P. 1
Bantlı Konveyör T1

Bantlı Konveyör T1

|Views: 68|Likes:
Yayınlayan: Ozclk Rz

More info:

Published by: Ozclk Rz on Jan 16, 2014
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

BANTLI GÖTÜRÜCÜLERİN OPTİMİZASYONU

Hamdi ZORLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurşen ÖNTÜRK 2009

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BANTLI GÖTÜRÜCÜLERİN OPTİMİZASYONU

Hamdi ZORLU

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Nurşen ÖNTÜRK

TEKİRDAĞ–2009 Her hakkı saklıdır

Yrd. Doç. Dr. Nurşen ÖNTÜRK danışmanlığında, Mak. Müh. Hamdi ZORLU tarafından hazırlanan bu çalışma aşağıdaki jüri tarafından Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı: Prof.Dr. Bülent EKER Tez Danışmanı: Yrd. Doc. Dr. Nurşen ÖNTÜRK Üye: Yrd. Doc. Dr. Semih ÜZE

İmza: İmza: İmza:

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun ………………. tarih ve ………………. sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Prof.Dr. Orhan DAĞLIOĞLU Enstitü Müdürü

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BANTLI GÖTÜRÜCÜLERİN OPTİMİZASYONU Hamdi ZORLU Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurşen ÖNTÜRK

Günümüzde enerji ve sanayi hammaddelerine olan yüksek talep, dünyada bu hammaddelerin üretiminin artmasına neden olmuştur. Bu üretim artışı beraberinde transport sorununun giderek yükselmesi, daha yüksek kapasiteli ve sürekli çalışabilen iş makinelerinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu çalışmada, taşınacak malzeme özellikleri ve miktarına, işletmenin çalışma koşullarına en uygun bantlı konveyör sisteminin tasarımı amaçlanmış ve bu doğrultuda bir çimento fabrikasında mevcut olan bantlı konveyörün optimizasyonu gerçekleştirilmiştir Anahtar kelimeler: Transport, Bantlı Götürücü(Konveyör), Tasarım, Optimizasyon, Kapasite.

2009, 103 sayfa

i

ABSTRACT

MSc. Thesis OPTIMIZATION OF BELT CONVEYORS Hamdi ZORLU Namık Kemal University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Mechanical Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nurşen ÖNTÜRK Today, the high demand of energy and industry raw materials, led to the increase in world production of these materials. This will increase production gradually increases with the problem of transport, higher capacity and can run continuously in the use of construction machinery is inevitably bring. In this study, intended design most suitable belt conveyor system for factory working conditions, depending on the properties of the materials transported and the amount and in this direction optimization of belt conveyor was carried out which are available in a cement factory.

Keywords: Transport, Belt Conveyor, Design, Optimization, Capacity.

2009, 103 pages

ii

ÖNSÖZ Bugün endüstride işletme ekonomisine en fazla etki eden faktörlerden biri malzeme iletimidir. Malzeme iletiminde maliyete, iletimin debisi ve hızı önemli bir şekilde tesir etmektedir. Lastik bantlı götürücüler (konveyörler, ileticiler) verimi artırarak maliyet yönünden iyi bir çözüm olmaktadırlar. Bu çalışmasında Lastik bantlı iletim tesislerinin hesap şekillerini kullanarak seçilen bir bantlı götürücünün belirli koşullar altında mümkün olan alternatifler içinden en iyi tasarımının nasıl yapılacağı ele alınarak bantlı götürücünün tasarım açısından optimizasyonuna çalışılmıştır. Bu tez çalışmasını almamı sağlayan ve her zaman sahip olduğu fikirlerle bana yol gösterdiğini inandığım, danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Nurşen ÖNTÜRK’e ve bana her türlü konuda desteğini ve yardımlarını esirgemeyen Makine Mühendisliği Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER’e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu tezin hazırlanmasında yardım ve özverilerini esirgemeyen Prof. Dr. Bülent EKER’e teşekkürü bir borç bilirim. Aynı zamanda bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen GENKON MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. çalışanlarından Mak. Müh. Soner BOYACIOĞLU ve mekanik tekniker Sabri DÜZGÜN’e teşekkür ederim.

Hamdi ZORLU

iii

f2) fem F(χ) F1. c2) D d DT DK e f (f1. F2 [m ] [daN/m] [daN/m] [daN/m] [daN] [daN] [daN] [-] [mm] [-] [daN/cm] G G1 GB GD GT Gw gj.SİMGELER DİZİNİ Simge a a a max min Boyut Parça boyutu En büyük parça boyutu En küçük parçanın boyutu olarak Ortalama parça büyüklüğü Bant genişliği Tambur genişliği Eğilme moment faktörleri Burulma moment faktörleri Tahrik faktörlerinin Tahrik tamburu çapı Tambur mil çapı Tahrik tamburu çapı Kuyruk tamburu çapı Moment kolu Banttaki çökme (sehim) miktarı Sürtünme faktörleri Emniyetli çökme miktarı Amaç fonksiyonu Doldurma kesit alanı Birim bant boyuna düşen ağırlık Hareketli parçalar için birim metredeki ağırlık İletim bandının birim boy ağırlığı Toplam hareketli dönüş rulo gurubu ağırlığı Toplam hareketli taşıyıcı rulo gurubu ağırlığı Tambur ağırlığı Eşitsizlik ve eşitlik kısıtları Tamburlar arası dikey mesafe Düzeltme katsayısı Bant çekme zorlanması (her kat için) Birim [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] 2 a’ B BT Ceğ Cb (c1. h( χ ) h k K iv .

L2) LD Leş Lg LT Mb Meğ nk nT N P PD Pm Pt PT P1 P2 P3 Q Qt R S TD T E TT T T 1 2 v .Simge K1 Kem Boyut Bantların kopma dayanımı (her kat için) Emniyetli bant kopma dayanımı (her kat için) Konveyör boyu Tambur eksenleri arası Dönüş rulo gurubunun ana boyutları Dönüş rulo gurupları arasındaki aralıklar Eşdeğer konveyör uzunluğu Bant gergi miktarı Taşıyıcı rulo gurupları arasındaki aralıklar Tahrik tamburundaki burulma veya döndürme momenti Eğilme momenti Kapasite emniyeti Tahrik tamburunun devir sayısı Tahrik tamburundaki güç Tambur ile bant arasındaki yük iletim kabiliyeti Dönüş makarasına gelen yük Gerekli motor gücü Toplam güç Taşıyıcı makara grubuna gelen yük Boş çalıştırma gücü Malzemeyi yatay iletme gücü Malzemeyi düşey iletme gücü Bantlı konveyörün kritik taşıma kapasitesi Bantlı konveyörün teorik taşıma kapasitesi Tambur yataktağı tepki kuvveti Bant emniyet katsayısı Dönüş makaraları sürtünme kuvveti Tambur tarafından iletilecek olan çevre kuvveti(etken kuvvet) Taşıyıcı makaralardaki sürtünme kuvveti Bandın gergin kolundaki çekme kuvveti Bandın gevşek kolundaki çekme kuvveti Birim [daN/cm] [daN/cm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [daNmm] [daNmm] [-] [1/dak] [kW] [daN/m2] [daN] [BG] [BG] [daN] [BG] [BG] [BG] [t/h] [t/h] [daN] [-] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] L L1 ( L. L1.

Simge T1' (TÜ ) T (TÜ ) K Boyut Kalkış anı gerilme fazlalığı Tahrik tamburu tambur üstü Kuyruk tamburu tambur üstü Konveyörün Bant hızı Kuyruk tamburu çalışma noktası Tahrik tamburu çalışma noktası Dizayn değişkenleri Bant tabaka sayısı Bant eğim açısı Malzeme yığma yoğunluğu Bantın tahrik tamburuna sarılma açısı Motor verimi Bant oluklaşma açısı Bant ile tambur arasındaki sürtünme kat sayısı Mil malzemesinin kayma emniyet gerilmesi Dinamik şev açısı Birim [daN] [mm] [mm] [m/s] [mm] [mm] [-] [-] [°] (t/m3) [°] [-] [°] [-] [daN/mm2] [°] v ( WP) K ( WP) T χ1.. . χp z α γ δ ηt λ μ τ em φ vi .. . χ2.

....................................2........................................................3.3. vii ŞEKİLLER DİZİNİ ..........................3 Kaynaklı tamburlar ...........3...........................................3.................................................2...............2..............................3.............2..........1... 9 1..............3..1 Makaralar ....2...............................................6 Tamburun mile kamalanması .................2 Bantlı Götürücülerin Kullanıldığı Yerler ....... iii SİMGELER DİZİNİ .............3.......................2 Motorlu tamburlar..........2.3.....................3.................2 Makara konstrüksiyonunda kullanılan malzemeler ................................ 14 1.............3 Tambur konstrüksiyonu .......................................3........4 Tamburların İmalatı ................................................................................................................ 11 1..................... 5 1..... 6 1............................3............. 24 vii ...........................................1 Tahrik tamburu .......................................4 Makara çapları ...........8 Tamburların tahrik şekilleri ........ 15 1........................3...................................................3..................................2.....................İÇİNDEKİLER ÖZET ....................................8 Makara gruplarının aralıkları ............................................................................6 Makaraların yağlanması ve sızdırmazlık ........3........ 20 1..............2.............. 13 1..................................................................2......2.........3.................................................................. 1 1....................................................... ii ÖNSÖZ .............................................................3...............2...................1 Makara konstrüksiyonu ......... 12 1.......................................... 1 1............2................................................................................................ 10 1........................................................3 Darbe makaralar ..........3........................3..........................GİRİŞ ....................................................... 16 1...5 Tamburların yataklanması ................................................................3....................1...................... 11 1.....................3............................. 16 1......................... i ABSTRACT .........................3.................... 19 1.......................3.................3................................................................................................................................... 10 1..........................................................................7 Makaraların sürtünme direnci ..3 Bantlı Konveyörlerin Elemanları ............................. 17 1...................................................................................................... x ÇİZELGELER DİZİNİ ..................... 20 1..............3......................................................... 19 1..2...........................3.............................................................................3................................................1 Bantlı Götürücüler ........................2......... 16 1............................................ 15 1........................................................ iv İÇİNDEKİLER ... 14 1................................1 Tambur genişliği ............................2..................................4 Gergi düzeni ..........................................1........................3................. 12 1.....................................................2 Tamburlar .............................1.....................................................1...........3 Tambur milinin hesabı ....1......................3.............2.................................................................... xii 1................................................3...................................1..........................3...................................................................................... 11 1......................................5 Mil ve rulman hesabı ................................ 13 1.........................................2 Tambur çapları ...................................................1 Bombeli tamburlar .............................................................2....... 19 1........2..7 Tamburdaki sürtünme kayıpları.............. 5 1............2 Yardımcı tamburlar ....................................................................1.3..................3.........................................................3........

...........................5 Bantlı konveyörlerin yükleme sistemleri .............1......1 Kauçuk bandın özellikleri ve yapısı ...............2 Optimizasyonda mühendislik uygulamaları ....................... 51 1.........................6 Çelik kordlu bantlar ................................................................10......................................................... 55 3................................. 41 1.......1 Besleyicilerde bantlı konveyörlerin yüklenmesi .......3....................................................4 Dizayn değişkenleri ............... 52 1...................................11 Bant tabaka sayılarının bulunması...........10................1 Optimizasyon Amaçları ve Optimizasyon Parametreleri ...3.........................................10........3....................3.......2......................................7 Neden optimizasyon? ......... 32 1..........................10......6....................................3.....5.............................................................3..2......4.....................................2....2............10.......................4.................. 37 1..........................................5 Dizayn kısıtları ....................................... 43 1.................. 29 1.........................................9 Konveyör galerileri ve köprüleri . 67 viii .....................1 Optimizasyon nedir? ...........2...................................................4.......................................................................3..............................................................10..............................2.................................................................................. 26 1.. 42 1...........3 Dizayn optimizasyonu probleminin formülasyonu .............2............................................ 30 1.2................7 Çelik saçlı bantlar ..... 30 1...... 52 1...................... 27 1...........................2.........2...................3..............................3. 34 1..............6 Kısıtlanmamış ve kısıtlanmış optimizasyon problemlerinin formüle edilmesi........................................................................ 35 1...... 39 1............3.................3.....................3.9 Profilli bantlar ........................................4......2 Eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları ...2......... 28 1......2 Bandın ortadan sevki ............2................2..4...................1 Şasinin bölümleri ........... 33 1.... 53 1.......................................................3.....................10.....................5 Tezin Amacı .....2...............2................................................................................6 Bantlı konveyörlerin boşaltma sistemleri .... LİTARATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ .................................................................10.......................................... 49 1...3....5 Dokuma örgülü bantlar .......10.................4 Konveyör bantların çeşitleri ................................................................... 47 1. 58 3........2.........................................................10.2........2.........................................5 Amaç fonksiyonu..........................................5....................................3...........8 Lastik bantlar ............4............4..................... 54 2.......10 Konveyör bandının özellikleri ve seçimi ......................................................................... 43 1................................. 48 1...................................6.................5................. SEÇİLEN BİR BANTLI GÖTÜRÜCÜNÜN TASARIM AÇISINDAN OPTİMİZASYONU .........10 Kevlar esasla bantlar........... 49 1....3........2............................................... 48 1....3 Konveyör bantlarının yapım özellikleri ..................7 Bant temizleyicileri........................3.................... 25 1..............4........................................8......................3. 33 1...........4 Dizayn Optimizasyonu Teorisi .. 43 1... 52 1.......2 Boşaltma olukları ..............................................................................8 Bantlı konveyörün şasi konstrüksiyonu ...4................................................................2.............. 27 1...10..4...................................1 Doğrusal ve doğrusal olmayan kısıtlamalar ..........................................................................3.......... 50 1.......3....................................................3........................................ 1 Sıyırıcılarla boşalma ................................................. 54 1....2...........................................

...............................1.................9...................................1.............1 Konveyör giriş değerleri . 90 3........................................1......... KAYNAKLAR ...3 Teorik kapasite ve bant genişliği hesabı .... 101 ÖZGEÇMİŞ ........................ 68 3... ARAŞTIRMA SONUÇLARI ......................1........1.......................................4 Rulo çapı ve aralıklarının tayini ...............3................9........................................................................1 Tambur çapları ve mil çaplarının tayini ..............................................................1..................... 85 3...................................................1.................. 97 5.................. SONUÇ VE ÖNERİLER ...........1................................................................10 Şasi Sisteminin Optimize Edilmesi ............................5 Konveyörü çalıştırmak için gerekli güç hesabı .......................................1.........................................7 Bant kuvvetlerin hesabı .............................................................. 68 3....9 Tambur Sisteminin ve Tahrik Mekanizmasının Optimize Edilmesi ..............1................................................................ 103 ix .......1................. 76 3................6 Tahrik düzeni ve sürtünme kuvvetleri ...... 82 3....................... 67 3...................1............................................................................2 Konveyör eğim kontrolü..............................................8 Bant dokusunun(karkasının) seçimi ....................................... 79 3........................................ 78 3..................................... 85 3....................... 73 3.........................................................2 Redüktör ve motor seçimi.......... 95 4........................................................... 100 6..................................................................................

...........20... Bir saptırma tamburu milindeki eğilme tesirleri .................. Seyyar bantlı götürücünün şematik olarak görünüşü ve temel ekipmanları ........... 22-23 Şekil 1.................. 9 Şekil 1............................ 5 Şekil 1.....................4.... Besleyiciler .........................................................32... 14 Şekil 1.....27...........22.... 15 Şekil 1....................... Konveyör bandının içyapısı ...24........................................................................31..... Şasi kısımları ........... 20 Şekil 1.......................... Çeşitli makara grupları .............................. a) Makara konstrüksiyon resmi ..................... 31 Şekil 1.................23..........18........................................... Bombeli tambur ........................5......... 32 Şekil 1............................................. Gerdirme sistemleri ........................................... Bantlı konveyörlerin tahrik şekilleri................................ 2 Şekil 1....29.................................. Örnek bir bantlı konveyör iletim sistemi kesiti ...........7................................ Çeşitli bantlı konveyör tipleri ...........................................................................................................12.........................................................15................. Yardımcı tamburlar ..........28....... Lastik kaplı darbe makaraları ............16..........17...........25............................ Dokuma örgülü konveyör bandı ............................................... 29 Şekil 1... 25 Şekil 1.. 28 Şekil 1..........................30............................. Gergi düzeni şasisi kısımları ..3.................................................6.................... 33 Şekil 1..................... 1 Şekil 1.26.. Motorlu tambur...............19.............................................................................................................21..................................... 6 Şekil 1............................. Bantlı iletim sistemlerinin temel ekipmanları ................................................................................ Bantlı iletim sistemlerinin kullanıldığı yerlere örnekler ............................................................................................................................ 14 Şekil 1....10................................................... Kuyruk tamburu bir vidalı tertibatla gerdirilmiş yatay bantlı götürücünün şematik olarak görünüşü ve temel ekipmanları . Konveyör galerileri ve köprüleri ................................................... 13 Şekil 1....................................... Bir tahrik tamburu milindeki eğilme tesirleri ...... 10 Şekil 1.. 29 Şekil 1................. 7 Şekil 1................... Düz sargılı karkas dokuma ............................... Kazıyıcı sistemlerin üç boyutlu görünüşü .........................13..........................33....................................10.................................... 18 Şekil 1............................... 30 Şekil 1.................. 27 Şekil 1..................................14...... 36 Şekil 1.............................................. Orta şasi ...........11..................... 10 Şekil 1...................... Makaraların tamburdan itibaren düzeni ....... Bir bantlı konveyörün tahrik tamburuna tesir eden bant kuvvetleri .9......................................2.................b) Makara montaj resmi ................................................................................................................................................................ 13 Şekil 1........................... Ağırlıklı gergi tertibatıyla gerdirilmiş yukarı eğimli bantlı götürücünün şematik olarak görünüşü ve temel ekipmanları ................8...... Boşaltma sistemleri ..................... Tahrik tamburları .................................... Kazıyıcı sistemleri ....................... 3 Şekil 1................................. 41 x ..................................ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1....... Dönüş makarası .......1................................. 39 Şekil 1........................................................................... 2 Şekil 1...... 15 Şekil 1........................................................................................ 17 Şekil 1.......... 4 Şekil 1.... Kaynaklı tambur ...... 9 Şekil 1........................

........7....4 a) Seçilen bandın kesit görünüşü........................... Optimize edilmiş konveyörün kesit görünüşleri ve ana ölçüleri............................................................. seçilen bandın plan görünüşü..19 b)....... 59 Şekil 3..............................................39................... ...............19 a)................................................................................................................................... Hesap yönteminin akış şeması................................14.......... Taşıyıcı ve dönüş rulo guruplarının ana boyutları........................ Tipik çelik kord karkası içeren bant kesiti .................................................... KA88 redaktör boyutları................. ......................... 64 Şekil 3.......................................... 65 Şekil 3....... .........40.................................37... ............................... 94 Şekil 3......................... 79 Şekil 3. .................. 48 Şekil 1............ 51 Şekil 1....... 71 Şekil 3............................................ 92 Şekil 3..................................................................................19 c).................. Konveyör bantlarının karşılaştırılması .... Tahrik tamburu mili çapını hesabı........... c1 ve c2 tahrik faktörlerinin tambur ile bant arasındaki sürtünme katsayısı (μ) ve sarım açısı (δ) arasındaki bağıntı..... Kevlar esaslı bandın uzama değerleri .. Kevlar esaslı bandın kesiti.......Şekil 1........... Optimize edilmiş konveyörün plan görünüşü ve ana ölçüleri............ ............................................12.................16....................................... 52 Şekil 1............ 67 Şekil 3........................... ( a )............................................................. Eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları arasındaki fark ................................................................... 70 Şekil 3...............8.1............3... 46 Şekil 1........... .... 88 Şekil 3.......................................41...................... Standart eğik konveyör şeması................................ Konveyör bantlarının bant mukavemetleri ....... .. .......................................... İş akış planı ........................................................ 64 Şekil 3........... 74 Şekil 3.......... ........ ( b ) Minimum ve maksimum bulma ......43.......................................... 64 Şekil 3..............................................17....13............ Bantlı konveyör doldurma enine kesit........................................ 95 Şekil 3................18......... 66 Şekil 3.............36............ Bantın optimize edilecek ekipmanları ve kısımları....... Tahrik tamburu boyutları..........38...... Konveyör lastik bandı optimizasyon şeması.................. 42 Şekil 1........ 69 Şekil 3.......... Çeşitli kesitler ve bunlara ait dizayn parametreleri ........................................ Optimum tasarım prosesleri ............................... ..........................................4 b) Seçilen bandın kesit görünüşü............ Optimize edilmiş konveyörün kesit görünüşleri ve ana ölçüleri..............15............. 81 Şekil 3...........42........................................ 41 Şekil 1.......10. ... 47 Şekil 1...........9.. Maksimum ve minimum bant kuvveti. 96 xi ........................... ............................ . Sıkı dokuma karkas .......................... 47 Şekil 1.......... ........................ Saptırma tambur mili çapını hesabı............... 88 Şekil 3.... 53 Şekil 3.......................35..... 95 Şekil 3.34........6................. 86 Şekil 3......................11............ ...................2.......5....................... Üç fazlı asenkron AC motorlar boyutları....... 61 Şekil 3......................... 45 Şekil 1............................. Optimizasyon eğrisi.... Eğime bağlı kapasite azalma faktörü............

........................................................... 91 Çizelge 3............................. Band çekme kuvveti t1 hesabı için [ 1 + 1 : ( e – 1 ) ] faktörünün değerleri ve μ katsayısı ... Optimize edilecek bandın ekipmanları ....2.............................................. Yük durumuna göre moment faktörleri ..12.1..... Bantların emniyetli kopma dayanımlarına göre kullanım alanları ........................................................................................................10..........15... 63 Çizelge 3... 93 Çizelge 3......... Taşıyıcı ve dönüş rulo çaplarının bant hızına ve genişliğine bağlı optimum değerleri ... 40 Çizelge 1........... 71 Çizelge 3. Banttaki tabaka sayısı ve karkas tipine göre tavsiye edilen en az tambur çapları ................... 85 Çizelge 3.... 83-84 Çizelge 3.......... 78 Çizelge 3.........16..11.........................17...................................... 98-99 μδ xii .....................her kat için) ................................................................... 44 Çizelge 3.... 38 Çizelge 1............................. Tekstil bantların kopma dayanımı: k1 (daN/cm .................. 68 Çizelge 3..................................... 80 Çizelge 3................3........... Önerilen bant hızları (m/sn) .............................................3.... 63 Çizelge3............ 86 Çizelge 3.............................................................5... Malzeme türüne bağlı olarak banlarda üst ve alt kaplama kalınlıkları....6............ Kevların karşılaştırmalı mekanik özellikleri .. 83 Çizelge 3.........1...................a) Optimize edilecek teknik özellikleri ...... Bant tabaka sayısı............................................8..............4................................13.. Optimize edilmiş bandın ekipmanları ......... 94 Çizelge 4................... 75 Çizelge 3....... Teorik kapasite ve konveyör lastik bandı genişliğinin tayini ................................. KA88 redaktör ölçüleri ve teknik özellikleri ..................1.......................................................14.. Üç fazlı asenkron AC motorlar – EFF2 serisi 400v teknik bilgiler........... Çeşitli karkas malzemelerinin özellikleri ........ 72 Çizelge 3.......... 92 Çizelge 3...............................................2....... 97 Çizelge 4......b) Optimize edilecek bandın teknik özellikleri ........1..... 62 Çizelge 3............ 19 Çizelge 1.......................................................... Üç fazlı asenkron AC motorlar ölçüleri ..................................4.. Taşıyıcı ve dönüş rulo gurupları arasındaki öngörülen aralıklar (mm) ......... Optimize edilecek bandın giriş değerleri... Bantlı götürücünün optimize öncesi ve sonrası teknik özellikleri ..............................7........................ İletim bandı ağırlıkları: Gb (daN/m) ....... (tekstil dokulu bantlar için) ............................................... Redüktör seçim Çizelgesi ..... 75 Çizelge 3.............9..ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1.............................. 74 Çizelge 3..............18............... Ø108 çapındaki taşıyıcı ve dönüş rulo guruplarının ana boyutları ve ağırlık değerleri .......2...............................................................

sabit olarak kalacak şekildedir. Erişilebilen yüksek taşıma kapasitesi. biri tahrik sistemi ile irtibatlı tahrik tamburu diğeri gerdirme sistemine bağlanmış olan bir yön değiştirme (Kuyruk) tamburu vardır. basit tasarım. Bu sistemde. sabit ve hareketli olmak üzere iki tipte imal edilirler. Bantlı konveyörler. amaca uygun bir makine konstrüksiyonu üzerine yerleştirilmiştir. Örnek bir bantlı konveyör iletim sistemi kesiti [20] 1 . güvenilir işletme gibi özellikler bantlı konveyörleri en çok kullanılan transport makinesi durumuna getirmiştir. kullanılma müddetince. sürekli malzeme iletiminde birçok uygulama alanları içinde en verimli sistemi oluştururlar. GİRİŞ 1. Bantlı konveyörler. Bu görevi yerine getirebilmek için bant. Taşınan malzeme ıslak veya kuru olduğu gibi taneli parça halinde de olabilir.1 Bantlı Götürücüler Bugün endüstride işletme ekonomisine en fazla etki eden faktörlerden biri malzeme iletimidir.1. transport yolunun kavisli olabilmesi. uzun mesafelere yük taşıma yeteneği. Lastik bantlı iletim sistemlerinde sonsuz hareketli bir bant malzemeyi yatay veya eğimli olarak yukarıya veya aşağıya nakleder. Çelik konstrüksiyon.1).1. üst bant hattını taşıyan taşıyıcı makaraları ve alt bant hattını taşıyan geri dönüş makaralarını taşımaktadır(Şekil 1. hafif yapı. Bantın görevi. iletilecek malzemeyi yükleme yerinden boşaltma yerine taşımaktır. Sabit bantlı konveyörlerin bütün yapılışı şekilleri. Şekil 1.

Kuyruk tamburu bir vidalı tertibatla gerdirilmiş yatay bantlı götürücünün şematik olarak görünüşü ve temel ekipmanları [5] l . Ağırlıklı gergi tertibatıyla gerdirilmiş yukarı eğimli bantlı götürücünün şematik olarak görünüşü ve temel ekipmanları [5] 2 .3.2.Şekil 1.

Şekil 1. (j) Radyal boşaltma yapan konveyör. (d) Tevzi konveyörü (mekik konveyör). (h) Aşağı eğimli konveyör. (c) Konveks bir ara parçası olan ağırlık gergili bir konveyör.4. Bunlar: (a) Yatay konveyör. (i) Çift kanatlı bir boşaltma arabası olan konveyör. 3 . (f) Sabit triperli ve iki noktadan boşaltma yapan bir konveyör. (g) Boşaltma arabalı (çift tahrik tamburlu ve ağırlık gergili bir konveyör). (e) Konkav bir ara parçası olan ağırlık gergili bir konveyör. (b) Eğimli konveyör (a ve b de kuyruk tamburu bir vidalı tertibatla gerilmektedir).de çeşitli bantlı konveyör tipleri gösterilmiştir. Şekil 1. Seyyar Bantlı Götürücünün Şematik Olarak Görünüşü ve Temel Ekipmanları [2] Kullanma maksatlarına göre çok çeşitli bantlı konveyör konstrüksiyonları yapılmıştır.5.

Çeşitli bantlı konveyör tipleri [11] 4 .5.Şekil 1.

Bantlı iletim sistemlerinin kullanıldığı yerlere örnekler [15] 1. Termik santraller. stoka alma ve malzemeyi stoktan alma tesislerinde büyük ölçüde kullanılırlar. Bantlı konveyörlerin kullanıldığı başlıca yerler aşağıda verilm iştir: • • • • • • • • • • Maden ocakları. kuyruk. Şekil 1.2 Bantlı Götürücülerin Kullanıldığı Yerler Bantlı götürücüler sabit veya hareketli olarak yapılabilirler. Bantlı konveyörler malzeme naklinden başka. Gıda sanayinde.3 Bantlı Konveyörlerin Elemanları Bir bantlı konveyörün ana elamanları genel olarak şunlardır. • • • • • • • • • • Taşıyıcı ve dönüş makaraları Baş. Liman yükleme ve boşaltma tesisleri. yükleme ve boşalt ma tesislerinde. Dökümhanelerde kum hazırlama tesisleri.6. Büyük inşaat tesisleri. Tahıl silolarında.1. Kimya. Cevher hazırlama tesisleri. çimento ve şeker sanayinde. Beton hazırlama tesisleri. kâğıt. kullanılmaktadır. gergi ve saptırma tamburları Tahrik düzeni Gergi düzeni Şasi Yükleme düzeni Boşaltma düzeni Bant temizleme düzeni Diğer teçhizat Malzemeyi nakleden bant 5 .

Şekil 1.3. Bantlı iletim sistemlerinin temel ekipmanları [6] 1.7. Bantlı konveyörlerde makaraların iki önemli görevleri vardır: • Malzemeyi taşıyan banta veya dönüş kolunda baş banta mesnetlik etmek • Gerektiği zaman banta oluk şekli vermek 6 . Bu tip düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde veya besleyici bantlarda kullanılır.1 Makaralar Taşıyıcı makara (rulo) grubu en basit halde genişliği banttan daha büyük olan silindirik bir rulodan ibarettir.

(d) Üçlü 35° taşıyıcı makara grubu. (b) Lastik kaplı düz darbe makara grubu. (e) Üçlü 45° taşıyıcı makara grubu. Çeşitli makara grupları [11] (a) Düz taşıyıcı ve dönüş makara grubu.8. (g) Üçlü 7 . (c) Üçlü taşıyıcı ve tekli dönüş makara grubu (yan ve orta makaralar aynı boyda olup yan makara lar yatayla 20° açı yapmaktadırlar). (f) Üçlü 20° yan ları kısa Üçlü makara grubu.Şekil 1.

Bantın kapasitesini arttırabilmek için. makaraların üst kenarları arasındaki aralık 10 mm. bant şasisine cıvatalarla bağlanır.lastik kaplı taşıyıcı makara. bantın sıkışmama sı bakımından. Yan makara eğimleri. üçlü yerine. Üçlü bir hizada bulunan makara gruplarında. (k) da beşli bir makara grubu görülmektedir. Bir zamanlar çok kullanılan beşli gruplar bugün nadir olarak kullanılmaktadır. Makaralar genellikle çelik konstrüksiyon bir şasi üzerinde mesnetlenirler. (j) İkili taşıyıcı makara grubu. (p) Üçlü kılavuz makara grubu. eğimli olan üçlü taşıyıcı makara grupları yapılmaktadır. (n) Yağlama kolaylığı bakımın dan orta makara k açık yerleştirilmiş. ye kadar dar bantlarda. Ağır malzeme taşıyan geniş bantlarda makara şasisinin gerektiği kadar rijit olmasına bilhassa dikkat edilmelidir. (o) Bantı merkezlemek için düz kılavuz makara grubu. (m) Bantın kılavuzlanması için. Bir zamanlar çok kullanılan beşli makara gruplarının faydaları daha iyi bir oluklaşma temin etmek suretiyle bant ömrünü uzatmak ve bantın kapasitesini arttırmaktır. Eğer makaralara darbeli yükler geliyorsa. Bazen 500 mm.45° eğimlerde makara grupları kullanılması eğilimi de yaygındır. (k) Beşli taşıyıcı makara grubu. Banta daha iyi bir şekil verebilmek için (h) da görüldüğü gibi bükülebilir makaralar kullanılabilir. (e) ve (f) de görüldüğü gibi. (l) Üç makara aynı hizada monte edilmiş. (i) Banta yapışan malzeme ağırlığına göre oluklaşabilen malzemenin dökülmesi için ızgara şeklinde yapılmış dönüş makarası. makara şasisi üzerindeki delikler oval yapılırlar. 8 . orta makaraları yatay ve yan makaraları (c). den büyük olmamalıdır. Makaraların bant hareketine dik yönde ayarlanabilmesini temin için. Makaraları taşıyan bu şasi. en çok 20° yapılır. Darbeli yükler varsa (g) deki gibi lastik kaplı makaralar kullanılır. ikili makara grupları kullanılır. (b) deki gibi lastik kaplı makaralar kullanılır. yan makaralar öne çevrilmiş. Mahsurları ise konstrüksiyonun zor ve pahalı olması ve makaraların yağlanma zorluklarıdır. (j) de görüldüğü gibi. (d). kapasiteyi daha çok arttırmak için 30° -35° . bantın ezilmemesini temin için. (h) Üzerindeki bükülebilir makara. Makara şasisinin dizaynı makaraların kolayca sökülüp takılmasına imkân verecek şekilde olmalıdır.

• Seri imalatta ucuzluk sağlayacak bir konstrüksiyon. Makaraların tamburdan itibaren düzeni [18] 1. Makara konstrüksiyonunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: • Yağlamanın iyi olması. Makaralar genel olarak sabit bir mil üzerinde iki noktada yataklanmış.Şekil 1.1 Makara konstrüksiyonu 1.3. • Rulmanlara toz ve zararlı maddelerin girmemesi için iyi bir sızdırmazlık.10. Şekil 1.9. a) Makara konstrüksiyon resmi [18] 9 . serbest dönen bir borudan ibarettir.1. • Yatakların aşırı yüklenmemesi için makaralar hafif ve dengeli olmalıdır.

rulman yatakları ve kapakları preslenmiş saç.3. darbe etkilerinin daha kolay absorbe edilmesi için girintili çıkıntılı imal edilir. plastik veya lastik kaplı borudan. Lastik kaplı darbe makaraları [18] 10 . Tek sıra bilyeli veya konik rulmanlar kullanılır. Lastik kaplama.1.1 Darbe makaraları İri parçaların banta yüklediği yerde. çelik. temper. işlenmediği takdirde soğuk çekilmiş çelikten imal edilir. bantın hasar görmemesi için lastik kaplı darbe makaraları kullanılmalıdır. Mil işlendiği takdirde St 42 ve St 50 kalitesinde çelikten.11. dökme demir. 1. Yağlama bir gres nipeli ile yapılır. Nipel kapağa veya sabit olan mile takılır. Şekil 1.3.2 Makara konstrüksiyonunda kullanılan malzemeler Makaralar çelik.10.Şekil 1.b) Makara montaj resmi [20] 1. kır döküm veya hafif alaşımlardan pres döküm olabilir. Günümüzde kendinden yağlamalı rulmanlı yataklar yaygın olarak kullanılmaktadır.

M7 ve N7 toleransı ile (çevre yükü) işlenmelidir.5 ile 20 arasında yandaki eğimli makaraların her biri tarafından taşınır. Rulmanın geçtiği mil g6 ve h6 toleransı ile (nokta yük) rulmanın geçtiği göbek ise K7. Mile iç boru arasındaki boşluk bir yağ deposu oluşturur ve diğer yatağın gresle beslenmesini sağlar. P yükünü % 60 ile 76 arasında ortadaki yatay makara ve %12.6V dir.6 Makaraların yağlanması ve sızdırmazlık Makaralardaki rulmanların yağlanması gresle yapılır. Taşıyıcı makara grubunu üç makaradan ibaret olması halinde. Dönüş makarasına gelen yük ise: PD = 10 −3.6 v [daN/m] [ Kg m] dir. G= Q 3. sabit milin ortasından gövdedeki gres hücresinin uygun bir yere açılan bir delik vasıtasıyla sevk edilir. Rulmanın taşıdığı yük makaranın dönen kısımlarının ağırlığı ile malzeme bantın makaranın üzerine düşen ağırlığının toplamına eşit olur.L D + G D [daN] dir. Taşıyıcı makara grubuna gelen yük:   Q PT =  + G B .15 yıllık bir ömre göre makara seçilir. Buna karşılık çapın büyümesi ile maliyetler artmaktadır.1. Rulmanlar ise makaraların devir sayısına ve taşıdıkları yüke göre seçilir.G B . Makara çapının büyük alınması.3.1. Bantlı konveyörün kapasitesi Q [t/h] ve hızı v [m/s] ise üniform yüklü malzemenin birim bant boyuna düşen ağırlığı.5 Mil ve rulman hesabı Kullanılan miller sadece eğilmeye maruzdur.1.1. 11 . 10 . Periyodik olarak dıştan gres pompası ile gres basılır. Genelde makaralara gres tek taraftan.10-3. Makara çapı yapıldığı borunun çapına bağlı olarak değişir. Yağ kanalının ucuna bir gresör takılır.3.4 Makara çapları Çalışma şartları ve bant genişliği makara çapını tayin eden faktörlerdir. Çalışma yeri ve çalışma sıcaklığına bağlı olarak uygun gres seçilir. 1.L T + G T [daN]   3. Yan makaralar aynı zamanda eksenel yüke de maruzdurlar.3. 1. Makara grubuna sadece bir taraftan yaklaşılabilen konveyörlerde destekle yağ kanalı veya boru donanımı bulunan bir yağlama tertibatı kullanılır. bantın eğrilik yarıçapını büyüteceğinden bant ömrü bakımından faydalıdır.

02 ile 0.T1 dir.12’de görülen dönüş makarası daha az yük taşıdıkları ve darbe tesirlerinden etkilenmediklerinden daha büyük aralıklarla yerleştirilebilirler. İki makara grubu arasındaki sarkma miktarı(f) f≤ L2T . T1 ≥ L T (G B + G ) ⋅ 10 −3 0. Ağırlığın dar tutulması halinde ise kullanılan makara sayısı artacağından yatırım maliyeti artar. Yüklenen malzeme parçalı ve keskin ise bantın fazla aşınacağı bu bölgede plastik makaralar kullanılarak darbe tesiri azaltılır.(G B + G ) ⋅ 10 −3 f = 8.16 olmalıdır.3. Yükleme bölgesinde makara aralığı normal aralığın yarısı kadar alınarak bantın makaralar arasında fazla sarkması önlenir. 1.7 Makaraların sürtünme direnci Makaralarda rulmanlı yatak kullanıldığında sürtünme katsayıları oldukça küçüktür.8 Makara gruplarının aralıkları Taşıyıcı makara grupları arasındaki mesafenin büyük seçilmesi malzeme yüklü bantın sıralar arasında sarkmasına ve bunun sonucunda makaralara darbe yüklerinin gelmesine neden olur.04 arasındadır. L T .1. Burada T1: Bandın gergin kolundaki çekme kuvveti [daN] G: Birim uzunluğa isabet eden malzeme ağırlığı [daN/m] GB: İletim bandının birim boy ağırlığı [daN/m] L : Taşıyıcı makara grupları arasındaki mesafe [mm] T Sarkma miktarının aralığın %2’sinden fazla olması halinde darbe yüklerinin süratle yükseldiğini gösterdiğinden imalatçılar sarkmanın %2 olarak sınırlandırılmasını tavsiye etmektedir. Bu yüzden makara grupları arasında optimum aralığın seçilmesi gerekir.3.1.1.T1 LT Dolayısıyla bant germe kuvveti. Makaraların dış çapına indirgenmiş ortalama sürtünme katsayısı 0.(G B + G ) ⋅10 −3 8. Şekil 1. 12 .

Tek tahrik tamburu olan bir konveyörde tahrik tamburundaki bant kuvvetleri ile sarım açısı arasında Euler (Eytelwein) bağıntısı vardır. sarım açısını ve sürtünme katsayısını büyütmek.60 arasında değişir. Çelik tamburlarda bant ile tambur arasındaki sürtünme katsayısı 0.12. Bir konveyördeki tahrik tamburu sayısı bir veya daha fazla olabilir.1 Tahrik tamburu Banta hareket veren tambura tahrik tamburu adı verilir (Şekil 1. Bu şekilde banttaki çekme kuvvetlerini arttırmak için iki yol vardır. Tahrik tamburunun yanında bir saptırma tamburu kullanarak sarım açısı 260 dereceye kadar arttırılabilir.3. Sarım açısı en az 180 derece olabilir.20 – 0. Tahrik tamburları [18] Sürtünme katsayısını arttırmak sureti ile aynı gücü daha az çekme kuvveti ile nakledebilmek mümkündür. Sarım açısını daha da çok arttırabilmek için iki tahrik tamburu kullanılır.13).2 Tamburlar Bir bantlı konveyör genel olarak çeşitli görev yüklenmiş tamburlarının arasında gerilmiş olarak hareket eden bir banttan meydana gelmektedir. Şekil 1. 1.13.2. Böylece sarım açısını 500 dereceye kadar arttırmak mümkün olur. Bu amaçla tahrik tamburları bazen 10 – 15 mm kalınlığından lastikle kaplanır.Şekil 1. Bu halde sürtünme katsayısı 0. Hesaplarda 13 . Dönüş makarası [18] 1.45 arasındadır.3.05 ila 0.

Banttaki azami gerilmenin > 1.15.2. tahrik. Kuyruk tamburu. saptırma tamburu ve gergi tamburu bu tip tamburlara örnekler Şekil 1.2. 1.5 (daN/mm) tabaka olduğu konveyörlerdeki tamburlar.1 Bombeli tamburlar Bantın konveyör ekseninden kaçmaması için. Bombeli tambur [18] 14 .2.Ağırlık gergi ve saptırma tamburları bombeli yapmaya gerek yoktur.25 lastik kaplılarda ise 0. Şekil 1. sürtünme katsayısı çıplak tamburlarda 0. Bantın enine yönde fazla zorlanmaması için aşağıdaki hallerde tamburlar bombeli yapılmazlar: • Tandem tahrikteki tahrik tamburları •.2 Yardımcı tamburlar Tahrik tamburunun dışında kalan tamburlara yardımcı tamburlar denir.emniyetli tarafta kalmak için.35 kabul edilmektedir.3.3..14.15).14’da görülmektedir. Yardımcı tamburlar [18] 1. baş ve kuyruk tamburları hafif konik yapılırlar (Şekil 1. Şekil 1.

16.2. Motorlu tamburların güçleri genellikle 0. Şekil 1.1.2. Kaynaklı tambur [18] 15 .17. Bu konstrüksiyonda motor ve dişli kutusu tambur içinde monte edilmiştir.17).3 Kaynaklı tamburlar Kaynaklı tamburların zarfları en az 4 mm kalınlığındaki saçların kıvrılması ile yapılır (Şekil 1. Motorlu tambur [18] 1.3.3. sabit konveyörlerde 140 kW’ta kadar güçlerde yapılabilirler. Tamburun dengeli ve salgısız imal edilmesine itina edilmelidir. küçük bantlı konveyörlerde çok kullanılır (Şekil 1.2.16). Şekil 1.05 ila 20 kW arasında olmakla beraber.2 Motorlu tamburlar Motorlu tambur çok az yer tuttuğu ve dış etkenlere karşı korunmuş olduğu için.2.

Ayrıca tahrik tamburu çapının gerekenden daha büyük seçilmesi durumunda dişli kutusundaki çevrim oranı daha büyük olması gerekeceğinden dişli kutusu fiyatı da artacaktır.z) .2 Tambur çapları (D) Tamburlarda bant eğriliğinden dolayı.π. tambur çaplarının daha küçük alınabileceğine dikkat edilmelidir. tambur çaplarının küçük alınması bant ömrü bakımından zararlıdır. B : bant genişliği [ mm] T E : tahrik tamburundaki etken kuvveti [daN] P : tambur ile bant arasındaki yük iletim kabiliyeti P= 1600 — 2000 daN/m2 (yeraltında P< 3500 daN/m2) a : bantın tahrik tamburuna sarılma açısı [°] 16 .3. D = (125 ilâ 190).3.3. aşağıdaki denklem vasıtası ile bulunabilir.2.180).2. Bantlardaki çalışma gerilmesinin emniyet gerilmesine nazaran düşük olması halinde.3. karkastaki kat sayısına göre veren ampirik formüller vardır. Pamuk. 1.125 ile 0. (Yeraltında D>0.α.1 Tambur genişliği Tambur genişliği bant genişliğinden 75 -150 mm daha fazla alınır. naylon ve suni ipek gibi doku karkaslı bantlara da tambur çapları. D = (100 ilâ 125). Buna gore.3.B Ayrıca D > (0. DIN 22 102 ye göre tahrik tamburu çapı.TE . tamburdan banta yükün iletim kabiliyeti bakımından aşağıdaki denklem vasıtası bulunabilir. D≥ 360.z şartı da sağlanmalıdır. Banttaki tabaka sayısı z ise tahrik tamburu çapı aşağıdaki denklemden bulunabilir. z [mm] Çizelge I’de tabaka sayısı ve karkas tipine göre asgari tambur çapları verilmiştir.3 Tambur konstrüksiyonu 1. z [mm] Yardımcı tamburların çapı ise.2. Bant kuvvetlerinin büyük olduğu tahrik tamburlarında çap yardımcı tamburlarınkinden büyük seçilmelidir.1.08. D: Tahrik tamburu çapı [mm] P. Buna karşılı tambur çaplarının büyük alınması ekonomik yönden uygun değildir. B T =B + (75-150) [mm] olarak bulunur.

yardımcı tamburlarının milleri ise sabit veya döner olabilir.2. Sürtünme tesirleri ihmal edilir. Bir tahrik tamburu milindeki eğilme tesirleri [11] 17 .Ç1020 kalitesinde akma çeliktir. Şekil 1. Miller normal olarak Ç42-Ç50 veya Ç1018. 222 serisi çift sıra oynak makaralı rulmanlar kullanılmalıdır. tesirin ömrüne göre veya 10 ila 15 yıllık bir ömür süresi dikkate alınarak seçilirler.3 Tambur milinin hesabı Tahrik tamburlarının milleri hem eğilme hem de burulmaya maruz oldukları halde yardımcı tamburların milleri sadece eğilmeye maruzdur.3.3.1. Mildeki eğilme ve burulma momentleri ve yatak kuvvetleri hesaplandıktan sonra çeşitli şekil ve çizelgeler yardımı ile mil çapları seçilebilir. Mukavemet kurallarına uygun olarak eğilme ve/veya burulma hesapları yapılır.18. Rulmanlara gelince bunlar yatak kuvvetleri ve devir sayısı belli olduğundan. Ağır sanayi tesislerindeki konveyörlerde taşıma gücü yüksek olan. Tahrik tamburlarının milleri tamburla birlikte döner.

