Adı soyadı:……………………………………………………………………….

ŞAKACI FİL

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, yağmur ormanlarının birinde bir fil
yaşarmış.
Bu filin en büyük zevki, diğer hayvanlara şaka yapması imiş. Hortumuna doldurduğu suyu, en
olmadık zamanda birisinin üstüne püskürtür ve kahkahalarla gülermiş. Bazen de öyle kötü şakalar
yaparmış ki, hayvanlar ne yapacaklarını şaşırırlarmış.
Bu şakalardan sıkılan hayvanlar aralarında bir toplantı yapmışlar...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Adı soyadı:………………………………………………………..
Aşağıda giriş ve sonuç bölümü
tamamlayınız.

verilmiş

hikâyeyi
KÜÇÜK

BALIK

Çok yoksul bir adam dere kıyısında, suya daldırdığı kamışla
balık tutmaya çabalıyormuş. Bütün isteği evde aç bekleyen
çocuklarını doyuracak birkaç balık götürmekmiş. Ama saatler
saatleri kovalamış, kamış ucundaki oltaya bir tek balık bile
gelmemiş. Akşam karanlığı havayı sararken tüm umutları
sönmüş adamın. Tam kamışı sudan çekecekmiş ki olta bir
sallanmış, sonra bir daha. Adam sevinçle kamışı sudan
çıkarmış ve olta ucunda sallanan minik bir balık görmüş. “Eh, ne yapalım
kısmet bu kadar.” Diyerek balığı özenle oltadan çıkarmış. Ve dile gelmiş
küçük balık:

Acı bana ey insan! Acı ve canımı bağışla! Çünkü henüz yavru
balığım ben. Bak, parmak kadar bir şeyim. Etim doyurmaz seni. Ne
olur bağışla beni.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Adı
soyadı:……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
— Bağışla beni. Bir balık bir adama ne iyilikle bulunabilir diye sual etmiştim.
Yanılmışım Allah’ım çok yanılmışım…
O günden sonra hep iyilik etmiş. Ve hiçbir zaman yaptığı iyiliğin yerini
bulup bulmayacağı hesabına girmemiş…

YAŞLI MEŞE

Birisi sabah erken, ormana dalıverdi. Yaşlı bir meşe vardı, adamı görüverdi elinde balta ile. Sordu,
nereye böyle? Gene can yakacaksın, utanma hadi söyle. Neden ayıracaksın çocuklarımdan beni; kimse
anlatmadı mı, uyarmadı mı seni? Oduncu şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Dönüverdi bir anda o sesin
tarafına. Yaşlı meşe ağacı, asırlara direnmiş, sonunda insanlarla konuşmayı öğrenmiş. Konuşarak
onlarla, anlatmak istiyordu. Çünkü cahil insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Yıllar yılı köyünde, hep
habersiz yaşamış, ormanın kıymetini bir türlü anlamamış. Bak demiş oduncuya. Şimdi sen beni dinle,
sonra da otur, düşün ve hesaplaş kendinle. Hepiniz gece gündüz bizden faydalandınız, değerini
bilmeden tek yakacak sandınız. Oysa biz her dakika sizlere çalışırız, karbondioksit alır, oksijen
üretiriz. Ekolojik dengeyi kurmuşuz, koruruz. Sizin için sürekli yağmur çağırıyoruz. Erozyonu
durdurur, iklimi düzenleriz, yıkıp dökmesin diye rüzgârı frenleriz. Ama siz odun sayıp bizi
tanımadınız. Sustu yaşlı oduncu, eğildi öne başı. Bir yandan akıyordu, yanağından gözyaşı. Tutuldu
dili, hiçbir şey diyemedi. Büyük bir üzüntüyle attı baltayı yere.
Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız.
1. Yaşlı meşe köylüye neden kızmış?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Metne göre ağaçların ne gibi faydaları varmış?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Oduncu neden ağlamaktadır?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
2.

4. Metinde yer alan aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
KELİMELE
R
A

Oksijen

B

Cahil

C

Erozyon

D

Oduncu

E

İklim

ANLAMLARI
Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen
etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
Odun kesen veya satan kimse
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada
beşte bir oranında bulunan bir gaz
Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış
etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka
bir yere taşınması olayı, aşınma
Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan

5. Aşağıdaki cümleleri öznellik, nesnellik bakımından değerlendiriniz.

CÜMLELER

ÖZNEL

NESNEL

Kadirli, Osmaniye’nin bir ilçesidir.
Bu köyde yaşadığım için çok şanslıyım.
İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
Bu kitap, yazarın en güzel eseridir.
Nar ve portakal en sevdiğim meyvelerdir.

