You are on page 1of 78

Dikkat: Bu e-Kitabı görüntü ayarınızı %100 ’e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir .

Sunu
“Tek dünya ve evren imparatorluğu için (ki sonsuz evrende ne ifade ediyorsa) tanrılarıyla
birlikte yeryüzünde maddesel olarak açıkça görünecek uzaylılar a yani, cinler e karşı da tek
silah, enerji yönlü olanın ötesinde yine bilgi ve Bilinç yönlü olan korunma türüdür. Yani,
her ikisi de olmalıdır.
Şimdilik, bu bu konuya bir nokta koysak da, elbette anlattıklarımız
başlıyor; yıldızlar ötesinden kendince ilahi mesajlar da çeşitli
akmaya devam ediyor kah sıradan bir insana, kah mevki sahibi
efendisinin, eski çağlarda olduğundan daha da görkemli göksel
gelmekte olduğunu, haberdar etmek için...“

Yukarıdaki

burada bitmedi. Belki de yeni
kanallar vasıtasıyla, her an
birtakım insanlara; hayallerin
şölenle (ilk defa) yeryüzüne

sözlerin sahibi Kenan Keskin bu çalışmasında, Tasavvuf platformundan da hiçbir
an ayrılmayarak, bir Fizikçi olarak hakikate yaklaşmaya çalışmıştır; Cinler ’in deşifre
edilmesinde.. (Yorumsuz)

www.yorumsuz.net.tc

2

Cinlerin Deşifresi
Boyutlar ve Maddeleşmeler
Fizik Müh. Kenan Keskin

www.yorumsuz.net.tc
tarafından derlenerek size e-kitap olarak sunulmuştur. Kaynak: www.sufizmveinsan.com
Basım: Haziran 2006

Zamansız-Sonsuz Boyutun kapısını açmak için . . Kozmik Bilinç için . .
Olanların ÖTESİNE gitmek için . . Olanların ardındaki Ş İ F R E L E R İ çözmek için . .

Yayın Listemiz >>> Sayfa 72

3

- yorumsuz bildiri İnsanlığa gerçekleri anlattığına inandığımız düşünürlerin,
yazarların, aydınlanmışların ilimsel üretimlerini
sizlerle paylaşmaktan başka bir arzumuz yoktur.
Biz bir başka insanı değişim-dönüşüme uğratamayız.
Bizim yapabileceğimiz tek şey;
değişim-dönüşümün meydana gelebileceği,
hoşgörü ve sevginin girebileceği bir alan, bir boşluk yaratmaktır.
Dileğimiz size yararlı olabilmek...
Evreni (algılayamadıklarımız dahil) yöneten ve
farklı adlarla işaret edilen Yüce Gücün,
bu arzumuzu yerine getirmemiz için, önümüzü açık etmesini diliyoruz;
‘Eğer bu duanın gerçekleşmesi, bizler ve tüm yaşam adına en iyisi olacaksa...’

www.yorumsuz.net.tc

Ufo’lar ya da Cinler 72.4 Cinlerin Deşifresi Boyutlar ve Maddeleşmeler Fizik Müh. Kenan Keskin İçindekiler Sayfa Sayfa 05.yorumsuz.Yayın Listemiz 27.Kitapların tahrifi de yine çeşitli oyunlarla Cinler aracılığıyla olmaktadır 19.Cinlerin ikiyüzlülükleri 12.Cinlerin algı ve vizyon oyunları 35.net.tc .Cinlerin maddeleşmeleri 60.Cinlerin İslam’ı çarpıtma girişimleri www.Cinlerin ve Ufocuların düştüğü çelişkiler 43.“Yeryüzü” ve “Gök” Semaları 52.

Boyut kavramı derken de. büyüklüklerini mi? Maddenin katmanları olan molekül. Yoksa yaratılmışa ait Bilinç ya da yaratılmamışa ait Soyut boyutlarını mı? Mesela. hacimleri. etiket ne olunursa olunsun Allah. Yüzyılda olmamıza. patlamalarından oluşan evrenleri mi? (ki o boyutlarda enerji boyutu itibariyle bulunduğumuz ortamda aynen mevcuttur). bilim ve teknoloji verilerinin artık metafizik dediğimiz birçok şeyi açıklar hale gelmesine rağmen hangi sınıftan yer alınırsa alınsın.Boyutlar ve Maddeleşmeler “Yeryüzü” ve “Gök” Semaları 21. Ya da maddenin ikiz boyutu olan ve bu anlamda paralel evrenler olan (ve kendi boyutları içinde de sonsuz boyutları içeren) Nar ve Nur boyutlarını mı?. Boyut Kavramının yeterince ya da hiç kavranılamamış olmasıdır. bu boyutlarla ilgili bir soru da yer (arz) ve gök semalarıyla ilgili olandır. enerji boyutlarını mı? Veya bizim maddenin paraleli olan diğer big. çekirdek. . Görüldüğü üzere soruların ardı arkası kesilmiyor. Allah sistemi ve dolayısıyla ayet ve hadislerin bildirdiklerinin anlaşılamamasının en önde gelen sebeplerinden biri.5 Cinlerin Deşifresi . atom. acaba neyi kastetmekteyiz? Devasa alanları. Bugünün bilimi ile bağlantı noktası neresidir? İnsanın aslında yok. Bu semalar nerededir? Bunların güneş sistemi ve planetleriyle nasıl bir ilgisi bulunmaktadır?.bang noktalarının açılımından. kuark. var olanın sadece mutlak varlık olduğu düşüncesini oturtmaya çalışan İslam’daki verilerin dünya ve güneş merkezli bir evren anlayışını sunmamasına karşın neden bu türden açıklamalar yapılmıştır?.

5. birimsel ego nun tatmini.1 diye sıralanır. gezegenleri.enerji altı boyutu itibariyle ele alınması gereken bir kavramdır. negatif özellikler bulunmaktadır. içinde bizimde yaşadığımız boyutta olmak üzere atmosfer tabakalarıdır.6 Yeryüzü Semaları. Güneşi. Kısacası buradaki belli özellikler. kendince maddesel karşılık gelen boyutlar olarak düşünmeliyiz ve her bir boyut da sonsuzluğa uzanır. kat olarak en alt düzeyde bulunur ve yukarı doğru çıktıkça da 6. v. Ancak bunu. mikro kozmosa. Mesela yaşadığımız maddesel boyut 7. Bununla birlikte öze doğru giden boyutları da bir boyutun bir üst boyuta göre alınmış bir kesiti olarak değerlendirmeliyiz. Kısacası Sema kelimesi. galaksileri. Dolayısıyla biz yedi kat yerin (Arz’ın) altında yaşamaktayız.. her bir katmana. bizim yaşadığımız boyutun tüm yasalarından tamamen farklı kanunlara. sonsuza yayılan boyutlar olarak düşünmeliyiz ki bunlar aynı zamanda Afaki Boyutlardır.. Ayrıca yer semaları. yıldızları. Bizim yaşadığımız maddesel boyut da bildiğimiz gibi sadece dünyayla sınırlı olmayıp içine Ayı. ve tüm sonsuzsınırsız evreni yani madde ve katmanlarına ait evreni kapsamaktadır.b. Aynı şekilde atmosfer tabakalarıyla işaret edilen diğer Arz katmanlarını da.. yapılanmaya sahip olsa da bu boyutta yaşayan varlıklarda da tıpkı bizim gibi maddesel olarak algıladıkları beden ve o boyutun yaşamına kayıtlı olma. küre şeklindeki dünya ve bu küreyi saran gaz katmanları biçiminde değil. her birine ayrı. şartlandığımız gibi makro kozmosa doğru uzanan yönsel ve mekansal bir kavram olmak yerine. ayrı karşılık gelen bu maddesel yapıların ikizleri (paralelleri) şeklinde.. o boyutlarda farklı şekillerde de olsa yine mevcuttur.. 4.. parçacık... . .

Yani Nar boyutları. Bunlardan ikinci katta yaşayanların. Çok güçlü ve çok zeki olan ve Hz. Jüpiter ve 7. olan mekansal genişlemeler de yine mekansallık yerine. sema (ki tüm yeryüzü semalarını içermekte) ve diğerleri de sırasıyla Merkür. bu varlıklar çok güçlü beyine sahip üst düzey velilerin bulunduğu yere (yerlere).katman öze doğru giden boyutsal genişlemelerdir..7 Mesela. Üçüncü katta olanların ise. Neptün. ölüm ötesi boyut olan ruh boyutuna göre yaşadığımız boyutun. vs. hiçbir insan söz geçiremez. Mars. insan suretine bürünüp insanlar arasında dolaştığı ve bunun da ancak velayet kemalatına sahip olanlarınca bilindiği. insanların tefekkür. Ancak. insanlar ve diğer varlıklar Ay semasının Ruhaniyetinden (bu . bitkiler. Berzah boyutu. Gök Semaları ise. bu yedi yer semasını içine alan boyuttur. Plüton. Uranüs. düşünce sistemine etki ederek çeşitli blokajlar oluştururken altıncı ve yedinci arz (yer) semasında yaşayanlarına da. Süleyman (as)’ın kıssasından hatırladığımız ifritler de beşinci arz semasında yaşamaktadırlar.. katman. Yedi farklı boyuttaki yedi sınıf olan Cinlerin yaşadığı boyutlar ile ölüm ötesi berzah boyutları bu yeryüzü sema boyutlarıdır. galaksi. sema olarak da Satürn ve yörüngesi yer alır. Güneş sistemi dışındaki diğer yıldız.. ise 7. girdikleri anda da bu beyinler tarafından yayınlanan güçlü ışınlarla onlara zarar verilip gereğinde de yok edilebilmektedirler. sema olarak geçer yani yedinci sema içindedir.. hayvanlar. Venüs. anlaşıldığı da mistik kaynaklarda bildirilmektedir. bölgelere girememekte. Bütün madde. hem mekansal hem de zamansal olarak bir hiç hükmünde olması gibi. dünya merkez kabul edilerek dünya semasının yıldızı Ay ve yörüngesi 1. bu sınıfın en zayıfı olmakla birlikte. Güneş.

bulunuyor anlamında değildir. Güneş sisteminin dışına ise çıkamazlar. bu planetlerle işaret edilen boyutların ihtiva ettiği ya da o planetlerin ikizlerinden (ruhlarından) yansıyan manalara ağırlıklı olarak sahip oldukları. sonsuz. İsa (as)’ın Mars. onlar orada yaşıyor. Musa (as)’ın Jüpiter. Bu yüzden planetlerde yaşadığı söylenen Resul ve Nebilerin mesela. Enfüsi boyutlardır. Adem (as)’ ın Ay. Aynı şekilde Cinler de Güneş sistemi içindeki planet ve uydularının ikizlerinde yerleşik olarak yaşamakta. Afaki boyutlar değil. Yahya (as) ile Hz. Hz.Neptün. Hz. Ay bir uydu.Bilinç ve bunlara karşılık gelen daha doğrusu bunların oluşturduğu madde (Arz) boyutlarını ifade etmektedir. Ancak. ama gerçekte ise. diğerleri de bir gezegendir) ve yörüngeleriyle işaret edilen Mana. Çünkü berzah boyutunun. İdris (as)’ın Güneş. Hz. Aynı şekilde tıpkı Arz kavramında olduğu gibi. Hz. Nuh (as)’ın Merkür.8 meleğin adı Rukyail (as) olarak bilinmekte) meydana gelmiştir. bunun boyutsal bir durum olduğunu bu yüzden de diğer planetlere kadar uzandığını az önce belirtmiştik.sınırsız Evrenin Mana. bunların onlara ait olması demek. dünyanın enerji yapısından meydana geldiklerinden tekrar dünyaya geri dönerler. (planet ve yıldız kelimeleri genel anlamda kullanılıyor. İbrahim (as)’ın da SatürnUranüs. Bunun anlamı. Bununla birlikte Gök Semaları. Güneş bir yıldız. Ancak bu da bu planetlerle ifade edilen Bilinç . Hz.Plüton’ da yer alması. dünya atmosferiyle sınırlı olmadığını. Hz. Her bir planet ve yörüngeleri. bu manaları yansıttıkları anlamındadır. bunların arasında seyahat edip buralarda bulunabilmektedirler.Bilinç boyutlarıdır. Yusuf (as)’ın Venüs. Sema katları da planet. Hz. Ama bunun yanında o planetlerin daha doğrusu tüm planetlerin ikiz boyutlarına da gidebildikleri doğrudur.

yeryüzü semalarını maddesel olarak ele aldıkları için doğal olarak cinlerin atmosfer dışına çıkamayacağını. açığa çıkışları anlatmaktadır. Dolayısıyla Hz. Resulullah da Miraç olayında önce dünya semasına çıkmış ve “dünya semasının kapısında. gök sema katlarında Resul ve Nebiler ile görüşmesi olayı da tamamıyla boyutsal müşahedesiyle ilgili bir olaydır. ruhlar alemine geçiş yapmıştır. “Ey cinler ve insanlar topluluğu! Arz ve Arz semalarından (meleki boyuta) çıkmaya gücünüz yetiyorsa çıkın. Bu türün bizim güneş sistemi dışında yaşayanları da bulunmaktadır. Elbette bunlar bizim güneş sistemi içinde yaşayanlar.” ifadesiyle ruh boyutuna. insanların yaşadıkları azabı müşahede etmiştir.. birtakım insanlar. “Ölümü tadan her kişi gözünü miraca diker” hadisi de buna işaret eder. Ancak Allah’ın vereceği bir kuvvet olmadıkça asla bunu yapamazsınız” (55-33) “ Gecenin son üçte birinde Rabbim dünya semasına iner de dua edenlerin dualarını kabul eder” (hadis) ifadeleri de aynı şekilde ayette. bunun da kesinlikle doğru olmadığını böylece açıkça göstermiş olduk. hadiste de Enfüsten Afaka (özden dışa doğru) olan boyutsal geçişleri.9 boyutlarında yer alıyorlar anlamında değildir. bu nedenle de atmosfer üstünde görülebilecek ufo’ların tamamıyla gerçek uzaylılar olacağını belirtmektedirler ki. Bunun için Melek olmaları gerekirdi. Dolayısıyla bu yeryüzü seması içindeki berzah boyutunda birtakım ruhların. Keza Hz. Ölümü tadan insanlar da ruh bedeniyle ya dünyanın atmosferi içinde yedi kat yerin (arzın) altında hapis kalmakta (ki büyük çoğunluk böyledir) ya da dünyada elde ettikleri güç nispetinde berzah boyutunda güneş sistemine ait planetlerin ikizlerine yükselebilmektedirler.. Bilinçte ki Afaktan Enfüse. Bununla birlikte. . Resulullah Efendimizin miraçta.

uzayın Afaki boyutlarına yönlendirmekte ve bu boyutların nihai noktalar olduğunu onlarda oluşturarak o boyutlarda kayıtlanmalarını sağlamaktadırlar.10 Yakın gök ifadesi de. Burada da olay tamamıyla bilincin o boyutlara yönelip. o boyutlardan ilgili bilgileri önceden alabilmelerine karşın daha sonra astrolojik tesirler. Sonucunda da onlar için Öze. maddesel anlayışa. ona bağlı olanları da bu doğrultuda yaşatmaktadır. alamamaları olayı ise. Böylece. onu kabul etmiş. insanı mevcudiyetindeki meleki güçleri. Bu yüzdendir ki insanların. o boyutları algılayamama yada algılayıp da bunu iletememe durumudur. Enfüse giden yollar ebediyen kapanmış olmaktadır. gökyüzünde yaşayan meleklerin yanına gidip daha sonra o mekanlar arasındaki bir şeyle taşlanmaları nedeniyle bir daha gidememeleri şeklinde düşünmemeliyiz. en geniş anlamda Allah’a ayna olabilme üstün kapasitesiyle yaratılmış olduklarını (halife olma özelliğini) hazmedemeyen Cinler. Afaki boyutlara dönük değerler ve anlamlar dünyasında yaşamakta. İblis yeryüzü semasında yani. olamaz da. dolayısıyla Hakikatını. meleki boyutlardan önceleri haber alıp daha sonra bunu başaramamaları. o boyutta yer alma şekliyle kesinlikle olmamaktadır. kozmik ışınlar (manyetik bulutlar) sonucu o boyutlara yönelememe. birinci gök seması olan Ay’a kadar uzanan (ki bu iki boyut arasındaki sınırdır) dünya ve dünya semasıdır. . Cinlerin sema katlarındaki meleklerden. bildiğimiz anlamda bir mekandan ayrı bir mekana. dışa dönük algılamalara. maddeye. Çünkü bunları yaptıkları ve buna direndikleri taktirde üzerlerine gelen bu ışınlar tarafından yok edilip öldürülürler. daha önceleri bu haberleri alma durumu da cinlerin meleki boyutların içine girme. Cinlerin başı olan İblisin ilk önceleri Cennet muhafızı ve Yakın Göğün Sultanı olması bu boyutlar itibariyledir. Şunu da kesinlikle belirtmek gerekir ki. değerlendirmelere. tebaasını. Allah’ı keşfetmesini engellemek için daima insanları. yeryüzü sema boyutlarına yani. Bu tür konulara meyilli olan birçok kişinin Enfüsi boyutlara ramak kala bu yüzden bloke olup alt boyutlara düştükleri bilinmektedir.

büyücülere.. çok çok üstünde. önceleri sahip oldukları özellikler dolayısıyla meleki boyutlardan gayba dair haberleri işiterek daha doğrusu o boyutlara zumlama yaparak. 6. Resulullah’ın Risalet görevini aldıktan sonra da tüm semalardan kovulmuşlardır.. Hakikatini Bilen ve bunun gereği olarak Kendinden oluşumlar meydana getiren melekler de vardır ki bunlara da Sema Melekleri adı verilmektedir.11 Çünkü meleki boyutlara giremezler. katlardan. aynı şekilde diğer yeryüzü semalarını devamlı etkileyen melekler de bulunmaktadır.. cinler de aynı şekilde dünya semasının sınırından daha özde bulunan gökyüzü semasına yani. burada ya da astrolojide geçen kozmik ışınlar ise. Fakat Hz. Nasıl ki. 7. Yani artık o bilgileri dünya semasının civarından alamaz olmuşlardır. bizim madde boyutuna ait çeşitli düzeylerdeki parçacık – enerjiler (plazmalar) değil. Bunlardan farklı ve bunların çok daha ötesinde. Hz. aktarıyorlardı. Bilindiği üzere şeytani vasıflı cinler. bir kişi bir yere gitmeden de o şeyin sesini duymakla ya da uzaktan o şeyi görmekle de ondan haberler alabiliyorsa. maddenin ikiz boyutlarından gelen ışınlardır ki bunların varlığını da oluşturan yine meleklerdir. meleki boyutlara boyutsal yönelerek bu bilgileri alabilmekteydiler. Algıladığımız maddeye dönük olarak. kısacası Cincilere. Bununla birlikte. (Bu konuya Enerji-Melek isimli yazımızda oldukça değinmiştik) . Nurani yapılarıyla her an etkilemekte olan ve kendini bilmeyen (dolayısıyla sadece verilen görevleri sistemde yerine getiren) melekler yeryüzü melekleri ismiyle anılırken. Elbette onlar çok büyük birer yalancı olduklarından bu taşıdıkları bilgilere de oldukça çok yalanlar katıyorlardı. geleceğe dönük elde ettikleri çeşitli bilgileri falcılara.. İsa (as)’ın doğumundan sonra 5.

