www.ziraatcim.

net AÇIKTA SIRIK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

Tarımsal Haber ve Paylaşım Portalı

Açıkta sırık domates yetiştiriciliğinde amaç; birim alanda daha fazla, daha kaliteli, ihracata uygun ürün elde ederek daha fazla pazar değeri ile piyasaya sunmaktır.

Açıkta sırık domates yetiştiriciliğinde ilk adım; PAZAR şartlarına uygun nitelikte ÇEŞİT tespitidir. Uygun çeşidi tespit ettikten sonra yapılacak en önemli işlem HARÇ HAZIRLIĞIDIR. Tohum yatağı olarak kullanılacak olan harç, aşağıdaki seçeneklerden biri ile hazırlanabilir:
Seçenek l
Orman toprağı 22 Teneke Dişli dere kumu 5 Teneke Çiftlik gübresi 23 Teneke TSP 2 Kg

Seçenek 2
Bahçe toprağı 15 Teneke Dişli dere kumu 5 Teneke Çiftlik gübresi 30 Teneke TSP 2 Kg

Potasyum Sülfat 2 Kg

Potasyum Sülfat 2 Kg

Ayrıca ilimizde kullanımı yaygınlaşan TORF materyali EN UYGUN EKİM ortamı sağlamaktadır. Torf dışındaki materyaller hazırlanırken harç mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla metil bromid kullanılmaktadır. Dezenfeksiyon yapıldıktan sonra veya dezenfeksiyon yapılmamışsa 100 lt suya 200 gr Manep etkili fungusit ve 200 gr Endosülfan 35 WP harca iyice karıştırılmalıdır. Harç dezenfeksiyonundan sonra 15 x 15 cm ebadındaki polietilen torbalara, plastik bardaklara veya viyollere tohum ekilmektedir. Kazova’da tohum ekim zamanı; açıkta tarla üretimi için nisan ayının ilk haftası olmalıdır. Bölgemizde bu tarihlerde yapılan ekimlerde soğuk tehlikesi olduğundan, fideler alçak veya yüksek plastik tünellerde yetiştirilmelidir. Bu tip yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus Havalandırma’dır. Bunun dışında ot alma, sulama, mücadele gibi bakım işleri devamlı olarak yapılır.
Tohum ekiminden itibaren 40-45 gün içerisinde fideler araziye dikilecek büyüklüğe gelmektedir.

1

www.ziraatcim.net ARAZİNİN DÜZENLENMESİ

Tarımsal Haber ve Paylaşım Portalı

Domates tarımı yapılacak arazinin önce soklu pullukla derin olarak işlenmesi, toprak işleme ile birlikte dekara 3-4 römork iyi yanmış büyükbaş hayvan gübresi, tavsiyeler doğrultusunda taban gübresi (TSP) ve Potasyum Sülfat verilmelidir. Bu işlem sonbaharda yapılırsa en iyi sonuç alınır. İlkbaharda ise ikinci toprak işleme aletleri ile tekrar toprak işlenerek fide ortamı hazırlanmalıdır.
Sırık domates yetiştiriciliğinde verilmesi gereken aralık ve mesafeler ilimiz çiftçileri için büyük önem taşımaktadır. Bu tip yetiştiricilikte verilmesi gereken aralık ve mesafeler yer domatesi dediğimiz çeşitlerle yapılan yetiştiriciliğe göre çok farklıdır. Açıkta domates tarımında verilecek ARALIK ve MESAFELER; Tek sıra yetiştiricilikte Çift sıra yetiştiricilikte olmalıdır. 70 cm x 40 cm 100 cm x 50 cm x 40 cm veya 90 cm x 50 cm x 40 cm ölçülerinde

