakır. arkın kararsızlığını gösterir. devrede bir şelfin bulunması. Böylece iyonlaşma gerilimi.

. arkın üflenmesine sebep olur (Şekil IV. hareket halinde bulunan bir iletkendir.Kaynak esnasında magnetik kuvvet hatları. Bu sebepten bu olayın nedenlerinin ve önleme çarelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu magnetik alanın kuvvet hatları..6). Şekil IV. Bu sebepten arkın etrafında bir magnetik kuvvet alanı oluşur.Ark üflemesi Magnetik malzemeden yapılmış bir telden elektrik akımı geçtiği zaman. Bir kaynak arkı da. etrafında bir magnetik kuvvet alanı meydana gelir.3. Şekil IV.. Bu kuvvet alanı magnetik malzemelerde.7).7. istenmeyen bir olaydır. telin yakınında sık ve uzaklaştıkça da seyrektir (Şekil IV.6. Ark üflemesini aşağıdaki faktörler etkilemektedir: a-) Paralel iki iletkendeki akımın yönü b-) Akım geçen iletkenin eğimi 51 .Bir telden elektrik akımının geçmesiyle oluşan kuvvet alanı. Ark üflenmesi kaynakta erime profilini bozması sebebiyle.

9). b-) İlk pasonun (kök pasosu) adım usulüyle yapılması (Şekii IV.. aşağıdaki tedbirler alınmalıdır: a-) Elektroda uygun bir meyil verilmesi (Şekil IV. Şefe/7 IV. d-) Kaynak dikişinin puntalanarak yapılması. c-) Yeri değiştirilebilen bir kutup tertibatının kullanılması.c-) Parçadaki akım yönü d-) Magnetik iletkenlerin tesiri e-) Aynı parçada birden fazla kaynakçının çalışması hali f-) Hava akımının tesiri Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelen ark üflemesinin önlenebilmesi için. e-) Kısa ark boyu ile kaynak yapılması. h-) Magnetik üfleme tertibatı kullanılması.Kaynak yapılırken elektroda verilecek meyilin biçimi 52 . f-) Örtülü elektrotla kaynak yapılması.8). I-) İnce çaplı elektrodların tercih edilmesi. g-) Alternatif akım kullanılması. 8.

fakat kaynak yapılmadığı zaman kabloların bağlandığı noktalar arasındaki gerilime "boşta çalışma gerilimi" denir. d-) Kaynak akımı: Kaynak yapılırken. parça ile elektrodun ucu arasındaki gerilime "ark gerilimi" denir. 53 . Meselâ İsviçre Standardında el ile yapılan ark kaynağı için nominal işletme şöyle tarif edilmektedir: Bütün kaynak çeviriminin süresi iki dakika ise.9. yani ark yanarken kabloların bağlandığı klemensler arasındaki gerilime "çalışma gerilimi" denir..Şekil IV. adım usulü kaynak 4. bunun %60'ı toplam yükleme süresi (72 saniye) ve geri kalanı da (48 saniye) boşta çalışma süresi olarak alınırsa..Alın kaynağında ark üflemesini önlemek için. b-) Çalışma gerilimi: Kaynak yapılırken. çalışma gerilimine tekabül eden akım şiddetine "kaynak akımı" adı verilir. f-) Ayarlama alanı: Bir kaynak makinasının verebileceği en az ve en çok akım şiddetlerinin belirttiği alana verilen addır. böyle bir işletmeye "nominal işletme" denir. e-) Nominal işletme: tarifi çeşitli standartlara göre birbirinden farklıdır. Standart çalışma gerilimleri ve bunlara tekabül eden akım şiddetleri aşağıdaki gibidir: Çalışma gerilimi Akım şiddeti (volt) 25 30 35 400 (amper) 250 250-400 c-) Ark gerilimi: Kaynak yapılırken.Elektrik ark kaynağıyla ilgili bazı deyimler a-) Boşta çalışma gerilimi: Kaynak makinasının kaynak yapmaya hazır durumda bulunduğu.

Bir akım membaının statik karakteristiğini tespit etmek için. Meselâ İsviçre Standardına göre devrede kalma süresi şöyledir: 5. Kaynak yaparken ark boyu değiştiğinden. düşen (alçalan) veya sabit (takriben yatay) tip statik karakteristikli olabilir. akım membaını değişken bir dirençle yüklemek gerekir. Bu tip karakteristikli makinalarda bir akım ayar alanı bulunur.. Bunlar akım membaını karakterize ederler. yüzde olarak devrede kalma süresini verir.10'da görüldüğü gibi.Akım membaının karakteristikleri Elektrik ark kaynağında akım membaı olarak kullanılan makinalarda statik ve dinamik karakteristikler söz konusudur.Düşen tip statik karakteristik E: Akım ayar alanı 54 .1. 5. A noktası boşta çalışma gerilimini gösterir ve bu noktada akım şiddeti sıfırdır. Düşen tip statik karakteristikli makinalar normal ark kaynağı ve TIG kaynağında. Kullanma yerine bağlı olarak akım membaı. B noktası çalışma noktasıdır ve ark karakteristiği (Lk) ile kaynak makinası karakteristiğinin (Kq) kesişme noktasıdır. bu tip karakteristikte üç önemli nokta vardır (A. Şekil IV.B. Böylece çeşitli direnç değerlerinde belirli bir akım şiddeti ve gerilim elde edilir.g-) Devrede kalma süresi: Kaynak makinasının yük altında çalıştığı sürenin toplam çalışma süresine bölünmesiyle bulunan sürenin 100 ile çarpımı. bu noktada gerilim sıfırdır. a-) Düşen (alçalan) tip statik karakteristik: Şekil IV.. ark gerilimi de bir miktar değişir ve ark karakteristiği şekilde kesikli çizgilerle gösterilen bir aralık içerisinde oynar..Akım membaının statik karakteristiği Statik karakteristik. 10. C noktası statik kısa devre akımıdır ve bu sırada. gerilime bağlı olarak akım şiddetindeki değişmeyi verir.C noktaları). sabit tip statik karakteristikler ise MIG kaynağı gibi otomatik kaynaklarda kullanılır.

boşta çalışma anında ark meydana getirmede ortaya çıkar. E: Akım menbaı ayar alanı 5. Elektrod M motoru tarafından sabit bir hız ile parçaya sevkedilir. Böylece akım şiddeti Al kadar düşer ve bu da erime gücünü azaltır. daima A noktasında çalışma yapılır. Tel sabit hızda sevkedildiğinden.Lk: Ark karakteristiği b-) Sabit tip statik karakteristik: Bu tip makinalarda gerilim ayar skalası vardır ve gerekli akım şiddeti elektrodun ilerleme hızı ile ayarlanır. Kaynak jeneratörleri trifaze şebekeye bağlı bir elektrik motoru ve kaynak dinamosundan meydana gelir (Şekil IV. ark karakteristiği Lk paralel olarak kayarak Lk pozisyonuna gelir ve yeni çalışma noktası A' olur. Bir kaynak makinası bu tür ani akım değişmelerine cevap verebilmelidir. ark boyu otomatik olarak eski değerini alır Şekil IV.Sabit tip statik karakteristik.. hem de alternatif akım ile yapmak mümkündür. ark karakteristiği (Lk) ile sabit gerilim karakteristiğinin (Kq) kesiştiği noktadır.2.11. Buna göre kaynak makinaları iki temel gruba ayrılır: a-) Doğru akım veren kaynak makinaları: Bunlara örnek olarak kaynak jeneratörleri ve kaynak redresörleri verilebilir. 6.11'de sabit tip statik karakteristik görülmektedir. 55 . Şekil IV.. boşta çalışmaya geçişte ani akım değişmeleri vardır. elektrodun ilerleme hızı ile yapılır. Ark boyu sabit kalırsa. Meselâ böyle bir durum. Yine benzer şekilde.Akım membaının dinamik karakteristiği Bir akım membaının dinamik karakteristiği.Kaynak makinalarının sınıflandırılması Elektrik ark kaynağını hem doğru. akım şiddeti ile gerilimin çok kısa zaman aralığındaki değişim davranışını ifade eder.12). Şekildeki A noktası. Akım şiddeti ayarı.. yükleme halinden. Herhangi bir şekilde ark boyu büyürse.

yani gerilimi düşürür. Bu sebepten jeneratörlere nazaran sessizdirler ve daha az bakıma ihtiyaç gösterirler. Kaynak transformatörleri gerilimi yüksek ve akım şiddeti düşük olan şebeke akımını. Çok yüksek kaynak akımları istendiği zaman. 56 ..Bir kaynak jeneratörünün kısımları Kaynak redresörleri de jeneratörlere benzerler. aynı tip iki transformatörün paralel bağlanması gerekir (Şekil IV. daha ağırdır ve daha çok yer işgal ederler (Şekil IV. Fakat aynı güçlü jeneratöre göre. akım şiddetini yükseltir.13). Redresör ise. Redresörlerin müteharrik kısımları yok denecek kadar azdır.14). Bir transformatör ve bir de redresörden meydana gelirler. gerilimi düşük fakat akım şiddeti yüksek olan kaynak akımına çevirirler. kaynak transformatörleri olarak adlandırılırlar.. Transformatör şebeke akımını kaynak akımına çevirir.Şekil IV.Bir kaynak redresörünün görünüşü b-) Alternatif akım veren kaynak makinaları: Bu tür kaynak makinaları. 13. kaynak akımını doğru akıma çevirir. Şekil IV. 12.

doğru akımda ark üflemesi fazladır. C-) Ekonomik bakımdan a-) Alım fiyatı: Kaynak transformatörlerinin alım fiatı. hem de alternatif akımda kaynak arkının kararlılığı aynıdır. alternatif akım kaynak transformatörlerinde ayrıca bir yüksek frekans cihazı kullanılır. Fakat monofaze kaynak transformatörleri şebekeyi eşit olarak yüklemez. elektroteknik ve ekonomik bakımdan yapılacaktır: A-) Kaynak tekniği bakımından a-) Arkın kararlılığı: Genel olarak hem doğru akımda. b-) Bakım masrafı: Transformatörlerde hareketli kısımlar bulunmadığından. tutuşma özelliği iyidir. aynı güçteki bir kaynak jeneratörünün fiatının 1 /2 ilâ 2/3'ü arasında değişir. d-) Kutup durumu: Doğru akımda elektrodun istenen kutuba bağlanması mümkün iken. kaynak jeneratörlerine 57 . kaynak transformatörlerinde yaklaşık % 80'dir. B-) Elektroteknik bakımından a-) Verim: Kaynak jeneratörlerinde verim % 50 civarında iken. alternatif akımda kötüdür. b-) Şebekeye bağlama: Kaynak jeneratörleri trifaze şebekeyi eşit olarak yükler.. e-) Eritme gücü: Doğru akımla kaynakta eritme gücü yaklaşık %2 daha fazladır.Şekil IV. Fakat 2. b-) Tutuşma özelliği: Kalın çaplı elektrodlarda her iki akım türü için.Doğru akım ve alternatif akım ile kaynağın mukayesesi Bu mukayese kaynak tekniği.5 mm'den daha ince elektrodların doğru akımda tutuşturulması iyi iken. Bu mahzurun ortadan kaldırılması için. Alternatif akımda ise. alternatif akımda mümkün değildir.Kaynak transformatörünün şeması 7. 14. bu mahzur yoktur. c-) Arkın üflemesi: Bilhassa yüksek akım şiddetiyle yapılan kaynaklarda.

-Örtüsüz elektrodlar Örtüsüz elektrodlar çekme veya haddeleme yoluyla elde edilen ve dış yüzeyleri çıplak olan tellerden ibarettir.2..35 ilâ 2. Grafit ve elektro-grafit elektrodlar grafit kömüründen imâl edilirler. aynı güçteki kaynak transformatöründen %60 daha fazladır. grafit ve elektrografit türlerinde olabilir. zirkonyum ise % 0. havanın zararlı etkisinden korunmak mümkün 58 . Bunlara örnek olarak ark atom ve argonark (TIG) kaynakları verilebilir.. 8. Tungsten eletrodlar: Koruyucu gaz atmosferi altında yapılan kaynak usullerinde kullanılırlar. Temel olarak iki grup altında toplanırlar: a-) Örtüsüz elektrodlar b-) Örtülü elektrodlar 8.Kaynak elektrodları Elektrik ark kaynağında kullanılan elektrodlar. daha yüksek akım şiddetiyle yüklenebilen. Çıplak elektrodların ilk uygulamalarında kaynak yapılırken. 8.15 ilâ 0. Amorf elektrodlar: Toz haline getirilmiş kok.. toryum ve zinkonyumla alaşımlandırılmış elektrodların kullanılması. grafit veya antrasit kömürlerinin bir yapıştırıcı madde ile beraber basınç altında preslenmesiyle elde edilir. c-) Enerji masrafı: Bir kaynak jeneratörünün enerji masrafı.göre bakım masrafları azdır. Alaşım elemanı olarak toryum %0.Yalnız arkı teşkil etmek için kullanılan elektrodlar Bu elektrodlar.1. Çıplak ve özlü olmak üzere iki türü vardır. Fakat daha sonraları geliştirilen ve kaynak yerinin kaynak tozu veya gazlarla korunduğu kaynak çeşitlerinde. 82. Saf tungsten elektrodlar yerine. kıvrılan kısımların eritilmesiyle kaynak yapılabileceğinden. Eğer ince saclarda birleştirilecek uçlar kıvrılmış ise. dikişi havanın oksijen ve azotunun tesirinden korumak mümkün olmamakta idi. Karbon elektrodlar: Genellikle daire kesitli olan karbon elektrodlar. Bunlar amorf elektrodlardan daha yüksek akım şiddetiyle yüklenirler ve ömürleri de daha uzundur. boyları ise 200 ilâ 1000 mm arasındadır. amorf. ömürleri daha uzun olan ve yüksek elektron emisyonu olan elektrodların elde edilmesini sağlamıştır. karbon veya tungstenden olabilir. Yine bunlar da kendi aralarında çeşitli alt sınıflara ayrılırlar. ya parça ile aralarında ya da iki elektrod arasında arkı meydana getirir ve ayrıca kaynak ağzını doldurmak için bir ilâve metal kullanılır. Erimeyen elektrodlar da denilen yalnız ark teşkilinde kullanılan elektrodlar.Hem arkın teşkilinde hem de ilâve metal olarak kullanılan elektrodlar Bu tür elektrodlar kaynak yapılırken erir ve kaynak ağzını doldururlar.2 arasında. ilâve metal (kaynak teli) kullanılmasına lüzum yoktur. Karbon elektrodların çapları 3 ilâ 30 mm.40 arasında katılır.1 . ya yalnız arkı meydana getirmek için yada hem arkın oluşturulmasında hem de ilâve metal olarak kullanılır.

tavan ve dikine kaynak işlemlerinin yapılmasını kolaylaştırır. kaynak banyosunun içerisine elemanları katar. Genellikle kalın örtülü olarak imâl edilirler.2. örtünün mukavemetini artıran.Örtülü elektrodlar Örtülü elektrodlar çıplak telin üzerine daldırma veya presleme ile bir örtü kaplanmasıyla elde edilir. Özlü elektrodlarda elektrodun çekirdeğinde arkı stabilize eden bazı organik maddeler vardır. kaynak dikişinin mekanik özellikleri yükselir. gaz atmosferi meydana getiren. Elektrot örtüsünün içerisinde bağlayıcı. oksit. Cüruf çabuk katılaşır ve kaynaktan sonra dikiş üzerinden kolayca kalkar. örtü karakteri ve örtü kalınlığına göre tasnif edilmektedirler. Kaynak sırasında elektrod hem pozitif hem de negatif bağlanabilir. kaynak dikişinin havanın oksijen ve azotunun tesirinden korumuş olur. dikişin kalitesi iyileşir. meydana gelen gaz atmosferi kaynak yerini havanın zararlı tesirlerinden korur. oksidasyon ve dezoksidasyon yapıcı. b-) Asit karakterli elektrotlar: Örtülerinde daha çok. f-) Erime (kaynak) hızını yükseltir. hem de alternatif akımda kaynak yapılabilir. titandioksit teşkil eder. Orta derecede bir nüfuziyet sağlanmaktadır. Böylece hem doğru hem de alternatif akım ile kaynak yapılması mümkün olur. alaşım teşkil edici maddeler bulunur. 1908 yılında İsveçli Oscar Kjellberg tarafından bulunan elektrot örtüsü aşağıdaki faydalan sağlamaktadır: a-) Arkın tutuşması ve oluşmasını kolaylaştırır. Örtü kalınlığı ince. Meselâ kaynak dikişi tozaltı kaynağında kaynak tozu ile gazaltı kaynaklarından MAG kaynağında aktif bir gaz ile korunmaktadır. bazik. yumuşak bir ark ile sakin bir çalışma sağlarlar ve sıçrama kayıpları azdır. demir oksit ve manganez bulunur. e-) Dikişi alaşımlandırmak gayesiyle. 8. Öz maddesinin kaynak esnasında yanmasıyla.. arkı stabilize eden. her pozisyon için uygundurlar. Örtülü elektrotlar. Rutil karakterli örtünün kaynaktan sonra meydana gelen cürufunun rengi kahverenginden siyaha kadar değişir. Bu elektrotlarla hem doğru (elektrot negatif kutupta). Tutuşturulmaları kolay olup. cüruf teşkil edici. Titandioksidin örtüdeki oranı yaklaşık %35'tir.olmuştur. Asit karakterli elektrotların cüruflarının tersinden görünüşü bir arı peteğini andırır ve dikiş üzerinden kolayca kalkar. Bu elektrotlar. Hem doğru 59 . d-) Kaynak sonra dikişin üzerini bir cüruf tabakası ile örterek. Acemi bir kaynakçı bile. c-) Bir koruyucu gaz ortamı meydana getirerek.2. Örtü kalınlığı arttıkça. g-) Erimiş kaynak banyosunu dezokside eder. asit. kolayca kullanabilir. dikişin yavaş soğumasını sağlar. orta ve kalın tipte olabilir. A-) Örtü karakterine göre örtülü elektrotlar Örtü karakterine göre örtülü elektrotlar rutil (titandioksit). selülozik karakterli ve özel elektrodlar olarak sınıflandırılır: a-) Rutil karakterli elektrotlar: Bu elektrodların örtüsünün büyük kısmını. b-) Eriyen metal damlalarının yüzey gerilimlerine tesir ederek. çabuk akan düz dikişler verir ve dikey pozisyonda yukarıdan aşağıya doğru kaynaklardan başka. Böylece.

Aksi takdirde.Yüksek karbonlu.Yüksek karbonlu çeliklerin.Çatlama hassasiyeti bakımından. Yalnız düşük karbonlu ve alaşımsız çeliklerin oluk pozisyonundaki kaynaklarında kullanılırlar. demiroksit (Fe203 + Fe304) oluşturur. Böylece ağız açma masrafı ortadan kalkmış olur. kuru yerlerde depolanmalıdırlar. Kalın örtülü ol033228 imâl edilirler ve kaynak esnasında metal geçişi. Bu elektrotların aralık doldurma kabiliyetleri iyi olmadığından.d-2) mm kalınlıktaki saclara ağız açmadan.Yüksek kaliteli kaynak konstrüksiyonlarında. . Derin nüfuziyet elektrotları ile. Çoğunlukla kalın örtülü olarak imâl edilirler. Genellikle kalın örtülü olarak imâl edilirler.hem de alternatif akım ile kullanılabilir. e-) Selülozik karakterli elektrotlar: Örtülerinde. doğru akımda pozitif kutba bağlanarak veya alternatif akımla kaynak yapılır. kalın kesitlerin (50 mm'de yukarı) güvenilir kaynak işlerinde. diğer elektrotlara nazaran daha zordur. iyi bir aralık doldurma kabiliyetleri vardır. düşük karbonlu çeliklerle birleştirilmesinde. alın kaynağı yapmak mümkündür. Cüruflarının kalkması. Doğru akımda (pozitif kutba bağlanarak) veya alternatif akımda kullanılabilirler. Bazik elektrotlarla. Aralık doldurma kabiliyetleri kötü olduğundan. birleştirilecek parçaların birbirlerine iyice uymaları gerekir. dikişte gözenekler meydana gelir ve çatlaklar olabilir. Dikiş üzerinde çok az cüruf meydana getirirler. f-) Özel elektrotlar: Bu tip elektrotların içerisine. Aralık doldurma kabiliyetleri yüksektir. . . Her pozisyondaki kaynakta. fosforlu ve azotlu çeliklerin kaynağında. kalsiyum florür ve diğer toprak alkali metallerin karbonatları teşkil eder. sünekliği diğer elektrotlara göre yüksek olan dikişler elde edilir. . Bu elektrotların kullanıldığı yerler aşağıdaki uygulamalardır: . duş akışı biçimindedir. kaynak ağızlarının çok iyi hazırlanması ve parçaların birbirine iyice uyması gerekir. d-) Bazik karakterli elektrotlar: Örtünün büyük kısmını kalsiyum. . Oksit karakterli elektrotlar düz görünüşlü. Bazik elektrodlarla çoğunlukla. .Tamamen rijit konstrüksiyonlarda. iki taraftan birer paso çekilerek (2. Bu elektrotlar kalın örtülü olarak 60 . ince dikişler verirler. Bazik elektrotların örtüleri nem çekici olduğundan.Bileşimi bilinmeyen karbonlu ve hafif alaşımlı çeliklerin her türlü kaynak birleştirmelerinde. c-) Oksit karakterli elektrotlar: Örtülerinin %60'lık kısmını. Her bir taraftan çekilen pasonun. sac kalınlığının yarısını kaynak etmesi gerekir. . derin nüfuziyet elektrotları ve demir tozlu elektrotlar girmektedir. bilhassa yukarıdan aşağıya doğru dikişlerde kullanılabilir. Bu elektrodlarla yapılan dikişlerin sıcak çatlama meyilleri daha fazladır. Bilhassa OxC'nin altında süneklikleri iyidir.OxC'nin altındaki sıcaklıklarda çalışacak konstrüksiyonlarda. Rutubetli elektrotların kaynaktan önce 250 xC'de en az yarım saat kurutulmaları gerekir. yandıkları zaman gaz haline geçen organik maddeler bulunur. Bütün kaynak pozisyonları için uygun olup.Dinamik zorlamalara maruz konstrüksiyonlarda. sıçrama kayıpları yüksektir.

2'de görülmektedir. 9.55 katından büyük olduğu elektrotlardır. 61 . dikişe karışarak bu fazlalığı meydana getirmektedir. yani örtü çapının. Bu tür elektrotlarla yapılan kaynak metali tartılırsa. (1. 1. B-) Örtü kalınlığına göre örtülü elektrotlar Örtü kalınlığına göre örtülü elektrotları üçe ayırmak mümkündür: a-) İnce örtülü elektrotlar: Bu elektrotlarda örtü çapı (D) ile. Çünkü örtüyü teşkil eden demir tozu da eriyerek. ağırlığının elektrodun çekirdek telinin ağırlığından fazla olduğu görülür..2 ilâ 1. demir tozu teşkil eder. yüksek verimli elektrotlar da denir.Kaynak ağızlarının hazırlanması El ile yapılan elektrik ark kaynağında kullanılan ağız biçimleri tablo IV. tel çapı (d) arasında aşağıdaki bağıntı vardır: Örtü çapı (D) ≤ tel çapı (d) . Bu sebepten bu elektrotlara.2 b-) Orta kalın örtülü elektrotlar: Örtü çapı(D) = tel çapı .imâl edilirler. Demir tozlu elektrotların örtülerinin büyük kısmını.55) c-) Kalın örtülü elektrotlar: Dış çapın. tel çapının 1.

Elektrik el ark kaynağında kaynak ağızları 62 ..2.Tablo IV.

63 .

64 .

şekline ve cinsine göre giyotin makasla kesme.. Kaynak ağız şeklinin seçilmesinde gözönünde bulundurulacak hususlar şunlardır: 65 .Kaynak pozisyonları Kaynak ağızlarının hazırlanmasında parça kalınlığına. oksijenle kesme ve karbon ark veya özel elektrod ile oluk açma yöntemlerinden birisi kullanılabilir.Şekil IV. 15. talaş kaldırarak işleme.

1971 (3).ANIK.Ü. 1980 (2). 10. Kaynak pozisyonu.- Parçanın kalınlığı. e-) Korniş kaynağı. kaynağın kalitesine önemli oranda tesir eder. f-) Tavan kaynağı. Kaynak yapılan iş yerinin takım teçhizat olanakları .Literatür (1). d-) Düşey kaynak yukarıdan aşağıya.. b-) Yatay kaynak iç ve köşe birleştirmelerinde.El ile elektrik ark kaynağında elektroda verilecek hareketler. Sayı 960. a ve b: Kök pasonun kaynağı için c: Zikzak hareket (en çok kullanılan usul) d ve e: Doldurma kaynaklarında ve son pasonun çekilmesinde h ve i: Tavan kaynakları için f ve g: Geniş ve son pasoların çekilmesinde Şekil IV.T.16'da görülmektedir..15'teki iş parçalarını kaynak ile birleştirmek için kullanılan kaynak pozisyonları şu şekilde gruplayabiliriz: a-) Yatay kaynak oluk pozisyonunda. Kütüphanesi. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt l" İ. c-) Düşey kaynak aşağıdan yukarıya. Parçanın malzemesi.El ile elektrik ark kaynağında elektrot hareketleri El ile kaynak yapılırken elektroda verilecek hareket. 16.. 11.ANIK.ANIK. Selâhaddin .GEDIK. Kaynak yapılacak yere göre elektroda verilmesi gereken hareketler şekil IV. Selâhaddin 66 . Kaynak yerine ulaşabilme olanağı. Halil (Marfels) "Elektrik Ark Kaynakçısı" Kaynak Tekniği Pratiği Serisi 1.Ekonomik koşullar Şekil IV.

1960 67 . Cilt 9."Elektrik Ark Kaynağında Arkın Üflemesi" Demir ve Çelik Dergisi. Sayı 6.

Meselâ 4 mm çapındaki bir elektrod el ark kaynağında 150 ilâ 190 amper arasında akımla kaynak yapılırken. Kaynak yapılabilecek en ince sac ise. 1. yüksek güçlüdür. Kaynak arkı.-Tanıtımı ve önemi Temel olarak bir elektrik ark kaynağıdır. Aynı zamanda.1.. Şekil V. kaynak teli (ilâve metal) kaybı daha çoktur. Bu usulde normal el ark kaynağına nazaran elektrod teli daha yüksek bir akım şiddeti ile yüklenebilir.1'de prensibi şematik olarak verilen bu usul. b-) Kaynak teli sarfiyatı: Tozaltı kaynağında eriyen metalin 2/3'ünü esas metal ve 1/3'ünü ilâve metal oluşturur. Bu sebepten. 1933 yılından itibaren yayılmaya başlamış ve İkinci Dünya Savaşından sonra gelişerek endüstride önem kazanmıştır. kaynak yerine devamlı olarak bir toz dökülür ve ark bu tozun altında yanar. derin nüfuziyetli ve geniş banyolu dikişler elde edilir.Tozaltı kaynağının prensibi Tozaltı kaynağı otomatik bir kaynak usulü olmanın yanında. BÖLÜM TOZALTI KAYNAĞI 1.Tozaltı kaynağının karakteristikleri ve el ile yapılan ark kaynağıyla mukayesesi a-) Kaynak hızı ve kaynak gücü: Tozaltı kaynağında 200 ilâ 5000 amper akım şiddeti ve 6 ilâ 300 m/saat kaynak hızları kullanılır.. Bu değerler el ile yapılan ark kaynağına göre çok yüksektir.2 mm'dir. Bu sebepten ilâve metal sarfiyatı oldukça azdır. 2. iki paso ile 180 mm ve çok paso ile 300 mm kalınlığa kadar parçaların kaynağını yapmak mümkün olmaktadır. tozaltı ark kaynağında 400 ilâ 650 amper arasında bir akım ile kaynak yapılabilir. 68 . Şekil V. Bir paso ile 85 mm. Bu sebepten bu usul tozaltı ark kaynağı olarak adlandırılmıştır. El ile yapılan ark kaynağında.V. otomatik olarak kaynak yerine gelen çıplak bir elektrot ile iş parçası arasında meydana gelir.

25 Mn Tozaltı kaynak tellerinde fosfor ve kükürt oranlarının her birinin %0. gaz ve tozdan korunmak için özel tedbirlere ihtiyaç yoktur.1.25 Mn % 1. tel ilerletme mekanizması.Tozaltı kaynağında kullanılan kaynak telleri Yüksek kaliteli çelik teller kullanılır. düşük. Bunlardaki manganez oranları aşağıdaki miktarlardadır: Düşük manganezli Orta manganezli Yüksek manganezli % 0.. iki paso ile. çevreye ısı ve ışık enerjisi olarak elektrik enerjisi kaybı yüksektir. El kaynağında ise. ASTM A 558-65T) manganez miktarına göre.c-) Nüfuziyet: Kaynak ağzı açılmadan. Tellerin paslanmasını önlemek ve kaynak esnasında memeden tele akım geçişini kolaylaştırmak üzere.2 ilâ 12 mm arasında değişir. manganez miktarları yüksektir. 69 . Kullanılacak kaynak telinin seçiminde. hem telin bileşimi hem de tozun bileşimi göz önüne alınarak aşağıdaki seçimler yapılabilir: a-) Alaşımlı bir tel kullanmak.03'ün altında olması gerekir. Bu ise kaynak hatalarının meydana gelme imkânını azaltır. c-) Alaşım elemanı ihtiva eden bir örtü ve alaşımsız bir telden ibaret olan kompoze elektrodlar kullanmak. Tozaltı kaynak tellerinin üzerlerinin tamamen düz ve pürüzsüz. kalifiye elemana ihtiyaç vardır. Bu sebepten kaynak metalinin bileşimini tespitinde. kaynak tozunun da göz önüne alınması lâzımdır. Kalifiye kaynakçı kullanma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. orta ve yüksek manganezli teller olarak tasnif edilmektedir.75 .0. g-) Özel koruyucu emniyet tedbirlerine ihtiyaç olmaması: Tozun kaynak yerini gayet iyi şekilde koruması sebebiyle. Kaynak yerinin emniyeti bakımından. e-) Yüksek kaliteli kaynak dikişinin sağlanması: Kaynak yerinin iyi bir şekilde cürufla örtülmesi. elektrik enerjisi kaybı çok azdır. tozaltı kaynak tellerinin üzerleri bakır ile kaplanır. devamlı kaynak yapma imkanı vardır. b-) Alaşımsız bir tel ile alaşımlı bir kaynak tozu kombinezonu seçmek. d-) Sürekli kaynak yapabilme imkanı: Tozaltı kaynağında kaynak kafası (toz hunisi. Tozaltı ark kaynağında kullanılan teller içerilerindeki manganez miktarlarına göre sınıflandırılır. El ile yapılan kaynakta kaynakçının göz ve cildini korumak için maske ve özel elbise kullanması lazımdır. pas ve pislikten arınmış olmalıdır. El ile yapılan ark kaynağında ise. ayar ve kumanda tertibatı) hızı ayarlanabilen ve sabit tutulabilen bir arabaya monte edildiğinden.60 Mn % 0. 18 mm ve ağız açarak iki paso ile 140 mm kalınlıktaki parçalar kaynak yapılabilir. yağ. 3.30 .2. Bu teller genellikle elektrik ark ocaklarında üretilir. f-) Elektrik enerjisi sarfiyatının minimum olması: Kaynak yerinin toz tarafından gayet iyi bir şekilde örtülmesi sebebiyle. ultraviyole ışınlar. Çapları 1. yavaş soğumayı temin eder.90 . Amerikan standardında (AWS A5-17.

erimiş tozlara göre çeşitli üstünlükleri vardır. kaynak banyosuna ilâve ettiği elemanlarla yanma kaybını ortadan kaldırır ve dengeler. Aglomere tozlar son zamanlarda genişçe kullanılmakta olup.4. Aglomere olmuş bu karışım daha sonra neminin alınması için. bir tavlamaya tabi tutulur. olarak sıralanabilir. Aglomere tozlarla kaynak metali daha iyi 70 . Kaynak tozu metalürjik olarak da. çeşitli yönlerden sınıflandırılabilirler. Bu görev fiziksel olarak: a-) Kaynak banyosunu havanın zararlı etkisinden koruma. suni olarak eritilmiş silikatlardır ve katı hallerinde kristal karakterli amorf kütlelerdir. Daha sonra öğütülmüş tozlar belirli büyüklükte taneler halinde preslenir ve alevli fırınlarda sinterlenir. b-) Dikişe uygun bir form verme. Tozaltı kaynağında kullanılan tozlar. ince öğütülmüş toz halindeki hammaddeye belirli büyüklükte olan hammaddenin katılması ve bir yapıştırıcı ile aglomere edilmesiyle elde edilir. Eritme işleminde ark fırınları veya alevli fırınlar kullanılır. manganez cevheri veya dolomit. kalkspat ve kil gibi maddeler uygun miktarlarda karıştırılarak eritilir. Sinterlenen taneler daha sonra tekrar ufaltılır ve istenen tane büyüklüğünde olanlar ayrılır. Aglomere tozlar.. Bu sınıflandırma aşağıdaki biçimde yapılabilir: A-) Kaynağın amacına göre a-) Hızlı kaynak tozları b-) Derin nüfuziyet kaynak tozları c-) İnce sac kaynağı tozları d-) Aralık doldurma kabiliyetine sahip kaynak tozları B-) İmâl şekline göre a-) Erimiş kaynak tozları b-) Sinterlenmiş kaynak tozlan c-) Aglomere kaynak tozları C-) Kimyasal karakterine göre a-) Asit karakterli tozlar b-) Bazik karakterli tozlar c-) Nötr karakterli tozlar D-) Manganez miktarına göre a-) Yüksek manganezli Tozlar b-) Orta manganezli tozlar c-) Manganezsiz tozlar Erimiş tozlar. Sinterlenmiş tozların imalinde uygun bileşimdeki malzeme karışımı öğütülür. el ile yapılan ark kaynağındaki elektrod örtüsünün görevini yerine getirir.Tozaltı kaynağında kullanılan kaynak tozları Tozaltı kaynağındaki kaynak tozları. Bu tozların imalâtında kuvars. c-) Dikişin yavaş soğumasının sağlanması.

akım yön değiştirirken arkın sönmesini önlemelidir. d-) Kaynak dikişinde. aynı zamanda iyi bir dezoksidandır ve cürufu daha akıcı hale getirir. Tozda bulunan Si02 kaynak sırasında redüklenerek. Bu sebepten yüksek akım şiddetiyle yüklenen tozlarda MnO bulunmaz. Fakat manganezsiz ve silisyum miktarı yüksek tozlar kir ve pasa karşı çok hassas olduğundan.2. Manganezin silisyuma oranı en az 2/1 olmalıdır. dikişe Si verir. 4. Silisyum kaynak esnasında kaynak banyosunu de-zokside ederek. cürufu kolayca kalkabilmelidir. dikişteki manganez ve silisyum miktarlarını artırmaktadır.Kaynak tozundan istenen hususlar İyi bir kaynak tozunun aşağıdaki hususları gerçekleştirmesi gerekir: a-) Kararlı bir ark sağlanmalıdır.. MnO dikişin emniyeti bakımından önemlidir. Si02 miktarı arttıkça. parçaların kaynak ağızlarının çok iyi temizlenmesi gerekir.3. Fakat tozun içerisindeki MnO miktarı arttıkça.. Yine kaynak teli çapının ve kaynak ağzı açısının artması. toz sarfiyatı daha az olmaktadır. Si02 kaynak tozunun yüksek akım şiddetiyle yüklenmesini temin eder. Si02 teşkil eder. dikişin mekanik özellikleri yönünden önemlidir. manganez ve silisyumun yanma oranı artar. g-) Az nem çekmelidir.Kaynak tozlarının fiziksel etkileri Kaynak tozunun özgül ağırlığı. 4. Bilhassa alternatif akım ile kaynakta.alaşımlandırılabilmekte. Tozların içerisinde miktar olarak ikinci büyük madde. erime aralığı. herhangi bir gözenek ve çatlak teşekkülüne sebep olmamalıdır. b-) istenen kimyasal bileşim ve mekanik özelliklere sahip bir kaynak dikişi vermelidir. Çalışma şartlarında akım şiddeti yükseldikçe. c-) Dikişin dış formunu oluşturur. Bu oran üzerinde seçilen kaynak teli ve tozunun etkisi olduğu kadar. c-) Uygun ve temiz bir iç yapı sağlamalıdır. (3/1'e kadar çıkabilir).Tozların kimyasal bileşimleri ve kaynak metaline etkileri Genel olarak kaynak tozlarının büyük bir kısmını. MnO'dir. 4. ark geriliminin azalması kaynak metalindeki manganez ve silisyum oranını azaltır. Böylece dikişe geçen manganez ve silisyum miktarı azalır. akıcılığı. yüksek akım şiddetiyle yüklenebilme kabiliyeti azalır. Kaynak dikişindeki silisyum ve manganez birbirlerine göre miktarları. e-) Kök pasolarının ve dar aralıkların kaynağında. 71 . kükürt ve fosfor segregasyonunu azaltır. dikişin gözeneksiz çıkmasını temin eder. dikişin yavaş soğumasını sağlar. f-) Gözenek teşekkülüne sebep olacak organik maddeler ihtiva etmemelidir.1. tane büyüklüğü ve yığılma yüksekliği kaynak dikişi üzerinde aşağıdaki fiziksel etkileri yapar: a-) Ark bölgesini atmosferin zararlı etkilerine karşı korur. b-) Katılaşan cüruf. çalışma şartlarının da tesiri vardır. Kaynak hızının artması. dikişe geçen Si miktarı da artar.. d-) Esas metal ile kaynak metali arasındaki geçiş bölgesinde çentik oluşturmaz.

nüfuziyet derinliği. (Şekil V. b-) Akım yoğunluğu: Akım yoğunluğunun artmasıyla.2).3.Tel çapının dikiş formu üzerindeki etkisi (şematik c-) Kaynak hızı: Kaynak hızının artmasıyla. 72 .8 Yukarıdaki değerler şematik olarak şekil V. kaynaklı bağlantıdan beklenen özelliklerin sağlanması bakımından önemlidir. Şekil V.4). bilhassa iç dikiş formu değişmekte ve nüfuziyet artmaktadır. Şekil V.İç ve dış dikiş formu (şematik) Her dikiş formu.. (b/t) ve (b/h) oranları aşağıdaki değerlerde olabilir: İç dikiş formu Dış dikiş formu : 0.2). derinliği ve genişliği anlaşılır.10 : 1..3'de görülmektedir. yani aynı akım şiddetinde tel çapının azalmasıyla. nüfuziyet ve dikiş genişliği azalır (Şekil V.5). Dikiş formu..2. Nüfuziyet derinliği (t). dikişin yüksekliği. Dikiş formuna tesir eden faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: a-) Akım şiddeti: Akım şiddeti arttıkça.Kaynak dikişinin formu Kaynak dikişinde dikiş formu denince. iç ve dış dikiş formu olarak ikiye ayrılır.5. erime genişliği (b) ve dikiş yüksekliği (h) ile gösterilirse.5 . nüfuziyet ve dikiş yüksekliği artar (Şekil V. iç dikiş formu (b/t) ve dış dikiş formu (b/h) ifadeleriyle belirtilir (Şekil V.Iç ve dış dikiş formunun maksimum ve minimum değerleri (şematik) Dikiş formu.4. erime genişliği ve dikiş yüksekliği ile karakterize edilir. Şekil V..

şekil V.7'de görülmektedir. nüfuziyet artmakta ve dikiş yüksekliği azalmaktadır..8. Şekil V.5.6.Ağız açısının dikiş formu üzerindeki tesiri (şematik) f-) Ağızlar arasındaki aralık g-) Kaynak yapılan parçanın eğimi: Parçanın eğiminin tesiri. Eğimin 6 x 'yi aşması halinde bu etki kendisini göstermektedir.7..6). dikiş genişliği artarken. dikiş formunda oluşan değişmeler şematik olarak şekil V. kaynak kafasının bulunduğu yere göre bu tür eğimli kaynaklar ortaya çıkmıştır (Şekil V. Silindirik parçaların kaynağında.Ark geriliminin dikiş formu üzerindeki tesiri (şematik) e-) Kaynak ağzının hazırlanma şekli: Kaynak ağzı açısındaki değişmeye göre. Şekil V.. Ağız açısı büyüdükçe.8'de olduğu gibidir.Kaynak hızının dikiş formu üzerindeki etkisi (şematik) d-) Ark gerilimi: Ark geriliminin artmasıyla.Şekil V. nüfuziyet ve dikiş yüksekliği azalır (Şekil V..8). Şekil V.Parçaların eğiminin dikiş formu üzerindeki etkisi (şematik) 73 .

h-) Akım cinsi ve kutup durumu: Doğru akımla kaynakta elektrodun negatif kutba bağlanması (doğru kutuplama) halinde. nüfuziyet ve dikiş yüksekliği az miktarda düşmekte. pozitif kutba bağlamaya nazaran daha yüksek erime ve derin nüfuziyet sağlanmaktadır. I-) Kaynak telinin memenin dışında kalan kısmının artmasıyla. doğru akımda her iki kutupta yapılan kaynaktakinin ortalamasıdır. i-) Kaynak kablosunun bağlantı yeri: Kablonun bağlantı yeri. k-) Kaynak tozunun tane büyüklüğü ve yığılma yüksekliğinin tesiri: Tozun tane büyüklüğü arttıkça. Kaynak ağızlarının hazırlanmasında aşağıdaki faktörler gözönüne alınır: a-) Esas metalin cinsi ve erime şekli b-) Parçanın kalınlığı 74 . Alternatif akım ile kaynakta elde edilen nüfuziyet ve erime gücü. Ark üflemesi ise. nüfuziyet azalır ve dikiş yüksekliği artar..Tozaltı kaynağında kaynak ağızlarının hazırlanması ve birleştirme şekilleri Yüksek erime gücü olan bir kaynak türü olması sebebiyle. uygun bir ark üflemesi sağlayacak biçimde seçilmelidir.. Şekil V. Bu sebepten kablonun bağlantı yeri. telin bulunduğu mevkiin dikişin formu üzerine etkisi. ark üflemesine tesir eder. dikiş genişliği de bir miktar artmaktadır.10. 6. şekil V.10'da görüldüğü gibi dikiş formunu değiştirmektedir..Şekil V.Ark üflemesinin dikişin iç formu üzerindeki etkisi (birleşme kifayetsizliği). tozaltı kaynağında kaynak ağızlarının hazırlanması büyük önem taşır.9.Silindirik parçaların çevresel dikişlerinin kaynağında.

Bakır altlık ile kaynak yapılırken. Toza gerekli basınç. şekil V. Şekil V. Ergimiş metalin akmaması için. hortumdan geçen hava basıncına bağlıdır.11'de bakır altlık kullanılarak hazırlanmış bir kaynak ağzı görülmektedir. Dikişin biçimi.11.c-) Kaynak pozisyonu d-) Tek veya çift taraflı kaynak yapılabilme imkânı e-) Paso sayısı f-) Kaynak makinasının gücü ve otomasyonu Yukarıda sayılan faktörler göz önüne alınarak iki temel ağız hazırlama usulü tatbik edilir: A-Yardımcı vasıtalarla ağız hazırlama Bütün kaynak kesitinin erimesini temin etmek üzere altlık adı verilen. toz altlık. içinden basınçlı hava geçen bir hortumdan sağlanır (Şekil V. Şekil V. yardımcı vasıtalar kullanılır..Toz altlık kullanarak yapılan kaynakta ağzın hazırlanması ve gerekli yardımcı vasıtalar.Bakır altlık ile ağız hazırlamada. 75 . Şekil V. Basıncın uygun olmaması halinde. Yardımcı vasıta olarak bakır veya sac şerit altlık. bu bastırma işleminin üniform sekinde olması lazımdır. hazırlama şekli ve ölçüleri. kaynak ağzı altında basınçlı bir toz ile desteklenir..12. uzun parçalarda ise pnömatik veya hidrolik sistemle yapılır.12). birleştirilecek ağızların altına bir bakır altlık konur ve levhalara bastırılır.13'de görülen ve uygun olmayan dikiş formları meydana gelir. kullanılabilir. Altlığın parçalara bastırılması kısa parçalarda bir eksantrik sistemle. Toz altlıkla ağız hazırlamada.