kademe yoğunlaşmak suretiyle açığa çıkmasıdır. daha öz boyutlarda belirlenmiş (programlanmış) olanların çeşitli boyutlardan. madde evrenimizdeki daha doğrusu yer semalarındaki tüm oluşumlar. bu boyutlara zumlama yaparak her şeyin kayıtlı bulunduğu bilgi havuzundan geleceğe ait haberleri almaya.12 Cinlerin maddeleşmeleri “Allah yedi kat göğü ve yerden de onların bir mislini yaratmış. Zaman kavramının geçerli olmadığı ve her boyutun da zaman biriminin “An” olması nedeniyle geçmiş.” (32-5) Sema katlarının aslında boyut olması ve bunu da uzayın mekansal derinliğine doğru değil de. bu katların (holografik olarak düzenlenmiş) dalgasal yapılar olduğu anlamına gelir.şimdi ve geleceğe ait tüm bilgiler bu katlarda mevcut olmakla birlikte. çalmaya . Keza Cinler de bulundukları ışınsal boyuttan. Holografik nitelikli Salt Enerji denizindeki frekansların kendi içindeki yine dalgasal kademeleri şeklinde düşünmeliyiz.” (65-12). ilgili oluşumlar bu öz boyutlardan maddesel boyutumuza. sema katlarından kademe. Yani. Elbette bu yoğunlaşma. “Emri Sema’dan Arz’a Nazil olarak tedbir eder. bu sema katlarından yansıyarak ya da bu sema katlarından ayrı ayrı yoğunlaşarak belirmektedir. atom-altı ışınsal boyutlara uzanması. Bu tarz bir oluşum bizim maddesel boyut için geçerlidir. bizim enerji-parçacık boyutundan beş duyu boyutuna doğru olan yoğunlaşması gibi de değildir. Daha çok bunu. o anda veya yeni oluşmakta olan oluşumlar değil. emri aralarından nazil olmaktadır.

asla var olmayan (ayırt etmenin de çok zor olduğu) maddesel. boyutlar. bir de bunun yanında Nar boyutunun varlıkları olan Cinlerden Şeytaniyet vasıflı olanlarının neden olduğu ve beş duyumuza ayrı ayrı ya da hep birden hitap eder bir biçimde çeşitli etkileri ile oluşan gerçekte ise. varlıklar. Afaki boyutların kapsamı da bir o kadar artmaktadır. Bir boyut.. ortamlarda yaşıyormuşçasına bulunmaları ya da algılamalarının sebebi budur. düzenler. Nar boyutundan da Nur boyutuna yoğunlaşmasıyla değil (her ne kadar o boyut da özünde bulunsa da) tıpkı Nar boyutunda olduğu gibi. Nurdan Nar boyutuna. Birtakım insanların. Maddeleşmeye. daha derin boyutlara yöneldikçe de yatay genişlemenin yani. Ayrıca bildiğimiz ya da bilemediğimiz maddesel boyutlar belli bir sistemin. bir bilincin eseri sonucu var olan yapılar iken. nesneler. aynı benzer boyutu kendilerince belli katmanları olan yapılar olarak algılarlar. olaylar. kurgular. Bizim beş duyumuza ait somut dünyamız da. enerji boyutundan her bir diğerini meydana getirecek biçimde terkipler halinde belli katmanlara yoğunlaşmak suretiyle oluşurken. nesneleri madde olarak algılamaya gelince. madde ötesi suretler.vs . diğer boyutlardaki maddeleşme bizimkinden çok farklı olarak enerjinin kendi türünden yoğunlaşmalarıyla oluşmaktadır. düzenin. kendince sistemler.. direkt Nur boyutunun yoğunlaşmasından meydana gelmiştir. Bu Sema katlarına (Enfüsi boyutlara) ne kadar zumlama yapılırsa. rüyalarında yükselmeleri (bu boyutları deşifre etmeleri) nispetinde geçmişe ve geleceğe dair bazı bilgiler edinmesi sanki o boyutlarda. Yani belli seviyelerdeki enerji boyutlarını. diğer boyut ya da boyutlara nispetle soyut kalırken. Yeri gelmişken maddesel dünyamız evrenimiz ve katmanları da bilinenin aksine.13 çalışmaktadır.

Bu yönlerle insanları aldatmakta. Bunlar sadece görüntü şeklinde olabildiği gibi. Fakat çeşitli insan. isterse de zor. somut da olabilmektedir. . maddesel olarak görüntü vermelerine karşın bunların en büyük özelliği. birazcık akıl ve basiretle olaylara bakarsak bunların tamamen sistemden. hücreleri.14 bulunmaktadır. kandırmakta sonuçta da bunlardan. ilminden kopuk ilgisi olmayan şeyler olduğu açıkça görülecektir. Cinlerin maddeleşmeleri yani maddi suretlerde görünmeleri ise. komplex (karmaşık) olsun fark etmez. insanların (ve hayvanların) hayallerine. bu tür varlıkların insan algılamalarında oluşturduklarının hayal olması apayrı bir şeydir. vehimlerine hükmettikleri için. Bunlardan birincisi. Kısacası boş yere yapmamaktadırlar. yaşamın gerçeklerinden. yine birincisiyle bağlantılı olarak ektoplazma denilen ve spritizma celselerinde medyumun ya da gözlemcilerden çıktığı. bu maddesel suretleri çok uzun süreler boyunca muhafaza edememeleridir. Önemli bir nokta da. ama bunu hiçbir insan olmaksızın da doğrudan kendilerinin oluşturdukları sıvımsı bir maddeyle meydana getirmektedirler. dokunabilir. sonsuz-sınırsız tüm sistem ve sistemlerin hakikâtine göre hayal olması ayrı bir şeydir. iki türlüdür. kaynaklandığı izlenimi verilen. Bu aldatmacalar da çok basit düzeyden başlayarak daha karmaşık görünen seviyeleri bulunmaktadır. organları. işitebilir. insanların içine düştükleri durumlardan çeşitli faydalar temin etmektedirler. Ama ister basit. insan beyninin ilgili hücre gruplarını harekete geçirmeleri sonucu oluşurken ikincisi. hayvan ya da bambaşka yaratıklar şeklinde suretlenerek somut. normalinden ayırt edilemeyecek tüm özellikleri olabilen biçimlerde maddeleşmelerine.

böylesine somut nesneler bugüne kadar korunamamış. parlak olmayan.. nesnelere dokunup. normal gün ışığında da hemen çözünüp yok olduklarından gündüz normal şartlarda bu maddeleşmeyi oluşturamadıkları da görülmüştür. Bu. Ancak bu. Bu da bize uzaylı kimliğiyle görünen varlıkların bu tarzda hep gece. Bize göre soyut varlıklar olan Meleklerin. medyum ve ondan açığa çıktığı sanısı verilen macunumsu ektoplazma sıvısıyla. Daha doğrusu bu durum zamanımızın teknolojik gelişmelerine. Mesela bunlardan Cebrail (as) birçok kez ashaptan birinin kılığına girerek Resulullah’ın ve Sahabisinin bulunduğu meclise gelmiş. birkaç dakikadan birkaç saate kadar. anlayışına uygun olarak kendilerini uzaylı süsü altında gösteren Cinlerin. tanımlanamayan uçan nesnelerin bir bölümünü teşkil eden Ufolar için de aynen geçerlidir. saçlarından veya giysileri ve üzerlerinde kendileriyle birlikte maddeleşen takılardan örnekler alındığında bunların kısa bir süre sonra şeklini kaybederek eski hallerine dönüp yok oldukları görülmüştür ki. her şeyiyle bir insan suretinde bedenleşen. ektoplazma yoluyla olmayıp direkt insan beyinlerinin irrite edilmesi sonucu oluşmuştur. Resulullah’la tıpkı bir insan gibi sual edip . bir çoğunda da muhafaza edilecek durum bile oluşmamıştır. ve kendilerini geçmişte yaşayan insan ruhları ya da farklı sistemlerden gelmiş ruhsal veya uzaylı varlıklar olarak tanıtan ama gerçekte Cin olan bu varlıkların. insanlarla çeşitli şekil ve düzeylerde görüntülü. bizler gibi onları fiziksel etkileyebilen. hareket edebilen.15 Bunların en büyük kanıtlarından biri de. fiziksel ve ruhsal anlamdaki temaslarında da görülmektedir. İblis’in geçmişte Resulullah zamanında da maddeleştikleri bilinmektedir. bilim adamlarınca vücutlarından. ama ayırt edici normal ışık altında göründüklerini de açıklamaktadır. Ayrıca extoplazma yoluyla maddeleşen varlıklar..

16 konuşmuş. Yalan söylediği taktirde ise. Burada ifriti bağlamadan kasıt. Süleyman (as)’ ın duasını hatırlayınca kendisine verilen bu kuvveti kullanmayıp bunun yerine ifriti zelil bir halde def etmiştir. Yine bu konuyla ilgili olarak. belli cevaplar vermiş ve geldiği gibi de gitmiştir. Muhammed (sav)’ in beyin dalgalarıyla onu maddeleştirip belli bir mekanda hareketsiz tutarak çocuklar tarafından aşağılanmasını. Öyle ki. koca kafalı yaşlı bir insan kılığında fakat. ashabı yanındayken Resulullah’la açıkça yine aynı şekilde görüşmüştür... Muhammed (sav)’ den yüzyıllar önce yaşamış olan ama istediği an berzah boyutundan tekrar maddeleşerek (insan kimliğine bürünerek) dünyamızda yer alan Hızır (as) da. onun bir melek olduğunu. Allah’ın emrini ileten bir melekten almış olduğu emir üzere İblis de. hor görülmesini. kalın dudaklı. Resulullah geceleyin kendisini öldürmeye gelen. Resulullah açıklamadıkça hiç kimse bilememiştir. yine Resulullah’ın bir cemaatle olduğu sırada. gözleri yukarı doğru bakar şaşı gözlü. . Bunun yanında kendi isteğiyle değil. Hz. kısacası zarar görmesini temin etmesidir. yer semasının beşinci katında yaşayan ve Cinlerin arasında en güçlüleri olan bir ifriti tutarak sabah olunca Medineli çocuklar oynasın diye mescidin direklerinden birine bağlamayı düşünmüştür. Elbette meleğin ona gelişini de. alaya alınmak suretiyle azap görecektir. Fakat Hz. düşmanları karşısında küçük düşmek. bir yerlerden mekânsal olmak yerine boyutsal olarak tek taraflı açığa çıktığı şeklinde düşünmeliyiz. bir gün Hz. zelil bir surette kapıyı vurarak yanlarına gelmiş ve insanları nasıl kandırdığını oradakilere bir bir anlatmıştır. Hz. köse ama çenesinin altında at kılı gibi altı ya da yedi tane uzunca sarkık kıllar bulunan.

Meleklerin ve ölüm ötesine intikal etmiş yüksek dereceli Evliyaullahın ve bunların gücü ve yardımıyla şehitlik mertebesindeki insanların. maddeleşip yani bir bedende görünerek etki etmelerine rağmen. Resulullah’ın semaya doğru yükselmeye (Uruca) başladığını öğrenince. var güçleriyle O’na saldırıya geçmişler. berzah boyutunda olmalarına. fakat Cebrail (as)’ ın onlara karşı kendisine ifrit duası diye bilinen bir duayı Vahiy etmesiyle onların yanmasını. Bu yüzden hakikate giden yollar.17 Soyut olmasına karşın. hayal dahi edemeyeceğimiz düzeyde tehlikelerle doludur. o maddi yapının o cinle bağlantıyı sağlayan bir konsantrasyon aracı olması ve bu bedene yapılacak hareketlerin o kişi ya da kişilerin beyninde karşılık gelen ilgili dalgaları üretmesi sonucu olduğunu düşünebiliriz. Hatırlanacağı üzere yine bu ifritler. Bedir savaşının hemen öncesinde insan kılığında maddeleşen şeytan. Mesela. . dolayısıyla onlardan korunmasını temin etmiştir. Eğer korunmuşlardan değilsek o boyutları geçmek imkansıza yakındır. maddesel yapıda sabit tutulması taktirde bir Cinnin fiziksel zarar görmesi ise. Müslümanlara karşı. Miraç olayında Hz. herhangi bir etki almaksızın bizatihi savaş meydanlarında savaştıkları da bilinmektedir (bunlar mistik kaynakların dışında birçok düşman askeri ve rütbeli komutanlarca da açıkça ifade edilerek ispatlanmış durumdadır). eğer O’nun semaları ve Hakikâtini bilip Özünün güçleriyle donanırsa artık bir daha önüne geçilemeyeceğini bildiklerinden. Böylece bu dalgalar o cinin dalgasal yapısını az ya da çok etkiler. Olaylar bununla sınırlı değil. müşrikleri savaşa teşvik etmek için onların gururlarını okşayarak olmadık hayallerle kışkırtır.

Bu olay sadece Bedir savaşıyla sınırlı olmayıp.. diğerinin yanında da Mikail ve İsrafil bulunuyor. Fakat iki ordu (Müslümanlar ve müşrikler) karşı karşıya görününce. Yardım ve inayet!” diye yalvardıkça da bu sayı arttı ve savaş sırasında bu sayı beş bini aştı. Bir İngiliz muhabiri bu konuda şunları yazmıştır: “O gün Çanakkale’yi . Yine Hz.” demiştir. ayette “O vakit Rabbiniz’den yardım ve zafer istiyordunuz da. Bedir savaşına katılan hemen. Allah’ın onların yardımına gönderdiği melekleri açıkça gördüklerini bir bir anlamışlardır. Ben de size muhakkak yardımcı olacağım!. O da.. Müslümanlara yardıma gelen materyalize olmuş meleklerdir. Muhammed (sav) de “Aman Allah’ım!. Müslümanların daha kılıçlarını sallamadan. hemen tüm Müslümanlar savaştan sonra çeşitli yerlerde. Müslüman askerlerin yanında eski İslam kıyafetleri giymiş melekleri görmüş ve bunların kimler olduklarını savaştan sonra defalarca öğrenmeye çalışmışlardır.. Bunlardan biri de Çanakkale savaşıdır ki. Daha sonra.18 “O zaman şeytan onların yaptıklarını allayıp-pullayıp şöyle demişti: Bugün insanlardan size galip gelecek hiçbir kimse yoktur. Ebu Bekir (ra) için de. diğer birçok savaşta da ortaya çıkmıştır.. Savaş sırasında bu durum. Hz. şeytanın görüp onların göremediği şey. Ali (ra) ve Hz.... Çünkü. arkasını dönerek kaçtı ve şöyle konuştu “Ben sizden kesin olarak uzağım! Ben sizin göremeyeceğiniz şeyleri görüyorum. “sizden birinizin yanında Cebrail.” Hz. Ben peş peşe gelen bin melek ile yardım edeceğim diye duanıza cevap verdi!.”(Enfal/48) Burada. karşılarında bulunan müşriklerin öldürülmelerinin görünmesiyle kendini gösteriyordu. Düşmanlar. akıllara durgunluk verecek olaylar ve tanıklarla doludur. Ben hakikatte Allah’tan korkarım! Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Muhammed (sav)...

katletmek için sabırsızlanırken.!” (Enfal/44) Ufo’lar ya da Cinler Cinlerde mantıksal bir bütünlük mevcut değildir.. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır.. tam olmasa da bu duruma benzer bir olay da. devamlı çelişkili bilgiler verip bu yönlü vizyonlar oluştururlar. çok yüksektir. ama genelde hep aynı oyunlarından başka bir şey değildir. Müslümanları az sayıda görmeleri dolayısıyla bir an önce ortadan kaldırmak. Allah da müşriklere karşı Müslümanları cesaretlendirmek için onların gözüne müşriklerin sayısını az göstermiştir ki. Mesajlarında ve halüsinasyon türü uyku-uyanık hallerinde gösterdikleri rüya ve imajlarda bu temel dört özelliği görmek daima mümkündür. Benlikleri.. uzaylılar konusunda. bu da âyette “Hani müşriklerle karşılaştığın zaman.19 koruyan Türk ordusu içinde şimdiye kadar hiç görmediğimiz kıyafet ve heybetle insanlar vardı ki. orduları gözlerinizde az gösteriyor sizi de onların gözünde azaltıyordu. Ufolar akla gelince de genelde bunu hemen ya fizikçilere ya da Astronomlara sorarlar. bunlar da Cinlerin ortaya koydukları olayların farklı şekle bürünmüş. üzerinde araştırma . Kendilerini kontrol edemeyip seviyelerini bir türlü sabit tutamazlar. müdafaalarında bu kimselerin çok büyük yardımları oldu ve bizden bazılarını esir etti.” Bununla birlikte. Bu ve diğer başka özelliklerini günümüzde de en yoğun olarak uzaylılar şeklinde göstermektedirler ki.. büyüklük duyguları ise. emrini yerine getirecekti. Çünkü Allah. Çünkü. Verdikleri tebliğlerde de devamlı tekrarlar bulunmaktadır. yine Bedir savaşında müşriklerin.

kaptanlara. bilim ve teknolojinin gelişmesiyle de gökten gelen uzaylı yaratıklar şeklinde bildirmeye başlamışlar. balon. Tamamıyla kendi deneyimlerine dayanan. yıldırımlar veya başka atmosferik ya da yer altı hareketlerinin.20 yapılacak ne madde. kuyruklu yıldız. gemilerin. önce “Cinler” olarak tanıtırken daha sonra birden çeşitli insan ya da varlıkların Ruhları olarak göstermeye. tanımlanamaz uçan nesneler olarak adlandırılan görüntülerin birçoğu uçak. Çeşitli ruhsal ve fiziksel temaslarda kendilerini ülkemizdeki Müslüman toplumuna. oldukça parlak görünen Sirus yıldızı. gece karanlığında görünmekte. bunun yanında bazı insan ve hayvanların hareketlerini bloke . bozmakta. deniz içinde veya üstünde pilotlara. Dolayısıyla olmayan şeyin bilimi ve bilim adamı da olamaz. kendileri hakkında en geniş ve detaylı bilgileri veren Kuran ve Resulullah açıklamalarında Cinlerin ters ve kötü varlıklar olarak anlatıldığı için saklanmak ihtiyacı gösterdiklerini belirtmektedirler. hiçbir insanın tanık olmadığı. ne atom ne de atom-altı parçacıkları bulunmaktadır. bazen de güya uçakların. yolculara. araçların motor ve elektrik sistemlerini geçici olarak etkileyip durdurmakta. fakat en sonunda yine kendilerinin Cin olduklarını çünkü. Ayrıca şunu da hemen söylemek gerekirse Ufo yani. olamadığı Ufo olaylarındaki meşhur araçlar. gazlarının neden olduğu plazma (ışık) topları gibi normal doğal olayları iken. olayı başka noktalara taşımaktadır ki. bazı görüntülerin bunlardan tamamen farklı ve ayırt edici özellikli olması. havada. Venüs gezegeni. ne molekül. füze. bunun dışında. karada. işte biz bunları incelemekteyiz. çok büyük oranla da ıssız yollarda. bazı varlıklarla çeşitli şekil ve düzeylerde ilişkiye geçilmesi ve bunların belli felsefelerinin bulunması. eğer bu evlerin yakınında cereyan ediyorsa bu sefer de elektrikli ev aletleri aynı şekilde stop etmekte. bazılarını takip edip kovalamakta.

