P. 1
DR-Ergonomi Slayt

DR-Ergonomi Slayt

|Views: 7,317|Likes:
Yayınlayan: yasinunlu

More info:

Published by: yasinunlu on May 17, 2010
Telif Hakkı:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

original

Sections

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

1

Ergonomi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

2

Sıra No / Konu

19 / Ergonomi

Amaç

Ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmek ve
önemini kavramak.
Öğrenim hedefleri •Ergonomi tanımı ve temel kavramlar,
•İşyeri organizasyonunun çalışan açısından önemi,
•İşin insana uyumu; çalışma ortamı ve sürelerinin düzenlenmesi,
•Ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG,
•Elle kaldırma, taşıma ve istiflemede İSG
hakkında bilgi sahibi olmak.

Alt başlıkları •Çalışma yaşamı ve ergonomi
oİşin insana uyumu
•Ekranlı araçlarla çalışmalarda İSG
•Elle kaldırma, taşıma ve istiflemede İSG

Süresi

6 saat

Eğitim şekli

3 saati örgün eğitim olmalıdır.

Eğitici niteliği

Yönetmeliğin 47/c [(tıp)*, (mühendislik)**]- (b-ç-d-e)** bendine
uygun eğitimci
* FTR, halk sağlığı uzmanı
**Endüstri mühendisi.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

3

ERGONOMİ:

Araç-gereç, makine, sistem, iş, çalışma akış ve
düzeninin;

insanlar tarafından rahat, etkili, verimli ve güvenli olarak
kullanılmasını sağlamak için;

insanların davranışı, yetenekleri, kısıtlılıkları ve diğer
karakteristikleri ile ilgili bilgileri araştıran ve uygulayan bir
bilimdir. (Chapanis)

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

4

Ergonomi; insan kullanımına yönelik tasarım,
çalışma ve yaşama koşullarının optimal hale
getirilmesi çalışmalarının tümüdür.

çevre – insan etkileşimi olarak tanımlanabilir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

5

Ergonomi; "çalışılan ve yaşanan çevrenin
insan özelliklerine uygun olarak
tasarımlanması çalışması
" disiplini
veya

"insan ile çalışma yeri çevresi arasındaki
ilişkinin bilimsel incelenmesi
" olarak
tanımlanabilir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

6

Ergonomi

Ergo nomos

(iş) (kural / yasa)

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

7

ERGONOMİNİN AMACI:

mobilyalar,

mobilyalar,
el araçları,

el araçları,
ekipmanlar,

ekipmanlar,
işin gereklilikleri

işin gereklilikleri
işyeri çevresi

işyeri çevresi
........

........

insan ölçüleri,

insan ölçüleri,
yetenekleri

yetenekleri
kısıtlılıkları

kısıtlılıkları
beklentileri

beklentileri
.........

.........

Temel ilke: Uyumluluk

Çevreye müdahele et

İnsanı gözlemle

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

8

Kullanıcıya
uygun olmalı

Kullanımı
kolay olmalı

Rahatlığı
arttırmalı

Performansı
arttırmalı

Hız

Sağlığı korumalı

ERGONOMİK TASARIM

Güvenlik

Doğruluk, kesinlik,
hassasiyet

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

9

Ergonomics
Human factors
Human engineering
Human factors engineering

1939-1945:

Ergonomi bir disiplin ve meslek haline gelmiştir.

Radarlar, fabrikalar uçak tasarımı

1961

: İlk üniversite programı

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

10

•Hastalık nedenlerini iş ile ilişkili olarak inceleyen
ünlü İtalyan hekim Bernardino Ramazzini
olmuştur.
•“De Morbis Artificum Diatriba” adını taşıyan
“çalışanların hastalıkları” kitabını yazmıştır.
•(Anamnez alırken, mesleğin sorulması)

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

11

Ergonomi işi gözlemlemektir.

Frank- Lilian Gilbreth

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

12

Ergonomi biliminin amaçları:

1. İnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve
düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması
2. Günlük hayatta karşılaşılan insan
kullanımına ve etkileşimine açık olan her şeyin
insana uygun tasarımıyla:

a. İnsan performansının artması
b. İnsan güvenliğinin sağlanması
c. İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi
d. İnsan mutluluğunun ve doyumunun
sağlanması amaçlanır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

13

Ergonomi biliminin amaçları göz önüne alındığında
ergonominin;

1. Sadece denetim listeleri ve rehberlerin
uygulanmasından ibaret olmadığı,

2. Sadece tek bir bakış açısı ya da yaklaşımın söz gelimi
sadece mühendislik bakış açısıyla tasarım yapma
anlamına gelmediği,

Bilinmelidir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

14

Bu amaç(lar)a ulaşmak için ergonomi
bilimi birçok bilimle iç içe çalışmak
zorundadır.

Multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

15

ERGONOMİYİ OLUŞTURAN BAŞLICA BİLİMLER

Antropometri
Fizyoloji ve
Biyomekaniktir.

Diğer katkıda bulunan bilimler:

Fizyoloji, biyoloji
Fizik
Psikoloji
Enformasyon bilimleri
Adli tıp
İstatistik
İşletme yöntemleri
Tasarım
Yönetim
İş psikolojisi
Sosyoloji
Mühendislik sistemleri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

16

A

n

tr

o

p

o

m

e

tr

i

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

17

Cognitive Ergonomi

(Algısal-Bilişsel Ergonomi):

Asıl çalışma alanı gösterge dizaynıdır.
Hata olasılığını en aza indirmek hedeflenir.

Kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri,
sinyaller, joystickler, direksiyon ve araç-uçak
göstergeleri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

18

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

19

Ergonomi bilimi insan çevresindeki streslerle ilgilenir.
Bu stres çoğunlukla işyerlerindedir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

20

Antropometri

İnsan vücut ölçülerinin istatistiksel
karakteristikleri ile ilgilenir.

Antropometrik veriler elbise mobilya, makine, el aletleri
ve tezgah dizaynı için çok önemli bilgiler sağlar.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

21

İş Fizyolojisi:

İşin gerekliliklerine kas iskelet sisteminin,
solunum sisteminin ve Kalp-damar
sisteminin yanıtı ne olacaktır? sorusuyla
ilgilenir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

22

Biyomekanik:

İnsan dokularının özellikleri ve mekanik
streslere dokuların yanıtı ne olacaktır?
sorusuyla ilgilenir.

Makinede çalışan kişilerin olası zararlardan korunması
için kask, eldiven maske vb. koruyucu ekipman
üretimi biyomekanik desteğiyle başarılabilir

Kronik ya da kümulatif bozuklukların
oluşmaması için önlem almayı sağlar.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

23

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

24

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

25

KULLANILDIĞI ALANLAR:

Raf yüksekliği

: ABD için 189,4 cm. %5’lik alt dilim hariç

Konveyör yüksekliği:

Elektrik düğmesinin yerden yüksekliği:

Ayakkabı üretimi :

Eldiven üretimi :

Çalışma masası/ sandalye üretimi

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

26

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

27

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

28

Antropometri

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

29

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

30

ANROPOMETRİK VERİLERDEN YARARLANILMAZ İSE:

KAS İSKELET SİSTEMİ İNJÜRİLERİ,
YORGUNLUK .... SORUNLARI ORTAYA ÇIKAR.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

31

YORGUNLUK VE DİNLENME

Yorgunluk, bir çok durumun tanımlanması için
kullanılmaktadır:
1. Dikkatte azalma
2. Algılamanın yavaşlaması ve azalması
3. Güdülenmede azalma
4. Fiziksel ve mental performans hızında azalma
5. Aynı çıktının sağlanabilmesi için daha büyük oranda
enerji harcanması
6. Küntlük, yorgunluk ve irritabilite duygusu.
Günlük yaşamda yorgunluk değişik kaynakların birikimine
bağlı olarak meydana gelmektedir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

32

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

33

ÇALIŞIRKEN ARA VERME

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

34

Wyatt ve Fraser (1928) elle sigara sarma işinde
çalışanlarda yaptıkları bir araştırmada bu durumu
değerlendirdiler. Önce sigara sarılmakta sonra sigaraların
ucu makasla kesilmektedir. Beş farklı durum test edildi:
1. Sigara sarma sonra kesme, isteğe göre.
2. Bir saat sarma bir saat kesme
3. 1, 5 saat sarma, 1, 5 saat kesme
4. 3 saat sarma ve 3 saat kesme
5. Bütün gün kesmeksizin sigara sarma.
En yüksek verimin 2 ve 3 uygulamasında olduğu 4 ve 5
uygulamalarında verimin düştüğü gözlenmiştir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

35

Kullanıcıya
uygun olmalı

Kullanımı
kolay olmalı

Rahatlığı
arttırmalı

Performansı
arttırmalı

Hız

Sağlık ve güvenliği
arttırmalı

ERGONOMİK TASARIM

Güvenlik

Doğruluk, kesinlik,
hassasiyet

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

36

♦Discomfort → kronik ağrı
♦Kaza

→ zedelenme-injüri

♦Yorgunluk → kaza-hata olasılığı artışı
♦C. Trauma → işe bağlı kas-iskelet sistemi
hastalıkları (WMSDs)