1) St 42. 18 . Bir saptırma tamburu milindeki eğilme tesirleri [11] Tahrik tamburu milindeki burulma momenti aşağıdaki denklem ile hesaplanır. Eğilme ve burulmaya maruz millerin ASME formülüne göre hesabı denenmiş.19.Şekil 1. mil çapı bulunabilir. M b :Çapı hesaplanacak kesitteki eğilme ve burulma momentleri ( daNmm) Ceğ . Mildeki eğilme ve burulma momentleri ve yatak kuvvetleri hesaplandıktan sonra.103. Mb = 955.τ em d: Tambur mil çapı (mm) τ em : mil malzemesinin kayma emniyet gerilmesi (daN/mm2) M eğ . ASME formülü: d=3 16 (C eğ . başarılı ve nispeten daha basit bir metottur. Cb : moment faktörleri (Çizelge 1. ASME formülüne yardımı ile. ASME formülü esas olarak maksimum kayma gerilmesi teorisine istinat eder. St 50 kalitesinde çelik malzeme için τ em = 4.N/n Mb:Tahrik tamburundaki burulma veya döndürme momenti [daNmm] N: tahrik tamburundaki güç [kW] n: tahrik tamburunun devir sayısı [1/dak] Bantın eğilmesi ve tambur milindeki sürtünme sebebiyle hasıl olan sürtünme tesirleri mil hesabında dikkate alınmayacak kadar küçük mertebededir.M eğ ) 2 + (C b .25 daN/mm2 değeri kabul edilmiştir.M b ) 2 π.

13. hafiflik bakımından.2.5 Tamburların yataklanması Milin yaltaklanması bakımından yataklar ikiye ayrılabilirler: (a) Dıştan yataklı ve (b) İçten yataklı.5 1. Döküm tamburlar. Tahrik tamburları daima dıştan yataklıdır.5 1. konik gergi burçları kullanılmaktadır. Yardımcı tamburlar ise içten veya dıştan yataklı olabilirler.0 .2. Döküm tamburlar.0 1. 2.5-2.3.5 .2. 22 ve 23 serisi rulmanlar kullanılabilir. Yük durumuna göre moment faktörleri [11] Moment faktörleri Yük durumu 1 —Duran miller Tedricen tatbik edilen yükler Ani tatbik edilen yükler 2 Dönen miller Tedricen tatbik edilen yükler Kararlı yükler Ani tatbik edilen yükler (az darbeli) Ani tatbik edilen yükler (çok darbeli) 1.3. 1. kollu yapılırlar.5 1. Tamburlar normal olarak (yatak kuvvetleri küçük çıksa bile) 222 veya 223 seri çift sıra makaralı rulmanlarla yataklanmalıdır. Bu sakıncayı yenmek.6 Tamburun mile kamalanması Alışılmış tambur konstrüksiyonlarında tambur göbeği mile burunlu kamalarla kamalanmaktadır. 19 1. Bunlar tek veya çift kollu olabilirler.5 . çapı hesaplanmak istenen mil kesitine gelen eğilme ve burulma momentleri hesaplanır. yatakla göbek arasında uzun bir mesafenin bırakılması mecburiyeti bu konstrüksiyonda eğilme momentinin büyük olmasına sebep olur.1.3.3.0 Ceğ Cb . ayrıca tamburun milden kısa zamanda ve kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için.3.5-2. Kamaların sökülebilmesi için.0 1.Bu moment değerleri.4 Tamburların İmalatı Tamburlar döküm veya daha çok kaynaklı olarak imal edilirler.0 1.0 1. Bu burçlar tamburun mile sıkı geçmesini sağlarlar. 1.3.0 2.Bu metoda göre mil çapı seçerken aşağıdaki gibi hareket edilir : 1.0 1.0-3.1.0 1.2.3. Hafif hizmet tipi konveyörlerde çift sıra oynak bilyeli 12.0 1. işletme şartlarına göre tespit edilmiş bulunan aşağıdaki faktörlerle çarpılırlar : Çizelge 1. çelik döküm veya dökme demir olabilirler.

tahrik tamburunun iki tarafındaki bant çekme kuvvetleri hesaplandıktan sonra.3.8 Tamburların tahrik şekilleri Bir bantlı konveyörün tahrik tamburuna sarılan bantın gergin ve gevşek kollarındaki çekme kuvvetleri sıra ile T ve T ise tahrik tamburundaki döndürme momenti denklem. Bir bantlı konveyörün tahrik tamburuna tesir eden bant kuvvetleri [19] Tahrik tamburundaki güç ise.20. D 2 şeklinde tayin edilir. 1 2 Euler’e göre T1 = T2 .2. Şekil 1. kısa ve yatay konveyörlerde gücün önemli bir kısmını teşkil eder.T2 ).T2 ). 1.v 102η [kW ] (3 ) E) (T1-T 2=T olarak hesaplanır.3. M b = (T1 .3. b) Bant kuvvetleri hesaplanır. yukarıdaki formül yardımı ile güç hesaplanabilir.1.7 Tamburdaki sürtünme kayıpları Uzun konveyörlerde tamburlardaki sürtünme kayıpları önemsiz olduğu halde.2. Bantlı konveyörlerde güç iki türlü hesaplanabilir: a) Bant genişliği kapasite ve konveyörün ana boyutları bilindiğine göre tahrik gücü hesaplanır.3. bundan sonra T ve T bant kuvvetleri bu güç değerinden hareket 1 2 edilerek hesaplanır. 20 .v 75η [BG ] veya N= (T1 . N= (T1 .δ ifadesinden faydalanılarak.eμ.T2 ).

• Malzemeyi düşey nakletmek için gereken güç • Malzemeyi ivmelendirmek için gereken güç • Diğer güç kayıplarını karşılamak için gereken güç Bantlı konveyörler genellikle elektrik motoru ile tahrik edilirler.Birinci hesap yolunda bantı tahrik için gerekli gücün beş bileşenden ibaret olduğu kabul edilir. 10. 8. 4. Motorlu dişli kutusu. 21 . Duruma göre bunlar değişik şekillerde monte edilebilirler. Tambur kavraması. Motorun devir sayısı tahrik tamburunkinden oldukça fazla olduğundan. Tahrik tamburu. vidalı veya konik dişlili olabilir. 11. 7. 3. Motor. Sonsuz vidalı veya konik dişli kutusu. Zincir dişli mekanizması. 5. Dişli kutusu. Birincisinin ucuz olmasına karşılık.21’de çeşitli tahrik şekilleri gösterilmiştir. (a)’daki tertip az yer tutması bakımından pek çok kullanılır. Motor kavraması. 9. Şekil 1. bu tipte dişli kutusu sonsuz. V .kayış mekanizması. • Konveyörü boşta çalıştırmak için gereken güç. 6. • Malzemeyi yatay nakletmek için gereken güç. Tahrik tamburu yatağı. ikincisinin veriminin yüksek olması üstünlüğü vardır. araya en az iki kademeli bir dişli kutusu koymak gerekir. 2. Tahrik düzeni şunlardan oluşur: 1. Hareket dişlileri.

(d).21 (a).Şekil 1. (b). Bantlı konveyörlerin tahrik şekilleri [11] 22 .21 (c). Bantlı konveyörlerin tahrik şekilleri [11] Şekil 1.

21 (g). Bantlı konveyörlerin tahrik şekilleri [11] Şekil 1. (f).Şekil 1. Bantlı konveyörlerin tahrik şekilleri [11] 23 .21 (e).

İşte bu T 2 2 2 kuvvetini oluşturmak için kullanılan düzene germe veya gergi düzeni denir. • Bant ekleri için bir miktar bant stoku elde etmek. Çoğunlukla gergi düzeni konstrüksiyonun elverişli olduğu yere konmaktadır.1. T kuvvetinin en küçük olduğu yer genellikle tahrik tamburunun gerisidir.4 Gergi düzeni Gergi düzeni bant kollarındaki gerekli çekme kuvvetini temin eder.3. T T2 = μδE e -1 Burada. Gergi düzeni kullanılmasının dört nedeni vardır: • (Yukarıda anlatıldığı gibi) Bantın tahrik tamburuna kayma yapmaması için gerekli T kuvvetini temin etmek. Aşağıdaki denklem göz önüne alınırsa. Genellikle küçük kapasiteli konveyörlerde vidalı gergi düzeni. • Bilhassa yükleme bölgesinde bant oluklaşmasının bozulmaması ve bantın makaralar arasında gerekenden fazla sarkmaması için olan asgari bant kuvvetini temin etmek. Aksi halde ek yerinin tamiri esnasında çift ek yapmak zorunluluğu ortaya çıkar.22).2. Bu kuvvetin doğabilmesi için. büyük kapasiteli olanlarda ise otomatik gergi düzeni kullanılır (Şekil 1. 2 24 . bantın E gevşek kolunda T gibi bir çekme veya germe kuvvetinin mevcut olması gereklidir. Gergi kuvvetinin az olması bakımından gergi düzenini banttaki çekme kuvvetinin en az olduğu yere yerleştirmek tercih edilmelidir. T bantı hareket ettiren etken kuvvettir. • Bantta hasıl olan uzama ve kısalmaları karşılamak.

Dökülme hızının banta paralel bileşeni ise. Bantlı konveyör konstrüksiyonu bu iki hususa en büyük dikkati vermelidir. • Malzemenin bant yönündeki hızı. aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi şarttır: • Bantlı konveyör iyi bir şekilde yüklenmelidir. • Banta gelen darbe ve aşınma tesirleri asgariye indirilmelidir.Şekil 1. bantın kapasitesinden tam olarak faydanılamaz ve bant kenarından malzemenin dökülmesi ihtimali artar.3. Bantın en çok tahribe uğradığı yer yükleme bölgesidir. Aşınma 25 . Gerdirme sistemleri [18] 1. yüklenme bölgesinde malzeme banta daima yüksekten dökülür ve bu dökülmenin banta dik tesiri banta darbe şeklindeki bir zorlama yapar. Oluk malzemenin etrafa yayılmasını ve dökülmesini önleyerek. Bant düzgün bir şekilde yüklenmez ise. bantın aşınmasına sebep olur. • Bantlı konveyör iyi bir şekilde boşaltılmalıdır. Bantlı konveyörlere malzeme genellikle bir oluk vasıtası ile verilir. Zira ne gibi tedbir alınırsa alınsın. Bu durum özellikle yüklemenin bant eksenine dik doğrultuda olması halinde görülür. muntazam bir şekilde banta verilmesini sağlar.2. Malzemenin banta yüklemesinde bilhassa üç noktaya dikkat edilmelidir: • Bant düzgün bir şekilde ve bant eksenine göre simetrik olarak yüklenmelidir.22.5 Bantlı konveyörlerin yükleme sistemleri Bir bantlı konveyörün iyi bir şekilde çalışabilmesi için. bant hızına eşit olmalıdır.

Malzeme hızı aynı değilse. malzeme bantın hareket yönüne dökülmelidir.5.tesirini azaltmak için. Bu durum kapasitenin azalmasına ve bantın kenarından malzemenin dökülmesine sebep olur. • Bantlı besleyici • Çelik plakalı besleyici • Vargel besleyici • Vidalı besleyici • Küreyicili besleyiciler • Titreşimli besleyiciler • Döner kanallı besleyiciler • Döner tamburlu besleyiciler • Döner tablalı besleyiciler • Döner küreyicili besleyiciler 26 .3.1 Besleyicilerde bantlı konveyörlerin yüklenmesi Bantlı konveyörün düzgün bir şekilde yüklenmemesi.2. 1. yükleme noktasında hız farkı yüzünden bir malzeme türbülansı oluşur. bant üzerinde boş ve aşırı yüklenmiş bölgelerin meydana gelmesine yol açar. Malzemeyi düzgün bir şekilde sabit debi ile nakleden makinelere besleyici denir.

6.2.1 Sıyırıcılarla boşalma Sıyırıcılar sabit veya bir araba üzerinde hareketli olabilirler.Şekil 1. sıyırıcının lastik kenarları bantın üzerine bastırılırlar. baş tamburdan malzemenin boşaltılmasıdır. Normal çalışma esnasında. Sıyırıcılar düz veya ok şeklinde yapılabilirler. sıyırıcının bastırma kuvveti gerekli olandan fazla olmamalıdır. Ok açısı 60 – 90 derece arasında alınır. Sıyırıcılar hem yığma hem de parça malzemenin boşaltılmasında kullanılabilirler. Besleyiciler [18] 1. Boşaltma olduğunun konstrüksiyonunda malzeme yörüngesinin çizilmesi şarttır.2.6 Bantlı konveyörlerin boşaltma sistemleri Bantlı konveyörlerde en çok rastlanan boşalma şekli. Bantın hasar görmemesi için. Baş tamburdan direk olarak boşaltmada malzemenin yörüngesi bir paraboldür. Bir boşalma arabasının konstrüksiyonunda dikkat edilecek hususları: a) Tamburlara tesir eden bant ve ağırlık kuvvetleri çizilerek tekerlek basınçları hesaplanmalı ve arabanın devrilmeye karşı emniyeti kontrol edilmelidir.3. 27 .23. Ok şeklindeki sıyırıcılar bir mafsal etrafında dönerek bantın üzerinden kaldırılabilirler.3. 1.

d) Özellikle geniş bantlı konveyörlerde. Boşaltma oluklarının konstrüksiyonunda gerekli itinanın gösterilmesi her zaman için faydalıdır.24. Oluk eğimi oluk malzemesi ve nakledilen malzemeye göre değişmektedir.2. fakat malzemenin bir çığ gibi akmasına da sebep olmamalıdır. bu gibi hallerde boşaltma arabasının yürütme düzeni bir frenle teçhiz edilmelidir.2 Boşaltma olukları Boşaltma olukları malzemenin yerçekimi kuvveti ile naklini sağlar. bant kuvvetlerinin bileşkesinin boşaltma arabasını hareket ettirme ihtimali mevcut olduğundan. o malzeme için müsaade edilen azami bant eğiminden fazla olmamalıdır. Oluk konstrüksiyonunda aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır: • Boşaltma eğrisi • İnce ve tozlu malzemenin tozlanması • Asgari oluk eğimi • Banta yapışan malzemenin banttan sıyrılması • Boşaltılan malzemenin istenilen yere yönetilmesi (a) İki yanlı boşaltma pulluğu (b) Hareketli boşaltıcı Şekil 1.3. Oluk eğimi malzemenin rahatça akmasını sağlayacak kadar büyük seçilmeli. Boşaltma sistemleri [12] 28 .b) Boşaltma arabasına çıkan bantın eğimi.6. 1. c) Arabanın hareketi sınırlanmalıdır.

ya mafsallı bir çubuğa tutturulmuş bulunan bir lastik şeritle fırça durumunda ise sert kıl fırça ya da silindirik fırçaya ana doğruları boyunca tutturulmuş 1.2. Bazı durumlarda. Kazıyıcı sistemlerin üç boyutlu görünüşü [10] 29 .3. istenmeden saçılan malzemeden temizlemek için kuyruk tamburu yakınına bir kazıyıcı yerleştirilir. Bantın iç yüzeyini.2 mm capron fiberi şeritlerle yerine getirilir.1. Kazıyıcı sistemleri [12] Şekil 1. Kazıyıcı düzeneklerde temizleme işlemi.0 ila 1. Islak ve yapışkan malzemenin temizlenmesi için döner fırça kullanılır. alt ve üst kayış arasına bir dolu bölme yapılır.25.25). Bant temizleyiciler. malzemenin alt tarafa dökülmesini önlemek için.26. Şekil 1.7 Bant temizleyicileri Siliciler ya da kazıyıcılar bantın dış yüzeyine tutunan kuru malzemeyi temizlemeye yararlar (Şekil 1. boşaltma tamburunun yakınına yerleştirilirler ve kazınan malzeme boşaltma oluğuna dökülür.

3. Gerek inşaat ve yol şantiyelerinde. İnşaat işlerinde kullanılan portatif konveyör ise daha ziyade hafif profillerden veya borudan yapılmış şasi konstrüksiyonuna sahiptir.2. Baş tamburu aynı zamanda tahrik tamburu ise.8 Bantlı konveyörün şasi konstrüksiyonu Bantı taşıyan taşıyıcı ve dönüş makara grupları bir şasi üzerine tespit edilirler. Orta şasi [18] b) Baş taraf şasisi Baş tamburu ile boşalma olduğunu taşıyan şasi kısmıdır (Şekil 1. gerekse yeraltı maden galerinde kullanılan konveyörlerin konstrüksiyonunda montaj ve sökülmenin kolay yapılabilmesine dikkat edilmelidir. Bazı bantlı konveyör imalatçıları orta şasi kısımlarını standart parçalar halinde imal etmektedirler. Şekil 1. Kullanma amaçlarına göre.1. 1. 30 .2. Baş tambur ve oluğun oldukça ağır olması ve banttaki çekme kuvvetlerinin alınabilmesi için.1 Şasinin bölümleri a) Orta şasi Bir konveyörün orta kısmında sadece taşıyıcı ve dönüş makaralarını taşıyan kısımdır (Şekil 1.3.8.27). Orta şasi ayrıca U profilinden veya hafif konveyörlerde köşebent veya borudan imal edilirler. bu şasi konstrüksiyonu farklı şekillerde olabilir. Devamlı çalışan tesislerde şasi konstrüksiyonu genellikle hadde profillerden yapılır. tahrik şasisi de baş taraf şasisine bağlanır. baş taraf şasisi oldukça rijit yapılmalıdır.28a).27.

28. e) Gergi düzeni şasisi Gergi tertibatına ait saptırma tamburları aksamı taşıyan şasi kısmıdır.28b). Bu kısmın konstrüksiyonunda.29’de görülmektedir. 31 .Şekil 1. bant kuvvetleri ve zati ağırlıklar göz önüne alınmalıdır. d) Kuyruk taraf şasisi Bant germe kuvvetleri ve tambur ağırlığına maruzdur (Şekil 1. Şasinin bu bölümüne gelen kuvvetler baş taraf şasisine göre oldukça azdır. Gergi düzenin yer aldığı gergi şasisi Şekil 1. Şasi kısımları [18] c) Tahrik şasisi Tahrik tamburları ile bunların tahrik tertibatı taşıyan şasi kısmıdır.

bu taktirde konveyör bir beton galeri içine alınır.29.30).3.9 Konveyör galerileri ve köprüleri Bugün birçok tesislerde ana nakil elemanı olarak kullanılan bantlı konveyörleri taşıyan ve muhafaza eden yapı bölümlerine. Kafes kiriş hem bantlı konveyörü hem de yürüme yollarını taşır. yapılış şekline göre.2. Bu galeri beton bir kutu şeklinde yapılır. 32 .Şekil 1. Bina içinde ayrıca bir korunma veya bir galeriye ihtiyaç olmaz. konveyör galerisi veya konveyör köprüsü denmektedir (Şekil 1. Gergi düzeni şasisi kısımları [18] 1. Eğer konveyörün yer altından geçmesi isteniyorsa. Bazı hallerde bant şasisi bir kafes kiriş haline getirilip köprü teşkil edilir ve yürüme kolları bu köprüye bağlanır. Bantlı konveyörler arazi üzerinde korunmasız olarak tesis edilebilirler. bu köprü teşkil edilir. Bantlı konveyör zeminde yukardan geçirileceği zaman.

30. Bantlarda dokuma tabakalarının arası. üst. Arızasız bir çalışma için bir konveyör bantının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: • Az nem çekme özelliği • Yüksek dayanım • Düşük özgül ağırlık • Az uzama • Tamburlara sarılma ve oluklaşmadan dolayı oluşan etkilere dayanım • Eğrilik değişimlerinin neden olduğu alternatif gerilmelere dayanım • Malzemenin aşındırıcı etkilerine dayanıklılık ve uzun ömür Orta kısmında mukavemeti sağlayan pamuk veya naylon gibi sentetik malzemeden yapılmış birkaç tabakalı bir dokuma bulunan lastik bantlar.2.3.2.Şekil 1. malzemenin nakledilmesi ek olarak hareket için gerekli olan çekme kuvvetine. rutubete ve sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. yukarıdaki şartları en iyi şekilde sağladıklarından dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır.10 Konveyör bantının özellikleri ve seçimi 1.10. malzemenin mekanik ve korozif aşındırma tesirine. Konveyör galerileri ve köprüleri [18] 1. 33 .1 Kauçuk bantın özellikleri ve yapısı Bant.3. Bant ayrıca malzemenin yükleme bölgesinde darbe tesirine. rulolara yaslanmasında ve kasnaklara sarılmasından ötürü eğilmeye ve santrifüj kuvvete de maruzdur. alt ve yanlar lastikle kaplanır.

Düz makaralarda bantın merkezlenmesi kolaydır.2. özel sentetik bantlı konveyörlerde 150 °C kadardır.150 °C . İşte bu çeşitlilik konveyör sistemlerinde değişik yapıda bantların geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmiştir.3. Bant kenarlarında aşınmaya neden olacağından uzun bantlı konveyörlerde kullanılmaması d) Kılavuz makara grupları kullanılması Dökme ve parça malzemeleri bir bant üzerinden bir yerden diğer bir yere ileten sürekli Bantlı konveyörler. rutubete ve sıcaklığa dayanıklı 34 . Aşağıdaki noktalar bantın yana kaçma ihtimalini arttırırlar: • Eğim açısı artması • Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması • Makaraların kaymalı yataklı olması • Bantın rijit olması nedeniyle orta makaraya oturmaması • Bantın tam ortadan yüklenmemesi • Bant hızının yüksek olması • Bantın makaraya iyi oturmaması • Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi • Ek yerinin düzgün yapılmamış olması • Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik olarak yerleştirilmemiş olması • Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması • Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgâr etkisi Bantın ortadan sevki için alınacak konstrüktif önlemler şunlardır: a) Yan makaralar bantın hareket yönünde 1.5o ile 3o arasında eğimli yerleştirilmesi b) Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılması c) Sabit kılavuz makaraları kullanılır. Yan kılavuzlar bant şasisinin kenarına tespit edilmiş olup.2 Bantın ortadan sevki Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak şarttır. bantın kenarına temas ederek bantın yana doğru hareketini sınırlar. Konveyör bantı. fakat üçlü taşıyıcı makaralı konveyörlerde ise hareketli bir bant yükseğe tırmanmak isteyeceğinden bantın yüksek olan yan makaralara kaçma ihtimali yüksektir. endüstrinin hemen hemen tüm kollarında geniş bir uygulama alanı vardır. Taşınan malzemeler kuru veya ıslak olabilir. malzemenin mekanik ve korozif aşındırma tesirine. Bantın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bantın hasar görmesine neden olacaktır.10. malzemenin nakledilmesine ilaveten hareket için gerekli olan çekme kuvvetine. pülverize hububatta olduğu gibi tane veya kömürde olduğu gibi parça halinde olabilir.1. Çalışma sıcaklığı normal bantlı konveyörlerde 100 .