Hatta bazı ufo gözlemleri ve sahte olmayan filmlerde bu araçların somut maddesel bir yapıda görünürken birden şeffaflaştıkları ve tamamen ışıklar saçar hale geldikleri. Yine maddi bir niteliğe sahip olmadıklarını. bunun yerine başka bir boyutun varlıkları olan Cinler tarafından insan beyinlerinden projekte edilen görüntüler olduklarını . Bazen de bunlara. tamamen birer soyut görüntü olduklarından ileri gelmektedir. Oysa radarlara yakalanmalarına. şok dalgaları yani ses patlamaları duyulması gerekirken tiz bir vızıltı türü ufak sesler ya da hiçbir ses duyulmamaktadır) bir anda ortadan kaybolmalarına rağmen. tüm bu ve diğer olayların gerçekten fiziksel görüntüler.21 edip geçici olarak felç geçirmelerini sağlamakta ve bu araçlar ya da içindeki uzaylı varlıklar gözden kaybolunca da tüm bu durumlar eski hallerine dönmektedir. kişilerce görüldükleri yerden bu araçların bir anda yok olmaları. çok parlak ve canlı ışınlara dönüştükleri ya da çeşitli geometrik şekil ve büyüklükteki uzay gemilerinin birden diğer bir türe dönüştükleri açıkça görülmektedir ki bu da onların gerçekten maddi olmadıkları anlamına gelmektedir. Mesela. havaya uçup gittikleri görüntüsü eşlik etmektedir. bilinen tüm fizik yasalarına aykırı olarak ani ses üstü hızlarda birden yer değiştirip manevralar yapmalarına (ki bu durum da ses üstü hızlara geçen araçlarda olduğu gibi. sahip oldukları yüksek hız teknolojileri nedeniyle değil. hile olmadığı kanıtlanan filmlerin devamlı olmayıp çok. bir başka boyuttan projekte edilen holografik görüntüler olduğu. yapılan bazı laboratuar araştırmalarıyla da gösterilmiştir. yaşanmış olaylar değil. Dolayısıyla. çok kısa süreler içinde gidip gelen (yok olup beliren) görüntüler oldukları açıkça ispatlanmıştır.

Uzaylılarla maddi ve manevi karşılaşmaların çok sayıda olması da bunların uzaylı oldukları fikrini ortadan kaldırmaktadır. türlü. tatlı sert ya da . Bu olaylar da incelendiğinde açıkça görülmektedir ki. bazılarında da direkt uçan dairelere ışınlanmak suretiyle veya su üzerinde yürüyen. tavanından ya da çalışmayan TV ekranından da çeşitli şekillerde görünmeleri. v. bu uzay gemilerinin ve içindeki yaratıkların havada. insanların hayal dünyalarında meydana getirdikleri. gökyüzündeki boşluk yerine evlerdeki. oldukları yerde (genelde gece ve sabaha karşı olmakta) sekerat halinde ya da uyuyorken veya uyutulmak suretiyle belli vizyon ve algı oyunlarına maruz kalmaktadırlar. Zaten buna maruz kalanların çok gerçekçi bir biçimde görüp yaşadıkları tüm bu şeylerin rüya mı yoksa gerçek mi olduklarına emin olamamaları. Gerçekte bu türden şeyler. o insanlarla bağlantıya geçip birtakım mesajlar vermeleri ve hatta bu yolla da gemilerine alıp onları çeşitli mekanlara kaçırmaları. dördüncü türden yakın ilişkiler adı verilen.. kişilerin gönüllü olarak ya da zorla onlar tarafından kaçırıldıklarını iddia ettikleri olaylar da vardır. Ufolarla karşılaşmalar yanında. ancak. gezdirmeleri. uzay gemilerinin yere indikleri. bazılarının da yaşadıkları olayı ve varlıkları.b. deneyimledikleri olaylarda ise. bu kişiler bir yerlere götürülmekten çok. flu olarak görmeleri bütün bunları onaylamaktadır. iş yerlerindeki küçücük bir odanın ortasından. duvarından. havada sabit durabilen.22 belgeleyen bir diğer olay da. süzülüp uçabilen imajlarını gösteren bu uzaylılarca taşınarak gönüllü. türlü oyunlar oynamalarıdır. içindeki varlıkların yaklaşarak onları arabadan veya araçlardan çıkartıp beraberce yürüyerek gemilerine götürdükleri.. kendilerinin bizatihi olmuş zannettikleri.

hafif yara ve iğne deliği izleri. geminin içinde de devam etmektedir. Bu esnada. insan beyinlerinde hazırladıkları dekorlar..23 zorla gemilere alındıkları belirtilmektedir.b. Ayrıca. kimi de bir şey hissetmemekte. güya büyük güçler uygulanarak araçla birlikte gemilere de alınmaktalar. v. çeşitli kızarıklıklar. olduğunu fark etmekte. uzaktan o kişileri daha sonra da izlemeleri ya da belli nedenlerden ötürü vücutlarının herhangi bir yerine parçalar.. bilseler de detayına inemediklerini daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Bunlar geminin içinde üstün teknolojik aletlerin bulunduğu dişçi koltuğuna benzer ameliyat masasına incelenmek amacıyla yatırılmakta. pardon olaylar. delikler oluşturulmakta. Hatta bazı vizyonlar öyle abartılmaktadır ki. burada bitmemekte. deri örnekleri alınmakta. Elbette rüyalar. bir çeşit ameliyata sokulmakta. Tüm bunların açıklamalarına gelince. deneklerin büyük çoğunluğu kendilerini yine uyurken bulmaktadır. fiber optik kablolar. daha sonra da vücutlarında belli değişiklikler olduğu izlenimini veren. bu yüzden vücutlarında kesikler. yanıklar. çipler takılmakta sonra da sözüm ona insanların geleceklerini de bildiklerinden ameliyatlar sırasında bu kurbanların geleceklerini de programlamakta. doktora gidip film çektiklerinde de vücutlarında belli nesnelerin olduğunu görmekte ve olayları çeşitli şekillerde hatırlamaya başladıklarında ise. Kimileri bu esnada acı çekerken. içinde gittikleri aracın boyutları hiç düşünülmeksizin. tırnak. sonra yine aldıkları yere bırakmaktadırlar. saç. uzaylı varlıklarca kaçırıldıklarını söylemektedirler. bir defa Cinlerin geleceği büyük bir oranla bilemeyeceğini. et. kan nakilleri yapılmakta. bugün bilim adamları insan beyinlerinin çeşitli bölümlerine belli frekanslarda dalga ya da elektrik akımı vererek o bölgeleri irrite etmekle o kişide belli . Genelde bu yaşanılanları unuttukları ya da unutturulduğu için.

maddelere gelince. onlara yaşattıkları hayallerin gerçekliğine ilişkin dayanak oluşturmaktadırlar. haller oluşturulabilmektedir. belli sesleri duyması sağlanabilmekte ve belli şeyleri hatırlayıp çeşitli şekillerde tıpkı gerçekmiş gibi vizyonlar görmesi temin edilebilmekte. çeşitli kokuları algılaması. metal türü şeyler oldukları.. bunun yanında acı. sonsuzluğa ulaşmış-zamansızlık hissi. kişilerin felç benzeri bir hal geçirip transa girmeleri. Cinler kimi olaylarda insanların bu durumlarını kullandıkları gibi. İşte paralel boyutumuzun varlıkları olan Cinler de yapılarının gereği olarak. duygular.. tıpkı reenkarnasyon vakalarında ya da cinlerin insanlara musallat oldukları poltergeist olaylarında görüldüğü üzere. ağız veya burun yoluyla içlerine giren ve oldukça da küçük cam. hali ve durumlarına göre çeşitli vizyon ve seslerin. çok iyi bildikleri insan beyinlerine bu türden dalgalar göndermek suretiyle kişilerin veri tabanlarına uygun. Genelde gördükleri ufoların hemen ertesi ya da bir iki hafta içinde yaşanılan bu kaçırma esnasında. vücutlarına giren parçacıklara şekiller vererek.. ıstırap ya da tam tersi mutluluk verici. insan bedeninde birtakım fiziksel etkiler meydana getirerek. ama bunları o güne kadar fark etmedikleri anlaşılmıştır. sanrıları meydana getirebilmektedirler. biçimlendirerek. şehrin göbeğindeki .24 çağrışımlar... onların da yapılan araştırmalarda dünyaya ait maddeler oldukları ve bunların genelde çocukken ya da daha önceden vücutlarına batan.b. porselen.. vs. kokuların. v. huzur duygusu yada vecd hali. her tür somut algılamalar ile o kişilerde geçici süreler boyunca süren mutluluk. Bu durum bazı yara izlerinin oluşmasını da açıklamaktadır. Vücutlarında görülen çeşitli izlere. duygusu. hisler uyandırılabilmekte.

Bazen de bunu erkeklerden ve kadınlardan sperm ve yumurtalık örnekleri alarak yapmaktadırlar. Nadir de olsa erkekler.25 gökdelenin penceresinden dışarı alınarak gemilere bindirilmesine rağmen. algılamamaları. Yine beyin aracılığıyla sinir sistemini etkilemeleri bu geçici blokajlara açıklama getirmektedir. insan görünümlü uzaylı varlıklarca cinsel tacizlere. ama burada şekil değiştirdikleri. Elbette çok. Kimi önceden hamile kalmış kadınlar ise. bu melez ırklar ve kendi çocuklarının onlara gösterildiklerini. cinsel ilişkilere hatta tecavüzlere de maruz kalmalarıdır. gerekiyorsa sonradan onlarla bağlantıya geçmelerinin yöntemlerinin anlatıldığını ya da bunun direkt onlar tarafından sağlandığını anlatmaktadırlar. inceleme araştırma amaçlı olmanın ötesinde ara türler. çok yakışıklı erkek uzaylıların da kadınlarla girdikleri cinsel ilişkinin nedeni budur. bu yollarla önce hamile bırakıldıklarını sonra da karınlarındaki ceninlerin alınarak bunların belli bölümlerde fabrikasyon ortamdaki tüplerin içinde büyümelerinin sağlandığını. radarların bir kaçında görünürken diğer radarlarda hiç görünmemeleri. kaçırılma olayını yaşadıktan sonra . duymamaları. Cinlerin eskiden beri hep yapa geldikleri. melez ırklar oluşturmak için hamile kalmak istediklerini söylemişlerdir. en sonunda da bunların uyandırılıp tüplerden çıkarıldıklarını. aynı anda birden fazla kişinin bu ve benzeri deneyimleri yaşarken yanlarında bulunan diğer kişi ya da kişilerin bunları hiç görmemeleri. Bu kurbanların çoğu da kadınlardır. bu olayların tamamen insan zihninde ve birkaç cihaz üzerinde oluşturulan etkiler olduğunu açıkça göstermektedir. Bazı kadınlar da. hiç kimsenin bu araçları görmemesi. Gemilerde yaşanıldığı iddia edilen bir başka durum da. insanları büyüleyecek düzeyde çok güzel kadın suretindeki bu uzaylılarla ilişkiye girdiklerinde bu varlıklar bunun sebebini.

uzaylıların tacizine uğrayan insanların. Cinlerin insanları etkilemek için çok. varlıklar daha doğrusu uzaylı varlıklar olmadığını ispatlamaktadır. durumlarını saklamaları da cinlerin onlar üzerinde oynadıkları oyunların kökleşmesini sağlamakta ve bunların açığa çıkmasını önlemektedir.. izlenmediği. kendilerini uzaylı dışında farklı varlık şeklinde tanıtan Cinlerin benzer saldırısına ya da gerçek tecavüze maruz kalanlarla aynı ruhsal travmaları geçirdikleri. yardım sever. edildikleri gibi dost. Uzayın bilmem ne kadar uzaklığından üstün teknolojileriyle gelip kendilerini çok üstün akıllılar olarak gösterenlerin yaptıkları bu basit. çok güzel kadın ve erkek suretlerine girerek insanlarla zorla cinsel ilişkide bulunmalarının ve bu ilişkilerinin sonucunda da cinlerden çocukları olduğu (çocuk edindikleri) yalanıyla aynıdır. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda. sıradan şeylerde en ufak mantıklı bir davranış. odaya hapsedip yaşadıklarını sadece kendilerinin bilmesi.26 hamileliklerinin ve bu özelliklerinin tamamen ortadan kaldırıldığını iddia etmişlerdir. insanlığın iyiliği ve çıkarı için çalışan. yine tamamen kendilerinde olan böyle bir özelliğin onlar tarafından algı oyunlarıyla kullanılmasından başka bir şey değildir. Ayrıca bu olayda çok eskiden beri bilinen. Oysa yapılan ciddi araştırmalarda.. gerçekte bu olayın kendilerinden başka kimse tarafından görülmediği. bunun yanında diğer türden uzaylılarla karşılaşma olaylarını yaşayan bazı kişilerin de şok geçirip yıllarca tedavi görmeleri veya akıl rahatsızlıkları geçirmeleri bu varlıkların iddia ettikleri. bu olayların tanığının da sadece kendileri olduğu ve bunların somut olarak da kanıtlanamadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bu yolla cinsel tacize uğrayan kadınların bu olayın neden olduğu travmadan ötürü kendilerini eve. . Hiçbir mantıklı varlık. Hamileliklerinin tamamen ortadan kalkması ise. bir diğer varlığa zarar vererek yardımda bulunmaz.

ve üsler.) bizden çok farklı bir türle cinsel birleşme yoluyla üremenin gerçekleşmesidir ki bu da tamamen imkansızdır. Burada görülen bariz bilimsel bir hata da birincisi. tesisleri üzerlerinde daha sık görüntü vermeleridir. daha dünyada bilinen türler arasında genetik uyuşmazlık nedeniyle tohumlama gerçekleşmezken (mesela bir fille bir köpek. galaksiler. bu şekilde görünebilmektedirler.b. . farklı yıldız sistemleri. deprem fayları. deprem. bizden tamamen farklı evrimleşmiş olan bir türün insanlara ilgi duyması ikincisi de. Bununla birlikte. Uzaylı varlıkların.. uzay ve diğer teknolojik lab. afetler öncesinde. insanlarla ilgilendikleri yalanını yutturma yöntemlerinden biri de. insan beyni içinde gerçekleşen olaylar olduğu açıkça görülmektedir. ley hatları. uzaydan geldikleri yolundaki görüşe hiç uymayacak türden ilginçliklerinden..b. bunlar bir taraftan güya. yanardağ patlamaları…v. Kısacası bunların. bir türden diğer bir türe ve bazen de kendilerinin tanıdığı kişilere ya da kurbanın görmek istediği suretlere dönüşebilmekte. uzaydan geldikleri.27 açıklanabilecek bir izah da yok ama çelişki çok. çelişkilerinden biri de. sistemlerden geldiklerini bu yüzden de farklı evrime uğramaları dolayısıyla farklı şekil ve tiplerde olduklarını söylerken.. yer altı maden yataklarının olduğu bölgeler. Cinlerin algı ve vizyon oyunları Cinlerin. eski çağlarda kutsal olarak kabul edilen (ki bunlardan bir kısmı şu anda deniz altındadır) yüksek enerji merkezleri (odakları). v. diğer taraftan da deneklerin gemilerde gördükleri gibi. evrenin çeşitli yerlerinden. dışarıda bilfiil gerçekleşen olaylardan çok. nükleer ve askeri tesislerin bulunduğu yerler. bunlardan bir kısmının doğal etkenler olduğunu daha önceden belirtmiştik..

“ uzaylılar” diye ortaya çıkan varlık tipleriyle tıpatıp aynıdır. İnsanların hayal dünyalarına hükmetmek suretiyle gerçekmiş. durum bunun tam tersi. belden üstü de ayrı bir yaratık suretinde görüntü vermektedirler. bizlerin hayal bile edemeyeceği türde olmaları gerekirdi. kılsız. çok güzel ve yakışıklı görünmekte olup (ki bunlara. Bunlardan kimi. hep dünyadan bildiğimiz. çok çok farklı suretlerde. Bunlar gerçekten uzaylı olsalardı.. gorillere benzeyen türlü. Bunlardan daha sık görüneni ise. bildiğimiz uzaylı tipi yani. koca üçgen kafalı. arada bir de suretten surete dönüşen Cinler. görüntüsü veren bu varlıkların uzaylı olamayacağını gösteren bir önemli kanıt da bu uzaylı tipleridir. insan suretinde ama uzun boylu. önceleri insan suretinde yolda. Çünkü evrim bunu gerektirir. . yardım talebinde bulunmak suretiyle yaklaştıkları bu insanları. türlü kıllı yaratıklar biçiminde kimi de. burnu ve ağzı küçük olan cüce tipidir. maddeselmiş izlenimi. büyük gözlü. Çok ilginçtir ki. sürüngen ya da kuş kafalı olup belden aşağısı insan veya başka bir yaratık.. uzaylılarla hiçbir ilgisi olmayan ve çok çok eski zamanlardan beri insanlara çeşitli şekillerde musallat olan. dünya üzerinde yaşamakta olan insan ya da hayvan türlerinden varlıklardır. mezarlıklarda. İskandinavyalılara benzediği için kuzeyli anlamına gelen Nordik ismi verilmekte) kimi. mavi gözlü.28 Mesela. bir nedenden ötürü bir yere götürüp orada beliren uçan dairelerin içine almaları ve en sonunda bu dostun suretinin değişerek bilinen uzaylı tipine bürünmesi gibi. tekinsiz evlerde olmadık suret ve olaylarla insanların karşısına çıkan. Oysa. sokakta. dostça görünüp onlarla arkadaş olmak. ıssız eski köy yollarında. bildiğimiz uzaylı tiplerinde kimi. Görüldüğü üzere bunlar. beyaz tenli sarışın ya da kızıl..