Şekil V. şekil V.1: Lastik hortumdan basınçlı hava geçmeden evvelki durum 2: Lastik hortumdan basınçlı hava geçtikten sonraki durum. l. B-) Yardımcı vasıta kullanmadan ağız hazırlama Genel olarak 16 mm'den kalın saclar.14'de görülen ve parça üzerinde hazırlanan bir diş kullanılır. Sonra ters çevrilir ve diğer taraftan kaynak yapılır.2 veya 0.alın birleştirmede kaynak yapılacak parçalar küt olarak.Parça üzerinde diş bırakarak. Bu takdirde de.5 x sac kalınlığı 40 mm (0. Sac şerit kalınlıkları aşağıdaki ölçülerdedir: Sac kalınlığı 10 mm'ye kadar ise: Şerit kalınlığı Şerit genişliği Şerit kalınlığı Şerit genişliği 0. Sac kalınlığına da bağlı olarak. 76 . Uygulama şekli. Altlığın kaynaktan sonra kaldırılmasının sözkonusu olmadığı hallerde.Tok yatağa tatbik edilen basıncın az veya çok olması halinde dikisin formu. alın alına getirilir ve birinci pasoda kesitin en az %50'si kaynak edilir.15'te şematik olarak uygulaması görülmektedir. sac altlık kullanılır. Bazı hallerde sac şerit yerine.13.14. Şekil V. iki tarafından kaynak yapılır. altlıktı ağız hazırlama.alın dikişi..bakır altlıkta olduğu gibidir. kaynak ağızlarının yardımcı vasıtaya lüzum kalmadan hazırlanması gerekir.. pratikte aşağıdaki ağız tipleri kullanılır: a-) l.alın dikişi c-) Simetrik ve simetrik olmayan çift Y.3) x sac kalınlığı 60 mm (maksimum) Sac kalınlığı 12 mm'den büyük ise: Şekil V.(küt) alın dikişi b-) Y.

Şekil V.15.- Tozaltı kaynağında l-alın dikişinin hazırlanması. l- alın birleştirmesi, genellikle 4 ilâ 18 mm kalınlıklardaki saclara tatbik edilir. Saclar arasında bırakılacak aralık önemli olup; 10 mm sac kalınlığına kadar 0,5 mm ve 18mm kalınlığa kadar ise en çok 1 mm'dir. Y- alın dikişi 16 ilâ 30 mm kalınlıklardaki saclara uygulanır. Kaynak ağzının şekli ve ölçüleri, şekil V.16'da olduğu gibidir.

Şekil V. 16.- Y-alın dikişi hazırlanması.

Simetrik çift Y-alın dikişi, 18 ilâ 60 mm kalınlıklardaki saclara tatbik edilir (Şekil V.17).

Şekil V.17.- Çift Y-alın dikişinin hazırlanması.

77

Sac kalınlıklarına bağlı olarak V,Y, çift-Y, U biçimleriyle, çok pasolu olarak kaynak yapılabilir. Kaynaklı bağlantılar alın birleştirmelerin yanında, iç ve dış köşe birleştirmeleri şeklinde olabilirler. İç köşe birleştirmeleri oluk veya yatay pozisyonlarda yapılabilir.

Oluk pozisyonunda iç köşe kaynağında parça kalınlıklarına bağlı olarak kaynak kafası parçalara göre simetrik veya asimetrik pozisyonda olabilir. Böylece parça kalınlıklarına bağlı olarak, her parçada değişik nüfuziyet elde edilmiş olur (Şekil V.18).

Şekil V. 18.- Tozaltı kaynağında iç köşe birleştirmelerinde, simetrik ve asimetrik pozisyon. Yüksek akım şiddeti kullanılarak, tek paso ile 12 mm'ye kadar kalınlıklarda kaynak yapılabilir. Dikey sac kalınlığının 12 mm'yi geçmesi halinde, dikey parça üzerinde ağız açmak lazımdır. Yatay pozisyonda kaynakta, iki taraflı olarak kaynak yapma imkânı vardır. Eşit kalınlıkta levhaların kaynaklanmasında simetrik dikiş elde edilebilmesi için, kaynak teli yatay levha ile 60x'lik bir açı teşkil etmelidir. Aynı zamanda telin ekseninin dikiş ekseninden 1,5 ilâ 2,5 mm açıkta olması lazımdır. Bu uzaklığın değişmesi halinde parçalarda erime derinlikleri değişmektedir (Şekil V.19).

Şekil V.19.- Yatay pozisyonda iç köşe kaynağında simetrik dikiş için, telin parçalara göre durumu.

78

Yatay pozisyonda iç köşe kaynağında çok paso kullanılması durumunda, pasoların teşkili şekil V.20'de görüldüğü gibi olmalıdır. Dış köşe birleştirmelerinde kullanılan ağız biçimleri, şekil V.21'de görülmektedir.

Şekil V.20.- Yatay pozisyonda iç köşe kaynağında, çok pasoda takip edilecek sıra

Şekil V.21.- Dış köşe birleştirmelerinde kullanılan kaynak ağzı şekilleri. 7.- Tozaltı kaynağında akım ayarı Tozaltı kaynağında ark geriliminin dikiş formu ve kaynak metalinin metalürjik bileşimi üzerinde önemli tesirleri olması sebebiyle, sabit tutulması gereklidir. Ark boyunun değişmesiyle, arkta eriyen kaynak tozu miktarı değişir. Kullanma yerine göre düşen veya sabit tip statik karakteristikli bir makina kullanılır. İki ayrı karakteristik, prensip olarak şekil V.22'de görülmektedir. Burada (l) eğrisi alçalan tip, (II) eğrisi sabit tip

79

statik karakteristiği ifade etmektedir. Statik karakteristikler ile ark karakteristiğinin kesişme noktası olan A1', ilk çalışma noktasıdır. Ark geriliminin herhangi bir sebeple değişmesi halinde, yeni çalışma noktası A2 ve A2 olur. Akım şiddetlerinde meydana gelen azalma, telin erime hızını azaltır ve böylece ark boyu tekrar eski halini alır. Düşen tip statik karakteristikli makinalarda akım şiddetindeki azalma yetersiz olursa, ark boyunun ayarlanması için çeşitli ayar sistemleri kullanılır.

Şekil V. 22.- Alçalan ve sabit tip statik karakteristikler. 8.- Uygulamada kullanılan diğer tozaltı kaynak usulleri Büyük kullanma imkânları sebebiyle, tozaltı kaynağının kullanma yerlerine göre çeşitli özel tipleri geliştirilmiştir. Bu özel uygulamalar aşağıda ele alınacaktır. A-) Tandem tozaltı kaynak usulü Birbirini takip eden ve aynı yörüngede hareket eden iki elektrod ile yapılan bir tozaltı kaynak usulüdür (Şekil V.23). Bu sistem aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

Şekil V.23.- Tandem tozaltı kaynak usulünün prensibi.

80

a-) Kaynak hızı yükselir, b-) Gözenek teşekkülü büyük ölçüde önlenir, c-) Dikişlerin çatlamaya karşı emniyeti artar, d-) Dikişlerin kalitesi yüksektir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı tandem usulü, doldurma kaynakları ve paslı parçaların kaynaklarında iyi netice vermektedir. B-) Paralel tozaltı kaynak usulü İki elektrodun yan yana hareket etmesiyle, yapılan kaynak usulüdür (Şekil V.24). Bu usulün sağladığı faydalar şöyledir, a-) Nüfuziyet kontrol edilir. b-) Kaynak banyosunun parçayı delme tehlikesi azalmaktadır, c-) Aralık doldurma kabiliyeti artmıştır, d-) Dikiş formunu değiştirme imkânı ortaya çıkar.

C-) Seri tozaltı kaynak usulü Şekil V.25'de şematik olarak verilen bu usulde, nüfuziyet ve esas metal ile kaynak telinin karışım oranlarının kontrolü mümkün olmaktadır. Böylece nüfuziyeti az, doldurma kaynaklarının yapılması mümkün olmaktadır. Bu usulde kaynak arkı, birbirine seri olarak bağlanmış iki elektrod arasında meydana gelir. Bu ark sayesinde, parçalar erir. Seri tozaltı kaynak, aşağıdaki faydalan sağlar:

81

Şekil V. 82 . b-) Toz sarfiyatı azdır.26. aynı anda iki taraftan kaynağının mümkün olduğu kaynak usulüdür (Şekil V. Böylece hızlı ve dengeli kaynak yapma imkânı olmaktadır. c-) Dikişte gözenek azdır. d-) Yüksek bir ekonomi sağlanır. dikdörtgen kesitlidirler ve ark bütün elektrod kesitinde teşekkül eder..Seri tozaltı kaynak usulü. D-) Korniş usulü tozaltı kaynağı Dik pozisyonda alın alına getirilmiş sacların. bant şeklindeki elektrodun kullanıldığı bir tozaltı kaynak usulüdür. b-) Nüfuziyet azdır. boyuna ve diagonal biçimde olabilir (Şekil V. b-) Toz sarfiyatı azdır.. a-) Erime gücü fazladır.25.Şekil V.Korniş usulü tozaltı kaynağı E-) Bant elektrodla tozaltı kaynağı Tel elektrod yerine. Bant elektrodlar genellikle. Böylece şu avantajlar elde edilmektedir: a-) Erime gücü yüksektir. Elektrodun hareketi enine. c-) Nüfuziyeti az olduğundan.27).26). ince sacların ve kaplı sacların kaynağı için uygundur.

ark kaynağı türü "gazaltı ark kaynağı" olarak adlandırılır. 9. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt II" İ. No.. Daha sonraki senelerde yapılan çalışmalarda.. Bundan başka yine 1926 senesinde kaynak yerinin hidrojen gazıyla korunduğu. Kutsal "Tozaltı kaynak tekniği" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. Bu usulde kaynak bölgesi. 1969 (3). BÖLÜM GAZALTI ARK KAYNAĞI 1. aşağıdaki gibi sınıflandırma yapılabilir: a-) Erimeyen elektrodla yapılan gazaltı kaynağı a^) Erimeyen iki elektrodla yapılan gazaltı kaynağı (ark atom kaynağı) ağ-) Erimeyen bir elektrodla yapılan gazaltı kaynağı (TIG) b-) Eriyen elektrodla yapılan gazaltı kaynağı b1) Çıplak elektrodla soygaz atmosferi altında gazaltı kaynağı (MIG) b2-) Eriyen metal elektrod ile.Bant elektrodla tozaltı kaynağı. Kütüphanesi.TÜLBENTÇI. 1972 (2)-ANIK. Koruyucu gazla kaynak olarak da bilinen bu kaynak usulü ilk defa 1926 yılında "Alexander" usulü olarak ortaya çıkmıştır.ANIK.T.Literatür (1)-ANIK.27.Ü. karbondioksit gibi aktif gazların kullanılması uygulama alanına girmiştir.Ark atom gazaltı ark kaynağı 83 . karbondioksit atmosferi altında gazaltı kaynağı (MAG) 2. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası.Şekil V. 1983 VI. Gazaltı kaynağında arkın teşekkülü için kullanılan elektrod malzemesi ve koruyucu gazın cinsine göre. koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soy gazlar. Selâhaddin .19. Sayı 883.-Tarifi ve sınıflandırılması Kaynak yapılacak bölgenin bir gaz ortamı ile korunduğu. "ark atom" ve 1928'de oksi-asetilen aleviyle korunan "Arcogen" usulleri geliştirilmiştir. metanol gazı ile korunmakta idi.

9 saflıkta tungsten elektrodlar kullanılır. Ark atom kaynağında. Şekil VI. a-) Üfleç kafası. daha sonra birleşerek molekül halini alır ve aldığı ısıyı geri verir.3 atmosfer basınçta sevk edilir. Elektrodların çapları. 1. Hidrojen gazı kaynak yerine 0. Tablo VI.5 1.99. tablo Vl. Elektrod çapı 1.Atomik hidrojen kaynağı olarak da bilinen bu gazaltı kaynağı türü. Sac 1-1.. ön tavlama yapılması faydalı olur.Ark atom kaynağında kullanılan ağız şekilleri. c-) Tungsten elektrod. 1. boyları normal olarak 300 mm'dir.. Koruyucu gaz olarak kullanılan hidrojen gazı.1'de verilmiştir. ark sıcaklığında ısı alarak aşağıdaki denkleme göre atomsal hale geçer (Şekil VI.5 1. en eski gazaltı kaynağı uygulamasıdır.5-2 2-3 Paso sayısı 1 1 1 1 1-2 84 .5 1. Isıyı çabuk ileten alüminyum gibi malzemelerin kaynağında. özel kaynak transformatörleri kullanılır.3 mm olup. %99. Atomik hidrojen kaynağında kullanılan ağız şekilleri.5 . Elektrod olarak.8 . Bunlarda boşta çalışma gerilimi yüksek olup.1): H 2 — 2H + 102cal/mol Atomsal hale geçen hidrojen. b-) Meme. 60-80 volt arasında çalışma gerilimleri vardır.Ark atom kaynağında kullanılan üfleç.5 1-2 2-3 3-5 5-8 alın Kaynak Kıvrık Küt Küt Küt V-alın. 1.

Kaynak üfleci kaynak esnasında.2.Kaynağı Amerika Birleşik Devletlerinde ilk geliştirildiği yıllarda magnezyum gibi hafif metal alaşımlarının kaynağında. Şekil Vl. TIG sembolü. helyum gazı koruyucu atmosferinde yapılmıştır (heliark kaynağı).TIG Kaynak donanımı blok şeması Şekil VI.3.TIG . Şekil VI. TIG kaynağında tunsten elektrod ile iş parçası arasında ark teşekkül ettirilir ve bu ark havanın tesirinden argon veya helyum gazı atmosferiyle korunur.2'de TIG kaynağının prensibi görülmektedir. kaynak ilâve metaline (kaynak teli veya çubuğu) ihtiyaç vardır.3.. su veya hava ile soğutulmaktadır.3'de de alın kaynağı yapılan ağız açılmış ince ve ağız açılmış (V-ağzı) kalın bir parçada TIG kaynağı uygulaması görülmektedir.. Şekil Vl. "Tungsten Inert Gas" kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla meydana getirilmiştir.. Ayrıca bir otomatik kumanda 85 . Kaynak işlemi için ayrıca.TIG Kaynağının uygulama örnekleri.

TIG kaynağında kullanılan elektrodlar TIG kaynağında kullanılan elektrodlar saf tungsten veya tungstenin toryum ve zirkonyum ile alaşımlandırılmasıyla elde edilen elektrodlardır. akım cinsi. genişliği fazla bir dikiş ve konik uçlu elektrodla genişliği az. Aksi halde. Argon gazı 150-180 atmosfer basınçta ve içerisinde 6 ilâ 9 m3 gaz ihtiva eden tüplerde taşınır. Bu sebepten helyum uçar ve koruma kabiliyeti azdır. kısa bir kullanmadan sonra uçlarında meydana gelen tırtırlarla tanınırlar.. İçerisinde bulunabilecek su buharı. havadan daha ağır olması sebebiyle erimiş metali daha iyi korur.1.1 ve 1. Toryum ve zirkonyum ile alaşımlandırılmış elektrodların aşağıdaki üstünlükleri vardır: a-) İyi bir elektron emisyonu sağlarlar. Böylece koruyucu gaz sarfiyatı ihtiyaca göre ayarlanır. 3. Bu sebepten paslanmaz çelik. bakır ve alaşımlarının kaynağında oksijen ve azotun oranları sırasıyla %0. aşırı yüklemede. toz haldeki malzemenin sinterlenmesiyle elde edilir. oksijen ve azot gibi gayri safiyetler kaynağın kalitesini düşürür. Çünkü bu gaz. Bu elektrodlar. kutup durumu ve elektrodun çapına bağlıdır.cihazı vardır. daha yüksek ark gerilimi verir. renksiz ve kokusuzdurlar. 3. daha sonra argon gazı kullanılmıştır. Elektrodların uygun akım şiddetleriyle yüklenmeleri gerekir. Elektrod ucunun dairesel olması halinde. soğutma tertibatı çalışmadan ark tutuşmaz ve üfleç korunmuş olur. Bu sebepten diğer elementlerle birleşmezler. Buna bağlı olarak dikiş formu da değişmektedir (Şekil VI. sıçrama ve buharlaşmaları azdır.. nüfuziyeti fazla olan dikişler elde edilmektedir. 86 . d-) Ergimiş metal ile temas halinde. argon ise ağırdır. nüfuziyetli az.4). Hafif metal ve alaşımların kaynağında kullanılan argon gazının çok saf olması gerekir (%99. Elektrodun ucunun sıcaklığı akım yoğunluğu. tek atomlu ve soydur. Yüksek akım şiddetinin kullanılması gereken hallerde. Fakat argon. Her iki gaz da.TIG kaynağındaki koruyucu gazlar TIG kaynağında başlangıçta helyum. Tüpteki basınç.2. Helyum gazı havadan hafif. Toryum ile alaşımlandırılmış elektrodlar. c-) Ömürleri daha uzundur ve sarfiyatları %50 daha azdır. kaynaklanan parçalara verilen ısı elektrod ucunun formuna bağlıdır. elektrod ucunda erime ve bu sebepten kararsız bir ark meydana gelir.5'un altında olması gerekir. Bu tertibat soğutma devresi için bir güvenlik tertibatı.99). akım için otomatik şalter ve yüksek frekans jeneratörünü ihtiva eder. basınç düşürme manometreleriyle kullanma basıncına düşürülür. yanmazlar. b-) %25 daha yüksek akım şiddetiyle yüklenmeleri mümkündür. koruyucu gaz için ayar ventili. helyum gazı kullanılır. Aynı zamanda.

. derin bir nüfuziyet sağlanır. Direkt kutuplama. Metal memeler su ile soğutulur. Fakat alüminyum ve magnezyum alaşımlarının kaynağında alternatif akım kullanılması gerekir. Bu sebepten yüzeyde oksit tabakasının meydana geldiği. bakır ve paslanmaz çelik gibi malzemelerin kaynağında uygun olmaktadır. hafif metallerin kaynağında böyle bir kutuplama uygun değildir.Şekil VI. şekil Vl.. Gaz memeleri metal veya seramikten yapılır. Ters kutuplama halinde. doğru veya alternatif akım kullanılabilir. elektrod fazla ısınır ve bu kutuplama hafif metallerde ince sacların kaynağında kullanılır.4.Akım membaı TIG kaynağında. 3. elektrod ucunun dikiş formu üzerindeki etkisi.4. Doğru akımda elektrodun negatif kutuba bağlanması durumunda (direkt kutuplama).Kaynak üfleçleri TIG kaynağında kullanılan bir üflecin yapısı.3. 87 . gaz memesi ve soğutma zarfından meydana gelir. Hamlaç olarak da bilinen üfleçler.Aynı akım şiddetiyle yapılan TIG kaynağında. fakat erimiş banyoda elektriksel temizleme tesiri yoktur. 3. elektrod tutucu..5'de görülmektedir.

3.5a..5b. direkt ve ters kutuplamadakinin arası bir dikiş formu elde edilir (şekil VI. mekanik olarak temizlenmesi lâzımdır. Kir ve pislikler. Soldan sağa doğru: 1. Alüminyum ve alaşımlarının kaynağında üflecin durumu.Doğru akımda elektrod negatif kutba bağlı (Dikiş genişliği dar ve nüfuziyet derin).Doğru akımda negatif ve pozitif kutba elektrodun bağlanışı ile alternatif akımdaki nüfuziyet miktarlar (şematik). 2.6).Su soğutmalı TIG kaynağı üflecinin kesiti Şekil VI.. Akım üreteci olarak jeneratörler. oksi-asetilen kaynağındaki gibidir.Kaynak tekniği Kaynak kalitesinin yüksek olması için.Şekil VI. redresörler ve transformatörler kullanılabilir. 3.7'de 88 .. şekil Vl. daha çok redresörler kullanılmaktadır.Doğru akımda elektrod pozitif kutba bağlı (Dikiş genişliği fazla ve nüfuziyet az).. Kimyasal temizleyicilerin (trikloretilen gibi) kullanılması.Alternatif akımda. kaynak ağızlarının ve ilâve metalin iyi temizlenmesi gerekir. Fakat iki tür akımı da verebilmesi sebebiyle.6. Kaynak işlemi genel olarak. sağdan sola doğru yapılır.Gaz soğutmalı TIG kaynağı üflecinin kesit Alternatif akım kullanılması halinde.5. Hamlaç ve kaynak teline verilecek hareketler. Şekil VI. ark sıcaklığında zehirli gazların teşekkülüne sebep olabilir.

8'de MIG kaynağının prensibi görülmektedir. Soy gaz olarak genellikle. 4. Dökme parçaların kaynağında da çatlama meyli sebebiyle.. argon gazı kullanılmaktadır. magnezyum ve alaşımlarıyla. SIGMA kaynağı olarak da bilinir. 150 ilâ 250 xC arasında bir ön tavlama tatbik etmek gerekir.7. 89 . Alüminyum ve alaşımlarının kaynağında sac kalınlığının 16 mm'yi aştığı durumlarda. Şekil Vl. Metal Inert Gas ifadesinin baş harflerinin alınmasıyla oluşturulmuştur. e-) Kaynaktan sonra dikişin temizlenmesine lüzum yoktur. f-) Kolay mekanize edilebilir. MIG sembolü. TIG kaynağı bakır. parçaların kaynaktan önce tespiti veya aksi yönlerde tertiplenmesi gerekir.6.-Alüminyum ve alaşımlarının kaynağında hamlacın durumu 3. TIG kaynağının üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: a-) Kaynak hızı yüksektir. b-) Kaynak ısısı bir bölgeye teksif edilebilir. zirkonyum gibi malzemelerin kaynağı gözeneksiz olarak yapılabilir. Ayrıca kaynak kabiliyeti kötü olan bronzlar. bakır ve paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan TIG kaynağı ile 15 mm kalınlığa kadar parçaların kaynağı yapılabilir.. d-) Kaynak dikişleri temizdir.TIG kaynağının üstünlükleri ve kullanma alanları Genel olarak hafif metal ve alaşımlarla. Şekil VI.MIG kaynağı Soy gaz atmosferi altında eriyen elektrodla yapılan bu gazaltı kaynağı türü. Ark önce başka bir parça üzerinde tutuşturulduktan sonra.görülmektedir. titanyum alaşımları. esas kaynak edilecek parçalar üzerine getirilmelidir. Parçalarda meydana gelebilecek distorsiyonları azaltmak için. c-) Isıl distorsiyonlar azdır. 150 x C'lik bir ön tavlama faydalı olur. paslanmaz çeliklerin kaynağında da kullanılır.

Koruyucu gazlar MIG kaynağında koruyucu gaz olarak argon. Bu makinalarda akım şiddeti ayarı.. Kaynak sırasında kaynak hamlacı.MIG kaynağında gaz karışımlarına göre dikiş formunun değişmesi 4. genişliği ve nüfuziyeti aynı hamlaç tutuşunda kaynak gerilimini. karbondioksit %5 ilâ 13 arasındadır. Kaynak telinin sabit hızda sevkedilmesi.Çalışma tekniği Bilinen dikiş biçimlerinin hepsine MIG kaynağı uygundur. 8. hem de oksit tabakasının parçalanması sağlanmış olur. Karışımda oksijenin bulunması.3. MIG kaynağında sabit tip statik karakteristikli kaynak makinaları kullanılır. ark boyunun otomatik olarak sabit tutulmasını temin eder.1. Böylece kaynakçı. Eğer 90 . Çelik malzemelerin MIG kaynağında ise.2. Böylece hem derin bir nüfuziyet.Akım şekli ve menbaı MIG kaynağında doğru akım kullanılır ve elektrod. Bu faktörlerin etkileri. Hafif metallerin MIG kaynağında kullanılan argon gazının yüksek saflıkta olması gerekir (%99.. Kaynak dikişinin yüksekliği. dikişte elde edilen dikiş formları değişmektedir (şekil VI.. Bu karışımda oksijen %3 ilâ 6.Şekil VI. genellikle pozitif kutuba bağlanır (ters kutuplama).9.MIG kaynak donanımı blok şeması 4. kaynak banyosuna ve elektrodun erime işlemine kolayca bakabilir. arkın kararlılığını ve erimiş damlaların yüzeyde kolayca tutunmalarını sağlamaktadır. hem de otomatik olarak kaynak yapılabilir. Paslanmaz çeliklerin iç köşe kaynağında ve doldurma kaynaklarında.. tozaltı kaynağında olduğu gibidir. argon gazına oksijen ve karbondioksit gazları karıştırılır. helyum veya ikisinin karışımı kullanılır. elektrod negatif kutuba bağlanır. ark gerilimi ayarlanarak yapılır.9). Yatay pozisyonlarda hem el. Gaz karışımına bağlı olarak.99). 4. kaynak yönüne ters istikamette en fazla 30o'lik bir eğimle tutulur. kaynak akım şiddetini ve kaynak hızını değiştirerek ayarlanabilir.. Ayrıca gözenek teşekkülünü de önlemektedir. Şekil VI.

Eğer derin bir nüfuziyet ve kalın kaynak pasosu elde edilmek istenirse.. kullanılan koruyucu gazın karbondioksit olmasıdır. büyük üstünlük sağlar. Yapılacak kimyasal temizlemelerde zehirli gaz oluşumlarından korunmak için. 5. gerekli durumlarda 200 ilâ 400 xC'lik bir ön tavlama tatbik edilir. 4. MIG kaynağından tek farkı. dikişte gözenek teşekkülünü azaltır. MAG kaynağı. Bu sebepten MIG kaynak donanımı.MAG kaynağı Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında yapılan. Fakat bazı kaidelere uyulması gerekir. Böyle çalışma tarzı. Alüminyum ve alaşımlarının kaynağında yalnız doğru akım kullanılır ve otomatik olarak ilerleyen kaynak teli. hamlaca kaynak yönünde en fazla 30°'lik bir eğim verilir. MAG kaynağında da kullanılır. MAG kaynağında kullanılan karbondioksit.. Paslanmaz çeliklerin MIG usulüyle kaynaklanması. gazaltı kaynak usulüdür. İnce alüminyum levhaların kaynağında distorsiyonu azaltmak için.Çeşitli malzemelerin MIG kaynağı MIG kaynağı ile hemen hemen bütün malzemelerin kaynaklanması mümkündür. Bakır ve alaşımlarının kaynağında. nüfuziyet azalır ve dikiş incelir. Aynı zamanda fazla meyil gazın koruma kabiliyetini azaltır.10'da görülmektedir. dikişte gözenek ve kalıntıların meydana gelmesine sebep olur.MIG kaynağında hamlaca (üflece) verilen eğimler. Gaz içerisinde bulunabilecek rutubet. Günümüzde büyük oranda. kayıplar önlenmektedir. MAG sembolü. dikişi 91 . Kaynak işlemi doğru akımla ve elektrod pozitif kutba bağlanarak yapılır. Çünkü erimiş metal ile hava arasındaki reaksiyonlar sebebiyle. çelik malzemelerin kaynağında kullanılmaktadır. sola kaynak usulü tatbik edilir. "Metal Activ Gas" ifadesinin kelimelerinin baş harflerinin alınmasıyla. renksiz kokusuz ve havadan ağır bir gazdır. Kullanılacak karbondioksit gazının saf ve kuru olması gerekir. daima pozitif kutuba bağlanır. iyi bir havalandırma yapılmalıdır. şekil VI. alüminyum ve alaşımları gibi kolayca oksitlenen malzemelerin kaynağında kullanılmaz.. 10. levhalar puntalanmalı ve geri adım usulüyle kaynaklanmalıdır. Kaynak ağızlarının iyi temizlenmesi.4.meyil fazla olursa. Makina ile kaynak yapılması durumunda. teşkil edilmiştir. ince sacların ve kök pasolarının kaynağında kullanılır. Bu iki durum. Şekil VI.

bu elementlerin kaybına sebep olur. 1. karbondioksit gazının safiyet derecesine ve kaynak esnasındaki miktarına bağlıdır. Ayrıca C02. Tellerin en fazla kullanılanları. kaynak telinin kalitesine. karbon ile birleşerek karbon kaybına ve karbondioksit. 11 a.4 ve 3. ayrışarak karbon teşekkülüne sebep olur. Şekil VI. Bu kaybın karşılanabilmesi için. Demiroksit ise manganez ve silisyum ile birleşerek.2. Bu yöntemde kullanılan üfleçlerin soğutma sistemleri genellikle üretici firmaların kendi ürünlerinin üstünlüklerine bağlı olarak savundukları iki türe dayanır.. Burada da kaynak yerine üfleç içinde sürekli beslenen bir tel elektrod gelmektedir. karbonmonoksit ve oksijene ayrışır. Kaynak dikişinin özellikleri.gevrekleştirir ve gözenek teşekkülüne sebep olur. Kaynak sıcaklığında karbondioksit gazı. kaynak telinin bu elementlerce zengin olması gerekir.MAG kaynağında kullanılan su soğutmalı üflecin görünümü Şekil Vl.11'de bu iki tür üfleç görülmektedir..11 b.1. MAG kaynağında kullanılan kaynak üfleçlerinin prensibi MIG kaynağındaki üfleçlere benzemektedir. sıvı haldeki demir ile birleşerek demiroksit meydana getirir. 5.6 .2 mm çaplarındadır. kaynak sırasında meydana gelebilecek eleman kayıplarını karşılayacak bileşimde olması lazımdır. Şekil VI.Kaynak telleri ve kaynak dikişinin özellikleri MAG kaynağında kullanılan tellerin. Bundan başka C02..MAG kaynağında kullanılan gaz soğutmalı üflecin görünümü. 92 .

Bu durum ise. 2'de kısa ark boyu ile yapılan MAG kaynağına ait. 93 .2 mm çaplarındadır. Sabit gerilimli kaynak makinalarıyla kaynak yapılır. Kaynak otomatik olarak veya el ile yapılabilir. tozaltı kaynağı ve MIG kaynağı ile mukayesesi A-) MAG kaynağının MIG kaynağıyla mukayesesi MAG kaynağının MIG kaynağına göre üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: a-) Karbondioksit argon gazına göre daha ucuz olduğundan. kısa ark boyu ile çalışılır.. daha derin nüfuziyet elde edilir.2. gaz masrafı daha azdır. Ark boyunun büyük tutulması halinde. ancak çok hafif alçalan statik karakteristik!! akım membaı ile sağlanabilmektedir. Bu ise. aynı hacimli tüplerde. kaynakçı tarafından daha iyi gözlenebilir. Kaynak tabancası mümkün olduğu kadar. Kısa ark boyu ile yapılan kaynakta. periyodik olarak arkta meydana gelen kısa devrelerle ark uzunluğu değişmekte ve hemen de başlangıçtaki boyuna erişmektedir.Kaynak tekniği MAG kaynağında doğru akım ve ters kutuplama kullanılır. üç misli daha fazla gaz taşınabilir. MAG kaynağında. Normal arklı MAG kaynağında. dikiş içerisinde gaz kabarcıkları kalır. b-) Karbondioksidin sıvı halde taşınması sebebiyle. El ile yapılması durumunda. Kısa ark boyu ile yapılan MAG kaynağında kullanılan teller 0. Otomatik MAG kaynaklarında. B-) MAG kaynağının tozaltı kaynağı ile mukayesesi MAG kaynağının tozaltı kaynağına göre üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: a-) Tozaltı kaynağında kaynak tozunun rutubet çekmesi ve dikişin hidrojen absorbe etmesi problemi.MAG kaynağının. akım şiddetine bağlıdır. c-) MAG kaynağında nüfuziyet daha fazladır. parçaya dik olarak tutulmalıdır. ark boyunun daha kısa ve kullanılan kaynak tellerinin daha ince olmasıdır. ince sacların kaynağını kolaylaştırmaktadır. 5. Ark boyu. MAG kaynağında yoktur. e-) Ortaya çıkan ultraviyole ışınlar. kullanılan akım şiddetleri ve ark gerilimleri de düşük olmaktadır.6 ilâ 1. d-) MAG kaynağında. Böylece esas metale verilen ısı miktarı azalmaktadır. kaynak karakteristikleri verilmiştir.3.. 1 ilâ 2 mm arasındadır.. derin nüfuziyetli ve muntazam görünüşlü dikişler elde edilir. bütün pozisyonlarda kaynak yapılabilir.Kısa ark boyu ile MAG kaynağı Bu kaynak türünün normal MAG kaynağından farkı. Erime gücü. Tablo VI. daha azdır ve açık renkli maske kullanılır. erimiş metal çok ince taneler halinde akarken. 5. tozaltı kaynağındaki kaynak tozundan daha ucuzdur. c-) MAG kaynağında kullanılan karbondioksit gazı.5. kısa ark boyu ile yapılan MAG kaynağında çok iri taneli olarak geçer. b-) MAG kaynağında kaynak yeri. Buna göre.4. d-) Daha yüksek kaynak hızıyla çalışılır.

8 0.13) ve plazma ile yapılan 94 ..0 1.5 1.2.8 0. güç yoğunluğunu artırıcı ve bu sebepten plazma demetinin sıcaklığını yükseltici bir etki yapar. Bakır meme. elektriksel olarak nötrdür.Kısa ark boyu ile yapılan MAG kaynağı.8 Ark gerilimi (volt) 16 16 17 17 19 19 Şekil VI. kaynak karakteristikleri. bakır meme pozitif kutup olarak kullanılır.0 Birleştirme şekli çapı İç köşe Küt alın İç köşe Küt alın İç köşe Küt alın Kaynak teli 0.6 0.5 2.8 0.6 0. erimeyen tungsten elektrod ve su ile soğutulan bakır meme arasında teşekkül eder. Sac Kalınlığı 1.. Bunlardan birisi olan taşıyıcı olmayan ark. Plazma gazı. düzgün bir şekilde hazırlanmamış kaynak ağızlarının birleştirilmesinde üstünlük sağlar. atomların ve elektronların oluşturduğu kızdırılmış gaz anlaşılır. Diğer ark sisteminde (taşıyıcı ark). aralık doldurma kabiliyetini artırmaktadır (Şekil VI. Tungsten elektrod negatif. moleküllerin. elektrodla meme arasındaki silindirik hacıma püskürtülür.Kısa ark boyu ile yapılan MAG kaynağı 6. ark toryumla alaşımlandırılmış bir ışını odaklayan bakır memenin içerisinden geçen tungsten elektrod ile iş parçası arasında teşekkül eder. Bu sistem plazma birleştirme kaynağında (Şekil VI..Plazma TIG kaynağı Plazma kavramından. arkı odaklayıcı. Erimiş metalin iri damlalar halinde geçmesi.12). iki farklı ark düzeni kullanılır.Karbonlu çelik malzemelerin kısa ark boyu ile MAG kaynağında. Tablo VI. 12.0 2. Bu gazın tamamı. Plazma TIG kaynağında esas olarak. ince sacların kaynağında.0 1.

her iki ark beraber kullanılır. zirkonyum. Odaklayıcı gaz olarak. bakır ve alaşımları birleştirilebilir.. kaynak banyosunu havanın tesirlerine karşı korumak üzere ikinci bir gaz akımı (argon) kullanılır. elektrod ile meme arasında ve elektrod ile iş parçası arasında bağlı olarak kullanılır (Şekil VI.5 amper akım şiddetiyle birleştirilebilir. yardımcı ark söner. Üçüncü bir gaz akımı da. Plazma birleştirme kaynağında plazma gazına ilâveten. 0. 95 .01 mm kalınlıktaki folyeler 0. plazma demetinde eritilir ve taşıyıcı arkla esas malzemeye kaynak edilir.Plazma ark kaynağının prensibi. kaynak banyosunu atmosferin etkilerinden korur. Genellikle toz halindeki doldurma malzemesi bir gaz akımı üzerinden kaynak bölgesine iletilir. Plazma kaynağı ile hafif ve yüksek alaşımlı çelikler. Her iki ark kaynak işlemi sırasında yanar. Kaynak hızı.kesmede kullanılır. TIG usulünün yaklaşık iki katı kadardır. Taşıyıcı ark. Şekil VI. plazma demetini odaklayıcı ve meme dışında daraltıcı olarak kullanılır. düşen karakteristikli iki ayrı akım membaı. 13. Plazma doldurma kaynağında. argon-hidrojen veya argon-azot gaz karışımları kullanılmaktadır. kalın sacların küt alın (l) birleştirilmelerinde ilâve metal kullanmadan tatbik edilebilir. Plazma kaynağında ilave metal kullanılması durumunda kaynak ağzının şekli. nikel ve alaşımları.14). Bu uygulamada. Plazma kaynağı cihazlarının büyük çoğunluğunda üçüncü bir gaz akımı. yardımcı ark ile elektrod ve meme arasında yakılır. Taşıyıcı ark tutuştuğu zaman. argon-helyum. Mikroplazma donanımları ile. Plazma birleştirme kaynağı.15'de verilmiştir. dikişin görünüşü ve yöntemin uygulanma prensibi şekil Vl.

MAG – Kaynağı 7.Darbeli TIG .İş parçası Şekil VI...Zarf (Soğutulmuş) 2.Ark (transfer olmuş ark) 8-9Doğru akım menbaı 10. daha doğrusu kaynak yerine. 16.Ark (transfer olmamış ark) 5...Katot 3.16).1. kaynak yerine az miktarda ısı verilir. 7. 14. kaynak akımı periyodik ve kısa süreli olmak üzere. farklı iki yüksek değer l1.17). ve I2) arasında değişir (Şekil VI. Parçaya.MIG . Düşük akım darbelerinde ise.) ve (I2) akım şiddetlerini değiştirmek suretiyle istenen şekilde ayarlanabilir: Şekil VI.) kaynak yerine fazla ısı verilmiş olur ve böylece malzeme erir.. verilen ısı miktarı (t1) ve (t2) zaman aralıkları ile (I1. Bu değişimin darbe frekansı saniyede 1 ilâ 5 arasındadır.Plazma kaynağında prensip ve dikiş formu. 96 .Darbeli (Pulslu) TIG/WIG Kaynağı Darbeli TIG kaynağında.Argon 6.Anot 4. Şekil VI. Böylece kaynak banyosu yavaş bir şekilde soğur ve kısmen de katılaşır (Şekil VI.Plazma arkı püskürtme ve eritme hamlacı şeması. 15.Darbeli TIG/WIG kaynağında akımın değişimi (şematik).Plazma jeti 7.1. Yüksek akım darbelerinde (I1.

Isıya dayanıklı çeliklerin kaynak dikişlerinin mekanik özellikleri iyileştirilir. 7.Darbeli MIG ya da MAG kaynağı Darbeli (Impuls'lu) MIG veya MAG kaynağında damla geçişi ayarlıdır. Esas akım süresindeki soğuma fazı.Kaynak yerindeki ısı miktarının ayarlanabilmesi. bu meyli azaltılmış olur. Bugün saniyede 25. kaynak banyosunun zor pozisyonlardaki akmasını önler.. 6. 7. 97 .Küçük parçaların kaynak dikişlerinin sonlarında oluşan ısı yoğunlaşması... Bu usulde kaynak akımının akışı zamana bağlı olarak bir minimum ile bir maksimum arasında değişir (Şekil VI.18).İnce saclar. 5. kök pasosunun kaynağı rahatlıkla yapılabilir..Kalın sacların zor kaynak pozisyonlarına kolaylıkla uygulanabilir. Böylece damlaların geçişine kumanda edilmiş olur.Kurşun gibi. 4. 50 veya 100 darbeli kaynak akımı kullanılmaktadır.. erime derecesi düşük metallerin el ile tavan kaynaklarının yapılması imkan dahiline girer. 3. bir zorluk söz konusu değildir.. borular arasındaki aralık toleransları kenar kaymaları dolayısıyla değişse bile. 2. kaynak banyosuna hakimiyeti daha kolay sağladığından fena birleştirme şekillerinde parçalar arasında köprü kurabilme imkanını sağlar. 17. bu usulle önlenmiş olur..Kaynak metalindeki kristalizasyon işlemine uygun bir etki yapar..farklı kalınlıklardaki parçaların birbirleriyle kaynağında. 33..Şekil VI. Darbeli TIG kaynağı başlıca aşağıdaki avantajları sağlar: 1. kaynak ağızları fena hazırlanmış olsa bile asgari distorsiyonla kaynak yapılır.Darbeli TIG kaynağında ısı akışı. 8.2.. Böylece çatlama meyline sahip alaşımlı çeliklerin. Titanyumun kaynağında porozite oluşumu azaltır.Boru kaynaklarında.

1972 (3).ANIK.18.486. 1962 (2). Kutsal "Argonark Kaynağı" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. Kütüphanesi. No. No.Şekil VI.883. Kütüphanesi.18. 1983 98 .Ü.. 1968 (4). Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt II" İ.Literatür (1)-ANIK..ANIK.Ü. Selâhaddin (Keel) "Koruyucu gazla kaynak" İ. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası.TÜLBENTÇI. Selâhaddin .T.T.Darbeli MIG ya da MAG kaynağı 8. No.ANIK.

5 karbon oranlarında. esas malzemenin yanma sıcaklığından daha düşük olmalıdır. Meselâ. aşağıdaki şartlar yerine gelmelidir: a) Kesilecek metal veya alaşım. oksijen karşısında yanabilmelidir. Metal ve alaşımların kesilebilme kabiliyetlerine kimyasal bileşimlerinin yanında. Yüksek alaşımlı çeliklerde. Üzerleri paslı. akıcı bir oksit meydana gelmelidir. dış fomları ve fiziksel özellikleri de tesir eder. BÖLÜM TERMİK KESME USULLERİ 1. kesme hızları da düşüktür. % 0.4 -1. Fakat tatbikatta. demir önce tutuşma sıcaklığına kadar tavlanır ve sonra bu tavlı bölgeye basınçlı oksijen sevkedilerek. demirin yanması suretiyle kesilmesi sağlanır.1'de bazı metallerin erime sıcaklıkları ile oksitlerinin erime sıcaklıkları verilmiştir. Her malzeme oksijenle kesilemez. Bir malzemenin oksijenle kesilebilmesi için. Teorik olarak %2'ye kadar karbon ihtiva eden çelikler oksijenle kesilebilir. 250 – 400 "C'lik ön tavlamalar uygulanmaktadır. kesilecek metal veya alaşımın erime sıcaklığının altında olmalıdır. alaşım elemanlarının meydana getirdiği oksitler kesmeyi zorlaştırır. d) Kesme esnasında. f) Oluşun oksidin erime sıcaklığı. e) Kesme esnasında meydana gelen oksidin erime sıcaklığı. Kesme işleminde parça. artar. kesilen kenarlar içyapı ve özellik değişimine uğrarlar. Ayrıca çeliğin bileşiminde bulunan bazı elementler de. erime sıcaklığının altında olmalıdır. 99 . karbon oranının %0. boyalı ve katranlı parçaların kesme kenarlarının düzgün olmamasının yanında. Tablo VII. kesmeyi zorlaştırır.25 – 0.4 oranlarında 100 – 250 °C'lık ön tavlama uygulanırken. ısı iletim katsayısı küçük olmalıdır. c) Tutuşma sıcaklığı. Meselâ karbon oranının % 0. cüruf kalıntıları ve boşluklar kesme işlemini zorlaştırırlar. Oksijenle kesme esnasında. Tatbik edilecek ön tavlama sıcaklıkları karbon oranının ve alaşım elemanlarının oranlarının artmasıyla.4'ü aşması halinde kesilen ağızlar sertleşir. karbon oranının artmasıyla çeliklerin kesilmesi zorlaşır. b) Kesilecek malzemenin yanma ısısı mümkün olduğu kadar büyük. Parçanın içerisinde bulunan katmer.. Böyle durumlarda kesilecek parçalar 250 °C'lik bir ön tavlama ve 620 "C'lik son tavlamaya tabi tutulur. eritilmeden yakılarak parçalanmaktadır. yağlı.Oksijenle kesme Oksijenle kesmede.VII.

. Oksijenin safiyetinin azalması. kesme hızını düşürür. oksijenin safiyetinin %99'dan %92'ye düşmesiyle. kesme hızına ve oksijenin basıncına bağlıdır. kesme hızı yarıya düşer. kesilen parça kalınlığına. Meta ller Al Co Cr Cu Erime sıcaklığı (C) 658 1490 1150 1084 i AI 20 CoO Cr203 Cu2O CuO Fe 1533 FeO Fe304 Fe203 Mn 1250 MnO Mn30 Mo Ni Si W 2655 1452 1414 3370 MoO3 NIO Si O2 W 02 W 03 Ti V 1727 1750 TI0 2 V203 V204 V205 Oksid erime 2050 1810 1990 1230 1336 1370 1527 1565 1785 1560 795 1990 1710 1277 1473 1775 1970 1277 650 Oksidin Kesmede kullanılacak oksijenin mümkün olduğu kadar saf ve rutubetinin az olması gerekir. 1. oksijenin sarfiyatına. Oksijenle kesmede oksijen sarfiyatı. 1 litre asetilene karşılık levha kalınlığına bağlı olarak harcanacak oksijen miktarları verilmiştir. kesilecek parça kalınlığına da bağlıdır (tablo VII.3'de.2).Bazı metal ve oksitlerinin erime sıcaklıkları. Kesmede kullanılan oksijenin basıncı. Bunun yanında oksijenin basıncı. Tablo Vll. kesme hızı ve kesilen yüzeylerin düzgünlüğüne tesir eder. Meselâ.Tablo VII. 100 .