Genel amaçlı bantlar. Donmaya karşı dayanıklı bantlar -60°C. rulolara yaslanmasından ve kasnaklara sarılmasından ötürü eğilmeye ve santrifüj kuvvete de maruzdur. Darbeye yüksek dayanım 9. orta kısmında mukavemeti temin eden pamuktan veya naylon. Bu dolgu karışımlarının kimyasal yapısı değiştirilerek değişik kullanım amaçlarına hizmet edecek bantlar elde edilir. -45°C ile +60°C arasında kullanılır.2 ile +1 mm). 4 mm ye kadar olan kaplama kalınlıklarının toleransı (. Makara tarafındaki ve taşıyıcı taraftaki kaplama kalınlıkları yüklemelere bağlı olup. 1.31’da konveyör bantının iç yapısı görülmektedir. Düşük ağırlıkta ve uzamada. rayon vs. plastomer (örn PVC) ve diğer malzemeden olabilir. elastomer (tabii veya suni kauçuk).0.olmalıdır.05 ile + 1 mm) dir Şekil 1. Konveyör bantı ayrıca malzemenin yüklenme bölgesinde darbe tesirine. sıcağa dayanıklı bantlar +100°C ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bantlar ise +200°C sıcaklıklarda kullanılabilir.10.2. Kimyasal bileşenlerden etkilenmeme. Karkas yapıda. sentetik lastik veya polimer (polivinilklorid gibi) malzemeler dolgu olarak kullanılarak. enine ve boyuna yüksek elastisite 10. konveyör bantını ve karkas yapısını korumak ve bantın servis ömrünü uzatmak için kullanılır. Düşük özgül ağırlık 4. Orta kısmında mukavemeti temin eden pamuk veya naylon vb sentetik malzemeden yapılmış birkaç tabakalı bir dokuma bulunan lastik bantlar. her siparişte mutabık kalınmalıdır. 35 . Az nem çekme 2. yukarıdaki şartları en iyi şekilde sağladıklarından dolayı geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır. Eğrilik değişmelerinden hasıl olan alternatif gerilmelere mukavemet 7. Tamburlara sarılma ve oluklaşmadan dolayı hasıl olan eğilme tesirlerine mukavemet 6. Malzemenin aşındırıcı tesirlerine mukavemet ve uzun ömür 8. gibi suni ve sentetik malzemeden yapılmış çok tabakalı dokuma veya kord (iplik) karkas veya çelik tel ihtiva eder. Kaplamalar. Az uzama 5. Yüksek mukavemet 3. Arızasız bir çalışma için bir konveyör bantının aşağıdaki özelliklere sahip olması istenir: 1. Bant kaplamaları. banttan istenen özellikler karşılanır.3. 4 mm den fazla olanların ise (-0.3 Konveyör bantlarının yapım özellikleri Konveyör bantı.

Kaplamalar aşağıdaki özellikleri temin etmek için kullanılır: a) sürtünmeyi arttırmak b) eğimli çalışmayı sağlamak c) temizlenebilirlik d) sürtünme katsayısını arttırmak e) istenen renkleri sunmak f) kesilme direnci sağlamak g) yük darbe dayanımı sağlamak

Şekil 1.31. Konveyör bantının iç yapısı [18] Kauçuk kaplama, karkasın bozulmasını, mekanik hasara uğramasını, taşınan yükün zarar vermesini önler. Ayrıca yük taşınan üst kısım ile makara ve tambur üzerinde hareketi sağlayan alt kısım ilave koruyucu kauçuk katına sahiptir. Lastik kaplama ise tabakaları birbirine bağlar ve karkas bantın dış yüzeyindeki mekanik (makaralar üzerinde ezilme, yüklenme bölgesindeki darbe tesirleri...) ve korozif etkiler ile rutubet ve sıcaklıktan korur. Ayrıca kaplamalar, ateşe, yağa ve kimyasallara karşı banta ilave koruma da sağlarlar. Bantın taşımada kullanacağı malzemeye uygun sertlikte ve kalınlıkta kaplama seçilmesi gerekir. Özellikle pamuk esaslı karkasların küf ve kimyasal maddeler nedeniyle çabuk bozulmaları bu korumaları gerekli kılmıştır. Polymer çeşitleri kaplama malzemesi olarak yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Bunlardan polivinilklorid, doğal kauçuk, çeşitli sentetik kauçuklar ve ürethan malzemeleri en yaygın kullanılanlardır. Ayrıca karışım yapılarak polymer kaplamaların özelliklerinde iyileştirmeler de gerçekleştirilebilir. Katkı malzemeleri olarak, diğer polymerler, antioksidantlar, pigmentler yaygın kullanılmaktadır. Kaplamanın kalınlığı bantın aşınması ve tahrip olmasına dayanımı etkiler. Kalınlık artışı bant imalatında maliyete en az etkide bulunan faktördür. Kauçuk esaslı bantların aşınma dayanımları PICO adı verilen yenme testi ile belirlenir. En yüksek yenme rakamı en dayanıklı elastomer için kullanılır. Örneğin PICO oranı 135 olan elastomer Kalite I, PICO oranı 100 36

olan elastomer Kalite II ve PVC malzemesi PICO 50 dir. Taber yenme testi, aşınma değeriyle daha doğrudan ilişkili olduğundan sık kullanılır. Bantın ortasındaki dokuma tabakalarının hepsine birden karkas adı verilir. Kauçuk kaplı bantlar, iç yapısındaki karkas malzemelerinin tüm yüzeylerinin elastik koruyucu madde (kauçuk) ile kaplanmasından oluşur. Karkas banttaki çekme kuvvetini nakleder, bantın yük taşımasını sağlar ve bantta oluşan uzunlamasına çekme gerilmesini karşılar. Karkas, pamuk veya sentetik malzemeden olabileceği gibi; iplik kortlu veya çelik saç olabilir. Sentetik ipliklerin çekme dayanımları yüksektir; fakat uzamaları fazla olduğu için yalnız başlarına kullanılmazlar. Polyester dışındaki sentetik malzeme genellikle pamukla birlikte kullanılır. Karkas yapısı, elyaf – kauçuk, kablo (halat) – kauçuk ikilisinden oluşabilir. Ek yerlerinde kat uçları üst üste binip, bazı yerlerde kalınlık yapmamalıdır. Konveyör bantın içinde bulunan karkastan beklenenler: a) yüklü bantın hareket etmesi için gerekli çekme gerilmesini sağlamak b) konveyör bantına yüklemeden oluşan darbeleri absorbe etmek c) yükü desteklemek için gerekli katılığı sağlamak d) uygun birleştirme yöntemi için gerekli dayanımı sağlamak 1.3.2.10.4 Konveyör bantların çeşitleri Konveyörlerde kullanılan bantlar karkas yapılarına göre iki genel gruba ayrılmıştır. Bunlar dokuma örgülü bantlar ve çelik kordlu bantlardır. TS547 Konveyör Kayışları Standardı’ndan kullanılan malzemelerle ilgili özellikler bulunabilir. Karkas pamuk veya sentetik malzemeden dokunmuş olabileceği gibi iplik kordlu, çelik kordlu veya çelik sac olabilir. Günümüzde konveyör bantlarında kapron, naylon, lavsan ve diğer sentetik elyaflar yüksek dayanımları nedeniyle kullanılırlar. Karkaslarda kullanılan çeşitli malzemelerin özellikleri Çizelge 1.2’de verilmiştir. Sentetik ipliklerin çekme mukavemeti yüksek olmasına rağmen, uzamalarının fazla oluşu yalnız başlarına kullanılmalarına engel teşkil eder. Bu bakımdan polyester dışındaki sentetik malzemeler genellikle pamukla birlikte kullanılır. Pamuk-rayon, pamuk-naylon kombinezonları genelde kullanılır.

37

Çizelge 1.2. Çeşitli Karkas Malzemelerinin Özellikleri [18]

Bant yapımında yaygın olarak kullanılan dokuma malzemeleri aşağıda verilmiştir. a) Doğal pamuk: uzun zamandır bant imalinde kullanılmaktadır. Islandığında dayanımının artması, yüksek nem çekmesi, ancak düşük boyutsal stabilitesi ve küften etkilenmesi özellikleri arasındadır. b) Rayon: pamuktan bir miktar daha dayanıklıdır fakat ıslanmasıyla çekme dayanımı düşer. Kimyasal dayanımı pamuk ile aynıdır. Yüksek nem çekmesi, ancak düşük boyutsal stabilitesi ve küften etkilenmesi özellikleri arasındadır. Artık günümüz konveyör bantı imalatında kullanılmaz. c) Cam yünü: rayona göre oldukça dayanıklıdır. Düşük uzaması, yüksek sıcaklığa maruz yerlerde kullanılabilmesi bant imalinde sınırlı kullanımına neden olmuştur. d) Naylon-Polyamid: yüksek dayanım, yüksek uzama, aşınmaya, yorulmaya ve darbeye dayanımı özellikleri arasındadır. Ağırlığının % 10 kadar nemi absorbe edebilir. Buna karşın düşük boyutsal stabilite ve küfe karşı yüksek dayanım sergiler. Günümüz bantlarında % 20 oranında kullanılmaktadır. e) Polyester: yüksek dayanım, aşınmaya ve yorulmaya dayanım sergiler. Oldukça düşük nem çekme ancak yüksek boyutsal stabilitesi vardır. Küften etkilenmez. 1960’lardan itibaren bant dokuması olarak tercih edilir. Bugün polyester % 75 oranında bant imalinde kullanılır. f) Çelik: yüksek dayanım ve düşük uzamanın istendiği yerlerde kullanılır. Çok az oranda kullanılmaktadır. Yerini çelik kordlu karkasa bırakmıştır. 38

Bantın alt kaplaması bant karkasının üzerini kaplayan ve bantın makaralara temas eden yüzünde bulunan bant karkasını koruyucu ve aşınmayı önleyici malzemedir.3. Dokuma tabakasında uzunlamasına sargı ve ters yönlü sargı ile atkı katmanları bulunabilir. tamburdan aldığı tahrik kuvvetini karkasa nakleder. Çelikten daha hafiftir ve paslanmaz. Şekil 1.2.g) Kevlar Aramid: çelikten iki kat dayanıklı ve çelik ile polyester arası uzama karakteristiği sergiler. Dokuma örgülü konveyör bantı [18] Karkas tabakaları arasındaki kauçuk aynı zamanda tabakaları su geçirmez hale getirir. 39 . Bu kaplama banta pislik nüfuziyetini önlediği gibi.32. Karkas üzerindeki koruyucu tabaka.32’de dokuma örgülü bantın tabakaları görülmektedir. Üst kaplama bant karkasının üzerini kaplayan ve bantın yük taşıyan yüzünde bulunan daha kalın ve daha iyi özelliklere sahip kauçuk tabakasıdır. doğal / sentetik dokuların lastik veya plastik emprenye edilmesi ve üzerlerinin lastik / plastikle kaplanmasından elde edilir. Dokuma örgülü bantta tabaklar arası üst. alt yüz ve yanlar kauçukla kaplıdır.10. yırtılma ve kesilmeyi sınırlayıcı bir veya çok katlı dokudur. delinme. Koruyucu kat bant karkasının daha çok korunması gerektiği hallerde üst veya alt kaplama ile bant karkası arasında kaplama içine yerleştirilen seyrek dokulu veya kordlu olup. İki sıralı sargı dizgileri büyük yoğunluklu dökme malların taşınmasında güvenirliliği arttırmaktadır. Kalınlığı yaklaşık olarak 1. 1.5 ile 12 mm arasındadır. En yaygın kullanılan dokuma tarzı tek sıralı sargı dizileri olan karkas yapısıdır. karkasın hasara uğramasına engel olur. Bant karkası konveyör bantının çekme gücünü ileten kısmı olup bir veya çok katlı dokuların bazen içerisinde tel veya kord konularak elde edilmiş malzemelerdir. Şekil 1.5 Dokuma örgülü bantlar Dokuma örgülü konveyör bantları.

Bantın mukavemetini içindeki karkas temin eder. Çizelge 1. (Tekstil Dokulu Bantlar İçin) [18] Bant karkasının asıl görevi yüklü bantı hareket ettirmek için gerekli gerilim gücünü taşımak ve bant üstüne yüklenirken malzemenin saldığı çarpma enerjisini absorbe etmektir. Tabaka sayısı. Bununla beraber karkas iç örgülü liflerden oluşmuş bir tek kattan da ibaret olabilir.33’de verilmiştir. Bant genişledikçe tabaka sayısı artmalıdır. aksi halde bant oluk şeklini almaz. Bant imalinde kullanılan minimum tabaka sayısı üçtür. Enine olanlar ise özellikle bir arada tutma ve genel olarak ipliklerin düzeni sağlar. bant genişliğine. enine bir tür ve boyuna başka bir tür iplik kullanılabilir. Düz sargılı karkas. Standart örgü kat. bantın maruz kaldığı çekme gerilmesini taşımaya yeterli olmalıdır. Oluklaşması istenen bantlarda karkastaki dokuma tabaka sayısını istenildiği kadar arttırmak mümkün değildir. Karkastaki dokumanın cinsi ve sayısı. Bant genişlikleri için önerilen tabaka sayıları Çizelge 1. Bant Tabaka sayısı. bu değer bant genişliği bağlı olarak 15’e kadar çıkabilir. 40 .Eğer yüksek sıcaklığa dayanıklılık istenecekse. ısı yalıtımı sağlayan bir tabaka.3’de görülmektedir. uzunlamasına gerilimi taşıyan kısımlardır. rijitliğine bağlıdır.3. enine ve boyuna ipliklerden oluşmuştur. Maksimum tabaka sayısı mukavemet hesabıyla elde edilir. Rijitlik bantın makaralar üzerinde şekil alabilme yeteneğidir. mukavemetine. Düz sargılı karkas dokuma türlerine ait çeşitli örnekler Şekil 1. ilk tabaka üzerinde bulunmalıdır. Dokunmuş ipliklerin enine ve boyuna kullanılanları aynı bükülmüş iplik türünden olabileceği gibi. Bir bantlı konveyörün karkası genellikle sürtünme veya köpük kauçuk ile birleştirilmiş dokumadan oluşan katlardan meydana gelmiştir. Boyuna iplikler. temel sargıların bükülmeden bulunduğu ve esas yük taşıyan elemanların bunlar olduğu yapıdır.

34’de görülmektedir Şekil 1.5 arasında kalmaktadır. Bant boyu uzadıkça. çelik örgülerin lastikle emprenye edilmesi ve üzerinin lastikle kaplanması ile elde edilen malzemenin yatay veya eğimli olarak genellikle uzun mesafelerde bir yerden başka bir yere büyük kütleli malzemelerin taşınmasında kullanılan taşıyıcı bir elemandır.3. Sıkı dokuma karkas [18] 1.6 Çelik kordlu bantlar Çelik kordlu konveyör bantı.10. çelik tellerden yapılmış kortlar yerleştirmek sureti ile daha büyük çekme kuvvetlerini taşıyabilen ve daha uzun ömürlü olan bantlar yapılmıştır. Çelik örgü atkı ve çözgüleri çelik kordlardan oluşan hasır şeklinde dokunur.34.2. Çelik kordlu bantların tipik uzamaları 10 emniyet faktörü için % 0. M kalite aşınmaya dayanıklı olmalı veya 150°C sıcaklığa 41 .33. Düz sargılı karkas dokuma [18] Bant böylece boyutsal stabilite ve yük altında kiriş gibi davranma imkânı sağlar. Sıkı dokuma karkas yapısı Şekil 1. Lastik içerisine çekme kuvvetlerini taşımak üzere. yükleme noktasındaki darbeler nedeni ile hasıl olan aşınma azalmaktadır.2 ila 0.Şekil 1. düz sargılı karkas yapısından türetilmiş ve polyester filamen bükümler ile polyetser elyaf sarımlardan oldukça kopleks bir dokuma elde edilir. Sıkı dokuma karkas. Bugün dünyanın en uzun bantlı konveyörlerinin hepsinde çelik kortlu saçlar kullanılmaktadır.

enine esnekliğinin az olmasıdır. Bazen çelik bantlar çıplak olarak kullanılırlar.7 Çelik saçlı bantlar Ortasında çelik kortlar yerine. çok hijyenik olup.3.2.dayanıklıdır.10. gıda sanayi için idealdirler. 42 . Şekil 1. b) uzama az olduğundan germe mesafesi daha kısadır c) uzun bir bant aynı noktalar arasında çalışan birkaç banttan daha uzun ömürlüdür. yüksek dayanımlı çelik saç bulunan bantlar da yapılmaktadır. Tipik çelik kord karkası içeren bant kesiti [18] Bu bantların diğer bantlara göre üstünlükleri şunlardır: a) bant boyu daha uzun yapılabilir. Bu çelik saçların kopma dayanımını takriben 120 kg/mm 2 2 olup. Şekil 1. Ayrıca çıplak çelik bantlar lastik bantlardan daha ucuzdurlar.5 ila 1. emniyet gerilmesi 35 kg/mm alınmaktadır. Karbon çelik saçlar 100°C ile 120°C sıcaklıktaki malzemelerin. 1.6 mm. üst kaplama kalınlığı 3 ila 10 mm alt kaplama kalınlığı ise 2 mm dir.35. Bu bantın mahsurlu tarafı. Çelik saç kalınlığı 0. sıyrılmazlar ve hasar görmeden soğuk veya sıcak su ile yıkanabilirler. 300°C kesikli taşımada kullanılabilir. Bunlar karbon çeliği veya paslanmaz çelik saçlardan yapılırlar. Çelik bantlar koku vermezler.35’de dokuma katmanlarının arasında yer alan çelik tel halatlı bant görülmektedir.

10. taşıyıcı yüzdeki bant kaplamasına özel kesitler verilir. Endüstriyel ve ileri teknolojinin çok değişik taleplerini karşılamak için Dupond firması tarafında Kevlar. yüksek modül. Buna karşılık neopren ve kloropren gibi suni lastikler yağdan başka. Aromatik çevrim yapıları yardımıyla yüksek erime sıcaklığı.3. Bu nedenle yüksek dayanım. suni lastik bantların kullanılması gün geçtikçe artmaktadır.B.1. nemli malzeme için 45° eğim açılarına müsaade edilir. malzemenin geri kaymasını önlemek için. aromatik hidrokarbonların ve klorlu solventlerin tesirlerine karşı gayet mukavim olduklarından.6 veya Naylon 6'dan daha masraflıdır.2. kömür katranından elde edilen solventlerin. Aromatik polyamide aramid adı verilmektedir.2. 1.D.3. Amid bağlarıyla oluşan iç yapısı nedeniyle bu polimer ısı ve alev almaya dayanıklı ve dikkate değer çekme dayanım ve modülü sunarlar.3. ısıya dayanım arzulandığı yerlerde kullanılır. birçok amaç için kullanıldığında erimezler. Kaplama yüzeyi düz olan bantlar. Polimerizasyonu.10 Kevlar esasla bantlar Kevlar. Bu bantlar suni ve sentetik esaslı bantlar sınıfına girmektedir.2. yüksek termal stabilite ve yüksek performansa sahip özellikleri vardır. Naylonun keşfinden bu yana suni elyafta en önemli gelişme olduğu söylenebilir. Kevlar karbon ve cam lifler birbirinden farklı özelliklere sahip olduklarından. ancak 18 – 22º eğim açılarına kadar kullanılabilirler. Kevlar 500°C civarında erir ve yüksek dayanımlı Naylon veya polseyterden 2 kat daha fazla çekmeye mukavimdir.'de kullanılmaya başladı. Aramid elyafı ile ilgili ilk çalışmalar gene aynı firma tarafından AT-1 adı ile 1967 yılında yapıldı. yaklaşık olarak çözülemez polimerlerdir.10. 1974'de genel terim olarak A.9 Profilli Bantlar Artan eğim açısı ile iletilen mal parça büyüklüğüne ve özelliğine bağlı olarak kaymasını önlemek için eğik taşımada bant yüzeyi uygun profillerle donatılır.10. Daha yüksek eğimlerde. Ağır çalışma şartları olan konveyör bantlarında kullanılır. Radyal takviye olarak çelik tel yerine kullanılır. elyaf olarak çekilmesi ve son işlemleri Naylon 6. Hafif taneli malzemeler için 12° ile 15° eğim açıları. Aramid ismiyle piyasaya sunulmuş yüksek mukavemetli bir elyaftır. Dupont Company 1971'de Aramid elyafı sunmuştur.8 Lastik Bantlar Lastik bantın mahzurlarından biri yağa karşı gayet hassas olmasıdır. 1. Bu çalışmada ısıya dayanım özelliğinin varlığı 43 . bunların üstün yönlerinden yararlanmak için aynı karma malzeme içinde birlikte kullanılırlar. aromatik esaslı polyamid malzemesidir. En uygun taşıyıcı yüzeyin seçimi taşınacak malzeme ve kullanım şartlarına bağlıdır. Bu polimeriler.

radyal lastik takviyesi. çelik korda oranla 5 kat daha hafif yapıdadırlar. Conex firması 1970'lerin ilk yarısında Nomex adını verdiği aromatik esaslı elyaf üzerinde çalıştı. sadece çelikten biraz fazladır. Kevlar elyafı kullanmak özellikle lastik ürünler için hafiflik. Kevlar elyaflar 196°C ile 204°C sürekli çalışma sıcaklıklarında. Naylon ve polyester karşılaştırıldığında uzaması ve sürünmesi düşüktür. Dupont firması 1970'lerde yaptığı çalışmalar sonunda Kevlar 29 ve Kevlar 49'u piyasaya sürdü. Uygun olarak kullanıldığında takviyelerde en yüksek özgül modüle sahip olanıdır. Rusya'da MPD-I adıyla sivil ve askeri alanda aramid elyaf çalışmaları yapıldı. Geçici olarak 538°C temas sıcaklığında ısı direnci gösterirler. esnek ve açık havada çelik korddan 5 kat dayanıma. düşük uzama. çelik kordların yerini almasına neden olmaktadır. Bununla beraber çelikten farklı olarak düşük yoğunluk. Diğer organik elyafların (polyester ve naylon gibi) iki katından daha fazla ve çeliğin beş katından fazladır. • Kevlar Malzemesinin Mekanik Özellikleri. E cam elyafına oranla 3 kat. iletken olmayan. kimyasal dayınım ve yorulma dayanımı ve organik elyafın karakteristikleri gibi davranışlara sahiptir. konveyör bantları gibi yerlerde kullanımları yaygınlaşmıştır. su içinde 20 kat dayanıma sahip olması. ağırlıklarına oranla yüksek dayanıma sahip elyaflar olduklarından takviye elyafı olarak kullanılmaktadır. özellikler arasında eşsiz bir denge sunar Kevlar elyaflar yüksek dayanıklılık ve yüksek çekme modülü. yüksek sünekliği. konveyör bant imalatı için ideal olarak uygun kılan. tekneler. ağırlık oranına sahiptir. korozyondan etkilenmeyen.saptandı. Kevlar malzemesi düşük ağırlığı. sürünme ve iyi termal stabilite sunar. Bu özellikleri nedeniyle kurşun geçirmez yelek. erimeden ve yanmadan kullanılabilir. sertlik ve dayanıklılık ile birlikte yüksek mukavemet ve çekme modülü sağlamaktadır. Çizelge 1. Kevlar. roket parçaları.4. uçaklar. Çizelge 1. Kullanımda yaygın olarak bulunan konveyör bant takviyelerinden en yüksek dayanım.4’de Kevların mekanik özellikleri diğer elyaflarla karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Kevların karşılaştırmalı mekanik özellikleri [18] 44 . Kevlar elyafları.