ortaya koydukları tüm senaryolarda açıkça görebiliriz. insanların kökeninin aslında kendileri oldukları imajını vermek suretiyle bizleri küçük göstermek. Sonuçta. başka yerlerde de diğerinin.29 Bu türden uzaylı görüntüsü vermelerinin önemli bir başka nedeni de. en zekisi ve tümünün üstatları oldukları. İnsanların halife özelliğiyle yaratılmış olduğunu hazmedemeyen ve benlikleri aşırı derecede güçlü olan şeytani vasıflı Cinler. bazı uzaylılar tarafından verilen bir kısım bilgilere göre. Bu özelliklerini. kendilerinin ise üstün ve her şeye hükmedici olduklarını göstermeye çalışmaktadırlar. hayvan türü yaratıklar şeklinde görünerek insanların yaratılışı. ortaya koydukları senaryolar sınırları zorlamakta. ilkel. diğerlerinin ise. bu dört tipleme içinde insan suretinde olan türün bunların en akıllısı. ipin ucunu iyiden iyiye kaçırmaktadırlar. dalga geçip. bunların altında. Bir başka çelişki de. Çok keskin bir zekaya sahip olan Cinlerin. diğer yandan da. her fırsatta insanları aşağılık. Aslında. Halbuki. bir yandan ulaşılamayacak derecede çok güzel görüntü vererek. insanların hayal dünyalarıyla istedikleri gibi oynamaları. Cinlerin kendi aralarındaki üstünlük kavgasını uzaylı kimliklerine yansıtmalarından ibarettir. sahip oldukları yetenek ve idrak kapasitesince hayvanlardan da daha aşağı olduğunu vurgulamak böylece. programladıkları varlıklar olduğu söylenmektedir. geri kalanların başı ve önderi olduğu belirtilmektedir ki tüm bu çelişkili ifadelerin en önde gelen sebebi . bizleri aşağılayarak egolarını tatmin etmektedirler. bunların gerçek olmadığının kanıtlarını açıkça göstermektedir. uzaylıların bu tutarsız hareketleri bize. seviyesiz. onların hükmettiği. sıradan bir aklın küçük bir analiziyle bile bunların gerçek olamayacağını .

bunlara nispetle az sayıda görülen bir den fazla arkadaş grubu da bunu deneyimleyebilmekteymişler. Yaratıcıyla olan bağlantıları ve sistemle ile ilgili çeşitli bilgiler de sunulmaktaymış. teknolojileri. gemilere alınmakta ve onlar tarafından belli özellikler. algılama… v. Mars’a. güçler verilerek beden dışı deneyimler (o. olağan üstü yeteneklere sahip olmaktaymışlar. ameliyat sonrası insanları çeşitli konularda bilgilendirmek daha doğrusu çaldıkları minareye kılıf uydurmak için mesela. Bununla birlikte. bazıları da orada hiçbir koruma önlemi almaksızın çıkıp gezebilmekte. Ay’a ve bilhassa Dünya’dan hiç görünmeyen Ay’ın karanlık yüzüne ya da başka yıldız sistemlerindeki gezegenlerin yörüngesinde hareket eden dev uzay gemilere alınarak gezdirilmekte. beyinleri hassas insanları etkilemeye başladıklarına başka yazılarımızda değinmiştik) onlarla bağlantıya diyaloğa geçmekte. Satürn’e. uzaylılardan gelen bir biçimde 5-6 yaş gibi daha küçük yaşlarda iken (cinlerin bilhassa bu yaştan itibaren kendilerine yatkın. öğütler verilmekte. Venüs ’e.b. .b. insanların evrendeki yeri. insanlık için amaçları ve insanların ev ödevlerini yapmadıkları taktirde başlarına neler geleceği ile ilgili. oralarda yaşayan halk ve yaşam formları (ki bu kendilerininki de olabilmekte) hakkında görüntüler seyrettirilip detaylı bilgiler sunulmakta. uygarlıkları. ışınlama. Bunların yanında o kişilere.e). ameliyatlarının hemen akabinde geri gönderilirken kimi de. materyalizasyon. güya uzay gemilerine götürülenlerden hepsi zorla kaçırılan insanlar olmayıp bazıları gönüllü olarak tamamen eğitim amaçlı olmalarıymış. Kaçırıldığını söyleyenlerin bir kısmı. uzaktan görme. uçan dairelerin çalışma prensipleri. oradaki yaşayan varlıklarla da rahatlıkla çeşitli yakın ilişkilere geçebilmekteymişler. bu tür olayları yaşamış olan sözüm ona lider konumundaki kişiler. Tüm bunları tek kişi deneyimleyebildiği gibi.30 gösteren böyle bir hayal de. geleceği.

Öncelikle bunların hayalde yaşanılan şeyler olduklarını gösteren önemli bir olay da. İster zorla isterse de eğitim amaçlı. o küçük yaşlardan itibaren bunun farkında bilincinde iken. bulunmaktadır. hayatları ve yaşama bakış açıları tamamen değiştirmekteymiş. içine girdiklerinde içinin çok büyük olmasıdır. (Öyle ki. insanlığın gelişimi. odalar. ruhun bedenden ayrılmasıyla da çeşitli ortamlarda. birden çok fazla da olabilmekte. gözlerindeki perdeler kalkarak her tür ruhsal varlıklarla her an görüşebilmekte. Bazen de bu üstün varlıklarla. bu uzay gezileri. Bu tür bağlantılara geçen hemen hemen bütün insanların da yeteneklerinde az ya da çok belli artışlar olmakta bunun sonucunda da metafizik konula eğilmekte. hatırlamakta ve bu tür normal üstü yeteneklere o andan itibaren sahip olmakta. 3 m. sistemde olmayan birtakım yanılgıların varlığı bulunmaktadır. Kaçırılma olaylarının bu bölümüne baktığımızda da.. vs. gönüllü olsun fark etmez. kimileri de onlarla açık bağlantıya geçtikleri sırada ya da hemen sonra geçmişte onlarla her an irtibatta olduğunu anlamakta.. çapındaki bir uçan dairenin içinde koridorlar. gemilerde… görüşmeler yapılabilmekteymiş. evrimi için uzaylılarla birlikte evrensel plandan sorumluluklar yüklenmekteymişler.. hayatlarını tamamıyla bu temeller üzerine yeniden inşa etmekte.31 Yine kimileri. güneş sisteminde dünya dışında hayatı barındıracak . götürüldüklerini söyledikleri uzay araçlarının dıştan çok küçük olmalarına karşın. tekrarlanabilmekteymiş. araştırma lab. ) Ayrıca bugün çok iyi bilindiği gibi. fiziki beden yerine yine onlar tarafından oluşturulan beden dışı deneyimler dediğimiz. yine bir yığın çelişkili durumlar.

b. dünya ile sınırlıdır. ısı. bunlardan bir kısmı da tamamen gazdan oluşup üzerine basılacak bir katı yüzeyi yoktur.. atmosfer dışında koruyucu bir elbise giymeden bulunması. Bunun gerçekten olduğunu iddia edenlerden bazıları da bu olayların. bizler için hayati önem taşıyan oksijen. Her beden bulunduğu boyutun şartlarına tabi olarak mevcut olup. Çünkü. bu bedeninizle ruh boyutunda bulunamazsınız. insan bedenini saniye mertebelerinde yakması için yeterlidir. o zaman bu varlıkların. uzaydan ve güneşten gelen kozmik radyasyonlar. Eğer bunlar uzaylıların yani Cinlerin gücüyle O. Kaldı ki bir insanın. iddia edildiklerinin aksine uzaylı değil. Keza cehennemde insan. alt boyutlarındaki ışınsal yapısında gerçekleştiğini söylemektedirler ki bu da mümkün değildir. Bunlardan kimi yüzlerce derece sıcakken. ışınsal boyutlara ışınsal bedenle gidilir. cennette de. faktörlerin yanında. o ortamlarda yer alamaz. basınç. önce toprağa karışıp çözünecek sonra da güneşin dünya ve diğer birkaç planeti yutmasıyla. Nur bedeniyle yaşama devam eder. yeryüzüyle birlikte buharlaşacaktır. Üst düzey Velilerin yapmış olduğu bedenen Tayyı Mekân bile. v. kimi.b. Dolayısıyla insan ya da uzaylı gibi görünen varlıkların yaşaması mümkün değildir. . planetlerin maddesel boyutlarında değil de. e yoluyla yapılan seyahatlerse. Maddi beden. bir boyuttan diğer boyuta geçişte hükmünü yitirir. birkaç yüz derece soğuktur.32 hiçbir gezegen ve uydu yoktur. Yani. bizim paralel boyutlarımızda yer alan Nari boyutun varlıkları Cinler olduğu ortaya çıkmaktadır ki bu yollu. Madde beden ise. sözüm ona seyahatlerin varlığını bir yukarıda belirtmiştik. Bununla birlikte.. Ruh ( Nari) bedeni.

hastalanmamaları da çok büyük bir çelişkidir. Bununla birlikte siz. sarhoş. çok büyük teknolojilere sahipler. bilimsel verileri bu işin uzmanı olan bilim adamlarına mı verirdiniz yoksa kaçırıldığını iddia eden insanların büyük çoğunluğunda olduğu gibi. Bunun yanında. bir üstün teknolojik bilgiyi ya da yaşam formlarıyla ilgili. iki inceleme sonucunda çok gelişmiş haberleşme ağı ile çok rahat öğrenebilecekken bunun yerine hâlâ. üstün bilgeliğe. ama bu kadar basit.. aynı söylemleri dile getirebilmektedir. milyonlarca ışık yılı uzaklığındaki bilmem ne sistemlerinden buralara kadar zahmet edip ekstradan bizleri uyarmalarına da hiç ihtiyaç yoktur. vs.. mikroplara karşı enfeksiyon geçirmemeleri. bu büyük çelişki de bunların uzaylı olmadıklarını açıkça . yerlerden numune topluyorlar.. her şeyden haberleri var. hiçbir işe karışmadıklarını ifade eden uzaylıların binlerce. gibi sıradan hayat yaşayan insanlara mı?. sıradan bir şeyi dahi düşünemiyorlar. uygarlığa sahipler. Kısacası. çiftçi ya da esnaf. Ayrıca. Bu durum mantıklı da değildir.33 Aynı şekilde.. Çünkü bunları sıradan basit bir vatandaş da rahatlıkla düşünebilmekte. hem her şeyden haberdarlar. ama tüm bunlara gerek kalmaksızın ya da gerekli tüm bilgileri. hayatı boyunca nereden gelip nereye gittiğini düşünmeyen ya da konuyla ilgisi bulunmayan taksici. vs. uzaylı varlıkların da insani özellik gösterip dünya atmosferine hemen adapte olmaları. Bizim uzaylılar. insan ya da hayvan kaçırıp inceliyor. hem de hiçbir şey bilmiyorlar gibi davranmaktadırlar ki.. en kötüsüyle bir. insanların yaptıklarının karşılığı olarak başlarına gelecek şeyler için hiçbir yaptırımları olmadığını.

milyonlarca. iki. güçler ortaya koyar ki. İkincisinde tamamen kontrol Cinlerindir. halka görünmeleri.. bulundukları toplumun dillerinde konuşmaları. hem bu türden hem de kitlesel görüntüleri tamamıyla show amaçlı olup bunların fiziksel olmadıklarının ayrı bir kanıtıdır. Bazen. Bazı insanların belli güçlere. kendi hayallerinde yarattığı ya da onun için yaratılan dünyada. beyaz sarayın bahçesine ya da Kremlin meydanına inecekleri. ışık yılı uzaklıkları büyük zahmetlerle aşıp gelen bu uzay araçları. o kişi de bunun farkında değildir. bunların o kişiden kaynaklandığını sanırlar. Bir de bunun yanında cinlerin oyuncağı olan bu kişi. bunun ötesinde tüm bu gerçekliği çürütmektedir. buna karşın çevresindeki insanlar. resmi ilişkilere geçecekleri yerde parkta oynayan çocukların.34 göstermektedir. cinlerin insanları tek yönlü olarak kendilerinden akan bir biçimde etki altına almalarıyla meydana gelmektedir ki büyük çoğunluğu böyledir. davranışlarına sahip oluşları. Uzaylı olayında olduğu gibi. o dünyanın tanrısı olarak dilediğince senaryolar. sadece konulardan tamamen uzak insanlara. Binlerce. duygulara. özelliklere sahip olmalarına gelince… Daha önceleri birçok yazımızda değindiğimiz üzere. cinlerin insanlara çeşitli düzeylerden verdikleri birtakım yetenek ve güçler bir. Ayrıca insani yüz ifadelerine. diyaloga geçmeleri de bunların uzaylı oldukları fikrini zayıflatmakta diğer olayları göz önüne aldığımızda ise.. bunu da kendisinden başkası bilmez ve görmez. . Birçok şeyi cinler yapar. insanların onları çeşitli yöntemlerle etki altına almaları. insanların ortasına inip içlerindeki araçların dışına çıkarak garip ses tonlarıyla konuşmaları ya da bir şeyler verir gibi yapıp hiçbir şey vermeksizin tekrardan araçlarına binip bir anda yok olmaları.

insanları çeşitli planetlere. insanları küçük. insanlığın zor geçiş dönemlerini daha yumuşak yaşamaları. mahalleye bile götüremiyorlar. güçler. böylece bu insanlar da. üstün nitelikli insanlar olduklarını zannederek. alay konusu haline gelmelerini sağlamak için. Anlaşılacağı üzere. somut olan hiçbir şey yok. o hayallerle ölüm ötesi boyuta geçerler. yetenekler kazandırılarak.. bırakın ülkeler veya şehirler arasını bir semtten diğer bir semte. Olmadık soyut hayaller ise. yıldız sistemlerine. tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bu olayda da. ya da farklı.. Ve bu “ışık işçileri” güya. Bu insanlardan sadece birini. hatta işi komediye dönüştürdükleri bir olayda “yıldız insanları. aslında kendilerinin de sonradan hissettikleri veya hatırladıkları üzere bunlarmış. uzaylı varlıklarca kendilerine getirilip belli bilgiler. özel kişiler. zavallı durumlara düşürmek. farklı evrenlere (?) çok kısa süreler içinde götürebilmelerine karşın buna kıyasla onlar açısından çok kolay ve basit olan aynı olayı dünya üzerinde bir türlü gerçekleştirememektedirler. Cinlerin ve Ufocuların düştüğü çelişkiler Cinlerin. insanlara seçilmiş olduklarını. uzaylılarla dördüncü türden yakın ilişkiler kuranların büyük çoğunluğu. karşılaşacakları çetin . Bu konuda en önde gelen büyük çelişkilerinden biri de bu uzaylılar. o ruhsal gücün varlığını hisseden kişiler varmış ki. galaksi ve ötesine. daha önceki zamanlarda uzaylıların yeryüzündeki insanlarla olan evliliklerinden dünyaya gelmiş insanların genetiğini taşıdığı ya da o dönemlerde uzaylılara yardım edenlerin torunları olduğu söylenen. oldukça çok.35 Cinlerin insanları aldatma yöntemlerinden biri de. seçilmişlik duygusunu zirveye taşıdıkları. onların ayrıcalıklı bir konumda olduklarını empoze ederek egolarını okşamakta.yıldız yardımcıları” denilen.

insanlarla alay edercesine. Demek ki bu tür şeyler. Genelde de Ufocular bu tür şeylerden ya da gemilerde yaşanılan bu olaylardan hiç bahsetmezler. insan suretine giren bazı uzaylıların bir kısmı da belli görevler üstlenip bizzat insanlar arasında hayatın her alanında okulda. Buna benzer bir olayda. zamanda yolculuk yaptığını ve tüm bunları da bir senaryo içinde gerçekçi biçimde yaşadığını zanneden insanlar da yok değil. Bunun yanında. şartlanan. vergi dairesinde. vizyonlar göstermeye özen gösterirken daha sonra işi ciddiyetten uzak. Fakat buna karşılık. algılayamamaktaymışız. belli negatif olayların oluşmasını önlemekte ya da etkilerini azaltmakta. yeni yeni yaşam formları oluşturmakta… vs. bunu da. Hatta bunların içinde. benzer şeyler yaşanabiliyormuş. komik bilgilere. bizler bunların hiçbirini görememekte. sadece uzaylılara özgü olmayıp onlar olmasa da bu türden. düş âleminde gezinen insanlar da bulunmaktadır. önce ciddi birtakım bilgiler. hep sergileyedurdukları özelliklerini uzaylı kimliğinde de sürdürmekte. geçmişteki yaşantılarını unutup ya da görmezden gelip kendilerini direkt uzaylı gören. uzaydan geldiğini düşünen.36 şartlara karşı çeşitli şekillerde onlara yardımcı olmaları amacıyla çok yönlü vazifeler yüklenmekteymişler. . Mu veya yer altı ülkesi (ki gerçekte hayallerde olan) Agharta isimli uygarlığın torunları olduğunu ve bunların ruhlarıyla da devamlı irtibatta olduklarını iddia eden ve onlarla görüştüklerini zanneden insanlar da mevcuttur. ne hikmetse seçilmiş olanlar hariç. insanlığın gelişmesine katkıda bulunmakta. Yine belirttiklerine göre.… çalışmakta ve kendilerini fark ettirmeden insanlara çeşitli yardımlarda. bankada. imişler. Cinler. kendilerinin kayıp kıta Atlantis. algılamalara dönüştürerek göstermektedirler.

arabayla… vs. yaşadıkları çeşitli olaylarla bu unutulanları parça parça hatırlamakta veya tedavi için gittiği uzmanlarca yapılan hipnoz sonucu o anda yaşadıklarını ayrıntılarıyla anımsamaktaymışlar. kurbanların üzerlerine atmakta. Bazen bu durumlarını hipnoz sırasında tesadüfi olarak da öğrenebilmekteymişler.b.. Mesela. uzaylı zolton.. Cinlerin başka bir uygarlıktan geldiği yalanıyla insanları kandırma oyunlarının en büyüklerinden biri de.. .37 Mesela. bir anda konuyla hiç alakası olmayan. durup dururken hiçbir anlamı olmayan garip ve komik şarkılar söylemekteler. ancak aylar ya da yıllar sonra karşılaştıkları.... gemilerde ciddi olarak başlayan olaylar gayri ciddi şekillerde devam ederek bir anda patates. uyku durumundayken tekrar kendilerine gelerek araç başında yoluna devam etmekte olduğunu görmektedir. gibi komik isimlerle diyaloğa geçmeleri. gibi nesneler belirmekte ve bunları birbirlerine.. v. Bu da kısaca şöyle: Kaçırılan kişiler durumu önce algılayamamakta. seans sırasında araya başka kanalların girerek birbirleriyle mahalle kadınları gibi tartışmaları. yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir anda Nazi üniformalarıyla ortaya çıkıp SS (es es) subayları gibi davranışlar sergilemeye başlamakta. evrensel birtakım gerçeklerden bahsediyormuş havasında iken. kaçırılma vakalarında bilinen uzaylı tipleri. kaçırılma ya da karşılaşma olaylarındaki kayıp zaman durumu.. şeklindedir. bazı kişi ya da kişiler. fındık kabuğunu doldurmayacak konulara girmeleri. giderken bu uzay aracı ve varlıklarla çeşitli şekillerde temaslarının bitişi ve bu ufoların ortadan kaybolmalarıyla kaldıkları yerden yollarına devam etmekte.. Bu durum tebliğlerde ise. kimi de geçici bir bilinçsizlik. bir anda uzayın büyüklüğünden bahsederken.

