P. 1
Sevgili Fizik Bölümü Öğrencileri; Bildiğiniz Gibi Yeterlilik

Sevgili Fizik Bölümü Öğrencileri; Bildiğiniz Gibi Yeterlilik

|Views: 12,376|Likes:

More info:

Published by: Vet.Hek. Süleyman ÜRKMEZ on Jan 20, 2010
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

1. Bir kristalin bağlanma enerjisini tanımlayarak, katılardaki moleküler bağ çeşitlerini

yazarak kısaca açıklayınız.

2. Bir boyutlu uzayda 9 iyondan oluşmuş iyonik bir yapıya sahip zincirde, en ortadaki

iyonun etkileşme potansiyel enerjisini bulunuz.

3. Katıların bant teorisi hakkında bilgi veriniz.

4. Metallerin serbest – elektron teorisi hakkında bilgi veriniz.

5. Yarıiletkenlerde ısı ve elektrik iletimini açıklayınız.

6. Katkılı yarıiletkenler hakkında bilgi veriniz.

7. Metal , yarı metal , yalıtkan ve yarıiletken bant yapılarını çizerek bilgi veriniz.

8. Yarıiletken aygıtlardan p – n eklemi hakkında bilgi veriniz.

9. Süperiletkenlik ve Akı kuantumlanması (Meissner olayı) hakkında kısaca bilgi veriniz.

10. İlkel birim örgü hücresinde tek tip atom bulunan bir kristalin dağılım bağıntısını

kullanarak, kesikli örgü ve sürekli ortam için faz ve grup hızlarını bulunuz ve dalga

vektörünün fonksiyonu olarak ilgili grafiklerini çiziniz.

11. Örgü, birim hücre, baz, Bravais örgü tanımlarını açıklayınız. 2 boyutta ve 3 boyutta kaç

tane Bravais örgü vardır.

12. Primitif (ilkel) ve primitif olmayan (ilkel olmayan) hücrelerin tanımlarını yapınız. İki

boyutlu dikdörtgen bir örgü çizerek, bu örgü üzerinde 3 tane birbirinden farklı biçime

sahip primitif ve 3 tane de farklı biçim ve büyüklüğe sahip primitif olmayan hücreler

çiziniz. Her bir hücrede kaç tane örgü noktası vardır.

13. Fermi-Dirac istatistiği hakkında bilgi veriniz.

14. Yüzey merkezli kübik (fcc) ve heksagonal simetriye sahip sıkı-paket heksagonal yapısını

eşdeğer kürelerden yararlanarak anlatınız.

15.

(110), (111), (210) düzlemlerini ve [102], [301] doğrultularını şekil çizerek gösteriniz?

16. Ters örgünün tanımını yaparak,

4Å, 6Å, 8Å,

a b c

= = =

0

0

α β90, γ120

= = =

olan

bir birim hücrenin ters örgünün , B,

A C

r r
r

vektörlerini bulunuz.

17. x- ışınlarının kristalden saçılması olayını açıklayan Bragg Kanununu anlatınız. x-
ışınlarının kristalden saçılması ile ışığın aynadan yansıması arasındaki farkları açıklayınız.
18. Ewald Küresinin tanımını yaparak fiziksel önemini açıklayınız.

19. Tetragonal bir örgüde (a b c

= ≠)

0

α β= γ=90

=

(0 ½ ¼ ) (½ 0 ¼) (½ 0 ¾ ) (0 ½ ¾ )

Cumhuriyet Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeterlilik Sınavı

- 22 -

konumlarında aynı cinsten 4 atom bulunduğuna göre Fhkl yapı çarpanını bulunuz?

20. Brillouin bölgesinin tanımını yaparak özelliklerini açıklayınız. Brillouin bölge sınırına

gelen kr

dalga boylu bir x ışını saçılmasını açıklayınız.

21. Sc, fcc, bcc örgülerinin birim hücrelerini çizerek her bir örgü için doldurma faktörünü

bulup, sonucu yorumlayınız.

22. Van-der Waals bağlı bir katı için atomik denge mesafesi Ro = 2Å ve bağlanma enerjisi

sadece çekici terimden % 10 eksiği olduğuna göre aşağıdaki denklemde ρ karakteristik

uzunluğu ne kadardır. m ve n sabitlerdir.

R
-

6

+ne

m

U

R

ρ

= −

‘dır.

23. Madelung sabitini elde ederek açıklayınız.

24. Fononun tanımını yaparak, katılardaki önemli temel uyarımları açıklayınız.

25. Mathiessen Kuralı, Tavlama, Durum Yoğunluğu, Nokta Grubu tanımlarını yapınız.

26. Dulong-Petit Kanunu, Sürüklenme Hızı, Grup Hızı tanımlarını yapınız.

27.

()

G εdurum yoğunluğunu tanımlayarak 3 boyutta enerjiye nasıl bağımlı olduğunu veren

formülü gerekli açıklamaları da yaparak çıkarınız.

28.

()

G εdurum yoğunluğunun enerjiye bağlılığını dört farklı sıcaklık için çizerek, sıcaklığın

etkisini açıklayınız.

29. Serbest elektron teorisini varsayımlarını belirtiniz. Drude modelinin varsayımlarını

maddeler halinde yazınız. Serbest elektron teorisini kullanarak iki boyutta Fermi enerjisini

gerekli açıklamaları yaparak bulunuz. (Birim alandaki elektron sayısını n olarak alınız)

30. Serbest elektron modelinden hareket ederek bir metalin özdirencini veren ifadeyi gerekli

açıklamaları da yaparak çıkarınız.

31. Etkin Kütle, Valans Bandı, İletim Bandı, Fermi Küresi tanımlarını yapınız.

32. Serbest elektron modelinden yararlanarak, metallerde iletim elektronlarının özısıya

katkılarını

a) Klasik ve kuantum kavramları ile açıklayınız ve aralarındaki farkları belirtiniz.

b) Öz ısıyı (c) daha sağlıklı hesaplamak için nelerin yapılması gerektiğini tartışınız.

c) Öz ısının deneysel yoldan sıcaklığın fonksiyonu olarak ölçülmesi elektronların

metalin öz ısısına olan katkıları bulmamıza izin verir mi, açıklayınız.

Cumhuriyet Üni. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yeterlilik Sınavı

- 23 -

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->