1 .2'de görülmektedir. oksijen sarfiyatı. oksijen basıncı.. iki veya üç hortumlu tipte olabilir (Şekil VII. Bunlardan bazıları şekil Vll. Sac kalınlığı (mm) Oksijen basıncı (atmosfer) 10 30 100 Tablo VII.1. Şekil VII. 2-3 3-4 6-8 Sac kalınlığı (mm) Oksijen sarfiyatı (1 t/1 it asetilen) 3 5 10 15 75 100 200 1. 3.Levha kalınlığına bağlı olarak.Tablo VII. 101 ..1).Sac kalınlığına göre.2.Kesme üfleçleri 9 8 6 6 9 12 17 Oksijenle kesmede kullanılan üfleçler.Kesme üfleçleri (şematik) Kesme üfleçlerinde gaz sevkeden memeler de çeşitli şekillerde olabilir..

Kesme üfleçleri. şablonla kesme işlemleri yapılabilir. Sabit tesislerde parçaların oksijenle kesilebilmesi için. küçük. Kesme makinaları sabit makinalar olup. tek istikametli. el veya otomatik kumandalıdırlar. dairesel.2. Kesme motorları. Rendelemede parçalar tamamen kesilmeyip. kesme makinaları kullanılır. 1. farklı yapılarda olabilir. 2. prensip olarak oksijenle kesmenin aynıdır.. motorlardan faydalanılmaktadır. Kaynak ağızlarının hazırlanmasında. gezici cihazlardır. Üfleçlerde kullanılan memeler de. Temel olarak oksijenle kesmeye benzemesine rağmen.Kesme motorları ve makinaları Kesme işleminin düzgünlüğü ve hızlı yapılması bakımından. Motorlarla dairesel.5 ilâ 10 mm.. doğrusal. hatalı kaynak dikişlerinin sökülmesinde kullanılır (Şekil VII. doğrusal ve eğimli kesme işlemleri yapılabilir. dairesel. normal üfleçlerle 3 ilâ 100 mm ve kuvvetli üfleçlerle 100 mm'den kalın parçalar kesilebilir. aşağıdaki uygulama farklılıkları vardır: 102 .3).. blok memelerdir. Bunlar çeşitli biçimlerde imal edilirler. üzerlerinden bir parça malzeme kaldırılmaktadır.Şekil VII. Bunlardan bazıları. Küçük üfleçlere 0.Oksijenle rendeleme Oksijenle rendeleme (oyuk açma). normal ve kuvvetli üfleçler olarak üçe ayrılırlar.2.Kesme üfleçlerinde kullanılan başlıca meme sistemleri. eğimli kesmelerin yanında.

3. büyük oranda demir oksitten ibarettir ve kesme ağzından çabuk uzaklaşır.4.Şekil VII. Fakat daha uzun ve koniktir.. rendeleme derinliği ise. şematik olarak şekil Vll. ses hızının altındadır. rendeleme yapılır. kesme oksijeni yüksek bir çıkış hızına sahiptir ve bu hız ses hızının üzerindedir. %10'dan fazla tungsten ihtiva eden çeliklerin rendelenmesinde. ayrıca bir ön tavlama yapmak gerekir. Rendeleme genişliği. oksijen basıncı ve üflecin meyline bağlıdır.Oksijenle rendelemenin kullanıldığı yerlere ait bazı örnekler. kesme üflecinin aynıdır. b-) Oksijenle kesmede. az miktarda demir oksit ihtiva eder ve yüksek bir ısı taşır.5'den fazla krom. Oksijenle rendelemenin uygulaması. Çeliklerin rendelenebilme kabiliyetleri. üfleç 15-30° meyilli olarak eğilir ve rendeleme oksijeni açılarak. oksijen demetinin şekline. %1. Rendeleme esnasında rende üfleci rendelenecek yüzeye 60-75°'lik bir meyille tutularak ısıtma (tavlama) aleviyle parça yeteri kadar tavlandıktan sonra. herhangi bir işleme gerek kalmadan oksijenle rendelenebilirler.Rendeleme üflecinin ısıtma ve rendeleme işlemi esnasındaki durumu 103 .4'de verilmiştir. a-) Oksijenle kesmede meydana gelen cüruf. kimyasal bileşimlerine bağlıdır. Şekil VII. Rendeleme üfleci. Yalnızca %2'-den fazla karbon. Oksijenle rendelemede oksijenin hızı. Oksijenle rendelemede cüruf.. Bunun dışındaki çelikler.

Oksijenle rendelemenin kullanıldığı yerler aşağıdaki gibi sıralanabilir: a-) 4 mm'den kalın parçalara kaynak ağzı açılmasında. b-) Cinox usulü (mekanik): Kesme oksijeninin kinetik enerjisinden faydalanılarak. tozaltında oksijenle kesme geliştirilmiştir. örtülü elektrod. 4. g-) Döküm parçaların tamir edilmesinde. Akıcı haldeki demiroksit diğer oksitlerle karışarak. b-) Örtülü elektrod ile kesme: Çeşitli örtü karakterindeki 4-6 mm çaplarında elektrodlarla. kesme esnasında meydana gelen oksitleri akıcı bir cüruf haline getirir ve kolayca kesme ağzından uzaklaştırılmasını temin eder. Bu elektrodların tutulmasında 300 ampere kadar normal kaynak penseleri. kesilecek parça uygun sıcaklığa kadar tavlandıktan sonra. 300 amperden yüksek akımlarda su ile soğutulan penseler kullanılır. kesme bölgesine kuvars tozlarının sevkedildiği bir usuldür. Reaksiyon ısısını yükseltmek için. 3. onları akıcı duruma getirir ve kesme bölgesinden uzaklaştırılmalarını temin eder. Yüksek karbonlu çeliklerin ve dökme demirlerin kesilmesinde. Sonradan düzeltmek gerekir. Yüksek hızda sevkedilen tozlar. demir oksidi akıcı hale getirir. b-) Kaynak dikişlerinin ters taraftan rendelenmesinde. 60-70 104 . üzerleri bakır ile kaplı elektrodlar kullanılır. sodyumbikarbonatın kulanıldığıusuldür. Arkın teşekkül ettirilmesi. elektrod ile parça arasında meydana getirilen arkın tesiriyle metal veya alaşımın eritilerek parçalara ayrılmasıdır. Kesme oksijeni ile beraber sevkedilen sodyumbikarbonat. f-) Kaynak pasolarındaki fazlalıkların ortadan kaldırılmasında. üç türlü tozaltında oksijenle kesme vardır: a-) Airco usulü (kimyasal) : Toz olarak. oksi-ark veya karbon elektrod ile olabilir. dökme demirin ve demir dışı metal ve alaşımların oksijenle yakılarak kesilememesi sebebiyle. e-) Kaynak dikişlerinin sökülmesinde..Elektrik arkı ile kesme Elektrik arkıyla kesmede prensip. kesme ağızları çok bozuktur. hurdaya atılacak veya sonradan işlenmesine gerek olmayan parçaların kesilmesinde tatbik edilir. Bu sebepten karbon arkıyla kesme. demir tozu kullanılır. basınçlı kesme oksijeni pülverize haldeki tozlarla beraber kesme yerine sevkedilmektedir. demir tozuna % 10-40 arasında alüminyum tozu ilâve edilir. c-) Linde veya Oxweld usulü (termik): Pülverize madde olarak. Bu sistemde.. Bu tozun kesme bölgesine sevkedilmesi basınçlı hava ile yapılır. d-) Kesici takımların şekillendirilmesinde. Tozun ekzo-termik yanması sonunda meydana gelen ısı. a-) Karbon elektrod ile kesme: Çaplan 5 ilâ 25 mm arasında değişen. Pülverize haldeki tozun cinsine göre. kesme ağızlarında martenzit ve sementit teşekkülü sebebiyle sertleşme görülür. cürufu kesme yerinden uzaklaştırır. Karbon elektrodlarla yapılan kesmelerde. c-) U ve lâle ağızlarının açılmasında.Tozaltında oksijenle kesme Yüksek alaşımlı çeliklerin.

Koruyucu gazla kesme 5. özel hava delikleri vardır. Kesme ağzı üzerindeki metalürjik tesirleri. kesme aralığını artırır ve kesilen yüzeylerin pürüzlü çıkmasına sebep olur. Bakırın kesilmesinde. Karbon elektrodlara 200-500 amper akım tatbik edilir (Şekil VII. alüminyumun kesilmesinde %1 oksijen ihtiva eden argon ve diğer malzemeler için %15-25 oksijen ihtiva eden argon gazı kullanılır. karbon arkıyla kesmede olduğu gibidir. Gerilimin yetersiz olması. Kesme işleminde. MIG kaynağından farkı. kesme işlemi yapılır. kesilen ağızlar çok kabadır ve sonradan işlenmeleri gerekir. yüksek akım şiddeti ve kaynak hızı kullanılmasıdır. Oksi-ark usulüyle yumuşak çelikler. d-) Havalı karbon arkıyla kesme (arcair usulü) : Bu usulde... Kesmede elektrod. pozitif kutuba bağlanır. Kesme kalitesi. yakarak kesme olmayıp.Havalı karbon arkı ile kesme.1. Bu 105 . c-) Oksi-ark usulüyle kesme: Oksijenle kesmeye benzer bir sistemdir. Kesilecek parça ile elektrod arasında meydana getirilen ark ile tavlama yapıldıktan sonra.5.. ortası delik olan elektrodun ortasından oksijen (basınçlı) gönderilerek.amper akım şiddetlerinde kesme işlemi yapılır. gerilim ve tel ilerleme hızına bağlıdır. Koruyucu gaz olarak. Arcair usulünde kullanılan elektrod penselerinin. karbon elektrodla teşkil edilen ark tarafından eritilen malzeme. 430 "C'lik bir ön tavlama tatbik edilir. Ayrıca elektrod örtüsünde bulunan demir oksidin yanmasıyla da. Bu kesme metodu.4 mm çapındaki alaşımsız çelik elektrodlar kullanılır. Bu tür kesmede de. alüminyum ve bakır malzemeler kesilebilirler. ekzo-termik bir reaksiyon meydana gelir. kesmeyi yavaşlatır. oksijenle. 5. eritilerek kesmedir.5). parçanın yakılarak kesilmesi temin edilir. 2. Şekil VII. paslanmaz çelikler.MIG usulüyle kesme Soy gaz atmosferi altında eriyen elektrodlarla meydana getirilen ark ile parçalar eritilerek. Ark gerilimi olarak 22-27 volt ve tel ilerleme hızı olarak 5-20 cm/dak değerleri kullanılır. basınçlı hava ile kesme yerinden uzaklaştırılır.

Bu gaz karışımı ile. Plazma kesme üfleci. Selâhaddin .KUNT. otomatik olarak yapılanda ise.Plazma ile kesme Malzemenin eritilmesiyle yapılan. Elektrod negatif veya pozitif kutuba bağlanabilir. Erdal 106 . bakır memedir.. direkt arklı veya indirekt arklı olabilir. iş parçası arasındaki mesafe. El ile 15 mm'ye. bu gerilimi veren makinalar özel makinalardır.. Yüksek frekans tutuşturma cihazıyla taşıyıcı olmayan yardımcı bir ark (ark) tungsten elektrodla yardımcı anot olarak bağlanan kesme üflecinin bakır memesi arasında teşkil edilir.Ü. Kütüphanesi. tungsten elektrodla bakır meme arasındakinden daha az olduğundan. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt l" İ. Kesme işlemini kolaylaştırmak için. El ile yapılanda.2. argon gazının içerisine hidrojen karıştırılır. Kesme üflecine sevkedilen gaz veya gaz karışımı. 6. 3-5 mm arasındadır. Ark sıcaklığında disosi-asyona uğrayan hidrojen. eriyebilen bütün malzemelere tatbik edilir. plazma arkını soğutur ve etkisini kaybettirir.değerlerde. Kesme işlemi el ile veya otomatik olarak yapılabilir.. taşıyıcı arklı sistem kullanılır. Direkt arklı sistemde. tatbikatta argon-hidrojen karışımı kullanılır. Sayı 960.T. 30-40°'lik bir eğimle tutulur. 6. Plazma ile ulaşılan kesme hızı. 5.TIG usulü ile kesme Alaşımlı erimeyen elektrodla. Plazma ile rendelemede üfleç parçaya. taşıyıcı olmayan arklı plazma. Ark gerilimi.. Gaz miktarının fazla olması.1. Indirekt arklıl da anot. Üflecin alt kenarı ile.Plazma ile kesme ve oyuk açma 6. 70 ilâ 80 volt arasında olup. Kesme esnasında verilecek gaz miktarının tesbiti önemlidir. yüksek kesme gücünde çok temiz kesme yüzeyleri elde edilir. ark iş parçası üzerine atlar. Bu usul. otomatik olarak 50 mm'ye kadar kalınlıktaki parçaların kesilmesi mümkün olur. Kesme hızı ve derinliği. temiz kesme yüzeyleri elde edilir. Çok atomlu gazların ayrışması ve tek atomlu gazların kısmen iyonize olmasıyla meydana gelen plazma demeti malzemeyi eritir. Tungsten elektrod ile iş parçası arasındaki elektriki direnç. soy gaz atmosferi altında yapılan kesmedir.ANIK. 7.Literatür (1)-ANIK. yardımcı arkla iyonize olur ve parçaya doğru iletken bir hat oluşturur. verdiği ilâve ısı ile kesmeyi kolaylaştırır. anot iş parçası ve katot da toryumla alaşımlandırılmış tungsten elektroddur. oksijenle sağlanandan daha yüksektir..2. %35-40 hidrojen karıştırılması en iyi neticeyi verir. 1973 (2). el ile veya otomatik olarak yapılır. Makina ile yapılan kesmede.Plazma ile oyuk açma (rendeleme) Plazma ile oyuk açma. Gaz karışımı olarak. koruyucu gazdaki hidrojen miktarının artmasıyla artar. bir kesme usulüdür.

Selâhaddin "Kesme Tekniğindeki İnkişaflar" 1959/1960 yılı İ. Makina Fakültesi Konferansları (4).ANIK. Sayı 1. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası."Havalı karbon arkı ile rendeleme" Demir ve Çelik Mecmuası.T.Ü.ANIK. 1983 107 . 1958 (3).

. kaynak metalinde veya ısının tesiri altındaki bölgede ortaya çıkabilir.1) b-) Enlemesine çatlaklar (Şekil Vlll.. BÖLÜM KAYNAK HATALARI 1.2. esas metalde.2b) d-) Krater çatlaklar (Şekil VIII.3.2a) c-) Yıldız çatlaklar (Şekil Vlll.3) e-) Dağınık çatlaklar (Şekil VIII. Şekil VIII. Çatlaklar görünüşleri bakımından aşağıdaki biçimde sınıflandırılır: a-) Boylamasına çatlaklar (Şekil VIII. 108 . Şekil VIII..Krater çatlaklar (şematik).4) f-) Mikro (kıl) çatlaklar Şekil VIII.VIII. Eritme kaynağında. 1.Boylamasına çatlaklar (şematik).-Çatlaklar En tehlikeli kaynak hatasıdır.Enlemesine ve yıldız çatlaklar (şematik).

şu tedbirler alınmalıdır: a-) Parçaların kaynaktan önce ve sonra. c-) Nüfuziyet azlığı. şu tedbirler alınmalıdır: a-) Kaynak işlemi sırasında. dikişin çekme gerilmelerine dayanabilmesi için.Esas metal çatlakları Bu tür çatlaklar genellikle. d-) Kök pasosunda meydana gelen çatlaklar ortadan kaldırılmadan.Kaynak metali çatlakları Kaynak metalindeki bölgesel gerilmelerden dolayı meydana gelirler. aşağıdaki sebeplerden dolayı ortaya çıkarlar: a-) Kaynak yapılacak parçaların. e-) Enine çatlakların önlenmesi için. Bu çatlaklar.1. b-) Kaynak ağızlarının düzgün olmaması.4. birbirine iyi intibak etmemeleri. yıldız veya dağınık çatlaklar şeklinde olabilir.Dağınık ve dalgalı çatlaklar (şematik). 109 .. Esas metalde meydana gelen çatlakların sebepleri şöyle sıralanabilir: a-) Esas metalin bileşiminin sertleşmeye sebep olması. d-) Ortam sıcaklığının düşük olması. boylamasına. f-) Malzemenin sünekliğinin düşük olması. d-) Kalıntılar. dikiş kendini kolayca çekebilmelidir. 1 2. krater. sünekliği yüksek elektrodlar kullanılmalıdır. Bunun sebebi de. kaynak metalinin kendini çekmesi ve bu çekmenin engellenmesi sebebiyle ortaya çıkar. Kaynak metalinde meydana gelen çatlakların önlenebilmesi için. uygun sıcaklıklarda tavlanması. Çatlağı meydana getiren gerilmeler. yüksek mukavemetli ve yüksek karbonlu çeliklerde ısının tesiri altındaki bölgede meydana gelir. sonraki pasolar yapılmamalıdır. Esas metalde ortaya çıkan çatlakların önlenmesi için. bu bölgenin kaynak esnasında sertleşmesidir. Kaynak metalinde meydana gelen çatlaklar.Şekil VIII.. enlemesine. b-) Levhaların kalınlığının fazla olması. b-) Bilhassa kalın sacların ve sabit parçaların kaynağında. e-) Malzemenin bileşiminde kükürt oranının yüksek olması. c-) Düşük ısı girişi ile kaynak yapılması. c-) Parçalar birbirlerine iyi şekilde uydurulmalı ve uygun kaynak sırası takip edilmelidir. 1.. pasolar geniş olarak çekilmelidir.

b-) Parçalara verilen ısı miktarının artırılması. Bunun için, kalın çaplı elektrod kullanılması veya uygun bir kaynak usulünün seçilmesi, c-) Çok pasolu kaynaklarda, pasolar soğumaya fırsat bırakılmadan birbiri ardına çekilmelidir. d-) Düşük sıcaklıklarda çalışılırken, bazik elektrodlar kullanılmalıdır. 2.- Boşluklar Gözenek olarak da adlandırılan bu hatalar; kaynak esnasında meydana gelen gazların dikişi terk edemeyip, içerde hapsolması veya tam yüzeyde iken katılaşmanın tamamlanması neticesinde ve bazen de metalin kendini çekmesi dolayısıyla meydana gelirler. Boşluklar düzenli veya gelişigüzel dağılmış yuvarlak şekilli, kanallar şeklinde metal içerisinde veya dikiş yüzeyinde bulunabilirler (Şekil VIII.5).

Şekil VIII.5.- Boşluklar (şematik)

Kaynak metalinde meydana gelen boşlukların teşekkülü üzerinde, aşağıdaki faktörler etkili olmaktadır: a-) Esas metal kimyasal bileşimi, b-) İlâve metalin (kaynak teli veya elektrod) kimyasal bileşimi,

110

c-) Esas metal ve ilâve metalin, kükürt miktarının fazla olması, d-) Elektrod örtüsünün rutubetli olması, e-) Düşük akım şiddeti ile kaynak yapılması, f-) Çok uzun veya kısa ark boyu ile kaynak yapılması, g-) Erimiş kaynak banyosunun çabuk soğuması, h-) Kaynak ağızlarının kirli olması, i-) Oksi-asetilen kaynağında karbonlayıcı bir alev kullanılması. Kaynak dikişinde bulunan gözenekler; dikiş kesitini azaltmanın yanında, gerilme yığılmalarına ve çentik teşekkülüne sebep olurlar. Bu nedenle bağlantının mukavemetini azaltırlar. Gözeneklerin meydana gelmemesi için yukarıda sayılan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Yani gaz meydana gelmesi veya meydana geldiği takdirde dikişi kolayca terketmesi temin edilmelidir. 3.- Kalıntılar Kalıntılar; kaynak metalinde bulunabilecek dekapan ve kaynak tozu kalıntıları, oksit kalıntıları ve ağır metal kalıntılarıdır. Örnek olarak; alüminyumun kaynağında teşekkül eden AL2O3'in kaynak metali içerisinde kalması, tungsten kalıntıları verilebilir. Elektrik ark kaynağında; elektrod örtüsü veya kaynak tozundan teşekkül eden cüruf parçacıkları, devamlı veya kesikli hatlar şeklinde kaynak metali içerisinde kalabilir (Şekil-VIII.6).

Şekil VI II. 6.- Kaynak dikişinde kalıntılar (şematik) Çok pasolu kaynakta; pasolar arasındaki cürufların tam olarak temizlenmemesi, kalıntılara sebep olur. Cüruf kalıntıları, mukavemeti düşürür ve çatlakların oluşumuna sebep olur. Kalıntıların önlenmesi için; erimiş banyo hareketlerinin kontrolü, pasolar arasında cürufların iyi temizlenmesi gerekir. 4.- Yetersiz erime Kaynak metali ile esas metal veya çok pasolu birleştirmede pasolar arasında ortaya çıkan birleşme azlıklarıdır (şekil VIII.7). Oksi-asetilen kaynağında, uygun güçte üfleç kullanılmaması sebebiyle ortaya çıkan yetersiz erimenin, elektrik ark kaynağındaki nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

111

Şekil VIII.7.- Yetersiz erime hatası (şematik).

a-) Cüruf, oksit ve diğer metalsel olmayan kalıntıların bulunması, b-) Elektrodun yanlış bir açı ile tutulması. Yetersiz erimenin önlenmesi için oksi-asetilen kaynağında, uygun güçte üfleç kullanılması gerekirken; elektrik ark kaynağında şu tedbirler alınmalıdır: a-) Uygun akım şiddetinin seçilmesi, b-) Kısa ark boyu ile çalışılması, c-) Kaynak hızının çok yüksek olmaması, d-) Elektrod tutuş açısının doğru olması. Kaynak kesitindeki birleşme azlığı; statik ve dinamik zorlamalar karşısında, dikişin mukavemetini düşürür. 5.- Nüfuziyetin azlığı Erimenin bütün malzeme kalınlığı boyunca olmaması şeklinde ortaya çıkan, kaynaklanmamış kısımların bulunmasıdır. Elektrik ark kaynağında bu hata, aşağıdaki sebeplerden dolayı meydana gelir: a-) Uygun elektrod çapının seçilmemesi, b-) Uygun akım şiddetinin seçilmemesi, c-) Kaynak ağzının uygun olmaması, d-) Kök pasosunun kötü çekilmesi. Bu hatanın önlenmesi için; uygun akım şiddeti ve elektrodun seçilmesi, uygun kaynak ağzının yapılması lazımdır. Şekil Vlll.8'de nüfuziyet azlığı, şematik olarak verilmiştir.

Şekil VIII.8.- Nüfuziyet azlığı (şematik

112

6.- Dış yüzey hataları 6.1.- Yanma olukları Esas malzeme ve dikiş kenarlarında, yanmadan dolayı meydana gelen oluk ve çentiklerdir (Şekil VIII.9).

Şekil VIII.9.- Yanma olukları (şematik). Yanma olukları şu sebeplerden dolayı meydana gelir: a-) Akım şiddetinin yüksek olması, b-) Hızlı kaynak yapılması, c-) Elektrod veya üflecin büyük olması, d-) Elektrod kaynak teli veya üflecin fazla zikzaklı hareketler yapması, e-) Elektrodun yanlış açı ile tutulması, f-) Esas metalin aşırı derecede paslı ve elektrodun rutubetli olması. Yanma oluklarının önlenmesi için, yukarıda sayılan sebepleri ortadan kaldırıcı tedbirlerin alınması gerekir. Yanma olukları çentik etkisi yapar. 62.- Aşırı metal yığma Dikiş üzerine gereğinden fazla, kaynak metali yığılmasıdır (Şekil VIII.10). Aşırı metal yığma, malzeme israfından başka; gerilme dağılımını da bozar. Kaynak hızının veya elektrod çapının yanlış seçilmesi neticesinde ortaya çıkar.

113

Şekil VIII.10.- Aşırı metal yığma (şematik). 6.3.- Fazla dışbükey iç köşe dikişi Düşük akım şiddetiyle kaynak yapılması halinde ortaya çıkar (Şekil VIII.11). Gereksiz malzeme yığılması ve çentik etkisi sebebiyle, zararlı bir kaynak biçimidir.

Şekil VIII. 11.- Fazla dış bükey iç köşe dikişi (şematik). 6.4.- Fazla sarkık (fışkırmış) dikiş Kaynak dikişinin arkasında meydana gelir (Şekil VIII.12). Bunun sebebi, erimiş metalin katılaşması esnasında ortaya çıkan gazlardır. Gaz miktarının fazla ve katılaşma süresinin uzun olması durumunda meydana gelir.

Şekil VIII.12.- Fazla sarkık dikiş (şematik). Bilhassa; % 0,20'nin üzerinde karbonlu çeliklerde, manganez ve silisyum oranlarının düşük olduğu hallerde ortaya çıkar. 6.5.- Birleşme olmadan kaynak metalinin esas metal üzerine taşması Elektrik ark kaynağında yanlış el hareketi neticesinde meydana gelir (Şekil VIII.13). Bilhassa; eğik veya dik düzlemlerde yapılan kaynaklarda ortaya çıkar. Elektrod tutuş açısı ve hareketinin yanlış olması, akım şiddeti ve ark boyunun fazla olması bu hataya sebebiyet verir. Dinamik yüklemelerde, gerilme yığılmasına sebep olur.

114

"Fehler beim Lichtbogenschvveissen und deren Vermeidung" Schweisstechnik. Selâhaddin "Kaynak hataları ve giderilmesi" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. 1952 115 . R.Kaynak dikişinde taşma ve akma (şematik 6..KEEL..ANIK. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt l" İ. No. Sayı 960.Eksen kayması ve açısal distorsiyon (şematik). Levhaların eksenlerinin kaynaktan sonra açısal konum değiştirmesi. 1973-1980 (2).Eksen kayması ve açısal distorsiyon Birleştirilecek levhaların.Şekil VIII. C.. .Sıçramalar 7. eksenleri tam çakışmadan kaynaklanması veya katılaşma tamamlanmadan levhaların hareket ettirilmesi neticesinde meydana gelen hata.8. eksen kayması olarak adlandırılır (Şekil VIII.T..14). 6. 14...Literatür (1)-ANIK. Heft III.Ü.Mahalli yanma ve taşmalar 6.HILLISCH.7. Şekil VIII. 1960 (3).13.2. açısal distorsiyona sebep olur. Kütüphanesi.6.

1).. αL Δl : Çubuğun uzama miktarı (mm) l : Çubuğun ısıtılmadan önceki boyu (mm) Δt : Çubuğun başlangıç ve son sıcaklıkları arasındaki fark (°C) αL : Isıl uzama katsayısı (mm/°C) Genişlik ve uzunlukları arasındaki farkın büyük olmadığı parçalarda. αF ΔF : Levhanın ısı etkisiyle yüzeysel genleşme miktarı (mm2) F : Levhanın ısıtılmadan önceki alanı (mm2) Δt : Başlangıç ve son sıcaklıklar arasındaki fark (°C) αF : Yüzeysel genleşme katsayısı (mm2/°C) Şekil IX. Bu gerilmeler plâstik alanda ise.Kaynak gerilmelerinin ve çarpılmalarının meydana gelmesine tesir eden faktörler Kaynaklı parçalarda meydana gelen gerilmeler ve çarpılmaların sebepleri.. kırılmalar meydana gelir. 1. şu formülle ifade edilir: Δl = l . ısı karşısında uzama ise: ΔF =F .Metalik bir konstrüksiyonun ısının etkisi ile uzayıp kısalması. ısıtma gerilmeleri. tekrar eski uzunluğuna erişir. Isı etkisi altında kalan bir parçanın. BÖLÜM KAYNAKLI PARÇALARDA MEYDANA GELEN DISTORSIYONLAR VE GERILMELER 1. Δt. Bu davranış gerilmenin değeri kadar. Soğuduğu zaman. çok büyük olan bir parça (çubuk) ısıtılırsa ve serbest olarak hareket edebiliyorsa boyu uzar. Isı etkisi altında kalan bir çubuğun uzama miktarı. plâstik şekil değişimi (distorsiyon) ve gerilme kırılma değerini aşarsa.IX. Buna "serbest uzama ve kendini çekme" denir (Şekil lX. 116 . malzemenin sünek veya gevrek davranışına da bağlıdır. Δt. parçada basma ve çekme gerilmelerinin meydana gelmesine sebep olur. 2. uzamasının ve kısalmasının tahdit edilmesi..Gerilme ve distorsiyonların esasları Uzunluğu diğer boyutlarının yanında.

Bu durum ise. boylamasına. açısal ve kalınlık olarak dört kısma ayrılır.Konstrüktif tedbirlerie rijiditenin arttırılması. 3. çeşitli gerilmelerin teşekkülüne sebep olur. çarpılmalara karşı davranışlara tesir eder. Rijiditenin düşük olması. B-) Konstrüksiyonun rijitliği Kaynak ısıl gerilmelerinin meydana getirdiği distorsiyon miktarı. çeliklerin kaynağında kaynak bölgesinde meydana gelen martenzitik yapı. Meselâ. çarpılmalar azalır (Şekil IX. İç yapıya bağlı olarak. Alınacak tedbirlerle. 117 . şekil değiştirme kabiliyeti az olan bir iç yapıdır.Distorsiyon çeşitleri Distorsiyonlar (çarpılmalar).. enine. çarpılmaları artırır. Bu gerilmelerin değeri şu faktörlere bağlıdır: a-) Sıcaklık farkı -Isı miktarı -Kaynak hızı -Özgül ısı -Isı iletme kabiliyeti -Radyasyonla ısı yayılımı -Parçanın hacmi ve formu b-) Elâstiklik modülü c-) Isıl uzama katsayısı Sıcaklık farkının ve ısıl uzama katsayısının artmasıyla. konstrüksiyonun rijitliği ve levha kalınlığına bağlıdır. malzeme kolay veya zor şekil değiştirir. Şekil IX. iç yapı değişmelerine neden olur. parçaların kaynak esnasında ısıtılmaları. konstrüksiyonun burkulma mukavemeti arttırılırsa. C-) Malzemenin metalürjik özellikleri Kaynak ısısı sebebiyle parçaların yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve soğutulması..2).konstrüksiyonun rijitliği ve malzemenin metalürjik özelikleri adları altında toplanabilir: A-) Isıtma gerilmeleri Yukarıda belirttiğimiz gibi. tahdit edilmiş uzama ve kısalma gerilmeleri artmaktadır.2.

Bunlardan Malisius'un formülü şöyledir: Δl = 1 . kaynak yerine verilen ısı miktarı. Soğuk durumdaki civar bölgeler boylamasına uzamayı tahdit eder ve plâstik bir yığılma meydana gelir. Q.b Δl : Kendini çekme miktarı (mm) λ1 : 0. Bu 2 118 . aşağıdaki hususlar gözönüne alınmalıdır: a-) Kaynak dikişi puntalanmalıdır...0093 k : 43 (çıplak elektrodla ark kaynağında) 50 (örtülü elektrodla ark kaynağında) Q: Kaynak ağzının kesiti (mm ) b: Ağız genişliği (mm) Alın kaynağında enine distorsiyonu azaltmak için.2. ağız genişliği ve dikiş boyuna bağlıdır. k. d-) İnce çaplı elektrod ile çok pasolu kaynak yapılmalıdır.3'de şematik olarak görülmektedir.Distorsiyon türleri. Tahdit edilmemiş enine distorsiyonu veren çeşitli formüller çıkarılmıştır. 4.6 . b-) Sıçrayarak veya geri adım usulüyle kaynak yapılmalıdır. dikişin civar bölgeleri genleşmek (uzamak) ister. λ 2 .Alın dikişlerinde distorsiyonlar 4. c-) Kaynak hızı yükseltilmelidir.Bunlar şekil IX.Boylamasına distorsiyonlar Kaynak metalinin erimesi esnasında.3(0. e-) Kaynak ağzı düzgün olarak hazırlanmalıdır 4.. Enine distorsiyonlar dikiş eksenine dik yönde.Enine distorsiyonlar Alın kaynaklarında meydana gelen enine distorsiyonların büyüklüğü. Şekil IX. λ1 . boylamasına distorsiyonlar dikiş ekseni yönünde meydana gelir..0044 λ 2 : 0.1 . 3.

Oksi-asetilen kaynağı (1 paso) Kaynaktan evvel parçalara ters yönde bir meyil vererek..Elektrik ark kaynağı (tabakalar halinde doldurma) 4. 0.Elektrik ark kaynağı (üçgen tarzı doldurma) 3.3.Boylamasına distorsiyonlar Dikişin içerisinde meydana gelen çekme kuvvetleri.8 ise distorsiyon fazladır.İç köşe birleştirmelerinde distorsiyonlar 5.3 mm/m arasındadır. 5. Pasoların teşkil biçiminin açısal distorsiyon üzerindeki etkileri şekil IX.Elektrik ark kaynağı (küçük pasolarla doldurma) 5.. Şekil IX.Açısal distorsiyon Alın dikişlerinde meydana gelen açısal distorsiyon miktarı. 4. Distorsiyon miktarı.1 ilâ 0...durum. boylamasına distorsiyon ve gerilmelerin hasıl olmasına sebep olur.Dikişin oluşum şeklinin açısal distorsiyon üzerine etkisi.Tozaltında kaynak (1 paso) 2.Enine distorsiyonlar İç köşe dikişlerindeki enine distorsiyon derecesi aşağıdaki oranla ifade edilmektedir: Bu oranın değeri. kök pasosunun ters taraftan oyularak yeniden kaynaklanması veya kaynak esnasında parçaların iyi bir şekilde tesbit edilmesiyle açısal distorsiyon azaltılabilir..4.5 ise distorsiyon normal 0.2. konstrüksiyonun rijitliğine karşı bir etki 119 . pasoların teşkil biçimi ve sac kalınlığına bağlıdır. kaynak hızı artırılarak veya kaynak aralıklı olarak yapılarak azaltılabilir.3 ise distorsiyon az 0. boylamasına distorsiyon azalır. kaynak ağzının şekli. Dikişin boyu arttıkça. 0.1. 5. 1. Alın kaynaklarında boylamasına distorsiyon miktarı.4'de görülmektedir.

6'da görüldüğü gibi. Enine gerilmeler aynı zamanda.5. enine gerilmeler meydana gelir. boylamasına kendini çekmelerin hasıl ettiği enine gerilmelerle birleşirler. açısal distorsiyonu artırır. Şekil IX. Ters yönde bir eğim verilerek.Enine gerilmeler Şekil IX. açısal distorsiyon önlenebilir.meydana getirir..5'de dikiş kalınlığının sac kalınlığına oranına bağlı olarak. Bunun için. bölgesel olarak ısıtılan parçaların uzama veya kısalmalarının tahdit edilmesi neticesinde meydana gelir.Kaynak gerilmeleri Kaynak esnasında parçaların bölgesel olarak ısıtılması. kirişlerdeki boylamasına distorsiyon aşağıdaki orana bağlıdır: 5.. 6. kaynak esnasında parçaların kaynak eksenine dik yöndeki hareketlerinin tahdit edilmesiyle. açısal distorsiyondaki değişme verilmiştir.İç köşe dikişlerinde açısal distorsiyon miktarı. tek taraflı tavlama sonunda sacda (levhada) meydana gelen sıcaklık farkları sebep olur..1.3. gerilmelerin ve distorsiyonların teşekkülüne sebep olmakta idi. Gerilmeler de enine.Açısal distorsiyonlar Açısal distorsiyona. 120 . boyuna ve derinlemesine gerilmeler olarak tasnif edilirler. Gerilmeler. Paso sayısının ve levhalar arasındaki açıklığın artması. Şekil IX.. 6.

6.Kendini çekme momenti Boylamasına kendini çekme gerilmelerinin sebep olduğu kendini çekme kuvvetleri. Sıcaklık dağılımındaki değişmeye bağlı olarak.7'de görülmektedir. 6.8'de görüldüğü gibidir.2.Boylamasına gerilmeler Kaynak esnasında kaynak ekseni boyunca parçaların farklı sıcaklıklarda olmaları. büyük kısmı dikişte toplanan üç eksenli bir gerilme hali meydana gelir.Bir V-alın birleştirmesinde boylamasına ve enlemesine gerilmeler. Kaynak hızı azaltılarak.İç köşe dikişlerinde kendini çekme gerilmeleri Iç köşe dikişlerinde kendini çekmeler sebebiyle meydana gelen gerilme dağılımı.Şekil IX. Sıçrayarak ve geri adım usulüyle kaynak..7. 121 . ağırlık merkezinden geçen eksenin dışında bir kendini çekme momenti meydana getirir (Şekil IX. 7.Sıcaklık dağılımına bağlı olarak boylamasına gerilme dağılımı. enine gerilmeleri azaltır. gerilme dağılımındaki değişme şekil IX. Isınan bölgedeki genleşme ve kendini çekme. boylamasına gerilmelerin teşekkülüne sebep olur. ön tavlama tatbik edilerek veya uygun kaynak sıraları takip edilerek boylamasına gerilmeler azaltılabilir. boylamasına ve enlemesine yönlerde kuvvetli biçimde tahdit edilir. Şekil IX. şekil IX. Hızlı kaynak yapılması da..8). Böylece..3. 6... paso sayısının artırılması enine gerilmelerin azaltılmasına sağlar.

Kendini çekme momenti şu formülle hesaplanır. 8.Isı iletme bölgesi 2. Aynı zamanda. simetrik dikişlerin aynı anda kaynak edilmesi gerekir (Şekil IX.İç köşe dikişlerinde kendini çekme tesiri.İlk katılaşma bölgesi 3. gerilme ve distorsiyonlar artar. c-) Kaynak dikişleri konstrüksiyonun ağırlık merkezine yerleştirilmeli veya simetrik olarak 122 ..Son katılaşma bölgesi Şekil IX.. Bilhassa kaynakları simetrik olmayan konstrüksiyonlarda. Kaynak dikişlerinin asimetrik biçimde tertip edilmesi halinde kendini çekme momentinin tesirini ortadan kaldırmak için. b-) Mümkünse ince sacların iç köşe dikişleri inkitalı şekilde yapılmalıdır.9).Çeşitli durumlarda kendini çekme momentinin değeri.9..Konstrüktif tedbirler a-) Kaynak dikişleri gerektiğinden fazla olmamalıdır.Distorsiyonlara ve gerilmelere engel olmak için alınacak tedbirler 8.1.: Ms = Ps.. 8.1. ağırlık merkezine olan uzaklık Kaynak dikişlerinin konstrüksiyonun ağırlık merkezine getirilmesi veya dikişlerin ağırlık merkezine göre simetrik olarak yer alması.e Ps : Kaynağın kendini çekme kuvveti e: kaynağın. Şekil IX. kendini çekme momentinin tesirini ortadan kaldırır. aksi yönde bir eğim vermek gerekir. bu momentler çarpılmalara sebep olurlar. Aksi takdirde.

8. doğrultma ve düzeltme işlemlerini gerektirir. d-) Küçük pasolarda yapılan kaynakta. c-) Açısal distorsiyonu önlemek için. b-) Parçalar kaynaktan evvel puntalanmalıdır. e-) Dikişler sıçrayarak veya geri adım usulüyle yapılmalıdır. d-) Dikişler üzerindeki çıkıntı ve çentikler. 8. mümkün olduğu kadar kalın tabakalar halinde kaynak pasosu çekilmelidir.2. d-) Sertleşme kabiliyeti yüksek malzemelerde ön tavlama tatbik edilmelidir.Kaynaktan sonraki tedbirler a-) Gerilme uçlarının ortadan kaldırılması için. tavlamaların tatbik edilmesi gerilmeleri azaltır. f-) İnce saclardan yapılan konstrüksiyonlar. d-) Mümkün olduğu kadar kuvvet hatlarının ani yön değiştirmelerinden kaçınılmalıdır.Teknolojik tedbirler a-) Uygun kaynak sırası takip edilmelidir. 9. Uygun bir kaynak sırasının takip edilmesiyle.4. şekil değiştirme kabiliyeti yüksek malzemeler kullanılmalıdır. Böylece zaman. 123 .3. h-) Konstrüksiyon. kaynaktan sonra büyük masraflara sebep olan. işçilik ve malzeme kaybı olmaktadır.. düzeltme için gerekli zaman kaynak zamanının %10 ilâ 20'sine düşmektedir.. f-) Takviyeler en son kaynak yapılmalıdır.. c-) Kaynaktan sonra uygun sıcaklıklarda. akma sınırının aşıldığı bölgelerde gerilmelerin ortadan kalkması sağlanır.tertîplenmelidir. burkulma mukavemetlerini artıracak şekilde takviye edilmelidir. g-) Mümkün olduğu kadar.Kaynak plânı ve kaynak sırası plânı Kaynak sırasında oluşan çarpılma ve kendini çekmelerin ortadan kaldırılması. c-) Kaynak sırası ve plânına uyulmalıdır. pasolara önce levha kenarlarından başlanmalıdır. kaynaktan sonra dikişler çekiçlenmelidir b-) Konstrüksiyon statik bir zorlama tesiri altında bırakılarak. b-) Kök pasosu kalın bir elektrod ile yapılmalıdır. kaynak sırasında parçaların kendini çekebilmeleri gözönüne alınarak tertiplenmelidir.İşletmeyle ilgili tedbirler a-) Kaynak ağızları dikkatli şekilde hazırlanmalıdır.. Bir düzeltme işlemi. e-) Kaynak dikişleri birbirine çok yakın olmamalıdır (alın dikişlerinde en az 200 mm aralık olmalı). yaklaşık olarak ilk kaynak zamanına eşittir. mekanik olarak ortadan kaldırılmalıdır. 8.