Bu sırada beyinlerinde de güçlü bir basınç hissederler.. Kişilerin yakın çevresi o kadar sessizdir ki. çok çok nadir bazı yakın karşılaşmalarda ise. uzaylılara ait bir . uzaylıyız kisvesi altında insanları etkileme olayından önce ya da ayrı olarak kendilerini hiç fark ettirmeksizin veya başka kimlikler altında insan beyinlerinde meydana getirdikleri zaman kayması dediğimiz olayla aynıdır. karşılaşma esnasında ortamın anormal derecede sessiz ve sakin oluşudur. Dolayısıyla. kayıp zaman olgusu aydınlanmakta ameliyatlar. Bununla ilgili örneklere daha önceki yazılarımızda değinmiştik. yirmi. direkt yaşanılır ve biter. on. uzay gezintileri. O döneme ait gördükleri rüyalar ya da bu olayın oluşturduğu çeşitli rahatsızlıklar dolayısıyla gittikleri uzman doktorların yapmış oldukları hipnoz veya çeşitli yöntemlerle (ki bu olayların çıkartılması için tek yöntem hipnoz değildir) o zamanı yeniden anımsadıklarında da. Kimisi bunun az öncesinde tiz bir ses de duymaktadır. üzerlerinde hissettikleri basınç duygusu birden kalkmakta.. hatırlanmaktadır. ne kuş ya da hayvan sesi ne de herhangi bir şeye ait sesler duyulmaktadır. Bu uçan nesne. çok uzun şeyler yaşamış hissi.38 Ancak. vs. tecavüzler. Yani bu hal. zaman yitimi yoktur. Fakat bu da durumu değiştirmiyor. gerçekte olmadığını gösteren bir durum da. bu türden olayların yaşanması için uzaylılara hiç gerek yoktur. ne ağaç dalları ve yaprakların hışırtısı. Olaylar kesintisiz.. ışıklı küre uzaklaştığı ya da ortadan kaybolduğunda ise. hafıza kaybı. çevrenin sesi tekrardan canlanmakta.. her şey eski haline geri dönmektedir. dakika yaşamalarına karşın. duygusu ve algısı aslında. Çok kısa bir süre içinde. gerçekte bir ya da bir kaç saat gibi uzun bir zaman diliminin geçmiş olmasıdır. beş. Olağanüstü olaylarmış gibi görünen bu varlıklar ve yaptıklarının. bu kişi ya da kişilerin kendi açılarından olayları kesintisiz biçimde belli bir süre boyunca bir. burada alışılmışın dışındaki durum. Buna karşılık.

davranışlarını ya da uzun süre ne yaptıklarını sorduklarında asla böyle bir şey yapmadıklarını. Cinlerin çeşitli oyunları dışında kader kapsamı içinde insanlara çeşitli yardımların yapılması. deneyimledikleri görülmüştür. Bununla birlikte cinlerin. ufo olaylarında kayıp zaman durumunun gerçekte var olmadığını gösteren veriler yine bu olayların kendi içinde de mevcuttur. Kaldı ki. Daha sonra o kişi (kişiler) ona yardım eden insan ya da insanların yanına geldiğinde ve olayları tek tek ayrıntısıyla anlatmasına karşın o insanların bu kişiyi. bir yere ya da uzak bir yerde ise. bilhassa günümüzde orijinalliğini ve amaçlarını tamamen yitirmiş tarikat mensuplarına oynadıkları oyunların başında yine bu olay gelmektedir. Mesela kişi (kişiler). bir yerleşim bölgesine gelir. bu türden olaylar. kaçırılmaları) algıladıkları. Ayrıca. Yani. Oradaki insanlar tarafından çeşitli yardımlar görür ve ihtiyacı giderilir. bu olayları dışarıdan izleyenlerin diğerlerine bazı hareketlerini. zaman kayması olmaksızın bir anda uzun süreler boyunca farklı olaylar yaşayan insanların varlığı da bilinmektedir. sadece bir ışık gördüklerini ya da bozulan arabalarını tamir ettiklerini… vs. sıradan şeyler yaparken bu türden şeyleri (çeşitli türden karşılaşmaları. Aslında. çok zor durumdadır. Çünkü.39 olgu değildir. yoldan çıkmışsa tekrar o yola dönmesi amacıyla birtakım melekler ile Veliler tarafından da oluşturulmaktadır. kişileri hiç . dışarıdan aynı olaya objektif olarak bakanlara göre bu insanların ya hiçbir şey yapmadıkları ya da basit. onların yanında olup da uykuda oldukları için aracın dışına çıkmayan bunu deneyimlemeyen. belirtmişlerdir. insanların imanlarının artması ve tazelemesi.

Ancak altını çizerek belirtmek gerekir ki. başka yerde başka şeyler yaptıkları veya o yerleşim yerine geldiklerinde öyle bir yeri. evrenin çok uzak noktalarından gelmelerinin yanı sıra kimi tebliğlere göre de bunlar. yararlı sonuçlar oluşturan olaylardır. kimileri de madde planındaki paralelimiz olan boyutlarda. Oysa. ne kadar üstün zekâya sahip olursa olsunlar bu türden görüşlerin tamamen imkansız olduğunu görmekteyiz. insanlarda zararlı ve olumsuz oluşumlar meydana getiren. ama evrenin gerçek büyüklüklerinden haberleri yok. bazılarının orada olmadıkları. tamamıyla insanlarda olumlu. Anlaşılan uzaylılar. çok büyük boyutlardan konuşup caka satabiliyorlar. insanları sistemde yeri olmayan olmadık hayallere yönelten. . kişi-kişilerin olmadığını yanı sıra da ya orada başka bir yer yada boş bir yer olduğunu görürler. insanları küçültüp kendilerini büyük göstermek için. yerlerin. evrensel sistemde karşılığı olan. Cin kaynaklı benzerleri ise.40 görmedikleri ve söylediği vakitte ise. iten ve bunun hem bu boyutta hem de ölüm ötesi boyutlarda sonuçlarını yaşatan olaylardır. Onlara inananlarınca bile ortak bir görüş etrafında toplanamayan. algıladığımız evrenin boyutlarını göz önüne alsak dahi. kesinliği tam olarak anlaşılamayan uzaylıların kimi. bunun tam tersi olarak sistemde yeri ve karşılığı olmayan. gelecekten geçmişe doğru yolculuk yapan torunlarımız. fakat yine bizler gibi üç boyutlu maddesel yapıları ile yaşayan varlıklar oldukları ve araçlarıyla dünyamıza bu boyutlardan geçiş yapmış üstün varlıklarmış. bunlar belli bir sistem içerisinde. Geçmiş evliyaların hayatlarına bakıldığında keramet olarak bazı insanlara birkaç saniye. dakika içinde yıllar süren olaylar yaşattıkları bilinmektedir. sonsuz sayıdaki evrenleri bir kenara bırakıp.

Üçüncü tür ise. birinci türden olanlar ile olmaktadır. tanıştığı konuşup bilgi alış verişinde bulunduğu varlıklar da cin kökenlidir. evrenin görünmeyen her boyutunun tıka basa canlı varlıklarla dolu olduğudur. bunun dışında her tür iletişim. ikincisi yine yıldız ve planetlerinde yaşayan.41 Ayrıca dini kaynaklar ile fetih ve keşif sahibi evliyaullaha göre. şeytani vasıflı olanları ise. büyük çoğunluğunu teşkil eden inanmayan. Cinler de aslında iki grupta yer alırlar. sadece dünya üzerinde yaşayan biz canlılar. . âlemlerine gittiği. inanan ya da inanmayan olarak ikiye ayrılırlar. süfli olarak nitelendirilirler. bizimle birlikte aramızda. bizim gibi maddesel varlıkların sadece dünyada yaşadıkları bazılarında da. İkinci tür. Bunların dışında ise. uzayın diğer planetlerinde sadece mikroskopik düzeyde var olduklarıdır. cin boyutunda yer alan melekler de bunlardandır. İlki. yedi sınıf içinde olanlar. Cinlerin ikinci türde olanları ile ancak. kendini bilen ve güneşin ikiz boyutunda yaşam sürdüren zebaniler gibi. Birinci tür. ilişki. dünya atmosferi içinde ya da bizim güneş sistemi içinde ve dışındaki yıldızların planet ve uyduların ikiz boyutlarında yaşayan cinlerdir. meleklerdir. fetih ya da keşif sahibi evliya ile iletişim kurabilirken. Mesela. Aslında kainatta var olan canlılar üç türdür. İman edenler ulvi. biri diğer türden tamamen farklı dalga yapılı bilinçli varlıklardır. Aslen melek olmasına rağmen. Keza. Yedi sınıf içinde olanlar ise. Muhyiddin Arabinin iletişim kurduğu.

bunların cevaplarının da birçok ayağı var. bunları insan beyinlerindeki projektelerinde kullanmaları sonucu sanki o anda oluşmuş izlenimi vermektedirler. fiziki etkilerin olduğu yerler daha önceden doğal ya da insanlar tarafından çeşitli nedenlerden ötürü oluşturulmuş olup cinlerin. kendilerini ne şekilde tanıtırsa tanıtsınlar fark etmez. bazı durumlara şahit olanların kendileri bunları oluşturmakta. Üç. bunlar sadece bunu yaşayanların beyinlerinde oluşmakta ya da oluşturulmaktadır ki bu olayların bazılarının fiziksel olarak gerçek olmadığı görülmüştür. radara yakalanıp izlenebildikleri (ki bu da kendi istekleri doğrultusunda olmakta. sadece içinden uzunca bir merdiven çıkmaktaymış) üzerinde durduğu çubuk ayakların toprakta çukur. dilediklerinde bu görüntüyü vermeyebilmektedirler) araçlardan kaza ile bazı parçaların düştüğü. daha önce de değindiğimiz üzere.. İki. v. ne türden bir ilişkiye geçilirse geçilsin. çevreye ve canlılara çeşitli şekillerde direkt fiziksel etkilerde bulundukları. delik açtığını. araçlar yerde iken (bazen de havada belli bir mesafede sabit kalarak toprağa değmeyecek şekilde. fakat o anda onların zihninde karşılaşmalar. toprakta.42 Yedi sınıftaki ulvi vasıflı olanlar.. insanlarla direkt ilişki kurmaları yasaklandığından ve buna uymadıkları taktirde süfli niteliğe (kâfir olma durumuna) dönüştüğünden bugün kimle olunursa olunsun. kaçırılmalar türünden algı projeksiyonları meydana getirildiğinden bunları fark edememekte. Bir defa. belli bir baskıya basınca maruz kaldığını gösteren izlerin bulunduğu ve ufo’ların indikleri ya da görüldükleri yerde (toprakta…). bunların hepsi şeytaniyet vasıflı cinler olmakta ve olacaktır da. Bazı ufo gözlemlerine göre (inananlarınca onların varlığına ilişkin en önemli kanıtlardan biri olarak gördükleri) ufo’ların.. ister manevi isterse de maddi.b. sonucunda da .. yanık. ezilme. bölgede radyasyonun fazla tespit edildiğine. ilişkin durumların açıklamasına gelince. çimende….

Cinlerin İslam’ı çarpıtma girişimleri Ufocuların. elektriksek güçlerle yabancı madde süsü veren biçimlere dönüştürülmesiyle meydana getirilmişlerdir. ilkin (büyük çoğunlukla) güney İngiltere’de daha sonra da dünyanın çeşitli yerlerinde görülen ve bir gecede . böyle bir şeye rastlanamazken diğer kısmında da yüksek olduğu görülmüş ancak. Şayet onlardan üstün teknolojilerine ait araçlar. cinler tarafından belli dalgalarla.43 bunları. aletler istenilirse. bazı nadir olaylarda bu varlıkların (cinlerin) üst düzeyde bulunanlarının. bunlar yabancı bir gezegene ait parçalar olmayıp tamamıyla dünyaya ait küçük parçalardır. bu bölgelerden alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre bir kısmında. buraların da zaten bu varlıklarca çok kolay tespit edilen yerler olup onların oyunlarının gerçekliğine ilişkin dekorları oluşturmaktadır. etkilere. bunu asla gerçekleştiremeyeceklerdir. algıladıklarının içinde oluşan şeyler zannetmektedirler. Mesela kömürün yüksek basınçta elmasa dönüştürülmesi gibi. Dördüncü olarak da. fiziki iletişimlere rağmen gerçekleştiremedikleri gibi. Tıpkı. bugüne kadar onca görüntülere. Bu varlıkların görüldükleri ya da yere indikleri yerlerde radyasyonun güçlü olduğu iddiası da. gerçekten de belli fiziksel etkiler meydana getirebildikleridir. uzaylıların varlığına ilişkin en çok bel bağladıkları. Uzaylıların gemilerinden kazayla düşürdükleri ya da bazı insanlara verdiği söylenilen parçaların açıklaması da şöyledir: Kesinlikle. parçalar.

. birilerinin bu şekillerin araştırılması için hükümetten maddi destek istemesi üzerine olduğu belirtilmiştir. buz üzerinde de benzer şekiller görünmüş olsa bile bu. her gün yeteneklerini geliştiren (artıran) arada bir de muziplik yapan insan ürünleri olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır ki. öte şeyleri barındırdığı görülmektedir. Oysa. Bunlardan.44 ortaya çıkan “Tarla Dairelerini” incelediğimizde bunların. 30-40 m çapına ulaşan bu daireler. yıllar geçtikçe şekiller daha karmaşıklaşmış ve sanat şaheserlerine dönüşmüşlerdir. gizliliklerini bozup ortaya çıkmalarının nedenini olarak da. Nadir de olsa tarlalar dışında çimen. güçlü rüzgarlar tarafından oluşturulduğu gözlemlerle kanıtlanmıştır) karşın. Filmlere de konu olan bu tarla daireleri. uzaylı işi olsa idi. Bunların yanında. bunların büyük bir çoğunluğunda yanık izleri olması gerekirdi. durumu değiştirmemektedir yani onların da insan yapımı oldukları kanıtlanmıştır. birçok yetenekli gencin bu işi yaptıkları da sonradan ortaya çıkmıştır. tuvalet şeklinde olanlarına da rastlanıldığı düşünüldüğünde bu şekillerin. 62 yaşındaki David Chorley ile 67 yaşındaki Douglas Bower isimli iki emekli ressam tarafından ufo sansasyonu yaratmak için (on üç yıl boyunca yılda 25-30’ a yakın dairesel şekil) yapıldığı itiraf edilmiş. uzaylı işi olmaktan çok. çok basit dairesel biçimlerde ortaya çıkmasına (ki bu basit olanların bazılarının. herhangi bir yanıkla oluşturulmayıp otlar ya bir yöne yatırılmak ya da boyları kesilmek suretiyle meydana getirilmişlerdir. gerçekten de öyle olduğu ispatlanmıştır. Öncelikle. yerel hortumlar. kum. Ayrıca bu daireler ilkin.

Tüm bu kusursuz. ışık topları görünmüş. karmaşık geometrik şekiller ve aynı nitelikli çeşitli resimler. 65-67. ahir zamanda yani. bu neslin kıyameti yaklaştığında cinlerin insanlarla çeşitli türden temaslarının artacağı. 54. dahiyane yapılmış çok düzgün.45 Bunun dışında. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde bu vakalar görülse de Amerika’ da bu sayı oldukça fazladır. Gözlemlerin ve kaçırılma olaylarının yüzde 75’i ise. 80 yılından sonra olup her geçen yıl katlanarak artmaya devam etmiştir. boyundaki bir tahta çubuk ve bir top iple birkaç saat içinde hemencecik yapılmışlardır. bu dairelerin oluşumuna ilişkin gizli bazı film çekimlerinde önce. bu daireleri yapmakta olan ekibin el fenerleri olduğu anlaşılmıştır. daha sonra o bölgeye yaklaşıldığında bunların. Ancak yapılan bilimsel araştırmalarda bu ilk ve tek filmin de sahte olduğu ortaya çıkmıştır. 73’ lü yılları söyleyebiliriz. ülkelerin kendi içinde de aynen geçerlidir. Bununla ilgili şu ana kadar sunulan tek bir filmde de önce ışık toplarının havada uçuştukları sonra da tarla üstüne gelerek bu tarla dairelerinin bir anda oluşturdukları görülmektedir. bu komplex dairelerin çok kısa süreler içinde yapılamayacağını. bu yüzden bunları ancak uzaylıların yapabileceğini öne süren ufocuları çürütmüştür. Bu da. Bu bölgesel yoğunlaşmalar.2 m. sanılanın aksine olağanüstü bir biçimde değil. açıkça tüm kitlelere görünecekleri ve insanlarla çeşitli şekillerde ilişkiye geçeceklerini ispatlamış . Bu ve buraya kadar anlattığımız şeyleri göz önüne aldığımızda hadislerde geçen. 1. 57-58. Ufo olayları belli dönemlerde bariz artışlar göstermektedir. Bunların içinde 54 yılında bu tür olaylar oldukça fazla sayıdadır. Bu dönemler ülkeden ülkeye değişiklikler gösterse de genel olarak tüm dünyada 1947.

