İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Yerleşkesi
Hızlı Durum Tespit Çalışması
Rasim Temur, Barış Yıldızlar, Erdem Damcı, Namık Kemal Öztorun
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
25-27 Eylül 2013 – MKÜ - Hatay
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Sunum Planı
1. Cerrahpaşa yerleşkesi
2. Durtes yöntemi
3. Uygulama
4. Sonuçlar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Yerleşke uydu fotoğrafı
İÜ Cerrahpaşa Yerleşkesi
Yüzölçümü: 172.000 m²
Kapalı alanı: 220.000 m²
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Kullanım amacına göre binaların dağılımı
İÜ Cerrahpaşa Yerleşkesi
Toplam bina sayısı: 113
Değerlendirilen bina sayısı: 57
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Geniş Alan Deprem Master Planı Aşamaları
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
 1. Aşama: Sokak Taraması Bölgesel Risk
 2. Aşama: Durum Tespit Bina Bazında Risk
 3. Aşama: Ayrıntılı Analiz Güçlendirme
Hızlı Durum Tespit Yöntemi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Bina bilgi formu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
 Taşıyıcı Sistem Türü
 Döşeme Sistemi Bilgileri
 Temel Sistemi Bilgileri
 Bodrum Dış Duvarları
 Bölme Duvarlar
 Taşıyıcı Duvarlar
Bilgisayar Programı
 Röleve Bilgileri
 Puanlama Bilgileri
 Beton Dayanımı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
 Hızlı bilgi girişi
 Çizim
 Binaya özel raporlama
 Coğrafi bilgi sistemleri ile etkileşim
 CAD yazılımlarına kat planı çizimi oluşturma
Durtes yazılımı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
1. Ekiplerin eğitimi ve arşiv çalışması
2. Saha çalışması
3. Analiz ve raporlama
Çalışmanın aşamaları
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
1. Projelerin temini
2. Binaların numaralandırılması
Arşiv çalışması
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Saha elemanlarının eğitimi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Saha çalışmaları
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Bilgi girişi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Analiz ve raporlama
DURTES
MS WORD
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Raporlama
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Raporlama
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Sonuçlar
Çok Yüksek Risk
Yüksek Risk
Orta Risk
Düşük Risk
Minimum Risk
Değerlendirme Dışı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Risk Haritası
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Risk seviyelerine göre bina dağılımı
Sonuçlar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması
Teşekkürler

Related Interests