1-“Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A-Annem çok tatlı dilli bir kadındı.
B-Babam bu akşam eve tatlı bir sürprizle geldi.
C-Sen ne tatlı bir bebeksin!
D-Bu çay çok tatlı olmuş, içemem.
2-“Dil” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangi-sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A-İki dil bilen kişi daha kolay iş buluyor.
B-Dilimin üstünde yaralar çıktı.
C-Bebeklerin dili daha pembedir.
D-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış.
3-“Annem gerçeği öğrenirse
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Zor durumda kalmak

yanarız.”

cümlesin-deki

B-Tutuşmak

“yanarız”

C-Hata yapmak

sözcüğünün

anlamlısı

D- Şaşırmak

4-“Kendi ayaklarının üstünde durmak” deyiminin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?
A-Başkasının sırtından geçinmek
B-Yalan söylemek
C-Başkasına boyun eğmek
C- Namerde muhtaç olmamak
5-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?
A-Bugün kar değil, dolu yağacakmış.
B- Bacadan is yükseliyordu.
C-El, dokunma duyusunun en önemli organıdır.
D-Erikler, ağaçtan sarkıyordu.
6-“Başkalarına zarar vermek için sinsice plan yapmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Dil uzatmak
B-Pabucunu ters giydirmek
C-Kuyusunu kazmak
D-Önünü kesmek
7-“Hiçbir zaman yalancılığı onaylamadım.”
Cümlesindeki altı çizili sözünün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A-Buralarda daha fazla kalamam.
C-Bazı zamanlar kendimi yalnız hissederim.

B-Sen bu projeyi asla tamamlayamayacaksın.
D-Kimsenin başarısız olmasını istemem.

8-“Katılmak” sözü aşağıdakilerden hangisinde “eklemek” anlamında kullanılmıştır?
A-Oylamaya ben de katıldım.
B-Bu süte biraz su katmışlar.
C-Buna gülmekten katıldı herkes.
D-Bu topluluğa katılmayı düşünür müsün?
9-“Çiçek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A-Annesine, dağ çiçeği demeti getirmişti.
B-Çiçekler baharın gelişini müjdeliyordu.
C-Çiçeksiz ve çocuksuz bir dünya düşünemem.
D-Seni görünce çiçekler açtı gönlümde.
10“Soruların düzeyinin yüksek olduğunu düşünmüyorum.”
Aşağıdakilerden hangisinde “yüksek” sözcüğü yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?
A-Dağların en yüksek noktasına doruk denir.
B-Ağacın yüksek dallarında meyveler vardı.
C-Yüksek kayalıklara tırmandılar.
D- Bu okulun eğitim seviyesi diğerlerinden daha yüksek.

11-“Üstüme hafif bir şeyler alıp sokağa çıktım.” cümlesindeki “hafif” sözcüğünün eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangidir?
A- İnce

B- Esnek

C- Az

D-Kısa

12-Aşağıdaki deyimlerden hangisi “telaşlanmak” anlamına gelir?
A-Karnı zil çalmak
C- Paçaları tutuşmak
C-Gözünü dört açmak

D-Kulak kabartmak

13“Hayatın zorluklarını göğüslemek gerektiğine inanıyordu.” cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A-Göğüslemek
B-Hayatın
C-Gerektiğine
D-İnanıyordu
14-“Ayrılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir bütünün bölünmesi” anlamında
kullanılmıştır?
A-Bu işten de ayrıldım.
B-İnsanın doğduğu yerden ayrılması çok zor geliyor.
C-Kalem, elimden düşünce ortadan ayrılıverdi.
D-Bu yemekleri senin için ayırdım.
15-“Kaçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çekinmek, uzak durmak” anlamında kullanılmıştır?
A-Gözüme küçük bir toz kaçtı.
B-Polis “Dur, kaçma!” diye bağırdı.
C-Yüzüğüm lavabonun deliğine kaçtı.
D- Benim senin kısmetin, dur kaçma sevdiğim.
16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt (karşıt) anlamlı sözcükler yoktur?
A-Çok çalıştı ve gece de az uyudu.
B-Kaybettiğini düşündüğü kitabını çantasında buldu.
C-Önce ödevlerini yapıp sonra oyun oynarsan rahat olursun.
D-Bütün dünyanın barış içinde yaşaması dileğimizdir.
17-“Gıdaların sağlıklı olup olmadığını denetlemek için marketlere gidildi.”
Yukarıdaki altı çizili sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Değerlendirmek
B-Cezalandırmak
C-Kontrol etmek

D-Kanıtlamak

18-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A-Bulduğu her şeyi masaya yığdı.
B-Sana al renkli bir kazak aldım.
C-Ben de bir bardak çay içebilir miyim?
D-Bu kır gezintisi bana çok iyi geldi.
19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır?
A-Buralarda gezinmek çok hoş bir duygu.
B- Dün, aşağı yukarı iki saat uyudum.
C-Babamdan bize iki ev bir de dükkan kaldı.
D- Ben okumayı çok seviyorum.
20-“Biriyle görüşmeye giden kimsenin bu gidişten yararlanarak başka bir iş de yapması” durumunda
hangi deyim kullanılır?
A-Hem ziyaret, hem ticaret
B- Hem suçlu, hem güçlü
C-Havadan sudan konuşmak
D-Her tarakta bezi olmak