• Carpel tunnel syndrome
• Cubital tunnel syndrome
• Thoracic outlet syndrome
• Raynaud’s syndrome
• Rotator cuff syndrome
• DeQuervain’s disease
• Bursitis
• Tendinitis

Kötü ergonomik tasarımın sonuçları

•Low back pain
•Tenosynovitis
•Trigger finger
•Ganglion cyst,
•Disk erosion
•Herniated discs
•Sciatic nerve impingement

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

37

İNSAN

MAKİNE

İnsan makine ilişkisi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

38

İnsan makine ilişkisi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

39

İnsan makine ilişkisi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

40

İNSAN

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

MAKİNE

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

İnsan makine ilişkisi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

41

İNSAN

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

MAKİNE

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

İnsan-işyeri çevresi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

42

İNSAN

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

MAKİNE

İNSAN

İNSAN

MAKİNE

MAKİNE

İnsan-işyeri çevresi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

43

İş organizasyon

Makine, araç
gereç ve teknoloji

İş çevresi

İş–görev tasarımı

İŞÇİ

İnsan-işyeri çevresi

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

44

İş organizasyon

İş çevresi

İş–görev tasarımı

İŞÇİ

EV YAŞAMI

Makine, araç
gereç ve teknoloji

İnsan- çevre

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

45

Ergonomi süreçtir...
Temel ilke süreçte gizlidir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

46

Kontrol

Kadran

Efektör
mekanizma

Merkezi
mekanizma

Reseptör
mekanizma

Veri

algı,
yorum,

uygulama,
kuvvet

ÇIKTI

Aydınlatma,
sıcak-soğuk, nem,
gürültü, vibrasyon…..

Mouse ve klavye tasarımı,
araç gereç ve yerleşimi,
postür…..

Yaş,
eğitim,

güdülenme
……

iş ve
dinlenme
süresi
….

Ergonomi süreçtir...
Temel ilke süreçte gizlidir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

47

algı,
yorum,

uygulama,
kuvvet

Kontrol

Kadran

Efektör
mekanizma

Merkezi
mekanizma

Reseptör
mekanizma

Veri

ÇIKTI

Aydınlatma,
sıcak-soğuk, nem,
gürültü, vibrasyon…..

Kadran ve klavye tasarımı,
araç gereç yerleşimi,
postür…..

Yaş,
eğitim,

güdülenme
……

iş ve
dinlenme
süresi
….

Kadran

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

48

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

49

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

50

algı,
yorum,

uygulama,
kuvvet

Kontrol

Kadran

Efektör
mekanizma

Merkezi
mekanizma

Reseptör
mekanizma

Veri

ÇIKTI

Mouse ve klavye tasarımı,
araç gereç yerleşimi,
postür…..

Yaş,
eğitim,

güdülenme
……

iş ve
dinlenme
süresi
….

Aydınlatma,
sıcak-soğuk, nem,
gürültü, vibrasyon…..

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

51

Tehlikeli
Çevre

Elektrik

Kişisel

Radyasyon

Kimyasallar

Biyolojik

Mekanik

Sıcaklık

İşyerlerinde
Başlıca
Tehlikeler

U.V

Etkinlikler

Kayma
takılma
Elle çalışma

Sıcak soğuk stresi

Sabit postür

Mental stress

Yineleyen
hareketler

EMF-
Radyasyon

İyonizan

İnfra red

Laser

Bitkiler

Toksik
maddeler
Karsinojenler

Genotoksikler

Buhar, duman

Toz

Allerjen

İrritanlar

Hayvanlar

Bitkiler

Gürültü

Düşen cisimler

Vibrasyon

Düzensiz dağınık
işyeri ve zemin Isırık ve Sokmalar
Güneş yanığı

Kapalı alanlar

Yüksekte çalışma

Yüksek voltajlı
donanım

Ergonomide ilk iş
tehlikeleri belirlemektir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

52

Direk gelen ışık

Yansıyan ışık

Ergonomide ilk iş
tehlikeleri belirlemektir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

53

Ergonomide ilk iş
tehlikeleri belirlemektir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

54

Ergonomide ilk iş
tehlikeleri belirlemektir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

55

Kontrol

Kadran

Efektör
mekanizma

Merkezi
mekanizma

Reseptör
mekanizma

Veri

ÇIKTI

Aydınlatma,
sıcak-soğuk, nem,
gürültü, vibrasyon…..

Mouse ve klavye tasarımı,
araç gereç ve yerleşimi,
postür…..