Fide dikimi yaklaşık olarak MAYIS’ın 10’undan sonra yapılmalıdır. Fide dikiminden sonra ot alma, çapalama, boğaz doldurma gibi işlemlerle beraber itina ile yapılması gereken en önemli işlemler GÜBRELEME, İPE ALMA, KOLTUK ALMA, ZİRAİ MÜCADELE’dir. Fide döneminde ve fideler tarlaya dikildikten sonra 8 günde bir koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı görülmeden insektisit kullanılmamalı, ilaçlama Tarım İl Müdürlüğü elemanlarının tavsiyesi doğrultusunda yapılmalıdır. GÜBRELEME Tarım teşkilatlarının tavsiyeleri ve toprak analiz sonuçları ile çiftlik gübresi ve Fosforlu gübre taban gübresi olarak verilmektedir. Fide dikiminden itibaren;
Azotlu gübreler: Tüm üretim boyunca Potasyumlu gübreler: Meyveler fındık büyüklüğünü aldıktan sonra haftalık dönemlerle verilmelidir. Ayrıca verimde önemli artışlar sağlayan MAGNEZYUM’lu gübrelerin kullanılması konusunda, çiftçimiz tarım teşkilatlarından bilgi almalıdır.

2

www.ziraatcim.net İPE ALMA

Tarımsal Haber ve Paylaşım Portalı

Üreticilerin imkanları doğrultusunda ahşap veya metal malzeme ile yerden 2,5 m yükseklikte direkler dikilmelidir. Direklerin 5-6 m ara ile dikilmesi gerekir. Direklerin üzerinden çekilen tel ise 3 mm kalınlığında olmalıdır. Domates tarımında ilimizde sulama salma olarak yapıldığından direklerin sabitleştirilmesine önem verilmelidir.

KOLTUK ALMA

Fidelerin dikiminden itibaren yaprak koltuklarından çıkan sürgünlerin daha 4-5 cm iken koparılması ve bu işlemin sabah saat 10'a kadar bitirilmesine özen gösterilmelidir. Salkım oluştuktan sonra salkımın sonu tekrar sürgün olarak uzamakta ve yeni salkımlar oluşmaktadır. Bu faaliyet özellikle Azotun fazla ve tek taraflı olarak uygulanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Sebebi ne olursa olsun; Bir Salkım teşekkülünü tamamladıktan sonra oluşan bu tür Yalancı Sürgünler'in salkımın son çiçeğinden hemen sonra KESİLMESİ gerekir.

Yukarıdaki anlatılan üretim esasları dikkate alındığında size tavsiyemiz ; Tek Gövde İle Üretimdir.

3

www.ziraatcim.net ZİRAİ MÜCADELE

Tarımsal Haber ve Paylaşım Portalı

Gerek fidelikte gerekse arazide tarım teşkilatının tavsiyeleri dışına çıkmadan ilaçlama yapılmalıdır.
HASAT

Sırık domates tarımında hasat ilk oluşan meyvelerden başlar. Yani hasat toprağa yakın olan ilk salkımdan başlamaktadır. Domateste hasadı yapılan salkım ve o salkımın altındaki yapraklar mutlaka budama ile alınmalıdır. İlimizde üretilen sırık domates ürünlerinin % 99’u Tokat dışına ve bu miktarın % 80’i de Arap ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu nedenle hasat olgunluğu pazar istekleri doğrultusunda belirlenmektedir. İhraç amacı ile satılan domatesler sarı olumda, piyasaya pazarlanan ürünler ise kırmızı olum döneminde hasat edilirler. İç piyasaya hasat edilen ürünler sapsız, dış piyasa ürünleri ise meyve sapı ile birlikte hasat edilmektedir. Genellikle hasatlar haftada bir kez yapılmaktadır. Hasatta özel ambalajlama yapılmamaktadır. 20-25 kg’lık plastik veya tahta kasalarda kağıtlı veya kağıtsız olarak ambalajlanmaktadır. 2000 yılı üretim sezonunda 23.000 dekar alanda ortalama 13 ton/da verim alınmıştır. Başlıkları ile anlatılmaya çalışılan üretimle dekardan alınacak verim 15 tonun altında olmayacaktır.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful