Çocuklarımızı, artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık başkalarının samimi

düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; Yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bence bunlar, çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocağına kadar her yerde her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki çocuklarımız memlekete yararlı bir vatandaş ve mükemmel bir insan olurlar.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Şiddeti Gençler Önleyecek Okullarımızda son zamanlarda yaşanan olaylar suç ve şiddeti önemli bir sorun olarak karşımıza çıkartmıştı. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapılmalı ve yapılan çalışmalar değerlendirilmeliydi. Sorunu tanımlarken öğrencilerle, velilerle, öğretmen ve idarecilerle yaptığımız toplantılar çözüm yolu üretmede yapacağımız çalışmalarda bu konuda nerde olduğumuz ve neleri yapmamız gerektiği konusunda bizlere yardımcı olmuştur. Okul ortamını daha güvenli hale getirmemiz için stratejiler geliştirmemiz zorunluydu. Bunun için çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar hazırlayıp onlara doğru bilgiler vermek, etkinlikler düzenleyip ödüllendirmek ve gençlerimizin her konudaki başarılarını takdir etmek çalışmamızın olmazsa olmazları içindeydi. Onları hayata hazırlayan, meslek kazandıran spora, sanata ve diğer kültürel etkinliklere yönelten okullar bu konuda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmede özenli davranmalıdır. Söz konusu, geleceğimiz olan çocuklarımıza destek verilmelidir. Hepimiz toplumun birer ferdi olarak bu topluma karşı sorumluluk bilinci içerisindeyiz. Örnek bir anne baba, örnek bir öğretmen, örnek bir idareci olmak iyi birer model oluşturmaya bağlıdır. İyi birer model olmak, iyi davranmayı ve şiddetin çözüm olmadığını çocuklarımıza kendi davranışlarımızla göstermek ve bunu onlara öğretmek en önemli görevimizdir. Çocuklarımızı eğitim öğretimde tutarak eğitim öğretim ortamını zenginleştirmemiz onlara alternatifler sunmamız, onların gelişimlerine olumlu katkılar sağlamamız gerekmektedir. Biz çocuklarımıza bu desteği veremez ve gerekli koşulları oluşturamazsak gelecek olan zararlardan ve öğreneceği olumsuz davranışlardan koruyamayız. Çocuklarımızın ihtiyaçlarının ve becerilerinin farkında olmamız onlara sunacağımız eğitimin kalitesini oluşturacaktır. Bunun içindir ki okulun ve toplumun idaresinde görev alacak olan gençlerimizi karar alma aşamasında bu sürece dahil ederek düzenlediğimiz toplantılarda onlarında aslında fırsat verildiğinde ve gerekli koşullar oluşturulduğunda neler yapabileceklerini gördük. Sağlıklı gençler yetiştirmek öncelikle onları her alanda desteklemekle gerçekleşir. Çocuklarımıza şiddetten ve her türlü olumsuzluktan korunma yolları ve bunun için kimlerden destek alacakları öğretilmeli şiddetle ve zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmelerini sağlayacak becerileri kazanmaları için onlara gerekli eğitimi vermemiz gerekmektedir. Çocuklar bekledikleri desteği okullarda görmelidir. Bu desteği okulda göremediklerinde onlardan beklenen davranışları göstermeyeceklerdir. Okullar her çocuğun kendini ait hissedeceği sevileceği, değer verileceği, saygı duyulacağı mekanlar haline getirilmelidir. Bu sorun herkesin sorunudur. Herkes bu çalışmaların uygulanmasında elini taşın altına koymalıdır. Bu amaçla çalışmayı yapan, katkıda bulunan ve okullarda uygulamada emeği geçen tüm öğretmen ve idareci arkadaşlarıma şimdiden teşekkür eder yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim. İl Milli Eğitim Müdürü

M. Ata ÖZER

Komisyon
Güner ERGENÇ Sezgin ÇEKÜÇ Nesrin AKSU Devrim DEMİRAL Hilal KANSIZ Şube Müdürü Uzm.Psikolojik Danışman ( Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ) Psikolojik Danışman ( Eyüp Otakçılar Lisesi ) Resim Öğretmeni ( Kağıthane Gürsel İlköğretim Okulu ) Sözleşmeli Bilgisayar Operatörü

ÇALIŞMALAR
Bu çalışmaya başlarken İl Millî Eğitim Müdürü Sayın M. Ata ÖZER’in başkanlığında Müdür Yardımcısı Sadettin PİRCİOĞLU, Müdür Yardımcısı Recep KARABULUT, Müdür Yardımcısı Kasım ARICI, Şube Müdürü Güner ERGENÇ’in katılımıyla; 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında yapılan çalışma kapsamında 1658 öğrenci, 1363 Aile Birliği Başkanı ve 1151 Rehber Öğretmenin ‘Şiddettin Nedenleri ve Çözüm Yolları ’ konusunda görüşleri alınmıştır. Toplanan bu bilgiler büyük bir titizlikle incelenmiş ve dile getirilen bütün görüşler üzerinde uzun bir çalışma yapılmış ve İstanbul’daki okullarda yaşanabilecek veya yaşanılan şiddeti azaltmak için 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında uygulamak üzere “ Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı ‘’ kitapçığı hazırlanmış ve tüm okullara ulaştırılmıştır. Okulların Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı kapsamında yapmış olduğu çalışmalara ait bilgiler toplanmış ve komisyon tarafından Temmuz- Ağustos- Eylül ayında değerlendirilmiştir. 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı doğrultunda yapılan çalışmaların ne derece başarılı uygulandığı ve ne derece faydalı olduğu ilk önce okul aile birliği başkanlıklarına anket uygulanarak geribildirim alınmıştır. Okul aile birliği başkanlıkları yapılan çalışmaları çok olumlu ve faydalı bulduğunu ifade etmişlerdir.( Anket sonuçlarına göre rakamsal veriler aşağıda sıralanmıştır.) Okul aile birliği başkanlıklarının Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı doğrultunda yapılan çalışmalara ait anketin değerlendirme sonuçları aşağıda rakamlarla ortaya çıkarılmıştır.

Ankete katılan 2171 Okul aile birliği başkanından 2153’ü ( %99 ‘u ) Şiddetin azaltılması ve önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantılarını faydalı bulmuş, 18’i ( % 1’i ) de Şiddetin azaltılması ve önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantılarını faydalı bulmadığını belirtmiştir. 2175 Okul aile birliği başkanından 2035’i ( %94’ü ) şiddetin azaltılması ve önlenmesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan bu çalışmalar yeterli bulmuş, 140’ı ( % 6’sı ) Okul aile birliği başkanı ise yapılan bu çalışmaları yeterli bulmadığını belirtmiştir. 2174 Okul aile birliği başkanından 2093’ü ( % 96’sı ) İl Milli Eğitim Müdürü Sayın M.Ata ÖZER'in açıklamalarını inandırıcı bulduğunu belirtmiş, 81’i ( % 4’ü ) açıklamaları inandırıcı bulmadığını belirtmiştir. 2171 Okul aile birliği başkanından 2153’ü ( % 99’u ) Okullardaki şiddeti önlemede ve azaltmada İl Milli Eğitim Müdürümüzün bahsettiği sportif faaliyetlerin arttırılması ve öğrencilerin bu faaliyetlere yönlendirilmesinin yararlı olduğunu belirtmiş, 18’i ( %1’i) ise sportif faaliyetlerin arttırılması ve öğrencilerin bu faaliyetlere yönlendirilmesinin yararlı olmadığını belirtmiştir. 2164 Okul aile birliği başkanından 2077’si ( % 96’sı ) Okullarda şiddetin artmasında görsel ve yazılı medyanın tv dizilerinin büyük etkisi olduğunu ifade etmiş, 87’i ( % 4’ü) Okullarda şiddetin artmasında görsel ve yazılı medyanın tv dizilerinin etkisi olmadığını belirtmiştir. 2174 Okul aile birliği başkanından 2169’u ( % 99’u ) Okullarda öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması şiddeti önleme ve azaltmada etkili olduğunu belirtmiş, 5’i ( % 1’i ) etkili olmadığını ifade etmiştir. 2182 Okul aile birliği başkanından 2166’sı ( % 99’u ) Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürünün bahsettiği velilerin çocuklarına yaklaşım ve tutumlarının şiddeti önlemede etkili olduğunu ifade etmiş, 16’sı ( % 1’i ) etkili olmadığını belirtmiştir.

1

2153 Okul aile birliği başkanından 2148’i ( %99’u ) Şiddeti önlemede Anne-Baba eğitim programları ve aile içi iletişim çalışmalarının önemli olduğunu belirtmiş, 5’i ( % 1’i ) Şiddeti önlemede Anne-Baba eğitim programları ve aile içi iletişim çalışmalarının önemli olmadığını belirtmiştir. 2157 Okul aile birliği başkanından 2087’si ( % 97’si ) Yanlış bilgisayar, internet kullanımı ve internet cafeleri şiddetin artmasında etkili olduğunu belirtmiş, 70’i ( % 3’ü ) de Yanlış bilgisayar, internet kullanımı ve internet cafeleri şiddetin artmasında etkili olmadığını belirtmiştir. 2154 Okul aile birliği başkanından 2136’sı ( % 99’u ) Okul aile birliklerinin okul içerisinde daha aktif olmaları Okul-Veli- işbirliğinin arttırılmasının şiddeti önlemede ve azaltmada etkili olacağını belirtmiş, 18’i ( % 1’i ) ise Okul aile birliklerinin okul içerisinde daha aktif olmaları Okul-Veli- işbirliğinin arttırılmasının şiddeti önlemede ve azaltmada etkili olmadığını belirtmiştir. 2172 Okul aile birliği başkanından 2126’sı ( % 98’i ) Okul Aile Birliği ve Okul yöneticilerinin yeterli düzeyde işbirliği yaptığını belirtmiş, 46’sı ( % 2’si ) ise Okul Aile Birliği ve Okul yöneticilerinin yeterli düzeyde işbirliği yapmadığını belirtmiştir. 2170 Okul aile birliği başkanından 2137’si ( % 98’i ) Çevre okullardaki okul aile birliklerinin okullarda yapılacak etkinlikleri çeşitlendirmek ve paylaşım sağlamak amacıyla bir araya gelmesi ve koordinasyon sağlanmasının şiddeti önlemede yararlı olacağını ifade etmiş, 33’ü ( % 2’si ) ise yararlı olmayacağını belirtmiştir. 2188 Okul aile birliği başkanından 2174’ü ( % 99’u ) Okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırılması şiddeti önleme ve azaltmada caydırıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtmiş, 14’ü ( % 1’i ) ise Okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırılması şiddeti önleme ve azaltmada caydırıcı bir etkiye sahip olmadığını belirtmiştir. 2150 Okul aile birliği başkanından 2145’i ( %99 ‘u ) Şiddetin önlenmesinde ve azaltılmasında ilgili kurumlar (okul, emniyet, üniversite, sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb) işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade etmiş, 5’i ( % 1’i ) ise işbirliği içerisinde olması gerekmediğini ifade etmiştir. 2176 Okul aile birliği başkanından 2131’i ( % 98’i ) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelinde şiddeti önleme konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili hazırlanan kitapçık, broşür vb. dökümanların yararlı olacağını belirtmiş, 45’i ( % 2’si) ise yararlı olmayacağını ifade etmiştir. 2172 Okul aile birliği başkanından 1399’u ( % 64’ü ) Şiddetin yukarıda belirtilen bu tür önlemlerle önlenebileceğini belirtmiş, 773’ü ( % 36’ sı ) ise Şiddetin bu tür önlemlerle önlenemeyeceğini, ne yaparsak yapalım bence şiddeti önleyemeyiz ve azaltamayız diye düşünmektedir.

2

İSTANBUL İLİ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ ANKET SONUÇLARI
ANKETE KATILAN AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN SAYISI

SORU NO

SORUNUN İÇERİĞİ Şiddetin azaltılması ve önlenmesine yönelik bu tür bilgilendirme toplantıları faydalıdır. Şiddetin azaltılması ve önlenmesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan bu çalışmalar yeterlidir. İl Milli Eğitim Müdürü Sayın M.Ata ÖZER'in açıklamalarını inandırıcı buluyorum Okullardaki şiddeti önlemede ve azaltmada İl Milli Eğitim Müdürümüzün bahsettiği sportif faaliyetlerin arttırılması ve öğrencilerin bu faaliyetlere yönlendirilmesi yararlıdır. Okullarda şiddetin artmasında görsel ve yazılı medyanın tv dizilerinin büyük etkisi vardır. Okullarda öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması şiddeti önleme ve azaltmada etkilidir. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürünün bahsettiği velilerin çocuklarına yaklaşım ve tutumları şiddeti önlemede etkilidir. Şiddeti önlemede Anne-Baba eğitim programları ve aile içi iletişim önemlidir. Yanlış bilgisayar, internet kullanımı ve internet cafeleri şiddetin artmasında etkilidir. Okul aile birliklerinin okul içerisinde daha aktif olmaları Okul-Veliişbirliğinin arttırılması şiddeti önlemede ve azaltmada etkilidir. Okul Aile Birliği ve Okul yöneticileri yeterli düzeyde işbirliği yapmaktadır. Çevre okullardaki okul aile birliklerinin okullarda yapılacak etkinlikleri çeşitlendirmek ve paylaşım sağlamak amacıyla bir araya gelmesi ve koordinasyon sağlanması şiddeti önlemede yararlıdır. Okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin arttırılması şiddeti önleme ve azaltmada caydırıcı bir etkiye sahiptir. Şiddetin önlenmesinde ve azaltılmasında ilgili kurumlar (okul,emniyet,üniversite,sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri vb) işbirliği içerisinde olmalıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelinde şiddeti önleme konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili hazırlanan kitapçık, broşür vb. dökümanlar yararlıdır. Şiddetin bu tür önlemlerle önlenebileceğini düşünmüyorum. Ne yaparsak yapalım bence şiddeti önleyemeyiz ve azaltamayız.

ÇOK UYGUN BULUYORUM

YÜZDE

OLDUKÇA UYGUN BULUYORUM

YÜZDE

BİRAZ UYGUN BULUYORUM

YÜZDE

HİÇ UYGUN BULMUYORUM

YÜZDE

1 2 3

2171 2175 2174

1450 414 997

% % %

6 6 1 9 4 5

578 821 753

% % %

2 7 3 8 3 5

125 800 343

% % %

6 3 7 1 6

18 140 81

% % %

1 6 4

4 5 6

2171 2164 2174

1563 1516 1580

% % %

7 2 7 0 7 3 5 8 8 2 7 0 5 8 5 3

516 452 501

% % %

2 4 2 1 2 3 3 3 1 7 2 2 3 3 3 3

74 109 88

% % %

3 5 4

18 87 5

% % %

1 4 0

7 8 9

2182 2153 2157

1274 1770 1510

% % %

723 362 466

% % %

169 16 111

% % %

8 1 5

16 5 70

% % %

1 1 3

10 11

2154 2172

1267 1155

% %

706 711

% %

163 260

% %

8 1 2

18 46

% %

1 2

12

2170

1047

%

4 8 6 8

822

%

3 8 2 5

268

%

1 2

33

%

2

13

2188

1495

%

539

%

140

%

6

14

%

1

14

2150

1664

%

7 7

426

%

2 0

55

%

3

5

%

0

15

2176

1111

%

5 2

794

%

3 6 1 0

226

%

1 0 1 5

45

%

2

16

2172

232

% 11

221

%

320

%

1399

% 64

3

ŞİDDET VE ÇOCUK HAKLARI Kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da topluma karşı fiziksel ya da psikolojik gücünü istemli olarak kullanması, tehdit etmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik zarar görme, gelişiminin olumsuz etkilenmesi ya da tükenme durumunun ortaya çıkması şiddet olarak tanımlanmaktadır. Çocukların hayatında şiddet sadece sağlıklarını değil, tüm gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Şiddete maruz kalan çocuklarda, uyum azlığı, antisosyal davranışlar, okul devamlılığında azalma, dikkat eksikliği, okul başarısında düşüklük, riskli davranışlar, eşyalara bilerek zarar vermek, özgüven eksikliği, okul korkusu, yeme bozuklukları, sağlık problemleri, alkol ve madde bağımlılığı, intihar girişimi, huzursuzluk, depresyon, hatalı cinsel seçimler ve kendine zarar verme gibi olumsuz eylemler gözlemlenmektedir. Şiddet genellikle küçük yaşta ve aile içinde öğrenilmektedir. Çocukluğunda bir şekilde şiddete maruz kalan ya da şiddete tanık olan çocuklar şiddeti model alarak şiddet uygulamaktadırlar. Bu nedenle şiddet yalnız bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Soruna çözüm ararken uzun soluklu olması, geniş perspektiften bakılması, bilimsel ve insancıl yaklaşımlara dayanarak tüm bireylerin yetki ve sorumluluk aldığı uygulanabilir bir çalışma stratejisi belirlenmelidir. Günümüzün okullarındaki şiddetin artması, yarınımızın toplumu hakkında da işaretler vermektedir. Yarının şiddetten uzak bir toplum olması için okulların farklı bireylerin bir arada barış içinde yaşamayı öğreten kurumlar olması gerekmektedir. Öğrenciler arasında çatışmaların uzlaşmaya dönüştürülebilmesi, bireyler arasındaki farklılıkların çatışma değil, toplumsal zenginlik kaynağı haline getirilmesi hedeflenmelidir. Toplumun önemli bir parçası olan okullar, çocukları ve gençleri hayata hazırlayan, doğruyu ve yanlışı öğretebilen bir yer olarak görülmektedir. Okul ortamında öğrencinin demokratik koşullarda kendini ifade edebilmesi, hayata hazırlık için gerekli beceriler kazanması amaçlanır. Okulda ki tüm öğrencilerin okul içinde fiziki ve sosyal olarak ihtiyaçları karşılanıyorsa, o öğrenciler kendilerini okulda mutlu, huzurlu ve güvenli hissediyorsa, kurallar demokratik olarak işliyorsa o okulda şiddetin barınmasının mümkün olmayacaktır. Temelde insanlar hem şiddet kullanma mekanizmalarına, hem de istedikleri zaman şiddeti bastırabilecek mekanizmalara sahiptir. Gençler şiddete yönelme açısından riskli bir dönemdedir ve etkili müdahale yöntemleri uygulanırsa hoşgörüye yönelme potansiyelleri güçlenebilir. Tersini savunan görüşlere rağmen yapılan araştırmalar, sosyal kontrol yolu ile insanlardaki şiddete başvurma sıklığının azaltılabileceğini göstermektedir. Ergenin öfke durumu ile başa çıkma için duygularını tanıması en önemli koşuldur. Farkındalık kazandığı noktada kontrol mekanizmasını kullanacak, duyguyu bastırmayacaktır. Bastırılan öfke daha sonra daha güçlü ve kontrolü zor biçimde patlayarak ortaya çıkar. Dışa vurulan şiddetli öfke ergenlerin sosyal beceri yeteneğinde de zafiyet yaratır (Aydın, 2005). Cüceloğlu (2000)’na göre engellenme duygusuna yapılan en tipik davranışlardan biri saldırganlıktır. Bu saldırganlık bazen uyuma bazen de uyumsuzluğa götürür.

4

2006-2007 Eğitim öğretim yılında, İstanbul genelinde öğrenci, okul aile birliği, rehber öğretmenlerle yapılan toplantılarda şiddetin nedenleri belirlenmiş; bu nedenler yüz otuz altı madde de toplanmış, buna göre şiddetin nedenleri arasında en çok vurgulananlar aşağıda sıralanmıştır. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sosyal- kültürel ve sportif çalışmaların yetersizliği Anne- Baba destek eğitimlerinin yetersiz olması İlk ve orta öğretim programı uygulayan okullarda yöneltme hizmetlerinin sağlıklı yapılmaması ( okul-alan seçimi ) Sportif çalışmalarda fiziki alanların yetersizliği Okul- Aile iş birliğinin sağlanamaması Okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması Öğrencilere güvenilmemesi İlçeler arası ( sosyal- kültürel-sportif ) faaliyetlerin yetersiz olması Öğrencinin en basit suçlarda bile, velisine baskı yapılarak okuldan uzaklaştırılmaya çalışılması Okul önlerindeki satıcıların engellenmemesi Okul kütüphanelerinin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarında açık tutulmaması Okullarda kitap okuma ortamlarının yetersizliği ve kitap okumanın teşvik edilmemesi Sanatsal etkinliklerin yetersizliği Sürekli devamsız olan öğrencilerin ailelerine yönelik çalışmaların yetersiz olması Müzik çalışmalarının yetersizliği Meslek liselerinin ikinci sınıf okul konumuna düşürülmesi ve öğrencilerin gelecekle ilgili umutlarının yitirilmesine neden olunması Öğrencilerin teknoloji meraklarını sağlıklı ortamlarda giderememesi Okul çevrelerinin sivil polislerce kontrol edilmemesi Diğer kurumlara ait spor alanlarının öğrenciler tarafından kullanılamayışı Sosyal-kültürel uyum problemi yaşayan ailelere yönelik eğitim programlarının yetersiz olması Okul kulüplerinin işlevsel hale getirilememesi Şiddetin yaşandığı okullarda, Okul- Aile birliği ve öğrencilerin görüşlerine gereken önemin verilmemesi Çocuğun aile içi şiddetin etkisiyle zararlı alışkanlıklara yönelmesi Okullar arası yarışmaların rekabet havasından çıkarılamayıp dostluk havasına dönüştürülememesi Öğretmenlerin nöbet görevini iyi yapmaması Meslek gruplarının yeterince tanıtılmayışından dolayı öğrencilerin hedef belirleyememesi Zararlı alışkanlıklarla mücadele çalışmalarının ( Öğrenci ve veliye yönelik) yetersiz olması. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedici etkinliklerinin düzenlenmemesi Bağımlılık yaratan maddelere yönelik eğitim çalışmalarının yapılmaması Parçalanmış ailelerin çocuklarına ve ailelerine yönelik eğitim çalışmalarının yetersiz olması Öğrencilerin madde ve alkol kullanmaları

5

• • • • • • • • • • •

Öğrencilerin sorunlarına, öğretmenlerin yeterli düzeyde önem vermemesi Boş zamanların iyi değerlendirilememesi Okullarda rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmemesi Öfke kontrolünü öğrencilere öğretememe Ailenin çocuğu ile yeterince ilgilenememesi Ailenin ekonomik sorunları nedeniyle çocuğuna gerekli sevgiyi gösterememesi Ailede şiddetin özendirilmesi Aile içinde ağır ceza yöntemlerinin kullanılması Ailelerin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği TV programları konusunda gereken önemi göstermemesi. Teknoloji hizmeti veren özel sektör kurumlarındaki olumsuz koşullar Okul çevresindeki güvenliğin sağlanamaması

Yukarıdaki maddeler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmiş ve aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar uygulamaya konulmuş ve eylem planı kapsamında okullarda çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. • • • • • • • • Okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında; Öğrencilerin sportif etkinliklerine katılımı sağlanmış, Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ve yarışmalar düzenlenmiş, öğrencilerin bu etkinliklere katılımının sağlanmasına çalışılmıştır. Veli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, okul aile birliklerinden destek alınmış, Okul meclisleri oluşturulmuş, Bilgi yarışmaları ve münazaralar düzenlenmiş başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilmiştir. Okul servis sürücülerine ve okulun diğer personeline eğitim seminerleri düzenlenmiş ve eylem planında yer almıştır. İlköğretim ve liselerde öykü ve şiir yarışmaları düzenlenmiş yapılan çalışmalar sonucun da başarılı öğrenciler ödüllendirilmiştir. Sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar olarak tiyatro, resim, şiir, kompozisyon, çevre, fotoğraf alanlarında ilgi ve yeteneklerine göre öğrencilerden kalabalık gruplardan oluşan ekipler oluşturulmuş öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları bu çalışmalara özendirilmesi ve bu çalışmalara uygun diğer okullardaki fiziki mekanlar hizmete sunulmuştur. Okul koroları oluşturuluş, okul orkestraları kurulmuştur. Kulüplerin kurulup işler hale getirilmesi çalışmaları düzenlenmiştir Okullarda kendi istek ve duygularını rahat ifade edemeyen öğrencilerin dilek ve temennilerini aktarabilecekleri dilek kutuları oluşturulmuş öğrencilerin okul yönetimine katılımları sağlanmıştır. Okul duvar gazeteleri daha işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Olumlu davranış sergileyen öğrenciler tespit edilerek haftanın ya da ayın öğrencisi seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. Okullarda velilere yönelik düzenlenen toplantılarla velilere; okul öncesi eğitimin önemi, okul aile işbirliği, sosyal-kültürel uyum problemi, aile içi şiddet, zararlı alışkanlıklar, ailenin çocuğuna olan ilgisizliği, ailede şiddetin özendirilmesi, aile içinde ağır ceza yöntemlerinin uygulanması, ailenin çocukların internet kullanımı ve seyredeceği TV programları konusunda gereken önemi göstermesi, ailenin çocuğunun

• • • • •

6

öğretimine ağırlık vererek eğitimin kazandıracağı olumlu davranışları göz ardı etmesi, öğrencilerin ergenlik sorunları, çocuklarda kişilik gelişimi, anne baba tutumları,anne baba çocuk iletişimi, çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesinde ailenin rolü, çocuğa özgüven kazandırmada ailenin rolü,çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konusunda ailelerin bilinçlendirilmeleri için seminerler düzenlenmiştir. • Sınıf ve branş öğretmenlerine okul rehberlik uygulamaları konusunda iki günlük seminerler verilerek rehberlik uygulamalarının yanında Öğrencilerin sorunlarına öğretmenlerin yeterli düzeyde önem vermesi, öğretmenlerin öğrenciye sevgi ile yaklaşması, öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi, öğretmenlerin şiddeti çözüm olarak görmemeleri gerektiği, öğretmenin öğrenciye ‘notunu düşürürüm’ gibi tehditkar yaklaşmaması gerektiği, sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla yaklaşmamaları, öğretmenlerin argo diye tabir edilecek kelimeler veya ifadeler kullanmaması gerektiği, kişisel problemi olan öğrencilere yardımcı olmaları gerektiği gibi konularında bilgi verilmiştir Zararlı alışkanlıklar, bağımlılık yaratan maddeler, bağımlılık süreci ve sağlıklı yaşam konuları hakkında Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneği ile işbirliği yapılarak ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ayrı ayrı maddenin kendisini göstermeyen CD’ler aracılığı ile rehber öğretmenler tarafından bilgi verilmiştir

2007-2008 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanan eylem planı sonuçlarını vermeye başlamış okul disiplin olaylarında gözle görülür bir azalma yaşanmıştır. 2006-2007 eğitim öğretim yılı şiddeti önleme ve azaltma eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve sonuçlar bir sonraki plan için değerlendirilmeye alınmıştır. Buna göre eylem planına yeni maddeler eklenmiş ve gerekli düzenlemeler yeniden yapılmıştır.

Okul gençlere insanlığa saygıyı, ulusa ilkeye sevgiyi ve bağımsızlığın onurunu öğretir. Mustafa Kemal Atatürk Hedefe yanlız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız çocuklar geleceğimizdir..Anne babaları da eğitilmelidir ki çocuklarını iyi yetiştirsinler. Mustafa Kemal Atatürk Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkelerine uymak şarttır.(1923). Mustafa Kemal Atatürk Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Mustafa Kemal Atatürk

7

2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI DOĞRULTUSUNDA OKULLARDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2006-2007 Eğitim öğretim yılı Okullarda Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ait bilgiler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Haziran ayı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiş, gelen bilgiler İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar tarafından 2 aylık bir süreçte yoğun çalışmalar sonucunda incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Komisyonlar toplanan bilgilerle ilgili 32 ilçeden 2553 okuldan gelen bilgileri 15 başlık ve değerlendirme formuna dönüştürerek değerlendirmiştir. 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 32 ilçeden 2.173.025 öğrenciden 377.956 öğrencinin sportif çalışmalara katıldığı ve tüm İstanbul genelinde %17,39 oranında öğrencinin sportif çalışmalara katılımı sağlanmıştır.(EK-1 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 1900 okuldan 1008’i spor kulübü oluşturmuş ve 49316 lisanslı öğrenci yetiştirmiştir.( EK-2 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 7.,8. sınıflar ve ortaöğretim kurumları 9. sınıfta okuyan 593.952 öğrenciden 422.501 öğrenci meslek eğitimi ve mesleki yönlendirme çalışmaları yapılmış, yapılan çalışmalar tüm İstanbul’daki 7. ,8. sınıflar ve ortaöğretim kurumları 9. sınıfta okuyan öğrencilerin %71,13’üne kapsamaktadır. ( EK-4 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim ortaöğretim okullarından 10.,11.sınıflarda okuyan 477.748 öğrenciden 227.648 öğrenciye meslekleri tanıtma çalışmaları yapılmış İstanbul’daki ortaöğretim kurumlarındaki tüm 10.ve 11. sınıfların %47,65’ine meslekler tanıtılmıştır.( EK-5 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 32 ilçeden 70.888 sınıf ve branş öğretmeninden 62.750 öğretmen Sınıf Rehberlik Programı Uygulamaları seminerine katılmış, sınıf ve branş öğretmeninden %97,06’sı seminerde bilgilendirilmiştir. ( EK-6 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim 4.,5.,6.,7.,8. Sınıflar ortaöğretim 9.,10. Ve 11. Sınıflardan 1.516.426 öğrenciden 1.471.912 öğrenciye zararlı alışkanlıklar, bağımlılık yapan maddeler ve bağımlı süreci konusunda çalışmalar yapılmış olup tüm ilköğretim 4.,5.,6.,7.,8. sınıflar ve ortaöğretim 9.,10.,11.sınıflarının %97,06’sını kapsamaktadır.( EK-7 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 1680 okul öğrencilerin isteklerini öğrenmek için dilek kutusu oluşturmuş, 336 okul ise dilek kutusu oluşturmamıştır. Dilek kutularından 168.578 istek-talep öğrenciler tarafından yazılmıştır. ( EK-10 İlçe Değerlendirme Sonuçları )

8

2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin milli ve manevi değerleri geliştirmek için 32 İlçeden 66.149 öğrenci Çanakkale Şehitliğine, 509.103 öğrencide İstanbul’un tarihi mekanlarına gezilere katılmış, İstanbul’daki tüm öğrencilerden %24.38 gezilere katılmıştır. ( EK-11 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 2.050.507 öğrenciden 794.442 öğrenci okullarda mevcut olan 54158 bilgisayardan hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları bilgi teknoloji sınıflarından yararlandırılmıştır. İstanbul’daki tüm öğrencilerin % 38,74’ü bilgi teknoloji sınıflarını kullanmıştır. ( EK-12 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 1682 okulda kütüphanesinde bulunan 3.065.730 kitaptan 1.868.012 öğrenciden 959.701’i yararlanmıştır. Okul kütüphanesinden faydalanan öğrencilerin oranı %51,37’dir. ( EK-13 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 32 ilçeden en düzenli kıyafetle okula gelen öğrenci, en iyi nöbet tutan öğrenci, en çok kitap okuyan öğrenci arkadaşlarıyla iyi geçinen öğrenci, okul duvar gazetesine en çok yazı veren öğrenci, spor çalışmalarında en centilmen öğrenci ,sosyal çalışmalara en çok katılan öğrencilerden 60.213 model öğrenci seçilmiştir. ( EK-14 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 2.195.531 öğrenciden 587.889 öğrenci tiyatro-resim-şiir-çevre ve fotoğraf ve diğer sosyal kültürel çalışmalarda görev almış, görev alan öğrenciler tüm öğrencilerin %26,77’ni kapsamaktadır. ( EK-15 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 2.173.025 öğrenciden 51.878 öğrenci okulda müzik çalışmalarına katılmış, tüm okullarda müzikle ilgilenen öğrenci sayısı %2,38’dir. ( EK-16 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarından 1532 okul duvar gazetesi oluşturmuş, 454 okul duvar gazetesi oluşturamamıştır. 621 okul dergi çıkarmış, 1354 okul ise dergi çıkaramamıştır. Toplam 2.200.376 öğrenciden 163.524 öğrenci okul duvar gazetesine doküman ve yazı vermiştir. Tüm öğrenciler içinde %7,43’ü okul duvar gazetesine doküman ve yazı vermiştir. ( EK-17 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) 2006- 2007 Eğitim öğretim yılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki toplam 1.737.839 öğrenci velisinden 900,836’sı Aile İçi Şiddet, Zararlı Alışkanlıklar,Okul Ve Aile İşbirliği,Çocuklarda Sosyal-Kültürel Uyum Problemi, Ailede Uygulanan Ağır Ceza Ve Yöntemler Konularını Kapsayan Veli Bilgilendirme toplantılarına katılmıştır. Bilgilendirme toplantılarına katılan velilerin oranı %51,83’dür. ( EK-19 İlçe Değerlendirme Sonuçları ) Yapılan değerlendirmelerde sürecinde 794.529 işlem yapılmış ve yapılan değerlendirmede hata payı %1’dir.