Düz-çözgü. çok yüksek dayanımlı çözgü ipliklerinde de kullanılmıştır. Çok yüksek sıcaklık şartlarında kullanılmak için oldukça uygundur. Düz-çözgü yapısındaki bantın kötü kullanmaya karşı direnci diğer klasik bantlardan daha iyidir. Bu önemli mekanik. Sentetik elyaflar. yırtılma ve yarılma direnci enine karkas bileşenlerinin yüksek dayanımlı olmasından dolayı çok yüksektir. • Kevlar esaslı bantın karkas yapısı. düşük uzama ile dizayn edilmiştir. üstün nitelikli yüksek gerilimli bant yapılarıdır. Kevlar esaslı bantın kesiti [18] 45 . Boyuna ve enine dayanım paralel tabakalarda toplanır ve yüksek değerdedir. Enine çarpma direnci sağlam atkıların bu yapıda kullanımıyla sağlanır. Bu nedenle Kevlar esaslı takviyeler konveyör bantı uygulamalarında yüksek sıcaklıklarda iyi performans gösterir. kesilme.Kevlar mükemmel termal stabilite gösterir. Kevlar çok çeşitli kimyasal maddelere karşı çok iyi direnç gösterir ve küflenme. tamamen sentetik karkas. çürüme veya paslanma tehlikesi yoktur. Şekil 1. Kötü kullanmaya karşı direnç. Kevlar elyaflar. Şekil 1.36. yırtılma ve paslanmaya direnç gösterir. bantın kolaylıkla taşımada ve yüklemede hasara kolay uğratılamaması demektir. Performansının etkilenmeme için uzun süre asit veya bazla konsantre edilmesi gerekir. Eşsiz bağlantı sistemi sayesinde birbirine kenetlenir. geleneksel çok tabakalı yapı veya çelik kord/kauçuk bant yapısından daha gelişmiştir.36’de görüleceği gibi düz-çözgü karkas kendiliğinden yüksek dayanım tesiri ve kullanmada. Yaklaşık 430°C üzerinde karbonlaşmaya başlar. arttırılmış ömür ve çok düşük uzamaya sahiptir. Bu bantlar olağanüstü kötü kullanmaya direnç. yüksek yük-taşıma kapasitesi. Çarpma. termal ve kimyasal özellikler. Kevlar esas olarak -30°C ile +120°C sıcaklık aralığında dayanım düşmesi ve gevrekleşme göstermez. yüksek birim dayanım ve olağanüstü abrozyona. Kevları konveyör bant karkaslarının takviyesi için uygun kılmaktadır. Kevlar esaslı bantlar sert ve sağlamdır.

bu bantların besleyici ve istifleyici bantlar gibi yorulmanın olacağı uygulamalar için uygundur.38a’da görülmektedir. polyester. Kevlar esaslı bantların. Kevlar esaslı konveyör bantları % 15 uzama sınırını rahatlıkla aşmaktadır.38b’de görülmektedir. Kevlar esaslı bantlar. Yüksek çekme dayanımı ve düşük uzama sağlayarak.37. Staramid veya Aramid adıyla piyasada bulunmaktadır. çelik tel gibi diğer elyaflarla karşılaştırmalı olarak sürünme uzaması değişimi Şekil 1. bu özelliklerinde dolayı çelik bantlar haricinde diğerlerinde daha düşük uzama değerlerine sahiptir. Kevlar esaslı (aramid) konveyör bantlarının diğer bantlarla karşılaştırmalı olarak yorulma değerleri Şekil 1. hafif yapıda olması ve yüksek çalışma sıcaklıklarına direnci gibi özellikleri nedeniyle diğer sentetik elyaflardan üstündür. 46 . Uzun bant ömrü küçük çaplı makaralar ile sağlanır.37’de görülmektedir.Karkas yapısından kaynaklanan yorulma direncinin çelik kordlu bantdan daha iyi olması. • Kevlar Esaslı Konveyör Bantlarının Üstünlükleri. Konveyör bantlarının bant mukavemetleri [18] Kevlar esaslı bantlar. Mükemmel oluklaşma ve germe özellikleri ilave olarak elde edilir. Kevlar (Aramid) esaslı konveyör bantları ile yaygın kullanılan konveyör bantlarının bant mukavemeti bakımından karşılaştırılması Şekil 1. naylon. tabaka ayrımı bir endişesi olmaksızın yüksek bir yorulma dayanımı gösterir. küfe aleve ve kimyasallara dayanıklılığı. Şekil 1. Yüksek elastisite modülüne sahip olan Aramid bantlar.

K= T '1 ⋅ 10 B daN/cm 47 .39’de verilmiştir.38.39.Şekil 1.2. z≥ K em K1 ile tespit edilir. Konveyör bantlarının karşılaştırılması [18] Kevlar esaslı Aramid konveyör bantların düşük uzama değerleri karşılaştırmalı olarak çelik tel. Kevlar esaslı bantın uzama değerleri [18] 1. bant stabilitesi ve bant kenarlarının eğim açısına bağlı tanımlanan minimum ve maksimum tabaka sayıları belirlenmiştir.3.10. Şekil 1. polyester ve naylon malzemesi ile Şekil 1. Bantta oluşan gerilmeye bağlı bant tabaka sayısı(z) . Çelik malzemesinden sonra en iyi uzama değerine sahip konveyör karkas malzemesi kevlar olduğu görülmektedir. Burada.11 Bant tabaka sayılarının bulunması Konveyör bantın genişliği için.

j = 1. . . χ 1. F( χ ) fonksiyonunu minimize eden gj ( χ )≤ 0. gj ( χ ). Burada F( χ ) fonksiyonu amaç fonksiyonudur. Bunlar. . konstrüksiyonunda veya bakımda mühendisler birçok aşamada teknolojik ve idari kararlar alırlar. -F ( χ ) fonksiyonunun maksimum noktasıdır. χp } değerlerinin bulunması şeklinde tanımlanabilir.. . Optimizasyon eğrisi [23] χ* noktası F ( χ ) fonksiyonun minimum noktası ise. hi ( χ ) eşitsizlik ve eşitlik kısıtlarıdır.K daN/cm K: Bant kopma dayanımı S: Bant emniyet katsayısı Kem: Emniyetli bant kopma dayanımı T1' =Kalkış ani çekme kuvveti [daN] B: Bant genişliği [mm] K1: Bantların kopma dayanımı.4 Dizayn Optimizasyonu Teorisi 1. . χp ise dizayn değişkenleridir. kârın maksimum olması.K em = S. (Çizelge 3. verilen koşullar altında en iyi sonucu elde etme işidir.. χ2..13) 1. bir fonksiyonun maksimum veya minimum değerini veren durumların bulunması işlemidir. i = 1. ürün ağırlığının minimum olması ve 48 . Herhangi bir mühendislik sisteminin tasarımında. 2.. 2.1 Optimizasyon nedir? Optimizasyonun matematiksel anlamı.. n kısıtlarını sağlayan χ = { χ 1.40.. Optimizasyonun mühendislik anlamı ise. .. m ve hi ( χ ) = 0 . χ2.4. Şekil 1.. Bir optimizasyon problemi genel olarak. maliyetlerin minimum olması. . .

Su kaynak sistemlerinin maksimum kararlılıkta dizaynı için.4. • • • • • • • • • • • • • • Uzay yapıları ve uçakların minimum ağırlıkta dizaynı için. 49 . rüzgar ve diğer tip düzensiz zorlanmalarda minimum ağırlıkta dizaynı için. 1. • Matematiksel metot: Bir fonksiyonun verilen koşullar altında minimumunu veya maksimumunu bulmada işe yarar. İnşaat yapılarının minimum maliyetlerde tasarımı ve yapımı için. 1. • İstatistiksel metot: Deneysel verilerin analizi ve fiziksel durumun tam kesin olarak anlatılabilmesi için ampirik modellerin kurulmasına olanak sağlar. Bu kararlar belirli değişkenlerin bir fonksiyonu olarak ifade edilebilirse optimum dizayn problemini oluşturabilirler. Elektrik ağlarının optimum dizaynında. Mekanizmalar. optimizasyon metotları kullanılır. kamlar. • Stokastik metot: Rasgele değişen değişkenler ile tanımlanan problemlerin analizinde kullanılır. Yapıların deprem. Endüstri mühendislerinin amaç aldığı her türlü yöneylem çalışmasında.2 Optimizasyonda mühendislik uygulamaları Optimizasyon herhangi bir mühendislik probleminde kolayca uygulanabilir. Önemli olan amaç fonksiyonunu sağlamak için kullanacağımız parametreleri ve kısıtları yani optimizasyon değişkenlerini iyi belirlemektir. Sanayi için şehir seçimlerinde. Minimum üretim maliyeti için metal kesme işlemlerinde. Kontrol sistemlerinin optimum dizaynında. dişliler ve diğer makine elemanlarının optimum tasarımı için. Elbette ki farklı optimizasyon problemleri için farklı optimizasyon metotları geliştirilmiştir.4.3 Dizayn Optimizasyonu probleminin formülasyonu Bir optimizasyon probleminin matematiksel olarak formüle edilebilmesi için aşağıdaki üç basamak takip edilmelidir. En kısa yol problemlerinde. Amaç olarak minimize ya da maksimize edilebilecek her türlü problemde. Optimizasyonun kullanılabileceği farklı alanlarda mühendislik uygulamalarına dair aşağıda birkaç örnek verilmiştir.verimin maksimum olması gibi kararlardır. Boru hattı sistemlerinin dizaynında. İletim makinelerinin minimum maliyeti için dizayn çalışmalarında.

mümkün olduğu kadar birbirlerinden bağımsız olmalıdırlar. Örneğin bir dişli çifti minimum ağırlık ve maksimum verim için tasarlanabilir. • Amaç fonksiyonun tanımlanması ve dizayn değişkenleri cinsinden ifade edilmesi. Klasik bir dizayn. 1. Dizayn değişkenlerinin doğru seçilmesi gerekmektedir. Örneğin maksimum gücü ileten bir dişli kutusu minimum ağırlıkta olmayabilir veya bir yapıyı minimum ağırlıkta yaparsınız fakat gerilmeler çok fazla olur.4. ve et kalınlığı (t) söylenebilir. Örnek olarak yapı işletme yükü altında hasara uğramamalıdır. Optimizasyonun amacı bunlar arasında “en iyi” olanını seçmektir. Diğerleri dizayn işlemi boyunca değişken olarak davranır. En iyiyi seçebilmek içinde bir kriter olmalıdır. • Kısıtların tanımlanması ve dizayn değişkenleri cinsinde ifade edilmesi. Genelde birden fazla kabul edilebilir dizayn vardır. giriş devri n1 ve çıkış devri nolan bir dişli grubu dizaynında. malzeme ve dişli profili karakterize edilir. bu boruya ilk bakışta dizayn değişkenleri olarak iç çap (di). ya da bir makine elemanı çalıştığı yerde üzerinde oluşan gerilmelere dayanabilmelidir. dış çap (d). Bazen bağımlı dizayn değişkenleri seçilmişse de. Bazı durumlarda ise eş zamanlı sağlanması gereken birden fazla kriter olabilir. z2 ve a dizayn değişkenleridir. Fakat burada t’ nin ve do’ ya bağımlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Örnek olarak Şekil 1. Böyle problemlere çok amaçlı (multiobjective) programlama problemi ya da optimizasyon problemi adı verilir. Bu değişkenlere ilk olarak rasgele değerler verilerek sistem oluşturulur.(a)’ daki boru incelenirse. Tüm mühendislik sistemleri verilen kaynaklara ve işleyiş gereksinimlerine göre tasarlanıp üretilirler. Amaç fonksiyonun seçimi en önemli kararlardan biridir. Bunlar. dişli sayıları olan z1 ve z. aks aralığı a.• Dizayn değişkenlerinin belirlenmesi. bu problem formülasyonunun gereksiz yere karmaşık hale gelmesine neden olur. Herhangi bir mühendislik sistemi bazı nicelikler ile tanımlanır. Diş profili ve malzeme başlangıçta sabit kabul edilirse z1. Bu kriter dizayn değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilebildiğinde amaç fonksiyonu adını alır.4 Dizayn değişkenleri Bir sistemin dizaynını tanımlamak için seçilen değişkenlere dizayn değişkenleri denir. Örneğin. 50 .41. problemin sadece fonksiyonel ve diğer bazı gereksinimlerini karşılandığı kabul edilen dizaynın bulunmasıdır. Yani makine elemanı emniyetli gerilme değerlerinde çalışmalıdır. Bu niceliklerden bazıları başlangıçta sabit kabul edilir. Uygun tasarımı elde etmek için sağlanması gereken bu sınırlamalar dizayn kısıtları olarak adlandırılırlar. Bunlara dizayn değişkenleri denir.

t = 0. İşte bu kritere optimum dizayn problemi için amaç fonksiyonu denir. χ dizayn değişkeni vektörü olmak üzere. Çeşitli kesitler ve bunlara ait dizayn parametreleri [23] Mesela. • Bir dizayn problemini doğru olarak formüle edebilmek için minimum sayıda dizayn değişkeni gerekir.5 Amaç fonksiyonu Bir sistem ile ilgili birden fazla ve bazıları diğerlerinden daha iyi uygun dizaynlar olabilir. minimum enerji gibi birçok amaç fonksiyonu 51 . Böylece problem gereksiz yere karmaşık hale getirilip zaman kaybetmiş olunur. Minimum maliyet. Bu fonksiyon dizayn değişkenlerine bağımlıdır.5 ( do-d) dir. Amaç fonksiyonunu doğru seçmek dizayn işleminde çok önemlidir. bir problemin dizayn değişkenlerini belirlemek için aşağıdaki hususlar dikkate alınır: • Dizayn değişkinleri mümkün olduğu kadar birbirinden bağımsız olarak alınmalıdır. J.4. 1989 ) 1. di ve t’ yi dizayn değişkenleri olarak tanımlanırsa.41. amaç fonksiyonu f ( χ ) ile gösterilir. maksimum kâr. d= 22 ve t = 2 olarak alınamaz. Özet olarak. Bunları birbirleri ile kıyaslamak için bir kritere ihtiyaç vardır.. minimum ağırlık.41 ’de bazı kesitler ve bunlara ait dizayn değişkenleri de gösterilmiştir. Şekil 1. Eğer problemi do. di = 20. Dizayn değişkenleri olarak di ve d’ yi almak daha uygun ve yeterlidir.5 ( do-d) de sınırlama olarak almak zorunda kalınır. ( Arora. Çünkü t = 0.Şekil 1.

1 Doğrusal ( lineer ) ve doğrusal olmayan ( nonlineer ) kısıtlamalar Kısıt fonksiyonu dizayn değişkenlerinin sadece birinci derecedeki terimlerini içeriyorsa bunlara doğrusal kısıtlar denir.f ( χ ) olarak alınır (Şekil 1.4. Eğer dizayn değişkenlerinin daha yüksek derecedeki terimleri varsa. her birinin dizayn optimizasyonu yapılarak çözülür.5. ( b ) Minimum ve maksimum bulma [23] 1. yan paneller.5. Örneğin. Dizayn değişkenleri ile ifade edilecek fonksiyonel hali nasıldır?. Bu oldukça karmaşık bir problemdir. iletim sistemi vb. bunlara doğrusal olmayan kısıtlar denir. hesaplanan değerlerin bazı değerlerin üstüne çıkmaması veya bazı değerlerin altına düşmemesi istenir. bunu bir eşitlik sınırlaması olarak ele alınması gerekir. Örneğin bir binek arabanın optimizasyonu için dizayn değişkenleri nelerdir?.42. Fakat eşitlik kısıtlamalarına göre uygun dizayn bulmak daha zordur. amaç fonksiyonu ve bunun dizayn değişkenleri ile nasıl bir ilişkisi olacağı açık değildir.5 Dizayn kısıtları 1. tavan. ( a ). süspansiyon sistemi. istenen operasyonu yapabilmek için bir makine parçasının tam olarak Δ kadar hareket etmesi gerekiyorsa. Eğer amaç fonksiyonu maksimum kâr problemindeki gibi bir maksimum bulma problemi ise . Örneğin. Birçok dizayn problemlerinde. malzemede oluşacak deformasyon belirtilen alanları aşmamalıdır. Eşitsizlik kısıtlamalarında ise. Şekil 1. 1. gerilme değeri malzeme emniyet gerilmesi kısıtını aşmamalı.4. Uygun bir dizayn tüm eşitlik kısıtlamalarını tam olarak sağlamalıdır.4.2 Eşitlik ( equality ) ve eşitsizlik ( inequality ) kısıtlamaları Dizayn problemleri eşitlik ve eşitsizlik kısıtlarını içerebilirler. Fakat problem. 52 . Genelde bu tip problemler birçok alt probleme ayrılarak. gibi alt problemlere ayrılıp her biri optimize edilerek çözülebilir.42 ). kapılar. Amaç fonksiyonu nedir?. Eşitsizlik kısıtlamalarına göre birçok uygun dizayn olabilir.kullanılmaktadır.

χ 2. 1989 ) 53 . Fakat kısıtlama Şekil 1.. Eğer kısıtlanmamış bir optimizasyon problemi ise sadece.. 1989 ) Şekil 1.6 Kısıtlanmamış (unconstrained) ve kısıtlanmış (constrained) optimizasyon problemlerinin formüle edilmesi Optimizasyon problemleri kısıtlanmamış (unconstrained) ve kısıtlanmış (constrained) olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir..Bu durumu daha iyi anlayabilmek için Şekil 1. Dizayn optimizasyonu problemlerinin genel tarifi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. daha basit çözüm teknikleri içeren kısıtlanmamış problemlere dönüştürülerek de çözülebilir..43’ incelenebilir. x2.... Şekil 1. F(x) = fi ( x1. Kısıtlanmış optimizasyon ise en az bir adet kısıtlamanın tanımlandığı problemlerdir..4.. J. χ n )T dizayn değişkenleri vektörü olmak üzere. Bu kısıtlamaya göre uygun dizaynlar A-B doğrusu üzerinde bulunmalıdır. Her iki problem tipi için de geliştirilmiş çözüm teknikleri vardır.. . kısıtlanmamış problemlerin mühendislik sahasındaki bir dizayn problemi ile ilişkisi olamayacağı düşünülebilir. amaç fonksiyonu üzerinde hiçbir kısıtlamanın olmadığı problemlerin optimum çözümünün bulunmasıdır.. J. χ 2.. A-B doğrusu üzerindeki veya altında kalan bölgenin içindeki herhangi bir nokta uygun dizaynı vermektedir. ( Arora.. χ = ( χ 1..43(b)’ deki gibi x1 ≤ x eşitsizlik kısıtlaması şeklinde yazılırsa uygun bölge çok daha geniş olur..xn ) amaç fonksiyonunu minimum yap.. Fakat kısıtlanmış problemler bazı tekniklerle.43(a) x1 = x eşitlik kısıtlamasını göstermektedir. ( Arora... Adından da anlaşılabileceği gibi kısıtlanmamış optimizasyon.43... Eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları arasındaki fark [23] 1. İlk bakışta mutlaka kısıtlamalar olacağı düşünülerek. χ n ) amaç fonksiyonu h1( χ ) =0 g1 ( χ ) ≤ 0 i=1 → p eşitlik kısıtlamaları i=1 → m eşitsizlik kısıtlamalarına göre minimum yap. F ( χ ) = fi (χ 1.

bantlı götürücünün tasarımını en uygun şekle sokmaktır. 54 . anlamından da anlaşılacağı gibi. Optimizasyon teknikleri. bantlı götürücülerin tasarımında etki eden parametrelerin değerlerini belirli koşullar altında maksimize veya minimize ederek mümkün olan alternatifler içerisinde en iyi parametre değerlerini bulup. her alanda kullanılmaktadır. 1. sonuca gidilecektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki adımlar izlenecek: • • Uygulama verilerine bakılarak belirli tonajda bir bantlı götürücü seçilecek ve bu bantlı götürücünün teknik özellikleri çizelge ya da şamalarla verilecek. Yapılacak olan bir inşaattan tutun bir web sitesine kadar her alanda bu tekniklere ihtiyaç duyulur. Optimum Çözüm olarak adlandırılır. Bir işin yapılmış olması demek.5 Tezin Amacı Bantlı götürücülerin tasarımında her yönden optimum sonuçlara ulaşmak için bu tez çalışmasında hedef.7 Neden optimizasyon? • • Çünkü Optimizasyon "En İyileme" anlamına gelir ve her zaman için hedeflenen bir sonuçtur. Optimizasyon. o işin en iyi şekilde yapıldığı anlamına gelmez.1. Hedef her zaman için bu optimum çözümü yakalayabilmektir. yapılmış veya yapılmakta olan işin en iyi çözümünü ortaya koymak için kullanılır. Bantlı götürücünün tasarım optimizasyon parametrelerinin ne olduğu ve bu tasarımın nasıl gerçekleştiği açıklanıp.4. • • Bu teknikler kullanılarak ortaya konulmuş olan çözüm.

ayrıca projelendirmede yardımcı olmak üzere. Cerit (1976).Dyachkov tarafindan yazılarak 1969 yılında Moskova'da Barış Yayınları arasında basılan bu kitap İngilizce çevirisinden A. Sovyet malzeme iletimi (material handling) uzmanlarından A. sayısal değerlerin bulunduğu çizelgeler ve diğer büyüklükler için önemli ölçüde kaynakça kısmında belirtilen yayınlardan yararlanılmıştır.Spivakovsky ve V. “Götürücüler (Konveyörler) ve İlgili Donatımı”. çözüm yöntemleri. en az bir tane gerçek uygulama örneği ile somutlaştırılmıştır. İçeriği incelendiğinde eserin bir problem kitabi olmaktan öteye çözüm aralarında yapılan açıklamalar ve eklenen çizelgeler sayesinde öğretici bir ders kitabı gibi hazırlandığı açıkça görülebilir.2. Bunun yanında bantlı konveyörlerin işletme ve bakımı ile ilgili olarak bazı bilgiler. Cürgel. . hesabı ve konstrüksiyonu için mühendis ve konströktorlere gerekli bilgileri vermek amacı ile hazırlanmış bir kaynaktır. Bu anlamda gerek üniversitede okuyan öğrenciler gerekse üretimde çalışan mühendisler için bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Aşık (1982) “Bantlı Konveyörler Hesap ve Konstrüksiyon Esasları” adlı kitabında bantlı konveyör tesislerinin şartnamelerinin hazırlanması.Fasikül Bantlı Konveyörler (Konstrüksiyonu. Feyzullahoğlu (2003) “Transport Tekniği Problemleri” adlı eseri baslı başına problem çözümleri ve örneklemelerle ilgili olarak taşıma tekniği konusunu içeren bir yayındır. Hesaplanması ve Projelendirme Örnekleri)” adlı eserinde bantlı konveyörlerin konstrüksiyonu ve hesaplanması anlatılmış olup. Bazı problemlerin ise başlı başına bir proje konusu şeklinde verildiği de ayrıca tespit edilebilir. Kitapta kullanılan eşitlikler. Kitapta. çalışma esnasında maruz kaldıkları çeki kuvvetleri hesaplanmıştır. bu konu ile il gil i gerekli bütün çizelgeler ve örnek hesaplamalar verilmiştir. bantlı konveyörlerin hesabında yol göstermek bakımından tipik sayısal örnekler ve bantlı konveyörlerin hesap ve konstrüksiyonunda kullanılacak olan şekiller ve çizelgeler bir arada verilmiştir. “Bantlı İletim Sistemlerindeki Tambur Milinde Oluşan Gerilmelerin Analizi” adlı bitirme tezinin ilk bölümünde Lastik Bantlı İletim Sistemlerine değinilmiş ve çalışma prensibi incelenmiştir. Münir Çerit tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu kitapta daha çok konstrüktif bilgi ve hesap esasları vermek amacı güdülmektedir. malzeme iletiminde kullanılan belli başlı bütün götürücü türleri ele alınmış ve her türün ana elemanları tanıtıldıktan sonra tasarım için gerekli sayısal değerler verilmiş ve bu açıklamalar. Dursun (2005). LİTARATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Alışverişçi (1985) “Transport Tekniği 2. İkinci bölümde tahrik tamburu ve mili üzerinde durulmuş. Tahrik tamburu ve milinin 55 .