Orion takım yıldızları. onları yönettikleri imajını vermektir. Nova. yada diğer yıldız sistemlerinden… gelen görünmez uzaylı varlıklardan kozmik mesajlar almaktaymışlar. cinlere dayanan reankarnasyon ‘ karma yasası ’ bunlardan biridir). parça-bütün ilişkisine dayalı yaratıcı güç ve bu gücün sistemi (ki evrensel bir yasa.. Beta kanalı … vs. Bu medyumlar da sıradan insanlar olmayıp daha küçük yaşlardan itibaren kendilerini çok farklı görerek normal insanlarda olmayan yeteneklere. Rantimus.46 olmaktadır. Mars. evrende işleyen bir mekanizmanın canlılarda tezahürü olarak görüp düşündükleri gerçekte ise kökeni. gerçekte ise birer medyum olan insanlar da güya. boyut-boyutlar ve parçası olduğu bütüne ait ilim ve gücü açığa çıkartmaları dolayısıyla sistemin en tepesinden. Dünya üzerinde farklı kişilere ayrı ayrı verilen. Ra. tür karşılaşma kapsamında direkt uzay gemilerinden yada Venüs. Bunu direk karşılıklı görüşmeler yoluyla alanları da bulunmaktaymış. Bunlar da tıpkı medyumlar konusunda belirttiğimiz gibi. özelliklere sahip olduklarını keşfederlermiş. kendilerinin birer tanrı oldukları. Bu bağlantılara “kanal açma” tabiri kullanılır ve Alfa. 4. bu trans esnasında medyum ne yaptığının bilincinde farkında değildir.” gibi eski kültürlere ait tanrıların isimleri veya bunu çağrıştıracak garip adlarla tanıtırlar. Bazı seçilmiş olduğunu düşünen. uzaylıların Beta Nova. daktiloyla. geçmiş toplumları da etkileyip hükümleri altına aldıkları. Bunun nedeni ise. bilgisayarla yazı yazmaları yada onun ses tellerini kullanmak suretiyle konuşmaları şeklindedir ki. ancak her birinde aynı ortak söylemler bulunan mesajlarda ise hep. isimleri verilir. … ya da evrenin bir başka galaksisinden (mesela Andromeda’ dan) gelerek . bu varlıklar kendilerini genelde “Amon. en aşağısına kadar işleyişini sağlayan bu kutsal varlıkların yani.. bu varlıkların medyumların beyni aracılığıyla kalemle. Sirus.

yani uzaylılar kesinlikle kötü varlıklar değillerdir. çevreleriyle.b. bilincimizi. Bununla birlikte. Böylece. yerel de olabilmekte) ne gibi sonuçları. sevgiyi. tanrısallaşmaları için gerekli konularda uyarıları ve çalışmaları yapmalarını temin etmekmiş. doğuracağı ile ilgili veriler. top yekun yok oluşu oluşturabilecek büyük bir savaşı önleyecek. iyiliği ve mutluluğu… aşılamak. doğal felaketleri… v. öğütler ve kehanetler de yer almaktadır.47 tıpkı diğer sistemlerde yaptıkları gibi. nesilleri yaratmak. çeşitli ayarlamalar yaptıklarına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. gerekli zamanlarda. bir kısmının dünyada yerleşik. bir kısmının da dönem-dönem ziyaretleri sonucu her an izledikleri (gözetledikleri). o . burada da kendilerine benzer maddesel varlık olan insanları ve diğer canlıları yaratıp evrime bıraktıkları ve bu evrimi. doğal afetler… v.) ya da insanların. toplumsal hareketler. geri yansımaları. insanlığın-dünyanın ve hatta evrenin geleceğine ilişkin (siyasal gelişmeler. sözüm ona dünyanın bilinmeyen veya detaylarıyla bilinmeyen tarihi ile ilgili. milyonlarca yıl gibi çok uzun süren evrimimizi tehlikeye atacak olan çok büyük bir kaosu. aşamalarda ise. Yine. güneş sistemi gezegenler birliği ya da yıldızlar sistemi veya galaktik konfederasyonlar. dolayısıyla da bunun kendilerine ve güneş sistemi içindeki diğer uygarlıklara… yansıyacak zararlarını engelleyeceklermiş. uygarlık sistemimizi de. Ve bu medyumlar.b. onlardan gelen ilhamlar istikametinde medyumlar aracılığıyla verdikleri tebliğlerde kendileri. onlarda bu özellikleri tesis etmek suretiyle tüm gezegende barış içinde yaşamlarını sağlamak. parlamentolar… birliğine girmeleri ve hatta kendileri gibi tanrısal güçlerle donanıp melekleşmeleri. En önde gelen amaçlarından biri de insanlara. bunların yanı sırada üstün insanlar ve insan toplulukları. daha yüksek ruh-bilinç düzeyine gelen insanları da kendi bulundukları konumlara yani. tabiatla olan ilişkileri ve bunlara yaptıkları etkilerin dünya ve canlılar üzerinde (ki bu bölgesel.

insanlığı saptırmak için uğraşan şeytaniyet vasıflı cinler olan bu uzaylı varlıkların.48 federasyonların. cemaatler kurmaktadırlar. bunların geçmişe hitap etmesi. birer eski çağ medyumu olan peygamberler aracılığıyla gökten insanlığa indirildiğini ancak. kimilerine göre onlar gibi birer uzaylı. insanlığı bu yola iletmek için de tarikatlar. günümüz modern anlayışına. o bilinçlerin emir ve güçleriyle de dünyada bir nevi modern peygamberlik görevi yapmakta. insanlığın soru ve sorunlarına artık cevap verememesi (o dönemlerde kalmaları) dolayısıyla da misyonlarını tamamladıkları ve bu yüzden de gönderildikleri gibi aynı şekilde. bazen de bizzat yine kendileri tarafından. Oysa biraz dikkatli . kimilerine göre de. kendileri tarafından bazen uçan araçlardan (dairelerden) yayınladıklarıyla. Yeri gelmişken cinlerin en güzel kandırma yöntemlerinden biri de. dikkati çekmeyecek. şu anda kaldırıldıkları bunun yerine ise. Yine bu mesajlarda dinlerin (ve onu anlatan kutsal kitapların…). öncelikle derinliği fark edilemeyen birtakım gerçek ifadeleri saptırarak kelime oyunlarıyla anlam değişiklikleri yaratmaktır. Geçmişte göklerden gönderdiklerini iddia ettikleri bu kitapların güya tüm sırlarına vakıf olduklarından da tebliğlerinde tüm bu dinlere ait kavramların sıradan anlamları dışında aslında (bunları cahilane ve insanlarla alay edercesine çarpıtarak) nelere işaret ettikleri. teknolojisine uygun olarak. ne anlamlara geldikleri ve ölüm ötesi boyutlarda yaşamın ve insanların bu yaşamdaki durumları hakkında da oldukça kendilerince doğru bize. yaratıcının birer kuvvesi olan melekler olarak kendilerini tanıtan gerçekte ise. aklı başında olan her sıradan insana göre oldukça çelişkili bilgiler verilmektedir. gelecek binlerce yıllık dönem boyunca insanlığa ışık ve yol gösterecek uzaylı yeni bir dinin sunulduğunun bildirilmesidir.

Deccal de hükmettiği Cin ordusuyla boyutumuzda açığa çıkıp etkisini yoğunlaştırdığında dinlerin kurucusu.. Hıristiyanlığın aslında bu dinin çeşitli boyutlarını anlatması nedeniyle aldıkları isim olması başka bir şey. v.b. reankarnasyonu temel alan uzak doğu dinleri ve bilhassa Budizm ön plana çıkartılmakta. burada tekrardan buluştukları.. oluşturucusu yalanıyla bunu dile getirecektir. ölüm ötesi gerçeğini iptal ederek insanları Reenkarnasyon safsatasına inandırmaktır. kendileri hakkında en çok bilgi bulunan İslam dininden soğutup uzaklaştırmak. Bunları yapmalarının bir nedeni de Allah ve Peygamber kavramını basite indirgeyerek insanları. kendi kurduğunu zannettiği Din ve hükümlerini kaldırarak kendi hayallerinin dinini insanlığa sunacaktır. Cinlerin insanlara yaşattıkları hayallerden biri olan bu reenkarnasyon da sadece bu dünyayla sınırlı olmayıp güneş sistemimiz ve dışındaki gezegenlerde o gezegenin varlığı olarak yaşayıp daha sonra Altın Çağa doğru olan şimdiki değişim sürecine yardım etmek için burada insan olarak yeryüzünde bulundukları bazılarının ise. yalanlarıdır.49 incelenecek olursa bunların aslında çok çok farklı şeyler oldukları kolaylıkla ortaya çıkacaktır. Bunlardan biri de. Verdikleri mesajlarda. Mesela birçok din yerine İslam adı altında tek bir dinin olması ve Museviliğin. Böylece. en azıyla da olsa iman esaslarının bir ya da birkaçından saptırarak farkında olmaksızın dinden çıkmalarını amaçlamaktadırlar. Buda devamlı övülmekte hatta onun bu yolda en öne geçmiş ulu . ayrı ayrı gibi görünen tüm dinlerin (panteizmde olduğu gibi) birleştirilerek bütünleştirilmesi ve bu anlamda bütün olması sonucu onların iptal edilmesi bambaşka şeydir.

Önceleri birtakım doğru bilgiler sunmuş olsalar da daha sonra olayı iyice saptırıp işi iyice saçmalık boyutlarına kadar getirmektedirler. vahdeti vücut kavramını yani. . tamamıyla İslam ile aynı şeyler olduğu devamlı ve çeşitli şekillerde vurgulanarak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. uzaylılarda sıkça görülen bir olay da bu varlıkların dinin düşünsel. Verdikleri mesajların tümüne baktığınızda bu ifadelerde o kadar çok rehber. tefekkür yanı olan tasavvuf sitemini anlatmaya kalkmalarıdır. Bununla birlikte. hiçbir zaman var olmamış (parça diye bir şeyin mevcut olmadığı) varlığın Tekliği anlayışını. yüce tek tanrının. ibadetlerini geçersiz kılmaktadırlar. Oysa bu insanların ne Kuran’dan ne Hadislerden ne de büyük İslam mistiklerinin görüşlerinden ve yaptıkları ibadet adı altındaki çalışmalardan haberleri vardır. vs. neredeyse her taşın altında bir tanrı bulunmakta ve o taşı yönetmektedir. gevşekliği getirmekte diğer yandan da kafa bulanıklığı yaparak belli bir süre sonra kiminde düşünme mekanizmalarını sekteye uğratmakta.. Mesela. var olan varlıkların. tanrı ve tanrılar. Allah kavramını insana monte edip insanlar arasında dolaştırmaya kalkmakta. Mutlak Bir güce olan inkara sürükleyerek ateistleşmesini sağlamaktadırlar.. İslam ve ona ait değerleri yozlaştırmak için bu türden felsefeler. ulu ruhlar. geçmektedir ki. tanrıcıkları olduklarından ötürü de İslam dininin hükümlerini. kontrollerini kaybetmekte kiminde ise. parçaların toplamından oluşmuş Panteist anlayışıymış gibi lanse ederek.50 kişi olduğu lanse edilmektedir. ilahlar. tanrıları. Bu da insanlarda bir taraftan ilahi güce olan inançlarda lakaytlığı.

burada başka çelişkiler bulmak da mümkün.51 Okudukları birkaç şeyi de birçok noktayı.Ruhsal Plan boyutu. tamamen yanlış yerlerde yer almakta. Hiçbir şekilde anlayamazlar. abartılı. Bir defa. Elbette. insanları sözüm ona acziyette bırakacak büyüklüklerden bahsedip kendilerini en üst planda tutan ifadeler de oldukça bol bulunmakta. Onlara. Işık Evren Boyutu. uyduruk bilgiler. kristal gürz ise. günü kurtarmak için alelade oluşturulmuş veriler. tamamen uyduruk olup gerçekte bir anlamı yoktur.Atomik Bütün boyutu. madde boyutu ile ilgili olan güneş veya atom boyutu.Rab (yaradan) boyutu. yokmuş gibi farz ederek o anlayışla yorumlamaya çalışmaktadırlar. ifadeyi göz ardı ederek. Boyutlar ve bu boyutlardaki kendileri hakkında verdikleri mesajlarda da kendi içerisinde mantıksızlıklar. Ruhsal Plan. Dikkât edilmesi gereken bir nokta . Zaten cinler. Atomik bütün-Realite boyutu. Işık boyutu.Işık Evren boyutu. yanlış. Realite boyutu-Kristal Gürzün tüm gücü. Sistem işte budur” ifadelerinde bunu açıkça görebilmekteyiz. Rab. dolayısıyla onlarla irtibat halinde bulunan insanlara bu ilim kapalıdır. Allah’a halife olacak özellikleri bulunmadığından Vahdet Konusunu anlayıp idrak edecek kapasiteden yoksundurlar. bu da her durumda yaratıcının yaratanı olarak Rabbin üstünde olduklarını ifade etmekte. Mesela kutsal kitapları sayılan ve ülkemizde yayınlanan tebliğlerinin birindeki “Güneş-Işık boyutu. üstten ya da aşağıdan yukarı bakış olsun fark etmez Rab boyutu. kendi boyutları olan ışık boyutu ile ışık evren boyutu arasında yer almaktadır ki. çelişkiler.

bu da bilimsel bir fahiş hatadır. Bu mesajlarda göze çarpan bir özellik de. milyonlarca.52 da. milyarlarca ışık yılı uzaklığından gelip dünyada herhangi bir Kaosa. ikincisi de. güneşte saniyede dört milyon ton hidrojen. devamlı fikir kesintilerine neden olmakta böylece bu tekrarlarla zaman kazanmış olmaktadırlar. Bunun ise. düzensizliğe neden olmamak. Bir hidrojen bombası. çeşitli sayılarda tekrarlanan cümlelerin bulunmasıdır. Yine bu zekalarından dolayı cinler. bin dört yüz atom bombasına eşittir. Çünkü. dünyada oluşacak bir nükleer savaşın diğer gezegen ve yıldız sistemlerindeki uygarlıklara yansıyarak onlara da zarar vereceği yolundaki mantıksız açıklamadır ki. bunun büyük ölçekli etkisi de güneş sistemimizle sınırlıdır. iki nedeni vardır. cinler akla değil. İlki. çelişkileri de bir türlü bitmek bilmiyor. . Kaldı ki. çok keskin bir zekaya sahip olmalarından ötürü mesajların başını ve sonunu düşünememeleri. Cinlerin ikiyüzlülükleri İddiaları bitmediği gibi. ölüm ötesine ait gerçekleri de kolay kolay idrak edememektedirler. Alın size bir mantıksızlık örneği daha: Bir taraftan uzayın on binlerce. (*). bu tekrarlarla medyumun beynindeki ilgili hücre grubunun daha fazla devreye girmesini sağlayarak kendileri ile olan bağlantı gücünü artırmak. helyuma dönüşerek her an uzaya zararlı radyasyonlar yaymaya devam etmektedir. 70 yılda patlatılan bütün nükleer silahları toplasanız 10 ya da 15 hidrojen bombasını (*) geçmezken.

. yutturabildiklerine tanrısal güçleriyle tüm dünya ve insanları ve hatta biraz daha uçarak galaksileri. buna karşın onlar için hiç de zor olmayan güçlerle. kendilerini bizlere tanıtıp insanların üç günlük egolarını tatmin edecek Altın Çağı kuracakları vaadinde. hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayallerle aldatmaktadırlar. katliamlara. “yapmanız gerekenleri yapmadınız. kehanetlerinde bulunmakta. Bu yüzden. topyekun büyük bir savaşa doğru giden bir dünyada. biz sizleri inançlarınız konusunda deniyoruz. üstün tanrısal güçleriyle yeryüzünde sevgiyi. ama gezegenimizde hâlâ sevginin kırıntısı bile yok. elli milyondan fazla insanın ölümüne. ortam ve şartlar oluşmadı. Ama olmadı. devamlı geleceğe dönük çeşitli olaylar veya Mehdilerin. vehmederek) gökten geleceklerini. başta bulunan yetkili birkaç kişinin beynini irrite etmek suretiyle tüm bunları önleyebilirler. bazen de kendilerinin bu önderler oldukları zannını uyandırarak. Mesela. Mesihlerin (bazen onlara aracı olan insanların. her alanda iyiliğini düşünen bu varlıklar. haksızlıklara. barışı tesis etmeye çalışıyorlar. Yıllardır. geçmişte ve şu anda devam etmekte olan savaşlara. Böylece de insanları. bazen de tarih bile vermekte ama zamanı gelip de bunlar oluşmayınca da bu sefer çamura yatarak. . kendilerinin bir gün uzay gemileriyle herkesin gözleri önünde araçlarıyla inip. adaletsizliklere. evrenleri perde arkasından yönettiğini söylemekte. Diyelim ki.53 normal gidişi bozmamak için müdahalelerden kaçınmaktalar.” gibilerinden cümlelerle insanları kandırıp bu olayın başka bir zamana alındığını söylemekte ve o zaman da bir türlü gelmemektedir. ama diğer taraftan da insanlığın. Üstelik. açlık ve sefalete hiç müdahale edip önlememektedirler.. yüz milyonlarca insanın da yaralanıp bu savaştan birinci dereceden kötü etkilenmesine neden olan Hitler’i durdurabilirlerdi.

Sadece uzaylı kimliği ile değil. İsa (a.54 Bu kehanetlerde deprem. çeşitli melekler suretinde. Zaten. kayıplarla birlikte beş yüz bin insanın her halükarda yaşamaya hakları vardı sanırım. bir öncekileriyle ters düşmekte bunu fark edince de başka vizyonlarla kamufle etmeye çalışmaktadırlar. bir duayı öğretip bunu çokça okumalarını tenbih etmiştir. karşılaşma ve kaçırılma olaylarında da hep bu durum görülmekte olup bir sonra yaptıkları. Meryem suretlerine bürünerek de zaman zaman insanlara gelecek birtakım olaylar hakkında kehanetlerde bulunmuşlardır. Hz. Kutsal kişilikler ya da Hz. canlıyı bir kenara bıraksak dahi. yanardağ patlamaları. çeşitli zamanlarda aylarca sürer . Azize.s). Vatikan’a verilmek üzere onlara söylediği üç sırrı içeren kehanetidir. mantıksal bütünlüğe sahip olamadıklarından. Bazı söylemlerinde. 13 Ekim 1917 yılında Portekiz’in Fatıma yöresinde üç kardeşin bir ağaç kenarında beliren ışın topunun içindeki Meryem Ana suretini görmeleri ve bu kişinin. Bu görüşmeler. oluş şekli ve zamanı hiçbir şekilde tutmamakta bunu da göksel güçlere sahip kendilerince engellendiği yalanıyla geçiştirmeye. Aziz. Endonezya depreminde resmi olarak üç yüz bin. Bunun öncesinde de yine aynı yerde. sahip oldukları güçlerle bizleri felaketlerden koruduklarını açıkça dile getirseler de sadece yüzyılımızdaki deprem ve felaketlerde ölen milyonlarca insanı. olayın üstünü örtmeye çalışmaktadırlar. akıl sağlığını yitirmeyen sıradan bir insana göre. sel ya da dünya dengelerini sarsacak büyük afetler gibi olaylar da yer almakta olup söyledikleri yer ve tarihlerde böyle bir şey olmamakta nadiren olsa bile. Bunlardan en çok bilineni ise. vınlama sesiyle birlikte beliren ışın topu içinde ışınsal yapılı çok yakışıklı bir erkek melek görünmüş ve bu melek onlara.

uzaylıların ve taraftarlarının iddia ettikleri böylesine somut şeyler olmaktadır. Sırdan haberdar olan bazı kişiler ise. her defasında onu gördükçe transa giren çocuklar dışında hiç kimse. Önce. Yani .55 (hatta daha da küçükken bu türden varlıkları sık sık görmekteymişler). dolayısıyla onlarla rezonansta olanlara tamamen kapalıdır. cennetten geldiğini ve her ayın 13’ ünde onları beklediğini söyler. o varlığı görüp konuşamasa da çeşitli duygular içinde olan kalabalık. Öyle ki. Kehanetlere baktığımızda ise. olağanüstü bir yanının olmayıp çok genel ve sıradan şeyler içerdiği görülmektedir. yapıları dolayısıyla bizi şaşırtacak düzeyde geleceğe ait birtakım vukufa sahip olsalar dahi. Ancak en son görüşmelerinde ise. Allah’a ayna olabilecek kabiliyetten yoksun oldukları için de Kader sırrı onlara. büyük bir oranla onlar için de gelecek. bizler için gelecek nasıl bilinmezliğini koruyorsa. Ancak. Vatikan’a ulaşır. yaymış olduğu güçlü ısı yağmurdan ıslanan insanları ve elbiselerini kurutur. Çocuklar bunu saklayamaz ve yetmiş bin kişiyle oraya gelirler. Sırlar. eğer altı ay içinde gelecek olurlarsa onlara büyük bir mucize göstereceğini belirtir. bunu politik amaçları doğrultusunda kullanır ve bu da olayı daha önemli hale getirir. aynı yerde Meryem Ana görünür ve onlara korkmamalarını. bulutlar içerisinden yine vınlama eşliğinde dönerek çok parlak renkli ışıklar saçan gümüşi bir cisim ortaya çıkar ve buluttan adeta dans ederek aşağıya doğru iner ve insanların üzerinden hızlıca geçip gider. Ancak. her zaman bilinmezliğini korumaktadır. Oysa ne geçmişte ne de günümüzde. fakat iki sır açıklanıp üçüncüsü saklanır. Daha sonra ise. yine de normal üstü bir olaya tanıklık ederler.