1 . yazılı kısım. Kaynak plânı kaynak mühendisi veya teknoloğu tarafından dört nüsha olarak hazırlanır. Kaynak sırası plânı kaynak teknoloğu veya mühendisi tarafından hazırlanır ve içerisinde aşağıdaki bilgiler bulunur: a-) Teknik resimler b-) Montaj resimleri c-) Kaynak usulü d-) Gerekli kaynak tertibatları ve aletleri e-) Gerekli imâlat süresi Kaynak sırası plânı.-Kaynak plânı Kaynak plânı.Kaynak sırası plânı Kaynak sırası plânında. bir iş talimatıdır. uygulanacak sıralar ayrı ayrı belirtilir.2.. kaynak ve kaynak sırası plânı büyük önem taşır. 9. iş sırası listesi ve resimler olmak üzere üç kısımdan meydana gelir.Bu sebepten. Bir kaynak plânında şu bilgiler bulunur: a-) Parçalar b-) Malzeme c-) Kaynak usulü d-) Kaynak ağızlarının şekli e-) Dikişin kalınlığı f-) Paso sayısı g-) Kaynak pozisyonları h-) Kaynak dikişlerinin sayısı I-) Münferit kaynak dikişlerinin boyu k-) Kaynak dikişlerinin toplam uzunluğu I-) Elektrodtipi m-) Elektrod çapı n-) Elektrod miktarı o-) Kaynak zamanı (dak/m) p-) Toplam kaynak zamanı (dak) r-) Ücret grubu s-) Düşünceler 9. kaynak tekniğine ait bütün bilgileri ihtiva eden. Bu kısımlarda aşağıdaki bilgiler bulunur: a-) Yazılı kısım -Malzeme 124 . birleştirilecek parçalara ait kaynak dikişlerinin ve pasoların teşkil tarzı.

en son olarak kaynak edilir. ısıl işlemler) c-) Resimler -Krokiler -Kaynak yönü (Şekil IX.. parçalar takviyelerle donatılır. En fazla distorsiyona uğrayacak ve sabit bağlantı sağlayacak parçalar.3. Kaynakçı (l) ve 2.11) Şekil IX. 10.Dikiş sırası (Şekil IX. 11.Dikiş sırası ve kaynak yönü. kaynakçı (II) ile kaynak yapılacak kısımlar. 9.-Kaynak usulü -Kaynak teli veya elektrod cinsleri -Kaynakçı sınavı -Kaynak konstrüksiyonunun boyutu -Kaynakçı sayısı -Sorumlu kaynak mühendisi veya mühendis b-) İşletme sırası listesi -Iş sırası -Kaynak ağzı şekli ve hazırlama tarzı -Kaynak sırası -Düşünceler (gerekli kaynak tertibatları.Kaynak yönünün okla gösterilmesi.. -Kaynakçı sayısı (Şekil IX. 12. b-) Çarpılma eğilimi fazla olan ince sacların kaynağında.13'de bir takviye sistemi görülmektedir.1.10) Şekil IX. 125 . . Şekil IX..Kaynak sırası tespitinin esasları a-) Birleştirilecek parçaların münferit olarak kendini çekebilmesini temin etmek üzere..1 2) Şekil IX. kaynak sırası tesbit edilir.

alın dikişi önce kaynak edilir (Şekil IX.İnce sacların kaynağında takviyeler ve kaynak sıraları. 14. önce enlemesine ve kısa olan dikişler yapılmalıdır (Şekil IX. d-) İki alın dikişinin birbiri ile karşılaşmaları halinde.Birbirini kesen dikişlerde kaynak sıraları. 13.15). 126 . Şekil IX. c-) Boylamasına ve enlemesine dikişlerin birbirleriyle karşılaşmaları durumunda. 15. Şekil IX..İki alın dikişinin birbirini kesmesi halinde kaynak sırası.16)..Şekil IX. e-) Bir alın dikişi ile bir iç köşe dikişinin birbirini kesmesi durumunda.14).. zorlamaya maruz yöndeki dikiş önce ve devamlı olarak kaynaklanmalıdır (Şekil IX.

kök pasosu geri adım usulüyle kaynaklanmalıdır. 127 . toplam birleştirme yeri bütün gemi kesitinden geçmelidir.. enine distorsiyonun dikiş boyunca muntazam bir şekilde dağılması sağlanmış olur (Şekil IX. h-) Bir hacim teşkil eden konstrüksiyonların kaynağında.. Şekil IX.19).. dışa doğru gidilmelidir..Şekil IX. k-) Büyük konstüksiyon gruplarının birbirine birleştirilmelerinde (meselâ. 17.Kaynak sıralarına ait misaller a-) Köşebentlerin kaynağı (Şekil IX. Şekil IX. i-) Birbirinin tam simetriğine düşen dikişlerde çarpılma momentinin önlenmesi için. 16. dikişlerin sırası.Kök pasosunun geri adım usulü ile kaynak edilmesi. 18. f-) Bir metreden uzun alın birleştirilmelerinde.17). meydana gelecek çarpılma momentlerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak şekilde tertiplenmelidir (Şekil lX. g-) Kaynağa daima konstriksüyonun ağırlık merkezinden başlamalı ve muntazam şekilde.Bir alın ile iç köşe dikişinin birbirini kesmesi hali.Çevresel dikişlerin kaynağı. 10. gemi inşasında). Böylece. bunların aynı anda kaynak yapılması gerekir.18).

b-) U-profillerin kaynağı (Şekil IX. c-) Taşıyıcı kirişlerin kaynağı (Şekil IX.Alevle düzeltmenin esası Alevle düzeltme işleminde. her yerde kullanılabilir. Kaynakta olduğu gibi. 11. bu sıcaklıklar arasında çatlama tehlikesi vardır. Üflecin çekirdeğinin parçaya uzaklığı. alevle düzeltme tatbik edilir: a-) Basit bir düzeltme usulüdür. 11..20). b-) Tavlama sıcaklığının 850°C'nin üzerine çıkması. Çünkü. c-) Portatif bir sistem olup. Tavlama esnasında. nötr veya az miktarda yanıcı gazın fazla olduğu alev türü kullanılır. sac kalınlığına uygun büyüklükte üfleçler kullanılır.21). her işletme veya atölyede bulunabilir. düzeltme için gerekli zamanı en aza indirmemizde yardımcı olur. kriko ve delikli levhalar da kullanılır. Tavlama sıcaklığı 650 ilâ 850 °C arasında bulunmalıdır. c-) Tavlanan kısımların sıcaklıkları. mengene gibi aletlerle doğrultulur. parça malzemenin cinsi ve distorsiyon derecesine bağlı olarak. ahşap çekiç. b-) Gerekli tertibat. gönye. 5 mm kadar olmalıdır. uygun bir sıcaklığa ısıtılır ve çekiç. Tavlama işleminde.1. aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulmalıdır: a-) Malzeme 200 ilâ 350 °C arasında iken çekiçle vurularak. germe civataları. doğrultulmamalıdır. bu bölgede istenmeyen içyapı değişmelerine sebep olabilir. 128 . Düzeltme işleminde aşağıdaki sebeplerle. Ayrıca.Kaynaklı parçalarda distorsiyonların düzeltilmesi Kaynaklı parçalarda meydana gelen distorsiyonların düzeltilmesinde bazı esaslara uyulması. daima kontrol edilmelidir..

daha sonra diğer eksen boyunca doğrultma yapılmalıdır. -5°C'nin altındaki sıcaklıklarda doğrultma yapılmamalıdır. kendini çekme tesirini artırır. Alevle tavlanacak alanın genişliği. doğrultmanın tesirini artırır..23'de temel alevle düzeltme usulleri görülmektedir 129 . Tavlama alanının geniş olması.Alevle düzeltme usulleri Alevle düzeltmede uygulanacak usulün seçimi. düzeltilecek parçanın şekline bağlıdır.22. Tavlama esnasında parçanın sıkıca tesbit edilmesi. Şekil IX. 112. Tavlanacak bölge genişliği tesbit edilirken. Böyle yerler.Kaynak dikişinin yarıktı demirci çekici ile düzeltilmesi. distorsiyona uğramış alan kadardır. Kaynak dikişinin zorlamaya maruz kalan kısımları. Çok eksenli olarak distorsiyona uğramış kısımlarda. darbeli olarak düzeltilmemelidir.. Şekil IX. malzemenin akma kabiliyetine bağlıdır. malzeme (parça) genişliğinin de gözönüne alınması lazımdır. önce bir eksen. Sertleşme meyli olmayan malzemelerde tavlanan kısımların basınçlı hava ile çabuk soğutulması.22).d-) Genellikle. tavlandıktan sonra çekme ve basma tatbik eden aletlerle veya yarıklı demirci baskılarıyla düzeltilmelidir (Şekil IX.

Şekil IX.23. 116 A-) Noktalama usulü a-) Üçgen tertibi b-) Satranç tertibi c-) Sıralı tertip d-) Helezoni tertip e-) Noktalı tertip B-) Isı yolu usulü a-) Yan yana noktalama usulü b-) Çizgisel usul c-) Zikzak usul d-) Isı çemberi veya elipsi C-) Isı kaması usulü D-) Kombine usul a-) Isı yolu ve ısı kaması b-) Isı haçı ve ısı çemberi 12. Selâhaddin Kaynak Tekniği Cilt l" 130 .Temel alevle düzeltme usûlleri.Literatür (1)-ANIK...

KIHARA.İ. 1973-1980 (2). 4.1983 131 . Anniversary Series Volume. Sayı 960. 1966 (3). 1961 (4). 1977 (6). Kaynak Tekniği.MASUBUCAI.SATOH.T. Spannungen und Risse beim Schweissen" DVS-Fachbuchreihe Schvveisstechnik Band 10 Deutscher Verlag für Schweisstechnik GmbH Düseldorf. M. "Schrumpfungen. "Researches on Welding Stress and Shrinkage Distorsion in Japan" The Society of Naval Architects of Japan 60 th.8.ANIK. H. Selâhaddin "Kaynaklı parçalarda meydana gelen distorsiyonlara ve gerilmelere ait esaslar" O.ANIK.MALISIUS.-WATANABE. K.ANIK.T. R.Ü. 1959 (5).2. K. K. . Selâhaddin "Kaynaklı parçalarda oluşan çekme ve çarpılmalar" Mühendis ve Makina Dergisi Sayı 284 ve 285. Selâhaddin "Kaynak yapılırken takip edilecek sıra" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını No. Kütüphanesi.

yüksek sertliğe sahiptir. metal püskürtme veya eritme kaynağı usullerinin biriyle bir ana metal üzerine. lehimleme.. Çeşitli standartlarda doldurma malzemelerinin gösterilişi aşağıda verilmiştir: 132 . BÖLÜM DOLDURMA KAYNAĞI 1. dolgu malzemesi değişik bileşimdedir. d-) Abrazyona dayanıklılık. Dolgu malzemelerinin çoğu.X. g-) Darbelere dayanıklılık. e-) Korozyona dayanıklılık.Doldurma malzemelerinin sınıflandırılması Doldurma malzemesinin verdiği özellikler.Tarifi ve Önemi Doldurma kaynağı.. Esas metale verilecek yeni özellikler şunlar olabilir: a-) Sertlik. tatbik edilecek kaynak usulü ve tatbik şartlarını gösteren çeşitli kodlamalarla doldurma malzemelerinin ifade edilmesi mümkündür. f-) Sıcak halde oksidasyona dayanıklılık. esas metale çok yakın veya aynı bileşimdedir. sert dolgu olarak da bilinir. Bu sebepten doldurma kaynağı. c-) Aşınmaya karşı dayanıklılık. Esas metale yeni özellikler kazandırmak üzere yapılan doldurmalarda. bileşimi ve özellikleri verilen bir metalin bir veya birkaç tabaka halinde doldurulması veya kaplanmasıdır. b-) Sıcak haldeki sertlik. Tamir veya eksik kısımların tamamlanması maksadıyla yapılan doldurmada dolgu malzemesi. 2.

Tablo X..1..DIN 8555'e göre doldurma malzemesinin alaşım grupları 133 .IIW/IIS'ye göre doldurma malzemesinin alaşım grupları Tablo X.2.

alaşımlı demir 134 .Orta karbonlu c. Doldurulması gereken yüzeyler tercihen.Dökme tipler 5.Orta karbonlu b.13-56.T'de bulunan başlıca dolgu malzemesinin grupları verilmiştir.. kenar ve köşelerin tamamlanması üfleç ile daha hassas olarak yapılabilir.Orta-yüksek alaşımlar a.Az karbonlu b.Hafif alaşımlı çelikler a.% 1.Orta c.Hız çelikleri B-) Ostenitik çelikler .Az b.molibden (Hastelloy) 3. böyle bir mecburiyet yoktur. dolgu tabakası ve esas metal arasında bir tampon tabaka kullanmak gerekir. çok önemlidir.Yüksek kromlu demir 2.Karbonlu çelikler a.krom.Çok yüksek alaşımlı II-) Kobalt esaslı alaşımlar A-) Hafif alaşımlı B-) Yüksek alaşımlı III-) Karbürler A-) İlaveli B-) Kompozitler C-) Tozlar IV-) Bakır esaslı alaşımlar A-) Bakır-çinko B-) Bakır-silisyum C-) Bakır-alüminyum V-) Nikel esaslı alaşımlar A-) Nikel.Yüksek a.tungsten.Az karbonlu b. Tampon tabakası.Dökme tipler 4. taş veya talaş kaldırma ile temizlenmelidir. Bu tampon tabakasının malzemesinin seçimi.5.Yüksek karbonlu c.Krom ve Krom-Nikelli a. birden fazla tabaka halinde doldurma yapmak lazımdır.% 2.Yüksek manganez C-) Ostenitik (ısıl işlem uygulamalı) 1. Bu sebepten ark ile yapılan doldurmada.Dökme tipler 3-Orta alaşımlı çelikler a.Yüksek karbon.Aşağıda AWS-A. aşağıdaki bilgilerin ışığında yapılmalıdır: Ark kaynağı ile. Üfleçle yapılacak doldurmada. birim zamanda daha çok metal yığılabilir. az nikel c. yüksek nikel 2. Bundan dolayı bu usul.5 karbon c.7 karbon b. yığılan ilk tabakanın bileşimi esas metal ile karışma sebebiyle değişir.Orta karbonlu c. büyük yüzeylerin kaplanması için uygun olmaktadır.Yüksek karbonlu d.Yüksek karbonlu d.bakır (Monel) B-) Nikel-krom (Nichrome) C-) Nikel. Çok sert esas metal üzerine sert dolgu yapılması durumunda.Yüksek 2. Küçük parçaların doldurulması. Ark ile yapılan doldurmada.Doldurma usulleri ve doldurmaya hazırlama Doldurma usulünün seçimi. I-) Demir esaslı olanlar A-) Sertleşebilen alaşımlar 1.Yüksek karbon.Az karbonlu b.

Alev. b) Doldurma malzemesi.1). Şekil X.yatak vazifesi görür ve çatlamaya mani olur.3 C. sola kaynak usulü kullanılır. 3. yumuşak ve karbonlayıcı olmalıdır. alttakiler doğrudur: a) Esas metal. Böylece manganez karbürlerin çökelmesiyle meydana gelen çatlama tehlikesine ve C ile Mn miktarlarının azalmasından dolayı ostenitik yapının martenzite dönüşmesine engel olunur.. Aynı zamanda bu işlem yapılarak. esas metalin ve doldurma malzemesinin bileşimi ile parçanın boyutlarına bağlıdır.Ön tavlama Ön tavlamanın gayesi. 3) Düzeltilmiş 3.Ark kaynağı ile yapılan doldurmada pasoların durumu Üfleçle yapılan doldurmada genellikle. Manganezli ostenitik çelik (%1. parçalara doğrultma işlemi tatbik edilir. Bakır ve alaşımlarında çukur teşekkülünü önlemek için. düzeltme işlemini kolaylaştırır.. Ön tavlama sıcaklığı genel olarak.1. çatlakları ve iç gerilmeleri azaltmak ve aynı zamanda doldurma metalinin esas metal ile iyi bir şekilde birleşmesini temin etmektedir.. tablo X. İyi doldurma elektrodları. Üsttekiler yanlış. %12 Mn) soğuk olarak doldurulmalıdır ve bazı hallerde doldurma işlemi su içerisinde yapılmalı ve parça işlemden sonra mümkün olduğu kadar yüksek hızda soğutulmalıdır. 2. 2) Doldurulmuş (soğuk). ayrıca bir ön tavlamaya gerek yoktur.. Doldurma işleminden hemen sonra. oksitleyici alev kullanılır. İyi seçilmiş bir ön çarpılma şekillendirmesi (işlemden önce parçanın ters yönde şekillendirilmesi). Ön tavlamada şu prensipler gözönünde bulundurulur: Az su alan malzemeden yapılmış küçük parçalara. 1) Doldurulmuş (sıcak). Şekil X.2. mümkün olduğu kadar düşük akım şiddetinde. kuru elektrod kullanılır. kısa ark boyu ile ve elektrod dik tutularak doldurma yapılır. Bunun dışındaki malzemeler için. köşe ve kenar doldurmalarında elektrod ve üfleç tarafından tatbik edilen ısı yeterlidir.Isıl işlemler 135 . düşük kaynak akımında kolayca erirler ve geniş dikişler verirler (Şekil X.2). doldurma metalinin çekme gerilmesi yerine basma gerilmesiyle yüklenmesi temin edilmiş olur(Şekil X.3'de verilen ön tavlama değerleri tatbik edilir. esas metalde meydana gelebilecek olan çarpılmaları. Ark ile yapılan doldurmada.1.Düzeltme işlemini kolaylaştıran ters çarpılma işlemi.

bir asal gaz ortamı ile korunur.MIG usulü ile doldurma Eriyen metal elektrod (dolgu malzemesi) ile iş parçası arasında ark teşkil edilir ve bu ark. esas metal ile dolgu malzemesinin karışımı çok azdır. Bu asal gaz. Kullanılan elektrik akımı 136 .. TIG usulü doldurmanın otomatik ve yarı otomatik uygulamaları da vardır. argon...Yüksek karbonlu çeliklerde doldurma öncesi ön tavlama sıcaklıkları 5. 4. bir soy gaz atmosferi ile korunur. Aynı zamanda dolgu malzemesi. 3.TIG usulü ile doldurma Doğru veya alternatif akım membaı tarafından iş parçası ile tungsten elektrod arasında ark teşekkül ettirildikten sonra. Cr-NI-Mn'li ostenitik-ferritik çelik ve manganezli ostenitik çelikler soğuk olarak dövülebilirler.3. Tablo X.. Karbon ve alaşım elemanlarının yanmaları gözönüne alınarak. doldurma malzemesi seçimi yapılmalıdır.Doldurulan kısımların sonradan işlenmesi (talaş kaldırılarak) gerektiği durumlarda. Bu usulde üfleçle yapılan doldurmada olduğu gibi. bu işlem dolgu tarafından yerine getirilir. helyum veya argon-helyum karışımı olabilir.3. Bir çok halde. doldurma malzemesi el ile sevkedilir. dolguyu yumuşatmak ve sonra tekrar sertleştirmek gerekir. Otomatik veya yarı otomatik olarak tatbik edilir.Mekanik işlemler Cr-NI-Mn'li ostenit çelik.

3..MIG usulü doldurmada kullanılan doldurma malzemeleri.. Doldurmadan sonraki soğuma ne kadar hızlı olursa. Bu usulde. püskürtme tabancasına toz halinde gelen malzeme. 2 mm kalınlığa kadar doldurma yapmak mümkündür. Doldurma malzemesinin parça üzerine kaplandıktan sonra eritilmesi neticesinde. Bu işlem bir tabanca vasıtasıyla yapılır.yoğunluğu yüksektir ve eriyen dolgu malzemesi miktarı fazladır. erime sıcaklıkları yüksek olan metallerin püskürtülmesi mümkün olmaktadır. yaklaşık olarak doldurma malzemesininkine eşittir. tel şeklindeki doldurma malzemesi.Tozaltı kaynağı ile doldurma Otomatik olarak bir kangaldan alınan dolgu malzemesi elektrod ile iş parçası arasın da teşkil edilen ark ile doldurma yapılır.1. esas metal ile iyi bir yapışma temin edilir. oksi-asetilen alevi ile eritilir ve basınçlı hava ile parça üzerine püskürtülür. havanın zararlı tesirlerine karşı korumanın yanında.. Yüksek akım yoğunluğu veya birden fazla dolgu teli aynı anda kullanılarak.2.4.4'de verilmiştir.Metal püskürtme ve eritme yolu ile doldurma Bu usulde.. Tabanca normal olarak oksi-asetilen ile çalışır ve toz basınçlı hava ile püskürtülür. Kullanılan dolgu malzemeleri ve sertlikleri. 7. dolgu tabakası o kadar sert olur. 6. Kaynak tozu erimiş metali ve alaşım elemanlarını. Doldurulan tabakanın eritilmesi genel olarak üfleçle ve bazen de. Tablo X. Elektrik arkı ile metal püskürtmede. kaplanması gereken parça üzerine püskürtülür ve sonra ikinci bir işlemle parça üzerinde eritilir. ihtiva ettiği alaşım elemanlarıyla. 7. tablo X. tel şeklinde iki doldurma malzemesi arasında teşkil edilen arkla eritilen doldurma malzemesi.Metal püskürtme ile doldurma Gaz alevi ile yapılan püskürtmede.Plazma arkı ile doldurma 137 . 7.. basınçlı hava ile püskürtülür. Tozaltı kaynağı ile doldurmada kullanılan doldurma teli ile kaynak tozunun bileşiminin birbirine uygun olması gerekir. büyük oranlarda nikel ihtiva eden kromlu ve borlu alaşımlar bu usulle püskürtülür.. birim zamanda çok malzemenin yığılması temin edilir. Kaplama tabakasının sertliği ve yoğunluğu.Püskürtme ile doldurma 7. endüksiyonla ve fırında ısıtma ile yapılır. Bu sistemle. Genellikle yüksek ergime noktalı. erimiş doldurma malzemesinin alaşımlandırılmasını da sağlar.

7. Literatür (1) . erime sıcaklıkları yüksek olan krom. mekanik olarak yapışmasıdır. 8. 0. Selâhaddin . Direkt tesirli plazma alevi kullanılır. toz halindedir. anot ve katot arasında teşekkül eden bir plazma jeti halinde çıkar. 1965 138 . ikincisi de tabanca ile iş parçası arasında teşekkül ederek doldurma malzemesinin parça üzerinde eriyerek daha iyi yapışmasını temin eder. 1967 (2) .En yeni usullerden birisidir. No. Birincisi plazmayı meydana getirir. Bu usulde çok yüksek sıcaklıklar sağlanması sebebiyle.25 ilâ 6 mm arasında değişir. Doldurma malzemesi. Su ile soğutulan ve ucu bir meme şeklinde daralan ve anot olarak kullanılan bir zarf ve merkezinde izole edilmiş bir katottan meydana gelir."Welding Handbook.. hidrojen ve azot). Kutsal "Doldurma ve doldurma malzemesi" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. Section III" Amerikan Welding Society. molibden. Doldurma tabakasının kalınlığı. iki ark vardır.4.Plazma arkı ile doldurma ve eritme Kullanılan tabancada. Doldurma malzemesinin parça üzerinde tutunması. tungsten.7.ANIK. Bu üfleçten geçen gaz (argon. tantal ile bunların oksitlerinin püskürtülmesi mümkün olmaktadır. Toz halindeki doldurma malzemesi plazma jetinde erir ve parça üzerine püskürtülür.TÜLBENTÇI.

Malzemeden geçen elektrik akımının meydana getirdiği ısının dışında. ayrıca bir temperleme işlemi gerekir.Elektrik direnç kaynağı usulleri Elektrik direnç kaynağı usulleri. kaynak edilecek kısımlarda meydana gelir ve basınç kaynak makinasındaki elektrodlar veya çeneler vasıtasıyla uygulanır. Basınç ise. iş parçalarından geçen elektrik akımına karşı iş parçalarının gösterdiği dirençten sağlanan ısı ve aynı zamanda. herhangi bir ısı tatbik edilmemektedir.. kaynak transformatörlerinden sağlanır. icra şekillerine göre aşağıdaki gibi tasnif edilebilir: A-) Nokta kaynağı a-) Normal nokta kaynağı b-) Kabartılı nokta kaynağı B-) Dikiş kaynağı a-) Sürekli dikiş kaynağı b-) Aralıklı dikiş kaynağı C-) Alın kaynağı a-) Basınçlı alın kaynağı b-) Yakma alın kaynağı Bu direnç kaynağı usulleri prensipleriyle. Elektrik direnç kaynağı için gerekli alçak gerilim ve yüksek akım şiddetindeki elektrik gücü.1'de verilmiştir. BÖLÜM ELEKTRİK DİRENÇ KAYNAĞI 1. 2. Kaynak bölgesinin ısınma ve soğuma hızları. Demir esaslı malzemelerde bu hız gevrek bir kaynak dikişi meydana getirecek kadar yüksek ise. Isı.Prensibi Direnç kaynağı. Bütün direnç kaynağı usulleri. şematik olarak şekil Xl.XI.. uygun bir akım şiddeti-kaynak zamanı düzenlemesini gerektirir. basıncın tatbikiyle yapılan bir kaynak usulüdür. zaman ekonomisi bakımından mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır. 139 . hidrolik veya mekanik donanımlarla temin edilir.

Nokta kaynağı Nokta kaynağı. elektrodlar tarafından bir arada tutulan iş parçalarında geçen elektrik akımına karşı iş parçalarının gösterdikleri dirençten elde edilen ısı ile parçaların bölgesel olarak eritilip basınç altında birleştirilmeleridir. 3.Nokta kaynağında dirençler ve sıcaklık gradyanı Genel olarak nokta kaynağı.2). Şekil XI.2. 140 . elektrodların boyut ve şekline bağlıdır (Şekil Xl...Şekil XI.. Kaynak dikişinin boyut ve şekli.Başlıca direnç kaynağı usullerinin şematik olarak gösterilişi. dört periyottan meydana gelir: a-) Basma süresi: Elektrod kuvvetinin ilk uygulandığı an ile kaynak akımının verildiği ilk an arasında geçen süredir. 1.

Şekil Xl. Şekil Xl..Nokta kaynağı işleminde çeşitli peryotların şematik olarak gösterilmesi. elektrod kuvvetinin etkisinin devam ettiği süredir. Bu ısı miktarı şu formülle hesaplanır: Q = l .b-) Kaynak süresi: Kaynak akımının geçtiği zaman aralığıdır. Isı üretim hızı. t Burada. (R) ohm cinsinden iş parçasındaki toplam direnci ve (l) amper cinsinden kaynak akımını ifade eder. 2 141 . c-) Tutma süresi: Kaynak akımının kesilmesinden sonra.3'de bu süreler ve bu sürelerde elektrod kuvvetinin değişimi şematik olarak görülmektedir. 3. R. yüksek kaynak akımları ile sağlanmaktadır. Çok noktalı kaynakta noktalar seri veya paralel olabilir.1.. zaman aralığıdır. iki temel grupta toplanırlar: a-) Tek noktalı kaynak b-) Çok noktalı kaynak Tek noktalı kaynak.4'de bir nokta kaynağı makinası. (t) saniye cinsinden kaynak süresini. şematik olarak verilmiştir. Çok noktalı kaynakta ise.2. Şekil XI.. 3. akımın uygulama periyodu boyunca bir kaynak noktası meydana gelecek şekilde yapılan nokta kaynağıdır.Nokta kaynağı usulleri Nokta kaynağı usulleri. akımın tatbik periyodu süresinde aynı anda iki veya daha fazla kaynak noktası meydana gelir. d-) Ölü süre: Elektrodların iş parçası ile temasta olmadığı.Nokta kaynağı işleminin esasları Direnç kaynağında gerekli ısı. 3. malzemenin direçi ve akım şiddetine bağlıdır.

çevreye verilir. Kaynak esnasında elektrodlar iş parçalarına. Bölgesel olarak ısıtılan iş parçaları. Yüksek akım şiddeti.Şekil XI. kaynak işlemi esnasında hem genişler hem de büzülürler. kaynak edilecek iş parçaları da dahil olmak üzere. Kullanılan kaynak elektrodları saf bakır olduğunda iyi bir iletkendir. Fakat sertlikleri ve yumuşama sıcaklıkları düşüktür. bir kısmı da kayıp olarak yayılmaktadır. bakır krom ve bakır tungsten gibi. Genel olarak alaşımın sertliğinin artması. iş parçalarına ve elektrodlara. Elektrodların yaklaşma hızı yüksek olmalı. Bakır-Tellur. birim zamanda kaynak yerinde meydana gelen ısı miktarına şu faktörler tesir eder: a-) Kaynak edilecek malzemenin direnci b-) Elektrod malzemesinin direnci c-) İş parçaları arasındaki temas direnci d-) İş parçaları ile elektrodlar arasındaki temas dirençleri Kaynak esnasında üretilen ısı. o noktadaki dirençle doğru orantılıdır. Bu devre üzerinde herhangi bir noktada üretilen ısı. kaynak zamanının artmasıyla artmaktadır. Bu ısının bir kısmı parçaların kaynaklanacak yerlerinin eritilmesine harcanırken. Bakır kadmiyum. ısıyı istenilen yerde üretecek ve diğer bölgeleri izafi olarak soğuk tutacak biçimde dizayn edilmelidir.Nokta kaynağı makinasının prensibi. önceden ayarlanmış zamanlarda ve hızlarda yaklaşır ve uzaklaşır. sekonder devredeki elektriksel sistemler. akımın akışını etkileyen bir seri dirençtir. Bu nedenle herhangi bir uygulama için belirli bir alaşımın seçimi. yüksek basınç ve yüksek kaynak hızlarında bakır alaşımları kullanılmaktadır. Kaynak esnasında geçen akım üzerinde. onun mekanik özelliklerine göre değişen ısıl ve elektriksel özelliklerin esas alınması ile 142 . elektriksel ve direncini de arttırır. Isı kayıpları.. Verilen bir akım değeri için. tatbik edilen basıncın ve parçaların yüzey düzgünlüklerinin de tesiri vardır. fakat elektrod yüzeylerinin deformasyonuna sebep olmamalıdır. Kaynak makinasının sekonder devresi.4. Bu sebepten.

6. Şekil Xl.. yüksek basma mukavemeti yerine yüksek iletkenliğe sahip olmalıdır. kabartılı nokta kaynağında. 3. Elektrodların uçlarının çabuk bozulmamaları için su ile soğutma yapılmaktadır.Kabartılı nokta kaynağı.Dikiş kaynağı Prensip olarak normal nokta kaynağı gibi olan dikiş kaynağında.. Elektrodların bastırarak dönmeleriyle.Kabartılı nokta kaynağı Kabartılı nokta kaynağı. Şekil XI. L = 2(e + 1) 143 . kaynak şeridinin genişliğine bağlıdır. Normal nokta kaynağında sekonder akımın geçiş yüzeyi. Dikiş kaynağında sızdırmaz bir bağlantı elde edilebilmesi. Kaynak şeridinin ideal genişliği. Kabartılar.6'da bazı kabartı tipleri görülmektedir. Kabartılar. levha kalınlığına bağlı olarak şu formülle bulunur (Şekil XI . sürekli veya kesikli kaynak dikişleri elde edilir. özel elektrod tipleri de vardır..Kabartı tiplerinden bazıları 4. birleştirilecek parçaların birinde veya ikisinde bulunan kabartılarla sınırlandırılmıştır (Şekil Xl. parçalarda tabii olarak da (tabii kabartı) olabilir.3. Seki l XI. prensip olarak normal nokta kaynağına benzerdir. Bu kabartılar preslerde şekillendirilebildiği (sun'i kabartı) gibi. Örneğin alüminyumun kaynağı için kullanılan elektrodlar.7). Diğer taraftan paslanmaz çeliğin kaynağı için kullanılan elektrodlarda maksimum basma kuvveti elde etmek için yüksek iletkenlikten fedakarlık edilir. elektrod uçlarının boyutları ve şekilleriyle sınırlandırılmış iken. ısının düzgün dağılımını sağlar.gerçekleştirilir. Kaynaklanacak parçaların biçimlerine göre. Kabartılı nokta kaynağında da. çeşitli biçimlerde olabilir.. 5.5). elektrodlar tekerlek biçimindedir (Şekil Xl.8). parçaların elektriki direnci ile bölgesel erime sağlanır ve basınç tatbik edilerek kaynak yapılır.

Elektrik direnç dikiş kaynağının çeşitli şekilleri. İdeal kaynak dikişi elde edebilmek. 7. Levha kalınlığına bağlı olarak. akım şiddeti ve kaynak hızı arasındaki bağıntı aşağıdaki gibi olmalıdır: Şekil XI..Kaynak şeridinin ve dikişin genişliği 144 . kaynak akım şiddeti ve kaynak hızına da bağlıdır. 8.L : Şerit genişliği (mm) e : Levha kalınlığı (mm) Şekil XI..

boru halini alır ve aynı eksene monte edilmiş elektrodların altından geçirilerek kaynak edilir (Şekil XI.30 1. Birleştirilecek levhalar alın alına getirilir ve kaynak sırasında.55 Elektrik direnç dikiş kaynağının. ezme kaynağı.7 3.10). Boruların alın dikiş kaynağı.V 15000-9600. bantlardan dikişli boru imâlatında kullanılır. Ezme kaynağında.2 x 4 mm boyutunda yumuşak çelik şerit bantlar konur.0 3. bindirilen kısımlar kaynak esnasında ezilerek geniş ve düz bir dikiş elde edilir Şekil XI.0 Akım Şiddeti (amper) 9250-9 75. 9.0 1.Levha kalınlığı (mm) 0. yardımcı ilâve metal kullanarak dikiş alın kaynağı ve boruların alın dikiş kaynağı gibi özel uygulamaları vardır.5 2.5 4. birleştirilecek yüzeylerin düzgün olmasının istendiği durumlarda tatbik edilir. Bu bantlar daha düzgün bir temas direnci sağlar ve kaynak akımını birleştirilecek levhaların iki tarafına doğru dağıtır.. normal dikiş kaynağının mukavemetinden düşüktür.V Kaynak Hızı (m/dak) (v) 9. levhalar ile elektrodlar arasına 0. v 11850-3800. Bu usul. yardımcı ilâve metal kullanarak yapılan dikiş kaynağıdır. Kaynak akımı bir dikişten diğerine bandı katederek ulaşır.V 12850-5550. Bu bindirme miktarı. Kaynaktan sonra meydana gelen fazlalıklar kesme aletleriyle otomatik olarak alınır. Elektrodun basma kuvvetiyle. (Şekil Xl. Kalınlık fazlalığı olmadan direnç kaynağı yapılabilmesi için tatbik edilen diğer bir özel uygulama. Bu usul.İki yüzün ezilmesiyle sağlanan dikiş kaynağı.10 2. kaynaktan sonra kaplanacak parçaların kaynağı verilebilir.5 1. v 10600-2260. 1 ilâ 4 mm arasında değişen kalınlıklardaki levhalara uygulanır. levhalar hafifçe üst üste bindirilir.9). 145 . Bir rulodanbant şeklinde gelen levha kıvrılarak. Fakat bu tip birleştirmelerin mukavemeti. Örnek olarak. levha kalınlığının 1 ilâ 1.5 katıdır.

5. parçalar temas etmeden elektrik akımı uygulanır. R : Sekonder devre kabloları T : Transformatör l : Sekonder kaynak akımı yoğunluğu l : Sekonder kaynak akımı yoğunluğu P :Kaynak yapılacak parçaları 146 . sabit tezgahtan bağımsızdır. 10.Şekil XI. A.. kaynak transformatörünün kutuplarına elektriksel olarak bağlanmış çeneler vasıtasıyla sıkıştırılır (Şekil Xl.11).1. parçalar yüksek bir basınçta temas ettirilir ve akım tatbik edilir. B : Kaynak yapılacak parçalar F : Sıkıştırma kuvveti C : Gövdeden bağımsız sıkıştırma çenesi U : Sekonder akımının gerilimi D : Hareketii tablaya bağlı sıkıştırma çenesi S. üç çeşittir a-) Basınçlı alın kaynağı b-) Ön ısıtmasız yakma alın kaynağı c-) Ön ısıtmalı yakma alın kaynağı Basınçlı alın kaynağında. Sıkıştırma çeneleri.Basınçlı alın kaynağı Kaynak edilecek parçalar..Boruların alın dikiş kaynağı. 5.. Yakma alın kaynağında ise.Alın kaynağı Alın kaynağı.

şekil Xl. Uygulanan basınçlar 0.Parçaların temas noktalarında kıvılcımlar çıkarak.2 kg/mm2 arasındadır.Hareketli tabla yavaş yavaş hareket eder. Parçaların alınları. sıkıştırma kuvvetine karşı mukavemetleri azalır. Bütün bu safhalar. parçalar birbiriyle temas eder ve sekonder elektrik devresi kapanır.bastıran kuvvet Şekil XI. parçaların sıkıştırma çenelerinin dışında kalan kısımları üzerinde kapanır. 5.Basınçlı alın kaynağı maki naşının prensibi ve akım yoğunluğu ile kuvvetin zamanla değişimi. Böylece parçaların alınları kaynak sıcaklığına ulaşır.. .5 ilâ 1. çeneler vasıtasıyla sıkıştırılır. kuvvetli bir şekilde parçalar birbirine bastırılır. şu şekilde yapılır: .Tabla hareketinin devamıyla. Bu çeneler kaynak makinasının sekonderiyle bağlantılı olup. Parçaların temas yüzeylerinde direnç yüksek olduğundan. . Sekonder devre akımı. çeneler arasına sıkıştırılır.Parçalar birbiri ile temas etmeden.12'de görülmektedir. kaynak akımının sürekliliğini sağlarlar..2.Transformatöre. dolayısıyla parçalara akım tatbik edilir. . bu bölgelerde erime başlar.Yakma alın kaynağı Kaynak edilecek parçalar. erime başlar. Aynı anda parçaların. . 11. Kaynak işlemi. - 147 . Kaynak işlemi esnasında. Bu esnada parçalara sekonder akım uygulanmamıştır. .Tablanın ani hareketiyle birbirlerine tema eden alınlarda kaynama meydana gelir. Böylece plâstik hale gelen ve eriyen uçlar birbirine kaynar. oldukça düzgün olmalıdır.

148 . toplam alın kesitlerinin çok az bir kısmıdır. iki yüzey arasında yanmaların (kıvılcımların) oluşmasına sebep olur. Fırlayan bu zerreciklerin yerlerinde kraterler (çukurcuklar) ve yeni pürüzler meydana gelir. Temas eden pürüzlerin alanı.. Böylece.13). Parçaların alın yüzeylerinde bulunan pürüzler. sekonder devre akımının kapanmasına sebep olurlar. dirençle ısıtmadan farklıdır. temas noktalarının direnci çok yüksektir Çok yoğun akım geçirildiğinde. Yakma alın kaynağında kaynak sıcaklığına ısıtma. hareketli tablaların yaklaşmasıyla karşılanır. Erime ve patlamalar sebebiyle meydana gelen malzeme kaybı. Erime halindeki parçacıklar patlar ve yanan zerrecikler dışarı fırlar. Bu pürüzler üzerinde de benzer yanma ve patlamalar olur. pürüzler kuvvetli olarak ısınır ve erimeye başlarlar.Yakma alın kaynağı safhaları ve kaynak parametrelerinin zamanla değişimi.F : Sıkıştırma kuvveti U : Sekonder akımın gerilimi l : Sekonder kaynak akımı yoğunluğu P : Hareketli tablanın uyguladığı kuvvet Şekil XI. Pürüzlerin temasından doğan basma çok zayıf olduğundan. Temas eden pürüzler. 12. kıvılcım bütün yüzeye yayılır (Şekil Xl.

Selâhaddin . Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası.16. No. parçaların kesitine.BELOTE. 1965 (2) .Doç.1977 (4). "Le Soudage par Resistance" Dunod. . 13. kıvılcımlanma çevrimine ve sekonder devre gücüne bağlıdır.Literatür (1) . 1983 149 .. Kıvılcımlanma süresi.ANIK.ERYÜREK. Tuncer "Dövme alüminyum alaşımlarının elektrik direnç kaynağı" Türk Kaynak Cemiyeti Yayını. 111-563-77. EJ.1964 (3).ANIK. Böylece pürüzlerin temas dirençleri ortadan kalkar ve kıvılcımlanma da biter. Selâhaddin .LHEUREUX. tablanın ani hareketiyle yüksek sıcaklıktaki yüzeyler birbirine bastırılır.Yakmanın safhaları.E.ANIK.ÖREN.Şekil XI. 6. G. Barlas "Effect of Contact Resistance in Resistance Spot Welding" IIW/IIS .. malzemenin ısıl iletkenliğine. a-) Hareketli tablanın ilk hamlesi b-) Iki pürüzün teması c-) Fışkırma ve krater oluşumu d-) Yeni kraterlerin teması e-) Yeni kraterlerin oluşumu f-) Yanmanın bütün kesite yayılması Yanmanın bütün yüzeyi kaplaması ve birleştirilecek yüzeyin tamamının erimesinden sonra.

Sürtünme kaynağında. arada bir parça dönmektedir.1'de. Sürtünme ısısının meydana gelebilmesi için. plastik yığılma meydana gelir. diğeri dönmektedir b-) Her iki parça ters yönde dönmektedir c-) Kaynaklanacak parçalar sabit olup. a-) Parçalardan biri sabit.. d-) Parçalardan birisi küçük genlikti. Şekil XII. parçalardan enaz birisinin hareket ettirilmesi gerekir.XII. Basınç. bu kaynamış kısımların makaslanma durumu ortaya çıkar. doğrusal da olabilir. Böylece birleşme bölgesinde. alternatif hareket yapmaktadır. Sürtünme kaynağında parçalar arasında sürtünme sebebiyle ısınma meydana gelirken. dönen parça tarafında Basınç. sürtünme ısısı ile plâstik deformasyona uğratılarak kaynaklandığı bir usuldür.Tarifi ve prensibi Sürtünme kaynağı. dönen her iki parça tarafında Şekil XI1. bir de basınç uygulanır. kaynaklanacak parçalardan biri veya her ikisi hareketli olabilir.1. parçaların hareketlerinin türleri. Malzeme uygun plâstikliğe geldiği zaman. Her iki hareket türünün meydana getirilmesinde. Malzemenin eritilmeden. sabit olan parça tarafında Basınç. hareket cinsleri görülmektedir.. BÖLÜM SÜRTÜNME KAYNAĞI 1. Bu hareket dönme şeklinde olabileceği gibi. Bunun sonucu olarak başlangıçta bölgesel kaynamalar ve daha sonra. Parçalarda 150 . bir tür basınç kaynağıdır. hareket durdurulur ve basınç yükseltilir.

sürtünme kuvveti ve süresi.Volan tahrikli sürtünme kaynağı Bu usulde. Şekil XII.3.Sürtünme kaynağının çeşitleri 2. Şekil Xll. dönme ile sürekli bir tahrik grubu tarafından sağlandığı sürtünme kaynağı türüdür (Şekil Xll.Sürekli tahrikle sürtünme kaynağı Sürtünme enejisinin. devir sayısı. volanın kütlesi. Kaynak üzerinde.Volan tahrikli sürtünme kaynağı 1-) Tahrik motoru 2-) Değiştirilebilir volan 3a-) Dönen parçanın bağlandığı ayna 3b-) Sabit parçanın bağlandığı aynası 4a-) Dönen iş parçası 4b-) Sabit iş parçası 5-) Yığma silindiri 151 . kaynak işleminin başındaki devir sayısı. yığılma basınç ve süresi etkili rol oynar..2.2)...1. 2.2. malzemenin bileşiminin etkisi vardır.Sürekli tahrikle sürtünme kaynağı 1-) Tahrik motoru 2-) Fren 3a-) Dönen iş parçasının bağlandığı ayna 3b-) Sabit parçanın bağlanma aynası 4a-) Dönen iş parçası 4b-) Sabit iş parçası 5-) Yığma silindiri 2.kaynaktan sonra eksenel yönde bir kısalma ortaya çıkar.3'de prensibi görülen bu usulde... dönen bir volanda toplanmış dönme enerjisinin. Şekil XII. sürtünme kaynağı işleminin şelf frenlemesiyle parçaya iletilmesiyle kaynak yapılır.

0. tercih edilmektedir. yeterli deformasyonu sağlayacak kadar olmalıdır. Bu süre. Bunlarda sertleşmeyi önlemek için.. Ostenitik çeliklerin yüksek süneklik ve sıcak deformasyon değerleri sebebiyle.2. ısının tesiri altındaki bölgenin genişletilmesiyle sağlanır. 3. sürtünme kaynağı parametreleri ve şekil Xll. Malzemenin içerisinde gayri safiyetlerin bulunması.3.. kaynak ağızlarının hazırlanmasına ve kaynak yapılacak parçalardaki sıcaklık dağılımına bağlıdır. Tablo XII.1'de çeşitli malzemeler için. soğuma süreleri mümkün olduğu kadar uzatılmalıdır. Malzeme sürtünme kaynağına yetecek derecede.4'de ise çeşitli bağlantılarda ağız hazırlama ve kaynaktan sonraki durumlar görülmektedir.Sürtünme kaynağının uygulanması Sürtünme kaynağı. sıcak plâstik şekil değiştirme kabiliyetine sahip olmalıdır. malzemeye. su alma durumu gibi faktörler sürtünme kaynağına sınırlama getirmektedir. kütle veya seri imalâtta. uzun sürtünme süreleri gerekir. Sürtünme süresi. kısa sürtünme süreleri yeterli olmaktadır. Bu ise.Kombine sürtünme kaynağı Sürekli tahrikli ve volan tahrikli usullerin beraber uygulandığı bir usuldür.6 ilâ 200 mm çapları arasında dolu silindirik parçalar ve 900 mm çapına kadar boru parçaları kaynak yapılabilmektedir. eksenel basınç ve dönme momentlerine karşı yeterli olmalıdır. atmosfer şartlarına karşı ilgisi. Sürtünme kaynağının tatbik edileceği malzemenin mukavemeti. Bilhassa diğer kaynak metotlarının uygun olmadığı kaynak uygulamalarında. 152 . Sürtünme kaynağında erime bölgesi dardır ve bağlantının mukavemeti yüksektir. Alaşımsız veya yüksek alaşımlı çeliklere de. aynı veya farklı cins malzemelerin kaynağında kullanılabilir.

Şekil XII.4. 153 . kaynak parametreleri.Sürtünme kaynağı örnekleri..Çeşitli malzemelerin sürtünme kaynağında. 1.Tablo XII..