Yaş,
eğitim,

güdülenme
……

iş ve
dinlenme
süresi
….

algı,
yorum,

uygulama,
kuvvet

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

56

Tekrarlayan hareket: Parmaklar & bilekler Klavye/tuş kullanımı

Statik çalışma

: Beden, boyun, omuz Mouse, monitor, telefon

Zorlayıcı hareket : Ağır yük kaldırma

Contact stresses

: El bileği ve önkol Çalışma yüzeyi ve klavye
kenarı ile temas

Zorlayıcı postur

: Boyun fleksiyonu, Monitor gereğinden aşağıda
Boyun ekstensiyonu Bifokal gözlük-lens kullanımı
Boyun deviasyonu Telefon
Önkol rotasyonu, Mouse, klavyeye erişim
Bilek deviasyonu Mouse, klavyeye erişim

Ara vermeden sürekli (uzamış) çalışma

Zamanında iş yetiştirme kaygısı
Daha çok kazanma arzusu

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

57

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

58

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

59

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

60

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

61

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

62

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

63

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

64

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

65

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

66

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

67

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

68

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

69

Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

70

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

71

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

72

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

73

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

74

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

75

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

76

Ergonomik iyileştirme

SONRA

ÖNCE

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

77

Ergonomik iyileştirme

ÖNCE

SONRA

Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

78

Ergonomiye katkıda bulunan bilimler:

Antropometri
Psikoloji
Biyomekanik
Tasarım
İş fizyolojisi
İş psikolojisi
Fizyoloji, biyoloji
Fizik
Enformasyon bilimleri
Adli tıp
İstatistik
İşletme yöntemleri
Yönetim
Sosyoloji
Diğer Mühendislik sistemleri ve bilimleri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

79

mobilyalar,

mobilyalar,
el araçları,

el araçları,
ekipmanlar,

ekipmanlar,
işin gereklilikleri

işin gereklilikleri
işyeri çevresi

işyeri çevresi
........

........

UYUMLULUK

UYUMLULUK

insan ölçüleri,

insan ölçüleri,
yetenekleri

yetenekleri
kısıtlılıkları

kısıtlılıkları
beklentileri

beklentileri
.........

.........

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

80

Kontrol

Kadran

Efektör
mekanizma

Merkezi
mekanizma

Reseptör
mekanizma

Veri

ÇIKTI

Aydınlatma,
sıcak-soğuk, nem,
gürültü, vibrasyon…..

Mouse ve klavye tasarımı,
araç gereç ve yerleşimi,
postür…..

Yaş,
eğitim,

güdülenme
……

iş ve
dinlenme
süresi
….

algı,
yorum,

uygulama,
kuvvet

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

81

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

82

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

83

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

84

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

85

KULLANILDIĞI ALANLAR:

Raf yüksekliği

: ABD için 189,4 cm. %5’lik alt dilim hariç

Konveyör yüksekliği:

Elektrik düğmesinin yerden yüksekliği:

Ayakkabı üretimi :

Eldiven üretimi :

Çalışma masası/ sandalye üretimi

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

86

Antropometri

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

87

Ayak bileği çevresi

Ayak bileği

yüksekliği

En büyük ayak
genişliği

Bimalleolar genişlik

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

88

Koltukaltı
yüksekliği

Koltukaltı-bel
uzunluğu.

Koltukaltı
kol çevresi.

Ön boyun uzunluğu

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

89

Kulaklar arası genişlik.

1. Çene ucundan geçen traguslar arası yay
2. Alından geçen traguslar arası yay
3. tragusları birleştiren arka yay
4. tragusları alttan geçerek birleştiren yay
5. tragusları burnundan birleştiren yay
6. iniondan geçen traguslar arası yay.

1. Bigonial genişlik
2. traguslar arası koronal yay
3. traguslar arası baş genişliği
4. Bioküler genişlik

1. Göz dış köşesi baş arkası,
2. Kulak genişliği,
3. Göz dış köşesi baş üstü

1. Kulak uzunluğu
2. Tragus üzeri kulak uzunluğu

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

90

mobilyalar,

mobilyalar,
el araçları,

el araçları,
ekipmanlar,

ekipmanlar,
işin gereklilikleri

işin gereklilikleri
işyeri çevresi

işyeri çevresi
........

........

UYUMLULUK

UYUMLULUK

insan ölçüleri,

insan ölçüleri,
yetenekleri

yetenekleri
kısıtlılıkları

kısıtlılıkları
beklentileri

beklentileri
.........

.........

Psikoloji

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir.

Prof.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ

Ergonomi

91

Ortamın ergonomik düzenlemesinde renkler

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->