GÖRGÜ KURALLARI

Bir toplumda var olan, uyulması gereken saygı ve incelik kurallarıdır.

GENEL OLARAK GÖRGÜ KURALLARI
– Hoşgörülü ve iyimser olmak – Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak – Olgun bir kişiliğe sahip olmak, olgun davranmak (yaşına uygun olgunlukta olmak) – Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek

– Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak – Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek – Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek – Gerektiğinde özür dilemesini bilmek – Özel konuşma yapanların yanına gitmemek – Verilen sözü tutmak – Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak

Görgü kuralları, içinde yaşanan toplumun hukuk, din ve ahlak kurallarından tamamen ayrı değildir. Öyle ki her toplumun hukuk ve ahlak kurallarıyla görgü kuralları arasında yakın bir ilişki vardır.

GÖRGÜ KURALLARININ FAYDALARI
1-Kurallar belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar. 2-Kurallar insan davranışlarına denetim ve sınırlama getirirler, böylece insanı ve çevresini o insanın zaaflarından (zayıf yönlerinden) ve hatalarından korurlar. 3-Kurallar bireyi özgür kılarlar, çünkü neyi özgürce yapabileceklerini, neyi yapmaları halinde kimsenin karışamayacağını belirler.

TOPLUMDA UYULMASI GEREKEN GÖRGÜ KURALLARI
1) Giyim Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları: Temiz, özenli giyim, pek çok kişi tarafından takdir görür. Giyim sadece gereksinim değil, zevk işidir.

1) Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafetleri seçmelidir.

Giyimde dikkat edilmesi gereken kuralların bazılar şunlardır:

2) Kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki

yapısı, cinsiyeti, mesleği gibi hususlar göz önünde bulundurmalıdır.

3) Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler giyilmemelidir. 4) İş yerlerinde;sade giyinmeye özen göstermek, aşırıya kaçmadan kendine yakışanı bulup giymek, kişisel bir tarz oluşturmak daha kişilikli bir giyim biçimidir

Toplantıya uygun kıyafetler tam isabet 

2) Karşılaşma, Selamlaşma, El

Sıkışma Konularında Uyulması Gereken Kurallar:
İnsanların birbirine selam vermeleri, insan ilişkileri açısından son derece önemlidir. Ayrıca, kişilerin ilgilerini, sevgilerini, saygılarını göstermeleri açısından selamlaşma güzel bir başlangıçtır.

Karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallar şunlardır: • Selamlama sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır. • Toplantı veya davetlerde önce evin hanımı, sonra diğer kişiler selamlanmalıdır. • El sıkışmada, üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir.

• Gerek ilk tanışma ve gerekse selamlaşmada bayan, elini uzatmadıkça erkeğin elini uzatmaması gerekir. • Selamlaşma, baş eğilerek, el kaldırılarak, şapka çıkarılarak olduğu gibi sözle de olur. • “Günaydın”, “İyi akşamlar”, “İyi günler” gibi. • Selamlanan kişinin yanında bulananlar, selam vereni tanımasalar bile, selamlanan kişi ile birlikte selam almaları bir nezaket kuralıdır.

Tanışma ve Tanıştırılmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
İnsan ilişkileri tanışma veya tanıştırma ile başlar. Tanışma ve tanıştırmanın sosyal hayatta önemli bir yeri vardır.

• Kişi ve gruplar birbirlerine takdim edilerek tanıştırılırlar. Takdim sırasında erkek bayana, küçük büyüğe, ast üste, memur amire, kızlar yaşlı bayan ve baylara, tek kişi gruba takdim edilir. Tanıştırılan kişi, tanıştırıldığı kişinin el uzatmasını beklemelidir. • Bir yabancı ile tanışmak gerekiyorsa, ona önce kendimizi tanıtmalıyız. Sonra ne amaçla görüşmek istediğimizi ifade etmeliyiz.

Hitap Etmede Uyulması Gereken Kurallar
• Sosyal ilişkilerde bireyler, kişilere bulundukları statüye göre hitap biçimlerini belirlerler. Eğer, bireyler arkadaşlarsa ve yaşıtlarsa, birbirlerine adlarıyla ve “Sen” diye hitap edebilirler. Akrabalar ya da çok sık görülen büyüklerle senli benli ilişki kurulabilir.

Resmi kuruma dayalı olan ilişkilerde, okulda,iş yerinde, “Siz” diye hitap etmek gerekir. Ayrıca unvanlarına göre de hitap etmek gerekir:Öğretmenim, Müdür Bey, Savcı Bey” gibi.

Telefon Konuşmalarında Uyulması Gereken Kurallar
Telefon konuşması belli bir eğitimi ve beceriyi gerektirir.Telefonla konuşurken uyulması gereken kurallar şunlardır:

• Sabah 10.00’ dan önce ve akşam saat 22.00’ den sonra telefon etmemeye özen gösterilmeli • Telefonlar gereksiz yere uzun süre meşgul edilmemeli • Cep telefonları uygun olmayan yer ve zamanlarda (sinema, tiyatro, toplantı vb.) kapalı tutulmalı • Görüşmenin bitiminden sonra ahizeyi sertçe kapatmanın karşı tarafa hakaret olduğu bilinmelidir.