9

10

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 24 SPOR BRANŞI İLE İLGİLENEN ÖĞRENCİLERE AİT EK-1 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRAN O İLÇENİN ADI İLÇENİN TOPLAM ÇALIŞMALARA KATILAN FAALİYETE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDESİ 1 ADALAR 1098 215 19,58 2 AVCILAR 52740 11408 21,63 3 BAĞCILAR 137889 19180 13,90 4 BAHÇELİEVLER 107064 16433 15,34 5 BAKIRKÖY 42314 11137 26,31 6 BAYRAMPAŞA 53473 9692 18,12 7 BEŞİKTAŞ 31254 11220 35,89 8 BEYKOZ 41097 10160 24,72 9 BEYOĞLU 41586 8945 21,50 10 BÜYÜKÇEKMECE 117215 21335 18,20 11 ÇATALCA 16793 5068 30,17 12 EMİNÖNÜ 14685 4556 31,02 13 ESENLER 88415 12571 14,21 14 EYÜP 59675 9570 16,03 15 FATİH 67433 15705 23,03 16 GAZİOSMANPAŞA 170976 12334 7,31 17 GÜNGÖREN 47477 4898 10,31 18 KADIKÖY 104362 23084 22,11 19 KAĞITHANE 66323 11493 17,32 20 KARTAL 100439 4830 4,80 21 KÜÇÜKÇEKMECE 131687 20397 15,48 22 MALTEPE 59376 14569 24,53 23 PENDİK 99115 17728 17,88 24 SARIYER 38203 8178 21,40 25 SİLİVRİ 21590 6673 30,90 26 SULTANBEYLİ 59268 10345 17,45 27 ŞİLE 4229 2037 48,16 28 ŞİŞLİ 57148 13056 22,84 29 TUZLA 32873 6375 19,39 30 ÜMRANİYE 161520 29256 18,11 31 ÜSKÜDAR 95242 18691 19,62 32 ZEYTİNBURNU 50466 6817 13,50 TOPLAM 2.173.025 377.956 17,39

11

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KULÜP VE LİSANSLI ÖĞRENCİ İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

EK-2

12

SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

İLÇENİN ADI ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM

TOPLAM OKUL SAYISI

OLUŞTURULAN SPOR KULÜBÜ SAYISI

KULÜP KURAN OKULLARIN YÜZDESİ

LİSANSLI ÖĞRENCİ SAYISI

6 34 75 73 56 35 54 62 45 104 57 22 41 59 69 107 30 121 61 79 91 62 80 58 48 31 12 49 37 110 99 33 1.900

4 19 58 56 39 12 37 43 31 45 34 13 14 39 61 86 9 74 37 25 9 46 22 27 23 11 8 27 9 40 28 22 1.008

66.66 55.88 77.33 76.71 69.64 34.28 68.51 69.35 68.88 43.26 59.64 59.09 34.14 66.10 88.40 80.37 30.00 61.15 60.65 31.64 9.89 74.19 27.50 46.55 47.91 35.48 66.66 55.10 24.32 36.36 28.28 66.66 53,05

244 642 3136 3677 1806 656 650 993 2007 1199 120 443 1168 2020 2605 1860 640 4444 1438 1048 2393 2392 3036 328 669 353 83 962 874 3093 3881 456 49.316

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7.,8. VE 9. SINIFLARDAKİ MESLEKİ YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI EK-4 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

13

SIRAN O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

İLÇENİN ADI

ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞ 16 A 43895 27249 17 GÜNGÖREN 12453 5621 18 KADIKÖY 28749 23248 19 KAĞITHANE 17282 12873 20 KARTAL 27204 13001 21 KÜÇÜKÇEKMECE 33851 22965 22 MALTEPE 16791 13790 23 PENDİK 28481 19762 24 SARIYER 11867 7125 25 SİLİVRİ 6238 4789 26 SULTANBEYLİ 15046 9438 27 ŞİLE 1069 764 28 ŞİŞLİ 16888 12906 29 TUZLA 8796 5065 30 ÜMRANİYE 43922 33747 31 ÜSKÜDAR 28974 22455 32 ZEYTİNBURNU 13590 10126 TOPLAM 593.952 422.501 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ EK-5

7. ,8. VE 9. SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 298 14855 37345 28970 13512 15986 9723 11893 10256 30536 4718 3958 21233 16644 18929

YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 282 10960 22501 21703 10508 12974 9013 10471 8263 20634 2662 2516 16688 12813 15589

YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDESİ 94.63 73.77 60.25 74.91 77.76 81.15 92.69 88.04 80.56 67.57 56.42 63.56 78.59 76.98 82.35 62.07 45.13 80.86 74.48 47.79 67.04 82.12 69.38 60.14 76.77 62.72 71.46 76.42 57.58 76.83 77.50 74.51 71,13 MESLEKLERİ TANIMA

14

İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRAN O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 İLÇENİN ADI ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM ORTAÖĞRETİM KURUMU TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 292 12576 22329 21698 17311 15996 13422 9868 11857 20972 4626 9107 8800 12540 18528 19513 9227 10549 28583 28251 26681 14814 17761 9818 4342 8572 793 19833 8322 30456 29158 11153 477.748 EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 212 3532 3614 12362 8197 9679 7308 4381 8705 11022 4153 4327 6515 8485 12659 6183 1074 5843 16123 3736 13407 8077 6969 3203 3086 2909 420 9742 3820 20509 12442 4954 227.668
EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDESİ

72,6 28,08 60,97 56,97 47,35 60,5 54,44 44,39 73,41 72,55 89,77 47,51 74,03 67,66 68,32 31,68 11,63 55,38 56,4 13,23 50,24 54,52 39,23 32,62 71,07 33,93 52,96 49,12 45,9 67,33 42,67 44,41 47,65

15

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ OKUL REHBERLİK PROGRAMI UYGULAMALARI EK-6 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI S SEMİNERE IRA MEVCUT SINIF VE BRANŞ SEMİNERE KATILANLARIN SEMİNER KONULARI NO İLÇENİN ADI ÖĞRETMENİ SAYISI KATILANLARIN SAYISI ORANI %

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU

75 1763 3613 3604 2547 1579 2110 1466 1995 3892 721 691 2221 1697 2778 4503 985 5554 1956 3600 3057 2483 2078 975 920 1066 162 2120 1378 4761 3020 1518

57 1694 3101 3408 2098 1442 1319 1376 1714 3636 649 666 2012 1559 2403 4042 401 5172 1573 3477 2915 2227 1801 915 878 793 135 1788 1094 4355 2662 1388

76 96,08 85,82 94,56 82,37 91,32 62,51 93,86 85,91 93,42 90,01 96,38 90,58 91,86 86,5 89,76 40,71 93,12 80,41 96,53 95,34 89,68 86,66 93,84 95,43 74,39 83,33 84,33 79,39 91,47 88,14 91,43

1-Okul Rehberlik Uygulamaları 2-Öğrenci Sorunlarına Yaklaşım 3-Öğretmenin Şiddeti Çözüm Olarak Görmemesi 4-Öğretmenlerin Öğrenciye Söz Hakkı Vermesi 5- Öğretmenlerin Öğrenciye Tehditkar Yaklaşmaması 6- Öğretmenlerin Kişilik Problemi Olan Öğrencilere Yaklaşımı

TOPLAM 70.888 62.750 88,51 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZARARLI ALIŞKANLIKLAR, BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER VE BAĞIMLILIK SÜRECİ ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ EK-7 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRANO İLÇENİN ADI 4.5.6.,7.8.9.10.11. SINIFLARIN ETKİNLİĞE KATILAN KATILANLARIN YÜZDESİ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI 1 ADALAR 742 588 79.24

17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU

37344 108599 70858 33530 51045 22189 28719 28129 77332 13199 10183 56162 40574 47872 112291 31598 70966 43684 70938 92478 40963 68304 25941 15268 39291 2655 39798 22250 108116 71895 33513

28801 72504 44116 25601 30259 16372 22847 23145 35888 6236 5569 46662 25539 39152 64778 12507 57289 32097 34636 60055 31943 37675 15173 12023 15621 2027 30690 15331 82749 59957 16561

77.12 66.76 62.25 76.35 59.27 73.78 79.55 82.28 46.40 47.24 54.68 83.08 62.94 81.78 57.68 39.58 80.72 73.47 48.82 64.93 77.98 55.15 58.49 78.74 39.75 76.34 77.11 68.90 76.53 83.39 49.41

TOPLAM 1.516.426 1.004.391 66,23 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DİLEK KUTUSU EK-10 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRAN O 1 2 İLÇENİN ADI ADALAR AVCILAR DİLEK KUTUSU SAYISI 6 34 DİLEK KUTUSU OLUŞTURMAYAN 0 0 TALEP SAYISI 61 666

18

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM

74 68 58 29 46 55 57 84 56 18 38 39 70 106 14 120 53 90 67 49 63 44 47 18 10 51 31 89 65 31 1.680

2 9 2 6 17 7 2 40 1 3 8 22 3 0 16 11 8 0 23 14 19 15 2 14 4 19 8 22 35 4 336

14522 13208 4695 3426 2957 4740 6588 11931 1764 414 4834 3579 27174 1451 1227 9421 2781 4435 4913 4669 8896 2796 1684 2106 801 1630 2987 9432 4530 4260 168.578

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİLERİN MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARINI GELİŞTİRMEK ÜZERE ÇANAKKALE VE İSTANBUL'UN TARİHİ MEKANLARINA YAPILAN GEZİLER İLE İLGİLİ EK-11 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SIRANO İLÇENİN ADI ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCI SAYISI İSTANBUL'UNTARİHİ MEK. KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI İLÇENİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE GEZİLERE KATILAN ÖĞRENCİ ORANI

1 2

ADALAR AVCILAR

128 1329

691 2365

1193 52218

68.65 7.07

19

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM

4018 3090 2417 1642 2365 2844 800 2617 581 760 950 2356 2607 556 561 5086 4924 2258 1470 2080 1922 3202 592 795 105 1643 559 5464 3231 3197 66.149

22800 32618 16443 10309 12591 13077 13454 26359 923 5574 12570 16999 19439 102130 6510 23021 12269 8866 19019 14284 13172 10491 2651 3943 813 18938 3653 30140 22102 10889 509.103

136007 107695 45531 53679 33922 42005 41702 112382 17402 15350 86675 61286 68517 380346 46004 105824 63694 100179 125099 60396 91969 38141 22487 57202 3777 57059 31406 154463 95455 49937 2.359.002

19.71 33.15 41.42 22.26 44.08 37.90 34.18 25.78 8.64 41.26 15.59 31.58 32.17 26.99 15.37 26.56 26.99 11.10 16.37 27.09 16.41 35.90 14.42 8.28 24.30 36.06 13.41 23.05 26.53 28.20 24.38

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTA SONLARI OKUL BİLGİ TEKNOLOJİ SINIFLARININ ÖĞRENCİLERE KULLANDIRILMASI EK-12 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI OKULUN TOPLAM İSTİFADE EDEN ÖĞRENCİ İLÇE ADI ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN BİLGİSAYAR SAYISI SAYISI YÜZDE 1 ADALAR 1099 138 502 45.67 2 AVCILAR 52817 901 18602 35.21 3 BAĞCILAR 136037 1986 39163 28.78

20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM

103735 42667 53515 35529 40314 43391 111373 16982 11182 78440 55425 63824 177492 47796 92098 63334 90607 127347 61005 102188 38102 20436 56191 3647 56351 30901 152134 97019 47529 2.050.507

2076 1560 3089 1976 1359 1642 2795 1698 595 1237 1475 2062 3217 712 3296 1452 1970 2088 1650 1939 1423 996 843 322 1675 1082 3030 2916 958 54.158

23775 16811 23945 16555 18705 18647 49380 15526 5033 26881 29994 31070 119875 11178 30298 21269 15337 41768 18645 33156 11043 11894 7848 3221 19613 12359 44251 46673 11425 794.442

22.91 39.40 44.74 46.59 46.39 42.97 44.33 91.42 45.00 34.26 54.11 48.68 67.53 23.38 32.89 33.58 16.92 92.79 30.56 32.44 28.98 58.20 13.96 88.31 34.80 39.99 29.08 48.10 24.03 38.74

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KÜTÜPHANELERİNİN HAFTA SONLARI ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULMASI EK-13 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI S IRA NO 1 2 3 İLÇENİN ADI ADALAR AVCILAR BAĞCILAR
TOPLAM OKUL SAYISI
KÜTÜPHANELERDEKİ TOPLAM KİTAP SAYISI KÜTÜPHANESİ BULUNAN OKULLARDAKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SI KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI YARARLANAN ÖĞRENCİ ORANI %

6 31 68

9250 39789 86101

1095 48335 127561

893 31152 61308

81.55 64.45 48.06

21

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAHÇELİEVLER 64 125780 94639 39075 41.28 BAKIRKÖY 55 225 40537 23152 57.11 BAYRAMPAŞA 32 43140 50285 33949 67.51 BEŞİKTAŞ 53 261714 26839 16945 63.13 BEYKOZ 54 63007 38575 21085 54.65 BEYOGLU 57 242149 42851 24353 56.83 BÜYÜKÇEKMECE 95 136679 98214 56090 57.10 ÇATALCA 57 30533 16712 15526 92.90 EMİNÖNÜ 22 64398 23276 8303 35.67 ESENLER 42 59118 83667 39555 47.27 EYÜP 48 67803 50556 26597 52.60 FATİH 68 138310 56649 34068 60.13 GAZİOSMANPAŞA 103 117741 174564 50721 29.05 GÜNGÖREN 13 12326 24191 15514 64.13 KADIKÖY 121 346547 94690 54599 57.66 KAĞITHANE 51 64915 56496 29297 51.85 KARTAL 39 82111 47189 20817 44.11 KÜÇÜKÇEKMECE 71 127583 108197 53973 49.88 MALTEPE 57 99012 56763 28372 49.98 PENDİK 77 99966 94693 64321 67.92 SARIYER 45 105193 29574 14842 50.18 SİLİVRİ 42 53988 19734 12393 62.80 SULTANBEYLİ 21 17692 34876 16582 47.54 ŞİLE 9 11499 3258 2691 82.59 ŞİŞLİ 61 149415 53988 29402 54.46 TUZLA 28 84298 22490 15476 68.81 ÜMRANİYE 95 146878 138835 67526 48.63 ÜSKÜDAR 69 133194 67299 36244 53.85 ZEYTİNBURNU 28 45376 41384 14880 35.95 TOPLAM 1682 3.065.730 1.868.012 959.701 51.37 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MODEL ÖĞRENCİ SEÇİMİ EK-14 İLÇ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İLÇENİN ADI
İİLÇENİN TOPLAM OKUL SAYISI SEÇİLMİŞ OLMASI GEREKEN MODEL ÖĞRENCİ SAYISI SEÇİLEN MODEL ÖĞRENCİ SAYISI

SIRAN O

MODEL ÖĞRENCİ SEÇİLEN KONULAR 1.En düzenli kıyafetle okula gelen öğrenci 2.En iyi nöbet tutan öğrenci 3.En çok kitap okuyan öğrenci 4.Arkadaşlarıyla iyi geçinen öğrenci

1 2 3 4

ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER

6 35 77 79

180 1050 2310 2370

206 2277 3388 2430

22

BAKIRKÖY 60 1800 1865 5.Okul duvar gazetesine en çok yazı veren öğrenci BAYRAMPAŞA 36 1080 874 6.Spor çalışmalarında en centilmen öğrenci BEŞİKTAŞ 64 1920 1509 7.Sosyal çalışmalara en çok katılan öğrenci BEYKOZ 64 1920 1853 BEYOGLU 56 1680 1111 BÜYÜKÇEKMECE 124 3720 3985 ÇATALCA 58 1740 289 EMİNÖNÜ 22 660 373 ESENLER 46 1380 2173 EYÜP 61 1830 2469 FATİH 85 2550 3049 GAZİOSMANPAŞA 108 3240 2599 GÜNGÖREN 30 900 242 KADIKÖY 138 4140 4245 KAĞITHANE 61 1830 1658 KARTAL 78 2340 3114 KÜÇÜKÇEKMECE 84 2520 2989 MALTEPE 64 1920 2398 PENDİK 82 2460 3025 SARIYER 64 1920 956 SİLİVRİ 48 1440 969 SULTANBEYLİ 32 960 515 ŞİLE 13 390 1505 ŞİŞLİ 60 1800 199 TUZLA 36 1080 634 ÜMRANİYE 112 3360 3502 ÜSKÜDAR 97 2910 2925 ZEYTİNBURNU 36 1080 887 TOPLAM 2.016 60.480 60.213 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TİYATRO-RESİM-ŞİİR-ÇEVRE VE FOTOĞRAF ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ EK-15 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI KATILANLARIN TİYATRO,RESİM,ŞİİR,ÇEVRE VEFOTOĞRAF SIRANO İLÇENİN ADI YÜZDESİ OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİ
SAYISI SAYISI

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4

ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER

1099 53829 139724 106371

1070 17034 27035 19429

97.36 31.64 19.34 18.26

23

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞ A GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU

43914 57933 33312 40879 43571 116822 16657 15182 87343 60094 68343 177081 48454 104366 66477 98219 142363 60238 99554 32669 22161 58050 3769 56413 33018 160126 97109 50391

17599 16268 14205 12378 13878 30885 2970 5586 30153 16715 27921 53517 2839 46819 16151 7473 30144 20670 20736 11826 7780 8592 2238 20841 14991 36692 23274 10180

40.07 28.08 42.64 30.27 31.85 26.43 17.83 36.79 34.52 27.81 40.85 30.22 5.85 44.86 24.29 7.60 21.17 34.31 20.82 36.19 35.10 14.80 59.37 36.94 45.40 22.91 23.96 20.20

TOPLAM 2.195.531 587.889 26.77 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA OKUL KOROSUNUN OLUŞTURULMASI EK-16 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MÜZİKLE İLGİLENEN SIRAN TOPLAM ÖĞRENCİ MÜZİKLE İLGİLENEN ÖĞRENCİLERİN O İLÇENİN ADI SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ORANI 1 ADALAR 1098 216 19,67 2 AVCILAR 52740 1552 2,94 3 BAĞCILAR 137889 1907 1,38

