PERFORMANS GÖREVİ AD SOYAD: ÖĞRETMEN: DERS :Sosyal Bilgiler

Sınıf Düzeyi 5. Sınıf Kazanım Çevresindeki tarihi ve doğal varlıkları, mekanları ve önemlerini fark etmek

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ: SINIF: 5. SINIF TARİH: ÜNİTE: BÖLGEMİZİ TANIYALIM
Beklenen Performans Araştırma, inceleme Süre 3 Hafta Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı

Sevgili Öğrencimiz, Senden; Yaşadığın alanda bulunan tarihi veya doğal alanlardan birini seçmeni, bu alanı araştırmanı ve görsel malzemeler kullanarak tanıtmanı istiyoruz. Çalışmanın teslim tarihi: • Çalışmanı dosyalamış olarak …………………………………. tarihinde teslim etmelisin. • Sana verilen bu yönergeyi ve öz değerlendirme formunu, dosyanın içinde teslim etmelisin.

Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmen için aşağıdaki adımları izlemelisin. 1. Öncelikle araştıracağın alanı kararlaştırmalısın. www.kulturturizm.gov.tr http://www.milliparklar.gov.tr/mpd/mp/millipark.asp Bu ve buna benzer Internet sitelerinden, kütüphanelerden ve eğer bulunduğun yerde Turizm Danışma büroları varsa yardım isteyerek araştırma yapmalısın. 2. Eğer tarihi bir alanı seçtiysen; a) Yapıldığı tarih ya da dönem b) Yaptıran kimse veya kimseler, c) Yapılış amacı, d) Bu yapının en önemli özelliği, neden önemli bir alan olduğunu e) Hangi semtte bulunduğu, Bunların dışında eğer varsa bu yerle ilgili efsaneleri kısaca anlatabilirsin. Eğer doğal bir alanı seçtiysen; a) Bu alanın en önemli özelliğini, b) Bu alanda yaşayan canlı türlerini, c) Bu alanın koruma altına alınıp alınmadığını 4. Bu alanların Türk Turizmine katkısını araştırmalısın. 3. Bu alanla ilgili fotoğraf, harita gibi görsel malzemeler kullanmalısın. Yararlandığın kaynakları mutlaka belirtmelisin. 4. Kağıt düzenine ( satırbaşı, paragraf başı, alt, üst boşluklar vb. ) ve ana dilin yazım kurallarına dikkat ederek, dosya oluşturup teslim etmelisin. Ödevin aşağıda belirtilen ölçütler Araştırma İçerik Görsel malzeme kullanımı Ana dilin yazım kuralları kağıt düzeni doğrultusunda değerlendirilecektir. : 15 : 45 : 20 : 20

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI AÇIKLAMA:

PUAN 15 10 5

ARAŞTIRMA

Bu çalışmayı gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgiler, en az 3 kaynaktan ( yazılı, Internet ya da uzman kişiler) çok iyi araştırılmış, • Bu çalışmayı gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgiler en az 2 kaynaktan araştırılmış, • Bu çalışmayı gerçekleştirebilmesi için çok az bilgi toplanılmış sadece 1 kaynaktan araştırılmış,

PUAN 45 35 20 •

İÇERİK Planlama çok iyi yapılmış, seçilen alan her yönü ile çok iyi anlatılmıştır. Planlamada ve seçilen alanın tanıtılmasında bazı eksikler var. Planlama çok eksik ve seçilen alan yeterince anlatılmamıştır.

• •

PUAN 20 10 5

GÖRSEL MATERYAL KULLANIMI

• •

Fotoğraf, harita, çizim vb. ile çok iyi desteklenmiştir. 4’ den fazla görsel malzeme kullanılmıştır. Fotoğraf, harita, çizim vb. ile desteklenmiştir. 3’ den fazla görsel malzeme kullanılmıştır. Fotoğraf, harita, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir. 1 tane görsel malzeme kullanılmıştır.

PUAN 20 10

ANA DİLİMİZİN YAZIM KURALLARI VE KAĞIT DÜZENİ


• • • • •

Ana dilimizin yazım kurallarına uyulmuş. 3’den az yazım ve imla hatası yapılmış. Kağıt düzeni ve dosya oluşturma çok iyi yapılmış. Ana dilimizin yazım kurallarında 3 ile 5 arasında yazım ve imla hatası yapılmış. Kağıt düzeni ve dosya oluşturma iyi olmuş Ana dilimizin yazım kurallarına hiç dikkat edilmemiş. 5’den fazla yazım ve imla hatası yapılmış. Kağıt düzenine hiç dikkat edilmemiş.

5

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı : Sınıfı : No : AÇIKLAMA: Aşağıdaki tabloda performans ödevi boyunca çalışmalarını en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyun. Burada vereceğin yanıtlar, sadece senin bu çalışma sırasındaki, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varman için hazırlanmıştır.

DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1. Planlı çalışmaya özen gösterdim. 2. Alanla ilgili kaynak bulmakta zorlandım. 3. Bu alanla ilgili bilgiler edindim. 4. Bu alanın Türk Turizmindeki yerini ve önemini fark ettim. 5. Görsel malzeme bulmakta zorluk çektim. 6. Çalışmalarım sırasında zamanımı verimli biçimde kullandım. 7. Bu çalışmayı severek yaptım.

DERECELER Her zaman Bazen Hiçbir zaman

Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: …………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………