insanlığa ışık tutacak. imajını zihinlerde oluşturarak biz insanları bu şekilde de aşağılamaktadırlar. Bu sebeple kendilerini bize. bilim adamların. kendilerini meleklerin daha tekamül etmişi daha gelişmişi olarak algılamakta. ateşe (Nar’a) yükselerek çizildiğini dile getirmektedirler. Nurani boyutlara bilinçsel sıçrama yapıp melekleşme potansiyeline sahipken buna karşılık cinler ise. önce sudan. teknik araç da vermiş değillerdir ve aslında veremeyeceklerdir de.. yol gösterecek hiçbir bilgi. aciz daima kendileri tarafından güdülen kapasitesiz varlıklar olduğu görüntüsünü. bu teknoloji çağında üstün bilgeliğin ve teknolojinin bulunduğu (insanlar için üst değer olarak bilinen) meleki boyutların ferdi ve . madde ve katmanları olan boyutlar şeklinde sıralanırken yanı sıra da insanın. Yine cinler.. Nura doğru oradan da. Bununla birlikte sistemin gerçekte. çok zeki görmeleri nedeniyle. Cinlerin. toplumlara büyük etkileri olan. kendilerinin belirttiği o muazzam bilgeliklerine rağmen bugüne kadar da insanlığı aydınlatacak. bizden daha üst boyutta olup bazı üstün özelliklere sahip oluşlarından dolayı da insanlardan üstün tür olduklarını görmekte. Nar (ateş). kendilerini ise. bu yüzden de verdikleri mesajlarda bu boyutsal sıralamayı çarpıtarak insanın kaderinin tabandan tavana. tarihte dönüm noktalarını oluşturan olaylara. sanatçıların. aslında maddeleşmiş birer uzaylı. yukarıdan aşağıya (özden-dışa) doğru Nur (meleki). Nur boyutunun yoğunlaşmasıyla oluşan Nari (ateş) boyuttan meydana gelmesi ve melekleri de yaradılış amaçlarının dışında bir şey yapmayan varlıklar.56 oluşmamaktadır. bunu başaramayacak özelliklerle yaratılmışlardır. Üstüne üstlük. dolayısıyla Cin olduklarını lanse ederek insanların aslında hiçbir şey yapamayan ilkel. buluş. onlara yön veren tüm önderlerin.

bedenlenerek yeryüzünde kulları arasında açığa çıkacağını belirtmektedirler. Melekler ve cinler için değil. Ve bu bulundukları Nari ışınsal boyutu da “Ran” veya “Omega” olarak isimlendirmektedirler. Ayrıca omega harfi. Mikail (as). . Oysa teknoloji ve ona dayalı bilim.. Uzaylı varlıkların. dikkât edilirse bu da tipik bir ufonun yandan görünüşünü ifade etmektedir.. v. İkincisine gelince.57 sahibi olarak lanse etmektedirler. Yani yükselişin. bazen kontrol mekanizmalarını kaybedince kendilerinin aslında birer Rab olduklarını Rablerin Rabbinin ise. Kendilerini Cebrail (as). Rablerin Rabbından üstün konumda olup Rablerini paketleyip bizim aramıza gönderenler mi?. Çünkü bu kavramlar Meleki boyutlarda anlamını yitirmektedir. “Alfa ve Omega Benim” demektedir yani. İncilin Vahiy bölümünde İsa (as). Wodoo ’dan tutun da kabile dinlerine kadar hepsinde farklı isimlendirme ve suretler . “Ran” kelimesi. Yani bizlerin yaratıcısı meğer Cinlermiş. olumsuz yönde fiilleri ortaya koymaya programlanan şeytaniyet vasıflı cinlerin bulunduğu Nar boyutun tersten okunuşudur.. zirvenin en son noktasının Omega dolayısıyla Cin boyutu olduğunu belirtmektedirler.b. boyutsal ikizine ait varlıklar olduğuna (ki. (Ω) sembolüyle gösterilmektedir ki. her şeyi ters olarak göstermeye çalışan ve daima. Çünkü Yunancada alfa ilk harf. anlamında.. o zamanda uzaylı kavramı düşmektedir) ilişkin en önemli bir kanıt da. biz insanlar için geçerli olan şeylerdir. Görüldüğü üzere çelişkilerin ardı arkası kesilmiyor. “Başlangıç ve Son Benim”. Bu kelimeler de tesadüfi değil. uzayın mekansallık kısmına değil de. Şimdi onlar. insanlara yardım eden ve tanrıyla iletişimimizi sağlayan tanrının has kulları olan melekler mi? Ya da tanrıyla bütünleşmemizi sağlayan tanrısal ruhlar mı? Yoksa Tanrıdan. melek ya da Ulu Ruh gibi tanıtan Cinler. omega da son harftir.

Bu şekillerle Cinler. kolu. Nebilik işlevlerini ve dahi sistemi ve insanın hakikatini anlatan Kitapları basite indirgeyerek bunların aslında alelade şeyler olduğu imajını oluşturup insanları hakikatten soğutarak dinden imandan uzaklaştırmayı. gerçeği yansıtmayan ve tamamıyla akıllarını allak bullak etmek için de. Cinlerin. bunların gönderdikleri medyumik peygamberler aracılığıyla kitaplar indirmektedirler.58 eşliğinde hep aynı benzer tanrı ve bu tanrının eli. bu tanrısal ruhlar aracılığıyla tanrısal katla ilişki kurmakta. bu tanrısal ruhlar tarafından yönlendirilmektedirler. Resullük. diğer taraftan tamamen farklı. bugün sadece isim ve şekil değiştirip günün popüler konuları ve anlayışları istikametinde görünseler de ortaya koydukları özellikler hep aynıdır. ayağı olan tanrısal ruhların varlığının söz konusu olmasıdır. konseyler. İnsanlar. Geçmişte insanlara çeşitli ruhlar şeklinde görünen cinler. güya bir taraftan geçmiş toplumlara ait sembol ve dilleri (hiyeroglifleri) çağrıştırarak o uygarlıklarla da bağlantılı oldukları imajını verirken. tanrı kere tanrılar. resim ve yazıların bulunmasıdır. dinin hükümlerinin. önce hayali sistem üstü sistemler. . Yani. yabancı ve üstün uygarlıklara sahip oldukları düşüncesini insanda uyandırmaya çalışmaktadırlar. Böylece de Allah kavramını. rabler yaratmakta sonra da. İnsanları. değişmemektedir. sembol. bazen de onunla birleşmektedirler. hem enerji hem de şuursal yönlü gelişmeleri engellemeyi amaçlamaktadırlar. uzaylı olduklarını pekiştirmek için gösterdikleri bir hayal Karşılaşmalarda ya da kaçırılma vakalarında görülen bir diğer şey de uzay gemilerin üzerinde dikkati çeken ilginç amblem. ibadetleri geçersiz kılmayı yani.

vs. bu söylemlerde de din adamlarının. algılamalar. önderlerinin BDD (beden dışı deneyim) yoluyla yıldızlara yolculuk ettikleri. uzaylı varlıkların geçmiş dönemde de insan ve topluluklarıyla irtibat ve hatta dinlerde bile yer aldıkları yönündeki görüşleridir. Aztek. Günümüzde ise bu aynı tanrısallıklarını. direkt uzaydan gelerek dumanları arasında beliren uzay araçlarının içinden çıkıp yarı insan. Amerika kıtasındaki Maya. insanların atalarının kendileri oldukları (bazen de bu atalar tamamıyla ruhsal varlıklardır) yıldızlardan dünyaya geldikleri. insanların gözleri önünde gökyüzünde savaştıkları. yer almaktadır. kendilerini tanrı olarak gösteren bu uzaylıların kadınları kaçırıp kendi uygarlıklarına götürdükleri ve onlardan çocuklar edindikleri veya uçkuruna hakim olamayan bu tanrıların yeryüzünde kadınlarla ilişkiye girdikleri ve hatta bunlardan bir kısmında ise. Hint-Tibet.. yarı hayvan görünümlü ya da “nordik” tipindeki insanlar şeklinde o toplumları ziyaret ettikleri. içlerinden seçtikleri kişilerle mesajlarını ilettikleri ve zamanı gelince de yetiştirdikleri ürünleri toplamak için. kısacası dünyanın çeşitli yörelerine ait eski uygarlıklara baktığımızda. isim ve bazı küçük şekil değişiklikleri dışında hep ortak söylemler. hayatlarını ve yaşam biçimlerini bu bilgiler istikametinde yönlendirdikleri. onları daima gözetledikleri.. tekrar yeryüzüne topluca inecekleri. vizyonlar bulunmakta olup (bunlar nesilden nesle anlatımların dışında yazılı metin ya da resimler şeklinde de mevcuttur). yani. Yunan. İnka. bunlardan bazılarında da. Gerçekten de günümüzdeki bazı ilkel kabilelerin tarihten gelen bilgilerine ya da eski Mısır.59 Zaten uzaylılara inananların bir büyük iddiası da.. orada üstün varlıklar ve uygarlıklarıyla karşılaşıp onlardan uygarlıkları ve evrensel sırlara ait birtakım bilgiler aldıkları. on emir gibi ahlaki kurallar içeren öğretiler ile dünya ve uzay hakkında o an için bilinmesi mümkün olamayan bilgiler verdikleri ve bu bilgilerin bazılarının içinde.. Kuzey Amerika yerlileri olan Kızılderililer. kiminde. evrenimizin öz yapısı . insanlarla çeşitli şekillerde görüntülü ya da görüntüsüz olarak bağlantıya geçip çağın getirdiği modern dille.

o şey hakkında birtakım doğru bilgilere sahip olmalarına karşın bunu bilinçli olarak yanlış sunmaktadırlar. Yani. sadece belli bilgiler onlar tarafından verilmiştir. insanlara verilmesi olayı ise. Şimdi de. Bunun dışında. Zaten Cinlerin insanları kandırma yöntemlerine baktığımızda bir. biraz daha ileri giderek Musevilik. bilinen her doğru bilgi değil. Ayrıca şunu da hemen belirtmek gerekir ki. cinlerin yapıları gereği bizim algılayamadığımız. Hıristiyanlık ve Müslümanlık içindeki dinsel metinlerde de uzaylılara ait ifadelerin yer aldığını iddia etmektedirler. O dönemde bilinmesi mümkün olmayan birtakım bilgilerin o varlıklarca. hassas cihazlarımızla ölçümleyemediğimiz çeşitli boyut ve mekanlara vukuf sahibi olmaları dolayısıyla olmaktadır. Mesela. o dönem insanların kendi yetenekleri dolayısıyla elde ettikleri bilgiler de bulunmaktadır. (hatta bazısının ilkel bir durumdaki) o toplumlara. gerçekten o şey hakkında kendilerinin de bilgisi yok ama bilgisi varmış gibi davranmakta. kalemle yazı yazan ve ilk defa iğne ile elbise dikip giyen insanın. var ettikleri yalanını dile getirmektedirler. aslında kendileri oldukları şeklinde ifade etmektedirler. evrenimizi dolayısıyla sayısız evrenleri ve boyutları kendilerinin yarattıkları. Kitapların tahrifi de yine çeşitli oyunlarla Cinler aracılığıyla olmaktadır Hatta ufocular. o dönemde Hakikatini bilen Resuller ve Nebiler aracılığıyla da öğretilen birtakım bilgilerin olmasının yanında. tanrının uzay araçlarıyla varlığı yönettiği safsatasına dayanak aradıkları ve en çok bel bağladıkları (konunun anlaşılması açısından içlerinden seçtiğimiz) bazı ifadeleri görüp hemen ardından bunun açıklamasını yapalım: .60 olan holografik yapılı enerjiyi projekte edenlerin bile. İdris (as) olması gibi. kalemi ilk olarak bulan. iki. Hz.

. İsa(as)’ı alıp götürmesi..”.. karanlıkta ateş direği gibi parlayan bir bulutun yol göstermesi”....... birbiri üstüne yığılmış bir buluttur” .Üzerinize bulutlarla gölge yaptık.Bulutla giyinmiş... (3) “. nurlu bir bulutun olması”. (6) “Eğer gökten bir parça düşer görseler.Mısırdan çıkan İsrail oğullarına. (5) “ O gün gök beyaz bulutlarla yarılır ve melekler bölük bölük indirilir”. (1) “ İsa (as)’ın İlahi kimliğini seslendiren.Kasırgada.”.. (7) “. yüzü güneş gibi parlayan bir meleğin ayaklarının da ateş direği gibi olması.. ateşten atların götürdüğü İlya. meleklerin arabacılara dünyayı devriye gezmesi için emir vermesi”. bu derler...İnsanoğlunun bulutlar üzerinde kudretle . (10) . (2) “ Bulutun...”.61 “..”. (9) “. gelmesi. (8) “ Zekariya Peygamberin birbirinin aynısı dört göksel savaş arabasını görmesi ve arabaların tunçtan dağlar arasından inmesi.. (4) “..”...

.”....Gökteki bulutların İdris (as)’ ı çağırması ve etrafı ateşlerle çevrili.. Dikkât edilecek olursa... (12) “İşaya Peygamberin. (13) “ . on emri alması için çıktığı Sina Dağını örten bulutun. vücutlu. kanonik bölüm ve bilhassa dışında yer alan . içindeki her şeyin ise kristal yapılmış olan bir mekâna. Yine uzaylılarla ilgili olarak İncil’in.... Kuran ’dan alınan ayetlerdeki bulutların.. hatta tanrıyı bile gökyüzünde tahtına oturmuş olarak kendi suretindeki kullarını izlerken.Musa (as)’ ın. rüzgârların. orayı gezmesi ve dahi başka başka şeyler görmesi. birden fazla cevapları bulunmaktadır. tamamıyla ilgisi olmayan zorlamalı tevillerle çarpıtılarak gerçekte böyle bir şey olmamasına rağmen.. hızla giden bir buluta bindiğini görmesi..”..”... (11) “. “iç içe geçmiş tekerleğin havada döne döne hareket ettiğini” görmesi ve aynı kişinin “ortasında ateş gibi parlayan buluttaki madeni ve gözlerinden ateşler çıkaran (çeşitli insan ve hayvan karışımı suretlere bürünmüş garip hareket ve davranışlarda bulunan acayip kafalı. bacaklı) melekleri.”. gezegene götürülmesi. ufo oldukları lanse edilmektedir. (14) ve en çok bahsettikleri Hezekiel Peygamberin. (15) Aslında bu iddiaların.” görmesi. (ve Musa (as) ın konuştuğu varlığın güya uzaylılar olması). ateş gibi yanması. Rabbin.62 “Rabbin izzetinin Sina dağı üzerinde durması.

Ayrıca bunlar.63 kısımlardaki ifadelere baktığımızda. başı üzerinde gölgelik yapmak için dolaşan ya da Hz. ya Hz. ifadelerin tümü göz ardı edilerek.a. soyut açıklamalar olması dolayısıyla konuyla yakından uzaktan bir ilgisinin bulunmadığı görülmekte. İbrahim (as)’ın Kabe’yi inşa ettiği müddetçe tepesinde bulunan bulut da tıpkı. onlara göre Hz. yine Hz. Muhammed (s. Lut (as)’ ın yanına gelen ve şehri altına üstüne geçiren melekler. Hz. Mesela. işin temel düşüncesinden. Havva’yı cennetten (yani uzaydaki bir mekândan) dünyaya getirip bırakanlar ya da ışınlayanlar.a.v)’e altı yüz kanadıyla görünüp ufku kaplayan Cebrail (as). Bunlardan bir kısmının da. Keza. birçoğunun sembolik anlatımlar. Hz. Hz. Ancak göz ardı edilmemesi gereken can alıcı çok önemli bir nokta da. Muhammed (s. aynı şekilde eski Ahit yani. gerçekten mucize ya da Resul ve Nebilerin kendi gördükleri birtakım vizyonlar iken bunlardan bir kısmında da tamamen mecazi ifadeler olduğu görülmektedir. İdris (as) ile Hz. Adem ile Hz. Hz. İsa (as)’ ın göğe çekildiği yeri bildiğimiz gök zannedip ötelere götürdükleri gibi. gerek Hint-Tibet . bütününden yoksunsanız her tarafa rahatlıkla çekebileceğiniz türden ifadeler olup bu kitapların geri kalan kısımlarında da bu türden şeyleri çağrıştıracak ya da çağrıştırmamasına karşın yine bu anlamlarda yorumlanabilecek benzer bir yığın cümle bulabilirsiniz. hiçbir kanıt ve temeli olmayan uzaylılara monte edilmektedir. İsa (as) tarafından oluşturulmuş mucizeler veya algıladığı vizyonlar olduklarıdır ki. zaten bu da İncil’in kendi içinde bile açıkça belirtilmektedir.v)’ in çocukken. biz buna ilgili yazımızda değinmiştik. Tevrat’a baktığımızda da ufo oldukları iddia edilen anlatımlardan bir kısmının. hep ufolarmış. havada görünen her şey hemen. Zaten dikkât edilecek olursa melekler. İsmail (as)’ a dünyaya ait olmayan Hacer ül Esvet taşını veren melek hep uzaylılar olup.