• Telefon eden, karşıdaki kişiye kendini tanıtmalı, görüşeceği kişinin adını vermeli, Yanlış numarayı çevirme halinde özür dilenmeli , • Ölçülü ve nazik bir dil kullanarak uygun bir ses tonu ile konuşulmalı, • Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonu üst makamda olana bağlanmalı, • Amir, bayan ve büyükle telefonla görüşmek gerektiğinde bunlar bekletilmemeli, konuşma sonunda telefonu kapatmaları beklenmeli,

Görgü Kuralları İle İlgili Fıkralar
• Babası oğluna görgü kuralarını öğretiyordu : "Örneğin oğlum, bir eve gittik. Onları yemek yerken göndük, ilk sözümüz ne olmalı? "Afiyet olsun" der oğlu. Baba; "Peki neden bu söylenir?" deyince oğlu ; "Neden olacak, buyurun desinler diye." der

GÖZLÜK Doktor, akıl hastasına sorar: -Bir kulağını kesersem ne olur? -Canım yanar. -Ya iki kulağını keserse -O zaman iyi göremem. -Peki ama niçin? ' -Niçin i var mı canım? İki kulağımı da keserseniz gözlüğümü nereye takarım?.

GÜZELLİK GEÇİCİDİR
Temel' e hangisini seçersin diye sormuşlar. -Güzellik mi, aptallık mı? -Aptallık, demiş Temel, guzelluk geçicidur daa.

GÜVERCİN
Hocaya sormuşlar -- Hz. Nuh'un gemisine zeytin dalını getiren güvercin dişi miydi, erkek miydi7 Hoca hemen cevaplamış: -- Mutlaka erkekti, dişi olsaydı ağzını uzun zaman kapalı tutamazdı ki.

GÜZEL SÖZLER Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at; kapında varsa kaldır at Nezaket insana para kazandırmaz ama her şeyi satın alır. Nezaket insana yakışan en güzel elbise
DÜŞMANIMI CESUR VE KUVVETLİ YAP. EĞER ONU YENERSEM UTANÇ DUYMAMAYIM.

Ölçme ve Değerlendirme
A).Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 1.Giysinin ……… ……… ve ………… uygun olmasına özen göstermeliyiz. 2.Uygun olmayan … ve ….. şakalardan uzak durmak görgü kuralıdır. 3.Giyim sadece gereksinim değil …… işidir. 4. Sabah …… dan önce ve akşam saat ….. dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmeliyiz. 5. Kurallar belirsizliği azaltarak ………ve ……. sağlar.

B).Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) harfini koyunuz.
1.( )Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir. 2.( )Ziyarette zaman kısıtlaması yoktur. 3.( )İnsanların birbirine selam vermeleri, insan ilişkileri açısından son derece önemlidir. 4.( ) Telefon konuşması belli bir eğitimi ve beceriyi gerektirmez. 5.( ) Telefon edenin karşıdaki kişiye kendisini tanıtmasına gerek yoktur. Direk olarak konuşacağı kişiyi çağırmalıdır.

C). Aşağıdaki sorulara uygun cevapları veriniz.
1). Genel olarak görgü kurallarından 5 tanesini söyleyiniz. 2).Görgü kurallarının faydaları nelerdir? 3).Selamlaşma konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? 4).Giyinme konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? 5).Tanışma ve tanıştırılma da dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?

D).Aşağıdaki sorulardan doğru olan
şıkkı işaretleyiniz
1).Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı

ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
A yerleştiriniz.
A).Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri

1.Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermeliyiz. 2.Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan uzak durmak görgü kuralıdır. 3.Giyim sadece gereksinim değil zevk işidir. 4. Sabah 10.00 dan önce ve akşam saat 22.00 dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmeliyiz. 5. Kurallar belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar.

B).Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) harfini koyunuz.
1.(D)Bir toplumda var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir. 2.(Y)Ziyarette zaman kısıtlaması yoktur. 3.(D)İnsanların birbirine selam vermeleri, insan ilişkileri açısından son derece önemlidir. 4.(Y) Telefon konuşması belli bir eğitimi ve beceriyi gerektirmez. 5.(Y) Telefon edenin karşıdaki kişiye kendisini tanıtmasına gerek yoktur. Direk olarak konuşacağı kişiyi çağırmalıdır.

C). Aşağıdaki sorulara uygun cevapları veriniz.
1). Hoşgörülü ve iyimser olmak Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak Olgun bir kişiliğe sahip olmak, olgun davranmak (yaşına uygun olgunlukta olmak) Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak

2). Kurallar belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar. Kurallar insan davranışlarına denetim ve sınırlama getirirler, böylece insanı ve çevresini o insanın zaaflarından (zayıf yönlerinden) ve hatalarından korurlar. Kurallar bireyi özgür kılarlar, çünkü neyi özgürce yapabileceklerini, neyi yapmaları halinde kimsenin karışamayacağını belirler.

3). Selamlama sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Toplantı veya davetlerde önce evin hanımı, sonra diğer kişiler selamlanmalıdır. El sıkışmada, üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları gerekir

4). Kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki yapısı, cinsiyeti, mesleği gibi hususlar göz önünde bulundurmalıdır. Boyasız ayakkabı, ütüsüz ve sökük kıyafetler giyilmemelidir. İş yerlerinde;sade giyinmeye özen göstermek, aşırıya kaçmadan kendine yakışanı bulup giymek, kişisel bir tarz oluşturmak daha kişilikli bir giyim biçimidir

5). Kişi ve gruplar birbirlerine takdim edilerek tanıştırılırlar. Takdim sırasında erkek bayana, küçük büyüğe, ast üste, memur amire, kızlar yaşlı bayan ve baylara, tek kişi gruba takdim edilir. Tanıştırılan kişi, tanıştırıldığı kişinin el uzatmasını beklemelidir. Bir yabancı ile tanışmak gerekiyorsa, ona önce kendimizi tanıtmalıyız. Sonra ne amaçla görüşmek istediğimizi ifade etmeliyiz.

Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı

www.ozgulhoca.net ©2010