Teil 3. DVS 2909.V.1981 (3) .ANIK.l.GULBAHAR.. No.I.ANIK. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi E! Kitabı" Ergör Matbaası. 1982 154 .53. 1983 (5) . 1962 (2) . LA "Welding with Friction Heating" Technical Information Bulletin. .4. Selâhaddin . V.VIIL'.1957 (4) ."Reibschvveissen von metallischen Werkstoffen Konstruktion und Fertigung" Merkblatt.SHTERNIN.Literatür (I)-VIIL'. Bahadır "Metalik Malzemenin Sürtünme Kaynağı" Mühendis ve Makina Dergisi Sayı 279. "Friction Welding of Metals" American Welding Society.

ilâve metal). Yukarıda belirtilen kriterler. 100 mm'den kalın parçaların kolayca kaynaklanmasını mümkün kılmıştır. elektron ışının yüksek ısı yoğunluğu sebebiyle. Elektron ışınlarının ısı konsantrasyonu. elektron ışınlarından sağlanmaktadır. tamirat. çarpılmalar ve kaynak yerine ulaşılabilirlik). tabancadan 1 m uzaklıklara kadar çalışma imkanı ortaya çıkar. şekil değiştirme kabiliyeti. Bu güç yoğunluğu ile. Elektron ışınlarının güç yoğunluğu takriben 108 W/cm2dir.2). kendini çekmeler.'de görülmektedir. klâsik kaynak usullerinden yüksektir. parçanın derinliklerine nüfuz eden kanal şeklinde bir ısı dağılımı ortaya çıkar.. kaynak için gerekli ısı gaz alevi. Elektron ısım ile temin edilen ısının veya gücün yoğunluğu. bakım. reaktör tekniği.000 misli daha yüksektir. Elektron bombardımanı ile kaynak olarak da bilinen elektron ışını ile kaynağın ilk uygulamaları. gaz alevi ve elektrik arkındakinden 10. kalın kesitler için aynı uyum sağlanamamıştır.Prensibi ve önemi Bir konstrüksiyonun parçalarının birleştirilmesinde faydalanılacak usulün seçimi için şu hususlar gözönüne alınır: a-) Bağlantı için gerekli olan teknolojik kalite özellikleri (statik ve dinamik mukavemet.XIII. enerji. roket ve uçak inşaası gibi yeni ve önemli konularda olmuştur. elektrik arkı veya direnci ve sürtünme gibi menbaalardan sağlanmakta idi. b-) Şekil ve boyut şartları (büzülmeler. Laser ışınlarıyla elde edilen sonuçlar ince ve hassas kaynak işleri için özel bir uyum göstermesine karşılık.1 . c-) Uygulamanın. Elektron ışınlarıyla kaynağın geliştirilmesi. yüksek yoğunluklu enerji menbaının kaynak için kullanılması konusundaki araştırmaları ortaya çıkarmıştır. şimdiye kadar alışılmış vasıtalarla tatmin edici bir şekilde yapılamamış ve parçaların şekillendirilmesinde genellikle zorluklarla karşılaşılmıştır. usul tekniği bakımından ekonomikliği (yatırım maliyeti. BÖLÜM ELEKTRON IŞINI İLE KAYNAK 1. Bu sahalarda kullanılan özel malzemelerin işlenmesi. yarım daire şeklinde bir bölgeye yayılırken. işletme ücretleri. korozyona dayanıklılık). Elektrik ark kaynağında yüzeye bırakılan ısı. Elektron ışını ile kaynakta gerekli ısı. Daha önceki bölümlerde görüldüğü gibi. şematik olarak şekil XIII. 155 . Elektron ışını ile kaynak makinasının yapısı. (Şekil XIII.

Saptırma bobinleri 7. Katot 2.. Wehnelt silindiri 3. 2.1. 156 .Kaynak tekniğinde kullanılan ısı menbaalarının güç yoğunlukları Elektronlar ısılarını bırakmadan önce. Kaynak profilinin derinliğinin ortalama genişliğine oranı. Magnetik mercek 6.. İş parçası 10.Bir elektron ışını ile kaynak makinasının yapısı (şematik). Anot 4.Vakum flanşı Şekil XIII. Şekil XIII. parçanın derinliklerine kadar ilerleyen bir buhar teşekkül ettirirler. 25/1'e kadar çıkar (Şekil Xlll.3). Ayar bobinleri 5.Hareketli masa 11. Hava girişi 8. 1. Kaynak hücresi 9.

Elektron ışınlarının kumandası yani kaynak bölgesine yönlendirilmesi..Çeşitli kaynak usullerinde sac kalınlıklarına bağlı olarak. her istenen hareket elektron ışın demetine verilebilir.. verim daha yüksektir. magnetik merceklerle yönlendirilir ve kaynak yerine ulaştırılır. Elektron ışını ile laser ışını ile kaynak karşılaştırılacak olursa. 100 mm kalınlıklara kadar levhaların tek paso ile kaynağı mümkün olmaktadır. kaynak hızı değişimi a-) TIG/WIG b-) MIG c-) Mikroplazma d-) Plazma e-) Elektron ışını Elektron ışını ile kaynakta. Diğer kaynak usulleriyle bu kadar kalın levhaların tek paso ile kaynağı yapılamamaktadır. 3. şekil XIII.4.4. yaklaşık olarak ark kaynağının onda biri kadardır. 157 . mekanik kumandalı diğer kaynak usullerine göre çok kolaydır. diğer kaynak metotlarına nazaran. Aynı zamanda. Saptırma bobinleri vasıtasıyla.Şekil XIII. mikron mertebesinden. elektron ışını ile kaynakta harcanan güç az. Kaynaktan sonra parçalarda meydana gelen distorsiyon miktarı da. Şekil Xlll. plazma ve elektron ışını ile yapılan kaynaklarda erime bölgesi formlarının karşılaştırılması. Çünkü elektron demetinin yönlendirilmesi. kaynak hızı daha yüksektir (Şekil Xlll.1 'de görüldüğü gibi bir üreteçte elde edilen elektron demeti ayar ve saptırma bobinleri.TIG. elektrik veya magnetik alanlarda gerçekleştirilebilmektedir.). Elektron ışını ile.

bu kadar dar toleranslara gerek yoktur. elektronlar gaz moleküllerine çarparak hem enerjilerini kaybederler hem de dağılırlar. uçak ve roket kaynaklarında 50 m3'e kadar çıkar. Çalışma kamarasının hacmi dişli çark imalâtında 1 litre iken. zamanlı veya sürekli makinalar kullanılmaktadır. Bu sebepten kaynak metalinin bileşimi esas metalinkiyle aynıdır ve bir homojenlik sağlanmış olur. Bu dar tolerans. Kamaralı makinalarda hacim 1 ilâ 100 m3 arasında değişir ve pompalama süreleri 2 ilâ 20 dakika arasındadır. Bu sebepten. Değişebilen iş parçası tablaları ve dönebilen düzenlerle donatılmışlardır. Elektron ışınının birleşme yerlerini etkilemeden geçmemesi ve aralığın erimiş hacimle tamamen doldurulabilmesi için.Kaynağın yapılması ve kaynak makinaları Elektron ışını ile yapılan kaynakta. birleştirilecek parçalar lalın ağız formunda hazırlanır ve ilâve metal kullanmadan kaynak yapılır..5). Aynı zamanda vakum kamarasının büyüklüğü. Seri imalâtta küçük iş parçaları için kamara yarı vakum makinaları ile bir dakika civarında boşaltılırken. aralığın tam olarak doldurulmasını sağlar. Diğer kaynak usullerinde. diğer kaynak usullerine göre bir dezavantaj teşkil eder. freze veya taşlama suretiyle ağızların itinalı bir şekilde hazırlanmasını gerektirir. birbirlerine yalnız elektron ışınının geçeceği dar bir delikle bağlanırlar ve iki hacim de ayrı pompalarla tahliye edilirler (Şekil Xlll. Elektron ışınlarının üretimi. Derin nüfuziyet sebebiyle altlık kullanılmaz. Bu durum ise. Genel maksatlı makinalardır. kamaralı. birleştirilecek parçaların arasına mekanik olarak ilâve bir tel veya bant yerleştirilir. Araya konan bu ilâve metal elektron ışının tesiriyle esas metal ile beraber eriyerek. Bazı durumlarda metalürjik sebeplerden dolayı. Daha çok yarı mamul parçaların kaynak ve ısıl işleminde kullanılır.2. Elektron ışını üreten tabanca ve çalışma kamarası. iş parçasının büyüklüğünü sınırlar.6). kaynaklanacak iki parça arasındaki aralığın 1/100 mm'den fazla olmaması lazımdır. elektron ışını ile kaynakta kaynak yerinin kimyasal olarak saflığını bozacak hiçbir işlem meydana gelmez. Sürekli makinalar. elektron bombardımanı kaynağı vakum içerisinde yapılır. çalışma kamaraları iş parçasının boyutuna göre ayarlanabilir. Seri imalâtta kullanılan zamanlı makinalarda. Elektron ışını ile kaynakta. 158 . yüksek vakum tesislerinde pompalama süreleri 5 ilâ 30 dakika arasındadır. kaynak karakteristikleri çok dikkatli olarak seçilir. Vakum olmaması durumunda. Fakat akmayı veya yetersiz birleşmeyi önlemek için. band veya çubuk şeklindeki parçaların sürekli olarak kaynaklanması için dizayn edilmiştir (Şekil Xlll. Diğer usullerde olduğu gibi. 10-4 Torr'dan daha küçük bir yüksek vakum gerekir.

6. Işıklandırma Şekil XIII.Ayrı tahliyeli elektron ışını tabancası..a-) Kapak b-) Katot taşıyıcı c-) Anot diyaframı d-) Magnetik mercek e-) Saptırma sistemi f-) Ventil g-) Büyütücü bakış yeri h-) Buhar koruyucusu i-) İş parçası k-) (Aydınlatma) I-) Difüzyon pompası Şekil XIII. 159 . 5..Sürekli makina.

iş parçası vakum kabının eksik duvarını oluşturacak şekilde ve vakum bakımından sızdırmaz tarzda.7.Pürüzsüz. İçerisinde gaz bulunan malzemelerin elektron ışını ile kaynağında.Elektron ışını ile yapılan kaynağın. Bu durum kolay buharlaşan malzemelerin kaynağında.Çeşitli kaynak usulünde tek paso halindeki sıcaklık dağılımları a-) Gaz eritme kaynağı b-) Açık ark kaynağı c-) Elektron ışını ile kaynak Elektron ışını ile kaynakta yüksek ısı konsantrasyonu sebebiyle. Elektron ışını ile kaynakta ışınların odaklandığı yerde meydana gelen yüksek sıcaklık.. yüksek ergime noktalı malzemelerin (tungsten gibi) kaynağı kolayca yapılabilir. bileşimin değişmesine sebep olur. Meselâ. dikişin etrafındaki sıcaklık dağılımı diğer kaynak usullerine göre çok değişiktir (Şekil Xlll. büyük oranda buharlaşmaya sebep olur. parçalar aynı anda erirler. Çünkü yoğun ısı sebebiyle. Farklı ısı iletme kabiliyetindeki malzemelerin kaynağında elektron ışını ile kaynağın kullanılması. şu faktörlerin etkisi vardır: a-) Çok hızlı ısınma ve soğuma çevrimi. 3. dikiş içerisinde hızlı soğuma sebebiyle gaz kabarcıkları kalır. Bunlarda elektron ışını menbaı. üstünlük sağlar. metalürjik özellikleri Bağlantının metalürjik özellikleri üzerinde. 160 . Büyük yüzeyli uçak parçalarının kaynaklanması. eğri yüzeyli. dönüşmeyle sertleşen malzemelerde sertleşmeye sebep olur. c-) Erimiş banyoda gaz absorbsiyonu veya etkisi yoktur (oksidasyon gibi).7). Şekil XIII. Elektron ışını ile kaynakta. bu şekilde yapılmaktadır. pirincin kaynağında kaynak bölgesindeki çinko yaklaşık olarak tamamen buharlaşır. b-) Metal erime bölgesinde. Sıcaklık dikişin kenarında hemen düşer ve çok dar bir ısının tesiri altındaki bölge meydana gelir. büyük ve ağır iş parçalarının kaynağında taşınabilir vakum kamaraları kullanılır.. Fakat bu durum. Çabuk soğuma sebebiyle erimiş metalde tane irileşmesi önlenmiş olur. iş parçası tarafındaki açık kamaranın üzerine yerleştirilir. kısmen buhar haline geçer.

Sayı 9.M.. kaynak yapılmış olur. kaynaktan sonra (sağda). Bu durum bilhassa uçak inşasında kaplama saclarının ve petek konstrüksiyonlarında da takviyelerin birleştirilmesinde kolaylık sağlar.1981 (3).Ltd.. Selâhaddin-DORN. Selâhaddin-DORN..8) Şekil XIII. 1971 161 .M.ANIK. Dergisi.A. hacimsel olarak birbirinden ayrı olan bölümlerde elektron ışını ile kaynak yapmak mümkün olmaktadır.Şekillendirmenin esasları Elektron ışını ile kaynakta derin bir nüfuziyet elde edilmesi sebebiyle. Fakat T-birleştirmelerinin klâsik usullerde olduğu biçimde yapılması da mümkündür.A. Bahadır "Elektron ışını ile kaynağın diğer rakip kaynak usulleriyle mukayesesi" Sakarya D. Elektron ışını ile kaynakta kullanılan başlıca alın birleştirmeleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir (Şekil Xlll. 8. 5..M. Bahadır "Elektron ışını ile kaynağın teknikteki uygulamaları" Sakarya D. Dergisi. Sayı 11.Literatür (1). Lutz-GÜLBAHAR.ANIK. Kaynaktan önce (solda)."Electron Beam Welding" Sciaky Electric Velding M. Elektron ışınlarının yeterli enerji ile gönderilmesi halinde.4. Lutz-GÜLBAHAR. Böylece ulaşılması zor olan yerlerde. 1980 (2).M.Elektrod ışını ile kaynak işlemi için uygun birleştirme biçimleri ve ışın doğrultuları. T-birleştirmelerde yatay levha tarafından kaynak yapmak mümkündür.

sürekli şekilde çalışır. tungsten gibi yüksek ergime sıcaklığı (3400 °C) olan metaller kendiliklerinden erirler ve ısıya duyarlı civar bölgeler üzerindeki etki minimuma iner. Şekil XIV. iri taneli olma. laser aktif madde (ortam) tarafından hacim ve zamana bağlı olarak elektromagnetik bir ışına çevrilir. elektron ışını ile kaynaktaki gibi vakumun sağlanmasını gerektirmez. termokompresyon. 162 . C02 . tekrar kristalleşme ve segregasyon gibi uygun olmayan iç yapı değişmelerine engel olacak ve hızlı üretimi sağlayacak kadar kısadır. sıvı veya gaz şeklinde olabilir. Bunlardan laser ışını ile kaynak. farklı dalga boylarında ışın ortaya çıkarırlar. Gaz hali laseri olarak. 10 mikron dalga boyunda infraruj bölgededir.laseri esas olarak. CO2. darbeli olarak da çalışabilir. üretim hızı. elektron ışını ve laser ışını ile kaynak gibi yeni birleştirme usullerinin gelişimini teşvik etmiştir. Bu durum.Önemi ve prensibi Montaj parçalarının sürekli olarak küçülmesi. optik resonatör (Laser kafası) ve kumanda düzenli enerji menbaında meydana gelir. şematik olarak bir C02 . aşağıdaki avantajlara sahiptir: a-) Birkaç mikron mertebesindeki bölgelere odaklanabilirle kabiliyeti ve 108 W/cm2 'nin üzerindeki yüksek güç yoğunluğu sebebiyle. Laser sistemi esas olarak. Aktif madde katı. birleştirme tekniğinin daha küçük boyut alanlarına yayılmasını gerekli kılmaktadır. 1 'de. ultrasonik. Farklı laserler. mikroplazma kaynağındaki gibi koruyucu gazların kullanılmasını. otomatize edilebilme imkanı gibi üstünlükleri vardır. Laserler sürekli veya darbeli olarak çalışırlar. Elde edilen ışın. Sıvı hal laseri. CO2 laseri % 10 ilâ 20 gibi oldukça yüksek verimle ve teorik olarak 50 ilâ 100 W'lık çıkış güçlerinde elde edilirler. yani takım ile iş parçası arasında hiçbir mekanik kontakt oluşmaz ve iş parçasının istenmeyen alaşımlanması veya distorsiyonu önlenmiş olur. malzeme işlemek üzere şimdiye kadar hiç kullanılmamıştır. . b-) Laser ışını temassız olarak çalışır. BÖLÜM LASER IŞINI İLE KAYNAK VE KESME İŞLEMİ 1. klasik kaynak usulleri (elektrik direnç kaynağı müstesna) kullanılamaz.XIV. d-) Laser ışının üretimi.laseri kullanılır. Bu sebepten bilhassa seri imalat için. Fakat darbeli tahrik veya özel anahtarlarla. Laser kafasının içerisine sevkedilen enerjinin bir bölümü. Küçük boyutları kapsayan alanda.laserinin prensibi görülmektedir. c-) Kaynak süresi.

. Bu sebepten katı laser kafaları. 1.2' de verilmiştir. daha küçük ve hafiftir. Neodin-YAG (Yitrium Alüminyum Granat). darbeli frekans ve güç çekişleri bakımından ayrılırlar. argon-iyon laseri de kullanılmaktadır. oldukça kısa darbe sırasıyla çalışılır (4 Hz'den küçük). (%0. Neodiyum-YAĞ ve Neodiyum-Cam laserleri birbirinden.1 . Cam kristalleri kötü ısı iletimleri sebebiyle. C02 laserindeki moleküllerden çok fazladır. Güç değerine bağlı olarak. Fakat cam kristalleri daha ucuzdur. Rubin laseri.CO2 . Gaz hali laseri olarak. şekil XIV.laserinin prensibi.51 mikron dalga boyunda çalışır ve bu sebepten. Katı hal laseri olarak tatbikatta. laser kafaları ayrıca soğutulur. Katı hal laserleri. Neodiyum-YAĞ laseri. Bir katı hal laserinin prensip şeması. 163 . Katı hal laserlerinin birim hacim başına depolanan laser aktif Neodiyum gaz moleküllerinin sayısı. YAĞ veya Cam laserlerinden daha kötü verime sahiptir.06 mikron kadardır.Şekil XIV. iyi odaklanabilirle ve metal yüzeylerine absorbe edilebilme avantajları vardır. Bu laser 0. 800 W'lık güçlere kadar olan sürekli işletmeler için uygundur.69 mikrondur. optik olarak yani ışık şeklinde tahrik edilirler. Neodin Cam veya Rubin (yakut) kullanılır. Neodiyum-YAĞ kristalinin çok iyi ısı iletmesi sebebiyle çabuk soğuması. cam kristale göre bir avantaj teşkil eder.1'den küçük). Işınların dalga boyu l.1 ) fakat dalga boyu 0. Yalnız verimi düşüktür (% 0.

hiçbir kuvvetin tesiri yoktur. parçalar birbirlerine tam olarak yaklaştırılmalıdır. b-) İyi bir şekilde otomatize edilebilir.Laser ışını ile kaynak işlemi Laser ışını ile kaynak. . e-) Hiçbir takım aşınması yoktur.Laseri ile kaynak Eritme kaynağında C02 . levha kalınlığı ve malzeme cinsine bağlı olarak gerekli minimum güçler şekil XIV. Laser kaynağı.Laser ışını ile kaynağın uygulanma sınırları. h-) Zor ulaşılan yerlerde kaynak yapma imkanı vardır. küçük termik zorlamaların meydana gelmesi laser ışını ile kaynağın avantajıdır.Laser ışını kaynağı. bir eritme kaynağıdır. Teorik olarak ilave metal kullanılmadan kaynak yapıldığı için.CO2 . f-) Büyük çalışma aralıkları imkanı vardır. g-) Isının tesiri altındaki bölgeler dardır. erimiş banyo genişliğinin 1/5'i kadar olmalıdır. Ağızlar arasındaki açıklığın miktarı.4'de 164 . Erimiş banyo genişliği ise. Güç yoğunluğu.3'de verilmiştir.. malzeme kuvvetle buharlaşmadan eriyecek şekilde ayarlanmalıdır.Şekil XIV. d-) Atmosferde çalışma imkânı vardır. c-) İş parçasının üzerine. Şimdiye kadar yapılan uygulamalarda C02 . hemen hemen bütün malzemeler birbirleriyle kaynak edilebilirler.2. 3 mm'nin altındaki kalınlıklarda bulunan levhaların alın kaynağında kullanılmıştır. . aşağıdaki üstünlüklere sahiptir: a-) Enerji şevkinin ve zamana bağlı kumandanın basitliği sebebiyle.Katı hal laserinin prensibi 2. bazı kaynak usulleriyle beraber mukayeseli olarak şekil XIV. 2.1. Bu uygulamalarda. Fakat ağızların hassas olarak hazırlanması ve çok konsantre edilmiş ışın gönderilmesi gerekir. Optimum kaynak için. 100 mikron civarındadır.

22. g-) Birçok noktanın aynı anda kaynağı için. Laser gücünün artmasıyla. hassas cihazlarda ve elektroteknikte küçük parçaların ve farklı kimyasal bileşimdeki parçaların kaynağında kullanılır.-CO2 . Böyle uygulamalarda genellikle. Şekil XIV. nokta kaynağı 165 .. Şekil XIV.: a-) 0.Laser ışını ile kaynağın. 3. d-) Tamamen işlenmiş hassas parçaların kaynak işlemlerinde. darbe mm ölçülerindeki.görülmektedir. T ve bindirme birleştirmelerinde temassız nokta ve dikiş kaynaklarında. Katı hal laseriyle kaynak daha çok. hassas ve mikrokaynak için.1 ila 1. hassas ve mikrokaynaklar için kullanılır..4.Katı hal laseri Katı hal laseri. nüfuziyet derinliği artmaktadır.Laser/ ile optimum kaynak için gerekli minimum güç. uygulama alanı sınırları.0 mm ölçülerindeki. c-) Kaynak kabiliyeti çok düşük malzemelerin kaynağında.C02 . e-) Çok farklı kalınlıklardaki levhaların birleştirilmelerinde. f-) Zor ulaşılan yerlerdeki kaynaklar için. b-) Alın.

nikel ve bunların alaşımları laser ışını ile kesilebilir. 1. çinko ve krom kaplı). pirinç. zirkonyum. Laser ısım ile kesme Laser ışını ile kesmede. tablo XIV. titanyum. klasik kesme usullerine göre daha dardır. 3.bağlantıları mukavemet için yeterlidir. Nokta kaynağı bağlantılarının yan yana dizilmeleriyle. Yakma ile kesme. dar kesme ağzının genişliği ve kesme kenarlarındaki ısının tesiri altında kalan bölgeler. magnetik ve mekanik özellikler bozulmadan laser ışını ile kaynak mümkündür. eriterek veya yakarak yapılabilir. Çelikler (kurşun. bakır. Kesmede genellikle.Laseri ile kesilemezler. kalay. Laserle kesme. gümüş ve altın gibi yüksek yansıtmalı malzemeler hiçbir şekilde CO2. malzemenin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir: 166 . Tablo XIV. tantal. Laser kaynağının uygulamaları. dikiş kaynaklan yapılır. eriterek kesmeye göre on kat daha yüksek olabilir. aynı anda birçok noktada kaynak yapılabilir.Laser kaynağının uygulama alanları. Laser ile yakılarak kesme yapılabilmesi için. Laser ışınının aynalarla saptırılmasıyla. . Alüminyum. elektrik.1'de görülmektedir. CO2-Laseri kullanılır. Yüksek hassasiyette monte edilmiş yapı gruplarında.

seramik. cam. kuvarz. darbeli laser ışınları kullanılır. odak noktasının yeri değişebileceğinden kesme ağızları bozuk olabilir. Laserler çizme işleminin uygulama alanlarından biri de. Kesme işleminin yapılmasında.Laser ışını ile yapılan kesme örnekleri. fotoelektrik kopya veya pnömatik ayarlayıcılarla olabilir. Bu değerin altındaki kesmelerde. Laser kafasının kumandası.2'de laser ışını ile yapılan kesmelere ait örnekler görülmektedir. Çizme hızı. zımbalamaya göre daha az gürültülü ve çevre sağlığı yönünden daha az zararlıdır. Fakat giyotinle kesmenin ekonomik olabilmesi için. c-) Malzemenin tutuşma (yanma) sıcaklığı. d-) Malzeme.a-) Malzeme oksitlenebilmelidir. lastik. laser ışını ile kesme daha ekonomik olmaktadır. Giyotinle kesme ve zımbalamada. kesilecek parça sayısının 1000 adedin üzerinde olması gerekir. 10 ila 20 cm/sn mertebesindedir. 4. Basınçlı oksijen veya hava kullanılarak. Ayrıca laserle kesme.Yivleme (çizme) Çizme işlemi için. Ayrıca organik ve anorganik malzemelerin de laser ışını ile kesilmesi mümkündür. deri. yarı iletken yapımında kullanılan silisyum tabakaların çizilmesidir. giyotinle kesme ve laser ışını ile kesme birbirleriyle rekabet halindedir. laser kafası veya iş parçası hareket ettirilebilir. yün ve pamuk gibi organik maddeler. Büyük parçaların kesilmesinde. laser kafasının hareket ettirilmesi gerekir. takımların imali daha ucuzdur.2. Ayrıca elektronik endüstrisinde 167 . asbest. ..2. ahşap. polietilen. erime sıcaklığının altında olmalıdır. Bunlara örnek olarak akrilik cam. porselen. mika gibi anorganik maddeler verilebilir. Elmasla yapılan çizmeye nazaran. yüksek sıcaklıkta eriyen oksitler meydana getirmemelidir. b-) Yanma sonunda ekzotermik reaksiyon meydana gelmelidir. çizik izinde kör delikler meydana getiren. polipropilen. üzerlerinde delik veya girinti-çıkıntı ihtiva etmeyen sürekli düzgün yüzeyler için uygundur. Yukarıdaki şartları. titanyum ve molibden gibi malzemeler sağlar. Tablo XIV. %2'den az karbon ihtiva eden çelikler. 10 mm levha kalınlıklarına kadar. Tablo XV/. laser ışını ile su altında kesme yapılabilir. daha hızlı çizme yapılır. Pnömatik ayarlayıcılar (reaktör memeli olanlar). Çünkü iş parçasının hareket ettirilmesi halinde.

RAUSCHER.BEARDSEN. CO2 . mika. Selâhaddin .. sert metal ve kağıda hakketme yoluyla baskı yapılmasında kullanılır. 1973 (3).ROESS.E. sah.Laser ışını ile alüminyum seramiği. D. 227/229.GÜLBAHAR. yüksek çalışma hızı.765/772 168 .alüminyum oksidin çizilmesi. L. "Laser kaynağının teknikteki uygulama imkanları" Sakarya D.3. alüminyum. B. helezon ve hakketme işlemleri yapılabilir. S. "Materialbearbeitung mit Laserlicht" Schvveizerische Technische Zeitschrift. H. 6. Sayı 10.ANIK..L .DORN.J.Literatür (1). G. "High Speed Welding of Sheet Steel with a CO2 . Dergisi. gravür.. 5.4.Gravür yapma. ücret ve malzemeden sağlanan tasarruf laser ışını ile kaynağa büyük üstünlük sağlamıştır. Çünkü alüminyum oksidin sertliği.36/37. Kaynak neticelerinin emniyeti.1980 (2). D. lastik.A. helezon açma ve hakketme Metal. Nr. . 0. alışılmış birleştirme usullerinin hiçbirini alternatif kabul etmeyen birleştirme şekillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. oksit ve seramik malzemeler üzerinden belirli kalınlıklarda malzeme kaldırılarak. elmasın sertliğine yakındır.6 mm derinlikte çizilebilir. Malzeme kaldırılarak işleme usulü. .Laser" Welding Journal.M.M.SCHMATZ.Laser ışını ile kaynak ve işlemenin üstünlüğü Laser kaynağının endüstriyel uygulamaya girmesi. kuvvetli şekilde takım aşınmasına sebep olur. 4.

bu işleme "lehimleme" adı verilir. Esas malzemedeki bazı elemanlar lehim alaşımına ve lehim alaşımındaki bazı elemanlar. yani (a) açısının küçülmesi ıslatma olayının ve lehim olayının ve lehim yayılmasının daha iyi olmasını sağlar. . Bunlardan "Feduska" tarafından. ıslatma yüzeyi (A) ile gösterilerek. şekil XV. Burada birleşme. Yukarıda yapılan tariften de görülebileceği gibi. (T damlasının yüzey gerilimini ve (T aşağıdaki ifade yazılır: 23) 13) lehim de yayılma gerilimini ifade ettiğine göre yayılma (ıslatma) için Islatma yüzeyinin büyümesi. lehimleme sırasında birleştirilecek parçalar erimemektedir. birleştirilecek parçalar bölgesel olarak eritilmektedir. Burada (α) sıvı haldeki lehim damlasının kenar açısı. yüzeylerde birleşmeyi sağlar.. (A) büyür. Islatmanın değerinin belirtilmesinde. 1. BÖLÜM SERT LEHİMLEME 1 . kendileri erimeden. Lehimlemede çalışma sıcaklığına kadar tavlanan (ısıtılan) esas malzemenin yüzeyine düşen bir damla lehim alaşımı yüzeyde yayılmaya başlar ve katılaşmadan sonra. iyi bir ıslatmadır.Tarifi ve prensibi İki metalik malzeme. aşağıdaki ıslatma indeksi (l) tarif edilmiştir: Şekil XV. Eritme kaynağında ise.1'de görüldüğü gibidir. "Islatma (sulandırma) 169 . lehim alaşımının esas metal üzerinde yayılabilme kabiliyetidir. Islatma. (a) küçülürse ıslatma daha iyi olur.XV. 1 -) Lehim damlası 2 -) Esas metal 3 -) Hava Yukarıda görüldüğü gibi. erime derecesi daha düşük olan bir ilave malzemenin (lehim alaşımının) eritilmesiyle birleştirilirce. esas metale difüzyon yoluyla geçer. (T) lehim ile esas metal arasındaki sınır yüzeyi gerilimini.Lehim damlası ile esas metal arasındaki birleşme ve ıslatma. çeşitli kriterler öne sürülmüştür. Bir lehim alaşımının esas metal ile iyi bir şekilde birleşebilmesinin birinci şartı. bir difüzyon olayıdır. Lehim alaşımı damlasının esas metal yüzeyine düşmesiyle meydana gelen durum.

esas metalin difüzyon bölgesi (DG)'den daha büyüktür. Buradaki difüzyon bölgesi çok dar olup. Şekil XV. b -) Çeliğin standart bir lehim alaşımı ile (L Ağ 30 Cd veya L Ağ 40 Cd) birleştirilmesindeki durumu gösterir. katılaşma genellikle difüzyon bölgesinden başlar. lehimin yayılma hızı. Burada. malzeme ve lehim alaşımı cinsine göre difüzyon bölgesindeki değişmeler görülmektedir. gayet kolay olmaktadır.3'de. difüzyon dolayısıyle ortadan kaybolur. Difüzyon. a-) Bakır ve bakır alaşımlarının gümüş malzeme ile standart bir lehim alaşımı kullanılarak lehimlenmesindeki durumu gösterir. 2. difüzyon bölgeleri. birleşme bölgesinde çekme gerilmelerine ve dolayısıyla çatlamalara sebep olur.malzemesi" adı verilen bazı maddelerin kullanılmasıyla. Sabit bir katılaşma sıcaklığında Şekil XV. Şekil XV. .Çeşitli lehimleme ve esas metal çiftlerinde. -Lehimlemenin sınıflandırılması Lehim işlemi. Şekil XV. yayılma ve ıslatma kabiliyeti iyileştirilebilir. lehimleme sıcaklığı ve lehimleme aralığına göre tasnif edilir: A-) Lehimleme sıcaklığına göre 170 . Derin difüzyon bölgesi.Esas metalin ve lehim alaşımının difüzyon bölgeleri. . iki malzeme arasındaki ayırma çizgisi. Lehimlenmiş malzemelerin katılaşma sırasında. Difüzyon bölgesi çok geniş olup. Bakır ile gümüşün birleştirilmesinde difüzyon bölgesi (D = DG + DL ) genellikle kolay ölçülebilir ve 2 ila 20 mikron arasındadır. VL ile gösterilmiştir. 3. Difüzyon bölgesinin durumu. c -) Çeliğin L Ms 60 lehimi ile birleştirilmesindeki durumu gösterir. genişliği 0.2'de lehim alaşımının esas metal üzerinde yayılması şematik olarak görülmektedir. birleştirilecek malzemelerin cinsine göre değişir. 2.5 mikron civarındadır. bir kaç milimetre mertebesindedir. Lehimin difüzyon bölgesi (DL).

Böylece eriyen lehim alaşımı.1 mm civarında ise. temas yüzeyleri arasına akıp. yaklaşık olarak ilave metalin (lehim alaşımının) üst erime noktasına yakındır (tablo XV. 42 esas malzeme için). . Birleştirilecek parçalar arasındaki açıklık 0. Tablo XV. Maksimum lehimleme sıcaklığı: Lehimde bulunan alaşım elemanlarının buharlaşacağı veya esas malzemenin tane irileşmesine uğrayabileceği veya dekapanın zarar görebileceği sıcaklıktır. erimiş durumdaki lehim alaşımının girebileceği minimum sıcaklıktır. birleşmeyi sağlar.2. 3.1.Parçalar arasındaki aralıklar 171 . birleşme sıcaklığı olarak da bilinir. parçalara (V) veya (X) ağzı açılarak yapılan lehimlemeye de lehim kaynağı adı verilir.Lehimlemede sıcaklıklar Çalışma sıcaklığı: Esas malzemenin temas yüzeyleri arasında. Minimum ıslatma sıcaklığı olarak adlandırılan bu sıcaklık. 450 °C nin altında bulunan lehim alaşımlarıyla yapılan birleştirmeye yumuşak lehimleme. Bu sıcaklık. -Lehimleme işleminin karakteristik değerleri 3.a-) Yumuşak lehimleme b-) Sert lehimleme B-) Lehimleme aralığına göre a-) Kapiler lehimleme b-) Lehim kaynağı Erime sıcaklığı. esas malzeme üzerinde tutunabileceği bir sıcaklıktır. Bu sıcaklık.1). . Fakat bilhassa alt sınır önemlidir. 1. esas metalin sıvı haldeki lehim alaşımı ile birleşebileceği minimum sıcaklıktır. ıslatma sıcaklığının erimiş haldeki lehim alaşımının aralığa girişinden önce. Islatma sıcaklığı belirli sınırlar arasında bulunabilir. Islatma (sulanma) sıcaklığı: Erimiş haldeki lehim alaşımının. . çalışma sıcaklığının da girişten sonra ölçülmesidir. kapiler lehimleme. 3.Minimum sulanma ve çalışma sıcaklıkları (St. Islatma sıcaklığı ile çalışma sıcaklığı arasındaki esas fark. 450°C nin üstünde bulunan lehim alaşımlarıyla yapılan birleştirmeye de "sert lehimleme" adı verilir.

4. yerçekimi ivmesi ve lehim alaşımının (sıvı haldeki) Şekil XV. Kapiler yükselme miktarı. yoğunluğuyla ters orantılıdır.3 mm aralığa kadar kapiler yükselme miktarı. kapiler tesir (kapiler doldurma basıncı) ile birleştirilecek aralıkta yükselir veya ilerler.Kapiler doldurma basıncı ile lehimleme aralığı arasındaki ilişki Pk : Kapiler doldurma basıncı (mb) b : Lehimleme aralığı Artık kapiler lehimleme sözkonusu olamaz. 5. 172 . Eğer birleştirilecek parçalar birbirlerine geçecek tarzda hazırlanmışsa.L Ag 30 Cd standart lehim alaşımı ile bakır. Aralığın 0.5 mm arasında değişmesi halinde erimiş lehim alaşımının dikine yükselme miktarları. 0. redükleyici atmosferde veya vakumda yapılan lehimlemelerde ise 1000 dyn/cm olarak alınır.1 ila 0.5'de görüldüğü gibidir.5 mm'nin üzerinde olması halinde.3 mm'den sonra önemli miktarda değişme olmaz. pirinç ve çeliklerin birleşmesinde kapiler yükselme miktarları. Parçaların arasındaki aralığın 0. .. lehim alaşımının sıvı halindeki yüzey gerilimi ile doğru. aralık arttıkça önemli miktarda azalır.Kapiler lehimlemede sıvı haldeki lehim alaşımı. Yaklaşık olarak 0. şekil XV. aralığın seçimi çok önemlidir. şekil XV. Şekil XV. Iyi bir kapiler doldurma basıncı elde edilebilmesi için. Fırında dekapanla yapılan lehimlemede erimiş lehim alaşımının yüzey gerilimi 500 dyn/cm iken. Parçalar arasındaki aralık ile kapiler doldurma basıncı arasındaki ilişki. parçalar arasındaki aralık.4' de verilmiştir.

birbirine geçen silindirik parçaların ortalama çapı R. dış parçanın ısıl genleşme katsayısı o2 ve iç parçanınki a1 olmak üzere aralıktaki değişme miktarı aşağıdaki ifadeyle bulunur: Eğer α2 – α1 farkı pozitif ise aralıkta genişleme. 6. Bu olay. ağızların doldurulmasıyla lehimleme yapılır (lehim kaynağı). Parçaların birbirine geçecek tarzda hazırlanmaması halinde. Dt : D0: α: Δt : Isınmadan önceki çap (mm) Isındıktan sonraki çap (mm) Lineer genleşme katsayısı (mm/m. Buna göre. .Δt) olarak ifade edilir. lehimlenecek bölgenin genişlik ve boyu da önemlidir. işlem esnasında sıcaklığın etkisi ile bir miktar değişir.aralık sabit kalır ve kapiler lehimleme yapılır.6' da verilmiştir. çeşitli birleştirme hallerinde bu boyutları görülmektedir. 173 . bilhassa iç içe giren silindirik parçaların lehimlenmesinde dikkati çeker.7'de lehimleme aralığının. Eğer birbiri içerisine geçen silindirik parçalar farklı malzemelerden yapılmış ise. Silindirik parçalarda bu genleşme miktarı. 1 -) Eritme kaynağı 2 -) Kapiler lehimleme 3 -) Lehim kaynağı Lehimlemede parçalar arasında bırakılan açıklığın yanında. Burada. Bu iki durumda birleştirme biçimleri ve sıcaklık dağılımları. Aralığın seçiminde. eritme kaynağı ile mukayeseli olarak şekil XV. Şekil XV. Şekil XV. Parçalar arasında bırakılacak açıklıktan sonra ikinci önemli boyut. bu durumun gözönüne alınması gerekir.Eritme kaynağı. Lehimleme aralığı (b). her birinin ısıl genleşmesi ayrı ayrı hesaplanmalıdır. lehimleme uzunluğudur.0C) Sıcaklık farkı (°C)'dır. negatif ise daralma olmaktadır. (1 + α. Dt = D0 . kapiler lehimleme ve lehim kaynağında ağızların şekli ve sıcaklık dağılımları.

Lehimlenecek kısma konan lehim alaşımı erime derecesine eriştikten sonra. 0.Dekapanlar Genel olarak havada kalan metalik yüzeylerde bir oksit tabakası teşekkül eder. kendiliğinden aralığı doldurur. Bu ise. . 174 . dekapan adı verilen yüzey temizleyicileri kullanılır. Dekapan metalik olmayan bir malzemedir. lehim alaşımınınkinden biraz düşüktür. 50 milibardan büyük olması ve lehim alaşımının da uygun formda birleştirilecek kısma konması lazımdır. birleşmeyi kolaylaştırırlar.1. Lehimlemede kullanılan dekapanların vazifeleri. şöyle sıralanabilir: a-) Oksit tabakasını çözer ve yeniden oksitlenmeye engel olur. oksit filmini kaldırmakta ve lehimin yüzeyle birleşmesini sağlamaktadır. otomatik olarak doldurulur. 4. Lehimleme esnasında sıvı haldeki lehim alaşımının birleşme sağlayabilmesi için. esas metalin yüzeyinin daha iyi ıslatılmasını ve lehimin yüzeyde yayılmasını temin eder. 7. yüzeylerin temiz ve oksitsiz olması gerekir. Ayrıca.Dekapanlar ve lehim alaşımları 4. Bunun temin edilebilmesi için kapiler doldurma basıncının. esas metal ile derhal birleşen metal iyonlarını ihtiva ederler.Lehimleme aralığının boyutları Modern imalâtta lehimleme aralığı.Şekil XV. Birleştirilecek yüzeylere yeter miktarda sürüldüğü zaman.2 mm'den küçük olması halinde sağlanır. b-) Lehim alaşımının yüzey gerilimini azaltarak. d-) Bazı hallerde örtü vazifesini gören dekapanlar birleşme bölgesinin çabuk soğumasını önlerler. yeni oksit filminin meydana gelmesini engellemektedir. lehimleme aralığının. dekapanın erimesi. Böylece. . Bu sebepten lehimleme işleminde ayrıca. e-) Dekapanlar esas vazifelerini sıvı halde yerine getirdiklerinden. erime dereceleri. c-) Dekapanlar. lehimleme işlemine başlamanın zamanının geldiğini ifade eder. Bunlar erime işlemi esnasında redüklenerek. . yüzeyleri temizleyerek.

Fırına gönderilen amonyak. Tavlamanın aşırı olarak devam ettirilmesi.02 mm olması lazımdır. 2. Daha küçük aralıklarda. DIN 8511'de tesir sıcaklıklarına göre dört grupta toplanmıştır: a-) F-SH 1 Grubu : Etki sıcaklıkları 600 ilâ 800 °C arasında olup. 5 dakikadan fazla sürelerde yapılan tavlamalarda.2'de. Tablo XV. gaz dekapan kullanılmaktadır. fosfatlar ve silikatlardan meydana gelirler. c-) F-SH 3 Grubu : Tesir sıcaklıkları 1000 oC'nin üzerinde olup. b-) F-SH 2 Grubu : Tesir sıcaklığı 750 ilâ 1100 °C arasında olup. dekapanın oksit çözme kabiliyeti kalmaz ve birleştirilecek yüzeylerde yeni oksitlerin meydana gelmesini önleyemez. d-) F-SH 4 Grubu : Tesir sıcaklıkları 600 ila 1000 °C arasında olan alaşımlardır ve 600 "C'nin üzerinde eriyen lehim alaşımları için kullanılırlar. Bir lehimleme aralığının iki tarafında bulunan oksit tabakasının tamamen çözülebilmesi için. bor bileşikleri ve florürlerden meydana gelirler. oksit tabakasının çözülmesi mümkün olmamaktadır. Dekapan. Gaz dekapan olarak. minimum 10 saniye olarak alınır.Dekapanların başlıca önemli elemanları ve kullanma şekilleri. 600°C'nin üzerinde olan lehim alaşımları için kullanılırlar. bor bileşikleridir ve 800 "C'nin üzerinde eriyen lehimler için kullanılır. Çalışma sıcaklığı. dekapanın etkisiz hale gelmesine sebep olur. Tablo XV. bunu çözebilmek için yüzeye sürülen dekapanın kalınlığı 0.01 mm civarındadır. parçanın tavlanmaya başlamasıyla aktif duruma geçer ve tesir sıcaklığında yüzeydeki oksit tabakasını çözer. dissosiye olmuş amonyak gazı kullanılır. Metalik malzemelerin lehimlenmesinde kullanılan dekapanlar. Genel olarak lehimleme işleminin en çok 2 dakika içersinde 175 . en az 0. Sert lehimlemede ise aralık. aralığın en az 0. Dekapanlann etki süreleri. hidrojen ve azota ayrışarak dekapan vazifesi görür. Son zamanlarda geliştirilen ve geniş kullanma alanı olan fırında ve koruyucu gazla yapılan lehimlemelerde.5 mm olmalıdır. dekapanların başlıca önemli elemanları ve kullanılma şekilleri verilmiştir.Bir çelik malzemenin yüzeyindeki oksit tabakasının kalınlığı 35 mikron ise. .

Lehim alaşımları Pratikte en fazla kullanılan lehim alaşımları. Lehimlemeden sonra dekapan artıkları. kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 3. iyice temizlenmelidir. 4. dekapanın oksit çözme kabiliyetinden tam olarak faydalanılmış olur. Tablo XV. cilt ile temas etmemelidir.yapılmasıyla.3'de görülmektedir. tablo XV. mekanik veya kimyasal olarak temizlenmelidir. c-) Temizlenen kısımlar üzerine dekapan. d-) Dekapan.4'de verilmiştir. aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gerekir: a-) Pasta halindeki dekapanlar. Dekapanların kullanılmasında.Pratikte en fazla kullanılan lehim alaşımları.4. . . . kâfi derecede havalandırmalıdır.Bazı lehim alaşımlarının tatbik edildiği esas metaller ve erime sıcaklıkları 176 . b-Dekapan sürülecek kısımların üzerindeki pislikler. Tablo XV. tablo XV.2. bir kıl fırça ile sürülmelidir. e-) Lehimlemenin yapıldığı yer. Bu alaşımların tatbik edildiği esas metaller ve erime dereceleri ise.

Lehim alaşımlarına gümüş. d-) Lehim bağlantısının şekil değiştirme kabiliyetini artırmak. f-) Yüksek korozyon mukavemeti sağlamak. B-) Isıya dayanıklı yüksek sıcaklık lehimleri Erime sıcaklıkları genellikle 800 ilâ 1200 °C arasında olan. e-) Lehimlenecek yerin rengini. parçaya uydurmak. 5.5'de.Lehimlemede kullanılan alaşımlar. g-) Lehimlemeden sonra temizleme işlemini azaltmak. 177 . Lehim alaşımları içerilerinde. Tablo XV. A-) Gümüş lehimleri İçerisinde minimum % 8 gümüş ihtiva eden lehim alaşımları. bakır. Jet motorlarının yakıt sistemi borularında. genel olarak gümüş lehimleri ve ısıya dayanıklı yüksek sıcaklık lehimleri olarak iki grupta toplanırlar. çinko. c-) Lehimleme hızını yükseltmek. atom reaktörlerinde ve uzay tekniğinde olduğu gibi yüksek sıcaklıkta çalışan alanlarda kullanılmaktadır. b-) Yüksek bir çekme mukavemeti sağlamak. . Alaşımdaki gümüş oranının üst sınırı yoktur. lehim alaşımlarıdır. aşağıdaki sebeplerden dolayı katılır: a-) Belirli bir erime derecesi elde etmek. "gümüş lehimi" olarak adlandırılır. kalay. kadmiyum.Yüksek sıcaklık lehimleri. Tablo XV. fosfor gibi elementleri ihtiva ederler. yüksek sıcaklık lehim alaşımları kullanma yerleriyle beraber verilmiştir.

ağızlar belirli açılarda birleştirilir (şekil XV. lehim banyosuna daldırarak lehimleme. Şekil XV. düz alın birleştirmeler ve bazı hallerde kırlangıç kuyruğu birleştirme şekli kullanılır (şekil XV. Örneğin.-Lehimlemede kullanılan birleştirme ve ağız hazırlama şekilleri 1 mm kalınlığa kadar ince parçaların birleştirilmesinde..9). Sert lehimlemenin tatbik edildiği konstrüksiyonlar. aşağıdaki lehimleme usulleri vardır: a-) Üfleçle lehimleme b-) Fırında lehimleme c-) Endüksiyonla lehimleme d-) Elektrik direnci ile lehimleme e-) Elektrik arkı ile lehimleme f-) Erimiş lehim banyosuna daldırarak lehimleme g-) Dekapan banyosuna daldırılarak lehimleme Yukarıda belirtilen usullerden her birisinin üstün olduğu uygulamalar vardır. 8 .Alın alına lehimleme ağızları. Küçük ve ince parçaların lehimlemesinde fırında lehimleme.Lehimleme usulleri Sert lehimlemede parçaların lehimleme sıcaklıklarına ısıtılmasında takip edilen yollara göre. dekapan banyosuna daldırarak lehimleme kullanılır. Bağlantının çekme mukavemetinin yüksek olmasının istendiği yerlerde. kablo klemenslerinde.8). dört grupta toplanırlar: 178 . 6.5. karışık parçaların lehimlenmesinde ise. farklı kalınlıkta ve ısı iletimindeki parçaların lehimlenmesinde üfleç ile lehimlemenin kullanılması uygun olmaktadır.

12) d-) Sacdan mamul parçalara ait birleştirmeler (şekil XV.11) c-) Flanş birleştirmeleri (şekil XV. 10. . Şekil XV.13) Şekil XV. 11. 10) b-) Boru birleştirmeleri (şekil XV. .Şekil XV. .Lehimleme ile saplama birleştirmeler. 9.Açılı birleştirme örnekleri a-) Saplama birleştirmeler (şekil XV.Lehimle boru birleştirmeleri 179 .

Selâhaddin . "Kaynak Teknolojisi" Eğitim Yayınları. • Literatür (1)-ANIK.ÖZGÖKTUĞ. 1964 180 . 13. Selâhaddin American Welding Society. Mak. . 27. Inc. 1963 (6) .Lehimleme ile flanş birleştirmeleri. E.TÜLBENTÇI. 7. Yayını.Şekil XV. Makina Malzemesi ve İmal Usulleri Ens. Selâhaddin "Sert lehimleme ve alçak sıcaklıkta kaynak tekniği" İskender Matbaası.Saçtan mamul parçaların lehimlenmesi. 1966 (3) . 1976 (4) . 12. K.LUDER."Soldering Manual" . T.Ü.ANIK. 1952 (5) . Fak."Brazing Manual" American Welding Society.ANIK.Verlag Technik. "Handbuch der Löttechnik" VEB .T. No. Inc. 1965 (2) "Sert lehimleme" İ. Berlin. . Şekil XV. .

1983 181 . Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası.(7) .ANIK.

orada bir tabaka meydana getirmeye "metal püskürtme" adı verilir. Yukarıdaki fonksiyonları yerine getirmek üzere. BÖLÜM METAL PÜSKÜRTME 1. alevli püskürtme cihazında tahrik sistemi. Tahrik sistemi. imalat ve tamiratta kullanılmaktadır.Tarifi ve gelişimi Erimiş haldeki metali bir yüzeye püskürterek. İlk defa. Tahrik sistemi. püskürtme yapılacak esas metal üzerine nakledilmesi. meme sistemi ve ventil sistemi olmak üzere üç temel kısım vardır. yanıcı gaz ile oksijenin karışımını. Alevle püskürtme de kullanılma yerlerine göre. Püskürtülen metal tozu. Metal püskürtme. temel olarak şu fonksiyonları yerine getirir: a-) Püskürtülecek malzemenin nakli (meselâ. telin çeşitli hızlarda sevkedilmesini sağlar. arklı püskürtme tabancası geliştirilmiştir.XVI.Metal püskürtme usulleri Metal püskürtme.1. Kademesiz ayarlanabilme-si. püskürtülecek telin sarılı olduğu bobinden İtibaren cihazdan geçerek eriyinceye kadar takip ettiği yol). metalin eritilmesinde faydalanılan menbaa göre. hafif olması ve emniyetli olması istenir. elektrik motorları veya basınçlı hava ile çalışmaktadır. 1910 yılında İsviçreli Schoop tarafından alevle püskürtme. elektrik arkı ya da alev ile eritildikten sonra basınçlı hava ile küçük parçacıklar halinde püskürtülür. telin erimesini ve püskürtülmesin! sağlayan 182 . gaz alevi kullanılır. 2. 2. Meme sistemi. . Bir metal veya alaşım. tesbit edilen devir sayısını koyabilmesi. alevle püskürtme ve arklı püskürtme olarak ikiye ayrılır. aşağıdaki gibi sınıflandırılır: A-) Anti-korozif alevle püskürtme tekniği a-) Tel sistemiyle çalışan cihazlar b-) Toz metal sistemiyle çalışan cihazlar c-) Plastik malzeme tozu ile çalışan cihazlar B-) İmalat ve tamiratta alevle püskürtme a-) Tel sistemiyle çalışanlar b-) Toz sistemiyle çalışanlar Bir alevle püskürtme cihazı. b-) Telin bir yanıcı gaz-oksijen aleviyle eritilmesi. daha sonra 1920 yılında. . daha önceden hazırlanan yüzeyde tutunarak orada bir püskürtme tabakası meydana getirir. . c-) Erimiş metalin.Alevle püskürtme Gazlı püskürtme olarak da bilinen alevli püskürtmede püskürtülecek metalin eritilmesi için.

Tel. Fakat bu sistemde gaz karışım oranlarının zaman zaman değişmesi ve geri tepmeler meydana gelmesi sebebiyle. 7.Gaz karışımının yüksek bir hızla çıkışı. -Yanıcı gaz-oksijen alevinde.Primer yanma bölgesi (en yüksek sıcaklığın hasıl olduğu bölge 3200 °C). püskürtme veya nakil işlemini yapacak olan gaz dışarıya püskürtülür.Yanıcı gaz-oksijen karışımının geçişi. Şekil XVI. eritilmesi Yüksek alev sıcaklığı sağlayabilmek için. meme sisteminin simetri ekseni boyunca ilerler. propan gazının kullanılması yeterli olmaktadır.Sekonder yanma bölgesi (1000 ila 2000 °C arasındaki) 2. Fakat yüksek derecede eriyen metallerin kullanıldığı püskürtmelerde.1. Korozyona karşı korumada yapılan püskürtmede düşük ergime sıcaklıklı alaşımlar kullanılması sebebiyle. Şekil XVI. Bir oksi-asetilen alevinin yanma kademeleri.Püskürtülen tel. eritilecek metal miktarına göre ayarlanır.1'de verilmiştir.1.1. Bunun etrafındaki kanaldan da. 1. ilk uygulamalarda eş basıncı olarak çalışmakta idi. Alevin ayarı. 2.Yanıcı gazların ayrıştığı bölge (C ve H J.önemli bir kısımdır. Telin etrafındaki kanaldan. nötr bir alev kullanılır.Bir alevle püskürtme cihazında yanmanın kademeleri: 1. şekil XVI. . 3. hafif 183 . Meme içerisinde gaz karışımını temin eden kısım. Oksijenin asetilenle teşkil ettiği alevin sıcaklığı 3200 °C. 2. 6.2. propanla ise 2800 °C'dir. oksijen-yanıcı gaz karışımı tele sürünerek çıkar. 5.Basınçlı havanın geçişi.. yanıcı gaz olarak asetilenin kullanılması gerekir.Açık renkli parlak koni (kızarmış karbon taneciklerinin teşkil ettiği). 4.1'de bir alevli püskürtme memesi görülmektedir. 8. enjektörlü sistemler geliştirilmiştir. yanıcı gaz olarak asetilen veya propan kullanılır.Erimiş telin püskürtülmesi ve toz haline gelmesi Genellikle eritmede. Yalnız alüminyum malzemenin eritilmesinde.

Parçanın yüzeyi. 4. şematik olarak şekil XVI.Yığılan püskürtülmüş metal.karbonlayıcı (asetileni fazla) bir alev kullanılır. Şekil XVI. 7.2. 6. . pul şeklinde deforme olur ve önceden hazırlanmış parça (esas metal) yüzeyindeki boşluklara dolarlar (şekil XVI.Hava memesi.3). Parçaya kadar uçan taneciklerin sıcaklıkları.Toz haline gelme bölgesi. Püskürtme gücü büyüdükçe. erime sıcaklıklarından yaklaşık olarak 10 °C daha yüksektir ve hızları yaklaşık 160 m/sn civarındadır. Alev ayarı aynı kalmak üzere telin ilerleme hızı azaltılırsa. Parçaya hızla çarpan tanecikler. erime ve yığılma 184 . 50 ilâ 200 mikron arasında olup. Erimiş haldeki metalden püskürtülen taneciklerin büyüklüğü.Püskürtme memesi ile parça arasındaki durumun şematik olarak gösterilmesi: 1. halâ erime sıcaklığına yakındır ve parçacıklar plâstik haldedir.Püskürtülen tel. Tanelerin çıkıştaki sıcaklıkları. taneler küçülürler. 5. 2.2'de görülmektedir.Gaz memesi.Erime açısı ø.2'de gösterilen erime (α) ve toz haline gelme (ß) açılarının küçülmesiyle. Şekil XVI.Eriyen bölge.Toz haline gelme açısı. püskürtme basıncı ve ısı gücüne bağlıdır. 3. taneler yine küçülür. Erimiş haldeki telin püskürtülmesi.Görülebilen alev konisinin açısı. α . ß .

100 ilâ 200 mm arasındadır. . püskürtülen tabaka. ilk önce ve 45°C'lik açı ile püskürtülmelidir.Kenarların ve köşelerin püskürtülmesi (45° lik bir açı ile ).3. Ekonomik bakımdan dar açılı bir püskürtme demetinin kullanılması tavsiye edilir. Şekil XVI. büyük püskürtme mesafeleri seçilir. tabancanın ilerleme hızının yüksek olması gerekir. Ince sacların veya ısıya hassas malzemelerin üzerine püskürtme yapılırken. 1. Tanelerin ufak olması da.Püskürtülen tabaka 3. yığılma derecesi düşmektedir. Yığılma derecesi. Toz haline gelme açısının artmasıyla. 185 .derecesi artar. Aksi halde. birkaç defada ve her bir tabaka bir öncekine dik olacak şekilde püskürtülür (şekil XVI. 45° den az olmamalıdır. Böylece kalınlığı düzgün olan bir püskürtme tabakası sağlanmış olur. ilk tabaka kısa mesafelerden ve hızla püskürtülür. 70° lik püskürtme açılarında elde edilmektedir. Şekil XVI.Boşluklar (gözenekler) Genel olarak püskürtme mesafesi. süngerimsi bir yapı olur. En iyi netice.Metal püskürtme tabakasının yapısı. esas metal üzerine yığılan tel malzemesi miktarıdır.Oksit kalıntıları 4.4). . Püskürtme demetinin püskürtülen yüzeyle teşkil ettiği açı.4. Dar açılı püskürtme kullanılması halinde. Kenarlar daima.Bir yüzeyin püskürtülmesinde çalışma prensibi: 1. Çarpılmaların fazla olduğu veya yapışma mukavemetinin kritik bulunduğu hallerde (alüminyum malzeme). yığılma derecesini azaltmaktadır.Esas metal yüzeyi 2. Böylece istenen kalınlıktaki püskürtme tabakası.

kum ile temizlemeden sonra hemen metal püskürtme yapılmalıdır. Bu durum. Püskürtme tabancaları için. Şekil XVI. Bu arada erimiş metal üzerine gönderilen basınçlı hava ile püskürtme işlemi yapılır. c-) Püskürtme tertibatı: Ark vasıtasıyla eritilen metalin. Bir arklı püskürtme tesisatı (şematik). 4.6'da görülmektedir. püskürtülmesine yarayan tertibattır. 3. 6. Otomatik olarak iki ayn makaradan gelen teller. püskürtülecek tellerin eritilmesinde. şematik olarak şekil XVI. a-) Tel hareket mekanizması: Tellerin devamlı olarak memeye sevkedildiği ve kademesiz olarak tel ilerleme hızının ayarlanabildiği kısımdır.Arklı püskürtme Arklı püskürtmede.. Eritilmek üzere püskürtme tabancasına gelen iki tel arasında meydana getirilen ark ile erimiş metal elde edilir. aynı zamanda arkı teşkil etmede kullanılan akımı da naklederler (Şekil XVI.5).İlk (esas) tabakanın püskürtülmesi (zikzaklar arası 2-4 cm kadar olmalı). Çekoslovak tipi meme 186 . Bir arklı püskürtme tesisatında şu kısımlar bulunur: Şekil XVI. 6 atü). kum ile temizlenmiş yüzeylerde ince bir tabaka halinde su filmi kalır.2. iyi yapışmayı önler. b-) Kontakt tertibatı: Ark için gerekli akımı tellere ileten tertibattır. 2. 1. Bu arada süre üç saatten fazla olursa. 5. 3.Diğer tabakaların püskürtülmesi (Daima bir evvelki tabakaya dikey olarak). Schoop püskürtme memesi (a).7'de sırasıyla. Genel olarak. Bu sebepten yüzeylerin püskürtme işleminden önce 60 ilâ 80°C arasında bir ön tavlamaya tabi tutulması ve atölyede klima tesisatının bulunması gerekir.Spiral mil.Tel makaraları.Jeneratör (350 Amp. 3.Kompresör (70 rrfl/saat. Bir arklı püskürtme tesisatının kısımları.).Püskürtme tabancası. çeşitli konstrüksiyonlar geliştirilmiştir.5. yapışma iyi olmaz. elektrik arkından faydalanılır.Kumanda ve ayarlama cihazı. Kötü iklim veya atölye şartlarında.

Yatay tel memesi aynı zamanda. püskürtme demeti tam olarak teşekkül edememektedir. Bu sistemde püskürtme havası ile yalnızca. Püskürtme memesi. Bu iki faktör birbirleriyle ilgili olup. Diğer meme ise. Çekoslovak meme sisteminde. . Şekil XVI.B': Tel makaraları C: Püskürtme memesi D : Elektrod (tel) hareket motoru E : Basınçlı hava girişi S. Çünkü tel memeleri çok dar açılıdır. hafif bir hava akımı ile soğutulmaktadır.6. tel ilerleme hızının da artması gerekir. tel ilerleme hızı ve çalışılan akım şiddeti önemli faktörlerdir.Arklı püskürtme sistemi. memelerden birisi soğutulmaktadır. meme içerisinde teller birbirleriyle 60 ilâ 66°'lik açı yapmaktadır. A. akım şiddetinin yükselmesi halinde. püskürtme memesi olarak da kullanılmaktadır. teller tabancaya birbirlerine paralel olarak gelirler ve daha sonra kontakt memelerinde eğilirler. Elektrik arkı ile püskürtme sisteminde.A': Elektrotlar (teller) B.(b) ve Alman tipi meme (c) görülmektedir. 187 .S': Elektrik akımı bağlantıları Alman meme sisteminde ise. tel memelerinin ortasında bulunur. Schoop tipi memede.

7. Şekil XVI. Arklı püskürtmedeki tabakanın oksit miktarı. Bu sebepten. Oksit kalıntıları ve gözeneklerin teşekkülüne. Arklı püskürtmede metaller 4000 "C'nin üzerinde erirler. Arklı püskütmede erime gücü. 1. püskürtme mesafesi ve hava basıncı etki eder.a-) Schoop meme sistemi. tanecikler püskürtülen yüzeye daha yassılaşmış bir durumda ulaşırlar ve bazıları birbirine kaynarlar. Arklı püskürtmede. Tablo XVI. 188 .Tel memeleri c-) Alman meme sistemi 1.1'de çeşitli malzemeler için arklı püskürtmenin çalışma değerleri verilmiştir. alevle püskürtmedekinden daha azdır. b-) İmal edilen yeni parçalarda olabilecek ölçü düşüklüklerinin tamamlanmasında.Meme sistemleri Düzenli bir arkın sağlanamaması ve erimenin düzgün olmaması. . sabit bir erime miktarı sağlarlar.Soğutma memesi 2. 7.Arklı püskürtmede çalışma değerleri. Arklı püskürtmenin kullanıldığı alanlar.Kısa devre noktası 3.Tel memeleri 2. Bu cihazlar. kaynak jeneratörleri ve redresörleri kullanılır. akım şiddetine bağlıdır. 1.Kontakt ve tel sevk memesi. . metal parçacıkları daha sıcak ve daha fazla plâstik durumdadırlar. Tablo XV/. şöyle sıralanabilir: a-) Aşınan parçaların (millerin) doldurulmasında.Püskürtme memesi 2.Püskürtme memesi b-) Çekoslovak meme sistemi. Bunun neticesi olarak.Püskürtme memesi 3. gürültülü çalışma sebepleriyle arklı püskürtmede kaynak transformatörleri kullanılmaz.

alüminyum. Zarf Katot Anot Ark Argon Plazma jeti Plazma jetinin üretilmesinde akım menbaı olarak. plazma jetinde erir ve parça üzerine püskürtülür. Bilhassa püskürtülen tabakanın kalınlığı arttıkça.Plazma arkı ile püskürtme En yeni usullerden birisi de. Bu jetin çıkış hızı 5000 ilâ 6000 m/sn ve sıcaklığı 15000 ilâ 25000 °C arasındadır. 4. Bu üfleçten geçen gaz (argon. elektriği ileten iyonize olmuş bir gaz akımıdır. helyum. 2. tungsten. 6. e-) Atmosferin tesirlere karşı yüzeylerin korunmasında.c-) Kır dökme demir parçaların üzerindeki. Şekil XVI..Püskürtülecek yüzeylerin hazırlanması Püskürtülecek tabakanın esas metal üzerinde iyi bir şekilde tutunabilmesi için. kurşun ve kalay püskürtülmesi. Bunun prensibi.8. esas metalin yüzeyinin uygun şekilde hazırlanması gerekir. erime sıcaklıkları çok yüksek olan krom. Meselâ. 5. d-) Aşınmaya ve korozyona dayanıklı yüzeylerin meydana getirilmesinde.Plazma arkı hamlacı. Plazma ile püskürtmede yüksek erime sıcaklıkları sağlanması sebebiyle. molibden. tantal ve bunların oksitlerinin (alüminyum oksit de dahil) püskürtülmeleri mümkün olmaktadır. 5. krom-nikel çeliği püskürtülerek korozyona dayanıklı yüzeylerin elde edilmesi gibi. su ile soğutulan ve ucu bir meme şeklinde daralan ve anot olarak kullanılan bir zarf ve merkezinde izole edilmiş olan katottan meydana gelir (şekil XVI. yüksek frekans cihazları kullanılır. hidrojen ihtiva eden azot) anot ve katot arasında teşekkül eden arkda ısınır ve iyonize olarak. döküm hatalarının ortadan kaldırılmasında. plazma arkı ile püskürtmedir. ısının 189 . Çalışma gerilimi argon ve azot için 20 ilâ 80 volt arasındadır. 3. Arkın tutuşturulması için genellikle. normal çelikten imal edilmiş parçaların üzerlerine. . Plazma arkı ile püskürtmede de. . memeden bir plazma jeti halinde çıkar. direkt tesirli plazma alevi kullanılır. Metal püskürtme işleminde. Plazma. Toz halindeki püskürtme malzemesi. taneciklerin yüzeylerde tutunması mekanik olarak olmaktadır. yüzeylere ince bir tabaka halinde çinko. boşta çalışma gerilimi nispeten yüksek olan redresörler kullanılır. 1. 4.8).

yüzeylere kuru hava püskürtülmelidir. Kum püskürtüldükten sonra. yağ. karşılıklı yönlerde testere vida açılır.1. 12) e-) Çeşitli profilde yarıklar açma Vida açma işlemi. yatakları ve milleri gibi). daha da uzun olabilir.Kum püskürterek yüzey hazırlama Kum püskürtmede püskürtülecek malzeme olarak silis kumu veya çelik kumu kullanılır. Şekil XVI.Mekanik olarak yüzey hazırlama Mekanik olarak yüzeylerin hazırlanması denilince.. tabakanın yüzeyde tutunma mukavemetini azaltır ve çatlama ile tabakanın kalkması tehlikesi ortaya çıkar. 4 saat içerisinde püskürtme yapılmalıdır. Yüksek zorlamaya maruz kalan parçalara (silindir gömlekleri.10) c-) Karşılıklı yönlerde testere dişi vida açma (şekil XVI. 5. Yüzeylerin püskürtmeye hazırlanmasından sonra.9) b-) Testere dişi vida açma (şekil XVI. Büyük yüzeylerin hazırlanmasında. .2. Hazırlanan yüzeylere. Kum taneleri keskin köşeli olmalı ve yüzeylere 60olik açı ile püskürtülmelidir. Büyük. Bu şekiller temel olarak aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: a-) Vida açma (şekil XVI. kum püskürtme veya mekanik olarak hazırlama metotları tatbik edilir. yüzeylerde püskürtülen parçacıkların kolayca tutunmalarını temin edecek. su veya diğer kirletici maddelerle temas etmemesi gerekir.11) d-) Basit kırlangıç kuyruğu yarık açma (şekil XVI. .5 ilâ 2. kumun yüzeye bıraktığı tozların temizlenmesi için. çeşitli şekillerin meydana getirilmesi anlaşılır. tane büyüklüğü 0. basit kırlangıç kuyruğu yarıklar açılır. parçanın büyük kısımlarında daha kaba. Oklar püskürtme göstermektedir demetinin yönünü 190 . Kuru ve rutubetsiz havalarda bu süre.tesiri ile meydana gelen kendini çekme gerilmeleri. 5. 11.Karşılıklı yönlerde vida dişi açarak yüzeylerin hazırlanması.0 mm arasında olan silis kumlan basınçlı hava ile yüzeylere püskürtülür. ince kısımlarında daha küçük vidaların açılması şeklinde uygulanır. uzun ve geniş parçalara. Yüzeylerin püskürtmeye hazırlanmasında.

Yüzey hazırlamanın özel uygulamaları a-) Püskürtme tabakasının sonradan işlenmesi durumunda. Şekil XVI.. Sekil XVI. esas metal ile püskürtme tabakası arasındaki geçiş ve yüzey hazırlama şekil XVI.14'de görüldüğü gibi olmalıdır.16'da görüldüğü şekilde olmalıdır. 15'de olduğu gibidir. (b) genişliği.. şekil XVI.5 mm' yi aşmamalıdır.10. . t kadar olmalı ve mümkün olduğu kadar 1. Şekil XVI. Millerin uçlarının tamamının doldurulması durumunda tatbik edilecek yüzey hazırlama. . esas metal ile püskürtme tabakası arasındaki geçiş.Basit kırlangıç kuyruğu açarak yüzey hazırlama.12. esas metal ile püskürtülen tabaka arasındaki geçiş durumu. Bir silindirin iç kısmının doldurulması halinde. esas metal ile püskürtme tabakası arasındaki durum.Şekil XVI. 14. 13.Vida açma. 13).Bir milin doldurulmasında. 191 . esas metal ile püskürtme tabakası arasındaki geçiş durumu: Bir milin doldurulması halinde. en az 2. şekil XVI.Millerin uç kısımlarının doldurulması.. 5.Testere dişi vida açma Şekil XVI.3. Bir milin uç kısmının püskütme ile doldurulması halinde. meyilli olmalıdır (Şekil XVI. 9.

192 . Şekil XVI 18. doldurmadan evvel delik açılır (şekil XVI.Kama yuvalı millerin doldurulması.18).. b-) Kama yuvası açılmış millerin püskürtme ile doldurulması: Kama yuvalarının mil ile püskürtülerek doldurulması.Dökümdeki tek boşlukların doldurulması.Silindirlerin iç kısımlarının doldurulması.. . Boşluklar çok sayıda ve birbirlerine yakın ise. Çünkü frezeleme esnasında püskürtme tabakası zedelenebileceği gibi. Şekil XVI. c-) Döküm hatalarının püskürtülerek doldurulması: Dökümden sonra meydana gelen boşlukların içine. ilâve işçilik ve malzeme israfını gerektirir. Bunun için. püskürtmeden önce kama yuvasına uygun tahta malzemeden bir kama hazırlanır ve yuvaya yerleştirilir. bunlar birleştirilerek doldurma yapılır (şekil XVI.Millerin uç kısımlarının tamamen doldurulması Şekil XVI. Püskürtme. 17. sonradan frezelenmesi uygun değildir.19). bundan sonra yapılır (şekil XVI.Şekil XVI. 15.17)..16.

Dökümdeki yanyana boşlukların doldurulması..Boşluklar 2.Boşlukların doldurulması Döküm parçalarda bulunan çatlakların sızdırmaz bir şekilde doldurulması için şekil XVI.Şekil XVI..4. çatlağın her iki tarafına genişçe birer kırlangıç kuyruğu oyuk açarak püskürtme. tablo 193 .Çatlağın bulunduğu kısma bir kırlangıç kuyruğu oyuk açarak püskürtme Şekil XVI..20.Yüzey hazırlama usullerinin kullanılma yerleri Yüzey hazırlama usullerinin başlıca kullanma yerleri ve tatbik edilecekleri malzemenin cinsi.22.. Şekil XVI.Kalın cidarlı dökme parçalarda. 1. 21.Çatlağın bulunduğu kısmın her iki tarafına yivler açarak püskürtme Şekil XVI. 5. 19..20.21 ve 22'de görülen hazırlama biçimleri uygulanır.

T.Literatür (1)-ANIK. Zürich.5. Selâhaddin "Alevle püskürtme tekniğinin teorisi.2. Kaynak Tekniği K. 1978 194 . Nr. Kaynak Tekniği. . K:T. M. 6.-Yüzey hazırlama usullerinin kullanılma yerleri. 26. K. donanımı ve püskürtme şartları" O.ANIK. Selâhaddin "Arklı püskürtme usulü" O..H.6.4. Selâhaddin "Gespritzte Metallbeschichtungen" Technische Rundschau (Bern). Tablo XVI.ANIK. C. 1968 (2) .SCHOOP. Kaynak Tekniği.ANIK.DAESCHLE. 1967 (3) . "Handbuch der Metallspritztechnik" Verlag Roscher Cie. Selâhaddin "Püskürtülecek yüzeylerin hazırlanması" O. 1935 (5) . 1968 (4) .XVI.T.U.2'de verilmiştir.

1.. Yapıştırma bağlantıları. İkinci Dünya Savaşı sıralarında Amerika Birleşik Devletlerinde uçak yapımında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 2. ancak dinamik mukavemeti yeterli değildir. Alüminyum ve alaşımları gibi bazı metal ve alaşımlarda.XVII. Hassas cihaz tekniği ve optik aletlerin üretimi de metal yapıştırmanın ağırlık kazandığı uygulama alanlarıdır. bağlantı bölgesinde düzgün gerilme sağlayarak. Ayrıca kaynak. Bindirme perçin bağlantılarında kuvvet tam ortadan etkilenmediği için. 195 . Farklı malzemeleri örneğin.. odun. Metal yapıştırma ise. lastik ve seramik gibi malzemeler çok eski zamanlardan beri yapıştırma yoluyla birleştirilmektedir.Yapıştırma bağlantılarının diğer çözülemeyen bağlantılarla karşılaştırılması 2. Yapıştırıcı. mukavemet özellikleri iyileştirilmiş bağlantılar elde edilir. mil ve göbekli bağlantıların sağlanmasında kullanılmaktadır. deri. BÖLÜM METAL YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ 1. perçin ve civata ile yapıştırma kombine edildiğinde. Perçin delikleri kesiti küçültür. Özellikle otomotiv endüstrisinde yapıştırma-nokta kaynağı kombinezonu büyük bir önem taşır.. Buna pratik bir örnek olarak fren balatalarının fren pabuçlarına tespiti gösterilebilir. Kağıt. sızdırmaz ve korozyon tehlikesi olmayan. Örneğin. sürekli mukavemeti arttırmakla ve ayrıca kütle ekonomisi de sağlamaktadır.Perçin bağlantıları Perçin bağlantılarında gerilme yayılışı düzgün değildir. metal-organik malzeme çiftini uygun bir yapıştırıcı ile en iyi bir şekilde birleştirmek mümkündür. iki metalik parçanın. İyi izolasyon özellikleri dolayısıyle de elektroteknik endüstrisinde kullanılmaları yaygınlaşmıştır. ilave olarak bir eğilme momenti de ortaya çıkabilir. sac levhaların takviyesi. uçak gövdesinin yapımında perçin ve kaynak yöntemleri yeterli statik mukavemete sahiptirler. kösele. yapıştırma görevini yapan ve genellikle sentetik esaslı bir yapıştırıcı yardımıyla çözülemeyecek şekilde birleştirilmesiyle sağlanır. kimyasal reaksiyonlar sonucu markomoleküllerin oluşumu ile sertleşir ve gerek kendi iç mukavemeti gerekse parça yüzeylerine yapışması sonucu (adhezyon ve kohezyon kuvvetleri) dış kuvvetlerin karşılanmasını sağlar. özellikle hafif metal konstrüksiyonları. Metal yapıştırma tekniği. ayrıca çentik etkisi nedeniyle deliklerin kenarlarında kritik gerilme uçları oluşur.Giriş Metal yapıştırma bağlantısı. boru. diğer birleştirme şekillerinin uygulanmasında çekilen güçlükler ve bazı mukavemet yetersizlikleri yapıştırma bağlantılarının tercih nedeni olmuştur.

Dolayısıyla de mukavemet değerlerinde bir azalma söz konusu olur. malzemeden en iyi bir tarzda istifade edip. Bununla birlikte sert lehimlemede de iç yapı değişmeleri ortaya çıkabilir. malzemenin ergimesi ve daha sonraki soğuma şartları. Burada kristal yapı değişmiştir. onları tamamlayan ve onların 196 . Şekil XVII.Yapıştırma bağlantıları Metal yapıştırma bağlantılarında diğer bağlantılar için anılan sakıncaların birçoğu görülmez. Uçak yapımında da perçin başlarının teşkilindeki zorluklar nedeniyle istenilen yüzey kalitesi sağlanamaz. Bu nedenle konstrüktör ana malzeme mukavemetinde % 15 ilâ 35'lik bir azalma kabulü ile daha ağır bir kostrüksiyon yapmak zorunda kalır. 2.4. iyi bir birleştirme yapmak mümkündür. diğer bağlantıların yerini alan bir bağlantı değil. Ayrıca kaynak işlemindeki kadar büyük termik zorlamalara rastlanmaz..2.3. malzemenin içyapısındaki değişmeler. Lehimleme sıcaklığı birleştirilen malzemenin ergime derecesinden daha düşüktür.. iç gerilmelere ve düzgün olmayan gerilme dağılımlarına yol açar. Ancak yapıştırma bağlantıları. 2.. Hafif metallerin lehimlenmesi de oldukça problemlidir... 22. Ancak kaynak işlemi esnasında.Bir kaynak bağlantısında gerilme dağılış A: ITAB. Lehimlemede dekapan kullanıldığı için yüzeyler iyi temizlenmezse korozyon tehlikesi doğar. Ayrıca farklı malzemelerin birleştirilmesinde korozyon problemi ve ısıl genleşme farkları ortaya çıkar. Perçin bağlantılarında sürekli mukavemet değerleri düşüktür.Şekil XVII.Kaynak bağlantıları Kaynak yoluyla parçalara uygun bir yerleştirme ve şekillendirme vererek. Farklı malzemelerin birbiriyle kaynak edilmesi de birçok sorunlar doğurur. 1.Lehim bağlantıları Lehimleme ile farklı malzemeleri birleştirmek mümkündür.Bir perçin bağlantısındaki gerilme dağılışı.

yük yönündeki gerilme dağılımı ile yüke dik yöndeki gerilme dağılımı farklıdır. uç kısımlarda gerilmeler daha büyüktür ve dolayısıyla da kritiktir. Sacların deformasyonu ve Kuvvetin doğurduğu momentten ötürü. sac kalınlıkları ile sınırlıdır. Yapıştırıcının mukavemetinin düşük olması. Yapıştırma yöntemi kimyasal etkilere karşı hassas olduğundan her türlü işletme şartında uygulanamaz. a-) Sızdırmaz bir birleştirme sağlamak. Ayrıca yapıştırma için kullanılan özel cihazlar ve ısı donanımları maliyeti önemli derecede etkilemektedir. Seri imalatta büyük avantajlar sağlanmaktadır. Yapıştırma işlemi. bugün dahi tüm ayrıntılarıyla açıklık kazanmamıştır.uygulandığı hallerde etkili olan bir yöntemdir. Yapıştırma bağlantılarının yük taşıma kabiliyeti. Böylece birleştirilecek parçaların özellikleri değişmez.3'de görüldüğü üzere. 3. c-) Tamamen yeni konstrüksiyonlar yapabilmek. özellikle metal ve metal olmayan malzemelerin birleştirilmesinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Şekil XVII. Sıcak perçinleme ve kaynak bağlantılarında olduğu gibi. seri imalat için daha uygundur... Şekil XVII. Bu yüzeyin büyüklüğü perçin bağlantılarında ki yüzeylere yakındır. Kuvvet taşıma bakımından kesinlikle diğer yöntemlerle mukayese edilemez. Bu da.. b-) Maksada uygun olmayan diğer bağlantıların yerini almak. Termik ve mekanik zorlamalara karşı hassas olan malzemeler (ıslah edilmiş ve sertleştirilmiş çelikler ve hafif metaller gibi) yapıştırma yolu ile iyi bir şekilde birleştirilebilirler. Yapıştırma bağlantılarda. büyük bir termik ve mekanik zorlama olmadan bağlantının yapılabilmesi.Bir yapıştırma bağlantısında gerilme dağılımı. 4. büyük yapıştırma yüzeyi gerektirir. sacların kenar kısımlarda inceltilmesiyle dengelenebilir. Buna 197 .Yapıştırmanın esasları Yapıştırma olayına etki eden faktörler. Yapıştırma farklı malzemelerin. iç gerilmeler yoktur. 3. diğer yöntemlere nazaran önemli bir avantajdır.Metal yapıştırmanın kullanma sınırları Diğer bağlantı yöntemlerini tamamlayıcı ve özelliklerini iyileştirici olmak üzere metal yapıştırma bağlantıları aşağıdaki amaçlar için kullanılır ve bilhassa ince sac konstrüksiyonlar için uygundur.

vizkoz yapıştırıcının tüm boşlukları doldurmasını önler (Şekil XVII. düzgün olmayan zorlama etkileri hatıra gelir ve yapıştırma değerleri istenilen düzeyin altında kalır. katı yapıştırıcı tabakanın.. Adhez-yon olayı mekanik adhezyon ve spesifik adhezyon olmak üzere iki aşamada yorumlanabilir. Yapıştırıcı-metal bağının yapıştırıcı-yapıştırıcı iç bağından daha kuvvetli olabilmesi spesifik adhezyon kavramı ile açıklanabilir. katıların temasta oldukları sıvı veya gaz moleküllerini kendilerine doğru çekerek yüzey enejilerini kimyasal yolda azaltmalarıdır. gerçek yüzeye eşittir. 4).5'deki gibi bir yüzey pürüzlülüğü sağlanır.rağmen. 4 2. Böylece daha iyi mukavemet değerleri. Mekanik adhezyon. Iyi bir yapıştırma bağlantısının çekme-makaslama deneyinde kohezyonlu kopmaya uğraması istenir. ayrılmanın yapıştırıcının içinde oluştuğu. Şekil XVII. yetersiz yapıştırma yüzeyi. çekme-makaslama deneyinde iş parçasından ayrılırsa adhezyonlu kopma söz konusudur. gözenekli maddelerin birleştirilmesinde söz konusudur. Şekil XVII. Katı bir malzemede üç tür yüzey mevcuttur. metal yapıştırmasının yüzeyinde açık bir kırılmanın olmadığı görülmüştür. Iyi bir yüzey işlemi sonunda şekil XVII. Kemisorpsiyon. yumuşak meyilli.Adhezyona yol açan kuvvetler Yapılan mukavemet deneyleri sonunda. Ancak çok büyük bir pürüz derinliği. gerçek yüzeyden küçüktür. Yapıştırıcı.Yüzey pürüzlülüğünün etkisi Yüzey pürüzlerinin form ve büyüklüğü. Böylece adhezyon olayının daha ağırlık kazandığı söylenebilir. daha üstün özellikli yapıştırıcılarla sağlanabilir. c-) Effektif yüzey : Yapıştırıcı ile örülmüş yüzey. Yüzey pürüzlendirme yolu ile effektif yüzey büyütülebilir. bu konuda oldukça sağlıklı yaklaşımlar mevcuttur. Burada fiziksel kuvvetler (moleküller) kısmende kimyasal yüzey bağları (kemisorpsiyon) rol oynamaktadır. Bu halde yanlış veya yetersiz bir yüzey işlemi. 198 . 4. Bu tür bağlantı.4'de effektif yüzey.5'de ise.1. b-) Gerçek yüzey : Yüzey pürüzlülüğü ile sınırlıdır.. a-) Geometrik yüzey : En ile boyun çarpımıdır. yani yapıştırıcı kendi içerisinden kopmalıdır. az girintili çıkıntılı bir yüz söz konusudur ve effektif yüzey. yapıştırma bağlantısının kopmasında. Ancak kemisorpsiyonun yapıştırma bağlantılarındaki rolü üzerinde araştırıcılar henüz birlik sağlayamamışlardır. katı metal yüzeylerinin derinliklerine ve gözeneklerine nüfuz ederek mekanik bir tutunma sağlanmasına denir. yapıştırma açısından önemlidir. Dolayısıyla yapıştırma olayı daha ziyade moleküler kuvvetle açıklanmaktadır.

. Yüzeyi kirlerden ve pisliklerden arındırma ve uygun şekilde pürüzlendirme. d)prizmatik.5.6. Şekil XVII.Dağlama işlemi ile iyileştirilmiş bir yüzey (alüminyum ve alaşımları için) Yapıştırma bağlantısının kalitesi açısından 3 ilâ 10 mikron pürüz derinlikleri önerilmektedir.4.Şekil XVII..6). Bunun içinde birleştirilecek parçalara yüzey ön işlemi uygulanır. e) küresel 4.. yapıştırıcının yüzeyin derinliklerine nüfuz edememesi. c) silindirik. iyi bir yapışma mukavemeti için gereklidir. Şekil XV7/.Çok derin pürüzlü yüzeyde.3. En çok karşılaşılan ve yapışma açısından en uygun pürüz formu prizmatik pürüzdür.Yüzey pürüz formları a)ve b)konik.. Yapıştırıcının tüm boşlukları kaplaması ve tutunması açısından pürüz formu da önem taşır (şekil XVII.Yapıştırmaya etki eden diğer faktörler Yapıştırmaya etki eden diğer faktörleri şöyle sıralayabiliriz: a-) Adsorbe tabakalar b-) Yapıştırıcının polaritesi 199 .

1'de bazı önemli yapıştırıcılar ve Tablo XVII..2'de de bunların özellikleri verilmiştir.. Tablo XVII.Bazı önemli yapıştırıcılar 200 . Bunlar ticarette özel isimlerle tanınmaktadır. Tablo XVII.c) Yapıştırıcıdaki bağlayıcı elemanının büzülmesi d-) Yapıştırıcının bağlayıcı elemanının plastik davranışları e-) Sertleşen yapıştırıcı tabakasının davranışları 5.Yapıştırıcı çeşitleri ve özellikleri Yapıştırıcıların esasını genel olarak suni reçineler oluşturur. 1. Bunların içerisinde en fazla kullanılanlar fenol. epoksit ve akril reçineleridir.

yani metal ile yapıştırıcı arasındaki moleküler kuvvetlerin etkili olabilmesi için yüzeyin temiz. şekli ve boyutları. Yapıştırıcılar pasta.Iş parçalarının mukavemete etkisi 201 . pürüzlendirme. çekme.Bazı yapıştırıcıların yapısal ve mukavemet özellikleri. 6. bastırma kuvveti gereklidir. yapıştırılacak parçaların malzemesi. işlevini de içerir. Bunlardan biri esas yapışmayı sağlayan bağlayıcı eleman (reçine) diğeri ise sertleştiricidir.. Yapışma. sıvı veya katı halde bulunur. statik) gerilme cinsi (kesme. sıyırma). Dolayısıyla her yüzey ön işlemi. kullanma sıcaklığı ve kimyasal etkilere maruz kalıp kalmadığı … gibi.1. Uygun bir pürüzlendirme. Yapıştırıcılar genellikle iki bileşenden oluşur. c-) 200 °C'nin üstünde sertleşen yapıştırıcılar (sıcak yapıştırıcılar olup. basma. Buna rağmen çok kere tamamen temiz bir yüzey elde etmek pratik olarak imkânsızdır. Bu tabakalar uygun bir yöntemle temizlenmelidir. Yüzey ön işlemi.. toz. Bu özelliklere göre yapıştırıcıları şöyle gruplandırmak mümkündür: a-) Oda sıcaklığında sertleşen yapıştırıcılar (soğuk yapıştırıcılar) b-) Oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda bir basınç etkisi gerektirmeden sertleşen yapıştırıcılar. Reçinenin sertleşmesi sırasında parçaların birbirine bastırılması da gereklidir. her zaman yapıştırma mukavemetini yükselten bir etki yapar.. effektif malzeme yüzeyinin büyütülmesini de hedef alır. Örneğin. 2.Tablo XVII.. Bu gruplardan bir yapıştırıcı seçimi için.Yüzey ön işleminin etkisi Adhezyonun. kullanma amacı ve yerinin göz önünde bulundurulması gerekir. kir. özellikle yapıştırma bağlantısının diğer bir bağlantı türüyle kombine edilmesi durumunda.2. Bu iki gruba giren yapıştırıcılar genellikle iki bileşenli olup. Bazı hallerde. oksit tabakası gibi yabancı maddelerden arınmış olması gerekir. zorlama türü (dinamik. özel yapıştırıcıların geliştirilmesi gerekir. yağ. normal oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda olabilir. 6. yapıştırma işleminden hemen önce karıştırılır.Yapıştırma bağlantılarının mukavemetine etki eden faktörler 6.

Sıcak sertleşen yapıştırıcılar. Ancak bu artma lineer değildir. Bu açıdan düşük büzülme gösteren yapıştırıcılar metal yapıştırma için tercih edilirler. dolayısıyla yapıştırma bağlantısının özellikleri kötüleşir. hava sıcaklığı ve nemi. yapıştırma bağlantısının mukavemeti açısından en uygun ortam şartlarıdır. Bağıl hava neminin % 65 dolayında ve hava (ortam) sıcaklığının da 20 °C civarında olması. Bir malzemenin (metalin) mukavemeti yükseldikçe. Oda sıcaklığında sertleşen 202 . Zorlamaya maruz ve büyük genlemeye sahip malzemelerde. zaman ve bazı hallerde de basınç etkilidir.. Sıyrılma.Diğer faktörler İşletme sıcaklığı.3. En düşük sertleşme sıcaklığı seçilirse.Yapıştırıcının etkileri Yapıştırıcının sertleşmesi sırasında büzülmeler oluşur. Eğer bu büzülmeler çok büyükse. kesme.Sertleşme şartlarının ektileri Sertleşme işleminde sıcaklık. . çeşitli zorlama türlerinde yüksek mukavemetten alçak mukavemete doğru olmak üzere sırasıyla şöyle bir durumdadır: Çekme (basma). Bunlara uyulmaması halinde yapıştırıcının..4. 6.. sıyrılma. çekme türü zorlamalarda en iyi mukavemet değerlerini vermesine mukabil. ivmelendirici ve katalizatörlerin yapışma mukavemetine etkisi çok büyüktür. dış yüklerin karşılanmasını önleyecek oranda iç gerilmelere yol açabilir. 6.Bağlantı formunun etkisi Bağlantı formu da tüm mukavemete önemli ölçüde etki eder. sertleşme süresinin uzun tutulması gerekir. yapıştırıcının kuluçka süresi (bileşenlerin karıştırılmasından sertleşmenin başlangıcına kadar geçen süre). sertleşme süresi. eğilme.Iş parçalarının yani yapıştırılacak malzemenin mukavemeti de. aynı bazla soğuk sertleşen yapıştırıcılara nazaran daha iyi mukavemet değerleri gösterir. artan bindirme uzunluğu ile taşınabilir yük artar. iş parçasının deformasyonu. Epoksit buna bir örnektir. kesme.7. yapıştırma bağlantısının mukavemetini etkileyen bir husustur. çok kısa sertleşme sürelerine yol açar. genlemesi azalır.Bindirme uzunluğunun mukavemete etkisi Bir yapıştırma bağlantısında. 6. Bunun yanında yapıştırıcı tipinin yani sertleştirici. en uygun bağlantı formunu oluşturur. Genel olarak yapıştırıcı mukavemeti ile iş parçası mukavemetinin birbirine çok yakın olması en uygun çözümdür. yapıştırıcının iyi saklanması ve depolama şartları yapıştırma mukavemetini etkileyen faktörleri oluşturur. dış yüklere karşı gösterdiği mukavemet değerleri. 6.5. tutunma mukavemetini aşan gerilmelere ve dolayısıyla daha küçük genlemeye sahip malzemeler nazaran daha çabuk bir ayrılmaya yol açar. Sertleşme şartları genellikle yapıştırıcı imalatçısı tarafından verilir. darbeli zorlama.6.. 6.. Ayrıca yapıştırıcı bileşenlerinin oranı da önemlidir.Yapıştırma bağlantısına etki eden zorlama türünün etkisi Yapıştırma bağlantılarının.8. 6. pratikte hazırlama ve uygulama kolaylıkları açısından basit bindirmeli bağlantılar. Buna karşın yüksek sertleşme sıcaklıkları.