24

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAHÇELİEVLER 107064 2461 2,29 BAKIRKÖY 42314 2288 5,40 BAYRAMPAŞA 53473 994 1,85 BEŞİKTAŞ 31254 2225 7,11 BEYKOZ 41097 1290 3,13 BEYOGLU 41586 1387 3,33 BÜYÜKÇEKMECE 117215 3415 2,91 ÇATALCA 16793 149 0,88 EMİNÖNÜ 14685 616 4,19 ESENLER 88415 1197 1,35 EYÜP 59675 1466 2,45 FATİH 67433 2730 4,04 GAZİOSMANPAŞA 170976 678 0,39 GÜNGÖREN 47477 251 0,52 KADIKÖY 104362 5183 4,96 KAĞITHANE 66323 1261 1,90 KARTAL 100439 740 0,73 KÜÇÜKÇEKMECE 131687 2772 2,10 MALTEPE 59376 1860 3,13 PENDİK 99115 2043 2,06 SARIYER 38203 1474 3,85 SİLİVRİ 21590 933 4,32 SULTANBEYLİ 59268 636 1,07 ŞİLE 4229 252 5,95 ŞİŞLİ 57148 1934 3,38 TUZLA 32873 818 2,48 ÜMRANİYE 161520 3173 1,96 ÜSKÜDAR 95242 2991 3,14 ZEYTİNBURNU 50466 986 1,95 TOPLAM 2.173.025 51.878 2.38 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL DUVAR GAZETESİ VE OKUL DERGİ BİLGİLERİ EK-17 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SIRAN O
İLÇENİN ADI DUVAR GAZETESİ ÇIKARAN OKUL SAYISI DUVAR GAZETESİ ÇIKARMAYAN OKUL SAYISI DERGİ ÇIKARAN DERGİ ÇIKARMAYA N DUVAR GAZETESİNE YAZI VEREN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDESİ

1 2 3 4

ADALAR AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER

6 18 74 63

0 16 4 12

1 11 29 27

5 23 49 48

671 2109 8463 8759

1099 52617 140869 104584

61.05 4.00 6.00 8.37

25

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞ A GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU

53 31 52 49 49 90 57 19 42 50 73 26 11 122 52 25 69 52 64 41 38 19 9 55 26 88 78 31

7 4 12 14 8 17 1 4 2 9 5 82 19 13 8 57 19 10 19 17 10 12 5 6 10 23 25 4

29 12 23 18 23 34 0 12 21 15 31 27 3 53 14 18 33 27 32 21 16 4 1 24 13 21 17 11

31 22 41 45 34 73 58 11 23 34 47 81 27 82 46 64 55 35 51 37 32 27 13 37 23 90 86 24

5856 4615 4096 4463 4748 10820 1311 1122 4946 4464 6266 4751 1628 13054 6150 3960 8706 4795 6194 2782 2743 4400 1237 6530 3236 8606 7532 4511

44056 54534 45690 41581 42376 114899 16661 15134 89495 58182 67823 177115 47478 104415 66479 98748 139344 59774 99265 38257 21781 57629 3777 56631 32845 156996 99549 50693

13.29 8.46 8.96 10.73 11.20 9.41 7.86 7.41 5.52 7.67 9.23 2.68 3.42 12.50 9.25 4.01 6.24 8.02 6.23 7.27 12.59 7.63 32.75 11.53 9.85 5.48 7.56 8.89

TOPLAM 1.532 454 621 1.354 163.524 2.200.376 7,43 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI AİLE İÇİ ŞİDDET, ZARARLI ALIŞKANLIKLAR,OKUL VE AİLE İŞBİRLİĞİ ÇOCUKLARDA SOSYAL-KÜLTÜREL UYUM PROBLEMİ, AİLEDE UYGULANAN AGIR CEZA VE YÖNTEMLER KONULARINI KAPSAYAN VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI EK-19 İLÇE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SIRAN O İLÇENİN ADI TOPLAM VELİ BİLGİLENDİRİLEN VELİ YÜZDESİ SAYISI SAYISI 1 ADALAR 683 386 56.51 2 AVCILAR 45836 24240 52.88 3 BAĞCILAR 113221 44740 39.51

26

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYKOZ BEYOGLU BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA EMİNÖNÜ ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN KADIKÖY KAĞITHANE KARTAL KÜÇÜKÇEKMECE MALTEPE PENDİK SARIYER SİLİVRİ SULTANBEYLİ ŞİLE ŞİŞLİ TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR ZEYTİNBURNU TOPLAM

100841 44339 44384 32038 33951 37741 81194 15823 12558 71452 50472 58218 168606 12540 98851 56506 97764 98516 33893 70111 23346 19135 22106 2829 55317 18747 131337 41370 44114 1.737.839

63693 25006 20619 18537 18815 22181 41339 15823 7277 40053 22168 32423 130581 5450 44953 32254 25280 40085 13041 28442 15341 9372 7991 956 29969 10366 62704 23014 23737 900.836

63.16 56.39 46.45 54.85 55.41 58.77 50.91 100.00 57.94 56.05 43.92 55.69 77.44 43.46 45.47 57.08 25.85 40.68 38.47 40.56 65.71 48.97 36.14 33.79 54.17 55.29 47.74 55.62 53.80 51.83

2007-2008 ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI
ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM SORUMLU KURUM ÇALIŞMA TARİHİ ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

NO

27

1

1.Okul spor kulüplerinin oluşturulması, 2.Mevcut okul spor kulüplerine işlerlik kazandırılması, 3.Lisanslı öğrenci sayısının artırılması.

1.Öğrencilerin profesyonel bir düşünceye sahip olmalarını sağlamak. 2.Ülkeye milli sporcu kazandırmak. 3.Öğrencilerin özgüvenlerini artırmak amacıyla lisanslı olmalarını sağlamak. 4.Model öğrenci yetiştirmek. 5.Bedenen ve ruhen sağlıklı bir fiziğe sahip olmalarını sağlamak.

1. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, 2. Yerel Yönetimler, 3.Sivil Toplum Örgütleri, 4.Spor Alanı Bulunan Özel Okul Müdürlükleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul spor kulübünü oluşturmayan okullar 1.dönemin sonuna kadar okul spor kulüplerini kurmuş olacaklardır. 2. Okul spor kulübünü kurmuş olan okullar ile kuracak olan okullar spor kulübünün aktif olarak işlemesini sağlayacak her türlü tedbiri alacaklardır. 3. Spor kulübünü oluşturan okullar lisanslı öğrenci sayısını artırmaya çalışacaklardır. 4.Okul spor kulübünün çalışmalarında spor alanı ve salonu yetersiz olan okullar bağlı bulundukları ilçe belediye başkanlıkları, gençlik spor müdürlüğü, özel spor alanları ve diğer spor alanlarından istifade etmek için girişimlerde bulunarak bu gayretleri belgelendirmeye çalışacaklardır. 5. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu konuda yapılan çalışmaları EK-1 forma işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1.İzci ünitesini oluşturmayan okullar birinci dönemin sonuna kadar izci ünitelerini oluşturmuş olacaklardır. 2.İzci ünitelerine, hazırlanacak programlar doğrultusunda işlerlik kazandırılacaktır. 3.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, izcilik faaliyetleriyle ilgili çalışmaları EK-2 forma işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

2

İzci ünitelerinin oluşturulması.

1. İyi duygulu, iyi karakterli ve toplum içinde yapıcı bir ruha sahip olmalarını sağlamak. 2. Kurallara uyan saygılı, disiplinli, özveri sahibi ve paylaşımcı bir duyguya sahip olmalarını sağlamak. 3.Kendisi için gerekli el becerilerine sahip , sorumluluk almaya hazır , sağlıklı ve olumlu düşünen doğa ve kültür eserlerini seven, koruyan iyi bir birey olarak yetişmelerini sağlamak.

-

Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

3

1.Futbol 2.Basketbol 3.Voleybol

1. Öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarında boş zamanlarını güvenli okul

1.Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri

Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise

01.10.200 7 13.06.200

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, belirtilen 23 spor branşında okulun ve işbirliği yapılacak kurumların fiziki spor alanı ve salonlarını göz önüne

28

4.Atletizm 5.Yüzme 6.Masa Tenisi 7.Satranç 8.Güreş 9.Hentbol 10.Badminton 11.Ritmik Ve Aletli Jimnastik 12.Müzik 13.Halk Oyunları 14.Bale 15.Kros 16.Tenis 17.Karate 18.Tekvando 19.Oryantrik 20.Yürüyüş 21.Bando 22.Boks 23.Judo 4 Münazara yarışmaları.

ortamında değerlendirmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir gelişime sahip olmalarını sağlamak. 3. Öğrencilerin enerjilerini olumlu çalışmalarda kullanmasını sağlama alışkanlığı kazandırmak. 4. Sporu dostluk, kardeşlik, centilmenlik duygularına sahip olarak değerlendirmelerini sağlamak.

2.Yerel Yönetimler 3. Sivil Spor Alanları Yöneticileri 4. Spor alanı ve Salonu Bulunan Özel Okul Müdürlükleri

müdürlükleri.

8

alarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarını güvenli okul ortamında değerlendirmelerini sağlamak üzere hizmet vereceklerdir. 2. Öğrencilerin yeteneklerine göre ilgi duydukları spor çalışmaları konusunda öğrencilere yönelik araştırma amaçlı anket düzenlemeleri isabetli olacaktır. 3.Değişik spor branşlarında fiziki mekanları uygun olmayan okul müdürlükleri çevrelerindeki spor mekanlarına sahip ilçe spor müdürlükleri ,yerel yönetimler,özel okul müdürlükleri ve Sivil spor alanları yöneticileri ile işbirliği yapacaklardır. 4. Okul müdürlükleri spor grupları oluştururken mümkün oldukça her spor branşında farklı öğrencilerin yer almasını sağlayacaklardır. 5.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu çalışmalarda yer alan öğrencilere ait bilgileri EK-3 forma işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

1 Öğrencilerin toplum içinde kendilerini rahat ifade etmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerin kendine olan güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek. 3. Savunma, fikir üretme, yorumlama değerlendirme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak. 4. . Farklı görüşlerde mantık yürütme ve karşıt görüşlere saygı duyma alışkanlığı kazandırmak.
ETKİNLİĞİN AMACI

-

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümünün hazırlayacağı bir program ve takvim doğrultusunda münazara yarışmalarını gerçekleştireceklerdir.

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

5

İlköğretim ve ortaöğretim okulları arası bilgi ve kültür yarışması.

1. Öğrencilere düşünme, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazandırmak.

1.Yerel Yönetimler 2.Aile Birliği

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200

1.İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümünün hazırlayacağı bir program ve takvim doğrultusunda bilgi yarışmalarını

29

2. Bilgi ve kültürünü aktarabilme yeteneğini geliştirmek. 3. Grup halinde iş yapabilme becerisi kazandırmak 4. Öğrencilerin kendilerini toplum önünde rahat ifade etmelerini sağlamak. 5. Öğrencilerin bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek 6 İlköğretim okulu öğrencileri ‘Öğretmeni Sevmek ‘ konulu şiir yarışması 1. Öğretmen öğrenci ilişkisini güçlendirme 2. Öğrencilerin öğretmene olan güvenini artırmak 3.Öğrencilerin başarısını artırmak.

Başkanlıkları 3.Sivil Toplum Örgütleri

8

gerçekleştireceklerdir.

1.Yerel yönetimler 2.Aile birliği başkanlıkları 3.Sivil toplum örgütleri

Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümünün hazırlayacağı bir program ve takvim doğrultusun da yarışmayı gerçekleştireceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri yarışmayı kapsayan öğrenci bilgilerini EK-6 forma işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel lise müdürlükleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür bölümünün hazırlayacağı takvim ve programa göre yarışmayı gerçekleştireceklerdir. 2. . Resmi ve özel lise müdürlükleri yarışmaya ait bilgileri kapsayan EK-7 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel lise müdürlükleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümünün hazırlayacağı program ve takvim doğrultusunda yarışmayı gerçekleştireceklerdir. 2.Resmi ve özel lise müdürlükleri yarışmaya katılan tüm öğrencilerine katılım belgesi vereceklerdir

7

Resmi ve özel lise öğrencileri arası ‘Toplumsal Sevgi’ konulu kompozisyon yarışması

1.Toplumsal kaynaşmayı artırmak. 2. Toplumsal şiddeti azaltmak. 3.Bireyin topluma olan bağlılığını artırmak

1.Yerel Yönetimler 2.Aile Birliği Başkanlıkları 3.Sivil Toplum Örgütleri

Resmi ve özel lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

8

Resmi ve özel liseli öğrenciler arası ‘ Küresel Isınma ‘ konulu karikatür yarışması

1.Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı olumsuzluklara dikkat çekilmesini sağlamak. 2.Küresel ısınmaya sebep olan etkenlerin azaltılmasına katkıda bulunmak.
ETKİNLİĞİN AMACI

1.Yerel yönetimler 2.Aile birliği başkanlıkları 3.Sivil toplum örgütleri
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

Resmi ve özel lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

30

3. Resmi ve özel lise müdürlükleri yarışmaya ait bilgileri kapsayan EK-8 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

9

Zor öğrencilerin (sınıfta verimli çalışma ortamını bozan, okul ve sınıf kurallarına uyum güçlüğü gösteren öğrencilerde) olumsuz davranışlarının azaltılması

1. Zor öğrencilerin diğer öğrencilerle grup halinde iş yapabilme alışkanlığı kazandırma. 2. Zor öğrencilerin diğer öğrencilerle grup çalışması yaparak, ders başarılarını artırmaya çalışmak 3. Zor öğrencilere çalışma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırmak 4. İlgi ve yeteneklerine göre okul içi ve dışı çalışmalara yönlendirilmelerini sağlamak.

1.Rehberlik Araştırma Merkezleri 2.Sınıf Öğretmeni 3. Veli

Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

A.Resmi ve özel ilköğretim okulları ve liseler de öğrenim gören zor öğrencilerin ders başarılarının artırılması ve sorumluluk kazandırma grup çalışmasını rehberlik servisleri aracılığıyla aşağıdaki şekilde yapacaklardır. 1.10’ ar öğrenciden grup oluşturulacaktır. Oluşturulacak grubun içinden 10 öğrencinin yarısı zor öğrencilerden seçilecektir.Grup çalışması her hafta bir oturum olmak üzere 7 hafta sürecektir. 2. Okul rehberlik servisi haftalık grup çalışma planı; a) Öğrencilerle tanışma ve öğrencilerin çalışma yöntemlerinin paylaşılması b) Amaç belirleme çalışma planı yapma konusunda öğrencilerle paylaşım ve her öğrencinin evde çalışma planı hazırlayıp getirmesi ve paylaşımı c) Her öğrenci için gerçekleştirebileceği düzeyde yeni bir çalışma programının oluşturulması d) Ders çalışma yöntem ve teknikleri konusunda bilgi verilmesi e) Grup çalışmasında yapılan paylaşımların öğrencilerin derslerinde uygulama sonuçlarının paylaşımı ve sorumluluklar konusunun işlenmesi f) Zor öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul içi ve dışı çalışmalarda görev alabileceği konuların paylaşımı g) Çalışma alışkanlığının devamının sürdürülmesi için öğrencilerle bundan sonra yapılacak çalışmaların paylaşımı (örgencilere sınıf öğretmeni,veli,rehberlik servisinin sürekli örgenciyle iletişimde bulunarak çalışmalarının takibinin yapılacağı konusunun paylaşımı) B. Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri, bu grup çalışmalarında yer alan örgencilere ait bilgileri.

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

31

EK-9 forma işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir 10 Resmi ve özel ilköğretim okulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile liselerin 9. sınıf öğrencilerine yönelik mesleki eğitim ve yönlendirme çalışmaları. 1. İlköğretim ve lise öğrencilerinin meslek liseleri bölümlerini fark etmelerini sağlamak. 2. İlköğretim ve lise öğrencilerinin mesleki bilgi kaynaklarından yararlanmalarını sağlamak. 3. Öğrencilerin yönlendirileceği meslek liselerinde isabetli bölüm seçmesini sağlamak. 1.Meslek liseleri 2.Yerel yönetimler 3.Meslek kuruluşları. Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri, MEGEP tarafından hazırlanan ve 2006-2007 eğitim öğretim yılı uygulamaya konulan Şiddeti Önleme ve Azaltma eylem planı ekinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştırılan ve 14 CD’den oluşan bilgileri ilköğretim okulu 7. ve 8. sınıf ve liselerin 9. sınıf öğrencilerine okul müdürlüğünce görevlendirilecek öğretmenler aracılığıyla anlatıp izlettireceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu müdürlükleri en yakın meslek lisesi müdürlükleri ile işbirliğine giderek 7. ,8. ve 9. sınıf öğrencilerinin hazırlanacak programına göre meslek liselerini ziyaret ederek bölümlerin çalışmalarını yerinde görmelerini sağlayacaklardır. 3.Resmi ve özel ilköğretim okulları ve lise müdürlükleri, yapılan çalışmalar ait bilgileri EK-10 bilgi formuna işleyerek 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1.Resmi ve özel lise müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan ve 2006-2007 eğitim öğretim yılı ‘Şiddetti Önleme ve Azaltma Eylem Planı’ ekinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştırılan ‘Meslekleri Tanıyalım’ konulu CD’nin tanıtım ve yönlendirme dersinde veya uygun görülecek saatlerde sınıf rehber öğretmenleri tarafından izlettirilecek ve anlattırılacaktır. 2.Resmi ve özel okul müdürlükleri mümkün oldukça meslekleri tanıma çalışmalarında akademisyenlerden ve meslek odalarından destek almaya çalışacaklardır. 3.Resmi ve özel lise müdürlükleri meslekleri tanıma konusunda yaptıkları çalışmaları kapsayan EK-11 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

11

Resmi ve özel liselerin 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere meslekleri tanıtma çalışmaları.