Bu nedenle özellikle makine imalatında çalışan teknik elemanların yararlanabileceği. Burada konstrüksiyona ve çözümlü problemlere daha geniş yer ayrılmaktadır. Kleynhans Justus (2007). Gerdemeli (2007) . Kurbanlı Oğlu (2002). nerelerde kullanılmasının daha ekonomik olduğunu. “Mukavemet Değerleri”. Eskikaya (1965). konunun genişliği yüzünden. Bu tebliğ ile lastik bantlı iletim tesislerinin hesap şekilleri.Ayrıca özel olarak bantlı konveyör tambur mil çaplarının.ayrıca gerilmeleri azaltacak olan modelin modellenmesi yapılmıştır. Bu konuda başka yayınların olduğu şüphesizdir. konstrüksiyon ve çözümlü problemler bölümlerinden meydana gelmektedir. 56 . lastik bant koruyucu kapakları hakkında kapsamlı açıklamalara yer verilmiştir (Anonim 2002). Kutay (2004). “Design and Review of Millmerran Coal Handling Plant”. lastik bantlar. gerekli motor gücünün.Bu çalışmada bir kömür taşıması işletmesi için kullanılan bantlı konveyörün dizaynında etki eden parametrelerden ve temel ekipmanlarından ayrıtılı olarak bahsedimiştir.Bu makalede verilen bantlı konveyör esasların çoğu genel olup bütün bant tesislerine uygulanabilme İmkânına sahipse de. Transport Tekniği kitabı teori. “Transport Tekniği Teori Konstrüksiyon Çözümlü Problemler”. mukavemet alanında da ülkemizdeki kaynakların sayısı sınırlıdır. bant tahrik yöntemlerinin belirlenmesi de kullanılan hesaplar” bahsetmiştir.TMMOB makine Mühendisleri odası uzmanlık alanına giren diğer konularda olduğu gibi. son zamanlarda kullanılmaya başlanılan lineer tahrik sistemi. bant gerdirme sistemleri ve bantların ivme kontrollan hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Demirsoy (2002) . mukavemet bilgilerini içeren ve birçok güncel bilgininde eklenerek yayınlanması ile önemli bir ihtiyaç karşılanmıştır. “ Sürekli Transport Sistemleri ” adlı eserinde bantlı götürücülerin çalışma prensibini. bant kuvvetlerine göre nasıl hesaplanacağını da anlatmıştır. tamburlar. esas itibariyle nelerden oluştuğunu ve bunların tanımı. hesap esaslarından “Bir bantlı götürücüde kayış ana boyutlarının. “Lastik Bantlı Konveyörler”. “Lastik Bantlı İleticilerin Hesap Şekli Ve Günümüzdeki Durumu”. ayrıcalı durumlarda sadece yeraltı uygulaması gözönüne alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise bilgisayar ortamında elde edilen gerilme analizlerinin sonuçları incelenmiş ve değerlendirme yapılarak iyileştirme çalışması için tasarım önerisinde bulunulmuştur. bant temizleyiciler. Rollers and Components for Bulk Handling adlı eserde bantlı götürücülerin (konveyörlerin) projelendirtmesi ve tasarımı için teknik bilgilere ve bantlı götürücün esas bileşenleri olan rulolar.

Sipahi (2004). 57 .Bu kitapta bantlı konveyörlerin temel ekipmanlarının konstrüksiyon detayları ayrıntılı olarak verilmektedir. Bu tez çalışmasında dizayn optimizasyonunun teorisi ve pratikte kullanıldığı mühendislik alanları kısaca açıklanmıştır. “Dip Klapesinin Ansys ile Dizayn Optimizasyonu”. Varol (1976). “Bantlı Konveyör Konstrüksiyon Detayları”. Günümüz teknolojisinde bu işlemleri bilgisayar ortamında yapabilen ANSYS programının dizayn optimizasyonu modülünün temel kavramları anlatılmıştır.

bir sistem veya makine elemanın çevresel etkiye karşı verdiği yanıtları. SEÇİLEN BİR BANTLI GÖTÜRÜCÜNÜN TASARIM AÇISINDAN OPTİMİZASYONU Bu çalışmasında optimizasyonun mühendisliğe uygulanması gerçekleştirilerek seçilen bir bantlı götürücünün belirli koşullar altında mümkün olan alternatifler içinden en iyi tasarımının nasıl yapılacağı ele alınarak bantlı götürücünün işletim performansının iyileştirilmesi yapılacaktır. Örneğin. Bunun için iş akış planı Şekil 3. malzeme özelliklerini belirleme işlemi tasarım olarak adlandırılır. Bu seçimde amaç: minimum malzeme kullanmak yani maliyeti azaltmak ve kazancı maksimum yapmaktır. bir makine elemanına etkiyen kuvvetler neticesinde oluşan gerilmelerin hesaplanması analiz olarak değerlendirilir. Buradan da açıkça görüleceği gibi analiz tasarımın bir alt prosesidir ve elde edilen boyutların tasarım gereklerine uygun olup olmadığını denetlememize yardımcı olur. tepkileri tespit eden bir prosesidir. yapılmış veya yapılmakta olan işin en iyi çözümünü ortaya çıkarmasıyla optimum çözümü yakalayabilmemizi sağlar. Optimizasyonu bir tasarımda ele almadan önce tasarım ve analiz arasındaki farkı bilmek gerekir. Optimizasyon. Dolayısıyla bir bantlı götürücünün tasarım işinin en iyi yapılması optimizasyonun mühendisliğe uygulanması ile sağlanır. tasarım (design) sistemi tanımlama prosesi olarak tanımlanabilir. tasarım yaparken veya üretim yaparken sistemi tanımlayan birçok parametre vardır ve bu parametrelerden en uygun olanların seçilmesi gerekir. Mühendislik uygulamalarında.1’de verilmiştir. kendisinden istenilen işlemleri yerine getirmesi için gerekli olan boyutları. Örneğin makine elemanın. 58 . bantlı götürücünün tasarım probleminin hedefi olan ‘en iyi tasarım’ optimizasyon teknikleriyle optimum çözüme ulaşmış olur. Analiz. Böylece. Diğer yandan.3. İşte bu nedenlerle optimizasyon kullanılır ve sistemde parametrelerin optimum değerlerinin bulunması gerekir.

ĠĢ akıĢ planı 59 59 .1.ġekil 3.

Şekil 3. Bu aşamadan sonra tasarım kısıtları kontrol edilir ve tasarımın istenen performansı sağlayıp sağlamadığı belirlenir. Eğer tasarım istenen performansa uygun değilse optimizasyona bağlı olarak tasarım yeniden analiz edilerek farklı çözümler üretilir. Bu yaklaşım bazı yönleri ile tatmin edici olmasına karşın tasarım üzerindeki kısıtlamalar ve değişkenlerin fazla olması durumunda tasarımcı karmaşa yaşar ve tasarım istenen düzeyde olamaz. Eğer tasarım istenen performansa uygunsa tasarım başarıyla tamamlanmıştır. Fakat bu süreç bir optimizasyon yaklaşımı ile ele alındığında tasarım problemi bütün yönleri ile ele alınmış olur. Çünkü optimizasyon teknikleri temel olarak matematiksel modellemelerle tasarımcıya büyük avantajlar sağlar.2’de optimum tasarım prosesi gösterilmektedir. Şekilde tasarımla ilgili değişkenler ve tasarım kısıtlamaları belirlendikten sonra tasarımla ilgili bilgiler değerlendirilerek bir başlangıç tasarımı ortaya konur. Tasarımcı tasarımın istenen performansa uygunluğunu deneyerek veya tecrübelerine dayanarak gözden geçirir ve tasarımı gerçekleştirir. 60 .Klasik bir tasarımda tasarım tamamen tasarımcının bilgisi ve tecrübesi dâhilinde gerçekleştirilir.

BaĢla HAYIR EVET Sonuç ġekil 3. Optimum tasarım prosesleri 61 61 .2.

57 d/d TAHRİK MOTOR:5 kW. 1500 d/d TAMBUR DEVRİ KAPLİN TAMBUR BİLGİSİ İSİM ÇAP ADET ÖZELLİK 12mm LASTİK TAMBURLAR TAHRİK KUYRUK SAPTIRMA ∅500 ∅400 ∅216 1 1 1 KAPLI ∅85 ∅70 ∅55 MİL ÇAPI 30.57 - 62 .1.8 650 EP800 3 4 2 10.a) Optimize edilecek teknik özellikleri DEĞERLER DİZAYN BİLGİLERİ AKIM ŞEMASI KAPASİTESİ TAMBURLAR ARASI MESAFE EĞİM ÇALIŞMA SAATİ DÜŞEY MESAFE ÖZELLİKLERI MALZEME YIĞMA YOĞUNLUĞU TASINAN MALZEME TANE BÜYÜKLÜĞÜ NEM SICAKLIK DİNAMİK SEV AÇISI BANT OLUK ACISI KONVEYORÜN METRESİNDE TAŞINAN MALZEMENIN AĞIRLIĞI HIZ GENİŞLİK BEZ TİPİ BANT KAT ADEDİ KALINLIĞI ÜST KAPLAMA ALT KAPLAMA KALINLIĞI TOPLAM KALINLIK YAPIŞTIRMA PAYI HARİÇ BANT UZUNLUĞU t/h (mm) (°) (SAAT) (mm) ÇİMENTO HAMMADDE 3 BİRİM 50 DEĞER 9.3 2 24 1500 (t/m ) (mm) (%) ( C°) (°) (°) (daN/m ) (m/s) (mm) (-) (-) (mm) (mm) (mm) (mm) 1.5 19950 REDUKTOR ÇIKIŞ:30.Çizelge 3.4 0 – 25 2 35 10 30 35 0.

Cetvel 3.b) Optimize edilecek bandın teknik özellikleri SEMBOL İSİM 30° TAŞIYICI RULO İSTASYONU RULOLAR 30° DARBELİ RULO İSTASYONU ADET 5 5 ÇAP ∅108x250x∅20 ∅108x250x∅20 ∅108x750x∅20 ∅108x250x∅20 ∅108x750x∅20 DÖNÜŞ RULO İSTASYONU KILAVUZ TAŞIYICI RULO İSTASYONU KILAVUZ DÖNÜŞ RULO İSTASYONU 2 1 1 Çizelge 3. Optimize edilecek bantın ekipmanları EKİPMAN LİSTESİ POZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TANIM BANT (B=650) TAHRİK TAMBURU ∅500x∅85x750 ADET 1 1 1 1 3 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 SAPTIRMA TAMBURU ∅216x∅55x750 30° TASIYICI RULO GRUBU KILAVUZ TASIYICI RULO İSTASYONU 30° DARBELİ RULO GRUBU DONÜŞ RULO GRUBU KILAVUZ DONÜŞ RULO İSTASYONU TAHRİK TAMBURU SASESİ TAHRİK TAMBURU DAVLUMBAZI KONTROL KAPAĞI TAHRİK TAMBURU ALT ŞUTU KUYRUK TAMBURU SASESİ KUYRUK TAMBURU DAVLUMBAZI V SIYIRICI YÜKLEME TEKNESİ TAŞIYICI SASE VE AYAKLAR VİDALI GERGİ TERTİBATI AĞIRLIKLI SİLİCİ TAHRİK UNİTESİ SASE ÖRTÜ SACI AĞIRLIKLI SİLİCİ KONTROL KAPAĞI BANT BESLEME ŞUTU KUYRUK TAMBURU ∅400x∅70x750 63 .2.1.

4.3.Şekil 3. b) Seçilen bandın kesit görünüşü 64 .4. a) Seçilen bantın kesit görünüşü Şekil 3. Seçilen bantın plan görünüşü Şekil 3.

5. Standart eğik konveyör şeması [24] ( WP) T = Tahrik Tamburu Çalışma Noktası [mm] ( WP) K = Kuyruk Tamburu Çalışma Noktası [mm] (TÜ ) T = Tahrik Tamburu Tambur Üstü [mm] (TÜ ) K = Kuyruk Tamburu Tambur Üstü [mm] L = Konveyör Boyu [mm] L1 = Tambur Eksenleri Arası [mm] D T = Tahrik Tamburu Çapı [mm] D K = Kuyruk Tamburu Çapı [mm] α = Bant Eğim Açısı [°] (TÜ ) T = (WP)T + (TÜ ) K = (WP)K + L1 = LCosα + DT (1 Cosα) 2 DK (1 Cosα) 2 DT.Şekil 3.DK Sinα 2 h = Tamburlar Arası Dikey Mesafe[mm] 65 .

Başla Giriş Değerleri Bant Eğim Açısının Kontrolü Bandın Hızının ve Genişliğinin Tayini Rulo Çapı ve Aralıklarının Tayini Güç Hesabı Bant Kuvvetlerinin Hesabı Bandın Ön Seçimi Bandın Mukavemet Kontrolü Tambur Çapı ve Devir Sayısı Tayini Konkav ve konveks Eğrilik Y. Hesap yönteminin akış şeması 66 .çapı Hesabı Bitir Şekil 3.6.

1 Optimizasyon Amaçları ve Optimizasyon Parametreleri Optimum Tasarım Prosesleri (Şekil 3. (Çizelge 3. teorik kapasite ve bant genişliği hesabı yapılmalıdır.1 Konveyör giriş değerleri Optimizasyon amaçlarına ulaşılması için konveyör giriş değerleri bir hayli önemli oluğu bilinmeli ve bu değerlerin doğru şekilde yazılmasına gayret gösterilmelidir.2) kaile alınarak. Başlangıç için konveyör giriş değerleri verilmelidir.7.1. Bantın optimize edilecek ekipmanları ve kısımları 3. hesap yönteminin akış şeması dâhilinde (Şekil 3. 3.OPTİMİZE EDİLECEK EKİPMANLAR ve KISIMLAR BANT RULOLAR TAMBURLAR TAHRİK SİSTEMİ GERDİRME SİSTEMİ ŞASİ Şekil 3.6) izlenecek yol ile optimizasyon amaçlarına ulaşılacaktır.3) 67 . bant hızı tayini. Eğim kontrolü.

3. teorik kapasite ve konveyör lastik bantı genişliğinin tayini yapılmıştır.3 Teorik kapasite ve bant genişliği hesabı Bir bantlı konveyörde bant (kayış) ana boyutları ve gerekli motor gücünü belirlemek için kullanılan ilk veriler: • İletilecek yükün karakteristikleri • Hesaplanmış ortamla ve maksimum kapasite • Konveyörün geometrisi ve ana boyutları • İşletme koşulları (kuru veya ıslak ortam.50 dir. açık veya kapalı bölge ve besleme ve boşaltma yöntemleri) Konveyör lastik bantı optimizasyon prosedürü Şekil 3. Dolayısıyla eğim herhangi bir sorun arz etmemektedir.5’de bant hızı. Bu prosedür çerçevesinde Çizelge 3.8 devrilmiştir.Çizelge 3.4 10 Düzgün L h α λ 9 1.1.5 30 9 Bant Formu (OLUKLU) (0) 3.1.3. 68 . konveyör giriş değerleri (Çizelge 3.2 Konveyör eğim kontrolü Taşınacak bu malzeme için azami konveyör eğimi 180 dir.5 9.3) verilen konveyör eğimiα= 9. Optimize edilecek bantın giriş değerleri Konveyör Giriş Değerleri 1 Kritik Taşıma kapasitesi (t/h) 2 Taşınacak malzeme 3 Malzeme yığma yoğunluğu (t/m3) 4 Dinamik şev açısı (0) 5 Besleme Tipi 6 Tamburlar arası yatay mesafe (m) 7 Tamburlar arası dikey mesafe (m) 8 Konveyör eğimi ( ) 0 Q γ φ 150 HAMMADDE 1.

2< nk<1.9 ⋅ B − 0.BANT OPTİMİZASON AMAÇLARI OPTİMUM BANT GENİŞİĞİ OPTİMUM BANT MUKAMETİ OPTİMİZASYON PARAMETRELERİ OPTİMİZASYON PARAMETRELERİ      nk=Kapasite emniyeti  v = Bant hızı [m/s] γ=Malzeme yığma yoğunluğu [t/m ] λ=Bant oluklaşma Açısı [0] Qt=Teorik Kapasite [t/h] Q= Kritik taşıma kapasitesi [t/h] 3  z=Bant kat adedi B=Optimum bant genişliği [mm]  Kem=Bant emniyet gerilmesi [daN/cm] (her kat için)  T1' =Kalkış anı çekme kuvveti [daN]  T1 =Maksimum bant çekme kuvveti [daN]   k = Eğime bağlı kapasite azalma faktörü Şekil 3. bantlı konveyörün teorik taşıma kapasitesi 69 .k Buna göre.8) k = Eğime( α ) bağlı kapasite azalma faktörü 2 n k = Q t / Q.05 [m] v = Bant hızı [m/s] γ=Malzeme yığma yoğunluğu [t/m ] 3 (F1 + F2 ) = Toplam doldurma kesit alanı [m ] Q = Teorik taşıma kapasitesi [t/h] t Q=Kritik taşıma kapasitesi [t/h] nk=Kapasite emniyeti (1.8. Konveyör lastik bantı optimizasyon şeması 30°-0°-30° tipi oluklaşma (Şekil 3.9) için bant genişliği: B=Konveyör Bant Genişliği [m] Oluklu bant için b = 0.

9.γ. Bantlı konveyör doldurma enine kesit [22] Yukarıdaki denklemden hesaplanan bant genişliği.05 540.k.9 Q 2 λ=30° için Q t = 540. Minimum bant genişliği tespit edilirse bantlı götürücünün tasarım açısında optimizasyonu gerçekleştirilebilir. Sınıflandırılmamış malzemelerde a’ = a alınır. Sınıflandırılmamış malzemeler için: B ≥ 2a′+200 [mm] Sınıflandırılmış malzemeler için: B ≥ 3.n k formülüyle bulunur. Sınıflandırılmış malzemeler ortalama parça büyüklüğü diye ifade edilen. a min en küçük parçanın boyutu / a min oranı 2.B .v.05) ⇒ B = [mm] Burada “B” fonksiyonu optimum dizayn probleminin amaç fonksiyonudur.3a′+200 [mm] a parçanın boyutu olmak üzere a olarak alındığında a max max en büyük parça boyutu.9. [t/h] Q = (F1 + F2 ). 70 . a' = a max + a min 2 max değeri ile nitelendirilir.52‘dan büyükse malzeme sınıflandırılmamış malzeme olarak adlandırılır. aşağıdaki optimizasyon kısıtlarını sağlamak zorundadır.v. Eğer bu oran 2.v.γ ⋅103 0.γ (0.3600 [t/h] t t + 0. Şekil 3.Q t = Q.0.5’den küçükse malzeme sınıflandırılmıştır denir.

yükün muhtemel saçılmalarını tanımlamak için hesaba dahil edilir. konveyör eğimine ve ara boşaltmalar olup olmayacağına bağlıdır. bant genişliğine.10. Odun talaşı gibi çok hafif malzemede bant hızı 2 m/s’ yi.8 -1.10) Şekil 3.4’de verilmiştir. 71 . un ve çimento gibi kolay tozutan malzemede ise 0. iletilen malın cinsine.4.Ağır ve aşındırıcı malzemede daha düşük hızlar seçilmelidir.0 m/s yi geçmemelidir.Eğimli bir konveyörde. Eğime bağlı kapasite azalma faktörü [5] Bant hızı. Önerilen bant hızları (m/sn) [19] Aynı malzeme için bant genişliği arttıkça. daha yüksek hızla seçile bilir. Çizelge 3. (Şekil 3. Önerilen bant hızları Çizelge 3. Bu katsayı konveyörün eğimine bağlıdır. malzemenin bant üzerinde daha iyi yayılabilmesi ve aşınma ile yer değiştirmenin azalması sebepleri dolayısıyla.

bant hızı 2 m /sn’ yi geçmemelidir.8.n.0.8 ve 0.5). taşınan malzemenin tozutan bir malzeme olmasından.azalma. eğim açısı ve yardımcı teçhizata bağlı olarak tatbikatta değişebilir.8 1.5–2.0 m /s hız tercih edilir) Çizelge 3. bant hızı 1 m/s’yi geçmemelidir (sadece odun pülpünün naklinde istisna olarak 1.8 .2< nk<1.değeri ile hesaplanmış olan 216 t/h seçilmiş olması ve hız değişkeninin değeri.1. bant eğiminin düşük olduğu ve malzemenin baş tamburdan boşaltıldığı özel hallerde bu Çizelge deki değerlerin çok üstüne çıkıldığı görülmekte dir. dolayı 0. Sonuç B= 216 + 0.96 1. 72 . Ancak teorik kapasite değişken değerinin. Her iki eşitsizlik aralığı için sırasıyla oluşturulan teorik kapasite ve hız değerleri matrislerinin her bir elemanı amaç fonksiyonunun değişkenleri olan teorik kapasite ve hızı verir. Malzemenin bant hareketi yönünde verildiği .5 seçildi 1.05 540.kapasite. Bant üzerinde bant tarafından tahrik edilen boşaltma arabaları varsa. Burada 1.2< nk <1.m/s uygun görülmesi ile minimum bant genişliği 800 mm seçilmiştir.k 216 Hız 0.9 Bulunan “720 mm” değeri DIN 221002’ye göre minimum değer olan 800 mm alınmıştır. Boşaltma lastik kenarlı sı yırıcılarla yapılı yorsa.(nk=1. kritik taşıma kapasite değerinin takriben %50 fazlasını veren kapasite emniyeti. Teorik kapasite ve konveyör lastik bantı genişliğinin tayini Parametreler Kritik taşıma kapasitesi (t/h) Bant hızı(m/sn) Eğime.bağlı.Yukarıdaki Çizelge de verilen değerler yükleme şekli. Bunun aksine bant eğimi fazla ise veya nakledilen malzemenin kırılma ihtimali varsa (kok veya kömür gibi) Çizelge de verilen değerlerin altına i nilmelidir. Bu matrislerin her bir elamanlarıyla oluşturulan ikili kombinasyonların amaç fonksiyonuna yazılmasıyla minimum bant genişliği 650 ve 800 mm olarak bulunmaktadır.8≤v<1 eşitsizlikleri birer optimizasyon kısıdıdır.5.8 ≤ v < 1 0.4 Qt= Q..faktörü(α=80) Kapasite emniyeti (Optimizasyon kısıdı) Malzeme yığma yoğunluğu (t/m3) Teorik Kapasite(t/h) Minimum bant genişliği (B): Sembol Q v k nk γ Qt 150 0.8 seçildi.4 ⋅ 103 = 720 mm 0.