. yapıştırma yüzeyinin birbirine uygun ve iç gerilmelerden arınmış olması istenir.1. Tekrar yapıştırılmalıdır. yapıştırma bileşenlerine olumsuz etki eder. 7. benzol. yüzeyi kir.Yüzey ön işlemleri İyi bir yapışma mukavemeti için. 7. Çok yüksek orandaki nemli hava. Yüzeylerin pürüzlendirilmesi zımparalama veya kum püskürtme yoluyla yapılabilir. Homojen olarak dağılmış ince bir yapıştırıcı tabakası elde edebilmek için.2 mm arasında olması halinde en yüksek değere erişmektedir. alkali temizleyicilerin sudaki eriyikleri kullanılır. yapıştırıcı tabaka kalınlığının 0. trikloretilen. bunun da temizlenmesi şarttır. benzin. Yapıştırıcının uygun şartlarda saklanması ve uygun depolama süresi içerisinde kullanılması gerekir. Büyük boyutlu parçalarda çok defa bir düzeltme işlemine ihtiyaç vardır. Bunun için de mekanik.2. yapıştırma işlemi için uygun değildir. Yüzey ön işlemi sırasıyla şu aşamalardan oluşur: a-) Yağın giderilmesi b-) Yüzeyin pürüzlendirilmesi (Aktivasyon) c-) Yüzeyin yıkanması d-) Yüzeyin kurutulması Yağ giderici olarak en çok aseton. 7. perkloretilen. mazot. İç gerilmeler sonucu yapıştırıcı tabaka hemen veya bir dış kuvvet etkisi ile dahi çözülür. O veya 20 veya biraz daha ince zımpara kağıdı kullanılmak ve yüzey. yapıştırılacak parçaların birbirine tam uyması ve düz olmaları gerekir.İş parçalarının hazırlanması Yapıştırma tabakasının yük taşıma kabiliyeti. en önemli unsurlardan birinin. Metal yapıştırmanın teknolojisi Bu kısımda metal yapıştırma teknolojisinin pratikteki uygulamasına temas edilecektir. Yağ ve diğer pisliklerin alınması için. yüzeyler önce kaba olarak temizlenmeli ve daha sonra ayrı bir kapta ikinci bir defa yıkanmalıdır. Yüzeylerin yağsızlaştırılmasından sonra parçalar genellikle soğuk su ile iyice çalkalanarak yıkanır kirlenmesine meydan vermemek için pürüzlendirilen yüzeyler hemen 203 . Ayrıca yüzey galvanize edilmiş veya kadmiyum kaplanmış boyanmış veya haklanmışsa bu tabakaların da temizlenmesi gerekir. Birbirine geçen parçalardan örneğin boru ve geçme bağlantılarda 0. Bunun için yapıştırılacak parçaların düzgün.1 ilâ 0.yapıştırıcılar için hava sıcaklığı bilhassa önemlidir. Ancak yüzeyde oksit tabakası varsa. yağ ve oksit gibi pisliklerden arındırmak ve uygun bir pürüzlendirme sağlamak olduğuna daha önce temas edilmiş idi. Yüksek sıcaklıklar ise kuluçka süresini çok azaltır.1 ilâ 0. Yapıştırma yüzeylerinin yağsızlaştırılması birçok hallerde yeterlidir. Bu tür parçalardaki iç gerilmeler. kimyasal veya kısmen mekanik kısmen de kimyasal yüzey ön işlemi uygulamak gerekir.3 mm mertebesinde bir boşluk bırakılmalı ve gerekli hallerde bir fatura takılmalıdır. Çok düşük sıcaklıklar sertleşmeyi güçlendirir. zımpara izleri çeşitli yönlerde olacak şekilde hazırlanmalıdır..

Burada uygulanan basınç oldukça düşüktür ve düzgün kalınlıkta bir yapıştırma tabakası amaçlanır.Parçaların bağlanması Yapıştırıcının uygulanmasından sonra sıra yapıştırılan parçaların sıkıştırılmasına gelir. Temizlenen ve kurutulan parçalar uzun süre özellikle rutubetli yerlerde bırakılmamalıdır. Aksi takdirde oluşan oksitler. sıcak yapıştırıcılar ise. Sıcak yapıştırıcıların bazılarında ise. aylarca sürebilen kuluçka sürelerine rastlanır. d-) Yapıştırma bağlantılarının dinamik mukavemeti özel bağlantı formları ile veya kombine bağlantılarda kullanılarak önemli ölçüde yükseltilmelidir.4.1 mm olmalıdır. daha sonra çeşitli kimyasal maddelerle ikinci bir işleme tabi tutulur. Bu şekilde hazırlanan yüzeyler temiz bir yerde genellikle sıcak hava ile kurutulur. Yapıştırıcılar genellikle birçok bileşenlerden oluşur. 204 . soğukta veya sıcakta sertleşebilir) olmak üzere iki gruba ayrılır.. Bu husus özellikle soğuk yapıştırıcılarda önemlidir. bağlantı mukavemetine büyük ölçüde olumsuz etki yapar. toz gibi katı formda bulunurlar. Pratikte. soğuk yapıştırıcılarda sonradan 100 °C'ye kadar sertleşme sıcaklığı uygulaması tavsiye edilir.ve artıklar giderilir. Birçok hallerde depolama süresi gözönüne alınarak bu bileşenleri karıştırma işlemi bizzat yapıştırmayı uygulayan kimse tarafından yapılır. Böylece yüzeylerde herhangi bir temizleyici madde artığı da kalmamış olur. Bundan sonra da yapıştırma işlemine geçilir. Sıcak yapıştırıcıların sertleşmesi yüksek sıcaklıklarda meydana gelir.3. 8. Ayrıca yapıştırma basıncının yayılı bir yük halinde uygulanması gerekir. e-) Yapıştırılan parçalar yüksek bir rijiditeye sahip olmalıdır. Soğuk yapıştırıcılar sıvı veya pasta formundadır. Bu sıcaklık bazı hallerde 200 oC'nin üzerine çıkabilir. 7. esas metalin akma sınırı gözönünde bulundurularak hesaplanmalıdır. 7.Yapıştırıcıların hazırlanması ve uygulanması Yapıştırıcılar hazırlama sıcaklıklarına göre soğuk yapıştırıcılar (soğuk uygulama. b-) Yapıştırma bağlantıları.Metal yapıştırma konstrüksiyonlarda dikkat edilecek hususlar Metal yapıştırma bağlantılarında dikkat edilecek konstrüktif esasları şöyle sıralayabiliriz: a-) Yapıştırma bağlantıları daima büyük uygulama yüzeyi gerektirir.. Çünkü bunlarda kuluçka süresi oldukça kısadır ve karıştırma işlemi yapıştırıcının uygulanmasından hemen önce yapılmalıdır. Çekme zorlamaları bu bağlantı türü için uygun değildir.. g-) Yapıştırıcı kalınlığı yaklaşık olarak 0. c-) Yapıştırma bağlantıları mümkün olduğu kadar kayma (kesme) gerilmelerine maruz kalacak tarzda şekillendirilmelidir. soğukta veya sıcakta sertleşebilir) ve sıcak yapıştırıcılar (sıcak uygulama. Yapıştırıcıya dolgu maddesi ilâvesi yapıştırıcı özelliklerini değiştirir. kısmen folyo. f-) Yapıştırma bağlantıları farklı metallerin birleştirilmesinde özellikle metal ile metal olmayan malzeme birleştirmelerinde çok uygundur. Eğilme ve özellikle sıyrılma zorlamalarından kaçınılmalıdır.

.h-) Yapıştırma bağlantıları sızdırmazlık ve izolasyon özelliklerine sahiptir. Şekil XVII. 7.Çeşitli yapıştırma bağlantıları 205 . i-) Yerinde kullanılan yapıştırma konstrüksiyonları maliyetten önemli ölçüde ekonomi sağlar.

L-Oğur.ANIK.ANIK. Frankfurt/Main. Ulusal Makina ve İmalât Kongresi. S.24/30 (6) . J. A. Kasım 1987. "Engineering Laminates" Wiley.4. S. 1949 (2) . S. New York. Hauvvnik "Adhesion and Adhesives" Elsevier-PubLAmsterdam. NA and R. 127/136 206 . "Yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların çekme-makaslama zorlaması altındaki davranışları" Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi l. J. S.G. 23-25 Haziran 1988 (9) . S. "Design Implication of adhesive bonding in carbody construction" Int. S. A. "Das Einmaleins der Klebetechnik" Polygraph-Verlag. L-OĞUR. A.Dorn. S.Daniels. Vol.ANIK.H. "Uçam endüstrisinde yapıştırma tekniği ve gelişmesi" Segem.-Literatür (1)-Dietz. S. 21-23 Eylül 1988.De Bruyne. S.ANIK. "Yapıştırma ve nokta kaynağının kombinasyonu" Mühendis ve Makina. L.S.ANIK.De Bruyne. A.24/30 (7) . S.A. A. 26-27 Nisan 1988. . .-Dikicioğlu. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu.A.Dorn L.9. S.ANIK.2. A.ANIK. Sayı 316.Çapan. Sayı 10. 314/331 (12) . Ankara. "Yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların çeşitti ortamlardaki statik davranışları" Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi l. S. 1956 (3) .5/12 (8) . L-Oğur. Journal of Scientific Instrument24 (Feb. -ÇAPAN. . . "The physics of adhesion" Materiaelenkennis 7(1947). Adhesion and Adhesives. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu. "Trageverhalten kombinierter Verbindung durch Puncktschvveissen und Kleben an hochfesten Staehlen unter statischer und dynamischer Belastung" Technische Üniversitaet Berlin und Technische Universitaet Istanbul 1986 (10) . 1951 (5) . 1947).Öğür. January 1984.D.ÇAPAN. S.1/13 (11) . O.29/35 (4) . A. . N. "Metal yapıştırma ve kombine bağlantılar" Erciyes Üniversitesi II. "Yapıştırılan ve nokta kaynağı yapılan kombine bağlantıların dinamik yük altındaki davranışları" 3.Schirman.T. Mayıs 1986. H. 26-27 Nisan 1988. Ulusal Üniversite Sanayi Işbirliği Sempozyumu.Ü.ÖĞÜR.

. Böylece oluşan sürtünme ısısı. plastik malzemeler. Şekil değiştirme ve sıcaklık yükselmesiyle de rekristalizasyon başlar.XVIII. Ultrasonik kaynak yöntemi. hareketli ultrasonik frekansla titreşen sonotrot ile sabit duran bir altlık arasına konur ve az bir kuvvetle bastırılır. BÖLÜM DİĞER KAYNAK YÖNTEMLERİ 1. Ultrasonik kaynak makinaları 2500 W gücüne kadar ve 20 KHz çalışma frekansında imal edilebilir. alüminyum ve alaşımları. Makinalar. yeterli derecedeki yaklaştırma sayesinde kaynak yapılan her iki bölgede atomsal mertebede birleştirme kuvvetleri etkili olur. yüksek frekans jeneratörü. Tekerlek şeklindeki sonotrotların levha titreşimleri üstteki iş parçasına iletilir. Şimdiye kadar bir erime işlemi gözlenmemiştir. 1. gazlar) kesme zorlamasıyla yırtılarak kenarlara doğru kayar. Şekil XVIII. (şekil XVIII. Kaynak yapılan metallerde yeterli bastırma kuvveti ve titreşimi amplitütü sağladığında. Aynı zamanda yüzeyde bulunan yüzey tabakası (oksitler. Böylece yeni oluşan kristaller birinden (bir parçadan) diğerine geçer. Sonotrot tarafından oluşturulan ultrasonik titreşimler. Alt tabakanın yani alttaki 207 . Ayrıca farklı malzemelerin birleştirilmesinde başarı ile tatbik edilebilmektedir. Zira oluşan sıcaklık (eğer mikroskopla görülen bölgelerdeki uçlarda oluşan sıcaklıklar nazarı dikkate alınmazsa) erime sıcaklığının 1/3'ü kadar daha aşağısındadır. Örneğin alüminyum ile seramik veya camın kaynağı gibi. pislikler. Mikrokaynak tekniğinde kullanılanları 100 ilâ 600 W'dır. bakır ve alaşımları. Kısmen veya tamamen mekanik hale sokulabilir. Ultrasonik kaynak. yüzeye paralel olarak üstteki parçaya iletilir ve temas yüzeylerinde yani alt ve üst kaynak yerinde izafi bir harekete neden olur.. cam ve beton gibi malzemenin kaynağında kullanılmaktadır. malzemenin kaynak bölgesinde bir kuvazı-sıvı durumu hasıl ederek. Kaynak işleminden sonra dikişlerin tekrar işlenmesine gerek yoktur. iş parçasının her iki değme (temas) yüzeyindeki (kaynak yerindeki) pürüzlülüklerin tepelerinde titreşimler akmaya başlar.Ultrasonik kaynağın şematik olarak gösterilişi. bir pres (basınç) kaynağı yöntemidir. Ultrasonik dikiş kaynağında bindirilen saclar dönen tekerlek şeklindeki sonotrotlar tarafından senkronize çalıştıran altlık makaralarına bastırılır.1).Ultrasonik kaynak Ultrasonik kaynakta birleştirilecek parçalar. kaynak makinası ve uzaktan kumanda tertibatlarından oluşur.

Ekseriya gevrek örtü tabakası yırtılır.2.4. Metallerin yüzeyi çevre koşullarında daima yağ. en yüksek sınır sıcaklık olarak alınır. kaynak bölgesine zarar vermesi tehlike oluşturur.2. örneğin 0. Akma preslerinde soğuk basınç kaynağı (Akma presi kaynağı) şekil XVIII. Çok gevrek metallerde. sonotrotlar tarafından oluşturulan titreşimlerin. şekil XVIII. alüminyumda sızdırmaz dikişler sağlanabilir. Üstteki parçada ise.Kaynak için gerekli temas yüzeyleri formu çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Parçaların en düşük rekristalizasyon sıcaklığı. bu tabakanın kaynak işleminden önce temizlenmesi gerekir ve kaynak sırasında uygulanan basınçla şekil değiştirmelidir.Soğuk basınç alın kaynağı 208 .3. üst parçaya girişleri sırasında sönümlenmelerine dikkat edilmesi gerekir. 2 kW'lık makinalar ile kaynak edilecek maksimum üst parça kalınlığı alüminyumda yaklaşık 2 mm nokta kaynağı için ve 1 mm de dikiş kaynağı içindir.Soğuk basınç kaynağı Soğuk basınç kaynağı oda sıcaklığında veya hafif sıcaklık uygulayarak basınç altında katı halde parçaları birbirine birleştirmektir. 2. Böylece şu sonuçlar sağlanır: . . atomlar arası bağlantı kuvvetleri etkili olur ve bir bağlantı oluşur.Serbest kalan yüzeyler birbirine değdiğinde. şekil XVIII. . iş parçasının içerisinde kendiliğinden yayılan titreşimlerin.parçanın kalınlığının bir sınırı yoktur. Bu olay uygun sönümleme veya iki parça arasına konan alüminyum folilerle bir miktar önlenebilir.İç temas ile kontakt noktalarında serbest kalan bölgelere çevre atmosferinin gaz atomları toplanmaz. Çekme işlemi ile soğuk basınç kaynağı. Bunun için çeşitli yöntemler vardır: abBindirme soğuk basınç kaynağı (bir veya çok kereli yığma) Soğuk basınç alın kaynağı. .. oksit. sülfür veya gaz gibi bir tabaka ile kaplandığından. Dikiş kaynaklarında.005 mm kalınlığında birbirleri ile veya daha kalın parçalar ile kaynak edilebilir.. c-Soğuk haddeleme ile kaplama def- Şekil XVIII. Diğer taraftan çok ince teller ve foliler.

Şekil XVIII. Soğuk basınç kaynağı temelde yeterli form verilebilen ve yüzey tabakasının sınırlandırılmış kaynak bölgesi yırtılabilen bütün malzemelere uygulanabilir. Makinalar uygun bağlama elemanlarına sahip olduğu takdirde. Her iki yöntemde de dikey bir basınç kuvveti. taneler arası fazlar ve diğer ara tabakalar temas yüzeylerinde oluşmaz. Burada erime noktaları ve alaşım nispetleri rol oynamaz. Demir dışı metallerde istenen soğuk basınç kaynağı birleştirmeleri sağlanmıştır. Örneğin alüminyum iletkenlerin bakır kontaklara birleştirilmesi veya gümüş kontaktların bakırla kaynağı gibi soğuk basınç kaynağının esas tercih nedeni farklı malzemelerin birleştirilmesidir. işlem gören parçalardan patlayıcı madde ile yüklü birinin patlaması ile diğerine karşı 2 ilâ 25 o’lik bir açı altında ve 100 ilâ 1000 m/sn hıza kadar hızlandırılması suretiyle ortaya çıkar. En uygun malzemeler aşınmaya uygun olanlardır..Çekme işlemi ile soğuk basınç kaynağı Bindirme kaynağında mekanik veya pnömatik olarak çalıştırılan penseler kullanılır. Büyük kesitlerde soğuk basınç kaynağı makinaları elverişlidir ve çok vuruşlu makinalar tercih edilir. Çarpma yüzeyinde metalde bir 209 . Bu yüzeydeki oksit tabakasının yırtılmasına ve yüzeyin büyümesine neden olur.Patlamalı kaynak Prensip bakımından soğuk basınç kaynağına benzer. . Gerekli yüksek basınç.5'de görüldüğü üzere.. Bu sırada çarpma basıncı 10 ilâ 100 K bar'a kadar çıkar. Ötektik. yuvarlak teller ve ince şeritler. teğetsel bir yükleme ile kombine şekilde etki eder.4. 3. Küçük kesitli alın kaynağı için elle kullanılabilen özel aletler vardır.Akma presinde soğuk basınç kaynağı. Şekil XVIII. 3. diğer kesitlere kaynak edilebilir. Temas yüzeylerinin kaynak için yeni bir kesitle hazırlanması için bazı makinalar kesme takımları ile teçhiz edilmiştir. Nokta kaynağı tek veya çift taraflı etki eden baskı ıstampaları ile sağlanır. Şekil XVIII. hızlandırma yolu (mesafesi) için önceden ayarlanmış bir mesafe gereklidir.

Titan. difüzyon kaynağının birinci aşaması. Temizlenen yüzeyler birkaç mm gibi yeterli bir aralık bırakılarak karşı karşıya (üstüste) getirilir. Bunlar sonra birlikte kaynak edilir. Patlamalı kaynak yöntemi ile nokta ve çizgisel şekilde birleştirmeler elde edilebileceği gibi. birbirleri ile temasta olan yüzeyler arasında minimum makroskopik deformasyon ile belirli bir süre ısı ve basınç uygulayarak kontrollü difüzyonla oluşturulan katı hal (faz) kaynağıdır.1 ilâ 30 mm sınırlan arasındadır. özellikle uzay ve nükleer enerji alanında geniş çapta kullanılan bir kaynak yöntemidir.5. Tantal. .1. Alttaki hareketsiz parça için bir sınırlandırma yoktur.Patlamalı kaynağın şematik olarak gösterilişi. Birleştirilecek tabakalanın üst yüzeyine ince bir koruyucu plastik tabakası ve bunun üzerine de patlayıcı madde yerleştirilir.plastik deformasyon hasıl olur ve karşılıklı yığılma ile dalgalı bir birleştirme yüzeyi meydana gelir. Bu tanımdan görüleceği üzere. Zirkonyum veya Bakır ve Alüminyum gibi gevrek metallerarası bileşikler oluşturan malzemelerin kombinasyonunda da patlamalı kaynak basan ile uygulanmaktadır. Yüzeydeki oksitler (oksit tabakası) birbirine çarpan levhaların arasından jet hızıyla dışarı fırlar. Çelik ve Alüminyum. birleştirilecek parçaların 210 . Aralıklar dalgalı metal şeritler veya tellerle sağlanır.Difüzyon kaynağı 4.. -Giriş Difüzyon kaynağı. Prensibi çok eskiden beri bilinmesine rağmen. uygulanması ancak son yirmi beş yıl içerisinde olmuştur. geniş levha yüzeylerinin birbirleriyle birleştirilmesi de sağlanır. Birleştirilecek yüzeylerin pisliklerden ari olması ve metalik temiz bir yüzeyin elde edilmesi kaynak için çok önemlidir. Fakat en uygun kalınlık 2 ilâ 10 mm arasında bulunur. Difüzyon kaynağı. Patlayıcı tutuşturulunca yüksek basınç ve hızla (1200 ila 7000 m/sn) patlama olur ve üstteki sac alttakine kaynak edilir Genel olarak % 5'den fazla uzayan (genleşen) metal ve alaşımlar patlama kaynak yöntem ile kaynak edilebilir. Şekil XVIII. Üstteki patlayıcı ile yüklü hızlandırılan parçanın kalınlığı 0. Şimdiye kadar kaynak yapılan en büyük patlama alanı 32 m2 ye çıkmıştır. 4.

b. beraberinde bir hacim değişikliği getirdiği.6. Şekil XVIII. Şekil XVIII. a-) Yüzeylerin yalnız pürüzlü noktalarında temas etmesi. Birleştirilecek parçalardaki (metallerdeki) allotropik dönüşümlerin. yüksek sıcaklık ve diğer katı faz kaynak yöntemlerine göre daha uzun sürede yapılır. Bu işlem yüzeylerin harekete başladıkları noktada oksit ve kir tabakasının parçalanmasıyla başlar. Şekil XVIII. büyük parçalara uygulanmasının zorluğu ve tahribatsız kontrol olanağının da sınırlı oluşu dezavantajlarını teşkil eder.6. bunun da ölçü hassasiyetinin korunması ve sağlam bir bağ elde etmek için unutulmamasının gerektiği bilinmelidir. Kaliteli bir yüzeyin sağlanması için taşlama yapılabilir. yani birleştirilecek parçaların yüzeylerindeki mikroskobik çıkıntıların belirli bölgelerde karşılıklı olarak birbirlerine temas etmeleri gerekir. yağlar ve oksitler. birleştirilecek parçaların yüzey temizliği metalürjik etkenler ve bir ara tabakanın kullanılmasının da göz önünde tutulması gereklidir. düşük basınç. Birleştirilecek parçaların yüzeylerinin birbirine tamamen temas etmesi ile sonuçlanır. bir ön hazırlık işleminden geçirilerek temizlenmelidir.Difüzyon kaynağının esası. Difüzyon kaynağının uygulanmasında özellikle farklı metal veya alaşımların birleştirilmelerinde 211 . sıcaklık ve basınçtır. Kaynak genellikle.6. Difüzyon kaynağında ana parametreler zaman. Yöntemi etkileyen bu üç esas değişkenin yanında. Çok hassas hazırlanmış yüzeyler de maliyeti arttırır. Difüzyon kaynağında işlemin düşük sıcaklıklarda yapılması. birleştirilecek parçalardaki deformasyonun çok azalması ve çok değişik malzeme çiftlerinin birleştirilebilmesi (yani farklı metal ve alaşımların).genelde bir vakum ortamında ısıtılması ve basma kuvvetinin uygulanmasıdır. ikinci aşamada ise metal atomlarının bir parçadan diğerine yayınması ve kuvvetli bir bağın oluşmasıdır. d-) Hacimsel difüzyon ve boşlukların yok oluşu.Esası Soğuk basınç kaynağında olduğu gibi.a. İşlemin yavaş oluşu. Bazı hallerde ince bir metal ara tabaka da kullanılmaktadır. b-) Deformasyon ve sınır tabakanın (sınırın) oluşumu. 4.2. difüzyon kaynağında da bağ oluşumu için birleştirilecek yüzeylerin birbirine teması şarttır. c-) Tane sınırlarının hareketi ve boşlukların yok oluşu.. Yüzeylerin ısınma esnasında artan ortam şartlarından etkilenmemesi için de vakumda soy gaz veya redükleyici bir ortamda çalışılmalıdır. Uygulanan dış kuvvet ve sıcaklığın etkisiyle önce uç noktalarda akma ve sürünme oluşur. donanımlarının basitliği bu yöntemin avantajlarıdır. Birleştirilecek yüzeylerdeki bütün pislikler..

1. en önemli parametredir.Difüzyon kaynağında ara tabaka a-) Karşılıklı iki yüzeyde b-) Yalnız bir yüzeyde c-) Araya ayrı bir tabaka koyma şeklinde. Çok yüksek basınç.ekseriya bir ara tabaka kullanılır (Şekil XVIII. Özellikle sıcaklıkla ilişkilidir.25 mm gibi).7 T ergime olarak alınır (T ergime O K cinsinden metalin ergime sıcaklığı). yeniden kristalleşmeye. püskürtme veya elektrolitik kaplama şeklinde de olabilir. Tergime alınmaktadır. 212 . Difüzyon kaynağında zaman bağımlı bir işlem parametresidir. deformasyona. Ara tabakalar ince foliler şeklinde olduğu gibi.Metal çiftlerinin difüzyon kaynağı için işlem parametreleri. 7. Genelde işlem sıcaklığı (0. .7). Belirli sıcaklık-zaman değerleri için yüksek basınç iyi birleştirmeler sağlar. Üçüncü önemli değişken basınçtır. Şekil XVIII. oksit çözünürlüğüne. Difüzyon kaynağında sıcaklık. Tablo XVIII. difüzyona ve işlemin kısa sürede yapılmasına etkidiğinden.7). Ara tabakalar kaynak alanındaki heterojenliği minimuma indirir ve birleştirmenin oluşumunun kolaylaştırır (0. 1 'de difüzyon kaynağındaki işlem parametreleri görülmektedir. allotropik dönüşümlere. Aynı cins metallerin birleştirilmesinde işlem sıcaklığı 0.5 ilâ 0. Tablo XVIII.. fazla deformasyondan ötürü yüzey bozulmalarına neden olur ve pahalı donanımlara gerek duyulur. Birkaç saniyeden birkaç saate kadar değişebilir.

parçaların bölgesel veya tamamen ısınmasını sağlayacak yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma veya direkt direnç ısıtma ünitesi. vakım veya koruyucu gaz ortamı ve parçanın birleşme işleminin gerçekleştirildiği bir kaynak kamarasından oluşur (Şekil XVIII. 8. Şekil XVIII. . Fakat parçalar arasındaki farklı genleşmeler sonucu oluşan gerilmeler dolayısıyla. bindirme ve konik birleştirmeler yapılabilir..9). Şekil XVIII. çalışma basıncının iyi ayarlanması gerekir.Difüzyon kaynağında birleştirme şekilleri.9. Difüzyon kaynağı konstrüktif olarak üç şekilde uygulanır (Şekil XVIII. Alın. birleşme için gerekli basınç sağlayacak bir pres veya baskı ünitesi. a-) Konik yüzeyler b-) Silindirik yüzeyler c-) Düz yüzeyler 213 . çoğunlukla mekanik veya hidrolik bir pres.8).Bir difüzyon kaynak donanımı.Bir difüzyon kaynak donanımının şematik olarak gösterilişi.

imalat süresi. Dar aralık kaynağı uygulamada bilhassa tozaltı.5. Kaynak kafası. Şekil XVIII. pratikte kullanılan uygun kaynak donanımlarına ait farklı kaynak donanımları şematik olarak verilmiştir.Tozaltı dar aralık kaynağı Tozaltı dar aralık kaynağı kalın kesitlerin birleştirilmesi gayesiyle geliştirilmiştir. Bir tabakada tek pasonun bulunduğu tek pasolu kaynak şimdiye kadar uygulamada pek kullanılmamıştır.10'da üç farklı dikiş tipi şematik olarak görülmektedir. Dar aralık kaynağı özellikle son on yıl içerisinde gelişmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. -Giriş Dar aralık kaynağından. Her tabakada üç pasonun bulunduğu. Uygun bir kaynak sonucu almak için hassas ve kaynak donanımları seçilmelidir.5 mm arasında tutulmalıdır. 214 .Tozaltı dar aralık kaynağında kullanılan ağız şekilleri Örneğin 5 mm çapında bir elektrot teli kullanıldığında ağzın her iki tarafına olan mesafe 3. Böylece kaynak metali sarfiyatı (ilave metal örneğin kaynak teli ve elektrot gibi).Dar aralık kaynağı 5. dar aralıkta ekseriya yardımcı bir tertibatla yanlara ve aşağı yukarı hareket ettirilir. c) Kaynak metali daima uygun kimyasal. tek pasolu dar aralık kaynağını uygulamaktadırlar. TIG ve MAG kaynak yöntemlerinde kullanılmaktadır. b) Kaynak dikişinin kenarlarında yanma olukları (kertikleri) oluşturmamalıdır. Tek pasolu sistemde ağzın her iki tarafında da yeterli bir nüfuziyet sağlanması için. Şekil.5 ilâ 4. dar ve birbirlerine aşağı yukarı paralel iki kenar arasındaki kaynak ağzının kaynağı hatıra gelir. d) Genel olarak çapları 3 ilâ 5 mm olan massif teller kullanılır ve yüksek derece bazik özelliklere sahip bir kaynak tozu tercih edilir.2. Tel-toz kombinezonunun seçiminde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır: a) Cürufu kolay kalkabilmelidir. dar aralığın doldurulmasında bu yöntem başarıyla kullanılmaktadır. Tozaltı kaynağının erime gücü yüksek olduğundan. metalürjik ve mekanikteknolojik özellikleri sağlayabilmelidir. Şekil XVIII. XVIII. Takriben 80 mm sac kalınlığından itibaren bir tabakada iki paso olmak üzere iki paso olarak kaynak edilmektedir. telin ağzın tam eksenine isabet etmesi gerekir. 5. Buna da sebep cürufun kolayca temizlenememesidir. Böylece yüksek derecede tok bir kaynak metali elde edilir. Japonlar. enerji sarfiyatı. kaynak distorsyonları ve esas metalin ısıdan etkilenmesi asgariye iner.1... Ağız açıları da takriben 1 ilâ 2° dir. 10 .11'de. 300 mm sac kalınlığından itibaren ekstrem parça kalınlıklarında ise üç pasolu kaynak uygulanmaktadır.

7380) tipi çeliklerin kaynağında kullanılmıştır. Birçok hafif alaşımlı çeliklerde de 300 mm ağız derinliğine kadar tozaltı dar aralık kaynağı söz konusu olmaktadır. Böylece iki yüzeydeki birleşme hataları. kimyasal kablar. Tozaltı dar aralık kaynağının bir diğer başarılı uygulaması da nikel esaslı Ni Cr 23 Cb 12 Mo (Malzeme No. dar aralık tozaltı kaynağı yöntemi ile yapılmaktadır. Hidrokrek tesislerin. Tozaltı dar aralık kaynağı iki zamanlı gemi diesel motorlarının krank millerinin kaynağında da kullanılmaktadır. Basınçlı reaktör kaplarında 80 ilâ 290 mm arasındaki sac kalınlıklarında uygun ve başarılı sonuçlar vermiştir. 1965 den beri dövme türbin kanatlarının kaynağı. cürufun kolay kalkması ve çatlaksız pasoların elde edilmesi oldukça önemli noktalardır. Ekseriya ıslah edilmiş ince taneli 20 Mn Mo Ni 5 5 (Malzeme No. Tozaltı dar aralık kaynağı. Esas metal ısıya dayanıklı çeliklerdir. Sıcak çatlama. İnce çaplı elektrotlar daha ince kaynak kafalarının adaptasyonunu 215 .1. konkav dikiş görünüşünün sağlanması. Uygulanan azami sac kalınlığı 700 mm dir.11.Şekil XVI11.2 veya 1. barajlar. Tozaltı dar aralık kaynağı halen gelişme halindedir. İnce çift elektrodun (1. Dar aralık tozaltı kaynağında uygun tozun geliştirilmesi.2.4663) çelik kaynağıdır.Farklı kaynak donanımları a) Paralel ayarlanmış tel hareket mekanizması b) Ucu eğik tarzda ayarlanan tel hareket mekanizması c) Ucu eğik ve döner olan tertibatla ayarlanan tel hareket mekanizması Kaliteli bir tozaltı dar aralık kaynağı için. Yıllardan beri kimya endüstrisindeki yüksek basınçlı kabların. Azami sac kalınlığı 250 mm ye kadar çıkmaktadır. makina inşaatı ve açık deniz tesisatlarında başarı ile kullanılmaktadır.6310) çeliklerinde kullanılmaktadır. iyi bir pratik deneyim ve gerekli özel alet ve tertibatlara ihtiyaç vardır. amonyak sentez ve doğalgaz kükürt giderme tesislerinin kaynağında kullanılmaktadır. bu bağlantıların özel bir kriteridir.6 mm çapında) kullanılması ile dar aralık tozaltı kaynağında erime gücü yükseltilmektedir. Dar aralık tozaltı kaynağı özellikle nükleer tesisler. cüruf kalıntıları..1. gözenekler ve arkın gereksiz olarak kenarlara çarpması önlenmiş olur. Özellikle ergime gücü ve kaynak hızının yükseltilmesi bakımından Tandem tozaltı dar aralık kaynağı üzerinde yoğun bir teknik uğraş verilmektedir. Buralarda 230 mm kalınlığa kadar 10 Cr Mo 9 10 (Malzeme No.

XVIII. dar aralık TIG kaynağı. 15 mm kalınlıktan itibaren.2'de konvensiyonel elektrik ark ve TIG kaynağına ait avantajlar mukayeseli olarak verilmiştir.. 216 . farklı pozisyonlardaki (yatay. aralıklar daha da daraltabilmektedir. dikiş hacminin sağladığı ekonomi de. impulslu sistemlerde hiçbir problem yaratmadan kaynak edilmektedir. Ağız genişliği takriben 8 mm ve kenar (ağız) açısı da en fazla 4°dir.Tek taraflı boru kaynağında konvensiyonel elektrik ark ve impulslu TIG kaynağı ile dar aralık TIG (impulslu) kaynağının avantajları İmpulslu (darbeli) dar aralık TIG kaynağında. düşey gibi) birleştirmeler. Tablo XVIII. Yüksek kaliteli kaynak bağlantıları elde edilir.TIG/WIG-Dararalık kaynağı TIG-Dar aralık kaynağı (soğuk tel vererek). Tablo.. Mekanik orbital kaynaklarda. 5.3. dikey.sağladığından.12'de görülmektedir.2. tavan. kaynak hacmi bakımından oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. bilhassa nükleer enerji tesislerinde kullanılan boruların orbital kaynağı için geliştirilmiştir. Şekil XVIII.

Gazaltı dar aralık kaynağı a.Özlü elektrotla tandem kaynak b.. gözenek oluşumu ve birleşme hataları nedeniyle gazaltı dar aralık kaynağı uygulamada istenilen mertebede kullanılamadı. Burada ağız aralığı 11 mm dir. Şekil XVIII.4..0 mm çapındaki massif tel elektrotlarla. 200 mm kalınlığa kadar ve 10 ilâ 12 mm ağız genişliğindeki parçaların kaynağında yüksek bir ekonomi sağlanmaktadır. özlü elektrotlarla yapılan tandem yöntemdeki gazaltı dar aralık kaynağı oldukça uygun sonuçlar vermiştir. Burada gözenek oluşumu bertaraf edilmiştir.Gazaltı (MIG/MAG) Dar Aralık Kaynağı Başlangıçta. kaynak hacmi bakımından sağladığı avantaj (ekonomi) 5. 13. çok sayıda gazaltı dar aralık kaynağı geliştirilmiş ve denenmiştir. Şekil XVIII. 217 .Şekil XVIII.Ön ondülasyona tabi tutulmuş elektrotla kaynak c. Son zamanlarda 1. çift telli dar aralık kaynağı konusundaki çalışmalar iyi sonuçlanmıştır.Akım kontaktör borusu ile hareketli elektrotla kaynak Gazaltı dar aralık kaynağında özellikle..12. Son zamanlarda.13'de. bu yöntem şematik olarak verilmiştir.Konvensiyonel impulslu TIG kaynağı ile dar aralıklı TIG kaynağının. Bugün. birleşme hatalarının ve porozite oluşumunun azaltılması yönünde çalışılmaktadır.

5.5.- Dar aralık kaynağında kaynak ağzı Dar aralık kaynağında kullanılan ağız formları, Şekil XVIII.14'de mukayeseli olarak birarada verilmiştir. Şekilde (a) ile (f) kadar olanlar gazaltı (MIG/MAG) kaynağı için, (g) gazaltı kaynağında yalnız korniş pozisyonu ve (h) ile (i) tozaltı kaynağı içindir.

Şekil XVIII. 14.- Dar aralık kaynağında kullanılan kaynak ağzı formlar a ilâ f: MIG/MAG h : MIG/MAG (Korniş pozisyonu) h ve i: Tozaltı Şekil XVIII.15'de de dar aralık kaynağındaki özel ağız formları görülmektedir. Şekildeki (a) formunda, konvensiyonel tozaltı kaynağındaki dikiş kesiti 13650 mm2 olup, bu % 100 olarak kabul edilmiştir, (b) tozaltı kaynağına aittir ve ağızlar paralel olduğu zaman dikiş kesiti 6060 mm2 dir (% 44,4). Ağız açısı 1° olduğunda dikiş kesiti 7000 mm2 olur (% 51,3). (c) de MAG kaynağı içindir ve ağızlar paralel olduğu zaman dikiş kesiti 2440 mm2 (% 17,9) dir. Ağız açısı 1° olduğunda da dikiş kesiti 3450 mm2 olur (% 25,3).

Şekil XVIII. 15.- Dar aralık kaynağında kullanılan özel ağız formları a- Konvensiyonel Tozaltı kaynağı 13.650 mm2 % 100 b- Tozaltı dar aralık kaynağı 1-paralel, 6060 mm2, % 51,3 c- MAG kaynağı 1-paralel, 2440 mm , %17,9 2-1° de, 3450 mm2, % 25,3
2

218

5.6.- Çeşitli MAG-Dar aralık kaynak yöntemleri ve torçları Şekil XVIII.16'da uygulamada kullanılan önemli MAG-Dar aralık kaynak yöntemleri görülmektedir. Bunlardan arkı salınım şeklinde hareket eden sistemler daha çok kullanılmaktadır. Böylece oluşacak hatalar en aza indirilmektedir.

Şekil XVIII. 16.- Çeşitli MAG-Dar aralık kaynak yöntemleri

Şekil XVIII. 1 7.- MAG-Dar aralık kaynağında kullanılan üç adet kaynak torcu Şekil XVIII.17'de de, çeşitli sac kalınlıkları için geliştirilen üç tip MAG-Dar aralık kaynağı, kaynak torçları verilmiştir. Bunlardan birincisi (a), 70 mm kalınlığa (gaz sarfiyatı 22 l/dak), ikincisi (b) 120 mm kalınlığa (gaz sarfiyatı 20 l/dak) ve üçüncüsü de (c) 350 mm kalınlığa (gaz sarfiyatı 40 l/dak) kadar

219

kullanılmaktadır. 5.- Literatür (1)- Ruge, J. "Handbuch der Schvveimmtechnik Band -II" Springer Verlag Berlin, 1980 (2) - ANIK, S. - KUNT, E."Ultrasonik Kaynak Tekniği"

Demir ve Çelik Mecmuası, 1959, Sayı 5-6 (3) - Vitek, J. - MIKLANEK, L "Techologische Bedungungen für die Oualtaetssteigerung beim Ultraschall schvveimmen von Metallen" Schvveimmtechnik (Berlin) 28 (1979) S.316-317 (4) - Cave, J.A. - WIlliams, J.D.

"The Mechanisms of Cold Premmure Welding by Rolling" J.Ynst. Met. 101 (1973), S.203-207 (5) - Heer, S.

"Teilautomatisches Kaltpress-Stumpfschvveissen" Schvveisstechnik (Berlin) 28(1978), S.443-445 (6) - Keller, K.

"Beitraege zum Exp!osivplatheren" Z.MetalIkunde 59 (1968) S.298-305, 383-389, 503-514. (7) - Prümmer, R.- Jaehn, F.

"Foıfırtschritte beim explosiven Einschvveissen von Rohren in Rohrböden" Baender, Bleche, Rohre 17 (1976) S.415-418. (8) - Die Verfahren der Schvveisstechnik. Fachbuchreihe Schvveisstechnik Band 55 Deutscher Verband für Schvveisstechnik, Düsseldorf 1974. (9) - ALTAN, E. - KARAHASANOĞLU, C.

"Yayınma Kaynağı" Mühendis ve Makina No.335, Aralık 1987. (10)-ANIK, S. "Dar Aralık Kaynağı" Meta 44 sayı 3 1991

220

XIX. BÖLÜM PLASTİK MALZEMELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİ
1.- Plastik malzeme özelliklerinin metal malzemelerle karşılaştırılması Plastik malzemelerin özelliklerini metallerinki ile karşılaştırırsak, aşağıdaki büyük farklar görülür: Metal atomları tamamlanmış bir elektron kabuğuna (dış kabuk) sahip olduklarından, kimyasal maddelere karşı dayanıksızdırlar. Plastik malzemeler ise kimyasal bileşikler olarak moleküler yapıdadır ve molekülleri doymuştur. Atomları ise kimyasal bağlar ile soy gaz karakterine sahip olmuşlardır. Bu nedenle birçok kimyasal maddelere karşı dayanıklıdırlar. Plastik malzemelerin değişik olan bağ ve yapı türü, fiziksel davranışlarının metalik malzemelere göre tamamen farklı olması sonucunu doğurur. Tablo XIX.1'de plastik malzemelerin değişik özellikleri verilmiştir. Plastik malzeme molekülleri karbonun az miktarda metal olmayan malzemelerle yaptığı bileşiklerdir. Bu maddeler genellikle oda sıcaklığında gaz halindedir. Propan C3H8 gibi tanınmış hidrokarbon bileşikleri sabit büyüklükte olan moleküllere sahiptir. Bunların tersine plastik malzemeler büyük zincir veya ağ moleküllerinden meydana gelirler. Farklı genişleme şekillerine sahip olduklarından sadece ortalama bir molekül kütlesi (molekül ağırlığı) belirlenebilir. Tablo XIX.2'de değişik molekül şekillerinin özellikleri verilmiştir. Birçok çeşitleri olan plastiğin hangi gruptan olduğunu anlamak çok kere zor bir iş olur. Aynı plastik çeşitli biçimlerde şekillendirilmiş olabilir. Bir çeşit plastik, farklı ticari adlar alabilir. Bununla beraber, çok çeşitli ad ve şekilleri bulunan plastik, termik özellikleri bakımında şu iki gruptan biri içine girer. Termoplastikler ve Termosetler.

221

Tablo XIX. 1.- Plastik malzemelerin özellikleri.

Termoplastikler Termoplastik, ısıtıldığında yumuşar ve soğutulduğunda da sertleşir. Isı verilişinin ne süreyle tekrar edildiği önemli değildir. Isıtma ve soğutma işlemini birkaç kez tekrarlayarak termoplastiğe yeniden çeşitli şekiller verilebilir. Termoplastik bu özelliği bakımından balmumuna benzer. Isıtıldığında dökülebilir, soğutulduğunda da katı hale gelir. Tekrar ısıtıldığında yine yumuşar. Bu gruba giren önemli plastikler şunlardır: Akrilikler, selülozikler, naylon, polistiren, polietilen, karbon florür ve viniller'dir. Termosetler Termosetler ısı verilmesiyle bir defa istenilen şekle sokulur ve bundan sonra tekrar ısıtılıp eritilerek ilk şekline dönüştürmek mümkün olmaz. Termosetlerin sertleşmesi için sıcaklığın çok fazla olması gerekmez. Bu sıcaklık ekseriya 176 °C nin az üzerindedir. Termosetler sertleştirildikten sonra tekrar ısıtılsa da eski yumuşak durumuna dönmez. Buradaki olay, yumurtanın kaynatılmasına benzetilebilir.