1.Ortaöğretim öğrencilerinin yüksek öğrenime yönelik mesleki ve akademik program seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. 2.Ortaöğretim öğrencilerine mesleki doyum ile ilgi,yetenek ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak.

1.Türkiye İş Kurumu 2.Üniversiteler 3.Meslek Odaları

Resmi ve özel lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

32

12

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerine ‘ Sınıf Rehberlik Programı Uygulamaları ‘ konusunda seminer verilmesi.

1.Sınıf rehber öğretmeni ve branş öğretmenlerine sınıf rehberlik programını tanıtmak 2.Rehberlik saatlerinde sınıf ve branş öğretmenlerini rehberlik etkinliklerinin uygulanması konusunda bilgilendirmek. 3. Sınıf ve branş öğretmenlerini etkili öğretmenlik konusunda bilgilendirmek. 4.Öğretmenlerin öğrenci sorunlarına nasıl eğilmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmek 5.İyi bir öğretmenin göstermesi gereken davranışlar konusunda bilgilendirmek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

01.10.200 7 28.12..200 7

1.İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 2006-2007 eğitim öğretim yılı ‘Şiddetti Önleme ve Azaltma Eylem Planının’ 6. sırasında yer alan ‘ Sınıf Rehberlik Programı Uygulamaları ‘ seminerine katılmayan veya katılamayan sınıf ve branş öğretmenlerini tespit ederek Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.10.2006 tarih ve 4481 sayılı yazı emirlerinde yer alan okul rehberlik uygulama programı konularının yanında öğretmenlerin öğrenciye yaklaşımı,öğretmenlerin öğrenciye söz hakkı vermesi,öğretmelerin şiddeti çözüm olarak görmemeleri gerektiği ve sınıf içindeki hiperaktif veya hareketli öğrencilere baskıcı metotlarla yaklaşmamaları konusunda dersleri aksatmamak kaydıyla en az 2 günlük seminerler ( 12 saat ) düzenleyeceklerdir. 2.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri seminerleri planlarken seminer gruplarının 100 kişiyi aşmamasına özen göstereceklerdir. 3.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri seminerlerde eğitim görevlisi olarak rehber öğretmenleri görevlendireceklerdir. 4.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri düzenlenecek olan seminerlere katılan öğretmenlere ait bilgileri EK-12 bilgi formuna işleyerek en geç 17.01.2008 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü şube müdürü Güner ERGENÇ’e elden teslim edeceklerdir. 1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneği işbirliğiyle hazırlanan (ilköğretim kurumlarına ayrı CD’ler liselere ayrı CD’ler) bilgilendirme ve bilinçlendirme CD’leri 2006-2007 eğitim öğretim yıllı ‘Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planı’ ekinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştırılan CD’ler öğrencilere rehber öğretmenler görevlendirilerek 4,5,6,7,8,9,10,11,12 sınıflara izlettirilecek ve anlatılacaktır.
ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

13

Resmi ve özel ilköğretim okullarında ve liseler de öğrenim gören öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklar bağımlılık yapan maddeler, bağımlılık süreci ve sağlılık yaşam konusunda bilgilendirmek.
ETKİNLİĞİN KONUSU

1.Öğrencileri zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık süreci konusunda bilinçlendirmek. 2.Öğrencileri sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

33

2.Rehber öğretmeni bulunmayan okullar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden programı uygulayacak rehber öğretmen görevlendirmelerini isteyeceklerdir. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu çalışmalara ait bilgileri EK-13 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir 14 Öğrencilerin dilek, temenni ve isteklerini okul yönetimine duyurması. 1. Öğrencilerin dilek, temenni ve isteklerini dile getirmelerini sağlamak. 2.Öğrencilerin yönetime katkıda bulunmalarını sağlamak. 3.Öğrencilerin isteklerini rahat ifade etmelerini sağlamak. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10..200 7 13.06.200 8 1.2006-2007 öğretim yılı ‘ Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planının’ 10. maddesinde yer alan dilek kutusunu oluşturmayan resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri en geç 30.11.2007 tarihine kadar okulun uygun bir yerine dilek kutusu yerleştirerek öğrencilere isteklerini dilek kutuları aracılığıyla da ilete bileceklerini duyuracaklardır. 2.Okul müdürlükleri uygun görecekleri müdür yardımcıları veya rehber öğretmen aracılığıyla haftanın belirli günlerinde dilek kutularını açtırarak öğrencilerin taleplerini inceletip okul müdürlüğünün bilgisine sunacaklardır. 3.Okul müdürlükleri öğrencilerin uygun taleplerini karşılamaya çalışacak ancak kendilerini aşan ve problem olarak görülen talepleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili bölümüne ileterek destek isteyeceklerdir. 4.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, dilek kutularındaki taleplerini kapsayan bilgileri EK-14 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri bilgi teknoloji sınıflarını hafta içi ders saatinden sonra ve hafta sonları ister oyun amaçlı,ister bilgi edinme amaçlı öğrencilerin hizmetine sunacaklardır.( Öğrencilere duyuracaklardır.)

.

15

Bilgi teknoloji sınıflarını hafta içi ders saatinden sonra ve hafta sonları öğrencilerin hizmetine sunulması.

1.Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve teknoloji meraklarını sağlıklı ortamlarda karşılamalarını ve gidermelerini sağlamak. 2.Öğrencilerin hafta içi ders
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

34

saatinden sonra ve hafta sonları kötü alışkanlık kazana bilecekleri sokak, internet cafe ve bar gibi ortamlardan uzak tutmak. 3.Öğrencilerin boş zamanlarını olumlu çalışmalarla değerlendirme alışkanlığı kazandırmak.

2.Hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları bilgi teknoloji sınıflarından hizmet alan öğrencilere ait bilgiler günlük olarak not edilecektir. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul müdürlükleri hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları bilgi teknoloji sınıflarından hizmet alan öğrencilere ait bilgileri EK- 15 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1.Aile Birliği Başkanlıklar 2.Yerel Yönetimler. 3.Sivil Toplum Örgütleri. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, Aile birliği başkanlığı, Yerel yönetimler, Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak kütüphanelerdeki kaynak eser sayısını arttırmaya çalışacaklardır. 2.Okul müdürlükleri okul kütüphanelerini hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrencilerin hizmetine sunacaklardır. 3.Kütüphanesi bulunmayan okul müdürlükleri fiziki imkanlarını zorlayarak kütüphane oluşturmaya çalışacaklardır. 4.Okul müdürlükleri hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları kütüphaneden istifade eden öğrencilere ait bilgileri günlük olarak not edeceklerdir. 5.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları kütüphaneden yararlanan öğrencilere ait bilgileri EK-16 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

16.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve liselerin bünyesinde bulunan kütüphanelerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları öğrencilerin hizmetine sunulması.

1.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak. 2.Öğrencilere ihtiyaç duydukları bilgilere ait kaynaklar konusunda araştırmaya yönlendirmek. 3.Öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonlarına ait boş zamanlarını olumlu çalışmalarla değerlendirmelerini sağlamak.

17.

Zor öğrencilerin ( sınıfta verimli çalışma ortamını bozan, okul ve sınıf kurallarına uyum güçlüğü gösteren ) enerjilerini

1.Zor öğrencilerin okula uyumunu sağlamak. 2.Enerjilerini olumlu çalışmalara harcamalarını sağlamak.

1.Aile Birliği Başkanlıklar 2.Yerel Yönetimler. 3.Özel Spor

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, zor öğrencileri Eylem Planının 3. maddesinde yer alan 23 spor branşındaki etkinlikler ile 6 , 7, 8 ve 18 nolu yarışma ve sanatsal etkinliklerde görev almaları konusunda rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri işbirliğiyle

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

35

harcayacakları alanlara yönlendirilmesi ve takibi.

Alanları Yöneticileri

yönlendirileceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri , çalışmalara ait bilgileri EK- 17 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri , öğrencileri ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirerek tiyatro, resim,şiir,çevre ve fotoğraf gibi alanlarda öğrenci grupları oluşturarak hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonu boş zamanlarını okullarda değerlendirmelerini sağlayacaklardır. 2.Bu çalışmaları yürütürken okullar sosyal etkinlik kulüpleriyle işbirliği yaparak gerçekleştireceklerdir. 3.Tiyatro eseri, resim, şiir , çevre ve fotoğraf gibi çalışmalarda şiddet içerikli metaryallerin ve örneklerin bulunmamasına özen gösterecek, daha çok sevgi, hoşgörü, estetiğe ve paylaşıma özen gösteren senaryolar, görüntüler ve malzemeler kullanılmasını sağlayacaklardır. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri çalışmalara ait bilgileri EK- 18 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

18

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve liselerdeki öğrencilere yönelik ; a) Tiyatro b) Resim c) Şiir d) Çevre e) Fotoğraf vb. Konular da sosyal ve kültürel etkinlikler.

1.Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek. 2.Sanatsal ve kültürel çalışmalara duyarlı olmalarını sağlamak. 3.Öğrencilerin yeteneklerini fark edip o alanda çalışmalar yapmalarını sağlamak.

19

Sosyal hizmet kurumlarına bağlı yetiştirme yurtları, Özürlü rehabilitasyon merkezleri, Huzur evleri , Toplum merkezlerini ziyaret ve Uygulamalarını tanıma

1.Öğrencilerin toplumda yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı duyarlılığının arttırılması. 2.Öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi. 3.Öğrencilerin sosyal hizmet duygularını geliştirmek. 4.Toplumdaki sosyal hizmet kurumlarından haberdar olmalarını sağlamak.

1. Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Çocukların Barındığı Çocuk Yuvaları, 2. Korunmaya ve Bakıma Çocukların Bakındığı Yetiştirme
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri öğrencileri grup halinde sosyal hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı , Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların barındığı yetiştirme yurtları, Özürlü rehabilitasyon merkezleri, Huzur evleri , Toplum merkezlerini ziyaret edeceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri yapılacak ziyaretlerle ilgili EK-19 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim. Müdürlüklerine göndereceklerdir.

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

36

Yurtları, 3. Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri, 4.Huzur Evleri, 5.Toplum Merkezleri. 20 Ekonomik yetersizliğinden dolayı benlik algısı sorunu yaşayan öğrencilere psikolojik destekle benlik algılarını olumluya çevirmeye yönelik ev ziyaretleri yapmak. 1.Ekonomik yetersizliği olan öğrenci ve ailelerine psikolojik destek sağlamak. 2.Öğrencilerin olumlu benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olmak. 3.Bu tür öğrencilerin okul ortamı içinde daha az sorun yaşamalarını sağlamak. 1. Aile Birliği Başkanlıklar 2.Yerel Yönetimler. 3.Veliler. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri ekonomik yetersizliği olan öğrencileri tespit ederek görevlendireceği öğretmenlerle ve aile birliği temsilcisiyle ziyaret edilmelerini sağlayarak psikolojik destek vereceklerdir. 2.Ekonomik yetersizliği tespit edilen öğrencilere aile birliği veya yerel yönetimlerden ekonomik destek sağlamaya çalışacaklardır. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, ekonomik yetersizliği görülen öğrencilerle ilgili bilgileri EK-20 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri belirleyecekleri öğrencilere 15 günde bir okul töreninde belirtilen amaçlardaki konularda görev ve sorumluluk vererek hazırladıkları çalışmaları diğer öğrencilere sunmalarını sağlayacaklardır. 2. Bu çalışmayı sunumdan sonra okul duvar gazetelerinde varsa çıkardıkları dergilerde ve okulun internet sitelerinde yayınlanmasını sağlayacaktır.

21

Ortak ve manevi değerlerimiz etrafında bütünleşmek.

Ortak ve manevi değerlerimiz konusunda öğrencilerin 2 haftada bir okul töreninde ; 1.Arkadaşlık, 2.Sorumluluk, 3.Sevgi, Saygı, 4. Hoşgörü ve Yardımlaşma, 5. Suyun dikkatli kullanımı ve doğa sevgisi 6.Ortak kullandığımız malzemelerin korunması, 7.Olumlu iletişim,

1.TEMA vakfı, 2.Diğer sivil toplum örgütleri, 3.Yerel yönetimler.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

37

8. Güven, Özgüven 9. Amaç belirleme, 10. Dürüstlük, 11.Dengeli beslenme konularında öğrencileri bilgilendirmek

22

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin okullarda kurulması ve işlerlik kazandırılması.

1.Kaynaştırma öğrencilerinin eğitimine destek vermek. 2.Okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin kurulmasını sağlamak. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin çalışmalarının takip edilmesini sağlamak.

1.Rehberlik Araştırma Merkezleri, 2.Resmi Özel Eğitim Okulları.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 713.06.20 08

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri kaynaştırma eğitimine alınan öğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yöneltmeliğinin 23. maddesi gereğince ç ve d bendi ile 72. ve 73. maddede ifade edilen açıklamalar doğrultusunda okulda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulacaktır. 2.Özel eğitim kurulu kararıyla okullara yönlendirmesi yapılan öğrencilere BEP birimi tarafından mutlaka bireysel eğitim planı (BEP) hazırlanacak uygulamada da takibi yapılarak ders başarısı buna göre değerlendirilecektir. 3.Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler sorunlarını çözümü için rehberlik hizmetleri servisine yönlendirilecek , rehber öğretmeni yoksa rehberlik araştırma merkezlerinden destek isteyeceklerdir. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, çalışmalarla ilgili bilgileri EK-22 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri belirlenen amaçlar doğrultusunda öğrencileri İstanbul’un tarihi mekanlarıyla imkanlarını da göz önüne alarak Anıtkabir’i veÇanakkale Şehitliğinin ziyaret edilmesini planlayıp gerçekleştireceklerdir. 2.Planlamayı yaparken tarihi mekanlara yapılacak gezilere katılacak gruplarda yer alacak öğrenci sayıları 40

23

İstanbul ‘daki tarihi mekanlara, Anıtkabire ve Çanakkale Şehitliğine geziler düzenlenmesi.

1.Öğrencilerin milli ve manevi duygularını pekiştirmek. 2.Tarih bilinci kazandırmak.