Zaten. İsa (as)’ ın semaya yükselişinden 60 ile 110 yıl arasında havarilerin isimlerine atfen yazılması ve bu yazılanlarda onun birçok doğru olan rivayetlerinin yanında. çeşitli kimlik ve adlarla çeşitli algı ve vizyon oyunlarıyla insanları kandırıp bu türden ifadeleri çarpıtması ve hatta bunların bile zaman içinde saptırılması sonucu. yine Tevrat’ın Genesis (Yaratılış) 6. bu da kutsal kitapların tahrif edilmesinden başka bir şey değildir. bunu kaleme alan kişilerin (ki Kanonik bölüm dışındaki bölümleri bunlar oluşturur) kendi ruhsal deneyimlerinin. gerçi olmasa da fark etmezdi) hep benzer şeyler olup bunların da Cin kökenli oldukları kolaylıkla anlaşılmaktadır.. bırakın Hz.” denilen olay ile. İsa (as)’ ı anlamalarını. yorumlarının da bu kitaplarda ek olarak yer almaları ve hatta bunların birçoğunun da semboller biçiminde anlatılmaları ufo ve benzeri komplo teorilerini de beraberinde getirmektedir.64 metinlerinde. İncil’in sadece birkaç yerinde geçen bir üstte de belirttiğimiz bu türden ifadelerden bazılarının ise. Hz.. gerekse dünyanın çeşitli kültürlerindeki mitlerde. daha önce bahsettiğimiz diğer kültürlerdeki olaylar (bir çoğu o dönemde birbirlerinden habersizdi. Gökteki babanın ona inanmaları halinde.bölümünde geçen “tanrı oğullarının. her türlü görsel. insan kızlarıyla evlenmesi ve çocuk doğurması. yazılı metinlere. Hatta bırakın eski . Bunu destekleyici güzel bir örnek verirsek. benzer söylemlerle ortaya çıkacak olan Mesihi Deccale iman edecek olmalarına da hiç şaşmamak gerekir. (bilhassa kutsal kitaplar için Peygamberlerden hemen ya da yıllar sonraki dönemlerde) cinlerin yine. gerekse de Tevrat’ın. Kitapların tahrifi de yine çeşitli oyunlarla Cinler aracılığıyla olmaktadır. sanat eserlerine ve kutsal kitaplara geçmiş olmasıdır ki. Keza İnci’lin de. mucize ve sembolik anlatımların ötesinde. günahlarını yükleneceği oğluna iman eden yüz milyonlarca insanın.

o boyutlardan etkilenip elde ettikleri bilgilerle hayatlarını yönlendirdikleri artık bilinmekte olup bunlar.. Cinler. uzaylı tanrılar şeklinde görünmektedirler. onlar için büyük fitne haline geliyorlardı. çağlar öncesindeki ilkel diyebileceğimiz insan vehimleri üzerinde de oldukça büyük etkilerde bulunarak büründükleri çeşitli (bilhassa hayvan) suret ve kılıklarla onları istedikleri doğrultuda yönlendirebiliyor. üstün vasıflı uzaylılar. mağara duvarlarına yaptıkları resimlerinden okunabilmektedir. Dr. Şekiller farklı. bu insanların rahatlıkla transa girebilmek için akustiği çok iyi olan mağaraları seçtikleri. tarzlar hep aynı. bazen de geleceğe yatırım için uçan daireler şeklinde ve bunlarla gezen yine çeşitli tanrısal varlık suretleri biçiminde vizyonlar gösterirken. öğütler. Kısacası. de görüldüğü üzere tamamıyla aynıdır.65 dönemlerdeki olayların birbirleriyle benzerliğini. eski insanlara. kültürlerine. Öyle ki. ateşten at arabaları. bilgi düzeylerine göre çeşitli varlık suretleri. algı değişikliği yaratan birtakım uyuşturucu otlar kullandıkları (ya da yönlendirildikleri. toplumlara kendi anlayışlarına. günümüz insanına da çağımızın bilgi ve anlayış seviyesinde. Kültürden kültüre değişimi en iyi belgeleyen olaya bir örnek verirsek. Bugün modern bilim adamlarınca (ki bunların önde gelenlerinden ikisi Prof. 1896 yılında . şartlanmalarına. Stanislav Groff ve Stanley Krippner’dir) belirtildiği üzere. kullandırıldıkları) da bilinmektedir. ejderha kafalı uçan gemiler. çeşitli taşıtlar. uygarlıklarda gezintiler. popüler konuları istikametinde modern astronotlar. Kuran ve Hadisleri çarpıtmalar. uzaylı tanrıların tecavüzleri. vs. günümüzdeki (baştan beri değindiğimiz) karşılaşmalar. ahlaki ve dinsel öğretiler. bu insanların da algı ötesi boyutlara girdikleri. başka üstün varlıklarla tanışmalar. kaçırılmalar ve bunun sonucundaki uzay ya da yıldızlara yolculuklar. uzaylıların..

o dönemde popüler olan Jules Verne’ nin romanında anlatılanlara benzer dev zeplin ve balonlardan. sembolik ifadeleri gerçekmiş gibi. Hz. maddenin özü olması dolayısıyla bu kavimlerin doğal afetlerle yok olması ve insan beyinlerini etkilemeleriyle maddesel görünmeleri. kavimleri helak eden meleklerin. kişinin ve varlığın özünde olanı da hep ötelerde aratan. Hz.v)’ in miracı gibi görünüyorsa bu ifadelerden anlaşıldığı gibi. 30’ lu yılların filmlerine bakmak yeterli. o döneme ait gökdelenler arasında havada uçan yarasa tipli pervaneli uçaklar. çeşitli biçimlerdeki balonlar. Resul ve Nebiler tarafından anlatılan Mecazları. yeryüzünde doğup yaşarken cennet yaşantısı olarak tarif edilen.. vs. beş duyu değerler dünyasına şuursal anlamda boyutsal inmesi.. Hatta. . yine o dönemlerde yere inen zeplinden dışarı çıkarak onlarla çeşitli türden karşılaşmalarda da bulunup. insanlara algılatan. bu filmlerde geleceğin dünyası. Bunu daha iyi anlamak için. İsa (as)’ ın bildiğimiz anlamda bedenen ve de mekansal bir uzaya değil. Gerçekte tanrı ve tanrılık kavramının olmayışı. insanları aynı şekillerde zeplinlerle kaçırmışlardır. meleklerin gökten değil.. Cebrail (as)’ın ufku kaplamasının.66 Amerika’nın batısındaki insanların. Adem ile Hz. eğer bunlar Hz. bilincin sınırsız yaşamından maddesel.. Çünkü. ne anlama geldiğine Enerji-Melek başlıklı yazıda oldukça değinmiştik).. 20’ li. miracın yeryüzünde ya da efal (çokluk) boyutunda geçen bir şey olmadığı. oluşan hava taşıtlarını görmeleridir. Muhammed (s. gösteren cinlerin ya da uzaylıların bu yalanlarını çürüten en büyük delillerden birkaçı ise sırasıyla. şeklinde hayal edilmekteydi..a. İdris (as) ile Hz. hem Ruh hem de Bilinç anlamında boyutsal olarak göğe (semaya) alınması. kişinin özünden gelmesi (meleklerin kanatlarının olmasının. zeplin taksiler. Havva (as)’ ın cennetten inişinin mekansal bir ortamdan olmayıp.

evrensel sistem ve düzeni okuyup Kuran’ı yaşayan Keşif ve Fetih sahibi evliyanın bu ifadeleri hiç böyle yorumlamamaları ve böyle bir şeyi kabul etmemeleri. “Kuran ve İnsan ikiz kardeştir” hükmünce. cinlerin etkilerini basit vesveseler düzeyinde gösterip.. Bugün maalesef bazı âlimler. açıklayacak ilim ve basirete sahip olamamanın hırçınlığı ile cinlerin yapılarının nelerden meydana geldiğinin aslında hiç de önemli olmadığını açıkça belirtmektedirler.. olgularına yaratıcı diye tapınmaları. şimşekleri. güçlerini hafife alarak bu varlıkları. v.. ışın topları. Bazı ilim sahipleri de şaşılacak düzeyde (kendilerine yakışmayacak bir biçimde). belli bir kısmının bozunuma uğramaları ve hükümlerinin artık geçersiz oluşu. eski medeniyetlerde (ki Tevrat’ta da vardır) gök gürültüsünü. hadis ve ayetlere rağmen. Bunların yanında. vs. tamamen soyut canlılarmış gibi yok saymakta.b. atmosfere girerek ateş çıkaran meteorları. buna neden olarak da İslam’da onlar hakkında yeterli ve detaylı bilgilerin bulunmadığını dile getirecek kadar da cahilliklerini sergilemektedirler. geçmişteki bazı söylemlerin de eski toplumların güç yetiremediği ve nedenlerini bilemedikleri tüm tabiat olaylarına.67 Zebur.. Elbette hiç önem vermedikleri bu yapılar ve dolayısıyla onların yer aldığı olaylar içinde kendilerini bulduklarında imanlarının onları ne kadar koruyacağını yaşayarak . yıldırımları ateş saçan bulutlar şeklinde nitelendirip bunlara tanrıların öfkesi.. tanrıların kavga edişi şeklinde inanmalarını da belirtmek gerekir. doğal fenomenlere de bu gözle bakarak onları tanrı olarak görmeleri sonucu oluştuğunu yine. dir. neredeyse bize hiç dokunmayan. Tevrat ve İncil’in içinde birtakım doğruları barındırmış olsa da.

Birincisi enerji yönlü ikincisi de. Yani. bilgi ve bilinç yönlüdür... yeterince korunmamak. aynı zamanda o varlıkların etki alanlarının daha da genişleyeceği anlamına gelir. zikir.(ruh gücü) ile korunma. bunun cevabı onları tamamen inkar etmek ya da belli yönlerini bilip diğer yönlerini bilmemek veya kabul etmemek. Tıpkı şeytana karşı onca besmele çekip. onlara karşı beyindeki belli devrelerin harekete geçmemesi. Yani. hac sırasında Kabe gibi bir yerde bile oluşabilmektedir. Kaldı ki. evrenin çeşitli katmanlarında yaşayan birçok varlık türünde olduğu gibi. kuvvelerin. dünyaya dönük ilhamlarına karşı koyamadığımız ya da fark edelim veya etmeyelim yine de onların çeşitli oyunlarına gelmemiz gibi. cinler insanlar için birer imtihan aracıdır. Bunlardan sadece biri tam anlamıyla koruma oluşturmaz. gerekse de yaşamımızda onların her türlü vesvesesine. onlara iman etmek kişiyi iman dairesi içinde tutmasına karşın. bu varlıklara karşı belli tedbirlerin alınmaması. O halde. melekelerin ortaya çıkmaması demek olacaktır ki bu da. insan türünün imtihanı da cinler aracılığıyla gerçekleşmektedir. “cinlerin yapılarını ve haliyle insanları etkileme sistemini bilmenin ne yararı var?” diye bir soru soracak olursak. korunulmayan noktalarda insanı çeşitli azaplara. onların birçok yönlü fiziksel etkilerine karşı bir .68 göreceklerdir. sonucunda da kendi hakikatini tanıyamama cezasını getirir. Üstelik bu durum. dua. Çünkü cinlerin iki tür etkisine karşın iki tür korunma sistemi bulunmaktadır. korunma dualarını okuyup çeşitli ibadetler yapmamıza rağmen gerek ibadetler sırasında. Enerji yönlü yani. Kuran ve Resulullah açıklamalarına göre. dolayısıyla bizdeki gerekli ilgili güçlerin.

99 tane zuhur yerinin olduğunu belirterek. İnsanı Kamil adlı eserinde. şeytanın beşeri vücudunda (bu bildiğimiz madde beden değil. Yedi “İnsanı Kamil”den biri ve bir başka İnsanı Kamil olan A. vesvese. İblis’in yedinci zuhur yeri olarak da. bilinen ya da görünen bir şeye karşı değil midir?. bu bu konuya bir nokta koysak da. cinlere karşı da tek silah. imanı çok güçlü bir cahili kandırmaktan çok daha kolaydır” dediğini yazar. K. nasıl bir yapıyla. her ikisi de olmalıdır. çeşitli türden yönlendirmeler. onların en çok kullandıkları yöne karşı. B. çeşitli bilinç seviyesindeki insanlara. bölümdeki ilim zuhurunda ise İblis’in. enerji yönlü olanın ötesinde yine bilgi ve Bilinç yönlü olan korunma türüdür. velayetten bir önceki Mülhime Nefs denilen ilham alan Ariflere oynadığı oyunları anlatır. bilmesidir. Kadir Geylani hazretlerinin de torunu A. bilgi ve bilinç yönlü korunma yani. “ vallahi bana göre bin alimi aldatmak. blokajlar oluşturduğunu ve kişinin bunları nasıl fark edip o fikirlere. kötü düşünceler. Alınan tedbir. İbrahim El Cili hazretleri de.69 korunma sağlarken. beyindir. nasıl bir sistem ve düzenle ne tür ve ne şekillerde vehim. Şimdilik. kayıtlanmalara karşı nasıl alternatif bir düşünce ve davranış sergilemesi gerektiğini öğrenmesi. bilinmeyen ve görülmeyen (ki bu onların en büyük silahıdır) bir şeye değil de. Allah’ın yedi sıfatına karşılık da yedi zuhur yerini açıkladığı 5. dünya değerlerine dönük fikirler ilka edip. Belki de yeni başlıyor. elbette anlattıklarımız burada bitmedi. bilinçtir) Allah’ın esması kadar yani. Yani. yıldızlar ötesinden kendince ilahi mesajlar da çeşitli kanallar vasıtasıyla . Bir şeye karşı tedbir almak için önce o şeyin ne olduğunu bilmek gerekmez mi?. Tek dünya ve evren imparatorluğu için (ki sonsuz evrende ne ifade ediyorsa) tanrılarıyla birlikte yeryüzünde maddesel olarak açıkça görünecek uzaylılara yani.

Jenny Randles Geleceğe ait Kitle Rüyaları .Michael Talbot Peygamberler Tarihi . K. eski çağlarda olduğundan daha da görkemli göksel şölenle (ilk defa) yeryüzüne gelmekte olduğunu..www.Discovery Channel Zamanda yolculuk .Nuran Tuncel İnsanı Kamil . İ. Helen Wambach 1.Dr.Bünyamin Ateş Allien İnvasion Week / Fire of Ball .Ahmed F. hayallerin efendisinin. Snow . Cin / Akıl ve İman / Kendini Tanı / Hz. Yanıt / Fado . haberdar etmek için. Matta 24-30.sufizmveinsan. Luka 24-4/5 2. El Ceyli Mistik Düşünce ve yeni Fizik . Muhammed Neyi Okudu / Muhammed Mustafa II / Evrensel Sırlar / Tekin Seyri / Dua Ve Zikir / Sistemin Seslenişi II / Kendini Tanı / İnsan Ve Sırları II / İnsan ve Din ..A. Chet B. kah mevki sahibi birtakım insanlara. Kaynakça: Ruh.70 her an akmaya devam ediyor kah sıradan bir insana.com A dan Z ye Astroloji I . Resullerin İşleri 1-9/10 . Brennan Evrendeki Bilinmeyenler . H. Matta 17-5 3. Yüksel .J.Ahmed Hulûsi Atmosfer / Soru. İnsan. Dr.

2/11-12) 9. Hezekiel 1/16-18) BİTTİ Yayın Listemiz >>> Sayfa 72 . Kur ’ an (26:52/44) 8. (2-210). şaya 19/1 14. (7-160) 6. Zekarya 6/1-7) 10. Exodus (çıkış) 13/21-22) 11. Kur ’ an (25-25) 7. Exodus (çıkış) 24/16) 12. Exodus (çıkış) 24/ 15-17 13. İdris ’ in Kitabı 15. Kur ’ an (2-57) Ayrıca bkz. Krallar II. Vahiy 10/1 5.71 4.

net. www.tc • • • • • • • • • • • Gizli Gülşen -2O’ndan İşaretler Ölümden Sonra Yaşam Tam 12’den Vuran Sözler Düşmanın Kardeşin Değildir Yeni Keşifler -3Altın Tavsiyeler -2Altın Tavsiyeler -1Tayy-i Mekân (Mekan Değiştirme) Hayat Ağacı (Kundalini) Etkili Sözler 5 / Mesnevi Bahçesi .yorumsuz.yorumsuz.tc adresinden Ücretsiz indirebilirsiniz !.72 Yayın Listemiz Aşağıdaki e-Kitap ve programlar sizin için hazırlanmıştır.net. www.
73
Metafizik Kaynaklara göre 3. Dünya Savaşı
İbret
Beyin Fırtınası -Online Sohbetler
Enneagram /Materyalist mistisizm akımı
Benim Adım CENİN -2Benim Adım CENİN -1Meşhurların Rüyaları- Kapıları Aralayan Şifre
Orta Dünya’nın İşgali
Muhyiddin-i Arabi-Risalelerden Alıntılar
Ortadoğu - Vaat Edilmiş Topraklar
Kuantum Düşüncede İslami Motifler
Terör Tekeli A.B.D.
İnsan ve Din -2İnsan ve Din -1Amerika’nın Matruşkası
Aşk Penceresinden Asr-ı Saadet
Dünyayı Yöneten gizli Örgütler
Okunası, Çok Önemli Konular
Cuma Notları -2Avrupa Birliğine NEDEN HAYIR !
74
Kur’anla Kucaklaşmak
Psikolojik Harekât
“B” SIRRINA ERMEK
Gerçeğin Öğretisi/TASAVVUF
Oruç’un Sırları
Türkiye ya “Büyük Türkiye” olacak ya da “Yok” Olacak !
Yeni Keşifler -2İstihbarat
Bilinç Ötesi Boyut RÜYALAR
Parapsikoloji ve Parapsikolojik Harp
Kıyamet Halleri
CFR ve Yeni Dünya Düzeni
Yorumsuz Seyir
Yeni Büyük Oyun / Yeni Soğuk Savaş
İnternette Tıp Haberleri -1Yeni Keşifler -1Ölüm Terapisi
Ölmeden evvel Ölmek
Cemil Meriç Anısına
Vatikan’ın Gizli yüzü
75
İz Bırakanlar
Sonsuz Boyuta Açılmak – Zikir
Bilinmeyen Vatikan II
Cuma Notları I
Bilinmeyen Vatikan I
Tapınak Şövalyeleri - Gizli Dünya Devleti
Günün Yorumu
Allah’ı Bilmek
Tsunami Altındaki gerçekler -H. A. A. R. P
Sorgulayan Beyinlerin Kendine Soruları
Allah indinde DİN 2. Bölüm
Avrupa Birliği’nin Türkiye Politikaları
Allah indinde DİN 1. Bölüm
Mir’at ül İrfan (İrfan Aynası)
G. O. P ya da HAÇLILAR MI?
AVRUPA BİRLİĞİ VE CHRISTENDOME KAVRAMI
MARDUK ya da KAOS
[Astroloji-Program] Astro Yükselen
GİZ’li Gülşen 1
Depresyon

Psikiatri İbn Arabi ile ilgili araştırma Serüvenim Evrenin Sırları Etkili Sözler III Beynimizi Kim Kullanıyor ? Yorumsuz Katalog (Güncellendi) . İbrahim’in Mirası Hz. Maneviyat.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 Psikospritüel Kriz [Astroloji-Program] Yıldızlar Altında Aynadaki Evren Din’i Anlamada Reform Tao’cu Uygulamanın Temelleri (Kültür Serisi-1) En Büyük Sır.İlluminati Şeytani Bilinci MARDUK ‘Yakın Gelecek ‘ mi? Metafizik Mucizeler ya da Yanılgılar Kur’an-ı Kerim Meali (Microsoft Reader formatında) Hz. Psikoloji. Musa’nın Asa’sı ve KUNDALİNİ Dik Bahçene Solayım! Uzaylılar Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar II Sonsuzluğu kucaklamış aşkın sembolü Hallac-ı Mansur Din.

. Etkili Sözler II Çağdaş Bakışla Cennet... Cehennem Rüya Yorumu Kader Gerçeği Evrensel Sırlar Rüyanın Dışındaki Rüya [Astroloji-Program] Canopus Düşünen Beyinlere Hiç Okunmamış Yazılar Holografik Beyin ve Evren Mesajlar I Uzaylıların İçyüzü Tanrı yok Allah var Reenkarnasyon Aldatmacası . Mutluluğunuz için..• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 77 Zamansızlık (timelessness) Hangi Evreni Algılamaktayız? Gönül Uyandırma Kıyametin Deşifresi Yorumsuz Katalog Çağdaş Bakışla Allah Taş’taki Güç.

net.yorumsuz.• • • • • • • 78 Astroloji-Yeni Millennium’un Popüler Bilimi [Astroloji-Program] Planetium Modern Bilim ZİKİR’i Keşfetti Etkili Sözler I Yıldızların Altında Çağdaş Bakışla Din [Astroloji-Program] PopHR www.tc .