L2= 982mm. L1=323mm. Ø108 çapındaki taşıyıcı ve dönüş rulo guruplarının ana boyutları ve ağırlık değerleri Çizelge 3. Uzun konveyör ömrü rulo ile başlar. yükleme bölgesinde bu değer yarıya iner. ambalajlı ürünler yatay veya eğimli olarak taşınabilir. Geri dönüş ruloları için taşınan malzemenin yapışmasını engellemek ve rulo kabuğundaki bantın taşıyıcı kısmını korumak için destek ringleri kullanılır. Buna göre.4 Rulo çapı ve aralıklarının tayini Konveyörler kullanılacağı sektörün ortamlarına ve gerekliliklerine uygun imal edilmekte.7’ den okunabilir.3x9.SKF / FAG / ORS 73 .75=900mm. hareketli parça ağırlığı=4. Taşıyıcı ve dönüş rulo gurupları arasındaki öngörülen aralıklar Çizelge 3.6 daN bulunur.toplam hareketli taşıyıcı rulo gurubu ağırlığı (GT)=3x4. L2). L2= 347mm. Bir rulonun işletme süresi rulonun sızdırmazlık özelliği ile belirlenir. Taşıyıcı ve dönüş ruloların teknik özellikler ( İmren Makine konveyör ruloları) Rulo gövdesi Rulo mili Rulman . taşıyıcı ve dönüş rulo çaplarının Ø 108 seçilmesi en uygundur.Ø 20 ~ 30 mm Transmisyon Çeliği .St 37/ Ø50 ~ 159 mm/3 ~ 5 mm .1kg toplam hareketli dönüş rulo gurubu ağırlığı (GD)=1x10. köşeli veya silindirik mallar. taşıyıcı rulo gurupları arasındaki aralıklar (LT)=1200x0. hareketli parça ağırlığı=10.81x10-1=9.1x9. Dönüş rulo gurubunun ana boyutları ( L. Tüm hava şartlarına dayanabilecek en dayanıklı sızdırmazlık elemanına sahip olmalıdır. Yükleme alanındaki rulo ve bant üzerindeki artmış gerilim tampon ringlerinin kullanımıyla azaltılır. Bu değerler: L=315 mm. Parça mallar.6’ dan alınır. L2). Çok çeşitli yüklerin taşınmasında. üçlü taşıyıcı rulo gurubunun ana boyutları ( L. harcanan iş gücünün en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Ürünler. konveyör şasisi üzerine düzgün aralıklarla yerleştirilmiş rulolar üzerinde iletilirler.1. Buna göre. Buna göre. hareketli parça ağırlığı ve toplam ağırlığı okunur. makinelerin çalışanlarla uyumluluğu sağlanarak. makine ve montaj hatlarında malzemelerin iletilmesi ve birbirine aktarılmasında kullanılabilirler. hareketli parça ağırlığı ve toplam ağırlığı ise: L=950mm. Dönüş rulo gurupları arasındaki aralıklar (LD)= =3000mm’dir. kutulu.81x10-1=12.9 daN bulunur. Taşıyıcı ve dönüş rulo çaplarının bant hızına ve genişliğine bağlı optimum değerleri Çizelge 3. L1.3. L1=958mm.8’de malzeme özgül ağırlığına bağlı olarak verilmiştir.3kg (her bir rulo için). L1.

6.2 mm St37 .Labirent Toz kapağı Toz lastiği Boya .Astar + Elektrostatik Boya Çizelge 3. Taşıyıcı ve dönüş rulo guruplarının ana boyutları [5] 74 .11.Poliamid–6 . Taşıyıcı ve dönüş rulo çaplarının bant hızına ve genişliğine bağlı optimum değerleri [5] Şekil 3.Nitril Kauçuk .

Çizelge 3. Çalışma şartları ağırsa rulo aralıkları % 25 oranında azaltılabilir.4 1600 1500 1500 1500 1500 1400 1500 1400 1200 1400 1400 1200 1400 1400 1200 1200 1200 1000 1200 1200 1000 1200 1000 1000 1500 1400 1400 3000 1400 1200 1200 3000 1200 1000 1000 3000 1200 1000 1000 3000 1000 1000 1000 900 1000 900 900 900 900 900 2700 900 2700 900 2700 900 2500 900 2500 1600 1500 1500 1400 1400 1400 3000 1200 1000 1000 900 Not: 1. 2.8.5 0.6 2 2.2 LT Malzemenin özgül ağırlığı (t/m ) 3 Dönüş (makarası) LD rulosu 1.7. Taşıyıcı ve dönüş rulo gurupları arasındaki öngörülen aralıklar (mm) [13] Bant genişliği (mm) 300-400 450-550 600-700 750-800 900 1000 1200 1400 1600-1800 2000 0.8 1. 75 . Yükleme bölgesindeki rulo aralığı yarı yarıya azaltılmalıdır. Ø108 çapındaki taşıyıcı ve dönüş rulo guruplarının ana boyutları ve ağırlık değerleri [5] Çizelge 3.

8 m/s  12.103 (daN/m) İletim bantı ağırlığı: GB=12.12.9  3 G1=2. a) Boş çalıştırma gücü (P1): f . Leş=L+45000 mm Eşdeğer boyla ilgili verilen bir bağıntı da: Leş=1.GB + (GT/LT + GD/LD ).6 daN Toplam hareketli dönüş rulo gurubu ağırlığı (GD)=9. Konveyör üzerine yapılan tecrübeler bu uzunluğun 15 ile 45 m arasında seçilmesi gerektiğini göstermektedir. d) Toplam gücü. Bunlar: a) Boş çalıştırma gücü.03 alınmalıdır Burada hareketli parçalar için birim metredeki ağırlık (G1): G1=2.9 daN Taşıyıcı rulo gurupları arasındaki aralıklar (LT)=900 mm Dönüş rulo gurupları arasındaki aralıklar (LD)= 3000 mm Bant hızı(v)=0.103 = 2.5 +  +  ⋅10 = 42.3 daN/m  900 3000  76 . e) Gerekli motor gücüdür. Daha emniyetli olması bakımından 45 m seçilirse.07L+15000 mm Leş=L+45000=9000+45000=54000 mm Bu denklemde sürtünme faktörleri f1 =f2= 0.GB +( GT/LT + GD/LD).G .v (BG) 75000 Eşdeğer konveyör uzunluğu Leş tayin edilirken her iki uçtaki kasnaklarda meydana gelen sürtünmeye tekabül etmek üzere konveyör eksenleri arasındaki L mesafesine sabit bir uzunluk eklenmektedir.5 (daN/m) (Çizelge 2.6 9.5 Konveyörü çalıştırmak için gerekli güç hesabı Tahrik gücü hesabı beş guruba ayrılabilir.9) Toplam hareketli taşıyıcı rulo gurubu ağırlığı (GT)=12.1. c) Malzemeyi düşey iletme gücü.L P = 1 1 1 eş .3. b) Malzemeyi yatay iletme gücü.

P ⋅ t BG P =S m em η t P 3.42.2 BG e) Gerekli motor gücü (Pm) : Verim 0.36 77 .3 + 1.54000 = = 1.v 75000 = 0.G .L 2 1 eş P = (BG) 2 270000 f .1500 t = = 1.L 2 1 eş 0. P =S = 4.2 olarak kabul edilmiştir.85 ve emniyet katsayısı 1.h 216.f .h P = t BG 3 270 Q .7 BG 75000 b) Malzemeyi yatay iletme gücü (P2) : f .L P = 1 1 1 eş .2 ⋅ t = 1.03.3.03.7 + 1.2.5 BG m em η 0.85 t veya Pm = 4.Q .2 BG P = 3 270000 270000 d) Toplam güç(Pt): Pt = P 1+ P2 + P3 (BG) Pt = P1+ P2 + P3 = 0.216.Q .5 = 3.8 = 0.3 BG P = 2 270000 270000 c) Malzemeyi düşey iletme gücü (P3) : Q .3 kW 1.0.2 = 3.54000.

20 (mm) 300 3.0 19.0 42.9 350 3.0 16.2 8.20 1.8 550 5.  ⋅ 10 + 12.L eş (daN) T 2   B 3.5 25.3 33.5 +  T 3. 1000 15.Çizelge 3.1 3.0.10.54000 = 178.10 − 3 ⋅ 12.2 5.5 15.0.2 650 6.025 alınırsa 9.6 800 12.03.0 17.5 9.0 38.9.2 1600 27.0 2000 33.3 450 4.2 6.2.0 12.Leş (daN)  LD    Burada sürtünme kat sayısı f1=0. İletim bantı ağırlıkları: GB (daN/m) [13] Bant genişliği Malzemenin yığma özgül ağırlığı 0.3 11.0 40.8 700 7.6 Tahrik düzeni ve sürtünme kuvvetleri Konveyörün tahriki baş tamburdan yapılacaktır.v  L   T  Sürtünme değeri sayısı f2=0.20 .5 10.5 + .6.3 ⋅ G B + D .54000 = 164 T = 0.5 4.5 29.6 8.8 10.03 kabul edilirse  216  − 3 12.8  900    daN 78 .3 9.0 900 13.5daN 3000   Taşıyıcı makaralardaki sürtünme kuvveti  Q  G  T = f .  G + t  ⋅ 10 − 3 + T .00-3.4 14.6 750 7.45-1.0 600 6.6 30.0 9.025. Dönüş makaraları sürtünme kuvveti  G  TD = f1.6 400 4.9   TD = 0.7 4.2 1400 22.7 6.0 6.1.5 1800 30.0 36.6 9.6.0 3.6 6.1 500 5.2 5.7 7.6  . Tek saptırma kasnaklı olarak tertiplenecek olan konveyörde gergi tertibatı konveyörün boyunun 60m’den kısa olmasından dolayı kuyruk tamburu şasesine yerleştirilecek vidalı gergi düzeneği ile sağlanacaktır.8 3.00 2.

Bantın tambura olan sarım açısı δ . Kuvvetin dönen bir tamburdan lastik banta iletimi sürtünme ile olmakta ve bu teorik olarak Eytelwein sınır şartıyla ifade edilmektedir. dişli kutusu ve tambur üzerinden banta iletilmektedir.Pm daN v Burada. 75.5 = ≈ 422 daN v 0. motor.7183 tabii logaritma tabanı) Tambur tarafından iletilecek olan çevre kuvveti(etken kuvvet) bantın her iki hattındaki kuvvetlerin birbirleriyle olan farkıdır.12.8 T 1 = e μδ T 2 Şekil 3. Tambur ile hareket eden bant arasında iyi bir iletim ancak yeteri derecede bir kuvvet bağıntısı ve bantın öngerdirilmesi ile mümkün olabilir. TE = T1 − T2 TE = 75.7 Bant kuvvetlerin hesabı Lastik bantlı ileticilerde gerekli güç.3.4. yukardaki denklemlerden bantın her iki hatındaki kuvvetler  1  1   T1 = TE 1 + μδ  = TE c1 . T2 = TE  μδ  = TE c 2  e −1  e −1 elde edilir. TE = Diğer taraftan. Burada . tamburun her iki tarafında banta T1 ve T2 kuvvetleri tesir eder. her ikisinin arasındaki sürtünme katsayısı μ ise ve kuvvet bağıntısı kayma sınırına kadar zorlanırsa. Maksimum ve minimum bant kuvveti 79 . T 1 = e μδ T 2 (e =2.Pm 75.1.

46 = 616 daN 1 + μδ  e .  1  T1 = TE    = TE c1 = 422.10. Çizelge 3. Bant çekme kuvveti T1 hesabı için [ 1 + 1 : ( e – 1 ) ] faktörünün değerleri ve μ katsayısı [15] μδ 80 .1.46 (Çizelge 3.10) alınırsa.1 ve gevşek koldaki bant kuvveti TE = T1 T2 ⇒ T2 = T1 TE = 616 422 = 194 daN olarak bulunur.Saptırma tamburu nedeniyle bantın sarım açısıδ = 190 Gergin koldaki bant kuvveti 0 için c1 değeri 1.35 (Çizelge 3.10) ve bant ile tambur arasındaki sürtünme kat sayısı μ=0.

L2T .L (mm) Buradan L g = 0. ağırlık düzeni kuyruk tamburunda olduğuna göre: TG = 2.(T2 + TD ) (daN) TG = 2. Bant üzerindeki yükün düzgün yayılı olduğu kabul edilirse. Optimum sonuç için banttaki çekme kuvveti aşağıdaki şartı sağlamak zorundadır.015.8 Malzeme iletimi sırasında bant makaraları arasında ön görülenden fazla sehim yapılmamalıdır. Banttaki çökme (sehim) kontrolü de yaparsak.0.015.13.T (mm) Burada birim bant ağırlığı(Çizelge 2.Şekil 3.9) GB=12.(G B + G ).9000 = 135mm olarak bulunur.(22 + 194) = 432daN Bant gergi miktarı ise.10 −3 (daN) 0.v 3.16 81 . c1 ve c2 tahrik faktörlerinin tambur ile bant arasındaki sürtünme katsayısı (μ) ve Sarım açısı (δ) arasındaki bağıntı [15] Bant gergi kuvveti.6.10 −3 f≤ 8.L = 0.5 daN/m olarak alınmıştır.(T2 + TD ) = 2. T≥ L T (G B + G ).015. L g = 0. birim bant uzunluğuna düşen malzeme ağırlığı Qt (t/h) ve hız v (m/s) olmak üzere G= Qt 216 = = 75daN / m 3.6.

(12.1.900.(12.5 + 75).13) 82 .11) bu iş için B(Pamuklu). sehim bakımından uygundur. Bant malzemesi olarak Z125 malzemesi seçilirse K1=125 daN/cm’lik kopma dayanımına (Çizelge3.K = 12. Bant üzerinde ambalajsız ve az aşındırıcılı parça malzeme taşınması söz konusu olduğundan bantın Üst kaplama kalınlığı: 3mm Alt kaplama kalınlığı: 1mm Seçilmesi uygun olacaktır.16 Banttaki (gergin kolda) en büyük çekme kuvveti T = T1 = 616daN olduğuna göre çökme miktarı f= (900) 2 .8 Bant dokusunun(karkasının) seçimi Banttaki çekme zorlanması T1' =Kalkış anı gerilme fazlalığı(Katsayı=1. Emniyetli kopma dayanımına göre bantların kullanım alanlarına göz atıldığında (Çizelge 3. 3.10 = 120daN/cm olur.10 −3 = 14mm 8.616 Emniyetli çökme miktarı fem= 0.96 K1 125 Ancak emniyet bakımından banttaki tabaka sayısının z=3 alınması uygun olur.02.900=18mm olup. BZ(Pamuklu ve Viskon) ve Z(Viskon) bant malzemelerinin kullanılabileceği görülür.10 −3 T≥ = 492daN 0.02LT fem= 0.5 + 75).3) =1. (Çizelge 3.3T1=800 daN T 800 K = 1 ⋅10 = ⋅ 10 = 10daN/cm B 800 Emniyet katsayısı S =12 alınırsa emniyet gerilmesi ' K em = S. f=14mm < fem=18mm temin edildiğinden bant.12) sahip bu bantın tabaka (kat) sayısı z= K em 120 = = 0.

12. Bantların Emniyetli kopma dayanımlarına göre kullanım alanları [13] Bantın emniyetli kopma dayanımı Kem (daN/cm) 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 3150 4000 5000 6300 Doku Malzemesi B BZ Z R RP X X X X X X X X X X X X X EP EZ st X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Çizelge 3.her kat için) [13] Doku türü Pamuklu B 25 B 50 B 63 B 80 Viskonlu Z 60 Z 80 Z 100 Z 125 Suni ipek (Rayon) R 80 R 110 R 120 R 160 80 110 120 160 48 55 60 80 60 80 100 125 32 35 40 50 25 50 63 80 10 20 25 32 Boyuna (çözgü) Enine (atkı) 83 .11.Çizelge 3. Tekstil bantların kopma dayanımı: K1 (daN/cm .

her kat için) [13] Doku türü Suni ipek (polyamid) RP 100 RP 125 RP 160 RP 200 RP 250 RP 315 RP 400 RP 500 Polyester-polyamid EP 100 EP 125 EP 160 EP 200 EP 250 EP 315 EP 400 EP 500 EP 630 Çelik kortlu St 500 St 600 St 700 St 800 St 900 St 1000 St 1200 St 1600 St 2000 St 2500 St 3150 St 4000 St 5000 500 600 700 600 900 1000 1200 1600 2000 2500 3150 4000 5000 100 125 160 200 250 315 400 500 630 40 50 65 80 80 80 100 100 120 100 125 160 200 250 315 400 500 40 50 65 80 80 80 100 100 Boyuna (çözgü Enine (atkı) 84 .Çizelge 3. Tekstil bantların kopma dayanımı: K1 (daN/cm .12.

0 1. AŞINDIRICI Antrasit kömürü.0-1.0 AZ ASINDIRICI Kum bitümlü kömür. makine elamanları.9.0 0.0 2.5 1.6–2. kok.0-1.1 Tambur çapları ve mil çaplarının tayini Bant katsayısı z=3 ve doku türü Z125 olan bant için Çizelge (Çizelge 3. varil ve sepetler Ambalajsız malzeme: Makine parçaları. seramik parçaları. 2.5 1.1.8–1.0–12. paket.5 3.0 1. den küçük cevher.0 1. 75 mm.0 0. keskin kenarlı cevherler.0 1.0 2. Üst kaplama Alt kaplama kalınlığı(mm) kalınlığı (mm) tozu. vs. PARÇA MALZEME Kağıt veya bez torbalar içindeki hafif yükler: kitap.0 1.14’den) Tahrik tamburu çapı Kuyruk tamburu çapı Saptırma tamburu çapları :350 mm (G=280 daN) :300 mm (G=240 daN) :200 mm (G=160 daN) 85 .5–3. den büyük taş.13. çok ince kömür vs. Yumuşak ambalajlı malzeme: Sent kutular içinde 15 daN'a kadar ağırlıkta paket balya ve torbalar 15 daN'dan ağır parçalar: Kutu.0 6.5–6.5–4.0 1. baca tozu.0 1. 2.5-6.1.8–1.Çizelge 3. çimento 2. Malzeme türüne bağlı olarak banlarda üst ve alt kaplama kalınlıkları [13] 1. den küçük taş veya kömür vs. kuvartz vs. YIĞMA MALZEME HAFİF Ağaç talaşı. kömür veya kireç taşı AĞIR VE AŞINDIRICI 250mm.9 Tambur sisteminin ve tahrik mekanizmasının optimize edilmesi 3.0–3. sinter 250 mm. vs.

250. 630. 500.14.0 değerleri alınır.5 ve C b = 1. 1800. triper.Çizelge 3. Bantlı konveyörlerin tahrik tamburları kararlı yüke göre hesaplanırlar. buna göre C eğ = 1. Tahrik tamburu mili çapını hesabı. 320. 1250. 800. 2000 Eğilme ve burulmaya maruz millerin ASME formülüne göre mil çapı hesabını kullanarak tambu r mil çapları hesaplanacak. 1000. 1600. 400. Şekil 3. Banttaki tabaka sayısı ve karkas tipine göre tavsiye edilen en az tambur çapları[13] Kat sayısı B50 Z70 R70 EP100 A 200 300 400 500 600 675 750 900 1050 1800 B 150 250 300 400 450 600 675 675 750 1350 C 150 200 250 350 400 450 500 600 675 1050 Z125 B63 EP160 R100 RP150 A 250 350 450 600 675 750 900 1050 1200 1350 B 200 300 350 450 500 675 750 900 900 1050 C 150 200 300 350 450 500 600 600 675 900 RP160 B80 EP 200 A 300 450 600 675 900 1050 1200 1350 1500 1800 B 250 350 450 600 675 750 900 1050 1200 1350 C 200 300 350 450 600 675 675 950 900 1050 RP200 EP250 RP200 EP300 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 A 300 600 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1600 B 250 500 500 600 750 900 1000 1050 1200 1500 C 200 400 400 500 600 675 750 900 1050 1200 A 550 600 700 900 1100 1250 1400 1550 1800 2100 B 400 500 600 700 900 1100 1150 1250 1400 1800 C 350 400 500 600 700 800 900 1100 1260 1400 A: Tahrik tamburları B: Baş.14. 1400. kuyruk. Tahrik tamburu mili çapının hesabı 86 . gergi ve yüksek germe tarafındaki saptırma C: Alçak germe tarafındaki saptırma tamburları DIN 22101' e göre standartlaştırılmış tambur çapları: mm 200.

cosβ 2 2 R = 847.84mmm π. P 4 = 955000. M eğ = R 1192 .2. 87 .25 Asgari tahrik mili çapı bu değerden büyük en yakın standart çap 65mm seçilir.125160) 2 + (1.9048) 2 = 60.τ (Ceğ .cos150.5.T2 .210 = 125160daNmm 2 2 Burulma Momenti: M b = 955000. milin tambura kamalandığı noktada meydana gelir. d3=75mm.M eğ ) 2 + (C b . Bu sebeple bağlanan yerler ve yataktaki tepki kuvveti: R=1192 daN Tahrik tambur mili tüm değişken zorlanmalara uğramaktadır: Eğilme Momenti: Tahrik milinde azami eğilme momenti.7 o R ≈ 1192daN Tambur mile iki yerden vidalı gergi burcu ile bağlıdır.5 2 + 378 2 .G 280 tgα = ' = = 0.7o ' R ara = G 2 + T1 = 280 2 + 800 2 = 847. diğer çaplarda konstrüktif olarak büyüyecektir.M b ) 2 = 3 em 16 (1.847.378.R ara . Milin uç kısmındaki çap d1 =60 mm alındığı zaman.d2=65mm. Milin sadece burulma tesirine maruz olan uç kısmındaki mil çapı en az 60 mm olmalıdır. ≈ 9048daNmm n 42 d=3 16 π.5daN ' R = R ara 2 + T2 .35  α= 19.e = .2.5.3o 800 T1 β = 180 – 10 – α =150.4. d4=80mm alınmıştır.