1.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzeler Şubesi, 2.Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü,

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

38

3.Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, 4.Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 5.Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 6.Divan Edebiyatı Müzesi, 7.Hisarlar Müzesi, 8.Yıldız Sarayı Müzesi, 9.Türbeler Müzesi, 10.Aile Birliği 11.Yerel yönetimler. 24 Her İlçe’den risk altındaki öğrencilerin yoğun olarak öğrenim gördüğü 5 okulun adının İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri bölümüne gönderilmesi. 1.Risk altındaki öğrencilerin problemlerine tedbir almak ve çözüm bulmak. 2.Risk altındaki çocukların velilerini bilgilendirip bilinçlendirmek. 3.Risk altındaki öğrencilerin okula devamını sağlamak. 1.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümünü. 3.Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 01.10.200 7 26.10.200 7

öğrenciyi aşmayacak olup en az 20 gün önce ilgili müze müdürlüğüne resmi yazı yazarak öğrencilerin müzeleri ücretsiz gezmelerini sağlayacaklardır. 3.Okul müdürlükleri gezileri düzenlerken aile birliğinin katkılarıyla yerel yönetimlerin araç-gereç ve olanaklarından yararlanmaya çalışacak olup öğrenci güvenliğini sağlamak üzere araç yolcu sayısından fazla öğrenci alınmamasına dikkat edilecektir. 4. . Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri çalışmalarla ilgili bilgileri EK-23 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

1.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri en çok risk taşıyan öğrencilerin öğrenim gördüğü ( Devamsızlıkların en çok yaşandığı, parçalanmış aile çocuklarının en çok bulunduğu , sosyal problemlerin en çok görüldüğü , okuldan kaçan öğrencilerin en çok bulunduğu , şiddete meyilli olan, evden kaçan , kendine zarar veren , riskli cinsel davranışlar gösteren ve sokakta çalışan öğrencilerin en çok görüldüğü vb.) 5 okulun adını en geç 26.11.2007 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü Şube müdürü Güner ERGENÇ’ e kapalı zarf içerisinde elden teslim edeceklerdir. 2.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen okul isimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğüne bildirilerecek

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

39

Çocuk Şube müdürlüğü uzmanlarının yürüteceği çalışmaları destekleyerek iş birliği yapacaklardır 25 Okul güvenliği 1.Öğrencilerin her türlü olumsuz etkilerden korunmalarını sağlamak 2.Okula olan güveni artırmak Emniyet Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümü 01.10.200 7 13.06.200 8 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.09.2007 tarih ve 4510 sayılı emirleri doğrultusunda ve MEB ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokoldeki tedbirlerin belirlenmesi sağlanacaktır. 2.Okul,ilçe ve ilde bu amaçla oluşturulması gereken kurulların kurulmasını sağlayacaktır. 1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, 2006-2007 eğitim öğretim yıllı Şiddeti Önleme ve Azaltma Eylem Planının 21. sırasında yer alan veli bilgilendirme toplantılarına katılamayan velilerin 100’er kişilik gruplar halinde planlama yaparak belirtilen konularda geçen öğrenim yıllında gönderilen konu ile ilgili CD’leri rehber öğretmenler aracılığıyla izlettirip anlatacaklardır. 2.Rehber öğretmeni bulunmayan okullar rehberlik araştırma merkezleri ile iş birliği yapacaklar veya bu çalışma için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden rehber öğretmen görevlendirilmesini isteyeceklerdir. 3.Okul müdürlükleri gösterdikleri her türlü çaba ve davete rağmen toplantılara katılamayan veya katılmayan velilere rehber öğretmenlerin anlatımlarını yazılı hale getirerek doküman halinde velilere ulaştırıp bilgilenmelerini sağlayacaklardır. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul müdürlükleri yaptıkları çalışmalara ait bilgileri EK26 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

26

Velileri; 1.Okul öncesi eğitimin önemi 2.Aile içi şiddet 3.Zararlı alışkanlıklar 4.Okul- aile iş birliği 5.Çocuklarda sosyalkültürel uyum problemi 6.Ailenin çocuğuna olan ilgisizliği 7.Aile içinde uygulanan ağır ceza yöntemleri 8.Öğrencilerin internet kullanımı ve TV programları konusunda ailenin önemi 9.Kişilik gelişimi 10.Anne- baba tutumları 11.Çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesinde ailenin rolü 12.Çocuk hakları ve sağlıklı yaşam 13.Öğrencilerde ergenlik sorunları konusunda bilgilendirme
ETKİNLİĞİN KONUSU

1.Veliyi, çocuğun gelişim dönemleri hakkında bilgilendirmek. 2.Veliyi, çocuğun disiplin ve ceza yöntemleri konusunda bilgilendirmek 3.Aileyi çocuklarının internet kullanımı ve TV programları konusunda bilgilendirmek 4.Anne-baba-çocuk iletişimi konusunda bilinçlendirmek 5. Veliyi, çocuğun sorumlulukları konusunda bilgilendirmek 6. Aileyi, zararlı alışkanlar konusunda bilgilendirmek 7.Aileyi, çocuğun ergenlik dönemi konusunda bilgilendirmek 8.Veliyi, çocuğunun kişilik gelişimi konusunda bilinçlendirmek 9.Aileyi, çocuk hakları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmek

1.Aile Birliği Başkanlıklar 2.Rehberlik Araştırma Merkezleri 3.Sivil Toplum Örgütleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

40

KURUM

27

Okul duvar gazetelerinin oluşturulması ve işlevsel hale getirilmesi.

1.Öğrencilerin sosyal bir fert olmalarını sağlamak. 2.Öğrencilerin kültür seviyelerini arttırmak. 3.Öğrencilerin sanatsal ve kültürel çalışmalara duyarlı olmalarını sağlamak. 4.Öğrencilerin yeteneklerini fark edip o alanda çalışmalar yapmaya yönlendirmek. 5.Öğrencilerin boş zamanlarını olumlu çalışmalarla değerlendirme alışkanlığı kazandırmak. 1.Öğrencilerin yaptığı çalışmaları çevreye yansıtarak okula olan ilgiyi arttırmak. 2.Öğrencileri araştırma ve inceleme yapmaya yönlendirmek. 1.Aile Birliği Başkanlıklar 2.Yerel Yönetimler 3.Sivil Toplum Örgütleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1.Okul duvar gazetelerini oluşturmayan resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri eylem planının ellerine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde okul duvar gazetelerini oluşturacaklardır. 2.Tüm okul müdürlükleri okul duvar gazetelerinin daha işlevsel hale getirilmesini sağlayacaklardır. 3.Okul duvar gazetesinde yer alan çalışmaların istatistiklerini tutacaklardır. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul müdürlükleri duvar gazetesinde yer alan çalışmalara ait istatistikleri EK-27 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, imkanlar ölçüsünde okul dergisi çıkararak öğrencilerin örnek çalışmalarını çevreye yansıtacaklardır. 2.Okul müdürlükleri kendi imkanlarıyla okul dergisini çıkarabilecekleri gibi Aile birliği başkanlıkları,Yerel yönetimler veya Sivil toplum örgütlerinden destek alarak çıkara bileceklerdir. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okul dergileri ile ilgili bilgileri EK-28 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen anket formlarını her okulda 100 veliye uygulayacaklardır. 2.Tarihi sonradan belirlenecek olan anket formlarının kapalı zarf içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

28

Okullardaki çalışmalara ait okul dergilerinin çıkarılması.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

29

Öğrencilerin ev ve okul güzergahları güvenliği konusundaki çevre risk faktörlerine velilerin bakış açılarının anket çalışmaları ile belirlenmesi. Fen bilimleri, Matematik,

1.Ev ve okul arasındaki güzergahlarda öğrenciler için çevre risk faktörlerinin belirlenerek güvenlik tedbirlerinin buna göre alınmasını sağlamak. 2.Öğrenci ve velilerine güven duygusu kazandırmak. 1.Öğrencileri bilimsel çalışma

1.Aile Birliği Başkanlıklar

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

30

1.Üniversiteler,

Resmi ve özel

01.10.200 7 13.06.200 8

41

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

Sosyal Bilimler , Çevre konularında öğrencilerin bilimsel proje çalışmalarına katılımını sağlamak.

yapmaya teşvik etmek. 2.Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve özgün ürün ortaya koymalarını sağlamak. 3.Öğrencilerde ‘Bilim Adamı’ kavramını oluşturmak.

2.TUBİTAK, 3.Yerel Yönetimler,

ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

Bilimsel projelerle ilgili okullara gelen yarışma duyurulardan tüm öğrencilerin haberdar olmasını sağlayacaklardır. 2.Bilimsel çalışmalara katılan öğretmen ve öğrenci grupları için gerekli araç, gereç ve çalışma ortamını sağlayacaktır. 3 Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu konuda yapılan çalışmaları EK-30 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri müziğe yeteneği ve ilgisi olan öğrencilerden korolar oluşturup bu çalışmalarda görev alacak öğrencilere hafta içi ders saatinden sonra ve hafta sonları da rahat çalışabilecekleri ortamlar oluşturacaklardır. 2.Okul müdürlükleri oluşturdukları koroların çalışacağı müzik eserlerinin belirlenmesinde seçici davranacaklardır. 3.Öğrencilerin amatörce kullandığı müzik aletleri konusunda öğrenciler arasında tarama yaparak okul orkestrası kuracaklardır. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul müdürlükleri bu konuda yapılan çalışmaları EK-31 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri rehberlik saatlerinde sınıflarda uygulanan rehberlik etkinliklerini sık sık okul müdürü tarafından denetleneceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel

31

Okul korolarının ve okul orkestralarının oluşturulması.

1.Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak. 2.Öğrencilerin yaratıcılık gücünü ortaya çıkararak içinde var olan müziksel ve ritmik duyumların uyarılmasını ve çevre ile paylaşmasını sağlamak. 3.Özgüven duygusunu geliştirerek kendi benliğine olan saygısını arttırmak. 4.Öğrencilerin hafta içi ders saatlerinden sonra ve hafta sonları zamanlarını müzikle değerlendirmelerini sağlamak.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

32

Sınıf rehberlik etkinliklerinin denetiminin yapılması.

1.Sınıf rehberlik uygulamalarının takibini yapmak. 2.Sınıf rehberlik etkinliklerini amacına ulaşmasını sağlamak. 1.Okullarda yapılan çalışmaların internet sitesi aracığıyla çevreye

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri Resmi ve özel ilköğretim

01.10.200 7 13.06.200 8 01.10.200 7 13.06.200

33

Okulların internet sitesi oluşturması ve oluşturulan

42

8
NO ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM SORUMLU KURUM ÇALIŞMA TARİHİ ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

internet sitelerini işlevsel hale getirmek.

duyurulması. 2.Okullara misyon ve vizyon kazandırmak. 3.Öğrencilerin kendi çalışmalarını okulun internet sitesinde sergileyerek, öğrenciye motivasyon sağlaması.

okulu ve lise müdürlükleri

Müdürlüğünün 27.09.2005 tarihli ve 13822 ,20.10.2000 tarihli ve 8846 sayılı ve 22.11.2000 tarih ve 10055 sayılı yazısı gereği belirtilen şartları taşıyarak internet sitelerinin hazırlanmalarını sağlayacaklardır. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri internet sitesinde yer alan etkinlikler ve bilgilerin güncellenmesini sağlayacaklardır. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri öğrencilerin hazırlamış oldukları çalışmaların internet sitesinde yer almasını sağlayacaklardır. 4. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu konuda yapılan çalışmaları EK-33 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir 01.10.200 7 13.06.200 8 1.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi spor branşların da öğretmenler arası spor müsabakaları düzenlenmesini sağlayacaklardır. 2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi spor branşlarında yapılan çalışmaları EK-34 bilgi forma işleyerek en geç 01.07.2008 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlükleri Hizmetleri Bölümüne elden teslim edeceklerdir.

34

Öğretmenler arası spor etkinlikleri.

1.Öğretmenlerin sportif etkinliklere katılımının arttırılması. 2.Öğretmen arasında olumlu ilişkiler geliştirmek. 3.Öğrencilere olumlu model olmak.

1.İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri.

35

Devamsızlığı olan öğrencilerin cep telefonu mesaj sistemi ile velilerine bilgi verilerek takip edilmesi.

1.Öğrenci devamsızlığının azaltılması. 2.Devamsızlığı olan öğrencilerin okula devamının sağlanması. 3.Devamsızlığı olan öğrencinin velisinin cep telefonu mesaj sistemiyle bilgilendirilmesi. 4.Veli okul işbirliğinin sağlanması.

1.Aile Birliği Başkanlıklar

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri cep telefonuna mesaj gönderme sistemini kuracak ve devamsızlığı olan öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini sağlayacaklardır. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu konuda yapılan çalışmaları EK-35 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

43

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

36.

1.Kültür ve edebiyat kulübü. 2.Yayın ve iletişim kulübü. 3.Müzik kulübü. 4.Resim kulübü. 5.Halk oyunları kulübü. 6.Tiyatro kulübü. 7.Kütüphanecilik kulübü. 8.Sivil Savunma kulübü. 9.Gezi, tanıtma ve turizm kulübü. 10.Çevre koruma kulübü. 11.Satranç kulübü. 12.Hayvanları koruma kulübü. 13.Sosyal Danışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Kızılay vb. kulüpler. 14.Sağlık, temizlik, beslenme ve Yeşilay kulübü. 15.Hayvancılık kulübü. 16.Spor kulübü. 17.Bilim-Fen ve Teknoloji kulübü. 18.Fotoğrafçılık kulübü. 19.Trafik güvenliği ve ilk yardım kulübü. 20.Kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve okul müzesi kulübü. 21.İzcilik kulübü. 22.Bilinçli tüketici kulübü. 23.Koparatifçilik kulübü.

1.Öğrencinin kendini tanıması, yeteneklerini geliştirmesi ve toplum yararına kullana bilmesini sağlamak. 2.Planlı çalışma alışkanlığı ve serbest zamanlarını verimli değerlendirmesini sağlamak. 3.Grupla çalışmasını ve sorumluluk almasını sağlamak. 4.Sosyal kulüpler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin emirleri doğrultusunda 29 Sosyal kulüpten okulun imkanları ve öğrencilerinde istekleri dikkatte alınarak gerekli görülen Sosyal Etkinlik kulüplerinin kurulmasını sağlayacaklardır. 2.Okul müdürlükleri Sosyal Etkinlik kulübü oluştururken mümkün olduğunca her Sosyal kulüpte farklı öğrencilerin yer almasını sağlayacaklardır. 3.Okul müdürlükleri ihtiyaç duydukları taktirde 29 Sosyal Etkinlik kulübünün dışında başka kulüplerde kurulmasını sağlayacaklardır. 4.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri Sosyal Etkinlikler kurulunu oluşturduktan sonra zaman zaman Sosyal etkinlikler toplantılarına katılarak kurulun çalışmalarına işlerlik kazandırılmasını sağlayacaklardır. 5. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, okul müdürlükleri bu konuda yapılan çalışmaları EK-36 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

44

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

24.Meslek tanıtma kulübü. 25.Demokrasi, İnsan hakları, yurttaşlık kulübü. 26.Engellilerle dayanışma kulübü. 27. Yeşilli koruma kulübü. 28.Çocuk hakları kulübü. 29.Denizcilik kulüplerinin Kurumun türüne,seviyesine, imkan ve şartlarına ,çevrenin sosyal,ekonomik özelliklerine göre yukarıdaki 29 kulübün gerekli görülenlerine karar verilmesi ve kurulan kulüplere işlerlik kazandırılması için ‘Sosyal Etkinlikler Kurulunun’ oluşturulması 37 Model öğrenci seçilmesi. 1.Olumlu davranış sergileyen model öğrenci sayısını arttırmak. 2.Model öğrenci sayısını arttırarak olumlu davranışların diğer öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak. 1.Okul Müdürlükleri. 2. Aile Birliği Başkanlıkları. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri aylık olarak en düzenli kıyafetle okula gelen öğrenci, en iyi nöbet tutan öğrenci, en çok kitap okuyan öğrenci, arkadaşlarıyla iyi geçinen öğrenci, okul duvar gazetesine en çok yazı veren öğrenci, spor çalışmalarında en centilmen öğrenci ve sosyal-kültürel çalışmalara en çok katılan öğrenci gibi konularda örnek olan öğrencileri ayın öğrencisi olarak seçip, okul töreninde ilan edeceklerdir. 2.Ayın öğrencisi seçilen model öğrenciler okul Aile

45

Birliklerinin desteğiyle ödüllendirileceklerdir. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri, bu konuda yapılan çalışmaları EK-37 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.
NO ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM SORUMLU KURUM ÇALIŞMA TARİHİ ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

38

Rehberlik Araştırma Merkezlerinin (RAM) rehber öğretmenlere problem odaklı grup çalışması yapması.

1.Rehber öğretmenlerin okul ortamında karşılaştığı problemlerin çözümüne yardımcı olmak. 2.Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere psikolojik danışma teknikleri konusunda destek vermek. 3.Rehber öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki güçlüklerle baş etmesine destek verilmesi.

1.Üniversiteler. 2.Sivil Toplum Örgütleri.

İlçe Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri.

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Rehberlik Araştırma Merkezleri İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri onayı ile Üniversitelerle işbirliği yaparak rehber öğretmenlere yönelik problem odaklı grup çalışması yapılmasını sağlayacaklardır. 2.Rehberlik Araştırma Merkezleri rehber öğretmenlere yönelik grup çalışmasını planlarken eğitim öğretim çalışmalarını aksatmamaya, grupların 15 rehber öğretmenden fazla olmamasına dikkat ederek, grup çalışmasının süresini kendileri belirleyip gerekli planlamayı yapacaklardır. 3.Rehber öğretmenler planlanacak seminerlere katılmak zorunda olup resmi izin yada raporlu olanların dışında katılmayanlar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yasal işlem yapılacaktır. 4. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlükleri yapılan çalışmaları EK-38 bilgi formuna işleyerek en geç 20.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir. 1.Okul Müdürlerine yönelik yapılacak , a) Okul güvenliği b) Zararlı alışkanlıklar c) Öğretim liderliği d)Stresle baş etme ve çatışma çözme becerisi, konusunda verilecek seminerin yeri, zamanı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümünce planlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okul rehberlik servislerini fiziki donanım anlamında en iyi hizmeti verecek konuma getireceklerdir.

39

Okul Müdürlerine, 1.Okul güvenliği, 2.Zararlı alışkanlıklar, 3.Öğretim liderliği, 4.Stresle baş etme ve çatışma çözme becerisi konusunda seminer verilmesi.

1.Okul güvenliği konusunda okul müdürlerini bilgilendirip yapacağı çalışmalarda yeterlilik kazandırmak. 2.Zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirme yapmak. 3.Okul Müdürünün okulla öğretmenlere ve öğrencilere misyon ve vizyon kazandırmasını sağlamak. 4.Stresle baş etme ve çatışma çözme konusunda beceri kazandırma. 1.Rehberlik servislerinin fiziki uygunluğu ve öğrencilerin rehberlik servislerine yönlendirilmesini

1.Üniversiteler. 2.Rehberlik Ve Araştırma Merkezleri.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümü.

01.10.200 7 13.06.200 8

40

Okul Rehberlik servisleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise

01.10.200 7 13.06.200

46

sağlamak. 2.Okul rehberlik servislerini uygun ortama sahip olmalarını sağlamak. 3.Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda okul rehberlik
NO ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

müdürlükleri

8

2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okul rehberlik servislerinden hizmet alması gereken öğrencilerin yönlendirilmesini sağlayacaklardır.