222

2.3'de metallerle plastik malzemelerin iç yapılarının karşılaştırılması verilmiştir. Zincir veya ağ şeklindeki moleküllerine makromoleküller denir. Plastik malzemeler yüksek moleküler bileşiklerdir.Tablo XIX. Makromoleküller kimyasal reaksiyonlar sonucunda meydana gelirler.. epoksiler ve alkidler'dir. Yumurta belirli bir süre kaynatılırsa. Tablo XIX. aminler. 223 . polimerler olarak da adlandırılırlar. poliesterler. içi katılaşır ve bundan sonra kaynatmaya devam edilse de yumuşayarak önceki sıvı haline dönmez. Makromoleküller monomer denilen tek moleküllerden oluşurlar.Molekül şeklinin tesiri. Bu grubun belli başlı plastikleri fenolikler.

Tablo XIX.3.- Metallerle plastik malzemelerin iç yapılarının karşılaştırılması.

Tablo XIX.4.- Termoplastik malzemelere uygulanan basınç kaynağı yöntemleri.

2.- Termoplastik malzemelere uygulanan kaynak yöntemleri Termoplastik malzemelere uygulanan basınç kaynağı yöntemleri tablo XIX.4'de toplu halde gösterilmiştir. Bu yöntemler daha sonra şekilleriyle birlikte daha detaylı olarak diğer tablolarda açıklanmıştır. 1- Sıcak eleman kaynağı Direkt sıcak eleman kaynağı

224

Sıcak eleman alın kaynağı Birleştirilecek yüzeyler karşı karşıya getirilir ve aralarına konulan sıcak eleman ile kaynak sıcaklığına kadar ısıtılır, yüzeyler birleşme sıcaklığına eriştikten sonra sıcak eleman çekilerek uygulanan basma kuvveti ile (el veya mekanik olarak) birleşme olur.

Kama şeklindeki sıcak eleman ile iç köşe kaynağı Kama şeklindeki bir sıcak eleman kaynak edilecek yüzeylere gömülerek parçayı ısıtır ve daha sonra uygulanan bir basma ile içköşe dikişi oluşturulur.

Sıcak eleman köşe kaynağı Parçanın birleştirilecek yüzeyleri sıcak elemanlarla ısıtılır ve daha sonra el veya mekanik olarak uygulanan basınç ile birleştirme sağlanır.

225

Sıcak eleman yardımıyla geçme kaynağı Borunun gireceği yüzey özel bir sıcak eleman ile kaynak sıcaklığına eristikten sonra sıcak eleman çıkartılır ve yerine boru geçirilerek özel suretle uygulanan basınç ile birleşme sağlanır. Endirekt sıcak eleman kaynağı

Sıcak eleman-sıcak impuls kaynağı Sıcak elemanlar elektrikle ısıtılır ve sonra uygulanan basınç ile birleştirme sağlanır. Sıcak elemana verilen elektrik akımı kesildikten sonra basınç uygulanır.

Sıcak eleman-sıcak temas kaynağı Sıcak eleman devamlı surette ısıtılır. El veya mekanik olarak sağlanan basınç yalnız ısıtma sırasında etkir.

226

Sıcak eleman-hareketli band kaynağı Parçalar hareketli bandlar (transport bandları) arasında sürekli olarak sıcak eleman tarafından ısıtılır ve daha sonra da basınç uygulanarak birleşme sağlanır. 2- Sıcak Gaz Kaynağı

Üflece hareket verilerek yapılan sıcak gaz kaynağı Üfleç birleştirilecek parça yüzeyi ile kaynak ilave malzemesi arasında yelpazelendirme şeklinde bir hareketle kaynak ısısını sağlar. Burada basınç kullanılan ilave malzeme ile sağlanır.

Sıcak gazla çekerek kaynak Kaynak ilave malzemesi kaynak cihazı içerisinden geçerek ısınır ve kuvvet kaynak cihazı veya başka bir vasıta ile sağlanır.

227

Sıcak gaz bindirme kaynağı Sıcak gaz, birleştirilecek yüzeylerin arasına uygulanır. Daha sonra sağlanan basınç ile birleşme sağlanır. Burada bir ilave malzeme kullanılmamaktadır.

Sıcak gaz ekstrüzyon kaynağı İlave malzeme bir ekstrüder içinde sıcak gaz ile ısıtılarak birleştirme ağzına sevk edilir ve basınç bir kaynak baskısı veya diğer bir vasıta ile sağlanır. Direk sıcak eleman kaynağı

a) Bobin şeklindeki sıcak eleman ile kaynak Birleştirilecek yüzeyler bobin şeklindeki bir sıcak eleman ile ısıtılır. Daha sonra a'da olduğu gibi malzemenin ısıl genleşmesi ile veya b'de görüldüğü üzere dıştan uygulanan bir tertibatla basınç oluşturulur ve birleşme sağlanır.

228

229 . Isı a'da görüldüğü gibi bir yüzeyin diğer yüzeye sürtünmesi ile veya b'de olduğu gibi araya bir sürtünme elemanının konulması ile elde edilir. Sürtünme Kaynağı Parçaların birleştirme yüzeyleri sürtünme ile ısıtılır ve daha sonra uygulanan basınçla da ilave malzeme kullanılmadan birleştirme sağlanır. Sıcak eleman ile ayırarak kaynak Üst üste binmiş iki parça tel.Sıcak kama kaynağı Üst üste gelen parçalar arasında bulunan bir sıcak kama ile yüzeyler kaynak sıcaklığına eriştikten sonra uygulanan basınç ile birleşme sağlanır. band veya bıçak formundaki bir sıcak eleman ile hem kaynak edilmiş hem de birbirinden ayrılmış olur.

Basınç bir kaynak baskısı veya diğer bir tertibatla sağlanır. Işınla ekstrüzyon kaynağı İlave kaynak malzemesi ısıtılan bir sıcak kamaradan plastik bir halde ışınla ısıtılmış bulunan kaynak ağzına sevk edilir.2. Ultrasonik kaynak Parçanın birleştirilecek yüzeyleri bir ilave malzeme kullanılmadan ultrason etkisi ile ısınır ve uygulanan basınçla da kaynak gerçekleştirilir.1. Böylece sonotrod yüzeyi ile kaynak yeri ısınır.3. Dalga enerjisi parça vasıtasıyla kaynak 230 . Direkt ultrasonik kaynak Bu yöntemde kaynak edilecek yüzey sonotrodun alın yüzeyine yaklaştırılır. Endirekt ultrasonik kaynak Kaynak yeri sonotrodun alın yüzeyinden uzakta bulunur. 4. 4. 4.

Endüstride imal edilen plastik malzemelerin hızla gelişmesinde ilk faktör sıcak gaz kaynağının çok yönlülüğü olmuştur.yerine iletilir. .ANIK. A.32-38. Literatür (1)-NEUMANN. sentetik malzemelerden yapılmaktadır. Ülkemizde en yaygın kullanılan plastikler PVC ve polietilendir. JA "Welding of plastics" 1959 (2).Welding of Plastics in Japon.. Yüksek frekans kaynağı defter kabı. metal. Bugün tüketicilerce bilinen binlerce eşya. seramik ve deri malzemelere nazaran en yeni olanlardır.Sonuç Plastikler. 1965 (3). dielektrik özellikler ve arzu edilen iyi darbe mukavemeti veren plastiklere ekonomik olarak uygulanmaya müsaittir. Document No. IIW Commission XVI. Cilt 24. ayakkabı imali. sıcak eleman kaynağının da memleketimizde geniş çapta bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtmekte fayda vardır. Temmuz .Aralık 1982 (6). A. Burada ilave metal malzeme kullanılabilir veya kullanılmayabilir. endüstri alanında ağaç. I. 4. sayı 279. VI-131-69 (4). XVI-242 -1974 (5). Burada sonotrod yüzeyi ile kaynak yeri arasındaki ana malzeme ısınmaz.TÜRKOCAĞI. S. American Weiding Society. Bu arada. Bu malzemelerin kaynak yöntemleri de oldukça yaygındır. 231 . cüzdan. Yüksek frekans kaynağı Birleştirilecek yüzeyler bir yüksek frekans membaından sağlanan yüksek frekansla ısıtılır ve sonra da basınç uygulanarak kaynak yapılır. 3.Friction welding of Polyethylene. Section three. IIW-Document No. Bununla beraber. kısa bir zamanda geniş alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu kaynak işlemi. "Plastik malzemelerin kaynak yöntemlerinin tanıtılması" Mühendis ve Makina. 5. deniz yatağı ve oyuncaklar imalinde oldukça uygulama alanı bulmuştur.Welding Handbook.DİKİCİOĞLU. aşınma dayanımı. Sıcak gaz kaynağı endüstrideki büyük miktarlardaki konstrüksiyon donanımlarının gerçekleştirilmesinde ve ufak parçaların imal edilmesinde kullanılır.OĞUR. Selâhaddin . hafiflik.

S. İstanbul 1989. Ulusal Kaynak Sempozyumu Bildiri Kitabı."Plastik Malzemelerin Birleştirilmesinde Kullanılan Kaynak Yöntemleri" II.8I-93 232 .

dökme demir. e)Seçilen malzemeye uygun. Başlangıçta. iyi bir kaynak konstrüksiyonu için ve özellikle ekonomik bir imalat için diğer koşulların da göz önünde tutulmasının gerektiği görüldü. yerinde ve aranan amaçlara uygun kullanılması. Dökme parçalara göre kaynaklı kontrüksiyonlarda malzeme uygun şekillendirilebildiğinden daha hafif. fakat daha rijit imal edilebilme olanağına sahiptir. Kaynak tekniği konstrüksiyonda hiçbir imalat yönteminin sağlamadığı kadar serbestlik sağlar. g) Mekanizasyon ve otomatizasyona uygun. d)Enaz distorsiyon oluşturacak. a)Mevcut zorlamalara uygun. daha ziyade kaynaklı konstrüksiyonlar. Bütün bunların yanında projeyi yaparken konstrüksiyonun ekonomik imalatı da düşünülmelidir. Konstrüktör amaca uygun dizayn yapmak ve işletmesinin de imalat olanaklarını nazarı itibara almak suretiyle. diğer imalat yöntemleri arasında çok önemli bir yer işgal etmektedir. "En iyi konstrüksiyon enaz kaynak dikişi 233 . f) Tamir ve bakıma uygun. Hiçbir imalat yönteminde konstrüktif şekillendirme. Her zaman. Daha estetik ve daha amaca uygun dizaynlar gerçekleştirilir. az sayıda imalat yapılacak ise. konstrüksiyon projesi ile yapının temel biçimini belirler. imalat maaliyetleri üzerinde bir imalat mühendisinden daha fazla etkilidir. Model masrafı bulunmadığından. mümkün olan konstrüktif olanakları tek tek ele almalıdır. özellikle kaynaklı imalata ait bulunan bir konstrüksiyonda. Bir konstrüktör. bir dizayn şeklinin tercih edilmesi gereklidir. BÖLÜM KAYNAKLI İMALATIN (DİZAYNIN) ESASLARI Günümüzde kaynaklı imalat yani dizayn. hesaplanması ve parçaların bu imal usulünün gerektirdiği koşullara göre şekillendirilmesi büyük ehemmiyet ifade eder. b)Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesine uygun. Kaynak tekniğinin gelişmesiyle. c) Imalat yöntemlerine uygun. çok sayıda kaynak dikişi bir avantaj sağlamaz. kaynak özellikle elverişlidir. Bu nedenlerle verilen tüm koşullara ve isteklere uygunluk bakımından. Konstrüktör bununla konstrüksiyon için amaçlanan gayenin yerine gelmesini üstlenmiş olur. Konstrüksiyonda. kaynak konstrüksiyonunun da olduğu kadar etkili değildir. dökme çelik veya perçinli konstrüksiyonlar esas alınarak taklit ediliyordu. Bu nedenle de perçinli ve döküm konstrüksiyonlarda bilinen kurallardan tamamen ayrı davranmak uygundur. Iskarta parça adedi çok daha azdır. Kaynak işleminin iyi yapılabilmesi kadar. maliyetten ve teslim süresinden büyük ekonomi elde edilir. Konstrüktör ekonomikliği de göz önünde tutarak.XX.

malzemenin seçimi. kaynak konstrüksiyonları için genel bir değerlendirme olup. Buna mukabil küçük işletmelerde. Fakat çok defa da doğrudur. mevcut amacın gerektirdiğinden daha yüksek özellikleri haiz olmamalıdır. örneğin aşınma ve korozyona dayanma gibi. boru tesisatları… gibi kaynaklı konstrüksiyonlar için özel spesifikasyonlar. köprü yapımı. En iyi çözüm daima müşterek bir çalışmaya bağlıdır. Her kaynaklı parçada. gemi yapımı. basınçlı kaplar. konstrüksiyonlardaki çeşitli kaynak yöntemlerinden istenen hususları içermektedir. burada özellikle büyük bir önem taşır. işlem görmez... standartlar ve şartnameler mevcuttur. Büyük işletmelerde en iyi çözümü bulmak için konstrüktörler. imalat planlamacılar. konstrüksiyon sırasında sıkı bir bilgi alış verişi yapılmalıdır. Fakat bu husus kaynaklı imalatta çok sınırlı olarak sözkonusu olmaktadır. Zira burada parçanın şekillendirilmesi. Yanlış anlama ve hatalardan kaçınmak için konstrüktörün. Bu nedenle yalnız rekabet amacı ile değil. bilakis "En iyi çözüm" amacı ile istenenleri gerçekleştiren ekonomik bir konstrüksiyon teknik olarak da en uygun çözüm anlamına gelir. kalite kontrolcüler. Örneğin. konströktör ve işletme mühendislerinin çok yönlü olması gerekir. Herşeyden önce bir kaynak dikişin bir maliyeti vardır. Bunlara da uyulması zorunludur ve bundan da kaynak mühendisi sorumludur. kullanılacak ilave kaynak malzemesi. Diğer taraftan da en iyi çözümün de en basit olduğu bilinen bir gerçektir. 2. Eğer ağırlık veya benzer koşullar.Konstrüksiyonun tarzı ve uygulaması için kullanılan malzemenin kaynağa uygunluğu şarttır. kaynaktan önce ve sonra uygulanacak ısıl işlemler.içerendir" sözü de çelişkilidir.. konstruktörden projenin birçok şekillendirme olanaklarında. Genel olarak bir dizayndan konstrüktör sorumludur. Zira uzman kaynak mühendisi. işletme ve imalat mühendisleri gibi elemanlar birlikte çalışır ve karar verir. Bu görev. En uygun malzemenin seçimi. Bunun için kaynaklı imalat yapan işletmelerde muhakkak surette bulunması gereken kaynak mühendisleri ile de. 3. Yüksek çelik yapılar...Her konstrüksiyon için gerekli gerçek parça kalınlığı tespit edilmeli ve mümkün mertebe az 234 . şart koşulmuş ise. birbirinin içerisine girmiş birçok etkenler bulunduğundan. Bu genellikle uygulamada daha pahalı malzeme anlamını taşır. 1. kaynaklı iş parçasının imalatından müştereken sorumludur. kaynağın muayene ve kontrolü. imalatın gidişi hakkındaki bütün düşünceleri ve onayı alınmalıdır. teknik olarak amaca ve imalata en uygun ve ucuz olanı bulmasını talep eder. Her probleme en iyi çözümü bulmak için probleme ait teknik durumla ilgili mesleki yayınlar kullanılmalı ve bu yoldaki deneyimlerden faydalanılmalıdır. Malzeme. bu durumda ister istemez özel malzemeler seçilebilir. kaynak sırasında parçaya verilen ısı girdisi. buhar kazanları. gibi.Parçaya ait teknik resimlerin anlaşılır ve tam olmaları istenir. konstrüktörün her konuda uzman bulunmadığı hususu gözardı edilemez. imalat maliyetleri de önemli olduğundan aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir. Almanya da özel bir eğitimle yetiştirilen uzman kaynak mühendislerinin imzalayarak sorumluluğunu almadığı hiçbir kaynaklı imalat. kaynak yöntemi. Almanya’da kaynaklı imalat yapan işletmelerin muhakkak surette bir kaynak mühendisi bulundurmaları zorunludur. Aşağıda verilen bilgiler.

Çekilen dikişin kusursuz ve kaliteli olması için kaynakçı serbestçe hareket edebilmelidir. mevcut gerilmeler. 18.Uygulamanın yapıldığı atölye uygun şekilde donatılmalı ve kaynak yöntemlerinin en uygunu seçilmelidir.Şiddetli kuvvet akışları (sapmaları) konstrüksiyon ve imalattan kaynaklanan çentiklerden ve ani rijitlik değişikliklerinden ileri geldiği için. 19.. 14.. bu husus teknik resimde özellikle belirtilmelidir. ancak ortaya çıkan zorlamalardan kaçınılmayan hallerde (yerlerde) istenir. Iki taraftan aynı anda kaynak yapılmak suretiyle çarpılmalar en asgari düzeyde tutulabilir.Imal edilen parçalarda.Özel kaynak kalitesi. az sayıda kaynakla birleştirilmelidir ve hurdaya çıkan kesme artıklarının minimumda tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu suretle de özellikle yüksek muayene maliyeti gerektiren yüksek kalite istekleri ile ilgili olan özel şartnamelerden daha kolay kaçınılabilir. 12. Kaynak dikişinin kesiti ve kalınlığı gereğinden fazla olmamalıdır. Dikişlerin yanına kolayca yaklaşılması ve gerekli tahribatsız muayenelerin yapılması için de yeterli bir hareket alanı bulunmalıdır. 5.Toleranslar gereğinden düşük tutulmamalıdır.Kaynak yerlerine kolayca ulaşılabilmelidir.İnce sac konstrüksiyonlarında sürekli iç köşe dikişlerinden mümkün mertebe kaçınılmalıdır. Kaynak dikişinin hacmi ne kadar az ise. Sonradan yapılan alıştırmalar pahalıya mal olur. Düzeltme ile iç gerilme 235 .. Oluk pozisyonunun sağladığı rahatlık sayesinde.. kaynak hatalarından kolaylıkla kaçınılabilir.. malzemede segregasyon bölgeleri varmış gibi konstrüksiyon yapılmalıdır.. Uygun kaynak pozisyonları için gerekli bağlama ve döndürme tertibatları kullanmak yararlıdır. Böylece parça kalınlığına bakılmaksızın yerel olarak müsaade edilen zorlamalar taşınabilir.Yaşlanma ve gevrek kırılma tehlikesi nedeni ile soğuk şekil değiştirmiş bölgelerin kaynağından kaçınılmalı ve bu bölgelere uygun bir mesafe bırakılarak kaynak yapılmalıdır.Isıl işlemler ekonomik yapılmalıdır.malzeme çeşidi ile çalışılmalıdır. 7. çarpılmalar ve daha sonraki doğrultma işlemleri de o derecede azalmış olur.Mümkün olduğu kadar az sayıda parça.. 15. asla fazla miktarda düzeltme istenmemelidir. 11. 8. mümkün mertebe konstrüksiyonun daha az zorlanan yerlerine getirilmelidir.. İç köşe dikişlerinde.Bütün gayrete rağmen kaynak dikişi yığılmalarından kaçınılamıyorsa.Dizayn sırasında..Iş parçasından aşırı bir emniyet istenmemelidir. 9. dökme çelik. 4... Böylece de genellikle yüksek bir verim sağlanır. 6. 17. 10. Dikişler imkan nispetinde sistemin atalet eksenine (tarafsız çizgisine) göre simetrik düzenlenmelidir.. imalat maliyetleri dikiş kalınlığı ile tedrici olarak artar. preslenmiş veya dövme parça kullanmak bazen daha iyi çözüm olabilir. 13...Kaynak dikişleri.En güvenli kaynak bağlantısı (en başta dinamik zorlama hallerinde) alın dikişleridir.. Böylece malzeme seçiminde malzemenin döküm tarzının göz önünde tutulmasına gerek kalmaz.Çeşitli kaynak yöntemlerinde oluk pozisyonu vazgeçilmezdir. bunlardan kaçınılmalıdır. Bu el ile yapılan kaynakta en ekonomik pozisyondur. 16. Eğer kaynak dikişinin gerçekleştirilme si için montaj sırasında belirli bir işlem gerekiyorsa..

gibi) E. Temel olarak konstrüksiyonu küçük grublara ayırmak gerekir. iç gerilme durumu daha da fenalaşır.. Bazı durumlarda doğrultma ve distorsyonlardan kaçınmak için daha kalın saç da kullanılabilir. Bunlar tek tek işlenmeli..koşulları kötüleşebilir. gibi) G... yüzey durumu. korozyon. Bir kaynak dikişinin kalitesine tesir eden faktörleri de şöyle bir araya toplayabiliriz: A. Bu konuda çeşitli müesseselerin tecrübe ile kazanılmış özel işletme normları vardır. gibi) Literatür (1) ANIK. 20. iklim. Bu yüzden de emniyet tehlikeye girer.. distorsyonlar. ısıl.Ortamın tesirleri (sıcaklık.Kaynaktan sonraki işlemler (ısıl işlem.Her kaynak konstrüksiyonunda distorsyon görülebilir..Esas (ana) metal B.Geometrik faktörler (cidar kalınlığı. çarpılmalar düşük değerlerde tutulabilir..Kaynak yöntemi C.....Dikişlerin tahribatsız muayenesi (radyografik. ultrasonik. Kaynak sırasında kullanılacak tertibatlarla. dikişlerin işlenmesi.. işleme payları için bir ölçü vermek kolay değildir. Eğer kaynak yerinin mekanik olarak işlenmesi ön görülüyorsa. farklı kalınlıklar. gibi) H. Böylece kaynaktan sonraki düzeltme ve doğrulma işleminden tasarruf yapılır. gibi) F. floresans sıvı emdirme. dinamik. Eğer düzeltmeyi müteakip bir gerilme giderme tavlaması ön görülmüyorsa. Distorsiyon ve çarpılma toleranslarını karşılayacak derecede büyük işleme payları verilmelidir.. çeşitli kendini çekme gibi form bozuklukları mümkün mertebe düşük tutulmaya çalışılmalıdır. Daha projelendirme sırasında çarpılmalar... manyetik toz. Böyle durumlarda işleme payları azaltılabilir ve sonuçta mekanik işletme maliyetleri de daha düşük olur.. İyi düşünülmüş bir kaynak planı ve sırası ile elde edilen doğrusallık ve düzlemsellikle yetinilmelidir.İşletme zorlamaları (statik.. toleranslar. gibi) D.Bakım ve tamir (kaynaktan sonra yapılacak bakım ve onarımlar.. dikiş fazlalığı. bunlardaki ölçü sapmaları önceden verilen ilave distorsyon ile kısmen dengelenebilir. soğuk sertleştirme ve şekil verme.... Selahaddin "Kaynaklı imalatın (Dizaynın) esasları" Böhler Kaynak Dünyası 91/3 236 .

patlayıcı gaz karışımları meydana gelir. Kaynak donanımlarının kolayca taşınabilmesi sayesinde. kaynak ve kesme işlemleri. imalât sanayinde geniş şekilde kullanılmaktadır. kaynak usullerine göre ele alınacaktır. alevin cihazın içerisine geri tepmesi veya madeni parçaların birbirine sürtmesiyle ortaya çıkabilir. sabit tip düşürme sistemli asetilen üretim cihazlarında meydana gelmektedir.1. karpit parçalarının birbirine çarpması.5 ilâ 81 oranlarında karıştığı takdirde. ön doldurucu kullanılarak havanın cihazın içerisine girmesi önlenmektedir.Oksi-asetilen kaynağında iş güvenliği Oksi-asetilen kaynağında en büyük tehlikeyi. 2. Hatta işverenin işçiye çalışmaya başlamadan evvel yazılı olarak işin tehlikeli yönlerini ve alınması gereken tedbirleri bildirmesi gerekir. yeni olarak veya boşaldıktan sonra. Her asetilen üretim cihazı. Bu tehlikeli karışımlar aynı zamanda benzin.XXI... kullanıcı tarafından iyice bilinmelidir. ufak bir kıvılcım yeterli olmaktadır. Böylece işçi kendi açısından işinin gerektirdiği dikkat ve itinayı gösterecek ve yanlış hareketi neticesinde doğacak hasardan kendisinin mes'ul olduğunu da bilecektir. su ile temas eden karpitten elde edilmesiyle patlayıcı karışım meydana gelmemesi için cihazların kullanma tarifelerine göre havalandırılması gerekir. Bu bakımdan kaynak işleriyle uğraşan işçi.-Giriş Günümüzde parçaların kaynakla birleştirilmesi veya kesilmesi. Asetilen oksijenle % 2. Kaynakla birleştirme ve kesmede ortaya çıkabilecek tehlikeler. usta ve mühendisin her türlü kazaya karşı korunmasını bilmesi ve önceden tedbirlerini alması gerekir. ancak kendi mesleğindeki tehlikeleri bildiği müddetçe tamdır. bu tür kaynağı yapan kişinin daima gaz patlaması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eder. alınması gereken tedbirler ele alınacaktır. Bu tür patlamaların çoğunluğu. Karışım oranlarının geniş olması. 2. üretime başlamadan evvel hava ile doludur. benzol. patlayıcı gaz karışımının meydana gelmesi teşkil eder.8 ilâ 93 ve hava ile % 1. Ortaya çıkabilecek kaza ve zararlar.Asetilen istihsal cihazlarında alınacak tedbirler a-) Cihazlar işletmelerdeki gayeleri için kullanılmalı ve kullanma şartlan. Bir meslek sahibinin teknik bilgisi. kaynak usulü ve çalışma şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Bunun önlenmesi için. katran ve yağ fıçılarının kaynağı sırasında da meydana gelir. Patlayıcı karışımların tutuşması için. can ve mal kayıplarına sebep olabilir. 237 . Patlayıcı karışımların tutuşması. BÖLÜM KAYNAK TEKNİĞİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 1. en uzak şantiyelerde bile kolayca yapılabilmektedir. Bu sebepten kaynakta iş güvenliği. Aşağıdaki bölümlerde oksi-asetilen kaynak ve kesme sistemlerinin kullanılması esnasında kazaların önlenmesi için. Asetilen üretimi esnasında.

238 .. h-) Tüp ventilleri elle açılıp kapanmalı. supapların ve üfleçlerin kullanılmasında uyulması gereken tedbirler a-) Tüpler fırlatılmamalı. bir çember veya zincirle düşmeye karşı emniyet altına alınmalıdır. salmastralarda bulunan tozların tutuşmasına sebep olabilir. b-) Tüpler depolanırken direkt olarak güneş ışınlarının altında ve aşırı soğukta bırakılmamalıdır. yağlı maddelerle temas etmemelidir.Sulu geri tepme emniyet tertibatlarının kullanılmasında alınacak tedbirler a-) Her kesme ve kaynak işleminde. geceleri suyunun boşaltılması veya donmayı önleyici kimyevi maddelerin katılması da düşünülebilir. cihazlar kışın pencere ve kapıların yanından uzak tutulmalıdır. herhangi bir alet kullanılmamalıdır. yağlı üstüpü veya bezle tüp ventilleri açılmamalıdır. sıcak su veya sıcak havlu ile çözülmelidir. b-) Emniyet kabının her kaynak işleminden evvel veya günde birkaç defa su seviyesi kontrol edilmelidir. d-) Arada sırada emniyet tertibatının bütün kısımları iyi bir şekilde kontrol edilmeli ve vazife yapıp yapmadığı denenmelidir. e-) Her geri tepmeden sonra. kazanın yanına sigara veya açık ateşle yaklaşılmamalıdır. iyice havalandırmalıdır. e-) Tüp ventilleri sıkı kapanmalı ve sızdırmaz olmalıdır. yüksek basınçla gelen oksijen içeride kalan hava ve gazı ısıtarak. I-) Tüpler manyetik krenlerle nakledilmemelidir.. Eğer hızlı olarak açılırsa. d-) Oksijen tüplerinin ventili ve diğer kısımları. e-) Kışın donan cihazların çözülmesinde. c-) Dik duran tüpler. c-) Cihazın parçalarının sökülmesi esnasında çok dikkatli davranılmalı ve parçaların birbiriyle teması sonunda kıvılcımın meydana gelmemesine dikkat edilmelidir. yasaktır. su seviyeleri mutlaka kontrol edilmelidir. h-) Kazana karpit koyarken veya çamuru boşaltırken.b-) İstihsal cihazları mümkün mertebe içerisindeki beslenme suyu ile birlikte taşınmalıdır. f-) Basınç düşürme manometresi başlangıçta.-Oksijen ve asetilen tüplerinin. en az ayda bir defa temizlenmelidir. 22. yuvarlanmamalı ve şiddetli sarsıntılara karşı emniyete alınmalıdır. g-) Donan ventiller. f-) Cihazlardaki donmayı önlemek için. d-) Cihazın bulunduğu yer.3. Alev veya açık bir ateşle çözmek. sıcak su veya buhar kullanılmalıdır. Yağlı ellerle. yavaş olarak açılır. g-) İstihsâl cihazının cinsine göre karpit kullanılmalı ve kazanın kapasitesinden fazla karpit konmamalıdır. 2. Açık alev kullanılmamalıdır. Bunun yanında. c-) Sulu geri tepme emniyet tertibatları. kazan ile üfleç arasına bir sulu geri tepme emniyet tertibatı bağlanması mecburidir.

d-) Kaynak kabloları sağlam olmalı.. Genel olarak. 3. aşağıdaki tedbirlerin alınması gereklidir: a-) İyi izole edilmiş kuru eldivenler kullanılmalıdır. kaynakçının metalik kısımlarla temasını önleyecek lastik 239 . p-) Üflecin ağzının tıkanması halinde. 2. kazanlar ve kabların kaynaklanması gibi dar yerlerde yapılan kaynaklarda. s-) Asetilen tüplerinde hortum bağlayıcı olarak. büyük bir tehlike arzeder.Elektrik ark kaynağında iş güvenliği Elektrik ark kaynağı doğru bir düzen içerisinde yapıldığı zaman. m-) Üfleçler kullanıldıktan sonra.1. Bu değer. fırlatılıp atılmamalıdır. zamanla havadaki azot miktarı yükselir ve dolayısıyle nefes alma işlemi güçleşir. makinanın boşta çalışması esnasında bu değer 65 ilâ 100 volt arasında bulunur.4.Teneffüs sisteminin korunması Oksi-asetilen kaynağında alev kaynak mahallinin havasının oksijenini yavaş yavaş aldığından. kaynak makinasının boşta çalışması esnasında meydana gelir. r-) Üflecin asetileni emip emmediği. her kaynak işleminden evvel kontrol edilmelidir. elektrik şoku. emniyetli ve kazasız bir usuldür. üzerlerinde izolesi bozulmuş kısımlar bulunmamalıdır. kaynak atölyelerinin havası. akım geçmeyecek şekilde izole edilmiş olmalıdır. 3. çinko. Özellikle. n-) Üfleçlerin ağız bekleri kendilerine mahsus özel anahtarlarla saplarına tespit edilmelidir. yalnız doğru akım kullanılmalı ve boşta çalışma gerilimini sınırlayan koruyucu şalterler bulundurulmalıdır. özel paybalarla temizleme yapılmalıdır. Bu nedenle. Kaynak yapılırken ark gerilimi 20 ilâ 30 volt arasında olmasına rağmen. c-) Bütün tesisat topraklanmalıdır. kaynak yapılan mahallin devamlı şekilde havalandırılması gerekir. Kazan. saatte 10 ilâ 12 defa değiştirilmelidir. e-) Gemi kabinleri. Elektrik ark kaynağında elektrik çarpmasına engel olmak için. Kurşun.Elektrik şoku Elektrik ark kaynağında elektrik şoku (elektrik çarpması). b-) Kaynak pensleri. I-) Yanar haldeki üfleçler tüplerin üzerine aşılmamalıdır. kab ve gemi kamarası gibi kapalı küçük hacimlerin kaynağında. askılarına aşılmalı. toz ve duman. ark ışınları başlıkları altında toplanabilir. Elektrik ark kaynağında ortaya çıkabilecek zararlı durumlar.k-) Oksijen tüpleri.. duman ve buharlara karşı sun'i havalandırma yapılmalıdır. kaynak yerine sun'i olarak hava üflenmelidir. elektrik çarpmasına sebep olabilir. f-) Dar yerlerde yapılan kaynaklarda. iki gaz da kapatılıp. Kapalı yerlerde yapılan kaynak ve kesme işlemlerinde. bakır boru kullanılmamalıdır. kadmiyum veya üzeri boyalı parçaların kaynak ve kesme işlemlerinde havalandırma yapılmalıdır. asetilen tüpleriyle beraber depolanmamalıdır. gaz. emniyetli çalışma şartları sağlanır.. Kaynak donanımının hatasız düzenlenmesi ve kaynak mahallinin iyi havalandırılmasıyla.

akım şiddetine bağlı olarak değişir. 3. 3. parlak. makina boşta çalıştırılmamalı.. bu ışınlara karşı korunması çok önemlidir. cildinde açık kısımlarının bulunmaması gerekir. maskeler kullanılır.Elektrik ark kaynağında ışınlar Kaynak yapılırken meydana gelen elektrik arkı. Kaynak esnasında ortaya çıkan gaz ve tozun kaynakçının sağlığına zarar vermemesi için. Kaynakçının vücudundaki açık kısımlarda. Aspiratörlerle dakikada.3. Akım şiddeti arttıkça. g-) Kaynak aralarında (yani makina boşta çalışırken). fiziki bir gerginlik meydana getirir ve kaynak işleminin verimini düşürür. bir enerji değişimini meydana getirir. daha koyu camlı maskelerin kullanılması gerekir. Böyle bir ışına maruz kalmış kişide.Toz ve dumanlardan korunma Kaynak esnasında meydana gelen gaz. % 15'idir. b-) Infraruj ışınlar: Bu ışının etkisi. bulunmamalıdır. Kaynak yapılan çevredeki havanın duman konsantrasyonu. duman ve buhardan teneffüs sisteminin korunması. birkaç saat sonra baş ağrısı ve daha sonra gözlerinde yanmalar meydana gelir. cilt ve gözde yanıkların meydana gelmesine sebep olurlar..veya tahta altıklar kullanılmalıdır. ısı ve ışık şekline dönüşür. havadaki nominal gaz konsantrasyonu ve toz konsantrasyonu verilmiştir. Bu ışınlar. sıcaklık ile kendini gösterir. Ciltte meydana gelen yanıklar. Bu sebepten.2. h-) Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken. gözleri kamaştırırlar. Elektrik ark kaynağında. Bu sebepten kaynak yapılan yerin muhafaza altına alınması veya kaynak yapılan yerin yakınında. Bu ışınlar. kaynak yapan kişinin gözleri ve cildi üzerinde zararlı etkilere sahiptir. 15 ilâ 25 m3 hava emilmesi gerekir. yanma şeklinde etki yapar. Infraruj ışınlar kaynakçılarda. Bu ışınlardan korunmak için. Bu sebepten.1' de 4 mm çapındaki çeşitli elektrodlarla yapılan kaynakta meydana gelen duman miktarı.2 ve 3' de sırasıyla. Kaynak makinasından alınan elektrik enerjisi. ultraviyole ve infraruj olmak üzere üç çeşit ışın meydana gelir: a-) Parlak ışınlar: Parlak ışınlar. 20 mgr/m3 değerini aşmamalıdır. Tablo XXI. Ultraviyole ışınlar yalnız kaynak yapan kişiler için değil. bütün vücudun ve gözlerin. kaynak bölgesi havalandırmalıdır. Parlak ışının şiddeti. maskenin yanında. aynı zamanda çevresinde bulunanlar için de zararlıdır. Elektrik enerjisinin ışık haline geçen miktarı. Kaynak yapan kişinin bu ışınlardan korunması için. c-) Ultraviyole ışınlar: Ark kaynağında meydana gelen ışınlardan en tehlikeli olanıdır. insan sağlığı bakımından önemlidir. güneş yanığı gibi yüzeyseldir. 240 . elektrod pensesini koltuk altında tutmamalı ve izole edilmiş bir parça üzerine (tahta gibi) bırakılmalıdır. makina durdurulmalıdır. tablo XXI. ışının etkisi artar. Kaynak bölgesindeki gazın durumunu ölçmeye yarayan aletler vardır.

herhangi bir yanıcı maddeyi aniden ve zor yanan bir maddeyi de kısa bir zamanda alevlendirebilir. 1.0'den az 0.0 1.0 4. 0.50...Havadaki toz konsantrasyonu.51 .5 Madde 3 Nominal (cm /m ) 3 değer Aseton Benzol Karbondioksit Karbonmonoksit Azotdioksit Tablo XXI.2.0 2.Çeşitli elektrodlarda meydana gelen duman miktarları.5- 1. 3. gerekse elektrik ark kaynağında ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar yangın tehlikesi ortaya çıkarır.52. Kaynak ısısının direkt tesiri altında meydana 241 . Yüksek sıcaklık ve açık alev.5 2.Kaynak tekniğinde yangın tehlikesi Gerek gaz eritme kaynağında. Elektrod cinsi Duman (gr/elektrod) miktarı Nötr karakterli Derin nüfuziyet (nötr) Rutil karakterli Bazik karakterli Paslanmaz çelik Dökme demir Tablo XXI..0 0.51. 500 35 5000 100 25 Madde Nominal (mgr/m ) 3 değer Demir oksit Kurşun Çinko oksit 15.15 15.Havadaki nominal gaz konsantrasyonları..Tablo XXI.5 4.

bir yardımcı veya yangın söndürücü elemanın bulundurulması gerekir. kaynak veya kesme işlemi süresince işlem yapılan yerden uzaklaştırılması lazımdır. Yanmanın başlaması kendi kendine alevlenme şeklinde olabildiği gibi. elektrod artıklarını yanmayacak bir yere atması gibi konulara dikkat edilmelidir. binanın yanabilecek kısımlarının alevin direkt temasına.. Kaynak işleminin sebep olduğu yangınların önlenebilmesi için alınacak tedbirler şöyle sıralanabilir: a-) Kaynak mahallinde mevcut olabilecek yanıcı malzeme. eşya ve tozların kıvılcım menzili dışına çıkarılması gerekir. Yukarıda belirtilen sebeplerden başka. özel tapa veya kulaklıklar kullanması gerekir. radyasyon ısısına ve sıçrayan metal parçacıklarına karşı yanmayan maddelerle korunması veya ıslatılması gerekir.2. e-) Kaynakçının üfleci uygun şekilde kullanması. ufak kızgın noktacıklar meydana getirirler ve zamanla alevlenmeye sebep olurlar. ortaya çıkan ultraviyole ışınlara. Kolayca yanabilen bir malzemenin üzerine düşen bu kıvılcımlar. b-) Kapalı yerlerde kaynak yapılırken. Gaz eritme kaynağında üfleçlerin dikkatsiz kullanılması. 242 . kaynakta çalışılan sıcaklıkların altındadır. gazaltı kaynağında daha koyu renkli gözlükler kullanılmalıdır. 5.Gazaltı kaynağında iş güvenliği Normal elektrik ark kaynağında alınan tedbirlerin yanında. karbonmonooksit ve fosgen gibi gazların ortaya çıkması sebebiyle.Plazma ark kaynağında iş güvenliği Plazma ark kaynağında yüksek voltaj kullanılması sebebiyle. elektrik çarpmalarına. Elektrik ark kaynağında elektrod artıklarının gelişigüzel şekilde etrafa atılması da. kaynakçının dikkatsiz çalışması neticesinde de yangın başlayabilir. Gazaltı kaynağında işlem esnasında ozon.gelen yangın başlangıçları. Malzemelerin alevlenme sıcaklıkları farklıdır.1. kaynakçı çok büyük bir gürültünün etkisi altındadır. Fakat bu sıcaklıkların çoğu. metal parçacıkların kaynak sırasında sıçramasıyla da olabilir.Özel kaynak usullerinde iş güvenliği 5. iyi bir havalandırma yapılmalıdır. Ayrıca radyasyondan korunmak için. kaynakçının kafasını ve boynunu tamamen kapatan maskelerin kullanılması gerekir. tutuşmalara sebep olabilir. Bu sebepten kaynacının. kaynaktan sonra yanıcı maddelerle temas ettirilmesi yangın başlangıcını ortaya çıkarabilir. zehirli gazlara karşı havalandırmaya dikkat etmek gerekir.. d-) Kaynakçının kaynak sırasında maske kullanması sebebiyle etrafını görememesinden dolayı çıkabilecek yangını hemen tespit etmek üzere. Plazma demetinin üfleçten yüksek bir hızda çıkması sebebiyle. genellikle kaynakçının görüş sahası dahilindedir ve büyük bir tehlike arzetmez. c-) Açık ateşle tamir edilecek boru veya kapların yanabilir izolasyonlarının. 5.. f-) Yangın çıkma ihtimali olan kısımların kaynaktan önce ıslatılması faydalı olur.

kuvvet grubu ve pompalama ünitelerinin hepsini kapsayan bir topraklama tesisatı yapılmalıdır. Selâhaddin "Kaynak tekniğinde iş emniyeti" O. tehlikeli ışınlar meydana gelir.Elektro-cüruf kaynağında iş güvenliği Elektrik direnci yüksek olan cürufların bu özelliklerinden faydalanılarak. alüminyum ve kalsiyum silikatları. Metal ve seramik malzemelerin püskürtülmesi esnasında. 5. Böyle durumlarda zehirli buharların temizlenmesi için gerekli tertibat alınmalıdır. Böylece maksimum emniyet sağlanmış olur ve kaynakçı. kalsiyum florür ve kalsiyum karbonattan ibarettir. Kaynak Tekniği. K. Bilhassa. püskürtülen malzemenin cinsine bağlı olarak tehlikeli toz ve dumanlar meydana gelebilir. kaynak edilecek parçanın berilyum ve plütonyum gibi zehirli elemanları ihtiva etmesi durumunda zehirlenme tehlikesi meydana gelebilir. makinayı imal edenin hatasıdır. manganez. Elektron ışını ile kaynak işleminde malzemelerde buharlaşma meydana gelmesi sebebiyle. Normal hallerde kullanılan tozlar. Yüksek gerilimli elektron ışını kullanılması sebebiyle.4.Elektron ışınları ile kaynakta iş güvenliği Elektron ışınlarıyla kaynak donanımı genel olarak parçaların içerisine yerleştirildiği ve dinamik olarak vakum haline getirilmiş bir odacık. odacığın dış kısmında bulunan her şeye tehlikesizce dokunabilir. bir elektron tabancası.ANIK..Zehirleyici gaz olarak.5. yüksek ve alçak gerilimi üreten elektron ışınlarını hızlandıran ve ayarlayan bir kuvvet ünitesinden meydana gelir. azot oksitleri meydana gelebilir. 1968 (2). Selâhaddin "Ark kaynağında ışınlardan korunma" 243 . kabinlerin ve gözetleme deliklerinin iyi izole edilmesi gerekir.. ateşinde artma meydana gelir. Elektriki bakımdan dikkat edilmesi gereken husus. parçaların ağızlarının eritildiği ve kaynakladığı bir kaynak usulüdür. Bu ışınlarından çalışanların korunabilmesi için. Kaynak makinasının donanımlarının dış kısımlarından meydana gelebilecek elektrik çarpmaları. İşlem esnasında çok az toz kullanıldığından. Bu tozların kaynakçı tarafından yutulması halinde. Çalışma odacığı. 6.T. vakum odası temizlenirken veya odaya kaynak edilecek parçanın yerleştirilmesi esnasında. Başlangıçtaki birkaç saniyelik süre göz önüne alınmazsa. koruyucu gaz olarak azotun kullanılması halinde iyi bir şekilde havalandırma yapılmalıdır.Literatür (1)-ANIK. elektro-cüruf kaynağında ark tozun altında kaldığından civarda çalışanlar için tehlike arzetmez. diğer usullere göre çok az duman meydana gelir..3. demir. kapalı yerlerde yangın ve patlama tehlikesi meydana getirir. 5. Ayrıca tozların birikmesi. yüksek gerilim tesisatının devreden çıkarılmasıdır.

ANIK.T.Ü. Selâhaddin "Kaynak Tekniği Cilt l" İ. 1960 (3). Sayı 10. Yayın No. 30. Selâhaddin "Oksi-asetilen kaynağında iş güvenliği-Elektrik ark kaynağında iş güvenliği" Makina Malzemesi ve İmâl Usulleri Ens. Sayı 960.ANIK. Selâhaddin "Kaynak Teknolojisi El Kitabı" Ergör Matbaası. İstanbul 1983 244 .Demir ve Çelik Dergisi.1973 (5).ANIK.1968 (4). Kütüphanesi.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->