Tahrik tamburu boyutları Çapı 65 mm olan mil için SFK rulman kataloğundan[8] uygun rulman yatağı seçilmiştir.210 = 20265daNmm 2 2 değerindedir. Saptırma tambur mili çapını hesabı 88 . Bileşke kuvvet (R) R = (T2' ⋅ (1 − cosθ 0 ) 2 + (T2' ⋅ sinθ 0 + G) 2 = (378 ⋅ (1 − cos5) 2 + (378 ⋅ sin5 + 160) 2 = 193daN olarak bulunur.16. Saptırma tamburu mili çapını hesabı ise. Şekil 3.e = .15. Azami eğilme momenti.Şekil 3. Me = R 193 .

H311 (Adaptör).20265) 2 = 28. 89 . d=3 16 π. d=3 16 π.4.Fakat θ açısı duruma göre artırılabileceği için optimum mil çapı 45 mm seçildi.25 Asgari Saptırma mili çapı bu değerden büyük en yakın standart çap 30mm seçilebilinir. TSNA 510 C (Keçe) özellikli rulman yatağı seçildi.25 Emniyet açısından minimum kuyruk mili çapı 50 mm seçilir.0.τ (Ceğ .38mm π.4.Saptırma tambur mili burulmaya maruz kalmaz ve C eğ = 1.τ (Ceğ .0 alınırsak. Çapı 50 mm olan mil için SFK rulman kataloğundan[8] uygun rulman yatağı seçilmiştir. SNH 511 TC(Yatak gövdesi).M eğ ) 2 = 3 em 16 (1.22210 EK (Rulman). Kuyruk tambur mili de burulmaya maruz kalmaz ve C eğ = 1.83265) 2 = 46.M eğ ) 2 = 3 em 16 (1. TSNA 511 C (Keçe) özellikli rulman yatağı seçildi. Kuyruk tamburu mili çapını da hesaplarsak.e = .0 alınırsak. SNH 510 TC(Yatak gövdesi).22211 EK (Rulman). Buna göre.378) 2 + (240 ) 2 = 793daN olarak bulunur. Buna göre. H310 (Adaptör). Bileşke kuvvet (R) R = (2. Azami eğilme momenti.210 = 83265daNmm 2 2 değerindedir. Me = R 793 .0.T2' ) 2 + (G K ) 2 = (2.95mm π.Çapı 45 mm olan mil için SFK rulman kataloğundan[8] uygun rulman yatağı seçilmiştir.

41.3 kW ve tahrik tamburu devir sayısı 41. Standartlar içerisinde 3.37.D Buradan.v π. Motor gücü 4 kW (50Hz) ve n2= 42 (50 Hz) olduğuna göre.1.0. Bağlama tipine göre Şekil 3. 90 . Buna göre. bulunmuştur.3 d/d π.37 60 60 Seçmiş olduğumuz tambur çapı ve devir sayısı bant hızına uygundur.v 60.3d/d yerine 42 d/d çıkışlı redüktör uygun görülmüştür. Bu değerler doğrultusunda Çizelge 3. Redüktörün gerekli özelliklerini Çizelge 3.2 Redüktör ve motor seçimi 60.3 kW yerine 4 kW motor.D π. motor gücü 4 kW. n T = π.D π.42 = = 42  v = = = 0.3 d/d bulunur. Buna göre teknik bilgileri. Pm=4 kW Tip: VM 112M Frekans: 50 Hz Gerilim: 400V (diğer özellikleri Çizelgede verilmiştir) olan motor seçilmiştir.88-M112MB4 buluruz. (d/d) (n T = n 2 ) nT = 60. Redüktör seçimini de Çizelge 3. Redüktör tipini K.81 ≈ 0.v Tahrik tamburu devir sayısı.0.42 π.0.v 60. Fakat standartlar içerisinde bu değerleri bulamadığımızdan bu değerleri karşılayacak optimum derler seçilir.9. tamburu devir sayısı 42 d/d alınmıştır.17’den yaparsak.D.8 = = 41.18’den motor tipine (M112M) göre okuya biliriz.15’den uygun motor seçilir.37 Hesaplara göre gerekli motor gücü 3.18 KA88 redaktör uygun bulunmuştur.8m / s π. nT = 60.3.0.

Int.Frequency .Duty Type Gerilim: 400V Frekans: 50 Hz Koruma Derecesi: IP 55 Yalıtım Sınıfı: F Çalışma Türü: S1 IEC: 34–1 91 .Voltage .Insulation Class . Üç fazlı asenkron AC motorlar – EFF2 serisi 400V teknik bilgiler [9] .15.Çizelge 3. Protection .

16. Üç fazlı asenkron AC motorlar ölçüleri [9] 92 . Üç fazlı asenkron AC motorlar boyutları [9] Çizelge 3.17.Şekil 3.

8 2 2.6 8.2 2.148-M132MA6 K.69 5.99 * Getriebe motor Gear Motor K.4 16 17.9 70.3 1.1 0.9 15.8 * 226.Çizelge 3.96 204.78 * 30.1 0.1 17.4 14.6 6.18 * 189.64 204.4 8 8.6 1.22 * 52.99 1.9 89.95 1 1.1 7.57 58.88-M112MB4 K.3 4.06 124.11 146.54 19.24 61.95 * 306.4 11.98 * 138.17.1 iges [-] 264.7 5.4 1.6 1.8 9.4 19.5 13.87 0.3 14.87 128.1 4.95 1 1.5 9.9 4.8 10.02 168.128-M112MB4 K.3 1.6 1.03 108.08 274.1 1.9 4.34 97.148-M112MB4 K.6 11.38 * 191.2 4.8 12.33 * 199.86 * 120.5 34.5 16.7 5 5.1 1.2 12 13.3 1.55 231.1 7.8 7.83 0.5 7.2 8.9 2.3 10.3 1.1 6.5 1.53 * 23.8 0.1 10.15 213.87 0.9 2.1 1.4 1.7 3.1 9.94 1 1.3 21 25 29 34 23 25 30 35 42 50 56 61 68 73 88 155 185 216 259 313 53 58 62 T2 [Nm] 10512 9701 8999 8489 7940 10010 9230 8092 7255 6650 6132 5683 5403 5050 4454 4201 3765 5859 5398 4997 4647 4338 3882 3597 3297 3023 2576 2273 3671 3407 3173 2869 2641 2375 2192 1857 1618 1377 1995 1839 1543 1317 1097 909 816 753 675 622 522 296 249 212 177 146 867 803 740 fB [-] 1.4 1.8 2.41 8.6 9.3 1.45 * 69.7 7.68-M112MB4 93 .6 11.03 * 6.9 12.6 1.9 5.4 21 24 28 19.6 3.168-M132MA6 K.8 4.82 0.04 175.108-M112MB4 K.5 * 158.8 4.5 25.8 0. Redüktör seçim Çizelgei [7] PMotor [kW] 4 kW (50 Hz) 4.6 8.2 1.84 * 136.21 9.4 3.4 0.8 20 12.42 * 251.8 * 164.87 * 28.4 6.2 0.8 16.8 8.55 231.73 * 114.1 7.8 3.5 9.8 kW (60 Hz) n2 (50 Hz) [1/min] 3.08 75.8 * 41.1 10.4 2.75 11.5 4.6 14.1 1.2 6.95 * 214.6 4.1 17.7 3 2.4 5.54 * 32.85 * 82.54 251.7 6.5 1.6 12.7 13.44 85.2 21 25 29 35 42 47 51 57 61 73 129 154 180 216 261 44 48 52 n2 (60 Hz) [1/min] 4.37 49.7 0.4 * 30.8 10.41 * 221.8 10.88 0.9 1.5 1.18 243.8 1.3 5.52 * 99.4 1.2 1.1 3.38 27.93 142.

5 864.5 2xM32x1.5 2xM25x1.5 745.5 181 181 199 199 XC 2xM20x1. M112M M132S M132M M160M M160L k 617 638.5 126.8 14 KA88 KB 661 693.5 2xM25x1 .5 796.5 M16 53.5 1065 1065 Gewicht/Weig KA88 69 71 73 75 84 92 104 125 141 155 Motor M71 M80 M90S M90L M100L .4 18 50 44.Şekil 3.5 724.5 745.5 679.5 94 .5 679.18. KA88 redaktör ölçüleri ve teknik özellikleri [7] d 19 M t u 60 54 M20 64.5 2xM32x1 . KA88 redaktör boyutları [7] Çizelge 3.5 774 864.5 2xM32x1 .5 2xM32x1.5 2xM25x1.5 948 948 AC 138 158 176 176 194 218 258 258 310 310 AD 118.5 150 150 160 167.5 964.18.5 2xM20x1.5 855 964.5 2xM25x1.

19.18). Dolayısıyla montajlanmanın yapılabilmesi için şasi aralık mesafelerinin artırılması gerekmektedir. tahrik ve kuyruk tamburu şasi aksı aralığı (tahrik ve kuyruk tamburu yataklar arası mesafe) 1050mm’den 1240mm’ye. b) optimize edilmiş konveyörün kesit görünüşleri ve ana ölçüleri 95 .3. Şekil 3. Buna göre.19.10 Şasi sisteminin optimize edilmesi Bant genişliğinin atmasından dolayı (650mm’den 800mm’ye artması) şasi üzerine montajlanan tambur ve rulo guruplarının boylarının artmasına neden oldu. Ayrıca şasiler üzerine montajlanan diğer mevcut ekipmanlarda yapılan bu değişikliğe göre adapte edilecektir. taşıyıcı şasi U profilleri sırt mesafe aralığı 950mm’den 1150mm’ye çıkartmıştır (Şekil 3. a) Optimize edilmiş konveyörün plan görünüşü ve ana ölçüleri Şekil 3.1.

19. c) optimize edilmiş konveyörün kesit görünüşleri ve ana ölçüleri 96 .Şekil 3.

1. Malzeme tonajı artması. Bunu aşağıdaki Çizelgeleri incelersek açıkça anlarız. optimize öncesi ve sonrası iki bantlı götürücünün dizayn bilgileri karşılaştırmalı olarak Çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelge 4.4.ARAŞTIMAR SONUÇLARI Bu bölümde optimize edilen bantlı götürücünün ekipman listesi. transport sisteminin önemli ölçüde değişmesine neden olmuştur. Optimize edilmiş bantın ekipmanları EKİPMAN LİSTESİ POZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TANIM BANT (B=800) TAHRİK TAMBURU ∅350x∅65x950 ADET 1 1 1 1 3 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 KUYRUK TAMBURU ∅300x∅55x950 30° TASIYICI RULO GRUBU SAPTIRMA TAMBURU ∅200x∅45x950 KILAVUZ TASIYICI RULO İSTASYONU 30° DARBELİ RULO GRUBU DONÜŞ RULO GRUBU KILAVUZ DONÜŞ RULO İSTASYONU TAHRİK TAMBURU SASESİ TAHRİK TAMBURU DAVLUMBAZI KONTROL KAPAĞI TAHRİK TAMBURU ALT ŞUTU KUYRUK TAMBURU SASESİ KUYRUK TAMBURU DAVLUMBAZI V SIYIRICI YÜKLEME TEKNESİ TAŞIYICI SASE VE AYAKLAR VİDALI GERGİ TERTİBATI AĞIRLIKLI SİLİCİ TAHRİK UNİTESİ SASE ÖRTÜ SACI AĞIRLIKLI SİLİCİ KONTROL KAPAĞI BANT BESLEME ŞUTU 97 .

1500 d/d TAMBUR DEVRİ: 30. 1500 d/d TAMBUR DEVRİ: 42 DEĞER ESKİ 50 9.5 19000 TAŞINAN MALZEMENIN AĞIRLIĞI HIZ GENİŞLİK BEZ TİPİ KAT ADEDİ BANT ÜST KAPLAMA KALINLIĞI ALT KAPLAMA KALINLIĞI TOPLAM KALINLIK YAPIŞTIRMA UZUNLUĞU TAHRİK ESKİ TAHRİK MOTOR:5 kW.4 0 .8 800 Z125 3 3 1 9.25 2 20 10 30 35 0.5 24 1500 AKIM ŞEMASI KAPASİTESİ TAMBURLAR ARASI MESAFE EĞIM ÇALIŞMA SAATİ DÜŞEY MESAFE ÖZELLİKLERİ MALZEME YIĞMA YOĞUNLUĞU TASINAN MALZEME TANE BÜYÜKLÜĞÜ NEM SICAKLIK DİNAMİK SEV AÇISI BANT OLUK ACISI KONVEYORÜN ÇİMENTO HAMMADDE 1.3 8 24 1500 YENİ 150 9 9.2.Çizelge 4. Bantlı götürücünün optimize öncesi ve sonrası teknik özellikleri DEĞERLER DİZAYN BİLGİLERİ BİRİM t/h (mm) (°) (SAAT) (mm) (-) (t/m3) (mm) (%) ( C°) (°) (°) METRESİNDE (daN/m ) (m/s) (mm) (-) (-) (mm) (mm) (mm) HARİÇ BANT (mm) YENİ TAHRİK MOTOR:4 kW.8 650 EP200 3 4 2 10.5 19950 1.4 0-25 2 20 10 30 75 0.57 TAMBUR BİLGİSİ TAMBURLAR İSİM TAHRİK KUYRUK SAPTIRMA İSİM RULOLAR ÇAP ESKİ ∅500 ∅400 ∅216 YENİ ∅350 ∅200 PAYI ADET ÖZELLİK MİL ÇAPI ESKİ YENİ ∅65 ∅55 ∅45 YENİ ∅108x315x∅30 ∅108x315x∅30 ∅108x950x∅30 ∅108x250x∅30 ∅108x950x∅30 1 1 1 ADET ESKİ 3 7 2 1 1 10mm LASTİK KAPLI ∅300 ∅85 ∅70 ∅55 ÇAP YENİ 3 7 2 1 1 ESKİ 30° TAŞIYICI RULO İSTASYONU 30° DARBELİ RULO İSTASYONU DÖNÜŞ RULO İSTASYONU KILAVUZ TAŞIYICI RULO İSTASYONU KILAVUZ DÖNÜŞ RULO İSTASYONU ∅108x250x∅20 ∅108x250x∅20 ∅108x750x∅20 ∅108x250x∅20 ∅108x750x∅20 98 .

Bantlı götürücünün optimize öncesi ve sonrası teknik özellikleri İSİM ŞASİ TAŞIYICI ŞASİ TAHRİK ŞASİSİ KUYRUK ŞASİSİ GENİŞLİK ESKİ 950 mm 1050 mm 1050 mm YENİ 1150 mm 1240 mm 1240 mm NOT: Genişlik.19).Cetvel 4. 3. taşıyıcı şasi için. tahrik ve kuyruk şasisi İçin.2. tasarımda kullanılan U 120 profillerinin sırt ara mesafesi (Şekil 3.19). tahrik ve kuyruk tamburu yataklar arası mesafeyi belirtiyor(Şekil 99 .

G .5. Ancak sentetik maddelerin çok elâstik ve yanıcı oluşları. 100 . Bantın örtü tabakası olarak uzun zaman kauçuk kullanılmışsa da artık yerlerini gittikçe artan bir hızla PVC diye bilinen maddeye bırakmaktadırlar. Tesis İçin gerekil toplam güce gelince.L . Nemlilik. Bir bant tesisinde net çekme kuvveti kasnakla bant arasındaki sürtünme katsayısın ile bantın tahrik kasnağına sarıldığı açıya bağlıdır. bu: P =P +P +P = t 1 2 3 f . SONUÇ VE ÖNERİLER Lâstik Bantlı Konveyörlerin birçok endüstri kolunda çok geniş bir uygulama alanı vardır. seramik veya benzeri maddelerle kaplanmalıdır.h 1 1 eş 2 1 eş t + + 75000 270000 270000 ifadesi ile belirlenmektedir. son senelerde nylon. Tesisi meydana getiren unsurların içinde.L Q . Optimum bant genişliğinin tespiti doğrultusunda konstrüksiyonun diğer boyutlarının da optimum değerde dizaynı gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bantlı götürücünün tasarım açısından optimum değerlere ulaşması için amaç fonksiyonunun minimum bant genişliği olarak belirlenmiş ve bu amaç fonksiyonu malzemenin. bunların bazı karışım kombinezonları halinde kullanılmasını gerektirmektedir.v f . taşıma hızı gibi değişkenler ile matematiksel olarak formülleştirilmiştir. yığılma yoğunluğu. sürtünme değerini büyük ölçüde düşürmektedir. rayon. Optimizasyon kısıtların tanımlanması ve dizayn değişkenleri cinsinde ifade edilmesi gerçekleştirildikten sonra optimizasyon kısıtları ile oluşturulabilecek teorik kapasite ve hız değerleri matrislerinin her bir elamanının ikili kombinasyonlardan en uygun olan değerler seçilmiştir. dacron ve polyamid gibi malzemelerin bant yapısında ana eleman olarak kullanılması geniş ölçüde artmıştır. Nakliyat meyil aşağı yapılıyorsa. Buna bantın İlk hareketi İçin gerekli İvme kuvvetleri dahil değildir. Bu değerlerin amaç fonksiyonda yerine yazılmasıyla minimum bant genişliği tespit edilmiştir. Sürtünme katsayısını artırmak İçin kasnakların üzeri kauçuk. Sentetik maddeler pamuğa nazaran daha dayanıklı olduğu için. gerek teknik gerekse ekonomik bakımdan en büyük önemi.Q . tonajı. h kot farkının çok büyük olması halinde Pt negatif olabilir. bizzat bantın kendisi teşkil etmektedir. Bu takdirde bant tahrik motorlarını jeneratör gibi çalıştırmak imkânı hâsıl olmaktadır.

[16] Eskikaya Ş (1965).rulmeca. Ankara.12.(2005).http://www. http://www voltelektrik. [13] Cürgül ve Feyzullahoğlu (2003).pdf (erişim tarihi.nsf/DocsByID/DE3007EB7A5A221B42256AFC003 FDF91/$File/1037_Comp_EN. [3].(erişim tarihi. [6]. [19].T.Transport. 11.Maker. 10.Ü.com (erişim tarihi.pdf (erişim tarihi. XI: 31–54. [20]. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü.Gerdemeli ve İmrak (2007).com/pics/conveyor_components.Mak. Sürekli Transport Sistemleri. Volt. http://www. http://www.Demirsoy M (2002). Makine Mühendisler Odası Yayınları No:98.Wilatt.11. Bantlı Konveyörlerin Konstrüksiyonu.Flender. Lastik Bantlı İleticilerin Hesap Şekli Ve Günümüzdeki Durumu. (2005). Motor Tanıtım. http://www.skf.2008). Ankara.12. [8]. Bantlı Konveyör hesapları. Kocaeli. Thesis.and. Doktora Tezi. 10. Metso Corporation. Anonymous (1989).Taşıyıcı Geri Dönüş Rulo Grubu.html.(1986). 328s..582s. İmren konveyor.(1988). Anonymous. [4]. MSci. İstanbul. Bandlı İletim Sistemlerindeki Tambur Milinde Oluşan Gerilmelerin Analizi. Anonymous. [7]. http://www..pdf (erişim tarihi. Lastik Bandlı Konveyörler.com/download_cms/catalogues/Rulmeca_Bulk_GB_def. [5].Conveyor..Tübingen. [18] Gerdemeli İ (2007). Bornova-İzmir..Ü.Ltd.SKF..İmren makine.(2005). Bantlı Konveyörlerin Hesapları.01. 1–24.2009).rulmeca. Lisans Tezi.Product. [12] Cerit A (1976).. Ed: İ. Design and Review of Millmerran Coal Handling Plant. [2]..2008 ). Anonymous.2008). Ed: İ.http://www.T. Anonymous.. İstanbul Teknik Üniversitesi. Kataloğu. Maden Fakültesi.com/tasiyici-geri-donus-rulo-grubu..com/inetMinerals/MaTobox7.konveyör.2008). 41–78.Tecnich. Anonymous (2002).. 427s. I..T. Indicazioni .Conveyors.com/skf/product/jsp/vi ewers/productTableViewer. İstanbul. Transport Tekniği. Trellex Conveyor Components.SKF. 333s.wilattcon veyors.KAYNAKLAR [1] Alışverişçi..com/ download_cms/catalog ues/rc/english/ENG_completo.M (1985). 10.11. 334s. [14].IndicazioniTecniche.Flender. Elektrik. Transport Tekniği Problemleri.T.Components.2008). [17].Bantlı. Anonymous (2002)..Bantlı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. Birsen Yayınevi.O. University of Southern Queensland Faculty of Engineering and 101 .12.Tekniği. 10. Rollers And Components For Belt Conveyors In Bulk Handling Applications.Aşık E (1982). Sürekli Transport Sistemleri. İstanbul.. 15.Santic. Bantlı Konveyörler Hesap ve Konstrüksiyon Esasları. 10.Dursun I (2005). http://www.com/volt.Automation..12. İstanbul. Maya Matbaacılık. Volt Elektrik. Ed: İ.2008). met so.Ü .. Rollers And Components For Bulk Handling.Gerdemeli İ (2007).11.Konveyörler.Drives. 10.2008 ). Götürücüler (Konveyörler) ve İlgili Donatımı. 79–102.pdf (erişim tarihi.Kleynhans Justus C (2007).makermakina.Inc. [15]. [9].Catalogue. [10] Anonymous (2008). [11].pdf (erişim tarihi. İzmir.jsp?presentationType=3&lang=en&tableName=2_1_1a (erişim tarihi. Anonymous.

Konveyör Konstrüksiyon. ………. İstanbul. ……… …… ………. ………. Bantlı.Kutay Güven M (2004). [23] Sipahi E (2004). Toowoomba. [24] Varol H (1976). 102 . ………. 322s. Transport Tekniği teori konstrüksiyon çözümlü problemler.Surveying. Atlas Yayın Dağıtım.Australia. [21] Kurbanoğlu C (2002). Detayları. 56s. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Makine Mühendisler Odası Yayınları No:353. Dip Klapesinin Ansys ile Dizayn Optimizasyonu. Mukavemet Değerleri. Tüstaş Sınaî Tesisleri. İzmir. Ankara. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. [22]. 286s.

bu bölümden makine mühendisi unvanıyla mezun oldu.1982 tarihinde Erzurum ilinin ilçesi olan Aşkale’de doğdu. Akabinde 2007 yılında girmiş olduğu Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde halen yüksek lisan öğrenimini sürdürmektedir. Lise eğitimini İstanbul Kabataş Erkek Lise’sinde tamamladı ve 2003 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde 2007 yılında lisan öğrenimini tamamlayıp.01. İlk ve orta öğrenimini Aşkale ve Ilıca ilçelerinde tamamladı. 103 .ÖZGEÇMİŞ Hamdi ZORLU 02.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->