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

servislerinden hizmet almalarını sağlamak. 41 Öğretmenlerin nöbet görevi. 1.Öğretmenlerin nöbet görevini mevzuat doğrultusunda yapmalarını sağlamak 2.Öğretmenlerin nöbet görevini tam ve doğru olarak yapmalarını sağlamak. 1.Okullarda yaşanılan vakalara profesyonel destek hizmeti sağlamak. 2.Okullarda yapılan vakalarda etkilenen öğrencilerin rehabilite edilmelerini ve vakadan yer almayan öğrencilerin yaşayabilecekleri travmaların önlenmesini sağlamak. Kriz Müdahale Ekibi. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri öğretmenin nöbet görevini belirlerken ders yoğunluğunu dikkate alarak planlayacaklardır. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri nöbetçi öğretmenlerin görevlerini yapıp, yapmadıklarını sık sık denetleyeceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okullarda yaşanılan vakalarda vaka içinde yer alan veya vakanın dışında kalan öğrencilerin yaşayabilecekleri travma riskini ortadan kaldırmak için en seri şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümüne ait 0212-526-19-65 veya 0212511-97-97 nolu telefonlardan Kriz Müdahale ekibinden destek isteyeceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri görevlendirilecek kriz müdahale ekibi üyesi formatör öğretmenlerin öneri ve taleplerini dikkatte alarak çalışmaları destekleyeceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okulların eskiyen boyalarını yenileyerek okulun temizliğine ve tertip düzenine gereken özeni gösterip estetiğe önem vereceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri bu hizmeti yürütürken yerel yönetimlerden,okul aile birliği başkanlıklarından ve sivil toplum örgütlerinden destek

42

Vaka müdahale hizmetleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

43

Okulların tertip düzeni.

1.Okulun boya, badana, düzen ve temizliğini sağlamak. 2.Okulu sevilir mekanlar haline getirmek.

1.Yerel Yönetimler, 2.Okul Aile Birliği Başkanlıkları, 3.Sivil Toplum Örgütleri.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

47

isteyeceklerdir. 44 Özel Eğitim Şenliği. 1.Özürlülerin topluma adaptasyonunu sağlamak. 1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel İl Milli Eğitim Müdürlüğü 01.10.200 7 13.06.200 8
ÇALIŞMA TARİHİ

1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Bölümü özel eğitim okullarında eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve el becerilerine sergileyebilecekleri bir

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

2.Özürlülerin sosyal, kültürel, sportif ve el becerisi sonucu hazırladıkları ürünlerin sergilenmesini sağlamak. 3.Toplumun özürlülere karşı duyarlı olmalarını sağlamak.

Eğitim Bölümü. 2.Yerel Yönetimler. 3.Üniversiteler. 4.Sivil Toplum Örgütleri.

Özel Eğitim Bölümü.

şölen programı hazırlayacaklardır. 2.Şölen programının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında yerel yönetimler,üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile diğer kurumlardan destek almak üzere iş birliği yapacaklardır. 3.Özel eğitim okulları özel eğitim şenliğine katılan öğrenci sayılarını EK-44 forma işleyerek Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri bölümüne teslim edeceklerdir. 01.10.200 7 13.06.200 8 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygun olup olmadığını ve özellikle son kullanma tarihlerini sık sık denetleyeceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri kantinlerin temiz ve bakımlı tutulup tutulmadığını denetlemeye özen göstereceklerdir. 3. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri kantin çalışanlarından sağlıklı olduklarına dair sağlık raporu isteyeceklerdir. 1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri 2007-2008 eğitim öğretim yılı içinde en az 3 defa olmak üzere yapılan Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu toplantılarına bizzat başkanlık edeceklerdir.

45

Kantinlerin denetimi.

1.Kantinlerde satılan yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygunluğunu , kantinlerin temiz ve bakımlı tutulmasını sağlamak. 2.Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak. 3.Okul kantinlerinin hijyenik acıdan uygun olmasını sağlamak.

1.Okul Aile Birliği Başkanlıkları,

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

46

Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu.

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlüklerinin Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık etmesinin sağlanması. 2.Okul müdürünün okul Rehberlik Yürütme Kuruluna Başkanlık ederek hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

48

47

Öğretmenlerin ve personelin , öğrencilerin görebilecekleri yerlerde sigara içmemeleri.

1.Öğrencilere sigara içme konusunda olumsuz model olmayı ortadan kaldırmak. 2.Öğrencilerin sigaraya özenti duymalarını ortadan kaldırmak. 3.Öğretmen ve personelin iyi birer model olmalarını sağlamak.
ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

sigara içen öğretmen ve personelin, öğrencilerin görebilecekleri yerlerde sigara içmelerini engelleyerek bu konuda getirilecek öğretmen ve personelle tebliğ edeceklerdir. 2.Okul müdürlükleri bu konuda konuyla ilgili mevzuatların getirdiği yaptırımları dikkatte alarak işlem yapacaklardır.
ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

48

Zil sesleri ve müzik.

1.Okul zil sesleri ve aralarda dinletilen müzik parçalarının öğrenciler üzerinde rahatlatıcı etki yaratmasını sağlamak.

Sağlık Kuruluşları

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri zil sesleri ve boş zamanlarda öğrencilere dinlettikleri müzik eserlerini seçiminde hassasiyet göstereceklerdir. 2. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri öğrenciler üzerinde rahatlatıcı etki bırakan müziklerin seçimini yaparken sağlık kuruluşlarına (akademisyenlerden) destek isteyebileceklerdir.

49

Okul Aile Birlikleri.

1.Okul aile birliklerinin yaptıkları çalışmalara desteklerini sağlamak. 2.Okul aile birliklerinin aktif olarak çalışmalarına olanak sağlamak. 1.Derslerin boş geçmesini engellemek. 2.Rapor ve izin alımlarını alışkanlık haline getirilmesini önlemek. 1.Okul servis sürücüleri ve personellini şiddet ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek. 2.Okul servis sürücü ve personellinin öğrencilere olması gereken yaklaşımları konusunda bilgilendirmek. 3.Okul servis sürücüleri ve

Okul Aile Birliği Başkanlıkları.

Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

01.10.200 7 13.06.200 8 01.10.200 7 13.06.200 8 01.10.200 7 13.06.200 8

1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri okul aile birliği yönetmeliğinin ilgililer tarafından iyi uygulanmasına destek vererek öğrencilerin çalışmalarına katkıda bulunmaları konusunda yönlendireceklerdir. 1.Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri sık sık rapor veya izin almayı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin rapor veya izinlerini nasıl değerlendirdiklerini kontrol edeceklerdir. 1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri bölümü ilçelerden okul bazında servis sürücü ve personeli sayısını belirleyerek Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Servis Araçları Mal Sahibi Sürücüleri ve Yardımcı Personelli Danışma Koruma Derneği (AYÖSAD) iş birliği ile seminer programı hazırlayıp uygulamak üzere İlçelere gönderecektir.

50

Sık sık rapor alan öğretmenlerin raporları ve kullandıkları izinler.

51

Okul servis sürücüleri ve personelinin şiddet ve zararlı alışkanlıklar konusunda seminerler verilmesi.

1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 2.Emniyet Müdürlüğü. 3.İstanbul Servis Araçları Mal Sahibi Sürücüleri ve Yardımcı Personelli

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümü.

49

personellinin öğrencilerin davranışları hakkında okul müdürlükleri ile diyaloga girmelerini sağlamak. 52 Okul Meclisleri ve 1.Okul meclislerinin etkin olarak

Danışma Koruma Derneği (AYÖSAD)

Resmi ve özel
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

01.10.200 7
ÇALIŞMA TARİHİ

1. Resmi ve özel ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

İşleyişleri.

çalışmasını sağlamak.

ilköğretim okulu ve lise müdürlükleri Uluslar Arası Çocuk Merkezleri Derneği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Bölümü.
Resmi ve özel İlköğretim okul müdürlükleri ve lise müdürlükleri

13.06.200 8

okul meclislerinin etkin olarak çalışması için her türlü desteği vereceklerdir.

53

Çocuk Hakları konusunda Formatör öğrenci yetiştirilmesi

1.Çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve diğer öğrencilere hakları konusunda bilgi verecek düzeyde yetiştirmek

01.10.200 7 13.06.200 8

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri bölümü adları belirtilen kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çocuk hakları konusunda öğrencileri bilgilendirerek formatör öğrenciler yetiştirebilecek seminer programları hazırlayacaktır. 2.Çalışmalarla ilgili istatistikler tutulacaktır.
1.Resmi ve Özel ilköğretim okul müdürlükleri ve lise müdürleri okullarında madde kullanan bir vakayla karşılaştıklarında İlçelerde bulunan madde bağımlılığı konusunda eğitim alan madde bağımlılığı müdahale komisyonu üyeleriyle iletişime geçip öğrenci ile görüşme düzenlemeli ve bu görüşme sonrasında çocuğun gerekli merkezlere yönlendirilmesi müdahale komisyonu üyeleri tarafından gerçekleştirilmelidir. ( İlçelerde görevli olan madde bağımlılığı komisyon üyeleri iletişim adresleri Tablo-54‘ tedir. 2. Resmi ve Özel ilköğretim okul müdürlükleri ve lise müdürleri okullarında madde kullanan gençlerin yönlendirmelerini yaparken çocuğa zarar vermeden gizlilik kuralları çerçevesinde çalışmalarını düzenleyeceklerdir. 3. Resmi ve özel ilköğretim ve lise müdürlükleri madde bağımlılığı müdahale komisyonu yönlendirdikleri öğrenci sayılarını EK-54 forma işleyerek 13.06.2008 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

54

Madde Bağımlılığı Müdahale ekibi

1.Okullarda Madde Kullanan Çocuklarla görüşürken bu konuda eğitim alan madde bağımlılığı müdahale komisyonu üyelerince görüşme yapılmasının sağlanması 2.Madde kullanan çocukların doğru yönlendirme 3.Madde kullanan çocuklar erken dönemde tespit edilmesi ve önleme çalışmalarının yapılması

REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Tel:0212 526 19 65

01.10..200 7 13.06.200 8

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞIYL A İLGİLİ BAŞVURU MERKEZLERİ İSTANBUL,Adsı z Narkotikler e-mail: naturkiyef@my net.com web adresi:www.na. org

50

İSTANBUL Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,AMA TEM, Tel:0212 543 65 65/588veya 660 00 26 web adresi:www.am atem.com.tr NO ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM SORUMLU KURUM ÇALIŞMA TARİHİ ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

51

İSTANBUL BALIKLI RUM HATANESİ ANATOLİA KLİNİKLERİ, Tel:0212 547 16 00/664 21 90 email:bağımlılık @bağımlılık.net web adresi:www.ba ğımlılık.net ÇEMATEM:İSTA NBUL ÇOCUK VE ERGEN MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA,TE DAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ Tel:0212 543 65 65 /452 İSTANBUL MENTHA Psikiyatri ve psikoterapi Merkezi Tel:0216 450 14 99 iSTANBUL Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,UMA TEM Tel:0212 543 65 65 /452 İSTANBUL YENİDEN Sağlık ve Eğitim Derneği Tel:0212 219 03 03 web adresi:yeniden. org.tr

52

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

53

55

Bilgili ol bağımlı olma projesi

Okullarda anne-babaların madde bağımlılığı konusunda bilgilendirerek çocukların korunmasını sağlamak

1.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2. YENİDEN Derneği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü

01.12.2007 13.06.2008

1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve YENİDEN Derneği işbirliği ile ‘Bilgili ol Bağımlı olma projesi’ konulu proje hazırlanacaktır. 2. Projenin uygulanacağı 5 ilçeden 25 okulun adı müdürlüğü ve işbirliği yapılacak kurumlarla beraber belirlenecektir. 3. Proje hazırlığından sonra okuldaki uygulamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümünce okullara gönderilecektir 4. Proje sonucu ile ilgili geribildirimlerle ilgili form Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve YENİDEN Derneği tarafından uygulanacaktır. 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü ile YENİDEN Derneği konu ile ilgili abla-ağabey projesi hazırlayacaklar. 2. YENİDEN Derneği adı geçen üniversitelerden son sınıfta okuyan öğrencilerden gönüllü öğrenciler seçip eğitime alacaklardır. 3. Eğitime alınan gönüllü öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümünün uygun göreceği ilçe ve okullarda abla-ağabey projesinin uygulamaya konulmasını sağlayacaklardır. 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü Madde kullanımı ve önlenmesi konularını kapsayan bir kaynak eser çıkarmak amacıyla ihtiyaç duyduğu branşlardaki öğretmenlerden bir komisyon oluşturacaktır. 2. Kitapta yer alacak konu bölümlerini komisyon üyelerine dengeli bir şekilde paylaştırarak araştırılmasını sağlayacaktır. 3.Bütün araştırma ve komisyon yorumlarının da içinde yer aldığı yazılı metinler en geç 01.11.2007 tarihine kadar tamamlanmış ve basıma hazır hale getirecektir.

56

Boğaziçi ve Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri ile madde bağımlılığı önlemede abla ağabey projesi

1.Madde bağımlılığı konusunda YENİDEN Derneği akademisyenlerinin okullara katkısını sağlamak 2. Madde bağımlılığı konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlamak

YENİDEN Derneği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü

01.12.2007 13.06.2008

57

Madde kullanımı önleme kılavuzunun hazırlanması

1.Madde kullanan veya risk altında bulunan öğrencilere okul yöneticilerinin öğretmenlerin ve velilerin bilinçlendirilmesi 2. Madde kullanan çocuklara yönelik okul yöneticileri öğretmen ve velilerin olması gereken davranış ve yaklaşımlar ile tedavileri süresince ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek.

1.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (ÇEMATEM) 2.YENİDEN Derneği 3.Konu ile ilgili kaynaklar
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü

03.09.2007 25.10.2007

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

54

4.Basımı yapılacak olan ‘’ Madde Kullanımı ve Önleme Kılavuzu ‘’ adlı kitabın ilk etapta okul müdürlüklerine ve aile birliği başkanlıklarına dağıtımının yapılmasını sağlayacaklardır. 58 Bilgi Toplama Okullardan gelen EK-1,EK-2,EK3,EK-6,EK-7,EK-8,EK-9,EK-10,EK11,EK-12,EK-13,EK-14,EK-15,EK16,EK-17,EK-18,EK-19,EK-20,EK22EK-23,EK-26,EK-27,EK-28,EK30,EK-31,EK-33,EK-34,EK-35,EK36,EK-37,EK-38,EK-44,EK-54 formlarına işlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması Eylem planında yer alan faaliyetlerin okullarda ne derece uygulamaya konulduğunun takibi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 20.06.2008 08.07.2008 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri eylem planının EK1,EK-2,EK-3,EK-6,EK-7,EK-8,EK-9,EK-10,EK-11,EK12,EK-13,EK-14,EK-15,EK-16,EK-17,EK-18,EK19,EK-20,EK-22EK-23,EK-26,EK-27,EK-28,EK-30,EK31,EK-33,EK-34,EK-35,EK-36,EK-37,EK-38,EK44,EK-54 Bilgi formlarını en geç 08.07.2008 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü Güner ERGENÇ’ e elden teslim edeceklerdir. 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri eylem planında yer alan çalışmaların tamamını (hafta sonları da dahil ) denetlemek üzere en az iki şube müdüründen oluşan denetim ekipleri kuracaklardır. 2. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, denetim ekibinde görevli şube müdürlerine denetim görevini ve denetim programını yazılı olarak tebliğ edeceklerdir. 3. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, denetim formunu yeteri kadar çoğaltarak denetimde denetim ekiplerince doldurulmasını sağlayacaktır. 4. İlçe Milli Eğitim Müdürleri istenildiğinde denetim formlarını ilgililere sunulmak üzere bir dosyada muhafaza edeceklerdir. 5. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,denetim ekiplerinin haftada en az dört okulun denetimini yapmalarını sağlayacaklardır. 6. Denetim ekipleri denetim yaptıkları okula ait denetim formunun bir suretini okul müdürüne teslim edip eksikliklerin giderilmesini sağlayacaklardır.Ayrıca bir suretini de denetim yaptıkları tarihten itibaren 3 gün içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edeceklerdir.
ÇALIŞMALARA AİT AÇIKLAMALAR

59

Denetim

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

01.10..200 7 13.06.200 8

NO

ETKİNLİĞİN KONUSU

ETKİNLİĞİN AMACI

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM

SORUMLU KURUM

ÇALIŞMA TARİHİ

55

60

Denetim

Eylem planında yer alan çalışmaların takibi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri

11.02.2008 13.06.2008

1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ,eylem planında yer alan çalışmaların okullarda uygulanıp uygulanmadığını ayda bir defa denetleyerek ve eylem planında yer alan denetim formunu düzenleyip her ayın ilk haftası içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü Şube Müdürü Güner ERGENÇ’ e teslim edeceklerdir. 1.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü , ilçelerden en son 08.07.2008 tarihinde gönderilecek olan EK-1,EK-2,EK-3,EK-6,EK7,EK-8,EK-9,EK-10,EK-11,EK-12,EK-13,EK-14,EK15,EK-16,EK-17,EK-18,EK-19,EK-20,EK-22,EK23,EK-26,EK-27,EK-28,EK-30,EK-31,EK-33,EK34,EK-35,EK-36,EK-37,EK-38,EK-44,EK-54 Bilgi formlarının icmallini çıkaracaktır. 2.İlçe icmalleri doğrultusunda değerlendirme yaparak sonuçlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderecektir. 3.Sonuçların basın yoluyla kamu oyuna duyurulmasını planlayacaklardır.

61

İstatistiki Bilgiler

Eylem planında yer alan çalışmalara ait istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi Eylem planında yer alan çalışmalarda istenilen hedefe ne derece ulaşıldığını belirlemek

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Bölümü

09.07.2008 01.09.2008

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KULÜP VE LİSANSLI ÖĞRENCİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-1

56

SIRA NO

OKULUN ADI

KULÜP KURUP KURMADIĞI (KURULDU-KURULMADI)

LİSANSLI ÖĞRENCİ SAYISI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İZCİLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

57

İLÇENİN ADI:
İZCİLİK ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-2
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

İZCİ ÜNİTESİ SAYISI

TOPLAM

58

TOPLAM

SIRA NO

İLÇE ADI :

OKULUN ADI

FUTBOL

BASKETBOL VOLEYBOL ATLETİZM YÜZME MASA TENİSİ SATRANÇ GÜREŞ HENTBOL BADMİNTON RİTMİK VE ALETLİ JİMNASTİK MÜZİK HALK OYUNLARI BALE KROS TENİS KARATE JUDO TEKWANDO BANDO ORYANTRİK YÜRÜYÜŞ BOKS
ÇALIŞMALARA KATILAN TOPLAM ÖĞRENCİ SYISI

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTA İÇİ DERS SAATLERİNNDEN SONRA VE HAFTA SONLARI 23 SPOR BRANŞINDA OKULUN AÇIK SPOR ALANLARI SPOR SALONLARI VE YEREL SPOR MEKANLARINDAN İSTİFADE ETTİRİLEN ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU
EK-3
OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

59
( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇALIŞMALRA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORANI İŞLENECEKTİR

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU ‘’ÖĞRETMENİ SEVMEK’’ KONULU ŞİİR YARIŞMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-6
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

55

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM OKULU ‘’TOPLUMSAL SEVGİ ’’ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-7
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

56

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM OKULU ‘’KÜRESEL ISINMA ’’ KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-8
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

57

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZOR ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARININ AZALTILMASI GRUP ÇALIŞMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-9
SIRA NO OKULUN ADI GRUP ÇALIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI GRUP ÇALIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

58

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM 7.,8. SINIF VE ORTAÖĞRETİM 9.SINIF ÖĞRENCİLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE YÖNLENDİRME BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE ADI: EK-10
SIRA NO OKULUN ADI EĞİTİME KATILAN 7.8.SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI EĞİTİME KATILAN 9.SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM 7.,8.VE 9. SINIF ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN 7.8. VE 9.SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR) DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

59

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 10.,11.,12. SINIF ÖĞRENCİLERİ MESLEKLERİ TANIMA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
SIRA NO OKULUN ADI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI EĞİTİM VERİLEN ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE EĞİTİM VERİLEN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-11
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

60

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI UYGULAMALARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-12

SIRA NO

OKULUN ADI

OKULUN MEVCUT ÖĞRETMEN SAYISI

2006-2007 OKUL REHBERLİK UYGULAMALARI SEMİNERİNE KATILMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI

2006-2007 OKUL REHBERLİK UYGULAMALARI SEMİNERİNE KATILMAYIP 2007-2008 YILI SEMİNERLERİNE KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI

2007-2008 YILI SEMİNERLERİNE KATILAN SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN 2006-2007 YILI SEMİNERLERİNE KATILMAYANLARA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

61

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM 4.5.6.7.8. SINIFLAR VE ORTAÖĞRETİM 9.10.11.12. SINIF ÖĞRENCİLERİ ZARARLI ALIŞKANLIKLAR BAĞIMLILIK YAPAN MADDELER, BAĞIMLILIK SÜRECİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİLGİ FORMU İLÇE ADI:
SIRA NO OKULUN ADI OKULUN 4.5.6.7.8. SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN 9.10.11.12. SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN 4.5.6.7.8. SINIF VE 9.10.11.12. SINIF TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-13
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

62

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DİLEK KUTULARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE ADI :
DİLEK KUTULARININ OLUŞTURULUP OLUŞTURMADIĞI (OLUŞTURDU OLUŞTURMADI) DİLEK KUTULARI ARACILIĞIYLA YAPILAN TALEP SAYISI GEREĞİ YAPILAN TALEP SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE YAPILAN TALEP ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-14

SIRA NO

OKULUN ADI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

DEĞERLENDİREM SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

63

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTA İÇİ DERS SAATLERİNDEN SONRA VE HAFTA SONLARI BİLGİ TEKNOLOJİ SINIFLARINI ÖĞRENCİLERİN BOŞ SAATLERİNDE KULLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
İSTİFADE EDEN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN BİLGİSAYAR SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI İSTİFADE EDEN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-15
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

64

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KÜTÜPHANELERİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-16

SIRA NO

OKULUN ADI

KÜTÜPHANEDEKİ TOPLAM KİTAP SAYISI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

HAFTA İÇİ DERS SAATİNDEN SONRA VE HAFTA SONLARI KÜTÜPHANEDEN İSTİFADE EDEN ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE İSTİFADE EDEN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

65

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ZOR ÖĞRENCİLER ENERJİLERİNİ HARCAYACAKLARI ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-17

SIRA NO OKULUN ADI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

YÖNLENDİRİLEN ZOR ÖĞRENCİ SAYISI

YÖNLENDİRİLEN ZOR ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINAGÖRE ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

66

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TİYATRO-RESİM-ŞİİR-ÇEVRE-FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE ADI:
OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

EK-18

SIRA NO

OKULUN ADI

TİYARO RESİM ÇEVRE FOTOĞRAF ŞİİR ÇALIŞMALRINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE ÇALIŞMAKARA KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

67

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL HİZMET KURUMLARINA GEZİLER BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI: EK-19

SIRA NO

OKUL ADI

SOSYAL HİZMET KURUMLARINI ZİYARET EDEN ÖĞRENCİ SAYISI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

SOSYAL HİZMET KURUMLARINI ZİYARET EDEN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

68

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ EV ZİYARETLERİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
EV ZİYARETİ YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI EV ZİYARETİ YAPILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK-20

SIRA NO

OKULUN ADI

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

69

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
SIRA NO OKULUN ADI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİNİN KURULUP KURULMADIĞI ( KURULDU – KURULMADI )

EK:22
DEĞERLENDİRME SONUCU
( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

70

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ ANITKABİR VE İSTANBULDAKİ TARİHİ MEKANLARA DÜZENLENEN GEZİLERE KATILAN ÖĞRENCİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNE DÜZENLENEN GEZİLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI İSTANBULUN TARİHİ MEKANLARINA DÜZENNEN GEZİLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ANITKABİRE DÜZENLENEN GEZİLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI HER ÜÇ GEZİYE KATILAN ÖĞRENCİ TOPLAMI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI HER ÜÇ GEZİYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNC E İŞLENECEKTİR)

EK:23
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

71

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZARARLI ALIŞKANLIKLAR AİLE İÇİ ŞİDDET ÖĞRENCİLERDE SOSYO KÜLTÜREL UYUM PROBLEMİ- AİLEDE AĞIR CEZA YÖNTEMLERİ- ÇOCUK HAKLARI VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
TOPLANTILARDA BİLGİLENDİRİLEN VELİ SAYISI VELİ BİLGİLENDİRME AMAÇLI YAPILAN TOPLANTI SAYISI TOPLANTIYA KATILMADIĞINDAN YAZILI DOKÜMANLARLA BİLGİLENDİRİLEN VELİ SAYISI OKULUN TOPLAM VELİ SAYISI OKULUN TOPLAM VELİ SAYISINA GÖRE BİLGİLENDİRİLEN VELİ ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:26
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

72

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL DUVAR GAZETESİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
OKUL DUVAR GAZETELERİNİN OLUŞTURULUP OLUŞTURULMADIĞI (OLUŞTURULDU-OLUŞTURLMADI)
OKUL DUVAR GAZETESİNE DOKÜMAN VEREN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE DUVAR GAZETESİNE DOKÜMAN VEREN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:27
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

73

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF ÇALIŞMALARI YANSITMAK AMACIYLA ÇIKARILAN OKUL DERGİLERİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
DERGİ ÇIKARIP ÇIKARMADIĞI ( ÇIKARDI-ÇIKARMADI) 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇIKARDIĞI DERGİ SAYISI

EK:28
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

74

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLMLERİ MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE VE DİĞER KONULARDA YAPILAN BİLİMSEL PROJE BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
BLİMSEL PROJELERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI SIRA NO OKULUN ADI OKULUN TOMLAM ÖĞRENCİ SAYISI BİLİMSEL PROJELERE KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:30
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

75

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL KOROLARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
KORODA GÖREV ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
OKUL KOROLARININ OLUŞTURLUP OLUŞTURLMADIĞI ( OLUŞTURLDU-OLUŞTURLMADI )

EK:31
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

OKULUN ADI SIRA NO

TOPLAM

76

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL İNTERNET SİTELERİNİN OLUŞTURULMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
İNTERNET SİTESİNİN OLUŞTURULUP OLUŞTURULMADIĞI (OLUŞTURULDU-OLUŞTURULMADI) İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI İNTERNET SİTESİNE ÇALIŞMA VEREN ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:33
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

77

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENLER ARASI SPOR MÜSABAKALARI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI
OKULUN TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI SPOR ETKİNLİĞİNE KATILAN ÖĞRETMENLERİN OKULUN TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:34
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

OKULUN ADI SIRA NO

78

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
MESAJLA BİLGİLENDİRME SİSTEMİ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI ( OLUŞTURULDU-OLUŞTURULMADI)

EK:35
DEĞERLENDİREME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

79

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA KURULAN SOSYAL ETKİNLİK KULUP SAYISI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
SOSYAL ETKİNLİİKLER KURULUNUN KURULUP – KURULMADIĞI (KURULDU-KURULMADI) OKULDA KURULAN SOSYAL ETKİNLİK KULUBÜ SAYISI

EK:36

SIRA NO

OKULUN ADI

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

80

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MODEL ÖĞRENCİ SEÇİMİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
KAÇ KONUDA MODEL ÖĞRENCİ SEÇİLDİĞİ (KONU SAYISI) SEÇİLEN MODEL ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI SEÇİLEN MODEL ÖĞRENCİ SAYISININ OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:37
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

TOPLAM

81

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHEBRLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (RAM) PROBLEM ODAKLI GRUP ÇALIŞMASI BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
PROBLEM ODAKLI GPUP ÇALIŞMASI YAPILI P YAPILMADIĞI (YAPILDI-YAPILMADI)

EK:38

SIRA NO

RAMIN ADI

İLÇENİN TOPLAM REHBER ÖĞRETMEN SAYISI

ÇALIŞMAYA KATILAN REHBER ÖĞRETMEN SAYISI

ÇALIŞMAYA KATILAN REHBER ÖĞRETMEN SAYISININ İLÇENİN TOPLAM REHBER ÖĞRETMEN SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

TOPLAM

82

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM ŞENLİĞİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDAN ÖZEL EĞİTİM ŞENLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖZEL EĞİTİM OKULUNUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI ÖZEL EĞİTİM ŞENLİĞİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:44
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

83

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MADDE BAĞIMLILIĞI MÜDAHALE KOMİSYONUNA YÖNLENDİRİLEN ÖĞRENCİ BİLGİ VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇENİN ADI:
MADDE BAĞIMLILIĞI MÜDAHALE KOMİSYONUNA YÖNLENDİRİLEN ÖĞRENCİ SAYISI OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINAGÖRE KOMİSYONA YÖNLENDİRİLEN ÖĞRENCİLERİN ORANI ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

EK:54
DEĞERLENDİRME SONUCU ( BU BÖLÜM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE İŞLENECEKTİR)

SIRA NO

OKULUN ADI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

84

TOPLAM

2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MADDE BAĞIMLILIĞI MÜDAHALE EKİBİ

Alkol ve Madde Bağımlılığını Önleme Merkezi ve Çalışma Ekibi TABLO-54
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Merkez Bakırköy Beşiktaş Esenler EMİNÖNÜ Eyüp Eyüp Fatih Kadiköy Kadiköy Kağıthane Kağıthane Maltepe Pendik Sarıyer Şişli Güner ERGENÇ Berrin Bağdatlı Neşe Turgut Serpil Ekinci Nejla Paşaoğlu Kaya Nesrin Aksu Salih Pektaş Şükran Şireci Esin Kaptanbaş Kader Demir Cihan Engin Bilge Erol Nihal Bapir Nermin Alkan Aytül Khaliliov Cezgizhan Seven İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bakırköy Lisesi ŞAİR EMİN YURDAKUL İ.ÖO BAŞAKŞEHİR LİSESİ CİBALİ LİSESİ Otakcılar Lisesi Mehmet Akif İlköğretim Okulu HEKİMOĞLU ALİ PAİA İÖO Mehmet Beyazıt Lisesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM CUMHURİYET İÖO MALTEPE Anadolu Lisesi RAM RAM ŞİŞLİ ATATÜRK LİSESİ 0212 526 19 65 571 59 26 2122825852 0212 487 76 09 520 70 62 2125218486 02126277771 632 84 54 565 04 17 5057402260 321 33 31 627 94 22 2164172962 0 (216) 491 10 81 0 212 271 31 84 5055653467 REHB.DANIŞMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ BAKIRKÖY,ZEYTİNBURNU, GÜNGÖREN, BEŞİKTAŞ ESENLER, BAYRAMPAŞA EMİNÖNÜ BAĞCILAR, GAZİOSMANPAŞA EYÜP FATİH KADIKÖY KADIKÖY KAĞITHANE KAĞITHANE MALTEPE PENDİK, KARTAL, SULTANBEYLİ SARIYER ŞİŞLİ, BEYOĞLU

2007-2008 ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI DENETİM FORMU

85

İLÇESİ DENETLENEN OKUL :

1. Eylem planının 1. sırasında yer alan okul spor kulübü 2. Eylem planının 2. sırasında yer alan izci ünitesi 3. Eylem planının 3. sırasında yer alan spor çalışmaları 4.Eylem planının 9.sırasında yer grup çalışması 5.Eylem planının 10.sırasında yer alan mesleki eğitim

: : : : :

Kuruldu …………... Kurulmadı …………… Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı ………….. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Planlandı ………….. Planlanmadı …………. Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı ………….. Veriliyor Verilmiyor Veriliyor Verilmiyor : Yapıldı …………… …………… …………… …………… ……………

6. Eylem planının 11. sırasında yer alan meslekleri tanıma

:

7. Eylem planının 12. sırasında yer alan Okul Rehberlik Uygulamaları semineri :

8. Eylem planının 13. sırasında yer alan eğitim faaliyetleri 9. Eylem planının 14. sırasında yer alan dilek kutusu :

:

10. Eylem planının 15. sırasında yer alan hizmetler 11. Eylem planının 16. sırasında yer alan

: :

12. Eylem planının 17. sırasında yer alan yönlendirmeye ait planlama

86

Yapılmadı 13- Eylem planının 19. sırasında yer alan çalışmaya ait planlama : Yapıldı Yapılmadı Yapıldı Yapılmadı

…………… ..…………. …………… …………… ……………

14. Eylem planının 21. sırasında yer alan konularla ilgili planlama : 15. Eylem planının 23. sırasında yer alan gezi programı :

Planlandı …………… Planlanmadı …………. Planlandı …………… Planlanmadı …………. Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı …………..

16. Eylem planının 26. sırasında yer alan veli eğitimleri 17. Eylem planının 27. sırasında yer alan okul duvar gazeteleri

: :

18. Eylem planının 31. sırasında yer alan okul korosu 19. Eylem planının 33. sırasında yer alan okul internet sitesi

: :

Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı ………….. Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı ………….. Oluşturuldu .................... Oluşturulmadı ………….. Kuruldu Kurulmadı …………... ……………

20. Eylem planının 35. sırasında yer alan cep telefonu mesaj sistemi : 21. Eylem planının 36. sırasında yer alan sosyal etkinlik kulüpleri 22. Eylem planının 37. sırasında yer alan geziler planlanmış mı? : :

Yapılıyor ……………. Yapılmıyor ……………

87

DENETİMİ YAPAN : …………………………...

88

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI

EYLEM PLAN SIRA NO

AÇIKLAMALAR

89

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI

EYLEM PLAN SIRA NO

AÇIKLAMALAR

90

91

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

92

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

93

94

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

95

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

96

97

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

98

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

99

100

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

101

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

102

103

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

104

OKUL MÜDÜRÜNÜN EYLEM PLANI NOTLARI
EYLEM PLAN SIRA NO AÇIKLAMALAR

105

106

107